View original HTML file with complete header information
BhG 17.1 / ye śāstra-vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104459 (0.0):
06,039.001 arjuna uvāca / 06,039.001a ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628455 (0.0):
arjuna uvāca / ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883627 (0.0):
BhG 17.1 / ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884226 (0.0):
madhusūdanaḥ : ye śāstra vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884270 (0.0):
śraddhā bhedaṃ śrī bhagavān uvāca tri vidheti | yathā śraddhayānvitāḥ / śāstra vidhim utsṛjya yajante sā dehināṃ svabhāvajā, janmāntara kṛto
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630368 (0.0):
arjuna uvāca Bhg_17.001 [=MBh_06,039.001] / ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ Bhg_17.001a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943746 (0.0):
iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā ity evaṃ gṛhyante | ye
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943802 (0.0):
yasmāt, tasmāt pūrvoktaiva ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398664 (0.0):
madhusūdanaḥ : ye śāstra-vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398708 (0.0):
śraddhā-bhedaṃ śrī-bhagavān uvāca tri-vidheti | yathā śraddhayānvitāḥ / śāstra-vidhim utsṛjya yajante sā dehināṃ svabhāvajā, janmāntara-kṛto
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905114 (0.0):
ity arthaḥ | ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā 17.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916585 (0.0):
yā śraddhā sā khalu ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465084 (0.0):
arjuna uvāca / ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943692 (1.192):
labdha praśna bījo 'rjuna uvāca / ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465097 (0.008):
śāstravidhim utsṛjya śraddhayānvitā ye yajante, teṣāṃ niṣṭhā kā ? kiṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943767 (0.030):
pūjayanti | ta iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajanta iti na parigṛhyante |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883692 (0.054):
bubhutsayā 'rjuna uvāca ya iti | atra ca śāstra vidhim utsṛjya yajanta ity
BhG 17.1 / ye śāstra-vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104459 (0.0):
06,039.001 arjuna uvāca / 06,039.001a ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628455 (0.0):
arjuna uvāca / ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883627 (0.0):
BhG 17.1 / ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884226 (0.0):
madhusūdanaḥ : ye śāstra vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884270 (0.0):
śraddhā bhedaṃ śrī bhagavān uvāca tri vidheti | yathā śraddhayānvitāḥ / śāstra vidhim utsṛjya yajante sā dehināṃ svabhāvajā, janmāntara kṛto
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630368 (0.0):
arjuna uvāca Bhg_17.001 [=MBh_06,039.001] / ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ Bhg_17.001a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943746 (0.0):
iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā ity evaṃ gṛhyante | ye
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943802 (0.0):
yasmāt, tasmāt pūrvoktaiva ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398664 (0.0):
madhusūdanaḥ : ye śāstra-vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398708 (0.0):
śraddhā-bhedaṃ śrī-bhagavān uvāca tri-vidheti | yathā śraddhayānvitāḥ / śāstra-vidhim utsṛjya yajante sā dehināṃ svabhāvajā, janmāntara-kṛto
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905114 (0.0):
ity arthaḥ | ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā 17.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916585 (0.0):
yā śraddhā sā khalu ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465084 (0.0):
arjuna uvāca / ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943692 (1.192):
labdha praśna bījo 'rjuna uvāca / ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465097 (0.008):
śāstravidhim utsṛjya śraddhayānvitā ye yajante, teṣāṃ niṣṭhā kā ? kiṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943767 (0.030):
pūjayanti | ta iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajanta iti na parigṛhyante |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883692 (0.054):
bubhutsayā 'rjuna uvāca ya iti | atra ca śāstra vidhim utsṛjya yajanta ity
teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ ||1||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104465 (0.0):
06,039.001a ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ / 06,039.001c teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628461 (0.0):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ / teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ 17.1
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883633 (0.0):
ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ | / teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ ||1||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630378 (0.0):
teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ Bhg_17.001c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943698 (0.0):
ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ | / teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ ||BhG_17.1||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943814 (0.0):
ity atra gṛhyante | teṣām evaṃ bhūtānāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho / rajas tamaḥ, kiṃ sattvaṃ niṣṭhāvasthānam, āho svit rajaḥ, athavā tama iti
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465090 (0.0):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ | / teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ || BhG_17.1 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17865145 (0.053):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||10|| / śrīdharaḥ : tatra hetum āha raja iti | rajas tamaś ceti guṇa dvayam
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16033758 (0.053):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||10|| / śrīdharaḥ : tatra hetum āha raja iti | rajas-tamaś ceti guṇa-dvayam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424191 (0.060):
BhP_11.21.032/1 rajaḥ-sattva-tamo-niṣṭhā rajaḥ-sattva-tamo-juṣaḥ
śrīdharaḥ : / uktādhikāra-hetūnāṃ śraddhā mukhyā tu sāttvikī |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883644 (0.0):
teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ ||1|| / śrīdharaḥ : / uktādhikāra hetūnāṃ śraddhā mukhyā tu sāttvikī |
iti saptadaśe gauṇa-śraddhā-bhedas tridhocyate ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883647 (0.0):
uktādhikāra hetūnāṃ śraddhā mukhyā tu sāttvikī | / iti saptadaśe gauṇa śraddhā bhedas tridhocyate ||
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-cārataḥ | na sa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883104 (0.0):
BhG 16.23 / yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma kārataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883659 (0.0):
iti saptadaśe gauṇa śraddhā bhedas tridhocyate || / pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma cārataḥ | na sa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884008 (0.0):
yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ |
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16751827 (0.0):
BhG 16.23 / yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398446 (0.0):
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884026 (0.029):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra vidhim / utsṛjya kāma cārato vartante kintu kāma bhoga rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398464 (0.029):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra-vidhim / utsṛjya kāma-cārato vartante kintu kāma-bhoga-rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829467 (0.029):
ye śāstravidhimutsṛjya vartante kāmacārataḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943545 (0.029):
kāraṇam | śāstra pramāṇād ubhayaṃ śakyaṃ kartum, nānyathā | ataḥ / yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma kārataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883133 (0.044):
iti | śāstra vidhiṃ veda vihitaṃ dharmam utsṛjya yaḥ kāma cārato / yathecchaṃ vartate sa siddhiṃ tattva jñānaṃ na prāpnoti | na ca parāṃ
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16751856 (0.044):
iti | śāstra-vidhiṃ veda-vihitaṃ dharmam utsṛjya yaḥ kāma-cārato / yathecchaṃ vartate sa siddhiṃ tattva-jñānaṃ na prāpnoti | na ca parāṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104428 (0.045):
06,038.022c ācaraty ātmanaḥ śreyas tato yāti parāṃ gatim / 06,038.023a yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628416 (0.045):
ācaraty ātmanaḥ śreyas tato yāti parāṃ gatim 16.22 / yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630327 (0.045):
yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ Bhg_16.023a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3464918 (0.045):
śāstrānādaro 'sya narakasya pradhānahetur ity āha / yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18907419 (0.045):
yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9601120 (0.045):
[65.11] yathoktaṃ bhagavatā: yaś śāstravidhim utsṛjya vartate / kāmakārataḥ /"
siddhim avāpnoti [Gītā 16.24] ity anena śāstrokta-vidhim utsṛjya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883667 (0.0):
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma cārataḥ | na sa / siddhim avāpnoti [Gītā 16.24] ity anena śāstrokta vidhim utsṛjya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884008 (0.059):
yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ | / na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim ||[Gītā 16.24]
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398446 (0.059):
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ | / na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim ||[Gītā 16.24]
kāma-cāreṇa vartamānasya jñāne 'dhikāro nāstīty uktam | tatra śāstram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883676 (0.0):
siddhim avāpnoti [Gītā 16.24] ity anena śāstrokta vidhim utsṛjya / kāma cāreṇa vartamānasya jñāne 'dhikāro nāstīty uktam | tatra śāstram
utsṛjya kāma-cāraṃ vinā śraddayā vartamānānāṃ kim adhikāro 'sti nāsti veti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883685 (0.0):
kāma cāreṇa vartamānasya jñāne 'dhikāro nāstīty uktam | tatra śāstram / utsṛjya kāma cāraṃ vinā śraddayā vartamānānāṃ kim adhikāro 'sti nāsti veti
bubhutsayā 'rjuna uvāca ya iti | atra ca śāstra-vidhim utsṛjya yajanta ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883695 (0.0):
utsṛjya kāma cāraṃ vinā śraddayā vartamānānāṃ kim adhikāro 'sti nāsti veti / bubhutsayā 'rjuna uvāca ya iti | atra ca śāstra vidhim utsṛjya yajanta ity
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943767 (0.024):
pūjayanti | ta iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajanta iti na parigṛhyante |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905110 (0.038):
ity arthaḥ | ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā 17.1]
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18907415 (0.043):
asadityucyate pārtha na ca tatpretya no iha // RKV_227.21 // / yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943744 (0.043):
iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā ity evaṃ gṛhyante | ye
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628451 (0.052):
(śraddhātrayavibhāgayogaḥ) / arjuna uvāca / ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883623 (0.054):
BhG 17.1 / ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398061 (0.054):
BhG 17.1 / ye śāstra-vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104455 (0.056):
06,038.024c jñātvā śāstravidhānoktaṃ karma kartum ihārhasi / 06,039.001 arjuna uvāca / 06,039.001a ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943688 (0.056):
labdha praśna bījo 'rjuna uvāca / ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465080 (0.056):
arjuna uvāca / ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1389764 (0.056):
yaḥ śāstravidhim utsṛjya ityādinā cehāpi pratyayasya
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22900523 (0.057):
lakṣaṇabubhutsayā / arjuna uvāca / arjuna uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916678 (0.058):
na tu devāntara yajanavat | ye śāstra vidhim utsṛjya [Gītā 17.1] ity ādāv
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943538 (0.060):
kāraṇam | śāstra pramāṇād ubhayaṃ śakyaṃ kartum, nānyathā | ataḥ / yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma kārataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916582 (0.063):
yā śraddhā sā khalu ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā
anena śāstrārthaṃ buddhyā tam ullaṅghya vartamāno na gṛhyate | teṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883701 (0.0):
bubhutsayā 'rjuna uvāca ya iti | atra ca śāstra vidhim utsṛjya yajanta ity
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943766 (0.056):
pūjayanti | ta iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajanta iti na parigṛhyante |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905110 (0.058):
ity arthaḥ | ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā 17.1]
śraddhayā yajanānupatteḥ | āstikya-buddhir hi śraddhā | na cāsau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883708 (0.0):
anena śāstrārthaṃ buddhyā tam ullaṅghya vartamāno na gṛhyate | teṣāṃ / śraddhayā yajanānupatteḥ | āstikya buddhir hi śraddhā | na cāsau
śāstra-viruddhe 'rthe śāstra-jñānavatāṃ sambhavati | tān evādhikṛtya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883716 (0.0):
śraddhayā yajanānupatteḥ | āstikya buddhir hi śraddhā | na cāsau / śāstra viruddhe 'rthe śāstra jñānavatāṃ sambhavati | tān evādhikṛtya
trividhā bhavati śraddheti | yajante sāttvikā devān ity ādy
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883723 (0.0):
śāstra viruddhe 'rthe śāstra jñānavatāṃ sambhavati | tān evādhikṛtya / trividhā bhavati śraddheti | yajante sāttvikā devān ity ādy
uttarānupapatteś ca | ato nātra śāstrollaṅghino gṛhyante | api tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883731 (0.0):
trividhā bhavati śraddheti | yajante sāttvikā devān ity ādy / uttarānupapatteś ca | ato nātra śāstrollaṅghino gṛhyante | api tu
kleśa-buddhy-ālasyād vā śāstrārtha-jñāne prayatnam akṛtvā kevalam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883740 (0.0):
uttarānupapatteś ca | ato nātra śāstrollaṅghino gṛhyante | api tu / kleśa buddhy ālasyād vā śāstrārtha jñāne prayatnam akṛtvā kevalam
ācāra-paramparā-vaśena śraddhayā kvacid devatārādhanādau pravartamānā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883748 (0.0):
kleśa buddhy ālasyād vā śāstrārtha jñāne prayatnam akṛtvā kevalam / ācāra paramparā vaśena śraddhayā
gṛhyante | ato 'yam arthaḥ ye śāstra-vidhim utsṛjya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883755 (0.0):
kvacid devatārādhanādau pravartamānā gṛhyante | ato 'yam arthaḥ ye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905109 (0.053):
doṣeṇa bhasmani yathā juhoti kaścit tathā tasyāśraddadhānasya phalābhāva / ity arthaḥ | ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā 17.1]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884023 (0.056):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra vidhim / utsṛjya kāma cārato vartante kintu kāma bhoga rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398461 (0.056):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra-vidhim / utsṛjya kāma-cārato vartante kintu kāma-bhoga-rahitā eva śraddhayānvitāḥ
duḥkha-buddhyālasya-dvārā anādṛtya kevalam ācāra-prāmāṇyena śraddhayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883764 (0.0):
kvacid devatārādhanādau pravartamānā gṛhyante | ato 'yam arthaḥ ye / śāstra vidhim utsṛjya duḥkha buddhyālasya dvārā anādṛtya kevalam
'nvitāḥ santo yajante teṣāṃ kā niṣṭhā | kā sthitiḥ | ka āśrayaḥ | tām eva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883769 (0.0):
śāstra vidhim utsṛjya duḥkha buddhyālasya dvārā anādṛtya kevalam / ācāra prāmāṇyena śraddhayā 'nvitāḥ santo yajante teṣāṃ kā niṣṭhā | kā
viśeṣeṇa pṛcchati kiṃ sattvam | āho kiṃ vā rajaḥ | athavā tama iti | teṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883775 (0.0):
ācāra prāmāṇyena śraddhayā 'nvitāḥ santo yajante teṣāṃ kā niṣṭhā | kā / sthitiḥ | ka āśrayaḥ | tām eva viśeṣeṇa pṛcchati kiṃ sattvam | āho kiṃ vā
tādṛśī deva-pūjādi-pravṛttiḥ kiṃ sattva-saṃśritā | rajaḥ-saṃśritā vā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883786 (0.0):
rajaḥ | athavā tama iti | teṣāṃ tādṛśī deva pūjādi pravṛttiḥ kiṃ
tamaḥ-saṃśritā vety arthaḥ | śraddhāyāḥ sattva-saṃśritā tarhi teṣām api
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883792 (0.0):
rajaḥ | athavā tama iti | teṣāṃ tādṛśī deva pūjādi pravṛttiḥ kiṃ / sattva saṃśritā | rajaḥ saṃśritā vā | tamaḥ saṃśritā vety arthaḥ |
sāttvikatvād yathoktātma-jñāne 'dhikāraḥ syāt | anyathā neti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883800 (0.0):
sattva saṃśritā | rajaḥ saṃśritā vā | tamaḥ saṃśritā vety arthaḥ | / śraddhāyāḥ sattva saṃśritā tarhi teṣām api sāttvikatvād yathoktātma jñāne
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23050990 (0.061):
adhyayanamātrasya śrāvaṇādadhyayanamātravataḥ karmādhikāro / natvarthajñānavata ityuktatvāt nārthajñānaprayuktamadhyayanamiti"
praśna-tātparyārthaḥ ||1|| / madhusūdanaḥ : trividhāḥ karmānuṣṭhātāro bhavanti | kecic chāstra-vidhiṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883811 (0.0):
śraddhāyāḥ sattva saṃśritā tarhi teṣām api sāttvikatvād yathoktātma jñāne / 'dhikāraḥ syāt | anyathā neti praśna tātparyārthaḥ
jñātvāpy aśraddhayā tam utsṛjya kāma-kāra-mātreṇa yat kiṃcid anutiṣṭhanti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883820 (0.0):
madhusūdanaḥ : trividhāḥ karmānuṣṭhātāro bhavanti | kecic chāstra vidhiṃ / jñātvāpy aśraddhayā tam utsṛjya kāma kāra mātreṇa yat kiṃcid anutiṣṭhanti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884023 (0.064):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra vidhim / utsṛjya kāma cārato vartante kintu kāma bhoga rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398461 (0.064):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra-vidhim / utsṛjya kāma-cārato vartante kintu kāma-bhoga-rahitā eva śraddhayānvitāḥ
te sarva-puruṣārthāyogyatvād asurāḥ | kecit tu śāstra-vidhiṃ jñātvā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883831 (0.0):
jñātvāpy aśraddhayā tam utsṛjya kāma kāra mātreṇa yat kiṃcid anutiṣṭhanti / te sarva puruṣārthāyogyatvād asurāḥ | kecit tu śāstra vidhiṃ jñātvā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883840 (0.023):
śraddadhānatayā tad anusāreṇaiva niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti / te sarva puruṣārtha yogyatvād devā iti pūrvādhyāyānte siddham | ye tu
śraddadhānatayā tad-anusāreṇaiva niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883838 (0.0):
te sarva puruṣārthāyogyatvād asurāḥ | kecit tu śāstra vidhiṃ jñātvā / śraddadhānatayā tad anusāreṇaiva niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883863 (0.049):
vṛddha vyavahāra mātreṇa niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti | te
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398301 (0.049):
vṛddha-vyavahāra-mātreṇa niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti | te
te sarva-puruṣārtha-yogyatvād devā iti pūrvādhyāyānte siddham | ye tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883849 (0.0):
śraddadhānatayā tad anusāreṇaiva niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti / te sarva puruṣārtha yogyatvād devā iti pūrvādhyāyānte siddham | ye tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883822 (0.023):
jñātvāpy aśraddhayā tam utsṛjya kāma kāra mātreṇa yat kiṃcid anutiṣṭhanti / te sarva puruṣārthāyogyatvād asurāḥ | kecit tu śāstra vidhiṃ jñātvā
śāstrīyaṃ vidhim ālasyādi-vaśād upekṣya śraddadhānatayaiva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883858 (0.0):
te sarva puruṣārtha yogyatvād devā iti pūrvādhyāyānte siddham | ye tu / śāstrīyaṃ vidhim ālasyādi vaśād upekṣya śraddadhānatayaiva
vṛddha-vyavahāra-mātreṇa niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti | te
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883864 (0.0):
śāstrīyaṃ vidhim ālasyādi vaśād upekṣya śraddadhānatayaiva / vṛddha vyavahāra mātreṇa niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti | te
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883837 (0.049):
śraddadhānatayā tad anusāreṇaiva niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398275 (0.049):
śraddadhānatayā tad-anusāreṇaiva niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti
śāstrīya-vidhy-upekṣā-lakṣaṇenānsura-sādharmyeṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883871 (0.0):
vṛddha vyavahāra mātreṇa niṣiddhaṃ varjayanto vihitam anutiṣṭhanti | te / śāstrīya vidhy upekṣā lakṣaṇenānsura sādharmyeṇa
śraddhā-pūrvakānuṣṭhāna-lakṣaṇena ca deva-sādharmyeṇānvitāḥ kim asureṣv
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883871 (0.0):
śāstrīya vidhy upekṣā lakṣaṇenānsura sādharmyeṇa / śraddhā pūrvakānuṣṭhāna lakṣaṇena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883879 (1.192):
śāstrīya vidhy upekṣā lakṣaṇenānsura sādharmyeṇa / śraddhā pūrvakānuṣṭhāna lakṣaṇena / ca deva sādharmyeṇānvitāḥ kim asureṣv antarbhavanti kiṃ vā deveṣv ity
antarbhavanti kiṃ vā deveṣv ity ubhaya-dharma-darśanād / eka-koṭi-niścāyakādarśanāc ca sandihāno 'rjuna uvāca ya iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883890 (0.0):
ca deva sādharmyeṇānvitāḥ kim asureṣv antarbhavanti kiṃ vā deveṣv ity
ye pūrvādhyāye ta nirṇītā na devavac chāstrānusāriṇaḥ kintu śāstra-vidhiṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883904 (0.0):
ubhaya dharma darśanād eka koṭi niścāyakādarśanāc ca sandihāno 'rjuna / uvāca ya iti | / ye pūrvādhyāye ta nirṇītā na devavac chāstrānusāriṇaḥ kintu śāstra vidhiṃ
śruti-smṛti-codanām utsṛjyālasyādi-vaśād anādṛtya nāsuravad aśraddadhānāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883909 (0.0):
ye pūrvādhyāye ta nirṇītā na devavac chāstrānusāriṇaḥ kintu śāstra vidhiṃ / śruti smṛti codanām utsṛjyālasyādi vaśād anādṛtya nāsuravad aśraddadhānāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883916 (0.0):
śruti smṛti codanām utsṛjyālasyādi vaśād anādṛtya nāsuravad aśraddadhānāḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943710 (0.027):
ye kecid aviśeṣitāḥ śāstra vidhiṃ śāstra vidhānaṃ / śruti smṛti śāstra codanām utsṛjya parityajya yajante devādīn pūjayanti
kiṃ tu vṛddha-vyavahārānusāreṇa śraddhayānvitā yajante deva-pūjādikaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883925 (0.0):
śruti smṛti codanām utsṛjyālasyādi vaśād anādṛtya nāsuravad aśraddadhānāḥ / kiṃ tu vṛddha vyavahārānusāreṇa śraddhayānvitā yajante deva pūjādikaṃ
kurvanti teṣāṃ tu śāstra-vidhy-upekṣā-śraddhābhyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883931 (0.0):
kiṃ tu vṛddha vyavahārānusāreṇa śraddhayānvitā yajante deva pūjādikaṃ / kurvanti teṣāṃ tu śāstra vidhy upekṣā śraddhābhyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884119 (0.029):
lokācāra jātayā śraddhayānvitāḥ santo devādīn yajante, teṣāṃ / śāstra vidhy upekṣā śraddhābhyāṃ pūrva nirṇīta daivāsura vilakṣaṇānāṃ kā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398557 (0.029):
lokācāra-jātayā śraddhayānvitāḥ santo devādīn yajante, teṣāṃ / śāstra-vidhy-upekṣā-śraddhābhyāṃ pūrva-nirṇīta-daivāsura-vilakṣaṇānāṃ kā
pūrva-niścita-devāsura-vilakṣaṇānāṃ niṣṭhā kā kīdṛśī teṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883939 (0.0):
kurvanti teṣāṃ tu śāstra vidhy upekṣā śraddhābhyāṃ / pūrva niścita devāsura vilakṣaṇānāṃ niṣṭhā kā kīdṛśī teṣāṃ
śāstra-vidhy-anapekṣā śraddhā-pūrvikā ca sā yajanādi-kriyā-vyavasthitiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883947 (0.0):
pūrva niścita devāsura vilakṣaṇānāṃ niṣṭhā kā kīdṛśī teṣāṃ / śāstra vidhy anapekṣā śraddhā pūrvikā ca sā yajanādi kriyā vyavasthitiḥ |
he kṛṣṇa bhaktāvakarṣaṇa ! kiṃ sattvaṃ sāttvikī | tathā sati sāttvikatvāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883956 (0.0):
śāstra vidhy anapekṣā śraddhā pūrvikā ca sā yajanādi kriyā vyavasthitiḥ | / he kṛṣṇa bhaktāvakarṣaṇa ! kiṃ sattvaṃ sāttvikī | tathā sati sāttvikatvāt
te devāḥ | āho iti pakṣāntare | kiṃ rajas tamo rājasī tāmsī ca | tathā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883964 (0.0):
he kṛṣṇa bhaktāvakarṣaṇa ! kiṃ sattvaṃ sāttvikī | tathā sati sāttvikatvāt / te devāḥ | āho iti pakṣāntare | kiṃ rajas tamo rājasī tāmsī ca | tathā
sati rājasa-tāmasatvād asurās te sattvam ity ekā koṭiḥ | rajas tama ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883975 (0.0):
te devāḥ | āho iti pakṣāntare | kiṃ rajas tamo rājasī tāmsī ca | tathā / sati rājasa tāmasatvād asurās
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21928931 (0.061):
arthatvaṃ hi kāmanāviṣayatvaṃ, tacca kāmyādanyasya kāmayiturasatvānna syāt / na hi svasya svārthatvamasti kāmyasyaiva kāmayitṛtvāyogāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3229080 (0.061):
arthatvaṃ hi kāmanāviṣayatvaṃ, tacca kāmyādanyasya kāmayiturasatvānna / syāt / / na hi svasya svārthatvamasti kāmyasyaiva kāmayitṛtvāyogāt /
aparā koṭir iti vibhāga-jñāpanāyāho-śabdaḥ ||17.1||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883980 (0.0):
te sattvam ity ekā koṭiḥ | rajas tama ity aparā koṭir iti
viśvanāthaḥ : / atha saptadaśe vastu sāttvikaṃ rājasaṃ tathā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883988 (0.0):
vibhāga jñāpanāyāho śabdaḥ ||17.1|| / viśvanāthaḥ : / atha saptadaśe vastu sāttvikaṃ rājasaṃ tathā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884061 (0.057):
| athavā tamas tad brūhīty arthaḥ ||1|| / baladevaḥ : / sāttvikaṃ rājasaṃ vastu tāmasaṃ ca vivekataḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398499 (0.063):
sāttvikaṃ rājasaṃ vastu tāmasaṃ ca vivekataḥ | / kṛṣṇaḥ saptadaśe 'vādīt pārtha-praśnānusārataḥ ||
tāmasaṃ ca vivicyoktaṃ pārtha-praśnottaraṃ yathā ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883993 (0.0):
atha saptadaśe vastu sāttvikaṃ rājasaṃ tathā | / tāmasaṃ ca vivicyoktaṃ pārtha praśnottaraṃ yathā ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884060 (0.045):
| athavā tamas tad brūhīty arthaḥ ||1|| / baladevaḥ : / sāttvikaṃ rājasaṃ vastu tāmasaṃ ca vivekataḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398498 (0.052):
sāttvikaṃ rājasaṃ vastu tāmasaṃ ca vivekataḥ | / kṛṣṇaḥ saptadaśe 'vādīt pārtha-praśnānusārataḥ ||
nanv āsura-sargam uktvā tad-upasaṃhāre -
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883998 (0.0):
tāmasaṃ ca vivicyoktaṃ pārtha praśnottaraṃ yathā || / nanv āsura sargam uktvā tad upasaṃhāre
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883102 (0.0):
BhG 16.23 / yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma kārataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883657 (0.0):
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma cārataḥ | na sa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884005 (0.0):
nanv āsura sargam uktvā tad upasaṃhāre / yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ |
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16751825 (0.0):
BhG 16.23 / yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398095 (0.0):
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-cārataḥ | na sa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884026 (0.029):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra vidhim / utsṛjya kāma cārato vartante kintu kāma bhoga rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398464 (0.029):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra-vidhim / utsṛjya kāma-cārato vartante kintu kāma-bhoga-rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829467 (0.029):
ye śāstravidhimutsṛjya vartante kāmacārataḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943543 (0.029):
kāraṇam | śāstra pramāṇād ubhayaṃ śakyaṃ kartum, nānyathā | ataḥ / yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma kārataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883131 (0.044):
iti | śāstra vidhiṃ veda vihitaṃ dharmam utsṛjya yaḥ kāma cārato / yathecchaṃ vartate sa siddhiṃ tattva jñānaṃ na prāpnoti | na ca parāṃ
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16751854 (0.044):
iti | śāstra-vidhiṃ veda-vihitaṃ dharmam utsṛjya yaḥ kāma-cārato / yathecchaṃ vartate sa siddhiṃ tattva-jñānaṃ na prāpnoti | na ca parāṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3464918 (0.045):
śāstrānādaro 'sya narakasya pradhānahetur ity āha / yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104428 (0.045):
06,038.023a yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628416 (0.045):
yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630327 (0.045):
yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ Bhg_16.023a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18907419 (0.045):
yaḥ śāstravidhim utsṛjya vartate kāmakārataḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9601120 (0.045):
[65.11] yathoktaṃ bhagavatā: yaś śāstravidhim utsṛjya vartate / kāmakārataḥ /"
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim ||[Gītā 16.24]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104435 (0.0):
06,038.023c na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628423 (0.0):
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883660 (0.0):
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma cārataḥ | na sa / siddhim avāpnoti [Gītā 16.24] ity anena śāstrokta vidhim utsṛjya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884016 (0.0):
yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ | / na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim ||[Gītā 16.24]
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630339 (0.0):
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim Bhg_16.023c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943552 (0.0):
yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma kārataḥ | / na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim ||BhG_16.23||
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16751834 (0.0):
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ | / na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim ||23||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398098 (0.0):
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-cārataḥ | na sa / siddhim avāpnoti [Gītā 16.24] ity anena śāstrokta-vidhim utsṛjya
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391622 (0.0):
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ16 gatim //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3464926 (0.0):
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim || BhG_16.23 ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18907426 (0.0):
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim // RKV_227.22 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9601127 (0.0):
[65.12] na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim // iti [MBh"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883111 (0.027):
yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma kārataḥ | / na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim ||23||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3464960 (0.030):
na kām apy āmuṣmikīṃ siddhim avāpnoti; na sukhaṃ kiṃcid avāpnoti / na / parāṃ gatim / kutaḥ parāṃ gatiṃ prāpnotītyarthaḥ // BhGR_16.23 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11569387 (0.034):
[65.12] na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim // iti [MBh"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883133 (0.044):
iti | śāstra vidhiṃ veda vihitaṃ dharmam utsṛjya yaḥ kāma cārato / yathecchaṃ vartate sa siddhiṃ tattva jñānaṃ na prāpnoti | na ca parāṃ
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16751856 (0.044):
iti | śāstra-vidhiṃ veda-vihitaṃ dharmam utsṛjya yaḥ kāma-cārato / yathecchaṃ vartate sa siddhiṃ tattva-jñānaṃ na prāpnoti | na ca parāṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943584 (0.056):
avāpnoti, nāpy asmin loke sukhaṃ nāpi parāṃ prakṛṣṭāṃ gatiṃ svargaṃ mokṣaṃ
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra-vidhim
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884024 (0.0):
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṃ na parāṃ gatim ||[Gītā 16.24] / iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra vidhim
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885503 (0.041):
viśvanāthaḥ : yas tvayā pṛṣṭhaṃ ye śāstra vidhim utsṛjya / kāma bhoga rahitāḥ śraddhayā yajante teṣāṃ kā niṣṭhā iti | tasyottaram
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399941 (0.041):
viśvanāthaḥ : yas tvayā pṛṣṭhaṃ ye śāstra-vidhim utsṛjya / kāma-bhoga-rahitāḥ śraddhayā yajante teṣāṃ kā niṣṭhā iti | tasyottaram
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829466 (0.044):
ye śāstravidhimutsṛjya vartante kāmacārataḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883099 (0.050):
yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma kārataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883654 (0.050):
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma cārataḥ | na sa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884002 (0.050):
yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ |
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16751822 (0.050):
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398092 (0.050):
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-cārataḥ | na sa
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398440 (0.050):
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883753 (0.056):
kvacid devatārādhanādau pravartamānā gṛhyante | ato 'yam arthaḥ ye / śāstra vidhim utsṛjya duḥkha buddhyālasya dvārā anādṛtya kevalam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398191 (0.056):
gṛhyante | ato 'yam arthaḥ ye śāstra-vidhim utsṛjya / duḥkha-buddhyālasya-dvārā anādṛtya kevalam ācāra-prāmāṇyena śraddhayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883812 (0.064):
madhusūdanaḥ : trividhāḥ karmānuṣṭhātāro bhavanti | kecic chāstra vidhiṃ / jñātvāpy aśraddhayā tam utsṛjya kāma kāra mātreṇa yat kiṃcid anutiṣṭhanti
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398250 (0.064):
madhusūdanaḥ : trividhāḥ karmānuṣṭhātāro bhavanti | kecic chāstra-vidhiṃ / jñātvāpy aśraddhayā tam utsṛjya kāma-kāra-mātreṇa yat kiṃcid anutiṣṭhanti
utsṛjya kāma-cārato vartante kintu kāma-bhoga-rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884034 (0.0):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra vidhim / utsṛjya kāma cārato vartante kintu kāma bhoga rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829468 (0.0):
ye śāstravidhimutsṛjya vartante kāmacārataḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883656 (0.029):
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma cārataḥ | na sa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884004 (0.029):
yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398094 (0.029):
pūrvādhyāyānte yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-cārataḥ | na sa
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398442 (0.029):
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāmacārataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883100 (0.058):
yaḥ śāstra vidhim utsṛjya vartate kāma kārataḥ |
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16751823 (0.058):
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ |
santo yajante taop-yajña-jñāna-yajña-japa-yajñādikaṃ kurvanti | teṣāṃ kā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884044 (0.0):
utsṛjya kāma cārato vartante kintu kāma bhoga rahitā eva śraddhayānvitāḥ / santo yajante taop yajña jñāna yajña japa yajñādikaṃ kurvanti | teṣāṃ kā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805395 (0.044):
japayajñādikaṃ karma BrP_80.93a / japayajñādikāḥ kriyāḥ BrP_173.16d
niṣṭhā sthitiḥ kim ālambanam ity arthaḥ | tat kiṃ sattvam | āho svit rajaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884052 (0.0):
santo yajante taop yajña jñāna yajña japa yajñādikaṃ kurvanti | teṣāṃ kā / niṣṭhā sthitiḥ kim ālambanam ity arthaḥ | tat kiṃ sattvam | āho svit rajaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943821 (0.046):
rajas tamaḥ, kiṃ sattvaṃ niṣṭhāvasthānam, āho svit rajaḥ, athavā tama iti / | etad uktaṃ bhavati yā teṣāṃ devādi viṣayā pūjā, sā kiṃ sāttvikī, āho
| athavā tamas tad brūhīty arthaḥ ||1|| / baladevaḥ : / sāttvikaṃ rājasaṃ vastu tāmasaṃ ca vivekataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884062 (0.0):
niṣṭhā sthitiḥ kim ālambanam ity arthaḥ | tat kiṃ sattvam | āho svit rajaḥ / | athavā tamas tad brūhīty arthaḥ ||1||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883988 (0.045):
viśvanāthaḥ : / atha saptadaśe vastu sāttvikaṃ rājasaṃ tathā |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398426 (0.045):
atha saptadaśe vastu sāttvikaṃ rājasaṃ tathā | / tāmasaṃ ca vivicyoktaṃ pārtha-praśnottaraṃ yathā ||
kṛṣṇaḥ saptadaśe 'vādīt pārtha-praśnānusārataḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884068 (0.0):
sāttvikaṃ rājasaṃ vastu tāmasaṃ ca vivekataḥ | / kṛṣṇaḥ saptadaśe 'vādīt pārtha praśnānusārataḥ ||
vedam adhītya tad-vidhinā tad-arthānutiṣṭhantaḥ śāstrīya-śraddhā-yuktā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884076 (0.0):
kṛṣṇaḥ saptadaśe 'vādīt pārtha praśnānusārataḥ || / vedam adhītya tad vidhinā tad arthānutiṣṭhantaḥ śāstrīya śraddhā yuktā
devāḥ | vedam avajñāya yathecchā-cāriṇo veda-bāhyās tv āsurā iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884086 (0.0):
vedam adhītya tad vidhinā tad arthānutiṣṭhantaḥ śāstrīya śraddhā yuktā / devāḥ | vedam avajñāya yathecchā cāriṇo veda bāhyās tv āsurā iti
pūrvasminn adhyāye tvayoktam | atheyaṃ me jijñāsā ye śāstreti | ye janāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884097 (0.0):
devāḥ | vedam avajñāya yathecchā cāriṇo veda bāhyās tv āsurā iti / pūrvasminn adhyāye tvayoktam | atheyaṃ me jijñāsā ye śāstreti | ye janāḥ
pāṭhato 'rthataś ca durgamaṃ vedaṃ viditvālasyādinā tad-vidhim utsṛjya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884107 (0.0):
pūrvasminn adhyāye tvayoktam | atheyaṃ me jijñāsā ye śāstreti | ye janāḥ / pāṭhato 'rthataś ca durgamaṃ vedaṃ viditvālasyādinā tad vidhim utsṛjya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889836 (0.056):
madhusūdanaḥ : yady ālasyādinā śāstrīyaṃ vidhim utsṛjya śraddadhānatayaiva
lokācāra-jātayā śraddhayānvitāḥ santo devādīn yajante, teṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884115 (0.0):
pāṭhato 'rthataś ca durgamaṃ vedaṃ viditvālasyādinā tad vidhim utsṛjya / lokācāra jātayā śraddhayānvitāḥ santo devādīn yajante, teṣāṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943716 (0.042):
śruti smṛti śāstra codanām utsṛjya parityajya yajante devādīn pūjayanti / śraddhayānvitāḥ śraddhayāstikya buddhyānvitāḥ saṃyuktāḥ santaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3446793 (0.049):
ye tv indrādidevatābhaktāḥ kevalatrayīniṣṭhāḥ śraddhayā+anvitāḥ indrādīn / yajante, te 'pi pūrvoktena nyāyena sarvasya maccharīratayā madātmakatvena,
śāstra-vidhy-upekṣā-śraddhābhyāṃ pūrva-nirṇīta-daivāsura-vilakṣaṇānāṃ kā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884125 (0.0):
lokācāra jātayā śraddhayānvitāḥ santo devādīn yajante, teṣāṃ / śāstra vidhy upekṣā śraddhābhyāṃ pūrva nirṇīta daivāsura vilakṣaṇānāṃ kā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883931 (0.029):
kurvanti teṣāṃ tu śāstra vidhy upekṣā śraddhābhyāṃ / pūrva niścita devāsura vilakṣaṇānāṃ niṣṭhā kā kīdṛśī teṣāṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398369 (0.029):
kurvanti teṣāṃ tu śāstra-vidhy-upekṣā-śraddhābhyāṃ / pūrva-niścita-devāsura-vilakṣaṇānāṃ niṣṭhā kā kīdṛśī teṣāṃ
niṣṭhā | sattvaṃ saṃśrayā teṣāṃ sthitir athavā rajas tamaḥ saṃśrayeti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884133 (0.0):
śāstra vidhy upekṣā śraddhābhyāṃ pūrva nirṇīta daivāsura vilakṣaṇānāṃ kā / niṣṭhā | sattvaṃ saṃśrayā teṣāṃ sthitir athavā rajas tamaḥ saṃśrayeti
koṭi-dvayāvabodhāyāho-śabdo madhye niveśitaḥ ||1||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884140 (0.0):
niṣṭhā | sattvaṃ saṃśrayā teṣāṃ sthitir athavā rajas tamaḥ saṃśrayeti / koṭi dvayāvabodhāyāho śabdo madhye niveśitaḥ ||1||
BhG 17.2 / trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884147 (0.0):
koṭi dvayāvabodhāyāho śabdo madhye niveśitaḥ ||1|| / BhG 17.2 / trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630389 (0.0):
śrībhagavān uvāca Bhg_17.002 [=MBh_06,039.002] / trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā Bhg_17.002a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943852 (0.0):
tri vidhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāva jā |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465151 (0.0):
śrībhagavān uvāca / trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104475 (0.021):
06,039.002 śrībhagavān uvāca / 06,039.002a trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628471 (0.021):
śrībhagavān uvāca / trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465160 (0.031):
sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu || BhG_17.2 || / sarveṣāṃ dehināṃ śraddhā trividhā bhavati / sā ca svabhāvajā svabhāvaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884178 (0.058):
ekavidhaiva bhavati śraddhā | lokācāra mātreṇa tu pravartamānānāṃ dehināṃ / yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398616 (0.058):
ekavidhaiva bhavati śraddhā | lokācāra-mātreṇa tu pravartamānānāṃ dehināṃ / yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465221 (0.058):
guṇāḥ sattvādiguṇayuktadehādyanubhavajā ityarthaḥ / tataś ceyaṃ śraddhā / sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā / tām imāṃ śraddhāṃ śṛṇu; sā śraddhā
sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu ||2|| / śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī-bhagavān uvāca trividheti | ayam arthaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17735683 (0.0):
jñāna yogena sāṃkhyānāṃ karma yogena yoginām ||3|| / śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī bhagavān uvāca loke 'sminn iti | ayam arthaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17746506 (0.0):
mahāśano mahā pāpmā viddhy enam iha vairiṇam ||37|| / śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī bhagavān uvāca kāma eṣa krodha eṣa iti | yas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17763222 (0.0):
tayos tu karma saṃnyāsāt karma yogo viśiṣyate ||2|| / śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī bhagavān uvāca saṃnyāsa iti | ayaṃ bhāvaḥ na
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884152 (0.0):
trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā | / sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu ||2||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884159 (0.0):
sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu ||2|| / śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī bhagavān uvāca trividheti | ayam arthaḥ
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5217762 (0.0):
jñāna-yogena sāṃkhyānāṃ karma-yogena yoginām ||3|| / śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī-bhagavān uvāca loke 'sminn iti | ayam arthaḥ |
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5228582 (0.0):
mahāśano mahā-pāpmā viddhy enam iha vairiṇam ||37|| / śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī-bhagavān uvāca kāma eṣa krodha eṣa iti | yas
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9729290 (0.0):
tayos tu karma-saṃnyāsāt karma-yogo viśiṣyate ||2|| / śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī-bhagavān uvāca saṃnyāsa iti | ayaṃ bhāvaḥ - na
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943855 (5.960):
tri vidhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāva jā | / sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu ||BhG_17.2||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465154 (5.960):
trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā | / sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu || BhG_17.2 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104478 (0.018):
06,039.002a trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā / 06,039.002c sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628474 (0.018):
trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā / sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu 17.2
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630398 (0.039):
trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā Bhg_17.002a / [=MBh_06,039.002a] / sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu Bhg_17.002c [=MBh_06,039.002c]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17788731 (0.042):
na hi kalyāṇa kṛt kaścid durgatiṃ tāta gacchati ||40|| / śrīdharaḥ : tatrottaraṃ śrī bhagavān uvāca pārtheti sārdhaiś caturbhiḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27098441 (0.042):
na hi kalyāṇa-kṛt kaścid durgatiṃ tāta gacchati ||40|| / śrīdharaḥ : tatrottaraṃ śrī-bhagavān uvāca pārtheti sārdhaiś caturbhiḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465225 (0.061):
sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā / tām imāṃ śraddhāṃ śṛṇu; sā śraddhā
śāstra-tattva-jñānataḥ pravartamānānāṃ parameśvara-pūjā-viṣayā sāttvikī
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884167 (0.0):
śrīdharaḥ : atrottaraṃ śrī bhagavān uvāca trividheti | ayam arthaḥ / śāstra tattva jñānataḥ pravartamānānāṃ parameśvara pūjā viṣayā sāttvikī
ekavidhaiva bhavati śraddhā | lokācāra-mātreṇa tu pravartamānānāṃ dehināṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884175 (0.0):
śāstra tattva jñānataḥ pravartamānānāṃ parameśvara pūjā viṣayā sāttvikī / ekavidhaiva bhavati śraddhā | lokācāra mātreṇa tu pravartamānānāṃ dehināṃ
yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884184 (0.0):
ekavidhaiva bhavati śraddhā | lokācāra mātreṇa tu pravartamānānāṃ dehināṃ / yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465226 (0.001):
guṇāḥ sattvādiguṇayuktadehādyanubhavajā ityarthaḥ / tataś ceyaṃ śraddhā / sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā / tām imāṃ śraddhāṃ śṛṇu; sā śraddhā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884764 (0.011):
ananya mayo yajña itivat | ato yo yac chradho yā sāttvikī rājasī tāmasī vā / śraddhā yasya sa eva śraddhānurūpa eva sa sāttviko rājasas tāmaso vā |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399202 (0.011):
ananya-mayo yajña itivat | ato yo yac-chradho yā sāttvikī rājasī tāmasī vā / śraddhā yasya sa eva śraddhānurūpa eva sa sāttviko rājasas tāmaso vā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884301 (0.043):
tri vidhā bhavati sāttvikī rājasī tāmasī ca | kāraṇānurūpatvāt kāryasya |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398739 (0.043):
tri-vidhā bhavati sāttvikī rājasī tāmasī ca | kāraṇānurūpatvāt kāryasya |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18809303 (0.045):
sā caiva trividhā bhaktiḥ sāttvikī rājasī tathā // RKV_11.11 // / tāmasī sarvalokasya trividhaṃ ca phalaṃ labhet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104474 (0.047):
06,039.002a trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā / 06,039.002c sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628470 (0.047):
trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā / sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu 17.2
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884324 (0.052):
viduṣāṃ sā kāraṇaika rūpatvād eka rūpā sāttviky eva | na rājasī tāmasī
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398762 (0.052):
kāraṇaika-rūpatvād eka-rūpā sāttviky eva | na rājasī tāmasī ceti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884146 (0.058):
trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā | / sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu ||2||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943851 (0.058):
tri vidhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāva jā | / sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu ||BhG_17.2||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465150 (0.058):
trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā | / sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu || BhG_17.2 ||
hetuḥ svabhāvajā | svabhāvaḥ pūrva-karma-saṃskāraḥ | tasmāj jātā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884193 (0.0):
yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra / hetuḥ svabhāvajā | svabhāvaḥ pūrva karma saṃskāraḥ | tasmāj jātā |
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24234613 (0.064):
tanmātrānubandhini sādhyadharme svabhāvo hetuḥ iti pūrva / svabhāvahetulakṣaṇaṃ yadabhihitam, tatprayogārthamāha sarve ete
svabhāvam anyathā kartuṃ samarthaṃ śāstrotthaṃ viveka-jñānam | tat tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884199 (0.0):
hetuḥ svabhāvajā | svabhāvaḥ pūrva karma saṃskāraḥ | tasmāj jātā | / svabhāvam anyathā kartuṃ samarthaṃ śāstrotthaṃ viveka jñānam | tat tu
teṣāṃ nāsti | ataḥ kevalaṃ pūrva-svabhāvena bhavantī śraddhā trividhā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884207 (0.0):
svabhāvam anyathā kartuṃ samarthaṃ śāstrotthaṃ viveka jñānam | tat tu / teṣāṃ nāsti | ataḥ kevalaṃ pūrva svabhāvena bhavantī śraddhā trividhā
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7382376 (0.062):
yamaniyamaparaḥ kevalam) na tu jñānam asti guṇapuruṣāntarākhyam |
bhavati | tām imāṃ trividhāṃ śraddhāṃ śṛṇv iti | tad uktaṃ vyavasāyātmikā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884216 (0.0):
teṣāṃ nāsti | ataḥ kevalaṃ pūrva svabhāvena bhavantī śraddhā trividhā / bhavati | tām imāṃ trividhāṃ śraddhāṃ śṛṇv iti | tad uktaṃ vyavasāyātmikā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723983 (0.049):
BhG 2.41 / vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru nandana |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279687 (0.049):
BhG 2.41 / vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3434482 (0.054):
mokṣaikaphalatayaikaśāstrārthatvānusandhānam / tad etat vyavasāyātmikā / buddhir ekā" ity atraivoktam iti neha prapañcyate / karmākarmaṇor"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465228 (0.054):
sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā / tām imāṃ śraddhāṃ śṛṇu; sā śraddhā / yat svabhāvā, taṃ svabhāvaṃ śṛṇv ityarthaḥ // BhGR_17.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20097496 (0.056):
06,024.041a vyavasāyātmikā buddhir ekeha kurunandana
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621771 (0.056):
vyavasāyātmikā buddhir ekeha kurunandana
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15621652 (0.056):
vyavasāyātmikā buddhir ekeha kurunandana Bhg_02.041a [=MBh_06,024.041a]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3427349 (0.056):
vyavasāyātmikā buddhir ekeha kurunandana |
buddhir ekeha kurunandana ity ādinā ||2||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884221 (0.0):
bhavati | tām imāṃ trividhāṃ śraddhāṃ śṛṇv iti | tad uktaṃ vyavasāyātmikā / buddhir / ekeha kurunandana ity ādinā ||2||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20097497 (1.192):
06,024.040c svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt / 06,024.041a vyavasāyātmikā buddhir ekeha kurunandana
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621772 (1.192):
svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt / vyavasāyātmikā buddhir ekeha kurunandana
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723984 (1.192):
janayanty evokta hetutaḥ pratyavāyaṃ noptādayantīti ||40|| / BhG 2.41 / vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru nandana |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15621653 (1.192):
[=MBh_06,024.040c] / vyavasāyātmikā buddhir ekeha kurunandana Bhg_02.041a [=MBh_06,024.041a]
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279688 (1.192):
evokta-hetutaḥ pratyavāyaṃ noptādayantīti ||40|| / BhG 2.41 / vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3427350 (1.192):
kāmyakarmaviṣayāyā buddher mokṣasādhanabhūtakarmaviṣayāṃ buddhiṃ viśinaṣṭi / vyavasāyātmikā buddhir ekeha kurunandana |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22899408 (0.031):
yeyaṃ sāṃkhye buddhir uktā yoge ca, vakṣyamāṇa lakṣaṇā sā / vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru nandana |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3434482 (0.033):
mokṣaikaphalatayaikaśāstrārthatvānusandhānam / tad etat vyavasāyātmikā / buddhir ekā" ity atraivoktam iti neha prapañcyate / karmākarmaṇor"
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1400634 (0.044):
darśayitum āha4 / vyavasāyātmikā buddhir ekaiva kurunandana /
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7280354 (0.048):
madhusūdanaḥ : avyavasayinām api vyavasāyātmikā buddhiḥ kuto na bhavati
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7280798 (0.061):
baladevaḥ : nanv eṣāṃ vyavasāyātmikā buddhir bhavet śrutes taulyād iti cec
madhusūdanaḥ : ye śāstra-vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104457 (0.0):
06,039.001a ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628453 (0.0):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883625 (0.0):
ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884227 (0.0):
ekeha kurunandana ity ādinā ||2|| / madhusūdanaḥ : ye śāstra vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630368 (0.0):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ Bhg_17.001a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943746 (0.0):
iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā ity evaṃ gṛhyante | ye
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943802 (0.0):
yasmāt, tasmāt pūrvoktaiva ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398063 (0.0):
ye śāstra-vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905112 (0.0):
ity arthaḥ | ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā 17.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916584 (0.0):
yā śraddhā sā khalu ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465082 (0.0):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884270 (0.026):
śraddhā bhedaṃ śrī bhagavān uvāca tri vidheti | yathā śraddhayānvitāḥ / śāstra vidhim utsṛjya yajante sā dehināṃ svabhāvajā, janmāntara kṛto
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398708 (0.026):
śraddhā-bhedaṃ śrī-bhagavān uvāca tri-vidheti | yathā śraddhayānvitāḥ / śāstra-vidhim utsṛjya yajante sā dehināṃ svabhāvajā, janmāntara-kṛto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884410 (0.040):
śāstra vidhim utsṛjya ye śraddhayā devādīn yajante dehinaḥ | sā teṣāṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398848 (0.040):
śāstra-vidhim utsṛjya ye śraddhayā devādīn yajante dehinaḥ | sā teṣāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916680 (0.054):
na tu devāntara yajanavat | ye śāstra vidhim utsṛjya [Gītā 17.1] ity ādāv
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465095 (0.059):
teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ || BhG_17.1 || / śāstravidhim utsṛjya śraddhayānvitā ye yajante, teṣāṃ niṣṭhā kā ? kiṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889836 (0.064):
madhusūdanaḥ : yady ālasyādinā śāstrīyaṃ vidhim utsṛjya śraddadhānatayaiva
śraddhā-bhedād bhidyante | tatra ye sāttvikyā śraddhayānvitās te devāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884236 (0.0):
madhusūdanaḥ : ye śāstra vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te / śraddhā bhedād bhidyante | tatra ye sāttvikyā śraddhayānvitās te devāḥ
śāstrokta-sādhane 'dhikriyante tat-phalena cayujyante | ye tu rājasyā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884243 (0.0):
śraddhā bhedād bhidyante | tatra ye sāttvikyā śraddhayānvitās te devāḥ / śāstrokta sādhane 'dhikriyante tat phalena cayujyante | ye tu rājasyā
tāmasyā ca śraddhayānvitās te 'surā na śāstrīya-sādhane 'dhikriyante na vā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884254 (0.0):
śāstrokta sādhane 'dhikriyante tat phalena cayujyante | ye tu rājasyā / tāmasyā ca śraddhayānvitās te 'surā na śāstrīya sādhane 'dhikriyante na vā
tat-phalena yujyanta iti vivekenārjunasya sandeham apaninīṣuḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884260 (0.0):
tāmasyā ca śraddhayānvitās te 'surā na śāstrīya sādhane 'dhikriyante na vā / tat phalena yujyanta iti vivekenārjunasya sandeham apaninīṣuḥ
śraddhā-bhedaṃ śrī-bhagavān uvāca tri-vidheti | yathā śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884269 (0.0):
tat phalena yujyanta iti vivekenārjunasya sandeham apaninīṣuḥ / śraddhā bhedaṃ śrī bhagavān uvāca tri vidheti | yathā śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943845 (0.055):
śrībhagavānuvāca / tri vidhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāva jā |
śāstra-vidhim utsṛjya yajante sā dehināṃ svabhāvajā, janmāntara-kṛto
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104457 (0.0):
06,039.001a ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628453 (0.0):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883625 (0.0):
ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884279 (0.0):
śraddhā bhedaṃ śrī bhagavān uvāca tri vidheti | yathā śraddhayānvitāḥ / śāstra vidhim utsṛjya yajante sā dehināṃ svabhāvajā, janmāntara kṛto
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630368 (0.0):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ Bhg_17.001a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943746 (0.0):
iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā ity evaṃ gṛhyante | ye
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398063 (0.0):
ye śāstra-vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905112 (0.0):
ity arthaḥ | ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā 17.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916584 (0.0):
yā śraddhā sā khalu ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465082 (0.0):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943802 (0.021):
yasmāt, tasmāt pūrvoktaiva ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884225 (0.026):
madhusūdanaḥ : ye śāstra vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398663 (0.026):
madhusūdanaḥ : ye śāstra-vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465096 (0.026):
teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ || BhG_17.1 || / śāstravidhim utsṛjya śraddhayānvitā ye yajante, teṣāṃ niṣṭhā kā ? kiṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943873 (0.032):
dehināṃ śarīriṇāṃ sā svabhāva jā | janmāntara kṛto dharmādi saṃskāro
dharmādharmādi-śubhāśubha-saṃskāra idānīntana-janmārambhakaḥ svabhāvaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884288 (0.0):
śāstra vidhim utsṛjya yajante sā dehināṃ svabhāvajā, janmāntara kṛto / dharmādharmādi śubhāśubha saṃskāra idānīntana janmārambhakaḥ svabhāvaḥ |
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14751103 (0.045):
dharmādharmanimittaśubhāśubhakarmanigaḍaprabandhabaddhāḥ saṃsāriṇa eveti
sa tri-vidhaḥ sāttviko rājasas tāmasaś ceti | tena janitā śraddhā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884297 (0.0):
dharmādharmādi śubhāśubha saṃskāra idānīntana janmārambhakaḥ svabhāvaḥ | / sa tri vidhaḥ sāttviko rājasas tāmasaś ceti | tena janitā śraddhā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884769 (0.042):
śraddhā yasya sa eva śraddhānurūpa eva sa sāttviko rājasas tāmaso vā |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26854533 (0.061):
bhāvas tu trividho jñeyaḥ $ sāttviko rājasas tathā & / tāmasas tu tathā jñeyaḥ % phalaṃ karmānusārataḥ // BrP_173.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11125845 (0.061):
bhāvas tu trividho jñeyaḥ sāttviko rājasas tathā / / tāmasas tu tathā jñeyaḥ phalaṃ karmānusārataḥ // BrP_173.18 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372573 (0.064):
12,224.010d@026_0026 sāttviko rājasaś caiva tāmasaś ca tridhātmakaḥ / 12,224.010d@026_0027 trividho 'yam ahaṃkāro mahattattvād ajāyata
tri-vidhā bhavati sāttvikī rājasī tāmasī ca | kāraṇānurūpatvāt kāryasya |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884306 (0.0):
sa tri vidhaḥ sāttviko rājasas tāmasaś ceti | tena janitā śraddhā / tri vidhā bhavati sāttvikī rājasī tāmasī ca | kāraṇānurūpatvāt kāryasya |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884182 (0.043):
yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11716543 (0.045):
na cāpyevamautsargikī kāraṇānurūpatā kāryasya yujyate /
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398620 (0.046):
yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra / hetuḥ svabhāvajā | svabhāvaḥ pūrva-karma-saṃskāraḥ | tasmāj jātā |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2391546 (0.048):
na niścayo 'niścayasya janakaḥ, kāraṇānurūpatvātkāryasyerthaḥ / / na samānadharmādhyavasāyādeveti saṃśayalakṣaṇoktakāraṇamātropalakṣaṇaparam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884323 (0.054):
viduṣāṃ sā kāraṇaika rūpatvād eka rūpā sāttviky eva | na rājasī tāmasī
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398761 (0.054):
kāraṇaika-rūpatvād eka-rūpā sāttviky eva | na rājasī tāmasī ceti
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943856 (0.055):
sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu ||BhG_17.2|| / tri vidhā tri prakārā bhavati śraddhā | yasyāṃ niṣṭhāyāṃ tvaṃ pṛcchasi |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104478 (0.060):
06,039.002c sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu / 06,039.003a sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628474 (0.060):
sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu 17.2 / sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465223 (0.061):
guṇāḥ sattvādiguṇayuktadehādyanubhavajā ityarthaḥ / tataś ceyaṃ śraddhā / sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā / tām imāṃ śraddhāṃ śṛṇu; sā śraddhā
yā tv ārabdhe janmani śāstra-saṃskāra-mātrajā viduṣāṃ sā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884317 (0.0):
tri vidhā bhavati sāttvikī rājasī tāmasī ca | kāraṇānurūpatvāt kāryasya | / yā tv ārabdhe janmani śāstra saṃskāra mātrajā
kāraṇaika-rūpatvād eka-rūpā sāttviky eva | na rājasī tāmasī ceti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884327 (0.0):
yā tv ārabdhe janmani śāstra saṃskāra mātrajā / viduṣāṃ sā kāraṇaika rūpatvād eka rūpā sāttviky eva | na rājasī tāmasī
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884181 (0.052):
yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884301 (0.054):
tri vidhā bhavati sāttvikī rājasī tāmasī ca | kāraṇānurūpatvāt kāryasya |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398739 (0.054):
tri-vidhā bhavati sāttvikī rājasī tāmasī ca | kāraṇānurūpatvāt kāryasya |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465222 (0.062):
guṇāḥ sattvādiguṇayuktadehādyanubhavajā ityarthaḥ / tataś ceyaṃ śraddhā / sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā / tām imāṃ śraddhāṃ śṛṇu; sā śraddhā
prathama-ca-kārārthaḥ | śāstra-nirapekṣā tu prāṇi-mātra-sādhāraṇī
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884335 (0.0):
viduṣāṃ sā kāraṇaika rūpatvād eka rūpā sāttviky eva | na rājasī tāmasī / ceti prathama ca kārārthaḥ | śāstra nirapekṣā tu prāṇi mātra sādhāraṇī
svabhāva-jā | saiva svabhāva-traividhyāt trividhety eva-kārārthaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884342 (0.0):
