View original HTML file with complete header information
Ādyanātha: Anuttaraprakāśapañcāśikā / oṃ namo 'nuttaraprakāśaśaṅkarāya
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384737 (0.0):
For a six-pada verse: / Ādyanātha: Anuttaraprakāśapañcāśikā
Ādyanātha: Anuttaraprakāśapañcāśikā / oṃ namo 'nuttaraprakāśaśaṅkarāya
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384737 (0.0):
For a six-pada verse: / Ādyanātha: Anuttaraprakāśapañcāśikā
akṛtrimāhamāmarśa- prakāśaikaghanaḥ śivaḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384744 (0.0):
oṃ namo 'nuttaraprakāśaśaṅkarāya / akṛtrimāhamāmarśa- $ prakāśaikaghanaḥ śivaḥ &
śaktyā vimarśavapuṣā svātmano 'nanyarūpayā // Aprp_1 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384751 (0.0):
akṛtrimāhamāmarśa- $ prakāśaikaghanaḥ śivaḥ & / śaktyā vimarśavapuṣā % svātmano 'nanyarūpayā // Aprp_1 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637878 (0.037):
svātantryollāsakevalaḥ Aprp_9b / svātmano 'nanyarūpayā Aprp_1d
śivādikṣitiparyantaṃ viśvaṃ vapur udañcayan /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384759 (0.0):
śaktyā vimarśavapuṣā % svātmano 'nanyarūpayā // Aprp_1 // / śivādikṣitiparyantaṃ $ viśvaṃ vapur udañcayan &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637712 (0.053):
śivaḥ śaktiś ca sādākhyam Aprp_15a / śivādikṣitiparyantaṃ Aprp_2a
pañcakṛtyamahānāṭya- rasikaḥ krīḍati prabhuḥ // Aprp_2 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384766 (0.0):
śivādikṣitiparyantaṃ $ viśvaṃ vapur udañcayan & / pañcakṛtyamahānāṭya- % rasikaḥ krīḍati prabhuḥ // Aprp_2 //
pṛthagartham arthavattā viśvaviśvaśarīrayoḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384775 (0.0):
pañcakṛtyamahānāṭya- % rasikaḥ krīḍati prabhuḥ // Aprp_2 // / pṛthagartham arthavattā $ viśvaviśvaśarīrayoḥ &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637487 (0.064):
pumāñ śaktir mano buddhir Aprp_17a / pṛthagartham arthavattā Aprp_3a
na viśvaviśvavapuṣor bhinnatā kāpi tāttvikī // Aprp_3 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384783 (0.0):
pṛthagartham arthavattā $ viśvaviśvaśarīrayoḥ & / na viśvaviśvavapuṣor % bhinnatā kāpi tāttvikī // Aprp_3 //
bhede sattāsphurattābhyāṃ bhinnaṃ kiṃ tu jagad bhavet /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384788 (1.192):
na viśvaviśvavapuṣor % bhinnatā kāpi tāttvikī // Aprp_3 // / bhede sattāsphurattābhyāṃ $ bhinnaṃ kiṃ tu jagad bhavet &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637559 (0.057):
bhinnaṃ kiṃ tu jagad bhavet Aprp_4b / bhede sattāsphurattābhyāṃ Aprp_4a
sattāsphurattāsaṃbandhāt sattābhānaṃ ca tan na cet // Aprp_4 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384797 (1.788):
bhede sattāsphurattābhyāṃ $ bhinnaṃ kiṃ tu jagad bhavet & / sattāsphurattāsaṃbandhāt % sattā-bhānaṃ ca tan na cet // Aprp_4 //
asataḥ kiṃ satas tābhyāṃ saṃbandhaḥ so 'yam iṣyate / / svarūpalābhasulabhaḥ saṃbandho na hy avastunaḥ // Aprp_5 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384810 (0.0):
sattāsphurattāsaṃbandhāt % sattā-bhānaṃ ca tan na cet // Aprp_4 // / asataḥ kiṃ satas tābhyāṃ $ saṃbandhaḥ so 'yam iṣyate &
na labdharūpasaṃbandhe tābhyāṃ kiṃ cid upekṣyate /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384816 (0.0):
svarūpalābhasulabhaḥ % saṃbandho na hy avastunaḥ // Aprp_5 // / na labdharūpasaṃbandhe $ tābhyāṃ kiṃ cid upekṣyate &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637405 (0.025):
