View original HTML file with complete header information
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7289982 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411164 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 2
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7289982 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411164 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 2
nāmaliṅgānuśāsanaṃ nāma amarakoṣaḥ / prathamaṃ kāṇḍam| / maṅgalācaraṇam|
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7289988 (0.0):
amarakośa evaṃ nāmaliṅgānuśāsanaṃ khāṇḍa 1 / nāmaliṅgānuśāsanaṃ nāma amarakoṣaḥ
(1.0.1) yasya jñānadayāsindhoragādhasyānaghā guṇāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7289996 (0.0):
prathamaṃ kāṇḍam| / maṅgalācaraṇam| / (1.0.1) yasya jñānadayāsindhoragādhasyānaghā guṇāḥ
(1.0.2) sevyatāmakṣayo dhīrāḥ sa śriye cāmṛtāya ca
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290001 (0.0):
(1.0.1) yasya jñānadayāsindhoragādhasyānaghā guṇāḥ / (1.0.2) sevyatāmakṣayo dhīrāḥ sa śriye cāmṛtāya ca
prastāvanā / (1.0.3) samāhṛtyānyatantrāṇi saṃkṣiptaiḥ pratisaṃskṛtaiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290008 (0.0):
(1.0.2) sevyatāmakṣayo dhīrāḥ sa śriye cāmṛtāya ca / prastāvanā / (1.0.3) samāhṛtyānyatantrāṇi saṃkṣiptaiḥ pratisaṃskṛtaiḥ
(1.0.4) saṃpūrṇamucyate vargairnāmaliṅgānuśāsanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290014 (0.0):
(1.0.3) samāhṛtyānyatantrāṇi saṃkṣiptaiḥ pratisaṃskṛtaiḥ / (1.0.4) saṃpūrṇamucyate vargairnāmaliṅgānuśāsanam
paribhāṣā / (1.0.5) prāyaśo rūpabhedena sāhacaryācca kutracit
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290020 (0.0):
(1.0.4) saṃpūrṇamucyate vargairnāmaliṅgānuśāsanam / paribhāṣā / (1.0.5) prāyaśo rūpabhedena sāhacaryācca kutracit
(1.0.6) strīpuṃnapuṃsakaṃ jñeyaṃ tadviśeṣavidheḥ kvacit
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290027 (0.0):
(1.0.5) prāyaśo rūpabhedena sāhacaryācca kutracit / (1.0.6) strīpuṃnapuṃsakaṃ jñeyaṃ tadviśeṣavidheḥ kvacit
(1.0.7) bhedākhyānāya na dvandvo naikaśeṣo na saṃkaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290036 (0.0):
(1.0.6) strīpuṃnapuṃsakaṃ jñeyaṃ tadviśeṣavidheḥ kvacit / (1.0.7) bhedākhyānāya na dvandvo naikaśeṣo na saṃkaraḥ
(1.0.8) kṛto 'tra bhinnaliṅgānāmanuktānāṃ kramādṛte
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290043 (0.0):
(1.0.7) bhedākhyānāya na dvandvo naikaśeṣo na saṃkaraḥ / (1.0.8) kṛto 'tra bhinnaliṅgānāmanuktānāṃ kramādṛte
(1.0.9) triliṅgyāṃ triṣviti padaṃ mithune tu dvayoriti
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290048 (0.0):
(1.0.8) kṛto 'tra bhinnaliṅgānāmanuktānāṃ kramādṛte / (1.0.9) triliṅgyāṃ triṣviti padaṃ mithune tu dvayoriti
(1.0.10) niṣiddhaliṅgaṃ śeṣārthaṃ tvantāthādi na pūrvabhāk
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290059 (0.0):
(1.0.9) triliṅgyāṃ triṣviti padaṃ mithune tu dvayoriti / (1.0.10) niṣiddhaliṅgaṃ śeṣārthaṃ tvantāthādi na pūrvabhāk
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677323 (0.051):
pūrvāntāparāntapratyuatpannānāṃ sanāmnāṃ sopadeśānāmānantaryaṃ prajānāti /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15123337 (0.059):
bhūtakoṭyasvabhāvatāyāṃ pūrvāntāparāntamadhyāny upalabhyante, na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964922 (0.061):
asvabhāvatā anyo bodhisattvo 'nyāni pūrvāntāparāntamadhyāni/}}
madhyantavibhagatika.html 19074125 (0.063):
atha vā nātra pūrvāntāparāntamadhyāntāni trīṇi kāṇḍāni kiṃ tarhi
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765309 (0.063):
jāticyutivigataḥ, niṣpudgalaḥ pūrvāntāparāntaparicchinnaḥ, śānta
svargavargaḥ / (1.1.11) svaravyayaṃ svarganākatridivatridaśālayāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290069 (0.0):
(1.1.11) svaravyayaṃ svarganākatridivatridaśālayāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290059 (0.055):
(1.0.10) niṣiddhaliṅgaṃ śeṣārthaṃ tvantāthādi na pūrvabhāk / svargavargaḥ
(1.1.12) suraloko dyodivau dve striyāṃ klībe triviṣṭapam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290074 (0.0):
(1.1.11) svaravyayaṃ svarganākatridivatridaśālayāḥ / (1.1.12) suraloko dyodivau dve striyāṃ klībe triviṣṭapam
(1.1.13) amarā nirjarā devāstridaśā vibudhāḥ surāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290084 (0.0):
(1.1.13) amarā nirjarā devāstridaśā vibudhāḥ surāḥ
(1.1.14) suparvāṇaḥ sumanasastridiveśā divaukasaḥ / (1.1.15) āditeyā diviṣado lekhā aditinandanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290094 (0.0):
(1.1.13) amarā nirjarā devāstridaśā vibudhāḥ surāḥ / (1.1.14) suparvāṇaḥ sumanasastridiveśā divaukasaḥ
(1.1.16) ādityā ṛbhavo 'svapnā amartyā amṛtāndhasaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290100 (0.0):
(1.1.15) āditeyā diviṣado lekhā aditinandanāḥ / (1.1.16) ādityā ṛbhavo 'svapnā amartyā amṛtāndhasaḥ
(1.1.17) barhirmukhāḥ ṛtubhujo gīrvāṇā dānavārayaḥ / (1.1.18) vṛndārakā daivatāni puṃsi vā devatāḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290107 (0.0):
(1.1.16) ādityā ṛbhavo 'svapnā amartyā amṛtāndhasaḥ / (1.1.17) barhirmukhāḥ ṛtubhujo gīrvāṇā dānavārayaḥ
(1.1.19) ādityaviśvavasavastuṣitābhāsvarānilāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290121 (0.0):
(1.1.19) ādityaviśvavasavastuṣitābhāsvarānilāḥ
(1.1.20) mahārājikasādhyāśca rudrāśca gaṇadevatāḥ / (1.1.21) vidyādharāpsaroyakṣarakṣogandharvakiṃnarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290122 (0.0):
(1.1.19) ādityaviśvavasavastuṣitābhāsvarānilāḥ / (1.1.20) mahārājikasādhyāśca rudrāśca gaṇadevatāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290134 (0.0):
(1.1.21) vidyādharāpsaroyakṣarakṣogandharvakiṃnarāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904818 (0.009):
devā vṛndārakā lekhā rudrādyā gaṇadevatāḥ /AP_359.002ab/ / vidyādharo 'psaroyakṣarakṣogandharvakinnarāḥ //AP_359.002cd/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4344439 (0.036):
sayakṣarakṣogandharvāḥ sakiṃnaramahoragāḥ // HV_11.36 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21968355 (0.046):
vidyādharopsaroyakṣarakṣogandharvakinnarāḥ /"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20766593 (0.052):
13,134.057d@015_3686 vidyādharāḥ kiṃpuruṣā yakṣagandharvakiṃnarāḥ / 13,134.057d@015_3687 apsaro dānavā devā yathākramam udāhṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26687797 (0.054):
1.075.010a gandharvāpsarasaś caiva siddhacāraṇakiṃnarāḥ / 1.075.010c yakṣarākṣasanāgāś ca tad draṣṭuṃ mahad adbhutam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20724300 (0.057):
13,110.137d@011_0145 devadānavagandharvayakṣarākṣasakiṃnarāḥ / 13,110.137d@011_0146 yan na jānanti ko hy eṣa kuto vā bhagavān iti
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465490 (0.058):
sayakṣarakṣogandharvāḥ HV_11.36e / sayakṣoragagandharvāḥ *HV_11.33*236:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13860725 (0.058):
samrāṭ kukṣir virāṭ prabhuḥ HV_2.6d / sayakṣarakṣogandharvāḥ HV_11.36e
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1795080 (0.058):
aṅgabhede | aṅgajvare | aṅgachede | somavamane | somasya chardanajvare | / apsarogandharvayakṣarākṣasapiśācāsureṣu jvareṣu | jalodare |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19878778 (0.062):
03,178.034a brahmarṣidevagandharvayakṣarākṣasakiṃnarāḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780209 (0.064):
5.054.023c nipīḍitaśirogrīvā vyaveṣṭanta mahāhayaḥ / 5.054.024a kiṃnaroragagandharvayakṣavidyādharās tathā
(1.1.22) piśāco guhyakaḥ siddho bhūto 'mī devayonayaḥ / (1.1.23) asurā daityadaiteyadanujendrāridānavāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290136 (0.0):
(1.1.21) vidyādharāpsaroyakṣarakṣogandharvakiṃnarāḥ / (1.1.22) piśāco guhyakaḥ siddho bhūto 'mī devayonayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290150 (0.0):
(1.1.23) asurā daityadaiteyadanujendrāridānavāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904822 (0.010):
vidyādharo 'psaroyakṣarakṣogandharvakinnarāḥ //AP_359.002cd/ / piśāco guhyakaḥ siddho bhūto 'mī devayonayaḥ /AP_359.003ab/
(1.1.24) śukraśiṣyā ditisutāḥ pūrvadevāḥ suradviṣaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290153 (0.0):
(1.1.23) asurā daityadaiteyadanujendrāridānavāḥ / (1.1.24) śukraśiṣyā ditisutāḥ pūrvadevāḥ suradviṣaḥ
(1.1.25) sarvajñaḥ sugataḥ buddho dharmarājastathāgataḥ / (1.1.26) samantabhadro bhagavānmārajillokajijjinaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290170 (0.0):
(1.1.25) sarvajñaḥ sugataḥ buddho dharmarājastathāgataḥ / (1.1.26) samantabhadro bhagavānmārajillokajijjinaḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12602248 (0.011):
sarveṣām api dharmāṇāṃ dayā dharme viśiṣyate // Rm_12.192{90} // / dayāluḥ sugato buddho dharmarājas tathāgataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12660972 (0.040):
tadyathābhūt purā śāstā kāśyapo 'rhans tathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugato nātho dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_35.200{100} //
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23246303 (0.041):
śikhi nāma munīndro 'rhan dharmarājastathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ sarvavidyādhipo vināyakaḥ // SvayambhuP_2.6 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12612984 (0.042):
purā sa bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho jagadguruḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_16.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657260 (0.042):
tadyathā bhagavān buddhaḥ śākyasiṃho munīśvaraḥ / / sarvajñaḥ sugato śāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_34.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12625771 (0.047):
tadyathābhūt purā buddhaḥ kāśyapo 'rhans tathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugataḥ śāstā dharmarājo vināyākaḥ // Rm_20.173{62} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593557 (0.048):
purāsminn eva bhadrākhye kalpe 'bhūt kāśyapo jinaḥ / / saṃbuddhaḥ sugato nātho dharmarājas tathāgataḥ // Rm_9.196{84} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642058 (0.053):
tadyathāsau jagacchāstā śākyasiṃhas tathāgataḥ / / sarvajñaḥ sugato nātho dharmarājā munīśvaraḥ // Rm_28.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12591115 (0.054):
sarvavidyādhipo buddhaḥ ṣaḍabhijño munīśvaraḥ / / jino 'rhan sugato buddhas tathāgato vināyakaḥ // Rm_9.6{(6)} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637907 (0.055):
munīndro 'rhaṃ subhadrāṃśas tena tasyādhiko hi kaḥ // Rm_26.71{71} // / tenāyaṃ sugato buddho dharmarājas tathāgataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12652890 (0.059):
yathābhūt purā buddhaḥ puṣyābhidhas tathāgataḥ / / sarvajño 'rhañ jagacchāstā dharmarājo munīśvaraḥ // Rm_32.122{21} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12597358 (0.060):
puraikasamaye caivaṃ śrīghano 'sau tathāgataḥ / / saṃbuddhaḥ sugataḥ śāstā sarvadharmānudeśakaḥ // Rm_11.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12649229 (0.060):
sarvajño 'rhañ jagacchāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_31.5{5} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12664526 (0.060):
sarvajño 'rhañ jagacchāstā dharmarājas tathāgataḥ // Rm_37.9{9} //
(1.1.27) ṣaḍabhijño daśabalo 'dvayavādī vināyakaḥ / (1.1.28) munīndraḥ śrīghanaḥ śāstā muniḥ śākyamunistu yaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290180 (0.0):
(1.1.26) samantabhadro bhagavānmārajillokajijjinaḥ / (1.1.27) ṣaḍabhijño daśabalo 'dvayavādī vināyakaḥ
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910896 (0.042):
buddho hi bhagavān nāthaḥ sarvajño lokanāyakaḥ / / munīndraḥ śrīdhanaḥ śāstā sarvadharmānupālakaḥ // KDA_294 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608139 (0.049):
'rhaṃ samyaksaṃbuddho yathāyaṃ bhagavāñ cchākyamunir mamāpi śākyamunir iti
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12637897 (0.057):
yato 'yaṃ śrīghanaḥ trāyī ṣaḍabhijño vināyakaḥ / / munīndro 'rhaṃ subhadrāṃśas tena tasyādhiko hi kaḥ // Rm_26.71{71} //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558945 (0.061):
tejodhātuṃ samāpadyamānānāmagro nirdiṣṭaḥ, evaṃ māmapi sa bhagavāñ / śākyamuniḥ śākyādhirājo 'bhīkṣṇaṃ tejodhātuṃ samāpadyamānānāmagraṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979863 (0.061):
mām api sa bhagavān śākyamunir śākyādhirāja bahuśrutānāṃ śrutadharāṇāṃ
(1.1.29) sa śākyasiṃhaḥ sarvārthasiddhaḥ śauddhodaniśca saḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290192 (0.0):
(1.1.29) sa śākyasiṃhaḥ sarvārthasiddhaḥ śauddhodaniśca saḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11375910 (0.055):
atha bhagavān śākyamuniḥ śākyasiṃho śākyarājādhitanayaḥ teṣāṃ
(1.1.30) gautamaścārkabandhuśca māyādevīsutaśca saḥ / (1.1.31) brahmātmabhūḥ surajyeṣṭhaḥ parameṣṭhī pitāmahaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290194 (0.0):
(1.1.29) sa śākyasiṃhaḥ sarvārthasiddhaḥ śauddhodaniśca saḥ / (1.1.30) gautamaścārkabandhuśca māyādevīsutaśca saḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290205 (0.0):
(1.1.31) brahmātmabhūḥ surajyeṣṭhaḥ parameṣṭhī pitāmahaḥ
(1.1.32) hiraṇyagarbho lokeśaḥ svayaṃbhūścaturānanaḥ / (1.1.33) dhātābjayonirdruhiṇo viriñciḥ kamalāsanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290214 (0.0):
(1.1.31) brahmātmabhūḥ surajyeṣṭhaḥ parameṣṭhī pitāmahaḥ / (1.1.32) hiraṇyagarbho lokeśaḥ svayaṃbhūścaturānanaḥ
(1.1.34) sraṣṭā prajāpatirvedhā vidhātā viśvasṛgvidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290220 (0.0):
(1.1.33) dhātābjayonirdruhiṇo viriñciḥ kamalāsanaḥ / (1.1.34) sraṣṭā prajāpatirvedhā vidhātā viśvasṛgvidhiḥ
(1.1.35) nābhijanmāṇḍajaḥ pūrvo nidhanaḥ kamalodbhavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290226 (0.0):
(1.1.34) sraṣṭā prajāpatirvedhā vidhātā viśvasṛgvidhiḥ / (1.1.35) nābhijanmāṇḍajaḥ pūrvo nidhanaḥ kamalodbhavaḥ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9591116 (0.058):
[8.8] nābhijanmāṇḍajaḥ pūrvo vikhanāḥ kamalāsanaḥ //"
(1.1.36) sadānando rajomūrtiḥ satyako haṃsavāhanaḥ / (1.1.37) viṣṇurnārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290227 (0.0):
(1.1.35) nābhijanmāṇḍajaḥ pūrvo nidhanaḥ kamalodbhavaḥ / (1.1.36) sadānando rajomūrtiḥ satyako haṃsavāhanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290238 (0.0):
(1.1.37) viṣṇurnārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ / (1.1.38) dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052752 (0.0):
ajo harir vāsudevo % daityāriḥ puruṣottamaḥ // VAnigh_397 // / viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo $ vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055702 (0.0):
ajo harir vāsudevo daityāriḥ puruṣottamaḥ // VAnigh_397 // / viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757548 (0.057):
śrīdharotha hṛṣīkeśaḥ padmanābhastathaiva ca //AP_25.038cd/ / dāmodaraḥ keśavaś ca nārāyaṇastataḥ paraḥ /AP_25.039ab/
(1.1.38) dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ / (1.1.39) daityāriḥ puṇḍarīkākṣo govindo garuḍadhvajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290246 (0.0):
(1.1.37) viṣṇurnārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ / (1.1.38) dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052753 (0.0):
viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo $ vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ & / dāmodaro hṛṣīkeśaḥ % keśavo mādhavaḥ svabhūḥ // VAnigh_398 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055703 (0.0):
viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo vaikuṇṭho viṣṭaraśravāḥ / / dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ // VAnigh_398 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757548 (0.051):
śrīdharotha hṛṣīkeśaḥ padmanābhastathaiva ca //AP_25.038cd/ / dāmodaraḥ keśavaś ca nārāyaṇastataḥ paraḥ /AP_25.039ab/
(1.1.40) pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290253 (0.0):
(1.1.38) dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ / (1.1.39) daityāriḥ puṇḍarīkākṣo govindo garuḍadhvajaḥ / (1.1.40) pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052764 (0.0):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ % keśavo mādhavaḥ svabhūḥ // VAnigh_398 // / pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī $ viṣvakseno janārdanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055714 (0.0):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ // VAnigh_398 // / pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860864 (0.062):
daityāriḥ puṇḍarīkākṣaḥ śārṅgī garuḍa-vāhanaḥ | / pītāmbaraś cakra-pāṇiḥ śrīvatsāṅkaś caturbhujaḥ |
(1.1.41) upendra indrāvarajaścakrapāṇiścaturbhujaḥ / (1.1.42) padmanābho madhuripurvāsudevastrivikramaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290261 (0.0):
(1.1.40) pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ / (1.1.41) upendra indrāvarajaścakrapāṇiścaturbhujaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052765 (0.0):
pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī $ viṣvakseno janārdanaḥ & / upendra indrāvarajaś % cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055715 (0.0):
pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ / / upendra indrāvarajaś cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 //
(1.1.43) devakīnandanaḥ śauriḥ śrīpatiḥ puruṣottamaḥ / (1.1.44) vanamālī balidhvaṃsī kaṃsārātiradhokṣajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290268 (0.0):
(1.1.41) upendra indrāvarajaścakrapāṇiścaturbhujaḥ / (1.1.42) padmanābho madhuripurvāsudevastrivikramaḥ / (1.1.43) devakīnandanaḥ śauriḥ śrīpatiḥ puruṣottamaḥ
(1.1.45) viśvambharaḥ kaiṭabhajidvidhuḥ śrīvatsalāñchanaḥ / (1.1.46) purāṇapuruṣo yajñapuruṣo narakāntakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290276 (0.0):
(1.1.44) vanamālī balidhvaṃsī kaṃsārātiradhokṣajaḥ / (1.1.45) viśvambharaḥ kaiṭabhajidvidhuḥ śrīvatsalāñchanaḥ
(1.1.47) jalaśāyī viśvarūpo mukundo muramardanaḥ / (1.1.48) vasudevo 'sya janakaḥ sa evānakadundubhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290277 (0.0):
(1.1.45) viśvambharaḥ kaiṭabhajidvidhuḥ śrīvatsalāñchanaḥ / (1.1.46) purāṇapuruṣo yajñapuruṣo narakāntakaḥ / (1.1.47) jalaśāyī viśvarūpo mukundo muramardanaḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26704066 (0.058):
sukṛtīkṛtavasudevaḥ svajanmanā kṛtārthīkṛtānakadundubhiḥ devaḥ śrīkṛṣṇaḥ
(1.1.49) balabhadraḥ pralambaghno baladevo 'cyutāgrajaḥ / (1.1.50) revatīramaṇo rāmaḥ kāmapālo halāyudhaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290298 (0.0):
(1.1.49) balabhadraḥ pralambaghno baladevo 'cyutāgrajaḥ / (1.1.50) revatīramaṇo rāmaḥ kāmapālo halāyudhaḥ
(1.1.51) nīlāmbaro rauhiṇeyastālāṅko musalī halī / (1.1.52) saṃkarṣaṇaḥ sīrapāṇiḥ kālindībhedano balaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290304 (0.0):
(1.1.49) balabhadraḥ pralambaghno baladevo 'cyutāgrajaḥ / (1.1.50) revatīramaṇo rāmaḥ kāmapālo halāyudhaḥ / (1.1.51) nīlāmbaro rauhiṇeyastālāṅko musalī halī
(1.1.53) madano manmatho māraḥ pradyumno mīnaketanaḥ / (1.1.54) kandarpo darpako 'naṅgaḥ kāmaḥ pañcaśaraḥ smaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290320 (0.0):
(1.1.53) madano manmatho māraḥ pradyumno mīnaketanaḥ / (1.1.54) kandarpo darpako 'naṅgaḥ kāmaḥ pañcaśaraḥ smaraḥ
(1.1.55) śambarārirmanasijaḥ kusumeṣurananyajaḥ / (1.1.56) puṣpadhanvā ratipatirmakaradhvaja ātmabhūḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290325 (0.0):
(1.1.54) kandarpo darpako 'naṅgaḥ kāmaḥ pañcaśaraḥ smaraḥ / (1.1.55) śambarārirmanasijaḥ kusumeṣurananyajaḥ
(1.1.57) aravindamaśokaṃ ca cūtaṃ ca navamallikā / (1.1.58) nīlotpalaṃ ca pañcaite pañcabāṇasya sāyakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290338 (0.0):
(1.1.57) aravindamaśokaṃ ca cūtaṃ ca navamallikā / (1.1.58) nīlotpalaṃ ca pañcaite pañcabāṇasya sāyakāḥ
(1.1.59) unmādanastāpanaśca śoṣaṇaḥ stambhanastathā / (1.1.60) saṃmohanaśca kāmaśca pañca bāṇāḥ prakīrtitāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290352 (0.0):
(1.1.59) unmādanastāpanaśca śoṣaṇaḥ stambhanastathā / (1.1.60) saṃmohanaśca kāmaśca pañca bāṇāḥ prakīrtitāḥ
(1.1.61) brahmasūrviśvaketuḥ syādaniruddha uṣāpatiḥ / (1.1.62) lakṣmīḥ padmālayā padmā kamalā śrīrharipriyā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290370 (0.0):
(1.1.62) lakṣmīḥ padmālayā padmā kamalā śrīrharipriyā
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052775 (0.008):
upendra indrāvarajaś % cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 // / lakṣmī padmālayā padmā $ kamalā śrīr haripriyā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055725 (0.008):
upendra indrāvarajaś cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 // / lakṣmī padmālayā padmā kamalā śrīr haripriyā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10369830 (0.064):
12,221.020c bhūtyarthaṃ sarvabhūtānāṃ padmā śrīḥ padmamālinī / 12,221.021a ahaṃ lakṣmīr ahaṃ bhūtiḥ śrīś cāhaṃ balasūdana
(1.1.63) indirā lokamātā mā kṣīrodatanayā ramā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290376 (0.0):
(1.1.62) lakṣmīḥ padmālayā padmā kamalā śrīrharipriyā / (1.1.63) indirā lokamātā mā kṣīrodatanayā ramā
(1.1.64) bhārgavī lokajananī kṣīrasāgarakanyakā / (1.1.65) śaṅkho lakṣmīpateḥ pāñcajanyaścakraṃ sudarśanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290378 (0.0):
(1.1.63) indirā lokamātā mā kṣīrodatanayā ramā / (1.1.64) bhārgavī lokajananī kṣīrasāgarakanyakā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290396 (5.960):
(1.1.65) śaṅkho lakṣmīpateḥ pāñcajanyaścakraṃ sudarśanaḥ / (1.1.66) kaumodakī gadā khaḍgo nandakaḥ kaustubho maṇiḥ
(1.1.66) kaumodakī gadā khaḍgo nandakaḥ kaustubho maṇiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290399 (0.0):
(1.1.65) śaṅkho lakṣmīpateḥ pāñcajanyaścakraṃ sudarśanaḥ / (1.1.66) kaumodakī gadā khaḍgo nandakaḥ kaustubho maṇiḥ
(1.1.67) cāpaḥ śārṅgaṃ murārestu śrīvatso lāñchanaṃ smṛtam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290412 (0.0):
(1.1.67) cāpaḥ śārṅgaṃ murārestu śrīvatso lāñchanaṃ smṛtam
(1.1.68) aśvāśca śaivyasugrīvameghapuṣpabalāhakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290417 (0.0):
(1.1.67) cāpaḥ śārṅgaṃ murārestu śrīvatso lāñchanaṃ smṛtam / (1.1.68) aśvāśca śaivyasugrīvameghapuṣpabalāhakāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421284 (0.038):
BhP_10.89.048/1 tatrāśvāḥ śaibya sugrīva meghapuṣpa balāhakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816717 (0.038):
tatrāśvāḥ śaibya sugrīva meghapuṣpa balāhakāḥ /
(1.1.69) sārathirdāruko mantrī hyuddhavaścānujo gadaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290429 (0.0):
(1.1.69) sārathirdāruko mantrī hyuddhavaścānujo gadaḥ
(1.1.70) garutmāngaruḍastārkṣyo vainateyaḥ khageśvaraḥ / (1.1.71) nāgāntako viṣṇurathaḥ suparṇaḥ pannagāśanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290445 (0.0):
(1.1.70) garutmāngaruḍastārkṣyo vainateyaḥ khageśvaraḥ / (1.1.71) nāgāntako viṣṇurathaḥ suparṇaḥ pannagāśanaḥ
(1.1.72) śambhurīśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290457 (0.0):
(1.1.72) śambhurīśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052667 (0.0):
dināhanī vāsaraś ca $ ghasro bhāskaravallabhaḥ & / śambhur īśaḥ paśupatiḥ % śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055617 (0.0):
dināhanī vāsaraś ca ghasro bhāskaravallabhaḥ / / śambhur īśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2514569 (0.054):
haro maheśvaraścaiva $ śūlapāṇiḥ pinākadhṛk & / paśupatiḥ śivaścaiva % mahādeva iti kramāt // ToT_5.33 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26439399 (0.054):
haro maheśvaraścaiva śūlapāṇiḥ pinākadhṛk / / paśupatiḥ śivaścaiva mahādeva iti kramāt // ToT_5.33 //
(1.1.73) īśvaraḥ śarva īśānaḥ śaṃkaraścandraśekharaḥ / (1.1.74) bhūteśaḥ khaṇḍaparaśurgirīśo giriśo mṛḍaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290466 (0.0):
(1.1.72) śambhurīśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052679 (0.0):
śambhur īśaḥ paśupatiḥ % śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055629 (0.0):
śambhur īśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28977474 (0.060):
bhavaḥ śarvastatheśāno LiP_1,82.38c / bhavaḥ śivo haro rudraḥ LiP_1,98.27c
(1.1.75) mṛtyuñjayaḥ kṛttivāsāḥ pinākī pramathādhipaḥ / (1.1.76) ugraḥ kapardī śrīkaṇṭhaḥ śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290476 (0.0):
(1.1.73) īśvaraḥ śarva īśānaḥ śaṃkaraścandraśekharaḥ / (1.1.74) bhūteśaḥ khaṇḍaparaśurgirīśo giriśo mṛḍaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052691 (0.0):
bhūteśaḥ khaṇḍaparaśur % girīśo giriśo mṛḍaḥ // VAnigh_392 // / mṛtyuṃjayaḥ kṛttivāsāḥ $ pinākī pramathādhipaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055641 (0.0):