ceti prathama ca kārārthaḥ | śāstra nirapekṣā tu prāṇi mātra sādhāraṇī / svabhāva jā | saiva svabhāva traividhyāt trividhety eva kārārthaḥ |
ukta-vidhā-traya-samuccayārthaś caramaś ca-kāraḥ | yataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884349 (0.0):
svabhāva jā | saiva svabhāva traividhyāt trividhety eva kārārthaḥ | / ukta vidhā traya samuccayārthaś caramaś ca kāraḥ | yataḥ
prāg-bhavīya-vāsanākhya-svabhāvasyābhibhāvakaṃ śāstrīyaṃ viveka-vijñānam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884358 (0.0):
ukta vidhā traya samuccayārthaś caramaś ca kāraḥ | yataḥ / prāg bhavīya vāsanākhya svabhāvasyābhibhāvakaṃ śāstrīyaṃ viveka vijñānam
anādṛta-śāstrāṇāṃ dehināṃ nāsti atas teṣāṃ svabhāva-vaśāt tridhā bhavantīṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884367 (0.0):
prāg bhavīya vāsanākhya svabhāvasyābhibhāvakaṃ śāstrīyaṃ viveka vijñānam / anādṛta śāstrāṇāṃ dehināṃ nāsti atas teṣāṃ svabhāva vaśāt tridhā bhavantīṃ
tāṃ śraddhāṃ śṛṇu | śrutvā ca devāsura-bhāvaṃ svayam evāvadhārayety arthaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884375 (0.0):
anādṛta śāstrāṇāṃ dehināṃ nāsti atas teṣāṃ svabhāva vaśāt tridhā bhavantīṃ / tāṃ śraddhāṃ śṛṇu | śrutvā ca devāsura bhāvaṃ svayam evāvadhārayety arthaḥ
viśvanāthaḥ : bho arjuna prathamaṃ śāstra-vidhim utsṛjya yajatāṃ niṣṭhāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884385 (0.0):
tāṃ śraddhāṃ śṛṇu | śrutvā ca devāsura bhāvaṃ svayam evāvadhārayety arthaḥ / viśvanāthaḥ : bho arjuna prathamaṃ śāstra vidhim utsṛjya yajatāṃ niṣṭhāṃ
śṛṇu | paścāt śāstra-vidhi-tyāgināṃ niṣṭhāṃ te vakṣyāmīty āha trividheti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884393 (0.0):
viśvanāthaḥ : bho arjuna prathamaṃ śāstra vidhim utsṛjya yajatāṃ niṣṭhāṃ / śṛṇu | paścāt śāstra vidhi tyāgināṃ niṣṭhāṃ te vakṣyāmīty āha trividheti |
svabhāvaḥ prācīna-saṃskāra-viśeṣas tasmāj jātā śraddhā | sā ca trividhā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884400 (0.0):
śṛṇu | paścāt śāstra vidhi tyāgināṃ niṣṭhāṃ te vakṣyāmīty āha trividheti | / svabhāvaḥ prācīna saṃskāra viśeṣas tasmāj jātā śraddhā | sā ca trividhā
baladevaḥ : evaṃ pṛṣṭo bhagavān uvāca trividheti | ālasyāt kleśāc ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884407 (0.0):
svabhāvaḥ prācīna saṃskāra viśeṣas tasmāj jātā śraddhā | sā ca trividhā / baladevaḥ : evaṃ pṛṣṭo bhagavān uvāca trividheti | ālasyāt kleśāc ca
śāstra-vidhim utsṛjya ye śraddhayā devādīn yajante dehinaḥ | sā teṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884416 (0.0):
baladevaḥ : evaṃ pṛṣṭo bhagavān uvāca trividheti | ālasyāt kleśāc ca / śāstra vidhim utsṛjya ye śraddhayā devādīn yajante dehinaḥ | sā teṣāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884226 (0.040):
madhusūdanaḥ : ye śāstra vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398664 (0.040):
madhusūdanaḥ : ye śāstra-vidhim utsṛjya śraddhayā yajante te
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104456 (0.042):
06,039.001a ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628452 (0.042):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883624 (0.042):
ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630367 (0.042):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ Bhg_17.001a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943745 (0.042):
iha ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā ity evaṃ gṛhyante | ye
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943801 (0.042):
yasmāt, tasmāt pūrvoktaiva ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398062 (0.042):
ye śāstra-vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905111 (0.042):
ity arthaḥ | ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā 17.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916583 (0.042):
yā śraddhā sā khalu ye śāstra vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ [Gītā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465081 (0.042):
ye śāstravidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465095 (0.045):
teṣāṃ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ || BhG_17.1 || / śāstravidhim utsṛjya śraddhayānvitā ye yajante, teṣāṃ niṣṭhā kā ? kiṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943715 (0.050):
śruti smṛti śāstra codanām utsṛjya parityajya yajante devādīn pūjayanti / śraddhayānvitāḥ śraddhayāstikya buddhyānvitāḥ saṃyuktāḥ santaḥ |
svabhāvajā bodhyā prāktanaḥ śubhāśubha-saṃskāraḥ svabhāvas tasmāj jātety
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884425 (0.0):
śāstra vidhim utsṛjya ye śraddhayā devādīn yajante dehinaḥ | sā teṣāṃ / svabhāvajā bodhyā prāktanaḥ śubhāśubha saṃskāraḥ svabhāvas tasmāj jātety
arthaḥ | anādi-triguṇa-prakṛti-saṃsṛṣṭānāṃ dehinām anādito 'nāvṛttasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884433 (0.0):
svabhāvajā bodhyā prāktanaḥ śubhāśubha saṃskāraḥ svabhāvas tasmāj jātety / arthaḥ | anādi triguṇa prakṛti saṃsṛṣṭānāṃ dehinām anādito 'nāvṛttasya
saṃsārasya sāttvikatvādinā traividhyāt taj-jāta-śraddhāpi trividhety āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884442 (0.0):
arthaḥ | anādi triguṇa prakṛti saṃsṛṣṭānāṃ dehinām anādito 'nāvṛttasya / saṃsārasya sāttvikatvādinā traividhyāt taj jāta śraddhāpi trividhety āha
sāttvikītyādi | svabhāvam anyathayituṃ samarthā khalu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884448 (0.0):
saṃsārasya sāttvikatvādinā traividhyāt taj jāta śraddhāpi trividhety āha / sāttvikītyādi | svabhāvam anyathayituṃ samarthā khalu
sad-upadiṣṭa-śāstra-janyā viveka-saṃvit sā teṣāṃ nāsty ataḥ svabhāvajā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884459 (0.0):
sāttvikītyādi | svabhāvam anyathayituṃ samarthā khalu / sad upadiṣṭa śāstra janyā viveka saṃvit sā teṣāṃ nāsty ataḥ svabhāvajā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465161 (0.031):
sarveṣāṃ dehināṃ śraddhā trividhā bhavati / sā ca svabhāvajā svabhāvaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104472 (0.053):
06,039.002a trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628468 (0.053):
trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā
śraddhā trividhā bhavati | tādṛk-śāstra-janyā śraddhā tv anyaiva yathā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884466 (0.0):
sad upadiṣṭa śāstra janyā viveka saṃvit sā teṣāṃ nāsty ataḥ svabhāvajā / śraddhā trividhā bhavati | tādṛk śāstra janyā śraddhā tv anyaiva yathā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465161 (0.027):
sarveṣāṃ dehināṃ śraddhā trividhā bhavati / sā ca svabhāvajā svabhāvaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104472 (0.050):
06,039.002a trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628468 (0.050):
trividhā bhavati śraddhā dehināṃ sā svabhāvajā
tad-ukti-vidhinaiva tad-arthānuṣṭhānam ||2||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884472 (0.0):
śraddhā trividhā bhavati | tādṛk śāstra janyā śraddhā tv anyaiva yathā / tad ukti vidhinaiva tad arthānuṣṭhānam ||2||
BhG 17.3 / sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104485 (0.0):
06,039.002c sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu / 06,039.003a sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628479 (0.0):
sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu 17.2 / sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884480 (0.0):
tad ukti vidhinaiva tad arthānuṣṭhānam ||2|| / BhG 17.3 / sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630403 (0.0):
sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṃ śṛṇu Bhg_17.002c [=MBh_06,039.002c] / sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata Bhg_17.003a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943924 (0.0):
sā iyaṃ trividhā bhavati / sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465241 (0.0):
yat svabhāvā, taṃ svabhāvaṃ śṛṇv ityarthaḥ // BhGR_17.2 // / sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata |
śraddhā-mayo 'yaṃ puruṣo yo yac-chraddhaḥ sa eva saḥ ||3||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104488 (0.0):
06,039.003a sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata / 06,039.003c śraddhāmayo 'yaṃ puruṣo yo yacchraddhaḥ sa eva saḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884486 (0.0):
sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata | / śraddhā mayo 'yaṃ puruṣo yo yac chraddhaḥ sa eva saḥ ||3||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943928 (0.0):
sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata | / śraddhā mayo 'yaṃ puruṣo yo yac chraddhaḥ sa eva saḥ ||BhG_17.3||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465245 (0.0):
sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata | / śraddhāmayo 'yaṃ puruṣo yo yacchraddhaḥ sa eva saḥ || BhG_17.3 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884869 (0.034):
śraddhāmayas trividha śraddhā pracuro yaḥ puruṣo yac chraddho yasmin pūjye
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399307 (0.034):
śraddhāmayas trividha-śraddhā-pracuro yaḥ puruṣo yac-chraddho yasmin pūjye
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10384843 (0.043):
12,256.014c śraddhāmayo 'yaṃ puruṣo yo yacchraddhaḥ sa eva saḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630411 (0.043):
śraddhāmayo 'yaṃ puruṣo yo yacchraddhaḥ sa eva saḥ Bhg_17.003c
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465276 (0.044):
sattvaśabdaḥ pūrvoktānāṃ dehendriyādīnāṃ pradarśanārthaḥ / śraddhāmayo / 'yaṃ puruṣaḥ / śraddhāmayaḥ śraddhāpariṇāmaḥ / yo yacchraddhaḥ yaḥ puruṣo
śrīdharaḥ : nanu ca śraddhā sāttviky eva sattva-kāryatvena tvayaiva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884494 (0.0):
śraddhā mayo 'yaṃ puruṣo yo yac chraddhaḥ sa eva saḥ ||3|| / śrīdharaḥ : nanu ca śraddhā sāttviky eva sattva kāryatvena tvayaiva
śrī-bhāgavate uddhavaṃ prati nirdiṣṭatvāt | yathoktaṃ -
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884500 (0.0):
śrīdharaḥ : nanu ca śraddhā sāttviky eva sattva kāryatvena tvayaiva / śrī bhāgavate uddhavaṃ prati nirdiṣṭatvāt | yathoktaṃ
śamo damas titikṣejyā tapaḥ satyaṃ dayā smṛtiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884508 (0.0):
śrī bhāgavate uddhavaṃ prati nirdiṣṭatvāt | yathoktaṃ / śamo damas titikṣejyā tapaḥ satyaṃ dayā smṛtiḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833965 (0.0):
śamo damas titikṣekṣā tapaḥ satyaṃ dayā smṛtiḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426745 (0.029):
BhP_11.25.002/1 śamo damas titikṣekṣā tapaḥ satyaṃ dayā smṛtiḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548053 (0.036):
BhP_05.05.024/2 śamo damaḥ satyam anugrahaś ca tapas titikṣānubhavaś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692046 (0.036):
śamo damaḥ satyam anugrahaś ca tapas titikṣānubhavaś ca yatra //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392487 (0.052):
BhP_07.11.008/1 satyaṃ dayā tapaḥ śaucaṃ titikṣekṣā śamo damaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268130 (0.052):
12,037.007a adattasyānupādānaṃ dānam adhyayanaṃ tapaḥ / 12,037.007c ahiṃsā satyam akrodhaḥ kṣamejyā dharmalakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726068 (0.055):
smṛtaṃ ca tadvidāṃ rājan yena cātmā prasīdati // BhP_07.11.007 // / satyaṃ dayā tapaḥ śaucaṃ titikṣekṣā śamo damaḥ /
tuṣṭis tyāgo 'spṛhā śraddhā hrīr dayā nirvṛttir dhṛtiḥ ||[BhP 11.25.2]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884518 (0.0):
śamo damas titikṣejyā tapaḥ satyaṃ dayā smṛtiḥ | / tuṣṭis tyāgo 'spṛhā śraddhā hrīr dayā nirvṛttir dhṛtiḥ ||[BhP 11.25.2]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833970 (0.0):
śamo damas titikṣekṣā tapaḥ satyaṃ dayā smṛtiḥ / / tuṣṭis tyāgo 'spṛhā śraddhā hrīr dayādiḥ sva nirvṛtiḥ // BhP_11.25.002 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426751 (5.960):
BhP_11.25.002/1 śamo damas titikṣekṣā tapaḥ satyaṃ dayā smṛtiḥ / BhP_11.25.002/3 tuṣṭis tyāgo 'spṛhā śraddhā hrīr dayādiḥ sva-nirvṛtiḥ
ity etāḥ sattvasya vṛttayaḥ | iti | / atha kathaṃ tasyās traividhyam ucyate | satyam | tathāpi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884524 (0.0):
tuṣṭis tyāgo 'spṛhā śraddhā hrīr dayā nirvṛttir dhṛtiḥ ||[BhP 11.25.2] / ity etāḥ sattvasya vṛttayaḥ | iti |
rajas-tamo-yukta-puruṣāśrayatvena rajas-tamo-miśritatvena sattvasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884535 (0.0):
atha kathaṃ tasyās traividhyam ucyate | satyam | tathāpi / rajas tamo yukta puruṣāśrayatvena rajas tamo miśritatvena sattvasya
traividhyāc chraddhāyāpi traividhyaṃ ghaṭate ity āhasattvānurūpeti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884541 (0.0):
rajas tamo yukta puruṣāśrayatvena rajas tamo miśritatvena sattvasya / traividhyāc chraddhāyāpi traividhyaṃ ghaṭate ity āhasattvānurūpeti |
sattvānurūpā sattva-tāratamyānusāriṇī sarvasya vivekino 'vivekino lokasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884551 (0.0):
traividhyāc chraddhāyāpi traividhyaṃ ghaṭate ity āhasattvānurūpeti | / sattvānurūpā sattva tāratamyānusāriṇī sarvasya vivekino 'vivekino lokasya
śraddhā vikriata ity arthaḥ | tad evāha yo yac chraddhaḥ yādṛśī śraddhā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884559 (0.0):
sattvānurūpā sattva tāratamyānusāriṇī sarvasya vivekino 'vivekino lokasya / śraddhā vikriata ity arthaḥ | tad evāha yo yac chraddhaḥ yādṛśī śraddhā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1954615 (0.058):
pañcendriyāṇīti | dharmaśravaṇajā śraddhā śradvendriyam | saśraddhaḥ san
yasya | sa eva saḥ | tādṛśa-śraddhā-yukta eva saḥ | yaḥ pūrvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884566 (0.0):
śraddhā vikriata ity arthaḥ | tad evāha yo yac chraddhaḥ yādṛśī śraddhā
sattvotkarṣeṇa sāttvika-śraddhayā yuktaḥ puruṣaḥ sa punas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884571 (0.0):
yasya | sa eva saḥ | tādṛśa śraddhā yukta eva saḥ | yaḥ pūrvaṃ / sattvotkarṣeṇa sāttvika śraddhayā yuktaḥ puruṣaḥ sa punas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884578 (0.037):
tādṛśa sva saṃskāreṇa sāttvika śraddhayāyukta eva bhavati | yas tu rajasa
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465287 (0.040):
'yaṃ puruṣaḥ / śraddhāmayaḥ śraddhāpariṇāmaḥ / yo yacchraddhaḥ yaḥ puruṣo / yādṛśyā śraddhayā yuktaḥ, sa eva saḥ sa tādṛśaśraddhāpariṇāmaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884597 (0.045):
tamasa utkarṣeṇa tāmasa śraddhayā yuktaḥ sa punas
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399035 (0.045):
tamasa utkarṣeṇa tāmasa-śraddhayā yuktaḥ sa punas tādṛśa eva bhavati |
tādṛśa-sva-saṃskāreṇa sāttvika-śraddhayāyukta eva bhavati | yas tu rajasa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884582 (0.0):
sattvotkarṣeṇa sāttvika śraddhayā yuktaḥ puruṣaḥ sa punas
utkarṣeṇa rājasa-śraddhayā yuktaḥ sa punas tādṛśa eva bhavati | yas tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884590 (0.0):
tādṛśa sva saṃskāreṇa sāttvika śraddhayāyukta eva bhavati | yas tu rajasa / utkarṣeṇa rājasa śraddhayā yuktaḥ sa punas tādṛśa eva bhavati | yas tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884600 (0.0):
utkarṣeṇa rājasa śraddhayā yuktaḥ sa punas tādṛśa eva bhavati | yas tu / tamasa utkarṣeṇa tāmasa śraddhayā yuktaḥ sa punas
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 1 (udnyku1u.htm.txt) 26134453 (0.041):
sa ca tādṛśo nāstyeva / / yastvasti, nāsau pratipakṣaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19432203 (0.059):
puruṣaviśeṣasya sādhyaṃ bhavati / ahaṃ tu na tādṛśa iti kathaṃ madvidhānāṃ
tamasa utkarṣeṇa tāmasa-śraddhayā yuktaḥ sa punas tādṛśa eva bhavati |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884595 (0.0):
utkarṣeṇa rājasa śraddhayā yuktaḥ sa punas tādṛśa eva bhavati | yas tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884602 (0.0):
tamasa utkarṣeṇa tāmasa śraddhayā yuktaḥ sa punas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884568 (0.045):
yasya | sa eva saḥ | tādṛśa śraddhā yukta eva saḥ | yaḥ pūrvaṃ / sattvotkarṣeṇa sāttvika śraddhayā yuktaḥ puruṣaḥ sa punas
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399006 (0.045):
yasya | sa eva saḥ | tādṛśa-śraddhā-yukta eva saḥ | yaḥ pūrvaṃ / sattvotkarṣeṇa sāttvika-śraddhayā yuktaḥ puruṣaḥ sa punas
lokācāra-mātreṇa pravartamāneṣv evaṃ / sāttvika-rājasa-tāmasa-śraddhā-vyavasthā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884612 (0.0):
tamasa utkarṣeṇa tāmasa śraddhayā yuktaḥ sa punas / tādṛśa eva bhavati | lokācāra mātreṇa pravartamāneṣv evaṃ
śāstra-janita-viveka-jñāna-yuktānāṃ tu svabhāva-vijayena sāttvikī ekaiva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884622 (0.0):
sāttvika rājasa tāmasa śraddhā vyavasthā | / śāstra janita viveka jñāna yuktānāṃ tu svabhāva vijayena sāttvikī ekaiva
śraddheti prakaraṇārthaḥ ||3|| / madhusūdanaḥ : / prāg-bhavīyāntaḥ-karaṇa-gata-vāsanā-rūpa-nimitta-kāraṇa-vaicitryeṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884636 (0.0):
śāstra janita viveka jñāna yuktānāṃ tu svabhāva vijayena sāttvikī ekaiva / śraddheti prakaraṇārthaḥ ||3||
śraddhā-vaicitryam uktvā tad-upādāna-kāraṇāntaḥ-karaṇa-vaicitryeṇāpi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884645 (0.0):
prāg bhavīyāntaḥ karaṇa gata vāsanā rūpa nimitta kāraṇa vaicitryeṇa / śraddhā vaicitryam uktvā tad upādāna kāraṇāntaḥ karaṇa vaicitryeṇāpi
tad-vaicitryam āha sattveti | sattvaṃ prakāśa-śīlatvāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884651 (0.0):
śraddhā vaicitryam uktvā tad upādāna kāraṇāntaḥ karaṇa vaicitryeṇāpi / tad vaicitryam āha sattveti | sattvaṃ prakāśa śīlatvāt
sattva-pradhāna-triguṇāpañcīkṛta-pañca-mahā-bhūtārabdham antaḥ-karaṇam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884661 (0.0):
tad vaicitryam āha sattveti | sattvaṃ prakāśa śīlatvāt / sattva pradhāna triguṇāpañcīkṛta pañca mahā bhūtārabdham antaḥ karaṇam |
tac ca kvacid udrikta-sattvam eva yathā devānām | kvacid / rajasābhibhūta-sattvaṃ yathā yakṣādīnām | kvacit tamasābhibhūta-sattvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884675 (0.0):
sattva pradhāna triguṇāpañcīkṛta pañca mahā bhūtārabdham antaḥ karaṇam | / tac ca kvacid udrikta sattvam eva yathā devānām | kvacid
yathā preta-bhūtādīnām | manuṣyāṇāṃ tu prāyeṇa vyāmiśram eva | tac ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884681 (0.0):
rajasābhibhūta sattvaṃ yathā yakṣādīnām | kvacit tamasābhibhūta sattvaṃ / yathā preta bhūtādīnām | manuṣyāṇāṃ tu prāyeṇa vyāmiśram eva | tac ca
śāstrīya-viveka-jñānenodbhūta-sattvaṃ rajas-tamasī abhibhūya kriyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884691 (0.0):
yathā preta bhūtādīnām | manuṣyāṇāṃ tu prāyeṇa vyāmiśram eva | tac ca / śāstrīya viveka jñānenodbhūta sattvaṃ rajas tamasī abhibhūya kriyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17725546 (0.064):
dharmād vimukho bhavati | tvaṃ tu rajas tamasī abhibhūya / sattva mātrālambano bhava |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7281249 (0.064):
dharmād vimukho bhavati | tvaṃ tu rajas tamasī abhibhūya / sattva-mātrālambano bhava |
śāstrīya-viveka-vijñāna-śūnyasya tu sarvasya prāṇi-jātasya sattvānurūpā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884701 (0.0):
śāstrīya viveka jñānenodbhūta sattvaṃ rajas tamasī abhibhūya kriyate | / śāstrīya viveka vijñāna śūnyasya tu sarvasya prāṇi jātasya sattvānurūpā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884841 (0.016):
sattvam antaḥkaraṇaṃ triguṇātmakaṃ tad anurūpā sarvasya prāṇijātasya
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399279 (0.016):
sattvam antaḥkaraṇaṃ triguṇātmakaṃ tad-anurūpā sarvasya prāṇijātasya
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943941 (0.022):
sattvānurūpā viśiṣṭa saṃskāropetāntaḥ karaṇānurūpā sarvasya prāṇi jātasya / śraddhā bhavati bhārata | yady evaṃ tataḥ kiṃ syāt ? ity ucyate
śraddhā sattva-vaicitryād vicitrā bhavati, sattva-pradhāne 'ntaḥ-karaṇe
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884711 (0.0):
śāstrīya viveka vijñāna śūnyasya tu sarvasya prāṇi jātasya sattvānurūpā / śraddhā sattva vaicitryād vicitrā bhavati, sattva pradhāne 'ntaḥ karaṇe
sāttvikī | rajaḥ-pradhāne tasmin rājasī tamaḥ-pradhāne tu tasmiṃs tāmasīti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884717 (0.0):
śraddhā sattva vaicitryād vicitrā bhavati, sattva pradhāne 'ntaḥ karaṇe / sāttvikī | rajaḥ pradhāne
| he bhārata mahā-kula-prasūta jñāna-nirateti vā śuddha-sāttvikatvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884727 (0.0):
tasmin rājasī tamaḥ pradhāne tu tasmiṃs tāmasīti | he bhārata / mahā kula prasūta jñāna nirateti vā śuddha sāttvikatvaṃ dyotayati | yat
dyotayati | yat tvayā pṛṣṭaṃ teṣāṃ niṣṭā keti tatrottaraṃ śṛṇu | ayaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884734 (0.0):
mahā kula prasūta jñāna nirateti vā śuddha sāttvikatvaṃ dyotayati | yat / tvayā pṛṣṭaṃ teṣāṃ niṣṭā keti tatrottaraṃ śṛṇu | ayaṃ
śāstrīya-jñāna-śūnyaḥ karmādhikṛtaḥ puruṣas triguṇāntaḥ-karaṇa-sampiṇḍitaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884744 (0.0):
tvayā pṛṣṭaṃ teṣāṃ niṣṭā keti tatrottaraṃ śṛṇu | ayaṃ / śāstrīya jñāna śūnyaḥ karmādhikṛtaḥ puruṣas triguṇāntaḥ karaṇa sampiṇḍitaḥ
śraddhā-mayaḥ prācuryeṇāsmin śraddhā prakṛteti tat-prastuta-vacane mayaṭ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884753 (0.0):
śāstrīya jñāna śūnyaḥ karmādhikṛtaḥ puruṣas triguṇāntaḥ karaṇa sampiṇḍitaḥ / śraddhā mayaḥ prācuryeṇāsmin śraddhā prakṛteti tat prastuta vacane mayaṭ |
ananya-mayo yajña itivat | ato yo yac-chradho yā sāttvikī rājasī tāmasī vā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884764 (0.0):
śraddhā mayaḥ prācuryeṇāsmin śraddhā prakṛteti tat prastuta vacane mayaṭ | / ananya mayo yajña itivat | ato yo yac chradho yā sāttvikī rājasī tāmasī vā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884181 (0.011):
ekavidhaiva bhavati śraddhā | lokācāra mātreṇa tu pravartamānānāṃ dehināṃ / yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465225 (0.029):
guṇāḥ sattvādiguṇayuktadehādyanubhavajā ityarthaḥ / tataś ceyaṃ śraddhā / sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā / tām imāṃ śraddhāṃ śṛṇu; sā śraddhā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398616 (0.049):
ekavidhaiva bhavati śraddhā | lokācāra-mātreṇa tu pravartamānānāṃ dehināṃ / yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra
śraddhā yasya sa eva śraddhānurūpa eva sa sāttviko rājasas tāmaso vā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884772 (0.0):
ananya mayo yajña itivat | ato yo yac chradho yā sāttvikī rājasī tāmasī vā / śraddhā yasya sa eva śraddhānurūpa eva sa sāttviko rājasas tāmaso vā |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465224 (0.034):
guṇāḥ sattvādiguṇayuktadehādyanubhavajā ityarthaḥ / tataś ceyaṃ śraddhā / sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā / tām imāṃ śraddhāṃ śṛṇu; sā śraddhā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884180 (0.038):
yā śraddhā sā tu sāttvikī rājasī tāmasī ceti trividhā bhavati | tatra
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884295 (0.042):
sa tri vidhaḥ sāttviko rājasas tāmasaś ceti | tena janitā śraddhā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398733 (0.042):
sa tri-vidhaḥ sāttviko rājasas tāmasaś ceti | tena janitā śraddhā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17725893 (0.055):
sāttvikyādhyātmikī śraddhā karma śraddhā tu rājasī | / tāmasy adharme yā śraddhā mat sevāyāṃ tu nirguṇā ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17845725 (0.055):
sāttviky ādhyātmikī śraddhā karma śraddhā tu rājasī | / tāmasy adharme yā śraddhā mat sevāyāṃ tu nirguṇā || [BhP 11.25.27] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17895240 (0.055):
sāttvikyādhyātmikī śraddhā / karma śraddhā tu rājasī | / tāmasy adharme yā śraddhā
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16978268 (0.055):
sāttviky ādhyātmikī śraddhā karma-śraddhā tu rājasī | / tāmasy adharme yā śraddhā mat-sevāyāṃ tu nirguṇā || [BhP 11.25.27] iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6821815 (0.055):
sāttvikyādhyātmikī śraddhā / karma-śraddhā tu rājasī | / tāmasy adharme yā śraddhā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7281596 (0.055):
sāttvikyādhyātmikī śraddhā karma-śraddhā tu rājasī | / tāmasy adharme yā śraddhā mat-sevāyāṃ tu nirguṇā ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2834315 (0.055):
sāttviky ādhyātmikī śraddhā karma śraddhā tu rājasī / / tāmasy adharme yā śraddhā mat sevāyāṃ tu nirguṇā // BhP_11.25.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910371 (0.055):
sāttviky ādhyātmikī śraddhā karma śraddhā tu rājasī | / tāmasy adharme yā śraddhā mat sevāyāṃ tu nirguṇā || [BhP 11.25.27]
śraddhayaiva niṣṭhā vyākhyātety abhiprāyaḥ ||3|| / viśvanāthaḥ : sattvam antaḥkaraṇaṃ trividhaṃ sāttvikaṃ rājasaṃ tāmasaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884783 (0.0):
śraddhā yasya sa eva śraddhānurūpa eva sa sāttviko rājasas tāmaso vā | / śraddhayaiva niṣṭhā vyākhyātety abhiprāyaḥ ||3||
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328559 (0.045):
pūjanaṃ bhakṣaṇaṃ dānaṃ ṣoḍhā puṇyamudīritam / / sāttvikaṃ rājasaṃ caiva tāmasaṃ trividhaṃ vapuḥ // Āk_1,2.199 //
| tad-anurūpā sāttvikāntaḥkaraṇānāṃ sāttviky eva śraddhā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884791 (0.0):
viśvanāthaḥ : sattvam antaḥkaraṇaṃ trividhaṃ sāttvikaṃ rājasaṃ tāmasaṃ ca / | tad anurūpā sāttvikāntaḥkaraṇānāṃ sāttviky eva śraddhā |
rājasāntaḥkaraṇānāṃ rājasy eva | tāmasāntaḥkaraṇānāṃ tāmasy evety arthaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884796 (0.0):
| tad anurūpā sāttvikāntaḥkaraṇānāṃ sāttviky eva śraddhā | / rājasāntaḥkaraṇānāṃ rājasy eva | tāmasāntaḥkaraṇānāṃ tāmasy evety arthaḥ |
yac-chraddho yasmin yajanīye deve 'sure rākṣase vā śraddhāvān yo bhavati |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884805 (0.0):
rājasāntaḥkaraṇānāṃ rājasy eva | tāmasāntaḥkaraṇānāṃ tāmasy evety arthaḥ | / yac chraddho yasmin yajanīye deve 'sure rākṣase vā śraddhāvān yo bhavati |
sa sa eva bhavati tat tac chabdenaiva vyapadiśyata ity arthaḥ ||3|| / baladevaḥ : yadyapi śraddhā sattva-guṇa-vṛttis tathāpy
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884816 (0.0):
yac chraddho yasmin yajanīye deve 'sure rākṣase vā śraddhāvān yo bhavati | / sa sa eva bhavati tat tac chabdenaiva vyapadiśyata ity arthaḥ ||3||
antaḥ-karaṇa-dharmasya svabhāvasyāntaḥ-karaṇasya ca dharmiṇas traividhyāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884824 (0.0):
baladevaḥ : yadyapi śraddhā sattva guṇa vṛttis tathāpy / antaḥ karaṇa dharmasya svabhāvasyāntaḥ karaṇasya ca dharmiṇas traividhyāt
tad-uditāyās tasyās traividhyaṃ siddhyed iti bhāvenāha sattvānurūpeti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884831 (0.0):
antaḥ karaṇa dharmasya svabhāvasyāntaḥ karaṇasya ca dharmiṇas traividhyāt / tad uditāyās tasyās traividhyaṃ siddhyed iti bhāvenāha sattvānurūpeti |
sattvam antaḥkaraṇaṃ triguṇātmakaṃ tad-anurūpā sarvasya prāṇijātasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884840 (0.0):
tad uditāyās tasyās traividhyaṃ siddhyed iti bhāvenāha sattvānurūpeti | / sattvam antaḥkaraṇaṃ triguṇātmakaṃ tad anurūpā sarvasya prāṇijātasya
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943941 (0.0):
sattvānurūpā viśiṣṭa saṃskāropetāntaḥ karaṇānurūpā sarvasya prāṇi jātasya / śraddhā bhavati bhārata | yady evaṃ tataḥ kiṃ syāt ? ity ucyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884699 (0.016):
śāstrīya viveka vijñāna śūnyasya tu sarvasya prāṇi jātasya sattvānurūpā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399137 (0.016):
śāstrīya-viveka-vijñāna-śūnyasya tu sarvasya prāṇi-jātasya sattvānurūpā
śraddhā bhavati | sattva-pradhānāntaḥkaraṇasya śraddhā sāttvikī |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884845 (0.0):
sattvam antaḥkaraṇaṃ triguṇātmakaṃ tad anurūpā sarvasya prāṇijātasya / śraddhā bhavati | sattva pradhānāntaḥkaraṇasya śraddhā sāttvikī |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884854 (0.0):
śraddhā bhavati | sattva pradhānāntaḥkaraṇasya śraddhā sāttvikī | / rajaḥ pradhānāntaḥkaraṇasya tu rājasī | tamaḥpradhānāntaḥkaraṇasya tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884700 (0.034):
śāstrīya viveka vijñāna śūnyasya tu sarvasya prāṇi jātasya sattvānurūpā / śraddhā sattva vaicitryād vicitrā bhavati, sattva pradhāne 'ntaḥ karaṇe
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399138 (0.034):
śāstrīya-viveka-vijñāna-śūnyasya tu sarvasya prāṇi-jātasya sattvānurūpā / śraddhā sattva-vaicitryād vicitrā bhavati, sattva-pradhāne 'ntaḥ-karaṇe
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943941 (0.048):
sattvānurūpā viśiṣṭa saṃskāropetāntaḥ karaṇānurūpā sarvasya prāṇi jātasya / śraddhā bhavati bhārata | yady evaṃ tataḥ kiṃ syāt ? ity ucyate
rajaḥ-pradhānāntaḥkaraṇasya tu rājasī | tamaḥpradhānāntaḥkaraṇasya tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884855 (0.0):
śraddhā bhavati | sattva pradhānāntaḥkaraṇasya śraddhā sāttvikī |
śraddhā tāmasīti | ato 'yaṃ pūjya-pūjaka-rūpo laukikaḥ puruṣaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884863 (0.0):
rajaḥ pradhānāntaḥkaraṇasya tu rājasī | tamaḥpradhānāntaḥkaraṇasya tu / śraddhā tāmasīti | ato 'yaṃ pūjya pūjaka rūpo laukikaḥ puruṣaḥ
śraddhāmayas trividha-śraddhā-pracuro yaḥ puruṣo yac-chraddho yasmin pūjye
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884873 (0.0):
śraddhā tāmasīti | ato 'yaṃ pūjya pūjaka rūpo laukikaḥ puruṣaḥ / śraddhāmayas trividha śraddhā pracuro yaḥ puruṣo yac chraddho yasmin pūjye
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884483 (0.034):
śraddhā mayo 'yaṃ puruṣo yo yac chraddhaḥ sa eva saḥ ||3||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943927 (0.034):
śraddhā mayo 'yaṃ puruṣo yo yac chraddhaḥ sa eva saḥ ||BhG_17.3||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398921 (0.034):
śraddhā-mayo 'yaṃ puruṣo yo yac-chraddhaḥ sa eva saḥ ||3||
devādau yakṣādau pretādau ca śraddhāvān bhavati | sa pūjako 'pi sa eva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884883 (0.0):
śraddhāmayas trividha śraddhā pracuro yaḥ puruṣo yac chraddho yasmin pūjye / devādau yakṣādau pretādau ca śraddhāvān bhavati | sa pūjako 'pi sa eva
tat-tac-chabdena vyapadeśya pūjya-guṇavān pūjaka ity arthaḥ ||3||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884891 (0.0):
devādau yakṣādau pretādau ca śraddhāvān bhavati | sa pūjako 'pi sa eva / tat tac chabdena / vyapadeśya pūjya guṇavān pūjaka ity arthaḥ ||3||
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104498 (0.0):
06,039.003c śraddhāmayo 'yaṃ puruṣo yo yacchraddhaḥ sa eva saḥ / 06,039.004a yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628492 (0.0):
śraddhāmayoyaṃ puruṣo yo yacchraddhaḥ sa eva saḥ / yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884898 (0.0):
vyapadeśya pūjya guṇavān pūjaka ity arthaḥ ||3|| / yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943989 (0.0):
tataś ca kāryeṇa liṅgena devādipūjayā sattvādiniṣṭhānumeyā ity āha / yajante sāttvikā devān yakṣa rakṣāṃsi rājasāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944005 (0.0):
yajante pūjayanti sāttvikāḥ sattva niṣṭhā devān, yakṣa rakṣāṃsi rājasāḥ, / pretān bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś cānye yajante tāmasāḥ janāḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465317 (0.0):
tad eva vivṛṇoti / yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630420 (5.960):
[=MBh_06,039.003c] / yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ Bhg_17.004a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465348 (0.056):
duḥkhāsaṃbhinnotkṛṣṭasukhahetubhūtadevayāgaviṣayā śraddhā sāttvikītyuktaṃ / bhavati / rājasā yakṣarakṣāṃsi yajante / anye tu tāmasā janāḥ pretān
pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||4||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104502 (0.0):
06,039.004a yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ / 06,039.004c pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884904 (0.0):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||4||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885088 (0.0):
sāttvikān vasu rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta gaṇāṃś
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630430 (0.0):
[=MBh_06,039.004a] / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ Bhg_17.004c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943996 (0.0):
yajante sāttvikā devān yakṣa rakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūta gaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||BhG_17.4||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399526 (0.0):
sāttvikān vasu-rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta-gaṇāṃś
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465322 (0.0):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ || BhG_17.4 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944006 (5.960):
yajante pūjayanti sāttvikāḥ sattva niṣṭhā devān, yakṣa rakṣāṃsi rājasāḥ, / pretān bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś cānye yajante tāmasāḥ janāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628496 (0.022):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ / pretān bhūtagaṇāñś cānye yajante tāmasā janāḥ 17.4
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465354 (0.023):
bhavati / rājasā yakṣarakṣāṃsi yajante / anye tu tāmasā janāḥ pretān
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944014 (0.034):
pretān bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś cānye yajante tāmasāḥ janāḥ / ||BhGS_17.4||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884932 (0.035):
rajaḥ prakṛtīn yakṣān rakṣasāṃś ca yajante | etebhyo 'nye vilakṣaṇās / tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta gaṇāṃś ca yajante |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399370 (0.035):
rajaḥ-prakṛtīn yakṣān rakṣasāṃś ca yajante | etebhyo 'nye vilakṣaṇās / tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta-gaṇāṃś ca yajante |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25651056 (0.059):
06,039.004c pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ
śrīdharaḥ : sāttvikādi-bhedam eva kārya-bhedena prapañcayati yajanta iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884912 (0.0):
pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||4|| / śrīdharaḥ : sāttvikādi bhedam eva kārya bhedena prapañcayati yajanta iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885063 (0.0):
baladevaḥ : kārya bhedena sāttvikādi bhedaṃ prapañcayati yajanta iti |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399501 (0.0):
baladevaḥ : kārya-bhedena sāttvikādi-bhedaṃ prapañcayati yajanta iti |
sāttvikā janāḥ sattva-prakṛtīn devān eva yajante pūjayanti | rājasās tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884921 (0.0):
śrīdharaḥ : sāttvikādi bhedam eva kārya bhedena prapañcayati yajanta iti | / sāttvikā janāḥ sattva prakṛtīn devān eva yajante pūjayanti | rājasās tu
rajaḥ-prakṛtīn yakṣān rakṣasāṃś ca yajante | etebhyo 'nye vilakṣaṇās
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884928 (0.0):
sāttvikā janāḥ sattva prakṛtīn devān eva yajante pūjayanti | rājasās tu / rajaḥ prakṛtīn yakṣān rakṣasāṃś ca yajante | etebhyo 'nye vilakṣaṇās
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628497 (0.025):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ / pretān bhūtagaṇāñś cānye yajante tāmasā janāḥ 17.4
tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta-gaṇāṃś ca yajante |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884934 (0.0):
rajaḥ prakṛtīn yakṣān rakṣasāṃś ca yajante | etebhyo 'nye vilakṣaṇās / tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta gaṇāṃś ca yajante |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465355 (0.013):
bhavati / rājasā yakṣarakṣāṃsi yajante / anye tu tāmasā janāḥ pretān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885089 (0.027):
sāttvikān vasu rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta gaṇāṃś / ca tāmasā yajante te 'nye tāmasāḥ | dvijāḥ svadharma vibhraṣṭā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399527 (0.027):
sāttvikān vasu-rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta-gaṇāṃś / ca tāmasā yajante te 'nye tāmasāḥ | dvijāḥ svadharma-vibhraṣṭā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104502 (0.035):
06,039.004a yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ / 06,039.004c pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884902 (0.035):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||4||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630427 (0.035):
[=MBh_06,039.004a] / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ Bhg_17.004c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943993 (0.035):
yajante sāttvikā devān yakṣa rakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūta gaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||BhG_17.4||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465322 (0.035):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ || BhG_17.4 ||
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628497 (0.036):
pretān bhūtagaṇāñś cānye yajante tāmasā janāḥ 17.4
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399340 (0.057):
pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||4|| / śrīdharaḥ : sāttvikādi-bhedam eva kārya-bhedena prapañcayati yajanta iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885024 (0.058):
manūktān piśāca viśeṣān vā bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś ca tāmasān / yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ / | anya iti padaṃ triṣv api vailakṣaṇya dyotanāya sambadhyate ||4||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399462 (0.058):
manūktān piśāca-viśeṣān vā bhūta-gaṇāṃś ca sapta-mātṛkādīṃś ca tāmasān / yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ | anya iti padaṃ triṣv api
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944013 (0.063):
pretān bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś cānye yajante tāmasāḥ janāḥ / ||BhGS_17.4||
sattvādi-prakṛtīnāṃ tat-tad-devādīnāṃ pūjā-rucibhis tat-tat-pūjakānāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884944 (0.0):
tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta gaṇāṃś ca yajante | / sattvādi prakṛtīnāṃ tat tad devādīnāṃ pūjā rucibhis tat tat pūjakānāṃ
sāttvikāditvaṃ jñātavyam ity arthaḥ ||4|| / madhusūdanaḥ : śraddhā jñātā satī niṣṭhāṃ jñāpayiṣyati | kenopāyena sā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884955 (0.0):
sattvādi prakṛtīnāṃ tat tad devādīnāṃ pūjā rucibhis tat tat pūjakānāṃ
jñāyatām ity apekṣite deva-pūjādikārya-liṅgenānumeyety āha yajanta iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884965 (0.0):
madhusūdanaḥ : śraddhā jñātā satī niṣṭhāṃ jñāpayiṣyati | kenopāyena sā / jñāyatām ity apekṣite deva pūjādikārya liṅgenānumeyety āha yajanta iti |
janāḥ śāstrīya-viveka-hīnā ye svābhāvikyā śraddhayā devān vasu-rudrādīn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884969 (0.0):
jñāyatām ity apekṣite deva pūjādikārya liṅgenānumeyety āha yajanta iti | / janāḥ śāstrīya viveka hīnā ye svābhāvikyā śraddhayā devān vasu rudrādīn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884976 (0.0):
janāḥ śāstrīya viveka hīnā ye svābhāvikyā śraddhayā devān vasu rudrādīn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885079 (1.788):
śāstrīya viveka saṃvid vihīnā ye janāḥ svabhāva jayā śraddhayā devān / sāttvikān vasu rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta gaṇāṃś
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399517 (1.788):
śāstrīya-viveka-saṃvid-vihīnā ye janāḥ svabhāva-jayā śraddhayā devān / sāttvikān vasu-rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta-gaṇāṃś
sāttvikān yajante te 'nye sāttvikā jñeyāḥ | ye ca yakṣān kuverādīn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884986 (0.0):
janāḥ śāstrīya viveka hīnā ye svābhāvikyā śraddhayā devān vasu rudrādīn / sāttvikān yajante te 'nye sāttvikā jñeyāḥ | ye ca yakṣān kuverādīn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885081 (0.0):
śāstrīya viveka saṃvid vihīnā ye janāḥ svabhāva jayā śraddhayā devān / sāttvikān vasu rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta gaṇāṃś
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399519 (0.0):
śāstrīya-viveka-saṃvid-vihīnā ye janāḥ svabhāva-jayā śraddhayā devān / sāttvikān vasu-rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta-gaṇāṃś
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885023 (0.044):
manūktān piśāca viśeṣān vā bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś ca tāmasān / yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399461 (0.044):
manūktān piśāca-viśeṣān vā bhūta-gaṇāṃś ca sapta-mātṛkādīṃś ca tāmasān / yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ | anya iti padaṃ triṣv api
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884993 (0.047):
rakṣāṃsi ca rākṣasān nirṛti prabhṛtīn rājasān yajante te 'nye rājasā / jñeyāḥ | ye ca pretān viprādayaḥ svadharmāt pracyutā deha pātād ūrdhvaṃ
rakṣāṃsi ca rākṣasān nirṛti-prabhṛtīn rājasān yajante te 'nye rājasā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884993 (0.0):
sāttvikān yajante te 'nye sāttvikā jñeyāḥ | ye ca yakṣān kuverādīn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885023 (0.061):
manūktān piśāca viśeṣān vā bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś ca tāmasān / yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399461 (0.061):
manūktān piśāca-viśeṣān vā bhūta-gaṇāṃś ca sapta-mātṛkādīṃś ca tāmasān / yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ | anya iti padaṃ triṣv api
jñeyāḥ | ye ca pretān viprādayaḥ svadharmāt pracyutā deha-pātād ūrdhvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885003 (0.0):
rakṣāṃsi ca rākṣasān nirṛti prabhṛtīn rājasān yajante te 'nye rājasā / jñeyāḥ | ye ca pretān viprādayaḥ svadharmāt pracyutā deha pātād ūrdhvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885083 (0.044):
sāttvikān vasu rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta gaṇāṃś
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399521 (0.044):
sāttvikān vasu-rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta-gaṇāṃś
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884980 (0.047):
sāttvikān yajante te 'nye sāttvikā jñeyāḥ | ye ca yakṣān kuverādīn
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465351 (0.058):
bhavati / rājasā yakṣarakṣāṃsi yajante / anye tu tāmasā janāḥ pretān
vāyavīyaṃ deham āpannā ulkāmukha-kaṭa-pūtanādi-saṃjñāḥ pretā bhavantīti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885013 (0.0):
jñeyāḥ | ye ca pretān viprādayaḥ svadharmāt pracyutā deha pātād ūrdhvaṃ / vāyavīyaṃ deham āpannā ulkāmukha kaṭa pūtanādi saṃjñāḥ pretā bhavantīti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885106 (0.013):
deha pātottara labdha vāyavīya dehā ulkāmukha kaṭa pūtanādi saṃjñāḥ pretā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399544 (0.013):
deha-pātottara-labdha-vāyavīya-dehā ulkāmukha-kaṭa-pūtanādi-saṃjñāḥ pretā
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351341 (0.057):
kiṅkiṃ kurvanti vai pretāḥ piśācatvevyavasthitāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353937 (0.062):
kathaṃ pretā vasantyatra kīdṛgrūpā bhavanti te / / mahāpretāḥ piśācāśca kaiḥkaiḥ karmaphalairvibho /
manūktān piśāca-viśeṣān vā bhūta-gaṇāṃś ca sapta-mātṛkādīṃś ca tāmasān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885022 (0.0):
vāyavīyaṃ deham āpannā ulkāmukha kaṭa pūtanādi saṃjñāḥ pretā bhavantīti / manūktān piśāca viśeṣān vā bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś ca tāmasān
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944011 (0.018):
pretān bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś cānye yajante tāmasāḥ janāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885106 (0.054):
deha pātottara labdha vāyavīya dehā ulkāmukha kaṭa pūtanādi saṃjñāḥ pretā / manūktāḥ piśāca viśeṣā veti vyākhyātāraś cāt sapta mātṛkādayaḥ | evam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399544 (0.054):
deha-pātottara-labdha-vāyavīya-dehā ulkāmukha-kaṭa-pūtanādi-saṃjñāḥ pretā / manūktāḥ piśāca-viśeṣā veti vyākhyātāraś cāt sapta-mātṛkādayaḥ | evam
yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ | anya iti padaṃ triṣv api
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885029 (0.0):
manūktān piśāca viśeṣān vā bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś ca tāmasān / yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944012 (0.042):
pretān bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś cānye yajante tāmasāḥ janāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884979 (0.044):
janāḥ śāstrīya viveka hīnā ye svābhāvikyā śraddhayā devān vasu rudrādīn / sāttvikān yajante te 'nye sāttvikā jñeyāḥ | ye ca yakṣān kuverādīn
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399416 (0.044):
janāḥ śāstrīya-viveka-hīnā ye svābhāvikyā śraddhayā devān vasu-rudrādīn / sāttvikān yajante te 'nye sāttvikā jñeyāḥ | ye ca yakṣān kuverādīn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884928 (0.058):
rajaḥ prakṛtīn yakṣān rakṣasāṃś ca yajante | etebhyo 'nye vilakṣaṇās / tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta gaṇāṃś ca yajante |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399366 (0.058):
rajaḥ-prakṛtīn yakṣān rakṣasāṃś ca yajante | etebhyo 'nye vilakṣaṇās / tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta-gaṇāṃś ca yajante |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884992 (0.061):
rakṣāṃsi ca rākṣasān nirṛti prabhṛtīn rājasān yajante te 'nye rājasā / jñeyāḥ | ye ca pretān viprādayaḥ svadharmāt pracyutā deha pātād ūrdhvaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399430 (0.061):
rakṣāṃsi ca rākṣasān nirṛti-prabhṛtīn rājasān yajante te 'nye rājasā / jñeyāḥ | ye ca pretān viprādayaḥ svadharmāt pracyutā deha-pātād ūrdhvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885089 (0.063):
sāttvikān vasu rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta gaṇāṃś / ca tāmasā yajante te 'nye tāmasāḥ | dvijāḥ svadharma vibhraṣṭā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399527 (0.063):
sāttvikān vasu-rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta-gaṇāṃś / ca tāmasā yajante te 'nye tāmasāḥ | dvijāḥ svadharma-vibhraṣṭā
vailakṣaṇya-dyotanāya sambadhyate ||4|| / viśvanāthaḥ : uktam arthaṃ spaṣṭayati sāttvikāntaḥ-karaṇāḥ sāttvikyā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885040 (0.0):
yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ / | anya iti padaṃ triṣv api vailakṣaṇya dyotanāya sambadhyate ||4||
śraddhayā sāttvika-śāstra-vidhinā sāttvikān devān eva yajante | deveṣv eva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885048 (0.0):
viśvanāthaḥ : uktam arthaṃ spaṣṭayati sāttvikāntaḥ karaṇāḥ sāttvikyā / śraddhayā sāttvika śāstra vidhinā sāttvikān devān eva yajante | deveṣv eva
śraddhāvattvād devā evocyante | evaṃ rājasā rājasāntaḥ-karaṇā ity ādi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885057 (0.0):
śraddhayā sāttvika śāstra vidhinā sāttvikān devān eva yajante | deveṣv eva / śraddhāvattvād devā evocyante | evaṃ rājasā rājasāntaḥ karaṇā ity ādi
vivaritavyam ||4|| / baladevaḥ : kārya-bhedena sāttvikādi-bhedaṃ prapañcayati yajanta iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884910 (0.0):
śrīdharaḥ : sāttvikādi bhedam eva kārya bhedena prapañcayati yajanta iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885066 (0.0):
śraddhāvattvād devā evocyante | evaṃ rājasā rājasāntaḥ karaṇā ity ādi / vivaritavyam ||4|| / baladevaḥ : kārya bhedena sāttvikādi bhedaṃ prapañcayati yajanta iti |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399348 (0.0):
śrīdharaḥ : sāttvikādi-bhedam eva kārya-bhedena prapañcayati yajanta iti |
śāstrīya-viveka-saṃvid-vihīnā ye janāḥ svabhāva-jayā śraddhayā devān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885076 (0.0):
baladevaḥ : kārya bhedena sāttvikādi bhedaṃ prapañcayati yajanta iti | / śāstrīya viveka saṃvid vihīnā ye janāḥ svabhāva jayā śraddhayā devān
sāttvikān vasu-rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta-gaṇāṃś
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884977 (0.0):
janāḥ śāstrīya viveka hīnā ye svābhāvikyā śraddhayā devān vasu rudrādīn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885087 (0.0):
śāstrīya viveka saṃvid vihīnā ye janāḥ svabhāva jayā śraddhayā devān / sāttvikān vasu rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta gaṇāṃś
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399415 (0.0):
janāḥ śāstrīya-viveka-hīnā ye svābhāvikyā śraddhayā devān vasu-rudrādīn
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104501 (0.011):
06,039.004a yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ / 06,039.004c pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884900 (0.011):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||4||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630428 (0.011):
[=MBh_06,039.004a] / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ Bhg_17.004c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943991 (0.011):
yajante sāttvikā devān yakṣa rakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūta gaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||BhG_17.4||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465319 (0.011):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ || BhG_17.4 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465354 (0.018):
bhavati / rājasā yakṣarakṣāṃsi yajante / anye tu tāmasā janāḥ pretān / bhūtagaṇān yajante / duḥkhasaṃbhinnālpasukhajananī rājasī śraddhā;
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628495 (0.026):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ / pretān bhūtagaṇāñś cānye yajante tāmasā janāḥ 17.4
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884933 (0.027):
tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta gaṇāṃś ca yajante |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399371 (0.027):
tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta-gaṇāṃś ca yajante |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884993 (0.044):
rakṣāṃsi ca rākṣasān nirṛti prabhṛtīn rājasān yajante te 'nye rājasā / jñeyāḥ | ye ca pretān viprādayaḥ svadharmāt pracyutā deha pātād ūrdhvaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399431 (0.044):
rakṣāṃsi ca rākṣasān nirṛti-prabhṛtīn rājasān yajante te 'nye rājasā / jñeyāḥ | ye ca pretān viprādayaḥ svadharmāt pracyutā deha-pātād ūrdhvaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399339 (0.052):
pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||4||
ca tāmasā yajante te 'nye tāmasāḥ | dvijāḥ svadharma-vibhraṣṭā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104501 (0.0):
06,039.004a yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ / 06,039.004c pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884901 (0.0):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||4||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885094 (0.0):
sāttvikān vasu rudrādīn yajante te 'nye rājasāḥ | ye pretān bhūta gaṇāṃś
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630428 (0.0):
[=MBh_06,039.004a] / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ Bhg_17.004c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22943993 (0.0):
yajante sāttvikā devān yakṣa rakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūta gaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ ||BhG_17.4||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465321 (0.0):
yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ | / pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ || BhG_17.4 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465354 (0.023):
bhavati / rājasā yakṣarakṣāṃsi yajante / anye tu tāmasā janāḥ pretān / bhūtagaṇān yajante / duḥkhasaṃbhinnālpasukhajananī rājasī śraddhā;
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884932 (0.035):
rajaḥ prakṛtīn yakṣān rakṣasāṃś ca yajante | etebhyo 'nye vilakṣaṇās / tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta gaṇāṃś ca yajante |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399370 (0.035):
rajaḥ-prakṛtīn yakṣān rakṣasāṃś ca yajante | etebhyo 'nye vilakṣaṇās / tāmasā janās tāmasān eva pretān bhūta-gaṇāṃś ca yajante |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628495 (0.042):
pretān bhūtagaṇāñś cānye yajante tāmasā janāḥ 17.4
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885023 (0.063):
manūktān piśāca viśeṣān vā bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś ca tāmasān / yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399461 (0.063):
manūktān piśāca-viśeṣān vā bhūta-gaṇāṃś ca sapta-mātṛkādīṃś ca tāmasān / yajante te 'nye tāmasā jñeyāḥ | anya iti padaṃ triṣv api
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25651055 (0.064):
06,039.004a yajante sāttvikā devān yakṣarakṣāṃsi rājasāḥ / 06,039.004c pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ
deha-pātottara-labdha-vāyavīya-dehā ulkāmukha-kaṭa-pūtanādi-saṃjñāḥ pretā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885106 (0.0):
ca tāmasā yajante te 'nye tāmasāḥ | dvijāḥ svadharma vibhraṣṭā / deha pātottara labdha vāyavīya dehā ulkāmukha kaṭa pūtanādi saṃjñāḥ pretā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885011 (0.013):
vāyavīyaṃ deham āpannā ulkāmukha kaṭa pūtanādi saṃjñāḥ pretā bhavantīti
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399449 (0.013):
vāyavīyaṃ deham āpannā ulkāmukha-kaṭa-pūtanādi-saṃjñāḥ pretā bhavantīti
manūktāḥ piśāca-viśeṣā veti vyākhyātāraś cāt sapta-mātṛkādayaḥ | evam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885113 (0.0):
deha pātottara labdha vāyavīya dehā ulkāmukha kaṭa pūtanādi saṃjñāḥ pretā / manūktāḥ piśāca viśeṣā veti vyākhyātāraś cāt sapta mātṛkādayaḥ | evam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885013 (0.049):
vāyavīyaṃ deham āpannā ulkāmukha kaṭa pūtanādi saṃjñāḥ pretā bhavantīti / manūktān piśāca viśeṣān vā bhūta gaṇāṃś ca sapta mātṛkādīṃś ca tāmasān
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399451 (0.049):
vāyavīyaṃ deham āpannā ulkāmukha-kaṭa-pūtanādi-saṃjñāḥ pretā bhavantīti / manūktān piśāca-viśeṣān vā bhūta-gaṇāṃś ca sapta-mātṛkādīṃś ca tāmasān
ālasyāt tyakta-veda-vidhīnāṃ svabhāvān sāttvikādyā nirūpitāḥ | ete ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885122 (0.0):
manūktāḥ piśāca viśeṣā veti vyākhyātāraś cāt sapta mātṛkādayaḥ | evam / ālasyāt tyakta veda vidhīnāṃ svabhāvān sāttvikādyā nirūpitāḥ | ete ca
balavad vaidika-sat-prasaṅgāt svabhāvān vijitya kadācid vede 'py adhikṛto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885129 (0.0):
ālasyāt tyakta veda vidhīnāṃ svabhāvān sāttvikādyā nirūpitāḥ | ete ca / balavad vaidika sat prasaṅgāt svabhāvān vijitya kadācid vede 'py adhikṛto
bhavantīti bodhyam ||4|| / BhG 17.5-6 / aśāstra-vihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104511 (0.0):
06,039.004c pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ / 06,039.005a aśāstravihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628506 (0.0):
pretān bhūtagaṇāñś cānye yajante tāmasā janāḥ 17.4 / aśāstravihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885141 (0.0):
balavad vaidika sat prasaṅgāt svabhāvān vijitya kadācid vede 'py adhikṛto / bhavantīti bodhyam ||4||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630438 (0.0):
pretān bhūtagaṇāṃś cānye yajante tāmasā janāḥ Bhg_17.004c / [=MBh_06,039.004c] / aśāstravihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ Bhg_17.005a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944049 (0.0):
rajo niṣṭhās tamo niṣṭhāś caiva prāṇino bhavanti | katham ? / aśāstra vihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465404 (0.0):
sukhalavaḥ, api tv anartha eveti hṛdi nihitaṃ vyañjayan āha / aśāstravihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465431 (0.0):
māṃ caivāntaśśarīrasthaṃ tān viddhy āsuraniścayān || BhG_17.6 || / aśāstravihitam atighoram api tapo ye janāḥ tapyante / pradarśanārtham idam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944073 (0.059):
prāṇinām ātmanaś ca tapas tapyante nirvartayanti ye janās te ca / dambhāhaṃkāra saṃyuktāḥ | dambhaś cāhaṃkāraś ca dambhāhaṃkārau, tābhyāṃ
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5170246 (0.060):
aśāstravihitaṃ ghoraṃ tapyamāneṣu vai tapaḥ /
dambhāhaṃkāra-saṃyuktāḥ kāma-rāga-balānvitāḥ ||5||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104518 (0.0):
06,039.005a aśāstravihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ / 06,039.005c dambhāhaṃkārasaṃyuktāḥ kāmarāgabalānvitāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628512 (0.0):
aśāstravihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ / dambhāhaṃkārasaṃyuktāḥ kāmarāgabalānvitāḥ 17.5
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885148 (0.0):
aśāstra vihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ | / dambhāhaṃkāra saṃyuktāḥ kāma rāga balānvitāḥ ||5||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630447 (0.0):
[=MBh_06,039.005a] / dambhāhaṃkārasaṃyuktāḥ kāmarāgabalānvitāḥ Bhg_17.005c [=MBh_06,039.005c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944054 (0.0):
aśāstra vihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ | / dambhāhaṃkāra saṃyuktāḥ kāma rāga balānvitāḥ ||BhG_17.5||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944087 (0.0):
saṃyuktāḥ dambhāhaṃkāra saṃyuktāḥ, kāma rāga balānvitāḥ kāmaś ca rāgaś ca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465449 (0.0):
/ aśāstravihitaṃ bahvāyāsaṃ yāgādikaṃ ye kurvate, dambhāhaṃkārasaṃyuktāḥ / kāmarāgabalānvitāḥ śarīrasthaṃ pṛthivyādibhūtasamūhaṃ karśayantaḥ,
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465411 (0.022):
aśāstravihitaṃ ghoraṃ tapyante ye tapo janāḥ | / dambhāhaṅkārasaṃyuktāḥ kāmarāgabalānvitāḥ || BhG_17.5 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944075 (0.040):
prāṇinām ātmanaś ca tapas tapyante nirvartayanti ye janās te ca / dambhāhaṃkāra saṃyuktāḥ | dambhaś cāhaṃkāraś ca dambhāhaṃkārau, tābhyāṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944103 (0.051):
kāma rāgau tat kṛtaṃ balaṃ kāma rāga balaṃ tenānvitāḥ kāma rāga balānvitāḥ / ||BhGS_17.5|| / karśayantaḥ śarīra sthaṃ bhūta grāmam acetasaḥ |
karśayantaḥ śarīra-sthaṃ bhūta-grāmam acetasaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104525 (0.0):
06,039.005c dambhāhaṃkārasaṃyuktāḥ kāmarāgabalānvitāḥ / 06,039.006a karśayantaḥ śarīrasthaṃ bhūtagrāmam acetasaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628520 (0.0):
dambhāhaṃkārasaṃyuktāḥ kāmarāgabalānvitāḥ 17.5 / karṣayantaḥ śarīrasthaṃ bhūtagrāmam acetasaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885155 (0.0):
dambhāhaṃkāra saṃyuktāḥ kāma rāga balānvitāḥ ||5|| / karśayantaḥ śarīra sthaṃ bhūta grāmam acetasaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630455 (0.0):
karśayantaḥ śarīrasthaṃ bhūtagrāmam acetasaḥ Bhg_17.006a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944111 (0.0):
kāma rāgau tat kṛtaṃ balaṃ kāma rāga balaṃ tenānvitāḥ kāma rāga balānvitāḥ / ||BhGS_17.5|| / karśayantaḥ śarīra sthaṃ bhūta grāmam acetasaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465419 (0.0):
dambhāhaṅkārasaṃyuktāḥ kāmarāgabalānvitāḥ || BhG_17.5 || / karśayantaḥ śarīrasthaṃ bhūtagrāmam acetasaḥ |
māṃ caivāntaḥ-śarīra-sthaṃ tān viddhy āsura-niścayān ||6||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885161 (0.0):
karśayantaḥ śarīra sthaṃ bhūta grāmam acetasaḥ | / māṃ caivāntaḥ śarīra sthaṃ tān viddhy āsura niścayān ||6||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944115 (0.0):
karśayantaḥ śarīra sthaṃ bhūta grāmam acetasaḥ | / māṃ caivāntaḥ śarīra sthaṃ tān viddhy āsura niścayān ||BhG_17.6||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104529 (0.018):
06,039.006a karśayantaḥ śarīrasthaṃ bhūtagrāmam acetasaḥ / 06,039.006c māṃ caivāntaḥśarīrasthaṃ tān viddhy āsuraniścayān
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628524 (0.018):
karṣayantaḥ śarīrasthaṃ bhūtagrāmam acetasaḥ / māṃ caivāntaḥśarīrasthaṃ tān viddhy āsuraniścayān
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630465 (0.018):
[=MBh_06,039.006a] / māṃ caivāntaḥśarīrasthaṃ tān viddhy āsuraniścayān Bhg_17.006c
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465423 (0.018):
karśayantaḥ śarīrasthaṃ bhūtagrāmam acetasaḥ | / māṃ caivāntaśśarīrasthaṃ tān viddhy āsuraniścayān || BhG_17.6 ||
śrīdharaḥ : rājasa-tāmaseṣv api punar viśeṣāntaram āha aśāstra-vihitam iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885170 (0.0):
māṃ caivāntaḥ śarīra sthaṃ tān viddhy āsura niścayān ||6|| / śrīdharaḥ : rājasa tāmaseṣv api punar viśeṣāntaram āha aśāstra vihitam iti
dvābhyām | śāstra-vidhim ajānanto 'pi kecit prācīna-puṇya-saṃskāreṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885179 (0.0):
śrīdharaḥ : rājasa tāmaseṣv api punar viśeṣāntaram āha aśāstra vihitam iti / dvābhyām | śāstra vidhim ajānanto 'pi kecit prācīna puṇya saṃskāreṇa
uttamāḥ sāttvikā eva bhavanti | kecin madhyamā rājasā bhavanti | adhamās
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885187 (0.0):
dvābhyām | śāstra vidhim ajānanto 'pi kecit prācīna puṇya saṃskāreṇa / uttamāḥ sāttvikā eva bhavanti | kecin madhyamā rājasā bhavanti | adhamās
tu tāmasā bhavanti | ye punar atyantaṃ manda-bhāgyās te gatānugatyā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885196 (0.0):
uttamāḥ sāttvikā eva bhavanti | kecin madhyamā rājasā bhavanti | adhamās
pāṣaṇḍa-saṅgena ca tad-ācārānuvartinaḥ santo 'śāstra-vihitaṃ ghoraṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885205 (0.0):
tu tāmasā bhavanti | ye punar atyantaṃ manda bhāgyās te gatānugatyā / pāṣaṇḍa saṅgena ca tad ācārānuvartinaḥ santo 'śāstra vihitaṃ ghoraṃ
bhūta-bhayaṅkaraṃ tapas tapyante kurvanti | tatra hetavaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885211 (0.0):
pāṣaṇḍa saṅgena ca tad ācārānuvartinaḥ santo 'śāstra vihitaṃ ghoraṃ / bhūta bhayaṅkaraṃ tapas tapyante kurvanti | tatra hetavaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885518 (0.044):
adhunā śṛṇv ity āha aśāstreti dvābhyām | ghoraṃ prāṇi bhayaṅkaraṃ tapas / tapyante kurvantīty upalakṣaṇam idaṃ japa yāgādikam apy aśāstrīyaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399956 (0.044):
adhunā śṛṇv ity āha aśāstreti dvābhyām | ghoraṃ prāṇi-bhayaṅkaraṃ tapas / tapyante kurvantīty-upalakṣaṇam idaṃ japa-yāgādikam apy aśāstrīyaṃ
dambhāhaṅkārābhyāṃ saṃyuktāḥ | tathā kāmo 'bhilāṣaḥ | rāga āsaktiḥ | balam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885219 (0.0):
bhūta bhayaṅkaraṃ tapas tapyante kurvanti | tatra hetavaḥ / dambhāhaṅkārābhyāṃ saṃyuktāḥ | tathā kāmo 'bhilāṣaḥ | rāga āsaktiḥ | balam
āgrahaḥ | etair anvitāḥ santaḥ | tān āsura-niścayān vidvīty uttareṇānvayaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885228 (0.0):
dambhāhaṅkārābhyāṃ saṃyuktāḥ | tathā kāmo 'bhilāṣaḥ | rāga āsaktiḥ | balam / āgrahaḥ | etair anvitāḥ santaḥ | tān āsura niścayān vidvīty uttareṇānvayaḥ
kiṃ ca karśayanta iti | śarīra-sthaṃ prārambhakatvena dehe sthitaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885234 (0.0):
āgrahaḥ | etair anvitāḥ santaḥ | tān āsura niścayān vidvīty uttareṇānvayaḥ / kiṃ ca karśayanta iti | śarīra sthaṃ prārambhakatvena dehe sthitaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885568 (0.026):
śarīra stham / ayambhakatvena deha sthitam | bhūtānāṃ pṛthivyādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400006 (0.026):
śarīra-stham ayambhakatvena deha-sthitam | bhūtānāṃ pṛthivyādīnāṃ grāmaṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10753961 (0.060):
yāvat / 'ātmānam'; ātataguṇam 'etaṃ'; śarīrasthaṃ 'vaiśvānaraṃ'; / tadākhyaviṣṇum 'evaṃ'; vakṣyamāṇarītyā upāste 'so 'nnamatti'; (chāṃ.
