View original HTML file with complete header information
Bhāvamiśra: Bhāvaprakāśaḥ / Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Harītakyādivarga
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208681 (0.0):
vamitṛṣṇāsyavairasyahṛtpīḍāvahnimāndyahṛt // 263 / Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Karpūrādivarga
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210434 (0.0):
cakṣuṣyaṃ madhuraṃ pāke varṇyaṃ pittakaphapraṇut // 131 / Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Guḍūcyādivarga
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11656995 (0.051):
svayamprakāśatvāt. na caivam asaṃvit. na, atanmūlatvāt saṃvedyabhāvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125522 (0.064):
vibhāvā ityādi kārikāyāṃ ratyādiprakāśasukhacamatkārā akaṇṭhoktā api / prakaraṇadavaseyāḥ /
Bhāvamiśra: Bhāvaprakāśaḥ / Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Harītakyādivarga
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208681 (0.0):
vamitṛṣṇāsyavairasyahṛtpīḍāvahnimāndyahṛt // 263 / Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Karpūrādivarga
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210434 (0.0):
cakṣuṣyaṃ madhuraṃ pāke varṇyaṃ pittakaphapraṇut // 131 / Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Guḍūcyādivarga
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11656995 (0.051):
svayamprakāśatvāt. na caivam asaṃvit. na, atanmūlatvāt saṃvedyabhāvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125522 (0.064):
vibhāvā ityādi kārikāyāṃ ratyādiprakāśasukhacamatkārā akaṇṭhoktā api / prakaraṇadavaseyāḥ /
dakṣaṃ prajāpatiṃ vastham aśvinau vākyam ūcatuḥ /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504241 (0.056):
7 athāto harītakīkalpaṃ vyākhyāsyāmaḥ . sukhopaviṣṭaṃ brahmāṇam aśvinau / vākyam ūcatuḥ / kuto harītakī jātākatiyoniś ca kīrtyate // 917 // rasāś ca
kuto harītakī jātā tasyāstu kati jātayaḥ // 1
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504242 (0.060):
7 athāto harītakīkalpaṃ vyākhyāsyāmaḥ . sukhopaviṣṭaṃ brahmāṇam aśvinau / vākyam ūcatuḥ / kuto harītakī jātākatiyoniś ca kīrtyate // 917 // rasāś ca
rasāḥ kati samākhyātāḥ kati coparasāḥ smṛtāḥ /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504252 (0.020):
vākyam ūcatuḥ / kuto harītakī jātākatiyoniś ca kīrtyate // 917 // rasāś ca / kati saṃkhyātāḥ kati / 8 coparasāḥ smṛtāḥ / kati nāmāni varṇā vā nāmni nāmni ca lakṣaṇam* // 918
nāmāni kati coktāni kiṃvā tāsāṃ ca lakṣaṇam // 2 / ke ca varṇā guṇāḥ ke ca kā ca kutra prayujyate /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504252 (0.041):
kati saṃkhyātāḥ kati / 8 coparasāḥ smṛtāḥ / kati nāmāni varṇā vā nāmni nāmni ca lakṣaṇam* // 918
kena dravyeṇa saṃyuktā kāṃś ca rogān vyapohati // 3 / praśnametadyathā pṛṣṭaṃ bhagavanvaktumarhasi /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504272 (0.019):
9 etaṃ praśnaṃ yathāpṛṣṭaṃ bhagavan vaktum arhasi / aśvinor vacanaṃ śrutvā
aśvinorvacanaṃ śrutvā dakṣo vacanamabravīt // 4
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504275 (0.0):
9 etaṃ praśnaṃ yathāpṛṣṭaṃ bhagavan vaktum arhasi / aśvinor vacanaṃ śrutvā
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15668319 (0.062):
09,034.050e somo vasati nāsmāsu nākarod vacanaṃ tava / 09,034.051a tāsāṃ tad vacanaṃ śrutvā dakṣaḥ somam athābravīt
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752971 (0.063):
etac chrutvā tu vacanaṃ HV_79.38*871a / etac chrutvābravīd enaṃ HV_26.17a
papāta bindur medinyāṃ śakrasya pibato'mṛtam /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504292 (1.192):
vyākaraṇaṃ pṛthak* / pravakṣyāmy anupūrveṇa buddhirūpakaraṃ / 10 ^ _ // 921 // papāta bindur medinyāṃ śakrasya pibato 'mṛtam* /
tato divyātsamutpannā saptajātirharītakī // 5
harītakyabhayā pathyā kāyasthā pūtanāmṛtā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412495 (0.024):
(2.4.214) abhayā tvavyathā pathyā kāyasthā pūtanāmṛtā
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048077 (0.051):
prāṇadā pūtanāmoghā $ harītaky abhayā jayā & / pathyāmṛtā haimavatī % kāyasthā rohiṇī smṛtā // VAnigh_50 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051045 (0.051):
prāṇadā pūtanāmoghā harītaky abhayā jayā / / pathyāmṛtā haimavatī kāyasthā rohiṇī smṛtā // VAnigh_50 //
haimavatyavyathā cāpi cetakī śreyasī śivā // 6 / vayaḥsthā vijayā cāpi jīvantī rohiṇīti ca // 7
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412498 (0.044):
(2.4.214) abhayā tvavyathā pathyā kāyasthā pūtanāmṛtā
vijayā rohiṇī caiva pūtanā cāmṛtābhayā / / jīvantī cetakī ceti pathyāyāḥ sapta jātayaḥ // 8
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823042 (0.0):
tasyā nāmāni varṇāṃś ca vakṣyāmy atha yathākramam // Rajni_11.218 / vijayā rohiṇī caiva pūtanā cāmṛtābhayā /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504302 (0.058):
auṣadhīnāṃ tataḥ śreṣṭhā prādurbhūtā harītakī // 922 // vijayā trivṛtā / caiva rohiṇī pūtanāmṛtā /
vindhyādrau vijayā himācalabhavā syāccetakī pūtanā sindhau syādatha rohiṇī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823089 (0.0):
tryasrāṃ tu cetakīṃ vidyād ity āsāṃ rūpalakṣaṇam // Rajni_11.221 / vindhyādrau vijayā himācalabhavā syāc cetakī pūtanā sindhau syād atha
nigaditā jātā pratiṣṭhānake / / campāyām amṛtābhayā ca janitā deśe surāṣṭrāhvaye jīvantīti harītakī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823103 (0.0):
vindhyādrau vijayā himācalabhavā syāc cetakī pūtanā sindhau syād atha / rohiṇī tu vijayā jātā pratiṣṭhānake /
nigaditā sapta prabhedā budhaiḥ // 9 / alābuvṛttā vijayā vṛttā sā rohiṇī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823106 (0.0):
campāyām amṛtābhayā ca janitā deśe surāṣṭrāhvaye jīvantīti harītakī / nigaditā saptaprabhedā budhaiḥ // Rajni_11.222
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504314 (0.028):
v1 jīvanty abhaya caiva saptayonir harītakī // 923 // alābuvṛttā vijayā yā / vṛttā sā tu rohiṇī / pūtanāsthimayī sūkṣmā sthūlamāṃsaphalāmṛtā // 924 //
pūtanāsthimatī sūkṣmā kathitā māṃsalāmṛtā // 10
pañcarekhābhayā proktā jīvantī svarṇavarṇinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823066 (0.061):
pañcāsrā cābhayā jñeyā jīvantī svarṇavarṇabhāk /
trirekhā cetakī jñeyā saptānām iyamākṛtiḥ // 11 / vijayā sarvarogeṣu rohiṇī vraṇarohiṇī /
pralepe pūtanā yojyā śodhanārthe 'mṛtā hitā // 12
akṣiroge'bhayā śastā jīvantī sarvarogahṛt /
cūrṇārthe cetakī śastā yathāyuktaṃ prayojayet // 13
cetakī dvividhā proktā śvetā kṛṣṇā ca varṇataḥ /
ṣaḍaṅgulāyatā śuklā kṛṣṇā tv ekāṅgulā smṛtā // 14
kācidāsvādamātreṇa kācidgandhena bhedayet /
kācitsparśena dṛṣṭyānyā caturdhā bhedayecchivā // 15
cetakīpādapacchāyāmupasarpanti ye narāḥ /
bhidyante tatkṣaṇādeva paśupakṣimṛgādayaḥ // 16
cetakī tu dhṛtā haste yāvattiṣṭhati dehinaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823154 (1.192):
Rajni_11.224 / cetakī ca dhṛtā haste yāvat tiṣṭhati dehinaḥ /
tāvad bhidyeta vegaistu prabhāvānnātra saṃśayaḥ // 17
nṛpāṇāṃ sukumārāṇāṃ kṛśānāṃ bheṣajadviṣām / / cetakī paramā śastā hitā sukhavirecanī // 18
saptānām api jātīnāṃ pradhānā vijayā smṛtā / / sukhaprayogā sulabhā sarvarogeṣu śasyate // 19
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823172 (0.021):
saptānām api jātīnāṃ pradhānaṃ vijayā smṛtā / / sukhaprayogasulabhā sarvavyādhiṣu śasyate // Rajni_11.226
harītakī pañcarasālavaṇā tuvarā param /
rūkṣoṣṇā dīpanī medhyā svādupākā rasāyanī // 20
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205958 (0.028):
pippalī dīpanī vṛṣyā svādupākā rasāyanī /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923089 (0.060):
kaṣāyā madhurā pāke rūkṣā vi lavaṇā laghuḥ || 153 || / dīpanī pācanī medhyā vayasaḥ sthāpanī param |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210617 (0.060):
kāśmarī tuvarā tiktā vīryoṣṇā madhurā guruḥ // 15 / dīpanī pācanī medhyā bhedinī bhramaśoṣajit /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210930 (0.062):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207643 (0.064):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ / / dīpanī tuvarā gulmaraktanunnāśayed dhruvam /
cakṣuṣyā laghurāyuṣyā bṛṃhaṇī cānulominī / / śvāsakāsapramehārśaḥkuṣṭhaśothodarakrimīn // 21
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767345 (0.018):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206185 (0.029):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210545 (0.036):
kāmalākuṣṭhavātāsrajvarakrimivamīn haret / / pramehaśvāsakāsārśaḥkṛcchrahṛdrogavātanut // 10
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205975 (0.036):
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān / / kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919925 (0.039):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 || / meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15211002 (0.040):
madhuro dīpano vṛṣyaḥ puṣṭidaścāśmarīharaḥ / / pramehaśvāsakāsārśaḥkṛcchrahṛdrogavātanut // 46
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920247 (0.042):
grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhārśaḥ śopha śoṣodara jvarān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5960278 (0.043):
padāter mārga gamanaṃ yānena kṣobhiṇāpi vā | / śvāsa kāsātisārārśo jaṭhara pradara jvarāḥ || 27 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5989700 (0.044):
guḍasya ca dvā daśa māsam eṣa jitātmanāṃ hanty upayujymānaḥ || 31 || / kuṣṭha śvitra śvāsa kāsodarārśo meha plīha granthi rug jantu gulmān |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208286 (0.044):
vātaśleṣmodarānāhakuṣṭhārśograhaṇīgadān /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6762772 (0.046):
pacyate mārgagamanaṃ yānena kṣobhiṇāpi vā // GarP_1,162.27 // / śvāsakāsātisārārśojaṭharapradarajvarāḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209507 (0.047):
elā sūkṣmā kaphaśvāsakāsārśomūtrakṛcchrahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207265 (0.048):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923127 (0.049):
sa śoṣa śophātīsāra meda moha vami kṛmīn | / śvāsa kāsa prasekārśaḥ plīhānāha garodaram || 156 ||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397462 (0.049):
lekhanaṃ vātahṛcchītaṃ kṛmipittakaphapraṇut // Āk_2,5.81 // / śvayathūdaraśūlārśaḥkuṣṭhapāṇḍupramehajit // Āk_2,5.82 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766900 (0.049):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615622 (0.051):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208253 (0.051):
medhyaṃ vahnikaraṃ hanti kaphavātavraṇodaram / / kuṣṭhārśograhaṇīgulmaśophānāhajvarakrimīn // 232
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207623 (0.051):
kaṭphalastuvarastiktaḥ kaṭurvātakaphajvarān / / hanti śvāsapramehārśaḥkāsakaṇṭhāmayārucīḥ // 183
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21138778 (0.052):
śleṣmapramehadurnāma- YRps_5.56a / śvāsakāsapurogamān YRps_5.132d
vaisvaryagrahaṇīrogavibandhaviṣamajvarān / / gulmādhmānatṛṣāchardihikkākaṇḍūhṛdāmayān // 22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808131 (0.048):
gulmodaravibandhārśograhaṇīrogahāriṇī // Rajni_6.144
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210696 (0.058):
aruciśvāsaśothāsracchardihikkātṛṣāharī // 21
kāmalāṃ śūlamānāhaṃ plīhānaṃ ca yakṛttathā / / aśmarīṃ mūtrakṛcchraṃ ca mūtrāghātaṃ ca nāśayet // 23
svādutiktakaṣāyatvāt pittahṛt kaphahṛttu sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812799 (0.046):
pittakṛc ca kaṣāyoṣṇaḥ kaphahṛd dāhakārakaḥ // Rajni_8.40
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836438 (0.047):
kṣavaḥ kaṣāyamadhuraḥ śītalaḥ kaphapittahṛt /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920086 (0.048):
vasā majjā ca vāta ghnau bala pitta kapha pradau || 61 || / kaṣāya tikta kaṭukaṃ kārañjaṃ vraṇa śodhanam || 61.1+1 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813340 (0.051):
rase cāmlakaṣāyaś ca pittakṛt kaphavātahṛt // Rajni_8.78
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836031 (0.054):
harinmudgaḥ kaṣāyaś ca madhuraḥ kaphapittahṛt / / raktamūtrāmayaghnaś ca śītalo laghudīpanaḥ // Rajni_16.77
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208336 (0.056):
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836190 (0.058):
kṛṣṇastu caṇakaḥ śīto madhuraḥ kāsapittahṛt / / pittātisārakāsaghno balyaś caiva rasāyanaḥ // Rajni_16.87
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832035 (0.059):
ārghyamadhv aticakṣuṣyaṃ kaphapittādidoṣahṛt // Rajni_14.129
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208608 (0.060):
ṭaṅkaṇaṃ vahnikṛdrūkṣaṃ kaphahṛd vātapittakṛt // 258 / svarjikā yāvaśūkaśca kṣāradvayamudāhṛtam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4873969 (0.063):
kaṭvamlalavaṇā jñeyās tathā pittavivardhanāḥ //AP_279.019cd/ / tiktasvādukaṣāyāś ca tathā pittavināśanāḥ /AP_279.020ab/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805394 (0.063):
lākṣā tiktakaṣāyā syāt śleṣmapittārtidoṣanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930106 (0.064):
15.14dv viṣāntar dāha pitta jit 15.14dv viṣāntar dāha pitta hṛt / paṭola kaṭu rohiṇī candanaṃ madhusrava guḍūci pāṭhānvitam |
kaṭutiktakaṣāyatvād amlatvādvātahṛcchivā // 24
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14539289 (0.024):
amlakaṭū tathetyanenāmlakaṭutiktakaṣāyarūpam ekam // 6
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638906 (0.025):
rase madhuratvādayo viśeṣāste ca madhuratiktakaṣāyakaṭvamlakṣārāḥ ṣaḍrasāḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkpu.htm.txt) 7683112 (0.025):
madhurāmlalavaṇakaṭukaṣāyatiktabhedāt ṣaḍvidhaḥ / pṛthivyāṃ ṣaḍvidhaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkxu.htm.txt) 6830824 (0.025):
madhu-rāmla-lavaṇa-kaṭu-kaṣāya-tikta-bhedāt ṣaḍvidhaḥ / pṛthivyāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28123052 (0.025):
rasaḥ/ sa ca madhura amla lavaṇa kaṭu kaṣāya tiktabhedāt
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27182154 (0.027):
dagdhaṃ dravyaṃ rasāyane neṣṭaṃ apakvaṃ ca neṣṭaṃ amadhuraṃ / kaṭutiktakaṣāyāmlalavaṇaṃ ca neṣṭaṃ uṣṇaṃ vahnitaptamiti tu punaḥ
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780297 (0.029):
tatra kaṭutiktakaṣāyakṣāramadhurāmlalavaṇādayo rasaviśeṣā upalabhyante |
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537103 (0.030):
sapta rasā iti nimirvaidehaḥ madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyakṣārāḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537114 (0.030):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyakṣārāvyaktāḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520987 (0.030):
nātikaṣāyaistiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitairāhāraiḥ,
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620195 (0.030):
vadati / ṣaḍāśrayam iti kasmāt madhurāmlalavaṇatiktakaṭukaṣāyarasān
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23177366 (0.030):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyaṣaḍrasopabṛṃhitsya saṃyktasyānnasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994038 (0.030):
tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitaiḥ; hārārdhahāravibhūṣitagātrī
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6765862 (0.032):
śṛṇu suśrutaṃ saṃkṣepātprāṇināṃ jīvahetave // GarP_1,168.1 // / kaṣāyakaṭutiktāmlarūkṣāhārādibhojanāt /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238069 (0.035):
kaṭutiktakaṣāyāmlaṃ % kṣāraś ca madhurāvadhi // KubjT_13.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474929 (0.035):
kaṭutiktakaṣāyāmlaṃ kṣāraś ca madhurāvadhi // KubjT_13.11 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442847 (0.035):
aparaṃ mayāneka mānuṣāṇām aneka vidhāni rudhirāṇy āsvāditāny āhāra doṣāt / kaṭu tikta kaṣāyāmla rasāsvādāni na ca kadācin madhura raktaṃ samāsvāditam
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185756 (0.035):
kaṭiṃ sandarśayedyā tu SvaT_15.30a / kaṭutiktakaṣāyāmlaṃ KubjT_13.11c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607883 (0.037):
tiktāmlalavaṇamadhurkaṭukaṣāyavivarjitairāhāraiḥ/
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1974135 (0.039):
raso nāma mathurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyādayāḥ | ime ṣaḍrasāḥ
pittakṛt kaṭukāmlatvād vātakṛnna kathaṃ śivā // 25
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14609874 (0.053):
athāstu dravyāntaram idaṃ tathāpi madhuratvāt kaṭukatvāc ca kathaṃ / kaphapittakṛn na bhavatīti pārśvasthasya codyam pratikṣipann āha madhuram
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813339 (0.053):
rase cāmlakaṣāyaś ca pittakṛt kaphavātahṛt // Rajni_8.78
prabhāvād doṣahantṛtvaṃ siddhaṃ yattatprakāśyate /
hetubhiḥ śiṣyabodhārthaṃ nāpūrvaṃ kriyate'dhunā // 26
karmānyatvaṃ guṇaiḥ sāmyaṃ dṛṣṭamāśrayabhedataḥ /
yatastato neti cintyaṃ dhātrīlakucayoryathā // 27 / pathyāyā majjani svāduḥ snāyvāmamlo vyavasthitaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821324 (0.053):
mudgaraphalaś ca dhārāphalakas tu karmārakaś caiva // Rajni_11.108 / karmārako 'mla uṣṇaś ca vātahṛt pittakārakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820879 (0.056):
kākasphūrjaś ca kākenduḥ kākāhvaḥ kākabījakaḥ // Rajni_11.79 / kākatinduḥ kaṣāyo 'mlo gurur vātavikārakṛt /
vṛnte tiktas tvaci kaṭur asthisthas tuvaro rasaḥ /
snigdhā ghanā vṛttā gurvī kṣiptā ca yāmbhasi /
nimajjetsā praśastā ca kathitātiguṇapradā // 28 / navādiguṇayuktatvaṃ tathaikatra dvikarṣatā /
harītakyāḥ phale yatra dvayaṃ tacchreṣṭhamucyate // 29 / carvitā vardhayatyagniṃ peṣitā malaśodhinī /
svinnā saṃgrāhiṇī pathyā bhṛṣṭā proktā tridoṣanut // 30
unmīlinī buddhibalendriyāṇāṃ nirmūlinī pittakaphānilānām /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8612416 (0.042):
māsūrā laghavo 'tirūkṣaviśadāś cākṣuṣyamūtrāpahāḥ / śleṣmāpani [pitta] nibarhaṇā rucikarā vātāmayān kārakāḥ /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614479 (0.063):
atha siṃdīphalam // / sindolaṃ kaphavātapittaśamanaṃ raktātisārāpahaṃ
visraṃsinī mūtraśakṛnmalānāṃ harītakī syātsaha bhojanena // 31
annapānakṛtān doṣān vātapittakaphodbhavān /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24583035 (0.064):
āmānilotthān kaphapavanakṛtān pittarogānaśeṣān /
harītakī haratyāśu bhuktasyopari yojitā // 32
lavaṇena kaphaṃ hanti pittaṃ hanti saśarkarā /
ghṛtena vātajān rogān sarvarogān guḍānvitā // 33
sindhūtthaśarkarāśuṇṭhīkaṇāmadhuguḍaiḥ kramāt /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6770206 (0.0):
sindūtyarārkarāśuṇṭhīkaṇāmadhuguḍaiḥ kramāt /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6768081 (0.063):
harītakī kaṇā śuṇṭhī maricaṃ guḍasaṃyutam /
varṣādiṣvabhayā prāśyā rasāyanaguṇaiṣiṇā // 34
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6770210 (0.0):
sindūtyarārkarāśuṇṭhīkaṇāmadhuguḍaiḥ kramāt / / varṣādiṣvabhayā sevyā rasāyanaguṇauṣiṇā // GarP_1,172.23 //
adhvātikhinno balavarjitaś ca rūkṣaḥ kṛśo laṅghanakarśitaśca /
pittādhiko garbhavatī ca nārī vimuktaraktastvabhayāṃ na khādet // 35
vibhītakas triliṅgaḥ syādakṣaḥ karṣaphalastu saḥ /
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2885966 (0.047):
viparītākṣaḥ, militākṣaḥ, śikyākṣaḥ, kaśmīlitākṣaḥ, akṣākṣaḥ / pakṣmākṣo,
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816484 (0.055):
bhūtagrahādidoṣaghnaḥ kaphavātanikṛntanaḥ // Rajni_9.148 / devasarṣapakaś cākṣo badaro raktamūlakaḥ / / surasarṣapakaś caindras tathā sūkṣmadalaḥ smṛtaḥ /
kalidrumo bhūtavāsastathā kaliyugālayaḥ // 36 / vibhītakaṃ svādupākaṃ kaṣāyaṃ kaphapittanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922534 (0.046):
vātāmādy uṣṇa vīryaṃ tu kapha pitta karaṃ saram || 123 ||
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550130 (0.050):
vidyād āmalake sarvān rasāṃllavaṇavarjitān // Car_1,27.147 / rūkṣaṃ svādu kaṣāyaṃ kaphapittaharaṃ param /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833870 (0.054):
gardabhīnavanītaṃ tu kaṣāyaṃ kaphavātanut / / balyaṃ dīpanadaṃ pāke laghūṣṇaṃ mūtradoṣanut // Rajni_15.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827306 (0.056):
hiṅgulaṃ madhuraṃ tiktam uṣṇavātakaphāpaham / / tridoṣadvaṃdvadoṣotthaṃ jvaraṃ harati sevitam // Rajni_13.58
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834255 (0.057):
cukraṃ tiktāmlakaṃ svādu kaphapittavināśanam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834121 (0.058):
pāke laghūṣṇavīryaṃ ca kaṣāyaṃ kaphanāśanam // Rajni_15.84
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210805 (0.060):
pañcamūlaṃ mahattiktaṃ kaṣāyaṃ kaphavātanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209911 (0.061):
mustaṃ kaṭu himaṃ grāhi tiktaṃ dīpanapācanam // 93 / kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4467090 (0.061):
tāmraṃ tiktakaṣāyakaṃ ca madhuraṃ pāke ca vīryoṣṇakaṃ sāmlaṃ / pittakaphāpahaṃ jaṭhararukkuṣṭhāmajūrttyantakṛt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3933369 (0.061):
tāmraṃ tiktakaṣāyakaṃ ca madhuraṃ pāke'tha vīryoṣṇakaṃ sāmlaṃ / pittakaphāpahaṃ jaṭhararukkuṣṭhāmajantvantakṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827099 (0.062):
lohaṃ rūkṣoṣṇatiktaṃ syād vātapittakaphāpaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208335 (0.063):
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819292 (0.063):
śālūkaṃ kaṭu viṣṭambhi rūkṣaṃ rucyaṃ kaphāpaham / / kaṣāyaṃ kāsapittaghnaṃ tṛṣṇādāhanivāraṇam // Rajni_10.191
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804142 (0.063):
bolaṃ tu kaṭutiktoṣṇaṃ kaṣāyaṃ raktadoṣanut / / kaphapittāmayān hanti pradarādirujāpaham // Rajni_5.116
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577275 (0.064):
Par1.22cd/.anye.kali.yuge.nṛṛṇāṃ.yuga.rūpa.anusārataḥ.//
uṣṇavīryaṃ himasparśaṃ bhedanaṃ kāsanāśanam // 37
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922534 (0.045):
vātāmādy uṣṇa vīryaṃ tu kapha pitta karaṃ saram || 123 ||
rūkṣaṃ netrahitaṃ keśyaṃ kṛmivaisvaryanāśanam /
vibhītamajjā tṛṭchardikaphavātaharo laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210594 (0.054):
vātaśleṣmaharo balyo laghuruṣṇaśca pācanaḥ // 13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815783 (0.059):
kadambas tiktakaṭukaḥ kaṣāyo vātanāśanaḥ / / śītalaḥ kaphapittārtināśanaḥ śukravardhanaḥ // Rajni_9.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812389 (0.059):
mocarasas tu kaṣāyaḥ kaphavātaharo rasāyano yogāt /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8616401 (0.062):
gauras tittiriko 'gnikṛt kaphaharo rūkṣo 'tipittāpahaḥ / śleṣmāṇaṃ vinihanti caiva balavān raktaṃ ca pittaṃ jayet /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8617403 (0.063):
medaḥśleṣmānilaharo hidhmādhmānavikārahā // 49 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767425 (0.063):
vātapittaharo rūkṣo vātaghnaḥ kaphakṛdguḍaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822610 (0.063):
bilvas tu madhuro hṛdyaḥ kaṣāyaḥ pittajit guruḥ / / kaphajvarātisāraghno rucikṛd dīpanaḥ paraḥ // Rajni_11.190
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814673 (0.064):
bhūnimbo vātalas tiktaḥ kaphapittajvarāpahaḥ /
kaṣāyo madakṛccātha dhātrīmajjāpi tadguṇaḥ // 38
triṣvāmalakamākhyātaṃ dhātrī tiṣyaphalāmṛtā // 39
harītakīsamaṃ dhātrīphalaṃ kiṃtu viśeṣataḥ /
raktapittapramehaghnaṃ paraṃ vṛṣyaṃ rasāyanam // 40
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921835 (0.042):
vṛṣaṃ tu vami kāsa ghnaṃ rakta pitta haraṃ param |
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931720 (0.055):
śvāsakāsaharaṃ vṛṣyaṃ tridoṣaghnaṃ sudīpanam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833921 (0.062):
śītaṃ rucyanavoddhṛtaṃ sumadhuraṃ vṛṣyaṃ ca vātāpahaṃ kāsaghnaṃ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833235 (0.063):
śītaṃ snigdhaṃ gurur gaulyaṃ vṛṣyaṃ pittāpahaṃ param /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206360 (0.063):
jvaraghnaṃ pāvanaṃ vṛṣyaṃ balyaṃ rucyaṃ kaphāpaham / / cakṣuṣyaṃ pavanādhmānagulmacchardyatisārahṛt // 86
hanti vātaṃ tadamlatvātpittaṃ mādhuryaśaityataḥ /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614062 (0.053):
karamara (?) hanti (vātaṃ tad amlatvāt) vātadamlaṃ cātpittaṃ mādhuryaśaity / kaphaṃ rukṣakapāyaṃ (yatvāt phalaṃ dhātryās tridoṣajit) // 22 //
kaphaṃ rūkṣakaṣāyatvātphalaṃ dhātryāstridoṣajit // 41
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614068 (0.046):
kaphaṃ rukṣakapāyaṃ (yatvāt phalaṃ dhātryās tridoṣajit) // 22 //
yasya yasya phalasyeha vīryaṃ bhavati yādṛśam /
tasya tasyaiva vīryeṇa majjānamapi nirdiśet // 42 / pathyāvibhītadhātrīṇāṃ phalaiḥ syāttriphalāsamaiḥ /
phalatrikaṃ ca triphalā sā varā ca prakīrtitā // 43 / triphalā kaphapittaghnī mehakuṣṭhaharā sarā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810279 (0.036):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakrimiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Rajni_7.88
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404293 (0.037):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakṛmiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Āk_2,10.22 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801305 (0.040):
kṣīriṇī kaṭutiktā ca recanī śophatāpanut / / krimidoṣakaphaghnī ca pittajvaraharā ca sā // Rajni_4.54
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615103 (0.041):
karkoṭikāphalaṃ gulmaśūlapittakaphāpaham / / tridoṣamehakuṣṭhaghnam īṣanmadhuratiktakam // 20 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825539 (0.052):
turuṣkaḥ surabhis tiktaḥ kaṭusnigdhaś ca kuṣṭhajit / / kaphapittāśmarīmūtrāghātabhūtajvarārtijit // Rajni_12.101
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810475 (0.053):
tiktā ca pittaśūlaghnī mūtramehāmayāpahā // Rajni_7.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810804 (0.055):
cillī vāstukatulyā ca sakṣārā śleṣmapittanut / / pramehamūtrakṛcchraghnī pathyā ca rucikāriṇī // Rajni_7.127
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207260 (0.056):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4468794 (0.056):
rītistiktarasā rūkṣā jantughnī sāsrapittanut / / krimikuṣṭhaharā yogāt soṣṇavīryā ca śītalā // Rcūm_14.164 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210381 (0.056):
viṣavraṇaharā kaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanut // 128
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26208135 (0.059):
tārastho rañjano nāgo vātapittakaphāpahaḥ // Rmañj_5.43 // / grahaṇīkuṣṭhamehārśaḥprāṇaśoṣaviṣāpahaḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936402 (0.060):
rītistiktarasā rūkṣā jantughnī sāsrapittanut / / pāṇḍukuṣṭhaharā yogātsoṣṇavīryā ca śītalā // VRrs_5.193 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819433 (0.060):
utpalinī himatiktā raktāmayahāriṇī ca pittaghnī / / tāpakaphakāsatṛṣṇāśramavamiśamanī ca vijñeyā // Rajni_10.201
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803383 (0.061):
rucyā jīrṇajvaraghnī ca cakṣuṣyā grahaṇīharā // Rajni_5.62
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919922 (0.062):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 || / meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815096 (0.062):
jvarakaṇḍūkuṣṭhamehakaphaviṣṭambhanāśanaḥ // Rajni_9.47
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21398110 (0.062):
rītistiktarasā rūkṣā jantughnī sāsrapittanut // Āk_2,7.6 // / kṛṣṇā kuṣṭhaharā yogāduṣṇavīryā ca śītalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801673 (0.063):
sthalādipadminī gaulyā tiktā śītā ca vāntinut / / raktapittaharā mehabhūtātīsāranāśanī // Rajni_4.83
cakṣuṣyā dīpanī rucyā viṣamajvaranāśinī // 44 / śuṇṭhī viśvā ca viśvaṃ ca nāgaraṃ viśvabheṣajam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803382 (0.053):
rucyā jīrṇajvaraghnī ca cakṣuṣyā grahaṇīharā // Rajni_5.62
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047827 (0.061):
kākolī cavikā cavyaṃ % granthilā kolavallikā // VAnigh_32 // / śuṇṭhī mahauṣadhaṃ viśvaṃ $ nāgaraṃ viśvabheṣajam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050795 (0.061):
kākolī cavikā cavyaṃ granthilā kolavallikā // VAnigh_32 // / śuṇṭhī mahauṣadhaṃ viśvaṃ nāgaraṃ viśvabheṣajam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802837 (0.062):
dīpanaṃ vātarogaghnaṃ rocanaṃ pittakopanam // Rajni_5.23 / śuṇṭhī mahauṣadhaṃ viśvaṃ nāgaraṃ viśvabheṣajam /
ūṣaṇaṃ kaṭubhadraṃ ca śṛṅgaveraṃ mahauṣadham // 45 / śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210930 (0.035):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206260 (0.043):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207644 (0.047):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802838 (0.052):
śuṇṭhī mahauṣadhaṃ viśvaṃ nāgaraṃ viśvabheṣajam / / viśvauṣadhaṃ kaṭugranthi kaṭubhadraṃ kaṭūṣaṇam // Rajni_5.24
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208310 (0.053):
bhaṅgā kaphaharī tiktā grāhiṇī pācanī laghuḥ / / tīkṣṇoṣṇā pittalā mohamandavāgvahnivardhinī // 236
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207776 (0.058):
lākṣā varṇyā himā balyā snigdhā ca tuvarā laghuḥ // 195 / anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578576 (0.059):
śilā snigdhā kaṭustiktā kaphaghnī lekhanī sarā // RCint_7.96 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206529 (0.060):
kaṭuḥ snigdhā śilā tiktā kaphaghnī lekhanī parā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205960 (0.062):
pippalī dīpanī vṛṣyā svādupākā rasāyanī / / anuṣṇā kaṭukā snigdhā vātaśleṣmaharī laghuḥ // 55
snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205903 (0.040):
ārdrikā bhedinī gurvī tīkṣṇoṣṇā dīpanī matā // 50 / kaṭukā madhurā pāke rūkṣā vātakaphāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210930 (0.042):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806424 (0.048):
miśreyā madhurā snigdhā kaṭuḥ kaphaharā parā / / vātapittotthadoṣaghnī plīhajantuvināśanī // Rajni_6.16
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207777 (0.052):
lākṣā varṇyā himā balyā snigdhā ca tuvarā laghuḥ // 195 / anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206259 (0.054):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832334 (0.054):
mādhvī tu madhurā hṛdyā nātyuṣṇā pittavātahṛt /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923087 (0.055):
kaṣāyā madhurā pāke rūkṣā vi lavaṇā laghuḥ || 153 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803264 (0.056):
śvetavacātiguṇāḍhyā matimedhāyuḥsamṛddhidā kaphanut / / vṛṣyā ca vātabhūtakrimidoṣaghnī ca dīpanī ca vacā // Rajni_5.54
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833870 (0.059):
gardabhīnavanītaṃ tu kaṣāyaṃ kaphavātanut / / balyaṃ dīpanadaṃ pāke laghūṣṇaṃ mūtradoṣanut // Rajni_15.72
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207641 (0.060):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823563 (0.062):
satasā madhurā tīkṣṇā kaṭur uṣṇā ca pācanī / / gulmodarādhmānaharā rucikṛd dīpanī parā // Rajni_11.250
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802859 (0.063):
śuṇṭhī kaṭūṣṇā snigdhā ca kaphaśophānilāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210071 (0.063):
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811414 (0.064):
dhārākośātakī snigdhā madhurā kaphapittanut / / īṣad vātakarī pathyā rucikṛd balavīryadā // Rajni_7.172
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208309 (0.064):
bhaṅgā kaphaharī tiktā grāhiṇī pācanī laghuḥ / / tīkṣṇoṣṇā pittalā mohamandavāgvahnivardhinī // 236
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804054 (0.064):
ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547328 (0.064):
āḍhakī kaphapittaghnī vātalā kaphavātanut /
vṛṣyā svaryā vamiśvāsaśūlakāsahṛdāmayān /
hanti ślīpadaśothārśaānāhodaramārutān // 47
āgneyaguṇabhūyiṣṭhāt toyāṃśapariśoṣi yat /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2345028 (0.058):
sahakāriṇā pratyakṣāpratyakṣāṇāṃ sākalyaṃ kāryasamutpādaikavya/janīyam, na / tu tat toyarūpadarśanamātrāt śakyānumānam /
saṃgṛhṇāti malaṃ tattu grāhi śuṇṭhyādayo yathā // 48
vibandhabhedinī yā tu sā kathaṃ grāhiṇī bhavet /
śaktivibandhabhede syādyato na malapātane // 49
ārdrakaṃ śṛṅgaveraṃ syātkaṭubhadraṃ tathārdrikā / / ārdrikā bhedinī gurvī tīkṣṇoṣṇā dīpanī matā // 50
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832350 (0.037):
paiṣṭī kaṭūṣṇā tīkṣṇā syānmadhurā dīpanī parā // Rajni_14.147
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21363581 (0.042):
mocāyāḥ kusumaṃ daṇḍaphalāni kṣudradantikā / / sadāphalaṃ ca matsyāṇḍī śṛṅgaveraṃ ca saindhavam // Āk_1,17.39 // / phalapūrāmlakaṃ pakvadhātrīphalam alarkakaḥ /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2485894 (0.050):
bhekaparṇyuruvubhṛṃgarājakaiḥ % śṛṅgaveragirikarṇikārasaiḥ // YRps_3.62 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22369227 (0.050):
bhekaparṇyuruvubhṛṃgarājakaiḥ śṛṅgaveragirikarṇikārasaiḥ // YRps_3.62 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206259 (0.055):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823562 (0.058):
satasā madhurā tīkṣṇā kaṭur uṣṇā ca pācanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809651 (0.064):
mākandī kaṭukā tiktā madhurā dīpanī parā / / rucyālpavātalā pathyā na varṣāsu hitādhikā // Rajni_7.43
kaṭukā madhurā pāke rūkṣā vātakaphāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205842 (0.040):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801733 (0.042):
nāgadantī kaṭus tiktā rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807011 (0.053):
kaṭūṣṇā cāgnidamanī rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799745 (0.054):
jyotiṣmatī tiktarasā ca rūkṣā kiṃcit kaṭur vātakaphāpahā ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832349 (0.055):
paiṣṭī kaṭūṣṇā tīkṣṇā syānmadhurā dīpanī parā // Rajni_14.147
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207816 (0.055):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823530 (0.055):
śrīvāṭī madhurā tīkṣṇā vātapittakaphāpahā /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5994845 (0.056):
kaṣāya madhurā rūkṣā vipāke kaṭukā trivṛt | / kapha pitta praśamanī raukṣyāc cānila kopanī || 1 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923087 (0.056):
kaṣāyā madhurā pāke rūkṣā vi lavaṇā laghuḥ || 153 || / dīpanī pācanī medhyā vayasaḥ sthāpanī param |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811524 (0.057):
mṛgākṣī kaṭukā tiktā pāke 'mlā vātanāśanī / / pittakṛt pīnasaharā dīpanī rucikṛt parā // Rajni_7.180
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547235 (0.058):
uṣṇāḥ kaṣāyāḥ pāke'mlāḥ kaphaśukrānilāpahāḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809651 (0.058):
mākandī kaṭukā tiktā madhurā dīpanī parā / / rucyālpavātalā pathyā na varṣāsu hitādhikā // Rajni_7.43
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804054 (0.059):
ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806425 (0.060):
miśreyā madhurā snigdhā kaṭuḥ kaphaharā parā / / vātapittotthadoṣaghnī plīhajantuvināśanī // Rajni_6.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811113 (0.060):
ārāmagholikā cāmlā rūkṣā rucyānilāpahā / / pittaśleṣmakarī cānyā sūkṣmā jīrṇajvarāpahā // Rajni_7.151
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811650 (0.063):
bimbī tu madhurā śītā pittaśvāsakaphāpahā /
ye guṇāḥ kathitāḥ śuṇṭhyāste'pi santyārdrake'khilāḥ // 51
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393161 (0.059):
hiṅgule ye guṇāḥ santi te guṇāstimurau priye // Āk_2,1.275 //
bhojanāgre sadā pathyaṃ lavaṇārdrakabhakṣaṇam /
agnisaṃdīpanaṃ rucyaṃ jihvākaṇṭhaviśodhanam // 52
kuṣṭhaṣāṇḍvāmaye kṛcchre raktapitte vraṇe jvare /
dāhe nidāghaśarador naiva pūjitam ārdrakam // 53
pippalī māgadhī kṛṣṇā vaidehī capalā kaṇā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412877 (0.0):
(2.4.288) kālameṣī kṛṣṇaphalī bākucī pūtiphalyapi / (2.4.289) kṛṣṇopakulyā vaidehī māgadhī capalā kaṇā
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047802 (0.0):
kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ // VAnigh_30 // / pippalī māgadhī kṛṣṇā $ vaidehī capalā kaṇā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050772 (0.0):
kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ // VAnigh_30 // / pippalī māgadhī kṛṣṇā vaidehī capalā kaṇā /
upakulyoṣaṇā śauṇḍī kolā syāt tīkṣṇataṇḍulā // 54
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050775 (0.0):
pippalī māgadhī kṛṣṇā vaidehī capalā kaṇā / / upakulyā kaulanāmā śauṇḍī syāt tīkṣṇataṇḍulā // VAnigh_31 //
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412878 (0.041):
(2.4.289) kṛṣṇopakulyā vaidehī māgadhī capalā kaṇā / (2.4.290) uṣaṇā pippalī śauṇḍī kolātha karipippalī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802655 (0.064):
pippalī kṛkarā śauṇḍī capalā māgadhī kaṇā /
pippalī dīpanī vṛṣyā svādupākā rasāyanī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205480 (0.028):
rūkṣoṣṇā dīpanī medhyā svādupākā rasāyanī // 20
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210522 (0.051):
guḍūcī kaṭukā tiktā svādupākā rasāyanī // 8
anuṣṇā kaṭukā snigdhā vātaśleṣmaharī laghuḥ // 55
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210522 (0.056):
guḍūcī kaṭukā tiktā svādupākā rasāyanī // 8 / saṃgrāhiṇī kaṣāyoṣṇā laghvī balyāgnidīpinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205479 (0.058):
rūkṣoṣṇā dīpanī medhyā svādupākā rasāyanī // 20
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205835 (0.062):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806425 (0.063):
miśreyā madhurā snigdhā kaṭuḥ kaphaharā parā / / vātapittotthadoṣaghnī plīhajantuvināśanī // Rajni_6.16
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5989699 (0.038):
guḍasya ca dvā daśa māsam eṣa jitātmanāṃ hanty upayujymānaḥ || 31 || / kuṣṭha śvitra śvāsa kāsodarārśo meha plīha granthi rug jantu gulmān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5928058 (0.043):
tat sthānāḥ chardy atīsāra kāsa śvāsodara jvarāḥ || 46 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205491 (0.044):
cakṣuṣyā laghurāyuṣyā bṛṃhaṇī cānulominī / / śvāsakāsapramehārśaḥkuṣṭhaśothodarakrimīn // 21
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766900 (0.051):
karkoṭakaṃ savārtākaṃ padolaṃ kāravellakam // GarP_1,169.17 // / kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5970843 (0.051):
gulma jvarodara plīha grahaṇī pāṇḍu pīnasān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919925 (0.053):
meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207620 (0.054):
kaṭphalastuvarastiktaḥ kaṭurvātakaphajvarān / / hanti śvāsapramehārśaḥkāsakaṇṭhāmayārucīḥ // 183
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920247 (0.054):
grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhārśaḥ śopha śoṣodara jvarān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5976025 (0.055):
guda ja grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhodara gara jvarān || 67 || / śvayathu plīha hṛd roga gulma yakṣma vami kṛmīn |
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615622 (0.059):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207265 (0.059):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5938949 (0.060):
garbhiṇī sūtikā jīrṇa pittāsra śvāsa kāsinām | / atīsārodara cchardi pāṇḍu sarvāṅga śophinām || 7 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5929556 (0.060):
ati sthaulyāpacī meha jvarodara bhagandarān | / kāsa saṃnyāsa kṛcchrāma kuṣṭhādīn ati dāruṇān || 20 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207952 (0.063):
rūkṣā hṛdyā śvāsakuṣṭhamehajvarakṛmipraṇut // 210
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993223 (0.064):
vraṇa kāsa kuṣṭha gulma śvayathūdara pāṇḍu meham arśāṃsi |
kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767345 (0.021):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767914 (0.031):
gulmaśothodaraplīhaśūlārśoghnaṃ pradīpanam // GarP_1,170.17 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5977342 (0.033):
darvīm ālimpan hanti līḍho guḍo 'yaṃ gulma plīhārśaḥ kuṣṭha mehāgni sādān
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920247 (0.034):
grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhārśaḥ śopha śoṣodara jvarān |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205494 (0.036):
śvāsakāsapramehārśaḥkuṣṭhaśothodarakrimīn // 21
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993224 (0.039):
vraṇa kāsa kuṣṭha gulma śvayathūdara pāṇḍu meham arśāṃsi |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208254 (0.041):
medhyaṃ vahnikaraṃ hanti kaphavātavraṇodaram / / kuṣṭhārśograhaṇīgulmaśophānāhajvarakrimīn // 232
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5975853 (0.045):
dur nāma kuṣṭha śvayathu gulma mehodara kṛmīn || 56 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208164 (0.049):
hṛdrogajīrṇajvarakukṣiśūlavibandhagulmārucikāsaśophān / / durnāmakuṣṭhānalasādajantusamīraṇaśvāsakaphāṃśca hanti // 226
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5986546 (0.049):
kāmalā plīha gulmārśaḥ kṛmi mehodarāpaham || 92 ||
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495624 (0.050):
etat siddhaṃ ghṛtaṃ peyam* // 135 // / kuṣṭhajvaragulmārśograhaṇīpāṇḍvāmayaśvayathuhantṛvaisarpakiṭibhapāmākaṇḍūpadagaṇḍanut
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767291 (0.050):
paraṃ grahaṇīśothārśaḥ pāṇḍvatīsāragulmanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5997812 (0.051):
sādhyam eraṇḍa tailaṃ vā tailaṃ vā kapha roga nut | / vardhmodāvarta gulmārśaḥ plīha mehāḍhya mārutān || 65 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206184 (0.051):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208579 (0.053):
pāṇḍvarśograhaṇīgulmānāhaplīhahṛdāmayān // 256
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3965819 (0.053):
śoṣodarārśograhaṇījvaragulmādyupadrutaiḥ // VRrs_14.57 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5994728 (0.053):
kuṣṭha pāṇḍv āmaya plīha śopha gulma garādiṣu || 41 ||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397462 (0.053):
lekhanaṃ vātahṛcchītaṃ kṛmipittakaphapraṇut // Āk_2,5.81 // / śvayathūdaraśūlārśaḥkuṣṭhapāṇḍupramehajit // Āk_2,5.82 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5976028 (0.053):
guda ja grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhodara gara jvarān || 67 ||
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24577008 (0.054):
tṛṣṇāmaśothaśūlārśaḥkuṣṭhapāṇḍutvamehajit /
ārdrā kaphapradā snigdhā śītalā madhurā guruḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811293 (0.064):
kumbhatumbī sumadhurā śiśirā pittahāriṇī / / guruḥ saṃtarpaṇī rucyā vīryapuṣṭibalapradā // Rajni_7.163
pittapraśamanī sā tu śuṣkā pittaprakopiṇī // 57
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811293 (0.063):
kumbhatumbī sumadhurā śiśirā pittahāriṇī / / guruḥ saṃtarpaṇī rucyā vīryapuṣṭibalapradā // Rajni_7.163
pippalī madhusaṃyuktā medaḥkaphavināśinī /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6769304 (0.049):
pippalī madhusaṃyuktā amlapittavināśinī /
śvāsakāsajvaraharā vṛṣyā medhyāgnivardhinī // 58
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615625 (0.025):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800176 (0.036):
kaivartikā laghur vṛṣyā kaṣāyā kaphanāśanī / / kāsaśvāsaharā caiva saiva mandāgnidoṣanut // Rajni_3.120
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404056 (0.037):
kāravī kāravallī ca kaṣāyoṣṇā kaphāpahā / / kāsaśvāsaharā balyā jñeyā rasaniyāmikā // Āk_2,10.4 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766903 (0.045):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207263 (0.046):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207654 (0.048):
śothakāsakaphaśvāsapīnasajvaramārutān // 185
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767216 (0.048):
uṣṇaṃ vāri jvaraśvāsamedo 'nilakaphāpaham /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5966799 (0.048):
tat puṣpa garbhaṃ tac chītaṃ sa kṣaudraṃ pitta śoṇitam | / pitta gulma jvara śvāsa kāsa hṛd roga kāmalāḥ || 43 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810615 (0.049):
triparṇī madhurā śītā śvāsakāsavināśanī / / pittaprakopaśamanī viṣavraṇaharā parā // Rajni_7.114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819993 (0.050):
jambūḥ kaṣāyamadhurā śramapittadāhakaṇṭhārtiśoṣaśamanī krimidoṣahantrī / / śvāsātisārakaphakāsavināśanī ca viṣṭambhinī bhavati rocanapācanī ca //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830590 (0.052):
nadyaḥ prāvṛṣijās tu pīnasakaphaśvāsārtikāsapradāḥ pathyā vātakaphāpahāḥ
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210935 (0.052):
rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968720 (0.053):
kāsa hidhmā jvara śvāsa rakta pitta kṣata kṣayān |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804722 (0.055):
tiktā karkaṭaśṛṅgī tu gurur uṣṇānilāpahā / / hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816235 (0.056):
vātapittajvaraghnī ca chardihikkāvināśinī // Rajni_9.130
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800894 (0.057):
medā tu madhurā śītā pittadāhārtikāsanut / / rājayakṣmajvaraharā vātadoṣakarī ca sā // Rajni_4.24
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404501 (0.057):
lajjāluśca kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśinī // Āk_2,10.40 // / śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811653 (0.057):
bimbī tu madhurā śītā pittaśvāsakaphāpahā / / asṛgjvaraharā ramyā kāsajid gṛhabimbikā // Rajni_7.190
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5964398 (0.059):
vāta śleṣma jvara śvāsa kāsa pīnasa śūla jit || 61 ||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404338 (0.059):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmilālūtikāpahā // Āk_2,10.26 //
jīrṇajvare'gnimāndye ca śasyate guḍapippalī / / kāsājīrṇāruciśvāsahṛtpāṇḍukṛmiroganut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834312 (0.043):
tuṣāmbu dīpanaṃ hṛdyaṃ hṛtpāṇḍukṛmiroganut // Rajni_15.96
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8607118 (0.050):
vātapittaharaṃ śreṣṭhaṃ rasāyanakaraṃ param // 9 // / (grahaṇīpāṇḍuhṛtkāsaśvāsahṛtparamaṃ hitaṃ /)
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404604 (0.053):
nīlā punarnavā tiktā kaṭūṣṇā ca rasāyanī / / hṛdrogapāṇḍuśvayathuśvāsavātakaphāpahā // Āk_2,10.48 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802172 (0.053):
nīlā punarnavā tiktā kaṭūṣṇā ca rasāyanī / / hṛdrogapāṇḍuśvayathuśvāsavātakaphāpahā // Rajni_4.122
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920420 (0.054):
kṛmi hṛd roga gulmārśaḥ pāṇḍu roga nibarhaṇe |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5966800 (0.064):
pitta gulma jvara śvāsa kāsa hṛd roga kāmalāḥ || 43 ||
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495882 (0.064):
raktapittajvaraśvāsakāsahṛdroganāśanam* // 154 // {O} vāśāghṛtaṃ ślo 2 {O}
dviguṇaḥ pippalīcūrṇād guḍo'tra bhiṣajāṃ mataḥ // 59
maricaṃ vellajaṃ kṛṣṇamūṣaṇaṃ dharmapattanam // 60 / maricaṃ kaṭukaṃ tīkṣṇaṃ dīpanaṃ kaphavātajit /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919627 (0.034):
takraṃ laghu kaṣāyāmlaṃ dīpanaṃ kapha vāta jit || 33 ||
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26570955 (0.034):
vatsanābhaṃ viṣaṃ svādu dīpanaṃ kaphavātajit / / tridoṣaśamanaṃ yogayuktaṃ sudhāmayaṃ bhavet // Rrā_1,10.28 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392241 (0.039):
śilājaṃ kaphavātaghnaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ dīpanaṃ param /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550003 (0.040):
snigdhoṣṇatīkṣṇaṃ tadbālaṃ dīpanaṃ kaphavātajit // Car_1,27.138
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550043 (0.040):
badaraṃ madhuraṃ snigdhaṃ bhedanaṃ vātapittajit / / tacchuṣkaṃ kaphavātaghnaṃ pitte na ca virudhyate // Car_1,27.141
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766947 (0.042):
keśaraṃ mātuluṅgaṃ ca dīpanaṃ kaphavātanut / / vātapittaharo māṣastvaksnigdhoṣṇānilāpahaḥ // GarP_1,169.21 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804327 (0.046):
amlavetasam atyamlaṃ kaṣāyoṣṇaṃ ca vātajit / / kaphārśaḥśramagulmaghnam arocakaharaṃ param // Rajni_5.128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834565 (0.046):
sarṣapatailaṃ tiktaṃ kaṭukoṣṇaṃ vātakaphavikāraghnam / / pittāsradoṣadaṃ krimikuṣṭhaghnaṃ tilajavacca cakṣuṣyam // Rajni_15.110
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810851 (0.048):
śigrupattrabhavaṃ śākaṃ rucyaṃ vātakaphāpaham / / kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ pathyaṃ krimighnaṃ pācanaṃ param // Rajni_7.131
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833857 (0.048):
aśvīyaṃ navanītaṃ syātkaṣāyaṃ kaphavātajit / / cakṣuṣyaṃ kaṭukaṃ coṣṇam īṣad vātāpahārakam // Rajni_15.71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834713 (0.048):
śigrutailaṃ kaṭūṣṇaṃ ca vātajitkaphanāśanam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818984 (0.048):
kaṭūṣṇaṃ suraparṇaṃ ca krimiśvāsabalāsajit / / dīpanaṃ kaphavātaghnaṃ varṇyaṃ bālahitaṃ tathā // Rajni_10.170
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811026 (0.049):
śatapuṣpādalaṃ soṣṇaṃ madhuraṃ gulmaśūlajit / / vātaghnaṃ dīpanaṃ pathyaṃ pittahṛd rucidāyakam // Rajni_7.144
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922610 (0.051):
