View original HTML file with complete header information
dvitīya ucchvāsaḥ / atimbhīre bhūpe kūpa iva janasya niravatārasya /
dvitīya ucchvāsaḥ / atimbhīre bhūpe kūpa iva janasya niravatārasya /
dadhati samīhitasiddhiṃ guṇavantaḥ pārthivā ghaṭakāḥ // 2.1 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810396 (0.0):
MSS_0538 2 dadhati samīhitasiddhiṃ guṇavantaḥ pārthivā ghaṭakāḥ //
rāgiṇi naline lakṣmīṃ divaso nidadhāti dinakaraprabhavām /
anapekṣitaguṇadoṣaḥ paropakāraḥ satāṃ vyasanam // 2.2 //
atha tatrānavaratādhyayanadhvanimukharāṇi, bhasmapuṇḍrakapāṇḍuralalāṭaiḥ
kapilaśikhājālajaṭilaiḥ kṛśānubhiriva / kratulobhāgatairbaṭubhiradhyāsyamānāni,
sekasukumārasomakedārikāharitāyamānapraghanāni,
kṛṣṇājinavikīrṇaśuṣyatpuroḍāśīyaśyāmākataṇḍulāni,
bālikāvikīryamāṇanīvārabalīni, / śuciśiṣyaśatānīyamānaharitakuśapūlīpalāśasamindhi, indhanago
mayapiṇḍakūṭasaṃkaṭāni, āmikṣīyakṣīrakṣāriṇīnāmagnihotradhenūnāṃ
khuravalayairvilikhitājiravitardikāni, / kamaṇḍalavyamṛtpiṇḍamardanavyagrayatijanāni,
vaitānavedīśaṅkavyānāmaudumbarīṇāṃ śākhānāṃ rāśibhiḥ pavitritaparyantāni
vaiśvadevapiṇḍapāṇḍuritapradeśāni, / havirdhūmadhūsaritāṅgaṇaviṭapikisalayāni,
vatsīyabālakalālitalalattaralatarṇakāni,
krīḍatkṛṣṇasāracchāgaśāvakaprakaṭitapaśubandhaprabandhāni,
śukasārikārabdhādhyayanadīyamānopādhyāyaviśrāntisukhāni,
sākṣāttrayītapovanānīva ciradṛṣṭānāṃ bāndhavānāṃ prīyamāṇo
bhramanbhavanāni, bāṇaḥ sukhamatiṣṭhat / / tatrasthasya cāsya kadācitkusumasamayayugamupasaṃharannajṛmbhata
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14238134 (0.0):
yathā 'atrāntare kusumasamayayugamupasaṃharannajṛmbhata grīṣmābhidhānaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445180 (0.0):
dhvaner viṣayaḥ / yathā-atrāntare kusuma-samaya-yugam upasaṃharann / ajṛmbhata grīṣmābhidhānaḥ phulla-mallikā-dhavalāṭṭa-hāso mahā-kālaḥ" /"
grīṣmābhidhānaḥ samutphullamallikādhavalāṭṭahāso mahākālaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14238139 (0.018):
yathā 'atrāntare kusumasamayayugamupasaṃharannajṛmbhata grīṣmābhidhānaḥ / phullamallikādhavalāṭṭahāso mahākālaḥ' /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445183 (0.020):
dhvaner viṣayaḥ / yathā-atrāntare kusuma-samaya-yugam upasaṃharann / ajṛmbhata grīṣmābhidhānaḥ phulla-mallikā-dhavalāṭṭa-hāso mahā-kālaḥ" /"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19131900 (0.040):
kusumasamayayugamupasaṃharannutphullamallikādhavalāṭṭahāso vyajṛmbhata / grīṣmābhidhāno mahākālaḥ // VjivC_2.36 //
pratyagranirjitasyāstamupagatavato vasantasāmantasya bālāpatyeṣviva
payaḥpāyiṣu navodyāneṣu darśitasneho mṛdurabhūt /
abhinavoditaśca sarvasyāṃ pṛthivyāṃ / sakalakusumabandhanamokṣamakarotpratapannuṣṇasamayaḥ /
svayamṛturājasyābhiṣekārdrāścāmarakalāpā ivāgṛhyanta kāminīcikuracayāḥ
kusumāyudhena, himadagdhasakalakamalinīkopeneva himālayābhimukhīṃ
yātrāmadādaṃśumālī / / atha lalāṭantape tapati tapane
candanalikhitalalāṭikāpuṇḍrakairalakacīracīvarasaṃvītaiḥ
svedodabindumuktākṣavalayavāhibhirdinakarārādhananiyamā ivāgṛhyanta
lalanālalāṭendudyutibhiḥ / / candanadhūsarābhirasūryampaśyābhiḥ kumudinībhiriva divasamasupyata
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383957 (0.052):
candano1daka-candrā1ṃśu- $ candra-kāntā3di-śītalaḥ &
sundarībhiḥ / / nidrālasā ratnālokamapi nāsahanta dṛśaḥ, kimuta jaraṭhamātapam /
aśiśirasamayena cakravākamithunābhinanditāḥ sarita iva tanimānamānīyanta
soḍupāḥ śarvaryaḥ / / abhinavapaṭupāṭalāmodasurabhiparimalaṃ na kevalaṃ jalam, janasya
pavanamapi pātumabhūdabhilāṣo divasakarasantāpāt /
krameṇa ca kharakhagamayūkhe khaṇḍitaśaiśave, śuṣyatsarasi, sīdatsretasi,
mandanirjhare jhillikājhāṅkāriṇi, / kātarakapotakūjitānubandhabadhiritaviśve, śvasatpatattriṇi,
karīrṣakaṣamaruti, viralavīrudhi, / rudhirakutūhalikesarikiśorakalihyamānakaṭhoradhātakīstabake,
tāmyatstamberamayūthavamathutimyanmahāmahīdhāranitambe,
dinakaradūyamānadviradadīnadānāśyānadānaśyāmikālīnamūkamadhulihi,
lohitāyamānamandārasindūritasīmni, / salilasyandasaṃdohasaṃdehamuhyanmahāmahiṣaviṣāṇakoṭivilikhyamānasphuṭatsphāṭikadṛṣadi,
gharmamarmaritagarmuti, taptapāṃśukukūlakātaravikire,
vivaraśaraṇaśvāvidhe, / taṭārjunakurarakūjājvaravivartamānottānaśapharaśārapaṅkaśeṣapalpalāmbhasi,
dāvajanitajagannīrājane, rajanīrājayakṣmaṇi, kaṭhorībhavati nidāghakāle
pratidiśamājīkamānā ivoṣareṣu prapāvāṭakuṭīpaṭalaprakaṭaluṇṭhakāḥ,
prapakvakapikacchūgucchacchaṭācchoṭanacāpalairakāṇjakaṇḍūlā iva karṣantaḥ
śarkarilāḥ karkarasthalīḥ, sthūladṛṣaccūrṇamucaḥ,
mucukundakandaladalanadanturāḥ, / saṃtatatapanatāpamukharacīrīgaṇamukhaśīkaraśīkyamānatanavaḥ,
taruṇatarataraṇitāpatarale taranta iva taraṅgiṇi
mṛgatṛṣṇikātaraṅgiṇīnāmalīkavāriṇi, / śuṣyacchamīmarmaramāravamārgalaṅghanalāghavajavajaṅghālāḥ,
raiṇavāvartamaṇḍalīrecakarāsarasarabhasārabdhanartanārambhārabhaṭīnaṭāḥ,
dāvadagdhasthalīmaṣīmilanamalināḥ śikṣitakṣapaṇakavṛttaya iva
vanamayūrapicchacayānuccinvantaḥ, saprayāṇaguñjā iva
śiñjānajaratkarañjamañjarībījajālakaiḥ saprarīhā
ivātapāturavanamahiṣanāsānikuñjasthūlaniḥśvāsaiḥ, sāpatyā
ivoḍḍīyamānajavanavātahariṇaparipāṭīpeṭakaiḥ, sabhrukuṭaya iva
dahyamānakhaladhānabusakūṭakuṭiladhūmakoṭibhiḥ, sāvīcivīcaya iva
mahoṣmamuktibhiḥ, lomaśā iva śīryamāṇaśālmaliphalatūlatantubhiḥ, dadruṇā
iva śuṣkapatraprakarākṛṣṭibhiḥ, śirālā iva tṛṇaveṇīvikaraṇaiḥ ucchmaśrava
iva dhūyamānanavayavaśūkaśakalaśaṅkubhiḥ, daṃṣṭrālā iva
calitaśalalasūcīśataiḥ, jihvālā iva vaiśvānaraśikhābhiḥ,
utsarpatsarpakañcukaiścūḍālā iva brahnastambharasābhyavaharaṇāya
kavalagrahamivoṣṇaiḥ kamalavanamadhubhirabhyasyantaḥ
sakalasalilocchoṣaṇagharmaghoṣaṇāghorapaṭahairiva
śuṣkaveṇuvanāsphoṭanapaṭuravaistribhuvanabibhīṣikāmudbhāvayantaḥ,
cyutacapalacāṣapakṣaśreṇīśāritasṛtayaḥ,
tviṣimanmayūkhalatālātaploṣakalmāṣavapuṣa iva
sphuṭitaguñjāphalasphuliṅgāṅgārāṅkitāṅgāḥ,
giriguhāgambhīrabhāṅkārabhīṣaṇabhrāntayaḥ,
bhuvanabhasmīkaraṇābhicāracarupacanacaturāḥ, rudhirāhutibhiriva
pāribhadradrumastabakavṛṣṭibhistarpayantastāravānvanavibhāvasūn,
aśiśiraśikatātārakitaraṃhasaḥ, / taptaśailavilīyamānaśilājaturasalavaliptadiśaḥ,
dāvadahanapacyamānacaṭakāṇḍakhaṇḍakhacitatarukoṭarakīṭapaṭalapuṭapākagandakaṭavaḥ,
prāvartantonmattā mātariśvānaḥ / / sarvataśca bhūribhastrāsahasrasaṃdhukṣaṇakṣubhitā iva
jaraṭhājagaragambhīragalaguhāvāhivāyavaḥ, kvacitsvacchandatṛṇacāriṇo
hariṇāḥ, vkacittarutalavivaravivartino babhravaḥ, vkacijjaṭāvalambinaḥ
kapilāḥ vkacicchakunikulakulāyapātinaḥ śyenāḥ,
vkacidvilīnalākṣārasalohitacchavayo 'dharāḥ,
vkacidāsāditaśakunipakṣakṛtapaṭugatayo viśikhāḥ,
vkaciddagdhaniḥśeṣajanmahetavo nirvāṇāḥ, vkacitkusumavāsitāmbarasurabhayo
rāgiṇaḥ, kvacitsadhūmodgārā mandarucayaḥ, kvacitsakalajagadgrāsaghasmarāḥ
sabhasmakāḥ, kvacidveṇuśikharalagnamūrtayo 'tyantavṛddhāḥ,
kvacidacalopayuktaśilājatavaḥ, kṣayiṇaḥ kvacitsarvarasabhujaḥ pīvānaḥ,
kvaciddagdhaguggulavo raudrāḥ, / kvacijjvalitanetradahanadagdhasakusumaśaramadanāḥ kṛtasthāṇusthitayaḥ,
caṭulaśikhānartanārambhārabhaṭīnaṭāḥ kvacicchuṣkakāsārasṛtibhiḥ
sphuṭannīrasanīvārabījalājavarṣibhirjvālāñjalibhirarcayanta iva
gharmaghṛṇim, aghṛṇā iva / haṭhahūyamānakaṭhorasthalakamaṭhavasāvisragandhagṛdhnavaḥ, svamapi
dhūmamambhodasamudbhūtibhiyeva bhakṣayantaḥ satilāhutaya iva sphuṭad
bahalabālakīṭapaṭalāḥ kakṣeṣu, śvitriṇa iva
ploṣavicaṭadvalkaladhavalaśambūkaśuktayaḥ, śuṣkeṣu saraḥsu, svedina iva
vilīyamānamadhupaṭalagolagalitamadhūcchiṣṭavṛṣṭayaḥ kānaneṣu, khalataya
iva pariśīryamāṇaśikhāsaṃhatayo mahoṣareṣu, gṛhītaśilākavalā iva
jvalitasūryamaṇiśakaleṣu śiloccayeṣu, pratyadṛśyanta dāruṇā dāvānagnayaḥ /
tathābhūte ca tasminnatyūgre grīṣmasamaye kadācidasya svagṛhāvasthitasya
bhuktavato 'parāhṇasamaye brātrā pāraśavaścandrasenanāmā
praviśyākathayat--eṣa khalu devasya catuḥsamudrādhipateḥ
sakalarājacakracūḍāmaṇiśreṇīśāṇakoṇakaṣaṇanirmalīkṛtacaraṇanakhamaṇeḥ
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1659220 (0.0):
sarvorvīpaticakracūḍāmaṇiśreṇīśāṇakoṇakaṣaṇanirmalīkṛtacaraṇanakhamaṇiḥ,
sarvacakravartināṃ dhaureyasyamahārājādhirājaparameśvaraśrīharṣadevasya
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10461714 (0.054):
mahādharmādhirājatvāt sāmbhogaścakravartivat /
bhrātrā kṛṣṇanāmnā bhavatāmantikaṃ prajñātatamo dīrghādhvagaḥ prahito
dvāramadhyāste' iti / / so 'bravīt--āyuṣman! avilambitaṃ praveśayainam' iti /
atha tenānīyamānam, atidūragamanagurujaḍajaṅghākāṇḍam,
kārdamikacelacīrikāniyamitoccaṇḍacaṇḍātakam,
pṛṣṭhapreṅkhatpaṭaccarakarpaṭaghaṭitagalagranthim,
atinibiḍasūtrabandhanimnitāntarālakṛtalekhavyavacchedayā lekhamālikayā
parikalitamūrdhānam, praviśantaṃ lekhahārakamadrākṣīt /
aprākṣīcca dūrādeva--bhadra, / bhadramaśeṣabhuvananiṣkāraṇabandhostatrabhavataḥ kṛṣṇasya? iti /
sa bhadram' ityuktvā praṇamya nātidūre samupāviśat /
viśrāntaścābravīt--eṣa khalu svāminā mānanīyasya lekhaḥ prahitaḥ' iti
vimucyā rpayat / / bāṇastu sādaraṃ gṛhītvā svayamevāvācayat--mekhalakātsaṃdiṣṭamvadhārya
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16315493 (0.060):
neṣṭā tatra sa bāṇas tu **HV_App.I,42B.833**38:1a / neṣṭhāraṃ caiva bhārata HV_App.I,41.177b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25084917 (0.060):
neṣṭā tatra sa bāṇas tu HV_App.I,42B.833**38:1a / neṣṭhāraṃ caiva bhārata HV_App.I,41.177b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020142 (0.064):
niḥsāryate bāṇa iva Yj_3.83c / niḥsvāyāḥ putra eva tu Nar_1.17d
phalapratibandhī dhīmatā pariharaṇīyaḥ kālātipāta ityetāvadatrārthajātam /
itaradvārtāsaṃvādanamātrakam' / / avadhṛtalekhārthaśca samutsāritaparijanaḥ saṃdeśaṃ pṛṣṭavān /
mekhalakastvavādīt--evamāha medhāvinaṃ svāmī--jānātyeva mānyo
yathaikagotratā vā, samānajñānatā vā, samānajātitā vā, sahasaṃvardhanaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24856699 (0.061):
bodhisattvasya paraistulyārthatā iyamucyate samānārthatā / tāṃ / samānārthatāṃ pare vineyā bodhisattvebhya upalabhya dṛḍhaniścayā
vā, ekadeśanivāso vā, darśanābhyāso vā, parasparānurāga, śravaṇaṃ vā,
parokṣopakārakaraṇaṃ vā, samānaśīlatā vā, snehasya hetavaḥ /
tvayi tu vinā kāraṇenādṛṣṭe 'pi pratyāsanne bandhāviva baddhapakṣapātaṃ
kimapisnihyati me hṛdayaṃ dūrasthe 'pīndoriva kumudākare /
yato bhavantamantareṇānyathā cānyathā cāyaṃ cakravartī durjanairgrāhita / āsīt /
na ca tattathānasantyeva te yeṣāṃ satāmapi satāṃ na vidyante
mitrodāsīnaśatravaḥ / / śiśucāpalāparācīnacetovṛttitayā ca bhavataḥ kenacidasahiṣṇunā
yatkiñcidasadṛśamudīritam, itaro lokastathaiva tadgṛhṇāti vakti ca /
salilānīva gatānugatikāni lolāni khalu bhavantyavivekināṃ manāṃsi /
bahumukhaśravaṇaniścalīkṛtaniścayaśca kiṃ karotu pṛthivīpatiḥ /
tattvānveṣibhiścāsmābhirdūrasthito 'pi pratyakṣīkṛto 'si /
vijñaptaścakravartī tvadartham-yathā prāyeṇa prathame vayasi sarvaṃsyaiva
cāpalaiḥ śaiśavamaparādhoti / / tatheti ca svāminā pratipannam / / ato bhavatā rājakagulamakṛtakālakṣepamāgantavyam /
avakeśīvādṛṣṭaparameśvaro bandhumadhyamadhivasannapi na me bahumataḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13798574 (0.044):
na meghāḥ saṃcaranti ca HV_112.71b / na me bahumatas tv eṣa HV_73.33c
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2462903 (0.049):
marutta iṣṭavahusuvarṇako 'pi debadvijabahumato na babhava /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427030 (0.050):
tvam āścaryaśarīro 'si kūrma dhanyaś ca me mataḥ // HV_100.35 // / yas tvam evam abhedyābhyāṃ kapālābhyāṃ samāvṛtaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645785 (0.056):
444.001. <444>pariśithilaśirāsthicarmagātraḥ svadaśānacūrṇitaghāsasya / cārī//9// / 444.003. na carasi bahumatastadarthe māsidiha hi cara
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735714 (0.056):
pracaṇḍanāmāmātyas tasya rājño 'tyartham bahumataḥ | sa kāśisundaryāṃ / dārikāyām atyartaṃ saṃraktacittas tayā saha dine dine svam udyānaṅ gatvā
na ca sevārvaṣamyaviṣādinā parameśvaropasarpaṇabhīruṇā vā bhavatā
bhavitavyam / / yato yadyapi-- svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehauti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915330 (0.0):
svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti duḥ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227913 (0.0):
svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti"
mārgaṇaśataiśca dadāti duḥkham / / mohātsamākṣipati jīvanamapyakāṇḍe karṣṭa manobhava iveśvaradurvidagdhaḥ //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7325631 (0.0):
'svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227922 (0.026):
svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915334 (0.058):
svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti duḥ"
tathāpyanye te bhūpatayaḥ, anya evāyam / / nyakkṛtanṛganalaniṣadhanahuṣāmbarīṣadaśarathadilīpanābhāragabharatabhagīrathayayātiramṛtamayaḥ
svāmī / / nāsyāhaṅkārakālakūṭaviṣadigdhaduṣṭā dṛṣṭayaḥ, na
garvagaragurugalagrahagadagadgadā giraḥ,
nātismayoṣmāpasmāravismṛtasthairyāṇi sthānakāni,
noddāmadarpadāhajvaravegaviklavā vikārāḥ,
nābhimānamahāsannipātanirmitāhgabhaṅgāni gatāni, na
madārditavakrīkṛtauṣṭhaniṣṭhyūtaniṣṭhurākṣarāṇi jalpitāni /
tathā ca--asya vimaleṣu sādhuṣu ratnabuddhiḥ, na śilāśakaleṣu /
muktādhavaleṣu guṇeṣu prasādhanadhīḥ, nābharaṇabhāreṣu /
dānavatsu karmasu sādhanaśraddhā, na karikīṭeṣu /
sarvāgresare yaśasi mahāprītiḥ, na jīvitajarattṛṇe /
gṛhītakarāsvāśāsu prasādhnābhiyogaḥ na nijakalatradharmaputrikāsu /
guṇavati dhanuṣi sahāyabuddhiḥ, na piṇḍopajīvini sevakajane /
api ca--asya mitropakaraṇamātmā, bhṛtyopakaraṇaṃ prabhutvam,
paṇḍitopakaraṇaṃ vaidagdhyam, bāndhavopakaraṇaṃ lakṣmīḥ,
