View original HTML file with complete header information
BhG 1.1 / dhṛtarāṣṭra uvāca / dharma kṣetre kuru kṣetre samavetā yuyutsavaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894522 (0.0):
BhG 1 / dharma kṣetre kuru kṣetre samavetā yuyutsavaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131470 (0.0):
BhG 1.1 / dhṛtarāṣṭra uvāca / dharma-kṣetre kuru-kṣetre samavetā yuyutsavaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096164 (0.026):
06,023.001 dhṛtarāṣṭra uvāca / 06,023.001a dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620717 (0.026):
dhṛtarāṣṭra uvāca / dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423504 (0.026):
dhṛtarāṣṭra uvāca / dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ |
BhG 1.1 / dhṛtarāṣṭra uvāca / dharma kṣetre kuru kṣetre samavetā yuyutsavaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894522 (0.0):
BhG 1 / dharma kṣetre kuru kṣetre samavetā yuyutsavaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131470 (0.0):
BhG 1.1 / dhṛtarāṣṭra uvāca / dharma-kṣetre kuru-kṣetre samavetā yuyutsavaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096164 (0.026):
06,023.001 dhṛtarāṣṭra uvāca / 06,023.001a dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620717 (0.026):
dhṛtarāṣṭra uvāca / dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423504 (0.026):
dhṛtarāṣṭra uvāca / dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ |
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya ||1|| / Śrīdharaḥ / śeṣāśeṣa mukha vyākhyā cāturyaṃ tv eka vaktrataḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894525 (0.0):
dharma kṣetre kuru kṣetre samavetā yuyutsavaḥ | / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya ||BhG_1.1||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131475 (0.0):
dharma-kṣetre kuru-kṣetre samavetā yuyutsavaḥ | / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya ||1||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131482 (0.0):
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya ||1|| / Śrīdharaḥ - / śeṣāśeṣa-mukha-vyākhyā-cāturyaṃ tv eka-vaktrataḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096166 (5.960):
06,023.001a dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ / 06,023.001c māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620718 (0.020):
dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya 1.1
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423506 (0.020):
dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ | / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya || BhG_1.1 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703777 (0.042):
icchavo māmakā mat putrāḥ pāṇḍavāś ca kurukṣetre samavetāḥ kim akurvateti / nanu yuyutsavaḥ samavetā iti tvam evātthya tato yudherann eva punaḥ kim
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132821 (0.042):
icchavo māmakā mat-putrāḥ pāṇḍavāś ca kurukṣetre samavetāḥ kim akurvateti / nanu yuyutsavaḥ samavetā iti tvam evātthya tato yudherann eva punaḥ kim
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20289456 (0.049):
07,173.001a tasminn atirathe droṇe nihate tatra saṃjaya / 07,173.001c māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvann ataḥ param
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15685050 (0.061):
09,060.001a hataṃ duryodhanaṃ dṛṣṭvā bhīmasenena saṃyuge / 09,060.001c pāṇḍavāḥ sṛñjayāś caiva kim akurvata saṃjaya / 09,060.001d*0361_01 aśvatthāmā kṛpaś caiva kṛtavarmā ca sātvataḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620244 (0.062):
dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ Bhg_01.001a [=MBh_06,023.001a] / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya Bhg_01.001c [=MBh_06,023.001c]
dadhānam adbhutaṃ vande paramānanda mādhavam ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131488 (0.0):
śeṣāśeṣa-mukha-vyākhyā-cāturyaṃ tv eka-vaktrataḥ | / dadhānam adbhutaṃ vande paramānanda-mādhavam ||
śrī mādhavaṃ praṇamyo mādhavaṃ viśveśam ādarāt |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131495 (0.0):
dadhānam adbhutaṃ vande paramānanda-mādhavam || / śrī-mādhavaṃ praṇamyo mādhavaṃ viśveśam ādarāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791100 (0.042):
taṃ vande paramānandaṃ mādhavaṃ bhakta sevadhim || / iti śrī śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27100811 (0.042):
taṃ vande paramānandaṃ mādhavaṃ bhakta-sevadhim || / iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16377330 (0.058):
mādhavaṃ ca mahātmānam HV_App.I,38.3a / mādhavaṃ pratyapūjayat *HV_109.64*1280:1b / mādhavaṃ madhusūdanam HV_App.I,31.2769b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25123705 (0.060):
mādhavaṃ ca mahātmānam HV_App.I,38.3a / mādhavaṃ madhusūdanam HV_App.I,31.2769b
tad bhakti yantritaḥ kurve gītā vyākhyāṃ subodhinīm ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131503 (0.0):
śrī-mādhavaṃ praṇamyo mādhavaṃ viśveśam ādarāt | / tad-bhakti-yantritaḥ kurve gītā-vyākhyāṃ subodhinīm ||
bhāṣya kāra mataṃ samyak tad vyākhyātṛ giras tathā |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131509 (0.0):
tad-bhakti-yantritaḥ kurve gītā-vyākhyāṃ subodhinīm || / bhāṣya-kāra-mataṃ samyak tad-vyākhyātṛ-giras tathā |
yathāmati samālocya gītā vyākhyāṃ samārabhe || / gītā vyākhyāyate yasyāḥ pāṭha mātra prayatnataḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131518 (0.0):
bhāṣya-kāra-mataṃ samyak tad-vyākhyātṛ-giras tathā | / yathāmati samālocya gītā-vyākhyāṃ samārabhe ||
seyaṃ subodhinī ṭīkā sadā dhyeyā manīṣibhiḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131525 (0.0):
gītā vyākhyāyate yasyāḥ pāṭha-mātra-prayatnataḥ | / seyaṃ subodhinī ṭīkā sadā dhyeyā manīṣibhiḥ ||
iha khalu sakala loka hitāvatāraḥ parama kāruṇiko bhagavān devakī nandanas
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131536 (0.0):
seyaṃ subodhinī ṭīkā sadā dhyeyā manīṣibhiḥ || / iha khalu sakala-loka-hitāvatāraḥ parama-kāruṇiko bhagavān devakī-nandanas
tattvājñāna vijṛmbhita śoka moha bhraṃśita vivekatayā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131544 (0.0):
iha khalu sakala-loka-hitāvatāraḥ parama-kāruṇiko bhagavān devakī-nandanas / tattvājñāna-vijṛmbhita-śoka-moha-bhraṃśita-vivekatayā
nija dharma parityāga pūrvaka para dharmābhisandhinam arjunaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131552 (0.0):
tattvājñāna-vijṛmbhita-śoka-moha-bhraṃśita-vivekatayā / nija-dharma-parityāga-pūrvaka-para-dharmābhisandhinam arjunaṃ
dharma jñāna rahasyopadeśa plavena tasmāc choka moha sāgarād uddadhāra |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131561 (0.0):
nija-dharma-parityāga-pūrvaka-para-dharmābhisandhinam arjunaṃ / dharma-jñāna-rahasyopadeśa-plavena tasmāc choka-moha-sāgarād uddadhāra |
tam eva bhagavad upadiṣṭam arthaṃ kṛṣṇa dvaipāyanaḥ saptabhiḥ śloka śatair
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131569 (0.0):
dharma-jñāna-rahasyopadeśa-plavena tasmāc choka-moha-sāgarād uddadhāra | / tam eva bhagavad-upadiṣṭam arthaṃ kṛṣṇa-dvaipāyanaḥ saptabhiḥ śloka-śatair
upanibabandha | tatra ca prāyaśaḥ śrī kṛṣṇa mukhād viniḥsṛtān eva ślokān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131576 (0.0):
tam eva bhagavad-upadiṣṭam arthaṃ kṛṣṇa-dvaipāyanaḥ saptabhiḥ śloka-śatair / upanibabandha | tatra ca prāyaśaḥ śrī-kṛṣṇa-mukhād viniḥsṛtān eva ślokān
alikhat | kāṃścit tat saṅgataye svayaṃ ca vyaracayat | yathoktaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131582 (0.0):
upanibabandha | tatra ca prāyaśaḥ śrī-kṛṣṇa-mukhād viniḥsṛtān eva ślokān / alikhat | kāṃścit tat-saṅgataye svayaṃ ca vyaracayat | yathoktaṃ
gītā māhātmye / gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105810 (0.0):
06,040.078d*0113_00 vaiśaṃpāyana uvāca / 06,040.078d*0113_01 gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstravistaraiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703705 (0.0):
chāstraṃ khalu svayaṃ bhagavataḥ sākṣād vacanaṃ sarvataḥ śreṣṭhaṃ / gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131590 (0.0):
alikhat | kāṃścit tat-saṅgataye svayaṃ ca vyaracayat | yathoktaṃ / gītā-māhātmye -
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132749 (0.0):
| etac chāstraṃ khalu svayaṃ bhagavataḥ sākṣād vacanaṃ sarvataḥ śreṣṭhaṃ / gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084670 (0.0):
skānde avantī khaṇḍe śrī vyāsoktau / gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ |
yā svayaṃ padmanābhasya mukha padmād viniḥsṛtā || iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703709 (0.0):
gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ | / yā svayaṃ padmanābhasya mukha padmād viniḥsṛtā || iti pādmāt |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131595 (0.0):
gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ | / yā svayaṃ padmanābhasya mukha-padmād viniḥsṛtā || iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132753 (0.0):
gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ | / yā svayaṃ padmanābhasya mukha-padmād viniḥsṛtā || iti pādmāt |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105815 (0.021):
06,040.078d*0113_01 gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstravistaraiḥ / 06,040.078d*0113_02 yā ceyaṃ padmanābhasya mukhapadmād viniḥsṛtā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084675 (0.028):
gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ | / yā svayaṃ padma nābhasya mukha padmād viniḥsṛtā // Hbhv_6.214 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106445 (0.051):
06,040.078d@003A_0105 yāḥ purā padmanābhasya mukhapadmād viniḥsṛtāḥ ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 655102 (0.051):
caturbhir vadanais tasya $ mukhapadmād viniḥsṛtā / HV_App.I,41.748 / / tadākṣaramayī siddhir $ īśatvaṃ samupāgatā // HV_App.I,41.749 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22140660 (0.051):
caturbhir vadanais tasya mukhapadmād viniḥsṛtā / HV_App.I,41.748 / / tadākṣaramayī siddhir īśatvaṃ samupāgatā // HV_App.I,41.749 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16380210 (0.064):
mukhapadmaṃ niveśya ca HV_App.I,29.137b / mukhapadmād viniḥsṛtā HV_App.I,41.748b
tatra tāvad dharmakṣetre ity ādinā | viṣīdann idam abravīd ity antena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131603 (0.0):
yā svayaṃ padmanābhasya mukha-padmād viniḥsṛtā || iti | / tatra tāvad dharmakṣetre ity ādinā | viṣīdann idam abravīd ity antena
granthena śrī kṛṣṇārjuna saṃvāda prastāvāya kathā nirūpyate | tataḥ param
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131613 (0.0):
tatra tāvad dharmakṣetre ity ādinā | viṣīdann idam abravīd ity antena / granthena śrī-kṛṣṇārjuna-saṃvāda-prastāvāya kathā nirūpyate | tataḥ param
āsamāptes tayor dharma jñānārthe saṃvādaḥ | tatra dharma kṣetra ity ādinā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131621 (0.0):
granthena śrī-kṛṣṇārjuna-saṃvāda-prastāvāya kathā nirūpyate | tataḥ param / āsamāptes tayor dharma-jñānārthe saṃvādaḥ | tatra dharma-kṣetra ity ādinā
ślokena dhṛtarāṣṭrena hastināpura sthitaṃ sva sārathiṃ samīpasthaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131629 (0.0):
āsamāptes tayor dharma-jñānārthe saṃvādaḥ | tatra dharma-kṣetra ity ādinā / ślokena dhṛtarāṣṭrena hastināpura-sthitaṃ sva-sārathiṃ samīpasthaṃ
sañjayaṃ prati kurukṣetra vṛttānte pṛṣṭhe sañjayo hastināpurasthito 'pi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131636 (0.0):
ślokena dhṛtarāṣṭrena hastināpura-sthitaṃ sva-sārathiṃ samīpasthaṃ / sañjayaṃ prati kurukṣetra-vṛttānte pṛṣṭhe sañjayo hastināpurasthito 'pi
vyāsa prasāda labdha divya cakṣuḥ kurukṣetra vṛttāntaṃ sākṣāt paśyann iva
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131645 (0.0):
sañjayaṃ prati kurukṣetra-vṛttānte pṛṣṭhe sañjayo hastināpurasthito 'pi / vyāsa-prasāda-labdha-divya-cakṣuḥ kurukṣetra-vṛttāntaṃ sākṣāt paśyann iva
dhṛtarāṣṭrāya nivedayāmāsa | dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkam ity ādinā |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131652 (0.0):
vyāsa-prasāda-labdha-divya-cakṣuḥ kurukṣetra-vṛttāntaṃ sākṣāt paśyann iva / dhṛtarāṣṭrāya nivedayāmāsa | dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkam ity ādinā |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895261 (0.062):
senayor ubhayor madhye viṣīdantam idaṃ vacaḥ ||BhG_2.10|| / atra ca dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkam ity ārabhya yāvat na yotsya iti govindam
dhṛtarāṣṭra uvāceti | dharmakṣetra iti | bhoḥ sañjaya | dharmakṣete
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131659 (0.0):
dhṛtarāṣṭrāya nivedayāmāsa | dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkam ity ādinā | / dhṛtarāṣṭra uvāceti | dharmakṣetra iti | bhoḥ sañjaya | dharmakṣete
dharma bhūmau kurukṣetre | dharma kṣetra iti kurukṣetra viśeṣaṇam | eṣām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131665 (0.0):
dhṛtarāṣṭra uvāceti | dharmakṣetra iti | bhoḥ sañjaya | dharmakṣete / dharma-bhūmau kurukṣetre | dharma-kṣetra iti kurukṣetra-viśeṣaṇam | eṣām
ādi puruṣaḥ kaścit kuru nāmā babhūva | tasya kuror dharma sthāne māmakā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131675 (0.0):
dharma-bhūmau kurukṣetre | dharma-kṣetra iti kurukṣetra-viśeṣaṇam | eṣām / ādi-puruṣaḥ kaścit kuru-nāmā babhūva | tasya kuror dharma-sthāne māmakā
mat putrāḥ pāṇḍu putrāś ca yuyutsavo yoddhum icchantaḥ samavetāḥ militāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131685 (0.0):
ādi-puruṣaḥ kaścit kuru-nāmā babhūva | tasya kuror dharma-sthāne māmakā / mat-putrāḥ pāṇḍu-putrāś ca yuyutsavo yoddhum icchantaḥ samavetāḥ militāḥ
santaḥ kim akurvata kiṃ kṛtavantaḥ ||1|| / Viśvanāthaḥ / gaurāṃśukaḥ sat kumuda pramodī
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131693 (0.0):
mat-putrāḥ pāṇḍu-putrāś ca yuyutsavo yoddhum icchantaḥ samavetāḥ militāḥ / santaḥ kim akurvata kiṃ kṛtavantaḥ ||1||
svābhikhyayā gos tamaso nihantā | / śrī kṛṣṇa caitanya sudha nidhir me
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131704 (0.0):
gaurāṃśukaḥ sat-kumuda-pramodī / svābhikhyayā gos-tamaso nihantā |
mano 'dhitiṣṭhan svaratiṃ karotu || / prācīna vācaḥ suvicārya so 'ham
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131713 (0.0):
śrī-kṛṣṇa-caitanya-sudha-nidhir me / mano 'dhitiṣṭhan svaratiṃ karotu ||
ajño 'pi gītāmṛta leśa lipsuḥ | / yateḥ prabhor eva mate tad atra
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131723 (0.0):
prācīna-vācaḥ suvicārya so 'ham / ajño 'pi gītāmṛta-leśa-lipsuḥ |
santaḥ kṣamadhvaṃ śaraṇāgatasya || / iha khalu sakala śāstrābhimata śrīmac caraṇa saroja bhajanaḥ svayaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131737 (0.0):
yateḥ prabhor eva mate tad atra / santaḥ kṣamadhvaṃ śaraṇāgatasya ||
bhagavān narākṛti para brahma śrī vasudeva sūnuḥ sākṣāc chrī gopāla puryām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131749 (0.0):
iha khalu sakala-śāstrābhimata-śrīmac-caraṇa-saroja-bhajanaḥ svayaṃ / bhagavān narākṛti-para-brahma-śrī-vasudeva-sūnuḥ sākṣāc-chrī-gopāla-puryām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316534 (0.038):
narākṛti para brahma bhūtaḥ śrī kṛṣṇa evocyate | tasmin sampadyamānatā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28575652 (0.053):
[44] tiraskariṇīṃ nirākṛtya vicitraṃ divya citram iva yaṃ khalv asya / narākṛti para brahmaṇaḥ sva lokatayā brahmaṇo loka ity ācakṣate | [45]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323918 (0.060):
āha uvāceti | māyā manuṣyasyāśeṣa vidyā pracurasya narākṛti para / brahmaṇa iti | / || 10.45 || śrī śukaḥ || 97 ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735612 (0.063):
paraṃ brahma narākṛti [ViP 4.11.2] iti | śrī-gītāsu ca brahmaṇo hi
avatīryāpāra paramātarkya prāpañcika sakala locana gocarīkṛto
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131756 (0.0):
bhagavān narākṛti-para-brahma-śrī-vasudeva-sūnuḥ sākṣāc-chrī-gopāla-puryām / avatīryāpāra-paramātarkya-prāpañcika-sakala-locana-gocarīkṛto
bhavābdhi nimajjamānān jagaj janān udhṛtya sva saundarya mādhuryāsvādanayā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131767 (0.0):
avatīryāpāra-paramātarkya-prāpañcika-sakala-locana-gocarīkṛto / bhavābdhi-nimajjamānān jagaj-janān udhṛtya sva-saundarya-mādhuryāsvādanayā
svīya prema mahāmbudhau nimajjayāmāsa | / śiṣṭa rakṣā duṣṭa nigraha vrata niṣṭhā mahiṣṭha pratiṣṭho 'pi bhuvo
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131771 (0.0):
bhavābdhi-nimajjamānān jagaj-janān udhṛtya sva-saundarya-mādhuryāsvādanayā / svīya-prema-mahāmbudhau nimajjayāmāsa |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131780 (0.0):
svīya-prema-mahāmbudhau nimajjayāmāsa | / śiṣṭa-rakṣā duṣṭa-nigraha-vrata-niṣṭhā-mahiṣṭha-pratiṣṭho 'pi bhuvo
bhāra duḥkhāpahāra miṣeṇa duṣṭānām api sva dveṣṭṝṇām api
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131786 (0.0):
śiṣṭa-rakṣā duṣṭa-nigraha-vrata-niṣṭhā-mahiṣṭha-pratiṣṭho 'pi bhuvo / bhāra-duḥkhāpahāra-miṣeṇa duṣṭānām api sva-dveṣṭṝṇām api
mahā saṃsāra grāsībhūtānām api mukti dāna lakṣaṇaṃ parama rakṣaṇam eva
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131795 (0.0):
bhāra-duḥkhāpahāra-miṣeṇa duṣṭānām api sva-dveṣṭṝṇām api / mahā-saṃsāra-grāsībhūtānām api mukti-dāna-lakṣaṇaṃ parama-rakṣaṇam eva
kṛtvā svāntardhānottara kāla janiṣyamāṇān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131801 (0.0):
mahā-saṃsāra-grāsībhūtānām api mukti-dāna-lakṣaṇaṃ parama-rakṣaṇam eva / kṛtvā svāntardhānottara-kāla-janiṣyamāṇān
anādy avidyā bandha nibadnhana śoka mohādyākulān api jīvān uddhartuṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131812 (0.0):
kṛtvā svāntardhānottara-kāla-janiṣyamāṇān / anādy-avidyā-bandha-nibadnhana-śoka-mohādyākulān api jīvān uddhartuṃ
śāstra kṛn muni gaṇa gīyamāna yaśaś ca dhartuṃ sva priya sakhaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131822 (0.0):
anādy-avidyā-bandha-nibadnhana-śoka-mohādyākulān api jīvān uddhartuṃ / śāstra-kṛn-muni-gaṇa-gīyamāna-yaśaś ca dhartuṃ sva-priya-sakhaṃ
tādṛśa svecchā vaśād eva raṇa mūrdhany udbhūta śoka mohaṃ śrīmad arjunaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131833 (0.0):
śāstra-kṛn-muni-gaṇa-gīyamāna-yaśaś ca dhartuṃ sva-priya-sakhaṃ / tādṛśa-svecchā-vaśād eva raṇa-mūrdhany udbhūta-śoka-mohaṃ śrīmad-arjunaṃ
lakṣyīkṛtya / kāṇḍa tritayātmaka sarva veda tātparya paryavasitārtha ratnālaṅkṛtaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131843 (0.0):
tādṛśa-svecchā-vaśād eva raṇa-mūrdhany udbhūta-śoka-mohaṃ śrīmad-arjunaṃ / lakṣyīkṛtya / kāṇḍa-tritayātmaka-sarva-veda-tātparya-paryavasitārtha-ratnālaṅkṛtaṃ
śrī gītā śāstram aṣṭādaśādhyāyam / antarbhūtāṣṭādaśa vidyaṃ sākṣād vidyamānīkṛtam iva parama puruṣārtham
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131854 (0.0):
kāṇḍa-tritayātmaka-sarva-veda-tātparya-paryavasitārtha-ratnālaṅkṛtaṃ / śrī-gītā-śāstram aṣṭādaśādhyāyam antarbhūtāṣṭādaśa-vidyaṃ sākṣād
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24339907 (0.033):
rāgādikleśaviśleṣāya paramapuruṣārthaghiyā samuddhu[346]rasyāpi
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13142057 (0.046):
sākṣātkāro, yathā / paramātmatayātimedurād / bata sākṣāt karaṇa pramodataḥ |
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24554144 (0.048):
avasthitaṃ paramārthasadvas tu tadantikrāntā yathāvasthitā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314765 (0.048):
puruṣārthatvenānabhilaṣya | svayam upendreṇaiva dvāra bhūtena ātmānaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401526 (0.050):
15. ... saṃpārkātpuruṣārthasādhatam / 16. ... samuścitamapa^ / 17. vasiṣṭenoktam
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1001956 (0.052):
pravṛttyarthaṃ ye paramārthanukūlāṃ yathāprasiddhāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12478564 (0.055):
sapāriṣadyāyaḥ puruṣatvaṃ saṃjātaṃ] tadā sa rājā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9640493 (0.056):
dharmāsteṣāmevāṅkalāratvam / / na tu paramārthataḥsanniviśiṣṭānāṃ himāṃśulāvaṇyādīnām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986226 (0.056):
MSS_9559 2 līlāprasūtapuruṣārthacatuṣṭayāyās tasyāḥ paraṃ tu sa
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27550946 (0.056):
na ca puruṣārthatā pramāṇalakṣaṇam, pramāhetutvaṃ tu / / tasmānna puruṣārthābhāvenāprāmāṇyam /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp04u.htm.txt) 3727373 (0.057):
yasya tu na sākṣāt, nāpi paramparayār'thapratibandhaḥ, na tasya
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24498003 (0.058):
kāraṇaṃ pūrvam uktam | kāraṇaśabdopādāne tu puruṣārthashiddhiḥ / sākṣātkāraṇaṃ gamyeta | pūrvaśabde tu pūrvamātram |
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547284 (0.058):
manas+..hi..mantavya3..artha3..uparaktam,..tatsvayam..ca..viṣayatvād..viṣayin3..puruṣa3..ātmīyā3..vṛtti3..abhisambaddham,..tad..etac..cittam..eva..draṣṭṛdṛśya-uparaktam..viṣayaviṣayinirbhāsam..cetanācetanasvarūpāpannam..viṣayātmakam..apy..aviṣayātmakam..ivācetanam..cetanam..iva..sphaṭikamaṇikalpam..sarvārtham..ity..ucyate.
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1377408 (0.059):
paraṃ brahmaiva vedyaṃ, / tatsākṣātkārakṣamabhagavaddvaipāyanaparāśaravālmīkimanuyājñavalkyagautamāpastambaprabhṛtimunigaṇapraṇītavidhyarthavādamantrasvarūpavedamūletihāsapurāṇadharmaśāstropabhṛṃhitaparamārthabhūtānādinidhanāvicchinnapāṭhasaṃpradāyargyajuḥsāmātharvarūpānantaśākhaṃ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15783554 (0.059):
<12338.4/2> tapo-yuktāya dāntāya !vandyāya paramar1ṣaye !!12338.4! / <12338.5/1> idaṃ puruṣa-sū1ktaṃ hi !sarva-vedeṣu pārthiva !
