View original HTML file with complete header information
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041368 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411164 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 2
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041368 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411164 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 2
nāmaliṅgānuśāsanaṃ nāma amarakoṣaḥ / prathamaṃ kāṇḍam| / maṅgalācaraṇam|
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041374 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1 / nāmaliṅgānuśāsanaṃ nāma amarakoṣaḥ
(1.0.1) yasya jñānadayāsindhoragādhasyānaghā guṇāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041382 (0.0):
prathamaṃ kāṇḍam| / maṅgalācaraṇam| / (1.0.1) yasya jñānadayāsindhoragādhasyānaghā guṇāḥ
(1.0.2) sevyatāmakṣayo dhīrāḥ sa śriye cāmṛtāya ca
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041387 (0.0):
(1.0.1) yasya jñānadayāsindhoragādhasyānaghā guṇāḥ / (1.0.2) sevyatāmakṣayo dhīrāḥ sa śriye cāmṛtāya ca
prastāvanā / (1.0.3) samāhṛtyānyatantrāṇi saṃkṣiptaiḥ pratisaṃskṛtaiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041394 (0.0):
(1.0.2) sevyatāmakṣayo dhīrāḥ sa śriye cāmṛtāya ca / prastāvanā / (1.0.3) samāhṛtyānyatantrāṇi saṃkṣiptaiḥ pratisaṃskṛtaiḥ
(1.0.4) saṃpūrṇamucyate vargairnāmaliṅgānuśāsanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041400 (0.0):
(1.0.3) samāhṛtyānyatantrāṇi saṃkṣiptaiḥ pratisaṃskṛtaiḥ / (1.0.4) saṃpūrṇamucyate vargairnāmaliṅgānuśāsanam
paribhāṣā / (1.0.5) prāyaśo rūpabhedena sāhacaryācca kutracit
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041406 (0.0):
(1.0.4) saṃpūrṇamucyate vargairnāmaliṅgānuśāsanam / paribhāṣā / (1.0.5) prāyaśo rūpabhedena sāhacaryācca kutracit
(1.0.6) strīpuṃnapuṃsakaṃ jñeyaṃ tadviśeṣavidheḥ kvacit
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041413 (0.0):
(1.0.5) prāyaśo rūpabhedena sāhacaryācca kutracit / (1.0.6) strīpuṃnapuṃsakaṃ jñeyaṃ tadviśeṣavidheḥ kvacit
(1.0.7) bhedākhyānāya na dvandvo naikaśeṣo na saṃkaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041422 (0.0):
(1.0.6) strīpuṃnapuṃsakaṃ jñeyaṃ tadviśeṣavidheḥ kvacit / (1.0.7) bhedākhyānāya na dvandvo naikaśeṣo na saṃkaraḥ
(1.0.8) kṛto 'tra bhinnaliṅgānāmanuktānāṃ kramādṛte
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041429 (0.0):
(1.0.7) bhedākhyānāya na dvandvo naikaśeṣo na saṃkaraḥ / (1.0.8) kṛto 'tra bhinnaliṅgānāmanuktānāṃ kramādṛte
(1.0.9) triliṅgyāṃ triṣviti padaṃ mithune tu dvayoriti
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041434 (0.0):
(1.0.8) kṛto 'tra bhinnaliṅgānāmanuktānāṃ kramādṛte / (1.0.9) triliṅgyāṃ triṣviti padaṃ mithune tu dvayoriti
(1.0.10) niṣiddhaliṅgaṃ śeṣārthaṃ tvantāthādi na pūrvabhāk
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041439 (0.0):
(1.0.9) triliṅgyāṃ triṣviti padaṃ mithune tu dvayoriti / (1.0.10) niṣiddhaliṅgaṃ śeṣārthaṃ tvantāthādi na pūrvabhāk
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041446 (0.0):
(1.0.10) niṣiddhaliṅgaṃ śeṣārthaṃ tvantāthādi na pūrvabhāk
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677323 (0.051):
pūrvāntāparāntapratyuatpannānāṃ sanāmnāṃ sopadeśānāmānantaryaṃ prajānāti /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123337 (0.059):
bhūtakoṭyasvabhāvatāyāṃ pūrvāntāparāntamadhyāny upalabhyante, na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964922 (0.061):
asvabhāvatā anyo bodhisattvo 'nyāni pūrvāntāparāntamadhyāni/}}
madhyantavibhagatika.html 19074125 (0.063):
atha vā nātra pūrvāntāparāntamadhyāntāni trīṇi kāṇḍāni kiṃ tarhi
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765309 (0.063):
jāticyutivigataḥ, niṣpudgalaḥ pūrvāntāparāntaparicchinnaḥ, śānta
svargavargaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041448 (0.034):
(1.0.10) niṣiddhaliṅgaṃ śeṣārthaṃ tvantāthādi na pūrvabhāk / svargavargaḥ
(1.1.11) svaravyayaṃ svarganākatridivatridaśālayāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041454 (0.0):
(1.0.10) niṣiddhaliṅgaṃ śeṣārthaṃ tvantāthādi na pūrvabhāk / svargavargaḥ / (1.1.11) svaravyayaṃ svarganākatridivatridaśālayāḥ
(1.1.12) suraloko dyodivau dve striyāṃ klībe triviṣṭapam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041462 (0.0):
(1.1.11) svaravyayaṃ svarganākatridivatridaśālayāḥ / (1.1.12) suraloko dyodivau dve striyāṃ klībe triviṣṭapam
(1.1.13) amarā nirjarā devāstridaśā vibudhāḥ surāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041468 (0.0):
(1.1.12) suraloko dyodivau dve striyāṃ klībe triviṣṭapam / (1.1.13) amarā nirjarā devāstridaśā vibudhāḥ surāḥ
(1.1.14) suparvāṇaḥ sumanasastridiveśā divaukasaḥ / (1.1.15) āditeyā diviṣado lekhā aditinandanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041478 (0.0):
(1.1.13) amarā nirjarā devāstridaśā vibudhāḥ surāḥ / (1.1.14) suparvāṇaḥ sumanasastridiveśā divaukasaḥ
(1.1.16) ādityā ṛbhavo 'svapnā amartyā amṛtāndhasaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041484 (0.0):
(1.1.15) āditeyā diviṣado lekhā aditinandanāḥ / (1.1.16) ādityā ṛbhavo 'svapnā amartyā amṛtāndhasaḥ
(1.1.17) barhirmukhāḥ ṛtubhujo gīrvāṇā dānavārayaḥ / (1.1.18) vṛndārakā daivatāni puṃsi vā devatāḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041492 (0.0):
(1.1.16) ādityā ṛbhavo 'svapnā amartyā amṛtāndhasaḥ / (1.1.17) barhirmukhāḥ ṛtubhujo gīrvāṇā dānavārayaḥ
(1.1.19) ādityaviśvavasavastuṣitābhāsvarānilāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041501 (0.0):
(1.1.18) vṛndārakā daivatāni puṃsi vā devatāḥ striyām / (1.1.19) ādityaviśvavasavastuṣitābhāsvarānilāḥ
(1.1.20) mahārājikasādhyāśca rudrāśca gaṇadevatāḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041503 (0.0):
(1.1.19) ādityaviśvavasavastuṣitābhāsvarānilāḥ / (1.1.20) mahārājikasādhyāśca rudrāśca gaṇadevatāḥ
(1.1.21) vidyādharāpsaroyakṣarakṣogandharvakiṃnarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041511 (0.0):
(1.1.20) mahārājikasādhyāśca rudrāśca gaṇadevatāḥ / (1.1.21) vidyādharāpsaroyakṣarakṣogandharvakiṃnarāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904818 (0.009):
devā vṛndārakā lekhā rudrādyā gaṇadevatāḥ /AP_359.002ab/ / vidyādharo 'psaroyakṣarakṣogandharvakinnarāḥ //AP_359.002cd/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4344439 (0.036):
sayakṣarakṣogandharvāḥ sakiṃnaramahoragāḥ // HV_11.36 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21968355 (0.046):
vidyādharopsaroyakṣarakṣogandharvakinnarāḥ /"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20766593 (0.052):
13,134.057d@015_3686 vidyādharāḥ kiṃpuruṣā yakṣagandharvakiṃnarāḥ / 13,134.057d@015_3687 apsaro dānavā devā yathākramam udāhṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26687797 (0.054):
1.075.010a gandharvāpsarasaś caiva siddhacāraṇakiṃnarāḥ / 1.075.010c yakṣarākṣasanāgāś ca tad draṣṭuṃ mahad adbhutam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20724300 (0.057):
13,110.137d@011_0145 devadānavagandharvayakṣarākṣasakiṃnarāḥ / 13,110.137d@011_0146 yan na jānanti ko hy eṣa kuto vā bhagavān iti
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465490 (0.058):
sayakṣarakṣogandharvāḥ HV_11.36e / sayakṣoragagandharvāḥ *HV_11.33*236:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13860725 (0.058):
samrāṭ kukṣir virāṭ prabhuḥ HV_2.6d / sayakṣarakṣogandharvāḥ HV_11.36e
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1795080 (0.058):
aṅgabhede | aṅgajvare | aṅgachede | somavamane | somasya chardanajvare | / apsarogandharvayakṣarākṣasapiśācāsureṣu jvareṣu | jalodare |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19878778 (0.062):
03,178.034a brahmarṣidevagandharvayakṣarākṣasakiṃnarāḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780209 (0.064):
5.054.023c nipīḍitaśirogrīvā vyaveṣṭanta mahāhayaḥ / 5.054.024a kiṃnaroragagandharvayakṣavidyādharās tathā
(1.1.22) piśāco guhyakaḥ siddho bhūto 'mī devayonayaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041514 (0.0):
(1.1.21) vidyādharāpsaroyakṣarakṣogandharvakiṃnarāḥ / (1.1.22) piśāco guhyakaḥ siddho bhūto 'mī devayonayaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904821 (0.010):
vidyādharo 'psaroyakṣarakṣogandharvakinnarāḥ //AP_359.002cd/ / piśāco guhyakaḥ siddho bhūto 'mī devayonayaḥ /AP_359.003ab/
(1.1.23) asurā daityadaiteyadanujendrāridānavāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041523 (0.0):
(1.1.22) piśāco guhyakaḥ siddho bhūto 'mī devayonayaḥ / (1.1.23) asurā daityadaiteyadanujendrāridānavāḥ
(1.1.24) śukraśiṣyā ditisutāḥ pūrvadevāḥ suradviṣaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041527 (0.0):
(1.1.23) asurā daityadaiteyadanujendrāridānavāḥ / (1.1.24) śukraśiṣyā ditisutāḥ pūrvadevāḥ suradviṣaḥ
(1.1.25) sarvajñaḥ sugataḥ buddho dharmarājastathāgataḥ / (1.1.26) samantabhadro bhagavānmārajillokajijjinaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041540 (0.0):
(1.1.24) śukraśiṣyā ditisutāḥ pūrvadevāḥ suradviṣaḥ / (1.1.25) sarvajñaḥ sugataḥ buddho dharmarājastathāgataḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12602248 (0.011):
sarveṣām api dharmāṇāṃ dayā dharme viśiṣyate // Rm_12.192{90} // / dayāluḥ sugato buddho dharmarājas tathāgataḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246303 (0.041):
śikhi nāma munīndro 'rhan dharmarājastathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ sarvavidyādhipo vināyakaḥ // SvayambhuP_2.6 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612984 (0.042):
purā sa bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho jagadguruḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_16.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657260 (0.042):
tadyathā bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugato śāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_34.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12660972 (0.042):
tadyathābhūt purā śāstā kāśyapo 'rhans tathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugato nātho dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_35.200{100} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12625771 (0.047):
tadyathābhūt purā buddhaḥ kāśyapo 'rhans tathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo vināyākaḥ // Rm_20.173{62} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593557 (0.048):
purāsminn eva bhadrākhye kalpe 'bhūt kāśyapo jinaḥ / / saṃbuddhaḥ sugato nātho dharmarājas tathāgataḥ // Rm_9.196{84} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642058 (0.054):
tadyathāsau jagacchāstā śākyasiṃhas tathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugato nātho dharmarājā munīśvaraḥ // Rm_28.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12591115 (0.054):
sarvavidyādhipo buddhaḥ ṣaḍabhijño munīśvaraḥ / / jino 'rhan sugato buddhas tathāgato vināyakaḥ // Rm_9.6{(6)} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637907 (0.055):
munīndro 'rhaṃ subhadrāṃśas tena tasyādhiko hi kaḥ // Rm_26.71{71} // / tenāyaṃ sugato buddho dharmarājas tathāgataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597358 (0.060):
puraikasamaye caivaṃ śrīghano 'sau tathāgataḥ / / saṃbuddhaḥ sugataḥ śāstā sarvadharmānudeśakaḥ // Rm_11.5{5} //
(1.1.27) ṣaḍabhijño daśabalo 'dvayavādī vināyakaḥ / (1.1.28) munīndraḥ śrīghanaḥ śāstā muniḥ śākyamunistu yaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041551 (0.0):
(1.1.26) samantabhadro bhagavānmārajillokajijjinaḥ / (1.1.27) ṣaḍabhijño daśabalo 'dvayavādī vināyakaḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910896 (0.042):
buddho hi bhagavān nāthaḥ sarvajño lokanāyakaḥ / / munīndraḥ śrīdhanaḥ śāstā sarvadharmānupālakaḥ // KDA_294 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637897 (0.057):
yato 'yaṃ śrīghanaḥ trāyī ṣaḍabhijño vināyakaḥ / / munīndro 'rhaṃ subhadrāṃśas tena tasyādhiko hi kaḥ // Rm_26.71{71} //
(1.1.29) sa śākyasiṃhaḥ sarvārthasiddhaḥ śauddhodaniśca saḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041560 (0.0):
(1.1.28) munīndraḥ śrīghanaḥ śāstā muniḥ śākyamunistu yaḥ / (1.1.29) sa śākyasiṃhaḥ sarvārthasiddhaḥ śauddhodaniśca saḥ
(1.1.30) gautamaścārkabandhuśca māyādevīsutaśca saḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041565 (0.0):
(1.1.29) sa śākyasiṃhaḥ sarvārthasiddhaḥ śauddhodaniśca saḥ / (1.1.30) gautamaścārkabandhuśca māyādevīsutaśca saḥ
(1.1.31) brahmātmabhūḥ surajyeṣṭhaḥ parameṣṭhī pitāmahaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041572 (0.0):
(1.1.30) gautamaścārkabandhuśca māyādevīsutaśca saḥ / (1.1.31) brahmātmabhūḥ surajyeṣṭhaḥ parameṣṭhī pitāmahaḥ
(1.1.32) hiraṇyagarbho lokeśaḥ svayaṃbhūścaturānanaḥ / (1.1.33) dhātābjayonirdruhiṇo viriñciḥ kamalāsanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041581 (0.0):
(1.1.31) brahmātmabhūḥ surajyeṣṭhaḥ parameṣṭhī pitāmahaḥ / (1.1.32) hiraṇyagarbho lokeśaḥ svayaṃbhūścaturānanaḥ
(1.1.34) sraṣṭā prajāpatirvedhā vidhātā viśvasṛgvidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041587 (0.0):
(1.1.33) dhātābjayonirdruhiṇo viriñciḥ kamalāsanaḥ / (1.1.34) sraṣṭā prajāpatirvedhā vidhātā viśvasṛgvidhiḥ
(1.1.35) nābhijanmāṇḍajaḥ pūrvo nidhanaḥ kamalodbhavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041593 (0.0):
(1.1.34) sraṣṭā prajāpatirvedhā vidhātā viśvasṛgvidhiḥ / (1.1.35) nābhijanmāṇḍajaḥ pūrvo nidhanaḥ kamalodbhavaḥ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9591116 (0.058):
[8.8] nābhijanmāṇḍajaḥ pūrvo vikhanāḥ kamalāsanaḥ //"
(1.1.36) sadānando rajomūrtiḥ satyako haṃsavāhanaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041597 (0.0):
(1.1.35) nābhijanmāṇḍajaḥ pūrvo nidhanaḥ kamalodbhavaḥ / (1.1.36) sadānando rajomūrtiḥ satyako haṃsavāhanaḥ
(1.1.37) viṣṇurnārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ / (1.1.38) dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041608 (0.0):
(1.1.35) nābhijanmāṇḍajaḥ pūrvo nidhanaḥ kamalodbhavaḥ / (1.1.36) sadānando rajomūrtiḥ satyako haṃsavāhanaḥ / (1.1.37) viṣṇurnārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052753 (0.0):
ajo harir vāsudevo % daityāriḥ puruṣottamaḥ // VAnigh_397 // / viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo $ vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055703 (0.0):
ajo harir vāsudevo daityāriḥ puruṣottamaḥ // VAnigh_397 // / viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757548 (0.051):
śrīdharotha hṛṣīkeśaḥ padmanābhastathaiva ca //AP_25.038cd/ / dāmodaraḥ keśavaś ca nārāyaṇastataḥ paraḥ /AP_25.039ab/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20825398 (0.062):
14,096.015d*0198_02 yajñiyo yajñanāthaś ca puṇḍarīko janārdanaḥ / 14,096.015d*0198_03 vāsudevo harir viṣṇur ananto bhaktavatsalaḥ
(1.1.39) daityāriḥ puṇḍarīkākṣo govindo garuḍadhvajaḥ / (1.1.40) pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041619 (0.0):
(1.1.37) viṣṇurnārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ / (1.1.38) dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052764 (0.0):
viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo $ vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ & / dāmodaro hṛṣīkeśaḥ % keśavo mādhavaḥ svabhūḥ // VAnigh_398 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055714 (0.0):
viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ / / dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ // VAnigh_398 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860864 (0.062):
daityāriḥ puṇḍarīkākṣaḥ śārṅgī garuḍa-vāhanaḥ | / pītāmbaraś cakra-pāṇiḥ śrīvatsāṅkaś caturbhujaḥ |
(1.1.41) upendra indrāvarajaścakrapāṇiścaturbhujaḥ / (1.1.42) padmanābho madhuripurvāsudevastrivikramaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041627 (0.0):
(1.1.40) pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ / (1.1.41) upendra indrāvarajaścakrapāṇiścaturbhujaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052765 (0.0):
pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī $ viṣvakseno janārdanaḥ & / upendra indrāvarajaś % cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055715 (0.0):
pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ / / upendra indrāvarajaś cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 //
(1.1.43) devakīnandanaḥ śauriḥ śrīpatiḥ puruṣottamaḥ / (1.1.44) vanamālī balidhvaṃsī kaṃsārātiradhokṣajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041634 (0.0):
(1.1.41) upendra indrāvarajaścakrapāṇiścaturbhujaḥ / (1.1.42) padmanābho madhuripurvāsudevastrivikramaḥ / (1.1.43) devakīnandanaḥ śauriḥ śrīpatiḥ puruṣottamaḥ
(1.1.45) viśvambharaḥ kaiṭabhajidvidhuḥ śrīvatsalāñchanaḥ / (1.1.46) purāṇapuruṣo yajñapuruṣo narakāntakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041642 (0.0):
(1.1.44) vanamālī balidhvaṃsī kaṃsārātiradhokṣajaḥ / (1.1.45) viśvambharaḥ kaiṭabhajidvidhuḥ śrīvatsalāñchanaḥ
(1.1.47) jalaśāyī viśvarūpo mukundo muramardanaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041644 (0.0):
(1.1.45) viśvambharaḥ kaiṭabhajidvidhuḥ śrīvatsalāñchanaḥ / (1.1.46) purāṇapuruṣo yajñapuruṣo narakāntakaḥ / (1.1.47) jalaśāyī viśvarūpo mukundo muramardanaḥ
(1.1.48) vasudevo 'sya janakaḥ sa evānakadundubhiḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041650 (0.0):
(1.1.47) jalaśāyī viśvarūpo mukundo muramardanaḥ / (1.1.48) vasudevo 'sya janakaḥ sa evānakadundubhiḥ / (1.1.49) balabhadraḥ pralambaghno baladevo 'cyutāgrajaḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26704066 (0.058):
sukṛtīkṛtavasudevaḥ svajanmanā kṛtārthīkṛtānakadundubhiḥ devaḥ śrīkṛṣṇaḥ
(1.1.49) balabhadraḥ pralambaghno baladevo 'cyutāgrajaḥ / (1.1.50) revatīramaṇo rāmaḥ kāmapālo halāyudhaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041659 (0.0):
(1.1.47) jalaśāyī viśvarūpo mukundo muramardanaḥ / (1.1.48) vasudevo 'sya janakaḥ sa evānakadundubhiḥ / (1.1.49) balabhadraḥ pralambaghno baladevo 'cyutāgrajaḥ
(1.1.51) nīlāmbaro rauhiṇeyastālāṅko musalī halī / (1.1.52) saṃkarṣaṇaḥ sīrapāṇiḥ kālindībhedano balaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041667 (0.0):
(1.1.49) balabhadraḥ pralambaghno baladevo 'cyutāgrajaḥ / (1.1.50) revatīramaṇo rāmaḥ kāmapālo halāyudhaḥ / (1.1.51) nīlāmbaro rauhiṇeyastālāṅko musalī halī
(1.1.53) madano manmatho māraḥ pradyumno mīnaketanaḥ / (1.1.54) kandarpo darpako 'naṅgaḥ kāmaḥ pañcaśaraḥ smaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041679 (0.0):
(1.1.52) saṃkarṣaṇaḥ sīrapāṇiḥ kālindībhedano balaḥ / (1.1.53) madano manmatho māraḥ pradyumno mīnaketanaḥ
(1.1.55) śambarārirmanasijaḥ kusumeṣurananyajaḥ / (1.1.56) puṣpadhanvā ratipatirmakaradhvaja ātmabhūḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041685 (0.0):
(1.1.54) kandarpo darpako 'naṅgaḥ kāmaḥ pañcaśaraḥ smaraḥ / (1.1.55) śambarārirmanasijaḥ kusumeṣurananyajaḥ
(1.1.57) aravindamaśokaṃ ca cūtaṃ ca navamallikā / (1.1.58) nīlotpalaṃ ca pañcaite pañcabāṇasya sāyakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041693 (0.0):
(1.1.56) puṣpadhanvā ratipatirmakaradhvaja ātmabhūḥ / (1.1.57) aravindamaśokaṃ ca cūtaṃ ca navamallikā / (1.1.58) nīlotpalaṃ ca pañcaite pañcabāṇasya sāyakāḥ
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946338 (0.050):
[Randglosse:] unmādanas tāpanaś ca <ṣ>[ś]oṣaṇas [s]tamb[h]anas tathā / sammohanaś ca kāmasya pañcabāṇā|| me smṛt[ā]|| [vgl. TKŚ 1.1.40] 13.
(1.1.59) unmādanastāpanaśca śoṣaṇaḥ stambhanastathā / (1.1.60) saṃmohanaśca kāmaśca pañca bāṇāḥ prakīrtitāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041702 (0.0):
(1.1.58) nīlotpalaṃ ca pañcaite pañcabāṇasya sāyakāḥ / (1.1.59) unmādanastāpanaśca śoṣaṇaḥ stambhanastathā / (1.1.60) saṃmohanaśca kāmaśca pañca bāṇāḥ prakīrtitāḥ
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946338 (0.050):
[Randglosse:] unmādanas tāpanaś ca <ṣ>[ś]oṣaṇas [s]tamb[h]anas tathā / sammohanaś ca kāmasya pañcabāṇā|| me smṛt[ā]|| [vgl. TKŚ 1.1.40] 13.
(1.1.61) brahmasūrviśvaketuḥ syādaniruddha uṣāpatiḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041709 (0.0):
(1.1.61) brahmasūrviśvaketuḥ syādaniruddha uṣāpatiḥ / (1.1.62) lakṣmīḥ padmālayā padmā kamalā śrīrharipriyā
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695118 (0.017):
tatra kuruṣaṃ laruṣaṃ, latatha katha sarvanta sarvantavaḥ aniruddhaḥ
(1.1.62) lakṣmīḥ padmālayā padmā kamalā śrīrharipriyā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041715 (0.0):
(1.1.61) brahmasūrviśvaketuḥ syādaniruddha uṣāpatiḥ / (1.1.62) lakṣmīḥ padmālayā padmā kamalā śrīrharipriyā
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052775 (0.008):
upendra indrāvarajaś % cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 // / lakṣmī padmālayā padmā $ kamalā śrīr haripriyā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055725 (0.008):
upendra indrāvarajaś cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 // / lakṣmī padmālayā padmā kamalā śrīr haripriyā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10369830 (0.064):
12,221.020c bhūtyarthaṃ sarvabhūtānāṃ padmā śrīḥ padmamālinī / 12,221.021a ahaṃ lakṣmīr ahaṃ bhūtiḥ śrīś cāhaṃ balasūdana
(1.1.63) indirā lokamātā mā kṣīrodatanayā ramā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041721 (0.0):
(1.1.62) lakṣmīḥ padmālayā padmā kamalā śrīrharipriyā / (1.1.63) indirā lokamātā mā kṣīrodatanayā ramā
(1.1.64) bhārgavī lokajananī kṣīrasāgarakanyakā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041723 (0.0):
(1.1.63) indirā lokamātā mā kṣīrodatanayā ramā / (1.1.64) bhārgavī lokajananī kṣīrasāgarakanyakā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143023 (0.041):
what appears to be a second r is actually a symbol for final n with one / loop broken off. Otherwise as it stands, the 1984 edition would read
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22325964 (0.043):
s.)(viśeṣam, n. 1st s. [or: `distinct'] from the featureless thing
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825242 (0.046):
Parikh and E. Franco's Notes: / %Examination of ātmānumāna
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5563714 (0.048):
(Keeping a watch over the seducible and non seducible parties in one's own
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010319 (0.050):
Śāriputra and Mahāmaudgalyāyana visit Devadatta and exhort the misguided / monks to return to the true doctrine
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557175 (0.050):
buddha+carita). In case of sandhi, the + functions also as / sa.mdhi--marker, i..e. no additional sandhi--marker is added
Pasupatasutra (pasupsau.htm.txt) 18122042 (0.051):
Text analysis according to BHELA conventions:
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493034 (0.051):
corresponding, withsome variants, to the text edited by prof. N. Dutt,
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556407 (0.053):
edition by Cowell, partly as a routine of proof--reading, partly
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187306 (0.053):
explained in the following paragraphs and be made freely accessible to the / scholarly community. Any / user of the electronic version is requested to consult the printed version
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112731 (0.054):
13. The Display of the Three Attainments to the Eightythousand Renunciants
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797281 (0.054):
Otherwise, the stanza number coincides with Colebrooke's one. / (Colebrooke's translation is available for Chapters 12 and 18 only. In
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556432 (0.054):
edition. (The conventions for inputting variants are described
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214690 (0.055):
Bhāvaprakāśa 2.20) zu lesen? - A/W: 'The word is obviously a
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313357 (0.055):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and / Reaction
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666596 (0.056):
r) Buddha's command on the element water
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525024 (0.057):
double circle with rosette %% / leaf broken off here /// / dameged aksara [ ]
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023673 (0.057):
Aṣṭādaśasāhasrikā Prajñāpāramitā, Parivartas 70 (contd.) 82 / /// leaf broken off here
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589009 (0.057):
KAZ04.3.44cd/ vaseyuḥ pūjitā rājñā daiva.āpat.pratikāriṇaḥ //E / (ṅuarding against persons with secret means of income)
(1.1.65) śaṅkho lakṣmīpateḥ pāñcajanyaścakraṃ sudarśanaḥ / (1.1.66) kaumodakī gadā khaḍgo nandakaḥ kaustubho maṇiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041735 (0.0):
(1.1.64) bhārgavī lokajananī kṣīrasāgarakanyakā / (1.1.65) śaṅkho lakṣmīpateḥ pāñcajanyaścakraṃ sudarśanaḥ
(1.1.67) cāpaḥ śārṅgaṃ murārestu śrīvatso lāñchanaṃ smṛtam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041742 (0.0):
(1.1.66) kaumodakī gadā khaḍgo nandakaḥ kaustubho maṇiḥ / (1.1.67) cāpaḥ śārṅgaṃ murārestu śrīvatso lāñchanaṃ smṛtam
(1.1.68) aśvāśca śaivyasugrīvameghapuṣpabalāhakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041748 (0.0):
(1.1.67) cāpaḥ śārṅgaṃ murārestu śrīvatso lāñchanaṃ smṛtam / (1.1.68) aśvāśca śaivyasugrīvameghapuṣpabalāhakāḥ
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213960 (0.022):
Vasudeva: Krsna, incarnation of Visnu / Sudarsana: Vasudeva's discus
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825240 (0.026):
%Additional material from GOS 87, Baroda 1940 edition of Sanghavi \/ / Parikh and E. Franco's Notes:
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107322 (0.027):
[The Bodhisattva's Entrance into His Mother's Womb] / 1. Descent from Tuṣita Heaven
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224006 (0.034):
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130142 (0.035):
Duḥśalā, sister of Duryodhana and wife of Jayadratha / Rākṣasī, wife of Rudhirapriya / Mother of Jayadratha
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5563382 (0.037):
(Appointment of roving spies^ ṛules for secret servants)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.037):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106986 (0.038):
10. Mother, Father, King and the Capital
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421284 (0.038):
BhP_10.89.048/1 tatrāśvāḥ śaibya sugrīva meghapuṣpa balāhakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816717 (0.038):
tatrāśvāḥ śaibya sugrīva meghapuṣpa balāhakāḥ /
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.038):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5585998 (0.039):
(ṛescission of sale and purchase)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.040):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743818 (0.040):
should know that there are certain deviations from Lac% / text: Cases of printing mistakes in the edition were silently
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567046 (0.041):
Sir Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629246 (0.041):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10154527 (0.056):
ViP_4,13.91 // / śaivyasugrīvamghapuṣpabalāhakāśvacatuṣṭayayuktarathasthitau
(1.1.69) sārathirdāruko mantrī hyuddhavaścānujo gadaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041754 (0.0):
(1.1.68) aśvāśca śaivyasugrīvameghapuṣpabalāhakāḥ / (1.1.69) sārathirdāruko mantrī hyuddhavaścānujo gadaḥ
(1.1.70) garutmāngaruḍastārkṣyo vainateyaḥ khageśvaraḥ / (1.1.71) nāgāntako viṣṇurathaḥ suparṇaḥ pannagāśanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041766 (0.0):
(1.1.69) sārathirdāruko mantrī hyuddhavaścānujo gadaḥ / (1.1.70) garutmāngaruḍastārkṣyo vainateyaḥ khageśvaraḥ
(1.1.72) śambhurīśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041774 (0.0):
(1.1.71) nāgāntako viṣṇurathaḥ suparṇaḥ pannagāśanaḥ / (1.1.72) śambhurīśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052667 (0.0):
dināhanī vāsaraś ca $ ghasro bhāskaravallabhaḥ & / śambhur īśaḥ paśupatiḥ % śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055617 (0.0):
dināhanī vāsaraś ca ghasro bhāskaravallabhaḥ / / śambhur īśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514569 (0.054):
haro maheśvaraścaiva $ śūlapāṇiḥ pinākadhṛk & / paśupatiḥ śivaścaiva % mahādeva iti kramāt // ToT_5.33 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439399 (0.054):
haro maheśvaraścaiva śūlapāṇiḥ pinākadhṛk / / paśupatiḥ śivaścaiva mahādeva iti kramāt // ToT_5.33 //
(1.1.73) īśvaraḥ śarva īśānaḥ śaṃkaraścandraśekharaḥ / (1.1.74) bhūteśaḥ khaṇḍaparaśurgirīśo giriśo mṛḍaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041783 (0.0):
(1.1.72) śambhurīśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052679 (0.0):
śambhur īśaḥ paśupatiḥ % śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055629 (0.0):
śambhur īśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28977474 (0.060):
bhavaḥ śarvastatheśāno LiP_1,82.38c / bhavaḥ śivo haro rudraḥ LiP_1,98.27c
(1.1.75) mṛtyuñjayaḥ kṛttivāsāḥ pinākī pramathādhipaḥ / (1.1.76) ugraḥ kapardī śrīkaṇṭhaḥ śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041793 (0.0):
(1.1.73) īśvaraḥ śarva īśānaḥ śaṃkaraścandraśekharaḥ / (1.1.74) bhūteśaḥ khaṇḍaparaśurgirīśo giriśo mṛḍaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052691 (0.0):
bhūteśaḥ khaṇḍaparaśur % girīśo giriśo mṛḍaḥ // VAnigh_392 // / mṛtyuṃjayaḥ kṛttivāsāḥ $ pinākī pramathādhipaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055641 (0.0):
bhūteśaḥ khaṇḍaparaśur girīśo giriśo mṛḍaḥ // VAnigh_392 // / mṛtyuṃjayaḥ kṛttivāsāḥ pinākī pramathādhipaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052678 (0.064):
īśvaraḥ śarvaḥ īśānaḥ $ śaṃkaraś candraśekharaḥ & / bhūteśaḥ khaṇḍaparaśur % girīśo giriśo mṛḍaḥ // VAnigh_392 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055628 (0.064):
īśvaraḥ śarvaḥ īśānaḥ śaṃkaraś candraśekharaḥ / / bhūteśaḥ khaṇḍaparaśur girīśo giriśo mṛḍaḥ // VAnigh_392 //
(1.1.77) vāmadevo mahādevo virūpākṣastrilocanaḥ / (1.1.78) kṛśānuretāḥ sarvajño dhūrjaṭirnīlalohitaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041801 (0.0):
(1.1.76) ugraḥ kapardī śrīkaṇṭhaḥ śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt / (1.1.77) vāmadevo mahādevo virūpākṣastrilocanaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052702 (0.0):
ugraḥ kapardī śrīkaṇṭhaḥ % śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt // VAnigh_393 // / vāmadevo mahādevo $ virūpākṣastrilocanaḥ & / kṛśānuretāḥ sarvajño % dhūrjaṭir nīlalohitaḥ // VAnigh_394 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055652 (0.0):
ugraḥ kapardī śrīkaṇṭhaḥ śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt // VAnigh_393 // / vāmadevo mahādevo virūpākṣastrilocanaḥ / / kṛśānuretāḥ sarvajño dhūrjaṭir nīlalohitaḥ // VAnigh_394 //
(1.1.79) haraḥ smaraharo bhargastryambakastripurāntakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041807 (0.0):
(1.1.78) kṛśānuretāḥ sarvajño dhūrjaṭirnīlalohitaḥ / (1.1.79) haraḥ smaraharo bhargastryambakastripurāntakaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052712 (5.960):
kṛśānuretāḥ sarvajño % dhūrjaṭir nīlalohitaḥ // VAnigh_394 // / haraḥ smaraharo bhargas $ tryambakastripurāntakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055662 (5.960):
kṛśānuretāḥ sarvajño dhūrjaṭir nīlalohitaḥ // VAnigh_394 // / haraḥ smaraharo bhargas tryambakastripurāntakaḥ /
(1.1.80) gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ / (1.1.81) vyomakeśo bhavo bhīmaḥ sthāṇū rudra umāpatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041818 (0.0):
(1.1.79) haraḥ smaraharo bhargastryambakastripurāntakaḥ / (1.1.80) gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052715 (0.0):
haraḥ smaraharo bhargas $ tryambakastripurāntakaḥ & / gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ % kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052723 (0.0):
gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ % kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055665 (0.0):
haraḥ smaraharo bhargas tryambakastripurāntakaḥ / / gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055673 (0.0):
gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10310931 (0.054):
12,122.052a devadevaḥ śivaḥ śarvo jāgarti satataṃ prabhuḥ / 12,122.052c kapardī śaṃkaro rudro bhavaḥ sthāṇur umāpatiḥ
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19203669 (0.059):
śarvo bhavo rudra ugro bhīmaḥ paśupatistathā / / mahādevastatheśāna iti mūrtiprapūjanam // NBs_50.112 //
(1.1.82) ahirbudhnyo 'ṣṭamūrtiśca gajāriśca mahānaṭaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041820 (0.0):
(1.1.81) vyomakeśo bhavo bhīmaḥ sthāṇū rudra umāpatiḥ / (1.1.82) ahirbudhnyo 'ṣṭamūrtiśca gajāriśca mahānaṭaḥ
(1.1.83) kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavaṃ dhanuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041828 (0.0):
(1.1.82) ahirbudhnyo 'ṣṭamūrtiśca gajāriśca mahānaṭaḥ / (1.1.83) kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavaṃ dhanuḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904855 (0.036):
lakṣmīḥ padmālayā padmā sarvaḥ sarveśvaraḥ śivaḥ /AP_359.005ab/ / kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavandhanuḥ //AP_359.005cd/
(1.1.84) pramathā: syuḥ pāriṣadā brāhmītyādyāstu mātaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041833 (0.0):
(1.1.83) kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavaṃ dhanuḥ / (1.1.84) pramathā: syuḥ pāriṣadā brāhmītyādyāstu mātaraḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904856 (0.058):
kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavandhanuḥ //AP_359.005cd/ / pramathāḥ syuḥ pāriṣadā mṛḍānī caṇḍikāmbikā /AP_359.006ab/
(1.1.85) vibhūtirbhūtiraiśvaryamaṇimādikamaṣṭadhā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041839 (1.192):
(1.1.84) pramathā: syuḥ pāriṣadā brāhmītyādyāstu mātaraḥ / (1.1.85) vibhūtirbhūtiraiśvaryamaṇimādikamaṣṭadhā
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (0.008):
1987, p. xvi--xvii, by P. / Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.017):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108090 (0.018):
14. The Deities Scatter Flowers and Play Music
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640138 (0.019):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5560940 (0.021):
(2) External sandhi is decomposed with ^. / (3) Prose sections are subdivided by a,b,c, etc..
(1.1.86) aṇimā mahimā caiva garimā laghimā tathā / (1.1.87) prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭa siddhayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041849 (0.0):
(1.1.85) vibhūtirbhūtiraiśvaryamaṇimādikamaṣṭadhā / (1.1.86) aṇimā mahimā caiva garimā laghimā tathā / (1.1.87) prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭa siddhayaḥ
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149173 (0.0):
aṇimādibhiryutā iha jagati tiṣṭhantīti aṇimādayo yathā / / aṇimā mahimā cātha laghimā garimā tathā /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378747 (0.0):
bāhyena saṃsāra iti | aiśvaryaṃ īśvarabhāvenety aṣṭavidham | aṇimā laghimā / garimā mahimā prāptiḥ prākāmyam īśitvaṃ vaśitvaṃ yatrakāmāvasāyitvam iti |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178292 (0.0):
aiśvaryamīśvarabhāvastaccāṣṭaguṇamaṇimā mahimā garimā laghimā prāptiḥ / prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ yatrakāmāvasāyitvaṃ ceti / aṇorbhāvo 'ṇimā
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851240 (0.0):
buddhidharmādaiśvaryādaṇimādiprādurbhāvaḥ / tacca / aṇimā mahimā caiva garimā laghimā tathā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809451 (0.0):
MSS_0481 1 aṇimā mahimā caiva laghimā garimā tathā / / MSS_0481 2 prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭa siddhayaḥ //
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19199104 (0.0):
te sarve manaso dharmā mano hi mahimā''śrayam // NBs_44.4 // / aṇimā mahimā caiva laghimā garimā tathā / / prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ manaso guṇāḥ // NBs_44.5 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11273426 (0.0):
aiśvaryamapratighātalakṣaṇam, yatpunaraṣṭavidhaṃ aṇimā mahimā laghimā / garimā prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ yatrakāmāvasāyitvamiti /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350721 (0.020):
tatsarvaṃ kramayogena hy % ucyamānaṃ nibodhata // LiP_1,88.8 // / aṇimā laghimā caiva $ mahimā prāptireva ca & / prākāmyaṃ caiva sarvatra % īśitvaṃ caiva sarvataḥ // LiP_1,88.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244487 (0.020):
tatsarvaṃ kramayogena hy ucyamānaṃ nibodhata // LiP_1,88.8 // / aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca / / prākāmyaṃ caiva sarvatra īśitvaṃ caiva sarvataḥ // LiP_1,88.9 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5889167 (0.021):
aṇimā laghimā mahimā prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17934865 (0.021):
aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca / / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ vaśitvañca tathāparam // MarkP_40.29 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544333 (0.024):
aṇimā laghimā caiva % mahimā prāptireva ca // SvaT_10.1072 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ $ vaśitvaṃ yadudāhṛtam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548978 (0.024):
aṇimā laghimā caiva % mahimā prāptireva ca // SvaT_11.149 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ $ vaśitvaṃ ca tathā param &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801538 (0.024):
aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca // SvaT_10.1072 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ vaśitvaṃ yadudāhṛtam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806180 (0.024):
aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca // SvaT_11.149 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ vaśitvaṃ ca tathā param /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498477 (0.024):
aṇimā mahimā caiva laghimā prāptireva ca // BndP_1,27.125 // / garimā pañcamī caiva ṣaṣṭhaṃ prākāmyameva ca /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25767531 (0.028):
aṇimā mahimā caiva laghimā garimā tathā // BndP_3,36.50 // / īśitvaṃ ca vaśitvaṃ ca prākāmyaṃ muktireva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20724974 (0.030):
13,110.137d@011_0255 aṇimā laghimā bhūmā prāptiḥ prākāmyam eva ca / 13,110.137d@011_0256 īśitvaṃ ca vaśitvaṃ ca yatrakāmāvasāyitā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13327210 (0.041):
'aṇimā mahimā caiva laghimā prāptirīśitā / / prākāmyaṃ ca vaśitvaṃ ca yatrakāmāvasāyitā //
(1.1.88) umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041858 (0.0):
(1.1.87) prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭa siddhayaḥ / (1.1.88) umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052729 (5.960):
vyomakeśo bhavo bhīmaḥ $ sthāṇū rudra umāpatiḥ & / umā kātyāyanī gaurī % kālī haimavatīśvarī // VAnigh_396 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055679 (5.960):
vyomakeśo bhavo bhīmaḥ sthāṇū rudra umāpatiḥ / / umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī // VAnigh_396 //
(1.1.89) śivā bhavānī rudrāṇī śarvāṇī sarvamaṅgalā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041863 (0.0):
(1.1.88) umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī / (1.1.89) śivā bhavānī rudrāṇī śarvāṇī sarvamaṅgalā
(1.1.90) aparṇā pārvatī durgā mṛḍānī caṇḍikāmbikā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041869 (0.0):
(1.1.89) śivā bhavānī rudrāṇī śarvāṇī sarvamaṅgalā / (1.1.90) aparṇā pārvatī durgā mṛḍānī caṇḍikāmbikā
(1.1.91) āryā dākṣāyaṇī caiva girijā menakātmajā / (1.1.92) karmamoṭī tu cāmuṇḍā carmamuṇḍā tu carcikā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041877 (0.0):
(1.1.90) aparṇā pārvatī durgā mṛḍānī caṇḍikāmbikā / (1.1.91) āryā dākṣāyaṇī caiva girijā menakātmajā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204317 (0.053):
cāmuṇḍā tu bhruvottare KubjT_20.63b / cāmuṇḍā tu śavargikā SvaT_1.36b
(1.1.93) vināyako vighnarājadvaimāturagaṇādhipāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041887 (0.0):
(1.1.92) karmamoṭī tu cāmuṇḍā carmamuṇḍā tu carcikā / (1.1.93) vināyako vighnarājadvaimāturagaṇādhipāḥ
(1.1.94) apyekadantaherambalambodaragajānanāḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041890 (0.0):
(1.1.93) vināyako vighnarājadvaimāturagaṇādhipāḥ / (1.1.94) apyekadantaherambalambodaragajānanāḥ
(1.1.95) kārtikeyo mahāsenaḥ śarajanmā ṣaḍānanaḥ / (1.1.96) pārvatīnandanaḥ skandaḥ senānīragnibhūrguhaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041904 (0.0):
(1.1.94) apyekadantaherambalambodaragajānanāḥ / (1.1.95) kārtikeyo mahāsenaḥ śarajanmā ṣaḍānanaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904867 (0.048):
dvaimāturo gajāsyaś ca senānīragnibhūrguhaḥ //AP_359.006cd/
(1.1.97) bāhuleyastārakajidviśākhaḥ śikhivāhanaḥ / (1.1.98) ṣāṇmāturaḥ śaktidharaḥ kumāraḥ krauñcadāraṇaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041913 (0.0):
(1.1.96) pārvatīnandanaḥ skandaḥ senānīragnibhūrguhaḥ / (1.1.97) bāhuleyastārakajidviśākhaḥ śikhivāhanaḥ
(1.1.99) śṛṅgī bhṛṅgī riṭistuṇḍī nandiko nandikeśvaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041921 (5.960):
(1.1.98) ṣāṇmāturaḥ śaktidharaḥ kumāraḥ krauñcadāraṇaḥ / (1.1.99) śṛṅgī bhṛṅgī riṭistuṇḍī nandiko nandikeśvaraḥ
(1.1.100) indro marutvānmaghavā biḍaujāḥ pākaśāsanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041927 (0.0):
(1.1.99) śṛṅgī bhṛṅgī riṭistuṇḍī nandiko nandikeśvaraḥ / (1.1.100) indro marutvānmaghavā biḍaujāḥ pākaśāsanaḥ
(1.1.101) vR^īddhaśravāḥ sunāsīraḥ puruhūtaḥ purandaraḥ / (1.1.102) jiṣṇurlekharṣabhaḥ śakraḥ śatamanyurdivaspatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041939 (0.0):
(1.1.100) indro marutvānmaghavā biḍaujāḥ pākaśāsanaḥ / (1.1.101) vR^īddhaśravāḥ sunāsīraḥ puruhūtaḥ purandaraḥ
(1.1.103) sutrāmā gotrabhidvajrī vāsavo vṛtrahā vṛṣā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041945 (0.0):
(1.1.102) jiṣṇurlekharṣabhaḥ śakraḥ śatamanyurdivaspatiḥ / (1.1.103) sutrāmā gotrabhidvajrī vāsavo vṛtrahā vṛṣā
(1.1.104) bāstoṣpatiḥ surapatirbalārātiḥ śacīpatiḥ / (1.1.105) jambhabhedī harihayaḥ svārāṇnamucisūdanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041957 (0.0):
(1.1.103) sutrāmā gotrabhidvajrī vāsavo vṛtrahā vṛṣā / (1.1.104) bāstoṣpatiḥ surapatirbalārātiḥ śacīpatiḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995195 (0.055):
(AVŚ_20,72.3c) yad indra hantave mṛgho vṛṣā vajriṃ ciketasi |
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27513304 (0.064):
gojito naḥ / RV_03.031.21.1{08} adediṣṭa vṛtrahā gopatirgā antaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14005371 (0.064):
RV_3,031.20c indra tvaṃ rathiraḥ pāhi no riṣo makṣū makṣū kṛṇuhi gojito / naḥ || / RV_3,031.21a adediṣṭa vṛtrahā gopatir gā antaḥ kṛṣṇāṃ aruṣair dhāmabhir
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3132955 (0.064):
RV_3,031.20c indra tvaṃ rathiraḥ pāhi no riṣo makṣū-makṣū kṛṇuhi gojito / naḥ || / RV_3,031.21a adediṣṭa vṛtrahā gopatir gā antaḥ kṛṣṇāṃ aruṣair dhāmabhir
(1.1.106) saṃkrandano duścyavanasturāṣāṇmeghavāhanaḥ / (1.1.107) ākhaṇḍalaḥ sahasrākṣa ṛbhukṣāstasya tu priyā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041963 (0.0):
(1.1.105) jambhabhedī harihayaḥ svārāṇnamucisūdanaḥ / (1.1.106) saṃkrandano duścyavanasturāṣāṇmeghavāhanaḥ
(1.1.108) pulomajā śacīndrāṇī nagarī tvamarāvatī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041969 (0.0):
(1.1.107) ākhaṇḍalaḥ sahasrākṣa ṛbhukṣāstasya tu priyā / (1.1.108) pulomajā śacīndrāṇī nagarī tvamarāvatī
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942868 (0.041):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556408 (0.043):
edition by Cowell, partly as a routine of proof--reading, partly
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143380 (0.045):
letters either as dhārāsāyā (which he incorrectly lists as dhārāsāya) or
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213962 (0.046):
Sudarsana: Vasudeva's discus / Dhrtarastra: king of Hastinapura
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143022 (0.046):
loop broken off. Otherwise as it stands, the 1984 edition would read
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214690 (0.047):
Bhāvaprakāśa 2.20) zu lesen? - A/W: 'The word is obviously a
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825242 (0.047):
Parikh and E. Franco's Notes: / %Examination of ātmānumāna
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109272 (0.049):
[The Bodhisattva's Youth] / 6. The Bodhisattva's Eyes Do Not Blink
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797277 (0.050):
Otherwise, the stanza number coincides with Colebrooke's one.