saṃgrāhi mūtra śakṛtor a kaṇṭhyaṃ kapha pitta jit | / vāta pittāsra kṛd bālaṃ baddhāsthi kapha pitta kṛt || 128 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921851 (0.052):
vārtākaṃ kaṭu tiktoṣṇaṃ madhuraṃ kapha vāta jit | / sa kṣāram agni jananaṃ hṛdyaṃ rucyam a pittalam || 81 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814911 (0.052):
ajaśṛṅgīphalaṃ tiktaṃ kaṭūṣṇaṃ kaphavātajit / / jaṭharānalakṛt hṛdyaṃ ruciraṃ lavaṇāmlakam // Rajni_9.34
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813124 (0.052):
latākarañjapattraṃ tu kaṭūṣṇaṃ kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805105 (0.052):
tālīsapatraṃ tiktoṣṇaṃ madhuraṃ kaphavātanut / / kāsahikkākṣayaśvāsacchardidoṣavināśakṛt // Rajni_5.184
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921842 (0.054):
kāravellaṃ sa kaṭukaṃ dīpanaṃ kapha jit param || 80 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809260 (0.054):
cāṇākhyamūlakaṃ soṣṇaṃ kaṭukaṃ rucyadīpanam / / kaphavātakrimīn gulmaṃ nāśayed grāhakaṃ guru // Rajni_7.18
uṣṇaṃ pittakaraṃ rūkṣaṃ śvāsaśūlakṛmīnharet // 61
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923362 (0.039):
madhyamaṃ kapha vāta ghnaṃ nāti pitta karaṃ saram |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834714 (0.044):
śigrutailaṃ kaṭūṣṇaṃ ca vātajitkaphanāśanam /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550004 (0.046):
snigdhoṣṇatīkṣṇaṃ tadbālaṃ dīpanaṃ kaphavātajit // Car_1,27.138 / raktapittakaraṃ bālamāpūrṇaṃ pittavardhanam /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550043 (0.047):
badaraṃ madhuraṃ snigdhaṃ bhedanaṃ vātapittajit / / tacchuṣkaṃ kaphavātaghnaṃ pitte na ca virudhyate // Car_1,27.141
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921851 (0.049):
vārtākaṃ kaṭu tiktoṣṇaṃ madhuraṃ kapha vāta jit | / sa kṣāram agni jananaṃ hṛdyaṃ rucyam a pittalam || 81 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834565 (0.049):
sarṣapatailaṃ tiktaṃ kaṭukoṣṇaṃ vātakaphavikāraghnam / / pittāsradoṣadaṃ krimikuṣṭhaghnaṃ tilajavacca cakṣuṣyam // Rajni_15.110
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833857 (0.049):
aśvīyaṃ navanītaṃ syātkaṣāyaṃ kaphavātajit / / cakṣuṣyaṃ kaṭukaṃ coṣṇam īṣad vātāpahārakam // Rajni_15.71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814911 (0.050):
ajaśṛṅgīphalaṃ tiktaṃ kaṭūṣṇaṃ kaphavātajit / / jaṭharānalakṛt hṛdyaṃ ruciraṃ lavaṇāmlakam // Rajni_9.34
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8606009 (0.050):
sakṣāraṃ pittalaṃ kaupaṃ śleṣmaghnaṃ vātajit tathā // 35 // / madhuraṃ pittaśamanam avidāhy audbhidaṃ smṛtam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804327 (0.051):
amlavetasam atyamlaṃ kaṣāyoṣṇaṃ ca vātajit / / kaphārśaḥśramagulmaghnam arocakaharaṃ param // Rajni_5.128
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922611 (0.055):
saṃgrāhi mūtra śakṛtor a kaṇṭhyaṃ kapha pitta jit | / vāta pittāsra kṛd bālaṃ baddhāsthi kapha pitta kṛt || 128 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923258 (0.055):
rucyaṃ laghu svādu pākaṃ snigdhoṣṇaṃ kapha vāta jit |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813645 (0.055):
dīrgharohiṣakaṃ tiktaṃ kaṭūṣṇaṃ kaphavātajit / / bhūtagrahaviṣaghnaś ca vraṇakṣataviropaṇam // Rajni_8.100
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21395454 (0.056):
vayasaḥ sthāpanaṃ śītaṃ lekhanaṃ vātapittajit / / vṛṣyaṃ rucikaraṃ balyaṃ jaṭharāgnipradīpanam // Āk_2,3.33 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834339 (0.057):
gomūtraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātaharaṃ laghu / / pittakṛddīpanaṃ medhyaṃ tvagdoṣaghnaṃ matipradam // Rajni_15.98
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615014 (0.060):
vārtākaṃ kaphavātaghnaṃ kiṃcit pittaprakopanam /
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26570954 (0.061):
vatsanābhaṃ viṣaṃ svādu dīpanaṃ kaphavātajit / / tridoṣaśamanaṃ yogayuktaṃ sudhāmayaṃ bhavet // Rrā_1,10.28 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 796751 (0.061):
bibhrad vrīhyādikaṃ yat sthalam ativipulaṃ nīrasaṃ yat tv anuṣṇaṃ / pittaghnaṃ śleṣmavātapradam udararujāpāmadaṃ syād anūpam // Rajni_1.1
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824321 (0.062):
snigdhadāru smṛtaṃ tiktaṃ snigdhoṣṇaṃ śleṣmavātajit /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206104 (0.063):
rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham /
tadārdraṃ madhuraṃ pāke nātyuṣṇaṃ kaṭukaṃ guru /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208441 (0.048):
sāmudraṃ madhuraṃ pāke satiktaṃ madhuraṃ guru /
kiṃcit tīkṣṇaguṇaṃ śleṣmapraseki syād apittalam // 62
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5995695 (0.058):
saptalāyās tathā mūlaṃ te tu tīkṣṇa vikāṣiṇī || 49 || / śleṣmāmayodara gara śvayathv ādiṣu kalpayet |
viśvopakulyā maricaṃ trayaṃ trikaṭu kathyate /
kaṭutrikaṃ tu trikaṭu tryūṣaṇaṃ vyoṣa ucyate // 63
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4876453 (0.038):
prātaḥ prātaś ca seveta kaphavātāmayāpahāṃ(1) //AP_284.037cd/ / trikaṭutriphalākvāthaṃ(2) sakṣāralavaṇaṃ pivet /AP_284.038ab/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845082 (0.050):
pippalī maricaṃ śuṇṭhī trayametadvimiśritam / / trikaṭu tryūṣaṇaṃ tryūṣaṃ kaṭutrayakaṭutrikam // Rajni_22.2
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2863538 (0.059):
dhyātvā tadraśmibhis tasya pāpapāśān dagdhvā || Parks_1.36 || / trikaṭutriphalācaturjātatakkolamadayantīsahadevīdūrvābhasmamṛttikācandanakuṅkumarocanākarpūravāsitajalapūrṇaṃ
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419846 (0.059):
(2.8.1395) golomī bhūtakeśo nā patrāṅgaṃ raktacandanam / (2.8.1396) trikaṭu tryūpaṇaṃ vyopaṃ triphalā tu phalatrikam
tryūṣaṇaṃ dīpanaṃ hanti śvāsakāsatvagāmayān /
gulmamehakaphasthaulyamedaḥślīpadapīnasān // 64
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930296 (0.051):
sa śilā jatu kṛcchrāśma gulma medaḥ kaphāpaham || 23 || / 15.23dv gulma meha kaphāpaham
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922335 (0.059):
kilāsa kuṣṭha gulmārśo meha kṛmi kaphānilān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921119 (0.059):
lājās tṛṭ chardy atīsāra meha medaḥ kapha cchidaḥ || 36 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5987515 (0.063):
kāsāsṛg dara pittāsṛk śopha gulma galāmayān || 28 || / meha vardhma bhramān hanyuḥ sarva doṣa harāḥ śivāḥ |
granthikaṃ pippalīmūlamūṣaṇaṃ caṭakāśiraḥ / / dīpanaṃ pippalīmūlaṃ kaṭūṣṇaṃ pācanaṃ laghu // 65
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26570487 (0.034):
kāṃsyaṃ kaṣāyamuṣṇaṃ ca laghu rūkṣaṃ ca tiktakam / / kaphapittarujaṃ hanti hṛddehāyuṣyavardhanam // Rrā_1,9.63 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206347 (0.039):
jīrakatritayaṃ rūkṣaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210102 (0.046):
granthiparṇaṃ tiktatīkṣṇaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu / / kaphavātaviṣaśvāsakaṇḍūdaurgandhyanāśanam // 108
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208993 (0.056):
devadāru laghu snigdhaṃ tiktoṣṇaṃ kaṭupāki ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814866 (0.056):
ṭeṇṭuphalaṃ kaṭūṣṇaṃ ca kaphavātaharaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805017 (0.056):
nāgakeśaram alpoṣṇaṃ laghu tiktaṃ kaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834338 (0.061):
gomūtraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātaharaṃ laghu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397426 (0.061):
tīkṣṇalohaṃ kaṣāyāmlaṃ tiktakaṃ kaṭukaṃ laghu // Āk_2,5.79 // / śītalaṃ lekhanaṃ rūkṣaṃ kaphapittāsrapāṇḍujit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802948 (0.062):
maricaṃ kaṭu tiktoṣṇaṃ laghu śleṣmavināśanam /
rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820705 (0.031):
bhallātakaḥ kaṭus tiktaḥ kaṣāyoṣṇaḥ krimīñ jayet / / kaphavātodarānāhamehadurnāmanāśanaḥ // Rajni_11.68
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206227 (0.039):
tīkṣṇoṣṇaṃ pācanaṃ śreṣṭhaṃ dīpanaṃ kaphavātanut / / gulmaplīhodarānāhaśūlaghnaṃ pittakopanam // 74
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208285 (0.041):
bhallātakaḥ kaṣāyoṣṇaḥ śukralo madhuro laghuḥ / / vātaśleṣmodarānāhakuṣṭhārśograhaṇīgadān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206269 (0.042):
dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt / / vātaśleṣmodarānāhagulmaplīhakṛmipraṇut // 78
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919483 (0.042):
śastaṃ vāta kaphānāha kṛmi śophodarārśasām || 25 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803131 (0.048):
citrako 'gnisamaḥ pāke kaṭuḥ śophakaphāpahaḥ / / vātodarārśograhaṇīkrimikaṇḍūtināśanaḥ // Rajni_5.45
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208607 (0.051):
ṭaṅkaṇaṃ vahnikṛdrūkṣaṃ kaphahṛd vātapittakṛt // 258
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923362 (0.054):
madhyamaṃ kapha vāta ghnaṃ nāti pitta karaṃ saram |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922661 (0.054):
śamyā gurūṣṇaṃ keśa ghnaṃ rūkṣaṃ pīlu tu pittalam | / kapha vāta haraṃ bhedi plīhārśaḥ kṛmi gulma nut || 130 ||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397426 (0.055):
tīkṣṇalohaṃ kaṣāyāmlaṃ tiktakaṃ kaṭukaṃ laghu // Āk_2,5.79 // / śītalaṃ lekhanaṃ rūkṣaṃ kaphapittāsrapāṇḍujit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825589 (0.055):
gugguluḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamārutakāsajit / / krimivātodaraplīhaśophārśoghno rasāyanaḥ // Rajni_12.104
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919629 (0.058):
takraṃ laghu kaṣāyāmlaṃ dīpanaṃ kapha vāta jit || 33 || / śophodarārśo grahaṇī doṣa mūtra grahā rucīḥ |
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550030 (0.062):
jāmbavaṃ kaphapittaghnaṃ grāhi vātakaraṃ param // Car_1,27.140
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206041 (0.062):
maricaṃ kaṭukaṃ tīkṣṇaṃ dīpanaṃ kaphavātajit / / uṣṇaṃ pittakaraṃ rūkṣaṃ śvāsaśūlakṛmīnharet // 61
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923072 (0.062):
hiṅgu vāta kaphānāha śūla ghnaṃ pitta kopanam || 152 ||
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8613842 (0.064):
nimbukaṃ krimisamūhanāśanaṃ tīkṣṇam amlamudarāpahaṃ smṛtam / / vātapittakaphaśūlatāhitaṃ naṣṭadhānyarucirocakapradam // 15 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615014 (0.064):
vārtākaṃ kaphavātaghnaṃ kiṃcit pittaprakopanam /
ānāhaplīhagulmaghnaṃ kṛmiśvāsakṣayāpaham // 66
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206227 (0.017):
tīkṣṇoṣṇaṃ pācanaṃ śreṣṭhaṃ dīpanaṃ kaphavātanut / / gulmaplīhodarānāhaśūlaghnaṃ pittakopanam // 74
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206272 (0.029):
dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt / / vātaśleṣmodarānāhagulmaplīhakṛmipraṇut // 78
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923301 (0.033):
6.166cv pañca kolakam etat tu / gulma plīhodarānāha śūla ghnaṃ dīpanaṃ param |
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609174 (0.045):
mūtrāghātaharaṃ pramehaśamanaṃ plīhārtigulmāpaham / / durnāmodarapāṇḍurogajaṭharakrūrārtiniṣkṛntanaṃ
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8608986 (0.048):
bhaktacchandakaraṃ tṛṣodaraharaṃ plīhārśaśophāpaham /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922666 (0.052):
kapha vāta haraṃ bhedi plīhārśaḥ kṛmi gulma nut || 130 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206566 (0.057):
hiṅgūṣṇaṃ pācanaṃ rucyaṃ tīkṣṇaṃ vātabalāsanut / / śūlagulmodarānāhakṛmighnaṃ pittavardhanam // 102
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5986546 (0.058):
kāmalā plīha gulmārśaḥ kṛmi mehodarāpaham || 92 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208284 (0.061):
vātaśleṣmodarānāhakuṣṭhārśograhaṇīgadān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208009 (0.061):
hantyuṣṇaṃ tatphalaṃ kuṣṭhakaṇḍūdadruviṣānilān / / gulmakāsakṛmiśvāsanāśanaṃ kaṭukaṃ smṛtam // 214
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834488 (0.061):
tiktoṣṇaṃ lavaṇaṃ rūkṣaṃ bhūtatvagdoṣavātajit // Rajni_15.106 / śūlagulmodarānāhavātavicchardanādiṣu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3935234 (0.061):
jantuvikārapāṇḍupavanakṣīṇatvapittāmayasthaulyārśograhaṇījvarārtikaphajicchophapramehapraṇut / gulmaplīhaviṣāpahaṃ balakaraṃ kuṣṭhāgnimāndyapraṇut saukhyālambirasāyanaṃ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820705 (0.061):
kaphavātodarānāhamehadurnāmanāśanaḥ // Rajni_11.68
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825589 (0.063):
krimivātodaraplīhaśophārśoghno rasāyanaḥ // Rajni_12.104
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5983501 (0.063):
dāḍimān mūlakāt kolāt pacet sarpir nihanti tat | / vāta gulmodarānāha pārśva hṛt koṣṭha vedanāḥ || 12 ||
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24576951 (0.064):
gulmapāṇḍupariṇāmaśūlahṛllekhanaṃ kṛmiharaṃ viśodhanam / / plīhakuṣṭhajaṭharāmaśūlajicchleṣmavātaharaṇaṃ ravināma // RCint_6.79 //
tryūṣaṇaṃ sakaṇāmūlaṃ kathitaṃ caturūṣaṇam /
vyoṣasyeva guṇāḥ proktā adhikāścaturūṣaṇe // 67 / bhaveccavyaṃ tu cavikā kathitā sā tathoṣaṇā /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14535825 (0.035):
eta eva vātaguṇā bhavanti sa tv evaṃguṇair evaṃdravyair evamprabhāvaiśca
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3927038 (0.036):
* ye guṇāstutthake proktāste guṇāḥ rasake smṛtāḥ // VRrsBo_2.142;2
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12774764 (0.043):
athār'canārhakālepi bhaktānāṃ sevanāya tu / / akālā bahavaḥ proktāstathā yavasikoditā // BhS_36.632 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533325 (0.047):
atha vṛndāvaneśvaryāḥ kīrtyante pravarā guṇāḥ | / madhureyaṃ nava vayāś calāpāṅgojjvala smitā // RUnm_4.11 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 649531 (0.048):
sparśaḥ prāṇaś ca ceṣṭā ca $ pavanaṃ saṃśritā guṇāḥ / HV_App.I,41.126 / / [k: D6 T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22135089 (0.048):
sparśaḥ prāṇaś ca ceṣṭā ca pavanaṃ saṃśritā guṇāḥ / HV_App.I,41.126 / / [k: D6 T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818806 (0.055):
kṛṣṇārjakaḥ kālamālo mālūkaḥ kṛṣṇamālukaḥ / / syāt kṛṣṇamallikā proktā garaghno vanabarbaraḥ // Rajni_10.158
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24353388 (0.056):
uktañca- rattā picchanti guṇā dosā picchanti je virattatti / / majjhatthā uṇa purisā dosā vi guṇā vi picchanti // Suk_15.2 (=108) //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19786229 (0.057):
03,001.028d*0005_01 anīcair nāpy aviṣayair nādharmiṣṭhair viśeṣataḥ / 03,001.029a ye guṇāḥ kīrtitā loke dharmakāmārthasaṃbhavāḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28004007 (0.061):
athaite praśnikā jñeyāḥ kathitā ye mayānaghāḥ /
kaṇāmūlaguṇaṃ cavyaṃ viśeṣādgudajāpaham // 68
cavikāyāḥ phalaṃ prājñaiḥ kathitā gajapippalī / / kapivallī kolavallī śreyasī vaśiraśca sā // 69
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907575 (0.052):
kaṇoṣaṇopakulyā syācchreyasī gajapippalī /AP_362.048ab/ / cavyantu cavikā kākaciñcī guñje tu kṛṣṇalā //AP_362.048cd/
gajakṛṣṇā kaṭurvātaśleṣmahṛdvahnivardhinī /
uṣṇā nihantyatīsāraṃ śvāsakaṇṭhāmayakrimīn // 70
citrako 'nalanāmā ca pīṭho vyālas tathoṣaṇaḥ /
citrakaḥ kaṭukaḥ pāke vahnikṛt pācano laghuḥ // 71
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209477 (0.057):
sthūlailā kaṭukā pāke rase cānalakṛllaghuḥ // 61 / rūkṣoṣṇā śleṣmapittāsrakaṇḍūśvāsatṛṣāpahā /
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767347 (0.025):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922156 (0.028):
pattūro dīpanas tiktaḥ plīhārśaḥ kapha vāta jit | / kṛmi kāsa kaphotkledān kāsamardo jayet saraḥ || 100 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205494 (0.029):
cakṣuṣyā laghurāyuṣyā bṛṃhaṇī cānulominī / / śvāsakāsapramehārśaḥkuṣṭhaśothodarakrimīn // 21
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919924 (0.037):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 || / meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209947 (0.042):
sugandhiḥ kaṭupākaḥ syāt kuṣṭhārśovraṇakāsanut /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767292 (0.044):
paraṃ grahaṇīśothārśaḥ pāṇḍvatīsāragulmanut /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18500837 (0.046):
śothārśograhaṇīdoṣakāsodāvartaśāntaye // 589 // tulyāṃśās
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578775 (0.047):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mohārśaḥkrimikuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // RCint_7.108 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208254 (0.048):
medhyaṃ vahnikaraṃ hanti kaphavātavraṇodaram / / kuṣṭhārśograhaṇīgulmaśophānāhajvarakrimīn // 232
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5987145 (0.049):
siddhaṃ hṛt pāṇḍu gulmārśaḥ plīha vāta kaphārti nut || 3 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922666 (0.050):
kapha vāta haraṃ bhedi plīhārśaḥ kṛmi gulma nut || 130 || / sa tiktaṃ svādu yat pīlu nāty uṣṇaṃ tat tri doṣa jit |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205975 (0.051):
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān / / kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920245 (0.052):
grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhārśaḥ śopha śoṣodara jvarān |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812947 (0.053):
snuhī coṣṇā pittadāhakuṣṭhavātapramehanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206722 (0.054):
śūlādhmānodaraśleṣmakṛmivātavibandhanut // 113
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207300 (0.056):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut / / kāsaśothatṛṣākuṣṭhajvaravraṇakṛmipraṇut // 157
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495624 (0.057):
kuṣṭhajvaragulmārśograhaṇīpāṇḍvāmayaśvayathuhantṛvaisarpakiṭibhapāmākaṇḍūpadagaṇḍanut
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207372 (0.058):
rūkṣaḥ kuṣṭhakaphānāhaśothagulmavraṇāpahaḥ // 163
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5986544 (0.058):
kāmalā plīha gulmārśaḥ kṛmi mehodarāpaham || 92 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207335 (0.058):
jvarātīsāraraktārśovamivīsarpakuṣṭhanut / / dīpanaṃ gudakīlāsravātāsraśleṣmaśūlajit // 161
vātaśleṣmaharo grāhī vātaghnaḥ śleṣmapittahṛt // 72
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767426 (0.039):
vātapittaharo rūkṣo vātaghnaḥ kaphakṛdguḍaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766949 (0.043):
keśaraṃ mātuluṅgaṃ ca dīpanaṃ kaphavātanut / / vātapittaharo māṣastvaksnigdhoṣṇānilāpahaḥ // GarP_1,169.21 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767347 (0.043):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut / / vātaśleṣmaharaṃ balyaṃ tailaṃ kaśyaṃ tilodbhavam // GarP_1,169.47 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922157 (0.049):
pattūro dīpanas tiktaḥ plīhārśaḥ kapha vāta jit | / kṛmi kāsa kaphotkledān kāsamardo jayet saraḥ || 100 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836727 (0.049):
śyāmāko madhuraḥ snigdhaḥ kaṣāyo laghuśītalaḥ / / vātakṛt kaphapittaghnaḥ saṃgrāhī viṣadoṣanut // Rajni_16.127
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836192 (0.051):
kṛṣṇastu caṇakaḥ śīto madhuraḥ kāsapittahṛt / / pittātisārakāsaghno balyaś caiva rasāyanaḥ // Rajni_16.87
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208608 (0.052):
ṭaṅkaṇaṃ vahnikṛdrūkṣaṃ kaphahṛd vātapittakṛt // 258 / svarjikā yāvaśūkaśca kṣāradvayamudāhṛtam /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550717 (0.053):
hikkākāsaviṣaśvāsapārśvaśūlavināśanaḥ / / pittakṛtkaphavātaghnaḥ surasaḥ pūtigandhahā // Car_1,27.169
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14548664 (0.055):
śallako madhurāmlaśca vipāke kaṭukaḥ smṛtaḥ // Car_1,27.71 / vātapittakaphaghnaśca kāsaśvāsaharastathā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210592 (0.057):
śrīphalastuvarastikto grāhī rūkṣo'gnipittakṛt / / vātaśleṣmaharo balyo laghuruṣṇaśca pācanaḥ // 13
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610740 (0.057):
rūkṣo madhūkapuṣpotthaḥ phāṇito vātapittakṛt / / kaphaghno madhuraḥ pāke vipāke vastiśodhanaḥ // 16 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615608 (0.057):
carṣābhūr vātapittaghnī siddhārthaḥ kaphavātahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813341 (0.058):
rase cāmlakaṣāyaś ca pittakṛt kaphavātahṛt // Rajni_8.78
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549676 (0.059):
nātyuṣṇaḥ kaphavātaghno grāhī śasto madātyaye /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812947 (0.059):
snuhī coṣṇā pittadāhakuṣṭhavātapramehanut /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614337 (0.059):
durjaro madhurāmlaś ca vātapittapraṇāśanaḥ / / vātapittaharaś caiva gurur mandāgnikārakaḥ // 32 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504916 (0.059):
9 smṛtaḥ / vātapittakaphaghnas tu nirdiśed anupūrvaśaḥ // 973 // samādāya
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18504648 (0.060):
7 sa ca roganut* // 951 // vātapittakaphaghnas tu niryūhaiḥ sa subhāvitaḥ
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208336 (0.060):
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547292 (0.060):
tvacyaḥ keśyaśca balyaśca vātaghnaḥ kaphapittakṛt // Car_1,27.30
pippalī pippalīmūlaṃ cavyacitrakanāgaraiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783078 (5.960):
nāgakeśarasaṃyuktaṃ taccaturjātamiṣyate // GarP_1,204.68 // / pippalī pippalīmūlaṃ cavyacitrakanāgaraiḥ /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495816 (0.009):
2 pāyayed yuktyā śvāsārśogulmanāśanam* // 149 // / pippalīpippalīmūlacavyacitrakanāgaraiḥ / palikaiḥ sayavakṣārair
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845330 (0.009):
samāṃśabhāgena ca yojitena manoharaṃ pañcasugandhikaṃ syāt // Rajni_22.23 / pippalīpippalīmūlacavyacitrakanāgaraiḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4876467 (0.037):
pappalīpippalīmūlavacācitrakanāgaraiḥ /AP_284.039ab/
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18502516 (0.037):
785 // sanāgaraṃ pippalicavyacitrakaṃ sapippalīmūlam athāpi taṇḍulān* /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5985027 (0.044):
pañca mūla śṛtaṃ vāri jīrṇaṃ mārdvīkam eva vā || 112 || / pippalī pippalī mūla citrakājājī saindhavaiḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5976115 (0.060):
pippalī mūla siddhaṃ vā sa guḍa kṣāra nāgaram | / pippalī pippalī mūla dhānakā dāḍimair ghṛtam || 73 ||
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495893 (0.062):
nāgaraṃ pippalīmūlaṃ citrako hastipippalī / / 6 śvadaṃṣṭrā pippalī dhānyaṃ bilvaṃ pāṭhāṃ yavānikām* // 155 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3966717 (0.064):
arśoghnaṃ vaṭakaṃ vakṣye putrakaṃ śṛṇu bhadraka / / pippalī pippalīmūlavanasūraṇacitrakam // VRrs_15.19 //
pañcabhiḥ kolamātraṃ yatpañcakolaṃ taducyate // 73
pañcakolaṃ rase pāke kaṭukaṃ rucikṛnmatam /
tīkṣṇoṣṇaṃ pācanaṃ śreṣṭhaṃ dīpanaṃ kaphavātanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5987147 (0.026):
siddhaṃ hṛt pāṇḍu gulmārśaḥ plīha vāta kaphārti nut || 3 ||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394025 (0.036):
dāhadaṃ kaphavātaghnaṃ dīpanaṃ gulmaśūlahṛt // Āk_2,1.341 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825229 (0.040):
kakkolaṃ kaṭu tiktoṣṇaṃ vaktrajāḍyaharaṃ param / / dīpanaṃ pācanaṃ rucyaṃ kaphavātanikṛntanam // Rajni_12.79
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803845 (0.040):
dāhakaṃ kaphavātaghnaṃ dīpanaṃ gulmaśūlahṛt // Rajni_5.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806026 (0.044):
svarjikaḥ kaṭur uṣṇaś ca tīkṣṇo vātakaphārtinut / / gulmādhmānakrimīn hanti vraṇajāṭharadoṣanut // Rajni_5.250
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8605666 (0.044):
kaṇḍūkuṣṭhapraśamanaṃ vahnisaṃdīpanaṃ param / / pācanaṃ vātapittaghnaṃ vāri godāvarībhavam // 12 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767347 (0.046):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut / / vātaśleṣmaharaṃ balyaṃ tailaṃ kaśyaṃ tilodbhavam // GarP_1,169.47 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814868 (0.047):
ṭeṇṭuphalaṃ kaṭūṣṇaṃ ca kaphavātaharaṃ laghu / / dīpanaṃ pācanaṃ hṛdyaṃ rucikṛl lavaṇāmlakam // Rajni_9.31
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766947 (0.051):
keśaraṃ mātuluṅgaṃ ca dīpanaṃ kaphavātanut / / vātapittaharo māṣastvaksnigdhoṣṇānilāpahaḥ // GarP_1,169.21 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803930 (0.053):
sāmudraṃ laghu hṛdyaṃ ca palitāsradapittadam / / vidāhi kaphavātaghnaṃ dīpanaṃ rucikṛt param // Rajni_5.101
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833871 (0.054):
gardabhīnavanītaṃ tu kaṣāyaṃ kaphavātanut / / balyaṃ dīpanadaṃ pāke laghūṣṇaṃ mūtradoṣanut // Rajni_15.72
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392241 (0.054):
śilājaṃ kaphavātaghnaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ dīpanaṃ param /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766999 (0.056):
gulmavātakaphaśvāsakāsaghnaṃ bījapūrakam // GarP_1,169.24 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811089 (0.057):
cāṅgerīśākam atyuṣṇaṃ kaṭu rocanapācanam / / dīpanaṃ kaphavātārśaḥsaṃgrahaṇyatisārajit // Rajni_7.148
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609823 (0.059):
dīpanaṃ kaphavātaghnaṃ kuṣṭhagulmodarāpaham // 8 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206038 (0.059):
maricaṃ kaṭukaṃ tīkṣṇaṃ dīpanaṃ kaphavātajit / / uṣṇaṃ pittakaraṃ rūkṣaṃ śvāsaśūlakṛmīnharet // 61
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26570955 (0.060):
vatsanābhaṃ viṣaṃ svādu dīpanaṃ kaphavātajit / / tridoṣaśamanaṃ yogayuktaṃ sudhāmayaṃ bhavet // Rrā_1,10.28 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766934 (0.060):
vṛkṣāmlaṃ kaphavātaghnaṃ jambīraṃ kaphavātanut / / vātaghnaṃ dāḍimaṃ grāhi nāgaraṅgaphalaṃ guru // GarP_1,169.20 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393942 (0.061):
sāmudraṃ laghu hṛdyaṃ ca vāritāsṛjapittalam / / vidāhi kaphavātaghnaṃ dīpanaṃ rucikṛt priyam // Āk_2,1.335 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822533 (0.062):
tumbarur madhuras tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphavātanut / / śūlagulmodarādhmānakṛmighno vahnidīpanaḥ // Rajni_11.185
gulmaplīhodarānāhaśūlaghnaṃ pittakopanam // 74
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923302 (0.0):
6.166cv pañca kolakam etat tu / gulma plīhodarānāha śūla ghnaṃ dīpanaṃ param |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206112 (0.017):
rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham / / ānāhaplīhagulmaghnaṃ kṛmiśvāsakṣayāpaham // 66
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206271 (0.027):
dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt / / vātaśleṣmodarānāhagulmaplīhakṛmipraṇut // 78
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923074 (0.034):
hiṅgu vāta kaphānāha śūla ghnaṃ pitta kopanam || 152 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5987145 (0.038):
siddhaṃ hṛt pāṇḍu gulmārśaḥ plīha vāta kaphārti nut || 3 ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767915 (0.038):
citrakākvāthaklakābhyāṃ grahaṇīghnaṃ kṣṛtaṃ haviḥ / / gulmaśothodaraplīhaśūlārśoghnaṃ pradīpanam // GarP_1,170.17 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767347 (0.044):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut / / vātaśleṣmaharaṃ balyaṃ tailaṃ kaśyaṃ tilodbhavam // GarP_1,169.47 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206567 (0.046):
śūlagulmodarānāhakṛmighnaṃ pittavardhanam // 102
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21364216 (0.048):
kṣayamūrcchākuṣṭhamehamohagaṇḍārbudān gadān // Āk_1,17.89 // / gulmaplīhāśmarīśūlānāhājīrṇaviṣūcikāḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806026 (0.049):
svarjikaḥ kaṭur uṣṇaś ca tīkṣṇo vātakaphārtinut / / gulmādhmānakrimīn hanti vraṇajāṭharadoṣanut // Rajni_5.250
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611335 (0.051):
(pittalaṃ rūkṣatīkṣṇoṣṇaṃ lavaṇānurasaṃ kaṭu / / kṛmiśophodarānāhaśūlapāṇḍukaphānilān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920462 (0.051):
pittalaṃ rūkṣa tīkṣṇoṣṇaṃ lavaṇānu rasaṃ kaṭu || 82 || / kṛmi śophodarānāha śūla pāṇḍu kaphānilān |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825589 (0.054):
gugguluḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamārutakāsajit / / krimivātodaraplīhaśophārśoghno rasāyanaḥ // Rajni_12.104
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205976 (0.055):
kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766999 (0.057):
gulmavātakaphaśvāsakāsaghnaṃ bījapūrakam // GarP_1,169.24 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834395 (0.058):
durnāmodaraśūlāsraśophamehaviṣāpaham // Rajni_15.101
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5979931 (0.059):
śūla gulmodara śvāsa kāsānila kaphāpaham |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822533 (0.059):
tumbarur madhuras tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphavātanut / / śūlagulmodarādhmānakṛmighno vahnidīpanaḥ // Rajni_11.185
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393838 (0.061):
yavakṣāraḥ kaṭūṣṇaśca kaphavātodarārtinut / / āmaśūlāśmarīkṛcchraviṣadoṣaharaḥ paraḥ // Āk_2,1.328 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806106 (0.061):
yavakṣāraḥ kaṭūṣṇaś ca kaphavātodarārtinut / / āmaśūlāśmarīkṛcchraviṣadoṣaharaḥ saraḥ // Rajni_5.256
pañcakolaṃ samaricaṃ ṣaḍūṣaṇamudāhṛtam /
pañcakolaguṇaṃ tattu rūkṣamuṣṇaṃ viṣāpaham // 75
yavānikogragandhā ca brahmadarbhājamodikā // 76 / saivoktā dīpyakā dīpyā tathā syād yavasāhvayā /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029494 (0.027):
Yāj3.293c/ prāyaścittam (prakalpyam (syād yatra ca^uktā na niṣkṛtih // / Yāj3.294a/ dāṣī.kumbham bahir.grāmān (ninayeran sva.bāndhavāh /(p.502)
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803043 (0.041):
yavajo dīpanīyaś ca śūlahantrī yavānikā / / ugrā ca tīvragandhā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_5.39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847955 (0.046):
trapusī devadālī ca ghoṭike śaphale smṛtā / / taṇḍulyāṃ yavatiktā ca śaśāṇḍulyabdanādayoḥ // Rajni_25.30
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799874 (0.046):
cakṣuṣyā kāsadoṣaghnī vraṇakrimiharā parā // Rajni_3.95 / vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050177 (0.051):
kampillako rañjanako $ recano raktacūrṇakaḥ & / bastāntrī vṛṣagandhākhyā % meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053142 (0.051):
kampillako rañjanako recano raktacūrṇakaḥ / / bastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413074 (0.056):
(2.4.325) nākulī surasā rāsnā sugandhā gandhanākulī / (2.4.326) nakuleṣṭā bhujaṃgākṣī chatrākī suvahā ca sā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803032 (0.063):
yavānī dīpyako dīpyo yavasāhvo yavāgrajaḥ / / dīpanī cogragandhā ca vātārir bhūkadambakaḥ // Rajni_5.38
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702245 (0.064):
pītaṃ pratyaṅgirāmūlaṃ taṇḍuladbhirviṣāpaham / / punarnavāphalinīnāṃ mūlaṃ vakkrajamīdṛśam // GarP_1,19.29 //
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210930 (0.021):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208311 (0.035):
bhaṅgā kaphaharī tiktā grāhiṇī pācanī laghuḥ / / tīkṣṇoṣṇā pittalā mohamandavāgvahnivardhinī // 236
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207643 (0.037):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209994 (0.042):
bhavedgandhapalāśī tu kaṣāyā grāhiṇī laghuḥ / / tiktā tīkṣṇā ca kaṭukānuṣṇāsyamalanāśinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205837 (0.043):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802782 (0.046):
kṣudrādipippalyabhidhānayogyaṃ vanābhidhāpūrvakaṇābhidhānam // Rajni_5.19 / vanapippalikā coṣṇā tīkṣṇā rucyā ca dīpanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832350 (0.050):
paiṣṭī kaṭūṣṇā tīkṣṇā syānmadhurā dīpanī parā // Rajni_14.147
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210073 (0.053):
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ / / pittalā dīpanī medhyā pācinī garbhapātinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205898 (0.055):
ārdrikā bhedinī gurvī tīkṣṇoṣṇā dīpanī matā // 50 / kaṭukā madhurā pāke rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823563 (0.055):
satasā madhurā tīkṣṇā kaṭur uṣṇā ca pācanī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206435 (0.058):
śatapuṣpā laghustīkṣṇā pittakṛddīpanī kaṭuḥ // 91 / uṣṇā jvarānilaśleṣmavraṇaśūlākṣirogahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206679 (0.060):
havuṣā dīpanī tiktā mṛdūṣṇā tuvarā guruḥ /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578906 (0.061):
pariṇāmādiśūlaghnī grahaṇīkṣayahāriṇī / / kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā tiktā vātakaphāpahā /
dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210931 (0.015):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210073 (0.024):
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ / / pittalā dīpanī medhyā pācinī garbhapātinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207644 (0.042):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814966 (0.047):
sudṛḍhatvacā ca kathitā vijñeyonatriṃśatir nāmnām // Rajni_9.37 / kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578907 (0.047):
pariṇāmādiśūlaghnī grahaṇīkṣayahāriṇī / / kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā tiktā vātakaphāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205836 (0.051):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206679 (0.055):
havuṣā dīpanī tiktā mṛdūṣṇā tuvarā guruḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802681 (0.057):
pippalī jvarahā vṛṣyā snigdhoṣṇā kaṭutiktakā / / dīpanī mārutaśvāsakāsaśleṣmakṣayāpahā // Rajni_5.13
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208778 (0.058):
kastūrikā kaṭus tiktā kṣāroṣṇā śukralā guruḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207816 (0.059):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208309 (0.062):
bhaṅgā kaphaharī tiktā grāhiṇī pācanī laghuḥ / / tīkṣṇoṣṇā pittalā mohamandavāgvahnivardhinī // 236
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209993 (0.063):
bhavedgandhapalāśī tu kaṣāyā grāhiṇī laghuḥ / / tiktā tīkṣṇā ca kaṭukānuṣṇāsyamalanāśinī /
vātaśleṣmodarānāhagulmaplīhakṛmipraṇut // 78
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206227 (0.027):
tīkṣṇoṣṇaṃ pācanaṃ śreṣṭhaṃ dīpanaṃ kaphavātanut / / gulmaplīhodarānāhaśūlaghnaṃ pittakopanam // 74
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206112 (0.029):
rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham / / ānāhaplīhagulmaghnaṃ kṛmiśvāsakṣayāpaham // 66
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5986546 (0.037):
kāmalā plīha gulmārśaḥ kṛmi mehodarāpaham || 92 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5983503 (0.040):
vāta gulmodarānāha pārśva hṛt koṣṭha vedanāḥ || 12 ||
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8617259 (0.042):
kauṣyā vṛṣyā vātahṛcchleṣmalāś ca gulmāṣṭhīlānāhakuṣṭhapradāḥ syuḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404396 (0.043):
indravāruṇikā tiktā kaṭuḥ śītā ca recanī // Āk_2,10.30 // / gulmapittodaraśleṣmakṛmikuṣṭhajvarāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208284 (0.043):
bhallātakaḥ kaṣāyoṣṇaḥ śukralo madhuro laghuḥ / / vātaśleṣmodarānāhakuṣṭhārśograhaṇīgadān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919483 (0.047):
śastaṃ vāta kaphānāha kṛmi śophodarārśasām || 25 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923300 (0.054):
6.166cv pañca kolakam etat tu / gulma plīhodarānāha śūla ghnaṃ dīpanaṃ param |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825589 (0.054):
gugguluḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamārutakāsajit / / krimivātodaraplīhaśophārśoghno rasāyanaḥ // Rajni_12.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799560 (0.055):
gulmapittodaraśleṣmakrimikuṣṭhajvarāpahā // Rajni_3.72
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206720 (0.056):
śūlādhmānodaraśleṣmakṛmivātavibandhanut // 113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820704 (0.056):
kaphavātodarānāhamehadurnāmanāśanaḥ // Rajni_11.68
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805970 (0.059):
himāvalī sarā tiktā plīhagulmodarāpahā / / krimikuṣṭhagudātyugrakharjūkaṇḍūtihāriṇī // Rajni_5.246
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815045 (0.061):
karṇikāro rase tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphaśūlahṛt / / udarakṛmimehaghno vraṇagulmanivāraṇaḥ // Rajni_9.43
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834488 (0.062):
tiktoṣṇaṃ lavaṇaṃ rūkṣaṃ bhūtatvagdoṣavātajit // Rajni_15.106 / śūlagulmodarānāhavātavicchardanādiṣu /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767343 (0.062):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3935233 (0.063):
jantuvikārapāṇḍupavanakṣīṇatvapittāmayasthaulyārśograhaṇījvarārtikaphajicchophapramehapraṇut / gulmaplīhaviṣāpahaṃ balakaraṃ kuṣṭhāgnimāndyapraṇut saukhyālambirasāyanaṃ
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207403 (0.064):
śothaśvāsasamīrāsravātaśūlodarāpahā / / kāsajvaraviṣāśītivātikāmayasidhmahṛt // 166
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5975853 (0.064):
dur nāma kuṣṭha śvayathu gulma mehodara kṛmīn || 56 ||
ajamodā kharāśvā ca māyūrī dīpyakas tathā / / tathā brahmakuśā proktā kāravī locamastakā // 79
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812120 (0.033):
kuḍuhuñcī śrīphalikā pratipattraphalā ca sā / / śubhravī kāravī caiva proktā bahuphalā tathā // Rajni_7.219
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412925 (0.045):
(2.4.298) ṛṣyaproktābhīrupatrīnārāyaṇyaḥ śatāvarī / (2.4.299) aheruratha pītadrukālīyakaharidravaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808396 (0.052):
khaskhaso madhuraḥ pāke kāntivīryabalapradaḥ // Rajni_6.162 / śimṛḍī matidā proktā balyā paṅgutvahāriṇī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847955 (0.056):
trapusī devadālī ca ghoṭike śaphale smṛtā / / taṇḍulyāṃ yavatiktā ca śaśāṇḍulyabdanādayoḥ // Rajni_25.30
ajamodā kaṭustīkṣṇā dīpanī kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806685 (0.027):
śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803498 (0.028):
hiṅgupatrī kaṭus tīkṣṇā tiktoṣṇā kaphavātanut /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578909 (0.041):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā tiktā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804054 (0.042):
modinī phalamukhyā ca vasucandrābhidhā matā // Rajni_5.109 / ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816114 (0.046):
dagdhā kaṭukaṣāyoṣṇā kaphavātanikṛntanī / / pittaprakopaṇī caiva jaṭharānaladīpanī // Rajni_9.122
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207819 (0.047):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207393 (0.048):
rāsnāmapācinī tiktā gurūṣṇā kaphavātajit // 165
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811602 (0.049):
kāravallī sutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4463362 (0.050):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā netryā vātakaphāpahā // Rcūm_11.100 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929969 (0.050):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā netryā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808692 (0.052):
ḍoḍī tu kaṭutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800464 (0.052):
putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818490 (0.053):
ārttagalā kaṭus tiktā kaphamārutaśūlanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816186 (0.053):
śyāmādiśiṃśapā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803201 (0.054):
viḍaṅgā kaṭur uṣṇā ca laghur vātakaphārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801732 (0.054):
nāgadantī kaṭus tiktā rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807009 (0.055):
kaṭūṣṇā cāgnidamanī rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823494 (0.055):
nāgavallī kaṭus tīkṣṇā tiktā pīnasavātajit /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206435 (0.057):
śatapuṣpā laghustīkṣṇā pittakṛddīpanī kaṭuḥ // 91 / uṣṇā jvarānilaśleṣmavraṇaśūlākṣirogahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823647 (0.058):
kaphavātaharā rucyā kaṭur dīpanapācanī // Rajni_11.254
uṣṇā vidāhinī hṛdyā vṛṣyā balakarī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207819 (0.041):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut / / varṇyā tvagdoṣamehāsraśothapāṇḍuvraṇāpahā // 199
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8616475 (0.045):
atha krakaropacakrikāguṇāḥ // / laghuś ca vṛṣyā ca balopabṛṃhaṇī / hṛdyā tathā krakarorucikriyā (sakrakaropacakrikā) //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816114 (0.047):
dagdhā kaṭukaṣāyoṣṇā kaphavātanikṛntanī / / pittaprakopaṇī caiva jaṭharānaladīpanī // Rajni_9.122
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807694 (0.049):
aśvagandhā kaṭūṣṇā syāt tiktā ca madagandhikā / / balyā vātaharā hanti kāsaśvāsakṣayavraṇān // Rajni_6.111
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207393 (0.050):
rāsnāmapācinī tiktā gurūṣṇā kaphavātajit // 165
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823645 (0.055):
hvesaṇīyā kaṭus tīkṣṇā hṛdyā dīrghadalā ca sā / / kaphavātaharā rucyā kaṭur dīpanapācanī // Rajni_11.254
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806682 (0.055):
śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807930 (0.060):
kalikārī kaṭūṣṇā ca kaphavātanikṛntanī /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614548 (0.060):
īṣatkaṣāyā madhurā vātapittanibarhaṇī / / balyā vṛṣyā ca hṛdyā ca viśeṣād utatī guruḥ // 49 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824385 (0.062):
cīḍā kaṭūṣṇā kāsaghnī kaphajid dīpanī parā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803566 (0.062):
nāḍīhiṅguḥ kaṭūṣṇā ca kaphavātārtiśāntikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817820 (0.063):
vārṣikā śiśirā hṛdyā sugandhiḥ pittanāśanī / / kaphavātaviṣasphoṭakrimidoṣāmanāśanī // Rajni_10.85
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832335 (0.063):
mādhvī tu madhurā hṛdyā nātyuṣṇā pittavātahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808547 (0.064):
śvetāmlī madhurā vṛṣyā pittaghnī baladāyinī // Rajni_6.174
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810973 (0.064):
mūlapotī tridoṣaghnī vṛṣyā balyā laghuś ca sā / / balapuṣṭikarī rucyā jaṭharānaladīpanī // Rajni_7.141
netrāmayakṛmicchardihikkāvastirujo haret // 80
pārasīkayavānī tu yavānīsadṛśī guṇaiḥ / / viśeṣātpācanī rucyā grāhiṇī mādinī guruḥ // 81
jīrako jaraṇo'jājī kaṇā syāddīrghajīrakaḥ // 82
kṛṣṇajīraḥ sugandhaśca tathaivodgāraśodhanaḥ / / kālājājī tu suṣavī kālikā copakālikā // 83
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816356 (0.054):
narajīvā hemapuṣpī $ kākamuṇḍī ca kālikā & / toyavallī gajārī ca % haṃsāṅghrī kuhukaṃvikā \
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789727 (0.054):
narajīvā hemapuṣpī kākamuṇḍī ca kālikā / / toyavallī gajārī ca haṃsāṅghrī kuhukaṃvikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803399 (0.061):
manojñā jaraṇī jīrṇā taruṇī sthūlajīrakaḥ / / suṣavī kāravī jñeyā pṛthvīkā ca caturdaśa // Rajni_5.63
pṛthvīkā kāravī pṛthvī pṛthukṛṣṇopakuñcikā /
upakuñcī ca kuñcī ca bṛhajjīraka ityapi // 84 / jīrakatritayaṃ rūkṣaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206100 (0.039):
dīpanaṃ pippalīmūlaṃ kaṭūṣṇaṃ pācanaṃ laghu // 65 / rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210102 (0.040):
granthiparṇaṃ tiktatīkṣṇaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412871 (0.048):
(2.4.288) kālameṣī kṛṣṇaphalī bākucī pūtiphalyapi / (2.4.289) kṛṣṇopakulyā vaidehī māgadhī capalā kaṇā
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208478 (0.050):
ūrdhvaṃ kaphamadho vātaṃ saṃcārayedityarthaḥ // 248 / dīpanaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ rucyaṃ vyavāyi ca /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206742 (0.051):
tumburu prathitaṃ tiktaṃ kaṭupāke'pi tatkaṭu / / rūkṣoṣṇaṃ dīpanaṃ tīkṣṇaṃ rucyaṃ laghu vidāhi ca // 115
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826916 (0.061):
kāṃsyaṃ tu tiktam uṣṇaṃ cakṣuṣyaṃ vātakaphavikāraghnam / / rūkṣaṃ kaṣāyarucyaṃ laghu dīpanapācanaṃ pathyam // Rajni_13.33
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26570485 (0.061):
kāṃsyaṃ kaṣāyamuṣṇaṃ ca laghu rūkṣaṃ ca tiktakam / / kaphapittarujaṃ hanti hṛddehāyuṣyavardhanam // Rrā_1,9.63 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397425 (0.062):
tīkṣṇalohaṃ kaṣāyāmlaṃ tiktakaṃ kaṭukaṃ laghu // Āk_2,5.79 // / śītalaṃ lekhanaṃ rūkṣaṃ kaphapittāsrapāṇḍujit /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208993 (0.063):
devadāru laghu snigdhaṃ tiktoṣṇaṃ kaṭupāki ca /
saṃgrāhi pittalaṃ medhyaṃ garbhāśayaviśuddhikṛt // 85
jvaraghnaṃ pāvanaṃ vṛṣyaṃ balyaṃ rucyaṃ kaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804595 (0.037):
klītanaṃ madhuraṃ rucyaṃ balyaṃ vṛṣyaṃ vraṇāpaham /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923378 (0.041):
jīvanākhyaṃ tu cakṣuṣyaṃ vṛṣyaṃ pittānilāpaham |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833783 (0.050):
laghv ājaṃ tu madhuraṃ kaṣāyaṃ ca tridoṣanut / / cakṣuṣyaṃ dīpanaṃ balyaṃ navanītaṃ hitaṃ sadā // Rajni_15.66
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804553 (0.054):
madhuraṃ yaṣṭimadhukaṃ kiṃcit tiktaṃ ca śītalam / / cakṣuṣyaṃ pittahṛd rucyaṃ śoṣatṛṣṇāvraṇāpaham // Rajni_5.145
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4464420 (0.055):
kāsaśvāsaharaṃ vṛṣyaṃ tridoṣaghnaṃ sudīpanam /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931721 (0.055):
śvāsakāsaharaṃ vṛṣyaṃ tridoṣaghnaṃ sudīpanam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392014 (0.058):
śoṇitaṃ masṛṇaṃ snigdhaṃ svādu vṛṣyaṃ himaṃ laghu // Āk_2,1.194 // / cakṣuṣyaṃ raktapittaghnaṃ viṣahidhmāvamipraṇut /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578778 (0.058):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mohārśaḥkrimikuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // RCint_7.108 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11792230 (0.058):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Ras_7.14 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206676 (0.058):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Rmañj_3.84 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15211023 (0.060):
pañcamūlaṃ laghu svādu balyaṃ pittānilāpaham / / nātyuṣṇaṃ bṛṃhaṇaṃ grāhi jvaraśvāsāśmarīpraṇut // 48
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4469066 (0.061):
himāmlakaṭukaṃ rūkṣaṃ kaphapittavināśanam / / rucyaṃ tvacyaṃ krimighnaṃ ca netryaṃ malaviśodhanam // Rcūm_14.180 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936770 (0.061):
himāmlaṃ kaṭukaṃ rūkṣaṃ kaphapittavināśanam / / rucyaṃ tvacyaṃ kṛmighnaṃ ca netryaṃ malaviśodhanam // VRrs_5.213 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819292 (0.062):
śālūkaṃ kaṭu viṣṭambhi rūkṣaṃ rucyaṃ kaphāpaham / / kaṣāyaṃ kāsapittaghnaṃ tṛṣṇādāhanivāraṇam // Rajni_10.191
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27887184 (0.062):
kapotākhyaṃ puṭaṃ tataḥ Ras_11.30b / kaphapittaharaṃ balyaṃ Ras_7.14e
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826712 (0.063):
tāmraṃ supakvaṃ madhuraṃ kaṣāyaṃ tiktaṃ vipāke kaṭu śītalaṃ ca / / kaphāpahaṃ pittaharaṃ vibandhaśūlaghnapāṇḍūdaragulmanāśi // Rajni_13.19
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205768 (0.063):
raktapittapramehaghnaṃ paraṃ vṛṣyaṃ rasāyanam // 40
cakṣuṣyaṃ pavanādhmānagulmacchardyatisārahṛt // 86
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923378 (0.049):
jīvanākhyaṃ tu cakṣuṣyaṃ vṛṣyaṃ pittānilāpaham |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930297 (0.052):
sa śilā jatu kṛcchrāśma gulma medaḥ kaphāpaham || 23 || / 15.23dv gulma meha kaphāpaham
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804553 (0.052):
madhuraṃ yaṣṭimadhukaṃ kiṃcit tiktaṃ ca śītalam / / cakṣuṣyaṃ pittahṛd rucyaṃ śoṣatṛṣṇāvraṇāpaham // Rajni_5.145
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207222 (0.052):
tatphalaṃ sraṃsanaṃ rucyaṃ kuṣṭhapittakaphāpaham // 150
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809404 (0.055):
garjaraṃ madhuraṃ rucyaṃ kiṃcit kaṭu kaphāpaham / / ādhmānakrimiśūlaghnaṃ dāhapittatṛṣāpaham // Rajni_7.25
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819292 (0.057):
śālūkaṃ kaṭu viṣṭambhi rūkṣaṃ rucyaṃ kaphāpaham / / kaṣāyaṃ kāsapittaghnaṃ tṛṣṇādāhanivāraṇam // Rajni_10.191
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826712 (0.058):
tāmraṃ supakvaṃ madhuraṃ kaṣāyaṃ tiktaṃ vipāke kaṭu śītalaṃ ca / / kaphāpahaṃ pittaharaṃ vibandhaśūlaghnapāṇḍūdaragulmanāśi // Rajni_13.19
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803305 (0.059):
jīrakaḥ kaṭur uṣṇaś ca vātahṛd dīpanaḥ paraḥ / / gulmādhmānātisāraghno grahaṇīkrimihṛt paraḥ // Rajni_5.57
