View original HTML file with complete header information
Aṣṭādaśasāhasrikā Prajñāpāramitā, Parivartas 55 70 / Parivarta 55. / [f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251712 (0.011):
sarvākārajñatāyāṃ caran taṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ samanvāharanti? / evam utkte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: iha subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050687 (0.011):
vivekaḥ? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052629 (0.011):
sarvajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairavirahito bhavati? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240723 (0.011):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17276019 (0.011):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet subhūte kāmānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808817 (0.011):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet subhūte vastv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820436 (0.014):
punaḥ kuśalā dharmāḥ kvagatāḥ? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na punaḥ suhbūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272086 (0.019):
mahāsattvaḥ sarvamārgān utpādya bodhisattvaniyāmam avakrāmatiti? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evam etat subhūte evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812646 (0.019):
prajñāpāramitāyām abhisaṃpratiṣṭhate? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evam etat subhūte evam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043807 (0.019):
gambhīrāṇi sthānāni prajñāpāramitāpratisaṃyuktāni sūcayitavyāni / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte yastvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811063 (0.019):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: bhūtakotiṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037190 (0.019):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ saṃsārānnotrasyanti / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1638397 (0.021):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kaṃ punas tvaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945014 (0.021):
19114 asannāhasannaddho bodhisattvo veditavyaḥ/ evam ukte bhagavān / āyuṣmantaṃ subhūtim etad a
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946302 (0.021):
19406 tena yānena niryāsyati/ evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad / avocat/ yat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807717 (0.022):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kiṃ punaḥ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025871 (0.024):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat / sacetpunarārya śāriputra avyākṛtasya bodhisattvasya mahāsattvasya purata
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038117 (0.024):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat / / evaṃgatikā eva te subhūte bodhisattvā mahāsattvā bhaviṣyanti / enāmeva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050851 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat punaḥ subhūtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822268 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat punar āyuṣmān
Aṣṭādaśasāhasrikā Prajñāpāramitā, Parivartas 55 70 / Parivarta 55. / [f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251712 (0.011):
sarvākārajñatāyāṃ caran taṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ samanvāharanti? / evam utkte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: iha subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050687 (0.011):
vivekaḥ? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052629 (0.011):
sarvajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairavirahito bhavati? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240723 (0.011):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17276019 (0.011):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet subhūte kāmānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808817 (0.011):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet subhūte vastv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820436 (0.014):
punaḥ kuśalā dharmāḥ kvagatāḥ? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na punaḥ suhbūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272086 (0.019):
mahāsattvaḥ sarvamārgān utpādya bodhisattvaniyāmam avakrāmatiti? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evam etat subhūte evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812646 (0.019):
prajñāpāramitāyām abhisaṃpratiṣṭhate? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evam etat subhūte evam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043807 (0.019):
gambhīrāṇi sthānāni prajñāpāramitāpratisaṃyuktāni sūcayitavyāni / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte yastvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811063 (0.019):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: bhūtakotiṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037190 (0.019):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ saṃsārānnotrasyanti / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1638397 (0.021):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kaṃ punas tvaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6945014 (0.021):
19114 asannāhasannaddho bodhisattvo veditavyaḥ/ evam ukte bhagavān / āyuṣmantaṃ subhūtim etad a
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946302 (0.021):
19406 tena yānena niryāsyati/ evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad / avocat/ yat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807717 (0.022):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kiṃ punaḥ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025871 (0.024):
atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat / sacetpunarārya śāriputra avyākṛtasya bodhisattvasya mahāsattvasya purata
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038117 (0.024):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat / / evaṃgatikā eva te subhūte bodhisattvā mahāsattvā bhaviṣyanti / enāmeva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050851 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat punaḥ subhūtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822268 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat punar āyuṣmān
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048983 (0.0):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049009 (0.0):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237550 (0.0):
punar aparaṃ subhūte svapnāntaragato 'pi bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092228 (1.788):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paśyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (1.788):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (1.788):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (1.788):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (1.788):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (1.788):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti? / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049318 (1.788):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (1.788):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654131 (1.788):
evam ukte āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat punar / āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654312 (1.788):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237647 (1.788):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237691 (1.788):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (1.788):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050688 (0.013):
vivekaḥ? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte / bodhisattvo mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052630 (0.013):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte bodhisattvo / mahāsattva evaṃ manasi karoti sarvadharmāḥ svabhāvena viviktāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240724 (0.013):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattva evaṃ jānāti, virahitāḥ sarvadharmāḥ svabhāvena te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.013):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram
pratyekabuddhabhūmaye vā traidhātukāya vā na spṛhayate, na anuśamsācittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237561 (0.014):
śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau vā traidhātuke vā na spṛhayati na / cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940891 (0.027):
18211 viharati/ ābhyāṃ dvābhyāṃ śrāvakabhūmaye vā pratyekabuddhabhūmaye vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762661 (0.029):
dhyānāpramāṇārūpyasamāpattibhir avyavakīrṇo viharati ābhyāṃ dvābhyāṃ / śrāvakabhūmaye vā pratyekabuddhabhūmaye vā na spṛhayate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100542 (0.029):
avyavakīrṇo viharati, ābhyāṃ dvābhyāṃ śrāvakabhūmaye vā / pratyekabuddhabhūmaye vā na spṛhayate sarvākārajñataivāsya kṣamate rocate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097966 (0.046):
bahutarāḥ te sattvāḥ ye śrāvakabhūmaye vā pratyekabuddhabhūmaye vā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642753 (0.060):
pratiṣṭhāpayitvānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayati / / tenaivamanvāhiṇḍatā na sa kaścijjambūdvīpe manuṣyabhūto (KpSū 62) 'sti yaḥ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647131 (0.062):
u12.42cd/.pādau ca spṛśate pṛcchan cittaṃ vā^apy anarthikaṃ// / u12.43ab/.yas tu tac cintito hy artha^āśā āgantukā ca yā/
utpādayati, svapnopamān eva sarvadharman vyavalokayati, pratiśrutkopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237522 (0.032):
svapnopamāṃś caiva sarvadharmān vyavalokayati, pratiśrutkopamān
yāvan nirmitopamān eva sarvadharmān vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237535 (0.0):
marīcyupamān pratibhāsopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamāṃś ca / sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030283 (0.029):
svapnopamāṃ sarvadharmān parijānāti. pratiśrutkopamān pratibhāsopamān / māyopamān marīcyupamān nirmitopamān sarvadharmān parijānāti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030310 (0.029):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān māyopamān marīcyupamān nirmitopamān / sarvadharmān parijānāti?
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886317 (0.035):
svapnopamān sarvadharmān paśyati na ca sākṣātkarotīti prathamaṃ liṅgam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237523 (0.040):
svapnopamāṃś caiva sarvadharmān vyavalokayati, pratiśrutkopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827665 (0.047):
māyopamān gandharvanagaropamān nirmitakopamān sarvadharmān jñātvā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800383 (0.050):
pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamān / sarvadharmān parijānāti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800428 (0.050):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān / nirmitakopamān gandharvanagaropamāṃś ca sarvadharmān parijānāti?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968010 (0.051):
25423 kopamān pratibimbopamān pratibhāsopamān nirmitakopamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028910 (0.052):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān māyopamān marīcyupamān nirmitopamān
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24927084 (0.053):
pratibhāsopamān sarvadharmān na samanupaśyati. nirmitopamān sarvadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789435 (0.054):
marīcyupamān pratiśrutkopamān pratibimbopamān pratibhāsopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827482 (0.054):
svapnopamān pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibimbopamān marīcyupamān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126203 (0.054):
samanupaśyati māyopamān svapnopamān marīcyupamān pratiśrutkopamān / pratibimbopamān pratibhāsopamān nirmitakopamān gandharvanagaropamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827607 (0.054):
pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030298 (0.059):
prajñāpāramitāyāṃ caran svapnopamān sarvadharmān parijānāti. / pratiśrutkopamān pratibhāsopamān māyopamān marīcyupamān nirmitopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800414 (0.059):
bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnopamān sarvadharmān parijānāti? / pratiśrutkopamān pratibhāsopamān pratibiṃbopamān marīcyupamān māyopamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113425 (0.059):
prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ yaduta nirmitopamān sarvadharmān adhimucya. / (AdSPG I 144) āha: yadi nirmitasya ca tathāgatasya ca viśeṣo nāsti,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049861 (0.060):
yāvan gṛhītvā sarvākārajñatām anuprāpnoti. yāvan nirmitopamān dharmān / abhāvato gṛhṇāti. yāvan gṛhītvā sarvākārajñatām anuprāpnoti. agrāhyā ca
idaṃ subhūte avaivartikasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092269 (0.0):
anyeṣu lokadhātuṣu buddhakaryāṇi kurvanti. idam api subhūte avaivartikasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092447 (0.0):
hi yaś ca svapno yaś ca svapnāntaḥ sarvam etad advayam advaidhīkāram. idam / api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092369 (0.004):
svapnopamāḥ sarvatraidhātukadharmā deśayitavyāḥ. idam api subhūte / avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237540 (0.024):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034689 (0.027):
(VIII 5,3) (E) punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisattvān evaṃ avadati. eta yūyaṃ kulaputrā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038773 (0.027):
atyantatayā ete dharmā svabhāvena śūnyā. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvān śīle
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039081 (0.027):
sattvaviviktā hi sarvadharmāḥ. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvāṃ hīnavīryān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753761 (0.027):
veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753857 (0.027):
caran nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate punar aparaṃ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755312 (0.027):
upalabhate tathā ca śīlapāramitayā manyate punar aparaṃ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765407 (0.027):
mahāsattvo mahāsannāhasannaddhaṃ ity ucyate iti dhyānasambhāraḥ punar / aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771711 (0.027):
cānupalambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272299 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795806 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798772 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811362 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093132 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102531 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15108082 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann imam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19452611 (0.027):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.0):
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092393 (0.0):
bhaviṣyanti? sacet svapnāntaragato 'pi bodhisattvo [f. 216a?] mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092450 (0.0):
avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo / mahāsattvaḥ svapnāntaragato vā vibuddho vā nagaradāhe vā vartamāne evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049269 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti? / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237513 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237591 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237647 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049033 (1.192):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092109 (0.017):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048984 (0.017):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092228 (0.026):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paśyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (0.026):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (0.026):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049007 (0.026):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (0.026):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049318 (0.026):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (0.026):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654131 (0.026):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654312 (0.026):
atha khalv āyuṣmān śāriputraḥ subhūtiṃ sthaviram etad avocat: yady āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
anekasahasraparivāraṃ anekaśatasahasraparivāram anekakoṭīparivāram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237595 (0.0):
tathāgatam anekaśataparivāram anekasahasraparivāram
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551467 (0.012):
096.015. atha rājā prasenajit kauśalo 'nekaśataparivāro / 'nekasahasraparivāro 'nekaśatasahasraparivāro yena bhagavataḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28702046 (0.028):
anyatamasmātpradeśādāgacchantamanekaprāṇiśatasahasraparivāramanekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrapuraskṛtaṃ
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138029 (0.042):
bhikṣubhiḥ saṃbahulaiśca bodhisattvamahāsattvaiḥ / atha / bhagavānanekaśatasahasraparivāraparivṛtaḥ purato 'valokya dharmaṃ deśayati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488982 (0.045):
'nekayakṣaśataparivāro 'nekayakṣasahasraparivāro / 'nekayakṣaśatasahasraparivāras tena pathā yakṣāṇāṃ yakṣasamitaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504587 (0.045):
'nekayakṣasahasraparivāro 'nekayakṣaśatasahasraparivāro divyasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504534 (0.047):
'nekanāgasahasraparivāro 'nekanāgaśatasahasraparivāro divyānām
anekakoṭīsahasraparivāram anekakoṭīśatasahasraparivāram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237596 (0.0):
tathāgatam anekaśataparivāram anekasahasraparivāram
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335419 (0.023):
ye 'pi te mahāpiśācā anekakoṭīniyutaśatasahasraparivārāḥ / tadyathā pīlu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551466 (0.027):
'nekasahasraparivāro 'nekaśatasahasraparivāro yena bhagavataḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28652628 (0.032):
daśagrāmakoṭīniyutaśatasahasraparivāram / sarve te grāmanagaranigamā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653045 (0.032):
'bhūddaśaratnadrumakoṭīniyutaśatasahasraparivāram / sarve ca te ratnavṛkṣā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835981 (0.036):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11334352 (0.036):
mahāśrāvakasaṅghena ca sārghamanekaśrāvakaśatasahasrakoṭīparivāraiḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092601 (0.037):
namasyasyānekaguṇakoṭīniyutaśatasahasrasamalaṃkṛtaśarīrasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335447 (0.038):
ye 'pi te mahānāgarājānaḥ, anekanāgakoṭīniyutaśatasahasraparivārā ānītāḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251654 (0.039):
bhagavanto 'nekasiṃhāsanakoṭīniyutaśatasahasravyūhakūṭāgāravimāneṣu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089300 (0.041):
sattvānyanekakalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇyayintyānyudārodārāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504534 (0.041):
'nekanāgasahasraparivāro 'nekanāgaśatasahasraparivāro divyānām
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488982 (0.043):
'nekayakṣaśataparivāro 'nekayakṣasahasraparivāro / 'nekayakṣaśatasahasraparivāras tena pathā yakṣāṇāṃ yakṣasamitaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28702045 (0.048):
anyatamasmātpradeśādāgacchantamanekaprāṇiśatasahasraparivāramanekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrapuraskṛtaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251308 (0.053):
/ īśānena ca sapatnikena / anekagaṇakoṭīniyutaśatasahasraparivāreṇa //
anekakoṭīniyutaśatasahasraparivāraṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237597 (0.0):
anekaśatasahasraparivāram anekakoṭīniyutaśatasahasraparivāraṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335419 (0.011):
ye 'pi te mahāpiśācā anekakoṭīniyutaśatasahasraparivārāḥ / tadyathā pīlu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28652629 (0.020):
daśagrāmakoṭīniyutaśatasahasraparivāram / sarve te grāmanagaranigamā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653045 (0.020):
'bhūddaśaratnadrumakoṭīniyutaśatasahasraparivāram / sarve ca te ratnavṛkṣā
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251672 (0.024):
dharmaṃ darśayati sma / sārdhaṃ (Mp_5) mahāśrāvakair bodhisatvair / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ sārdham //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835981 (0.025):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092601 (0.026):
namasyasyānekaguṇakoṭīniyutaśatasahasrasamalaṃkṛtaśarīrasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335448 (0.029):
ye 'pi te mahānāgarājānaḥ, anekanāgakoṭīniyutaśatasahasraparivārā ānītāḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251309 (0.030):
/ īśānena ca sapatnikena / anekagaṇakoṭīniyutaśatasahasraparivāreṇa //
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305486 (0.030):
sapatnīkena anekagaṇakoṭīniyutaśatasahasraparivāreṇa | nārāyaṇena ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835972 (0.031):
anekabodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraparigṛhīte
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305842 (0.031):
mahāśrāvakair bodhisattvair mahāsattvair bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ | atha khalu bhagavān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636135 (0.048):
bahugaruḍakoṭīniyutaśatasahasraparivāraiḥ / rājñā cājātaśatruṇā māgadhena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640677 (0.050):
bhikṣuparṣadaṃ bhikṣuṇyupāsakopāsikāparṣadaṃ / devanāgayakṣarākṣasagandharvamanuṣyāmanuṣyaṃ vyavalokya tasyāṃ velāyām
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9786278 (0.053):
koṭīśatasahasraparivāraḥ śrāvakair na cātra kaścid
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11334352 (0.055):
mahāśrāvakasaṅghena ca sārghamanekaśrāvakaśatasahasrakoṭīparivāraiḥ /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571743 (0.055):
anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītaṃ dharmaratnakoṣaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335378 (0.055):
ye 'pi te mahārākṣasarājānaḥ, anekarākṣasakoṭīniyutaśatasahasraparivārāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667514 (0.056):
bahukalpakoṭīniyutaśatasahasraparyavasānena, na
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532476 (0.056):
buddhakṣetre bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā devanāgayakṣa-
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158158 (0.0):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060889 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832075 (0.0):
śramaṇabrāhmaṇaśrāvakabodhisattvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāyāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832616 (0.0):
devalokasthānudārān devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585957 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsurakinnaragaruḍamahoragarājāmātyabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865385 (0.0):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579955 (0.0):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618746 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629931 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavaneṣu vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630408 (0.0):
acalendrānekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparivāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632664 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyagandhānapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28636887 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavanagatānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637790 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640248 (0.0):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677978 (0.0):
rūpāvacarāśca devaputrā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678011 (0.0):
yakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragakanyā vā, tāḥ sarvāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678952 (0.0):
sarvanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyendrabhavanavyūhaparibhogasamatikrāntāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28685199 (0.0):
prathamasaptāhābhisaṃbuddho bodhisattvagaṇaparivṛto / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragadevendrabrahmābhāsvarākaniṣṭhadevagaṇapuraskṛtaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710497 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710739 (0.0):
keṣāṃcinnāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālacakravartimeghān
tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ dharman deśayantaṃ paśyati, sa tan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237620 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ / tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ dharmaṃ deśayantaṃ paśyati, sa taṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049061 (0.012):
bodhisattvasaṃghapuraskṛtaṃ dharmaṃ deśayantaṃ tathāgatamarhantaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23003814 (0.030):
svapnāntaragataḥ puruṣas tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhadharmaṃ / deśayantaṃ paśyet. tat kiṃ manyadhve? devaputrāḥ. api nu tatra deśitaṃ vā
dharmaṃ śrutvā tasya dharmasya artham ājñāsyāmi iti iti, / dharmānudharmapratipanno viharati, sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī. idam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237621 (0.0):
tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ dharmaṃ deśayantaṃ paśyati, sa taṃ / dharmaṃ śrutvā tasya dharmasyārtham ājanāti dharmānudharmapratipanno
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11310154 (0.016):
yathārtham ājñāya dharmamājñāya dharmānudharmapratipanno bhavati / sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī tatsaṃdarśayati | tatra dvidhā
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4653542 (0.016):
yathārthamājñāya dharmamājñāya dharmānudharmapratipanno bhavati / sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī tatsaṃdarśayati | tatra dvidhā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242897 (0.016):
ājñāya dharmam ājñāya dharmānudharmapratipanno bhavati sāmīcīpratipanno
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243071 (0.016):
dharmānudharmapratipanno bhavati sāmīcīpratipanno 'nudharmacār (DhskD
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240260 (0.018):
nyāyapratipanno (DhskD 13r7) / dharmānudharmapratipanno na / dharmānudharmapratipannaḥ / sāmīcīpratipanno na sāmīcīpratipannaḥ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239968 (0.025):
nyāyapratipanno na sāmīcīpratipanno nānudharmacārī /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237633 (0.033):
dharmaṃ śrutvā tasya dharmasyārtham ājanāti dharmānudharmapratipanno / viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242984 (0.040):
dharmāṇām artham ājñāya dharmaṃ ājñāya dharmānudharmapratipanno (DhskD / 18v7) bhavati / sāmīcīpratipanno 'nudharmacārī parāṃś ca
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958249 (0.044):
āryaśrāvakasaṃgho nyāyapratipannaḥ sapratipannaḥ sāmīcipratipanno / dharmānudharmapratipanno 'nudharmacārī | santi saṃghe
api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasyaiva / avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029616 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo svapnopameṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049005 (0.0):
avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049030 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049073 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753285 (0.0):
mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar / aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753353 (0.0):
carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753420 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittena rūpam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753556 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ / veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753693 (0.0):
carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittena rūpam apraṇihitam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753760 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ / veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237645 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237689 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237858 (0.0):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806630 (0.0):
tathāgatasye kāyaḥ samanvāgato bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya dharmadānaṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15092929 (0.0):
bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ / veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093038 (0.0):
upāyakauśalyaṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092582 (0.012):
yaiḥ pratyayair avaivartiko bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. punar / aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646600 (0.012):
ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646679 (0.012):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo yānyān dharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646874 (0.012):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ satatasamitaṃ
svapnāntaragato 'pi tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paśyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235188 (0.0):
devaputrāḥ puruṣaḥ suptaḥ. svapnāntaragatas tathāgatam arhantaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092108 (1.788):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (1.788):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (1.788):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048983 (1.788):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049006 (1.788):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (1.788):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (1.788):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (1.788):
sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049318 (1.788):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (1.788):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654130 (1.788):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654312 (1.788):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237549 (1.788):
punar aparaṃ subhūte svapnāntaragato 'pi bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237648 (1.788):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237691 (1.788):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (1.788):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.020):
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646601 (0.023):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi daśākuśalān karmapathānnādhyāpadyate, ebhir api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237859 (0.025):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsatttvaḥ / svapnāntaragato vā prativibuddho vā nagaradāhe vartamāne, evaṃ
vaihāyasam abhyudgamya bhikṣusaṃghāya dharmaṃ deśayantaṃ dvātriṃśatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237659 (0.041):
tathāgataṃ paśyed vaihāyasam atyudgamya bhikṣusaṃghasya dharmaṃ deśayantaṃ
mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ (AdSPG I 4) samanvāgataṃ vyāmaprabhām
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296687 (0.047):
tataḥ sa dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / samanvāgatam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyomaprabhālaṃkṛtaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9832894 (0.049):
garbhāvakrāntirbhavati, sa dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samanvāgato
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917570 (0.052):
SumAv_21: punar aparaṃ, bhagavān dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / samanvāgato 'sītyanuvyañjanair virājitagātro vyāmaprabhālaṃkṛtaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237659 (0.053):
tathāgataṃ paśyed vaihāyasam atyudgamya bhikṣusaṃghasya dharmaṃ deśayantaṃ / dvātriṃśadbhir mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtaṃ vyāmaprabham
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848547 (0.056):
iti hi asito maharṣirbodhisattvamavalokya dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / samanvāgatamaśītyanuvyañjanasuvicitragātraṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526129 (0.057):
bodhisattvāḥ pratyājāyeran, te sarve na dvātriṃśatā / mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samanvāgatā bhaveyur, mā tāvad
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641615 (0.058):
dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samanvāgataḥ aśītibhir anuvyañjanair
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359700 (0.064):
yathā cāhaṃ dvātriṃśadbhir mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samanvāgataḥ, aśītibhiś / cānuvyañjanair alaṃkṛtadehaḥ, tathaiva sarvasattvā bhaveyuḥ || (dvitīyaṃ
ṛddhiprātihāryāṇi sandarśayantaṃ nirmitāni ca nirmimāṇaṃ yāni nirmitāny
anyeṣu lokadhātuṣu buddhakaryāṇi kurvanti. idam api subhūte avaivartikasya
bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092146 (0.0):
yāvan nirmitopamān eva sarvadharmān vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti. / idaṃ subhūte avaivartikasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092369 (0.0):
svapnopamāḥ sarvatraidhātukadharmā deśayitavyāḥ. idam api subhūte / avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092446 (0.0):
hi yaś ca svapno yaś ca svapnāntaḥ sarvam etad advayam advaidhīkāram. idam / api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042576 (0.021):
api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049002 (0.021):
avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049027 (0.021):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049072 (0.021):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049115 (0.021):
api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049313 (0.021):
avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092224 (0.027):
api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasyaiva / avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647371 (0.028):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237540 (0.034):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237849 (0.034):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237570 (0.036):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237637 (0.038):
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237772 (0.038):
api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623506 (0.049):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte teṣāṃ mahāyānikānāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇāñ cemāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049209 (0.049):
dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648354 (0.050):
iti kṣāntigatāvasthasyāvaivartikalakṣaṇam ekonaviṃśatitamam / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622124 (0.051):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam. / (PSP_4:36) / punar aparaṃ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānām evaṃ bhaviṣyati, na
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.0):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092393 (0.0):
bhaviṣyanti? sacet svapnāntaragato 'pi bodhisattvo [f. 216a?] mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092450 (0.0):
avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049125 (0.0):
avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931327 (0.0):
15421 upāyakauśalyaṃ yatra caran {bodhisattvo} mahāsattvo {nottrasyati na / santrasyati na santrāsam āpadyate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753208 (0.0):
upāyakauśalyaṃ yatra caran bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237513 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237648 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237692 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654131 (0.011):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654600 (0.015):
evañ caran śāriputra bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na saṃtrasyati na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15092852 (0.015):
prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ yatra caran bodhisattvo mahāsattvo / nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092108 (0.020):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092228 (0.020):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paśyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (0.020):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (0.020):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048984 (0.020):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049006 (0.020):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (0.020):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (0.020):
sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
santrasyati na santrāsam āpadyate, grāmaghāte vā vartamāne nagaraghāte vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919204 (0.0):
nottrasyati na / 11513 santrasyati na santrāsam āpadyate/ na cāsya kvacid dharme cittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919418 (0.0):
11604 n asamanupaśyan nottrasyati na santrasyati na santrāsamāpatsyate/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931329 (0.0):
15421 upāyakauśalyaṃ yatra caran {bodhisattvo} mahāsattvo {nottrasyati na / santrasyati na santrāsam āpadyate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931971 (0.0):
15514 yāñ caran {nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932454 (0.0):
prajñāpāramitāyāñ caran {nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741293 (0.0):
asamanupaśyan nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate na cāsya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 741506 (0.0):
na samanupaśyati sarvadhrmān asamanupaśyan nottrasyati na santrasyati na / santrāsamāpatsyate subhutir āha kena kāraṇena bhagavan mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753211 (0.0):
upāyakauśalyaṃ yatra caran bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na / santrasyati na santrāsam āpadyate bhagavān āha iha subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753852 (0.0):
caran nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754334 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran nottrasyati na santrasyati / na santrāsam āpadyate ity upāyakauśalyaṃ prathamaḥ saparigrahaḥ subhūtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754359 (0.0):
parigṛhīta imaṃ prajñāpāramitānirdeśaṃ śrutvā nottrasyati na santrasyati / na santrāsam āpadyate bhagavān āha iha subhūte bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755238 (0.0):
nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate (PSP1: 157) subhūtir āha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237706 (0.0):
nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate grāmaghāte vartamāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931243 (0.015):
15412 notrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate, veditavyam ayam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6967982 (0.015):
25420 mānasaṃ notrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate carati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6968035 (0.015):
mānasaṃ notrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate carati bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753127 (0.015):
nāvalīyate na saṃlīyate na vipratisārī bhavati notrasyati na santrasyati / na santrāsam āpadyate, veditavyam ayam bhagavan niryāsyati sarvajñatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789409 (0.015):
notrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate carati bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789460 (0.015):
na saṃlīyate na vipratisārī bhavati mānasaṃ notrasyati na santrasyati na / santrāsam āpadyate carati bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932480 (0.018):
15604 yaiḥ parigṛhīta imaṃ prajñāpāramitānirdeśaṃ śrutvā {nottrasyati na / santrasyati na santrāsam āpadyate}
vartamāne agnidāhe vā vartamāne, vyādamṛgān vā dṛṣṭvā tadanyāni vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237710 (0.0):
nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate grāmaghāte vartamāne / nagaraghāte vartamāne 'gnidāhe vartamāne, vyāḍamṛgān vā dṛṣṭvā tadanyān vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049142 (0.061):
nigamaghāte vā janapadaghāte vā rāṣṭraghāte vā agnidāhe vā vartamāne
cāṇḍālamṛgajātāni dṛṣṭvā, śirṣacchedaṃ vā pratyupasthitaṃ dṛṣṭvā, yān vā
tadanyāṃ bhayabhairavāṃ saṃtrāsāṃ dṛṣṭvā, duḥkhadaurmanasya upāyāsāṃ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12359512 (0.060):
kaṇṭhāntargatanistriṃśahastamātmopahāriṇam // SoKss_12,5.18 // / taṃ dṛṣṭvaiva punarduḥkhahetorme tvadviyoginaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583268 (0.060):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaur nistṛṣṇau / nirupādānau prahīṇasarvāhaṃkāramamakārāsmimānābhiniveśānuśayau tiṣṭhati
dṛṣṭvā, jighatsitaṃ vā pipāsitaṃ vā dṛṣṭvā, mātṛmaraṇaṃ vā pitṛmaraṇaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237727 (0.032):
caṇḍamṛgajātīr dṛṣṭvā pipāsitān dṛṣṭvā bubhuksitān dṛṣṭvā mātāpitṛmaraṇaṃ / vā dṛṣṭvā bhrātṛbhaginīmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā putraduhitṛmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā
bhrātṛmaraṇaṃ vā bhaginīmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā, mitrajñātisālohitamaraṇaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237740 (0.023):
vā dṛṣṭvā bhrātṛbhaginīmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā putraduhitṛmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā / mitrāmātyajñātisālohitamaraṇaṃ vā dṛṣṭvā na śokabhayabhairavasaṃtrāsam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237728 (0.030):
caṇḍamṛgajātīr dṛṣṭvā pipāsitān dṛṣṭvā bubhuksitān dṛṣṭvā mātāpitṛmaraṇaṃ / vā dṛṣṭvā bhrātṛbhaginīmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā putraduhitṛmaraṇaṃ vā dṛṣṭvā
dṛṣṭvā na śokabhayai bhairavaḥ saṃtrāsa utpādyate. tataś ca svapnāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237741 (5.960):
mitrāmātyajñātisālohitamaraṇaṃ vā dṛṣṭvā na śokabhayabhairavasaṃtrāsam
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856394 (0.056):
tasmin gate mahāśvetākādambaryau tathaiva tām / / saśokavismayotkampe kathayā ninyatur niśām // AKad_7.84 //
samanantaraprativibuddhasya sata evaṃ bhavati: svapnopamaṃ vatedaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049188 (0.043):
saṃtrāsamāpadyate / tataś ca svapnāntarātprativibuddhasya / samanantaravyutthitasyaivaṃ bhavati svapnopamamidaṃ sarvaṃ traidhātukam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237752 (0.045):
utpādayati, tataś ca svapnāt samanantaravibuddhasya samānasyaivaṃ bhavati,
sarvatraidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237761 (0.008):
svapnopamaṃ sarvam idaṃ traidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhya svapnopamaṃ sarvatraidhātukam iti dharmo deśayitavyaḥ, idam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049196 (0.016):
/ evaṃ ca mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya samyagdeśayatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243030 (0.019):
eteṣām antike vyāpadye vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hi te / mayānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvaduḥkhebhyaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649501 (0.020):
divyena cakṣuṣā paśyeyaṃ, na ca tāṃ sattvān vyasanebhyaḥ parimocayeyaṃ, / nāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / yadāhaṃ bhadanta bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900434 (0.020):
04014 pratyekabuddhānām evaṃ bhavati/ asmābhir anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863419 (0.021):
tadanyeṣāṃ sattvānāṃ bodhivimuktisāmānyopagamanapariharṣaṇārtham / / punaranuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhya brahmādhyeṣaṇāṃ pratīkṣate /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664107 (0.022):
sāvaśeṣakarmaphalaṃ cādhiṣṭhiheyaṃ, kleśamāraṃ jineyaṃ, anuttarāṃ ca / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ / tadahamekasattvasya santāne 'rhatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260096 (0.024):
buddhadharmeṣv aśikṣiṣyatāśikṣamāṇe na teṣu dharmeṣu nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeta anabhisaṃbudhyamāne tasmin nānuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056369 (0.025):
samyaksaṃbodhau cittamutpāditam anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyāmahe, abhisaṃbudhya sarvasattvān mahatā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019338 (0.027):
te sarve 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpān kāyasucaritaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019583 (0.027):
trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu sattvāḥ, te sarve anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃpratiṣṭheran / anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhanto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040439 (0.028):
pariśodhya āyuhsaṃskārān adhiṣṭāya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate. buddhanetriṃ na vyavacchinnatti yaduta prakṛtiśūnyatāṃ.