na dāridryeṇa pīḍyate Aprp_47d / na labdharūpasaṃbandhe Aprp_6a
upekṣāyām avasthānaṃ na syād etasya kiṃ cana // Aprp_6 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384822 (0.0):
na labdharūpasaṃbandhe $ tābhyāṃ kiṃ cid upekṣyate & / upekṣāyām avasthānaṃ % na syād etasya kiṃ cana // Aprp_6 //
svabhāvataḥ sphurattā ca sattā ca na vināśinī /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384824 (0.0):
upekṣāyām avasthānaṃ % na syād etasya kiṃ cana // Aprp_6 // / svabhāvataḥ sphurattā ca $ sattā ca na vināśinī &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637851 (0.060):
sphuṭāsphuṭajaganmayī Aprp_32d / svabhāvataḥ sphurattā ca Aprp_7a / svabhāvam aśivāpaham Aprp_49d
vināśānabhupagame jaḍatāpi nivartate // Aprp_7 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384831 (0.0):
svabhāvataḥ sphurattā ca $ sattā ca na vināśinī & / vināśānabhupagame % jaḍatāpi nivartate // Aprp_7 //
tato gatyantarābhāvāc cid eva pariśiṣyate /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384838 (0.0):
vināśānabhupagame % jaḍatāpi nivartate // Aprp_7 // / tato gatyantarābhāvāc $ cid eva pariśiṣyate &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637320 (0.032):
ṭādi vāgādipañcakam Aprp_17d / tato gatyantarābhāvāc Aprp_8a
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 964925 (0.037):
tasmādabhiprāyastha eva pariśiṣyate, gatyantarābhāvāt / / sa cedvede nāsti, nāsti śrutārthāpattiriti tadvyutpādanānarthakyaprasaṅgaḥ
sataś cidaikyaṃ prakṛtaṃ kadā cin na nivartate // Aprp_8 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384847 (0.0):
tato gatyantarābhāvāc $ cid eva pariśiṣyate & / sataś cidaikyaṃ prakṛtaṃ % kadā cin na nivartate // Aprp_8 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637193 (0.057):
kadā cin na nivartate Aprp_8d / kartavyaṃ nānyad ity eṣā Aprp_25a
prakāśe 'nanyato bhāvaḥ svātantryollāsakevalaḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384853 (0.0):
sataś cidaikyaṃ prakṛtaṃ % kadā cin na nivartate // Aprp_8 // / prakāśe 'nanyato bhāvaḥ $ svātantryollāsakevalaḥ &
parichinnātmikā śaktiḥ śambhor viśvātiśāyinaḥ // Aprp_9 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384859 (0.0):
prakāśe 'nanyato bhāvaḥ $ svātantryollāsakevalaḥ & / parichinnātmikā śaktiḥ % śambhor viśvātiśāyinaḥ // Aprp_9 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637694 (0.063):
śaktyā vimarśavapuṣā Aprp_1c / śambhor viśvātiśāyinaḥ Aprp_9d
yat prakāśātmakaṃ sarvaṃ tamaḥkevalatāṃ gatam /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384867 (0.0):
parichinnātmikā śaktiḥ % śambhor viśvātiśāyinaḥ // Aprp_9 // / yat prakāśātmakaṃ sarvaṃ $ tamaḥkevalatāṃ gatam &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637597 (0.046):
yac ca kiṃ cij jagad etat Aprp_10c / yat prakāśātmakaṃ sarvaṃ Aprp_10a
yac ca kiṃ cij jagad etat prakāśād atiricyate // Aprp_10 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384873 (0.0):
yat prakāśātmakaṃ sarvaṃ $ tamaḥkevalatāṃ gatam & / yac ca kiṃ cij jagad etat % prakāśād atiricyate // Aprp_10 //
vimṛśyasaraṇīṃ prāptam ity eṣā tāttvikī matiḥ / / avabhāsaikatānānāṃ matir ekātra sākṣiṇī // Aprp_11 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384886 (0.0):
yac ca kiṃ cij jagad etat % prakāśād atiricyate // Aprp_10 // / vimṛśyasaraṇīṃ prāptam $ ity eṣā tāttvikī matiḥ &
kiṃ pramāṇāir varākais taiś cidānuprāṇitātmabhiḥ / / na hi vaikartanaṃ jyotir dīpālokam apekṣate // Aprp_12 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384897 (0.0):