bhūteśaḥ khaṇḍaparaśur girīśo giriśo mṛḍaḥ // VAnigh_392 // / mṛtyuṃjayaḥ kṛttivāsāḥ pinākī pramathādhipaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052678 (0.064):
īśvaraḥ śarvaḥ īśānaḥ $ śaṃkaraś candraśekharaḥ & / bhūteśaḥ khaṇḍaparaśur % girīśo giriśo mṛḍaḥ // VAnigh_392 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055628 (0.064):
īśvaraḥ śarvaḥ īśānaḥ śaṃkaraś candraśekharaḥ / / bhūteśaḥ khaṇḍaparaśur girīśo giriśo mṛḍaḥ // VAnigh_392 //
(1.1.77) vāmadevo mahādevo virūpākṣastrilocanaḥ / (1.1.78) kṛśānuretāḥ sarvajño dhūrjaṭirnīlalohitaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290484 (0.0):
(1.1.76) ugraḥ kapardī śrīkaṇṭhaḥ śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt / (1.1.77) vāmadevo mahādevo virūpākṣastrilocanaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052702 (0.0):
ugraḥ kapardī śrīkaṇṭhaḥ % śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt // VAnigh_393 // / vāmadevo mahādevo $ virūpākṣastrilocanaḥ & / kṛśānuretāḥ sarvajño % dhūrjaṭir nīlalohitaḥ // VAnigh_394 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055652 (0.0):
ugraḥ kapardī śrīkaṇṭhaḥ śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt // VAnigh_393 // / vāmadevo mahādevo virūpākṣastrilocanaḥ / / kṛśānuretāḥ sarvajño dhūrjaṭir nīlalohitaḥ // VAnigh_394 //
(1.1.79) haraḥ smaraharo bhargastryambakastripurāntakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290490 (0.0):
(1.1.78) kṛśānuretāḥ sarvajño dhūrjaṭirnīlalohitaḥ / (1.1.79) haraḥ smaraharo bhargastryambakastripurāntakaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052712 (5.960):
kṛśānuretāḥ sarvajño % dhūrjaṭir nīlalohitaḥ // VAnigh_394 // / haraḥ smaraharo bhargas $ tryambakastripurāntakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055662 (5.960):
kṛśānuretāḥ sarvajño dhūrjaṭir nīlalohitaḥ // VAnigh_394 // / haraḥ smaraharo bhargas tryambakastripurāntakaḥ /
(1.1.80) gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ / (1.1.81) vyomakeśo bhavo bhīmaḥ sthāṇū rudra umāpatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290501 (0.0):
(1.1.79) haraḥ smaraharo bhargastryambakastripurāntakaḥ / (1.1.80) gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052715 (0.0):
haraḥ smaraharo bhargas $ tryambakastripurāntakaḥ & / gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ % kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052723 (0.0):
gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ % kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055665 (0.0):
haraḥ smaraharo bhargas tryambakastripurāntakaḥ / / gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055673 (0.0):
gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10310931 (0.054):
12,122.052a devadevaḥ śivaḥ śarvo jāgarti satataṃ prabhuḥ / 12,122.052c kapardī śaṃkaro rudro bhavaḥ sthāṇur umāpatiḥ
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19203669 (0.059):
śarvo bhavo rudra ugro bhīmaḥ paśupatistathā / / mahādevastatheśāna iti mūrtiprapūjanam // NBs_50.112 //
(1.1.82) ahirbudhnyo 'ṣṭamūrtiśca gajāriśca mahānaṭaḥ / (1.1.83) kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavaṃ dhanuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290502 (0.0):
(1.1.81) vyomakeśo bhavo bhīmaḥ sthāṇū rudra umāpatiḥ / (1.1.82) ahirbudhnyo 'ṣṭamūrtiśca gajāriśca mahānaṭaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290520 (0.0):
(1.1.83) kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavaṃ dhanuḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904855 (0.038):
lakṣmīḥ padmālayā padmā sarvaḥ sarveśvaraḥ śivaḥ /AP_359.005ab/ / kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavandhanuḥ //AP_359.005cd/
(1.1.84) pramathā: syuḥ pāriṣadā brāhmītyādyāstu mātaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290524 (0.0):
(1.1.83) kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavaṃ dhanuḥ / (1.1.84) pramathā: syuḥ pāriṣadā brāhmītyādyāstu mātaraḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904856 (0.058):
kapardo 'sya jaṭājūṭaḥ pināko 'jagavandhanuḥ //AP_359.005cd/ / pramathāḥ syuḥ pāriṣadā mṛḍānī caṇḍikāmbikā /AP_359.006ab/
(1.1.85) vibhūtirbhūtiraiśvaryamaṇimādikamaṣṭadhā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290534 (1.192):
(1.1.85) vibhūtirbhūtiraiśvaryamaṇimādikamaṣṭadhā
(1.1.86) aṇimā mahimā caiva garimā laghimā tathā / (1.1.87) prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭa siddhayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290551 (0.0):
(1.1.86) aṇimā mahimā caiva garimā laghimā tathā / (1.1.87) prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭa siddhayaḥ
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149173 (0.0):
aṇimādibhiryutā iha jagati tiṣṭhantīti aṇimādayo yathā / / aṇimā mahimā cātha laghimā garimā tathā /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378747 (0.0):
bāhyena saṃsāra iti | aiśvaryaṃ īśvarabhāvenety aṣṭavidham | aṇimā laghimā / garimā mahimā prāptiḥ prākāmyam īśitvaṃ vaśitvaṃ yatrakāmāvasāyitvam iti |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23178292 (0.0):
aiśvaryamīśvarabhāvastaccāṣṭaguṇamaṇimā mahimā garimā laghimā prāptiḥ / prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ yatrakāmāvasāyitvaṃ ceti / aṇorbhāvo 'ṇimā
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28851240 (0.0):
buddhidharmādaiśvaryādaṇimādiprādurbhāvaḥ / tacca / aṇimā mahimā caiva garimā laghimā tathā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809451 (0.0):
MSS_0481 1 aṇimā mahimā caiva laghimā garimā tathā / / MSS_0481 2 prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ cāṣṭa siddhayaḥ //
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19199104 (0.0):
te sarve manaso dharmā mano hi mahimā''śrayam // NBs_44.4 // / aṇimā mahimā caiva laghimā garimā tathā / / prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ manaso guṇāḥ // NBs_44.5 //
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11273426 (0.0):
aiśvaryamapratighātalakṣaṇam, yatpunaraṣṭavidhaṃ aṇimā mahimā laghimā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350721 (0.020):
tatsarvaṃ kramayogena hy % ucyamānaṃ nibodhata // LiP_1,88.8 // / aṇimā laghimā caiva $ mahimā prāptireva ca & / prākāmyaṃ caiva sarvatra % īśitvaṃ caiva sarvataḥ // LiP_1,88.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244487 (0.020):
tatsarvaṃ kramayogena hy ucyamānaṃ nibodhata // LiP_1,88.8 // / aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca / / prākāmyaṃ caiva sarvatra īśitvaṃ caiva sarvataḥ // LiP_1,88.9 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5889167 (0.021):
aṇimā laghimā mahimā prāptiḥ prākāmyamīśitvaṃ vaśitvaṃ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17934865 (0.021):
deheṣu layamāyāti saṅgaṃ nāproti ca kvacit // MarkP_40.28 // / aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca / / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ vaśitvañca tathāparam // MarkP_40.29 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15544333 (0.024):
aṇimā laghimā caiva % mahimā prāptireva ca // SvaT_10.1072 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ $ vaśitvaṃ yadudāhṛtam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548978 (0.024):
aṇimā laghimā caiva % mahimā prāptireva ca // SvaT_11.149 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ $ vaśitvaṃ ca tathā param &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801538 (0.024):
aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca // SvaT_10.1072 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ vaśitvaṃ yadudāhṛtam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806180 (0.024):
aṇimā laghimā caiva mahimā prāptireva ca // SvaT_11.149 // / prākāmyaṃ ca tatheśitvaṃ vaśitvaṃ ca tathā param /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498477 (0.024):
aṇimā mahimā caiva laghimā prāptireva ca // BndP_1,27.125 // / garimā pañcamī caiva ṣaṣṭhaṃ prākāmyameva ca /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25767531 (0.028):
aṇimā mahimā caiva laghimā garimā tathā // BndP_3,36.50 // / īśitvaṃ ca vaśitvaṃ ca prākāmyaṃ muktireva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20724974 (0.030):
13,110.137d@011_0255 aṇimā laghimā bhūmā prāptiḥ prākāmyam eva ca / 13,110.137d@011_0256 īśitvaṃ ca vaśitvaṃ ca yatrakāmāvasāyitā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13327210 (0.041):
'aṇimā mahimā caiva laghimā prāptirīśitā / / prākāmyaṃ ca vaśitvaṃ ca yatrakāmāvasāyitā //
(1.1.88) umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290565 (0.0):
(1.1.88) umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052729 (5.960):
vyomakeśo bhavo bhīmaḥ $ sthāṇū rudra umāpatiḥ & / umā kātyāyanī gaurī % kālī haimavatīśvarī // VAnigh_396 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055679 (5.960):
vyomakeśo bhavo bhīmaḥ sthāṇū rudra umāpatiḥ / / umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī // VAnigh_396 //
(1.1.89) śivā bhavānī rudrāṇī śarvāṇī sarvamaṅgalā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290570 (0.0):
(1.1.88) umā kātyāyanī gaurī kālī haimavatīśvarī / (1.1.89) śivā bhavānī rudrāṇī śarvāṇī sarvamaṅgalā
(1.1.90) aparṇā pārvatī durgā mṛḍānī caṇḍikāmbikā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290576 (0.0):
(1.1.89) śivā bhavānī rudrāṇī śarvāṇī sarvamaṅgalā / (1.1.90) aparṇā pārvatī durgā mṛḍānī caṇḍikāmbikā
(1.1.91) āryā dākṣāyaṇī caiva girijā menakātmajā / (1.1.92) karmamoṭī tu cāmuṇḍā carmamuṇḍā tu carcikā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290584 (0.0):
(1.1.90) aparṇā pārvatī durgā mṛḍānī caṇḍikāmbikā / (1.1.91) āryā dākṣāyaṇī caiva girijā menakātmajā
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204317 (0.053):
cāmuṇḍā tu bhruvottare KubjT_20.63b / cāmuṇḍā tu śavargikā SvaT_1.36b
(1.1.93) vināyako vighnarājadvaimāturagaṇādhipāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290598 (0.0):
(1.1.93) vināyako vighnarājadvaimāturagaṇādhipāḥ
(1.1.94) apyekadantaherambalambodaragajānanāḥ / (1.1.95) kārtikeyo mahāsenaḥ śarajanmā ṣaḍānanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290600 (0.0):
(1.1.93) vināyako vighnarājadvaimāturagaṇādhipāḥ / (1.1.94) apyekadantaherambalambodaragajānanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290612 (1.192):
(1.1.95) kārtikeyo mahāsenaḥ śarajanmā ṣaḍānanaḥ / (1.1.96) pārvatīnandanaḥ skandaḥ senānīragnibhūrguhaḥ
(1.1.96) pārvatīnandanaḥ skandaḥ senānīragnibhūrguhaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290619 (0.0):
(1.1.95) kārtikeyo mahāsenaḥ śarajanmā ṣaḍānanaḥ / (1.1.96) pārvatīnandanaḥ skandaḥ senānīragnibhūrguhaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904867 (0.048):
dvaimāturo gajāsyaś ca senānīragnibhūrguhaḥ //AP_359.006cd/
(1.1.97) bāhuleyastārakajidviśākhaḥ śikhivāhanaḥ / (1.1.98) ṣāṇmāturaḥ śaktidharaḥ kumāraḥ krauñcadāraṇaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290627 (0.0):
(1.1.96) pārvatīnandanaḥ skandaḥ senānīragnibhūrguhaḥ / (1.1.97) bāhuleyastārakajidviśākhaḥ śikhivāhanaḥ
(1.1.99) śṛṅgī bhṛṅgī riṭistuṇḍī nandiko nandikeśvaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290639 (5.960):
(1.1.99) śṛṅgī bhṛṅgī riṭistuṇḍī nandiko nandikeśvaraḥ
(1.1.100) indro marutvānmaghavā biḍaujāḥ pākaśāsanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290649 (0.0):
(1.1.100) indro marutvānmaghavā biḍaujāḥ pākaśāsanaḥ
(1.1.101) vR^īddhaśravāḥ sunāsīraḥ puruhūtaḥ purandaraḥ / (1.1.102) jiṣṇurlekharṣabhaḥ śakraḥ śatamanyurdivaspatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290661 (0.0):
(1.1.100) indro marutvānmaghavā biḍaujāḥ pākaśāsanaḥ / (1.1.101) vR^īddhaśravāḥ sunāsīraḥ puruhūtaḥ purandaraḥ
(1.1.103) sutrāmā gotrabhidvajrī vāsavo vṛtrahā vṛṣā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290667 (0.0):
(1.1.102) jiṣṇurlekharṣabhaḥ śakraḥ śatamanyurdivaspatiḥ / (1.1.103) sutrāmā gotrabhidvajrī vāsavo vṛtrahā vṛṣā
(1.1.104) bāstoṣpatiḥ surapatirbalārātiḥ śacīpatiḥ / (1.1.105) jambhabhedī harihayaḥ svārāṇnamucisūdanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290679 (0.0):
(1.1.103) sutrāmā gotrabhidvajrī vāsavo vṛtrahā vṛṣā / (1.1.104) bāstoṣpatiḥ surapatirbalārātiḥ śacīpatiḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18995195 (0.055):
(AVŚ_20,72.3c) yad indra hantave mṛgho vṛṣā vajriṃ ciketasi |
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27513304 (0.064):
gojito naḥ / RV_03.031.21.1{08} adediṣṭa vṛtrahā gopatirgā antaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14005371 (0.064):
RV_3,031.20c indra tvaṃ rathiraḥ pāhi no riṣo makṣū makṣū kṛṇuhi gojito / naḥ || / RV_3,031.21a adediṣṭa vṛtrahā gopatir gā antaḥ kṛṣṇāṃ aruṣair dhāmabhir
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3132955 (0.064):
RV_3,031.20c indra tvaṃ rathiraḥ pāhi no riṣo makṣū-makṣū kṛṇuhi gojito / naḥ || / RV_3,031.21a adediṣṭa vṛtrahā gopatir gā antaḥ kṛṣṇāṃ aruṣair dhāmabhir
(1.1.106) saṃkrandano duścyavanasturāṣāṇmeghavāhanaḥ / (1.1.107) ākhaṇḍalaḥ sahasrākṣa ṛbhukṣāstasya tu priyā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290684 (0.0):
(1.1.105) jambhabhedī harihayaḥ svārāṇnamucisūdanaḥ / (1.1.106) saṃkrandano duścyavanasturāṣāṇmeghavāhanaḥ
(1.1.108) pulomajā śacīndrāṇī nagarī tvamarāvatī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290695 (0.0):
(1.1.108) pulomajā śacīndrāṇī nagarī tvamarāvatī
(1.1.109) haya uccaiḥśravā sūto mātalirnandanaṃ vanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290711 (0.0):
(1.1.109) haya uccaiḥśravā sūto mātalirnandanaṃ vanam
(1.1.110) syātprāsādo vaijayanto jayantaḥ pākaśāsaniḥ / (1.1.111) airāvato 'bhramātaṅgairāvaṇābhramuvallabhāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290714 (0.0):
(1.1.109) haya uccaiḥśravā sūto mātalirnandanaṃ vanam / (1.1.110) syātprāsādo vaijayanto jayantaḥ pākaśāsaniḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290728 (0.0):
(1.1.111) airāvato 'bhramātaṅgairāvaṇābhramuvallabhāḥ / (1.1.112) hrādinī vajramastrī syāt kuliśaṃ bhiduraṃ paviḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904888 (0.011):
pulomajā śacīndrāṇī devī tasya tu vallabhā //AP_359.007cd/ / syāt prāsādo vaijayanto jayantaḥ pākaśāsaniḥ /AP_359.008ab/
(1.1.112) hrādinī vajramastrī syāt kuliśaṃ bhiduraṃ paviḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290736 (0.0):
(1.1.111) airāvato 'bhramātaṅgairāvaṇābhramuvallabhāḥ / (1.1.112) hrādinī vajramastrī syāt kuliśaṃ bhiduraṃ paviḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904889 (0.057):
airāvate 'bhramātaṅgairāvaṇābhramuvallabhāḥ(?) //AP_359.008cd/ / hrīdinī vajramastrī syāt kuliśambhiduraṃ paviḥ /AP_359.009ab/
(1.1.113) śatakoṭiḥ svaruḥ śambo dambholiraśanirdvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290739 (0.0):
(1.1.112) hrādinī vajramastrī syāt kuliśaṃ bhiduraṃ paviḥ / (1.1.113) śatakoṭiḥ svaruḥ śambo dambholiraśanirdvayoḥ
(1.1.114) vyomayānaṃ vimāno 'strī nāradādyāḥ surarṣayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290756 (0.0):
(1.1.114) vyomayānaṃ vimāno 'strī nāradādyāḥ surarṣayaḥ
(1.1.115) syāt sudharmā devasabhā pīyūṣamamṛtaṃ sudhā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290760 (0.0):
(1.1.114) vyomayānaṃ vimāno 'strī nāradādyāḥ surarṣayaḥ / (1.1.115) syāt sudharmā devasabhā pīyūṣamamṛtaṃ sudhā
(1.1.116) mandākinī viyadgaṅgā svarṇadī suradīrghikā / (1.1.117) meruḥ sumerurhemādrī ratnasānuḥ surālayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290776 (0.0):
(1.1.116) mandākinī viyadgaṅgā svarṇadī suradīrghikā / (1.1.117) meruḥ sumerurhemādrī ratnasānuḥ surālayaḥ
(1.1.118) pañcaite devataravo mandāraḥ pārijātakaḥ / (1.1.119) santānaḥ kalpavṛkṣaśca puṃsi vā haricandanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290787 (0.0):
(1.1.118) pañcaite devataravo mandāraḥ pārijātakaḥ / (1.1.119) santānaḥ kalpavṛkṣaśca puṃsi vā haricandanam
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412140 (0.051):
(2.4.148) puṃnāge puruṣastuṅgaḥ kesaro devavallabhaḥ / (2.4.149) pāribhadre nimbatarurmandāraḥ pārijātakaḥ / (2.4.150) tiniśe syandano nemī rathadruratimuktakaḥ
(1.1.120) sanatkumāro vaidhātraḥ svarvaidyāvaśvinīsutau / (1.1.121) nāsatyāvaśvinau dasrāvāśvineyau ca tāvubhau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290807 (0.0):
(1.1.120) sanatkumāro vaidhātraḥ svarvaidyāvaśvinīsutau / (1.1.121) nāsatyāvaśvinau dasrāvāśvineyau ca tāvubhau
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052889 (0.039):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ % pāyād dhanvantaristathā // VAnigh_407 // / nāsatyāv aśvinau dasrāv $ āśvineyau ca tāv ubhau &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055839 (0.039):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ pāyād dhanvantaristathā // VAnigh_407 // / nāsatyāv aśvinau dasrāv āśvineyau ca tāv ubhau /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288977 (0.059):
taddvidevatyamatha yadaśvināviti mukhyau vā aśvināvauṣṭhamiva vā idam
(1.1.122) striyāṃ bahuṣvapsarasaḥ svarveśyā urvaśīmukhāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290810 (0.0):
(1.1.121) nāsatyāvaśvinau dasrāvāśvineyau ca tāvubhau / (1.1.122) striyāṃ bahuṣvapsarasaḥ svarveśyā urvaśīmukhāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904914 (0.011):
striyāṃ bahuṣvapsrasaḥ svarveśyā urvaśīmukhāḥ //AP_359.010cd/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7426826 (0.063):
bahuṣu ity eva, yāskāḥ / / tena+eva ity eva, priyayāskāḥ / / astriyām ity eva, yāskyaḥ striyaḥ /
(1.1.123) hāhā hūhūścaivamādyā gandharvāstridivaukasām / (1.1.124) agnirvaiśvānaro vahnirvītihotro dhanañjayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290829 (0.0):
(1.1.123) hāhā hūhūścaivamādyā gandharvāstridivaukasām / (1.1.124) agnirvaiśvānaro vahnirvītihotro dhanañjayaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904914 (0.035):
striyāṃ bahuṣvapsrasaḥ svarveśyā urvaśīmukhāḥ //AP_359.010cd/ / hāhā hūhūś ca gandharvā agnirvahnirdhanañcayaḥ /AP_359.011ab/
(1.1.125) kṛpīṭayonirjvalano jātavedāstanūnapāt / (1.1.126) barhiḥ śuṣmā kṛṣṇavartmā śociṣkeśa uparbudhaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290838 (0.0):
(1.1.124) agnirvaiśvānaro vahnirvītihotro dhanañjayaḥ / (1.1.125) kṛpīṭayonirjvalano jātavedāstanūnapāt
(1.1.127) āśrayāśo bṛhadbhānuḥ kṛśānuḥ pāvako 'nalaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290844 (0.0):
(1.1.126) barhiḥ śuṣmā kṛṣṇavartmā śociṣkeśa uparbudhaḥ / (1.1.127) āśrayāśo bṛhadbhānuḥ kṛśānuḥ pāvako 'nalaḥ
(1.1.128) rohitāśvo vāyusakhaḥ śikhāvānāśuśukṣaṇiḥ / (1.1.129) hiraṇyaretā hutabhug dahano havyavāhanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290854 (0.0):
(1.1.127) āśrayāśo bṛhadbhānuḥ kṛśānuḥ pāvako 'nalaḥ / (1.1.128) rohitāśvo vāyusakhaḥ śikhāvānāśuśukṣaṇiḥ
(1.1.130) saptārcirdamunāḥ śukraścitrabhānurvibhāvasuḥ / (1.1.131) śucirappittamaurvastu vāḍavo vaḍavānalaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904933 (0.0):
hiraṇyaretāḥ saptārciḥ śukraś caivāśuśukṣaṇiḥ /AP_359.012ab/ / śucirappittamaurvastu vāḍavo vaḍavānalaḥ //AP_359.012cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290861 (0.0):
(1.1.128) rohitāśvo vāyusakhaḥ śikhāvānāśuśukṣaṇiḥ / (1.1.129) hiraṇyaretā hutabhug dahano havyavāhanaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904923 (0.063):
jātavedāḥ kṛṣṇavartmā āśrayāśaś ca pāvakaḥ //AP_359.011cd/ / hiraṇyaretāḥ saptārciḥ śukraś caivāśuśukṣaṇiḥ /AP_359.012ab/
(1.1.132) vahnerdvayorjvālakīlāvarcirhetiḥ śikhāḥ striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904941 (0.0):
śucirappittamaurvastu vāḍavo vaḍavānalaḥ //AP_359.012cd/ / vahnerdvayorjvālakīlāvarcirhetiḥ śikhā striyāṃ /AP_359.013ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290874 (0.0):
(1.1.132) vahnerdvayorjvālakīlāvarcirhetiḥ śikhāḥ striyām
(1.1.133) triṣu sphuliṅgo 'gnikaṇaḥ saṃtāpaḥ saṃjvaraḥ samau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290878 (0.0):
(1.1.132) vahnerdvayorjvālakīlāvarcirhetiḥ śikhāḥ striyām / (1.1.133) triṣu sphuliṅgo 'gnikaṇaḥ saṃtāpaḥ saṃjvaraḥ samau
(1.1.134) ulkā syāt nirgatajvālā bhūtirbhasitabhasmanī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290892 (0.0):
(1.1.134) ulkā syāt nirgatajvālā bhūtirbhasitabhasmanī
(1.1.135) kṣāro rakṣā ca dāvastu davo vanahutāśanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290896 (0.0):
(1.1.134) ulkā syāt nirgatajvālā bhūtirbhasitabhasmanī / (1.1.135) kṣāro rakṣā ca dāvastu davo vanahutāśanaḥ
(1.1.136) dharmarājaḥ pitṛpatiḥ samavartī paretarāṭ / (1.1.137) kṛtānto yamunābhrātā śamano yamarāḍ yamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290915 (0.0):
(1.1.136) dharmarājaḥ pitṛpatiḥ samavartī paretarāṭ / (1.1.137) kṛtānto yamunābhrātā śamano yamarāḍ yamaḥ
(1.1.138) kālo daṇḍadharaḥ śrāddhadevo vaivasvato 'ntakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290921 (0.0):
(1.1.137) kṛtānto yamunābhrātā śamano yamarāḍ yamaḥ / (1.1.138) kālo daṇḍadharaḥ śrāddhadevo vaivasvato 'ntakaḥ
(1.1.139) rākṣasaḥ koṇapaḥ kravyāt krvyādo 'srapa āśaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290923 (0.0):
(1.1.138) kālo daṇḍadharaḥ śrāddhadevo vaivasvato 'ntakaḥ / (1.1.139) rākṣasaḥ koṇapaḥ kravyāt krvyādo 'srapa āśaraḥ
(1.1.140) rātriñcaro rātricaraḥ karburo nikaṣātmajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290935 (0.0):
(1.1.140) rātriñcaro rātricaraḥ karburo nikaṣātmajaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10824010 (0.062):
ahaś caro rātricaraḥ suvāsaśca diśāmpatiḥ / / rājahā daityahā caiva dhātārūpaguṇātmakaḥ // RKS_71.25 //
(1.1.141) yātudhānaḥ puṇyajano nairṛto yāturakṣasī / (1.1.142) pracetā varuṇaḥ pāśī yādasāṃpatirappatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290937 (0.0):
(1.1.140) rātriñcaro rātricaraḥ karburo nikaṣātmajaḥ / (1.1.141) yātudhānaḥ puṇyajano nairṛto yāturakṣasī
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904963 (0.037):
kauṇapāsrapakravyādā yātudhānaś ca nairṛtiḥ //AP_359.014cd/ / precetā varuṇaḥ pāśī śvasanaḥ sparśano 'nilaḥ /AP_359.015ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787952 (0.053):
oṃ āpo nauṣadhi hiṃsārdhamno rājastato varuṇo nomuñcā yadāharaghnyā iti / varuṇeti śapārmahe tato varuṇa no muñca /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18923524 (0.064):
(AVŚ_4,16.8a) yaḥ samābhyo varuṇo yo vyābhyo yaḥ saṃdeśyo varuṇo yo
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13054314 (0.064):
RV_10.109.02.1{07} somo rājā prathamo brahmajāyāṃ punaḥ / prāyachadahṛṇīyamānaḥ / RV_10.109.02.2{07} anvartitā varuṇo mitra āsīdagnirhotāhastagṛhyā nināya
(1.1.143) śvasanaḥ sparśano vāyurmātariśvā sadāgatiḥ / (1.1.144) pṛṣadaśvo gandhavaho gandhavāhānilāśugāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290966 (0.0):
(1.1.143) śvasanaḥ sparśano vāyurmātariśvā sadāgatiḥ / (1.1.144) pṛṣadaśvo gandhavaho gandhavāhānilāśugāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904966 (0.037):
precetā varuṇaḥ pāśī śvasanaḥ sparśano 'nilaḥ /AP_359.015ab/
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225407 (0.047):
BP1.8.027a/ varuṇasya^uttare bhāge marutāṃ sthānam (ucyate / / BP1.8.027b/ śvasanaḥ sparśano vāyur anilo mārutas tathā //
(1.1.145) samīramārutamarut jagatprāṇasamīraṇāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290972 (0.0):
(1.1.144) pṛṣadaśvo gandhavaho gandhavāhānilāśugāḥ / (1.1.145) samīramārutamarut jagatprāṇasamīraṇāḥ
(1.1.146) nabhasvadvātapavanapavamānaprabhañjanāḥ / (1.1.147) prakampano mahāvāto jhañjhāvātaḥ savṛṣṭikaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290974 (0.0):
(1.1.145) samīramārutamarut jagatprāṇasamīraṇāḥ / (1.1.146) nabhasvadvātapavanapavamānaprabhañjanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7290983 (1.788):
(1.1.147) prakampano mahāvāto jhañjhāvātaḥ savṛṣṭikaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334351 (0.049):
prakudaḥ kakudantaś ca $ kampanaś ca prakampanaḥ & / indraś cendrajayaścaiva % mahābhīr bhīmakas tathā // LiP_1,72.78 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228115 (0.049):
prakudaḥ kakudantaś ca kampanaś ca prakampanaḥ / / indraś cendrajayaścaiva mahābhīr bhīmakas tathā // LiP_1,72.78 //
(1.1.148) prāṇo 'pānaḥ samānaścodānavyānau ca vāyavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291000 (0.0):
(1.1.148) prāṇo 'pānaḥ samānaścodānavyānau ca vāyavaḥ
Gheranda-Samhita (ghers__u.htm.txt) 14818007 (0.0):
<5.60/2> yāvat svedaṃ nakhakeśābhyāṃ tāvat kurvantu kumbhakam !!5.60! / <5.61/1> prāṇo 'pānaḥ samānaś codānavyānau ca vāyavaḥ !
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10197834 (0.0):
<5.60/2> yāvat svedam nakha+ +keśābhyām !tāvat kurvantu kumbhakam !!5.60! / <5.61/1> prāṇaḥ apānaḥ samānaḥ ca udāna+ +vyānau ca vāyavaḥ !