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806025 (0.059):
svarjikaḥ kaṭur uṣṇaś ca tīkṣṇo vātakaphārtinut / / gulmādhmānakrimīn hanti vraṇajāṭharadoṣanut // Rajni_5.250
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615100 (0.060):
karkoṭikāphalaṃ gulmaśūlapittakaphāpaham / / tridoṣamehakuṣṭhaghnam īṣanmadhuratiktakam // 20 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767246 (0.061):
chāgaṃ raktātisāraghnaṃ kāsaśvāsakaphāpaham / / cakṣuṣyaṃ jīvanaṃ strīṇāṃ raktapitte canāvanam // GarP_1,169.41 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809286 (0.062):
gṛñjanaṃ kaṭukoṣṇaṃ ca kaphavātarujāpaham / / rucyaṃ ca dīpanaṃ hṛdyaṃ durgandhaṃ gulmanāśanam // Rajni_7.20
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4469066 (0.063):
himāmlakaṭukaṃ rūkṣaṃ kaphapittavināśanam / / rucyaṃ tvacyaṃ krimighnaṃ ca netryaṃ malaviśodhanam // Rcūm_14.180 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936770 (0.063):
himāmlaṃ kaṭukaṃ rūkṣaṃ kaphapittavināśanam / / rucyaṃ tvacyaṃ kṛmighnaṃ ca netryaṃ malaviśodhanam // VRrs_5.213 //
dhānyakaṃ dhānakaṃ dhānyaṃ dhānā dhāneyakaṃ tathā / / kunaṭī dhenukā chattrā kustumburu vitunnakam // 87
dhānyakaṃ tuvaraṃ snigdhamavṛṣyaṃ mūtralaṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210567 (0.060):
vaśyaṃ tiktaṃ kaṭu kṣāraṃ raktapittakaraṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210123 (0.064):
sthauṇeyakaṃ kaṭu svādu tiktaṃ snigdhaṃ tridoṣanut // 110
tiktaṃ kaṭūṣṇavīryaṃ ca dīpanaṃ pācanaṃ smṛtam // 88
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210101 (0.053):
granthiparṇaṃ tiktatīkṣṇaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210567 (0.060):
vaśyaṃ tiktaṃ kaṭu kṣāraṃ raktapittakaraṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809611 (0.061):
karīraṃ kaṭutiktāmlaṃ kaṣāyaṃ laghu śītalam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207514 (0.064):
kuṣṭhamuṣṇaṃ kaṭu svādu śukralaṃ tiktakaṃ laghu /
jvaraghnaṃ rocakaṃ grāhi svādupāki tridoṣanut /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2492352 (0.059):
gomedakaṃ pittaharaṃ pradiṣṭaṃ $ pāṇḍukṣayaghnaṃ kaphanāśanaṃ ca & / saṃdīpanaṃ pācanameva rucyam % atyaṃtabuddhipravibodhanaṃ ca // YRps_7.48
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22375682 (0.059):
gomedakaṃ pittaharaṃ pradiṣṭaṃ pāṇḍukṣayaghnaṃ kaphanāśanaṃ ca / / saṃdīpanaṃ pācanameva rucyam atyaṃtabuddhipravibodhanaṃ ca // YRps_7.48 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799921 (0.061):
somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut / / tṛṣṇāviśoṣaśamanī pāvanī yajñasādhanī // Rajni_3.99
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833907 (0.062):
navanītaṃ tu nārīṇāṃ rucyaṃ pāke laghu smṛtam / / cakṣuṣyaṃ sarvarogaghnaṃ dīpanaṃ viṣanāśanam // Rajni_15.74
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825227 (0.063):
kakkolaṃ kaṭu tiktoṣṇaṃ vaktrajāḍyaharaṃ param / / dīpanaṃ pācanaṃ rucyaṃ kaphavātanikṛntanam // Rajni_12.79
tṛṣṇādāhavamiśvāsakāsakārśyakrimipraṇut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968469 (0.031):
3.100bv dur bala vyādhi karṣitān / kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826014 (0.034):
śaileyaṃ śiśiraṃ tiktaṃ sugandhi kaphapittajit / / dāhatṛṣṇāvamiśvāsavraṇadoṣavināśanam // Rajni_12.133
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209425 (0.036):
jātīpattrī laghuḥ svāduḥ kaṭūṣṇā rucivarṇakṛt / / kaphakāsavamiśvāsatṛṣṇākṛmiviṣāpahā // 57
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207266 (0.044):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208856 (0.049):
śramaśoṣaviṣaśleṣmatṛṣṇāpittāsradāhanut // 13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799922 (0.052):
somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut / / tṛṣṇāviśoṣaśamanī pāvanī yajñasādhanī // Rajni_3.99
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209402 (0.054):
nihanti mukhavairasyaṃ maladaurgandhyakṛṣṇatāḥ / / kṛmikāsavamiśvāsaśoṣapīnasahṛdrujaḥ // 55
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815670 (0.056):
hintālo madhurāmlaś ca kaphakṛt pittadāhanut / / śramatṛṣṇāpahārī ca śiśiro vātadoṣanut // Rajni_9.90
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800273 (0.056):
jantukā śiśirā tiktā raktapittakaphāpahā / / dāhatṛṣṇāvamighnī ca rucikṛd dīpanī parā // Rajni_3.128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814971 (0.056):
kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut / / tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819437 (0.057):
tāpakaphakāsatṛṣṇāśramavamiśamanī ca vijñeyā // Rajni_10.201
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821292 (0.058):
śvāsakāsaśramavamiśamanī śophatṛṣṇājvaraghnī /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922294 (0.059):
surasaḥ sumukho nāti vidāhī gara śopha hā || 108 || / 6.108av hidhmā kāsa vami śvāsa 6.108av hidhmā kāsa śrama śvāsa
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6029841 (0.059):
gara tṛṣṇā rujā kāsa śvāsa hidhmā jvarāpaham || 59 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207298 (0.060):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut / / kāsaśothatṛṣākuṣṭhajvaravraṇakṛmipraṇut // 157
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821505 (0.062):
vaṭī kaṣāyamadhurā śiśirā pittahāriṇī / / dāhatṛṣṇāśramaśvāsavicchardiśamanī parā // Rajni_11.120
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206783 (0.062):
tṛṣṇākāsajvaraśvāsakṣayapittāsrakāmalāḥ /
ārdraṃ tu tadguṇaṃ svādu viśeṣātpittanāśanam // 89
śatapuṣpā śatāhvā ca madhurā kāravī misiḥ / / atilambī sitacchattrā saṃhitachattrikāpi ca // 90
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404464 (0.050):
kākaprāṇā valkaśalyā kṛṣṇabījā ca rañjakī / / kākatuṇḍī ca madhurā śiśirā pittahāriṇī // Āk_2,10.37 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806356 (0.052):
śatāhvādyāḥ krameṇaiva kṣupāḥ proktā yathāguṇāḥ // Rajni_6.9 / śatāhvā śatapuṣpā ca misir ghoṣā ca potikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820075 (0.054):
bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30 / bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812120 (0.057):
kuḍuhuñcī śrīphalikā pratipattraphalā ca sā / / śubhravī kāravī caiva proktā bahuphalā tathā // Rajni_7.219
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412967 (0.058):
(2.4.306) śāleyaḥ syācchītaśivaśchatrā madhurikā misiḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814102 (0.061):
vaṃśapattrī vaṃśadalā jīrikā jīrṇapattrikā / / vaṃśapattrī sumadhurā śiśirā pittanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806366 (0.064):
ahicchattrāpy avākpuṣpī mādhavī kāravī śiphā // Rajni_6.10 / saṅghātapattrikā chattrā vajrapuṣpā supuṣpikā / / śataprasūnā bahalā puṣpāhvā śatapattrikā // Rajni_6.11
chattrā śāleyaśālīnau miśreyā madhurā misiḥ /
śatapuṣpā laghustīkṣṇā pittakṛddīpanī kaṭuḥ // 91
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404334 (0.050):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802748 (0.054):
saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā / / kaphaśvāsasamīrārtiśamanī koṣṭhaśodhanī // Rajni_5.18
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207259 (0.056):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206288 (0.057):
ajamodā kaṭustīkṣṇā dīpanī kaphavātanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206258 (0.058):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77 / dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800464 (0.061):
putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832349 (0.061):
paiṣṭī kaṭūṣṇā tīkṣṇā syānmadhurā dīpanī parā // Rajni_14.147
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823563 (0.064):
satasā madhurā tīkṣṇā kaṭur uṣṇā ca pācanī / / gulmodarādhmānaharā rucikṛd dīpanī parā // Rajni_11.250
uṣṇā jvarānilaśleṣmavraṇaśūlākṣirogahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802326 (0.049):
brahmadaṇḍī kaṭūṣṇā syāt kaphaśophānilāpahā // Rajni_4.133
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800464 (0.052):
putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814766 (0.056):
tarkārī kaṭur uṣṇā ca tiktānilakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808691 (0.056):
ḍoḍī tu kaṭutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811601 (0.057):
kāravallī sutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390576 (0.057):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804054 (0.058):
ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802860 (0.058):
śuṇṭhī kaṭūṣṇā snigdhā ca kaphaśophānilāpahā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3928931 (0.060):
manaḥśilā sarvarasāyanāgryā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātahantrī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816186 (0.060):
śyāmādiśiṃśapā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578908 (0.061):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā tiktā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802381 (0.061):
droṇapuṣpī kaṭuḥ soṣṇā rucyā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807008 (0.061):
kaṭūṣṇā cāgnidamanī rūkṣā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803200 (0.062):
viḍaṅgā kaṭur uṣṇā ca laghur vātakaphārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804410 (0.064):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802683 (0.064):
pippalī jvarahā vṛṣyā snigdhoṣṇā kaṭutiktakā / / dīpanī mārutaśvāsakāsaśleṣmakṣayāpahā // Rajni_5.13
miśreyā tadguṇā proktā viśeṣād yoniśūlanut // 92
agnimāndyaharī hṛdyā baddhaviṭkṛmiśukrahṛt /
rūkṣoṣṇā pācanī kāsavamiśleṣmānilān haret // 93
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207818 (0.045):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210935 (0.046):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808250 (0.050):
kaṭūṣṇā nīlanirguṇḍī tiktā rūkṣā ca kāsajit / / śleṣmaśophasamīrārtipradarādhmānahāriṇī // Rajni_6.153
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21398156 (0.058):
rītikā kaṭutiktoṣṇā plīhānāhanibarhaṇī // Āk_2,7.9 // / rūkṣā kaphāsrapittaṃ ca hanyātsvādu prayojitā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804484 (0.059):
bhadramustā kaṣāyā ca tiktā śītā ca pācanī / / pittajvarakaphaghnī ca jñeyā saṅgrahaṇī ca sā // Rajni_5.140
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404053 (0.064):
kāravī kāravallī ca kaṣāyoṣṇā kaphāpahā / / kāsaśvāsaharā balyā jñeyā rasaniyāmikā // Āk_2,10.4 //
methikā methinī methī dīpanī bahupattrikā / / bodhinī bahubījā ca jyotirgandhaphalā tathā // 94
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803452 (0.036):
jīrṇajvaraharā rucyā vraṇahādhmānanāśanāḥ // Rajni_5.66 / methikā methinī methī dīpanī bahupatrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809668 (0.063):
śolī vanaharidrā syāt vanāriṣṭā ca śolikā / / śolikā kaṭugaulyā ca rucyā tiktā ca dīpanī // Rajni_7.44
vallarī cakrikā manthā miśrapuṣpā ca kairavī / / kuñcikā bahuparṇī ca pītabījā municchadā // 95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803461 (0.020):
vallarī candrikā methā miśrapuṣpā ca kairavī / / kuñcikā bahuparṇī ca pītabījā munīndudhā // Rajni_5.68
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813814 (0.027):
mālādūrvā vallidūrvālidūrvā mālāgranthir granthilā granthidūrvā / / mūlagranthir vallarī granthimūlā rohatparvā parvavallī sitākhyā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803450 (0.064):
methikā methinī methī dīpanī bahupatrikā / / vedhanī gandhabījā ca jyotirgandhaphalā tathā // Rajni_5.67
methikā vātaśamanī śleṣmaghnī jvaranāśinī /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615536 (0.041):
vāluka bhā- // / atha sindhaṇī // / siṃdhaṇī vātaśamanī vṛṣyā madhuraśītalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818138 (0.050):
gandhakusumātimodā vāsantī madamādinī caiva // Rajni_10.108 / gaṇikārī surabhitarā tridoṣaśamanī ca dāhaśoṣaharā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766921 (0.050):
kaliṅgālābunī pittanāśinī vātakāriṇī / / trapuṣorvāruke vātaśleṣmale pittavāraṇe // GarP_1,169.19 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816235 (0.053):
kapilā śiṃśapā tiktā śītavīryā śramāpahā / / vātapittajvaraghnī ca chardihikkāvināśinī // Rajni_9.130
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6219648 (0.054):
iyamamlīpattaśamanī tridoṣadamanī bubhukṣukamīnayā /"
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807073 (0.056):
tvagdoṣaviṣakaṇḍūtikharjupraśamanī ca sā // Rajni_6.65 / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇikā śaṇaghaṇṭikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816446 (0.057):
kaṭabhī bhavet kaṭūṣṇā gulmaviṣādhmānaśūladoṣaghnī / / vātakaphājīrṇarujāśamanī śvetā ca tatra guṇayuktā // Rajni_9.146
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803450 (0.057):
methikā methinī methī dīpanī bahupatrikā / / vedhanī gandhabījā ca jyotirgandhaphalā tathā // Rajni_5.67
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811625 (0.058):
karkoṭakī kaṭūṣṇā ca tiktā viṣavināśanī / / vātaghnī pittahṛt caiva dīpanī rucikāriṇī // Rajni_7.188
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813756 (0.058):
raktapittātisāraghnī kaphavātajvarāpahā // Rajni_8.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806940 (0.061):
durālambhā kaṭus tiktā soṣṇā kṣārāmlikā tathā / / madhurā vātapittaghnī jvaragulmapramehajit // Rajni_6.55
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806643 (0.064):
pratiśyāyārtidoṣaghnī kaphavātajvarārtinut // Rajni_6.32
tataḥ svalpaguṇā vanyā vājināṃ sā tu pūjitā // 96
candrikā carmahantrī ca paśumehanakārikā / / nandinī kāravī bhadrā vāsapuṣpā suvāsarā // 97
candraśūraṃ hitaṃ hikkāvātaśleṣmātisāriṇām /
asṛgvātagadadveṣi balapuṣṭivivardhanam // 98
methikā candraśūraś ca kālājājī yavānikā / / etaccatuṣṭayaṃ yuktaṃ caturbījam iti smṛtam // 99
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813919 (0.030):
praśastaṃ śodhanānāṃ ca balapuṣṭivivardhanam // Rajni_8.118 / bhūtṛṇo rohiṇo bhūtir bhūtiko 'tha kuṭumbakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811342 (0.033):
vṛṣyā vātapradā caiva balapuṣṭivivardhanī // Rajni_7.166 / bhūtumbī nāgatumbī ca śakracāpasamudbhavā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811301 (0.063):
guruḥ saṃtarpaṇī rucyā vīryapuṣṭibalapradā // Rajni_7.163 / kṣīratumbī dugdhatumbī dīrghavṛttaphalābhidhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814091 (0.063):
tṛṇāḍhyaṃ parvatatṛṇaṃ pattrāḍhyaṃ ca mṛgapriyam / / balapuṣṭikaraṃ rucyaṃ paśūnāṃ sarvadā hitam // Rajni_8.133
taccūrṇaṃ bhakṣitaṃ nityaṃ nihanti pavanāmayam /
ajīrṇaṃ śūlamādhmānaṃ pārśvaśūlaṃ kaṭivyathām // 100
sahasravedhi jatukaṃ vāhlīkaṃ hiṅgu rāmaṭham // 101
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4908900 (0.049):
āranālastu kulmāṣaṃ vāhlīkaṃ hiṅgu rāmaṭhaṃ /AP_365.030ab/
hiṅgūṣṇaṃ pācanaṃ rucyaṃ tīkṣṇaṃ vātabalāsanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822533 (0.058):
tumbarur madhuras tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphavātanut / / śūlagulmodarādhmānakṛmighno vahnidīpanaḥ // Rajni_11.185
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206038 (0.062):
maricaṃ kaṭukaṃ tīkṣṇaṃ dīpanaṃ kaphavātajit / / uṣṇaṃ pittakaraṃ rūkṣaṃ śvāsaśūlakṛmīnharet // 61
śūlagulmodarānāhakṛmighnaṃ pittavardhanam // 102
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822535 (0.036):
tumbarur madhuras tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphavātanut / / śūlagulmodarādhmānakṛmighno vahnidīpanaḥ // Rajni_11.185
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206228 (0.046):
gulmaplīhodarānāhaśūlaghnaṃ pittakopanam // 74
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923073 (0.054):
hiṅgu vāta kaphānāha śūla ghnaṃ pitta kopanam || 152 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206111 (0.057):
rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham / / ānāhaplīhagulmaghnaṃ kṛmiśvāsakṣayāpaham // 66
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611332 (0.060):
(pittalaṃ rūkṣatīkṣṇoṣṇaṃ lavaṇānurasaṃ kaṭu / / kṛmiśophodarānāhaśūlapāṇḍukaphānilān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920459 (0.060):
pittalaṃ rūkṣa tīkṣṇoṣṇaṃ lavaṇānu rasaṃ kaṭu || 82 || / kṛmi śophodarānāha śūla pāṇḍu kaphānilān |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825613 (0.060):
kaṇagugguluḥ kaṭūṣṇaḥ surabhir vātanāśanaḥ / / śūlagulmodarādhmānakaphaghnaś ca rasāyanaḥ // Rajni_12.106
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809409 (0.063):
garjaraṃ madhuraṃ rucyaṃ kiṃcit kaṭu kaphāpaham / / ādhmānakrimiśūlaghnaṃ dāhapittatṛṣāpaham // Rajni_7.25
vacogragandhā ṣaḍgranthā golomī śataparvikā / / kṣudrapattrī ca maṅgalyā jaṭilogrā ca lomaśā // 103
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803217 (0.028):
agnimāndyārucibhrāntikrimidoṣavināśanī // Rajni_5.50 / vacogragandhā golomī jaṭilogrā ca lomaśā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907601 (0.030):
dārvī pacampacā dāru śuklā haimavatī vacā /AP_362.050ab/ / vacogragandhā ṣaḍgranthā golomī śataparvikā //AP_362.050cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412940 (0.036):
(2.4.300) dārvī pacaṃpacā dāruharidrā parjanītyapi / (2.4.301) vacogragandhā ṣaḍgranthā golomī śataparvikā
vacogragandhā kaṭukā tiktoṣṇā vāntivahnikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803214 (0.024):
agnimāndyārucibhrāntikrimidoṣavināśanī // Rajni_5.50 / vacogragandhā golomī jaṭilogrā ca lomaśā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206643 (0.062):
dvīpāntaravacā kiṃcit tiktoṣṇā vahnidīptikṛt / / vibandhādhmānaśūlaghnī śakṛnmūtraviśodhinī // 108
vibandhādhmānaśūlaghnī śakṛnmūtraviśodhinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206650 (0.0):
dvīpāntaravacā kiṃcit tiktoṣṇā vahnidīptikṛt / / vibandhādhmānaśūlaghnī śakṛnmūtraviśodhinī // 108
apasmārakaphonmādabhūtajantvanilān haret // 104
pārasīkavacā śuklā proktā haimavatīti sā / / haimavatyuditā tadvadvātaṃ hanti viśeṣataḥ // 105
sugandhāpyugragandhā ca viśeṣātkaphakāsanut /
susvaratvakarī rucyā hṛtkaṇṭhamukhaśodhinī // 106
sthūlagranthiḥ sugandhā syāttato hīnaguṇā smṛtā // 107
dvīpāntaravacā kiṃcit tiktoṣṇā vahnidīptikṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206588 (0.062):
vacogragandhā kaṭukā tiktoṣṇā vāntivahnikṛt / / vibandhādhmānaśūlaghnī śakṛnmūtraviśodhinī /
vibandhādhmānaśūlaghnī śakṛnmūtraviśodhinī // 108
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206595 (0.0):
vacogragandhā kaṭukā tiktoṣṇā vāntivahnikṛt / / vibandhādhmānaśūlaghnī śakṛnmūtraviśodhinī /
vātavyādhīnapasmāramunmādaṃ tanuvedanām /
vyapohati viśeṣeṇa phiraṅgāmayanāśinī // 109 / havuṣā vapuṣā visrā parāśvatthaphalā matā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404243 (0.045):
vraṇadoṣaharā caiva netrāmayavināśinī // Āk_2,10.18 // / kṛṣṇikā bahuparṇī ca pratyakśoṇī ca śabarī /
matsyagandhā plīhahantrī viṣaghnī dhvāṅkṣanāśinī // 110
havuṣā dīpanī tiktā mṛdūṣṇā tuvarā guruḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210615 (0.041):
kṛṣṇavṛntā madhurasā mahākusumikāpi ca / / kāśmarī tuvarā tiktā vīryoṣṇā madhurā guruḥ // 15
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208778 (0.053):
kastūrikā kaṭus tiktā kṣāroṣṇā śukralā guruḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206260 (0.055):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77 / dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210930 (0.056):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207644 (0.057):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ / / dīpanī tuvarā gulmaraktanunnāśayed dhruvam /
pittodarasamīrārśograhaṇīgulmaśūlahṛt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3965819 (0.045):
śoṣodarārśograhaṇījvaragulmādyupadrutaiḥ // VRrs_14.57 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803133 (0.051):
citrako 'gnisamaḥ pāke kaṭuḥ śophakaphāpahaḥ / / vātodarārśograhaṇīkrimikaṇḍūtināśanaḥ // Rajni_5.45
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208588 (0.053):
svarjikālpaguṇā tasmādvijñeyā gulmaśūlahṛt / / suvarcikā svarjikāvad boddhavyā guṇato janaiḥ // 257
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767913 (0.057):
gulmaśothodaraplīhaśūlārśoghnaṃ pradīpanam // GarP_1,170.17 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767343 (0.063):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205973 (0.063):
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān / / kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5970840 (0.063):
gulma jvarodara plīha grahaṇī pāṇḍu pīnasān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919630 (0.063):
takraṃ laghu kaṣāyāmlaṃ dīpanaṃ kapha vāta jit || 33 || / śophodarārśo grahaṇī doṣa mūtra grahā rucīḥ |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206223 (0.064):
tīkṣṇoṣṇaṃ pācanaṃ śreṣṭhaṃ dīpanaṃ kaphavātanut / / gulmaplīhodarānāhaśūlaghnaṃ pittakopanam // 74
parāpyetadguṇā proktā rūpabhedo dvayor api // 111 / puṃsi klībe viḍaṅgaḥ syātkṛmighno jantunāśanaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208588 (0.055):
svarjikālpaguṇā tasmādvijñeyā gulmaśūlahṛt /
taṇḍulāśca tathā vellam amoghā citrataṇḍulā // 112 / viḍaṅgaṃ kaṭu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ vahnikaraṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208477 (0.058):
ūrdhvaṃ kaphamadho vātaṃ saṃcārayedityarthaḥ // 248 / dīpanaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ rucyaṃ vyavāyi ca /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206739 (0.061):
tumburu prathitaṃ tiktaṃ kaṭupāke'pi tatkaṭu / / rūkṣoṣṇaṃ dīpanaṃ tīkṣṇaṃ rucyaṃ laghu vidāhi ca // 115
śūlādhmānodaraśleṣmakṛmivātavibandhanut // 113
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404040 (0.043):
himajā kaṭukā tiktā recanī sarvavātanut / / kṛmiśoṣodaraghnī ca pittajvaraharā tu sā // Āk_2,10.3 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919482 (0.046):
śastaṃ vāta kaphānāha kṛmi śophodarārśasām || 25 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826311 (0.052):
kṛmivātodarārtyarśaḥśūlaghnī malaśodhanī // Rajni_12.154
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206187 (0.054):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut / / vātaśleṣmaharo grāhī vātaghnaḥ śleṣmapittahṛt // 72
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206270 (0.056):
dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt / / vātaśleṣmodarānāhagulmaplīhakṛmipraṇut // 78
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815045 (0.056):
karṇikāro rase tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphaśūlahṛt / / udarakṛmimehaghno vraṇagulmanivāraṇaḥ // Rajni_9.43
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404397 (0.057):
indravāruṇikā tiktā kaṭuḥ śītā ca recanī // Āk_2,10.30 // / gulmapittodaraśleṣmakṛmikuṣṭhajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822534 (0.060):
tumbarur madhuras tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphavātanut / / śūlagulmodarādhmānakṛmighno vahnidīpanaḥ // Rajni_11.185
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929706 (0.064):
pittavraṇādhmānavibandhanighnaḥ śleṣmodarārtikṛmigulmavairī /
tumburuḥ saurabhaḥ sauro vanajaḥ sānujo 'ndhakaḥ // 114
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822509 (0.012):
ca kathitaṃ sevyaṃ tataḥ sarvadā // Rajni_11.183 / tumbaruḥ saurabhaḥ sauro vanajaḥ sānujo dvijaḥ /
tumburu prathitaṃ tiktaṃ kaṭupāke'pi tatkaṭu /
rūkṣoṣṇaṃ dīpanaṃ tīkṣṇaṃ rucyaṃ laghu vidāhi ca // 115
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208479 (0.017):
ūrdhvaṃ kaphamadho vātaṃ saṃcārayedityarthaḥ // 248 / dīpanaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ rucyaṃ vyavāyi ca /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210101 (0.039):
granthiparṇaṃ tiktatīkṣṇaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809224 (0.042):
mūlakaṃ tīkṣṇam uṣṇaṃ ca kaṭūṣṇaṃ grāhi dīpanam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804013 (0.046):
romakaṃ tīkṣṇamatyuṣṇaṃ kaṭu tiktaṃ ca dīpanam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206347 (0.051):
jīrakatritayaṃ rūkṣaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu / / saṃgrāhi pittalaṃ medhyaṃ garbhāśayaviśuddhikṛt // 85
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922262 (0.052):
vidāhi kaṭu rūkṣoṣṇaṃ hṛdyaṃ dīpana rocanam |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208238 (0.058):
bhallātakaphalaṃ pakvaṃ svādupākarasaṃ laghu / / kaṣāyaṃ pācanaṃ snigdhaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ chedi bhedanam // 231
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206711 (0.061):
viḍaṅgaṃ kaṭu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ vahnikaraṃ laghu /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920035 (0.062):
tīkṣṇoṣṇaṃ picchilaṃ visraṃ raktairaṇḍodbhavaṃ tv ati || 58 || / kaṭūṣṇaṃ sārṣapaṃ tīkṣṇaṃ kapha śukrānilāpaham |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834440 (0.063):
kharamūtraṃ kaṭūṣṇaṃ ca kṣāraṃ tīkṣṇaṃ kaphāpaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209385 (0.063):
jātīphalaṃ rase tiktaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ rocanaṃ laghu / / kaṭukaṃ dīpanaṃ grāhi svaryaṃ śleṣmānilāpaham // 54
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208952 (0.064):
agurūṣṇaṃ kaṭu tvacyaṃ tiktaṃ tīkṣṇaṃ ca pittalam /
vātaśleṣmākṣikarṇauṣṭhaśirāruggurutākṛmīn /
kuṣṭhaśūlāruciśvāsaplīhakṛcchrāṇi nāśayet // 116
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923126 (0.056):
sa śoṣa śophātīsāra meda moha vami kṛmīn | / śvāsa kāsa prasekārśaḥ plīhānāha garodaram || 156 ||
syādvaṃśarocanā vāṃśī tugākṣīrī tugā śubhā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805123 (0.029):
syād vaṃśarocanā vāṃśī tuṅgakṣīrī tugā śubhā /
tvakkṣīrī vaṃśajā śubhrā vaṃśakṣīrī ca vaiṇavī // 117 / vaṃśajā bṛṃhaṇī vṛṣyā balyā svādvī ca śītalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805124 (0.030):
syād vaṃśarocanā vāṃśī tuṅgakṣīrī tugā śubhā /
tṛṣṇākāsajvaraśvāsakṣayapittāsrakāmalāḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207265 (0.036):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805069 (0.037):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968468 (0.037):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207295 (0.038):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6029841 (0.044):
gara tṛṣṇā rujā kāsa śvāsa hidhmā jvarāpaham || 59 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804721 (0.044):
hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766903 (0.047):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207782 (0.048):
anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968720 (0.049):
kāsa hidhmā jvara śvāsa rakta pitta kṣata kṣayān |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209424 (0.052):
jātīpattrī laghuḥ svāduḥ kaṭūṣṇā rucivarṇakṛt / / kaphakāsavamiśvāsatṛṣṇākṛmiviṣāpahā // 57
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12994879 (0.055):
MSS_9964A 1 kāsaśvāsajvarājīrṇaśokatṛṣṇāsya pākayuk /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3930998 (0.057):
kaphapittakṣayadhvaṃsi kāsaśvāsāgnimāndyanut /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549816 (0.057):
tṛṣṇādāhajvaraśvāsaraktapittakṣatakṣayān /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495882 (0.058):
5 dāpayet* // 158 // tena siddhaṃ ghṛtaṃ kṣaudrasaṃyuktaṃ pittagulmanut* / / raktapittajvaraśvāsakāsahṛdroganāśanam* // 154 // {O} vāśāghṛtaṃ ślo 2 {O}
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806870 (0.058):
kāmalākaphavaikalyajvaraśvāsakṣayāpahā // Rajni_6.49
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207014 (0.059):
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805110 (0.060):
kāsahikkākṣayaśvāsacchardidoṣavināśakṛt // Rajni_5.184
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922438 (0.062):
6.116cv nihanty anila pittāsṛk / tṛṣṇā kāsa śrama śvāsa svara bheda kṣata kṣayān |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206403 (0.062):
tṛṣṇādāhavamiśvāsakāsakārśyakrimipraṇut /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14572314 (0.063):
jvaramehakṣayaśoṣaśvāsādyupasṛṣṭadehānām // Car_6,22.17
haretkuṣṭhaṃ vraṇaṃ pāṇḍuṃ kaṣāyā vātakṛcchrajit // 118
samudraphenaḥ phenaśca ḍiṇḍīro 'bdhikaphas tathā // 119 / samudraphenaścakṣuṣyo lekhanaḥ śītalaśca saḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813471 (0.050):
ikṣuraś cekṣukāṇḍaś ca śāradaḥ sitapuṣpakaḥ // Rajni_8.87 / nādeyo darbhapattraś ca lekhanaḥ kāṇḍakāṇḍakau /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825664 (0.052):
lalanaḥ śālaniryāso deveṣṭaḥ śītalas tathā // Rajni_12.109 / bahurūpaḥ śālarasaḥ sarjaniryāsakas tathā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413447 (0.053):
(2.4.394) punarnavā tu śothaghnī vitunnaṃ suniṣaṇṇakam / (2.4.395) syādvāatakaḥ śītalo 'parājitā śaṇaparṇyapi
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801772 (0.054):
kuṇañjaraḥ kuṇañjī ca kuṇañjo 'raṇyavāstukaḥ / / kuṇañjo madhuro rucyo dīpanaḥ pācano hitaḥ // Rajni_4.90
kaṣāyo viṣapittaghnaḥ karṇarukkaphahṛt saraḥ // 120
jīvakarṣabhakau mede kākolyau ṛddhivṛddhike /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845790 (1.788):
Rajni_22.59 / jīvakarṣabhakau mede kākolyāvṛddhivṛddhike /
aṣṭavargo 'ṣṭabhir dravyaiḥ kathitaścarakādibhiḥ // 121
aṣṭavargo himaḥ svādur bṛṃhaṇaḥ śukralo guruḥ /
bhagnasaṃdhānakṛt kāmabalāsabalavardhanaḥ /
vātapittāsratṛḍdāhajvaramehakṣayapraṇut // 122
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614576 (0.049):
[kurvanti pittāsraviṣārtidāhatṛṭchardiśopārucidoṣanāśaṃ)
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774650 (0.050):
pittaśleṣmajvaracchardidāhatṛṣṇāghnamagnikṛt /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930135 (0.050):
pitta śleṣma jvara cchardi dāha tṛṣṇā ghnam agni kṛt || 16 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048286 (0.050):
pittaśleṣmajvaracchardi- % dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051256 (0.050):
pittaśleṣmajvaracchardi- dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404501 (0.053):
lajjāluśca kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśinī // Āk_2,10.40 // / śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207014 (0.054):
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210867 (0.054):
hanti dāhajvaraśvāsaraktātīsāratṛḍvamīḥ // 35
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615064 (0.055):
pittāsradāhaśophaghnaṃ vātādhmānavibandhakṛt // 18 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826140 (0.057):
lāmajjakaṃ himaṃ tiktaṃ madhuraṃ vātapittajit / / tṛḍdāhaśramamūrchārtiraktapittajvarāpaham // Rajni_12.142
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821480 (0.058):
vaṭaḥ kaṣāyo madhuraḥ śiśiraḥ kaphapittajit / / jvaradāhatṛṣāmohavraṇaśophāpahārakaḥ // Rajni_11.118
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5926152 (0.058):
kuṣṭha mūrchā jvarotkleśa dāha pitta kaphāñ jayet |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812947 (0.058):
snuhī coṣṇā pittadāhakuṣṭhavātapramehanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5949801 (0.059):
sa tṛṭ śvāsa jvara cchardi dāhānāha pravāhikaḥ || 84 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993581 (0.060):
catuṣ prayogaṃ vātāsṛk pitta dāha jvarārti nut || 44 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993602 (0.060):
vātāsṛk pitta dāhārti jvara ghnaṃ bala varṇa kṛt || 44+1 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801971 (0.061):
raktapādī kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśanī / / śophadāhaśramaśvāsavraṇakuṣṭhakaphāsranut // Rajni_4.106
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207294 (0.061):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209915 (0.062):
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
jīvakarṣabhakau jñeyau himādriśikharodbhavau /
rasonakandavatkandau niḥsārau sūkṣmapattrakau // 123
jīvakaḥ kūrcakākāra ṛṣabho vṛṣaśṛṅgavat /
jīvako madhuraḥ śṛṅgo hrasvāṅgaḥ kūrcaśīrṣakaḥ // 124
ṛṣabho vṛṣabho dhīro viṣāṇī drākṣa ityapi / / jīvakarṣabhakau balyau śītau śukrakaphapradau // 125
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800747 (0.045):
ṛṣabho gopatir dhīro viṣāṇī dhūrddharo vṛṣaḥ /
madhurau pittadāhāsrakārśyavātakṣayāpahau // 126
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207014 (0.049):
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822154 (0.058):
vātaghnī pittadāhāsrakaphadoṣaprakopaṇī // Rajni_11.163
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210261 (0.063):
tvagāmayasvedakṛcchradāhapittāsraroganut // 119
mahāmedābhidhaḥ kando moraṅgādau prajāyate /
mahāmedā khanīmedā syād ityuktaṃ munīśvaraiḥ // 127
śuklārdrakanibhaḥ kando latājātaḥ supāṇḍuraḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800920 (0.028):
mahāmedābhidhaḥ kando latājātaḥ supāṇḍuraḥ /
mahāmedābhidho jñeyo medālakṣaṇamucyate // 128
śuklakando nakhacchedyo medodhātumiva sravet /
yaḥ sa medeti vijñeyo jijñāsātatparairjanaiḥ // 129
śalyaparṇī maṇicchidrā medā medobhavādhvarā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048023 (0.044):
madhuparṇī vayaḥsthā ca $ maṇḍalī tantrikā smṛtā & / śalyaparṇī maṇicchidrā % medā medaḥsamudbhavā // VAnigh_46 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050990 (0.063):
madhuparṇī vayaḥsthā ca maṇḍalī tantrikā smṛtā / / śalyaparṇī maṇicchidrā medā medaḥsamudbhavā // VAnigh_46 //
mahāmedā vasucchidrā tridantī devatāmaṇiḥ // 130 / medāyugaṃ guru svādu vṛṣyaṃ stanyakaphāvaham /
bṛṃhaṇaṃ śītalaṃ pittaraktavātajvarapraṇut // 131
jāyate kṣīrakākolī mahāmedodbhavasthale // 132 / yatra syāt kṣīrakākolī kākolī atra jāyate /
pīvarīsadṛśaḥ kandaḥ sakṣīraḥ priyagandhavān // 133
sa proktaḥ kṣīrakākolī kākolīliṅgamucyate /
yathā syāt kṣīrakākolī kākolyapi tathā bhavet // 134 / eṣā kiṃcid bhavet kṛṣṇā bhedo 'yam ubhayor api /
kākolī vāyasolī ca vīrā kāyasthikā tathā // 135 / sā śuklā kṣīrakākolī vayaḥsthā kṣīravallikā /
kathitā kṣīriṇī dhīrā kṣīraśuklā payasvinī // 136 / kākolīyugalaṃ śītaṃ śukralaṃ madhuraṃ guru /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837815 (0.055):
aurabhraṃ madhuraṃ śītaṃ guru viṣṭambhi bṛṃhaṇam // Rajni_17.40
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207297 (0.025):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968469 (0.042):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822154 (0.043):
vātaghnī pittadāhāsrakaphadoṣaprakopaṇī // Rajni_11.163
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993582 (0.046):
catuṣ prayogaṃ vātāsṛk pitta dāha jvarārti nut || 44 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993603 (0.046):
vātāsṛk pitta dāhārti jvara ghnaṃ bala varṇa kṛt || 44+1 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824074 (0.048):
beṭṭacandanam atīva śītalaṃ dāhapittaśamanaṃ jvarāpaham / / chardimohatṛṣikuṣṭhataimirotkāsaraktaśamanaṃ ca tiktakam // Rajni_12.12
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206889 (0.049):
madhurau pittadāhāsrakārśyavātakṣayāpahau // 126
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209915 (0.051):
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.051):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609207 (0.051):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819097 (0.051):
puṇḍarīkaṃ himaṃ tiktaṃ madhuraṃ pittanāśanam / / dāhāsraśramadoṣaghnaṃ pipāsādoṣanāśanam // Rajni_10.177
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814705 (0.052):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834218 (0.052):
kāñjikaṃ vātaśophaghnaṃ pittaghnaṃ jvaranāśanam / / dāhamūrchāśramaghnaṃ ca śūlādhmānavibandhanut // Rajni_15.90
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210264 (0.053):
tvagāmayasvedakṛcchradāhapittāsraroganut // 119
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832097 (0.053):
āmaṃ ced āmagulmāmayapavanarujāpittadāhāsradoṣaṃ hanyād vātaṃ ca śoṣaṃ
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207211 (0.054):
jvarahṛdrogapittāsravātodāvartaśūlanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818229 (0.054):
kevikā madhurā śītā dāhapittaśramāpahā / / vātaśleṣmarujāṃ hantrī pittacchardivināśinī // Rajni_10.116
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206843 (0.054):
vātapittāsratṛḍdāhajvaramehakṣayapraṇut // 122
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811166 (0.055):
gaurasuvarṇaṃ śiśiraṃ kaphapittajvarāpaham / / pathyaṃ dāharucibhrāntiraktaśramaharaṃ param // Rajni_7.155
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404500 (0.055):
lajjāluśca kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśinī // Āk_2,10.40 // / śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
ṛddhirvṛddhiśca kandau dvau bhavataḥ kośale 'cale /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800987 (0.045):
Rajni_4.29 / ṛddhir vṛddhiś ca kandau dvau bhavataḥ kośayāmale /
śvetalomānvitaḥ kando latājātaḥ sarandhrakaḥ // 138
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800995 (0.022):
śvetaromānvitaḥ kando latājātaḥ sarandhrakaḥ // Rajni_4.30
sa eva ṛddhirvṛddhiśca bhedam apyetayor bruve / / tūlagranthisamā ṛddhir vāmāvartaphalā ca sā // 139
vṛddhistu dakṣiṇāvartaphalā proktā maharṣibhiḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801009 (0.0):
tūlagranthisamā ṛddhir vāmāvartaphalā ca sā / / vṛddhis tu dakṣiṇāvartaphalā proktā maharṣibhiḥ // Rajni_4.31
ṛddhir yogyaṃ siddhilakṣmyau vṛddher apyāhvayā ime // 140
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413050 (1.192):
(2.4.320) gopī śyāmā śārivā syādanantotpalaśārivā / (2.4.321) yogyamṛddhiḥ siddhilakṣmyau vṛddherapyāhvayā ime
ṛddhir balyā tridoṣaghnī śukralā madhurā guruḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810970 (0.059):
mūlapotī tridoṣaghnī vṛṣyā balyā laghuś ca sā /
prāṇaiśvaryakarī mūrchāraktapittavināśinī // 141
vṛddhir garbhapradā śītā bṛṃhaṇī madhurā smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799338 (0.054):
ākāśavallī kaṭukā madhurā pittanāśinī / / vṛṣyā rasāyanī balyā divyauṣadhiparā smṛtā // Rajni_3.55
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402832 (0.056):
somakṣīrā ca somā ca yajñā divyalatā smṛtā // Āk_2,9.20 // / somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207848 (0.062):
āmragandhir haridrā yā sā śītā vātalā matā / / pittahṛnmadhurā tiktā sarvakaṇḍūvināśinī // 201
vṛṣyā pittāsraśamanī kṣatakāsakṣayāpahā // 142
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805068 (0.051):
kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799971 (0.059):
vatsādanī tu madhurā pittadāhāsradoṣanut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.061):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609207 (0.061):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804722 (0.063):
hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206784 (0.064):
tṛṣṇākāsajvaraśvāsakṣayapittāsrakāmalāḥ /
rājñāmapyaṣṭavargastu yato'yam atidurlabhaḥ / / tasmādasya pratinidhiṃ gṛhṇīyāttadguṇaṃ bhiṣak /
mukhyasadṛśaḥ pratinidhiḥ // 143 / medājīvakakākolyṛddhidvaṃdve 'pi cāsati /
varīvidāryaśvagandhāvārāhīś ca kramātkṣipet /
medāmahāmedāsthāne śatāvarīmūlam / / jīvakarṣabhakasthāne vidārīmūlam /
kākolīkṣīrakākolīsthāne aśvagandhāmūlam / / ṛddhivṛddhisthāne vārāhīkandaṃ guṇaistattulyaṃ kṣipet // 144
yaṣṭīmadhu tathā yaṣṭīmadhukaṃ klītakaṃ tathā / / anyat klītanakaṃ tattu bhavettoye madhūlikā // 145
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804563 (0.030):
anyat klītanam uktaṃ klītanakaṃ klītanīyakaṃ madhukam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051324 (0.037):
mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam & / anyat karparikā tutthaṃ % vāmanaṃ tutthameva tu // VAnigh_291 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054280 (0.037):
mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam / / anyat karparikā tutthaṃ vāmanaṃ tutthameva tu // VAnigh_291 //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466144 (0.041):
tatra mūlabhaiṣajyaṃ mustaṃ vaco haridrārdrakam ativiṣā iti / yad vā punar / anyad api mūlabhaiṣajyārthāya spharati nāmiṣārthāya / gaṇḍabhaiṣajyam* /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804540 (0.063):
yaṣṭīmadhur madhuyaṣṭī madhuvallī madhusravā / / madhukaṃ madhukā yaṣṭī yaṣṭyāhvaṃ vasusaṃmitam // Rajni_5.144
yaṣṭī himā guruḥ svādvī cakṣuṣyā balavarṇakṛt /
susnigdhā śukralā keśyā svaryā pittānilāsrajit /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397430 (0.055):
śītalaṃ lekhanaṃ rūkṣaṃ kaphapittāsrapāṇḍujit / / pramehasarvaśūlaghnaṃ tīkṣṇaṃ muṇḍādhikaṃ guṇaiḥ // Āk_2,5.80 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822685 (0.057):
kuṣṭhāsrakaphavātārśovraṇadoṣārtināśinī // Rajni_11.195
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835249 (0.058):
sarvāmayaharo rucyaḥ pittadāhānilāsrajit // Rajni_16.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803660 (0.058):
rāsnā guruś ca tiktoṣṇā viṣavātāsrakāsajit / / śophakampodaraśleṣmaśamanī pācanī ca sā // Rajni_5.82
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801977 (0.061):
śophadāhaśramaśvāsavraṇakuṣṭhakaphāsranut // Rajni_4.106
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209809 (0.061):
stambhanaṃ jvaranud bhrāntimadajit kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpakṛcchradāhavraṇāpaham // 85
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833891 (0.063):
vraṇakrimikaphāsraghnaṃ vātaghnaṃ viṣanāśanam // Rajni_15.73
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801626 (0.063):
kuṭumbinī tu madhurā grāhiṇī kaphapittanut / / vraṇāsradoṣakaṇḍūtināśanī sā rasāyanī // Rajni_4.80
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835535 (0.064):
sugandhā madhurā hṛdyā kaphapittajvarāsrajit // Rajni_16.37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811763 (0.064):
ḍaṅgarī śītalā rucyā vātapittāsradoṣajit / / śoṣahṛt tarpaṇī gaulyā jāḍyahā mūtrarodhanut // Rajni_7.198
vraṇaśothaviṣaccharditṛṣṇāglānikṣayāpahā // 146
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801366 (0.026):
trāyantī śītamadhurā gulmajvarakaphāsranut / / bhramatṛṣṇākṣayaglāniviṣacchardivināśinī // Rajni_4.59
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803660 (0.052):
rāsnā guruś ca tiktoṣṇā viṣavātāsrakāsajit / / śophakampodaraśleṣmaśamanī pācanī ca sā // Rajni_5.82
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21399855 (0.059):
cakṣuṣyaṃ pavanāsrapittaviṣajit sarvendriyāhlādanaṃ
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207705 (0.062):
tṛṣṇātīsārapittāsraviṣakrimivisarpajit // 189
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929143 (0.063):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609206 (0.063):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
kāmpillaḥ karkaśaś candro raktāṅgo rocano 'pi ca / / kāmpillaḥ kaphapittāsrakṛmigulmodaravraṇān /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404397 (0.036):
indravāruṇikā tiktā kaṭuḥ śītā ca recanī // Āk_2,10.30 // / gulmapittodaraśleṣmakṛmikuṣṭhajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799560 (0.048):
gulmapittodaraśleṣmakrimikuṣṭhajvarāpahā // Rajni_3.72
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397457 (0.051):
lekhanaṃ vātahṛcchītaṃ kṛmipittakaphapraṇut // Āk_2,5.81 // / śvayathūdaraśūlārśaḥkuṣṭhapāṇḍupramehajit // Āk_2,5.82 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5956387 (0.054):
mano vikāras tṛṣṇāsra pitta gulmodarādayaḥ | / te te ca vāta jā rogā jāyante bhṛśa dāruṇāḥ || 51 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5926804 (0.055):
kuṣṭha vātāsra pittāsra gulmopa kuśa kāmalāḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919482 (0.057):
śastaṃ vāta kaphānāha kṛmi śophodarārśasām || 25 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920250 (0.064):
grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhārśaḥ śopha śoṣodara jvarān | / hanti gulma kṛmi plīhnaḥ kaṣāya kaṭu vātalaḥ || 71 ||
hanti recī kaṭūṣṇaśca mehānāhaviṣāśmanut // 147
āragvadho rājavṛkṣaḥ śamyākaścaturaṅgulaḥ / / ārevato vyādhighātaḥ kṛtamālaḥ suvarṇakaḥ // 148
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048348 (0.042):
āragvadho rājavṛkṣaḥ $ śamyākaś caturaṅgulaḥ & / ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051318 (0.042):
āragvadho rājavṛkṣaḥ śamyākaś caturaṅgulaḥ / / ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 //
karṇikāro dīrghaphalaḥ svarṇāṅgaḥ svarṇabhūṣaṇaḥ / / āragvadho guruḥ svāduḥ śītalaḥ sraṃsanottamaḥ // 149
jvarahṛdrogapittāsravātodāvartaśūlanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5995395 (0.053):
jvara hṛd roga vātāsṛg udāvartādi rogiṣu || 30 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207014 (0.054):
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923072 (0.056):
hiṅgu vāta kaphānāha śūla ghnaṃ pitta kopanam || 152 ||
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495882 (0.056):
raktapittajvaraśvāsakāsahṛdroganāśanam* // 154 // {O} vāśāghṛtaṃ ślo 2 {O}
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822533 (0.057):
tumbarur madhuras tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphavātanut / / śūlagulmodarādhmānakṛmighno vahnidīpanaḥ // Rajni_11.185
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805309 (0.058):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828353 (0.059):
dugdhapāṣāṇako rucya īṣaduṣṇo jvarāpahaḥ / / pittahṛdrogaśūlaghnaḥ kāsādhmānavināśanaḥ // Rajni_13.133
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929143 (0.061):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609206 (0.061):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968517 (0.061):
prasthaḥ siddho ghṛtād vāta pitta hṛd roga śūla nut || 104 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207294 (0.062):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798924 (0.062):
mūrvā tiktakaṣāyoṣṇā hṛdrogakaphavātahṛt / / vamipramehakuṣṭhādiviṣamajvarahāriṇī // Rajni_3.21
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5926802 (0.063):
raso 'pi śleṣma vad raktaṃ visarpa plīha vidradhīn || 8 || / kuṣṭha vātāsra pittāsra gulmopa kuśa kāmalāḥ |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805484 (0.064):
lodhradvayaṃ kaṣāyaṃ syāt śītaṃ vātakaphāsranut / / cakṣuṣyaṃ viṣahṛt tatra viśiṣṭo valkarodhrakaḥ // Rajni_5.212
tatphalaṃ sraṃsanaṃ rucyaṃ kuṣṭhapittakaphāpaham // 150
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819293 (0.035):
śālūkaṃ kaṭu viṣṭambhi rūkṣaṃ rucyaṃ kaphāpaham / / kaṣāyaṃ kāsapittaghnaṃ tṛṣṇādāhanivāraṇam // Rajni_10.191
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615103 (0.037):
karkoṭikāphalaṃ gulmaśūlapittakaphāpaham / / tridoṣamehakuṣṭhaghnam īṣanmadhuratiktakam // 20 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209618 (0.041):
jvarakaṇḍūtṛṣāsvedacchardihṛllāsanāśanam / / daurgandhyakuṣṭhavīsarpakaphapittaviṣāpaham // 71
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578777 (0.042):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mohārśaḥkrimikuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // RCint_7.108 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11792229 (0.042):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Ras_7.14 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206675 (0.042):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Rmañj_3.84 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26208134 (0.046):
tārastho rañjano nāgo vātapittakaphāpahaḥ // Rmañj_5.43 // / grahaṇīkuṣṭhamehārśaḥprāṇaśoṣaviṣāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832848 (0.048):
uṣṭrīkṣīraṃ kuṣṭhaśophāpahaṃ tatpittārśoghnaṃ tatkaphāṭopahāri /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812532 (0.050):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ / / pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936771 (0.051):
himāmlaṃ kaṭukaṃ rūkṣaṃ kaphapittavināśanam / / rucyaṃ tvacyaṃ kṛmighnaṃ ca netryaṃ malaviśodhanam // VRrs_5.213 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930297 (0.052):
sa śilā jatu kṛcchrāśma gulma medaḥ kaphāpaham || 23 || / 15.23dv gulma meha kaphāpaham
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206362 (0.052):
jvaraghnaṃ pāvanaṃ vṛṣyaṃ balyaṃ rucyaṃ kaphāpaham / / cakṣuṣyaṃ pavanādhmānagulmacchardyatisārahṛt // 86
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809286 (0.053):
gṛñjanaṃ kaṭukoṣṇaṃ ca kaphavātarujāpaham / / rucyaṃ ca dīpanaṃ hṛdyaṃ durgandhaṃ gulmanāśanam // Rajni_7.20
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834625 (0.054):
vātakaphapittaśamanaṃ kaṇḍūkuṣṭhādihāri cakṣuṣyam // Rajni_15.113
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609824 (0.055):
auṣṭrīghṛtaṃ vīryakaṭu śleṣmakrimiviṣāpaham / / dīpanaṃ kaphavātaghnaṃ kuṣṭhagulmodarāpaham // 8 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824149 (0.055):
pītaṃ ca śītalaṃ tiktaṃ kuṣṭhaśleṣmānilāpaham / / kaṇḍūvicarcikādadrukṛmihṛt kāntidaṃ param // Rajni_12.17
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4469067 (0.055):
himāmlakaṭukaṃ rūkṣaṃ kaphapittavināśanam / / rucyaṃ tvacyaṃ krimighnaṃ ca netryaṃ malaviśodhanam // Rcūm_14.180 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8612275 (0.056):