avabhāsaikatānānāṃ % matir ekātra sākṣiṇī // Aprp_11 // / kiṃ pramāṇāir varākais taiś $ cidānuprāṇitātmabhiḥ &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637249 (0.064):
kiṃcitkartṛtvakāraṇam Aprp_24b / kiṃ pramāṇāir varākais taiś Aprp_12a / kṛtaś cainmathite dhāmni Aprp_47a
śaktipātapavitre 'smin dhītattve ca parīkṣyatām / / ādarśavimalābhoge na tu sarvaṃ prakāśate // Aprp_13 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384902 (0.0):
na hi vaikartanaṃ jyotir % dīpālokam apekṣate // Aprp_12 // / śaktipātapavitre 'smin $ dhītattve ca parīkṣyatām &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384911 (0.0):
śaktipātapavitre 'smin $ dhītattve ca parīkṣyatām & / ādarśavimalābhoge % na tu sarvaṃ prakāśate // Aprp_13 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637395 (0.051):
na tu sarvaṃ prakāśate Aprp_13d / na dāridryeṇa pīḍyate Aprp_47d
itthaṃ cidātmakaṃ sarvaṃ ṣaṭtriṃśadbhedatattvataḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384917 (0.0):
ādarśavimalābhoge % na tu sarvaṃ prakāśate // Aprp_13 // / itthaṃ cidātmakaṃ sarvaṃ $ ṣaṭtriṃśadbhedatattvataḥ &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637140 (0.055):
iti ṣaḍadhikatriṃśadbhedaprasaktajagattanuḥ Aprp_50a / itthaṃ cidātmakaṃ sarvaṃ Aprp_14a
ādau śuddhātmakaṃ tattvaṃ pañcadhātamasaḥ param // Aprp_14 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384924 (0.0):
itthaṃ cidātmakaṃ sarvaṃ $ ṣaṭtriṃśadbhedatattvataḥ & / ādau śuddhātmakaṃ tattvaṃ % pañcadhā-tamasaḥ param // Aprp_14 //
śivaḥ śaktiś ca sādākhyam īśo vidyeti bhidyate /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384930 (0.0):
ādau śuddhātmakaṃ tattvaṃ % pañcadhā-tamasaḥ param // Aprp_14 // / śivaḥ śaktiś ca sādākhyam $ īśo vidyeti bhidyate &
akṣādiśāntavarṇātmā- niramāyi śivena tu // Aprp_15 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384939 (0.0):
śivaḥ śaktiś ca sādākhyam $ īśo vidyeti bhidyate & / akṣādiśāntavarṇātmā- % niramāyi śivena tu // Aprp_15 //
kalāvidyārāgakāla- niyatir bandha ucyate /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384946 (0.0):
akṣādiśāntavarṇātmā- % niramāyi śivena tu // Aprp_15 // / kalāvidyārāgakāla- $ niyatir bandha ucyate &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637212 (0.017):
kalādyātmatayā mataḥ Aprp_23d / kalāvidyārāgakāla- Aprp_16a
māyāpūrvo vakārādi- kṣakārāntākṣarātmakaḥ // Aprp_16 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384956 (0.0):
kalāvidyārāgakāla- $ niyatir bandha ucyate & / māyāpūrvo vakārādi- % kṣakārāntākṣarātmakaḥ // Aprp_16 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637266 (0.029):
kriyecchājñānaśaktīnāṃ Aprp_32a / kṣakārāntākṣarātmakaḥ Aprp_16d
pumāñ śaktir mano buddhir ahaṃkārādipañcakam /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384963 (0.0):
māyāpūrvo vakārādi- % kṣakārāntākṣarātmakaḥ // Aprp_16 // / pumāñ śaktir mano buddhir $ ahaṃkārādipañcakam &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637483 (0.049):
paśyan viśvam idantayā Aprp_20d / pumāñ śaktir mano buddhir Aprp_17a
śrotrādipañcakaṃ tādi ṭādi vāgādipañcakam // Aprp_17 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384973 (0.0):
pumāñ śaktir mano buddhir $ ahaṃkārādipañcakam & / śrotrādipañcakaṃ tādi % ṭādi vāgādipañcakam // Aprp_17 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637314 (0.033):