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13622340 (0.009):
satataṃ prāṇa-vāhinyaḥ % soma-sūryāgni-devatāḥ // GorS(2)_32 (=1|23) // / prāṇo'pānaḥ samānaś ca $ udāno vyānau ca vāyavaḥ &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23899281 (0.009):
satataṃ prāṇa-vāhinyaḥ soma-sūryāgni-devatāḥ // GorS(2)_32 (=1|23) // / prāṇo'pānaḥ samānaś ca udāno vyānau ca vāyavaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10396065 (0.025):
12,274.060d@028_0294 prāṇaḥ sattvaṃ rajaś caiva tamaś cāpramadas tathā / 12,274.060d@028_0295 prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945544 (0.026):
atrāha ke te pañcavāyavaḥ | / ucyante | / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063572 (0.026):
pañca vāyavaḥ || Tats_10 || / prāṇo 'pānaḥ samānaśca udāno vyāna eva ca /
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1020563 (0.036):
yaḥ kaśca śabdo vāgeva saiṣā hyantamāyattaiṣā hi na prāṇo'pāno vyāna / udānaḥ / samāno'na ityetatsarvam prāṇa evaitanmanyo vā ayamātmā vāṅmayo manomayaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566243 (0.037):
indriyāṇi mano buddhis $ tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 // / vyānodānaḥ samānaś ca $ prāṇo 'pānaś ca pañcamaḥ / HV_App.I,24.13 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051800 (0.037):
indriyāṇi mano buddhis tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 // / vyānodānaḥ samānaś ca prāṇo 'pānaś ca pañcamaḥ / HV_App.I,24.13 /
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10685709 (0.038):
dvā3 u trayā3 ity āhur eka iti brūyāt samāno hy eṣa yat prāṇo 'pāno vyānas
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24813204 (0.038):
jñānakriyāśaktipradhānāṃśaḥ prāṇaḥ / sa ca pañcadhā, prāṇo 'pāṇo vyāna / udānaḥ samāna iti / evam ekaikabhutebhyo jñānakriyāśaktibhedāt pratyekam
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4627429 (0.044):
prāṇāpānau samānaśca hyudāno vyāna eva ca / / prāṇo 'sya paramātmānaṃ varddhayanparivarttate // BndP_2,72.52 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20796933 (0.045):
14,020.014c prāṇo 'pānaḥ samānaś ca vyānaś codāna eva ca / 14,020.015a tata eva pravartante tam eva praviśanti ca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361586 (0.046):
sa pañcadhā śarīrastho bhidyate vardhate punaḥ / / prāṇāpānau samānaś ca udāno vyāna eva ca // HV_30.47 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4155073 (0.049):
eṣā hy antaṃ āyattaiṣā hi na | / prāṇo 'pāno vyāna udānaḥ samāno 'na ity etat sarvaṃ prāṇa eva |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26767221 (0.049):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ % tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca $ udāno vyāna eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11038545 (0.049):
prāṇaś ca tvaṃ rajaś ca tvaṃ tamaḥ sattvayutas tathā // BrP_40.59 // / prāṇo 'pānaḥ samānaś ca udāno vyāna eva ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861330 (0.050):
prāṇāpānau samānaś ca $ udāno vyāna eva ca & / prāṇo 'sya paramātmānaṃ % vardhayan parivartate // BrP_179.57 //
(1.1.149) śarīrasthā ime raṃhastarasī tu rayaḥ syadaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291007 (0.0):
(1.1.148) prāṇo 'pānaḥ samānaścodānavyānau ca vāyavaḥ / (1.1.149) śarīrasthā ime raṃhastarasī tu rayaḥ syadaḥ
(1.1.150) javo 'tha śīghraṃ tvaritaṃ laghu kṣipramaraṃ drutam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291012 (0.0):
(1.1.149) śarīrasthā ime raṃhastarasī tu rayaḥ syadaḥ / (1.1.150) javo 'tha śīghraṃ tvaritaṃ laghu kṣipramaraṃ drutam
(1.1.151) satvaraṃ capalaṃ tūrṇamavilambitamāśu ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904984 (0.0):
javo raṃhastarasī tu laghukṣipramarandrutam /AP_359.016ab/ / satvaraṃ capalaṃ tūrṇamavilambitamāśu ca //AP_359.016cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291019 (0.0):
(1.1.151) satvaraṃ capalaṃ tūrṇamavilambitamāśu ca
(1.1.152) satate 'nāratāśrāntasaṃtatāviratāniśam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291031 (0.0):
(1.1.152) satate 'nāratāśrāntasaṃtatāviratāniśam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904989 (1.192):
satvaraṃ capalaṃ tūrṇamavilambitamāśu ca //AP_359.016cd/ / satate 'nāratāśrāntasantatāviratāniśaṃ /AP_359.017ab/
(1.1.153) nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4904995 (0.0):
satate 'nāratāśrāntasantatāviratāniśaṃ /AP_359.017ab/ / nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ //AP_359.017cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291036 (0.0):
(1.1.152) satate 'nāratāśrāntasaṃtatāviratāniśam / (1.1.153) nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ
(1.1.154) ativelabhṛśātyarthātimātrodgāḍhanirbharam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905001 (0.0):
nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ //AP_359.017cd/ / ativelabhṛśātyarthātimātrodgāṭanirbharam /AP_359.018ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291043 (0.0):
(1.1.153) nityānavaratājasramapyathātiśayo bharaḥ / (1.1.154) ativelabhṛśātyarthātimātrodgāḍhanirbharam
(1.1.155) tīvraikāntanitāntāni gāḍhabāḍhadṛḍhāni ca
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291049 (0.0):
(1.1.154) ativelabhṛśātyarthātimātrodgāḍhanirbharam / (1.1.155) tīvraikāntanitāntāni gāḍhabāḍhadṛḍhāni ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905005 (0.044):
ativelabhṛśātyarthātimātrodgāṭanirbharam /AP_359.018ab/ / tīvraikāntanitāntāni gāḍhavāḍhadṛḍhāni ca //AP_359.018cd/
(1.1.156) klībe śīghrādyasattve syāt triṣveṣāṃ sattvagāmi yat
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291055 (0.0):
(1.1.155) tīvraikāntanitāntāni gāḍhabāḍhadṛḍhāni ca / (1.1.156) klībe śīghrādyasattve syāt triṣveṣāṃ sattvagāmi yat
(1.1.157) kuberastryambakasakho yakṣarāḍ guhyakeśvaraḥ / (1.1.158) manuṣyadharmā dhanado rājarājo dhanādhipaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291072 (0.0):
(1.1.157) kuberastryambakasakho yakṣarāḍ guhyakeśvaraḥ / (1.1.158) manuṣyadharmā dhanado rājarājo dhanādhipaḥ
(1.1.159) kinnareśo vaiśravaṇaḥ paulastyo naravāhanaḥ / (1.1.160) yakṣaikapiṅgailavilaśrīdapuṇyajaneśvarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291081 (0.0):
(1.1.158) manuṣyadharmā dhanado rājarājo dhanādhipaḥ / (1.1.159) kinnareśo vaiśravaṇaḥ paulastyo naravāhanaḥ
(1.1.161) asyodyānaṃ caitrarathaṃ putrastu nalakūbaraḥ / (1.1.162) kailāsaḥ sthānamalakā pūrvimānaṃ tu puṣpakam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291102 (0.0):
(1.1.161) asyodyānaṃ caitrarathaṃ putrastu nalakūbaraḥ / (1.1.162) kailāsaḥ sthānamalakā pūrvimānaṃ tu puṣpakam
(1.1.163) syāt kinnaraḥ kimpuruṣasturaṅgavadano mayuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291106 (0.0):
(1.1.162) kailāsaḥ sthānamalakā pūrvimānaṃ tu puṣpakam / (1.1.163) syāt kinnaraḥ kimpuruṣasturaṅgavadano mayuḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905019 (0.015):
syāt kinnaraḥ kiṃpuruṣasturaṅgavadano mayuḥ //AP_359.019cd/
(1.1.164) nidhirnāśevadhirbhedāḥ padmaśaṅkhādayo nidheḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291127 (0.0):
(1.1.164) nidhirnāśevadhirbhedāḥ padmaśaṅkhādayo nidheḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905019 (0.058):
syāt kinnaraḥ kiṃpuruṣasturaṅgavadano mayuḥ //AP_359.019cd/ / nidhir nā sevadhirvyoma tvabhraṃ puṣkaramambaram /AP_359.020ab/
(1.1.165) mahāpadmaśca padmaśca śaṅkho makarakacchapau / (1.1.166) mukundakundanīlāśca kharvaśca nidhayo nava
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291137 (0.0):
(1.1.164) nidhirnāśevadhirbhedāḥ padmaśaṅkhādayo nidheḥ / (1.1.165) mahāpadmaśca padmaśca śaṅkho makarakacchapau
vyomavargaḥ / (1.2.167) dyodivau dve striyāmabhraṃ vyoma puṣkaramambaram
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291152 (0.0):
(1.2.167) dyodivau dve striyāmabhraṃ vyoma puṣkaramambaram
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905025 (0.062):
nidhir nā sevadhirvyoma tvabhraṃ puṣkaramambaram /AP_359.020ab/ / dyodivau cāntarīkṣaṃ khaṃ kāṣṭhāśākakubho diśaḥ //AP_359.020cd/
(1.2.168) nabho 'ntarikṣaṃ gaganamanantaṃ suravartma kham
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291158 (0.0):
(1.2.167) dyodivau dve striyāmabhraṃ vyoma puṣkaramambaram / (1.2.168) nabho 'ntarikṣaṃ gaganamanantaṃ suravartma kham
(1.2.169) viyad viṣṇupadaṃ vā tu puṃsyākāśavihāyasī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291165 (0.0):
(1.2.168) nabho 'ntarikṣaṃ gaganamanantaṃ suravartma kham / (1.2.169) viyad viṣṇupadaṃ vā tu puṃsyākāśavihāyasī
(1.2.170) vihāsayo 'pi nāko 'pi dyurapi syāt tadavyam / (1.2.171) tārāpatho 'ntarikṣaṃ ca meghādhvā ca mahābilam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291175 (0.0):
(1.2.169) viyad viṣṇupadaṃ vā tu puṃsyākāśavihāyasī / (1.2.170) vihāsayo 'pi nāko 'pi dyurapi syāt tadavyam
(1.2.172) vihāyāḥ śakune puṃsi gagane puṃnapuṃsakam / digvargaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291179 (0.0):
(1.2.171) tārāpatho 'ntarikṣaṃ ca meghādhvā ca mahābilam / (1.2.172) vihāyāḥ śakune puṃsi gagane puṃnapuṃsakam
(1.3.173) diśastu kakubhaḥ kāṣṭhā āśāśca haritaśca tāḥ
(1.3.174) prācyavācīpratīcyastāḥ pūrvadakṣiṇapaścimāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291208 (0.0):
(1.3.174) prācyavācīpratīcyastāḥ pūrvadakṣiṇapaścimāḥ
(1.3.175) uttarādigudīcī syāddiśyaṃ tu triṣu digbhave
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291213 (0.0):
(1.3.174) prācyavācīpratīcyastāḥ pūrvadakṣiṇapaścimāḥ / (1.3.175) uttarādigudīcī syāddiśyaṃ tu triṣu digbhave
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11279283 (0.059):
niyataviṣayāṇi dvārāṇi / tadyathā prāsādasya pūrvottaradakṣiṇapaścimānāṃ / svadiṅniyamo na pūrvamuttaraṃ dakṣiṇaṃ paścimaṃ vā kadācidbhavati,
(1.3.176) avāgbhavamavācīnamudīcīcīnamudagbhavam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291234 (0.0):
(1.3.176) avāgbhavamavācīnamudīcīcīnamudagbhavam
(1.3.177) pratyagbhavaṃ pratīcīnaṃ prācīnaṃ prāgbhavaṃ triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291235 (0.0):
(1.3.176) avāgbhavamavācīnamudīcīcīnamudagbhavam
(1.3.178) indro vahniḥ pitṛpatirnairṛto varuṇo marut
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291250 (0.0):
(1.3.178) indro vahniḥ pitṛpatirnairṛto varuṇo marut
(1.3.179) kubera {ī}śaḥ patayaḥ pūrvādīnāṃ diśāṃ kramāt
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291254 (0.0):
(1.3.178) indro vahniḥ pitṛpatirnairṛto varuṇo marut / (1.3.179) kubera {ī}śaḥ patayaḥ pūrvādīnāṃ diśāṃ kramāt
(1.3.180) raviḥ śukro mahīsūnuḥ svarbhānurbhānujo vidhuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291274 (0.0):
(1.3.180) raviḥ śukro mahīsūnuḥ svarbhānurbhānujo vidhuḥ
(1.3.181) budho bṛhaspatiśceti diśāṃ caiva tathā grahāḥ / (1.3.182) airāvataḥ puṇḍarīko vāmanaḥ kumudo 'ñjanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291275 (0.0):
(1.3.180) raviḥ śukro mahīsūnuḥ svarbhānurbhānujo vidhuḥ / (1.3.181) budho bṛhaspatiśceti diśāṃ caiva tathā grahāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291290 (5.960):
(1.3.182) airāvataḥ puṇḍarīko vāmanaḥ kumudo 'ñjanaḥ / (1.3.183) puṣpadantaḥ sārvabhaumaḥ supratīkaśca diggajāḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15536629 (0.058):
supratīko gajendraśca $ puṣpadantastathaiva ca & / kumudaḥ puṇḍarīkaśca % sārvabhaumo 'pi cāṣṭamaḥ // SvaT_10.471 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27793843 (0.058):
supratīko gajendraśca puṣpadantastathaiva ca / / kumudaḥ puṇḍarīkaśca sārvabhaumo 'pi cāṣṭamaḥ // SvaT_10.471 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933090 (0.059):
airāvataḥ puṇḍarīko vāmanaḥ kumudāeṃ'janaḥ / / puṣpadantaḥ sārvabhaumaḥ supratīkaśca diggajāḥ // NarP_1,72.13 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174625 (0.062):
kumudaḥ kumudākṣaśca puṇḍarīko 'tha vāmanaḥ / / śaṅkukarṇaḥ sarvanetraḥ sumukhaḥ supratiṣṭhitaḥ // Vis_27.34 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845640 (0.063):
kumudair āvaṇau padmaḥ puṣpadanto 'tha vāmanaḥ /AP_219.046ab/ / supratīko 'ñjano nāgāḥ pāntu tvāṃ sarvataḥ sadā //AP_219.046cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4869104 (0.063):
kumudairāvaṇau padmaḥ puṣpadanto 'tha vāmanaḥ /AP_268.014ab/ / supratīko 'ñjano nīla ete 'ṣṭau devayonayaḥ //AP_268.014cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4868774 (0.064):
kumudairāvaṇau padmaḥ puṣpadantaś ca vāmanaḥ /AP_267.020ab/ / supratīko 'ñjano nīlaḥ pūjā kāryā gṛhādike //AP_267.020cd/
(1.3.183) puṣpadantaḥ sārvabhaumaḥ supratīkaśca diggajāḥ / (1.3.184) kariṇyo 'bhramukapilāpiṅgalānupamāḥ kramāt
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291291 (0.0):
(1.3.182) airāvataḥ puṇḍarīko vāmanaḥ kumudo 'ñjanaḥ / (1.3.183) puṣpadantaḥ sārvabhaumaḥ supratīkaśca diggajāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291306 (0.0):
(1.3.184) kariṇyo 'bhramukapilāpiṅgalānupamāḥ kramāt
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845640 (0.044):
kumudair āvaṇau padmaḥ puṣpadanto 'tha vāmanaḥ /AP_219.046ab/ / supratīko 'ñjano nāgāḥ pāntu tvāṃ sarvataḥ sadā //AP_219.046cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4869105 (0.044):
kumudairāvaṇau padmaḥ puṣpadanto 'tha vāmanaḥ /AP_268.014ab/ / supratīko 'ñjano nīla ete 'ṣṭau devayonayaḥ //AP_268.014cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4868774 (0.049):
kumudairāvaṇau padmaḥ puṣpadantaś ca vāmanaḥ /AP_267.020ab/ / supratīko 'ñjano nīlaḥ pūjā kāryā gṛhādike //AP_267.020cd/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933093 (0.061):
airāvataḥ puṇḍarīko vāmanaḥ kumudāeṃ'janaḥ / / puṣpadantaḥ sārvabhaumaḥ supratīkaśca diggajāḥ // NarP_1,72.13 //
(1.3.185) tāmrakarṇī śubhradantī cāṅganā cāñjanāvatī / (1.3.186) klībāvyayaṃ tvapadiśaṃ diśormadhye vidik striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291307 (0.0):
(1.3.184) kariṇyo 'bhramukapilāpiṅgalānupamāḥ kramāt / (1.3.185) tāmrakarṇī śubhradantī cāṅganā cāñjanāvatī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291324 (0.0):
(1.3.186) klībāvyayaṃ tvapadiśaṃ diśormadhye vidik striyām
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15933103 (0.037):
kariṇyo 'bhramukapilopiṅgalānupamāḥ kramāt / / tāmrakarṇī śubhradantī cāṅganā hyañjanā vatī // NarP_1,72.14 //
(1.3.187) abhyantaraṃ tvantarālaṃ cakravālaṃ tu maṇḍalam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291327 (0.0):
(1.3.186) klībāvyayaṃ tvapadiśaṃ diśormadhye vidik striyām / (1.3.187) abhyantaraṃ tvantarālaṃ cakravālaṃ tu maṇḍalam
(1.3.188) abhraṃ megho vārivāhaḥ stanayitnurbalāhakaḥ / (1.3.189) dhārādharo jaladharastaḍitvān vārido 'mbubhṛt
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291348 (0.0):
(1.3.188) abhraṃ megho vārivāhaḥ stanayitnurbalāhakaḥ / (1.3.189) dhārādharo jaladharastaḍitvān vārido 'mbubhṛt
(1.3.190) ghanajīmūtamudirajalamugdhūmayonayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291354 (0.0):
(1.3.189) dhārādharo jaladharastaḍitvān vārido 'mbubhṛt / (1.3.190) ghanajīmūtamudirajalamugdhūmayonayaḥ
(1.3.191) kādambinī meghamālā triṣu meghabhave 'bhriyam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291358 (0.0):
(1.3.190) ghanajīmūtamudirajalamugdhūmayonayaḥ / (1.3.191) kādambinī meghamālā triṣu meghabhave 'bhriyam
(1.3.192) stanitaṃ garjitam meghanirghoṣe rasitādi ca
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291373 (0.0):
(1.3.192) stanitaṃ garjitam meghanirghoṣe rasitādi ca
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946904 (5.960):
15 kadā jahyāṃ tyajeyaṃ | ohāk tyāge <|> hvādigaṇe sādhyate [SV 297, 30] / 16 stanitaṃ garjitaṃ meghanirghoṣe rasitādi cety Amara|| [1.2.9] ||
(1.3.193) śampā śatahradāhrādinyairāvatyaḥ kṣaṇaprabhā / (1.3.194) taḍitsaudāminī vidyuccñcalā capalā api
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291382 (0.0):
(1.3.192) stanitaṃ garjitam meghanirghoṣe rasitādi ca / (1.3.193) śampā śatahradāhrādinyairāvatyaḥ kṣaṇaprabhā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13862778 (0.058):
savituḥ prathamaṃ sutam HV_62.94b / savidyut stanayitnumat HV_100.17d / savidyud iva candramāḥ HV_91.44*1049:4b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16471782 (0.063):
savidyutas toyadharā yathaiva HV_App.I,42B.652 / savidyut stanayitnumat HV_100.17d / savidyut stanayitnumān HV_App.I,42B.1356b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905052 (0.063):
śampāśatahradāhrādinyairāvatyaḥ kṣaṇaprabhāḥ(?) //AP_359.022cd/ / taḍitsaudāminī vidyuccañcalā capalāpi ca /AP_359.023ab/
(1.3.195) sphūrjathurvajranirghoṣo meghajyotiriraṃmadaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291385 (0.0):
(1.3.194) taḍitsaudāminī vidyuccñcalā capalā api / (1.3.195) sphūrjathurvajranirghoṣo meghajyotiriraṃmadaḥ
(1.3.196) indrāyudhaṃ śakradhanustadeva ṛjurohitam / (1.3.197) vṛṣṭivarṣaṃ tadvighāte 'vagrāhāvagrahau samau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291406 (0.0):
(1.3.197) vṛṣṭivarṣaṃ tadvighāte 'vagrāhāvagrahau samau
(1.3.198) dhārāsampāta āsāraḥ śīkarombukaṇāḥ smṛtāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291409 (0.0):
(1.3.197) vṛṣṭivarṣaṃ tadvighāte 'vagrāhāvagrahau samau / (1.3.198) dhārāsampāta āsāraḥ śīkarombukaṇāḥ smṛtāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905070 (0.059):
dhārā sampāta āśāraḥ śīkaro 'mbukaṇāḥ smṛtāḥ /AP_359.024ab/ / varṣopalastu karakā meghachanne 'hni durdinaṃ //AP_359.024cd/
(1.3.199) varṣopalastu karakā meghacchanne 'hni durdinam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905078 (0.0):
dhārā sampāta āśāraḥ śīkaro 'mbukaṇāḥ smṛtāḥ /AP_359.024ab/ / varṣopalastu karakā meghachanne 'hni durdinaṃ //AP_359.024cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291419 (0.0):
(1.3.199) varṣopalastu karakā meghacchanne 'hni durdinam
(1.3.200) antardhā vyavadhā puṃsi tvantardhirapavāraṇam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905084 (0.0):
varṣopalastu karakā meghachanne 'hni durdinaṃ //AP_359.024cd/ / antardhā vyavadhā puṃsi tvantardhirapavāraṇaṃ /AP_359.025ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291428 (0.0):
(1.3.200) antardhā vyavadhā puṃsi tvantardhirapavāraṇam
(1.3.201) apidhānatirodhānapidhānācchādanāni ca / (1.3.202) himāṃśuścandramāścandra induḥ kumudabāndhavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291430 (0.0):
(1.3.200) antardhā vyavadhā puṃsi tvantardhirapavāraṇam / (1.3.201) apidhānatirodhānapidhānācchādanāni ca
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291441 (0.0):
(1.3.202) himāṃśuścandramāścandra induḥ kumudabāndhavaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052589 (0.053):
śītāṃśur induś candramāḥ $ śaśī candro niśākaraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055539 (0.053):
śītāṃśur induś candramāḥ śaśī candro niśākaraḥ /
(1.3.203) vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśuroṣadhīśo niśāpatiḥ / (1.3.204) abjo jaivātṛkaḥ somo glaurmṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291451 (0.0):
(1.3.202) himāṃśuścandramāścandra induḥ kumudabāndhavaḥ / (1.3.203) vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśuroṣadhīśo niśāpatiḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052605 (0.0):
abjo jaivātṛkaḥ somo $ glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055555 (0.0):
abjo jaivātṛkaḥ somo glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052594 (0.023):
śītāṃśur induś candramāḥ $ śaśī candro niśākaraḥ & / vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśur % oṣadhīśo niśāpatiḥ // VAnigh_386 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055544 (0.023):
śītāṃśur induś candramāḥ śaśī candro niśākaraḥ / / vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśur oṣadhīśo niśāpatiḥ // VAnigh_386 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905095 (0.025):
abjo jaivātṛkaḥ somo glaurmṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ /AP_359.026ab/
(1.3.205) dvijarājaḥ śaśadharo nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291454 (0.0):
(1.3.204) abjo jaivātṛkaḥ somo glaurmṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ / (1.3.205) dvijarājaḥ śaśadharo nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052609 (0.0):
abjo jaivātṛkaḥ somo $ glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ & / dvijarājaḥ śaśadharo % nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ // VAnigh_387 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055559 (0.0):
abjo jaivātṛkaḥ somo glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ / / dvijarājaḥ śaśadharo nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ // VAnigh_387 //
(1.3.206) kalā tu ṣoḍaśo bhāgo bimbo 'strī maṇḍalaṃ triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291468 (0.0):
(1.3.206) kalā tu ṣoḍaśo bhāgo bimbo 'strī maṇḍalaṃ triṣu
(1.3.207) bhittaṃ śakalakhaṇḍe vā puṃsyardho 'rdhaṃ sameṃśake
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291478 (0.0):
(1.3.207) bhittaṃ śakalakhaṇḍe vā puṃsyardho 'rdhaṃ sameṃśake
(1.3.208) candrikā kaumudī jyotsnā prasādstu prasannatā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291489 (0.0):
(1.3.208) candrikā kaumudī jyotsnā prasādstu prasannatā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905113 (0.031):
kalā tu ṣoḍśo bhāgo bhittaṃ śakalakhaṇḍake /AP_359.027ab/ / candrikā kaumudī jyotsnā prasādastu prasannatā //AP_359.027cd/
(1.3.209) kalaṅkāṅkau lāñchanaṃ ca cihnaṃ lakṣma ca lakṣaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291498 (0.0):
(1.3.209) kalaṅkāṅkau lāñchanaṃ ca cihnaṃ lakṣma ca lakṣaṇam
(1.3.210) suṣamā paramā śobhā śobhā kāntirdyutiścchaviḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291508 (0.0):
(1.3.210) suṣamā paramā śobhā śobhā kāntirdyutiścchaviḥ
(1.3.211) avaśyāyastu nīhārastuṣārastuhinaṃ himam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291525 (0.0):
(1.3.211) avaśyāyastu nīhārastuṣārastuhinaṃ himam
(1.3.212) prāleyaṃ mihikā cātha himānī himasaṃhatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291527 (0.0):
(1.3.211) avaśyāyastu nīhārastuṣārastuhinaṃ himam / (1.3.212) prāleyaṃ mihikā cātha himānī himasaṃhatiḥ
(1.3.213) śītaṃ guṇe tadvadarthāḥ suṣīmaḥ śiśiro jaḍaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291539 (1.192):
(1.3.213) śītaṃ guṇe tadvadarthāḥ suṣīmaḥ śiśiro jaḍaḥ
(1.3.214) tuṣāraḥ śītalaḥ śīto himaḥ saptānyaliṅgakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291543 (0.0):
(1.3.213) śītaṃ guṇe tadvadarthāḥ suṣīmaḥ śiśiro jaḍaḥ / (1.3.214) tuṣāraḥ śītalaḥ śīto himaḥ saptānyaliṅgakāḥ
(1.3.215) dhruva auttānapādiḥ syāt agastyaḥ kumbhasambhavaḥ / (1.3.216) maitrāvaruṇirasyaiva lopāmudrā sadharmiṇī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291559 (0.0):
(1.3.215) dhruva auttānapādiḥ syāt agastyaḥ kumbhasambhavaḥ / (1.3.216) maitrāvaruṇirasyaiva lopāmudrā sadharmiṇī
(1.3.217) nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ tārā tārakāpyuḍu vā striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291581 (0.0):
(1.3.217) nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ tārā tārakāpyuḍu vā striyām
(1.3.218) dākṣāyiṇyo 'śvinītyāditārā aśvayugaśvinī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291587 (0.0):
(1.3.217) nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ tārā tārakāpyuḍu vā striyām / (1.3.218) dākṣāyiṇyo 'śvinītyāditārā aśvayugaśvinī
(1.3.219) rādhāviśākhā puṣye tu sidhyatiṣyau śraviṣṭhayā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291594 (0.0):
(1.3.218) dākṣāyiṇyo 'śvinītyāditārā aśvayugaśvinī / (1.3.219) rādhāviśākhā puṣye tu sidhyatiṣyau śraviṣṭhayā
(1.3.220) samā dhaniṣṭhāḥ syuḥ proṣṭhapadā bhādrapadāḥ striyaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291601 (0.0):
(1.3.219) rādhāviśākhā puṣye tu sidhyatiṣyau śraviṣṭhayā / (1.3.220) samā dhaniṣṭhāḥ syuḥ proṣṭhapadā bhādrapadāḥ striyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15892734 (0.045):
lagnāyuraṃśāstriguṇā digbhiktā syuḥ samāstataḥ / / śeṣer'kādiguṇe bhakte digbharmāsādikaṃ bhavet // NarP_1,55.134 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18494224 (0.048):
tiktakarohiṇīṃ yavaṃ cirātatikto 'tha śatakrater / 8 yavāḥ / samāḥ syur ete dviguṇaṃ tu citrakād dvir aṣṭabhāgaṃ kuṭajatvacaṃ
Bhaskara: Bijaganita (bijaganu.htm.txt) 16012485 (0.059):
BG_52a/ evam tadā eva atra yadā samās tās syus labdhayas ced viṣamās / tadānīm/
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4503230 (0.061):
Lil_246a/ evam tadā eva atra yadā samās tās @syus labdhayas ced viṣamās / tadānīm/
(1.3.221) mṛgaśīrṣaṃ mṛgaśirastasminnevāgrahāyaṇī / (1.3.222) ilvalāstacchirodeśe tārakā nivasanti yāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291607 (0.0):
(1.3.220) samā dhaniṣṭhāḥ syuḥ proṣṭhapadā bhādrapadāḥ striyaḥ / (1.3.221) mṛgaśīrṣaṃ mṛgaśirastasminnevāgrahāyaṇī
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8616957 (0.064):
adūragocarā yasmāt tasmād utsoda pādalāḥ (?) / / kiṃcin muktāḥ śirodeśe atyarthaṃ guravas tu te // 25 //
(1.3.223) bṛhaspatiḥ surācāryo gīṣpatirdhiṣaṇo guruḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291618 (0.0):
(1.3.223) bṛhaspatiḥ surācāryo gīṣpatirdhiṣaṇo guruḥ
(1.3.224) jīva āṅgiraso vācaspatiścitraśikhaṇḍijaḥ / (1.3.225) śukro daityaguruḥ kāvya uśanā bhārgavaḥ kaviḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291619 (0.0):
(1.3.223) bṛhaspatiḥ surācāryo gīṣpatirdhiṣaṇo guruḥ / (1.3.224) jīva āṅgiraso vācaspatiścitraśikhaṇḍijaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291628 (0.0):
(1.3.225) śukro daityaguruḥ kāvya uśanā bhārgavaḥ kaviḥ
Pururavas: Kadambarisvikaranasutramanjari (purukadu.htm.txt) 28720375 (0.045):
* kāvyaghasreṣv iti || 25.1 / * śukro daityaguruḥ kāvya iti kośābhidhānāt ghasro dināhanī vā tv ity