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292774 (0.051):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5563714 (0.051):
(Keeping a watch over the seducible and non seducible parties in one's own
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557175 (0.052):
buddha+carita). In case of sandhi, the + functions also as / sa.mdhi--marker, i..e. no additional sandhi--marker is added
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5565413 (0.058):
(ṭhe conduct of a prince in disfavour) / (Behaviour towards a prince in disfavour)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130144 (0.059):
Rākṣasī, wife of Rudhirapriya / Mother of Jayadratha
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663659 (0.059):
Marvellous deeds of the Buddha before Urubilvā Kāśyapa
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.059):
(Inspection of the ṛork of officers)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143454 (0.059):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150850 (0.060):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5579982 (0.061):
(ṣecret agents in the disguise of householders, traders, and ascetics)
(1.1.109) haya uccaiḥśravā sūto mātalirnandanaṃ vanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041976 (0.0):
(1.1.108) pulomajā śacīndrāṇī nagarī tvamarāvatī / (1.1.109) haya uccaiḥśravā sūto mātalirnandanaṃ vanam
(1.1.110) syātprāsādo vaijayanto jayantaḥ pākaśāsaniḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041980 (0.0):
(1.1.109) haya uccaiḥśravā sūto mātalirnandanaṃ vanam / (1.1.110) syātprāsādo vaijayanto jayantaḥ pākaśāsaniḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904882 (0.058):
pulomajā śacīndrāṇī devī tasya tu vallabhā //AP_359.007cd/ / syāt prāsādo vaijayanto jayantaḥ pākaśāsaniḥ /AP_359.008ab/
(1.1.111) airāvato 'bhramātaṅgairāvaṇābhramuvallabhāḥ / (1.1.112) hrādinī vajramastrī syāt kuliśaṃ bhiduraṃ paviḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041994 (0.0):
(1.1.110) syātprāsādo vaijayanto jayantaḥ pākaśāsaniḥ / (1.1.111) airāvato 'bhramātaṅgairāvaṇābhramuvallabhāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904889 (0.050):
syāt prāsādo vaijayanto jayantaḥ pākaśāsaniḥ /AP_359.008ab/ / airāvate 'bhramātaṅgairāvaṇābhramuvallabhāḥ(?) //AP_359.008cd/
(1.1.113) śatakoṭiḥ svaruḥ śambo dambholiraśanirdvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23041999 (0.0):
(1.1.112) hrādinī vajramastrī syāt kuliśaṃ bhiduraṃ paviḥ / (1.1.113) śatakoṭiḥ svaruḥ śambo dambholiraśanirdvayoḥ
(1.1.114) vyomayānaṃ vimāno 'strī nāradādyāḥ surarṣayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042007 (0.0):
(1.1.113) śatakoṭiḥ svaruḥ śambo dambholiraśanirdvayoḥ / (1.1.114) vyomayānaṃ vimāno 'strī nāradādyāḥ surarṣayaḥ
(1.1.115) syāt sudharmā devasabhā pīyūṣamamṛtaṃ sudhā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042012 (0.0):
(1.1.114) vyomayānaṃ vimāno 'strī nāradādyāḥ surarṣayaḥ / (1.1.115) syāt sudharmā devasabhā pīyūṣamamṛtaṃ sudhā
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215617 (0.046):
frequently contain citations and newly composed mnemonic verses which can
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941321 (0.050):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562215 (0.053):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010318 (0.055):
Śāriputra and Mahāmaudgalyāyana visit Devadatta and exhort the misguided / monks to return to the true doctrine
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568253 (0.056):
(ṭhe work of store keeping by the director of stories)
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050399 (0.056):
sometimes organized into twelve themes and numbered accordingly.
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214760 (0.057):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.058):
The input and processing of the transliterated text has been done / with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942868 (0.058):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14492986 (0.059):
been left uncorrected, but preferred readings are occasionally given for / conspicuous scribal errors.
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940394 (0.059):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313352 (0.059):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557852 (0.059):
The following list gives a survey of programs (German names in
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976723 (0.060):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214724 (0.060):
in the / Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587699 (0.060):
(ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5590284 (0.061):
(Investigation through interrogation and through torture)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581706 (0.061):
(vīi) ṃisconduct^ (ix) Prohibition of favours and dealings)
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187605 (0.061):
are numbered by hundreds, with the zeros on the right margin not being
(1.1.116) mandākinī viyadgaṅgā svarṇadī suradīrghikā / (1.1.117) meruḥ sumerurhemādrī ratnasānuḥ surālayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042021 (0.0):
(1.1.115) syāt sudharmā devasabhā pīyūṣamamṛtaṃ sudhā / (1.1.116) mandākinī viyadgaṅgā svarṇadī suradīrghikā / (1.1.117) meruḥ sumerurhemādrī ratnasānuḥ surālayaḥ
(1.1.118) pañcaite devataravo mandāraḥ pārijātakaḥ / (1.1.119) santānaḥ kalpavṛkṣaśca puṃsi vā haricandanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042031 (0.0):
(1.1.117) meruḥ sumerurhemādrī ratnasānuḥ surālayaḥ / (1.1.118) pañcaite devataravo mandāraḥ pārijātakaḥ / (1.1.119) santānaḥ kalpavṛkṣaśca puṃsi vā haricandanam
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5039193 (0.028):
gegenüber E1/6 demnach um eine Nummer. MS 6.8.37 (nach E2): na vā
(1.1.120) sanatkumāro vaidhātraḥ svarvaidyāvaśvinīsutau / (1.1.121) nāsatyāvaśvinau dasrāvāśvineyau ca tāvubhau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042042 (0.0):
(1.1.119) santānaḥ kalpavṛkṣaśca puṃsi vā haricandanam / (1.1.120) sanatkumāro vaidhātraḥ svarvaidyāvaśvinīsutau
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052889 (0.039):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ % pāyād dhanvantaristathā // VAnigh_407 // / nāsatyāv aśvinau dasrāv $ āśvineyau ca tāv ubhau &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055839 (0.039):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ pāyād dhanvantaristathā // VAnigh_407 // / nāsatyāv aśvinau dasrāv āśvineyau ca tāv ubhau /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288977 (0.059):
taddvidevatyamatha yadaśvināviti mukhyau vā aśvināvauṣṭhamiva vā idam
(1.1.122) striyāṃ bahuṣvapsarasaḥ svarveśyā urvaśīmukhāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042046 (0.0):
(1.1.121) nāsatyāvaśvinau dasrāvāśvineyau ca tāvubhau / (1.1.122) striyāṃ bahuṣvapsarasaḥ svarveśyā urvaśīmukhāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904910 (0.047):
striyāṃ bahuṣvapsrasaḥ svarveśyā urvaśīmukhāḥ //AP_359.010cd/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7426826 (0.063):
bahuṣu ity eva, yāskāḥ / / tena+eva ity eva, priyayāskāḥ / / astriyām ity eva, yāskyaḥ striyaḥ /
(1.1.123) hāhā hūhūścaivamādyā gandharvāstridivaukasām / (1.1.124) agnirvaiśvānaro vahnirvītihotro dhanañjayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042059 (0.0):
(1.1.122) striyāṃ bahuṣvapsarasaḥ svarveśyā urvaśīmukhāḥ / (1.1.123) hāhā hūhūścaivamādyā gandharvāstridivaukasām
(1.1.125) kṛpīṭayonirjvalano jātavedāstanūnapāt / (1.1.126) barhiḥ śuṣmā kṛṣṇavartmā śociṣkeśa uparbudhaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042068 (0.0):
(1.1.124) agnirvaiśvānaro vahnirvītihotro dhanañjayaḥ / (1.1.125) kṛpīṭayonirjvalano jātavedāstanūnapāt
(1.1.127) āśrayāśo bṛhadbhānuḥ kṛśānuḥ pāvako 'nalaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042074 (0.0):
(1.1.126) barhiḥ śuṣmā kṛṣṇavartmā śociṣkeśa uparbudhaḥ / (1.1.127) āśrayāśo bṛhadbhānuḥ kṛśānuḥ pāvako 'nalaḥ
(1.1.128) rohitāśvo vāyusakhaḥ śikhāvānāśuśukṣaṇiḥ / (1.1.129) hiraṇyaretā hutabhug dahano havyavāhanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042084 (0.0):
(1.1.127) āśrayāśo bṛhadbhānuḥ kṛśānuḥ pāvako 'nalaḥ / (1.1.128) rohitāśvo vāyusakhaḥ śikhāvānāśuśukṣaṇiḥ
(1.1.130) saptārcirdamunāḥ śukraścitrabhānurvibhāvasuḥ / (1.1.131) śucirappittamaurvastu vāḍavo vaḍavānalaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904936 (0.0):
hiraṇyaretāḥ saptārciḥ śukraś caivāśuśukṣaṇiḥ /AP_359.012ab/ / śucirappittamaurvastu vāḍavo vaḍavānalaḥ //AP_359.012cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042089 (0.0):
(1.1.128) rohitāśvo vāyusakhaḥ śikhāvānāśuśukṣaṇiḥ / (1.1.129) hiraṇyaretā hutabhug dahano havyavāhanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042096 (0.0):
(1.1.130) saptārcirdamunāḥ śukraścitrabhānurvibhāvasuḥ / (1.1.131) śucirappittamaurvastu vāḍavo vaḍavānalaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904923 (0.063):
jātavedāḥ kṛṣṇavartmā āśrayāśaś ca pāvakaḥ //AP_359.011cd/ / hiraṇyaretāḥ saptārciḥ śukraś caivāśuśukṣaṇiḥ /AP_359.012ab/
(1.1.132) vahnerdvayorjvālakīlāvarcirhetiḥ śikhāḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042101 (0.0):
(1.1.131) śucirappittamaurvastu vāḍavo vaḍavānalaḥ / (1.1.132) vahnerdvayorjvālakīlāvarcirhetiḥ śikhāḥ striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904941 (0.029):
śucirappittamaurvastu vāḍavo vaḍavānalaḥ //AP_359.012cd/ / vahnerdvayorjvālakīlāvarcirhetiḥ śikhā striyāṃ /AP_359.013ab/
(1.1.133) triṣu sphuliṅgo 'gnikaṇaḥ saṃtāpaḥ saṃjvaraḥ samau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042107 (0.0):
(1.1.132) vahnerdvayorjvālakīlāvarcirhetiḥ śikhāḥ striyām / (1.1.133) triṣu sphuliṅgo 'gnikaṇaḥ saṃtāpaḥ saṃjvaraḥ samau
(1.1.134) ulkā syāt nirgatajvālā bhūtirbhasitabhasmanī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042115 (0.0):
(1.1.134) ulkā syāt nirgatajvālā bhūtirbhasitabhasmanī
(1.1.135) kṣāro rakṣā ca dāvastu davo vanahutāśanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042119 (0.0):
(1.1.134) ulkā syāt nirgatajvālā bhūtirbhasitabhasmanī / (1.1.135) kṣāro rakṣā ca dāvastu davo vanahutāśanaḥ
(1.1.136) dharmarājaḥ pitṛpatiḥ samavartī paretarāṭ / (1.1.137) kṛtānto yamunābhrātā śamano yamarāḍ yamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042134 (0.0):
(1.1.135) kṣāro rakṣā ca dāvastu davo vanahutāśanaḥ / (1.1.136) dharmarājaḥ pitṛpatiḥ samavartī paretarāṭ
(1.1.138) kālo daṇḍadharaḥ śrāddhadevo vaivasvato 'ntakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042140 (0.0):
(1.1.137) kṛtānto yamunābhrātā śamano yamarāḍ yamaḥ / (1.1.138) kālo daṇḍadharaḥ śrāddhadevo vaivasvato 'ntakaḥ
(1.1.139) rākṣasaḥ koṇapaḥ kravyāt krvyādo 'srapa āśaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042143 (0.0):
(1.1.138) kālo daṇḍadharaḥ śrāddhadevo vaivasvato 'ntakaḥ / (1.1.139) rākṣasaḥ koṇapaḥ kravyāt krvyādo 'srapa āśaraḥ
(1.1.140) rātriñcaro rātricaraḥ karburo nikaṣātmajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042152 (0.0):
(1.1.139) rākṣasaḥ koṇapaḥ kravyāt krvyādo 'srapa āśaraḥ / (1.1.140) rātriñcaro rātricaraḥ karburo nikaṣātmajaḥ
(1.1.141) yātudhānaḥ puṇyajano nairṛto yāturakṣasī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042155 (0.0):
(1.1.140) rātriñcaro rātricaraḥ karburo nikaṣātmajaḥ / (1.1.141) yātudhānaḥ puṇyajano nairṛto yāturakṣasī
(1.1.142) pracetā varuṇaḥ pāśī yādasāṃpatirappatiḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042160 (0.0):
(1.1.141) yātudhānaḥ puṇyajano nairṛto yāturakṣasī / (1.1.142) pracetā varuṇaḥ pāśī yādasāṃpatirappatiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009053 (0.043):
The story of a bull that got entangled other bulls into trouble by bad
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787952 (0.053):
oṃ āpo nauṣadhi hiṃsārdhamno rājastato varuṇo nomuñcā yadāharaghnyā iti / varuṇeti śapārmahe tato varuṇa no muñca /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18923524 (0.064):
(AVŚ_4,16.8a) yaḥ samābhyo varuṇo yo vyābhyo yaḥ saṃdeśyo varuṇo yo
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13054314 (0.064):
RV_10.109.02.1{07} somo rājā prathamo brahmajāyāṃ punaḥ / prāyachadahṛṇīyamānaḥ / RV_10.109.02.2{07} anvartitā varuṇo mitra āsīdagnirhotāhastagṛhyā nināya
(1.1.143) śvasanaḥ sparśano vāyurmātariśvā sadāgatiḥ / (1.1.144) pṛṣadaśvo gandhavaho gandhavāhānilāśugāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042173 (0.0):
(1.1.142) pracetā varuṇaḥ pāśī yādasāṃpatirappatiḥ / (1.1.143) śvasanaḥ sparśano vāyurmātariśvā sadāgatiḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904966 (0.037):
precetā varuṇaḥ pāśī śvasanaḥ sparśano 'nilaḥ /AP_359.015ab/ / sadāgatirmātariśvā prāṇo marut samīraṇaḥ //AP_359.015cd/
(1.1.145) samīramārutamarut jagatprāṇasamīraṇāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042179 (0.0):
(1.1.144) pṛṣadaśvo gandhavaho gandhavāhānilāśugāḥ / (1.1.145) samīramārutamarut jagatprāṇasamīraṇāḥ
(1.1.146) nabhasvadvātapavanapavamānaprabhañjanāḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042182 (0.0):
(1.1.145) samīramārutamarut jagatprāṇasamīraṇāḥ / (1.1.146) nabhasvadvātapavanapavamānaprabhañjanāḥ
(1.1.147) prakampano mahāvāto jhañjhāvātaḥ savṛṣṭikaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042190 (1.788):
(1.1.146) nabhasvadvātapavanapavamānaprabhañjanāḥ / (1.1.147) prakampano mahāvāto jhañjhāvātaḥ savṛṣṭikaḥ
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5512477 (0.014):
%visualisation of 5-faced, 16-armed Bhairava
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589602 (0.021):
ŚatapathaBr: The Śatapatha Brāhmaṇa in the Kāṇvīya recension.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589566 (0.022):
ṚV: The Hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada Texts.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11552332 (0.022):
ṚV: The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Texts.
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214766 (0.027):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112957 (0.030):
15. The Deities Announce the Years of Peregrination Remaining
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743882 (0.031):
names are never marked as composita in this input. / Andreas Bigger, Basel, 24.3.2002]
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.031):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.032):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214707 (0.033):
could be that it refers to bhaṭurā/baṭurā" (from "bhaṭṭhā/bhaṭṭhi" 'kiln
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5906441 (0.034):
missing parts in italics / A1 /// .. .. .. .. .. .. .. .. ddhataḥ ─ kauṇḍi ─ bhagavan _ etau khalu
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 851705 (0.034):
missing parts in italics / A1 /// .. .. .. .. .. .. .. .. ddhataḥ ─ [k](au)ṇḍi ─ bhagavan* _ et(au)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941864 (0.035):
car elle n'a aucune certitude quant au moment oĀ il l'épousera.
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018760 (0.037):
date: fri, 26 jul 1ṛṛ6 15:43:22 -0600 (csthfrom: v. p. lehmann" / subject: sb14to: / jgardner@blue.veeg.uiova.edumime-version: 1.0status: rokṣ-status:"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589260 (0.048):
(ḍetection of criminals through secret agents in the disguise of holy men)
(1.1.148) prāṇo 'pānaḥ samānaścodānavyānau ca vāyavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042196 (0.0):
(1.1.147) prakampano mahāvāto jhañjhāvātaḥ savṛṣṭikaḥ / (1.1.148) prāṇo 'pānaḥ samānaścodānavyānau ca vāyavaḥ
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14818007 (0.0):
<5.60/2> yāvat svedaṃ nakhakeśābhyāṃ tāvat kurvantu kumbhakam !!5.60! / <5.61/1> prāṇo 'pānaḥ samānaś codānavyānau ca vāyavaḥ !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10197834 (0.0):
<5.60/2> yāvat svedam nakha+ +keśābhyām !tāvat kurvantu kumbhakam !!5.60! / <5.61/1> prāṇaḥ apānaḥ samānaḥ ca udāna+ +vyānau ca vāyavaḥ !
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622340 (0.009):
satataṃ prāṇa-vāhinyaḥ % soma-sūryāgni-devatāḥ // GorS(2)_32 (=1|23) // / prāṇo'pānaḥ samānaś ca $ udāno vyānau ca vāyavaḥ &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899281 (0.009):
satataṃ prāṇa-vāhinyaḥ soma-sūryāgni-devatāḥ // GorS(2)_32 (=1|23) // / prāṇo'pānaḥ samānaś ca udāno vyānau ca vāyavaḥ /
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945544 (0.026):
atrāha ke te pañcavāyavaḥ | / ucyante | / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063572 (0.026):
pañca vāyavaḥ || Tats_10 || / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10396065 (0.028):
12,274.060d@028_0294 prāṇaḥ sattvaṃ rajaś caiva tamaś cāpramadas tathā / 12,274.060d@028_0295 prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1020560 (0.036):
yaḥ kaśca śabdo vāgeva saiṣā hyantamāyattaiṣā hi na prāṇo'pāno vyāna / udānaḥ / samāno'na ityetatsarvam prāṇa evaitanmanyo vā ayamātmā vāṅmayo manomayaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566242 (0.037):
indriyāṇi mano buddhis $ tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 // / vyānodānaḥ samānaś ca $ prāṇo 'pānaś ca pañcamaḥ / HV_App.I,24.13 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051800 (0.037):
indriyāṇi mano buddhis tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 // / vyānodānaḥ samānaś ca prāṇo 'pānaś ca pañcamaḥ / HV_App.I,24.13 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20796933 (0.045):
14,020.014c prāṇo 'pānaḥ samānaś ca vyānaś codāna eva ca / 14,020.015a tata eva pravartante tam eva praviśanti ca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361586 (0.046):
sa pañcadhā śarīrastho bhidyate vardhate punaḥ / / prāṇāpānau samānaś ca udāno vyāna eva ca // HV_30.47 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4155073 (0.049):
eṣā hy antaṃ āyattaiṣā hi na | / prāṇo 'pāno vyāna udānaḥ samāno 'na ity etat sarvaṃ prāṇa eva |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26767221 (0.049):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ % tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca $ udāno vyāna eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11038545 (0.049):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861330 (0.050):
prāṇāpānau samānaś ca $ udāno vyāna eva ca & / prāṇo 'sya paramātmānaṃ % vardhayan parivartate // BrP_179.57 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11132641 (0.050):
prāṇāpānau samānaś ca udāno vyāna eva ca / / prāṇo 'sya paramātmānaṃ vardhayan parivartate // BrP_179.57 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4627427 (0.050):
prāṇāpānau samānaśca hyudāno vyāna eva ca / / prāṇo 'sya paramātmānaṃ varddhayanparivarttate // BndP_2,72.52 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3269878 (0.051):
evaṃ hi śrūyate 'yaḥ prāṇaḥ sa vāyuḥ sa eṣa vāyuḥ pañcavidhaḥ prāṇo 'pāno / vyāna udānaḥ samānaḥ' iti / / athavā tantrāntarīyābhiprāyātsamastakaraṇavṛttiḥ prāṇa iti prāptam /
(1.1.149) śarīrasthā ime raṃhastarasī tu rayaḥ syadaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042203 (0.0):
(1.1.148) prāṇo 'pānaḥ samānaścodānavyānau ca vāyavaḥ / (1.1.149) śarīrasthā ime raṃhastarasī tu rayaḥ syadaḥ
(1.1.150) javo 'tha śīghraṃ tvaritaṃ laghu kṣipramaraṃ drutam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042210 (0.0):
(1.1.149) śarīrasthā ime raṃhastarasī tu rayaḥ syadaḥ / (1.1.150) javo 'tha śīghraṃ tvaritaṃ laghu kṣipramaraṃ drutam
(1.1.151) satvaraṃ capalaṃ tūrṇamavilambitamāśu ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904982 (0.0):
javo raṃhastarasī tu laghukṣipramarandrutam /AP_359.016ab/ / satvaraṃ capalaṃ tūrṇamavilambitamāśu ca //AP_359.016cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042215 (0.0):
(1.1.150) javo 'tha śīghraṃ tvaritaṃ laghu kṣipramaraṃ drutam / (1.1.151) satvaraṃ capalaṃ tūrṇamavilambitamāśu ca
(1.1.152) satate 'nāratāśrāntasaṃtatāviratāniśam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042223 (0.0):
(1.1.151) satvaraṃ capalaṃ tūrṇamavilambitamāśu ca / (1.1.152) satate 'nāratāśrāntasaṃtatāviratāniśam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904989 (0.050):
satate 'nāratāśrāntasantatāviratāniśaṃ /AP_359.017ab/
(1.1.153) nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904995 (0.0):
satate 'nāratāśrāntasantatāviratāniśaṃ /AP_359.017ab/ / nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ //AP_359.017cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042228 (0.0):
(1.1.152) satate 'nāratāśrāntasaṃtatāviratāniśam / (1.1.153) nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ
(1.1.154) ativelabhṛśātyarthātimātrodgāḍhanirbharam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905001 (0.0):
nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ //AP_359.017cd/ / ativelabhṛśātyarthātimātrodgāṭanirbharam /AP_359.018ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042235 (0.0):
(1.1.153) nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ / (1.1.154) ativelabhṛśātyarthātimātrodgāḍhanirbharam
(1.1.155) tīvraikāntanitāntāni gāḍhabāḍhadṛḍhāni ca
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042241 (0.0):
(1.1.154) ativelabhṛśātyarthātimātrodgāḍhanirbharam / (1.1.155) tīvraikāntanitāntāni gāḍhabāḍhadṛḍhāni ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905005 (0.044):
ativelabhṛśātyarthātimātrodgāṭanirbharam /AP_359.018ab/ / tīvraikāntanitāntāni gāḍhavāḍhadṛḍhāni ca //AP_359.018cd/
(1.1.156) klībe śīghrādyasattve syāt triṣveṣāṃ sattvagāmi yat
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042247 (0.0):
(1.1.155) tīvraikāntanitāntāni gāḍhabāḍhadṛḍhāni ca / (1.1.156) klībe śīghrādyasattve syāt triṣveṣāṃ sattvagāmi yat
(1.1.157) kuberastryambakasakho yakṣarāḍ guhyakeśvaraḥ / (1.1.158) manuṣyadharmā dhanado rājarājo dhanādhipaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042260 (0.0):
(1.1.156) klībe śīghrādyasattve syāt triṣveṣāṃ sattvagāmi yat / (1.1.157) kuberastryambakasakho yakṣarāḍ guhyakeśvaraḥ
(1.1.159) kinnareśo vaiśravaṇaḥ paulastyo naravāhanaḥ / (1.1.160) yakṣaikapiṅgailavilaśrīdapuṇyajaneśvarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042269 (0.0):
(1.1.158) manuṣyadharmā dhanado rājarājo dhanādhipaḥ / (1.1.159) kinnareśo vaiśravaṇaḥ paulastyo naravāhanaḥ
(1.1.161) asyodyānaṃ caitrarathaṃ putrastu nalakūbaraḥ / (1.1.162) kailāsaḥ sthānamalakā pūrvimānaṃ tu puṣpakam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042282 (0.0):
(1.1.160) yakṣaikapiṅgailavilaśrīdapuṇyajaneśvarāḥ / (1.1.161) asyodyānaṃ caitrarathaṃ putrastu nalakūbaraḥ
(1.1.163) syāt kinnaraḥ kimpuruṣasturaṅgavadano mayuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042288 (0.0):
(1.1.162) kailāsaḥ sthānamalakā pūrvimānaṃ tu puṣpakam / (1.1.163) syāt kinnaraḥ kimpuruṣasturaṅgavadano mayuḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905017 (0.018):
syāt kinnaraḥ kiṃpuruṣasturaṅgavadano mayuḥ //AP_359.019cd/
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5575071 (0.051):
(ṃeasures of space and time)
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 971728 (0.055):
%% (1985:362, fn.5) that the karaṇīsūtra is used to trace the box
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186876 (0.056):
found in the Kāvya-saṅgraha forms the backbone of the order of the verses
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805890 (0.058):
Anāthapiṇḍada has the power to see absconded treasures, no matter whether / close or far away
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187343 (0.058):
Exclamation mark is used to represent the da.n.da (vertical bar, which
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557803 (0.058):
ASCII--format of the input file this machine reference is lost.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187375 (0.059):
P-ada--index is to be created. / Line division:
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7082170 (0.060):
This database is quite a tentative one, and I must admit that there are a
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033192 (0.060):
text, they are listed sequentially. The variant (or the last / variant if there is more than one) is closed by the closing
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509211 (0.060):
r: The obverse of this leaf
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190526 (0.060):
There seems to be a great deal of variation in the order and numbering / of the verses between the editions and the commentators. The order of
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19294663 (0.061):
Reworking of the verses 32-39 in another ms (Schlingloff 1955: 98 ff.)
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7081899 (0.061):
PV and the NB, the second figure indicates the chapter number and the last / three / figures indicate the karika or sutra number (for example, PV02232=PV, the
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19207167 (0.062):
Mss. must be consulted to determine the original forms of such colophons.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558060 (0.062):
and may include frequencies (absolute and relative) and / formatting commands for the output.
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050451 (0.062):
Texts without an alternative number are not found in either one of / the editions. No attempt has been made to provide alternative readings.
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKAKARIKA, CHAPTERS 2-4 (dhkprvku.htm.txt) 7912316 (0.062):
4. Those terms whose wordhead is subject to the Sandhi rules (for example,
(1.1.164) nidhirnāśevadhirbhedāḥ padmaśaṅkhādayo nidheḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042296 (0.0):
(1.1.163) syāt kinnaraḥ kimpuruṣasturaṅgavadano mayuḥ / (1.1.164) nidhirnāśevadhirbhedāḥ padmaśaṅkhādayo nidheḥ
(1.1.165) mahāpadmaśca padmaśca śaṅkho makarakacchapau / (1.1.166) mukundakundanīlāśca kharvaśca nidhayo nava
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042306 (0.0):
(1.1.164) nidhirnāśevadhirbhedāḥ padmaśaṅkhādayo nidheḥ / (1.1.165) mahāpadmaśca padmaśca śaṅkho makarakacchapau
vyomavargaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042306 (0.063):
(1.1.166) mukundakundanīlāśca kharvaśca nidhayo nava / vyomavargaḥ
(1.2.167) dyodivau dve striyāmabhraṃ vyoma puṣkaramambaram
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042317 (0.0):
(1.2.167) dyodivau dve striyāmabhraṃ vyoma puṣkaramambaram
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905025 (0.062):
nidhir nā sevadhirvyoma tvabhraṃ puṣkaramambaram /AP_359.020ab/ / dyodivau cāntarīkṣaṃ khaṃ kāṣṭhāśākakubho diśaḥ //AP_359.020cd/
(1.2.168) nabho 'ntarikṣaṃ gaganamanantaṃ suravartma kham
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042323 (0.0):
(1.2.167) dyodivau dve striyāmabhraṃ vyoma puṣkaramambaram / (1.2.168) nabho 'ntarikṣaṃ gaganamanantaṃ suravartma kham
(1.2.169) viyad viṣṇupadaṃ vā tu puṃsyākāśavihāyasī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042330 (0.0):
(1.2.168) nabho 'ntarikṣaṃ gaganamanantaṃ suravartma kham / (1.2.169) viyad viṣṇupadaṃ vā tu puṃsyākāśavihāyasī
(1.2.170) vihāsayo 'pi nāko 'pi dyurapi syāt tadavyam / (1.2.171) tārāpatho 'ntarikṣaṃ ca meghādhvā ca mahābilam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042340 (0.0):
(1.2.169) viyad viṣṇupadaṃ vā tu puṃsyākāśavihāyasī / (1.2.170) vihāsayo 'pi nāko 'pi dyurapi syāt tadavyam
(1.2.172) vihāyāḥ śakune puṃsi gagane puṃnapuṃsakam / digvargaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042344 (0.0):
(1.2.171) tārāpatho 'ntarikṣaṃ ca meghādhvā ca mahābilam / (1.2.172) vihāyāḥ śakune puṃsi gagane puṃnapuṃsakam
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977571 (0.031):
%% and which therefore probably also belonged to the caryāpāda:
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3604720 (0.031):
%% but it probably belongs to the text and is quoted as part of it
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556511 (0.034):
typed in front of the letter to which they belong. This imitates
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7081960 (0.036):
involve a phonetic fusion or union in the basic texts. Further, compound
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033211 (0.036):
parenthesis. The blank before the next word is considered to / belong to the variant and is put inside the parentheses. The
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581706 (0.036):
(vīi) ṃisconduct^ (ix) Prohibition of favours and dealings)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556670 (0.037):
distinguished by a following blank (or numerals or other signs of / punctuation including parentheses, quotation marks etc.) or by
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214760 (0.037):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562859 (0.037):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187313 (0.038):
explained in the following paragraphs and be made freely accessible to the / scholarly community. Any / user of the electronic version is requested to consult the printed version
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647893 (0.038):
[k: The printed line number 10 is misplaced; the automatically / generated line numbers thus are off by one for the rest of this
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.038):
with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.039):
(Inspection of the ṛork of officers)
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760057 (0.040):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715777 (0.040):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313352 (0.040):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5513720 (0.040):
%``taught in all sciences''? or ``said to be the essence
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557853 (0.040):
The following list gives a survey of programs (German names in
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292774 (0.041):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
direction
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042354 (0.0):
(1.3.173) diśastu kakubhaḥ kāṣṭhā āśāśca haritaśca tāḥ
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3604719 (0.064):
%% but it probably belongs to the text and is quoted as part of it
(1.3.174) prācyavācīpratīcyastāḥ pūrvadakṣiṇapaścimāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042361 (0.0):
(1.3.173) diśastu kakubhaḥ kāṣṭhā āśāśca haritaśca tāḥ / (1.3.174) prācyavācīpratīcyastāḥ pūrvadakṣiṇapaścimāḥ
(1.3.175) uttarādigudīcī syāddiśyaṃ tu triṣu digbhave
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042367 (0.0):
(1.3.174) prācyavācīpratīcyastāḥ pūrvadakṣiṇapaścimāḥ / (1.3.175) uttarādigudīcī syāddiśyaṃ tu triṣu digbhave
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7082003 (0.026):
3.1. The prefixes a-, dur-, nih- remain undivided, irrespective of / attachment to / words or compound words.
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26162791 (0.026):
3.1. The prefixes a , dur , nih remain undivided, irrespective of / attachment to / words or compound words.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556670 (0.032):
distinguished by a following blank (or numerals or other signs of / punctuation including parentheses, quotation marks etc.) or by
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019853 (0.032):
King Ajātaśatru, repented of the murdering of his father is finally gained / over to the Buddha creed
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033085 (0.035):
joined to the preceding word in vowel sandhi. Thus we write ..."
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983884 (0.036):
Devadatta gets stronger in his resolution to bring about the schism in the
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7081960 (0.036):
involve a phonetic fusion or union in the basic texts. Further, compound
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556508 (0.036):
typed in front of the letter to which they belong. This imitates
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396591 (0.036):
edition appears to be earlier than the Vrindavan edition published by
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556903 (0.036):
A sandhi change is defined with regard to the pausa form" of"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187670 (0.036):
A sandhi change is defined with regard to the pausa form" of a word
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033414 (,0.036):
verse to which it refers. (While transliterating the full / reference needs to be typed only for the first verse of each"
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156673 (0.037):
in the GGM forums. And if you are working closely on this or any other
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187283 (0.037):
Thomi who has given his permission that his file be modified according to
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033206 (0.037):
parenthesis. The blank before the next word is considered to
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556627 (0.038):
Where, as in this introductory document or in comments to variant / readings within the text, the use of punctuation marks in their
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973311 (0.038):
Yaśodharā seeks to bring the Buddha back to her
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499104 (0.052):
shifted to the end of the word in order not to interfere with word search.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556535 (0.052):
placed on dead keys and need to be typed before the character is
(1.3.176) avāgbhavamavācīnamudīcīcīnamudagbhavam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042379 (0.0):
(1.3.175) uttarādigudīcī syāddiśyaṃ tu triṣu digbhave / (1.3.176) avāgbhavamavācīnamudīcīcīnamudagbhavam
(1.3.177) pratyagbhavaṃ pratīcīnaṃ prācīnaṃ prāgbhavaṃ triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042381 (0.0):
(1.3.176) avāgbhavamavācīnamudīcīcīnamudagbhavam
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.019):
(Inspection of the ṛork of officers)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942995 (0.019):
au sujet des épreuves [1.10.18v-19v] : he should not effect the / corruption of the uncorrupted (na dūṣaṇam a:duṣṭasya... caret) as of water"
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567590 (0.020):
the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292774 (,0.021):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150850 (0.023):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22733298 (0.023):
Interpretation on Pramāṇaviniścaya III ad vv. 28-29 (The Bulletin of the / Kochi National College of Technology
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188060 (0.024):
1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313351 (0.024):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976723 (0.024):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825718 (0.025):
[Refutation of the Mīmāṃsa inference of the self]
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629247 (0.025):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974284 (0.025):
The story of the Kinnara and the Kinnarī
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562215 (0.026):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215631 (0.026):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021875 (0.027):
The Buddha foretells that, on the expiration of a kalpa, Devadatta will
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760055 (0.027):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715777 (0.027):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
(1.3.178) indro vahniḥ pitṛpatirnairṛto varuṇo marut
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042389 (0.0):
(1.3.177) pratyagbhavaṃ pratīcīnaṃ prācīnaṃ prāgbhavaṃ triṣu / (1.3.178) indro vahniḥ pitṛpatirnairṛto varuṇo marut
(1.3.179) kubera {ī}śaḥ patayaḥ pūrvādīnāṃ diśāṃ kramāt
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042394 (0.0):
(1.3.178) indro vahniḥ pitṛpatirnairṛto varuṇo marut / (1.3.179) kubera {ī}śaḥ patayaḥ pūrvādīnāṃ diśāṃ kramāt
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13218163 (0.034):
included in ñolly's edition and translation is not to be part of the / original ṇāradasmṛti
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3613951 (0.034):
is not to be part of the original Nāradasmṛti (see the Introduction to the
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019854 (0.035):
King Ajātaśatru, repented of the murdering of his father is finally gained / over to the Buddha creed
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187284 (0.036):
Thomi who has given his permission that his file be modified according to / the input conventions
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977880 (0.036):
%% as Brunner observes (1985:412, n.2), is part of the conclusion to the
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493044 (0.036):
supplied after them. This applies to the omission of the virAma.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979740 (0.037):
Ānanda is the foremost among the learned monks
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983884 (0.037):
Devadatta gets stronger in his resolution to bring about the schism in the
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616565 (0.037):
which is the only extant MS that preserves, almost entirely, that part of / the appendix not found in the Pelliot/Stein MS. Because our reconstruction
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743813 (0.038):
should know that there are certain deviations from Lac%
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556902 (0.038):
A sandhi change is defined with regard to the pausa form" of"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187669 (0.038):
A sandhi change is defined with regard to the pausa form" of a word
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006614 (,0.038):
The elephant Dhanapālaka follows submissively the Buddha
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556627 (0.039):
Where, as in this introductory document or in comments to variant / readings within the text, the use of punctuation marks in their
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975331 (0.039):
%% liṅgas given as an appendix that Bhatt holds to be from a later part of / %% the \CP. [Brunner says the same in her note 1985:393, n.3]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556670 (0.039):
distinguished by a following blank (or numerals or other signs of / punctuation including parentheses, quotation marks etc.) or by
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215657 (0.039):
of these texts and the (apparently popular grammar) verses cited in works
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033413 (0.039):
verse to which it refers. (While transliterating the full / reference needs to be typed only for the first verse of each
(1.3.180) raviḥ śukro mahīsūnuḥ svarbhānurbhānujo vidhuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042404 (0.0):
(1.3.179) kubera {ī}śaḥ patayaḥ pūrvādīnāṃ diśāṃ kramāt / (1.3.180) raviḥ śukro mahīsūnuḥ svarbhānurbhānujo vidhuḥ
(1.3.181) budho bṛhaspatiśceti diśāṃ caiva tathā grahāḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042406 (0.0):
(1.3.180) raviḥ śukro mahīsūnuḥ svarbhānurbhānujo vidhuḥ / (1.3.181) budho bṛhaspatiśceti diśāṃ caiva tathā grahāḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493035 (0.016):
corresponding, withsome variants, to the text edited by prof. N. Dutt,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010319 (0.018):
Śāriputra and Mahāmaudgalyāyana visit Devadatta and exhort the misguided / monks to return to the true doctrine
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156640 (0.023):
So, give back to the world community of scholars by notifying us of any
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112735 (0.023):
13. The Display of the Three Attainments to the Eightythousand Renunciants
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073905 (0.026):
%% Is it that the foot is first compared" to a measuring rod and then"
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313354 (0.026):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187605 (0.027):
are numbered by hundreds, with the zeros on the right margin not being
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187306 (0.027):
explained in the following paragraphs and be made freely accessible to the / scholarly community. Any / user of the electronic version is requested to consult the printed version
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150751 (0.027):
Brahman', he says, for he is a Brahman. `O Bhārata', he says, for he bears / the sacrifice to the gods. `Kindled by the gods', he says, for the gods
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.028):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5590284 (0.029):
(Investigation through interrogation and through torture)
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187287 (0.029):
Thomi who has given his permission that his file be modified according to / the input conventions
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143457 (0.029):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557134 (0.029):
Another feature which exceeds what might be expected from a / straightforward transliteration is the separation of nominal
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5574665 (0.029):
(ṣtandardisation of ṛeights and measures)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.030):
with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581706 (0.030):
(vīi) ṃisconduct^ (ix) Prohibition of favours and dealings)
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825718 (0.030):
[Refutation of the Mīmāṃsa inference of the self]
(1.3.182) airāvataḥ puṇḍarīko vāmanaḥ kumudo 'ñjanaḥ / (1.3.183) puṣpadantaḥ sārvabhaumaḥ supratīkaśca diggajāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042415 (0.0):
(1.3.181) budho bṛhaspatiśceti diśāṃ caiva tathā grahāḥ / (1.3.182) airāvataḥ puṇḍarīko vāmanaḥ kumudo 'ñjanaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.012):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.018):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933093 (0.023):
airāvataḥ puṇḍarīko vāmanaḥ kumudāeṃ'janaḥ / / puṣpadantaḥ sārvabhaumaḥ supratīkaśca diggajāḥ // NarP_1,72.13 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845640 (0.044):
kumudair āvaṇau padmaḥ puṣpadanto 'tha vāmanaḥ /AP_219.046ab/ / supratīko 'ñjano nāgāḥ pāntu tvāṃ sarvataḥ sadā //AP_219.046cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4869105 (0.044):
kumudairāvaṇau padmaḥ puṣpadanto 'tha vāmanaḥ /AP_268.014ab/ / supratīko 'ñjano nīla ete 'ṣṭau devayonayaḥ //AP_268.014cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4868774 (0.049):
kumudairāvaṇau padmaḥ puṣpadantaś ca vāmanaḥ /AP_267.020ab/ / supratīko 'ñjano nīlaḥ pūjā kāryā gṛhādike //AP_267.020cd/
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536629 (0.058):
supratīko gajendraśca $ puṣpadantastathaiva ca & / kumudaḥ puṇḍarīkaśca % sārvabhaumo 'pi cāṣṭamaḥ // SvaT_10.471 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793843 (0.058):
supratīko gajendraśca puṣpadantastathaiva ca / / kumudaḥ puṇḍarīkaśca sārvabhaumo 'pi cāṣṭamaḥ // SvaT_10.471 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174625 (0.062):
kumudaḥ kumudākṣaśca puṇḍarīko 'tha vāmanaḥ / / śaṅkukarṇaḥ sarvanetraḥ sumukhaḥ supratiṣṭhitaḥ // Vis_27.34 //
(1.3.184) kariṇyo 'bhramukapilāpiṅgalānupamāḥ kramāt
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042423 (0.0):
(1.3.183) puṣpadantaḥ sārvabhaumaḥ supratīkaśca diggajāḥ / (1.3.184) kariṇyo 'bhramukapilāpiṅgalānupamāḥ kramāt
(1.3.185) tāmrakarṇī śubhradantī cāṅganā cāñjanāvatī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042424 (0.0):
(1.3.184) kariṇyo 'bhramukapilāpiṅgalānupamāḥ kramāt / (1.3.185) tāmrakarṇī śubhradantī cāṅganā cāñjanāvatī
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313354 (0.032):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567041 (0.036):
tatredaṃ puṣpaṃ yad ... tva mahā /// / Sir Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 684982 (0.037):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. for line 833 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705764 (0.037):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. after line 2907 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 707746 (0.037):
[k: On the other hand, T1.2 G1.5 M2.4 ins. after line 3068, G3.4
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4441497 (0.037):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 M1 3 ins. after 7: D6 after line 2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4448946 (0.037):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 5 M4 cont. after 1512*: :k]
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933103 (0.037):
kariṇyo 'bhramukapilopiṅgalānupamāḥ kramāt / / tāmrakarṇī śubhradantī cāṅganā hyañjanā vatī // NarP_1,72.14 //
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214761 (0.039):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 852157 (0.040):
Lüders did not read A1 and B1; therefore his A1 is here A2 and his B1 is
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150930 (0.040):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977832 (0.040):
%% the two extra transcripts consulted by Mme Brunner end in the
Stupalaksanakarikavivecanam (stuplaku.htm.txt) 26921904 (0.041):
On the top drawsheet, there are the following lines: / 1 x x x x x pralase tīsijya pu manasīyā tachosathu se kho thu teya
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333593 (0.041):
proper place. While K2 V2 B2 D3(marg.).5 cont. after *68; Ñ2.3 B1.3 Ds
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4926721 (0.041):
*{1/310: E5, A om. tebhyo; E1,2,6 haben tebhyo (falsch bei Frauwallner)}* / *{1/311: E1,2,5,6, TA, A; TB: tayā; TC: anayā}*
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.042):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22733300 (0.042):
Kochi National College of Technology, No. 29, 1988).