jñatvakartṛtvapūrṇatva- Aprp_23a / ṭādi vāgādipañcakam Aprp_17d
tanmātrapañcakaṃ cādi kādi vyomādipañcakam /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384978 (0.0):
śrotrādipañcakaṃ tādi % ṭādi vāgādipañcakam // Aprp_17 // / tanmātrapañcakaṃ cādi $ kādi vyomādipañcakam &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637220 (0.047):
kalāṣoḍaśakākārā Aprp_36c / kādi vyomādipañcakam Aprp_18b
sisṛkṣoḥ prathamaspandaḥ śivatattvaṃ vibhoḥ smṛtam // Aprp_18 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384986 (1.192):
tanmātrapañcakaṃ cādi $ kādi vyomādipañcakam & / sisṛkṣoḥ prathamaspandaḥ % śivatattvaṃ vibhoḥ smṛtam // Aprp_18 //
icchaiva sāparimlānā śaktitattvam udañcayan /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14384993 (0.0):
sisṛkṣoḥ prathamaspandaḥ % śivatattvaṃ vibhoḥ smṛtam // Aprp_18 // / icchaiva sāparimlānā $ śaktitattvam udañcayan &
svecchayāsūcitaṃ viśvam ācchādyāhantayā sthitam // Aprp_19 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385001 (0.0):
icchaiva sāparimlānā $ śaktitattvam udañcayan &
sa eva tattvaṃ sādākhyaṃ sarvānugrahaṇodyatam / / sa eveśvaratattvaṃ syāt paśyan viśvam idantayā // Aprp_20 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385013 (0.0):
svecchayā-sūcitaṃ viśvam % ācchādyāhantayā sthitam // Aprp_19 // / sa eva tattvaṃ sādākhyaṃ $ sarvānugrahaṇodyatam &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637478 (0.057):
parichinnātmikā śaktiḥ Aprp_9c / paśyan viśvam idantayā Aprp_20d
idantāhantayor aikyam iti vidyā nigadyate / / svāṅgakalpeṣu bhāveṣu māyātattvaṃ vibhedadhīḥ // Aprp_21 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385027 (0.0):
sa eveśvaratattvaṃ syāt % paśyan viśvam idantayā // Aprp_20 // / idantāhantayor aikyam $ iti vidyā nigadyate &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637574 (0.0):
māyāgṛhītasaṃkocaḥ Aprp_22a / māyātattvaṃ vibhedadhīḥ Aprp_21d
māyāgṛhītasaṃkocaḥ śivaḥ puṃtattvam ucyate /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385033 (0.0):
svāṅgakalpeṣu bhāveṣu % māyātattvaṃ vibhedadhīḥ // Aprp_21 // / māyāgṛhītasaṃkocaḥ $ śivaḥ puṃtattvam ucyate &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637570 (0.055):
māyāgṛhītasaṃkocaḥ Aprp_22a / māyātattvaṃ vibhedadhīḥ Aprp_21d
ayam eva hi saṃsārī jīvo bhoktaiva dṛśyate // Aprp_22 // / jñatvakartṛtvapūrṇatva- nityatvānyasya śaktayaḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385047 (0.0):
māyāgṛhītasaṃkocaḥ $ śivaḥ puṃtattvam ucyate & / ayam eva hi saṃsārī % jīvo bhoktaiva dṛśyate // Aprp_22 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637308 (0.0):
jayati bahuśaḥ spandākārā parā cid anuttarā Aprp_50c / jīvo bhoktaiva dṛśyate Aprp_22d / jñatvakartṛtvapūrṇatva- Aprp_23a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704229 (0.021):
vidyomāpūrṇajñatvakartṛtvalakṣaṇajyeṣṭhācakrarudraśaktyātmakakarṇi kaḥ /
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4474203 (0.027):
tathā sarvakartṛtvasarvajñatvapūrṇatvanityatvavyāpakatvaśaktayaḥ
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4510668 (0.027):
'kālakalitatvābhedasarvakartṛtvasarvajñatvapūrṇatvavyāpakatvaprathāhetavas
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10697059 (0.055):
parā paripūrṇatā sarvajñatvakartṛtvābhivyaktiḥ|
tatsaṃkocāt saṃkucitaḥ kalādyātmatayā mataḥ // Aprp_23 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385057 (0.0):