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9681574 (0.061):
tathā ca vyomaśivaḥ-- `parakīyena ca manasā sūkṣmaśarīrasthaṃ manaḥ / maryāyeṇābhisambandhayati' / / na cānaikāntikatvam, ajasaṃyogāsiddheḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885627 (0.063):
iti durāgrahaḥ śarīrastham ārambhakatayā śarīraṃ sthitaṃ bhūta grāmaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400065 (0.063):
iti durāgrahaḥ śarīrastham ārambhakatayā śarīraṃ sthitaṃ bhūta-grāmaṃ
bhūtānāṃ pṛthivy-ādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ karśayanto vṛthaiva upavāsādibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885243 (0.0):
kiṃ ca karśayanta iti | śarīra sthaṃ prārambhakatvena dehe sthitaṃ / bhūtānāṃ pṛthivy ādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ karśayanto vṛthaiva upavāsādibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885573 (0.0):
ayambhakatvena deha sthitam | bhūtānāṃ pṛthivyādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400011 (0.0):
śarīra-stham ayambhakatvena deha-sthitam | bhūtānāṃ pṛthivyādīnāṃ grāmaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885394 (0.052):
'py anivartamānāḥ, karśayantaḥ kṛśī kurvanto vṛthopavāsādinā śarīra sthaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399832 (0.052):
'py anivartamānāḥ, karśayantaḥ kṛśī-kurvanto vṛthopavāsādinā śarīra-sthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885638 (0.054):
pṛthivyādi saṅghātaṃ karṣayanto vṛthopavāsādinā kṛśaṃ kurvanto
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400076 (0.054):
pṛthivyādi-saṅghātaṃ karṣayanto vṛthopavāsādinā kṛśaṃ kurvanto
kṛśaṃ kurvanto 'cetaso 'vivekinaḥ | māṃ cāntaryāmitayāntaḥ-śarīra-sthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885252 (0.0):
bhūtānāṃ pṛthivy ādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ karśayanto vṛthaiva upavāsādibhiḥ / kṛśaṃ kurvanto 'cetaso 'vivekinaḥ | māṃ cāntaryāmitayāntaḥ śarīra sthaṃ
deha-madhye sthitaṃ mad-ājñā-laṅghanenaiva karśayantaḥ | evaṃ ye tapaś
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885261 (0.0):
kṛśaṃ kurvanto 'cetaso 'vivekinaḥ | māṃ cāntaryāmitayāntaḥ śarīra sthaṃ / deha madhye sthitaṃ mad ājñā laṅghanenaiva karśayantaḥ | evaṃ ye tapaś
caranti tān āsura-niścayān | āsuro 'tikrūro niścayo yeṣāṃ tān viddhi ||6||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885269 (0.0):
deha madhye sthitaṃ mad ājñā laṅghanenaiva karśayantaḥ | evaṃ ye tapaś / caranti tān āsura niścayān | āsuro 'tikrūro niścayo yeṣāṃ tān viddhi ||6||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944149 (0.044):
mat karśanam | tān viddhy āsura niścayān āsuro niścayo yeṣāṃ te
madhusūdanaḥ : evam anādṛta-śāstrāṇāṃ sattvādi-niṣṭhā kāryato nirṇītā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885277 (0.0):
caranti tān āsura niścayān | āsuro 'tikrūro niścayo yeṣāṃ tān viddhi ||6|| / madhusūdanaḥ : evam anādṛta śāstrāṇāṃ sattvādi niṣṭhā kāryato nirṇītā |
tatra kecid rājasa-tāmasā api prāg-bhavīya-puṇya-paripākāt sāttvikā bhūtvā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885286 (0.0):
madhusūdanaḥ : evam anādṛta śāstrāṇāṃ sattvādi niṣṭhā kāryato nirṇītā | / tatra kecid rājasa tāmasā api prāg bhavīya puṇya paripākāt sāttvikā bhūtvā
śāstrīya-sādhane 'dhikriyante | ye tu durāgraheṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885291 (0.0):
tatra kecid rājasa tāmasā api prāg bhavīya puṇya paripākāt sāttvikā bhūtvā / śāstrīya sādhane 'dhikriyante | ye tu durāgraheṇa
durdaiva-paripāka-prāpta-durjana-saṅgādi-doṣeṇa ca rājasa-tāmasatāṃ na
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885301 (0.0):
śāstrīya sādhane 'dhikriyante | ye tu durāgraheṇa / durdaiva paripāka prāpta durjana saṅgādi doṣeṇa ca rājasa tāmasatāṃ na
muñcanti te śāstrīya-mārgād bhraṣṭā asan-mārgānusaraṇeneha loke paratra ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885312 (0.0):
durdaiva paripāka prāpta durjana saṅgādi doṣeṇa ca rājasa tāmasatāṃ na / muñcanti te śāstrīya mārgād bhraṣṭā asan mārgānusaraṇeneha loke paratra ca
duḥkha-bhāgina evety āha dvābhyām | / aśāstra-vihitaṃ śāstreṇa vedena pratyakṣeṇānumitena vā na vihitam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885323 (0.0):
muñcanti te śāstrīya mārgād bhraṣṭā asan mārgānusaraṇeneha loke paratra ca / duḥkha bhāgina evety āha dvābhyām |
aśāstreṇa buddhādy-āgamena bodhitaṃ vā ghoraṃ parasyātmanaḥ pīḍā-karaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885333 (0.0):
aśāstra vihitaṃ śāstreṇa vedena pratyakṣeṇānumitena vā na vihitam / aśāstreṇa buddhādy āgamena bodhitaṃ vā ghoraṃ parasyātmanaḥ pīḍā karaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944067 (0.060):
aśāstra vihitaṃ na śāstra vihitam aśāstra vihitaṃ ghoraṃ pīḍā karaṃ / prāṇinām ātmanaś ca tapas tapyante nirvartayanti ye janās te ca
tapas tapta-śilā-rohaṇādi tapyante kurvanti ye janāḥ | dambho
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885343 (0.0):
aśāstreṇa buddhādy āgamena bodhitaṃ vā ghoraṃ parasyātmanaḥ pīḍā karaṃ / tapas tapta śilā rohaṇādi tapyante kurvanti ye janāḥ | dambho
dhārmikatva-khyāpanam ahaṃkāro 'ham eva śreṣṭha iti durabhimānas tābhyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885350 (0.0):
tapas tapta śilā rohaṇādi tapyante kurvanti ye janāḥ | dambho / dhārmikatva khyāpanam ahaṃkāro 'ham eva śreṣṭha iti durabhimānas tābhyāṃ
samyag yuktāḥ, yogasya samyaktvam anāyāsena viyoga-jananā-sāmarthyaṃ kāme
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885360 (0.0):
dhārmikatva khyāpanam ahaṃkāro 'ham eva śreṣṭha iti durabhimānas tābhyāṃ / samyag yuktāḥ, yogasya samyaktvam anāyāsena viyoga jananā sāmarthyaṃ kāme
kāmyamāna-viṣaye yo rātgas tan-nimittaṃ balam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885366 (0.0):
samyag yuktāḥ, yogasya samyaktvam anāyāsena viyoga jananā sāmarthyaṃ kāme / kāmyamāna viṣaye yo rātgas tan nimittaṃ balam
atygra-duḥkha-sahana-sāmarthyaṃ tenānvitāḥ | kāmo viṣaye 'bhilāṣaḥ | rāgaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885375 (0.0):
kāmyamāna viṣaye yo rātgas tan nimittaṃ balam / atygra duḥkha sahana sāmarthyaṃ tenānvitāḥ | kāmo viṣaye 'bhilāṣaḥ | rāgaḥ
sadā-tad-abhiniviṣṭatva-rūpo 'bhiṣvaṅgaḥ | balam avaśyam idaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885384 (0.0):
atygra duḥkha sahana sāmarthyaṃ tenānvitāḥ | kāmo viṣaye 'bhilāṣaḥ | rāgaḥ / sadā tad abhiniviṣṭatva rūpo 'bhiṣvaṅgaḥ | balam avaśyam idaṃ
sādhayiṣyāmīty āgrahaḥ | tair anvitā iti vā | ata eva balad-duḥkha-darśane
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885390 (0.0):
sadā tad abhiniviṣṭatva rūpo 'bhiṣvaṅgaḥ | balam avaśyam idaṃ / sādhayiṣyāmīty āgrahaḥ | tair anvitā iti vā | ata eva balad duḥkha darśane
'py anivartamānāḥ, karśayantaḥ kṛśī-kurvanto vṛthopavāsādinā śarīra-sthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885399 (0.0):
sādhayiṣyāmīty āgrahaḥ | tair anvitā iti vā | ata eva balad duḥkha darśane / 'py anivartamānāḥ, karśayantaḥ kṛśī kurvanto vṛthopavāsādinā śarīra sthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885242 (0.052):
bhūtānāṃ pṛthivy ādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ karśayanto vṛthaiva upavāsādibhiḥ / kṛśaṃ kurvanto 'cetaso 'vivekinaḥ | māṃ cāntaryāmitayāntaḥ śarīra sthaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399680 (0.052):
bhūtānāṃ pṛthivy-ādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ karśayanto vṛthaiva upavāsādibhiḥ / kṛśaṃ kurvanto 'cetaso 'vivekinaḥ | māṃ cāntaryāmitayāntaḥ-śarīra-sthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885638 (0.055):
pṛthivyādi saṅghātaṃ karṣayanto vṛthopavāsādinā kṛśaṃ kurvanto
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400076 (0.055):
pṛthivyādi-saṅghātaṃ karṣayanto vṛthopavāsādinā kṛśaṃ kurvanto
bhūta-grāmaṃ dehendriya-saṃghātākāreṇa pariṇataṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885406 (0.0):
'py anivartamānāḥ, karśayantaḥ kṛśī kurvanto vṛthopavāsādinā śarīra sthaṃ / bhūta grāmaṃ dehendriya saṃghātākāreṇa pariṇataṃ
pṛthivyādi-bhūta-samudāyam acetaso viveka-śūnyā māṃ cāntaḥ-śarīra-sthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885417 (0.0):
bhūta grāmaṃ dehendriya saṃghātākāreṇa pariṇataṃ / pṛthivyādi bhūta samudāyam acetaso viveka śūnyā māṃ cāntaḥ śarīra sthaṃ
bhoktṛ-rūpeṇa sthitaṃ bhogyasya śarīrasya kṛśīkaraṇena kṛśīkurvanta eva |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885425 (0.0):
pṛthivyādi bhūta samudāyam acetaso viveka śūnyā māṃ cāntaḥ śarīra sthaṃ / bhoktṛ rūpeṇa sthitaṃ bhogyasya śarīrasya kṛśīkaraṇena kṛśīkurvanta eva |
māma antaryāmitvena śarīrāntaḥ-sthitaṃ buddhi-tad-vṛtti-sākṣi-bhūtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885428 (0.0):
bhoktṛ rūpeṇa sthitaṃ bhogyasya śarīrasya kṛśīkaraṇena kṛśīkurvanta eva | / māma antaryāmitvena śarīrāntaḥ sthitaṃ buddhi tad vṛtti sākṣi bhūtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885435 (0.0):
māma antaryāmitvena śarīrāntaḥ sthitaṃ buddhi tad vṛtti sākṣi bhūtam
īśvaram ājñā-laṅghanena karśayanta iti vā | tān / aihika-sarva-bhoga-vimukhān paratra cādhama-gati-bhāginaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885447 (0.0):
māma antaryāmitvena śarīrāntaḥ sthitaṃ buddhi tad vṛtti sākṣi bhūtam / īśvaram ājñā laṅghanena karśayanta iti vā | tān
sarva-puruṣārtha-bhraṣṭān āsura-niścayān āsuro viparyāsa-rūpo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885455 (0.0):
aihika sarva bhoga vimukhān paratra cādhama gati bhāginaḥ / sarva puruṣārtha bhraṣṭān āsura niścayān āsuro viparyāsa rūpo
vedārtha-virodhī niścayo yeṣāṃ tān manuṣyatvena pratīyamānān apy
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885463 (0.0):
sarva puruṣārtha bhraṣṭān āsura niścayān āsuro viparyāsa rūpo / vedārtha virodhī niścayo yeṣāṃ
asura-kārya-kāritvād asurān viddhi jānīhi pariharaṇāya |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885472 (0.0):
tān manuṣyatvena pratīyamānān apy asura kārya kāritvād asurān viddhi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21211164 (0.061):
sahakārisamavadhānam / adṛṣṭādeva tadupapatteḥ/ nāpi kāryakāritvam /
Ratnakirti: Ksanabhangasiddhir Vyatirekatmika (ratksanu.htm.txt) 23357475 (0.062):
svabhāvābhyupagamāyogād iti na tāvad akṣaṇikasya kramikāryakāritvam asti / / nāpyakramikāryakāritvasambhavaḥ / dvitīye 'pi kṣaṇe kārakasvarūpasadbhāve
niścayasyāsuratvāt tat-pūrvikāṇāṃ sarvāsām antaḥ-karaṇa-vṛttīnām āsuratvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885481 (0.0):
tān manuṣyatvena pratīyamānān apy asura kārya kāritvād asurān viddhi / jānīhi pariharaṇāya | niścayasyāsuratvāt tat pūrvikāṇāṃ sarvāsām
| asuratva-jāti-rahitānāṃ ca manuṣyāṇāṃ karmaṇaivāsuratvāt tān asurān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885491 (0.0):
antaḥ karaṇa vṛttīnām āsuratvam | asuratva jāti rahitānāṃ ca manuṣyāṇāṃ
viddhīti sākṣān noktam iti ca draṣṭavyam ||5-6|| / viśvanāthaḥ : yas tvayā pṛṣṭhaṃ ye śāstra-vidhim utsṛjya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885504 (0.0):
karmaṇaivāsuratvāt tān asurān viddhīti sākṣān noktam iti ca draṣṭavyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17884023 (0.041):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra vidhim / utsṛjya kāma cārato vartante kintu kāma bhoga rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26398461 (0.041):
iti tvayoktam | tatrāham idaṃ jijñāsa ity āha ya iti | ye śāstra-vidhim / utsṛjya kāma-cārato vartante kintu kāma-bhoga-rahitā eva śraddhayānvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17741648 (0.057):
api saṃnyāso 'stīty uktam iti draṣṭavyam ||20|| / viśvanāthaḥ : atra sadācāraṃ pramāṇayati karmaṇeti | yadi vā tvam ātmānaṃ
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5223725 (0.057):
kṣatriya-vaiśyayor api saṃnyāso 'stīty uktam iti draṣṭavyam ||20|| / viśvanāthaḥ : atra sadācāraṃ pramāṇayati karmaṇeti | yadi vā tvam ātmānaṃ
kāma-bhoga-rahitāḥ śraddhayā yajante teṣāṃ kā niṣṭhā iti | tasyottaram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885510 (0.0):
viśvanāthaḥ : yas tvayā pṛṣṭhaṃ ye śāstra vidhim utsṛjya / kāma bhoga rahitāḥ śraddhayā yajante teṣāṃ kā niṣṭhā iti | tasyottaram
adhunā śṛṇv ity āha aśāstreti dvābhyām | ghoraṃ prāṇi-bhayaṅkaraṃ tapas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885519 (0.0):
kāma bhoga rahitāḥ śraddhayā yajante teṣāṃ kā niṣṭhā iti | tasyottaram / adhunā śṛṇv ity āha aśāstreti dvābhyām | ghoraṃ prāṇi bhayaṅkaraṃ tapas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885207 (0.044):
pāṣaṇḍa saṅgena ca tad ācārānuvartinaḥ santo 'śāstra vihitaṃ ghoraṃ / bhūta bhayaṅkaraṃ tapas tapyante kurvanti | tatra hetavaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399645 (0.044):
pāṣaṇḍa-saṅgena ca tad-ācārānuvartinaḥ santo 'śāstra-vihitaṃ ghoraṃ / bhūta-bhayaṅkaraṃ tapas tapyante kurvanti | tatra hetavaḥ
tapyante kurvantīty-upalakṣaṇam idaṃ japa-yāgādikam apy aśāstrīyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885526 (0.0):
adhunā śṛṇv ity āha aśāstreti dvābhyām | ghoraṃ prāṇi bhayaṅkaraṃ tapas / tapyante kurvantīty upalakṣaṇam idaṃ japa yāgādikam apy aśāstrīyaṃ
kurvanti | kāmācaraṇa-rāhityaṃ śraddhānvitatvaṃ ca svata eva labhyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885535 (0.0):
tapyante kurvantīty upalakṣaṇam idaṃ japa yāgādikam apy aśāstrīyaṃ / kurvanti | kāmācaraṇa rāhityaṃ śraddhānvitatvaṃ ca svata eva labhyate |
dambhāhaṅkāra-saṃyuktā iti | dambhāhaṅkārābhyāṃ vinā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885540 (0.0):
kurvanti | kāmācaraṇa rāhityaṃ śraddhānvitatvaṃ ca svata eva labhyate | / dambhāhaṅkāra saṃyuktā iti | dambhāhaṅkārābhyāṃ vinā
śāstra-vidhy-ullaṅghanānupapatteḥ | kāmaḥ / svasyājarāmaratva-rājyādy-abhilāṣo rāgas tapasy āsaktir balaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885550 (0.0):
dambhāhaṅkāra saṃyuktā iti | dambhāhaṅkārābhyāṃ vinā / śāstra vidhy ullaṅghanānupapatteḥ | kāmaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885557 (0.0):
svasyājarāmaratva rājyādy abhilāṣo rāgas tapasy āsaktir balaṃ
hiraṇyakaśipu-prabhṛtīnām iva tapaḥ-karaṇa-sāmarthyam | tair anvitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885563 (0.0):
svasyājarāmaratva rājyādy abhilāṣo rāgas tapasy āsaktir balaṃ / hiraṇyakaśipu prabhṛtīnām iva tapaḥ karaṇa sāmarthyam | tair anvitāḥ
śarīra-stham ayambhakatvena deha-sthitam | bhūtānāṃ pṛthivyādīnāṃ grāmaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885237 (0.0):
kiṃ ca karśayanta iti | śarīra sthaṃ prārambhakatvena dehe sthitaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885573 (0.0):
hiraṇyakaśipu prabhṛtīnām iva tapaḥ karaṇa sāmarthyam | tair anvitāḥ / śarīra stham
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399675 (0.0):
kiṃ ca karśayanta iti | śarīra-sthaṃ prārambhakatvena dehe sthitaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885627 (0.053):
iti durāgrahaḥ śarīrastham ārambhakatayā śarīraṃ sthitaṃ bhūta grāmaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400065 (0.053):
iti durāgrahaḥ śarīrastham ārambhakatayā śarīraṃ sthitaṃ bhūta-grāmaṃ
samūhaṃ karśayantaḥ kṛśī-kurvanto māṃ ca mad-aṃśa-bhūtaṃ jīvaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885582 (0.0):
ayambhakatvena deha sthitam | bhūtānāṃ pṛthivyādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ / karśayantaḥ kṛśī kurvanto māṃ ca mad aṃśa bhūtaṃ jīvaṃ ca duḥkhayantaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885238 (0.060):
bhūtānāṃ pṛthivy ādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ karśayanto vṛthaiva upavāsādibhiḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399676 (0.060):
bhūtānāṃ pṛthivy-ādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ karśayanto vṛthaiva upavāsādibhiḥ
duḥkhayantaḥ | āsūya-niścayān asurāṇām eva niṣṭhāyāṃ sthitām ity arthaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885589 (0.0):
karśayantaḥ kṛśī kurvanto māṃ ca mad aṃśa bhūtaṃ jīvaṃ ca duḥkhayantaḥ | / āsūya niścayān asurāṇām eva niṣṭhāyāṃ sthitām ity arthaḥ ||5 6||
baladevaḥ : veda-bāhyānāṃ kadācid api durgater nistāro neti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885596 (0.0):
āsūya niścayān asurāṇām eva niṣṭhāyāṃ sthitām ity arthaḥ ||5 6|| / baladevaḥ : veda bāhyānāṃ kadācid api durgater nistāro neti
pūrvādhyāyoktaṃ dṛḍhayann āha aśāstreti dvābhyām | aśāstreṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885604 (0.0):
baladevaḥ : veda bāhyānāṃ kadācid api durgater nistāro neti / pūrvādhyāyoktaṃ dṛḍhayann āha aśāstreti dvābhyām | aśāstreṇa
veda-viruddhena svāgamena vihitaṃ ghoraṃ para-pīḍakaṃ tapo ye tapyante
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885613 (0.0):
pūrvādhyāyoktaṃ dṛḍhayann āha aśāstreti dvābhyām | aśāstreṇa / veda viruddhena svāgamena vihitaṃ ghoraṃ para pīḍakaṃ tapo ye tapyante
kurvanti kāma-rāgo viṣaya-spṛhā balaṃ ca mayā śakyam etat siddhaiḥ kartum
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885624 (0.0):
veda viruddhena svāgamena vihitaṃ ghoraṃ para pīḍakaṃ tapo ye tapyante / kurvanti kāma rāgo viṣaya spṛhā balaṃ ca mayā śakyam etat siddhaiḥ kartum
iti durāgrahaḥ śarīrastham ārambhakatayā śarīraṃ sthitaṃ bhūta-grāmaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885632 (0.0):
kurvanti kāma rāgo viṣaya spṛhā balaṃ ca mayā śakyam etat siddhaiḥ kartum / iti durāgrahaḥ śarīrastham ārambhakatayā śarīraṃ sthitaṃ bhūta grāmaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885566 (0.053):
śarīra stham / ayambhakatvena deha sthitam | bhūtānāṃ pṛthivyādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400004 (0.053):
śarīra-stham ayambhakatvena deha-sthitam | bhūtānāṃ pṛthivyādīnāṃ grāmaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885231 (0.063):
kiṃ ca karśayanta iti | śarīra sthaṃ prārambhakatvena dehe sthitaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399669 (0.063):
kiṃ ca karśayanta iti | śarīra-sthaṃ prārambhakatvena dehe sthitaṃ
pṛthivyādi-saṅghātaṃ karṣayanto vṛthopavāsādinā kṛśaṃ kurvanto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885641 (0.0):
iti durāgrahaḥ śarīrastham ārambhakatayā śarīraṃ sthitaṃ bhūta grāmaṃ / pṛthivyādi saṅghātaṃ karṣayanto vṛthopavāsādinā kṛśaṃ kurvanto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885242 (0.054):
bhūtānāṃ pṛthivy ādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ karśayanto vṛthaiva upavāsādibhiḥ / kṛśaṃ kurvanto 'cetaso 'vivekinaḥ | māṃ cāntaryāmitayāntaḥ śarīra sthaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399680 (0.054):
bhūtānāṃ pṛthivy-ādīnāṃ grāmaṃ samūhaṃ karśayanto vṛthaiva upavāsādibhiḥ / kṛśaṃ kurvanto 'cetaso 'vivekinaḥ | māṃ cāntaryāmitayāntaḥ-śarīra-sthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885394 (0.055):
'py anivartamānāḥ, karśayantaḥ kṛśī kurvanto vṛthopavāsādinā śarīra sthaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26399832 (0.055):
'py anivartamānāḥ, karśayantaḥ kṛśī-kurvanto vṛthopavāsādinā śarīra-sthaṃ
'ntaḥ-śarīra-sthaṃ śarīra-madhya-gatāntaryāmiṇaṃ māṃ cāvajñayā karṣayanto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885650 (0.0):
pṛthivyādi saṅghātaṃ karṣayanto vṛthopavāsādinā kṛśaṃ kurvanto / 'ntaḥ śarīra sthaṃ śarīra madhya gatāntaryāmiṇaṃ māṃ cāvajñayā karṣayanto
'cetasaḥ śāstrīya-viveka-saṃvid-vihīnās tān veda-bāhyān āsura-niścayān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885660 (0.0):
'ntaḥ śarīra sthaṃ śarīra madhya gatāntaryāmiṇaṃ māṃ cāvajñayā karṣayanto / 'cetasaḥ śāstrīya viveka saṃvid vihīnās tān veda bāhyān āsura niścayān
niścayenāsurān viddhīti pūrvoktānāṃ teṣāṃ durgatir avarjanīyaiveti bhāvaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885667 (0.0):
'cetasaḥ śāstrīya viveka saṃvid vihīnās tān veda bāhyān āsura niścayān / niścayenāsurān
| svabhāvajayā śraddhayā yakṣa-rakṣaḥ-pretādīn yajatāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885676 (0.0):
viddhīti pūrvoktānāṃ teṣāṃ durgatir avarjanīyaiveti bhāvaḥ | svabhāvajayā / śraddhayā yakṣa rakṣaḥ pretādīn yajatāṃ balavad vaidika sad anugrahe sati
balavad-vaidika-sad-anugrahe sati śāstrīya-śraddhayāsura-bhāva-vināśaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885686 (0.0):
śraddhayā yakṣa rakṣaḥ pretādīn yajatāṃ balavad vaidika sad anugrahe sati
syād eva | devān yajatāṃ tu vastutaḥ sāttvikatvāt tad-anugrahe sati
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885698 (0.0):
śāstrīya śraddhayāsura bhāva vināśaḥ syād eva | devān yajatāṃ tu vastutaḥ
śāstrīyā sulabheti sthitam ||5-6|| / BhG 17.7 / āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104537 (0.0):
06,039.006c māṃ caivāntaḥśarīrasthaṃ tān viddhy āsuraniścayān / 06,039.007a āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628532 (0.0):
māṃ caivāntaḥśarīrasthaṃ tān viddhy āsuraniścayān / āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885707 (0.0):
sāttvikatvāt tad anugrahe sati śāstrīyā sulabheti sthitam ||5 6||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944230 (0.0):
kathaṃ nu nāma parityajet, sāttvikān evānutiṣṭhed ity evam artham āha / āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465535 (0.0):
annamayaṃ hi somya manaḥ"
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630471 (5.960):
[=MBh_06,039.006c] / āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ Bhg_17.007a
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885792 (0.019):
śraddhaiva trividhā | āhāro 'pi sarvasya priyas trividha eva bhavati
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885950 (0.045):
śraddhāvat sarvasya priyo 'nnādir āhāro 'pi trividho bhavati | evaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465553 (0.053):
āhāro 'pi sarvasya prāṇijātasya sattvādiguṇatrayānvayena trividhaḥ priyo / bhavati / tathaiva yajño 'pi trividhaḥ, tathā tapaḥ dānaṃ ca / teṣām
yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu ||7|| / śrīdharaḥ : āhārādi-bhedād api sāttvikādi-bhedaṃ darśayitum āha āhāras tv
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104540 (0.0):
06,039.007a āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ / 06,039.007c yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628535 (0.0):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ / yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885713 (0.0):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ | / yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu ||7||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885721 (0.0):
yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu ||7|| / śrīdharaḥ : āhārādi bhedād api sāttvikādi bhedaṃ darśayitum āha āhāras tv
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944234 (0.0):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ | / yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu ||BhG_17.7||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465539 (0.0):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ | / yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu || BhG_17.7 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465558 (0.0):
āhāro 'pi sarvasya prāṇijātasya sattvādiguṇatrayānvayena trividhaḥ priyo / bhavati / tathaiva yajño 'pi trividhaḥ, tathā tapaḥ dānaṃ ca / teṣām
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630479 (0.025):
[=MBh_06,039.007a] / yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu Bhg_17.007c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944246 (0.046):
āhāras tv api sarvasya bhoktuḥ prāṇinas tri vidho bhavati priyaḥ iṣṭaḥ | / tathā yajñas tathā tapas tathā dānam | teṣām āhārādīnāṃ bhedam imaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885735 (0.062):
yathāyathaṃ trividhaḥ priyo bhavati | tathā yajña tapo dānāni ca
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400173 (0.062):
yathāyathaṃ trividhaḥ priyo bhavati | tathā yajña-tapo-dānāni ca
ity ādi-trayodaśabhiḥ | sarvasyāpi janasya ya āhāro 'nnādi sa tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885730 (0.0):
śrīdharaḥ : āhārādi bhedād api sāttvikādi bhedaṃ darśayitum āha āhāras tv / ity ādi trayodaśabhiḥ | sarvasyāpi janasya ya āhāro 'nnādi sa tu
yathāyathaṃ trividhaḥ priyo bhavati | tathā yajña-tapo-dānāni ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885738 (0.0):
ity ādi trayodaśabhiḥ | sarvasyāpi janasya ya āhāro 'nnādi sa tu / yathāyathaṃ trividhaḥ priyo bhavati | tathā yajña tapo dānāni ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104537 (0.062):
06,039.007a āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ / 06,039.007c yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628532 (0.062):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ / yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885707 (0.062):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ | / yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu ||7||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944230 (0.062):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ | / yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu ||BhG_17.7||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465535 (0.062):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ | / yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu || BhG_17.7 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465553 (0.062):
āhāro 'pi sarvasya prāṇijātasya sattvādiguṇatrayānvayena trividhaḥ priyo / bhavati / tathaiva yajño 'pi trividhaḥ, tathā tapaḥ dānaṃ ca / teṣām
trividhāni bhavanti teṣāṃ vakṣyamānaṃ bhedam imaṃ śṛṇu | etac ca / rājasa-tāmasāhāra-yajñādi-parityāgena sāttvikāhāra-yajñādi-sevayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885754 (0.0):
yathāyathaṃ trividhaḥ priyo bhavati | tathā yajña tapo dānāni ca / trividhāni bhavanti teṣāṃ vakṣyamānaṃ bhedam imaṃ śṛṇu | etac ca
sattva-vṛddhau yatna-kartavya ity etad arthaṃ kathyate ||7||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885760 (0.0):
rājasa tāmasāhāra yajñādi parityāgena sāttvikāhāra yajñādi sevayā / sattva vṛddhau yatna kartavya ity etad arthaṃ kathyate ||7||
madhusūdanaḥ : ye sāttvikās te devā ye tu rājasās tāmasāś ca te
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885770 (0.0):
sattva vṛddhau yatna kartavya ity etad arthaṃ kathyate ||7|| / madhusūdanaḥ : ye sāttvikās te devā ye tu rājasās tāmasāś ca te
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100190 (0.038):
06,029.012a ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625078 (0.038):
[=MBh_06,029.011c] / ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye Bhg_07.012a
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419377 (0.038):
(ye caiva sāttvikā bhāvās tāmasā rājasāś ca ye /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3441419 (0.038):
ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3442310 (0.038):
kiñcid asti dhanañjaya ity ārabhya
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330694 (0.045):
tadvajjaladavattārkṣya kālasyaiva vaśānugāḥ // GarP_2,2.36 // / sāttvikā rājasāścaiva tāmasā ye ca kecana /
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6349331 (0.047):
BhG 7.12 / ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26757599 (0.048):
teṣāṃ kaśyapaputrāṇāṃ $ pradhānā devatāgaṇāḥ & / sāttvikā rājasāś cānye % tāmasāś ca gaṇāḥ smṛtāḥ // BrP_32.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11028928 (0.048):
teṣāṃ kaśyapaputrāṇāṃ pradhānā devatāgaṇāḥ / / sāttvikā rājasāś cānye tāmasāś ca gaṇāḥ smṛtāḥ // BrP_32.7 //
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624369 (0.052):
ye caiva sātvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917923 (0.053):
ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye | / matta eveti tān viddhi na tv ahaṃ teṣu te mayi ||BhG_7.12||
viparyastatvād asurā iti sthite sāttvikānām ādānāya rājasa-tāmasānāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885777 (0.0):
madhusūdanaḥ : ye sāttvikās te devā ye tu rājasās tāmasāś ca te / viparyastatvād asurā iti sthite sāttvikānām ādānāya rājasa tāmasānāṃ
hānāya cāhāra-yajña-tapo-dānānāṃ traividhyam āha āhāra iti | na kevalaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885788 (0.0):
viparyastatvād asurā iti sthite sāttvikānām ādānāya rājasa tāmasānāṃ / hānāya cāhāra yajña tapo dānānāṃ traividhyam āha āhāra iti | na kevalaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888776 (0.053):
madhusūdanaḥ : tad evam āhāra yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403215 (0.053):
madhusūdanaḥ : tad evam āhāra-yajña-tapo-dānānāṃ traividhya-kathanena
śraddhaiva trividhā | āhāro 'pi sarvasya priyas trividha eva bhavati
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885794 (0.0):
hānāya cāhāra yajña tapo dānānāṃ traividhyam āha āhāra iti | na kevalaṃ / śraddhaiva trividhā | āhāro 'pi sarvasya priyas trividha eva bhavati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104534 (0.019):
06,039.007a āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628529 (0.019):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630471 (0.019):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ Bhg_17.007a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465532 (0.019):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885950 (0.059):
śraddhāvat sarvasya priyo 'nnādir āhāro 'pi trividho bhavati | evaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944226 (0.059):
kathaṃ nu nāma parityajet, sāttvikān evānutiṣṭhed ity evam artham āha / āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885703 (0.064):
BhG 17.7 / āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ |
sarvasya triguṇātmakatvena caturthyāṃ vidhāyā asaṃbhavāt | yathā dṛṣṭārtha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885802 (0.0):
śraddhaiva trividhā | āhāro 'pi sarvasya priyas trividha eva bhavati / sarvasya triguṇātmakatvena caturthyāṃ vidhāyā asaṃbhavāt | yathā dṛṣṭārtha
āhāras trividhas tathā yajña-tapo-dānānya-dṛṣṭārthāny api trividhāni |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885811 (0.0):
sarvasya triguṇātmakatvena caturthyāṃ vidhāyā asaṃbhavāt | yathā dṛṣṭārtha / āhāras trividhas tathā yajña tapo dānānya dṛṣṭārthāny api trividhāni |
tatra yajñaṃ vyākhyāsyāmo dravya-devatā-tyāgaḥ iti kalpa-kārair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885819 (0.0):
āhāras trividhas tathā yajña tapo dānānya dṛṣṭārthāny api trividhāni | / tatra yajñaṃ vyākhyāsyāmo dravya devatā tyāgaḥ iti kalpa kārair
devatoddeśena dravya-tyāgo yajña iti niruktaḥ | sa ca yajatinā juhotinā ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885827 (0.0):
tatra yajñaṃ vyākhyāsyāmo dravya devatā tyāgaḥ iti kalpa kārair
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28778977 (0.056):
na ca pramāṇāntareṇa devatāsādhanopāyatā ayāgasyāvagamyata ityuktam / / ato devatoddeśena dravyatyāgo yāga iti, gauṇaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17757522 (0.056):
aneka kāraka sādhyā hi yajñādi kriyā bhavati | devatoddeśena hi / dravya tyāgo yāgaḥ | sa eva tyajyamāna dravyasyāgnau prakṣepād dhoma ity
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18517982 (0.056):
aneka-kāraka-sādhyā hi yajñādi-kriyā bhavati | devatoddeśena hi / dravya-tyāgo yāgaḥ | sa eva tyajyamāna-dravyasyāgnau prakṣepād dhoma ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17803684 (0.057):
devatoddeśena dravya tyāga rūpo yajñaḥ | sarva karmaṇām upalakṣaṇam etat
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13096420 (0.057):
devatoddeśena dravya-tyāga-rūpo yajñaḥ | sarva-karmaṇām upalakṣaṇam etat
coditatvena yāgo homaś ceti dvividha uttiṣṭhad-dhomā vaṣaṭ-kāra-prayogāntā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885838 (0.0):
devatoddeśena dravya tyāgo yajña iti niruktaḥ | sa ca yajatinā juhotinā ca / coditatvena yāgo homaś ceti dvividha uttiṣṭhad dhomā vaṣaṭ kāra prayogāntā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885848 (0.030):
yājyāpuro 'nuvākyāvanto yajataya upaviṣṭa homaḥ svāhā kāra prayogāntā / yājyāpuro 'nuvākyārahitā juhotaya iti kalpa kārair vyākhyāto
yājyāpuro 'nuvākyāvanto yajataya upaviṣṭa-homaḥ svāhā-kāra-prayogāntā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885842 (0.0):
coditatvena yāgo homaś ceti dvividha uttiṣṭhad dhomā vaṣaṭ kāra prayogāntā / yājyāpuro 'nuvākyāvanto yajataya upaviṣṭa homaḥ svāhā kāra prayogāntā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885850 (0.0):
yājyāpuro 'nuvākyāvanto yajataya upaviṣṭa homaḥ svāhā kāra prayogāntā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17804046 (0.037):
uttiṣṭhad dhomo vaṣaṭ kāra prayogāntaḥ | sa evopaviṣṭa homaḥ / svāhā kāra prayogānta āsecana paryanto homaḥ | para svatvāpatti paryantaḥ
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13096782 (0.037):
uttiṣṭhad dhomo vaṣaṭ-kāra-prayogāntaḥ | sa evopaviṣṭa-homaḥ / svāhā-kāra-prayogānta āsecana-paryanto homaḥ | para-svatvāpatti-paryantaḥ
yājyāpuro 'nuvākyārahitā juhotaya iti kalpa-kārair vyākhyāto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885856 (0.0):
yājyāpuro 'nuvākyāvanto yajataya upaviṣṭa homaḥ svāhā kāra prayogāntā / yājyāpuro 'nuvākyārahitā juhotaya iti kalpa kārair vyākhyāto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885840 (0.013):
coditatvena yāgo homaś ceti dvividha uttiṣṭhad dhomā vaṣaṭ kāra prayogāntā / yājyāpuro 'nuvākyāvanto yajataya upaviṣṭa homaḥ svāhā kāra prayogāntā
yajña-śabdenoktaḥ | tapaḥ kāyendriya-śoṣaṇaṃ kṛcchra-cāndrāyaṇādi | dānaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885866 (0.0):
yājyāpuro 'nuvākyārahitā juhotaya iti kalpa kārair vyākhyāto / yajña śabdenoktaḥ | tapaḥ kāyendriya śoṣaṇaṃ kṛcchra cāndrāyaṇādi | dānaṃ
parasvatvāpatti-phalakaḥ sva-svatva-tyāgaḥ | teṣām
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885876 (0.0):
yajña śabdenoktaḥ | tapaḥ kāyendriya śoṣaṇaṃ kṛcchra cāndrāyaṇādi | dānaṃ / parasvatvāpatti phalakaḥ sva svatva tyāgaḥ | teṣām
āhāra-yajña-tapo-dānānāṃ sāttvika-rājasa-tāmasa-bhedaṃ mayā vyākhyāyamānam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885886 (0.0):
parasvatvāpatti phalakaḥ sva svatva tyāgaḥ | teṣām / āhāra yajña tapo dānānāṃ sāttvika rājasa tāmasa bhedaṃ mayā vyākhyāyamānam
imaṃ śṛṇu ||7|| / viśvanāthaḥ : tad evaṃ ye śāstra-vidhi-tyāginaḥ kāma-cāreṇa vartante
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885895 (0.0):
āhāra yajña tapo dānānāṃ sāttvika rājasa tāmasa bhedaṃ mayā vyākhyāyamānam / imaṃ śṛṇu ||7|| / viśvanāthaḥ : tad evaṃ ye śāstra vidhi tyāginaḥ kāma cāreṇa vartante
pūrvādhyāyoktā ye cāsminn adhyāye āsura-śāstra-vidhinā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885902 (0.0):
viśvanāthaḥ : tad evaṃ ye śāstra vidhi tyāginaḥ kāma cāreṇa vartante / pūrvādhyāyoktā ye cāsminn adhyāye āsura śāstra vidhinā
yakṣa-rakṣaḥ-pretādīn yajante, ye cāśāstrīyaṃ tapa-ādikaṃ kurvanti te
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885912 (0.0):
pūrvādhyāyoktā ye cāsminn adhyāye āsura śāstra vidhinā / yakṣa rakṣaḥ pretādīn yajante, ye cāśāstrīyaṃ tapa ādikaṃ kurvanti te
sarve āsura-sarga-madhya-gatā eva bhavantīti prakaraṇārthaḥ | tathāpy
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885920 (0.0):
yakṣa rakṣaḥ pretādīn yajante, ye cāśāstrīyaṃ tapa ādikaṃ kurvanti te / sarve āsura sarga madhya gatā eva bhavantīti prakaraṇārthaḥ | tathāpy
āhārādīnāṃ vakṣyamāṇānāṃ traividhyāt tadvatāṃ yathā-yogaṃ daivam āsuraṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885929 (0.0):
sarve āsura sarga madhya gatā eva bhavantīti prakaraṇārthaḥ | tathāpy / āhārādīnāṃ vakṣyamāṇānāṃ traividhyāt tadvatāṃ yathā yogaṃ daivam āsuraṃ ca
sargaṃ svayam eva vivicya jānīty āha āhāras tv ity ādi trayodaśabhiḥ ||7||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885939 (0.0):
āhārādīnāṃ vakṣyamāṇānāṃ traividhyāt tadvatāṃ yathā yogaṃ daivam āsuraṃ ca / sargaṃ svayam eva vivicya jānīty āha āhāras tv ity ādi trayodaśabhiḥ ||7||
baladevaḥ : evaṃ sthite tad-āhārādīnām api traividhyam āha āhāras tv iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885945 (0.0):
sargaṃ svayam eva vivicya jānīty āha āhāras tv ity ādi trayodaśabhiḥ ||7|| / baladevaḥ : evaṃ sthite tad āhārādīnām api traividhyam āha āhāras tv iti |
śraddhāvat sarvasya priyo 'nnādir āhāro 'pi trividho bhavati | evaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885953 (0.0):
baladevaḥ : evaṃ sthite tad āhārādīnām api traividhyam āha āhāras tv iti | / śraddhāvat sarvasya priyo 'nnādir āhāro 'pi trividho bhavati | evaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104534 (0.045):
06,039.007a āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628529 (0.045):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630471 (0.045):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ Bhg_17.007a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465532 (0.045):
āhāras tv api sarvasya trividho bhavati priyaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885792 (0.059):
śraddhaiva trividhā | āhāro 'pi sarvasya priyas trividha eva bhavati / sarvasya triguṇātmakatvena caturthyāṃ vidhāyā asaṃbhavāt | yathā dṛṣṭārtha
yajñādīni ca trividhāni | teṣām āhārādīnāṃ caturṇām ||7||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885959 (0.0):
śraddhāvat sarvasya priyo 'nnādir āhāro 'pi trividho bhavati | evaṃ / yajñādīni ca trividhāni | teṣām āhārādīnāṃ caturṇām ||7||
BhG 17.8 / āyuḥ-sattva-balārogya-sukha-prīti-vivardhanāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104549 (0.0):
06,039.007c yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu / 06,039.008a āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628544 (0.0):
yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu / āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885968 (0.0):
yajñādīni ca trividhāni | teṣām āhārādīnāṃ caturṇām ||7|| / BhG 17.8 / āyuḥ sattva balārogya sukha prīti vivardhanāḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630488 (0.0):
[=MBh_06,039.007c] / āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ Bhg_17.008a [=MBh_06,039.008a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944290 (0.0):
āyuś ca sattvaṃ ca balaṃ ca ārogyaṃ ca sukhaṃ ca prītiś ca / āyuḥ sattva balārogya sukha prītayas tāsāṃ vivardhanāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12895106 (0.0):
MSS_5136 1 āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465576 (0.0):
bhedaṃ śṛṇu // BhGR_17.7 // / āyussattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944262 (5.960):
vakṣyamāṇaṃ sṛṇu ||BhGS_17.7|| / āyuḥ sattva balārogya sukha prīti vivardhanāḥ |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25651104 (0.044):
06,039.008a āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ / 06,039.008c rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886660 (0.058):
hṛdyatva virodhi | āmaya pradatvam āyuḥ sattva balārogya virodhi |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401098 (0.058):
hṛdyatva-virodhi | āmaya-pradatvam āyuḥ-sattva-balārogya-virodhi |
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvika-priyāḥ ||8||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104554 (0.0):
06,039.008a āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ / 06,039.008c rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628549 (0.0):
āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ / rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885975 (0.0):
āyuḥ sattva balārogya sukha prīti vivardhanāḥ | / rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvika priyāḥ ||8||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630497 (0.0):
āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ Bhg_17.008a [=MBh_06,039.008a] / rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ Bhg_17.008c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944268 (0.0):
āyuḥ sattva balārogya sukha prīti vivardhanāḥ | / rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvika priyāḥ ||BhG_17.8||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12895112 (0.0):
MSS_5136 1 āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ / / MSS_5136 2 rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465581 (0.0):
āyussattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ | / rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyaḥ || BhG_17.8 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944291 (0.054):
āyuḥ sattva balārogya sukha prīti vivardhanāḥ | te ca rasyā rasopetāḥ, / snigdhāḥ snehavantaḥ, sthirāś cira kāla sthāyino dehe, hṛdyāḥ
śrīdharaḥ : tatrāhāra-traividhyam āha āyur iti tribhiḥ | āyur jīvitam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885982 (0.0):
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvika priyāḥ ||8|| / śrīdharaḥ : tatrāhāra traividhyam āha āyur iti tribhiḥ | āyur jīvitam |
sattvam utsāhaḥ | balaṃ śaktiḥ | ārogyaṃ roga-rāhityam | sukhaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885990 (0.0):
śrīdharaḥ : tatrāhāra traividhyam āha āyur iti tribhiḥ | āyur jīvitam | / sattvam utsāhaḥ | balaṃ śaktiḥ | ārogyaṃ roga rāhityam | sukhaṃ
citta-prasādaḥ | prītir abhiruciḥ | āyur-ādīnāṃ vivardhanāḥ viśeṣeṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885998 (0.0):
sattvam utsāhaḥ | balaṃ śaktiḥ | ārogyaṃ roga rāhityam | sukhaṃ / citta prasādaḥ | prītir abhiruciḥ | āyur ādīnāṃ vivardhanāḥ viśeṣeṇa
vṛddhi-karāḥ | te ca rasyā rasavantaḥ | snigdhāḥ sneha-yuktāḥ | sthirā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886005 (0.0):
citta prasādaḥ | prītir abhiruciḥ | āyur ādīnāṃ vivardhanāḥ viśeṣeṇa / vṛddhi karāḥ | te ca rasyā rasavantaḥ | snigdhāḥ sneha yuktāḥ | sthirā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465648 (0.050):
prītihetubhūtakarmārambhadvāreṇa prītivardhanāḥ / rasyāḥ madhurarasopetāḥ / / snigdhāḥ snehayuktāḥ / sthirāḥ sthirapariṇāmāḥ / hṛdyāḥ ramaṇīyaveṣāḥ /
dehe sārāṃśena cira-kālyāvasthāyinaḥ | hṛdyā dṛṣṭi-mātrād eva hṛdayaṅgamāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886016 (0.0):
vṛddhi karāḥ | te ca rasyā rasavantaḥ | snigdhāḥ sneha yuktāḥ | sthirā / dehe sārāṃśena cira kālyāvasthāyinaḥ | hṛdyā dṛṣṭi mātrād eva hṛdayaṅgamāḥ
| evambhūtā āhārā bhakṣya-bhojyādayaḥ sāttvika-priyāḥ ||8||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886023 (0.0):
dehe sārāṃśena cira kālyāvasthāyinaḥ | hṛdyā dṛṣṭi mātrād eva hṛdayaṅgamāḥ / | evambhūtā āhārā bhakṣya bhojyādayaḥ sāttvika priyāḥ ||8||
madhusūdanaḥ : āhāra-yajña-tapo-dānānāṃ bhedaḥ pañcadaśabhir vyākhyāyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886031 (0.0):
| evambhūtā āhārā bhakṣya bhojyādayaḥ sāttvika priyāḥ ||8|| / madhusūdanaḥ : āhāra yajña tapo dānānāṃ bhedaḥ pañcadaśabhir vyākhyāyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888775 (0.021):
sarvadā aṅga vaikalye 'pi prakarṣeṇa vartante | saguṇā bhavantīty arthaḥ / madhusūdanaḥ : tad evam āhāra yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403214 (0.021):
sarvadā aṅga-vaikalye 'pi prakarṣeṇa vartante | saguṇā bhavantīty arthaḥ / madhusūdanaḥ : tad evam āhāra-yajña-tapo-dānānāṃ traividhya-kathanena
tatrāhāra-bheda āyur iti tribhiḥ | āyuś cirañjīvanaṃ sattvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886037 (0.0):
madhusūdanaḥ : āhāra yajña tapo dānānāṃ bhedaḥ pañcadaśabhir vyākhyāyate | / tatrāhāra bheda āyur iti tribhiḥ | āyuś cirañjīvanaṃ sattvaṃ
citta-dhairyaṃ balavati duḥkhe 'pi nirvikāratvāpādakaṃ, balaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886046 (0.0):
tatrāhāra bheda āyur iti tribhiḥ | āyuś cirañjīvanaṃ sattvaṃ / citta dhairyaṃ balavati duḥkhe 'pi nirvikāratvāpādakaṃ, balaṃ
śarīra-sāmarthyaṃ svocite kārye śramābhāva-prayojakam | ārogyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886055 (0.0):
citta dhairyaṃ balavati duḥkhe 'pi nirvikāratvāpādakaṃ, balaṃ / śarīra sāmarthyaṃ svocite kārye śramābhāva prayojakam | ārogyaṃ
vyādhy-abhāvaḥ | sukhaṃ bhojanānantarāhlādas tṛptiḥ | prītir bhojana-kāle
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886065 (0.0):
śarīra sāmarthyaṃ svocite kārye śramābhāva prayojakam | ārogyaṃ / vyādhy abhāvaḥ | sukhaṃ bhojanānantarāhlādas tṛptiḥ | prītir bhojana kāle
'nabhiruci-rāhityam icchautkaṭyaṃ teṣāṃ vivardhanā | viśeṣeṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886072 (0.0):
vyādhy abhāvaḥ | sukhaṃ bhojanānantarāhlādas tṛptiḥ | prītir bhojana kāle / 'nabhiruci rāhityam icchautkaṭyaṃ teṣāṃ vivardhanā | viśeṣeṇa
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11593628 (0.039):
atra bhāṣyaṃ dharmaṃ jijñāsitum icched iti. tatra sandhātuliṅtumunām / icchārthatvāt paunaruktyam āśaṅkya viṣayabhedāt pariharati sanvācyeti.