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848708 (0.028):
ca sarvārthasiddhaḥ kumāro 'vaśyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyati / abhisaṃbudhya cānuttaraṃ dharmacakraṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525767 (0.029):
P12 / tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526069 (0.029):
idaṃ : cittāvikṣepatāyai, mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / P14 / abhisaṃbudhyeyam.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526961 (0.029):
paśyanti, sa caiṣāṃ samādhir antarā vipranaśyen, mā tāvad / aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / P20
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097192 (0.029):
aham eṣām antike vyāpadyeyaṃ vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hy / ete mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya sarvaduḥkhebhyaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783155 (0.030):
tāvad ahaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho pratijānehaṃ nāpi tāva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046146 (0.031):
paripūrayitavyaḥ. na hi sa kaścit kuśalo dharmo yena aparipūritena / anuttarāṃ samyaksaṃbodhir abhisaṃbudhyeta nedaṃ sthānaṃ vidyate. tasmāt
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047744 (0.032):
samāpanno 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. abhisaṃbudhya / sattvānām arthaṇi karoti. yo 'rtha. kṛto na punar vipraṇaśyati. yasya
svapnopamāḥ sarvatraidhātukadharmā deśayitavyāḥ. idam api subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237762 (0.029):
svapnopamaṃ sarvam idaṃ traidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhya svapnopamaṃ sarvatraidhātukam iti dharmo deśayitavyaḥ, idam
avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ / veditavyam. punar aparaṃ subhūte kathaṃ vijñāyate, yad avaivartikasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092268 (0.0):
anyeṣu lokadhātuṣu buddhakaryāṇi kurvanti. idam api subhūte avaivartikasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092445 (0.0):
hi yaś ca svapno yaś ca svapnāntaḥ sarvam etad advayam advaidhīkāram. idam / api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092145 (0.004):
yāvan nirmitopamān eva sarvadharmān vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti. / idaṃ subhūte avaivartikasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042576 (0.021):
api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049002 (0.021):
avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049027 (0.021):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049072 (0.021):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049116 (0.021):
api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049314 (0.021):
avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092224 (0.022):
api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasyaiva / avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647371 (0.028):
prajñāpāramitāyāṃ yujyamānaṃ samanupaśyati, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237853 (0.031):
dharmā advayā advaidhīkārāḥ, idam api subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti saṣṭham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237572 (0.032):
cittam utpādayati nānuśaṃsayati, idam api subhūte 'vinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti dvitīyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237540 (0.034):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093260 (0.036):
subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237781 (0.037):
api subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti pañcamam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093575 (0.038):
eva śūnyatā śūnyataiva buddhadharmāḥ. iyaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya prajñāpāramitā. evaṃ hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237641 (0.038):
viharati samayapratipanno 'nudharmacārī, idam api subhūte / 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049209 (0.038):
dharmo deśayitavya iti / idam api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623506 (0.041):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte teṣāṃ mahāyānikānāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇāñ cemāṃ
bodhisattvasya mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092426 (0.0):
bhavati tathā kariṣyāmi tathā pratipatsye yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre (AdSPG I 5) sarveṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049235 (0.0):
tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya / buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049262 (0.0):
tatra subhūte kathaṃ vijñāyeta asyāvinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049297 (0.0):
tāṃ smṛtiṃ pratilabhya evaṃ cintayati tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237795 (0.0):
punar aparaṃ subhūte kathaṃ vijñāyate yathāvinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237835 (0.0):
tathā pratipatsye yathā me tatra buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046397 (5.960):
sataścorakāntārāṇy api tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046507 (5.960):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya satastasmin buddhakṣetre sarveṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047195 (5.960):
durbhikṣakāntārāṇi bhaviṣyanti / etāni cānyāni ca ānanda asātakāntārāṇi / tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti, na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585019 (5.960):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585083 (5.960):
ddhakṣetraṃ pariśodhayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787876 (5.960):
kariṣyāmi tathā pratipatsye yathā me * an uttarāṃ samyak saṃbodhim / abhisaṃbuddhasya satas tatra buddha kṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787942 (5.960):
samyak saṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra buddha kṣetre sarveṇa sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981647 (5.960):
yathā me 'nnuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra / buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ pānīyakāntārāṇi na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071608 (0.008):
bodhisattvasyāparimitaḥ saṃgho bhaviṣyati, asya bodhisattvasyānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati, asya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908822 (0.014):
bodhisattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya}} na / bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731167 (0.014):
bodhisattvasya aparimitaḥ saṃgho bhaviṣyati asya bodhisattvasyānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati asya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028359 (0.018):
aparigṛhītās, tathaiva anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvopabhogaparibhogā aparigṛhītā bhaviṣyanti. tat kasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045332 (0.018):
anena kuśalamūlena tatra buddhakṣetre 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya sarvaśrāvakasaṃghasya sarvasattvānāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655754 (0.018):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sarvasattvāḥ pañcābhijñā bhaviṣyanti. evaṃ caran subhūte
bhaviṣyanti? sacet svapnāntaragato 'pi bodhisattvo [f. 216a?] mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.0):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.0):
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092450 (0.0):
avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo / mahāsattvaḥ svapnāntaragato vā vibuddho vā nagaradāhe vā vartamāne evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237513 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237647 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092108 (0.026):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092228 (0.026):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paśyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (0.026):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (0.026):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048983 (0.026):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049006 (0.026):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (0.026):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (0.026):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (0.026):
sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049318 (0.026):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (0.026):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654131 (0.026):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654312 (0.026):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237549 (0.026):
punar aparaṃ subhūte svapnāntaragato 'pi bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237691 (0.026):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
nairayikān vā sattvān dṛṣṭvā tiryagyonikān vā sattvān dṛṣṭvā yamalaukikān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655153 (0.046):
nairayikān sattvān tairyagyonikān sattvān yāmalaukikān sattvān dṛṣṭvaivam
vā sattvān dṛṣṭvā evaṃ smṛtiṃ pratilabhate, smṛtipratilabdhasyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237818 (0.049):
tiryagyonigataṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā yāmalokikaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā, evaṃ / smṛtiṃ pratilabhate yena smṛtilabdhasya caivaṃ bhavati, tathā kariṣyāmi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049279 (0.061):
nirayagatāṃstiryakpretagatān vā sattvān dṛṣṭvā smṛtiṃ pratilabhate / sa / tāṃ smṛtiṃ pratilabhya evaṃ cintayati tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ
bhavati tathā kariṣyāmi tathā pratipatsye yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre (AdSPG I 5) sarveṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045273 (0.0):
bhavaty, anena kuśalamūlena tatra me buddhakṣetre 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya śrāvakasaṃghasya śatarasāni bhojanāny
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046507 (0.0):
prajñāyante / tathā punarahaṃ kariṣyāmi, tathā pratipatsye, yathā me / anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya satastasmin buddhakṣetre sarveṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049230 (0.0):
mahāsattvasya svapnāntaragatasya nairayikān sattvān dṛṣṭvā evaṃ bhavati / tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049292 (0.0):
tāṃ smṛtiṃ pratilabhya evaṃ cintayati tathā kariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753560 (0.0):
me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898920 (0.0):
iti me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / 03411 tasmin buddhakṣetre rāgadveṣamohāyatanāni sarveṇa sarvaṃ sarvathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721438 (0.0):
upaparīkṣitavyam kim iti me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya / tasmin buddhakṣetre rāgadveṣamohāyatanāni sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654772 (0.0):
upaparīkṣitavyaṃ, tathā tathā śīlapāramitāyāṃ cariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre teṣāṃ sattvānām amī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654830 (0.0):
kṣāntipāramitāyāñ cariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre teṣāṃ sattvānām amī doṣā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654912 (0.0):
vīryapāramitāyāṃ cariṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre teṣāṃ sattvānām amī doṣā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655002 (0.0):
upaparīkṣitavyaṃ, tathā tathā dhyānapāramitāyāṃ cariṣyāmi yathā me / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre teṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655112 (0.0):
pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655168 (0.0):
pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre trayāṇām apāyānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655227 (0.0):
cariṣyāmi, buddhakṣetraṃ ca pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi / yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655285 (0.0):
pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre iyaṃ mahāpṛthivī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655326 (0.0):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre teṣāṃ sattvānāṃ mamakāraparigraho na bhaviṣyati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655376 (0.0):
pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre caturṇāṃ varṇānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655435 (0.0):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sattvānām amī doṣā na bhaviṣyanti na prajñāsyante. evaṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655482 (0.0):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhakṣetre sattvānāṃ varṇanānātvaṃ na bhaviṣyati na prajñāsyate, anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655694 (0.0):
buddhakṣetraṃ ca pariśodhayiṣyāmi, sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre tisro
sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyanti, tat kasya hetos? tathā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092388 (0.0):
tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237794 (0.0):
mahāsattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre / sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237837 (0.0):
abhisaṃbuddhasya sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049235 (0.020):
buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049261 (0.020):
mahāsattvasya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre / sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049297 (0.020):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā / sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti / evaṃ subhūte bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046397 (0.034):
sataścorakāntārāṇy api tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047195 (0.034):
tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046507 (0.039):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya satastasmin buddhakṣetre sarveṇa / sarvaṃ sarvathā sarvaṃ pānīyakāntārāṇi na bhaviṣyanti, na prajñāsyante /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585019 (0.039):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ / sarvathā sarvaṃ pānīyakāntārāṇi na prajñāsyante |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585083 (0.039):
abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787876 (0.039):
abhisaṃbuddhasya satas tatra buddha kṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787942 (0.039):
samyak saṃbodhim abhisaṃbuddhasya satas tatra buddha kṣetre sarveṇa sarvaṃ / sarvathā sarvaṃ evaṃ rūpāṇi bubhukṣā kāntārāṇi na bhaviṣyanti na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981647 (0.039):
buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ pānīyakāntārāṇi na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981709 (0.048):
abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ / evaṃrūpāṇi bubhukṣākāntārāṇi na bhaviṣyanti na prajñāsyante | sukhitā eva
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7886434 (0.049):
buddhakṣetre trayo 'pāyāḥ sarvathā na bhaviṣyantīti ṣaṣṭham //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998493 (0.054):
sarvaṃ sarvathā sarvamātmā na vidyate nopalabhyate, evaṃ sarveṇa sarvaṃ / sarvathā sarvaṃ sarvadharmā na saṃvidyante nopalabhyante /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046795 (0.059):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya satastasmin buddhakṣetre sarvasattvānāṃ / sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarvavyādhayo na bhaviṣyanti, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041681 (0.061):
saṃbhavanti, tāni tasya kāye sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na saṃbhavanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998429 (0.062):
sarvasattvāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarvaduḥkhebhyo mocayitavyā
hi yaś ca svapno yaś ca svapnāntaḥ sarvam etad advayam advaidhīkāram. idam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237839 (0.044):
abhisaṃbuddhasya sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na / bhaviṣyanti. tat kasya hetoḥ? tathā hi yaś ca svapno yaś cāhaṃ sarva ime
api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092147 (0.0):
yāvan nirmitopamān eva sarvadharmān vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti. / idaṃ subhūte avaivartikasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092269 (0.0):
anyeṣu lokadhātuṣu buddhakaryāṇi kurvanti. idam api subhūte avaivartikasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092369 (0.0):
svapnopamāḥ sarvatraidhātukadharmā deśayitavyāḥ. idam api subhūte / avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042577 (0.021):
api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049003 (0.021):
avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049028 (0.021):
spṛhāmanuśaṃsācittaṃ notpādayati, idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049073 (0.021):
samyaksaṃbuddhamātmānaṃ paśyati / idam api subhūte avinivartanīyasya / bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049115 (0.021):
api subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049313 (0.021):
avivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ / veditavyam // / punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034689 (0.027):
(VIII 5,3) (E) punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisattvān evaṃ avadati. eta yūyaṃ kulaputrā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038773 (0.027):
atyantatayā ete dharmā svabhāvena śūnyā. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvān śīle
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15039081 (0.027):
sattvaviviktā hi sarvadharmāḥ. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalena sattvāṃ hīnavīryān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753761 (0.027):
veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753857 (0.027):
caran nottrasyati na santrasyati na santrāsam āpadyate punar aparaṃ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755312 (0.027):
upalabhate tathā ca śīlapāramitayā manyate punar aparaṃ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765407 (0.027):
mahāsattvo mahāsannāhasannaddhaṃ ity ucyate iti dhyānasambhāraḥ punar / aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771711 (0.027):
cānupalambhayogena punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam eva kāyamūrdhvapādatalād adhaḥ keśamastakān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272299 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795806 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798772 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caraṃ
mahāsattvaḥ svapnāntaragato vā vibuddho vā nagaradāhe vā vartamāne evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092150 (0.0):
mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'py anekaśataparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092274 (0.0):
subhūte sacet svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nottrasyati na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092393 (0.0):
bhaviṣyanti? sacet svapnāntaragato 'pi bodhisattvo [f. 216a?] mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049268 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti? / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237513 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237578 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sacet svapnāntaragatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237647 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237801 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ trayo 'pāyā na bhaviṣyantiti? sacet subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato nārakaṃ vā sattvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237865 (0.014):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsatttvaḥ / svapnāntaragato vā prativibuddho vā nagaradāhe vartamāne, evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092109 (0.017):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048984 (0.017):
bodhisattvā mahāsattvā asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena / sacetpunaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi svapnopamāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092228 (0.026):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / svapnāntaragato 'pi tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paśyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045615 (0.026):
atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat ya āyuṣman / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatastrīṇi vimokṣamukhāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045913 (0.026):
śāriputra āha yadāyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049007 (0.026):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049031 (0.026):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049121 (0.026):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo notrasyati, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049319 (0.026):
punaraparaṃ subhūte svapnāntaragato bodhisattvo mahāsattvo nagaradāhe vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654061 (0.026):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragatas trīn samādhīn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654131 (0.026):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragataḥ karma karoti,
samanvāharati: ye mayā svapnānataragatena vā vibuddhena vā ākārā yāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237867 (0.028):
svapnāntaragato vā prativibuddho vā nagaradāhe vartamāne, evaṃ / samanvāharati, yena mayā svapnāntaragatena vā prativibuddhena vā ya ākārā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049337 (0.033):
grāmadāhe vā vartamāne prativibuddhaḥ saṃstataḥ svapnādevaṃ samanvāharati / yathā mayā svapnāntaragatena ye ākārāḥ yāni liṅgāni yāni nimittāni
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092590 (0.0):
aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114209 (0.0):
ucyate. yaduta śāntākāreṇa. api tu khalu punaḥ subhūte yair ākārair yair / liṅgair yair nimittair [f. 253a] dharmā sūcyante, sarvāṇi tāny ākārās tāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042900 (0.0):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043417 (0.0):
saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049341 (0.0):
yathā mayā svapnāntaragatena ye ākārāḥ yāni liṅgāni yāni nimittāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049348 (0.0):
yathā mayā svapnāntaragatena ye ākārāḥ yāni liṅgāni yāni nimittāni / dṛṣṭāni, yairākārairyairliṅgairyairnimittairavivartanīyo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049477 (0.0):
punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936707 (0.0):
mahāsatvasyākāraliṃganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair / nimittair avaivartiko bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648954 (0.0):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo māreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649650 (0.0):
punar aparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650450 (0.0):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650998 (0.0):
yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237886 (0.0):
samanvāharati, yena mayā svapnāntaragatena vā prativibuddhena vā ya ākārā / yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238007 (0.0):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265110 (0.0):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte ākārā liṅgāni nimittāni yair ākārair yair / liṅgair yair nimittais te dharmāḥ sūcyante, te ākārās tāni liṅgāni tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272346 (0.0):
mārgākārajñatāviśuddhiḥ. yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619474 (0.0):
kathaṃ pārājiko na bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619548 (0.0):
kathaṃ śikṣā na pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619630 (0.0):
kathaṃ saṃgho na pratyākhyāto bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619841 (0.0):
kathaṃ pārājiko bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vaivartiko veditavyaḥ, sacet me te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092765 (0.0):
samyaksaṃbodhau. ebhiḥ subhūte ākārair ebhi liṅgair ebhi nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ avaivartiko veditavyaḥ. punar aparaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042903 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043419 (0.0):
saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo / mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate / kiṃ vātra tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650451 (0.0):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237887 (0.0):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646449 (0.016):
ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646593 (0.016):
ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646677 (0.016):
kṛtena prajñāṃ bhāvayati, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir / nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646724 (0.016):
ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646872 (0.016):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647071 (0.016):
ca bhavati, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647499 (0.016):
liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648478 (0.016):
samyaksaṃbodheḥ ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649430 (0.016):
syāt, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649554 (0.016):
nāsatpuruṣaḥ, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649626 (0.016):
subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti samudaye 'nvayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650032 (0.016):
yāpayanti, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti mārge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650624 (0.016):
mahāsattvānām, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238009 (0.016):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas tān ākārāṃs tāni liṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648955 (0.019):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo māreṇa
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, anena satyena / satyavacanena ayaṃ nagaradāha upaśāmyatu śītībhavatv astaṃ gacchatu, sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049361 (0.0):
mahāsattvo dhārayitavyaḥ, te ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni mama
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237920 (0.0):
satyavacanenāhaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tena satyena / satyavacanenāyaṃ nagaradāha upaśāmyatu śītībhavatv astaṃ gacchatu. saced
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237894 (0.032):
nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi / ta ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni mama saṃvidyante tair avaivartiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043410 (0.040):
samyaksaṃbodhau / na tava te ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni vā / saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650611 (0.048):
tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650442 (0.049):
arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te / ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043504 (0.050):
bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni / saṃvidyante, veditavyametatsubhūte yathā asyeme guṇāḥ / addhā batāyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054237 (0.052):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāyāṃ caratāṃ guṇāḥ, te / ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni tasya na saṃvidyante / so
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043526 (0.053):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hyasya te ākārāstāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092597 (0.053):
bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ, tāny (AdSPG I 6) ākārās tāni liṅgāni / tani nimittāni deśayiṣyāmi. sacet subhūte kācid eva strī vā puruṣo vā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870561 (0.058):
tatrapramuditavihāre vartamānasya bodhisattvasya ke ākārāḥ kāni liṅgāni / kāni nimittāni veditavyāni / iha bodhisattvo 'dhimukticaryāvihārāt
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24872059 (0.060):
evādhiśīlavihāra iti / yā tatra vimalā bhūmiḥ sehādhiśīlavihāro veditavyaḥ / tatra katame bodhisattvānāmākārāḥ kāni liṅgāni kāni nimittāni
pratiśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati, veditavyaṃ subhūte, vyākṛto 'yaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049384 (0.0):
vā nagaradāho vā upaśāmyati, śītībhavati, astaṃ gacchati, / veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237928 (0.0):
satyavacanenāyaṃ nagaradāha upaśāmyatu śītībhavatv astaṃ gacchatu. saced / upaśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati veditavyaṃ subhūte vyākṛto batāyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049404 (0.013):
samyaksaṃbodheriti / sacennopaśāmyati, na śītībhavati, nāstaḥ gacchati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092724 (0.023):
tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na / ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048862 (0.023):
vyākuryāt, veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049617 (0.023):
evaṃ bhāṣamāṇena bodhisattvena mahāsattvena nāpakrāmati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238131 (0.023):
mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto / bodhisattvo mahāsattvas tair pūrvakais tathagatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049431 (0.028):
nopaśāmyati, na śītībhavati, nāstaṃ gacchati, veditavyametatsubhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049637 (0.032):
mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043483 (0.033):
samyaksaṃbodhita iti / sacenmāraḥ pratyudāvartate, veditavyametatsubhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043435 (0.035):
carasīti? sacetpunarbodhisattvasya mahāsattvasya anyathā cittaṃ bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650590 (0.036):
yo mām amuttarāyāḥ samyaksaṃbodher vivecayati. veditavyam etat subhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036327 (0.041):
parigṛhīto bhavati / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036584 (0.041):
prajñāpāramitayā parigṛhīta upāyakauśalyena cāvirahito bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036914 (0.041):
bhavati, upāyakauśalyasamanvāgataś ca bhavati / veditavyametatsubhūte / nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani saṃsatsyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633418 (0.050):
parigṛhītaḥ, evaṃ yāvat sarvākārajñatayā parigṛhīto, veditavyam etad / subhūte ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo nāntarā vyadhvani vyavasādam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634087 (0.050):
abhāvasvabhāvaśūnyatayā parigṛhītaḥ, veditavyam etat subhūte nāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā saṃsatsyate, pratibalo 'yaṃ bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621959 (0.051):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043484 (0.005):
samyaksaṃbodhita iti / sacenmāraḥ pratyudāvartate, veditavyametatsubhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237934 (0.005):
upaśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati veditavyaṃ subhūte vyākṛto batāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāv avinivartanīyatāyai.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092724 (0.014):
tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na / ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048865 (0.014):
vyākuryāt, veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049409 (0.014):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049617 (0.014):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238131 (0.014):
mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto / bodhisattvo mahāsattvas tair pūrvakais tathagatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044100 (0.018):
tāṃś ca doṣān vivarjayati, yairdoṣairbodhisattvo mahāsattvo vivartate / 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / evaṃ hi subhūte yaś ca bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049465 (0.021):
avinivartanīyalakṣaṇatāyā iti / ayam api subhūte bodhisattvo mahāsattvo / 'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodherdhārayitavyaḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059936 (0.025):
śrāvakapratyekabuddhatvāya dāsyati vipākam / sacedbodhisattvo mahāsattvo / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau na visaṃvādayiṣyati praṇidhānam, api tu khalu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049384 (0.025):
vā nagaradāho vā upaśāmyati, śītībhavati, astaṃ gacchati, / veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049637 (0.025):
mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817332 (0.025):
parihīyante yāvad anuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ. evaṃ khalu subhūte / bodhisattvo mahāsattvo dānapāramitāyāṃ caran dhyānapāramitāyāṃ sattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262122 (0.026):
bhavaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / sacet punar bodhisattvo mahāsattvo 'numodanāsahagataṃ puṇyakriyāvastu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658847 (0.026):
nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. tat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038420 (0.027):
bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīya upaparīkṣitavyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodheḥ kaccitsubhūte bodhisattvo mahāsattvo 'syāṃ gambhīrāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014578 (0.028):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat yathā yathā bhagavan / bodhisattvo mahāsattva āsannībhavatyanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ, tathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014620 (0.028):
/ (Vaidya 68) tatkasya hetoḥ? evaṃ hyetadbhagavan bhavati yadbodhisattvo / mahāsattva āsannībhavatyanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259829 (0.028):
śakra āha: yathāyathā bhagavan bodhisattvo mahāsattva āsannībhavaty / anuttarāyāḥ samyaksaṃbodhes tathātathā bodhisattvo mahāsattvo 'vavaditavyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995194 (0.029):
nirdiṣṭo nirdiśasi / / ataś ca bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodherupaparīkṣitavyaḥ, avirahitaś ca bodhisattvo mahāsattvaḥ
punaḥ subhūte so 'gniskandhas tat satyavacanam atikramya gṛhād gṛhaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049410 (0.057):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte so 'gnidāho 'tikramya gṛhādgṛhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237936 (0.059):
bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāv avinivartanīyatāyai. / sacet punaḥ subhūte agniskandho 'tikramitvā gṛhād gṛhaṃ dahati rathyāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650457 (0.061):
yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvas tad vacanaṃ śrutvā nāvalīyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092734 (0.064):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so 'manuṣyabhūto
dahaty, rathyāyā rathyāyāṃ dahaty, anyāni gṛhāni dahaty anyāni gṛhāni na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049415 (0.048):
samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte so 'gnidāho 'tikramya gṛhādgṛhaṃ / rathyāyā rathyāmanyatarānyatarāṃ rathyāṃ vā gṛhaṃ vā gacchati, dahati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237942 (0.051):
sacet punaḥ subhūte agniskandho 'tikramitvā gṛhād gṛhaṃ dahati rathyāyā / rathyā dahaty anyad gṛhaṃ dahaty anyad gṛhaṃ na dahaty anyāṃ rathyāṃ
dahaty, anyāḥ rathyā dahaty anyāḥ rathyā na dahati, veditavyaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237962 (0.0):
dahaty anyāṃ rathyāṃ na dahati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650480 (0.045):
cittasyānyathā tvaṃ bhavati veditavyaṃ, subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050259 (0.046):
nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena / mahāsattvena nāmāpadeśena nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam? iha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049613 (0.054):
evaṃ bhāṣamāṇena bodhisattvena mahāsattvena nāpakrāmati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238699 (0.055):
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238153 (0.056):
'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110384 (0.060):
pāramitāsu (AdSPG I 125) yogaḥ karaṇīyaḥ? bhagavān āha: iha subhūte / bodhisattvena mahāsattvena evaṃ pratyavekṣitavyaṃ. rūpaṃ na saṃyuktaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251090 (0.060):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvena mahāsattvenaivaṃ / pratyavekṣitavyaṃ, rūpaṃ na saṃyuktaṃ na visaṃyuktaṃ, vedanā saṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239493 (0.062):
svayamabhijñāya parākramo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvenādhyāśayenānuttarāṃ
tena bodhisattvena mahāsattvena dharmapratyākhyānasaṃvartanīyam ebhiḥ / sattvaiḥ karmopacitaṃ yenaiṣāṃ sattvānām ekatyāni gṛhāni dahyanta ekatyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237970 (0.0):
dahaty anyāṃ rathyāṃ na dahati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena / mahāsattvena dharmaṃ pratyākhyānasaṃvartanīyam etaiḥ sattvaiḥ karmopacitaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050259 (0.041):
nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena / mahāsattvena nāmāpadeśena nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam? iha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049437 (0.044):
nopaśāmyati, na śītībhavati, nāstaṃ gacchati, veditavyametatsubhūte / dharmapratyākhyānaṃ duṣprajñasaṃvartanīyaṃ tena bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650480 (0.047):
cittasyānyathā tvaṃ bhavati veditavyaṃ, subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238699 (0.057):
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110384 (0.058):
pāramitāsu (AdSPG I 125) yogaḥ karaṇīyaḥ? bhagavān āha: iha subhūte / bodhisattvena mahāsattvena evaṃ pratyavekṣitavyaṃ. rūpaṃ na saṃyuktaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251090 (0.058):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvena mahāsattvenaivaṃ / pratyavekṣitavyaṃ, rūpaṃ na saṃyuktaṃ na visaṃyuktaṃ, vedanā saṃjñā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092952 (0.059):
upāyakauśalena ca aparigṛhītatvāt. evam api subhūte bodhisattvena / mahāsattvena mārakarma veditavyam. kathaṃ ca subhūte bodhisattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029899 (0.059):
sūtrānteṣu upāyakauśalyaṃ paryeṣitavyaṃ maṃsyante / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030072 (0.059):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣyamāṇāyāṃ likhyamānāyām / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030148 (0.059):
pravartayatāmantaśo likhatām / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte dharmabhāṇakaś ca bhāṣitukāmo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030178 (0.059):
api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030251 (0.059):
vācanāya paryavāptaye vā / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030528 (0.059):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030677 (0.059):
prajñāpāramitāyāṃ likhyamānāyāṃ paryavāpyamāṇāyām / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030912 (0.059):
na likhiṣyanti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma / veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030946 (0.059):
bodhisattva iti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma / veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049613 (0.060):
evaṃ bhāṣamāṇena bodhisattvena mahāsattvena nāpakrāmati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238153 (0.060):
'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043089 (0.061):
vyavahārati. sa ca vyavahāraḥ pratiśrutkopamaḥ avyavahāro veditavyaṃ. evaṃ / khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāṃ caritavyaṃ, yathā
gṛhāni na dahyante. teṣām etad dṛṣṭadhārmikaṃ karma vipacyate. tata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237980 (0.041):
yenaiteṣāṃ sattvānām ekaṃ gṛhaṃ dahyate, ekaṃ gṛhaṃ na dahyate, teṣām etad / dṛṣṭadhārmikam eva karma vipacyate, ayaṃ subhūte hetur ayaṃ pratyayo
evaitad dharmapratyākhyānāt sāvaśeṣaṃ karma vipacyate. ayaṃ subhūte hetur
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049454 (0.0):
karmopacitam / tato 'syaitaddṛṣṭadharmasaṃvartanīyameva karma vipacyate / / tata eva dharmapratyākhyānātsāvaśeṣaṃ karmaivaṃ vipacyate / ityayaṃ
ayaṃ pratyaya avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya, yair hetubhir
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049458 (0.037):
tata eva dharmapratyākhyānātsāvaśeṣaṃ karmaivaṃ vipacyate / ityayaṃ / subhūte heturayaṃ pratyayo 'sya bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237992 (0.047):
'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yair hetubhir yaiḥ / pratyayair avinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti saptamam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092138 (0.058):
yāvan nirmitopamān eva sarvadharmān vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti. / idaṃ subhūte avaivartikasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092263 (0.063):
anyeṣu lokadhātuṣu buddhakaryāṇi kurvanti. idam api subhūte avaivartikasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092364 (0.063):
svapnopamāḥ sarvatraidhātukadharmā deśayitavyāḥ. idam api subhūte / avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092440 (0.063):
api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
yaiḥ pratyayair avaivartiko bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092767 (0.0):
samyaksaṃbodhau. ebhiḥ subhūte ākārair ebhi liṅgair ebhi nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ avaivartiko veditavyaḥ. punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646597 (0.0):
ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646681 (0.0):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo yānyān dharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646876 (0.0):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvaḥ satatasamitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649432 (0.0):
syāt, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649558 (0.0):
samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvo bodhimanasikāraiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650766 (0.0):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238172 (0.0):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092225 (0.012):
avaivarkalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049003 (0.012):
veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049028 (0.012):
bodhisattvasya mahāsattvasya avinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049073 (0.012):
bodhisattvasya mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753284 (0.012):
mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar / aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753352 (0.012):
carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittena rūpaṃ śūnyam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753420 (0.012):
prajñāpāramitāyāṃ carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittena rūpam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753556 (0.012):
veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753692 (0.012):
carata upāyakauśalyaṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittena rūpam apraṇihitam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 753760 (0.012):
veditavyam punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806630 (0.012):
mahāsattvasya dharmadānaṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15092928 (0.012):
veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092478 (0.0):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114210 (0.0):
ucyate. yaduta śāntākāreṇa. api tu khalu punaḥ subhūte yair ākārair yair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042901 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043418 (0.0):
saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049349 (0.0):
dṛṣṭāni, yairākārairyairliṅgairyairnimittairavivartanīyo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049478 (0.0):
'vinivartanīyo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodherdhārayitavyaḥ // / punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936708 (0.0):
mahāsatvasyākāraliṃganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair / nimittair avaivartiko bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648955 (0.0):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649651 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650450 (0.0):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650999 (0.0):
yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237887 (0.0):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238008 (0.0):
pratyayair avinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti saptamam / punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265111 (0.0):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte ākārā liṅgāni nimittāni yair ākārair yair / liṅgair yair nimittais te dharmāḥ sūcyante, te ākārās tāni liṅgāni tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272347 (0.0):
mārgākārajñatāviśuddhiḥ. yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619473 (0.0):
kathaṃ pārājiko na bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619548 (0.0):
kathaṃ śikṣā na pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619630 (0.0):
kathaṃ saṃgho na pratyākhyāto bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619840 (0.0):
kathaṃ pārājiko bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619906 (0.0):
kathaṃ śikṣā pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ, tāny (AdSPG I 6) ākārās tāni liṅgāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092484 (0.028):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vaivartiko veditavyaḥ, sacet me te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092763 (0.029):
samyaksaṃbodhau. ebhiḥ subhūte ākārair ebhi liṅgair ebhi nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ avaivartiko veditavyaḥ. punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237890 (0.037):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042902 (0.040):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyo 'nuttarāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646448 (0.040):
ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646499 (0.040):
subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646592 (0.040):
ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646676 (0.040):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646723 (0.040):
ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647318 (0.040):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647499 (0.040):
liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648478 (0.040):
samyaksaṃbodheḥ ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649429 (0.040):
syāt, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649553 (0.040):
nāsatpuruṣaḥ, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649626 (0.040):
subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti samudaye 'nvayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650032 (0.040):
yāpayanti, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti mārge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650623 (0.040):
mahāsattvānām, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238012 (0.040):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas tān ākārāṃs tāni liṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651000 (0.042):
yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvaḥ prabhāvyate sādhu bhagavan gambhīrāṇi gambhirāṇi sthānāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049481 (0.042):
punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo dhārayitavyaḥ, tānākārāṃstāni liṅgāni tāni
tani nimittāni deśayiṣyāmi. sacet subhūte kācid eva strī vā puruṣo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238018 (0.045):
'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas tān ākārāṃs tāni liṅgāni / tāni nimittāni deśayiṣyāmi. sacet subhūte kaścid eva strī vā puruṣo
amanuṣyeṇa adhiṣṭhito bhavet, tatra bodhisattvena mahāsattvenaivaṃ / samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049674 (0.0):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049745 (0.0):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050077 (0.0):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050355 (0.0):
nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238031 (0.0):
tāni nimittāni deśayiṣyāmi. sacet subhūte kaścid eva strī vā puruṣo / vāmanuṣyeṇādhiṣṭhito bhavet, tatra bodhisattvena mahāsattvena evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049904 (0.003):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050151 (0.003):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043514 (0.012):
bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtaḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043440 (0.013):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092729 (0.013):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049524 (0.013):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050041 (0.013):
api tvamanena cānena ca guṇena samanvāgato 'bhūḥ / niyatastaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650485 (0.023):
vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238792 (0.025):
nāma sameti me nāmnā vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049610 (0.047):
amanuṣyagraheṇa gṛhīto vā āviṣṭo vā, so 'pakrāmatu / sacetso 'manuṣyaḥ / evaṃ bhāṣamāṇena bodhisattvena mahāsattvena nāpakrāmati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894540 (0.052):
01804 evam ukte āyuṣmān śāriputro bhagavantam etad acovat/ kathaṃ bhagavan / 01805 bodhisattvena mahāsattvena sarvākāraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936863 (0.052):
16413 subhūtir āha/ katame bhagavan sarvadharmāḥ/ kathaṃ bhagavan / {bodhisattvena} mahāsattvena sarva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6936873 (0.052):
16414 dharmāṇām asadbhūtatāyāṃ śikṣitavyam/ kathaṃ bhagavan / {bodhisattvena} mahāsattvena sarvadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943088 (0.052):
18715 r āha/ no bhagavan/ bhagavān āha/ evam eva subhūte {bodhisattvena} / mahāsattvena yāvac cakra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618531 (0.054):
kalpakoṭīniyutaśatasahasrais tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyasa iti. / atha ca punar bodhisattvena mahāsattvena evaṃ veditavyam, āsannībhūto 'smy
arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / parisamyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariśuddho me 'dhyāśayo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092730 (0.0):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043443 (0.0):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043488 (0.0):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049532 (0.0):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049625 (0.0):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049642 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāviti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049676 (0.0):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049748 (0.0):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049907 (0.0):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050044 (0.0):
api tvamanena cānena ca guṇena samanvāgato 'bhūḥ / niyatastaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050080 (0.0):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050154 (0.0):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050358 (0.0):
nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650437 (5.960):
dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdho, yena tvaṃ vyākriyathās tais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238039 (0.005):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye, pariśuddhaś ca me / 'dhyāśayo yathāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmo yathāham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996281 (0.006):
bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yo 'nena samādhinā viharati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092752 (0.009):
taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhau. ebhiḥ subhūte ākārair ebhi liṅgair ebhi nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092814 (0.009):
satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, anena satyena satyavacanena ayam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092876 (0.009):
ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto / 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650488 (0.013):
vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ
yathā aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmo yathā aham
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238048 (0.0):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye, pariśuddhaś ca me / 'dhyāśayo yathāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmo yathāham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049538 (0.003):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024698 (0.010):
yo 'sāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmo na ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026735 (0.020):
manuṣyāṇāṃ ca / anukampakā anukampāmupādāya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ / anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049591 (0.023):
anabhisaṃbuddhaṃ vā / yathā te buddhā bhagavanto jānanto mamādhyāśayam / ityapyahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye iti / anena satyena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103352 (0.025):
ātmanā ca anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmaḥ paraṃ ca / anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpayati saṃharṣayati samuttejayati
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525292 (0.026):
abhiṣṭutyaitad avocat : aham asmi bhagavann anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmaḥ, punaḥ punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115724 (0.031):
bodhisattvo mahāsattvaḥ puṇyaṃ prasaviṣyati yaḥ sarvasattvānāṃ kṛte / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmaḥ? bhagavān āha: sacet subhūte
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9876742 (0.032):
bodhimaṇḍamupasaṃkramati mārasainyapradharṣaṇārthamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ / / daśabalavaiśāradyāṣṭādaśāveṇikabuddhadharmaparipuraṇārthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092663 (0.034):
samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na ahaṃ na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049556 (0.034):
mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6156871 (0.036):
caranti, ato 'lpatarakā ye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmā, / ihāhaṃ kauśikānāvaraṇena buddhacakṣuṣā pūrvasyāṃ diśi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093973 (0.039):
adhyāśayena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena, sarvasattvānām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051208 (0.039):
adhyāśayena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena / sarvasattvānāmarthaṃ kartukāmena tajjātīyāḥ pudgalā na sevitavyāḥ, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239424 (0.039):
mahāsattvenādhyāśayenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena, / sarvasattvānām arthaṃ kartukāmena bodhisattvena mahāsattvena tajjātīyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1636655 (0.040):
kathañ ca subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmaḥ sattvānāṃ gatir bhavati? iha subhūte bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066424 (0.040):
ca kulaputro 'dhyāśayena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhuṃ / saṃprasthitaḥ, yaduta sarvasattvānaparimāṇataḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406587 (0.040):
bhagavan uttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ | punaḥ / punaranuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayāmi pariṇāmayāmi | tasya me
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248850 (0.045):
syād yo 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ saṃprasthitaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7677465 (0.045):
bhavet, tad yadāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ, tadā iyaṃ me
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmo yathā aham anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049538 (0.002):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / yathāhamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ, pariśuddho me manasikāro 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238045 (0.004):
'dhyāśayo yathāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmo yathāham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024699 (0.010):
bhagavaṃstasya bodhisattvasya mahāsattvasya, yasyāsaṅgatā sarvadharmeṣu, / yo 'sāvanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmo na ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026735 (0.020):
manuṣyāṇāṃ ca / anukampakā anukampāmupādāya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ / anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023879 (0.025):
saṃnaddhukāmo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ / ākāśaṃ sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103352 (0.025):
ātmanā ca anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmaḥ paraṃ ca / anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpayati saṃharṣayati samuttejayati
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525292 (0.026):
abhiṣṭutyaitad avocat : aham asmi bhagavann anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmaḥ, punaḥ punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115724 (0.028):
bodhisattvo mahāsattvaḥ puṇyaṃ prasaviṣyati yaḥ sarvasattvānāṃ kṛte / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmaḥ? bhagavān āha: sacet subhūte
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9876742 (0.030):
bodhimaṇḍamupasaṃkramati mārasainyapradharṣaṇārthamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ / / daśabalavaiśāradyāṣṭādaśāveṇikabuddhadharmaparipuraṇārthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092663 (0.034):
samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na ahaṃ na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049556 (0.034):
mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsya evāhamanuttarāṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406587 (0.035):
bhagavan uttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ | punaḥ / punaranuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayāmi pariṇāmayāmi | tasya me
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6156871 (0.036):
caranti, ato 'lpatarakā ye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmā, / ihāhaṃ kauśikānāvaraṇena buddhacakṣuṣā pūrvasyāṃ diśi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000023 (0.046):
sthātukāmaḥ, sa nemāṃ kṣāntimanāgamya..... / yo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ / prāptukāmo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau sthātukāmaḥ, sa nemāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050447 (0.046):
enāmeva prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmo / bhavet, yadi cāsāvupasarpet kalyāṇamitrāṇi, abhīkṣṇaṃ ca
samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye pariśuddhaś ca me manasikāro 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238052 (0.0):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye, pariśuddhaś ca me / 'dhyāśayo yathāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmo yathāham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049545 (5.960):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / yathāhamanuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650363 (0.030):
vyavadānaṃ vā samanupaśyate. jātivinivṛttasyāpi naivaṃ bhavati, nāhaṃ / nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643903 (0.031):
mahāsattvasya naivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti. tat kasya hetoḥ? ākāśasamā hi subhūte (PSP_4:131)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092666 (0.033):
samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na ahaṃ na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049559 (0.033):
mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsya evāhamanuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238072 (0.034):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, nāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ samyaksaṃbodiṃ ye 'pi te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049530 (0.035):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043364 (0.036):
jātivyativṛttasyāpyevaṃ bhavatināhaṃ nābhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsye / evāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ svasyāṃ bhūmau sthitaḥ / aparapraṇeyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654583 (0.036):
carati, na cāsya vicikitsotpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ, yaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654609 (0.036):
saṃtrāsam āpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656310 (0.038):
carataivaṃ cittam utpādayitavyaṃ, nāhaṃ tāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye, sacet me tatra buddhakṣetre mitam āyuḥpramāṇaṃ syād mitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656390 (0.038):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023789 (0.039):
mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye yadi vā na abhisaṃbhotsye, abhāva eva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049590 (0.055):
anabhisaṃbuddhaṃ vā / yathā te buddhā bhagavanto jānanto mamādhyāśayam / ityapyahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye iti / anena satyena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092622 (0.062):
arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / parisamyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariśuddho me 'dhyāśayo
samyaksaṃbodhau, apagataṃ me śrāvakacittam apagataṃ me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049548 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmaḥ, pariśuddho me manasikāro 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / apagataṃ me śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ ca, tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238060 (0.0):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, pariśuddhaś ca me manasikāro / 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye, apagataṃ me śrāvakacittam apagataṃ me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043355 (0.040):
jātivyativṛttasyāpi na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittaṃ votpadyate /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558606 (0.040):
utpadyate | na dveṣacittaṃ na mohacittaṃ na vihiṃsācittaṃ na hiṃsācittaṃ / na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760496 (0.040):
notpādo na nirodhaḥ tac ca na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittam idaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15098432 (0.040):
nāgatir na hānir na vṛddhir notpādo na nirodhaḥ, tac ca na śrāvakacittaṃ / na pratyekabuddhacittam, idaṃ śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002142 (0.040):
upalambhayogena, na śrāvakacittaṃ na pratyekabuddhacittam utpadyeyur iti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559267 (0.050):
vṛddhir na saṃkleśo na vyavadānaṃ tatra / 10 na śrāvakacittaṃ vā pratyekabuddhacittaṃ vā | bodhisatvacittaṃ vā |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28659323 (0.050):
abhisaṃbodhivikurvitaṃ dṛṣṭvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / / tasya ca me tathāgatasya sahadarśanena tathāgataguṇasamudrāvabhāso nāma
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199701 (0.052):
ataḥ pāpiṣṭatarāṇi kāyavāṅmanoduḥkhāni na tv evāham anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpādayāmi //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234760 (0.052):
chrāvakacittaṃ vā pratyekabuddhacittaṃ vā syāt, sarve ca te sattvā niyatā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604994 (0.055):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / yena kulaputra anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpāditam, sa sarvabuddhavaṃśasyānupacchedāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938111 (0.056):
17023 na vihiṃsā{cittam utpādayati}/ na śrāvaka{cittam utpādayati}/ na / pratyekabuddha{cittam utpādayati}/ iyaṃ subhūte {bodhisattvasya}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729425 (0.056):
anuvartante na ca śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ cotpādayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759932 (0.056):
vihiṃsācittam utpādayati na śrāvakacittam utpādayati na / pratyekabuddhacittam utpādayati iyaṃ subhūte bodhisattvasya (PSP1: 171)
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069877 (0.056):
prathamacittotpādam upādāya daśa kuśalāḥ karmapathā anuvartante, na ca / śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ cotpādayati, satatasamitaṃ cāsya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097861 (0.056):
vihiṃsācittam utpādayati, na śrāvakacittam utpādayati, na / pratyekabuddhacittam utpādayati, iyaṃ subhūte bodhisattvasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492077 (0.057):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati / sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241063 (0.057):
brahmapārṣadyair vā yāvad akaniṣṭhair vā devaputrair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ na cāyaṃ prajñāpāramitā śrutā nodgrahītā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232883 (0.058):
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ, yaiś ca devaputrair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ tair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
pratyekabuddhacittam, apagataśrāvākapratyekabuddhacittena anuttarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238066 (0.021):
'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye, apagataṃ me śrāvakacittam apagataṃ me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049552 (0.033):
samyaksaṃbodhau / apagataṃ me śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ ca, tena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24837280 (0.055):
sarvatarkamārgasamatikrāntatvādaprameyāsaṃkhyeyaguṇasamuditatvādanuttaraiva / ca samyaksaṃbodhiḥ sarvaśrāvaka pratyekabuddhatathāgatānābhi nirvṛttaye
samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na ahaṃ na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049562 (0.0):
samyaksaṃbodhau / apagataṃ me śrāvakacittaṃ pratyekabuddhacittaṃ ca, tena / mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238073 (5.960):
pratyekabuddhacittam, apagatena śrāvakapratyekabuddhacittena mayānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, nāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023789 (0.002):
mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye yadi vā na abhisaṃbhotsye, abhāva eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650366 (0.002):
vyavadānaṃ vā samanupaśyate. jātivinivṛttasyāpi naivaṃ bhavati, nāhaṃ / nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654583 (0.004):
carati, na cāsya vicikitsotpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ, yaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654611 (0.004):
saṃtrāsam āpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043364 (0.007):
jātivyativṛttasyāpyevaṃ bhavatināhaṃ nābhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsye / evāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ svasyāṃ bhūmau sthitaḥ / aparapraṇeyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643903 (0.010):
mahāsattvasya naivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti. tat kasya hetoḥ? ākāśasamā hi subhūte (PSP_4:131)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042545 (0.012):
samyaksaṃbodheḥ. na mayā anabhisaṃboddhavyā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, / abhisaṃboddhavyā eva mayā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, abhisaṃbudhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106024 (0.012):
nikṣipati, avaśyam eva mayā anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā. na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049535 (0.016):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / yathāhamanuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040126 (0.021):
saṃvidyate / evaṃ yaścābhisaṃbudhyeta anuttarāṃ samyaksaṃbodhim, / yaccābhisaṃboddhavyam, yaś ca jānīyāt, yacca jñātavyam, (Vaidya 157) sarva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248850 (0.024):
syād yo 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ saṃprasthitaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649453 (0.025):
mahāsattvo yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, yathā / mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satatasamitaṃ samanubaddho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272294 (0.027):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena sarvamārgān paripūryānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938238 (0.027):
tathā ca pariṇamayati / yathānuttarā / 8 samyaksaṃbodhiḥ āha kathaṃ bhagavaṃn anuttarā samyaksaṃbodhiḥ / bhagavān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650204 (0.027):
prāpnuyāṃ / na yāvaccāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816087 (0.029):
samyaksaṃbodhau, mayā nābhisaṃboddhavyānuttarā samyaksaṃbodhir, / abhisaṃbodhavyaivānuttarā samyaksaṃbodhir, abhisaṃbudhya ca dharmeṇārthaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648730 (0.029):
paridīpitaṃ yad iyam anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, naitat
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178576 (0.029):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbudhyate 'bhisaṃbhotsyate ca. atra hi kauśika prajñāpāramitāyāṃ
abhisaṃbhotsye, abhisaṃbhotsya eva aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim. ye te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049565 (0.0):
mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsya evāhamanuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238076 (5.960):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, nāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ samyaksaṃbodiṃ ye 'pi te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650365 (0.001):
vyavadānaṃ vā samanupaśyate. jātivinivṛttasyāpi naivaṃ bhavati, nāhaṃ / nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023789 (0.002):
mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye yadi vā na abhisaṃbhotsye, abhāva eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654583 (0.003):
carati, na cāsya vicikitsotpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ, yaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654611 (0.003):
saṃtrāsam āpadyate, nāhaṃ nābhisaṃbhotsye 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043364 (0.007):
jātivyativṛttasyāpyevaṃ bhavatināhaṃ nābhisaṃbhotsye / abhisaṃbhotsye / evāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ svasyāṃ bhūmau sthitaḥ / aparapraṇeyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643903 (0.010):
mahāsattvasya naivaṃ bhavati, aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti. tat kasya hetoḥ? ākāśasamā hi subhūte (PSP_4:131)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649452 (0.012):
mahāsattvo yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, yathā / mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya satatasamitaṃ samanubaddho
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24022489 (0.045):
bahubhirduṣkaraśatasahasraistribhiḥ kalpāsaṃkhyeyairanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyante bodhisattvāḥ / / yadyapyanyathā'pyasti mokṣāvakāśaḥ kimarthaṃ ta iyantaṃ yatnamārabhante /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802570 (0.046):
udgṛhya dhārayanti, na ca jātu vipraṇāśayanti yāvan nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante. / punar aparaṃ subhūte lokaṃ vyavalokayan buddhacakṣuṣā daśasu dikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656391 (0.047):
tāvanti mamaikaṃ buddhakṣetraṃ yāvan na bhaven na tāvad aham anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye, 'pi tu khalu tathā tathā ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656307 (0.048):
carataivaṃ cittam utpādayitavyaṃ, nāhaṃ tāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsye, sacet me tatra buddhakṣetre mitam āyuḥpramāṇaṃ syād mitā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650204 (0.049):
prāpnuyāṃ / na yāvaccāhamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753521 (0.049):
carataivaṃ cittam utpādayitavyam* kim ity me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasyāprameyāsaṃkhyeyaḥ śrāvakasaṃgho bhavet*
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754822 (0.049):
caritvā yāvad aṣṭādaśāveṇikāṃ buddhadharmān paripūryānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyāprameyāsaṃkhyeyāparimāṇān satvān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976454 (0.050):
kuśalamūlāny anumoditāni yāvad annuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyāprameyāsaṃkhyeyān satvān parinirvāpayiṣyantīti ||
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099127 (0.052):
samyaksaṃbodher abhyāśībhavanti. te 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhya aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇān sattvān parinirvāpayiṣyanti. tad
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754780 (0.052):
paripūryānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyāprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754869 (0.055):
'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān paripūryānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyāprameyāsaṃkhyeyāparimāṇān* satvān parinirvāpayati | evam ukte
'pi te asaṃkhyeya aprameyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094237 (5.960):
etarhi daśasu dikṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040486 (5.960):
'pi te etarhi daśasu dikṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti / dhṛyante yāpayanti teṣām api buddhānāṃ bhagavatām iyaṃ buddhanetri yaduta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009406 (0.009):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye 'pi te kauśika etarhi / aprameyeṣvasaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027227 (0.009):
yogamāpatsyante / tatkasya hetoḥ? eṣā hi śāriputra dharmāṇāṃ dharmatā, ye / te'prameyeṣvasaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058440 (0.009):
hi subhūte prajñāpāramitāvihāreṇa viharato bodhisattvasya mahāsattvasya ye / te 'prameyeṣvasaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060613 (0.009):
prajñāpāramitātaḥ / ye 'pi te ānanda etarhi aprameyeṣvasaṃkhyeyeṣu / lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, dharmaṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062060 (0.009):
subhūte na bodhisattvena mahāsattvena ye 'prameyeṣvasaṃkhyeyeṣu / lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, te
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604333 (0.009):
anabhilāpyānabhilāpyānapi lokadhātūnatikramāmi / ye ca teṣu lokadhātuṣu / buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, teṣu teṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604482 (0.009):
lokadhātūnatikramāmi / ye ca teṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti / dhriyante yāpayanti, teṣu teṣu lokadhātusamudreṣu tāsu tāsu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643938 (0.009):
dikṣu gaṅgānadīvālikāsameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti / dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti, tairbuddhairbhagavadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904434 (0.009):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante / yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti/ ye ca teṣāṃ śrāvakā ye ca pratyekabuddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726783 (0.009):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante / yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti ye ca teṣāṃ śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626683 (0.009):
lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, te 'pīmām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238082 (0.009):
abhisaṃbhotsye, abhisaṃbhotsya evāham anuttarāṃ samyaksaṃbodiṃ ye 'pi te / 'saṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246647 (0.009):
bhavanti. / ye 'pi te 'saṃkhyeyeṣv aprameyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813436 (0.009):
prakṛtiśūnyatā, ye 'pi te etarhi daśadiglokadhātuṣu buddhā bhagavantaḥ / tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti, teṣām api buddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820034 (0.009):
mahāsattvasyaiva sato ye daśadiglokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti / dhriyante yāpayanti, te (PSP_6 8:130) sarve 'sya varṇaṃ bhāṣiṣyante, ye ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067243 (0.009):
ye 'pi te śāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti, ye
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15067281 (0.009):
lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610226 (0.009):
keciddaśasu dikṣu anantāparyantāsu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti / dhriyante yāpayanti, tān sarvān buddhān bhagavataḥ sākṣiṇaḥ kṛtvā teṣāṃ
dhṛyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti, na teṣāṃ tathāgatānām arhatāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094242 (5.960):
etarhi daśasu dikṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante / yāpayanti dharmañ ca deśayanti, teṣām api buddhānāṃ bhagavatām ima eva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046587 (5.960):
diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn gacchati. tatra lokadhātuṣu ye buddhā / bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti tāṃ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626527 (0.009):
buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti, te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261148 (0.009):
'saṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu ye buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante / yāpayanti dharmañ (PSP_5:107) ca deśayanti te taṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796534 (0.009):
lokadhātuṣu ye buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813441 (0.009):
prakṛtiśūnyatā, ye 'pi te etarhi daśadiglokadhātuṣu buddhā bhagavantaḥ / tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti, teṣām api buddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239763 (0.009):
mātāpitarau bhaviṣyataḥ. ye 'pi te subhūte etarhi daśa diśi loke buddhā / bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti teṣām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621730 (0.010):
cājñātā, ye ca te daśadiglokadhātuṣu tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās / tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti, teṣām api tathāgatānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026670 (0.012):
buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti tāṃś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026695 (0.012):
samantād daśasu dikṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti / dharmaṃ ca deśayanti tāṃś ca paśyati. tac cāsya darśanaṃ na naśyati. yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254335 (0.018):
ānanda etarhi daśadiśi loke tathāgatā arhantaḥ (PSP_5:77) samyaksaṃbuddhās / tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharman deśayanti te 'pi buddhā bhagavanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261635 (0.020):
daśasu dikṣv aprameyeṣv asaṃkhyeyeṣu tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās / tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti teṣāṃ buddhānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111260 (0.021):
ye buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhṛyante yāpayanti saddharmaṃ deśayaṃti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102996 (0.024):
lokadhātuṣu tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās tiṣṭhanti dhṛyante / yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti teṣām api buddhānāṃ bhagavatāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103077 (0.024):
dikṣu lokadhātuṣu tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās tiṣṭhanti dhṛyante / yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti. te 'py ānanda buddhā bhagavanta iha eva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060615 (0.025):
lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, dharmaṃ ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643940 (0.025):
dikṣu gaṅgānadīvālikāsameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanti / dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti, tairbuddhairbhagavadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904396 (0.025):
lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904435 (0.025):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante / yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti/ ye ca teṣāṃ śrāvakā ye ca pratyekabuddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904557 (0.025):
buddhā bhagavantas tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmaṃ ca deśayanti/ ye
samyaksaṃbuddhānāṃ kiṃcid ajñātam adṛṣṭam aviditam asākṣātkṛtam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049581 (0.0):
bhagavantastiṣṭhanti dhriyante yāpayanti, na teṣāṃ tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāṃ kiṃcidajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aviditaṃ vā asākṣātkṛtaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238094 (0.031):
teṣāṃ tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ nāsti kiṃcid adṛṣṭaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556580 (0.035):
'pi kroḍamallakāḥ pravrajantīti? atrāntare nāsti kiṃcidbuddhānāṃ / bhagavatāmajñātamadṛṣṭamaviditamavijñātam/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622434 (0.038):
atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663163 (0.038):
kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam avijñātam* | dharmatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21573178 (0.038):
bhaviṣyatīti? atrāntare kiṃcidbuddhānāṃ / bhagavatāmajñātamadṛṣṭamaviditamavijñātam/
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9433508 (0.038):
12v7 (Pravr-v I): /// kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972185 (0.038):
tasmai anuprayaccha iti; atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ bhagavatām / ajñātam adṛṣṭam aviditam avijñātaṃ; bhagavān saṃlakṣayati: yaśodharāyā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976879 (0.038):
gacchati tadā punaḥ kapilavastu nīyate; atrāntare nāsti kiṃcid buddhānāṃ / bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam avijñātaṃ; dharmatā khalu buddhānāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17998800 (0.038):
atrāntare nāsti kiṃcit buddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam aviditam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747199 (0.045):
[94] atra cāntare nāsti kiñcid buddhānām bhagavatām ajñātam adṛṣṭam / aviditam avijñātaṃ | dharmatāṃ khalu buddhānām bhagavatāṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28748279 (0.045):
[102] atra cāntare nāsti kiñcidbuddhānāṃ bhagavatām ajñātam adṛṣṭam | / aviditam avajñātam adrākṣīd vipaśyī samyaksambuddho divyena buddhacakṣuṣā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071704 (0.048):
bodhisattvena mahāsattvena nāsti kiñcid adṛṣṭaṃ vāśrutaṃ (PvsP1 1: 98) / vāmataṃ vāvijñātaṃ vā sarvair ākāraiḥ. evaṃ hi śāriputra bodhisattvasya
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23124964 (0.063):
nājñātaṃ kiñcidapyatra bhvatyāsti jagastraye // Dg_1.58 = DbhP_7,31.58 //
anabhisaṃbuddham. yathā me te buddhā bhagavanto jānanty āśayam iti hi [f.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238097 (0.032):
vāśrutaṃ vāviditaṃ vāsākṣātkṛtaṃ vānabhisaṃbuddhaṃ vā yathā te buddhā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809764 (0.035):
noddiśataḥ tato 'nte ārāmasyoccaśabdo mahāśabdo jātaḥ; jānakā pṛcchakā / buddhā bhagavanto jānantaḥ pṛcchanti, ajānanto na pṛcchanti; kāle
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049588 (0.037):
samyaksaṃbuddhānāṃ kiṃcidajñātaṃ vā adṛṣṭaṃ vā aviditaṃ vā asākṣātkṛtaṃ vā / anabhisaṃbuddhaṃ vā / yathā te buddhā bhagavanto jānanto mamādhyāśayam
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757675 (0.042):
arthaṃ karoti na cāsyaivaṃ bhavaty ahaṃ prajñāpāramitāyāṃ yujye 'ti vā / viyujye 'ti vā māṃ buddhā bhagavanto vyākariṣyanty aham āsannībhūto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550386 (0.045):
dhriyamāṇānām yāpayatām yaduta daśāvaśyakariṇīyāni bhavanti/ / 093.007. na tāvadbuddhā bhagavantaḥ parinirvānti yāvanna buddho buddhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538253 (0.046):
pratisamlīyante na yāvadbuddhā bhagavantaḥ pratisamlīnā iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559608 (0.050):
yāpayatāṃ keśanakhastūpā bhavanti/ / 122.002. yadā buddhā bhagavantaḥ pratisamlīnā bhavanti, tadā bhikṣavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615373 (0.051):
satkṛtā gurukṛtā mānitāḥ pūjitāḥ apacitā cakravartibhūtena āyutiṃ / saṃbodhim abhisaṃprārthayamānena ca me te buddhā bhagavanto vyākarensuḥ //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195766 (0.053):
evaitarhi ye daśasu dikṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhaṃto dhriyanto yāpayaṃta / iha mama buddhakṣetre paṃcakaṣāye pṛcchāsamāgatāḥ sanniṣaṇṇāḥ sannipatitās
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106051 (0.053):
api evaṃdharmāṇa evaṃprajñā evamabhijñā evaṃvimuktaya evaṃvihāriṇo bata te / buddhā bhagavanto babhūvur ity api /
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106201 (0.053):
api evaṃdharmāṇa evaṃprajñā evamabhijñā evaṃvimuktaya evaṃvihāriṇo bata te / buddhā bhagavanto babhūvur ity api / kiṃ nu bhagavato dharmadhātuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262919 (0.053):
yallakṣaṇāni yayā dharmatayā saṃvidyante. tathāham apy anumode yathā te / buddhā bhagavanto jānanti tathāham api pariṇāmayāmy anuttarāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262959 (0.053):
tathāham apy anumode yathā te buddhā bhagavanto jānanti tathāham api
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193811 (0.054):
anumoditāḥ / ye 'py etarhi daśasu dikṣu buddhā bhagavantaḥ tiṣhaṃti / dhṛyaṃti yāpayaṃti dharmaṃ deśayanti te sarve 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3764354 (0.057):
santi + ime deva nāga yakṣā buddhāś ca bhagavanto ye mama citta āśayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959540 (0.057):
buddhāś ca bhagavanto ye mama cittāśayaṃ jānanti | te mama sākṣiṇaḥ | so
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806461 (0.057):
bhagavanto bhavanti śuklavinayakuśalāḥ, samaromabhruvaś ca buddhā / bhagavanto bhavanti samantadāṣajñāḥ, snigdhabhruvaś ca buddhā bhagavanto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905699 (0.059):
buddhā bhagavanto / 06406 bhavanti te tatra tatropapadyante// [iti anāgāmī//] / 06407 santi {śāriputra bodhisattvā} mahāsattvāś catvāri dhyānāni utpādya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260755 (0.062):
subhūtir āha: yadi tāvad asaṃvidyamānair vastubhir asaṃvidyamānair / ārambaṇais te buddhā bhagavanto nimittīkṛtās tadā ye te daśasu dikṣu
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808783 (0.063):
kālajñā buddhā bhagavanta arthopasaṃhitāyāṃ pṛccchāyām; pṛcchati buddho
216b] aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsye. anena satyena / satyavacanena iyaṃ strī vā puruṣo vā yena amanuṣyeṇa gṛhīto vā viheṭhito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238115 (0.0):
bhagavantaḥ prajānanti paśyanti mamādhyāśayara iti hy anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya etena satyena satyavacanenāyaṃ strī vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049596 (0.042):
anabhisaṃbuddhaṃ vā / yathā te buddhā bhagavanto jānanto mamādhyāśayam / ityapyahamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye iti / anena satyena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614245 (0.064):
anāśvastānāśvāsayeyam, aparinirvṛtān parinirvāpayeyam, tena satyena / satyavacanena mama strīndriyamantardhāya puruṣendriyaṃ prādurbhavet/
vā so 'manuṣyo 'pakrāmatu. sacet subhūte so 'manuṣyas tato na apakrāmati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238124 (0.0):
puruṣo vā yenāmanuṣyeṇa gṛhīto viheṭhito vā so (PSP_5:4) manuṣyo / 'pakrāmatu.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238150 (0.034):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so / 'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049634 (0.043):
samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya / mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092740 (0.064):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so 'manuṣyabhūto / 'pakrāmati, veditavyaṃ subhūte vyākṛto vatāyaṃ bodhisattvo mahāsattvas
tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238131 (0.0):
sacet punaḥ subhūte so 'manuṣyas tato nāpakrāmati tasya bodhisattvasya / mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049633 (0.027):
samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya / mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238148 (0.036):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036327 (0.038):
parigṛhīto bhavati / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036584 (0.038):
prajñāpāramitayā parigṛhīta upāyakauśalyena cāvirahito bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036914 (0.038):
bhavati, upāyakauśalyasamanvāgataś ca bhavati / veditavyametatsubhūte / nāyaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'ntarā vyadhvani saṃsatsyati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238373 (0.039):
mahāsattvena satyādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam. / kathaṃ ca punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621959 (0.043):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043432 (0.048):
carasīti? sacetpunarbodhisattvasya mahāsattvasya anyathā cittaṃ bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238708 (0.050):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma / veditavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806625 (0.052):
tathāgatasye kāyaḥ samanvāgato bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya dharmadānaṃ veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807176 (0.053):
bhagavān āha: tad anena te subhūte paryāyeṇaivaṃ veditavyam, evam ayaṃ / bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran sattvānāṃ dharmaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238654 (0.055):
liṅgāni nimittāny ākhyātās te tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na / saṃvidyante. veditavyaṃ subhūte tadanyair bodhisattvair mahāsattvair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049867 (0.056):
idam api subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśenāpi mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755890 (0.056):
bodhisattvasya mahāsattsya pāpamitraṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ yo 'sya na mārakarmāṇy upadiśati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094609 (0.056):
pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ yo 'sya na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094736 (0.056):
mahāsattvasya pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095116 (0.056):
bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056133 (0.056):
prajñāpāramitāyāṃ subhūte śikṣamāṇasya bodhisattvasya mahāsattvasya nāhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633418 (0.056):
parigṛhītaḥ, evaṃ yāvat sarvākārajñatayā parigṛhīto, veditavyam etad / subhūte ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo nāntarā vyadhvani vyavasādam
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092618 (0.0):
samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043441 (0.0):
carasīti? sacetpunarbodhisattvasya mahāsattvasya anyathā cittaṃ bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043514 (0.0):
saṃvidyante, veditavyametatsubhūte yathā asyeme guṇāḥ / addhā batāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtaḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048863 (0.0):
vyākuryāt, veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049388 (0.0):
vā nagaradāho vā upaśāmyati, śītībhavati, astaṃ gacchati, / veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049405 (0.0):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049524 (0.0):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049622 (0.0):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049641 (0.0):
mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049675 (0.0):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049746 (0.0):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050041 (0.0):
api tvamanena cānena ca guṇena samanvāgato 'bhūḥ / niyatastaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238132 (0.0):
mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto / bodhisattvo mahāsattvas tair pūrvakais tathagatair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647468 (0.009):
na vicikitsati, veditavyaṃ vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ / pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair, niyato 'yaṃ bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238158 (0.009):
'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049904 (0.011):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050152 (0.011):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092813 (0.012):
satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, anena satyena satyavacanena ayam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092874 (0.012):
ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto / 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050077 (0.013):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092618 (0.0):
samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043444 (0.0):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043488 (0.0):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049628 (0.0):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049642 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāviti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049675 (0.0):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049748 (0.0):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049906 (0.0):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050044 (0.0):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050079 (0.0):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050154 (0.0):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050357 (0.0):
nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996280 (0.006):
bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yo 'nena samādhinā viharati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092754 (0.009):
taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhau. ebhiḥ subhūte ākārair ebhi liṅgair ebhi nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092814 (0.009):
satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, anena satyena satyavacanena ayam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092876 (0.009):
'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair, ete punar anye na vyākṛtā anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650436 (0.010):
dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdho, yena tvaṃ vyākriyathās tais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650488 (0.015):
vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau. tat kasya hetoḥ? tathā hi mama te dharmāḥ saṃvidyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049525 (0.015):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650598 (0.016):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair / (PSP_4:162) arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau sthito
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so 'manuṣyabhūto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100529 (0.0):
prajñāpāramitāviviktatā. rūpaviviktatayā yāvat sarvākārajñātāviviktatā. / sacet punaḥ (AdSPG I 61) subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049632 (0.013):
samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya / mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238149 (0.013):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653107 (0.020):
vā parihāṇir vā. sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carataḥ prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650406 (0.024):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101245 (0.031):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. yasya subhūte bodhisattvasya (AdSPG I 66) / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato buddhā bhagavaṃto nāmadheyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093588 (0.032):
bodhisattvasya mahāsattvasya? bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239046 (0.032):
bhagavann anyo viveko bodhisattvasya mahāsattvasya? / bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakapratisaṃyuktair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114976 (0.032):
pratyupasthitā, evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā (AdSPG I 154) na kasyacid dharmasya upakāreṇa vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031520 (0.033):
anānātvasya dharmasya lābhī bhaviṣyati. yaduta sarvākārajñatāyā. sacet / punar subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya tiryagyonigataṃ [f. 277b]
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024270 (0.034):
saṃsārāt parimocayati. evaṃ (AdSPG II 4) khalu subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasya vīryeṇa anupūrvakriyā prajñāyate anupūrvaśikṣā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031646 (0.034):
punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvasya mahāsattvasya manuṣyabhūto vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650532 (0.035):
'nuttarayā samyaksaṃbodhyā. / sacet subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃ bhaviṣyati, māro batāyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647926 (0.037):
pratigṛhītavyaṃ manyase? / sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya cittaṃ na kṣubhyati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650507 (0.040):
samyaksaṃbodhau. iti mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ / sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238128 (0.041):
sacet punaḥ subhūte so 'manuṣyas tato nāpakrāmati tasya bodhisattvasya / mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647455 (0.042):
sacet subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya cittaṃ na kṣubhyati na kāṅkṣati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104831 (0.042):
evaṃ (AdSPG I 90) khalu subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya śīlapramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095177 (0.042):
tat kasya hetoḥ? na hi prajñāpāramitā ekaṃ na dve, sacet subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃ bhāṣyamāṇe cittaṃ na avalīyate na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255983 (0.052):
(PSP_5:84) / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya dānapāramitāyāṃ
'pakrāmati, veditavyaṃ subhūte vyākṛto vatāyaṃ bodhisattvo mahāsattvas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238149 (0.033):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so / 'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049620 (0.033):
evaṃ bhāṣamāṇena bodhisattvena mahāsattvena nāpakrāmati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049639 (0.036):
mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092727 (0.039):
tasya bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya, veditavyaṃ subhūte na / ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048862 (0.042):
vyākuryāt, veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049404 (0.042):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238132 (0.042):
mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya veditavyam etat subhūte nāyaṃ vyākṛto / bodhisattvo mahāsattvas tair pūrvakais tathagatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049386 (0.049):
veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairavinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043483 (0.049):
samyaksaṃbodhita iti / sacenmāraḥ pratyudāvartate, veditavyametatsubhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237928 (0.049):
upaśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati veditavyaṃ subhūte vyākṛto batāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāv avinivartanīyatāyai.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996275 (0.051):
buddhānubhāvena āyuṣmān subhūtiḥ sthavira evamāha vyākṛto 'yaṃ bhagavan / bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650592 (0.052):
yo mām amuttarāyāḥ samyaksaṃbodher vivecayati. veditavyam etat subhūte / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ taiḥ pūrvakais tathāgatair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092505 (0.053):
pratiśāmyati śītībhavaty astaṃ gacchati, veditavyaṃ subhūte, vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043437 (0.053):
carasīti? sacetpunarbodhisattvasya mahāsattvasya anyathā cittaṃ bhavati, / veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043512 (0.054):
saṃvidyante, veditavyametatsubhūte yathā asyeme guṇāḥ / addhā batāyaṃ / bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtaḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238157 (0.054):
'manuṣyas tato 'pakrāmati veditavyaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena / vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647467 (0.064):
na vicikitsati, veditavyaṃ vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ / pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair, niyato 'yaṃ bodhisattvo
taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhau. ebhiḥ subhūte ākārair ebhi liṅgair ebhi nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092814 (5.960):
satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais / tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, anena satyena satyavacanena ayam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092876 (5.960):
ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto / 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049390 (0.006):
veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairavinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049625 (0.006):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049642 (0.006):
mahāsattvasya so 'manuṣyo 'pakrāmati, veditavyametatsubhūte vyākṛto 'yaṃ / bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092618 (0.009):
samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092732 (0.009):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043443 (0.009):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043490 (0.009):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049675 (0.009):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049747 (0.009):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049906 (0.009):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050043 (0.009):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050079 (0.009):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050153 (0.009):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050356 (0.009):
nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996280 (0.014):
buddhānubhāvena āyuṣmān subhūtiḥ sthavira evamāha vyākṛto 'yaṃ bhagavan / bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 750444 (0.014):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647468 (0.014):
na vicikitsati, veditavyaṃ vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ / pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair, niyato 'yaṃ bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238163 (0.014):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvas taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ avaivartiko veditavyaḥ. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092480 (0.0):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vaivartiko veditavyaḥ, sacet me te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092582 (0.0):
yaiḥ pratyayair avaivartiko bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. punar / aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042903 (0.016):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyo 'nuttarāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646449 (0.016):
ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646597 (0.016):
ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo / veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646681 (0.016):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646724 (0.016):
ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646876 (0.016):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647071 (0.016):
ca bhavati, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647499 (0.016):
liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648478 (0.016):
samyaksaṃbodheḥ ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649434 (0.016):
syāt, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649558 (0.016):
nāsatpuruṣaḥ, ebhir api subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649626 (0.016):
subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti samudaye 'nvayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650032 (0.016):
yāpayanti, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. iti mārge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650627 (0.016):
mahāsattvānām, ebhiḥ subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238009 (0.016):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas tān ākārāṃs tāni liṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650766 (0.020):
nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238174 (0.020):
ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646500 (0.024):
subhūte ākārair ebhir liṅgair ebhir nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / iti nirvedhāṅgasthitasyāvaivartikalakṣaṇaṃ tṛtīyam
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv acaritasya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238378 (0.0):
mahāsattvena satyādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam. / kathaṃ ca punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsv
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049867 (0.011):
idam api subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśenāpi mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755890 (0.011):
bodhisattvasya mahāsattsya pāpamitraṃ veditavyam punar aparaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ yo 'sya na mārakarmāṇy upadiśati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094609 (0.011):
pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ yo 'sya na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094736 (0.011):
mahāsattvasya pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095116 (0.011):
bodhisattvasya mahāsattvasya pāpamitraṃ veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238180 (0.015):
mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248781 (0.015):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045310 (0.017):
tatra me buddhakṣetre sarvasattvāni divyāḥ sparśā abhinirvartantām. punar / aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃ bhavati.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048441 (0.017):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658328 (0.017):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃ bhavati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649434 (0.021):
'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. / punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756479 (0.021):
idaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattsya pāpamitraṃ veditavyam punar aparaṃ / subhūte bodhisattvo mahāsattvasya māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044967 (0.024):
vyāpado mithyādṛṣṭi idaṃ manodauṣṭulyaṃ (AdSPG II 103) bodhisattvasya / mahāsattvasya. punar aparaṃ subhūte yan matsaryacittam idaṃ manodauṣṭulyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044994 (0.024):
manodauṣṭulyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya. punar aparaṃ subhūte yac
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045003 (0.024):
chīlāpariśuddhim idam api dauṣṭulyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya. punar / aparaṃ subhūte yac caturbhir smṛtyupasthānair virahita idam api dauṣṭulyam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045041 (0.024):
apraṇihitena samādhinā virahita idam api dauṣṭulyam bodhisattvasya / mahāsattvasya. punar aparaṃ subhūte yat srotaāpattiphalasākṣātkriyā tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819044 (0.024):
bodhisattvasya mahāsattvasya. / punar aparaṃ subhūte yac chīlam apariśuddham idam apy apariśuddhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819090 (0.024):
dauḥśīlyacittaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya. / punar aparaṃ subhūte yac chrotaāpattiphalasākṣātkriyā tatra ca spṛhaṇā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950911 (0.024):
mahāyānam}/ punar {aparam subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ}/
upāyakauśalavirahitasya, acaritāvinaś caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāvac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238187 (0.024):
punar aparaṃ subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu / pāramitāsu carata upāyakauśalyavirahitasyācaritāvinaś caturṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092945 (0.063):
gāḍhīkariṣyati. tat kasya hetos? tathāpi ca ṣaṭpāramitāsv acaritvāt / upāyakauśalena ca aparigṛhītatvāt. evam api subhūte bodhisattvena
chūnyatānimittāpraṇihiteṣu vimokṣamukheṣu, bodhisattvanyāmam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806793 (0.024):
bodhipakṣyeṣu dharmeṣu caturṣv āryasatyeṣu sarvaśūnyatāsu / śūnyatānimittāpraṇihiteṣu vimokṣamukheṣv aṣṭasu vimokṣeṣu navasv
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117370 (0.025):
anupūrvavihārasamāpattiṣu carati. kathaṃ śūnyatānimittāpraṇihiteṣu / vimokṣamukheṣu carati. kathaṃ daśasu tathāgatabaleṣu carati caturṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212801 (0.028):
avavaditavyo 'nuśāsitavyaḥ, śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣv
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213037 (0.028):
anupūrvavihārasamāpattiṣv avavadyate 'nuśāsiṣyate, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣv avavadyate 'nuśāsiṣyate, abhijñāsv
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032488 (0.029):
chūnyatānimittāpraṇihiteṣu samādhivimokṣamukheṣu kāṃścid aṣṭāsu vimokṣeṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213232 (0.030):
ārūpyasamāpattiṣu, aṣṭāsu vimokṣeṣu, navasv anupūrvavihārasamāpattiṣu, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu, abhijñāsu, samādhiṣu,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23311727 (0.031):
śikṣate. śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu na śikṣate. tat kasya
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22992786 (0.031):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu na sthātavyam upalambhayogena,
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002963 (0.031):
sthito na śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu sthito nābhijñāsu sthito
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23003562 (0.031):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu naiva sthito nāsthitaḥ, abhijñāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315163 (0.031):
'nupūrvavihārasamāpattiṣu śikṣate 'dvaidhīkāreṇa, sa / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu śikṣate 'dvaidhīkāreṇa, so 'bhijñāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827559 (0.032):
caran navānupūrvavihārasamāpattiṣu caran, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu caran, pañcasv abhijñāsu caran
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23315452 (0.032):
'nupūrvavihārasamāpattiṣu śikṣate 'dvaidhīkāreṇa, yaḥ / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu śikṣate 'dvaidhīkāreṇa, yo 'bhijñāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176708 (0.033):
aṣṭāsu vimokṣeṣu jñānaṃ, yan navānupūrvavihārasamāpattiṣu jñānaṃ, yañ / chūnyatānimittāpraṇihiteṣu vimokṣamukheṣu jñānaṃ, yat pañcasv abhijñāsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157802 (0.034):
śikṣamāṇāḥ, anupūrvavihārasamāpattiṣu śikṣamāṇāḥ, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu śikṣamāṇāḥ, abhijñāsu śikṣamāṇāḥ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352117 (0.035):
navānupūrvavihārasamāpattiṣu śikṣate, / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukheṣu śikṣate, abhijñāsu śikṣate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649009 (0.037):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān samāpadyate, yāvac / chūnyatānimittāpraṇihitān samādhīn samāpadyate, yāvat pañcābhijñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251233 (0.039):
nāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamādhisamāpattidhāraṇīmukheṣu na / śūnyatānimittāpraṇihiteṣu nābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvitsu
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24893278 (0.050):
śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāsattā yā ca / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhaśūnyatā yā ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24893264 (0.051):
pūrvānto 'nyo 'parānto 'nyan madhyam iti hy āyuṣmañ chāradvatīputra yā ca / śūnyatānimittāpraṇihitavimokṣamukhāsattā yā ca
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati. sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238217 (0.0):
mārge caturṣv āryasatyeṣu śūnyatānimittāpraṇihiteṣu bodhisattvaniyāmam / anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati saced
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238391 (0.0):
acaritāvino yāvad bodhisattvaniyāmam anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092973 (0.019):
ṣaṭpāramitāsv acaritāvinaṃ yāvad anavakrāntanyāmaṃ nāmādhiṣṭhānena māraḥ / pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatarānyatareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650557 (0.048):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625826 (0.050):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān buddhaveṣeṇopasaṃkramiṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043389 (0.052):
hi sa sthito 'saṃhāryeṇa cittena asaṃhāryeṇa jñānena samanvāgato bhavati / / sacetkhalu punarmāraḥ pāpīyān buddhaveṣeṇopasaṃkrāmet, tamupasaṃkramyaivaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043447 (0.053):
samyaksaṃbodhāviti / sacetpunarevaṃ samanvāharati māro batāyaṃ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050602 (0.054):
smārayiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ / mahāsattvamupasaṃkramiṣyati, upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati vivekasya
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567135 (0.061):
ālokalabdhaśca bhavati buddhadharmeṣu, atyāsannaśca bhavati sarvajñatāyām / / taṃ sacenmāraḥ pāpīyān upasaṃkrāmati viheṭhanārtham, sa tanmāraparṣadaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049893 (0.061):
mārakarma bhaviṣyati? iha subhūte bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ nāmāpadeśenāpi / nāmādhiṣṭhānenāpi māraḥ pāpīyānupasaṃkramiṣyati / anyatarānyatareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756482 (0.061):
subhūte bodhisattvo mahāsattvasya māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati: yena satyena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610239 (0.039):
purataḥ sattvādhiṣṭhānaṃ karomi, yena satyena satyavacanena svaṃ mama
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042007 (0.046):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / nāyamavinivartanīyadhātau sthita iti / / sacetpunaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo na kṣubhyati na calati, śrutvāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647627 (0.046):
(PSP_4:149) mahāsattvo 'vinivartanīyadhātau sthitaḥ. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo na kṣubhyati na kāṅkṣati na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015871 (0.047):
sthavirametadavocat sacedārya subhūte bodhisattvo mahāsattvo yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237903 (0.049):
bodhisattvo mahāsattva evaṃ satyādhiṣṭhānaṃ karoti, (PSP_5:3) yena satyena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095088 (0.050):
manasikāro na sarvākārajñatā. bhagavān āha: sacet punaḥ subhūte / bodhisattvo mahāsattva evaṃ jānāti: virahitāḥ sarvadharmāḥ svabhāvena. te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093589 (0.051):
bodhisattvasya mahāsattvasya? bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo / mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239048 (0.051):
bhagavann anyo viveko bodhisattvasya mahāsattvasya? / bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakapratisaṃyuktair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250150 (0.051):
samyaksaṃbodhau cyuto bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāḥ. sacet / punar asyaivaṃ bhavati, ya iha prajñāpāramitāyāṃ sthitvā dānapāramitām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066208 (0.051):
mamātmabhāvaparipūrimupādāya / svayamevāhamatra devendra satyādhiṣṭhānaṃ / kariṣyāmi / yenāhaṃ satyena avinivartanīyo 'nuttarāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650459 (0.052):
samyaksaṃbodhau. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvas tad vacanaṃ śrutvā nāvalīyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023337 (0.052):
caritavyam? bhagavānāha sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caranna rūpe carati, carati prajñāpāramitāyām / evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274922 (0.052):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115398 (0.052):
veditavyaḥ. sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo nābhaviṣyan,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024620 (0.053):
subhūte anupalipteyaṃ prajñāpāramitā / sacedevam api subhūte bodhisattvo / mahāsattvo na saṃjānīte, carati prajñāpāramitāyām / sā khalu punariyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266605 (0.054):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, tathāgata evam eva subhūte / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. sacet punaḥ subhūte bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092105 (0.055):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619519 (0.055):
sarvajñatācintyatayā subhūte 'cintyaṃ deśyate. sacet subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpam acintyam iti na saṃjānīte,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049265 (0.056):
sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarve 'pyapāyā na bhaviṣyantīti? / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650557 (0.057):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092875 (0.0):
ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto / 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049675 (0.0):
tatra khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattva evaṃ bhāṣiṣyate yena / satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237911 (0.0):
bodhisattvo mahāsattva evaṃ satyādhiṣṭhānaṃ karoti, (PSP_5:3) yena satyena / satyavacanenāhaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau tena satyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238227 (0.0):
bodhisattvasyaivaṃ bhavati, yena satyena satyavacanenāhaṃ vyākṛto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092618 (0.012):
samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092730 (0.012):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043441 (0.012):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049525 (0.012):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049746 (0.012):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050042 (0.012):
api tvamanena cānena ca guṇena samanvāgato 'bhūḥ / niyatastaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092752 (0.018):
taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhau. ebhiḥ subhūte ākārair ebhi liṅgair ebhi nimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043488 (0.023):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049623 (0.023):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049642 (0.023):
bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāviti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049905 (0.023):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? tava hīdaṃ nāmadheyam / idaṃ te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050078 (0.023):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau, yathā me amī guṇāḥ saṃvidyante / taṃ ca māraḥ pāpīyānevaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050152 (0.023):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050356 (0.023):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti maṃsyate / yāni ca mayā subhūte avinivartanīyānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650485 (0.026):
vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615216 (0.033):
312.002. api tu yenāhaṃ satyena satyavacanena parityajāmi, na rājyārthaṃ
tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ, anena satyena satyavacanena ayam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092752 (5.960):
'pakrāmati, veditavyaṃ subhūte vyākṛto vatāyaṃ bodhisattvo mahāsattvas / taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarasyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092876 (5.960):
ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto / 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092618 (0.009):
samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092730 (0.009):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043441 (0.009):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043489 (0.009):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049623 (0.009):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sacetpunaḥ subhūte evaṃ bhāṣamāṇasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049642 (0.009):
bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāviti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049676 (0.009):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049746 (0.009):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049905 (0.009):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050042 (0.009):
api tvamanena cānena ca guṇena samanvāgato 'bhūḥ / niyatastaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050078 (0.009):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050152 (0.009):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050356 (0.009):
nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996279 (0.016):
bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yo 'nena samādhinā viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650436 (0.020):
dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdho, yena tvaṃ vyākriyathās tais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049524 (0.021):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238229 (0.037):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacanenāyam amanuṣyabhūta
amanuṣyabhūto 'pakrāmatu. tatra māraḥ pāpīyān autsukyam āpatsyate, kim ity
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049686 (0.030):
ayamamanuṣyo 'pakrāmatviti / tatra subhūte māraḥ pāpīyānautsukyamāpatsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238240 (0.031):
ito 'pakrāmatv ity evaṃ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati. tatra māraḥ pāpīyān / autsukyam āpatsyate katham amanuṣya ito 'pakrāmed? iti. tat kasya hetoḥ?