jñatvakartṛtvapūrṇatva- $ nityatvānyasya śaktayaḥ & / tatsaṃkocāt saṃkucitaḥ % kalādyātmatayā mataḥ // Aprp_23 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637207 (0.049):
kalahātītagocare Aprp_46b / kalādyātmatayā mataḥ Aprp_23d
māyātmakaṃ kalā nāma kiṃcitkartṛtvakāraṇam /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385058 (0.0):
tatsaṃkocāt saṃkucitaḥ % kalādyātmatayā mataḥ // Aprp_23 // / māyātmakaṃ kalā nāma $ kiṃcitkartṛtvakāraṇam &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637579 (0.038):
māyātattvaṃ vibhedadhīḥ Aprp_21d / māyātmakaṃ kalā nāma Aprp_24a
kālaḥ paricchedakaro niyatiś cedam eva me // Aprp_24 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385067 (0.0):
māyātmakaṃ kalā nāma $ kiṃcitkartṛtvakāraṇam & / kālaḥ paricchedakaro % niyatiś cedam eva me // Aprp_24 //
kartavyaṃ nānyad ity eṣā vyavasthā yantraṇākṛitiḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385074 (0.0):
kālaḥ paricchedakaro % niyatiś cedam eva me // Aprp_24 // / kartavyaṃ nānyad ity eṣā $ vyavasthā yantraṇākṛitiḥ &
prakṛtir guṇasāmyaṃ syād ahaṃkārādijanmabhūḥ // Aprp_25 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385083 (0.0):
kartavyaṃ nānyad ity eṣā $ vyavasthā yantraṇākṛitiḥ & / prakṛtir guṇasāmyaṃ syād % ahaṃkārādijanmabhūḥ // Aprp_25 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637085 (0.012):
ahami pralayaṃ kurvann Aprp_49a / ahaṃkārādijanmabhūḥ Aprp_25d
ahaṃ mamedam ity etad buddhihetur ahaṃkṛtiḥ / / buddhir adhyavasāyasya kāraṇaṃ niścayātmanaḥ // Aprp_26 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385094 (0.0):
prakṛtir guṇasāmyaṃ syād % ahaṃkārādijanmabhūḥ // Aprp_25 // / ahaṃ mamedam ity etad $ buddhihetur ahaṃkṛtiḥ &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637539 (0.042):
buddhir adhyavasāyasya Aprp_26c / buddhihetur ahaṃkṛtiḥ Aprp_26b
saṃkalpasya vikalpasya bījaṃ mana udīryate / / vacanādeś ca śabdāder vāgādiśravaṇādikam // Aprp_27 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385099 (0.0):
buddhir adhyavasāyasya % kāraṇaṃ niścayātmanaḥ // Aprp_26 // / saṃkalpasya vikalpasya $ bījaṃ mana udīryate &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385108 (0.0):
saṃkalpasya vikalpasya $ bījaṃ mana udīryate & / vacanādeś ca śabdāder % vāgādiśravaṇādikam // Aprp_27 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637630 (0.062):
vāgādiśravaṇādikam Aprp_27d / vicāryamāṇe naivedaṃ Aprp_40c
kāraṇaṃ śravaṇādīnāṃ grāhyaṃ tanmātrapañcakam /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385114 (0.0):
vacanādeś ca śabdāder % vāgādiśravaṇādikam // Aprp_27 // / kāraṇaṃ śravaṇādīnāṃ $ grāhyaṃ tanmātrapañcakam &
ākāśādyavakāśādi- kāraṇaṃ bhūtapañcakam // Aprp_28 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385122 (0.0):
kāraṇaṃ śravaṇādīnāṃ $ grāhyaṃ tanmātrapañcakam & / ākāśādyavakāśādi- % kāraṇaṃ bhūtapañcakam // Aprp_28 //
parāparāśaktimaye śuddhe vidyādipañcakam /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385129 (0.0):
ākāśādyavakāśādi- % kāraṇaṃ bhūtapañcakam // Aprp_28 // / parāparāśaktimaye $ śuddhe vidyādipañcakam &
tadanyad aparāśaktir ity etat tattvam īritam // Aprp_29 // / iyaṃ devī parā śaktiḥ śuddhāśuddhādhvagarbhiṇī /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385139 (0.0):
parāparāśaktimaye $ śuddhe vidyādipañcakam & / tadanyad aparāśaktir % ity etat tattvam īritam // Aprp_29 //
pṛthivyādīni tattvāni yadālīnāni kāraṇe // Aprp_30 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385141 (0.0):