vṛddhi-hetavaḥ | rasyā āsvādyā madhura-rasa-pradhānāḥ | snigdhāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886079 (0.0):
'nabhiruci rāhityam icchautkaṭyaṃ teṣāṃ vivardhanā | viśeṣeṇa / vṛddhi hetavaḥ | rasyā āsvādyā madhura rasa pradhānāḥ | snigdhāḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944292 (0.062):
āyuḥ sattva balārogya sukha prīti vivardhanāḥ | te ca rasyā rasopetāḥ, / snigdhāḥ snehavantaḥ, sthirāś cira kāla sthāyino dehe, hṛdyāḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465646 (0.064):
prītihetubhūtakarmārambhadvāreṇa prītivardhanāḥ / rasyāḥ madhurarasopetāḥ / / snigdhāḥ snehayuktāḥ / sthirāḥ sthirapariṇāmāḥ / hṛdyāḥ ramaṇīyaveṣāḥ /
sahajenāgantukena vā snehena yuktāḥ | sthirā rasādy-aṃśena śarīre
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886088 (0.0):
vṛddhi hetavaḥ | rasyā āsvādyā madhura rasa pradhānāḥ | snigdhāḥ / sahajenāgantukena vā snehena yuktāḥ | sthirā rasādy aṃśena śarīre
cira-kāla-sthāyinaḥ | hṛdyā hṛdayaṅgamā / durgandhāśucitvādi-dṛṣṭādṛṣṭa-doṣa-śūnyāḥ | āhārāś
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886094 (0.0):
sahajenāgantukena vā snehena yuktāḥ | sthirā rasādy aṃśena śarīre / cira kāla sthāyinaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886102 (0.0):
| hṛdyā hṛdayaṅgamā durgandhāśucitvādi dṛṣṭādṛṣṭa doṣa śūnyāḥ | āhārāś
carvya-coṣya-lehya-peyāḥ sāttvikānāṃ priyāḥ | etair liṅgaiḥ sāttvika
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886110 (0.0):
| hṛdyā hṛdayaṅgamā durgandhāśucitvādi dṛṣṭādṛṣṭa doṣa śūnyāḥ | āhārāś / carvya coṣya lehya peyāḥ sāttvikānāṃ priyāḥ | etair liṅgaiḥ sāttvika
jñeyāḥ sāttvikatvam abhilaṣadbhiś caita ādeyā ity arthaḥ ||8||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886116 (0.0):
carvya coṣya lehya peyāḥ sāttvikānāṃ priyāḥ | etair liṅgaiḥ sāttvika / jñeyāḥ sāttvikatvam abhilaṣadbhiś caita ādeyā ity arthaḥ ||8||
viśvanāthaḥ : sāttvikāhāravatām āyur vardhata iti prasiddhaḥ | sattvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886123 (0.0):
jñeyāḥ sāttvikatvam abhilaṣadbhiś caita ādeyā ity arthaḥ ||8|| / viśvanāthaḥ : sāttvikāhāravatām āyur vardhata iti prasiddhaḥ | sattvam
utsāhaḥ | rasyā iti kevala guḍādīnāṃ rasyatve 'pi rūkṣatvam ata āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886131 (0.0):
viśvanāthaḥ : sāttvikāhāravatām āyur vardhata iti prasiddhaḥ | sattvam / utsāhaḥ | rasyā iti kevala guḍādīnāṃ rasyatve 'pi rūkṣatvam ata āha
snigdhā iti | dugdha-phenādīnāṃ rasyatva-snigdhatve 'pi asthairyam ata āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886137 (0.0):
utsāhaḥ | rasyā iti kevala guḍādīnāṃ rasyatve 'pi rūkṣatvam ata āha / snigdhā iti | dugdha phenādīnāṃ rasyatva snigdhatve 'pi asthairyam ata āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886147 (0.0):
snigdhā iti | dugdha phenādīnāṃ rasyatva snigdhatve 'pi asthairyam ata āha
sthirā iti | panasa-phalādīnāṃ rasyatve snigdhatva-sthiratve 'pi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886144 (0.0):
snigdhā iti | dugdha phenādīnāṃ rasyatva snigdhatve 'pi asthairyam ata āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886152 (0.0):
sthirā iti | panasa phalādīnāṃ rasyatve snigdhatva sthiratve 'pi
hṛd-udarādy-ahitatvam ata āha hṛdyā hṛd-udara-hitā iti | tena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886160 (0.0):
sthirā iti | panasa phalādīnāṃ rasyatve snigdhatva sthiratve 'pi / hṛd udarādy ahitatvam ata āha hṛdyā hṛd udara hitā iti | tena
sa-gavya-śarkarā-śāli-godhūmānnādaya eva rasyatvādi-catuṣṭaya-guṇavattvāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886173 (0.0):
hṛd udarādy ahitatvam ata āha hṛdyā hṛd udara hitā iti | tena / sa gavya śarkarā śāli godhūmānnādaya eva rasyatvādi catuṣṭaya guṇavattvāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886227 (0.041):
abhiruciḥ | etāsāṃ vivardhanāḥ ramyatvādi guṇavantaḥ sa gavya śarkarāḥ / śāli godhūmādayaḥ sāttvikānāṃ priyās tair upādeyā ity arthaḥ | ramyā iti
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400665 (0.041):
abhiruciḥ | etāsāṃ vivardhanāḥ ramyatvādi-guṇavantaḥ sa-gavya-śarkarāḥ / śāli-godhūmādayaḥ sāttvikānāṃ priyās tair upādeyā ity arthaḥ | ramyā iti
sāttvika-loka-priyā jñeyās teṣāṃ priyatve saty eva sāttvikatvaṃ ca jñeyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886188 (0.0):
sa gavya śarkarā śāli godhūmānnādaya eva rasyatvādi catuṣṭaya guṇavattvāt / sāttvika loka priyā jñeyās teṣāṃ priyatve saty eva sāttvikatvaṃ ca jñeyam
| kiṃ ca guṇa-catuṣṭayavattve 'pi apāvitrye sati sāttvika-priyatādarśanād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886191 (0.0):
sāttvika loka priyā jñeyās teṣāṃ priyatve saty eva sāttvikatvaṃ ca jñeyam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012170 (0.031):
aṃśajatvaṃ cety ādi trijagatvaṃ jñeyam | tatra tāsāṃ kevala śakti
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14553209 (0.033):
yathoktasarvahetumelake kaṣṭatamaḥ kṣiprakāritamaś ca bhavatīti jñeyaṃ / kaṣṭatamatvādi ca yathāyogyatayā jñeyaṃ viruddhopakramo doṣaḥ kaṣṭa eva
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28882384 (0.036):
tamasastapano viṣṇuḥ satva (?tve )[jñānā]dhibhūtatā / / rajasyarāgo vijñeyam adhibhūtaṃ mahāmate // Paus_33.162 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28210945 (0.039):
kecittu janyanityapratyakṣasādhāraṇaṃ jñānākaraṇakatve sati / jñānatvaṃ lakṣaṇam/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21217526 (0.041):
utkarṣeti // utkarṣavatve satyapakarṣavatvādityarthaḥ / ekaikasya gaganā 7
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206451 (0.044):
saptamyarthatve prakāratāviśiṣṭaviśeṣyatānirūpakānubhavatvaṃ / pramātvam/ viśeṣyitāyāstadarthatve tu
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10628007 (0.044):
atha śabda utpadyate utkarṣavattve sati apakarṣavattvāt mādhuryavat ata
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21174148 (0.045):
kātsnryārthatve tu yatkiñcittādṛśadharmāvacchinnakāryatāśraye sarvatra
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 941702 (0.046):
ataeva pratyudāharaṇamātramityadhikaraṇāntagranthe mātrapadātsūcayiṣyate / / satyapyarthaikatve iti //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932327 (0.048):
evābhāsaḥ syāt/ na cātra niragnikatvaṃ sādhanatvenopāttam/ tathātve hi / yadīti syāditi ca na syāt/ kiṃ tu niragnikatvāditi syāt//
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222037 (0.048):
sahṛdayāsambandhitvamityarthaḥ / / tāṭasthye sati svarasanīyatvaṃ na bhavediti bhāvaḥ /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4166921 (0.049):
indragārhapatyayoḥ pradhānatvāviśeṣadupasthānasya ca guṇatvāt / 'pratipradhānaṃ guṇaḥ' iti nyāyenopasthānāvṛtyā śrutiliṅgayoḥ samuccayaḥ-
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21188044 (0.050):
vyarthamiti śaṅkyam / asati śaśaśraṅgādau svamate vyabhicāravārakatvāt // / vṛttimatvaṃ ca samavāyādivṛttyepi jñeyam / tena
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28204220 (0.050):
jātitvābhāvavyāpyatāyā upagamena jātibādhakatvaṃ svīkriyate/ na tu / guṇādisādhāraṇasvādhikaraṇaghaṭitajātisāṅkaryasyeti/
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2449911 (0.050):
tasya tathātve paramārthator 'thādvicchinnaṃ jñānaṃ syāt /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23602174 (0.050):
śāstrasyānarthakatvamavidyamānābhidheyatvaṃ tathā cāprayojanakatvaṃ syāt / / yathā ca tadguṇasāratayāsyāvastusadapi bhoktṛtvaṃ sāṃvyavahārikamevaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28199941 (0.051):
cābhipretyārthamāha [85] cākṣuṣatve satītyādi/ [85] rūpādāviti/ idaṃ ca
Pramanavartika (pramanvu.htm.txt) 22497356 (0.051):
dhiyo nīlādirūpatve bādyo 'rthaḥ kimpramāṇakaḥ /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141741 (0.052):
pratyupasarjanatve 'pi tadarthaṃ pratyanupasarjanatvāt tadādāniyamābhāvena
atra pavitrā ity api viśeṣaṇaṃ deyam | tāmasa-priyeṣv
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886198 (0.0):
| kiṃ ca guṇa catuṣṭayavattve 'pi apāvitrye sati sāttvika priyatādarśanād / atra pavitrā ity api viśeṣaṇaṃ deyam | tāmasa priyeṣv
amedhya-pada-darśanāt ||8|| / baladevaḥ : tatra sāttvikāhāram āha āyuri iti | āyuś cira-jīvitam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886207 (0.0):
atra pavitrā ity api viśeṣaṇaṃ deyam | tāmasa priyeṣv / amedhya pada darśanāt ||8||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886265 (0.024):
vyāvṛttiḥ | kṣud udarādy ahitatvam ahṛdyatvam | atra pavitrā iti jñeyam | / tāmasa priyeṣv amedhya pada darśanāt ||8||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400703 (0.024):
vyāvṛttiḥ | kṣud-udarādy-ahitatvam ahṛdyatvam | atra pavitrā iti jñeyam | / tāmasa-priyeṣv amedhya-pada-darśanāt ||8||
sattvam citta-dhairyam | balaṃ deha-sāmarthyaṃ | sukhaṃ tṛptiḥ | prītir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886217 (0.0):
baladevaḥ : tatra sāttvikāhāram āha āyuri iti | āyuś cira jīvitam | / sattvam citta dhairyam | balaṃ deha sāmarthyaṃ | sukhaṃ tṛptiḥ | prītir
abhiruciḥ | etāsāṃ vivardhanāḥ ramyatvādi-guṇavantaḥ sa-gavya-śarkarāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886227 (0.0):
sattvam citta dhairyam | balaṃ deha sāmarthyaṃ | sukhaṃ tṛptiḥ | prītir / abhiruciḥ | etāsāṃ vivardhanāḥ ramyatvādi guṇavantaḥ sa gavya śarkarāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886164 (0.061):
hṛd udarādy ahitatvam ata āha hṛdyā hṛd udara hitā iti | tena / sa gavya śarkarā śāli godhūmānnādaya eva rasyatvādi catuṣṭaya guṇavattvāt
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400602 (0.061):
hṛd-udarādy-ahitatvam ata āha hṛdyā hṛd-udara-hitā iti | tena / sa-gavya-śarkarā-śāli-godhūmānnādaya eva rasyatvādi-catuṣṭaya-guṇavattvāt
śāli-godhūmādayaḥ sāttvikānāṃ priyās tair upādeyā ity arthaḥ | ramyā iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886234 (0.0):
abhiruciḥ | etāsāṃ vivardhanāḥ ramyatvādi guṇavantaḥ sa gavya śarkarāḥ / śāli godhūmādayaḥ sāttvikānāṃ priyās tair upādeyā ity arthaḥ | ramyā iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886164 (0.041):
hṛd udarādy ahitatvam ata āha hṛdyā hṛd udara hitā iti | tena / sa gavya śarkarā śāli godhūmānnādaya eva rasyatvādi catuṣṭaya guṇavattvāt
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400602 (0.041):
hṛd-udarādy-ahitatvam ata āha hṛdyā hṛd-udara-hitā iti | tena / sa-gavya-śarkarā-śāli-godhūmānnādaya eva rasyatvādi-catuṣṭaya-guṇavattvāt
nīrasānāṃ caṇakādīnāṃ | snigdhā iti rukṣāṇāṃ guḍādīnāṃ | sthirā ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886242 (0.0):
śāli godhūmādayaḥ sāttvikānāṃ priyās tair upādeyā ity arthaḥ | ramyā iti / nīrasānāṃ caṇakādīnāṃ | snigdhā iti rukṣāṇāṃ guḍādīnāṃ | sthirā ity
asthirāṇāṃ dugdha-phenādīnāṃ | hṛdyety ahṛdyānāṃ panasa-phalādīnāṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886250 (0.0):
nīrasānāṃ caṇakādīnāṃ | snigdhā iti rukṣāṇāṃ guḍādīnāṃ | sthirā ity / asthirāṇāṃ dugdha phenādīnāṃ | hṛdyety ahṛdyānāṃ panasa phalādīnāṃ ca
vyāvṛttiḥ | kṣud-udarādy-ahitatvam ahṛdyatvam | atra pavitrā iti jñeyam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886263 (0.0):
asthirāṇāṃ dugdha phenādīnāṃ | hṛdyety ahṛdyānāṃ panasa phalādīnāṃ ca / vyāvṛttiḥ | kṣud udarādy ahitatvam ahṛdyatvam | atra pavitrā iti jñeyam |
tāmasa-priyeṣv amedhya-pada-darśanāt ||8|| / BhG 17.9
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886267 (0.0):
vyāvṛttiḥ | kṣud udarādy ahitatvam ahṛdyatvam | atra pavitrā iti jñeyam | / tāmasa priyeṣv amedhya pada darśanāt ||8||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886200 (0.024):
atra pavitrā ity api viśeṣaṇaṃ deyam | tāmasa priyeṣv / amedhya pada darśanāt ||8||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400638 (0.024):
atra pavitrā ity api viśeṣaṇaṃ deyam | tāmasa-priyeṣv / amedhya-pada-darśanāt ||8||
kaṭv-amla-lavaṇātyuṣṇa-tīkṣṇa-rūkṣa-vidāhinaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104563 (0.0):
06,039.008c rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ / 06,039.009a kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628558 (0.0):
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ / kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886275 (0.0):
tāmasa priyeṣv amedhya pada darśanāt ||8|| / BhG 17.9 / kaṭv amla lavaṇātyuṣṇa tīkṣṇa rūkṣa vidāhinaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630506 (0.0):
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ Bhg_17.008c / [=MBh_06,039.008c] / kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ Bhg_17.009a [=MBh_06,039.009a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944316 (0.0):
hṛdaya priyāḥ, āhārāḥ sāttvika priyāḥ sāttvikasyeṣṭāḥ ||BhGS_17.8|| / kaṭv amla lavaṇātyuṣṇa tīkṣṇa rūkṣa vidāhinaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944328 (0.0):
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkha śokāmaya pradāḥ ||BhG_17.9|| / kaṭv amla lavaṇātyuṣṇa tīkṣṇa rūkṣa vidāhina ity atrāti śabdaḥ kaṭvādiṣu
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416994 (0.0):
BhP_03.31.007/1 kaṭu-tīkṣṇoṣṇa-lavaṇa- rūkṣāmlādibhir ulbaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2665332 (0.0):
mūrcchām āpnoty uru kleśas tatratyaiḥ kṣudhitair muhuḥ // BhP_03.31.006 // / kaṭu tīkṣṇoṣṇa lavaṇa rūkṣāmlādibhir ulbaṇaiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12959121 (0.0):
MSS_8356 1 kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavid āhinaḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465671 (0.0):
evaṃvidhāḥ sattvamayā āhārāḥ sāttvikasya puruṣasya priyāḥ // BhGR_17.8 // / kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465694 (0.0):
vidāhinaś ceti kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5953179 (0.011):
bhṛśoṣṇa tīkṣṇa kaṭv amla lavaṇādi vidāhibhiḥ |
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3963501 (0.022):
VRrs, 13 / kaṭvamlatīkṣṇalavaṇoṣṇavidāhirūkṣaiḥ pittaṃ praduṣṭam aśanair atisevitais
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958957 (0.023):
MSS_8349 1 kaṭutīkṣṇoṣṇalavaṇakṣārāmlādib hirulbaṇaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754268 (0.032):
atyantopahataṃ ca yat BrP_221.54b / atyamlakaṭutīkṣṇoṣṇa BrP_234.11a
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25651117 (0.036):
06,039.009a kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ / 06,039.009c āhārā rājasasyeṣṭā duḥkhaśokāmayapradāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6755971 (0.060):
bhṛśoṣṇatiktakaṭvamlalavaṇādividāhibhiḥ // GarP_1,148.1 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21366134 (0.064):
tāpaḥ saṃhriyate cāsya cādānoṣṇābhitāpinaḥ // Āk_1,19.144 // / saktukaṭvamlalavaṇarūkṣāyāsātapāṃstyajet /
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkha-śokāmaya-pradāḥ ||9||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104566 (0.0):
06,039.009a kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ / 06,039.009c āhārā rājasasyeṣṭā duḥkhaśokāmayapradāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628561 (0.0):
kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ / āhārā rājasasyeṣṭā duḥkhaśokāmayapradāḥ 17.9
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886281 (0.0):
kaṭv amla lavaṇātyuṣṇa tīkṣṇa rūkṣa vidāhinaḥ | / āhārā rājasasyeṣṭā duḥkha śokāmaya pradāḥ ||9||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944321 (0.0):
kaṭv amla lavaṇātyuṣṇa tīkṣṇa rūkṣa vidāhinaḥ | / āhārā rājasasyeṣṭā duḥkha śokāmaya pradāḥ ||BhG_17.9||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465674 (0.0):
kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ | / āhārā rājasasyeṣṭā duḥkhaśokāmayapradāḥ || BhG_17.9 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944349 (0.023):
cātyuṣṇaś ca tīkṣṇaś ca rūkṣaś ca vidāhī ca te āhārā rājasasyeṣṭā / duḥkha śokāmaya pradāḥ duḥkhaṃ ca śokaṃ cāmayaṃ ca prayacchantīti
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630513 (0.057):
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkhaśokāmayapradāḥ Bhg_17.009c [=MBh_06,039.009c]
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12959129 (0.057):
MSS_8356 2 āhārā rājasasyeṣṭā duḥkhaśokāmayapradāḥ //
śrīdharaḥ : tathā kaṭv iti | ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api sambadhyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886288 (0.0):
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkha śokāmaya pradāḥ ||9|| / śrīdharaḥ : tathā kaṭv iti | ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886390 (0.0):
liṅgaiḥ rājasā jñeyāḥ sāttvikaiś caita upekṣaṇīyā ity arthaḥ / viśvanāthaḥ : ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate | ati kaṭur
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400828 (0.0):
liṅgaiḥ rājasā jñeyāḥ sāttvikaiś caita upekṣaṇīyā ity arthaḥ ||9|| / viśvanāthaḥ : ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api sambadhyate | ati-kaṭur
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886330 (0.049):
madhusūdanaḥ : ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api yojanīyaḥ | kaṭus tiktaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400768 (0.049):
madhusūdanaḥ : ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api yojanīyaḥ | kaṭus tiktaḥ
| tenāti-kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886295 (0.0):
śrīdharaḥ : tathā kaṭv iti | ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate / | tenāti kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886395 (0.0):
viśvanāthaḥ : ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate | ati kaṭur / nimbādiḥ | aty amlavaṇoṣṇaḥ prasiddha eva | atitīkṣṇo mūlikā viṣādir
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400833 (0.0):
viśvanāthaḥ : ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api sambadhyate | ati-kaṭur / nimbādiḥ | aty-amlavaṇoṣṇaḥ prasiddha eva | atitīkṣṇo mūlikā-viṣādir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886347 (0.052):
| kaṭu rasasya tīkṣṇa śabdenoktatvāt | tatrātikaṭur nimbādiḥ | / atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400785 (0.052):
| kaṭu-rasasya tīkṣṇa-śabdenoktatvāt | tatrātikaṭur nimbādiḥ | / atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati-tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944339 (0.055):
sarvatra yojyaḥ | atikaṭuḥ atitīkṣṇaḥ ity evam | kaṭuś cāmlaś ca lavaṇaś / cātyuṣṇaś ca tīkṣṇaś ca rūkṣaś ca vidāhī ca te āhārā rājasasyeṣṭā
ati-tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ kaṅgu-kodravādiḥ | atividāhī saṛṣapādiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886305 (0.0):
| tenāti kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ | / ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ kaṅgu kodravādiḥ | atividāhī saṛṣapādiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886349 (0.023):
atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400787 (0.023):
atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati-tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886357 (0.036):
atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ / sneha śūnyaḥ kaṅgu kodravādiḥ | atividāhī santāpako rājikādiḥ | duḥkhaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400795 (0.036):
atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati-tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ / sneha-śūnyaḥ kaṅgu-kodravādiḥ | atividāhī santāpako rājikādiḥ | duḥkhaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21036600 (0.051):
nāneti tārādiśabdapyutpatyādirna syādityādipadaprayogenābhimataṃ 2
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886403 (0.061):
marīcy ādyā vā | atirūkṣo hiṅgu kodravādiḥ | vidāhī dāhakaro
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400841 (0.061):
marīcy-ādyā vā | atirūkṣo hiṅgu-kodravādiḥ | vidāhī dāhakaro
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886447 (0.061):
atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca | khyāto 'titīkṣṇo marīcy ādir atirukṣaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400885 (0.061):
atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca | khyāto 'titīkṣṇo marīcy-ādir atirukṣaḥ
atikaṭv-ādaya āhārā rājasasyeṣṭāḥ priyāḥ | duḥkhaṃ tāt-kālikaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886314 (0.0):
ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ kaṅgu kodravādiḥ | atividāhī saṛṣapādiḥ | / atikaṭv ādaya āhārā rājasasyeṣṭāḥ priyāḥ | duḥkhaṃ tāt kālikaṃ
hṛdaya-santāpādi | śokaḥ paścād-bhāvi-daurmanasyam | āmayo rogaḥ | etān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886324 (0.0):
atikaṭv ādaya āhārā rājasasyeṣṭāḥ priyāḥ | duḥkhaṃ tāt kālikaṃ / hṛdaya santāpādi | śokaḥ paścād bhāvi daurmanasyam | āmayo rogaḥ | etān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886424 (0.0):
rasanākaṇṭhādi santāpaḥ | śokaḥ paścād bhāvi daurmanasyam | āmayo rogaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400862 (0.0):
rasanākaṇṭhādi-santāpaḥ | śokaḥ paścād-bhāvi-daurmanasyam | āmayo rogaḥ
pradadāti prayacchantīti tathā ||9|| / madhusūdanaḥ : ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api yojanīyaḥ | kaṭus tiktaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886334 (0.0):
hṛdaya santāpādi | śokaḥ paścād bhāvi daurmanasyam | āmayo rogaḥ | etān / pradadāti prayacchantīti tathā ||9||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886432 (0.049):
baladevaḥ : rājasāhāram āha kaṭv iti | saptasv ati śabdo yojyaḥ | / ati kaṭur iti tikto nimbādir na ca maricādis tasya tīkṣṇa śabdenokter
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400870 (0.049):
baladevaḥ : rājasāhāram āha kaṭv iti | saptasv ati-śabdo yojyaḥ | / ati-kaṭur iti tikto nimbādir na ca maricādis tasya tīkṣṇa-śabdenokter
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886286 (0.049):
śrīdharaḥ : tathā kaṭv iti | ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate / | tenāti kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886388 (0.049):
liṅgaiḥ rājasā jñeyāḥ sāttvikaiś caita upekṣaṇīyā ity arthaḥ / viśvanāthaḥ : ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate | ati kaṭur
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400724 (0.049):
śrīdharaḥ : tathā kaṭv iti | ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api sambadhyate / | tenāti-kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400826 (0.049):
liṅgaiḥ rājasā jñeyāḥ sāttvikaiś caita upekṣaṇīyā ity arthaḥ ||9|| / viśvanāthaḥ : ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api sambadhyate | ati-kaṭur
| kaṭu-rasasya tīkṣṇa-śabdenoktatvāt | tatrātikaṭur nimbādiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886343 (0.0):
madhusūdanaḥ : ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api yojanīyaḥ | kaṭus tiktaḥ / | kaṭu rasasya tīkṣṇa śabdenoktatvāt | tatrātikaṭur nimbādiḥ |
atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati-tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886351 (0.0):
| kaṭu rasasya tīkṣṇa śabdenoktatvāt | tatrātikaṭur nimbādiḥ | / atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886297 (0.023):
| tenāti kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400735 (0.023):
| tenāti-kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886394 (0.055):
nimbādiḥ | aty amlavaṇoṣṇaḥ prasiddha eva | atitīkṣṇo mūlikā viṣādir
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400832 (0.055):
nimbādiḥ | aty-amlavaṇoṣṇaḥ prasiddha eva | atitīkṣṇo mūlikā-viṣādir
sneha-śūnyaḥ kaṅgu-kodravādiḥ | atividāhī santāpako rājikādiḥ | duḥkhaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886361 (0.0):
atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ / sneha śūnyaḥ kaṅgu kodravādiḥ | atividāhī santāpako rājikādiḥ | duḥkhaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886303 (0.036):
ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ kaṅgu kodravādiḥ | atividāhī saṛṣapādiḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400741 (0.036):
ati-tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ kaṅgu-kodravādiḥ | atividāhī saṛṣapādiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886454 (0.053):
kaṅgukādir atidāhī rājikādiḥ | ete rājasasyeṣṭāḥ, sāttvikānāṃ tu heyāḥ |
tāt-kālikīṃ pīḍām | śokaṃ paścād-bhāvi-daurmanasyam | āmayaṃ rogaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886370 (0.0):
sneha śūnyaḥ kaṅgu kodravādiḥ | atividāhī santāpako rājikādiḥ | duḥkhaṃ / tāt kālikīṃ pīḍām | śokaṃ paścād bhāvi daurmanasyam | āmayaṃ rogaṃ ca
dhātu-vaiṣamya-dvārā pradadatīti tathā-vidhā āhārā rājasasyeṣṭāḥ | etair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886378 (0.0):
tāt kālikīṃ pīḍām | śokaṃ paścād bhāvi daurmanasyam | āmayaṃ rogaṃ ca / dhātu vaiṣamya dvārā pradadatīti tathā vidhā āhārā rājasasyeṣṭāḥ | etair
liṅgaiḥ rājasā jñeyāḥ sāttvikaiś caita upekṣaṇīyā ity arthaḥ ||9||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886384 (0.0):
dhātu vaiṣamya dvārā pradadatīti tathā vidhā āhārā rājasasyeṣṭāḥ | etair / liṅgaiḥ rājasā jñeyāḥ sāttvikaiś caita upekṣaṇīyā ity arthaḥ
viśvanāthaḥ : ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api sambadhyate | ati-kaṭur
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886289 (0.0):
śrīdharaḥ : tathā kaṭv iti | ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886391 (0.0):
liṅgaiḥ rājasā jñeyāḥ sāttvikaiś caita upekṣaṇīyā ity arthaḥ / viśvanāthaḥ : ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate | ati kaṭur
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400727 (0.0):
śrīdharaḥ : tathā kaṭv iti | ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api sambadhyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886330 (0.049):
madhusūdanaḥ : ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api yojanīyaḥ | kaṭus tiktaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400768 (0.049):
madhusūdanaḥ : ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api yojanīyaḥ | kaṭus tiktaḥ
nimbādiḥ | aty-amlavaṇoṣṇaḥ prasiddha eva | atitīkṣṇo mūlikā-viṣādir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886293 (0.0):
śrīdharaḥ : tathā kaṭv iti | ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate / | tenāti kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886399 (0.0):
viśvanāthaḥ : ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api sambadhyate | ati kaṭur / nimbādiḥ | aty amlavaṇoṣṇaḥ prasiddha eva | atitīkṣṇo mūlikā viṣādir
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400731 (0.0):
śrīdharaḥ : tathā kaṭv iti | ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api sambadhyate / | tenāti-kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886347 (0.055):
| kaṭu rasasya tīkṣṇa śabdenoktatvāt | tatrātikaṭur nimbādiḥ | / atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400785 (0.055):
| kaṭu-rasasya tīkṣṇa-śabdenoktatvāt | tatrātikaṭur nimbādiḥ | / atyamlātilavaṇātyuṣṇāḥ prasiddhaḥ | ati-tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ
marīcy-ādyā vā | atirūkṣo hiṅgu-kodravādiḥ | vidāhī dāhakaro
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886409 (0.0):
nimbādiḥ | aty amlavaṇoṣṇaḥ prasiddha eva | atitīkṣṇo mūlikā viṣādir / marīcy ādyā vā | atirūkṣo hiṅgu kodravādiḥ | vidāhī dāhakaro
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886301 (0.061):
ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ kaṅgu kodravādiḥ | atividāhī saṛṣapādiḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400739 (0.061):
ati-tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ kaṅgu-kodravādiḥ | atividāhī saṛṣapādiḥ |
bhṛṣṭa-caṇakādiḥ | ete duḥkhādi-pradāḥ | tatra duḥkhaṃ tātkāliko
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886417 (0.0):
marīcy ādyā vā | atirūkṣo hiṅgu kodravādiḥ | vidāhī dāhakaro / bhṛṣṭa caṇakādiḥ | ete duḥkhādi pradāḥ | tatra duḥkhaṃ tātkāliko
rasanākaṇṭhādi-santāpaḥ | śokaḥ paścād-bhāvi-daurmanasyam | āmayo rogaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886321 (0.0):
hṛdaya santāpādi | śokaḥ paścād bhāvi daurmanasyam | āmayo rogaḥ | etān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886426 (0.0):
bhṛṣṭa caṇakādiḥ | ete duḥkhādi pradāḥ | tatra duḥkhaṃ tātkāliko / rasanākaṇṭhādi santāpaḥ | śokaḥ paścād bhāvi daurmanasyam | āmayo rogaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400759 (0.0):
hṛdaya-santāpādi | śokaḥ paścād-bhāvi-daurmanasyam | āmayo rogaḥ | etān
baladevaḥ : rājasāhāram āha kaṭv iti | saptasv ati-śabdo yojyaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886433 (0.0):
rasanākaṇṭhādi santāpaḥ | śokaḥ paścād bhāvi daurmanasyam | āmayo rogaḥ / baladevaḥ : rājasāhāram āha kaṭv iti | saptasv ati śabdo yojyaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886332 (0.049):
madhusūdanaḥ : ati śabdaḥ kaṭv ādiṣu saptasv api yojanīyaḥ | kaṭus tiktaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400770 (0.049):
madhusūdanaḥ : ati-śabdaḥ kaṭv-ādiṣu saptasv api yojanīyaḥ | kaṭus tiktaḥ
ati-kaṭur iti tikto nimbādir na ca maricādis tasya tīkṣṇa-śabdenokter
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886443 (0.0):
baladevaḥ : rājasāhāram āha kaṭv iti | saptasv ati śabdo yojyaḥ | / ati kaṭur iti tikto nimbādir na ca maricādis tasya tīkṣṇa śabdenokter
atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca | khyāto 'titīkṣṇo marīcy-ādir atirukṣaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886451 (0.0):
ati kaṭur iti tikto nimbādir na ca maricādis tasya tīkṣṇa śabdenokter / atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca | khyāto 'titīkṣṇo marīcy ādir atirukṣaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944341 (0.050):
sarvatra yojyaḥ | atikaṭuḥ atitīkṣṇaḥ ity evam | kaṭuś cāmlaś ca lavaṇaś / cātyuṣṇaś ca tīkṣṇaś ca rūkṣaś ca vidāhī ca te āhārā rājasasyeṣṭā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886295 (0.061):
| tenāti kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ | / ati tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ kaṅgu kodravādiḥ | atividāhī saṛṣapādiḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400733 (0.061):
| tenāti-kaṭur nimbādiḥ | atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca prasiddhaḥ | / ati-tīkṣṇo maricādiḥ | atirūkṣaḥ kaṅgu-kodravādiḥ | atividāhī saṛṣapādiḥ |
kaṅgukādir atidāhī rājikādiḥ | ete rājasasyeṣṭāḥ, sāttvikānāṃ tu heyāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886460 (0.0):
atyamlo 'tilavaṇo 'tyuṣṇaś ca | khyāto 'titīkṣṇo marīcy ādir atirukṣaḥ / kaṅgukādir atidāhī rājikādiḥ | ete rājasasyeṣṭāḥ, sāttvikānāṃ tu heyāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886358 (0.053):
sneha śūnyaḥ kaṅgu kodravādiḥ | atividāhī santāpako rājikādiḥ | duḥkhaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400796 (0.053):
sneha-śūnyaḥ kaṅgu-kodravādiḥ | atividāhī santāpako rājikādiḥ | duḥkhaṃ
duḥkhaṃ tātkālikaṃ jihvā kaṇṭhādi-śoṣaṇajam | śoko daurmanasyaṃ pāścātyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886471 (0.0):
kaṅgukādir atidāhī rājikādiḥ | ete rājasasyeṣṭāḥ, sāttvikānāṃ tu heyāḥ | / duḥkhaṃ tātkālikaṃ jihvā kaṇṭhādi śoṣaṇajam | śoko daurmanasyaṃ pāścātyam
āmayo rudhira-kopaḥ | / BhG 17.10 / yāta-yāmaṃ gata-rasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104576 (0.0):
06,039.010a yātayāmaṃ gatarasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628571 (0.0):
yātayāmaṃ gatarasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886482 (0.0):
duḥkhaṃ tātkālikaṃ jihvā kaṇṭhādi śoṣaṇajam | śoko daurmanasyaṃ pāścātyam / āmayo rudhira kopaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944366 (0.0):
duḥkha śokāmaya pradāḥ ||BhGS_17.9|| / yāta yāmaṃ gata rasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465727 (0.0):
yātayāmaṃ gatarasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630523 (0.052):
yātayāmaṃ gatarasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat Bhg_17.010a [=MBh_06,039.010a]
ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasa-priyam ||10|| / śrīdharaḥ : tathā yāta-yāmam iti | yāto yāmaḥ praharo yasya
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104579 (0.0):
06,039.010a yātayāmaṃ gatarasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat / 06,039.010c ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasapriyam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628574 (0.0):
yātayāmaṃ gatarasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat / ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasapriyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886487 (0.0):
yāta yāmaṃ gata rasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat | / ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasa priyam ||10||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886494 (0.0):
ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasa priyam ||10|| / śrīdharaḥ : tathā yāta yāmam iti | yāto yāmaḥ praharo yasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886728 (0.0):
viśvanāthaḥ : yāto yāmaḥ praharo yasya pakvasyaudanādes tad yāta yāmaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944371 (0.0):
yāta yāmaṃ gata rasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat | / ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasa priyam ||BhG_17.10||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401166 (0.0):
viśvanāthaḥ : yāto yāmaḥ praharo yasya pakvasyaudanādes tad yāta-yāmaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465730 (0.0):
yātayāmaṃ gatarasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat | / ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasapriyam || BhG_17.10 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630531 (0.019):
yātayāmaṃ gatarasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat Bhg_17.010a [=MBh_06,039.010a] / ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasapriyam Bhg_17.010c
pakvasyaudanādes tad yāta-yāmam | śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886503 (0.0):
śrīdharaḥ : tathā yāta yāmam iti | yāto yāmaḥ praharo yasya / pakvasyaudanādes tad yāta yāmam | śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886737 (0.0):
viśvanāthaḥ : yāto yāmaḥ praharo yasya pakvasyaudanādes tad yāta yāmaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401175 (0.0):
viśvanāthaḥ : yāto yāmaḥ praharo yasya pakvasyaudanādes tad yāta-yāmaṃ
gatarasaṃ niṣpīḍita-sāram | pūti durgandham | paryūṣitaṃ dināntara-pakvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886513 (0.0):
pakvasyaudanādes tad yāta yāmam | śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ | / gatarasaṃ niṣpīḍita sāram | pūti durgandham | paryūṣitaṃ dināntara pakvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886754 (0.0):
niṣpīḍita rasam pakvāmratva gaṣṭy ādikaṃ vā | pūti durgandham | paryūṣitaṃ / dināntara pakvam | ucchiṣṭam gurvādibhyo 'nyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401192 (0.0):
niṣpīḍita-rasam pakvāmratva-gaṣṭy-ādikaṃ vā | pūti durgandham | paryūṣitaṃ / dināntara-pakvam | ucchiṣṭam gurvādibhyo 'nyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886737 (0.048):
śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ | gata rasaṃ gata svābhāvika rasaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401175 (0.048):
śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ | gata-rasaṃ gata-svābhāvika-rasaṃ
| ucchiṣṭam anya-bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam abhakṣyaṃ kalañjy-ādi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886521 (0.0):
gatarasaṃ niṣpīḍita sāram | pūti durgandham | paryūṣitaṃ dināntara pakvam / | ucchiṣṭam anya bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam abhakṣyaṃ kalañjy ādi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886763 (1.788):
dināntara pakvam | ucchiṣṭam gurvādibhyo 'nyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam / abhakṣyaṃ kalajñādi | tataś caivaṃ paryālocya sva hitaiṣibhiḥ sāttvika
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401201 (1.788):
dināntara-pakvam | ucchiṣṭam gurvādibhyo 'nyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam / abhakṣyaṃ kalajñādi | tataś caivaṃ paryālocya sva-hitaiṣibhiḥ sāttvika
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886579 (0.063):
atiprasiddhaṃ duṣṭatvenocchiṣṭam bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam ayajñārham
evambhūtaṃ bhojanaṃ tāmasasya priyam ||10|| / madhusūdanaḥ : yātayāmam ardha-pakvaṃ nirvīryasya gata-rasa-padenoktatvād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886535 (0.0):
| ucchiṣṭam anya bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam abhakṣyaṃ kalañjy ādi | / evambhūtaṃ bhojanaṃ tāmasasya priyam ||10||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944379 (0.027):
yāta yāmaṃ manda pakvam, nirvīryasya gata rasa śabdenoktatvāt | gata rasaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465767 (0.060):
ityarthaḥ / evaṃvidhaṃ tamomayaṃ bhojanaṃ tāmasapriyaṃ bhavati / bhujyata
iti bhāṣyam | gata-rasaṃ virasatāṃ prāptaṃ śuṣkam | yāta-yāmaṃ pakvaṃ sat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886544 (0.0):
madhusūdanaḥ : yātayāmam ardha pakvaṃ nirvīryasya gata rasa padenoktatvād / iti bhāṣyam | gata rasaṃ virasatāṃ prāptaṃ śuṣkam | yāta yāmaṃ pakvaṃ sat
praharādi-vyavahita-modanādi śaityaṃ prāptam | gata-rasaṃ uddhṛta-sāram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886556 (0.0):
iti bhāṣyam | gata rasaṃ virasatāṃ prāptaṃ śuṣkam | yāta yāmaṃ pakvaṃ sat / praharādi vyavahita modanādi śaityaṃ prāptam | gata rasaṃ uddhṛta sāram
mathita-dugdhādīty anye | pūti durgandham | paryūṣitaṃ pakvaṃ sad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886564 (0.0):
praharādi vyavahita modanādi śaityaṃ prāptam | gata rasaṃ uddhṛta sāram / mathita dugdhādīty anye | pūti durgandham | paryūṣitaṃ pakvaṃ sad
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944390 (0.034):
rasa viyuktam, pūti durgandhi, paryuṣitaṃ ca pakvaṃ sad rātry antaritaṃ ca
rātry-antaritam | cena tat-kālonmāda-karaṃ dhattūrādi samuccīyate | yad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886574 (0.0):
mathita dugdhādīty anye | pūti durgandham | paryūṣitaṃ pakvaṃ sad / rātry antaritam | cena tat kālonmāda karaṃ dhattūrādi samuccīyate | yad
atiprasiddhaṃ duṣṭatvenocchiṣṭam bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam ayajñārham
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886584 (0.0):
rātry antaritam | cena tat kālonmāda karaṃ dhattūrādi samuccīyate | yad / atiprasiddhaṃ duṣṭatvenocchiṣṭam bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam ayajñārham
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944399 (0.025):
yat, ucchiṣṭam api bhukta śiṣṭam ucchiṣṭam, amedhyam ayajñārhaṃ bhojanam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886516 (0.063):
| ucchiṣṭam anya bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam abhakṣyaṃ kalañjy ādi |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400954 (0.063):
| ucchiṣṭam anya-bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam abhakṣyaṃ kalañjy-ādi |
aśuci māṃsādi | api ceti vaidyaka-śāstroktam apathyaṃ samuccīyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886591 (0.0):
atiprasiddhaṃ duṣṭatvenocchiṣṭam bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam ayajñārham / aśuci māṃsādi | api ceti vaidyaka śāstroktam apathyaṃ samuccīyate |
etādṛśaṃ yad bhojanaṃ bhojyaṃ tat tāmasasya priyaṃ sāttvikair atidūrād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886600 (0.0):
aśuci māṃsādi | api ceti vaidyaka śāstroktam apathyaṃ samuccīyate | / etādṛśaṃ yad bhojanaṃ bhojyaṃ tat tāmasasya priyaṃ
upekṣaṇīyam ity arthaḥ | etādṛśa-bhojanasya duḥkha-śokāmaya-pradatvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886608 (0.0):
etādṛśaṃ yad bhojanaṃ bhojyaṃ tat tāmasasya priyaṃ / sāttvikair atidūrād upekṣaṇīyam ity arthaḥ | etādṛśa bhojanasya
atiprasiddham iti kaṇṭhato noktam | / atra ca krameṇa rasyādi-vargaḥ sāttvikaḥ | kaṭv-ādi-vargo rājasaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886616 (0.0):
duḥkha śokāmaya pradatvam atiprasiddham iti kaṇṭhato noktam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886624 (0.0):
atra ca krameṇa rasyādi vargaḥ sāttvikaḥ | kaṭv ādi vargo rājasaḥ |
yāta-yāmādi-vargas tāmasa ity uktam āhāra-varga-trayam | tatra
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886630 (0.0):
atra ca krameṇa rasyādi vargaḥ sāttvikaḥ | kaṭv ādi vargo rājasaḥ | / yāta yāmādi vargas tāmasa ity uktam āhāra varga trayam | tatra
sāttvika-varga-virodhitvam itara-varga-dvaye draṣṭavyam | tathā hy
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886638 (0.0):
yāta yāmādi vargas tāmasa ity uktam āhāra varga trayam | tatra / sāttvika varga virodhitvam itara varga dvaye draṣṭavyam | tathā hy
atikaṭutvādikaṃ rasyatva-virodhitvāt sthiratva-virodhinī | atyuṣṇatvādikaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886651 (0.0):
sāttvika varga virodhitvam itara varga dvaye draṣṭavyam | tathā hy / atikaṭutvādikaṃ rasyatva virodhitvāt sthiratva virodhinī | atyuṣṇatvādikaṃ
hṛdyatva-virodhi | āmaya-pradatvam āyuḥ-sattva-balārogya-virodhi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886663 (0.0):
atikaṭutvādikaṃ rasyatva virodhitvāt sthiratva virodhinī | atyuṣṇatvādikaṃ / hṛdyatva virodhi | āmaya pradatvam āyuḥ sattva balārogya virodhi |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104544 (0.057):
06,039.007c yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu / 06,039.008a āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628539 (0.057):
yajñas tapas tathā dānaṃ teṣāṃ bhedam imaṃ śṛṇu / āyuḥsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885963 (0.058):
BhG 17.8 / āyuḥ sattva balārogya sukha prīti vivardhanāḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400401 (0.058):
BhG 17.8 / āyuḥ-sattva-balārogya-sukha-prīti-vivardhanāḥ |
duḥkha-śokaa-pradatvaṃ sukha-prīti-virodhi | evaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886670 (0.0):
hṛdyatva virodhi | āmaya pradatvam āyuḥ sattva balārogya virodhi | / duḥkha śokaa pradatvaṃ sukha prīti virodhi | evaṃ
sāttvika-varga-virodhitvaṃ rājasa-varge spaṣṭam | tathā tāmasa-varge 'pi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886679 (0.0):
duḥkha śokaa pradatvaṃ sukha prīti virodhi | evaṃ / sāttvika varga virodhitvaṃ rājasa varge spaṣṭam | tathā tāmasa varge 'pi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886710 (0.061):
hṛdyatva virodhīni | āyuḥ sattvādi virodhitvaṃ tu spaṣṭam / eva | rājasa varge dṛṣṭa virodha mātraṃ tāmasa varge tu dṛṣṭādṛṣṭa virodha
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401148 (0.061):
hṛdyatva-virodhīni | āyuḥ-sattvādi-virodhitvaṃ tu spaṣṭam eva | / rājasa-varge dṛṣṭa-virodha-mātraṃ tāmasa-varge tu dṛṣṭādṛṣṭa-virodha ity
gata-rasatva-yātayāmatva-paryuṣitatvāni yathā-sambhavaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886688 (0.0):
sāttvika varga virodhitvaṃ rājasa varge spaṣṭam | tathā tāmasa varge 'pi / gata rasatva yātayāmatva paryuṣitatvāni yathā sambhavaṃ
rasyatva-snighdhatva-sthiratva-virodhīni | pūtitvocchiṣṭatvāmedhyatvāni
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886699 (0.0):
gata rasatva yātayāmatva paryuṣitatvāni yathā sambhavaṃ / rasyatva snighdhatva sthiratva virodhīni | pūtitvocchiṣṭatvāmedhyatvāni
hṛdyatva-virodhīni | āyuḥ-sattvādi-virodhitvaṃ tu spaṣṭam eva |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886709 (0.0):
rasyatva snighdhatva sthiratva virodhīni | pūtitvocchiṣṭatvāmedhyatvāni / hṛdyatva virodhīni | āyuḥ sattvādi virodhitvaṃ tu spaṣṭam
rājasa-varge dṛṣṭa-virodha-mātraṃ tāmasa-varge tu dṛṣṭādṛṣṭa-virodha ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886722 (0.0):
hṛdyatva virodhīni | āyuḥ sattvādi virodhitvaṃ tu spaṣṭam / eva | rājasa varge dṛṣṭa virodha mātraṃ tāmasa varge tu dṛṣṭādṛṣṭa virodha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886675 (0.061):
sāttvika varga virodhitvaṃ rājasa varge spaṣṭam | tathā tāmasa varge 'pi
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401113 (0.061):
sāttvika-varga-virodhitvaṃ rājasa-varge spaṣṭam | tathā tāmasa-varge 'pi
atiśayaḥ ||10|| / viśvanāthaḥ : yāto yāmaḥ praharo yasya pakvasyaudanādes tad yāta-yāmaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886498 (0.0):
śrīdharaḥ : tathā yāta yāmam iti | yāto yāmaḥ praharo yasya / pakvasyaudanādes tad yāta yāmam | śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886732 (0.0):
eva | rājasa varge dṛṣṭa virodha mātraṃ tāmasa varge tu dṛṣṭādṛṣṭa virodha / ity atiśayaḥ ||10|| / viśvanāthaḥ : yāto yāmaḥ praharo yasya pakvasyaudanādes tad yāta yāmaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400936 (0.0):
śrīdharaḥ : tathā yāta-yāmam iti | yāto yāmaḥ praharo yasya / pakvasyaudanādes tad yāta-yāmam | śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ |
śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ | gata-rasaṃ gata-svābhāvika-rasaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886503 (0.0):
pakvasyaudanādes tad yāta yāmam | śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886742 (0.0):
viśvanāthaḥ : yāto yāmaḥ praharo yasya pakvasyaudanādes tad yāta yāmaṃ / śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ | gata rasaṃ gata svābhāvika rasaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400941 (0.0):
pakvasyaudanādes tad yāta-yāmam | śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ |
niṣpīḍita-rasam pakvāmratva-gaṣṭy-ādikaṃ vā | pūti durgandham | paryūṣitaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886752 (0.0):
śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ | gata rasaṃ gata svābhāvika rasaṃ / niṣpīḍita rasam pakvāmratva gaṣṭy ādikaṃ vā | pūti durgandham | paryūṣitaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886510 (0.041):
gatarasaṃ niṣpīḍita sāram | pūti durgandham | paryūṣitaṃ dināntara pakvam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400948 (0.041):
gatarasaṃ niṣpīḍita-sāram | pūti durgandham | paryūṣitaṃ dināntara-pakvam
dināntara-pakvam | ucchiṣṭam gurvādibhyo 'nyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886518 (0.0):
gatarasaṃ niṣpīḍita sāram | pūti durgandham | paryūṣitaṃ dināntara pakvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886762 (0.0):
niṣpīḍita rasam pakvāmratva gaṣṭy ādikaṃ vā | pūti durgandham | paryūṣitaṃ / dināntara pakvam | ucchiṣṭam gurvādibhyo 'nyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400956 (0.0):
gatarasaṃ niṣpīḍita-sāram | pūti durgandham | paryūṣitaṃ dināntara-pakvam
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465754 (0.029):
durgandhopetam, paryuṣitam kālātipattyā rasāntarāpannam; ucchiṣṭam / gurvādibhyo 'nyeṣāṃ bhuktaśiṣṭam; amedhyam ayajñārham; ayajñaśiṣṭam
abhakṣyaṃ kalajñādi | tataś caivaṃ paryālocya sva-hitaiṣibhiḥ sāttvika
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886771 (0.0):
dināntara pakvam | ucchiṣṭam gurvādibhyo 'nyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam / abhakṣyaṃ kalajñādi | tataś caivaṃ paryālocya sva hitaiṣibhiḥ sāttvika
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886519 (1.788):
| ucchiṣṭam anya bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam abhakṣyaṃ kalañjy ādi |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400957 (1.788):
| ucchiṣṭam anya-bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam abhakṣyaṃ kalañjy-ādi |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465779 (0.055):
iti āhāra eva bhojanam / punaś ca tamaso vardhanam / ato hitaiṣibhiḥ / sattvavivṛddhaye sāttvikāhāra eva sevyaḥ // BhGR_17.10 //
āhāraḥ sevya iti bhāvaḥ | vaiṣṇavais tu so 'pi bhagavad-aniveditas tyājya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886780 (0.0):
abhakṣyaṃ kalajñādi | tataś caivaṃ paryālocya sva hitaiṣibhiḥ sāttvika / āhāraḥ sevya iti bhāvaḥ | vaiṣṇavais tu so 'pi bhagavad aniveditas tyājya
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465779 (0.059):
iti āhāra eva bhojanam / punaś ca tamaso vardhanam / ato hitaiṣibhiḥ / sattvavivṛddhaye sāttvikāhāra eva sevyaḥ // BhGR_17.10 //
eva | bhagavan-niveditam annādikaṃ tu nirguṇa-bhakta-loka-priyam iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886788 (0.0):
āhāraḥ sevya iti bhāvaḥ | vaiṣṇavais tu so 'pi bhagavad aniveditas tyājya / eva | bhagavan niveditam annādikaṃ tu nirguṇa bhakta loka priyam iti
śrī-bhāgavatāj jñeyam ||10|| / baladevaḥ : tāmasāhāram āha yāteti | yāto 'tikrānto yāmaḥ praharo yasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886793 (0.0):
eva | bhagavan niveditam annādikaṃ tu nirguṇa bhakta loka priyam iti / śrī bhāgavatāj jñeyam ||10||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886800 (0.0):
śrī bhāgavatāj jñeyam ||10|| / baladevaḥ : tāmasāhāram āha yāteti | yāto 'tikrānto yāmaḥ praharo yasya
rāddhasyānnādes tad yātayāmam | gata-rasaṃ vairasyavat | pūtiḥ durgandham
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886809 (0.0):
baladevaḥ : tāmasāhāram āha yāteti | yāto 'tikrānto yāmaḥ praharo yasya / rāddhasyānnādes tad yātayāmam | gata rasaṃ vairasyavat | pūtiḥ durgandham
| paryuṣitaṃ pūrve 'hni rāddham ucchiṣṭaṃ guror anyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886819 (0.0):
rāddhasyānnādes tad yātayāmam | gata rasaṃ vairasyavat | pūtiḥ durgandham / | paryuṣitaṃ pūrve 'hni rāddham ucchiṣṭaṃ guror anyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam
amedhyam apavitraṃ kalañjādi | īdṛg-bhojanaṃ tāmasānāṃ priyaṃ sāttvikānāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886827 (0.0):
| paryuṣitaṃ pūrve 'hni rāddham ucchiṣṭaṃ guror anyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam / amedhyam apavitraṃ kalañjādi | īdṛg bhojanaṃ tāmasānāṃ priyaṃ sāttvikānāṃ
tv atidūrato heyam ||10|| / BhG 17.11 / aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi-dṛṣṭo ya ijyate |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104587 (0.0):
06,039.010c ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasapriyam / 06,039.011a aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628581 (0.0):
aphalāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate / yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ 17.11
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886838 (0.0):
amedhyam apavitraṃ kalañjādi | īdṛg bhojanaṃ tāmasānāṃ priyaṃ sāttvikānāṃ / tv atidūrato heyam ||10||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630539 (0.0):
[=MBh_06,039.010c] / aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate Bhg_17.011a [=MBh_06,039.011a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944417 (0.0):
athedānīṃ yajñas trividha ucyate / aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi dṛṣṭo ya ijyate |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465789 (0.0):
sattvavivṛddhaye sāttvikāhāra eva sevyaḥ // BhGR_17.10 // / aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944429 (0.030):
aphalākāṅkṣibhir aphalārthibhir yajño vidhi dṛṣṭaḥ śāstra codanādṛṣṭau yo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887015 (0.047):
phalecchā śūnyair yo yajña ijyate kriyate vidhi dṛṣṭo vidhi vākyāj jātaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401453 (0.047):
phalecchā-śūnyair yo yajña ijyate kriyate vidhi-dṛṣṭo vidhi-vākyāj jātaḥ
yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ ||11|| / śrīdharaḥ : yajño 'pi trividhaḥ | tatra sāttvikaṃ yajñam āha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104590 (0.0):
06,039.011a aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate / 06,039.011c yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628584 (0.0):
aphalāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate / yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ 17.11
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886849 (0.0):
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi dṛṣṭo ya ijyate | / yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ ||11||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944421 (0.0):
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi dṛṣṭo ya ijyate | / yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ ||BhG_17.11||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465793 (0.0):
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate | / yaṣṭavyam eveti manas samādhāya sa sāttvikaḥ || BhG_17.11 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465818 (0.028):
svayaṃprayojanatayā yaṣṭavyam iti manas samādhāya yo yajña ijyate, sa
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630546 (0.028):
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate Bhg_17.011a [=MBh_06,039.011a] / yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ Bhg_17.011c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944411 (0.049):
athedānīṃ yajñas trividha ucyate / aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi dṛṣṭo ya ijyate |
aphalākāṅkṣibhir iti | phalākāṅkṣā-rahitaiḥ puruṣair vidhinādiṣṭa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886857 (0.0):
śrīdharaḥ : yajño 'pi trividhaḥ | tatra sāttvikaṃ yajñam āha / aphalākāṅkṣibhir iti | phalākāṅkṣā rahitaiḥ puruṣair vidhinādiṣṭa
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466037 (0.034):
aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate || BhG_17.17 || / aphalākāṅkṣibhiḥ phalākāṅkṣārahitaiḥ, yuktaiḥ paramapuruṣārādhanarūpam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944844 (0.035):
prakṛtaṃ tri vidhaṃ tri prakāraṃ try adhiṣṭhānaṃ narair anuṣṭhātṛbhir / aphalākāṅkṣibhiḥ phalākāṅkṣā rahitair yuktaiḥ samāhitair yad īdṛśaṃ tapaḥ,
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465799 (0.047):
yaṣṭavyam eveti manas samādhāya sa sāttvikaḥ || BhG_17.11 || / phalākāṅkṣārahitaiḥ puruṣaiḥ vidhidṛṣṭaḥ śāstradṛṣṭaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886982 (0.055):
viśvanāthaḥ : atha yajñasya traividhyam āha aphalākāṅkṣibhir iti | / phalākāṅkṣā rāhitye kathaṃ yajñe pravṛttir ata āha yaṣṭavyam eveti |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401420 (0.055):
viśvanāthaḥ : atha yajñasya traividhyam āha aphalākāṅkṣibhir iti | / phalākāṅkṣā-rāhitye kathaṃ yajñe pravṛttir ata āha -- yaṣṭavyam eveti |
āvaśyakatayā vihito yo yajña ijyate 'nuṣṭhīyate sa sāttviko yajñaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886867 (0.0):
aphalākāṅkṣibhir iti | phalākāṅkṣā rahitaiḥ puruṣair vidhinādiṣṭa / āvaśyakatayā vihito yo yajña ijyate 'nuṣṭhīyate sa sāttviko yajñaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465820 (0.055):
svayaṃprayojanatayā yaṣṭavyam iti manas samādhāya yo yajña ijyate, sa / sāttvikaḥ // BhGR_17.11 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886965 (0.059):
kāmya prayoga vimukhair vidhi dṛṣṭo yathā śāstraṃ niścito yo yajña ijyate / 'nuṣṭhīyate sa yathā śāstram antaḥ karaṇa śuddhy artham anuṣṭhīyamāno
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401403 (0.059):
kāmya-prayoga-vimukhair vidhi-dṛṣṭo yathā-śāstraṃ niścito yo yajña ijyate / 'nuṣṭhīyate sa yathā-śāstram antaḥ-karaṇa-śuddhy-artham anuṣṭhīyamāno
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887142 (0.064):
dṛṣṭādṛṣṭa phalābhisandhināntaḥ karaṇa śuddhim anuddiśya yad ijyate / yathā śāstraṃ yo yajño 'nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401580 (0.064):
dṛṣṭādṛṣṭa-phalābhisandhināntaḥ-karaṇa-śuddhim anuddiśya yad ijyate / yathā-śāstraṃ yo yajño 'nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi hānāya | he
katham ijyate | yaṣṭavyam eveti | yajñānuṣṭhānam eva kāryam | nānyat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886874 (0.0):
āvaśyakatayā vihito yo yajña ijyate 'nuṣṭhīyate sa sāttviko yajñaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944438 (0.045):
aphalākāṅkṣibhir aphalārthibhir yajño vidhi dṛṣṭaḥ śāstra codanādṛṣṭau yo / yajña ijyate nirvartyate, yaṣṭavyam eveti yajña svarūpa nirvartanam eva
phalaṃ sādhanīyam ity evaṃ manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ ||11||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886880 (0.0):
katham ijyate | yaṣṭavyam eveti | yajñānuṣṭhānam eva kāryam | nānyat / phalaṃ sādhanīyam ity evaṃ manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ ||11||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887042 (0.028):
yaṣṭavyam eveti | māṃ prati vedenoktatvāt tat yajanam eva kāryaṃ, na tu / tena phalaṃ sādhyam iti manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ ||11||
madhusūdanaḥ : idānīṃ krama-prāptaṃ trividhaṃ yajñam āha aphaleti tribhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886889 (0.0):
phalaṃ sādhanīyam ity evaṃ manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ ||11|| / madhusūdanaḥ : idānīṃ krama prāptaṃ trividhaṃ yajñam āha aphaleti tribhiḥ
| agnihotra-darśapūrṇamāsa-cāturmāsya-paśu-bandha-jyotiṣṭomādir yajño
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886898 (0.0):
madhusūdanaḥ : idānīṃ krama prāptaṃ trividhaṃ yajñam āha aphaleti tribhiḥ / | agnihotra darśapūrṇamāsa cāturmāsya paśu bandha jyotiṣṭomādir yajño
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4137509 (0.0):
na cāgnihotradarśapūrṇamāsacāturmāsyapaśubandhasomānāṃ karmaṇāṃ svataḥ
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21323258 (0.035):
dharmasyāgnihotradarśapūrṇamāsapaśubandhasomayāgādyātmatvaṃ,
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548937 (0.046):
śraddhayāhṛtāgnihotra-darśa-pūrṇamāsa-cāturmāsya-paśu-somānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2692917 (0.046):
śraddhayāhṛtāgnihotra darśa pūrṇamāsa cāturmāsya paśu somānāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927789 (0.047):
atreṣṭa śabdena saptama skandhokta rītyāgnihotra darśa paurṇamāsa / cāturmāsyayāgapaśu yāga vaiśvadeva bali haraṇāny ucyante [BhP 7.15.48 49]
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23548878 (0.047):
Va.11.46 darśapūrṇamāsa.āgrayaṇa.iṣṭi.cāturmāsya.paśu.somais^ca
dvividhaḥ kāmyo nityaś ca | phala-saṃyogena coditaḥ kāmyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886905 (0.0):
| agnihotra darśapūrṇamāsa cāturmāsya paśu bandha jyotiṣṭomādir yajño / dvividhaḥ kāmyo nityaś ca | phala saṃyogena coditaḥ kāmyaḥ
sarvāṅgopasaṃhāreṇaiva mukhya-kalpenānuṣṭheyaḥ | phala-saṃyogaṃ vinā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886913 (0.0):
dvividhaḥ kāmyo nityaś ca | phala saṃyogena coditaḥ kāmyaḥ / sarvāṅgopasaṃhāreṇaiva mukhya kalpenānuṣṭheyaḥ | phala saṃyogaṃ vinā
jīvanādi-nimitta-saṃyogena coditaḥ sarvāṅgopasaṃhārāsambhave
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886923 (0.0):
sarvāṅgopasaṃhāreṇaiva mukhya kalpenānuṣṭheyaḥ | phala saṃyogaṃ vinā / jīvanādi nimitta saṃyogena coditaḥ sarvāṅgopasaṃhārāsambhave
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886933 (0.052):
sarvāṅgopasaṃhārāsambhave 'pi pratinidhim upādāyāvaśyaṃ yaṣṭavyam eva
pratinidhy-ādy-upādānenāmukhya-kalpenāpy anuṣṭheyo nityaḥ | tatra
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886933 (0.0):
jīvanādi nimitta saṃyogena coditaḥ sarvāṅgopasaṃhārāsambhave / pratinidhy ādy upādānenāmukhya kalpenāpy anuṣṭheyo nityaḥ | tatra
sarvāṅgopasaṃhārāsambhave 'pi pratinidhim upādāyāvaśyaṃ yaṣṭavyam eva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886938 (0.0):
jīvanādi nimitta saṃyogena coditaḥ sarvāṅgopasaṃhārāsambhave / pratinidhy ādy upādānenāmukhya kalpenāpy anuṣṭheyo nityaḥ | tatra
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886922 (0.052):
jīvanādi nimitta saṃyogena coditaḥ sarvāṅgopasaṃhārāsambhave / pratinidhy ādy upādānenāmukhya kalpenāpy anuṣṭheyo nityaḥ | tatra
pratyavāya-parihārāyāyāvaśyaka-jīvanādi-nimittena coditatvād iti manaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886946 (0.0):
sarvāṅgopasaṃhārāsambhave 'pi pratinidhim upādāyāvaśyaṃ yaṣṭavyam eva / pratyavāya parihārāyāyāvaśyaka jīvanādi nimittena coditatvād iti manaḥ
samādhāya niścityāphalākāṅkṣibhir antaḥ-karaṇa-śuddhy-arthitayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886955 (0.0):
pratyavāya parihārāyāyāvaśyaka jīvanādi nimittena coditatvād iti manaḥ / samādhāya niścityāphalākāṅkṣibhir antaḥ karaṇa śuddhy arthitayā
kāmya-prayoga-vimukhair vidhi-dṛṣṭo yathā-śāstraṃ niścito yo yajña ijyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886966 (0.0):
samādhāya niścityāphalākāṅkṣibhir antaḥ karaṇa śuddhy arthitayā / kāmya prayoga vimukhair vidhi dṛṣṭo yathā śāstraṃ niścito yo yajña ijyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887143 (0.035):
dṛṣṭādṛṣṭa phalābhisandhināntaḥ karaṇa śuddhim anuddiśya yad ijyate / yathā śāstraṃ yo yajño 'nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401581 (0.035):
dṛṣṭādṛṣṭa-phalābhisandhināntaḥ-karaṇa-śuddhim anuddiśya yad ijyate / yathā-śāstraṃ yo yajño 'nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi hānāya | he
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886865 (0.059):
āvaśyakatayā vihito yo yajña ijyate 'nuṣṭhīyate sa sāttviko yajñaḥ |
'nuṣṭhīyate sa yathā-śāstram antaḥ-karaṇa-śuddhy-artham anuṣṭhīyamāno
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886973 (0.0):
kāmya prayoga vimukhair vidhi dṛṣṭo yathā śāstraṃ niścito yo yajña ijyate / 'nuṣṭhīyate sa yathā śāstram antaḥ karaṇa śuddhy artham anuṣṭhīyamāno
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887143 (0.002):
dṛṣṭādṛṣṭa phalābhisandhināntaḥ karaṇa śuddhim anuddiśya yad ijyate / yathā śāstraṃ yo yajño 'nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401581 (0.002):
dṛṣṭādṛṣṭa-phalābhisandhināntaḥ-karaṇa-śuddhim anuddiśya yad ijyate / yathā-śāstraṃ yo yajño 'nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi hānāya | he
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886862 (0.060):
āvaśyakatayā vihito yo yajña ijyate 'nuṣṭhīyate sa sāttviko yajñaḥ |
nitya-prayogaḥ sāttviko jñeyaḥ ||11|| / viśvanāthaḥ : atha yajñasya traividhyam āha aphalākāṅkṣibhir iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886983 (0.0):
'nuṣṭhīyate sa yathā śāstram antaḥ karaṇa śuddhy artham anuṣṭhīyamāno / nitya prayogaḥ sāttviko jñeyaḥ ||11||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886850 (0.055):
śrīdharaḥ : yajño 'pi trividhaḥ | tatra sāttvikaṃ yajñam āha / aphalākāṅkṣibhir iti | phalākāṅkṣā rahitaiḥ puruṣair vidhinādiṣṭa
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401288 (0.055):
śrīdharaḥ : yajño 'pi trividhaḥ | tatra sāttvikaṃ yajñam āha / aphalākāṅkṣibhir iti | phalākāṅkṣā-rahitaiḥ puruṣair vidhinādiṣṭa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887006 (0.058):