ayam amanuṣyabhūto 'pakrāmet. tata kasya hetos? tathā hi māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238247 (0.064):
autsukyam āpatsyate katham amanuṣya ito 'pakrāmed? iti. tat kasya hetoḥ? / tathā hi māraḥ pāpīyān balavattaraṃ ca tejovattaraṃ ca tatrautsukyam
balavattaraṃ ca tejovattaraṃ ca tatra autsukyam āpatsyate, katham ayam / amanuṣya ito 'pakrāmed iti. evaṃ sa māra adhiṣṭhānena tato 'pakramiṣyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238253 (0.0):
autsukyam āpatsyate katham amanuṣya ito 'pakrāmed? iti. tat kasya hetoḥ? / tathā hi māraḥ pāpīyān balavattaraṃ ca tejovattaraṃ ca tatrautsukyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238260 (0.0):
āpatsyate katham ayam amanuṣya ito 'pakrāmed iti, evaṃ mārādhiṣṭhānena sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049712 (0.014):
bodhisattvasya mahāsattvasya cirayānasaṃprasthitasyāntike balavattaraṃ / tejovattaraṃ codyogamāpatsyate kathamayamamanuṣyo 'pakrāmediti / evaṃ so
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049880 (0.038):
bhaviṣyati / kathaṃ ca subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpedeśenāpi / mārakarma bhaviṣyati? iha subhūte bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ nāmāpadeśenāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238241 (0.041):
ito 'pakrāmatv ity evaṃ satyādhiṣṭhānaṃ kariṣyati. tatra māraḥ pāpīyān / autsukyam āpatsyate katham amanuṣya ito 'pakrāmed? iti. tat kasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238338 (0.053):
śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena / bodhisattvasya mahāsattvasya mārakarmotpatsyate, tatra sa kalyāṇamitrāṇi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092924 (0.059):
pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena tasya bodhisattvasy a / mahāsattvasya mārakarmotpatsyate. tatra kalyāṇamitrāṇi na seviṣyati na
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617453 (0.061):
tairbhagavan dharmabhāṇakairevaṃ veditavyam samantabhadrasya / bodhisattvasya mahāsattvasyānubhāvena yadasmākamayaṃ dharmaparyāyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934464 (0.062):
15915 r anuśāsiṣyati avavadiṣyati/ ya idam evaṃrūpaṃ mārakarma / nopadekṣyati/ idaṃ / 15916 {subhūte bodhisattvasya mahāsattsya pāpamitraṃ veditavyam/}
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1863188 (0.064):
atha sa sarvamārapramardimahābodhisattvakāyo bhagavato hṛdayādavatīrya,
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1863074 (0.064):
atha bhagavān punarapi / sarvamārapramārdemahābodhisattvasamayasaṃbhavakarmādhiṣṭhānavajrannāma
evaṃ ca tasya bodhisattvasya mahāsattvasya bhaviṣyati: mamaiṣo 'nubhāvena / amanuṣyo 'pakrānto. na punar evaṃ jñāsyati: mārānubhāvenaiṣo 'manuṣyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049723 (0.0):
'manuṣyo mārādhiṣṭhānenāpakramiṣyati / evaṃ ca tasya bodhisattvasya / mahāsattvasya bhaviṣyati mamaiṣo 'nubhāvena amanuṣyo 'pakrānta iti / na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238265 (0.0):
āpatsyate katham ayam amanuṣya ito 'pakrāmed iti, evaṃ mārādhiṣṭhānena sa / tato 'pakrāmiṣyati, evaṃ ca tasya bodhisattvasya mahāsattvasya bhaviṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238275 (0.0):
tato 'pakrāmiṣyati, evaṃ ca tasya bodhisattvasya mahāsattvasya bhaviṣyati, / mamaiṣo 'nubhāvenāmanuṣya ito 'pakrānto, na punar evaṃ jñāsyati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15066611 (0.033):
evaṃ śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya naivaṃ bhavati, ahaṃ (PvsP1 1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974511 (0.038):
bhāṣyamāṇāyāṃ {bodhisattvasya} / 26721 mahāsattvasya na bhavati kāṃkṣāyitatvaṃ na bhavati dhanvāyitatvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795798 (0.038):
bhāṣyamāṇāyāṃ bodhisattvasya mahāsattvasya na bhavati kāṃkṣāyitatvaṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023784 (0.040):
antaśāvālāgrakoṭisthānamātram api: tasya khalu punar bodhisattvasya / mahāsattvasya evaṃ bhavati /// yāvat srotaāpannānāṃ, yady aham anuttarāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15086993 (0.040):
dharme manaso vyupacāro bhavet. idaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya / sarvadharmāparigṛhītaṃ nāma samādhimaṇḍalaṃ vipulaṃ puraskṛtam apramāṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 747152 (0.043):
vyupacāro bhavet idaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya sarvadharmāparigṛhītaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940951 (0.047):
18216 vaśenopapadyate/ na ca tā āsvādāyati na ca tābhiḥ saṃhriyate/ iyaṃ / {bodhisattvasya mahāsattvasyāpramāṇeṣu carato 'parāmṛṣṭā}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919511 (0.049):
11614 bodhisattvānāma tac ca bodhicittaṃ nopalabhate na samanupaśyati/ eṣa / 11615 bodhisattvasya mahāsattvasyāvavādaḥ/ prajñāpāramitāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906897 (0.049):
07303 n āyuṣmantaṃ śāriputram etad avocat/ iha śāriputra {bodhisattvasya} / mahāsattvasyaivaṃ / 07304 bhavati/ katamaḥ sa kāyaḥ yena kāyena kāyakarma samārabheya/ katamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6957910 (0.050):
āha/ / 23121 evam etat {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya mahāyānam/ yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818164 (0.050):
avalokayati, kutreme sattvāś caranty asaṃgrahe tad bodhisattvasya / mahāsattvasya evaṃ bhavati, sumocanā bateme sattvā asaṃgrahāt, tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950744 (0.050):
20714 daurmanasye tac cānupalambhayogena/ idaṃ {subhūte} {bodhisattvasya} / mahāsattvasya mahāyānam/ / 20715 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya mahāyānam/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950818 (0.050):
cānupalambhayogena/ idam api {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya / mahāyānam/ / 20722 {punar aparaṃ} {subhūte} {bodhisattvasya} mahāsattvasya mahāyānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950936 (0.050):
20807 yogena/ idam api {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam/} / 20808 punar {aparam subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ} yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951007 (0.050):
20812 vyavasargaparigatam tac cānupalambhayogena/ idam api {subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānam/} / 20813 punar {aparam subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mahāyānaṃ} yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920384 (0.051):
12015 śāriputra āha/ katamaḥ punar āyuṣman subhūte {bodhisattvasya} / mahāsattvasya nyāmaḥ/ / 12016 subhūtir āha/ ihāyuṣman śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947407 (0.052):
19809 iyam ucyate parabhāvaśūnyatā/ idam ucyate subhūte {bodhisattvasya} / mahāsattvasya mahāyānam//
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093494 (0.0):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049736 (0.001):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050231 (0.001):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238825 (0.007):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238283 (0.008):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238682 (0.021):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093247 (0.028):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / atimaṃsyate uccagghiṣyaty ullapiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati. idam api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050388 (0.040):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239161 (0.040):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714923 (0.043):
mahaujaskamahaujaskān bodhisattvān mahāsattvān saṃnipāteyam / yan nv ahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238942 (0.043):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238978 (0.043):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054136 (0.044):
ahamapyasyāmagādhamāsvādaṃ na labhe / kiṃ tavainayā śrutayā likhitayā / veti? evamanyān api bodhisattvān mahāsattvān vivecayate / asyāpyānanda
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093676 (0.049):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093250 (0.014):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / atimaṃsyate uccagghiṣyaty ullapiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati. idam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238826 (0.017):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238285 (0.017):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093494 (0.033):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate / atimaṃsyate ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. (AdSPG I 12) iti hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049737 (0.036):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238683 (0.036):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050232 (0.036):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate / uccagghayiṣyati ullāpayiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati / idam api subhūte
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7670560 (0.043):
me tathāgataḥ sādhukāramadāsīt vyākṛtaścāhamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / / yo 'sāvasmākaṃ bodhāya samādāyakaḥ kalyāṇamitro 'tīva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043403 (0.057):
vadet ihaiva tvamarhattvaṃ sākṣātkuru / na tvaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / na tava te ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650422 (0.060):
buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: 'haiva tvam arhattvaṃ prāpnu hi, na / tvaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ saroyaksaṃbodhau, na ca tvayānutpattikeṣu
'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair, ete punar anye na vyākṛtā anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092814 (0.0):
satyavacanena ahaṃ vyākṛto 'nuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau taiḥ paurvakais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238297 (0.0):
mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ / vyākṛto 'nuttarāyai samyaksaṃbodhaye taiḥ pūrvakais tathāgatair arhadbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092752 (5.960):
'pakrāmati, veditavyaṃ subhūte vyākṛto vatāyaṃ bodhisattvo mahāsattvas / taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarasyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049905 (0.004):
veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050152 (0.004):
vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050078 (0.006):
manyanāmutpādayiṣyati / tasyaivaṃ bhaviṣyati vyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050356 (0.006):
nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092618 (0.009):
samanvāhartavyaṃ: saced ahaṃ vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092733 (0.009):
ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo vyākṛtas taiḥ paurvakais tathāgatair arhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043441 (0.009):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ bodhisattvo vyākṛtaḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043489 (0.009):
vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhaiḥ / sthito 'yaṃ bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049623 (0.009):
veditavyametatsubhūte nāyaṃ vyākṛto bodhisattvo mahāsattvastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049642 (0.009):
bodhisattvo mahāsattvastaiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāviti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049675 (0.009):
satyena satyavacanena ahaṃ vyākṛtaḥ taiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, tena satyena satyavacena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049746 (0.009):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati ahaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050042 (0.009):
api tvamanena cānena ca guṇena samanvāgato 'bhūḥ / niyatastaṃ vyākṛtastaiḥ / paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049525 (0.012):
sacedahaṃ haiḥ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairvyākṛto / 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, pariśuddho me 'dhyāśayaḥ anuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996279 (0.014):
bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvakaistathāgatairarhadbhiḥ / samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yo 'nena samādhinā viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650436 (0.020):
dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdho, yena tvaṃ vyākriyathās tais tathāgatair / arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, na ca tvayi te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650485 (0.026):
vyākṛto 'haṃ tais tathāgatair arhadbhiḥ samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ
(AdSPG I 8) sa tāvanmātrakeṇa mānaṃ vardhayiṣyati mānam utpādayiṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049754 (0.026):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhāviti / sa tena tāvanmātrakeṇa bhūyo mānaṃ janayiṣyati, mānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106330 (0.059):
anyatra sarvasattvaiḥ sārdhaṃ sādharaṇāni kṛtvānuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayati. evaṃ khalu subhūte (AdSPG I 100) bodhisattvo mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092733 (0.060):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093352 (0.061):
tena tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena vyākṛto 'nuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhāv iti. ye ca te mayā subhūte avaivartikasya bodhisattvasya
dūrīkariṣyati sarvākārajñatāṃ dūrīkariṣyaty anuttaraṃ buddhajñānam. sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238312 (0.0):
sa tena tāvanmātrakeṇa māraṃ vivardhayiṣyati, dūrīkariṣyati / sarvākārajñatāṃ dūrīkariṣyaty anuttaraṃ buddhajñānam. sa tathārūpo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049782 (0.038):
mānātimānena mithyāmānena abhimānena dūrīkariṣyati sarvajñatām, / dūrīkariṣyatyanuttaraṃ buddhajñānam, svayaṃbhūjñānam, sarvajñajñānam /
tathārūpo sattvas tāvatā anupāyakuśalo 'dhimānam utpādayiṣyati, tasya dve
bhūmī pratikāṅkṣitavye. katame dve bhūmī? yaduta śrāvakabhūmir vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093396 (5.960):
prajñāpāramitāvirahitasya kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya / dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093444 (5.960):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati, tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir yā. tadyathāpi nāma subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036482 (5.960):
subhūte bodhisattvasya antarā vyadhvani saṃsīdanā? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / tadyathāpi nāma subhūte paṇḍitajātīyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038265 (5.960):
sthānāni na pratikāṅkṣitavyāni / katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā buddhabhūmirvā / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038299 (5.960):
/ katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632721 (5.960):
bhūmibhyām anyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā. tat kasya hetoḥ? tathā hi taiḥ kulaputraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633336 (5.960):
kuladuhitṛṇāṃ cāntarā vyasanaṃ bhaviṣyati, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā? tadyathāpi nāma subhūte strī vā puruṣo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633600 (5.960):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. tadyathāpi nāma subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238332 (5.960):
utpādayiṣyati, tasya dve bhūmi pratikāṅkṣitavye. katame dve? yad uta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238849 (5.960):
kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya dve bhūmī pratikāṅksitavye / yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. atha vā ciraṃ suciraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238894 (5.960):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye yad uta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960538 (0.027):
tad {yathāpi nāma subhūte} ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddha / 23522 bhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ/ evam eva {{subhūte tasmin mahāyāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782060 (0.027):
yathāpi nāma subhūte ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782070 (0.027):
samyaksaṃbuddhabhūmiḥ evam eva subhūte tasmin mahāyāne na śrāvakabhūmir na / pratyekabuddhabhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ tenocyate ākāśasamaṃ tad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174202 (0.027):
pratikāṅkṣitavyā na tiryagyonir na yamalokagatiḥ pratikāṅkṣitavyā na / śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā. tat kasya hetoḥ?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049830 (0.048):
tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena tasya bodhisattvasy a / mahāsattvasya mārakarmotpatsyate. tatra kalyāṇamitrāṇi na seviṣyati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238337 (0.0):
utpādayiṣyati, tasya dve bhūmi pratikāṅkṣitavye. katame dve? yad uta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238346 (0.001):
śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena / bodhisattvasya mahāsattvasya mārakarmotpatsyate, tatra sa kalyāṇamitrāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049817 (0.020):
avamanyamānastathārūpāṇi kalyāṇamitrāṇi na seviṣyate, na bhajiṣyate, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049833 (0.021):
tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā / / evaṃ subhūte satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyānacirayānasaṃprasthitasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093396 (0.023):
dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093444 (0.023):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati, tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir yā. tadyathāpi nāma subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036482 (0.023):
subhūte bodhisattvasya antarā vyadhvani saṃsīdanā? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / tadyathāpi nāma subhūte paṇḍitajātīyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038266 (0.023):
sthānāni na pratikāṅkṣitavyāni / katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā buddhabhūmirvā / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038300 (0.023):
/ katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632720 (0.023):
bhūmibhyām anyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā. tat kasya hetoḥ? tathā hi taiḥ kulaputraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633336 (0.023):
kuladuhitṛṇāṃ cāntarā vyasanaṃ bhaviṣyati, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā? tadyathāpi nāma subhūte strī vā puruṣo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633600 (0.023):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. tadyathāpi nāma subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238849 (0.023):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. atha vā ciraṃ suciraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238894 (0.023):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye yad uta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099664 (0.043):
carato naivaṃ bhavati: śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099756 (0.043):
prajñāpāramitāyāṃ carato naivaṃ bhavati: śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre, anuttarā samyaksaṃbodhir mama abhyāśe.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248059 (0.043):
prajñāpāramitāyāṃ carato naivaṃ bhavati, śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre 'nuttarā samyaksaṃbodhir abhyāse. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248125 (0.043):
tadyathāpi nāma bhagavaṃs tathāgatanirmitasya naivaṃ bhavati, / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre 'nuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038318 (0.049):
prajñāpāramitāyāṃ carataḥ śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā / api tu / buddhabhūmirevāsya pratikāṅkṣitavyā yenāyaṃ sarvasattvānāṃ kṛtaśaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058800 (0.053):
deśayanti, udānaṃ codānayanti, prahīṇā teṣāṃ śrāvakabhūmiḥ / pratyekabuddhabhūmiś ca / buddhabhūmireva teṣāṃ pratikāṅkṣitavyā / te 'pi
pratiseviṣyati na bhakṣiṣyati na paryupāsiṣyate. tad eva mārabandhanaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049823 (0.0):
avamanyamānastathārūpāṇi kalyāṇamitrāṇi na seviṣyate, na bhajiṣyate, na / paryupāsiṣyate, na pariprakṣyati / tadeva mārabandhanaṃ gāḍhīkariṣyati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238352 (0.0):
na seviṣyate na bhajiṣyate na paryupāsiṣyate tad eva mārabandhanam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934459 (0.064):
śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārai / 15915 r anuśāsiṣyati avavadiṣyati/ ya idam evaṃrūpaṃ mārakarma
gāḍhīkariṣyati. tat kasya hetos? tathāpi ca ṣaṭpāramitāsv acaritvāt / upāyakauśalena ca aparigṛhītatvāt. evam api subhūte bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238364 (0.021):
āgāḍhīkariṣyati. tat kasya hetoḥ? yathāpi nāma ṣaṭsu pāramitāsv / acaritatvād upāyakauśalena vāparigṛhītatvād, evaṃ hi subhūte bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633970 (0.043):
pratyekabuddhabhūmau vā patiṣyati. tat kasya hetoḥ? tathā hi sa / prajñāpāramitayā aparīgṛhīta upāyakauśalyena cāparigṛhīto yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238352 (0.048):
na seviṣyate na bhajiṣyate na paryupāsiṣyate tad eva mārabandhanam / āgāḍhīkariṣyati. tat kasya hetoḥ? yathāpi nāma ṣaṭsu pāramitāsv
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036796 (0.053):
pratyekabuddhabhūmau vā sthāsyatīti / tatkasya hetoḥ? yathāpi nāma / prajñāpāramitayā aparigṛhītatvādupāyakauśalyena ca virahitatvāt /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642728 (0.053):
vīryam ārabdhaṃ dhyānāny utpāditāni prajñā bhāvitā, te prajñāpāramitayā / virahitatvād upāyakauśalyena cāparigṛhītatvād evaṃ caritāḥ, vayaṃ dānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264391 (0.058):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitayā parigṛhītā, upāyakauśalena ca / teṣāṃ paurvakānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105565 (0.059):
sarvadharmatathatāṃ na vyativartaṃte. tayā ca prajñāpāramitayā / upāyakauśalena ca na śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau vā patati. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248777 (0.060):
mahāsattvasyopāyakauśalyaṃ prajñāpāramitānirjātaṃ, yenopāyakauśalyena ṣaḍ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643202 (0.061):
sa ca prajñāpāramitayopāyakauśalyena cāvirahitas traiyadhvikān buddhān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104121 (0.062):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā. dānapāramitā ākāśākṣayatvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104194 (0.062):
(AdSPG I 86) abhinirhartavyā. vijñānākaśākṣayatvena subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā. nāmarūpākāśākṣayatvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104224 (0.062):
abhinirhartavyā. sparśākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitā abhinirhartavyā. vedanākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104250 (0.062):
mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā. upādānākāśāakṣayatvena / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104259 (0.062):
bhavākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā / abhinirhartavyā. jātyākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104268 (0.062):
abhinirhartavyā. jātyākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitā abhinirhartavyā.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061484 (0.062):
rūpākṣayatvena subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā / abhinirhartavyā / evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānākṣayatvena subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061495 (0.062):
abhinirhartavyā / evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānākṣayatvena subhūte / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā / evaṃ khalu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061558 (0.062):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsākṣayatvena subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitā abhinirhartavyā / iyaṃ subhūte bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254881 (0.062):
prajñāpāramitābhinirhartavyā, vedanākāśākṣayatvena subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitābhinirhartavyā, saṃjñākāśākṣayatvena subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254890 (0.062):
mahāsattvena prajñāpāramitābhinirhartavyā, saṃjñākāśākṣayatvena subhūte / bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitābhinirhartavyā,
mahāsattvena mārakarma veditavyam. kathaṃ ca subhūte bodhisattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029900 (0.0):
sūtrānteṣu upāyakauśalyaṃ paryeṣitavyaṃ maṃsyante / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030073 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣyamāṇāyāṃ likhyamānāyām / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030149 (0.0):
pravartayatāmantaśo likhatām / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte dharmabhāṇakaś ca bhāṣitukāmo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030179 (0.0):
121) dhārayituṃ vācayituṃ paryavāptuṃ pravartayitumantaśo likhitum / idam / api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030252 (0.0):
vācanāya paryavāptaye vā / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030531 (0.0):
deśyamānāyāmupadiśyamānāyāmuddiśyamānāyāṃ svādhyāyyamānāyām / idam api / subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030678 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ likhyamānāyāṃ paryavāpyamāṇāyām / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030913 (0.0):
na likhiṣyanti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030947 (0.0):
bodhisattva iti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050257 (0.004):
nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093259 (0.005):
subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238695 (0.005):
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093271 (0.020):
punar aparaṃ subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma / veditavyam. tat kasya hetos? tathā hi subhūte bodhisattvaḥ ṣaṭsu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029923 (0.025):
dharmaṃ deśayitukāmaḥ / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte dharmabhāṇakaś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030038 (0.025):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030297 (0.025):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030396 (0.025):
tatraike bodhisattvāḥ saṃvegamāpatsyante / idam api subhūte bodhisattvena / mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030619 (0.025):
yāvallikhyamānāyāḥ / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / visāmagrīmārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029946 (0.028):
vā bahukṛtyo vā bhaviṣyati / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030005 (0.028):
śikṣyamāṇāyāmantaśaḥ likhyamānāyām / idam api subhūte bodhisattvena / mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
ṣaṭpāramitāsv acaritāvinaṃ yāvad anavakrāntanyāmaṃ nāmādhiṣṭhānena māraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238388 (0.054):
acaritāvino yāvad bodhisattvaniyāmam anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ / pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatareṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049892 (0.058):
mārakarma bhaviṣyati? iha subhūte bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ nāmāpadeśenāpi / nāmādhiṣṭhānenāpi māraḥ pāpīyānupasaṃkramiṣyati / anyatarānyatareṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092796 (0.064):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati. sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238214 (0.064):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati saced
pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatarānyatareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238394 (0.0):
acaritāvino yāvad bodhisattvaniyāmam anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ / pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatareṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049896 (0.009):
mārakarma bhaviṣyati? iha subhūte bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ nāmāpadeśenāpi / nāmādhiṣṭhānenāpi māraḥ pāpīyānupasaṃkramiṣyati / anyatarānyatareṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092798 (0.019):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati. sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238216 (0.031):
anavakrāntasya satyādhiṣṭhānena māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati saced
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625826 (0.040):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān buddhaveṣeṇopasaṃkramiṣyati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093290 (0.043):
vedanāsaṃjñāsaṃskārān vijñanaṃ na jānāti. [f. 217b?] taṃ ca māraḥ pāpīyān / nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati: yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238730 (0.043):
vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān, vijñānaṃ na jānāti. tasya māraḥ pāpīyān / nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati, yāvat te 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647851 (0.054):
(PSP_4:150) / sa khalu punar māraḥ pāpīyān bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242292 (0.057):
bodhisattvaḥ saṃśayaprāpto 'bhūt, syād veyaṃ prajñāpāramitā na vā syād ity / asyāpy ānanda bodhisattvasya māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030860 (0.059):
saṃśayaṃ prakṣepsyati / evaṃ ca punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān / śramaṇaveṣeṇāgatya bhedaṃ prakṣipya navayānasaṃprasthitān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050600 (0.061):
smārayiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239002 (0.061):
punar aparaṃ subhūte vivekaguṇena bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ / pāpīyān hy upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650537 (0.062):
sacet subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃ bhaviṣyati, māro batāyaṃ / pāpīyān buddhaveṣeṇopasaṃkrānto mārādhiṣṭhito vā puruṣo, na ca tathāgato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043388 (0.063):
hi sa sthito 'saṃhāryeṇa cittena asaṃhāryeṇa jñānena samanvāgato bhavati / / sacetkhalu punarmāraḥ pāpīyān buddhaveṣeṇopasaṃkrāmet, tamupasaṃkramyaivaṃ
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093194 (0.0):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238404 (0.0):
pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatareṇa / veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238630 (0.0):
kadācid mitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇopasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ / vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093162 (0.012):
māraḥ pāpīyān saṃmūḍham iti viditvā upasaṃkrayaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas / tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049900 (0.024):
nāmādhiṣṭhānenāpi māraḥ pāpīyānupasaṃkramiṣyati / anyatarānyatareṇa / veṣeṇopasaṃkramya evaṃ vakṣyati tairvyākṛtastvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238575 (0.028):
pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050146 (0.040):
kadācinmitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇa upasaṃkramiṣyati / upasaṃkramyaivaṃ / vakṣyati vyākṛtastvaṃ paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694148 (0.054):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatena vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ / kulaputra mama parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati;
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638006 (0.056):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra mama parinirvṛtasya"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625619 (0.057):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇa bodhisattvān / upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carati sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240654 (0.058):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛto; bhaviṣyasi tvam anāgate 'dhvany asminn eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650413 (0.063):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: 'haiva tvam arhattvaṃ prāpnu hi, na
tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau [f. / 217a?] idan te nāmadheyam idan te mātur nāmadheyam idan te pitur
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093197 (0.0):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093164 (5.960):
māraḥ pāpīyān saṃmūḍham iti viditvā upasaṃkrayaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas / tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238405 (5.960):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ / kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238417 (5.960):
kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238632 (5.960):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093350 (0.021):
tena tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena vyākṛto 'nuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhāv iti. ye ca te mayā subhūte avaivartikasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050094 (0.025):
vakṣyati avinivartanīyastvaṃ vyākṛtastathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? tathā hi tava ete evaṃrūpā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047297 (0.030):
pratilabdhā, tato 'haṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ māṇavaka anāgate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352407 (0.035):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛtānuttarāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001473 (0.041):
avirahito 'bhūvam, tadāhaṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatāṃ samyaksaṃbuddhena / vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ māṇava anāgate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245308 (0.041):
śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā ayaṃ cātmabhāvo 'bhinirvṛttaḥ.
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644178 (0.041):
abhūd arhan samyaksaṃbuddhaḥ, tena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vayamanuttarāyāṃ samyaksaṃboddhau samādāpitā vinītā niveśitāḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109452 (0.042):
purastādaśrūṇi pramuktāni / tadā tena tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenābhihitam - mā kulaputra evaṃ karuṇakarūṇānyaśrūṇi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113183 (0.043):
āha: abhisaṃbuddhā subhūte tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā / samyaksaṃbodhiḥ, sā na kvacit sthitvā saṃskṛte vā dhātāv asaṃskṛte vā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579853 (0.043):
tena khalu punarbhikṣavaḥ samayena tena bhagavatā mahābhijñājñānābhibhuvā / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyamānena daśasu dikṣvaikaikasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240654 (0.048):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛto; bhaviṣyasi tvam anāgate 'dhvany asminn eva
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002542 (0.055):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114871 (0.055):
me 'nartha iti na caritavyaṃ. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155181 (0.056):
tathā vyākuru. tat kiṃ manyase? kauśika yeyaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena sarvākārajñatā anuprāptā yaś cāyam ātmabhāvo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090086 (0.059):
anutpādo yaḥ paramārthaḥ | yaḥ kaścitsubhūte evaṃ vadet - tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddheti, sa vitathaṃ
nāmadheyam idan te bhrātur nāmadheyam idan te bhaginyā nāmadheyam imāni te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238417 (0.022):
amuko 'nvayas te, idan te nāmadheyam, idan te pitur nāmadheyam, idan te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049919 (0.029):
māturnāmadheyam / idaṃ te piturnāmadheyam / idaṃ te bhrāturnāmadheyam / / idaṃ te bhaginyā nāmadheyam / idaṃ te mitrāmātyajñātisālohitānāṃ
mitrāmātyajñātisālohitānāṃ nāmadheyāni. yāvad ā saptamasya mātāpitṛyugasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049923 (0.0):
māturnāmadheyam / idaṃ te piturnāmadheyam / idaṃ te bhrāturnāmadheyam / / idaṃ te bhaginyā nāmadheyam / idaṃ te mitrāmātyajñātisālohitānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238427 (0.020):
mātur nāmadheyam idan te putraduhitṛbhaginīnāmadheyam, idan te / mitrāmātyajñātisālohitānāṃ yāvad āsaptamamātāmahapitāmahayugasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6321209 (0.034):
mātā(tṛ)pitṛputradāradāsīdāsakarmakarapauruṣeyamitrāmātyajñātisālohitānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755197 (0.037):
bodhi satvo mṛtaka sadṛśo * ahaṃ mitra amātya jñāti sālohitānām iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950928 (0.037):
mṛtakasadṛśo 'haṃ mitrāmātyajñātisālohitānām iti nihatamāno bhavati |
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168925 (0.049):
bhaviṣyati mātāpitṝṇāṃ mitrāmātyajñātisālohitānāṃ rājñāṃ rājamahāmātrāṇāṃ
nāmadheyam upadekṣyaty, amuṣmāt tvaṃ janapadād amuṣyā diśo 'muṣmiṃ tvaṃ
janapade jāto 'muṣmiṃ nagare vā grāme vā. sa sacet prakṛtyā mṛduko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238450 (0.026):
amuṣmād diśas tvam āgato, 'muṣmin janapade tvaṃ jāto 'musmiṃ grāme vā / nagare vā. sacet prakṛtyā mṛduko bhaviṣyati sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049935 (0.063):
amuṣyāṃ diśi tvaṃ jātaḥ, amuṣmin janapade amuṣmin grāme vā nagare vā
bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ mṛduko 'bhūḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093120 (5.960):
sacen mandamantro bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093110 (0.016):
praviviktaḥ yāvat prajñaḥ saced apagatapādamrakṣaṇaḥ sacen mandabhāṣyo / bhaviṣati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ mandabhāṣyo 'bhūḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238461 (0.033):
nagare vā. sacet prakṛtyā mṛduko bhaviṣyati sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam / api tvam evaṃ mṛduka evābhūḥ, sacet sa tīkṣṇo bhaviṣyati sa tam evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238529 (0.056):
pravivikto bhaviṣyati, saced apagatapādamrakṣaṇo bhaviṣyati, sacen / mandabhāṣyo bhaviṣyati, sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam api tvaṃ mandabhāṣya
sacet tīkṣṇo bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093120 (5.960):
sacen mandamantro bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238463 (0.002):
api tvam evaṃ mṛduka evābhūḥ, sacet sa tīkṣṇo bhaviṣyati sa tam evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093111 (0.038):
bhaviṣati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ mandabhāṣyo 'bhūḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238470 (0.042):
api tvam evaṃ mṛduka evābhūḥ, sacet sa tīkṣṇo bhaviṣyati sa tam evaṃ / vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati,
tīkṣṇo 'bhūḥ. saced āraṇyako bhaviṣyati sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049971 (0.0):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238479 (0.0):
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238462 (0.045):
api tvam evaṃ mṛduka evābhūḥ, sacet sa tīkṣṇo bhaviṣyati sa tam evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238496 (0.048):
prasthavpiṇḍiko bhaviṣyati, sacec chmāśāniko bhaviṣyati, saced / abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050002 (0.051):
sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko / bhaviṣyati, sacennaiṣadyiko bhaviṣyati, sacedabhyavakāśiko bhaviṣyati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093090 (0.053):
cchmāśāniko bhaviṣyati saced ābhyavakāśiko bhaviṣyati sacet vṛkṣamūliko / bhaviṣyati sacen naiṣadyiko bhaviṣyati saced yāthāsaṃstariko bhaviṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238509 (0.055):
bhaviṣyati, saced yathāsaṃstariko bhaviṣyati, sacet traicīvariko
(AdSPG I 9) sacet pāṃsukūliko bhaviṣyati sacet khalu paścādbhaktiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238483 (0.021):
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati, / sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati, sacet pāṃśukūliko bhaviṣyati, sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049972 (0.023):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko / bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093090 (0.047):
cchmāśāniko bhaviṣyati saced ābhyavakāśiko bhaviṣyati sacet vṛkṣamūliko / bhaviṣyati sacen naiṣadyiko bhaviṣyati saced yāthāsaṃstariko bhaviṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050002 (0.050):
sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko / bhaviṣyati, sacennaiṣadyiko bhaviṣyati, sacedabhyavakāśiko bhaviṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238509 (0.051):
bhaviṣyati, saced yathāsaṃstariko bhaviṣyati, sacet traicīvariko
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049982 (0.0):
bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko / bhaviṣyati, sacedekāsaniko bhaviṣyati, sacedyāthāsaṃstariko bhaviṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049971 (0.041):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko / bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238496 (0.044):
khalupunaḥpaścādbhaktiko bhaviṣyati saced ekāśaniko bhaviṣyati sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238478 (0.044):
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati, / sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati, sacet pāṃśukūliko bhaviṣyati, sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238510 (0.047):
abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko / bhaviṣyati, saced yathāsaṃstariko bhaviṣyati, sacet traicīvariko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093090 (0.049):
bhaviṣyati sacen naiṣadyiko bhaviṣyati saced yāthāsaṃstariko bhaviṣyati / sacet traicīvariko bhaviṣyati saced alpecchaḥ sacet saṃtuṣṭaḥ sacet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049989 (0.051):
bhaviṣyati, sacedekāsaniko bhaviṣyati, sacedyāthāsaṃstariko bhaviṣyati, / sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
cchmāśāniko bhaviṣyati saced ābhyavakāśiko bhaviṣyati sacet vṛkṣamūliko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050003 (0.0):
bhaviṣyati, sacedekāsaniko bhaviṣyati, sacedyāthāsaṃstariko bhaviṣyati, / sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238500 (0.0):
khalupunaḥpaścādbhaktiko bhaviṣyati saced ekāśaniko bhaviṣyati sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238510 (0.019):
abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049971 (0.047):
bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238478 (0.051):
sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati, sacet pāṃśukūliko bhaviṣyati, sacet / khalupunaḥpaścādbhaktiko bhaviṣyati saced ekāśaniko bhaviṣyati sacet
bhaviṣyati sacen naiṣadyiko bhaviṣyati saced yāthāsaṃstariko bhaviṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050002 (0.0):
sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238510 (0.003):
prasthavpiṇḍiko bhaviṣyati, sacec chmāśāniko bhaviṣyati, saced / abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049971 (0.033):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko / bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238478 (0.033):
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati, / sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati, sacet pāṃśukūliko bhaviṣyati, sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238497 (0.035):
prasthavpiṇḍiko bhaviṣyati, sacec chmāśāniko bhaviṣyati, saced / abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093057 (0.047):
tīkṣṇo 'bhūḥ. saced āraṇyako bhaviṣyati sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati / (AdSPG I 9) sacet pāṃsukūliko bhaviṣyati sacet khalu paścādbhaktiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093067 (0.049):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec
sacet traicīvariko bhaviṣyati saced alpecchaḥ sacet saṃtuṣṭaḥ sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238516 (0.0):
abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko / bhaviṣyati, saced yathāsaṃstariko bhaviṣyati, sacet traicīvariko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050013 (0.023):
sacennāmantiko bhaviṣyati, sacedalpecchaḥ saṃtuṣṭaḥ pravivikto bhaviṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049971 (0.033):
tīkṣṇendriyo 'bhūḥ / sacedāraṇyako bhaviṣyati, sacetpiṇḍapātiko / bhaviṣyati, sacetpāṃsukūliko bhaviṣyati, sacetkhalupaścādbhaktiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050002 (0.034):
sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko / bhaviṣyati, sacennaiṣadyiko bhaviṣyati, sacedabhyavakāśiko bhaviṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238478 (0.035):
vakṣyati: pūrvam api tvam evaṃ tīkṣṇa evābhūḥ, saced āraṇyako bhaviṣyati, / sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati, sacet pāṃśukūliko bhaviṣyati, sacet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238496 (0.041):
prasthavpiṇḍiko bhaviṣyati, sacec chmāśāniko bhaviṣyati, saced / abhyavakāśiko bhaviṣyati, saced vṛkṣamūliko bhaviṣyati, sacen naiṣadyiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093057 (0.047):
tīkṣṇo 'bhūḥ. saced āraṇyako bhaviṣyati sacet piṇḍapātiko bhaviṣyati / (AdSPG I 9) sacet pāṃsukūliko bhaviṣyati sacet khalu paścādbhaktiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093067 (0.049):
bhaviṣyati saced ekāsaniko bhaviṣyati sacet prāptapiṇḍiko bhaviṣyati sacec
praviviktaḥ yāvat prajñaḥ saced apagatapādamrakṣaṇaḥ sacen mandabhāṣyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041958 (0.035):
sacettvamevaṃ pratideśayiṣyasi, sacettvamevaṃ pratiniḥsrakṣyasi, evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238490 (0.042):
khalupunaḥpaścādbhaktiko bhaviṣyati saced ekāśaniko bhaviṣyati sacet / prasthavpiṇḍiko bhaviṣyati, sacec chmāśāniko bhaviṣyati, saced
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197438 (0.043):
sacet prathamayā duṣkṛtayā na dvitīyayā na tṛtīyayā na yāvad antimayā | / saced antimayā na prathamayā na dvitīyayā yāvan nopāntimayā. (GBM
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238521 (0.048):
bhaviṣyati, saced alpeccho bhaviṣyati, sacet saṃtuṣṭo bhaviṣyati, sacet / pravivikto bhaviṣyati, saced apagatapādamrakṣaṇo bhaviṣyati, sacen
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21543443 (0.049):
071.032. subahvapi te <72>pralobhyamānena rāgasaṃjñnā notpādayitavyā/ / 072.001. sacedutpādayiṣyasi tatraivānayena vyasanamāpatsyase/
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744431 (0.050):
sacen nôpaviśati ubhābhyām api nôpaveṣṭavyaṃ | / sacec cañcalêndriyo bhavati utkarṣayitavyaṃ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6931287 (0.053):
15417 vipratisārī bhavet/ uttrasyet santrasyet santrāsam āpadyeta/ / bhagavān āha/ / 15418 sacet subhūte navayānasaṃprasthito {bodhisattvo} mahāsattvaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579436 (0.056):
183.011. atha rājñaḥ kanakavarṇasyaitadabhavat sacet paribhuñje, jīviṣye/ / 183.012. atha na paribhokṣye, mariṣye/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663852 (0.056):
tvaṃ kāśyapa anujānīhi na me sa viheṭayiṣyati; sacen mahāśramaṇa na te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528141 (0.059):
asatyayā paruṣayā vācā ākrokṣyanti roṣayiṣyanti paribhāṣiṣyante, tasya te / kathaṃ bhaviṣyati? sacenmāṃ bhadanta śroṇāparāntakā manuṣyāḥ saṃmukhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24745119 (0.061):
cittam utpādayitavyaṃ | / sacet punar asya parapratibaddhôddeśaḥ svâdhyāyo vā tena vihāre
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049992 (0.061):
sacetraicīvariko bhaviṣyati, sacet śmaśāniko bhaviṣyati, sacedvṛkṣamūliko
Santideva: Siksasamuccaya (sanss11u.htm.txt) 24744789 (0.062):
yāni kānicid bhayāny utpadyante sarvāṇi tāny ātmagrāhatôtpadyante || / pe || / sacet punar aham araṇye prativasan nâtmagrāhaṃ parityajeyaṃ
bhaviṣati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ mandabhāṣyo 'bhūḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093034 (0.016):
janapade jāto 'muṣmiṃ nagare vā grāme vā. sa sacet prakṛtyā mṛduko / bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ mṛduko 'bhūḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093046 (0.038):
sacet tīkṣṇo bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238534 (0.047):
pravivikto bhaviṣyati, saced apagatapādamrakṣaṇo bhaviṣyati, sacen / mandabhāṣyo bhaviṣyati, sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam api tvaṃ mandabhāṣya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528142 (0.049):
asatyayā paruṣayā vācā ākrokṣyanti roṣayiṣyanti paribhāṣiṣyante, tasya te / kathaṃ bhaviṣyati? sacenmāṃ bhadanta śroṇāparāntakā manuṣyāḥ saṃmukhaṃ
sacen mandamantro bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238538 (0.0):
mandabhāṣyo bhaviṣyati, sa tam evaṃ vakṣyati: pūrvam api tvaṃ mandabhāṣya / evābhūḥ, sacen mandamantro bhaviṣyati, pūrvam api tvaṃ mandamantra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093035 (5.960):
janapade jāto 'muṣmiṃ nagare vā grāme vā. sa sacet prakṛtyā mṛduko / bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ mṛduko 'bhūḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093044 (5.960):
sacet tīkṣṇo bhaviṣyati, sa enam evaṃ vakṣyati: pūrvāntato 'pi tvam evaṃ
mandamantro 'bhūḥ. tat kasya hetos? tathā hi te ime evaṃrūpā dhutaguṇāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050052 (0.014):
samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? / tathā hi te amī evaṃrūpā dhutaguṇāḥ saṃvidyante / niścayena tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050162 (0.046):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hi te evaṃrūpā dhutaguṇāḥ / saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ guṇāḥ / ye
saṃvidyante, niścayena te pūrvāntato 'py eta eva dhutaguṇasaṃlekhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050054 (0.012):
samyaksaṃbodhau avinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? / tathā hi te amī evaṃrūpā dhutaguṇāḥ saṃvidyante / niścayena tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238550 (0.045):
evābhūḥ. tat kasya (PSP_5:6) hetoḥ? tathā hi tavaivaṃrūpā dhūtaguṇāḥ / saṃvidyante niścayena te pūrvam apy eta eva dhūtagunāḥ saṃlekhā abhūvan.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050162 (0.058):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hi te evaṃrūpā dhutaguṇāḥ / saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ guṇāḥ / ye
abhūvan, so 'py anena paurvakeṇa nāmāpadeśena gotrāpadeśena anena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238563 (0.008):
saṃvidyante niścayena te pūrvam apy eta eva dhūtagunāḥ saṃlekhā abhūvan. / so 'nena ca pūrvakeṇa nāmāpadeśena gotrāpadeśena ca
pratyutpannena dhutaguṇasaṃlekhāpadeśena mananām utpādayiṣyati. tam enaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238568 (0.035):
so 'nena ca pūrvakeṇa nāmāpadeśena gotrāpadeśena ca / pratyutpannadhūtaguṇāpadeśena ca manyanām utpādayiṣyati. tam enaṃ māraḥ
māraḥ pāpīyān saṃmūḍham iti viditvā upasaṃkrayaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas
tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092988 (5.960):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau [f.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093197 (5.960):
gṛhapativeṣeṇa kadācin mātṛveṣeṇa kadācit pitṛveṣeṇopasaṃkramya evaṃ / vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238405 (5.960):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ / kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238632 (5.960):
kadācid mitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇopasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ / vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245309 (0.032):
śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā ayaṃ cātmabhāvo 'bhinirvṛttaḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050093 (0.034):
vakṣyati avinivartanīyastvaṃ vyākṛtastathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? tathā hi tava ete evaṃrūpā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093349 (0.034):
tena tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena vyākṛto 'nuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhāv iti. ye ca te mayā subhūte avaivartikasya bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113183 (0.035):
āha: abhisaṃbuddhā subhūte tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002810 (0.038):
sa katamasyāṃ pratipadi śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarā samyaksaṃbodhiḥ sarvajñatā pratilabdhā abhisaṃbuddhā? evamukte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002830 (0.038):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā / samyaksaṃbodhiḥ sarvajñatā pratilabdhā abhisaṃbuddhā / bhagavānāha
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114871 (0.038):
me 'nartha iti na caritavyaṃ. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090086 (0.039):
anutpādo yaḥ paramārthaḥ | yaḥ kaścitsubhūte evaṃ vadet - tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddheti, sa vitathaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636907 (0.041):
padmottareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā / samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā, tasya buddhāsanapadmasya samantataḥ padmā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636955 (0.041):
paścime yāme padmottareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā / samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā, rātryāḥ pratyuśakālasamaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793918 (0.041):
sattvānāṃ kṛtaśo duḥkhāni pratyanubhavati kiṃ kāraṇaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā kiṃ kāraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245291 (0.041):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629259 (0.041):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128845 (0.041):
duḥkhāni pratyanubhavati, kiṃ kāraṇaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, (PvsP1 2: 164) kiṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352407 (0.041):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛtānuttarāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238575 (0.042):
pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair
samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. tathā te guṇāḥ saṃvidyante. sa kadācid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238588 (0.025):
'vinivartanīyatāyāṃ yathā te dhūtaguṇāḥ saṃvidyante. / kadācid bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050081 (0.040):
paurvakaistathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau, yathā me amī guṇāḥ saṃvidyante / taṃ ca māraḥ pāpīyānevaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055745 (0.054):
alpakāste bodhisattvā mahāsattvāḥ sattvanikāye saṃvidyante, ye / 'vinivartanīyā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodheḥ / atha khalu bahutarakāste
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093199 (0.058):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau. tat kasya hetos? tathā hi tavaite guṇāḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411892 (0.064):
cittamutpādayanti,te sarve 'vaivartikatāyāṃ santyanuttarāyāḥ / samyaksaṃbodheḥ || Sukhv_26 ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245309 (0.064):
śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā ayaṃ cātmabhāvo 'bhinirvṛttaḥ.
bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, sa kadācid bhikṣuṇīveṣeṇa kadācid
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050114 (0.013):
dhutaguṇā saṃvidyante / tasya khalu punaḥ subhūte māraḥ pāyīyān / kadācidbhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācidbhikṣuṇīveṣeṇa,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238591 (0.015):
'vinivartanīyatāyāṃ yathā te dhūtaguṇāḥ saṃvidyante. / kadācid bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238601 (0.037):
kadācid bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid / gṛhapativeṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid mātṛveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācit
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050126 (0.038):
kadācidupāsakaveṣeṇa, kadācidupāsikāveṣeṇa, kadācidbrāhmaṇaveṣeṇa, / kadācidgṛhapativeṣeṇa, kadācinmātṛveṣeṇa, kadācitpitṛveṣeṇa,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238613 (0.041):
pitṛveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid bhrātṛveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid
gṛhapativeṣeṇa kadācin mātṛveṣeṇa kadācit pitṛveṣeṇopasaṃkramya evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050136 (0.0):
kadācidupāsakaveṣeṇa, kadācidupāsikāveṣeṇa, kadācidbrāhmaṇaveṣeṇa, / kadācidgṛhapativeṣeṇa, kadācinmātṛveṣeṇa, kadācitpitṛveṣeṇa,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050114 (0.031):
kadācidbhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācidbhikṣuṇīveṣeṇa,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238603 (0.032):
kadācid bhikṣuveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid / gṛhapativeṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācid mātṛveṣeṇopasaṃkramiṣyati, kadācit
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092988 (0.0):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238406 (0.0):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ / kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238632 (0.0):
kadācid mitrāmātyajñātisālohitaveṣeṇopasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ / vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093164 (5.960):
māraḥ pāpīyān saṃmūḍham iti viditvā upasaṃkrayaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas / tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093350 (0.021):
tena tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena vyākṛto 'nuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhāv iti. ye ca te mayā subhūte avaivartikasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050094 (0.025):
vakṣyati avinivartanīyastvaṃ vyākṛtastathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? tathā hi tava ete evaṃrūpā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238575 (0.028):
pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047297 (0.030):
pratilabdhā, tato 'haṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ māṇavaka anāgate
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352407 (0.035):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛtānuttarāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001473 (0.041):
avirahito 'bhūvam, tadāhaṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatāṃ samyaksaṃbuddhena / vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ māṇava anāgate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245308 (0.041):
śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā ayaṃ cātmabhāvo 'bhinirvṛttaḥ.