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558010 (0.043):
compounds are separated. (PAUSAFORM) / Indexes: / -- KWIC--index (from modified input format)
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108090 (0.052):
14. The Deities Scatter Flowers and Play Music
(1.3.186) klībāvyayaṃ tvapadiśaṃ diśormadhye vidik striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042435 (0.0):
(1.3.185) tāmrakarṇī śubhradantī cāṅganā cāñjanāvatī / (1.3.186) klībāvyayaṃ tvapadiśaṃ diśormadhye vidik striyām
(1.3.187) abhyantaraṃ tvantarālaṃ cakravālaṃ tu maṇḍalam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042438 (0.0):
(1.3.186) klībāvyayaṃ tvapadiśaṃ diśormadhye vidik striyām / (1.3.187) abhyantaraṃ tvantarālaṃ cakravālaṃ tu maṇḍalam
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583829 (0.018):
KAZ03.9.38cd/ vāre vā toyam anyeṣāṃ pramādena^uparundhataḥ //E / (ḍamage to pastures, fields and roads)
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355634 (0.019):
[k: all Mss. (except Ś1 Ñ1 M1 3; K1.3 Ñ2 V3 D1.2.4 after the / firstoccurrence of 119a b) ins.: :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 545011 (0.020):
[k: M1 3 (G2.5 M4 after line 1 of *61) ins. :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4441505 (0.020):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 M1 3 ins. after 7: D6 after line 2 / of 1339*: G4.5 M4 G(ed.) after line 1 of 1399*: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442078 (0.020):
[k: M1 3 ins. after 10: T2 G1 M4 after line 4 of 1346*: :k]
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214702 (0.021):
could be that it refers to bhaṭurā/baṭurā" (from "bhaṭṭhā/bhaṭṭhi" 'kiln
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27004397 (,0.022):
<12323.22/001> [X K6 B6-9 Da3..a4 Ds D5 ins. after 21
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15768469 (0.022):
<12323.22/001> [X K6 B6-9 Da3..a4 Ds D5 ins. after 21, Dn1.ṇ4 D2.3.8 after / the first occurrence of 21ef:: vareṇyaṃ vara-daṃ taṃ vai !deva-devaṃ
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.022):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.022):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 549171 (0.022):
[k: After the ref., D6 T1 3 G1.3 5 M (G after line 965) ins. :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351890 (0.022):
T1.3 G3.4 ins. after the ref.; K4 D1.3.6 T2.4 G1.2.5 M4 after 1b): :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447541 (0.022):
[k: D2 om. the ref. N T4 ins. and T2 G1.4 repeat after the ref.: T1.2 / G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4385011 (0.023):
the repetition of 56ab; K4,D5 after 56ab; Ds2 cont. after *675: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4378553 (0.023):
D2 6 T1.2.4 G1.2.4.5 M4 after the repetition of 54, G3 after the
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629246 (0.024):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.024):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188059 (0.024):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
(1.3.188) abhraṃ megho vārivāhaḥ stanayitnurbalāhakaḥ / (1.3.189) dhārādharo jaladharastaḍitvān vārido 'mbubhṛt
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042451 (0.0):
(1.3.187) abhyantaraṃ tvantarālaṃ cakravālaṃ tu maṇḍalam / (1.3.188) abhraṃ megho vārivāhaḥ stanayitnurbalāhakaḥ
(1.3.190) ghanajīmūtamudirajalamugdhūmayonayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042457 (0.0):
(1.3.189) dhārādharo jaladharastaḍitvān vārido 'mbubhṛt / (1.3.190) ghanajīmūtamudirajalamugdhūmayonayaḥ
(1.3.191) kādambinī meghamālā triṣu meghabhave 'bhriyam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042462 (0.0):
(1.3.190) ghanajīmūtamudirajalamugdhūmayonayaḥ / (1.3.191) kādambinī meghamālā triṣu meghabhave 'bhriyam
(1.3.192) stanitaṃ garjitam meghanirghoṣe rasitādi ca
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042470 (0.0):
(1.3.191) kādambinī meghamālā triṣu meghabhave 'bhriyam / (1.3.192) stanitaṃ garjitam meghanirghoṣe rasitādi ca
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946904 (5.960):
15 kadā jahyāṃ tyajeyaṃ | ohāk tyāge <|> hvādigaṇe sādhyate [SV 297, 30] / 16 stanitaṃ garjitaṃ meghanirghoṣe rasitādi cety Amara|| [1.2.9] ||
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8494568 (0.034):
mahāsenaṃ mahātmanaṃ meghastanitanisvanam / / umāmanaḥ praharṣāṇāṃ bārakacchadmarūpiṇam // BndP_1,25.17 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822931 (0.046):
gokaṇṭakaḥ kākanāśo vyāghrapādo ghanadrumaḥ // Rajni_11.211 / garjāphalo ghanaphalo meghastanitodbhavaś ca mudiraphalaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100127 (0.053):
udvellaccaturarṇavīkalakalo nāyaṃ camūḍambaro / nedaṃ dundubhigarjitaṃ tripurajitkalpāntaḍhakkāravaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25751649 (0.053):
na ca dundubhinisvāno na ca marddalagarjitam // BndP_3,25.48 //
(1.3.193) śampā śatahradāhrādinyairāvatyaḥ kṣaṇaprabhā / (1.3.194) taḍitsaudāminī vidyuccñcalā capalā api
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042479 (0.0):
(1.3.192) stanitaṃ garjitam meghanirghoṣe rasitādi ca / (1.3.193) śampā śatahradāhrādinyairāvatyaḥ kṣaṇaprabhā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13862778 (0.058):
savituḥ prathamaṃ sutam HV_62.94b / savidyut stanayitnumat HV_100.17d / savidyud iva candramāḥ HV_91.44*1049:4b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16471782 (0.063):
savidyutas toyadharā yathaiva HV_App.I,42B.652 / savidyut stanayitnumat HV_100.17d / savidyut stanayitnumān HV_App.I,42B.1356b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905052 (0.063):
śampāśatahradāhrādinyairāvatyaḥ kṣaṇaprabhāḥ(?) //AP_359.022cd/ / taḍitsaudāminī vidyuccañcalā capalāpi ca /AP_359.023ab/
(1.3.195) sphūrjathurvajranirghoṣo meghajyotiriraṃmadaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042483 (0.0):
(1.3.194) taḍitsaudāminī vidyuccñcalā capalā api / (1.3.195) sphūrjathurvajranirghoṣo meghajyotiriraṃmadaḥ
(1.3.196) indrāyudhaṃ śakradhanustadeva ṛjurohitam /
(1.3.197) vṛṣṭivarṣaṃ tadvighāte 'vagrāhāvagrahau samau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042496 (0.0):
(1.3.197) vṛṣṭivarṣaṃ tadvighāte 'vagrāhāvagrahau samau
(1.3.198) dhārāsampāta āsāraḥ śīkarombukaṇāḥ smṛtāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042502 (0.0):
(1.3.197) vṛṣṭivarṣaṃ tadvighāte 'vagrāhāvagrahau samau / (1.3.198) dhārāsampāta āsāraḥ śīkarombukaṇāḥ smṛtāḥ
(1.3.199) varṣopalastu karakā meghacchanne 'hni durdinam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905079 (0.0):
varṣopalastu karakā meghachanne 'hni durdinaṃ //AP_359.024cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042509 (0.0):
(1.3.199) varṣopalastu karakā meghacchanne 'hni durdinam
(1.3.200) antardhā vyavadhā puṃsi tvantardhirapavāraṇam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905084 (0.0):
varṣopalastu karakā meghachanne 'hni durdinaṃ //AP_359.024cd/ / antardhā vyavadhā puṃsi tvantardhirapavāraṇaṃ /AP_359.025ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042514 (0.0):
(1.3.199) varṣopalastu karakā meghacchanne 'hni durdinam / (1.3.200) antardhā vyavadhā puṃsi tvantardhirapavāraṇam
(1.3.201) apidhānatirodhānapidhānācchādanāni ca /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042519 (0.0):
(1.3.200) antardhā vyavadhā puṃsi tvantardhirapavāraṇam / (1.3.201) apidhānatirodhānapidhānācchādanāni ca
(1.3.202) himāṃśuścandramāścandra induḥ kumudabāndhavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042526 (0.0):
(1.3.201) apidhānatirodhānapidhānācchādanāni ca / (1.3.202) himāṃśuścandramāścandra induḥ kumudabāndhavaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052589 (0.053):
śītāṃśur induś candramāḥ $ śaśī candro niśākaraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055539 (0.053):
śītāṃśur induś candramāḥ śaśī candro niśākaraḥ /
(1.3.203) vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśuroṣadhīśo niśāpatiḥ / (1.3.204) abjo jaivātṛkaḥ somo glaurmṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042536 (0.0):
(1.3.202) himāṃśuścandramāścandra induḥ kumudabāndhavaḥ / (1.3.203) vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśuroṣadhīśo niśāpatiḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052605 (0.0):
abjo jaivātṛkaḥ somo $ glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055555 (0.0):
abjo jaivātṛkaḥ somo glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052594 (0.023):
śītāṃśur induś candramāḥ $ śaśī candro niśākaraḥ & / vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśur % oṣadhīśo niśāpatiḥ // VAnigh_386 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055544 (0.023):
śītāṃśur induś candramāḥ śaśī candro niśākaraḥ / / vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśur oṣadhīśo niśāpatiḥ // VAnigh_386 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905095 (0.025):
abjo jaivātṛkaḥ somo glaurmṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ /AP_359.026ab/
(1.3.205) dvijarājaḥ śaśadharo nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042540 (0.0):
(1.3.204) abjo jaivātṛkaḥ somo glaurmṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ / (1.3.205) dvijarājaḥ śaśadharo nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052609 (0.0):
abjo jaivātṛkaḥ somo $ glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ & / dvijarājaḥ śaśadharo % nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ // VAnigh_387 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055559 (0.0):
abjo jaivātṛkaḥ somo glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ / / dvijarājaḥ śaśadharo nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ // VAnigh_387 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556408 (0.035):
edition by Cowell, partly as a routine of proof--reading, partly
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215531 (0.042):
the / concluding part of Kaiyaṭa on Bhāṣya 3.4.26 (svādumi ṇamul"). The wording"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143022 (0.043):
what appears to be a second r is actually a symbol for final n with one / loop broken off. Otherwise as it stands, the 1984 edition would read
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188060 (0.044):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010318 (0.049):
Śāriputra and Mahāmaudgalyāyana visit Devadatta and exhort the misguided / monks to return to the true doctrine
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215631 (0.051):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214690 (0.051):
Bhāvaprakāśa 2.20) zu lesen? - A/W: 'The word is obviously a
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825242 (0.051):
Parikh and E. Franco's Notes: / %Examination of ātmānumāna
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558013 (0.051):
Indexes: / -- KWIC--index (from modified input format)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556604 (0.051):
In the TEI-Guidelines ā" (which makes current text"
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107322 (0.060):
[The Bodhisattva's Entrance into His Mother's Womb] / 1. Descent from Tuṣita Heaven
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1873824 (0.063):
Subjugation of Mahesvara and his retinue / atha vajrapāṇiḥ sarvatathāgatādhipatiḥ
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26640094 (0.064):
same concluding formula in {Nyāyama\ñjarī} Vol.1, / p.81 (84d) and p.91 (104d).}
(1.3.206) kalā tu ṣoḍaśo bhāgo bimbo 'strī maṇḍalaṃ triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042547 (0.0):
(1.3.206) kalā tu ṣoḍaśo bhāgo bimbo 'strī maṇḍalaṃ triṣu
(1.3.207) bhittaṃ śakalakhaṇḍe vā puṃsyardho 'rdhaṃ sameṃśake
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042555 (0.0):
(1.3.207) bhittaṃ śakalakhaṇḍe vā puṃsyardho 'rdhaṃ sameṃśake
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4973092 (0.021):
*{3/350: E2,4: ardhaṃ piṣṭaṃ}* / *{3/351: E2: 4,307; E4: 4,433; E6: 1,212}*
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5771244 (0.028):
tataḥ parāṅmukhībhūya |svaśātakam apāṭayam | / idaṃ vassveti tām uktvā |tasyai tasyārdham akṣipam ||18.272|
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20712168 (0.029):
13,098.022d@010_0258 tena tasya bhavec chāntis tato bhūyo 'py upāvrajet / 13,098.022d@010_0259 savarṇāyā bhaved etad dhīnāyās tv ardham arhati
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5024383 (0.057):
*{6/7: E1 (v.l.): uttarārdho gṛyate}* / *{6/8: E1 (v.l.): tasya}* / *{6/9: E2: 5,277; E6: 2,154}*
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12163130 (0.062):
[*762] Text: dāvodhan ardham / [*763] Missing in US / [*764] Missing in US
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7927919 (0.063):
śrī-lakṣmīdharāṇām || (Bhagavan-nāma-kaumudī 133; CC Madhya 15.110) / viceyāni vicāryāṇi
(1.3.208) candrikā kaumudī jyotsnā prasādstu prasannatā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042561 (0.0):
(1.3.207) bhittaṃ śakalakhaṇḍe vā puṃsyardho 'rdhaṃ sameṃśake / (1.3.208) candrikā kaumudī jyotsnā prasādstu prasannatā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905113 (0.031):
kalā tu ṣoḍśo bhāgo bhittaṃ śakalakhaṇḍake /AP_359.027ab/ / candrikā kaumudī jyotsnā prasādastu prasannatā //AP_359.027cd/
(1.3.209) kalaṅkāṅkau lāñchanaṃ ca cihnaṃ lakṣma ca lakṣaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042568 (0.0):
(1.3.208) candrikā kaumudī jyotsnā prasādstu prasannatā / (1.3.209) kalaṅkāṅkau lāñchanaṃ ca cihnaṃ lakṣma ca lakṣaṇam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9622550 (0.063):
parimala(ḥ)parimardastena tajjanitaṃ lakṣma lakṣyate / / yathācchralādiprayogeṇa arthākṣepāt asatyatvaṃ, tathā prakārāntareṇāpi
(1.3.210) suṣamā paramā śobhā śobhā kāntirdyutiścchaviḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042575 (0.0):
(1.3.209) kalaṅkāṅkau lāñchanaṃ ca cihnaṃ lakṣma ca lakṣaṇam / (1.3.210) suṣamā paramā śobhā śobhā kāntirdyutiścchaviḥ
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.038):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905124 (0.052):
lakṣaṇaṃ lakṣmakaṃ cihnaṃ śobhā kāntirdyutiśchaviḥ /AP_359.028ab/ / suṣamā parmā śobhā tuṣārastuhinaṃ himaṃ //AP_359.028cd/
(1.3.211) avaśyāyastu nīhārastuṣārastuhinaṃ himam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042584 (0.0):
(1.3.210) suṣamā paramā śobhā śobhā kāntirdyutiścchaviḥ / (1.3.211) avaśyāyastu nīhārastuṣārastuhinaṃ himam
(1.3.212) prāleyaṃ mihikā cātha himānī himasaṃhatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042587 (0.0):
(1.3.211) avaśyāyastu nīhārastuṣārastuhinaṃ himam / (1.3.212) prāleyaṃ mihikā cātha himānī himasaṃhatiḥ
(1.3.213) śītaṃ guṇe tadvadarthāḥ suṣīmaḥ śiśiro jaḍaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042596 (1.192):
(1.3.212) prāleyaṃ mihikā cātha himānī himasaṃhatiḥ / (1.3.213) śītaṃ guṇe tadvadarthāḥ suṣīmaḥ śiśiro jaḍaḥ
(1.3.214) tuṣāraḥ śītalaḥ śīto himaḥ saptānyaliṅgakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042601 (0.0):
(1.3.213) śītaṃ guṇe tadvadarthāḥ suṣīmaḥ śiśiro jaḍaḥ / (1.3.214) tuṣāraḥ śītalaḥ śīto himaḥ saptānyaliṅgakāḥ
(1.3.215) dhruva auttānapādiḥ syāt agastyaḥ kumbhasambhavaḥ / (1.3.216) maitrāvaruṇirasyaiva lopāmudrā sadharmiṇī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042609 (0.0):
(1.3.214) tuṣāraḥ śītalaḥ śīto himaḥ saptānyaliṅgakāḥ / (1.3.215) dhruva auttānapādiḥ syāt agastyaḥ kumbhasambhavaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001192 (0.017):
Devadatta perceives that the workmen and the mechanic too ran away, and
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760055 (0.017):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509225 (0.019):
off, was inscribed with the commencement of the Mayūra Jātaka. The lost
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558129 (0.019):
change it or add to it would inform me about their views and / intentions and methods and results; those who use this text for
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999797 (0.020):
a dancer from the south, and the extraordinary effects of Buddha's smile
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5561912 (0.020):
((īi) Establishing (the necessity of) Economics, and (iv) the ṣcience of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150850 (0.020):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000535 (0.021):
Devadatta has in his feet the sign of the wheel imprinted with red hot
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18022939 (0.021):
The story of the King Caitika and the two sons of the Purohita
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186857 (0.023):
of the verses between the editions and the commentators. The order of the
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190535 (0.023):
of the verses between the editions and the commentators. The order of
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942995 (0.023):
au sujet des épreuves [1.10.18v-19v] : he should not effect the / corruption of the uncorrupted (na dūṣaṇam a:duṣṭasya... caret) as of water"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557812 (0.023):
Some of the tools for textual analysis which can be produced
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292774 (0.023):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156641 (0.023):
So, give back to the world community of scholars by notifying us of any
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190553 (0.023):
the verses found in the Kāvya-saṅgraha forms the backbone / of the order of the verses presented here, even though Arjunavarmadeva
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825718 (0.024):
[Refutation of the Mīmāṃsa inference of the self]
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5591130 (0.024):
(ṛedemption from the cutting of individual limbs)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214737 (0.024):
Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the / eatable exactly. The same dictionaries explain śikhariṇī" as a dish made"
(1.3.217) nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ tārā tārakāpyuḍu vā striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042619 (0.0):
(1.3.216) maitrāvaruṇirasyaiva lopāmudrā sadharmiṇī / (1.3.217) nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ tārā tārakāpyuḍu vā striyām
(1.3.218) dākṣāyiṇyo 'śvinītyāditārā aśvayugaśvinī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042625 (0.0):
(1.3.217) nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ tārā tārakāpyuḍu vā striyām / (1.3.218) dākṣāyiṇyo 'śvinītyāditārā aśvayugaśvinī
(1.3.219) rādhāviśākhā puṣye tu sidhyatiṣyau śraviṣṭhayā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042632 (0.0):
(1.3.218) dākṣāyiṇyo 'śvinītyāditārā aśvayugaśvinī / (1.3.219) rādhāviśākhā puṣye tu sidhyatiṣyau śraviṣṭhayā
(1.3.220) samā dhaniṣṭhāḥ syuḥ proṣṭhapadā bhādrapadāḥ striyaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042639 (0.0):
(1.3.219) rādhāviśākhā puṣye tu sidhyatiṣyau śraviṣṭhayā / (1.3.220) samā dhaniṣṭhāḥ syuḥ proṣṭhapadā bhādrapadāḥ striyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15892734 (0.045):
lagnāyuraṃśāstriguṇā digbhiktā syuḥ samāstataḥ / / śeṣer'kādiguṇe bhakte digbharmāsādikaṃ bhavet // NarP_1,55.134 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18494224 (0.048):
tiktakarohiṇīṃ yavaṃ cirātatikto 'tha śatakrater / 8 yavāḥ / samāḥ syur ete dviguṇaṃ tu citrakād dvir aṣṭabhāgaṃ kuṭajatvacaṃ
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16012485 (0.059):
BG_52a/ evam tadā eva atra yadā samās tās syus labdhayas ced viṣamās / tadānīm/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503230 (0.061):
Lil_246a/ evam tadā eva atra yadā samās tās @syus labdhayas ced viṣamās / tadānīm/
(1.3.221) mṛgaśīrṣaṃ mṛgaśirastasminnevāgrahāyaṇī / (1.3.222) ilvalāstacchirodeśe tārakā nivasanti yāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042646 (0.0):
(1.3.220) samā dhaniṣṭhāḥ syuḥ proṣṭhapadā bhādrapadāḥ striyaḥ / (1.3.221) mṛgaśīrṣaṃ mṛgaśirastasminnevāgrahāyaṇī
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8616957 (0.064):
adūragocarā yasmāt tasmād utsoda pādalāḥ (?) / / kiṃcin muktāḥ śirodeśe atyarthaṃ guravas tu te // 25 //
(1.3.223) bṛhaspatiḥ surācāryo gīṣpatirdhiṣaṇo guruḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042654 (0.0):
(1.3.222) ilvalāstacchirodeśe tārakā nivasanti yāḥ / (1.3.223) bṛhaspatiḥ surācāryo gīṣpatirdhiṣaṇo guruḥ
(1.3.224) jīva āṅgiraso vācaspatiścitraśikhaṇḍijaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042656 (0.0):
(1.3.223) bṛhaspatiḥ surācāryo gīṣpatirdhiṣaṇo guruḥ / (1.3.224) jīva āṅgiraso vācaspatiścitraśikhaṇḍijaḥ
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9907447 (0.064):
BJ_02.03a/.jīvo.aṅgirāḥ.sura.gurur.vacasāṃ.patījyaḥ.śukro.bhṛgur.bhṛgu.sutaḥ.sita.āsphujic.ca/
(1.3.225) śukro daityaguruḥ kāvya uśanā bhārgavaḥ kaviḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042664 (0.0):
(1.3.224) jīva āṅgiraso vācaspatiścitraśikhaṇḍijaḥ / (1.3.225) śukro daityaguruḥ kāvya uśanā bhārgavaḥ kaviḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4867365 (0.017):
nandinyai ca subhāgyai ca sumaṅgalyai ca bhārgava //AP_263.015cd/ / 1 sa caturthīkanāmneti pāṭhaḥ sādhuḥ
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9907449 (0.044):
BJ_02.03a/.jīvo.aṅgirāḥ.sura.gurur.vacasāṃ.patījyaḥ.śukro.bhṛgur.bhṛgu.sutaḥ.sita.āsphujic.ca/
Pururavas: Kadambarisvikaranasutramanjari (purukadu.htm.txt) 28720375 (0.049):
* kāvyaghasreṣv iti || 25.1 / * śukro daityaguruḥ kāvya iti kośābhidhānāt ghasro dināhanī vā tv ity
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709702 (0.057):
brahma murāristripurāntakārī bhānuḥ śaśī bhūmisuto budhaśca / / guruśca śukraḥ saha bhānujena kurvantu sarve mama suprabhātam //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9592858 (0.060):
[18.18] āgneyas tv aṅgirāḥ śrīmān kavir brāhyo mahāyāśāḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11557551 (0.060):
[18.18] āgneyas tv aṅgirāḥ śrīmān kavir brāhyo mahāyāśāḥ /*{208}*
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 664074 (0.062):
vipulai ratnavibhavair $ hriyamāṇais tatas tataḥ // HV_App.I,41.1841 // / śukras tu saha putreṇa $ daityaṃ yājayate prabhuḥ / HV_App.I,41.1842 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22149631 (0.062):
vipulai ratnavibhavair hriyamāṇais tatas tataḥ // HV_App.I,41.1841 // / śukras tu saha putreṇa daityaṃ yājayate prabhuḥ / HV_App.I,41.1842 /
(1.3.226) aṅgārakaḥ kujo bhaumo lohitāṅgo mahīsutaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042672 (0.0):
(1.3.225) śukro daityaguruḥ kāvya uśanā bhārgavaḥ kaviḥ / (1.3.226) aṅgārakaḥ kujo bhaumo lohitāṅgo mahīsutaḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13594100 (0.060):
(AVParis_51,1.3) arko jātaḥ kaliṅgeṣu yavaneṣu ca candramāḥ | aṅgārakas tv / avantyāyāṃ magadhāyāṃ budhas tathā ||
(1.3.227) rauhiṇeyo budhaḥ saumyaḥ samau sauriśanaiśvarau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042677 (0.0):
(1.3.226) aṅgārakaḥ kujo bhaumo lohitāṅgo mahīsutaḥ / (1.3.227) rauhiṇeyo budhaḥ saumyaḥ samau sauriśanaiśvarau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413954 (0.044):
(2.4.478) karkareṭuḥ kareṭuḥ syātkṛkaṇakrakarau samau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 943697 (0.054):
(3.1.75) lohalaḥ syādasphuṭavāg garhyavādī tu kadvadaḥ / (3.1.76) samau kuvādakucarau syādasaumyasvaro 'svaraḥ
(1.3.228) tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ saiṃhikeyo vidhuntudaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042683 (0.0):
(1.3.227) rauhiṇeyo budhaḥ saumyaḥ samau sauriśanaiśvarau / (1.3.228) tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ saiṃhikeyo vidhuntudaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052634 (0.009):
śaniḥ paṅguḥ sūryaputraḥ $ saiṃhikeyo vidhuṃtudaḥ & / tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ % ketustu dhvajanāmakaḥ // VAnigh_389 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055584 (0.009):
śaniḥ paṅguḥ sūryaputraḥ saiṃhikeyo vidhuṃtudaḥ / / tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ ketustu dhvajanāmakaḥ // VAnigh_389 //
(1.3.229) saptarṣayo marīcyatrimukhāścitraśikhaṇḍinaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000535 (0.020):
Devadatta has in his feet the sign of the wheel imprinted with red hot
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187847 (0.030):
rather than -y*"
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214740 (0.035):
Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the / eatable exactly. The same dictionaries explain śikhariṇī" as a dish made"
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616458 (0.035):
also SHT 152, fragment ev2 3. The end of the canonical text is missing / from the Pelliot/Stein MS. We have reconstructed this section on the basis
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760054 (0.035):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942994 (0.036):
au sujet des épreuves [1.10.18v-19v] : he should not effect the / corruption of the uncorrupted (na dūṣaṇam a:duṣṭasya... caret) as of water"
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616600 (0.036):
tradition (as reunited from the London and Paris collections), the section
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042688 (0.036):
(1.3.228) tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ saiṃhikeyo vidhuntudaḥ / (1.3.229) saptarṣayo marīcyatrimukhāścitraśikhaṇḍinaḥ
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5591130 (0.036):
(ṛedemption from the cutting of individual limbs)
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433261 (0.037):
[*NOTE: This appears to be evidence that 8 is the original source of the / material, not 117. To be followed.]
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187427 (0.037):
dollar sign. / Other markers: / @ represents the asterisk in the printed edition which marks the editor's
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156641 (0.038):
So, give back to the world community of scholars by notifying us of any
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509225 (0.038):
off, was inscribed with the commencement of the Mayūra Jātaka. The lost
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150891 (0.039):
`Surpassing, bearing the oblation', he says, for he surpasses all. `The / mouth dish, the ladle of the gods', he says, for he is the ladle of the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557811 (0.039):
Some of the tools for textual analysis which can be produced
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150810 (0.039):
poets', he says, for learned people are the poets. `Quickened by the holy
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556462 (0.040):
passages in Cowell at the beginning of the poem were not
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 850783 (0.041):
akṣaras in italics/bold still missing (probably restored from SHT 57a r2
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5561716 (0.041):
(Chap.3, ṣection.1, (ī) Establishing (the necessity of) the Vedic ḷore)
(1.3.230) rāśīnāmudayo lagnaṃ te tu meṣavṛṣādayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042696 (0.0):
(1.3.230) rāśīnāmudayo lagnaṃ te tu meṣavṛṣādayaḥ
(1.3.231) sūrasūryāryamādityadvādaśātmadivākarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042704 (0.0):
(1.3.230) rāśīnāmudayo lagnaṃ te tu meṣavṛṣādayaḥ / (1.3.231) sūrasūryāryamādityadvādaśātmadivākarāḥ
(1.3.232) bhāskarāhaskarabradhnaprabhākaravibhākarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042710 (0.0):
(1.3.231) sūrasūryāryamādityadvādaśātmadivākarāḥ / (1.3.232) bhāskarāhaskarabradhnaprabhākaravibhākarāḥ
(1.3.233) bhāsvadvivasvatsaptāśvaharidaśvoṣṇaraśmayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042717 (0.0):
(1.3.232) bhāskarāhaskarabradhnaprabhākaravibhākarāḥ / (1.3.233) bhāsvadvivasvatsaptāśvaharidaśvoṣṇaraśmayaḥ
(1.3.234) vikartanārkamārtaṇḍamihirāruṇapūṣaṇaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042723 (0.0):
(1.3.233) bhāsvadvivasvatsaptāśvaharidaśvoṣṇaraśmayaḥ / (1.3.234) vikartanārkamārtaṇḍamihirāruṇapūṣaṇaḥ
(1.3.235) dyumaṇistaraṇirmitraścitrabhānurvirocanaḥ / (1.3.236) vibhāvasurgrahapatistviṣāṃpatiraharpatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042734 (0.0):
(1.3.234) vikartanārkamārtaṇḍamihirāruṇapūṣaṇaḥ / (1.3.235) dyumaṇistaraṇirmitraścitrabhānurvirocanaḥ
(1.3.237) bhānurhaṃsaḥ sahasrāṃśustapanaḥ savitā raviḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042740 (0.0):
(1.3.236) vibhāvasurgrahapatistviṣāṃpatiraharpatiḥ / (1.3.237) bhānurhaṃsaḥ sahasrāṃśustapanaḥ savitā raviḥ
(1.3.238) padmākṣastejasāṃrāśiśchāyānāthastamisrahā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042746 (0.0):
(1.3.237) bhānurhaṃsaḥ sahasrāṃśustapanaḥ savitā raviḥ / (1.3.238) padmākṣastejasāṃrāśiśchāyānāthastamisrahā
(1.3.239) karmasākṣī jagaccakṣurlokabandhustrayītanuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042754 (0.0):
(1.3.238) padmākṣastejasāṃrāśiśchāyānāthastamisrahā / (1.3.239) karmasākṣī jagaccakṣurlokabandhustrayītanuḥ
(1.3.240) pradyotano dinamaṇiḥ khadyoto lokabāndhavaḥ / (1.3.241) ino bhago bhāmanidhiścāṃ 'śumālyañjinīpatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042762 (0.0):
(1.3.239) karmasākṣī jagaccakṣurlokabandhustrayītanuḥ / (1.3.240) pradyotano dinamaṇiḥ khadyoto lokabāndhavaḥ
(1.3.242) māṭharaḥ piṅgalo daṇḍaścaṇḍāṃśoḥ paripārśvakāḥ / (1.3.243) sūrasūto 'ruṇo 'nūruḥ kāśyapirgaruḍāgrajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042776 (0.0):
(1.3.241) ino bhago bhāmanidhiścāṃ 'śumālyañjinīpatiḥ / (1.3.242) māṭharaḥ piṅgalo daṇḍaścaṇḍāṃśoḥ paripārśvakāḥ
(1.3.244) pariveṣastuparidhirupasūryakamaṇḍale /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042780 (0.0):
(1.3.243) sūrasūto 'ruṇo 'nūruḥ kāśyapirgaruḍāgrajaḥ / (1.3.244) pariveṣastuparidhirupasūryakamaṇḍale
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3683344 (0.028):
amitābhajitābhārabhāsure kiraṇoddhruve(ddhure) // BuSto_5.12 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905171 (0.042):
haridaśvavraghmapūṣadyumaṇirmihiro raviḥ //AP_359.031cd/ / pariveṣastu paridhirupasūryakabhaṇḍale /AP_359.032ab/
(1.3.245) kiraṇosramayūkhāṃ 'śugabhastighṛṇiraśmayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042787 (0.0):
(1.3.244) pariveṣastuparidhirupasūryakamaṇḍale / (1.3.245) kiraṇosramayūkhāṃ 'śugabhastighṛṇiraśmayaḥ
(1.3.246) bhānuḥ karo marīciḥ strīpuṃsayordīdhitiḥ striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905184 (0.0):
kiraṇo 'sramayūkhāṃśugabhastighṛṇidhṛṣṇayaḥ //AP_359.032cd/ / bhānuḥ karo marīciḥ strīpuṃsayordīdhitiḥ striyāṃ /AP_359.033ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042793 (0.0):
(1.3.245) kiraṇosramayūkhāṃ 'śugabhastighṛṇiraśmayaḥ / (1.3.246) bhānuḥ karo marīciḥ strīpuṃsayordīdhitiḥ striyām
(1.3.247) syuḥ prabhārugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905196 (0.0):
syuḥ prabhā rugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ //AP_359.033cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042802 (0.0):
(1.3.246) bhānuḥ karo marīciḥ strīpuṃsayordīdhitiḥ striyām / (1.3.247) syuḥ prabhārugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ
(1.3.248) rociḥ śocirubhe klībe prakāśo dyota ātapaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042807 (0.0):
(1.3.247) syuḥ prabhārugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ / (1.3.248) rociḥ śocirubhe klībe prakāśo dyota ātapaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905200 (1.192):
syuḥ prabhā rugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ //AP_359.033cd/ / rociḥ śocirubhe klīve prakāśo dyota ātapaḥ /AP_359.034ab/
(1.3.249) koṣṇaṃ kavoṣṇaṃ mandoṣṇaṃ kaduṣṇaṃ triṣu tadvati
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905208 (0.0):
rociḥ śocirubhe klīve prakāśo dyota ātapaḥ /AP_359.034ab/ / koṣṇaṃ kavoṣṇaṃ mandoṣṇaṃ kaduṣṇaṃ triṣu tadvati //AP_359.034cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042816 (0.0):
(1.3.248) rociḥ śocirubhe klībe prakāśo dyota ātapaḥ / (1.3.249) koṣṇaṃ kavoṣṇaṃ mandoṣṇaṃ kaduṣṇaṃ triṣu tadvati
(1.3.250) tigmaṃ tīkṣṇaṃ kharaṃ tadvanmṛgatṛṣṇā marīcikā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042821 (0.0):
(1.3.249) koṣṇaṃ kavoṣṇaṃ mandoṣṇaṃ kaduṣṇaṃ triṣu tadvati / (1.3.250) tigmaṃ tīkṣṇaṃ kharaṃ tadvanmṛgatṛṣṇā marīcikā
kālavargaḥ /
(1.4.251) kālo diṣṭo 'pyanehāpi samayo 'pyatha pakṣatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042826 (0.0):
kālavargaḥ / (1.4.251) kālo diṣṭo 'pyanehāpi samayo 'pyatha pakṣatiḥ
(1.4.252) pratipad dve ime strītve tadādyāstithayo dvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042837 (0.0):
(1.4.252) pratipad dve ime strītve tadādyāstithayo dvayoḥ
(1.4.253) ghasro dināhanī vā tu klībe divasavāsarau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042844 (0.0):
(1.4.252) pratipad dve ime strītve tadādyāstithayo dvayoḥ / (1.4.253) ghasro dināhanī vā tu klībe divasavāsarau
(1.4.254) pratyūṣo 'harmukhaṃ kalyamuṣaḥpratyuṣasī api / (1.4.255) vyuṣṭaṃ vibhātaṃ dve klībe puṃsi gosarga iṣyate
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042856 (0.0):
(1.4.253) ghasro dināhanī vā tu klībe divasavāsarau / (1.4.254) pratyūṣo 'harmukhaṃ kalyamuṣaḥpratyuṣasī api
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905226 (0.039):
ghasro dināhanī caiva sāyaṃsandhyā pitṛprasūḥ //AP_359.035cd/ / pratyūṣo 'harmukhaṃ kalyamuṣaḥpratyūṣasī api /AP_359.036ab/
(1.4.256) prabhātaṃ ca dinānte tu sāyaṃ sandhyā pitṛprasūḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042862 (0.0):
(1.4.255) vyuṣṭaṃ vibhātaṃ dve klībe puṃsi gosarga iṣyate / (1.4.256) prabhātaṃ ca dinānte tu sāyaṃ sandhyā pitṛprasūḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616566 (0.042):
which is the only extant MS that preserves, almost entirely, that part of
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1032995 (0.045):
{variae.lectiones} / {variants} / The beginning of the passage for which a variant exists is marked
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484753 (0.047):
The story of the wife of the guild-leader
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 975334 (0.048):
%% liṅgas given as an appendix that Bhatt holds to be from a later part of / %% the \CP. [Brunner says the same in her note 1985:393, n.3]
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3018489 (0.049):
[NOTE: Vajrāṅkuśa is the eastern guardian of the vajradhātumaṇḍala!]
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493376 (0.049):
The story fo the wife of the guild-leader(concerning a previous life of
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556670 (0.049):
distinguished by a following blank (or numerals or other signs of / punctuation including parentheses, quotation marks etc.) or by
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10202203 (0.050):
Varitants for the part beginning with * are supplied in [ ] .
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18541017 (0.050):
\Dutt; the MSS's reading should mean that the sādhaka speaks these words / as part of the mantra} /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556396 (0.050):
of a cursory reading; the typed input was compared with the
(1.4.257) prāhṇāparāhṇamadhyāhnastrisandhyamatha śarvarī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042871 (0.0):
(1.4.256) prabhātaṃ ca dinānte tu sāyaṃ sandhyā pitṛprasūḥ / (1.4.257) prāhṇāparāhṇamadhyāhnastrisandhyamatha śarvarī
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905231 (0.062):
prāhṇāparāhṇamadhyāhṇāstrisandhyamatha śarvarī //AP_359.036cd/
(1.4.258) niśā niśīthinī rātristriyāmā kṣaṇadā kṣapā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042878 (0.0):
(1.4.257) prāhṇāparāhṇamadhyāhnastrisandhyamatha śarvarī / (1.4.258) niśā niśīthinī rātristriyāmā kṣaṇadā kṣapā
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052652 (0.016):
uḍu nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ $ doṣā naktaṃ niśā kṣapā & / kṣaṇadā yāminī rātris % triyāmā coravallabhā // VAnigh_390 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055602 (0.016):
uḍu nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ doṣā naktaṃ niśā kṣapā / / kṣaṇadā yāminī rātris triyāmā coravallabhā // VAnigh_390 //
(1.4.259) vibhāvarī tamasvinyau rajanī yāminī tamī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042880 (0.0):
(1.4.258) niśā niśīthinī rātristriyāmā kṣaṇadā kṣapā / (1.4.259) vibhāvarī tamasvinyau rajanī yāminī tamī
(1.4.260) tamisrā tāmasī rātrirjyautsnī candrikayānvitā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042886 (5.960):
(1.4.259) vibhāvarī tamasvinyau rajanī yāminī tamī / (1.4.260) tamisrā tāmasī rātrirjyautsnī candrikayānvitā
(1.4.261) āgāmivartamānārhayuktāyāṃ niśi pakṣiṇī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042891 (0.0):
(1.4.260) tamisrā tāmasī rātrirjyautsnī candrikayānvitā / (1.4.261) āgāmivartamānārhayuktāyāṃ niśi pakṣiṇī
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5512477 (0.009):
%visualisation of 5-faced, 16-armed Bhairava
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5560940 (0.010):
(2) External sandhi is decomposed with ^. / (3) Prose sections are subdivided by a,b,c, etc..
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108090 (0.015):
14. The Deities Scatter Flowers and Play Music
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11835375 (0.017):
kalpitāttāmasādbhūri kīkasādāsatūripū / / tadā kusumanābhasya niśāṃśadaśame śubhe // PS_2,2.39 //
(1.4.262) gaṇarātraṃ niśā bahvyaḥ pradoṣo rajanīmukham /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042899 (0.038):
(1.4.261) āgāmivartamānārhayuktāyāṃ niśi pakṣiṇī / (1.4.262) gaṇarātraṃ niśā bahvyaḥ pradoṣo rajanīmukham
(1.4.263) ardharātraniśīthau dvau dvau yāmapraharau samau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042905 (0.0):
(1.4.262) gaṇarātraṃ niśā bahvyaḥ pradoṣo rajanīmukham / (1.4.263) ardharātraniśīthau dvau dvau yāmapraharau samau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999799 (0.038):
a dancer from the south, and the extraordinary effects of Buddha's smile
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006611 (0.039):
The elephant Dhanapālaka follows submissively the Buddha, dies of grief
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976724 (0.040):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491819 (0.041):
yasyausāritaṃ svosāritam iti / Various forms of accusations
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.041):
with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556408 (0.042):
edition by Cowell, partly as a routine of proof--reading, partly
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213962 (0.043):
Vasudeva: Krsna, incarnation of Visnu / Sudarsana: Vasudeva's discus
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663659 (0.043):
Marvellous deeds of the Buddha before Urubilvā Kāśyapa
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562217 (0.043):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.044):
(Inspection of the ṛork of officers)
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825242 (0.044):
Parikh and E. Franco's Notes: / %Examination of ātmānumāna
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629248 (0.045):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557852 (0.046):
The following list gives a survey of programs (German names in
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4074754 (0.046):
%% a pāda of kṣmā (not to be confused with kṣamā), according to Apte's A / Classified List of Sanskrit Dictionaries" (Appendix A
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942995 (0.046):
au sujet des épreuves [1.10.18v-19v] : he should not effect the / corruption of the uncorrupted (na dūṣaṇam a:duṣṭasya... caret) as of water"
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130144 (0.047):
Duḥśalā, sister of Duryodhana and wife of Jayadratha / Rākṣasī, wife of Rudhirapriya
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22819248 (0.048):
[Chapter 4: Examintation of the Buddhist definition of pereception]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150891 (0.048):
mouth dish, the ladle of the gods', he says, for he is the ladle of the
(1.4.264) sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyoryadantaram
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042910 (0.0):
(1.4.263) ardharātraniśīthau dvau dvau yāmapraharau samau / (1.4.264) sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyoryadantaram
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905256 (0.026):
sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyorya dantaram //AP_359.038cd/
(1.4.265) pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu paurṇimā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905262 (0.0):
sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyorya dantaram //AP_359.038cd/ / pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu pūrṇimā /AP_359.039ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042916 (0.0):
(1.4.264) sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyoryadantaram / (1.4.265) pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu paurṇimā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556670 (0.035):
distinguished by a following blank (or numerals or other signs of / punctuation including parentheses, quotation marks etc.) or by
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616565 (0.036):
which is the only extant MS that preserves, almost entirely, that part of / the appendix not found in the Pelliot/Stein MS. Because our reconstruction
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617179 (0.037):
fully elaborated version of this passage, repeating the complete formula
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033072 (0.040):
the beginning of a variant could not be printed if that word is
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7598412 (0.040):
throughout the text, many of which are incomplete. Some of the verses
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979740 (0.040):
Ānanda is the foremost among the learned monks
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484754 (0.041):
The story of the wife of the guild-leader
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557131 (0.041):
Another feature which exceeds what might be expected from a
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215658 (0.041):
of these texts and the (apparently popular grammar) verses cited in works
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214736 (0.042):
Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5591131 (0.042):
(ṛedemption from the cutting of individual limbs)
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190525 (0.042):
There seems to be a great deal of variation in the order and numbering / of the verses between the editions and the commentators. The order of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150890 (0.042):
mouth dish, the ladle of the gods', he says, for he is the ladle of the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557158 (0.042):
compounds. Separation of compounds is marked by inserting + / between the members of a compound (e..g. brahma+pur-a.na,
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187978 (0.042):
Separation of compounds is marked by inserting + between the members of a / compound (e..g.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493376 (0.043):
The story fo the wife of the guild-leader(concerning a previous life of
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000533 (0.043):
Devadatta has in his feet the sign of the wheel imprinted with red hot
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562861 (0.044):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
(1.4.266) kalāhīne sānumatiḥ pūrṇe rākā niśākare
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905269 (0.0):
pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu pūrṇimā /AP_359.039ab/ / kalāhīne sānumatiḥ pūrṇe rākā niśākare //AP_359.039cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042923 (0.0):
(1.4.265) pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu paurṇimā / (1.4.266) kalāhīne sānumatiḥ pūrṇe rākā niśākare
(1.4.267) amāvāsyā tvamāvasyā darśaḥ sūryendusaṃgamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042930 (0.0):
(1.4.266) kalāhīne sānumatiḥ pūrṇe rākā niśākare / (1.4.267) amāvāsyā tvamāvasyā darśaḥ sūryendusaṃgamaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905274 (0.048):
amāvāsyā tvamāvasyā darśaḥ sūryendusaṅgamaḥ /AP_359.040ab/
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215616 (0.053):
frequently contain citations and newly composed mnemonic verses which can
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27452604 (0.057):
but a fully elaborated version thereof (i.e. without the abbreviation
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617819 (0.057):
Mac. MS, but a fully elaborated version thereof (i.e. without the
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844427 (0.060):
darśastu syād amāvāsyāmāvasyārkendusaṃgamaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558128 (0.061):
change it or add to it would inform me about their views and / intentions and methods and results; those who use this text for
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557133 (0.061):
{compounds} / Another feature which exceeds what might be expected from a
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156650 (0.062):
So, give back to the world community of scholars by notifying us of any / mistakes or variant readings, either by emailing us directly or by posting
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27453458 (0.063):
āra po solme paikāmai [End of Nagaropama(sūtra). I have written everything / completely]. The authors would like to thank Dr. K.T. Schmidt
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156678 (0.063):
in the GGM forums. And if you are working closely on this or any other / text, please send us your edited version.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558059 (0.064):
and may include frequencies (absolute and relative) and
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000535 (0.064):
Devadatta has in his feet the sign of the wheel imprinted with red hot
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187846 (0.064):
rather than -y*"
(1.4.268) sā dṛṣṭenduḥ sinīvālī sā naṣṭendukalā kuhūḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905283 (0.0):
amāvāsyā tvamāvasyā darśaḥ sūryendusaṅgamaḥ /AP_359.040ab/ / sā dṛṣṭenduḥ sinīvālī sā naṣṭendukalā kuhūḥ //AP_359.040cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042937 (0.0):
(1.4.267) amāvāsyā tvamāvasyā darśaḥ sūryendusaṃgamaḥ / (1.4.268) sā dṛṣṭenduḥ sinīvālī sā naṣṭendukalā kuhūḥ
(1.4.269) uparāgo graho rāhugraste tvindau ca pūṣṇi ca
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042945 (0.0):
(1.4.268) sā dṛṣṭenduḥ sinīvālī sā naṣṭendukalā kuhūḥ / (1.4.269) uparāgo graho rāhugraste tvindau ca pūṣṇi ca
(1.4.270) sopaplavoparaktau dvau agnyutpāta upāhitaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042950 (0.0):
(1.4.269) uparāgo graho rāhugraste tvindau ca pūṣṇi ca / (1.4.270) sopaplavoparaktau dvau agnyutpāta upāhitaḥ
(1.4.271) ekayoktyā puṣpavantau divākaraniśākarau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447541 (0.006):
[k: D2 om. the ref. N T4 ins. and T2 G1.4 repeat after the ref.: T1.2 / G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214769 (0.012):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156622 (0.014):
Thank you for using a Gaudiya Grantha Mandir text. Remember, GGM is an
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188059 (0.016):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430023 (0.020):
[k: Ś1 K2 Ñ1 M2 4 repeat and T1.2.4 G1.3.5 (all third time) read
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447230 (0.020):
[k: After 121, Ñ2 repeats 119cd and G3 repeats 120. K V B D T1.4 G5
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985842 (0.024):
The story of a Sage and of an ungrateful elephant
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825238 (0.038):
%Additional material from GOS 87, Baroda 1940 edition of Sanghavi \/ / Parikh and E. Franco's Notes:
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23758578 (0.040):
pitrā ca kṛtanāmānau niśākaradivākarau // VamP_64.44 // / naiśācarirdivākīrtirniśākīrtiḥ svaputrakaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629246 (0.043):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940393 (0.044):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587697 (0.044):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.045):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797276 (0.045):
Otherwise, the stanza number coincides with Colebrooke's one. / (Colebrooke's translation is available for Chapters 12 and 18 only. In
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615093 (0.052):
close to the original text, we have supposed that the scribe's eye in all / likelihood skipped from the first yathābhūtasyābhi- which would have
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042956 (0.052):
(1.4.270) sopaplavoparaktau dvau agnyutpāta upāhitaḥ / (1.4.271) ekayoktyā puṣpavantau divākaraniśākarau
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156825 (0.058):
[*400] This text is an example of how the 1946 edition is more reliable / for accents. In this instance it more accurately reflects the RV than the
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743848 (0.062):
it seemed to make more sense. It is also an uncorrected version.
(1.4.272) aṣṭādaśa nimeṣāstu kāṣṭā triṃśat tu tāḥ kalā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042964 (5.960):
(1.4.271) ekayoktyā puṣpavantau divākaraniśākarau / (1.4.272) aṣṭādaśa nimeṣāstu kāṣṭā triṃśat tu tāḥ kalā
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21979759 (0.059):
kālavibhāgaḥ kālaḥ kāṣṭādibhedabhinnaḥ / / kāṣṭā nimeṣā daśa pañca triṃśacca kāṣṭhāḥ kathitāḥ kaleti /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7744770 (0.064):
kāṣṭhātriṃśat kalā triṃśat ViP_1,3.8c / kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva ViP_2,8.59a
(1.4.273) tāstu triṃśat kṣaṇaste tu muhūrto dvādaśāstriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042972 (1.192):
(1.4.273) tāstu triṃśat kṣaṇaste tu muhūrto dvādaśāstriyām
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447540 (0.020):
[k: D2 om. the ref. N T4 ins. and T2 G1.4 repeat after the ref.: T1.2 / G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214766 (0.022):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 545161 (0.026):
[k: K Ñ3 V1.2 B D T2 4 G1.4 M4 subst. for line 602:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 688401 (0.026):
[k: B1.3 T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. for line 1201, K1.2 D4 ins. after
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 694033 (0.026):
[k: K1 V1.3 B Dn Ds D3.4.6 T1.2 G1.4.5 M2.4 subst. for line 1825, Ñ2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4346026 (0.026):
[k: M1 3 subst. for 43cd, D6 T1.3.4 G M4 ins. after 43: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4423762 (0.026):
[k: K V B Dn Ds D1.4 6 G2 subst. for 34cd (T1 3 G1.3.5 M4 ins. after
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429521 (0.026):
[k: K Ñ2.3 V B Dn Ds D1.3 6 G2.4 subst. for 18cd ; D2 T2.4 M4 ins.
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4440281 (0.026):
[k: K Ñ2.3 V1.2 B2.3 Dn D1 5 T4 G5 subst. for 54cd: Ds1 ins. after
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4446506 (0.026):
[k: T4 M4 subst. for 106ab: T1 G5 cont. after 1453*: :k]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156622 (0.027):
Thank you for using a Gaudiya Grantha Mandir text. Remember, GGM is an
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6630659 (0.055):
kṣaṇaḥ/ ṣaṣṭikṣaṇā eko lavaḥ/ triṃśallavā eko muhūrtaḥ/ etena
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6630888 (0.055):
tatkṣaṇasyaikaḥ kṣaṇaḥ/ ṣaṣṭikṣaṇā eko lavaḥ/ triṃśallavā eko muhūrtaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21622194 (0.060):
337.017. viṃśatyuttarakṣaṇaśataṃ tatkṣaṇasyaikaḥ kṣaṇaḥ/ / 337.017. ṣaṣṭiḥ kṣaṇā eko lavaḥ/ / 337.018. triṃśallavā eko muhūrtaḥ/
(1.4.274) te tu triṃśadahorātraḥ pakṣaste daśapañca ca
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042976 (0.0):
(1.4.274) te tu triṃśadahorātraḥ pakṣaste daśapañca ca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4404769 (0.016):
pratyuvācograsenaṃ vai sāntvapūrvam idaṃ vacaḥ // HV_78.30 // / [k: K2.3 Ñ2.3 V1.2 B D T1.2 (second time, first time after 25ab) G M
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4406514 (0.016):
jighāṃsur hi yadūn kruddhaḥ kaṃsasyāpacitiṃ caran // HV_80.2 // / [k: D6 T1.2.3(second time) G1.2.3(second time).4.5 M ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4407725 (0.016):
alpānāṃ bahubhiḥ sārdhaṃ vyatiṣaktarathadvipam // HV_81.52 // / [k: D6 T1.2.3(second time) G1.3.5 M G(ed.) ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4408503 (0.016):
[k: D6 T1.2.3(second time) G1.4.5 M ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4409080 (0.016):
gadena cedirājasya dantavaktrasya śaṃbhunā // HV_82.2 // / [k: D6 T1.2.3(second time) G1.3 5 M ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430255 (0.016):
[k: K1 3 Ñ2.3 V1.3 B1.3 D T2.4 G1.2.4.5 M1.2.4 ins. (K4 V2 B2 D5 T1 / G3 M3 second time after the first occurrence of 6cd): :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4436761 (0.016):
[k: K1.3.4 Ñ2 V B Dn (both second time) Ds D1 5.6 (second time) T2 / G2 5 ins. after 94 (Dn D6 (all first time) after 77ab): :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342754 (0.017):
after44; D6 G2.3.5 after 45b; T2 a second time and G1 after *213) ins.:
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 548080 (0.017):
[k: K Ñ2.3 V B D T3.4 (T2 G1.4.5 after second occurrence of line
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4408408 (0.017):
[k: T2 G1.4.5 ins., D6 T1 G3 M after 80ab, T3(second time) after
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4436850 (0.017):
[k: K2 V2.3 D2 4.6 G3 ins. (K1.4 Ñ2.3 V1 B Dn Ds D1.5 T4 G2.4.5 after / second occurrence of 97cd): :k]
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187575 (0.024):
between pointed parentheses; its first and second segments correspond to
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4406640 (0.025):
[k: D6 T2.3(second time) G1.2 M1 3 ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4407093 (0.025):
[k: T1.3(second time) G1.3.5 M4 ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4408185 (0.025):
[k: D6 T1.3(second time) G1.3.5 M ins., T2 cont. after *918, G4 ins.
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4408697 (0.025):
[k: K2.3 Ñ2.3 V B Dn Ds D1 4.8 T2.3(second time).4 G1.2.4.5 ins., K1
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4408966 (0.025):
[k: T1.3(second time) G3 M4 ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4409897 (0.025):
[k: T1.3(second time) G3.5 M1.2.4 ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4406486 (0.026):
[k: T1 G3 (both second time) ins., G5 cont. after *895, M4 cont.
(1.4.275) pakṣau pūrvāparau śuklakṛṣṇau māsastu tāvubhau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042984 (1.192):
(1.4.274) te tu triṃśadahorātraḥ pakṣaste daśapañca ca / (1.4.275) pakṣau pūrvāparau śuklakṛṣṇau māsastu tāvubhau
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.022):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5560940 (0.025):
(2) External sandhi is decomposed with ^. / (3) Prose sections are subdivided by a,b,c, etc..
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236771 (0.026):
Hakushi Kanreki Kinen Ronbunshū: Indotetsugaku to Bukkyḥ, Kyoto, 295-310.
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640138 (0.032):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187337 (0.033):
editorial comments, translation, annotations and indexes. / Danda: / Exclamation mark is used to represent the da.n.da (vertical bar, which
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22770575 (0.048):
Cf. Michael Hahn. Der grosse Legendenkranz Mahajjātakamālā. Wiesbaden 195
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (0.050):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809584 (0.052):
Nefarious doings of the monks Aśvaka and Punarvasuka
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.053):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941752 (0.057):
((83)). snr.830a sādhvasa- nt. trouble violent, agitation, consternation, / terreur, crainte (de, gén. ifc.)...
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107862 (0.059):
9. The Newborn Bodhisattva is Born Without Stain
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14492989 (0.060):
conspicuous scribal errors. / The symbols and editorial features are as follows:
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112393 (0.062):
9. The First Sermon to the Two Principal Disciples
(1.4.276) dvau dvau mārgādi māsau syādṛtustairayanaṃ tribhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23042993 (0.0):
(1.4.275) pakṣau pūrvāparau śuklakṛṣṇau māsastu tāvubhau / (1.4.276) dvau dvau mārgādi māsau syādṛtustairayanaṃ tribhiḥ
(1.4.277) ayane dve gatirudagdakṣiṇārkasya vatsaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043001 (0.0):
(1.4.276) dvau dvau mārgādi māsau syādṛtustairayanaṃ tribhiḥ / (1.4.277) ayane dve gatirudagdakṣiṇārkasya vatsaraḥ
(1.4.278) samarātridive kāle viṣuvadviṣuvaṃ ca tat
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043006 (0.0):
(1.4.277) ayane dve gatirudagdakṣiṇārkasya vatsaraḥ / (1.4.278) samarātridive kāle viṣuvadviṣuvaṃ ca tat
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557142 (0.033):
straightforward transliteration is the separation of nominal
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557134 (0.035):
Another feature which exceeds what might be expected from a
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581706 (0.035):
(vīi) ṃisconduct^ (ix) Prohibition of favours and dealings)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5590285 (0.035):
(Investigation through interrogation and through torture)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562858 (0.036):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313356 (0.036):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19207169 (0.036):
Mss. must be consulted to determine the original forms of such colophons.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558148 (0.036):
their research while preparing a publication should feel morally
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187314 (0.036):
user of the electronic version is requested to consult the printed version
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493034 (0.037):
corresponding, withsome variants, to the text edited by prof. N. Dutt,
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647895 (0.037):
[k: The printed line number 10 is misplaced; the automatically
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568253 (0.038):
(ṭhe work of store keeping by the director of stories)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556604 (0.038):
In the TEI-Guidelines ā" (which makes current text"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.039):
The input and processing of the transliterated text has been done / with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187726 (0.039):
stem which would be entered / in a dictionary (lemma")."
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825718 (0.039):
[Refutation of the Mīmāṃsa inference of the self]
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215631 (0.040):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5574665 (0.040):
(ṣtandardisation of ṛeights and measures)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214757 (0.040):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Pausha month.