(1.3.226) aṅgārakaḥ kujo bhaumo lohitāṅgo mahīsutaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291642 (0.0):
(1.3.226) aṅgārakaḥ kujo bhaumo lohitāṅgo mahīsutaḥ
(1.3.227) rauhiṇeyo budhaḥ saumyaḥ samau sauriśanaiśvarau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291646 (0.0):
(1.3.226) aṅgārakaḥ kujo bhaumo lohitāṅgo mahīsutaḥ / (1.3.227) rauhiṇeyo budhaḥ saumyaḥ samau sauriśanaiśvarau
(1.3.228) tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ saiṃhikeyo vidhuntudaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291659 (0.0):
(1.3.228) tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ saiṃhikeyo vidhuntudaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052634 (0.009):
śaniḥ paṅguḥ sūryaputraḥ $ saiṃhikeyo vidhuṃtudaḥ & / tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ % ketustu dhvajanāmakaḥ // VAnigh_389 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055584 (0.009):
śaniḥ paṅguḥ sūryaputraḥ saiṃhikeyo vidhuṃtudaḥ / / tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ ketustu dhvajanāmakaḥ // VAnigh_389 //
(1.3.229) saptarṣayo marīcyatrimukhāścitraśikhaṇḍinaḥ / (1.3.230) rāśīnāmudayo lagnaṃ te tu meṣavṛṣādayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291683 (0.0):
(1.3.230) rāśīnāmudayo lagnaṃ te tu meṣavṛṣādayaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905160 (0.040):
vidhuntudastamo rāhur lagnaṃ rāśyudayaḥ smṛtaḥ //AP_359.030cd/ / saptarṣayo marīcyatrimukhāścitraśikhaṇḍinaḥ /AP_359.031ab/
(1.3.231) sūrasūryāryamādityadvādaśātmadivākarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291694 (0.0):
(1.3.231) sūrasūryāryamādityadvādaśātmadivākarāḥ
(1.3.232) bhāskarāhaskarabradhnaprabhākaravibhākarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291700 (0.0):
(1.3.231) sūrasūryāryamādityadvādaśātmadivākarāḥ / (1.3.232) bhāskarāhaskarabradhnaprabhākaravibhākarāḥ
(1.3.233) bhāsvadvivasvatsaptāśvaharidaśvoṣṇaraśmayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291707 (0.0):
(1.3.232) bhāskarāhaskarabradhnaprabhākaravibhākarāḥ / (1.3.233) bhāsvadvivasvatsaptāśvaharidaśvoṣṇaraśmayaḥ
(1.3.234) vikartanārkamārtaṇḍamihirāruṇapūṣaṇaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291713 (0.0):
(1.3.233) bhāsvadvivasvatsaptāśvaharidaśvoṣṇaraśmayaḥ / (1.3.234) vikartanārkamārtaṇḍamihirāruṇapūṣaṇaḥ
(1.3.235) dyumaṇistaraṇirmitraścitrabhānurvirocanaḥ / (1.3.236) vibhāvasurgrahapatistviṣāṃpatiraharpatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291724 (0.0):
(1.3.234) vikartanārkamārtaṇḍamihirāruṇapūṣaṇaḥ / (1.3.235) dyumaṇistaraṇirmitraścitrabhānurvirocanaḥ
(1.3.237) bhānurhaṃsaḥ sahasrāṃśustapanaḥ savitā raviḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291730 (0.0):
(1.3.236) vibhāvasurgrahapatistviṣāṃpatiraharpatiḥ / (1.3.237) bhānurhaṃsaḥ sahasrāṃśustapanaḥ savitā raviḥ
(1.3.238) padmākṣastejasāṃrāśiśchāyānāthastamisrahā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291736 (0.0):
(1.3.237) bhānurhaṃsaḥ sahasrāṃśustapanaḥ savitā raviḥ / (1.3.238) padmākṣastejasāṃrāśiśchāyānāthastamisrahā
(1.3.239) karmasākṣī jagaccakṣurlokabandhustrayītanuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291744 (0.0):
(1.3.238) padmākṣastejasāṃrāśiśchāyānāthastamisrahā / (1.3.239) karmasākṣī jagaccakṣurlokabandhustrayītanuḥ
(1.3.240) pradyotano dinamaṇiḥ khadyoto lokabāndhavaḥ / (1.3.241) ino bhago bhāmanidhiścāṃ 'śumālyañjinīpatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291751 (0.0):
(1.3.239) karmasākṣī jagaccakṣurlokabandhustrayītanuḥ / (1.3.240) pradyotano dinamaṇiḥ khadyoto lokabāndhavaḥ
(1.3.242) māṭharaḥ piṅgalo daṇḍaścaṇḍāṃśoḥ paripārśvakāḥ / (1.3.243) sūrasūto 'ruṇo 'nūruḥ kāśyapirgaruḍāgrajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291775 (0.0):
(1.3.242) māṭharaḥ piṅgalo daṇḍaścaṇḍāṃśoḥ paripārśvakāḥ / (1.3.243) sūrasūto 'ruṇo 'nūruḥ kāśyapirgaruḍāgrajaḥ
(1.3.244) pariveṣastuparidhirupasūryakamaṇḍale / (1.3.245) kiraṇosramayūkhāṃ 'śugabhastighṛṇiraśmayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291777 (0.0):
(1.3.243) sūrasūto 'ruṇo 'nūruḥ kāśyapirgaruḍāgrajaḥ / (1.3.244) pariveṣastuparidhirupasūryakamaṇḍale
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291791 (0.0):
(1.3.245) kiraṇosramayūkhāṃ 'śugabhastighṛṇiraśmayaḥ
(1.3.246) bhānuḥ karo marīciḥ strīpuṃsayordīdhitiḥ striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905184 (0.0):
kiraṇo 'sramayūkhāṃśugabhastighṛṇidhṛṣṇayaḥ //AP_359.032cd/ / bhānuḥ karo marīciḥ strīpuṃsayordīdhitiḥ striyāṃ /AP_359.033ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291797 (0.0):
(1.3.245) kiraṇosramayūkhāṃ 'śugabhastighṛṇiraśmayaḥ / (1.3.246) bhānuḥ karo marīciḥ strīpuṃsayordīdhitiḥ striyām
(1.3.247) syuḥ prabhārugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905196 (0.0):
syuḥ prabhā rugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ //AP_359.033cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291806 (0.0):
(1.3.246) bhānuḥ karo marīciḥ strīpuṃsayordīdhitiḥ striyām / (1.3.247) syuḥ prabhārugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ
(1.3.248) rociḥ śocirubhe klībe prakāśo dyota ātapaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291810 (0.0):
(1.3.247) syuḥ prabhārugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ / (1.3.248) rociḥ śocirubhe klībe prakāśo dyota ātapaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905203 (1.192):
syuḥ prabhā rugrucistviḍbhābhāśchavidyutidīptayaḥ //AP_359.033cd/ / rociḥ śocirubhe klīve prakāśo dyota ātapaḥ /AP_359.034ab/
(1.3.249) koṣṇaṃ kavoṣṇaṃ mandoṣṇaṃ kaduṣṇaṃ triṣu tadvati
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905208 (0.0):
rociḥ śocirubhe klīve prakāśo dyota ātapaḥ /AP_359.034ab/ / koṣṇaṃ kavoṣṇaṃ mandoṣṇaṃ kaduṣṇaṃ triṣu tadvati //AP_359.034cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291824 (0.0):
(1.3.249) koṣṇaṃ kavoṣṇaṃ mandoṣṇaṃ kaduṣṇaṃ triṣu tadvati
(1.3.250) tigmaṃ tīkṣṇaṃ kharaṃ tadvanmṛgatṛṣṇā marīcikā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291828 (0.0):
(1.3.249) koṣṇaṃ kavoṣṇaṃ mandoṣṇaṃ kaduṣṇaṃ triṣu tadvati / (1.3.250) tigmaṃ tīkṣṇaṃ kharaṃ tadvanmṛgatṛṣṇā marīcikā
kālavargaḥ / (1.4.251) kālo diṣṭo 'pyanehāpi samayo 'pyatha pakṣatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291843 (0.0):
(1.4.251) kālo diṣṭo 'pyanehāpi samayo 'pyatha pakṣatiḥ
(1.4.252) pratipad dve ime strītve tadādyāstithayo dvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291858 (0.0):
(1.4.252) pratipad dve ime strītve tadādyāstithayo dvayoḥ
(1.4.253) ghasro dināhanī vā tu klībe divasavāsarau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291865 (0.0):
(1.4.252) pratipad dve ime strītve tadādyāstithayo dvayoḥ / (1.4.253) ghasro dināhanī vā tu klībe divasavāsarau
(1.4.254) pratyūṣo 'harmukhaṃ kalyamuṣaḥpratyuṣasī api / (1.4.255) vyuṣṭaṃ vibhātaṃ dve klībe puṃsi gosarga iṣyate
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291877 (0.0):
(1.4.253) ghasro dināhanī vā tu klībe divasavāsarau / (1.4.254) pratyūṣo 'harmukhaṃ kalyamuṣaḥpratyuṣasī api
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905226 (0.039):
ghasro dināhanī caiva sāyaṃsandhyā pitṛprasūḥ //AP_359.035cd/ / pratyūṣo 'harmukhaṃ kalyamuṣaḥpratyūṣasī api /AP_359.036ab/
(1.4.256) prabhātaṃ ca dinānte tu sāyaṃ sandhyā pitṛprasūḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291882 (0.0):
(1.4.255) vyuṣṭaṃ vibhātaṃ dve klībe puṃsi gosarga iṣyate / (1.4.256) prabhātaṃ ca dinānte tu sāyaṃ sandhyā pitṛprasūḥ
(1.4.257) prāhṇāparāhṇamadhyāhnastrisandhyamatha śarvarī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291898 (0.0):
(1.4.257) prāhṇāparāhṇamadhyāhnastrisandhyamatha śarvarī
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905231 (0.062):
prāhṇāparāhṇamadhyāhṇāstrisandhyamatha śarvarī //AP_359.036cd/
(1.4.258) niśā niśīthinī rātristriyāmā kṣaṇadā kṣapā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291905 (0.0):
(1.4.257) prāhṇāparāhṇamadhyāhnastrisandhyamatha śarvarī / (1.4.258) niśā niśīthinī rātristriyāmā kṣaṇadā kṣapā
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052652 (0.016):
uḍu nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ $ doṣā naktaṃ niśā kṣapā & / kṣaṇadā yāminī rātris % triyāmā coravallabhā // VAnigh_390 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055602 (0.016):
uḍu nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ doṣā naktaṃ niśā kṣapā / / kṣaṇadā yāminī rātris triyāmā coravallabhā // VAnigh_390 //
(1.4.259) vibhāvarī tamasvinyau rajanī yāminī tamī / (1.4.260) tamisrā tāmasī rātrirjyautsnī candrikayānvitā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291906 (0.0):
(1.4.258) niśā niśīthinī rātristriyāmā kṣaṇadā kṣapā / (1.4.259) vibhāvarī tamasvinyau rajanī yāminī tamī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291916 (5.960):
(1.4.260) tamisrā tāmasī rātrirjyautsnī candrikayānvitā
(1.4.261) āgāmivartamānārhayuktāyāṃ niśi pakṣiṇī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291927 (0.0):
(1.4.261) āgāmivartamānārhayuktāyāṃ niśi pakṣiṇī
(1.4.262) gaṇarātraṃ niśā bahvyaḥ pradoṣo rajanīmukham / (1.4.263) ardharātraniśīthau dvau dvau yāmapraharau samau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291948 (0.0):
(1.4.263) ardharātraniśīthau dvau dvau yāmapraharau samau
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7091856 (0.054):
bhogau dvau saṃbhogau dvau bhāgau dvau saṃvibhāgau dvau nicayau dvau
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777440 (0.057):
ni taddadhiṣe ityṛcodapātramabhimantrya tato dvau dvau yoddhārāvavekṣayet / [yanna paśyenna yudhyeta || KauśS_2,5{15}.10 ||]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16289004 (0.061):
dvāv eva janamejayau HV_23.113d / dvāv eva tu viniḥsṛtau HV_38.67b / dvāv eva nṛpasattama HV_App.I,31.3133b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13794842 (0.061):
dvāv eva janamejayau HV_23.113d / dvāv eva tu viniḥsṛtau HV_38.67b / dvāv eva mṛtyū rājendra HV_82.19*937:23a
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11345566 (0.062):
śākyamuniṃ nirīkṣamāṇāḥ / upariṣṭācca śuddhāvāsādeva sannikṛṣṭau aparau / dvau devaputrau samantātpaṭṭavitānadīrghāpāyaśasobhanāgṛhītau
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22289593 (0.064):
havistaccatuṣpañcāśaddvāvāghārau dvau sviṣṭakṛtau tadaṣṭāpañcāśatsa yo
(1.4.264) sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyoryadantaram
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291962 (0.0):
(1.4.264) sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyoryadantaram
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905255 (0.063):
sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyorya dantaram //AP_359.038cd/
(1.4.265) pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu paurṇimā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905264 (0.0):
sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyorya dantaram //AP_359.038cd/ / pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu pūrṇimā /AP_359.039ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291972 (0.0):
(1.4.265) pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu paurṇimā
(1.4.266) kalāhīne sānumatiḥ pūrṇe rākā niśākare
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905271 (0.0):
pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu pūrṇimā /AP_359.039ab/ / kalāhīne sānumatiḥ pūrṇe rākā niśākare //AP_359.039cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7291990 (0.0):
(1.4.266) kalāhīne sānumatiḥ pūrṇe rākā niśākare
(1.4.267) amāvāsyā tvamāvasyā darśaḥ sūryendusaṃgamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292000 (0.0):
(1.4.267) amāvāsyā tvamāvasyā darśaḥ sūryendusaṃgamaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905277 (0.019):
kalāhīne sānumatiḥ pūrṇe rākā niśākare //AP_359.039cd/ / amāvāsyā tvamāvasyā darśaḥ sūryendusaṅgamaḥ /AP_359.040ab/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844427 (0.060):
darśastu syād amāvāsyāmāvasyārkendusaṃgamaḥ /
(1.4.268) sā dṛṣṭenduḥ sinīvālī sā naṣṭendukalā kuhūḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905283 (0.0):
amāvāsyā tvamāvasyā darśaḥ sūryendusaṅgamaḥ /AP_359.040ab/ / sā dṛṣṭenduḥ sinīvālī sā naṣṭendukalā kuhūḥ //AP_359.040cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292015 (0.0):
(1.4.268) sā dṛṣṭenduḥ sinīvālī sā naṣṭendukalā kuhūḥ
(1.4.269) uparāgo graho rāhugraste tvindau ca pūṣṇi ca
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292029 (0.0):
(1.4.269) uparāgo graho rāhugraste tvindau ca pūṣṇi ca
(1.4.270) sopaplavoparaktau dvau agnyutpāta upāhitaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292034 (0.0):
(1.4.269) uparāgo graho rāhugraste tvindau ca pūṣṇi ca / (1.4.270) sopaplavoparaktau dvau agnyutpāta upāhitaḥ
(1.4.271) ekayoktyā puṣpavantau divākaraniśākarau / (1.4.272) aṣṭādaśa nimeṣāstu kāṣṭā triṃśat tu tāḥ kalā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292064 (5.960):
(1.4.272) aṣṭādaśa nimeṣāstu kāṣṭā triṃśat tu tāḥ kalā
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482854 (0.056):
Manu1.64a/ nimeṣā daśa ca aṣṭau ca kāṣṭhā triṃśat tu tāḥ kalā | / Manu1.64c/ triṃśat kalā muhūrtaḥ syād) ahorātraṃ tu tāvataḥ ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521821 (0.057):
nimeṣaiḥ pañcadaśabhiḥ $ kāṣṭhā triṃśat tu tāḥ kalā / HV_App.I,2.5 / / triṃśatkalo muhūrtas tu $ triṃśatā tair manīṣiṇaḥ // HV_App.I,2.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007387 (0.057):
nimeṣaiḥ pañcadaśabhiḥ kāṣṭhā triṃśat tu tāḥ kalā / HV_App.I,2.5 / / triṃśatkalo muhūrtas tu triṃśatā tair manīṣiṇaḥ // HV_App.I,2.6 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572886 (0.058):
nimeṣā daśa cāṣṭau ca kāṣṭhā triṃśat tu tāḥ kalā / / triṃśat kalā muhūrtaḥ syād ahorātraṃ tu tāvataḥ // Mn_1.64 //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21979759 (0.059):
kālavibhāgaḥ kālaḥ kāṣṭādibhedabhinnaḥ / / kāṣṭā nimeṣā daśa pañca triṃśacca kāṣṭhāḥ kathitāḥ kaleti /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7744770 (0.064):
kāṣṭhātriṃśat kalā triṃśat ViP_1,3.8c / kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva ViP_2,8.59a
(1.4.273) tāstu triṃśat kṣaṇaste tu muhūrto dvādaśāstriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292075 (1.192):
(1.4.273) tāstu triṃśat kṣaṇaste tu muhūrto dvādaśāstriyām
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21364400 (0.046):
mātrāṣṭādaśabhiḥ kāṣṭhā kāṣṭhātriṃśadyutā kalā // Āk_1,19.8 // / kalātriṃśatkṣaṇaḥ proktaḥ kṣaṇaiḥ ṣaḍbhiśca nāḍikā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521823 (0.057):
nimeṣaiḥ pañcadaśabhiḥ $ kāṣṭhā triṃśat tu tāḥ kalā / HV_App.I,2.5 / / triṃśatkalo muhūrtas tu $ triṃśatā tair manīṣiṇaḥ // HV_App.I,2.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007389 (0.057):
nimeṣaiḥ pañcadaśabhiḥ kāṣṭhā triṃśat tu tāḥ kalā / HV_App.I,2.5 / / triṃśatkalo muhūrtas tu triṃśatā tair manīṣiṇaḥ // HV_App.I,2.6 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572890 (0.058):
nimeṣā daśa cāṣṭau ca kāṣṭhā triṃśat tu tāḥ kalā / / triṃśat kalā muhūrtaḥ syād ahorātraṃ tu tāvataḥ // Mn_1.64 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003709 (0.062):
triṃśatkarkaṭake nāḍyo Ang_1.646a / triṃśat kalā muhūrtaḥ syād Mn_1.64c / triṃśat paṇam avāpnoti YSS_2.6c
(1.4.274) te tu triṃśadahorātraḥ pakṣaste daśapañca ca
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292089 (0.0):
(1.4.274) te tu triṃśadahorātraḥ pakṣaste daśapañca ca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549656 (0.041):
daśa pañca tvahorātrāḥ % pakṣastu parikīrtitaḥ // SvaT_11.205 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806858 (0.041):
daśa pañca tvahorātrāḥ pakṣastu parikīrtitaḥ // SvaT_11.205 //
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292075 (0.046):
(1.4.273) tāstu triṃśat kṣaṇaste tu muhūrto dvādaśāstriyām
(1.4.275) pakṣau pūrvāparau śuklakṛṣṇau māsastu tāvubhau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292108 (1.192):
(1.4.275) pakṣau pūrvāparau śuklakṛṣṇau māsastu tāvubhau
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18930604 (0.062):
(AVŚ_5,23.4a) sarūpau dvau virūpau dvau kṛṣṇau dvau rohitau dvau |
(1.4.276) dvau dvau mārgādi māsau syādṛtustairayanaṃ tribhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292127 (0.0):
(1.4.276) dvau dvau mārgādi māsau syādṛtustairayanaṃ tribhiḥ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23409165 (0.059):
māsaḥ pakṣadvayenokto $ dvau māsau cārkajāv ṛtuḥ & / ṛtutrayaṃ cāpy ayanaṃ % dve 'yane varṣasaṃjñite // ViP_2,8.70 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5115825 (0.059):
māsaḥ pakṣadvayenokto dvau māsau cārkajāv ṛtuḥ / / ṛtutrayaṃ cāpy ayanaṃ dve 'yane varṣasaṃjñite // ViP_2,8.70 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10129044 (0.059):
māsaḥ pakṣadvayenokto dvau māsau cārkajāvṛtuḥ / / ṛtutrayaṃ cāpyayanaṃ dve 'yane varṣasaṃjñite // ViP_2,8.70 //
(1.4.277) ayane dve gatirudagdakṣiṇārkasya vatsaraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292139 (0.0):
(1.4.277) ayane dve gatirudagdakṣiṇārkasya vatsaraḥ
(1.4.278) samarātridive kāle viṣuvadviṣuvaṃ ca tat
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292143 (0.0):
(1.4.277) ayane dve gatirudagdakṣiṇārkasya vatsaraḥ / (1.4.278) samarātridive kāle viṣuvadviṣuvaṃ ca tat
(1.4.279) puṣpayuktā paurṇamāsī pauṣī māse tu yatra sā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292180 (0.0):
(1.4.279) puṣpayuktā paurṇamāsī pauṣī māse tu yatra sā
(1.4.280) nāmnā sa pauṣo māghādyāścaivamekādaśāpare
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292184 (0.0):
(1.4.279) puṣpayuktā paurṇamāsī pauṣī māse tu yatra sā / (1.4.280) nāmnā sa pauṣo māghādyāścaivamekādaśāpare
(1.4.281) mārgaśīrṣe sahā mārga āgrahāyaṇikaśca saḥ / (1.4.282) pauṣe taiṣasahasyau dvau tapā māghe 'tha phālgune
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292202 (0.0):
(1.4.281) mārgaśīrṣe sahā mārga āgrahāyaṇikaśca saḥ / (1.4.282) pauṣe taiṣasahasyau dvau tapā māghe 'tha phālgune
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844500 (0.058):
kārttiko bāhulo'pi syād ūrjaḥ kārttikikaś ca saḥ // Rajni_21.69 / mārgaḥ sahā mārgaśīrṣa āgrahāyaṇiko'pi saḥ // Rajni_21.70
(1.4.283) syāttapasyaḥ phālgunikaḥ syāccaitre caitriko madhuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292214 (0.0):
(1.4.283) syāttapasyaḥ phālgunikaḥ syāccaitre caitriko madhuḥ
(1.4.284) vaiśākhe mādhavo rādho jyeṣṭhe śukraḥ śucistvayam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292225 (0.0):
(1.4.284) vaiśākhe mādhavo rādho jyeṣṭhe śukraḥ śucistvayam
(1.4.285) āṣāḍhe śrāvaṇe tu syānnabhāḥ śrāvaṇikaśca saḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292233 (0.0):
(1.4.285) āṣāḍhe śrāvaṇe tu syānnabhāḥ śrāvaṇikaśca saḥ
(1.4.286) syurnabhasyaprauṣṭhapadabhādrabhādrapadāḥ samāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292244 (0.0):
(1.4.286) syurnabhasyaprauṣṭhapadabhādrabhādrapadāḥ samāḥ
(1.4.287) syādāśvina iṣo 'pyāśvayujo 'pi syāttukārtike
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292248 (0.0):
(1.4.286) syurnabhasyaprauṣṭhapadabhādrabhādrapadāḥ samāḥ / (1.4.287) syādāśvina iṣo 'pyāśvayujo 'pi syāttukārtike
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844489 (0.036):
bhādro bhādrapado'pi prauṣṭhapadaḥ syānnabho nabhasyaśca // Rajni_21.67 / iṣastvāśvayujaśca syādāśvinaḥ śāradaśca saḥ // Rajni_21.68
(1.4.288) bāhulorjau kārtikiko hemantaḥ śiśiro 'striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292259 (0.0):
(1.4.288) bāhulorjau kārtikiko hemantaḥ śiśiro 'striyām
(1.4.289) vasante puṣpasamayaḥ surabhirgrīṣma ūṣmakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292273 (0.0):
(1.4.289) vasante puṣpasamayaḥ surabhirgrīṣma ūṣmakaḥ
(1.4.290) nidāgha uṣṇopagama uṣṇa ūṣmāgamastapaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292276 (0.0):
(1.4.289) vasante puṣpasamayaḥ surabhirgrīṣma ūṣmakaḥ / (1.4.290) nidāgha uṣṇopagama uṣṇa ūṣmāgamastapaḥ
(1.4.291) striyāṃ prāvṛṭ striyāṃ bhūmni varṣā atha śaratstriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292289 (0.0):
(1.4.291) striyāṃ prāvṛṭ striyāṃ bhūmni varṣā atha śaratstriyām
(1.4.292) ṣaḍamī ṛtavaḥ puṃsi mārgādīnāṃ yugaiḥ kramāt
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292301 (0.0):
(1.4.292) ṣaḍamī ṛtavaḥ puṃsi mārgādīnāṃ yugaiḥ kramāt
(1.4.293) saṃvatsaro vatsaro 'bdo hāyano 'strī śaratsamāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292305 (0.0):
(1.4.292) ṣaḍamī ṛtavaḥ puṃsi mārgādīnāṃ yugaiḥ kramāt / (1.4.293) saṃvatsaro vatsaro 'bdo hāyano 'strī śaratsamāḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844692 (0.035):
kālajñaiḥ ṣaṣṭirākhyātā vatsarāḥ prabhavādayaḥ / / śaratsaṃvatsaro'bdaśca hāyano vatsaraḥ samāḥ // Rajni_21.86
(1.4.294) māsena syādahorātraḥ paitro varṣeṇa daivataḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292321 (0.0):
(1.4.294) māsena syādahorātraḥ paitro varṣeṇa daivataḥ
(1.4.295) daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292341 (0.0):
(1.4.295) daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819737 (0.0):
divyairvarṣasahasrairdvādaśabhirdaivataṃ yugam // NarP_1,5.26 // / daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām /
(1.4.296) manvantaraṃ tu divyānāṃ yugānāmekasaptatiḥ / (1.4.297) saṃvartaḥ pralayaḥ kalpaḥ kṣayaḥ kalpānta ityapi
(1.4.298) astrī paṅkaṃ pumānpāpmā pāpaṃ kilbiṣakalmaṣam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292375 (0.0):
(1.4.298) astrī paṅkaṃ pumānpāpmā pāpaṃ kilbiṣakalmaṣam
(1.4.299) kaluṣaṃ vṛjinaino 'ghamaṃho duritaduṣkṛtam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292381 (0.0):
(1.4.298) astrī paṅkaṃ pumānpāpmā pāpaṃ kilbiṣakalmaṣam / (1.4.299) kaluṣaṃ vṛjinaino 'ghamaṃho duritaduṣkṛtam
(1.4.300) syāddharmamastriyāṃ puṇyaśreyasī sukṛtaṃ vṛṣaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905304 (0.0):
kaluṣaṃ vṛjinaino 'ghamaṃhoduritaduṣkṛtam //AP_359.041cd/ / syāddharmamastriyāṃ puṇyaśreyasī sukṛtaṃ vṛṣaḥ /AP_359.042ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292386 (0.0):
(1.4.299) kaluṣaṃ vṛjinaino 'ghamaṃho duritaduṣkṛtam / (1.4.300) syāddharmamastriyāṃ puṇyaśreyasī sukṛtaṃ vṛṣaḥ
(1.4.301) mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905311 (0.0):
syāddharmamastriyāṃ puṇyaśreyasī sukṛtaṃ vṛṣaḥ /AP_359.042ab/ / mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ //AP_359.042cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292402 (0.0):
(1.4.301) mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ
(1.4.302) syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905317 (0.0):
mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ //AP_359.042cd/ / syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca /AP_359.043ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292408 (0.0):
(1.4.301) mutprītiḥ pramado harṣaḥ pramodāmodasammadāḥ / (1.4.302) syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca
(1.4.303) śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905325 (0.0):
syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca /AP_359.043ab/ / śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham //AP_359.043cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292416 (0.0):
(1.4.302) syādānandathurānandaḥ śarmaśātasukhāni ca / (1.4.303) śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham
(1.4.304) bhāvukaṃ bhavikaṃ bhavyaṃ kuśalaṃ kṣemamastriyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905328 (0.0):
śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham //AP_359.043cd/ / bhāvukaṃ bhavikaṃ bhavyaṃ kuśalaṃ kṣemamastriyāṃ /AP_359.044ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292420 (0.0):
(1.4.303) śvaḥ śreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ kalyāṇaṃ maṅgalaṃ śubham / (1.4.304) bhāvukaṃ bhavikaṃ bhavyaṃ kuśalaṃ kṣemamastriyām
(1.4.305) śastaṃ cātha triṣu dravye pāpaṃ puṇyaṃ sukhādi ca
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292426 (0.0):
(1.4.304) bhāvukaṃ bhavikaṃ bhavyaṃ kuśalaṃ kṣemamastriyām / (1.4.305) śastaṃ cātha triṣu dravye pāpaṃ puṇyaṃ sukhādi ca
(1.4.306) matallikā macarcikā prakāṇḍamuddhatallajau / (1.4.307) praśastavācakānyamūnyayaḥ śubhāvaho vidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292440 (0.0):
(1.4.306) matallikā macarcikā prakāṇḍamuddhatallajau / (1.4.307) praśastavācakānyamūnyayaḥ śubhāvaho vidhiḥ
(1.4.308) daivaṃ diṣṭaṃ bhāgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292456 (0.0):
(1.4.308) daivaṃ diṣṭaṃ bhāgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905333 (0.061):
daivaṃ diṣṭaṃ māgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ //AP_359.044cd/
(1.4.309) heturnā kāraṇaṃ bījaṃ nidānaṃ tvādikāraṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292461 (0.0):
(1.4.308) daivaṃ diṣṭaṃ bhāgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ / (1.4.309) heturnā kāraṇaṃ bījaṃ nidānaṃ tvādikāraṇam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905348 (0.027):
kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyāṃ /AP_359.045ab/ / heturnā kāraṇaṃ vījaṃ nidānaṃ tvādikāraṇam //AP_359.045cd/
(1.4.310) kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292481 (0.0):
(1.4.310) kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905342 (5.960):
daivaṃ diṣṭaṃ māgadheyaṃ bhāgyaṃ strī niyatirvidhiḥ //AP_359.044cd/ / kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyāṃ /AP_359.045ab/
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22935875 (0.061):
puruṣaś ca saṃsārasya kāraṇaṃ yathā syāt tad ucyate puruṣo jīvaḥ / kṣetrajño bhoktā iti paryāyaḥ, sukha duḥkhānāṃ bhogyānāṃ bhoktṛtve
(1.4.311) viśeṣaḥ kāliko 'vasthā guṇāḥ sattvaṃ rajastamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292485 (0.0):