iyaṃ devī parā śaktiḥ $ śuddhāśuddhādhvagarbhiṇī & / pṛthivyādīni tattvāni % yadā-līnāni kāraṇe // Aprp_30 //
tadā kāraṇamātrāṇi bahir udvamate vibhuḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385152 (0.0):
pṛthivyādīni tattvāni % yadā-līnāni kāraṇe // Aprp_30 // / tadā kāraṇamātrāṇi $ bahir udvamate vibhuḥ &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637346 (0.053):
tadanyad aparāśaktir Aprp_29c / tadā kāraṇamātrāṇi Aprp_31a
anuttarecche unmeṣe ānandeśanam ūnatā(?) // Aprp_31 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385161 (0.0):
tadā kāraṇamātrāṇi $ bahir udvamate vibhuḥ & / anuttarecche unmeṣe % ānandeśanam ūnatā(?) // Aprp_31 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637113 (0.037):
ādau śuddhātmakaṃ tattvaṃ Aprp_14c / ānandeśanam ūnatā(?) Aprp_31d
kriyecchājñānaśaktīnāṃ sattā ṣaṭ . . . . .* /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385167 (0.0):
anuttarecche unmeṣe % ānandeśanam ūnatā(?) // Aprp_31 // / kriyecchājñānaśaktīnāṃ $ sattā ṣaṭ . . . . .* &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637261 (0.037):
kriyāśakteḥ sphuṭaṃ vapuḥ Aprp_34b / kriyecchājñānaśaktīnāṃ Aprp_32a
iccheśanāntarārūḍhā sphuṭāsphuṭajaganmayī // Aprp_32 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385175 (0.0):
kriyecchājñānaśaktīnāṃ $ sattā ṣaṭ . . . . .* & / iccheśanāntarārūḍhā % sphuṭāsphuṭajaganmayī // Aprp_32 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637846 (0.054):
seyaṃ kāśmīrabhūpāla- Aprp_*1a / sphuṭāsphuṭajaganmayī Aprp_32d
*COMM.: anuttaretyāditripadyeṣv arthāsaṃgatyā pāṭhāśuddhiḥ pratibhāti
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385183 (0.0):
iccheśanāntarārūḍhā % sphuṭāsphuṭajaganmayī // Aprp_32 // / *COMM.: anuttaretyāditripadyeṣv arthāsaṃgatyā pāṭhāśuddhiḥ pratibhāti
catvāraḥ parato varṇāḥ ṣaṇḍātmānaḥ pracoditāḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385189 (0.0):
*COMM.: anuttaretyāditripadyeṣv arthāsaṃgatyā pāṭhāśuddhiḥ pratibhāti / catvāraḥ parato varṇāḥ $ ṣaṇḍātmānaḥ pracoditāḥ &
anuttarānandaśāktis trikoṇād vṛttiyogataḥ // Aprp_33 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385197 (0.0):
catvāraḥ parato varṇāḥ $ ṣaṇḍātmānaḥ pracoditāḥ & / anuttarānandaśāktis % trikoṇād vṛttiyogataḥ // Aprp_33 //
tathaivoneṣayogena kriyāśakteḥ sphuṭaṃ vapuḥ / / uktaṃ triśaktisaṃghaṭṭāt triśūlaṃ dvaitaghasmaram // Aprp_34 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385202 (0.0):
anuttarānandaśāktis % trikoṇād vṛttiyogataḥ // Aprp_33 // / tathaivoneṣayogena $ kriyāśakteḥ sphuṭaṃ vapuḥ &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385210 (0.0):
tathaivoneṣayogena $ kriyāśakteḥ sphuṭaṃ vapuḥ & / uktaṃ triśaktisaṃghaṭṭāt % triśūlaṃ dvaitaghasmaram // Aprp_34 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637254 (0.061):
kṛtaś cainmathite dhāmni Aprp_47a / kriyāśakteḥ sphuṭaṃ vapuḥ Aprp_34b
parasparavirodhe tu kāryeṣu pravirohati / / na kathaṃcid upādeyam āsāṃ rūpam idaṃ bhavet // Aprp_35 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385221 (0.0):
uktaṃ triśaktisaṃghaṭṭāt % triśūlaṃ dvaitaghasmaram // Aprp_34 // / parasparavirodhe tu $ kāryeṣu pravirohati &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637392 (0.036):
na kathaṃcid upādeyam Aprp_35c / na tu sarvaṃ prakāśate Aprp_13d
bindur vedyasya saṃskāro vimarśaḥ sarga ity asau / / kalāṣoḍaśakākārā śaktir vijayate parā // Aprp_36 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385232 (0.0):