baladevaḥ : atha yajña traividhyam āha aphaleti tribhiḥ | aphalākāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401444 (0.058):
baladevaḥ : atha yajña-traividhyam āha aphaleti tribhiḥ | aphalākāṅkṣibhiḥ
phalākāṅkṣā-rāhitye kathaṃ yajñe pravṛttir ata āha -- yaṣṭavyam eveti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886990 (0.0):
viśvanāthaḥ : atha yajñasya traividhyam āha aphalākāṅkṣibhir iti | / phalākāṅkṣā rāhitye kathaṃ yajñe pravṛttir ata āha yaṣṭavyam eveti |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466036 (0.047):
aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate || BhG_17.17 || / aphalākāṅkṣibhiḥ phalākāṅkṣārahitaiḥ, yuktaiḥ paramapuruṣārādhanarūpam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944843 (0.059):
prakṛtaṃ tri vidhaṃ tri prakāraṃ try adhiṣṭhānaṃ narair anuṣṭhātṛbhir / aphalākāṅkṣibhiḥ phalākāṅkṣā rahitair yuktaiḥ samāhitair yad īdṛśaṃ tapaḥ,
svānuṣṭheyatvena śāstroktatvād avaśya-kartavyam etad iti manaḥ samādhāya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886999 (0.0):
phalākāṅkṣā rāhitye kathaṃ yajñe pravṛttir ata āha yaṣṭavyam eveti | / svānuṣṭheyatvena śāstroktatvād avaśya kartavyam etad iti manaḥ samādhāya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18323594 (0.061):
pāśahastatvasahasrākṣatvādiśāstroktatattaddevatālakṣaṇānyupādāya
baladevaḥ : atha yajña-traividhyam āha aphaleti tribhiḥ | aphalākāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887009 (0.0):
svānuṣṭheyatvena śāstroktatvād avaśya kartavyam etad iti manaḥ samādhāya / baladevaḥ : atha yajña traividhyam āha aphaleti tribhiḥ | aphalākāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886981 (0.058):
viśvanāthaḥ : atha yajñasya traividhyam āha aphalākāṅkṣibhir iti | / phalākāṅkṣā rāhitye kathaṃ yajñe pravṛttir ata āha yaṣṭavyam eveti |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401419 (0.058):
viśvanāthaḥ : atha yajñasya traividhyam āha aphalākāṅkṣibhir iti | / phalākāṅkṣā-rāhitye kathaṃ yajñe pravṛttir ata āha -- yaṣṭavyam eveti |
phalecchā-śūnyair yo yajña ijyate kriyate vidhi-dṛṣṭo vidhi-vākyāj jātaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887020 (0.0):
baladevaḥ : atha yajña traividhyam āha aphaleti tribhiḥ | aphalākāṅkṣibhiḥ / phalecchā śūnyair yo yajña ijyate kriyate vidhi dṛṣṭo vidhi vākyāj jātaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104586 (0.047):
06,039.011a aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628580 (0.047):
aphalāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886837 (0.047):
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi dṛṣṭo ya ijyate |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944416 (0.047):
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi dṛṣṭo ya ijyate | / yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ ||BhG_17.11||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401275 (0.047):
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi-dṛṣṭo ya ijyate |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465788 (0.047):
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630538 (0.053):
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhidṛṣṭo ya ijyate Bhg_17.011a [=MBh_06,039.011a]
sa sāttvikaḥ | nanu phalecchāṃ vinā tatra kathaṃ pravṛttis tatrāha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887027 (0.0):
phalecchā śūnyair yo yajña ijyate kriyate vidhi dṛṣṭo vidhi vākyāj jātaḥ / sa sāttvikaḥ | nanu phalecchāṃ vinā tatra kathaṃ pravṛttis tatrāha
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21039833 (0.058):
kiṃ ca vaktrabhiprāye jñāte 'pa cetasyecchāṃ vinā kathaṃ pravṛttiḥ / / kathaṃ ceṣcasādhanatvajñānaṃ vinecchā //
yaṣṭavyam eveti | māṃ prati vedenoktatvāt tat yajanam eva kāryaṃ, na tu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887036 (0.0):
sa sāttvikaḥ | nanu phalecchāṃ vinā tatra kathaṃ pravṛttis tatrāha / yaṣṭavyam eveti | māṃ prati vedenoktatvāt tat yajanam eva kāryaṃ, na tu
tena phalaṃ sādhyam iti manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ ||11||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887044 (0.0):
yaṣṭavyam eveti | māṃ prati vedenoktatvāt tat yajanam eva kāryaṃ, na tu / tena phalaṃ sādhyam iti manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ ||11||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886879 (0.028):
katham ijyate | yaṣṭavyam eveti | yajñānuṣṭhānam eva kāryam | nānyat / phalaṃ sādhanīyam ity evaṃ manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ ||11||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401317 (0.030):
phalaṃ sādhanīyam ity evaṃ manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ ||11|| / madhusūdanaḥ : idānīṃ krama-prāptaṃ trividhaṃ yajñam āha aphaleti tribhiḥ
BhG 17.12 / abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104599 (0.0):
06,039.011c yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ / 06,039.012a abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628593 (0.0):
yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ 17.11 / abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887051 (0.0):
tena phalaṃ sādhyam iti manaḥ samādhāyaikāgraṃ kṛtvety arthaḥ ||11|| / BhG 17.12 / abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630553 (0.0):
[=MBh_06,039.011c] / abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat Bhg_17.012a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944462 (0.0):
niścitya, sa sāttviko yajña ucyate ||BhGS_17.11|| / abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944476 (0.0):
abhisandhāya tu uddiśya phalaṃ dambhārtham api caiva yad ijyate
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465829 (0.006):
abhisandhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yaḥ | / ijyate bharataśreṣtha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam || BhG_17.12 ||
ijyate bharata-śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||12||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104603 (0.0):
06,039.012a abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat / 06,039.012c ijyate bharataśreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628597 (0.0):
abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat / ijyate bharataśreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam 17.12
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887058 (0.0):
abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat | / ijyate bharata śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||12||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630563 (0.0):
[=MBh_06,039.012a] / ijyate bharataśreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam Bhg_17.012c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944467 (0.0):
abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat | / ijyate bharata śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||BhG_17.12||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944481 (0.0):
abhisandhāya tu uddiśya phalaṃ dambhārtham api caiva yad ijyate / bharata śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||BhGS_17.12||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465833 (0.019):
abhisandhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yaḥ | / ijyate bharataśreṣtha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam || BhG_17.12 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887078 (0.063):
tu yad ijyate yajñaḥ kriyate | dambhārthaṃ ca sva mahattva khyāpanārthaṃ / ca | taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12|| / madhusūdanaḥ : phalaṃ kāmyaṃ svargādi abhisandhāyoddiśya na tv
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401516 (0.063):
tu yad ijyate yajñaḥ kriyate | dambhārthaṃ ca sva-mahattva-khyāpanārthaṃ / ca | taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12|| / madhusūdanaḥ : phalaṃ kāmyaṃ svargādi abhisandhāyoddiśya na tv
śrīdharaḥ : rājasaṃ yajñam āha abhisandhāyeti | phalam abhisandhāyoddiśya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887063 (0.0):
ijyate bharata śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||12|| / śrīdharaḥ : rājasaṃ yajñam āha abhisandhāyeti | phalam abhisandhāyoddiśya
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944470 (0.026):
ijyate bharata śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||BhG_17.12|| / abhisandhāya tu uddiśya phalaṃ dambhārtham api caiva yad ijyate
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465846 (0.057):
phalābhisandhiyuktair dambhagarbho yaśaḥphalaś ca yo yajña ijyate, taṃ / yajñaṃ rājasaṃ viddhi // BhGR_17.12 //
tu yad ijyate yajñaḥ kriyate | dambhārthaṃ ca sva-mahattva-khyāpanārthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887076 (0.0):
śrīdharaḥ : rājasaṃ yajñam āha abhisandhāyeti | phalam abhisandhāyoddiśya / tu yad ijyate yajñaḥ kriyate | dambhārthaṃ ca sva mahattva khyāpanārthaṃ
ca | taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12|| / madhusūdanaḥ : phalaṃ kāmyaṃ svargādi abhisandhāyoddiśya na tv
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887087 (0.0):
tu yad ijyate yajñaḥ kriyate | dambhārthaṃ ca sva mahattva khyāpanārthaṃ / ca | taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887170 (0.049):
svamahima khyāpanāya, taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12|| / BhG 17.13 / vidhi hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra hīnam adakṣiṇam |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401608 (0.049):
svamahima-khyāpanāya, taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12|| / BhG 17.13 / vidhi-hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra-hīnam adakṣiṇam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887159 (0.054):
baladevaḥ : phalaṃ svargādikam abhisandhāya yad ijyate dambhārhtaṃ vā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887056 (0.063):
ijyate bharata śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||12|| / śrīdharaḥ : rājasaṃ yajñam āha abhisandhāyeti | phalam abhisandhāyoddiśya
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401494 (0.063):
ijyate bharata-śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||12|| / śrīdharaḥ : rājasaṃ yajñam āha abhisandhāyeti | phalam abhisandhāyoddiśya
antaḥkaraṇa-śuddhiḥ | tur nitya-prayoga-vailakṣaṇya-sūcanārthaḥ | dambho
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887097 (0.0):
madhusūdanaḥ : phalaṃ kāmyaṃ svargādi abhisandhāyoddiśya na tv / antaḥkaraṇa śuddhiḥ | tur nitya prayoga vailakṣaṇya sūcanārthaḥ | dambho
loke dhārmikatva-khyāpanaṃ tad-artham | api caiveti vikalpa-samuccayābhyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887106 (0.0):
antaḥkaraṇa śuddhiḥ | tur nitya prayoga vailakṣaṇya sūcanārthaḥ | dambho / loke dhārmikatva khyāpanaṃ tad artham | api caiveti vikalpa samuccayābhyāṃ
traividhya-sūcanārtham | pāralaukikaṃ phalam abhisandhāyaivādambhārthatve
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887115 (0.0):
loke dhārmikatva khyāpanaṃ tad artham | api caiveti vikalpa samuccayābhyāṃ / traividhya sūcanārtham | pāralaukikaṃ phalam abhisandhāyaivādambhārthatve
'pi pāralaukika-phalānabhisandhāne 'pi dambhārtham eveti vikalpena dvau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887122 (0.0):
traividhya sūcanārtham | pāralaukikaṃ phalam abhisandhāyaivādambhārthatve / 'pi pāralaukika phalānabhisandhāne 'pi dambhārtham eveti vikalpena dvau
pakṣau | pāralaukika-phalārtham apy aihalaukika-dambhārtham apīti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887128 (0.0):
'pi pāralaukika phalānabhisandhāne 'pi dambhārtham eveti vikalpena dvau / pakṣau | pāralaukika phalārtham apy aihalaukika dambhārtham apīti
samuccayenaikaḥ pakṣaḥ | evaṃ / dṛṣṭādṛṣṭa-phalābhisandhināntaḥ-karaṇa-śuddhim anuddiśya yad ijyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887140 (0.0):
pakṣau | pāralaukika phalārtham apy aihalaukika dambhārtham apīti / samuccayenaikaḥ pakṣaḥ | evaṃ
yathā-śāstraṃ yo yajño 'nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi hānāya | he
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887150 (0.0):
dṛṣṭādṛṣṭa phalābhisandhināntaḥ karaṇa śuddhim anuddiśya yad ijyate / yathā śāstraṃ yo yajño 'nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886966 (0.002):
kāmya prayoga vimukhair vidhi dṛṣṭo yathā śāstraṃ niścito yo yajña ijyate / 'nuṣṭhīyate sa yathā śāstram antaḥ karaṇa śuddhy artham anuṣṭhīyamāno
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401404 (0.002):
kāmya-prayoga-vimukhair vidhi-dṛṣṭo yathā-śāstraṃ niścito yo yajña ijyate / 'nuṣṭhīyate sa yathā-śāstram antaḥ-karaṇa-śuddhy-artham anuṣṭhīyamāno
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465846 (0.033):
phalābhisandhiyuktair dambhagarbho yaśaḥphalaś ca yo yajña ijyate, taṃ / yajñaṃ rājasaṃ viddhi // BhGR_17.12 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886861 (0.064):
āvaśyakatayā vihito yo yajña ijyate 'nuṣṭhīyate sa sāttviko yajñaḥ |
bharata-śreṣṭheti yogyatva-sūcanam ||12|| / viśvanāthaḥ : Nothing ||12||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887156 (0.0):
yathā śāstraṃ yo yajño 'nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ / viddhi hānāya | he bharata śreṣṭheti yogyatva sūcanam ||12||
baladevaḥ : phalaṃ svargādikam abhisandhāya yad ijyate dambhārhtaṃ vā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887165 (0.0):
viddhi hānāya | he bharata śreṣṭheti yogyatva sūcanam ||12|| / viśvanāthaḥ : Nothing ||12|| / baladevaḥ : phalaṃ svargādikam abhisandhāya yad ijyate dambhārhtaṃ vā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887082 (0.054):
madhusūdanaḥ : phalaṃ kāmyaṃ svargādi abhisandhāyoddiśya na tv
svamahima-khyāpanāya, taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887171 (0.0):
baladevaḥ : phalaṃ svargādikam abhisandhāya yad ijyate dambhārhtaṃ vā / svamahima khyāpanāya, taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887076 (0.049):
tu yad ijyate yajñaḥ kriyate | dambhārthaṃ ca sva mahattva khyāpanārthaṃ / ca | taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401514 (0.049):
tu yad ijyate yajñaḥ kriyate | dambhārthaṃ ca sva-mahattva-khyāpanārthaṃ / ca | taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944482 (0.064):
bharata śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||BhGS_17.12|| / vidhi hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra hīnam adakṣiṇam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465848 (0.064):
yajñaṃ rājasaṃ viddhi // BhGR_17.12 // / vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam |
BhG 17.13 / vidhi-hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra-hīnam adakṣiṇam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104612 (0.0):
06,039.012c ijyate bharataśreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam / 06,039.013a vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628606 (0.0):
ijyate bharataśreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam 17.12 / vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887179 (0.0):
svamahima khyāpanāya, taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12|| / BhG 17.13 / vidhi hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra hīnam adakṣiṇam |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630571 (0.0):
ijyate bharataśreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam Bhg_17.012c / [=MBh_06,039.012c] / vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam Bhg_17.013a [=MBh_06,039.013a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944490 (0.0):
bharata śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||BhGS_17.12|| / vidhi hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra hīnam adakṣiṇam |
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17235002 (0.0):
pūrvaprastavāt dṛśyate, 'vidhihīnamasṛṣṭhānnaṃ mantrahīnamadakṣiṇam /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465856 (0.0):
yajñaṃ rājasaṃ viddhi // BhGR_17.12 // / vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9603637 (0.0):
[79.2] śrīgītāyāñ ca: vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465883 (0.043):
yajasvetyuktihīnam ityarthaḥ; asṛṣṭānnaṃ acoditadravyam, mantrahīnam / adakṣiṇaṃ śraddhāvirahitaṃ ca yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate // BhGR_17.13 //
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25651166 (0.054):
06,039.013a vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam / 06,039.013c śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887186 (0.061):
śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate ||13|| / śrīdharaḥ : tāmasaṃ yajñam āha vidhi hīnam iti | vidhi hīnaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944513 (0.064):
dattam, annaṃ yasmin yajñe so 'sṛṣṭānnas tam asṛṣṭānnam | mantra hīnaṃ
śraddhā-virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate ||13|| / śrīdharaḥ : tāmasaṃ yajñam āha vidhi-hīnam iti | vidhi-hīnaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104615 (0.0):
06,039.013a vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam / 06,039.013c śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628609 (0.0):
vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam / śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate 17.13
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887193 (0.0):
vidhi hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra hīnam adakṣiṇam | / śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate ||13||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944495 (0.0):
vidhi hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra hīnam adakṣiṇam | / śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate ||BhG_17.13||
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17235005 (0.0):
pūrvaprastavāt dṛśyate, 'vidhihīnamasṛṣṭhānnaṃ mantrahīnamadakṣiṇam / / śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate' ityādinā pākayajñādīnāṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465861 (0.0):
vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam | / śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate || BhG_17.13 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465888 (0.0):
yajasvetyuktihīnam ityarthaḥ; asṛṣṭānnaṃ acoditadravyam, mantrahīnam / adakṣiṇaṃ śraddhāvirahitaṃ ca yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate // BhGR_17.13 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9603641 (0.0):
[79.2] śrīgītāyāñ ca: vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam / / [79.3] śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate //" ity uktam."
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630579 (0.020):
vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam Bhg_17.013a [=MBh_06,039.013a] / śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate Bhg_17.013c [=MBh_06,039.013c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944529 (0.047):
ukta dakṣiṇā rahitam, śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25651169 (0.053):
06,039.013a vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam / 06,039.013c śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887171 (0.061):
svamahima khyāpanāya, taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi ||12|| / BhG 17.13 / vidhi hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra hīnam adakṣiṇam |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944482 (0.062):
bharata śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam ||BhGS_17.12|| / vidhi hīnam asṛṣṭānnaṃ mantra hīnam adakṣiṇam |
śāstrokta-vidhi-śūnyam asṛṣṭānnaṃ brāhmaṇādibhyo na sṛṣṭaṃ na niṣpāditam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887194 (0.0):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ yajñam āha vidhi hīnam iti | vidhi hīnaṃ / śāstrokta vidhi śūnyam asṛṣṭānnaṃ brāhmaṇādibhyo na sṛṣṭaṃ na niṣpāditam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887203 (0.0):
śāstrokta vidhi śūnyam asṛṣṭānnaṃ brāhmaṇādibhyo na sṛṣṭaṃ na niṣpāditam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944503 (0.062):
vidhi hīnaṃ yathā codita viparītam, asṛṣṭānnaṃ brāhmaṇebhyo na sṛṣṭaṃ na
annaṃ yasmiṃs tam | mantrair hīnaṃ | yathokta-dakṣiṇā-rahitaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887210 (0.0):
śāstrokta vidhi śūnyam asṛṣṭānnaṃ brāhmaṇādibhyo na sṛṣṭaṃ na niṣpāditam / annaṃ yasmiṃs tam | mantrair hīnaṃ | yathokta dakṣiṇā rahitaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944524 (0.058):
mantrataḥ svarato varṇato vā viyuktaṃ mantra hīnam, adakṣiṇam / ukta dakṣiṇā rahitam, śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate
śraddhā-śūnyaṃ ca yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate kathayanti śiṣṭāḥ ||13||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887217 (0.0):
annaṃ yasmiṃs tam | mantrair hīnaṃ | yathokta dakṣiṇā rahitaṃ / śraddhā śūnyaṃ ca yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate kathayanti śiṣṭāḥ ||13||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944529 (0.022):
ukta dakṣiṇā rahitam, śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9603640 (0.044):
[79.3] śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate // ity uktam."
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887237 (0.047):
varṇataś ca mantra hīnaṃ yathokta dakṣiṇā hīnam ṛtvig dveṣādinā / śraddhā rahitaṃ tāmasaṃ yajñaṃ paricakṣate śiṣṭāḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401675 (0.047):
varṇataś ca mantra-hīnaṃ yathokta-dakṣiṇā-hīnam ṛtvig-dveṣādinā / śraddhā-rahitaṃ tāmasaṃ yajñaṃ paricakṣate śiṣṭāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944493 (0.052):
śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate ||BhG_17.13||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465859 (0.052):
śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate || BhG_17.13 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104615 (0.055):
06,039.013c śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate / 06,039.014a devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628609 (0.055):
śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate 17.13 / devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17235005 (0.059):
śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate' ityādinā pākayajñādīnāṃ
madhusūdanaḥ : yathā-śāstra-bodhita-viparītam anna-dāna-hīnaṃ svarato
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887225 (0.0):
śraddhā śūnyaṃ ca yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate kathayanti śiṣṭāḥ ||13|| / madhusūdanaḥ : yathā śāstra bodhita viparītam anna dāna hīnaṃ svarato
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887299 (0.053):
baladevaḥ : vidhīti asṛṣṭānnam anna dāna rahitaṃ mantra hīnaṃ svarato / varṇataś ca hīnena mantraṇopetaṃ śraddhā virahitaṃ ṛtvig vidveṣāt ||13||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401737 (0.053):
baladevaḥ : vidhīti asṛṣṭānnam anna-dāna-rahitaṃ mantra-hīnaṃ svarato / varṇataś ca hīnena mantraṇopetaṃ śraddhā-virahitaṃ ṛtvig-vidveṣāt ||13||
varṇataś ca mantra-hīnaṃ yathokta-dakṣiṇā-hīnam ṛtvig-dveṣādinā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887234 (0.0):
madhusūdanaḥ : yathā śāstra bodhita viparītam anna dāna hīnaṃ svarato / varṇataś ca mantra hīnaṃ yathokta dakṣiṇā hīnam ṛtvig dveṣādinā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887300 (0.026):
baladevaḥ : vidhīti asṛṣṭānnam anna dāna rahitaṃ mantra hīnaṃ svarato / varṇataś ca hīnena mantraṇopetaṃ śraddhā virahitaṃ ṛtvig vidveṣāt ||13||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401738 (0.026):
baladevaḥ : vidhīti asṛṣṭānnam anna-dāna-rahitaṃ mantra-hīnaṃ svarato / varṇataś ca hīnena mantraṇopetaṃ śraddhā-virahitaṃ ṛtvig-vidveṣāt ||13||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944519 (0.061):
dattam, annaṃ yasmin yajñe so 'sṛṣṭānnas tam asṛṣṭānnam | mantra hīnaṃ / mantrataḥ svarato varṇato vā viyuktaṃ mantra hīnam, adakṣiṇam
śraddhā-rahitaṃ tāmasaṃ yajñaṃ paricakṣate śiṣṭāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887240 (0.0):
varṇataś ca mantra hīnaṃ yathokta dakṣiṇā hīnam ṛtvig dveṣādinā / śraddhā rahitaṃ tāmasaṃ yajñaṃ paricakṣate śiṣṭāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944528 (0.038):
ukta dakṣiṇā rahitam, śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17235005 (0.045):
śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate' ityādinā pākayajñādīnāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887212 (0.047):
annaṃ yasmiṃs tam | mantrair hīnaṃ | yathokta dakṣiṇā rahitaṃ / śraddhā śūnyaṃ ca yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate kathayanti śiṣṭāḥ ||13||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401650 (0.047):
annaṃ yasmiṃs tam | mantrair hīnaṃ | yathokta-dakṣiṇā-rahitaṃ / śraddhā-śūnyaṃ ca yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate kathayanti śiṣṭāḥ ||13||
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9603640 (0.047):
[79.3] śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate // ity uktam."
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944495 (0.048):
śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate ||BhG_17.13||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465861 (0.048):
śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate || BhG_17.13 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104615 (0.055):
06,039.013c śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate / 06,039.014a devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628609 (0.055):
śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate 17.13 / devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887182 (0.057):
śraddhā virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate ||13|| / śrīdharaḥ : tāmasaṃ yajñam āha vidhi hīnam iti | vidhi hīnaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401620 (0.057):
śraddhā-virahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate ||13|| / śrīdharaḥ : tāmasaṃ yajñam āha vidhi-hīnam iti | vidhi-hīnaṃ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630578 (0.058):
vidhihīnam asṛṣṭānnaṃ mantrahīnam adakṣiṇam Bhg_17.013a [=MBh_06,039.013a] / śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate Bhg_17.013c [=MBh_06,039.013c]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465886 (0.059):
adakṣiṇaṃ śraddhāvirahitaṃ ca yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate // BhGR_17.13 //
vidhi-hīnatvādy-ekaika-viśeṣaṇaḥ pañca-vidhaḥ sarva-viśeṣaṇa-samuccayena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887252 (0.0):
śraddhā rahitaṃ tāmasaṃ yajñaṃ paricakṣate śiṣṭāḥ | / vidhi hīnatvādy ekaika viśeṣaṇaḥ pañca vidhaḥ sarva viśeṣaṇa samuccayena
caika-vidha iti ṣaṭ | dvi-tri-catur-viśeṣaṇa-samuccayena ca bahavo bhedās
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887261 (0.0):
vidhi hīnatvādy ekaika viśeṣaṇaḥ pañca vidhaḥ sarva viśeṣaṇa samuccayena
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8817940 (0.064):
AbhT_28.130b/. ekadvitricatuḥpañcaṣaḍlataikatamaṃ mahat // 130
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6436337 (0.064):
ekadvitricatuḥpañcaṣaṭsaptāṣṭavyatikramāt /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12768585 (0.064):
ekadvitricatuḥpañcaṣaḍādyā viśvato mukhāḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27760376 (0.064):
ekadvitricatuḥpañca- $ ṣaḍdināni viparyayāt &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10760220 (0.064):
ekadvitricatuḥpañcaṣaḍdināni viparyayāt /
tāmasa-yajñasya jñeyāḥ | rājase yajñe 'ntaḥ-karaṇa-śuddhy-abhāve 'pi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887270 (0.0):
caika vidha iti ṣaṭ | dvi tri catur viśeṣaṇa samuccayena ca bahavo bhedās / tāmasa yajñasya jñeyāḥ | rājase yajñe 'ntaḥ karaṇa śuddhy abhāve 'pi
phalotpādakam apūrvam asti yathā-śāstram anuṣṭhānāt | tāmase tv
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887279 (0.0):
tāmasa yajñasya jñeyāḥ | rājase yajñe 'ntaḥ karaṇa śuddhy abhāve 'pi / phalotpādakam apūrvam asti yathā śāstram anuṣṭhānāt | tāmase tv
ayathā-śāstrānuṣṭhānān na kim apy apūrvam astīty atiśayaḥ ||13||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887285 (0.0):
phalotpādakam apūrvam asti yathā śāstram anuṣṭhānāt | tāmase tv / ayathā śāstrānuṣṭhānān na kim apy apūrvam astīty atiśayaḥ ||13||
viśvanāthaḥ : asṛṣṭānnam anna-dāna-rahitam ||13||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887296 (0.0):
ayathā śāstrānuṣṭhānān na kim apy apūrvam astīty atiśayaḥ ||13|| / viśvanāthaḥ : asṛṣṭānnam anna dāna rahitam ||13||
baladevaḥ : vidhīti asṛṣṭānnam anna-dāna-rahitaṃ mantra-hīnaṃ svarato
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887293 (0.0):
viśvanāthaḥ : asṛṣṭānnam anna dāna rahitam ||13||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887302 (0.0):
baladevaḥ : vidhīti asṛṣṭānnam anna dāna rahitaṃ mantra hīnaṃ svarato
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887226 (0.026):
madhusūdanaḥ : yathā śāstra bodhita viparītam anna dāna hīnaṃ svarato / varṇataś ca mantra hīnaṃ yathokta dakṣiṇā hīnam ṛtvig dveṣādinā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401664 (0.026):
madhusūdanaḥ : yathā-śāstra-bodhita-viparītam anna-dāna-hīnaṃ svarato / varṇataś ca mantra-hīnaṃ yathokta-dakṣiṇā-hīnam ṛtvig-dveṣādinā
varṇataś ca hīnena mantraṇopetaṃ śraddhā-virahitaṃ ṛtvig-vidveṣāt ||13||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887309 (0.0):
baladevaḥ : vidhīti asṛṣṭānnam anna dāna rahitaṃ mantra hīnaṃ svarato / varṇataś ca hīnena mantraṇopetaṃ śraddhā virahitaṃ ṛtvig vidveṣāt ||13||
deva-dvija-guru-prājña-pūjanaṃ śaucam ārjavam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104624 (0.0):
06,039.013c śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate / 06,039.014a devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628618 (0.0):
śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate 17.13 / devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887316 (0.0):
varṇataś ca hīnena mantraṇopetaṃ śraddhā virahitaṃ ṛtvig vidveṣāt ||13|| / deva dvija guru prājña pūjanaṃ śaucam ārjavam |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630587 (0.0):
śraddhāvirahitaṃ yajñaṃ tāmasaṃ paricakṣate Bhg_17.013c [=MBh_06,039.013c] / devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam Bhg_17.014a [=MBh_06,039.014a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944548 (0.0):
atha idānīṃ tapas tri vidham ucyate / deva dvija guru prājña pūjanaṃ śaucam ārjavam |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944568 (0.0):
devā ca dvijā ca guravaś ca prājñāś ca deva dvija guru prājñās teṣāṃ / pūjanaṃ deva dvija guru prājña pūjanam | śaucam | ārjavam ṛjutvam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465908 (0.0):
svarūpabhedaṃ tāvad āha / devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465917 (0.042):
devadvijaguruprājñānāṃ pūjanam, śaucam tīrthasnānādikam, ārjavam
brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate ||14|| / śrīdharaḥ : tapasaḥ sāttvikādi-bhedaṃ darśayituṃ prathamaṃ tāvat
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104627 (0.0):
06,039.014a devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam / 06,039.014c brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628621 (0.0):
devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam / brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate 17.14
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887329 (0.0):
deva dvija guru prājña pūjanaṃ śaucam ārjavam | / brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate ||14||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944551 (0.0):
deva dvija guru prājña pūjanaṃ śaucam ārjavam | / brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate ||BhG_17.14||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465912 (0.0):
devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam | / brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate || BhG_17.14 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630594 (0.024):
devadvijaguruprājñapūjanaṃ śaucam ārjavam Bhg_17.014a [=MBh_06,039.014a] / brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate Bhg_17.014c [=MBh_06,039.014c]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887453 (0.045):
śārīraṃ tapa ucyate ||14|| / viśvanāthaḥ : tapasas traividhyaṃ vadana prathamaṃ sāttvikasya tapasas
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10359401 (0.045):
12,210.017a brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate / 12,210.017c vāṅmanoniyamaḥ sāmyaṃ mānasaṃ tapa ucyate
śārīrādi-bhedena tasya traividhyam āha devety ādi tribhiḥ | tatra śārīram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887337 (0.0):
śrīdharaḥ : tapasaḥ sāttvikādi bhedaṃ darśayituṃ prathamaṃ tāvat / śārīrādi bhedena tasya traividhyam āha devety ādi tribhiḥ | tatra śārīram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887476 (0.057):
śārīrādi bhāvena traividhyam āha deveti tribhiḥ | devā vasu rudrādayo
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401914 (0.057):
śārīrādi-bhāvena traividhyam āha deveti tribhiḥ | devā vasu-rudrādayo
āha deveti | prājñā guru-vyaktiriktā anye 'pi tattva-vidaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887345 (0.0):
śārīrādi bhedena tasya traividhyam āha devety ādi tribhiḥ | tatra śārīram / āha deveti | prājñā guru vyaktiriktā anye 'pi tattva vidaḥ |
deva-brāhmaṇādi-pūjanaṃ śaucādikaṃ ca śārīraṃ śarīra-nirvartyaṃ tapa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887354 (0.0):
āha deveti | prājñā guru vyaktiriktā anye 'pi tattva vidaḥ | / deva brāhmaṇādi pūjanaṃ śaucādikaṃ ca śārīraṃ śarīra nirvartyaṃ tapa
ucyate ||14|| / madhusūdanaḥ : krama-prāptasya tapasaḥ sāttvikādi-bhedaṃ kathayituṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887364 (0.0):
deva brāhmaṇādi pūjanaṃ śaucādikaṃ ca śārīraṃ śarīra nirvartyaṃ tapa / ucyate ||14|| / madhusūdanaḥ : krama prāptasya tapasaḥ sāttvikādi bhedaṃ kathayituṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887469 (1.192):
traividhyam āha devety ādi tribhiḥ ||14|| / baladevaḥ : krama prāptasya tapasaḥ sāttvikādi bhedaṃ vaktuṃ tasyādau
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401907 (1.192):
traividhyam āha devety ādi tribhiḥ ||14|| / baladevaḥ : krama-prāptasya tapasaḥ sāttvikādi-bhedaṃ vaktuṃ tasyādau
śārīra-vācika-mānasa-bhedena tasya travidhyam āha tribhiḥ deveti | devā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887373 (0.0):
madhusūdanaḥ : krama prāptasya tapasaḥ sāttvikādi bhedaṃ kathayituṃ / śārīra vācika mānasa bhedena tasya travidhyam āha tribhiḥ deveti | devā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887857 (0.044):
madhusūdanaḥ : śārīra vācika mānasa bhedena trividhasyoktasya tapasaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402295 (0.044):
madhusūdanaḥ : śārīra-vācika-mānasa-bhedena trividhasyoktasya tapasaḥ
brahma-viṣṇu-śiva-sūryāgni-durgādayaḥ | dvijā dvijottamā brāhmaṇāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887383 (0.0):
śārīra vācika mānasa bhedena tasya travidhyam āha tribhiḥ deveti | devā / brahma viṣṇu śiva sūryāgni durgādayaḥ | dvijā dvijottamā brāhmaṇāḥ |
guravaḥ pitṛ-mātr-ācāryādayaḥ | prājñāḥ paṇḍitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887390 (0.0):
brahma viṣṇu śiva sūryāgni durgādayaḥ | dvijā dvijottamā brāhmaṇāḥ | / guravaḥ pitṛ mātr ācāryādayaḥ | prājñāḥ paṇḍitāḥ
vidita-veda-tad-upakaraṇārthāḥ | teṣāṃ pūjanaṃ praṇāma-śuśrūṣādi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887399 (0.0):
guravaḥ pitṛ mātr ācāryādayaḥ | prājñāḥ paṇḍitāḥ / vidita veda tad upakaraṇārthāḥ | teṣāṃ pūjanaṃ praṇāma śuśrūṣādi
yathā-śāstraṃ | śaucaṃ mṛj-jalābhyāṃ śarīra-śodhanam | ārjavam akauṭilyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887407 (0.0):
vidita veda tad upakaraṇārthāḥ | teṣāṃ pūjanaṃ praṇāma śuśrūṣādi / yathā śāstraṃ | śaucaṃ mṛj jalābhyāṃ śarīra śodhanam | ārjavam akauṭilyaṃ
bhāva-saṃśuddhi-śabdena mānase tapasi vakṣyati | śārīraṃ tv ārjavaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887416 (0.0):
yathā śāstraṃ | śaucaṃ mṛj jalābhyāṃ śarīra śodhanam | ārjavam akauṭilyaṃ / bhāva saṃśuddhi śabdena mānase tapasi vakṣyati | śārīraṃ tv ārjavaṃ
vihita-pratiṣiddhayor eka-rūpa-pravṛtti-nivṛtti-śālitvam | brahmacaryaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887425 (0.0):
bhāva saṃśuddhi śabdena mānase tapasi vakṣyati | śārīraṃ tv ārjavaṃ / vihita pratiṣiddhayor eka rūpa pravṛtti nivṛtti śālitvam | brahmacaryaṃ
niṣiddha-maithuna-nivṛttiḥ | ahiṃsā-śāstrīya-prāṇi-pīḍanābhāvaḥ | ca-kārād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887434 (0.0):
vihita pratiṣiddhayor eka rūpa pravṛtti nivṛtti śālitvam | brahmacaryaṃ / niṣiddha maithuna nivṛttiḥ | ahiṃsā śāstrīya prāṇi pīḍanābhāvaḥ | ca kārād
asteyāparigrahāv api | śārīraṃ śarīra-pradhānaiḥ kartrādibhiḥ sādhyaṃ na
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887442 (0.0):
niṣiddha maithuna nivṛttiḥ | ahiṃsā śāstrīya prāṇi pīḍanābhāvaḥ | ca kārād / asteyāparigrahāv api | śārīraṃ śarīra pradhānaiḥ kartrādibhiḥ sādhyaṃ na
tu kevalena śarīreṇa | pañcaite tasya hetava iti hi vakṣyati | itthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887450 (0.0):
asteyāparigrahāv api | śārīraṃ śarīra pradhānaiḥ kartrādibhiḥ sādhyaṃ na / tu kevalena śarīreṇa | pañcaite tasya hetava iti hi vakṣyati | itthaṃ
śārīraṃ tapa ucyate ||14|| / viśvanāthaḥ : tapasas traividhyaṃ vadana prathamaṃ sāttvikasya tapasas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887460 (0.0):
tu kevalena śarīreṇa | pañcaite tasya hetava iti hi vakṣyati | itthaṃ / śārīraṃ tapa ucyate ||14||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887321 (0.045):
brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate ||14|| / śrīdharaḥ : tapasaḥ sāttvikādi bhedaṃ darśayituṃ prathamaṃ tāvat
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401759 (0.045):
brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate ||14|| / śrīdharaḥ : tapasaḥ sāttvikādi-bhedaṃ darśayituṃ prathamaṃ tāvat
traividhyam āha devety ādi tribhiḥ ||14|| / baladevaḥ : krama-prāptasya tapasaḥ sāttvikādi-bhedaṃ vaktuṃ tasyādau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887465 (0.0):
viśvanāthaḥ : tapasas traividhyaṃ vadana prathamaṃ sāttvikasya tapasas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887473 (0.0):
traividhyam āha devety ādi tribhiḥ ||14|| / baladevaḥ : krama prāptasya tapasaḥ sāttvikādi bhedaṃ vaktuṃ tasyādau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887361 (1.192):
ucyate ||14|| / madhusūdanaḥ : krama prāptasya tapasaḥ sāttvikādi bhedaṃ kathayituṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401799 (1.192):
ucyate ||14|| / madhusūdanaḥ : krama-prāptasya tapasaḥ sāttvikādi-bhedaṃ kathayituṃ
śārīrādi-bhāvena traividhyam āha deveti tribhiḥ | devā vasu-rudrādayo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887483 (0.0):
baladevaḥ : krama prāptasya tapasaḥ sāttvikādi bhedaṃ vaktuṃ tasyādau / śārīrādi bhāvena traividhyam āha deveti tribhiḥ | devā vasu rudrādayo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887335 (0.057):
śārīrādi bhedena tasya traividhyam āha devety ādi tribhiḥ | tatra śārīram
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401773 (0.057):
śārīrādi-bhedena tasya traividhyam āha devety ādi tribhiḥ | tatra śārīram
dvijā brāhmaṇa-śreṣṭhā guravo mātṛ-pitṛ-deśikāḥ prājñā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887491 (0.0):
śārīrādi bhāvena traividhyam āha deveti tribhiḥ | devā vasu rudrādayo / dvijā brāhmaṇa śreṣṭhā guravo mātṛ pitṛ deśikāḥ prājñā
vidita-veda-vedāṅgāḥ pare 'tra teṣāṃ pūjanam | śaucaṃ dvividham uktam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887500 (0.0):
dvijā brāhmaṇa śreṣṭhā guravo mātṛ pitṛ deśikāḥ prājñā / vidita veda vedāṅgāḥ pare 'tra teṣāṃ pūjanam | śaucaṃ dvividham uktam |
ārjavaṃ vihita-niṣiddhayor aikya-rūpyeṇa pravṛtti-nivṛttatvam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887508 (0.0):
vidita veda vedāṅgāḥ pare 'tra teṣāṃ pūjanam | śaucaṃ dvividham uktam | / ārjavaṃ vihita niṣiddhayor aikya rūpyeṇa pravṛtti nivṛttatvam |
brahmacaryaṃ vihita-maithunaṃ ca | etac chārīraṃ śarīra-nirvartyaṃ tapaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887515 (0.0):
ārjavaṃ vihita niṣiddhayor aikya rūpyeṇa pravṛtti nivṛttatvam | / brahmacaryaṃ vihita maithunaṃ ca | etac chārīraṃ śarīra nirvartyaṃ tapaḥ
BhG 17.15 / anudvega-karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya-hitaṃ ca yat |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104636 (0.0):
06,039.014c brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate / 06,039.015a anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628630 (0.0):
brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate 17.14 / anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887523 (0.0):
brahmacaryaṃ vihita maithunaṃ ca | etac chārīraṃ śarīra nirvartyaṃ tapaḥ / BhG 17.15 / anudvega karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya hitaṃ ca yat |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630602 (0.0):
brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate Bhg_17.014c [=MBh_06,039.014c] / anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat Bhg_17.015a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944600 (0.0):
tasya hetavaḥ [Gītā 18.15] iti hi vakṣyati ||BhGS_17.14|| / anudvega karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya hitaṃ ca yat |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944615 (0.0):
anudvega karaṃ prāṇinām aduḥkha karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya hitaṃ ca yat
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465951 (0.0):
bhogyatābuddhiyuktekṣaṇādirahitatvam, ahiṃsā aprāṇipīḍā; etac charīraṃ / tapa ucyate // BhGR_17.14 // / anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465965 (0.0):
svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅmayaṃ tapa ucyate || BhG_17.15 || / pareṣām anudvegakaraṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yad vākyaṃ svādhyāyābhyasanaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944699 (0.018):
anyatamena dvābhyāṃ tribhir vā vihīnasya na vāṅ maya tapastvam | kiṃ punas / tat tapaḥ ? yat satyaṃ vākyam anudvega karaṃ priyaṃ hitaṃ ca, tat tapo
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916310 (0.026):
devādipūjāhiṃsādi vāṅmayaṃ tapa ucyate //AP_380.044cd/ / anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ svādhyāyasajjapaḥ /AP_380.045ab/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887558 (0.053):
sukha karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ / tapaḥ ||15|| / madhusūdanaḥ : anudvega karaṃ na kasyacid duḥkha karaṃ, satyaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401996 (0.053):
sukha-karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ-mayaṃ vācā nirvartyaṃ / tapaḥ ||15|| / madhusūdanaḥ : anudvega-karaṃ na kasyacid duḥkha-karaṃ, satyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887542 (0.054):
karotīty anudvegakaraṃ vākyam | satyaṃ śrotuḥ priyam | hitaṃ ca pariṇāme
svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅ-mayaṃ tapa ucyate ||15||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104640 (0.0):
06,039.015a anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat / 06,039.015c svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅmayaṃ tapa ucyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628634 (0.0):
anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat / svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅmayaṃ tapa ucyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887529 (0.0):
anudvega karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya hitaṃ ca yat | / svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅ mayaṃ tapa ucyate ||15||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944604 (0.0):
anudvega karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya hitaṃ ca yat | / svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅ mayaṃ tapa ucyate ||BhG_17.15||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465955 (0.0):
anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat | / svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅmayaṃ tapa ucyate || BhG_17.15 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630611 (1.192):
[=MBh_06,039.015a] / svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅmayaṃ tapa ucyate Bhg_17.015c
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465971 (1.192):
pareṣām anudvegakaraṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yad vākyaṃ svādhyāyābhyasanaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944715 (0.059):
śreyo bhaviṣyatīti | svādhyāyābhyasanaṃ caiva yathā vidhi vāṅ mayaṃ tapa
śrīdharaḥ : vācikaṃ tapa āha anudvegakaram iti | udvegaṃ bhayaṃ na
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887538 (0.0):
svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅ mayaṃ tapa ucyate ||15|| / śrīdharaḥ : vācikaṃ tapa āha anudvegakaram iti | udvegaṃ bhayaṃ na
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887637 (0.029):
baladevaḥ : anudvegakaram udvegaṃ bhayaṃ kasyāpi yan na karoti | satyaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465944 (0.061):
tapa ucyate // BhGR_17.14 // / anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887558 (0.064):
sukha karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ / tapaḥ ||15|| / madhusūdanaḥ : anudvega karaṃ na kasyacid duḥkha karaṃ, satyaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401996 (0.064):
sukha-karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ-mayaṃ vācā nirvartyaṃ / tapaḥ ||15|| / madhusūdanaḥ : anudvega-karaṃ na kasyacid duḥkha-karaṃ, satyaṃ
karotīty anudvegakaraṃ vākyam | satyaṃ śrotuḥ priyam | hitaṃ ca pariṇāme
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887546 (0.0):
śrīdharaḥ : vācikaṃ tapa āha anudvegakaram iti | udvegaṃ bhayaṃ na
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887636 (0.029):
baladevaḥ : anudvegakaram udvegaṃ bhayaṃ kasyāpi yan na karoti | satyaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944698 (0.031):
tat tapaḥ ? yat satyaṃ vākyam anudvega karaṃ priyaṃ hitaṃ ca, tat tapo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887643 (0.038):
baladevaḥ : anudvegakaram udvegaṃ bhayaṃ kasyāpi yan na karoti | satyaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104633 (0.054):
06,039.014c brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate / 06,039.015a anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628627 (0.054):
brahmacaryam ahiṃsā ca śārīraṃ tapa ucyate 17.14 / anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887520 (0.054):
anudvega karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya hitaṃ ca yat |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630602 (0.054):
anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat Bhg_17.015a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944614 (0.054):
anudvega karaṃ prāṇinām aduḥkha karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya hitaṃ ca yat
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401958 (0.054):
anudvega-karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya-hitaṃ ca yat |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465948 (0.054):
anudvegakaraṃ vākyaṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yat |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465963 (0.054):
pareṣām anudvegakaraṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yad vākyaṃ svādhyāyābhyasanaṃ
sukha-karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ-mayaṃ vācā nirvartyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887556 (0.0):
karotīty anudvegakaraṃ vākyam | satyaṃ śrotuḥ priyam | hitaṃ ca pariṇāme / sukha karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887657 (0.029):
etad viśeṣaṇa catuṣṭayavad vākyaṃ tathā svādhyāyasya vedābhyasanaṃ ca / vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ tapaḥ ||15||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402095 (0.029):
etad-viśeṣaṇa-catuṣṭayavad-vākyaṃ tathā svādhyāyasya vedābhyasanaṃ ca / vāṅ-mayaṃ vācā nirvartyaṃ tapaḥ ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887615 (0.034):
svādhyāyābhyasanaṃ ca yathā vidhi vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ tapa ucyate |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402053 (0.034):
svādhyāyābhyasanaṃ ca yathā-vidhi vedābhyāsaś ca vāṅ-mayaṃ tapa ucyate |
tapaḥ ||15|| / madhusūdanaḥ : anudvega-karaṃ na kasyacid duḥkha-karaṃ, satyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887564 (0.0):
sukha karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ / tapaḥ ||15|| / madhusūdanaḥ : anudvega karaṃ na kasyacid duḥkha karaṃ, satyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887516 (0.053):
brahmacaryaṃ vihita maithunaṃ ca | etac chārīraṃ śarīra nirvartyaṃ tapaḥ / BhG 17.15 / anudvega karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya hitaṃ ca yat |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401954 (0.053):
brahmacaryaṃ vihita-maithunaṃ ca | etac chārīraṃ śarīra-nirvartyaṃ tapaḥ / BhG 17.15 / anudvega-karaṃ vākyaṃ satyaṃ priya-hitaṃ ca yat |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887531 (0.064):
svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅ mayaṃ tapa ucyate ||15|| / śrīdharaḥ : vācikaṃ tapa āha anudvegakaram iti | udvegaṃ bhayaṃ na
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401969 (0.064):
svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅ-mayaṃ tapa ucyate ||15|| / śrīdharaḥ : vācikaṃ tapa āha anudvegakaram iti | udvegaṃ bhayaṃ na
pramāṇa-mūlam abādhitārtham | priyaṃ śrotus tat-kāla-śruti-sukhaṃ hitaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887575 (0.0):
madhusūdanaḥ : anudvega karaṃ na kasyacid duḥkha karaṃ, satyaṃ / pramāṇa mūlam abādhitārtham | priyaṃ śrotus tat kāla śruti sukhaṃ hitaṃ
pariṇāme sukha-karam | ca-kāro viśeṣaṇānāṃ samucchayārthaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887582 (0.0):
pramāṇa mūlam abādhitārtham | priyaṃ śrotus tat kāla śruti sukhaṃ hitaṃ / pariṇāme sukha karam | ca kāro viśeṣaṇānāṃ samucchayārthaḥ |
anudvega-karatvādi-viśeṣaṇa-catuṣṭayena viśiṣṭaṃ na tv ekenāpi viśeṣaṇena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887593 (0.0):
pariṇāme sukha karam | ca kāro viśeṣaṇānāṃ samucchayārthaḥ | / anudvega karatvādi viśeṣaṇa catuṣṭayena viśiṣṭaṃ na tv ekenāpi viśeṣaṇena
nyūnam | yad vākyaṃ yathā śānto bhava vatsa svādhyāyaṃ yogaṃ cānutiṣṭha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887602 (0.0):
anudvega karatvādi viśeṣaṇa catuṣṭayena viśiṣṭaṃ na tv ekenāpi viśeṣaṇena / nyūnam | yad vākyaṃ yathā śānto bhava vatsa svādhyāyaṃ yogaṃ cānutiṣṭha
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944710 (0.0):
vāṅ mayam | yathā śānto bhava vatsa, svādhyāyaṃ yogaṃ cānutiṣṭha, tathā te
tathā te śreyo bhaviṣyatīty ādi tad vāṅ-mayaṃ vācikaṃ tapaḥ śārīravat |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887611 (0.0):
nyūnam | yad vākyaṃ yathā śānto bhava vatsa svādhyāyaṃ yogaṃ cānutiṣṭha / tathā te śreyo bhaviṣyatīty ādi tad vāṅ mayaṃ vācikaṃ tapaḥ śārīravat |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944711 (0.021):
vāṅ mayam | yathā śānto bhava vatsa, svādhyāyaṃ yogaṃ cānutiṣṭha, tathā te / śreyo bhaviṣyatīti | svādhyāyābhyasanaṃ caiva yathā vidhi vāṅ mayaṃ tapa
svādhyāyābhyasanaṃ ca yathā-vidhi vedābhyāsaś ca vāṅ-mayaṃ tapa ucyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887619 (0.0):
tathā te śreyo bhaviṣyatīty ādi tad vāṅ mayaṃ vācikaṃ tapaḥ śārīravat | / svādhyāyābhyasanaṃ ca yathā vidhi vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ tapa ucyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887552 (0.034):
sukha karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401990 (0.034):
sukha-karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ-mayaṃ vācā nirvartyaṃ
eva-kāraḥ prāg-viśeṣaṇa-samuccayāvadhāraṇe vyākhyātavyaḥ ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887626 (0.0):
svādhyāyābhyasanaṃ ca yathā vidhi vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ tapa ucyate | / eva kāraḥ / prāg viśeṣaṇa samuccayāvadhāraṇe vyākhyātavyaḥ ||15||
viśvanāthaḥ : anudvega-karaṃ sambodhya-bhinnānām apy unudvejakam ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887633 (0.0):
prāg viśeṣaṇa samuccayāvadhāraṇe vyākhyātavyaḥ ||15|| / viśvanāthaḥ : anudvega karaṃ sambodhya bhinnānām apy unudvejakam ||15||
baladevaḥ : anudvegakaram udvegaṃ bhayaṃ kasyāpi yan na karoti | satyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887641 (0.0):
viśvanāthaḥ : anudvega karaṃ sambodhya bhinnānām apy unudvejakam ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887537 (0.029):
śrīdharaḥ : vācikaṃ tapa āha anudvegakaram iti | udvegaṃ bhayaṃ na
pramāṇikam | śrotuḥ priyam | pariṇāme hitaṃ ca | / etad-viśeṣaṇa-catuṣṭayavad-vākyaṃ tathā svādhyāyasya vedābhyasanaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887646 (0.0):
baladevaḥ : anudvegakaram udvegaṃ bhayaṃ kasyāpi yan na karoti | satyaṃ / pramāṇikam | śrotuḥ priyam | pariṇāme hitaṃ ca |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887653 (0.0):
pramāṇikam | śrotuḥ priyam | pariṇāme hitaṃ ca | / etad viśeṣaṇa catuṣṭayavad vākyaṃ tathā svādhyāyasya vedābhyasanaṃ ca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465968 (0.036):
pareṣām anudvegakaraṃ satyaṃ priyahitaṃ ca yad vākyaṃ svādhyāyābhyasanaṃ / cety etad vāṅmayaṃ tapa ucyate // BhGR_17.15 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887544 (0.045):
karotīty anudvegakaraṃ vākyam | satyaṃ śrotuḥ priyam | hitaṃ ca pariṇāme
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401982 (0.051):
karotīty anudvegakaraṃ vākyam | satyaṃ śrotuḥ priyam | hitaṃ ca pariṇāme / sukha-karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ-mayaṃ vācā nirvartyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887551 (0.063):
sukha karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401989 (0.063):
sukha-karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ-mayaṃ vācā nirvartyaṃ
vāṅ-mayaṃ vācā nirvartyaṃ tapaḥ ||15|| / BhG 17.16
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887658 (0.0):
etad viśeṣaṇa catuṣṭayavad vākyaṃ tathā svādhyāyasya vedābhyasanaṃ ca / vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ tapaḥ ||15||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887555 (0.029):
sukha karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401993 (0.029):
sukha-karam | svādhyāyābhyasanaṃ vedābhyāsaś ca vāṅ-mayaṃ vācā nirvartyaṃ
manaḥ-prasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātma-vinigrahaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104649 (0.0):
06,039.015c svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅmayaṃ tapa ucyate / 06,039.016a manaḥprasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātmavinigrahaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628643 (0.0):
svādhyāyābhyasanaṃ caiva vāṅmayaṃ tapa ucyate / manaḥprasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātmavinigrahaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887666 (0.0):
vāṅ mayaṃ vācā nirvartyaṃ tapaḥ ||15|| / BhG 17.16 / manaḥ prasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātma vinigrahaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630620 (0.0):
[=MBh_06,039.015c] / manaḥprasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātmavinigrahaḥ Bhg_17.016a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944727 (0.0):
ucyate ||BhGS_17.15|| / manaḥ prasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātma vinigrahaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465980 (0.0):
cety etad vāṅmayaṃ tapa ucyate // BhGR_17.15 // / manaḥprasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātmavinigrahaḥ |
bhāva-saṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate ||16|| / śrīdharaḥ : mānasaṃ tapa āha manaḥ-prasāda iti | manasaḥ prasādaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104651 (0.0):
06,039.016a manaḥprasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātmavinigrahaḥ / 06,039.016c bhāvasaṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628645 (0.0):
manaḥprasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātmavinigrahaḥ / bhāvasaṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate 17.16
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887679 (0.0):
manaḥ prasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātma vinigrahaḥ | / bhāva saṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate ||16||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944736 (0.0):
manaḥ prasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātma vinigrahaḥ | / bhāva saṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate ||BhG_17.16||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3465986 (0.0):
manaḥprasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātmavinigrahaḥ | / bhāvasaṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate || BhG_17.16 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944794 (0.015):
iti viśeṣaḥ | bhāva saṃśuddhiḥ paraiḥ vyavahāra kāle 'māyāvitvaṃ / bhāva saṃśuddhiḥ | ity etat tapo mānasam ucyate ||BhGS_17.16||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630627 (0.029):
[=MBh_06,039.016a] / bhāvasaṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate Bhg_17.016c
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887701 (0.052):
vyavahāre māyā rāhityam | ity etan mānasaṃ tapaḥ ||16|| / madhusūdanaḥ : manasaḥ prasādaḥ svacchatā viṣaya cintā vyākulatva rāhityam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402139 (0.052):
vyavahāre māyā-rāhityam | ity etan mānasaṃ tapaḥ ||16|| / madhusūdanaḥ : manasaḥ prasādaḥ svacchatā viṣaya-cintā-vyākulatva-rāhityam
svacchatā | saumatvam akrūratā | maunaṃ muner bhāvaḥ | mananam ity arthaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887689 (0.0):
śrīdharaḥ : mānasaṃ tapa āha manaḥ prasāda iti | manasaḥ prasādaḥ / svacchatā | saumatvam akrūratā | maunaṃ muner bhāvaḥ | mananam ity arthaḥ
| ātmano manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva-saṃśuddhir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887696 (0.0):
svacchatā | saumatvam akrūratā | maunaṃ muner bhāvaḥ | mananam ity arthaḥ / | ātmano manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva saṃśuddhir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887802 (0.0):
saumatvam akrauryam sarva sukhecchrutvam | maunam ātma mananam | ātmano / manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva saṃśuddhir vyavahāre
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402240 (0.0):
saumatvam akrauryam sarva-sukhecchrutvam | maunam ātma- mananam | ātmano / manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva-saṃśuddhir vyavahāre
vyavahāre māyā-rāhityam | ity etan mānasaṃ tapaḥ ||16|| / madhusūdanaḥ : manasaḥ prasādaḥ svacchatā viṣaya-cintā-vyākulatva-rāhityam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887710 (0.0):
| ātmano manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva saṃśuddhir / vyavahāre māyā rāhityam | ity etan mānasaṃ tapaḥ ||16||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887674 (0.052):
śrīdharaḥ : mānasaṃ tapa āha manaḥ prasāda iti | manasaḥ prasādaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402112 (0.052):
śrīdharaḥ : mānasaṃ tapa āha manaḥ-prasāda iti | manasaḥ prasādaḥ
| saumyatvaṃ saumasyaṃ sarva-loka-hitaiṣitvaṃ pratiṣiddhācintanaṃ ca |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887720 (0.0):
madhusūdanaḥ : manasaḥ prasādaḥ svacchatā viṣaya cintā vyākulatva rāhityam / | saumyatvaṃ saumasyaṃ sarva loka hitaiṣitvaṃ pratiṣiddhācintanaṃ ca |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861300 (0.036):
sarvajñatācittotpādaprabandhāccalitaḥ mahātyāgacittasaṃnāhasusaṃnaddhaḥ / lokānukampako hitaiṣīva varmitakavacitavīryaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846554 (0.057):
ṛtukālābhigāmīca svadāreṣu bhavettathā / / sarvalokahitoṣitvaṃ maṅgalaṃ priyavāditā // NarP_1,24.28 //
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11326156 (0.062):
copasaṃharati hitaṃ cābhidyaṃ ca bhavati | hitasukhaiṣi ca nityaṃ | tathā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17992671 (0.062):
na me hṛdayam asnigdhaṃ nākṛpā nāpi nairghṛṇam / / sarvalokahitārthaṃ tu tyajāmi guṇadarśanāt // iti
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312917 (0.062):
na me hṛdayaṃ asnigdhaṃ nākṛpā nāpi nairghṛṇaṃ / / sarvalokahitārthaṃ tu tyajāmi guṇadarśinau //
maunaṃ muni-bhāva ekāgratayātma-cintanaṃ nididhyāsanākhyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887730 (0.0):
| saumyatvaṃ saumasyaṃ sarva loka hitaiṣitvaṃ pratiṣiddhācintanaṃ ca | / maunaṃ muni bhāva ekāgratayātma cintanaṃ nididhyāsanākhyaṃ
vāk-saṃyama-hetur manaḥ-saṃyamo maunam iti bhāṣyam | ātma-vinigraha ātmano
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887740 (0.0):
maunaṃ muni bhāva ekāgratayātma cintanaṃ nididhyāsanākhyaṃ / vāk saṃyama hetur manaḥ saṃyamo maunam iti bhāṣyam | ātma vinigraha ātmano
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944768 (0.039):
ucyate manaḥ saṃyamo maunam iti | ātma vinigraho mano nirodhaḥ sarvataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887796 (0.045):
saumatvam akrauryam sarva sukhecchrutvam | maunam ātma mananam | ātmano / manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva saṃśuddhir vyavahāre
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402234 (0.045):
saumatvam akrauryam sarva-sukhecchrutvam | maunam ātma- mananam | ātmano / manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva-saṃśuddhir vyavahāre
manaso viśeṣeṇa sarva-vṛtti-nigraho nirodha-samādhir asamprajñātaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887748 (0.0):
vāk saṃyama hetur manaḥ saṃyamo maunam iti bhāṣyam | ātma vinigraha ātmano / manaso viśeṣeṇa sarva vṛtti nigraho nirodha samādhir asamprajñātaḥ |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5532642 (0.038):
YBh_1.1(4): sarva-vṛtti-nirodha7..tu+..asamprajñātaḥ..samādhiḥ...