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2559196 (0.061):
sākṣātpuruṣārthā tasyāmubhayyāmaviśeṣeṇa pratiṣidhyamānāyāmapi nāsti
āvirbhāvayāmbabhūva | / tatrādhyāyānāṃ ṣaṭkenan prathamena niṣkāma karma yogaḥ | dvitīyena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131869 (0.0):
vidyamānīkṛtam iva parama-puruṣārtham āvirbhāvayāmbabhūva | / tatrādhyāyānāṃ ṣaṭkenan prathamena niṣkāma-karma-yogaḥ | dvitīyena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17727741 (0.063):
niṣkāma karmaṇy eva buddhi yogo niṣkāma karma yogaḥ ||49|| / baladevaḥ : atha kāmya karmaṇo nikṛṣṭatvam āha dūreṇeti | buddhi yogād
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7283444 (0.063):
niṣkāma-karmaṇy eva buddhi-yogo niṣkāma-karma-yogaḥ ||49|| / baladevaḥ : atha kāmya-karmaṇo nikṛṣṭatvam āha dūreṇeti | buddhi-yogād
bhakti yogaḥ | tṛtīyena jñāna yogo darśitaḥ | tatrāpi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131874 (0.0):
tatrādhyāyānāṃ ṣaṭkenan prathamena niṣkāma-karma-yogaḥ | dvitīyena / bhakti-yogaḥ | tṛtīyena jñāna-yogo darśitaḥ | tatrāpi
bhakti yogasyātirahasyatvād ubhaya saṅjīvakatvenābhyarhitatvāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131882 (0.0):
bhakti-yogaḥ | tṛtīyena jñāna-yogo darśitaḥ | tatrāpi / bhakti-yogasyātirahasyatvād ubhaya-saṅjīvakatvenābhyarhitatvāt
sarva durlabhatvāc ca madhyavartīkṛtaḥ | karma jñānayor bhakti rāhityena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131891 (0.0):
bhakti-yogasyātirahasyatvād ubhaya-saṅjīvakatvenābhyarhitatvāt / sarva-durlabhatvāc ca madhyavartīkṛtaḥ | karma-jñānayor bhakti-rāhityena
vaiyarthyāt te dve bhakti miśre eva sammatīkṛte | / bhaktis tu dvividhā kevalā pradhānībhūtā ca | tatrādyā svata eva
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131903 (0.0):
sarva-durlabhatvāc ca madhyavartīkṛtaḥ | karma-jñānayor bhakti-rāhityena / vaiyarthyāt te dve bhakti-miśre eva sammatīkṛte |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17798090 (0.043):
cintayanto mām [Gītā 9.22] ity anena ca nirūpayitavyeti | / pradhānībhūtā kevalā iti dvividhaiva bhaktir madhyame 'sminn adhyāya ṣaṭke
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6351800 (0.043):
cintayanto mām [Gītā 9.22] ity anena ca nirūpayitavyeti | / pradhānībhūtā kevalā iti dvividhaiva bhaktir madhyame 'sminn adhyāya-ṣaṭke
parama prabalā | te dve karma jñāne vinaiva viśuddha prabhāvatī akiñcanā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131911 (0.0):
bhaktis tu dvividhā kevalā pradhānībhūtā ca | tatrādyā svata eva / parama-prabalā | te dve karma-jñāne vinaiva viśuddha-prabhāvatī akiñcanā
ananyādi śabda vācyā | dvitīyā tu karma jñāna miśrety akhilam agre
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131922 (0.0):
parama-prabalā | te dve karma-jñāne vinaiva viśuddha-prabhāvatī akiñcanā / ananyādi-śabda-vācyā | dvitīyā tu karma-jñāna-miśrety akhilam agre
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2340750 (0.053):
dhyānacintādiśabdavācyā tṛtīyā pratītiḥ sākṣātkāraphalā
vivṛtībhaviṣyati | / athārjunasya śoka mohau kathambhūtāv ity apekṣāyāṃ mahābhārata vaktā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131931 (0.0):
ananyādi-śabda-vācyā | dvitīyā tu karma-jñāna-miśrety akhilam agre / vivṛtībhaviṣyati | / athārjunasya śoka-mohau kathambhūtāv ity apekṣāyāṃ mahābhārata-vaktā
śrī vaiśampāyano janamejayaṃ prati tatra bhīṣma parvaṇi kathām avatārayati
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131938 (0.0):
athārjunasya śoka-mohau kathambhūtāv ity apekṣāyāṃ mahābhārata-vaktā / śrī-vaiśampāyano janamejayaṃ prati tatra bhīṣma-parvaṇi kathām avatārayati
dhṛtarāṣṭra uvāca iti | kurukṣetre yuyutsavo yuddhārthaṃ saṅgatā māmakā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131946 (0.0):
śrī-vaiśampāyano janamejayaṃ prati tatra bhīṣma-parvaṇi kathām avatārayati / dhṛtarāṣṭra uvāca iti | kurukṣetre yuyutsavo yuddhārthaṃ saṅgatā māmakā
duryodhanādyāḥ pāṇḍavāś ca yudhiṣṭhirādayaḥ kiṃ kṛtavantas tad brūhi |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131953 (0.0):
dhṛtarāṣṭra uvāca iti | kurukṣetre yuyutsavo yuddhārthaṃ saṅgatā māmakā / duryodhanādyāḥ pāṇḍavāś ca yudhiṣṭhirādayaḥ kiṃ kṛtavantas tad brūhi |
nanu yuyutsava iti tvaṃ bravīṣy evāto yuddham eva kartum udyatās te tad
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131960 (0.0):
duryodhanādyāḥ pāṇḍavāś ca yudhiṣṭhirādayaḥ kiṃ kṛtavantas tad brūhi | / nanu yuyutsava iti tvaṃ bravīṣy evāto yuddham eva kartum udyatās te tad
api kim akurvateti kenābhiprāyeṇa pṛcchasīty ata āha dharmakṣetra iti | / kurukṣetraṃ deva yajanam iti śrutes tat kṣetrasya dharma pravartakatvaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131972 (0.0):
nanu yuyutsava iti tvaṃ bravīṣy evāto yuddham eva kartum udyatās te tad / api kim akurvateti kenābhiprāyeṇa pṛcchasīty ata āha dharmakṣetra iti |
prasiddham | / atas tat saṃsarga mahimnā yady adharmikāṇām api duryodhanādīnāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131979 (0.0):
kurukṣetraṃ deva-yajanam iti śrutes tat-kṣetrasya dharma-pravartakatvaṃ / prasiddham | / atas tat-saṃsarga-mahimnā yady adharmikāṇām api duryodhanādīnāṃ
krodha nivṛttyā dharme matiḥ syāt | pāṇḍavās tu svabhāvata eva dhārmikās
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131987 (0.0):
atas tat-saṃsarga-mahimnā yady adharmikāṇām api duryodhanādīnāṃ / krodha-nivṛttyā dharme matiḥ syāt | pāṇḍavās tu svabhāvata eva dhārmikās
tato bandhu hiṃsanam anucitam ity ubhayeṣām api viveke udbhūte sandhir api
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131996 (0.0):
krodha-nivṛttyā dharme matiḥ syāt | pāṇḍavās tu svabhāvata eva dhārmikās / tato bandhu-hiṃsanam anucitam ity ubhayeṣām api viveke udbhūte sandhir api
sambhāvyate | tataś ca mamānanda eveti sañjayaṃ prati jñāpayitum iṣṭo
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132003 (0.0):
tato bandhu-hiṃsanam anucitam ity ubhayeṣām api viveke udbhūte sandhir api / sambhāvyate | tataś ca mamānanda eveti sañjayaṃ prati jñāpayitum iṣṭo
bhāvo bāhyaḥ | ābhyantaras tu sandhau sati pūrvavat sakaṇṭakam eva rājyaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132013 (0.0):
sambhāvyate | tataś ca mamānanda eveti sañjayaṃ prati jñāpayitum iṣṭo / bhāvo bāhyaḥ | ābhyantaras tu sandhau sati pūrvavat sakaṇṭakam eva rājyaṃ
mad ātmajānām iti me durvāra eva viṣādaḥ | tasmād asmākīno bhīṣmas tv
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132021 (0.0):
bhāvo bāhyaḥ | ābhyantaras tu sandhau sati pūrvavat sakaṇṭakam eva rājyaṃ / mad-ātmajānām iti me durvāra eva viṣādaḥ | tasmād asmākīno bhīṣmas tv
arjunena durjaya evety ato yuddham eva śreyas tad eva bhūyād iti tu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132026 (0.0):
mad-ātmajānām iti me durvāra eva viṣādaḥ | tasmād asmākīno bhīṣmas tv / arjunena durjaya evety ato yuddham eva śreyas tad eva bhūyād iti tu
tan manorathopayogī durlakṣyaḥ | / atra dharma kṣetre iti kṣetra padena dharmasya dharmāvatārasya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132038 (0.0):
arjunena durjaya evety ato yuddham eva śreyas tad eva bhūyād iti tu / tan-manorathopayogī durlakṣyaḥ |
saparikara yudhiṣṭhirasya dhānyasthānīyatvam | tat pālakasya śrī kṛṣṇasya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132048 (0.0):
atra dharma-kṣetre iti kṣetra-padena dharmasya dharmāvatārasya / saparikara-yudhiṣṭhirasya dhānyasthānīyatvam | tat-pālakasya śrī-kṛṣṇasya
kṛṣi bala sthānīyatvam | kṛṣṇa kṛta nānā vidha sāhāyyasya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132057 (0.0):
saparikara-yudhiṣṭhirasya dhānyasthānīyatvam | tat-pālakasya śrī-kṛṣṇasya / kṛṣi-bala-sthānīyatvam | kṛṣṇa-kṛta-nānā-vidha-sāhāyyasya
jala secana setu bandhanādi sthānīyatvam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132063 (0.0):
kṛṣi-bala-sthānīyatvam | kṛṣṇa-kṛta-nānā-vidha-sāhāyyasya / jala-secana-setu-bandhanādi-sthānīyatvam |
śrī kṛṣṇa saṃhārya duryodhanāder / dhānya dveṣi dhānyākāra tṛṇa viśeṣa sthānīyatvaṃ ca bodhitaṃ sarasvatyā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132069 (0.0):
jala-secana-setu-bandhanādi-sthānīyatvam | / śrī-kṛṣṇa-saṃhārya-duryodhanāder
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132078 (0.0):
śrī-kṛṣṇa-saṃhārya-duryodhanāder / dhānya-dveṣi-dhānyākāra-tṛṇa-viśeṣa-sthānīyatvaṃ ca bodhitaṃ sarasvatyā
Baladevaḥ / satyānantācintya śakty eka pakṣe
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132085 (0.0):
dhānya-dveṣi-dhānyākāra-tṛṇa-viśeṣa-sthānīyatvaṃ ca bodhitaṃ sarasvatyā / Baladevaḥ -- / satyānantācintya-śakty-eka-pakṣe
sarvādhyakṣe bhakta rakṣātidakṣe | / śrī govinde viśva sargādi kaṇḍe
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132097 (0.0):
satyānantācintya-śakty-eka-pakṣe / sarvādhyakṣe bhakta-rakṣātidakṣe |
pūrṇānande nityam āstāṃ matir me ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132102 (0.0):
śrī-govinde viśva-sargādi-kaṇḍe / pūrṇānande nityam āstāṃ matir me ||
ajñāna nīradhir upaiti yayā viśeṣaṃ / bhaktiḥ parāpi bhajate paripoṣam uccaiḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132111 (0.0):
pūrṇānande nityam āstāṃ matir me || / ajñāna-nīradhir upaiti yayā viśeṣaṃ
tattvaṃ paraṃ sphurati durgamam apy ajasraṃ / sādguṇya bhṛt svaracitāṃ praṇamāmi gītām ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132123 (0.0):
bhaktiḥ parāpi bhajate paripoṣam uccaiḥ | / tattvaṃ paraṃ sphurati durgamam apy ajasraṃ
atha sukha cid ghanaḥ svayaṃ bhagavān acintya śaktiḥ puruṣottamaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132132 (0.0):
sādguṇya-bhṛt svaracitāṃ praṇamāmi gītām || / atha sukha-cid-ghanaḥ svayaṃ bhagavān acintya-śaktiḥ puruṣottamaḥ
sva saṅkalpāyatta vicitra jagad udayādi viriñcy ādi sañcintya caraṇaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132143 (0.0):
atha sukha-cid-ghanaḥ svayaṃ bhagavān acintya-śaktiḥ puruṣottamaḥ / sva-saṅkalpāyatta-vicitra-jagad-udayādi-viriñcy-ādi-sañcintya-caraṇaḥ
sva janmādi līlayā sva tulyān sahāvirbhūtān pārṣadān praharṣayaṃs tayaiva
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132153 (0.0):
sva-saṅkalpāyatta-vicitra-jagad-udayādi-viriñcy-ādi-sañcintya-caraṇaḥ / sva-janmādi-līlayā sva-tulyān sahāvirbhūtān pārṣadān praharṣayaṃs tayaiva
jīvān bahūn avidyāśārdūlīvadanād vimocya svāntardhānottara bhāvino
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132163 (0.0):
sva-janmādi-līlayā sva-tulyān sahāvirbhūtān pārṣadān praharṣayaṃs tayaiva / jīvān bahūn avidyāśārdūlīvadanād vimocya svāntardhānottara-bhāvino
'nyānuddidhīrṣur āhava mūrdhni svātma bhūtam apy arjunam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132172 (0.0):
jīvān bahūn avidyāśārdūlīvadanād vimocya svāntardhānottara-bhāvino / 'nyānuddidhīrṣur āhava-mūrdhni svātma-bhūtam apy arjunam
avitarkya sva śaktyā samoham iva kurvan tan moha vimārjanāpadeśena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132181 (0.0):
'nyānuddidhīrṣur āhava-mūrdhni svātma-bhūtam apy arjunam / avitarkya-sva-śaktyā samoham iva kurvan tan-moha-vimārjanāpadeśena
saparikara svātma yāthātmyaika nirūpikāṃ sva gītopaniṣadam upādiśat |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132191 (0.0):
avitarkya-sva-śaktyā samoham iva kurvan tan-moha-vimārjanāpadeśena / saparikara-svātma-yāthātmyaika-nirūpikāṃ sva-gītopaniṣadam upādiśat |
tasyāṃ khalv īśvara jīva prakṛti kāla karmāṇi pañcārthā varṇyante | teṣu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132199 (0.0):
saparikara-svātma-yāthātmyaika-nirūpikāṃ sva-gītopaniṣadam upādiśat | / tasyāṃ khalv īśvara-jīva-prakṛti-kāla-karmāṇi pañcārthā varṇyante | teṣu
vibhu saṃvid īśvaraḥ | aṇu saṃvij jīvaḥ | sattvādi guṇa trayāśrayo dravyaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132203 (0.0):
tasyāṃ khalv īśvara-jīva-prakṛti-kāla-karmāṇi pañcārthā varṇyante | teṣu / vibhu-saṃvid īśvaraḥ | aṇu-saṃvij jīvaḥ | sattvādi-guṇa-trayāśrayo dravyaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132211 (0.0):
vibhu-saṃvid īśvaraḥ | aṇu-saṃvij jīvaḥ | sattvādi-guṇa-trayāśrayo dravyaṃ
prakṛtiḥ | traiguṇya śūnyaṃ jaḍa dravyaṃ kālaḥ | puṃ prayatna niṣpādyam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132220 (0.0):
vibhu-saṃvid īśvaraḥ | aṇu-saṃvij jīvaḥ | sattvādi-guṇa-trayāśrayo dravyaṃ / prakṛtiḥ | traiguṇya-śūnyaṃ jaḍa-dravyaṃ kālaḥ | puṃ-prayatna-niṣpādyam
adṛṣṭādi śabda vācyaṃ karmeti | / teṣāṃ lakṣaṇāni | eṣv īśvarādīni catvāri nityāni | jīvādīni tv
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132233 (0.0):
prakṛtiḥ | traiguṇya-śūnyaṃ jaḍa-dravyaṃ kālaḥ | puṃ-prayatna-niṣpādyam / adṛṣṭādi-śabda-vācyaṃ karmeti |
īśvara vaśyāni | karma tu prāg abhāvavad anādi vināśi ca | tatra
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132242 (0.0):
teṣāṃ lakṣaṇāni | eṣv īśvarādīni catvāri nityāni | jīvādīni tv / īśvara-vaśyāni | karma tu prāg-abhāvavad anādi vināśi ca | tatra
saṃvit svarūpo 'pīśvaro jīvaś ca saṃvettāsmad arthaś ca vijñānam ānandaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132250 (0.0):
īśvara-vaśyāni | karma tu prāg-abhāvavad anādi vināśi ca | tatra / saṃvit-svarūpo 'pīśvaro jīvaś ca saṃvettāsmad-arthaś ca - vijñānam ānandaṃ
brahma, yaḥ sarvajñaḥ sarvavit, mantā boddhā kartā vijānātmā puruṣaḥ, ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132260 (0.0):
saṃvit-svarūpo 'pīśvaro jīvaś ca saṃvettāsmad-arthaś ca - vijñānam ānandaṃ / brahma, yaḥ sarvajñaḥ sarvavit, mantā boddhā kartā vijānātmā puruṣaḥ, ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17859187 (0.011):
spraṣṭā śrotā rasayitā ghrātā mantā boddhā kartā nijñānātmā puruṣaḥ ity
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26726759 (0.011):
ca | eṣa hi draṣṭā spraṣṭā śrotā rasayitā ghrātā mantā boddhā kartā / nijñānātmā puruṣaḥ ity ādikam |
ādi śruteḥ | so 'kāmayata bahu syām, sukham aham asvāpsaṃ na kiñcid
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132271 (0.0):
brahma, yaḥ sarvajñaḥ sarvavit, mantā boddhā kartā vijānātmā puruṣaḥ, ity / ādi śruteḥ | so 'kāmayata bahu syām, sukham aham asvāpsaṃ na kiñcid
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6867127 (0.0):
suṣuptaccotthānaṃ sukhamahamasvāpsaṃ na kiñcidavediṣamiti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984605 (0.0):
sukham aham asvāpsaṃ na kiñcid avediṣam iti | ato'nanubhūtasya
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24814420 (0.0):
tatkalpanābījābhāvāt, iha ca sukham aham asvāpsaṃ na kiñcid avediṣam iti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528469 (0.0):
pratyakṣataḥ paśryantīti yogaśāstre pratyakṣamapi mānamuktam / / sukhamahamasvāpsaṃ na kiñcidavediṣamiti suptotthitasmaraṇānyathānu
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2136573 (0.040):
tattadanantapadārthaprerakānantarūpairbahu syāmiti so 'kāmayatetyasyāḥ / śruterartha ityarthaḥ /
avediṣam ity ādi śruteś ca | na cobhayatra mahat tattva jāto 'yam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132279 (0.0):
ādi śruteḥ | so 'kāmayata bahu syām, sukham aham asvāpsaṃ na kiñcid / avediṣam ity ādi śruteś ca | na cobhayatra mahat-tattva-jāto 'yam
ahaṅkāraḥ | / tadā tasyānutpatter vilīnatvāc ca | sa ca sa ca kartā bhoktā siddhaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132290 (0.0):
avediṣam ity ādi śruteś ca | na cobhayatra mahat-tattva-jāto 'yam / ahaṅkāraḥ | / tadā tasyānutpatter vilīnatvāc ca | sa ca sa ca kartā bhoktā siddhaḥ
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27525126 (0.043):
yastu karmaṇāṃ kartā bhoktā ca, sa eva sarvapratyakṣasiddhaḥ /
sarvajñaḥ sarva vit kartā boddhā iti padebhyaḥ | anubhavitṛtvaṃ kahlu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132298 (0.0):
tadā tasyānutpatter vilīnatvāc ca | sa ca sa ca kartā bhoktā siddhaḥ / sarvajñaḥ sarva-vit kartā boddhā iti padebhyaḥ | anubhavitṛtvaṃ kahlu
bhoktṛtvaṃ sarvābhyupagatam | so 'śnute sarvān kāmān saha brahmaṇā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132307 (0.0):
sarvajñaḥ sarva-vit kartā boddhā iti padebhyaḥ | anubhavitṛtvaṃ kahlu / bhoktṛtvaṃ sarvābhyupagatam | so 'śnute sarvān kāmān saha brahmaṇā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17859128 (1.192):
'śnute sarvān kāmān saha brahmaṇā vipaścitā ity ādi śrutibhya iti | yat tu
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 499780 (0.007):
NYĀYASUDHĀ: / anenaso 'śnute sarvānkāmānsaha brahmaṇā vipaścitā'; iti śrutimupādatte /"
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27566788 (0.007):
yo veda nihitaṃ guhāyāṃ parame vyoman | / so'śnute sarvān kāmān saha brahmaṇā vipaścitā"12 | 1.65 |"
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18400073 (0.013):
sahaivetyanenaso 'śnute sarvānkāmānsaha brahmaṇā vipaścitaḥ'; iti"
vipaścitā iti śrutes tūbhayos tat pravyaktam | yadyapi saṃvit svarūpāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132315 (0.0):
bhoktṛtvaṃ sarvābhyupagatam | so 'śnute sarvān kāmān saha brahmaṇā / vipaścitā iti śrutes tūbhayos tat pravyaktam | yadyapi saṃvit-svarūpāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17859128 (0.031):
'śnute sarvān kāmān saha brahmaṇā vipaścitā ity ādi śrutibhya iti | yat tu
saṃvettṛtvādi nānyat prakāśa svarūpād raver iva prakāśakatvādi, tathāpi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132325 (0.0):
vipaścitā iti śrutes tūbhayos tat pravyaktam | yadyapi saṃvit-svarūpāt / saṃvettṛtvādi nānyat prakāśa-svarūpād raver iva prakāśakatvādi, tathāpi
viśeṣa sāmarthyāt tad anyatva vyavahāraḥ | viśeṣaś ca bheda pratinidhir na
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132336 (0.0):
saṃvettṛtvādi nānyat prakāśa-svarūpād raver iva prakāśakatvādi, tathāpi / viśeṣa-sāmarthyāt tad-anyatva-vyavahāraḥ | viśeṣaś ca bheda-pratinidhir na
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18363342 (0.029):
kvacitpratiyogibhedo yathā gavayo goghaṭābhyāṃ sadṛśo visadṛśaśceti / / bhedapratinidhiśca viśeṣa ityuktam / / ataḥ kathamasau bhedābhedāvekadaivaikatraiva nāvasthāpayediti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18363163 (0.038):
sakalabhedakāyarkāritve viśeṣo bheda eva, na tatpratinidhiḥ syāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18361472 (0.040):
atra tvabhedaḥ pratīyamāno viśeṣeṇa sahita eva pratīyate / / viśeṣaśca bhedapratinidhiḥ sāmānādhikaraṇyavyavahāraṃ prasūta iti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675276 (0.058):
yadi ca svasambandhitvaṃ sākṣāttasya syāttadārthāntararatvavyavahāra eva / na syāt / / tasmādviṣayabhedastāvattayorvyāpārayoḥ suprasiddhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9453458 (0.058):
tadārthāntaratva-vyavahāra eva na syāt / tasmād viṣaya-bhedas tāvat tayor
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2086997 (0.059):
bhedahāne 'pyanupacaritabhedavyavahāranimittaṃ viśeṣa iti / / $anyavādibhirapi viśeṣo 'ṅgīkāryaḥ$
bhedaḥ | sa ca bhedābhāve 'pi bheda kāryasya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132342 (0.0):
viśeṣa-sāmarthyāt tad-anyatva-vyavahāraḥ | viśeṣaś ca bheda-pratinidhir na / bhedaḥ | sa ca bhedābhāve 'pi bheda-kāryasya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18330561 (0.049):
naiṣa doṣaḥ, yāvatā kāryasya kāraṇenābheda eva, kāraṇasya tu kāryādbheda / eva, ityevaṃ bhedābhedāvaṅgīkṛtāviti cenna /
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26163265 (0.053):
00221 tadātmatvāt / tadātmatve sādhya sādhana bheda abhāva iti cet / / 00222 na / dharma bheda parikalpanād iti vakṣyāmaḥ / tathā ca āha / sarva
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2449696 (0.056):
sarvasāmarthyavirahiṇo bhedaḥ kāryabhedaheturiti na tu paramārthasataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703332 (0.057):
na khalu bheda pratinidhes tasyāpy abhāve / dharma dharmi bhāva dharma bahutve śakye vaktum ity anicchubhir api
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132376 (0.057):
na khalu bheda-pratinidhes tasyāpy abhāve / dharma-dharmi-bhāva-dharma-bahutve śakye vaktum ity anicchubhir api
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11634147 (0.058):
tad ihāpīndriyatvena samānam. ato buddhibhedanibandhana eva bhedo na / grāhakabhedanibandhana ity abhiprāyeṇāha jātyabhedād iti. ata eva
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18363341 (0.058):
bhedapratinidhiśca viśeṣa ityuktam / / ataḥ kathamasau bhedābhedāvekadaivaikatraiva nāvasthāpayediti /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411377 (0.058):
bhavanti / iti kāraṇabhedātkāryabhedaḥ, kāryabhedācca kāraṇabhedavyavasthā
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25352726 (0.061):
ka' tarhi tattvāntaramiti siddha' prameyabheda', tadbhedācca pramāṇabheda' / na hi tat rūpāṇāṃ bhāvenaiva sannikarṣa', nābhāvena /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20999101 (0.062):
pratiyogitāvacchedakabhedasyāvaśyakatvāttadbhedādeva bhedastathāpi yathā / pratiyogibhedo 'bhāvabhedavyāptastathā pratiyogitāvacchedakabhedo
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23813345 (0.062):
duḥkhapratiyogikabhedābhāvaḥ kuta ityata āha- bheda iti // / bhede sadvaitataiva syād ... // MAnuv_4,2.59c //
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23583025 (0.063):
nahyekarūpātkāryabhedo bhavitumarhati, tasyākasmikatvaprasaṅgāt / / kāraṇabhedo hi kāryabhedahetuḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249284 (0.063):
āropyamāṇaropaviṣayalāvaṇyayorbhedābhāvāditi bhāvaḥ / / abhede bhedāropo 'smaduktalakṣaṇārthe 'trāpyastīti bruvan
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2079831 (0.063):
nacādṛṣṭabhedātkāryabhedaḥ / / tasya kāryabhedaniścayottarakālaṃ niśceyatvāt /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7146065 (0.064):
niścayāniścayalakṣaṇaviruddhadharmasaṃsarṅgeṇa bhedāpatteḥ / / vyāvṛttyorbheda eva na tu vastunīti cet? atha keyaṃ vyāvṛttirnāma? na
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9689063 (0.064):
bhedābhedanibandhanāsāviti cet, asti tāvadbhedaḥ sampratipanno
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11655662 (0.064):
tatsamavāyy anyaḥ śaktibhedaḥ kalpanīya eva tattatkāryabhedopapādanāya.