(1.4.310) kṣetrajña ātmā puruṣaḥ pradhānaṃ prakṛtiḥ striyām / (1.4.311) viśeṣaḥ kāliko 'vasthā guṇāḥ sattvaṃ rajastamaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416925 (0.064):
BhP_10.85.013/1 sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812683 (0.064):
sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ /
(1.4.312) janurjananajanmāni janirutpattirudbhavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292497 (0.0):
(1.4.312) janurjananajanmāni janirutpattirudbhavaḥ
(1.4.313) prāṇī tu cetano janmī jantujanyuśarīriṇaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292501 (0.0):
(1.4.312) janurjananajanmāni janirutpattirudbhavaḥ / (1.4.313) prāṇī tu cetano janmī jantujanyuśarīriṇaḥ
(1.4.314) jātirjātaṃ ca sāmānyaṃ vyaktistu pṛthagātmatā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292517 (0.0):
(1.4.314) jātirjātaṃ ca sāmānyaṃ vyaktistu pṛthagātmatā
(1.4.315) cittaṃ tu ceto hṛdayaṃ svāntaṃ hṛnmānasaṃ manaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292526 (0.0):
(1.4.314) jātirjātaṃ ca sāmānyaṃ vyaktistu pṛthagātmatā / (1.4.315) cittaṃ tu ceto hṛdayaṃ svāntaṃ hṛnmānasaṃ manaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905355 (0.036):
cittantu ceto hṛdayaṃ svāntaṃ hṛnmānasammanaḥ /AP_359.046ab/
dhīvargaḥ / (1.5.316) buddhirmanīṣā dhiṣaṇā dhīḥ prajñā śemuṣī matiḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905365 (0.0):
cittantu ceto hṛdayaṃ svāntaṃ hṛnmānasammanaḥ /AP_359.046ab/ / buddhirmanīṣā dhiṣaṇā dhīḥ prajñā śemuṣī matiḥ //AP_359.046cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292540 (0.0):
(1.5.316) buddhirmanīṣā dhiṣaṇā dhīḥ prajñā śemuṣī matiḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 842973 (0.040):
manīṣā dhiṣaṇā prajñā dhāraṇā śemuṣī matiḥ /
(1.5.317) prekṣopalabdhiścitsaṃvitpratipajjñapticetanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292544 (0.0):
(1.5.316) buddhirmanīṣā dhiṣaṇā dhīḥ prajñā śemuṣī matiḥ / (1.5.317) prekṣopalabdhiścitsaṃvitpratipajjñapticetanāḥ
(1.5.318) dhīrdhāraṇāvatī medhā saṃkalpaḥ karma mānasam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292558 (0.0):
(1.5.318) dhīrdhāraṇāvatī medhā saṃkalpaḥ karma mānasam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905376 (1.192):
prekṣopalibdhiścitsambitpratipajjñapticetanāḥ /AP_359.047ab/ / dhīrdhāraṇāvatī medhā saṅkalpaḥ karma mānasaṃ //AP_359.047cd/
(1.5.319) avadhānaṃ samādhānaṃ praṇidhānam tathaiva ca / (1.5.320) cittābhogo manaskāraścarcā saṃkhyā vicāraṇā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292572 (0.0):
(1.5.320) cittābhogo manaskāraścarcā saṃkhyā vicāraṇā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292558 (1.788):
(1.5.318) dhīrdhāraṇāvatī medhā saṃkalpaḥ karma mānasam / (1.5.319) avadhānaṃ samādhānaṃ praṇidhānam tathaiva ca
(1.5.321) vimarśo bhāvanā caiva vāsanā ca nigadyate / (1.5.322) adhyāhārastarka ūho vicikitsā tu saṃśayaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905385 (0.0):
saṅkhyā vicāraṇā carcā vicikitsā tu saṃśayaḥ /AP_359.048ab/ / adhyāhārastarka ūhaḥ samau nirṇayaniś cayau //AP_359.048cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292582 (0.0):
(1.5.320) cittābhogo manaskāraścarcā saṃkhyā vicāraṇā / (1.5.321) vimarśo bhāvanā caiva vāsanā ca nigadyate
(1.5.323) sandehadvāparau cātha samau nirṇayaniścayau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292585 (0.0):
(1.5.322) adhyāhārastarka ūho vicikitsā tu saṃśayaḥ / (1.5.323) sandehadvāparau cātha samau nirṇayaniścayau
(1.5.324) mithyādṛṣṭirnāstikatā vyāpādo drohacintanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292605 (0.0):
(1.5.324) mithyādṛṣṭirnāstikatā vyāpādo drohacintanam
(1.5.325) samau siddhāntarāddhāntau bhrāntirmithyāmatirbhramaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292608 (5.960):
(1.5.324) mithyādṛṣṭirnāstikatā vyāpādo drohacintanam / (1.5.325) samau siddhāntarāddhāntau bhrāntirmithyāmatirbhramaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20929433 (0.055):
na cānumitisāmagryā balavatvājjñānadvaye satyanumitirevotpadya 2 te/ na tu / pratyakṣo vyapyabhedabhrama iti vācyam/ tasyā balavatvāsaṃmateḥ//
(1.5.326) saṃvidāgūḥ pratijñānaṃ niyamāśravasaṃśravāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292618 (0.0):
(1.5.326) saṃvidāgūḥ pratijñānaṃ niyamāśravasaṃśravāḥ
(1.5.327) aṅgīkārābhyupagamapratiśravasamādhayaḥ / (1.5.328) mokṣe dhīrjñānamanyatra vijñānaṃ śilpaśāstrayoḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905410 (0.0):
mithyādṛṣṭirnāstikatā bhrāntirmithyāmatirbhramaḥ /AP_359.049ab/ / aṅgīkārābhyupagamapratiśravasamādhayaḥ //AP_359.049cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292619 (0.0):
(1.5.326) saṃvidāgūḥ pratijñānaṃ niyamāśravasaṃśravāḥ / (1.5.327) aṅgīkārābhyupagamapratiśravasamādhayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292635 (0.0):
(1.5.328) mokṣe dhīrjñānamanyatra vijñānaṃ śilpaśāstrayoḥ
(1.5.329) muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905416 (0.0):
mokṣe dhīrjñānamanyatra vijñānaṃ śilpaśāstrayoḥ /AP_359.050ab/ / muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtaṃ //AP_359.050cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292652 (0.0):
(1.5.329) muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27147922 (0.0):
līnāḥ santaḥ amṛtatvaṃ bhajante muktatvaṃ prāpnuvanti // GRhtCM_1.14:2 // / muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam ityamaraḥ // GRhtCM_1.14:3 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27181482 (0.0):
ṣaṇmāsaparyantaṃ yojyaṃ bhoktṛṣu iti śeṣaḥ // GRhtCM_19.36:2 // / muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam ityamaraḥ // GRhtCM_19.36:3 //
(1.5.330) mokṣo 'pavargo 'thājñānamavidyāhaṃmatiḥ striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905420 (0.0):
muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtaṃ //AP_359.050cd/ / mokṣo 'pavargo 'thājñānamavidyāhammatiḥ striyāṃ /AP_359.051ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292656 (0.0):
(1.5.329) muktiḥ kaivalyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam / (1.5.330) mokṣo 'pavargo 'thājñānamavidyāhaṃmatiḥ striyām
(1.5.331) rūpaṃ śabdo gandharasasparśāśca viṣayā amī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292676 (0.0):
(1.5.331) rūpaṃ śabdo gandharasasparśāśca viṣayā amī
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28065694 (0.034):
teṣāṃ ca viṣayāḥ rūpaśabdagandharasasparśāḥ |
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3291394 (0.057):
gandharūparasasparśa- śabdāś ca viṣayāḥ smṛtāḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25845839 (0.057):
ityanena pratipāditam| yacca gṛhyate tadapi nāsti tathā / rūpaśabdarasasparśā gandhā dharmāśca kevalāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784886 (0.063):
śabda sparśa rūpa rasa gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva daśā janyaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094592 (0.063):
śabda-sparśa-rūpa-rasa-gandhā viṣayāḥ | teṣāṃ bhujyamānatva-daśā-janyaḥ
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149447 (0.063):
punaḥ ṣoḍaśavarṣebhyaḥ paraḥ viṣayarasāsvādalampaṭo bhavati viṣayāḥ / śabdasparśarūparasagandhā rasāḥ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404681 (0.063):
śabdasparśarūparasagandhāś ca viṣayāḥ // Vi_96.93 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212367 (0.063):
Viṣṇu 96.93 śabda-sparśa-rūpa-rasa-gandhāś ca viṣayāḥ //
(1.5.332) gocarā indriyārthāśca hṛṣīkaṃ viṣayīndriyam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292682 (0.0):
(1.5.331) rūpaṃ śabdo gandharasasparśāśca viṣayā amī / (1.5.332) gocarā indriyārthāśca hṛṣīkaṃ viṣayīndriyam
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26520082 (0.056):
kāmaviṣayā indriyārthā iti rūpādaya ucyante/ te mithyā saṅkalpyamānā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 839765 (0.064):
śabdaḥ sparśo raso rūpaṃ gandhaś ca viṣayā amī / / indriyārthā gocarāste pañcabhūtaguṇāḥ khalu // Rajni_18.120
(1.5.333) karmendriyaṃ tu pāyvādi manonetrādi dhīndriyam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292687 (0.0):
(1.5.332) gocarā indriyārthāśca hṛṣīkaṃ viṣayīndriyam / (1.5.333) karmendriyaṃ tu pāyvādi manonetrādi dhīndriyam
(1.5.334) tuvarastu kaṣāyo 'strī madhuro lavaṇaḥ kaṭuḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292697 (0.0):
(1.5.334) tuvarastu kaṣāyo 'strī madhuro lavaṇaḥ kaṭuḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20806970 (0.027):
14,049.043c rasajñānaṃ tu vakṣyāmi rasas tu bahudhā smṛtaḥ / 14,049.044a madhuro 'mlaḥ kaṭus tiktaḥ kaṣāyo lavaṇas tathā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340663 (0.027):
12,177.030c madhuro lavaṇas tiktaḥ kaṣāyo 'mlaḥ kaṭus tathā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215898 (0.027):
36. rasaḥ ṣaḍvidhaḥ / tadyathā madhuraḥ, amlaḥ, lavaṇaḥ, kaṭuḥ, tiktaḥ,
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15868241 (0.027):
madhuro lavaṇastiktaḥ kaṣāyo 'mlaḥ kaṭustathā // NarP_1,42.85 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 843129 (0.027):
carvaṇaṃ pānapītī ca dhayanaṃ cūṣaṇaṃ bhidāḥ // Rajni_20.75 / madhuro lavaṇastiktaḥ kaṣāyo'mlaḥ kaṭustathā /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391034 (0.032):
catvāri mahābhūtāmyupādāya jivhendriyabrāhyo 'rthaḥ / tikto 'mlo madhuraḥ / kaṭuko lavaṇaḥ kaṣāyaśca / manojño vā amanojño vā ubhayaviparīto vā sahajo
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194643 (0.033):
rūpabhedamayā bhāvā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.23 // / kaṭuḥ kaṣāyo madhuro lavaṇo'mlaśca tiktakaḥ /
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470672 (0.036):
rasaḥ katamaḥjihvāgocaraḥ / madhuraḥ amalaḥ lavaṇaḥ kaṭuḥ tiktaḥ kaṣāyaśc
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821119 (0.047):
atīndriyamarucyādyāstaddhoṣāsphoṭakādayaḥ / / kaṣāyaśca kaṭustiktaḥ lavaṇo madhurāmlakau // PS_1,5.35 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 843387 (0.054):
'pi kathitā ṣaṇṇāṃ rasānāṃ sthitiḥ // Rajni_20.92 / madhuro'mlaḥ kaṭustiktaḥ paṭustuvara ityamī /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662558 (0.057):
kaṣāyo madhuras tiktaḥ kaṭv amla iti naikadhā /
(1.5.335) tikto 'mlaśca rasāḥ puṃsi tadvatsu ṣaḍamī triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292711 (0.0):
(1.5.335) tikto 'mlaśca rasāḥ puṃsi tadvatsu ṣaḍamī triṣu
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20806970 (0.025):
14,049.043c rasajñānaṃ tu vakṣyāmi rasas tu bahudhā smṛtaḥ / 14,049.044a madhuro 'mlaḥ kaṭus tiktaḥ kaṣāyo lavaṇas tathā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340663 (0.025):
12,177.030c madhuro lavaṇas tiktaḥ kaṣāyo 'mlaḥ kaṭus tathā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215898 (0.025):
36. rasaḥ ṣaḍvidhaḥ / tadyathā madhuraḥ, amlaḥ, lavaṇaḥ, kaṭuḥ, tiktaḥ,
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15868241 (0.025):
madhuro lavaṇastiktaḥ kaṣāyo 'mlaḥ kaṭustathā // NarP_1,42.85 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 843129 (0.025):
carvaṇaṃ pānapītī ca dhayanaṃ cūṣaṇaṃ bhidāḥ // Rajni_20.75 / madhuro lavaṇastiktaḥ kaṣāyo'mlaḥ kaṭustathā /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391034 (0.026):
catvāri mahābhūtāmyupādāya jivhendriyabrāhyo 'rthaḥ / tikto 'mlo madhuraḥ / kaṭuko lavaṇaḥ kaṣāyaśca / manojño vā amanojño vā ubhayaviparīto vā sahajo
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194644 (0.032):
rūpabhedamayā bhāvā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.23 // / kaṭuḥ kaṣāyo madhuro lavaṇo'mlaśca tiktakaḥ /
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470672 (0.053):
rasaḥ katamaḥjihvāgocaraḥ / madhuraḥ amalaḥ lavaṇaḥ kaṭuḥ tiktaḥ kaṣāyaśc
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413994 (0.054):
BhP_03.26.042/1 kaṣāyo madhuras tiktaḥ kaṭv amla iti naikadhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662558 (0.054):
kaṣāyo madhuras tiktaḥ kaṭv amla iti naikadhā /
(1.5.336) vimardotthe parimalo gandhe janamanohare
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905429 (0.0):
mokṣo 'pavargo 'thājñānamavidyāhammatiḥ striyāṃ /AP_359.051ab/ / vimardotthe parimalo gandhe janamanohare //AP_359.051cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292727 (0.0):
(1.5.336) vimardotthe parimalo gandhe janamanohare
(1.5.337) āmodaḥ so 'tinirhārī vācyaliṅgatvamāguṇāt
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292733 (0.0):
(1.5.336) vimardotthe parimalo gandhe janamanohare / (1.5.337) āmodaḥ so 'tinirhārī vācyaliṅgatvamāguṇāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28199786 (0.036):
'labhata' ityatra dhātvarthasambandhe 'nvayaḥ/ sa ceha vācyatvarūpaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21039156 (0.037):
liṅgādyartha ityujayanamatamācāryāstvityādinā vidhivādānte
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21023370 (0.041):
na tu ghaṭatvāditattadasādhāraṇadharmanirāsakaḥ/ tasyāpi vācyatvāt/ yadvā
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794100 (0.041):
nidrāṃ vihāya sa prātar āliliṅgātha cetanām// / vibodhasya cetanāpadavācyatvāt/ yathā kaścit satyapratijño dvābhyāṃ"
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya04u.htm.txt) 3000273 (0.043):
tato yāgasya kalpayitumaśakyatayā haratidhāturatra / svavācyārthaparityāgamevā'caṣṭe |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8646579 (0.051):
atrādhikaraṇe adhidaivagatānyatraprasiddhendrādināmasamanvasiddhyarthaṃ / dehāntasthatvarūpaliṅgasamanvayaḥ kriyata iti śāstrādhyāyapādasaṅgatayaḥ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5541892 (0.052):
sati..ca..dharmatva7..lakṣaṇabheda1..api..vācya1..na..vartamānasamaya..evāsya..dharmatvam.
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25338212 (0.052):
liṅgatvaṃ kakṛtakatvādau kriyāyā' kārakasya vā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905429 (0.052):
vimardotthe parimalo gandhe janamanohare //AP_359.051cd/ / āmodaḥ so 'tinirhārī surabhirghrāṇatarpaṇaḥ /AP_359.052ab/
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21285389 (0.056):
te'ityādyṛgrūpaiṣṣaḍbhirmantraiḥyathāliṅgaṃmantraliṅgapratipannāni bhāṣye
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24155808 (0.057):
purāṇe ca muktapadena liṅgabhaṅgavān vivakṣita ityuktam / atra / śvetadvīpāganturamuktatvoktyā śvetadvīpaṃ prāptasyaiva muktatvaṃ jñāyate /
(1.5.338) samākarṣī tu nirhārī surabhirghrāṇatarpaṇaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292736 (0.0):
(1.5.337) āmodaḥ so 'tinirhārī vācyaliṅgatvamāguṇāt / (1.5.338) samākarṣī tu nirhārī surabhirghrāṇatarpaṇaḥ
(1.5.339) iṣṭagandhaḥ sugandhiḥ syādāmodī mukhavāsanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292754 (0.0):
(1.5.339) iṣṭagandhaḥ sugandhiḥ syādāmodī mukhavāsanaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835810 (0.039):
jūrṇāhvayo devadhānyaṃ jūrṇalo bījapuṣpakaḥ / / jūnalaḥ puṣpagandhaśca sugandhaḥ segurundakaḥ // Rajni_16.61
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814240 (0.048):
guṇḍakandaḥ kaseruḥ syāt kṣudramustā kaserukā / / śūkareṣṭaḥ sugandhiś ca sukando gandhakandakaḥ // Rajni_8.144
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827434 (0.053):
gandhako gandhapāṣāṇo gandhāśmā gandhamodanaḥ / / pūtigandho 'tigandhaś ca vaṭaḥ saugandhikas tathā // Rajni_13.67
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818835 (0.064):
vanabarbarikānyā tu sugandhiḥ suprasannakaḥ / / doṣotkleśī viṣaghnaś ca sumukhaḥ sūkṣmapatrakaḥ /
(1.5.340) pūtigandhastu durgandho visraṃ syādāmagandhi yat
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292759 (0.0):
(1.5.339) iṣṭagandhaḥ sugandhiḥ syādāmodī mukhavāsanaḥ / (1.5.340) pūtigandhastu durgandho visraṃ syādāmagandhi yat
(1.5.341) śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśyetapāṇḍarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292777 (0.0):
(1.5.341) śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśyetapāṇḍarāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905441 (0.019):
āmodaḥ so 'tinirhārī surabhirghrāṇatarpaṇaḥ /AP_359.052ab/ / śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśvetapāṇḍarāḥ //AP_359.052cd/
(1.5.342) avadātaḥ sito gauro 'valakṣo dhavalo 'rjunaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905447 (0.0):
śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśvetapāṇḍarāḥ //AP_359.052cd/ / avadātaḥ sito gauro valakṣo dhavalo 'rjunaḥ /AP_359.053ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292783 (0.0):
(1.5.341) śuklaśubhraśuciśvetaviśadaśyetapāṇḍarāḥ / (1.5.342) avadātaḥ sito gauro 'valakṣo dhavalo 'rjunaḥ
(1.5.343) hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905454 (0.0):
avadātaḥ sito gauro valakṣo dhavalo 'rjunaḥ /AP_359.053ab/ / hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ //AP_359.053cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292790 (0.0):
(1.5.342) avadātaḥ sito gauro 'valakṣo dhavalo 'rjunaḥ / (1.5.343) hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ
(1.5.344) kṛṣṇe nīlāsitaśyāmakālaśyāmalamecakāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905461 (0.0):
hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ //AP_359.053cd/ / kṛṣṇe nīlāsitaśyāmakālaśyāmalamecakāḥ /AP_359.054ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292794 (0.0):
(1.5.343) hariṇaḥ pāṇḍuraḥ pāṇḍurīṣatpāṇḍustu dhūsaraḥ / (1.5.344) kṛṣṇe nīlāsitaśyāmakālaśyāmalamecakāḥ
(1.5.345) pīto gauro haridrābhaḥ palāśo harito harit
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905469 (0.0):
kṛṣṇe nīlāsitaśyāmakālaśyāmalamecakāḥ /AP_359.054ab/ / pīto gauro haridrābhaḥ pālāśo harito harit //AP_359.054cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292810 (0.0):
(1.5.345) pīto gauro haridrābhaḥ palāśo harito harit
(1.5.346) lohito rohito raktaḥ śoṇaḥ kokanadacchaviḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905475 (0.0):
pīto gauro haridrābhaḥ pālāśo harito harit //AP_359.054cd/ / rohito lohito raktaḥ śoṇaḥ kokanadacchaviḥ /AP_359.055ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292812 (0.0):
(1.5.345) pīto gauro haridrābhaḥ palāśo harito harit / (1.5.346) lohito rohito raktaḥ śoṇaḥ kokanadacchaviḥ
(1.5.347) avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905481 (0.0):
rohito lohito raktaḥ śoṇaḥ kokanadacchaviḥ /AP_359.055ab/ / avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ //AP_359.055cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292828 (0.0):
(1.5.347) avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ
(1.5.348) śyāvaḥ syātkapiśo dhūmradhūmalau kṛṣṇalohite
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905489 (0.0):
avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ //AP_359.055cd/ / śyāvaḥ syātkapiśo dhūmradhūmalau kṛṣṇalohite /AP_359.056ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292832 (0.0):
(1.5.347) avyaktarāgastvaruṇaḥ śvetaraktastu pāṭalaḥ / (1.5.348) śyāvaḥ syātkapiśo dhūmradhūmalau kṛṣṇalohite
(1.5.349) kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgau kadrupiṅgalau
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905493 (0.0):
śyāvaḥ syātkapiśo dhūmradhūmalau kṛṣṇalohite /AP_359.056ab/ / kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgaukadrupiṅgalau //AP_359.056cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292843 (0.0):
(1.5.349) kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgau kadrupiṅgalau
(1.5.350) citraṃ kirmīrakalmāṣaśabalaitāśca karbure / (1.5.351) guṇe śuklādayaḥ puṃsi guṇiliṅgāstu tadvati
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292845 (0.0):
(1.5.349) kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgau kadrupiṅgalau / (1.5.350) citraṃ kirmīrakalmāṣaśabalaitāśca karbure
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292867 (0.0):
(1.5.351) guṇe śuklādayaḥ puṃsi guṇiliṅgāstu tadvati
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905496 (0.036):
kaḍāraḥ kapilaḥ piṅgapiśaṅgaukadrupiṅgalau //AP_359.056cd/ / citraṃ kirmīrakalmāṣaśavalaitātha karvure /AP_359.057ab/
śabdavargaḥ / (1.6.352) brāhmī tu bhāratī bhāṣā gīrvāgvāṇī sarasvatī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292883 (0.0):
(1.6.352) brāhmī tu bhāratī bhāṣā gīrvāgvāṇī sarasvatī
(1.6.353) vyāhāra uktirlapitaṃ bhāṣitaṃ vacanaṃ vacaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292886 (0.0):
(1.6.352) brāhmī tu bhāratī bhāṣā gīrvāgvāṇī sarasvatī / (1.6.353) vyāhāra uktirlapitaṃ bhāṣitaṃ vacanaṃ vacaḥ
(1.6.354) apabhraṃśo 'paśabdaḥ syācchāstre śabdastu vācakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292902 (0.0):
(1.6.354) apabhraṃśo 'paśabdaḥ syācchāstre śabdastu vācakaḥ
(1.6.355) tiṅ subantacayo vākyaṃ kriyā vā kārakānvitā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292907 (0.0):
(1.6.354) apabhraṃśo 'paśabdaḥ syācchāstre śabdastu vācakaḥ / (1.6.355) tiṅ subantacayo vākyaṃ kriyā vā kārakānvitā
(1.6.356) śrutiḥ strī veda āmnāyastrayī dharmastu tadvidhiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292924 (0.0):
(1.6.356) śrutiḥ strī veda āmnāyastrayī dharmastu tadvidhiḥ
(1.6.357) striyāmṛk sāmayajuṣī iti vedāstrayastrayī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292944 (0.0):
(1.6.357) striyāmṛk sāmayajuṣī iti vedāstrayastrayī
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5561723 (0.025):
KAZ01.3.01/ sāma.ṛg.yajur.vedās trayas trayī //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939018 (0.054):
MSS_7332 1 ṛgyajuḥsāmanāmānas trayo vedās trayī smṛtā /
(1.6.358) śikṣetyādi śruteraṅgamoṅkārapraṇavau samau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292948 (0.0):
(1.6.357) striyāmṛk sāmayajuṣī iti vedāstrayastrayī / (1.6.358) śikṣetyādi śruteraṅgamoṅkārapraṇavau samau
(1.6.359) itihāsaḥ purāvṛttamudāttādyāstrayaḥ svarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292962 (0.0):
(1.6.359) itihāsaḥ purāvṛttamudāttādyāstrayaḥ svarāḥ
(1.6.360) ānvīkṣikī daṇḍanītistarkavidyārthaśāstrayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292965 (0.0):
(1.6.359) itihāsaḥ purāvṛttamudāttādyāstrayaḥ svarāḥ / (1.6.360) ānvīkṣikī daṇḍanītistarkavidyārthaśāstrayoḥ
(1.6.361) ākhyāyikopalabdhārthā purāṇaṃ pañcalakṣaṇam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905518 (0.0):
itihāsaḥ purāvṛttaṃ purāṇaṃ pañcalakṣaṇaṃ //AP_359.058cd/ / ākhyāyikopalabdhārthā prabandhaḥ kalpanā kathā /AP_359.059ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292979 (0.0):
(1.6.361) ākhyāyikopalabdhārthā purāṇaṃ pañcalakṣaṇam
(1.6.362) prabandhakalpanā kathā pravahlikā prahelikā / (1.6.363) smṛtistu dharmasaṃhitā samāhṛtistu saṃgrahaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292981 (0.0):
(1.6.361) ākhyāyikopalabdhārthā purāṇaṃ pañcalakṣaṇam / (1.6.362) prabandhakalpanā kathā pravahlikā prahelikā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292993 (0.0):
(1.6.363) smṛtistu dharmasaṃhitā samāhṛtistu saṃgrahaḥ
(1.6.364) samasyā tu samāsārthā kiṃvadantī janaśrutiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293005 (1.192):
(1.6.364) samasyā tu samāsārthā kiṃvadantī janaśrutiḥ
(1.6.365) vārtā pravṛttirvṛttānta udantaḥ syādathāhvayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293021 (0.0):
(1.6.365) vārtā pravṛttirvṛttānta udantaḥ syādathāhvayaḥ
(1.6.366) ākhyāhve abhidhānaṃ ca nāmadheyaṃ ca nāma ca / (1.6.367) hūtirākāraṇāhvānaṃ saṃhūtirbahubhiḥ kṛtā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293029 (0.0):
(1.6.365) vārtā pravṛttirvṛttānta udantaḥ syādathāhvayaḥ / (1.6.366) ākhyāhve abhidhānaṃ ca nāmadheyaṃ ca nāma ca
(1.6.368) vivādo vyavahāraḥ syādupanyāsastu vāṅmukham
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293042 (0.0):
(1.6.368) vivādo vyavahāraḥ syādupanyāsastu vāṅmukham
(1.6.369) upoddhāta udāhāraḥ śapanaṃ śapathaḥ pumān / (1.6.370) praśno 'nuyogaḥ pṛcchā ca prativākyottare same
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293060 (0.0):
(1.6.369) upoddhāta udāhāraḥ śapanaṃ śapathaḥ pumān / (1.6.370) praśno 'nuyogaḥ pṛcchā ca prativākyottare same
(1.6.371) mithyābhiyogo 'bhyākhyānamatha mithyābhiśaṃsanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293078 (0.0):
(1.6.371) mithyābhiyogo 'bhyākhyānamatha mithyābhiśaṃsanam
(1.6.372) abhiśāpaḥ praṇādastu śabdaḥ syādanurāgajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293081 (0.0):
(1.6.371) mithyābhiyogo 'bhyākhyānamatha mithyābhiśaṃsanam / (1.6.372) abhiśāpaḥ praṇādastu śabdaḥ syādanurāgajaḥ
(1.6.373) yaśaḥ kīrtiḥ samajñā ca stavaḥ stotraṃ stutirnutiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293095 (0.0):
(1.6.373) yaśaḥ kīrtiḥ samajñā ca stavaḥ stotraṃ stutirnutiḥ
(1.6.374) āmreḍitaṃ dvistriruktamuccairghuṣṭaṃ tu ghoṣaṇā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293099 (0.0):
(1.6.373) yaśaḥ kīrtiḥ samajñā ca stavaḥ stotraṃ stutirnutiḥ / (1.6.374) āmreḍitaṃ dvistriruktamuccairghuṣṭaṃ tu ghoṣaṇā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905568 (0.017):
abhiśāpo yaśaḥ kīrtiḥ praśnaḥ pṛcchānuyogakaḥ //AP_359.062cd/ / āmreḍitaṃ dvistriruktaṃ kutsāninde ca garhaṇe /AP_359.063ab/
(1.6.375) kākuḥ striyāṃ vikāro yaḥ śokabhītyādibhirdhvaneḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293120 (0.0):
(1.6.375) kākuḥ striyāṃ vikāro yaḥ śokabhītyādibhirdhvaneḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16693055 (0.0):
'kākuḥ striyāṃ vikāro yaśśokabhītyādibhirdhvane'rityamaraśca /
(1.6.376) avarṇākṣepanirvādaparīvādāpavādavat. / (1.6.377) upakrośo jugupsā ca kutsā nindā ca garhaṇe
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293127 (0.0):
(1.6.375) kākuḥ striyāṃ vikāro yaḥ śokabhītyādibhirdhvaneḥ / (1.6.376) avarṇākṣepanirvādaparīvādāpavādavat.