dīpanaṃ kaphapittaghnaṃ sarvamehapraṇāśanam // 3 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766904 (0.056):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham / / sarvadoṣaharaṃ hṛdyaṃ kūṣmāṇḍaṃ bastiśodhanam // GarP_1,169.18 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827101 (0.056):
lohaṃ rūkṣoṣṇatiktaṃ syād vātapittakaphāpaham / / pramehapāṇḍuraśūlaghnaṃ tīkṣṇaṃ muṇḍādhikaṃ smṛtam // Rajni_13.45
jvare tu satataṃ pathyaṃ koṣṭhaśuddhikaraṃ param // 151
kaṭvī tu kaṭukā tiktā kṛṣṇabhedā kaṭaṃbharā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799452 (0.035):
tiktatuṇḍī tu tiktākhyā kaṭukā kaṭutuṇḍikā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404087 (0.040):
kāsaghnī śodhanī śophavraṇaśūlaviṣāpahā / / tiktatumbī tu tiktā syātkaṭukā kaṭutumbikā // Āk_2,10.6 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809722 (0.042):
peūr vanārdrakā proktā vanajāraṇyajārdrakā / / peūs tu kaṭukāmlā ca rucikṛd balyadīpanī // Rajni_7.48
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210925 (0.044):
garbhadā candramā candrī candrapuṣpā priyaṃkarī // 39 / kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207637 (0.046):
brāhmaṇyaṅgāravallī ca kharaśākaśca hañjikā // 184 / bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809708 (0.055):
bhṛṅgāhvā bhramaracchallī bhramarā bhṛṅgamūlikā / / bhṛṅgacchallī kaṭūṣṇā syāt tiktā dīpanarocanī // Rajni_7.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808173 (0.056):
kṣudracuñcuḥ sucuñcuḥ syāc cuñcuḥ śunakacuñcukā / / tvaksārabhedinī kṣudrā kaṭukā cirapattrikā // Rajni_6.147
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404198 (0.057):
nīlapuṣpā mahānīlā syānnīlagirikarṇikā / / nīlādrikarṇī śiśirā satiktā raktātisārajvaradāhahantrī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404033 (0.057):
tejovatī bahurasā kanakaprabhānyā tīkṣṇāgnigarbhā suravallarī ca // / himajā kaṭukā tiktā recanī sarvavātanut /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412772 (0.058):
(2.4.266) ekāṣṭīlā pāpacelī prācīnā vanatiktikā / (2.4.267) kaṭuḥ kaṭambharāśokarohiṇī kaṭurohiṇī / (2.4.268) matsyapittā kṛṣṇabhedī cakrāṅgī śakulādanī
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209472 (0.061):
bhadrailā bṛhadelā ca candrabālā ca niṣkuṭiḥ / / sthūlailā kaṭukā pāke rase cānalakṛllaghuḥ // 61
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804369 (0.061):
kedārakaṭukāriṣṭāpy āmaghnī pañcaviṃśatiḥ // Rajni_5.131 / kaṭukātikaṭus tiktā śītapittāsradoṣajit /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10238041 (0.062):
76.07b savyāmo bakulo +ayam eva kaṭukā^hiṅgu^pradhūpa^anvitaḥ/
aśokā matsyaśakalā cakrāṅgī śakulādanī // 152 / matsyapittā kāṇḍaruhā rohiṇī kaṭurohiṇī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412779 (0.011):
(2.4.266) ekāṣṭīlā pāpacelī prācīnā vanatiktikā / (2.4.267) kaṭuḥ kaṭambharāśokarohiṇī kaṭurohiṇī / (2.4.268) matsyapittā kṛṣṇabhedī cakrāṅgī śakulādanī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804348 (0.019):
kaṭukā jananī tiktā rohiṇī tiktarohiṇī / / cakrāṅgī matsyapittā ca bakulā śukulādanī // Rajni_5.129
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907526 (0.042):
pāṭhāmbaṣṭhā viddhakarṇī prācīnā vanatiktikā //AP_362.042cd/ / kaṭuḥ kaṭumbharā cātha cakrāṅgī śakulādanī /AP_362.043ab/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807626 (0.053):
mahārāṣṭrī tu samproktā śāradī toyapippalī / / macchādanī macchagandhā lāṅgalī śakulādanī // Rajni_6.105
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413030 (0.053):
(2.4.317) anyā kṣīravidārī syānmahāśvetarkṣagandhikā / (2.4.318) lāṅgalī śāradī toyapippalī śakulādanī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811511 (0.056):
marujā kumbhasī devī kaṭphalā laghucirbhiṭā / / sendinī ca mahādevī budhaiḥ sā viṃśatir matāḥ // Rajni_7.179
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814936 (0.056):
śrīparṇī syāt sindhuparṇī subhadrā kambhārī sā kaṭphalā bhadraparṇī // / Rajni_9.35
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807528 (0.057):
syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī // / Rajni_6.97 / sahadevī pītapuṣpī devārhā gandhavallarī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811720 (0.058):
nidrālur māṃsalaphalā vṛntākī ca mahoṭikā // Rajni_7.194 / citraphalā kaṇṭakinī mahatī kaṭphalā ca sā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050076 (0.058):
hanti gulmaṃ viṣamarucikaphau hṛdrujaṃ mūtrakṛcchram // VAnigh_191 // / masūravidalā śyāmā $ śyāmādo kālameṣikā & / suṣeṇikā śaśāhvā ca % kālindī kālikā smṛtā // VAnigh_192 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053041 (0.058):
gulmaṃ viṣamarucikaphau hṛdrujaṃ mūtrakṛcchram // VAnigh_191 // / masūravidalā śyāmā śyāmādo kālameṣikā / / suṣeṇikā śaśāhvā ca kālindī kālikā smṛtā // VAnigh_192 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806374 (0.058):
śataprasūnā bahalā puṣpāhvā śatapattrikā // Rajni_6.11 / vanapuṣpā bhūripuṣpā sugandhā sūkṣmapattrikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047900 (0.060):
siddhārthako bhūtanāśo $ rakṣoghnaḥ śvetasarṣapaḥ & / tilā kaṭvī matsyapittā % kaṭukā śakulādanī // VAnigh_38 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050868 (0.060):
siddhārthako bhūtanāśo rakṣoghnaḥ śvetasarṣapaḥ / / tilā kaṭvī matsyapittā kaṭukā śakulādanī // VAnigh_38 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806529 (0.063):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
kaṭvī tu kaṭukā pāke tiktā rūkṣā himā laghuḥ // 153
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210930 (0.049):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811523 (0.052):
sendinī ca mahādevī budhaiḥ sā viṃśatir matāḥ // Rajni_7.179 / mṛgākṣī kaṭukā tiktā pāke 'mlā vātanāśanī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210071 (0.054):
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207815 (0.061):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804339 (0.061):
kaṭukā jananī tiktā rohiṇī tiktarohiṇī /
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801241 (0.024):
gṛhakanyā himā tiktā madagandhiḥ kaphāpahā / / pittakāsaviṣaśvāsakuṣṭhaghnī ca rasāyanī // Rajni_4.49
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766903 (0.025):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811652 (0.030):
bimbī tu madhurā śītā pittaśvāsakaphāpahā / / asṛgjvaraharā ramyā kāsajid gṛhabimbikā // Rajni_7.190
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804414 (0.034):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207654 (0.042):
śothakāsakaphaśvāsapīnasajvaramārutān // 185
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404338 (0.043):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmilālūtikāpahā // Āk_2,10.26 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799404 (0.043):
devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmalābhūtanāśanī // Rajni_3.60
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615624 (0.045):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805066 (0.045):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824223 (0.048):
bhūtapittakaphakāsasajvarabhrāntijantuvamijit tṛṣāpaham // Rajni_12.22
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968720 (0.048):
kāsa hidhmā jvara śvāsa rakta pitta kṣata kṣayān |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804721 (0.048):
hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404289 (0.048):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakṛmiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Āk_2,10.22 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810275 (0.048):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakrimiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Rajni_7.88
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816233 (0.049):
kapilā śiṃśapā tiktā śītavīryā śramāpahā / / vātapittajvaraghnī ca chardihikkāvināśinī // Rajni_9.130
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207294 (0.049):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14548663 (0.049):
vātapittakaphaghnaśca kāsaśvāsaharastathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804677 (0.049):
puṣkaraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātajvarāpaham / / śvāsārocakakāsaghnaṃ śophaghnaṃ pāṇḍunāśanam // Rajni_5.154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804485 (0.051):
bhadramustā kaṣāyā ca tiktā śītā ca pācanī / / pittajvarakaphaghnī ca jñeyā saṅgrahaṇī ca sā // Rajni_5.140
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804525 (0.052):
tiktā nāgaramustā kaṭuḥ kaṣāyā ca śītalā kaphanut / / pittajvarātisārārucitṛṣṇādāhanāśanī śramahṛt // Rajni_5.143
pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766903 (0.024):
karkoṭakaṃ savārtākaṃ padolaṃ kāravellakam // GarP_1,169.17 // / kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801242 (0.025):
gṛhakanyā himā tiktā madagandhiḥ kaphāpahā / / pittakāsaviṣaśvāsakuṣṭhaghnī ca rasāyanī // Rajni_4.49
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804722 (0.035):
tiktā karkaṭaśṛṅgī tu gurur uṣṇānilāpahā / / hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206784 (0.036):
tṛṣṇākāsajvaraśvāsakṣayapittāsrakāmalāḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207654 (0.036):
śothakāsakaphaśvāsapīnasajvaramārutān // 185
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968720 (0.038):
kāsa hidhmā jvara śvāsa rakta pitta kṣata kṣayān |
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404338 (0.039):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmilālūtikāpahā // Āk_2,10.26 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799404 (0.039):
devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmalābhūtanāśanī // Rajni_3.60
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804414 (0.039):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśanī // Rajni_5.135
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210694 (0.040):
pāṭalā tuvarā tiktānuṣṇā doṣatrayāpahā / / aruciśvāsaśothāsracchardihikkātṛṣāharī // 21
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6029843 (0.041):
gara tṛṣṇā rujā kāsa śvāsa hidhmā jvarāpaham || 59 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207298 (0.042):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615624 (0.043):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610076 (0.043):
purāṇaṃ timiraśvāsapīnasajvarakāsanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206405 (0.044):
jvaraghnaṃ rocakaṃ grāhi svādupāki tridoṣanut / / tṛṣṇādāhavamiśvāsakāsakārśyakrimipraṇut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205999 (0.046):
pippalī madhusaṃyuktā medaḥkaphavināśinī / / śvāsakāsajvaraharā vṛṣyā medhyāgnivardhinī // 58
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830589 (0.046):
nadyaḥ prāvṛṣijās tu pīnasakaphaśvāsārtikāsapradāḥ pathyā vātakaphāpahāḥ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919925 (0.048):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 || / meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495882 (0.048):
raktapittajvaraśvāsakāsahṛdroganāśanam* // 154 // {O} vāśāghṛtaṃ ślo 2 {O}
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207782 (0.048):
anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
kirātatiktaḥ kairātaḥ kaṭutiktaḥ kirātakaḥ // 155 / kāṇḍatikto 'nāryatikto bhūnimbo rāmasenakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814662 (0.004):
saṃtāpaśoṣakuṣṭhāsrakṛmibhūtaviṣāpahaḥ // Rajni_9.14 / bhūnimbo nāryatiktaḥ syāt kairāto rāmasenakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807202 (0.008):
śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814817 (0.013):
śyonākaḥ pṛthuśimbo 'nyo bhallako dīrghavṛntakaḥ / / potavṛkṣaś ca ṭeṇṭūko bhūtasāro munidrumaḥ // Rajni_9.27
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048382 (0.016):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ $ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ & / sairyakas tu sahacaraḥ % saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051352 (0.016):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ / / sairyakas tu sahacaraḥ saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822396 (0.017):
vīryavivarddhanaṃ ca rucikṛt puṣṭipradaṃ tarpaṇam // Rajni_11.176 / anyo madhujambīro madhujambho madhurajambhalaś caiva / / śaṅkhadrāvī śarkarakaḥ pittadrāvī ca ṣaṭsaṃjñaḥ // Rajni_11.177
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822794 (0.017):
Rajni_11.201 / bhūkarbudārakaś cānyaḥ kṣudraśleṣmātakas tathā / / bhūśelur laghuśeluś ca picchalo laghupūrvakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848165 (0.018):
vasaryāṃ vṛścike caiva kākabandhyā sakṛtprajā // Rajni_25.47 / kaṭvaṅgyāṃ ca kaṭabhyāṃ ca paṭolyāṃ dadhipuṣpikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813942 (0.018):
badhiraś cātigandhaś ca śṛṅgarohaḥ rasendukaḥ // Rajni_8.120 / bhūtṛṇaṃ kaṭutiktaṃ ca vātasaṃtāpanāśanam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802425 (0.019):
jhaṇḍūḥ syāt sthūlapuṣpā tu jhaṇḍūko jheṇḍukas tathā / / jhaṇḍūḥ kaṭukaṣāyaḥ syāt jvarabhūtagrahāpahā // Rajni_4.141
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907797 (0.020):
paṭolaḥ kulakastiktaḥ kāravellaḥ kaṭillakaḥ /AP_362.068ab/ / kuṣmāṇḍakastu karkārurirvāruḥ karkaṭī striyau //AP_362.068cd/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810835 (0.020):
anyā śunakacillī syāt sucillī śvānacillikā / / śvacillī kaṭutīkṣṇā ca kaṇḍūtivraṇahāriṇī // Rajni_7.130
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810048 (0.023):
dāhaśoṣapramehaghno vṛṣyaḥ saṃtarpaṇo guruḥ // Rajni_7.70 / anyas tu raktapiṇḍālū raktālū raktapiṇḍakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812781 (0.023):
āmaraktātisāraghnaḥ pittadāhārtināśanaḥ // Rajni_8.38 / jālabarburakas tv anyaś chattrākaḥ sthūlakaṇṭakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815393 (0.023):
kaṇḍūvicarcikākuṣṭhasparśatvagdoṣanāśanaḥ // Rajni_9.70 / rīṭhākarañjakas tv anyo gucchalo gucchapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807185 (0.025):
anyā tu kaṇṭapuṅkhā syāt kaṇṭāluḥ kaṇṭapuṅkhikā / / kaṇṭapuṅkhā kaṭūṣṇā ca kṛmiśūlavināśanī // Rajni_6.74
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10225452 (0.026):
50.32cd/ *kaṭuke +atha kaṣāye +atha[K.kaṭutiktakaṣāyoṣṇair] hikket ṣṭhīvec
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2191618 (0.027):
"kaṭutiktāmlāḥ" atyantatāmasikatāmasikarājasikāḥ | kaṭvādirasaviśeṣayuktāś"
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817035 (0.027):
supuṣpaḥ śaṅkarādiḥ syād atyarko vṛttamallikā // Rajni_10.29 / śvetārkaḥ kaṭutiktoṣṇo malaśodhanakārakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836826 (0.029):
rāgī tu lāñchanaḥ syād bahudalakaṇiśaś ca gucchakaṇiśaś ca // Rajni_16.136 / tikto madhurakaṣāyaḥ śītaḥ pittāsranāśano baladaḥ // Rajni_16.137
kirātako'nyo naipālaḥ so 'rdhatikto jvarāntakaḥ // 156 / kirātaḥ sārako rūkṣaḥ śītalas tiktako laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814662 (0.010):
bhūnimbo nāryatiktaḥ syāt kairāto rāmasenakaḥ / / kairātatiktako haimaḥ kāṇḍatiktaḥ kirātakaḥ // Rajni_9.15
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814817 (0.013):
śyonākaḥ pṛthuśimbo 'nyo bhallako dīrghavṛntakaḥ / / potavṛkṣaś ca ṭeṇṭūko bhūtasāro munidrumaḥ // Rajni_9.27
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822396 (0.017):
vīryavivarddhanaṃ ca rucikṛt puṣṭipradaṃ tarpaṇam // Rajni_11.176 / anyo madhujambīro madhujambho madhurajambhalaś caiva / / śaṅkhadrāvī śarkarakaḥ pittadrāvī ca ṣaṭsaṃjñaḥ // Rajni_11.177
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822794 (0.017):
Rajni_11.201 / bhūkarbudārakaś cānyaḥ kṣudraśleṣmātakas tathā / / bhūśelur laghuśeluś ca picchalo laghupūrvakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810048 (0.023):
dāhaśoṣapramehaghno vṛṣyaḥ saṃtarpaṇo guruḥ // Rajni_7.70 / anyas tu raktapiṇḍālū raktālū raktapiṇḍakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812781 (0.023):
āmaraktātisāraghnaḥ pittadāhārtināśanaḥ // Rajni_8.38 / jālabarburakas tv anyaś chattrākaḥ sthūlakaṇṭakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815393 (0.023):
kaṇḍūvicarcikākuṣṭhasparśatvagdoṣanāśanaḥ // Rajni_9.70 / rīṭhākarañjakas tv anyo gucchalo gucchapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820873 (0.043):
tinduko 'nyaḥ kākapīluḥ kākāṇḍaḥ kākatindukaḥ / / kākasphūrjaś ca kākenduḥ kākāhvaḥ kākabījakaḥ // Rajni_11.79
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207015 (0.025):
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929145 (0.026):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609208 (0.026):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805066 (0.027):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968469 (0.029):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207574 (0.032):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393330 (0.032):
netryaṃ hidhmāvamicchardikaphapittāsrakopanut // Āk_2,1.288 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462756 (0.032):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207781 (0.034):
anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209915 (0.035):
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799971 (0.038):
vatsādanī tu madhurā pittadāhāsradoṣanut / / vṛṣyā saṃtarpaṇī rucyā viṣadoṣavināśinī // Rajni_3.103
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209841 (0.038):
madhuraṃ jvarahṛd vāntimadanut kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpadāhakṛcchravraṇāpaham // 88
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206785 (0.038):
tṛṣṇākāsajvaraśvāsakṣayapittāsrakāmalāḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824223 (0.040):
raktacandanam atīva śītalaṃ tiktam īkṣaṇagadāsradoṣanut / / bhūtapittakaphakāsasajvarabhrāntijantuvamijit tṛṣāpaham // Rajni_12.22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801977 (0.040):
śophadāhaśramaśvāsavraṇakuṣṭhakaphāsranut // Rajni_4.106
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210708 (0.041):
puṣpaṃ kaṣāyaṃ madhuraṃ himaṃ hṛdyaṃ kaphāsranut / / pittātisārahṛtkaṇṭhyaṃ phalaṃ hikkāsrapittahṛt // 22
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207265 (0.042):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210264 (0.042):
tvagāmayasvedakṛcchradāhapittāsraroganut // 119 / elavālukam aileyaṃ sugandhi harivālukam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805309 (0.042):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801626 (0.043):
kuṭumbinī tu madhurā grāhiṇī kaphapittanut / / vraṇāsradoṣakaṇḍūtināśanī sā rasāyanī // Rajni_4.80
kāsaśothatṛṣākuṣṭhajvaravraṇakṛmipraṇut // 157
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207954 (0.039):
rūkṣā hṛdyā śvāsakuṣṭhamehajvarakṛmipraṇut // 210
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806978 (0.044):
durālambhā dvitīyā ca gaulyāmlajvarakuṣṭhanut / / śvāsakāsabhramaghnī ca pārade śuddhikārikā // Rajni_6.58
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18493928 (0.047):
hṛtpāṇḍugrahaṇīśoṣakāsaplīhajvarāpaham* / chardyatīsāragulmaghnaṃ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404505 (0.051):
śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968469 (0.051):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207265 (0.051):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812948 (0.053):
snuhī coṣṇā pittadāhakuṣṭhavātapramehanut /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610078 (0.053):
purāṇaṃ timiraśvāsapīnasajvarakāsanut / / mūrchākuṣṭaviṣonmadagrahāpasmāranāśanam // 19 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210264 (0.054):
tvagāmayasvedakṛcchradāhapittāsraroganut // 119 / elavālukam aileyaṃ sugandhi harivālukam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766900 (0.055):
karkoṭakaṃ savārtākaṃ padolaṃ kāravellakam // GarP_1,169.17 // / kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803021 (0.055):
dhānyakaṃ madhuraṃ śītaṃ kaṣāyaṃ pittanāśanam / / jvarakāsatṛṣācchardikaphahāri ca dīpanam // Rajni_5.37
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206184 (0.056):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209866 (0.059):
svādvī himā tridoṣāsradāhavīsarpakuṣṭhanut // 89
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5949654 (0.059):
vṛddhaṃ pāṇḍu jvara cchardi kāsa śophātisāriṇam | / kāsa śvāsau jvara cchardi tṛṣṇātīsāra śophinam || 76 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209083 (0.059):
vīsarpadāhavisphoṭakuṣṭhaśleṣmāsrapittanut /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404398 (0.059):
gulmapittodaraśleṣmakṛmikuṣṭhajvarāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206402 (0.060):
jvaraghnaṃ rocakaṃ grāhi svādupāki tridoṣanut / / tṛṣṇādāhavamiśvāsakāsakārśyakrimipraṇut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804414 (0.061):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśanī // Rajni_5.135
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800891 (0.061):
medā tu madhurā śītā pittadāhārtikāsanut / / rājayakṣmajvaraharā vātadoṣakarī ca sā // Rajni_4.24
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.061):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
uktaṃ kuṭajabījaṃ tu yavamindrayavaṃ tathā /
kaliṅgaṃ cāpi kāliṅgaṃ tathā bhadrayavā api // 158 / kvacidindrasya nāmaiva bhavettadabhidhāyakam /
phalānīndrayavās tasya tathā bhadrayavā api // 159 / indrayavaṃ tridoṣaghnaṃ saṃgrāhi kaṭu śītalam // 160
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615335 (0.055):
atha mṛṇālaguṇāḥ // / śītalaṃ raktapittaghnaṃ dāhajvaraharaṃ param /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4464421 (0.063):
kāsaśvāsaharaṃ vṛṣyaṃ tridoṣaghnaṃ sudīpanam / / viṣamajvaradurnāmapāpaghnaṃ nīlamīritam // Rcūm_12.47 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931722 (0.063):
śvāsakāsaharaṃ vṛṣyaṃ tridoṣaghnaṃ sudīpanam / / viṣamajvaradurnāmapāpaghnaṃ nīlamīritam // VRrs_4.52 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10610767 (0.063):
śvāsakāsaharaṃ vṛṣyaṃ tridoṣaghnaṃ sudīpanam / / viṣamajvaradurnāmapāpaghnaṃ nīlamīritam // VRrs_4.53 //
jvarātīsāraraktārśovamivīsarpakuṣṭhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209868 (0.050):
svādvī himā tridoṣāsradāhavīsarpakuṣṭhanut // 89
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209946 (0.055):
sugandhiḥ kaṭupākaḥ syāt kuṣṭhārśovraṇakāsanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832846 (0.058):
uṣṭrīkṣīraṃ kuṣṭhaśophāpahaṃ tatpittārśoghnaṃ tatkaphāṭopahāri /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206184 (0.058):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208066 (0.059):
kaṣāyo raktapittāsṛgjvarātīsāraśothahṛt // 219
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767344 (0.060):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11792226 (0.060):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Ras_7.14 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206672 (0.060):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Rmañj_3.84 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5980206 (0.060):
grahaṇīṃ dīpayaty eṣa bṛṃhaṇaḥ pitta rakta nut | / śoṣa kuṣṭha kilāsānāṃ pramehāṇāṃ ca nāśanaḥ || 50 ||
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3928164 (0.061):
svādu snigdhaṃ himaṃ netryaṃ kaṣāyaṃ raktapittanut / / hidhmāvamiviṣaghnaṃ ca raktaghnaṃ svarṇagairikam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209082 (0.062):
vīsarpadāhavisphoṭakuṣṭhaśleṣmāsrapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806485 (0.063):
śāliparṇī rase tiktā gurūṣṇā vātadoṣanut / / viṣamajvaramehārśaḥśophasaṃtāpanāśanī // Rajni_6.20
dīpanaṃ gudakīlāsravātāsraśleṣmaśūlajit // 161
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5938894 (0.062):
mukha netra śiro roga mada tṛḍ lavaṇāsya tāḥ || 3 || / kuṣṭha vātāsra pittāsra kaṭv amlodgiraṇa bhramān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5926803 (0.062):
raso 'pi śleṣma vad raktaṃ visarpa plīha vidradhīn || 8 || / kuṣṭha vātāsra pittāsra gulmopa kuśa kāmalāḥ |
madanaśchardanaḥ piṇḍo naṭaḥ piṇḍītakastathā / / karahāṭo maruvakaḥ śalyako viṣapuṣpakaḥ // 162
madano madhurastikto vīryoṣṇo lekhano laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208703 (0.057):
karpūraḥ śītalo vṛṣyaścakṣuṣyo lekhano laghuḥ / / surabhir madhuras tiktaḥ kaphapittaviṣāpahaḥ // 2
vāntikṛdvidradhiharaḥ pratiśyāyavraṇāntakaḥ /
rūkṣaḥ kuṣṭhakaphānāhaśothagulmavraṇāpahaḥ // 163
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208254 (0.045):
kuṣṭhārśograhaṇīgulmaśophānāhajvarakrimīn // 232
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993222 (0.051):
vividham api vāta raktaṃ sruta śuṣka sphuṭitam api hanti || 20.1+3 || / vraṇa kāsa kuṣṭha gulma śvayathūdara pāṇḍu meham arśāṃsi |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813196 (0.055):
madanaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphavātavraṇāpahaḥ / / śophadoṣāpahaś caiva vamane ca praśasyate // Rajni_8.68
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767346 (0.057):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206181 (0.058):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922334 (0.058):
kilāsa kuṣṭha gulmārśo meha kṛmi kaphānilān |
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8617260 (0.059):
kauṣyā vṛṣyā vātahṛcchleṣmalāś ca gulmāṣṭhīlānāhakuṣṭhapradāḥ syuḥ /
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10188861 (0.061):
<1.41/1> gulma+jvara+plīhā+kuṣṭha+ !+kapha+pittaṃ* vinaśyati !
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808914 (0.063):
cakramardaḥ kaṭus tīvro medovātakaphāpahaḥ / / vraṇakaṇḍūtikuṣṭhārtidadrupāmādidoṣanut // Rajni_6.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831742 (0.063):
sitākhaṇḍo'timadhuraścakṣuṣyaḥ chardināśanaḥ / / kuṣṭhavraṇakaphaśvāsahikkāpittāsradoṣanut // Rajni_14.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812536 (0.064):
pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5994728 (0.064):
kuṣṭha pāṇḍv āmaya plīha śopha gulma garādiṣu || 41 ||
rāsnā yuktarasā rasyā suvahā rasanā rasā /
elāparṇī ca surasā sugandhā śreyasī tathā // 164 / rāsnāmapācinī tiktā gurūṣṇā kaphavātajit // 165
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390578 (0.019):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805768 (0.024):
gandhapattrā kaṭuḥ svādus tīkṣṇoṣṇā kaphavātajit / / kāsacchardijvarān hanti pittakopaṃ karoti ca // Rajni_5.231
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817356 (0.027):
pāṭalī dhavalā proktā jñeyā vasumitāhvayā // Rajni_10.51 / sitapāṭalikā tiktā gurūṣṇā vātadoṣajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817325 (0.027):
pāṭalī tu rase tiktā kaṭūṣṇā kaphavātajit /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413072 (0.031):
(2.4.324) vārtākī hiṅgulī siṃhī bhaṇṭākī duṣpradharṣiṇī / (2.4.325) nākulī surasā rāsnā sugandhā gandhanākulī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823497 (0.037):
nāgavallī kaṭus tīkṣṇā tiktā pīnasavātajit / / kaphakāsaharā rucyā dāhakṛd dīpanī parā // Rajni_11.246
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804215 (0.038):
pāṭhā tiktā gurūṣṇā ca vātapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808692 (0.039):
ḍoḍī tu kaṭutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811602 (0.039):
kāravallī sutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766998 (0.042):
doṣalaṃ lakucaṃ svādu bakulaṃ kaphavātajit / / gulmavātakaphaśvāsakāsaghnaṃ bījapūrakam // GarP_1,169.24 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818983 (0.044):
kaṭūṣṇaṃ suraparṇaṃ ca krimiśvāsabalāsajit / / dīpanaṃ kaphavātaghnaṃ varṇyaṃ bālahitaṃ tathā // Rajni_10.170
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206290 (0.048):
ajamodā kaṭustīkṣṇā dīpanī kaphavātanut / / uṣṇā vidāhinī hṛdyā vṛṣyā balakarī laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806684 (0.048):
śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922156 (0.050):
pattūro dīpanas tiktaḥ plīhārśaḥ kapha vāta jit | / kṛmi kāsa kaphotkledān kāsamardo jayet saraḥ || 100 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806481 (0.051):
śāliparṇī rase tiktā gurūṣṇā vātadoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816186 (0.051):
śyāmādiśiṃśapā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808251 (0.053):
kaṭūṣṇā nīlanirguṇḍī tiktā rūkṣā ca kāsajit / / śleṣmaśophasamīrārtipradarādhmānahāriṇī // Rajni_6.153
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815211 (0.054):
indrayavā kaṭus tiktā śītā kaphavātaraktapittaharā /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14548663 (0.054):
vātapittakaphaghnaśca kāsaśvāsaharastathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816114 (0.054):
dagdhā kaṭukaṣāyoṣṇā kaphavātanikṛntanī / / pittaprakopaṇī caiva jaṭharānaladīpanī // Rajni_9.122
śothaśvāsasamīrāsravātaśūlodarāpahā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766998 (0.045):
doṣalaṃ lakucaṃ svādu bakulaṃ kaphavātajit / / gulmavātakaphaśvāsakāsaghnaṃ bījapūrakam // GarP_1,169.24 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818983 (0.048):
kaṭūṣṇaṃ suraparṇaṃ ca krimiśvāsabalāsajit / / dīpanaṃ kaphavātaghnaṃ varṇyaṃ bālahitaṃ tathā // Rajni_10.170
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808251 (0.055):
kaṭūṣṇā nīlanirguṇḍī tiktā rūkṣā ca kāsajit / / śleṣmaśophasamīrārtipradarādhmānahāriṇī // Rajni_6.153
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817325 (0.057):
pāṭalī tu rase tiktā kaṭūṣṇā kaphavātajit / / śophādhmānavamiśvāsaśamanī sannipātanut // Rajni_10.50
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8613725 (0.059):
māṃsaṃ bhinnaṃ (snigdhaṃ) bhavati laghu tat kesaraṃ kāsahidhmā- / śvāsaśleṣmānila jaṭharajid gulmaśūlmā (lā) nilaghnam // 10 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210899 (0.059):
uṣṇā kuṣṭhajvaraśvāsaśūlakāsāgnimāndyajit // 37
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404552 (0.061):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Āk_2,10.44 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802094 (0.061):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Rajni_4.116
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834396 (0.061):
durnāmodaraśūlāsraśophamehaviṣāpaham // Rajni_15.101
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14548663 (0.062):
vātapittakaphaghnaśca kāsaśvāsaharastathā /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922156 (0.062):
pattūro dīpanas tiktaḥ plīhārśaḥ kapha vāta jit | / kṛmi kāsa kaphotkledān kāsamardo jayet saraḥ || 100 ||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404606 (0.063):
hṛdrogapāṇḍuśvayathuśvāsavātakaphāpahā // Āk_2,10.48 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802174 (0.063):
hṛdrogapāṇḍuśvayathuśvāsavātakaphāpahā // Rajni_4.122
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825584 (0.064):
gugguluḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamārutakāsajit / / krimivātodaraplīhaśophārśoghno rasāyanaḥ // Rajni_12.104
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206267 (0.064):
dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt / / vātaśleṣmodarānāhagulmaplīhakṛmipraṇut // 78
kāsajvaraviṣāśītivātikāmayasidhmahṛt // 166
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404551 (0.045):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Āk_2,10.44 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802093 (0.045):
śvetā punarnavā soṣṇā tiktā kaphaviṣāpahā / / kāsahṛdrogaśūlāsrapāṇḍuśophānilārtinut // Rajni_4.116
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210899 (0.060):
uṣṇā kuṣṭhajvaraśvāsaśūlakāsāgnimāndyajit // 37
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550712 (0.064):
hikkākāsaviṣaśvāsapārśvaśūlavināśanaḥ /
nākulī surasā nāgasugandhā gandhanākulī / / nakuleṣṭā bhujaṃgākṣī sarpāṅgī viṣanāśinī // 167
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413074 (0.032):
(2.4.325) nākulī surasā rāsnā sugandhā gandhanākulī / (2.4.326) nakuleṣṭā bhujaṃgākṣī chatrākī suvahā ca sā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810352 (0.034):
anyā mahāsugandhā ca suvahā gandhanākulī / / sarpākṣī phaṇihantrī ca nakulāḍhyāhibhuk ca sā // Rajni_7.94
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810337 (0.034):
vaktradoṣapraśamanaḥ kuṣṭhakaṇḍūtināśanaḥ // Rajni_7.92 / nākulī sarpagandhā ca sugandhā raktapattrikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848751 (0.049):
liṅginī svarṇajīvantī raudrī syānnākulī tathā / / bandhyākarkoṭakī caiva īśvaryāṃ sampracakṣate // Rajni_27.15
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799604 (0.050):
yavatiktā mahātiktā dṛḍhapādā visarpiṇī / / nākulī netramīlā ca śaṅkhinī patrataṇḍulī // Rajni_3.76
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802721 (0.054):
balāsavātahantrī ca stanyavarṇavivardhinī // Rajni_5.15 / saiṃhalī sarpadaṇḍā ca sarpāṅgī brahmabhūmijā /
nākulī tuvarā tiktā kaṭukoṣṇā vināśayet /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210613 (0.054):
kāśmarī tuvarā tiktā vīryoṣṇā madhurā guruḥ // 15
bhogilūtāvṛścikākhuviṣajvarakṛmivraṇān // 168
mācikā prasthikāmbaṣṭhā tathā cāmbālikāmbikā / / mayūravidalā keśī sahasrā bālamūlikā // 169
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807230 (0.061):
ambaṣṭhāmbālikāmbālā śaṭhāmbāmbaṣṭhikāmbikā / / ambā ca mācikā caiva dṛḍhavalkā mayūrikā // Rajni_6.76
mācikāmlā rase pāke kaṣāyā śītalā laghuḥ /
pakvātisārapittāsrakaphakaṇṭhāmayāpahā // 170
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825470 (0.027):
gandhamāṃsī tiktaśītā kaphakaṇṭhāmayāpahā / / raktapittaharā varṇyā viṣabhūtajvarāpahā // Rajni_12.96
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210708 (0.052):
puṣpaṃ kaṣāyaṃ madhuraṃ himaṃ hṛdyaṃ kaphāsranut / / pittātisārahṛtkaṇṭhyaṃ phalaṃ hikkāsrapittahṛt // 22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814702 (0.057):
nepālanimbaḥ śītoṣṇo yogavāhī laghus tathā / / tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807251 (0.059):
ambaṣṭhā sā kaṣāyāmlā kaphakaṇṭharujāpahā / / vātāmayabalāsaghnī rucikṛd dīpanī parā // Rajni_6.78
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5996898 (0.061):
dāhātisāra pradarāsra pitta hṛt pāṇḍu rogān viṣama jvaraṃ ca |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811981 (0.062):
vālukī madhurā śītādhmānahṛc ca śramāpahā / / pittāsraśamanī rucyā kurute kāsapīnasau // Rajni_7.210
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.063):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609207 (0.063):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801626 (0.064):
kuṭumbinī tu madhurā grāhiṇī kaphapittanut / / vraṇāsradoṣakaṇḍūtināśanī sā rasāyanī // Rajni_4.80
tejasvinī tejavatī tejohvā tejanī tathā / / tejasvinī kaphaśvāsakāsāsyāmayavātahṛt /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14548663 (0.053):
vātapittakaphaghnaśca kāsaśvāsaharastathā /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5979933 (0.057):
śūla gulmodara śvāsa kāsānila kaphāpaham |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766999 (0.059):
doṣalaṃ lakucaṃ svādu bakulaṃ kaphavātajit / / gulmavātakaphaśvāsakāsaghnaṃ bījapūrakam // GarP_1,169.24 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210224 (0.061):
āsyadaurgandhyahṛdrogakaphavātāmayāndhyahṛt // 116 / snigdhoṣṇā kaphahṛt tiktā sugandhā gandhakokilā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802686 (0.062):
dīpanī mārutaśvāsakāsaśleṣmakṣayāpahā // Rajni_5.13
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8613724 (0.063):
māṃsaṃ bhinnaṃ (snigdhaṃ) bhavati laghu tat kesaraṃ kāsahidhmā- / śvāsaśleṣmānila jaṭharajid gulmaśūlmā (lā) nilaghnam // 10 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809950 (0.063):
śūraṇaḥ kaṭukarucyadīpanaḥ pācanaḥ krimikaphānilāpahaḥ / / śvāsakāsavamanārśasāṃ haraḥ śūlagulmaśamano 'sradoṣakṛt // Rajni_7.64
pācanyuṣṇā kaṭustiktā rucivahnipradīpinī // 171
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812140 (0.044):
kṣudrādikāravallī ca proktā sā ca navāhvayā // Rajni_7.220 / kuḍuhuñcī kaṭur uṣṇā tiktā rucikāriṇī ca dīpanadā /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578908 (0.046):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā tiktā vātakaphāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207641 (0.047):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800464 (0.049):
putradātrī tu vātaghnī kaṭur uṣṇā kaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807997 (0.052):
kākamācī kaṭus tiktā rasoṣṇā kaphanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801763 (0.055):
viṣṇukrāntā kaṭus tiktā kaphavātāmayāpahā // Rajni_4.89
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404392 (0.055):
indravāruṇikā tiktā kaṭuḥ śītā ca recanī // Āk_2,10.30 // / gulmapittodaraśleṣmakṛmikuṣṭhajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804054 (0.057):
ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799400 (0.058):
devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802380 (0.059):
droṇapuṣpī kaṭuḥ soṣṇā rucyā vātakaphāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208029 (0.059):
viṣā soṣṇā kaṭustiktā pācanī dīpanī haret / / kaphapittātisārāmaviṣakāsavamikrimīn // 216
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210228 (0.059):
āsyadaurgandhyahṛdrogakaphavātāmayāndhyahṛt // 116 / snigdhoṣṇā kaphahṛt tiktā sugandhā gandhakokilā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809710 (0.060):
bhṛṅgacchallī kaṭūṣṇā syāt tiktā dīpanarocanī // Rajni_7.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801732 (0.060):
nāgadantī kaṭus tiktā rūkṣā vātakaphāpahā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390576 (0.060):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802748 (0.061):
saiṃhalī kaṭur uṣṇā ca jantughnī dīpanī parā / / kaphaśvāsasamīrārtiśamanī koṣṭhaśodhanī // Rajni_5.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816186 (0.062):
śyāmādiśiṃśapā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393572 (0.064):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā netryā vātakaphāpahā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4463361 (0.064):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā netryā vātakaphāpahā // Rcūm_11.100 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462611 (0.064):
manaḥśilā sarvarasāyanāgryā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātahantrī /
jyotiṣmatī syātkaṭabhī jyotiṣkā kaṅgunīti ca / / pārāvatapadī piṇyā latā proktā kakundanī // 172
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050491 (0.056):
tṛtīyā kṛṣṇakāmbhojī $ kuṇapokaḥ susādanī & / jyotiṣmatī kaṅguṇikā % pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053452 (0.056):
tṛtīyā kṛṣṇakāmbhojī kuṇapokaḥ susādanī / / jyotiṣmatī kaṅguṇikā pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847630 (0.061):
sitaje śatapattre ca vāsantyāṃ mādhavī bhavet / / jyotiṣmatyāṃ kiṇihyāṃ ca supuṣpyāṃ kaṭabhī smṛtā // Rajni_25.1
jyotiṣmatī kaṭus tiktā sarā kaphasamīrajit /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390577 (0.053):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit /
atyuṣṇā vāmanī tīkṣṇā vahnibuddhismṛtipradā // 173
kuṣṭhaṃ rogāhvayaṃ vāpyaṃ pāribhavyaṃ tathotpalam // 174
kuṣṭhamuṣṇaṃ kaṭu svādu śukralaṃ tiktakaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825746 (0.048):
kutsaṃ ca pāṭavaṃ caiva padmakaṃ manusaṃjñakam // Rajni_12.113 / kuṣṭhaṃ kaṭūṣṇaṃ tiktaṃ syāt kaphamārutakuṣṭhajit /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210123 (0.057):
sthauṇeyakaṃ kaṭu svādu tiktaṃ snigdhaṃ tridoṣanut // 110
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208992 (0.058):
devadāru laghu snigdhaṃ tiktoṣṇaṃ kaṭupāki ca /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209528 (0.061):
tvacaṃ laghūṣṇaṃ kaṭukaṃ svādu tiktaṃ ca rūkṣakam // 64
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809611 (0.063):
karīraṃ kaṭutiktāmlaṃ kaṣāyaṃ laghu śītalam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206385 (0.064):
dhānyakaṃ tuvaraṃ snigdhamavṛṣyaṃ mūtralaṃ laghu / / tiktaṃ kaṭūṣṇavīryaṃ ca dīpanaṃ pācanaṃ smṛtam // 88
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814908 (0.064):
ajaśṛṅgīphalaṃ tiktaṃ kaṭūṣṇaṃ kaphavātajit /
hanti vātāsravīsarpakāsakuṣṭhamarutkaphān // 175
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805310 (0.056):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803660 (0.062):
rāsnā guruś ca tiktoṣṇā viṣavātāsrakāsajit / / śophakampodaraśleṣmaśamanī pācanī ca sā // Rajni_5.82
uktaṃ puṣkaramūlaṃ tu pauṣkaraṃ puṣkaraṃ ca tat /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804646 (0.062):
śophavraṇakrimighnī ca dāhajvaranivāriṇī // Rajni_5.151 / mūlaṃ puṣkaramūlaṃ ca puṣkaraṃ padmapatrakam /
padmapattraṃ ca kāśmīraṃ kuṣṭhabhedamimaṃ jaguḥ // 176
pauṣkaraṃ kaṭukaṃ tiktam uṣṇaṃ vātakaphajvarān /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610157 (0.042):
uṣṇaṃ vipāke kaṭukaṃ satiktaṃ kaphāpahaṃ vātanivāraṇaṃ ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826910 (0.046):
kāṃsyaṃ tu tiktam uṣṇaṃ cakṣuṣyaṃ vātakaphavikāraghnam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814910 (0.047):
ajaśṛṅgīphalaṃ tiktaṃ kaṭūṣṇaṃ kaphavātajit /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207618 (0.047):
kaṭphalastuvarastiktaḥ kaṭurvātakaphajvarān / / hanti śvāsapramehārśaḥkāsakaṇṭhāmayārucīḥ // 183
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834563 (0.048):
sarṣapatailaṃ tiktaṃ kaṭukoṣṇaṃ vātakaphavikāraghnam /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8618185 (0.048):
kalikā dīpanī rucyā pāke cātitarāṃ himā / / vātapittakaphān hanti jvaracchardinibarhaṇī // 9 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813644 (0.050):
dīrgharohiṣakaṃ tiktaṃ kaṭūṣṇaṃ kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804269 (0.051):
vṛkṣāmlam amlaṃ kaṭukaṃ kaṣāyaṃ soṣṇaṃ kaphārśoghnam udīrayanti /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834337 (0.052):
gomūtraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātaharaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803984 (0.056):
auṣaraṃ tu kaṭu kṣāraṃ tiktaṃ vātakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833857 (0.057):
aśvīyaṃ navanītaṃ syātkaṣāyaṃ kaphavātajit / / cakṣuṣyaṃ kaṭukaṃ coṣṇam īṣad vātāpahārakam // Rajni_15.71
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549156 (0.059):
kaphapittaharaṃ tiktaṃ śītaṃ kaṭu vipacyate /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825748 (0.059):
kuṣṭhaṃ kaṭūṣṇaṃ tiktaṃ syāt kaphamārutakuṣṭhajit /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397997 (0.059):
atyuṣṇaṃ sīsakaṃ snigdhaṃ tiktaṃ vātakaphāpaham // Āk_2,6.37 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3935848 (0.059):
atyuṣṇaṃ sīsakaṃ snigdhaṃ tiktaṃ vātakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809259 (0.059):
cāṇākhyamūlakaṃ soṣṇaṃ kaṭukaṃ rucyadīpanam / / kaphavātakrimīn gulmaṃ nāśayed grāhakaṃ guru // Rajni_7.18
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922457 (0.061):
pittā virodhi nāty uṣṇam amlaṃ vāta kaphāpaham |
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21398344 (0.062):
vartalohaṃ kaṭūṣṇaṃ ca tiktaṃ ca śiśiraṃ tathā / / kaphajitpittaśamanaṃ madhuraṃ dāhamehanut // Āk_2,7.23 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826955 (0.063):
idaṃ lohaṃ kaṭūṣṇaṃ ca tiktaṃ ca śiśiraṃ tathā / / kaphahṛt pittaśamanaṃ madhuraṃ dāhamehanut // Rajni_13.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810850 (0.063):
śigrupattrabhavaṃ śākaṃ rucyaṃ vātakaphāpaham / / kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ pathyaṃ krimighnaṃ pācanaṃ param // Rajni_7.131
hanti śothāruciśvāsān viśeṣāt pārśvaśūlanut // 177
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207619 (0.039):
kaṭphalastuvarastiktaḥ kaṭurvātakaphajvarān / / hanti śvāsapramehārśaḥkāsakaṇṭhāmayārucīḥ // 183
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209587 (0.050):
nihanti kaphavātārśohṛllāsārucipīnasān // 68
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8618185 (0.051):
vātapittakaphān hanti jvaracchardinibarhaṇī // 9 //
kaṭuparṇī haimavatī hemakṣīrī himāvatī / / hemāhvā pītadugdhā ca tanmūlaṃ cokamucyate // 178
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008294 (0.011):
advaryuḥ prathamo 'bhiṣuṇoti vyardhuko bhavati yatra mūlaṃ tad abhiṣutyas, / etad vā asya videvatamam, tathā hāvyardhuko ha bhavati yo vai devakṣetraṃ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21501094 (0.018):
Manu7.139c[140ṃc]/ ucchindan) hy ātmano mūlam āṭmānaṃ tāṃś ca pīdayet) ||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16307681 (0.020):
nāsti loke yaśomūlaṃ HV_35.39c / nāstivādārthaśāstraṃhi *HV_21.34*327:1a / nāsti vyādhibhayaṃ tatra HV_24.4c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13801491 (0.020):
nāsti loke yaśomūlaṃ HV_35.39c / nāstivādārthaśāstraṃhi HV_21.34*327:1a / nāsti vyādhibhayaṃ tatra HV_24.4c
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413329 (0.023):
(2.4.371) juṅgo bramhī tu matsyākṣī vayaḥsthā somavallarī / (2.4.372) paṭuparṇī haimavatī svarṇakṣīrī himāvatī / (2.4.373) hayapucchī tu kāmbojī māṣaparṇī mahāsahā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819280 (0.025):
padmakandas tu śālūkaṃ padmamūlaṃ kaṭāhvayam / / śālīnaṃ ca jalālūkaṃ syād ity evaṃ ṣaḍāhvayam // Rajni_10.190
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801279 (0.026):
kṣīriṇī kāñcanakṣīrī karṣaṇī kaṭuparṇikā / / tiktadugdhā haimavatī himadugdhā himāvatī // Rajni_4.52
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10946744 (0.028):
śaktimūlameva ca prabhavati / / itarathākasmikatvaprasaṃṅāt /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 982153 (0.029):
nairātmyamārgabhāvanayā sarvānuśayāḥ samūlamucchināḥ, tatsamucchedena / teṣāṃ janmano 'pyādhārarasyābhāvāt tad [janma] api samucchidyate /
hemāhvā recanī tiktā bhedinyutkleśakāriṇī /
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210383 (0.024):
viṣavraṇaharā kaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanut // 128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805310 (0.029):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207297 (0.032):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929145 (0.033):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609208 (0.033):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210325 (0.037):
vitunnakaṃ himaṃ tiktaṃ kaṣāyaṃ kaṭu kāntidam / / kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462756 (0.038):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801979 (0.039):
śophadāhaśramaśvāsavraṇakuṣṭhakaphāsranut // Rajni_4.106
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210708 (0.039):
puṣpaṃ kaṣāyaṃ madhuraṃ himaṃ hṛdyaṃ kaphāsranut / / pittātisārahṛtkaṇṭhyaṃ phalaṃ hikkāsrapittahṛt // 22
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919921 (0.040):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801627 (0.041):
kuṭumbinī tu madhurā grāhiṇī kaphapittanut / / vraṇāsradoṣakaṇḍūtināśanī sā rasāyanī // Rajni_4.80
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393330 (0.046):
netryaṃ hidhmāvamicchardikaphapittāsrakopanut // Āk_2,1.288 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11792227 (0.048):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Ras_7.14 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206673 (0.048):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Rmañj_3.84 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209618 (0.048):
daurgandhyakuṣṭhavīsarpakaphapittaviṣāpaham // 71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810541 (0.054):
caṇḍālakando madhuraḥ kaphapittāsradoṣajit / / viṣabhūtādidoṣaghno vijñeyaś ca rasāyanaḥ // Rajni_7.109
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404290 (0.054):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakṛmiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Āk_2,10.22 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810275 (0.054):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakrimiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Rajni_7.88
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5938895 (0.055):
kuṣṭha vātāsra pittāsra kaṭv amlodgiraṇa bhramān |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209915 (0.056):
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
śṛṅgī karkaṭaśṛṅgī ca syātkulīraviṣāṇikā / / ajaśṛṅgī tu cakrā ca karkaṭākhyā ca kīrtitā // 180
śṛṅgī kaṣāyā tiktoṣṇā kaphavātakṣayajvarān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808276 (0.035):
śephāliḥ kaṭutiktoṣṇā rūkṣā vātakṣayāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805307 (0.043):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814766 (0.045):
tarkārī kaṭur uṣṇā ca tiktānilakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808691 (0.047):
ḍoḍī tu kaṭutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21390576 (0.048):