dharma dharmi bhāvādi vyavahārasya hetuḥ |sattā satī bhedo bhinnaḥ kālaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132352 (0.0):
bhedaḥ | sa ca bhedābhāve 'pi bheda-kāryasya / dharma-dharmi-bhāvādi-vyavahārasya hetuḥ |sattā satī bhedo bhinnaḥ kālaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703333 (0.042):
na khalu bheda pratinidhes tasyāpy abhāve / dharma dharmi bhāva dharma bahutve śakye vaktum ity anicchubhir api
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132377 (0.042):
na khalu bheda-pratinidhes tasyāpy abhāve / dharma-dharmi-bhāva-dharma-bahutve śakye vaktum ity anicchubhir api
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24815616 (0.056):
dharmadharmibhāvādibhedābhedapratiṣedhāt / sarvatra hetum āha --
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3237075 (0.059):
vastvāśrayatvāddharmadharmivyavahārasya / / dharmadharmibhāve hi ghaṭādivadvastutvameva syānna nirupākhyatvam // 24 //
sarvadāstīty ādiṣu vidvadbhiḥ pratītaḥ | tat pratīty anyathānupapattyā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132358 (0.0):
dharma-dharmi-bhāvādi-vyavahārasya hetuḥ |sattā satī bhedo bhinnaḥ kālaḥ / sarvadāstīty ādiṣu vidvadbhiḥ pratītaḥ | tat-pratīty-anyathānupapattyā -
evaṃ dharmān pṛthak paśyaṃs / tān evānuvidhāvati iti śrutyā ca siddhaḥ | iha hi brahma dharmān abhidhāya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132367 (0.0):
sarvadāstīty ādiṣu vidvadbhiḥ pratītaḥ | tat-pratīty-anyathānupapattyā - / evaṃ dharmān pṛthak paśyaṃs tān evānuvidhāvati iti śrutyā ca siddhaḥ | iha
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17688422 (0.056):
evaṃ dharmān pṛthak paśyaṃstānevānuvidhāvati / / iti śruternobhayaṃ ca bhedābhedākhyamiṣyate // MAnuv_2,3.72 //
tad bhedaḥ pratiṣidhyate | / na khalu bheda pratinidhes tasyāpy abhāve
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132377 (0.0):
evaṃ dharmān pṛthak paśyaṃs tān evānuvidhāvati iti śrutyā ca siddhaḥ | iha / hi brahma-dharmān abhidhāya tad-bhedaḥ pratiṣidhyate |
dharma dharmi bhāva dharma bahutve śakye vaktum ity anicchubhir api
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132385 (0.0):
na khalu bheda-pratinidhes tasyāpy abhāve / dharma-dharmi-bhāva-dharma-bahutve śakye vaktum ity anicchubhir api
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703297 (0.042):
bhedaḥ | sa ca bhedābhāve 'pi bheda kāryasya / dharma dharmi bhāvādi vyavahārasya hetuḥ |sattā satī bhedo bhinnaḥ kālaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132341 (0.042):
bhedaḥ | sa ca bhedābhāve 'pi bheda-kāryasya / dharma-dharmi-bhāvādi-vyavahārasya hetuḥ |sattā satī bhedo bhinnaḥ kālaḥ
Srikantha: Ratnatrayapariksa (sratrppu.htm.txt) 3087963 (0.056):
'pi kenāpyākāreṇa bhidyate, evaṃ śivaśaktyorvastvantaratvābhāve 'pi / dharmidharmatayā bhedaḥ siddhaḥ |
svīkāryāḥ syuḥ ta ime 'rthāḥ śāstre 'smin yathāsthānam anusandheyāḥ | iha
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132392 (0.0):
dharma-dharmi-bhāva-dharma-bahutve śakye vaktum ity anicchubhir api / svīkāryāḥ syuḥ ta ime 'rthāḥ śāstre 'smin yathāsthānam anusandheyāḥ | iha
hi jīvātma paramātma tad dhāma tat prāpty upāyānāṃ svarūpāṇi yathāvan
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132400 (0.0):
svīkāryāḥ syuḥ ta ime 'rthāḥ śāstre 'smin yathāsthānam anusandheyāḥ | iha / hi jīvātma-paramātma-tad-dhāma tat-prāpty-upāyānāṃ svarūpāṇi yathāvan
nirūpyante | tatra jīvātma yāthātmya paramātma yāthātmyopayogitayā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132407 (0.0):
hi jīvātma-paramātma-tad-dhāma tat-prāpty-upāyānāṃ svarūpāṇi yathāvan / nirūpyante | tatra jīvātma-yāthātmya-paramātma-yāthātmyopayogitayā
paramātma yāthātmyaṃ tu tad upāsanopayogitayā prakṛtyādikaṃ tu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132415 (0.0):
hi jīvātma-paramātma-tad-dhāma tat-prāpty-upāyānāṃ svarūpāṇi yathāvan / nirūpyante | tatra jīvātma-yāthātmya-paramātma-yāthātmyopayogitayā
paramātmanaḥ sraṣṭur upakaraṇatayopadiśyate | / tad upāyāś ca karma jñāna bhakti bhedāt tredha | tatra
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132419 (0.0):
paramātma-yāthātmyaṃ tu tad-upāsanopayogitayā prakṛtyādikaṃ tu / paramātmanaḥ sraṣṭur upakaraṇatayopadiśyate |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132426 (0.0):
paramātmanaḥ sraṣṭur upakaraṇatayopadiśyate | / tad-upāyāś ca karma-jñāna-bhakti-bhedāt tredha | tatra
śruta tat tat phalanair apekṣeṇa kartṛtvābhiniveśa parityāgena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132434 (0.0):
tad-upāyāś ca karma-jñāna-bhakti-bhedāt tredha | tatra / śruta-tat-tat-phalanair apekṣeṇa kartṛtvābhiniveśa-parityāgena
cānuṣṭhitasya sva vihitasya karmaṇaḥ hṛd viśuddhi dvārā jñāna bhaktyor
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132442 (0.0):
śruta-tat-tat-phalanair apekṣeṇa kartṛtvābhiniveśa-parityāgena / cānuṣṭhitasya sva-vihitasya karmaṇaḥ hṛd-viśuddhi-dvārā jñāna-bhaktyor
upakāritvāt paramparayā tat prāptāv upāyatvam | tac ca śruti vihita karma
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132451 (0.0):
cānuṣṭhitasya sva-vihitasya karmaṇaḥ hṛd-viśuddhi-dvārā jñāna-bhaktyor / upakāritvāt paramparayā tat-prāptāv upāyatvam | tac ca śruti-vihita-karma
hiṃsā śūnyam atra mukhyam | mokṣa dharme pitā putrādi saṃvādāt hiṃsāvat tu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132463 (0.0):
upakāritvāt paramparayā tat-prāptāv upāyatvam | tac ca śruti-vihita-karma / hiṃsā-śūnyam atra mukhyam | mokṣa-dharme pitā-putrādi-saṃvādāt hiṃsāvat tu
gauṇaṃ viprakṛṣṭatvāt tayos tu sākṣād eva tathātvam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132471 (0.0):
hiṃsā-śūnyam atra mukhyam | mokṣa-dharme pitā-putrādi-saṃvādāt hiṃsāvat tu / gauṇaṃ viprakṛṣṭatvāt tayos tu sākṣād eva tathātvam |
nanu, tathānuṣṭhitena karmaṇā hṛd viśuddhyā jñānodayena muktau satyāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132479 (0.0):
gauṇaṃ viprakṛṣṭatvāt tayos tu sākṣād eva tathātvam | / nanu, tathānuṣṭhitena karmaṇā hṛd-viśuddhyā jñānodayena muktau satyāṃ
bhaktyā ko viśeṣaḥ | ucyate, jñānam eva kiñcid viśeṣād bhaktir iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132486 (0.0):
nanu, tathānuṣṭhitena karmaṇā hṛd-viśuddhyā jñānodayena muktau satyāṃ / bhaktyā ko viśeṣaḥ | ucyate, jñānam eva kiñcid viśeṣād bhaktir iti |
nirṇimeṣa vīkṣaṇa kaṭākṣa vīkṣaṇa vadanayor antaraṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132492 (0.0):
bhaktyā ko viśeṣaḥ | ucyate, jñānam eva kiñcid viśeṣād bhaktir iti | / nirṇimeṣa-vīkṣaṇa-kaṭākṣa-vīkṣaṇa-vadanayor antaraṃ
cid vigrahatayānusandhir jñānaṃ tena tat sālokyādiḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132498 (0.0):
nirṇimeṣa-vīkṣaṇa-kaṭākṣa-vīkṣaṇa-vadanayor antaraṃ / cid-vigrahatayānusandhir jñānaṃ tena tat sālokyādiḥ |
vicitra līlā rasāśrayatayānusandhis tu bhaktis tayā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132505 (0.0):
cid-vigrahatayānusandhir jñānaṃ tena tat sālokyādiḥ | / vicitra-līlā-rasāśrayatayānusandhis tu bhaktis tayā
kroḍīkṛta sālokyādi tad varīvasyānanda lābhaḥ pumarthaḥ | bhakter
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132515 (0.0):
vicitra-līlā-rasāśrayatayānusandhis tu bhaktis tayā / kroḍīkṛta-sālokyādi-tad-varīvasyānanda-lābhaḥ pumarthaḥ | bhakter
jñānatvaṃ tu sac cid ānandaika rase bhakti yoge tiṣṭhati iti śruteḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791697 (0.0):
vijñāna ghanānanda ghanā sac cid ānandaika rase bhakti yoge tiṣṭhati [GTU
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17822420 (0.0):
iti | cen maivam etat | svarūpa śakti vṛtter bhakteḥ karmānyatvāt | śrutiś / ca sac cid ānandaika rase bhakti yoge tiṣṭhati [GTU 2.78] iti | na ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132527 (0.0):
kroḍīkṛta-sālokyādi-tad-varīvasyānanda-lābhaḥ pumarthaḥ | bhakter / jñānatvaṃ tu sac-cid-ānandaika-rase bhakti-yoge tiṣṭhati" iti śruteḥ"
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101407 (0.0):
vijñāna-ghanānanda-ghanā sac-cid-ānandaika-rase bhakti-yoge tiṣṭhati [GTU
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18465340 (0.0):
iti | cen maivam etat | svarūpa-śakti-vṛtter bhakteḥ karmānyatvāt | śrutiś / ca sac-cid-ānandaika-rase bhakti-yoge tiṣṭhati [GTU 2.78] iti | na ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318308 (0.0):
ānanda ghanaḥ sac cid ānandaika rase bhakti yoge tiṣṭhati [GTU 2.79] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752866 (0.051):
mad rūpatvaṃ viśuddha sac cid ānanda ghanaṃ mokṣam āgatā
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18513324 (0.051):
mad-rūpatvaṃ viśuddha-sac-cid-ānanda-ghanaṃ mokṣam āgatā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752276 (0.054):
paramārthataḥ śuddha sac cid ānanda rūpatva jñānena tad apanudyājasyāpi
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18512734 (0.054):
paramārthataḥ śuddha-sac-cid-ānanda-rūpatva-jñānena tad-apanudyājasyāpi
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738276 (0.055):
sac-cid-ānanda-rūpatvāt | brahmaṇo bhagavato loka iti vā | mūrdhabhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415104 (0.055):
vaikuṇṭhākhyaḥ sac cid ānanda rūpatvāt | brahmaṇo bhagavato loka iti vā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999967 (0.061):
gandhākhyānāṃ sarveṣām eva dharmāṇāṃ sac cid ānanda ghanātmatvaṃ
siddham | / tad idaṃ śravaṇādi bhāvādi śabda vyapadiṣṭaṃ dṛṣṭam | jñānasya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132536 (0.0):
jñānatvaṃ tu sac-cid-ānandaika-rase bhakti-yoge tiṣṭhati" iti śruteḥ / siddham | / tad idaṃ śravaṇādi-bhāvādi-śabda-vyapadiṣṭaṃ dṛṣṭam | jñānasya"
śravaṇādyākāratvaṃ cit sukhasya viṣṇoḥ kuntalādi pratīkatvavat
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132548 (0.0):
tad idaṃ śravaṇādi-bhāvādi-śabda-vyapadiṣṭaṃ dṛṣṭam | jñānasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791713 (1.788):
kuntalādi pratīkatvavat pratyetavyam | śravaṇādi rūpāyā bhakteś
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101423 (1.788):
kuntalādi-pratīkatvavat pratyetavyam | śravaṇādi-rūpāyā bhakteś
pratyetavyam iti vakṣyāmaḥ | ṣaṭ trike 'smin śāstre prathamena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132554 (0.0):
śravaṇādyākāratvaṃ cit-sukhasya viṣṇoḥ kuntalādi-pratīkatvavat / pratyetavyam iti vakṣyāmaḥ | ṣaṭ-trike 'smin śāstre prathamena
ṣaṭkeneśvarāṃśasya jīvasyāṃśīśvara bhakty upayogi svarūpa darśanam | tac
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132564 (0.0):
pratyetavyam iti vakṣyāmaḥ | ṣaṭ-trike 'smin śāstre prathamena / ṣaṭkeneśvarāṃśasya jīvasyāṃśīśvara-bhakty-upayogi-svarūpa-darśanam | tac
cāntar gata jñāna niṣkāma karma sādhyaṃ nirūpyate | madhyena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132571 (0.0):
ṣaṭkeneśvarāṃśasya jīvasyāṃśīśvara-bhakty-upayogi-svarūpa-darśanam | tac / cāntar-gata-jñāna-niṣkāma-karma-sādhyaṃ nirūpyate | madhyena
parama prāpyasyāṃśīśvarasya prāpaṇī bhaktis
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132577 (0.0):
cāntar-gata-jñāna-niṣkāma-karma-sādhyaṃ nirūpyate | madhyena / parama-prāpyasyāṃśīśvarasya prāpaṇī bhaktis
tan mahima dhī pūrvikābhidhīyate | antyena tu pūrvoditānām eveśvarādīnāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132588 (0.0):
parama-prāpyasyāṃśīśvarasya prāpaṇī bhaktis / tan-mahima-dhī-pūrvikābhidhīyate | antyena tu pūrvoditānām eveśvarādīnāṃ
svarūpāṇi pariśodhyante | trayāṇāṃ ṣaṭkānāṃ / karma bhakti jñāna pūrvatā vyapadeśas tu tat tat prādhānyenaiva | carame
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132592 (0.0):
tan-mahima-dhī-pūrvikābhidhīyate | antyena tu pūrvoditānām eveśvarādīnāṃ / svarūpāṇi pariśodhyante | trayāṇāṃ ṣaṭkānāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132602 (0.0):
svarūpāṇi pariśodhyante | trayāṇāṃ ṣaṭkānāṃ / karma-bhakti-jñāna-pūrvatā-vyapadeśas tu tat-tat-prādhānyenaiva | carame
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,1 (vnyps41u.htm.txt) 23768569 (0.064):
parabhaktyādiniṣpattiśca / / pūrvānubhuvasyaiva tāniprayojanānīticet, sarvajagadādikāraṇasya
bhakteḥ pratipatteś coktis tu / ratna sampuṭordhva likhita tat sūcaka lipi nyāyena |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132613 (0.0):
karma-bhakti-jñāna-pūrvatā-vyapadeśas tu tat-tat-prādhānyenaiva | carame / bhakteḥ pratipatteś coktis tu
asya śāstrasya śraddhāluḥ sad dharma niṣṭho vijitendriyo 'dhikārī | sa ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132621 (0.0):
ratna-sampuṭordhva-likhita-tat-sūcaka-lipi-nyāyena | / asya śāstrasya śraddhāluḥ sad-dharma-niṣṭho vijitendriyo 'dhikārī | sa ca
sa niṣṭha pariniṣṭhita nirapekṣa bhedāt trividhaḥ | teṣu svargādi lokān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132631 (0.0):
asya śāstrasya śraddhāluḥ sad-dharma-niṣṭho vijitendriyo 'dhikārī | sa ca / sa-niṣṭha-pariniṣṭhita-nirapekṣa-bhedāt trividhaḥ | teṣu svargādi-lokān
api didṛkṣr niṣṭhayā sva dharmān hary arcana rūpān ācaran prathamaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132640 (0.0):
sa-niṣṭha-pariniṣṭhita-nirapekṣa-bhedāt trividhaḥ | teṣu svargādi-lokān / api didṛkṣr niṣṭhayā sva-dharmān hary-arcana-rūpān ācaran prathamaḥ |
loka saṃjighṛkṣayā tān ācaran hari bhakti nirato dvitīyaḥ | sa ca sa ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132648 (0.0):
api didṛkṣr niṣṭhayā sva-dharmān hary-arcana-rūpān ācaran prathamaḥ | / loka-saṃjighṛkṣayā tān ācaran hari-bhakti-nirato dvitīyaḥ | sa ca sa ca
sāśramaḥ | satya tapo japādibhir viśuddha citto hary eka niratas tṛtīyo
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132661 (0.0):
loka-saṃjighṛkṣayā tān ācaran hari-bhakti-nirato dvitīyaḥ | sa ca sa ca / sāśramaḥ | satya-tapo-japādibhir viśuddha-citto hary-eka-niratas tṛtīyo
nirāśramaḥ | vācya vācaka bhāvaḥ sambandhaḥ | vācya ukta lakṣaṇaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132670 (0.0):
sāśramaḥ | satya-tapo-japādibhir viśuddha-citto hary-eka-niratas tṛtīyo / nirāśramaḥ | vācya-vācaka-bhāvaḥ sambandhaḥ | vācya ukta-lakṣaṇaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9454454 (0.034):
śabdārthayor hi prasiddho yaḥ sambandho vācya-vācaka-bhāvākhyas tam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16680711 (0.039):
śabdārtharyorhi prasiddho yaḥ sambandho / vācyavācakabhāvākhyāstamanurundhāna eva vyañjakatvalakṣaṇo vyāpāraḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21297961 (0.039):
tanna;yato vācyavācakabhāvo nepadśagamyaḥ, yathādurvārtikakārapādāḥ
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360054 (0.045):
prayuñjānairāśrita' śabādarthayorvācyavācakalakṣaṇasambandha iti / tanninirākaraṇe svavāgvirodha iti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16675929 (0.048):
atha ca pratīyate so 'rtho na ca vācyavācakatvavyāpāremeti vilakṣaṇa
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp01u.htm.txt) 23226123 (0.049):
tayā ca preraṇayā saha yo liṅādīnāṃ vācyavācakabhāvaḥ sambandhaḥ, sa tatra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974769 (0.049):
granthasya viṣayaḥ | tad-vācya-vācaka-lakṣaṇaś ca sambandhaḥ |
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360037 (0.052):
pratipādayitumabhipreto bhavati sa eva vācyavācakasambandhavarjitai'
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743760 (0.053):
atra saṃyogapadena vācyavācakabhāvarūpassambandhaḥ, samavāyapadena
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6526640 (0.054):
tāvadekadeśagrahaṇād yugapudgrahaṇābhāva eva | tasmād vācya-vācakatvaṃ / tāvadaśyāropeṇaiva yujyate, na tattvataḥ | ata evoktaṃ bhagavatānyatra-
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679418 (0.055):
pratītyutpattau karaṇatvādvyañjakatvaṃ neti sambandhaḥ / / vṛttau 'tathāvidhe viṣaya' iti / / vācyavācakapratītipūrvakapratītivaṣaye 'rthāntara ityarthaḥ /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3114579 (0.056):
pravartetetyādyabhihitam / ataḥ pūrvamevāyaṃ pratyākhyāto / vācyavācakalakṣaṇaḥ sambandhaḥ / tasmānna bahirarthe pratibandhaḥ
Kapila (trad. author): Samkhyasutra, [including the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy (appended (samkhsuu.htm.txt) 3410646 (0.060):
(paroktavyāptisvarūpādikhaṇḍanaṃ) / vācyavācaka bhāvaḥ sambandhaḥ śabdārthayoḥ | KapSs_5.37 |
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11636011 (0.061):
vācyavācakasambandho 'vagataḥ sa śabdadarśanād arthaṃ smarati. yas tv
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9441224 (0.062):
vācya-rūpa evāsāv arthaḥ syāt tad-vācya-vācaka-rūpa-parijñānād eva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16672587 (0.062):
prakṛtavākyaghaṭakatattatpadārthanavagama ityarthaḥ / / vācyavācakabhāvāvyutpattimupapādayati prakaraṇamātramityādi /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11636395 (0.062):
hi vācyavācakasambandha iti pūrvam api tacchabdavācyaśaktir āsīd eva.
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739117 (0.062):
tena vyatirekāvyatirekavyapadeśo 'pi na na yuktaḥ vācyavācakasaṃmiśra iti / vācyavācakasahitaḥ saṃmiśra iti madhyamapadalopī samāsaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384442 (0.063):
prakaraṇamityabhidhānābhidheyayorniyamagarbhīkāreṇārthākṣitpo / vācyavācakabhāvalakṣaṇaḥ saṃbandhaḥ /
śrī kṛṣṇaḥ | vācakas tad gītā śāstraṃ tādṛśaḥ so 'tra viṣayaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132678 (0.0):
nirāśramaḥ | vācya-vācaka-bhāvaḥ sambandhaḥ | vācya ukta-lakṣaṇaḥ / śrī-kṛṣṇaḥ | vācakas tad-gītā-śāstraṃ tādṛśaḥ so 'tra viṣayaḥ |
aśeṣa kleśa nivṛtti pūrvakas tat sākṣāt kāras
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132683 (0.0):
śrī-kṛṣṇaḥ | vācakas tad-gītā-śāstraṃ tādṛśaḥ so 'tra viṣayaḥ | / aśeṣa-kleśa-nivṛtti-pūrvakas tat-sākṣāt-kāras tu prayojanam ity
tu prayojanam ity anubandha catuṣṭayam | atreśvarādiṣu triṣu brahma śabdo
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132693 (0.0):
aśeṣa-kleśa-nivṛtti-pūrvakas tat-sākṣāt-kāras tu prayojanam ity / anubandha-catuṣṭayam | atreśvarādiṣu triṣu brahma-śabdo 'kṣara-śabdaś ca
'kṣara śabdaś ca baddha jīveṣu tad deheṣu ca kṣara śabdaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132702 (0.0):
anubandha-catuṣṭayam | atreśvarādiṣu triṣu brahma-śabdo 'kṣara-śabdaś ca / baddha-jīveṣu tad-deheṣu ca kṣara-śabdaḥ | īśvara-jīva-dehe manasi buddhau
īśvara jīva dehe manasi buddhau dhṛtau yatne cātma śabdaḥ | triguṇāyāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132712 (0.0):
baddha-jīveṣu tad-deheṣu ca kṣara-śabdaḥ | īśvara-jīva-dehe manasi buddhau
vāsanāyāṃ śīle svarūpe ca prakṛti śabdaḥ | / sattābhiprāya svabhāva padārtha janmasu kriyāsv ātmasu ca bhāva śabdaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132726 (0.0):
dhṛtau yatne cātma-śabdaḥ | triguṇāyāṃ vāsanāyāṃ śīle svarūpe ca
karmādiṣu triṣu citta vṛtti nirodhe ca yoga śabdaḥ paṭhyate | etac
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773349 (0.0):
saṃnyāsa śabdaś citta vṛtti nirodhe yoga śabdaś ca paṭhyate | sa ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132734 (0.0):
prakṛti-śabdaḥ | sattābhiprāya-svabhāva-padārtha-janmasu kriyāsv ātmasu ca / bhāva-śabdaḥ | karmādiṣu triṣu citta-vṛtti-nirodhe ca yoga-śabdaḥ paṭhyate
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27083057 (0.0):
saṃnyāsa-śabdaś citta-vṛtti-nirodhe yoga-śabdaś ca paṭhyate | sa ca
chāstraṃ khalu svayaṃ bhagavataḥ sākṣād vacanaṃ sarvataḥ śreṣṭhaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132743 (0.0):
bhāva-śabdaḥ | karmādiṣu triṣu citta-vṛtti-nirodhe ca yoga-śabdaḥ paṭhyate / | etac chāstraṃ khalu svayaṃ bhagavataḥ sākṣād vacanaṃ sarvataḥ śreṣṭhaṃ
gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105810 (0.0):
06,040.078d*0113_00 vaiśaṃpāyana uvāca / 06,040.078d*0113_01 gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstravistaraiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17702547 (0.0):
gītā māhātmye / gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131590 (0.0):
gītā-māhātmye - / gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132749 (0.0):
| etac chāstraṃ khalu svayaṃ bhagavataḥ sākṣād vacanaṃ sarvataḥ śreṣṭhaṃ / gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084670 (0.0):
skānde avantī khaṇḍe śrī vyāsoktau / gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ |
yā svayaṃ padmanābhasya mukha padmād viniḥsṛtā || iti pādmāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17702552 (0.0):
gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ | / yā svayaṃ padmanābhasya mukha padmād viniḥsṛtā || iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131595 (0.0):
gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ | / yā svayaṃ padmanābhasya mukha-padmād viniḥsṛtā || iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132756 (0.0):
gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ | / yā svayaṃ padmanābhasya mukha-padmād viniḥsṛtā || iti pādmāt |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20105815 (0.021):
06,040.078d*0113_01 gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstravistaraiḥ / 06,040.078d*0113_02 yā ceyaṃ padmanābhasya mukhapadmād viniḥsṛtā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084677 (0.028):
gītā sugītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra vistaraiḥ | / yā svayaṃ padma nābhasya mukha padmād viniḥsṛtā // Hbhv_6.214 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106446 (0.051):
06,040.078d@003A_0105 yāḥ purā padmanābhasya mukhapadmād viniḥsṛtāḥ ||
dhṛtarāṣṭrādi vākyaṃ tu tat saṅgati lābhāya dvaipāyanena viracitam | tac
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132764 (0.0):
yā svayaṃ padmanābhasya mukha-padmād viniḥsṛtā || iti pādmāt | / dhṛtarāṣṭrādi-vākyaṃ tu tat-saṅgati-lābhāya dvaipāyanena viracitam | tac
ca lavaṇākara nipāta nyāyena tan mayam ity upodghātaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132771 (0.0):
dhṛtarāṣṭrādi-vākyaṃ tu tat-saṅgati-lābhāya dvaipāyanena viracitam | tac / ca lavaṇākara-nipāta-nyāyena tan-mayam ity upodghātaḥ |
saṅgrāma mūrdhni saṃvādo / yo 'bhūd govinda pārthayoḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132779 (0.0):
ca lavaṇākara-nipāta-nyāyena tan-mayam ity upodghātaḥ | / saṅgrāma-mūrdhni saṃvādo
tat saṅgatyai kathāṃ prākhyād / gītāsu prathame muniḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132784 (0.0):
saṅgrāma-mūrdhni saṃvādo / yo 'bhūd govinda-pārthayoḥ | / tat-saṅgatyai kathāṃ prākhyād
iti tāvad bhagavad arjuna saṃvādaṃ prastautuṃ kathā nirūpyate|
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132791 (0.0):
tat-saṅgatyai kathāṃ prākhyād / gītāsu prathame muniḥ || / iti tāvad bhagavad-arjuna-saṃvādaṃ prastautuṃ kathā nirūpyate|
dharmakṣetre ity ādibhiḥ sapta viṃśatyā | tad bhagavataḥ pārtha sārathyaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132801 (0.0):
iti tāvad bhagavad-arjuna-saṃvādaṃ prastautuṃ kathā nirūpyate| / dharmakṣetre ity ādibhiḥ sapta-viṃśatyā | tad-bhagavataḥ pārtha-sārathyaṃ
vidvān dhṛtarāṣṭraḥ sva putra vijaye sandihānaḥ sañjayaṃ pṛcchatīty āha |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132808 (0.0):
dharmakṣetre ity ādibhiḥ sapta-viṃśatyā | tad-bhagavataḥ pārtha-sārathyaṃ / vidvān dhṛtarāṣṭraḥ sva-putra-vijaye sandihānaḥ sañjayaṃ pṛcchatīty āha |
janmejayaṃ prati vaiśampāyanaḥ dhṛtarāṣṭra uvāceti | yuyutsavo yoddhum
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132814 (0.0):
vidvān dhṛtarāṣṭraḥ sva-putra-vijaye sandihānaḥ sañjayaṃ pṛcchatīty āha | / janmejayaṃ prati vaiśampāyanaḥ dhṛtarāṣṭra uvāceti | yuyutsavo yoddhum
icchavo māmakā mat putrāḥ pāṇḍavāś ca kurukṣetre samavetāḥ kim akurvateti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132822 (0.0):
janmejayaṃ prati vaiśampāyanaḥ dhṛtarāṣṭra uvāceti | yuyutsavo yoddhum / icchavo māmakā mat-putrāḥ pāṇḍavāś ca kurukṣetre samavetāḥ kim akurvateti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096164 (0.026):
06,023.001a dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ / 06,023.001c māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620718 (0.026):
dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya 1.1
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423505 (0.026):
dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ | / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya || BhG_1.1 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17702427 (0.042):
dharma kṣetre kuru kṣetre samavetā yuyutsavaḥ | / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya ||1||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894522 (0.042):
dharma kṣetre kuru kṣetre samavetā yuyutsavaḥ | / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya ||BhG_1.1||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16131470 (0.042):
dharma-kṣetre kuru-kṣetre samavetā yuyutsavaḥ | / māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya ||1||
nanu yuyutsavaḥ samavetā iti tvam evātthya tato yudherann eva punaḥ kim
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132830 (0.0):
icchavo māmakā mat-putrāḥ pāṇḍavāś ca kurukṣetre samavetāḥ kim akurvateti / nanu yuyutsavaḥ samavetā iti tvam evātthya tato yudherann eva punaḥ kim
akurvateti kas te bhāva iti cet, tatrāha dharmakṣetra iti | yad anu / kurukṣetraṃ devānāṃ deva yajanaṃ sarveṣāṃ bhūtānāṃ brahma sadanam ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132836 (0.0):
nanu yuyutsavaḥ samavetā iti tvam evātthya tato yudherann eva punaḥ kim / akurvateti kas te bhāva iti cet, tatrāha - dharmakṣetra iti | yad anu"
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132843 (0.0):
akurvateti kas te bhāva iti cet, tatrāha - dharmakṣetra iti | yad anu / kurukṣetraṃ devānāṃ deva-yajanaṃ sarveṣāṃ bhūtānāṃ brahma-sadanam ity"
ādi śravaṇād dharma prarohi bhūmi bhūtaṃ kurukṣetraṃ prasiddham |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132851 (0.0):
kurukṣetraṃ devānāṃ deva-yajanaṃ sarveṣāṃ bhūtānāṃ brahma-sadanam ity / ādi-śravaṇād dharma-prarohi-bhūmi-bhūtaṃ kurukṣetraṃ prasiddham |
tat prabhāvād vinaṣṭa vidveṣā mat putrāḥ kiṃ pāṇḍavebhyas tad rājyaṃ dātuṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132861 (0.0):
ādi-śravaṇād dharma-prarohi-bhūmi-bhūtaṃ kurukṣetraṃ prasiddham | / tat-prabhāvād vinaṣṭa-vidveṣā mat-putrāḥ kiṃ pāṇḍavebhyas tad-rājyaṃ dātuṃ
niścikyuḥ | kiṃ vā, pāṇḍavāḥ sadaiva dharma śīlā dharma kṣetre tasmin
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132867 (0.0):
tat-prabhāvād vinaṣṭa-vidveṣā mat-putrāḥ kiṃ pāṇḍavebhyas tad-rājyaṃ dātuṃ / niścikyuḥ | kiṃ vā, pāṇḍavāḥ sadaiva dharma-śīlā dharma-kṣetre tasmin
kula kṣaya hetukād adharmād bhītā vana praveśam eva śreyo vimamṛśur iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132876 (0.0):
niścikyuḥ | kiṃ vā, pāṇḍavāḥ sadaiva dharma-śīlā dharma-kṣetre tasmin / kula-kṣaya-hetukād adharmād bhītā vana-praveśam eva śreyo vimamṛśur iti |
he sañjayeti vyāsa prasādād vinaṣṭa rāga dveṣas
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132882 (0.0):
kula-kṣaya-hetukād adharmād bhītā vana-praveśam eva śreyo vimamṛśur iti | / he sañjayeti vyāsa-prasādād vinaṣṭa-rāga-dveṣas tvaṃ tathyaṃ vadety-arthaḥ
tvaṃ tathyaṃ vadety arthaḥ | pāṇḍavānāṃ māmakatvānuktir dhṛtarāṣṭrasya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132891 (0.0):
he sañjayeti vyāsa-prasādād vinaṣṭa-rāga-dveṣas tvaṃ tathyaṃ vadety-arthaḥ
teṣu droham abhivyanakti | dhānya kṣetrāt tad virodhināṃ dhānyābhāsānām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132903 (0.0):
| pāṇḍavānāṃ māmakatvānuktir dhṛtarāṣṭrasya teṣu droham abhivyanakti |
iva dharma kṣetrāt tad virodhināṃ dharmābhāsānāṃ tvat putrāṇām apagamo
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132902 (0.0):
dhānya-kṣetrāt tad-virodhināṃ dhānyābhāsānām iva dharma-kṣetrāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132909 (0.0):
dhānya-kṣetrāt tad-virodhināṃ dhānyābhāsānām iva dharma-kṣetrāt / tad-virodhināṃ dharmābhāsānāṃ tvat-putrāṇām apagamo bhāvīti
bhāvīti dharma kṣetra śabdena gīr devyā vyajyate ||1||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132916 (0.0):
tad-virodhināṃ dharmābhāsānāṃ tvat-putrāṇām apagamo bhāvīti / dharma-kṣetra-śabdena gīr-devyā vyajyate ||1||
BhG 1.2 / saṃjaya uvāca / dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096433 (0.0):
06,023.001d@002_0043 jñānamudrāya kṛṣṇāya gītāmṛtaduhe namaḥ || (5) / 06,023.002 saṃjaya uvāca / 06,023.002a dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620729 (0.0):
sañjaya uvāca / dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620256 (0.0):
saṃjaya uvāca Bhg_01.002 [=MBh_06,023.002] / dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā Bhg_01.002a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894536 (0.0):
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya ||BhG_1.1|| / saṃjaya uvāca / dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132926 (0.0):
dharma-kṣetra-śabdena gīr-devyā vyajyate ||1|| / BhG 1.2 / saṃjaya uvāca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423528 (0.0):
sañjaya uvāca / dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20169257 (0.050):
07,012.028c pārṣato yatra tatraiva mamṛde pāṇḍuvāhinīm / 07,013.001 saṃjaya uvāca / 07,013.001a tataḥ sa pāṇḍavānīke janayaṃs tumulaṃ mahat
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132935 (0.062):
Śrīdharaḥ - sañjaya uvāca dṛṣṭvety-ādi | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1486280 (0.064):
08,033.041e draupadeyās tathā śūrā mādrīputrau ca pāṇḍavau / 08,033.042a tato yudhiṣṭhirānīkaṃ dṛṣṭvā karṇaḥ parāṅmukham
ācāryam upasaṃgamya rājā vacanam abravīt ||2|| / Śrīdharaḥ sañjaya uvāca dṛṣṭvety ādi | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096436 (0.0):
06,023.002 saṃjaya uvāca / 06,023.002a dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703977 (0.0):
utpādayann āha dṛṣṭveti | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ / vyūha racanayāvasthitam | ācāryaṃ dhanur vidyā pradaṃ droṇam upasaṅgamya
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894539 (0.0):
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā | / ācāryam upasaṃgamya rājā vacanam abravīt ||BhG_1.2||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132933 (0.0):
saṃjaya uvāca / dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132940 (0.0):
Śrīdharaḥ - sañjaya uvāca dṛṣṭvety-ādi | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133021 (0.0):
utpādayann āha dṛṣṭveti | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423531 (0.0):
sañjaya uvāca / dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620732 (0.022):
sañjaya uvāca / dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392255 (0.024):
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ5 duryodhanas tadā / / ācāryam upasaṅgamya rājā vacanam abravīt // BhG_1.2 //
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620263 (0.027):
[=MBh_06,023.002a] / ācāryam upasaṃgamya rājā vacanam abravīt Bhg_01.002c [=MBh_06,023.002c]
vyūha racanayā adhiṣṭhitaṃ dṛṣṭvā droṇācārya samīpaṃ gatvā rājā duryodhano
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132950 (0.0):
Śrīdharaḥ - sañjaya uvāca dṛṣṭvety-ādi | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ / vyūha-racanayā adhiṣṭhitaṃ dṛṣṭvā droṇācārya-samīpaṃ gatvā rājā duryodhano
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703978 (0.030):
utpādayann āha dṛṣṭveti | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ / vyūha racanayāvasthitam | ācāryaṃ dhanur vidyā pradaṃ droṇam upasaṅgamya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133022 (0.030):
utpādayann āha dṛṣṭveti | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ / vyūha-racanayāvasthitam | ācāryaṃ dhanur-vidyā-pradaṃ droṇam upasaṅgamya
vakṣyamāṇaṃ vacanam uvāca ||2|| / Viśvanāthaḥ vidita tad abhiprāyas tad āśāṃsitaṃ yuddham eva bhavet |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132955 (0.0):
vyūha-racanayā adhiṣṭhitaṃ dṛṣṭvā droṇācārya-samīpaṃ gatvā rājā duryodhano / vakṣyamāṇaṃ vacanam uvāca ||2||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132962 (0.0):