(1.6.378) pāruṣyamativādaḥ syād bhartsanaṃ tvapakāragīḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293143 (0.0):
(1.6.378) pāruṣyamativādaḥ syād bhartsanaṃ tvapakāragīḥ
(1.6.379) yaḥ saninda upālambhastatra syātparibhāṣaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293147 (0.0):
(1.6.378) pāruṣyamativādaḥ syād bhartsanaṃ tvapakāragīḥ / (1.6.379) yaḥ saninda upālambhastatra syātparibhāṣaṇam
(1.6.380) tatra tvākṣāraṇā yaḥ syādākrośo maithunaṃ prati
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293164 (0.0):
(1.6.380) tatra tvākṣāraṇā yaḥ syādākrośo maithunaṃ prati
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293147 (0.035):
(1.6.379) yaḥ saninda upālambhastatra syātparibhāṣaṇam
(1.6.381) syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905577 (0.0):
āmreḍitaṃ dvistriruktaṃ kutsāninde ca garhaṇe /AP_359.063ab/ / syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ //AP_359.063cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293167 (0.0):
(1.6.380) tatra tvākṣāraṇā yaḥ syādākrośo maithunaṃ prati / (1.6.381) syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231424 (0.051):
vyarthālāpaḥ pralāpaḥ syād anulāpo muhur vacaḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4898029 (0.061):
tatrābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo vacanaṃ vahu(1) //AP_338.051cd/ / vilāpo duḥkhavacanamanulāpo 'sakṛdvacaḥ /AP_338.052ab/
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27995858 (0.064):
ālāpaśca pralāpaśca vilāpaḥ syāttathaiva ca / / anulāpo 'tha saṃlāpastvapalāpastathaiva ca // BhN_22.52 //
(1.6.382) anulāpo muhurbhāṣā vilāpaḥ paridevanam / (1.6.383) vipralāpo virodhoktiḥ saṃlāpo bhāṣaṇaṃ mithaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905587 (0.0):
syādābhāṣaṇamālāpaḥ pralāpo 'narthakaṃ vacaḥ //AP_359.063cd/ / anulāpo muhurbhāṣā volāpaḥ paridevanaṃ /AP_359.064ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293187 (0.0):
(1.6.383) vipralāpo virodhoktiḥ saṃlāpo bhāṣaṇaṃ mithaḥ
(1.6.384) supralāpaḥ suvacanamapalāpastu nihnavaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905591 (0.0):
vipralāpo virodhoktiḥ saṃlāpo bhāṣaṇaṃ mithaḥ //AP_359.064cd/ / supralāpaḥ suvacanamapalāpastu nihnavaḥ /AP_359.065ab/
(1.6.385) codyamākṣepābhiyogau śāpākrośau dureṣaṇā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293207 (0.0):
(1.6.385) codyamākṣepābhiyogau śāpākrośau dureṣaṇā
(1.6.386) astrī cāṭu caṭu ślāghā premṇā mithyāvikatthanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293221 (0.0):
(1.6.386) astrī cāṭu caṭu ślāghā premṇā mithyāvikatthanam
(1.6.387) sandeśavāgvācikaṃ syādvāgbhedāstu triṣūttare
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293227 (0.0):
(1.6.386) astrī cāṭu caṭu ślāghā premṇā mithyāvikatthanam / (1.6.387) sandeśavāgvācikaṃ syādvāgbhedāstu triṣūttare
(1.6.388) ruśatī vāgakalyāṇī syātkalyā tu śubhātmikā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293255 (0.0):
(1.6.388) ruśatī vāgakalyāṇī syātkalyā tu śubhātmikā
(1.6.389) atyarthamadhuraṃ sāntvaṃ saṃgataṃ hṛdayaṅgamam / (1.6.390) niṣṭhuraṃ paruṣaṃ grāmyamaślīlaṃ sūnṛtaṃ priye
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293258 (0.0):
(1.6.388) ruśatī vāgakalyāṇī syātkalyā tu śubhātmikā / (1.6.389) atyarthamadhuraṃ sāntvaṃ saṃgataṃ hṛdayaṅgamam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293276 (0.0):
(1.6.390) niṣṭhuraṃ paruṣaṃ grāmyamaślīlaṃ sūnṛtaṃ priye
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905600 (0.055):
uṣatī vāgakalyāṇī saṅgataṃ hṛdayaṅgamaṃ //AP_359.065cd/ / atyarthamadhuraṃ sāntvamabaddhaṃ syādanarthakaṃ /AP_359.066āab/
(1.6.391) satye 'tha saṃkulakliṣṭe parasparaparāhate
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293280 (0.0):
(1.6.390) niṣṭhuraṃ paruṣaṃ grāmyamaślīlaṃ sūnṛtaṃ priye / (1.6.391) satye 'tha saṃkulakliṣṭe parasparaparāhate
(1.6.392) luptavarṇapadaṃ grastaṃ nirastaṃ tvaritoditam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293294 (0.0):
(1.6.392) luptavarṇapadaṃ grastaṃ nirastaṃ tvaritoditam
(1.6.393) jambūkṛtaṃ saniṣṭīvamabaddhaṃ syādanarthakam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293297 (0.0):
(1.6.392) luptavarṇapadaṃ grastaṃ nirastaṃ tvaritoditam / (1.6.393) jambūkṛtaṃ saniṣṭīvamabaddhaṃ syādanarthakam
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2566914 (0.046):
asaṃnikṛṣṭagrahaṇaṃ ca pūrvavattāddrūpyaparyayaparicchedanirāsārthamā / / etadeśināṃ tu tadanarthakameva syāt /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12672168 (0.060):
nedaṃ vidhvaṃsanīyaṃ hi kathaṃ vidhvaṃsayevahi // Rm_38.122{21!} // / iti tenoditaṃ śrutvā so 'śvaghoṣo viciṃtayan /
(1.6.394) anakṣaramavācyaṃ syādāhataṃ tu mṛṣārthakam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293313 (0.0):
(1.6.394) anakṣaramavācyaṃ syādāhataṃ tu mṛṣārthakam
(1.6.395) solluṭhanaṃ tu sotprāsaṃ maṇitaṃ ratikūjitam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293317 (0.0):
(1.6.394) anakṣaramavācyaṃ syādāhataṃ tu mṛṣārthakam / (1.6.395) solluṭhanaṃ tu sotprāsaṃ maṇitaṃ ratikūjitam
(1.6.396) śrāvyaṃ hṛdyaṃ manohāri vispaṣṭaṃ prakaṭoditam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293334 (0.0):
(1.6.396) śrāvyaṃ hṛdyaṃ manohāri vispaṣṭaṃ prakaṭoditam
(1.6.397) atha mliṣṭamavispaṣṭaṃ vitathaṃ tvanṛtaṃ vacaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293338 (0.0):
(1.6.396) śrāvyaṃ hṛdyaṃ manohāri vispaṣṭaṃ prakaṭoditam / (1.6.397) atha mliṣṭamavispaṣṭaṃ vitathaṃ tvanṛtaṃ vacaḥ
(1.6.398) satyaṃ tathyamṛtaṃ samyagamūni triṣu tadvati
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293345 (1.192):
(1.6.398) satyaṃ tathyamṛtaṃ samyagamūni triṣu tadvati
(1.6.399) śabde ninādaninadadhvanidhvānaravasvanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293364 (0.0):
(1.6.399) śabde ninādaninadadhvanidhvānaravasvanāḥ
(1.6.400) svānanirghoṣanirhrādanādanisvānanisvanāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293368 (0.0):
(1.6.399) śabde ninādaninadadhvanidhvānaravasvanāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905620 (0.035):
satyaṃ tathyamṛtaṃ samyaṅnādanisvānanisvanāḥ /AP_359.067āab/ / āravārāvasaṃrāvavirāvā atha marmaraḥ //67ā//AP_359.067ācd/
(1.6.401) āravārāvasaṃrāvavirāvā atha marmaraḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905626 (0.0):
satyaṃ tathyamṛtaṃ samyaṅnādanisvānanisvanāḥ /AP_359.067āab/ / āravārāvasaṃrāvavirāvā atha marmaraḥ //67ā//AP_359.067ācd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293370 (0.0):
(1.6.400) svānanirghoṣanirhrādanādanisvānanisvanāḥ / (1.6.401) āravārāvasaṃrāvavirāvā atha marmaraḥ
(1.6.402) svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāṃ tu śiñjitam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905629 (0.0):
āravārāvasaṃrāvavirāvā atha marmaraḥ //67ā//AP_359.067ācd/ / svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāntu śiñjitaṃ /AP_359.068āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293391 (0.0):
(1.6.402) svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāṃ tu śiñjitam
(1.6.403) nikvāṇo nikvaṇaḥ kvāṇaḥ kvaṇaḥ kvaṇanamityapi / (1.6.404) vīṇāyāḥ kvaṇite prādeḥ prakvāṇaprakvaṇādayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293399 (0.0):
(1.6.402) svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāṃ tu śiñjitam / (1.6.403) nikvāṇo nikvaṇaḥ kvāṇaḥ kvaṇaḥ kvaṇanamityapi
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905633 (0.030):
svanite vastraparṇānāṃ bhūṣaṇānāntu śiñjitaṃ /AP_359.068āab/ / vīṇāyā nikvaṇaḥ kvāṇaḥ tiraścāṃ vāśitaṃ rutaṃ //68ā//AP_359.068ācd/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7445372 (0.041):
nipaṭhaḥ, nipāṭhaḥ / / nisvanaḥ, nisvānaḥ // / kvaṇo vīṇāyāṃ ca || PS_3,3.65 ||
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7445400 (0.064):
nikvaṇaḥ, nikvāṇaḥ / / anupasargāt kvaṇaḥ, kvāṇaḥ / / vīṇāyāṃ khalv api kalyāṇa prakvaṇā vīṇā /
(1.6.405) kolāhalaḥ kalakalastiraścāṃ vāśitaṃ rutam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293413 (0.0):
(1.6.405) kolāhalaḥ kalakalastiraścāṃ vāśitaṃ rutam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905638 (0.044):
vīṇāyā nikvaṇaḥ kvāṇaḥ tiraścāṃ vāśitaṃ rutaṃ //68ā//AP_359.068ācd/ / kolāhalaḥ kalakalo gītaṃ gānamime same /AP_359.069āab/
(1.6.406) strī pratiśrutpratidhvāne gītaṃ gānamime same
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293419 (0.0):
(1.6.405) kolāhalaḥ kalakalastiraścāṃ vāśitaṃ rutam / (1.6.406) strī pratiśrutpratidhvāne gītaṃ gānamime same
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905644 (0.055):
kolāhalaḥ kalakalo gītaṃ gānamime same /AP_359.069āab/ / strī pratiśrut pratidhvāne tantrīkaṇṭhānnisādakaḥ //69ā//AP_359.069ācd/
nāṭyavargaḥ / (1.7.407) niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293465 (0.0):
(1.7.407) niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638880 (0.0):
śabde tu udāttānudāttasvaritāḥ niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194601 (0.0):
śabdabhedamayā bhāvā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.20 // / niṣādaṛṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886954 (0.013):
vastreṇa pārśvāvalambitāṃ kṛtvā / ṣaḍjarṣabhagāndhāradhaivataniṣādamadhyamakaiśikagītasvaragrāmamūrchanādiyuktenānusārya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25268819 (0.026):
niṣāda rṣabha gāndhāra ṣaḍja madhyama dhaivata pañcamākhyāḥ svarāḥ tatra
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620204 (0.035):
vindatīti ṣaḍjaṛṣabhagāndhāramadhyamapañcamadhaivataniṣādāś
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780243 (0.035):
udāttānudāttasvaritakampitaṣaḍjarṣabhagāndhāramadhyamapañcamadhaivataniṣādādayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293419 (0.054):
(1.6.406) strī pratiśrutpratidhvāne gītaṃ gānamime same / nāṭyavargaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961795 (0.054):
[niṣādarṣabhagāndhāramadhyapañcamadhaivatāḥ] // BhN_6.27ab* //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551395 (0.059):
ṣaḍjākhyarṣabhagāndhāra $ madhyamāḥ pañcamaḥ priye &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808596 (0.059):
ṣaḍjākhyarṣabhagāndhāra madhyamāḥ pañcamaḥ priye /
(1.7.408) pañcamaścetyamī sapta tantrīkaṇṭhotthitāḥ svarāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293470 (0.0):
(1.7.407) niṣādarṣabhagāndhāraṣaḍjamadhyamadhaivatāḥ / (1.7.408) pañcamaścetyamī sapta tantrīkaṇṭhotthitāḥ svarāḥ
(1.7.409) kākalī tu kale sūkṣme dhvanī tu madhurāsphuṭe
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293479 (0.0):
(1.7.408) pañcamaścetyamī sapta tantrīkaṇṭhotthitāḥ svarāḥ / (1.7.409) kākalī tu kale sūkṣme dhvanī tu madhurāsphuṭe
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905656 (0.022):
strī pratiśrut pratidhvāne tantrīkaṇṭhānnisādakaḥ //69ā//AP_359.069ācd/ / kākalī tu kale sūkṣme dhvanau tu madhurāsphuṭe /AP_359.070āab/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6259536 (0.022):
kākalī madhurāsphuṭadhvaniḥ / / kākalī tu kale sūkṣme dhvanau tu madhurāsphuṭe'; iti koṣaḥ /"
(1.7.410) kalo mandrastu gambhīre tāro 'tyuccaistrayastriṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293484 (0.0):
(1.7.409) kākalī tu kale sūkṣme dhvanī tu madhurāsphuṭe / (1.7.410) kalo mandrastu gambhīre tāro 'tyuccaistrayastriṣu
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905666 (1.192):
kalo mantrastu gambhīre tāro 'tyuccaistrayastriṣu //70ā//AP_359.070ācd/
(1.7.411) nṛṇāmurasi madhyastho dvāviṃśatividho dhvaniḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293515 (0.0):
(1.7.411) nṛṇāmurasi madhyastho dvāviṃśatividho dhvaniḥ
(1.7.412) sa mandraḥ kaṇṭhamadhyasthastāraḥ śirasi gīyate
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293519 (0.0):
(1.7.411) nṛṇāmurasi madhyastho dvāviṃśatividho dhvaniḥ / (1.7.412) sa mandraḥ kaṇṭhamadhyasthastāraḥ śirasi gīyate
(1.7.413) samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905674 (0.0):
kalo mantrastu gambhīre tāro 'tyuccaistrayastriṣu //70ā//AP_359.070ācd/ / samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī /AP_359.071āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293535 (0.0):
(1.7.413) samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21852051 (0.056):
saṃvṛta-mukha-nyasta-dattaśabda-nivāraṇa-saṃjñāḥ pratīhāryyo veṇuravān / vīṇāghoṣāṃn gītadhvanīn māgadhījayaśabdāṃśca sarvato nivārayāñcakruḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799049 (0.060):
tūṇapaṇavavīṇāvallakī ekādaśāyellavādyakā anye ca bahuvādyakarā
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 3 (amark3_u.htm.txt) 949234 (0.062):
(3.5.944) nāma vidyunniśāvallīvīṇādigbhūnadīhriyām / (3.5.945) adantair dvigurekārtho na sa pātrayugādibhiḥ
(1.7.414) tripañcī sā tu tantrībhiḥ saptabhiḥ parivādinī
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905681 (0.0):
samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī /AP_359.071āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293538 (0.0):
(1.7.413) samanvitalayastvekatālo vīṇā tu vallakī / (1.7.414) tripañcī sā tu tantrībhiḥ saptabhiḥ parivādinī
(1.7.415) tataṃ vīṇādikaṃ vādyamānaddhaṃ murajādikam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905686 (0.0):
vipañcī sā tu tantrībhiḥ saptabhiḥ parivādinī //71ā//AP_359.071ācd/ / tataṃ vīṇādikaṃ vādyamānaddhaṃ murajādikaṃ /AP_359.072āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293563 (0.0):
(1.7.415) tataṃ vīṇādikaṃ vādyamānaddhaṃ murajādikam
(1.7.416) vaṃśādikaṃ tu suṣiraṃ kāṃsyatālādikaṃ ghanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293568 (0.0):
(1.7.415) tataṃ vīṇādikaṃ vādyamānaddhaṃ murajādikam / (1.7.416) vaṃśādikaṃ tu suṣiraṃ kāṃsyatālādikaṃ ghanam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905696 (0.044):
vaṃśyādikantu śuṣiraṃ kāṇsyatālādikaṃ ghanaṃ //72ā//AP_359.072ācd/ / caturvidhamidaṃ vādyaṃ vāditrātodyanāmakaṃ /AP_359.073āab/
(1.7.417) caturvidhamidaṃ vādyaṃ vāditrātodyanāmakam / (1.7.418) mṛdaṅgā murajā bhedāstvaṅkyāliṅgyordhvakāstrayaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905702 (0.0):
vaṃśyādikantu śuṣiraṃ kāṇsyatālādikaṃ ghanaṃ //72ā//AP_359.072ācd/ / caturvidhamidaṃ vādyaṃ vāditrātodyanāmakaṃ /AP_359.073āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293593 (0.0):
(1.7.417) caturvidhamidaṃ vādyaṃ vāditrātodyanāmakam / (1.7.418) mṛdaṅgā murajā bhedāstvaṅkyāliṅgyordhvakāstrayaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905709 (0.009):
caturvidhamidaṃ vādyaṃ vāditrātodyanāmakaṃ /AP_359.073āab/ / mṛdaṅgā murajā bhedāstvaṅkyāliṅgyo 'rdhakāstrayaḥ //73ā//AP_359.073ācd/
(1.7.419) syād yaśaḥpaṭaho ḍhakkā bherī strī dundubhiḥ pumān
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293620 (0.0):
(1.7.419) syād yaśaḥpaṭaho ḍhakkā bherī strī dundubhiḥ pumān
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905712 (0.010):
mṛdaṅgā murajā bhedāstvaṅkyāliṅgyo 'rdhakāstrayaḥ //73ā//AP_359.073ācd/ / syādyaśaḥpaṭaho ṭakkā bheryāmānakadundubhiḥ /AP_359.074āab/
(1.7.420) ānakaḥ paṭaho 'strī syāt koṇo vīṇādi vādanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293624 (0.0):
(1.7.419) syād yaśaḥpaṭaho ḍhakkā bherī strī dundubhiḥ pumān / (1.7.420) ānakaḥ paṭaho 'strī syāt koṇo vīṇādi vādanam
(1.7.421) vīṇādaṇḍaḥ pravālaḥ syāt kakubhastu prasevakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293638 (0.0):
(1.7.421) vīṇādaṇḍaḥ pravālaḥ syāt kakubhastu prasevakaḥ
(1.7.422) kolambakastu kāyo 'syā upanāho nibandhanam / (1.7.423) vādyaprabhedā ḍamarumaḍḍuḍiṇḍimajharjharāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293665 (0.0):
(1.7.422) kolambakastu kāyo 'syā upanāho nibandhanam / (1.7.423) vādyaprabhedā ḍamarumaḍḍuḍiṇḍimajharjharāḥ
(1.7.424) mardalaḥ paṇavo 'nye ca nartakīlāsike same
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293667 (0.0):
(1.7.423) vādyaprabhedā ḍamarumaḍḍuḍiṇḍimajharjharāḥ / (1.7.424) mardalaḥ paṇavo 'nye ca nartakīlāsike same
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905722 (0.063):
ānakaḥ paṭaho bhedā jharjharīḍiṇḍimādayaḥ //74ā//AP_359.074ācd/ / mardalaḥ paṇavastulyau kriyāmānantu tālakaḥ /AP_359.075āab/
(1.7.425) vilambitaṃ drutaṃ madhyaṃ tattvamogho ghanaṃ kramāt
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293688 (0.0):
(1.7.425) vilambitaṃ drutaṃ madhyaṃ tattvamogho ghanaṃ kramāt
(1.7.426) tālaḥ kālakriyāmānaṃ layaḥ sāmyamamathāstriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293693 (0.0):
(1.7.425) vilambitaṃ drutaṃ madhyaṃ tattvamogho ghanaṃ kramāt / (1.7.426) tālaḥ kālakriyāmānaṃ layaḥ sāmyamamathāstriyām
(1.7.427) tāṇḍavaṃ naṭanaṃ nāṭyaṃ lāsyaṃ nṛtyaṃ ca nartane
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293714 (0.0):
(1.7.427) tāṇḍavaṃ naṭanaṃ nāṭyaṃ lāsyaṃ nṛtyaṃ ca nartane
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905738 (0.053):
layaḥ sāmyaṃ tāṇḍavantu nāṭyaṃ lāsyañca nartanaṃ //75ā//AP_359.075ācd/ / tauryatrikaṃ nṛtyagītavādyaṃ nāṭyamidaṃ trayam /AP_359.076āab/
(1.7.428) tauryatrikaṃ nṛtyagītavādyaṃ nāṭyamidaṃ trayam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905740 (0.0):
layaḥ sāmyaṃ tāṇḍavantu nāṭyaṃ lāsyañca nartanaṃ //75ā//AP_359.075ācd/ / tauryatrikaṃ nṛtyagītavādyaṃ nāṭyamidaṃ trayam /AP_359.076āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293715 (0.0):
(1.7.427) tāṇḍavaṃ naṭanaṃ nāṭyaṃ lāsyaṃ nṛtyaṃ ca nartane / (1.7.428) tauryatrikaṃ nṛtyagītavādyaṃ nāṭyamidaṃ trayam
(1.7.429) bhrakuṃsaśca bhrukuṃsaśca bhrūkuṃsaśceti nartakaḥ / (1.7.430) strīveṣadhārī puruṣo nāṭyoktau gaṇikāñjukā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293734 (0.0):
(1.7.429) bhrakuṃsaśca bhrukuṃsaśca bhrūkuṃsaśceti nartakaḥ / (1.7.430) strīveṣadhārī puruṣo nāṭyoktau gaṇikāñjukā
(1.7.431) bhaginīpatirāvutto bhāvo vidvānathāvukaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293751 (0.0):
(1.7.431) bhaginīpatirāvutto bhāvo vidvānathāvukaḥ
(1.7.432) janako yuvarājastu kumāro bhartṛdārakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293754 (0.0):
(1.7.431) bhaginīpatirāvutto bhāvo vidvānathāvukaḥ / (1.7.432) janako yuvarājastu kumāro bhartṛdārakaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 903080 (0.032):
svāmīti, yuvarājastu kumāro bhartṛdārakaḥ // VisSd_6.153 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13617247 (0.032):
svāmīti yuvarājas tu kumāro bhartṛ-dārakaḥ // VisSd_6.153 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23240854 (0.061):
svāmīti yuva-rājas tu kumāro bhartṛ-dārakaḥ ||SRs_3.322||
(1.7.433) rājā bhaṭṭārako devastatsutā bhartṛdārikā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293771 (0.0):
(1.7.433) rājā bhaṭṭārako devastatsutā bhartṛdārikā
(1.7.434) devī kṛtābhiṣekāyāmitarāsu tu bhaṭṭinī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293774 (0.0):
(1.7.433) rājā bhaṭṭārako devastatsutā bhartṛdārikā / (1.7.434) devī kṛtābhiṣekāyāmitarāsu tu bhaṭṭinī
(1.7.435) abrahmaṇyamavadhyoktau rājaśyālastu rāṣṭriyaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293792 (1.192):
(1.7.435) abrahmaṇyamavadhyoktau rājaśyālastu rāṣṭriyaḥ
(1.7.436) ambā mātātha bālā syādvāsūrāryastu māriṣaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293816 (0.0):
(1.7.436) ambā mātātha bālā syādvāsūrāryastu māriṣaḥ
(1.7.437) attikā bhaginī jyeṣṭhā niṣṭhā nirvahaṇe same
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293819 (0.0):
(1.7.436) ambā mātātha bālā syādvāsūrāryastu māriṣaḥ / (1.7.437) attikā bhaginī jyeṣṭhā niṣṭhā nirvahaṇe same
(1.7.438) haṇḍe hañje halāhvāne nīcāṃ ceṭīṃ sakhīṃ prati
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293838 (0.0):
(1.7.438) haṇḍe hañje halāhvāne nīcāṃ ceṭīṃ sakhīṃ prati
(1.7.439) aṅgahāro 'ṅgavikṣepo vyañjakābhinayau samau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293841 (0.0):
(1.7.438) haṇḍe hañje halāhvāne nīcāṃ ceṭīṃ sakhīṃ prati / (1.7.439) aṅgahāro 'ṅgavikṣepo vyañjakābhinayau samau
(1.7.440) nirvṛtte tvaṅgasattvābhyāṃ dve triṣvāṅgikasāttvike
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293864 (0.0):
(1.7.440) nirvṛtte tvaṅgasattvābhyāṃ dve triṣvāṅgikasāttvike
(1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905753 (0.0):
rājā bhaṭṭārako devaḥ sābhiṣekā ca devyapi //76ā//AP_359.076ācd/ / śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ /AP_359.077āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293867 (0.0):
(1.7.440) nirvṛtte tvaṅgasattvābhyāṃ dve triṣvāṅgikasāttvike / (1.7.441) śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8726070 (0.017):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363973 (0.017):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr K_29 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069880 (0.017):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // 29 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542006 (0.017):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr-K_29 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13613730 (0.019):
tasmād bhāvā amī proktāḥ sthāyi-sañcāri-sāttvikāḥ // VisSd_3.181 // / śṛṅgāra-hāsya-karuṇa-raudra-vīra-bhayānakāḥ /
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149455 (0.024):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakabībhatsādbhutaśāntāḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746336 (0.028):
aṣṭadhā sa ca śṛṅgāra hāsya vīrādbhutā api | 168 / raudraḥ karuṇa bībhatsau bhayānaka itīritaḥ ||SRs_2.360||
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961646 (0.030):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // BhN_6.15 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875337 (0.030):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāś ca nava kāvye rasāḥ smṛtāḥ // ST_1.9 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103704 (0.030):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897494 (0.033):
vīrāccādbhutaniṣpattiḥ syādvībhatsādbhayānakaḥ /AP_338.008ab/ / śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ //AP_338.008cd/
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881110 (0.034):
śṛṅgāra-hāsya-karuṇā $ raudra-vīra-bhayānakāḥ &
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554413 (0.034):
śṛṅgāravīrabībhatsaraudrahāsyabhayānakaiḥ / / karuṇādbhutaśāntaiś ca navanāṭyarasair yutam //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 890517 (0.036):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatso 'dbhuta ityaṣṭau rasāḥ śāntastathā mataḥ // VisSd_3.182 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26667011 (0.042):
1.004.008a hāsyaśṛṅgārakāruṇyaraudravīrabhayānakaiḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15794938 (0.061):
adbhuta bhayānaka raudra bībhatsa vatsala karuṇa vīra hāsya śānta śṛṅgāra rasāḥ
(1.7.442) bībhatsaraudrau ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905762 (0.0):
śṛṅgāravīrakaruṇādbhutahāsyabhayānakāḥ /AP_359.077āab/ / vībhatsaraudre ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ //77ā//AP_359.077ācd/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293883 (0.0):
(1.7.442) bībhatsaraudrau ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103706 (0.055):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāśca rasāḥ pūrvairudāhṛtāḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746337 (0.057):
aṣṭadhā sa ca śṛṅgāra hāsya vīrādbhutā api | 168 / raudraḥ karuṇa bībhatsau bhayānaka itīritaḥ ||SRs_2.360||