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644178 (0.041):
abhūd arhan samyaksaṃbuddhaḥ, tena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vayamanuttarāyāṃ samyaksaṃboddhau samādāpitā vinītā niveśitāḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109452 (0.042):
purastādaśrūṇi pramuktāni / tadā tena tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenābhihitam - mā kulaputra evaṃ karuṇakarūṇānyaśrūṇi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113183 (0.043):
āha: abhisaṃbuddhā subhūte tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā / samyaksaṃbodhiḥ, sā na kvacit sthitvā saṃskṛte vā dhātāv asaṃskṛte vā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579853 (0.043):
tena khalu punarbhikṣavaḥ samayena tena bhagavatā mahābhijñājñānābhibhuvā / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyamānena daśasu dikṣvaikaikasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240654 (0.048):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛto; bhaviṣyasi tvam anāgate 'dhvany asminn eva
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694148 (0.054):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatena vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ / kulaputra mama parinirvṛtasya daśāntarakalpān saddharmaḥ sthāsyati;
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638006 (0.056):
pūrvapraṇidhānena candrottamena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛtaḥ / bhaviṣyasi tvaṃ kulaputra mama parinirvṛtasya"
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155181 (0.056):
tathā vyākuru. tat kiṃ manyase? kauśika yeyaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena sarvākārajñatā anuprāptā yaś cāyam ātmabhāvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057516 (0.060):
sarvakalpavikalpaprahīṇā / tadyathāpi nāma bhagavaṃstathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena yo nirmitako nirmitaḥ, na tasyaivaṃ bhavati
anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau. tat kasya hetos? tathā hi tavaite guṇāḥ / saṃvidyante, ye avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām. ye ca te mayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050094 (0.019):
vakṣyati avinivartanīyastvaṃ vyākṛtastathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? tathā hi tava ete evaṃrūpā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092988 (0.020):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau [f.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050166 (0.020):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hi te evaṃrūpā dhutaguṇāḥ / saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ guṇāḥ / ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238642 (0.020):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye. tat kasya hetoḥ? tathā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234865 (0.021):
bhaviṣyatīti na sthātavyaṃ, vistareṇa kartavyam. tat kasya hetos? / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093167 (0.026):
tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ / samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. tathā te guṇāḥ saṃvidyante. sa kadācid
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093350 (0.027):
tena tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena vyākṛto 'nuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhāv iti. ye ca te mayā subhūte avaivartikasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054229 (0.032):
'vamanyate / te ca tasya guṇā na saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāyāṃ caratāṃ guṇāḥ, te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242556 (0.032):
'vamaṃsyate, ātmānam utkarṣayati parān paṃśayati, te cāsya guṇā na / saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002542 (0.033):
bhaved iti na sthātavyam upalambhayogena. tat kasya hetoḥ? tathā hi / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245309 (0.033):
śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā ayaṃ cātmabhāvo 'bhinirvṛttaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114871 (0.033):
me 'nartha iti na caritavyaṃ. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352407 (0.035):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛtānuttarāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047297 (0.036):
pratilabdhā, tato 'haṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ māṇavaka anāgate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113183 (0.038):
āha: abhisaṃbuddhā subhūte tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050174 (0.038):
saṃvidyante, ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ guṇāḥ / ye / khalu punaḥ subhūte mayā avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238405 (0.040):
kulaputra tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarāyai samyaksaṃbodhaye,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636955 (0.043):
paścime yāme padmottareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā / samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā, rātryāḥ pratyuśakālasamaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629259 (0.043):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128845 (0.043):
duḥkhāni pratyanubhavati, kiṃ kāraṇaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā, (PvsP1 2: 164) kiṃ
subhūte avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238642 (0.024):
tavāmī guṇāḥ saṃvidyante 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām. / ye ca te mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākārā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096719 (0.025):
ātmānam utkarṣayati. paraṃ paṃsayati. te cāsya guṇā na saṃvidyante, yāny / avaivartikānāṃ bodhisattvanāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni nimittāni. sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637992 (0.029):
subhūtir āha: kāni punar bhagavaṃs teṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / liṅgāny ākārāṇi nimittāni svabhāvā bhaviṣyanti, ya imāṃ gambhīrāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050367 (0.031):
samyaksaṃbodhāviti maṃsyate / yāni ca mayā subhūte avinivartanīyānāṃ / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmākārā liṅgāni nimittāni ākhyātāni, tāni tasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050178 (0.038):
khalu punaḥ subhūte mayā avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242557 (0.045):
saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā / liṅgāni nimittāni. (PSP_5:25) sa tair akārair liṅgair nimittair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651086 (0.053):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānām arthāya gambhīrāṇi gambhīrāṇi sthānāni paripṛcchitavyāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058563 (0.057):
subhūte / na subhūte sarveṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ nāma ca gotraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050202 (0.058):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānām, tāni tasya na bhaviṣyanti / sa khalu punaḥ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999197 (0.058):
subhūte, sādhu khalu punastvaṃ subhūte, yastvaṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāmutsāhaṃ dadāsi / evamukte āyuṣmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233450 (0.058):
(PSP_2 3:5) subhūte sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvaṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām upadiśasi, utsāhaṃ dadāsi.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263595 (0.058):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam eva bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24872060 (0.061):
tatra katame bodhisattvānāmākārāḥ kāni liṅgāni kāni nimittāni / adhicittavihārasya / iha bodhisattvena pūrvamevādhiśīlavihāre te daśa
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870561 (0.061):
tatrapramuditavihāre vartamānasya bodhisattvasya ke ākārāḥ kāni liṅgāni / kāni nimittāni veditavyāni / iha bodhisattvo 'dhimukticaryāvihārāt
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093362 (0.062):
(AdSPG I 11) mahāsattvasya ākāra liṅgāni nimittāny ākhyātāni tāni tasya / bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100370 (0.063):
etad avocat: nedaṃ devaputrā duṣkaraṃ (AdSPG I 60) bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ ya imān dharmatāṃ na sākṣātkurvanti yaya sākṣātkṛyayā
nimittāny ākhyātāni tāni tasya bodhisattvasya na (AdSPG I 10) saṃvidyante.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093364 (0.021):
(AdSPG I 11) mahāsattvasya ākāra liṅgāni nimittāny ākhyātāni tāni tasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238655 (0.021):
ye ca te mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātās te tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870561 (0.025):
tatrapramuditavihāre vartamānasya bodhisattvasya ke ākārāḥ kāni liṅgāni / kāni nimittāni veditavyāni / iha bodhisattvo 'dhimukticaryāvihārāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238807 (0.030):
ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātāni tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041169 (0.042):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ke ākārāḥ, kāni liṅgāni, kāni / nimittāni? kathaṃ vā bhagavan vayaṃ jānīyāma ayamavinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646098 (0.042):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ka ākārāḥ? kāni liṅgāni? kāni / nimittāni? kathaṃ vā vayaṃ bhagavan jānīmahe? ayam avinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637992 (0.044):
subhūtir āha: kāni punar bhagavaṃs teṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / liṅgāny ākārāṇi nimittāni svabhāvā bhaviṣyanti, ya imāṃ gambhīrāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043503 (0.048):
mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / sacetsubhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650609 (0.048):
tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238672 (0.054):
ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043527 (0.055):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hyasya te ākārāstāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050200 (0.059):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100528 (0.062):
prajñāpāramitāviviktatā. rūpaviviktatayā yāvat sarvākārajñātāviviktatā. / sacet punaḥ (AdSPG I 61) subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647122 (0.062):
mahāsattvasya tāny aśītikrimikulasahasrāṇi kāye na saṃvidyante. yathāyathā / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaitāni kuśalamūlāni pravardhante,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092736 (0.062):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. sacet (AdSPG I 7) punaḥ / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so 'manuṣyabhūto
veditavyaṃ subhūte tad anyair bodhisattvair mahāsattvair mārādhiṣṭhito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238662 (0.014):
liṅgāni nimittāny ākhyātās te tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na / saṃvidyante. veditavyaṃ subhūte tadanyair bodhisattvair mahāsattvair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050192 (0.015):
bhaviṣyanti / veditavyametatsubhūte tato 'nyairbodhisattvairmahāsattvaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029798 (0.027):
api subhūte bodhisattvairmahāsattvairmārakarma veditavyam / etāni taiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658842 (0.045):
bodhipakṣyair dharmaiḥ parijayaḥ kartavyo, na ca sarvasattvāḥ / samālambitavyā iti. veditavyam etat subhūte bodhisattvair mahāsattvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658793 (0.058):
ca sarvasattvāḥ parityaktavyā iti. veditavyam etat subhūte bodhisattvair / mahāsattvair vyākṛto 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658874 (0.063):
vyākaroti na bhāvayati, veditavyam etat subhūte bodhisattvair mahāsattvair
vatāyaṃ bodhisattvaḥ. tat kasya hetos? tathā hi subhūte yāny ākārā liṅgāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238671 (0.038):
saṃvidyante. veditavyaṃ subhūte tadanyair bodhisattvair mahāsattvair / mārādhiṣṭhito batāyaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043527 (0.039):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hyasya te ākārāstāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050200 (0.045):
bhaviṣyanti / veditavyametatsubhūte tato 'nyairbodhisattvairmahāsattvaiḥ / mārādhiṣṭhito batāyaṃ bodhisattvo mahāsattva iti / tatkasya hetoḥ? ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237894 (0.055):
nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi / ta ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni mama saṃvidyante tair avaivartiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042890 (0.058):
punaraparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649640 (0.058):
punar aparaṃ subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ye / ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870561 (0.059):
tatrapramuditavihāre vartamānasya bodhisattvasya ke ākārāḥ kāni liṅgāni / kāni nimittāni veditavyāni / iha bodhisattvo 'dhimukticaryāvihārāt
nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na / saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238681 (2.384):
ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041168 (0.023):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat avinivartanīyasya / bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ke ākārāḥ, kāni liṅgāni, kāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646098 (0.023):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: avinivartanīyasya / bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ka ākārāḥ? kāni liṅgāni? kāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043502 (0.025):
mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / sacetsubhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650609 (0.025):
tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714923 (0.026):
mahaujaskamahaujaskān bodhisattvān mahāsattvān saṃnipāteyam / yan nv ahaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092865 (0.028):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate / ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093493 (0.028):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238652 (0.029):
ye ca te mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātās te tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238807 (0.029):
ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātāni tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043529 (0.034):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hyasya te ākārāstāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054136 (0.035):
ahamapyasyāmagādhamāsvādaṃ na labhe / kiṃ tavainayā śrutayā likhitayā / veti? evamanyān api bodhisattvān mahāsattvān vivecayate / asyāpyānanda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238940 (0.039):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238976 (0.039):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870561 (0.039):
tatrapramuditavihāre vartamānasya bodhisattvasya ke ākārāḥ kāni liṅgāni / kāni nimittāni veditavyāni / iha bodhisattvo 'dhimukticaryāvihārāt
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093371 (0.040):
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena / anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238824 (0.043):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050406 (0.045):
mānātimānena abhimānena mithyāmānena ca tadanyān bodhisattvān / mahāsattvānavamanyamāno dūrīkariṣyati sarvajñatām, dūrīkariṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238964 (0.046):
ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo 'yaṃ (PSP_5:8) / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś cittotpāda
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049735 (0.046):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
atimaṃsyate uccagghiṣyaty ullapiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati. idam api / subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029901 (0.0):
sūtrānteṣu upāyakauśalyaṃ paryeṣitavyaṃ maṃsyante / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030074 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣyamāṇāyāṃ likhyamānāyām / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030150 (0.0):
pravartayatāmantaśo likhatām / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte dharmabhāṇakaś ca bhāṣitukāmo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030180 (0.0):
api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030253 (0.0):
vācanāya paryavāptaye vā / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030530 (0.0):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030914 (0.0):
na likhiṣyanti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma / veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050241 (0.0):
uccagghayiṣyati ullāpayiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238695 (0.0):
bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati / kutsayiṣyati paṃsayiṣyati, idam api subhūte nāmāpadeśena nāmādhiṣṭhānena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238704 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092953 (0.005):
upāyakauśalena ca aparigṛhītatvāt. evam api subhūte bodhisattvena / mahāsattvena mārakarma veditavyam. kathaṃ ca subhūte bodhisattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030677 (0.013):
prajñāpāramitāyāṃ likhyamānāyāṃ paryavāpyamāṇāyām / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030946 (0.013):
bodhisattva iti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092868 (0.014):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate / ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029761 (0.020):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmutpatsyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622068 (0.020):
api subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte hasanta imāṃ prajñāpāramitāṃ likhiṣyanti, idam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622080 (0.020):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte parasparam uccagghayamānā imāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622159 (0.020):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte vijṛmbhamāṇā svādhyāsyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622176 (0.020):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte parasparaṃ hasamānā udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622195 (0.020):
idam api subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte parasparam uccagghayamānā likhiṣyanti udgrahīṣyanti
punar aparaṃ subhūte nāmādhiṣṭhānena bodhisattvena mahāsattvena mārakarma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050241 (0.0):
uccagghayiṣyati ullāpayiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma veditavyam //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238694 (0.0):
kutsayiṣyati paṃsayiṣyati, idam api subhūte nāmāpadeśena nāmādhiṣṭhānena / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238704 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028554 (5.960):
mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte bodhisattvayānikāḥ pudgalā imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029744 (5.960):
teṣāṃ mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte utpatsyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029762 (5.960):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmutpatsyante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029902 (5.960):
sūtrānteṣu upāyakauśalyaṃ paryeṣitavyaṃ maṃsyante / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029949 (5.960):
vā bahukṛtyo vā bhaviṣyati / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030009 (5.960):
śikṣyamāṇāyāmantaśaḥ likhyamānāyām / idam api subhūte bodhisattvena / mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030042 (5.960):
noddhaṭṭitajño vā na vā vipañcitajño 'nabhijño vā bhaviṣyati / idam api / subhūte bodhisattvena mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030107 (5.960):
'pi subhūte visāmagrīmārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030181 (5.960):
api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030216 (5.960):
śrotukāmo bhaviṣyati / dharmabhāṇakaś ca bhāṣitukāmo bhaviṣyati / idam api / subhūte bodhisattvena mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030301 (5.960):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030400 (5.960):
tatraike bodhisattvāḥ saṃvegamāpatsyante / idam api subhūte bodhisattvena / mahāsattvena visāmagrīmārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030532 (5.960):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030623 (5.960):
yāvallikhyamānāyāḥ / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / visāmagrīmārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030915 (5.960):
na likhiṣyanti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma / veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049866 (5.960):
idam api subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya mārakarma veditavyam // / punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśenāpi mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622081 (5.960):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte parasparam uccagghayamānā imāṃ prajñāpāramitāṃ
veditavyam. tat kasya hetos? tathā hi subhūte bodhisattvaḥ ṣaṭsu / pāramitāsv acaritāvī skandhamāraṃ na jānāti, rūpaṃ na jānāti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238710 (0.017):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma / veditavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092957 (0.028):
upāyakauśalena ca aparigṛhītatvāt. evam api subhūte bodhisattvena / mahāsattvena mārakarma veditavyam. kathaṃ ca subhūte bodhisattvaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540150 (0.030):
kaścitpaṭakāraḥ ghaṭaṃ na jānāti kaścittu jānāti, kaścittvanyanna jānāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260025 (0.031):
mahāsattvenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditam abhaviṣyat, tadā / bodhisattvo mahāsattvo nāśikṣiṣyat ṣaṭsu pāramitāsu na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029899 (0.031):
sūtrānteṣu upāyakauśalyaṃ paryeṣitavyaṃ maṃsyante / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030073 (0.031):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣyamāṇāyāṃ likhyamānāyām / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030148 (0.031):
pravartayatāmantaśo likhatām / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam / punaraparaṃ subhūte dharmabhāṇakaś ca bhāṣitukāmo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030179 (0.031):
api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam / punaraparaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030252 (0.031):
vācanāya paryavāptaye vā / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena / mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030528 (0.031):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030678 (0.031):
prajñāpāramitāyāṃ likhyamānāyāṃ paryavāpyamāṇāyām / idam api subhūte / bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030913 (0.031):
na likhiṣyanti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma / veditavyam //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030947 (0.031):
bodhisattva iti / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena mārakarma / veditavyam //
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2589206 (0.033):
rna jānātikuśalākuśalaphalavipāka iti ācaritāyāṃ maintryāṃ jānāti / nāstyātmā | acaritāyāṃ karuṇāyāṃ na sattvāḥ | ācaritāyāṃ muditāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238719 (0.034):
ṣaṭsu pāramitāsu caritaḥ sattvānāṃ nāma na jānāti, rūpaṃ na jānāti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908942 (0.034):
śodhayitukāmena / 08215 ṣaṭsu pāramitāsu yogaḥ karaṇīyaḥ/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906980 (0.035):
07313 sthānaṃ vidyate/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi śāriputra {bodhisattvo} / mahāsattvaḥ ṣaṭsu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050257 (0.036):
nāmavyākaraṇena mārakarma veditavyam / kathaṃ ca subhūte bodhisattvena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174260 (0.037):
sa tena saṃprajanyena samanvāgataḥ / sa cet saṃmiñjayamānaḥ prasārayamāno / jānāti, saṃmiñjayāmi prasārayāmī"ti / yac ca saṃmiñjayitavyaṃ"
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028658 (0.039):
116) sāraṃ vṛddhatvaṃ paryeṣitavyaṃ maṃsyante / idam api subhūte teṣāṃ / mārakarma veditavyam / tatkasya hetoḥ? na hi te 'lpabuddhayo jñāsyanti
vedanāsaṃjñāsaṃskārān vijñanaṃ na jānāti. [f. 217b?] taṃ ca māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238729 (5.960):
vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān, vijñānaṃ na jānāti. tasya māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033810 (0.030):
tathāgato rūpaṃ jānāti, yathā tathatā / evaṃ hi subhūte tathāgato rūpaṃ / jānāti / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / iha subhūte tathāgato vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1617403 (0.049):
nopalabhate, madhyato rūpaṃ nopalabhate, vedanāsaṃjñāsaṃskārān, pūrvāntato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17263566 (0.049):
tathā dharmeṣu pravicayaṃ karoti, yathā kurvan rūpaṃ nopalabhate, vedanā / saṃjñā saṃskārān, vijñānaṃ nopalabhate, skandhadhātvāyatanāni nopalabhate,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12564661 (0.057):
vibhāvayati / evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārān / na vijñānaṃ bhāvayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927414 (0.061):
14016 vedanāsaṃjñāsaṃskārān vijñānaṃ na{adhitiṣṭhati na saṃjānīte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089172 (0.061):
vedanā saṃjñā saṃskārān vijñānaṃ nādhitiṣṭhati na saṃjānīte nādhimucyate,
nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati: yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238736 (0.0):
vedanāṃ saṃjñāṃ saṃskārān, vijñānaṃ na jānāti. tasya māraḥ pāpīyān / nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati, yāvat te 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261580 (0.037):
bhaviṣyati yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhaviṣyati. / punar aparaṃ navayānasaṃprasthitena bodhisattvena mahāsattvena teṣāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025987 (0.038):
kariṣyati tathāgatadarśanavandanaparyupāsanopasthānaṃ yāvannānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddha iti // / atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat dūrataḥ sa bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108881 (0.039):
utpādayati. sarvakuśalaparyeṣṭyāṃ yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? tathā hi tasyaivaṃ bhavati, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108913 (0.039):
bhavati yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248931 (0.039):
carati. sa teṣām eva sattvānām arthāya vikṣiptacitto na bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavaty, evaṃ khalu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248954 (0.039):
eva sattvānām arthāya na jātu prajñāpāramitāvirahito bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? na hy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656781 (0.041):
buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyati, yāvad anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti. / atha khalv āyuṣmata ānandasyaitad abhavat: yāvanto bodhisattvā mahāsattvās
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067584 (0.042):
kulaputrasyaivaṃrūpā ṛddhivikurvaṇā, kiṃ punaryadāyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho bhaviṣyatīti // / atha khalu tāni śreṣṭhidārikāpūrvaṃgamāni pañca dārikāśatāni dharmodgate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797061 (0.042):
cīvarapiṇḍapātrās tāvan na kṣīyante yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate 'bhisaṃbuddhabodheś ca sadevamānuṣāsuralokaḥ sukhī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797847 (0.042):
virahito bhavati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092969 (0.043):
ṣaṭpāramitāsv acaritāvinaṃ yāvad anavakrāntanyāmaṃ nāmādhiṣṭhānena māraḥ / pāpīyān upasaṃkramiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān anyatarānyatareṇa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656560 (0.044):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252974 (0.045):
pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhaviṣyati. avirahitaś ca bhaviṣyati tathāgatadarśanena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050279 (0.045):
subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvamevaṃ / vyākariṣyati tavānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ idaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095480 (0.047):
kṣāntiḥ pratilabdhā. tasya na kadācit teṣāṃ dharmāṇāṃ hānir bhaviṣyati, / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. subhūtir āha: kiṃ punar
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18642731 (0.048):
tathāgato 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho na bhaviṣyati saṃsāre
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008030 (0.048):
cetasā bahulaṃ vyahārṣaṃ. na tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīty adhyajñāsiṣaṃ. yataś ca mama bhikṣava eṣu caturṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655592 (0.054):
paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra / buddhaksetre sattvānāṃ gatisaṃbhedo na bhaviṣyati na prajñāsyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655894 (0.054):
sattvāṃś ca paripācayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya tatra buddhaksetre sattvānāṃ
abhisaṃbuddhasyeti idaṃ nāma bhaviṣyati iti. yadi ca tena bodhisattvena / nāmadheyam anuvitarkitam anuvicintitam anuvicāritaṃ bhaviṣyati, tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238743 (0.0):
nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati, yāvat te 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasyedaṃ nāma bhaviṣyati, yat tena nāmadheyam anuvitarkitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261580 (0.018):
bodhisattvakulaṃ grahīṣyati. tena ca bodhisattvakulena na jātu virahito / bhaviṣyati yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhaviṣyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731166 (0.025):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati asya / bodhisattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252975 (0.029):
pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhaviṣyati. avirahitaś ca bhaviṣyati tathāgatadarśanena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108881 (0.033):
utpādayati. sarvakuśalaparyeṣṭyāṃ yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? tathā hi tasyaivaṃ bhavati, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108912 (0.033):
bhavati yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248931 (0.033):
carati. sa teṣām eva sattvānām arthāya vikṣiptacitto na bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavaty, evaṃ khalu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248954 (0.033):
eva sattvānām arthāya na jātu prajñāpāramitāvirahito bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? na hy
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656560 (0.035):
tadbuddhakṣetraṃ jayasomaṃ nāma bhaviṣyati, tatra tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase nāgavinarditeśvaraghoṣo nāma bhaviṣyasi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067584 (0.035):
kulaputrasyaivaṃrūpā ṛddhivikurvaṇā, kiṃ punaryadāyamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho bhaviṣyatīti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025987 (0.037):
kariṣyati tathāgatadarśanavandanaparyupāsanopasthānaṃ yāvannānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddha iti // / atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat dūrataḥ sa bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731159 (0.037):
bodhisattvasya aparimitaḥ saṃgho bhaviṣyati asya bodhisattvasyānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati asya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071599 (0.037):
bodhisattvasyāparimitaḥ saṃgho bhaviṣyati, asya bodhisattvasyānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati, asya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093322 (0.040):
mayā nāmadheyaṃ manasā anuvitarkitam anuvincintitam anuvicāritam, idaṃ me / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya nāmadheyaṃ bhaviṣyati. yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797847 (0.040):
virahito bhavati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238765 (0.040):
(PSP_5:7) idaṃ mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya nāmadheyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245025 (0.041):
buddhadharmeṣu caran sarvasattvān abhibhavati, kaḥ punar vādo yadānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhaviṣyati. sulabdhās tair lābhāḥ sujīvitaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6173827 (0.041):
pratikāṅkṣitavyā, yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. / avirahitaś ca bhaviṣyati tathāgatadarśanena sattvaparipācakena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656780 (0.041):
buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyati, yāvad anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti. / atha khalv āyuṣmata ānandasyaitad abhavat: yāvanto bodhisattvā mahāsattvās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765340 (0.043):
dhyānapāramitayā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti tad / yathāpi nāma subhūte dakṣo māyākāro māyākārāntevāsī vā caturmahāpathe
duṣprajñajātīyasya bodhisattvasya anupāyakuśalasyaivaṃ bhaviṣyati: yat tan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050306 (0.0):
tadeva nāmadheyaṃ vyākariṣyati / tatra duṣprajñajātīyasya anupāyakuśalasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238749 (0.019):
abhisaṃbuddhasyedaṃ nāma bhaviṣyati, yat tena nāmadheyam anuvitarkitaṃ / bhaviṣyaty anuvicāritam. tatra duṣprajñājātīyasya bodhisattvasya
mayā nāmadheyaṃ manasā anuvitarkitam anuvincintitam anuvicāritam, idaṃ me
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238761 (0.029):
utpannaḥ, yac ca mayā nāmadheyaṃ manasānuvitarkitam anuvicāritam,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050314 (0.057):
nāmadheyamanuvartitamanuvitarkitamanuvicāritam, aho bata me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ idaṃ nāmadheyaṃ bhavediti, tathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050292 (0.063):
cittenānuvartitamanuvitarkitamanuvicāritaṃ bhavati aho bata me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ idamevaṃrūpaṃ nāmadheyaṃ bhavediti,
'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya nāmadheyaṃ bhaviṣyati. yathā / yathā māraḥ pāpīyān nirdekṣyati, mārakāyikā devatā mārādhiṣṭhito vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238771 (0.0):
utpannaḥ, yac ca mayā nāmadheyaṃ manasānuvitarkitam anuvicāritam, / (PSP_5:7) idaṃ mamānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya nāmadheyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050283 (0.030):
vyākariṣyati tavānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ idaṃ / nāmadheyaṃ bhaviṣyatīti yadeva tena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585075 (0.030):
ddhakṣetraṃ pariśodhayiṣyāmi yathā me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasya satas tatra buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753558 (0.031):
bhavet* amitā prabhāsaṃpad bhaved iti prajñāpāmitāyāṃ śikṣitavyam* kim iti / me 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya tatra buddhakṣetre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238737 (0.031):
nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati, yāvat te 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasyedaṃ nāma bhaviṣyati, yat tena nāmadheyam anuvitarkitaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046409 (0.035):
na bhaviṣyanti, na prajñāsyante / tathā ca buddhakṣetrapariśuddhaye / vyāpatsye, yathā me anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya satastasmin
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23353113 (0.036):
bhaviṣyanti. na teṣāṃ mārapāpīyāṃ mārakāyikā devatā avatāraṃ lapsyate.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525916 (0.039):
13. sacen me bhagavann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / P13 / abhisaṃbuddhasya, tasmin buddhakṣetre prāmāṇikī me prabhā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093297 (0.040):
nāmādhiṣṭhānena vyākariṣyati: yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhasyeti idaṃ nāma bhaviṣyati iti. yadi ca tena bodhisattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046281 (0.042):
samyaksaṃbodhirāsannībhaviṣyati / tathā ca kariṣyāmi, yathā me anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ tiryagyonigatāḥ sattvāḥ sarveṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050318 (0.042):
nāmadheyamanuvartitamanuvitarkitamanuvicāritam, aho bata me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ idaṃ nāmadheyaṃ bhavediti, tathā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528600 (0.043):
'mitāyuṣas tathāgatasyotpannasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / P30 / abhisaṃbuddhasya. / tasya khalu punar ānanda bhagavato 'mitābhasya sukhāvatī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908821 (0.043):
08118 saṃbuddhasya bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati/ {{asya / bodhisattvasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasya}} na
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783155 (0.044):
tāvad ahaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho pratijānehaṃ nāpi tāva
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648748 (0.044):
paścādanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhyeyaṃ, abhisaṃbuddhasya ca mama
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050296 (0.044):
cittenānuvartitamanuvitarkitamanuvicāritaṃ bhavati aho bata me 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhasya sataḥ idamevaṃrūpaṃ nāmadheyaṃ bhavediti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237758 (0.045):
svapnopamaṃ sarvam idaṃ traidhātukaṃ, mayāpy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhya svapnopamaṃ sarvatraidhātukam iti dharmo deśayitavyaḥ, idam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12008063 (0.046):
cetasā [Tib. 243b] bahulaṃ vyahārṣaṃ. tato 'ham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho 'smīti adhyajñāsiṣaṃ. asmin khalu punar dharmaparyāye
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783183 (0.046):
samyakprajñayā abhyajñāsiṣaṃ athāhaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho ti prajānāmi jñānaṃ ca me udapāsi akopyā ca me cetovimuktiḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629093 (0.048):
vipākenānantasaṃsāre mahatsukham anubhūtam* | idānīm apy anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhasyaivavidhā pūjā | tasmāt tarhi bhikṣava evaṃ
bhikṣus, tathā tathāsyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca me cittotpāda utpanno,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238779 (0.049):
mārādhiṣṭhito vā bhikṣus tasyaivaṃ bhaviṣyati: yathā ca mama cittotpāda / utpanno, yathā ca mama nāmadheyaṃ, yathā cānena bhikṣunā nirdiṣṭaṃ sameti
yathā ca me nāmadheyam anena bhikṣuṇā nirdiṣṭaṃ sameti nāma nāmnā ahan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050348 (0.017):
ca mama cittotpāda utpannaḥ, yathā ca anena bhikṣuṇā nirdiṣṭaṃ mama / nāmadheyaṃ sameti nāmnā, nāmavyākṛto 'haṃ taiḥ
tena tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena vyākṛto 'nuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhāv iti. ye ca te mayā subhūte avaivartikasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047299 (0.009):
pratilabdhā, tato 'haṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050094 (0.009):
vakṣyati avinivartanīyastvaṃ vyākṛtastathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352409 (0.013):
cānupalambhayogena. tadāhaṃ devaputrās tena dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena vyākṛtānuttarāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001475 (0.020):
avirahito 'bhūvam, tadāhaṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatāṃ samyaksaṃbuddhena / vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau bhaviṣyasi tvaṃ māṇava anāgate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092988 (0.021):
veṣeṇopasaṃkramya bodhisattvam evaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra / tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau [f.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093197 (0.021):
vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena / anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau. tat kasya hetos? tathā hi tavaite guṇāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238800 (0.031):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. / ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100529 (0.031):
sacet punaḥ (AdSPG I 61) subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101244 (0.033):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. yasya subhūte bodhisattvasya (AdSPG I 66)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093164 (0.034):
tvaṃ kulaputra tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarasyāḥ / samyaksaṃbodher avaivartikatāyām. tathā te guṇāḥ saṃvidyante. sa kadācid
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092138 (0.036):
yāvan nirmitopamān eva sarvadharmān vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti. / idaṃ subhūte avaivartikasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238645 (0.040):
tavāmī guṇāḥ saṃvidyante 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām. / ye ca te mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākārā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113183 (0.041):
āha: abhisaṃbuddhā subhūte tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā / samyaksaṃbodhiḥ, sā na kvacit sthitvā saṃskṛte vā dhātāv asaṃskṛte vā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644178 (0.041):
abhūd arhan samyaksaṃbuddhaḥ, tena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / vayamanuttarāyāṃ samyaksaṃboddhau samādāpitā vinītā niveśitāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050728 (0.041):
punaḥ subhūte mayā bodhisattvasya mahāsattvasya / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktamanasikāraviveko 'nujñātaḥ / anena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090086 (0.043):
anutpādo yaḥ paramārthaḥ | yaḥ kaścitsubhūte evaṃ vadet - tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddheti, sa vitathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245308 (0.044):
śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā ayaṃ cātmabhāvo 'bhinirvṛttaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092440 (0.044):
hi yaś ca svapno yaś ca svapnāntaḥ sarvam etad advayam advaidhīkāram. idam / api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793918 (0.044):
sattvānāṃ kṛtaśo duḥkhāni pratyanubhavati kiṃ kāraṇaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā kiṃ kāraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629259 (0.044):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā,
(AdSPG I 11) mahāsattvasya ākāra liṅgāni nimittāny ākhyātāni tāni tasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238807 (0.018):
ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātāni tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093217 (0.021):
subhūte avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni / nimittāny ākhyātāni tāni tasya bodhisattvasya na (AdSPG I 10) saṃvidyante.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100529 (0.031):
sacet punaḥ (AdSPG I 61) subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043716 (0.031):
samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati / imāny api / subhūte avinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākāraliṅganimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238651 (0.037):
ye ca te mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasya ākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātās te tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092140 (0.038):
yāvan nirmitopamān eva sarvadharmān vyavalokayati, na ca sākṣātkaroti. / idaṃ subhūte avaivartikasya bodhisattvasya / mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041168 (0.040):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ke ākārāḥ, kāni liṅgāni, kāni / nimittāni? kathaṃ vā bhagavan vayaṃ jānīyāma ayamavinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646098 (0.040):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya ka ākārāḥ? kāni liṅgāni? kāni / nimittāni? kathaṃ vā vayaṃ bhagavan jānīmahe? ayam avinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238672 (0.041):
ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya / mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043502 (0.042):
mahāsattvo 'vinivartanīyāyāṃ bodhisattvabhūmau / sacetsubhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650609 (0.042):
tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092440 (0.046):
hi yaś ca svapno yaś ca svapnāntaḥ sarvam etad advayam advaidhīkāram. idam / api subhūte avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya / avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ subhūte saced bodhisattvo
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870561 (0.046):
tatrapramuditavihāre vartamānasya bodhisattvasya ke ākārāḥ kāni liṅgāni / kāni nimittāni veditavyāni / iha bodhisattvo 'dhimukticaryāvihārāt
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101244 (0.047):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. yasya subhūte bodhisattvasya (AdSPG I 66) / mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato buddhā bhagavaṃto nāmadheyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114976 (0.052):
pratyupasthitā, evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitā (AdSPG I 154) na kasyacid dharmasya upakāreṇa vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237538 (0.053):
sarvadharmān vyavalokayati na ca sākṣātkaroti, idaṃ subhūte bodhisattvasya / mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyam. iti prathamaṃ liṅgam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093236 (0.053):
vatāyaṃ bodhisattvaḥ. tat kasya hetos? tathā hi subhūte yāny ākārā liṅgāni / nimittāny avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya tāni tasya na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104831 (0.055):
evaṃ (AdSPG I 90) khalu subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya śīlapramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092263 (0.056):
anyeṣu lokadhātuṣu buddhakaryāṇi kurvanti. idam api subhūte avaivartikasya / bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ veditavyam. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092364 (0.056):
svapnopamāḥ sarvatraidhātukadharmā deśayitavyāḥ. idam api subhūte / avaivartikasya bodhisattvasya mahāsattvasya avaivartikalakṣaṇaṃ
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043527 (0.029):
bodhisattvabhūmau / tatkasya hetoḥ? tathā hyasya te ākārāstāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante, yāni avinivartanīyasya bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093217 (0.033):
subhūte avaivartikānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ākārā liṅgāni / nimittāny ākhyātāni tāni tasya bodhisattvasya na (AdSPG I 10) saṃvidyante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238807 (0.039):
ye ca mayā subhūte 'vinivartanīyasya bodhisattvasya mahāsattvasyākārā / liṅgāni nimittāny ākhyātāni tasya bodhisattvasya mahāsattvasya na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093242 (0.052):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238671 (0.058):
ya ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāny 'vinivartanīyasya bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043503 (0.062):
bodhisattvasya mahāsattvasya ime ākārā imāni liṅgāni imāni nimittāni / saṃvidyante, veditavyametatsubhūte yathā asyeme guṇāḥ / addhā batāyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650609 (0.063):
tathā hy asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ta ākārās tāni liṅgāni / tāni nimittāni saṃvidyante ye 'vinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238678 (0.064):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238681 (0.027):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238823 (0.036):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093677 (0.037):
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093244 (0.040):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238941 (0.041):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238977 (0.041):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239162 (0.042):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050387 (0.046):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238280 (0.057):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049734 (0.061):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050229 (0.062):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
dūribhaviṣyaty anuttarasyāḥ samyaksaṃbodheḥ. tasyopāyakauśalavirahitasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238833 (0.026):
avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ / samyaksaṃbodhes tasyopāyakauśalyavirahitasya prajñā pāramitāvirahitasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049852 (0.052):
kalyāṇamitravirahitasya prajñāpāramitayā aparigṛhītasya / upāyakauśalyavirahitasya antarāyaṃ kariṣyatyanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ /
prajñāpāramitāvirahitasya kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050424 (0.0):
buddhajñānam / tasya prajñāpāramitayā aparigṛhītasya / upāyakauśalyavirahitasya kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238842 (0.0):
samyaksaṃbodhes tasyopāyakauśalyavirahitasya prajñā pāramitāvirahitasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054021 (0.041):
punaraparamānanda yo bodhisattvo mahāsattvaḥ kalyāṇamitravirahito bhavati, / pāpamitraparigṛhītaś ca bhavati, sa gambhīrāṇi gambhīrāṇi sthānāni
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103650 (0.046):
- aśrāddho 'bhūvaṃ pāparato buddhadharmasaṃghaparivarjitaḥ / pāpamitraparigṛhītaḥ kalyāṇamitraparivarjitaśca / te kathayanti -
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9784042 (0.053):
pāpamitravivarjanatā / / 4 kalyāṇamitrasevanatā / catubrahmavihāraniṣpādanatā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049852 (0.056):
kalyāṇamitravirahitasya prajñāpāramitayā aparigṛhītasya / upāyakauśalyavirahitasya antarāyaṃ kariṣyatyanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553089 (0.056):
bodhisattvayānīyā nimittacāriṇaḥ kalyāṇamitrāparigṛhītāḥ / pāpamitrahastagatāḥ, teṣāmapyeṣu dharmeṣu nirupalepeṣu agatiraviṣayaḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9857271 (0.064):
yaiḥ pāpamitra parivarjita dīrgharātraṃ kalyāṇamitraratanaiśca parigṛhītāḥ
dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093444 (0.0):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati, tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238851 (0.0):
kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya dve bhūmī pratikāṅksitavye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238894 (0.0):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye yad uta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092918 (5.960):
bhūmī pratikāṅkṣitavye. katame dve bhūmī? yaduta śrāvakabhūmir vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036482 (5.960):
subhūte bodhisattvasya antarā vyadhvani saṃsīdanā? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / tadyathāpi nāma subhūte paṇḍitajātīyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038265 (5.960):
sthānāni na pratikāṅkṣitavyāni / katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā buddhabhūmirvā / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038299 (5.960):
/ katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632721 (5.960):
bhūmibhyām anyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, yad uta śrāvakabhūmir vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633336 (5.960):
kuladuhitṛṇāṃ cāntarā vyasanaṃ bhaviṣyati, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā? tadyathāpi nāma subhūte strī vā puruṣo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633600 (5.960):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. tadyathāpi nāma subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238332 (5.960):
utpādayiṣyati, tasya dve bhūmi pratikāṅkṣitavye. katame dve? yad uta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960538 (0.027):
tad {yathāpi nāma subhūte} ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddha / 23522 bhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ/ evam eva {{subhūte tasmin mahāyāne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960549 (0.027):
na śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ/}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253305 (0.027):
tasya na nirayatiryagyoniyamalokagatiḥ. pratikāṅkṣitavyā na śrāvakabhūmir / na pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, tathā hi sa bhagavan bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118986 (0.027):
tadyathāpi nāma subhūte ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmir na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118996 (0.027):
samyaksaṃbuddhabhūmiḥ, evam eva subhūte tatra mahāyānena śrāvakabhūmir na / pratyekabuddhabhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmis tenocyate ākāśasamaṃ tad
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174202 (0.027):
pratikāṅkṣitavyā na tiryagyonir na yamalokagatiḥ pratikāṅkṣitavyā na / śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā. tat kasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782060 (0.027):
yathāpi nāma subhūte ākāśe na śrāvakabhūmir na pratyekabuddhabhūmir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782071 (0.027):
samyaksaṃbuddhabhūmiḥ evam eva subhūte tasmin mahāyāne na śrāvakabhūmir na / pratyekabuddhabhūmir na samyaksaṃbuddhabhūmiḥ tenocyate ākāśasamaṃ tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252967 (0.039):
narakatiryagyoniyamalokagatiḥ pratikāṅkṣitavyā, na śrāvakabhūmir na / pratyekabuddhabhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
vā, atha vā ciraṃ suciraṃ saṃdhāvya saṃsṛtya kalyāṇamitrāṇi sevitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238855 (0.0):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. atha vā ciraṃ suciraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050440 (0.003):
dvayorbhūmyoranyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / sacetpunaściraṃ suciraṃ saṃdhāvya saṃsṛtya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269612 (0.045):
bhagavataḥ paryupāsya kuśalamūlāny avaropya kalyāṇamitrāṇi ca sevitvā / bhajitvā paryupāsyaivaṃ kuśalamūlasamanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ
bhajitvā paryupāsya imām eva prajñāpāramitām āgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. sacet punaḥ subhūte bodhisattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238861 (0.0):
saṃdhāvya saṃsṛtyemām eva prajñāpāramitām āgamyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. sacet sa priyān bodhisattvān mahāsattvān na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247413 (0.002):
yāvat sarvākārajñatā tathātyantaviviktām anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. / sacet subhūte na prajñāpāramitātyantaviviktābhaviṣyad yāvat
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089997 (0.011):
samyaksaṃbuddhasyāntikādanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | / sacetpunaḥ subhūte kaściddharmastathāgatenābhisaṃbuddho 'bhaviṣyat, na māṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244927 (0.012):
prajñāpāramitayā niryāty evam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. / sacet punar asyaivaṃ bhavati, neyaṃ prajñāpāramitā nāmuṣmin prajñāpāramitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052738 (0.015):
mahāsattvo bodhaye samudāgacchati, evaṃ ca anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648242 (0.018):
kutaḥ punas tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase? / sacet punar bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhavati, māro batāyaṃ pāpīyān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098580 (0.020):
niryāya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. sacet punar asyaivaṃ / bhavati: neyaṃ prajñāpāramitā neha prajñāpāramitā, na anayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057199 (0.020):
evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate, nāpi subhūte prajñāpāramitāmāgamya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818009 (0.020):
yasmāt subhūte sarvadharmāḥ śūnyās tad bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, api tu khalu subhūte yad evaṃ vadasi,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052147 (0.021):
ca anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeta // / sacetkhalu punaḥ subhūte ye jambūdvīpe sattvāḥ, te sarve 'pūrvācaramaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057176 (0.021):
atyantaviviktā prajñāpāramitā, ata eva atyantaviviktā anuttarā / samyaksaṃbodhirabhisaṃbudhyate / sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817920 (0.023):
mahāsattvena na śikṣitavyaṃ yatrāśikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. nāsti subhūte kaścid dharmo yatra bodhisattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031573 (0.023):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha enāmeva prajñāpāramitāmāgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ / evamiyaṃ subhūte prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795788 (0.023):
sarve ihaiva prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhāḥ sacet punar āyuṣman śāriputra asyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130714 (0.023):
śikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ. / sacet punar āyuṣman śāriputra asyāṃ prajñāpāramitāyāṃ bhāṣyamāṇāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979943 (0.023):
prajñāpāramitāyāñ caritvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ. / sacet punar āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036773 (0.023):
kiṃcāpi saṃprasthito 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / atha ca / punaḥ subhūte evaṃ veditavyam ayaṃ bodhisattvo 'ntarā vyadhvani
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643925 (0.024):
adhimucyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate, sacet punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15275503 (0.025):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitām āgamyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyante. na kaṃcid dharmam abhisaṃbudhyante dharmacakraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938159 (0.025):
3 bhaviṣyati / sarvākārajñatāyā abhāvāt ko hy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte
kalyāṇamitrāṇi na abhīkṣṇaṃ lapsyate darśanāya vandanāya paryupāsanāya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238871 (0.0):
abhisaṃbhotsyate. sacet sa priyān bodhisattvān mahāsattvān na / kalyāṇamitrāṇy abhīkṣṇaṃ lapsyate darśanāya na cainān paryupāsiṣyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754478 (0.034):
mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754595 (0.034):
sarvākārajñatāyāḥ amūni subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / kalyāṇamitrāṇi punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754726 (0.034):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi punar aparaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 754858 (0.034):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi punar aparaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāni yāny asya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755084 (0.034):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi punar aparaṃ subhūte / bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāni yāny asya samyakprahāṇāny
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093671 (0.034):
amūni subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi yāny asya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093810 (0.034):
amūni subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093884 (0.034):
mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi yāny asya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15093999 (0.034):
kalyāṇamitrāṇi. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026130 (0.036):
bhagavan yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ / lapsyate darśanāya vandanāya paryupāsanāya śravaṇāya, kaḥ punarvādaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996906 (0.044):
mahāyānasaṃprasthitasya mahāyānasamārūḍhasya kalyāṇamitrāṇi veditavyānīti / / yacca bodhisattvo mahāsattva iti bhagavannucyate, tatra bodhisattva iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025915 (0.044):
bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ, yo'vyākṛta imāṃ prajñāpāramitāṃ / lapsyate darśanāya vandanāya paryupāsanāya śravaṇāya / śrutvā ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026019 (0.045):
imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ lapsyate darśanāya vandanāya paryupāsanāya / śravaṇāya / kaḥ punarvādo'tra yaḥ śrutvā codgrahīṣyati dhārayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026066 (0.045):
mahāsattvo bhaviṣyati, ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ lapsyate / darśanāya vandanāya paryupāsanāya śravaṇāya / kaḥ punarvādo'tra yaḥ śrutvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051396 (0.058):
kalyāṇamitrāṇi veditavyāni / prajñāpāramitaiva subhūte bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026498 (0.064):
hetoḥ? tathā hyenāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ labhate darśanāya vandanāya / paryupāsanāya śravaṇāyeti / tadyathāpi nāma bhagavan vasante
sacet tenaiva ca ātmabhāvapratilaṃbhena tān paurvikāṃś cittotpādān na
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527097 (0.011):
ākāṃkṣeyuḥ, śrotum tathārupāṃ sahacittotpādān / P21
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050463 (0.021):
tānyupasaṃkramiṣyati, tenaiva cātmabhāvapratilambhena / tāvatpūrvakāṃścittotpādān vigarhiṣyati, vāntīkariṣyati, jugupsiṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238884 (0.030):
kalyāṇamitrāṇy abhīkṣṇaṃ lapsyate darśanāya na cainān paryupāsiṣyate, / sacet tenaivātmabhāvapratilābhena tān pūrvakāṃś cittotpādān na
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526416 (0.037):
ratnavarṣair iti, teṣāṃ cet te buddhā bhagavantaḥ sahacittotpādān / tan na pratigṛhṇīyur, yad idam : anukampām upādāya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909983 (0.046):
09012 cittatām utpādya sarvadharamsamatāṃ pratilabhate/ sarvadharamsamatāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28644294 (0.054):
sā ahaṃ kulaputra tenābhilāṣikeṇa cittotpādena tena ca tathāgatāvaropitena / kuśalamūlena sumeruparamāṇurajaḥsamaiḥ kalpairna jātu durgatiṣūpapannā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653383 (0.057):
paścimena cittotpādenāsamavasṛtaḥ, paścimaś cittotpādaḥ pūrvakena / cittotpādenāsamavasṛtaḥ, evam asamavasṛtānāṃ bhagavaṃś cittacaitasikānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161731 (0.057):
punar evāntarddhāsyati na punas te cittotpādā vivardhiṣyanti, yeṣāṃ ca
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati, tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093394 (0.0):
prajñāpāramitāvirahitasya kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya / dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238892 (0.0):
sacet tenaivātmabhāvapratilābhena tān pūrvakāṃś cittotpādān na / vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye yad uta
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527097 (0.011):
ākāṃkṣeyuḥ, śrotum tathārupāṃ sahacittotpādān / P21
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050463 (0.021):
tāvatpūrvakāṃścittotpādān vigarhiṣyati, vāntīkariṣyati, jugupsiṣyati,
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526416 (0.037):
ratnavarṣair iti, teṣāṃ cet te buddhā bhagavantaḥ sahacittotpādān / tan na pratigṛhṇīyur, yad idam : anukampām upādāya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632719 (0.039):
bhūmibhyām anyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, yad uta śrāvakabhūmir vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909983 (0.046):
09012 cittatām utpādya sarvadharamsamatāṃ pratilabhate/ sarvadharamsamatāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092916 (0.048):
bhūmī pratikāṅkṣitavye. katame dve bhūmī? yaduta śrāvakabhūmir vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049830 (0.049):
paryupāsiṣyate, na pariprakṣyati / tadeva mārabandhanaṃ gāḍhīkariṣyati / / tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238846 (0.053):
kalyāṇamitravirahitasya pāpamitraparigṛhītasya dve bhūmī pratikāṅksitavye / yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. atha vā ciraṃ suciraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653382 (0.057):
cittotpādenāsamavasṛtaḥ, evam asamavasṛtānāṃ bhagavaṃś cittacaitasikānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161731 (0.057):
punar evāntarddhāsyati na punas te cittotpādā vivardhiṣyanti, yeṣāṃ ca
śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir yā. tadyathāpi nāma subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093396 (0.0):
dve bhūmī pratikāṅkṣitavye, yaduta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238896 (0.0):
vigarhiṣyati na pratideśayiṣyati tasya dve bhūmī pratikāṅkṣitavye yad uta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092918 (5.960):
bhūmī pratikāṅkṣitavye. katame dve bhūmī? yaduta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena tasya bodhisattvasy a
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036483 (5.960):
subhūte bodhisattvasya antarā vyadhvani saṃsīdanā? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / tadyathāpi nāma subhūte paṇḍitajātīyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038265 (5.960):
sthānāni na pratikāṅkṣitavyāni / katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā buddhabhūmirvā / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038299 (5.960):
/ katamāni trīṇi? yaduta śrāvakabhūmirvā pratyekabuddhabhūmirvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632721 (5.960):
bhūmibhyām anyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā, yad uta śrāvakabhūmir vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633338 (5.960):
kuladuhitṛṇāṃ cāntarā vyasanaṃ bhaviṣyati, yad uta śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā? tadyathāpi nāma subhūte strī vā puruṣo vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633601 (5.960):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. tadyathāpi nāma subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238332 (5.960):
utpādayiṣyati, tasya dve bhūmi pratikāṅkṣitavye. katame dve? yad uta / śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. evaṃ satyādhiṣṭhānena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238849 (5.960):
yad uta śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā. atha vā ciraṃ suciraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041187 (0.014):
bodhisattvo mahāsattva iti? bhagavānāha yā ca subhūte pṛthagjanabhūmiḥ, / yā ca śrāvakabhūmiḥ, yā ca pratyekabuddhabhūmiḥ, yā ca buddhabhūmiḥ, iyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1646123 (0.014):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yā ca subhūte / pṛthagjanabhūmir yā ca śrāvakabhūmir yā ca pratyekabuddhabhūmir yā ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036000 (0.018):
dvayorbhūmyoranyatarā bhūmiḥ pratikāṅkṣitavyā śrāvakabhūmirvā / pratyekabuddhabhūmirvā / tadyathāpi nāma subhūte mahāsamudragatāyāṃ nāvi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099664 (0.023):
carato naivaṃ bhavati: śrāvakabhūmir vā pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099714 (0.023):
prajñāpāramitāyāṃ carato naivaṃ bhavati: śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre anuttarā samyaksaṃbodhir mama abhyāśe.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099756 (0.023):
prajñāpāramitāyāṃ carato naivaṃ bhavati: śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre, anuttarā samyaksaṃbodhir mama abhyāśe.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057524 (0.023):
samyaksaṃbuddhena yo nirmitako nirmitaḥ, na tasyaivaṃ bhavati / śrāvakabhūmiḥ pratyekabuddhabhūmiś ca mama dūre, anuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057547 (0.023):
mahāsattvasya prajñāpāramitāṃ carato naivaṃ bhavati śrāvakabhūmiḥ / pratyekabuddhabhūmiś ca mama dūre, anuttarā samyaksaṃbodhirmamāsanneti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248059 (0.023):
prajñāpāramitāyāṃ carato naivaṃ bhavati, śrāvakabhūmir vā / pratyekabuddhabhūmir vā mama dūre 'nuttarā samyaksaṃbodhir abhyāse. tat
śrāvakayānīyo bhikṣuś catasṛṇāṃ mūlāpattīnām anyatarānyatarām āpattim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238904 (5.960):
tadyathāpi nāma subhūte bhikṣuś catasṛṇāṃ mūlāpattīnām anyatarānyatarām
adhyāpadya abhikṣur bhavaty aśramaṇo bhavaty aśākyaputrīyaḥ so 'bhavyas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238911 (0.013):
tadyathāpi nāma subhūte bhikṣuś catasṛṇāṃ mūlāpattīnām anyatarānyatarām / āpattim āpadyābhikṣur bhavaty aśramaṇo 'śākyaputrīyaḥ. so 'bhavyas tenaiva
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406781 (0.018):
patanīyā dharmā ākhyātāḥ yānadhyāpadyamāno bhikṣuḥ sahādhyāpattyā / abhikṣurbhavatyaśramaṇaḥ aśākyaputrīyaḥ dhvasyate bhikṣubhāvāt
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407161 (0.018):
kuryādityevaṃrūpo bhikṣuḥ sthānamadhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣurbhavati / aśramaṇaḥ aśākyaputrīyaḥ [dhvasyate bhikṣumāvāt hataśrāmaṇyaṃ dhvastaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407542 (0.018):
sahādhyāpattyā abhikṣurbhavati / aśramaṇaḥ aśākyaputrīyaḥ dhvasyate
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519918 (0.018):
adhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣur bhavaty aśramaṇo 'śākyaputrīyo
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519967 (0.018):
anyatamānyatamaṃ sthānam adhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣur bhavaty / aśramaṇo 'śākyaputrīyo dhvasyate bhikṣubhāvād dhatam asya bhavati
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520100 (0.018):
evaṃrūpaṃ bhikṣuḥ sthānam adhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣur bhavaty / aśramaṇo 'śākyaputrīyo dhvasyate bhikṣubhāvād dhatam asya bhavati
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24031582 (0.019):
yattarhi bhagavatoktam bhikṣurbhavatyaśramaṇo 'śākyaputrīyo dhvasyate"
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520444 (0.020):
evaṃrūpaṃ bhikṣuḥ sthānam adhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣur bhavaty / aśramaṇo 'śākyaputrīyaḥ pūrvavad yāvan nādhyāpatsye (Upj(J) 23.16-17; ~
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407013 (0.020):
sthānamadhyāpadya sahādhyāpattyā abhikṣurbhavati [aśramaṇaḥ aśākyaputrīyaḥ
tenaiva ātmabhāvena caturṇāṃ śrāmaṇyaphalānām anyatarānyatarañc
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238915 (0.0):
āpattim āpadyābhikṣur bhavaty aśramaṇo 'śākyaputrīyaḥ. so 'bhavyas tenaiva / cātmabhāvena caturṇāṃ śrāmaṇyaphalānām anyatarānyataraṃ śrāmaṇyaphalam
chrāmaṇyaphalam anuprāptum. evam eva subhūte gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238926 (0.0):
cātmabhāvena caturṇāṃ śrāmaṇyaphalānām anyatarānyataraṃ śrāmaṇyaphalam / anuprāptum. / evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050558 (0.027):
/ ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo / veditavyaḥ / iti hi subhūte anenāpi nāmāpadeśena sūkṣmasūkṣmāṇi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093520 (0.036):
subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ. pañcabhyaḥ ānantaryebhyo gurutaro / 'yaṃ cittotpādaḥ yo 'yaṃ bodhisattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238983 (0.042):
avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238961 (0.059):
ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo 'yaṃ (PSP_5:8) / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś cittotpāda
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050527 (0.064):
tābhyaścatasṛbhya āpattibhyo gurutaraścittotpādo veditavyaḥ // / tiṣṭhantu subhūte catasro gurvyo mūlāpattayaḥ / pañcabhyo 'pi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238947 (0.064):
gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. / tiṣṭhantu subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ, pañcabhyo 'pi subhūte
nāmāpadeśena bodhisattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093524 (0.0):
'yaṃ cittotpādaḥ yo 'yaṃ bodhisattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238935 (0.0):
evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena / bodhisattvasya mahāsattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238970 (0.005):
bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś cittotpāda
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050559 (0.046):
/ ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo / veditavyaḥ / iti hi subhūte anenāpi nāmāpadeśena sūkṣmasūkṣmāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050547 (0.050):
ānantaryebhyaḥ (Vaidya 194) karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādaḥ, yo 'yaṃ / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena mānasahagataścittotpāda utpannaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050512 (0.058):
mānacittotpādaḥ, yaduta nāmāpadeśena bodhisattvasya
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092866 (0.0):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate / ullapiṣyati uccagghiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyaty: ahaṃ vyākṛto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049736 (0.012):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050231 (0.014):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238825 (0.017):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093247 (0.028):
saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / atimaṃsyate uccagghiṣyaty ullapiṣyati kutsayiṣyati paṃsayiṣyati. idam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238941 (0.028):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238977 (0.028):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238682 (0.030):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238283 (0.033):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714923 (0.043):
mahaujaskamahaujaskān bodhisattvān mahāsattvān saṃnipāteyam / yan nv ahaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054136 (0.044):
ahamapyasyāmagādhamāsvādaṃ na labhe / kiṃ tavainayā śrutayā likhitayā / veti? evamanyān api bodhisattvān mahāsattvān vivecayate / asyāpyānanda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239161 (0.063):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050405 (0.064):
mānātimānena abhimānena mithyāmānena ca tadanyān bodhisattvān / mahāsattvānavamanyamāno dūrīkariṣyati sarvajñatām, dūrīkariṣyati
atimaṃsyate ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. (AdSPG I 12) iti hi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093534 (0.021):
'yaṃ cittotpādaḥ yo 'yaṃ bodhisattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś / cittotpāda utpannaḥ. ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238983 (0.026):
avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050558 (0.032):
/ ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo / veditavyaḥ / iti hi subhūte anenāpi nāmāpadeśena sūkṣmasūkṣmāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050527 (0.049):
tābhyaścatasṛbhya āpattibhyo gurutaraścittotpādo veditavyaḥ // / tiṣṭhantu subhūte catasro gurvyo mūlāpattayaḥ / pañcabhyo 'pi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238947 (0.049):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato / gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238961 (0.051):
ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo 'yaṃ (PSP_5:8) / bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś cittotpāda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238924 (0.056):
evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238825 (0.063):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ
subhūte imāni nāmavyapadeśena utpatsyante mārakarmāṇi sūkṣmāṇi. tiṣṭhantu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050564 (0.062):
veditavyaḥ / iti hi subhūte anenāpi nāmāpadeśena sūkṣmasūkṣmāṇi / mārakarmāṇyutpatsyante / tāni bodhisattvena mahāsattvena boddhavyāni /
subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ. pañcabhyaḥ ānantaryebhyo gurutaro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238959 (0.008):
gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. / tiṣṭhantu subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ, pañcabhyo 'pi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050534 (0.035):
tiṣṭhantu subhūte catasro gurvyo mūlāpattayaḥ / pañcabhyo 'pi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050556 (0.046):
/ ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo
'yaṃ cittotpādaḥ yo 'yaṃ bodhisattvasya nāmāpadeśena manyanāsahagataś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093484 (0.0):
chrāmaṇyaphalam anuprāptum. evam eva subhūte gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo / nāmāpadeśena bodhisattvasya manyanāsahagataś cittotpāda utpannas, tena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238930 (0.0):
evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050559 (0.022):
bodhisattvasya mahāsattvasya nāmāpadeśena mānasahagataścittotpāda utpannaḥ / / ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238967 (0.029):
tiṣṭhantu subhūte catasro gurukā mūlāpattayaḥ, pañcabhyo 'pi subhūte / ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādo yo 'yaṃ (PSP_5:8)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050544 (0.030):
ānantaryebhyaḥ (Vaidya 194) karmabhyo gurutaro 'yaṃ cittotpādaḥ, yo 'yaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238982 (0.055):
avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050512 (0.058):
mānacittotpādaḥ, yaduta nāmāpadeśena bodhisattvasya
cittotpāda utpannaḥ. ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. punar
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093501 (0.021):
nāmadheya mātreṇa anyān bodhisattvān mahāsattvān vimaṃsyate avamaṃsyate / atimaṃsyate ayan tena gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. (AdSPG I 12) iti hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238983 (0.033):
avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050559 (0.040):
/ ayaṃ tebhyaḥ pañcabhya ānantaryebhyaḥ karmabhyo gurutaraścittotpādo / veditavyaḥ / iti hi subhūte anenāpi nāmāpadeśena sūkṣmasūkṣmāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717229 (0.052):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam iti vyāsataḥ parārthālambanaś cittotpādaḥ / punar aparaṃ śāriputra sarvākāraṃ sarvadharmān abhisamboddhukāmena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057452 (0.052):
iti vyāsataḥ parārthālambanaś cittotpādaḥ / punar aparaṃ śāriputra sarvākāraṃ sarvadharmān abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238945 (0.052):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato / gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057388 (0.053):
iti vyāsataḥ saṃbodhikāmatāsahagataś cittotpādaḥ / punar aparaṃ śāriputra daśasu dikṣu pratyekaṃ gaṅgānadībālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238924 (0.057):
evam eva subhūte ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo yo 'yaṃ nāmāpadeśena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717166 (0.061):
prajñādauṣprajñānupalabdhitām upadāya iti vyāsataḥ sambodhikāmanāsahagataś / cittotpādaḥ punar aparaṃ śāriputra daśadikṣu pratyekaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759607 (0.063):
kārayitavyāḥ subhūtir āha katamo bhagavan vajropamaś cittotpādaḥ bhagavān / āha iha subhūte bodhisattvo mahāsattva evaṃ cittam utpādayati aparimite
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097590 (0.063):
subhūtir āha: katamo bhagavan vajropamaś cittotpādaḥ? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattva evaṃ cittam utpādayati,
aparaṃ subhūte vivekaguṇāpadeśena bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050604 (0.0):
smārayiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648670 (0.016):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ mahāsattvam / upasaṃkramyaivaṃ vicchandayiṣyati: ākāśasamaiṣā yad uta sarvākārajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934112 (0.024):
15816 {punar aparaṃ} {subhūte} {māraḥ pāpīyān} {bodhisattvam} mahāsattvam / upasaṃkrāmyaivaṃ vakṣyati/ na te kulaputra kiṃcid bo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755985 (0.024):
veditavyam punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvam mahāsattvam / upasaṃkrāmyaivaṃ vakṣyati na te kulaputra kiṃcid bodhicittaṃ nāpi tvam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239002 (0.040):
punar aparaṃ subhūte vivekaguṇena bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756254 (0.053):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ / pratyekabuddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati śūnyatā kulaputra pūrvadig
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094897 (0.053):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ / pratyekabuddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati; śūnyā kulaputra pūrvā dig
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042434 (0.053):
punaraparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050274 (0.053):
subhūte māraḥ pāpīyān bhikṣuveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvamevaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050581 (0.054):
punaraparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān vivekaguṇena bodhisattvaṃ / mahāsattvamupasaṃkramya codayiṣyati smārayiṣyati / kathaṃ ca subhūte māraḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050592 (0.054):
mahāsattvamupasaṃkramya codayiṣyati smārayiṣyati / kathaṃ ca subhūte māraḥ / pāpīyān vivekaguṇena bodhisattvaṃ mahāsattvamupasaṃkramya codayiṣyati
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9285673 (0.056):
atha sa māraḥ pāpīyānpunarapi bodhisattvaṃ hitaiṣīva dhīrahastenovāca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648002 (0.056):
triṣu yāneṣu śikṣitavyam. / tam enaṃ māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ harṣitaṃ viditvā evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650411 (0.059):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: 'haiva tvam arhattvaṃ prāpnu hi, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650511 (0.059):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: mārādhiṣṭhito vā puruṣaḥ śrāvakatve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650560 (0.059):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: naitad buddhabhāṣitaṃ na śrāvakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 756312 (0.059):
subhūte māraḥ pāpīyān śramaṇaveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094956 (0.060):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān śramaṇaveṣeṇopasaṃkramya bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934383 (0.062):
15908 {punar aparaṃ} {subhūte} {māraḥ pāpīyān} {bodhisattvaṃ} mahāsattvaṃ / pratyekabuddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati/
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049887 (0.064):
mārakarma bhaviṣyati? iha subhūte bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ nāmāpadeśenāpi
upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato [f. 218a?] / varṇavādī na ca ahaṃ subhūte evaṃ vivekaṃ vadāmi bodhisattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050609 (0.0):
smārayiṣyati? iha subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ / mahāsattvamupasaṃkramiṣyati, upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati vivekasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239006 (0.0):
punar aparaṃ subhūte vivekaguṇena bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ / pāpīyān hy upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239015 (0.0):
pāpīyān hy upasaṃkramiṣyaty upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vivekasya tathāgato / varṇavādī. nāhaṃ subhūte evaṃ vivekaṃ vadāmi bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050627 (0.028):
vihartavyamiti / na cāhaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃvidhaṃ / vivekaṃ vadāmi, yaduta āraṇyakāni prāntāni śayanāsanāni vijanapadāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755985 (0.034):
veditavyam punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvam mahāsattvam / upasaṃkrāmyaivaṃ vakṣyati na te kulaputra kiṃcid bodhicittaṃ nāpi tvam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648669 (0.044):
punar aparaṃ subhūte māraḥ pāpīyān bodhisattvaṃ mahāsattvam / upasaṃkramyaivaṃ vicchandayiṣyati: ākāśasamaiṣā yad uta sarvākārajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650412 (0.051):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: 'haiva tvam arhattvaṃ prāpnu hi, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650512 (0.051):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: mārādhiṣṭhito vā puruṣaḥ śrāvakatve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650561 (0.051):
saced ayam asya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān / buddhaveṣeṇopasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: naitad buddhabhāṣitaṃ na śrāvakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238572 (0.053):
pratyutpannadhūtaguṇāpadeśena ca manyanām utpādayiṣyati. tam enaṃ māraḥ / pāpīyān upasaṃkramyaivaṃ vakṣyati: vyākṛtas tvaṃ kulaputra tathāgatair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242292 (0.062):
bodhisattvaḥ saṃśayaprāpto 'bhūt, syād veyaṃ prajñāpāramitā na vā syād ity / asyāpy ānanda bodhisattvasya māraḥ pāpīyān upasaṃkramiṣyati
mahāsattvasya yaduta āraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayyāsanāni. āha: kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239023 (0.0):
varṇavādī. nāhaṃ subhūte evaṃ vivekaṃ vadāmi bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239038 (0.019):
viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161534 (0.021):
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni / idam ucyate prāvivekyam //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292610 (0.034):
bhavatyaraṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanānyadhyāvasituṃ | araṇyāni vā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179474 (0.034):
yaiḥ samavahitaiḥ saṃmukhībhūtair na sukaraṃ bhavaty araṇyavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāny adhyāvasitum, araṇyāni vā vṛkṣamūlāni vā śūnyāgārāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451381 (0.034):
2.11 (yāvac ca bhikṣavo 'raṇyavanaprasthāni) prāntāni śayanāsanāny
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589248 (0.034):
parvatakandaragiriguhāpalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690233 (0.035):
durabhiramam ekatvam*, durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni / śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ tāta rāṣṭrapāla niṣadya kāmāṃś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690308 (0.035):
durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690385 (0.035):
araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966365 (0.035):
durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966576 (0.035):
prāvivekyaṃ, durabhiramam ekatve; durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, / prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum, duḥkham ekākino 'raṇye vāsaḥ;
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181030 (0.035):
katham āraṇyako bhavati / araṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanāny
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293958 (0.037):
kathamāraṇyako bhavati | araṇye vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311772 (0.038):
yadutāraṇyavṛkṣamūlaśūnyāgāraparvatagiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāni | sthānasampatpunaḥ pañcavidhā | iha sthānamādita
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437212 (0.053):
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata bhikṣavo mā pramādyata mā paścād vipratisāriṇo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050627 (0.061):
vihartavyamiti / na cāhaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya evaṃvidhaṃ / vivekaṃ vadāmi, yaduta āraṇyakāni prāntāni śayanāsanāni vijanapadāni
punar bhagavaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya anyo viveko yadi na āraṇyāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050680 (0.014):
nādhyāvasati, kiyadrūpaḥ punarbhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239033 (0.014):
subhūtir āha: kataraḥ punar bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānyo / viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050655 (0.016):
subhūtirāha katamaḥ punaḥ sa bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya anyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239044 (0.020):
viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo / bhagavann anyo viveko bodhisattvasya mahāsattvasya?
vanaprasthāni prāntāni śayyāsanāni kīdṛgrūpaḥ sa bhagavann anyo viveko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050654 (0.0):
subhūtirāha katamaḥ punaḥ sa bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya anyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239036 (0.001):
subhūtir āha: kataraḥ punar bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānyo / viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050680 (0.003):
nādhyāvasati, kiyadrūpaḥ punarbhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239044 (0.009):
viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239022 (0.019):
yad utāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15161534 (0.043):
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni / idam ucyate prāvivekyam //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293958 (0.045):
kathamāraṇyako bhavati | araṇye vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292610 (0.047):
bhavatyaraṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanānyadhyāvasituṃ | araṇyāni vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690232 (0.047):
durabhiramam ekatvam*, durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni / śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ tāta rāṣṭrapāla niṣadya kāmāṃś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690307 (0.047):
durabhisaṃbodhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690385 (0.047):
araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum* | ihaiva tvaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451380 (0.047):
2.11 (yāvac ca bhikṣavo 'raṇyavanaprasthāni) prāntāni śayanāsanāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966365 (0.047):
durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966575 (0.047):
prāvivekyaṃ, durabhiramam ekatve; durabhisaṃbudhāny araṇyavanaprasthāni, / prāntāni śayanāsanāny adhyāvastum, duḥkham ekākino 'raṇye vāsaḥ;
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179474 (0.047):
yaiḥ samavahitaiḥ saṃmukhībhūtair na sukaraṃ bhavaty araṇyavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāny adhyāvasitum, araṇyāni vā vṛkṣamūlāni vā śūnyāgārāṇi
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181030 (0.047):
katham āraṇyako bhavati / araṇyavanaprasthāni prāntāni śayanāsanāny
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311771 (0.053):
yadutāraṇyavṛkṣamūlaśūnyāgāraparvatagiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni / prāntāni śayanāsanāni | sthānasampatpunaḥ pañcavidhā | iha sthānamādita
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589247 (0.053):
parvatakandaragiriguhāpalālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata/
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437212 (0.053):
parvatakandaragiriguhāpalālapuṃjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni / śayanāsanāni dhyāyata bhikṣavo mā pramādyata mā paścād vipratisāriṇo
bodhisattvasya mahāsattvasya? bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239048 (0.0):
viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo / bhagavann anyo viveko bodhisattvasya mahāsattvasya?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050654 (0.009):
subhūtirāha katamaḥ punaḥ sa bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya anyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050680 (0.009):
nādhyāvasati, kiyadrūpaḥ punarbhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239030 (0.009):
subhūtir āha: kataraḥ punar bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyānyo / viveko yadi nāraṇyāni vanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni? kathaṃrūpo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050690 (0.009):
vivekaḥ? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte / bodhisattvo mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095088 (0.016):
manasikāro na sarvākārajñatā. bhagavān āha: sacet punaḥ subhūte / bodhisattvo mahāsattva evaṃ jānāti: virahitāḥ sarvadharmāḥ svabhāvena. te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023337 (0.016):
caritavyam? bhagavānāha sacetsubhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042007 (0.018):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / nāyamavinivartanīyadhātau sthita iti / / sacetpunaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo na kṣubhyati na calati, śrutvāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647627 (0.018):
(PSP_4:149) mahāsattvo 'vinivartanīyadhātau sthitaḥ. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo na kṣubhyati na kāṅkṣati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650406 (0.022):
sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274922 (0.022):
nirupaliptā ratnapāramitā. iti mārge 'nvayajñānakṣāntiḥ / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653107 (0.024):
vā parihāṇir vā. sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024619 (0.025):
subhūte anupalipteyaṃ prajñāpāramitā / sacedevam api subhūte bodhisattvo / mahāsattvo na saṃjānīte, carati prajñāpāramitāyām / sā khalu punariyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115398 (0.027):
veditavyaḥ. sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo nābhaviṣyan,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092105 (0.028):
[f. 215b] atha bhagavān ayuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sacet punaḥ / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato 'pi śrāvakabhūmaye vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658771 (0.029):
sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo bodhisattvair mahāsattvair evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046011 (0.029):
bhagavān āha: na punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'śubhenakarmaṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238143 (0.029):
samyaksaṃbuddhair anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyaivaṃ bhāṣamāṇasya so
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650458 (0.030):
samyaksaṃbodhau. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvas tad vacanaṃ śrutvā nāvalīyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095156 (0.030):
abhisaṃbudhyate? bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvo / prajñāpāramitāyāṃ samudāgamya vivardhate vā parihīyate vā, na bhūtakoṭir
mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050700 (0.0):
vivekaḥ? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte / bodhisattvo mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239060 (0.0):
bhagavann anyo viveko bodhisattvasya mahāsattvasya? / bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakapratisaṃyuktair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939769 (0.029):
caran dānaṃ dadāti {sarvākārajñatāpratisaṃyuktair} / 17720 {manasikārair} na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939828 (0.029):
sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939885 (0.029):
17809 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939940 (0.029):
17813 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940108 (0.029):
17824 pariśuddhaṃ dānaṃ dadāti sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761951 (0.029):
bhavati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099416 (0.029):
dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099476 (0.029):
prayujyate prajñayā sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac cakuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099532 (0.029):
caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099587 (0.029):
upasthāpayati, sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kusalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099645 (0.029):
(PvsP1 2: 38) caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042007 (0.032):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / nāyamavinivartanīyadhātau sthita iti / / sacetpunaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo na kṣubhyati na calati, śrutvāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647627 (0.032):
(PSP_4:149) mahāsattvo 'vinivartanīyadhātau sthitaḥ. / sacet punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo na kṣubhyati na kāṅkṣati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648923 (0.033):
bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo vaktavyaḥ, yaḥ punaḥ subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakabhūmau vā pratyekabuddhabhūmau vā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094589 (0.036):
bhagavaṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvaśrāvakapratyekabuddhair na śakyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240230 (0.036):
lokena. evañ caran punar bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ / sarvaśrāvakapratyekabuddhair na śakyo 'bhibhavitum. tat kasya hetoḥ? tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648908 (0.037):
bhagavān āha: yaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakabhūmau vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266604 (0.037):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, tathāgata evam eva subhūte / bodhisattvo mahāsattvo veditavyaḥ. sacet punaḥ subhūte bodhisattvo
manasikārair vivikto bhavati bodhisattvo mahāsattvaḥ āraṇyeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050702 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo vivikto bhavati śrāvakapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239060 (0.0):
bhagavān āha: sacet subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakapratisaṃyuktair / manasikārair vivikto bhavati, pratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939769 (0.029):
caran dānaṃ dadāti {sarvākārajñatāpratisaṃyuktair} / 17720 {manasikārair} na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939828 (0.029):
sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939885 (0.029):
17809 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939940 (0.029):
17813 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940108 (0.029):
17824 pariśuddhaṃ dānaṃ dadāti sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761951 (0.029):
bhavati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099416 (0.029):
dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099476 (0.029):
prayujyate prajñayā sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac cakuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099532 (0.029):
caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099587 (0.029):
upasthāpayati, sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kusalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099645 (0.029):
(PvsP1 2: 38) caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648373 (0.031):
tathāgatenākhyātaṃ tayā caryayāvirahitasyaibhiḥ pāramitāpratisaṃyuktair / manasikārair avirahito bodhisattvo mahāsattvo na parihīyate dānapāramitayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045059 (0.039):
sacedbodhisattvo mahāsattvastatpratisaṃyuktairmanasikārairabhīkṣṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240439 (0.039):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair vihared, evaṃ bodhisattvo / mahāsattvaḥ sarvasattvānāṃ dakṣiṇīyatāṃ gacchati. tat kasya hetoḥ? tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974712 (0.047):
{veditavyā}/ anen{āyuṣman} {śāriputra} vihāreṇānena ca / 26813 manasikāreṇa avirahito bodhisattvo mahāsattva iti/
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050785 (0.048):
śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ saṃkīrṇa eva san / prajñāpāramitāyāmanabhiyujyamāno na sarvajñajñānaṃ paripūrayati / evaṃ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240580 (0.051):
prajñācakṣur viśodhayitukāmena prajñāpāramitā pratisaṃyuktair manasikārair / vihartavyam. saced bodhisattvo mahāsattva etān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094943 (0.052):
manasikārair satatasamitaṃ vihartavyam. sacet subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ tair prajñāpāramitāpratisamuyktair manasikārair viharet tena
vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣu viharati vivikta eva viharati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093648 (1.788):
vivekam upadekṣaty āraṇyeṣu vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣu viharet sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239102 (0.030):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati vivikta eva viharati / bodhisattvo mahāsattvo, grāmānte 'pi vā viharann anena vivekena viviktaś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050759 (0.037):
'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati, / vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239072 (0.049):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, viviktaś caiva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ, yo 'yaṃ mayā subhūte viveko 'nujñāto
bodhisattvo mahāsattvaḥ. ayaṃ subhūte viveko mayā anujñāto bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239079 (0.0):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, viviktaś caiva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ, yo 'yaṃ mayā subhūte viveko 'nujñāto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239118 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo, grāmānte 'pi vā viharann anena vivekena viviktaś / caiva viharati bodhisattvo mahāsattvaḥ, yaś ca mayā subhūte viveko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050760 (0.035):
'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati, / vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239102 (0.043):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati vivikta eva viharati / bodhisattvo mahāsattvo, grāmānte 'pi vā viharann anena vivekena viviktaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239086 (0.047):
bodhisattvasya mahāsattvasya. anena ca vivekena rātriṃdivaṃ viharati / viviktaś caiva viharati bodhisattvo mahāsatvo yad uta bodhisattvavivekena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 771419 (0.051):
kāye kāyānupaśyī viharati iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaś caraṃś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15107786 (0.051):
kathaṃ ca subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'dhyātmakāye kāyānupaśyī / viharati, iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaś caraṃś carāmīti prajānāti,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050702 (0.055):
vivikto bhavati pratyekabuddhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ, evaṃ sa / bodhisattvo mahāsattvo vivikto viharati / grāmānte 'pi hi viharan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727569 (0.056):
etad avocat yo bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'nena / prajñāpāramitāvihāreṇa viharati sa kutaś cyuta ihopapadyate ito vā cyutaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727590 (0.056):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvo 'nena prajñāpāramitāvihāreṇa viharati sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048067 (0.057):
tatrāpi niśrito na pratiṣṭhitaḥ / evameva subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / śūnyatāvihāreṇa viharati, śūnyatāyāṃ parijayaṃ karoti, ānimittavihāreṇa ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053885 (0.060):
samaye mārāḥ pāpīyāṃsaḥ śokaśalyaviddhā bhavanti yasmin samaye bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati / punaraparamānanda yasmin
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130758 (0.060):
śāriputra āha: yad āyuṣman subhūte evam āha, viharaty ayaṃ bodhisattvo / mahāsattvo 'nena vihāreṇāvirahitaś cānena manasikāreṇeti, evaṃ saty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905162 (0.060):
06005 {bodhisattvo} mahāsattvo 'nena prajñāpāramitāvihāreṇa viharati sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061916 (0.061):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yasmin samaye subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998876 (0.061):
yaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati? yadi hyāyuṣman subhūte bodhisattvo / mahāsattvo 'virahito manasikāreṇa bhavati, evaṃ sa virahitaḥ
mahāsattvasya anena ced vivekena rātriṃ divaṃ ca viharati vivikta eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239079 (0.058):
bodhisattvo mahāsattvaḥ, yo 'yaṃ mayā subhūte viveko 'nujñāto / bodhisattvasya mahāsattvasya. anena ca vivekena rātriṃdivaṃ viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239116 (0.059):
caiva viharati bodhisattvo mahāsattvaḥ, yaś ca mayā subhūte viveko / 'nujñāto bodhisattvasya mahāsattvasya.