manaḥśilā kaṭūṣṇā ca satiktā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800801 (0.048):
śrāvaṇī tu kaṣāyā syāt kaṭūṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811601 (0.051):
kāravallī sutiktoṣṇā dīpanī kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816113 (0.051):
dagdhā kaṭukaṣāyoṣṇā kaphavātanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812990 (0.052):
kanthārī kaṭutiktoṣṇā kaphavātanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803498 (0.053):
hiṅgupatrī kaṭus tīkṣṇā tiktoṣṇā kaphavātanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207396 (0.054):
rāsnāmapācinī tiktā gurūṣṇā kaphavātajit // 165 / śothaśvāsasamīrāsravātaśūlodarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816186 (0.055):
śyāmādiśiṃśapā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817322 (0.056):
pāṭalī tu rase tiktā kaṭūṣṇā kaphavātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806683 (0.057):
śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818094 (0.057):
karuṇī kaṭutiktoṣṇā kaphamārutanāśinī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803053 (0.057):
yavānī kaṭutiktoṣṇā vātārśaḥśleṣmanāśanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825969 (0.057):
murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804053 (0.058):
ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804409 (0.060):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936419 (0.061):
kākatuṇḍī gatasnehā tiktoṣṇā kaphapittanut /
śvāsordhvavātatṛṭkāsahikkārucivamīnharet // 181
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18506861 (0.036):
śothahṛtpāṇḍugrahaṇīgadān* // 69 // kāsahikkāruciśvāsakrimyatīsārakāmalān*
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5959584 (0.046):
apāno jaṭharaṃ tena syur dāha jvara tṛṭ kṣavāḥ | / kāsa śvāsoru sadanaṃ śiro hṛn nābhi pāyu ruk || 30 ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6756462 (0.054):
miśrā yāpyāśca ye sarve jarasaḥ sthavirasya ca // GarP_1,149.20 // / kāsaśvāsakṣayacchardisvarasādādayo gadāḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968465 (0.055):
3.100bv dur bala vyādhi karṣitān / kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5970499 (0.057):
4.59bv bhṛśo ' śakyaś ca karśane / kāsa śvāsa kṣaya cchardi hidhmāś cānyo 'nya bheṣajaiḥ || 59ū̆ab ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5949799 (0.062):
srasta pāyuṃ bala kṣīṇam annam evopaveśayan | / sa tṛṭ śvāsa jvara cchardi dāhānāha pravāhikaḥ || 84 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5916925 (0.062):
nādyād a jīrṇa vamathu śvāsa kāsa jvarārditī | / tṛṣṇāsya pāka hṛn netra śiraḥ karṇāmayī ca tat || 4 ||
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8613693 (0.064):
amlaṃ kesaram agnivṛddhijananaṃ saśvāsakāsāpahaṃ / hidhmāccharditṛṣāsyajāḍyaharaṇaṃ tan mātuliṅgodbhavam // 1 //
kaṭphalaḥ somavalkaś ca kaiṭaryaḥ kumbhikāpi ca / / śrīparṇikā kumudikā bhadrā bhadravatīti ca // 182
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412300 (0.044):
(2.4.178) śrīparṇikā kumudikā kumbhī kaiṭaryakaṭphalau / (2.4.179) kramukaḥ paṭṭikākhyaḥ syātpaṭṭī lākṣāprasādanaḥ
kaṭphalastuvarastiktaḥ kaṭurvātakaphajvarān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808661 (0.042):
viṣamuṣṭiḥ kaṭus tikto dīpanaḥ kaphavātahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815410 (0.050):
rīṭhākarañjas tiktoṣṇaḥ kaṭuḥ snigdhaś ca vātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808219 (0.052):
sinduvāraḥ kaṭus tiktaḥ kaphavātakṣayāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814673 (0.054):
kairātatiktako haimaḥ kāṇḍatiktaḥ kirātakaḥ // Rajni_9.15 / bhūnimbo vātalas tiktaḥ kaphapittajvarāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806021 (0.054):
svarjikaḥ kaṭur uṣṇaś ca tīkṣṇo vātakaphārtinut /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393834 (0.057):
yavaśūko yavāhvaśca yavapākyo yavārujaḥ // Āk_2,1.327 // / yavakṣāraḥ kaṭūṣṇaśca kaphavātodarārtinut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207544 (0.057):
pauṣkaraṃ kaṭukaṃ tiktam uṣṇaṃ vātakaphajvarān / / hanti śothāruciśvāsān viśeṣāt pārśvaśūlanut // 177
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818488 (0.057):
bālā cārttagalā caiva nīlapuṣpā ca ṣaḍvidhā // Rajni_10.134 / ārttagalā kaṭus tiktā kaphamārutaśūlanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836653 (0.057):
sā kṛṣṇasarṣapākhyā vijñeyā rājasarṣapākhyā ca // Rajni_16.121 / rājasarṣapakas tiktaḥ kaṭūṣṇo vātaśūlanut /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8618185 (0.060):
vātapittakaphān hanti jvaracchardinibarhaṇī // 9 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817477 (0.060):
phaṇicampakanāgāhvaś campako vanajaḥ śarāḥ // Rajni_10.61 / vanacampakaḥ kaṭūṣṇo vātakaphadhvaṃsano varṇyaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812530 (0.062):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ / / pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817011 (0.063):
arkas tu kaṭur uṣṇaś ca vātajid dīpanīyakaḥ / / śophavraṇaharaḥ kaṇḍūkuṣṭhakrimivināśanaḥ // Rajni_10.28
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807436 (0.063):
rakto 'pāmārgakaḥ śītaḥ kaṭukaḥ kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818064 (0.063):
arghyārho lakṣmaṇako raktaprasavaś ca vasunāmā // Rajni_10.102 / mucakundaḥ kaṭutiktaḥ kaphakāsavināśanaś ca kaṇṭhadoṣaharaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815556 (0.063):
aśvakarṇaḥ kaṭus tiktaḥ snigdhaḥ pittāsranāśanaḥ / / jvaravisphoṭakaṇḍūghnaḥ śirodoṣārtikṛntanaḥ // Rajni_9.82
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803128 (0.064):
citrako 'gnisamaḥ pāke kaṭuḥ śophakaphāpahaḥ / / vātodarārśograhaṇīkrimikaṇḍūtināśanaḥ // Rajni_5.45
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822530 (0.064):
tumbarur madhuras tiktaḥ kaṭūṣṇaḥ kaphavātanut /
hanti śvāsapramehārśaḥkāsakaṇṭhāmayārucīḥ // 183
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207545 (0.039):
pauṣkaraṃ kaṭukaṃ tiktam uṣṇaṃ vātakaphajvarān / / hanti śothāruciśvāsān viśeṣāt pārśvaśūlanut // 177
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8618185 (0.042):
kalikā dīpanī rucyā pāke cātitarāṃ himā / / vātapittakaphān hanti jvaracchardinibarhaṇī // 9 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205490 (0.051):
cakṣuṣyā laghurāyuṣyā bṛṃhaṇī cānulominī / / śvāsakāsapramehārśaḥkuṣṭhaśothodarakrimīn // 21
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5989699 (0.053):
kuṣṭha śvitra śvāsa kāsodarārśo meha plīha granthi rug jantu gulmān |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805770 (0.053):
gandhapattrā kaṭuḥ svādus tīkṣṇoṣṇā kaphavātajit / / kāsacchardijvarān hanti pittakopaṃ karoti ca // Rajni_5.231
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205970 (0.054):
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210937 (0.054):
rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān / / nihanti pīnasaṃ pārśvapīḍākṛmihṛdāmayān // 41
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923127 (0.054):
śvāsa kāsa prasekārśaḥ plīhānāha garodaram || 156 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15211003 (0.057):
madhuro dīpano vṛṣyaḥ puṣṭidaścāśmarīharaḥ / / pramehaśvāsakāsārśaḥkṛcchrahṛdrogavātanut // 46
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210546 (0.058):
pramehaśvāsakāsārśaḥkṛcchrahṛdrogavātanut // 10
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920825 (0.058):
uṣṇāḥ kulatthāḥ pāke 'mlāḥ śukrāśma śvāsa pīnasān || 19 || / kāsārśaḥ kapha vātāṃś ca ghnanti pittāsra dāḥ param |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4876279 (0.058):
viṃśatiṃ ślaiṣmikān kāsapīnasārśovraṇādikān //AP_284.024cd/ / hantyanyān yogarajo 'yaṃ yathārkastimiraṃ khalu /AP_284.025ab/
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923032 (0.059):
gulma hṛd grahaṇī pāṇḍu plīhānāha galāmayān | / śvāsārśaḥ kapha kāsāṃś ca śamayed yava śūka jaḥ || 150 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920248 (0.059):
grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhārśaḥ śopha śoṣodara jvarān | / hanti gulma kṛmi plīhnaḥ kaṣāya kaṭu vātalaḥ || 71 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209507 (0.060):
elā sūkṣmā kaphaśvāsakāsārśomūtrakṛcchrahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210192 (0.062):
tālīśaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ śvāsakāsakaphānilān / / nihanty arucigulmāmavahnimāndyakṣayāmayān // 114
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5984592 (0.062):
plīha pāṇḍv āmaya śvāsa grahaṇī roga kāsa jit |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207593 (0.064):
śṛṅgī kaṣāyā tiktoṣṇā kaphavātakṣayajvarān / / śvāsordhvavātatṛṭkāsahikkārucivamīnharet // 181
bhārgī bhṛgubhavā padmā phañjī brāhmaṇayaṣṭikā /
brāhmaṇyaṅgāravallī ca kharaśākaśca hañjikā // 184 / bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210073 (0.034):
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210931 (0.036):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206260 (0.037):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820075 (0.044):
bhūjambūr bhramareṣṭā pikabhakṣā kāṣṭhajambūś ca // Rajni_11.30 / bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620831 (0.045):
332.029. kipiṃjalādyo janito mantrāṇāṃ pāramiṃ gataḥ/ / 332.030. na hyasau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa manyase//85//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620848 (0.045):
333.002. ugraṃ tejasvinaṃ bhīṣmaṃ pañcābhijñaṃ mahātapam/ / 333.003. na hyasau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi//86//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620865 (0.045):
333.005. paṇḍitaṃ ca vinītaṃ ca sarvaśāstraviśāradam/ / 333.006. na hyasau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi//87//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629461 (0.045):
p.42.6ab/.kapiñjalādyā janito mantrāṇāṃ pārabhiṃgataḥ/ / p.42.6cd/.na hy asau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa manyase//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629479 (0.045):
p.43.1b/.ugraṃ tejasvinaṃ bhīṣmaṃ pañcābhijñaṃ mahā^tapaṃ/ / p.43.2ab/.na hy asau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629496 (0.045):
p.43.2ef/.paṇḍitaṃ ca vinītaṃ ca sarva^śāstra^viśāradaṃ/ / p.43.3ab/.na hy asau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi//
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809722 (0.046):
peūr vanārdrakā proktā vanajāraṇyajārdrakā / / peūs tu kaṭukāmlā ca rucikṛd balyadīpanī // Rajni_7.48
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207236 (0.046):
kaṭvī tu kaṭukā tiktā kṛṣṇabhedā kaṭaṃbharā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208310 (0.046):
bhaṅgā kaphaharī tiktā grāhiṇī pācanī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205837 (0.047):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207476 (0.047):
tejasvinī kaphaśvāsakāsāsyāmayavātahṛt / / pācanyuṣṇā kaṭustiktā rucivahnipradīpinī // 171
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802681 (0.048):
pippalī jvarahā vṛṣyā snigdhoṣṇā kaṭutiktakā / / dīpanī mārutaśvāsakāsaśleṣmakṣayāpahā // Rajni_5.13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823563 (0.049):
satasā madhurā tīkṣṇā kaṭur uṣṇā ca pācanī / / gulmodarādhmānaharā rucikṛd dīpanī parā // Rajni_11.250
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21403984 (0.049):
apattrī kuṭajā vallī mūlakandā ca brāhmaṇī / / ghṛtagandhā nimbavallī tilakandātasī tathā // Āk_2,9.107 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207816 (0.049):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807997 (0.049):
kākamācī kaṭus tiktā rasoṣṇā kaphanāśanī /
dīpanī tuvarā gulmaraktanunnāśayed dhruvam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210931 (0.045):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206260 (0.058):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77 / dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205836 (0.062):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206679 (0.063):
havuṣā dīpanī tiktā mṛdūṣṇā tuvarā guruḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210073 (0.064):
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ / / pittalā dīpanī medhyā pācinī garbhapātinī /
śothakāsakaphaśvāsapīnasajvaramārutān // 185
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5964399 (0.026):
vāta śleṣma jvara śvāsa kāsa pīnasa śūla jit || 61 ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766903 (0.026):
karkoṭakaṃ savārtākaṃ padolaṃ kāravellakam // GarP_1,169.17 // / kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615624 (0.033):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830589 (0.033):
nadyaḥ prāvṛṣijās tu pīnasakaphaśvāsārtikāsapradāḥ pathyā vātakaphāpahāḥ
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610076 (0.034):
purāṇaṃ timiraśvāsapīnasajvarakāsanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207263 (0.036):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968720 (0.039):
kāsa hidhmā jvara śvāsa rakta pitta kṣata kṣayān |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804720 (0.039):
hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210937 (0.039):
rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922339 (0.040):
kilāsa kuṣṭha gulmārśo meha kṛmi kaphānilān | / sa hidhmā pīnasa śvāsa kāsān hanti rasāyanam || 111 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209403 (0.043):
kṛmikāsavamiśvāsaśoṣapīnasahṛdrujaḥ // 55
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205999 (0.048):
pippalī madhusaṃyuktā medaḥkaphavināśinī / / śvāsakāsajvaraharā vṛṣyā medhyāgnivardhinī // 58
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5949880 (0.049):
kāsa pīnasa hṛl lāsa śvāsātīsāra śopha vān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5970298 (0.050):
pārśva rug jvara kāsa ghnaṃ hidhmā śvāsa haraṃ param || 45 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207781 (0.050):
anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806977 (0.052):
durālambhā dvitīyā ca gaulyāmlajvarakuṣṭhanut / / śvāsakāsabhramaghnī ca pārade śuddhikārikā // Rajni_6.58
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209009 (0.052):
pramehapīnasaśleṣmakāsakaṇḍūsamīranut // 25
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920722 (0.054):
vṛṣyaḥ sthairya karo mūtra medaḥ pitta kaphāñ jayet | / pīnasa śvāsa kāsoru stambha kaṇṭha tvag āmayān || 14 ||
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3373263 (0.056):
punaḥ pratyāharec caitad uditaṃ dhauti-karma tat // HYP_2.24 // / kāsa-śvāsa-plīha-kuṣṭhaṃ kapharogāś ca viṃśatiḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5979933 (0.057):
śūla gulmodara śvāsa kāsānila kaphāpaham | / sa bījapūraka rasaṃ siddhaṃ vā pāyayed ghṛtam || 30 ||
pāṣāṇabhedako'śmaghno giribhidbhinnayojinī /
aśmabhedo himas tiktaḥ kaṣāyo vastiśodhanaḥ // 186
bhedano hanti doṣārśogulmakṛcchrāśmahṛdrujaḥ /
yonirogānpramehāṃśca plīhaśūlavraṇāni ca // 187
dhātakī dhātupuṣpī ca tāmrapuṣpī ca kuñjarā / / subhikṣā bahupuṣpī ca vahnijvālā ca sā smṛtā // 188
dhātakī kaṭukā śītā mṛdukṛttuvarā laghuḥ /
tṛṣṇātīsārapittāsraviṣakrimivisarpajit // 189
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209811 (0.046):
stambhanaṃ jvaranud bhrāntimadajit kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpakṛcchradāhavraṇāpaham // 85
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209843 (0.046):
madhuraṃ jvarahṛd vāntimadanut kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpadāhakṛcchravraṇāpaham // 88
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207778 (0.051):
lākṣā varṇyā himā balyā snigdhā ca tuvarā laghuḥ // 195 / anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210325 (0.055):
kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929143 (0.056):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609206 (0.056):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810541 (0.056):
caṇḍālakando madhuraḥ kaphapittāsradoṣajit / / viṣabhūtādidoṣaghno vijñeyaś ca rasāyanaḥ // Rajni_7.109
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21399855 (0.058):
cakṣuṣyaṃ pavanāsrapittaviṣajit sarvendriyāhlādanaṃ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814705 (0.059):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207573 (0.061):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803660 (0.061):
rāsnā guruś ca tiktoṣṇā viṣavātāsrakāsajit / / śophakampodaraśleṣmaśamanī pācanī ca sā // Rajni_5.82
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207160 (0.062):
susnigdhā śukralā keśyā svaryā pittānilāsrajit / / vraṇaśothaviṣaccharditṛṣṇāglānikṣayāpahā // 146
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968468 (0.063):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
mañjiṣṭhā vikasā jiṅgī samaṅgā kālameṣikā // 190 / maṇḍūkaparṇī bhaṇḍīrī bhaṇḍī yojanavallyapi /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412821 (0.035):
(2.4.277) mañjiṣṭā vikasā jiṅgī samaṅgā kālameṣikā / (2.4.278) maṇḍūkaparṇī maṇḍīrī bhaṇḍī yojanavallyapi
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907544 (0.048):
maṇḍūkaparṇī bhaṇḍīrī samaṅgā kālameṣikā /AP_362.045ab/ / rodanī kacchurānantā samudrāntā durālabhā //AP_362.045cd/
rasāyanyaruṇā kālā raktāṅgī raktayaṣṭikā // 191
bhaṇḍītakī ca gambhīrī mañjūṣā vastrarañjinī / / mañjiṣṭhā madhurā tiktā kaṣāyā svaravarṇakṛt // 192
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2490106 (0.052):
śyāmā raktā miśravarṇā % bhārāḍhyā śyāmikā bhavet // YRps_6.16 // / / kaṇavīrā suraktāṅgī $ tāmrābhā saiva śasyate &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22373437 (0.052):
śyāmā raktā miśravarṇā bhārāḍhyā śyāmikā bhavet // YRps_6.16 // / / kaṇavīrā suraktāṅgī tāmrābhā saiva śasyate /
gururuṣṇā viṣaśleṣmaśothayonyakṣikarṇaruk /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805240 (0.061):
mañjiṣṭhā madhurā svāde kaṣāyoṣṇā gurus tathā / / vraṇamehajvaraśleṣmaviṣanetrāmayāpahā // Rajni_5.194
raktātīsārakuṣṭhāsravisarpavraṇamehanut // 193
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801978 (0.039):
śophadāhaśramaśvāsavraṇakuṣṭhakaphāsranut // Rajni_4.106
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805356 (0.043):
tiktā dāruharidrā tu kaṭūṣṇā vraṇamehanut / / kaṇḍūvisarpatvagdoṣaviṣakarṇākṣidoṣahā // Rajni_5.202
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805311 (0.043):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919921 (0.046):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 || / meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209867 (0.050):
svādvī himā tridoṣāsradāhavīsarpakuṣṭhanut // 89
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812537 (0.050):
pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806001 (0.050):
viṣahṛt kuṣṭhakaṇḍūtivraṇadadruvisarpanut // Rajni_5.248
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210326 (0.060):
kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207574 (0.060):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209083 (0.061):
vīsarpadāhavisphoṭakuṣṭhaśleṣmāsrapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808839 (0.062):
sātalā kaphapittaghnī laghutiktakaṣāyikā / / visarpakuṣṭhavisphoṭavraṇaśophanikṛntanī // Rajni_6.194
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207825 (0.062):
varṇyā tvagdoṣamehāsraśothapāṇḍuvraṇāpahā // 199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801627 (0.062):
kuṭumbinī tu madhurā grāhiṇī kaphapittanut / / vraṇāsradoṣakaṇḍūtināśanī sā rasāyanī // Rajni_4.80
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404506 (0.063):
śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834397 (0.064):
durnāmodaraśūlāsraśophamehaviṣāpaham // Rajni_15.101
syāt kusumbhaṃ vahniśikhaṃ vastrarañjakamityapi / / kusumbhaṃ vātalaṃ kṛcchraraktapittakaphāpaham // 194
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6771531 (0.063):
dadyātsuśītalaṃ vāri tṛṭchardijvaradāhanut / / bilvādipa pañcamūlasya kvāthaḥ syādvātike jvare // GarP_1,175.15 //
lākṣā palaṃkaṣālakto yāvo vṛkṣāmayo jatuḥ /
lākṣā varṇyā himā balyā snigdhā ca tuvarā laghuḥ // 195
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205839 (0.058):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210074 (0.062):
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ / / pittalā dīpanī medhyā pācinī garbhapātinī /
anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207297 (0.034):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393330 (0.035):
netryaṃ hidhmāvamicchardikaphapittāsrakopanut // Āk_2,1.288 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209006 (0.038):
vibandhādhmānaśothāmatandrāhikkājvarāsrajit / / pramehapīnasaśleṣmakāsakaṇḍūsamīranut // 25
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766902 (0.039):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462756 (0.042):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.042):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609207 (0.042):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814704 (0.042):
nepālanimbaḥ śītoṣṇo yogavāhī laghus tathā / / tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824224 (0.044):
bhūtapittakaphakāsasajvarabhrāntijantuvamijit tṛṣāpaham // Rajni_12.22
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209915 (0.046):
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206784 (0.048):
tṛṣṇākāsajvaraśvāsakṣayapittāsrakāmalāḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207265 (0.048):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804721 (0.048):
hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209483 (0.048):
sthūlailā kaṭukā pāke rase cānalakṛllaghuḥ // 61 / rūkṣoṣṇā śleṣmapittāsrakaṇḍūśvāsatṛṣāpahā /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968720 (0.050):
kāsa hidhmā jvara śvāsa rakta pitta kṣata kṣayān |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207654 (0.050):
śothakāsakaphaśvāsapīnasajvaramārutān // 185
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207701 (0.051):
dhātakī kaṭukā śītā mṛdukṛttuvarā laghuḥ / / tṛṣṇātīsārapittāsraviṣakrimivisarpajit // 189
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205839 (0.052):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805308 (0.054):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816234 (0.054):
vātapittajvaraghnī ca chardihikkāvināśinī // Rajni_9.130
vraṇoraḥkṣatavīsarpakṛmikuṣṭhagadāpahā // 196
alaktako guṇais tadvad viśeṣād vyaṅganāśanaḥ // 197
haridrā kāñcanī pītā niśākhyā varavarṇinī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17418936 (0.039):
(2.8.1253) tatpatrī kāravī pṛthvī bāṣpikā kabarī pṛthuḥ / (2.8.1254) niśākhyā kāñcanī pītā haridrā varava{ṇi}ṛnī
kṛmighnī haladī yoṣitpriyā haṭṭavilāsinī // 198
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936420 (0.031):
kākatuṇḍī gatasnehā tiktoṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814969 (0.032):
kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816186 (0.034):
śyāmādiśiṃśapā tiktā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804410 (0.034):
aruṇopaviṣā caiva jñeyā ṣoḍaśasammitā // Rajni_5.134 / kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804054 (0.037):
modinī phalamukhyā ca vasucandrābhidhā matā // Rajni_5.109 / ajamodā kaṭur uṣṇā rūkṣā kaphavātahāriṇī rucikṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800804 (0.037):
śrāvaṇī tu kaṣāyā syāt kaṭūṣṇā kaphapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803497 (0.040):
hiṅgupatrī kaṭus tīkṣṇā tiktoṣṇā kaphavātanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206291 (0.041):
ajamodā kaṭustīkṣṇā dīpanī kaphavātanut / / uṣṇā vidāhinī hṛdyā vṛṣyā balakarī laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825969 (0.042):
murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804483 (0.043):
bhadramustā kaṣāyā ca tiktā śītā ca pācanī / / pittajvarakaphaghnī ca jñeyā saṅgrahaṇī ca sā // Rajni_5.140
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4468812 (0.044):
kākatuṇḍī gatasnehā tiktoṣṇā kaphapittanut / / yakṛtplīhaharā śītavīryā ca parikīrtitā // Rcūm_14.165 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807009 (0.045):
kaṭūṣṇā cāgnidamanī rūkṣā vātakaphāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206466 (0.045):
rūkṣoṣṇā pācanī kāsavamiśleṣmānilān haret // 93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806684 (0.045):
śvetakaṇṭārikā rucyā kaṭūṣṇā kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801732 (0.047):
nāgadantī kaṭus tiktā rūkṣā vātakaphāpahā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404256 (0.048):
ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sarā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799504 (0.048):
ākhukarṇī kaṭūṣṇā ca kaphapittaharā sadā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804523 (0.048):
tiktā nāgaramustā kaṭuḥ kaṣāyā ca śītalā kaphanut / / pittajvarātisārārucitṛṣṇādāhanāśanī śramahṛt // Rajni_5.143
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578908 (0.049):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā tiktā vātakaphāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207640 (0.049):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
varṇyā tvagdoṣamehāsraśothapāṇḍuvraṇāpahā // 199
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210265 (0.061):
tvagāmayasvedakṛcchradāhapittāsraroganut // 119 / elavālukam aileyaṃ sugandhi harivālukam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822409 (0.062):
madhuro madhujambīraḥ śiśiraḥ kaphapittanut / / śoṣaghnas tarpaṇo vṛṣyaḥ śramaghnaḥ puṣṭikārakaḥ // Rajni_11.178
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207749 (0.062):
raktātīsārakuṣṭhāsravisarpavraṇamehanut // 193
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824222 (0.064):
raktacandanam atīva śītalaṃ tiktam īkṣaṇagadāsradoṣanut / / bhūtapittakaphakāsasajvarabhrāntijantuvamijit tṛṣāpaham // Rajni_12.22
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210384 (0.064):
viṣavraṇaharā kaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanut // 128 / nalikā vidrumalatā kapotacaraṇā naṭī /
dārvībhedāmragandhā ca surabhīdāru dāru ca /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9518748 (0.042):
kanyayor.adhisthāna.vacanāni.saptamyā.ekavacanāni.iti.śākapūnih/[381 382] / 4,15: viddhayor.dāru.pādvor.dāru.dṛṇāter.vā.tasmād.eva.dru/[381]
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13219976 (0.049):
N1.60a/ brāhmaṇasya tu vikreyaṃ śuṣkaṃ dāru tṛṇāni ca / / N1.60c/ gandhadravyairakāvetratūlamūlatuśād ṛte // 60
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412435 (0.059):
(2.4.203) śalyaśca madane śakrapādapaḥ pāribhadrakaḥ / (2.4.204) bhadradāru drukilimaṃ pītadāru ca dāru ca
karpūrā padmapattrā syāt surīmat suratārakā // 200
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208985 (0.006):
devadāru smṛtaṃ dārubhadraṃ dārv indradāru ca / / mastadāru drukilimaṃ kilimaṃ surabhūruhaḥ // 24
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15901590 (0.023):
yāmāgniraudrabhāgyayāhidvīśendrādihyupadviṣāḥ / / tārakā na hitā māsā madhūrjaśucipauṣakāḥ // NarP_1,56.315 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9518748 (0.024):
kanyayor.adhisthāna.vacanāni.saptamyā.ekavacanāni.iti.śākapūnih/[381 382] / 4,15: viddhayor.dāru.pādvor.dāru.dṛṇāter.vā.tasmād.eva.dru/[381]
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4800469 (0.048):
taḍāgārdhapraveśādvā yadvā savārdhaveśanāt /AP_102.002ab/ / aiṣṭake dārujaḥ(7) śūlaḥ śailaje dhāmni śailajaḥ(8) //AP_102.002cd/
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2331758 (0.053):
karaṇaṃ ca dvidhā siddhamāsiddhaṃ ca / / tatra siddhaṃ paraśvādi dārūdvaidhībhāvāyodyamyodyamya dārūṇi nipātayan
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777965 (0.058):
bhave ahava āḷihidamiapakkhisaṅkuḷaṃ dārupavvadaaṃ gadā bhave (BhSv_4.1:1)
āmragandhir haridrā yā sā śītā vātalā matā /
pittahṛnmadhurā tiktā sarvakaṇḍūvināśinī // 201
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207078 (0.062):
vṛddhir garbhapradā śītā bṛṃhaṇī madhurā smṛtā / / vṛṣyā pittāsraśamanī kṣatakāsakṣayāpahā // 142
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210227 (0.063):
āsyadaurgandhyahṛdrogakaphavātāmayāndhyahṛt // 116 / snigdhoṣṇā kaphahṛt tiktā sugandhā gandhakokilā /
araṇyahaladīkandaḥ kuṣṭhavātāsranāśanaḥ // 202
dārvī dāruharidrā ca parjanyā parjanīti ca / / kaṭaṃkaṭerī pītā ca bhavetsaiva pacampacā /
saiva kālīyakaḥ proktastathā kāleyako'pi ca // 203 / pītadruśca haridraśca pītadāru ca pītakam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810528 (0.033):
śiśiraḥ pittadāhārtiśoṣasaṃtāpanāśanaḥ // Rajni_7.107 / proktaś caṇḍālakandaḥ syād ekapattro dvipattrakaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908426 (0.034):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11399197 (0.034):
kalaśaṃ ṣaṭtriṃśatiḥ prokto saptatriṃśe tu mauśalam / / aṣṭatriṃśe tu paryaṅkaḥ ūnacatvāriṃśat paṭaham // Mmk_35.12 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812572 (0.040):
sa rakto raktasāraś ca susāras tāmrakaṇṭakaḥ / / sa prokto bahuśalyaś ca yājñikaḥ kuṣṭhatodanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826850 (0.050):
lauhitakam ārakuṭṭaṃ piṅgalalohaṃ ca pītakaṃ navadhā // Rajni_13.28
dārvī niśāguṇā kiṃtu netrakarṇāsyaroganut // 204
dārvīkvāthasamaṃ kṣīraṃ pādaṃ paktvā yadā ghanam /
tadā rasāñjanākhyaṃ tannetrayoḥ paramaṃ hitam // 205
rasāñjanaṃ tārkṣyaśailaṃ rasagarbhaṃ ca tārkṣyajam /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419732 (0.052):
(2.8.1376) karparī dāviṃkākkātodbhavaṃ tutthaṃ rasāñjanam / (2.8.1377) rasagarbhaṃ tārkṣyaśailaṃ gandhāśmani tu gandhikaḥ
rasāñjanaṃ kaṭu śleṣmaviṣanetravikāranut // 206
uṣṇaṃ rasāyanaṃ tiktaṃ chedanaṃ vraṇadoṣahṛt // 207
avalgujo vākucī syāt somarājī suparṇikā / / śaśilekhā kṛṣṇaphalā somā pūtiphalīti ca // 208
somavallī kālameṣī kuṣṭhaghnī ca prakīrtitā / / vākucī madhurā tiktā kaṭupākā rasāyanī // 209
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210520 (0.048):
guḍūcī kaṭukā tiktā svādupākā rasāyanī // 8
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802166 (0.064):
nīlā punarnavā tiktā kaṭūṣṇā ca rasāyanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807021 (0.064):
rucikṛd dīpanī hṛdyā gulmaplīhāpahā bhavet // Rajni_6.61 / vākucī somarājī ca somavallī suvallikā /
viṣṭambhahṛddhimā rucyā sarā śleṣmāsrapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820080 (0.049):
bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut / / hṛdyā saṃgrāhihṛtkaṇṭhadoṣaghnī vīryapuṣṭidā // Rajni_11.31
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823597 (0.058):
nāmnānyāmlasarā sutīkṣṇamadhurā rucyā himā dāhanut pittodrekaharā
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21398107 (0.061):
rītistiktarasā rūkṣā jantughnī sāsrapittanut // Āk_2,7.6 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936399 (0.061):
rītistiktarasā rūkṣā jantughnī sāsrapittanut /
rūkṣā hṛdyā śvāsakuṣṭhamehajvarakṛmipraṇut // 210
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919925 (0.031):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 || / meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615623 (0.035):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207304 (0.039):
kāsaśothatṛṣākuṣṭhajvaravraṇakṛmipraṇut // 157
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766900 (0.041):
karkoṭakaṃ savārtākaṃ padolaṃ kāravellakam // GarP_1,169.17 // / kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820080 (0.054):
bhūmijambūḥ kaṣāyā ca madhurā śleṣmapittanut / / hṛdyā saṃgrāhihṛtkaṇṭhadoṣaghnī vīryapuṣṭidā // Rajni_11.31
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800174 (0.055):
kaivartikā laghur vṛṣyā kaṣāyā kaphanāśanī / / kāsaśvāsaharā caiva saiva mandāgnidoṣanut // Rajni_3.120
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5997075 (0.058):
4.24bv kṛmi kuṣṭha pramoha hā 4.24bv kṛmi kuṣṭha prameha jit
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210933 (0.059):
rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801242 (0.062):
pittakāsaviṣaśvāsakuṣṭhaghnī ca rasāyanī // Rajni_4.49
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207818 (0.063):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut / / varṇyā tvagdoṣamehāsraśothapāṇḍuvraṇāpahā // 199
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210896 (0.063):
kaṭutiktāsyavairasyamalārocakanāśinī / / uṣṇā kuṣṭhajvaraśvāsaśūlakāsāgnimāndyajit // 37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804634 (0.063):
bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī / / śophavraṇakrimighnī ca dāhajvaranivāriṇī // Rajni_5.151
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205971 (0.063):
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān / / kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205490 (0.064):
śvāsakāsapramehārśaḥkuṣṭhaśothodarakrimīn // 21
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922334 (0.064):
kilāsa kuṣṭha gulmārśo meha kṛmi kaphānilān |
tatphalaṃ pittalaṃ kuṣṭhakaphānilaharaṃ kaṭu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826711 (0.047):
tāmraṃ supakvaṃ madhuraṃ kaṣāyaṃ tiktaṃ vipāke kaṭu śītalaṃ ca / / kaphāpahaṃ pittaharaṃ vibandhaśūlaghnapāṇḍūdaragulmanāśi // Rajni_13.19
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550325 (0.047):
vātaghnaṃ dīpanaṃ caiva vārtākaṃ kaṭu tiktakam / / vātalaṃ kaphapittaghnaṃ vidyātparpaṭakīphalam // Car_1,27.162
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834136 (0.050):
ghṛtam auṣṭraṃ tu madhuraṃ vipāke kaṭuśītalam / / kuṣṭhakrimiharaṃ vātakaphagulmodarāpaham // Rajni_15.85
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922659 (0.050):
śamyā gurūṣṇaṃ keśa ghnaṃ rūkṣaṃ pīlu tu pittalam | / kapha vāta haraṃ bhedi plīhārśaḥ kṛmi gulma nut || 130 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824149 (0.052):
pītaṃ ca śītalaṃ tiktaṃ kuṣṭhaśleṣmānilāpaham /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609824 (0.057):
dīpanaṃ kaphavātaghnaṃ kuṣṭhagulmodarāpaham // 8 //
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578777 (0.060):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mohārśaḥkrimikuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // RCint_7.108 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11792229 (0.060):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Ras_7.14 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206675 (0.060):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Rmañj_3.84 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834337 (0.060):
gomūtraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātaharaṃ laghu /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936680 (0.061):
kṛmikuṣṭhaharaṃ vātapittaghnaṃ dīpanaṃ hitam // VRrs_5.207 //
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549156 (0.063):
kaphapittaharaṃ tiktaṃ śītaṃ kaṭu vipacyate /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920066 (0.063):
nāty uṣṇaṃ nimba jaṃ tiktaṃ kṛmi kuṣṭha kapha praṇut || 60 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810850 (0.064):
śigrupattrabhavaṃ śākaṃ rucyaṃ vātakaphāpaham / / kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ pathyaṃ krimighnaṃ pācanaṃ param // Rajni_7.131
keśyaṃ tvacyaṃ kṛmiśvāsakāsaśothāmapāṇḍunut // 211
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6000969 (0.054):
atīsāra jvara śvāsa kāmalā pāṇḍu kāsa nut |
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404337 (0.056):
devadālī tu tīkṣṇoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmilālūtikāpahā // Āk_2,10.26 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799403 (0.056):
devadālī tu tiktoṣṇā kaṭuḥ pāṇḍukaphāpahā / / durnāmaśvāsakāsaghnī kāmalābhūtanāśanī // Rajni_3.60
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5970843 (0.058):
gulma jvarodara plīha grahaṇī pāṇḍu pīnasān | / śvāsa kāsāgni sadana śvayathūrdhvānilāñ jayet || 23 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5979610 (0.059):
kāsā jīrṇā ruci śvāsa hṛt pāṇḍu plīha gulma nut || 7 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919924 (0.061):
meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209402 (0.062):
kṛmikāsavamiśvāsaśoṣapīnasahṛdrujaḥ // 55
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18493924 (0.063):
hṛtpāṇḍugrahaṇīśoṣakāsaplīhajvarāpaham* / chardyatīsāragulmaghnaṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767291 (0.063):
paraṃ grahaṇīśothārśaḥ pāṇḍvatīsāragulmanut /
cakramardaḥ prapunnāṭī dadrughno meṣalocanaḥ / / padmāṭaḥ syādeḍagajaścakrī puṃnāṭa ityapi // 212
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808897 (0.036):
vyāvartakaś cakragajaś ca cakrī puṃnāḍapuṃnāṭavimardakāś ca // Rajni_6.197 / dadrughnas tarvaṭaś ca syāc cakrāhvaḥ śukanāśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808905 (0.046):
dṛḍhabījaḥ prapunnāṭaḥ kharjūghnaś conaviṃśatiḥ // Rajni_6.198 / cakramardaḥ kaṭus tīvro medovātakaphāpahaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413421 (0.049):
(2.4.389) kāmpilyaḥ karkaśaścandro raktāṅgo rocanītyapi / (2.4.390) prapunnāḍastveḍagajo dadrughnaścakamardakaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907757 (0.061):
kūrcaśīrṣo madhukaraś candraḥ kapivṛkas tathā /AP_362.064ab/ / dadrughnaḥ syādeḍagajo varṣābhūḥ śīthahāniṇī //AP_362.064cd/
cakramardo laghuḥ svādū rūkṣaḥ pittānilāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836421 (0.060):
kulitthastu kaṣāyoṣṇo rūkṣo vātakaphāpahaḥ // Rajni_16.104
hṛdyo himaḥ kaphaśvāsakuṣṭhadadrukrimīn haret // 213
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21401627 (0.043):
nīlaḥ satiktakoṣṇaśca kaphapittānilāpahaḥ // Āk_2,8.148 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829175 (0.043):
nīlaḥ satiktakoṣṇaśca kaphapittānilāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817230 (0.056):
tilako madhuraḥ snigdho vātapittakaphāpahaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210766 (0.059):
śyonāko dīpanaḥ pāke kaṭukastuvaro himaḥ / / grāhī tikto'nilaśleṣmapittakāsapraṇāśanaḥ // 26
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812531 (0.060):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ / / pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210166 (0.062):
tīkṣṇo hṛdyo himo hanti kuṣṭhakaṇḍūkaphānilān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815783 (0.064):
kadambas tiktakaṭukaḥ kaṣāyo vātanāśanaḥ / / śītalaḥ kaphapittārtināśanaḥ śukravardhanaḥ // Rajni_9.98
hantyuṣṇaṃ tatphalaṃ kuṣṭhakaṇḍūdadruviṣānilān /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611340 (0.053):
kṛmiśophodarānāhaśūlapāṇḍukaphānilān / / gulmāruciviṣaśvitrakuṣṭhārśāṃsi jayel laghu /)
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805999 (0.059):
viṣahṛt kuṣṭhakaṇḍūtivraṇadadruvisarpanut // Rajni_5.248
gulmakāsakṛmiśvāsanāśanaṃ kaṭukaṃ smṛtam // 214
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611340 (0.054):
kṛmiśophodarānāhaśūlapāṇḍukaphānilān / / gulmāruciviṣaśvitrakuṣṭhārśāṃsi jayel laghu /)
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206113 (0.061):
ānāhaplīhagulmaghnaṃ kṛmiśvāsakṣayāpaham // 66
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209425 (0.063):
kaphakāsavamiśvāsatṛṣṇākṛmiviṣāpahā // 57
viṣā tv ativiṣā viśvā śṛṅgī prativiṣāruṇā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412907 (0.046):
(2.4.294) gokaṇṭako gokṣurako vanaśṛnṅgāṭa ityapi / (2.4.295) viśvā viṣā prativiṣātiviṣopaviṣāruṇā
śuklakandā copaviṣā bhaṅgurā ghuṇavallabhā // 215 / viṣā soṣṇā kaṭustiktā pācanī dīpanī haret /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578909 (0.055):
kaṭūṣṇā dīpanī vṛṣyā tiktā vātakaphāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804483 (0.059):
bhadramustā kaṣāyā ca tiktā śītā ca pācanī / / pittajvarakaphaghnī ca jñeyā saṅgrahaṇī ca sā // Rajni_5.140
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207474 (0.059):
tejasvinī kaphaśvāsakāsāsyāmayavātahṛt / / pācanyuṣṇā kaṭustiktā rucivahnipradīpinī // 171
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210073 (0.061):
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ / / pittalā dīpanī medhyā pācinī garbhapātinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207642 (0.061):
brāhmaṇyaṅgāravallī ca kharaśākaśca hañjikā // 184 / bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807997 (0.064):
kākamācī kaṭus tiktā rasoṣṇā kaphanāśanī /
kaphapittātisārāmaviṣakāsavamikrimīn // 216
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804417 (0.037):
kaṭūṣṇātiviṣā tiktā kaphapittajvarāpahā / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśanī // Rajni_5.135
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800808 (0.040):
śrāvaṇī tu kaṣāyā syāt kaṭūṣṇā kaphapittanut / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśinī // Rajni_4.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836192 (0.046):
kṛṣṇastu caṇakaḥ śīto madhuraḥ kāsapittahṛt / / pittātisārakāsaghno balyaś caiva rasāyanaḥ // Rajni_16.87
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801242 (0.050):
gṛhakanyā himā tiktā madagandhiḥ kaphāpahā / / pittakāsaviṣaśvāsakuṣṭhaghnī ca rasāyanī // Rajni_4.49
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804526 (0.053):
tiktā nāgaramustā kaṭuḥ kaṣāyā ca śītalā kaphanut / / pittajvarātisārārucitṛṣṇādāhanāśanī śramahṛt // Rajni_5.143
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813799 (0.054):
śvetadūrvātiśiśirā madhurā vāntipittajit / / āmātisārakāsaghnī rucyā dāhatṛṣāpahā // Rajni_8.111
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824223 (0.054):
bhūtapittakaphakāsasajvarabhrāntijantuvamijit tṛṣāpaham // Rajni_12.22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813755 (0.059):
raktapittātisāraghnī kaphavātajvarāpahā // Rajni_8.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812828 (0.059):
śophātisārakāsaghno viṣavīsarpanāśanaḥ // Rajni_8.42
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209617 (0.060):
daurgandhyakuṣṭhavīsarpakaphapittaviṣāpaham // 71
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767244 (0.063):
chāgaṃ raktātisāraghnaṃ kāsaśvāsakaphāpaham /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766901 (0.063):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207261 (0.064):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462753 (0.064):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929141 (0.064):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609204 (0.064):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
lodhras tilvas tirīṭaśca śāvaro gālavastathā // 217 / dvitīyaḥ paṭṭikālodhraḥ kramukaḥ sthūlavalkalaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805456 (0.023):
bhillī śāvarakaś caiva jñeyaḥ pañcadaśāhvayaḥ // Rajni_5.209 / kramukaḥ paṭṭikārodhro valkarodhro bṛhaddalaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907304 (0.028):
rakto 'sau madhuśigruḥ syādariṣṭaḥ pheṇilaḥ samau //AP_362.021cd/ / gālavaḥśāvaro lodhrastirīṭastilvamārjanau /AP_362.022ab/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412225 (0.028):
(2.4.162) plakṣo jaṭī parkaṭī syānnyagrodho bahupādvaṭaḥ / (2.4.163) gālavaḥ śābaro lodhrastirīṭastilvamārjanau
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412303 (0.047):
(2.4.178) śrīparṇikā kumudikā kumbhī kaiṭaryakaṭphalau / (2.4.179) kramukaḥ paṭṭikākhyaḥ syātpaṭṭī lākṣāprasādanaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048987 (0.051):
lodhrādau tilvako lodhras $ tirīṭaḥ paṭṭikāhvayaḥ & / dvitīyaḥ śābaraḥ śveto % ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051957 (0.051):
lodhrādau tilvako lodhras tirīṭaḥ paṭṭikāhvayaḥ / / dvitīyaḥ śābaraḥ śveto ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 //
jīrṇapattro bṛhatpattraḥ paṭṭī lākṣāprasādanaḥ // 218 / lodhro grāhī laghuḥ śītaścakṣuṣyaḥ kaphapittanut /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14546897 (0.038):
sakoradūṣaḥ śyāmākaḥ kaṣāyamadhuro laghuḥ / / vātalaḥ kaphapittaghnaḥ śītaḥ saṃgrāhiśoṣaṇaḥ // Car_1,27.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808803 (0.040):
kokilākṣas tu madhuraḥ śītaḥ pittātisāranut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805456 (0.040):
bhillī śāvarakaś caiva jñeyaḥ pañcadaśāhvayaḥ // Rajni_5.209 / kramukaḥ paṭṭikārodhro valkarodhro bṛhaddalaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812531 (0.048):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836031 (0.049):
harinmudgaḥ kaṣāyaś ca madhuraḥ kaphapittahṛt / / raktamūtrāmayaghnaś ca śītalo laghudīpanaḥ // Rajni_16.77
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804143 (0.050):
bolaṃ tu kaṭutiktoṣṇaṃ kaṣāyaṃ raktadoṣanut / / kaphapittāmayān hanti pradarādirujāpaham // Rajni_5.116
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814702 (0.050):
nepālanimbaḥ śītoṣṇo yogavāhī laghus tathā / / tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823248 (0.053):
vibhītakaḥ kaṭus tiktaḥ kaṣāyoṣṇaḥ kaphāpahaḥ / / cakṣuṣyaḥ palitaghnaś ca vipāke madhuro laghuḥ // Rajni_11.232
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823262 (0.054):
pūgas tu pūgavṛkṣaś ca kramuko dīrghapādapaḥ / / valkatarur dṛḍhavalkaś cikkaṇaś ca munir mataḥ // Rajni_11.233
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821412 (0.055):
pippalaḥ sumadhuras tu kaṣāyaḥ śītalaś ca kaphapittavināśī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815783 (0.055):
kadambas tiktakaṭukaḥ kaṣāyo vātanāśanaḥ / / śītalaḥ kaphapittārtināśanaḥ śukravardhanaḥ // Rajni_9.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805434 (0.055):
lodhro rodhro bhillataruś cillakaḥ kāṇḍakīlakaḥ / / tirīṭo lodhrako vṛkṣaḥ śambaro hastirodhrakaḥ // Rajni_5.208
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800774 (0.057):
ṛṣabho madhuraḥ śītaḥ pittaraktavirekanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821477 (0.060):
vaṭaḥ kaṣāyo madhuraḥ śiśiraḥ kaphapittajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814673 (0.061):
bhūnimbo vātalas tiktaḥ kaphapittajvarāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808495 (0.061):
kāsamardaḥ satiktoṣṇo madhuraḥ kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815694 (0.062):
māḍas tu śiśiro rucyaḥ kaṣāyaḥ pittadāhakṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835315 (0.062):
sūkṣmaśāliḥ sumadhuro laghuḥ pittāsradāhanut / / dīpanaḥ pācanaścaiva kiṃcid vātavikārajit // Rajni_16.22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807437 (0.063):
rakto 'pāmārgakaḥ śītaḥ kaṭukaḥ kaphavātanut / / vraṇakaṇḍūviṣaghnaś ca saṃgrāhī vāntikṛt paraḥ // Rajni_6.92
kaṣāyo raktapittāsṛgjvarātīsāraśothahṛt // 219
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804144 (0.027):
bolaṃ tu kaṭutiktoṣṇaṃ kaṣāyaṃ raktadoṣanut / / kaphapittāmayān hanti pradarādirujāpaham // Rajni_5.116
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836032 (0.049):
harinmudgaḥ kaṣāyaś ca madhuraḥ kaphapittahṛt / / raktamūtrāmayaghnaś ca śītalo laghudīpanaḥ // Rajni_16.77
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922621 (0.053):
vāta pittāsra kṛd bālaṃ baddhāsthi kapha pitta kṛt || 128 || / 6.128bv a kaṇṭhyaṃ kapha pitta nut
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800695 (0.056):
parpaṭaḥ śītalas tiktaḥ pittaśleṣmajvarāpahaḥ / / raktadāhāruciglānimadavibhramanāśanaḥ // Rajni_4.10
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21400013 (0.057):
pravālo madhurāmlaśca kaphapittādidoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828762 (0.057):
pravālo madhuro'mlaśca kaphapittādidoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811869 (0.057):
karkaṭī madhurā śītā tvak tiktā kaphapittajit / / raktadoṣakarā pakvā mūtrarodhārtināśanī // Rajni_7.203
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920326 (0.058):
chedī madhv āsavas tīkṣṇo meha pīnasa kāsa jit || 75 || / rakta pitta kaphotkledi śuktaṃ vātānulomanam |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207332 (0.059):
jvarātīsāraraktārśovamivīsarpakuṣṭhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800270 (0.059):
jantukā śiśirā tiktā raktapittakaphāpahā / / dāhatṛṣṇāvamighnī ca rucikṛd dīpanī parā // Rajni_3.128
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5982536 (0.060):
tṛṇ mūrchā chardi hṛd roga pittāsṛk kuṣṭha kāmalāḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919616 (0.060):
jvarāsṛk pitta vīsarpa kuṣṭha pāṇḍu bhrama pradam |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820809 (0.060):
dāḍimaṃ madhuram amlakaṣāyaṃ kāsavātakaphapittavināśi /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813339 (0.061):
rase cāmlakaṣāyaś ca pittakṛt kaphavātahṛt // Rajni_8.78
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825972 (0.062):
murā tiktā kaṭuḥ śītā kaṣāyā kaphapittahṛt / / śvāsāsṛgviṣadāhārtibhramamūrchātṛṣāpahā // Rajni_12.130
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800774 (0.062):
ṛṣabho madhuraḥ śītaḥ pittaraktavirekanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798962 (0.062):
paṭolaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ raktapittabalāsajit / / kaphakaṇḍūtikuṣṭhāsṛgjvaradāhārtināśanaḥ // Rajni_3.24