kṛpaṇopakaraṇamaiśvaryam, dvijopakaraṇaṃ sarvasvam,
sukṛtasaṃsmaraṇopakaraṇaṃ hṛdayam, dharmopakaraṇamāyuḥ, sāhasopakaraṇaṃ
śarīram asilatopakaraṇaṃ pṛthivī, vinodopakaraṇaṃ rājakam,
pratāpopakaraṇaṃ pratipakṣaḥ / / nāsyālpapuṇyairavāpyate sarvātiśāyisukharasaprasūtiḥ pādapallavacchāyā'
śrutvā ca tameva candrasenaṃ samādiśat--kṛtakaśipuṃ viśrāntasukhinamenaṃ
kāraya' iti / / atha gate tasmin, paryaste ca vāsare, / saṃghaṭṭamānaraktapaṅkajasaṃpuṭapīyamāna eva kṣayiṇi kṣāmatāṃ vrajati
bālavāyasāsyāruṇe 'parāhṇātape, śithilitanijavājijave
japāpīḍapāṭalimnyastācalaśikharaskhalite khañjatīva
kamalinīkaṇṭakakṣatapādapallave pataṅge, puraḥ parāpatati
preṅkhadandhakāraleśalambālake śaśivirahaśokaśyāma iva śyāmāmukhe,
kṛtasaṃdhyopāsanaḥ śayanīyamagāt / / acintayaccaikākī--kiṃ karomi /
anyathā sambhāvito 'smi rājñā / / nirnimittabandhunā ca saṃdiṣṭamevaṃ kṛṣṇena /
kaṣṭā ca sevā / / viṣamaṃ bhṛtyatvam / / atigambhīraṃ mahadrājakulam /
na ca me tatra pūrvajapuruṣapravartitā prītiḥ, na kulakramāgatā gatiḥ,
nopakārasmaraṇānurodhaḥ, na bālasevāsnehaḥ, na gotragauravam, na
pūrvadarśanadākṣiṇyam, na prajñāsaṃvibhāgopapralobhanam, na
vidyātiśayakutuhalam, nākārasaundaryādaraḥ, na sevākākukauśalam, na
vidvadgoṣṭhībandhavaidagdhyam, na vittavyayavaśīkaraṇam, na
rājavallabhaparicayaḥ / / avaśyaṃ gantavyañca / / sarvathā bhagavānbhavānīpatirbhuvanapatirgatasya me śaraṇam, sarvaṃ
sāmpratamācariṣyati, ityavadhāryaṃ gamanāya matimakarot /
athānyasminnahanyutthāya, prātareva snātvā, dhṛtadhavaladukūlavāsāḥ,
gṛhītākṣamālaḥ, prāsthānikāni sūktāni mantrapadāni ca bahuśaḥ samāvartya
devadevasya virūpākṣasya kṣīrasnapanapuraḥsarāṃ / surabhikusumadhūpagandhadhvajabalivilepanapradīpakabahulāṃ vidhāya
paramayā bhaktyā pūjām, / prathamahutataralatilatvagvighaṭanacaṭulamukharaśikhāśekharaṃ
prājyājyāhutipravardhitadakṣiṇārciṣaṃ bhagavantamāśuśukṣaṇiṃ hutvā, dattvā
dyumnaṃ yathāvidyamānaṃ dvijebhyaḥ, pradakṣiṇīkṛtya prāṅmukhīṃ naicikīm,
śuvalāṅgarāgaḥ, śuklamālyaḥ, śuklavāsāḥ,
rocanācitradūrvāgrapallavagrathitagirikarṇikākusumakṛtakarṇapūraḥ,
śikhāsaktasiddhārthakaḥ, pituḥ kanīyasyā svasrā mātreva snehārdrahṛdayayā
śvetavāsasā sākṣādiva bhagavatyā mahāśvetayā mālatyākhyayā
kṛtasakalagamanamaṅgalaḥ, dattāśīrvādo bāndhavavṛddhābhiḥ, abhinanditaḥ
parijanajaratībhiḥ vanditacaraṇairabhyanujñāto gurubhiḥ,
abhivāditairāghrātaḥ śirasi kulavṛddhaiḥ, vardhitagamanotsāhaḥ śakunaiḥ,
mauhūrtikamatena kṛtanakṣatradohadaḥ, śobhane muhūrte
haritagomayopaliptājirasthaṇḍilasthāpitamasitetarakusumamālāparikṣiptakaṇḍaṃ
dattapiṣṭapañcāṅgulapāṇḍuraṃ mukhanihitanavacūtapallavaṃ
pūrṇakalaśamīkṣamāṇaḥ praṇamya kuladevatābhyaḥ
kusumaphalapāṇibhirapratirathaṃ japadbhirnijardvijairanugamyamānaḥ,
prathamacalitadakṣiṇacaraṇaḥ, prītikūṭānniragāt /
prathame 'hani tu ghamakālakaṣṭaṃ nirudakaṃ niṣpatrapādapaviṣamaṃ
pathikajananamaskriyamāṇapraveśapādapotkīrṇakātyāyanīpratiyātanaṃ
śuṣkamapi pallavitamiva tṛṣitaśvāpadakulalambitalolajihvālatāsahasraiḥ
pulakitamivācchabhallagolāṅgūlalihyamānamadhugolacalitasaraghāsaṃghātaiḥ,
romāñcitamiva dagdhasthalīrūḍhasthūlābhīrukandalaśataiḥ,
śanaiścaṇḍikāyatanakānanamatikramya mallakūṭanāmānaṃ grāmamagāt /
tatra ca hṛdayanirviśeṣeṇa bhrātrā suhṛdā ca jagatpatināmnā
saṃpāditasaparyaḥ sukhamavasat / / athāparedyuruttīrya bhagavatīṃ bhāgīrathīṃ yaṣṭigṛhakanāmni vanagrāmake
niśāmanayat / / anyasmindivase skandhāvāramupamaṇipuramanvajiravati kṛtasanniveśaṃ
samāsasāda / / atiṣṭhacca nātidūre rājabhavanasya /
nivartitasnānāśanavyatikaro viśrāntaśca mekhalakena saha yāmamātrāvaśeṣe
divase bhuktavati bhūbhuji prakhyātānāṃ kṣitibhujāṃ bahūñśibirasaṃni
veśānvīkṣamāṇaḥ śanaiḥ śanaiḥ paṭṭabandhārthamupasthāpitaiśca
ḍiṇḍimādhirohaṇāyāhṛtaiścābhinavabaddhaiśca vikṣepopārjitaiśca
kauśalikāgataiśca prathamadarśanakutūhalopanītaiśca
nāgavīthīpālapreṣitaiśca pallīparivṛḍhaḍhaukitaiśca
svecchāyuddhakrīḍākautukākāritaiśca dūtasaṃpreṣaṇapreṣitaiśca
dīyamānaiścācchidyamānaiśca mucchamānaiśca yāmāvasthāpitaiśca / sarvadvīpavijigīṣayā giribhiriva
sāgarasetubandhanārthamekīkṛtairdhvajapaṭapaṭupaṭahaśaṅkhacāmarāṅgarāgaramaṇīyaiḥ
puṣyābhiṣekadivasairiva kalpitairvāraṇendraiḥ śyāmāyamānam,
anavaratacalitakhurapuṭaprahatamṛdaṅgaiśca nartayadbhiriva
rājalakṣmīmupahasadbhiriva sṛkvipuṭaprasṛtaphenāṭṭahāsena javajaḍajaṅghāṃ
hariṇajātimākārayadbhiriva / saṃghaṭṭahetorharṣaheṣitenoccairuccaiḥśravasamutpatadbhiriva
divasakararathaturagaruṣā yakṣāyamāṇamaṇḍanacāmaramālaigaganatalaṃ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413654 (0.057):
(2.4.429) paurasaugandhikadhyāmadevejagdhakarauhiṣam / (2.4.430) chatrāticchatrapālaghnau mālātṛṇakabhūstṛṇe
turaṅgaistaraṅgāyamāṇam, anyatra preṣitaiśca preṣyamāṇaiśca / preṣitapratinivṛttaiśca bahuyojanagamanagaṇanasakhyākṣarāvalībhiriva
varāṭikāvalībhirghaṭitamukhamaṇḍanakaistārakitairiva
saṃdhyātapacchedairaruṇacāmarikāracitakarṇapūraiḥ saraktotpalairiva
raktaśāliśāleyairanavaratajhaṇajhaṇāyamānacārucāmīkaraghurughurukamāli
kairjatkarañjavanairiva raṇitaśūṣkabījakośīśataiḥ
śravaṇopāntapreṅkhatpañcarāgavarṇorṇācitrasūtrajūṭajaṭājālaiḥ
kapikapolakapilaiḥ kramelakakulaiḥ kapilāyamānam, anaytra
śarajjaladharairiva sadyaḥsrutapayaḥpaṭaladhavalatanubhiḥ kalpapādapairiva
muktāphalajālakajāyamānālokaluptacchāyāmaṇḍalairnārāyaṇanābhipuṇḍarīkairi
vāśliṣṭagaruḍapakṣaiḥ kṣīrododdeśairiva dyotamānavikaṭavidrumadaṇḍaiḥ
śeṣaphaṇāphalakairivoparisphuratsphītamāṇikyakhaṇḍaiḥ
śvetagaṅgāpulinairiva rājahaṃsopasevitairabhibhavadbhiriva
nidāghasamayamupahasadbhiriva vivasvataḥ pratāpamāpibadbhirivātapaṃ
candralokamayamiva jīvalokaṃ janayadbhiḥ kumudamayamiva kālaṃ
kurvadbhirjyotsnāmayamivavāsaraṃ viracayadbhiḥ phenamayīmiva divaṃ
darśayadbhirakālakamudīsahasrāṇīvasṛjadbhirupahasadbhiriva śātakratavīṃ
śriyaṃ śvetāyamānairātapatrakhaṇḍaiḥ śvetadvīpāyamānam, / kṣaṇadṛṣṭanaṣṭāṣṭadiṅmukhaṃ ca muṣṇadbhiriva bhuvanamākṣepotkṣepadolāyituṃ
dinaṃ gatāgatānīva kārayadbhirutsārayadbhiriva / kunṛpatisamparkakalaṅkakālīṃ kāleyīṃ sthitiṃ
vikacaviśadakāśavanapāṇḍuradaśadiśaṃ
śaratsamayamivopapādayadbhirbisatantumayamivāntarikṣamāvirbhāvayadbhi ḥ
śaśikararucīnā calatāṃ cāmarāṇāṃ sahasrairdelāyamānam, api ca
haṃsayūthāymānaṃ karikarṇaśaṅkheḥ, kalpalatāvanāyamānaṃ kadalikābhiḥ,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16669371 (0.057):
'kalpalatādukūlaiḥ' kalpalatodbhūtapaṭṭavastraiḥ, yadvā kalpalatā eva / dukūlāni taiḥ / / 'lalanāḥ' svarveśyāḥ /
māṇikyavṛkṣakavanāyamānaṃ māyūrātapatreḥ, mandākinīpravāhāyamāṇamaṃśukaiḥ,
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029201 (0.044):
Yāj3.275c/ kimcit sa.asthi.vadhe (deyam prāṇa.āyāmas tv anasthike / Yāj3.276a/ vṛkṣa.gulma.latā.vīruc.chedane (japyam ṛk.śatam /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10223619 (0.049):
47.37cd/ sakṣīra^vṛkṣa^pallava^phala^apidhānān vyavasthāpya// / 47.38ab/ puṣyasnāna^vimiśreṇa^āpūrṇān ambhasā saratnāṃś ca/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411934 (0.053):
(2.4.115) aprakāṇḍe stambagulmau vallī tu vratatirlatā / (2.4.116) latā pratāninī vīrudgulminyulapa ityapi
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760099 (0.064):
bhūṣayedyogapīṭhantu yatheṣṭaṃ sārvavarṇikaiḥ //AP_29.014cd/ / latāvitānapatrādyair vīthikāmupaśobhayet /AP_29.015ab/
kṣīrodāyamānaṃ kṣaumaiḥ, kadalīvanāyamānaṃ marakatamayūkhaiḥ, / janyamānānyadivasamiva pajharāgabālātapaiḥ,
utpadyamānāparāmbaramivendranīlaprabāpaṭalaiḥ, ārabhyamāṇāpūrvaniśamiva
mahānīlamayūkhāndhakāraiḥ syandamānānekakālindīsahasramiva
gāruḍamaṇiprabhāpratānaiḥ aṅgārakitamiva puṣparāgaraśmibhiḥ,
kaiścitpraveśamalabhamānairadhomukhaiścaraṇanakhapatitavadanapratibimbanibhena
lajjayā svāṅgānīva viśadbhiḥ kaiścidaṅgulīlikhitāyāḥ
kṣitervikīryamāṇakaranakhakiraṇakadambavyājena sevācāmarāṇīvārpayadbhiḥ
kaiściduraḥsthaladolāyamānendranīlataralaprabhāpaṭṭaiḥ
svāmikopapraśamanāya kaṇṭhabaddhakṛpāṇapaṭṭairiva
kaiściducchvāsasaurabhabhrāmyadbhramarapaṭalānvakāritamukhairapahṛtalakṣmīśokadhṛtalambaśmaśrubhirivānyaiḥ
śekharoḍḍīyamānamadhupamaṇḍalaiḥ / praṇāmaviḍambanābhayapalāyamānamaulibhiriva nirjitairapi
susaṃmānitairivānanyaśaraṇairantarāntarā niṣpatatāṃ praviśatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945673 (0.055):
'ṅgamuktasmṛtiḥ | īryāpathacatuṣkākṣepanirūpaṇasmṛtiḥ | antarāntarā / ceryāpathavikopārakṣaṇārtham īryāpathasaṃpadavalokanasmṛtiḥ | bhāṣaṇakāle
cāntarapratīhārāṇāmanumārgapradhānitānekārthijanasahasrāṇāmanuyāyinaḥ
puruṣā naśrāntaiḥ punaḥ punaḥ pṛcchadbhiḥ bhadra! adya bhaviṣyati bhuktvā
sthāne dāsyati darśanaṃ parameśvaraḥ, niṣpatiṣyati vā bāhyāṃ kakṣām' iti
darśanāśayā divasaṃ nayadbhirbhujanirjitaiḥ śatrumahāsāmantaiḥ
samantādāsevyamānam, anyaiśca / pratāpānurāgāgatairnānādeśajairmahāmahopālaiḥ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10222303 (0.051):
45.80cd/ kārayeta mahendraṃ ca *māhendrīṃ[K.mahendrībhiḥ] ca samarcayet// / 45.81ab/ narapati^deśa^vināśe ketor udaye +atha vā grahe +arkendvoḥ/
pratipālayadbhirnarapatidarśanakālamadhyāsyamānam, ekāntopaviṣṭaiśca
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10222303 (0.032):
45.80cd/ kārayeta mahendraṃ ca *māhendrīṃ[K.mahendrībhiḥ] ca samarcayet// / 45.81ab/ narapati^deśa^vināśe ketor udaye +atha vā grahe +arkendvoḥ/
jainairārhataiḥ pāśupataiḥ pārāśaribhirvarṇibhiḥ sarvadeśajanmabhiśca
janapadaiḥ sarvāmbhodhivelāvanavalayavāsibhiśca mlecchajātibhiḥ
sarvadeśāntarāgataiśca dūtamaṇḍalairupāsyamānam sarvaprajānirmāṇabhūmimiva
prajāpatīnāṃ, lokatrayasāroccayaracitaṃ caturthamiva lokam,
mahābhārataśatairapyakathanīyasamṛddhisaṃbhāram, kṛtayugasahasrairiva
kalpitasanniveśam svarvārbudairiva vihātarāmaṇīyakam, / rājalakṣmokoṭibhiriva kṛtaparigrahaṃ rājadvāramagamat /
abhavaccāsya jātavismayasya manasi--kathamivedamiyatpramāṇaṃ prāṇijātaṃ
janayatāṃ prajāsṛjāṃ nāsītpariśramaḥ, mahābhūtānāṃ vā parikṣayaḥ, paramāṇū
nāṃ vā vicchedaḥ, kālasya vāntaḥ, āyuṣo vā vyuparamaḥ, ākṛtīnāṃ vā
parisamāptiḥ' iti / / mekhalakastu dūrādeva dvārapalalokena pratyabhijñāyamānaḥ tiṣṭhatu
tāvatkṣaṇamātramatraiva puṇyabāgī' iti tamabhidhāyāpratihataḥ puraḥ
prāviśat / / atha sa muhūrtādiva prāṃśunā, karṇikāragaureṇa,
vīdhrakañcukacchannavapuṣā, / samunmiṣanmāṇikyapadakabandhabandhuravastabandhakṛśāvalagnena,
himaśailaśilāviśālavakṣasā, haravṛṣakakudakūṭavikaṭāṃsataṭena, urasā
capalahṛṣīkahariṇakulasaṃyamanapāśamiva hāraṃ bibhratā, kathayataṃ yadi
somavaṃśasaṃbhavaḥ sūryavaśasaṃbhavo vā bhūpatirabhūdevaṃvidhaḥ' iti
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21320213 (0.060):
saṃbhāvito 'yam artha iti jāyamāno 'tīndriyārthaniścayaḥ saṃbhavaḥ | / yathā somasūrya(vaṃśa)varṇanādibhiḥ kṛṣṇarāmādyavatārādiniścayaḥ |
praṣṭumānītābhyāṃ somasūryābhyāmiva śravaṇagatābhyāṃ maṇikuṇḍalābyāṃ
samudbhāsamānena, / vahadvadanalāvaṇyavisaraveṇikākṣipyamāṇairadhikāragauravāddīyamānamāgerṇeva
dinakṛtaḥ kiraṇaiḥ prasādalabdhayā vikacapuṇḍarokamuṇḍamālayeva dīrghayā
dṛṣṭyā dūrādevānandayatā, naiṣṭhuryādhiṣṭhāne 'pi pratiṣṭhitena pade pade
praśrayamivāvanamreṇa, maulinā pāṇḍuramuṣṇīṣamudvahatā, vāmena
sthūlamuktāphalacchuraṇadanturatsaruṃ karakisalayena kalayatā kṛpāṇam,
itareṇāpanītataralatāṃ tāḍinīmiva latāṃ śāta kaumbhīṃ vetrayaṣṭimunmṛṣṭāṃ
dhārayatā puruṣeṇānugamyamāno nirgatyāvocat--eṣa khalu
mahāpratīhārāṇāmanantaraścakṣuṣyo devasya pāriyātranāmā dauvārikaḥ /
samanugṛhṇātvenamanurūpayā pratipattyā kalyāṇābhiniveśī' iti /
dauvārikastu samupasṛtya kṛtapraṇāmo madhurayā girā savinayamabhāṣata--
āgacchata / / praviśata devadarśanāya / / kṛtaprasādo devaḥ' iti /
bāṇastu dhanyo 'smi, yadevamanugrāhyaṃ māṃ devo manyate' ityuktvā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676099 (0.045):
nimantrayām āsa yatho2pacāraṃ % purā vasiṣṭhaṃ sa ivā7nti-devaḥ // 1.52 // / dhanyo 'smy anugrāhyam idaṃ kulaṃ me $ yan māṃ didṛkṣur bhagavān upetaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034167 (0.053):
dhanyo 'smy anugrāhyam idaṃ kulaṃ me $ yan māṃ didṛkṣur bhagavān upetaḥ &
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21990906 (0.053):
dhanyo 'smyanugrāhyamidaṃ kulaṃ me / yanmāṃ didṛkṣurbhagavānupetaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20649916 (0.058):
13,013.006d@003A_0073 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yan māṃ brahmarṣisattamāḥ
tenopadiśyamānamārgaḥ prāviśadabhyantaram / / atha vanāyujaiḥ, āraṭṭajaiḥ, bhāradvājaiḥ, sindhudeśajaiḥ, pārasīkaiśca,
śoṇaiśca, śyāmaiśca, śvetaiśca, piñjaraiśca, haridbhiśca, / tittirikalmāṣaiśca, pañcabhadraiśca, mallikākṣaṃśca, kṛttikāpiñjaraiśca,
āyatanirmāṃsamukhaiḥ, anutkaṭakarṇakośaiḥ,
suvṛttaślakṣṇasughaṭitaghaṇṭikābandhaiḥ, yūpānupūrvīvakrāyatodagragrīvaiḥ,
upacayaśvasatsvandhasaṃdhibhiḥ, nirbhugnoraḥsthalaiḥ
asthūlapraguṇaprasṛtairlohapīṭhakaṭhinakhuramaṇḍalaiḥ,
atijvatruṭanabhayādanirmitāntrāṇīvodarāṇi vṛttāni dhārayadbhiḥ, udyaddro
ṇīvibhajyamānapṛthujaghanaiḥ, jagatīdolāyamānabālapallavaiḥ,
kathamapyubhayato nikhātadṛḍhabhūripāśasaṃyamananiyantritaiḥ, āyatairapi
paścātpāśabandhaparavaśaprasāritaikāṅghribhirāyatatarairivopalakṣyamāṇaiḥ,
bahuguṇasūtragrathitagrīvāgaṇḍakaiḥ, āmīlitalocanaiḥ,
dūrvārasaśyāmalaphenalavaśabalān daśanagṛhītamuktān pharapharitatvacaḥ
kaṇḍūjuṣaḥ pradeśān prajālayadbhiḥ, sālasavalitavāladhibhiḥ,
ekaśaphaviśrāntiśramasrastaśithilitajaghanārdhaiḥ, nidrayā
pradhyāyadbhiśca, skhalitahuṅkāramandamandaśabdāyamānaiśca,
tāḍitakhūradharaṇīraṇitamukharaśikharaśuralikhitakṣmātalairghāsamabhilaṣadbhiśca,
tāḍitakhūradharaṇīraṇitamukharaśikharakhuralikhitakṣmātalairghāsamabhilaṣadbhiśca,