na kathaṃcid upādeyam % āsāṃ rūpam idaṃ bhavet // Aprp_35 // / bindur vedyasya saṃskāro $ vimarśaḥ sarga ity asau &
tithayaḥ pratipatpūrvāḥ pañcadaśeti māyayā / / sūryācandramasau svāntaś- carantau sthitihetave // Aprp_37 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385243 (0.0):
kalāṣoḍaśakākārā % śaktir vijayate parā // Aprp_36 // / tithayaḥ pratipatpūrvāḥ $ pañcadaśeti māyayā &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637282 (0.049):
catvāraḥ parato varṇāḥ Aprp_33a / carantau sthitihetave Aprp_37d / cidānuprāṇitātmabhiḥ Aprp_12b
yathāvimarśavapuṣaḥ sargasyādyāḥ kalāḥ smṛtāḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385248 (0.0):
sūryācandramasau svāntaś- % carantau sthitihetave // Aprp_37 // / yathā-vimarśavapuṣaḥ $ sargasyādyāḥ kalāḥ smṛtāḥ &
dvidheyaṃ mātṛkā devī bījayonyātmanā sthitā // Aprp_38 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385257 (0.0):
yathā-vimarśavapuṣaḥ $ sargasyādyāḥ kalāḥ smṛtāḥ & / dvidheyaṃ mātṛkā devī % bījayonyātmanā sthitā // Aprp_38 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637530 (0.052):
bindur vedyasya saṃskāro Aprp_36a / bījayonyātmanā sthitā Aprp_38d
nityapravṛttaśṛṅgāṭa- vapurviśvasya janmabhūḥ /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385265 (0.0):
dvidheyaṃ mātṛkā devī % bījayonyātmanā sthitā // Aprp_38 // / nityapravṛttaśṛṅgāṭa- $ vapurviśvasya janmabhūḥ &
hṛdayaṃ bījam etasyāṃ sāraṃ yat tat paraṃ mahaḥ // Aprp_39 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385272 (0.0):
nityapravṛttaśṛṅgāṭa- $ vapurviśvasya janmabhūḥ & / hṛdayaṃ bījam etasyāṃ % sāraṃ yat tat paraṃ mahaḥ // Aprp_39 //
vaṭabīje yathā vṛkṣas tathātra nihitaṃ jagat /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385277 (0.0):
hṛdayaṃ bījam etasyāṃ % sāraṃ yat tat paraṃ mahaḥ // Aprp_39 // / vaṭabīje yathā vṛkṣas $ tathātra nihitaṃ jagat &
vicāryamāṇe naivedaṃ kāraṇād atiricyate // Aprp_40 // / mṛdādeḥ kalaśādīnāṃ tattvaṃ nānyan nirūpaṇe /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385290 (0.0):
vaṭabīje yathā vṛkṣas $ tathātra nihitaṃ jagat & / vicāryamāṇe naivedaṃ % kāraṇād atiricyate // Aprp_40 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637588 (0.026):
māyāpūrvo vakārādi- Aprp_16c / mṛdādeḥ kalaśādīnāṃ Aprp_41a
ity āhus tattvavādinyaḥ śrutīnām antimā giraḥ // Aprp_41 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385298 (0.0):
mṛdādeḥ kalaśādīnāṃ $ tattvaṃ nānyan nirūpaṇe & / ity āhus tattvavādinyaḥ % śrutīnām antimā giraḥ // Aprp_41 //
idaṃ sarvaṃ sad evāsīd agre iti viniścayāt / / sattāvācini bīje 'smin bhāti māyā tv idaṃ jagat // Aprp_42 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385310 (0.0):
ity āhus tattvavādinyaḥ % śrutīnām antimā giraḥ // Aprp_41 // / idaṃ sarvaṃ sad evāsīd $ agre iti viniścayāt &
viluptapratyayākāram etat sa pariśiṣyate / / tato jñānakriyāsāra- vidyeśvarasadāśivāḥ // Aprp_43 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385323 (0.0):
sattāvācini bīje 'smin % bhāti māyā tv idaṃ jagat // Aprp_42 // / viluptapratyayākāram $ etat sa pariśiṣyate &
śaktitriśūle līyante caturdaśakalātmani /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385328 (0.0):
tato jñānakriyāsāra- % vidyeśvarasadāśivāḥ // Aprp_43 // / śaktitriśūle līyante $ caturdaśakalātmani &
ūrdhvādhaḥ sṛṣṭivapuṣi sarvaṃ līnam ataḥ [param] // Aprp_44 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385337 (0.0):