bhāvasya hṛdayasya śuddhiḥ kāma-krodha-lobhādi-mala-nivṛttiḥ | punar
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887758 (0.0):
manaso viśeṣeṇa sarva vṛtti nigraho nirodha samādhir asamprajñātaḥ | / bhāvasya hṛdayasya śuddhiḥ kāma krodha lobhādi mala nivṛttiḥ | punar
aśuddhy-utpāda-rāhityena samyaktvena viśiṣṭā sā bhāva-śuddhiḥ | paraiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887766 (0.0):
bhāvasya hṛdayasya śuddhiḥ kāma krodha lobhādi mala nivṛttiḥ | punar / aśuddhy utpāda rāhityena samyaktvena viśiṣṭā sā bhāva śuddhiḥ | paraiḥ
saha vyavahāra-kāle māyā-rāhityaṃ seti bhāṣyam | ity etad evaṃ-prakāraṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887774 (0.0):
aśuddhy utpāda rāhityena samyaktvena viśiṣṭā sā bhāva śuddhiḥ | paraiḥ / saha vyavahāra kāle māyā rāhityaṃ seti bhāṣyam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944788 (0.041):
iti viśeṣaḥ | bhāva saṃśuddhiḥ paraiḥ vyavahāra kāle 'māyāvitvaṃ
tapo mānasam ucyate ||16|| / viśvanāthaḥ : Nothing. / baladevaḥ : manasaḥ prasādaḥ vaimalyaṃ viṣaya-smṛty-avaiyagryam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887786 (0.0):
saha vyavahāra kāle māyā rāhityaṃ seti bhāṣyam / | ity etad evaṃ prakāraṃ tapo mānasam ucyate ||16||
saumatvam akrauryam sarva-sukhecchrutvam | maunam ātma- mananam | ātmano
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887797 (0.0):
baladevaḥ : manasaḥ prasādaḥ vaimalyaṃ viṣaya smṛty avaiyagryam | / saumatvam akrauryam sarva sukhecchrutvam | maunam ātma mananam | ātmano
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18630124 (0.028):
gṛhītā atyantaṃ teṣāṃ sāñjalī saumanasyakā // / tato amantraye śāstā śrāvakāṃ śāsane ratāṃ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102269 (0.028):
parijanaḥ (śrutvā) / / paccāsaṇṇe vi muhūte kiṃ vilaṃbiadi mahāmaccehiṃ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887738 (0.045):
vāk saṃyama hetur manaḥ saṃyamo maunam iti bhāṣyam | ātma vinigraha ātmano / manaso viśeṣeṇa sarva vṛtti nigraho nirodha samādhir asamprajñātaḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402176 (0.045):
vāk-saṃyama-hetur manaḥ-saṃyamo maunam iti bhāṣyam | ātma-vinigraha ātmano / manaso viśeṣeṇa sarva-vṛtti-nigraho nirodha-samādhir asamprajñātaḥ |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11956315 (0.053):
arthaḥ. sarvapramādāspadatvād iti. sarvapramādānāṃ sarvasmṛtipramoṣāṇāṃ
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24154297 (0.058):
kiñca uttarārthamekājgrahaṇam/ ata eva 'jāgaritavān' ityādāvupadeśa / ugantatvamādāyaśruyukaḥ kiti"itīṇ niṣedho na/ tatropadeśe ityanuvṛttiśya"
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2220448 (0.061):
tvam etac "chrutvā" | siddhāt "buddhinairmalyāt" | "balāt" ayatnam eva |"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887690 (0.061):
svacchatā | saumatvam akrūratā | maunaṃ muner bhāvaḥ | mananam ity arthaḥ / | ātmano manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva saṃśuddhir
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402128 (0.061):
svacchatā | saumatvam akrūratā | maunaṃ muner bhāvaḥ | mananam ity arthaḥ / | ātmano manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva-saṃśuddhir
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16673271 (0.062):
jhaṭityudbodhakasamavadhānarūpadārḍhyavatvādityarthaḥ / / prabusutsutayeti / / smṛtirūpaprabodhopadhāyakatvenetyarthaḥ /
manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva-saṃśuddhir vyavahāre
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887695 (0.0):
svacchatā | saumatvam akrūratā | maunaṃ muner bhāvaḥ | mananam ity arthaḥ / | ātmano manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva saṃśuddhir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887804 (0.0):
saumatvam akrauryam sarva sukhecchrutvam | maunam ātma mananam | ātmano / manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva saṃśuddhir vyavahāre
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402133 (0.0):
svacchatā | saumatvam akrūratā | maunaṃ muner bhāvaḥ | mananam ity arthaḥ / | ātmano manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva-saṃśuddhir
niṣkapaṭatā | ity etan mānasā nirvartyaṃ tapaḥ ||16||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887810 (0.0):
manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva saṃśuddhir vyavahāre / niṣkapaṭatā | ity etan mānasā nirvartyaṃ tapaḥ ||16||
BhG 17.17 / śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104660 (0.0):
06,039.016c bhāvasaṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate / 06,039.017a śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628654 (0.0):
bhāvasaṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate 17.16 / śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887817 (0.0):
niṣkapaṭatā | ity etan mānasā nirvartyaṃ tapaḥ ||16|| / BhG 17.17 / śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630635 (0.0):
bhāvasaṃśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate Bhg_17.016c / [=MBh_06,039.016c] / śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ Bhg_17.017a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466028 (0.0):
ātmavyatiriktaviṣayacintārahitatvam; etan mānasaṃ tapaḥ // BhGR_17.16 // / śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944818 (1.192):
sattvādi guṇa bhedena kathaṃ tri vidhaṃ bhavatīti, ucyate / śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466049 (0.030):
idam iti cintāyuktaiḥ naraiḥ parayā śraddhayā yat trividhaṃ tapaḥ
aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate ||17|| / śrīdharaḥ : tad evaṃ śarīra-vāṅ-manobhir nirvartyaṃ trividhaṃ tapo
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104663 (0.0):
06,039.017a śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ / 06,039.017c aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628657 (0.0):
śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ / aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate 17.17
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887829 (0.0):
śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ | / aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate ||17||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944822 (0.0):
śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ | / aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate ||BhG_17.17||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466034 (0.0):
śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ | / aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate || BhG_17.17 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630643 (0.017):
śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat trividhaṃ naraiḥ Bhg_17.017a / [=MBh_06,039.017a] / aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate Bhg_17.017c
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi-bhedena traividhyam āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887836 (0.0):
śrīdharaḥ : tad evaṃ śarīra vāṅ manobhir nirvartyaṃ trividhaṃ tapo / darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi bhedena traividhyam āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887865 (0.034):
madhusūdanaḥ : śārīra vācika mānasa bhedena trividhasyoktasya tapasaḥ / sāttvikādi bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402303 (0.034):
madhusūdanaḥ : śārīra-vācika-mānasa-bhedena trividhasyoktasya tapasaḥ / sāttvikādi-bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887914 (0.054):
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha / śraddhayeti tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā śūnyair
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402352 (0.054):
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha / śraddhayeti-tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā-śūnyair
śraddhayetyādi-tribhiḥ | tat trividham api tapaḥ parayā śreṣṭhayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887842 (0.0):
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi bhedena traividhyam āha / śraddhayetyādi tribhiḥ | tat trividham api tapaḥ parayā śreṣṭhayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887918 (0.017):
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha / śraddhayeti tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā śūnyair
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402356 (0.017):
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha / śraddhayeti-tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā-śūnyair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887868 (0.049):
sāttvikādi bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402306 (0.049):
sāttvikādi-bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ |
śraddhayā phalākāṅkṣā-śūnyair yuktair ekāgra-cittair narais taptaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887852 (0.0):
śraddhayetyādi tribhiḥ | tat trividham api tapaḥ parayā śreṣṭhayā / śraddhayā phalākāṅkṣā śūnyair yuktair ekāgra cittair narais taptaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887925 (0.014):
śraddhayeti tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā śūnyair / yuktair ekāgra cittair narair parayā śraddhayā taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402363 (0.014):
śraddhayeti-tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā-śūnyair / yuktair ekāgra-cittair narair parayā śraddhayā taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikam
sāttvikaṃ kathayanti ||17|| / madhusūdanaḥ : śārīra-vācika-mānasa-bhedena trividhasyoktasya tapasaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887864 (0.0):
śraddhayā phalākāṅkṣā śūnyair yuktair ekāgra cittair narais taptaṃ / sāttvikaṃ kathayanti ||17||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887833 (0.039):
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi bhedena traividhyam āha
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402271 (0.039):
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi-bhedena traividhyam āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887367 (0.044):
śārīra vācika mānasa bhedena tasya travidhyam āha tribhiḥ deveti | devā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26401805 (0.044):
śārīra-vācika-mānasa-bhedena tasya travidhyam āha tribhiḥ deveti | devā
sāttvikādi-bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887870 (0.0):
madhusūdanaḥ : śārīra vācika mānasa bhedena trividhasyoktasya tapasaḥ / sāttvikādi bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887837 (0.034):
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi bhedena traividhyam āha
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402275 (0.034):
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi-bhedena traividhyam āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887913 (0.049):
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402351 (0.056):
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha / śraddhayeti-tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā-śūnyair
tat-pūrvoktaṃ trividhaṃ śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ca tapaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887878 (0.0):
sāttvikādi bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ | / tat pūrvoktaṃ trividhaṃ śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ca tapaḥ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6819626 (0.014):
pañcabhiḥ prārabhyamānaṃ karma triṣv evāntarbhāvyam | śarīra-vāṅ-manobhir / ity uktaṃ śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ca trividhaṃ karmeti prasiddheḥ |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6819646 (0.031):
Viśvanātha : śarīrādibhir iti śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ceti karma trividham
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893049 (0.037):
pañcabhiḥ prārabhyamānaṃ karma triṣv evāntarbhāvyam | śarīra vāṅ manobhir / ity uktaṃ śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ca trividhaṃ karmeti prasiddheḥ |
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23729522 (0.048):
jñānādhiramaśeṣeṇa śeṣapāpaṃ jayet tataḥ / / śārīraṃ vācikaṃ yat tu mānasaṃ kāyikaṃ tathā // VamP_35.26 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15552190 (0.054):
akartā nirguṇaścāhaṃ % cinmātraḥ puruṣaḥ smṛtaḥ // SvaT_12.75 // / mānasaṃ vācikaṃ caiva $ śārīraṃ karma yatkṛtam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27809389 (0.054):
akartā nirguṇaścāhaṃ cinmātraḥ puruṣaḥ smṛtaḥ // SvaT_12.75 // / mānasaṃ vācikaṃ caiva śārīraṃ karma yatkṛtam /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887916 (0.063):
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha / śraddhayeti tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā śūnyair
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402354 (0.063):
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha / śraddhayeti-tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā-śūnyair
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944798 (0.063):
bhāva saṃśuddhiḥ | ity etat tapo mānasam ucyate ||BhGS_17.16|| / yathoktaṃ kāyikaṃ vācikaṃ mānasaṃ ca tapas taptaṃ naraiḥ
śraddhayāstikya-buddhyā parayā prakṛṣṭayāprāmāṇya-śaṅkākalaṅka-śūnyayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887887 (0.0):
tat pūrvoktaṃ trividhaṃ śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ca tapaḥ / śraddhayāstikya buddhyā parayā prakṛṣṭayāprāmāṇya śaṅkākalaṅka śūnyayā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944827 (0.024):
aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate ||BhG_17.17|| / śraddhayā āstikya buddhyā parayā prakṛṣṭayā taptam anuṣṭhitaṃ tapas tat
phalābhisandhi-śūnyair yuktaiḥ samāhitaiḥ siddhy-asiddhyor nirvikārair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887895 (0.0):
śraddhayāstikya buddhyā parayā prakṛṣṭayāprāmāṇya śaṅkākalaṅka śūnyayā / phalābhisandhi śūnyair yuktaiḥ samāhitaiḥ siddhy asiddhyor nirvikārair
narair adhikāribhis taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikaṃ paricakṣate śiṣṭāḥ ||17||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887902 (0.0):
phalābhisandhi śūnyair yuktaiḥ samāhitaiḥ siddhy asiddhyor nirvikārair / narair adhikāribhis taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikaṃ paricakṣate śiṣṭāḥ ||17||
viśvanāthaḥ : trividham ukta-lakṣaṇaṃ kāyika-vācika-mānasam ||17||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887909 (0.0):
narair adhikāribhis taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikaṃ paricakṣate śiṣṭāḥ ||17|| / viśvanāthaḥ : trividham ukta lakṣaṇaṃ kāyika vācika mānasam ||17||
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887915 (0.0):
viśvanāthaḥ : trividham ukta lakṣaṇaṃ kāyika vācika mānasam ||17|| / baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887864 (0.049):
madhusūdanaḥ : śārīra vācika mānasa bhedena trividhasyoktasya tapasaḥ / sāttvikādi bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402302 (0.049):
madhusūdanaḥ : śārīra-vācika-mānasa-bhedena trividhasyoktasya tapasaḥ / sāttvikādi-bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887834 (0.054):
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi bhedena traividhyam āha / śraddhayetyādi tribhiḥ | tat trividham api tapaḥ parayā śreṣṭhayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402272 (0.054):
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi-bhedena traividhyam āha / śraddhayetyādi-tribhiḥ | tat trividham api tapaḥ parayā śreṣṭhayā
śraddhayeti-tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā-śūnyair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887923 (0.0):
baladevaḥ : uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha / śraddhayeti tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā śūnyair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887839 (0.017):
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi bhedena traividhyam āha / śraddhayetyādi tribhiḥ | tat trividham api tapaḥ parayā śreṣṭhayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402277 (0.017):
darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi-bhedena traividhyam āha / śraddhayetyādi-tribhiḥ | tat trividham api tapaḥ parayā śreṣṭhayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887871 (0.063):
sāttvikādi bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ | / tat pūrvoktaṃ trividhaṃ śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ca tapaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402309 (0.063):
sāttvikādi-bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ | / tat-pūrvoktaṃ trividhaṃ śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ca tapaḥ
yuktair ekāgra-cittair narair parayā śraddhayā taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887932 (0.0):
śraddhayeti tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā śūnyair / yuktair ekāgra cittair narair parayā śraddhayā taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887849 (0.014):
śraddhayā phalākāṅkṣā śūnyair yuktair ekāgra cittair narais taptaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402287 (0.014):
śraddhayā phalākāṅkṣā-śūnyair yuktair ekāgra-cittair narais taptaṃ
BhG 17.18 / satkāra-māna-pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104672 (0.0):
06,039.017c aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate / 06,039.018a satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628666 (0.0):
aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate 17.17 / satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887940 (0.0):
yuktair ekāgra cittair narair parayā śraddhayā taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikam / BhG 17.18 / satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630650 (0.0):
aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate Bhg_17.017c / [=MBh_06,039.017c] / satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat Bhg_17.018a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944865 (0.0):
||BhGS_17.17|| / satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944903 (0.0):
pāda prakṣālanārcanāśayitṛtvādis tad arthaṃ ca tapaḥ / satkāra māna pūjārtham | dambhena caiva yat kriyate tapas tad iha proktaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466066 (0.0):
kāyavāṅmanobhis taptam, tat sāttvikaṃ paricakṣate // BhGR_17.17 // / satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888092 (0.014):
ādaraḥ | pūjā caraṇa prakṣālana dhan dānadis tad arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402530 (0.014):
ādaraḥ | pūjā caraṇa-prakṣālana-dhan-dānadis tad-arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit-kālikam | adhruvam
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466092 (0.043):
phalābhisandhipūrvakaṃ satkārādyarthaṃ ca dambhena hetunā yat tapaḥ / kriyate, tad iha rājasaṃ proktam; svargādiphalasādhanatvenāsthiratvāc
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887969 (0.046):
pūjārtha lābhādiḥ | etad arthaṃ dambhena ca yat tapaḥ kriyate | ataeva
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402407 (0.046):
pūjārtha-lābhādiḥ | etad-arthaṃ dambhena ca yat tapaḥ kriyate | ataeva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888062 (0.049):
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat / kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402500 (0.049):
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat / kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit-kālikam | adhruvam
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25651226 (0.052):
06,039.018a satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / 06,039.018c kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104676 (0.0):
06,039.018a satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / 06,039.018c kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628670 (0.0):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887946 (0.0):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944870 (0.0):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||BhG_17.18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944903 (0.0):
satkāra māna pūjārtham | dambhena caiva yat kriyate tapas tad iha proktaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466071 (0.0):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam || BhG_17.18 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630660 (1.788):
[=MBh_06,039.018a] / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam Bhg_17.018c
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888096 (0.033):
ādaraḥ | pūjā caraṇa prakṣālana dhan dānadis tad arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402534 (0.033):
ādaraḥ | pūjā caraṇa-prakṣālana-dhan-dānadis tad-arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit-kālikam | adhruvam
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466094 (0.051):
phalābhisandhipūrvakaṃ satkārādyarthaṃ ca dambhena hetunā yat tapaḥ / kriyate, tad iha rājasaṃ proktam; svargādiphalasādhanatvenāsthiratvāc
śrīdharaḥ : rājasam āha sat-kāreti | sat-kāraḥ sādhur ayam iti tāpaso 'yam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887954 (0.0):
kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18|| / śrīdharaḥ : rājasam āha sat kāreti | sat kāraḥ sādhur ayam iti tāpaso 'yam
ity ādi vāk-pūjā | mānaḥ pratutthānābhivādanādir daihikī pūjā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887964 (0.0):
śrīdharaḥ : rājasam āha sat kāreti | sat kāraḥ sādhur ayam iti tāpaso 'yam / ity ādi vāk pūjā | mānaḥ pratutthānābhivādanādir daihikī pūjā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888044 (0.015):
viśvanāthaḥ : sat kāraḥ sādhur ayam ity anyaḥ kartavyā vāk pūjā | mānaḥ / pratutthānābhivādanādibhir anyaiḥ kartavyā daihikī pūjā | pūjā anyair
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402482 (0.015):
viśvanāthaḥ : sat-kāraḥ sādhur ayam ity anyaḥ kartavyā vāk-pūjā | mānaḥ / pratutthānābhivādanādibhir anyaiḥ kartavyā daihikī pūjā | pūjā anyair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887993 (0.055):
kriyamāṇā stutiḥ | mānaḥ pratyutthānābhivādanādiḥ | pūjā
pūjārtha-lābhādiḥ | etad-arthaṃ dambhena ca yat tapaḥ kriyate | ataeva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887973 (0.0):
ity ādi vāk pūjā | mānaḥ pratutthānābhivādanādir daihikī pūjā | / pūjārtha lābhādiḥ | etad arthaṃ dambhena ca yat tapaḥ kriyate | ataeva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888091 (0.041):
ādaraḥ | pūjā caraṇa prakṣālana dhan dānadis tad arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402529 (0.041):
ādaraḥ | pūjā caraṇa-prakṣālana-dhan-dānadis tad-arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit-kālikam | adhruvam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104671 (0.046):
06,039.018a satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / 06,039.018c kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628665 (0.046):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887939 (0.046):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944864 (0.046):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||BhG_17.18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944902 (0.046):
satkāra māna pūjārtham | dambhena caiva yat kriyate tapas tad iha proktaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402377 (0.046):
satkāra-māna-pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466065 (0.046):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam || BhG_17.18 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888063 (0.059):
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat / kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402501 (0.059):
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat / kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit-kālikam | adhruvam
calam aniyatam | adhruvaṃ ca kṣaṇikam | yad evambhūtaṃ tapas tad iha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887981 (0.0):
pūjārtha lābhādiḥ | etad arthaṃ dambhena ca yat tapaḥ kriyate | ataeva / calam aniyatam | adhruvaṃ ca kṣaṇikam | yad evambhūtaṃ tapas tad iha
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944906 (0.061):
satkāra māna pūjārtham | dambhena caiva yat kriyate tapas tad iha proktaṃ / kathitaṃ rājasaṃ calaṃ kādācitka phalatvena adhruvam ||BhGS_17.18||
rājasaṃ proktam ||18|| / madhusūdanaḥ : satkāraḥ sādhur ayaṃ tapasvī brāhmaṇa ity evam avivekibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887989 (0.0):
calam aniyatam | adhruvaṃ ca kṣaṇikam | yad evambhūtaṃ tapas tad iha / rājasaṃ proktam ||18||
kriyamāṇā stutiḥ | mānaḥ pratyutthānābhivādanādiḥ | pūjā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887996 (0.0):
madhusūdanaḥ : satkāraḥ sādhur ayaṃ tapasvī brāhmaṇa ity evam avivekibhiḥ / kriyamāṇā stutiḥ | mānaḥ pratyutthānābhivādanādiḥ | pūjā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944885 (0.054):
mānanaṃ pratyutthānābhivādanādis tad artham | pūjā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887960 (0.055):
ity ādi vāk pūjā | mānaḥ pratutthānābhivādanādir daihikī pūjā |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402398 (0.055):
ity ādi vāk-pūjā | mānaḥ pratutthānābhivādanādir daihikī pūjā |
pāda-prakṣālanārcana-dhana-dānādiḥ | tad-arthaṃ dambhenaiva ca kevalaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888000 (0.0):
kriyamāṇā stutiḥ | mānaḥ pratyutthānābhivādanādiḥ | pūjā / pāda prakṣālanārcana dhana dānādiḥ | tad arthaṃ dambhenaiva ca kevalaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888007 (0.0):
pāda prakṣālanārcana dhana dānādiḥ | tad arthaṃ dambhenaiva ca kevalaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944886 (0.050):
mānanaṃ pratyutthānābhivādanādis tad artham | pūjā / pāda prakṣālanārcanāśayitṛtvādis tad arthaṃ ca tapaḥ
dharma-dhvajitvenaiva ca na tv āstikya-buddhyā yat tapaḥ kriyate tad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888015 (0.0):
pāda prakṣālanārcana dhana dānādiḥ | tad arthaṃ dambhenaiva ca kevalaṃ / dharma dhvajitvenaiva ca na tv āstikya buddhyā yat tapaḥ kriyate tad
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466094 (0.040):
phalābhisandhipūrvakaṃ satkārādyarthaṃ ca dambhena hetunā yat tapaḥ / kriyate, tad iha rājasaṃ proktam; svargādiphalasādhanatvenāsthiratvāc
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888093 (0.056):
ādaraḥ | pūjā caraṇa prakṣālana dhan dānadis tad arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402531 (0.056):
ādaraḥ | pūjā caraṇa-prakṣālana-dhan-dānadis tad-arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit-kālikam | adhruvam
rājasaṃ proktaṃ śiṣṭaiḥ | ihāsminn eva loke phaladaṃ na pāralaukikaṃ calam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888025 (0.0):
dharma dhvajitvenaiva ca na tv āstikya buddhyā yat tapaḥ kriyate tad / rājasaṃ proktaṃ śiṣṭaiḥ | ihāsminn eva loke phaladaṃ na pāralaukikaṃ calam
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466094 (0.049):
phalābhisandhipūrvakaṃ satkārādyarthaṃ ca dambhena hetunā yat tapaḥ / kriyate, tad iha rājasaṃ proktam; svargādiphalasādhanatvenāsthiratvāc
atyalpa-kāla-sthāyi-phalam | adhruvaṃ phala-janakatā-niyama-śūnyam ||18||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888035 (0.0):
rājasaṃ proktaṃ śiṣṭaiḥ | ihāsminn eva loke phaladaṃ na pāralaukikaṃ calam / atyalpa kāla sthāyi phalam | adhruvaṃ phala janakatā niyama śūnyam ||18||
viśvanāthaḥ : sat-kāraḥ sādhur ayam ity anyaḥ kartavyā vāk-pūjā | mānaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888044 (0.0):
atyalpa kāla sthāyi phalam | adhruvaṃ phala janakatā niyama śūnyam ||18|| / viśvanāthaḥ : sat kāraḥ sādhur ayam ity anyaḥ kartavyā vāk pūjā | mānaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887958 (0.027):
ity ādi vāk pūjā | mānaḥ pratutthānābhivādanādir daihikī pūjā |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402396 (0.027):
ity ādi vāk-pūjā | mānaḥ pratutthānābhivādanādir daihikī pūjā |
pratutthānābhivādanādibhir anyaiḥ kartavyā daihikī pūjā | pūjā anyair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888053 (0.0):
viśvanāthaḥ : sat kāraḥ sādhur ayam ity anyaḥ kartavyā vāk pūjā | mānaḥ / pratutthānābhivādanādibhir anyaiḥ kartavyā daihikī pūjā | pūjā anyair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887958 (0.015):
ity ādi vāk pūjā | mānaḥ pratutthānābhivādanādir daihikī pūjā |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402396 (0.015):
ity ādi vāk-pūjā | mānaḥ pratutthānābhivādanādir daihikī pūjā |
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888061 (0.0):
pratutthānābhivādanādibhir anyaiḥ kartavyā daihikī pūjā | pūjā anyair / dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat
kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit-kālikam | adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888069 (0.0):
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat / kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888100 (0.0):
ādaraḥ | pūjā caraṇa prakṣālana dhan dānadis tad arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402538 (0.0):
ādaraḥ | pūjā caraṇa-prakṣālana-dhan-dānadis tad-arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit-kālikam | adhruvam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104671 (0.049):
06,039.018a satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / 06,039.018c kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628665 (0.049):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887939 (0.049):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944864 (0.049):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||BhG_17.18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944902 (0.049):
satkāra māna pūjārtham | dambhena caiva yat kriyate tapas tad iha proktaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402377 (0.049):
satkāra-māna-pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466065 (0.049):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam || BhG_17.18 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887971 (0.059):
pūjārtha lābhādiḥ | etad arthaṃ dambhena ca yat tapaḥ kriyate | ataeva / calam aniyatam | adhruvaṃ ca kṣaṇikam | yad evambhūtaṃ tapas tad iha
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402409 (0.059):
pūjārtha-lābhādiḥ | etad-arthaṃ dambhena ca yat tapaḥ kriyate | ataeva / calam aniyatam | adhruvaṃ ca kṣaṇikam | yad evambhūtaṃ tapas tad iha
aniyata-satkārādi-phalakam ||18|| / baladevaḥ : sat-kāraḥ sādhur ayaṃ tapasvīti stutiḥ | mānaḥ pratutthānādir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888082 (0.0):
kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit kālikam | adhruvam / aniyata satkārādi phalakam ||18||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888102 (0.0):
ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit kālikam | adhruvam / aniyata satkārādi phalakam ||18||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402540 (0.0):
ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit-kālikam | adhruvam / aniyata-satkārādi-phalakam ||18||
ādaraḥ | pūjā caraṇa-prakṣālana-dhan-dānadis tad-arthaṃ yat tapo dambhena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888063 (0.0):
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat / kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888093 (0.0):
baladevaḥ : sat kāraḥ sādhur ayaṃ tapasvīti stutiḥ | mānaḥ pratutthānādir / ādaraḥ | pūjā caraṇa prakṣālana dhan dānadis tad arthaṃ yat tapo dambhena
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402501 (0.0):
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat / kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit-kālikam | adhruvam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104671 (0.014):
06,039.018a satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / 06,039.018c kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628665 (0.014):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887940 (0.014):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944864 (0.014):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||BhG_17.18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944902 (0.014):
satkāra māna pūjārtham | dambhena caiva yat kriyate tapas tad iha proktaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402378 (0.014):
satkāra-māna-pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466065 (0.014):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam || BhG_17.18 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466092 (0.036):
phalābhisandhipūrvakaṃ satkārādyarthaṃ ca dambhena hetunā yat tapaḥ / kriyate, tad iha rājasaṃ proktam; svargādiphalasādhanatvenāsthiratvāc
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887970 (0.041):
pūjārtha lābhādiḥ | etad arthaṃ dambhena ca yat tapaḥ kriyate | ataeva
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402408 (0.041):
pūjārtha-lābhādiḥ | etad-arthaṃ dambhena ca yat tapaḥ kriyate | ataeva
ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit-kālikam | adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888069 (0.0):
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat / kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888100 (0.0):
ādaraḥ | pūjā caraṇa prakṣālana dhan dānadis tad arthaṃ yat tapo dambhena / ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit kālikam | adhruvam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402507 (0.0):
dīyamānair dhanādibhir bhāvinī vā mānasī pūjā tad artham | dambhena ca yat / kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit-kālikam | adhruvam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104674 (0.033):
06,039.018a satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / 06,039.018c kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628668 (0.033):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17887942 (0.033):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944869 (0.033):
satkāra māna pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||BhG_17.18||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402380 (0.033):
satkāra-māna-pūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam ||18||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466070 (0.033):
satkāramānapūjārthaṃ tapo dambhena caiva yat | / kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam || BhG_17.18 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944903 (0.039):
satkāra māna pūjārtham | dambhena caiva yat kriyate tapas tad iha proktaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466094 (0.045):
phalābhisandhipūrvakaṃ satkārādyarthaṃ ca dambhena hetunā yat tapaḥ / kriyate, tad iha rājasaṃ proktam; svargādiphalasādhanatvenāsthiratvāc
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888015 (0.056):
dharma dhvajitvenaiva ca na tv āstikya buddhyā yat tapaḥ kriyate tad / rājasaṃ proktaṃ śiṣṭaiḥ | ihāsminn eva loke phaladaṃ na pāralaukikaṃ calam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402453 (0.056):
dharma-dhvajitvenaiva ca na tv āstikya-buddhyā yat tapaḥ kriyate tad / rājasaṃ proktaṃ śiṣṭaiḥ | ihāsminn eva loke phaladaṃ na pāralaukikaṃ calam
aniyata-satkārādi-phalakam ||18|| / BhG 17.19 / mūḍha-grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104685 (0.0):
06,039.018c kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam / 06,039.019a mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628679 (0.0):
kriyate tad iha proktaṃ rājasaṃ calam adhruvam / mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888071 (0.0):
kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit kālikam | adhruvam / aniyata satkārādi phalakam ||18||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888112 (0.0):
ca kriyate tad rājasaṃ proktam | calaṃ kiñcit kālikam | adhruvam / aniyata satkārādi phalakam ||18||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888131 (0.0):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888157 (0.0):
dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630667 (0.0):
[=MBh_06,039.018c] / mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ Bhg_17.019a [=MBh_06,039.019a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944922 (0.0):
kathitaṃ rājasaṃ calaṃ kādācitka phalatvena adhruvam ||BhGS_17.18|| / mūḍha grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944937 (0.0):
mūḍha grāheṇa aviveka niścayena ātmanaḥ pīḍayā yat kriyate tapaḥ parasya
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402509 (0.0):
kriyate tad rājasaṃ tapaḥ | calam kiñcit-kālikam | adhruvam / aniyata-satkārādi-phalakam ||18||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402595 (0.0):
dehendriya-saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466124 (0.0):
kṣayiṣṇutvam // / mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466147 (0.0):
śaktyādikam aparīkṣya ātmapīḍayā yat tapaḥ kriyate, parasyotsādanārthaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888191 (0.034):
baladevaḥ : mūḍha grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā / ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam ||19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402629 (0.034):
baladevaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā / ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam ||19||
parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||19|| / śrīdharaḥ : tāmasaṃ tapa āha mūḍheti | mūḍha-grāheṇāviveka-kṛtena
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104687 (0.0):
06,039.019a mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ / 06,039.019c parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628681 (0.0):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam 17.19
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888122 (0.0):
mūḍha grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888131 (0.0):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ tapa āha mūḍheti | mūḍha grāheṇāviveka kṛtena / durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944928 (0.0):
mūḍha grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||BhG_17.19||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466127 (0.0):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam || BhG_17.19 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888157 (0.008):
dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944937 (0.008):
mūḍha grāheṇa aviveka niścayena ātmanaḥ pīḍayā yat kriyate tapaḥ parasya / utsādanārthaṃ vināśārthaṃ vā, tat tāmasaṃ tapa udāhṛtam ||BhGS_17.19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402595 (0.008):
dehendriya-saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466149 (0.008):
śaktyādikam aparīkṣya ātmapīḍayā yat tapaḥ kriyate, parasyotsādanārthaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888183 (0.021):
baladevaḥ : mūḍha grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402621 (0.021):
baladevaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888194 (0.025):
baladevaḥ : mūḍha grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā / ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam ||19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402629 (0.025):
baladevaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā / ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam ||19||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630676 (0.026):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ Bhg_17.019a [=MBh_06,039.019a] / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam Bhg_17.019c [=MBh_06,039.019c]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888147 (0.033):
madhusūdanaḥ : mūḍha grāheṇāvivekātiśaya kṛtena durāgraheṇātmano
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402585 (0.033):
madhusūdanaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekātiśaya-kṛtena durāgraheṇātmano
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820957 (0.064):
atattvārthavad alpaṃ ca tat tāmasam udāhṛtam ||22|| / Śrīdhara : tāmasaṃ jñānam āha yad iti | ekasmin kārye dehe pratimādau yā
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104686 (0.0):
06,039.019a mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628680 (0.0):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888113 (0.0):
mūḍha grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888134 (0.0):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ tapa āha mūḍheti | mūḍha grāheṇāviveka kṛtena / durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888160 (0.0):
dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944923 (0.0):
mūḍha grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||BhG_17.19||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944938 (0.0):
mūḍha grāheṇa aviveka niścayena ātmanaḥ pīḍayā yat kriyate tapaḥ parasya
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402598 (0.0):
dehendriya-saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466125 (0.0):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466148 (0.0):
śaktyādikam aparīkṣya ātmapīḍayā yat tapaḥ kriyate, parasyotsādanārthaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888193 (0.034):
baladevaḥ : mūḍha grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā / ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam ||19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402629 (0.034):
baladevaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā / ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888147 (0.053):
madhusūdanaḥ : mūḍha grāheṇāvivekātiśaya kṛtena durāgraheṇātmano
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402585 (0.053):
madhusūdanaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekātiśaya-kṛtena durāgraheṇātmano
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888183 (0.055):
baladevaḥ : mūḍha grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402621 (0.055):
baladevaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630667 (0.058):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ Bhg_17.019a [=MBh_06,039.019a]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888176 (0.061):
viśvanāthaḥ : mūḍha grāheṇa mauḍhya grahaṇena | parasyotsādanārthaṃ / vināśārtham ||19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402614 (0.061):
viśvanāthaḥ : mūḍha-grāheṇa mauḍhya-grahaṇena | parasyotsādanārthaṃ / vināśārtham ||19||
vināśārtham abhicāra-rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888142 (0.0):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya / vināśārtham abhicāra rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888164 (1.192):
dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ / vānyasya vināśārtham abhicāra rūpaṃ vā tat tāmasam udāhṛtaṃ śiṣṭaiḥ ||19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402602 (1.192):
dehendriya-saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ / vānyasya vināśārtham abhicāra-rūpaṃ vā tat tāmasam udāhṛtaṃ śiṣṭaiḥ ||19||
madhusūdanaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekātiśaya-kṛtena durāgraheṇātmano
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888150 (0.0):
vināśārtham abhicāra rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19|| / madhusūdanaḥ : mūḍha grāheṇāvivekātiśaya kṛtena durāgraheṇātmano
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888125 (0.033):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ tapa āha mūḍheti | mūḍha grāheṇāviveka kṛtena / durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402563 (0.033):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ tapa āha mūḍheti | mūḍha-grāheṇāviveka-kṛtena / durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944929 (0.037):
parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||BhG_17.19|| / mūḍha grāheṇa aviveka niścayena ātmanaḥ pīḍayā yat kriyate tapaḥ parasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888182 (0.051):
vināśārtham ||19|| / baladevaḥ : mūḍha grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402620 (0.051):
vināśārtham ||19|| / baladevaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā
dehendriya-saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104686 (0.0):
06,039.019a mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ / 06,039.019c parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628680 (0.0):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam 17.19
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888113 (0.0):
mūḍha grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888134 (0.0):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888160 (0.0):
madhusūdanaḥ : mūḍha grāheṇāvivekātiśaya kṛtena durāgraheṇātmano / dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944923 (0.0):
mūḍha grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||BhG_17.19||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944938 (0.0):
mūḍha grāheṇa aviveka niścayena ātmanaḥ pīḍayā yat kriyate tapaḥ parasya
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402551 (0.0):
mūḍha-grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402572 (0.0):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466125 (0.0):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam || BhG_17.19 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466148 (0.0):
śaktyādikam aparīkṣya ātmapīḍayā yat tapaḥ kriyate, parasyotsādanārthaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888193 (0.034):
baladevaḥ : mūḍha grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402629 (0.034):
baladevaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā
vānyasya vināśārtham abhicāra-rūpaṃ vā tat tāmasam udāhṛtaṃ śiṣṭaiḥ ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888139 (0.0):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya / vināśārtham abhicāra rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888168 (0.0):
dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ / vānyasya vināśārtham abhicāra rūpaṃ vā tat tāmasam udāhṛtaṃ śiṣṭaiḥ ||19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402577 (0.0):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya / vināśārtham abhicāra-rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888176 (0.061):
viśvanāthaḥ : mūḍha grāheṇa mauḍhya grahaṇena | parasyotsādanārthaṃ / vināśārtham ||19||
viśvanāthaḥ : mūḍha-grāheṇa mauḍhya-grahaṇena | parasyotsādanārthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888176 (0.0):
vānyasya vināśārtham abhicāra rūpaṃ vā tat tāmasam udāhṛtaṃ śiṣṭaiḥ ||19|| / viśvanāthaḥ : mūḍha grāheṇa mauḍhya grahaṇena | parasyotsādanārthaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944927 (0.053):
parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||BhG_17.19|| / mūḍha grāheṇa aviveka niścayena ātmanaḥ pīḍayā yat kriyate tapaḥ parasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888134 (0.061):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya / vināśārtham abhicāra rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888160 (0.061):
dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ / vānyasya vināśārtham abhicāra rūpaṃ vā tat tāmasam udāhṛtaṃ śiṣṭaiḥ ||19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402572 (0.061):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya / vināśārtham abhicāra-rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19||
vināśārtham ||19|| / baladevaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888188 (0.0):
viśvanāthaḥ : mūḍha grāheṇa mauḍhya grahaṇena | parasyotsādanārthaṃ / vināśārtham ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888125 (0.021):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ tapa āha mūḍheti | mūḍha grāheṇāviveka kṛtena / durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402563 (0.021):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ tapa āha mūḍheti | mūḍha-grāheṇāviveka-kṛtena / durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888146 (0.051):
vināśārtham abhicāra rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19|| / madhusūdanaḥ : mūḍha grāheṇāvivekātiśaya kṛtena durāgraheṇātmano
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402584 (0.051):
vināśārtham abhicāra-rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19|| / madhusūdanaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekātiśaya-kṛtena durāgraheṇātmano
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888153 (0.056):
madhusūdanaḥ : mūḍha grāheṇāvivekātiśaya kṛtena durāgraheṇātmano / dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402591 (0.056):
madhusūdanaḥ : mūḍha-grāheṇāvivekātiśaya-kṛtena durāgraheṇātmano / dehendriya-saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944940 (0.057):
mūḍha grāheṇa aviveka niścayena ātmanaḥ pīḍayā yat kriyate tapaḥ parasya / utsādanārthaṃ vināśārthaṃ vā, tat tāmasaṃ tapa udāhṛtam ||BhGS_17.19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888134 (0.063):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya / vināśārtham abhicāra rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888160 (0.063):
dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ / vānyasya vināśārtham abhicāra rūpaṃ vā tat tāmasam udāhṛtaṃ śiṣṭaiḥ ||19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402572 (0.063):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya / vināśārtham abhicāra-rūpaṃ tat tāmasam udāhṛtaṃ kathitam ||19||
ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888197 (0.0):
baladevaḥ : mūḍha grāheṇāvivekajena durāgraheṇātmanā dehendriyādeḥ pīḍayā / ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam ||19||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104686 (0.025):
06,039.019a mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ / 06,039.019c parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628680 (0.025):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam 17.19
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888113 (0.025):
mūḍha grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||19||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944923 (0.025):
mūḍha grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||BhG_17.19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402551 (0.025):
mūḍha-grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam ||19||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466125 (0.025):
mūḍhagrāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ | / parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam || BhG_17.19 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466149 (0.033):
śaktyādikam aparīkṣya ātmapīḍayā yat tapaḥ kriyate, parasyotsādanārthaṃ ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888132 (0.034):
durāgraheṇātmanā pīḍayā yat tapaḥ kriyate | parasyotsādanārthaṃ vā anyasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888158 (0.034):
dehendriya saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944939 (0.034):
mūḍha grāheṇa aviveka niścayena ātmanaḥ pīḍayā yat kriyate tapaḥ parasya / utsādanārthaṃ vināśārthaṃ vā, tat tāmasaṃ tapa udāhṛtam ||BhGS_17.19||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402596 (0.034):
dehendriya-saṃghātasya pīḍayā yat tapaḥ kriyate parasyotsādanārthaṃ
BhG 17.20 / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104696 (0.0):
06,039.019c parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam / 06,039.020a dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888204 (0.0):
ca yat tapaḥ parasyotsādanārthaṃ vināśāya vā kriyate tat tāmasam ||19|| / BhG 17.20 / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944956 (0.0):
idānīṃ dāna traividhyam ucyate / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466160 (0.0):
yat kriyate, tat tāmasam udāhṛtam // BhGR_17.19 // / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630682 (0.010):
parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam Bhg_17.019c [=MBh_06,039.019c] / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe Bhg_17.020a [=MBh_06,039.020a]
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13467486 (0.012):
anyat ca- / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate'nupakāriṇi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888218 (0.040):
dātavyam evety evaṃ niścayena yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466176 (0.056):
phalābhisandhirahitaṃ dātavyam iti deśe kāle pātre cānupakāriṇe yad dānaṃ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628684 (0.061):
parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam 17.19 / dātavyam iti yad dānaṃ dīyatenupakāriṇe
deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||20||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888209 (0.0):
dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe | / deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||20||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104700 (5.960):
06,039.020a dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe / 06,039.020c deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944960 (5.960):
dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe | / deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||BhG_17.20||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466164 (5.960):
dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe | / deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam || BhG_17.20 ||
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628693 (1.788):
dātavyam iti yad dānaṃ dīyatenupakāriṇe / deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630691 (1.788):
dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe Bhg_17.020a [=MBh_06,039.020a] / deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam Bhg_17.020c
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13467488 (0.011):
dātavyam iti yad dānaṃ dīyate'nupakāriṇi | / deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ viduḥ // Hit_1.16 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466174 (0.024):
phalābhisandhirahitaṃ dātavyam iti deśe kāle pātre cānupakāriṇe yad dānaṃ
śrīdharaḥ : pūrvaṃ pratijñātam eva dānasya traividhyam āha dātavyam iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888216 (0.0):
deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||20|| / śrīdharaḥ : pūrvaṃ pratijñātam eva dānasya traividhyam āha dātavyam iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888339 (0.038):
baladevaḥ : atha dānasya traividhyam āha dātavyam iti | niścayena yad
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402777 (0.046):
baladevaḥ : atha dānasya traividhyam āha dātavyam iti | niścayena yad / dānam anupakāriṇe pātre vidyā-tapobhyāṃ dātū rakṣakāya brāhmaṇāya yad
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944992 (0.058):
ity ādau | tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||BhGS_17.20|| / yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466180 (0.063):
dīyate, tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam // BhGR_17.20 // / yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ |
dātavyam evety evaṃ niścayena yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888221 (0.0):
śrīdharaḥ : pūrvaṃ pratijñātam eva dānasya traividhyam āha dātavyam iti | / dātavyam evety evaṃ niścayena yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888341 (0.021):
baladevaḥ : atha dānasya traividhyam āha dātavyam iti | niścayena yad
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402779 (0.026):
baladevaḥ : atha dānasya traividhyam āha dātavyam iti | niścayena yad / dānam anupakāriṇe pātre vidyā-tapobhyāṃ dātū rakṣakāya brāhmaṇāya yad
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944969 (0.030):
dātavyam iti evaṃ manaḥ kṛtvā yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe / pratyupakārāsamarthāya, samarthāyāpi nirapekṣaṃ dīyate | deśe puṇye
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944953 (0.040):
idānīṃ dāna traividhyam ucyate / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888201 (0.040):
BhG 17.20 / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466157 (0.047):
yat kriyate, tat tāmasam udāhṛtam // BhGR_17.19 // / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888352 (0.053):
dānam anupakāriṇe pātre vidyā tapobhyāṃ dātū rakṣakāya brāhmaṇāya yad / dīyate tad dānaṃ sāttvikam | anupakāriṇe pratyupakāram anuddiśyety arthaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402790 (0.053):
dānam anupakāriṇe pātre vidyā-tapobhyāṃ dātū rakṣakāya brāhmaṇāya yad / dīyate tad dānaṃ sāttvikam | anupakāriṇe pratyupakāram anuddiśyety arthaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104693 (0.055):
06,039.019c parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam / 06,039.020a dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630682 (0.056):
parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam Bhg_17.019c [=MBh_06,039.019c] / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe Bhg_17.020a [=MBh_06,039.020a]
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13467482 (0.057):
anyat ca- / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate'nupakāriṇi |
pratyupakāra-samarthāya | deśe kurukṣetrādau kāle grahaṇādau | pātre ceti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888230 (0.0):
dātavyam evety evaṃ niścayena yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe / pratyupakāra samarthāya | deśe kurukṣetrādau kāle grahaṇādau | pātre ceti
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944968 (0.049):
dātavyam iti evaṃ manaḥ kṛtvā yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe / pratyupakārāsamarthāya, samarthāyāpi nirapekṣaṃ dīyate | deśe puṇye
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944980 (0.049):
kurukṣetrādau | kāle saṃkrānty ādau | pātre ca ṣaḍ aṅga vid veda pāraga
deśa-kāla-sāhacaryāt saptamī prayuktā | pātre pātra-bhūtāya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888238 (0.0):
pratyupakāra samarthāya | deśe kurukṣetrādau kāle grahaṇādau | pātre ceti / deśa kāla sāhacaryāt saptamī prayuktā | pātre pātra bhūtāya
tapaḥ-śrutādi-sampannāya brāhmaṇāyety arthaḥ | yad vā pātra iti tṛj-antam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888248 (0.0):
deśa kāla sāhacaryāt saptamī prayuktā | pātre pātra bhūtāya / tapaḥ śrutādi sampannāya brāhmaṇāyety arthaḥ | yad vā pātra iti tṛj antam
| rakṣakāyety arthaḥ | caturthy evaiṣā | sa hi sarvasmād āpad-gaṇād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888255 (0.0):