prakīryamāṇayavasagrāsarasamatsarasamudbhūtakṣobhaiśca,
prakupitacaṇḍacaṇḍālahuṅkārakātaratarataralatārakaiśca,
kuṅkumapramṛṣṭipiñjarāṅgatayā / satatasannihitanīrājanānalarakṣyamāṇairivoparivitatavitānaiḥ,
puraḥpūjitābhimatadaivataiḥ, bhūpālavallabhaisturaṅgairāracitāṃ mandurāṃ
vilokayan, kutūhalākṣiptahṛdayaḥ kiñcidantaramatikrānto
hastavāmenātyuccatayā niravakāśamivākāśaṃ kurvāṇam, mahatā kadalīvanena
parivṛtaparyantaṃ sarvato / madhukaramayībhirmadasrutibhirnadībhirivāpatantībhirāpūryamāṇam,
āśāmukhavisarpiṇā bakulavanānāmiva vikasatāmāmodeva limpantaṃ
ghrāṇendriyaṃ dūrādavyaktamibhadhiṣṇyāgāramapaśyat /
apṛcchacca--atra devaḥ kiṅkaroti?' iti / / asāvakathayat--eṣa khalu devasyaupavāhyo vāhyaṃ hṛdayaṃ jātyantarita ātmā
bahiścarāḥ prāṇā vikramakrīḍāsuhṛddarpaśāta iti yathārthanāmā vāraṇapatiḥ
tasyāvasthānamaṇḍapo 'yaṃ mahān dṛśyate' iti / / sa tamavādīt--bhadra! śrūyate darpaśātaḥ yadyevamadoṣo vā paśyāmi
tāvadvāraṇendrameva / / ator'hasi māmatra prāpayitum /
atiparavānasmi kūtūhalena' iti / / so 'bhāṣata--bhavatvevam /
āgacchatu bhavān / / ko doṣaḥ / / paśyatu tāvadvāraṇendram' iti /
gatvā ca taṃ pradeśaṃ dūrādeva gabhbhīragalagarjitairviyati
cātakakadambakairbhuvi ca bhavananīlakaṇṭhakulaiḥ
kalakekākalakalamukharamukhaiḥ kriyamāṇākālakolāhalam,
vikacakadambasaṃvādimadasurāsaurabhabharitabhuvanam,
kāyavantamivākālameghakālam, aviralamadhubindupiṅgalapajhajālakitāṃ
sarasīmivātyavagāḍhāṃ daśāṃ caturthīmutsṛjantam, / anavaratamavataṃsaśaṅkairāmandrakarṇatāladundubhidhvanibhiḥ
pañcamīpraveśamaṅgalārambhamiva sūcayantam / / aviratacalanacitratripadīlalitalāsyalayairdelāyamānadīrghadehābhogavattayā
medinīvidalanabhayena bhāramiva laghayantam, digbhittitaṭeṣu kāyamiva
kaṇḍūyamānam, āhavāyodastahastatayā digvāraṇānivāhvayamānam,
brahnastambhamiva sthūlaniśitadantena karapatreṇa pāṭayantam, amāntaṃ
bhuvanābyantare bahiriva nirgantumīhamānam;
sarvataḥsarasakisalayalatālāsibhirleśikaiściraparicayopacitairvanairi va
vikṣiptaṃ, saśaivalabisavisaraśabalasalilaiḥ sarobhiriva
cādhoraṇairādhīyamānanidāghasamayasamucitopacārānandam, api ca
pratigajadānapavanādānadūrotkṣiptenānekasamaravijayagaṇanālekhābhiri va
valivalayarājibhistanīyasībhistaraṅgitodareṇātisthavīyasā
hastārgaladaṇḍenārgalayantamiva sakalaṃ sakulaśailasamudradvīpakānanaṃ
kakubhāṃ cakravālam, ekaṃ karāntarārpitenotpalāśena
kadalīdaṇḍenāntargataśīkarasicyamānamūlam, muktapallavamivāparaṃ
līlāvalambinā mṛṇālajālakena samararasoccaromāñcakaṇṭakitamiva
dantamāṇḍamudvahantam, visarpantyā ca dantakāṇḍayugalasya kāntyā
saraḥkrīḍāsvā ditāni kumudavanānīva bahudhā vamantam, nijayaśorāśimiva
diśāmarpayantam, kukarikīṭapāṭanadurvidagdhān siṃhānivopahasantam,
kalpadrumadukūlamukhapaṭamiva cātmanaḥ kalayantam,
hastakāṇḍadaṇḍoddharaṇalīlāsu ca lakṣyamāṇena raktāṃśukasukumāratareṇa
tālunā kavalitāni raktapajhavanānīva varṣantam, / abhinavakisalayarāśīnivodgirantam, kamalakavalapītaṃ madhurasamiva
svabhāvapiṅgalena vamantaṃ cakṣuṣāṃ, / cūtacampakalavalīlavaṅgakakkolavantyelālatāmiśritāni sasahakārāṇi
karpūrapūritāni pārijātakavanānīvopabhukāni punaḥpuna karaṭābhyāṃ
bahalamadāmodavyājena visṛjantam, aharniśaṃ
vibhramakṛtahastasthitibhirardhakhaṇḍitapuṇḍrekṣukāṇḍakaṇḍūyanalikhitairalikulavācālitairdānapaṭṭakairvilabhamānamiva
sarvakānanāni karipatīnām, aviralodabindusyandinā himaśilāśakalamayena
vibhramanakṣatramālāguṇena śiśirīkriyamāṇam,
sakalavāraṇendrādhipatyapaṭṭabandhabandhuramivoccaistarāṃ śiro dadhānam,
muhurmuhuḥ sthagitāpāvṛtadiṅmukhābyāṃ karṇatālatālavṛntābhyāṃ
vījayantamiva bhartṛbhaktyā dantaparyaṅkikāsthitāṃ rājalakṣmīm,
āyatavaṃśakramāgatena gajādhipatyacihnena cāmareṇeva calatā vāladhinā
virājamānam, svacchaśiśiraśīkaracchalena digvijayapītāḥ sarita iva
punaḥpunarmukhena muñcantam, / kṣaṇamavadhānadānaniḥspandīkṛtasakalāvayavānāmanyadviradaḍiṇḍimākarṇanāṅgavalanānāmante
dīrghaphūtkāraiḥ paribhavaduḥkhamivāvedayantam, / alabdhayuddhamivātmānamanuśocantam, ārohādhirūḍhiparibhavena
lajjamānamivāṅgulīlikhitamahītalam, madaṃ muñcantam,
avajñāgṛhītamuktakavalakupitārohāraṭanānurodhena
madatandrīnimīlitanetratribhāgam, kathaṃ kathamapi
mandamandamanādarādādadānaṃ kavalān, / ardhajagdhatamālapallavasrutaśyāmalarasena prabhūtatayā madapravāhamiva
mukhenāpyutsṛjantam, calantamiva darpeṇa, śvasantamiva śauryeṇa,
mūrcchantamiva madena, truṭyantamiva tāruṇyena, dravantamiva dānena,
valgantamiva balena, mādyantamiva mānena, udyantamivotsāhena, tāmyantamiva
tejasā, limpantamiva lāvaṇyena, siñcantamiva saubhāgyena, snigdhaṃ
nakheṣu, paruṣaṃ romaviṣaye, guruṃ mukhe, sacchiṣyaṃ vinaye, mṛduṃ śirasi,
dṛḍhaṃ paricayeṣu, hrasvaṃ skandhabandhe, dīrghamāyuṣi, daridramudare,
satatapravṛrtta dāne, balabhadraṃ madalīlāsu, kulakalatramāyattatāsu,
jinaṃ kṣamāsu, vahnivarṣaṃ krodhamokṣeṣu, garuḍhaṃ nāgoddhṛtiṣu, nāradaṃ
kalahakutūhaleṣu, śuṣkāśanipātamavaskandeṣu, makaraṃ vāhinīkṣobheṣu,
āśīviṣaṃ daśanakarmasu, varuṇaṃ hastapāśākṛṣṭiṣu,
yamavāgurāmarātisaṃveṣṭaneṣu, kālaṃ pariṇatiṣu, rāhuṃ tīkṣṇakaragrahaṇeṣu,
lohitāṅgaṃ vakracāreṣu, alātacakraṃ maṇḍalabrāntivijñāneṣu,
manorathasaṃpādakaṃ cindāmaṇiparvataṃ vikramasya, / dantamuktāśailastambhanivāsaprāsādamabhimānasya,
ghaṇṭācāmaramaṇḍanamanoharamicchāsaṃcaraṇavimānaṃ manasvitāyāḥ,
madadhārādurdināndhakāraṃ gandhodakadhārāgṛhaṃ krodhasya,
sakāñcanapratimaṃ mahāniketanamahaṅkārasya, sagaṇḍaśailaprasravaṇaṃ
krīḍāparvatamavalepasya, sadantatoraṇaṃ vajramandiraṃ darpasya,
uccakumbhakūṭāṭṭālakavikaṭaṃ saṃcārigiridurgaṃ rājyasya,
kṛtānekabāṇavivarasahasraṃ lohaprākāraṃ pṛthivyāḥ,
śilīmukhaśatajhāṅkāritaṃ pārijātapādapaṃ bhūnandanasya, tathā ca
saṃgītagṛhaṃ karṇatālatāṇḍavānām, āpānamaṇḍapaṃ madhupamaṇḍalānām,
antaḥpuraṃ śṛṅgārābharaṇānām, madanotsavaṃ madalīlālāsyānām,
akṣuṇṇapradoṣaṃ nakṣatramālāmaṇḍalānām, akālaprāvṛṭkālaṃ
madamahānadīpūraplavānām, alīkaśaratsamayaṃ saptacchadavanaparimalānām,
apūrvahimāgamaṃ śīkaranīhārāṇām, mithyājaladharaṃ garjitāḍambarāṇāṃ
darpaśātamapaśyat / / āsīccāsya cetasi--nūnamasya, nirmāṇe girayo grāhitāḥ paramāṇutām /
kuto 'nyathā gauravamidam / / āścaryametat / / vindhyasya dantāvādivarāhasya karaḥ' iti vismayamānamevaṃ dauvāriko
'bravīt-- paśya,-- mityaivālikhitāṃ manorathaśatairniḥśeṣanaṣṭāṃ priyaṃ
cintāsādhanakalpanākuladhiyāṃ bhūyo vane vidviṣām /
āyātaḥ kathamapyayaṃ smṛtipathaṃ śūnyībhavaccetasāṃ nāgendraḥ sahate na
mānasagatānāśāgajendrānapi // / tadehi /
punarapyenaṃ drakṣyasi / / paśya tāvaddevam' ityabhidhīyamānaśca tena
madajalapaṅkilakapolapaṭṭapatitāṃ mattāmiva madaparimalena mukulitāṃ
kathamapi tasmād dṛṣṭimākṛṣya tenaiva dauvārikeṇopadiśyamānavartmā
samatikramya bhūpālakulasahasrasaṃkṛlāni trīṇi kakṣāntarāṇi caturthe
muktāsthānamaṇḍapasya purastādajire sthitam, dūrādūrdhvasthitena prāṃśūnā
karṇikāragaureṇa vyāyāmavyāyatavapuṣā śastriṇā maulena
śarīraparivārakalokena paṅktisthitena kārtasvarastambhamaṇḍaleneva
parivṛtam, āsannopaviṣṭaviśiṣṭeṣṭalokam, haricandanarasaprakṣālite
tuṣāraśīkaraśītalatale dantapāṇḍurapāde śaśimaya iva
muktāśailaśilāpaṭṭaśayane samupaviṣṭam, śayanīyaparyantavinyaste
samarpitasakalavigrahabhāraṃ bhuje, diṅmukhavisarpiṇi dehaprabhāvitāne
vitatamaṇimayūkhe gharmasamayasubhage sarasīva mṛdumṛṇālajālajaṭilajale
sarājakaṃ ramamāṇam, tejasaḥ paramāṇubhiriva kevarlarnirmitam,
anicchantamapi baladāropatayitumiva siṃhāsanam, sarvāvayaveṣu
sarvalakṣaṇairgṛhītam, gṛhītabrahnacaryamāliṅgitaṃ rājalakṣamyā,
pratipannāsidhārādhāraṇavratamavisaṃvādinaṃ rājarṣim,
viṣamarājamārgavinihitapadaskhalanabhiyeva sulagnaṃ dharme,
sakalabhūpālaparityaktena bhīteneva labdhavācā sarvātmanā satyena
sevyamānam, / āsannavāravilāsinīpratiyātanābhiścaraṇanakhapātinībhirdigbhiriva
daśabhirvigrahāvarjitābhiḥ praṇamyamānam, / dīrghairdigantapātibhirdṛṣṭipātairlokapālānāṃ kṛtākṛtamiva
pratyavekṣamāṇam, maṇipādapīṭhapṛṣṭhapratiṣṭhitakareṇoparigamanābhyanujñāṃ
mṛgyamāṇamiva divasakareṇa, / bhūṣaṇaprabhāsamutsāraṇabaddhaparyantamaṇḍalena pradakṣiṇīkriyamāṇamiva
divasena, apramaṇamadbhirgiribhirapi dūyamānaṃ, śauryoṣmaṇā
phenāyamānamiva candanadhavalaṃ lāvaṇyajaladhimudvahantamekarājyorjityena,
nijapratibimbānyapi nṛpacakracūḍāmaṇidhṛtānyasahamānamivadarpaduḥkhāsikayā
cāmarānilanibhena bahudheva śvasantīṃ rājalakṣmīṃ dadhānam, sakalamiva
catuḥsamudralāvaṇyamādāyotthitayā śriyā samupaśliṣṭam,
ābharaṇamaṇikiraṇaprabhājālajāyamānānīndradhanuḥsahasrāṇīndraprābhṛtaprahitāni
vilabhamānamiva rājñāṃ saṃbhāṣaṇeṣu parityaktamapi madhu varṣaṃntam,
kāvyakathāsvapītamapyamṛtamudvamantam, visrambhabhāṣiteṣvanākṛṣṭamapi
hṛdayaṃ darśayantam, prasādeṣu niścalāmapi śriyaṃ śthāne śthāne
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 543688 (0.046):
viśeṣadbhir iva śriyam | **HV_App.I,18.457**46:1 | / [k: Ñ2.3 V1 B T3.4 cont. (K3.4 V2 Dn D2 5 ins. after line 456):k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16430334 (0.052):
viśeṣato ætha gopāle HV_App.I,22A.46a / viśeṣadbhir iva śriyam **HV_App.I,18.457**46:1
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25156612 (0.052):
viśeṣato ætha gopāle HV_App.I,22A.46a / viśeṣadbhir iva śriyam HV_App.I,18.457**46:1
śthāpayantam, vīragoṣṭhoṣu pulakitena kapolasthalenānurāgasaṃdeśamivopāṃśu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141541 (0.0):
hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090248 (0.0):
jaalacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo / / maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo siṭhṭhīe ripujīviāi vihiṇo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092248 (0.0):
pekkhanto jaaḷacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo / / maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7523181 (0.008):
brahmabandhvā / / brahmabandhve / / vīrabandhvā / / vīrabandhve /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 543688 (0.019):
viśeṣadbhir iva śriyam | **HV_App.I,18.457**46:1 | / [k: Ñ2.3 V1 B T3.4 cont. (K3.4 V2 Dn D2 5 ins. after line 456):k]
raṇaśriyaḥ śṛṇvantam, atikrāntasubhaṭakalahālāpeṣu snehavṛṣṭimiva
dṛṣṭimiṣṭe kṛpāṇe pātayantam, parihāsasmiteṣu gurupratāpabhītasya
rājakasya svacchamāśayamivadaśanāṃśubhiḥ kathayantam,
sakalalokahṛdayasthitamapi nyāye tiṣṭhantam, agocare guṇānāmabhūmau
saubhāgyānāmaviṣaye varapradānānāmaśakya āśiṣāmamārge manorathānāmatidūre
daivasyādiśyupamānānāmasādhye dharmasyādṛṣṭapūrve lakṣmyā mahattve
sthitam, aruṇapādapallavena sugatamantharoruṇā
vajrāyudhaniṣṭhuraprakoṣṭhapṛṣṭhena vṛṣaskandhena bhāsvadbimbādhareṇa
prasannāvalokitena candramukhena kṛṣṇakeśena vapuṣā
sarvadevatāvatāramivaikatra darśayantam, api ca / māṃsalamayūkhamālāmalinitamahītale mahati mahārhe
māṇikyamālāmaṇḍitamekhale mahānīlamaye pādapīṭhe kalikālaśirasīva salīlaṃ
vinyastavāmacaraṇam, ākrāntakāliyaphaṇācakavālaṃ bālamiva puṇḍarīkākṣam,
kṣaumapāṇḍureṇa caraṇanakhadodhitipratānena prasaratā mahīṃ
mahādevīpaṭṭabandheneva mahimānamāropayantam, / apraṇatalokapālakopenevātilohitau sakalanṛpatimaulimālāsvatipītaṃ
pajharāgaratnātapamiva vamantau sarvatejasvimaṇaaḍalāstamayasaṃdhyāmiva
dhārayantāvaśeṣarājakakusumaśekharamadhurasasrotāṃsīva sravantau
samastasāmantasīmantottaṃsasraksaurabhabhrāntairbhramaramaṇḍalairamitrottamāṅgairiva
muhūrtamapyavirahitau savāhanatatparāyāḥ śriyo
vikacaraktapaṅkajavanavāsabhavanānīva kalpayantau
jalajaśaṅkhamīnamakarasanāthatalatayā kathitacaturambhodhibhogacihnāviva
caramau dadhānam, diṅnāgadantamusahābyāmiva / vikaṭamakaramukhapratibandhabandhurābhyāmudvelalāvaṇyayodhipravāhābhyāmi
va phenāhitaśobhābyāṃ kalācandanadrumābhyāmiva
bhogimaṇḍalaśiroratnaraśmirajyamānamūlābhyāṃ
hṛdayāropitabhūbhāradhāraṇamāṇikyastambhābyāmūrudaṇḍābhyāṃ virājamānam,
amṛtaphenapiṇḍapāṇḍunā mekhalāmaṇimayūkhakhacitena nitambabimbavyāsaṅginā
vimalapayodhautena netrasūtraniveśaśobhinādharavāsasā vāsukinirmokeṇeva
mandaraṃ dyotamānam, aghanena satārāgaṇenoparikṛtena dvitīyāmbareṇa
bhuvanābhogamiva bhāsamānam, / ibhapatidaśanamusalasahasrollekhakaṭhinamasṛṇenāparyāptāmbaraprathimnā
vividhavāhinīsaṃkṣobhakalakalasaṃmardasahiṣṇunā kailāsamiva mahatā
sphaṭikataṭenoruṇoraḥkapāṭena virājamānam,
śrīsarasvatyorurovadanopabhogavibhāgasūtreṇeva pātitena śeṣeṇeva ca
tadbhujastambhavinyastasamastabhūbhāralabdhaviśrāntisukhaprasuptena
hāradaṇḍena parivalitakandharam / / jīvitāvadhigṛhītasarvasvamahādānadīkṣācīreṇeva hāramuktāphalānāṃ
kiraṇanikareṇa prāvṛtavakṣaḥsthalam, ajajigīṣayā bālairbhujairivāparaiḥ
prarohadbhirbāhūpadhānaśāyinyāḥ śriyāḥ / karṇotpalamadhurasadhārāsaṃtānairiva galadbhirbhujajanmanaḥ pratāpasya
nirgamanamārgairivāvirbhavadbhiruraṇaiḥ / keyūraratnakiraṇadaṇḍairubhayataḥprasāritamaṇimayapakṣavitānamiva
māṇikyamahīdharam, sakalalokālokamārgārgalena
caturudadhiparikṣepakhātaśātakumbhaśilāprākāreṇasarvarājahaṃsabandhavajrapañjareṇa
bhuvanalakṣmīpraveśamaṅgalamahāmaṇitoraṇenātidīrghadordaṇḍayugalena diśāṃ
dikpālānāṃ ca yugapadāyatimapaharantam, sodaryalakṣmīcumbanalobhena
kaustubhamaṇeriva mukhāvayavatāṃ gatasyādharasya galatā rāgeṇa
pārijātapallavaraseneva siñcantaṃ diṅmukhāni, antarāntarā
suhṛtparihāsasmitaiḥ prakīryamāṇavimaladaśanaśikhāpratānaiḥ
prakṛtimūḍhāyārājaśriyāḥ prajñālokamiva darśayantam,
mukhajanitendusandehāgatāni kumudinīvanānīva preṣayantam,
sphuṭasphaṭikadhavaladaśanapaṅktikṛtakumudavanaśaṅkāpraviṣṭāṃ
śarajjyotsnāmiva visarjayantam, madirāmṛtapārijātagandhagarbheṇa
bharitasakalakakubhā mukhāmodenāmṛtamathanadivasamiva sṛjantam,
vikacamukhakamalakarṇikākośenānavaratamāpīyamānaśvāsasaurabhami
vādhomukhena nāsāvaṃśena, cakṣuṣaḥ kṣorasnigdhasya dhavalimnā
diṅmukhānyapūrvavadanacandrodayodvelakṣīrodotplāvitānīva kurvāṇam,