śaktitriśūle līyante $ caturdaśakalātmani & / ūrdhvādhaḥ sṛṣṭivapuṣi % sarvaṃ līnam ataḥ [param] // Aprp_44 //
itthaṃ parasyāṃ saṃvittau sarvaṃ saṃkucitaṃ kramāt /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385342 (0.0):
ūrdhvādhaḥ sṛṣṭivapuṣi % sarvaṃ līnam ataḥ [param] // Aprp_44 // / itthaṃ parasyāṃ saṃvittau $ sarvaṃ saṃkucitaṃ kramāt &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637143 (0.031):
itthaṃ cidātmakaṃ sarvaṃ Aprp_14a / itthaṃ parasyāṃ saṃvittau Aprp_45a
athavā manasātīte yatra kvāpi nirañjane // Aprp_45 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385349 (0.0):
itthaṃ parasyāṃ saṃvittau $ sarvaṃ saṃkucitaṃ kramāt & / athavā manasātīte % yatra kvāpi nirañjane // Aprp_45 //
ṣaṭtriṃśattattvalaharī- kalahātītagocare /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385354 (0.0):
athavā manasātīte % yatra kvāpi nirañjane // Aprp_45 // / ṣaṭtriṃśattattvalaharī- $ kalahātītagocare &
viśvātmani mahāmantre svabhāve sā vilīyate // Aprp_46 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385361 (0.0):
ṣaṭtriṃśattattvalaharī- $ kalahātītagocare & / viśvātmani mahāmantre % svabhāve sā vilīyate // Aprp_46 //
kṛtaś cainmathite dhāmni dīpte kenāpi hetunā / / sarvaṃ havir idaṃ juhvan na dāridryeṇa pīḍyate // Aprp_47 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385373 (0.0):
viśvātmani mahāmantre % svabhāve sā vilīyate // Aprp_46 // / kṛtaś cainmathite dhāmni $ dīpte kenāpi hetunā &
pañcapañcātmakaṃ viśvaṃ pañcaspandavijṛmbhitam /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385380 (0.0):
sarvaṃ havir idaṃ juhvan % na dāridryeṇa pīḍyate // Aprp_47 // / pañcapañcātmakaṃ viśvaṃ $ pañcaspandavijṛmbhitam &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637456 (0.0):
pañcadhā-tamasaḥ param Aprp_14d / pañcapañcātmakaṃ viśvaṃ Aprp_48a
saṃkocayatparāmarśāt sāmānyaspandakevalam // Aprp_48 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385386 (0.0):
pañcapañcātmakaṃ viśvaṃ $ pañcaspandavijṛmbhitam & / saṃkocayatparāmarśāt % sāmānyaspandakevalam // Aprp_48 //
ahami pralayaṃ kurvann idamaḥ pratiyoginaḥ / / parākramaparo bhuṅkte svabhāvam aśivāpaham // Aprp_49 //
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385397 (0.0):
saṃkocayatparāmarśāt % sāmānyaspandakevalam // Aprp_48 // / ahami pralayaṃ kurvann $ idamaḥ pratiyoginaḥ &
iti ṣaḍadhikatriṃśadbhedaprasaktajagattanuḥ prasarati
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385405 (0.0):
parākramaparo bhuṅkte % svabhāvam aśivāpaham // Aprp_49 // / iti ṣaḍadhikatriṃśadbhedaprasaktajagattanuḥ $ prasarati
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637133 (0.0):
iti vidyā nigadyate Aprp_21b / iti ṣaḍadhikatriṃśadbhedaprasaktajagattanuḥ Aprp_50a
mahāśaktyullekhavicitramahāpaṭī /
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385412 (0.0):
iti ṣaḍadhikatriṃśadbhedaprasaktajagattanuḥ $ prasarati / mahāśaktyullekhavicitramahāpaṭī &
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637516 (0.0):
prakṛtir guṇasāmyaṃ syād Aprp_25c / prasarati mahāśaktyullekhavicitramahāpaṭī Aprp_50b
jayati bahuśaḥ spandākārā parā cid anuttarā vimṛśata janāḥ kiṃ no
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappau.htm.txt) 14385420 (0.0):
mahāśaktyullekhavicitramahāpaṭī & / jayati bahuśaḥ spandākārā parā cid anuttarā % vimṛśata janāḥ kiṃ no
Adyanatha: Anuttaraprakasapancasika (adyappiu.htm.txt) 3637297 (0.0):
jayati bahuśaḥ spandākārā parā cid anuttarā Aprp_50c