tapaḥ śrutādi sampannāya brāhmaṇāyety arthaḥ | yad vā pātra iti tṛj antam / | rakṣakāyety arthaḥ | caturthy evaiṣā | sa hi sarvasmād āpad gaṇād
dātāraṃ pātīti pātā | tasmai yad evambhūtaṃ dānaṃ tat sāttvikam ||20||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888262 (0.0):
| rakṣakāyety arthaḥ | caturthy evaiṣā | sa hi sarvasmād āpad gaṇād / dātāraṃ pātīti pātā | tasmai yad evambhūtaṃ dānaṃ tat sāttvikam ||20||
madhusūdanaḥ : idānīṃ krama-prāptasya dānasya traividhyaṃ darśayati
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888269 (0.0):
dātāraṃ pātīti pātā | tasmai yad evambhūtaṃ dānaṃ tat sāttvikam ||20|| / madhusūdanaḥ : idānīṃ krama prāptasya dānasya traividhyaṃ darśayati
dātavyam iti tribhiḥ | dātavyam eva śāstra-condanā-vaśād ity evaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888275 (0.0):
madhusūdanaḥ : idānīṃ krama prāptasya dānasya traividhyaṃ darśayati / dātavyam iti tribhiḥ | dātavyam eva śāstra condanā vaśād ity evaṃ
niścayena na tu phalābhisandhinā yad dānaṃ tulā-puruṣādi dīyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888285 (0.0):
dātavyam iti tribhiḥ | dātavyam eva śāstra condanā vaśād ity evaṃ / niścayena na tu phalābhisandhinā yad dānaṃ tulā puruṣādi dīyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888333 (5.960):
viśvanāthaḥ : dātavyam ity evaṃ niścayena | na tu phalābhisandhinā yad
'nupakāriṇe pratyupakārājanakāya | deśe puṇye kurukṣetrādau kāle ca puṇye
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888296 (0.0):
niścayena na tu phalābhisandhinā yad dānaṃ tulā puruṣādi dīyate / 'nupakāriṇe pratyupakārājanakāya | deśe puṇye kurukṣetrādau kāle ca puṇye
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944978 (0.043):
pratyupakārāsamarthāya, samarthāyāpi nirapekṣaṃ dīyate | deśe puṇye / kurukṣetrādau | kāle saṃkrānty ādau | pātre ca ṣaḍ aṅga vid veda pāraga
sūryoparāgādau | pātre ceti caturthy-arthe saptamī | kīdṛśāyānupakāriṇe
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888305 (0.0):
'nupakāriṇe pratyupakārājanakāya | deśe puṇye kurukṣetrādau kāle ca puṇye / sūryoparāgādau | pātre ceti caturthy arthe saptamī | kīdṛśāyānupakāriṇe
dīyate pātrāya ca vidyā-tapo-yuktāya | pātra rakṣakāyeti vā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888312 (0.0):
sūryoparāgādau | pātre ceti caturthy arthe saptamī | kīdṛśāyānupakāriṇe / dīyate pātrāya ca vidyā tapo yuktāya | pātra rakṣakāyeti vā |
vidyā-tapobhyām ātmano dātuś ca pālana-kṣama eva pratigṛhṇīyād iti śāstrāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888320 (0.0):
dīyate pātrāya ca vidyā tapo yuktāya | pātra rakṣakāyeti vā | / vidyā tapobhyām ātmano dātuś ca pālana kṣama eva pratigṛhṇīyād iti śāstrāt
| tad evaṃ-bhūtaṃ dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||20|| / viśvanāthaḥ : dātavyam ity evaṃ niścayena | na tu phalābhisandhinā yad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888334 (0.0):
vidyā tapobhyām ātmano dātuś ca pālana kṣama eva pratigṛhṇīyād iti śāstrāt / | tad evaṃ bhūtaṃ dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||20||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888279 (5.960):
dātavyam iti tribhiḥ | dātavyam eva śāstra condanā vaśād ity evaṃ / niścayena na tu phalābhisandhinā yad dānaṃ tulā puruṣādi dīyate
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402717 (5.960):
dātavyam iti tribhiḥ | dātavyam eva śāstra-condanā-vaśād ity evaṃ / niścayena na tu phalābhisandhinā yad dānaṃ tulā-puruṣādi dīyate
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944992 (0.059):
ity ādau | tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||BhGS_17.20|| / yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944961 (0.059):
deśe kāle ca pātre ca tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||BhG_17.20|| / dātavyam iti evaṃ manaḥ kṛtvā yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466154 (0.061):
yat kriyate, tat tāmasam udāhṛtam // BhGR_17.19 // / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466180 (0.064):
dīyate, tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam // BhGR_17.20 // / yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ |
dānam ||20|| / baladevaḥ : atha dānasya traividhyam āha dātavyam iti | niścayena yad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888341 (0.0):
viśvanāthaḥ : dātavyam ity evaṃ niścayena | na tu phalābhisandhinā yad / dānam ||20||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888218 (0.021):
śrīdharaḥ : pūrvaṃ pratijñātam eva dānasya traividhyam āha dātavyam iti | / dātavyam evety evaṃ niścayena yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888279 (0.058):
niścayena na tu phalābhisandhinā yad dānaṃ tulā puruṣādi dīyate
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402717 (0.058):
niścayena na tu phalābhisandhinā yad dānaṃ tulā-puruṣādi dīyate
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944950 (0.062):
idānīṃ dāna traividhyam ucyate / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
dānam anupakāriṇe pātre vidyā-tapobhyāṃ dātū rakṣakāya brāhmaṇāya yad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888350 (0.0):
baladevaḥ : atha dānasya traividhyam āha dātavyam iti | niścayena yad / dānam anupakāriṇe pātre vidyā tapobhyāṃ dātū rakṣakāya brāhmaṇāya yad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888218 (0.047):
dātavyam evety evaṃ niścayena yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe
dīyate tad dānaṃ sāttvikam | anupakāriṇe pratyupakāram anuddiśyety arthaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888357 (0.0):
dānam anupakāriṇe pātre vidyā tapobhyāṃ dātū rakṣakāya brāhmaṇāya yad / dīyate tad dānaṃ sāttvikam | anupakāriṇe pratyupakāram anuddiśyety arthaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466176 (0.033):
phalābhisandhirahitaṃ dātavyam iti deśe kāle pātre cānupakāriṇe yad dānaṃ / dīyate, tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam // BhGR_17.20 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22944967 (0.044):
dātavyam iti evaṃ manaḥ kṛtvā yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe / pratyupakārāsamarthāya, samarthāyāpi nirapekṣaṃ dīyate | deśe puṇye
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888220 (0.053):
dātavyam evety evaṃ niścayena yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe / pratyupakāra samarthāya | deśe kurukṣetrādau kāle grahaṇādau | pātre ceti
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402658 (0.053):
dātavyam evety evaṃ niścayena yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe / pratyupakāra-samarthāya | deśe kurukṣetrādau kāle grahaṇādau | pātre ceti
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466156 (0.063):
yat kriyate, tat tāmasam udāhṛtam // BhGR_17.19 // / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
| deśe tīrthe kāle ca saṅkrānty-ādau ||20|| / BhG 17.21
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888362 (0.0):
dīyate tad dānaṃ sāttvikam | anupakāriṇe pratyupakāram anuddiśyety arthaḥ / | deśe tīrthe kāle ca saṅkrānty ādau ||20||
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104709 (0.0):
06,039.021a yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628703 (0.0):
yat tu prattyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888371 (0.0):
| deśe tīrthe kāle ca saṅkrānty ādau ||20|| / BhG 17.21 / yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630699 (0.0):
[=MBh_06,039.020c] / yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ Bhg_17.021a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945001 (0.0):
ity ādau | tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam ||BhGS_17.20|| / yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466188 (0.0):
dīyate, tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam // BhGR_17.20 // / yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888390 (0.043):
pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar / dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta kleśa yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402828 (0.043):
pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar / dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta-kleśa-yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945022 (0.059):
artham, phalaṃ vāsya dānasya me bhaviṣyaty adṛṣṭam iti | tad uddiśya punar / dīyate ca parikliṣṭaṃ kheda saṃyuktam, tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945008 (0.064):
dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||BhG_17.21|| / yat tu dānaṃ pratyupakārārthaṃ kāle tv ayaṃ māṃ pratyupakariṣyatīty evam
dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||21|| / śrīdharaḥ : rājasaṃ dānam āha yad iti | kālāntare 'yaṃ māṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104711 (0.0):
06,039.021a yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / 06,039.021c dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628705 (0.0):
yat tu prattyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888382 (0.0):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||21||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945006 (0.0):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||BhG_17.21||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888390 (0.014):
pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar / dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta kleśa yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630707 (0.018):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ Bhg_17.021a / [=MBh_06,039.021a] / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam Bhg_17.021c
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888472 (0.025):
adṛṣṭam uddiśyānusandhāya dīyate tad dānaṃ rājasam | parikliṣṭaṃ katham
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466190 (0.026):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad rājasam udāhṛtam || BhG_17.21 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466204 (0.040):
akalyāṇadravyakaṃ yad dānaṃ dīyate, tad rājasam udāhṛtam // BhGR_17.21 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888432 (0.047):
paścāt tāpa yuktaṃ yathā bhavaty evaṃ ca yad dīyate tad dānaṃ rājasam / udāhṛtam ||21||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402870 (0.047):
paścāt tāpa-yuktaṃ yathā bhavaty evaṃ ca yad dīyate tad dānaṃ rājasam / udāhṛtam ||21||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466180 (0.049):
phalābhisandhirahitaṃ dātavyam iti deśe kāle pātre cānupakāriṇe yad dānaṃ / dīyate, tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam // BhGR_17.20 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3649230 (0.055):
bahirmukham abhūt , tasya yat antarmukhaṃ citsvarūpatvaṃ tat kālāntare 'pi / avasthāsnu svātmagataṃ tadviṣayaviśeṣe bahirmukhatvaṃ parāmṛśati iti eśā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28094436 (0.057):
nāsīditi/ atra svayameva svakīyānupalabdhiṃ kālāntare jñātvā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23194676 (0.057):
deśāntare svayam aidyamānatvāt kālāntare tirobhāvitvāc ca | kva ca śukti-
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402910 (0.058):
adṛṣṭam uddiśyānusandhāya dīyate tad dānaṃ rājasam | parikliṣṭaṃ katham / etāvad vyayitavyam iti paścāt-tāpa-yuktaṃ yathā syāt tathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918847 (0.064):
tasya citraketoḥ | atrāpi tadaiva tasya sāmmukhyaṃ jāyam | kālāntare tu
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3469446 (0.064):
nirayādinimittatvād viṣam iva pītaṃ bhavati, tat sukhaṃ rājasaṃ smṛtam // / BhGR_18.38 // / yad agre cānubandhe ca sukhaṃ mohanam ātmanaḥ /
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6822659 (0.064):
pariṇāme viṣam iva tat sukhaṃ rājasaṃ smṛtam ||38|| / Śrīdhara : rājasaṃ sukham āha viṣayeti viṣayāṇām indriyāṇāṃ ca saṃyogād
pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888390 (0.0):
śrīdharaḥ : rājasaṃ dānam āha yad iti | kālāntare 'yaṃ māṃ / pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888414 (0.0):
dṛṣṭārthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar dānaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888465 (0.035):
baladevaḥ : yat tu pratupakārārthaṃ dṛṣṭa phalārthaṃ phalaṃ vā svargādikam / adṛṣṭam uddiśyānusandhāya dīyate tad dānaṃ rājasam | parikliṣṭaṃ katham
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402903 (0.035):
baladevaḥ : yat tu pratupakārārthaṃ dṛṣṭa-phalārthaṃ phalaṃ vā svargādikam / adṛṣṭam uddiśyānusandhāya dīyate tad dānaṃ rājasam | parikliṣṭaṃ katham
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945014 (0.052):
yat tu dānaṃ pratyupakārārthaṃ kāle tv ayaṃ māṃ pratyupakariṣyatīty evam / artham, phalaṃ vāsya dānasya me bhaviṣyaty adṛṣṭam iti | tad uddiśya punar
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104708 (0.056):
06,039.021a yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / 06,039.021c dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628702 (0.056):
yat tu prattyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888370 (0.056):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||21||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945000 (0.056):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||BhG_17.21||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844986 (0.061):
karmādīni karotīti mat karma kṛt | mat paramo mām eva na tu svargādikaṃ / sva pumarthaṃ jānan | mad bhakto
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668826 (0.061):
karmādīni karotīti mat-karma-kṛt | mat-paramo mām eva na tu svargādikaṃ / sva-pumarthaṃ jānan | mad-bhakto
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18881445 (0.063):
tatra tīrthe tu yaddānaṃ devamuddiśya dīyate // RKV_168.38 //
dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta-kleśa-yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888397 (0.0):
pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar / dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta kleśa yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104709 (0.014):
06,039.021a yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / 06,039.021c dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628703 (0.014):
yat tu prattyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888371 (0.014):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||21||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945001 (0.014):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||BhG_17.21||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466188 (0.043):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad rājasam udāhṛtam || BhG_17.21 ||
dānaṃ rājasam udāhṛtam ||21|| / madhusūdanaḥ : pratyupakārārthaṃ kālāntare mām ayaṃ upakariṣyatīty evam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888401 (0.0):
dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta kleśa yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad / dānaṃ rājasam udāhṛtam ||21||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888408 (0.0):
dānaṃ rājasam udāhṛtam ||21|| / madhusūdanaḥ : pratyupakārārthaṃ kālāntare mām ayaṃ upakariṣyatīty evam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888533 (0.029):
| avajñātaṃ pātra tiraskāra yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402971 (0.029):
| avajñātaṃ pātra-tiraskāra-yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945081 (0.047):
pātra paribhava yuktaṃ ca yad dānam, tat tāmasam udāhṛtam ||BhGS_17.22||
dṛṣṭārthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar dānaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888388 (0.0):
pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888416 (0.0):
madhusūdanaḥ : pratyupakārārthaṃ kālāntare mām ayaṃ upakariṣyatīty evam / dṛṣṭārthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar dānaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402826 (5.960):
pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar / dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta-kleśa-yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888465 (0.035):
baladevaḥ : yat tu pratupakārārthaṃ dṛṣṭa phalārthaṃ phalaṃ vā svargādikam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402903 (0.035):
baladevaḥ : yat tu pratupakārārthaṃ dṛṣṭa-phalārthaṃ phalaṃ vā svargādikam
sāttvika-vilakṣaṇaṃ dīyate parikliṣṭaṃ ca katham etāvad vyayitam iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888425 (0.0):
dṛṣṭārthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar dānaṃ / sāttvika vilakṣaṇaṃ dīyate parikliṣṭaṃ ca katham etāvad vyayitam iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888440 (0.031):
viśvanāthaḥ : para kliṣṭaṃ katham etāvad vyayitam iti paścāt tāpa yuktam |
paścāt tāpa-yuktaṃ yathā bhavaty evaṃ ca yad dīyate tad dānaṃ rājasam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888431 (0.0):
sāttvika vilakṣaṇaṃ dīyate parikliṣṭaṃ ca katham etāvad vyayitam iti / paścāt tāpa yuktaṃ yathā bhavaty evaṃ ca yad dīyate tad dānaṃ rājasam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888441 (0.0):
paścāt tāpa yuktaṃ yathā bhavaty evaṃ ca yad dīyate tad dānaṃ rājasam / udāhṛtam ||21|| / viśvanāthaḥ : para kliṣṭaṃ katham etāvad vyayitam iti paścāt tāpa yuktam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466205 (0.015):
akalyāṇadravyakaṃ yad dānaṃ dīyate, tad rājasam udāhṛtam // BhGR_17.21 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104691 (0.044):
06,039.019c parasyotsādanārthaṃ vā tat tāmasam udāhṛtam / 06,039.020a dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104710 (0.047):
06,039.021a yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / 06,039.021c dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628704 (0.047):
yat tu prattyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888373 (0.047):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||21||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945003 (0.047):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||BhG_17.21||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466155 (0.059):
yat kriyate, tat tāmasam udāhṛtam // BhGR_17.19 // / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466179 (0.059):
phalābhisandhirahitaṃ dātavyam iti deśe kāle pātre cānupakāriṇe yad dānaṃ / dīyate, tad dānaṃ sāttvikaṃ smṛtam // BhGR_17.20 //
udāhṛtam ||21|| / viśvanāthaḥ : para-kliṣṭaṃ katham etāvad vyayitam iti paścāt-tāpa-yuktam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888431 (0.0):
sāttvika vilakṣaṇaṃ dīyate parikliṣṭaṃ ca katham etāvad vyayitam iti / paścāt tāpa yuktaṃ yathā bhavaty evaṃ ca yad dīyate tad dānaṃ rājasam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888442 (0.0):
paścāt tāpa yuktaṃ yathā bhavaty evaṃ ca yad dīyate tad dānaṃ rājasam / udāhṛtam ||21|| / viśvanāthaḥ : para kliṣṭaṃ katham etāvad vyayitam iti paścāt tāpa yuktam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466205 (0.030):
akalyāṇadravyakaṃ yad dānaṃ dīyate, tad rājasam udāhṛtam // BhGR_17.21 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888373 (0.062):
dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||21|| / śrīdharaḥ : rājasaṃ dānam āha yad iti | kālāntare 'yaṃ māṃ
yad vā ditsāyāṃ abhāve 'pi gurv-ādyājñānrodha-vaśād eva dattam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888450 (0.0):
viśvanāthaḥ : para kliṣṭaṃ katham etāvad vyayitam iti paścāt tāpa yuktam | / yad vā ditsāyāṃ abhāve 'pi gurv ādyājñānrodha vaśād eva dattam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888478 (0.055):
etāvad vyayitavyam iti paścāt tāpa yuktaṃ yathā syāt tathā / guru vākyānurodhād vā yad dīyate tad rājasam ||21||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402916 (0.055):
etāvad vyayitavyam iti paścāt-tāpa-yuktaṃ yathā syāt tathā / guru-vākyānurodhād vā yad dīyate tad rājasam ||21||
parikliṣṭam akalyāṇa-dravya-karmakam ||21|| / baladevaḥ : yat tu pratupakārārthaṃ dṛṣṭa-phalārthaṃ phalaṃ vā svargādikam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888456 (0.0):
yad vā ditsāyāṃ abhāve 'pi gurv ādyājñānrodha vaśād eva dattam | / parikliṣṭam akalyāṇa dravya karmakam ||21||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888466 (0.0):
parikliṣṭam akalyāṇa dravya karmakam ||21|| / baladevaḥ : yat tu pratupakārārthaṃ dṛṣṭa phalārthaṃ phalaṃ vā svargādikam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888387 (0.035):
pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888413 (0.035):
madhusūdanaḥ : pratyupakārārthaṃ kālāntare mām ayaṃ upakariṣyatīty evam / dṛṣṭārthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar dānaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23064069 (0.036):
yattu dṛṣṭārthatvaṃ niyamavidhilakṣaṇaṃ kaiściduktam, taduttare
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8622177 (0.048):
adṛṣṭārthatvaṃ nāma kevalaṃ sravaṇaviśaraṇarūpadoṣaparihārārthatvam / / dṛṣṭārthatvaṃ tu anvetavyapadārthapratipādakatvam /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21308649 (0.054):
pūrvatra balimantreṣu svāhākārasya dṛṣṭatvāditi / / atra tu na sahaudanāni parmāni deyāni;parṇeṣviti saptamīnirdeśāt //14//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20934649 (0.060):
bhāvaḥ/ āhāryatvātsaṃbhavatītyāśaṅkya nirāha na ceti// phaleti// / adṛṣṭaphaletyarthaḥ/ pratimāyāṃ nārāyaṇarūpa 6 buddhirdhyānarūpā/ na
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4947715 (0.060):
aindravāyavādibhir yāgā vidhīyante, tena grahaṇam upakalpanamātraṃ / dṛṣṭārtham, upakalpyamāne tu devatā[152{*2/247*}]saṅkīrtanam adṛṣṭāya.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11959639 (0.061):
tad eva dṛṣṭadharmavedanīyaṃ bhavati. ata evāha. yat punar avasthāṃtare / dṛṣṭadharmādike niyatam. tasya tatraivavasthāṃtare vipākaḥ. [Tib. 56a]
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3270036 (0.063):
tathā dṛṣṭatvāt / / iha tu śravaṇādyavāntaravyāpāropetāḥ prāṇa na saṃbhūya prāṇyuriti yuktam,
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5017465 (0.063):
*{5/257: E2: dṛṣṭārtham eva saiṣā}* / *{5/258: E2: kathaṃ punar nayatir}*
adṛṣṭam uddiśyānusandhāya dīyate tad dānaṃ rājasam | parikliṣṭaṃ katham
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888474 (0.0):
baladevaḥ : yat tu pratupakārārthaṃ dṛṣṭa phalārthaṃ phalaṃ vā svargādikam / adṛṣṭam uddiśyānusandhāya dīyate tad dānaṃ rājasam | parikliṣṭaṃ katham
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104710 (0.025):
06,039.021a yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / 06,039.021c dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628704 (0.025):
yat tu prattyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888372 (0.025):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||21||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945003 (0.025):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam ||BhG_17.21||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466189 (0.048):
yat tu pratyupakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ | / dīyate ca parikliṣṭaṃ tad rājasam udāhṛtam || BhG_17.21 ||
etāvad vyayitavyam iti paścāt-tāpa-yuktaṃ yathā syāt tathā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888479 (0.0):
adṛṣṭam uddiśyānusandhāya dīyate tad dānaṃ rājasam | parikliṣṭaṃ katham / etāvad vyayitavyam iti paścāt tāpa yuktaṃ yathā syāt tathā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888443 (0.055):
viśvanāthaḥ : para kliṣṭaṃ katham etāvad vyayitam iti paścāt tāpa yuktam | / yad vā ditsāyāṃ abhāve 'pi gurv ādyājñānrodha vaśād eva dattam |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402881 (0.055):
viśvanāthaḥ : para-kliṣṭaṃ katham etāvad vyayitam iti paścāt-tāpa-yuktam | / yad vā ditsāyāṃ abhāve 'pi gurv-ādyājñānrodha-vaśād eva dattam |
guru-vākyānurodhād vā yad dīyate tad rājasam ||21||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888487 (0.0):
etāvad vyayitavyam iti paścāt tāpa yuktaṃ yathā syāt tathā / guru vākyānurodhād vā yad dīyate tad rājasam ||21||
BhG 17.22 / adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104719 (0.0):
06,039.021c dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam / 06,039.022a adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628714 (0.0):
dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam / adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888494 (0.0):
guru vākyānurodhād vā yad dīyate tad rājasam ||21|| / BhG 17.22 / adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630714 (0.0):
[=MBh_06,039.021c] / adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate Bhg_17.022a [=MBh_06,039.022a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945038 (0.0):
dīyate ca parikliṣṭaṃ kheda saṃyuktam, tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam / ||BhGS_17.21|| / adeśa kāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815804 (0.0):
MSS_0850 1 adeśakāle yad dānam apātrebhyaśca dīyate /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466212 (0.0):
akalyāṇadravyakaṃ yad dānaṃ dīyate, tad rājasam udāhṛtam // BhGR_17.21 // / adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466223 (0.0):
adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate | / asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam || BhG_17.22 ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4848018 (0.059):
arthānāṃ dūṣaṇaṃ proktaṃ viprakīrṇatvameva ca //AP_224.006cd/ / adeśakāle yaddānamapātre dānameva ca /AP_224.007ab/
asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam ||22|| / śrīdharaḥ : tāmasaṃ dānam āha adeśeti | adeśe 'śuci-sthāne | akāle
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104721 (0.0):
06,039.022a adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate / 06,039.022c asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628715 (0.0):
adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate / asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam 17.22
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888504 (0.0):
adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate | / asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam ||22||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945042 (0.0):
adeśa kāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate | / asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam ||BhG_17.22||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466216 (0.0):
akalyāṇadravyakaṃ yad dānaṃ dīyate, tad rājasam udāhṛtam // BhGR_17.21 // / adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12815804 (0.029):
MSS_0850 1 adeśakāle yad dānam apātrebhyaśca dīyate / / MSS_0850 2 asatkṛtamavajñātaṃ tattāmasamudāhṛdam //
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630721 (0.042):
adeśakāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate Bhg_17.022a [=MBh_06,039.022a] / asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam Bhg_17.022c [=MBh_06,039.022c]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466154 (0.057):
yat kriyate, tat tāmasam udāhṛtam // BhGR_17.19 // / dātavyam iti yad dānaṃ dīyate 'nupakāriṇe |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820957 (0.059):
atattvārthavad alpaṃ ca tat tāmasam udāhṛtam ||22|| / Śrīdhara : tāmasaṃ jñānam āha yad iti | ekasmin kārye dehe pratimādau yā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945081 (0.062):
pātra paribhava yuktaṃ ca yad dānam, tat tāmasam udāhṛtam ||BhGS_17.22||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888533 (0.064):
| avajñātaṃ pātra tiraskāra yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam / madhusūdanaḥ : adeśe svato durjana saṃsargād vā pāpa hetāv aśuci sthāne |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402971 (0.064):
| avajñātaṃ pātra-tiraskāra-yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam / madhusūdanaḥ : adeśe svato durjana-saṃsargād vā pāpa-hetāv aśuci-sthāne |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17894426 (0.064):
alpa phalatvāc ca | yad evambhūtaṃ jñānaṃ tat tāmasam udāhṛtam ||22|| / Viśvanātha : tāmasaṃ jñānam āha yat tu jñānam ahaitukam autpattikam eva
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6821001 (0.064):
alpa-phalatvāc ca | yad evambhūtaṃ jñānaṃ tat tāmasam udāhṛtam ||22|| / Viśvanātha : tāmasaṃ jñānam āha yat tu jñānam ahaitukam autpattikam eva
aśaucādi-samaye | apātrebhyo viṭa-naṭa-nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888514 (0.0):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ dānam āha adeśeti | adeśe 'śuci sthāne | akāle / aśaucādi samaye | apātrebhyo viṭa naṭa nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888560 (0.0):
apātrebhyaś ca vidyā tapo rahitebhyo naṭa viṭādibhyo yad dānaṃ dīyate / deśa kāla pātra sampattāv api asat kṛtaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402998 (0.0):
apātrebhyaś ca vidyā-tapo-rahitebhyo naṭa-viṭādibhyo yad dānaṃ dīyate / deśa-kāla-pātra-sampattāv api asat-kṛtaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888591 (0.045):
baladevaḥ : adeśe 'śuci sthāne | akāle 'śuci samaye | yad apātrebhyo
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403029 (0.045):
baladevaḥ : adeśe 'śuci-sthāne | akāle 'śuci-samaye | yad apātrebhyo
deśa-kāla-pātra-sampattāv apy asat-kṛtaṃ pāda-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888520 (0.0):
aśaucādi samaye | apātrebhyo viṭa naṭa nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate / deśa kāla pātra sampattāv apy asat kṛtaṃ pāda prakṣālanādi satkāra śūnyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888527 (0.0):
deśa kāla pātra sampattāv apy asat kṛtaṃ pāda prakṣālanādi satkāra śūnyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888565 (0.0):
apātrebhyaś ca vidyā tapo rahitebhyo naṭa viṭādibhyo yad dānaṃ dīyate / deśa kāla pātra sampattāv api asat kṛtaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403003 (0.0):
apātrebhyaś ca vidyā-tapo-rahitebhyo naṭa-viṭādibhyo yad dānaṃ dīyate / deśa-kāla-pātra-sampattāv api asat-kṛtaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888606 (0.024):
naṭādibhyo dīyate, deśādi sampattāv api yad asatkṛtaṃ / caraṇa prakṣālanādi satkāra śūnyam avajñātaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403044 (0.024):
naṭādibhyo dīyate, deśādi-sampattāv api yad asatkṛtaṃ / caraṇa-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam avajñātaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888574 (0.046):
priya bhāṣaṇa pāda prakṣālana pūjādi satkāra śūnyam avajñānaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403012 (0.046):
priya-bhāṣaṇa-pāda-prakṣālana-pūjādi-satkāra-śūnyam avajñānaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945074 (0.057):
priya vacana pāda prakṣālana pūjādi rahitam avajñātaṃ
| avajñātaṃ pātra-tiraskāra-yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888534 (0.0):
deśa kāla pātra sampattāv apy asat kṛtaṃ pāda prakṣālanādi satkāra śūnyam / | avajñātaṃ pātra tiraskāra yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888400 (0.029):
dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta kleśa yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad / dānaṃ rājasam udāhṛtam ||21||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402838 (0.029):
dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta-kleśa-yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad / dānaṃ rājasam udāhṛtam ||21||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945081 (0.031):
pātra paribhava yuktaṃ ca yad dānam, tat tāmasam udāhṛtam ||BhGS_17.22||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888581 (0.048):
priya bhāṣaṇa pāda prakṣālana pūjādi satkāra śūnyam avajñānaṃ / pātra paribhava yuktaṃ ca tad dānaṃ tāmasam udāhṛtam ||22||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403019 (0.048):
priya-bhāṣaṇa-pāda-prakṣālana-pūjādi-satkāra-śūnyam avajñānaṃ / pātra-paribhava-yuktaṃ ca tad dānaṃ tāmasam udāhṛtam ||22||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888499 (0.064):
asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam ||22|| / śrīdharaḥ : tāmasaṃ dānam āha adeśeti | adeśe 'śuci sthāne | akāle
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402937 (0.064):
asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam ||22|| / śrīdharaḥ : tāmasaṃ dānam āha adeśeti | adeśe 'śuci-sthāne | akāle
madhusūdanaḥ : adeśe svato durjana-saṃsargād vā pāpa-hetāv aśuci-sthāne |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888542 (0.0):
| avajñātaṃ pātra tiraskāra yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam / madhusūdanaḥ : adeśe svato durjana saṃsargād vā pāpa hetāv aśuci sthāne |
akāle puṇya-hetutvenāprasiddhe yasmin kasmiṃścit | aśauca-kāle vā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888550 (0.0):
madhusūdanaḥ : adeśe svato durjana saṃsargād vā pāpa hetāv aśuci sthāne | / akāle puṇya hetutvenāprasiddhe yasmin kasmiṃścit | aśauca kāle vā |
apātrebhyaś ca vidyā-tapo-rahitebhyo naṭa-viṭādibhyo yad dānaṃ dīyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888514 (0.0):
aśaucādi samaye | apātrebhyo viṭa naṭa nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate / deśa kāla pātra sampattāv apy asat kṛtaṃ pāda prakṣālanādi satkāra śūnyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888560 (0.0):
akāle puṇya hetutvenāprasiddhe yasmin kasmiṃścit | aśauca kāle vā | / apātrebhyaś ca vidyā tapo rahitebhyo naṭa viṭādibhyo yad dānaṃ dīyate
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402952 (0.0):
aśaucādi-samaye | apātrebhyo viṭa-naṭa-nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate / deśa-kāla-pātra-sampattāv apy asat-kṛtaṃ pāda-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam
deśa-kāla-pātra-sampattāv api asat-kṛtaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888519 (0.0):
aśaucādi samaye | apātrebhyo viṭa naṭa nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate / deśa kāla pātra sampattāv apy asat kṛtaṃ pāda prakṣālanādi satkāra śūnyam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888567 (0.0):
apātrebhyaś ca vidyā tapo rahitebhyo naṭa viṭādibhyo yad dānaṃ dīyate / deśa kāla pātra sampattāv api asat kṛtaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402957 (0.0):
aśaucādi-samaye | apātrebhyo viṭa-naṭa-nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate / deśa-kāla-pātra-sampattāv apy asat-kṛtaṃ pāda-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam
priya-bhāṣaṇa-pāda-prakṣālana-pūjādi-satkāra-śūnyam avajñānaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888576 (0.0):
deśa kāla pātra sampattāv api asat kṛtaṃ / priya bhāṣaṇa pāda prakṣālana pūjādi satkāra śūnyam avajñānaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945071 (0.032):
mūrkha taskarādibhyaḥ | deśādi saṃpattau vā asatkṛtaṃ / priya vacana pāda prakṣālana pūjādi rahitam avajñātaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888526 (0.046):
deśa kāla pātra sampattāv apy asat kṛtaṃ pāda prakṣālanādi satkāra śūnyam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402964 (0.046):
deśa-kāla-pātra-sampattāv apy asat-kṛtaṃ pāda-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam
pātra-paribhava-yuktaṃ ca tad dānaṃ tāmasam udāhṛtam ||22||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888583 (0.0):
priya bhāṣaṇa pāda prakṣālana pūjādi satkāra śūnyam avajñānaṃ / pātra paribhava yuktaṃ ca tad dānaṃ tāmasam udāhṛtam ||22||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945081 (0.024):
priya vacana pāda prakṣālana pūjādi rahitam avajñātaṃ / pātra paribhava yuktaṃ ca yad dānam, tat tāmasam udāhṛtam ||BhGS_17.22||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888532 (0.048):
deśa kāla pātra sampattāv apy asat kṛtaṃ pāda prakṣālanādi satkāra śūnyam / | avajñātaṃ pātra tiraskāra yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402970 (0.048):
deśa-kāla-pātra-sampattāv apy asat-kṛtaṃ pāda-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam / | avajñātaṃ pātra-tiraskāra-yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam
viśvanāthaḥ : asatkāro 'vajñāyāḥ phalam ||22|| / baladevaḥ : adeśe 'śuci-sthāne | akāle 'śuci-samaye | yad apātrebhyo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888593 (0.0):
pātra paribhava yuktaṃ ca tad dānaṃ tāmasam udāhṛtam ||22|| / viśvanāthaḥ : asatkāro 'vajñāyāḥ phalam ||22||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888505 (0.045):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ dānam āha adeśeti | adeśe 'śuci sthāne | akāle / aśaucādi samaye | apātrebhyo viṭa naṭa nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402943 (0.045):
śrīdharaḥ : tāmasaṃ dānam āha adeśeti | adeśe 'śuci-sthāne | akāle / aśaucādi-samaye | apātrebhyo viṭa-naṭa-nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate
naṭādibhyo dīyate, deśādi-sampattāv api yad asatkṛtaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888603 (0.0):
baladevaḥ : adeśe 'śuci sthāne | akāle 'śuci samaye | yad apātrebhyo / naṭādibhyo dīyate, deśādi sampattāv api yad asatkṛtaṃ
caraṇa-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam avajñātaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888608 (0.0):
naṭādibhyo dīyate, deśādi sampattāv api yad asatkṛtaṃ / caraṇa prakṣālanādi satkāra śūnyam avajñātaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888525 (0.024):
deśa kāla pātra sampattāv apy asat kṛtaṃ pāda prakṣālanādi satkāra śūnyam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26402963 (0.024):
deśa-kāla-pātra-sampattāv apy asat-kṛtaṃ pāda-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam
tūṅkārādy-anādara-bhāṣaṇopetaṃ ca yad dānaṃ tat tāmasam ||22||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888616 (0.0):
caraṇa prakṣālanādi satkāra śūnyam avajñātaṃ / tūṅkārādy anādara bhāṣaṇopetaṃ ca yad dānaṃ tat tāmasam ||22||
BhG 17.23-24 / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104729 (0.0):
06,039.022c asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam / 06,039.023a oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628723 (0.0):
asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam 17.22 / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888624 (0.0):
tūṅkārādy anādara bhāṣaṇopetaṃ ca yad dānaṃ tat tāmasam ||22|| / BhG 17.23 24 / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945098 (0.0):
yajña dāna tapaḥ prabhṛtīnāṃ sādguṇya karaṇāyāyam upadeśa ucyate / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466267 (0.0):
lakṣaṇam ucyate / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630728 (1.788):
asatkṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam Bhg_17.022c [=MBh_06,039.022c] / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ Bhg_17.023a
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18512907 (1.788):
tattvataḥ oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ [Gītā 17.18]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752448 (0.018):
bhavatīty arthaḥ | yad vā tattvataḥ oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas / trividhaḥ smṛtaḥ [Gītā 17.18] ity agrimoktes tac chabdena brahmocyate
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916349 (0.026):
oṃtatsaditi nirdeśo brahmaṇastrividhaḥ smṛtaḥ /AP_380.048ab/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888667 (0.038):
tathāvidhasyāpi sāttvikatvopapādanāt prakāraṃ darśayitum āha om iti | oṃ / tat sad iti trividho brahmaṇaḥ paramātmano nirdeśo nāma vyapadeśaḥ smṛtaḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403105 (0.038):
tathāvidhasyāpi sāttvikatvopapādanāt prakāraṃ darśayitum āha om iti | oṃ / tat sad iti trividho brahmaṇaḥ paramātmano nirdeśo nāma-vyapadeśaḥ smṛtaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466277 (0.040):
brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā || BhG_17.23 || / oṃ tat sad iti trividho 'yaṃ nirdeśaḥ śabdaḥ brahmaṇaḥ smṛtaḥ brahmaṇo
brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā ||23|| / tasmād om ity udāhṛtya yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104740 (0.0):
06,039.023a oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ / 06,039.023c brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628734 (0.0):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā 17.23
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888635 (0.0):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ | / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā ||23||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630743 (0.0):
tasmād om ity udāhṛtya yajñadānatapaḥkriyāḥ Bhg_17.024a [=MBh_06,039.024a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945102 (0.0):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ | / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā ||BhG_17.23||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945138 (0.0):
tasmād om ity udāhṛtya yajña dāna tapaḥ kriyāḥ | / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahma vādinām ||BhG_17.24||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466271 (0.0):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ | / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā || BhG_17.23 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466350 (0.0):
tasmād om ity udāhṛtya yajñadānatapaḥkriyāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889087 (0.032):
śabda vācyena brahmaṇaiva brāhmaṇā vedā yajñāś ca vihitāḥ kṛtās tasmāt om
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403525 (0.032):
śabda-vācyena brahmaṇaiva brāhmaṇā vedā yajñāś ca vihitāḥ kṛtās tasmāt om
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466365 (0.041):
tasmād brahmavādinām vedādināṃ traivarṇikānāṃ yajñadānatapaḥkriyāḥ / vidhānoktāḥ vedavidhānoktāḥ ādau om ity udāhṛtya satataṃ sarvadā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403602 (0.042):
trividhena nirdeśena brāhmaṇā vedā yajñāś ca purā caturmukhena vihitāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630735 (0.043):
[=MBh_06,039.023a] / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā Bhg_17.023c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945149 (0.047):
tasmāt om ity udāhṛtya uccārya yajña dāna tapaḥ kriyā yajñādi svarūpāḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466326 (0.051):
śabdenānvitā brāhmaṇāḥ vedānvayinas traivarṇikāḥ vedāś ca yajñāś ca purā / vihitāḥ purā mayaiva nirmitā ityarthaḥ //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889268 (0.053):
anabhisandhāyāntaḥ karaṇa śuddhy arthaṃ yajña tapaḥ kriyā dāna kriyāś ca
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403707 (0.053):
anabhisandhāyāntaḥ-karaṇa-śuddhy-arthaṃ yajña-tapaḥ-kriyā dāna-kriyāś ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889010 (0.056):
yajña dāna tapaḥ kriyāḥ satataṃ pravartante prakṛṣṭatayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403449 (0.056):
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ satataṃ pravartante prakṛṣṭatayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889163 (0.063):
trividhena nirdeśena brāhmaṇā / vedā yajñāś ca purā caturmukhena vihitāḥ prakaṭitās tasmān mahā prabhāvo
pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahma-vādinām ||24||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104744 (0.0):
06,039.024a tasmād om ity udāhṛtya yajñadānatapaḥkriyāḥ / 06,039.024c pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahmavādinām
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628738 (0.0):
tasmād om ity udāhṛtya yajñadānatapaḥkriyāḥ / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahmavādinām
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888641 (0.0):
tasmād om ity udāhṛtya yajña dāna tapaḥ kriyāḥ | / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahma vādinām ||24||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630751 (0.0):
pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahmavādinām Bhg_17.024c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945142 (0.0):
tasmād om ity udāhṛtya yajña dāna tapaḥ kriyāḥ | / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahma vādinām ||BhG_17.24||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466355 (0.0):
tasmād om ity udāhṛtya yajñadānatapaḥkriyāḥ | / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahmavādinām || BhG_17.24 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466366 (0.052):
tasmād brahmavādinām vedādināṃ traivarṇikānāṃ yajñadānatapaḥkriyāḥ / vidhānoktāḥ vedavidhānoktāḥ ādau om ity udāhṛtya satataṃ sarvadā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945159 (0.063):
tasmāt om ity udāhṛtya uccārya yajña dāna tapaḥ kriyā yajñādi svarūpāḥ / kriyāḥ pravartante vidhānoktāḥ śāstra coditāḥ satataṃ sarvadā
śrīdharaḥ : nanv evaṃ vicāryamāṇe sarvam api yajña-tapo-dānādi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888648 (0.0):
pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahma vādinām ||24|| / śrīdharaḥ : nanv evaṃ vicāryamāṇe sarvam api yajña tapo dānādi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5853738 (0.050):
yajñatapodānādi sarvam, tadapekṣā brahmabhāvanetyarthaḥ /
rājasa-tāmasa-prāyam eveti vyartho yajñādi-prayāsa ity āśaṅkya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888658 (0.0):
śrīdharaḥ : nanv evaṃ vicāryamāṇe sarvam api yajña tapo dānādi / rājasa tāmasa prāyam eveti vyartho yajñādi prayāsa ity āśaṅkya
tathāvidhasyāpi sāttvikatvopapādanāt prakāraṃ darśayitum āha om iti | oṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888665 (0.0):
rājasa tāmasa prāyam eveti vyartho yajñādi prayāsa ity āśaṅkya / tathāvidhasyāpi sāttvikatvopapādanāt prakāraṃ darśayitum āha om iti | oṃ
tat sad iti trividho brahmaṇaḥ paramātmano nirdeśo nāma-vyapadeśaḥ smṛtaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888672 (0.0):
tathāvidhasyāpi sāttvikatvopapādanāt prakāraṃ darśayitum āha om iti | oṃ / tat sad iti trividho brahmaṇaḥ paramātmano nirdeśo nāma vyapadeśaḥ smṛtaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889054 (0.037):
āha oṃ tat sad ity evaṃ brahmaṇo nirdeśo nāmnā vyapadeśaḥ smṛtaḥ | śiṣṭair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888620 (0.038):
BhG 17.23 24 / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403058 (0.038):
BhG 17.23-24 / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18512906 (0.041):
tattvataḥ oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ [Gītā 17.18]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945094 (0.045):
yajña dāna tapaḥ prabhṛtīnāṃ sādguṇya karaṇāyāyam upadeśa ucyate / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466264 (0.045):
lakṣaṇam ucyate / oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466276 (0.059):
oṃ tat sad iti trividho 'yaṃ nirdeśaḥ śabdaḥ brahmaṇaḥ smṛtaḥ brahmaṇo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752447 (0.060):
bhavatīty arthaḥ | yad vā tattvataḥ oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas / trividhaḥ smṛtaḥ [Gītā 17.18] ity agrimoktes tac chabdena brahmocyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104726 (0.063):
06,039.023a oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628720 (0.063):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630727 (0.063):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ Bhg_17.023a
śiṣṭaiḥ | tatra tāvad om iti brahma ity ādi śruti-prasiddher om iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888681 (0.0):
tat sad iti trividho brahmaṇaḥ paramātmano nirdeśo nāma vyapadeśaḥ smṛtaḥ / śiṣṭaiḥ | tatra tāvad om iti brahma ity ādi śruti prasiddher om iti
brahmaṇo nāma | jagat-kāraṇatvenāti-prasiddhatvād aviduṣāṃ parokṣatvāc ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888691 (0.0):
śiṣṭaiḥ | tatra tāvad om iti brahma ity ādi śruti prasiddher om iti / brahmaṇo nāma | jagat kāraṇatvenāti prasiddhatvād aviduṣāṃ parokṣatvāc ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889064 (0.021):
deśitaḥ | tatra om iti sarva śrutiṣu prasiddham eva brahmaṇo nāma | / jagat kāraṇatvenātiprasiddher atan nirasanena ca prasiddhes tad iti ca |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403503 (0.021):
deśitaḥ | tatra om iti sarva-śrutiṣu prasiddham eva brahmaṇo nāma | / jagat-kāraṇatvenātiprasiddher atan-nirasanena ca prasiddhes tad iti ca |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10932972 (0.055):
sarvavedānteṣu sṛṣṭisthitisaṃhārakāraṇatvena brahmaṇaḥ prasiddhatvāt /
tac-chabdo 'pi brahmaṇo nāma | / paramārtha-sattva-sādhutva-praśastatvādibhiḥ sac-chabdo 'pi brahmaṇo nāma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888706 (0.0):
brahmaṇo nāma | jagat kāraṇatvenāti prasiddhatvād aviduṣāṃ parokṣatvāc ca / tac chabdo 'pi brahmaṇo nāma |
| sad eva saumyedam agra āsīt ity ādi śruteḥ | ayaṃ trividho 'pi nāma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888713 (0.0):
paramārtha sattva sādhutva praśastatvādibhiḥ sac chabdo 'pi brahmaṇo nāma / | sad eva saumyedam agra āsīt ity ādi śruteḥ | ayaṃ trividho 'pi nāma
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418745 (0.016):
kathaṃ punar gamyate samastasya jagato mūlakāraṇaṃ brahma iti / / śruteḥ sad eva saumyedam agra āsīt iti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889075 (0.019):
jagat kāraṇatvenātiprasiddher atan nirasanena ca prasiddhes tad iti ca | / sad eva saumyedam agra āsīt iti śruteḥ sad iti ca | yasmāt oṃ tat sat
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735474 (0.025):
pravṛtti-hetur yat paramaṃ sa tad evocyate | sad eva saumyedam agra āsīd
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403512 (0.033):
jagat-kāraṇatvenātiprasiddher atan-nirasanena ca prasiddhes tad iti ca | / sad eva saumyedam agra āsīt iti śruteḥ sad iti ca | yasmāt oṃ tat sat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195086 (0.037):
eveti vadanti sad eva saumyedam agra āsīt ātmā vā yad idam agra āsīd ity
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419903 (0.045):
ātmaivedaṃ sarvam / sad eva saumyedam agra āsīt idaṃ sarvaṃ yad ayam ātmā iti
nirdeśena brāhmaṇāś ca vedāś ca yajñāś purā sṛṣṭy-ādau vihitā vidhātrā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888723 (0.0):
| sad eva saumyedam agra āsīt ity ādi śruteḥ | ayaṃ trividho 'pi nāma / nirdeśena brāhmaṇāś ca vedāś ca yajñāś purā sṛṣṭy ādau vihitā vidhātrā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403602 (0.031):
trividhena nirdeśena brāhmaṇā vedā yajñāś ca purā caturmukhena vihitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889162 (0.046):
trividhena nirdeśena brāhmaṇā / vedā yajñāś ca purā caturmukhena vihitāḥ prakaṭitās tasmān mahā prabhāvo
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945120 (0.060):
nirdeśo brahmaṇaḥ smṛtaś cintito vedānteṣu brahma vidbhiḥ | brāhmaṇās tena / nirdeśena trividhena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ nirmitāḥ purā pūrvam iti
nirmitāḥ | saguṇī-kṛtā iti vā | yathā yasyāyaṃ trividho nirdeśas tena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888729 (0.0):
nirdeśena brāhmaṇāś ca vedāś ca yajñāś purā sṛṣṭy ādau vihitā vidhātrā / nirmitāḥ / | saguṇī kṛtā iti vā | yathā yasyāyaṃ trividho nirdeśas tena paramātmanā
paramātmanā brāhmaṇādayaḥ pavitratamāḥ sṛṣṭāḥ | tasmāt tasyāyaṃ trividho
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888737 (0.0):
| saguṇī kṛtā iti vā | yathā yasyāyaṃ trividho nirdeśas tena paramātmanā / brāhmaṇādayaḥ pavitratamāḥ sṛṣṭāḥ | tasmāt tasyāyaṃ trividho nirdeśo
nirdeśo 'tipraśasta ity arthaḥ ||23|| / idānīṃ pratyekam oṅkārādīnāṃ prāśastyaṃ darśayiṣyann oṅkārasya tad evāha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888747 (0.0):
brāhmaṇādayaḥ pavitratamāḥ sṛṣṭāḥ | tasmāt tasyāyaṃ trividho nirdeśo / 'tipraśasta ity arthaḥ ||23||
tasmād iti | yasmād evaṃ brahmaṇo nirdeśaḥ praśastas tasmād om ity / udāhṛtya uccārya kṛtā veda-vādināṃ yajñādyāḥ śāstroktāḥ kriyāḥ satataṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888763 (0.0):
idānīṃ pratyekam oṅkārādīnāṃ prāśastyaṃ darśayiṣyann oṅkārasya tad evāha / tasmād iti | yasmād evaṃ brahmaṇo nirdeśaḥ praśastas tasmād om ity
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945161 (0.064):
kriyāḥ pravartante vidhānoktāḥ śāstra coditāḥ satataṃ sarvadā / brahma vādināṃ brahma vadana śīlānām ||BhGS_17.24||
sarvadā aṅga-vaikalye 'pi prakarṣeṇa vartante | saguṇā bhavantīty arthaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888772 (0.0):
udāhṛtya uccārya kṛtā veda vādināṃ yajñādyāḥ śāstroktāḥ kriyāḥ satataṃ / sarvadā aṅga vaikalye 'pi prakarṣeṇa vartante | saguṇā bhavantīty arthaḥ
madhusūdanaḥ : tad evam āhāra-yajña-tapo-dānānāṃ traividhya-kathanena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888779 (0.0):
sarvadā aṅga vaikalye 'pi prakarṣeṇa vartante | saguṇā bhavantīty arthaḥ / madhusūdanaḥ : tad evam āhāra yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889106 (0.013):
baladevaḥ : tad evaṃ tapo yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403545 (0.013):
baladevaḥ : tad evaṃ tapo-yajña-tapo-dānānāṃ traividhya-kathanena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17886026 (0.021):
| evambhūtā āhārā bhakṣya bhojyādayaḥ sāttvika priyāḥ ||8|| / madhusūdanaḥ : āhāra yajña tapo dānānāṃ bhedaḥ pañcadaśabhir vyākhyāyate |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400464 (0.021):
| evambhūtā āhārā bhakṣya-bhojyādayaḥ sāttvika-priyāḥ ||8|| / madhusūdanaḥ : āhāra-yajña-tapo-dānānāṃ bhedaḥ pañcadaśabhir vyākhyāyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17885783 (0.053):
hānāya cāhāra yajña tapo dānānāṃ traividhyam āha āhāra iti | na kevalaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26400221 (0.053):
hānāya cāhāra-yajña-tapo-dānānāṃ traividhyam āha āhāra iti | na kevalaṃ
sāttvikāni tāny ādeyāni rājasa-tāmasāni tu parihartavyānīty uktam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888786 (0.0):
madhusūdanaḥ : tad evam āhāra yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena / sāttvikāni tāny ādeyāni rājasa tāmasāni tu parihartavyānīty uktam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889107 (0.043):
baladevaḥ : tad evaṃ tapo yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena / sāttvikānāṃ teṣām upadeyatvaṃ, rājasādīnāṃ heyatvaṃ ca darśitam | atha
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403546 (0.043):
baladevaḥ : tad evaṃ tapo-yajña-tapo-dānānāṃ traividhya-kathanena / sāttvikānāṃ teṣām upadeyatvaṃ, rājasādīnāṃ heyatvaṃ ca darśitam | atha
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16479510 (0.064):
sāttvikānītarāṇi ca HV_App.I,41.417b / sāttviko vijayaṃkaraḥ HV_App.I,42.654b
tatrāhārasya dṛṣṭārthatvena nāsty aṅga-vaiguṇyena phalābhāva-śaṅkā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888798 (0.0):
sāttvikāni tāny ādeyāni rājasa tāmasāni tu parihartavyānīty uktam | / tatrāhārasya dṛṣṭārthatvena nāsty aṅga vaiguṇyena phalābhāva śaṅkā |
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23060396 (0.059):
karmasamavetaphalādeḥ smṛteḥ śraddhātiśayo jāyate iti tadarthatvena / dṛṣṭārthatvaṃ jñeyam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10554159 (0.062):
atha vāvagate 'ṅgatve dṛṣṭārthatvādāruṇyasyaikahāyanīparicchedakatayeva
yajña-tapo-dānānāṃ tv adṛṣṭārthānām aṅga-vaiguṇyād apūrvānutpattau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888808 (0.0):
tatrāhārasya dṛṣṭārthatvena nāsty aṅga vaiguṇyena phalābhāva śaṅkā | / yajña tapo dānānāṃ tv adṛṣṭārthānām aṅga vaiguṇyād apūrvānutpattau
phalābhāvaḥ syād iti sāttvikānī̀am api teṣām ānarthakyaṃ prāptaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888815 (0.0):
yajña tapo dānānāṃ tv adṛṣṭārthānām aṅga vaiguṇyād apūrvānutpattau / phalābhāvaḥ syād iti sāttvikānī̀am api teṣām ānarthakyaṃ prāptaṃ
pramāda-bahulatvād anuṣṭhātṝṇām atas tad-vaiguṇya-parihārārya oṃ tat sad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888824 (0.0):
phalābhāvaḥ syād iti sāttvikānī̀am api teṣām ānarthakyaṃ prāptaṃ / pramāda bahulatvād anuṣṭhātṝṇām atas tad vaiguṇya parihārārya oṃ tat sad
iti bhagavan-nāmoccāraṇa-rūpaṃ sāmānya-prāyaścittaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888830 (0.0):
pramāda bahulatvād anuṣṭhātṝṇām atas tad vaiguṇya parihārārya oṃ tat sad / iti bhagavan nāmoccāraṇa rūpaṃ sāmānya prāyaścittaṃ
parama-kāruṇikatayopadiśati bhagavān om iti | oṃ tat sad ity evaṃ-rūpo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888840 (0.0):
iti bhagavan nāmoccāraṇa rūpaṃ sāmānya prāyaścittaṃ / parama kāruṇikatayopadiśati bhagavān om iti | oṃ tat sad ity evaṃ rūpo
brahmaṇaḥ paramātmano nirdeśo nirdiśyate 'neneti nirdeśaḥ / pratipādaka-śabdo nāmeti yāvat | trividhas tisro vidhā avayavā yasya sa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888854 (0.0):
parama kāruṇikatayopadiśati bhagavān om iti | oṃ tat sad ity evaṃ rūpo / brahmaṇaḥ paramātmano nirdeśo nirdiśyate 'neneti nirdeśaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945110 (0.059):
oṃ tat sad iti evaṃ nirdeśaḥ, nirdiśyate 'neneti nirdeśaḥ | trividho nāma / nirdeśo brahmaṇaḥ smṛtaś cintito vedānteṣu brahma vidbhiḥ | brāhmaṇās tena
trividhaḥ smṛto vedānta-vidbhiḥ | eka-vacanāt try-avayavam ekaṃ nāma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888864 (0.0):
vidhā avayavā yasya sa trividhaḥ smṛto vedānta vidbhiḥ | eka vacanāt
praṇavavat | yasmāt pūrvair maharṣibhir ayaṃ brahmaṇo nirdeśaḥ smṛtas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888873 (0.0):
try avayavam ekaṃ nāma praṇavavat | yasmāt pūrvair maharṣibhir ayaṃ
tasmād idānīntanair api smartavya iti vidhir atra kalpyate | vaṣaṭ-kartuḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888881 (0.0):
brahmaṇo nirdeśaḥ smṛtas tasmād idānīntanair api smartavya iti vidhir atra
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889720 (0.026):
'yaṃ nirdeśaḥ smartavya iti vidhiḥ kalpyate | vaṣaṭ kartuḥ prathamaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404159 (0.026):
'yaṃ nirdeśaḥ smartavya iti vidhiḥ kalpyate | vaṣaṭ-kartuḥ prathamaṃ
prathama-bhakṣa ity ādiṣv iva vacanāni tv apūrvatvād iti nyāyāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888889 (0.0):
brahmaṇo nirdeśaḥ smṛtas tasmād idānīntanair api smartavya iti vidhir atra / kalpyate | vaṣaṭ kartuḥ prathama bhakṣa ity ādiṣv iva vacanāni tv
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889729 (0.0):
ity ādāv iva vacanāni tv apūrvatvād iti nyāyād yajña dānādi saṃyogāc cāsya
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404168 (0.0):
bhakṣyaḥ ity ādāv iva vacanāni tv apūrvatvād iti nyāyād
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25601338 (0.064):
tvaśrutavidhāyuddeśeṣu 'vacanāni tvapūrvatvāt' iti nyāyādvidhirunnetavyaḥ