vakṣyamāṇaṃ vacanam uvāca ||2|| / Viśvanāthaḥ - vidita-tad-abhiprāyas tad-āśāṃsitaṃ yuddham eva bhavet |
kintu tan manoratha pratikulam iti manasi kṛtvā uvāca dṛṣṭveti | vyūḍhaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132964 (0.0):
Viśvanāthaḥ - vidita-tad-abhiprāyas tad-āśāṃsitaṃ yuddham eva bhavet | / kintu tan-manoratha-pratikulam iti manasi kṛtvā uvāca dṛṣṭveti | vyūḍhaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132971 (0.0):
kintu tan-manoratha-pratikulam iti manasi kṛtvā uvāca dṛṣṭveti | vyūḍhaṃ
vyūha racanayāvasthitam | rājā duryodhanaḥ sāntarbhayam uvāca | paśyaitām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132973 (0.0):
kintu tan-manoratha-pratikulam iti manasi kṛtvā uvāca dṛṣṭveti | vyūḍhaṃ / vyūha-racanayāvasthitam | rājā duryodhanaḥ sāntarbhayam uvāca | paśyaitām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132981 (0.0):
vyūha-racanayāvasthitam | rājā duryodhanaḥ sāntarbhayam uvāca | paśyaitām
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703978 (0.061):
utpādayann āha dṛṣṭveti | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ / vyūha racanayāvasthitam | ācāryaṃ dhanur vidyā pradaṃ droṇam upasaṅgamya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133022 (0.061):
utpādayann āha dṛṣṭveti | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ / vyūha-racanayāvasthitam | ācāryaṃ dhanur-vidyā-pradaṃ droṇam upasaṅgamya
iti navabhiḥ ślokaiḥ ||2|| / Baladevaḥ evaṃ janmāndhasya prajñā cakṣuṣo dhṛtarāṣṭrasya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132989 (0.0):
vyūha-racanayāvasthitam | rājā duryodhanaḥ sāntarbhayam uvāca | paśyaitām / iti navabhiḥ ślokaiḥ ||2||
dharma prajñā vilopān mohāndhasya mat putraḥ kadācit pāṇḍavebhyas
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132997 (0.0):
Baladevaḥ - evaṃ janmāndhasya prajñā-cakṣuṣo dhṛtarāṣṭrasya / dharma-prajñā-vilopān mohāndhasya mat-putraḥ kadācit pāṇḍavebhyas
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133011 (0.062):
tad-rājyaṃ dadyād iti vimlāna-cittasya bhāvaṃ vijñāya dharmiṣṭhaḥ sañjayas / tvat-putraḥ kadācid api tebhyo rājyaṃ nārpayuṣyatīti tat-santoṣam
tad rājyaṃ dadyād iti vimlāna cittasya bhāvaṃ vijñāya dharmiṣṭhaḥ sañjayas
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133009 (0.0):
dharma-prajñā-vilopān mohāndhasya mat-putraḥ kadācit pāṇḍavebhyas / tad-rājyaṃ dadyād iti vimlāna-cittasya bhāvaṃ vijñāya dharmiṣṭhaḥ sañjayas
tvat putraḥ kadācid api tebhyo rājyaṃ nārpayuṣyatīti tat santoṣam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133014 (0.0):
tad-rājyaṃ dadyād iti vimlāna-cittasya bhāvaṃ vijñāya dharmiṣṭhaḥ sañjayas / tvat-putraḥ kadācid api tebhyo rājyaṃ nārpayuṣyatīti tat-santoṣam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132998 (0.062):
dharma-prajñā-vilopān mohāndhasya mat-putraḥ kadācit pāṇḍavebhyas / tad-rājyaṃ dadyād iti vimlāna-cittasya bhāvaṃ vijñāya dharmiṣṭhaḥ sañjayas
utpādayann āha dṛṣṭveti | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703896 (0.0):
Śrīdharaḥ sañjaya uvāca dṛṣṭvety ādi | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132940 (0.0):
Śrīdharaḥ - sañjaya uvāca dṛṣṭvety-ādi | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133021 (0.0):
tvat-putraḥ kadācid api tebhyo rājyaṃ nārpayuṣyatīti tat-santoṣam / utpādayann āha dṛṣṭveti | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ
vyūha racanayāvasthitam | ācāryaṃ dhanur vidyā pradaṃ droṇam upasaṅgamya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133029 (0.0):
utpādayann āha dṛṣṭveti | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ / vyūha-racanayāvasthitam | ācāryaṃ dhanur-vidyā-pradaṃ droṇam upasaṅgamya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703897 (0.030):
Śrīdharaḥ sañjaya uvāca dṛṣṭvety ādi | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ / vyūha racanayā adhiṣṭhitaṃ dṛṣṭvā droṇācārya samīpaṃ gatvā rājā duryodhano
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132941 (0.030):
Śrīdharaḥ - sañjaya uvāca dṛṣṭvety-ādi | pāṇḍavānām anīkaṃ sainyaṃ vyūḍhaṃ / vyūha-racanayā adhiṣṭhitaṃ dṛṣṭvā droṇācārya-samīpaṃ gatvā rājā duryodhano
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703927 (0.061):
kintu tan manoratha pratikulam iti manasi kṛtvā uvāca dṛṣṭveti | vyūḍhaṃ / vyūha racanayāvasthitam | rājā duryodhanaḥ sāntarbhayam uvāca | paśyaitām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132971 (0.061):
kintu tan-manoratha-pratikulam iti manasi kṛtvā uvāca dṛṣṭveti | vyūḍhaṃ / vyūha-racanayāvasthitam | rājā duryodhanaḥ sāntarbhayam uvāca | paśyaitām
svayam eva tad antikaṃ gatvā rājā rāja nīti nipuṇaḥ vacanam alpākṣaratvaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133042 (0.0):
vyūha-racanayāvasthitam | ācāryaṃ dhanur-vidyā-pradaṃ droṇam upasaṅgamya / svayam eva tad-antikaṃ gatvā rājā rāja-nīti-nipuṇaḥ vacanam alpākṣaratvaṃ
gambhīrārthatvaṃ saṅkrānta vacana viśeṣam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133048 (0.0):
svayam eva tad-antikaṃ gatvā rājā rāja-nīti-nipuṇaḥ vacanam alpākṣaratvaṃ / gambhīrārthatvaṃ saṅkrānta-vacana-viśeṣam | atra svayam
| atra svayam ācārya sannidhigamanena / pāṇḍava sainya prabhāva darśana hetukaṃ tasyāntar bhayaṃ guru gauraveṇa
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133054 (0.0):
gambhīrārthatvaṃ saṅkrānta-vacana-viśeṣam | atra svayam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133062 (0.0):
ācārya-sannidhigamanena pāṇḍava-sainya-prabhāva-darśana-hetukaṃ
tad antikaṃ svayam āgatavān asmīti bhaya saṅgopanaṃ ca vyajyate | tad idaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133070 (0.0):
tasyāntar-bhayaṃ guru-gauraveṇa tad-antikaṃ svayam āgatavān asmīti
rāja nīti naipuṇyād iti ca rāja padena ||2|| / BhG 1.3
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133075 (0.0):
tasyāntar-bhayaṃ guru-gauraveṇa tad-antikaṃ svayam āgatavān asmīti / bhaya-saṅgopanaṃ ca vyajyate | tad idaṃ rāja-nīti-naipuṇyād iti ca
paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096446 (0.0):
06,023.002c ācāryam upasaṃgamya rājā vacanam abravīt / 06,023.003a paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620743 (0.0):
ācāryam upasaṅgamya rājā vacanam abravīt 1.2 / paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620272 (0.0):
ācāryam upasaṃgamya rājā vacanam abravīt Bhg_01.002c [=MBh_06,023.002c] / paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm Bhg_01.003a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894550 (0.0):
ācāryam upasaṃgamya rājā vacanam abravīt ||BhG_1.2|| / paśyaitāṃ pāṇḍu putrāṇām ācārya mahatīṃ camūm |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133084 (0.0):
rāja-padena ||2|| / BhG 1.3 / paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423542 (0.0):
ācāryam upasaṃgamya rājā vacanam abravīt || BhG_1.2 || / paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392289 (0.037):
vākyam uktavān // 2 // / paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ11 camūm /
vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā ||3||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096449 (0.0):
06,023.003a paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm / 06,023.003c vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620746 (0.0):
paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm / vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā 1.3
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620280 (0.0):
[=MBh_06,023.003a] / vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā Bhg_01.003c [=MBh_06,023.003c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894554 (0.0):
paśyaitāṃ pāṇḍu putrāṇām ācārya mahatīṃ camūm | / vyūḍhāṃ drupada putreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā ||BhG_1.3||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133089 (0.0):
paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm | / vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā ||3||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423546 (0.0):
paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm | / vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā || BhG_1.3 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704066 (0.024):
tava śiṣyeṇa drupada putreṇa dhṛṣṭadyumnena vyūḍhāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133110 (0.024):
tava śiṣyeṇa drupada-putreṇa dhṛṣṭadyumnena vyūḍhāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704075 (0.045):
Viśvanātha: drupada putreṇa dhṛṣṭadyumnena tava śiṣyeṇa sva vadhārtham
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133119 (0.045):
Viśvanātha: drupada-putreṇa dhṛṣṭadyumnena tava śiṣyeṇa sva-vadhārtham
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392297 (0.052):
vyūḍhāṃ12 drapadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā // BhG_1.3 //
Śrīdhara: tad eva vacanam āha paśyaitām ity ādibhiḥ navabhiḥ ślokaiḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133095 (0.0):
vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā ||3|| / Śrīdhara: tad eva vacanam āha paśyaitām ity ādibhiḥ navabhiḥ ślokaiḥ |
paśyety ādi he ācārya | pāṇḍavānāṃ mahatīṃ vitatāṃ camūṃ senāṃ paśya |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133106 (0.0):
Śrīdhara: tad eva vacanam āha paśyaitām ity ādibhiḥ navabhiḥ ślokaiḥ | / paśyety ādi he ācārya | pāṇḍavānāṃ mahatīṃ vitatāṃ camūṃ senāṃ paśya |
tava śiṣyeṇa drupada putreṇa dhṛṣṭadyumnena vyūḍhāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133112 (0.0):
paśyety ādi he ācārya | pāṇḍavānāṃ mahatīṃ vitatāṃ camūṃ senāṃ paśya | / tava śiṣyeṇa drupada-putreṇa dhṛṣṭadyumnena vyūḍhāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133119 (0.021):
Viśvanātha: drupada-putreṇa dhṛṣṭadyumnena tava śiṣyeṇa sva-vadhārtham
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096448 (0.024):
06,023.003a paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm / 06,023.003c vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620745 (0.024):
paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm / vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā 1.3
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894552 (0.024):
paśyaitāṃ pāṇḍu putrāṇām ācārya mahatīṃ camūm | / vyūḍhāṃ drupada putreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā ||BhG_1.3||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133086 (0.024):
paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm | / vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā ||3||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423544 (0.024):
paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm | / vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā || BhG_1.3 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620279 (0.030):
[=MBh_06,023.003a] / vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā Bhg_01.003c [=MBh_06,023.003c]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704139 (0.048):
dṛṣṭvā tad avajñāṃ pratīhīti, vyūḍhāṃ vyūha racanayā sthāpitāṃ | / drupada putreṇeti tvad vairiṇā drupadena tvad vadhāya dhṛṣṭadyumnaḥ putro
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133183 (0.048):
dṛṣṭvā tad-avajñāṃ pratīhīti, vyūḍhāṃ vyūha-racanayā sthāpitāṃ | / drupada-putreṇeti tvad-vairiṇā drupadena tvad-vadhāya dhṛṣṭadyumnaḥ putro
vyūha racanayādhiṣṭhitām ||3|| / Viśvanātha: drupada putreṇa dhṛṣṭadyumnena tava śiṣyeṇa sva vadhārtham
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133124 (0.0):
paśyety ādi he ācārya | pāṇḍavānāṃ mahatīṃ vitatāṃ camūṃ senāṃ paśya | / tava śiṣyeṇa drupada-putreṇa dhṛṣṭadyumnena vyūḍhāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704139 (0.043):
dṛṣṭvā tad avajñāṃ pratīhīti, vyūḍhāṃ vyūha racanayā sthāpitāṃ | / drupada putreṇeti tvad vairiṇā drupadena tvad vadhāya dhṛṣṭadyumnaḥ putro
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133183 (0.043):
dṛṣṭvā tad-avajñāṃ pratīhīti, vyūḍhāṃ vyūha-racanayā sthāpitāṃ | / drupada-putreṇeti tvad-vairiṇā drupadena tvad-vadhāya dhṛṣṭadyumnaḥ putro
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096449 (0.045):
06,023.003c vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620746 (0.045):
vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā 1.3
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620280 (0.045):
[=MBh_06,023.003a] / vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā Bhg_01.003c [=MBh_06,023.003c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894553 (0.045):
vyūḍhāṃ drupada putreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā ||BhG_1.3||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133087 (0.045):
vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā ||3||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423545 (0.045):
vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā || BhG_1.3 ||
utpanna iti jānatāpi tvayāyam adhyāpita iti tava manda buddhitvam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133132 (0.0):
Viśvanātha: drupada-putreṇa dhṛṣṭadyumnena tava śiṣyeṇa sva-vadhārtham / utpanna iti jānatāpi tvayāyam adhyāpita iti tava manda-buddhitvam |
dhīmateti śatror api tvattaḥ sakāśāt tvad vadhopāya vidyā gṛhītety asya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133139 (0.0):
utpanna iti jānatāpi tvayāyam adhyāpita iti tava manda-buddhitvam | / dhīmateti śatror api tvattaḥ sakāśāt tvad-vadhopāya-vidyā gṛhītety asya
mahābuddhitvaṃ phal kāle 'pi paśyeti bhāvaḥ ||3||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133145 (0.0):
dhīmateti śatror api tvattaḥ sakāśāt tvad-vadhopāya-vidyā gṛhītety asya / mahābuddhitvaṃ phal-kāle 'pi paśyeti bhāvaḥ ||3||
Baladeva: tat tādṛśaṃ vacanam āha paśyaitām ity ādinā | priya śiṣyeṣu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133153 (0.0):
mahābuddhitvaṃ phal-kāle 'pi paśyeti bhāvaḥ ||3|| / Baladeva: tat tādṛśaṃ vacanam āha paśyaitām ity ādinā | priya-śiṣyeṣu
yudhiṣṭhirādiṣu snehātiśayād ācāryo na yudhyed iti vibhāvya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133162 (0.0):
Baladeva: tat tādṛśaṃ vacanam āha paśyaitām ity ādinā | priya-śiṣyeṣu / yudhiṣṭhirādiṣu snehātiśayād ācāryo na yudhyed iti vibhāvya
tat kopotpādanāya tasmiṃs tad avajñāṃ vyañjayann āha etām iti | etām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133169 (0.0):
yudhiṣṭhirādiṣu snehātiśayād ācāryo na yudhyed iti vibhāvya / tat-kopotpādanāya tasmiṃs tad-avajñāṃ vyañjayann āha etām iti | etām
atisannihitāṃ prāgalbhyenācāryam atiśūraṃ ca tvām avigaṇayya sthitāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133175 (0.0):
tat-kopotpādanāya tasmiṃs tad-avajñāṃ vyañjayann āha etām iti | etām / atisannihitāṃ prāgalbhyenācāryam atiśūraṃ ca tvām avigaṇayya sthitāṃ
dṛṣṭvā tad avajñāṃ pratīhīti, vyūḍhāṃ vyūha racanayā sthāpitāṃ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133184 (0.0):
atisannihitāṃ prāgalbhyenācāryam atiśūraṃ ca tvām avigaṇayya sthitāṃ / dṛṣṭvā tad-avajñāṃ pratīhīti, vyūḍhāṃ vyūha-racanayā sthāpitāṃ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704071 (0.043):
tava śiṣyeṇa drupada putreṇa dhṛṣṭadyumnena vyūḍhāṃ / vyūha racanayādhiṣṭhitām ||3||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133115 (0.043):
tava śiṣyeṇa drupada-putreṇa dhṛṣṭadyumnena vyūḍhāṃ / vyūha-racanayādhiṣṭhitām ||3||
drupada putreṇeti tvad vairiṇā drupadena tvad vadhāya dhṛṣṭadyumnaḥ putro
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133192 (0.0):
dṛṣṭvā tad-avajñāṃ pratīhīti, vyūḍhāṃ vyūha-racanayā sthāpitāṃ | / drupada-putreṇeti tvad-vairiṇā drupadena tvad-vadhāya dhṛṣṭadyumnaḥ putro
yajñāgni kuṇḍād utpādito 'stīti | tava śiṣyeṇeti tvaṃ sva śatruṃ jānann
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133205 (0.0):
drupada-putreṇeti tvad-vairiṇā drupadena tvad-vadhāya dhṛṣṭadyumnaḥ putro / yajñāgni-kuṇḍād utpādito 'stīti | tava śiṣyeṇeti tvaṃ sva-śatruṃ jānann
api dhanur vidyām adhyāpitavān asīti tava manda dhītvam | dhīmateti śatros
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133213 (0.0):
yajñāgni-kuṇḍād utpādito 'stīti | tava śiṣyeṇeti tvaṃ sva-śatruṃ jānann / api dhanur-vidyām adhyāpitavān asīti tava manda-dhītvam | dhīmateti śatros
tvattas tvad vadhopāyo gṛhīta iti tasya sudhītvam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133220 (0.0):
api dhanur-vidyām adhyāpitavān asīti tava manda-dhītvam | dhīmateti śatros / tvattas tvad-vadhopāyo gṛhīta iti tasya sudhītvam |
tvad apekṣyakāritaivāsmākam / anartha hetur iti ||3||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133226 (0.0):
tvattas tvad-vadhopāyo gṛhīta iti tasya sudhītvam | / tvad-apekṣyakāritaivāsmākam anartha-hetur iti ||3||
BhG 1.4 6 / atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096459 (0.0):
06,023.003c vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā / 06,023.004a atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620756 (0.0):
vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā 1.3 / atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620290 (0.0):
vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā Bhg_01.003c [=MBh_06,023.003c] / atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi Bhg_01.004a [=MBh_06,023.004a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894564 (0.0):
vyūḍhāṃ drupada putreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā ||BhG_1.3|| / atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjuna samā yudhi |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133236 (0.0):
tvad-apekṣyakāritaivāsmākam anartha-hetur iti ||3|| / BhG 1.4-6 / atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392380 (0.0):
ataḥ pratividhānaparo1 bhavetyāśayaḥ // 3 // / atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423556 (0.0):
vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā || BhG_1.3 || / atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643014 (0.052):
06,023.004a atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ ||4|| / dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096469 (0.0):
06,023.004a atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi / 06,023.004c yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620766 (0.0):
atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi / yuyudhāno virāṭaśca drupadaś ca mahārathaḥ 1.4
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894575 (0.0):
atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjuna samā yudhi | / yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ ||BhG_1.4||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133246 (0.0):
atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi | / yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ ||4||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392382 (0.0):
atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi / / yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ2 // BhG_1.4 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423567 (0.0):
atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi | / yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ || BhG_1.4 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096605 (0.023):
06,023.017a kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 06,023.017c dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ / 06,023.018a drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620895 (0.023):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ 1.17 / drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134284 (0.023):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ | / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ ||17|| / drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20219426 (0.023):
07,086.044c virāṭo drupadaś caiva śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 07,086.045a dhṛṣṭaketuś ca balavān kuntibhojaś ca māriṣa
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620304 (0.033):
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān Bhg_01.005a [=MBh_06,023.005a]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393131 (0.034):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ // BhG_1.17 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423732 (0.034):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ | / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ || BhG_1.17 ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392473 (0.035):
praśasto ratho yasyāsau mahārathaḥ // 4 // / dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ13 kāśirājaś ca vīryavān /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15495958 (0.041):
05,168.008a śiśupālasuto vīraś cedirājo mahārathaḥ / 05,168.008c dhṛṣṭaketur maheṣvāsaḥ saṃbandhī pāṇḍavasya ha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20128282 (0.042):
06,067.021a drupadaś cekitānaś ca sātyakiś ca mahārathaḥ / 06,067.021c droṇena samasajjanta saputreṇa mahātmanā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20183081 (0.043):
07,034.002a sātyakiś cekitānaś ca dhṛṣṭadyumnaś ca pārṣataḥ / 07,034.002c kuntibhojaś ca vikrānto drupadaś ca mahārathaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20145033 (0.043):
06,095.037a abhimanyur maheṣvāso drupadaś ca mahārathaḥ / 06,095.037b*0384_01 yuyudhāno maheṣvāso yudhāmanyuś ca vīryavān
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620297 (0.043):
yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ Bhg_01.004c [=MBh_06,023.004c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894719 (0.046):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahā rathaḥ | / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ ||BhG_1.17||
purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṃgavaḥ ||5|| / yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096479 (0.0):
06,023.005a dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān / 06,023.005c purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṃgavaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620775 (0.0):
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān / purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṅgavaḥ 1.5
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894586 (0.0):
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān | / purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca nara puṃgavaḥ ||BhG_1.5||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133256 (0.0):
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān | / purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṃgavaḥ ||5||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423578 (0.0):
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśīrājaś ca vīryavān | / purujitkuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṅgavaḥ || BhG_1.5 ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392576 (0.018):
yudhāmanyuś ca7 vikrānta uttamaujāś ca vīryavān / / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ // BhG_1.6 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392476 (0.028):
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ13 kāśirājaś ca vīryavān / / purujit kuntibhojaś ca14 śaibyaś ca narapuṅgavaḥ // BhG_1.5 //
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620311 (0.034):
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān Bhg_01.005a [=MBh_06,023.005a] / purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṃgavaḥ Bhg_01.005c
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25661370 (0.037):
06,047.026d*0157_02 abhimanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān / 06,047.027a kāśirājaś ca śaibyaś ca śikhaṇḍī ca mahārathaḥ
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643026 (0.050):
06,023.005a dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān / 06,023.005c purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṃgavaḥ
saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ ||6|| / Śrīdhara: atrety ādi | atra asyāṃ camvām | iṣavo bāṇā asyas te kṣipyante
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096481 (0.0):
06,023.006a yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān / 06,023.006c saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620778 (0.0):
yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ 1.6
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894588 (0.0):
purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca nara puṃgavaḥ ||BhG_1.5|| / yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān | / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahā rathāḥ ||BhG_1.6||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133259 (0.0):
yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān | / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ ||6||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133269 (0.0):
saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ ||6|| / Śrīdhara: atrety ādi | atra asyāṃ camvām | iṣavo bāṇā asyas te kṣipyante
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392578 (0.0):
yudhāmanyuś ca7 vikrānta uttamaujāś ca vīryavān / / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ // BhG_1.6 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423580 (0.0):
purujitkuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṅgavaḥ || BhG_1.5 || / yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān | / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ || BhG_1.6 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620324 (0.029):
[=MBh_06,023.006a] / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ Bhg_01.006c
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643033 (0.036):
06,023.005c purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṃgavaḥ / 06,023.006a yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān / 06,023.006c saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20165606 (0.049):
07,007.003c paryagṛhṇaṃs tataḥ sarve samāyāntaṃ mahārathāḥ / 07,007.004a kekayā bhīmasenaś ca saubhadro 'tha ghaṭotkacaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20131550 (0.053):
06,073.053e madhyaṃdinagate sūrye prayayuḥ sarva eva hi / 06,073.054a kekayā draupadeyāś ca dhṛṣṭaketuś ca vīryavān / 06,073.054c abhimanyuṃ puraskṛtya mahatyā senayā vṛtāḥ
ebhir iti iṣāsāḥ dhanūṃṣi | mahānta iṣvāso yeṣāṃ te maheṣvāsāḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133276 (0.0):
Śrīdhara: atrety ādi | atra asyāṃ camvām | iṣavo bāṇā asyas te kṣipyante / ebhir iti iṣāsāḥ dhanūṃṣi | mahānta iṣvāso yeṣāṃ te maheṣvāsāḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392411 (0.056):
iṣvāsā dhanūṃṣi yeṣāṃ te maheṣvāsāḥ / / atha vā yuddha iṣūn asyantītīṣvāsā dhānuṣkāḥ
bhīmārjunau tāvad atrātiprasiddhau yoddhārau | tābhyāṃ samāḥ śūrāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133284 (0.0):
ebhir iti iṣāsāḥ dhanūṃṣi | mahānta iṣvāso yeṣāṃ te maheṣvāsāḥ | / bhīmārjunau tāvad atrātiprasiddhau yoddhārau | tābhyāṃ samāḥ śūrāḥ
śauryeṇa kṣātra dharmeṇopetāḥ santi | tān eva nāmabhir nirdiśati
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133291 (0.0):
bhīmārjunau tāvad atrātiprasiddhau yoddhārau | tābhyāṃ samāḥ śūrāḥ / śauryeṇa kṣātra-dharmeṇopetāḥ santi | tān eva nāmabhir nirdiśati
yuyudhānaḥ sātyakiḥ | kiṃ ca dhṛṣṭaketur iti | vikrānto yudhāmanyur / nāmaikaḥ | saubhadro 'bhimanyur draupadeyāḥ draupadyāṃ pañcabhyo
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133303 (0.0):
śauryeṇa kṣātra-dharmeṇopetāḥ santi | tān eva nāmabhir nirdiśati / yuyudhānaḥ sātyakiḥ | kiṃ ca dhṛṣṭaketur iti | vikrānto yudhāmanyur
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133357 (0.021):
dhanūṃṣi yeṣāṃ te | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | saubhadro 'bhimanyuḥ | / draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133446 (0.021):
yudhāmanyoḥ | vīryavān ity uttamaujasaś ceti viśeṣaṇam | saubhadro / 'bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyaḥ kramād draupadyāṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096477 (0.049):
06,023.006a yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān / 06,023.006c saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620774 (0.049):
yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ 1.6
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894584 (0.049):
purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca nara puṃgavaḥ ||BhG_1.5|| / yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān | / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahā rathāḥ ||BhG_1.6||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133254 (0.049):
yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān | / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ ||6||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423576 (0.049):
purujitkuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṅgavaḥ || BhG_1.5 || / yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān | / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ || BhG_1.6 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20203498 (0.052):
07,061.038a vṛkodarārjunau yatra vṛṣṇivīraś ca sātyakiḥ / 07,061.038c uttamaujāś ca pāñcālyo yudhāmanyuś ca durjayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20165620 (0.055):
07,007.005a draupadeyāś ca saṃhṛṣṭā dhṛṣṭaketuḥ sasātyakiḥ / 07,007.005c cekitānaś ca saṃkruddho yuyutsuś ca mahārathaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20145036 (0.056):
06,095.037b*0384_01 yuyudhāno maheṣvāso yudhāmanyuś ca vīryavān / 06,095.037c kekayā bhrātaraḥ pañca sthitā yuddhāya daṃśitāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20183080 (0.056):
07,034.002a sātyakiś cekitānaś ca dhṛṣṭadyumnaś ca pārṣataḥ / 07,034.002c kuntibhojaś ca vikrānto drupadaś ca mahārathaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15482720 (0.061):
05,139.024d*0523_01 dhṛṣṭadyumnaś ca pāñcālyaḥ sātyakiś ca mahārathaḥ / 05,139.025a uttamaujā yudhāmanyuḥ satyadharmā ca somakiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20128631 (0.062):
06,068.008c sātyakiś cekitānaś ca saubhadraś ca mahārathaḥ / 06,068.009a dhṛṣṭaketuś ca samare rākṣasaś ca ghaṭotkacaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392573 (0.062):
yudhāmanyuś ca7 vikrānta uttamaujāś ca vīryavān / / saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ // BhG_1.6 //
yudhiṣṭhirādibhyo jātāḥ putrāḥ prativindhyādayaḥ pañca | mahārathādīnāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133313 (0.0):
nāmaikaḥ | saubhadro 'bhimanyur draupadeyāḥ draupadyāṃ pañcabhyo / yudhiṣṭhirādibhyo jātāḥ putrāḥ prativindhyādayaḥ pañca | mahārathādīnāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133365 (0.021):
dhanūṃṣi yeṣāṃ te | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | saubhadro 'bhimanyuḥ | / draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704321 (0.031):
draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ | / mahārathādīnāṃ lakṣaṇam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133447 (0.039):
'bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyaḥ kramād draupadyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704403 (0.046):
'bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyaḥ kramād draupadyāṃ / jātāḥ prativindhya śrutasena śrutakīrti śatānīka śrutakarmākhyāḥ
lakṣaṇam / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704328 (0.0):
draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ | / mahārathādīnāṃ lakṣaṇam / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133320 (0.0):
yudhiṣṭhirādibhyo jātāḥ putrāḥ prativindhyādayaḥ pañca | mahārathādīnāṃ / lakṣaṇam - / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133368 (0.0):
draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ | / mahārathādīnāṃ lakṣaṇam - / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704443 (0.015):
atirathasyāpy upalakṣaṇam etat | tal lakṣaṇaṃ coktam / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133487 (0.015):
te sarve mahārathā eva | atirathasyāpy upalakṣaṇam etat | tal-lakṣaṇaṃ / coktam - / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