(1.4.279) puṣpayuktā paurṇamāsī pauṣī māse tu yatra sā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043014 (0.0):
(1.4.278) samarātridive kāle viṣuvadviṣuvaṃ ca tat / (1.4.279) puṣpayuktā paurṇamāsī pauṣī māse tu yatra sā
(1.4.280) nāmnā sa pauṣo māghādyāścaivamekādaśāpare
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043020 (0.0):
(1.4.279) puṣpayuktā paurṇamāsī pauṣī māse tu yatra sā / (1.4.280) nāmnā sa pauṣo māghādyāścaivamekādaśāpare
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809584 (0.056):
Nefarious doings of the monks Aśvaka and Punarvasuka
(1.4.281) mārgaśīrṣe sahā mārga āgrahāyaṇikaśca saḥ / (1.4.282) pauṣe taiṣasahasyau dvau tapā māghe 'tha phālgune
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043031 (0.0):
(1.4.280) nāmnā sa pauṣo māghādyāścaivamekādaśāpare / (1.4.281) mārgaśīrṣe sahā mārga āgrahāyaṇikaśca saḥ / (1.4.282) pauṣe taiṣasahasyau dvau tapā māghe 'tha phālgune
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844500 (0.058):
kārttiko bāhulo'pi syād ūrjaḥ kārttikikaś ca saḥ // Rajni_21.69 / mārgaḥ sahā mārgaśīrṣa āgrahāyaṇiko'pi saḥ // Rajni_21.70
(1.4.283) syāttapasyaḥ phālgunikaḥ syāccaitre caitriko madhuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043038 (0.0):
(1.4.282) pauṣe taiṣasahasyau dvau tapā māghe 'tha phālgune / (1.4.283) syāttapasyaḥ phālgunikaḥ syāccaitre caitriko madhuḥ
(1.4.284) vaiśākhe mādhavo rādho jyeṣṭhe śukraḥ śucistvayam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043045 (0.0):
(1.4.283) syāttapasyaḥ phālgunikaḥ syāccaitre caitriko madhuḥ / (1.4.284) vaiśākhe mādhavo rādho jyeṣṭhe śukraḥ śucistvayam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550993 (0.046):
jyeṣṭhaṃ tu kauśikī puṇyā āṣāḍhe tāpikā nadī // / śrāvaṇe sindhunāmā tu tathā bhādre tu gaṇḍakī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626926 (0.053):
357.008. rātryavasāne ātapāgnirevaṃ nāma muhūrto bhavati// / 357.008. yathā śrāvaṇe tathā māghe/ / 357.009. yathā bhādrapade tathā phālgune/ / 357.009. yathā āśvayuje tathā caitre/
(1.4.285) āṣāḍhe śrāvaṇe tu syānnabhāḥ śrāvaṇikaśca saḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043054 (0.0):
(1.4.284) vaiśākhe mādhavo rādho jyeṣṭhe śukraḥ śucistvayam / (1.4.285) āṣāḍhe śrāvaṇe tu syānnabhāḥ śrāvaṇikaśca saḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550994 (0.029):
jyeṣṭhaṃ tu kauśikī puṇyā āṣāḍhe tāpikā nadī // / śrāvaṇe sindhunāmā tu tathā bhādre tu gaṇḍakī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626933 (0.032):
357.008. rātryavasāne ātapāgnirevaṃ nāma muhūrto bhavati// / 357.008. yathā śrāvaṇe tathā māghe/ / 357.009. yathā bhādrapade tathā phālgune/
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23266554 (0.035):
nepāle hāyane yātaḥ nāgamunīrasānviteḥ / / cāṣāḍhe kṣīnacandre tu pañcamyāñca tithau śubhe // 1 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635756 (0.037):
ātapāgnir evaṃ nāma muhūrto bhavati/ / p.108.1/.yathā śrāvaṇe tathā māghe/ yathā bhādrapade tathā phālgune/ yathā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648273 (0.051):
u15.14cd/.śārada^ādīni sarvāṇi māse bhādrapade tathā// / u15.15ab/.kārttike mārgaśīrṣe vā grīāma dhānyāni vāpayet/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6638418 (0.051):
u1.11cd/.vidyād durbhikṣa^kalaha rogāṃś ca^atra vinirdiśet// / u1.12ab/.māse +atha śrāvaṇe mūle candra^sūryau na bhāsataḥ/
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10206552 (0.055):
7.16cd/ śastra^bhayadā ca vakrā vikalā bhaya^roga^saṃjananī// / 7.17ab/ pauṣa^āṣāḍha^śrāvaṇa^vaiśākheṣv indujaḥ sa^māgheṣu/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15844254 (0.060):
āṣāḍhre śrāvaṇe vāpi tathā bhādrapade 'pi ca / / tathaivāśvinake māse kuryādetadvataṃ dvija // NarP_1,22.2 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4378883 (0.062):
[k: After 13ab, D6 T2 G1.3 5 M4 ins.: :k] / aṣṭamyāṃ śrāvaṇe māse kṛṣṇapakṣe mahātithau | *HV_48.13ab*597:1 |
(1.4.286) syurnabhasyaprauṣṭhapadabhādrabhādrapadāḥ samāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043059 (0.0):
(1.4.285) āṣāḍhe śrāvaṇe tu syānnabhāḥ śrāvaṇikaśca saḥ / (1.4.286) syurnabhasyaprauṣṭhapadabhādrabhādrapadāḥ samāḥ
(1.4.287) syādāśvina iṣo 'pyāśvayujo 'pi syāttukārtike
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043063 (0.0):
(1.4.286) syurnabhasyaprauṣṭhapadabhādrabhādrapadāḥ samāḥ / (1.4.287) syādāśvina iṣo 'pyāśvayujo 'pi syāttukārtike
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844489 (0.036):
bhādro bhādrapado'pi prauṣṭhapadaḥ syānnabho nabhasyaśca // Rajni_21.67 / iṣastvāśvayujaśca syādāśvinaḥ śāradaśca saḥ // Rajni_21.68
(1.4.288) bāhulorjau kārtikiko hemantaḥ śiśiro 'striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043070 (0.0):
(1.4.287) syādāśvina iṣo 'pyāśvayujo 'pi syāttukārtike / (1.4.288) bāhulorjau kārtikiko hemantaḥ śiśiro 'striyām
(1.4.289) vasante puṣpasamayaḥ surabhirgrīṣma ūṣmakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043078 (0.0):
(1.4.288) bāhulorjau kārtikiko hemantaḥ śiśiro 'striyām / (1.4.289) vasante puṣpasamayaḥ surabhirgrīṣma ūṣmakaḥ
(1.4.290) nidāgha uṣṇopagama uṣṇa ūṣmāgamastapaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043082 (0.0):
(1.4.289) vasante puṣpasamayaḥ surabhirgrīṣma ūṣmakaḥ / (1.4.290) nidāgha uṣṇopagama uṣṇa ūṣmāgamastapaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11741451 (0.030):
na tu sādhāraṇāsādhāraṇābhyāmupakramasamāptī śliṣyete / / naca tapo nāma nāsādhāraṇaṃ vānaprasthānāmityata āha tapaścāsādhāraṇa iti
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7497957 (0.035):
ārcaḥ, arcāvān / / vārttaḥ, vr̥ttimān // / tapaḥ sahasrābhyāṃ vini inī || PS_5,2.102 ||
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28123276 (0.059):
śīta uṣṇa anuṣṇāśītabhedāt/ pṛthivyaptejovāyuvṛttiḥ/ tatra śītalaṃ / jale/ uṣṇaḥ tejasi/ anuṣṇāśītaḥ pṛthivīvāyyoḥ/
(1.4.291) striyāṃ prāvṛṭ striyāṃ bhūmni varṣā atha śaratstriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043090 (0.0):
(1.4.290) nidāgha uṣṇopagama uṣṇa ūṣmāgamastapaḥ / (1.4.291) striyāṃ prāvṛṭ striyāṃ bhūmni varṣā atha śaratstriyām
(1.4.292) ṣaḍamī ṛtavaḥ puṃsi mārgādīnāṃ yugaiḥ kramāt
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043099 (0.0):
(1.4.292) ṣaḍamī ṛtavaḥ puṃsi mārgādīnāṃ yugaiḥ kramāt
(1.4.293) saṃvatsaro vatsaro 'bdo hāyano 'strī śaratsamāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043105 (0.0):
(1.4.292) ṣaḍamī ṛtavaḥ puṃsi mārgādīnāṃ yugaiḥ kramāt / (1.4.293) saṃvatsaro vatsaro 'bdo hāyano 'strī śaratsamāḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844692 (0.035):
kālajñaiḥ ṣaṣṭirākhyātā vatsarāḥ prabhavādayaḥ / / śaratsaṃvatsaro'bdaśca hāyano vatsaraḥ samāḥ // Rajni_21.86
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565118 (0.058):
the Larger Prajñāpāramitāsūtra from Khotan], Shūkyḥkai 8.6 (1912); repr. / in Kogetsu Zenshū, vol. 1 (Tokyo 1977), pp. 539-54; Hoernle 150
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187338 (0.060):
editorial comments, translation, annotations and indexes. / Danda: / Exclamation mark is used to represent the da.n.da (vertical bar, which
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214761 (0.060):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214770 (0.063):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640137 (0.063):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
(1.4.294) māsena syādahorātraḥ paitro varṣeṇa daivataḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043110 (0.0):
(1.4.293) saṃvatsaro vatsaro 'bdo hāyano 'strī śaratsamāḥ / (1.4.294) māsena syādahorātraḥ paitro varṣeṇa daivataḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646466 (0.056):
na drakṣyanti rāgāraktās tamaskandhena nīvṛtāḥ // / Brahma's request for Dharmadeśanā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328858 (0.064):
sthānābhimāninaḥ sarve % sthānākhyāścaiva te smṛtāḥ // LiP_1,70.181 // /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222625 (0.064):
sthānābhimāninaḥ sarve sthānākhyāścaiva te smṛtāḥ // LiP_1,70.181 // /
Human kalpa
(1.4.295) daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043118 (0.0):
(1.4.294) māsena syādahorātraḥ paitro varṣeṇa daivataḥ / (1.4.295) daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819737 (0.0):
divyairvarṣasahasrairdvādaśabhirdaivataṃ yugam // NarP_1,5.26 // / daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām /
(1.4.296) manvantaraṃ tu divyānāṃ yugānāmekasaptatiḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156642 (0.039):
So, give back to the world community of scholars by notifying us of any
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810444 (0.044):
Conversion of the Tīthyas / Construction of the Vihāras
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190553 (0.045):
the verses found in the Kāvya-saṅgraha forms the backbone / of the order of the verses presented here, even though Arjunavarmadeva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623885 (0.045):
Maudgalyāyana narrates. / The beings in the region of the Ābhāsvara Devas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999797 (0.045):
a dancer from the south, and the extraordinary effects of Buddha's smile
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150848 (0.046):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943051 (0.046):
not turn back without going to the end, remaining fixed in the will of / spirited persons [19].; opinion qui se retrouve aussi en 1.17.30-32
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760054 (0.047):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112732 (0.047):
13. The Display of the Three Attainments to the Eightythousand Renunciants
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433261 (0.047):
[*NOTE: This appears to be evidence that 8 is the original source of the / material, not 117. To be followed.]
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014603 (0.047):
Ajātaśatru propounds the question to the Buddha
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 562623 (0.047):
[k: Pāda b begins with three stars in the original, probably marking
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509225 (0.048):
off, was inscribed with the commencement of the Mayūra Jātaka. The lost
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3mpu.htm.txt) 23122226 (0.048):
as well as to Mme Brunner's corrrections (1985:424--9), a number / of which derive from MSS that were not available to Bhatt.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557811 (0.048):
Some of the tools for textual analysis which can be produced
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976724 (0.048):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150891 (0.049):
mouth dish, the ladle of the gods', he says, for he is the ladle of the
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043123 (0.050):
(1.4.295) daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām / (1.4.296) manvantaraṃ tu divyānāṃ yugānāmekasaptatiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18022944 (0.060):
The story of the King Caitika and the two sons of the Purohita
(1.4.297) saṃvartaḥ pralayaḥ kalpaḥ kṣayaḥ kalpānta ityapi /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043128 (0.046):
(1.4.296) manvantaraṃ tu divyānāṃ yugānāmekasaptatiḥ / (1.4.297) saṃvartaḥ pralayaḥ kalpaḥ kṣayaḥ kalpānta ityapi
(1.4.298) astrī paṅkaṃ pumānpāpmā pāpaṃ kilbiṣakalmaṣam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043137 (0.0):
(1.4.297) saṃvartaḥ pralayaḥ kalpaḥ kṣayaḥ kalpānta ityapi / (1.4.298) astrī paṅkaṃ pumānpāpmā pāpaṃ kilbiṣakalmaṣam
(1.4.299) kaluṣaṃ vṛjinaino 'ghamaṃho duritaduṣkṛtam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043143 (0.0):
(1.4.298) astrī paṅkaṃ pumānpāpmā pāpaṃ kilbiṣakalmaṣam / (1.4.299) kaluṣaṃ vṛjinaino 'ghamaṃho duritaduṣkṛtam
(1.4.300) syāddharmamastriyāṃ puṇyaśreyasī sukṛtaṃ vṛṣaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905302 (0.0):
kaluṣaṃ vṛjinaino 'ghamaṃhoduritaduṣkṛtam //AP_359.041cd/ / syāddharmamastriyāṃ puṇyaśreyasī sukṛtaṃ vṛṣaḥ /AP_359.042ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043149 (0.0):
(1.4.299) kaluṣaṃ vṛjinaino 'ghamaṃho duritaduṣkṛtam / (1.4.300) syāddharmamastriyāṃ puṇyaśreyasī sukṛtaṃ vṛṣaḥ
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12498246 (0.021):
1. (b) ceṣṭataḥ; 2. (b) śūrao; 3. (b) oparaḥ; 4. (a) osambhāṣād eva; 5. / (b) prītiḥ; 6. (b) vāvadūkao; 7. (b) budhatāo; 8. (a) yogyāśā; 9. (a)
(1.4.301) mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905311 (0.0):
syāddharmamastriyāṃ puṇyaśreyasī sukṛtaṃ vṛṣaḥ /AP_359.042ab/ / mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ //AP_359.042cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043158 (0.0):
(1.4.300) syāddharmamastriyāṃ puṇyaśreyasī sukṛtaṃ vṛṣaḥ / (1.4.301) mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ
(1.4.302) syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905317 (0.0):
mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ //AP_359.042cd/ / syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca /AP_359.043ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043164 (0.0):
(1.4.301) mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ / (1.4.302) syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca
(1.4.303) śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905325 (0.0):
syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca /AP_359.043ab/ / śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham //AP_359.043cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043172 (0.0):
(1.4.302) syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca / (1.4.303) śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham
(1.4.304) bhāvukaṃ bhavikaṃ bhavyaṃ kuśalaṃ kṣemamastriyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905328 (0.0):
śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham //AP_359.043cd/ / bhāvukaṃ bhavikaṃ bhavyaṃ kuśalaṃ kṣemamastriyāṃ /AP_359.044ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043176 (0.0):
(1.4.303) śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham / (1.4.304) bhāvukaṃ bhavikaṃ bhavyaṃ kuśalaṃ kṣemamastriyām
(1.4.305) śastaṃ cātha triṣu dravye pāpaṃ puṇyaṃ sukhādi ca
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043184 (0.0):
(1.4.304) bhāvukaṃ bhavikaṃ bhavyaṃ kuśalaṃ kṣemamastriyām / (1.4.305) śastaṃ cātha triṣu dravye pāpaṃ puṇyaṃ sukhādi ca
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059124 (0.021):
apagatabhṛkuṭitḥ? yadidaṃ doṣaprahḥṇam || sauśīlyatḥ? / yadidaṃ sukhasaṃvḥsatḥ || mḥdhuryatḥ? yadidaṃ pareṣu hitavastutḥṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12590662 (0.046):
śīlavān bhūṣito nityaṃ naṣṭaśīlo vidaṃvitaḥ // Rm_8.52{52} // / vatsalo vāndhavaḥ puṇyaṃ pāpaṃ duṣṭāśayo ripuḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840725 (0.051):
14,096.015d@004_2535 śapatā yat kṛtaṃ puṇyaṃ śapyamānaṃ tu gacchati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10001185 (0.053):
prajāpatir vai na vyāharat sa ātmany eva puṇyam āyachat, ātmanaḥ puṇyaṃ na / niravadat, etad vai tad yajur vadan nānyathā brūyāt //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3574615 (0.053):
prajāpatir vai na vyāharat sa ātmany eva puṇyam āyachad ātmanaḥ puṇyaṃ na / niravadad etad vai tad yajur vadan nānyathā brūyāt //
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757028 (0.053):
paripākasīmā niścetumaśakyaḥ / ata evaṃ sati amanāpaphalākṣepaṃ / puṇyakṣayakarañca pāpam akṣānteḥ param aparaṃ nāsti / mañjuśrīḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12624108 (0.056):
puṇyam eva bhave sāraṃ sarvatra satsukhapradaṃ // Rm_20.43{33} // / puṇyaṃ vinātrā saṃsare kiṃ śrīsaṃpatsukhānvite /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539369 (0.056):
adṛṣṭasya pravṛttiṃ nirvakti 'dharmādharmayo' riti/ idaṃ puṇyaṃ pāpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271030 (0.060):
bhāvayāmi, ahaṃ puṇyaṃ prasavāmi, evaṃ puṇyaṃ prasavāmi, ahaṃ
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347023 (0.060):
tathā varṇottamām api YS99v_36b / tadā tasya tu tat pāpaṃ YS99v_65c / tannārīgāmināṃ tathā YS99v_29b
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1400265 (0.061):
kurvato yat pāpaṃ8 bhavati tan niṣidhyate9 / / atha vā pāpam iti saṃsāravyasanam / tan naivam avāpsyasi /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521185 (0.063):
ābadhyante | bahutaraṃ puṇyam ityanena ādāryamuktam | / dharmavegena iti dharmaśraddhābalenetyarthaḥ | āryasubhūtiḥ aśrūṇi
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10753512 (0.064):
'paśyate'; paśyati tadāsau 'vidvān'; jīvanmuktaḥ 'puṇyapāpe'; aprārabdhe / aniṣṭapuṇyaṃ pāpaṃ ca vidhūya 'nirañjanaḥ';
(1.4.306) matallikā macarcikā prakāṇḍamuddhatallajau / (1.4.307) praśastavācakānyamūnyayaḥ śubhāvaho vidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043193 (0.0):
(1.4.305) śastaṃ cātha triṣu dravye pāpaṃ puṇyaṃ sukhādi ca / (1.4.306) matallikā macarcikā prakāṇḍamuddhatallajau
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941279 (0.017):
cukra- vinegar madeby acetous fermentation (cf. nep. cuk)], n. sorrel
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214762 (0.018):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.018):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (0.019):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4931037 (0.020):
*{1/464: Cf. MS 1.2.6, Tait.S. 7.1.10.2}* / *{1/465: E2: 2,33; E4: 1,129; E5: 2,34; E6: 1,35}* / vidhir vā syād apūrvatvāt, vādamātraṃ hy anarthakam // MS_1,2.19 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4931354 (0.024):
*{1/469: E1,5; E2,4,6 E1 (Fn.): prītisādhanaśabdenocyate}* / *{1/470: E2: 2,40; E4: 1,151; E5: 2,40; E6: 1,36}* / vidhiś cānarthakaḥ kvacit, tasmāt stutiḥ pratīyeta, tatsāmānyād itareṣu
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5044666 (0.025):
*{7/151: Tait. S. 7.2.5}* / *{7/152: E2: vidhir veti}* / *{7/153: E2: 5,406; E6: 3,23}* / *{7/154: E1 hat jyotiṣṭomapūrvakatvāt in Klammern}*
(1.4.308) daivaṃ diṣṭaṃ bhāgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043203 (0.0):
(1.4.307) praśastavācakānyamūnyayaḥ śubhāvaho vidhiḥ / (1.4.308) daivaṃ diṣṭaṃ bhāgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905333 (0.061):
daivaṃ diṣṭaṃ māgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ //AP_359.044cd/
(1.4.309) heturnā kāraṇaṃ bījaṃ nidānaṃ tvādikāraṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043209 (0.0):
(1.4.308) daivaṃ diṣṭaṃ bhāgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ / (1.4.309) heturnā kāraṇaṃ bījaṃ nidānaṃ tvādikāraṇam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905349 (0.027):
kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyāṃ /AP_359.045ab/ / heturnā kāraṇaṃ vījaṃ nidānaṃ tvādikāraṇam //AP_359.045cd/
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25770810 (0.033):
ādyā yāṇutarā sā syāccitparā tvādikāraṇam /
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 849949 (0.035):
2 /// [rama]ṇīyaṃṅ kāraṇaṃ _ na khu vākaṭeyī kalahassa viya _ nissirīkā
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5904785 (0.035):
2 /// ramaṇīyaṃṅ kāraṇaṃ _ na khu vākaṭeyī kalahassa viya _ nissirīkā up.
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112635 (0.041):
11. The Display of the Three Attainments
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11897042 (0.041):
146b] śarīrendriyasaṃsthānaceṣṭāhārādisābhāgyakāraṇaṃ anyonyābhir / abhisaṃbaṃdhanimittaṃ ca sabhāgateti ācāryasaṃghabhadraḥ. tad etad
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616565 (0.042):
which is the only extant MS that preserves, almost entirely, that part of / the appendix not found in the Pelliot/Stein MS. Because our reconstruction
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493629 (0.042):
Various forms of accusations / Sixteen and sixteen ways of applying saṃmukhavinaya respectively not
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983887 (0.042):
Devadatta gets stronger in his resolution to bring about the schism in the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033282 (0.042):
end of the interpolation. This allows for the input of variants / within interpolations which are attested in more than one source.
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2909625 (0.043):
yacca na kāryaṃ na kāraṇaṃ tannirālambyam / yannirālambyaṃ / tatsarvaprapañcātītam / yatsarvaprapañcātītaṃ sa tathāgataḥ / etaddhi
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033430 (0.043):
chapter.) The reference consists of two figures separated by a
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982390 (0.045):
Devadatta decides to bring about schism in the congregation
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18541017 (0.045):
\Dutt; the MSS's reading should mean that the sādhaka speaks these words / as part of the mantra} /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730951 (0.046):
eṣa mārgo hi niraye tiryyagyonau ca kāraṇam // BndP_3,3.50 // / tiryyagyo nigataṃ caiva kāraṇaṃ tattrarucyate /
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186854 (0.046):
of the verses between the editions and the commentators. The order of the
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190532 (0.046):
of the verses between the editions and the commentators. The order of
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615079 (0.046):
Because our reconstructed text almost certainly must represent something / close to the original text, we have supposed that the scribe's eye in all
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13675179 (0.046):
end of the interpolation. This allows for the input of variants / within interpolations which are attested in more than one source.
(1.4.310) kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043217 (0.0):
(1.4.309) heturnā kāraṇaṃ bījaṃ nidānaṃ tvādikāraṇam / (1.4.310) kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905342 (5.960):
daivaṃ diṣṭaṃ māgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ //AP_359.044cd/ / kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyāṃ /AP_359.045ab/
(1.4.311) viśeṣaḥ kāliko 'vasthā guṇāḥ sattvaṃ rajastamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043222 (0.0):
(1.4.310) kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyām / (1.4.311) viśeṣaḥ kāliko 'vasthā guṇāḥ sattvaṃ rajastamaḥ
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16027803 (5.960):
Yāj3.181c/ vipākāt tri.prakārāṇām karmaṇām īśvaro^api san // / Yāj3.182a/ sattvam rajas tamaś caiva guṇās tasya^eva kīrtitāh /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011014 (0.019):
īśasyeti śrūyate | yathaikādaśe sattvaṃ rajas tama iti guṇā jivasya naiva
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770538 (0.019):
<12326.21/1> sattvaṃ rajas tamaś cai7va !na guṇās taṃ bhajanti vai !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770849 (0.019):
pṛthag-bhūtāś ca te nityaṃ !kṣetra-jñaḥ pṛthag eva ca ! / <12326.35/002> X sattvaṃ rajas tamaś cai7va !na guṇās tasya bhojakāḥ !
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063242 (0.046):
traiguṇyam || Tats_4 || / sattvaṃ rajastama iti guṇāḥ bhāveṇyastraiguṇyam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416925 (0.051):
BhP_10.85.013/1 sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812683 (0.051):
sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435724 (0.056):
12,326.034d*0832_02 sattvaṃ rajas tamaś caiva na guṇās tasya bhojakāḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27006564 (0.056):
<12326.35/002> X sattvaṃ rajas tamaś caiva !na guṇās tasya bhojakāḥ !
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831913 (0.056):
prakṛtir guṇa sāmyaṃ vai prakṛter nātmano guṇāḥ / / sattvaṃ rajas tama iti sthity utpatty anta hetavaḥ // BhP_11.22.012 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8771159 (0.058):
AbhT_8.170b/. rajo@nuviddhaṃ nirmṛṣṭaṃ sattvamasyādharaṃ tamaḥ // 170
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985377 (0.058):
atra jīvaḥ, tasya guṇāḥ sattvādayaḥ, sattvaṃ rajas tama iti guṇā jīvasya
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20758594 (0.061):
13,134.057d@015_2340 sattvaṃ rajas tama iti guṇās tv ete śarīriṇaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162840 (0.061):
BhP_01.02.022/3 vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm / BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13503883 (0.064):
guṇāśrayī yo bhagavān sa sarvadā__Vdha_039.008 / guṇāḥ sattvaṃ rajas tamaḥ__Vdha_028.*(18).139
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470249 (0.064):
pradhānamiti kathyante viṣamairjagaducyate // Bca_9.128 // / sattvaṃ rajastamaśceti ete trayo guṇā aviṣamaṃ sthitāḥ sāmyāvasthāṃ
(1.4.312) janurjananajanmāni janirutpattirudbhavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043230 (0.0):
(1.4.311) viśeṣaḥ kāliko 'vasthā guṇāḥ sattvaṃ rajastamaḥ / (1.4.312) janurjananajanmāni janirutpattirudbhavaḥ
(1.4.313) prāṇī tu cetano janmī jantujanyuśarīriṇaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043235 (0.0):
(1.4.312) janurjananajanmāni janirutpattirudbhavaḥ / (1.4.313) prāṇī tu cetano janmī jantujanyuśarīriṇaḥ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130057 (0.053):
Therefore word boundaries are not spaced. / *...** = stage / &...&: = speaker / {Pkt_n} = Prakrit Text
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567045 (0.054):
Sir Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 974871 (0.055):
%% she finds no instructions in the South Indian Kāmika or Pauṣkara, but
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214755 (0.056):
of curds, / sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556502 (0.057):
Archaeological Survey of India, 69). = AṣṭāK, unidentified = Praj(U1)
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405975 (0.058):
[slightly revised version of "New Fragments of the "Yogalehrbuch""] / 1) Pell.Skt. rouge 9.1 (r3-va ~ YL 129V6-R3
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556432 (0.059):
edition. (The conventions for inputting variants are described
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715774 (0.059):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942868 (0.060):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941321 (0.060):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
(1.4.314) jātirjātaṃ ca sāmānyaṃ vyaktistu pṛthagātmatā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043244 (0.0):
(1.4.313) prāṇī tu cetano janmī jantujanyuśarīriṇaḥ / (1.4.314) jātirjātaṃ ca sāmānyaṃ vyaktistu pṛthagātmatā
(1.4.315) cittaṃ tu ceto hṛdayaṃ svāntaṃ hṛnmānasaṃ manaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043253 (0.0):
(1.4.314) jātirjātaṃ ca sāmānyaṃ vyaktistu pṛthagātmatā / (1.4.315) cittaṃ tu ceto hṛdayaṃ svāntaṃ hṛnmānasaṃ manaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905355 (0.036):
cittantu ceto hṛdayaṃ svāntaṃ hṛnmānasammanaḥ /AP_359.046ab/
dhīvargaḥ /
(1.5.316) buddhirmanīṣā dhiṣaṇā dhīḥ prajñā śemuṣī matiḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905365 (0.0):
cittantu ceto hṛdayaṃ svāntaṃ hṛnmānasammanaḥ /AP_359.046ab/ / buddhirmanīṣā dhiṣaṇā dhīḥ prajñā śemuṣī matiḥ //AP_359.046cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043263 (0.0):
dhīvargaḥ / (1.5.316) buddhirmanīṣā dhiṣaṇā dhīḥ prajñā śemuṣī matiḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842973 (0.040):
manīṣā dhiṣaṇā prajñā dhāraṇā śemuṣī matiḥ /
(1.5.317) prekṣopalabdhiścitsaṃvitpratipajjñapticetanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043268 (0.0):
(1.5.316) buddhirmanīṣā dhiṣaṇā dhīḥ prajñā śemuṣī matiḥ / (1.5.317) prekṣopalabdhiścitsaṃvitpratipajjñapticetanāḥ
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941279 (0.054):
cukra- vinegar madeby acetous fermentation (cf. nep. cuk)], n. sorrel
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905371 (0.055):
prekṣopalibdhiścitsambitpratipajjñapticetanāḥ /AP_359.047ab/ / dhīrdhāraṇāvatī medhā saṅkalpaḥ karma mānasaṃ //AP_359.047cd/
(1.5.318) dhīrdhāraṇāvatī medhā saṃkalpaḥ karma mānasam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043276 (0.0):
(1.5.318) dhīrdhāraṇāvatī medhā saṃkalpaḥ karma mānasam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905376 (0.021):
dhīrdhāraṇāvatī medhā saṅkalpaḥ karma mānasaṃ //AP_359.047cd/
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22487618 (0.043):
sāddhyam / / medhāvīti ca viśeṣvate / / dhīrdhāraṇāvatī medhā" iti ca naighaṇṭukāḥ /"
(1.5.319) avadhānaṃ samādhānaṃ praṇidhānam tathaiva ca /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390727 (1.192):
6. tadūdhe ca smato vrāhāhasāprāpāścittamāsnā^
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043278 (1.788):
(1.5.318) dhīrdhāraṇāvatī medhā saṃkalpaḥ karma mānasam / (1.5.319) avadhānaṃ samādhānaṃ praṇidhānam tathaiva ca
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147074 (0.004):
(3.6) Kāñcanamālā | jai evvaṃ tā suṇaṃ | ajja kkhu mae rāaulādo / paḍiṇivattantīe cittasāliāduvāre ajjavasantaassa susaṃgadāe samaṃ ālāvo
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21039084 (0.048):
liṅgarthatvāditi samādhānamuktaṃ tadāha kecitvati // iha ca yāgasya
(1.5.320) cittābhogo manaskāraścarcā saṃkhyā vicāraṇā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043285 (0.0):
(1.5.319) avadhānaṃ samādhānaṃ praṇidhānam tathaiva ca / (1.5.320) cittābhogo manaskāraścarcā saṃkhyā vicāraṇā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7861611 (0.044):
'stutastobhitasaṃ(śaṃ)sitāḥ' / 'pariṇāmanā'manaskāraḥ / / 'anumodanā'manaskāraḥ / 'abhinirhāraḥ' / 'atyantaśuddhiśce 'ti /
madhyantavibhagatika.html 19097796 (0.060):
manaskāre'viparyāsa ityaviparītaṃ jñānam ityarthaḥ / / sa tu manaskāro na vijṇyāte yasminn aviparyāsa ityataḥ pṛcchati katam
(1.5.321) vimarśo bhāvanā caiva vāsanā ca nigadyate / (1.5.322) adhyāhārastarka ūho vicikitsā tu saṃśayaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905385 (0.0):
saṅkhyā vicāraṇā carcā vicikitsā tu saṃśayaḥ /AP_359.048ab/ / adhyāhārastarka ūhaḥ samau nirṇayaniś cayau //AP_359.048cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043295 (0.0):
(1.5.320) cittābhogo manaskāraścarcā saṃkhyā vicāraṇā / (1.5.321) vimarśo bhāvanā caiva vāsanā ca nigadyate
(1.5.323) sandehadvāparau cātha samau nirṇayaniścayau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043299 (0.0):
(1.5.322) adhyāhārastarka ūho vicikitsā tu saṃśayaḥ / (1.5.323) sandehadvāparau cātha samau nirṇayaniścayau
(1.5.324) mithyādṛṣṭirnāstikatā vyāpādo drohacintanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043308 (0.0):
(1.5.323) sandehadvāparau cātha samau nirṇayaniścayau / (1.5.324) mithyādṛṣṭirnāstikatā vyāpādo drohacintanam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905395 (0.058):
adhyāhārastarka ūhaḥ samau nirṇayaniś cayau //AP_359.048cd/ / mithyādṛṣṭirnāstikatā bhrāntirmithyāmatirbhramaḥ /AP_359.049ab/
(1.5.325) samau siddhāntarāddhāntau bhrāntirmithyāmatirbhramaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043314 (0.0):
(1.5.324) mithyādṛṣṭirnāstikatā vyāpādo drohacintanam / (1.5.325) samau siddhāntarāddhāntau bhrāntirmithyāmatirbhramaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20929433 (0.046):
na cānumitisāmagryā balavatvājjñānadvaye satyanumitirevotpadya 2 te/ na tu / pratyakṣo vyapyabhedabhrama iti vācyam/ tasyā balavatvāsaṃmateḥ//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21017801 (0.058):
tadbhrameṇa śa 4 bdabhramo na syāt/ dṛśyate cāyamataḥ tajjñānameva tatra / hetuḥ/ jñātaiva ca sā tatra pratyāsattirityarthaḥ/
(1.5.326) saṃvidāgūḥ pratijñānaṃ niyamāśravasaṃśravāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043320 (0.0):
(1.5.325) samau siddhāntarāddhāntau bhrāntirmithyāmatirbhramaḥ / (1.5.326) saṃvidāgūḥ pratijñānaṃ niyamāśravasaṃśravāḥ
(1.5.327) aṅgīkārābhyupagamapratiśravasamādhayaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043322 (0.0):
(1.5.326) saṃvidāgūḥ pratijñānaṃ niyamāśravasaṃśravāḥ / (1.5.327) aṅgīkārābhyupagamapratiśravasamādhayaḥ
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583447 (0.042):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9527562 (0.052):
7,19: tasya.eṣā.bhavati/[802] [a.passage.in.the.loṅger.recension]
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977457 (0.054):
Ānanda follows the Buddha and makes an exhibition of mathematical / knowledge
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905400 (0.057):
mithyādṛṣṭirnāstikatā bhrāntirmithyāmatirbhramaḥ /AP_359.049ab/ / aṅgīkārābhyupagamapratiśravasamādhayaḥ //AP_359.049cd/
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27451042 (0.058):
P.S. Bleu 67(3)r4ff. preserves a fully elaborated text instead of this / more truncated passage: jātim adrākṣaṃ jātisamudayaṃ jātinirodhaṃ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616238 (0.058):
P.S. Bleu 67(3)r4ff. preserves a fully elaborated text instead of this / more truncated passage: jātim adrākṣaṃ jātisamu(daya)ṃ jā(t)i(n)i(ro)dhaṃ
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948973 (0.059):
paṭhati /) : KaACD repeat the whole passage}
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4384522 (0.062):
[k: After 55.23, D2.6 S ins. a passage given in App13. :k] / taṃ krīḍamāṇaṃ gopālāḥ kṛṣṇaṃ bhāṇḍīravāsinam /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130055 (0.062):
Therefore word boundaries are not spaced. / *...** = stage / &...&: = speaker
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5591133 (0.064):
(ṛedemption from the cutting of individual limbs) / KAZ04.10.01/ tīrtha.ghāta.granthi.bheda.ūrdhva.karāṇāṃ prathame^aparādhe
(1.5.328) mokṣe dhīrjñānamanyatra vijñānaṃ śilpaśāstrayoḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905408 (0.0):
mokṣe dhīrjñānamanyatra vijñānaṃ śilpaśāstrayoḥ /AP_359.050ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043329 (0.0):
(1.5.328) mokṣe dhīrjñānamanyatra vijñānaṃ śilpaśāstrayoḥ
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5591132 (0.054):
(ṛedemption from the cutting of individual limbs)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557002 (0.055):
(e..g. na*asti, ca*eva). Similarly, avagraha is reconstituted, / the originally omitted initial a" being marked as sandhi vowel"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187791 (0.055):
avagraha is reconstituted, the / originally omitted initial a" being marked as sandhi vowel (e..g. devo*"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033412 (0.056):
verse to which it refers. (While transliterating the full / reference needs to be typed only for the first verse of each
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033168 (0.057):
course. There is no blank between the siglum and the variant. / If there are several variants for the same passage of the base
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556423 (0.057):
in order to be able to add variant readings from the older
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615079 (0.058):
Because our reconstructed text almost certainly must represent something / close to the original text, we have supposed that the scribe's eye in all
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565773 (0.058):
Pañcapāramitānirdeśa in the Mannerheim Collection
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008741 (0.058):
[Here there is a leaf missing, seemingly because of an error of the scribe / himself.]
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214737 (0.059):
Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557812 (0.059):
Some of the tools for textual analysis which can be produced
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558167 (0.059):
obliged to send me an offprint. (I hope I am not asking too / much!) / {\other.information}
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743873 (0.060):
and others, which marks sandhi and composita. Only personal / names are never marked as composita in this input.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033182 (0.061):
text, they are listed sequentially. The variant (or the last
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156653 (0.061):
mistakes or variant readings, either by emailing us directly or by posting
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556670 (0.061):
distinguished by a following blank (or numerals or other signs of / punctuation including parentheses, quotation marks etc.) or by
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187426 (0.061):
dollar sign. / Other markers: / @ represents the asterisk in the printed edition which marks the editor's
(1.5.329) muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905416 (0.0):
mokṣe dhīrjñānamanyatra vijñānaṃ śilpaśāstrayoḥ /AP_359.050ab/ / muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtaṃ //AP_359.050cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043337 (0.0):
(1.5.328) mokṣe dhīrjñānamanyatra vijñānaṃ śilpaśāstrayoḥ / (1.5.329) muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27147922 (0.0):
līnāḥ santaḥ amṛtatvaṃ bhajante muktatvaṃ prāpnuvanti // GRhtCM_1.14:2 // / muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam ityamaraḥ // GRhtCM_1.14:3 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27181482 (0.0):
ṣaṇmāsaparyantaṃ yojyaṃ bhoktṛṣu iti śeṣaḥ // GRhtCM_19.36:2 // / muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam ityamaraḥ // GRhtCM_19.36:3 //
(1.5.330) mokṣo 'pavargo 'thājñānamavidyāhaṃmatiḥ striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905420 (0.0):
muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtaṃ //AP_359.050cd/ / mokṣo 'pavargo 'thājñānamavidyāhammatiḥ striyāṃ /AP_359.051ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043342 (0.0):
(1.5.329) muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam / (1.5.330) mokṣo 'pavargo 'thājñānamavidyāhaṃmatiḥ striyām
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.012):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018760 (0.017):
date: fri, 26 jul 1ṛṛ6 15:43:22 -0600 (csthfrom: v. p. lehmann" / subject: sb14to: / jgardner@blue.veeg.uiova.edumime-version: 1.0status: rokṣ-status:"
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5512477 (0.019):
%visualisation of 5-faced, 16-armed Bhairava
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213959 (0.021):
Duryodhana: eldest son of Dhrtarastra / Vasudeva: Krsna, incarnation of Visnu
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108090 (0.022):
14. The Deities Scatter Flowers and Play Music
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405913 (0.023):
Additions based on Yamabe
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569354 (0.023):
(ṛecovery of revenue misappropriated by state employees)
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236771 (0.023):
Hakushi Kanreki Kinen Ronbunshū: Indotetsugaku to Bukkyḥ, Kyoto, 295-310.
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313354 (0.032):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941279 (0.032):
cukra- vinegar madeby acetous fermentation (cf. nep. cuk)], n. sorrel
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214766 (0.034):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447540 (0.034):
[k: D2 om. the ref. N T4 ins. and T2 G1.4 repeat after the ref.: T1.2 / G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.035):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (0.035):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214705 (0.035):
could be that it refers to bhaṭurā/baṭurā" (from "bhaṭṭhā/bhaṭṭhi" 'kiln
(1.5.331) rūpaṃ śabdo gandharasasparśāśca viṣayā amī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043350 (0.0):
(1.5.330) mokṣo 'pavargo 'thājñānamavidyāhaṃmatiḥ striyām / (1.5.331) rūpaṃ śabdo gandharasasparśāśca viṣayā amī
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3349798 (0.032):
prabhṛtiṣvanantarbhūtatvādavaśiṣyete / / evaṃ gandharasaśabdasparśāścāvaśiṣṭā iti kathaṃ satā vijñātena
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065694 (0.034):
teṣāṃ ca viṣayāḥ rūpaśabdagandharasasparśāḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065128 (0.050):
rūpaśabdagandharasasparśāḥ, tān sarvānupanāmayeḥ / evam api tvayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15117044 (0.054):
sadevamānuṣāsuraṃ lokam abhibhūya (PvsP1 2: 117) niryāsyati, evaṃ / śabdagandharasasparśāḥ,
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3291394 (0.057):
gandharūparasasparśa- śabdāś ca viṣayāḥ smṛtāḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25845839 (0.057):
ityanena pratipāditam| yacca gṛhyate tadapi nāsti tathā / rūpaśabdarasasparśā gandhā dharmāśca kevalāḥ |
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821419 (0.058):
jñānendriyāṇāṃ viṣayāḥ kramācchabdādayomatāḥ / / śabdasparśārūparasagandhāste ca guṇāmatāḥ // PS_1,5.56 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026501 (0.058):
Yāj3.91a/ gandha.rūpa.rasa.sparśa.śabdāś ca viṣayāh smṛtāh /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17262806 (0.061):
kāyo, mano manasā śūnyaṃ draṣṭavyam, evaṃ rūpaṃ / śabdagandharasasparṣṭavyadharmāḥ śabdagandharasasparṣṭavyadharmaiḥ śūnyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946716 (0.062):
rūpaśabdagandharasa / 19518 spraṣṭavyadharmāḥ/ tatra rūpaṃ rūpeṇa śūnyam akūṭasthāvināśitām
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9787964 (0.063):
. 106 te na jānanti na buddhyanti kiṃ rūpaśabdagandharasasparśānāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784886 (0.063):
śabda sparśa rūpa rasa gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva daśā janyaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094592 (0.063):
śabda-sparśa-rūpa-rasa-gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva-daśā-janyaḥ
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149447 (0.063):
punaḥ ṣoḍaśavarṣebhyaḥ paraḥ viṣayarasāsvādalampaṭo bhavati viṣayāḥ / śabdasparśarūparasagandhā rasāḥ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404681 (0.063):
śabdasparśarūparasagandhāś ca viṣayāḥ // Vi_96.93 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212367 (0.063):
Viṣṇu 96.93 śabda-sparśa-rūpa-rasa-gandhāś ca viṣayāḥ //
(1.5.332) gocarā indriyārthāśca hṛṣīkaṃ viṣayīndriyam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043356 (0.0):
(1.5.331) rūpaṃ śabdo gandharasasparśāśca viṣayā amī / (1.5.332) gocarā indriyārthāśca hṛṣīkaṃ viṣayīndriyam
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26520082 (0.056):
kāmaviṣayā indriyārthā iti rūpādaya ucyante/ te mithyā saṅkalpyamānā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 839765 (0.064):
śabdaḥ sparśo raso rūpaṃ gandhaś ca viṣayā amī / / indriyārthā gocarāste pañcabhūtaguṇāḥ khalu // Rajni_18.120
(1.5.333) karmendriyaṃ tu pāyvādi manonetrādi dhīndriyam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043361 (0.0):
(1.5.332) gocarā indriyārthāśca hṛṣīkaṃ viṣayīndriyam / (1.5.333) karmendriyaṃ tu pāyvādi manonetrādi dhīndriyam
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197406 (0.003):
amale vimale gaṇaṣaṇḍe / hāre caṇḍe mahācaṇḍe came mahācame some sthāme / / abaha vibaha / aṃgajā netrakhave mūlaparicchede yakṣacaṇḍe piśācacaṇḍe
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835833 (0.004):
atha tuvarayāvanālastuvaraśca kaṣāyayāvanālaśca / / sa raktayāvanālo hitalohitas tuvaradhānyaś ca // Rajni_16.63
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6547391 (0.031):
gaṇḍodyat tilakā lavaṅgi kamale netrārpitālaktakā / mādhāvottaralaṃ tvam atra muralī dūre kalaṃ kūjati // RUnm_13.39 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479762 (0.054):
varṇākāra-pratidhvānair netra-vaktra-vikārataḥ | / apy ūhanti mano dhīrās tasmād rahasi mantrayet // Hit_3.34 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9398006 (0.059):
ata eva dātuṃ vācchratītyuktam / / evaṃ cātra netradvayābjanadānasatatābhyāsahetukaḥ saṃskāra eva pratīyate
(1.5.334) tuvarastu kaṣāyo 'strī madhuro lavaṇaḥ kaṭuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043370 (0.0):
(1.5.333) karmendriyaṃ tu pāyvādi manonetrādi dhīndriyam / (1.5.334) tuvarastu kaṣāyo 'strī madhuro lavaṇaḥ kaṭuḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820879 (0.025):
kākasphūrjaś ca kākenduḥ kākāhvaḥ kākabījakaḥ // Rajni_11.79 / kākatinduḥ kaṣāyo 'mlo gurur vātavikārakṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835833 (0.031):
atha tuvarayāvanālastuvaraśca kaṣāyayāvanālaśca / / sa raktayāvanālo hitalohitas tuvaradhānyaś ca // Rajni_16.63
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807202 (0.032):
śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ / / niśāvano dīrghaśākhas tvaksāro dīrghapallavaḥ / / śaṇas tv amlaḥ kaṣāyaś ca malagarbhāsrapātanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822315 (0.033):
nimbūkaḥ syād amlajambīrakākhyo vahnir dīpyo vahnibījo 'mlasāraḥ / / dantāghātaḥ śodhano jantumārī nimbūś ca syād rocano rudrasaṃjñaḥ //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802425 (0.034):
jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā / / jhaṇḍūḥ kaṭukaṣāyaḥ syāt jvarabhūtagrahāpahā // Rajni_4.141
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836278 (0.039):
amṛto 'raṇyamudgaś ca vallīmudgaś ca kīrtitaḥ // Rajni_16.92 / makuṣṭakaḥ kaṣāyaḥ syānmadhuro raktapittajit /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821120 (0.046):
atīndriyamarucyādyāstaddhoṣāsphoṭakādayaḥ / / kaṣāyaśca kaṭustiktaḥ lavaṇo madhurāmlakau // PS_1,5.35 //
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194643 (0.053):
rūpabhedamayā bhāvā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.23 // / kaṭuḥ kaṣāyo madhuro lavaṇo'mlaśca tiktakaḥ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391036 (0.054):
catvāri mahābhūtāmyupādāya jivhendriyabrāhyo 'rthaḥ / tikto 'mlo madhuraḥ / kaṭuko lavaṇaḥ kaṣāyaśca / manojño vā amanojño vā ubhayaviparīto vā sahajo
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20806969 (0.055):
14,049.044a madhuro 'mlaḥ kaṭus tiktaḥ kaṣāyo lavaṇas tathā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340662 (0.055):
12,177.030c madhuro lavaṇas tiktaḥ kaṣāyo 'mlaḥ kaṭus tathā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215897 (0.055):
36. rasaḥ ṣaḍvidhaḥ / tadyathā madhuraḥ, amlaḥ, lavaṇaḥ, kaṭuḥ, tiktaḥ, / kaṣāyaśceti //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15868240 (0.055):
madhuro lavaṇastiktaḥ kaṣāyo 'mlaḥ kaṭustathā // NarP_1,42.85 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 843128 (0.055):
madhuro lavaṇastiktaḥ kaṣāyo'mlaḥ kaṭustathā /
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470672 (0.056):
rasaḥ katamaḥjihvāgocaraḥ / madhuraḥ amalaḥ lavaṇaḥ kaṭuḥ tiktaḥ kaṣāyaśc
(1.5.335) tikto 'mlaśca rasāḥ puṃsi tadvatsu ṣaḍamī triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043376 (0.0):
(1.5.334) tuvarastu kaṣāyo 'strī madhuro lavaṇaḥ kaṭuḥ / (1.5.335) tikto 'mlaśca rasāḥ puṃsi tadvatsu ṣaḍamī triṣu
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797276 (0.056):
Otherwise, the stanza number coincides with Colebrooke's one. / (Colebrooke's translation is available for Chapters 12 and 18 only. In
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.056):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12151164 (0.059):
[*252] 1984 edition adds here glām pāṭhāṃtaram: glām is a variant reading"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.059):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825240 (0.061):
%Additional material from GOS 87, Baroda 1940 edition of Sanghavi \/ / Parikh and E. Franco's Notes:
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567046 (0.061):
Sir Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28548361 (0.061):
pala.aṇḍuka.vakala.śuna.gṛñcana.viḍjam anuktaṃ\reading uncertain Cal
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.062):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
(1.5.336) vimardotthe parimalo gandhe janamanohare
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905429 (0.0):
mokṣo 'pavargo 'thājñānamavidyāhammatiḥ striyāṃ /AP_359.051ab/ / vimardotthe parimalo gandhe janamanohare //AP_359.051cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043384 (0.0):
(1.5.335) tikto 'mlaśca rasāḥ puṃsi tadvatsu ṣaḍamī triṣu / (1.5.336) vimardotthe parimalo gandhe janamanohare
(1.5.337) āmodaḥ so 'tinirhārī vācyaliṅgatvamāguṇāt
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043390 (0.0):
(1.5.336) vimardotthe parimalo gandhe janamanohare / (1.5.337) āmodaḥ so 'tinirhārī vācyaliṅgatvamāguṇāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28199786 (0.036):
'labhata' ityatra dhātvarthasambandhe 'nvayaḥ/ sa ceha vācyatvarūpaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21039156 (0.037):
liṅgādyartha ityujayanamatamācāryāstvityādinā vidhivādānte
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21023370 (0.041):
na tu ghaṭatvāditattadasādhāraṇadharmanirāsakaḥ/ tasyāpi vācyatvāt/ yadvā
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794100 (0.041):
nidrāṃ vihāya sa prātar āliliṅgātha cetanām// / vibodhasya cetanāpadavācyatvāt/ yathā kaścit satyapratijño dvābhyāṃ"
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya04u.htm.txt) 3000273 (0.043):
tato yāgasya kalpayitumaśakyatayā haratidhāturatra / svavācyārthaparityāgamevā'caṣṭe |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8646579 (0.051):
atrādhikaraṇe adhidaivagatānyatraprasiddhendrādināmasamanvasiddhyarthaṃ / dehāntasthatvarūpaliṅgasamanvayaḥ kriyata iti śāstrādhyāyapādasaṅgatayaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5541892 (0.052):
sati..ca..dharmatva7..lakṣaṇabheda1..api..vācya1..na..vartamānasamaya..evāsya..dharmatvam.