vimalakapolaphalakapratibimbatāṃ cāmaragrāhiṇīṃ vigrahiṇīmiva
mukhanivāsinīṃ sarasvatīṃ dadhānam, aruṇena cūḍāmaṇiśociṣā
sarasvatīrṣyākupitalakṣmīprasādanalagnena caraṇālaktakeneva
lohitāyatalalāṭataṭam, āpāṭalāṃśutantrīsaṃtānavalayinīṃ
kuṇḍalamaṇikuṭilakoṭibālavīṇāmanavaratacalitacaraṇānāṃ
vādayatāmupavīṇayatāmiva svaravyākaraṇavivekaviśāradam,
śravaṇāvataṃsamadhukarakulānāṃ kalakvaṇitamākarṇayantam,
utphullamālatīmayena rājalakṣmayāḥ kacagrahalīlālagnena
nakhajyotsnāvalayeneva mukhaśaśipariveṣamaṇḍalena muṇḍamālāguṇena
parikalitakeśāntam, śikhaṇḍābharaṇabhuvā muktāphalālokena
marakatamaṇikiraṇakalāpena cānyonyasaṃvalanavṛjinena
prayāgapravāhaveṇikāvāriṇevāgatya svayamabhiṣicyamānam,
śramajalavilīnabahalakṛṣṇāgurupaṅkatilakakalaḍkakalpitena kālimnā
prārthanācāṭucaturacaraṇapatanaśataśyāmikākiṇaeneva
nīlāyamānalalāṭendulekhābhiḥ kṣubhitamānasodgatairutkalikākalāpairiva
hārairullasadbhiravaṣṭabhyamānābhirvilāsavalganacajulairṃbhrūlatākalpairīṣyrayā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158788 (0.019):
candrāvalī - dea! tuhma vilāsa sokkhāṇaṃ bāhādeṇa kida mahāparāhamhi | tā
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4476844 (0.033):
[2] Con questo verso Kṣemarāja fa iniziare anche il Bodhavilāsa . / [3] VBh. 106
śriyamiva tarjayantībhirāyāmibhiḥ / svasitairaviralaparimalairmalayamārutamayaiḥ
pāśairivākarṣantībhirvikaṭabakulāvalīvarāṭakaveṣṭitamukhairbṛhadbhiḥ
stanakalaśaiḥ svadārasaṃtoṣarasamivāśeṣamuddharantībhiḥ
kucotkampikāvikārapreṅkhitānāṃ hārataralamaṇīnāṃ raśmibhirākṛṣya
hṛdayamiva haṭhātpraveśayantībhiḥ prabhāmucāmābharaṇamaṇīnāṃ mayūkhaiḥ
prasāritairbahubhiriva bāhubirāliṅgantībhirjṛ
mbhānubandhabandhuravadanāravindāvaraṇīkṛtairuttānaiḥ karakisalayaiḥ
sarabhasapradhāvitāni mānasānīva / nirundhatībhirmadanāndhamadhukarakulakīryamāṇakarṇakusumarajaḥkaṇakūṇitakoṇāni
kusumaśaraśaranikaraprahāramūrcchāmukulitānīva locanāni caturaṃ
saṃcārayantībhiranyonyamatsarādāvirbhavadbhahghuramukuṭivibhramakṣiptaiḥ
kaṭākṣaiḥ karṇendīvarāṇīva tāḍayantībhiranimeṣadarśanasukharasarāśiṃ
mantharitapakṣmaṇā cakṣuṣā pītamiva komalakapolapālīpratibimbitaṃ
vahantībhirabhilāṣalīlānirnimittasmitaiścandrodayāniva madanasahāyakāya
saṃpādayantībhiraṅgabhahgavalanānyonyaghaṭitottānakaraveṇikābhiḥ
sphuṭanamukharāṅgulīkāṇḍakuṇḍalīkriyamāṇanakhadīdhitinivahanibhenākiñcitkarakāmakārmukāṇīva
ruṣā bhañjantībhirvāravilāsinībhirvilupyamānasaubhāgyamiva sarvataḥ,
sparśasvinnavepamānakarakisalayagalitacaraṇāravindāṃ caraṇagrāhiṇīṃ
vihasya koṇenalīlālasaṃ śirasi tāḍayantam, anavaratakarakalitakoṇatayā
cātmanaḥ priyāṃ vīṇāmiva śriyamapi śikṣayantam, niḥsneha iti dhanaiḥ,
anāśrayaṇīya iti doṣaiḥ, nigraharuciritīndriyaiḥ, durupasarpa iti kalinā,
nīrasa iti vyasanaiḥ, bhīrurityayaśasā, durgrahacittavṛttiriti cittabhuvā,
strīpara iti sarasvatyā, ṣaṇḍha iti parakalatraiḥ, kāṣṭhāmuniriti
yatibhiḥ, dhūrta iti veśyābhiḥ, neya iti suhṛdbhiḥ, karmakara iti vipraiḥ,
susahāya iti śatruyodhaiḥ, ekamapyanekadhā gṛhyamāṇam,
śantanormahāvāhinīpatim, bhīṣmājjitakāśitamam, droṇāccāpalālasam,
guruputrādamoghamārgaṇam, karṇānmitrapriyam, yudhiṣṭhirādbahukṣamam,
bhīmādanekanāgāyutabalam, dhanañjayānmahābhārataraṇayogyam, kāraṇamiva
kṛtayugasya, bījamiva vibudhasargasya, utpattidvīpamiva darpasya,
ekāgāramiva karuṇāyāḥ, prātiveśikamiva puruṣottamasya, khaniparvatamiva
parākramasya, sarvavidyāsaṃgītagṛhamiva sarasvatyāḥ,
dvitīyāmṛtamanthanadivasamiva lakṣmīsamutthānasya, baladarśanamiva
vaidagdhyasya, ekasthānamiva sthitīnām, sarvasvakathanamiva kānteḥ,
apavargamiva rūpaparamāṇusargasya, sakaladuścaritapratāyaścittamiva
rājyasya, sarvabalasandohāvaskandamiva kandarpasya, upāyamiva
purandaradarśanasya, āvartanamiva dharmasya, kanyāntaḥpuramiva kalānām,
paramapramāṇamiva saubhāgyasya rājasargasamāptyavabhṛthasnānadivasamiva
sarvaprajāpatīnām, gambhīraṃ ca, prasannaṃ ca, trāsajananaṃ ca, ramaṇīyaṃ
ca, kautukajananaṃ ca, puṇyaṃ ca, cakravarttinaṃ harṣamadrākṣīt /
dṛṣṭvā cānugṛhīta iva nigṛhīta iva sābhilāṣa iva tṛpta iva romāñcamucā
mukhena muñcannānandabāṣpavāribindūndūrādeva vismayasmeraḥ
samacintayat--so 'yaṃ sujanmā, sugṛhītanāmā, tejasāṃ rāśiḥ,
caturudadhikedārakuṭumbī, bhoktā brahnastambhaphalasya,
sakalādirājacaritajayajyeṣṭhamallo devaḥ parameśvaro harṣaḥ /
etena ca khalu rājanvatī pṛthvī / / nāsyahareriva vṛṣavirodhīni bālacaritāni, na paśupateriva
dakṣajanodvegakārīṇyeśvayavilāsatāni, na śatakratoriva gautravināśapiśunāḥ
pravādāḥ na yamasyevātivallabhāni daṇḍagrahaṇāni, na varuṇasyeva
nistriṃśagrāhasahasrarakṣitā ratnālayāḥ, na dhanadasyeva niṣphalāḥ
sannidhilābhāḥ, na jinasyevārthavādaśūnyāni darśanāni, na candramasa iva
bahuladoṣopahatāḥ śriyaḥ / / citramidamatyamaraṃ rājatvam /
api cāsya tyāgasyārthinaḥ, prajñāyāḥ śāstrāṇi, kavitvasya vācaḥ, sattvasya
sāhasasthānāni, utsāhasya vyāpārāḥ kīrterdihmukhāni, anurāgasya
lokahṛdayāni, guṇagaṇasya saṃkhyā, kauśalasya kalā, na paryāpto viṣayaḥ /
asmiṃśca rājani yatīnāṃ yogapaṭṭakāḥ, pustakarmaṇāṃ pārthivavigṛhāḥ,
ṣaṭpadānāṃ dānagrahaṇakalahāḥ, vṛttānāṃ pādacchedāḥ, aṣṭapadānāṃ
caturaṅgakalpanā, pannagānāṃ dvijagurudveṣāḥ, vākyavidāmadhikaraṇavicārāḥ,
iti samupasṛtya copavītī svastiśabdamakarot / / athottare nātidūre rājadhiṣṇyasya gajaparicārako
madhuramaparavakramucceragāyat-- karikalabha vimuñca lolatāṃ cara
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967465 (0.0):
MSS_8747 1 karikalabha vimuñca lolatāṃ cara vinayavratamānatānanaḥ /
vinayavratamānatānanaḥ / / mṛgapatinakhakoṭibhaṅguro gururupari kṣamate na te 'ṅkuśaḥ' //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967478 (0.0):
MSS_8747 1 karikalabha vimuñca lolatāṃ cara vinayavratamānatānanaḥ /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15603911 (0.035):
Subhv_0622-2 cara vinayavratamānatānanaḥ /
rājā tu tacchru tvā dṛṣṭvā ca taṃ giriguhāgatasiṃhabṛṃhitagambhīreṇa
svareṇa pūrayanniva nabhobhāgamapṛcchat--eṣa sa bāṇaḥ?' iti /
yathā'jñāpayati devaḥ / / so 'yam' iti vijñāpito dauvārikeṇa na tāvadenamakṛtaprasādaḥ paśyāmi' iti
tiryaṅnīladhavalāṃśukadhārāṃ tiraskariṇīmiva
bhramayannapāṅganīyamānataralatārakasyāyāminīṃ cakṣuṣaḥ prabhāṃ parivṛtya
preṣṭhasya pṛṣṭhato niṣaṇṇasya mālavarājasūnorakathayat--mahānayaṃ
bhujaṅgaḥ' iti / / tūṣṇīṃbhāvena tvagamitanarendravacasi tasminmūke ca rājaloke muhūrtamiva
tūṣṇīṃ sthitvā bāṇo vyajñāpayat--deva! avijñātatattva iva, aśraddadhāna
iva, neya iva, aviditalokavṛttānta iva ca kasmādevamājñāpayasi? svairiṇo
vicitrāśca lokasya svabhāvāḥ pravādāśca / / mahadbhistu thārthadarśibhirbhavitavyam /
nārhasi māmanyathā saṃbhāvayitumaviśiṣṭamiva / / brāhnaṇo 'smi jātaḥ somapāyināṃ vaṃśe vātsyāyanānām /
yathākālamupanayanādayāḥ kṛtāḥ saṃskārāḥ / / samyakpaṭhitaḥ sāḍgo vedaḥ /
śrutāni ce yathāśaktiḥ śāktrāṇi / / dāraparigrahādabhyagāriko 'smi /
kā me bhujaṅgatā / / lokadvayāvirodhibhistu cāpalaiḥ śaiśavaśūnyamāsīt /
atrānapalāpo 'smi / / anenaiva ca gṛhītavipratīsāramiva me hṛdayam /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8155992 (0.049):
pratyutpannamatistvāsītsa tatraivāvikampitaḥ / / ahaṃ pratividhāsyāmi bhayaṃ cedāpatediti // SoKss_10,4.182 //
idānīṃ tu sugata iva śāntamanasi manāviva kartari varṇāśramavyavasthānāṃ
samavartinīva ca sākṣāddaṇḍabhṛti deve śāsati
saptāmburāśiraśanāśeṣadvīpamālinīṃ mahīṃ ka ivāviśaṅkaḥ
sarvavyasanabandhoravinyasya manasāpyabhinayaṃ kalpayiṣyati /
āsatāṃ ca tāvanmānuṣyakopetāḥ / / tvatprabhāvādalayo 'pi bhītā iva madhu pibanti /
rathāṅganāmāno 'pi lajjanta ivābhyanuvṛttivyasanaiḥ priyāṇām /
kapayo 'pi cakitā iva capalāyante / / śarāravo 'pi sānukrośā iva śvāpadagaṇāḥ piśitāni bhuñjate /
sarvathā kālena māṃ jñāsyati svāmī svayameva /
anapācīnacittavṛttigrāhiṇyo hi bhavanti prajñāvatāṃ prakṛtayaḥ'
ityabhidhāya tūṣṇīmabhūt / / bhūpatirapi evamasmābhiḥ śrutam' ityabhidhāya tūṣṇīmevābhavat /
saṃbhāṣaṇāsanadānādinā tu prasādena nainamanvagrahīt /
kevalamamṛtavṛṣṭibhiḥ snapayanniva snehagarbheṇa dṛṣṭipātamātreṇāntargatāṃ
prītimakathayat / / astābhilāṣiṇi ca lambamāne savitari visarjitarājaloko 'bhyantaraṃ prāviśat
bāṇo 'pi nirgatya dhautārakūṭakomalātapatviṣi nirvāti vāsare,
āstācalakūṭakirīṭe niculamañjarībhāṃsi tejāṃsi muñcati viyanmuci
marīcimālini, / atiromandhamantharakurahgakuṭumbakādhyāsyamānamradiṣṭhagoṣṭhīnapṛṣṭhāsvaraṇyasthalīṣu,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663775 (0.026):
romanthamantharakuraṅgakuṭumbakādhyāsyamānamradiṣṭhagauṣṭhīnapṛṣṭhāsv
śokākulakokakāminīkūjitakaruṇāsu
taraṅgiṇītaṭoṣuvāsaviṭapopaviṣṭavācāṭacaṭakacakravāleṣvālavālāvarj
itasekajalakuṭeṣu niṣkuṭeṣu, divasavihṛtipratyāgataṃ prasrutastanaṃ
stanandhaye dhayati dhenuvargamudgatakṣoraṃ kṣudhitatarṇakavrāte, krameṇa
cāstadharādharadhātudhunīpūraplāvita iva lohitāya mānamahasi majjati
sandhyāsindhupānapātre pātaṅge maṇḍale, kaṇaṇḍalujalaśuciśayacaraṇeṣu
caityapraṇatipareṣu pārāśariṣu, yajñapātrapavitrapāṇau
prakīrṇabarhiṣyuttejasi jātavedasi havīṃṣi vaṣaṭkurvanti yāyajūkajane,
nidrāvidrāṇadropaṇakulakalilakulāyeṣu kāpeyavikalakapikuleṣvārāmataruṣu
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663784 (0.040):
araṇyasthalīṣu, nidrāvinidrāṇadroṇakulakalitakulāyeṣv ārāmataruṣu, / nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīrakuṭumbini kauśikakule,
nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīkuṭumbini kauśikakule,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663789 (0.0):
araṇyasthalīṣu, nidrāvinidrāṇadroṇakulakalitakulāyeṣv ārāmataruṣu, / nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīrakuṭumbini kauśikakule,
munikarasahasraprakīrṇasandhyāvandanodabindunikara iva danturayati
tārāpathasthalīṃ sthavīyasi tārakānikurambe ambarāśrayiṇi
śarvarīśabarīśikhaṇḍe khaṇḍaparaśukaṇṭhakāle kavalayati bāle jyotiḥ śeṣaṃ
sāndhyamandhakārāvatāre, timiratarjananirgatāsu
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663795 (0.055):
nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīrakuṭumbini kauśikakule, / timiratarjananirgatāsu dahanapraviṣṭadinakarakiraṇāsv iva sphurantīṣu
dahanapraviṣṭadinakarakaraśākhāsviva sphurantīṣu dīpalekhāsu,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663796 (0.0):
nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīrakuṭumbini kauśikakule, / timiratarjananirgatāsu dahanapraviṣṭadinakarakiraṇāsv iva sphurantīṣu
ararasampuṭasaṃkrīḍanakathitāvṛttiṣviva gopureṣu, śayanopajoṣajuṣi
jaratīkathitakathe śikhayiṣamāṇe śiśujane, jaranmahiṣamaṣīmalīmasatamasi
janitapuṇyajana prajāgare vijṛmbhamāṇe bhīṣaṇatame tamīmukhe,
mukharitavitatajyadhanuṣi varṣati / śaranikaramanavaratamaśeṣasaṃsāraśemuṣīmuṣi makaradhvaje,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663813 (0.0):
dīpalekhāsu, mukharitadhanuṣi varṣati śaranikaram anavaratam
ratākalpārambhaśobhini śambhalīsubhāṣitabhāji bhajati bhūṣāṃ bhujiṣyājane,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663818 (0.034):
aśeṣasaṃsāraśemuṣīmuṣi makaradhvaje, suratārambhākalpaśobhini, / śambhalībhāṣitabhāji bhajati bhuṣāṃ bhujiṣyajane,
sairandhrībadhyamānaraśanājālajalpākajaghanāsu janīṣu,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663829 (0.0):
śambhalībhāṣitabhāji bhajati bhuṣāṃ bhujiṣyajane, / sairandhrībadhyamānaraśanājālajalpākajaghanāsu janīṣu,
vaśikaviśikhāvihāriṇīṣvananyajānuplavāsu pracalitāsvabhisārikāsu,
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5377653 (0.005):
āheyena ca daṣṭasya pāñciḥ sutamasaḥ mataḥ . tādāyaniḥ , yādāyaniḥ , / kaimāyaniḥ iti . tat etat ananyārtham sañjñākārigrahaṇam vā kartavyam
viralobhavati varaṭānāṃ veśantaśāyinīnāṃ mañjuni mañjīraśiñjitajaḍe
jalpite, nidrāvidrāṇadrāghīyasi drāvayatīva ca virahihṛdayāni
sārasarasite, bhāvivāsaravījāṅkuranikara iva ca vikīryamāṇe jagati
pradīpaprakare nivāsasthānamagāt / / akarocca cetasi--atidakṣiṇaḥ khalu devo harṣaḥ,
yadevamanokabālacaritacāpalocitakaulīnakopito 'pi manasā snihyatyeva mayi
yadyahamakṣigataḥ syām na me darśanena prasādaṃ kuryāt /
icchati tu māṃ guṇavantam / / upadiśanti hi vinayamanurūpapratipattyupapādanena vācā vināpi bhartavyānāṃ
svāminaḥ / / api ca ghiṅmāṃ svadoṣāndhamānasamanādarapīḍitamevamatiguṇavati
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20987673 (0.063):
yattu maṇāvuktam 2 abhidhānaparyavasānamākāṅkṣā / yasya yena vinā 3 / svārthānvayāna 4 nubhāvakatvaṃ tasya tadevāparyavasānam /"
rājanyanyathā cānyathā ca cintayantam / / sarvathā tathā karomi, yathā yathāvasthitaṃ jānāti māmayaṃ kālena'
ityevamavadhārya cāparedyurniṣkramya kaṭakātsuhṛdāṃ bāndhavānāṃ ca
bhavaneṣu tāvadatiṣṭhat, yāvadasyasvayameva gṛhītasvabhāvaḥ pṛthivīpatiḥ
prasādavānabhūt / / aviśacca punarapi narapatibhavanam /
svalpaireva cāhobhiḥ paramaprītena prasādajanmano mānasya premṇo
visrambhasya draviṇasya narmaṇaḥ prabhāvasya ca parāṃ koṭimānīyata
narendreṇeti / / iti śrīmahākavibāṇabhaṭṭakṛte harṣañcarite rājadarśanaṃ nāma dvitīya
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6457172 (0.042):
iti śrīdaṇḍinaḥ katau daśakumāracarite upahāravarmacaritaṃ nāma tṛtīya / ucchvāsaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6459260 (0.045):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracariter'thapālacaritaṃ nāma caturtha / ucchvāsaḥ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2467649 (0.057):
iti mahākaviśrībāṇabhaṭṭakṛte harṣacarite rājadarśanaṃ nāma dṛtīya
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk1u.htm.txt) 7906459 (0.058):
/ iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracaritae / upahāravarma caritaṃ nāma tṛtīya ucchvāsaḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969592 (0.058):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
ucchvāsaḥ / / aṣṭamaḥ paricchedaḥ / guṇānāha--- / rasasyāṅgitvamāptasya dharmāḥ śauryādayo yathā /
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6444375 (0.061):
iti śrīdaṇḍinaḥ kṛtau daśakumāracarite dvijopakṛtirnāma dvitīya ucchvāsaḥ / tṛtīyocchvāsaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913583 (0.063):
iti sāhityadarpaṇe guṇavivecano nāmāṣṭamaḥ paricchedaḥ / / navamaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154172 (0.064):
nāma saptamaḥ paricchedaḥ || / 8 Dhyānapāramitā nāma aṣṭamaḥ paricchedaḥ /
dvitīya ucchvāsaḥ / atimbhīre bhūpe kūpa iva janasya niravatārasya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912709 (0.036):
iti sāhityadarpaṇe doṣanirūpaṇo nāma saptamaḥ paricchedaḥ / / aṣṭamaḥ paricchedaḥ / guṇānāha / rasasyāṅgitvamāptasya dharmāḥ śauryādayo yathā /
dadhati samīhitasiddhiṃ guṇavantaḥ pārthivā ghaṭakāḥ // 2.1 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810396 (0.0):
MSS_0538 2 dadhati samīhitasiddhiṃ guṇavantaḥ pārthivā ghaṭakāḥ //
rāgiṇi naline lakṣmīṃ divaso nidadhāti dinakaraprabhavām /
anapekṣitaguṇadoṣaḥ paropakāraḥ satāṃ vyasanam // 2.2 //
atha tatrānavaratādhyayanadhvanimukharāṇi, bhasmapuṇḍrakapāṇḍuralalāṭaiḥ
kapilaśikhājālajaṭilaiḥ kṛśānubhiriva / kratulobhāgatairbaṭubhiradhyāsyamānāni,
sekasukumārasomakedārikāharitāyamānapraghanāni,
kṛṣṇājinavikīrṇaśuṣyatpuroḍāśīyaśyāmākataṇḍulāni,
bālikāvikīryamāṇanīvārabalīni, / śuciśiṣyaśatānīyamānaharitakuśapūlīpalāśasamindhi, indhanago
mayapiṇḍakūṭasaṃkaṭāni, āmikṣīyakṣīrakṣāriṇīnāmagnihotradhenūnāṃ
khuravalayairvilikhitājiravitardikāni, / kamaṇḍalavyamṛtpiṇḍamardanavyagrayatijanāni,
vaitānavedīśaṅkavyānāmaudumbarīṇāṃ śākhānāṃ rāśibhiḥ pavitritaparyantāni
vaiśvadevapiṇḍapāṇḍuritapradeśāni, / havirdhūmadhūsaritāṅgaṇaviṭapikisalayāni,
vatsīyabālakalālitalalattaralatarṇakāni,
krīḍatkṛṣṇasāracchāgaśāvakaprakaṭitapaśubandhaprabandhāni,
śukasārikārabdhādhyayanadīyamānopādhyāyaviśrāntisukhāni,
sākṣāttrayītapovanānīva ciradṛṣṭānāṃ bāndhavānāṃ prīyamāṇo
bhramanbhavanāni, bāṇaḥ sukhamatiṣṭhat / / tatrasthasya cāsya kadācitkusumasamayayugamupasaṃharannajṛmbhata
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14238134 (0.0):
yathā 'atrāntare kusumasamayayugamupasaṃharannajṛmbhata grīṣmābhidhānaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445180 (0.0):
dhvaner viṣayaḥ / yathā-atrāntare kusuma-samaya-yugam upasaṃharann / ajṛmbhata grīṣmābhidhānaḥ phulla-mallikā-dhavalāṭṭa-hāso mahā-kālaḥ" /"
grīṣmābhidhānaḥ samutphullamallikādhavalāṭṭahāso mahākālaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14238139 (0.018):
yathā 'atrāntare kusumasamayayugamupasaṃharannajṛmbhata grīṣmābhidhānaḥ / phullamallikādhavalāṭṭahāso mahākālaḥ' /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445183 (0.020):
dhvaner viṣayaḥ / yathā-atrāntare kusuma-samaya-yugam upasaṃharann / ajṛmbhata grīṣmābhidhānaḥ phulla-mallikā-dhavalāṭṭa-hāso mahā-kālaḥ" /"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19131900 (0.040):
kusumasamayayugamupasaṃharannutphullamallikādhavalāṭṭahāso vyajṛmbhata / grīṣmābhidhāno mahākālaḥ // VjivC_2.36 //
pratyagranirjitasyāstamupagatavato vasantasāmantasya bālāpatyeṣviva
payaḥpāyiṣu navodyāneṣu darśitasneho mṛdurabhūt /
abhinavoditaśca sarvasyāṃ pṛthivyāṃ / sakalakusumabandhanamokṣamakarotpratapannuṣṇasamayaḥ /
svayamṛturājasyābhiṣekārdrāścāmarakalāpā ivāgṛhyanta kāminīcikuracayāḥ
kusumāyudhena, himadagdhasakalakamalinīkopeneva himālayābhimukhīṃ
yātrāmadādaṃśumālī / / atha lalāṭantape tapati tapane
candanalikhitalalāṭikāpuṇḍrakairalakacīracīvarasaṃvītaiḥ
svedodabindumuktākṣavalayavāhibhirdinakarārādhananiyamā ivāgṛhyanta
lalanālalāṭendudyutibhiḥ / / candanadhūsarābhirasūryampaśyābhiḥ kumudinībhiriva divasamasupyata
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383957 (0.052):
candano1daka-candrā1ṃśu- $ candra-kāntā3di-śītalaḥ &
sundarībhiḥ / / nidrālasā ratnālokamapi nāsahanta dṛśaḥ, kimuta jaraṭhamātapam /
aśiśirasamayena cakravākamithunābhinanditāḥ sarita iva tanimānamānīyanta
soḍupāḥ śarvaryaḥ / / abhinavapaṭupāṭalāmodasurabhiparimalaṃ na kevalaṃ jalam, janasya
pavanamapi pātumabhūdabhilāṣo divasakarasantāpāt /
krameṇa ca kharakhagamayūkhe khaṇḍitaśaiśave, śuṣyatsarasi, sīdatsretasi,
mandanirjhare jhillikājhāṅkāriṇi, / kātarakapotakūjitānubandhabadhiritaviśve, śvasatpatattriṇi,
karīrṣakaṣamaruti, viralavīrudhi, / rudhirakutūhalikesarikiśorakalihyamānakaṭhoradhātakīstabake,
tāmyatstamberamayūthavamathutimyanmahāmahīdhāranitambe,
dinakaradūyamānadviradadīnadānāśyānadānaśyāmikālīnamūkamadhulihi,
lohitāyamānamandārasindūritasīmni, / salilasyandasaṃdohasaṃdehamuhyanmahāmahiṣaviṣāṇakoṭivilikhyamānasphuṭatsphāṭikadṛṣadi,
gharmamarmaritagarmuti, taptapāṃśukukūlakātaravikire,
vivaraśaraṇaśvāvidhe, / taṭārjunakurarakūjājvaravivartamānottānaśapharaśārapaṅkaśeṣapalpalāmbhasi,
dāvajanitajagannīrājane, rajanīrājayakṣmaṇi, kaṭhorībhavati nidāghakāle
pratidiśamājīkamānā ivoṣareṣu prapāvāṭakuṭīpaṭalaprakaṭaluṇṭhakāḥ,
prapakvakapikacchūgucchacchaṭācchoṭanacāpalairakāṇjakaṇḍūlā iva karṣantaḥ
śarkarilāḥ karkarasthalīḥ, sthūladṛṣaccūrṇamucaḥ,
mucukundakandaladalanadanturāḥ, / saṃtatatapanatāpamukharacīrīgaṇamukhaśīkaraśīkyamānatanavaḥ,
taruṇatarataraṇitāpatarale taranta iva taraṅgiṇi
mṛgatṛṣṇikātaraṅgiṇīnāmalīkavāriṇi, / śuṣyacchamīmarmaramāravamārgalaṅghanalāghavajavajaṅghālāḥ,
raiṇavāvartamaṇḍalīrecakarāsarasarabhasārabdhanartanārambhārabhaṭīnaṭāḥ,
dāvadagdhasthalīmaṣīmilanamalināḥ śikṣitakṣapaṇakavṛttaya iva
vanamayūrapicchacayānuccinvantaḥ, saprayāṇaguñjā iva
śiñjānajaratkarañjamañjarībījajālakaiḥ saprarīhā
ivātapāturavanamahiṣanāsānikuñjasthūlaniḥśvāsaiḥ, sāpatyā
ivoḍḍīyamānajavanavātahariṇaparipāṭīpeṭakaiḥ, sabhrukuṭaya iva
dahyamānakhaladhānabusakūṭakuṭiladhūmakoṭibhiḥ, sāvīcivīcaya iva
mahoṣmamuktibhiḥ, lomaśā iva śīryamāṇaśālmaliphalatūlatantubhiḥ, dadruṇā
iva śuṣkapatraprakarākṛṣṭibhiḥ, śirālā iva tṛṇaveṇīvikaraṇaiḥ ucchmaśrava
iva dhūyamānanavayavaśūkaśakalaśaṅkubhiḥ, daṃṣṭrālā iva
calitaśalalasūcīśataiḥ, jihvālā iva vaiśvānaraśikhābhiḥ,
utsarpatsarpakañcukaiścūḍālā iva brahnastambharasābhyavaharaṇāya
kavalagrahamivoṣṇaiḥ kamalavanamadhubhirabhyasyantaḥ
sakalasalilocchoṣaṇagharmaghoṣaṇāghorapaṭahairiva
śuṣkaveṇuvanāsphoṭanapaṭuravaistribhuvanabibhīṣikāmudbhāvayantaḥ,
cyutacapalacāṣapakṣaśreṇīśāritasṛtayaḥ,
tviṣimanmayūkhalatālātaploṣakalmāṣavapuṣa iva
sphuṭitaguñjāphalasphuliṅgāṅgārāṅkitāṅgāḥ,
giriguhāgambhīrabhāṅkārabhīṣaṇabhrāntayaḥ,
bhuvanabhasmīkaraṇābhicāracarupacanacaturāḥ, rudhirāhutibhiriva
pāribhadradrumastabakavṛṣṭibhistarpayantastāravānvanavibhāvasūn,
aśiśiraśikatātārakitaraṃhasaḥ, / taptaśailavilīyamānaśilājaturasalavaliptadiśaḥ,
dāvadahanapacyamānacaṭakāṇḍakhaṇḍakhacitatarukoṭarakīṭapaṭalapuṭapākagandakaṭavaḥ,
prāvartantonmattā mātariśvānaḥ / / sarvataśca bhūribhastrāsahasrasaṃdhukṣaṇakṣubhitā iva
jaraṭhājagaragambhīragalaguhāvāhivāyavaḥ, kvacitsvacchandatṛṇacāriṇo
hariṇāḥ, vkacittarutalavivaravivartino babhravaḥ, vkacijjaṭāvalambinaḥ
kapilāḥ vkacicchakunikulakulāyapātinaḥ śyenāḥ,
vkacidvilīnalākṣārasalohitacchavayo 'dharāḥ,
vkacidāsāditaśakunipakṣakṛtapaṭugatayo viśikhāḥ,
vkaciddagdhaniḥśeṣajanmahetavo nirvāṇāḥ, vkacitkusumavāsitāmbarasurabhayo
rāgiṇaḥ, kvacitsadhūmodgārā mandarucayaḥ, kvacitsakalajagadgrāsaghasmarāḥ
sabhasmakāḥ, kvacidveṇuśikharalagnamūrtayo 'tyantavṛddhāḥ,
kvacidacalopayuktaśilājatavaḥ, kṣayiṇaḥ kvacitsarvarasabhujaḥ pīvānaḥ,
kvaciddagdhaguggulavo raudrāḥ, / kvacijjvalitanetradahanadagdhasakusumaśaramadanāḥ kṛtasthāṇusthitayaḥ,
caṭulaśikhānartanārambhārabhaṭīnaṭāḥ kvacicchuṣkakāsārasṛtibhiḥ
sphuṭannīrasanīvārabījalājavarṣibhirjvālāñjalibhirarcayanta iva
gharmaghṛṇim, aghṛṇā iva / haṭhahūyamānakaṭhorasthalakamaṭhavasāvisragandhagṛdhnavaḥ, svamapi
dhūmamambhodasamudbhūtibhiyeva bhakṣayantaḥ satilāhutaya iva sphuṭad
bahalabālakīṭapaṭalāḥ kakṣeṣu, śvitriṇa iva
ploṣavicaṭadvalkaladhavalaśambūkaśuktayaḥ, śuṣkeṣu saraḥsu, svedina iva
vilīyamānamadhupaṭalagolagalitamadhūcchiṣṭavṛṣṭayaḥ kānaneṣu, khalataya
iva pariśīryamāṇaśikhāsaṃhatayo mahoṣareṣu, gṛhītaśilākavalā iva
jvalitasūryamaṇiśakaleṣu śiloccayeṣu, pratyadṛśyanta dāruṇā dāvānagnayaḥ /
tathābhūte ca tasminnatyūgre grīṣmasamaye kadācidasya svagṛhāvasthitasya
bhuktavato 'parāhṇasamaye brātrā pāraśavaścandrasenanāmā
praviśyākathayat--eṣa khalu devasya catuḥsamudrādhipateḥ
sakalarājacakracūḍāmaṇiśreṇīśāṇakoṇakaṣaṇanirmalīkṛtacaraṇanakhamaṇeḥ
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1659220 (0.0):
sarvorvīpaticakracūḍāmaṇiśreṇīśāṇakoṇakaṣaṇanirmalīkṛtacaraṇanakhamaṇiḥ,
sarvacakravartināṃ dhaureyasyamahārājādhirājaparameśvaraśrīharṣadevasya
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10461714 (0.054):
mahādharmādhirājatvāt sāmbhogaścakravartivat /
bhrātrā kṛṣṇanāmnā bhavatāmantikaṃ prajñātatamo dīrghādhvagaḥ prahito
dvāramadhyāste' iti / / so 'bravīt--āyuṣman! avilambitaṃ praveśayainam' iti /
atha tenānīyamānam, atidūragamanagurujaḍajaṅghākāṇḍam,
kārdamikacelacīrikāniyamitoccaṇḍacaṇḍātakam,
pṛṣṭhapreṅkhatpaṭaccarakarpaṭaghaṭitagalagranthim,
atinibiḍasūtrabandhanimnitāntarālakṛtalekhavyavacchedayā lekhamālikayā
parikalitamūrdhānam, praviśantaṃ lekhahārakamadrākṣīt /
aprākṣīcca dūrādeva--bhadra, / bhadramaśeṣabhuvananiṣkāraṇabandhostatrabhavataḥ kṛṣṇasya? iti /
sa bhadram' ityuktvā praṇamya nātidūre samupāviśat /
viśrāntaścābravīt--eṣa khalu svāminā mānanīyasya lekhaḥ prahitaḥ' iti
vimucyā rpayat / / bāṇastu sādaraṃ gṛhītvā svayamevāvācayat--mekhalakātsaṃdiṣṭamvadhārya
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16315493 (0.060):
neṣṭā tatra sa bāṇas tu **HV_App.I,42B.833**38:1a / neṣṭhāraṃ caiva bhārata HV_App.I,41.177b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25084917 (0.060):
neṣṭā tatra sa bāṇas tu HV_App.I,42B.833**38:1a / neṣṭhāraṃ caiva bhārata HV_App.I,41.177b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020142 (0.064):
niḥsāryate bāṇa iva Yj_3.83c / niḥsvāyāḥ putra eva tu Nar_1.17d
phalapratibandhī dhīmatā pariharaṇīyaḥ kālātipāta ityetāvadatrārthajātam /
itaradvārtāsaṃvādanamātrakam' / / avadhṛtalekhārthaśca samutsāritaparijanaḥ saṃdeśaṃ pṛṣṭavān /
mekhalakastvavādīt--evamāha medhāvinaṃ svāmī--jānātyeva mānyo
yathaikagotratā vā, samānajñānatā vā, samānajātitā vā, sahasaṃvardhanaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24856699 (0.061):
bodhisattvasya paraistulyārthatā iyamucyate samānārthatā / tāṃ / samānārthatāṃ pare vineyā bodhisattvebhya upalabhya dṛḍhaniścayā
vā, ekadeśanivāso vā, darśanābhyāso vā, parasparānurāga, śravaṇaṃ vā,
parokṣopakārakaraṇaṃ vā, samānaśīlatā vā, snehasya hetavaḥ /
tvayi tu vinā kāraṇenādṛṣṭe 'pi pratyāsanne bandhāviva baddhapakṣapātaṃ
kimapisnihyati me hṛdayaṃ dūrasthe 'pīndoriva kumudākare /
yato bhavantamantareṇānyathā cānyathā cāyaṃ cakravartī durjanairgrāhita / āsīt /
na ca tattathānasantyeva te yeṣāṃ satāmapi satāṃ na vidyante
mitrodāsīnaśatravaḥ / / śiśucāpalāparācīnacetovṛttitayā ca bhavataḥ kenacidasahiṣṇunā
yatkiñcidasadṛśamudīritam, itaro lokastathaiva tadgṛhṇāti vakti ca /
salilānīva gatānugatikāni lolāni khalu bhavantyavivekināṃ manāṃsi /
bahumukhaśravaṇaniścalīkṛtaniścayaśca kiṃ karotu pṛthivīpatiḥ /
tattvānveṣibhiścāsmābhirdūrasthito 'pi pratyakṣīkṛto 'si /
vijñaptaścakravartī tvadartham-yathā prāyeṇa prathame vayasi sarvaṃsyaiva
cāpalaiḥ śaiśavamaparādhoti / / tatheti ca svāminā pratipannam / / ato bhavatā rājakagulamakṛtakālakṣepamāgantavyam /
avakeśīvādṛṣṭaparameśvaro bandhumadhyamadhivasannapi na me bahumataḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13798574 (0.044):
na meghāḥ saṃcaranti ca HV_112.71b / na me bahumatas tv eṣa HV_73.33c
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2462903 (0.049):
marutta iṣṭavahusuvarṇako 'pi debadvijabahumato na babhava /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427030 (0.050):
tvam āścaryaśarīro 'si kūrma dhanyaś ca me mataḥ // HV_100.35 // / yas tvam evam abhedyābhyāṃ kapālābhyāṃ samāvṛtaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645785 (0.056):
444.001. <444>pariśithilaśirāsthicarmagātraḥ svadaśānacūrṇitaghāsasya / cārī//9// / 444.003. na carasi bahumatastadarthe māsidiha hi cara
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735714 (0.056):
pracaṇḍanāmāmātyas tasya rājño 'tyartham bahumataḥ | sa kāśisundaryāṃ / dārikāyām atyartaṃ saṃraktacittas tayā saha dine dine svam udyānaṅ gatvā
na ca sevārvaṣamyaviṣādinā parameśvaropasarpaṇabhīruṇā vā bhavatā
bhavitavyam / / yato yadyapi-- svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehauti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915330 (0.0):
svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti duḥ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227913 (0.0):
svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti"
mārgaṇaśataiśca dadāti duḥkham / / mohātsamākṣipati jīvanamapyakāṇḍe karṣṭa manobhava iveśvaradurvidagdhaḥ //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7325631 (0.0):
'svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227922 (0.026):
svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915334 (0.058):
svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti duḥ"
tathāpyanye te bhūpatayaḥ, anya evāyam / / nyakkṛtanṛganalaniṣadhanahuṣāmbarīṣadaśarathadilīpanābhāragabharatabhagīrathayayātiramṛtamayaḥ