śastra śāstra pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ || / amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704333 (0.0):
eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām | / śastra śāstra pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704341 (0.0):
śastra śāstra pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ || / amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133325 (0.0):
eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām | / śastra-śāstra-pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133333 (0.0):
śastra-śāstra-pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ || / amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ |
caikena yo yudhyet tan nyūno 'rdha rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4 6||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704348 (0.0):
amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ | / caikena yo yudhyet tan nyūno 'rdha rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4 6||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133340 (0.0):
amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ | / caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133392 (0.014):
caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6|| / Śrīdhara: nanv ekena dhṛṣṭadyumnenādhiṣṭhitālpikā senāsmadīyenaikenaiva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704467 (0.030):
caikena yo yudhyet tan nyūno 'rdha rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4 6|| / BhG 1.7
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133511 (0.030):
caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6|| / BhG 1.7
Viśvanātha: atra camvām | mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133349 (0.0):
caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6|| / Viśvanātha: atra camvām | mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704369 (0.010):
sujeyā syād atas tvaṃ mā trāsīr iti cet tatrāha atreti | atra camvāṃ / mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsāś cāpā yeṣāṃ te | yuddha kauśalam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133413 (0.010):
sujeyā syād atas tvaṃ mā trāsīr iti cet tatrāha atreti | atra camvāṃ / mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsāś cāpā yeṣāṃ te | yuddha-kauśalam
dhanūṃṣi yeṣāṃ te | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | saubhadro 'bhimanyuḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133355 (0.0):
Viśvanātha: atra camvām | mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsā / dhanūṃṣi yeṣāṃ te | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | saubhadro 'bhimanyuḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20115204 (0.039):
06,048.029a taṃ sātyakir virāṭaś ca dhṛṣṭadyumnaś ca pārṣataḥ / 06,048.029c draupadeyābhimanyuś ca parivavrur dhanaṃjayam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114236 (0.039):
06,046.048a pakṣau tu bhīmasenaś ca dhṛṣṭadyumnaś ca pārṣataḥ / 06,046.048c draupadeyābhimanyuś ca sātyakiś ca mahārathaḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15686221 (0.051):
09,061.002c maheṣvāso 'nvagāt paścād yuyutsuḥ sātyakis tathā / 09,061.003a dhṛṣṭadyumnaḥ śikhaṇḍī ca draupadeyāś ca sarvaśaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096606 (0.052):
06,023.017c dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ / 06,023.018a drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620896 (0.052):
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ 1.17 / drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134285 (0.052):
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ ||17|| / drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate |
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1484506 (0.052):
08,032.041c vṛṣasenaḥ svayaṃ karṇaṃ pṛṣṭhataḥ paryapālayat / 08,032.042a dhṛṣṭadyumnaḥ sātyakiś ca draupadeyā vṛkodaraḥ / 08,032.042b*0429_01 nakulaḥ sahadevaś ca sātyakiś ca mahārathaḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1486271 (0.052):
08,033.041c cedipāṇḍavapāñcālāḥ sātyakiś ca mahārathaḥ / 08,033.041e draupadeyās tathā śūrā mādrīputrau ca pāṇḍavau
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15505764 (0.053):
05,195.017c nihanyuḥ samare senāṃ devānām api pāṇḍava / 05,195.018a śikhaṇḍī yuyudhānaś ca dhṛṣṭadyumnaś ca pārṣataḥ / 05,195.018c bhīmaseno yamau cobhau yudhāmanyūttamaujasau
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133298 (0.061):
yuyudhānaḥ sātyakiḥ | kiṃ ca dhṛṣṭaketur iti | vikrānto yudhāmanyur / nāmaikaḥ | saubhadro 'bhimanyur draupadeyāḥ draupadyāṃ pañcabhyo
draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133362 (0.0):
dhanūṃṣi yeṣāṃ te | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | saubhadro 'bhimanyuḥ | / draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133448 (0.0):
yudhāmanyoḥ | vīryavān ity uttamaujasaś ceti viśeṣaṇam | saubhadro / 'bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyaḥ kramād draupadyāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133306 (0.021):
nāmaikaḥ | saubhadro 'bhimanyur draupadeyāḥ draupadyāṃ pañcabhyo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704404 (0.059):
'bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyaḥ kramād draupadyāṃ / jātāḥ prativindhya śrutasena śrutakīrti śatānīka śrutakarmākhyāḥ
mahārathādīnāṃ lakṣaṇam / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704276 (0.0):
yudhiṣṭhirādibhyo jātāḥ putrāḥ prativindhyādayaḥ pañca | mahārathādīnāṃ / lakṣaṇam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133320 (0.0):
yudhiṣṭhirādibhyo jātāḥ putrāḥ prativindhyādayaḥ pañca | mahārathādīnāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133368 (0.0):
draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ | / mahārathādīnāṃ lakṣaṇam -
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704443 (0.015):
atirathasyāpy upalakṣaṇam etat | tal lakṣaṇaṃ coktam / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133487 (0.015):
te sarve mahārathā eva | atirathasyāpy upalakṣaṇam etat | tal-lakṣaṇaṃ / coktam - / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
śastra śāstra pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ || / amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704281 (0.0):
eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām | / śastra śāstra pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704289 (0.0):
śastra śāstra pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ || / amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133325 (0.0):
eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām | / śastra-śāstra-pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133333 (0.0):
śastra-śāstra-pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ || / amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ |
caikena yo yudhyet tan nyūno 'rdha rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4 6||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704296 (0.0):
amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ | / caikena yo yudhyet tan nyūno 'rdha rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4 6||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133340 (0.0):
amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ | / caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133393 (0.0):
caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6|| / Śrīdhara: nanv ekena dhṛṣṭadyumnenādhiṣṭhitālpikā senāsmadīyenaikenaiva
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704466 (0.032):
caikena yo yudhyet tan nyūno 'rdha rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4 6|| / BhG 1.7
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133510 (0.032):
caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6|| / BhG 1.7
Śrīdhara: nanv ekena dhṛṣṭadyumnenādhiṣṭhitālpikā senāsmadīyenaikenaiva
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133402 (0.0):
caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6|| / Śrīdhara: nanv ekena dhṛṣṭadyumnenādhiṣṭhitālpikā senāsmadīyenaikenaiva
sujeyā syād atas tvaṃ mā trāsīr iti cet tatrāha atreti | atra camvāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133409 (0.0):
Śrīdhara: nanv ekena dhṛṣṭadyumnenādhiṣṭhitālpikā senāsmadīyenaikenaiva / sujeyā syād atas tvaṃ mā trāsīr iti cet tatrāha atreti | atra camvāṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7596060 (0.029):
upadeśagrahaṇaṃ kim ? iha ca pratiṣedho yathā syāt, pranicakāra, / pranicakhāda, pranipekṣyati iti / / iha ca mā bhūt, praṇiveṣṭā /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915446 (0.029):
sarvadṛṣṭigateṣu praviśan, tvamapi tvantamadhyāpratilabdhaḥ; tvaṃ (cet)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596481 (0.030):
parivṛttayasahatvādasagarthasya padāṃśaniṣṭatvameva kathaṃ / padaniṣṭatvamiti cet /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20994535 (0.031):
kathaṃ prāmāṇikaḥ syāditi cetkātra 2 kathaṃ tā/ / pratiyogyapramāṇikatvasyābhāvaprāmāṇikatvaṃ pratyeva prayojakatāyāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198682 (0.033):
atha tasya paramparā-kāraṇatvam asty eva ced asstu na kāpi hānir iti |
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18074077 (0.035):
dupyeccenna[k:dūpyeccenna] punastasya yuktānuprāsakalpanā //
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18244916 (0.035):
syāditi cet | / maivam | / nāmatve devatārāhityaprasaṅgāt |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20922819 (0.035):
nanu viṣamavyāpta 2 syopādhitve bādhānunnītapakṣetaropyupādhiḥ syāditi / cenna/ anumāne anukūlatarkasatve iṣṭāpatteḥ/ tatsatve upādhiḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28099593 (0.036):
maṅgalasya kāraṇatā syāt cet tadā tadācāraṇaṃ yujyate/ saiva na
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24217451 (0.036):
'vyayobhāvaścennapusakaliṃgatā syāt / 3 pratyakṣama, anumānaṃ ceti ||
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5432872 (0.037):
uttarapadaviśeṣaṇam . tatra kaḥ doṣaḥ . iha eva syāt prataritā prataritum / . iha na syāt prakartā prakartum . tādau niti kṛdgrahaṇānarthakyam . tādau
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17689795 (0.038):
viśvasya punarāpattirmithyāmānaṃ yadā na mā / / asti cenmuktayavasthā ca dvaitāpattirato 'nyathā // MAnuv_3,2.59 //
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26393847 (0.038):
ko bhedaḥ svapnajāgratsu tarhi syād iti cet punaḥ / bhaṇiṣyate 'tha vā nāthe svatantre kin na bhāṣitam // 1.923 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20963705 (0.043):
sarvaṃ vā/ ādye anyajñānenānumitipratibdho na syāt/ / anyānumitinaikenāmitipratibandha iti tu nānubhavānusārī/ dvitīye militaṃ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10239428 (0.045):
78.27cd/ apasavya^ekadigagre bhavati bhayaṃ bhūta^sañjanitam// / 78.28ab/ ekena^avākśirasā[K.ekenāvākcchirasā] bhavati hi pādena
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12641170 (0.047):
ā kim evaṃ vadasy atra mā maivaṃ vadathāḥ punaḥ / / tvam eva narakaṃ yāyā nindase yan munīśvaraṃ // Rm_27.146{38} //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 370064 (0.048):
(P_8,2.6.2) KA_III,389.16 394.4 Ro_V,365 375 {108/208} iha hi mā hi / lāvit mā hi pāvit yadi atra iṭ na syāt anudāttasya īṭaḥ śravaṇam
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5479329 (0.048):
iḍādeḥ sicaḥ lopaḥ ucyeta . na evam śakyam . iha hi mā hi lāvit mā hi / pāvit yadi atra iṭ na syāt anudāttasya īṭaḥ śravaṇam prasajyeta . iṭi
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28784620 (0.049):
evam api svasminn avidyamānasya ratyāder anubhavaḥ kathaṃ nāma syāt/ / maivam/ na hy ayaṃ laukikasākṣātkāro ratyādeḥ, yenāvaśyaṃ viṣayasadbhāvo
mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsāś cāpā yeṣāṃ te | yuddha kauśalam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133420 (0.0):
sujeyā syād atas tvaṃ mā trāsīr iti cet tatrāha atreti | atra camvāṃ / mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsāś cāpā yeṣāṃ te | yuddha-kauśalam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133347 (0.010):
Viśvanātha: atra camvām | mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsā
āśaṅkyāha bhīmeti | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | mahāratha iti yuyudhānīdānāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133428 (0.0):
mahāntaḥ śatrubhiś chettum aśakyā iṣvāsāś cāpā yeṣāṃ te | yuddha-kauśalam / āśaṅkyāha bhīmeti | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | mahāratha iti yuyudhānīdānāṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392450 (0.037):
ke ta ity āha yuyudhānaḥ sātyakiḥ virāṭo11 drupadaś ca mahārathaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4357538 (0.062):
śaineyaḥ satyakas tasmād yuyudhānas tu sātyakiḥ // HV_24.24 // / [k: Ś1 K1.3.4 Dn D4.5 ins.: :k]
trayāṇām | nara puṅgava iti purujid ādīnāṃ trayāṇām | yudyeti vikrānta iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133436 (0.0):
āśaṅkyāha bhīmeti | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | mahāratha iti yuyudhānīdānāṃ / trayāṇām | nara-puṅgava iti purujid-ādīnāṃ trayāṇām | yudyeti vikrānta iti
yudhāmanyoḥ | vīryavān ity uttamaujasaś ceti viśeṣaṇam | saubhadro
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133442 (0.0):
trayāṇām | nara-puṅgava iti purujid-ādīnāṃ trayāṇām | yudyeti vikrānta iti / yudhāmanyoḥ | vīryavān ity uttamaujasaś ceti viśeṣaṇam | saubhadro
'bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyaḥ kramād draupadyāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133359 (0.0):
dhanūṃṣi yeṣāṃ te | yuyudhānaḥ sātyakiḥ | saubhadro 'bhimanyuḥ | / draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyo jātāḥ prativindhyādayaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133449 (0.0):
yudhāmanyoḥ | vīryavān ity uttamaujasaś ceti viśeṣaṇam | saubhadro / 'bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyaḥ kramād draupadyāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133304 (0.021):
nāmaikaḥ | saubhadro 'bhimanyur draupadeyāḥ draupadyāṃ pañcabhyo
jātāḥ prativindhya śrutasena śrutakīrti śatānīka śrutakarmākhyāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133458 (0.0):
'bhimanyuḥ | draupadeyā yudhiṣṭhirādibhyaḥ pañcabhyaḥ kramād draupadyāṃ / jātāḥ prativindhya-śrutasena-śrutakīrti-śatānīka-śrutakarmākhyāḥ
pañca putrāḥ / | ca śabdād anye ca ghaṭotkacādayaḥ | pāṇḍavās tv atikhyātatvāt na gaṇitāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133470 (0.0):
jātāḥ prativindhya-śrutasena-śrutakīrti-śatānīka-śrutakarmākhyāḥ / pañca-putrāḥ | ca-śabdād anye ca ghaṭotkacādayaḥ | pāṇḍavās tv
| ye ete saptadaśa gaṇitāḥ, ye cānye tat pakṣīyās te sarve mahārathā eva |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133479 (0.0):
atikhyātatvāt na gaṇitāḥ | ye ete saptadaśa gaṇitāḥ, ye cānye tat-pakṣīyās
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19637345 (0.064):
01,089.007c manasyor abhavan putrāḥ śūrāḥ sarve mahārathāḥ / 01,089.007d*0873_01 anvagbhānuprabhṛtayo miśrakeśyāṃ manasvinaḥ
atirathasyāpy upalakṣaṇam etat | tal lakṣaṇaṃ coktam / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704276 (0.0):
yudhiṣṭhirādibhyo jātāḥ putrāḥ prativindhyādayaḥ pañca | mahārathādīnāṃ / lakṣaṇam / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133320 (0.0):
yudhiṣṭhirādibhyo jātāḥ putrāḥ prativindhyādayaḥ pañca | mahārathādīnāṃ / lakṣaṇam - / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133487 (0.0):
te sarve mahārathā eva | atirathasyāpy upalakṣaṇam etat | tal-lakṣaṇaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704324 (0.016):
mahārathādīnāṃ lakṣaṇam / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133368 (0.016):
mahārathādīnāṃ lakṣaṇam - / eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām |
śastra śāstra pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ || / amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704281 (0.0):
eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām | / śastra śāstra pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704289 (0.0):
śastra śāstra pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ || / amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133325 (0.0):
eko daśa sahasrāṇi yodhayed yas tu dhanvinām | / śastra-śāstra-pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133333 (0.0):
śastra-śāstra-pravīṇaś ca mahārtha iti smṛtaḥ || / amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ |
caikena yo yudhyet tan nyūno 'rdha rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4 6||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704296 (0.0):
amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ | / caikena yo yudhyet tan nyūno 'rdha rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4 6||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133340 (0.0):
amitān yodhayed yas tu samprokto 'tirathas tu saḥ | / caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133512 (0.0):
caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6|| / BhG 1.7
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704347 (0.032):
caikena yo yudhyet tan nyūno 'rdha rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4 6|| / Śrīdhara: nanv ekena dhṛṣṭadyumnenādhiṣṭhitālpikā senāsmadīyenaikenaiva
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133391 (0.032):
caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6|| / Śrīdhara: nanv ekena dhṛṣṭadyumnenādhiṣṭhitālpikā senāsmadīyenaikenaiva
BhG 1.7 / asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894596 (0.0):
saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahā rathāḥ ||BhG_1.6|| / asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133518 (0.0):
caikena yo yudhyet tan-nyūno 'rdha-rathaḥ smṛtaḥ || iti ||4-6|| / BhG 1.7 / asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423588 (0.0):
saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ || BhG_1.6 || / asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096488 (0.008):
06,023.007a asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620785 (0.008):
asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620331 (0.011):
[=MBh_06,023.006c] / asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama Bhg_01.007a
nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te ||7||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096492 (0.0):
06,023.007a asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama / 06,023.007c nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620790 (0.0):
asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama / nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620340 (0.0):
nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te Bhg_01.007c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894601 (0.0):
asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama | / nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te ||BhG_1.7||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133524 (0.0):
asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama | / nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te ||7||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423593 (0.0):
asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama | / nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te || BhG_1.7 ||
Śrīdhara: asmākam iti | nibodha budhyasva | nāyakā netāraḥ | saṃjñārthaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133532 (0.0):
nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te ||7|| / Śrīdhara: asmākam iti | nibodha budhyasva | nāyakā netāraḥ | saṃjñārthaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133573 (0.0):
asmākaṃ sarveṣāṃ madhye ye viśiṣṭāḥ paramotkṛṣṭā budhyādi-bala-śālino / nāyakā netāraḥ | tān saṃjñārthaṃ samyak jñānārthaṃ bravīmīti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704528 (0.050):
asmākaṃ sarveṣāṃ madhye ye viśiṣṭāḥ paramotkṛṣṭā budhyādi bala śālino / nāyakā netāraḥ | tān saṃjñārthaṃ samyak jñānārthaṃ bravīmīti |
samyag jñānārtham ||7|| / Viśvanātha: nibodha budhyasva | saṃjñārthaṃ samyag jñānārtham ||7||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133544 (0.0):
Śrīdhara: asmākam iti | nibodha budhyasva | nāyakā netāraḥ | saṃjñārthaṃ / samyag jñānārtham ||7||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133574 (0.0):
nāyakā netāraḥ | tān saṃjñārthaṃ samyak jñānārthaṃ bravīmīti |
Baladeva: tarhi kiṃ pāṇḍava sainyād bhīto 'sīty ācārya bhāvaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133551 (0.0):
Viśvanātha: nibodha budhyasva | saṃjñārthaṃ samyag jñānārtham ||7|| / Baladeva: tarhi kiṃ pāṇḍava-sainyād bhīto 'sīty ācārya-bhāvaṃ
sambhāvyāntarjātām api bhītim ācchādayan dhārṣṭyenāha asmākam iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133559 (0.0):
Baladeva: tarhi kiṃ pāṇḍava-sainyād bhīto 'sīty ācārya-bhāvaṃ / sambhāvyāntarjātām api bhītim ācchādayan dhārṣṭyenāha - asmākam iti |
asmākaṃ sarveṣāṃ madhye ye viśiṣṭāḥ paramotkṛṣṭā budhyādi bala śālino
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133569 (0.0):
sambhāvyāntarjātām api bhītim ācchādayan dhārṣṭyenāha - asmākam iti | / asmākaṃ sarveṣāṃ madhye ye viśiṣṭāḥ paramotkṛṣṭā budhyādi-bala-śālino
nāyakā netāraḥ | tān saṃjñārthaṃ samyak jñānārthaṃ bravīmīti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133533 (0.0):
Śrīdhara: asmākam iti | nibodha budhyasva | nāyakā netāraḥ | saṃjñārthaṃ / samyag jñānārtham ||7||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133578 (0.0):
asmākaṃ sarveṣāṃ madhye ye viśiṣṭāḥ paramotkṛṣṭā budhyādi-bala-śālino / nāyakā netāraḥ | tān saṃjñārthaṃ samyak jñānārthaṃ bravīmīti |
pāṇḍava premṇā tvaṃ cen no yotsyase, tadāpi bhīṣmādibhir mad vijayaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133588 (0.0):
nāyakā netāraḥ | tān saṃjñārthaṃ samyak jñānārthaṃ bravīmīti | / pāṇḍava-premṇā tvaṃ cen no yotsyase, tadāpi bhīṣmādibhir mad-vijayaḥ
setsyaty eveti tat kopotpādanārthaṃ dyotyam ||7|| / BhG 1.8 9
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133594 (0.0):
pāṇḍava-premṇā tvaṃ cen no yotsyase, tadāpi bhīṣmādibhir mad-vijayaḥ / setsyaty eveti tat kopotpādanārthaṃ dyotyam ||7||
bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiṃjayaḥ | / aśvatthāmā vikarṇaś ca saumadattir jayadrathaḥ ||8||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096510 (0.0):
06,023.007d*0086_01 sainye mahati ye sarve netāraḥ śūrasaṃmatāḥ / 06,023.008a bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiṃjayaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894613 (0.0):
nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te ||BhG_1.7|| / bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiṃjayaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133604 (0.0):
setsyaty eveti tat kopotpādanārthaṃ dyotyam ||7|| / BhG 1.8-9 / bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiṃjayaḥ |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620800 (0.006):
nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te / bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiñjayaḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423604 (0.006):
nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te || BhG_1.7 || / bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiñjayaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620348 (0.007):
nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te Bhg_01.007c / [=MBh_06,023.007c] / bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiṃjayaḥ Bhg_01.008a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973326 (0.017):
04,036.011a yatra droṇaś ca bhīṣmaś ca kṛpaḥ karṇo viviṃśatiḥ / 04,036.011c aśvatthāmā vikarṇaś ca somadatto 'tha bāhlikaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15475155 (0.019):
05,122.047c ayaṃ bhīṣmas tathā droṇaḥ karṇaś cāyaṃ tathā kṛpaḥ / 05,122.048a bhūriśravāḥ saumadattir aśvatthāmā jayadrathaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19994030 (0.022):
04,063.041a yatra droṇas tathā bhīṣmo drauṇir vaikartanaḥ kṛpaḥ / 04,063.041b*1080_001 aśvatthāmā vikarṇaś ca somadatto jayadrathaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465833 (0.023):
05,093.019a yatra bhīṣmaś ca droṇaś ca kṛpaḥ karṇo viviṃśatiḥ / 05,093.019c aśvatthāmā vikarṇaś ca somadatto 'tha bāhlikaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15445245 (0.025):
05,046.006a bhīṣmo droṇaḥ kṛpaḥ śalyaḥ kṛtavarmā jayadrathaḥ / 05,046.006c aśvatthāmā vikarṇaś ca somadattaś ca bāhlikaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20120537 (0.031):
06,055.073a droṇo vikarṇo 'tha jayadrathaś ca; bhūriśravāḥ kṛtavarmā kṛpaś
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20024909 (0.032):
05,046.006a bhīṣmo droṇaḥ kṛpaḥ śalyaḥ kṛtavarmā jayadrathaḥ / 05,046.006c aśvatthāmā vikarṇaś ca somadattaś ca bāhlikaḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1470769 (0.038):
08,023.006d*0210_02 tathā madreśvarādya tvaṃ rādheyaṃ pratipālaya / 08,023.007a bhīṣmo droṇaḥ kṛpaḥ karṇo bhavān bhojaś ca vīryavān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20045494 (0.048):
05,093.019a yatra bhīṣmaś ca droṇaś ca kṛpaḥ karṇo viviṃśatiḥ / 05,093.019c aśvatthāmā vikarṇaś ca somadatto 'tha bāhlikaḥ
anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096517 (0.0):
06,023.008a bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiṃjayaḥ / 06,023.008c aśvatthāmā vikarṇaś ca saumadattis tathaiva ca / 06,023.009a anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620807 (0.0):
bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiñjayaḥ / aśvatthāmā vikarṇaś ca saumadattis tathaiva ca 1.8 / anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620361 (0.0):
anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ Bhg_01.009a [=MBh_06,023.009a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894621 (0.0):
aśvatthāmā vikarṇaś ca saumadattir jayadrathaḥ ||BhG_1.8|| / anye ca bahavaḥ śūrā mad arthe tyakta jīvitāḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133611 (0.0):
aśvatthāmā vikarṇaś ca saumadattir jayadrathaḥ ||8|| / anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423612 (0.0):
aśvatthāmā vikarṇaś ca saumadattis tathaiva ca || BhG_1.8 || / anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392714 (1.192):
na kevalam ete yāvat / anye 'pi bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ6 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20133384 (0.049):
06,077.006c nānādeśasamutpannās tvadarthe yoddhum udyatāḥ / 06,077.007a ete cānye ca bahavas tvadarthe tyaktajīvitāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12906676 (0.056):
MSS_5694 1 āhaveṣu ca ye śūrāḥ svāmyarthe tyaktajīvitāḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483338 (0.056):
āhaveṣu ca ye śūrāḥ svāmy-arthe tyakta-jīvitāḥ |
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15643688 (0.064):
09,002.034f*0020_01 yatra śūrā maheṣvāsā madarthe tyaktajīvitāḥ
nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ ||9||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096521 (0.0):
06,023.009a anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ / 06,023.009c nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620811 (0.0):
anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ / nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ 1.9
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894626 (0.0):
anye ca bahavaḥ śūrā mad arthe tyakta jīvitāḥ | / nānā śastra praharaṇāḥ sarve yuddha viśāradāḥ ||BhG_1.9||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133617 (0.0):
anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ | / nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ ||9||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423617 (0.0):
anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ | / nānāśastrapraharaṇās sarve yuddhaviśāradāḥ || BhG_1.9 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620369 (5.960):
anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ Bhg_01.009a [=MBh_06,023.009a] / nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ Bhg_01.009c [=MBh_06,023.009c]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392720 (0.058):
anye 'pi bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ6 / / nānāśastrapraharaṇā nānāyuddhaviśāradāḥ7 // BhG_1.9 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 591764 (0.058):
na cainaṃ dadṛśuḥ sarve $ sarvaśastraviśāradāḥ // HV_App.I,29B.375 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22077315 (0.058):
na cainaṃ dadṛśuḥ sarve sarvaśastraviśāradāḥ // HV_App.I,29B.375 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114572 (0.060):
06,047.004a prāhedaṃ vacanaṃ kāle harṣayaṃs tanayas tava / 06,047.004c nānāśastrapraharaṇāḥ sarve śastrāstravedinaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4597227 (0.063):
mahāvīrā mahākāyā nānāyuddhaviśāradāḥ // BndP_2,38.22 // / nānāśastrāstrakuśalā nānāvāhagatā nṛpāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705470 (0.064):
asikampanahastāś ca $ dānavā yuddhadurmadāḥ / HV_App.I,42B.2886 / / nānāpraharaṇā ghorā $ nānāveṣā mahābalāḥ // HV_App.I,42B.2887 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191018 (0.064):
asikampanahastāś ca dānavā yuddhadurmadāḥ / HV_App.I,42B.2886 / / nānāpraharaṇā ghorā nānāveṣā mahābalāḥ // HV_App.I,42B.2887 //
Śrīdhara: tān eṣāha bhavān iti dvābhyām | bhavān droṇaḥ | samitiṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133623 (0.0):
nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ ||9|| / Śrīdhara: tān eṣāha bhavān iti dvābhyām | bhavān droṇaḥ | samitiṃ
saṃgrāmaṃ jayatīti tathā | saumadattiḥ somadattasya putro bhūriśravāḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133629 (0.0):
Śrīdhara: tān eṣāha bhavān iti dvābhyām | bhavān droṇaḥ | samitiṃ / saṃgrāmaṃ jayatīti tathā | saumadattiḥ somadattasya putro bhūriśravāḥ |
anye ceti mad arthe mat prayojanārthaṃ jīvitaṃ tyaktum adhyavasitā ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133638 (0.0):
saṃgrāmaṃ jayatīti tathā | saumadattiḥ somadattasya putro bhūriśravāḥ | / anye ceti mad-arthe mat-prayojanārthaṃ jīvitaṃ tyaktum adhyavasitā ity
arthaḥ | nānā anekāni śastrāni praharaṇa sādhanāni yeṣāṃ te | yuddhe
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133646 (0.0):
anye ceti mad-arthe mat-prayojanārthaṃ jīvitaṃ tyaktum adhyavasitā ity / arthaḥ | nānā anekāni śastrāni praharaṇa-sādhanāni yeṣāṃ te | yuddhe
viśāradā nipuṇā ity arthaḥ ||8 9|| / Viśvanātha: saumadattir bhūriśravāḥ | tyakta jīvitā iti jīvita tyāgenāpi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133656 (0.0):
arthaḥ | nānā anekāni śastrāni praharaṇa-sādhanāni yeṣāṃ te | yuddhe / viśāradā nipuṇā ity arthaḥ ||8-9||
yadi mad upakāraḥ syāt tadā tad api kartuṃ pravṛttā ity arthaḥ | vastutas
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133663 (0.0):
Viśvanātha: saumadattir bhūriśravāḥ | tyakta-jīvitā iti jīvita-tyāgenāpi / yadi mad-upakāraḥ syāt tadā tad api kartuṃ pravṛttā ity arthaḥ | vastutas
tu mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva nimitta mātraṃ bhava savyasācin iti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20102402 (0.0):
rājyaṃ samṛddham / 06,033.033c mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva; nimittamātraṃ bhava savyasācin
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25626460 (0.0):
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṃ samṛddham / mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva / nimittamātraṃ bhava savyasācin 11.33
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17839476 (0.0):
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṃ samṛddham | / mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva / nimitta mātraṃ bhava savyasācin ||33||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627798 (0.0):