yajña-dāna-tapaḥ-kriyā-saṃyogāc cāsya tad avaiguṇyam eva phalaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888891 (0.0):
kalpyate | vaṣaṭ kartuḥ prathama bhakṣa ity ādiṣv iva vacanāni tv / apūrvatvād iti nyāyāt | yajña dāna tapaḥ kriyā saṃyogāc cāsya tad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889732 (0.029):
ity ādāv iva vacanāni tv apūrvatvād iti nyāyād yajña dānādi saṃyogāc cāsya
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404171 (0.029):
bhakṣyaḥ ity ādāv iva vacanāni tv apūrvatvād iti nyāyād / yajña-dānādi-saṃyogāc cāsya tad-vaiguṇyam eva phalam |
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19514258 (0.045):
teṣāṃ yathākramaṃ naṣṭāśvadagdharathavat parasparāpekṣayā melanena
pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888910 (0.0):
pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796297 (0.0):
tadapyaprārthitaṃ dhyāto dadāti madhusūdanaḥ // GarP_1,230.12 // / pramādātkurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889741 (1.192):
tad vaiguṇyam eva phalam | / pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061378 (1.192):
smṛtau ca / pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404176 (0.015):
yajña-dānādi-saṃyogāc cāsya tad-vaiguṇyam eva phalam | / pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat |
smaraṇād eva tad viṣṇoḥ sampūrṇaṃ syād iti śrutiḥ || / iti smṛtes tathaiva śiṣṭācārāc ca | brahmaṇo nirdeśaḥ stūyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888921 (0.0):
pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat | / smaraṇād eva tad viṣṇoḥ sampūrṇaṃ syād iti śrutiḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889745 (0.0):
pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat | / smaraṇād eva tad viṣṇoḥ sampūrṇaṃ syād iti śrutiḥ || iti smaraṇāc ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061381 (0.0):
pramādāt kurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat | / smaraṇād eva tad viṣṇoḥ sampūrṇaṃ syād iti śrutiḥ // Hbhv_3.65 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796300 (0.024):
pramādātkurvatāṃ karma pracyavetādhvareṣu yat / / smaraṇādeva tadviṣṇoḥ saṃpūrṇaṃ syāditi śrutiḥ // GarP_1,230.13 //
karma-vaiguṇya-parihāra-sāmarthya-kathanāya | brāhmaṇā iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888926 (0.0):
iti smṛtes tathaiva śiṣṭācārāc ca | brahmaṇo nirdeśaḥ stūyate / karma vaiguṇya parihāra sāmarthya kathanāya | brāhmaṇā iti
traivarṇikopalakṣaṇam | brāhmaṇādyāḥ kartāro vedāḥ karaṇāni yajñāḥ karmāṇi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888936 (0.0):
karma vaiguṇya parihāra sāmarthya kathanāya | brāhmaṇā iti / traivarṇikopalakṣaṇam | brāhmaṇādyāḥ kartāro vedāḥ karaṇāni yajñāḥ karmāṇi
tena brahmaṇo nirdeśena karaṇa-bhūtena purā vihitāḥ prajāpatinā | tasmād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888942 (0.0):
traivarṇikopalakṣaṇam | brāhmaṇādyāḥ kartāro vedāḥ karaṇāni yajñāḥ karmāṇi / tena brahmaṇo nirdeśena karaṇa bhūtena purā vihitāḥ prajāpatinā | tasmād
yajñādi-sṛṣṭi-hetutvena tad-vaiguṇya-parihāra-samartho mahā-prabhāvo 'yaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888954 (0.0):
tena brahmaṇo nirdeśena karaṇa bhūtena purā vihitāḥ prajāpatinā | tasmād / yajñādi sṛṣṭi hetutvena tad vaiguṇya parihāra samartho mahā prabhāvo 'yaṃ
nirdeśa ity arthaḥ ||23|| / idānīm a-kāra-u-kāra-ma-kāra-vyākhyānena tat-samudāyoṃkāra-vyākhyānavad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888966 (0.0):
yajñādi sṛṣṭi hetutvena tad vaiguṇya parihāra samartho mahā prabhāvo 'yaṃ / nirdeśa ity arthaḥ ||23||
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456842 (0.064):
(5)bindurūpāvadhūtārdhacandrākṛtis tvaṃ trikoṇā a u ma kāra i kāra / (6)e kārasaṃyojitaikatvam āpadyase tattvarūpā bhagākāravat sthāyinī
oṃkāra-tac-chabda-sac-chabda-vyākhyānena tat-samudāya-rūpaṃ brahmaṇo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888975 (0.0):
idānīm a kāra u kāra ma kāra vyākhyānena tat samudāyoṃkāra vyākhyānavad / oṃkāra tac chabda sac chabda vyākhyānena tat samudāya rūpaṃ brahmaṇo
nirdeśaṃ stuty-atiśayāya vyākhyātum ārabhate caturbhiḥ | tatra prathamam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888982 (0.0):
oṃkāra tac chabda sac chabda vyākhyānena tat samudāya rūpaṃ brahmaṇo / nirdeśaṃ stuty atiśayāya vyākhyātum ārabhate caturbhiḥ | tatra prathamam
oṃkāraṃ vyācaṣṭe tasmād iti | yasmād om iti brahma ity ādiṣu śrutiṣv om
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888990 (0.0):
nirdeśaṃ stuty atiśayāya vyākhyātum ārabhate caturbhiḥ | tatra prathamam / oṃkāraṃ vyācaṣṭe tasmād iti | yasmād om iti brahma ity ādiṣu śrutiṣv om
iti brahmaṇo nāma prasiddhaṃ tasmād om ity udāhṛtyoṃkāroccāraṇānantaraṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888998 (0.0):
oṃkāraṃ vyācaṣṭe tasmād iti | yasmād om iti brahma ity ādiṣu śrutiṣv om / iti brahmaṇo nāma prasiddhaṃ tasmād om ity udāhṛtyoṃkāroccāraṇānantaraṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889061 (0.029):
deśitaḥ | tatra om iti sarva śrutiṣu prasiddham eva brahmaṇo nāma |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403500 (0.029):
deśitaḥ | tatra om iti sarva-śrutiṣu prasiddham eva brahmaṇo nāma |
vidhānoktā vidhi-śāstra-bodhitā brahma-vādināṃ veda-vādināṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889007 (0.0):
iti brahmaṇo nāma prasiddhaṃ tasmād om ity udāhṛtyoṃkāroccāraṇānantaraṃ / vidhānoktā vidhi śāstra bodhitā brahma vādināṃ veda vādināṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466361 (0.064):
tasmād brahmavādinām vedādināṃ traivarṇikānāṃ yajñadānatapaḥkriyāḥ
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ satataṃ pravartante prakṛṣṭatayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889014 (0.0):
vidhānoktā vidhi śāstra bodhitā brahma vādināṃ veda vādināṃ / yajña dāna tapaḥ kriyāḥ satataṃ pravartante prakṛṣṭatayā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466431 (0.048):
phalam anabhisandhāya vedādhyayanayajñatapodānakriyāḥ mokṣakāṅkṣibhis
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104739 (0.056):
06,039.024a tasmād om ity udāhṛtya yajñadānatapaḥkriyāḥ / 06,039.024c pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahmavādinām
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628733 (0.056):
tasmād om ity udāhṛtya yajñadānatapaḥkriyāḥ / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahmavādinām
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888634 (0.056):
tasmād om ity udāhṛtya yajña dāna tapaḥ kriyāḥ | / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahma vādinām ||24||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945137 (0.056):
tasmād om ity udāhṛtya yajña dāna tapaḥ kriyāḥ | / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahma vādinām ||BhG_17.24||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403072 (0.056):
tasmād om ity udāhṛtya yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ | / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahma-vādinām ||24||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466349 (0.056):
tasmād om ity udāhṛtya yajñadānatapaḥkriyāḥ | / pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahmavādinām || BhG_17.24 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889268 (0.064):
anabhisandhāyāntaḥ karaṇa śuddhy arthaṃ yajña tapaḥ kriyā dāna kriyāś ca
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403707 (0.064):
anabhisandhāyāntaḥ-karaṇa-śuddhy-arthaṃ yajña-tapaḥ-kriyā dāna-kriyāś ca
vaiguṇya-rāhityena vartante | yasyaikāvayavoccāraṇād apy avaiguṇyaṃ kiṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889022 (0.0):
yajña dāna tapaḥ kriyāḥ satataṃ pravartante prakṛṣṭatayā / vaiguṇya rāhityena vartante | yasyaikāvayavoccāraṇād apy avaiguṇyaṃ kiṃ
punas tasya sarvasyoccāraṇād iti stuty-atiśayaḥ ||24|| / viśvanāthaḥ : tad evaṃ tapo-yajñādīnāṃ traividhyaṃ sāmānyato
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889032 (0.0):
vaiguṇya rāhityena vartante | yasyaikāvayavoccāraṇād apy avaiguṇyaṃ kiṃ / punas tasya sarvasyoccāraṇād iti stuty atiśayaḥ
manuṣya-mātram adhikṛtyoktam | tatra ye sāttvikeṣv api madhye
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889041 (0.0):
viśvanāthaḥ : tad evaṃ tapo yajñādīnāṃ traividhyaṃ sāmānyato / manuṣya mātram adhikṛtyoktam | tatra ye sāttvikeṣv api madhye
brahma-vādinas teṣāṃ tu brahma-nirdeśa-pūrvakā eva yajñādayo bhavantīty
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889048 (0.0):
manuṣya mātram adhikṛtyoktam | tatra ye sāttvikeṣv api madhye / brahma vādinas teṣāṃ tu brahma nirdeśa pūrvakā eva yajñādayo bhavantīty
āha oṃ tat sad ity evaṃ brahmaṇo nirdeśo nāmnā vyapadeśaḥ smṛtaḥ | śiṣṭair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889057 (0.0):
brahma vādinas teṣāṃ tu brahma nirdeśa pūrvakā eva yajñādayo bhavantīty / āha oṃ tat sad ity evaṃ brahmaṇo nirdeśo nāmnā vyapadeśaḥ smṛtaḥ | śiṣṭair
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888672 (0.037):
tat sad iti trividho brahmaṇaḥ paramātmano nirdeśo nāma vyapadeśaḥ smṛtaḥ / śiṣṭaiḥ | tatra tāvad om iti brahma ity ādi śruti prasiddher om iti
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403110 (0.037):
tat sad iti trividho brahmaṇaḥ paramātmano nirdeśo nāma-vyapadeśaḥ smṛtaḥ / śiṣṭaiḥ | tatra tāvad om iti brahma ity ādi śruti-prasiddher om iti
deśitaḥ | tatra om iti sarva-śrutiṣu prasiddham eva brahmaṇo nāma |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889064 (0.0):
āha oṃ tat sad ity evaṃ brahmaṇo nirdeśo nāmnā vyapadeśaḥ smṛtaḥ | śiṣṭair / deśitaḥ | tatra om iti sarva śrutiṣu prasiddham eva brahmaṇo nāma |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888991 (0.029):
oṃkāraṃ vyācaṣṭe tasmād iti | yasmād om iti brahma ity ādiṣu śrutiṣv om / iti brahmaṇo nāma prasiddhaṃ tasmād om ity udāhṛtyoṃkāroccāraṇānantaraṃ
jagat-kāraṇatvenātiprasiddher atan-nirasanena ca prasiddhes tad iti ca |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889070 (0.0):
deśitaḥ | tatra om iti sarva śrutiṣu prasiddham eva brahmaṇo nāma | / jagat kāraṇatvenātiprasiddher atan nirasanena ca prasiddhes tad iti ca |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18324052 (0.020):
iha punarvedavākyāntarasaṃvādena sudṛḍhayā yuktyā viruddhatvādbrahmaṇo / jagatkāraṇatvābhidhātrīṇāṃ śrutīnāmeva tatra prāmāṇyānupapattau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888684 (0.021):
brahmaṇo nāma | jagat kāraṇatvenāti prasiddhatvād aviduṣāṃ parokṣatvāc ca
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403122 (0.021):
brahmaṇo nāma | jagat-kāraṇatvenāti-prasiddhatvād aviduṣāṃ parokṣatvāc ca
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2089981 (0.023):
nahi brahmaṇo jagatkāraṇatvamanaṅgīkurvāṇo vedakāraṇatvamaṅgīkaroti /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398687 (0.035):
pāṭhāntarakaraṇaṃ cāhopuruṣikāmātram / / brahmaṇo hi9 jagatkāraṇatvaṃ śrutisiddham sad eva10 somyedam iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10482489 (0.035):
vṛttānuvādena saṃgatiṃ vadannuttarasutramavatārayati jagaditi / / cedanasya brahmaṇo jagatkāraṇatvoktyā sarvajñatvamarthātpratijñātaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13273449 (0.035):
vṛttānuvādena saṃgatiṃ vadannuttarasutramavatārayati jagaditi / / cedanasya brahmaṇo jagatkāraṇatvoktyā sarvajñatvamarthātpratijñātaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2093943 (0.043):
yāni brahmaṇo jagatkāraṇatvapratipādakatayābhyugatānisadeva somyedamagra"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2132837 (0.043):
yadbrahmapariṇā(mi)mavādinoktaṃ,brahmaṇo jagatkāraṇatve"yathorṇanābhiḥ"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2090008 (0.049):
jagatkāraṇatvena savarjñatvaṃ na siddhayati
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3209356 (0.055):
idaṃ hi brahmakāryatvenābhipreyamāṇaṃ jagat / brahmavilakṣaṇamacetanamaśuddhaṃ ca dṛśyate /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2084246 (0.056):
tato 'nenāpi lakṣaṇāvākyena brahmaṇo jagajjanmādikāraṇatvena
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5884969 (0.060):
tadiha śarīraṃ brahmavikāro 'pi na brahmaṇā vyapadeṣṭavyam, / brahmaṇaḥ sarvavikārakāraṇatvenātisādhāraṇyāt /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25532524 (0.060):
tadiha śarīraṃ brahmavikāro 'pi na brahmaṇā vyapadeṣṭavyam, brahmaṇaḥ / sarvavikārakāraṇatvenātisādhāraṇyāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18329527 (0.061):
tataśca na brahmaṇo jagatkāraṇatvaṃ vāstavaṃ yuktamiti /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440551 (0.062):
prathamenādhyāyaṣaṭkena paramaprāpyabhūtasya parasya brahmaṇo niravadhasya / nikhilajagadekakāraṇasya sarvajñasya sarvabhūtasya satyasaṅkalpasya
sad eva saumyedam agra āsīt iti śruteḥ sad iti ca | yasmāt oṃ tat sat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889080 (0.0):
jagat kāraṇatvenātiprasiddher atan nirasanena ca prasiddhes tad iti ca | / sad eva saumyedam agra āsīt iti śruteḥ sad iti ca | yasmāt oṃ tat sat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888710 (0.019):
| sad eva saumyedam agra āsīt ity ādi śruteḥ | ayaṃ trividho 'pi nāma
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418745 (0.028):
kathaṃ punar gamyate samastasya jagato mūlakāraṇaṃ brahma iti / / śruteḥ sad eva saumyedam agra āsīt iti /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735474 (0.052):
pravṛtti-hetur yat paramaṃ sa tad evocyate | sad eva saumyedam agra āsīd
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195086 (0.053):
eveti vadanti sad eva saumyedam agra āsīt ātmā vā yad idam agra āsīd ity
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1419901 (0.064):
ātmaivedaṃ sarvam / sad eva saumyedam agra āsīt idaṃ sarvaṃ yad ayam ātmā iti
śabda-vācyena brahmaṇaiva brāhmaṇā vedā yajñāś ca vihitāḥ kṛtās tasmāt om
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889088 (0.0):
sad eva saumyedam agra āsīt iti śruteḥ sad iti ca | yasmāt oṃ tat sat / śabda vācyena brahmaṇaiva brāhmaṇā vedā yajñāś ca vihitāḥ kṛtās tasmāt om
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104732 (0.032):
06,039.023a oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ / 06,039.023c brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628726 (0.032):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā 17.23
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888627 (0.032):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ | / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā ||23||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403065 (0.032):
brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā ||23|| / tasmād om ity udāhṛtya yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945102 (0.044):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ | / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā ||BhG_17.23||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466271 (0.044):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ | / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā || BhG_17.23 ||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403602 (0.047):
trividhena nirdeśena brāhmaṇā vedā yajñāś ca purā caturmukhena vihitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889163 (0.048):
trividhena nirdeśena brāhmaṇā / vedā yajñāś ca purā caturmukhena vihitāḥ prakaṭitās tasmān mahā prabhāvo
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630735 (0.056):
brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā Bhg_17.023c
iti brahmaṇo nāmodāhṛtyoccārya vartamānānāṃ brahma-vādināṃ yajñādayaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889098 (0.0):
śabda vācyena brahmaṇaiva brāhmaṇā vedā yajñāś ca vihitāḥ kṛtās tasmāt om / iti brahmaṇo nāmodāhṛtyoccārya vartamānānāṃ brahma vādināṃ
pravartante ||23-24|| / baladevaḥ : tad evaṃ tapo-yajña-tapo-dānānāṃ traividhya-kathanena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889106 (0.0):
iti brahmaṇo nāmodāhṛtyoccārya vartamānānāṃ brahma vādināṃ / yajñādayaḥ pravartante ||23 24|| / baladevaḥ : tad evaṃ tapo yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888779 (0.013):
madhusūdanaḥ : tad evam āhāra yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403218 (0.013):
madhusūdanaḥ : tad evam āhāra-yajña-tapo-dānānāṃ traividhya-kathanena
sāttvikānāṃ teṣām upadeyatvaṃ, rājasādīnāṃ heyatvaṃ ca darśitam | atha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889114 (0.0):
baladevaḥ : tad evaṃ tapo yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena / sāttvikānāṃ teṣām upadeyatvaṃ, rājasādīnāṃ heyatvaṃ ca darśitam | atha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888780 (0.043):
madhusūdanaḥ : tad evam āhāra yajña tapo dānānāṃ traividhya kathanena / sāttvikāni tāny ādeyāni rājasa tāmasāni tu parihartavyānīty uktam |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403219 (0.043):
madhusūdanaḥ : tad evam āhāra-yajña-tapo-dānānāṃ traividhya-kathanena / sāttvikāni tāny ādeyāni rājasa-tāmasāni tu parihartavyānīty uktam |
sāttvikādhikāriṇāṃ yajñādīni viṣṇu-nāma-pūrvakāṇy evabhavantīty ucyate om
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889125 (0.0):
sāttvikānāṃ teṣām upadeyatvaṃ, rājasādīnāṃ heyatvaṃ ca darśitam | atha / sāttvikādhikāriṇāṃ yajñādīni viṣṇu nāma pūrvakāṇy evabhavantīty ucyate om
iti | om ity ādikas trividho brahmaṇo viṣṇor nirdeśo nāma-dheyaṃ śiṣṭaiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889133 (0.0):
sāttvikādhikāriṇāṃ yajñādīni viṣṇu nāma pūrvakāṇy evabhavantīty ucyate om / iti | om ity ādikas trividho brahmaṇo viṣṇor nirdeśo nāma dheyaṃ śiṣṭaiḥ
smṛtaḥ | om ity etad brahmaṇo nediṣṭaṃ nāma iti śruteḥ | om ity ekaṃ nāma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889143 (0.0):
iti | om ity ādikas trividho brahmaṇo viṣṇor nirdeśo nāma dheyaṃ śiṣṭaiḥ / smṛtaḥ | om ity etad brahmaṇo nediṣṭaṃ nāma iti śruteḥ | om ity ekaṃ nāma
| tat tvam asi iti śruteḥ tad iti dvitīyaṃ nāma | sad eva saumya iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889152 (0.0):
smṛtaḥ | om ity etad brahmaṇo nediṣṭaṃ nāma iti śruteḥ | om ity ekaṃ nāma / | tat tvam asi iti śruteḥ tad iti dvitīyaṃ nāma | sad eva saumya iti
śruteḥ sad iti tṛtīyaṃ nāma | upalakṣaṇam idam | viṣṇv-ādi-nāmnāṃ tena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889158 (0.0):
| tat tvam asi iti śruteḥ tad iti dvitīyaṃ nāma | sad eva saumya iti
trividhena nirdeśena brāhmaṇā vedā yajñāś ca purā caturmukhena vihitāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889165 (0.0):
śruteḥ sad iti tṛtīyaṃ nāma | upalakṣaṇam idam | viṣṇv ādi nāmnāṃ tena / trividhena nirdeśena brāhmaṇā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888718 (0.031):
| sad eva saumyedam agra āsīt ity ādi śruteḥ | ayaṃ trividho 'pi nāma / nirdeśena brāhmaṇāś ca vedāś ca yajñāś purā sṛṣṭy ādau vihitā vidhātrā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403156 (0.031):
| sad eva saumyedam agra āsīt ity ādi śruteḥ | ayaṃ trividho 'pi nāma / nirdeśena brāhmaṇāś ca vedāś ca yajñāś purā sṛṣṭy-ādau vihitā vidhātrā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945101 (0.033):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ | / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā ||BhG_17.23||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466270 (0.033):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ | / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā || BhG_17.23 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945121 (0.033):
nirdeśo brahmaṇaḥ smṛtaś cintito vedānteṣu brahma vidbhiḥ | brāhmaṇās tena / nirdeśena trividhena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ nirmitāḥ purā pūrvam iti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104732 (0.042):
06,039.023a oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ / 06,039.023c brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628726 (0.042):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā 17.23
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17888627 (0.042):
oṃ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas trividhaḥ smṛtaḥ | / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā ||23||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403065 (0.042):
brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā ||23|| / tasmād om ity udāhṛtya yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630735 (0.042):
[=MBh_06,039.023a] / brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā Bhg_17.023c
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889085 (0.047):
śabda vācyena brahmaṇaiva brāhmaṇā vedā yajñāś ca vihitāḥ kṛtās tasmāt om
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403524 (0.047):
śabda-vācyena brahmaṇaiva brāhmaṇā vedā yajñāś ca vihitāḥ kṛtās tasmāt om
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466326 (0.056):
śabdenānvitā brāhmaṇāḥ vedānvayinas traivarṇikāḥ vedāś ca yajñāś ca purā / vihitāḥ purā mayaiva nirmitā ityarthaḥ //
prakaṭitās tasmān mahā-prabhāvo 'yaṃ nirdeśas tat-pūrvakāṇāṃ yajñādīnāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889172 (0.0):
vedā yajñāś ca purā caturmukhena vihitāḥ prakaṭitās tasmān mahā prabhāvo
nāṅga-vaiguṇyam | tena phala-vaiguṇyaṃ ca neti ||23||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889178 (0.0):
'yaṃ nirdeśas tat pūrvakāṇāṃ yajñādīnāṃ nāṅga vaiguṇyam | tena
yasmād evaṃ tasmād om iti nirdeśam udāhṛtyoccāryānuṣṭhitā brahma-vādināṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889186 (0.0):
phala vaiguṇyaṃ ca neti ||23|| / yasmād evaṃ tasmād om iti nirdeśam udāhṛtyoccāryānuṣṭhitā brahma vādināṃ
sāttvikānāṃ trai-varṇikānāṃ yajñādyāḥ kriyāḥ pravartante | aṅga-vaikalye
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889195 (0.0):
yasmād evaṃ tasmād om iti nirdeśam udāhṛtyoccāryānuṣṭhitā brahma vādināṃ / sāttvikānāṃ trai varṇikānāṃ yajñādyāḥ kriyāḥ pravartante | aṅga vaikalye
'pi sāṅgatāṃ bhajantīti ||24|| / BhG 17.25 / tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104751 (0.0):
06,039.024c pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahmavādinām / 06,039.025a tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628745 (0.0):
pravartante vidhānoktāḥ satataṃ brahmavādinām / tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889205 (0.0):
sāttvikānāṃ trai varṇikānāṃ yajñādyāḥ kriyāḥ pravartante | aṅga vaikalye / 'pi sāṅgatāṃ bhajantīti ||24||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17890373 (0.0):
anantarādhyāye / tad ity anabhisandhāya / phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945174 (0.0):
brahma vādināṃ brahma vadana śīlānām ||BhGS_17.24|| / tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6816948 (0.0):
anantarādhyāye - / tad ity anabhisandhāya / phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466419 (0.0):
athaiteṣāṃ tad iti śabdānvayaprakāram āha / tad ity anabhisandhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630758 (0.011):
[=MBh_06,039.024c] / tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ Bhg_17.025a
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889269 (0.017):
anabhisandhāyāntaḥ karaṇa śuddhy arthaṃ yajña tapaḥ kriyā dāna kriyāś ca
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403708 (0.017):
anabhisandhāyāntaḥ-karaṇa-śuddhy-arthaṃ yajña-tapaḥ-kriyā dāna-kriyāś ca
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945200 (0.021):
yajñādi karmaṇaḥ phalaṃ yajña tapaḥ kriyā yajña kriyāś ca tapaḥ kriyāś ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354767 (0.047):
12,202.033d@017B_0139 yady ahaṃkāram āśritya yajñadānatapaḥkriyāḥ / 12,202.033d@017B_0140 kurvaṃs tatphalam āpnoti punarāvartanaṃ tu tat
dāna-kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ ||25||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104755 (0.0):
06,039.025a tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ / 06,039.025c dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628749 (0.0):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ / dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889211 (0.0):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ | / dāna kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa kāṅkṣibhiḥ ||25||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17890378 (0.0):
phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ | / dāna kriyāś ca vividhāḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945179 (0.0):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ | / dāna kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa kāṅkṣibhiḥ ||BhG_17.25||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6816953 (0.0):
phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyāḥ | / dāna-kriyāś ca vividhāḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466424 (0.0):
tad ity anabhisandhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ | / dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ || BhG_17.25 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889274 (5.960):
anabhisandhāyāntaḥ karaṇa śuddhy arthaṃ yajña tapaḥ kriyā dāna kriyāś ca
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945201 (5.960):
yajñādi karmaṇaḥ phalaṃ yajña tapaḥ kriyā yajña kriyāś ca tapaḥ kriyāś ca / yajña tapaḥ kriyā dāna kriyāś ca vividhāḥ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403713 (5.960):
anabhisandhāyāntaḥ-karaṇa-śuddhy-arthaṃ yajña-tapaḥ-kriyā dāna-kriyāś ca
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630766 (1.192):
dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ Bhg_17.025c
śrīdharaḥ : dvitīyaṃ nāma prastautīti tad iti tad ity udāhṛtya iti / pūrvasyānuṣaṅgaḥ | tad ity udāhṛtyoccārya śuddha-cittair mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889224 (0.0):
dāna kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa kāṅkṣibhiḥ ||25|| / śrīdharaḥ : dvitīyaṃ nāma prastautīti tad iti tad ity udāhṛtya iti
puruṣaiḥ phalābhisandhim akṛtvā yajñādyāḥ kriyāḥ kriyante | ataś
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889232 (0.0):
pūrvasyānuṣaṅgaḥ | tad ity udāhṛtyoccārya śuddha cittair mokṣa kāṅkṣibhiḥ / puruṣaiḥ phalābhisandhim akṛtvā yajñādyāḥ kriyāḥ kriyante | ataś
citta-śodhana-dvāreṇa phala-saṅkalpa-tyajanena mumukṣutva-sampādakatvāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889241 (0.0):
puruṣaiḥ phalābhisandhim akṛtvā yajñādyāḥ kriyāḥ kriyante | ataś / citta śodhana dvāreṇa phala saṅkalpa tyajanena mumukṣutva sampādakatvāt
tac-chabda-nirdeśaḥ praśasta ity arthaḥ ||25|| / madhusūdanaḥ : dvitīyaṃ tac-chabdaṃ vyācaṣṭe tad iti | tattvam asi ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889253 (0.0):
citta śodhana dvāreṇa phala saṅkalpa tyajanena mumukṣutva sampādakatvāt / tac chabda nirdeśaḥ praśasta ity arthaḥ ||25||
ādi-śruti-prasiddhaṃ tad iti brahmaṇo nāmodāhṛtya phalam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889260 (0.0):
madhusūdanaḥ : dvitīyaṃ tac chabdaṃ vyācaṣṭe tad iti | tattvam asi ity / ādi śruti prasiddhaṃ tad iti brahmaṇo nāmodāhṛtya phalam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889486 (0.057):
eva somyedam agra āsīt ity ādi śruti prasiddhaṃ sad ity etad brahmaṇo nāma
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403925 (0.057):
eva somyedam agra āsīt ity ādi-śruti-prasiddhaṃ sad ity etad brahmaṇo nāma
anabhisandhāyāntaḥ-karaṇa-śuddhy-arthaṃ yajña-tapaḥ-kriyā dāna-kriyāś ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889271 (0.0):
ādi śruti prasiddhaṃ tad iti brahmaṇo nāmodāhṛtya phalam / anabhisandhāyāntaḥ karaṇa śuddhy arthaṃ yajña tapaḥ kriyā dāna kriyāś ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104753 (5.960):
06,039.025a tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ / 06,039.025c dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628747 (5.960):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ / dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889207 (5.960):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ | / dāna kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa kāṅkṣibhiḥ ||25||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17890375 (5.960):
phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ | / dāna kriyāś ca vividhāḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945176 (5.960):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ | / dāna kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa kāṅkṣibhiḥ ||BhG_17.25||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945201 (5.960):
yajñādi karmaṇaḥ phalaṃ yajña tapaḥ kriyā yajña kriyāś ca tapaḥ kriyāś ca
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403646 (5.960):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyāḥ | / dāna-kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ ||25||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6816950 (5.960):
phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyāḥ | / dāna-kriyāś ca vividhāḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466421 (5.960):
tad ity anabhisandhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ | / dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ || BhG_17.25 ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354767 (0.045):
12,202.033d@017B_0139 yady ahaṃkāram āśritya yajñadānatapaḥkriyāḥ / 12,202.033d@017B_0140 kurvaṃs tatphalam āpnoti punarāvartanaṃ tu tat
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25651308 (0.049):
06,039.025a tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ / 06,039.025c dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945151 (0.059):
tasmāt om ity udāhṛtya uccārya yajña dāna tapaḥ kriyā yajñādi svarūpāḥ
vividhā mokṣa-kāṅkṣibhiḥ kriyante tasmād atipraśastam etat ||25|| / viśvanāthaḥ : tad ity udāhṛtyeti pūrvasyānuṣaṅgaḥ | anabhisandhāya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889281 (0.0):
anabhisandhāyāntaḥ karaṇa śuddhy arthaṃ yajña tapaḥ kriyā dāna kriyāś ca / vividhā mokṣa kāṅkṣibhiḥ kriyante tasmād atipraśastam etat ||25||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104755 (1.192):
06,039.025a tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ / 06,039.025c dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628749 (1.192):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ / dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889210 (1.192):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ | / dāna kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa kāṅkṣibhiḥ ||25||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17890378 (1.192):
phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ | / dāna kriyāś ca vividhāḥ / kriyante mokṣa kāṅkṣibhiḥ || (Gītā 17.25)
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630766 (1.192):
dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ Bhg_17.025c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945178 (1.192):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña tapaḥ kriyāḥ | / dāna kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa kāṅkṣibhiḥ ||BhG_17.25||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403649 (1.192):
tad ity anabhisaṃdhāya phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyāḥ | / dāna-kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ ||25||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6816953 (1.192):
phalaṃ yajña-tapaḥ-kriyāḥ | / dāna-kriyāś ca vividhāḥ / kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ || (Gītā 17.25)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466424 (1.192):
tad ity anabhisandhāya phalaṃ yajñatapaḥkriyāḥ | / dānakriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ || BhG_17.25 ||
phalābhisandhim akṛtvā ||25|| / baladevaḥ : tad iti nirdeśam udāhṛtya phalam anabhisandhāya yajñādī-kriyā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889292 (0.0):
viśvanāthaḥ : tad ity udāhṛtyeti pūrvasyānuṣaṅgaḥ | anabhisandhāya / phalābhisandhim akṛtvā ||25||
mokṣa-kāṅkṣibhis taiḥ kriyante anuṣṭhīyante | niṣkāmatayā / mumukṣā-sampādanān mahā-prabhāvas tac-chabdaḥ ||26||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889303 (0.0):
baladevaḥ : tad iti nirdeśam udāhṛtya phalam anabhisandhāya yajñādī kriyā / mokṣa kāṅkṣibhis taiḥ kriyante anuṣṭhīyante | niṣkāmatayā
BhG 17.26-27 / sad-bhāve sādhu-bhāve ca sad ity etat prayujyate |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104763 (0.0):
06,039.026a sadbhāve sādhubhāve ca sad ity etat prayujyate / 06,039.026c praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628757 (0.0):
sadbhāve sādhubhāve ca sad ity etat prayujyate / praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889310 (0.0):
mumukṣā sampādanān mahā prabhāvas tac chabdaḥ ||26|| / BhG 17.26 27 / sad bhāve sādhu bhāve ca sad ity etat prayujyate |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945233 (0.0):
kathyate / sad bhāve sādhu bhāve ca sad ity etat prayujyate |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466497 (0.0):
athaiṣāṃ sacchabdānvayaprakāraṃ vaktuṃ loke sacchabdasya vyutpattiprakāram / sadbhāve sādhubhāve ca sad ity etat prayujyate |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945242 (0.058):
praśaste karmaṇi tathā sac chabdaḥ pārtha yujyate ||BhG_17.26|| / sad bhāve | asataḥ sad bhāve yathā vidyamānasya putrasya janmani | tathā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889457 (0.058):
ity āhuḥ | tat tu sad bhāve sādhu bhāve cety ādiṣu prāptārthatvān na
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403896 (0.058):
vidhitayā pariṇamanīya ity āhuḥ | tat tu sad-bhāve sādhu-bhāve cety ādiṣu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889666 (0.060):
sad bhāve brahma bhāve sādhu bhāve ca brahma jñatve 'bhidhāyakatayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404105 (0.060):
sad-bhāve brahma-bhāve sādhu-bhāve ca brahma-jñatve 'bhidhāyakatayā
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2102068 (0.060):
sadbhāve sādhubhāve ca sadityetatprayujyata iti vacanāt /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889620 (0.063):
āśayenāha sad bhāva iti dvābhyām | sad bhāve brahmatve sādhu bhāve
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404059 (0.063):
āśayenāha sad-bhāva iti dvābhyām | sad-bhāve brahmatve sādhu-bhāve
praśaste karmaṇi tathā sac-chabdaḥ pārtha yujyate ||26||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889316 (0.0):
sad bhāve sādhu bhāve ca sad ity etat prayujyate | / praśaste karmaṇi tathā sac chabdaḥ pārtha yujyate ||26||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945237 (0.0):
sad bhāve sādhu bhāve ca sad ity etat prayujyate | / praśaste karmaṇi tathā sac chabdaḥ pārtha yujyate ||BhG_17.26||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104768 (0.028):
06,039.026a sadbhāve sādhubhāve ca sad ity etat prayujyate / 06,039.026c praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628762 (0.028):
sadbhāve sādhubhāve ca sad ity etat prayujyate / praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466499 (0.028):
sadbhāve sādhubhāve ca sad ity etat prayujyate | / praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate || BhG_17.26 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630780 (0.030):
praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate Bhg_17.026c
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104774 (0.0):
06,039.026c praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate / 06,039.027a yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628768 (0.0):
praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate / yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889321 (0.0):
praśaste karmaṇi tathā sac chabdaḥ pārtha yujyate ||26|| / yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630789 (0.0):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate Bhg_17.027a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945280 (0.0):
| praśaste karmaṇi vivāhādau ca tathā sac chabdaḥ pārtha yujyate / prayujyata ity etat ||BhGS_17.26|| / yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466538 (0.0):
ityarthaḥ // BhGR_17.26 // / yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466550 (0.046):
ato vaidikānāṃ traivarṇikānāṃ yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ kalyāṇatayā sad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889552 (0.046):
etan nāmeti praśastataram etad ity arthaḥ / yajñe tapasi dāne ca yā sthitis tat paratayāvasthitir niṣṭhā sāpi sad ity
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403990 (0.046):
etan nāmeti praśastataram etad ity arthaḥ ||26|| / yajñe tapasi dāne ca yā sthitis tat-paratayāvasthitir niṣṭhā sāpi sad ity
karma caiva tad-arthīyaṃ sad ity evābhidhīyate ||27|| / śrīdharaḥ : sac-chabdasya prāśastyam āha sad-bhāva iti dvābhyām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889333 (0.0):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tad arthīyaṃ sad ity evābhidhīyate ||27||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945283 (0.0):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tad arthīyaṃ sad ity evābhidhīyate ||BhG_17.27||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889579 (0.016):
bhagavad arpaṇa buddhyā kriyamāṇaṃ karma vā tad arthīyaṃ sad ity / evābhidhīyate | tasmāt sad iti nāma karma vaiguṇyāpanodana samarthaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404018 (0.016):
bhagavad-arpaṇa-buddhyā kriyamāṇaṃ karma vā tad-arthīyaṃ sad ity / evābhidhīyate | tasmāt sad iti nāma karma-vaiguṇyāpanodana-samarthaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104776 (0.019):
06,039.027a yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate / 06,039.027c karma caiva tadarthīyaṃ sad ity evābhidhīyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628770 (0.019):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate / karma caiva tadarthīyaṃ sad ity evābhidhīyate 17.27
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466541 (0.019):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tadarthīyaṃ sad ity evābhidhīyate || BhG_17.27 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889617 (0.038):
āśayenāha sad bhāva iti dvābhyām | sad bhāve brahmatve sādhu bhāve
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889663 (0.038):
praśaste karma mātre sa prayojya iti bhāvenāha sad bhāva iti dvābhyām | / sad bhāve brahma bhāve sādhu bhāve ca brahma jñatve 'bhidhāyakatayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404056 (0.038):
āśayenāha sad-bhāva iti dvābhyām | sad-bhāve brahmatve sādhu-bhāve
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404102 (0.038):
praśaste karma-mātre sa prayojya iti bhāvenāha sad-bhāva iti dvābhyām | / sad-bhāve brahma-bhāve sādhu-bhāve ca brahma-jñatve 'bhidhāyakatayā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630795 (0.048):
[=MBh_06,039.027a] / karma caiva tadarthīyaṃ sad ity evābhidhīyate Bhg_17.027c
sad-bhāve 'stitve | deva-dattasya putrādikam astīty asminn arthe |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889342 (0.0):
śrīdharaḥ : sac chabdasya prāśastyam āha sad bhāva iti dvābhyām | / sad bhāve 'stitve | deva dattasya putrādikam astīty asminn arthe |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889618 (0.049):
āśayenāha sad bhāva iti dvābhyām | sad bhāve brahmatve sādhu bhāve
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889663 (0.049):
praśaste karma mātre sa prayojya iti bhāvenāha sad bhāva iti dvābhyām | / sad bhāve brahma bhāve sādhu bhāve ca brahma jñatve 'bhidhāyakatayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404057 (0.049):
āśayenāha sad-bhāva iti dvābhyām | sad-bhāve brahmatve sādhu-bhāve
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404102 (0.049):
praśaste karma-mātre sa prayojya iti bhāvenāha sad-bhāva iti dvābhyām | / sad-bhāve brahma-bhāve sādhu-bhāve ca brahma-jñatve 'bhidhāyakatayā
sādhu-bhāve ca sādhutve | deva-dattasya putrādi śreṣī̀oham ity asminn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889351 (0.0):
sad bhāve 'stitve | deva dattasya putrādikam astīty asminn arthe | / sādhu bhāve ca sādhutve | deva dattasya putrādi śreṣī̀oham ity asminn
arthe | sad ity etat padaṃ prayujyate | praśaste māṅgalike
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889358 (0.0):
sādhu bhāve ca sādhutve | deva dattasya putrādi śreṣī̀oham ity asminn / arthe | sad ity etat padaṃ prayujyate | praśaste māṅgalike
vivāhādi-karmaṇi ca sad idaṃ karmeti sac-chabdo yujyate prayujyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889367 (0.0):
arthe | sad ity etat padaṃ prayujyate | praśaste māṅgalike / vivāhādi karmaṇi ca sad idaṃ karmeti sac chabdo yujyate prayujyate |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466528 (0.037):
praśaste kalyāṇe karmaṇi satkarmedam iti sacchabdo yujyate prayujyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889691 (0.045):
ca | tathā praśaste upanayana vivāhādike ca māṅgalike karmaṇi sac chabdo
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404130 (0.045):
ca | tathā praśaste upanayana-vivāhādike ca māṅgalike karmaṇi sac-chabdo
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945266 (0.058):
sādhu bhāve ca | sad ity etad abhidhānaṃ brahmaṇaḥ prayujyate 'bhidhīyate / | praśaste karmaṇi vivāhādau ca tathā sac chabdaḥ pārtha yujyate
saṅgacchata iti vā ||26|| / kiṃ ca yajña iti | yajñādiṣu ca yā sthitis tātparyenāvasthānaṃ tad api sad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889376 (0.0):
vivāhādi karmaṇi ca sad idaṃ karmeti sac chabdo yujyate prayujyate | / saṅgacchata iti vā ||26|| / kiṃ ca yajña iti | yajñādiṣu ca yā sthitis tātparyenāvasthānaṃ tad api sad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889634 (0.045):
brahma vāditve prayujyate saṅgacchata ity arthaḥ | yajñādau sthitir / yajñādi tātparyeṇāvasthānam ity arthaḥ | tad arthīyaṃ karma
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404073 (0.045):
brahma-vāditve prayujyate saṅgacchata ity arthaḥ | yajñādau sthitir / yajñādi-tātparyeṇāvasthānam ity arthaḥ | tad-arthīyaṃ karma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889698 (0.045):
yujyate saṅgacchate | yajñādau yā teṣāṃ sthitis tātparyeṇāvasthitis tad
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404137 (0.046):
yujyate saṅgacchate | yajñādau yā teṣāṃ sthitis tātparyeṇāvasthitis tad / api sad ity ucyate | yasyedaṃ nāma-trayaṃ tad-arthīyaṃ karma ca
ity ucyate | yasya cedaṃ nāma-trayaṃ sa eva paramātmā arthaḥ phalaṃ yasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889383 (0.0):
kiṃ ca yajña iti | yajñādiṣu ca yā sthitis tātparyenāvasthānaṃ tad api sad / ity ucyate | yasya cedaṃ nāma trayaṃ sa eva paramātmā arthaḥ phalaṃ yasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889700 (0.060):
yujyate saṅgacchate | yajñādau yā teṣāṃ sthitis tātparyeṇāvasthitis tad / api sad ity ucyate | yasyedaṃ nāma trayaṃ tad arthīyaṃ karma ca
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404139 (0.060):
yujyate saṅgacchate | yajñādau yā teṣāṃ sthitis tātparyeṇāvasthitis tad / api sad ity ucyate | yasyedaṃ nāma-trayaṃ tad-arthīyaṃ karma ca
Nairatmyapariprcchamahayanasutra (bsu025_u.htm.txt) 10719355 (0.062):
| dvayamatra nocyate | asti paramātmetyucyamāne mārṣā mithyāpralāpaḥ |
tat-tad-arthaṃ / karma-pūjopahāra-gṛhāṅgana-parimārjanopalepana-raṅga-māṅgalikādi-kriyā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889396 (0.0):
ity ucyate | yasya cedaṃ nāma trayaṃ sa eva paramātmā arthaḥ phalaṃ yasya / tat tad arthaṃ / karma pūjopahāra gṛhāṅgana parimārjanopalepana raṅga māṅgalikādi kriyā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22899866 (0.060):
vedeṣu vedokteṣu karmasu yo 'rthaḥ yat karma phalaṃ so 'rthaḥ brāhmaṇasya
tat-siddhaye yad anyat karma kriyata / udyāna-śāli-kṣetra-dhanārjanādi-viṣayaṃ tat karma tad-arthīyam | tac
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889403 (0.0):
karma pūjopahāra gṛhāṅgana parimārjanopalepana raṅga māṅgalikādi kriyā / tat siddhaye yad anyat karma kriyata
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889411 (0.0):
tat siddhaye yad anyat karma kriyata / udyāna śāli kṣetra dhanārjanādi viṣayaṃ tat karma tad arthīyam | tac
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1au.htm.txt) 25215105 (0.055):
tatsiddhaye kriyāyuktam % anyat tv akathitaṃ smṛtam // BVaky_3,7.71 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1pu.htm.txt) 26150013 (0.055):
tatsiddhaye kriyāyuktam anyat tv akathitaṃ smṛtam // BVaky_3,7.71 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_au.htm.txt) 14383570 (0.055):
tatsiddhaye kriyāyuktam % anyat tv akathitaṃ smṛtam // 3.7.71 //
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp_pu.htm.txt) 17664240 (0.055):
tatsiddhaye kriyāyuktam anyat tv akathitaṃ smṛtam // 3.7.71 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3370741 (0.060):
atha yo vededaṃ vacanamabhivyāharāṇīti vadiṣyāmīti sa / ātmābhivyavaharaṇakriyāsiddhaye karaṇaṃ vāgindriyam /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5276995 (0.061):
anyaḥ . gauḥ eva karma na anyat . abhyājiḥ eva kriyā na anyā . śuklām eva
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152281 (0.061):
atra mukhyārthasiddhaye yad(vākyāṃntarā)bhidheyaṃ vastu vicchittyā
cātivyavahitam api sad ity evābhidhīyate | yasmād evam ati-praśastam etan / nāma-trayaṃ tasmād etat sarva-karma-sādguṇyārthaṃ kīrayed iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889416 (0.0):
udyāna śāli kṣetra dhanārjanādi viṣayaṃ tat karma tad arthīyam | tac / cātivyavahitam api sad ity evābhidhīyate | yasmād evam ati praśastam etan
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889424 (0.0):
cātivyavahitam api sad ity evābhidhīyate | yasmād evam ati praśastam etan / nāma trayaṃ tasmād etat sarva karma sādguṇyārthaṃ kīrayed iti
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12771249 (0.055):
brāhmaṇān bhojayedyastu karmasādguṇyasiddhaye /
tātparyārthaḥ | atra cārthavādānupapattyā vidhiḥ kalpyate | vidheyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889433 (0.0):
nāma trayaṃ tasmād etat sarva karma sādguṇyārthaṃ kīrayed iti / tātparyārthaḥ | atra cārthavādānupapattyā vidhiḥ kalpyate | vidheyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21025507 (0.030):
anavyākhyānasthatripādyāstātparyārthamāha svārtha iti// uktarītyeti
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3656584 (0.051):
/ ityāhnikasya tātparyārthaḥ / atha granthārtho vyākhyāyate /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19118225 (0.052):
nṛtyantī virājate tāṃ vande naumīti vākyārthaḥ / / tadidamatra tātparyam yatkila prastutaṃ vastu kimapi kāvyālaṅkārakaraṇaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390232 (0.057):
arthavādavākyānāṃ parārthatvāt svārthe3 tātparyābhāvād4
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7008873 (0.060):
tad evaṃ bhagavattvena brahmatvena na tvam eva tātparyābhidhānābhyāṃ / sarva nigama gocara ity uktam | tac ca yathārtham eva na tu kālpanikam ity
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361292 (0.063):
tātparyārtho viśeṣavapurapadārtho 'pi vākyaārthaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1424364 (0.063):
2. na hi parvaṃ ... danyaparapvāt svārthatātparyātra ... hi ... stutyā
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10626015 (0.064):
yadi ca taduccāraṇaṃ nānekārthaparaṃ tadāvṛttirapi na syāt / tātparyanirvāhārthamātravṛttikalpanāt /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137231 (0.064):
navotkalikākalitacetaso vākyāśrayaṃ kimapi vakratājīvitasarvasvaṃ / vicārayantviti tātparyārthaḥ / / atraikatra sarasatvaṃ svasamayasaṃbhavi rasārdratvam, anyatra
stūyate vastv iti nyāyāt | apare tu pravartante vidhinoktāḥ kriyante
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889442 (0.0):
tātparyārthaḥ | atra cārthavādānupapattyā vidhiḥ kalpyate | vidheyaṃ / stūyate vastv iti nyāyāt | apare tu pravartante vidhinoktāḥ kriyante
mokṣa-kāṅkṣibhiḥ ity ādi vartamānopadeśaḥ samidhā yajatīty ādivad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889450 (0.0):
stūyate vastv iti nyāyāt | apare tu pravartante vidhinoktāḥ kriyante / mokṣa kāṅkṣibhiḥ
vidhitayā pariṇamanīya ity āhuḥ | tat tu sad-bhāve sādhu-bhāve cety ādiṣu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889461 (0.0):
ity ādi vartamānopadeśaḥ samidhā yajatīty ādivad vidhitayā pariṇamanīya / ity āhuḥ | tat tu sad bhāve sādhu bhāve cety ādiṣu prāptārthatvān na
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889666 (0.043):
sad bhāve brahma bhāve sādhu bhāve ca brahma jñatve 'bhidhāyakatayā
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404105 (0.043):
sad-bhāve brahma-bhāve sādhu-bhāve ca brahma-jñatve 'bhidhāyakatayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889620 (0.053):
āśayenāha sad bhāva iti dvābhyām | sad bhāve brahmatve sādhu bhāve
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404059 (0.053):
āśayenāha sad-bhāva iti dvābhyām | sad-bhāve brahmatve sādhu-bhāve
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889305 (0.058):
mumukṣā sampādanān mahā prabhāvas tac chabdaḥ ||26|| / BhG 17.26 27 / sad bhāve sādhu bhāve ca sad ity etat prayujyate |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403744 (0.058):
mumukṣā-sampādanān mahā-prabhāvas tac-chabdaḥ ||26|| / BhG 17.26-27 / sad-bhāve sādhu-bhāve ca sad ity etat prayujyate |
prāptārthatvān na saṅgacchata iti pūrvokta-krameṇa vidhi-kalpanaiva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889470 (0.0):
ity āhuḥ | tat tu sad bhāve sādhu bhāve cety ādiṣu prāptārthatvān na
jyāyasī ||27|| / madhusūdanaḥ : tṛtīyaṃ sac-cabdaṃ vyācaṣṭe sad-bhāva iti dvābhyām | sad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889480 (0.0):
saṅgacchata iti pūrvokta krameṇa vidhi kalpanaiva jyāyasī ||27|| / madhusūdanaḥ : tṛtīyaṃ sac cabdaṃ vyācaṣṭe sad bhāva iti dvābhyām | sad
eva somyedam agra āsīt ity ādi-śruti-prasiddhaṃ sad ity etad brahmaṇo nāma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889488 (0.0):
madhusūdanaḥ : tṛtīyaṃ sac cabdaṃ vyācaṣṭe sad bhāva iti dvābhyām | sad / eva somyedam agra āsīt ity ādi śruti prasiddhaṃ sad ity etad brahmaṇo nāma
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2436899 (0.048):
śrutistu pūrvapakṣābhiprāyā, tathā ca siddhāntaśrutyantaraṃ sadeva / somyedamagra āsīditi kathamasataḥ sajjāyeteti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889256 (0.057):
madhusūdanaḥ : dvitīyaṃ tac chabdaṃ vyācaṣṭe tad iti | tattvam asi ity / ādi śruti prasiddhaṃ tad iti brahmaṇo nāmodāhṛtya phalam
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403695 (0.057):
madhusūdanaḥ : dvitīyaṃ tac-chabdaṃ vyācaṣṭe tad iti | tattvam asi ity / ādi-śruti-prasiddhaṃ tad iti brahmaṇo nāmodāhṛtya phalam
sad-bhāve 'vidyamānatva-śaṅkāyāṃ vidyamānatve sādhu-bhāve
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889500 (0.0):
eva somyedam agra āsīt ity ādi śruti prasiddhaṃ sad ity etad brahmaṇo nāma / sad bhāve 'vidyamānatva śaṅkāyāṃ vidyamānatve sādhu bhāve
cāsādhutva-śaṅkāyāṃ sādhutve caprayujyate śiṣṭaiḥ | tasmād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889504 (0.0):
sad bhāve 'vidyamānatva śaṅkāyāṃ vidyamānatve sādhu bhāve
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542655 (0.054):
BhP_12.02.005/1 anāḍhyataivāsādhutve sādhutve dambha eva tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839025 (0.054):
anāḍhyataivāsādhutve sādhutve dambha eva tu /
vaiguṇya-parihāreṇa yajñādeḥ sādhutvaṃ tat-phalasya ca vidyamānatvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889514 (0.0):
cāsādhutva śaṅkāyāṃ sādhutve caprayujyate śiṣṭaiḥ | tasmād / vaiguṇya parihāreṇa yajñādeḥ sādhutvaṃ tat phalasya ca vidyamānatvaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889543 (0.051):
apratibandhenāśu phala janakatvaṃ vaiguṇya parihāreṇa yajñādeḥ samartham
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403982 (0.051):
apratibandhenāśu-phala-janakatvaṃ vaiguṇya-parihāreṇa yajñādeḥ samartham
kartuṃ kṣamam etad ity arthaḥ | tathā sad-bhāva-sādhu-bhāvayor iva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889521 (0.0):
vaiguṇya parihāreṇa yajñādeḥ sādhutvaṃ tat phalasya ca vidyamānatvaṃ / kartuṃ kṣamam etad ity arthaḥ | tathā sad bhāva sādhu bhāvayor iva
praśaste 'pratibandhenāśu-sukha-janake māṅgalike karmaṇi vivāhādau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889530 (0.0):
kartuṃ kṣamam etad ity arthaḥ | tathā sad bhāva sādhu bhāvayor iva / praśaste 'pratibandhenāśu sukha janake māṅgalike karmaṇi vivāhādau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889687 (0.021):
ca | tathā praśaste upanayana vivāhādike ca māṅgalike karmaṇi sac chabdo
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404126 (0.021):
ca | tathā praśaste upanayana-vivāhādike ca māṅgalike karmaṇi sac-chabdo
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945268 (0.033):
| praśaste karmaṇi vivāhādau ca tathā sac chabdaḥ pārtha yujyate
sac-chabdo he pārtha yujyate prayujyate | tasmād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889536 (0.0):
praśaste 'pratibandhenāśu sukha janake māṅgalike karmaṇi vivāhādau / sac chabdo he pārtha yujyate prayujyate | tasmād
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945272 (0.044):
| praśaste karmaṇi vivāhādau ca tathā sac chabdaḥ pārtha yujyate
apratibandhenāśu-phala-janakatvaṃ vaiguṇya-parihāreṇa yajñādeḥ samartham
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889547 (0.0):
sac chabdo he pārtha yujyate prayujyate | tasmād / apratibandhenāśu phala janakatvaṃ vaiguṇya parihāreṇa yajñādeḥ samartham
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889508 (0.051):
vaiguṇya parihāreṇa yajñādeḥ sādhutvaṃ tat phalasya ca vidyamānatvaṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403947 (0.051):
vaiguṇya-parihāreṇa yajñādeḥ sādhutvaṃ tat-phalasya ca vidyamānatvaṃ
etan nāmeti praśastataram etad ity arthaḥ ||26|| / yajñe tapasi dāne ca yā sthitis tat-paratayāvasthitir niṣṭhā sāpi sad ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889558 (0.0):
apratibandhenāśu phala janakatvaṃ vaiguṇya parihāreṇa yajñādeḥ samartham / etan nāmeti praśastataram etad ity arthaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945294 (0.034):
yajñe yajña karmaṇi yā sthitiḥ, tapasi ca yā sthitiḥ, dāne ca yā sthitiḥ,
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104771 (0.046):
06,039.026c praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate / 06,039.027a yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628765 (0.046):
praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate / yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15630788 (0.046):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate Bhg_17.027a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466535 (0.046):
ityarthaḥ // BhGR_17.26 // / yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889318 (0.062):
praśaste karmaṇi tathā sac chabdaḥ pārtha yujyate ||26|| / yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403757 (0.062):
praśaste karmaṇi tathā sac-chabdaḥ pārtha yujyate ||26|| / yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945276 (0.064):
prayujyata ity etat ||BhGS_17.26|| / yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate |
ucyate vidvadbhiḥ | karma caiva tad-arthīyaṃ teṣu yajña-dāna-tapo-rūpeṣv
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889565 (0.0):
yajñe tapasi dāne ca yā sthitis tat paratayāvasthitir niṣṭhā sāpi sad ity / ucyate vidvadbhiḥ | karma caiva tad arthīyaṃ teṣu yajña dāna tapo rūpeṣv
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945302 (0.0):
sā sad iti cocyate vidvadbhiḥ | karma caiva tad arthīyaṃ yajña dāna tapo
artheṣu bhavaṃ tad-anukūlam eva ca karma tad-arthīyaṃ / bhagavad-arpaṇa-buddhyā kriyamāṇaṃ karma vā tad-arthīyaṃ sad ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889579 (0.0):
ucyate vidvadbhiḥ | karma caiva tad arthīyaṃ teṣu yajña dāna tapo rūpeṣv / artheṣu bhavaṃ tad anukūlam eva ca karma tad arthīyaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889323 (0.048):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tad arthīyaṃ sad ity evābhidhīyate ||27||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945282 (0.048):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tad arthīyaṃ sad ity evābhidhīyate ||BhG_17.27||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403762 (0.048):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tad-arthīyaṃ sad ity evābhidhīyate ||27||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17763531 (0.050):
bhagavad arpaṇa buddhyā kriyamāṇaṃ karma niṣphalatva śaṅkayā | na kāṅkṣati
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9729599 (0.050):
bhagavad-arpaṇa-buddhyā kriyamāṇaṃ karma niṣphalatva-śaṅkayā | na kāṅkṣati
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726943 (0.062):
niṣkāmaḥ san karma phala hetur mā bhūḥ | na hi niṣkāmena / bhagavad arpaṇa buddhyā kṛtaṃ karma phalāya kalpata ity uktam | phalābhāve
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282646 (0.062):
niṣkāmaḥ san karma-phala-hetur mā bhūḥ | na hi niṣkāmena / bhagavad-arpaṇa-buddhyā kṛtaṃ karma phalāya kalpata ity uktam | phalābhāve
evābhidhīyate | tasmāt sad iti nāma karma-vaiguṇyāpanodana-samarthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889585 (0.0):
bhagavad arpaṇa buddhyā kriyamāṇaṃ karma vā tad arthīyaṃ sad ity / evābhidhīyate | tasmāt sad iti nāma karma vaiguṇyāpanodana samarthaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889323 (0.016):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tad arthīyaṃ sad ity evābhidhīyate ||27||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22945283 (0.016):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tad arthīyaṃ sad ity evābhidhīyate ||BhG_17.27||
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403762 (0.016):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tad-arthīyaṃ sad ity evābhidhīyate ||27||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104776 (0.041):
06,039.027a yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate / 06,039.027c karma caiva tadarthīyaṃ sad ity evābhidhīyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628770 (0.041):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate / karma caiva tadarthīyaṃ sad ity evābhidhīyate 17.27
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3466541 (0.041):
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate | / karma caiva tadarthīyaṃ sad ity evābhidhīyate || BhG_17.27 ||
praśastataram | yasyaik