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930132 (0.063):
guḍūcī padmakāriṣṭa dhānakā rakta candanam | / pitta śleṣma jvara cchardi dāha tṛṣṇā ghnam agni kṛt || 16 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5980206 (0.063):
grahaṇīṃ dīpayaty eṣa bṛṃhaṇaḥ pitta rakta nut | / śoṣa kuṣṭha kilāsānāṃ pramehāṇāṃ ca nāśanaḥ || 50 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824222 (0.063):
raktacandanam atīva śītalaṃ tiktam īkṣaṇagadāsradoṣanut / / bhūtapittakaphakāsasajvarabhrāntijantuvamijit tṛṣāpaham // Rajni_12.22
laśunastu rasonaḥ syādugragandho mahauṣadham /
ariṣṭo mlecchakandaśca yavaneṣṭo rasonakaḥ // 220 / yadāmṛtaṃ vainateyo jahāra surasattamāt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809736 (0.026):
rasono laśuno 'riṣṭo mlecchakando mahauṣadham / / bhūtaghnaś cogragandhaś ca laśunaḥ śītamardakaḥ // Rajni_7.49
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25936130 (0.038):
kṛśāśvādibhyaḥ chaṇ pratyayo bhavati / / kārśāśvīyaḥ / / āriṣṭīyaḥ / / kṛśāśva / / ariṣṭa / / arīśva /
tadā tato'patad binduḥ sa rasono'bhavadbhuvi // 221
pañcabhiś ca rasair yukto rasenāmlena varjitaḥ /
tasmādrasona ityukto dravyāṇāṃ guṇavedibhiḥ // 222
kaścāpi mūleṣu tiktaḥ pattreṣu saṃsthitaḥ / / nāle kaṣāya uddiṣṭo nālāgre lavaṇaḥ smṛtaḥ /
bīje tu madhuraḥ prokto rasas tadguṇavedibhiḥ // 223
rasono bṛṃhaṇo vṛṣyaḥ snigdhoṣṇaḥ pācanaḥ saraḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209281 (0.062):
śrīvāso madhurastiktaḥ snigdhoṣṇastuvaraḥ saraḥ // 46 / pittalo vātamūrdhākṣisvarogakaphāpahaḥ /
rase pāke ca kaṭukastīkṣṇo madhurako mataḥ // 224
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209172 (0.057):
guggulur viśadas tikto vīryoṣṇaḥ pittalaḥ saraḥ / / kaṣāyaḥ kaṭukaḥ pāke kaṭū rūkṣo laghuḥ paraḥ // 38
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389981 (0.064):
gandhakaḥ kaṭukaḥ pāke vīryoṣṇo vimalaḥ saraḥ /
bhagnasaṃdhānakṛt kaṇṭhyo guruḥ pittāsravṛddhidaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209182 (0.056):
bhagnasaṃdhānakṛd vṛṣyaḥ sūkṣmaḥ svaryo rasāyanaḥ /
balavarṇakaro medhāhito netryo rasāyanaḥ // 225
hṛdrogajīrṇajvarakukṣiśūlavibandhagulmārucikāsaśophān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809814 (0.0):
pattrasaṃcayam uśanti ca tiktaṃ sūrayo lavaṇam asthi vadanti // Rajni_7.53 / hṛdrogajīrṇajvarakukṣiśūlavibandhagulmārucikṛcchraśophān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205974 (0.049):
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān / / kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611120 (0.053):
tadguṇā vāruṇī hṛdyā laghutīkṣṇā nihanti ca / / śūlakāsāruciśvāsavibandhādhmānapīnasān // 6 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210193 (0.061):
tālīśaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ śvāsakāsakaphānilān / / nihanty arucigulmāmavahnimāndyakṣayāmayān // 114
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611341 (0.062):
gulmāruciviṣaśvitrakuṣṭhārśāṃsi jayel laghu /)
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208256 (0.064):
kuṣṭhārśograhaṇīgulmaśophānāhajvarakrimīn // 232
durnāmakuṣṭhānalasādajantusamīraṇaśvāsakaphāṃśca hanti // 226
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809814 (0.057):
hṛdrogajīrṇajvarakukṣiśūlavibandhagulmārucikṛcchraśophān / / durnāmakuṣṭhānilasādajantukaphāmayān hanti mahārasonaḥ // Rajni_7.54
madyaṃ māṃsaṃ tathāmlaṃ ca hitaṃ laśunasevinām /
vyāyāmamātapaṃ roṣam atinīraṃ payo guḍam /
rasonamaśnanpuruṣastyajedetānnirantaram // 227
palāṇḍur yavaneṣṭaśca durgandho mukhadūṣakaḥ / / palāṇḍustu budhairjñeyo rasonasadṛśo guṇaiḥ // 228
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050987 (0.058):
sarpaś citras tu nīlābho $ bhūśāko bhūmikandakaḥ & / rasono laśuno jñeyaḥ % palāṇḍur mukhadūṣaṇaḥ // VAnigh_265 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053946 (0.058):
sarpaś citras tu nīlābho bhūśāko bhūmikandakaḥ / / rasono laśuno jñeyaḥ palāṇḍur mukhadūṣaṇaḥ // VAnigh_265 //
svāduḥ pāke rase'nuṣṇaḥ kaphakṛnnātipittalaḥ /
harate kevalaṃ vātaṃ balavīryakaro guruḥ // 229
bhallātakaṃ triṣu proktam aruṣko 'ruṣkaro 'gnikaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412326 (0.062):
(2.4.182) vīravṛkṣo 'ruṣkaro 'gnimukhī bhallātakī triṣu / (2.4.183) gardabhāṇḍe kandarālakapītanasupārśvakāḥ
tathaivāgnimukhī bhallī vīravṛkṣaśca śophakṛt // 230 / bhallātakaphalaṃ pakvaṃ svādupākarasaṃ laghu /
kaṣāyaṃ pācanaṃ snigdhaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ chedi bhedanam // 231
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208479 (0.051):
ūrdhvaṃ kaphamadho vātaṃ saṃcārayedityarthaḥ // 248 / dīpanaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ rucyaṃ vyavāyi ca /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206741 (0.058):
rūkṣoṣṇaṃ dīpanaṃ tīkṣṇaṃ rucyaṃ laghu vidāhi ca // 115
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923080 (0.061):
kaṭu pāka rasaṃ rucyaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210212 (0.064):
kaṅkolaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ tiktaṃ hṛdyaṃ rucipradam /
medhyaṃ vahnikaraṃ hanti kaphavātavraṇodaram /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822684 (0.035):
kuṣṭhāsrakaphavātārśovraṇadoṣārtināśinī // Rajni_11.195
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803131 (0.049):
citrako 'gnisamaḥ pāke kaṭuḥ śophakaphāpahaḥ / / vātodarārśograhaṇīkrimikaṇḍūtināśanaḥ // Rajni_5.45
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817073 (0.050):
vātakuṣṭhavraṇān hanti śophakaṇḍūvisarpanut // Rajni_10.32
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208284 (0.052):
vātaśleṣmodarānāhakuṣṭhārśograhaṇīgadān /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825877 (0.054):
vyālanakhas tu tiktoṣṇaḥ kaṣāyaḥ kaphavātajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇaghnaś ca varṇyaḥ saugandhyadaḥ paraḥ // Rajni_12.123
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919629 (0.056):
takraṃ laghu kaṣāyāmlaṃ dīpanaṃ kapha vāta jit || 33 || / śophodarārśo grahaṇī doṣa mūtra grahā rucīḥ |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808914 (0.059):
cakramardaḥ kaṭus tīvro medovātakaphāpahaḥ / / vraṇakaṇḍūtikuṣṭhārtidadrupāmādidoṣanut // Rajni_6.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825588 (0.063):
krimivātodaraplīhaśophārśoghno rasāyanaḥ // Rajni_12.104
kuṣṭhārśograhaṇīgulmaśophānāhajvarakrimīn // 232
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15586842 (0.026):
/ grahaṇīpāṇḍuśophārśojvaragulmapramehakān /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767344 (0.032):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208579 (0.033):
nihanti śūlavātāmaśleṣmaśvāsagalāmayān / / pāṇḍvarśograhaṇīgulmānāhaplīhahṛdāmayān // 256
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609103 (0.034):
māhiṣaṃ śleṣmalaṃ takraṃ [chāgaṃ] laghu doṣatrayāpaham // 4 // / gulmārśograhaṇīśophapāṇḍvāmartha[ya]vināśanam
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205975 (0.041):
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān / / kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208286 (0.042):
vātaśleṣmodarānāhakuṣṭhārśograhaṇīgadān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920247 (0.042):
grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhārśaḥ śopha śoṣodara jvarān |
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495626 (0.045):
etat siddhaṃ ghṛtaṃ peyam* // 135 // / kuṣṭhajvaragulmārśograhaṇīpāṇḍvāmayaśvayathuhantṛvaisarpakiṭibhapāmākaṇḍūpadagaṇḍanut
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207373 (0.045):
rūkṣaḥ kuṣṭhakaphānāhaśothagulmavraṇāpahaḥ // 163
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767290 (0.046):
paraṃ grahaṇīśothārśaḥ pāṇḍvatīsāragulmanut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3965819 (0.046):
śoṣodarārśograhaṇījvaragulmādyupadrutaiḥ // VRrs_14.57 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5982048 (0.047):
pāṇḍu vidradhi gulmārśaḥ śoṣa śopha garodaram || 23 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206183 (0.048):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205492 (0.051):
śvāsakāsapramehārśaḥkuṣṭhaśothodarakrimīn // 21
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3935226 (0.052):
jantuvikārapāṇḍupavanakṣīṇatvapittāmayasthaulyārśograhaṇījvarārtikaphajicchophapramehapraṇut
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5993222 (0.053):
vividham api vāta raktaṃ sruta śuṣka sphuṭitam api hanti || 20.1+3 || / vraṇa kāsa kuṣṭha gulma śvayathūdara pāṇḍu meham arśāṃsi |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5988308 (0.053):
śophātīsāra hṛd roga gulmārśo 'lpāgni mehinām || 21 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808003 (0.054):
śūlārśaḥśophadoṣaghnī kuṣṭhakaṇḍūtihāriṇī // Rajni_6.134
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803133 (0.054):
citrako 'gnisamaḥ pāke kaṭuḥ śophakaphāpahaḥ / / vātodarārśograhaṇīkrimikaṇḍūtināśanaḥ // Rajni_5.45
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5977342 (0.055):
darvīm ālimpan hanti līḍho guḍo 'yaṃ gulma plīhārśaḥ kuṣṭha mehāgni sādān
tanmajjā madhuro vṛṣyo bṛṃhaṇo vātapittahā /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922551 (0.040):
priyāla majjā madhuro vṛṣyaḥ pittānilāpahaḥ || 124 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036329 (0.053):
bṛhadvally utpalacchadā VAnigh_77b / bṛṃhaṇo vātapittahā VAnigh_3b
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930022 (0.056):
vidāry ādir ayaṃ hṛdyo bṛṃhaṇo vāta pitta hā |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047433 (0.056):
vidāryādir ayaṃ hṛdyo $ bṛṃhaṇo vātapittahā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050400 (0.056):
vidāryādir ayaṃ hṛdyo bṛṃhaṇo vātapittahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817229 (0.060):
tilako madhuraḥ snigdho vātapittakaphāpahaḥ /
vṛntamāruṣkaraṃ svādu pittaghnaṃ keśyamagnikṛt // 233
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834702 (0.062):
ākṣaṃ svādu himaṃ keśyaṃ guru pittānilāpaham // Rajni_15.118
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610318 (0.062):
ākṣaṃ svādu himaṃ keśyaṃ guru pittānilāpaham /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920054 (0.062):
ākṣaṃ svādu himaṃ keśyaṃ guru pittānilāpaham |
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610343 (0.062):
kṣaumaṃ sneham acākṣuṣyaṃ pittakṛd vātanāśanam / / ākṣajaṃ kaphapittaghnaṃ keśyaṃ dṛkśrotratarpaṇam // 12 //
bhallātakaḥ kaṣāyoṣṇaḥ śukralo madhuro laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815487 (0.034):
nakhavṛkṣaś ca nakhālur nakhapriyo diggajendramitasaṃjñaḥ // Rajni_9.76 / nīlavṛkṣas tu kaṭukaḥ kaṣāyoṣṇo laghus tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836418 (0.042):
kulitthas tāmrabījaś ca śvetabījaḥ sitetaraḥ // Rajni_16.103 / kulitthastu kaṣāyoṣṇo rūkṣo vātakaphāpahaḥ // Rajni_16.104
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14541850 (0.043):
kledamedovasāmajjalasīkāpūyasvedamūtrapurīṣapittaśleṣmopaśoṣaṇo rūkṣaḥ / śīto laghuśca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835845 (0.043):
tuvaro yāvanālastu kaṣāyoṣṇo viśophakṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820911 (0.051):
akṣoṭo madhuro balyaḥ snigdhoṣṇo vātapittajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806021 (0.055):
svarjikaḥ kaṭur uṣṇaś ca tīkṣṇo vātakaphārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810188 (0.058):
hastikandaḥ kaṭūṣṇaḥ syāt kaphavātāmayāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812492 (0.058):
pāribhadraḥ kaṭūṣṇaḥ syāt kaphavātanikṛntanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815410 (0.058):
rīṭhākarañjas tiktoṣṇaḥ kaṭuḥ snigdhaś ca vātajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810102 (0.060):
phoṇḍāluḥ śleṣmavātaghnaḥ kaṭūṣṇo dīpanaś ca saḥ // Rajni_7.75
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393857 (0.063):
sarjīkaḥ kaṭurūkṣaśca tīkṣṇo vātakaphārtinut // Āk_2,1.329 //
vātaśleṣmodarānāhakuṣṭhārśograhaṇīgadān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919483 (0.039):
śastaṃ vāta kaphānāha kṛmi śophodarārśasām || 25 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206109 (0.041):
rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham / / ānāhaplīhagulmaghnaṃ kṛmiśvāsakṣayāpaham // 66
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208255 (0.042):
medhyaṃ vahnikaraṃ hanti kaphavātavraṇodaram / / kuṣṭhārśograhaṇīgulmaśophānāhajvarakrimīn // 232
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206269 (0.043):
dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt / / vātaśleṣmodarānāhagulmaplīhakṛmipraṇut // 78
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205494 (0.044):
śvāsakāsapramehārśaḥkuṣṭhaśothodarakrimīn // 21
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803133 (0.045):
citrako 'gnisamaḥ pāke kaṭuḥ śophakaphāpahaḥ / / vātodarārśograhaṇīkrimikaṇḍūtināśanaḥ // Rajni_5.45
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820704 (0.046):
kaphavātodarānāhamehadurnāmanāśanaḥ // Rajni_11.68
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825589 (0.048):
krimivātodaraplīhaśophārśoghno rasāyanaḥ // Rajni_12.104
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919632 (0.049):
takraṃ laghu kaṣāyāmlaṃ dīpanaṃ kapha vāta jit || 33 || / śophodarārśo grahaṇī doṣa mūtra grahā rucīḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767343 (0.049):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920247 (0.052):
grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhārśaḥ śopha śoṣodara jvarān |
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397460 (0.053):
lekhanaṃ vātahṛcchītaṃ kṛmipittakaphapraṇut // Āk_2,5.81 // / śvayathūdaraśūlārśaḥkuṣṭhapāṇḍupramehajit // Āk_2,5.82 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5977099 (0.058):
mūtra saṅgāśmarī śopha hṛd roga grahaṇī gadān | / meha plīha rujānāha śvāsa kāsāṃś ca nāśayet || 143 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205973 (0.058):
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān / / kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206183 (0.059):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392290 (0.060):
kṣayaśophodarārśoghnaṃ mehamūtragrahāpaham // Āk_2,1.215 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919279 (0.061):
pāṇḍūdarātisārārśo grahaṇī śoṣa śothibhiḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5971336 (0.063):
vibandha kāsa hṛt pārśva plīhārśo grahaṇī gadān | / tālīśa pattraṃ maricaṃ nāgaraṃ pippalī śubhā || 58 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206224 (0.063):
tīkṣṇoṣṇaṃ pācanaṃ śreṣṭhaṃ dīpanaṃ kaphavātanut / / gulmaplīhodarānāhaśūlaghnaṃ pittakopanam // 74
hanti gulmajvaraśvitravahnimāndyakṛmivraṇān // 234
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15586844 (0.061):
grahaṇīpāṇḍuśophārśojvaragulmapramehakān / / hanti plīhāmayaṃ lohaṃ balabuddhivivardhanam // Rsk_2.48 //
bhaṅgā gañjāmātulānī mādinī vijayā jayā // 235
bhaṅgā kaphaharī tiktā grāhiṇī pācanī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206260 (0.035):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209994 (0.037):
bhavedgandhapalāśī tu kaṣāyā grāhiṇī laghuḥ / / tiktā tīkṣṇā ca kaṭukānuṣṇāsyamalanāśinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207643 (0.046):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210930 (0.049):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205837 (0.053):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832350 (0.061):
paiṣṭī kaṭūṣṇā tīkṣṇā syānmadhurā dīpanī parā // Rajni_14.147
tīkṣṇoṣṇā pittalā mohamandavāgvahnivardhinī // 236
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206259 (0.040):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209994 (0.051):
bhavedgandhapalāśī tu kaṣāyā grāhiṇī laghuḥ / / tiktā tīkṣṇā ca kaṭukānuṣṇāsyamalanāśinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210930 (0.055):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207643 (0.056):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ / / dīpanī tuvarā gulmaraktanunnāśayed dhruvam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205836 (0.060):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
tilabhedaḥ khasatilaḥ khākhasaścāpi sa smṛtaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908428 (0.006):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950926 (0.013):
hastādanantaraṃ jñeyo na tu śacyādivatsmṛtaḥ / / tatobhavanmahābhāga cakṣuridriyamātmanaḥ // GarP_3,5.18 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810528 (0.013):
proktaś caṇḍālakandaḥ syād ekapattro dvipattrakaḥ / / tripattro 'tha catuṣpattraḥ pañcapattraś ca bhedataḥ // Rajni_7.108
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11228696 (0.013):
BP1.10.122b/ kusīda.kṛṣi.vāṇijye nisṛṣṭa.arthas tu sa smṛtaḥ // / BP1.10.123a/ ujjāma.ādikam ādāya svāmine na (dadāti yaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478664 (0.016):
mainākasyā tmajaḥ kraucaḥ kraiñcadvīpo yataḥ smṛtaḥ // BndP_1,13.35 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846612 (0.017):
himaṃ karpūrake prāhur gośīrṣaṃ candanaṃ smṛtam // Rajni_23.47 / brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814989 (0.018):
ślakṣṇatvak pīlupattraś ca smṛto yamalapattrakaḥ // Rajni_9.39 / aśmāntakenduśapharī śilāntaś cāmbudaḥ smṛtaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849119 (0.018):
ṭendukāmaṇḍayor bhārgyāṃ nirguṇḍyāṃ śūrāṇe smṛtaḥ // Rajni_31.1
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565548 (0.020):
vaiśyāyāṃ jāyate śūdrāt tailakāra iti smṛtaḥ / / ambaṣṭhāyāṃ svarṇakārāt śauciko nāma jāyate // Valc_2,19.10 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28121279 (0.036):
'pratiśarīraṃ bhinna' iti mūle jīvasya pratiśarīraṃ bheda evocyate na / lakṣaṇam/ tathā ca tasya mlasya 'jīvasya lakṣaṇamāha' ityavataraṇaṃ na
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14609024 (0.043):
svabhāvasya bhedaka iti kiñcitkara evāpi(evopa)nyāsārho 'pi ca tat kim / evam ucyata ityāsaṃkyāha na hi [105.20] iti | hir yasmāt kāryāṇāṃ bhedaḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11421508 (0.043):
buddhamudre tu vāme vai padmo lokeśasambhavaḥ / / munimudrastathā jñeyaḥ samantajyotilābhine // Mmk_42.27 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26511075 (0.046):
saṃyujyatām iti manaḥ prerayati tadā smṛta evāsāv artho bhavati na / smartavyaḥ/ na cātmapratyakṣa ātmapradeśaḥ saṃskāro vā,
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26496060 (0.049):
saha gṛhyate, yeṣām avayavānāṃ vyavadhānād agrahaṇaṃ taiḥ saha na gṛhyate/ / na caitatkṛto 'sti bheda iti/
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11219195 (0.050):
BP1.1.069b/ priya.pūrvaṃ prāg (vadati prāḍ.vivākas tataḥ smṛtaḥ // / BP1.1.070a/ sa.prāḍ.vivākaḥ sa.amātyaḥ sa.brāhmaṇa.purohitaḥ /
syāt khākhasaphalādbhūtaṃ valkalaṃ śītalaṃ laghu // 237
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813341 (0.025):
rase cāmlakaṣāyaś ca pittakṛt kaphavātahṛt // Rajni_8.78
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208608 (0.036):
ṭaṅkaṇaṃ vahnikṛdrūkṣaṃ kaphahṛd vātapittakṛt // 258
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827101 (0.037):
lohaṃ rūkṣoṣṇatiktaṃ syād vātapittakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803987 (0.043):
auṣaraṃ tu kaṭu kṣāraṃ tiktaṃ vātakaphāpaham / / vidāhi pittakṛd grāhi mūtrasaṃśoṣakāri ca // Rajni_5.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833842 (0.045):
hastinīnavanītaṃ tu kaṣāyaṃ śītalaṃ laghu / / tiktaṃ viṣṭambhi jantughnaṃ hanti pittakaphakrimīn // Rajni_15.70
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210807 (0.045):
pañcamūlaṃ mahattiktaṃ kaṣāyaṃ kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819293 (0.046):
śālūkaṃ kaṭu viṣṭambhi rūkṣaṃ rucyaṃ kaphāpaham / / kaṣāyaṃ kāsapittaghnaṃ tṛṣṇādāhanivāraṇam // Rajni_10.191
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833870 (0.046):
gardabhīnavanītaṃ tu kaṣāyaṃ kaphavātanut / / balyaṃ dīpanadaṃ pāke laghūṣṇaṃ mūtradoṣanut // Rajni_15.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820810 (0.050):
dāḍimaṃ madhuram amlakaṣāyaṃ kāsavātakaphapittavināśi /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800147 (0.052):
vṛddhadārudvayaṃ gaulyaṃ picchilaṃ kaphavātahṛt / / balyaṃ kāsāmadoṣaghnaṃ dvitīyaṃ svalpavīryadam // Rajni_3.118
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397999 (0.052):
atyuṣṇaṃ sīsakaṃ snigdhaṃ tiktaṃ vātakaphāpaham // Āk_2,6.37 // / pramehatoyadoṣaghnaṃ dīpanaṃ cāmavātanut // Āk_2,6.38 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3935850 (0.052):
atyuṣṇaṃ sīsakaṃ snigdhaṃ tiktaṃ vātakaphāpaham / / pramehatoyadoṣaghnaṃ dīpanaṃ cāmavātanut // VRrs_5.171 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812799 (0.052):
pittakṛc ca kaṣāyoṣṇaḥ kaphahṛd dāhakārakaḥ // Rajni_8.40
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610157 (0.053):
uṣṇaṃ vipāke kaṭukaṃ satiktaṃ kaphāpahaṃ vātanivāraṇaṃ ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833856 (0.054):
aśvīyaṃ navanītaṃ syātkaṣāyaṃ kaphavātajit / / cakṣuṣyaṃ kaṭukaṃ coṣṇam īṣad vātāpahārakam // Rajni_15.71
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8608700 (0.054):
amlaṃ kaṣāyaṃ madhuraṃ avṛṣyaṃ kaphavātanut // 57 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819262 (0.055):
mṛṇālaṃ śiśiraṃ tiktaṃ kaṣāyaṃ pittadāhajit / / mūtrakṛcchravikāraghnaṃ raktavāntiharaṃ param // Rajni_10.189
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827306 (0.055):
hiṅgulaṃ madhuraṃ tiktam uṣṇavātakaphāpaham / / tridoṣadvaṃdvadoṣotthaṃ jvaraṃ harati sevitam // Rajni_13.58
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827716 (0.056):
śītaṃ nīlāñjanaṃ proktaṃ kaṭu tiktaṃ kaṣāyakam / / cakṣuṣyaṃ kaphavātaghnaṃ viṣaghnaṃ ca rasāyanam // Rajni_13.88
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205524 (0.056):
svādutiktakaṣāyatvāt pittahṛt kaphahṛttu sā /
dhātūnāṃ śoṣakaṃ rūkṣaṃ madakṛdvāgvivardhanam /
muhurmohakaraṃ rucyaṃ sevanāt puṃstvanāśanam // 239
uktaṃ khasaphalakṣīramāphūkamahiphenakam / / āphūkaṃ śoṣaṇaṃ grāhi śleṣmaghnaṃ vātapittalam /
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617607 (0.006):
vijini vijini ─ saṃskṛni ─ vijñini vijñini ─ kṣīramati kulamati //
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616931 (0.006):
parumele ─ rimele ─ parāpure purāpure ─ kukūmati ─ kṣīramati ─ kururu ─ / mururu ─ kururā mururā ─ kānti ─ oṣṭraṣāli ─ ghori gandhāri cori caṇḍāli ─
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8607718 (0.035):
varjaṃ (rjyaṃ) salavaṇaṃ kṣīraṃ yac ca vigrathitaṃ bhavet / / kṣīraṃ na bhuñjīna (divā) yadi bhuñjīta na svapet /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919955 (0.049):
yakṣmārśo 'rdita pittāsṛṅ nāśanaṃ grāhi dīpanam || 53.1+1 || / pracchardane nirūhe ca madhūṣṇaṃ na nivāryate |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209533 (0.050):
tvacaṃ laghūṣṇaṃ kaṭukaṃ svādu tiktaṃ ca rūkṣakam // 64 / pittalaṃ kaphavātaghnaṃ kaṇḍvāmārucināśanam /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550335 (0.051):
pittaśleṣmaghnamamlaṃ ca vātalaṃ cākṣikīphalam /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610342 (0.055):
kṣaumaṃ sneham acākṣuṣyaṃ pittakṛd vātanāśanam / / ākṣajaṃ kaphapittaghnaṃ keśyaṃ dṛkśrotratarpaṇam // 12 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767032 (0.055):
vātaghnaṃ kaphapittaghnaṃ grāhi viṣṭambhi jāmbavam // GarP_1,169.26 //
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550030 (0.057):
jāmbavaṃ kaphapittaghnaṃ grāhi vātakaraṃ param // Car_1,27.140
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837840 (0.057):
picchilaṃ nākulaṃ māṃsaṃ vātaghnaṃ śleṣmapittakṛt // Rajni_17.43
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766983 (0.059):
vātaśleṣmaharaṃ tvamlaṃ straṃsanaṃ tintiḍīphalam // GarP_1,169.23 //
tathā khasaphalodbhūtavalkalaprāyamityapi // 240 / ucyante khasabījāni te khākhasatilā api // 241
khasabījāni balyāni vṛṣyāṇi sugurūṇi ca /
janayanti kaphaṃ tāni śamayanti samīraṇam // 242 / saindhavo'strī śītaśivaṃ māṇimanthaṃ ca sindhujam /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17418950 (0.032):
(2.8.1255) sāmudraṃ yat tu lavaṇamakṣīvaṃ vaśiraṃ ca tat / (2.8.1256) saindhavo 'strī śītaśivaṃ māṇimanthaṃ ca sindhuje
saindhavaṃ lavaṇaṃ svādu dīpanaṃ pācanaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826919 (0.056):
rūkṣaṃ kaṣāyarucyaṃ laghu dīpanapācanaṃ pathyam // Rajni_13.33
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923081 (0.058):
kaṭu pāka rasaṃ rucyaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu | / kaṣāyā madhurā pāke rūkṣā vi lavaṇā laghuḥ || 153 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832871 (0.061):
madhuraṃ mānuṣīkṣīraṃ kaṣāyaṃ ca himaṃ laghu / / cakṣuṣyaṃ dīpanaṃ pathyaṃ pācanaṃ rocanaṃ ca tat // Rajni_15.19
snigdhaṃ rucyaṃ himaṃ vṛṣyaṃ sūkṣmaṃ netryaṃ tridoṣahṛt // 243
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832871 (0.038):
madhuraṃ mānuṣīkṣīraṃ kaṣāyaṃ ca himaṃ laghu / / cakṣuṣyaṃ dīpanaṃ pathyaṃ pācanaṃ rocanaṃ ca tat // Rajni_15.19
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392014 (0.050):
śoṇitaṃ masṛṇaṃ snigdhaṃ svādu vṛṣyaṃ himaṃ laghu // Āk_2,1.194 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209443 (0.051):
lavaṃgaṃ kaṭukaṃ tiktaṃ laghu netrahitaṃ himam // 58 / dīpanaṃ pācanaṃ rucyaṃ kaphapittāsranāśakṛt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10608427 (0.061):
atyantaśoṇitaṃ snigdhaṃ masṛṇaṃ svarṇagairikam / / svādu snigdhaṃ himaṃ netryaṃ kaṣāyaṃ raktapittanut // VRrs_3.47 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4463120 (0.061):
{pāṣāṇagairika:: medic. properties} / svādu snigdhaṃ himaṃ netryaṃ kaṣāyaṃ raktapittanut // Rcūm_11.86 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3928157 (0.061):
[svarṇagairika:: medic. properties] / svādu snigdhaṃ himaṃ netryaṃ kaṣāyaṃ raktapittanut /
śākambharīyaṃ kathitaṃ guḍākhyaṃ raumakaṃ tathā // 244 / guḍākhyaṃ laghu vātaghnam atyuṣṇaṃ bhedi pittalam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392241 (0.050):
śilājaṃ kaphavātaghnaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ dīpanaṃ param /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5976230 (0.051):
anyac ca kapha vāta ghnaṃ śākaṃ ca laghu bhedi ca |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833280 (0.060):
dadhyājaṃ kaphavātaghnaṃ laghūṣṇaṃ netradoṣanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922933 (0.061):
vāta ghnaṃ pāki tīkṣṇoṣṇaṃ rocanaṃ kapha pitta kṛt |
tīkṣṇoṣṇaṃ cāpi sūkṣmaṃ cābhiṣyandi kaṭupāki ca // 245
sāmudraṃ yattu lavaṇam akṣībaṃ vaśiraṃ ca tat /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17418945 (0.0):
(2.8.1254) niśākhyā kāñcanī pītā haridrā varava{ṇi}ṛnī / (2.8.1255) sāmudraṃ yat tu lavaṇamakṣīvaṃ vaśiraṃ ca tat
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806046 (0.029):
lavaṇāraṃ lavaṇotthaṃ lavaṇāsurajaṃ ca lavaṇabhedaś ca /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393880 (0.045):
loṇāraṃ lavaṇotthaṃ lavaṇāsuraṃ ca lavaṇamedaśca // Āk_2,1.330 // / jatujaṃ lavaṇakṣāraṃ lavaṇaṃ ca kṣāralavaṇaṃ ca /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8607714 (0.053):
varjaṃ (rjyaṃ) salavaṇaṃ kṣīraṃ yac ca vigrathitaṃ bhavet /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803971 (0.054):
auṣarakaṃ sārvaguṇaṃ sārvarasaṃ sarvalavaṇam ūṣarajam /
samudrajaṃ sāgarajaṃ lavaṇodadhisambhavam // 246
sāmudraṃ madhuraṃ pāke satiktaṃ madhuraṃ guru /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206053 (0.048):
tadārdraṃ madhuraṃ pāke nātyuṣṇaṃ kaṭukaṃ guru /
nātyuṣṇaṃ dīpanaṃ bhedi sakṣīramavidāhi ca /
śleṣmalaṃ vātanuttīkṣṇamarūkṣaṃ nātiśītalam // 247
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4874295 (0.062):
snigdhoṣṇamannamabhyaṅgastailapānādi vātanut /AP_279.047ab/ / ājyaṃ kṣīraṃ sitādyañca candraraśmyādi pittanut //AP_279.047cd/
viḍaṃ pākaṃ ca kṛtakaṃ tathā drāviḍamāsuram / / viḍaṃ sakṣāram ūrdhvādhaḥkaphavātānulomanam /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922972 (0.039):
kaṭu pākaṃ vibandha ghnaṃ dīpanīyaṃ ruci pradam | / ūrdhvādhaḥ kapha vātānulomanaṃ dīpanaṃ viḍam || 146 ||
ūrdhvaṃ kaphamadho vātaṃ saṃcārayedityarthaḥ // 248
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922972 (0.058):
ūrdhvādhaḥ kapha vātānulomanaṃ dīpanaṃ viḍam || 146 ||
dīpanaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ rucyaṃ vyavāyi ca /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206742 (0.017):
tumburu prathitaṃ tiktaṃ kaṭupāke'pi tatkaṭu / / rūkṣoṣṇaṃ dīpanaṃ tīkṣṇaṃ rucyaṃ laghu vidāhi ca // 115
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206346 (0.050):
jīrakatritayaṃ rūkṣaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu / / saṃgrāhi pittalaṃ medhyaṃ garbhāśayaviśuddhikṛt // 85
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208238 (0.051):
bhallātakaphalaṃ pakvaṃ svādupākarasaṃ laghu / / kaṣāyaṃ pācanaṃ snigdhaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ chedi bhedanam // 231
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206713 (0.058):
viḍaṅgaṃ kaṭu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ vahnikaraṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210212 (0.059):
kaṅkolaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ tiktaṃ hṛdyaṃ rucipradam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210101 (0.059):
granthiparṇaṃ tiktatīkṣṇaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu / / kaphavātaviṣaśvāsakaṇḍūdaurgandhyanāśanam // 108
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209385 (0.062):
jātīphalaṃ rase tiktaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ rocanaṃ laghu / / kaṭukaṃ dīpanaṃ grāhi svaryaṃ śleṣmānilāpaham // 54
vibandhānāhaviṣṭambhahṛdruggauravaśūlanut // 249
sauvarcalaṃ syād rucakaṃ manthapākaṃ ca tanmatam /
rucakaṃ rocanaṃ bhedi dīpanaṃ pācanaṃ param // 250
susnehaṃ vātanunnātipittalaṃ viśadaṃ laghu /
udgāraśuddhidaṃ sūkṣmaṃ vibandhānāhaśūlajit // 251
audbhidaṃ pāṃśulavaṇaṃ yajjātaṃ bhūmitaḥ svayam /
kṣāraṃ guru kaṭu snigdhaṃ śītalaṃ vātanāśanam // 252
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837323 (0.040):
māṃsaṃ sārasahaṃsarātrivirahikrauñcādijaṃ śītalaṃ snigdhaṃ vātakaphāpahaṃ / guru tataḥ svādu tridoṣāpaham /
caṇakāmlakamatyuṣṇaṃ dīpanaṃ dantaharṣaṇam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803866 (0.053):
viḍam uṣṇaṃ ca lavaṇaṃ dīpanaṃ vātanāśanam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394047 (0.058):
biḍam uṣṇaṃ salavaṇaṃ dīpanaṃ vātanāśanam /
lavaṇānurasaṃ rucyaṃ śūlājīrṇavibandhanut // 253
pākyaṃ kṣāro yavakṣāro yāvaśūko yavāgrajaḥ / / svarjikāpi smṛtaḥ kṣāraḥ kāpotaḥ sukhavarcakaḥ // 254
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782981 (0.054):
sindhuḥ saindhavasindhūtthamaṇimanthamudāhṛtam // GarP_1,204.60 // / kṣāro yavāgrajaścaiva yavakṣāro 'bhidhīyate / / sarjikā sarjikākṣāro dvitīyaḥ parikīrtitaḥ // GarP_1,204.61 //
kathitaḥ svarjikābhedo viśeṣajñaiḥ suvarcikā /
yavakṣāro laghuḥ snigdhaḥ susūkṣmo vahnidīpanaḥ // 255
nihanti śūlavātāmaśleṣmaśvāsagalāmayān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923031 (0.041):
gulma hṛd grahaṇī pāṇḍu plīhānāha galāmayān | / śvāsārśaḥ kapha kāsāṃś ca śamayed yava śūka jaḥ || 150 ||
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24576956 (0.064):
plīhakuṣṭhajaṭharāmaśūlajicchleṣmavātaharaṇaṃ ravināma // RCint_6.79 //
pāṇḍvarśograhaṇīgulmānāhaplīhahṛdāmayān // 256
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923031 (0.024):
gulma hṛd grahaṇī pāṇḍu plīhānāha galāmayān |
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609103 (0.026):
māhiṣaṃ śleṣmalaṃ takraṃ [chāgaṃ] laghu doṣatrayāpaham // 4 // / gulmārśograhaṇīśophapāṇḍvāmartha[ya]vināśanam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767291 (0.032):
paraṃ grahaṇīśothārśaḥ pāṇḍvatīsāragulmanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208255 (0.033):
medhyaṃ vahnikaraṃ hanti kaphavātavraṇodaram / / kuṣṭhārśograhaṇīgulmaśophānāhajvarakrimīn // 232
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495626 (0.034):
kuṣṭhajvaragulmārśograhaṇīpāṇḍvāmayaśvayathuhantṛvaisarpakiṭibhapāmākaṇḍūpadagaṇḍanut
Camunda (Kayastha [= Kayasthacamunda], or Canda; around 1490 CE): Rasasamketakalika [=Rasasanketakalika] (rassanku.htm.txt) 15586842 (0.037):
grahaṇīpāṇḍuśophārśojvaragulmapramehakān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5956835 (0.042):
vāta hṛd roga gulmārśaḥ plīha pāṇḍu tva śaṅkitaḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968952 (0.045):
pañca kāsān kṣayaṃ śvāsaṃ sa hidhmaṃ viṣama jvaram || 131 || / meha gulma grahaṇy arśo hṛd rogā ruci pīnasān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6006137 (0.047):
jvarāpasmāra jaṭhara bhagandara haraṃ param || 23 || / śophārśaḥ kāmalā pāṇḍu gulma kāsa grahāpaham |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5982046 (0.051):
pāṇḍu vidradhi gulmārśaḥ śoṣa śopha garodaram || 23 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205976 (0.053):
pippalī recanī hanti śvāsakāsodarajvarān / / kuṣṭhapramehagulmārśaḥplīhaśūlāmamārutān // 56
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6759561 (0.053):
vātāddhṛdrogagulmārśaḥplīhapāṇḍuraśaṅkitāḥ // GarP_1,157.22 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18506891 (0.055):
śothārśograhaṇīpāṇḍurogaśūlāpahādhikam* {O} // 72 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832341 (0.055):
mādhvī tu madhurā hṛdyā nātyuṣṇā pittavātahṛt / / pāṇḍukāmalagulmārśaḥpramehaśamanī parā // Rajni_14.146
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5987143 (0.055):
siddhaṃ hṛt pāṇḍu gulmārśaḥ plīha vāta kaphārti nut || 3 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5988308 (0.055):
śophātīsāra hṛd roga gulmārśo 'lpāgni mehinām || 21 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5977097 (0.056):
mūtra saṅgāśmarī śopha hṛd roga grahaṇī gadān | / meha plīha rujānāha śvāsa kāsāṃś ca nāśayet || 143 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920245 (0.056):
grahaṇī pāṇḍu kuṣṭhārśaḥ śopha śoṣodara jvarān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5995229 (0.057):
kuṣṭhārśaḥ kāmalā gulma mehodara bhagandarān | / grahaṇī pāṇḍu rogāṃś ca hanti puṃ savanaś ca saḥ || 20 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5979274 (0.057):
cūrṇo 'tīsāra grahaṇī kṣaya gulma galāmayān || 112 ||
svarjikālpaguṇā tasmādvijñeyā gulmaśūlahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206690 (0.053):
pittodarasamīrārśograhaṇīgulmaśūlahṛt / / parāpyetadguṇā proktā rūpabhedo dvayor api // 111
suvarcikā svarjikāvad boddhavyā guṇato janaiḥ // 257
saubhāgyaṃ ṭaṅkaṇaṃ kṣāro dhātudrāvakamucyate / / ṭaṅkaṇaṃ vahnikṛdrūkṣaṃ kaphahṛd vātapittakṛt // 258
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813342 (0.026):
rase cāmlakaṣāyaś ca pittakṛt kaphavātahṛt // Rajni_8.78
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208337 (0.036):
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27166236 (0.045):
punaḥ svarjī sarjikā ṭaṅkaṇaṃ saubhāgyaṃ yavakṣāraḥ pratītaḥ ete kṣārāḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803987 (0.045):
auṣaraṃ tu kaṭu kṣāraṃ tiktaṃ vātakaphāpaham / / vidāhi pittakṛd grāhi mūtrasaṃśoṣakāri ca // Rajni_5.105
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922611 (0.049):
saṃgrāhi mūtra śakṛtor a kaṇṭhyaṃ kapha pitta jit | / vāta pittāsra kṛd bālaṃ baddhāsthi kapha pitta kṛt || 128 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208811 (0.050):
gandhamārjāravīryaṃ tu vīryakṛt kaphavātahṛt /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920681 (0.051):
tṛṇa dhānyaṃ pavana kṛl lekhanaṃ kapha pitta hṛt |
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615608 (0.051):
carṣābhūr vātapittaghnī siddhārthaḥ kaphavātahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206104 (0.051):
rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206194 (0.052):
vātaśleṣmaharo grāhī vātaghnaḥ śleṣmapittahṛt // 72 / pippalī pippalīmūlaṃ cavyacitrakanāgaraiḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392905 (0.054):
dehalohakaraṃ netryaṃ girisindūramīritam // Āk_2,1.256 // / <ṭaṅkaṇam> / ṭaṅkaṇaṃ ṭaṅkaṇakṣāro rasakṣāro rasādhikaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834340 (0.054):
gomūtraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātaharaṃ laghu / / pittakṛddīpanaṃ medhyaṃ tvagdoṣaghnaṃ matipradam // Rajni_15.98
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051379 (0.054):
yāvaśūko yavakṣāraḥ % srotoghnastu suvarcikaḥ // VAnigh_294 // / saubhāgyaṃ ṭaṅkaṇaṃ kṣāraḥ $ mālatīrasasambhavaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054335 (0.054):
yāvaśūko yavakṣāraḥ srotoghnastu suvarcikaḥ // VAnigh_294 // / saubhāgyaṃ ṭaṅkaṇaṃ kṣāraḥ mālatīrasasambhavaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836607 (0.055):
kaphavātakarī ceṣat pittahṛt kuṣṭhavātanut // Rajni_16.118
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547291 (0.057):
tvacyaḥ keśyaśca balyaśca vātaghnaḥ kaphapittakṛt // Car_1,27.30
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397454 (0.057):
lekhanaṃ vātahṛcchītaṃ kṛmipittakaphapraṇut // Āk_2,5.81 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812799 (0.059):
pittakṛc ca kaṣāyoṣṇaḥ kaphahṛd dāhakārakaḥ // Rajni_8.40
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827101 (0.059):
lohaṃ rūkṣoṣṇatiktaṃ syād vātapittakaphāpaham / / pramehapāṇḍuraśūlaghnaṃ tīkṣṇaṃ muṇḍādhikaṃ smṛtam // Rajni_13.45
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836054 (0.059):
kaṣāyo madhuro rucyaḥ pittavātavibandhakṛt // Rajni_16.78 / pittajvarārtiśamanaṃ laghu mudgayūṣaṃ saṃtāpahāri tad arocakanāśanaṃ ca /
svarjikā yāvaśūkaśca kṣāradvayamudāhṛtam / / ṭaṅkaṇena yutaṃ tattu kṣāratrayamudīritam // 259
militaṃ tūktaguṇakṛd viśeṣād gulmahṛt param /
palāśavajriśikhariciñcārkatilanālajāḥ // 260
yavajaḥ svarjikā ceti kṣārāṣṭakam udāhṛtam / / kṣārā ete'gninā tulyā gulmaśūlaharā bhṛśam // 261
bhuktaṃ sahasravedhi syādrasāmlaṃ śuklamityapi / / cukramatyamlamuṣṇaṃ ca dīpanaṃ pācanaṃ param // 262
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810855 (0.062):
kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ pathyaṃ krimighnaṃ pācanaṃ param // Rajni_7.131
śūlagulmavibandhāmavātaśleṣmaharaṃ saram /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803412 (0.037):
pṛthvīkā kaṭutiktoṣṇā vātagulmāmadoṣanut / / śleṣmādhmānaharā jīrṇā jantughnī dīpanī parā // Rajni_5.64
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3933810 (0.042):
muṇḍaṃ paraṃ mṛdulakaṃ kaphavātaśūlamūlāmamehagadakāmalapāṇḍuhāri /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767347 (0.052):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut / / vātaśleṣmaharaṃ balyaṃ tailaṃ kaśyaṃ tilodbhavam // GarP_1,169.47 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8616183 (0.052):
āmātīsāraśūlaghnī vātagulmanikṛntanī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815732 (0.061):
tūlaṃ tu madhurāmlaṃ syāt vātapittaharaṃ saram / / dāhapraśamanaṃ vṛṣyaṃ kaṣāyaṃ kaphanāśanam // Rajni_9.94
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824324 (0.062):
snigdhadāru smṛtaṃ tiktaṃ snigdhoṣṇaṃ śleṣmavātajit / / āmadoṣavibandhārśaḥpramehajvaranāśanam // Rajni_12.29
vamitṛṣṇāsyavairasyahṛtpīḍāvahnimāndyahṛt // 263
Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Karpūrādivarga
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205231 (0.0):
Bhāvamiśra: Bhāvaprakāśaḥ / Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Harītakyādivarga
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210434 (0.0):
cakṣuṣyaṃ madhuraṃ pāke varṇyaṃ pittakaphapraṇut // 131 / Bhāvaprakāśa, Vargaprakaraṇa, Guḍūcyādivarga
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125522 (0.064):
vibhāvā ityādi kārikāyāṃ ratyādiprakāśasukhacamatkārā akaṇṭhoktā api / prakaraṇadavaseyāḥ /
puṃsi klībe ca karpūraḥ sitābhro himavālukaḥ / / ghanasāraś candrasaṃjño himanāmāpi sa smṛtaḥ // 1
karpūraḥ śītalo vṛṣyaścakṣuṣyo lekhano laghuḥ /
surabhir madhuras tiktaḥ kaphapittaviṣāpahaḥ // 2
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814674 (0.040):
bhūnimbo vātalas tiktaḥ kaphapittajvarāpahaḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14546895 (0.042):
sakoradūṣaḥ śyāmākaḥ kaṣāyamadhuro laghuḥ / / vātalaḥ kaphapittaghnaḥ śītaḥ saṃgrāhiśoṣaṇaḥ // Car_1,27.16
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812531 (0.044):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825713 (0.046):
gopurako bahugandhaḥ pālindo bhīṣaṇaś ca daśasaṃjñaḥ // Rajni_12.111 / kundurur madhuras tiktaḥ kaphapittārtidāhanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817229 (0.047):
tilako madhuraḥ snigdho vātapittakaphāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817067 (0.050):
rājārkaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamedoviṣāpahaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21371136 (0.051):
vandākastiktatuvaraḥ kaphapittaśramāpahaḥ // Āk_1,22.3 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800693 (0.051):
parpaṭaḥ śītalas tiktaḥ pittaśleṣmajvarāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817607 (0.055):
tasyāḥ stano 'tiśiśiraḥ kaṭuḥ pittakaphāpahaḥ / / rasāyanakaro balyo dehadārḍhyakaraḥ paraḥ // Rajni_10.71
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207359 (0.057):
madano madhurastikto vīryoṣṇo lekhano laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808219 (0.057):
sinduvāraḥ kaṭus tiktaḥ kaphavātakṣayāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815556 (0.057):
aśvakarṇaḥ kaṭus tiktaḥ snigdhaḥ pittāsranāśanaḥ / / jvaravisphoṭakaṇḍūghnaḥ śirodoṣārtikṛntanaḥ // Rajni_9.82
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814700 (0.058):
nepālanimbaḥ śītoṣṇo yogavāhī laghus tathā / / tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920849 (0.058):
saro vidāhī dṛk śukra kapha śopha viṣāpahaḥ | / māṣaḥ snigdho bala śleṣma mala pitta karaḥ saraḥ || 21 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208855 (0.059):
śramaśoṣaviṣaśleṣmatṛṣṇāpittāsradāhanut // 13
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21401626 (0.059):
nīlaḥ satiktakoṣṇaśca kaphapittānilāpahaḥ // Āk_2,8.148 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 829174 (0.059):
nīlaḥ satiktakoṣṇaśca kaphapittānilāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828761 (0.060):
pravālo madhuro'mlaśca kaphapittādidoṣanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805645 (0.060):
vatsanābho 'timadhuraḥ soṣṇo vātakaphāpahaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209810 (0.061):
stambhanaṃ jvaranud bhrāntimadajit kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpakṛcchradāhavraṇāpaham // 85
tṛṣṇāsyavairasyamedodaurgandhyanāśanaḥ /
karpūro dvividhaḥ proktaḥ pakvāpakvaprabhedataḥ /
pakvāt karpūrataḥ prāhurapakvaṃ guṇavattaram // 3 / cīnākasaṃjñaḥ karpūraḥ kaphakṣayakaraḥ smṛtaḥ /
kuṣṭhakaṇḍūvamiharas tathā tiktarasaśca saḥ // 4
mṛganābhir mṛgamadaḥ kathitastu sahasrabhit / / kastūrikā ca kastūrī vedhamukhyā ca sā smṛtā // 5
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846969 (0.044):
kastūrī mṛganābhau ca dhustūre parikīrtitā / / haṃsapādyāṃ musalyāṃ ca khyātā godhāpadī budhaiḥ // Rajni_24.26
kāmarūpodbhavā kṛṣṇā naipālī nīlavarṇayuk /
kāśmīrī kapilacchāyā kastūrī trividhā smṛtā // 6
kāmarūpodbhavā śreṣṭhā naipālī madhyamā bhavet /
kāśmīradeśasambhūtā kastūrī hy adhamā matā // 7
kastūrikā kaṭus tiktā kṣāroṣṇā śukralā guruḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206680 (0.053):
havuṣā dīpanī tiktā mṛdūṣṇā tuvarā guruḥ / / pittodarasamīrārśograhaṇīgulmaśūlahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207641 (0.057):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206261 (0.058):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77 / dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814965 (0.063):
kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210073 (0.064):
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ / / pittalā dīpanī medhyā pācinī garbhapātinī /
kaphavātaviṣacchardiśītadaurgandhyaśoṣahṛt // 8
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210106 (0.052):
kaphavātaviṣaśvāsakaṇḍūdaurgandhyanāśanam // 108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803657 (0.053):
rāsnā guruś ca tiktoṣṇā viṣavātāsrakāsajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804215 (0.059):
pāṭhā tiktā gurūṣṇā ca vātapittajvarāpahā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4463952 (0.060):
puṣparāgaṃ viṣachardikaphavātāgnimāndyanut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931197 (0.060):
puṣparāgaṃ viṣacchardikaphavātāgnimāndyanut /
latā kastūrikā tiktā svādvī vṛṣyā himā laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210343 (0.062):
samudrāntā vadhūḥ koṭivarṣā laṅkopiketyapi // 125 / spṛkkā svādvī himā vṛṣyā tiktā nikhiladoṣanut /
cakṣuṣyā chedinī śleṣmatṛṣṇāvastyāsyarogahṛt // 9
gandhamārjāravīryaṃ tu vīryakṛt kaphavātahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813341 (0.049):
rase cāmlakaṣāyaś ca pittakṛt kaphavātahṛt // Rajni_8.78
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208608 (0.050):
ṭaṅkaṇaṃ vahnikṛdrūkṣaṃ kaphahṛd vātapittakṛt // 258
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798927 (0.050):
mūrvā tiktakaṣāyoṣṇā hṛdrogakaphavātahṛt / / vamipramehakuṣṭhādiviṣamajvarahāriṇī // Rajni_3.21
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834625 (0.051):
vātakaphapittaśamanaṃ kaṇḍūkuṣṭhādihāri cakṣuṣyam // Rajni_15.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825877 (0.052):
vyālanakhas tu tiktoṣṇaḥ kaṣāyaḥ kaphavātajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇaghnaś ca varṇyaḥ saugandhyadaḥ paraḥ // Rajni_12.123
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808914 (0.055):
cakramardaḥ kaṭus tīvro medovātakaphāpahaḥ / / vraṇakaṇḍūtikuṣṭhārtidadrupāmādidoṣanut // Rajni_6.199
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208336 (0.056):
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815095 (0.057):
āragvadho 'timadhuraḥ śītaḥ śūlāpahārakaḥ / / jvarakaṇḍūkuṣṭhamehakaphaviṣṭambhanāśanaḥ // Rajni_9.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832320 (0.057):
gauḍī tīkṣṇoṣṇamadhurā vātahṛt pittakāriṇī / / balakṛddīpanī pathyā kāntikṛt tarpaṇī parā // Rajni_14.145
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836607 (0.059):
kaphavātakarī ceṣat pittahṛt kuṣṭhavātanut // Rajni_16.118
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812561 (0.060):
kaṇḍūtibhūtakuṣṭhaghnaḥ kaphavātavraṇāpahaḥ // Rajni_8.25
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815415 (0.060):
rīṭhākarañjas tiktoṣṇaḥ kaṭuḥ snigdhaś ca vātajit / / kaphaghnaḥ kuṣṭhakaṇḍūtiviṣavisphoṭanāśanaḥ // Rajni_9.72
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210732 (0.061):
agnimanthaḥ śvayathunud vīryoṣṇaḥ kaphavātahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824249 (0.061):
barbaraṃ śītalaṃ tiktaṃ kaphamārutapittajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇān hanti viśeṣād raktadoṣajit // Rajni_12.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807613 (0.062):
kaṇḍūtikuṣṭhavātaghnī vraṇapittavikārajit // Rajni_6.104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805310 (0.062):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808221 (0.063):
sinduvāraḥ kaṭus tiktaḥ kaphavātakṣayāpahaḥ / / kuṣṭhakaṇḍūtiśamanaḥ śūlahṛt kāsasiddhidaḥ // Rajni_6.151
kaṇḍūkuṣṭhaharaṃ netryaṃ sugandhaṃ svedagandhanut // 10
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834625 (0.041):
vātakaphapittaśamanaṃ kaṇḍūkuṣṭhādihāri cakṣuṣyam // Rajni_15.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798927 (0.044):
mūrvā tiktakaṣāyoṣṇā hṛdrogakaphavātahṛt / / vamipramehakuṣṭhādiviṣamajvarahāriṇī // Rajni_3.21
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834135 (0.044):
ghṛtam auṣṭraṃ tu madhuraṃ vipāke kaṭuśītalam / / kuṣṭhakrimiharaṃ vātakaphagulmodarāpaham // Rajni_15.85
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609824 (0.048):
dīpanaṃ kaphavātaghnaṃ kuṣṭhagulmodarāpaham // 8 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209881 (0.048):
śaileyaṃ śītalaṃ hṛdyaṃ kaphapittaharaṃ laghu / / kaṇḍūkuṣṭhāśmarīdāhaviṣahṛd gudaraktahṛt // 91
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836607 (0.052):
kaphavātakarī ceṣat pittahṛt kuṣṭhavātanut // Rajni_16.118
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805310 (0.054):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936680 (0.058):
kṛmikuṣṭhaharaṃ vātapittaghnaṃ dīpanaṃ hitam // VRrs_5.207 //
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578776 (0.058):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mohārśaḥkrimikuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // RCint_7.108 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825877 (0.059):
vyālanakhas tu tiktoṣṇaḥ kaṣāyaḥ kaphavātajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇaghnaś ca varṇyaḥ saugandhyadaḥ paraḥ // Rajni_12.123