Bhg_11.033a [=MBh_06,033.033a] / mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva; nimittamātraṃ bhava savyasācin Bhg_11.033c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22927975 (0.0):
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṃ samṛddham | / mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva / nimitta mātraṃ bhava savyasācin ||BhG_11.33||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133672 (0.0):
yadi mad-upakāraḥ syāt tadā tad api kartuṃ pravṛttā ity arthaḥ | vastutas / tu mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva nimitta-mātraṃ bhava savyasācin iti
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14663314 (0.0):
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṃ samṛddham | / mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva / nimitta-mātraṃ bhava savyasācin ||33||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3452596 (0.0):
tasmāt tvam uttiṣṭha yaśo labhasva jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṃ samṛddham / mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva nimittamātraṃ bhava savyasācin || BhG_11.33
bhagavad ukter duryodhana sarasvatī satyam evāha sma || 8 9||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133678 (0.0):
tu mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva nimitta-mātraṃ bhava savyasācin iti / bhagavad-ukter duryodhana-sarasvatī satyam evāha sma || 8-9||
Baladeva: bhavān iti | bhavān droṇaḥ | vikarṇo mad bhrātā kaniṣṭhaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133687 (0.0):
bhagavad-ukter duryodhana-sarasvatī satyam evāha sma || 8-9|| / Baladeva: bhavān iti | bhavān droṇaḥ | vikarṇo mad-bhrātā kaniṣṭhaḥ |
saumadattir bhūriśravāḥ | samitiñjayaḥ saṃgrāma vijayīti droṇādīnāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133693 (0.0):
Baladeva: bhavān iti | bhavān droṇaḥ | vikarṇo mad-bhrātā kaniṣṭhaḥ | / saumadattir bhūriśravāḥ | samitiñjayaḥ saṃgrāma-vijayīti droṇādīnāṃ
saptānāṃ viśeṣaṇam | nanv etāvanta eva mat sainye viśiṣṭāḥ kintv
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133701 (0.0):
saumadattir bhūriśravāḥ | samitiñjayaḥ saṃgrāma-vijayīti droṇādīnāṃ / saptānāṃ viśeṣaṇam | nanv etāvanta eva mat-sainye viśiṣṭāḥ kintv
asaṅkhyeyāḥ santīty āha anye ceti | bahavo / jayadratha kṛtavarma śalya prabhṛtayaḥ | tyaktety ādi karmaṇi niṣṭhā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133706 (0.0):
saptānāṃ viśeṣaṇam | nanv etāvanta eva mat-sainye viśiṣṭāḥ kintv / asaṅkhyeyāḥ santīty āha anye ceti | bahavo
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133713 (0.0):
asaṅkhyeyāḥ santīty āha anye ceti | bahavo / jayadratha-kṛtavarma-śalya-prabhṛtayaḥ | tyaktety-ādi karmaṇi niṣṭhā
jīvitāni tyaktuṃ kṛta niścayā ity arthaḥ | itthaṃ ca teṣāṃ sarveṣāṃ mayi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133721 (0.0):
jayadratha-kṛtavarma-śalya-prabhṛtayaḥ | tyaktety-ādi karmaṇi niṣṭhā / jīvitāni tyaktuṃ kṛta-niścayā ity arthaḥ | itthaṃ ca teṣāṃ sarveṣāṃ mayi
snehātirekāt śauryātirekād yuddha pāṇḍityāc ca mad vijayaḥ siddhyed eveti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133730 (0.0):
jīvitāni tyaktuṃ kṛta-niścayā ity arthaḥ | itthaṃ ca teṣāṃ sarveṣāṃ mayi / snehātirekāt śauryātirekād yuddha-pāṇḍityāc ca mad-vijayaḥ siddhyed eveti
dyotyate ||8 9|| / BhG 1.10 / aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096527 (0.0):
06,023.009c nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ / 06,023.010a aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114594 (0.0):
06,047.005c pāṇḍuputrān raṇe hantuṃ sasainyān kim u saṃhatāḥ / 06,047.006a aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620817 (0.0):
nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ 1.9 / aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894632 (0.0):
nānā śastra praharaṇāḥ sarve yuddha viśāradāḥ ||BhG_1.9|| / aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133736 (0.0):
snehātirekāt śauryātirekād yuddha-pāṇḍityāc ca mad-vijayaḥ siddhyed eveti / dyotyate ||8-9|| / BhG 1.10
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423623 (0.0):
nānāśastrapraharaṇās sarve yuddhaviśāradāḥ || BhG_1.9 || / aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620376 (0.009):
nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ Bhg_01.009c [=MBh_06,023.009c] / aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam Bhg_01.010a
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392767 (0.029):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam / / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam // BhG_1.10 //
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643084 (0.046):
06,023.010a aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / 06,023.010c paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam
paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam ||10|| / Śrīdhara: tataḥ kiṃ? ata āha aparyāptam ity ādi | tat tathābhūtaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096531 (0.0):
06,023.010a aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / 06,023.010c paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114595 (0.0):
06,047.006a aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / 06,047.006c paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ pārthivasattamāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620821 (0.0):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / paryāptaṃ tvidam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894636 (0.0):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam | / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam ||BhG_1.10||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133747 (0.0):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam | / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam ||10||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392766 (0.0):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam / / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam // BhG_1.10 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423627 (0.0):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam | / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam || BhG_1.10 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620383 (0.032):
[=MBh_06,023.010a] / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam Bhg_01.010c
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25661152 (0.053):
06,047.006a aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / 06,047.006c paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ pārthivasattamāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133763 (0.053):
taiḥ saha yoddhuṃ asamarthaṃ bhāti | idam eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ / bhīmābhirakṣitam sat paryāptaṃ samarthaṃ bhāti |
vīrair yuktam api bhīṣmeṇābhirakṣitam api asmākaṃ balaṃ sainyaṃ aparyāptaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133756 (0.0):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ? ata āha - aparyāptam ity ādi | tat tathābhūtaiḥ / vīrair yuktam api bhīṣmeṇābhirakṣitam api asmākaṃ balaṃ sainyaṃ aparyāptaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392762 (0.055):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam / / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam // BhG_1.10 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704802 (0.062):
asmākaṃ balam | tatrāpi bhīṣmeṇa mahā buddhimatātirathenābhirakṣitam | / eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ tu paryāptaṃ parimitam | tatrāpi bhīmena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133846 (0.062):
asmākaṃ balam | tatrāpi bhīṣmeṇa mahā-buddhimatātirathenābhirakṣitam | / eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ tu paryāptaṃ parimitam | tatrāpi bhīmena
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096526 (0.063):
06,023.010a aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / 06,023.010c paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114593 (0.063):
06,047.006a aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / 06,047.006c paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ pārthivasattamāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620816 (0.063):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / paryāptaṃ tvidam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894631 (0.063):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam | / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam ||BhG_1.10||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133735 (0.063):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam | / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam ||10||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423622 (0.063):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam | / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam || BhG_1.10 ||
taiḥ saha yoddhuṃ asamarthaṃ bhāti | idam eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133762 (0.0):
vīrair yuktam api bhīṣmeṇābhirakṣitam api asmākaṃ balaṃ sainyaṃ aparyāptaṃ / taiḥ saha yoddhuṃ asamarthaṃ bhāti | idam eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ
bhīmābhirakṣitam sat paryāptaṃ samarthaṃ bhāti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133768 (0.0):
taiḥ saha yoddhuṃ asamarthaṃ bhāti | idam eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ / bhīmābhirakṣitam sat paryāptaṃ samarthaṃ bhāti |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894636 (0.047):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam | / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam ||BhG_1.10||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423627 (0.047):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam | / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam || BhG_1.10 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096530 (0.050):
06,023.010a aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / 06,023.010c paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620820 (0.050):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam / paryāptaṃ tvidam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133740 (0.050):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam | / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam ||10||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392764 (0.050):
aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam / / paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam // BhG_1.10 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704696 (0.056):
paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam ||10|| / Śrīdhara: tataḥ kiṃ? ata āha aparyāptam ity ādi | tat tathābhūtaiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704802 (0.057):
asmākaṃ balam | tatrāpi bhīṣmeṇa mahā buddhimatātirathenābhirakṣitam | / eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ tu paryāptaṃ parimitam | tatrāpi bhīmena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133846 (0.057):
asmākaṃ balam | tatrāpi bhīṣmeṇa mahā-buddhimatātirathenābhirakṣitam | / eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ tu paryāptaṃ parimitam | tatrāpi bhīmena
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620383 (0.060):
paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam Bhg_01.010c
bhīṣmasyobhaya pakṣapātitvāt asmad balaṃ pāṇḍava sainyṃ pratyasamartham |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133778 (0.0):
bhīmābhirakṣitam sat paryāptaṃ samarthaṃ bhāti | / bhīṣmasyobhaya-pakṣapātitvāt asmad-balaṃ pāṇḍava-sainyṃ pratyasamartham |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14137589 (0.044):
bhavedabhīṣmamadroṇaṃ dhārtarāṣṭrabalaṃ katham /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392792 (0.057):
sa ca (bhīmo) bhīṣmāpekṣayā kiñcin nyūnatara ity abhiprāyaḥ11 / / idaṃ tv asmākaṃ balam eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ paryāptam
bhīmasyika pakṣapātitvāt pāṇḍavānāṃ balaṃ samartham ||10||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133786 (0.0):
bhīṣmasyobhaya-pakṣapātitvāt asmad-balaṃ pāṇḍava-sainyṃ pratyasamartham | / bhīmasyika-pakṣapātitvāt pāṇḍavānāṃ balaṃ samartham ||10||
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20923092 (0.030):
ratnakośakāramatamāha kaściditi// pakṣadharmatābalalabhyatvamiti// / tathāca bādhānunnītapakṣetarepi nātivyāptiḥ/ tasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919726 (0.033):
sādhyatvāttadviśiṣṭānyasya pakṣatvaṃ syāt/ tadarthaṃ dharmagrahaṇam/ na ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955615 (0.035):
hetorabhāvena tanniṣṭatvena tavājñānāditi bhāvaḥ// uktatvācceti// / vidhivāde/ ato na pakṣadharmatāvighaṭakatvena doṣatvaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11999476 (0.043):
uktaḥ. so 'naikāṃtika iti darśitaṃ bhavati. [Tib. 209a] tadanaikāṃtikatvāc / cāpratisādhanaṃ tat. na pūrvapakṣadūṣaṇaṃ ceti. āha. sapta jñānāni duḥkhe
Viśvanātha: aparyāptam aparipūrṇam | pāṇḍavaiḥ saha yoddhuṃ akṣamam ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133791 (0.0):
bhīmasyika-pakṣapātitvāt pāṇḍavānāṃ balaṃ samartham ||10|| / Viśvanātha: aparyāptam aparipūrṇam | pāṇḍavaiḥ saha yoddhuṃ akṣamam ity
arthaḥ | bhīṣmeṇātisūkṣma buddhinā śastra śāstra pravīṇenābhito rakṣitam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133801 (0.0):
Viśvanātha: aparyāptam aparipūrṇam | pāṇḍavaiḥ saha yoddhuṃ akṣamam ity / arthaḥ | bhīṣmeṇātisūkṣma-buddhinā śastra-śāstra-pravīṇenābhito rakṣitam
api bhīṣmasyobhaya pakṣapātitvāt | eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ tu bhīmena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133809 (0.0):
arthaḥ | bhīṣmeṇātisūkṣma-buddhinā śastra-śāstra-pravīṇenābhito rakṣitam / api bhīṣmasyobhaya-pakṣapātitvāt | eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ tu bhīmena
sthūla buddhinā śastra śāstrānabhijño 'pi rakṣitam paryāptaṃ paripūrṇam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133817 (0.0):
api bhīṣmasyobhaya-pakṣapātitvāt | eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ tu bhīmena / sthūla-buddhinā śastra-śāstrānabhijño 'pi rakṣitam paryāptaṃ paripūrṇam |
asmābhiḥ saha yuddhe pravīṇam ity arthaḥ ||10|| / Baladeva: nanv ubhayoḥ sainyayos taulyāt tavaiva vijayaḥ katham ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133829 (0.0):
sthūla-buddhinā śastra-śāstrānabhijño 'pi rakṣitam paryāptaṃ paripūrṇam | / asmābhiḥ saha yuddhe pravīṇam ity arthaḥ ||10||
āśaṅkya sva sainyādhikyam āha aparyāptam iti | aparyāptam aparimitam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133837 (0.0):
Baladeva: nanv ubhayoḥ sainyayos taulyāt tavaiva vijayaḥ katham ity / āśaṅkya sva-sainyādhikyam āha aparyāptam iti | aparyāptam aparimitam
asmākaṃ balam | tatrāpi bhīṣmeṇa mahā buddhimatātirathenābhirakṣitam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133845 (0.0):
āśaṅkya sva-sainyādhikyam āha aparyāptam iti | aparyāptam aparimitam / asmākaṃ balam | tatrāpi bhīṣmeṇa mahā-buddhimatātirathenābhirakṣitam |
eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ tu paryāptaṃ parimitam | tatrāpi bhīmena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133852 (0.0):
asmākaṃ balam | tatrāpi bhīṣmeṇa mahā-buddhimatātirathenābhirakṣitam | / eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ tu paryāptaṃ parimitam | tatrāpi bhīmena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133763 (0.057):
taiḥ saha yoddhuṃ asamarthaṃ bhāti | idam eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ / bhīmābhirakṣitam sat paryāptaṃ samarthaṃ bhāti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133753 (0.062):
vīrair yuktam api bhīṣmeṇābhirakṣitam api asmākaṃ balaṃ sainyaṃ aparyāptaṃ
tuccha buddhinārdharathenābhirakṣitam | ataḥ siddha vijayo 'ham ||10||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133857 (0.0):
eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ tu paryāptaṃ parimitam | tatrāpi bhīmena / tuccha-buddhinārdharathenābhirakṣitam | ataḥ siddha-vijayo 'ham ||10||
BhG 1.11 / ayaneṣu ca sarveṣu yathābhāgam avasthitāḥ | / bhīṣmam evābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi ||11||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096539 (0.0):
06,023.010c paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam / 06,023.011a ayaneṣu ca sarveṣu yathābhāgam avasthitāḥ / 06,023.011c bhīṣmam evābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620829 (0.0):
paryāptaṃ tvidam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam / ayaneṣu ca sarveṣu yathābhāgam avasthitāḥ / bhīṣmam evābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi 1.11
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133867 (0.0):
tuccha-buddhinārdharathenābhirakṣitam | ataḥ siddha-vijayo 'ham ||10|| / BhG 1.11 / ayaneṣu ca sarveṣu yathābhāgam avasthitāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423636 (0.0):
paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam || BhG_1.10 || / ayaneṣu ca sarveṣu yathābhāgam avasthitāḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392862 (0.011):
anyeṣu tu sarveṣu yathābhāgam avasthitā(ḥ) / / bhīṣmam evābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi // BhG_1.11 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894645 (0.025):
paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam ||BhG_1.10|| / ayaneṣu ca sarveṣu yathā bhāgam avasthitāḥ | / bhīṣmam evābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi ||BhG_1.11||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620393 (0.042):
paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam Bhg_01.010c / [=MBh_06,023.010c] / ayaneṣu ca sarveṣu yathābhāgam avasthitāḥ Bhg_01.011a [=MBh_06,023.011a]
Viśvanātha: tasmād yuṣmābhiḥ sāvadhānair bhavituvyam ity āha ayaneṣu / vyūha praveśa mārgeṣu yathā bhāgaṃ vibhaktāḥ svāṃ svāṃ raṇa bhūmim
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133872 (0.0):
bhīṣmam evābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi ||11|| / Viśvanātha: tasmād yuṣmābhiḥ sāvadhānair bhavituvyam ity āha ayaneṣu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133881 (0.0):
Viśvanātha: tasmād yuṣmābhiḥ sāvadhānair bhavituvyam ity āha ayaneṣu / vyūha-praveśa-mārgeṣu yathā-bhāgaṃ vibhaktāḥ svāṃ svāṃ raṇa-bhūmim
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704882 (0.019):
iti | ayaneṣu sainya praveśa vartmasu yathābhāgaṃ vibhaktāṃ svāṃ svāṃ / yuddha bhūmim aparityajyāvasthitā bhavanto bhavad ādayo bhīṣmame evābhito
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133926 (0.019):
iti | ayaneṣu sainya-praveśa-vartmasu yathābhāgaṃ vibhaktāṃ svāṃ svāṃ / yuddha-bhūmim aparityajyāvasthitā bhavanto bhavad-ādayo bhīṣmame evābhito
aparityajyaivāvasthitā bhavanto bhīṣmam evābhitas tathā rakṣantu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133887 (0.0):
vyūha-praveśa-mārgeṣu yathā-bhāgaṃ vibhaktāḥ svāṃ svāṃ raṇa-bhūmim / aparityajyaivāvasthitā bhavanto bhīṣmam evābhitas tathā rakṣantu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704883 (0.022):
iti | ayaneṣu sainya praveśa vartmasu yathābhāgaṃ vibhaktāṃ svāṃ svāṃ / yuddha bhūmim aparityajyāvasthitā bhavanto bhavad ādayo bhīṣmame evābhito
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133927 (0.022):
iti | ayaneṣu sainya-praveśa-vartmasu yathābhāgaṃ vibhaktāṃ svāṃ svāṃ / yuddha-bhūmim aparityajyāvasthitā bhavanto bhavad-ādayo bhīṣmame evābhito
yathānyair yudhyamāno 'yaṃ pṛṣṭhataḥ kaiścin na hanyate |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133891 (0.0):
aparityajyaivāvasthitā bhavanto bhīṣmam evābhitas tathā rakṣantu / yathānyair yudhyamāno 'yaṃ pṛṣṭhataḥ kaiścin na hanyate |
bhīṣma balenaivāsmākaṃ jīvitam iti bhāvaḥ ||11|| / Baladeva: athaivaṃ mad ukti bhāvaṃ vijñāyācāryaś ced udāsīta tadā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133907 (0.0):
yathānyair yudhyamāno 'yaṃ pṛṣṭhataḥ kaiścin na hanyate | / bhīṣma-balenaivāsmākaṃ jīvitam iti bhāvaḥ ||11||
mat kārya kṣatir iti vibhāvya tasmin sva kārya bhāram arpayann āha ayaneṣv
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133917 (0.0):
Baladeva: athaivaṃ mad-ukti-bhāvaṃ vijñāyācāryaś ced udāsīta tadā / mat-kārya-kṣatir iti vibhāvya tasmin sva-kārya-bhāram arpayann āha ayaneṣv
iti | ayaneṣu sainya praveśa vartmasu yathābhāgaṃ vibhaktāṃ svāṃ svāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133925 (0.0):
mat-kārya-kṣatir iti vibhāvya tasmin sva-kārya-bhāram arpayann āha ayaneṣv / iti | ayaneṣu sainya-praveśa-vartmasu yathābhāgaṃ vibhaktāṃ svāṃ svāṃ
yuddha bhūmim aparityajyāvasthitā bhavanto bhavad ādayo bhīṣmame evābhito
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133934 (0.0):
iti | ayaneṣu sainya-praveśa-vartmasu yathābhāgaṃ vibhaktāṃ svāṃ svāṃ / yuddha-bhūmim aparityajyāvasthitā bhavanto bhavad-ādayo bhīṣmame evābhito
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704837 (0.019):
vyūha praveśa mārgeṣu yathā bhāgaṃ vibhaktāḥ svāṃ svāṃ raṇa bhūmim / aparityajyaivāvasthitā bhavanto bhīṣmam evābhitas tathā rakṣantu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133881 (0.019):
vyūha-praveśa-mārgeṣu yathā-bhāgaṃ vibhaktāḥ svāṃ svāṃ raṇa-bhūmim / aparityajyaivāvasthitā bhavanto bhīṣmam evābhitas tathā rakṣantu
rakṣantu yuddhābhiniveśāt pārśvataḥ pṛṣṭhataś cāpaśyantaṃ taṃ yathānyo na
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133941 (0.0):
yuddha-bhūmim aparityajyāvasthitā bhavanto bhavad-ādayo bhīṣmame evābhito / rakṣantu yuddhābhiniveśāt pārśvataḥ pṛṣṭhataś cāpaśyantaṃ taṃ yathānyo na
vihanyāt tathā kurvantv ity arthaḥ | senāpatau bhīṣme nirbodhe
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133948 (0.0):
rakṣantu yuddhābhiniveśāt pārśvataḥ pṛṣṭhataś cāpaśyantaṃ taṃ yathānyo na / vihanyāt tathā kurvantv ity arthaḥ | senāpatau bhīṣme nirbodhe
mad vijaya siddhir iti bhāvaḥ | / ayam āśayaḥ bhīṣmo 'smākaṃ pityāmahaḥ | bhavāṃs tu guruḥ | tau yuvām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133961 (0.0):
vihanyāt tathā kurvantv ity arthaḥ | senāpatau bhīṣme nirbodhe / mad-vijaya-siddhir iti bhāvaḥ |
asmad ekānta hitaiṣiṇau viditau | yāvakṣa sadasi mad anyāyaṃ vidantāv api
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133972 (0.0):
ayam āśayaḥ - bhīṣmo 'smākaṃ pityāmahaḥ | bhavāṃs tu guruḥ | tau yuvām / asmad ekānta-hitaiṣiṇau viditau | yāvakṣa-sadasi mad-anyāyaṃ vidantāv api
draupadyā nyāyaṃ pṛṣṭau nāvocatāṃ mayā tu pāṇḍaveṣu pratītaṃ snehābhāsaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133983 (0.0):
asmad ekānta-hitaiṣiṇau viditau | yāvakṣa-sadasi mad-anyāyaṃ vidantāv api / draupadyā nyāyaṃ pṛṣṭau nāvocatāṃ mayā tu pāṇḍaveṣu pratītaṃ snehābhāsaṃ
tyājayituṃ tathā niveditam iti ||11|| / BhG 1.12 / tasya saṃjanayan harṣaṃ kuru vṛddhaḥ pitāmahaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894653 (0.0):
bhīṣmam evābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi ||BhG_1.11|| / tasya saṃjanayan harṣaṃ kuru vṛddhaḥ pitāmahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133991 (0.0):
draupadyā nyāyaṃ pṛṣṭau nāvocatāṃ mayā tu pāṇḍaveṣu pratītaṃ snehābhāsaṃ / tyājayituṃ tathā niveditam iti ||11||
siṃha nādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān ||12||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894659 (0.0):
tasya saṃjanayan harṣaṃ kuru vṛddhaḥ pitāmahaḥ | / siṃha nādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān ||BhG_1.12||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133998 (0.0):
tasya saṃjanayan harṣaṃ kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ | / siṃha-nādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān ||12||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096550 (0.014):
06,023.012a tasya saṃjanayan harṣaṃ kuruvṛddhaḥ pitāmahaḥ / 06,023.012c siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114755 (0.014):
06,047.022a teṣāṃ śrutvā tu hṛṣṭānāṃ kuruvṛddhaḥ pitāmahaḥ / 06,047.022c siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620409 (0.014):
[=MBh_06,023.012a] / siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān Bhg_01.012c
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423673 (0.014):
tasya saṃjanayan harṣaṃ kuruvṛddhaḥ pitāmahaḥ | / siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān || BhG_1.12 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704974 (0.032):
mahāntaṃ siṃha nādaṃ vinadya kṛtvā śaṅkhaṃ dadhmau vāditavān ||12||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134018 (0.032):
mahāntaṃ siṃha-nādaṃ vinadya kṛtvā śaṅkhaṃ dadhmau vāditavān ||12||
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4408144 (0.038):
etasminn antare rājā jarāsaṃdhaḥ pratāpavān | *HV_81.78*918:1 | / dadhmau śaṅkhaṃ mahānādaṃ diśaḥ sarvā vinādayan || *HV_81.78*918:2 |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620840 (0.049):
siṃhanādaṃ vinadyocchaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau / pratāpavān 1.12
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392926 (0.050):
siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ8 dadhmau pratāpavān // BhG_1.12 //
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643106 (0.050):
06,023.012c siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān / 06,023.013a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
Śrīdhara: tad evaṃ bahu māna yuktaṃ rāja vākyaṃ śrutvā bhīṣmaḥ kiṃ kṛtavān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134007 (0.0):
siṃha-nādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān ||12|| / Śrīdhara: tad evaṃ bahu-māna-yuktaṃ rāja-vākyaṃ śrutvā bhīṣmaḥ kiṃ kṛtavān
| tad āha tasyety ādi | tasya rājño harṣaṃ kurvan pitāmaho bhīṣma uccair
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134014 (0.0):
Śrīdhara: tad evaṃ bahu-māna-yuktaṃ rāja-vākyaṃ śrutvā bhīṣmaḥ kiṃ kṛtavān / | tad āha tasyety ādi | tasya rājño harṣaṃ kurvan pitāmaho bhīṣma uccair
mahāntaṃ siṃha nādaṃ vinadya kṛtvā śaṅkhaṃ dadhmau vāditavān ||12||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134022 (0.0):
| tad āha tasyety ādi | tasya rājño harṣaṃ kurvan pitāmaho bhīṣma uccair / mahāntaṃ siṃha-nādaṃ vinadya kṛtvā śaṅkhaṃ dadhmau vāditavān ||12||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704951 (0.032):
siṃha nādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān ||12||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894657 (0.032):
siṃha nādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān ||BhG_1.12||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133995 (0.032):
siṃha-nādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān ||12||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096548 (0.060):
06,023.012c siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114753 (0.060):
06,047.022c siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620408 (0.060):
siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān Bhg_01.012c
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423671 (0.060):
siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān || BhG_1.12 ||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16272644 (0.063):
dadhmau śaṅkhaṃ mahānādaṃ *HV_81.78*918:2a / dadhmau śaṅkhaṃ mahāravam HV_App.I,31.1912b
Viśvanātha: tataś ca sva saṃmāna śravaṇa janita harṣas tasya duryodhanasya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134030 (0.0):
mahāntaṃ siṃha-nādaṃ vinadya kṛtvā śaṅkhaṃ dadhmau vāditavān ||12|| / Viśvanātha: tataś ca sva-saṃmāna-śravaṇa-janita-harṣas tasya duryodhanasya
bhava vidhvaṃsanena harṣaṃ sañanayituṃ kuru vṛddho bhīṣmaḥ siṃha nādam iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134038 (0.0):
Viśvanātha: tataś ca sva-saṃmāna-śravaṇa-janita-harṣas tasya duryodhanasya / bhava-vidhvaṃsanena harṣaṃ sañanayituṃ kuru-vṛddho bhīṣmaḥ siṃha-nādam iti
upamāne karmaṇi ceti ṇamul siṃha iva vinadyety arthaḥ ||12||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134045 (0.0):
bhava-vidhvaṃsanena harṣaṃ sañanayituṃ kuru-vṛddho bhīṣmaḥ siṃha-nādam iti / upamāne karmaṇi ceti ṇamul siṃha iva vinadyety arthaḥ ||12||
Baladeva: evaṃ duryodhana kṛtāṃ sva stutim avadhārya sa harṣo bhīṣmas
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134054 (0.0):
upamāne karmaṇi ceti ṇamul siṃha iva vinadyety arthaḥ ||12|| / Baladeva: evaṃ duryodhana-kṛtāṃ sva-stutim avadhārya sa-harṣo bhīṣmas
tad antar jātāṃ bhītim utsādayituṃ śaṅkhaṃ dadhmāv ity āha | siṃha nādam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134063 (0.0):
Baladeva: evaṃ duryodhana-kṛtāṃ sva-stutim avadhārya sa-harṣo bhīṣmas / tad-antar-jātāṃ bhītim utsādayituṃ śaṅkhaṃ dadhmāv ity āha | siṃha-nādam
ity upamāne karmaṇi ceti pāṇini sūtrāt ṇamul | cāt kartary upamāne ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134072 (0.0):
tad-antar-jātāṃ bhītim utsādayituṃ śaṅkhaṃ dadhmāv ity āha | siṃha-nādam / ity upamāne karmaṇi ceti pāṇini-sūtrāt ṇamul | cāt kartary upamāne ity
arthaḥ | siṃha iva vinadyety arthaḥ | mukhataḥ kiñcid anuktvā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134079 (0.0):
ity upamāne karmaṇi ceti pāṇini-sūtrāt ṇamul | cāt kartary upamāne ity / arthaḥ | siṃha iva vinadyety arthaḥ | mukhataḥ kiñcid anuktvā
śaṅkha nāda mātra karaṇena jaya parājayau khalv īśvarādhīnau tvad arthe
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134089 (0.0):
arthaḥ | siṃha iva vinadyety arthaḥ | mukhataḥ kiñcid anuktvā / śaṅkha-nāda-mātra-karaṇena jaya-parājayau khalv īśvarādhīnau tvad-arthe
kṣatra dharmeṇa dehaṃ tyakṣyāmīti vyajyate ||12|| / BhG 1.13
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134094 (0.0):
śaṅkha-nāda-mātra-karaṇena jaya-parājayau khalv īśvarādhīnau tvad-arthe / kṣatra-dharmeṇa dehaṃ tyakṣyāmīti vyajyate ||12||
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096557 (0.0):
06,023.012c siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān / 06,023.013a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1458927 (0.0):
08,007.034c dhārtarāṣṭrān hatān mene sakarṇān vai janādhipa / 08,007.035a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15686168 (0.0):
09,060.065b*0374_07 āpupūre nabhaḥ sarvaṃ pṛthivī ca cacāla ha / 09,060.065b*0374_08 tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620848 (0.0):
pratāpavān 1.12 / tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620417 (0.0):
[=MBh_06,023.012c] / tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ Bhg_01.013a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894667 (0.0):
siṃha nādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān ||BhG_1.12|| / tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānaka gomukhāḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134102 (0.0):
kṣatra-dharmeṇa dehaṃ tyakṣyāmīti vyajyate ||12|| / BhG 1.13 / tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423681 (0.0):
siṃhanādaṃ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān || BhG_1.12 || / tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392965 (0.012):
sāmānyanader viśeṣanadiḥ11 karma / siṃhanādaṃ kṛtvety arthaḥ // 12 / tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ12 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20201838 (0.015):
07,058.004a mṛdaṅgā jharjharā bheryaḥ paṇavānakagomukhāḥ / 07,058.004c āḍambarāś ca śaṅkhāś ca dundubhyaś ca mahāsvanāḥ
sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat ||13||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096561 (0.0):
06,023.013a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ / 06,023.013c sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620849 (0.0):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ / sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulobhavat 1.13
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620425 (0.0):