svāmī / / nāsyāhaṅkārakālakūṭaviṣadigdhaduṣṭā dṛṣṭayaḥ, na
garvagaragurugalagrahagadagadgadā giraḥ,
nātismayoṣmāpasmāravismṛtasthairyāṇi sthānakāni,
noddāmadarpadāhajvaravegaviklavā vikārāḥ,
nābhimānamahāsannipātanirmitāhgabhaṅgāni gatāni, na
madārditavakrīkṛtauṣṭhaniṣṭhyūtaniṣṭhurākṣarāṇi jalpitāni /
tathā ca--asya vimaleṣu sādhuṣu ratnabuddhiḥ, na śilāśakaleṣu /
muktādhavaleṣu guṇeṣu prasādhanadhīḥ, nābharaṇabhāreṣu /
dānavatsu karmasu sādhanaśraddhā, na karikīṭeṣu /
sarvāgresare yaśasi mahāprītiḥ, na jīvitajarattṛṇe /
gṛhītakarāsvāśāsu prasādhnābhiyogaḥ na nijakalatradharmaputrikāsu /
guṇavati dhanuṣi sahāyabuddhiḥ, na piṇḍopajīvini sevakajane /
api ca--asya mitropakaraṇamātmā, bhṛtyopakaraṇaṃ prabhutvam,
paṇḍitopakaraṇaṃ vaidagdhyam, bāndhavopakaraṇaṃ lakṣmīḥ,
kṛpaṇopakaraṇamaiśvaryam, dvijopakaraṇaṃ sarvasvam,
sukṛtasaṃsmaraṇopakaraṇaṃ hṛdayam, dharmopakaraṇamāyuḥ, sāhasopakaraṇaṃ
śarīram asilatopakaraṇaṃ pṛthivī, vinodopakaraṇaṃ rājakam,
pratāpopakaraṇaṃ pratipakṣaḥ / / nāsyālpapuṇyairavāpyate sarvātiśāyisukharasaprasūtiḥ pādapallavacchāyā'
śrutvā ca tameva candrasenaṃ samādiśat--kṛtakaśipuṃ viśrāntasukhinamenaṃ
kāraya' iti / / atha gate tasmin, paryaste ca vāsare, / saṃghaṭṭamānaraktapaṅkajasaṃpuṭapīyamāna eva kṣayiṇi kṣāmatāṃ vrajati
bālavāyasāsyāruṇe 'parāhṇātape, śithilitanijavājijave
japāpīḍapāṭalimnyastācalaśikharaskhalite khañjatīva
kamalinīkaṇṭakakṣatapādapallave pataṅge, puraḥ parāpatati
preṅkhadandhakāraleśalambālake śaśivirahaśokaśyāma iva śyāmāmukhe,
kṛtasaṃdhyopāsanaḥ śayanīyamagāt / / acintayaccaikākī--kiṃ karomi /
anyathā sambhāvito 'smi rājñā / / nirnimittabandhunā ca saṃdiṣṭamevaṃ kṛṣṇena /
kaṣṭā ca sevā / / viṣamaṃ bhṛtyatvam / / atigambhīraṃ mahadrājakulam /
na ca me tatra pūrvajapuruṣapravartitā prītiḥ, na kulakramāgatā gatiḥ,
nopakārasmaraṇānurodhaḥ, na bālasevāsnehaḥ, na gotragauravam, na
pūrvadarśanadākṣiṇyam, na prajñāsaṃvibhāgopapralobhanam, na
vidyātiśayakutuhalam, nākārasaundaryādaraḥ, na sevākākukauśalam, na
vidvadgoṣṭhībandhavaidagdhyam, na vittavyayavaśīkaraṇam, na
rājavallabhaparicayaḥ / / avaśyaṃ gantavyañca / / sarvathā bhagavānbhavānīpatirbhuvanapatirgatasya me śaraṇam, sarvaṃ
sāmpratamācariṣyati, ityavadhāryaṃ gamanāya matimakarot /
athānyasminnahanyutthāya, prātareva snātvā, dhṛtadhavaladukūlavāsāḥ,
gṛhītākṣamālaḥ, prāsthānikāni sūktāni mantrapadāni ca bahuśaḥ samāvartya
devadevasya virūpākṣasya kṣīrasnapanapuraḥsarāṃ / surabhikusumadhūpagandhadhvajabalivilepanapradīpakabahulāṃ vidhāya
paramayā bhaktyā pūjām, / prathamahutataralatilatvagvighaṭanacaṭulamukharaśikhāśekharaṃ
prājyājyāhutipravardhitadakṣiṇārciṣaṃ bhagavantamāśuśukṣaṇiṃ hutvā, dattvā
dyumnaṃ yathāvidyamānaṃ dvijebhyaḥ, pradakṣiṇīkṛtya prāṅmukhīṃ naicikīm,
śuvalāṅgarāgaḥ, śuklamālyaḥ, śuklavāsāḥ,
rocanācitradūrvāgrapallavagrathitagirikarṇikākusumakṛtakarṇapūraḥ,
śikhāsaktasiddhārthakaḥ, pituḥ kanīyasyā svasrā mātreva snehārdrahṛdayayā
śvetavāsasā sākṣādiva bhagavatyā mahāśvetayā mālatyākhyayā
kṛtasakalagamanamaṅgalaḥ, dattāśīrvādo bāndhavavṛddhābhiḥ, abhinanditaḥ
parijanajaratībhiḥ vanditacaraṇairabhyanujñāto gurubhiḥ,
abhivāditairāghrātaḥ śirasi kulavṛddhaiḥ, vardhitagamanotsāhaḥ śakunaiḥ,
mauhūrtikamatena kṛtanakṣatradohadaḥ, śobhane muhūrte
haritagomayopaliptājirasthaṇḍilasthāpitamasitetarakusumamālāparikṣiptakaṇḍaṃ
dattapiṣṭapañcāṅgulapāṇḍuraṃ mukhanihitanavacūtapallavaṃ
pūrṇakalaśamīkṣamāṇaḥ praṇamya kuladevatābhyaḥ
kusumaphalapāṇibhirapratirathaṃ japadbhirnijardvijairanugamyamānaḥ,
prathamacalitadakṣiṇacaraṇaḥ, prītikūṭānniragāt /
prathame 'hani tu ghamakālakaṣṭaṃ nirudakaṃ niṣpatrapādapaviṣamaṃ
pathikajananamaskriyamāṇapraveśapādapotkīrṇakātyāyanīpratiyātanaṃ
śuṣkamapi pallavitamiva tṛṣitaśvāpadakulalambitalolajihvālatāsahasraiḥ
pulakitamivācchabhallagolāṅgūlalihyamānamadhugolacalitasaraghāsaṃghātaiḥ,
romāñcitamiva dagdhasthalīrūḍhasthūlābhīrukandalaśataiḥ,
śanaiścaṇḍikāyatanakānanamatikramya mallakūṭanāmānaṃ grāmamagāt /
tatra ca hṛdayanirviśeṣeṇa bhrātrā suhṛdā ca jagatpatināmnā
saṃpāditasaparyaḥ sukhamavasat / / athāparedyuruttīrya bhagavatīṃ bhāgīrathīṃ yaṣṭigṛhakanāmni vanagrāmake
niśāmanayat / / anyasmindivase skandhāvāramupamaṇipuramanvajiravati kṛtasanniveśaṃ
samāsasāda / / atiṣṭhacca nātidūre rājabhavanasya /
nivartitasnānāśanavyatikaro viśrāntaśca mekhalakena saha yāmamātrāvaśeṣe
divase bhuktavati bhūbhuji prakhyātānāṃ kṣitibhujāṃ bahūñśibirasaṃni
veśānvīkṣamāṇaḥ śanaiḥ śanaiḥ paṭṭabandhārthamupasthāpitaiśca
ḍiṇḍimādhirohaṇāyāhṛtaiścābhinavabaddhaiśca vikṣepopārjitaiśca
kauśalikāgataiśca prathamadarśanakutūhalopanītaiśca
nāgavīthīpālapreṣitaiśca pallīparivṛḍhaḍhaukitaiśca
svecchāyuddhakrīḍākautukākāritaiśca dūtasaṃpreṣaṇapreṣitaiśca
dīyamānaiścācchidyamānaiśca mucchamānaiśca yāmāvasthāpitaiśca / sarvadvīpavijigīṣayā giribhiriva
sāgarasetubandhanārthamekīkṛtairdhvajapaṭapaṭupaṭahaśaṅkhacāmarāṅgarāgaramaṇīyaiḥ
puṣyābhiṣekadivasairiva kalpitairvāraṇendraiḥ śyāmāyamānam,
anavaratacalitakhurapuṭaprahatamṛdaṅgaiśca nartayadbhiriva
rājalakṣmīmupahasadbhiriva sṛkvipuṭaprasṛtaphenāṭṭahāsena javajaḍajaṅghāṃ
hariṇajātimākārayadbhiriva / saṃghaṭṭahetorharṣaheṣitenoccairuccaiḥśravasamutpatadbhiriva
divasakararathaturagaruṣā yakṣāyamāṇamaṇḍanacāmaramālaigaganatalaṃ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413654 (0.057):
(2.4.429) paurasaugandhikadhyāmadevejagdhakarauhiṣam / (2.4.430) chatrāticchatrapālaghnau mālātṛṇakabhūstṛṇe
turaṅgaistaraṅgāyamāṇam, anyatra preṣitaiśca preṣyamāṇaiśca / preṣitapratinivṛttaiśca bahuyojanagamanagaṇanasakhyākṣarāvalībhiriva
varāṭikāvalībhirghaṭitamukhamaṇḍanakaistārakitairiva
saṃdhyātapacchedairaruṇacāmarikāracitakarṇapūraiḥ saraktotpalairiva
raktaśāliśāleyairanavaratajhaṇajhaṇāyamānacārucāmīkaraghurughurukamāli
kairjatkarañjavanairiva raṇitaśūṣkabījakośīśataiḥ
śravaṇopāntapreṅkhatpañcarāgavarṇorṇācitrasūtrajūṭajaṭājālaiḥ
kapikapolakapilaiḥ kramelakakulaiḥ kapilāyamānam, anaytra
śarajjaladharairiva sadyaḥsrutapayaḥpaṭaladhavalatanubhiḥ kalpapādapairiva
muktāphalajālakajāyamānālokaluptacchāyāmaṇḍalairnārāyaṇanābhipuṇḍarīkairi
vāśliṣṭagaruḍapakṣaiḥ kṣīrododdeśairiva dyotamānavikaṭavidrumadaṇḍaiḥ
śeṣaphaṇāphalakairivoparisphuratsphītamāṇikyakhaṇḍaiḥ
śvetagaṅgāpulinairiva rājahaṃsopasevitairabhibhavadbhiriva
nidāghasamayamupahasadbhiriva vivasvataḥ pratāpamāpibadbhirivātapaṃ
candralokamayamiva jīvalokaṃ janayadbhiḥ kumudamayamiva kālaṃ
kurvadbhirjyotsnāmayamivavāsaraṃ viracayadbhiḥ phenamayīmiva divaṃ
darśayadbhirakālakamudīsahasrāṇīvasṛjadbhirupahasadbhiriva śātakratavīṃ
śriyaṃ śvetāyamānairātapatrakhaṇḍaiḥ śvetadvīpāyamānam, / kṣaṇadṛṣṭanaṣṭāṣṭadiṅmukhaṃ ca muṣṇadbhiriva bhuvanamākṣepotkṣepadolāyituṃ
dinaṃ gatāgatānīva kārayadbhirutsārayadbhiriva / kunṛpatisamparkakalaṅkakālīṃ kāleyīṃ sthitiṃ
vikacaviśadakāśavanapāṇḍuradaśadiśaṃ
śaratsamayamivopapādayadbhirbisatantumayamivāntarikṣamāvirbhāvayadbhi ḥ
śaśikararucīnā calatāṃ cāmarāṇāṃ sahasrairdelāyamānam, api ca
haṃsayūthāymānaṃ karikarṇaśaṅkheḥ, kalpalatāvanāyamānaṃ kadalikābhiḥ,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16669371 (0.057):
'kalpalatādukūlaiḥ' kalpalatodbhūtapaṭṭavastraiḥ, yadvā kalpalatā eva / dukūlāni taiḥ / / 'lalanāḥ' svarveśyāḥ /
māṇikyavṛkṣakavanāyamānaṃ māyūrātapatreḥ, mandākinīpravāhāyamāṇamaṃśukaiḥ,
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029201 (0.044):
Yāj3.275c/ kimcit sa.asthi.vadhe (deyam prāṇa.āyāmas tv anasthike / Yāj3.276a/ vṛkṣa.gulma.latā.vīruc.chedane (japyam ṛk.śatam /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10223619 (0.049):
47.37cd/ sakṣīra^vṛkṣa^pallava^phala^apidhānān vyavasthāpya// / 47.38ab/ puṣyasnāna^vimiśreṇa^āpūrṇān ambhasā saratnāṃś ca/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411934 (0.053):
(2.4.115) aprakāṇḍe stambagulmau vallī tu vratatirlatā / (2.4.116) latā pratāninī vīrudgulminyulapa ityapi
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760099 (0.064):
bhūṣayedyogapīṭhantu yatheṣṭaṃ sārvavarṇikaiḥ //AP_29.014cd/ / latāvitānapatrādyair vīthikāmupaśobhayet /AP_29.015ab/
kṣīrodāyamānaṃ kṣaumaiḥ, kadalīvanāyamānaṃ marakatamayūkhaiḥ, / janyamānānyadivasamiva pajharāgabālātapaiḥ,
utpadyamānāparāmbaramivendranīlaprabāpaṭalaiḥ, ārabhyamāṇāpūrvaniśamiva
mahānīlamayūkhāndhakāraiḥ syandamānānekakālindīsahasramiva
gāruḍamaṇiprabhāpratānaiḥ aṅgārakitamiva puṣparāgaraśmibhiḥ,
kaiścitpraveśamalabhamānairadhomukhaiścaraṇanakhapatitavadanapratibimbanibhena
lajjayā svāṅgānīva viśadbhiḥ kaiścidaṅgulīlikhitāyāḥ
kṣitervikīryamāṇakaranakhakiraṇakadambavyājena sevācāmarāṇīvārpayadbhiḥ
kaiściduraḥsthaladolāyamānendranīlataralaprabhāpaṭṭaiḥ
svāmikopapraśamanāya kaṇṭhabaddhakṛpāṇapaṭṭairiva
kaiściducchvāsasaurabhabhrāmyadbhramarapaṭalānvakāritamukhairapahṛtalakṣmīśokadhṛtalambaśmaśrubhirivānyaiḥ
śekharoḍḍīyamānamadhupamaṇḍalaiḥ / praṇāmaviḍambanābhayapalāyamānamaulibhiriva nirjitairapi
susaṃmānitairivānanyaśaraṇairantarāntarā niṣpatatāṃ praviśatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945673 (0.055):
'ṅgamuktasmṛtiḥ | īryāpathacatuṣkākṣepanirūpaṇasmṛtiḥ | antarāntarā / ceryāpathavikopārakṣaṇārtham īryāpathasaṃpadavalokanasmṛtiḥ | bhāṣaṇakāle
cāntarapratīhārāṇāmanumārgapradhānitānekārthijanasahasrāṇāmanuyāyinaḥ
puruṣā naśrāntaiḥ punaḥ punaḥ pṛcchadbhiḥ bhadra! adya bhaviṣyati bhuktvā
sthāne dāsyati darśanaṃ parameśvaraḥ, niṣpatiṣyati vā bāhyāṃ kakṣām' iti
darśanāśayā divasaṃ nayadbhirbhujanirjitaiḥ śatrumahāsāmantaiḥ
samantādāsevyamānam, anyaiśca / pratāpānurāgāgatairnānādeśajairmahāmahopālaiḥ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10222303 (0.051):
45.80cd/ kārayeta mahendraṃ ca *māhendrīṃ[K.mahendrībhiḥ] ca samarcayet// / 45.81ab/ narapati^deśa^vināśe ketor udaye +atha vā grahe +arkendvoḥ/
pratipālayadbhirnarapatidarśanakālamadhyāsyamānam, ekāntopaviṣṭaiśca
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10222303 (0.032):
45.80cd/ kārayeta mahendraṃ ca *māhendrīṃ[K.mahendrībhiḥ] ca samarcayet// / 45.81ab/ narapati^deśa^vināśe ketor udaye +atha vā grahe +arkendvoḥ/
jainairārhataiḥ pāśupataiḥ pārāśaribhirvarṇibhiḥ sarvadeśajanmabhiśca
janapadaiḥ sarvāmbhodhivelāvanavalayavāsibhiśca mlecchajātibhiḥ
sarvadeśāntarāgataiśca dūtamaṇḍalairupāsyamānam sarvaprajānirmāṇabhūmimiva
prajāpatīnāṃ, lokatrayasāroccayaracitaṃ caturthamiva lokam,
mahābhārataśatairapyakathanīyasamṛddhisaṃbhāram, kṛtayugasahasrairiva
kalpitasanniveśam svarvārbudairiva vihātarāmaṇīyakam, / rājalakṣmokoṭibhiriva kṛtaparigrahaṃ rājadvāramagamat /
abhavaccāsya jātavismayasya manasi--kathamivedamiyatpramāṇaṃ prāṇijātaṃ
janayatāṃ prajāsṛjāṃ nāsītpariśramaḥ, mahābhūtānāṃ vā parikṣayaḥ, paramāṇū
nāṃ vā vicchedaḥ, kālasya vāntaḥ, āyuṣo vā vyuparamaḥ, ākṛtīnāṃ vā
parisamāptiḥ' iti / / mekhalakastu dūrādeva dvārapalalokena pratyabhijñāyamānaḥ tiṣṭhatu
tāvatkṣaṇamātramatraiva puṇyabāgī' iti tamabhidhāyāpratihataḥ puraḥ
prāviśat / / atha sa muhūrtādiva prāṃśunā, karṇikāragaureṇa,
vīdhrakañcukacchannavapuṣā, / samunmiṣanmāṇikyapadakabandhabandhuravastabandhakṛśāvalagnena,
himaśailaśilāviśālavakṣasā, haravṛṣakakudakūṭavikaṭāṃsataṭena, urasā
capalahṛṣīkahariṇakulasaṃyamanapāśamiva hāraṃ bibhratā, kathayataṃ yadi
somavaṃśasaṃbhavaḥ sūryavaśasaṃbhavo vā bhūpatirabhūdevaṃvidhaḥ' iti
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21320213 (0.060):
saṃbhāvito 'yam artha iti jāyamāno 'tīndriyārthaniścayaḥ saṃbhavaḥ | / yathā somasūrya(vaṃśa)varṇanādibhiḥ kṛṣṇarāmādyavatārādiniścayaḥ |
praṣṭumānītābhyāṃ somasūryābhyāmiva śravaṇagatābhyāṃ maṇikuṇḍalābyāṃ
samudbhāsamānena, / vahadvadanalāvaṇyavisaraveṇikākṣipyamāṇairadhikāragauravāddīyamānamāgerṇeva
dinakṛtaḥ kiraṇaiḥ prasādalabdhayā vikacapuṇḍarokamuṇḍamālayeva dīrghayā
dṛṣṭyā dūrādevānandayatā, naiṣṭhuryādhiṣṭhāne 'pi pratiṣṭhitena pade pade
praśrayamivāvanamreṇa, maulinā pāṇḍuramuṣṇīṣamudvahatā, vāmena
sthūlamuktāphalacchuraṇadanturatsaruṃ karakisalayena kalayatā kṛpāṇam,
itareṇāpanītataralatāṃ tāḍinīmiva latāṃ śāta kaumbhīṃ vetrayaṣṭimunmṛṣṭāṃ
dhārayatā puruṣeṇānugamyamāno nirgatyāvocat--eṣa khalu
mahāpratīhārāṇāmanantaraścakṣuṣyo devasya pāriyātranāmā dauvārikaḥ /
samanugṛhṇātvenamanurūpayā pratipattyā kalyāṇābhiniveśī' iti /
dauvārikastu samupasṛtya kṛtapraṇāmo madhurayā girā savinayamabhāṣata--
āgacchata / / praviśata devadarśanāya / / kṛtaprasādo devaḥ' iti /
bāṇastu dhanyo 'smi, yadevamanugrāhyaṃ māṃ devo manyate' ityuktvā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13676099 (0.045):
nimantrayām āsa yatho2pacāraṃ % purā vasiṣṭhaṃ sa ivā7nti-devaḥ // 1.52 // / dhanyo 'smy anugrāhyam idaṃ kulaṃ me $ yan māṃ didṛkṣur bhagavān upetaḥ &
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034167 (0.053):
dhanyo 'smy anugrāhyam idaṃ kulaṃ me $ yan māṃ didṛkṣur bhagavān upetaḥ &
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21990906 (0.053):
dhanyo 'smyanugrāhyamidaṃ kulaṃ me / yanmāṃ didṛkṣurbhagavānupetaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20649916 (0.058):
13,013.006d@003A_0073 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yan māṃ brahmarṣisattamāḥ
tenopadiśyamānamārgaḥ prāviśadabhyantaram / / atha vanāyujaiḥ, āraṭṭajaiḥ, bhāradvājaiḥ, sindhudeśajaiḥ, pārasīkaiśca,
śoṇaiśca, śyāmaiśca, śvetaiśca, piñjaraiśca, haridbhiśca, / tittirikalmāṣaiśca, pañcabhadraiśca, mallikākṣaṃśca, kṛttikāpiñjaraiśca,
āyatanirmāṃsamukhaiḥ, anutkaṭakarṇakośaiḥ,
suvṛttaślakṣṇasughaṭitaghaṇṭikābandhaiḥ, yūpānupūrvīvakrāyatodagragrīvaiḥ,
upacayaśvasatsvandhasaṃdhibhiḥ, nirbhugnoraḥsthalaiḥ
asthūlapraguṇaprasṛtairlohapīṭhakaṭhinakhuramaṇḍalaiḥ,