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818492 (0.059):
ārttagalā kaṭus tiktā kaphamārutaśūlanut / / kaṇḍūkuṣṭhavraṇān hanti śophatvagdoṣanāśanī // Rajni_10.135
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815095 (0.061):
āragvadho 'timadhuraḥ śītaḥ śūlāpahārakaḥ / / jvarakaṇḍūkuṣṭhamehakaphaviṣṭambhanāśanaḥ // Rajni_9.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824249 (0.062):
barbaraṃ śītalaṃ tiktaṃ kaphamārutapittajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇān hanti viśeṣād raktadoṣajit // Rajni_12.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808914 (0.063):
cakramardaḥ kaṭus tīvro medovātakaphāpahaḥ / / vraṇakaṇḍūtikuṣṭhārtidadrupāmādidoṣanut // Rajni_6.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824149 (0.064):
pītaṃ ca śītalaṃ tiktaṃ kuṣṭhaśleṣmānilāpaham / / kaṇḍūvicarcikādadrukṛmihṛt kāntidaṃ param // Rajni_12.17
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825793 (0.064):
sārive dve tu madhure kaphavātāsranāśane / / kuṣṭhakaṇḍūjvarahare mehadurgandhināśane // Rajni_12.117
śrīkhaṇḍaṃ candanaṃ na strī bhadraśrīstailaparṇikaḥ /
gandhasāro malayajastathā candradyutiśca saḥ // 11 / svāde tiktaṃ kaṣe pītaṃ chede raktaṃ tanau sitam /
granthikoṭarasaṃyuktaṃ candanaṃ śreṣṭham ucyate // 12
candanaṃ śītalaṃ rūkṣaṃ tiktam āhlādanaṃ laghu /
śramaśoṣaviṣaśleṣmatṛṣṇāpittāsradāhanut // 13
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814973 (0.044):
kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut / / tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799922 (0.048):
somavallī kaṭuḥ śītā madhurā pittadāhanut / / tṛṣṇāviśoṣaśamanī pāvanī yajñasādhanī // Rajni_3.99
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206401 (0.049):
jvaraghnaṃ rocakaṃ grāhi svādupāki tridoṣanut / / tṛṣṇādāhavamiśvāsakāsakārśyakrimipraṇut /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774650 (0.049):
pittaśleṣmajvaracchardidāhatṛṣṇāghnamagnikṛt /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930135 (0.049):
pitta śleṣma jvara cchardi dāha tṛṣṇā ghnam agni kṛt || 16 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048286 (0.049):
pittaśleṣmajvaracchardi- % dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051256 (0.049):
pittaśleṣmajvaracchardi- dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821436 (0.050):
kurvanti pittāsraviṣārtidāhavicchardiśoṣārucidoṣanāśam // Rajni_11.115
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968469 (0.051):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826012 (0.053):
śaileyaṃ śiśiraṃ tiktaṃ sugandhi kaphapittajit / / dāhatṛṣṇāvamiśvāsavraṇadoṣavināśanam // Rajni_12.133
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800272 (0.054):
jantukā śiśirā tiktā raktapittakaphāpahā / / dāhatṛṣṇāvamighnī ca rucikṛd dīpanī parā // Rajni_3.128
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8613643 (0.054):
cakṣuṣyā śvāsakāsaśramavamitra (śa)manī śoṣatṛṣṇājvaraghnī // / dāhādhmānaśramādīn apanayati parā tarpaṇī pakvaśuṣkā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807574 (0.057):
tiktā kaṭuś cātibalā vātaghnī krimināśanī / / dāhatṛṣṇāviṣachardikledopaśamanī parā // Rajni_6.101
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614576 (0.057):
[kurvanti pittāsraviṣārtidāhatṛṭchardiśopārucidoṣanāśaṃ)
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930098 (0.058):
sailā madhuka nāgāhvaṃ viṣāntar dāha pitta nut || 14 || / 15.14dv viṣāntar dāha pitta jit 15.14dv viṣāntar dāha pitta hṛt
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208708 (0.059):
surabhir madhuras tiktaḥ kaphapittaviṣāpahaḥ // 2 / tṛṣṇāsyavairasyamedodaurgandhyanāśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805397 (0.061):
lākṣā tiktakaṣāyā syāt śleṣmapittārtidoṣanut / / viṣaraktapraśamanī viṣamajvaranāśanī // Rajni_5.205
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804528 (0.061):
tiktā nāgaramustā kaṭuḥ kaṣāyā ca śītalā kaphanut / / pittajvarātisārārucitṛṣṇādāhanāśanī śramahṛt // Rajni_5.143
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808752 (0.063):
kārpāsī madhurā śītā stanyā pittakaphāpahā / / tṛṣṇādāhaśramabhrāntimūrchāhṛd balakāriṇī // Rajni_6.188
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206843 (0.063):
vātapittāsratṛḍdāhajvaramehakṣayapraṇut // 122
kālīyakaṃ tu kālīyaṃ pītābhaṃ haricandanam // 14
haripriyaṃ kālasāraṃ tathā kālānusāryakam / / kālīyakaṃ raktaguṇaṃ viśeṣād vyaṅganāśanam // 15
raktacandanam ākhyātaṃ raktāṅgaṃ kṣudracandanam / / tilaparṇaṃ raktasāraṃ tatpravālaphalaṃ smṛtam // 16
raktaṃ śītaṃ guru svādu charditṛṣṇāsrapittahṛt /
tiktaṃ netrāhataṃ vṛṣyaṃ jvaravraṇaviṣāpaham // 17
pataṃgaṃ raktasāraṃ ca suraṅgaṃ rañjanaṃ tathā / / paṭṭarañjakamākhyātaṃ pattūraṃ ca kucandanam // 18
pataṃgaṃ madhuraṃ śītaṃ pittaśleṣmavraṇāsranut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801626 (0.046):
kuṭumbinī tu madhurā grāhiṇī kaphapittanut / / vraṇāsradoṣakaṇḍūtināśanī sā rasāyanī // Rajni_4.80
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805483 (0.055):
lodhradvayaṃ kaṣāyaṃ syāt śītaṃ vātakaphāsranut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.059):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609207 (0.059):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210707 (0.060):
puṣpaṃ kaṣāyaṃ madhuraṃ himaṃ hṛdyaṃ kaphāsranut / / pittātisārahṛtkaṇṭhyaṃ phalaṃ hikkāsrapittahṛt // 22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801977 (0.061):
śophadāhaśramaśvāsavraṇakuṣṭhakaphāsranut // Rajni_4.106
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210382 (0.063):
viṣavraṇaharā kaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanut // 128
haricandanavad vedyaṃ viśeṣāddāhanāśanam // 19
candanāni tu sarvāṇi sadṛśāni rasādibhiḥ /
gandhena tu viśeṣo'sti pūrvaḥ śreṣṭhatamo guṇaiḥ // 20
aguru pravaraṃ lohaṃ rājārhaṃ yogajaṃ tathā /
vaṃśikaṃ kṛmijaṃ vāpi kṛmijagdham anāryakam // 21
agurūṣṇaṃ kaṭu tvacyaṃ tiktaṃ tīkṣṇaṃ ca pittalam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804013 (0.039):
pāṃśavam auṣaram airiṇam aurvaṃ sārvasahaṃ rudraiḥ // Rajni_5.106 / romakaṃ tīkṣṇamatyuṣṇaṃ kaṭu tiktaṃ ca dīpanam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826953 (0.055):
idaṃ lohaṃ kaṭūṣṇaṃ ca tiktaṃ ca śiśiraṃ tathā / / kaphahṛt pittaśamanaṃ madhuraṃ dāhamehanut // Rajni_13.36
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834440 (0.055):
kharamūtraṃ kaṭūṣṇaṃ ca kṣāraṃ tīkṣṇaṃ kaphāpaham /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21398342 (0.057):
vartalohaṃ kaṭūṣṇaṃ ca tiktaṃ ca śiśiraṃ tathā / / kaphajitpittaśamanaṃ madhuraṃ dāhamehanut // Āk_2,7.23 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920035 (0.058):
tīkṣṇoṣṇaṃ picchilaṃ visraṃ raktairaṇḍodbhavaṃ tv ati || 58 || / kaṭūṣṇaṃ sārṣapaṃ tīkṣṇaṃ kapha śukrānilāpaham |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210100 (0.061):
granthiparṇaṃ tiktatīkṣṇaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809224 (0.061):
mūlakaṃ tīkṣṇam uṣṇaṃ ca kaṭūṣṇaṃ grāhi dīpanam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206740 (0.064):
tumburu prathitaṃ tiktaṃ kaṭupāke'pi tatkaṭu / / rūkṣoṣṇaṃ dīpanaṃ tīkṣṇaṃ rucyaṃ laghu vidāhi ca // 115
laghu karṇākṣirogaghnaṃ śītavātakaphapraṇut // 22
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2489441 (0.056):
girijaṃ kaphavātaghnaṃ % viśeṣātsarvarogajit // YRps_5.107 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22372773 (0.056):
girijaṃ kaphavātaghnaṃ viśeṣātsarvarogajit // YRps_5.107 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834215 (0.062):
kāñjikaṃ vātaśophaghnaṃ pittaghnaṃ jvaranāśanam /
kṛṣṇaṃ guṇādhikaṃ tattu lohavadvāri majjati /
aguruprabhavaḥ snehaḥ kṛṣṇāgurusamaḥ smṛtaḥ // 23
devadāru smṛtaṃ dārubhadraṃ dārv indradāru ca / / mastadāru drukilimaṃ kilimaṃ surabhūruhaḥ // 24
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207836 (0.006):
dārvībhedāmragandhā ca surabhīdāru dāru ca / / karpūrā padmapattrā syāt surīmat suratārakā // 200
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412435 (0.035):
(2.4.203) śalyaśca madane śakrapādapaḥ pāribhadrakaḥ / (2.4.204) bhadradāru drukilimaṃ pītadāru ca dāru ca
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783175 (0.055):
dravadravyeṣu coddiṣṭaṃ dviguṇaṃ parikīrtitam // GarP_1,204.76 // / bhadradāru devakāṣṭhaṃ dāru syāddevadārukam /
devadāru laghu snigdhaṃ tiktoṣṇaṃ kaṭupāki ca /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210101 (0.049):
granthiparṇaṃ tiktatīkṣṇaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809611 (0.052):
karīraṃ kaṭutiktāmlaṃ kaṣāyaṃ laghu śītalam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822644 (0.054):
kaṭutiktakaṣāyoṣṇaṃ saṃgrāhi ca tridoṣajit // Rajni_11.192
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802947 (0.054):
maricaṃ kaṭu tiktoṣṇaṃ laghu śleṣmavināśanam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206100 (0.056):
dīpanaṃ pippalīmūlaṃ kaṭūṣṇaṃ pācanaṃ laghu // 65 / rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207514 (0.058):
kuṣṭhamuṣṇaṃ kaṭu svādu śukralaṃ tiktakaṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206346 (0.063):
jīrakatritayaṃ rūkṣaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu / / saṃgrāhi pittalaṃ medhyaṃ garbhāśayaviśuddhikṛt // 85
vibandhādhmānaśothāmatandrāhikkājvarāsrajit /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207783 (0.038):
anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207263 (0.059):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210695 (0.063):
aruciśvāsaśothāsracchardihikkātṛṣāharī // 21
pramehapīnasaśleṣmakāsakaṇḍūsamīranut // 25
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920326 (0.040):
chedī madhv āsavas tīkṣṇo meha pīnasa kāsa jit || 75 || / rakta pitta kaphotkledi śuktaṃ vātānulomanam |
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397431 (0.045):
śītalaṃ lekhanaṃ rūkṣaṃ kaphapittāsrapāṇḍujit / / pramehasarvaśūlaghnaṃ tīkṣṇaṃ muṇḍādhikaṃ guṇaiḥ // Āk_2,5.80 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207654 (0.052):
śothakāsakaphaśvāsapīnasajvaramārutān // 185
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825918 (0.054):
spṛkkā kaṭukaṣāyā ca tiktā śleṣmārtikāsajit / / śleṣmamehāśmarīkṛcchranāśanī ca sugandhadā // Rajni_12.126
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808252 (0.055):
kaṭūṣṇā nīlanirguṇḍī tiktā rūkṣā ca kāsajit / / śleṣmaśophasamīrārtipradarādhmānahāriṇī // Rajni_6.153
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3935231 (0.055):
jantuvikārapāṇḍupavanakṣīṇatvapittāmayasthaulyārśograhaṇījvarārtikaphajicchophapramehapraṇut
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815094 (0.056):
jvarakaṇḍūkuṣṭhamehakaphaviṣṭambhanāśanaḥ // Rajni_9.47
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207782 (0.056):
anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.056):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609207 (0.056):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21138778 (0.057):
śleṣmapramehadurnāma- YRps_5.56a / śvāsakāsapurogamān YRps_5.132d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804721 (0.057):
hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835536 (0.058):
sugandhā madhurā hṛdyā kaphapittajvarāsrajit // Rajni_16.37
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393328 (0.058):
netryaṃ hidhmāvamicchardikaphapittāsrakopanut // Āk_2,1.288 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207297 (0.059):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut / / kāsaśothatṛṣākuṣṭhajvaravraṇakṛmipraṇut // 157
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823496 (0.060):
nāgavallī kaṭus tīkṣṇā tiktā pīnasavātajit / / kaphakāsaharā rucyā dāhakṛd dīpanī parā // Rajni_11.246
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809522 (0.060):
śophādhmānasamīrārtipittaśleṣmāpasārakaḥ // Rajni_7.33
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800805 (0.060):
śrāvaṇī tu kaṣāyā syāt kaṭūṣṇā kaphapittanut / / āmātīsārakāsaghnī viṣacchardivināśinī // Rajni_4.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803663 (0.061):
rāsnā guruś ca tiktoṣṇā viṣavātāsrakāsajit / / śophakampodaraśleṣmaśamanī pācanī ca sā // Rajni_5.82
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462754 (0.062):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
saralaḥ pītavṛkṣaḥ syāttathā surabhidārukaḥ / / saralo madhuras tiktaḥ kaṭupākaraso laghuḥ // 26
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391032 (0.050):
catvāri mahābhūtāmyupādāya jivhendriyabrāhyo 'rthaḥ / tikto 'mlo madhuraḥ / kaṭuko lavaṇaḥ kaṣāyaśca / manojño vā amanojño vā ubhayaviparīto vā sahajo
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821120 (0.054):
kaṣāyaśca kaṭustiktaḥ lavaṇo madhurāmlakau // PS_1,5.35 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209277 (0.055):
śrīvāsaḥ saralasrāvaḥ śrīveṣṭo vṛkṣadhūpakaḥ / / śrīvāso madhurastiktaḥ snigdhoṣṇastuvaraḥ saraḥ // 46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809506 (0.057):
aṅgavyathāharo rucyo dīpano mukhajāḍyanut // Rajni_7.31 / raktako raktaśigruḥ syān madhuro bahulacchadaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813706 (0.060):
sthūlanālaḥ sthūladaṇḍaḥ suranālaḥ suradrumaḥ // Rajni_8.104 / devanālo 'timadhuro vṛṣya īṣat kaṣāyakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808383 (0.060):
khaskhasaḥ sūkṣmabījaḥ syāt subījaḥ sūkṣmataṇḍulaḥ / / khaskhaso madhuraḥ pāke kāntivīryabalapradaḥ // Rajni_6.162
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 831347 (0.060):
yāvanī cekṣuyoniśca rasālī rasadālikā // Rajni_14.87 / karaṅkaśālirmadhuraḥ śītalo rucikṛnmṛduḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836827 (0.060):
rāgī tu lāñchanaḥ syād bahudalakaṇiśaś ca gucchakaṇiśaś ca // Rajni_16.136 / tikto madhurakaṣāyaḥ śītaḥ pittāsranāśano baladaḥ // Rajni_16.137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801772 (0.062):
kuṇañjaraḥ kuṇañjī ca kuṇañjo 'raṇyavāstukaḥ / / kuṇañjo madhuro rucyo dīpanaḥ pācano hitaḥ // Rajni_4.90
snigdhoṣṇaḥ karṇakaṇṭhākṣirogarakṣoharaḥ smṛtaḥ /
kaphānilasvedadāhakāsamūrchāvraṇāpahaḥ // 27
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919332 (0.057):
5.16av tṛṣṇoṣma dāha pittāsra / hidhmādhmānānila śleṣma sadyaḥ śuddhi nava jvare |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814675 (0.062):
bhūnimbo vātalas tiktaḥ kaphapittajvarāpahaḥ / / vraṇasaṃropaṇaḥ pathyaḥ kuṣṭhakaṇḍūtiśophanut // Rajni_9.16
kālānusāryaṃ tagaraṃ kuṭilaṃ nahuṣaṃ natam / / aparaṃ piṇḍatagaraṃ daṇḍahastī ca barhiṇam // 28
tagaradvayamuṣṇaṃ syātsvādu snigdhaṃ laghu smṛtam /
viṣāpasmāraśūlākṣirogadoṣatrayāpaham // 29
padmakaṃ padmagandhi syāttathā padmāhvayaṃ smṛtam /
padmakaṃ tuvaraṃ tiktaṃ śītalaṃ vātalaṃ laghu // 30
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833842 (0.055):
hastinīnavanītaṃ tu kaṣāyaṃ śītalaṃ laghu / / tiktaṃ viṣṭambhi jantughnaṃ hanti pittakaphakrimīn // Rajni_15.70
vīsarpadāhavisphoṭakuṣṭhaśleṣmāsrapittanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209866 (0.037):
svādvī himā tridoṣāsradāhavīsarpakuṣṭhanut // 89
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812947 (0.040):
snuhī coṣṇā pittadāhakuṣṭhavātapramehanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801840 (0.042):
gorakṣī madhurā tiktā śiśirā dāhapittanut / / visphoṭavāntyatīsārajvaradoṣavināśanī // Rajni_4.95
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207299 (0.046):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut / / kāsaśothatṛṣākuṣṭhajvaravraṇakṛmipraṇut // 157
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209618 (0.048):
jvarakaṇḍūtṛṣāsvedacchardihṛllāsanāśanam / / daurgandhyakuṣṭhavīsarpakaphapittaviṣāpaham // 71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814970 (0.051):
kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut / / tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209883 (0.053):
śaileyaṃ śītalaṃ hṛdyaṃ kaphapittaharaṃ laghu / / kaṇḍūkuṣṭhāśmarīdāhaviṣahṛd gudaraktahṛt // 91
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404500 (0.053):
lajjāluśca kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśinī // Āk_2,10.40 // / śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6031200 (0.054):
lepāc chvayathu vīsarpa visphoṭa jvara dāha hā || 64 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919922 (0.055):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 || / meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210325 (0.056):
kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805310 (0.056):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818337 (0.056):
tiktā bhramaramārī syād vātaśleṣmajvarāpahā / / śophakaṇḍūtikuṣṭhaghnī vraṇadoṣāsthidoṣanut // Rajni_10.124
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805065 (0.057):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207574 (0.058):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801971 (0.059):
raktapādī kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśanī / / śophadāhaśramaśvāsavraṇakuṣṭhakaphāsranut // Rajni_4.106
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800891 (0.060):
medā tu madhurā śītā pittadāhārtikāsanut / / rājayakṣmajvaraharā vātadoṣakarī ca sā // Rajni_4.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798967 (0.061):
kaphakaṇḍūtikuṣṭhāsṛgjvaradāhārtināśanaḥ // Rajni_3.24
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11792227 (0.061):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Ras_7.14 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206673 (0.061):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Rmañj_3.84 //
garbhasaṃsthāpanaṃ rucyaṃ vamivraṇatṛṣāpraṇut // 31
guggulur devadhūpaś ca jaṭāyuḥ kauśikaḥ puraḥ / / kumbholūkhalakaṃ klībe mahiṣākṣaḥ palaṃkaṣaḥ // 32
mahiṣākṣo mahānīlaḥ kumudaḥ padma ityapi / / hiraṇyaḥ pañcamo jñeyo gugguloḥ pañca jātayaḥ // 33
bhṛṅgāñjanasavarṇastu mahiṣākṣa iti smṛtaḥ /
mahānīlas tu vijñeyaḥ svanāmasamalakṣaṇaḥ // 34
kumudaḥ kumudābhaḥ syātpadmo māṇikyasaṃnibhaḥ /
hiraṇyākṣas tu hemābhaḥ pañcānāṃ liṅgamīritam // 35
mahiṣākṣo mahānīlo gajendrāṇāṃ hitāv ubhau /
hayānāṃ kumudaḥ padmaḥ svastyārogyakarau parau // 36
viśeṣeṇa manuṣyāṇāṃ kanakaḥ parikīrtitaḥ / / kadācinmahiṣākṣaśca mataḥ kaiścinnṛṇāmapi // 37
guggulur viśadas tikto vīryoṣṇaḥ pittalaḥ saraḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209281 (0.062):
śrīvāso madhurastiktaḥ snigdhoṣṇastuvaraḥ saraḥ // 46 / pittalo vātamūrdhākṣisvarogakaphāpahaḥ /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21389981 (0.064):
gandhakaḥ kaṭukaḥ pāke vīryoṣṇo vimalaḥ saraḥ /
kaṣāyaḥ kaṭukaḥ pāke kaṭū rūkṣo laghuḥ paraḥ // 38
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547188 (0.039):
kaṣāyamadhuro rūkṣaḥ śītaḥ pāke kaṭur laghuḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14548721 (0.044):
kaṣāyo viśado rūkṣaḥ śītaḥ pāke kaṭurlaghuḥ // Car_1,27.76
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925604 (0.046):
kiṃcitkaṣāyamadhuraḥ śītaḥ pāke kaṭurlaghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210161 (0.049):
rocako madhurastikaḥ kaṭuḥ pāke kaṭur laghuḥ // 112
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208133 (0.057):
rasono bṛṃhaṇo vṛṣyaḥ snigdhoṣṇaḥ pācanaḥ saraḥ / / rase pāke ca kaṭukastīkṣṇo madhurako mataḥ // 224
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606381 (0.058):
kiṃcitkaṣāyamadhuraḥ śītaḥ pāke kaṭurlaghuḥ / / tatsevanājjarāvyādhiviṣairna paribhūyate // VRrs_2.79 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8612040 (0.060):
yavaḥ kaṣāyo madhuro himaś ca kaṭur vipāke kaphapittahāraḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814647 (0.063):
kaiḍaryaḥ kaṭukas tiktaḥ kaṣāyaḥ śītalo laghuḥ /
bhagnasaṃdhānakṛd vṛṣyaḥ sūkṣmaḥ svaryo rasāyanaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208139 (0.056):
rase pāke ca kaṭukastīkṣṇo madhurako mataḥ // 224 / bhagnasaṃdhānakṛt kaṇṭhyo guruḥ pittāsravṛddhidaḥ /
dīpanaḥ picchilo balyaḥ kaphavātavraṇāpacīḥ // 39
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813195 (0.054):
madanaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphavātavraṇāpahaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808913 (0.055):
cakramardaḥ kaṭus tīvro medovātakaphāpahaḥ / / vraṇakaṇḍūtikuṣṭhārtidadrupāmādidoṣanut // Rajni_6.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809890 (0.060):
palāṇḍur nṛpapūrvaḥ syāt śiśiraḥ pittanāśanaḥ / / kaphahṛd dīpanaś caiva bahunidrākaras tathā // Rajni_7.60
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930296 (0.061):
sa śilā jatu kṛcchrāśma gulma medaḥ kaphāpaham || 23 || / 15.23dv gulma meha kaphāpaham
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921119 (0.061):
lājās tṛṭ chardy atīsāra meha medaḥ kapha cchidaḥ || 36 || / kāsa pittopaśamanā dīpanā laghavo himāḥ |
medomehāśmavātāṃś ca kledakuṣṭhāmamārutān /
piṭikāgranthiśophārśogaṇḍamālākṛmīñ jayet // 40
mādhuryācchamayedvātaṃ kaṣāyatvācca pittahā /
tiktatvātkaphajittena gugguluḥ sarvadoṣahā // 41
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808834 (0.052):
sātalā kaphapittaghnī laghutiktakaṣāyikā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766754 (0.061):
masūro madhuraḥ śīva saṃgrahī kaphapittahā /
sa navo bṛṃhaṇo vṛṣyaḥ purāṇas tv atilekhanaḥ // 42
snigdhaḥ kāñcanasaṃkāśaḥ pakvajambūphalopamaḥ /
nūtano gugguluḥ proktaḥ sugandhiryastu picchilaḥ // 43
śuṣko durgandhakaś caiva tyaktaprakṛtivarṇakaḥ / / purāṇaḥ sa tu vijñeyo guggulur vīryavarjitaḥ // 44
amlaṃ tīkṣṇamajīrṇaṃ ca vyavāyaṃ śramamātapam /
madyaṃ roṣaṃ tyajetsamyag guṇārthī purasevakaḥ // 45
śrīvāsaḥ saralasrāvaḥ śrīveṣṭo vṛkṣadhūpakaḥ / / śrīvāso madhurastiktaḥ snigdhoṣṇastuvaraḥ saraḥ // 46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820910 (0.052):
kīreṣṭaḥ kandarālaś ca madhumajjā bṛhacchadaḥ // Rajni_11.81 / akṣoṭo madhuro balyaḥ snigdhoṣṇo vātapittajit /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209016 (0.055):
saralaḥ pītavṛkṣaḥ syāttathā surabhidārukaḥ / / saralo madhuras tiktaḥ kaṭupākaraso laghuḥ // 26
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547282 (0.058):
teṣāṃ masūraḥ saṃgrāhī kalāyo vātalaḥ param // Car_1,27.29 / snigdhoṣṇo madhurastiktaḥ kaṣāyaḥ kaṭukastilaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209170 (0.062):
guggulur viśadas tikto vīryoṣṇaḥ pittalaḥ saraḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208130 (0.062):
rasono bṛṃhaṇo vṛṣyaḥ snigdhoṣṇaḥ pācanaḥ saraḥ /
pittalo vātamūrdhākṣisvarogakaphāpahaḥ /
rakṣoghnaḥ svedadaurgandhyayūkākaṇḍūvraṇapraṇut // 47
rālastu śālaniryāsastathā sarjarasaḥ smṛtaḥ / / devadhūpo yakṣadhūpastathā sarvarasaśca saḥ // 48
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393697 (0.049):
tārakarmaṇi saṃpūjyo medodurmāṃsakṛntanaḥ / / / rālaḥ sarjarasaścaiva yakṣadhūpo 'gnivallabhaḥ // Āk_2,1.317 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825659 (0.057):
umāpriyaś ca bhūtaghno medhyaḥ saurabhyadaḥ sadā // Rajni_12.108 / rālaḥ sarjarasaś caiva śālaḥ kanakalodbhavaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17415899 (0.063):
(2.5.783) kālāgurvaguru syāttu maṅgalyā malligandhi yat / (2.5.784) yakṣadhūpaḥ sarjaraso rālasarvarasāvapi
rālo himo gurus tiktaḥ kaṣāyo grāhako haret /
doṣāsrasvedavīsarpajvaravraṇavipādikāḥ /
grahabhagnāgnidagdhāṃśca śūlātīsāranāśanaḥ // 49
kundurustu mukundaḥ syātsugandhaḥ kunda ityapi // 50
kundurur madhurastiktas tīkṣṇas tvacyaḥ kaṭurharet /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547284 (0.052):
snigdhoṣṇo madhurastiktaḥ kaṣāyaḥ kaṭukastilaḥ / / tvacyaḥ keśyaśca balyaśca vātaghnaḥ kaphapittakṛt // Car_1,27.30
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20806968 (0.059):
14,049.043c rasajñānaṃ tu vakṣyāmi rasas tu bahudhā smṛtaḥ / 14,049.044a madhuro 'mlaḥ kaṭus tiktaḥ kaṣāyo lavaṇas tathā
jvarasvedagrahālakṣmīmukharogakaphānilān // 51
sihlakastu turuṣkaḥ syādyato yavanadeśajaḥ /
kapitailaṃ ca saṃkhyātastathā ca kapināmakaḥ // 52 / sihlakaḥ kaṭukaḥ svāduḥ snigdhoṣṇaḥ śukrakāntikṛt /
vṛṣyaḥ kaṇṭhyaḥ svedakuṣṭhajvaradāhagrahāpahaḥ // 53
jātīphalaṃ jātikośaṃ mālatīphalamityapi / / jātīphalaṃ rase tiktaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ rocanaṃ laghu /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21361634 (0.062):
raṃbhākandaphalatrayaṃ trikaṭukaṃ jātīphalaṃ vāśakaṃ tālīśaṃ kaṭukīphalaṃ / gajakaṇā māṣāmṛtāśarkarā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208478 (0.062):
dīpanaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ rucyaṃ vyavāyi ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801570 (0.063):
rucikṛd dīpanaḥ pathyaḥ pittadāhabhramāpahaḥ // Rajni_4.75 / civillikā raktadalā kharacchadā syāt kṣudragholī madhumālapattrikā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206742 (0.063):
rūkṣoṣṇaṃ dīpanaṃ tīkṣṇaṃ rucyaṃ laghu vidāhi ca // 115
kaṭukaṃ dīpanaṃ grāhi svaryaṃ śleṣmānilāpaham // 54
nihanti mukhavairasyaṃ maladaurgandhyakṛṣṇatāḥ /
kṛmikāsavamiśvāsaśoṣapīnasahṛdrujaḥ // 55
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209425 (0.034):
kaphakāsavamiśvāsatṛṣṇākṛmiviṣāpahā // 57
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207654 (0.043):
dīpanī tuvarā gulmaraktanunnāśayed dhruvam / / śothakāsakaphaśvāsapīnasajvaramārutān // 185
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922295 (0.044):
surasaḥ sumukho nāti vidāhī gara śopha hā || 108 || / 6.108av hidhmā kāsa vami śvāsa 6.108av hidhmā kāsa śrama śvāsa
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6775848 (0.046):
sarvarogajvaraśvāsaśoṣapīnasahṛdbhavet // GarP_1,185.34 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919925 (0.046):
cakṣuṣyaṃ chedi tṛṭ śleṣma viṣa hidhmāsra pitta nut || 51 || / meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920211 (0.050):
śūla kāsa vami śvāsa vibandhādhmāna pīnasān || 68 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206405 (0.054):
tṛṣṇādāhavamiśvāsakāsakārśyakrimipraṇut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5960748 (0.054):
śvāsa kāsātisārāsya śoṣa hidhmā vami bhramaiḥ || 58 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5949880 (0.054):
kāsa pīnasa hṛl lāsa śvāsātīsāra śopha vān |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922697 (0.055):
laghu tat kesaraṃ kāsa śvāsa hidhmā madātyayān || 132 || / āsya śoṣānila śleṣma vibandha cchardy a rocakān |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830589 (0.056):
nadyaḥ prāvṛṣijās tu pīnasakaphaśvāsārtikāsapradāḥ pathyā vātakaphāpahāḥ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5966800 (0.057):
pitta gulma jvara śvāsa kāsa hṛd roga kāmalāḥ || 43 ||
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615623 (0.058):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5970843 (0.058):
gulma jvarodara plīha grahaṇī pāṇḍu pīnasān | / śvāsa kāsāgni sadana śvayathūrdhvānilāñ jayet || 23 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821291 (0.058):
śvāsakāsaśramavamiśamanī śophatṛṣṇājvaraghnī /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767393 (0.059):
hikkāśvāsakṛmicchardimehatṛṣṇāviṣāmaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207262 (0.060):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610076 (0.060):
purāṇaṃ timiraśvāsapīnasajvarakāsanut / / mūrchākuṣṭaviṣonmadagrahāpasmāranāśanam // 19 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5933239 (0.060):
śvāsa kāsa prasekārśo hidhmādhmānālpa vahnayaḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968465 (0.060):
3.100bv dur bala vyādhi karṣitān / kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
jātīphalasya tvak proktā jātīpattrī bhiṣagvaraiḥ // 56
jātīpattrī laghuḥ svāduḥ kaṭūṣṇā rucivarṇakṛt /
kaphakāsavamiśvāsatṛṣṇākṛmiviṣāpahā // 57
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209402 (0.034):
nihanti mukhavairasyaṃ maladaurgandhyakṛṣṇatāḥ / / kṛmikāsavamiśvāsaśoṣapīnasahṛdrujaḥ // 55
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206405 (0.036):
jvaraghnaṃ rocakaṃ grāhi svādupāki tridoṣanut / / tṛṣṇādāhavamiśvāsakāsakārśyakrimipraṇut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826012 (0.039):
śaileyaṃ śiśiraṃ tiktaṃ sugandhi kaphapittajit / / dāhatṛṣṇāvamiśvāsavraṇadoṣavināśanam // Rajni_12.133
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819437 (0.049):
tāpakaphakāsatṛṣṇāśramavamiśamanī ca vijñeyā // Rajni_10.201
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206783 (0.052):
tṛṣṇākāsajvaraśvāsakṣayapittāsrakāmalāḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821292 (0.053):
śītā pittāsradoṣaṃ damayati madhurā snigdhapākātirucyā cakṣuṣyā / śvāsakāsaśramavamiśamanī śophatṛṣṇājvaraghnī /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767392 (0.055):
hikkāśvāsakṛmicchardimehatṛṣṇāviṣāmaham /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6029841 (0.055):
gara tṛṣṇā rujā kāsa śvāsa hidhmā jvarāpaham || 59 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968466 (0.056):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922294 (0.057):
surasaḥ sumukho nāti vidāhī gara śopha hā || 108 || / 6.108av hidhmā kāsa vami śvāsa 6.108av hidhmā kāsa śrama śvāsa
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920211 (0.057):
śūla kāsa vami śvāsa vibandhādhmāna pīnasān || 68 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919924 (0.057):
meha kuṣṭha kṛmi cchardi śvāsa kāsātisāra jit |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805066 (0.058):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615623 (0.058):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922438 (0.058):
6.116cv nihanty anila pittāsṛk / tṛṣṇā kāsa śrama śvāsa svara bheda kṣata kṣayān |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766903 (0.060):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813485 (0.062):
kāśaś ca śiśiro gaulyo rucikṛt pittadāhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207654 (0.062):
śothakāsakaphaśvāsapīnasajvaramārutān // 185
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207262 (0.062):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817326 (0.063):
pāṭalī tu rase tiktā kaṭūṣṇā kaphavātajit / / śophādhmānavamiśvāsaśamanī sannipātanut // Rajni_10.50
lavaṃgaṃ devakusumaṃ śrīsaṃjñaṃ śrīprasūnakam /
lavaṃgaṃ kaṭukaṃ tiktaṃ laghu netrahitaṃ himam // 58
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832871 (0.051):
madhuraṃ mānuṣīkṣīraṃ kaṣāyaṃ ca himaṃ laghu / / cakṣuṣyaṃ dīpanaṃ pathyaṃ pācanaṃ rocanaṃ ca tat // Rajni_15.19
dīpanaṃ pācanaṃ rucyaṃ kaphapittāsranāśakṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209913 (0.029):
mustaṃ kaṭu himaṃ grāhi tiktaṃ dīpanapācanam // 93 / kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931088 (0.036):
kṣayapittāsrakāsaghnaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825229 (0.041):
kakkolaṃ kaṭu tiktoṣṇaṃ vaktrajāḍyaharaṃ param / / dīpanaṃ pācanaṃ rucyaṃ kaphavātanikṛntanam // Rajni_12.79
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822743 (0.046):
kārkaṭaṃ tu phalaṃ rucyaṃ kaṣāyaṃ dīpanaṃ param / / kaphapittaharaṃ grāhi cakṣuṣyaṃ laghu śītalam // Rajni_11.199
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208395 (0.051):
saindhavaṃ lavaṇaṃ svādu dīpanaṃ pācanaṃ laghu / / snigdhaṃ rucyaṃ himaṃ vṛṣyaṃ sūkṣmaṃ netryaṃ tridoṣahṛt // 243
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832871 (0.054):
madhuraṃ mānuṣīkṣīraṃ kaṣāyaṃ ca himaṃ laghu / / cakṣuṣyaṃ dīpanaṃ pathyaṃ pācanaṃ rocanaṃ ca tat // Rajni_15.19
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823707 (0.058):
śubhraṃ parṇaṃ śleṣmavātāmayaghnaṃ pathyaṃ rucyaṃ dīpanaṃ pācanaṃ ca // / Rajni_11.256
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8605996 (0.059):
cauṇḍayam agnikaraṃ rūkṣaṃ madhuraṃ kaphakṛt tathā // 34 // / kaphaghnaṃ dīpanaṃ hṛdyaṃ laghu prasravaṇodbhavam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393941 (0.061):
sāmudraṃ laghu hṛdyaṃ ca vāritāsṛjapittalam / / vidāhi kaphavātaghnaṃ dīpanaṃ rucikṛt priyam // Āk_2,1.335 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8612275 (0.062):
dīpanaṃ kaphapittaghnaṃ sarvamehapraṇāśanam // 3 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4469066 (0.063):
himāmlakaṭukaṃ rūkṣaṃ kaphapittavināśanam / / rucyaṃ tvacyaṃ krimighnaṃ ca netryaṃ malaviśodhanam // Rcūm_14.180 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3936770 (0.063):
himāmlaṃ kaṭukaṃ rūkṣaṃ kaphapittavināśanam / / rucyaṃ tvacyaṃ kṛmighnaṃ ca netryaṃ malaviśodhanam // VRrs_5.213 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809286 (0.064):
gṛñjanaṃ kaṭukoṣṇaṃ ca kaphavātarujāpaham / / rucyaṃ ca dīpanaṃ hṛdyaṃ durgandhaṃ gulmanāśanam // Rajni_7.20
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210706 (0.064):
puṣpaṃ kaṣāyaṃ madhuraṃ himaṃ hṛdyaṃ kaphāsranut / / pittātisārahṛtkaṇṭhyaṃ phalaṃ hikkāsrapittahṛt // 22
tṛṣṇāṃ chardiṃ tathādhmānaṃ śūlamāśu vināśayet /
kāsaṃ śvāsaṃ ca hikkāṃ ca kṣayaṃ kṣapayati dhruvam // 59
elā sthūlā ca bahulā pṛthvīkā tripuṭāpi ca // 60
bhadrailā bṛhadelā ca candrabālā ca niṣkuṭiḥ / / sthūlailā kaṭukā pāke rase cānalakṛllaghuḥ // 61
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206176 (0.057):
citrakaḥ kaṭukaḥ pāke vahnikṛt pācano laghuḥ // 71 / rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207236 (0.061):
kaṭvī tu kaṭukā tiktā kṛṣṇabhedā kaṭaṃbharā /
rūkṣoṣṇā śleṣmapittāsrakaṇḍūśvāsatṛṣāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207780 (0.048):
lākṣā varṇyā himā balyā snigdhā ca tuvarā laghuḥ // 195 / anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207295 (0.055):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210382 (0.056):
viṣavraṇaharā kaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanut // 128
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210324 (0.056):
kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207572 (0.057):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209915 (0.060):
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207264 (0.061):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā / / pramehaśvāsakāsāsradāhakuṣṭhakrimipraṇut // 154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804721 (0.061):
hikkātīsārakāsaghnī śvāsapittāsranāśanī // Rajni_5.157
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814704 (0.062):
nepālanimbaḥ śītoṣṇo yogavāhī laghus tathā / / tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462754 (0.064):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929142 (0.064):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609205 (0.064):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
hṛllāsaviṣabastyāsyaśirorugvamikāsanut // 62
sūkṣmopakuñcikā tutthā koraṅgī drāviḍī truṭiḥ /
elā sūkṣmā kaphaśvāsakāsārśomūtrakṛcchrahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210547 (0.041):
kāmalākuṣṭhavātāsrajvarakrimivamīn haret / / pramehaśvāsakāsārśaḥkṛcchrahṛdrogavātanut // 10
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15211004 (0.041):
madhuro dīpano vṛṣyaḥ puṣṭidaścāśmarīharaḥ / / pramehaśvāsakāsārśaḥkṛcchrahṛdrogavātanut // 46
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920824 (0.046):
uṣṇāḥ kulatthāḥ pāke 'mlāḥ śukrāśma śvāsa pīnasān || 19 || / kāsārśaḥ kapha vātāṃś ca ghnanti pittāsra dāḥ param |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205490 (0.047):
cakṣuṣyā laghurāyuṣyā bṛṃhaṇī cānulominī / / śvāsakāsapramehārśaḥkuṣṭhaśothodarakrimīn // 21
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923127 (0.053):
sa śoṣa śophātīsāra meda moha vami kṛmīn | / śvāsa kāsa prasekārśaḥ plīhānāha garodaram || 156 ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766903 (0.057):
kuṣṭhamehajvaraśvāsakāsapittakaphāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836191 (0.060):
kṛṣṇastu caṇakaḥ śīto madhuraḥ kāsapittahṛt / / pittātisārakāsaghno balyaś caiva rasāyanaḥ // Rajni_16.87
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207654 (0.060):
śothakāsakaphaśvāsapīnasajvaramārutān // 185
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207622 (0.060):
hanti śvāsapramehārśaḥkāsakaṇṭhāmayārucīḥ // 183
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5989699 (0.060):
kuṣṭha śvitra śvāsa kāsodarārśo meha plīha granthi rug jantu gulmān |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209403 (0.061):
kṛmikāsavamiśvāsaśoṣapīnasahṛdrujaḥ // 55
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830589 (0.062):
nadyaḥ prāvṛṣijās tu pīnasakaphaśvāsārtikāsapradāḥ pathyā vātakaphāpahāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767539 (0.062):
dāḍimāmalakairyūṣo vahnikṛdvātapittahā / / śvāsakāsapratiśyāyakaphaghno malakaiḥ kṛtaḥ // GarP_1,169.59 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206186 (0.064):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut / / vātaśleṣmaharo grāhī vātaghnaḥ śleṣmapittahṛt // 72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805066 (0.064):
tavakṣīraṃ tu madhuraṃ śiśiraṃ dāhapittanut / / kṣayakāsakaphaśvāsanāśanaṃ cāsradoṣanut // Rajni_5.181
rase tu kaṭukā śītā laghvī vātaharī matā // 63
tvakpattraṃ ca varāṅgaṃ syad bhṛṅgaṃ cocaṃ tathotkaṭam /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413287 (0.057):
(2.4.365) tvakpatramutkaṭaṃ bhṛṅgaṃ tvacaṃ cocaṃ varāṅgakam
tvacaṃ laghūṣṇaṃ kaṭukaṃ svādu tiktaṃ ca rūkṣakam // 64
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210122 (0.055):
śīrṇaromaśukaṃ cāpi śukapuṣpaṃ śukacchadam // 109 / sthauṇeyakaṃ kaṭu svādu tiktaṃ snigdhaṃ tridoṣanut // 110
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6030163 (0.057):
viśeṣād rūkṣa kaṭukam amloṣṇaṃ svādu śītalam || 2 || / 36.2bv nocyante 'n upayogataḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824187 (0.058):
patrāṅgaṃ kaṭukaṃ rūkṣam amlaṃ śītaṃ tu gaulyakam /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614104 (0.060):
rūkṣaṃ svādu kaṣāyam amlakaṭukaṃ snigdhaṃ suse (?) rocanaṃ
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207514 (0.061):
kuṣṭhamuṣṇaṃ kaṭu svādu śukralaṃ tiktakaṃ laghu /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611359 (0.061):
auṣṭraṃ gojāvināraṃ hayagajamahiṣīmūtravargaḥ kharoṣṇā (rāṇāṃ) / tiktaṃ tīkṣṇaṃ laghūṣṇaṃ salavaṇasurasaṃ pittalaṃ bhedi rūkṣam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804268 (0.064):
vṛkṣāmlam amlaṃ kaṭukaṃ kaṣāyaṃ soṣṇaṃ kaphārśoghnam udīrayanti /
pittalaṃ kaphavātaghnaṃ kaṇḍvāmārucināśanam /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550336 (0.037):
pittaśleṣmaghnamamlaṃ ca vātalaṃ cākṣikīphalam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825284 (0.044):
lavaṃgaṃ soṣṇakaṃ tīkṣṇaṃ vipāke madhuraṃ himam / / vātapittakaphāmaghnaṃ kṣayakāsāsradoṣanut // Rajni_12.83
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8610343 (0.045):
kṣaumaṃ sneham acākṣuṣyaṃ pittakṛd vātanāśanam / / ākṣajaṃ kaphapittaghnaṃ keśyaṃ dṛkśrotratarpaṇam // 12 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822556 (0.048):
rudrākṣam amlam uṣṇaṃ ca vātaghnaṃ kaphanāśanam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208363 (0.050):
āphūkaṃ śoṣaṇaṃ grāhi śleṣmaghnaṃ vātapittalam / / tathā khasaphalodbhūtavalkalaprāyamityapi // 240
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550327 (0.050):
vātaghnaṃ dīpanaṃ caiva vārtākaṃ kaṭu tiktakam / / vātalaṃ kaphapittaghnaṃ vidyātparpaṭakīphalam // Car_1,27.162
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811107 (0.050):
kṣetrajaṃ lavaṇaṃ rucyam amlaṃ vātakaphāpaham // Rajni_7.150 / ārāmagholikā cāmlā rūkṣā rucyānilāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813643 (0.052):
dīrgharohiṣakaṃ tiktaṃ kaṭūṣṇaṃ kaphavātajit /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4460869 (0.053):
śilājaṃ kaphavātaghnaṃ tiktoṣṇaṃ kṣayaroganut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3926323 (0.053):
śilājaṃ kaphavātaghnaṃ tiktoṣṇaṃ kṣayarogahṛt // VRrs_2.106 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606900 (0.053):
śilājaṃ kaphavātaghnaṃ tiktoṣṇaṃ kṣayarogahṛt /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14550587 (0.055):
tridoṣaghnaṃ tu madhuramamlaṃ vātakaphāpaham iti // 32
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827716 (0.056):
śītaṃ nīlāñjanaṃ proktaṃ kaṭu tiktaṃ kaṣāyakam / / cakṣuṣyaṃ kaphavātaghnaṃ viṣaghnaṃ ca rasāyanam // Rajni_13.88
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21394022 (0.059):
kācākhyaṃ lavaṇaṃ rucyamīṣatkṣāraṃ sapittalam / / dāhadaṃ kaphavātaghnaṃ dīpanaṃ gulmaśūlahṛt // Āk_2,1.341 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922659 (0.061):
śamyā gurūṣṇaṃ keśa ghnaṃ rūkṣaṃ pīlu tu pittalam | / kapha vāta haraṃ bhedi plīhārśaḥ kṛmi gulma nut || 130 ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766846 (0.061):
tadvadeva ca kausmasumbhaṃ rājikā vātapittalā / / nāḍīcaḥ kaphapittaghnaḥ cucurmadhuraśītalaḥ // GarP_1,169.14 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922101 (0.061):
tarkārī varuṇaṃ svādu sa tiktaṃ kapha vāta jit |
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397999 (0.061):
atyuṣṇaṃ sīsakaṃ snigdhaṃ tiktaṃ vātakaphāpaham // Āk_2,6.37 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3935850 (0.061):
atyuṣṇaṃ sīsakaṃ snigdhaṃ tiktaṃ vātakaphāpaham /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923072 (0.061):
hiṅgu vāta kaphānāha śūla ghnaṃ pitta kopanam || 152 ||
hṛdvastirogavātārśaḥkṛmipīnasaśukrahṛt // 65
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807543 (0.048):
mahābalā tu hṛdrogavātārśaḥśophanāśanī /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920420 (0.053):
gaṇḍūṣa dhāraṇād vaktra mala daurgandhya śoṣa jit || 80.1+1 || / kṛmi hṛd roga gulmārśaḥ pāṇḍu roga nibarhaṇe |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5956833 (0.053):
vāta hṛd roga gulmārśaḥ plīha pāṇḍu tva śaṅkitaḥ |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809750 (0.054):
rasono 'mlarasonaḥ syāt gurūṣṇaḥ kaphavātanut / / arucikrimihṛdrogaśophaghnaś ca rasāyanaḥ // Rajni_7.50
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5987311 (0.058):
kāmalā pāṇḍu hṛd roga kuṣṭhārśo meha nāśanam |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5984032 (0.059):
khādann eka tra saṃcūrṇya koṣṇa kṣīrānupo jayet | / vāta hṛd roga gulmārśo yoni śūla śakṛd grahān || 42 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210549 (0.062):
pramehaśvāsakāsārśaḥkṛcchrahṛdrogavātanut // 10
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15211006 (0.062):
pramehaśvāsakāsārśaḥkṛcchrahṛdrogavātanut // 46
tvaksvādvī tu tanutvaksyāttathā dārusitā matā // 66
uktā dārusitā svādvī tiktā cānilapittahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210023 (0.064):
priyaṅguḥ śītalā tiktā tuvarānilapittahṛt // 102
surabhiḥ śukralā varṇyā mukhaśoṣatṛṣāpahā // 67
pattrakaṃ tamālapattraṃ ca tathā syāt pattranāmakam / / pattrakaṃ madhuraṃ kiṃcit tīkṣṇoṣṇaṃ picchilaṃ laghu /
nihanti kaphavātārśohṛllāsārucipīnasān // 68
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207544 (0.050):
pauṣkaraṃ kaṭukaṃ tiktam uṣṇaṃ vātakaphajvarān / / hanti śothāruciśvāsān viśeṣāt pārśvaśūlanut // 177
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920825 (0.059):
uṣṇāḥ kulatthāḥ pāke 'mlāḥ śukrāśma śvāsa pīnasān || 19 || / kāsārśaḥ kapha vātāṃś ca ghnanti pittāsra dāḥ param |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210193 (0.060):
tālīśaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ śvāsakāsakaphānilān / / nihanty arucigulmāmavahnimāndyakṣayāmayān // 114
nāgapuṣpaḥ smṛto nāgaḥ kesaro nāgakesaraḥ / / cāmpeyo nāgakiñjalkaḥ kathitaḥ kāñcanāhvayaḥ // 69
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412554 (0.036):
(2.4.225) bakulo vañjulo 'śoke samau karakadāḍimau / (2.4.226) cāmpeyaḥ kesaro nāgakesaraḥ kāñcanāhvayaḥ
nāgapuṣpaṃ kaṣāyoṣṇaṃ rūkṣaṃ laghvāmapāvanam // 70
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26570485 (0.063):
kāṃsyaṃ kaṣāyamuṣṇaṃ ca laghu rūkṣaṃ ca tiktakam / / kaphapittarujaṃ hanti hṛddehāyuṣyavardhanam // Rrā_1,9.63 //
jvarakaṇḍūtṛṣāsvedacchardihṛllāsanāśanam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6763090 (0.062):
vātapittājjvaracchardimūrchātīsāratṛḍbhramaiḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5960630 (0.062):
vāta pittāj jvara cchardi mūrchātīsāra tṛḍ bhramaiḥ || 50 ||
daurgandhyakuṣṭhavīsarpakaphapittaviṣāpaham // 71
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404290 (0.029):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakṛmiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Āk_2,10.22 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810276 (0.029):
vārāhī tiktakaṭukā viṣapittakaphāpahā / / kuṣṭhamehakrimiharā vṛṣyā balyā rasāyanī // Rajni_7.88
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207224 (0.041):
tatphalaṃ sraṃsanaṃ rucyaṃ kuṣṭhapittakaphāpaham // 150
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210325 (0.042):
vitunnakaṃ himaṃ tiktaṃ kaṣāyaṃ kaṭu kāntidam / / kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615102 (0.042):
karkoṭikāphalaṃ gulmaśūlapittakaphāpaham / / tridoṣamehakuṣṭhaghnam īṣanmadhuratiktakam // 20 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207573 (0.048):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817069 (0.048):
rājārkaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamedoviṣāpahaḥ / / vātakuṣṭhavraṇān hanti śophakaṇḍūvisarpanut // Rajni_10.32
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209083 (0.048):
padmakaṃ tuvaraṃ tiktaṃ śītalaṃ vātalaṃ laghu // 30 / vīsarpadāhavisphoṭakuṣṭhaśleṣmāsrapittanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919616 (0.051):
jvarāsṛk pitta vīsarpa kuṣṭha pāṇḍu bhrama pradam |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815093 (0.052):
āragvadho 'timadhuraḥ śītaḥ śūlāpahārakaḥ / / jvarakaṇḍūkuṣṭhamehakaphaviṣṭambhanāśanaḥ // Rajni_9.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801241 (0.053):
gṛhakanyā himā tiktā madagandhiḥ kaphāpahā / / pittakāsaviṣaśvāsakuṣṭhaghnī ca rasāyanī // Rajni_4.49
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yraspriu.htm.txt) 21125259 (0.054):
kaphadoṣaviṣāpaham YRps_4.91f / kaphadoṣaviṣāpaham YRps_4.94d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807067 (0.055):
vākucī kaṭutiktoṣṇā krimikuṣṭhakaphāpahā / / tvagdoṣaviṣakaṇḍūtikharjupraśamanī ca sā // Rajni_6.65
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812532 (0.055):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ / / pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26208134 (0.056):
tārastho rañjano nāgo vātapittakaphāpahaḥ // Rmañj_5.43 // / grahaṇīkuṣṭhamehārśaḥprāṇaśoṣaviṣāpahaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209866 (0.056):
svādvī himā tridoṣāsradāhavīsarpakuṣṭhanut // 89
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834625 (0.056):
vātakaphapittaśamanaṃ kaṇḍūkuṣṭhādihāri cakṣuṣyam // Rajni_15.113
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210106 (0.057):
kaphavātaviṣaśvāsakaṇḍūdaurgandhyanāśanam // 108
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462754 (0.057):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609206 (0.057):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
tvagelāpattrakais tulyais trisugandhi trijātakam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845253 (0.0):
guḍūcyā militaṃ tacca cāturbhadrakamucyate // Rajni_22.17 / tvagelāpattrakais tulyais trisugandhi trijātakam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783068 (0.006):
sītā sitopalā caiva matsyaṇḍīśarkarā smṛtā // GarP_1,204.67 // / tvagelāpatrakaistulyaistrisugandhi trijātakam /
nāgakesarasaṃyuktaṃ cāturjātakam ucyate // 72 / taddvayaṃ rocanaṃ rūkṣaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ mukhagandhahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845254 (0.010):
tvagelāpattrakais tulyais trisugandhi trijātakam / / nāgakeśarasaṃyuktaṃ cāturjātakam ucyate // Rajni_22.18
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783068 (0.047):
tvagelāpatrakaistulyaistrisugandhi trijātakam / / nāgakeśarasaṃyuktaṃ taccaturjātamiṣyate // GarP_1,204.68 //
laghu pittāgnikṛd varṇyaṃ kaphavātaviṣāpaham // 73
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210591 (0.053):
śrīphalastuvarastikto grāhī rūkṣo'gnipittakṛt / / vātaśleṣmaharo balyo laghuruṣṇaśca pācanaḥ // 13
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462736 (0.053):
śvāsahidhmāpahaṃ varṇyaṃ vātapittāsranāśanam // Rcūm_11.64 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929101 (0.053):
śvāsahidhmāpahaṃ varṇyaṃ vātapittāsranāśanam // VRrs_3.103 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609191 (0.053):
śvāsahidhmāpahaṃ varṇyaṃ vātapittāsranāśanaṃ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922611 (0.057):
saṃgrāhi mūtra śakṛtor a kaṇṭhyaṃ kapha pitta jit | / vāta pittāsra kṛd bālaṃ baddhāsthi kapha pitta kṛt || 128 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210958 (0.059):
śukrasya recanaṃ bhedi tiktaṃ pittāgnikṛllaghu / / hanyātkaphamarutkaṇḍūkāsamedaḥkrimijvarān // 42
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803987 (0.059):