[=MBh_06,023.013a] / sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat Bhg_01.013c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894671 (0.0):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānaka gomukhāḥ | / sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat ||BhG_1.13||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134107 (0.0):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ | / sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat ||13||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392970 (0.0):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ12 / / sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat // BhG_1.13 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423685 (0.0):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ | / sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat || BhG_1.13 ||
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1458928 (5.960):
08,007.035a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ / 08,007.035c sahasaivābhyahanyanta saśabdāś ca samantataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114766 (0.022):
06,047.023c ānakāś cābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20107313 (0.047):
06,041.003c sahasaivābhyahanyanta tataḥ śabdo mahān abhūt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20297447 (0.050):
08,007.035a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ / 08,007.035c sahasaivābhyahanyanta saśabdāś ca samantataḥ
Śrīdhara: tad evaṃ senāpateḥ bhīṣmasya yuddhotsavam ālokya sarvato
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134114 (0.0):
sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat ||13|| / Śrīdhara: tad evaṃ senāpateḥ bhīṣmasya yuddhotsavam ālokya sarvato
yuddhotsavaḥ pravṛtta iy āha tata ity ādinā | paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134123 (0.0):
Śrīdhara: tad evaṃ senāpateḥ bhīṣmasya yuddhotsavam ālokya sarvato / yuddhotsavaḥ pravṛtta iy āha tata ity ādinā | paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705104 (0.035):
Viśvanātha: tataś cobhayatraiva yuddhotsāhaḥ pravṛtta ity āha tata iti | / paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ paṭahāḥ | gomukhā vādya viśeṣāḥ ||13||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134148 (0.035):
Viśvanātha: tataś cobhayatraiva yuddhotsāhaḥ pravṛtta ity āha tata iti | / paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ paṭahāḥ | gomukhā vādya-viśeṣāḥ ||13||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19764697 (0.062):
02,042.031d@029_0078 ūcur vai śabdaśāstrajñā nityaṃ karmāntareṣv atha / 02,042.031d@029_0079 bheryaś ca murajāś caiva ḍuṇḍukā gomukhāś ca ye
gomukhāś ca vādya viśeṣāḥ | sahasā tat kṣaṇam evābhyahanyanta vāditāḥ | sa
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134130 (0.0):
yuddhotsavaḥ pravṛtta iy āha tata ity ādinā | paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ / gomukhāś ca vādya-viśeṣāḥ | sahasā tat-kṣaṇam evābhyahanyanta vāditāḥ | sa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705105 (0.016):
Viśvanātha: tataś cobhayatraiva yuddhotsāhaḥ pravṛtta ity āha tata iti | / paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ paṭahāḥ | gomukhā vādya viśeṣāḥ ||13||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134149 (0.016):
Viśvanātha: tataś cobhayatraiva yuddhotsāhaḥ pravṛtta ity āha tata iti | / paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ paṭahāḥ | gomukhā vādya-viśeṣāḥ ||13||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705117 (0.017):
Baladeva: tata iti | senāpatau bhīṣme pravṛtte tat sainye sahasā / tat kṣaṇam eva śaṅkhādayo 'bhyahanyanta vāditāḥ | karma kartari prayogaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134161 (0.017):
Baladeva: tata iti | senāpatau bhīṣme pravṛtte tat-sainye sahasā / tat-kṣaṇam eva śaṅkhādayo 'bhyahanyanta vāditāḥ | karma-kartari prayogaḥ |
ca śaṅkhādi śabdas tumulo mahān abhūt ||13||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134137 (0.0):
gomukhāś ca vādya-viśeṣāḥ | sahasā tat-kṣaṇam evābhyahanyanta vāditāḥ | sa / ca śaṅkhādi-śabdas tumulo mahān abhūt ||13||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096120 (0.026):
06,022.021c saṃsarpatām udīrṇānāṃ vimardaḥ sumahān abhūt / 06,022.022a vāditraśabdas tumulaḥ śaṅkhabherīvimiśritaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19988847 (0.064):
04,057.003c bherīśaṅkhaninādaiś ca sa śabdas tumulo 'bhavat
Viśvanātha: tataś cobhayatraiva yuddhotsāhaḥ pravṛtta ity āha tata iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134144 (0.0):
ca śaṅkhādi-śabdas tumulo mahān abhūt ||13|| / Viśvanātha: tataś cobhayatraiva yuddhotsāhaḥ pravṛtta ity āha tata iti |
paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ paṭahāḥ | gomukhā vādya viśeṣāḥ ||13||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134151 (0.0):
Viśvanātha: tataś cobhayatraiva yuddhotsāhaḥ pravṛtta ity āha tata iti | / paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ paṭahāḥ | gomukhā vādya-viśeṣāḥ ||13||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705080 (0.016):
yuddhotsavaḥ pravṛtta iy āha tata ity ādinā | paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ / gomukhāś ca vādya viśeṣāḥ | sahasā tat kṣaṇam evābhyahanyanta vāditāḥ | sa
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134124 (0.016):
yuddhotsavaḥ pravṛtta iy āha tata ity ādinā | paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ / gomukhāś ca vādya-viśeṣāḥ | sahasā tat-kṣaṇam evābhyahanyanta vāditāḥ | sa
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741813 (0.048):
selukājhallarīrāṅghāhuhukāhuṇḍukāghaṭāḥ // BndP_3,16.3 // / ānakāḥ paṇavāścaiva gomukhāścārdhacandrikāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19764697 (0.053):
02,042.031d@029_0078 ūcur vai śabdaśāstrajñā nityaṃ karmāntareṣv atha / 02,042.031d@029_0079 bheryaś ca murajāś caiva ḍuṇḍukā gomukhāś ca ye
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441646 (0.058):
śaṅkhāś ca paṭahāś caiva *HV_87.30*999:4a / śaṅkhāś ca bheryaḥ paṇavāḥ saḍiṇḍimāḥ **HV_App.I,42B.732**31:45
Baladeva: tata iti | senāpatau bhīṣme pravṛtte tat sainye sahasā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134158 (0.0):
paṇavā mārdalāḥ | ānakāḥ paṭahāḥ | gomukhā vādya-viśeṣāḥ ||13|| / Baladeva: tata iti | senāpatau bhīṣme pravṛtte tat-sainye sahasā
tat kṣaṇam eva śaṅkhādayo 'bhyahanyanta vāditāḥ | karma kartari prayogaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134167 (0.0):
Baladeva: tata iti | senāpatau bhīṣme pravṛtte tat-sainye sahasā / tat-kṣaṇam eva śaṅkhādayo 'bhyahanyanta vāditāḥ | karma-kartari prayogaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705086 (0.017):
gomukhāś ca vādya viśeṣāḥ | sahasā tat kṣaṇam evābhyahanyanta vāditāḥ | sa
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134130 (0.017):
gomukhāś ca vādya-viśeṣāḥ | sahasā tat-kṣaṇam evābhyahanyanta vāditāḥ | sa
paṇavādayas trayo vāditra bhedāḥ | sa śabdas tumula ekākāratayā mahān āsīt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134170 (0.0):
tat-kṣaṇam eva śaṅkhādayo 'bhyahanyanta vāditāḥ | karma-kartari prayogaḥ | / paṇavādayas trayo vāditra-bhedāḥ | sa śabdas tumula ekākāratayā mahān āsīt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134177 (0.0):
paṇavādayas trayo vāditra-bhedāḥ | sa śabdas tumula ekākāratayā mahān āsīt
BhG 1.14 / tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096570 (0.0):
06,023.013c sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat / 06,023.014a tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114773 (0.0):
06,047.023c ānakāś cābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat / 06,047.024a tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620860 (0.0):
sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulobhavat 1.13 / tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620434 (0.0):
[=MBh_06,023.013c] / tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau Bhg_01.014a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894681 (0.0):
sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat ||BhG_1.13|| / tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134186 (0.0):
paṇavādayas trayo vāditra-bhedāḥ | sa śabdas tumula ekākāratayā mahān āsīt / BhG 1.14 / tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393039 (0.0):
ānakastamisvā (?) gomukho 'nalambakaḥ2 (?) // 13 // / tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423695 (0.0):
sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat || BhG_1.13 || / tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643121 (0.048):
06,023.013c sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat / 06,023.014a tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25661326 (0.048):
06,047.023c ānakāś cābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat / 06,047.024a tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ ||14|| / Śrīdhara: tataḥ pāṇḍava sainye pravṛttaṃ yuddhotsāham āha tata ity ādibhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096574 (0.0):
06,023.014a tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau / 06,023.014c mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620863 (0.0):
tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau / mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894685 (0.0):
tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau | / mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ ||BhG_1.14||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134199 (0.0):
tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau | / mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ ||14||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393044 (0.0):
tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau / / mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ // BhG_1.14 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423699 (0.0):
tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau | / mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ || BhG_1.14 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620442 (0.020):
[=MBh_06,023.014a] / mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ Bhg_01.014c
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705183 (0.021):
Baladeva: atha pāṇḍava sainye pravṛttaṃ yuddhosavam āha tata iti | anyeṣām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134227 (0.021):
Baladeva: atha pāṇḍava-sainye pravṛttaṃ yuddhosavam āha tata iti | anyeṣām
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423826 (0.052):
trailokyaṃ kampayantau śrīmatpāñcajanyadevadattau divyau śaṅkhau / pradadhmatuḥ // / tato yudhiṣṭhiro vṛkodarādayaś ca svakīyān śaṅkhān pṛthak pṛthak
pañcabhiḥ | tataḥ kaurava sainya vādya kolāhalānantaraṃ mahati syandane
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134208 (0.0):
Śrīdhara: tataḥ pāṇḍava-sainye pravṛttaṃ yuddhotsāham āha tata ity ādibhiḥ / pañcabhiḥ | tataḥ kaurava-sainya-vādya-kolāhalānantaraṃ mahati syandane
rathe sthitau santau śrī kṛṣṇārjunau divyau śaṅkhau prakarṣeṇa dadhmatur
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134219 (0.0):
pañcabhiḥ | tataḥ kaurava-sainya-vādya-kolāhalānantaraṃ mahati syandane / rathe sthitau santau śrī-kṛṣṇārjunau divyau śaṅkhau prakarṣeṇa dadhmatur
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20095965 (0.047):
06,022.016d@001_0041 kṛṣṇārjunāv ekarathau divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ
vādayāmāsatuḥ | ||12|| / Viśvanātha: Nothing ||14|| / Baladeva: atha pāṇḍava sainye pravṛttaṃ yuddhosavam āha tata iti | anyeṣām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134231 (0.0):
rathe sthitau santau śrī-kṛṣṇārjunau divyau śaṅkhau prakarṣeṇa dadhmatur / vādayāmāsatuḥ | ||12|| / Viśvanātha: Nothing ||14||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705152 (0.021):
Śrīdhara: tataḥ pāṇḍava sainye pravṛttaṃ yuddhotsāham āha tata ity ādibhiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134196 (0.021):
Śrīdhara: tataḥ pāṇḍava-sainye pravṛttaṃ yuddhotsāham āha tata ity ādibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705429 (0.038):
vidāritavān | kiṃ kurvan | nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo 'bhyanunādayan / pratidhvanibhir apūryan ||19|| / Viśvanātha Nothing. / Baladeva sa iti | pāṇḍavaiḥ kṛtaḥ śaṅkha nādo dhārtarāṣṭrāṇāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134473 (0.038):
vidāritavān | kiṃ kurvan | nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo 'bhyanunādayan / pratidhvanibhir apūryan ||19|| / Viśvanātha - Nothing. / Baladeva - sa iti | pāṇḍavaiḥ kṛtaḥ śaṅkha-nādo dhārtarāṣṭrāṇāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705498 (0.045):
sthitān | kapidhvajo 'rjunaḥ ||20|| / Viśvanātha Nothing. / Baladeva evaṃ dhārtarāṣṭrāṇāṃ yuddhe bhītiṃ pradarśya pāṇḍavānāṃ tu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134542 (0.045):
sthitān | kapidhvajo 'rjunaḥ ||20|| / Viśvanātha - Nothing. / Baladeva - evaṃ dhārtarāṣṭrāṇāṃ yuddhe bhītiṃ pradarśya pāṇḍavānāṃ tu
api ratha sthitatve saty api kṛṣṇārjunayoḥ ratha sthitatvoktis
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134240 (0.0):
Baladeva: atha pāṇḍava-sainye pravṛttaṃ yuddhosavam āha tata iti | anyeṣām / api ratha-sthitatve saty api kṛṣṇārjunayoḥ ratha-sthitatvoktis
tad rathasyāgni dattatvaṃ trailokya vijetṛtvaṃ mahā prabhavatvaṃ ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134251 (0.0):
api ratha-sthitatve saty api kṛṣṇārjunayoḥ ratha-sthitatvoktis / tad-rathasyāgni-dattatvaṃ trailokya-vijetṛtvaṃ mahā-prabhavatvaṃ ca
vyajyate ||14|| / BhG 1.15 18 / pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894691 (0.0):
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ ||BhG_1.14|| / pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134259 (0.0):
tad-rathasyāgni-dattatvaṃ trailokya-vijetṛtvaṃ mahā-prabhavatvaṃ ca / vyajyate ||14|| / BhG 1.15-18 / pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096579 (5.960):
06,023.014c mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ / 06,023.015a pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ / 06,023.015c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114786 (5.960):
06,047.024c pradadhmatuḥ śaṅkhavarau hemaratnapariṣkṛtau / 06,047.025a pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ / 06,047.025c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620869 (0.015):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393065 (0.015):
atha pradhānaśaṅkhanāmanirddeśam āha6 / pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ / / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ7 // BhG_1.15 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423705 (0.015):
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ || BhG_1.14 || / pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643136 (0.037):
06,023.015a pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ / 06,023.015c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620448 (0.054):
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ Bhg_01.014c / [=MBh_06,023.014c] / pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ Bhg_01.015a [=MBh_06,023.015a]
pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ ||15||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096586 (0.0):
06,023.014c mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ / 06,023.015a pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ / 06,023.015c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114792 (0.0):
06,047.025a pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ / 06,047.025c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15686142 (0.0):
09,060.065b*0374_02 anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / 09,060.065b*0374_03 pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620875 (0.0):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620456 (0.0):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ Bhg_01.015a [=MBh_06,023.015a] / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ Bhg_01.015c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894698 (0.0):
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ ||BhG_1.14|| / pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ | / pauṇḍraṃ dadhmau mahā śaṅkhaṃ bhīma karmā vṛkodaraḥ ||BhG_1.15||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134265 (0.0):
BhG 1.15-18 / pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ | / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ ||15||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393068 (0.0):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ / / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ7 // BhG_1.15 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423712 (0.0):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ | / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ || BhG_1.15 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705275 (0.037):
udaraṃ yasya sa vṛkodaro mahā śaṅkhaṃ pauṇḍraṃ dadhmāv iti | ananteti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134319 (0.037):
udaraṃ yasya sa vṛkodaro mahā-śaṅkhaṃ pauṇḍraṃ dadhmāv iti | ananteti |
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643136 (0.048):
06,023.015a pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ / 06,023.015c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25661343 (0.048):
06,047.025a pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ / 06,047.025c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096592 (0.0):
06,023.015c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ / 06,023.016a anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114798 (0.0):
06,047.025c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ / 06,047.026a anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15686135 (0.0):
09,060.065b*0374_01 devadattaṃ prahṛṣṭātmā śaṅkhapravaram arjunaḥ / 09,060.065b*0374_02 anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620882 (0.0):
pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā / vṛkodaraḥ 1.15 / anañtavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620464 (0.0):
anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ Bhg_01.016a [=MBh_06,023.016a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894705 (0.0):
pauṇḍraṃ dadhmau mahā śaṅkhaṃ bhīma karmā vṛkodaraḥ ||BhG_1.15|| / ananta vijayaṃ rājā kuntī putro yudhiṣṭhiraḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134271 (0.0):
pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ ||15|| / anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423719 (0.0):
pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ || BhG_1.15 || / anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19939631 (0.020):
03,296.032a athābravīd bhīmasenaṃ kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / 03,296.032c nakulaḥ sahadevaś ca bībhatsuś cāparājitaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393078 (0.029):
anantavijayaṃ rājā kuntīputro8 yudhiṣṭhiraḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19939444 (0.040):
03,296.020a athābravīt sa vijayaṃ kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25661352 (0.052):
06,047.026a anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / 06,047.026c nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau
nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau ||16|| / kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096603 (0.0):
06,023.016a anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / 06,023.016c nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114802 (0.0):
06,047.026a anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / 06,047.026c nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620893 (0.0):
anañtavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau 1.16
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620479 (0.0):
nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau Bhg_01.016c [=MBh_06,023.016c] / kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ Bhg_01.017a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894706 (0.0):
ananta vijayaṃ rājā kuntī putro yudhiṣṭhiraḥ | / nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣa maṇipuṣpakau ||BhG_1.16||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894718 (0.0):
nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣa maṇipuṣpakau ||BhG_1.16|| / kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahā rathaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134282 (0.0):
anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ | / nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau ||16||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393130 (0.0):
yudhiṣṭhirasya12 //13 // / kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423731 (0.0):
anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ | / nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau || BhG_1.16 ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393082 (5.960):
anantavijayaṃ rājā kuntīputro8 yudhiṣṭhiraḥ / / nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau // BhG_1.16 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114819 (0.016):
06,047.027a kāśirājaś ca śaibyaś ca śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 06,047.027c dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś ca mahāyaśāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19939631 (0.017):
03,296.032a athābravīd bhīmasenaṃ kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / 03,296.032c nakulaḥ sahadevaś ca bībhatsuś cāparājitaḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15686147 (0.024):
09,060.065b*0374_03 pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ / 09,060.065b*0374_04 nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15487654 (0.025):
05,150.005c pāṇḍavā vāsudevaś ca virāṭadrupadau tathā / 05,150.006a dhṛṣṭadyumnaś ca pāñcālyaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15659601 (0.027):
09,024.016a dhṛṣṭadyumno 'pi pāñcālyaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 09,024.016c nākuliś ca śatānīko rathānīkam ayodhayan
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15654693 (0.041):
09,017.013a pāñcālānāṃ mahāvīryāḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 09,017.013c dhṛṣṭadyumno 'tha śaineyo draupadeyāś ca sarvaśaḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1496821 (0.045):
08,044.055d@018_0013 ājagmus taṃ parīpsaṃtaḥ kuntīputraṃ yudhiṣṭhiram / 08,044.055d@018_0014 nakulaḥ sahadevaś ca dhṛṣṭadyumnaś ca pārṣataḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620471 (0.048):
anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ Bhg_01.016a [=MBh_06,023.016a] / nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau Bhg_01.016c [=MBh_06,023.016c]
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25661352 (0.050):
06,047.026a anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / 06,047.026c nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20385843 (0.050):
09,024.016a dhṛṣṭadyumno 'pi pāñcālyaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 09,024.016c nākuliś ca śatānīko rathānīkam ayodhayan
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ ||17|| / drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096611 (0.0):
06,023.017a kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 06,023.017c dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114821 (0.0):
06,047.027a kāśirājaś ca śaibyaś ca śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 06,047.027c dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś ca mahāyaśāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620901 (0.0):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ 1.17
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894727 (0.0):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahā rathaḥ | / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ ||BhG_1.17||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134290 (0.0):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ | / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ ||17||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393132 (0.0):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ // BhG_1.17 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423739 (0.0):
kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ | / dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ || BhG_1.17 ||
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15492293 (0.018):
05,159.006d@012_0015 dhṛṣṭadyumnaḥ śikhaṇḍī ca sātyakiś ca mahārathaḥ / 05,159.006d@012_0016 kekayā bhrātaraḥ pañca rākṣasaś ca ghaṭotkacaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096462 (0.023):
06,023.004c yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ / 06,023.005a dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620759 (0.023):
yuyudhāno virāṭaśca drupadaś ca mahārathaḥ 1.4 / dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16133239 (0.023):
yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ ||4|| / dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15487654 (0.023):
05,150.006a dhṛṣṭadyumnaś ca pāñcālyaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 05,150.006c yuyudhānaś ca vikrānto devair api durāsadaḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15647461 (0.024):
09,007.027c tridhā bhūtvā mahārāja tava sainyam upādravan / 09,007.028a dhṛṣṭadyumnaḥ śikhaṇḍī ca sātyakiś ca mahārathaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20158181 (0.027):
06,113.041c bhīṣmam evābhidudrāva bībhatsur aparājitaḥ / 06,113.042a sātyakiś cekitānaś ca dhṛṣṭadyumnaś ca pārṣataḥ / 06,113.042c virāṭo drupadaś caiva mādrīputrau ca pāṇḍavau
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20219426 (0.028):
07,086.044c virāṭo drupadaś caiva śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 07,086.045a dhṛṣṭaketuś ca balavān kuntibhojaś ca māriṣa
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20186422 (0.031):
07,041.003a yudhiṣṭhiro bhīmasenaḥ śikhaṇḍī sātyakir yamau / 07,041.003c dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca drupadaś ca sakekayaḥ
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643167 (0.031):
06,023.017a kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ / 06,023.017c dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20115203 (0.032):
06,048.029a taṃ sātyakir virāṭaś ca dhṛṣṭadyumnaś ca pārṣataḥ / 06,048.029c draupadeyābhimanyuś ca parivavrur dhanaṃjayam
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643018 (0.034):
06,023.004c yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ / 06,023.005a dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17704195 (0.034):
yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ ||4|| / dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān |
saubhadraś ca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak ||18||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096616 (0.0):
06,023.017c dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ / 06,023.018a drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate / 06,023.018c saubhadraś ca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620906 (0.0):
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ 1.17 / drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620500 (0.0):
drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate Bhg_01.018a [=MBh_06,023.018a] / saubhadraś ca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak Bhg_01.018c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894734 (0.0):
drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivī pate | / saubhadraś ca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak ||BhG_1.18||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134297 (0.0):
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ ||17|| / drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393185 (0.0):
pāñcālaś ca1 maheṣvāso draupadeyāś ca pañca ye / / saubhadraś ca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak (pṛthak) // BhG_1.18
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423746 (0.0):
drupado draupadeyāś ca sarvataḥ pṛthivīpate | / saubhadraś ca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak || BhG_1.18 ||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441621 (0.034):
śaṅkhān dadhmuś ca naikaśaḥ HV_37.24b / śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak HV_App.I,21.196b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13851702 (0.034):
śaṅkhān dadhmuś ca naikaśaḥ HV_37.24b / śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak HV_87.50*1005:11b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4415330 (0.035):
yādavāś ca mahārāja śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak ||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441628 (0.035):
śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak HV_App.I,21.196b / śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak *HV_87.50*1005:11b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25163701 (0.035):
śaṅkhānāṃ ninadaś cātra HV_App.I,42B.2423a / śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak HV_App.I,21.196b
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643164 (0.056):
06,023.017c dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ / 06,023.018a drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 563719 (0.056):
āhatya duṃdubhīn sarve $ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak / HV_App.I,21.196 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22049277 (0.064):
āhatya duṃdubhīn sarve śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak / HV_App.I,21.196 /
Śrīdhara: tad eva vibhāgena darśayann āha pāñcajanyam iti | pāñcajanyādīni
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134303 (0.0):
saubhadraś ca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak ||18|| / Śrīdhara: tad eva vibhāgena darśayann āha pāñcajanyam iti | pāñcajanyādīni
nāmāni śrī kṛṣṇādi śaṅkhānām | bhīmaḥ ghoraṃ karma yasya saḥ | vṛkavat
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134314 (0.0):
Śrīdhara: tad eva vibhāgena darśayann āha pāñcajanyam iti | pāñcajanyādīni / nāmāni śrī-kṛṣṇādi-śaṅkhānām | bhīmaḥ ghoraṃ karma yasya saḥ | vṛkavat
udaraṃ yasya sa vṛkodaro mahā śaṅkhaṃ pauṇḍraṃ dadhmāv iti | ananteti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134326 (0.0):
nāmāni śrī-kṛṣṇādi-śaṅkhānām | bhīmaḥ ghoraṃ karma yasya saḥ | vṛkavat / udaraṃ yasya sa vṛkodaro mahā-śaṅkhaṃ pauṇḍraṃ dadhmāv iti | ananteti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096582 (0.037):
06,023.015a pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ / 06,023.015c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114788 (0.037):
06,047.025a pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ / 06,047.025c pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894693 (0.037):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ | / pauṇḍraṃ dadhmau mahā śaṅkhaṃ bhīma karmā vṛkodaraḥ ||BhG_1.15||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134261 (0.037):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanaṃjayaḥ | / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ ||15||
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15686140 (0.038):
09,060.065b*0374_02 anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / 09,060.065b*0374_03 pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620872 (0.044):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393067 (0.044):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ / / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ7 // BhG_1.15 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423707 (0.044):
pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ | / pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ || BhG_1.15 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620454 (0.063):
pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ Bhg_01.015c