viharati bodhisattvo (AdSPG I 13) mahāsattvaḥ yaś ca mayā subhūte viveko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239077 (1.192):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati, viviktaś caiva viharati / bodhisattvo mahāsattvaḥ, yo 'yaṃ mayā subhūte viveko 'nujñāto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239115 (1.192):
bodhisattvo mahāsattvo, grāmānte 'pi vā viharann anena vivekena viviktaś / caiva viharati bodhisattvo mahāsattvaḥ, yaś ca mayā subhūte viveko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050760 (0.038):
'raṇyavanaprasthagiriguhāśmaśānaprāntaśayanāsaneṣvanena vihāreṇa viharati, / vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031300 (0.043):
'haṃ te. iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239102 (0.045):
nāraṇyavanaprasthaprāntaśayanāsanair viharati vivikta eva viharati / bodhisattvo mahāsattvo, grāmānte 'pi vā viharann anena vivekena viviktaś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107132 (0.049):
sarvadharmāṃc chūnyā iti samanupaśyati? bhagavān āha: iha subhūte / bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann adhyātmaśūnyatāyāṃ carann
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107389 (0.049):
parigṛhṇāti? bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ sthitaḥ (AdSPG I 106) śrāvakapratyekabuddhacittānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107595 (0.049):
vīryapāramitāṃ parigṛhṇāti? bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām sthitaḥ caturṣu ṛddhipādeṣu sthita
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109800 (0.049):
abhinirhṛyate. kathaṃ yāvat sarvākārajñatā abhinirhṛyate? bhagavān āha: / iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpam iti na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121280 (0.049):
sarvavāsanānusandhiprahānavibhāvanābhāvanā prajñāpāramitābhāvanā? bhagavān / āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271757 (0.049):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619636 (0.049):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259469 (0.049):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795208 (0.049):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796341 (0.049):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caraṃs
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19453865 (0.049):
ityuktavān / yaduktaṃ prajñāpāramitāyām / bhagavānāha iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239086 (0.055):
bodhisattvasya mahāsattvasya. anena ca vivekena rātriṃdivaṃ viharati / viviktaś caiva viharati bodhisattvo mahāsatvo yad uta bodhisattvavivekena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050702 (0.063):
vivikto bhavati pratyekabuddhapratisaṃyuktairmanasikāraiḥ, evaṃ sa / bodhisattvo mahāsattvo vivikto viharati / grāmānte 'pi hi viharan
'nujñāto bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ, yaṃ ca punar enaṃ māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050984 (0.037):
subhūte etāvatā sa bodhisattvaścittamārādhayati / tatkasya hetoḥ? yaḥ / subhūte viveko bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mayā ākhyātaḥ, tena vivekena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050765 (0.051):
vivikto bodhisattvo mahāsattvo viharati / yaṃ punaḥ subhūte māraḥ pāpīyān / vivekamupadekṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239078 (0.062):
bodhisattvo mahāsattvaḥ, yo 'yaṃ mayā subhūte viveko 'nujñāto / bodhisattvasya mahāsattvasya. anena ca vivekena rātriṃdivaṃ viharati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239116 (0.062):
caiva viharati bodhisattvo mahāsattvaḥ, yaś ca mayā subhūte viveko / 'nujñāto bodhisattvasya mahāsattvasya.
vivekam upadekṣaty āraṇyeṣu vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣu viharet sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093607 (1.788):
manasikārair vivikto bhavati bodhisattvo mahāsattvaḥ āraṇyeṣu / vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣu viharati vivikta eva viharati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049691 (0.064):
tasya amanuṣyasyāpakramaṇāya / tatkasya hetoḥ? māro hyatra pāpīyāṃstasya
tena vivekena saṃkīrṇa eva san śrāvakapratyekabuddhabhūmipratisaṃyuktair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939576 (0.021):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ}} yā / śrāvakapratyekabuddhabhūmyaspṛhaṇatā prāg eva pṛthagjanabhūme
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761362 (0.021):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ yā / śrāvakapratyekabuddhabhūmyaspṛhaṇatā prāg eva pṛthagjanabhūmer iyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13875530 (0.025):
sarvasatvānāṃ ca sûktaduruktāni kṣamet | / śrāvakapratyekabuddhabhūmipratisaṃyuktaiś ca manasikārair vihared iyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939769 (0.026):
caran dānaṃ dadāti {sarvākārajñatāpratisaṃyuktair} / 17720 {manasikārair} na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939828 (0.026):
sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939885 (0.026):
17809 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939940 (0.026):
17813 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939996 (0.026):
17816 sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940050 (0.026):
17820 sthāpayati/ sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940108 (0.026):
17824 pariśuddhaṃ dānaṃ dadāti sarvākārajñatā{{pratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761555 (0.026):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761613 (0.026):
sarvasattvaparipākāya ca prayujyate prajñayā sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761723 (0.026):
māyākṛtasaṃjñām upasthāpayati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair / na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761891 (0.026):
dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761951 (0.026):
bhavati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099476 (0.026):
prayujyate prajñayā sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac cakuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099532 (0.026):
caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kuśalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099587 (0.026):
upasthāpayati, sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair na / śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca kusalamūlaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099645 (0.026):
(PvsP1 2: 38) caran dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099757 (0.026):
caraṃs trimaṇḍalapariśuddhaṃ dānaṃ dadāti sarvākārajñatāpratisaṃyuktair / manasikārair na śrāvakapratyekabuddhapratisaṃyuktair manasikārais tac ca
manasikārair avirahita prajñāpāramitā anabhisaṃyukto sarvākārajñatāṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100280 (0.013):
chāradvatīputra asārikā prajñāpāramitā yāvad asārikā sarvākārajñatā. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639374 (0.013):
bhagavaṃs tena bodhisattvena mahāsattvena iyaṃ gambhīrā prajñāpāramitā / vyavacārayitavyā? / bhagavān āha: sarvākārajñatā nimnayā subhūte saṃtatyā tena bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244910 (0.014):
na jānāti, iyaṃ prajñāpāramitā, amuṣmin prajñāpāramitā, imāyai / prajñāpāramitāyai sarvākārajñatām āvahiṣyāmīti, tad api na jānāti na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239151 (0.015):
anabhiyuktaḥ sarvākārajñatāṃ na paripūrayati. evaṃ so 'nena vihāreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652114 (0.016):
(PSP_4:169) sa sarvākārajñatayāvirahito yaḥ punaḥ subhūte bodhisattvo / mahisattvaḥ prajñāpāramitayāvirahitaḥ sarvākārajñatayāvirahitaḥ, tasmat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111453 (0.016):
kalpaśatāni imāṃ prajñāpāramitāṃ sarvākārajñatāraṃbaṇamanasikārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929376 (0.016):
14815 śikṣamāṇaḥ śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ {prajñāpāramitāyāṃ na / śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}/ bhagavān āha/ iha śāiputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929458 (0.016):
{bodhisattvo} mahāsattvaḥ {prajñāpāramitāyāṃ na śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929473 (0.016):
14821 evaṃ śikṣamāṇo bhagavan {bodhisattvo} mahāsattaḥ {prajñāpāramitāyāṃ / na śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}/ bhagavān āha/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929488 (0.016):
14822 śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ {prajñāpāramitāyāṃ na śikṣate/ / sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}// [iti tatraiva ṣaṣṭa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6902753 (0.017):
yojayati dhyānapāramitām eva na samanupaśyati/ na prajñāpāramitāṃ / sarvākārajñatayā yojayati prajñāpāramitām eva na samanupaśyati/ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109787 (0.018):
yāvat sarvākārajñatā sarvākārajñatayā avirahitā. kathaṃ prajñāpāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110216 (0.023):
I 124) ca pratyekabuddhabhūmeś ca apariṇāyikā, sarvākārajñatāyāś ca / upanāyikā evam iyaṃ prajñāpāramitā na kasyacid dharmasya utpādayitrī na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024772 (0.023):
mārgam /// sarvākārajñatārṇ paripūrayaty abhāvasvabhāvayogena. sa abhāvata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634752 (0.026):
vīryapāramitayā dhyānapāramitayā, prajñāpāramitayā ca parigṛhīto, yāvat / sarvākārajñatayā parigṛhīto na śrāvakabhūmiṃ vā na pratyekabuddhabhūmiṃ vā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937488 (0.027):
prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244892 (0.029):
prajñāpāramitā, imāyai prajñāpāramitāyai sarvākārajñatām āvahiṣyāmīti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909161 (0.030):
08414 vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt/ evaṃ hi śāriputra bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909280 (0.030):
08512 paracittābhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt/ / 08513 evaṃ hi śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909587 (0.030):
sarvākārajñatāmanasikārāt/ / 08805 evaṃ hi śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
paripūrayiṣyati. evaṃ so 'nena vihāreṇa viharan na pariśuddhamanasikāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239155 (0.012):
anabhiyuktaḥ sarvākārajñatāṃ na paripūrayati. evaṃ so 'nena vihāreṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050798 (0.047):
prajñāpāramitāyāmanabhiyujyamāno na sarvajñajñānaṃ paripūrayati / evaṃ sa / saṃkīrṇavihāreṇa viharan so 'pariśuddhena manasikāreṇa viharan
eva saṃs tadanyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. ye grāmānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239166 (0.008):
viharann apariśuddhadharmamanasikāraś caiva samānas tadanyān api / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238823 (0.023):
nāmāpadeśena manyanām utpādayiṣyati, sa tadanyān bodhisattvān mahāsattvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050388 (0.032):
manyanāmutpādayiṣyati / sa manyanāmutpādya tato 'nyān bodhisattvān / mahāsattvānavamaṃsyate ahaṃ vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, naite
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093372 (0.037):
bodhisattvasya na saṃvidyante. tena cāsau nāmnā tena ca vyākaraṇāpadeśena / anyān bodhisattvān mahāsattvān atimaṃsyate. sa tayā atimananatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238942 (0.041):
nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate, ayaṃ tato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238978 (0.041):
utpannas, tena ca nāmāpadeśamātreṇānyān bodhisattvān mahāsattvān / avamaṃsyate, ayaṃ tato gurutaraś cittotpādo veditavyaḥ. iti hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238281 (0.046):
mārānubhāvenaiṣo 'manuṣya ito 'pakrānta iti. sa tenānyān bodhisattvān / mahāsattvān avamaṃsyate ullāpayiṣyaty uccagghayiṣyati paṃsayiṣyaty, ahaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050231 (0.047):
mārādhiṣṭhānenābhibhūtastadanyān bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092864 (0.049):
'pakrānta iti. sa tena anyān bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049736 (0.052):
tena tāvanmātrakeṇautsukyamāpatsyate / sa tenautsukyena tato 'nyān / bodhisattvān mahāsattvānavamaṃsyate uccagdhayiṣyati ullāpayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238682 (0.059):
mahāsattvasya te cāsya na saṃvidyante. anena ca nāmāpadeśena tad anyān / bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate uccagghyayiṣyaty ullāpayiṣyati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050813 (0.062):
apariśuddhakāyavāṅmanaḥkarmānta eva saṃstato 'nyān api bodhisattvān / mahāsattvān grāmāntavihāriṇo 'saṃkīrṇān
viharanti. pariśuddhacitta manasikārāḥ śrāvakacittena asaṃkīrṇāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239171 (0.016):
bodhisattvān mahāsattvān avamaṃsyate ye te grāmānte viharanti / pariśuddhadharmamanasikārāḥ śrāvakacittair asaṃkīrṇāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267128 (0.051):
na ca kenacit kleśena sārdhaṃ saṃvasati. na śrāvakacittena na / pratyekabuddhacittena sārdhaṃ saṃvasati. buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939444 (0.060):
17617 yac cittasyaikāgratā sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ / śrāvakapratyekabuddhacitta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238061 (0.062):
pratyekabuddhacittam, apagatena śrāvakapratyekabuddhacittena mayānuttarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939058 (0.063):
17501 cittena sarvaśrāvakapratyekabuddhair asādhāraṇacittena na manyate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15098745 (0.063):
asamasamacittena sarvaśrāvakapratyekabuddhair asādhāraṇacittena na manyate
pratyekabuddhacittena asaṃkīrṇās tadanyair vā pāpakaiś cittotpādair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239181 (0.042):
pratyekabuddhacittair asaṃkīrṇā (PSP_5:9) ihānyaiḥ pāpakaiś cittotpādair
asaṃkīrṇāḥ dhyānavimokṣasamādhisamāpattīnām abhijñāparijñāparipūriṃ gatāḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050878 (0.034):
na dhyānasamādhisamāpattivimokṣābhijñānāṃ lābhī bhaviṣyati / na cāsya tāḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 868127 (0.035):
sarvadhyānavimokṣasamādhisamāpattyabhijñāprasahyatāṃ ca /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28700409 (0.035):
sarvadṛṣṭitṛṣṇāmānaprahīṇaprajñottaravihāriṇāṃ / sarvadhyānavimokṣasamādhisamāpattyabhijñāvidyotpādavikrīḍitavihāravihāriṇāṃ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302978 (0.035):
sarvadhyānavimokṣasamādhisamāpattyabhijñāvidyāvaśitāsaṃpannāḥ /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555651 (0.036):
na hi suvikrāntavikrāmin rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni / dhyānavimokṣasamādhisamāpattyabhijñā vā nāpyanabhijñā vā / yā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239184 (0.039):
pratyekabuddhacittair asaṃkīrṇā (PSP_5:9) ihānyaiḥ pāpakaiś cittotpādair / asaṃkirṇā dhyānavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhasatyābhijñāparipūriṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557512 (0.040):
āryasatyaśamathavidarśanābhijñādhyānavimokṣasamādhisamāpattyasvabhāvato
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 873154 (0.041):
sarvalaukikadhyānābhijñāvimokṣasamādhisamāpattīnām, aparyantaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653304 (0.042):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ / sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhānām abhijñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241103 (0.042):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ / sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhānāṃ śūnyatānimittāpraṇihitānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243529 (0.042):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ / sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhānāṃ trayāṇāṃ vimokṣamukhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642310 (0.044):
saptatriṃśadbodhipakṣyā dharmā āryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ / sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhaśūnyatānimittāpraṇihitābhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643431 (0.044):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattayo vā / sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhāni vā śūnyatānimittāpraṇihitāni vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240958 (0.044):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ sarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhāni
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561512 (0.045):
nendriyabalabodhyaṅgadhyānavimokṣasamādhisamāpattyabhijñāḥ saṃyojayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244461 (0.048):
saptatriṃśadbodhipakṣyadharmāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattiśūnyatānimittāpraṇihitābhijñāsarvavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhadaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmasahagataṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 873171 (0.048):
sarvalaukikadhyānābhijñāvimokṣasamādhisamāpattiparipṛcchānirdeśaiḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261517 (0.049):
āryasatyāpramāṇadhyānārūpyavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhabhāvitaḥ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794454 (0.049):
āryasatyāpramāṇadhyānārūpyavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukheṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794621 (0.049):
āryasatyāpramāṇadhyānārūpyavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhāni nāsti
atha ca punaḥ so 'nupāyakuśalo bodhisattvaḥ kiñcāpi yojanaśatikeṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239201 (0.0):
asaṃkirṇā dhyānavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhasatyābhijñāparipūriṃ / gatāḥ. / atha ca punaḥ so 'nupāyakuśalo bodhisattvo mahāsattvaḥ, kiṃ cāpi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050895 (0.044):
paripūriṃ gamiṣyanti / tatkasya hetoḥ? tathā hi so 'nupāyakuśalo bhavati / kiṃcāpi subhūte bodhisattvo mahāsattvo yojanaśatikeṣvaṭavīkāntāreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634311 (0.051):
patati, na niryāsyati sarvākārajñatāyām. kathañ ca bodhisattvo / 'nupāyakuśalo bhavati? iha subhūte yo bodhisattvayānikaḥ kulaputro vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996072 (0.055):
sa prajñāpāramitāṃ bhāvayatīti, nimitta eva sa carati / ayaṃ bodhisattvo / 'nupāyakuśalo veditavyaḥ // / atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kathaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050886 (0.058):
na dhyānasamādhisamāpattivimokṣābhijñānāṃ lābhī bhaviṣyati / na cāsya tāḥ / paripūriṃ gamiṣyanti / tatkasya hetoḥ? tathā hi so 'nupāyakuśalo bhavati
aṭavīkāntāreṣv anapagatavyāḍamṛgapakṣiṣv anapagatacauracaṇḍāleṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239204 (0.049):
yojanaśatikeṣv aṭavīkāntāreṣv apagatavyādamṛgapakṣiṣv
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050896 (0.061):
kiṃcāpi subhūte bodhisattvo mahāsattvo yojanaśatikeṣvaṭavīkāntāreṣu / viharedapagatavyālamṛgapakṣisaṃgheṣu
anapagatadaṃṣṭṛvyāḍarākṣasa anuvicariteṣu (AdSPG I 14) tatra madhyagataḥ
vā saṃkalpayati varṣaṃ vā varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050924 (0.0):
apagatacaurakāntārabhayabhairavopadraveṣu saṃtiṣṭhet, varṣaṃ vā varṣaśataṃ / vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239225 (0.0):
apagatacaurakāntāreṣv apagatabhṛśaparṇarākṣasānuvicariteṣu tatra madhye vā / saṃkalpayed varṣaṃ vā varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316862 (0.008):
yaś ca khalu punaḥ siṃhavikrīḍitatathāgataṃ saṃmukhaṃ varṣaṃ vā / varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā sarvasukhôpadhānair upatiṣṭhed |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759260 (0.008):
siṃha vikrīḍita tathā gataṃ saṃmukhaṃ varṣaṃ vā varṣa sahasraṃ vā / varṣa śata sahasraṃ vā sarva sukha upadhānair upatiṣṭhed | yaś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954761 (0.008):
saṃmukhaṃ varṣaṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050935 (0.011):
vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239232 (0.023):
saṃkalpayed varṣaṃ vā varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā / varṣakoṭīśataṃ vā varṣakoṭīsahasraṃ vā varṣakoṭīśatasahasraṃ vā tato vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615165 (0.025):
kvacidvarṣasahasraṃ kvacidvarṣaśatasahasraṃ kvacidvarṣakoṭiṃ (Gv 89)
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618953 (0.025):
kvacidvarṣaśatam, kvacidvarṣasahasram, kvacidvarṣaśatasahasram,
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16245550 (0.028):
tathā varṣasahasraṃ tu HV_App.I,41.82a / tathā varṣasahasre dve HV_App.I,2.29a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 661569 (0.031):
aṣṭau varṣasahasrāṇi $ sahasraṃ śatam eva ca / HV_App.I,41.1549 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22147127 (0.031):
aṣṭau varṣasahasrāṇi sahasraṃ śatam eva ca / HV_App.I,41.1549 /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13552685 (0.033):
śataṃ varṣasahasrāṇāṃ__Vdha_056.031 / śataṃ śatasahasraṃ vā__Vdha_077.049
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19453518 (0.036):
yaśca khalu punaḥ siṃhavikrīḍita tathāgataṃ varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā / sarvasukhopadhānenopatiṣṭhet, yaśca parinirvṛtasya tathāgatasya caitye
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385639 (0.043):
evaṃ tu brahmaṇo varṣam $ evaṃ varṣaśataṃ ca yat & / śataṃ hi tasya varṣāṇāṃ % paramāyur mahātmanaḥ // ViP_1,3.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092300 (0.043):
evaṃ tu brahmaṇo varṣam evaṃ varṣaśataṃ ca yat / / śataṃ hi tasya varṣāṇāṃ paramāyur mahātmanaḥ // ViP_1,3.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941401 (0.044):
tato varṣasahasraṃ tu LiP_1,14.11a / tato varṣasahasrāttu LiP_1,20.45a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16474923 (0.060):
sa hi varṣaśataṃ taptvā HV_23.139a / sa hi varṣāniloddhūto HV_App.I,42A.261a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27891236 (0.062):
jīved varṣasahasraṃ tu Ras_12.294c / jīvedvarṣasahasrāṇi Ras_12.357a
vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā varṣakoṭīsahasraṃ va
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050939 (0.0):
apagatacaurakāntārabhayabhairavopadraveṣu saṃtiṣṭhet, varṣaṃ vā varṣaśataṃ / vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239232 (0.0):
saṃkalpayed varṣaṃ vā varṣaśataṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618957 (0.027):
kvacidvarṣaśatam, kvacidvarṣasahasram, kvacidvarṣaśatasahasram, / kvacidvarṣakoṭīm, kvacidvarṣakoṭīniyutam, kvacid
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316862 (0.030):
yaś ca khalu punaḥ siṃhavikrīḍitatathāgataṃ saṃmukhaṃ varṣaṃ vā / varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā sarvasukhôpadhānair upatiṣṭhed |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759260 (0.030):
siṃha vikrīḍita tathā gataṃ saṃmukhaṃ varṣaṃ vā varṣa sahasraṃ vā / varṣa śata sahasraṃ vā sarva sukha upadhānair upatiṣṭhed | yaś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954761 (0.030):
saṃmukhaṃ varṣaṃ vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615184 (0.031):
kvacidvarṣakoṭīśataṃ kvacidvarṣakoṭisahasraṃ kvacidvarṣakoṭīśatasahasraṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409735 (0.035):
koṭīniyutaśatasahasraṃ bhavet, te ca / varṣakoṭīniyutaśatasahasramananyakarmaṇā amitābhasya tathāgatasya
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815449 (0.041):
gaṇanayā. ekaṃ varṣakoṭīśatasahasraṃ dvāṣaṣṭīṇi ca varṣakoṭīsahasrāṇy
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615165 (0.043):
kvacidvarṣasahasraṃ kvacidvarṣaśatasahasraṃ kvacidvarṣakoṭiṃ (Gv 89)
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815949 (0.046):
varṣakoṭīśatasahasrāṇi dvāpaṃcāśac ca varṣakoṭīsahasrāṇy āyuṣaḥ pramāṇam,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408790 (0.048):
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi na jātu kāmavyāpādavihiṃsāvitarkān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021626 (0.050):
bahūni varṣaśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīśatāni bahūni varṣakoṭīsahasrāṇi / bahūni varṣakoṭīśatasahasrāṇi bahūni varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
varṣakoṭīśatasahasraṃ vā varṣakoṭīniyutaśatasahasraṃ vā tato vottari imañ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050939 (0.0):
vā varṣasahasraṃ vā varṣaśatasahasraṃ vā varṣakoṭīṃ vā varṣakoṭīśataṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239235 (0.0):
varṣakoṭīśataṃ vā varṣakoṭīsahasraṃ vā varṣakoṭīśatasahasraṃ vā tato vā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405914 (5.960):
tiṣṭhet kalpaśataṃ vā kalpaśatasahasraṃ vā / yāvatkalpakoṭīniyutaśatasahasraṃ vā, tato vottari tiṣṭhet, na ca
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409736 (0.007):
koṭīniyutaśatasahasraṃ bhavet, te ca / varṣakoṭīniyutaśatasahasramananyakarmaṇā amitābhasya tathāgatasya
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408790 (0.016):
varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi na jātu kāmavyāpādavihiṃsāvitarkān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601401 (0.021):
sarvasukhopadhānapratimaṇḍitāḥ | te ca bahvaprameyā yaduta śataṃ vā / sahasraṃ vā śatasahasraṃ vā koṭī vā koṭīśataṃ vā koṭīsahasraṃ vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060293 (0.022):
kalpakoṭīsahasraṃ vā kalpakoṭīśatasahasraṃ vā tato vā upari / saṃkṣepeṇa
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860186 (0.022):
kalpakoṭīmapi kalpakoṭīśatamapi kalpakoṭīsahasramapi / kalpakoṭīśatasahasramapi yāvadanekānyapi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17256853 (0.023):
yojanaśataṃ vā yojanasahasraṃ vā yojanaśatasahasraṃ vā yojanakoṭī / niyutaśatasahasraṃ vā, lokadhātuṃ vā lokadhātuśataṃ vā lokadhātusahasraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257145 (0.023):
yojanasahasraṃ vā yojanaśatasahasraṃ vā yojanakoṭīniyutaśatasahasraṃ vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615184 (0.026):
kvacidvarṣakoṭīśataṃ kvacidvarṣakoṭisahasraṃ kvacidvarṣakoṭīśatasahasraṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601610 (0.029):
buddhakoṭīsahasramapi, buddhakoṭiśatasahasramapi, / buddhakoṭīniyutaśatasahasramapi,
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815449 (0.030):
gaṇanayā. ekaṃ varṣakoṭīśatasahasraṃ dvāṣaṣṭīṇi ca varṣakoṭīsahasrāṇy
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524643 (0.030):
vā, yāvat kalpakoṭīnayutaśatasahasraṃ vā, tato / vottari, na ca tathāgatasyendriyāṇy upanaśyeyuḥ ; na mukha-
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757679 (0.031):
kalpakoṭīśatamapi kalpakoṭīsahastramapi kalpakoṭīśatasahasramapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28638378 (0.031):
buddhakoṭīsahasraṃ buddhakoṭīśatasahasraṃ buddhakoṭyayutaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804682 (0.031):
jātisahasraṃ vā jātiśatasahasraṃ vā jātikoṭīniyutaśatasahasraṃ vā yāvat
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621086 (0.036):
sattvakoṭīśatamapi, sattvakoṭīśatasahasramapi, / sattvakoṭīniyutaśatasahasramapi, yāvadanabhilāpyānabhilāpyānapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604310 (0.044):
lokadhatukoṭīśatasahasramapi lokadhātukoṭīniyutaśatasahasramapi,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17256883 (0.044):
lokadhātukoṭīśatasahasraṃ vā lokadhātukoṭīniyutaśatasahasraṃ vā gatvā
ca vivekaṃ na jānīyād yena vivekena bodhisattvā mahāsattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050950 (0.060):
vā, tato vā upari / imaṃ ca vivekaṃ mayopadiṣṭaṃ na jānīyāt, yena vivekena / bodhisattvo mahāsattvo 'dhyāśayasaṃprasthito 'dhyāśayasaṃpanno viharati /
adhyāśayasaṃprasthitā viharanti, saṃkīrṇa eva viharati bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239247 (0.030):
uttari, imaṃ ca vivekan na jānāti yena vivekena bodhisattvo mahāsattvo / 'dhyāśayasaṃprasthito viharati, saṃkīrṇaś caiva viharati bodhisattvo
mahāsattvaḥ, saṃkliṣṭha eva tatra viveke niśrita ālīno 'dhyavasito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239254 (0.045):
'dhyāśayasaṃprasthito viharati, saṃkīrṇaś caiva viharati bodhisattvo / mahāsattvaḥ saṃkliṣṭaś caiva tatra viveke niśrita ālīno 'dhyavasito na me
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050967 (0.063):
taṃ so 'nupāyakuśalo bodhisattvo mahāsattvo 'jānannaraṇyaparamo viharati / / tatra ca viveke niśritaḥ ālīno 'dhyavasito 'dhyavasāyamāpannaḥ / naiva me
'idhyavasitavān, na me sa tāvatā cittam abhirādhayati. yaś ca mayā viveka
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676198 (0.021):
sa ve dhammadharo hoti yo dhamme na pramajjati || / Uv4:21 / na tāvatā dharmadharo yāvatā bahu bhāṣate |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239263 (0.028):
sa tāvanmātrakeṇa cittam abhirādhayati, yaś ca mayā viveka ākhyātas tasmin
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24555980 (0.030):
trirūpo hetur uktaḥ, tat kim dṛśṭāntaiḥ? / syād etat tāvatā nārthapatītir ity āha tāvatā [776]ceti |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9401415 (0.045):
tadgatadharmābhedenādhyavasita ityarthaḥ / / anenasaprayojanatvamevopodvalitam / / dharma iti viṣayigataḥ /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11848299 (0.048):
idaṃ calābhasatkārādhyavasito yābhyāṃrāgamohābhyāṃsvadoṣapracchādanārthaṃ paramohanāya pravartate tayor eva sahitayos tat prajñapyate
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26164604 (0.050):
01204 tat siddhaye vacanaṃ / na vai anupalambhamānasya / 01205 tāvatā na asti iti bhavati tad arthaṃ vacanam iti cet /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286262 (0.051):
dharmeṇa | raktaḥ paribhuṃkte, saktaḥ, gṛddho, grathito, mūrchito / 'dhyavasito [a]dhyavasāyamāpannaḥ | guruko vāsya kāyo bhavatyakarmaṇyaḥ,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21217631 (0.052):
tvarasatvena vyabhicāranirāsāya bahirindriyavyavasthāpakaguṇatvādityuktam / / nanu caitadvṛnāva 11 pyastīti cet kiṃ tāvatā / yathoktasādhyasyāpi tatra
ākhyāto bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ tena vivekena samanvāgatas tasminn / api sa viveke na saṃdṛśyate. tat kasya hetos? tathā hi sa virahitas tena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050986 (0.018):
subhūte viveko bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mayā ākhyātaḥ, tena vivekena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051009 (0.052):
uparyantarīkṣe vihāyasi sthitvā evaṃ vakṣyati sādhu sādhu kulaputra, eṣa / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ tathāgatena viveka ākhyātaḥ / anenaiva tvaṃ
vivekena. tam enaṃ māraḥ pāpīyān upasaṃkramya uparyantarīkṣe sthitvaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239275 (0.0):
viveke na saṃdṛśyate. / tam enaṃ māraḥ pāpīyān upasaṃkramyopary antarīkṣe sthitvaivaṃ vadati:
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050999 (5.960):
viharannasmin viveke na saṃdṛśyate / tamenaṃ māraḥ pāpīyānupasaṃkramya / uparyantarīkṣe vihāyasi sthitvā evaṃ vakṣyati sādhu sādhu kulaputra, eṣa
vakṣyati: sādhu sādhu kulaputra eṣa sa bhūto vivekas tathāgatena ākhyātaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051003 (0.018):
uparyantarīkṣe vihāyasi sthitvā evaṃ vakṣyati sādhu sādhu kulaputra, eṣa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239283 (0.040):
tam enaṃ māraḥ pāpīyān upasaṃkramyopary antarīkṣe sthitvaivaṃ vadati: / sādhu sādhu kulaputra eṣa vivekas tathāgatenākhyāto yena viharasy evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063779 (0.050):
tathotkaṇṭhitasya tathāgatavigrahaḥ purataḥ sthitvā sādhukāramadāt sādhu / sādhu kulaputra, yastvamenāṃ vācaṃ bhāṣase / evaṃ hi kulaputra paurvakair
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28600826 (0.050):
śreṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601100 (0.050):
śreṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyai
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601457 (0.050):
meghaśrīrbhikṣuḥ sudhanaṃ śriṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu / kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604021 (0.050):
evamukte supratiṣṭhito bhikṣuḥ sudhanaṃ śreṣṭhidārakametadavocat sādhu / sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28631696 (0.050):
sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthitaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633443 (0.050):
pratipattavyam / āha sādhu sādhu kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28642334 (0.050):
evamukte vāsantī rātridevatā sudhanaṃ śreṣṭhidārakamevamāha sādhu sādhu / kulaputra, yastvamevaṃ kalyāṇamitrāveśāviṣṭaḥ kalyāṇamitravacanāni
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28645293 (0.050):
carati, kathaṃ niryāti, kathaṃ pariniṣpadyate? āha sādhu sādhu / kulaputra, yastvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28656952 (0.050):
śreṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu kulaputra, yastvaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28681843 (0.050):
evamukte gopā śākyakanyā sudhanaṃ śreṣṭhidārakametadavocat sādhu sādhu / kulaputra, yastvaṃ bodhisattvānāmimāmevaṃrūpāṃ caryāṃ dharmatāṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108009 (0.050):
sādhukāramadāt - sādhu sādhu kulaputra, yastvamevaṃ punaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109146 (0.050):
viśramitvā sādhukāramanuprayanti - sādhu sādhu kulaputra, yastvamīdṛśaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653960 (0.050):
bhagavān āha sādhu sādhu kulaputra
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444359 (0.050):
mahākaruṇikāya sādhukāramadāt - sādhu sādhu kulaputra, yastvaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612526 (0.062):
bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat sādhu sādhu kulaputra, yatra hi nāma / tvaṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ draṣṭukāmo
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112812 (0.062):
karmabhūmirniṣpāditā / atha bhagavān sādhukāramadāt - sādhu sādhu / kulaputra, yastvayā īdṛśā karmabhūmirniṣpāditā / athāvalokiteśvaro
etena tvaṃ vivekena vihara. evaṃ tvaṃ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051020 (0.0):
kulaputra vivekena vihara / evaṃ tvaṃ kṣipramanuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239291 (0.0):
sādhu sādhu kulaputra eṣa vivekas tathāgatenākhyāto yena viharasy evaṃ / tvaṃ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. sa tato vivekāt
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212300 (0.008):
saṃprakāśayet tebhyaś cānyataro bodhisattvo mahāsattva evaṃ vaded ehi tvaṃ / kṣipraṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya iti, yaś ca tasmai kaścid
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212378 (0.008):
mahāsattva evaṃ vaded ehi tvaṃ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti, yaś ca tasmai kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259781 (0.015):
prajñāpāramitām upadiśet tebhyaś caikaḥ kaścid evaṃ brūyād ahaṃ kṣipram / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya iti, yaś ca tasmai imāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606558 (0.024):
dhāritaḥ, nāhamevaṃ kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549784 (0.025):
pratyekabuddhayānena niryāsyanti / ye anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ / saṃprasthitāḥ, te kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606580 (0.026):
deśitavān, tato 'hamevaṃ kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010100 (0.026):
bodhisattvamārge śikṣasva / atra hi tvaṃ śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ / kṣipramevānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / abhisaṃbudhya ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010377 (0.026):
kṣipramevānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / abhisaṃbudhya ca / aparimitaṃ sattvadhātumanuttare upadhisaṃkṣaye 'bhivineṣyasi, yaduta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010764 (0.026):
vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / / abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ sattvadhātumanuttare upadhisaṃkṣaye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010908 (0.026):
śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011558 (0.026):
śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011853 (0.026):
hi tvaṃ śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011204 (0.027):
śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212531 (0.048):
bodhisattvo mahāsattva evaṃ ca vaded ehi kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti, yaś ca tasmai kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā
abhisaṃbhotsyase. sa tato vivekāt taṃ vivekaṃ pradhānatamaṃ mānyamānaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051022 (0.0):
kulaputra vivekena vihara / evaṃ tvaṃ kṣipramanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / sa tato vivekātpunareva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239293 (0.0):
tvaṃ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. sa tato vivekāt
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212300 (0.011):
saṃprakāśayet tebhyaś cānyataro bodhisattvo mahāsattva evaṃ vaded ehi tvaṃ / kṣipraṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya iti, yaś ca tasmai kaścid
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212378 (0.011):
mahāsattva evaṃ vaded ehi tvaṃ kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsya iti, yaś ca tasmai kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259782 (0.015):
prajñāpāramitām upadiśet tebhyaś caikaḥ kaścid evaṃ brūyād ahaṃ kṣipram / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsya iti, yaś ca tasmai imāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606580 (0.022):
deśitavān, tato 'hamevaṃ kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ |
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549784 (0.023):
pratyekabuddhayānena niryāsyanti / ye anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ / saṃprasthitāḥ, te kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante / ye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606558 (0.023):
dhāritaḥ, nāhamevaṃ kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012459 (0.027):
śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ (Vaidya 61) / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111313 (0.027):
yujyamāno bodhisattvo mahāsattva kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. tasmāt tarhi bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010099 (0.028):
bodhisattvamārge śikṣasva / atra hi tvaṃ śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ / kṣipramevānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / abhisaṃbudhya ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010763 (0.028):
vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / / abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ sattvadhātumanuttare upadhisaṃkṣaye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010907 (0.028):
śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011557 (0.028):
śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011852 (0.028):
hi tvaṃ śikṣamāṇaścaran vyāyacchamānaḥ kṣipramevānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / abhisaṃbudhya ca aparimitaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7651523 (0.049):
bhetsyasi, buddhakāryaṃ ca kariṣyasi, tataḥ paścādanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase / tena tvaṃ kulaputra
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210217 (0.049):
bhūyasyā mātrayā bhāvanāparipūriṃ gamiṣyati, tadā tvam anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. tat kasya hetoḥ? ato niryātā hi kauśika
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210352 (0.049):
gamiṣyati, tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. tat kasya / hetoḥ? ato niryātā hi kauśika prathamacittotpādikā bodhisattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210492 (0.049):
te prajñāpāramitā bhūyasyā mātrayā bhāvanā paripūriṃ gamiṣyati, tadā tvam / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. tat kasya hetoḥ? ato niryātā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210631 (0.049):
gamiṣyati. tadā tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyase. tat kasya / hetoḥ? ato niryātā hi kauśika prathamacittotpādikā bodhisattvā
punar api grāmāntam avatīrya tadanyān bodhisattvayānikān bhikṣūn
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051030 (0.024):
araṇyādgrāmāntamavatīrya tadanyān bodhisattvān mahāsattvān peśalān bhikṣūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239303 (0.044):
punar anyān vivekān avamanyamānas tadanyān bodhisattvayānikān bhikṣūn
pariśuddhacittamanasikārān yāvat peśalān kalyāṇadharmāṇo 'vamaṃsyate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239307 (0.049):
peśalān kalyāṇadharmano 'vamaṃsyate saṃkīrṇavihāreṇa bateme viharanty
saṃkīrṇavihāreṇeme āyuṣmanto viharanti, ye te viviktaṃ vihariṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239315 (0.0):
peśalān kalyāṇadharmano 'vamaṃsyate saṃkīrṇavihāreṇa bateme viharanty / āyuṣmanta iti. ye ca viviktavihāreṇa viharanti bodhisattvā mahāsattvās tān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051055 (0.021):
pariśuddhakāyavāṅmanaḥkarmāntān jīvānavamaṃsyate / sa evaṃ vakṣyati / saṃkīrṇavihāreṇa bateme āyuṣmanto viharanti, na viviktavihāreṇa /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051063 (0.041):
saṃkīrṇavihāreṇa bateme āyuṣmanto viharanti, na viviktavihāreṇa /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051071 (0.044):
ākīrṇavihāreṇa bateme āyuṣmanto viharanti, na viviktavihāreṇa viharantīti / / ye te bodhisattvā mahāsattvā viviktavihāreṇa viharanti, tān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239326 (0.044):
saṃkīrṇavihāreṇa codayiṣyati smārayiṣyati avamaṃsyate, ye ca / saṃkīrṇavihāreṇa viharanti tān viviktavihāreṇa samudācariṣyati tatra ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051082 (0.048):
saṃkīrṇavihāreṇa codayiṣyati, ākīrṇavihāreṇa codayiṣyati / ye ca te / saṃkīrṇavihāreṇa viharanti, tān sa viviktavihāreṇa samudācariṣyati, tatra
bodhisattvā mahāsattvās [f. 218b] tān saṃkīrṇavihariṇaś codayiṣyaty / ākīrṇavihariṇaś codayiṣyaty atimaṃsyate. ye ca te saṃkīrṇavihariṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239318 (0.028):
āyuṣmanta iti. ye ca viviktavihāreṇa viharanti bodhisattvā mahāsattvās tān / saṃkīrṇavihāreṇa codayiṣyati smārayiṣyati avamaṃsyate, ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239325 (0.037):
āyuṣmanta iti. ye ca viviktavihāreṇa viharanti bodhisattvā mahāsattvās tān / saṃkīrṇavihāreṇa codayiṣyati smārayiṣyati avamaṃsyate, ye ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051070 (0.047):
/ ye te bodhisattvā mahāsattvā viviktavihāreṇa viharanti, tān / saṃkīrṇavihāreṇa codayiṣyati, ākīrṇavihāreṇa codayiṣyati / ye ca te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051080 (0.050):
saṃkīrṇavihāreṇa codayiṣyati, ākīrṇavihāreṇa codayiṣyati / ye ca te / saṃkīrṇavihāreṇa viharanti, tān sa viviktavihāreṇa samudācariṣyati, tatra
vihariṣyanti, tān viviktavihāreṇa samudācariṣyati, tatra ca gauravam / utpādayiṣyati. yatra ca gauravam utpādayitavyaṃ tatra mānam utpādayiṣyati.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051091 (0.0):
/ ye te bodhisattvā mahāsattvā viviktavihāreṇa viharanti, tān / saṃkīrṇavihāreṇa codayiṣyati, ākīrṇavihāreṇa codayiṣyati / ye ca te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239335 (0.0):
saṃkīrṇavihāreṇa codayiṣyati smārayiṣyati avamaṃsyate, ye ca / saṃkīrṇavihāreṇa viharanti tān viviktavihāreṇa samudācariṣyati tatra ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051072 (0.041):
/ ye te bodhisattvā mahāsattvā viviktavihāreṇa viharanti, tān / saṃkīrṇavihāreṇa codayiṣyati, ākīrṇavihāreṇa codayiṣyati / ye ca te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239311 (0.044):
peśalān kalyāṇadharmano 'vamaṃsyate saṃkīrṇavihāreṇa bateme viharanty / āyuṣmanta iti. ye ca viviktavihāreṇa viharanti bodhisattvā mahāsattvās tān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051057 (0.055):
saṃkīrṇavihāreṇa bateme āyuṣmanto viharanti, na viviktavihāreṇa /
tat kasya heto? tathā hi sa maṃsyate, aham amanuṣyaiś codye aham
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051097 (0.0):
mānamutpādayiṣyati / tatkasya hetoḥ? ahamamanuṣyaiścodye, ahamamanuṣyaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239341 (0.0):
utpādayiṣyati. tat kasya hetoḥ? aham amanuṣyaiś codye, aham amanuṣyaiḥ
amanuṣyaiḥ smārye. / (AdSPG I 15) / eṣa subhūte vihāro yena vihāreṇa ahaṃ viharāmi. ko grāmāntavihariṇaś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051106 (0.0):
mānamutpādayiṣyati / tatkasya hetoḥ? ahamamanuṣyaiścodye, ahamamanuṣyaiḥ / smārye / eṣa subhūte vihāro yenāhaṃ vihāreṇa viharāmi / kaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239349 (0.0):
utpādayiṣyati. tat kasya hetoḥ? aham amanuṣyaiś codye, aham amanuṣyaiḥ / smārye, eṣa vihāro yena vihāreṇāhaṃ viharāmi, kaṃ grāmāntavihāriṇam
codayiṣyati. ko grāmāntavihāriṇaḥ smārayiṣyati? evaṃ sa bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239356 (0.059):
amanuṣyāḥ smārayiṣyanti? ayaṃ bodhisattvas tadanyān bodhisattvayānikān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051118 (0.062):
smārayiṣyanti, ityevaṃ hi bodhisattvayānikān pudgalānavamaṃsyate / ayaṃ / subhūte bodhisattvacaṇḍālo veditavyaḥ, bodhisattvadūṣī veditavyaḥ,
bodhisattvayānikān kulaputrān atimaṃsyate. ayaṃ subhūte pudgalo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239358 (0.033):
amanuṣyāḥ smārayiṣyanti? ayaṃ bodhisattvas tadanyān bodhisattvayānikān
bodhisattvaś caṇḍālo veditavyo bodhisattvadūṣī veditavyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051124 (5.960):
smārayiṣyanti, ityevaṃ hi bodhisattvayānikān pudgalānavamaṃsyate / ayaṃ / subhūte bodhisattvacaṇḍālo veditavyaḥ, bodhisattvadūṣī veditavyaḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239374 (5.960):
kulaputrān paṃsayiṣyaty avamaṃsyate ullāpayiṣyati kutsayiṣyati. / ayaṃ subhūte bodhisattvacaṇḍālo veditavyaḥ, bodhisattvadūṣī veditavyaḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051132 (0.024):
subhūte bodhisattvacaṇḍālo veditavyaḥ, bodhisattvadūṣī veditavyaḥ, / bodhisattvapratirūpako veditavyaḥ, bodhisattvaprativarṇiko veditavyaḥ,
bodhisattvaprativarṇiko veditavyaḥ cauraḥ sadevamānuṣāsure loke cauro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239376 (0.0):
ayaṃ subhūte bodhisattvacaṇḍālo veditavyaḥ, bodhisattvadūṣī veditavyaḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051134 (0.019):
subhūte bodhisattvacaṇḍālo veditavyaḥ, bodhisattvadūṣī veditavyaḥ,
veditavyaḥ. sa ca punaḥ bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027775 (5.960):
paurvakāstathāgatā arhanta samyaksaṃbuddhāḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiśca / bodhisattvayānikaiḥ pudgalaiḥ / śīleṣu ca te paripūrṇakāriṇo bhaviṣyanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643475 (5.960):
hetoḥ? tathā hi bhagavaṃs tair bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648750 (5.960):
manasikārān mā te dīrgharātram anarthāya duṣkhāya vinipātāya saṃvarterann / iti. tatra tair bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā tāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178843 (5.960):
tathāgataniryātāḥ śrāvakapratyekabuddhās tasmāt tarhi kauśika / bodhisattvayānikaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā śrāvakayānikaiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255752 (0.013):
sarvaśrāvakapratyekabuddhās. tasmāt tarhi kauśika mahāyānikaiḥ kulaputrair / vā kuladuhitṛbhir vā śrāvakayānikaiś ca iyam eva prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255711 (0.015):
hetos? tathā hi śrāvakapratyekabuddhayānikaiḥ kulaputrair vā / kuladuhitṛbhir vā iyam eva prajñāpāramitā satkartavyā gurukartavyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178796 (0.021):
kauśika kulaputrair vā kuladuhitṛbhir vā pratyekabudhayānikair api / kulaputrair vā kuladuhitṛbhir vā iyam eva prajñāpāramitā satkartavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262785 (0.022):
tathāgatasyoktavādī bhavati na ca dharmavādī. tatra bodhisattvayānikaiḥ / kulaputraiḥ kuladuhitrbhiś ca naivaṃ śikṣitavyam.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178788 (0.034):
chattrair dhvajaiḥ patākābhir vividhaiś ca vādyaiḥ, śrāvakayānikair vā / kauśika kulaputrair vā kuladuhitṛbhir vā pratyekabudhayānikair api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616533 (0.045):
prasādo nāsti prema nāsty adhimuktis taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś ca na
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035481 (0.050):
pretayamalokaviṣayebhyo bhaviṣyanti / tasmāttarhi taiḥ kulaputraiḥ / kuladuhitṛbhirvā sarvāpāyairātmānaṃ parimoktukāmena satkṛtya ayaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027870 (0.052):
yadutānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? evaṃ hi taiḥ / kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiśca mamāntike saṃmukhaṃ vāgbhāṣitā bahūni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056896 (0.055):