auṣaraṃ tu kaṭu kṣāraṃ tiktaṃ vātakaphāpaham / / vidāhi pittakṛd grāhi mūtrasaṃśoṣakāri ca // Rajni_5.105
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818046 (0.061):
puṣpaṃ tu śītalaṃ varṇyaṃ dāhaghnaṃ vātapittajit // Rajni_10.101
kuṅkumaṃ ghusṛṇaṃ raktaṃ kāśmīraṃ pītakaṃ varam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050010 (0.027):
śrīveṣṭako vāyasako $ dadhināmā ca kīrtitaḥ & / kāśmīraṃ kuṅkumaṃ raktaṃ % vāhlīkaṃ ghusṛṇaṃ varam // VAnigh_188 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052976 (0.027):
śrīveṣṭako vāyasako dadhināmā ca kīrtitaḥ / / kāśmīraṃ kuṅkumaṃ raktaṃ vāhlīkaṃ ghusṛṇaṃ varam // VAnigh_188 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824478 (0.052):
jñeyaṃ kuṅkumam agnisekharam asṛk kāśmīrajaṃ pītakaṃ kāśmīraṃ rudhiraṃ / varaṃ ca piśunaṃ raktaṃ śaṭhaṃ śoṇitam /
saṃkocaṃ piśunaṃ dhīraṃ vāhlīkaṃ śoṇitābhidham // 74
kāśmīradeśaje kṣetre kuṅkumaṃ yadbhaveddhi tat /
sūkṣmakesaram āraktaṃ padmagandhi taduttamam // 75
vāhlīkadeśasaṃjātaṃ kuṅkumaṃ pāṇḍuraṃ smṛtam /
ketakīgandhayuktaṃ tanmadhyamaṃ sūkṣmakesaram // 76
kuṅkumaṃ pārasīkaṃ tanmadhugandhi tadīritam /
īṣat pāṇḍuravarṇaṃ tadadhamaṃ sthūlakesaram // 77 / kuṅkumaṃ kaṭukaṃ snigdhaṃ śirorugvraṇajantujit /
tiktaṃ vamiharaṃ varṇyaṃ vyaṅgadoṣatrayāpaham // 78
gorocanā tu maṅgalyā vandyā gaurī ca rocanā /
gorocanā himā tiktā varṇyā maṅgalakāntidā /
viṣālakṣmīgrahonmādagarbhasrāvakṣatāsrahṛt // 79
nakhaṃ vyāghranakhaṃ vyāghrāyudhaṃ taccakrakārakam // 80 / nakhaṃ svalpaṃ nakhī proktā hanuhaṭṭavilāsinī /
nakhadravyaṃ grahaśleṣmāvātāsrajvarakuṣṭhahṛt // 81
laghūṣṇaṃ śukralaṃ varṇyaṃ svādu vraṇaviṣāpaham /
alakṣmīmukhadaurgandhyahṛt pākarasayoḥ kaṭu // 82
bālaṃ hrīverabarhiṣṭhodīcyaṃ keśāmbunāma ca /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413147 (0.052):
(2.4.340) bālaṃ hrīberabarhiṣṭhodīcyaṃ keśāmbunāma ca
bālakaṃ śītalaṃ rūkṣaṃ laghu dīpanapācanam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826917 (0.049):
rūkṣaṃ kaṣāyarucyaṃ laghu dīpanapācanaṃ pathyam // Rajni_13.33
hṛllāsārucivīsarpahṛdrogāmātisārajit // 83
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809751 (0.062):
rasono 'mlarasonaḥ syāt gurūṣṇaḥ kaphavātanut / / arucikrimihṛdrogaśophaghnaś ca rasāyanaḥ // Rajni_7.50
syādvīraṇaṃ vīratarur vīraṃ ca bahumūlakam / / vīraṇaṃ pācanaṃ śītaṃ vāntihṛllaghu tiktakam // 84
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209834 (0.047):
uśīraṃ pācanaṃ śītaṃ stambhanaṃ laghu tiktakam // 87 / madhuraṃ jvarahṛd vāntimadanut kaphapittahṛt /
stambhanaṃ jvaranud bhrāntimadajit kaphapittahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209843 (0.022):
madhuraṃ jvarahṛd vāntimadanut kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpadāhakṛcchravraṇāpaham // 88
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209833 (0.039):
uśīraṃ pācanaṃ śītaṃ stambhanaṃ laghu tiktakam // 87 / madhuraṃ jvarahṛd vāntimadanut kaphapittahṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835536 (0.043):
sugandhā madhurā hṛdyā kaphapittajvarāsrajit // Rajni_16.37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811764 (0.045):
ḍaṅgarī śītalā rucyā vātapittāsradoṣajit / / śoṣahṛt tarpaṇī gaulyā jāḍyahā mūtrarodhanut // Rajni_7.198
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 837898 (0.053):
hārītapalalaṃ svādu kaphapittāsradoṣajit // Rajni_17.49
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810541 (0.057):
caṇḍālakando madhuraḥ kaphapittāsradoṣajit /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21397430 (0.057):
śītalaṃ lekhanaṃ rūkṣaṃ kaphapittāsrapāṇḍujit / / pramehasarvaśūlaghnaṃ tīkṣṇaṃ muṇḍādhikaṃ guṇaiḥ // Āk_2,5.80 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814704 (0.058):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826011 (0.059):
śaileyaṃ śiśiraṃ tiktaṃ sugandhi kaphapittajit / / dāhatṛṣṇāvamiśvāsavraṇadoṣavināśanam // Rajni_12.133
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.061):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609207 (0.061):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805485 (0.061):
lodhradvayaṃ kaṣāyaṃ syāt śītaṃ vātakaphāsranut / / cakṣuṣyaṃ viṣahṛt tatra viśiṣṭo valkarodhrakaḥ // Rajni_5.212
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207158 (0.061):
susnigdhā śukralā keśyā svaryā pittānilāsrajit / / vraṇaśothaviṣaccharditṛṣṇāglānikṣayāpahā // 146
tṛṣṇāsraviṣavīsarpakṛcchradāhavraṇāpaham // 85
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209849 (0.0):
madhuraṃ jvarahṛd vāntimadanut kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpadāhakṛcchravraṇāpaham // 88
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207704 (0.046):
dhātakī kaṭukā śītā mṛdukṛttuvarā laghuḥ / / tṛṣṇātīsārapittāsraviṣakrimivisarpajit // 189
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929143 (0.049):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609206 (0.049):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814705 (0.049):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462755 (0.050):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207573 (0.057):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209915 (0.058):
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814974 (0.059):
tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208708 (0.061):
surabhir madhuras tiktaḥ kaphapittaviṣāpahaḥ // 2 / tṛṣṇāsyavairasyamedodaurgandhyanāśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810541 (0.061):
caṇḍālakando madhuraḥ kaphapittāsradoṣajit / / viṣabhūtādidoṣaghno vijñeyaś ca rasāyanaḥ // Rajni_7.109
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210325 (0.062):
kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805485 (0.063):
lodhradvayaṃ kaṣāyaṃ syāt śītaṃ vātakaphāsranut / / cakṣuṣyaṃ viṣahṛt tatra viśiṣṭo valkarodhrakaḥ // Rajni_5.212
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834301 (0.063):
saṃgrāhi viṣaviccharditṛḍdāhavraṇanāśakṛt /
vīraṇasya tu mūlaṃ syāduśīraṃ naladaṃ ca tat /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413623 (0.062):
(2.4.424) syādvīraṇaṃ vīrataraṃ mūle 'syośīramastriyām / (2.4.425) abhayaṃ naladaṃ sevyamamṛṇālaṃ jalāśayam
amṛṇālaṃ ca sevyaṃ ca samagandhikam ityapi // 86 / uśīraṃ pācanaṃ śītaṃ stambhanaṃ laghu tiktakam // 87
madhuraṃ jvarahṛd vāntimadanut kaphapittahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209810 (0.022):
stambhanaṃ jvaranud bhrāntimadajit kaphapittahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207297 (0.038):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209801 (0.039):
vīraṇaṃ pācanaṃ śītaṃ vāntihṛllaghu tiktakam // 84 / stambhanaṃ jvaranud bhrāntimadajit kaphapittahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210708 (0.044):
puṣpaṃ kaṣāyaṃ madhuraṃ himaṃ hṛdyaṃ kaphāsranut / / pittātisārahṛtkaṇṭhyaṃ phalaṃ hikkāsrapittahṛt // 22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805485 (0.044):
lodhradvayaṃ kaṣāyaṃ syāt śītaṃ vātakaphāsranut / / cakṣuṣyaṃ viṣahṛt tatra viśiṣṭo valkarodhrakaḥ // Rajni_5.212
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929145 (0.045):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609208 (0.045):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814704 (0.051):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801626 (0.051):
kuṭumbinī tu madhurā grāhiṇī kaphapittanut / / vraṇāsradoṣakaṇḍūtināśanī sā rasāyanī // Rajni_4.80
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207574 (0.052):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968469 (0.052):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393330 (0.056):
netryaṃ hidhmāvamicchardikaphapittāsrakopanut // Āk_2,1.288 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462756 (0.056):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210383 (0.057):
viṣavraṇaharā kaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanut // 128
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801840 (0.059):
gorakṣī madhurā tiktā śiśirā dāhapittanut / / visphoṭavāntyatīsārajvaradoṣavināśanī // Rajni_4.95
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799971 (0.059):
vatsādanī tu madhurā pittadāhāsradoṣanut / / vṛṣyā saṃtarpaṇī rucyā viṣadoṣavināśinī // Rajni_3.103
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824220 (0.060):
raktacandanam atīva śītalaṃ tiktam īkṣaṇagadāsradoṣanut / / bhūtapittakaphakāsasajvarabhrāntijantuvamijit tṛṣāpaham // Rajni_12.22
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805309 (0.061):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
tṛṣṇāsraviṣavīsarpadāhakṛcchravraṇāpaham // 88
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209817 (0.0):
stambhanaṃ jvaranud bhrāntimadajit kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpakṛcchradāhavraṇāpaham // 85
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207704 (0.046):
dhātakī kaṭukā śītā mṛdukṛttuvarā laghuḥ / / tṛṣṇātīsārapittāsraviṣakrimivisarpajit // 189
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929143 (0.049):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609206 (0.049):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814705 (0.049):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462755 (0.050):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207573 (0.057):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209915 (0.058):
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814974 (0.059):
tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208708 (0.061):
surabhir madhuras tiktaḥ kaphapittaviṣāpahaḥ // 2 / tṛṣṇāsyavairasyamedodaurgandhyanāśanaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810541 (0.061):
caṇḍālakando madhuraḥ kaphapittāsradoṣajit / / viṣabhūtādidoṣaghno vijñeyaś ca rasāyanaḥ // Rajni_7.109
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210325 (0.062):
kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805485 (0.063):
lodhradvayaṃ kaṣāyaṃ syāt śītaṃ vātakaphāsranut / / cakṣuṣyaṃ viṣahṛt tatra viśiṣṭo valkarodhrakaḥ // Rajni_5.212
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834301 (0.063):
saṃgrāhi viṣaviccharditṛḍdāhavraṇanāśakṛt /
jaṭāmāṃsī bhūtajaṭā jaṭilā ca tapasvinī / / māṃsī tiktā kaṣāyā ca medhyā kāntibalapradā /
svādvī himā tridoṣāsradāhavīsarpakuṣṭhanut // 89
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209083 (0.037):
vīsarpadāhavisphoṭakuṣṭhaśleṣmāsrapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814971 (0.038):
kāśmarī kaṭukā tiktā gurūṣṇā kaphaśophanut / / tridoṣaviṣadāhārtijvaratṛṣṇāsradoṣajit // Rajni_9.38
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931203 (0.041):
puṣparāgaṃ viṣacchardikaphavātāgnimāndyanut / / dāhakuṣṭhāsraśamanaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu // VRrs_4.26 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10610358 (0.041):
puṣparāgaṃ viṣacchardikaphavātāgnimāndyanut / / dāhakuṣṭhāsraśamanaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu // VRrs_4.25 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207297 (0.044):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut / / kāsaśothatṛṣākuṣṭhajvaravraṇakṛmipraṇut // 157
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799971 (0.045):
vatsādanī tu madhurā pittadāhāsradoṣanut / / vṛṣyā saṃtarpaṇī rucyā viṣadoṣavināśinī // Rajni_3.103
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210264 (0.047):
tvagāmayasvedakṛcchradāhapittāsraroganut // 119 / elavālukam aileyaṃ sugandhi harivālukam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207574 (0.049):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207749 (0.050):
raktātīsārakuṣṭhāsravisarpavraṇamehanut // 193
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207335 (0.050):
jvarātīsāraraktārśovamivīsarpakuṣṭhanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210323 (0.051):
vitunnakaṃ himaṃ tiktaṃ kaṣāyaṃ kaṭu kāntidam / / kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812947 (0.054):
snuhī coṣṇā pittadāhakuṣṭhavātapramehanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805309 (0.054):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799005 (0.056):
kākolī madhurā snigdhā kṣayapittānilārtinut / / raktadāhajvaraghnī ca kaphaśukravivardhanī // Rajni_3.27
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209618 (0.056):
daurgandhyakuṣṭhavīsarpakaphapittaviṣāpaham // 71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828324 (0.057):
khaṭinī madhurā tiktā śītalā pittadāhanut / / vraṇadoṣakaphāsraghnī netraroganikṛntanī // Rajni_13.131
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207015 (0.057):
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812534 (0.057):
khadiras tu rase tiktaḥ śītaḥ pittakaphāpahaḥ / / pācanaḥ kuṣṭhakāsāsraśophakaṇḍūvraṇāpahaḥ // Rajni_8.23
śaileyaṃ tu śilāpuṣpaṃ vṛddhaṃ kālānusāryakam // 90 / śaileyaṃ śītalaṃ hṛdyaṃ kaphapittaharaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834625 (0.040):
vātakaphapittaśamanaṃ kaṇḍūkuṣṭhādihāri cakṣuṣyam // Rajni_15.113
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208812 (0.048):
gandhamārjāravīryaṃ tu vīryakṛt kaphavātahṛt / / kaṇḍūkuṣṭhaharaṃ netryaṃ sugandhaṃ svedagandhanut // 10
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210382 (0.049):
viṣavraṇaharā kaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanut // 128
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614166 (0.050):
pānī ya (?) malakaṃ (prācīnāmalakaṃ) vṛṣyaṃ svādu hṛdyaṃ kaphāpaham /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919405 (0.051):
vāta pitta haraṃ vṛṣyaṃ śleṣmalaṃ guru śītalam |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 825986 (0.052):
śvāsāsṛgviṣadāhārtibhramamūrchātṛṣāpahā // Rajni_12.130 / śaileyaṃ śilajaṃ vṛddhaṃ śilāpuṣpaṃ śilodbhavam /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578777 (0.053):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mohārśaḥkrimikuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // RCint_7.108 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922460 (0.053):
pittā virodhi nāty uṣṇam amlaṃ vāta kaphāpaham | / sarvaṃ hṛdyaṃ laghu snigdhaṃ grāhi rocana dīpanam || 118 ||
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615102 (0.054):
karkoṭikāphalaṃ gulmaśūlapittakaphāpaham / / tridoṣamehakuṣṭhaghnam īṣanmadhuratiktakam // 20 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822748 (0.055):
kaphapittaharaṃ grāhi cakṣuṣyaṃ laghu śītalam // Rajni_11.199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824249 (0.055):
barbaraṃ śītalaṃ tiktaṃ kaphamārutapittajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇān hanti viśeṣād raktadoṣajit // Rajni_12.24
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11792229 (0.057):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Ras_7.14 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206675 (0.057):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Rmañj_3.84 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8607423 (0.057):
śītalaṃ madhuraṃ snigdhaṃ vātapittaharaṃ param /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210324 (0.057):
kaphapittāsravīsarpakuṣṭhakaṇḍūviṣapraṇut // 124
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815095 (0.058):
āragvadho 'timadhuraḥ śītaḥ śūlāpahārakaḥ / / jvarakaṇḍūkuṣṭhamehakaphaviṣṭambhanāśanaḥ // Rajni_9.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834339 (0.059):
gomūtraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātaharaṃ laghu / / pittakṛddīpanaṃ medhyaṃ tvagdoṣaghnaṃ matipradam // Rajni_15.98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833039 (0.059):
pittaghnaṃ śṛtaśītalaṃ kaphaharaṃ pakvaṃ taduṣṇaṃ bhavecchītaṃ yattu na
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8608102 (0.059):
pittaghnaṃ śṛtaśītalaṃ kaphaharaṃ pakvaṃ tad uṣṇaṃ punaḥ
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207224 (0.060):
tatphalaṃ sraṃsanaṃ rucyaṃ kuṣṭhapittakaphāpaham // 150 / jvare tu satataṃ pathyaṃ koṣṭhaśuddhikaraṃ param // 151
kaṇḍūkuṣṭhāśmarīdāhaviṣahṛd gudaraktahṛt // 91
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393052 (0.040):
mūtrakṛcchrāśmarīkuṣṭhakaṇḍūvraṇaviṣāpaham // Āk_2,1.267 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208812 (0.053):
gandhamārjāravīryaṃ tu vīryakṛt kaphavātahṛt / / kaṇḍūkuṣṭhaharaṃ netryaṃ sugandhaṃ svedagandhanut // 10
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209081 (0.053):
padmakaṃ tuvaraṃ tiktaṃ śītalaṃ vātalaṃ laghu // 30 / vīsarpadāhavisphoṭakuṣṭhaśleṣmāsrapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805999 (0.054):
snigdho hastimadas tiktaḥ keśyo 'pasmāranāśanaḥ / / viṣahṛt kuṣṭhakaṇḍūtivraṇadadruvisarpanut // Rajni_5.248
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817768 (0.056):
mallikā kaṭutiktā syāc cakṣuṣyā mukhapākanut / / kuṣṭhavisphoṭakaṇḍūtiviṣavraṇaharā parā // Rajni_10.81
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834625 (0.057):
vātakaphapittaśamanaṃ kaṇḍūkuṣṭhādihāri cakṣuṣyam // Rajni_15.113
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815095 (0.059):
āragvadho 'timadhuraḥ śītaḥ śūlāpahārakaḥ / / jvarakaṇḍūkuṣṭhamehakaphaviṣṭambhanāśanaḥ // Rajni_9.47
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815417 (0.060):
kaphaghnaḥ kuṣṭhakaṇḍūtiviṣavisphoṭanāśanaḥ // Rajni_9.72
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808225 (0.063):
kuṣṭhakaṇḍūtiśamanaḥ śūlahṛt kāsasiddhidaḥ // Rajni_6.151
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 836661 (0.064):
pittadāhaprado gulmakaṇḍūkuṣṭhavraṇāpahaḥ // Rajni_16.122
mustakaṃ na striyāṃ mustaṃ triṣu vāridanāmakam /
kuruvindaśca saṃkhyāto 'paraḥ kroḍakaserukaḥ // 92 / bhadramustaṃ ca gundrā ca tathā nāgaramustakaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6000578 (0.052):
atha vā tri phalā musta bhūnimba kaṭu rohiṇīḥ || 14 || / śārivādiṃ paṭolādiṃ padmakādiṃ tathā gaṇam |
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18500384 (0.054):
v1 kaṇḍīramārkamūlaṃ ca triphalā kaṭusarṣapāḥ // 520 // gavāṃ mūtreṇa _ _
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807201 (0.054):
śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818802 (0.054):
jambīro gandhabahulaḥ sumukhaḥ kaṭupatrakaḥ // Rajni_10.157 / kṛṣṇārjakaḥ kālamālo mālūkaḥ kṛṣṇamālukaḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210120 (0.055):
śīrṇaromaśukaṃ cāpi śukapuṣpaṃ śukacchadam // 109 / sthauṇeyakaṃ kaṭu svādu tiktaṃ snigdhaṃ tridoṣanut // 110
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817035 (0.057):
supuṣpaḥ śaṅkarādiḥ syād atyarko vṛttamallikā // Rajni_10.29 / śvetārkaḥ kaṭutiktoṣṇo malaśodhanakārakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813942 (0.058):
badhiraś cātigandhaś ca śṛṅgarohaḥ rasendukaḥ // Rajni_8.120 / bhūtṛṇaṃ kaṭutiktaṃ ca vātasaṃtāpanāśanam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848165 (0.059):
vasaryāṃ vṛścike caiva kākabandhyā sakṛtprajā // Rajni_25.47 / kaṭvaṅgyāṃ ca kaṭabhyāṃ ca paṭolyāṃ dadhipuṣpikā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207275 (0.060):
kirātatiktaḥ kairātaḥ kaṭutiktaḥ kirātakaḥ // 155 / kāṇḍatikto 'nāryatikto bhūnimbo rāmasenakaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5977692 (0.063):
vacā prativiṣābhyāṃ vā mustā parpaṭakena vā || 8 || / hrīvera nāgarābhyāṃ vā vipakvaṃ pāyayej jalam |
mustaṃ kaṭu himaṃ grāhi tiktaṃ dīpanapācanam // 93
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823403 (0.062):
kaṭu svādu kaṣāyaṃ ca rucyaṃ dīpanapācanam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208334 (0.063):
grāhi tiktaṃ kaṣāyaṃ ca vātakṛt kaphakāsahṛt // 238
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209446 (0.029):
lavaṃgaṃ kaṭukaṃ tiktaṃ laghu netrahitaṃ himam // 58 / dīpanaṃ pācanaṃ rucyaṃ kaphapittāsranāśakṛt /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814705 (0.032):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207296 (0.035):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4462756 (0.045):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsrakopanut // Rcūm_11.65 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929144 (0.045):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609207 (0.045):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207781 (0.046):
anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822743 (0.049):
kārkaṭaṃ tu phalaṃ rucyaṃ kaṣāyaṃ dīpanaṃ param / / kaphapittaharaṃ grāhi cakṣuṣyaṃ laghu śītalam // Rajni_11.199
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207015 (0.051):
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833870 (0.052):
gardabhīnavanītaṃ tu kaṣāyaṃ kaphavātanut / / balyaṃ dīpanadaṃ pāke laghūṣṇaṃ mūtradoṣanut // Rajni_15.72
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210707 (0.052):
puṣpaṃ kaṣāyaṃ madhuraṃ himaṃ hṛdyaṃ kaphāsranut / / pittātisārahṛtkaṇṭhyaṃ phalaṃ hikkāsrapittahṛt // 22
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968468 (0.052):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804526 (0.053):
tiktā nāgaramustā kaṭuḥ kaṣāyā ca śītalā kaphanut / / pittajvarātisārārucitṛṣṇādāhanāśanī śramahṛt // Rajni_5.143
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207573 (0.056):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21393330 (0.056):
netryaṃ hidhmāvamicchardikaphapittāsrakopanut // Āk_2,1.288 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931088 (0.057):
kṣayapittāsrakāsaghnaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209810 (0.058):
stambhanaṃ jvaranud bhrāntimadajit kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpakṛcchradāhavraṇāpaham // 85
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209842 (0.058):
madhuraṃ jvarahṛd vāntimadanut kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpadāhakṛcchravraṇāpaham // 88
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835535 (0.059):
sugandhā madhurā hṛdyā kaphapittajvarāsrajit // Rajni_16.37
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774649 (0.059):
pittaśleṣmajvaracchardidāhatṛṣṇāghnamagnikṛt /
anūpadeśe yajjātaṃ mustakaṃ tatpraśasyate /
tatrāpi munibhiḥ proktaṃ varaṃ nāgaramustakam // 94 / karcūro vedhamukhyaśca drāviḍaḥ kalpakaḥ śaṭī /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413498 (0.060):
(2.4.404) saṃsparśātha śaṭī gandhamūlī ṣaḍgranthiketyapi / (2.4.405) karcūro 'pi palāśo 'tha kāravellaḥ kaṭhillakaḥ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804156 (0.064):
karcūro drāviḍaḥ kārśo durlabho gandhamūlakaḥ / / vedhamukhyo gandhasāro jaṭilaś cāṣṭanāmakaḥ // Rajni_5.117
karcūro dīpano rucyaḥ kaṭukastikta eva ca // 95 / sugandhiḥ kaṭupākaḥ syāt kuṣṭhārśovraṇakāsanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206185 (0.042):
rūkṣoṣṇo grahaṇīkuṣṭhaśothārśaḥkṛmikāsanut /
Dhundhukanatha: Rasendracintamani (dhrasciu.htm.txt) 24578775 (0.051):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mohārśaḥkrimikuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // RCint_7.108 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767344 (0.052):
pāṇḍutvodarakuṣṭhārśaḥ śothagulmapramehanut /
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26208497 (0.054):
kṛṣṇāyaso'tha śūlārśaḥkuṣṭhapāṇḍutvamehanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207335 (0.055):
jvarātīsāraraktārśovamivīsarpakuṣṭhanut / / dīpanaṃ gudakīlāsravātāsraśleṣmaśūlajit // 161
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11792227 (0.056):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Ras_7.14 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26206673 (0.056):
mākṣikaṃ tiktamadhuraṃ mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut / / kaphapittaharaṃ balyaṃ yogavāhi rasāyanam // Rmañj_3.84 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404506 (0.058):
śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814646 (0.059):
girinimbo mahāriṣṭaḥ śuklaśālaḥ kaphāhvayaḥ // Rajni_9.13 / kaiḍaryaḥ kaṭukas tiktaḥ kaṣāyaḥ śītalo laghuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832846 (0.060):
uṣṭrīkṣīraṃ kuṣṭhaśophāpahaṃ tatpittārśoghnaṃ tatkaphāṭopahāri /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767292 (0.061):
paraṃ grahaṇīśothārśaḥ pāṇḍvatīsāragulmanut / / tridoṣaśamanaṃ takraṃ kathitaṃ pūrvasūribhiḥ // GarP_1,169.44 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828161 (0.062):
kṣullakaḥ kaṭukas tiktaḥ śūlahārī ca dīpanaḥ // Rajni_13.119
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27900004 (0.062):
meṣāhinarabarhijā Ras_5.37b / mehārśaḥkṣayakuṣṭhanut Ras_7.14d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827867 (0.063):
kampillako virecī syāt kaṭūṣṇo vraṇanāśanaḥ / / kaphakāsārtihārī ca jantukrimiharo laghuḥ // Rajni_13.100
uṣṇo laghur harecchvāsaṃ gulmavātakaphakrimīn // 96
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809262 (0.064):
cāṇākhyamūlakaṃ soṣṇaṃ kaṭukaṃ rucyadīpanam / / kaphavātakrimīn gulmaṃ nāśayed grāhakaṃ guru // Rajni_7.18
murā gandhakuṭī daityā surabhiḥ śālaparṇikā // 97 / murā tiktā himā svādvī laghvī pittānilāpahā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413160 (0.044):
(2.4.342) śaileyaṃ tālaparṇī tu daityā gandhakuṭī murā / (2.4.343) gandhinī gajabhakṣyā tu suvahā surabhī rasā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811653 (0.054):
bimbī tu madhurā śītā pittaśvāsakaphāpahā / / asṛgjvaraharā ramyā kāsajid gṛhabimbikā // Rajni_7.190
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207259 (0.057):
bhedinī dīpanī hṛdyā kaphapittajvarāpahā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813862 (0.060):
gaṇḍadūrvā tu madhurā vātapittajvarāpahā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210342 (0.061):
samudrāntā vadhūḥ koṭivarṣā laṅkopiketyapi // 125 / spṛkkā svādvī himā vṛṣyā tiktā nikhiladoṣanut /
jvarāsṛgbhūtarakṣoghnī kuṣṭhakāsavināśinī // 98
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811652 (0.059):
bimbī tu madhurā śītā pittaśvāsakaphāpahā / / asṛgjvaraharā ramyā kāsajid gṛhabimbikā // Rajni_7.190
śaṭhī palāśī ṣaḍgranthā suvratā gandhamūlikā / / gāndhārikā gandhavadhūr vadhūḥ palāśikā // 99
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805692 (0.039):
śaṭī śaṭhī palāśaś ca ṣaḍgranthā suvratā vadhūḥ / / sugandhamūlā gandhālī śaṭikā ca palāśikā // Rajni_5.226
bhavedgandhapalāśī tu kaṣāyā grāhiṇī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208310 (0.037):
bhaṅgā kaphaharī tiktā grāhiṇī pācanī laghuḥ / / tīkṣṇoṣṇā pittalā mohamandavāgvahnivardhinī // 236
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206259 (0.058):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77 / dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt /
tiktā tīkṣṇā ca kaṭukānuṣṇāsyamalanāśinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206260 (0.042):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208310 (0.046):
bhaṅgā kaphaharī tiktā grāhiṇī pācanī laghuḥ / / tīkṣṇoṣṇā pittalā mohamandavāgvahnivardhinī // 236
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210929 (0.060):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
śothakāsavraṇaśvāsaśūlasidhmagrahāpahā // 100
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804635 (0.049):
bhārṅgī tu kaṭutiktoṣṇā kāsaśvāsavināśanī / / śophavraṇakrimighnī ca dāhajvaranivāriṇī // Rajni_5.151
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404502 (0.057):
lajjāluśca kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśinī // Āk_2,10.40 // / śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210897 (0.062):
kaṭutiktāsyavairasyamalārocakanāśinī / / uṣṇā kuṣṭhajvaraśvāsaśūlakāsāgnimāndyajit // 37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818438 (0.064):
uṣṇaḥ kaṭuḥ kuravako vātāmayaśophanāśano jvaranut / / ādhmānaśūlakāsaśvāsārtipraśamano varṇyaḥ // Rajni_10.131
priyaṅguḥ phalinī kāntā latā ca mahilāhvayā // 101 / gundrā gandhaphalā śyāmā viṣvaksenāṅganāpriyā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412458 (0.027):
(2.4.207) kṛṣṇavṛntā kuberākṣī śyāmā tu mahilāhvayā / (2.4.208) latā govandanī gundrā priyaṅguḥ phalinī phalī
priyaṅguḥ śītalā tiktā tuvarānilapittahṛt // 102
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209563 (0.064):
uktā dārusitā svādvī tiktā cānilapittahṛt / / surabhiḥ śukralā varṇyā mukhaśoṣatṛṣāpahā // 67
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824580 (0.064):
śubhā pītā ca maṅgalyā śreyasī cāṅkabhūmitā // Rajni_12.44 / priyaṅguḥ śītalā tiktā dāhapittāsradoṣajit /
raktātiyogadaurgandhyasvedadāhajvarāpahā /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5955294 (0.051):
pittād dāha jvara sveda mohātīsāra tṛḍ bhramāḥ |
gulmatṛḍviṣamohaghnī tadvad gandhapriyaṅgukā // 103
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210631 (0.057):
doṣatṛṣṇāmaśūlārśoviṣadāhajvarāpahā // 16 / tatphalaṃ bṛṃhaṇaṃ vṛṣyaṃ guru keśyaṃ rasāyanam /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614576 (0.061):
[kurvanti pittāsraviṣārtidāhatṛṭchardiśopārucidoṣanāśaṃ)
tatphalaṃ madhu rūkṣaṃ kaṣāyaṃ śītalaṃ guru /
vibandhādhmānabalakṛt saṃgrāhi kaphapittajit // 104
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 833266 (0.046):
māhiṣaṃ madhuraṃ snigdhaṃ śleṣmakṛd raktapittajit / / balāsravardhanaṃ vṛṣyaṃ śramaghnaṃ śodhanaṃ dadhi // Rajni_15.41
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922611 (0.059):
saṃgrāhi mūtra śakṛtor a kaṇṭhyaṃ kapha pitta jit | / vāta pittāsra kṛd bālaṃ baddhāsthi kapha pitta kṛt || 128 ||
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8617315 (0.063):
sa snehābhivivardhano ba(la)karo viṣṭambhakādhmānakṛt / / pittodrekakaphātyayeṣu vihito medhyo 'tihṛdyaḥ sadā
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919662 (0.064):
nava nītaṃ navaṃ vṛṣyaṃ śītaṃ varṇa balāgni kṛt || 35 || / saṃgrāhi vāta pittāsṛk kṣayārśo 'rdita kāsa jit |
reṇukā rājaputrī ca nandinī kapilā dvijā / / bhasmagandhā pāṇḍuputrī smṛtā kauntī hareṇukā // 105
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047874 (0.044):
kapilā reṇukā kauntī % rājaputrī hareṇukā // VAnigh_36 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050842 (0.044):
kapilā reṇukā kauntī rājaputrī hareṇukā // VAnigh_36 //
reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206261 (0.024):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77 / dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207644 (0.034):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210930 (0.043):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207252 (0.054):
matsyapittā kāṇḍaruhā rohiṇī kaṭurohiṇī / / kaṭvī tu kaṭukā pāke tiktā rūkṣā himā laghuḥ // 153
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208029 (0.061):
viṣā soṣṇā kaṭustiktā pācanī dīpanī haret / / kaphapittātisārāmaviṣakāsavamikrimīn // 216
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207776 (0.063):
lākṣā varṇyā himā balyā snigdhā ca tuvarā laghuḥ // 195 / anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205838 (0.063):
śuṇṭhī rucyāmavātaghnī pācanī kaṭukā laghuḥ / / snigdhoṣṇā madhurā pāke kaphavātavibandhanut // 46
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803198 (0.064):
varā sucitrabījā ca jantuhantrī ca ṣoḍaśa // Rajni_5.49 / viḍaṅgā kaṭur uṣṇā ca laghur vātakaphārtinut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208777 (0.064):
kastūrikā kaṭus tiktā kṣāroṣṇā śukralā guruḥ /
pittalā dīpanī medhyā pācinī garbhapātinī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206260 (0.046):
yavānī pācanī rucyā tīkṣṇoṣṇā kaṭukā laghuḥ // 77 / dīpanī ca tathā tiktā pittalā śukraśūlahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207642 (0.052):
bhārgī rūkṣā kaṭustiktā rucyoṣṇā pācanī laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207776 (0.062):
lākṣā varṇyā himā balyā snigdhā ca tuvarā laghuḥ // 195 / anuṣṇā kaphapittāsrahikkākāsajvarapraṇut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210929 (0.063):
kaṇṭakārī sarā tiktā kaṭukā dīpanī laghuḥ // 40 / rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5923089 (0.064):
kaṣāyā madhurā pāke rūkṣā vi lavaṇā laghuḥ || 153 || / dīpanī pācanī medhyā vayasaḥ sthāpanī param |
balāsavātakṛccaiva tṛṭkaṇḍūviṣadāhanut // 106
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6771528 (0.043):
dadyātsuśītalaṃ vāri tṛṭchardijvaradāhanut / / bilvādipa pañcamūlasya kvāthaḥ syādvātike jvare // GarP_1,175.15 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210350 (0.064):
spṛkkā svādvī himā vṛṣyā tiktā nikhiladoṣanut / / kuṣṭhakaṇḍūviṣasvedadāhāśrījvararaktahṛt // 126
granthiparṇaṃ granthikaṃ ca kākapucchaṃ ca gucchakam / / nīlapuṣpaṃ sugandhaṃ ca kathitaṃ tailaparṇakam // 107
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18451168 (0.046):
nunno 'nunno na nunneno nānenānunnanun na nut // BhKir_15.14 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6771531 (0.052):
dadyātsuśītalaṃ vāri tṛṭchardijvaradāhanut / / bilvādipa pañcamūlasya kvāthaḥ syādvātike jvare // GarP_1,175.15 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774225 (0.053):
kulīracūrṇaṃ sakṣīraṃ pītañca kṣayareganut / / bhallātakaṃ viḍaṅgañca yavakṣārañca saindhavam // GarP_1,182.9 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814684 (0.059):
vraṇasaṃropaṇaḥ pathyaḥ kuṣṭhakaṇḍūtiśophanut // Rajni_9.16 / nepālanimbo naipālas tṛṇanimbo jvarāntakaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6009672 (0.064):
vidradhi jvara duṣṭārur visarpāpaci kuṣṭha nut || 9 || / 13.9av sa vyoṣa cavyais tat sarpir 13.9bv ghrāṇa karṇākṣi roga jit 13.9cv
granthiparṇaṃ tiktatīkṣṇaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814867 (0.024):
ṭeṇṭuphalaṃ kaṭūṣṇaṃ ca kaphavātaharaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834339 (0.035):
gomūtraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātaharaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810851 (0.038):
śigrupattrabhavaṃ śākaṃ rucyaṃ vātakaphāpaham / / kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ pathyaṃ krimighnaṃ pācanaṃ param // Rajni_7.131
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206743 (0.039):
tumburu prathitaṃ tiktaṃ kaṭupāke'pi tatkaṭu / / rūkṣoṣṇaṃ dīpanaṃ tīkṣṇaṃ rucyaṃ laghu vidāhi ca // 115
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206347 (0.040):
jīrakatritayaṃ rūkṣaṃ kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813124 (0.042):
latākarañjapattraṃ tu kaṭūṣṇaṃ kaphavātanut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919625 (0.043):
takraṃ laghu kaṣāyāmlaṃ dīpanaṃ kapha vāta jit || 33 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206100 (0.046):
dīpanaṃ pippalīmūlaṃ kaṭūṣṇaṃ pācanaṃ laghu // 65 / rūkṣaṃ pittakaraṃ bhedi kaphavātodarāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804976 (0.048):
patrakaṃ laghu tiktoṣṇaṃ kaphavātaviṣāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809224 (0.049):
mūlakaṃ tīkṣṇam uṣṇaṃ ca kaṭūṣṇaṃ grāhi dīpanam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208993 (0.049):
devadāru laghu snigdhaṃ tiktoṣṇaṃ kaṭupāki ca /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804013 (0.051):
romakaṃ tīkṣṇamatyuṣṇaṃ kaṭu tiktaṃ ca dīpanam / / dāhaśoṣakaraṃ grāhi pittakopakaraṃ param // Rajni_5.107
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809259 (0.052):
cāṇākhyamūlakaṃ soṣṇaṃ kaṭukaṃ rucyadīpanam / / kaphavātakrimīn gulmaṃ nāśayed grāhakaṃ guru // Rajni_7.18
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920035 (0.053):
tīkṣṇoṣṇaṃ picchilaṃ visraṃ raktairaṇḍodbhavaṃ tv ati || 58 || / kaṭūṣṇaṃ sārṣapaṃ tīkṣṇaṃ kapha śukrānilāpaham |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206387 (0.053):
dhānyakaṃ tuvaraṃ snigdhamavṛṣyaṃ mūtralaṃ laghu / / tiktaṃ kaṭūṣṇavīryaṃ ca dīpanaṃ pācanaṃ smṛtam // 88
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614976 (0.054):
sakṣāraṃ kaphapitta (vāta) hāri malakṛdvahnes tu saṃdīpanaṃ / tiktoṣṇaṃ madhuraṃ tathā kaṭurasaṃ tv īṣac ca pittapradam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804674 (0.055):
puṣkaraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātajvarāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805104 (0.056):
tālīsapatraṃ tiktoṣṇaṃ madhuraṃ kaphavātanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824503 (0.057):
kuṅkumaṃ surabhi tiktakaṭūṣṇaṃ kāsavātakaphakaṇṭharujāghnam /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5921849 (0.057):
vārtākaṃ kaṭu tiktoṣṇaṃ madhuraṃ kapha vāta jit |
kaphavātaviṣaśvāsakaṇḍūdaurgandhyanāśanam // 108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804977 (0.035):
patrakaṃ laghu tiktoṣṇaṃ kaphavātaviṣāpaham /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814867 (0.039):
ṭeṇṭuphalaṃ kaṭūṣṇaṃ ca kaphavātaharaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 834339 (0.050):
gomūtraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātaharaṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208783 (0.052):
kaphavātaviṣacchardiśītadaurgandhyaśoṣahṛt // 8
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807439 (0.055):
rakto 'pāmārgakaḥ śītaḥ kaṭukaḥ kaphavātanut / / vraṇakaṇḍūviṣaghnaś ca saṃgrāhī vāntikṛt paraḥ // Rajni_6.92
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209617 (0.057):
daurgandhyakuṣṭhavīsarpakaphapittaviṣāpaham // 71
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21392241 (0.057):
śilājaṃ kaphavātaghnaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ dīpanaṃ param /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5919625 (0.057):
takraṃ laghu kaṣāyāmlaṃ dīpanaṃ kapha vāta jit || 33 ||
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206039 (0.060):
maricaṃ kaṭukaṃ tīkṣṇaṃ dīpanaṃ kaphavātajit / / uṣṇaṃ pittakaraṃ rūkṣaṃ śvāsaśūlakṛmīnharet // 61
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804677 (0.061):
puṣkaraṃ kaṭutiktoṣṇaṃ kaphavātajvarāpaham / / śvāsārocakakāsaghnaṃ śophaghnaṃ pāṇḍunāśanam // Rajni_5.154
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810851 (0.062):
śigrupattrabhavaṃ śākaṃ rucyaṃ vātakaphāpaham / / kaṭūṣṇaṃ dīpanaṃ pathyaṃ krimighnaṃ pācanaṃ param // Rajni_7.131
sthauṇeyakaṃ barhibarhaṃ śukabarhaṃ ca kukkuram /
śīrṇaromaśukaṃ cāpi śukapuṣpaṃ śukacchadam // 109 / sthauṇeyakaṃ kaṭu svādu tiktaṃ snigdhaṃ tridoṣanut // 110
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807201 (0.044):
śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813942 (0.045):
badhiraś cātigandhaś ca śṛṅgarohaḥ rasendukaḥ // Rajni_8.120 / bhūtṛṇaṃ kaṭutiktaṃ ca vātasaṃtāpanāśanam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207274 (0.049):
kirātatiktaḥ kairātaḥ kaṭutiktaḥ kirātakaḥ // 155 / kāṇḍatikto 'nāryatikto bhūnimbo rāmasenakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817035 (0.050):
supuṣpaḥ śaṅkarādiḥ syād atyarko vṛttamallikā // Rajni_10.29 / śvetārkaḥ kaṭutiktoṣṇo malaśodhanakārakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848164 (0.051):
vasaryāṃ vṛścike caiva kākabandhyā sakṛtprajā // Rajni_25.47 / kaṭvaṅgyāṃ ca kaṭabhyāṃ ca paṭolyāṃ dadhipuṣpikā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209530 (0.055):
tvacaṃ laghūṣṇaṃ kaṭukaṃ svādu tiktaṃ ca rūkṣakam // 64 / pittalaṃ kaphavātaghnaṃ kaṇḍvāmārucināśanam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209903 (0.055):
kuruvindaśca saṃkhyāto 'paraḥ kroḍakaserukaḥ // 92 / bhadramustaṃ ca gundrā ca tathā nāgaramustakaḥ / / mustaṃ kaṭu himaṃ grāhi tiktaṃ dīpanapācanam // 93
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207513 (0.057):
kuṣṭhamuṣṇaṃ kaṭu svādu śukralaṃ tiktakaṃ laghu /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210418 (0.058):
prapauṇḍarīkaṃ pauṇḍaryaṃ cakṣuṣyaṃ pauṇḍarīyakam / / pauṇḍaryaṃ madhuraṃ tiktaṃ kaṣāyaṃ śukralaṃ himam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802261 (0.060):
guṇḍālā tu jalodbhūtā gucchabudhnā jalāśayā / / guṇḍālā kaṭutiktoṣṇā śophavraṇavināśanī // Rajni_4.128
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8614104 (0.060):
rūkṣaṃ svādu kaṣāyam amlakaṭukaṃ snigdhaṃ suse (?) rocanaṃ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827645 (0.063):
mākṣikaṃ madhuraṃ tiktamamlaṃ kaṭu kaphāpaham /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210806 (0.064):
pañcamūlaṃ mahattiktaṃ kaṣāyaṃ kaphavātanut / / madhuraṃ śvāsakāsaghnamuṣṇaṃ laghvagnidīpanam // 30
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206384 (0.064):
dhānyakaṃ tuvaraṃ snigdhamavṛṣyaṃ mūtralaṃ laghu / / tiktaṃ kaṭūṣṇavīryaṃ ca dīpanaṃ pācanaṃ smṛtam // 88
medhāśukrakaraṃ rucyaṃ rakṣoghnaṃ jvarajantujit /
hanti kuṣṭhāsratṛḍdāhadaurgandhyatilakālakān // 111
niśācaro dhanaharaḥ kitavo gaṇahāsaḥ /
corakaḥ śaṅkitaś caṇḍo duṣpattraḥ kṣemako ripuḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826023 (0.023):
corakaḥ śaṅkitaś caṇḍā duṣpattraḥ kṣemako ripuḥ /
rocako madhurastikaḥ kaṭuḥ pāke kaṭur laghuḥ // 112
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547189 (0.047):
kaṣāyamadhuro rūkṣaḥ śītaḥ pāke kaṭur laghuḥ /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209176 (0.049):
kaṣāyaḥ kaṭukaḥ pāke kaṭū rūkṣo laghuḥ paraḥ // 38
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3925604 (0.050):
kiṃcitkaṣāyamadhuraḥ śītaḥ pāke kaṭurlaghuḥ /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10606381 (0.050):
kiṃcitkaṣāyamadhuraḥ śītaḥ pāke kaṭurlaghuḥ / / tatsevanājjarāvyādhiviṣairna paribhūyate // VRrs_2.79 //
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14548720 (0.053):
kaṣāyo viśado rūkṣaḥ śītaḥ pāke kaṭurlaghuḥ // Car_1,27.76
tīkṣṇo hṛdyo himo hanti kuṣṭhakaṇḍūkaphānilān /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547188 (0.055):
kaṣāyamadhuro rūkṣaḥ śītaḥ pāke kaṭur laghuḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14548720 (0.055):
kaṣāyo viśado rūkṣaḥ śītaḥ pāke kaṭurlaghuḥ // Car_1,27.76
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817073 (0.058):
vātakuṣṭhavraṇān hanti śophakaṇḍūvisarpanut // Rajni_10.32
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824251 (0.060):
barbaraṃ śītalaṃ tiktaṃ kaphamārutapittajit / / kuṣṭhakaṇḍūvraṇān hanti viśeṣād raktadoṣajit // Rajni_12.24
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818495 (0.062):
ārttagalā kaṭus tiktā kaphamārutaśūlanut / / kaṇḍūkuṣṭhavraṇān hanti śophatvagdoṣanāśanī // Rajni_10.135
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207992 (0.062):
hṛdyo himaḥ kaphaśvāsakuṣṭhadadrukrimīn haret // 213
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805312 (0.063):
haridrā kaṭutiktoṣṇā kaphavātāsrakuṣṭhanut / / mehakaṇḍūvraṇān hanti dehavarṇavidhāyinī // Rajni_5.199
rakṣo'śrīsvedamedo'srajvaragandhaviṣavraṇān // 113
tālīśam uktaṃ pattrāḍhyaṃ dhātrīpattraṃ ca tatsmṛtam /
tālīśaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ śvāsakāsakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210937 (0.025):
rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3963982 (0.060):
pittakāsāruciśvāsakṣayakāsāṃśca nāśayet // VRrs_13.35 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207618 (0.062):
kaṭphalastuvarastiktaḥ kaṭurvātakaphajvarān / / hanti śvāsapramehārśaḥkāsakaṇṭhāmayārucīḥ // 183
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210209 (0.063):
kaṅkolaṃ kolaṃ proktaṃ cātha kośaphalaṃ smṛtam // 115 / kaṅkolaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ tiktaṃ hṛdyaṃ rucipradam /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922339 (0.063):
kilāsa kuṣṭha gulmārśo meha kṛmi kaphānilān | / sa hidhmā pīnasa śvāsa kāsān hanti rasāyanam || 111 ||
nihanty arucigulmāmavahnimāndyakṣayāmayān // 114
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4468240 (0.045):
aśodhitāyaḥ sapunarbhavaṃ tadguṇaṃ pradarśyālpamatha prakuryāt / / āmāgnimāndyārucigulmaśophaviḍbhedam ālasyam urovibandham // Rcūm_14.130 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210936 (0.052):
rūkṣoṣṇā pācanī kāsaśvāsajvarakaphānilān / / nihanti pīnasaṃ pārśvapīḍākṛmihṛdāmayān // 41
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611339 (0.058):
kṛmiśophodarānāhaśūlapāṇḍukaphānilān / / gulmāruciviṣaśvitrakuṣṭhārśāṃsi jayel laghu /)
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209586 (0.060):
nihanti kaphavātārśohṛllāsārucipīnasān // 68
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208164 (0.061):
hṛdrogajīrṇajvarakukṣiśūlavibandhagulmārucikāsaśophān / / durnāmakuṣṭhānalasādajantusamīraṇaśvāsakaphāṃśca hanti // 226
kaṅkolaṃ kolaṃ proktaṃ cātha kośaphalaṃ smṛtam // 115
kaṅkolaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ tiktaṃ hṛdyaṃ rucipradam /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208478 (0.059):
dīpanaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ rūkṣaṃ rucyaṃ vyavāyi ca /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210186 (0.063):
tālīśam uktaṃ pattrāḍhyaṃ dhātrīpattraṃ ca tatsmṛtam / / tālīśaṃ laghu tīkṣṇoṣṇaṃ śvāsakāsakaphānilān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208238 (0.064):
bhallātakaphalaṃ pakvaṃ svādupākarasaṃ laghu / / kaṣāyaṃ pācanaṃ snigdhaṃ tīkṣṇoṣṇaṃ chedi bhedanam // 231
āsyadaurgandhyahṛdrogakaphavātāmayāndhyahṛt // 116
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 798925 (0.058):
mūrvā tiktakaṣāyoṣṇā hṛdrogakaphavātahṛt /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207472 (0.061):
tejasvinī kaphaśvāsakāsāsyāmayavātahṛt / / pācanyuṣṇā kaṭustiktā rucivahnipradīpinī // 171
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968517 (0.064):
prasthaḥ siddho ghṛtād vāta pitta hṛd roga śūla nut || 104 ||
snigdhoṣṇā kaphahṛt tiktā sugandhā gandhakokilā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802681 (0.059):
pippalī jvarahā vṛṣyā snigdhoṣṇā kaṭutiktakā / / dīpanī mārutaśvāsakāsaśleṣmakṣayāpahā // Rajni_5.13
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207475 (0.059):
tejasvinī kaphaśvāsakāsāsyāmayavātahṛt / / pācanyuṣṇā kaṭustiktā rucivahnipradīpinī // 171
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207850 (0.063):
pittahṛnmadhurā tiktā sarvakaṇḍūvināśinī // 201
gandhakokilayā tulyā vijñeyā gandhamālatī // 117
lāmajjakaṃ sunālaṃ syādamṛṇālaṃ lavaṃ laghu /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826125 (0.0):
pittaraktavraṇān hanti jvaradāhatṛṣāpaham // Rajni_12.140 / lāmajjakaṃ sunālaṃ syād amṛṇālaṃ lavaṃ laghu /
iṣṭakāpathakaṃ savyaṃ naladaṃ ca vidātakam // 118 / lāmajjakaṃ himaṃ tiktaṃ laghu doṣatrayāsrajit /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 826125 (0.044):
lāmajjakaṃ sunālaṃ syād amṛṇālaṃ lavaṃ laghu / / iṣṭakāpathakaṃ śīghraṃ dīrghamūlaṃ jalāśrayam // Rajni_12.141
tvagāmayasvedakṛcchradāhapittāsraroganut // 119
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207298 (0.042):
saṃnipātajvaraśvāsakaphapittāsradāhanut /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3929145 (0.044):
netryaṃ hidhmāviṣachardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.104 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10609209 (0.044):
netryaṃ hidhmāviṣacchardikaphapittāsraroganut // VRrs_3.102 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799971 (0.046):
vatsādanī tu madhurā pittadāhāsradoṣanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209867 (0.047):
svādvī himā tridoṣāsradāhavīsarpakuṣṭhanut // 89
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210384 (0.052):
viṣavraṇaharā kaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanut // 128 / nalikā vidrumalatā kapotacaraṇā naṭī /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207015 (0.053):
bṛṃhaṇaṃ vātadāhāsrapittaśoṣajvarāpaham // 137
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809617 (0.056):
karīraṃ kaṭutiktāmlaṃ kaṣāyaṃ laghu śītalam / / pittāsradāhakṛcchraghnaṃ rucikṛt parva nirguṇam // Rajni_7.40
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968470 (0.060):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207821 (0.061):
haridrā kaṭukā tiktā rūkṣoṣṇā kaphapittanut / / varṇyā tvagdoṣamehāsraśothapāṇḍuvraṇāpahā // 199
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832097 (0.061):
āmaṃ ced āmagulmāmayapavanarujāpittadāhāsradoṣaṃ hanyād vātaṃ ca śoṣaṃ
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3931202 (0.061):
puṣparāgaṃ viṣacchardikaphavātāgnimāndyanut / / dāhakuṣṭhāsraśamanaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu // VRrs_4.26 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya. (vrasrs_u.htm.txt) 10610357 (0.061):
puṣparāgaṃ viṣacchardikaphavātāgnimāndyanut / / dāhakuṣṭhāsraśamanaṃ dīpanaṃ pācanaṃ laghu // VRrs_4.25 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209083 (0.061):
vīsarpadāhavisphoṭakuṣṭhaśleṣmāsrapittanut /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 828324 (0.061):
khaṭinī madhurā tiktā śītalā pittadāhanut / / vraṇadoṣakaphāsraghnī netraroganikṛntanī // Rajni_13.131
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209841 (0.063):
madhuraṃ jvarahṛd vāntimadanut kaphapittahṛt / / tṛṣṇāsraviṣavīsarpadāhakṛcchravraṇāpaham // 88
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809559 (0.063):
mūtrakṛcchrapramehārśaḥpittadāhāsranāśanau // Rajni_7.36
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206889 (0.063):
madhurau pittadāhāsrakārśyavātakṣayāpahau // 126
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207574 (0.064):
kṛmikaṇḍūviṣānāhakaphapittāsrakuṣṭhanut // 179