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25338212 (0.052):
liṅgatvaṃ kakṛtakatvādau kriyāyā' kārakasya vā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905429 (0.052):
vimardotthe parimalo gandhe janamanohare //AP_359.051cd/ / āmodaḥ so 'tinirhārī surabhirghrāṇatarpaṇaḥ /AP_359.052ab/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21285389 (0.056):
te'ityādyṛgrūpaiṣṣaḍbhirmantraiḥyathāliṅgaṃmantraliṅgapratipannāni bhāṣye
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24155808 (0.057):
purāṇe ca muktapadena liṅgabhaṅgavān vivakṣita ityuktam / atra / śvetadvīpāganturamuktatvoktyā śvetadvīpaṃ prāptasyaiva muktatvaṃ jñāyate /
(1.5.338) samākarṣī tu nirhārī surabhirghrāṇatarpaṇaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043395 (0.0):
(1.5.337) āmodaḥ so 'tinirhārī vācyaliṅgatvamāguṇāt / (1.5.338) samākarṣī tu nirhārī surabhirghrāṇatarpaṇaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678030 (0.022):
proof read by Horst Brinkhaus, version of October 20, 2001 :h] / [k: K Ñ1.2 V1.3 B D T1.2 G1.3 5 M2.4 cont. after Appendix I, No. 42A :k]
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108090 (0.026):
14. The Deities Scatter Flowers and Play Music
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405625 (0.026):
Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1964 unter Beigabe aller seither / bekannt / gewordenen Fragmente
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405768 (0.026):
unter Beigabe aller seither bekannt gewordenen Fragmente
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405949 (0.026):
Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1964 unter Beigabe aller seither / bekannt gewordenen Fragmente
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5039191 (0.027):
*{6/475: E2 läßt hier MS 6.8.37 folgen, die Zählung verschiebt sich
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187337 (0.029):
editorial comments, translation, annotations and indexes. / Danda: / Exclamation mark is used to represent the da.n.da (vertical bar, which
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640137 (0.051):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188252 (0.057):
Comments and questions may be addressed to / Peter Schreiner / Abteilung fuer Indologie
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743818 (0.057):
should know that there are certain deviations from Lac% / text: Cases of printing mistakes in the edition were silently
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941615 (0.057):
[=allumé le bûcher funéraire] de son père décédé (et n'est pas admise pour / les rites?).
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14492989 (0.058):
conspicuous scribal errors. / The symbols and editorial features are as follows:
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107322 (0.060):
[The Bodhisattva's Entrance into His Mother's Womb] / 1. Descent from Tuṣita Heaven
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.060):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22748696 (0.060):
Re edited and translated
(1.5.339) iṣṭagandhaḥ sugandhiḥ syādāmodī mukhavāsanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043402 (0.0):
(1.5.338) samākarṣī tu nirhārī surabhirghrāṇatarpaṇaḥ / (1.5.339) iṣṭagandhaḥ sugandhiḥ syādāmodī mukhavāsanaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835810 (0.039):
jūrṇāhvayo devadhānyaṃ jūrṇalo bījapuṣpakaḥ / / jūnalaḥ puṣpagandhaśca sugandhaḥ segurundakaḥ // Rajni_16.61
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814240 (0.048):
guṇḍakandaḥ kaseruḥ syāt kṣudramustā kaserukā / / śūkareṣṭaḥ sugandhiś ca sukando gandhakandakaḥ // Rajni_8.144
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827434 (0.053):
gandhako gandhapāṣāṇo gandhāśmā gandhamodanaḥ / / pūtigandho 'tigandhaś ca vaṭaḥ saugandhikas tathā // Rajni_13.67
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818835 (0.064):
vanabarbarikānyā tu sugandhiḥ suprasannakaḥ / / doṣotkleśī viṣaghnaś ca sumukhaḥ sūkṣmapatrakaḥ /
(1.5.340) pūtigandhastu durgandho visraṃ syādāmagandhi yat
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043407 (0.0):
(1.5.339) iṣṭagandhaḥ sugandhiḥ syādāmodī mukhavāsanaḥ / (1.5.340) pūtigandhastu durgandho visraṃ syādāmagandhi yat
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.028):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447230 (0.037):
[k: After 121, Ñ2 repeats 119cd and G3 repeats 120. K V B D T1.4 G5
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430023 (0.037):
gatau vaivasvatavaśaṃ jīvitau tasya tejasā // HV_105.21 // / [k: Ś1 K2 Ñ1 M2 4 repeat and T1.2.4 G1.3.5 (all third time) read
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.037):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (0.037):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108004 (0.039):
12. Warm and Cool Streams Fall from Above
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509220 (0.058):
r: The obverse of this leaf
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525023 (0.060):
double circle with rosette %% / leaf broken off here ///
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715774 (0.061):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143020 (0.062):
what appears to be a second r is actually a symbol for final n with one / loop broken off. Otherwise as it stands, the 1984 edition would read
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143717 (0.063):
[*46] Text: argaḷam, which I have changed to argalam which means a wooden / bolt or pin for fastening a door or the cover of a vessel (items which are"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942870 (0.064):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
(1.5.341) śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśyetapāṇḍarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043417 (0.0):
(1.5.340) pūtigandhastu durgandho visraṃ syādāmagandhi yat / (1.5.341) śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśyetapāṇḍarāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905441 (0.039):
āmodaḥ so 'tinirhārī surabhirghrāṇatarpaṇaḥ /AP_359.052ab/ / śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśvetapāṇḍarāḥ //AP_359.052cd/
(1.5.342) avadātaḥ sito gauro 'valakṣo dhavalo 'rjunaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905447 (0.0):
śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśvetapāṇḍarāḥ //AP_359.052cd/ / avadātaḥ sito gauro valakṣo dhavalo 'rjunaḥ /AP_359.053ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043423 (0.0):
(1.5.341) śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśyetapāṇḍarāḥ / (1.5.342) avadātaḥ sito gauro 'valakṣo dhavalo 'rjunaḥ
(1.5.343) hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905454 (0.0):
avadātaḥ sito gauro valakṣo dhavalo 'rjunaḥ /AP_359.053ab/ / hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ //AP_359.053cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043430 (0.0):
(1.5.342) avadātaḥ sito gauro 'valakṣo dhavalo 'rjunaḥ / (1.5.343) hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ
(1.5.344) kṛṣṇe nīlāsitaśyāmakālaśyāmalamecakāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905459 (0.0):
hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ //AP_359.053cd/ / kṛṣṇe nīlāsitaśyāmakālaśyāmalamecakāḥ /AP_359.054ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043435 (0.0):
(1.5.343) hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ / (1.5.344) kṛṣṇe nīlāsitaśyāmakālaśyāmalamecakāḥ
(1.5.345) pīto gauro haridrābhaḥ palāśo harito harit
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043445 (0.0):
(1.5.344) kṛṣṇe nīlāsitaśyāmakālaśyāmalamecakāḥ / (1.5.345) pīto gauro haridrābhaḥ palāśo harito harit
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905469 (0.012):
kṛṣṇe nīlāsitaśyāmakālaśyāmalamecakāḥ /AP_359.054ab/ / pīto gauro haridrābhaḥ pālāśo harito harit //AP_359.054cd/
(1.5.346) lohito rohito raktaḥ śoṇaḥ kokanadacchaviḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905472 (0.0):
pīto gauro haridrābhaḥ pālāśo harito harit //AP_359.054cd/ / rohito lohito raktaḥ śoṇaḥ kokanadacchaviḥ /AP_359.055ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043448 (0.0):
(1.5.345) pīto gauro haridrābhaḥ palāśo harito harit / (1.5.346) lohito rohito raktaḥ śoṇaḥ kokanadacchaviḥ
(1.5.347) avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905481 (0.0):
rohito lohito raktaḥ śoṇaḥ kokanadacchaviḥ /AP_359.055ab/ / avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ //AP_359.055cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043457 (0.0):
(1.5.346) lohito rohito raktaḥ śoṇaḥ kokanadacchaviḥ / (1.5.347) avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ
(1.5.348) śyāvaḥ syātkapiśo dhūmradhūmalau kṛṣṇalohite
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905489 (0.0):
avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ //AP_359.055cd/ / śyāvaḥ syātkapiśo dhūmradhūmalau kṛṣṇalohite /AP_359.056ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043465 (0.0):
(1.5.347) avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ / (1.5.348) śyāvaḥ syātkapiśo dhūmradhūmalau kṛṣṇalohite
(1.5.349) kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgau kadrupiṅgalau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043470 (0.0):
(1.5.348) śyāvaḥ syātkapiśo dhūmradhūmalau kṛṣṇalohite / (1.5.349) kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgau kadrupiṅgalau
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905493 (0.029):
śyāvaḥ syātkapiśo dhūmradhūmalau kṛṣṇalohite /AP_359.056ab/ / kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgaukadrupiṅgalau //AP_359.056cd/
(1.5.350) citraṃ kirmīrakalmāṣaśabalaitāśca karbure /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043473 (0.0):
(1.5.349) kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgau kadrupiṅgalau / (1.5.350) citraṃ kirmīrakalmāṣaśabalaitāśca karbure
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159960 (0.034):
[*NOTE: First reference to Bharata, whom he has not been following very / closely.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170094 (0.034):
[*854] RV: duchunā; TS: ducchunāṃ. Proof that Vaikhānasas follow TS.
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905496 (0.036):
kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgaukadrupiṅgalau //AP_359.056cd/ / citraṃ kirmīrakalmāṣaśavalaitātha karvure /AP_359.057ab/
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4072616 (0.040):
%% Note that, for Bhāmaha, liṅgabheda is not a problem in upamās if the / genders are masculine and neuter, as he explains below (2:57).
Stupalaksanakarikavivecanam (stuplaku.htm.txt) 26921903 (0.052):
On the top drawsheet, there are the following lines:
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143040 (0.054):
marrtyā. I have corrected all these unintelligible forms to martyānāṃ,
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942870 (0.054):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156669 (0.054):
in the GGM forums. And if you are working closely on this or any other
Chandoviciti (chandovu.htm.txt) 20898377 (0.056):
Hs. im folgenden andere Reihenfolge
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5039186 (0.057):
*{6/475: E2 läßt hier MS 6.8.37 folgen, die Zählung verschiebt sich
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710396 (0.057):
.... .... $ .... . vācayet / **HV_App.I,44.59**11:3 / / [k: follows postscriptum in prose not transliterated. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22195944 (0.057):
.... .... .... . vācayet / **HV_App.I,44.59**11:3 / / [k: follows postscriptum in prose not transliterated. :k]
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186952 (0.058):
anthologies are the following: / su. = subhāṣitaratnakoṣa,
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16507996 (0.058):
%On the Ray of reciting a PragaathaN so as to form three versesN see
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087250 (0.058):
[syntax of this line unclear; do we have a masculine-neuter switch in the / middle?]
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187937 (0.059):
is transliterated as follows: / uu* !*u-- / Blank is inserted between words wherever this is possible in
Ahoratravratacaityasevanusamsavadana (ahovcs_u.htm.txt) 9712883 (0.059):
{E adds a verse in the margin as follows: / gokśīraiḥ paṃcaratnaiś ca śilācūrṇair vilepayet /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557852 (0.061):
The following list gives a survey of programs (German names in
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10714295 (0.062):
Bhatt notes (ad loc.) that it appears as number 719 of / a {Laukikanyāyasāhasrī}. Cf. {Śābarabhāṣya} 1.3.25.}
(1.5.351) guṇe śuklādayaḥ puṃsi guṇiliṅgāstu tadvati
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043482 (0.0):
(1.5.350) citraṃ kirmīrakalmāṣaśabalaitāśca karbure / (1.5.351) guṇe śuklādayaḥ puṃsi guṇiliṅgāstu tadvati
śabdavargaḥ /
(1.6.352) brāhmī tu bhāratī bhāṣā gīrvāgvāṇī sarasvatī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043492 (0.0):
(1.6.352) brāhmī tu bhāratī bhāṣā gīrvāgvāṇī sarasvatī
(1.6.353) vyāhāra uktirlapitaṃ bhāṣitaṃ vacanaṃ vacaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043496 (0.0):
(1.6.352) brāhmī tu bhāratī bhāṣā gīrvāgvāṇī sarasvatī / (1.6.353) vyāhāra uktirlapitaṃ bhāṣitaṃ vacanaṃ vacaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143456 (0.043):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.048):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.049):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943024 (0.050):
corrupted [18]. and the mind, perverted by the fourfold secret tests, may
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557980 (0.051):
Sanskrit grammar. Each word appears in the phonetic form which it
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5565418 (0.054):
(ṭhe conduct of a prince in disfavour) / (Behaviour towards a prince in disfavour)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214757 (0.054):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
(1.6.354) apabhraṃśo 'paśabdaḥ syācchāstre śabdastu vācakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043504 (0.0):
(1.6.353) vyāhāra uktirlapitaṃ bhāṣitaṃ vacanaṃ vacaḥ / (1.6.354) apabhraṃśo 'paśabdaḥ syācchāstre śabdastu vācakaḥ
(1.6.355) tiṅ subantacayo vākyaṃ kriyā vā kārakānvitā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043510 (0.0):
(1.6.354) apabhraṃśo 'paśabdaḥ syācchāstre śabdastu vācakaḥ / (1.6.355) tiṅ subantacayo vākyaṃ kriyā vā kārakānvitā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.021):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.023):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214761 (0.023):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629246 (0.023):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.023):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130141 (0.024):
Duḥśalā, sister of Duryodhana and wife of Jayadratha / Rākṣasī, wife of Rudhirapriya
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.026):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313354 (0.027):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150930 (0.027):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213953 (0.027):
Duryodhana: eldest son of Dhrtarastra / Vasudeva: Krsna, incarnation of Visnu
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.027):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188059 (0.028):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.028):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26704146 (0.033):
atra rambhāmenakayoruktipratyuktayaḥ spaṣṭāḥ / / kriyākārakasaṃbhandhaguptimad gūḍhamucyate // Ckc_6.16 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21015267 (0.034):
kārakaviśeṣya 10 kadhīrityarthaḥ/ tataḥ kimityata āha iha ceti// / kriyākārakādiprayogasthala ityarthaḥ/ taddhīti//
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4936478 (0.041):
*{1/632: E1,6; E2,4,5 (besser): na tu}* / na kriyā syād iti ced arthāntare vidhānaṃ na dravyam iti cet // MS_1,3.34
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22566109 (0.041):
samānaḥ pratiṣedhaḥ, yadṛcchayā tu na viśaiṣaḥ / nākasmikī kriyā nākasmikaḥ saṃyoga
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2139125 (0.043):
yatsatyaṃ na tatra kriyā'veśaḥ yatra ca kriyā'veśo na tatsatyamiti /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1409414 (0.043):
devadattādigantṛvyatirekeṇa gamanakriyāṃ necchanti15 / tathāpy atra / brūmahe16 kriyā nāstīti na pratijñātuṃ17 śakyate /
(1.6.356) śrutiḥ strī veda āmnāyastrayī dharmastu tadvidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043518 (0.0):
(1.6.355) tiṅ subantacayo vākyaṃ kriyā vā kārakānvitā / (1.6.356) śrutiḥ strī veda āmnāyastrayī dharmastu tadvidhiḥ
(1.6.357) striyāmṛk sāmayajuṣī iti vedāstrayastrayī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043528 (0.0):
(1.6.356) śrutiḥ strī veda āmnāyastrayī dharmastu tadvidhiḥ / (1.6.357) striyāmṛk sāmayajuṣī iti vedāstrayastrayī
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5561723 (0.025):
KAZ01.3.01/ sāma.ṛg.yajur.vedās trayas trayī //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939018 (0.054):
MSS_7332 1 ṛgyajuḥsāmanāmānas trayo vedās trayī smṛtā /
(1.6.358) śikṣetyādi śruteraṅgamoṅkārapraṇavau samau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043533 (0.0):
(1.6.357) striyāmṛk sāmayajuṣī iti vedāstrayastrayī / (1.6.358) śikṣetyādi śruteraṅgamoṅkārapraṇavau samau
(1.6.359) itihāsaḥ purāvṛttamudāttādyāstrayaḥ svarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043541 (0.0):
(1.6.358) śikṣetyādi śruteraṅgamoṅkārapraṇavau samau / (1.6.359) itihāsaḥ purāvṛttamudāttādyāstrayaḥ svarāḥ
(1.6.360) ānvīkṣikī daṇḍanītistarkavidyārthaśāstrayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043545 (0.0):
(1.6.359) itihāsaḥ purāvṛttamudāttādyāstrayaḥ svarāḥ / (1.6.360) ānvīkṣikī daṇḍanītistarkavidyārthaśāstrayoḥ
(1.6.361) ākhyāyikopalabdhārthā purāṇaṃ pañcalakṣaṇam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905518 (0.0):
itihāsaḥ purāvṛttaṃ purāṇaṃ pañcalakṣaṇaṃ //AP_359.058cd/ / ākhyāyikopalabdhārthā prabandhaḥ kalpanā kathā /AP_359.059ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043553 (0.0):
(1.6.360) ānvīkṣikī daṇḍanītistarkavidyārthaśāstrayoḥ / (1.6.361) ākhyāyikopalabdhārthā purāṇaṃ pañcalakṣaṇam
(1.6.362) prabandhakalpanā kathā pravahlikā prahelikā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043556 (0.0):
(1.6.361) ākhyāyikopalabdhārthā purāṇaṃ pañcalakṣaṇam / (1.6.362) prabandhakalpanā kathā pravahlikā prahelikā
(1.6.363) smṛtistu dharmasaṃhitā samāhṛtistu saṃgrahaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043564 (0.0):
(1.6.362) prabandhakalpanā kathā pravahlikā prahelikā / (1.6.363) smṛtistu dharmasaṃhitā samāhṛtistu saṃgrahaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 573038 (0.006):
vinatāṃ cārusarvāṅgīṃ $ dhyāyantīṃ kamalekṣaṇām // HV_App.I,29.138 // / [k: for line 138, V3 D3.4 G2 subst. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22058593 (0.006):
vinatāṃ cārusarvāṅgīṃ dhyāyantīṃ kamalekṣaṇām // HV_App.I,29.138 // / [k: for line 138, V3 D3.4 G2 subst. :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4403334 (0.007):
[k: After line 1 (of *854) D6,T1.2,G1.3 5,M4,G(ed.) ins.: :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 545161 (0.008):
[k: K Ñ3 V1.2 B D T2 4 G1.4 M4 subst. for line 602:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 688404 (0.008):
[k: B1.3 T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. for line 1201, K1.2 D4 ins. after
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 694034 (0.008):
[k: K1 V1.3 B Dn Ds D3.4.6 T1.2 G1.4.5 M2.4 subst. for line 1825, Ñ2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4346026 (0.008):
mahātmāno mahābhāgās tejoyuktās tapasvinaḥ // HV_13.43 // / [k: M1 3 subst. for 43cd, D6 T1.3.4 G M4 ins. after 43: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4423762 (0.008):
[k: K V B Dn Ds D1.4 6 G2 subst. for 34cd (T1 3 G1.3.5 M4 ins. after
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429521 (0.008):
[k: K Ñ2.3 V B Dn Ds D1.3 6 G2.4 subst. for 18cd ; D2 T2.4 M4 ins.
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4440281 (0.008):
[k: K Ñ2.3 V1.2 B2.3 Dn D1 5 T4 G5 subst. for 54cd: Ds1 ins. after
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4446506 (0.008):
[k: T4 M4 subst. for 106ab: T1 G5 cont. after 1453*: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447539 (0.009):
[k: D2 om. the ref. N T4 ins. and T2 G1.4 repeat after the ref.: T1.2 / G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 646611 (0.011):
[k: For line 139, D6 T1.3 G1.3.5 M2.4 subst. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680117 (0.011):
[k: For line 240, T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. :k] / anuhlādaṃ vinardanto $ daityaughāḥ paryavārayan /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 686612 (0.011):
[k: For line 1015, T2 G1 M2.4 subst. :k] / āsādayetām anyonyaṃ $ tau raṇe niśitaiḥ śaraiḥ //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 686764 (0.011):
[k: For line 1033, B1.3 T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 687224 (0.011):
[k: For line 1082, B1.3 T1.2 G3 5 M2.4 subst. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 691645 (0.011):
[k: For line 1556, T2 G1.4.5 M2.4 subst. :k] / vrtrāsuras tu saṃkruddhas $ tvaramāṇo mahābalaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22165664 (0.011):
[k: For line 240, T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. :k] / anuhlādaṃ vinardanto daityaughāḥ paryavārayan /
(1.6.364) samasyā tu samāsārthā kiṃvadantī janaśrutiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043568 (1.192):
(1.6.363) smṛtistu dharmasaṃhitā samāhṛtistu saṃgrahaḥ / (1.6.364) samasyā tu samāsārthā kiṃvadantī janaśrutiḥ
(1.6.365) vārtā pravṛttirvṛttānta udantaḥ syādathāhvayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043577 (0.0):
(1.6.364) samasyā tu samāsārthā kiṃvadantī janaśrutiḥ / (1.6.365) vārtā pravṛttirvṛttānta udantaḥ syādathāhvayaḥ
(1.6.366) ākhyāhve abhidhānaṃ ca nāmadheyaṃ ca nāma ca / (1.6.367) hūtirākāraṇāhvānaṃ saṃhūtirbahubhiḥ kṛtā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043586 (0.0):
(1.6.365) vārtā pravṛttirvṛttānta udantaḥ syādathāhvayaḥ / (1.6.366) ākhyāhve abhidhānaṃ ca nāmadheyaṃ ca nāma ca
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556624 (0.026):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562859 (0.037):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.038):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 974876 (0.041):
%% she finds no instructions in the South Indian Kāmika or Pauṣkara, but
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540185 (0.042):
kariṣyati / %NB number 10 seems to be missing, or a different counting is / required / ñ1.24 apare catvāro guṇānuśaṃsā udgrahīṣyati /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568878 (0.043):
(ṭhe topic of accounts in the records and audit office)
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187413 (0.043):
In the introduction new lines or beginnings of paragraphs are marked by
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143456 (0.044):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558115 (0.044):
I would appreciate if those who in using this electronic text / change it or add to it would inform me about their views and
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5571587 (0.045):
(ṣtarting or mines and factories)
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073915 (0.047):
with a mirror for the faces of the celestial women that makes this
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143724 (0.049):
bolt or pin for fastening a door or the cover of a vessel (items which are
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156653 (0.049):
mistakes or variant readings, either by emailing us directly or by posting
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5513720 (0.049):
%``taught in all sciences''? or ``said to be the essence
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13216476 (0.050):
His mind is opened to proper syntax" or "His mind is properly opened to"
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22320584 (0.051):
d.)(na*)(apohaḥ)(na*)(ca*)(anvayaḥ)(a sādhāraṇe, 7th s.) [i.e., for what / is unique or specific)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557811 (0.052):
Some of the tools for textual analysis which can be produced
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150848 (0.052):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486235 (0.063):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādaḥ idam avyākṛtamḥ / The two kinds of āpattyadhikaraṇam
(1.6.368) vivādo vyavahāraḥ syādupanyāsastu vāṅmukham
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043591 (0.0):
(1.6.368) vivādo vyavahāraḥ syādupanyāsastu vāṅmukham
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.026):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214769 (0.028):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22325966 (0.029):
s.)(viśeṣam, n. 1st s. [or: `distinct'] from the featureless thing
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.029):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112957 (0.030):
15. The Deities Announce the Years of Peregrination Remaining
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.030):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.031):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130083 (0.031):
Assistant of the stage director / Yudhiṣṭhira / Bhīmasena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629246 (0.032):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150930 (0.032):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215970 (0.041):
bhāvyam (bhāve construction meaning 'Settling of sentence meaning should"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.043):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557142 (0.044):
straightforward transliteration is the separation of nominal
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2490737 (0.044):
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5574665 (0.046):
(ṣtandardisation of ṛeights and measures)
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1873823 (0.046):
Subjugation of Mahesvara and his retinue
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10753023 (0.053):
pūrvavākyopanyāsaḥ / tadarthastu - 'yassarvajñaḥ'; / sarvaviṣayakasāmānyajñānavān 'sarvavit'; sarvaviṣayakaviśeṣajñānavāṃśca /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21219908 (0.054):
tāraśabdavyavahāro na syādityarthaḥ// / manmatepīti // tāratvaṃ na jātiḥ / teṣāmanekatvepi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10558773 (0.055):
madhyamamānāgatāsahkrāntasya tu jyotiḥśāstrīyavyavahāra evopayogaḥ /
(1.6.369) upoddhāta udāhāraḥ śapanaṃ śapathaḥ pumān / (1.6.370) praśno 'nuyogaḥ pṛcchā ca prativākyottare same
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043603 (0.0):
(1.6.368) vivādo vyavahāraḥ syādupanyāsastu vāṅmukham / (1.6.369) upoddhāta udāhāraḥ śapanaṃ śapathaḥ pumān
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5512478 (0.009):
%Chapter 1: introduction, / %visualisation of 5-faced, 16-armed Bhairava
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941280 (0.016):
cukra- vinegar madeby acetous fermentation (cf. nep. cuk)], n. sorrel
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.018):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213954 (0.018):
Duryodhana: eldest son of Dhrtarastra / Vasudeva: Krsna, incarnation of Visnu
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558011 (0.019):
compounds are separated. (PAUSAFORM) / Indexes: / -- KWIC--index (from modified input format)
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108004 (0.020):
12. Warm and Cool Streams Fall from Above
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214705 (0.021):
could be that it refers to bhaṭurā/baṭurā" (from "bhaṭṭhā/bhaṭṭhi" 'kiln
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (,0.022):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5560940 (0.022):
(2) External sandhi is decomposed with ^. / (3) Prose sections are subdivided by a,b,c, etc..
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236771 (0.022):
Hakushi Kanreki Kinen Ronbunshū: Indotetsugaku to Bukkyḥ, Kyoto, 295-310.
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.023):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187337 (0.023):
editorial comments, translation, annotations and indexes. / Danda: / Exclamation mark is used to represent the da.n.da (vertical bar, which
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587699 (0.029):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.029):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112957 (0.030):
15. The Deities Announce the Years of Peregrination Remaining
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940391 (0.032):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5906202 (0.049):
most probably fragment 47 belongs to the same folio / A1 /// ṇṭhā ─ upā ─ evam tāva brāhmaṇ. + ///
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5586182 (0.049):
(ṇon conveyance of gifts) / (ṣale without ownership)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.049):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
(1.6.371) mithyābhiyogo 'bhyākhyānamatha mithyābhiśaṃsanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043612 (0.0):
(1.6.370) praśno 'nuyogaḥ pṛcchā ca prativākyottare same / (1.6.371) mithyābhiyogo 'bhyākhyānamatha mithyābhiśaṃsanam
(1.6.372) abhiśāpaḥ praṇādastu śabdaḥ syādanurāgajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043615 (0.0):
(1.6.371) mithyābhiyogo 'bhyākhyānamatha mithyābhiśaṃsanam / (1.6.372) abhiśāpaḥ praṇādastu śabdaḥ syādanurāgajaḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911836 (0.051):
sarvalakṣaṇānuvyaṃjanālaṃkṛtakāyairvariṣṭharūpadhāribhiścālaṃkārāpagataiḥ / sumerūnnataśikhara iva yaśaḥkīrtyabhyudgatairvajradṛḍhādhyāśayena
(1.6.373) yaśaḥ kīrtiḥ samajñā ca stavaḥ stotraṃ stutirnutiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043625 (0.0):
(1.6.372) abhiśāpaḥ praṇādastu śabdaḥ syādanurāgajaḥ / (1.6.373) yaśaḥ kīrtiḥ samajñā ca stavaḥ stotraṃ stutirnutiḥ
(1.6.374) āmreḍitaṃ dvistriruktamuccairghuṣṭaṃ tu ghoṣaṇā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043629 (0.0):
(1.6.373) yaśaḥ kīrtiḥ samajñā ca stavaḥ stotraṃ stutirnutiḥ / (1.6.374) āmreḍitaṃ dvistriruktamuccairghuṣṭaṃ tu ghoṣaṇā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905568 (0.017):
abhiśāpo yaśaḥ kīrtiḥ praśnaḥ pṛcchānuyogakaḥ //AP_359.062cd/ / āmreḍitaṃ dvistriruktaṃ kutsāninde ca garhaṇe /AP_359.063ab/
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.036):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558115 (0.038):
I would appreciate if those who in using this electronic text / change it or add to it would inform me about their views and
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214764 (0.045):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5066754 (0.049):
mithunaṃ cariṣyatha nopaiṣyatheti [Patyal finds upamay etasmin in two BORI / mss. and proposes to accept thise reading]
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11262047 (0.049):
********************** Here in the Ms, a considerable portion is left / blank and it is apparent that discussion on the karikas 11 and 12 has been
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589260 (0.049):
(ḍetection of criminals through secret agents in the disguise of holy men)
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088108 (0.050):
A plain affirmation, in spite of what Agh's commentary may
(1.6.375) kākuḥ striyāṃ vikāro yaḥ śokabhītyādibhirdhvaneḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043640 (0.0):
(1.6.375) kākuḥ striyāṃ vikāro yaḥ śokabhītyādibhirdhvaneḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16693055 (0.0):
'kākuḥ striyāṃ vikāro yaśśokabhītyādibhirdhvane'rityamaraśca /
(1.6.376) avarṇākṣepanirvādaparīvādāpavādavat. / (1.6.377) upakrośo jugupsā ca kutsā nindā ca garhaṇe
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043648 (0.0):
(1.6.375) kākuḥ striyāṃ vikāro yaḥ śokabhītyādibhirdhvaneḥ / (1.6.376) avarṇākṣepanirvādaparīvādāpavādavat.
(1.6.378) pāruṣyamativādaḥ syād bhartsanaṃ tvapakāragīḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043656 (0.0):
(1.6.377) upakrośo jugupsā ca kutsā nindā ca garhaṇe / (1.6.378) pāruṣyamativādaḥ syād bhartsanaṃ tvapakāragīḥ
(1.6.379) yaḥ saninda upālambhastatra syātparibhāṣaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043663 (0.0):
(1.6.378) pāruṣyamativādaḥ syād bhartsanaṃ tvapakāragīḥ / (1.6.379) yaḥ saninda upālambhastatra syātparibhāṣaṇam
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810441 (0.030):
Defeat of the Tīthyas / Conversion of the Tīthyas
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313350 (0.040):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112734 (0.040):
13. The Display of the Three Attainments to the Eightythousand Renunciants
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557142 (0.041):
straightforward transliteration is the separation of nominal
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5574665 (0.041):
KAZ02.18.20cd/ kṣaya.vyayau ca jānīyāt kupyānām āyudha.īśvaraḥ //E / (ṣtandardisation of ṛeights and measures)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976723 (0.041):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150850 (0.042):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581706 (0.042):
(vīi) ṃisconduct^ (ix) Prohibition of favours and dealings)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.043):
(Inspection of the ṛork of officers)
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5512475 (0.044):
%Chapter 1: introduction, / %visualisation of 5-faced, 16-armed Bhairava
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215968 (0.044):
bhāvyam (bhāve construction meaning 'Settling of sentence meaning should"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942995 (0.044):
au sujet des épreuves [1.10.18v-19v] : he should not effect the / corruption of the uncorrupted (na dūṣaṇam a:duṣṭasya... caret) as of water"
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825718 (0.045):
[Refutation of the Mīmāṃsa inference of the self]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557852 (0.046):
The following list gives a survey of programs (German names in
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112958 (0.047):
15. The Deities Announce the Years of Peregrination Remaining
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589260 (0.048):
(ḍetection of criminals through secret agents in the disguise of holy men)
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1873823 (0.048):
Subjugation of Mahesvara and his retinue
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5590284 (0.048):
(Investigation through interrogation and through torture)
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112634 (0.049):
11. The Display of the Three Attainments
(1.6.380) tatra tvākṣāraṇā yaḥ syādākrośo maithunaṃ prati
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043669 (0.0):
(1.6.379) yaḥ saninda upālambhastatra syātparibhāṣaṇam / (1.6.380) tatra tvākṣāraṇā yaḥ syādākrośo maithunaṃ prati
(1.6.381) syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905577 (0.0):
āmreḍitaṃ dvistriruktaṃ kutsāninde ca garhaṇe /AP_359.063ab/ / syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ //AP_359.063cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043675 (0.0):
(1.6.380) tatra tvākṣāraṇā yaḥ syādākrośo maithunaṃ prati / (1.6.381) syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ
(1.6.382) anulāpo muhurbhāṣā vilāpaḥ paridevanam /
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112957 (0.028):
15. The Deities Announce the Years of Peregrination Remaining
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107908 (0.030):
10. His Mother Gives Birth in the Standing Position
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.030):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.030):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629246 (0.030):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.031):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22325966 (0.031):
s.)(viśeṣam, n. 1st s. [or: `distinct'] from the featureless thing
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.031):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.031):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589566 (0.032):
ṚV: The Hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada Texts.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11552332 (0.032):
ṚV: The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Texts.
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5512476 (0.033):
%Chapter 1: introduction, / %visualisation of 5-faced, 16-armed Bhairava
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1731911 (0.036):
ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ | / anulāpāpalāpau ca sandeśaś cātideśakaḥ ||SRs_1.391|| 220
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231389 (0.036):
ālāpaś ca vilāpaś ca saṃlāpaś ca pralāpakaḥ | / anulāpāpalāpau ca sandeśaś cātideśakaḥ ||SRs_1.220||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905580 (0.041):
syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ //AP_359.063cd/ / anulāpo muhurbhāṣā volāpaḥ paridevanaṃ /AP_359.064ab/
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241948 (0.047):
ārttir bhāṣyaṃ vipralāpo lālapyaṃ lālapyanatā paridevaḥ paridevanatā ayam
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1732063 (0.052):
aho vicitraṃ taruṇī ruṇī ruṇī ||SRs_1.401|| / atha anulāpaḥ / anulāpo muhur vacaḥ ||401|| 223b
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043678 (0.056):
(1.6.381) syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ / (1.6.382) anulāpo muhurbhāṣā vilāpaḥ paridevanam / (1.6.383) vipralāpo virodhoktiḥ saṃlāpo bhāṣaṇaṃ mithaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.062):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
(1.6.383) vipralāpo virodhoktiḥ saṃlāpo bhāṣaṇaṃ mithaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905591 (0.0):
syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ //AP_359.063cd/ / anulāpo muhurbhāṣā volāpaḥ paridevanaṃ /AP_359.064ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043692 (0.0):
(1.6.382) anulāpo muhurbhāṣā vilāpaḥ paridevanam / (1.6.383) vipralāpo virodhoktiḥ saṃlāpo bhāṣaṇaṃ mithaḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2001037 (0.064):
kaṭuvacanāñcāviviktam | tadā dvidhā bhavati mṛṣāvādaḥ sambhinnapralāpa iti / | yadi mṛṣāvādo 'pi saṃbibhedayiṣayā akaṭuvacanaḥ | tadā tridhā bhavati
(1.6.385) codyamākṣepābhiyogau śāpākrośau dureṣaṇā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043697 (0.0):
(1.6.384) supralāpaḥ suvacanamapalāpastu nihnavaḥ / (1.6.385) codyamākṣepābhiyogau śāpākrośau dureṣaṇā
(1.6.386) astrī cāṭu caṭu ślāghā premṇā mithyāvikatthanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043705 (0.0):
(1.6.385) codyamākṣepābhiyogau śāpākrośau dureṣaṇā / (1.6.386) astrī cāṭu caṭu ślāghā premṇā mithyāvikatthanam
(1.6.387) sandeśavāgvācikaṃ syādvāgbhedāstu triṣūttare
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043712 (0.0):
(1.6.386) astrī cāṭu caṭu ślāghā premṇā mithyāvikatthanam / (1.6.387) sandeśavāgvācikaṃ syādvāgbhedāstu triṣūttare
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.039):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215617 (0.048):
frequently contain citations and newly composed mnemonic verses which can
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540185 (0.049):
kariṣyati / %NB number 10 seems to be missing, or a different counting is / required / ñ1.24 apare catvāro guṇānuśaṃsā udgrahīṣyati /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.051):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760058 (0.051):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187684 (0.052):
i..e. the form which the / termination of a word would take at the end of a line or out of context
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214760 (0.056):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.057):
with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142701 (0.057):
[*22] Compare the unusual accents here with 5.1.1.1, priyatāṃ bhagavān
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556432 (0.058):
edition. (The conventions for inputting variants are described
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313352 (0.058):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940394 (0.058):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589258 (0.058):
(ḍetection of criminals through secret agents in the disguise of holy men)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558007 (0.058):
-adibhi's*, -adhibhis* all become -adibhi.h). Members of / compounds are separated. (PAUSAFORM)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215633 (0.059):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562858 (0.059):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942868 (0.059):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150808 (0.059):
poets', he says, for learned people are the poets. `Quickened by the holy
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994364 (0.060):
Ajātaśatru, impelled by Devadatta, seeks to take his father King
(1.6.388) ruśatī vāgakalyāṇī syātkalyā tu śubhātmikā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043720 (0.0):
(1.6.388) ruśatī vāgakalyāṇī syātkalyā tu śubhātmikā
(1.6.389) atyarthamadhuraṃ sāntvaṃ saṃgataṃ hṛdayaṅgamam /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043724 (0.0):
(1.6.388) ruśatī vāgakalyāṇī syātkalyā tu śubhātmikā / (1.6.389) atyarthamadhuraṃ sāntvaṃ saṃgataṃ hṛdayaṅgamam
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214770 (0.019):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.020):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629247 (0.021):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905599 (0.022):
uṣatī vāgakalyāṇī saṅgataṃ hṛdayaṅgamaṃ //AP_359.065cd/ / atyarthamadhuraṃ sāntvamabaddhaṃ syādanarthakaṃ /AP_359.066āab/
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940394 (0.024):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313357 (0.024):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.024):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214759 (0.025):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22325966 (0.026):
s.)(viśeṣam, n. 1st s. [or: `distinct'] from the featureless thing
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188058 (0.026):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16503820 (0.026):
VollmondopferN pp.94ffN 134ff; on the iDaaN 122ff.; on nigadasN see / WeberDs ISt. iS.217N etc; on the saamidhenii verses Hillebrandt op.cit.N
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.026):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.027):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589566 (0.027):
ṚV: The Hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada Texts.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11552332 (0.027):
ṚV: The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Texts.
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941322 (0.032):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5574665 (0.032):
(ṣtandardisation of ṛeights and measures)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568878 (0.035):
(ṭhe topic of accounts in the records and audit office)
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715777 (0.036):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
(1.6.390) niṣṭhuraṃ paruṣaṃ grāmyamaślīlaṃ sūnṛtaṃ priye
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043731 (0.0):
(1.6.389) atyarthamadhuraṃ sāntvaṃ saṃgataṃ hṛdayaṅgamam / (1.6.390) niṣṭhuraṃ paruṣaṃ grāmyamaślīlaṃ sūnṛtaṃ priye
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905608 (0.050):
atyarthamadhuraṃ sāntvamabaddhaṃ syādanarthakaṃ /AP_359.066āab/ / niṣṭhurāślīlaparuṣaṃ grāmyaṃ vai sunṛtaṃ priye //66ā//AP_359.066ācd/
(1.6.391) satye 'tha saṃkulakliṣṭe parasparaparāhate
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043735 (0.0):
(1.6.390) niṣṭhuraṃ paruṣaṃ grāmyamaślīlaṃ sūnṛtaṃ priye / (1.6.391) satye 'tha saṃkulakliṣṭe parasparaparāhate
(1.6.392) luptavarṇapadaṃ grastaṃ nirastaṃ tvaritoditam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043745 (0.0):
(1.6.391) satye 'tha saṃkulakliṣṭe parasparaparāhate / (1.6.392) luptavarṇapadaṃ grastaṃ nirastaṃ tvaritoditam
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5374244 (0.035):
kim punaḥ tat . kṛtavarṇānupūrvīkam padam . sautthitiḥ vaikṣamāṇiḥ iti . / atha tat vāvacanam na eva kartavyam . kartavyam ca . kim prayojanam .
(1.6.393) jambūkṛtaṃ saniṣṭīvamabaddhaṃ syādanarthakam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043748 (0.0):
(1.6.392) luptavarṇapadaṃ grastaṃ nirastaṃ tvaritoditam / (1.6.393) jambūkṛtaṃ saniṣṭīvamabaddhaṃ syādanarthakam
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2566914 (0.020):
asaṃnikṛṣṭagrahaṇaṃ ca pūrvavattāddrūpyaparyayaparicchedanirāsārthamā / / etadeśināṃ tu tadanarthakameva syāt /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12672168 (0.060):
nedaṃ vidhvaṃsanīyaṃ hi kathaṃ vidhvaṃsayevahi // Rm_38.122{21!} // / iti tenoditaṃ śrutvā so 'śvaghoṣo viciṃtayan /
(1.6.394) anakṣaramavācyaṃ syādāhataṃ tu mṛṣārthakam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043759 (0.0):
(1.6.393) jambūkṛtaṃ saniṣṭīvamabaddhaṃ syādanarthakam / (1.6.394) anakṣaramavācyaṃ syādāhataṃ tu mṛṣārthakam
(1.6.395) solluṭhanaṃ tu sotprāsaṃ maṇitaṃ ratikūjitam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043764 (0.0):
(1.6.394) anakṣaramavācyaṃ syādāhataṃ tu mṛṣārthakam / (1.6.395) solluṭhanaṃ tu sotprāsaṃ maṇitaṃ ratikūjitam
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.033):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.039):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 852466 (0.040):
A2, B1: The akṣaras [ṣ](ṭa) and du[ṣ](ṭa) are missing to date, but see / facsimile plate / A1 /// ccha _ chijjis[s]i ///
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.053):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3505424 (0.058):
ādadāmahe : FN ādadāmahai is also possible / ye agnayo divo ye pṛthivyāḥ samāgachantīṣam ūrjaṃ vasānāḥ /
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540185 (0.061):
kariṣyati / %NB number 10 seems to be missing, or a different counting is / required / ñ1.24 apare catvāro guṇānuśaṃsā udgrahīṣyati /
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493017 (0.062):
(2) The letters which seem to be wrongly written are underlined. / Immediately after them suggestion is supplied between ( ).
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396616 (0.063):
as there is clear evidence Jiva Goswami made extensive corrections and
(1.6.396) śrāvyaṃ hṛdyaṃ manohāri vispaṣṭaṃ prakaṭoditam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043772 (0.0):
(1.6.395) solluṭhanaṃ tu sotprāsaṃ maṇitaṃ ratikūjitam / (1.6.396) śrāvyaṃ hṛdyaṃ manohāri vispaṣṭaṃ prakaṭoditam
(1.6.397) atha mliṣṭamavispaṣṭaṃ vitathaṃ tvanṛtaṃ vacaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043779 (0.0):
(1.6.396) śrāvyaṃ hṛdyaṃ manohāri vispaṣṭaṃ prakaṭoditam / (1.6.397) atha mliṣṭamavispaṣṭaṃ vitathaṃ tvanṛtaṃ vacaḥ
(1.6.398) satyaṃ tathyamṛtaṃ samyagamūni triṣu tadvati
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043782 (1.192):
(1.6.397) atha mliṣṭamavispaṣṭaṃ vitathaṃ tvanṛtaṃ vacaḥ / (1.6.398) satyaṃ tathyamṛtaṃ samyagamūni triṣu tadvati
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557853 (0.032):
The following list gives a survey of programs (German names in
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143457 (0.032):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150850 (0.032):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.034):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130144 (0.036):
Rākṣasī, wife of Rudhirapriya / Mother of Jayadratha
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976723 (0.037):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5586182 (0.038):
(ṇon conveyance of gifts) / (ṣale without ownership)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.038):
(Inspection of the ṛork of officers)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587699 (0.038):
(ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.038):
with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5571587 (0.039):
(ṣtarting or mines and factories)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010318 (0.039):
Śāriputra and Mahāmaudgalyāyana visit Devadatta and exhort the misguided / monks to return to the true doctrine
(1.6.399) śabde ninādaninadadhvanidhvānaravasvanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043795 (0.0):
(1.6.398) satyaṃ tathyamṛtaṃ samyagamūni triṣu tadvati / (1.6.399) śabde ninādaninadadhvanidhvānaravasvanāḥ
(1.6.400) svānanirghoṣanirhrādanādanisvānanisvanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043799 (0.0):
(1.6.399) śabde ninādaninadadhvanidhvānaravasvanāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905620 (0.035):
satyaṃ tathyamṛtaṃ samyaṅnādanisvānanisvanāḥ /AP_359.067āab/ / āravārāvasaṃrāvavirāvā atha marmaraḥ //67ā//AP_359.067ācd/
(1.6.401) āravārāvasaṃrāvavirāvā atha marmaraḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905626 (0.0):
satyaṃ tathyamṛtaṃ samyaṅnādanisvānanisvanāḥ /AP_359.067āab/ / āravārāvasaṃrāvavirāvā atha marmaraḥ //67ā//AP_359.067ācd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043803 (0.0):
(1.6.400) svānanirghoṣanirhrādanādanisvānanisvanāḥ / (1.6.401) āravārāvasaṃrāvavirāvā atha marmaraḥ
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562215 (0.037):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.039):
The input and processing of the transliterated text has been done / with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999798 (0.040):
a dancer from the south, and the extraordinary effects of Buddha's smile
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292774 (0.040):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568253 (0.042):
(ṭhe work of store keeping by the director of stories)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941320 (0.042):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557852 (0.042):
The following list gives a survey of programs (German names in
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313351 (0.043):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188060 (0.044):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144494 (0.045):
dāru samgrahaṇaṃ, the taking of the wood"."
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22819249 (0.045):
[Chapter 4: Examintation of the Buddhist definition of pereception]
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760056 (0.045):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715777 (0.045):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509225 (0.046):
off, was inscribed with the commencement of the Mayūra Jātaka. The lost
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142701 (0.046):
[*22] Compare the unusual accents here with 5.1.1.1, priyatāṃ bhagavān
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562859 (0.047):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000535 (0.050):
Devadatta has in his feet the sign of the wheel imprinted with red hot
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150891 (0.050):
mouth dish, the ladle of the gods', he says, for he is the ladle of the
louder (2)
(1.6.402) svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāṃ tu śiñjitam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043810 (0.0):
(1.6.402) svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāṃ tu śiñjitam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905630 (0.045):
svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāntu śiñjitaṃ /AP_359.068āab/
(1.6.403) nikvāṇo nikvaṇaḥ kvāṇaḥ kvaṇaḥ kvaṇanamityapi / (1.6.404) vīṇāyāḥ kvaṇite prādeḥ prakvāṇaprakvaṇādayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043818 (0.0):
(1.6.402) svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāṃ tu śiñjitam / (1.6.403) nikvāṇo nikvaṇaḥ kvāṇaḥ kvaṇaḥ kvaṇanamityapi
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640138 (0.018):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018763 (0.019):
jgardner@blue.veeg.uiova.edumime-version: 1.0status: rokṣ-status:
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17418543 (0.020):
(2.8.1192) droṇāḍhakādi vāpādau drauṇikāḍhakikādayaḥ / (2.8.1193) Kharīvāpas tu khārīka uttma{ṇā}ṛdayas triṣu
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760242 (0.021):
by Gopadatta?
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905633 (0.030):
svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāntu śiñjitaṃ /AP_359.068āab/ / vīṇāyā nikvaṇaḥ kvāṇaḥ tiraścāṃ vāśitaṃ rutaṃ //68ā//AP_359.068ācd/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7445372 (0.041):
nipaṭhaḥ, nipāṭhaḥ / / nisvanaḥ, nisvānaḥ // / kvaṇo vīṇāyāṃ ca || PS_3,3.65 ||
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7445400 (0.064):
nikvaṇaḥ, nikvāṇaḥ / / anupasargāt kvaṇaḥ, kvāṇaḥ / / vīṇāyāṃ khalv api kalyāṇa prakvaṇā vīṇā /
(1.6.405) kolāhalaḥ kalakalastiraścāṃ vāśitaṃ rutam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043826 (0.0):
(1.6.404) vīṇāyāḥ kvaṇite prādeḥ prakvāṇaprakvaṇādayaḥ / (1.6.405) kolāhalaḥ kalakalastiraścāṃ vāśitaṃ rutam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905638 (0.044):
vīṇāyā nikvaṇaḥ kvāṇaḥ tiraścāṃ vāśitaṃ rutaṃ //68ā//AP_359.068ācd/ / kolāhalaḥ kalakalo gītaṃ gānamime same /AP_359.069āab/
(1.6.406) strī pratiśrutpratidhvāne gītaṃ gānamime same
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043833 (0.0):
(1.6.405) kolāhalaḥ kalakalastiraścāṃ vāśitaṃ rutam / (1.6.406) strī pratiśrutpratidhvāne gītaṃ gānamime same
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905644 (0.055):
kolāhalaḥ kalakalo gītaṃ gānamime same /AP_359.069āab/ / strī pratiśrut pratidhvāne tantrīkaṇṭhānnisādakaḥ //69ā//AP_359.069ācd/
nāṭyavargaḥ /
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (0.017):
1987, p. xvi--xvii, by P. / Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.018):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5560940 (0.019):
(2) External sandhi is decomposed with ^. / (3) Prose sections are subdivided by a,b,c, etc..