atijvatruṭanabhayādanirmitāntrāṇīvodarāṇi vṛttāni dhārayadbhiḥ, udyaddro
ṇīvibhajyamānapṛthujaghanaiḥ, jagatīdolāyamānabālapallavaiḥ,
kathamapyubhayato nikhātadṛḍhabhūripāśasaṃyamananiyantritaiḥ, āyatairapi
paścātpāśabandhaparavaśaprasāritaikāṅghribhirāyatatarairivopalakṣyamāṇaiḥ,
bahuguṇasūtragrathitagrīvāgaṇḍakaiḥ, āmīlitalocanaiḥ,
dūrvārasaśyāmalaphenalavaśabalān daśanagṛhītamuktān pharapharitatvacaḥ
kaṇḍūjuṣaḥ pradeśān prajālayadbhiḥ, sālasavalitavāladhibhiḥ,
ekaśaphaviśrāntiśramasrastaśithilitajaghanārdhaiḥ, nidrayā
pradhyāyadbhiśca, skhalitahuṅkāramandamandaśabdāyamānaiśca,
tāḍitakhūradharaṇīraṇitamukharaśikharaśuralikhitakṣmātalairghāsamabhilaṣadbhiśca,
tāḍitakhūradharaṇīraṇitamukharaśikharakhuralikhitakṣmātalairghāsamabhilaṣadbhiśca,
prakīryamāṇayavasagrāsarasamatsarasamudbhūtakṣobhaiśca,
prakupitacaṇḍacaṇḍālahuṅkārakātaratarataralatārakaiśca,
kuṅkumapramṛṣṭipiñjarāṅgatayā / satatasannihitanīrājanānalarakṣyamāṇairivoparivitatavitānaiḥ,
puraḥpūjitābhimatadaivataiḥ, bhūpālavallabhaisturaṅgairāracitāṃ mandurāṃ
vilokayan, kutūhalākṣiptahṛdayaḥ kiñcidantaramatikrānto
hastavāmenātyuccatayā niravakāśamivākāśaṃ kurvāṇam, mahatā kadalīvanena
parivṛtaparyantaṃ sarvato / madhukaramayībhirmadasrutibhirnadībhirivāpatantībhirāpūryamāṇam,
āśāmukhavisarpiṇā bakulavanānāmiva vikasatāmāmodeva limpantaṃ
ghrāṇendriyaṃ dūrādavyaktamibhadhiṣṇyāgāramapaśyat /
apṛcchacca--atra devaḥ kiṅkaroti?' iti / / asāvakathayat--eṣa khalu devasyaupavāhyo vāhyaṃ hṛdayaṃ jātyantarita ātmā
bahiścarāḥ prāṇā vikramakrīḍāsuhṛddarpaśāta iti yathārthanāmā vāraṇapatiḥ
tasyāvasthānamaṇḍapo 'yaṃ mahān dṛśyate' iti / / sa tamavādīt--bhadra! śrūyate darpaśātaḥ yadyevamadoṣo vā paśyāmi
tāvadvāraṇendrameva / / ator'hasi māmatra prāpayitum /
atiparavānasmi kūtūhalena' iti / / so 'bhāṣata--bhavatvevam /
āgacchatu bhavān / / ko doṣaḥ / / paśyatu tāvadvāraṇendram' iti /
gatvā ca taṃ pradeśaṃ dūrādeva gabhbhīragalagarjitairviyati
cātakakadambakairbhuvi ca bhavananīlakaṇṭhakulaiḥ
kalakekākalakalamukharamukhaiḥ kriyamāṇākālakolāhalam,
vikacakadambasaṃvādimadasurāsaurabhabharitabhuvanam,
kāyavantamivākālameghakālam, aviralamadhubindupiṅgalapajhajālakitāṃ
sarasīmivātyavagāḍhāṃ daśāṃ caturthīmutsṛjantam, / anavaratamavataṃsaśaṅkairāmandrakarṇatāladundubhidhvanibhiḥ
pañcamīpraveśamaṅgalārambhamiva sūcayantam / / aviratacalanacitratripadīlalitalāsyalayairdelāyamānadīrghadehābhogavattayā
medinīvidalanabhayena bhāramiva laghayantam, digbhittitaṭeṣu kāyamiva
kaṇḍūyamānam, āhavāyodastahastatayā digvāraṇānivāhvayamānam,
brahnastambhamiva sthūlaniśitadantena karapatreṇa pāṭayantam, amāntaṃ
bhuvanābyantare bahiriva nirgantumīhamānam;
sarvataḥsarasakisalayalatālāsibhirleśikaiściraparicayopacitairvanairi va
vikṣiptaṃ, saśaivalabisavisaraśabalasalilaiḥ sarobhiriva
cādhoraṇairādhīyamānanidāghasamayasamucitopacārānandam, api ca
pratigajadānapavanādānadūrotkṣiptenānekasamaravijayagaṇanālekhābhiri va
valivalayarājibhistanīyasībhistaraṅgitodareṇātisthavīyasā
hastārgaladaṇḍenārgalayantamiva sakalaṃ sakulaśailasamudradvīpakānanaṃ
kakubhāṃ cakravālam, ekaṃ karāntarārpitenotpalāśena
kadalīdaṇḍenāntargataśīkarasicyamānamūlam, muktapallavamivāparaṃ
līlāvalambinā mṛṇālajālakena samararasoccaromāñcakaṇṭakitamiva
dantamāṇḍamudvahantam, visarpantyā ca dantakāṇḍayugalasya kāntyā
saraḥkrīḍāsvā ditāni kumudavanānīva bahudhā vamantam, nijayaśorāśimiva
diśāmarpayantam, kukarikīṭapāṭanadurvidagdhān siṃhānivopahasantam,
kalpadrumadukūlamukhapaṭamiva cātmanaḥ kalayantam,
hastakāṇḍadaṇḍoddharaṇalīlāsu ca lakṣyamāṇena raktāṃśukasukumāratareṇa
tālunā kavalitāni raktapajhavanānīva varṣantam, / abhinavakisalayarāśīnivodgirantam, kamalakavalapītaṃ madhurasamiva
svabhāvapiṅgalena vamantaṃ cakṣuṣāṃ, / cūtacampakalavalīlavaṅgakakkolavantyelālatāmiśritāni sasahakārāṇi
karpūrapūritāni pārijātakavanānīvopabhukāni punaḥpuna karaṭābhyāṃ
bahalamadāmodavyājena visṛjantam, aharniśaṃ
vibhramakṛtahastasthitibhirardhakhaṇḍitapuṇḍrekṣukāṇḍakaṇḍūyanalikhitairalikulavācālitairdānapaṭṭakairvilabhamānamiva
sarvakānanāni karipatīnām, aviralodabindusyandinā himaśilāśakalamayena
vibhramanakṣatramālāguṇena śiśirīkriyamāṇam,
sakalavāraṇendrādhipatyapaṭṭabandhabandhuramivoccaistarāṃ śiro dadhānam,
muhurmuhuḥ sthagitāpāvṛtadiṅmukhābyāṃ karṇatālatālavṛntābhyāṃ
vījayantamiva bhartṛbhaktyā dantaparyaṅkikāsthitāṃ rājalakṣmīm,
āyatavaṃśakramāgatena gajādhipatyacihnena cāmareṇeva calatā vāladhinā
virājamānam, svacchaśiśiraśīkaracchalena digvijayapītāḥ sarita iva
punaḥpunarmukhena muñcantam, / kṣaṇamavadhānadānaniḥspandīkṛtasakalāvayavānāmanyadviradaḍiṇḍimākarṇanāṅgavalanānāmante
dīrghaphūtkāraiḥ paribhavaduḥkhamivāvedayantam, / alabdhayuddhamivātmānamanuśocantam, ārohādhirūḍhiparibhavena
lajjamānamivāṅgulīlikhitamahītalam, madaṃ muñcantam,
avajñāgṛhītamuktakavalakupitārohāraṭanānurodhena
madatandrīnimīlitanetratribhāgam, kathaṃ kathamapi
mandamandamanādarādādadānaṃ kavalān, / ardhajagdhatamālapallavasrutaśyāmalarasena prabhūtatayā madapravāhamiva
mukhenāpyutsṛjantam, calantamiva darpeṇa, śvasantamiva śauryeṇa,
mūrcchantamiva madena, truṭyantamiva tāruṇyena, dravantamiva dānena,
valgantamiva balena, mādyantamiva mānena, udyantamivotsāhena, tāmyantamiva
tejasā, limpantamiva lāvaṇyena, siñcantamiva saubhāgyena, snigdhaṃ
nakheṣu, paruṣaṃ romaviṣaye, guruṃ mukhe, sacchiṣyaṃ vinaye, mṛduṃ śirasi,
dṛḍhaṃ paricayeṣu, hrasvaṃ skandhabandhe, dīrghamāyuṣi, daridramudare,
satatapravṛrtta dāne, balabhadraṃ madalīlāsu, kulakalatramāyattatāsu,
jinaṃ kṣamāsu, vahnivarṣaṃ krodhamokṣeṣu, garuḍhaṃ nāgoddhṛtiṣu, nāradaṃ
kalahakutūhaleṣu, śuṣkāśanipātamavaskandeṣu, makaraṃ vāhinīkṣobheṣu,
āśīviṣaṃ daśanakarmasu, varuṇaṃ hastapāśākṛṣṭiṣu,
yamavāgurāmarātisaṃveṣṭaneṣu, kālaṃ pariṇatiṣu, rāhuṃ tīkṣṇakaragrahaṇeṣu,
lohitāṅgaṃ vakracāreṣu, alātacakraṃ maṇḍalabrāntivijñāneṣu,
manorathasaṃpādakaṃ cindāmaṇiparvataṃ vikramasya, / dantamuktāśailastambhanivāsaprāsādamabhimānasya,
ghaṇṭācāmaramaṇḍanamanoharamicchāsaṃcaraṇavimānaṃ manasvitāyāḥ,
madadhārādurdināndhakāraṃ gandhodakadhārāgṛhaṃ krodhasya,
sakāñcanapratimaṃ mahāniketanamahaṅkārasya, sagaṇḍaśailaprasravaṇaṃ
krīḍāparvatamavalepasya, sadantatoraṇaṃ vajramandiraṃ darpasya,
uccakumbhakūṭāṭṭālakavikaṭaṃ saṃcārigiridurgaṃ rājyasya,
kṛtānekabāṇavivarasahasraṃ lohaprākāraṃ pṛthivyāḥ,
śilīmukhaśatajhāṅkāritaṃ pārijātapādapaṃ bhūnandanasya, tathā ca
saṃgītagṛhaṃ karṇatālatāṇḍavānām, āpānamaṇḍapaṃ madhupamaṇḍalānām,
antaḥpuraṃ śṛṅgārābharaṇānām, madanotsavaṃ madalīlālāsyānām,
akṣuṇṇapradoṣaṃ nakṣatramālāmaṇḍalānām, akālaprāvṛṭkālaṃ
madamahānadīpūraplavānām, alīkaśaratsamayaṃ saptacchadavanaparimalānām,
apūrvahimāgamaṃ śīkaranīhārāṇām, mithyājaladharaṃ garjitāḍambarāṇāṃ
darpaśātamapaśyat / / āsīccāsya cetasi--nūnamasya, nirmāṇe girayo grāhitāḥ paramāṇutām /
kuto 'nyathā gauravamidam / / āścaryametat / / vindhyasya dantāvādivarāhasya karaḥ' iti vismayamānamevaṃ dauvāriko
'bravīt-- paśya,-- mityaivālikhitāṃ manorathaśatairniḥśeṣanaṣṭāṃ priyaṃ
cintāsādhanakalpanākuladhiyāṃ bhūyo vane vidviṣām /
āyātaḥ kathamapyayaṃ smṛtipathaṃ śūnyībhavaccetasāṃ nāgendraḥ sahate na
mānasagatānāśāgajendrānapi // / tadehi /
punarapyenaṃ drakṣyasi / / paśya tāvaddevam' ityabhidhīyamānaśca tena
madajalapaṅkilakapolapaṭṭapatitāṃ mattāmiva madaparimalena mukulitāṃ
kathamapi tasmād dṛṣṭimākṛṣya tenaiva dauvārikeṇopadiśyamānavartmā
samatikramya bhūpālakulasahasrasaṃkṛlāni trīṇi kakṣāntarāṇi caturthe
muktāsthānamaṇḍapasya purastādajire sthitam, dūrādūrdhvasthitena prāṃśūnā
karṇikāragaureṇa vyāyāmavyāyatavapuṣā śastriṇā maulena
śarīraparivārakalokena paṅktisthitena kārtasvarastambhamaṇḍaleneva
parivṛtam, āsannopaviṣṭaviśiṣṭeṣṭalokam, haricandanarasaprakṣālite
tuṣāraśīkaraśītalatale dantapāṇḍurapāde śaśimaya iva
muktāśailaśilāpaṭṭaśayane samupaviṣṭam, śayanīyaparyantavinyaste
samarpitasakalavigrahabhāraṃ bhuje, diṅmukhavisarpiṇi dehaprabhāvitāne
vitatamaṇimayūkhe gharmasamayasubhage sarasīva mṛdumṛṇālajālajaṭilajale
sarājakaṃ ramamāṇam, tejasaḥ paramāṇubhiriva kevarlarnirmitam,
anicchantamapi baladāropatayitumiva siṃhāsanam, sarvāvayaveṣu
sarvalakṣaṇairgṛhītam, gṛhītabrahnacaryamāliṅgitaṃ rājalakṣamyā,
pratipannāsidhārādhāraṇavratamavisaṃvādinaṃ rājarṣim,
viṣamarājamārgavinihitapadaskhalanabhiyeva sulagnaṃ dharme,
sakalabhūpālaparityaktena bhīteneva labdhavācā sarvātmanā satyena
sevyamānam, / āsannavāravilāsinīpratiyātanābhiścaraṇanakhapātinībhirdigbhiriva
daśabhirvigrahāvarjitābhiḥ praṇamyamānam, / dīrghairdigantapātibhirdṛṣṭipātairlokapālānāṃ kṛtākṛtamiva
pratyavekṣamāṇam, maṇipādapīṭhapṛṣṭhapratiṣṭhitakareṇoparigamanābhyanujñāṃ
mṛgyamāṇamiva divasakareṇa, / bhūṣaṇaprabhāsamutsāraṇabaddhaparyantamaṇḍalena pradakṣiṇīkriyamāṇamiva
divasena, apramaṇamadbhirgiribhirapi dūyamānaṃ, śauryoṣmaṇā
phenāyamānamiva candanadhavalaṃ lāvaṇyajaladhimudvahantamekarājyorjityena,
nijapratibimbānyapi nṛpacakracūḍāmaṇidhṛtānyasahamānamivadarpaduḥkhāsikayā
cāmarānilanibhena bahudheva śvasantīṃ rājalakṣmīṃ dadhānam, sakalamiva
catuḥsamudralāvaṇyamādāyotthitayā śriyā samupaśliṣṭam,
ābharaṇamaṇikiraṇaprabhājālajāyamānānīndradhanuḥsahasrāṇīndraprābhṛtaprahitāni
vilabhamānamiva rājñāṃ saṃbhāṣaṇeṣu parityaktamapi madhu varṣaṃntam,
kāvyakathāsvapītamapyamṛtamudvamantam, visrambhabhāṣiteṣvanākṛṣṭamapi
hṛdayaṃ darśayantam, prasādeṣu niścalāmapi śriyaṃ śthāne śthāne
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 543688 (0.046):
viśeṣadbhir iva śriyam | **HV_App.I,18.457**46:1 | / [k: Ñ2.3 V1 B T3.4 cont. (K3.4 V2 Dn D2 5 ins. after line 456):k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16430334 (0.052):
viśeṣato ætha gopāle HV_App.I,22A.46a / viśeṣadbhir iva śriyam **HV_App.I,18.457**46:1
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25156612 (0.052):
viśeṣato ætha gopāle HV_App.I,22A.46a / viśeṣadbhir iva śriyam HV_App.I,18.457**46:1
śthāpayantam, vīragoṣṭhoṣu pulakitena kapolasthalenānurāgasaṃdeśamivopāṃśu
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141541 (0.0):
hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090248 (0.0):
jaalacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo / / maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo siṭhṭhīe ripujīviāi vihiṇo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092248 (0.0):
pekkhanto jaaḷacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo / / maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7523181 (0.008):
brahmabandhvā / / brahmabandhve / / vīrabandhvā / / vīrabandhve /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 543688 (0.019):
viśeṣadbhir iva śriyam | **HV_App.I,18.457**46:1 | / [k: Ñ2.3 V1 B T3.4 cont. (K3.4 V2 Dn D2 5 ins. after line 456):k]
raṇaśriyaḥ śṛṇvantam, atikrāntasubhaṭakalahālāpeṣu snehavṛṣṭimiva
dṛṣṭimiṣṭe kṛpāṇe pātayantam, parihāsasmiteṣu gurupratāpabhītasya
rājakasya svacchamāśayamivadaśanāṃśubhiḥ kathayantam,
sakalalokahṛdayasthitamapi nyāye tiṣṭhantam, agocare guṇānāmabhūmau
saubhāgyānāmaviṣaye varapradānānāmaśakya āśiṣāmamārge manorathānāmatidūre
daivasyādiśyupamānānāmasādhye dharmasyādṛṣṭapūrve lakṣmyā mahattve
sthitam, aruṇapādapallavena sugatamantharoruṇā
vajrāyudhaniṣṭhuraprakoṣṭhapṛṣṭhena vṛṣaskandhena bhāsvadbimbādhareṇa
prasannāvalokitena candramukhena kṛṣṇakeśena vapuṣā
sarvadevatāvatāramivaikatra darśayantam, api ca / māṃsalamayūkhamālāmalinitamahītale mahati mahārhe
māṇikyamālāmaṇḍitamekhale mahānīlamaye pādapīṭhe kalikālaśirasīva salīlaṃ
vinyastavāmacaraṇam, ākrāntakāliyaphaṇācakavālaṃ bālamiva puṇḍarīkākṣam,
kṣaumapāṇḍureṇa caraṇanakhadodhitipratānena prasaratā mahīṃ
mahādevīpaṭṭabandheneva mahimānamāropayantam, / apraṇatalokapālakopenevātilohitau sakalanṛpatimaulimālāsvatipītaṃ
pajharāgaratnātapamiva vamantau sarvatejasvimaṇaaḍalāstamayasaṃdhyāmiva
dhārayantāvaśeṣarājakakusumaśekharamadhurasasrotāṃsīva sravantau
samastasāmantasīmantottaṃsasraksaurabhabhrāntairbhramaramaṇḍalairamitrottamāṅgairiva
muhūrtamapyavirahitau savāhanatatparāyāḥ śriyo
vikacaraktapaṅkajavanavāsabhavanānīva kalpayantau
jalajaśaṅkhamīnamakarasanāthatalatayā kathitacaturambhodhibhogacihnāviva
caramau dadhānam, diṅnāgadantamusahābyāmiva / vikaṭamakaramukhapratibandhabandhurābhyāmudvelalāvaṇyayodhipravāhābhyāmi
va phenāhitaśobhābyāṃ kalācandanadrumābhyāmiva
bhogimaṇḍalaśiroratnaraśmirajyamānamūlābhyāṃ
hṛdayāropitabhūbhāradhāraṇamāṇikyastambhābyāmūrudaṇḍābhyāṃ virājamānam,
amṛtaphenapiṇḍapāṇḍunā mekhalāmaṇimayūkhakhacitena nitambabimbavyāsaṅginā
vimalapayodhautena netrasūtraniveśaśobhinādharavāsasā vāsukinirmokeṇeva
mandaraṃ dyotamānam, aghanena satārāgaṇenoparikṛtena dvitīyāmbareṇa
bhuvanābhogamiva bhāsamānam, / ibhapatidaśanamusalasahasrollekhakaṭhinamasṛṇenāparyāptāmbaraprathimnā
vividhavāhinīsaṃkṣobhakalakalasaṃmardasahiṣṇunā kailāsamiva mahatā
sphaṭikataṭenoruṇoraḥkapāṭena virājamānam,
śrīsarasvatyorurovadanopabhogavibhāgasūtreṇeva pātitena śeṣeṇeva ca
tadbhujastambhavinyastasamastabhūbhāralabdhaviśrāntisukhaprasuptena
hāradaṇḍena parivalitakandharam / / jīvitāvadhigṛhītasarvasvamahādānadīkṣācīreṇeva hāramuktāphalānāṃ
kiraṇanikareṇa prāvṛtavakṣaḥsthalam, ajajigīṣayā bālairbhujairivāparaiḥ
prarohadbhirbāhūpadhānaśāyinyāḥ śriyāḥ / karṇotpalamadhurasadhārāsaṃtānairiva galadbhirbhujajanmanaḥ pratāpasya
nirgamanamārgairivāvirbhavadbhiruraṇaiḥ / keyūraratnakiraṇadaṇḍairubhayataḥprasāritamaṇimayapakṣavitānamiva
māṇikyamahīdharam, sakalalokālokamārgārgalena
caturudadhiparikṣepakhātaśātakumbhaśilāprākāreṇasarvarājahaṃsabandhavajrapañjareṇa