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8726070 (0.058):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961646 (0.058):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // BhN_6.15 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363973 (0.058):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr K_29 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069880 (0.058):
śṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // 29 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542006 (0.058):
sṛṅgārahāsyakaruṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutasaṃjñau cetyaṣṭau nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // MKpr-K_29 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881113 (0.060):
śṛṅgāra-hāsya-karuṇā $ raudra-vīra-bhayānakāḥ & / bībhatsādbhuta-śāntāś ca % nava kāvye rasāḥ smṛtāḥ // ST_1.9 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875338 (0.060):
śṛṅgārahāsyakaruṇā raudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāś ca nava kāvye rasāḥ smṛtāḥ // ST_1.9 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3482979 (0.060):
śṛṅgārahāsyakaraṇaraudravīrabhayānakāḥ / / bībhatsādbhutaśāntāśca nava nāṭye rasāḥ smṛtāḥ // UKss_4.4 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13886610 (0.062):
śṛṅgāra-bībhatsa-rasau $ tathā vīra-bhayānakau & / raudrādbhutau tathā hāsya- % karuṇau vairiṇau mithaḥ // ST_3.21 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27962069 (0.062):
teṣāmutpattihetavaścatvāro rasāḥ | / tadyathā śṛṅgāro raudrau vīro bībhatsa iti | / atra
(1.7.443) utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905769 (0.0):
vībhatsaraudre ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ //77ā//AP_359.077ācd/ / utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā /AP_359.078āab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293890 (0.0):
(1.7.442) bībhatsaraudrau ca rasāḥ śṛṅgāraḥ śucirujjvalaḥ / (1.7.443) utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946017 (0.062):
1 kṛpā dayānukampā syāt kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā ity Amara|| [1.6.18] ||
(1.7.444) kṛpā dayānukampā syādanukrośo 'pyatho hasaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293896 (0.0):
(1.7.443) utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā / (1.7.444) kṛpā dayānukampā syādanukrośo 'pyatho hasaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905774 (0.019):
utsāhavardhano vīraḥ kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā /AP_359.078āab/ / kṛpā dayā cānukampāpyanukrośo 'pyatho hasaḥ //78ā//AP_359.078ācd/
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946017 (0.029):
19 priyeṇa - nirghṛṇena nirgatā ghṛṇā<'>nukampā yasmāt, sa - tena. 11. / 1 kṛpā dayānukampā syāt kāruṇyaṃ karuṇā ghṛṇā ity Amara|| [1.6.18] ||
(1.7.445) hāso hāsyaṃ ca bībhatsaṃ vikṛtaṃ triṣvidaṃ dvayam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293899 (0.0):
(1.7.444) kṛpā dayānukampā syādanukrośo 'pyatho hasaḥ / (1.7.445) hāso hāsyaṃ ca bībhatsaṃ vikṛtaṃ triṣvidaṃ dvayam
(1.7.446) vismayo 'dbhutamāścaryaṃ citramapyatha bhairavam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293916 (0.0):
(1.7.446) vismayo 'dbhutamāścaryaṃ citramapyatha bhairavam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905787 (0.034):
vismayo 'dbhutamāś caryaṃ citramapyatha bhairavaṃ //66B//AP_359.066Bcd/ / dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakaṃ /AP_359.067Bab/
(1.7.447) dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905794 (0.0):
vismayo 'dbhutamāś caryaṃ citramapyatha bhairavaṃ //66B//AP_359.066Bcd/ / dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakaṃ /AP_359.067Bab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293923 (0.0):
(1.7.446) vismayo 'dbhutamāścaryaṃ citramapyatha bhairavam / (1.7.447) dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakam
(1.7.448) bhayaṅkaraṃ pratibhayaṃ raudraṃ tūgramamī triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293927 (0.0):
(1.7.447) dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakam / (1.7.448) bhayaṅkaraṃ pratibhayaṃ raudraṃ tūgramamī triṣu
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905795 (0.033):
dāruṇaṃ bhīṣaṇaṃ bhīṣmaṃ ghoraṃ bhīmaṃ bhayānakaṃ /AP_359.067Bab/ / bhayaṅkaraṃ pratibhayaṃ raudrantūgramamī triṣu //67B//AP_359.067Bcd/
(1.7.449) caturdaśa darastrāso bhītirbhīḥ sādhvasaṃ bhayam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293932 (0.0):
(1.7.448) bhayaṅkaraṃ pratibhayaṃ raudraṃ tūgramamī triṣu / (1.7.449) caturdaśa darastrāso bhītirbhīḥ sādhvasaṃ bhayam
(1.7.450) vikāro mānaso bhāvo 'nubhāvo bhāvabodhakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293947 (0.0):
(1.7.450) vikāro mānaso bhāvo 'nubhāvo bhāvabodhakaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905810 (0.016):
caturdaśa daratrāsau bhītirbhīḥ sādhvasambhayaṃ /AP_359.068Bab/ / vikāro mānaso bhāvo 'nubhāvo bhāvabodhanaḥ //68B//AP_359.068Bcd/
(1.7.451) garvo 'bhimāno 'haṅkāro mānaścittasamunnatiḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905814 (0.0):
vikāro mānaso bhāvo 'nubhāvo bhāvabodhanaḥ //68B//AP_359.068Bcd/ / garvo 'bhimāno 'haṅkāro mānaścittasamunnatiḥ /AP_359.069Bab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293960 (0.0):
(1.7.451) garvo 'bhimāno 'haṅkāro mānaścittasamunnatiḥ
(1.7.452) darpo 'valoko 'vaṣṭambhaścittodrekaḥ smayo madaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293967 (0.0):
(1.7.451) garvo 'bhimāno 'haṅkāro mānaścittasamunnatiḥ / (1.7.452) darpo 'valoko 'vaṣṭambhaścittodrekaḥ smayo madaḥ
(1.7.453) anādaraḥ paribhavaḥ parībhāvastiraskriyā / (1.7.454) rīḍhāvamānanāvajñāvahelanamasūrkṣaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293972 (0.0):
(1.7.452) darpo 'valoko 'vaṣṭambhaścittodrekaḥ smayo madaḥ / (1.7.453) anādaraḥ paribhavaḥ parībhāvastiraskriyā
(1.7.455) mandākṣaṃ hrīstrapā vrīḍā lajjā sāpatrapānyataḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7293985 (0.0):
(1.7.455) mandākṣaṃ hrīstrapā vrīḍā lajjā sāpatrapānyataḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905823 (0.057):
anādaraḥ paribhavaḥ paribhāvastiraskriyā //69B//AP_359.069Bcd/ / vrīḍā lajjā trapā hrīḥ syādabhidhyānaṃ dhane spṛhā /AP_359.070Bab/
(1.7.456) kṣāntistitikṣābhidhyā tu parasya viṣaye spṛhā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294000 (0.0):
(1.7.456) kṣāntistitikṣābhidhyā tu parasya viṣaye spṛhā
(1.7.457) akṣāntirīrṣyāsūyā tu doṣāropo guṇeṣvapi
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294016 (0.0):
(1.7.457) akṣāntirīrṣyāsūyā tu doṣāropo guṇeṣvapi
(1.7.458) vairaṃ virodho vidveṣo manyuśokau tu śuk striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294021 (0.0):
(1.7.457) akṣāntirīrṣyāsūyā tu doṣāropo guṇeṣvapi / (1.7.458) vairaṃ virodho vidveṣo manyuśokau tu śuk striyām
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8371993 (0.056):
avidyamānaḥ śoko manyur yasya so 'śokaḥ | / manyuśokau tu śuk striyām ity amaraḥ |
(1.7.459) paścāttāpo 'nutāpaśca vipratīsāra ityapi / (1.7.460) kopakrodhāmarṣaroṣapratighā ruṭ kṛdhau striyau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294036 (0.0):
(1.7.459) paścāttāpo 'nutāpaśca vipratīsāra ityapi / (1.7.460) kopakrodhāmarṣaroṣapratighā ruṭ kṛdhau striyau
(1.7.461) śucau tu carite śīlamunmādaścittavibhramaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294049 (0.0):
(1.7.461) śucau tu carite śīlamunmādaścittavibhramaḥ
(1.7.462) premā nā priyatā hārdaṃ premasneho 'tha dohadam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294068 (0.0):
(1.7.462) premā nā priyatā hārdaṃ premasneho 'tha dohadam
(1.7.463) icchā kāṅkṣā spṛhehā tṛḍ vāñchā lipsā manorathaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294076 (0.0):
(1.7.462) premā nā priyatā hārdaṃ premasneho 'tha dohadam / (1.7.463) icchā kāṅkṣā spṛhehā tṛḍ vāñchā lipsā manorathaḥ
(1.7.464) kāmo 'bhilāṣastarṣaśca so 'tyarthaṃ lālasā dvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294079 (0.0):
(1.7.463) icchā kāṅkṣā spṛhehā tṛḍ vāñchā lipsā manorathaḥ / (1.7.464) kāmo 'bhilāṣastarṣaśca so 'tyarthaṃ lālasā dvayoḥ
(1.7.465) upādhirnā dharmacintā puṃsyādhirmānasī vyathā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294096 (0.0):
(1.7.465) upādhirnā dharmacintā puṃsyādhirmānasī vyathā
(1.7.466) syāccintā smṛtirādhyānamutkaṇṭhotkalike same
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294101 (0.0):
(1.7.465) upādhirnā dharmacintā puṃsyādhirmānasī vyathā / (1.7.466) syāccintā smṛtirādhyānamutkaṇṭhotkalike same
(1.7.467) utsāho 'dhyavasāyaḥ syāt sa vīryamatiśaktibhāk
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294115 (0.0):
(1.7.467) utsāho 'dhyavasāyaḥ syāt sa vīryamatiśaktibhāk
(1.7.468) kapaṭo 'strī vyājadambhopadhayaś chadmakaitave
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294130 (0.0):
(1.7.468) kapaṭo 'strī vyājadambhopadhayaś chadmakaitave
(1.7.469) kusṛtirnikṛtiḥ śāṭhyaṃ pramādo 'navadhānatā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294133 (0.0):
(1.7.468) kapaṭo 'strī vyājadambhopadhayaś chadmakaitave / (1.7.469) kusṛtirnikṛtiḥ śāṭhyaṃ pramādo 'navadhānatā
(1.7.470) kautūhalaṃ kautukaṃ ca kutukaṃ ca kutūhalam / (1.7.471) strīṇāṃ vilāsabibbokavibhramā lalitaṃ tathā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294156 (0.0):
(1.7.470) kautūhalaṃ kautukaṃ ca kutukaṃ ca kutūhalam / (1.7.471) strīṇāṃ vilāsabibbokavibhramā lalitaṃ tathā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905836 (0.061):
kautūhalaṃ kautukañca kutukañca kutūhalaṃ //70B//AP_359.070Bcd/ / stroṇāṃ vilāsavivvokavibhramā lalitantathā /AP_359.071Bab/
(1.7.472) helā līletyamī hāvāḥkriyāḥ śṛṅgārabhāvajāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294160 (0.0):
(1.7.471) strīṇāṃ vilāsabibbokavibhramā lalitaṃ tathā / (1.7.472) helā līletyamī hāvāḥkriyāḥ śṛṅgārabhāvajāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905845 (1.192):
stroṇāṃ vilāsavivvokavibhramā lalitantathā /AP_359.071Bab/ / helā līletyamī hāvāḥ kriyāḥ śṛṅgārabhāvajāḥ //71B//AP_359.071Bcd/
(1.7.473) dravakeliparīhāsāḥ krīḍā līlā ca narma ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905848 (0.0):
helā līletyamī hāvāḥ kriyāḥ śṛṅgārabhāvajāḥ //71B//AP_359.071Bcd/ / dravakeliparīhāsāḥ krīḍā līlā ca kūrdanaṃ /AP_359.072Bab/
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294176 (0.0):
(1.7.473) dravakeliparīhāsāḥ krīḍā līlā ca narma ca
(1.7.474) vyājo 'padeśo lakṣyaṃ ca krīḍā khelā ca kūrdanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294178 (0.0):
(1.7.473) dravakeliparīhāsāḥ krīḍā līlā ca narma ca / (1.7.474) vyājo 'padeśo lakṣyaṃ ca krīḍā khelā ca kūrdanam
(1.7.475) gharmo nidāghaḥ svedaḥ syātpralayo naṣṭaceṣṭatā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294196 (0.0):
(1.7.475) gharmo nidāghaḥ svedaḥ syātpralayo naṣṭaceṣṭatā
(1.7.476) avahitthākāraguptiḥ samau saṃvegasaṃbhramau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294199 (0.0):
(1.7.475) gharmo nidāghaḥ svedaḥ syātpralayo naṣṭaceṣṭatā / (1.7.476) avahitthākāraguptiḥ samau saṃvegasaṃbhramau
(1.7.477) syādācchuritakaṃ hāsaḥ sotprāsaḥ sa manāk smitam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294218 (0.0):
(1.7.477) syādācchuritakaṃ hāsaḥ sotprāsaḥ sa manāk smitam
(1.7.478) madhyamaḥ syādvihasitaṃ romāñco romaharṣaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294222 (0.0):
(1.7.477) syādācchuritakaṃ hāsaḥ sotprāsaḥ sa manāk smitam / (1.7.478) madhyamaḥ syādvihasitaṃ romāñco romaharṣaṇam
(1.7.479) kranditaṃ ruditam kruṣṭaṃ jṛmbhastu triṣu jṛmbhaṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294240 (0.0):
(1.7.479) kranditaṃ ruditam kruṣṭaṃ jṛmbhastu triṣu jṛmbhaṇam
(1.7.480) vipralambho visaṃvādo riṅgaṇaṃ skhalanaṃ same / (1.7.481) syānnidrā śayanaṃ svāpaḥ svapnaḥ saṃveśa ityapi
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294241 (0.0):
(1.7.479) kranditaṃ ruditam kruṣṭaṃ jṛmbhastu triṣu jṛmbhaṇam / (1.7.480) vipralambho visaṃvādo riṅgaṇaṃ skhalanaṃ same
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294255 (0.0):
(1.7.481) syānnidrā śayanaṃ svāpaḥ svapnaḥ saṃveśa ityapi
(1.7.482) tandrī pramīlā bhrakuṭirbhrukuṭirbhrūkuṭiḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294258 (0.0):
(1.7.481) syānnidrā śayanaṃ svāpaḥ svapnaḥ saṃveśa ityapi / (1.7.482) tandrī pramīlā bhrakuṭirbhrukuṭirbhrūkuṭiḥ striyām
(1.7.483) adṛṣṭiḥ syādasaumye 'kṣṇi saṃsiddhiprakṛtī tvime
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294278 (0.0):
(1.7.483) adṛṣṭiḥ syādasaumye 'kṣṇi saṃsiddhiprakṛtī tvime
(1.7.484) svarūpaṃ ca svabhāvaśca nisargaścātha vepathuḥ / (1.7.485) kampo 'tha kṣaṇa uddharṣo maha uddhava utsavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294291 (0.0):
(1.7.483) adṛṣṭiḥ syādasaumye 'kṣṇi saṃsiddhiprakṛtī tvime / (1.7.484) svarūpaṃ ca svabhāvaśca nisargaścātha vepathuḥ
pātālabhogivargaḥ} / (1.8.486) adhobhuvanapātālaṃ balisadma rasātalam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294291 (0.0):
(1.7.485) kampo 'tha kṣaṇa uddharṣo maha uddhava utsavaḥ / pātālabhogivargaḥ}
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294316 (0.0):
(1.8.486) adhobhuvanapātālaṃ balisadma rasātalam
(1.8.487) nāgaloko 'tha kuharaṃ suṣiraṃ vivaraṃ bilam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294323 (0.0):
(1.8.486) adhobhuvanapātālaṃ balisadma rasātalam / (1.8.487) nāgaloko 'tha kuharaṃ suṣiraṃ vivaraṃ bilam
(1.8.488) chidraṃ nirvyathanaṃ rokaṃ randhraṃ śvabhraṃ vapā suṣiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294327 (0.0):
(1.8.487) nāgaloko 'tha kuharaṃ suṣiraṃ vivaraṃ bilam / (1.8.488) chidraṃ nirvyathanaṃ rokaṃ randhraṃ śvabhraṃ vapā suṣiḥ
(1.8.489) gartāvaṭau bhuvi śvabhre sarandhre suṣiraṃ triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294347 (0.0):
(1.8.489) gartāvaṭau bhuvi śvabhre sarandhre suṣiraṃ triṣu
(1.8.490) andhakāro 'striyāṃ dhvāntaṃ tamisraṃ timiraṃ tamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294353 (0.0):
(1.8.489) gartāvaṭau bhuvi śvabhre sarandhre suṣiraṃ triṣu / (1.8.490) andhakāro 'striyāṃ dhvāntaṃ tamisraṃ timiraṃ tamaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844328 (0.044):
śrīr lakṣmīr dakpriyābhikhyā bhānaṃ bhātirumā ramā // Rajni_21.51 / tamastamisraṃ timiraṃ dhvāntaṃ saṃtamasaṃ tamaḥ /
(1.8.491) dhvānte gāḍhe 'ndhatamasaṃ kṣīṇe 'vatamasaṃ tamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294356 (0.0):
(1.8.490) andhakāro 'striyāṃ dhvāntaṃ tamisraṃ timiraṃ tamaḥ / (1.8.491) dhvānte gāḍhe 'ndhatamasaṃ kṣīṇe 'vatamasaṃ tamaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844328 (0.061):
tamastamisraṃ timiraṃ dhvāntaṃ saṃtamasaṃ tamaḥ /
(1.8.492) viṣvaksaṃtamasaṃ nāgāḥ kādraveyāstadīśvare / (1.8.493) śeṣo 'nanto vāsukistu sarparājo 'tha gonase
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294385 (0.0):
(1.8.492) viṣvaksaṃtamasaṃ nāgāḥ kādraveyāstadīśvare / (1.8.493) śeṣo 'nanto vāsukistu sarparājo 'tha gonase
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 838139 (0.063):
pṛṣṭhe pakṣau dvau gale pucchakaṃ cet sarpābhaḥ syāt phūtkṛto vṛttatuṇḍaḥ
(1.8.494) tilitsaḥ syādajagare śayurvāhasa ityubhau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294388 (0.0):
(1.8.493) śeṣo 'nanto vāsukistu sarparājo 'tha gonase / (1.8.494) tilitsaḥ syādajagare śayurvāhasa ityubhau
(1.8.495) alagardo jalavyālaḥ samau rājilaḍuṇḍumau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294409 (0.0):
(1.8.495) alagardo jalavyālaḥ samau rājilaḍuṇḍumau
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16806484 (0.050):
jalavāyvagnivarjite BrP_80.24d / jalavyālaḥ kuṭīcaraḥ BrP_40.62d / jalaśāyin namo 'stu te BrP_178.132d
(1.8.496) māludhāno mātulāhirnirmukto muktakañcukaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294412 (0.0):
(1.8.495) alagardo jalavyālaḥ samau rājilaḍuṇḍumau / (1.8.496) māludhāno mātulāhirnirmukto muktakañcukaḥ
(1.8.497) sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṅgo 'hirbhujaṅgamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294425 (0.0):
(1.8.497) sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṅgo 'hirbhujaṅgamaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052241 (0.050):
maṇḍūko darduro bhekaḥ % kākāhis toyasarpakaḥ // VAnigh_359 // / sarpaḥ pṛdākurbhujago $ bhujaṃgo 'hir bhujaṃgamaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055191 (0.050):
maṇḍūko darduro bhekaḥ kākāhis toyasarpakaḥ // VAnigh_359 // / sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṃgo 'hir bhujaṃgamaḥ /
(1.8.498) āśīviṣo viṣadharaścakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ / (1.8.499) kuṇḍalī gūḍhapāccakṣuḥśravāḥ kākodaraḥ phaṇī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294435 (0.0):
(1.8.497) sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṅgo 'hirbhujaṅgamaḥ / (1.8.498) āśīviṣo viṣadharaścakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052245 (0.018):
sarpaḥ pṛdākurbhujago $ bhujaṃgo 'hir bhujaṃgamaḥ & / āśīviṣo viṣadharaś % cakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ // VAnigh_360 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055195 (0.018):
sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṃgo 'hir bhujaṃgamaḥ / / āśīviṣo viṣadharaś cakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ // VAnigh_360 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052255 (0.031):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ $ śravāḥ kākodaraḥ phaṇī & / darvīkaro dīrghapṛṣṭho % jihmagaḥ pavanāśanaḥ // VAnigh_361 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055205 (0.031):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ śravāḥ kākodaraḥ phaṇī / / darvīkaro dīrghapṛṣṭho jihmagaḥ pavanāśanaḥ // VAnigh_361 //
(1.8.500) darvīkaro dīrghapṛṣṭho dandaśūko bileśayaḥ / (1.8.501) uragaḥ pannago bhogī jihmagaḥ pavanāśanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294444 (0.0):
(1.8.499) kuṇḍalī gūḍhapāccakṣuḥśravāḥ kākodaraḥ phaṇī / (1.8.500) darvīkaro dīrghapṛṣṭho dandaśūko bileśayaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052255 (0.039):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ $ śravāḥ kākodaraḥ phaṇī & / darvīkaro dīrghapṛṣṭho % jihmagaḥ pavanāśanaḥ // VAnigh_361 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055205 (0.039):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ śravāḥ kākodaraḥ phaṇī / / darvīkaro dīrghapṛṣṭho jihmagaḥ pavanāśanaḥ // VAnigh_361 //
(1.8.502) lelihāno dvirasano gokarṇaḥ kañcukī tathā / (1.8.503) kumbhīnasaḥ phaṇadharo harirbhogadharastathā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294450 (0.0):
(1.8.501) uragaḥ pannago bhogī jihmagaḥ pavanāśanaḥ / (1.8.502) lelihāno dvirasano gokarṇaḥ kañcukī tathā
(1.8.504) aheḥ śarīraṃ bhogaḥ syādāśīrapyahidaṃṣṭrikā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294467 (0.0):
(1.8.504) aheḥ śarīraṃ bhogaḥ syādāśīrapyahidaṃṣṭrikā
(1.8.505) triṣvāheyaṃ viṣāsthyādi sphaṭāyāṃ tu phaṇā dvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294475 (0.0):
(1.8.504) aheḥ śarīraṃ bhogaḥ syādāśīrapyahidaṃṣṭrikā / (1.8.505) triṣvāheyaṃ viṣāsthyādi sphaṭāyāṃ tu phaṇā dvayoḥ
(1.8.506) samau kañcukanirmokau kṣveḍastu garalaṃ viṣam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294493 (0.0):
(1.8.506) samau kañcukanirmokau kṣveḍastu garalaṃ viṣam
(1.8.507) puṃsi klībe ca kākolakālakūṭahalāhalāḥ / (1.8.508) saurāṣṭrikaḥ śauklikeyo brahmaputraḥ pradīpanaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294503 (0.0):
(1.8.506) samau kañcukanirmokau kṣveḍastu garalaṃ viṣam / (1.8.507) puṃsi klībe ca kākolakālakūṭahalāhalāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595357 (0.028):
235.028. yāvat tatra nātidūre pūrvatapādamūle karvaṭakam/ / 235.028. tatra tantravāyaḥ prativasati/ / 235.028. tasya putro jātaḥ/ / 235.028. girika iti nāmadheyaṃ kṛtam/
(1.8.509) dārado vatsanābhaśca viṣabhedā amī nava / (1.8.510) viṣavaidyo jāṅguliko vyālagrāhyahituṇḍikaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294505 (0.0):
(1.8.508) saurāṣṭrikaḥ śauklikeyo brahmaputraḥ pradīpanaḥ / (1.8.509) dārado vatsanābhaśca viṣabhedā amī nava
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294518 (0.0):
(1.8.510) viṣavaidyo jāṅguliko vyālagrāhyahituṇḍikaḥ
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24577782 (0.039):
kālakūṭo vatsanābhaḥ śṛṅgikaśca pradīpanaḥ / / hālāhalo brahmaputro hāridraḥ saktukastathā /
narakavargaḥ} / (1.9.511) syānnārakastu narako nirayo durgatiḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294541 (0.0):
(1.9.511) syānnārakastu narako nirayo durgatiḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294518 (0.021):
(1.8.510) viṣavaidyo jāṅguliko vyālagrāhyahituṇḍikaḥ / narakavargaḥ}
(1.9.512) tadbhedāstapanāvīcimahārauravarauravāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294548 (0.0):
(1.9.511) syānnārakastu narako nirayo durgatiḥ striyām / (1.9.512) tadbhedāstapanāvīcimahārauravarauravāḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740701 (0.061):
sañjīvanakālasūtrasaṃghātarauravamahārauravapratāpanāvīcyādiṣu
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24018712 (0.063):
pratāpanastāpano mahārauravo rauravaḥ saṃghātaḥ kālasūtraḥ saṃjīvaśca / / avīcipārśveṣvityapare /
(1.9.513) saṃghātaḥ kālasūtraṃ cetyādyāḥ sattvāstu nārakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294554 (0.0):
(1.9.512) tadbhedāstapanāvīcimahārauravarauravāḥ / (1.9.513) saṃghātaḥ kālasūtraṃ cetyādyāḥ sattvāstu nārakāḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24018712 (0.058):
pratāpanastāpano mahārauravo rauravaḥ saṃghātaḥ kālasūtraḥ saṃjīvaśca / / avīcipārśveṣvityapare /
(1.9.514) pretā vaitaraṇī sindhuḥ syādalakṣmīstu nirrtiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294558 (0.0):
(1.9.513) saṃghātaḥ kālasūtraṃ cetyādyāḥ sattvāstu nārakāḥ / (1.9.514) pretā vaitaraṇī sindhuḥ syādalakṣmīstu nirrtiḥ
(1.9.515) viṣṭirājūḥ kāraṇā tu yātanā tīvravedanā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294569 (0.0):
(1.9.515) viṣṭirājūḥ kāraṇā tu yātanā tīvravedanā
(1.9.516) pīḍā bādhā vyathā duḥkhamāmanasyaṃ prasūtijam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294587 (0.0):
(1.9.516) pīḍā bādhā vyathā duḥkhamāmanasyaṃ prasūtijam
(1.9.517) syātkaṣṭaṃ kṛcchramābhīlaṃ triṣveṣāṃ bhedyagāmi yat
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294592 (0.0):
(1.9.516) pīḍā bādhā vyathā duḥkhamāmanasyaṃ prasūtijam / (1.9.517) syātkaṣṭaṃ kṛcchramābhīlaṃ triṣveṣāṃ bhedyagāmi yat
vārivargaḥ} / (1.10.518) samudro 'bdhirakūpāraḥ pārāvāraḥ saritpatiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294609 (0.0):
(1.10.518) samudro 'bdhirakūpāraḥ pārāvāraḥ saritpatiḥ / (1.10.519) udanvānudadhiḥ sindhuḥ sarasvānsāgaro 'rṇavaḥ
(1.10.519) udanvānudadhiḥ sindhuḥ sarasvānsāgaro 'rṇavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294614 (0.0):
(1.10.518) samudro 'bdhirakūpāraḥ pārāvāraḥ saritpatiḥ / (1.10.519) udanvānudadhiḥ sindhuḥ sarasvānsāgaro 'rṇavaḥ
(1.10.520) ratnākaro jalanidhiryādaḥpatirapāmpatiḥ / (1.10.521) tasya prabhedāḥ kṣīrodo lavaṇodastathāpare
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294620 (0.0):
(1.10.519) udanvānudadhiḥ sindhuḥ sarasvānsāgaro 'rṇavaḥ / (1.10.520) ratnākaro jalanidhiryādaḥpatirapāmpatiḥ