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187337 (0.021):
editorial comments, translation, annotations and indexes. / Danda: / Exclamation mark is used to represent the da.n.da (vertical bar, which
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214766 (0.021):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands"
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.028):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562211 (0.029):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018763 (0.031):
jgardner@blue.veeg.uiova.edumime-version: 1.0status: rokṣ-status:
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616612 (0.031):
tradition (as reunited from the London and Paris collections), the section / of the Petrovsky MS that has been used to reconstruct the appendix has
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.031):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743852 (0.036):
it seemed to make more sense. It is also an uncorrected version.
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186801 (0.036):
Vidyāsāgara. It has been compared with the Motilal Banarsidass edition
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186834 (0.040):
end of the last line of each verse is the number of the verse in the / Motilal / edition. There seems to be a great deal of variation in the order and
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435664 (0.041):
[*NOTE: This is a well-known verse, but is not in any of the Bilvamangala / collections.]
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5512475 (0.041):
%Chapter 1: introduction, / %visualisation of 5-faced, 16-armed Bhairava
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556430 (0.041):
in order to be able to add variant readings from the older / edition. (The conventions for inputting variants are described
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15614911 (0.042):
traditions, namely the Pelliot/Stein manuscript
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143421 (0.042):
[*37] The older edition correctly gives puṇya , however the 1984 edition / of the text has corrupted it to ṛuṇya . In Telegu script, p and ṛ, when
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215968 (0.043):
bhāvyam (bhāve construction meaning 'Settling of sentence meaning should"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187723 (0.043):
stem which would be entered / in a dictionary (lemma")."
(1.7.407) niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043841 (0.0):
nāṭyavargaḥ / (1.7.407) niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638880 (0.0):
śabde tu udāttānudāttasvaritāḥ niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194601 (0.0):
śabdabhedamayā bhāvā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.20 // / niṣādaṛṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886954 (0.013):
vastreṇa pārśvāvalambitāṃ kṛtvā / ṣaḍjarṣabhagāndhāradhaivataniṣādamadhyamakaiśikagītasvaragrāmamūrchanādiyuktenānusārya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268819 (0.026):
niṣāda rṣabha gāndhāra ṣaḍja madhyama dhaivata pañcamākhyāḥ svarāḥ tatra
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620204 (0.035):
vindatīti ṣaḍjaṛṣabhagāndhāramadhyamapañcamadhaivataniṣādāś
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780243 (0.035):
udāttānudāttasvaritakampitaṣaḍjarṣabhagāndhāramadhyamapañcamadhaivataniṣādādayaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15880961 (0.040):
udātte niṣādagāndhārāvanudātteṃ ṛṣabhadhaivato // NarP_1,50.127 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961795 (0.054):
[niṣādarṣabhagāndhāramadhyapañcamadhaivatāḥ] // BhN_6.27ab* //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551395 (0.059):
ṣaḍjākhyarṣabhagāndhāra $ madhyamāḥ pañcamaḥ priye &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808596 (0.059):
ṣaḍjākhyarṣabhagāndhāra madhyamāḥ pañcamaḥ priye /
(1.7.408) pañcamaścetyamī sapta tantrīkaṇṭhotthitāḥ svarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043846 (0.0):
(1.7.407) niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ / (1.7.408) pañcamaścetyamī sapta tantrīkaṇṭhotthitāḥ svarāḥ
(1.7.409) kākalī tu kale sūkṣme dhvanī tu madhurāsphuṭe
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043855 (0.0):
(1.7.408) pañcamaścetyamī sapta tantrīkaṇṭhotthitāḥ svarāḥ / (1.7.409) kākalī tu kale sūkṣme dhvanī tu madhurāsphuṭe
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905656 (0.022):
strī pratiśrut pratidhvāne tantrīkaṇṭhānnisādakaḥ //69ā//AP_359.069ācd/ / kākalī tu kale sūkṣme dhvanau tu madhurāsphuṭe /AP_359.070āab/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6259536 (0.022):
kākalī madhurāsphuṭadhvaniḥ / / kākalī tu kale sūkṣme dhvanau tu madhurāsphuṭe'; iti koṣaḥ /"
(1.7.410) kalo mandrastu gambhīre tāro 'tyuccaistrayastriṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043861 (0.0):
(1.7.409) kākalī tu kale sūkṣme dhvanī tu madhurāsphuṭe / (1.7.410) kalo mandrastu gambhīre tāro 'tyuccaistrayastriṣu
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905666 (1.192):
kalo mantrastu gambhīre tāro 'tyuccaistrayastriṣu //70ā//AP_359.070ācd/
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188230 (0.015):
would assume at the end of a line (e..g. aadibhir*, aadibhi.s*, / aadibhi/s*, -adhibhis* all become
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13650564 (0.024):
anyatarad vṛkṣamūlaṃ niśritya niṣaṇṇo divāvihārāya / Sixty Gentlemen become lay disciples
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108286 (0.035):
[Two Paths: To Be a Universal Monarch or to Become a Buddha]
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7214643 (0.045):
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143041 (0.048):
marrtyā. I have corrected all these unintelligible forms to martyānāṃ,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567046 (0.050):
Sir Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150930 (0.050):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16507998 (0.050):
%On the Ray of reciting a PragaathaN so as to form three versesN see
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 852157 (0.050):
Lüders did not read A1 and B1; therefore his A1 is here A2 and his B1 is
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.051):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313354 (0.052):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.053):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431628 (0.053):
[*NOTE: Portions of RKAD have been lifted wholesale from the Sandarbhas.]
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214759 (0.053):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213958 (0.055):
Vasudeva: Krsna, incarnation of Visnu / Sudarsana: Vasudeva's discus
Stupalaksanakarikavivecanam (stuplaku.htm.txt) 26921903 (0.055):
On the top drawsheet, there are the following lines:
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558012 (0.055):
compounds are separated. (PAUSAFORM) / Indexes: / -- KWIC--index (from modified input format)
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159960 (0.057):
[*NOTE: First reference to Bharata, whom he has not been following very / closely. / Nāṭ 16.169 = prastāvenaiva śeṣo'rthaḥ kṛtsno yan na pratīyate | vacanena
pitched if made in throat or head.
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214753 (0.040):
eatable exactly. The same dictionaries explain śikhariṇī" as a dish made / of curds
Mrgendragama (=Mrgendra-Tantra) (mrgt14pu.htm.txt) 3609058 (0.046):
%% which implies that this word split was made.
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7082189 (0.051):
errors and defects in this version. I would appreciate it very much if the
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396621 (0.051):
as there is clear evidence Jiva Goswami made extensive corrections and
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187264 (0.052):
(ISBN 3 7187 0013 1). 274 pp. This file has kindly been made accessible to
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558118 (0.055):
change it or add to it would inform me about their views and
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006616 (0.055):
The elephant Dhanapālaka follows submissively the Buddha, dies of grief / and is reborn in the heaven of the four great kings
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156834 (0.056):
for accents. In this instance it more accurately reflects the RV than the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558108 (0.056):
I would appreciate if those who in using this electronic text
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150611 (0.056):
The complete verse is as follows (I have underlined the Sanskrit and / English that appears in the VMP text): agne mahāṅ asīty āha mahān hy eṣa
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640567 (0.057):
manovegataḥ; the compound manavaśas is noted in Monier Williams with / question mark (p.783, col.2, last item) (JLF) :k]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556623 (0.058):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558162 (0.058):
obliged to send me an offprint. (I hope I am not asking too / much!) / {\other.information}
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743804 (0.059):
to share it with everyone, who will find it useful. However you
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805892 (0.059):
Anāthapiṇḍada has the power to see absconded treasures, no matter whether / close or far away
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 976473 (0.059):
%% `Or if it falls and breaks' [Brunner]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143461 (0.059):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible / vareṣām since in the Telegu script ḷ is very similar to ś. Also the
(1.7.411) nṛṇāmurasi madhyastho dvāviṃśatividho dhvaniḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043870 (0.0):
(1.7.411) nṛṇāmurasi madhyastho dvāviṃśatividho dhvaniḥ
(1.7.412) sa mandraḥ kaṇṭhamadhyasthastāraḥ śirasi gīyate
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043875 (0.0):
(1.7.411) nṛṇāmurasi madhyastho dvāviṃśatividho dhvaniḥ / (1.7.412) sa mandraḥ kaṇṭhamadhyasthastāraḥ śirasi gīyate
(1.7.413) samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905674 (0.0):
kalo mantrastu gambhīre tāro 'tyuccaistrayastriṣu //70ā//AP_359.070ācd/ / samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī /AP_359.071āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043884 (0.0):
(1.7.412) sa mandraḥ kaṇṭhamadhyasthastāraḥ śirasi gīyate / (1.7.413) samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21852051 (0.056):
saṃvṛta-mukha-nyasta-dattaśabda-nivāraṇa-saṃjñāḥ pratīhāryyo veṇuravān / vīṇāghoṣāṃn gītadhvanīn māgadhījayaśabdāṃśca sarvato nivārayāñcakruḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799049 (0.060):
tūṇapaṇavavīṇāvallakī ekādaśāyellavādyakā anye ca bahuvādyakarā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 949234 (0.062):
(3.5.944) nāma vidyunniśāvallīvīṇādigbhūnadīhriyām / (3.5.945) adantair dvigurekārtho na sa pātrayugādibhiḥ
(1.7.414) tripañcī sā tu tantrībhiḥ saptabhiḥ parivādinī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043888 (0.0):
(1.7.413) samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī / (1.7.414) tripañcī sā tu tantrībhiḥ saptabhiḥ parivādinī
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905678 (0.051):
samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī /AP_359.071āab/
or gong (1)
(1.7.415) tataṃ vīṇādikaṃ vādyamānaddhaṃ murajādikam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905686 (0.0):
vipañcī sā tu tantrībhiḥ saptabhiḥ parivādinī //71ā//AP_359.071ācd/ / tataṃ vīṇādikaṃ vādyamānaddhaṃ murajādikaṃ /AP_359.072āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043897 (0.0):
(1.7.414) tripañcī sā tu tantrībhiḥ saptabhiḥ parivādinī / (1.7.415) tataṃ vīṇādikaṃ vādyamānaddhaṃ murajādikam
(1.7.416) vaṃśādikaṃ tu suṣiraṃ kāṃsyatālādikaṃ ghanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043903 (0.0):
(1.7.415) tataṃ vīṇādikaṃ vādyamānaddhaṃ murajādikam / (1.7.416) vaṃśādikaṃ tu suṣiraṃ kāṃsyatālādikaṃ ghanam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006622 (0.044):
and is reborn in the heaven of the four great kings
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664742 (0.046):
g) the four heavenly kings visit the Buddha
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649865 (0.046):
Yaśas's four brothers are converted and become Arhats
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562217 (0.048):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615072 (0.051):
Because our reconstructed text almost certainly must represent something
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214760 (0.051):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112734 (0.051):
13. The Display of the Three Attainments to the Eightythousand Renunciants
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12155646 (0.051):
[*364] RVKh 2.6.13b (5.87.13c) (VC p. 1027) In the above four verses, / 5.6.7.5 8, note the variation between IS and VC in the order of
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810553 (0.052):
The care fo the sick monks and Upananda's mischief again / The various blessings of the men who master the Vinaya: the six pentads
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143481 (0.052):
reading of vareśām gives provides a referent for the four occurrences in
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556493 (0.054):
Prajñāpāramitā and of an unidentified text, Calcutta 1942 (Memoirs of the
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106509 (0.054):
Sanskrit text is completely lost / 6. The Aśembly of Bhikṣus
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112393 (0.055):
9. The First Sermon to the Two Principal Disciples
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214740 (0.055):
Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the / eatable exactly. The same dictionaries explain śikhariṇī" as a dish made"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187604 (0.055):
are numbered by hundreds, with the zeros on the right margin not being
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808358 (0.055):
sātisāro bhavati / The various blessings of the men who master the vinaya: the six pentads
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760057 (0.056):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5515359 (0.056):
%(first the undesirable student, then the acceptable
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188122 (0.056):
The text format represent the conventionally transliterated text without
(1.7.417) caturvidhamidaṃ vādyaṃ vāditrātodyanāmakam / (1.7.418) mṛdaṅgā murajā bhedāstvaṅkyāliṅgyordhvakāstrayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043916 (0.0):
(1.7.416) vaṃśādikaṃ tu suṣiraṃ kāṃsyatālādikaṃ ghanam / (1.7.417) caturvidhamidaṃ vādyaṃ vāditrātodyanāmakam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905708 (1.192):
vaṃśyādikantu śuṣiraṃ kāṇsyatālādikaṃ ghanaṃ //72ā//AP_359.072ācd/ / caturvidhamidaṃ vādyaṃ vāditrātodyanāmakaṃ /AP_359.073āab/
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150876 (0.054):
the gods. `The Hotṛ unsurpassed', he says, for no one surpasses him. / `Surpassing, bearing the oblation', he says, for he surpasses all. `The
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430022 (0.056):
gatau vaivasvatavaśaṃ jīvitau tasya tejasā // HV_105.21 // / [k: Ś1 K2 Ñ1 M2 4 repeat and T1.2.4 G1.3.5 (all third time) read
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447541 (0.056):
G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214769 (0.058):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.058):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 684982 (0.059):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. for line 833 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705764 (0.059):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. after line 2907 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 707746 (0.059):
[k: On the other hand, T1.2 G1.5 M2.4 ins. after line 3068, G3.4
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4441497 (0.059):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 M1 3 ins. after 7: D6 after line 2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4448946 (0.059):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 5 M4 cont. after 1512*: :k]
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 852157 (0.060):
Lüders did not read A1 and B1; therefore his A1 is here A2 and his B1 is
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941749 (0.063):
((83)). snr.830a sādhvasa- nt. trouble violent, agitation, consternation,
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715774 (0.063):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941320 (0.063):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5565951 (0.064):
ṛegulations for the royal resideñce
playing string instrument) (1)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142701 (0.053):
[*22] Compare the unusual accents here with 5.1.1.1, priyatāṃ bhagavān
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214764 (0.054):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556433 (0.055):
edition. (The conventions for inputting variants are described
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558065 (0.056):
and may include frequencies (absolute and relative) and / formatting commands for the output.
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22320584 (0.059):
d.)(na*)(apohaḥ)(na*)(ca*)(anvayaḥ)(a sādhāraṇe, 7th s.) [i.e., for what / is unique or specific)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587699 (0.060):
(ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142979 (0.060):
[*30] 1946 edition shows the incorrect reading pamṛddhaiḥ which was
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556607 (0.060):
In the TEI-Guidelines ā" (which makes current text"
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540185 (0.061):
kariṣyati / %NB number 10 seems to be missing, or a different counting is / required / ñ1.24 apare catvāro guṇānuśaṃsā udgrahīṣyati /
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 850948 (0.061):
an additional fragment for A1 and B4 respectively, ed. Lüders SBAW 1911,
(1.7.419) syād yaśaḥpaṭaho ḍhakkā bherī strī dundubhiḥ pumān
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043927 (0.0):
(1.7.418) mṛdaṅgā murajā bhedāstvaṅkyāliṅgyordhvakāstrayaḥ / (1.7.419) syād yaśaḥpaṭaho ḍhakkā bherī strī dundubhiḥ pumān
(1.7.420) ānakaḥ paṭaho 'strī syāt koṇo vīṇādi vādanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043931 (0.0):
(1.7.419) syād yaśaḥpaṭaho ḍhakkā bherī strī dundubhiḥ pumān / (1.7.420) ānakaḥ paṭaho 'strī syāt koṇo vīṇādi vādanam
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508005 (0.033):
IST.viii.25N... The Stotriya of the Rathantara is RV vii.32.22ff.; that of
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557954 (0.037):
transliterated input (e..g. TeX). / The pausa format of the text is generated by changing all the
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112634 (0.039):
11. The Display of the Three Attainments
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112730 (0.039):
13. The Display of the Three Attainments to the Eightythousand Renunciants
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808357 (0.041):
sātisāro bhavati / The various blessings of the men who master the vinaya: the six pentads
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000708 (0.041):
The jackal measuring the step of an elephant with its own
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186860 (0.042):
of the verses between the editions and the commentators. The order of the
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190538 (0.042):
of the verses between the editions and the commentators. The order of / the verses found in the Kāvya-saṅgraha forms the backbone
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810399 (0.042):
The story of the francoline, the hare, the monkey and the elephant / The Buddha eulogises the order by age
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801039 (0.044):
The Buddha eulogises the order by age
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22234647 (0.044):
pp. xxix ff. and 185 ff., under P.C. Mazumder). / The first folios of the Skt. text containing verses 1-30 are missing.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639023 (0.044):
saṃsārakāntārād uttāryātyantaniṣṭhe yogakṣeme nirvāṇe pratisthāpayiṣyati / The taking of the Yellow Robes
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589555 (0.045):
Rām: The Pāda index of the Vālmiki Rāmāyaṇa.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567577 (0.046):
M.I. Vorobyova-Desyatovskaya, The S.E. Malov Collection of Manuscripts in"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568251 (0.047):
(ṭhe work of store keeping by the director of stories)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150891 (0.047):
mouth dish, the ladle of the gods', he says, for he is the ladle of the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150809 (0.047):
poets', he says, for learned people are the poets. `Quickened by the holy
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214740 (0.048):
Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the / eatable exactly. The same dictionaries explain śikhariṇī" as a dish made"
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664742 (0.049):
g) the four heavenly kings visit the Buddha
(1.7.421) vīṇādaṇḍaḥ pravālaḥ syāt kakubhastu prasevakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043938 (0.0):
(1.7.420) ānakaḥ paṭaho 'strī syāt koṇo vīṇādi vādanam / (1.7.421) vīṇādaṇḍaḥ pravālaḥ syāt kakubhastu prasevakaḥ
Six names of other special drums, (Female) dancer (2)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143455 (0.039):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557811 (0.042):
Some of the tools for textual analysis which can be produced
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150849 (0.042):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214739 (0.043):
Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the / eatable exactly. The same dictionaries explain śikhariṇī" as a dish made"
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743813 (0.043):
should know that there are certain deviations from Lac%
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186860 (0.043):
of the verses between the editions and the commentators. The order of the
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190538 (0.043):
of the verses between the editions and the commentators. The order of
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743875 (0.043):
and others, which marks sandhi and composita. Only personal / names are never marked as composita in this input.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187427 (0.044):
In the introduction new lines or beginnings of paragraphs are marked by / dollar sign. / Other markers: / @ represents the asterisk in the printed edition which marks the editor's
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150809 (0.044):
poets', he says, for learned people are the poets. `Quickened by the holy
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150891 (0.045):
mouth dish, the ladle of the gods', he says, for he is the ladle of the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558058 (0.047):
All indexes are sorted according to the Devan-agar-i alphabet / and may include frequencies (absolute and relative) and
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215633 (0.047):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188070 (0.048):
Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double / square brackets. / 2 Textual analysis / The text transliterated according to the above conventions constitutes
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943051 (0.048):
not turn back without going to the end, remaining fixed in the will of
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999797 (0.048):
a dancer from the south, and the extraordinary effects of Buddha's smile
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006618 (0.048):
and is reborn in the heaven of the four great kings
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187845 (0.048):
rather than -y*"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187917 (0.049):
sa**eva in case of saiva" instead / of "sa eva"). / There is one case of vowel sandhi across the pada separator (5.61/1) which"
String attachment (1)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562858 (0.041):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567577 (0.041):
M.I. Vorobyova-Desyatovskaya, The S.E. Malov Collection of Manuscripts in"
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508005 (0.041):
IST.viii.25N... The Stotriya of the Rathantara is RV vii.32.22ff.; that of
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556431 (0.042):
edition. (The conventions for inputting variants are described
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558055 (0.042):
All indexes are sorted according to the Devan-agar-i alphabet / and may include frequencies (absolute and relative) and
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569819 (0.044):
P.V. Bapat: Another Valuable Collection of Buddhist Sanskrit Manuscripts / containing among others The Śrāmaṇya-phala Sūtra in Sanskrit"
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214760 (0.045):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562213 (0.045):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112634 (0.045):
11. The Display of the Three Attainments
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112730 (0.045):
13. The Display of the Three Attainments to the Eightythousand Renunciants
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214690 (0.046):
Bhāvaprakāśa 2.20) zu lesen? - A/W: 'The word is obviously a
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150849 (0.046):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825718 (0.046):
[Refutation of the Mīmāṃsa inference of the self]
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22325467 (0.046):
N.B.: The final quarter has two unclear syllables which precede the final / ` nā'. The Baudhabhāratī edition reads the final quarter as: ...
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.046):
(Inspection of the ṛork of officers)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009056 (0.047):
The story of a bull that got entangled other bulls into trouble by bad
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14492990 (0.047):
been left uncorrected, but preferred readings are occasionally given for / conspicuous scribal errors. / The symbols and editorial features are as follows:
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313354 (0.047):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556493 (0.047):
Prajñāpāramitā and of an unidentified text, Calcutta 1942 (Memoirs of the / Archaeological Survey of India, 69). = AṣṭāK, unidentified = Praj(U1)
(1.7.422) kolambakastu kāyo 'syā upanāho nibandhanam / (1.7.423) vādyaprabhedā ḍamarumaḍḍuḍiṇḍimajharjharāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043953 (0.0):
(1.7.422) kolambakastu kāyo 'syā upanāho nibandhanam / (1.7.423) vādyaprabhedā ḍamarumaḍḍuḍiṇḍimajharjharāḥ
(1.7.424) mardalaḥ paṇavo 'nye ca nartakīlāsike same
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043956 (0.0):
(1.7.423) vādyaprabhedā ḍamarumaḍḍuḍiṇḍimajharjharāḥ / (1.7.424) mardalaḥ paṇavo 'nye ca nartakīlāsike same
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4406845 (0.021):
[k: K3 Dn Ds D5 cont., K1.4 Ñ V B D1.3.4.6 T2.3(both times).4 / G1.2.3(first time).5 ins., K2 after 14, D2 after 14ab: :k]
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040490 (0.022):
varṣaṇi ārohaṇi orohaṇi, ele mele tele tile, tili tile, mele mele, time / time, dume dume, dudume dudume, iṭṭi miṭṭi viṣṭhande, capale vimale, hulu
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447541 (0.023):
[k: D2 om. the ref. N T4 ins. and T2 G1.4 repeat after the ref.: T1.2 / G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214769 (0.025):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430023 (0.027):
[k: Ś1 K2 Ñ1 M2 4 repeat and T1.2.4 G1.3.5 (all third time) read
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447230 (0.027):
[k: After 121, Ñ2 repeats 119cd and G3 repeats 120. K V B D T1.4 G5
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640138 (0.028):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4409824 (0.039):
[k: N (except Ś1 K2 Ñ1) T2.3(first time).4 G1.2.4.5 ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4408027 (0.040):
[k: N (except Ś1Ñ1 D1) T1.2.3(first time).4 G1.2.5 ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4409114 (0.040):
[k: N (except Ś1 K3 Ñ1) T1.2.3(first time).4 G M4 ins., T3(second
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342743 (0.040):
[k: K1 3.4 Ñ2.3 V B Dn Ds D1.3 5 T2.3.4 G4 (K4 D5 a first time
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4407777 (0.040):
[k: For 55ab K1.3.4 Ñ2.3 V B D T2.3(first time).4 G1.2.5 subst.: :k]
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.041):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339142 (0.060):
sā tat pariharantī sma nācacakṣe vivasvataḥ // HV_8.28 // / [k: K1.3 N2.3 V1.2(first time).3 B Dn Ds D4 6 T3.4 ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4408727 (0.060):
tayos tu yuddham abhavat parasparavadhaiṣiṇoḥ // HV_81.88 // / [k: K2 4 Ñ2.3 V B D T2.3(first time).4 G1.2.4.5 ins., K1 cont. after
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332839 (0.061):
adyāpi na nivartante samudrebhya ivāpagāḥ // HV_3.21 // / [k: K2.3(first time).4 Ñ2.3 V B D T G1 3.5 M4 ins. after 21;
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905722 (0.063):
ānakaḥ paṭaho bhedā jharjharīḍiṇḍimādayaḥ //74ā//AP_359.074ācd/ / mardalaḥ paṇavastulyau kriyāmānantu tālakaḥ /AP_359.075āab/
rest (1)
(1.7.425) vilambitaṃ drutaṃ madhyaṃ tattvamogho ghanaṃ kramāt
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043965 (0.0):
(1.7.424) mardalaḥ paṇavo 'nye ca nartakīlāsike same / (1.7.425) vilambitaṃ drutaṃ madhyaṃ tattvamogho ghanaṃ kramāt
(1.7.426) tālaḥ kālakriyāmānaṃ layaḥ sāmyamamathāstriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043970 (0.0):
(1.7.425) vilambitaṃ drutaṃ madhyaṃ tattvamogho ghanaṃ kramāt / (1.7.426) tālaḥ kālakriyāmānaṃ layaḥ sāmyamamathāstriyām
(1.7.427) tāṇḍavaṃ naṭanaṃ nāṭyaṃ lāsyaṃ nṛtyaṃ ca nartane
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043981 (0.0):
(1.7.426) tālaḥ kālakriyāmānaṃ layaḥ sāmyamamathāstriyām / (1.7.427) tāṇḍavaṃ naṭanaṃ nāṭyaṃ lāsyaṃ nṛtyaṃ ca nartane
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905738 (0.053):
layaḥ sāmyaṃ tāṇḍavantu nāṭyaṃ lāsyañca nartanaṃ //75ā//AP_359.075ācd/ / tauryatrikaṃ nṛtyagītavādyaṃ nāṭyamidaṃ trayam /AP_359.076āab/
(1.7.428) tauryatrikaṃ nṛtyagītavādyaṃ nāṭyamidaṃ trayam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905740 (0.0):
layaḥ sāmyaṃ tāṇḍavantu nāṭyaṃ lāsyañca nartanaṃ //75ā//AP_359.075ācd/ / tauryatrikaṃ nṛtyagītavādyaṃ nāṭyamidaṃ trayam /AP_359.076āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043983 (0.0):
(1.7.427) tāṇḍavaṃ naṭanaṃ nāṭyaṃ lāsyaṃ nṛtyaṃ ca nartane / (1.7.428) tauryatrikaṃ nṛtyagītavādyaṃ nāṭyamidaṃ trayam
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214765 (0.027):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743881 (0.032):
names are never marked as composita in this input. / Andreas Bigger, Basel, 24.3.2002]
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187313 (0.033):
scholarly community. Any / user of the electronic version is requested to consult the printed version
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942483 (0.037):
((129)). anomalie. il faut supposer que les v.4.2.67-72 ne forment pas un
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5906441 (0.037):
missing parts in italics / A1 /// .. .. .. .. .. .. .. .. ddhataḥ ─ kauṇḍi ─ bhagavan _ etau khalu
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 851705 (0.037):
missing parts in italics / A1 /// .. .. .. .. .. .. .. .. ddhataḥ ─ [k](au)ṇḍi ─ bhagavan* _ et(au)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5585998 (0.037):
(ṛescission of sale and purchase)
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.037):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4443550 (0.045):
repeating them in their proper place. :k] / [k: K1 D1 3 ins. after the first occurrence of line 24 of App. I (No.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558055 (0.046):
All indexes are sorted according to the Devan-agar-i alphabet / and may include frequencies (absolute and relative) and
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215631 (0.046):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743820 (0.047):
text: Cases of printing mistakes in the edition were silently
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143464 (0.047):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible / vareṣām since in the Telegu script ḷ is very similar to ś. Also the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12161326 (0.052):
[*734] US adds mātṛkāyām etāvad evopalabdham In the source only this much / available." / [*735] Missing in US. / [*736] Missing in US."
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556605 (0.053):
In the TEI-Guidelines ā" (which makes current text"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557980 (0.053):
Sanskrit grammar. Each word appears in the phonetic form which it
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557197 (0.053):
Separation of compounds is restricted to nominal compounds / (including upap-ada--compounds like ura+ga, go+p-i) and does not
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088108 (0.054):
A plain affirmation, in spite of what Agh's commentary may
(1.7.429) bhrakuṃsaśca bhrukuṃsaśca bhrūkuṃsaśceti nartakaḥ / (1.7.430) strīveṣadhārī puruṣo nāṭyoktau gaṇikāñjukā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043995 (0.0):
(1.7.428) tauryatrikaṃ nṛtyagītavādyaṃ nāṭyamidaṃ trayam / (1.7.429) bhrakuṃsaśca bhrukuṃsaśca bhrūkuṃsaśceti nartakaḥ / (1.7.430) strīveṣadhārī puruṣo nāṭyoktau gaṇikāñjukā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557855 (0.048):
The following list gives a survey of programs (German names in
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17997678 (0.056):
The story of a hunter and an ungrateful man
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5565418 (0.058):
(ṭhe conduct of a prince in disfavour) / (Behaviour towards a prince in disfavour)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985842 (0.058):
The story of a Sage and of an ungrateful elephant
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330239 (0.063):
tābhyaḥ śiṣṭāyavīyasya % ekādaśa sulocanāḥ // LiP_1,70.287 // /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224005 (0.063):
tābhyaḥ śiṣṭāyavīyasya ekādaśa sulocanāḥ // LiP_1,70.287 // /
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292772 (0.064):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.064):
(Inspection of the ṛork of officers)
(1.7.431) bhaginīpatirāvutto bhāvo vidvānathāvukaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044004 (0.0):
(1.7.430) strīveṣadhārī puruṣo nāṭyoktau gaṇikāñjukā / (1.7.431) bhaginīpatirāvutto bhāvo vidvānathāvukaḥ
(1.7.432) janako yuvarājastu kumāro bhartṛdārakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044008 (0.0):
(1.7.431) bhaginīpatirāvutto bhāvo vidvānathāvukaḥ / (1.7.432) janako yuvarājastu kumāro bhartṛdārakaḥ
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.030):
(Inspection of the ṛork of officers)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976724 (0.032):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292774 (0.032):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150850 (0.035):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562215 (0.035):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130144 (0.035):
Rākṣasī, wife of Rudhirapriya / Mother of Jayadratha
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313352 (0.036):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562858 (0.036):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557852 (0.037):
The following list gives a survey of programs (German names in
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942995 (0.038):
au sujet des épreuves [1.10.18v-19v] : he should not effect the / corruption of the uncorrupted (na dūṣaṇam a:duṣṭasya... caret) as of water"
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213962 (0.038):
Sudarsana: Vasudeva's discus / Dhrtarastra: king of Hastinapura
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825718 (0.038):
[Refutation of the Mīmāṃsa inference of the self]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142701 (0.039):
[*22] Compare the unusual accents here with 5.1.1.1, priyatāṃ bhagavān
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760055 (0.039):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715777 (0.039):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567589 (0.040):
the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214757 (,0.040):
sugar
(1.7.433) rājā bhaṭṭārako devastatsutā bhartṛdārikā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044017 (0.0):
(1.7.432) janako yuvarājastu kumāro bhartṛdārakaḥ / (1.7.433) rājā bhaṭṭārako devastatsutā bhartṛdārikā
(1.7.434) devī kṛtābhiṣekāyāmitarāsu tu bhaṭṭinī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044020 (0.0):
(1.7.433) rājā bhaṭṭārako devastatsutā bhartṛdārikā / (1.7.434) devī kṛtābhiṣekāyāmitarāsu tu bhaṭṭinī
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558066 (0.021):
and may include frequencies (absolute and relative) and / formatting commands for the output.
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618697 (0.035):
(Saarbrücken) for this restoration and translation.
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188244 (0.037):
aadibhi.h). Members of compounds are separated. This form is the basis for / indexing. / Comments and questions may be addressed to
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214764 (0.037):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156706 (0.040):
The work done here will last for generations.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556610 (0.041):
In the TEI-Guidelines ā" (which makes current text"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556432 (0.042):
edition. (The conventions for inputting variants are described
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12141862 (0.042):
[*1] Irregular bahu vrīhi accentuation. cf. A Vedic Grammar for Students,
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 850948 (0.044):
an additional fragment for A1 and B4 respectively, ed. Lüders SBAW 1911,
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150834 (0.046):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5066756 (0.048):
mithunaṃ cariṣyatha nopaiṣyatheti [Patyal finds upamay etasmin in two BORI / mss. and proposes to accept thise reading]
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615350 (0.049):
NagSū I.13 14 The reason for skipping numbers 13 and 14 is that in
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943090 (0.050):
it is smeared with [31]. similarly this prince, immature in intellect,
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050388 (0.053):
There are two numbering systems for this text. The material is
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743798 (0.053):
meant as a working input for myself at first, though I am willing / to share it with everyone, who will find it useful. However you
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073914 (0.053):
%% Is it that the foot is first compared" to a measuring rod and then / with a mirror for the faces of the celestial women that makes this"
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617769 (0.053):
svāhā //: Mac. 1.5 continues with what was surely part of this formulaic
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616478 (0.053):
of Pet 1v5 2r1, SHT 157, fragment br4 5, 167r6 v2, 179r5 v2, and 616v3 4; / cf. also the Mūlasarvāstivāda-vinayacitation [V. Näther, C. Vogel, and K.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12151167 (0.053):
[*252] 1984 edition adds here glām pāṭhāṃtaram: glām is a variant reading / (for lam)"."
(1.7.435) abrahmaṇyamavadhyoktau rājaśyālastu rāṣṭriyaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044027 (1.192):
(1.7.434) devī kṛtābhiṣekāyāmitarāsu tu bhaṭṭinī / (1.7.435) abrahmaṇyamavadhyoktau rājaśyālastu rāṣṭriyaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107908 (0.038):
10. His Mother Gives Birth in the Standing Position
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130142 (0.041):
Duḥśalā, sister of Duryodhana and wife of Jayadratha / Rākṣasī, wife of Rudhirapriya / Mother of Jayadratha
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187338 (0.043):
editorial comments, translation, annotations and indexes. / Danda: / Exclamation mark is used to represent the da.n.da (vertical bar, which
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107322 (0.044):
[The Bodhisattva's Entrance into His Mother's Womb] / 1. Descent from Tuṣita Heaven
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150933 (0.047):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825238 (0.047):
%Additional material from GOS 87, Baroda 1940 edition of Sanghavi \/ / Parikh and E. Franco's Notes:
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12151164 (0.047):
[*252] 1984 edition adds here glām pāṭhāṃtaram: glām is a variant reading"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562211 (0.047):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5585998 (0.048):
(ṛescission of sale and purchase)
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.048):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 849704 (0.050):
2 vito na .. ///@Lüders 1911: vitto (reading vito preferable)@@ / 3 vyādhimara .. / v1 + .. + .. /// / 2 nīloppal. ///
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956093 (0.053):
jedoch bei Kumārila. In E2,4,5 ist es aufgenommen worden. Dies bedingt
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214761 (0.055):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743882 (0.057):
names are never marked as composita in this input. / Andreas Bigger, Basel, 24.3.2002] / mahākhātā mahāśālā |pury asty ujjayinīti yā |
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 852157 (0.057):
Lüders did not read A1 and B1; therefore his A1 is here A2 and his B1 is
drama (2)
(1.7.436) ambā mātātha bālā syādvāsūrāryastu māriṣaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044039 (0.0):
(1.7.436) ambā mātātha bālā syādvāsūrāryastu māriṣaḥ
(1.7.437) attikā bhaginī jyeṣṭhā niṣṭhā nirvahaṇe same
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044043 (0.0):
(1.7.436) ambā mātātha bālā syādvāsūrāryastu māriṣaḥ / (1.7.437) attikā bhaginī jyeṣṭhā niṣṭhā nirvahaṇe same
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130083 (0.028):
Assistant of the stage director / Yudhiṣṭhira / Bhīmasena
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214764 (0.029):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.030):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143455 (0.030):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313354 (0.032):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.032):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.032):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567046 (0.033):
Sir Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.033):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28548361 (0.034):
pala.aṇḍuka.vakala.śuna.gṛñcana.viḍjam anuktaṃ\reading uncertain Cal
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562857 (0.034):
KAZ01.9.11cd/ jayaty ajitam atyantaṃ śāstra.anugama.śastritam //E / (Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948973 (0.034):
paṭhati /) : KaACD repeat the whole passage}
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431628 (0.035):
[*NOTE: Portions of RKAD have been lifted wholesale from the Sandarbhas.]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150930 (0.036):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130141 (0.036):
Duḥśalā, sister of Duryodhana and wife of Jayadratha / Rākṣasī, wife of Rudhirapriya
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188059 (0.036):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540185 (0.037):
kariṣyati / %NB number 10 seems to be missing, or a different counting is / required / ñ1.24 apare catvāro guṇānuśaṃsā udgrahīṣyati /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142701 (0.037):
[*22] Compare the unusual accents here with 5.1.1.1, priyatāṃ bhagavān
Stupalaksanakarikavivecanam (stuplaku.htm.txt) 26921902 (0.037):
On the top drawsheet, there are the following lines:
Expressive gesture (2)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941647 (0.058):
f. (jour de la) pleine lune, aussi personnifiée comme fille d'aṅgiras]
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22733300 (0.058):
Kochi National College of Technology, No. 29, 1988).
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333593 (0.063):
proper place. While K2 V2 B2 D3(marg.).5 cont. after *68; Ñ2.3 B1.3 Ds
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.064):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
(1.7.438) haṇḍe hañje halāhvāne nīcāṃ ceṭīṃ sakhīṃ prati
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044052 (0.0):
(1.7.437) attikā bhaginī jyeṣṭhā niṣṭhā nirvahaṇe same / (1.7.438) haṇḍe hañje halāhvāne nīcāṃ ceṭīṃ sakhīṃ prati
(1.7.439) aṅgahāro 'ṅgavikṣepo vyañjakābhinayau samau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044056 (0.0):
(1.7.438) haṇḍe hañje halāhvāne nīcāṃ ceṭīṃ sakhīṃ prati / (1.7.439) aṅgahāro 'ṅgavikṣepo vyañjakābhinayau samau
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10696695 (0.026):
Attributed with the expression {pauṣkarādau}
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351124 (0.030):
BD T3 G4 M4 after the second occurrence of 9, which is repeated by N, / exceptŚ1 Ñ1, T G M4 after line 73 of App. I No. 6) ins.: :k]
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562861 (0.030):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556670 (0.031):
distinguished by a following blank (or numerals or other signs of
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557812 (0.031):
Some of the tools for textual analysis which can be produced
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006614 (0.034):
The elephant Dhanapālaka follows submissively the Buddha, dies of grief / and is reborn in the heaven of the four great kings
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493044 (0.035):
supplied after them. This applies to the omission of the virAma.
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156642 (0.035):
So, give back to the world community of scholars by notifying us of any
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7081960 (0.035):
involve a phonetic fusion or union in the basic texts. Further, compound
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664236 (0.036):
c) The Buddha hinders the extinction of the fire of Kāśyapa's students
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033195 (0.036):
variant if there is more than one) is closed by the closing
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617177 (0.037):
fully elaborated version of this passage, repeating the complete formula
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557969 (0.037):
characters marked by * or + according to the sandhi rules of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589495 (0.038):
(Arrest on suspicion, with the stolen article and by indications of the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150848 (0.038):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215658 (0.039):
of these texts and the (apparently popular grammar) verses cited in works
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27452605 (0.039):
but a fully elaborated version thereof (i.e. without the abbreviation
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617820 (0.039):
Mac. MS, but a fully elaborated version thereof (i.e. without the
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743833 (0.039):
corrected. In a few cases I also adopted a different reading, when
(1.7.440) nirvṛtte tvaṅgasattvābhyāṃ dve triṣvāṅgikasāttvike
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044066 (0.0):
(1.7.440) nirvṛtte tvaṅgasattvābhyāṃ dve triṣvāṅgikasāttvike
(1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905755 (0.0):
rājā bhaṭṭārako devaḥ sābhiṣekā ca devyapi //76ā//AP_359.076ācd/ / śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ /AP_359.077āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044071 (0.0):
(1.7.440) nirvṛtte tvaṅgasattvābhyāṃ dve triṣvāṅgikasāttvike / (1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018761 (0.006):
date: fri, 26 jul 1ṛṛ6 15:43:22 -0600 (csthfrom: v. p. lehmann" / subject: sb14to:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13613729 (0.019):
tasmād bhāvā amī proktāḥ sthāyi-sañcāri-sāttvikāḥ // VisSd_3.181 // / śṛṅgāra-hāsya-karuṇa-raudra-vīra-bhayānakāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363972 (0.022):
tadviśeṣānāha / sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 690470 (0.023):
vyāditāsyo 'nadat kruddho $ raudrarūpo bhayānakaḥ / HV_App.I,42B.1434 / / [k: K1.2 Ñ1.2 B Dn D4 T1 G3 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22176020 (0.023):
vyāditāsyo 'nadat kruddho raudrarūpo bhayānakaḥ / HV_App.I,42B.1434 / / [k: K1.2 Ñ1.2 B Dn D4 T1 G3 ins. :k]
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746336 (0.028):
aṣṭadhā sa ca śṛṅgāra hāsya vīrādbhutā api | 168 / raudraḥ karuṇa bībhatsau bhayānaka itīritaḥ ||SRs_2.360||
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8726069 (0.033):
tava mate kāvyarūpatayā prasajyamāna ityarthaḥ / / manāgapīti / / śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897494 (0.033):
vīrāccādbhutaniṣpattiḥ syādvībhatsādbhayānakaḥ /AP_338.008ab/ / śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ //AP_338.008cd/
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881110 (0.034):
śṛṅgāra-hāsya-karuṇā $ raudra-vīra-bhayānakāḥ &
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103704 (0.034):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542005 (0.036):
vyaktaḥ sa tairvibhāvādyaiḥ sthāyī bhāvo rasaḥ smṛtaḥ // MKpr-K_28 // / sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069879 (0.038):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // 29 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149455 (0.042):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakabībhatsādbhutaśāntāḥ //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26667011 (0.042):
1.004.008a hāsyaśṛṅgārakāruṇyaraudravīrabhayānakaiḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24257287 (0.054):
munirbharataḥ----hasyaśṛṅgarayoḥ svarītodāttaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116818 (0.054):
munirbharataḥ hasyaśṛṅgarayoḥ svarītodāttaṃ
Disgust(2)
(1.7.442) bībhatsaraudrau ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905762 (0.0):
śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ /AP_359.077āab/ / vībhatsaraudre ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ //77ā//AP_359.077ācd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044078 (0.0):
(1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ / (1.7.442) bībhatsaraudrau ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ
(1.7.443) utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905769 (0.0):
vībhatsaraudre ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ //77ā//AP_359.077ācd/ / utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā /AP_359.078āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044085 (0.0):
(1.7.442) bībhatsaraudrau ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ / (1.7.443) utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946017 (0.062):
1 kṛpā dayānukampā syāt kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā ity Amara|| [1.6.18] ||
(1.7.444) kṛpā dayānukampā syādanukrośo 'pyatho hasaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044091 (0.0):
(1.7.443) utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā / (1.7.444) kṛpā dayānukampā syādanukrośo 'pyatho hasaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905774 (0.019):
utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā /AP_359.078āab/ / kṛpā dayā cānukampāpyanukrośo 'pyatho hasaḥ //78ā//AP_359.078ācd/
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946017 (0.029):
19 priyeṇa - nirghṛṇena nirgatā ghṛṇā<'>nukampā yasmāt, sa - tena. 11. / 1 kṛpā dayānukampā syāt kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā ity Amara|| [1.6.18] ||
(1.7.445) hāso hāsyaṃ ca bībhatsaṃ vikṛtaṃ triṣvidaṃ dvayam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044095 (0.0):
(1.7.444) kṛpā dayānukampā syādanukrośo 'pyatho hasaḥ / (1.7.445) hāso hāsyaṃ ca bībhatsaṃ vikṛtaṃ triṣvidaṃ dvayam
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214770 (0.019):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (0.019):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562857 (0.030):
KAZ01.9.11cd/ jayaty ajitam atyantaṃ śāstra.anugama.śastritam //E / (Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.034):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.037):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249542 (0.048):
haṃsāḥ sahasā uḍḍāyitāḥ urdhvaṅgatāḥ / / na ca idamadbhutamiti bhāvaḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394929 (0.050):
sambhāvyamānasvajanavadhāya pravartāmaha9 iti10 vismayaḥ / / yad vā11 aho dainye / bata khedānukampayoḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 549460 (0.053):
[k: V3 B1 ins. :k] / sa tasya vismayaṃ dṛṣṭvā $ pratiyoddhum upasthitaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22035018 (0.053):
[k: V3 B1 ins. :k] / sa tasya vismayaṃ dṛṣṭvā pratiyoddhum upasthitaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395313 (0.057):
BhP_10.55.005/3 sūdā mahānasaṃ nītvā vadyan sudhitinādbhutam / BhP_10.55.006/1 dṛṣṭvā tad udare bālam māyāvatyai nyavedayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2792643 (0.061):
sūdā mahānasaṃ nītvā vadyan sudhitinādbhutam // BhP_10.55.005 // / dṛṣṭvā tad udare bālam māyāvatyai nyavedayan /
(1.7.446) vismayo 'dbhutamāścaryaṃ citramapyatha bhairavam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044103 (0.0):
(1.7.445) hāso hāsyaṃ ca bībhatsaṃ vikṛtaṃ triṣvidaṃ dvayam / (1.7.446) vismayo 'dbhutamāścaryaṃ citramapyatha bhairavam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905787 (0.034):
vismayo 'dbhutamāś caryaṃ citramapyatha bhairavaṃ //66B//AP_359.066Bcd/ / dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakaṃ /AP_359.067Bab/
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19160320 (0.053):
vakratāvirbhavati (iti) kimadbhutam / / adbhutaṃ punaridaṃ yatsāratarasaṃvidhānakanibandhalakṣaṇā (yojitasara)
(1.7.447) dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905794 (0.0):
vismayo 'dbhutamāś caryaṃ citramapyatha bhairavaṃ //66B//AP_359.066Bcd/ / dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakaṃ /AP_359.067Bab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044110 (0.0):
(1.7.446) vismayo 'dbhutamāścaryaṃ citramapyatha bhairavam / (1.7.447) dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakam
(1.7.448) bhayaṅkaraṃ pratibhayaṃ raudraṃ tūgramamī triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044114 (0.0):
(1.7.447) dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakam / (1.7.448) bhayaṅkaraṃ pratibhayaṃ raudraṃ tūgramamī triṣu
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905795 (0.033):
dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakaṃ /AP_359.067Bab/ / bhayaṅkaraṃ pratibhayaṃ raudrantūgramamī triṣu //67B//AP_359.067Bcd/
(1.7.449) caturdaśa darastrāso bhītirbhīḥ sādhvasaṃ bhayam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044120 (0.0):
(1.7.448) bhayaṅkaraṃ pratibhayaṃ raudraṃ tūgramamī triṣu / (1.7.449) caturdaśa darastrāso bhītirbhīḥ sādhvasaṃ bhayam
(1.7.450) vikāro mānaso bhāvo 'nubhāvo bhāvabodhakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044126 (0.0):
(1.7.449) caturdaśa darastrāso bhītirbhīḥ sādhvasaṃ bhayam / (1.7.450) vikāro mānaso bhāvo 'nubhāvo bhāvabodhakaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905808 (0.018):
caturdaśa daratrāsau bhītirbhīḥ sādhvasambhayaṃ /AP_359.068Bab/ / vikāro mānaso bhāvo 'nubhāvo bhāvabodhanaḥ //68B//AP_359.068Bcd/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16652721 (0.045):
vidhiryathāyathaṃ pratipipādayiṣitarasabhāvādyapekṣayā ya ucato vibhāvo / bhāvo 'nu bhāvaḥ sañjārī vā tadaucityacāruṇaḥ kathāśarīrasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222198 (0.057):
vāsanāyāḥ sahṛdayagataratyādivāsanāyāḥ yo vikākaudbodhaḥ tasya heturyo / vibhāvaḥ / / tasya bhāvastattā tasyāṃ vāsanāvikāsahetutārūpāyāṃ vibhāvatāyāmityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610498 (0.059):
autsukyasya tvarārūpo yo 'nubhāvastunmukhenetyarthaḥ / / jhaṭityapratītau bījamāha---tvarāyā bhayādināpīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9213429 (0.059):
autsukyasya tvarārūpo yo 'nubhāvastunmukhenetyarthaḥ / / jhaṭityapratītau bījamāha tvarāyā bhayādināpīti /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519936 (0.063):
ityanena tāvat paramārthaṃ vyasthāpya yogasamāpattisthānaṃ gambhīratvaṃ ca / paridīpite | na sa bhāvaḥ ityanena tu vikṣepanigraho nirdiṣṭaḥ |
(1.7.451) garvo 'bhimāno 'haṅkāro mānaścittasamunnatiḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905814 (0.0):
vikāro mānaso bhāvo 'nubhāvo bhāvabodhanaḥ //68B//AP_359.068Bcd/ / garvo 'bhimāno 'haṅkāro mānaścittasamunnatiḥ /AP_359.069Bab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044134 (0.0):
(1.7.450) vikāro mānaso bhāvo 'nubhāvo bhāvabodhakaḥ / (1.7.451) garvo 'bhimāno 'haṅkāro mānaścittasamunnatiḥ
(1.7.452) darpo 'valoko 'vaṣṭambhaścittodrekaḥ smayo madaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044141 (0.0):
(1.7.451) garvo 'bhimāno 'haṅkāro mānaścittasamunnatiḥ / (1.7.452) darpo 'valoko 'vaṣṭambhaścittodrekaḥ smayo madaḥ
(1.7.453) anādaraḥ paribhavaḥ parībhāvastiraskriyā / (1.7.454) rīḍhāvamānanāvajñāvahelanamasūrkṣaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044148 (0.0):
(1.7.452) darpo 'valoko 'vaṣṭambhaścittodrekaḥ smayo madaḥ / (1.7.453) anādaraḥ paribhavaḥ parībhāvastiraskriyā
(1.7.455) mandākṣaṃ hrīstrapā vrīḍā lajjā sāpatrapānyataḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044156 (0.0):
(1.7.454) rīḍhāvamānanāvajñāvahelanamasūrkṣaṇam / (1.7.455) mandākṣaṃ hrīstrapā vrīḍā lajjā sāpatrapānyataḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558066 (0.034):
and may include frequencies (absolute and relative) and
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188244 (0.035):
aadibhi.h). Members of compounds are separated. This form is the basis for / indexing. / Comments and questions may be addressed to
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150834 (0.039):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Stupalaksanakarikavivecanam (stuplaku.htm.txt) 26921901 (0.040):
On the top drawsheet, there are the following lines:
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143372 (0.041):
of manuscripts which he calls L. Goudriaan is unable to translate these / letters either as dhārāsāyā (which he incorrectly lists as dhārāsāya) or
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556608 (0.041):
In the TEI-Guidelines ā" (which makes current text"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187309 (0.041):
scholarly community. Any / user of the electronic version is requested to consult the printed version
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214764 (0.042):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943090 (0.042):
it is smeared with [31]. similarly this prince, immature in intellect,
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156827 (0.042):
[*400] This text is an example of how the 1946 edition is more reliable / for accents. In this instance it more accurately reflects the RV than the
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618697 (0.043):
(Saarbrücken) for this restoration and translation.