pratikāṅkṣitavyā / tatkasya hetoḥ? tathā hi taiḥ kulaputraiḥ / kuladuhitṛbhirvā sarvasattvasukhāvahānyaprameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ sattvānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354032 (0.055):
vāvatāraṃ prekṣāvatāragaveṣy avatāraṃ lapsyate. tat kasya hetoḥ? tathā hi / taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā sarvasattvānām antike (ŚsP_II 3_227)
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329310 (0.055):
yaiḥ kauśika kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś cême cittôtpādânumoditā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240945 (0.056):
bhaviṣyati. yāvat sarvākārajñatāśūnyataiva taiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiś / ca svadhiṣṭhitā bhaviṣyati. tat kasya hetos? tathā hi na śūnyatā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454430 (0.056):
pratibhāti pratibhāsyati vā, tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhirvā / buddhasaṃjñā utpādayitavyā / śāstṛsaṃjñāṃ kṛtvā sa dharmaḥ śrotavyaḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317636 (0.056):
tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vā / buddhasaṃjñôtpādayitavyā śāstṛsaṃjñāṃ kṛtvā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3731470 (0.056):
pratibhāsyati vā | tatra śrāddhaiḥ kula putraiḥ kula duhitṛbhir vā / buddha saṃjñā + utpādayitavyā śāstṛ saṃjñāṃ kṛtvā | sa dharmaḥ śrotavyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928789 (0.056):
pratibhānaṃ pratibhāti pratibhāsyati vā | tatra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ / kuladuhitṛbhir vā buddhasaṃjñotpādayitavyā śāstṛsaṃjñāṃ kṛtvā | sa dharmaḥ
tādṛgjātīyaḥ pudgalo na sevitavyo na bhakṣitavyo na paryupāsitavyaḥ. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239391 (0.039):
cauraḥ śramaṇaveṣeṇa, cauro bodhisattvayānikārāṃ kulaputrāṇāṃ, tajjātikaḥ / pudgalo na sevitavyo na bhaktavyo na paryupāsitavyaḥ. tat kasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239436 (0.042):
sarvasattvānām arthaṃ kartukāmena bodhisattvena mahāsattvena tajjātīyaḥ / pudgalo na sevitavyo na bhaktavyo na paryupāsitavyaḥ. api tu khalu
kasya hetor? ādhimānikā hi subhūte te tathārūpāḥ pudgalā veditavyaḥ. yasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239402 (0.016):
pudgalo na sevitavyo na bhaktavyo na paryupāsitavyaḥ. tat kasya hetoḥ? / ādhimānikā hi subhūte tathārūpāḥ pudgalā veditavyāḥ. ity aṣṭamam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051189 (0.021):
tathārūpāḥ pudgalā veditavyāḥ / yasya khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267611 (0.055):
tathārūpāḥ pudgalā veditavyāḥ kaśaṃbakajātīyāḥ kṛṣṇā hi jātayaḥ śāriputra / tathārūpāḥ pudgalā veditavyāḥ. teṣāṃ khalu punaḥ śāriputra tathārūpāṇāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937666 (0.059):
3 api kusalamūlam anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayet* tat kasya / hetoḥ prajñāpāramitā pūrvaṃgatā hi subhūte sarvapariṇamanāt tasmāt tarhi
khalu punar bodhisattvasya mahāsattvasya aparityaktā sarvākārajñatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239416 (0.0):
(PSP_5:10) / yasya khalu punar bodhisattvasya mahāsattvasyāparityaktā sarvākārajñatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242912 (0.020):
kalpān saṃnāhaḥ saṃnaddhavyaḥ, saced asyāparityaktā sarvākārajñatā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097000 (0.022):
pāpakā utpannāḥ kalahabhaṇḍanavigrahavivādān kurvataḥ. saced asya / sarvākārajñatā aparityaktā bhavati. ānanda āha: asti punar bhagavann eṣāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097069 (0.022):
sannāha sannaddhavyaḥ, saced asya aparityaktā bhavati sarvākārajñatā. yaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051193 (0.025):
tathārūpāḥ pudgalā veditavyāḥ / yasya khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110324 (0.028):
gacchaṃti yāvad bodhisattvasya mahāsattvasya sarvākārajñatā [f. 246b]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940559 (0.028):
18102 mitā/ yad {bodhisattvasya} mahāsattvasya / {sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair} dhyānārūpyair viharata evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762336 (0.028):
aparāmṛṣṭā śīlapāramitā yad bodhisattvasya mahāsattvasya / sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair dhyānārūpyair viharata evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099232 (0.028):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya / sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikāraiḥ śīlapāramitāyāṃ carato yā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100216 (0.028):
yad bodhisattvasya mahāsattvasya sarvākārajñatāpratisaṃyuktair (PvsP1 2:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762639 (0.039):
sarvākārajñatāyāḥ iyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasyāpramāṇeṣu carato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100520 (0.039):
sarvākārajñatāyāḥ, iyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasyāpramāṇeṣu carato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1638323 (0.042):
sarvākārajñatāsaṃbaddho 'yaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya saṃnāha iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239577 (0.045):
sarvākārajñatā 'nuprāptā 'nuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800158 (0.047):
sarvākārajñatāḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyopalaṃbhaḥ, ayam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954960 (0.047):
sarvākārajñatājñānam iyaṃ {bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776474 (0.047):
śamathavipaśyanābhūmiḥ yā sarvākārajñatājñānam iyaṃ bodhisattvasya / mahāsattvasya śamathavipaśyanābhūmiḥ tatra katamā bodhisattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112878 (0.047):
sarvākārajñatājñānam iyaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650340 (0.049):
tasya khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya svalakṣaṇaśūnyeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032721 (0.050):
yaj jñānaṃ yāvat sarvākārajñatā ima ucyante bodhisattvasya mahāsattvasya
aparityaktā ca anuttarā samyaksaṃbodhis, tena bodhisattvena mahāsattvena / adhyāśayena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena, sarvasattvānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094052 (0.0):
(AdSPG I 16) bodhisattvena mahāsattvena adhyāśayena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena kalyāṇamitrāṇi sevitavyāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041077 (0.0):
pare ālambitavyāḥ / evaṃ hi subhūte bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena sarvasattvānāmantike sthātavyam, evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051214 (0.0):
mahāsattvasya aparityaktāḥ sarvasattvāḥ, aparityaktā sarvajñatā, / aparityaktā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, tena bodhisattvena mahāsattvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056085 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena / sarvasattvānāmanuttaratāṃ gantukāmena sarvasattvānāmanāthānāṃ nāthena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239430 (0.0):
yasya khalu punar bodhisattvasya mahāsattvasyāparityaktā sarvākārajñatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239499 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvenādhyāśayenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena kalyāṇamitrāṇi sevitavyāni bhaktavyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644669 (0.013):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena sattvānām antike samacittatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251045 (0.014):
mahāsattvaḥ ṣaḍbhiḥ pāramitābhir avirahitaḥ sarvākārajñatayāvirahito / bhavati, tasmād bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094264 (0.017):
bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena, / buddhakṣetraṃ pariśodhayitukāmena, sattvāṃ paripācayitukāmena, caturbhiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110520 (0.017):
vā sāmagrī bhaviṣyati. sa tāny āmraphalāni vā panasaphalāni vā khādiṣyati. / evam eva subhūte bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110665 (0.017):
vā mārakāyikābhir vā devatābhiḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039938 (0.017):
bhagavan bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitā bhāvayitavyā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039979 (0.017):
bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061969 (0.017):
anuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / tasmāttarhiḥ subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652124 (0.017):
tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitayāvirahitena bhavitavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652407 (0.017):
na sa pariṇāmaḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitāpariṇāmanā kuśalamūlena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652508 (0.017):
prajñāpāramitānumodanā pariṇāmas, tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255740 (0.017):
bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260680 (0.017):
tathāgatena me saṃkṣiptena ca vistareṇa ca dharmā bhāṣitāḥ, tatra / bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmenemāḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023105 (0.017):
tasmāttarhi kumāra bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena samādhinirdeśakuśalena bhavitavyam |
arthaṃ kartukāmena tādṛgjātīyāḥ pudgalā na sevitavyā na bhajitavyā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051222 (0.0):
adhyāśayena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena / sarvasattvānāmarthaṃ kartukāmena tajjātīyāḥ pudgalā na sevitavyāḥ, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239429 (0.0):
mahāsattvenādhyāśayenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena, / sarvasattvānām arthaṃ kartukāmena bodhisattvena mahāsattvena tajjātīyaḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12570328 (0.029):
tasmāttarhi suvikrāntavikrāmin bodhisattvena mahāsattvena arthaṃ / kartukāmena, sarvasattvānāṃ dānaṃ dātukāmena, sarvasattvān dharmadānena
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12570448 (0.045):
kartukāmena, sarvasattvānāṃ sarvaguṇasaṃpatsubhikṣaṃ kartukāmena,
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046297 (0.056):
śīlavanto guṇavantaḥ prajñāvanto bodhisattvā mahāsattvāḥ sevitavyā / bhajitavyāḥ paryupāsitavyā aśāṭhyena | yo 'sya samādherdhārako
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12570440 (0.059):
nīvaraṇasubhikṣaṃ kartukāmena, sarvasattvānāṃ buddhadharmasubhikṣaṃ
paryupāsitavyāḥ. api tu khalu svārthayogam anuyuktena bhavitavyam. nityam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051224 (0.0):
sarvasattvānāmarthaṃ kartukāmena tajjātīyāḥ pudgalā na sevitavyāḥ, na / bhaktavyāḥ, na paryupāsitavyāḥ / api tu khalu punaḥ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239449 (0.028):
pudgalo na sevitavyo na bhaktavyo na paryupāsitavyaḥ. api tu khalu / svakāryayogam anuyuktena vihartavyaṃ nityodvignamānasena saṃsāra
udvignamānasena. saṃsārād uttrastamānasena. asaṃsṛṣṭena traidhātuke.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239451 (0.056):
svakāryayogam anuyuktena vihartavyaṃ nityodvignamānasena saṃsāra
tatraiva ca bodhisattvacaṇḍālaiḥ maitry utpādayitavyā tatraiva anukampām / upādāya kāruṇyatā utpādayitavyā. muditopekṣotpādayitavyā. evaṃ ca cittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239466 (0.033):
uttrastamānasenāsaṃsṛṣṭena traidhātukena. tatra caiva maitry utpādayitavyā / tatra caivānukampākaruṇotpādayitavyā muditotpādayitavyā
utpādayitavyaṃ, tathā kariṣyāmi yathaite mama doṣāḥ sarvathā sarvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239473 (0.0):
tatra caivānukampākaruṇotpādayitavyā muditotpādayitavyā / upekṣotpādayitavyā, tathā ca kariṣyāmi yathaite mama doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046419 (0.010):
buddhakṣetre ete cānye ca doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048728 (0.010):
etarhy api mithyādṛṣṭau caranti / tathā kariṣyāmi yathaiṣāmete doṣāḥ / sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti, na prajñāsyante / ityevaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656892 (0.010):
buddhakṣetra ime doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1584934 (0.010):
ete cânye ca doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787791 (0.010):
tatra buddha kṣetre | ete ca + anye ca doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā / sarvaṃ na bhaviṣyanti na prajñāsyante ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981571 (0.010):
tatra buddhakṣetre | ete cānye ca doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051274 (0.017):
cittamutpādayitavyam tathā kariṣyāmi yathā sarve mārakarmadoṣāḥ sarveṇa / sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarvatra sarvadā ca na bhaviṣyanti, notpatsyante /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046398 (0.052):
sataścorakāntārāṇy api tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ / na bhaviṣyanti, na prajñāsyante / tathā ca buddhakṣetrapariśuddhaye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046576 (0.052):
bubhukṣākāntārāṇi sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047196 (0.052):
tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti, na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3751412 (0.062):
| antaśas tiryag yoni gatās tatra maitrī karuṇā cittam utpādayitavyaṃ | / tathā + ahaṃ kariṣyāmi yathā ye me satvāś cakṣuṣā ābhāsam āgacchanti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26947347 (0.062):
antaśas tiryagyonigatās tatra maitrīkaruṇācittam utpādayitavyaṃ | tathāhaṃ / kariṣyāmi yathā ye me satvāś cakṣuṣā ābhāsam āgacchanti piṇḍapātaṃ vā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087445 (0.063):
śāstṛsaṃjñotpādayitavyā / evaṃ cittamutpādayitavyam / adya mama
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063510 (0.064):
nāprasādacittamutpādayitavyam / api tvevaṃ cittamutpādayitavyam nāhaṃ
sarveṇa sarvaṃ na bhaviṣyanti, notpatsyante. saced utpatsyante, kṣipram
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046399 (0.0):
sataścorakāntārāṇy api tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ / na bhaviṣyanti, na prajñāsyante / tathā ca buddhakṣetrapariśuddhaye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046420 (0.0):
buddhakṣetre ete cānye ca doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046577 (0.0):
bubhukṣākāntārāṇi sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047197 (0.0):
tasmin buddhakṣetre sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048729 (0.0):
etarhy api mithyādṛṣṭau caranti / tathā kariṣyāmi yathaiṣāmete doṣāḥ / sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti, na prajñāsyante / ityevaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051284 (0.0):
cittamutpādayitavyam tathā kariṣyāmi yathā sarve mārakarmadoṣāḥ sarveṇa / sarvaṃ sarvathā sarvaṃ sarvatra sarvadā ca na bhaviṣyanti, notpatsyante /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656893 (0.0):
buddhakṣetra ime doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239480 (0.0):
upekṣotpādayitavyā, tathā ca kariṣyāmi yathaite mama doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ / sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti notpatsyante, saced utpatsyante kṣipram eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1584935 (0.0):
ete cânye ca doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787792 (0.0):
tatra buddha kṣetre | ete ca + anye ca doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā / sarvaṃ na bhaviṣyanti na prajñāsyante ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981572 (0.0):
tatra buddhakṣetre | ete cānye ca doṣāḥ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021580 (0.020):
bhaviṣyanti, dharmātparimuktā bhaviṣyanti, saṃghātparibāhyā bhaviṣyanti / / evaṃ teṣāṃ sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ triratnātparibāhyabhāvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053725 (0.024):
tānyasya sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ notpatsyante / ayam api bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655069 (0.034):
abhisaṃbuddhasya tatra buddhaksetre teṣāṃ sattvānām amī doṣāḥ sarveṇa / sarvaṃ na bhaviṣyanti na prajñāsyante. evañ caran subhūte bodhisattvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1584838 (0.034):
sarveṇa sarvaṃ na bhaviṣyanti na prajñāsyante ||corakāntāramadhyagatena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3787692 (0.034):
sarveṇa sarvaṃ na bhaviṣyanti na prajñāsyante ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981480 (0.034):
buddhakṣetre tiryagyonigatāḥ satvāḥ sarveṇa sarvaṃ na bhaviṣyanti na / prajñāsyante ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898930 (0.034):
03411 tasmin buddhakṣetre rāgadveṣamohāyatanāni sarveṇa sarvaṃ sarvathā / sarvaṃ na / 03412 bhaveyur iti {prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam}/ punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721448 (0.034):
tasmin buddhakṣetre rāgadveṣamohāyatanāni sarveṇa sarvaṃ sarvathā sarvaṃ / na bhaveyur iti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam punar aparaṃ śāriputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061772 (0.034):
abhisaṃbuddhasya tasmin buddhakṣetre rāgadveṣamohāyatanāni sarveṇa sarvaṃ / sarvathā sarvaṃ na bhaveyur iti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam.
etāṃ prahāsyāmi iti śikṣā karaṇīyā. ayaṃ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239486 (0.0):
sarvathā sarvaṃ na bhaviṣyanti notpatsyante, saced utpatsyante kṣipram eva / prahāsyāmīti śikṣā karaṇīyā. ayaṃ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
mahāsattvānām svayamabhijñāparākramo veditavyaḥ. punar aparaṃ subhute
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051292 (0.025):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ svayamabhijñāya parākramo veditavyaḥ / idam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239493 (0.025):
prahāsyāmīti śikṣā karaṇīyā. ayaṃ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / svayamabhijñāya parākramo veditavyaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238699 (0.055):
bodhisattvena mahāsattvena mārakarma veditavyam. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena nāmādhiṣṭhānena mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654720 (0.060):
dānapāramitāṃ paripūrayaty anuttarāyāś ca samyaksaṃbodher abhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena śīlapāramitāyāṃ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654795 (0.060):
bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena kṣāntipāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654934 (0.060):
bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena dhyānapāramitāyāṃ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655025 (0.060):
samyaksaṃbodher abhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāñ caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655085 (0.060):
abhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655142 (0.060):
paripūrayati sarvākārajñatāyāś cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655195 (0.060):
sarvākārajñatāyāś cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655258 (0.060):
mahāsattvaḥ ṣaṭ pāramitāḥ paripūrayati sarvākārajñatāyāś cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655306 (0.060):
abhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena sattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655404 (0.060):
cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655868 (0.060):
sarvākirajñatāyāś cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655925 (0.060):
sarvākārajñatāyāś cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656184 (0.060):
pāramitāḥ paripūrayati sarvākārajñatāyāś cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656244 (0.060):
cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656364 (0.060):
pāramitāḥ paripūrayati sarvākārajñatāyāś cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656434 (0.060):
paripūrayati sarvākārajñatāyāś cābhyāsī bhavati. / punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu
(AdSPG I 16) bodhisattvena mahāsattvena adhyāśayena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena kalyāṇamitrāṇi sevitavyāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093973 (0.0):
aparityaktā ca anuttarā samyaksaṃbodhis, tena bodhisattvena mahāsattvena / adhyāśayena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena, sarvasattvānām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051208 (0.0):
aparityaktā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, tena bodhisattvena mahāsattvena / adhyāśayena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239424 (0.0):
aparityaktā anuttarā samyaksaṃbodhis tena bodhisattvena / mahāsattvenādhyāśayenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239502 (0.0):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvenādhyāśayenānuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041075 (0.014):
pare ālambitavyāḥ / evaṃ hi subhūte bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena sarvasattvānāmantike sthātavyam, evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056082 (0.014):
mahāsattvasya anuttarāyāḥ samyaksaṃbodherāhārikā / tasmāttarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251045 (0.014):
bhavati, tasmād bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitavyaṃ ṣaṭsu pāramitāsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110846 (0.016):
bhāṣitās, (AdSPG I 128) tatra bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmenemāḥ ṣaṭpāramitāḥ saṃkṣiptena ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094264 (0.017):
niiyātā atītānāgata pratyutpannā buddhā bhagavantas. tasmāt tarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110520 (0.017):
evam eva subhūte bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitvā sattvān dānena anugrahītavyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110665 (0.017):
vā mārakāyikābhir vā devatābhiḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039938 (0.017):
bhagavan bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitā bhāvayitavyā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039979 (0.017):
saṃśayastasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prāptum / tasmāttarhi śāriputra / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061969 (0.017):
anuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / tasmāttarhiḥ subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652124 (0.017):
tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitayāvirahitena bhavitavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652409 (0.017):
na sa pariṇāmaḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitāpariṇāmanā kuśalamūlena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652508 (0.017):
prajñāpāramitānumodanā pariṇāmas, tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255740 (0.017):
'vatāran na labhate yatra gṛhītvā viheṭhayet, tasmāt tarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260680 (0.017):
tathāgatena me saṃkṣiptena ca vistareṇa ca dharmā bhāṣitāḥ, tatra / bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmenemāḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023105 (0.017):
tasmāttarhi kumāra bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena samādhinirdeśakuśalena bhavitavyam |
bhajitavyāni paryupāsitavyāni. āha: kāni punar bhagavan bodhisattvānāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481570 (0.015):
samyaksaṃbodhim abhiprārthayitā dātavyāny eva dānāni kartavyāny eva / puṇyāni sevitavyāni kalyāṇamitrāṇi bhajitavyāni paryupāsitavyāni / evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269655 (0.023):
paryupāsitavyāḥ, kuśalamulāni cāvaropitavyāni kalyāṇamitrāṇi ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239516 (0.035):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051364 (0.036):
samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena ādita eva kalyāṇamitrāṇi sevitavyāni / bhaktavyāni paryupāsitavyāni? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634869 (0.036):
yāvat sarvākārajñatāyāṃ śikṣitukāmena kalyāṇamitrāṇi sevitavyāni / bhaktavyāni paryupāsitavyāni, ye 'syāḥ prajñāpāramitāyā uddeṣṭāraḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063359 (0.048):
kalyāṇamitrāṇi ca tvayā sevitavyāni bhaktavyāni paryupāsitavyāni, yāni ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094091 (0.051):
bodhisattvā api subhūte mahāsattvā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239544 (0.051):
bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269699 (0.054):
buddhānāṃ bhagavatām antikāt sadharmas tāni ca kuśalamūlāni nāvaropitāni / tāni ca kalyāṇamitrāṇi sevitāni bhaktitāni paryupāsitāni yāny asyopāyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239504 (0.054):
samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena kalyāṇamitrāṇi sevitavyāni bhaktavyāni / paryupāsitavyāni. / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239529 (0.054):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: buddhā bhagavantaḥ / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269552 (0.058):
kuśalamūlaṃ ca parigṛhītavyaṃ, kalyāṇamitrāṇi ca sevitavyāni. / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yaḥ punar bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094109 (0.058):
uttānīkurvanti saṃprakāśayanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094120 (0.058):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094134 (0.058):
smṛtyupasthānāni yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094143 (0.058):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239562 (0.058):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239571 (0.058):
kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri smṛtyupasthānāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239625 (0.058):
tathatābhūtakoṭidharmadhātu bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi / veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ śāstāro veditavyāḥ ṣaṭ pāramitā mārgaḥ ṣaṭ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051338 (0.059):
samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena ādita evaṃ kalyāṇamitrāṇi sevitavyāni / bhaktavyāni paryupāsitavyāni / subhūtirāha katamāni tāni punarbhagavan
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavān āha: buddhā bhagavantaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094092 (0.0):
kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, ye ca ṣaṭpāramitān ākhyāyanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094110 (0.0):
uttānīkurvanti saṃprakāśayanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094121 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094135 (0.0):
smṛtyupasthānāni yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094144 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239537 (0.0):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, / bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239563 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239572 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239626 (0.0):
tathatābhūtakoṭidharmadhātu bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi / veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ śāstāro veditavyāḥ ṣaṭ pāramitā mārgaḥ ṣaṭ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239517 (1.788):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996849 (0.016):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavānāha ya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239545 (0.025):
bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239528 (0.034):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: buddhā bhagavantaḥ / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239617 (0.037):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058783 (0.045):
khalu punaḥ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ te buddhā bhagavanto nāma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051349 (0.046):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, yāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101209 (0.057):
ca anutpattikeṣu dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdhā. eṣām api subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ te buddhā bhagavantaḥ saṃharṣayamāṇarūpā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246933 (0.059):
adhimuktā na cānutpattikeṣu dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdhā, eṣāṃ subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ te buddhā bhagavanto nāmadheyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246946 (0.060):
yeṣāṃ te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ buddhā bhagavanto nāmadheyaṃ
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239536 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: buddhā bhagavantaḥ / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239545 (0.0):
bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058784 (0.006):
khalu punaḥ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ te buddhā bhagavanto nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239516 (0.014):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094108 (0.021):
uttānīkurvanti saṃprakāśayanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239562 (0.021):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239570 (0.021):
kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri smṛtyupasthānāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101209 (0.021):
ca anutpattikeṣu dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdhā. eṣām api subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ te buddhā bhagavantaḥ saṃharṣayamāṇarūpā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246933 (0.024):
adhimuktā na cānutpattikeṣu dharmeṣu kṣāntiḥ pratilabdhā, eṣāṃ subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ te buddhā bhagavanto nāmadheyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246946 (0.026):
parikīrtayamānarūpā dharmaṃ deśayanty udānaṃ codānayanti. / yeṣāṃ te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ buddhā bhagavanto nāmadheyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239617 (0.030):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051396 (0.034):
deśayantyupadiśanti / imāni tāni subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni / prajñāpāramitaiva subhūte bodhisattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15131019 (0.036):
aprameyeṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavanto bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101221 (0.037):
dharmaṃ deśayanty udānaṃ codānayaṃti. yeṣām api subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ buddhā bhagavaṃto nāmadheyaṃ parikīrtayamānarūpā dharman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239625 (0.039):
tathatābhūtakoṭidharmadhātu bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi / veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ śāstāro veditavyāḥ ṣaṭ pāramitā mārgaḥ ṣaṭ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058814 (0.043):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ evaṃ prajñāpāramitāyāṃ caratāṃ te / buddhā bhagavanto nāma ca gotraṃ ca balaṃ ca varṇaṃ na rūpaṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058765 (0.048):
bhavanti / anenāpi subhūte vihāreṇa viharatāṃ teṣāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ te buddhā bhagavanto nāma ca gotraṃ ca balaṃ ca varṇaṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246463 (0.054):
sarvākārajñatāṃ paripūrayiṣyati, yāvat punaḥ subhūte bodhisattvān / mahāsattvān buddhā bhagavantaḥ prajñāpāramitāyāṃ carataḥ samanvāharanti,
bodhisattvā api subhūte mahāsattvā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094110 (0.0):
uttānīkurvanti saṃprakāśayanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094121 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094135 (0.0):
smṛtyupasthānāni yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094144 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239533 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: buddhā bhagavantaḥ / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239545 (0.0):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, / bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239562 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239572 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239626 (0.0):
tathatābhūtakoṭidharmadhātu bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi / veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ śāstāro veditavyāḥ ṣaṭ pāramitā mārgaḥ ṣaṭ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239515 (0.034):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239616 (0.037):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994835 (0.043):
sma pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāmārabhya yathā bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994967 (0.043):
yadbhagavānevamāha pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāmārabhya yathā bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733654 (0.043):
pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām ārabhya / yathā bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ niryāyur iti atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074236 (0.043):
pratibhātu te subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām ārabhya / yathā bodhisattvāḥ mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ niryāyur iti.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996848 (0.046):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavānāha ya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911360 (0.050):
09807 pratibhātu te subhūte {bodhisattvānāṃ} mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām / ārabhya yathā / 09808 {bodhisattvā} mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ niryāyur iti/ atha khalu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094065 (0.051):
bhajitavyāni paryupāsitavyāni. āha: kāni punar bhagavan bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavān āha: buddhā bhagavantaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014667 (0.052):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmanuttarā samyaksaṃbodhiḥ / yadi hi bodhisattvā / mahāsattvā etadbodhicittaṃ notpādayeran, na caite bodhisattvā mahāsattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051396 (0.053):
deśayantyupadiśanti / imāni tāni subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni / prajñāpāramitaiva subhūte bodhisattvasya
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, ye ca ṣaṭpāramitān ākhyāyanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094067 (0.0):
bhajitavyāni paryupāsitavyāni. āha: kāni punar bhagavan bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavān āha: buddhā bhagavantaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094121 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094135 (0.0):
smṛtyupasthānāni yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094145 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239538 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: buddhā bhagavantaḥ / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239563 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239572 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239628 (0.0):
tathatābhūtakoṭidharmadhātu bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi / veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ śāstāro veditavyāḥ ṣaṭ pāramitā mārgaḥ ṣaṭ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239545 (5.960):
kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239515 (0.032):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996849 (0.034):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavānāha ya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239616 (0.037):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051349 (0.038):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, yāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051610 (0.045):
subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭ pāramitā eva kalyāṇamitrāṇi / veditavyāni, ṣaḍeva pāramitāḥ śāstā, ṣaṭ pāramitā mārgaḥ, ṣaṭ pāramitā
deśayanti prakāśayanti. [f. 219a] prasthāpayanti vivaranti vibhajanti / uttānīkurvanti saṃprakāśayanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239560 (0.010):
prasthāpayiṣyanti vivariṣyanti vibhajiṣyanti uttānīkariṣyanti / saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890796 (0.056):
samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891211 (0.056):
tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ/ atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892046 (0.056):
tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111109 (0.057):
punaḥ suhhūte abhisaṃkṣepo bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ. atra hi subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032253 (0.058):
mahākaruṇāyāṃ sthitvā sattvānāṃ dharman deśayanti. āścaryam idaṃ subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānām abdhutadharmaḥ. evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911357 (0.060):
āmantrayāmāsa/ / 09807 pratibhātu te subhūte {bodhisattvānāṃ} mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623725 (0.061):
śrāvakapratyekabuddhayānapratisaṃyuktebhyaḥ sūtrāntebhya upāyakauśalyaṃ / gaveṣitavyaṃ maṃsyante. idam api subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1624964 (0.061):
visāmagrī bhaviṣyati, imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ likhatāṃ vācayatāṃ / svādhyāyatāṃ. idam api subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārakarma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 796091 (0.062):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ nirdiśanti (PSP1: 269) asmin / khalu punaḥ subhūtinā prajñāpāramitānirdeśe nirdiśyamāne dvādaśānām
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094066 (0.0):
bhajitavyāni paryupāsitavyāni. āha: kāni punar bhagavan bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavān āha: buddhā bhagavantaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094084 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavān āha: buddhā bhagavantaḥ / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094135 (0.0):
smṛtyupasthānāni yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094150 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239537 (0.0):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, / bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239562 (0.0):
prasthāpayiṣyanti vivariṣyanti vibhajiṣyanti uttānīkariṣyanti / saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239572 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239626 (0.0):
tathatābhūtakoṭidharmadhātu bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi / veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ śāstāro veditavyāḥ ṣaṭ pāramitā mārgaḥ ṣaṭ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996849 (0.021):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavānāha ya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239529 (0.021):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: buddhā bhagavantaḥ / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239545 (0.021):
bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239516 (0.032):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051349 (0.033):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, yāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239616 (0.037):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni.
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24865374 (0.058):
pūrvavat / punaraparaṃ yad bodhisattvaḥ [ṣaṭ] pāramitopacitaṃ kuśalamūlaṃ
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094066 (0.0):
bhajitavyāni paryupāsitavyāni. āha: kāni punar bhagavan bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavān āha: buddhā bhagavantaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094083 (0.0):
bodhisattvā api subhūte mahāsattvā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094092 (0.0):
bodhisattvā api subhūte mahāsattvā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094144 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239545 (0.0):
bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239575 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239627 (0.0):
tathatābhūtakoṭidharmadhātu bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi / veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ śāstāro veditavyāḥ ṣaṭ pāramitā mārgaḥ ṣaṭ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239515 (0.034):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051349 (0.036):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, yāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239616 (0.037):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094151 (0.038):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ / subhūte ṣaṭpāramitā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ śāstāro veditavyāḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996848 (0.043):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavānāha ya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094075 (0.051):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, / bodhisattvā api subhūte mahāsattvā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239529 (0.051):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6605811 (0.061):
nirvāṇaparyavasānaṃ pratītyasamutpādapravṛttim | bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktānāmanuttarāṃ samyaksaṃbodhimārabhya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561498 (0.061):
nirvāṇaparyavasānam | bodhisattvānāṃ ca mahāsattvānāṃ ca / ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktamanuttarāṃ samyaksaṃbodhimārabhya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051408 (0.062):
mahāsattvasya kalyāṇamitraṃ veditavyam / sarvā eva ca subhūte ṣaṭ pāramitā / bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni / ṣaḍeva pāramitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732665 (0.063):
mahāpāramiteyaṃ bhagavan bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073232 (0.063):
bhagavantam etad avocan: mahāpāramiteyaṃ bhagavan bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ yad uta prajñāpāramitā, agrapāramiteyaṃ (PvsP1 1: 105)
smṛtyupasthānāni yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā bodhisattvānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23302246 (0.008):
pratisaṃvidaḥ, mahāmaitrī, mahākaruṇā, aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ. / bodhisattvānāṃ ca mahāsattvānām abhijñāvikrīḍitāny upadiśyante. evaṃkila
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239614 (0.017):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049878 (0.018):
prajñāpāramitā. agrāhyā yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ. tad / bodhisattvo mahāsattva agrāhyāḥ sarvadharmā iti viditvā anuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239576 (0.018):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri smṛtyupasthānāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104050 (0.023):
balāni catvāri vaiśāradyāni yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā apy āyuṣman
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040318 (0.026):
pañcabalāni saptabodhyaṃgāny āryāṣṭāṃgo mārga triṇi vimokṣamukhāni yāvad / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, tad api na tathā paramārthaḥ, yaduta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095282 (0.028):
caranti, yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranti?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047491 (0.028):
samādhimukhāni. pratisaṃvido yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, yāvantaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759377 (0.028):
catasraḥ pratisaṃvido yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ ima ucyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242006 (0.028):
pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ yāvad vyastasamastāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097358 (0.028):
daśa tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido yāvad / aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, ima ucyante anāsravādharmāḥ.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254669 (0.030):
[DsP_64] tatra katame 'nāsravā dharmāḥ? catvāri smṛtyupasthānāni peyālaṃ / yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā ete 'nāsravā dharmāḥ.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254701 (0.030):
apramāṇāni, catasra ārūpyasamāpattayaś, catvāri smṛtyupasthānāni peyālaṃ / yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā, ete saṃskṛtā dharmāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794897 (0.031):
aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ pariśodhayitavyāḥ yāvat sarvākārajñatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15129830 (0.031):
catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ pariśodhayitavyāḥ, / yāvat sarvākārajñatā pariśodhayitavyā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242077 (0.031):
daśabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā / buddhadharmā yāvad vyastasamastāni skandhadhātvāyatanani
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256213 (0.031):
tathāgatabalāni catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā / buddhadharmā yāvad aparimāṇā buddhadharmā vistareṇopadiṣṭās tathāgatair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 785134 (0.031):
yāni ca dhāraṇīmukhāni ye ca yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā yaś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15122268 (0.031):
yāni ca dhāraṇīmukhāni ye ca yāvad aṣṭādaśāveṇikā buddhadharmāḥ, yaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767838 (0.031):
vaiśāradyāni yāvad aṣṭādaśāveṇikabuddhadharmāḥ, sarvākārajñatā, tathatā
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, tathatā bhūtakoṭir dharmadhātur
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094066 (0.0):
bhajitavyāni paryupāsitavyāni. āha: kāni punar bhagavan bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavān āha: buddhā bhagavantaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094083 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavān āha: buddhā bhagavantaḥ / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094092 (0.0):
bodhisattvā api subhūte mahāsattvā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094110 (0.0):
uttānīkurvanti saṃprakāśayanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239537 (0.0):
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, / bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239563 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239572 (0.0):
kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri smṛtyupasthānāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239626 (0.0):
tathatābhūtakoṭidharmadhātu bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi / veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ śāstāro veditavyāḥ ṣaṭ pāramitā mārgaḥ ṣaṭ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239616 (0.010):
vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikā buddhadharmā / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239545 (0.025):
bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239515 (0.034):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996848 (0.044):
bodhisattvasya mahāsattvasya kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavānāha ya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239529 (0.045):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: buddhā bhagavantaḥ / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050601 (0.063):
dharmānuṣāriṇām aṣṭamakānāṃ srotaāpannānāṃ yāvad bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ tathatā yāvad bhūtakoṭir. sarva ete dharmā dharmasamatāṃ na
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094066 (0.0):
bhajitavyāni paryupāsitavyāni. āha: kāni punar bhagavan bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni? bhagavān āha: buddhā bhagavantaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094083 (0.0):
bodhisattvā api subhūte mahāsattvā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094093 (0.0):
bodhisattvā api subhūte mahāsattvā bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094112 (0.0):
uttānīkurvanti saṃprakāśayanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094121 (0.0):
mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. punar aparaṃ subhūte ṣaṭpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239545 (0.0):
bodhisattvā mahāsattvāś ca subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, śrāvakā api subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239563 (0.0):
saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239572 (0.0):
kalyāṇamitrāṇi veditavyāni. ṣaṭ pāramitāḥ subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ kalyāṇamitrāṇi veditavyāni, catvāri smṛtyupasthānāni