(1.10.522) āpaḥ strī bhūmni vārvāri salilaṃ kamalaṃ jalaṃ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294632 (0.0):
(1.10.522) āpaḥ strī bhūmni vārvāri salilaṃ kamalaṃ jalaṃ
(1.10.523) payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294638 (0.0):
(1.10.522) āpaḥ strī bhūmni vārvāri salilaṃ kamalaṃ jalaṃ / (1.10.523) payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051746 (0.0):
pānīyam ambu salilaṃ $ toyaṃ codakavāriṇī & / payaḥ kīlālamamṛtaṃ % jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam // VAnigh_323 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054698 (0.0):
pānīyam ambu salilaṃ toyaṃ codakavāriṇī / / payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam // VAnigh_323 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905885 (0.043):
payaḥ kīlālamamṛtamudakaṃ bhuvanaṃ vanaṃ /AP_359.075Bab/
(1.10.524) kabandhamudakaṃ pāthaḥ puṣkaraṃ sarvatomukham / (1.10.525) ambhorṇastoyapānīyanīrakṣīro 'mbuśambaram
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294650 (0.0):
(1.10.523) payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam / (1.10.524) kabandhamudakaṃ pāthaḥ puṣkaraṃ sarvatomukham
(1.10.526) meghapuṣpaṃ ghanarasastriṣu dve āpyamammayam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294656 (0.0):
(1.10.525) ambhorṇastoyapānīyanīrakṣīro 'mbuśambaram / (1.10.526) meghapuṣpaṃ ghanarasastriṣu dve āpyamammayam
(1.10.527) bhaṅgastaraṅga ūrmirvā striyāṃ vīcirathormiṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294672 (0.0):
(1.10.527) bhaṅgastaraṅga ūrmirvā striyāṃ vīcirathormiṣu
(1.10.528) mahatsūllolakallolau syādāvarto 'mbhasāṃ bhramaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294679 (0.0):
(1.10.527) bhaṅgastaraṅga ūrmirvā striyāṃ vīcirathormiṣu / (1.10.528) mahatsūllolakallolau syādāvarto 'mbhasāṃ bhramaḥ
(1.10.529) pṛṣanti bindupṛṣatāḥ pumāṃso vipruṣaḥ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294682 (0.0):
(1.10.528) mahatsūllolakallolau syādāvarto 'mbhasāṃ bhramaḥ / (1.10.529) pṛṣanti bindupṛṣatāḥ pumāṃso vipruṣaḥ striyām
(1.10.530) cakrāṇi puṭabhedāḥ syurbhramāśca jalanirgamāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294700 (0.0):
(1.10.530) cakrāṇi puṭabhedāḥ syurbhramāśca jalanirgamāḥ
(1.10.531) kūlaṃ rodhaśca tīraṃ ca pratīraṃ ca taṭaṃ triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294703 (0.0):
(1.10.530) cakrāṇi puṭabhedāḥ syurbhramāśca jalanirgamāḥ / (1.10.531) kūlaṃ rodhaśca tīraṃ ca pratīraṃ ca taṭaṃ triṣu
(1.10.532) pārāvāre parārvācī tīre pātraṃ tadantaram
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294718 (0.0):
pārāvāre parārvācī tīre pātraṃ tadantaram
(1.10.533) dvīpo 'striyāmantarīpaṃ yadantarvāriṇastaṭam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294736 (0.0):
(1.10.533) dvīpo 'striyāmantarīpaṃ yadantarvāriṇastaṭam
(1.10.534) toyotthitaṃ tatpulinaṃ saikataṃ sikatāmayam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294739 (0.0):
(1.10.533) dvīpo 'striyāmantarīpaṃ yadantarvāriṇastaṭam / (1.10.534) toyotthitaṃ tatpulinaṃ saikataṃ sikatāmayam
(1.10.535) niṣadvarastu jambālaḥ paṅko 'strī śādakardamau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294761 (0.0):
(1.10.535) niṣadvarastu jambālaḥ paṅko 'strī śādakardamau
(1.10.536) jalocchvāsāḥ parīvāhāḥ kūpakāstu vidārakāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294764 (0.0):
(1.10.535) niṣadvarastu jambālaḥ paṅko 'strī śādakardamau / (1.10.536) jalocchvāsāḥ parīvāhāḥ kūpakāstu vidārakāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905907 (0.052):
toyotthitaṃ tat pulinaṃ jambālaṃ paṅkakardamau //76B//AP_359.076Bcd/ / jalocchāsāḥ parīvāhāḥ kūpakāstu vidārakāḥ /AP_359.077Bab/
(1.10.537) nāvyaṃ triliṅgaṃ nautārye striyāṃ naustaraṇistariḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294785 (0.0):
(1.10.537) nāvyaṃ triliṅgaṃ nautārye striyāṃ naustaraṇistariḥ
(1.10.538) uḍupaṃ tu plavaḥ kolaḥ sroto 'mbusaraṇaṃ svataḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294790 (0.0):
(1.10.537) nāvyaṃ triliṅgaṃ nautārye striyāṃ naustaraṇistariḥ / (1.10.538) uḍupaṃ tu plavaḥ kolaḥ sroto 'mbusaraṇaṃ svataḥ
(1.10.539) ātarastarapaṇyaṃ syād droṇī kāṣṭāmbuvāhinī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294814 (0.0):
(1.10.539) ātarastarapaṇyaṃ syād droṇī kāṣṭāmbuvāhinī
(1.10.540) sāṃyātrikaḥ potavaṇik karṇadhārastu nāvikaḥ / (1.10.541) niyāmakāḥ potavāhāḥ kūpako guṇavṛkṣakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294815 (0.0):
(1.10.539) ātarastarapaṇyaṃ syād droṇī kāṣṭāmbuvāhinī / (1.10.540) sāṃyātrikaḥ potavaṇik karṇadhārastu nāvikaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294830 (0.0):
(1.10.541) niyāmakāḥ potavāhāḥ kūpako guṇavṛkṣakaḥ / (1.10.542) naukādaṇḍaḥ kṣepaṇī syādaritraṃ kenipātakaḥ
(1.10.542) naukādaṇḍaḥ kṣepaṇī syādaritraṃ kenipātakaḥ / (1.10.543) abhriḥ strī kāṣṭakuddālaḥ sekapātraṃ tu secanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294832 (0.0):
(1.10.541) niyāmakāḥ potavāhāḥ kūpako guṇavṛkṣakaḥ / (1.10.542) naukādaṇḍaḥ kṣepaṇī syādaritraṃ kenipātakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294850 (0.0):
(1.10.543) abhriḥ strī kāṣṭakuddālaḥ sekapātraṃ tu secanam
(1.10.544) klībe 'rdhanāvaṃ nāvo 'rdhe 'tītanauke 'tinu triṣu
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294857 (0.0):
(1.10.543) abhriḥ strī kāṣṭakuddālaḥ sekapātraṃ tu secanam / (1.10.544) klībe 'rdhanāvaṃ nāvo 'rdhe 'tītanauke 'tinu triṣu
(1.10.545) triṣvāgādhātprasanno 'cchaḥ kaluṣo 'naccha āvilaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294873 (0.0):
(1.10.545) triṣvāgādhātprasanno 'cchaḥ kaluṣo 'naccha āvilaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905921 (0.026):
ātārastarapaṇyaṃ syāddroṇī kāṣṭhāmbuvāhinī //77B//AP_359.077Bcd/ / kaluṣaścāvilo 'cchastu prasanno 'tha gabhīrakaṃ /AP_359.078Bab/
(1.10.546) nimnaṃ gabhīraṃ gambhīramuttānaṃ tadviparyaye
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294876 (0.0):
(1.10.545) triṣvāgādhātprasanno 'cchaḥ kaluṣo 'naccha āvilaḥ / (1.10.546) nimnaṃ gabhīraṃ gambhīramuttānaṃ tadviparyaye
(1.10.547) agādhamatalasparśe kaivarte dāśadhīvarau / (1.10.548) ānāyaḥ puṃsi jālaṃ syācchaṇasūtraṃ pavitrakam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294897 (0.0):
(1.10.547) agādhamatalasparśe kaivarte dāśadhīvarau / (1.10.548) ānāyaḥ puṃsi jālaṃ syācchaṇasūtraṃ pavitrakam
(1.10.549) matsyādhānī kuveṇī syād baḍiśaṃ matsyavedhanam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294915 (0.0):
(1.10.549) matsyādhānī kuveṇī syād baḍiśaṃ matsyavedhanam
(1.10.550) pṛthuromā jhaṣo matsyo mīno vaisāriṇo 'ṇḍajaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294920 (0.0):
(1.10.549) matsyādhānī kuveṇī syād baḍiśaṃ matsyavedhanam / (1.10.550) pṛthuromā jhaṣo matsyo mīno vaisāriṇo 'ṇḍajaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840847 (0.0):
tatrātikrūrakarmā yaḥ sa jalavyāla ucyate // Rajni_19.86 / matsyo vaisāriṇo mīnaḥ pṛthuromā jhaṣo'ṇḍajaḥ /
(1.10.551) visāraḥ śakulī cātha gaḍakaḥ śakulārbhakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294923 (0.0):
(1.10.550) pṛthuromā jhaṣo matsyo mīno vaisāriṇo 'ṇḍajaḥ / (1.10.551) visāraḥ śakulī cātha gaḍakaḥ śakulārbhakaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840849 (0.021):
matsyo vaisāriṇo mīnaḥ pṛthuromā jhaṣo'ṇḍajaḥ / / visāraḥ śakulī śalkī pāṭhīno'nimiṣastimiḥ // Rajni_19.87
(1.10.552) sahasradaṃṣṭraḥ pāṭhīna ulūpī śiśukaḥ samau / (1.10.553) nalamīnaścilicimaḥ proṣṭhī tu śapharī dvayoḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294945 (5.960):
(1.10.552) sahasradaṃṣṭraḥ pāṭhīna ulūpī śiśukaḥ samau / (1.10.553) nalamīnaścilicimaḥ proṣṭhī tu śapharī dvayoḥ
(1.10.554) kṣudrāṇḍamatsyasaṃghātaḥ potādhānamatho jhaṣāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294966 (0.0):
(1.10.554) kṣudrāṇḍamatsyasaṃghātaḥ potādhānamatho jhaṣāḥ
(1.10.555) rohito madguraḥ śālo rājīvaḥ śakulastimiḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294972 (0.0):
(1.10.554) kṣudrāṇḍamatsyasaṃghātaḥ potādhānamatho jhaṣāḥ / (1.10.555) rohito madguraḥ śālo rājīvaḥ śakulastimiḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840866 (0.029):
pāṭhīnaḥ śakulaś caiva nadyāvartaśca rohitaḥ // Rajni_19.88 / madguras timirityādyā jñeyās tadbhedajātayaḥ /
(1.10.556) timiṅgalādayaścātha yādāṃsi jalajantavaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294975 (0.0):
(1.10.555) rohito madguraḥ śālo rājīvaḥ śakulastimiḥ / (1.10.556) timiṅgalādayaścātha yādāṃsi jalajantavaḥ
(1.10.557) tadbhedāḥ śiśumārodraśaṅkavo makarādayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294996 (0.0):
(1.10.557) tadbhedāḥ śiśumārodraśaṅkavo makarādayaḥ
(1.10.558) syātkulīraḥ karkaṭakaḥ kūrme kamaṭhakacchapau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7294999 (0.0):
(1.10.557) tadbhedāḥ śiśumārodraśaṅkavo makarādayaḥ / (1.10.558) syātkulīraḥ karkaṭakaḥ kūrme kamaṭhakacchapau
(1.10.559) grāho 'vahāro nakrastu kumbhīro 'tha mahīlatā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295017 (0.0):
(1.10.559) grāho 'vahāro nakrastu kumbhīro 'tha mahīlatā
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547765 (0.021):
śuktiḥ muktāprabhavo jantuḥ ūdraḥ jalabiḍālaḥ kumbhīraḥ ghaṭikāvān culukī / śuśu iti khyātaḥ // 3
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509024 (0.022):
nityaśaḥ // 7 // sāketakaś ca kumbhīraḥ sūcilomas / 3 tathaiva ca / ugātipena kālena maitrī me riṣikena ca // 8 // tathā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 840903 (0.032):
bhavennakrastu kumbhīro galagrāho mahābalaḥ // Rajni_19.92
(1.10.560) gaṇḍūpadaḥ kiñculako nihākā godhikā same / (1.10.561) raktapā tu jalaukāyāṃ striyāṃ bhūmni jalaukasaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295019 (0.0):
(1.10.559) grāho 'vahāro nakrastu kumbhīro 'tha mahīlatā / (1.10.560) gaṇḍūpadaḥ kiñculako nihākā godhikā same
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295032 (0.0):
(1.10.561) raktapā tu jalaukāyāṃ striyāṃ bhūmni jalaukasaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413787 (0.014):
(2.4.449) oturbiḍālo mārjāro vṛṣadaṃśaka ākhubhuk / (2.4.450) trayo gaudheragaudhāragaudheyā godhikātmaje 1000
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21860342 (0.018):
<3.śirājalairgodhāra-...godhālikāṃ, godhāragṛhagaudhikā godhāragodhikā>
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412916 (0.047):
(2.4.296) śṛngī mahauṣadhaṃ cātha kṣīrāvī dugdhikā same / (2.4.297) śatamūlī bahusutābhīrūrindīvarī varī
(1.10.562) muktāsphoṭaḥ striyāṃ śuktiḥ śaṅkhaḥ syātkamburastriyau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295036 (0.0):
(1.10.561) raktapā tu jalaukāyāṃ striyāṃ bhūmni jalaukasaḥ / (1.10.562) muktāsphoṭaḥ striyāṃ śuktiḥ śaṅkhaḥ syātkamburastriyau
(1.10.563) kṣudraśaṅkhāḥ śaṅkhanakhāḥ śambūkā jalaśuktayaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295050 (0.0):
(1.10.563) kṣudraśaṅkhāḥ śaṅkhanakhāḥ śambūkā jalaśuktayaḥ
(1.10.564) bheke maṇḍūkavarṣābhūśālūraplavadardurāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295053 (0.0):
(1.10.563) kṣudraśaṅkhāḥ śaṅkhanakhāḥ śambūkā jalaśuktayaḥ / (1.10.564) bheke maṇḍūkavarṣābhūśālūraplavadardurāḥ
(1.10.565) śilī gaṇḍūpadī bhekī varṣābhvī kamaṭhī ḍuliḥ
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883938 (0.0):
pādāntaḥ-praṇate priye prakaṭayaty antaḥ prasādaṃ priyā % / keśāramanrūpuṇḍalīṣu valitānunmocayantī śanaiḥ // ST_1.90a //
(1.10.566) madgurasya priyā śṛṅgī durnāmā dīrghakośikā / (1.10.567) jalāśayā jalādhārāstatrāgādhajalo hradaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295086 (0.0):
(1.10.566) madgurasya priyā śṛṅgī durnāmā dīrghakośikā / (1.10.567) jalāśayā jalādhārāstatrāgādhajalo hradaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557531 (0.018):
siṃhaḍālaka unduḍī śṛṅgī pākaḍī ledhuḍī / / dhundhuḍī tātoyā setuḥ kapālī lomapeṭarau // Valc_1.80 //
(1.10.568) āhāvastu nipānaṃ syādupakūpajalāśaye
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295099 (0.0):
(1.10.568) āhāvastu nipānaṃ syādupakūpajalāśaye
(1.10.569) puṃsyevāndhuḥ prahiḥ kūpa udapānṃ tu puṃsi vā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295103 (0.0):
(1.10.568) āhāvastu nipānaṃ syādupakūpajalāśaye / (1.10.569) puṃsyevāndhuḥ prahiḥ kūpa udapānṃ tu puṃsi vā
(1.10.570) nemistrikāsya vīnāho mukhabandhanamasya yat
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295119 (0.0):
(1.10.570) nemistrikāsya vīnāho mukhabandhanamasya yat
(1.10.571) puṣkariṇyāṃ tu khātaṃ syādakhātaṃ devakhātakam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295132 (5.960):
(1.10.571) puṣkariṇyāṃ tu khātaṃ syādakhātaṃ devakhātakam
(1.10.572) padmākarastaḍāgo 'strī kāsāraḥ sarasī saraḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295151 (0.0):
(1.10.572) padmākarastaḍāgo 'strī kāsāraḥ sarasī saraḥ
(1.10.573) veśantaḥ palvalaṃ cālpasaro vāpī tu dīrghikā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295155 (0.0):
(1.10.572) padmākarastaḍāgo 'strī kāsāraḥ sarasī saraḥ / (1.10.573) veśantaḥ palvalaṃ cālpasaro vāpī tu dīrghikā
(1.10.574) kheyaṃ tu parikhādhārastvambhasāṃ yatra dhāraṇam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295176 (0.0):
(1.10.574) kheyaṃ tu parikhādhārastvambhasāṃ yatra dhāraṇam
(1.10.575) syādālavālamāvālamāvāpo 'tha nadī sarit
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295184 (0.0):
(1.10.574) kheyaṃ tu parikhādhārastvambhasāṃ yatra dhāraṇam / (1.10.575) syādālavālamāvālamāvāpo 'tha nadī sarit
(1.10.576) taraṅgiṇī śaivalinī taṭinī hrādinī dhunī / (1.10.577) srotasvinī dvīpavatī sravantī nimnagāpagā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295195 (0.0):
(1.10.575) syādālavālamāvālamāvāpo 'tha nadī sarit / (1.10.576) taraṅgiṇī śaivalinī taṭinī hrādinī dhunī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830074 (0.061):
nadī dhunī nirjhariṇī taraṃgiṇī sarasvatī śaivalinī samudragā / / kūlaṃkaṣā kūlavatī ca nimnagā śaivālinī sindhur athāpagāpi ca //
(1.10.578) kūlaṅkaṣā nirjhariṇī rodhovakrā sarasvatī / (1.10.579) gaṅgā viṣṇupadī jahnutanayā suranimnagā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295195 (0.0):
(1.10.577) srotasvinī dvīpavatī sravantī nimnagāpagā / (1.10.578) kūlaṅkaṣā nirjhariṇī rodhovakrā sarasvatī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295206 (0.0):
(1.10.579) gaṅgā viṣṇupadī jahnutanayā suranimnagā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830074 (0.044):
nadī dhunī nirjhariṇī taraṃgiṇī sarasvatī śaivalinī samudragā / / kūlaṃkaṣā kūlavatī ca nimnagā śaivālinī sindhur athāpagāpi ca //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 585074 (0.050):
etābhir hi mahādevī $ pūrvam ārādhitā satī // HV_App.I,29A.28 // / gaṅgā sarasvatī caiva $ celagaṅgā ca nimnagā / HV_App.I,29A.29 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22070625 (0.050):
etābhir hi mahādevī pūrvam ārādhitā satī // HV_App.I,29A.28 // / gaṅgā sarasvatī caiva celagaṅgā ca nimnagā / HV_App.I,29A.29 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19899605 (0.052):
03,212.021a sindhuvarjaṃ pañca nadyo devikātha sarasvatī / 03,212.021c gaṅgā ca śatakumbhā ca śarayūr gaṇḍasāhvayā
(1.10.580) bhāgīrathī tripathagā trisrotā bhīṣmasūrapi / (1.10.581) kālindī sūryatanayā yamunā śamanasvasā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295208 (0.0):
(1.10.579) gaṅgā viṣṇupadī jahnutanayā suranimnagā / (1.10.580) bhāgīrathī tripathagā trisrotā bhīṣmasūrapi
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295220 (0.0):
(1.10.581) kālindī sūryatanayā yamunā śamanasvasā / (1.10.582) revā tu narmadā somodbhavā mekalakanyakā
(1.10.582) revā tu narmadā somodbhavā mekalakanyakā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295223 (0.0):
(1.10.581) kālindī sūryatanayā yamunā śamanasvasā / (1.10.582) revā tu narmadā somodbhavā mekalakanyakā
(1.10.583) karatoyā sadānīrā bāhudā saitavāhinī / (1.10.584) śatadrustu śutudriḥ syādvipāśā tu vipāṭ striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295261 (0.0):
(1.10.584) śatadrustu śutudriḥ syādvipāśā tu vipāṭ striyām
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109739 (0.034):
tadyathā gaṅgā sītā yamunā sindhuḥ śatadruḥ candrabhāgā erāvatī sumāgandhā / himaratī kalaśodarī ceti / ekaikanadī pañcasahasraparivārā / rātrau ca
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971227 (0.034):
vitastikāverisatuṅgabhadrāḥ suvañjarā bhīmarathī vipāśā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566484 (0.037):
kauśikī devikā caiva $ puṇyā divyā dṛṣadvatī / **HV_App.I,24.38**5:1 / kulmāṣī rathavāmā ca $ bāhudā ca hiraṇyadā / HV_App.I,24.39 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052042 (0.037):
kauśikī devikā caiva puṇyā divyā dṛṣadvatī / **HV_App.I,24.38**5:1 / / kulmāṣī rathavāmā ca bāhudā ca hiraṇyadā / HV_App.I,24.39 /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26556218 (0.050):
yamunā sarasvatī dṛṣadvatī gomatī sarayū rodhasvatī saptavatī suṣomā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2700079 (0.050):
vedasmṛtir ṛṣikulyā trisāmā kauśikī mandākinī yamunā sarasvatī dṛṣadvatī / gomatī sarayū rodhasvatī saptavatī suṣomā śatadrūś candrabhāgā marudvṛdhā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17946025 (0.053):
yamunā ca śatadruśca vitasterāvatī kuhuḥ / / gomatī dhūtapāpā ca bāhudā sadṛśadvatī // MarkP_57.17 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830116 (0.054):
madhumatī vipāśātha śoṇo ghargharakastathā // Rajni_14.12 / vetrāvatī kṣaudravatī payoṣṇī tāpī vitastā sarayūśca sindhuḥ /
(1.10.585) śoṇo hiraṇyavāhaḥ syātkulyālpā kṛtrimā sarit
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295264 (0.0):
(1.10.584) śatadrustu śutudriḥ syādvipāśā tu vipāṭ striyām
(1.10.586) śarāvatī vetravatī candrabhāgā sarasvatī / (1.10.587) kāverī sarito 'nyāśca sambhedaḥ sindhusaṅgamaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295300 (0.0):
(1.10.586) śarāvatī vetravatī candrabhāgā sarasvatī / (1.10.587) kāverī sarito 'nyāśca sambhedaḥ sindhusaṅgamaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717586 (0.057):
ketumālā tāmraparṇo candrabhāgā sarasvatī / / ṛṣikulyā ca kāverī mattagaṅgā payasvinī // GarP_1,55.10 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20786661 (0.061):
13,151.014a śatadrūś ca vipāśā ca candrabhāgā sarasvatī / 13,151.014c sindhuś ca devikā caiva puṣkaraṃ tīrtham eva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19731622 (0.063):
02,009.019a vipāśā ca śatadruś ca candrabhāgā sarasvatī / 02,009.019c irāvatī vitastā ca sindhur devanadas tathā
(1.10.588) dvayoḥ praṇālī payasaḥ padavyāṃ triṣu tūttarau
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295304 (0.0):
(1.10.587) kāverī sarito 'nyāśca sambhedaḥ sindhusaṅgamaḥ / (1.10.588) dvayoḥ praṇālī payasaḥ padavyāṃ triṣu tūttarau
(1.10.589) devikāyāṃ sarayvāṃ ca bhave dāvikasāravau / (1.10.590) saugandhikaṃ tu kalhāraṃ hallakaṃ raktasandhyakam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295331 (0.0):
(1.10.590) saugandhikaṃ tu kalhāraṃ hallakaṃ raktasandhyakam
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048212 (0.023):
saugandhikaṃ tu kalhāraṃ $ raktotpalasugandhike & / dravāhvam amṛtāsaṅga- % kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051181 (0.031):
saugandhikaṃ tu kalhāraṃ raktotpalasugandhike /
(1.10.591) syādutpalaṃ kuvalayamatha nīlāmbujanma ca / (1.10.592) indīvaraṃ ca nīle 'sminsite kumudakairave
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295353 (0.0):
(1.10.591) syādutpalaṃ kuvalayamatha nīlāmbujanma ca / (1.10.592) indīvaraṃ ca nīle 'sminsite kumudakairave
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905940 (0.027):
syādutpalaṃ kuvalayaṃ site kumudakairave //AP_359.079cd/ / śālūkameṣāṃ kandaḥ syāt padmaṃ tāmarasaṅkajaṃ /AP_359.080ab/
(1.10.593) śālūkameṣāṃ kandaḥ syādvāriparṇī tu kumbhikā
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295356 (0.0):
(1.10.592) indīvaraṃ ca nīle 'sminsite kumudakairave / (1.10.593) śālūkameṣāṃ kandaḥ syādvāriparṇī tu kumbhikā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905941 (1.788):
syādutpalaṃ kuvalayaṃ site kumudakairave //AP_359.079cd/ / śālūkameṣāṃ kandaḥ syāt padmaṃ tāmarasaṅkajaṃ /AP_359.080ab/
(1.10.594) jalanīlī tu śaivālaṃ śaivalo 'tha kumudvatī
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295374 (0.0):
(1.10.594) jalanīlī tu śaivālaṃ śaivalo 'tha kumudvatī
(1.10.595) kumudinyāṃ nalinyāṃ tu visinīpadminīmukhāḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295377 (0.0):
(1.10.594) jalanīlī tu śaivālaṃ śaivalo 'tha kumudvatī / (1.10.595) kumudinyāṃ nalinyāṃ tu visinīpadminīmukhāḥ
(1.10.596) vā puṃsi padmaṃ nalinamaravindaṃ mahotpalam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295387 (0.0):
(1.10.596) vā puṃsi padmaṃ nalinamaravindaṃ mahotpalam
(1.10.597) sahasrapatraṃ kamalaṃ śatapatraṃ kuśeśayam / (1.10.598) paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295396 (0.0):
(1.10.596) vā puṃsi padmaṃ nalinamaravindaṃ mahotpalam / (1.10.597) sahasrapatraṃ kamalaṃ śatapatraṃ kuśeśayam
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048194 (0.022):
nalinaṃ puṣkaraṃ padmam $ aravindaṃ kuśeśayam & / paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ % sārasaṃ sarasīruham // VAnigh_59 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051162 (0.022):
nalinaṃ puṣkaraṃ padmam aravindaṃ kuśeśayam / / paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham // VAnigh_59 //
(1.10.599) bisaprasūnarājīvapuṣkarāmbhoruhāṇi ca / (1.10.600) puṇḍarīkaṃ sitāmbhojamatha raktasaroruhe
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295398 (0.0):
(1.10.598) paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham / (1.10.599) bisaprasūnarājīvapuṣkarāmbhoruhāṇi ca
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295415 (0.0):
(1.10.600) puṇḍarīkaṃ sitāmbhojamatha raktasaroruhe
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819110 (0.051):
kokanadam aruṇakamalaṃ raktāmbhojaṃ ca śoṇapadmaṃ ca / / raktotpalam aravindaṃ ravipriyaṃ raktavārijaṃ vasavaḥ // Rajni_10.178
(1.10.601) raktotpalaṃ kokanadaṃ nālo nālamathāstriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295418 (0.0):
(1.10.600) puṇḍarīkaṃ sitāmbhojamatha raktasaroruhe / (1.10.601) raktotpalaṃ kokanadaṃ nālo nālamathāstriyām
(1.10.602) mṛṇālaṃ bisamabjādikadambe khaṇḍamastriyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295443 (0.0):
(1.10.602) mṛṇālaṃ bisamabjādikadambe khaṇḍamastriyām
(1.10.603) karahāṭaḥ śiphākandaḥ kiñjalkaḥ kesaro 'striyām
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295463 (0.0):
(1.10.603) karahāṭaḥ śiphākandaḥ kiñjalkaḥ kesaro 'striyām
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905954 (0.043):
karahāṭaḥ śiphā kandaṃ kiñjalkaḥ keśaro 'striyāṃ /AP_359.081ab/
(1.10.604) saṃvartikā navadalaṃ bījakośo varāṭakaḥ
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295468 (0.0):
(1.10.603) karahāṭaḥ śiphākandaḥ kiñjalkaḥ kesaro 'striyām / (1.10.604) saṃvartikā navadalaṃ bījakośo varāṭakaḥ
kāṇḍasamāptiḥ / (1.11.605) uktaṃ svarvyomadikkāladhīśabdādi sanāṭyakam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295494 (0.0):
(1.11.605) uktaṃ svarvyomadikkāladhīśabdādi sanāṭyakam
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295468 (0.043):
(1.10.604) saṃvartikā navadalaṃ bījakośo varāṭakaḥ / kāṇḍasamāptiḥ