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5586179 (0.043):
(ṇon conveyance of gifts) / (ṣale without ownership)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556577 (0.043):
This might be formalized according to the TEI guidelines (I am
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396615 (0.043):
Shastri in 1983. The additions found in the Vṛ edition are probably / authentic, / as there is clear evidence Jiva Goswami made extensive corrections and
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143459 (0.043):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556432 (0.043):
edition. (The conventions for inputting variants are described
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5066760 (0.044):
mithunaṃ cariṣyatha nopaiṣyatheti [Patyal finds upamay etasmin in two BORI / mss. and proposes to accept thise reading]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150291 (0.045):
[*225] All accent marks disappear again from this point forward and resume / at 5.1.152.5 with the word agne.
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581295 (0.047):
((i) ḷaw of marriage^ (ī) ṛules concerning woman's property^ (īi) / Concerning supersession (of a wife) by a second marriage)
(1.7.456) kṣāntistitikṣābhidhyā tu parasya viṣaye spṛhā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044163 (0.0):
(1.7.456) kṣāntistitikṣābhidhyā tu parasya viṣaye spṛhā
(1.7.457) akṣāntirīrṣyāsūyā tu doṣāropo guṇeṣvapi
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044172 (0.0):
(1.7.456) kṣāntistitikṣābhidhyā tu parasya viṣaye spṛhā / (1.7.457) akṣāntirīrṣyāsūyā tu doṣāropo guṇeṣvapi
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7409229 (0.055):
akṣamā īrṣyā / / guṇeṣu doṣāviṣkaranam asūyā /
Varahamihira: Yogayatra (yogay2_u.htm.txt) 13022697 (0.056):
YY_2.3ab/.vākpāruṣyaṃ daṇḍapāruṣyam īrṣyāṃ[K.īrṣyā] droho 'sūyā paiśunaṃ / sāhasañ ca/
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26515319 (0.063):
spṛhā tṛṣṇā lobha iti/ dveṣapakṣaḥ krodha īrṣyā asūyā droho 'marṣa
(1.7.458) vairaṃ virodho vidveṣo manyuśokau tu śuk striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044178 (0.0):
(1.7.457) akṣāntirīrṣyāsūyā tu doṣāropo guṇeṣvapi / (1.7.458) vairaṃ virodho vidveṣo manyuśokau tu śuk striyām
(1.7.459) paścāttāpo 'nutāpaśca vipratīsāra ityapi / (1.7.460) kopakrodhāmarṣaroṣapratighā ruṭ kṛdhau striyau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044189 (0.0):
(1.7.458) vairaṃ virodho vidveṣo manyuśokau tu śuk striyām / (1.7.459) paścāttāpo 'nutāpaśca vipratīsāra ityapi / (1.7.460) kopakrodhāmarṣaroṣapratighā ruṭ kṛdhau striyau
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5565412 (0.043):
(ṭhe conduct of a prince in disfavour) / (Behaviour towards a prince in disfavour)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.050):
with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942995 (0.050):
au sujet des épreuves [1.10.18v-19v] : he should not effect the / corruption of the uncorrupted (na dūṣaṇam a:duṣṭasya... caret) as of water"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941321 (0.051):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940394 (0.052):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214757 (0.052):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010318 (0.053):
Śāriputra and Mahāmaudgalyāyana visit Devadatta and exhort the misguided / monks to return to the true doctrine
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581706 (0.054):
(vīi) ṃisconduct^ (ix) Prohibition of favours and dealings)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568253 (0.055):
(ṭhe work of store keeping by the director of stories)
(1.7.461) śucau tu carite śīlamunmādaścittavibhramaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044196 (0.0):
(1.7.460) kopakrodhāmarṣaroṣapratighā ruṭ kṛdhau striyau / (1.7.461) śucau tu carite śīlamunmādaścittavibhramaḥ
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214770 (0.020):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
(1.7.462) premā nā priyatā hārdaṃ premasneho 'tha dohadam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044207 (0.0):
(1.7.461) śucau tu carite śīlamunmādaścittavibhramaḥ / (1.7.462) premā nā priyatā hārdaṃ premasneho 'tha dohadam
(1.7.463) icchā kāṅkṣā spṛhehā tṛḍ vāñchā lipsā manorathaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044215 (0.0):
(1.7.462) premā nā priyatā hārdaṃ premasneho 'tha dohadam / (1.7.463) icchā kāṅkṣā spṛhehā tṛḍ vāñchā lipsā manorathaḥ
(1.7.464) kāmo 'bhilāṣastarṣaśca so 'tyarthaṃ lālasā dvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044219 (0.0):
(1.7.463) icchā kāṅkṣā spṛhehā tṛḍ vāñchā lipsā manorathaḥ / (1.7.464) kāmo 'bhilāṣastarṣaśca so 'tyarthaṃ lālasā dvayoḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150930 (0.036):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112957 (0.039):
15. The Deities Announce the Years of Peregrination Remaining
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797308 (0.039):
As Chapter 20, on combinatrics concerning Sanskrit prosody, has not been
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405911 (0.039):
Additions based on Yamabe
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5560941 (0.040):
(2) External sandhi is decomposed with ^. / (3) Prose sections are subdivided by a,b,c, etc..
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569351 (0.041):
(ṛecovery of revenue misappropriated by state employees)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.042):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743882 (0.043):
names are never marked as composita in this input. / Andreas Bigger, Basel, 24.3.2002] / mahākhātā mahāśālā |pury asty ujjayinīti yā |
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22734402 (0.043):
[173] = PSV (M. Hattori, Dignāga
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589602 (0.044):
ŚatapathaBr: The Śatapatha Brāhmaṇa in the Kāṇvīya recension.
(1.7.465) upādhirnā dharmacintā puṃsyādhirmānasī vyathā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044228 (0.0):
(1.7.465) upādhirnā dharmacintā puṃsyādhirmānasī vyathā
(1.7.466) syāccintā smṛtirādhyānamutkaṇṭhotkalike same
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044234 (0.0):
(1.7.465) upādhirnā dharmacintā puṃsyādhirmānasī vyathā / (1.7.466) syāccintā smṛtirādhyānamutkaṇṭhotkalike same
(1.7.467) utsāho 'dhyavasāyaḥ syāt sa vīryamatiśaktibhāk
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044240 (0.0):
(1.7.466) syāccintā smṛtirādhyānamutkaṇṭhotkalike same / (1.7.467) utsāho 'dhyavasāyaḥ syāt sa vīryamatiśaktibhāk
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.043):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13153503 (0.044):
{*Three syllables missing in the last line. Copyist error or typo?}
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.049):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
(1.7.468) kapaṭo 'strī vyājadambhopadhayaś chadmakaitave
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044249 (0.0):
(1.7.467) utsāho 'dhyavasāyaḥ syāt sa vīryamatiśaktibhāk / (1.7.468) kapaṭo 'strī vyājadambhopadhayaś chadmakaitave
(1.7.469) kusṛtirnikṛtiḥ śāṭhyaṃ pramādo 'navadhānatā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044253 (0.0):
(1.7.468) kapaṭo 'strī vyājadambhopadhayaś chadmakaitave / (1.7.469) kusṛtirnikṛtiḥ śāṭhyaṃ pramādo 'navadhānatā
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213958 (0.018):
Vasudeva: Krsna, incarnation of Visnu / Sudarsana: Vasudeva's discus
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825242 (0.019):
%Additional material from GOS 87, Baroda 1940 edition of Sanghavi \/ / Parikh and E. Franco's Notes:
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943296 (0.025):
((180)). noter la qualification de yukti- (cf. as.1.15.1) des / raisonnements" proposés : anayā eva yuktyā..."
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797276 (0.025):
Otherwise, the stanza number coincides with Colebrooke's one. / (Colebrooke's translation is available for Chapters 12 and 18 only. In
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107322 (0.025):
[The Bodhisattva's Entrance into His Mother's Womb] / 1. Descent from Tuṣita Heaven
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.026):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313354 (0.027):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.027):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5560939 (0.028):
(2) External sandhi is decomposed with ^. / (3) Prose sections are subdivided by a,b,c, etc..
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583829 (0.028):
KAZ03.9.38cd/ vāre vā toyam anyeṣāṃ pramādena^uparundhataḥ //E / (ḍamage to pastures, fields and roads)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.028):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629246 (0.030):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150930 (0.030):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558012 (0.030):
compounds are separated. (PAUSAFORM) / Indexes: / -- KWIC--index (from modified input format)
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556541 (0.031):
AṣṭāH = 1 Bl. von S. Hedin; ed. von H. Smith in Montell, G.: Sven Hedin's / Archaeological Collections from Khotan, 2 vols., Stockholm 1938 und auch
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569353 (0.031):
(ṛecovery of revenue misappropriated by state employees)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.031):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187338 (0.031):
editorial comments, translation, annotations and indexes. / Danda: / Exclamation mark is used to represent the da.n.da (vertical bar, which
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556408 (0.035):
edition by Cowell, partly as a routine of proof--reading, partly
(1.7.470) kautūhalaṃ kautukaṃ ca kutukaṃ ca kutūhalam / (1.7.471) strīṇāṃ vilāsabibbokavibhramā lalitaṃ tathā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044264 (0.0):
(1.7.469) kusṛtirnikṛtiḥ śāṭhyaṃ pramādo 'navadhānatā / (1.7.470) kautūhalaṃ kautukaṃ ca kutukaṃ ca kutūhalam / (1.7.471) strīṇāṃ vilāsabibbokavibhramā lalitaṃ tathā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905836 (0.061):
kautūhalaṃ kautukañca kutukañca kutūhalaṃ //70B//AP_359.070Bcd/ / stroṇāṃ vilāsavivvokavibhramā lalitantathā /AP_359.071Bab/
(1.7.472) helā līletyamī hāvāḥkriyāḥ śṛṅgārabhāvajāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044269 (0.0):
(1.7.471) strīṇāṃ vilāsabibbokavibhramā lalitaṃ tathā / (1.7.472) helā līletyamī hāvāḥkriyāḥ śṛṅgārabhāvajāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905843 (0.014):
stroṇāṃ vilāsavivvokavibhramā lalitantathā /AP_359.071Bab/ / helā līletyamī hāvāḥ kriyāḥ śṛṅgārabhāvajāḥ //71B//AP_359.071Bcd/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799087 (0.047):
samitakārakā śaktukārakā phalavāṇijā mūlavāṇijā cūrṇakuṭṭā gandhatailakā / aṭṭavāṇijā āviddhakā guḍapācakā madhukārakā śarkaravāṇijā ye ca anye pi
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1754155 (0.048):
bhaavadiṃ saraūṃ jā pubbaṃ dīsamāṇā ṇayaṇa pīūsa gaṇḍūsa kabalaṃ kareṃti
(1.7.473) dravakeliparīhāsāḥ krīḍā līlā ca narma ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905849 (0.0):
helā līletyamī hāvāḥ kriyāḥ śṛṅgārabhāvajāḥ //71B//AP_359.071Bcd/ / dravakeliparīhāsāḥ krīḍā līlā ca kūrdanaṃ /AP_359.072Bab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044278 (0.0):
(1.7.472) helā līletyamī hāvāḥkriyāḥ śṛṅgārabhāvajāḥ / (1.7.473) dravakeliparīhāsāḥ krīḍā līlā ca narma ca
(1.7.474) vyājo 'padeśo lakṣyaṃ ca krīḍā khelā ca kūrdanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044281 (0.0):
(1.7.473) dravakeliparīhāsāḥ krīḍā līlā ca narma ca / (1.7.474) vyājo 'padeśo lakṣyaṃ ca krīḍā khelā ca kūrdanam
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018757 (0.006):
date: fri, 26 jul 1ṛṛ6 15:43:22 -0600 (csthfrom: v. p. lehmann" / subject: sb14to:"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.014):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214762 (0.017):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands"
(1.7.475) gharmo nidāghaḥ svedaḥ syātpralayo naṣṭaceṣṭatā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044291 (0.0):
(1.7.474) vyājo 'padeśo lakṣyaṃ ca krīḍā khelā ca kūrdanam / (1.7.475) gharmo nidāghaḥ svedaḥ syātpralayo naṣṭaceṣṭatā
(1.7.476) avahitthākāraguptiḥ samau saṃvegasaṃbhramau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044295 (0.0):
(1.7.475) gharmo nidāghaḥ svedaḥ syātpralayo naṣṭaceṣṭatā / (1.7.476) avahitthākāraguptiḥ samau saṃvegasaṃbhramau
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589489 (0.045):
(Arrest on suspicion, with the stolen article and by indications of the
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941647 (0.062):
f. (jour de la) pleine lune, aussi personnifiée comme fille d'aṅgiras]
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27943286 (0.063):
((179)). ici encore une double articulation : 35c iti... 36 ...tu. / ((180)). noter la qualification de yukti- (cf. as.1.15.1) des
(goosepimples) (2)
(1.7.477) syādācchuritakaṃ hāsaḥ sotprāsaḥ sa manāk smitam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044304 (0.0):
(1.7.476) avahitthākāraguptiḥ samau saṃvegasaṃbhramau / (1.7.477) syādācchuritakaṃ hāsaḥ sotprāsaḥ sa manāk smitam
(1.7.478) madhyamaḥ syādvihasitaṃ romāñco romaharṣaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044311 (0.0):
(1.7.477) syādācchuritakaṃ hāsaḥ sotprāsaḥ sa manāk smitam / (1.7.478) madhyamaḥ syādvihasitaṃ romāñco romaharṣaṇam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18609287 (0.053):
sadāyasaphālāsphārā āvasathā durāsadā / / romaharṣaṇarūpā ca bhīṣmā pratibhayā duḥkhā //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185627 (0.054):
ca tatra bhayaromaharṣadurnimittāny aṃtardhāsyaṃti / yaḥ kaścin mātṛgrāmaḥ
(1.7.479) kranditaṃ ruditam kruṣṭaṃ jṛmbhastu triṣu jṛmbhaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044319 (0.0):
(1.7.478) madhyamaḥ syādvihasitaṃ romāñco romaharṣaṇam / (1.7.479) kranditaṃ ruditam kruṣṭaṃ jṛmbhastu triṣu jṛmbhaṇam
(1.7.480) vipralambho visaṃvādo riṅgaṇaṃ skhalanaṃ same /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044322 (0.0):
(1.7.479) kranditaṃ ruditam kruṣṭaṃ jṛmbhastu triṣu jṛmbhaṇam / (1.7.480) vipralambho visaṃvādo riṅgaṇaṃ skhalanaṃ same
(1.7.481) syānnidrā śayanaṃ svāpaḥ svapnaḥ saṃveśa ityapi
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044329 (0.0):
(1.7.480) vipralambho visaṃvādo riṅgaṇaṃ skhalanaṃ same / (1.7.481) syānnidrā śayanaṃ svāpaḥ svapnaḥ saṃveśa ityapi
(1.7.482) tandrī pramīlā bhrakuṭirbhrukuṭirbhrūkuṭiḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044335 (0.0):
(1.7.481) syānnidrā śayanaṃ svāpaḥ svapnaḥ saṃveśa ityapi / (1.7.482) tandrī pramīlā bhrakuṭirbhrukuṭirbhrūkuṭiḥ striyām
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.032):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.033):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569353 (0.034):
(ṛecovery of revenue misappropriated by state employees)
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130083 (0.039):
Assistant of the stage director / Yudhiṣṭhira / Bhīmasena
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.049):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5571586 (0.058):
(ṣtarting or mines and factories)
Elation or festival (5)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.046):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.046):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.048):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5571587 (0.054):
(ṣtarting or mines and factories)
(1.7.483) adṛṣṭiḥ syādasaumye 'kṣṇi saṃsiddhiprakṛtī tvime
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044341 (0.0):
(1.7.482) tandrī pramīlā bhrakuṭirbhrukuṭirbhrūkuṭiḥ striyām / (1.7.483) adṛṣṭiḥ syādasaumye 'kṣṇi saṃsiddhiprakṛtī tvime
(1.7.484) svarūpaṃ ca svabhāvaśca nisargaścātha vepathuḥ / (1.7.485) kampo 'tha kṣaṇa uddharṣo maha uddhava utsavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044354 (0.0):
(1.7.483) adṛṣṭiḥ syādasaumye 'kṣṇi saṃsiddhiprakṛtī tvime / (1.7.484) svarūpaṃ ca svabhāvaśca nisargaścātha vepathuḥ
pātālabhogivargaḥ} /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044355 (0.0):
(1.7.485) kampo 'tha kṣaṇa uddharṣo maha uddhava utsavaḥ / pātālabhogivargaḥ}
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12151165 (0.023):
[*252] 1984 edition adds here glām pāṭhāṃtaram: glām is a variant reading"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556432 (0.024):
edition. (The conventions for inputting variants are described
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214769 (0.028):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313355 (0.029):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188059 (0.029):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14492988 (0.030):
been left uncorrected, but preferred readings are occasionally given for / conspicuous scribal errors. / The symbols and editorial features are as follows:
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.030):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.031):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.032):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150930 (0.032):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 684982 (0.033):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 5 M2.4 subst. for line 833 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705764 (0.033):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. after line 2907 :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 707746 (0.033):
[k: On the other hand, T1.2 G1.5 M2.4 ins. after line 3068, G3.4
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4441497 (0.033):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 M1 3 ins. after 7: D6 after line 2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4448946 (0.033):
[k: On the other hand, T1.2 G1.3 5 M4 cont. after 1512*: :k]
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508005 (0.033):
IST.viii.25N... The Stotriya of the Rathantara is RV vii.32.22ff.; that of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.033):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431628 (0.034):
[*NOTE: Portions of RKAD have been lifted wholesale from the Sandarbhas.]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.034):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
(1.8.486) adhobhuvanapātālaṃ balisadma rasātalam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044363 (0.0):
(1.8.486) adhobhuvanapātālaṃ balisadma rasātalam
(1.8.487) nāgaloko 'tha kuharaṃ suṣiraṃ vivaraṃ bilam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044370 (0.0):
(1.8.486) adhobhuvanapātālaṃ balisadma rasātalam / (1.8.487) nāgaloko 'tha kuharaṃ suṣiraṃ vivaraṃ bilam
(1.8.488) chidraṃ nirvyathanaṃ rokaṃ randhraṃ śvabhraṃ vapā suṣiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044375 (0.0):
(1.8.487) nāgaloko 'tha kuharaṃ suṣiraṃ vivaraṃ bilam / (1.8.488) chidraṃ nirvyathanaṃ rokaṃ randhraṃ śvabhraṃ vapā suṣiḥ
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (0.015):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.020):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214761 (0.020):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
darkness (1)
(1.8.489) gartāvaṭau bhuvi śvabhre sarandhre suṣiraṃ triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044385 (0.0):
(1.8.488) chidraṃ nirvyathanaṃ rokaṃ randhraṃ śvabhraṃ vapā suṣiḥ / (1.8.489) gartāvaṭau bhuvi śvabhre sarandhre suṣiraṃ triṣu
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905868 (0.054):
adhobhuvanapātālaṃ chidraṃ śvabhraṃ vapā śuṣiḥ /AP_359.073Bab/ / gartāvaṭau bhuvi śvebhre tamiśrantimiraṃ tamaḥ //73B//AP_359.073Bcd/
(1.8.490) andhakāro 'striyāṃ dhvāntaṃ tamisraṃ timiraṃ tamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044391 (0.0):
(1.8.489) gartāvaṭau bhuvi śvabhre sarandhre suṣiraṃ triṣu / (1.8.490) andhakāro 'striyāṃ dhvāntaṃ tamisraṃ timiraṃ tamaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844328 (0.044):
śrīr lakṣmīr dakpriyābhikhyā bhānaṃ bhātirumā ramā // Rajni_21.51 / tamastamisraṃ timiraṃ dhvāntaṃ saṃtamasaṃ tamaḥ /
(1.8.491) dhvānte gāḍhe 'ndhatamasaṃ kṣīṇe 'vatamasaṃ tamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044396 (0.0):
(1.8.490) andhakāro 'striyāṃ dhvāntaṃ tamisraṃ timiraṃ tamaḥ / (1.8.491) dhvānte gāḍhe 'ndhatamasaṃ kṣīṇe 'vatamasaṃ tamaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19106986 (0.023):
10. Mother, Father, King and the Capital
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976724 (0.024):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.027):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.032):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143454 (0.033):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150930 (0.034):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292780 (0.036):
Road, / script of the 4th/5th centuries; incomplete; Hartmann 1988: 90)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562215 (0.036):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760055 (0.037):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715777 (0.037):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942869 (0.038):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313351 (0.039):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941320 (0.040):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663659 (0.040):
Marvellous deeds of the Buddha before Urubilvā Kāśyapa
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2490736 (0.047):
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18022940 (0.054):
The story of the King Caitika and the two sons of the Purohita
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150891 (0.055):
mouth dish, the ladle of the gods', he says, for he is the ladle of the
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844328 (0.061):
tamastamisraṃ timiraṃ dhvāntaṃ saṃtamasaṃ tamaḥ /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568252 (0.063):
(ṭhe work of store keeping by the director of stories)
(2), Python or large snake (3)
(1.8.492) viṣvaksaṃtamasaṃ nāgāḥ kādraveyāstadīśvare / (1.8.493) śeṣo 'nanto vāsukistu sarparājo 'tha gonase
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044410 (0.0):
(1.8.492) viṣvaksaṃtamasaṃ nāgāḥ kādraveyāstadīśvare / (1.8.493) śeṣo 'nanto vāsukistu sarparājo 'tha gonase
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838139 (0.063):
pṛṣṭhe pakṣau dvau gale pucchakaṃ cet sarpābhaḥ syāt phūtkṛto vṛttatuṇḍaḥ
(1.8.494) tilitsaḥ syādajagare śayurvāhasa ityubhau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044415 (0.0):
(1.8.493) śeṣo 'nanto vāsukistu sarparājo 'tha gonase / (1.8.494) tilitsaḥ syādajagare śayurvāhasa ityubhau
(2), Shedded snake (2)
(1.8.495) alagardo jalavyālaḥ samau rājilaḍuṇḍumau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044422 (0.0):
(1.8.494) tilitsaḥ syādajagare śayurvāhasa ityubhau / (1.8.495) alagardo jalavyālaḥ samau rājilaḍuṇḍumau
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16806484 (0.050):
jalavāyvagnivarjite BrP_80.24d / jalavyālaḥ kuṭīcaraḥ BrP_40.62d / jalaśāyin namo 'stu te BrP_178.132d
(1.8.496) māludhāno mātulāhirnirmukto muktakañcukaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044426 (0.0):
(1.8.495) alagardo jalavyālaḥ samau rājilaḍuṇḍumau / (1.8.496) māludhāno mātulāhirnirmukto muktakañcukaḥ
(1.8.497) sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṅgo 'hirbhujaṅgamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044435 (0.0):
(1.8.496) māludhāno mātulāhirnirmukto muktakañcukaḥ / (1.8.497) sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṅgo 'hirbhujaṅgamaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052241 (0.050):
maṇḍūko darduro bhekaḥ % kākāhis toyasarpakaḥ // VAnigh_359 // / sarpaḥ pṛdākurbhujago $ bhujaṃgo 'hir bhujaṃgamaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055191 (0.050):
maṇḍūko darduro bhekaḥ kākāhis toyasarpakaḥ // VAnigh_359 // / sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṃgo 'hir bhujaṃgamaḥ /
(1.8.498) āśīviṣo viṣadharaścakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ / (1.8.499) kuṇḍalī gūḍhapāccakṣuḥśravāḥ kākodaraḥ phaṇī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044445 (0.0):
(1.8.497) sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṅgo 'hirbhujaṅgamaḥ / (1.8.498) āśīviṣo viṣadharaścakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052245 (0.018):
sarpaḥ pṛdākurbhujago $ bhujaṃgo 'hir bhujaṃgamaḥ & / āśīviṣo viṣadharaś % cakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ // VAnigh_360 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055195 (0.018):
sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṃgo 'hir bhujaṃgamaḥ / / āśīviṣo viṣadharaś cakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ // VAnigh_360 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052255 (0.031):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ $ śravāḥ kākodaraḥ phaṇī & / darvīkaro dīrghapṛṣṭho % jihmagaḥ pavanāśanaḥ // VAnigh_361 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055205 (0.031):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ śravāḥ kākodaraḥ phaṇī / / darvīkaro dīrghapṛṣṭho jihmagaḥ pavanāśanaḥ // VAnigh_361 //
(1.8.500) darvīkaro dīrghapṛṣṭho dandaśūko bileśayaḥ / (1.8.501) uragaḥ pannago bhogī jihmagaḥ pavanāśanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044454 (0.0):
(1.8.499) kuṇḍalī gūḍhapāccakṣuḥśravāḥ kākodaraḥ phaṇī / (1.8.500) darvīkaro dīrghapṛṣṭho dandaśūko bileśayaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052255 (0.039):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ $ śravāḥ kākodaraḥ phaṇī & / darvīkaro dīrghapṛṣṭho % jihmagaḥ pavanāśanaḥ // VAnigh_361 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055205 (0.039):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ śravāḥ kākodaraḥ phaṇī / / darvīkaro dīrghapṛṣṭho jihmagaḥ pavanāśanaḥ // VAnigh_361 //
(1.8.502) lelihāno dvirasano gokarṇaḥ kañcukī tathā / (1.8.503) kumbhīnasaḥ phaṇadharo harirbhogadharastathā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044461 (0.0):
(1.8.501) uragaḥ pannago bhogī jihmagaḥ pavanāśanaḥ / (1.8.502) lelihāno dvirasano gokarṇaḥ kañcukī tathā
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16507992 (0.032):
%On the Ray of reciting a PragaathaN so as to form three versesN see
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583829 (0.034):
KAZ03.9.38cd/ vāre vā toyam anyeṣāṃ pramādena^uparundhataḥ //E / (ḍamage to pastures, fields and roads)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558151 (0.035):
their research while preparing a publication should feel morally / obliged to send me an offprint. (I hope I am not asking too
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942869 (0.059):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
snake(2)
(1.8.504) aheḥ śarīraṃ bhogaḥ syādāśīrapyahidaṃṣṭrikā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044467 (0.0):
(1.8.504) aheḥ śarīraṃ bhogaḥ syādāśīrapyahidaṃṣṭrikā
(1.8.505) triṣvāheyaṃ viṣāsthyādi sphaṭāyāṃ tu phaṇā dvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044475 (0.0):
(1.8.504) aheḥ śarīraṃ bhogaḥ syādāśīrapyahidaṃṣṭrikā / (1.8.505) triṣvāheyaṃ viṣāsthyādi sphaṭāyāṃ tu phaṇā dvayoḥ
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4074754 (0.051):
%% a pāda of kṣmā (not to be confused with kṣamā), according to Apte's A / Classified List of Sanskrit Dictionaries" (Appendix A
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3mpu.htm.txt) 23122225 (0.054):
as well as to Mme Brunner's corrrections (1985:424--9), a number / of which derive from MSS that were not available to Bhatt.
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589260 (0.054):
(ḍetection of criminals through secret agents in the disguise of holy men)
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156643 (0.055):
So, give back to the world community of scholars by notifying us of any
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214760 (0.056):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12148365 (0.056):
[*136] VMP text incorrectly numbers this section as 114.
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050401 (0.056):
sometimes organized into twelve themes and numbered accordingly.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12162621 (0.058):
[*755] From: sanī, gift. MW p. 1141. / [*756] PUB: suratre instead of sura mitre; US: suratraḥ instead of
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942868 (0.058):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13218152 (0.059):
included in ñolly's edition and translation is not to be part of the
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3613939 (0.059):
[The second chapter of the mātṛkā included in Jolly's edition and
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556408 (0.059):
edition by Cowell, partly as a routine of proof--reading, partly
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797248 (0.060):
[Cb.n] indicates that the stanza is given the number, n, in Colebrooke's
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215617 (0.060):
frequently contain citations and newly composed mnemonic verses which can
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581295 (0.060):
((i) ḷaw of marriage^ (ī) ṛules concerning woman's property^ (īi) / Concerning supersession (of a wife) by a second marriage)
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950410 (0.061):
(8) Brackets in both Unni's and Sastri's editions.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144340 (0.062):
[*53] The double g, presumably inserted here as recitation guide, is / certainly unusual.
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3088108 (0.062):
A plain affirmation, in spite of what Agh's commentary may
(1.8.506) samau kañcukanirmokau kṣveḍastu garalaṃ viṣam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044485 (0.0):
(1.8.505) triṣvāheyaṃ viṣāsthyādi sphaṭāyāṃ tu phaṇā dvayoḥ / (1.8.506) samau kañcukanirmokau kṣveḍastu garalaṃ viṣam
(1.8.507) puṃsi klībe ca kākolakālakūṭahalāhalāḥ / (1.8.508) saurāṣṭrikaḥ śauklikeyo brahmaputraḥ pradīpanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044495 (0.0):
(1.8.506) samau kañcukanirmokau kṣveḍastu garalaṃ viṣam / (1.8.507) puṃsi klībe ca kākolakālakūṭahalāhalāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595357 (0.028):
235.028. yāvat tatra nātidūre pūrvatapādamūle karvaṭakam/ / 235.028. tatra tantravāyaḥ prativasati/ / 235.028. tasya putro jātaḥ/ / 235.028. girika iti nāmadheyaṃ kṛtam/
(1.8.509) dārado vatsanābhaśca viṣabhedā amī nava /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044498 (0.0):
(1.8.508) saurāṣṭrikaḥ śauklikeyo brahmaputraḥ pradīpanaḥ / (1.8.509) dārado vatsanābhaśca viṣabhedā amī nava
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24577782 (0.039):
kālakūṭo vatsanābhaḥ śṛṅgikaśca pradīpanaḥ / / hālāhalo brahmaputro hāridraḥ saktukastathā /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589268 (0.043):
Aṣṭadhyāyī: Pānini's Acht Bücher grammatischer Regeln.
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21249306 (0.051):
dīptidevanayoḥ // 8 // chṛṇatti chṛnte / caccharda / se 'sicīti veṭ /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556524 (0.060):
Asia
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941603 (0.064):
praśastām. [qui a mis le brandon (ulkā- f. météore, brandon, torche) / [=allumé le bûcher funéraire] de son père décédé (et n'est pas admise pour
(1.8.510) viṣavaidyo jāṅguliko vyālagrāhyahituṇḍikaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044506 (0.0):
(1.8.509) dārado vatsanābhaśca viṣabhedā amī nava / (1.8.510) viṣavaidyo jāṅguliko vyālagrāhyahituṇḍikaḥ
narakavargaḥ} /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044506 (0.0):
(1.8.510) viṣavaidyo jāṅguliko vyālagrāhyahituṇḍikaḥ / narakavargaḥ}
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018757 (0.007):
date: fri, 26 jul 1ṛṛ6 15:43:22 -0600 (csthfrom: v. p. lehmann" / subject: sb14to:"
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531403 (0.007):
9,27: mahate.ca.no.ranāya.ramanīyāya.ca.darśanāya/ / osadhi1p.osat[burṇiṅg.element].dhayanti[to.such].iti.vā,.osati[loc.].enā.dhayanti.iti.vā/
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214766 (0.017):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.018):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187337 (0.021):
editorial comments, translation, annotations and indexes. / Danda: / Exclamation mark is used to represent the da.n.da (vertical bar, which
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 851706 (0.022):
missing parts in italics / A1 /// .. .. .. .. .. .. .. .. ddhataḥ ─ [k](au)ṇḍi ─ bhagavan* _ et(au)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562211 (0.022):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108090 (0.022):
14. The Deities Scatter Flowers and Play Music
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22770576 (0.022):
Cf. Michael Hahn. Der grosse Legendenkranz Mahajjātakamālā. Wiesbaden 195 / (Asiatische Forschungen, 88). No. 8: Somajātakāvadāna
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558010 (0.023):
compounds are separated. (PAUSAFORM) / Indexes: / -- KWIC--index (from modified input format)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214706 (0.023):
could be that it refers to bhaṭurā/baṭurā" (from "bhaṭṭhā/bhaṭṭhi" 'kiln
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405913 (0.023):
Additions based on Yamabe
hell (1), Misery (in hell) (1)
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447529 (0.040):
[k: D2 om. the ref. N T4 ins. and T2 G1.4 repeat after the ref.: T1.2
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640602 (0.044):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K1.3.4 Ñ2.3 V B D T2.4 G ins. after adhy 108: Ś1 after adhy. 109 :k]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557855 (0.048):
The following list gives a survey of programs (German names in
(1.9.511) syānnārakastu narako nirayo durgatiḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044514 (0.0):
narakavargaḥ} / (1.9.511) syānnārakastu narako nirayo durgatiḥ striyām
(1.9.512) tadbhedāstapanāvīcimahārauravarauravāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044521 (0.0):
(1.9.511) syānnārakastu narako nirayo durgatiḥ striyām / (1.9.512) tadbhedāstapanāvīcimahārauravarauravāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740701 (0.061):
sañjīvanakālasūtrasaṃghātarauravamahārauravapratāpanāvīcyādiṣu
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24018712 (0.063):
pratāpanastāpano mahārauravo rauravaḥ saṃghātaḥ kālasūtraḥ saṃjīvaśca / / avīcipārśveṣvityapare /
(1.9.513) saṃghātaḥ kālasūtraṃ cetyādyāḥ sattvāstu nārakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044527 (0.0):
(1.9.512) tadbhedāstapanāvīcimahārauravarauravāḥ / (1.9.513) saṃghātaḥ kālasūtraṃ cetyādyāḥ sattvāstu nārakāḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24018712 (0.058):
pratāpanastāpano mahārauravo rauravaḥ saṃghātaḥ kālasūtraḥ saṃjīvaśca / / avīcipārśveṣvityapare /
(1.9.514) pretā vaitaraṇī sindhuḥ syādalakṣmīstu nirrtiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044531 (0.0):
(1.9.513) saṃghātaḥ kālasūtraṃ cetyādyāḥ sattvāstu nārakāḥ / (1.9.514) pretā vaitaraṇī sindhuḥ syādalakṣmīstu nirrtiḥ
(1.9.515) viṣṭirājūḥ kāraṇā tu yātanā tīvravedanā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044538 (0.0):
(1.9.514) pretā vaitaraṇī sindhuḥ syādalakṣmīstu nirrtiḥ / (1.9.515) viṣṭirājūḥ kāraṇā tu yātanā tīvravedanā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556670 (0.033):
distinguished by a following blank (or numerals or other signs of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562861 (0.034):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557866 (0.036):
parentheses) developed for the processing of our input:
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509212 (0.037):
r: The obverse of this leaf
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1033183 (0.038):
text, they are listed sequentially. The variant (or the last
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143728 (0.041):
bolt or pin for fastening a door or the cover of a vessel (items which are
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808359 (0.041):
The various blessings of the men who master the vinaya: the six pentads
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810554 (0.041):
The various blessings of the men who master the Vinaya: the six pentads
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493378 (0.042):
The story fo the wife of the guild-leader(concerning a previous life of
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557744 (0.042):
The input and processing of the transliterated text has been done
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144494 (0.043):
dāru samgrahaṇaṃ, the taking of the wood"."
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214737 (0.043):
Punjab-Jammu area, and that MW, etc. have not understood the nature of the
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24579016 (0.043):
/ supakvabhānupatrāṇāṃ rasamādāya dhārayet /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589012 (0.044):
(ṅuarding against persons with secret means of income)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999797 (0.044):
a dancer from the south, and the extraordinary effects of Buddha's smile
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150161 (0.044):
[*223] AŚ here inserts the word iti after maśīya which marks the end of AŚ / [*224] Beginning with the words tad adya in VMP 5.1.149.8 and ending here
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000535 (0.044):
Devadatta has in his feet the sign of the wheel imprinted with red hot
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976724 (0.044):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
(1.9.516) pīḍā bādhā vyathā duḥkhamāmanasyaṃ prasūtijam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044549 (0.0):
(1.9.515) viṣṭirājūḥ kāraṇā tu yātanā tīvravedanā / (1.9.516) pīḍā bādhā vyathā duḥkhamāmanasyaṃ prasūtijam
(1.9.517) syātkaṣṭaṃ kṛcchramābhīlaṃ triṣveṣāṃ bhedyagāmi yat
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044555 (0.0):
(1.9.516) pīḍā bādhā vyathā duḥkhamāmanasyaṃ prasūtijam / (1.9.517) syātkaṣṭaṃ kṛcchramābhīlaṃ triṣveṣāṃ bhedyagāmi yat
vārivargaḥ} /
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.022):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27956902 (0.028):
(see the cluster ṅghā. ā nev ligature may be added to represent this
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.031):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.035):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5066754 (0.050):
mithunaṃ cariṣyatha nopaiṣyatheti [Patyal finds upamay etasmin in two BORI
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143380 (0.053):
letters either as dhārāsāyā (which he incorrectly lists as dhārāsāya) or
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557854 (0.054):
The following list gives a survey of programs (German names in
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143456 (0.057):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.058):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5565951 (0.059):
ṛegulations for the royal resideñce
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213962 (0.059):
Sudarsana: Vasudeva's discus / Dhrtarastra: king of Hastinapura
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8415095 (0.060):
(soma: sutyā day: midday: niṣkevalya.śastra)(the most Important Hymn in / the midday Offeriṅg. mylius.p.306.n.127.)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5565418 (0.060):
(ṭhe conduct of a prince in disfavour) / (Behaviour towards a prince in disfavour)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556408 (0.061):
edition by Cowell, partly as a routine of proof--reading, partly
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509215 (0.062):
r: The obverse of this leaf
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556604 (0.062):
In the TEI-Guidelines ā" (which makes current text"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009055 (0.063):
The story of a bull that got entangled other bulls into trouble by bad
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214690 (0.063):
Bhāvaprakāśa 2.20) zu lesen? - A/W: 'The word is obviously a
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567045 (0.063):
Sir Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in
(1.10.518) samudro 'bdhirakūpāraḥ pārāvāraḥ saritpatiḥ / (1.10.519) udanvānudadhiḥ sindhuḥ sarasvānsāgaro 'rṇavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044568 (0.0):
vārivargaḥ} / (1.10.518) samudro 'bdhirakūpāraḥ pārāvāraḥ saritpatiḥ
(1.10.520) ratnākaro jalanidhiryādaḥpatirapāmpatiḥ / (1.10.521) tasya prabhedāḥ kṣīrodo lavaṇodastathāpare
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044578 (0.0):
(1.10.519) udanvānudadhiḥ sindhuḥ sarasvānsāgaro 'rṇavaḥ / (1.10.520) ratnākaro jalanidhiryādaḥpatirapāmpatiḥ
(1.10.522) āpaḥ strī bhūmni vārvāri salilaṃ kamalaṃ jalaṃ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044584 (0.0):
(1.10.521) tasya prabhedāḥ kṣīrodo lavaṇodastathāpare / (1.10.522) āpaḥ strī bhūmni vārvāri salilaṃ kamalaṃ jalaṃ
(1.10.523) payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044590 (0.0):
(1.10.522) āpaḥ strī bhūmni vārvāri salilaṃ kamalaṃ jalaṃ / (1.10.523) payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051746 (0.0):
pānīyam ambu salilaṃ $ toyaṃ codakavāriṇī & / payaḥ kīlālamamṛtaṃ % jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam // VAnigh_323 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054698 (0.0):
pānīyam ambu salilaṃ toyaṃ codakavāriṇī / / payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam // VAnigh_323 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905885 (0.043):
payaḥ kīlālamamṛtamudakaṃ bhuvanaṃ vanaṃ /AP_359.075Bab/
(1.10.524) kabandhamudakaṃ pāthaḥ puṣkaraṃ sarvatomukham / (1.10.525) ambhorṇastoyapānīyanīrakṣīro 'mbuśambaram
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044602 (0.0):
(1.10.523) payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam / (1.10.524) kabandhamudakaṃ pāthaḥ puṣkaraṃ sarvatomukham
(1.10.526) meghapuṣpaṃ ghanarasastriṣu dve āpyamammayam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044609 (0.0):
(1.10.525) ambhorṇastoyapānīyanīrakṣīro 'mbuśambaram / (1.10.526) meghapuṣpaṃ ghanarasastriṣu dve āpyamammayam
(1.10.527) bhaṅgastaraṅga ūrmirvā striyāṃ vīcirathormiṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044618 (0.0):
(1.10.526) meghapuṣpaṃ ghanarasastriṣu dve āpyamammayam / (1.10.527) bhaṅgastaraṅga ūrmirvā striyāṃ vīcirathormiṣu
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905891 (0.055):
bhaṅgastaraṅga ūrmirvā kallolollolakau ca tau //75B//AP_359.075Bcd/ / pṛṣantivindupṛṣatāḥ kūlaṃ rodhaś ca tīrakaṃ /AP_359.076Bab/
(1.10.528) mahatsūllolakallolau syādāvarto 'mbhasāṃ bhramaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044625 (0.0):
(1.10.527) bhaṅgastaraṅga ūrmirvā striyāṃ vīcirathormiṣu / (1.10.528) mahatsūllolakallolau syādāvarto 'mbhasāṃ bhramaḥ
(1.10.529) pṛṣanti bindupṛṣatāḥ pumāṃso vipruṣaḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044629 (0.0):
(1.10.528) mahatsūllolakallolau syādāvarto 'mbhasāṃ bhramaḥ / (1.10.529) pṛṣanti bindupṛṣatāḥ pumāṃso vipruṣaḥ striyām
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589566 (0.027):
ṚV: The Hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada Texts.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11552332 (0.027):
ṚV: The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Texts.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.028):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743881 (0.029):
names are never marked as composita in this input. / Andreas Bigger, Basel, 24.3.2002]
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214761 (0.030):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143463 (0.040):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558115 (0.040):
I would appreciate if those who in using this electronic text / change it or add to it would inform me about their views and
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328114 (0.043):
niśāyāmiva khadyotaḥ $ prāvṛṭkāle tatastu saḥ & /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221880 (0.043):
niśāyāmiva khadyotaḥ prāvṛṭkāle tatastu saḥ / /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743820 (0.043):
text: Cases of printing mistakes in the edition were silently
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215540 (0.043):
concluding part of Kaiyaṭa on Bhāṣya 3.4.26 (svādumi ṇamul"). The wording / anticipated in Trikāṇḍī/Vākyapadīya 3.7.82 as Helārāja's introduction to"
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215628 (0.044):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616171 (0.044):
sentence constitutes par. 35 in Tripāṭhī's edition, but since it is / missing in the Pelliot/Stein MS, we have likewise omitted this paragraph
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5571587 (0.045):
(ṣtarting or mines and factories)
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11262048 (0.046):
blank and it is apparent that discussion on the karikas 11 and 12 has been
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488114 (0.060):
Manu3.61c/ apramodāt punaḥ puṃsaḥ prajanaṃ na pravartate) || [not in ṃ] / Manu3.62a/ striyāṃ tu rocamānāyāṃ sarvaṃ tad rocate) kulaṃ | [not in ṃ]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143425 (0.064):
of the text has corrupted it to ṛuṇya . In Telegu script, p and ṛ, when
(1.10.530) cakrāṇi puṭabhedāḥ syurbhramāśca jalanirgamāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044638 (0.0):
(1.10.529) pṛṣanti bindupṛṣatāḥ pumāṃso vipruṣaḥ striyām / (1.10.530) cakrāṇi puṭabhedāḥ syurbhramāśca jalanirgamāḥ
(1.10.531) kūlaṃ rodhaśca tīraṃ ca pratīraṃ ca taṭaṃ triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044643 (0.0):
(1.10.530) cakrāṇi puṭabhedāḥ syurbhramāśca jalanirgamāḥ / (1.10.531) kūlaṃ rodhaśca tīraṃ ca pratīraṃ ca taṭaṃ triṣu
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587355 (0.023):
(ṅambling and betting) / (ṃiscellaneous)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.024):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589562 (0.027):
ṚV: The Hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada Texts.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11552328 (0.027):
ṚV: The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Texts.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629247 (0.028):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.029):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313351 (0.029):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940393 (0.029):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.030):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508005 (0.030):
%On the Ray of reciting a PragaathaN so as to form three versesN see / IST.viii.25N... The Stotriya of the Rathantara is RV vii.32.22ff.; that of
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589601 (0.032):
ŚatapathaBr: The Śatapatha Brāhmaṇa in the Kāṇvīya recension.
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.033):
(Inspection of the ṛork of officers)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974284 (0.033):
The story of the Kinnara and the Kinnarī
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581706 (0.034):
(vīi) ṃisconduct^ (ix) Prohibition of favours and dealings)
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14492989 (0.034):
conspicuous scribal errors. / The symbols and editorial features are as follows:
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142589 (0.034):
26.12; ApŚ 16.2.3; MŚ 6.1.1; ApMB 1.6.3, 2.4.1; ApG 2.5.20, 4.11.6; HG / [*17] RV 10.9.1. The words āpo hi ṣṭhā mayo bhuvaḥ are also found in: AV
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5760055 (0.034):
[The arrival of Gomukha and the beginning of Hariśikhaś speech is missing]
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10715777 (0.034):
%% NO colophon---text breaks off here and resumes toward the beginning of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589259 (0.035):
(ḍetection of criminals through secret agents in the disguise of holy men)
pārāvāre parārvācī tīre pātraṃ tadantaram
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044647 (0.0):
(1.10.531) kūlaṃ rodhaśca tīraṃ ca pratīraṃ ca taṭaṃ triṣu / (1.10.532) pārāvāre parārvācī tīre pātraṃ tadantaram
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562214 (0.049):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
(1.10.533) dvīpo 'striyāmantarīpaṃ yadantarvāriṇastaṭam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044657 (0.0):
(1.10.532) pārāvāre parārvācī tīre pātraṃ tadantaram / (1.10.533) dvīpo 'striyāmantarīpaṃ yadantarvāriṇastaṭam
(1.10.534) toyotthitaṃ tatpulinaṃ saikataṃ sikatāmayam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044662 (0.0):
(1.10.533) dvīpo 'striyāmantarīpaṃ yadantarvāriṇastaṭam / (1.10.534) toyotthitaṃ tatpulinaṃ saikataṃ sikatāmayam
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143724 (0.056):
bolt or pin for fastening a door or the cover of a vessel (items which are
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073913 (0.063):
%% Is it that the foot is first compared" to a measuring rod and then / with a mirror for the faces of the celestial women that makes this"
(1.10.535) niṣadvarastu jambālaḥ paṅko 'strī śādakardamau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044670 (0.0):
(1.10.534) toyotthitaṃ tatpulinaṃ saikataṃ sikatāmayam / (1.10.535) niṣadvarastu jambālaḥ paṅko 'strī śādakardamau
(1.10.536) jalocchvāsāḥ parīvāhāḥ kūpakāstu vidārakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044673 (0.0):
(1.10.535) niṣadvarastu jambālaḥ paṅko 'strī śādakardamau / (1.10.536) jalocchvāsāḥ parīvāhāḥ kūpakāstu vidārakāḥ
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.031):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905909 (0.044):
toyotthitaṃ tat pulinaṃ jambālaṃ paṅkakardamau //76B//AP_359.076Bcd/ / jalocchāsāḥ parīvāhāḥ kūpakāstu vidārakāḥ /AP_359.077Bab/
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942865 (0.045):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside"
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214754 (0.046):
of curds, / sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556623 (0.047):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941320 (0.049):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5585663 (0.049):
(ḍuties of servants) / (Undertaking in partnership)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941557 (0.050):
jointives, snr.644b vikaṭa- a. démesuré, immense, d'un aspect / extraordinaire cf.cdial 11620, `monstrous', perhaps a `defective' word,
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562215 (0.051):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143717 (0.055):
[*46] Text: argaḷam, which I have changed to argalam which means a wooden / bolt or pin for fastening a door or the cover of a vessel (items which are"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143724 (0.060):
bolt or pin for fastening a door or the cover of a vessel (items which are
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5586180 (0.061):
(ṇon conveyance of gifts) / (ṣale without ownership)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13216481 (0.063):
His mind is opened to proper syntax" or "His mind is properly opened to"
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27451428 (0.064):
been given in bold. The paragraphing is more or less arbitrary.
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616633 (0.064):
been given in bold. The paragraphing is more or less arbitrary.