bhuvanalakṣmīpraveśamaṅgalamahāmaṇitoraṇenātidīrghadordaṇḍayugalena diśāṃ
dikpālānāṃ ca yugapadāyatimapaharantam, sodaryalakṣmīcumbanalobhena
kaustubhamaṇeriva mukhāvayavatāṃ gatasyādharasya galatā rāgeṇa
pārijātapallavaraseneva siñcantaṃ diṅmukhāni, antarāntarā
suhṛtparihāsasmitaiḥ prakīryamāṇavimaladaśanaśikhāpratānaiḥ
prakṛtimūḍhāyārājaśriyāḥ prajñālokamiva darśayantam,
mukhajanitendusandehāgatāni kumudinīvanānīva preṣayantam,
sphuṭasphaṭikadhavaladaśanapaṅktikṛtakumudavanaśaṅkāpraviṣṭāṃ
śarajjyotsnāmiva visarjayantam, madirāmṛtapārijātagandhagarbheṇa
bharitasakalakakubhā mukhāmodenāmṛtamathanadivasamiva sṛjantam,
vikacamukhakamalakarṇikākośenānavaratamāpīyamānaśvāsasaurabhami
vādhomukhena nāsāvaṃśena, cakṣuṣaḥ kṣorasnigdhasya dhavalimnā
diṅmukhānyapūrvavadanacandrodayodvelakṣīrodotplāvitānīva kurvāṇam,
vimalakapolaphalakapratibimbatāṃ cāmaragrāhiṇīṃ vigrahiṇīmiva
mukhanivāsinīṃ sarasvatīṃ dadhānam, aruṇena cūḍāmaṇiśociṣā
sarasvatīrṣyākupitalakṣmīprasādanalagnena caraṇālaktakeneva
lohitāyatalalāṭataṭam, āpāṭalāṃśutantrīsaṃtānavalayinīṃ
kuṇḍalamaṇikuṭilakoṭibālavīṇāmanavaratacalitacaraṇānāṃ
vādayatāmupavīṇayatāmiva svaravyākaraṇavivekaviśāradam,
śravaṇāvataṃsamadhukarakulānāṃ kalakvaṇitamākarṇayantam,
utphullamālatīmayena rājalakṣmayāḥ kacagrahalīlālagnena
nakhajyotsnāvalayeneva mukhaśaśipariveṣamaṇḍalena muṇḍamālāguṇena
parikalitakeśāntam, śikhaṇḍābharaṇabhuvā muktāphalālokena
marakatamaṇikiraṇakalāpena cānyonyasaṃvalanavṛjinena
prayāgapravāhaveṇikāvāriṇevāgatya svayamabhiṣicyamānam,
śramajalavilīnabahalakṛṣṇāgurupaṅkatilakakalaḍkakalpitena kālimnā
prārthanācāṭucaturacaraṇapatanaśataśyāmikākiṇaeneva
nīlāyamānalalāṭendulekhābhiḥ kṣubhitamānasodgatairutkalikākalāpairiva
hārairullasadbhiravaṣṭabhyamānābhirvilāsavalganacajulairṃbhrūlatākalpairīṣyrayā
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158788 (0.019):
candrāvalī - dea! tuhma vilāsa sokkhāṇaṃ bāhādeṇa kida mahāparāhamhi | tā
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4476844 (0.033):
[2] Con questo verso Kṣemarāja fa iniziare anche il Bodhavilāsa . / [3] VBh. 106
śriyamiva tarjayantībhirāyāmibhiḥ / svasitairaviralaparimalairmalayamārutamayaiḥ
pāśairivākarṣantībhirvikaṭabakulāvalīvarāṭakaveṣṭitamukhairbṛhadbhiḥ
stanakalaśaiḥ svadārasaṃtoṣarasamivāśeṣamuddharantībhiḥ
kucotkampikāvikārapreṅkhitānāṃ hārataralamaṇīnāṃ raśmibhirākṛṣya
hṛdayamiva haṭhātpraveśayantībhiḥ prabhāmucāmābharaṇamaṇīnāṃ mayūkhaiḥ
prasāritairbahubhiriva bāhubirāliṅgantībhirjṛ
mbhānubandhabandhuravadanāravindāvaraṇīkṛtairuttānaiḥ karakisalayaiḥ
sarabhasapradhāvitāni mānasānīva / nirundhatībhirmadanāndhamadhukarakulakīryamāṇakarṇakusumarajaḥkaṇakūṇitakoṇāni
kusumaśaraśaranikaraprahāramūrcchāmukulitānīva locanāni caturaṃ
saṃcārayantībhiranyonyamatsarādāvirbhavadbhahghuramukuṭivibhramakṣiptaiḥ
kaṭākṣaiḥ karṇendīvarāṇīva tāḍayantībhiranimeṣadarśanasukharasarāśiṃ
mantharitapakṣmaṇā cakṣuṣā pītamiva komalakapolapālīpratibimbitaṃ
vahantībhirabhilāṣalīlānirnimittasmitaiścandrodayāniva madanasahāyakāya
saṃpādayantībhiraṅgabhahgavalanānyonyaghaṭitottānakaraveṇikābhiḥ
sphuṭanamukharāṅgulīkāṇḍakuṇḍalīkriyamāṇanakhadīdhitinivahanibhenākiñcitkarakāmakārmukāṇīva
ruṣā bhañjantībhirvāravilāsinībhirvilupyamānasaubhāgyamiva sarvataḥ,
sparśasvinnavepamānakarakisalayagalitacaraṇāravindāṃ caraṇagrāhiṇīṃ
vihasya koṇenalīlālasaṃ śirasi tāḍayantam, anavaratakarakalitakoṇatayā
cātmanaḥ priyāṃ vīṇāmiva śriyamapi śikṣayantam, niḥsneha iti dhanaiḥ,
anāśrayaṇīya iti doṣaiḥ, nigraharuciritīndriyaiḥ, durupasarpa iti kalinā,
nīrasa iti vyasanaiḥ, bhīrurityayaśasā, durgrahacittavṛttiriti cittabhuvā,
strīpara iti sarasvatyā, ṣaṇḍha iti parakalatraiḥ, kāṣṭhāmuniriti
yatibhiḥ, dhūrta iti veśyābhiḥ, neya iti suhṛdbhiḥ, karmakara iti vipraiḥ,
susahāya iti śatruyodhaiḥ, ekamapyanekadhā gṛhyamāṇam,
śantanormahāvāhinīpatim, bhīṣmājjitakāśitamam, droṇāccāpalālasam,
guruputrādamoghamārgaṇam, karṇānmitrapriyam, yudhiṣṭhirādbahukṣamam,
bhīmādanekanāgāyutabalam, dhanañjayānmahābhārataraṇayogyam, kāraṇamiva
kṛtayugasya, bījamiva vibudhasargasya, utpattidvīpamiva darpasya,
ekāgāramiva karuṇāyāḥ, prātiveśikamiva puruṣottamasya, khaniparvatamiva
parākramasya, sarvavidyāsaṃgītagṛhamiva sarasvatyāḥ,
dvitīyāmṛtamanthanadivasamiva lakṣmīsamutthānasya, baladarśanamiva
vaidagdhyasya, ekasthānamiva sthitīnām, sarvasvakathanamiva kānteḥ,
apavargamiva rūpaparamāṇusargasya, sakaladuścaritapratāyaścittamiva
rājyasya, sarvabalasandohāvaskandamiva kandarpasya, upāyamiva
purandaradarśanasya, āvartanamiva dharmasya, kanyāntaḥpuramiva kalānām,
paramapramāṇamiva saubhāgyasya rājasargasamāptyavabhṛthasnānadivasamiva
sarvaprajāpatīnām, gambhīraṃ ca, prasannaṃ ca, trāsajananaṃ ca, ramaṇīyaṃ
ca, kautukajananaṃ ca, puṇyaṃ ca, cakravarttinaṃ harṣamadrākṣīt /
dṛṣṭvā cānugṛhīta iva nigṛhīta iva sābhilāṣa iva tṛpta iva romāñcamucā
mukhena muñcannānandabāṣpavāribindūndūrādeva vismayasmeraḥ
samacintayat--so 'yaṃ sujanmā, sugṛhītanāmā, tejasāṃ rāśiḥ,
caturudadhikedārakuṭumbī, bhoktā brahnastambhaphalasya,
sakalādirājacaritajayajyeṣṭhamallo devaḥ parameśvaro harṣaḥ /
etena ca khalu rājanvatī pṛthvī / / nāsyahareriva vṛṣavirodhīni bālacaritāni, na paśupateriva
dakṣajanodvegakārīṇyeśvayavilāsatāni, na śatakratoriva gautravināśapiśunāḥ
pravādāḥ na yamasyevātivallabhāni daṇḍagrahaṇāni, na varuṇasyeva
nistriṃśagrāhasahasrarakṣitā ratnālayāḥ, na dhanadasyeva niṣphalāḥ
sannidhilābhāḥ, na jinasyevārthavādaśūnyāni darśanāni, na candramasa iva
bahuladoṣopahatāḥ śriyaḥ / / citramidamatyamaraṃ rājatvam /
api cāsya tyāgasyārthinaḥ, prajñāyāḥ śāstrāṇi, kavitvasya vācaḥ, sattvasya
sāhasasthānāni, utsāhasya vyāpārāḥ kīrterdihmukhāni, anurāgasya
lokahṛdayāni, guṇagaṇasya saṃkhyā, kauśalasya kalā, na paryāpto viṣayaḥ /
asmiṃśca rājani yatīnāṃ yogapaṭṭakāḥ, pustakarmaṇāṃ pārthivavigṛhāḥ,
ṣaṭpadānāṃ dānagrahaṇakalahāḥ, vṛttānāṃ pādacchedāḥ, aṣṭapadānāṃ
caturaṅgakalpanā, pannagānāṃ dvijagurudveṣāḥ, vākyavidāmadhikaraṇavicārāḥ,
iti samupasṛtya copavītī svastiśabdamakarot / / athottare nātidūre rājadhiṣṇyasya gajaparicārako
madhuramaparavakramucceragāyat-- karikalabha vimuñca lolatāṃ cara
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967465 (0.0):
MSS_8747 1 karikalabha vimuñca lolatāṃ cara vinayavratamānatānanaḥ /
vinayavratamānatānanaḥ / / mṛgapatinakhakoṭibhaṅguro gururupari kṣamate na te 'ṅkuśaḥ' //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967478 (0.0):
MSS_8747 1 karikalabha vimuñca lolatāṃ cara vinayavratamānatānanaḥ /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15603911 (0.035):
Subhv_0622-2 cara vinayavratamānatānanaḥ /
rājā tu tacchru tvā dṛṣṭvā ca taṃ giriguhāgatasiṃhabṛṃhitagambhīreṇa
svareṇa pūrayanniva nabhobhāgamapṛcchat--eṣa sa bāṇaḥ?' iti /
yathā'jñāpayati devaḥ / / so 'yam' iti vijñāpito dauvārikeṇa na tāvadenamakṛtaprasādaḥ paśyāmi' iti
tiryaṅnīladhavalāṃśukadhārāṃ tiraskariṇīmiva
bhramayannapāṅganīyamānataralatārakasyāyāminīṃ cakṣuṣaḥ prabhāṃ parivṛtya
preṣṭhasya pṛṣṭhato niṣaṇṇasya mālavarājasūnorakathayat--mahānayaṃ
bhujaṅgaḥ' iti / / tūṣṇīṃbhāvena tvagamitanarendravacasi tasminmūke ca rājaloke muhūrtamiva
tūṣṇīṃ sthitvā bāṇo vyajñāpayat--deva! avijñātatattva iva, aśraddadhāna
iva, neya iva, aviditalokavṛttānta iva ca kasmādevamājñāpayasi? svairiṇo
vicitrāśca lokasya svabhāvāḥ pravādāśca / / mahadbhistu thārthadarśibhirbhavitavyam /
nārhasi māmanyathā saṃbhāvayitumaviśiṣṭamiva / / brāhnaṇo 'smi jātaḥ somapāyināṃ vaṃśe vātsyāyanānām /
yathākālamupanayanādayāḥ kṛtāḥ saṃskārāḥ / / samyakpaṭhitaḥ sāḍgo vedaḥ /
śrutāni ce yathāśaktiḥ śāktrāṇi / / dāraparigrahādabhyagāriko 'smi /
kā me bhujaṅgatā / / lokadvayāvirodhibhistu cāpalaiḥ śaiśavaśūnyamāsīt /
atrānapalāpo 'smi / / anenaiva ca gṛhītavipratīsāramiva me hṛdayam /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8155992 (0.049):
pratyutpannamatistvāsītsa tatraivāvikampitaḥ / / ahaṃ pratividhāsyāmi bhayaṃ cedāpatediti // SoKss_10,4.182 //
idānīṃ tu sugata iva śāntamanasi manāviva kartari varṇāśramavyavasthānāṃ
samavartinīva ca sākṣāddaṇḍabhṛti deve śāsati
saptāmburāśiraśanāśeṣadvīpamālinīṃ mahīṃ ka ivāviśaṅkaḥ
sarvavyasanabandhoravinyasya manasāpyabhinayaṃ kalpayiṣyati /
āsatāṃ ca tāvanmānuṣyakopetāḥ / / tvatprabhāvādalayo 'pi bhītā iva madhu pibanti /
rathāṅganāmāno 'pi lajjanta ivābhyanuvṛttivyasanaiḥ priyāṇām /
kapayo 'pi cakitā iva capalāyante / / śarāravo 'pi sānukrośā iva śvāpadagaṇāḥ piśitāni bhuñjate /
sarvathā kālena māṃ jñāsyati svāmī svayameva /
anapācīnacittavṛttigrāhiṇyo hi bhavanti prajñāvatāṃ prakṛtayaḥ'
ityabhidhāya tūṣṇīmabhūt / / bhūpatirapi evamasmābhiḥ śrutam' ityabhidhāya tūṣṇīmevābhavat /
saṃbhāṣaṇāsanadānādinā tu prasādena nainamanvagrahīt /
kevalamamṛtavṛṣṭibhiḥ snapayanniva snehagarbheṇa dṛṣṭipātamātreṇāntargatāṃ
prītimakathayat / / astābhilāṣiṇi ca lambamāne savitari visarjitarājaloko 'bhyantaraṃ prāviśat
bāṇo 'pi nirgatya dhautārakūṭakomalātapatviṣi nirvāti vāsare,
āstācalakūṭakirīṭe niculamañjarībhāṃsi tejāṃsi muñcati viyanmuci
marīcimālini, / atiromandhamantharakurahgakuṭumbakādhyāsyamānamradiṣṭhagoṣṭhīnapṛṣṭhāsvaraṇyasthalīṣu,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663775 (0.026):
romanthamantharakuraṅgakuṭumbakādhyāsyamānamradiṣṭhagauṣṭhīnapṛṣṭhāsv
śokākulakokakāminīkūjitakaruṇāsu
taraṅgiṇītaṭoṣuvāsaviṭapopaviṣṭavācāṭacaṭakacakravāleṣvālavālāvarj
itasekajalakuṭeṣu niṣkuṭeṣu, divasavihṛtipratyāgataṃ prasrutastanaṃ
stanandhaye dhayati dhenuvargamudgatakṣoraṃ kṣudhitatarṇakavrāte, krameṇa
cāstadharādharadhātudhunīpūraplāvita iva lohitāya mānamahasi majjati
sandhyāsindhupānapātre pātaṅge maṇḍale, kaṇaṇḍalujalaśuciśayacaraṇeṣu
caityapraṇatipareṣu pārāśariṣu, yajñapātrapavitrapāṇau
prakīrṇabarhiṣyuttejasi jātavedasi havīṃṣi vaṣaṭkurvanti yāyajūkajane,
nidrāvidrāṇadropaṇakulakalilakulāyeṣu kāpeyavikalakapikuleṣvārāmataruṣu
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663784 (0.040):
araṇyasthalīṣu, nidrāvinidrāṇadroṇakulakalitakulāyeṣv ārāmataruṣu, / nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīrakuṭumbini kauśikakule,
nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīkuṭumbini kauśikakule,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663789 (0.0):
araṇyasthalīṣu, nidrāvinidrāṇadroṇakulakalitakulāyeṣv ārāmataruṣu, / nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīrakuṭumbini kauśikakule,
munikarasahasraprakīrṇasandhyāvandanodabindunikara iva danturayati
tārāpathasthalīṃ sthavīyasi tārakānikurambe ambarāśrayiṇi
śarvarīśabarīśikhaṇḍe khaṇḍaparaśukaṇṭhakāle kavalayati bāle jyotiḥ śeṣaṃ
sāndhyamandhakārāvatāre, timiratarjananirgatāsu
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663795 (0.055):
nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīrakuṭumbini kauśikakule, / timiratarjananirgatāsu dahanapraviṣṭadinakarakiraṇāsv iva sphurantīṣu
dahanapraviṣṭadinakarakaraśākhāsviva sphurantīṣu dīpalekhāsu,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663796 (0.0):
nirjigamiṣati jarattarukoṭarakuṭīrakuṭumbini kauśikakule, / timiratarjananirgatāsu dahanapraviṣṭadinakarakiraṇāsv iva sphurantīṣu
ararasampuṭasaṃkrīḍanakathitāvṛttiṣviva gopureṣu, śayanopajoṣajuṣi
jaratīkathitakathe śikhayiṣamāṇe śiśujane, jaranmahiṣamaṣīmalīmasatamasi
janitapuṇyajana prajāgare vijṛmbhamāṇe bhīṣaṇatame tamīmukhe,
mukharitavitatajyadhanuṣi varṣati / śaranikaramanavaratamaśeṣasaṃsāraśemuṣīmuṣi makaradhvaje,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663813 (0.0):
dīpalekhāsu, mukharitadhanuṣi varṣati śaranikaram anavaratam
ratākalpārambhaśobhini śambhalīsubhāṣitabhāji bhajati bhūṣāṃ bhujiṣyājane,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663818 (0.034):
aśeṣasaṃsāraśemuṣīmuṣi makaradhvaje, suratārambhākalpaśobhini, / śambhalībhāṣitabhāji bhajati bhuṣāṃ bhujiṣyajane,
sairandhrībadhyamānaraśanājālajalpākajaghanāsu janīṣu,
Subandhu: Vasavadatta (suvasavu.htm.txt) 1663829 (0.0):
śambhalībhāṣitabhāji bhajati bhuṣāṃ bhujiṣyajane, / sairandhrībadhyamānaraśanājālajalpākajaghanāsu janīṣu,
vaśikaviśikhāvihāriṇīṣvananyajānuplavāsu pracalitāsvabhisārikāsu,
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5377653 (0.005):
āheyena ca daṣṭasya pāñciḥ sutamasaḥ mataḥ . tādāyaniḥ , yādāyaniḥ , / kaimāyaniḥ iti . tat etat ananyārtham sañjñākārigrahaṇam vā kartavyam
viralobhavati varaṭānāṃ veśantaśāyinīnāṃ mañjuni mañjīraśiñjitajaḍe
jalpite, nidrāvidrāṇadrāghīyasi drāvayatīva ca virahihṛdayāni
sārasarasite, bhāvivāsaravījāṅkuranikara iva ca vikīryamāṇe jagati
pradīpaprakare nivāsasthānamagāt / / akarocca cetasi--atidakṣiṇaḥ khalu devo harṣaḥ,
yadevamanokabālacaritacāpalocitakaulīnakopito 'pi manasā snihyatyeva mayi
yadyahamakṣigataḥ syām na me darśanena prasādaṃ kuryāt /
icchati tu māṃ guṇavantam / / upadiśanti hi vinayamanurūpapratipattyupapādanena vācā vināpi bhartavyānāṃ
svāminaḥ / / api ca ghiṅmāṃ svadoṣāndhamānasamanādarapīḍitamevamatiguṇavati
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20987673 (0.063):
yattu maṇāvuktam 2 abhidhānaparyavasānamākāṅkṣā / yasya yena vinā 3 / svārthānvayāna 4 nubhāvakatvaṃ tasya tadevāparyavasānam /"
rājanyanyathā cānyathā ca cintayantam / / sarvathā tathā karomi, yathā yathāvasthitaṃ jānāti māmayaṃ kālena'
ityevamavadhārya cāparedyurniṣkramya kaṭakātsuhṛdāṃ bāndhavānāṃ ca
bhavaneṣu tāvadatiṣṭhat, yāvadasyasvayameva gṛhītasvabhāvaḥ pṛthivīpatiḥ
prasādavānabhūt / / aviśacca punarapi narapatibhavanam /
svalpaireva cāhobhiḥ paramaprītena prasādajanmano mānasya premṇo
visrambhasya draviṇasya narmaṇaḥ prabhāvasya ca parāṃ koṭimānīyata