(1.10.537) nāvyaṃ triliṅgaṃ nautārye striyāṃ naustaraṇistariḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044684 (0.0):
(1.10.537) nāvyaṃ triliṅgaṃ nautārye striyāṃ naustaraṇistariḥ
(1.10.538) uḍupaṃ tu plavaḥ kolaḥ sroto 'mbusaraṇaṃ svataḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044690 (0.0):
(1.10.537) nāvyaṃ triliṅgaṃ nautārye striyāṃ naustaraṇistariḥ / (1.10.538) uḍupaṃ tu plavaḥ kolaḥ sroto 'mbusaraṇaṃ svataḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150931 (0.012):
from which the gods drink. `O Agni, like a felly the spokes, thou dost / surround the gods', he says, for he surrounds the gods. If he were to say,
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678030 (0.017):
proof read by Horst Brinkhaus, version of October 20, 2001 :h] / [k: K Ñ1.2 V1.3 B D T1.2 G1.3 5 M2.4 cont. after Appendix I, No. 42A :k]
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213954 (0.017):
Duryodhana: eldest son of Dhrtarastra / Vasudeva: Krsna, incarnation of Visnu
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108090 (0.017):
14. The Deities Scatter Flowers and Play Music
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188057 (0.018):
1987, p. xvi--xvii, by P. / Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5560940 (0.019):
(2) External sandhi is decomposed with ^. / (3) Prose sections are subdivided by a,b,c, etc..
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640138 (0.019):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328115 (0.033):
niśāyāmiva khadyotaḥ $ prāvṛṭkāle tatastu saḥ & /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221881 (0.033):
niśāyāmiva khadyotaḥ prāvṛṭkāle tatastu saḥ / /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.035):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743818 (0.036):
should know that there are certain deviations from Lac% / text: Cases of printing mistakes in the edition were silently
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188252 (0.037):
Comments and questions may be addressed to / Peter Schreiner / Abteilung fuer Indologie
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.037):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214764 (0.037):
of curds, / sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5585998 (0.038):
(ṛescission of sale and purchase)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.039):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.039):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14492990 (0.039):
been left uncorrected, but preferred readings are occasionally given for / conspicuous scribal errors.
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977832 (0.040):
%% the two extra transcripts consulted by Mme Brunner end in the
waterways (2), Helmsman (2)
(1.10.539) ātarastarapaṇyaṃ syād droṇī kāṣṭāmbuvāhinī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044699 (0.0):
(1.10.538) uḍupaṃ tu plavaḥ kolaḥ sroto 'mbusaraṇaṃ svataḥ / (1.10.539) ātarastarapaṇyaṃ syād droṇī kāṣṭāmbuvāhinī
(1.10.540) sāṃyātrikaḥ potavaṇik karṇadhārastu nāvikaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044701 (0.0):
(1.10.539) ātarastarapaṇyaṃ syād droṇī kāṣṭāmbuvāhinī / (1.10.540) sāṃyātrikaḥ potavaṇik karṇadhārastu nāvikaḥ
(1.10.541) niyāmakāḥ potavāhāḥ kūpako guṇavṛkṣakaḥ / (1.10.542) naukādaṇḍaḥ kṣepaṇī syādaritraṃ kenipātakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044711 (0.0):
(1.10.540) sāṃyātrikaḥ potavaṇik karṇadhārastu nāvikaḥ / (1.10.541) niyāmakāḥ potavāhāḥ kūpako guṇavṛkṣakaḥ
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22748696 (0.028):
Re edited and translated
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.029):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.030):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188059 (0.032):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743818 (0.032):
should know that there are certain deviations from Lac% / text: Cases of printing mistakes in the edition were silently
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9589602 (0.032):
ŚatapathaBr: The Śatapatha Brāhmaṇa in the Kāṇvīya recension.
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977832 (0.032):
%% the two extra transcripts consulted by Mme Brunner end in the
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5576719 (0.033):
KAZ02.24.33cd/ anagnikāḥ sa udakāś ca khale syuḥ parikarmiṇaḥ //E / (Controller of spiritual liquors)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.033):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.034):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.037):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562215 (0.042):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143456 (0.043):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556621 (0.043):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.043):
with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557853 (0.044):
The following list gives a survey of programs (German names in
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942865 (0.044):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5585663 (0.044):
(ḍuties of servants) / (Undertaking in partnership)
(1.10.543) abhriḥ strī kāṣṭakuddālaḥ sekapātraṃ tu secanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044720 (0.0):
(1.10.542) naukādaṇḍaḥ kṣepaṇī syādaritraṃ kenipātakaḥ / (1.10.543) abhriḥ strī kāṣṭakuddālaḥ sekapātraṃ tu secanam
(1.10.544) klībe 'rdhanāvaṃ nāvo 'rdhe 'tītanauke 'tinu triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044729 (0.0):
(1.10.543) abhriḥ strī kāṣṭakuddālaḥ sekapātraṃ tu secanam / (1.10.544) klībe 'rdhanāvaṃ nāvo 'rdhe 'tītanauke 'tinu triṣu
(1.10.545) triṣvāgādhātprasanno 'cchaḥ kaluṣo 'naccha āvilaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044737 (0.0):
(1.10.544) klībe 'rdhanāvaṃ nāvo 'rdhe 'tītanauke 'tinu triṣu / (1.10.545) triṣvāgādhātprasanno 'cchaḥ kaluṣo 'naccha āvilaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905921 (0.026):
ātārastarapaṇyaṃ syāddroṇī kāṣṭhāmbuvāhinī //77B//AP_359.077Bcd/ / kaluṣaścāvilo 'cchastu prasanno 'tha gabhīrakaṃ /AP_359.078Bab/
(1.10.546) nimnaṃ gabhīraṃ gambhīramuttānaṃ tadviparyaye
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044742 (0.0):
(1.10.545) triṣvāgādhātprasanno 'cchaḥ kaluṣo 'naccha āvilaḥ / (1.10.546) nimnaṃ gabhīraṃ gambhīramuttānaṃ tadviparyaye
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214766 (0.021):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
rope (2)
(1.10.547) agādhamatalasparśe kaivarte dāśadhīvarau / (1.10.548) ānāyaḥ puṃsi jālaṃ syācchaṇasūtraṃ pavitrakam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044755 (0.0):
(1.10.546) nimnaṃ gabhīraṃ gambhīramuttānaṃ tadviparyaye / (1.10.547) agādhamatalasparśe kaivarte dāśadhīvarau
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430023 (0.027):
[k: Ś1 K2 Ñ1 M2 4 repeat and T1.2.4 G1.3.5 (all third time) read
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447230 (0.027):
[k: After 121, Ñ2 repeats 119cd and G3 repeats 120. K V B D T1.4 G5
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22770575 (0.029):
Cf. Michael Hahn. Der grosse Legendenkranz Mahajjātakamālā. Wiesbaden 195
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640138 (0.029):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.060):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
(1.10.549) matsyādhānī kuveṇī syād baḍiśaṃ matsyavedhanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044762 (0.0):
(1.10.548) ānāyaḥ puṃsi jālaṃ syācchaṇasūtraṃ pavitrakam / (1.10.549) matsyādhānī kuveṇī syād baḍiśaṃ matsyavedhanam
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22770575 (0.039):
Cf. Michael Hahn. Der grosse Legendenkranz Mahajjātakamālā. Wiesbaden 195
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447230 (0.041):
[k: After 121, Ñ2 repeats 119cd and G3 repeats 120. K V B D T1.4 G5
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430023 (0.041):
gatau vaivasvatavaśaṃ jīvitau tasya tejasā // HV_105.21 // / [k: Ś1 K2 Ñ1 M2 4 repeat and T1.2.4 G1.3.5 (all third time) read
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640138 (0.041):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
(1.10.550) pṛthuromā jhaṣo matsyo mīno vaisāriṇo 'ṇḍajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044767 (0.0):
(1.10.549) matsyādhānī kuveṇī syād baḍiśaṃ matsyavedhanam / (1.10.550) pṛthuromā jhaṣo matsyo mīno vaisāriṇo 'ṇḍajaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840847 (0.0):
tatrātikrūrakarmā yaḥ sa jalavyāla ucyate // Rajni_19.86 / matsyo vaisāriṇo mīnaḥ pṛthuromā jhaṣo'ṇḍajaḥ /
(1.10.551) visāraḥ śakulī cātha gaḍakaḥ śakulārbhakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044772 (0.0):
(1.10.550) pṛthuromā jhaṣo matsyo mīno vaisāriṇo 'ṇḍajaḥ / (1.10.551) visāraḥ śakulī cātha gaḍakaḥ śakulārbhakaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840849 (0.021):
matsyo vaisāriṇo mīnaḥ pṛthuromā jhaṣo'ṇḍajaḥ / / visāraḥ śakulī śalkī pāṭhīno'nimiṣastimiḥ // Rajni_19.87
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150891 (0.043):
mouth dish, the ladle of the gods', he says, for he is the ladle of the
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942869 (0.044):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143455 (0.045):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292781 (0.045):
Road, / script of the 4th/5th centuries; incomplete; Hartmann 1988: 90)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214690 (0.047):
Bhāvaprakāśa 2.20) zu lesen? - A/W: 'The word is obviously a
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567045 (0.048):
Sir Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583447 (0.049):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22748701 (0.050):
Re edited and translated
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2490736 (,0.051):
"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556443 (0.051):
below.) Proof--reading and insertion of variants was done / manually" and I do not guarantee completeness. The additional"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999797 (0.052):
a dancer from the south, and the extraordinary effects of Buddha's smile
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948973 (0.052):
paṭhati /) : KaACD repeat the whole passage}
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941320 (0.052):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556408 (0.052):
edition by Cowell, partly as a routine of proof--reading, partly
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557810 (0.053):
ASCII--format of the input file this machine reference is lost. / Some of the tools for textual analysis which can be produced
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050399 (0.053):
sometimes organized into twelve themes and numbered accordingly.
fish (2)
(1.10.552) sahasradaṃṣṭraḥ pāṭhīna ulūpī śiśukaḥ samau / (1.10.553) nalamīnaścilicimaḥ proṣṭhī tu śapharī dvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044779 (5.960):
(1.10.551) visāraḥ śakulī cātha gaḍakaḥ śakulārbhakaḥ / (1.10.552) sahasradaṃṣṭraḥ pāṭhīna ulūpī śiśukaḥ samau
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215617 (0.041):
frequently contain citations and newly composed mnemonic verses which can
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940394 (0.041):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5565418 (0.043):
(ṭhe conduct of a prince in disfavour) / (Behaviour towards a prince in disfavour)
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313352 (0.044):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562215 (0.044):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589260 (0.044):
(ḍetection of criminals through secret agents in the disguise of holy men)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556432 (0.044):
edition. (The conventions for inputting variants are described
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976723 (0.045):
Untrue announcement of the death of the Buddha and the birth of Ānanda
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5591133 (0.045):
(ṛedemption from the cutting of individual limbs) / KAZ04.10.01/ tīrtha.ghāta.granthi.bheda.ūrdhva.karāṇāṃ prathame^aparādhe
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.045):
(Inspection of the ṛork of officers)
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556501 (0.045):
Archaeological Survey of India, 69). = AṣṭāK, unidentified = Praj(U1)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214760 (0.045):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941320 (0.046):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215631 (0.046):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050401 (0.046):
sometimes organized into twelve themes and numbered accordingly.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150809 (0.046):
poets', he says, for learned people are the poets. `Quickened by the holy
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.046):
with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942995 (0.047):
au sujet des épreuves [1.10.18v-19v] : he should not effect the / corruption of the uncorrupted (na dūṣaṇam a:duṣṭasya... caret) as of water"
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4074754 (0.047):
%% a pāda of kṣmā (not to be confused with kṣamā), according to Apte's A / Classified List of Sanskrit Dictionaries" (Appendix A
(1.10.554) kṣudrāṇḍamatsyasaṃghātaḥ potādhānamatho jhaṣāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044792 (0.0):
(1.10.553) nalamīnaścilicimaḥ proṣṭhī tu śapharī dvayoḥ / (1.10.554) kṣudrāṇḍamatsyasaṃghātaḥ potādhānamatho jhaṣāḥ
(1.10.555) rohito madguraḥ śālo rājīvaḥ śakulastimiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044798 (0.0):
(1.10.554) kṣudrāṇḍamatsyasaṃghātaḥ potādhānamatho jhaṣāḥ / (1.10.555) rohito madguraḥ śālo rājīvaḥ śakulastimiḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840866 (0.029):
pāṭhīnaḥ śakulaś caiva nadyāvartaśca rohitaḥ // Rajni_19.88 / madguras timirityādyā jñeyās tadbhedajātayaḥ /
(1.10.556) timiṅgalādayaścātha yādāṃsi jalajantavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044802 (0.0):
(1.10.555) rohito madguraḥ śālo rājīvaḥ śakulastimiḥ / (1.10.556) timiṅgalādayaścātha yādāṃsi jalajantavaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006622 (0.042):
and is reborn in the heaven of the four great kings
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5581706 (0.046):
(vīi) ṃisconduct^ (ix) Prohibition of favours and dealings)
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313351 (0.047):
s.)(bādhaka )(vipakṣe, 7th s.)(varttamānānām, 6th pl.) / Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5565418 (0.048):
(ṭhe conduct of a prince in disfavour) / (Behaviour towards a prince in disfavour)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940394 (0.049):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.049):
(Inspection of the ṛork of officers)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150850 (0.049):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562859 (0.050):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130144 (0.050):
Rākṣasī, wife of Rudhirapriya / Mother of Jayadratha
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214757 (0.051):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941320 (0.051):
act, consisting chiefly of singing and dancing by one male and 7, 8 or 10
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292774 (0.051):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17974284 (0.052):
The story of the Kinnara and the Kinnarī
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629247 (0.052):
Śuddhodana succeeds Siṃhahanu and the descent of the Buddha
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150809 (0.054):
poets', he says, for learned people are the poets. `Quickened by the holy
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649865 (0.055):
Yaśas's four brothers are converted and become Arhats
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999797 (0.055):
a dancer from the south, and the extraordinary effects of Buddha's smile
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18022944 (0.056):
The story of the King Caitika and the two sons of the Purohita
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5590286 (0.057):
(Investigation through interrogation and through torture)
(1.10.557) tadbhedāḥ śiśumārodraśaṅkavo makarādayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044811 (0.0):
(1.10.557) tadbhedāḥ śiśumārodraśaṅkavo makarādayaḥ
(1.10.558) syātkulīraḥ karkaṭakaḥ kūrme kamaṭhakacchapau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044815 (0.0):
(1.10.557) tadbhedāḥ śiśumārodraśaṅkavo makarādayaḥ / (1.10.558) syātkulīraḥ karkaṭakaḥ kūrme kamaṭhakacchapau
(1.10.559) grāho 'vahāro nakrastu kumbhīro 'tha mahīlatā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044824 (0.0):
(1.10.558) syātkulīraḥ karkaṭakaḥ kūrme kamaṭhakacchapau / (1.10.559) grāho 'vahāro nakrastu kumbhīro 'tha mahīlatā
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547765 (0.021):
śuktiḥ muktāprabhavo jantuḥ ūdraḥ jalabiḍālaḥ kumbhīraḥ ghaṭikāvān culukī / śuśu iti khyātaḥ // 3
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509024 (0.022):
nityaśaḥ // 7 // sāketakaś ca kumbhīraḥ sūcilomas / 3 tathaiva ca / ugātipena kālena maitrī me riṣikena ca // 8 // tathā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840903 (0.032):
bhavennakrastu kumbhīro galagrāho mahābalaḥ // Rajni_19.92
(1.10.560) gaṇḍūpadaḥ kiñculako nihākā godhikā same /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044829 (0.0):
(1.10.559) grāho 'vahāro nakrastu kumbhīro 'tha mahīlatā / (1.10.560) gaṇḍūpadaḥ kiñculako nihākā godhikā same
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638413 (5.960):
prasare anayan prabhyāse kaṃkame prabhāvini same nijase grakrame nayute,
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413787 (0.014):
(2.4.449) oturbiḍālo mārjāro vṛṣadaṃśaka ākhubhuk / (2.4.450) trayo gaudheragaudhāragaudheyā godhikātmaje 1000
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21860342 (0.018):
<3.śirājalairgodhāra-...godhālikāṃ, godhāragṛhagaudhikā godhāragodhikā>
(1.10.561) raktapā tu jalaukāyāṃ striyāṃ bhūmni jalaukasaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044835 (0.0):
(1.10.560) gaṇḍūpadaḥ kiñculako nihākā godhikā same / (1.10.561) raktapā tu jalaukāyāṃ striyāṃ bhūmni jalaukasaḥ
(1.10.562) muktāsphoṭaḥ striyāṃ śuktiḥ śaṅkhaḥ syātkamburastriyau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044840 (0.0):
(1.10.561) raktapā tu jalaukāyāṃ striyāṃ bhūmni jalaukasaḥ / (1.10.562) muktāsphoṭaḥ striyāṃ śuktiḥ śaṅkhaḥ syātkamburastriyau
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26712015 (5.960):
vārādhārāḥ kati na suvate duryaśorāśihetor antarjantuvyatikaravasālaṃbitān / kṣudraśaṃkhān / / so 'yaṃ bhūmnāmāvādharudadhiryatra bhāgyāvadhīnāṃ saubhāgyānāṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5028122 (0.026):
śaṅkhavelāyām āgantavyam iti. yasminn api grāme śaṅkho nādhmāyate tasminn / api sa tathākālo{*6/147*} 'stīti, nāgamanaṃ parihāsyate. evam ihāpy asaty
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393461 (0.059):
kṣullakaḥ kṣudraśaṅkhaḥ syācchaṃbūko nakhaśaṅkhakaḥ // Āk_2,1.298 // / śaṅkhaḥ kaṭurasaḥ śītaḥ puṣṭivīryabalapradaḥ /
(1.10.563) kṣudraśaṅkhāḥ śaṅkhanakhāḥ śambūkā jalaśuktayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044848 (0.0):
(1.10.562) muktāsphoṭaḥ striyāṃ śuktiḥ śaṅkhaḥ syātkamburastriyau / (1.10.563) kṣudraśaṅkhāḥ śaṅkhanakhāḥ śambūkā jalaśuktayaḥ
(1.10.564) bheke maṇḍūkavarṣābhūśālūraplavadardurāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044853 (0.0):
(1.10.563) kṣudraśaṅkhāḥ śaṅkhanakhāḥ śambūkā jalaśuktayaḥ / (1.10.564) bheke maṇḍūkavarṣābhūśālūraplavadardurāḥ
(1.10.565) śilī gaṇḍūpadī bhekī varṣābhvī kamaṭhī ḍuliḥ
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214770 (0.021):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333594 (0.027):
proper place. While K2 V2 B2 D3(marg.).5 cont. after *68; Ñ2.3 B1.3 Ds
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22760242 (0.028):
by Gopadatta?
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1018763 (0.029):
jgardner@blue.veeg.uiova.edumime-version: 1.0status: rokṣ-status:
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.030):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.030):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940391 (0.030):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224006 (0.031):
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130083 (0.039):
Assistant of the stage director / Yudhiṣṭhira / Bhīmasena
(1.10.566) madgurasya priyā śṛṅgī durnāmā dīrghakośikā / (1.10.567) jalāśayā jalādhārāstatrāgādhajalo hradaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044868 (0.0):
(1.10.565) śilī gaṇḍūpadī bhekī varṣābhvī kamaṭhī ḍuliḥ / (1.10.566) madgurasya priyā śṛṅgī durnāmā dīrghakośikā
(1.10.568) āhāvastu nipānaṃ syādupakūpajalāśaye
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044876 (0.0):
(1.10.567) jalāśayā jalādhārāstatrāgādhajalo hradaḥ / (1.10.568) āhāvastu nipānaṃ syādupakūpajalāśaye
(1.10.569) puṃsyevāndhuḥ prahiḥ kūpa udapānṃ tu puṃsi vā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044880 (0.0):
(1.10.568) āhāvastu nipānaṃ syādupakūpajalāśaye / (1.10.569) puṃsyevāndhuḥ prahiḥ kūpa udapānṃ tu puṃsi vā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328115 (0.018):
niśāyāmiva khadyotaḥ $ prāvṛṭkāle tatastu saḥ & /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221881 (0.018):
niśāyāmiva khadyotaḥ prāvṛṭkāle tatastu saḥ / /
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214769 (0.026):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214701 (0.030):
could be that it refers to bhaṭurā/baṭurā" (from "bhaṭṭhā/bhaṭṭhi" 'kiln
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19107322 (,0.031):
[The Bodhisattva's Entrance into His Mother's Womb] / 1. Descent from Tuṣita Heaven"
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108005 (0.032):
12. Warm and Cool Streams Fall from Above
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22325966 (0.032):
s.)(viśeṣam, n. 1st s. [or: `distinct'] from the featureless thing
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447541 (0.033):
G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743817 (0.033):
should know that there are certain deviations from Lac%
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187311 (0.034):
scholarly community. Any / user of the electronic version is requested to consult the printed version
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5586182 (0.034):
(ṇon conveyance of gifts) / (ṣale without ownership)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940394 (0.036):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.036):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557134 (0.036):
Another feature which exceeds what might be expected from a / straightforward transliteration is the separation of nominal
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.036):
(Inspection of the ṛork of officers)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5590620 (0.037):
(Keeping a watch over officers of all departments)
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558064 (0.037):
and may include frequencies (absolute and relative) and / formatting commands for the output.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557899 (0.038):
The machine references in TUSTEP are calculated from the / references in the text (REFRECHNEN).
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587699 (0.038):
(ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
(1.10.570) nemistrikāsya vīnāho mukhabandhanamasya yat
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044886 (0.0):
(1.10.569) puṃsyevāndhuḥ prahiḥ kūpa udapānṃ tu puṃsi vā / (1.10.570) nemistrikāsya vīnāho mukhabandhanamasya yat
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214770 (0.042):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292772 (0.045):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156826 (0.047):
[*400] This text is an example of how the 1946 edition is more reliable / for accents. In this instance it more accurately reflects the RV than the
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7598438 (0.051):
any regular meter and some work is needed to edit this text. Some verses / are likely / quotes, but I haven't been able to trace them.
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12050401 (0.054):
sometimes organized into twelve themes and numbered accordingly.
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5066752 (0.054):
mithunaṃ cariṣyatha nopaiṣyatheti [Patyal finds upamay etasmin in two BORI
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540185 (0.054):
kariṣyati / %NB number 10 seems to be missing, or a different counting is / required / ñ1.24 apare catvāro guṇānuśaṃsā udgrahīṣyati /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150290 (0.063):
[*225] All accent marks disappear again from this point forward and resume / at 5.1.152.5 with the word agne.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18000975 (0.063):
The workmen refuse to kill the Buddha, go away, sit down at his feet, and / are convertef by him
(1.10.571) puṣkariṇyāṃ tu khātaṃ syādakhātaṃ devakhātakam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044893 (5.960):
(1.10.570) nemistrikāsya vīnāho mukhabandhanamasya yat / (1.10.571) puṣkariṇyāṃ tu khātaṃ syādakhātaṃ devakhātakam
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430023 (0.020):
[k: Ś1 K2 Ñ1 M2 4 repeat and T1.2.4 G1.3.5 (all third time) read
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447230 (0.020):
[k: After 121, Ñ2 repeats 119cd and G3 repeats 120. K V B D T1.4 G5
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214769 (0.032):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.038):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
(1.10.572) padmākarastaḍāgo 'strī kāsāraḥ sarasī saraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044902 (0.0):
(1.10.571) puṣkariṇyāṃ tu khātaṃ syādakhātaṃ devakhātakam / (1.10.572) padmākarastaḍāgo 'strī kāsāraḥ sarasī saraḥ
(1.10.573) veśantaḥ palvalaṃ cālpasaro vāpī tu dīrghikā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044907 (0.0):
(1.10.572) padmākarastaḍāgo 'strī kāsāraḥ sarasī saraḥ / (1.10.573) veśantaḥ palvalaṃ cālpasaro vāpī tu dīrghikā
River (16)
(1.10.574) kheyaṃ tu parikhādhārastvambhasāṃ yatra dhāraṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044915 (0.0):
(1.10.574) kheyaṃ tu parikhādhārastvambhasāṃ yatra dhāraṇam
(1.10.575) syādālavālamāvālamāvāpo 'tha nadī sarit
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044923 (0.0):
(1.10.574) kheyaṃ tu parikhādhārastvambhasāṃ yatra dhāraṇam / (1.10.575) syādālavālamāvālamāvāpo 'tha nadī sarit
(1.10.576) taraṅgiṇī śaivalinī taṭinī hrādinī dhunī / (1.10.577) srotasvinī dvīpavatī sravantī nimnagāpagā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044934 (0.0):
(1.10.575) syādālavālamāvālamāvāpo 'tha nadī sarit / (1.10.576) taraṅgiṇī śaivalinī taṭinī hrādinī dhunī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830074 (0.061):
nadī dhunī nirjhariṇī taraṃgiṇī sarasvatī śaivalinī samudragā / / kūlaṃkaṣā kūlavatī ca nimnagā śaivālinī sindhur athāpagāpi ca //
(1.10.578) kūlaṅkaṣā nirjhariṇī rodhovakrā sarasvatī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044936 (0.0):
(1.10.577) srotasvinī dvīpavatī sravantī nimnagāpagā / (1.10.578) kūlaṅkaṣā nirjhariṇī rodhovakrā sarasvatī
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19899605 (0.044):
03,212.021a sindhuvarjaṃ pañca nadyo devikātha sarasvatī / 03,212.021c gaṅgā ca śatakumbhā ca śarayūr gaṇḍasāhvayā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830074 (0.044):
nadī dhunī nirjhariṇī taraṃgiṇī sarasvatī śaivalinī samudragā / / kūlaṃkaṣā kūlavatī ca nimnagā śaivālinī sindhur athāpagāpi ca //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 585074 (0.063):
etābhir hi mahādevī $ pūrvam ārādhitā satī // HV_App.I,29A.28 // / gaṅgā sarasvatī caiva $ celagaṅgā ca nimnagā / HV_App.I,29A.29 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22070625 (0.063):
etābhir hi mahādevī pūrvam ārādhitā satī // HV_App.I,29A.28 // / gaṅgā sarasvatī caiva celagaṅgā ca nimnagā / HV_App.I,29A.29 /
(1.10.579) gaṅgā viṣṇupadī jahnutanayā suranimnagā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044943 (0.0):
(1.10.578) kūlaṅkaṣā nirjhariṇī rodhovakrā sarasvatī / (1.10.579) gaṅgā viṣṇupadī jahnutanayā suranimnagā
(1.10.580) bhāgīrathī tripathagā trisrotā bhīṣmasūrapi /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044946 (0.0):
(1.10.579) gaṅgā viṣṇupadī jahnutanayā suranimnagā / (1.10.580) bhāgīrathī tripathagā trisrotā bhīṣmasūrapi
(1.10.581) kālindī sūryatanayā yamunā śamanasvasā / (1.10.582) revā tu narmadā somodbhavā mekalakanyakā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044958 (0.0):
(1.10.580) bhāgīrathī tripathagā trisrotā bhīṣmasūrapi / (1.10.581) kālindī sūryatanayā yamunā śamanasvasā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447542 (0.030):
G1.3 5 M (T2 G1.4 for the first time) ins. after 112.129: :k]
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292773 (0.034):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22825242 (0.035):
Parikh and E. Franco's Notes: / %Examination of ātmānumāna
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430619 (0.036):
[k: After line 13 of *1148, Ñ2 Ds2 M2.3 (first time) repeat 6cd.
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556408 (0.036):
edition by Cowell, partly as a routine of proof--reading, partly
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213962 (0.037):
Sudarsana: Vasudeva's discus / Dhrtarastra: king of Hastinapura
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143022 (0.039):
what appears to be a second r is actually a symbol for final n with one / loop broken off. Otherwise as it stands, the 1984 edition would read
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805267 (0.040):
Previous births of Anāthapiṇḍada at the time of the seven Buddhas
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666596 (0.040):
r) Buddha's command on the element water
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150292 (0.040):
[*225] All accent marks disappear again from this point forward and resume / at 5.1.152.5 with the word agne.
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5563714 (0.041):
(Keeping a watch over the seducible and non seducible parties in one's own
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.042):
(Inspection of the ṛork of officers)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568253 (0.043):
(ṭhe work of store keeping by the director of stories)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150044 (0.043):
At this point the accents resume with an udātta over mām, the last word of
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23797277 (0.043):
Otherwise, the stanza number coincides with Colebrooke's one.
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156642 (0.044):
So, give back to the world community of scholars by notifying us of any
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215617 (0.044):
frequently contain citations and newly composed mnemonic verses which can
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215630 (0.045):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143380 (0.046):
letters either as dhārāsāyā (which he incorrectly lists as dhārāsāya) or
(1.10.583) karatoyā sadānīrā bāhudā saitavāhinī /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109739 (0.021):
tadyathā gaṅgā sītā yamunā sindhuḥ śatadruḥ candrabhāgā erāvatī sumāgandhā / himaratī kalaśodarī ceti / ekaikanadī pañcasahasraparivārā / rātrau ca
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044965 (0.027):
(1.10.582) revā tu narmadā somodbhavā mekalakanyakā / (1.10.583) karatoyā sadānīrā bāhudā saitavāhinī
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566484 (0.051):
kauśikī devikā caiva $ puṇyā divyā dṛṣadvatī / **HV_App.I,24.38**5:1 / kulmāṣī rathavāmā ca $ bāhudā ca hiraṇyadā / HV_App.I,24.39 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052042 (0.051):
kauśikī devikā caiva puṇyā divyā dṛṣadvatī / **HV_App.I,24.38**5:1 / / kulmāṣī rathavāmā ca bāhudā ca hiraṇyadā / HV_App.I,24.39 /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556218 (0.056):
yamunā sarasvatī dṛṣadvatī gomatī sarayū rodhasvatī saptavatī suṣomā / śatadrūś candrabhāgā marudvṛdhā vitastā asiknī viśveti mahā-nadyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700079 (0.056):
gomatī sarayū rodhasvatī saptavatī suṣomā śatadrūś candrabhāgā marudvṛdhā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20786674 (0.063):
13,151.015c kampunā ca viśalyā ca karatoyāmbuvāhinī / 13,151.016a sarayūr gaṇḍakī caiva lohityaś ca mahānadaḥ
(1.10.584) śatadrustu śutudriḥ syādvipāśā tu vipāṭ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044972 (0.0):
(1.10.583) karatoyā sadānīrā bāhudā saitavāhinī / (1.10.584) śatadrustu śutudriḥ syādvipāśā tu vipāṭ striyām
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109739 (0.018):
tadyathā gaṅgā sītā yamunā sindhuḥ śatadruḥ candrabhāgā erāvatī sumāgandhā / himaratī kalaśodarī ceti / ekaikanadī pañcasahasraparivārā / rātrau ca
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971227 (0.034):
vitastikāverisatuṅgabhadrāḥ suvañjarā bhīmarathī vipāśā /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556218 (0.051):
yamunā sarasvatī dṛṣadvatī gomatī sarayū rodhasvatī saptavatī suṣomā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700079 (0.051):
vedasmṛtir ṛṣikulyā trisāmā kauśikī mandākinī yamunā sarasvatī dṛṣadvatī / gomatī sarayū rodhasvatī saptavatī suṣomā śatadrūś candrabhāgā marudvṛdhā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17946025 (0.053):
gomatī dhūtapāpā ca bāhudā sadṛśadvatī // MarkP_57.17 // / vipāśā devikā raṅkṣurniścīrā gaṇḍakī tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830116 (0.054):
madhumatī vipāśātha śoṇo ghargharakastathā // Rajni_14.12 / vetrāvatī kṣaudravatī payoṣṇī tāpī vitastā sarayūśca sindhuḥ /
(1.10.585) śoṇo hiraṇyavāhaḥ syātkulyālpā kṛtrimā sarit
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044975 (0.0):
(1.10.584) śatadrustu śutudriḥ syādvipāśā tu vipāṭ striyām
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678030 (0.019):
proof read by Horst Brinkhaus, version of October 20, 2001 :h] / [k: K Ñ1.2 V1.3 B D T1.2 G1.3 5 M2.4 cont. after Appendix I, No. 42A :k]
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 851706 (0.024):
missing parts in italics / A1 /// .. .. .. .. .. .. .. .. ddhataḥ ─ [k](au)ṇḍi ─ bhagavan* _ et(au)
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108090 (0.025):
14. The Deities Scatter Flowers and Play Music
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640138 (0.026):
Fall 2004 and Spring 2005. :h] / [k: K Ñ2.3 V B1.3 D1.3 5 T4 G2.4.5 ins. after 108.5; B2 Dn Ds D2.6 after
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743851 (0.038):
it seemed to make more sense. It is also an uncorrected version. / The input is based on the TZ Format created by Peter Schreiner
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5580749 (0.041):
(ḍetermination of (valid and invalid) transactions) / (Filing of law suits)
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 671890 (0.042):
Horst Brinkhaus, version of May 15, 2001 :h] / [k: K Ñ1.2 V1.3 B D T1.2 G1.3 5 M2.4 cont. after Appendix I, No. 42 :k]
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743820 (0.044):
should know that there are certain deviations from Lac% / text: Cases of printing mistakes in the edition were silently
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 571042 (0.044):
[h: HV (CE) Appendix 28A transliterated by Eva De Clercq; version of June / [k: D3.6 T G1.3 5 M4 G(ed.) ins. after 91.55, M1 3 after 91.53 :k]
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22748704 (0.045):
Research Institute for Buddhist Culture, Ryukoku University] 46 (2007),
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10202169 (0.046):
For the convenience of word search, internal and external / vowel Sandhis are decomposed by^. / eg. vizeSa^ukti < vizeSokti
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810599 (0.047):
Disciplinary presciptions / Nefarious doings of the monks Aśvaka and Punarvasuka
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188252 (0.047):
Comments and questions may be addressed to / Peter Schreiner / Abteilung fuer Indologie
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977832 (0.047):
%% the two extra transcripts consulted by Mme Brunner end in the
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.048):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7081827 (0.051):
A number of five figures at the left side indicates the location of the
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557853 (0.053):
The following list gives a survey of programs (German names in
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556451 (0.054):
manually" and I do not guarantee completeness. The additional"
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 584825 (0.056):
[h: HV (CE) Appendix 29A, transliterated by Renate Söhnen Thieme, version / of July Āugust 2004 :h]
charmaNvatii,godaa, veNii
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587699 (0.048):
(ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.048):
(Inspection of the ṛork of officers)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562215 (0.050):
(ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143457 (0.051):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557852 (0.051):
The following list gives a survey of programs (German names in
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143726 (0.052):
bolt or pin for fastening a door or the cover of a vessel (items which are
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557757 (0.053):
with TUSTEP, the Tuebingen System of Text--Processing Programs.
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4073915 (0.054):
with a mirror for the faces of the celestial women that makes this
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214771 (0.055):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942864 (0.056):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5590618 (0.056):
(Keeping a watch over officers of all departments)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150848 (0.056):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18006619 (0.056):
and is reborn in the heaven of the four great kings
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743872 (0.057):
and others, which marks sandhi and composita. Only personal / names are never marked as composita in this input.
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215616 (0.057):
frequently contain citations and newly composed mnemonic verses which can
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 974872 (0.058):
%% she finds no instructions in the South Indian Kāmika or Pauṣkara, but
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666597 (0.058):
r) Buddha's command on the element water
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977795 (0.058):
The story of the rice, the two patridges and the sugar cane
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5579981 (0.059):
(ṣecret agents in the disguise of householders, traders, and ascetics)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562859 (0.059):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
(1.10.586) śarāvatī vetravatī candrabhāgā sarasvatī / (1.10.587) kāverī sarito 'nyāśca sambhedaḥ sindhusaṅgamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044988 (0.0):
(1.10.585) śoṇo hiraṇyavāhaḥ syātkulyālpā kṛtrimā sarit / (1.10.586) śarāvatī vetravatī candrabhāgā sarasvatī
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717586 (0.057):
ketumālā tāmraparṇo candrabhāgā sarasvatī / / ṛṣikulyā ca kāverī mattagaṅgā payasvinī // GarP_1,55.10 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20786661 (0.061):
13,151.014a śatadrūś ca vipāśā ca candrabhāgā sarasvatī / 13,151.014c sindhuś ca devikā caiva puṣkaraṃ tīrtham eva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19731622 (0.063):
02,009.019a vipāśā ca śatadruś ca candrabhāgā sarasvatī / 02,009.019c irāvatī vitastā ca sindhur devanadas tathā
(1.10.588) dvayoḥ praṇālī payasaḥ padavyāṃ triṣu tūttarau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044992 (0.0):
(1.10.587) kāverī sarito 'nyāśca sambhedaḥ sindhusaṅgamaḥ / (1.10.588) dvayoḥ praṇālī payasaḥ padavyāṃ triṣu tūttarau
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556622 (0.039):
Where, as in this introductory document or in comments to variant
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558115 (0.040):
I would appreciate if those who in using this electronic text / change it or add to it would inform me about their views and
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12143456 (0.042):
vareśām, to the (female) lord of boons. I chose this over the possible
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5585663 (0.042):
(ḍuties of servants) / (Undertaking in partnership)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5579980 (0.043):
(ṣecret agents in the disguise of householders, traders, and ascetics)
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589260 (0.043):
(ḍetection of criminals through secret agents in the disguise of holy men)
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743820 (0.043):
text: Cases of printing mistakes in the edition were silently
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5066753 (0.046):
mithunaṃ cariṣyatha nopaiṣyatheti [Patyal finds upamay etasmin in two BORI / mss. and proposes to accept thise reading]
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23557853 (0.047):
The following list gives a survey of programs (German names in
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292771 (0.048):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk
(1.10.589) devikāyāṃ sarayvāṃ ca bhave dāvikasāravau /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.042):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567046 (0.044):
Sir Aurel Stein, Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.047):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188059 (0.047):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214770 (0.048):
stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5583446 (0.048):
(ṣale of immovable property^ Fixing of boundaries^ Encroachment and / ḍamage)
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.049):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313354 (0.049):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224006 (0.049):
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.050):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130142 (0.050):
Duḥśalā, sister of Duryodhana and wife of Jayadratha / Rākṣasī, wife of Rudhirapriya
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28548361 (0.051):
pala.aṇḍuka.vakala.śuna.gṛñcana.viḍjam anuktaṃ\reading uncertain Cal
Bhasa: Dutavakya (bhasdutu.htm.txt) 23213958 (0.051):
Vasudeva: Krsna, incarnation of Visnu / Sudarsana: Vasudeva's discus
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23558012 (0.052):
compounds are separated. (PAUSAFORM) / Indexes: / -- KWIC--index (from modified input format)
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23044998 (0.059):
(1.10.588) dvayoḥ praṇālī payasaḥ padavyāṃ triṣu tūttarau / (1.10.589) devikāyāṃ sarayvāṃ ca bhave dāvikasāravau
(1.10.590) saugandhikaṃ tu kalhāraṃ hallakaṃ raktasandhyakam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045005 (0.0):
(1.10.589) devikāyāṃ sarayvāṃ ca bhave dāvikasāravau / (1.10.590) saugandhikaṃ tu kalhāraṃ hallakaṃ raktasandhyakam
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048212 (0.023):
saugandhikaṃ tu kalhāraṃ $ raktotpalasugandhike & / dravāhvam amṛtāsaṅga- % kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051181 (0.038):
saugandhikaṃ tu kalhāraṃ raktotpalasugandhike /
Stratiotes (2)
(1.10.591) syādutpalaṃ kuvalayamatha nīlāmbujanma ca / (1.10.592) indīvaraṃ ca nīle 'sminsite kumudakairave
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045016 (0.0):
(1.10.590) saugandhikaṃ tu kalhāraṃ hallakaṃ raktasandhyakam / (1.10.591) syādutpalaṃ kuvalayamatha nīlāmbujanma ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905940 (0.027):
syādutpalaṃ kuvalayaṃ site kumudakairave //AP_359.079cd/ / śālūkameṣāṃ kandaḥ syāt padmaṃ tāmarasaṅkajaṃ /AP_359.080ab/
(1.10.593) śālūkameṣāṃ kandaḥ syādvāriparṇī tu kumbhikā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045021 (0.0):
(1.10.592) indīvaraṃ ca nīle 'sminsite kumudakairave / (1.10.593) śālūkameṣāṃ kandaḥ syādvāriparṇī tu kumbhikā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905941 (1.788):
syādutpalaṃ kuvalayaṃ site kumudakairave //AP_359.079cd/ / śālūkameṣāṃ kandaḥ syāt padmaṃ tāmarasaṅkajaṃ /AP_359.080ab/
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.031):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150838 (0.033):
(Brahman). `With ghee offering', he says, for ghee is his dearest / offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214758 (0.035):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188059 (0.037):
Schreiner and R. Soehnen. / 1.4 Colophones / Colophones which are part of the printed edition are enclosed by double
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214770 (0.037):
primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940395 (0.037):
mw.911c (cf. 1. vakṣaṇa) the groin, the pubic and iliac region...; the / thigh-joint [mw ne donne pas la réf à yāj.iii.97 mī. vaṅkṣaṇau
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14130142 (0.038):
Duḥśalā, sister of Duryodhana and wife of Jayadratha / Rākṣasī, wife of Rudhirapriya / Mother of Jayadratha
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215631 (0.043):
useful in determining relative chronology of the more important works of
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22313352 (0.047):
Examination of the Relation between Actions and their Results: Action and
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647893 (0.061):
[k: The printed line number 10 is misplaced; the automatically / generated line numbers thus are off by one for the rest of this
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187313 (0.063):
user of the electronic version is requested to consult the printed version
(1.10.594) jalanīlī tu śaivālaṃ śaivalo 'tha kumudvatī
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045028 (0.0):
(1.10.594) jalanīlī tu śaivālaṃ śaivalo 'tha kumudvatī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814390 (0.055):
vātāmayaharo nānāgrahasaṃcāradoṣajit // Rajni_8.154 / śaivālaṃ jalanīlī syāt śaivalaṃ jalajaṃ ca tat /
(1.10.595) kumudinyāṃ nalinyāṃ tu visinīpadminīmukhāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045033 (0.0):
(1.10.594) jalanīlī tu śaivālaṃ śaivalo 'tha kumudvatī / (1.10.595) kumudinyāṃ nalinyāṃ tu visinīpadminīmukhāḥ
(1.10.596) vā puṃsi padmaṃ nalinamaravindaṃ mahotpalam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045040 (0.0):
(1.10.595) kumudinyāṃ nalinyāṃ tu visinīpadminīmukhāḥ / (1.10.596) vā puṃsi padmaṃ nalinamaravindaṃ mahotpalam
(1.10.597) sahasrapatraṃ kamalaṃ śatapatraṃ kuśeśayam / (1.10.598) paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045049 (0.0):
(1.10.596) vā puṃsi padmaṃ nalinamaravindaṃ mahotpalam / (1.10.597) sahasrapatraṃ kamalaṃ śatapatraṃ kuśeśayam
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048194 (0.022):
nalinaṃ puṣkaraṃ padmam $ aravindaṃ kuśeśayam & / paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ % sārasaṃ sarasīruham // VAnigh_59 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051162 (0.022):
nalinaṃ puṣkaraṃ padmam aravindaṃ kuśeśayam / / paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham // VAnigh_59 //
(1.10.599) bisaprasūnarājīvapuṣkarāmbhoruhāṇi ca /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045052 (0.0):
(1.10.598) paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham / (1.10.599) bisaprasūnarājīvapuṣkarāmbhoruhāṇi ca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328115 (0.046):
niśāyāmiva khadyotaḥ $ prāvṛṭkāle tatastu saḥ & /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221881 (0.046):
niśāyāmiva khadyotaḥ prāvṛṭkāle tatastu saḥ / /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5563383 (0.060):
(Appointment of roving spies^ ṛules for secret servants)
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948973 (0.064):
paṭhati /) : KaACD repeat the whole passage}
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942868 (0.064):
doivent être affectés to guardianship of (places of) recreation inside / (the palace) as well as outside..." [kangle vol.2 p.20] (kāmopadhā-śuddhān"
(1.10.600) puṇḍarīkaṃ sitāmbhojamatha raktasaroruhe
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045061 (0.0):
(1.10.599) bisaprasūnarājīvapuṣkarāmbhoruhāṇi ca / (1.10.600) puṇḍarīkaṃ sitāmbhojamatha raktasaroruhe
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819110 (0.051):
kokanadam aruṇakamalaṃ raktāmbhojaṃ ca śoṇapadmaṃ ca / / raktotpalam aravindaṃ ravipriyaṃ raktavārijaṃ vasavaḥ // Rajni_10.178
(1.10.601) raktotpalaṃ kokanadaṃ nālo nālamathāstriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045065 (0.0):
(1.10.600) puṇḍarīkaṃ sitāmbhojamatha raktasaroruhe / (1.10.601) raktotpalaṃ kokanadaṃ nālo nālamathāstriyām
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567578 (0.028):
M.I. Vorobyova-Desyatovskaya, The S.E. Malov Collection of Manuscripts in"
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215540 (0.029):
concluding part of Kaiyaṭa on Bhāṣya 3.4.26 (svādumi ṇamul"). The wording / anticipated in Trikāṇḍī/Vākyapadīya 3.7.82 as Helārāja's introduction to"
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508005 (0.031):
IST.viii.25N... The Stotriya of the Rathantara is RV vii.32.22ff.; that of
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569810 (0.032):
Aṣṭādaśasāhasrikā Prajñāpāramitā / P.V. Bapat: Another Valuable Collection of Buddhist Sanskrit Manuscripts"
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112634 (0.035):
11. The Display of the Three Attainments
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112730 (0.035):
13. The Display of the Three Attainments to the Eightythousand Renunciants
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5568878 (0.036):
(ṭhe topic of accounts in the records and audit office)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150850 (0.036):
offering. `Leader of the sacrifices', he says, for he is the leader of the / sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22733298 (0.037):
Interpretation on Pramāṇaviniścaya III ad vv. 28-29 (The Bulletin of the / Kochi National College of Technology
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567589 (0.038):
the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666597 (,0.038):
r) Buddha's command on the element water"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150865 (0.039):
sacrifices. `Charioteer of the rites', he says, for he is the chariot of / the gods. `The Hotṛ unsurpassed', he says, for no one surpasses him.
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5569725 (0.040):
(Inspection of the ṛork of officers)
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5743851 (0.041):
it seemed to make more sense. It is also an uncorrected version.
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328115 (0.041):
niśāyāmiva khadyotaḥ $ prāvṛṭkāle tatastu saḥ & /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221881 (0.041):
niśāyāmiva khadyotaḥ prāvṛṭkāle tatastu saḥ / /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569828 (0.042):
containing among others The Śrāmaṇya-phala Sūtra in Sanskrit
(1.10.602) mṛṇālaṃ bisamabjādikadambe khaṇḍamastriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045071 (0.0):
(1.10.601) raktotpalaṃ kokanadaṃ nālo nālamathāstriyām / (1.10.602) mṛṇālaṃ bisamabjādikadambe khaṇḍamastriyām
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556608 (0.035):
In the TEI-Guidelines ā" (which makes current text"
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328115 (0.037):
niśāyāmiva khadyotaḥ $ prāvṛṭkāle tatastu saḥ & /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221881 (0.037):
niśāyāmiva khadyotaḥ prāvṛṭkāle tatastu saḥ / /
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19292775 (0.037):
Unknown Stotra (ms. found in Charkhlik at the southern route of the Silk / Road,
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587698 (0.038):
KAZ03.20.24cd/ samāḥ sarveṣu bhāveṣu viśvāsyā loka.sampriyāḥ //E / (ṣuppression of criminals) / (Keeping a watch over artisans)
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224006 (0.038):
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214760 (0.039):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi"
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525025 (0.040):
double circle with rosette %% / leaf broken off here ///
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023673 (0.040):
Aṣṭādaśasāhasrikā Prajñāpāramitā, Parivartas 70 (contd.) 82 / /// leaf broken off here
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13214770 (0.040):
sugar, and spices, but the obvious cognate śikaraṇ" current in Marathi / stands / primarily for crushed bananas or plantain fruits mixed with milk and"
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556434 (0.042):
edition. (The conventions for inputting variants are described
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5579701 (0.043):
(ṣuperintendent of foot soldiers) / (Activity of the commandant of the army)
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142701 (0.044):
[*22] Compare the unusual accents here with 5.1.1.1, priyatāṃ bhagavān
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562858 (0.045):
(Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of minister by
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10187313 (0.046):
user of the electronic version is requested to consult the printed version
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540185 (0.047):
kariṣyati / %NB number 10 seems to be missing, or a different counting is / required / ñ1.24 apare catvāro guṇānuśaṃsā udgrahīṣyati /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156670 (0.047):
in the GGM forums. And if you are working closely on this or any other
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215617 (0.048):
frequently contain citations and newly composed mnemonic verses which can
Kuḍaka's Samanvayadiś (SD) (samanv_u.htm.txt) 13215633 (0.049):
useful in determining relative chronology of the more important works of
(1.10.603) karahāṭaḥ śiphākandaḥ kiñjalkaḥ kesaro 'striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045080 (0.0):
(1.10.602) mṛṇālaṃ bisamabjādikadambe khaṇḍamastriyām / (1.10.603) karahāṭaḥ śiphākandaḥ kiñjalkaḥ kesaro 'striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905954 (0.045):
karahāṭaḥ śiphā kandaṃ kiñjalkaḥ keśaro 'striyāṃ /AP_359.081ab/
(1.10.604) saṃvartikā navadalaṃ bījakośo varāṭakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045086 (0.0):
(1.10.603) karahāṭaḥ śiphākandaḥ kiñjalkaḥ kesaro 'striyām / (1.10.604) saṃvartikā navadalaṃ bījakośo varāṭakaḥ