nakulaḥ sughoṣaṃ nāma śaṅkhaṃ dadhmau | sahadevo maṇipuṣpakaṃ nāma |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134331 (0.0):
udaraṃ yasya sa vṛkodaro mahā-śaṅkhaṃ pauṇḍraṃ dadhmāv iti | ananteti | / nakulaḥ sughoṣaṃ nāma śaṅkhaṃ dadhmau | sahadevo maṇipuṣpakaṃ nāma |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13807189 (0.054):
pāñcajānyaṃ mahāśaṅkhaṃ HV_110.55*1319:2a / pāñcālakaṇḍarīkābhyāṃ HV_18.19c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13775933 (0.055):
tataḥ prāgjyotiṣaṃ nāma HV_91.53a / tataḥ prādhmāyac chaṅkhaṃ HV_91.53*1058A:1a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16193684 (0.064):
kāśyaḥ kāpilakas tathā HV_App.I,26.50b / kāśyaḥ sāṃdīpanis tadā HV_79.24b
kāśyaś ceti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | kathambhūtaḥ | paramaḥ śreṣṭhaḥ iṣvāso
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134339 (0.0):
nakulaḥ sughoṣaṃ nāma śaṅkhaṃ dadhmau | sahadevo maṇipuṣpakaṃ nāma | / kāśyaś ceti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | kathambhūtaḥ | paramaḥ śreṣṭhaḥ iṣvāso
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705373 (0.051):
vyajya pāṇḍava senā sūtkarṣaḥ sūcyate | para senāsu tad abhāvād apakarṣaś / ca | kāśya iti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | parameṣvāsaḥ mahā dhurdharaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134417 (0.051):
vyajya pāṇḍava-senā-sūtkarṣaḥ sūcyate | para-senāsu tad-abhāvād apakarṣaś / ca | kāśya iti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | parameṣvāsaḥ mahā-dhurdharaḥ |
dhanur yasya saḥ | drupada iti | he pṛthivīpate dhṛtarāṣṭra ||15 18||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134345 (0.0):
kāśyaś ceti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | kathambhūtaḥ | paramaḥ śreṣṭhaḥ iṣvāso / dhanur yasya saḥ | drupada iti | he pṛthivīpate dhṛtarāṣṭra ||15-18||
Viśvanātha: pāñcajanyādayaḥ śaṅkhādīnāṃ nāmāni | aparājitaḥ kenāpi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134352 (0.0):
dhanur yasya saḥ | drupada iti | he pṛthivīpate dhṛtarāṣṭra ||15-18|| / Viśvanātha: pāñcajanyādayaḥ śaṅkhādīnāṃ nāmāni | aparājitaḥ kenāpi
parājetum aśakyatvāt | athavā cāpena dhanuṣā rājitaḥ pradīptaḥ ||15 18||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134360 (0.0):
Viśvanātha: pāñcajanyādayaḥ śaṅkhādīnāṃ nāmāni | aparājitaḥ kenāpi / parājetum aśakyatvāt | athavā cāpena dhanuṣā rājitaḥ pradīptaḥ ||15-18||
Baladeva: pāñcajanyam ity ādi pāñcajanyādayaḥ kṛṣṇādi śaṅkhānām āhvayāḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134368 (0.0):
parājetum aśakyatvāt | athavā cāpena dhanuṣā rājitaḥ pradīptaḥ ||15-18|| / Baladeva: pāñcajanyam ity ādi pāñcajanyādayaḥ kṛṣṇādi-śaṅkhānām āhvayāḥ |
atra hṛṣīkeśa śabdena parameśvara sahāyitvam | pāñcajanyādi śabdaiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134378 (0.0):
Baladeva: pāñcajanyam ity ādi pāñcajanyādayaḥ kṛṣṇādi-śaṅkhānām āhvayāḥ | / atra hṛṣīkeśa-śabdena parameśvara-sahāyitvam | pāñcajanyādi-śabdaiḥ
prasiddhāhvayāneka divya śaṅkhavattvam | rājā bhīmakarmā dhanañjaya ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134388 (0.0):
atra hṛṣīkeśa-śabdena parameśvara-sahāyitvam | pāñcajanyādi-śabdaiḥ / prasiddhāhvayāneka-divya-śaṅkhavattvam | rājā bhīmakarmā dhanañjaya ity
ebhir yudhiṣṭhirādīnāṃ / rāja sūya yājitva hiḍimbādi nihantṛtva digvijayāhṛtānanta dhanatvāni ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134393 (0.0):
prasiddhāhvayāneka-divya-śaṅkhavattvam | rājā bhīmakarmā dhanañjaya ity / ebhir yudhiṣṭhirādīnāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134402 (0.0):
rāja-sūya-yājitva-hiḍimbādi-nihantṛtva-digvijayāhṛtānanta-dhanatvāni ca
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2096233 (0.054):
āścaryatamatvāt / / kathamāścaryatamatvam / / anantaguṇapūrṇatvāt /
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3946565 (0.055):
* ādiśabdena chattritvapataṅgitvadurdrāvitvadurmelitvādidoṣaḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647087 (0.056):
kṣīrapralayābdhisthatvabrahmajñeyatvabrahmatapolabhyatvabrahmāṇḍavīyatvādirūpāṇāṃ
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11817865 (0.058):
svatantrovarṇanīyorurupānantastu cittanuḥ / / svānantānantacinmātradehamadhyaikadeśagaḥ // PS_1,1.39 //
vyajya pāṇḍava senā sūtkarṣaḥ sūcyate | para senāsu tad abhāvād apakarṣaś
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134414 (0.0):
rāja-sūya-yājitva-hiḍimbādi-nihantṛtva-digvijayāhṛtānanta-dhanatvāni ca / vyajya pāṇḍava-senā-sūtkarṣaḥ sūcyate | para-senāsu tad-abhāvād apakarṣaś
ca | kāśya iti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | parameṣvāsaḥ mahā dhurdharaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134422 (0.0):
vyajya pāṇḍava-senā-sūtkarṣaḥ sūcyate | para-senāsu tad-abhāvād apakarṣaś / ca | kāśya iti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | parameṣvāsaḥ mahā-dhurdharaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134334 (0.051):
nakulaḥ sughoṣaṃ nāma śaṅkhaṃ dadhmau | sahadevo maṇipuṣpakaṃ nāma | / kāśyaś ceti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | kathambhūtaḥ | paramaḥ śreṣṭhaḥ iṣvāso
cāparājito dhanuṣā dīptaḥ | drupada iti | pṛthivīpate he dhṛtarāṣṭreti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134429 (0.0):
ca | kāśya iti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | parameṣvāsaḥ mahā-dhurdharaḥ | / cāparājito dhanuṣā dīptaḥ | drupada iti | pṛthivīpate he dhṛtarāṣṭreti
tava durmantraṇodayaḥ kula kṣaya lakṣaṇo ' narthaḥ samāsata
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134437 (0.0):
cāparājito dhanuṣā dīptaḥ | drupada iti | pṛthivīpate he dhṛtarāṣṭreti / tava durmantraṇodayaḥ kula-kṣaya-lakṣaṇo ' narthaḥ samāsata iti sūcyate
iti sūcyate ||15 18|| / BhG 1.19 / sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096624 (0.0):
06,023.018c saubhadraś ca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak / 06,023.019a sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620913 (0.0):
pṛthakpṛthak 1.18 / sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894742 (0.0):
saubhadraś ca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak ||BhG_1.18|| / sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134445 (0.0):
tava durmantraṇodayaḥ kula-kṣaya-lakṣaṇo ' narthaḥ samāsata iti sūcyate / BhG 1.19
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423788 (0.0):
ca pāṇḍutanayas trailokyavijayopakaraṇabhūte mahati syandane sthitau / sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620508 (0.010):
[=MBh_06,023.018c] / sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat Bhg_01.019a
nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo vyanunādayan ||19|| / Śrīdhara sa ca śaṅkhānāṃ nādas tvadīyānāṃ mahābhayaṃ janayāmāsety āha sa
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096626 (0.0):
06,023.019a sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat / 06,023.019c nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo vyanunādayan
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894744 (0.0):
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat | / nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo vyanunādayan ||BhG_1.19||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134456 (0.0):
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat | / nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo vyanunādayan ||19||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423790 (0.0):
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat | / nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo 'py anunādayan || BhG_1.19 ||
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620914 (0.008):
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat / nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulobhyanunādayan 1.19
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114845 (0.058):
06,047.029a sa ghoṣaḥ sumahāṃs tatra vīrais taiḥ samudīritaḥ / 06,047.029c nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo vyanunādayat / 06,047.030a evam ete mahārāja prahṛṣṭāḥ kurupāṇḍavāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620514 (0.062):
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat Bhg_01.019a / [=MBh_06,023.019a] / nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo vyanunādayan Bhg_01.019c
ghoṣa ity ādi | dhārtarāṣṭrāṇāṃ tvadīyānāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134463 (0.0):
Śrīdhara - sa ca śaṅkhānāṃ nādas tvadīyānāṃ mahābhayaṃ janayāmāsety āha sa / ghoṣa ity ādi | dhārtarāṣṭrāṇāṃ tvadīyānāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134481 (0.058):
Baladeva - sa iti | pāṇḍavaiḥ kṛtaḥ śaṅkha-nādo dhārtarāṣṭrāṇāṃ / bhīṣmādīnāṃ sarveṣāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat | tad-vidāraṇa-tulyāṃ pīḍām
vidāritavān | kiṃ kurvan | nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo 'bhyanunādayan
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134469 (0.0):
ghoṣa ity ādi | dhārtarāṣṭrāṇāṃ tvadīyānāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat / vidāritavān | kiṃ kurvan | nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo 'bhyanunādayan
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620915 (0.037):
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat / nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulobhyanunādayan 1.19
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393198 (0.062):
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ3 hṛdayāni vyadārayat4 / / nabhaś ca pṛthivīṃ5 caiva tumulo vyanunādayat // BhG_1.19 //
pratidhvanibhir apūryan ||19|| / Viśvanātha Nothing. / Baladeva sa iti | pāṇḍavaiḥ kṛtaḥ śaṅkha nādo dhārtarāṣṭrāṇāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134479 (0.0):
vidāritavān | kiṃ kurvan | nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo 'bhyanunādayan / pratidhvanibhir apūryan ||19||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705178 (0.038):
vādayāmāsatuḥ | ||12|| / Viśvanātha: Nothing ||14|| / Baladeva: atha pāṇḍava sainye pravṛttaṃ yuddhosavam āha tata iti | anyeṣām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134222 (0.038):
vādayāmāsatuḥ | ||12|| / Viśvanātha: Nothing ||14|| / Baladeva: atha pāṇḍava-sainye pravṛttaṃ yuddhosavam āha tata iti | anyeṣām
bhīṣmādīnāṃ sarveṣāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat | tad vidāraṇa tulyāṃ pīḍām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134488 (0.0):
Baladeva - sa iti | pāṇḍavaiḥ kṛtaḥ śaṅkha-nādo dhārtarāṣṭrāṇāṃ / bhīṣmādīnāṃ sarveṣāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat | tad-vidāraṇa-tulyāṃ pīḍām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134461 (0.058):
ghoṣa ity ādi | dhārtarāṣṭrāṇāṃ tvadīyānāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat / vidāritavān | kiṃ kurvan | nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo 'bhyanunādayan
ajanayad ity arthaḥ | tumulo 'titīvraḥ abhyanunādayan pratidhvanibhiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134494 (0.0):
bhīṣmādīnāṃ sarveṣāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat | tad-vidāraṇa-tulyāṃ pīḍām / ajanayad ity arthaḥ | tumulo 'titīvraḥ abhyanunādayan pratidhvanibhiḥ
p”ryann ity arthaḥ | dhārtarāṣṭraiḥ kṛtas tu śaṅkhādinādas tumulo 'pi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134503 (0.0):
ajanayad ity arthaḥ | tumulo 'titīvraḥ abhyanunādayan pratidhvanibhiḥ / p”ryann ity arthaḥ | dhārtarāṣṭraiḥ kṛtas tu śaṅkhādinādas tumulo 'pi
teṣāṃ kiñcid api kṣobhaṃ nājanayat tathānukter iti bodhyam ||19||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134509 (0.0):
p”ryann ity arthaḥ | dhārtarāṣṭraiḥ kṛtas tu śaṅkhādinādas tumulo 'pi / teṣāṃ kiñcid api kṣobhaṃ nājanayat tathānukter iti bodhyam ||19||
BhG 1.20 23 / atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096632 (0.0):
06,023.019c nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo vyanunādayan / 06,023.020a atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620922 (0.0):
nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulobhyanunādayan 1.19 / atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān.h kapidhvajaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134515 (0.0):
teṣāṃ kiñcid api kṣobhaṃ nājanayat tathānukter iti bodhyam ||19|| / BhG 1.20-23 / atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423797 (0.0):
nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo 'py anunādayan || BhG_1.19 || / atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620521 (0.011):
[=MBh_06,023.019c] / atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ Bhg_01.020a
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393342 (0.043):
anyad api kāryāntaram upakṣipann āha / atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894750 (0.053):
nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo vyanunādayan ||BhG_1.19|| / atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapi dhvajaḥ |
pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ ||20||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096636 (0.0):
06,023.020a atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ / 06,023.020c pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620926 (0.0):
atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān.h kapidhvajaḥ / pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620528 (0.0):
[=MBh_06,023.020a] / pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ Bhg_01.020c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894756 (0.0):
atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapi dhvajaḥ | / pravṛtte śastra saṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ ||BhG_1.20||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134521 (0.0):
atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ | / pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ ||20||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423801 (0.0):
atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ | / pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ || BhG_1.20 ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393347 (0.059):
pravṛtte3 śastrasampāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ // BhG_1.20 //
Śrīdhara etasmin samaye śrī kṛṣṇam arjuno vijñāpayāmāsety āha atha ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134527 (0.0):
pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ ||20|| / Śrīdhara - etasmin samaye śrī-kṛṣṇam arjuno vijñāpayāmāsety āha atha ity
ādibhiḥ caturbhiḥ ślokaiḥ | atheti athānantaraṃ vyavasthitān yuddhodyogena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134537 (0.0):
Śrīdhara - etasmin samaye śrī-kṛṣṇam arjuno vijñāpayāmāsety āha atha ity / ādibhiḥ caturbhiḥ ślokaiḥ | atheti athānantaraṃ vyavasthitān yuddhodyogena
sthitān | kapidhvajo 'rjunaḥ ||20|| / Viśvanātha Nothing. / Baladeva evaṃ dhārtarāṣṭrāṇāṃ yuddhe bhītiṃ pradarśya pāṇḍavānāṃ tu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134548 (0.0):
ādibhiḥ caturbhiḥ ślokaiḥ | atheti athānantaraṃ vyavasthitān yuddhodyogena / sthitān | kapidhvajo 'rjunaḥ ||20||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705179 (0.045):
Viśvanātha: Nothing ||14|| / Baladeva: atha pāṇḍava sainye pravṛttaṃ yuddhosavam āha tata iti | anyeṣām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134223 (0.045):
Viśvanātha: Nothing ||14|| / Baladeva: atha pāṇḍava-sainye pravṛttaṃ yuddhosavam āha tata iti | anyeṣām
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705647 (0.054):
Viśvanātha Nothing. / Baladeva arjuna vākyam āha senayor iti | he acyutedi svabhāva siddhād
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134691 (0.054):
Viśvanātha - Nothing. / Baladeva -arjuna-vākyam āha senayor iti | he acyutedi svabhāva-siddhād
tatrotsāham āha atheti sārdhakena | atha / ripu śaṅkha nāda kṛtotsāha bhaṅgānantaraṃ vyavasthitān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134561 (0.0):
Baladeva - evaṃ dhārtarāṣṭrāṇāṃ yuddhe bhītiṃ pradarśya pāṇḍavānāṃ tu / tatrotsāham āha atheti sārdhakena | atha
tad bhaṅga virodhi yuyutsayāvasthitān dhārtarāṣṭrān bhīṣmādīn kapidhvajo
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134570 (0.0):
ripu-śaṅkha-nāda-kṛtotsāha-bhaṅgānantaraṃ vyavasthitān / tad-bhaṅga-virodhi-yuyutsayāvasthitān dhārtarāṣṭrān bhīṣmādīn kapidhvajo
'rjuno yena śrī dāśarather api mahānti kāryāni purā sādhitāni tena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134577 (0.0):
tad-bhaṅga-virodhi-yuyutsayāvasthitān dhārtarāṣṭrān bhīṣmādīn kapidhvajo / 'rjuno yena śrī-dāśarather api mahānti kāryāni purā sādhitāni tena
mahāvīreṇa dhvajam adhitiṣñhitā hanumatānugṛhīto bhaya gandha śūnya ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134587 (0.0):
'rjuno yena śrī-dāśarather api mahānti kāryāni purā sādhitāni tena / mahāvīreṇa dhvajam adhitiṣñhitā hanumatānugṛhīto bhaya-gandha-śūnya ity
arthaḥ | he mahīpate pravṛtte pravartamāne | hṛṣīkeśam iti hṛṣīkeśaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134595 (0.0):
mahāvīreṇa dhvajam adhitiṣñhitā hanumatānugṛhīto bhaya-gandha-śūnya ity / arthaḥ | he mahīpate pravṛtte pravartamāne | hṛṣīkeśam iti hṛṣīkeśaṃ
sarvendriya pravartakaṃ kṛṣṇaṃ tad idaṃ vākyam uvāceti | sarveśvaro harir
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134604 (0.0):
arthaḥ | he mahīpate pravṛtte pravartamāne | hṛṣīkeśam iti hṛṣīkeśaṃ / sarvendriya-pravartakaṃ kṛṣṇaṃ tad idaṃ vākyam uvāceti | sarveśvaro harir
yeṣāṃ niyojyas teṣāṃ tad ekānta bhaktānāṃ pāṇḍavānāṃ / vijaye sandeha gandho 'pi neti bhāvaḥ ||20||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134613 (0.0):
sarvendriya-pravartakaṃ kṛṣṇaṃ tad idaṃ vākyam uvāceti | sarveśvaro harir / yeṣāṃ niyojyas teṣāṃ tad ekānta-bhaktānāṃ pāṇḍavānāṃ vijaye sandeha-gandho
BhG 1.21 23 / hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate | / senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta ||21||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096648 (0.0):
06,023.020c pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ / 06,023.021a hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate / 06,023.021c senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620935 (0.0):
pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ / hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate / senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya mecyuta
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705640 (0.0):
priyaṃ kartum icchanto ye iha samāgatāḥ tān ahaṃ drakṣyāmi yāvat | tāvad / ubhayoḥ senayor madhye me rathaṃ sthāpayety anvayaḥ ||21 23||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620543 (0.0):
pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ Bhg_01.020c / [=MBh_06,023.020c] / hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate Bhg_01.021a [=MBh_06,023.021a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894771 (0.0):
hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahī pate | / senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta ||BhG_1.21||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134625 (0.0):
yeṣāṃ niyojyas teṣāṃ tad ekānta-bhaktānāṃ pāṇḍavānāṃ vijaye sandeha-gandho / 'pi neti bhāvaḥ ||20|| / BhG 1.21-23 / hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134684 (0.0):
priyaṃ kartum icchanto ye iha samāgatāḥ tān ahaṃ drakṣyāmi yāvat | tāvad / ubhayoḥ senayor madhye me rathaṃ sthāpayety anvayaḥ ||21-23||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393397 (0.0):
he mahīpata iti dhṛtarāṣṭrodbodhanaṃ sañjayena8 // 20 //9 / kiṃ tad vākyam ity āha / ubhayoḥ senayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta // BhG_1.21 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27627509 (0.0):
bhīmabhīṣmamukhe vīkṣya prāha vāsaviracyutam | 25.1 | / senayorubhayormadhye rathaṃ sthāpaya me'cyuta" 77 | ityuktaḥ sa tathā"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423815 (0.0):
pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ || BhG_1.20 || / hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393518 (0.057):
bhagavān ubhayoḥ senayor madhye rathaṃ sthāpayitvovāca /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424622 (0.064):
tam uvāca hṛśīkeśaḥ prahasann iva bhārata | / senayor ubhayor madhye sīdamānam idaṃ vacaḥ || BhG_2.10 ||
yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhukāmān avasthitān |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096656 (0.0):
06,023.021c senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta / 06,023.022a yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhukāmān avasthitān
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620552 (0.0):
yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhukāmān avasthitān Bhg_01.022a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894779 (0.0):
senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta ||BhG_1.21|| / yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhu kāmān avasthitān |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134633 (0.0):
senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta ||21|| / yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhukāmān avasthitān |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423875 (0.0):
yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhukāmān avasthitān |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393405 (0.023):
ubhayoḥ senayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta // BhG_1.21 // / yāvad etān nirīkṣe 'haṃ10 yoddhukāmān avasthitān11 /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620945 (0.030):
yāvad etān nirikṣehaṃ yoddhukāmān avasthitān / kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393472 (0.049):
raṇasamudyame yuddhodyoge1 kaiḥ saha mayā yoddhavyam iti2 / yoddhukāmān avasthitān dṛṣṭvā tato yathābhipretam
kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame ||22|| / yotsyamānān avekṣe 'haṃ ya ete 'tra samāgatāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096667 (0.0):
06,023.022a yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhukāmān avasthitān / 06,023.022c kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620955 (0.0):
yāvad etān nirikṣehaṃ yoddhukāmān avasthitān / kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620566 (0.0):
yotsyamānān avekṣe 'haṃ ya ete 'tra samāgatāḥ Bhg_01.023a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894784 (0.0):
yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhu kāmān avasthitān | / kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇa samudyame ||BhG_1.22||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894791 (0.0):
kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇa samudyame ||BhG_1.22|| / yotsyamānān avekṣe 'haṃ ya ete 'tra samāgatāḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134637 (0.0):
yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhukāmān avasthitān | / kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame ||22||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134644 (0.0):
kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame ||22|| / yotsyamānān avekṣe 'haṃ ya ete 'tra samāgatāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423887 (0.0):
yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhukāmān avasthitān | / kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame || BhG_1.22 ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393473 (0.023):
raṇasamudyame yuddhodyoge1 kaiḥ saha mayā yoddhavyam iti2 / yoddhukāmān avasthitān dṛṣṭvā tato yathābhipretam
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393406 (0.032):
yāvad etān nirīkṣe 'haṃ10 yoddhukāmān avasthitān11 / / kair mayā12 saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame13 // BhG_1.22 //
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620559 (0.050):
[=MBh_06,023.022a] / kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame Bhg_01.022c
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643214 (0.057):
06,023.022a yāvad etān nirīkṣe 'haṃ yoddhukāmān avasthitān / 06,023.022c kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame
dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ ||23|| / Śrīdhara tad eva vākyam āha senayor ubhayor ity ādi | yāvad etān iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096670 (0.0):
06,023.023a yotsyamānān avekṣe 'haṃ ya ete 'tra samāgatāḥ / 06,023.023c dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620958 (0.0):
yotsyamānān avekṣehaṃ ya etetra samāgatāḥ / dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894795 (0.0):
yotsyamānān avekṣe 'haṃ ya ete 'tra samāgatāḥ | / dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priya cikīrṣavaḥ ||BhG_1.23||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134655 (0.0):
yotsyamānān avekṣe 'haṃ ya ete 'tra samāgatāḥ | / dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ ||23||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423891 (0.0):
yotsyamānān avekṣe 'haṃ ya ete 'tra samāgatāḥ | / dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ || BhG_1.23 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620574 (0.023):
[=MBh_06,023.023a] / dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ Bhg_01.023c
nanu tvaṃ yoddhā na tu yuddha prekṣakas tatrāha kair mayety ādi | kaiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705691 (0.0):
nanu tvaṃ yoddhā, na tu yuddha prekṣakas tatas tad darśanena kim iti cet
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134665 (0.0):
Śrīdhara - tad eva vākyam āha senayor ubhayor ity ādi | yāvad etān iti | / nanu tvaṃ yoddhā na tu yuddha-prekṣakas tatrāha kair mayety ādi | kaiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134735 (0.0):
nanu tvaṃ yoddhā, na tu yuddha-prekṣakas tatas tad-darśanena kim iti cet
saha mayā yoddhavyam | yotsyamānān iti dhārtarāṣṭrasya duryodhanasya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134671 (0.0):
nanu tvaṃ yoddhā na tu yuddha-prekṣakas tatrāha kair mayety ādi | kaiḥ / saha mayā yoddhavyam | yotsyamānān iti dhārtarāṣṭrasya duryodhanasya
priyaṃ kartum icchanto ye iha samāgatāḥ tān ahaṃ drakṣyāmi yāvat | tāvad
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134681 (0.0):
saha mayā yoddhavyam | yotsyamānān iti dhārtarāṣṭrasya duryodhanasya / priyaṃ kartum icchanto ye iha samāgatāḥ tān ahaṃ drakṣyāmi yāvat | tāvad
ubhayoḥ senayor madhye me rathaṃ sthāpayety anvayaḥ ||21 23||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096645 (0.0):
06,023.021a hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate / 06,023.021c senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620541 (0.0):
hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate Bhg_01.021a [=MBh_06,023.021a] / senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta Bhg_01.021c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894767 (0.0):
hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahī pate | / senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta ||BhG_1.21||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134622 (0.0):
hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate | / senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta ||21||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134688 (0.0):
priyaṃ kartum icchanto ye iha samāgatāḥ tān ahaṃ drakṣyāmi yāvat | tāvad / ubhayoḥ senayor madhye me rathaṃ sthāpayety anvayaḥ ||21-23||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393393 (0.0):
he mahīpata iti dhṛtarāṣṭrodbodhanaṃ sañjayena8 // 20 //9 / kiṃ tad vākyam ity āha / ubhayoḥ senayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta // BhG_1.21 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27627507 (0.0):
bhīmabhīṣmamukhe vīkṣya prāha vāsaviracyutam | 25.1 | / senayorubhayormadhye rathaṃ sthāpaya me'cyuta" 77 | ityuktaḥ sa tathā"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423813 (0.0):
arjuna uvāca / senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me 'cyuta || BhG_1.21 ||
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620935 (0.033):
hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate / senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya mecyuta
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393518 (0.057):
guḍākā nidrā tadīśena jitanidreṇārjunenaivam ukto9 / bhagavān ubhayoḥ senayor madhye rathaṃ sthāpayitvovāca /
Viśvanātha Nothing. / Baladeva arjuna vākyam āha senayor iti | he acyutedi svabhāva siddhād
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134699 (0.0):
ubhayoḥ senayor madhye me rathaṃ sthāpayety anvayaḥ ||21-23|| / Viśvanātha - Nothing.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705498 (0.054):
sthitān | kapidhvajo 'rjunaḥ ||20|| / Viśvanātha Nothing. / Baladeva evaṃ dhārtarāṣṭrāṇāṃ yuddhe bhītiṃ pradarśya pāṇḍavānāṃ tu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134542 (0.054):
sthitān | kapidhvajo 'rjunaḥ ||20|| / Viśvanātha - Nothing. / Baladeva - evaṃ dhārtarāṣṭrāṇāṃ yuddhe bhītiṃ pradarśya pāṇḍavānāṃ tu
bhakta vātsalyāt pāramaiśvaryāc ca na cyavase smeti tena tena ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134704 (0.0):
Baladeva -arjuna-vākyam āha senayor iti | he acyutedi svabhāva-siddhād / bhakta-vātsalyāt pāramaiśvaryāc ca na cyavase smeti tena tena ca
niyantirto bhaktasya me vākyāt tatra rathaṃ sthitaṃ kuru nirbhaya tatra
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134712 (0.0):
bhakta-vātsalyāt pāramaiśvaryāc ca na cyavase smeti tena tena ca / niyantirto bhaktasya me vākyāt tatra rathaṃ sthitaṃ kuru nirbhaya tatra
ratha sthāpane phalam āha yāvad iti | yoddhu kāmān na tu sahāsmābhiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134723 (0.0):
niyantirto bhaktasya me vākyāt tatra rathaṃ sthitaṃ kuru nirbhaya tatra / ratha-sthāpane phalam āha yāvad iti | yoddhu-kāmān na tu sahāsmābhiḥ
sandhiṃ cikīrṣūn | avasthitān na tu bhītyā pracalitān |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134730 (0.0):
ratha-sthāpane phalam āha yāvad iti | yoddhu-kāmān na tu sahāsmābhiḥ / sandhiṃ cikīrṣūn | avasthitān na tu bhītyā pracalitān |
nanu tvaṃ yoddhā, na tu yuddha prekṣakas tatas tad darśanena kim iti cet
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705619 (0.0):
nanu tvaṃ yoddhā na tu yuddha prekṣakas tatrāha kair mayety ādi | kaiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134663 (0.0):
nanu tvaṃ yoddhā na tu yuddha-prekṣakas tatrāha kair mayety ādi | kaiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134740 (0.0):
sandhiṃ cikīrṣūn | avasthitān na tu bhītyā pracalitān | / nanu tvaṃ yoddhā, na tu yuddha-prekṣakas tatas tad-darśanena kim iti cet
tatrāha kair iti | asmin bandhūnām eva mitho raṇodyoge kair bandhubhiḥ / saha mama yuddhaṃ bhāvīty etaj jñānāyaivaa madhye ratha sthāpanam iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134744 (0.0):
nanu tvaṃ yoddhā, na tu yuddha-prekṣakas tatas tad-darśanena kim iti cet / tatrāha kair iti | asmin bandhūnām eva mitho raṇodyoge kair bandhubhiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134754 (0.0):
tatrāha kair iti | asmin bandhūnām eva mitho raṇodyoge kair bandhubhiḥ / saha mama yuddhaṃ bhāvīty etaj-jñānāyaivaa madhye ratha-sthāpanam iti |
nanu bandhutvād eet sandhim eva vidhātsyantīti cet tatrāha yotsyamānān iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134762 (0.0):
saha mama yuddhaṃ bhāvīty etaj-jñānāyaivaa madhye ratha-sthāpanam iti | / nanu bandhutvād eet sandhim eva vidhātsyantīti cet tatrāha yotsyamānān iti
na tu sandhiṃ vidhāsyataḥ | avekṣe pratyemi | durbuddheḥ kudhiyaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134770 (0.0):
nanu bandhutvād eet sandhim eva vidhātsyantīti cet tatrāha yotsyamānān iti
svajīvanopāyānabhijñasya yuddhe na tu durbuddhy apanayane | ato
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134779 (0.0):
na tu sandhiṃ vidhāsyataḥ | avekṣe pratyemi | durbuddheḥ kudhiyaḥ / svajīvanopāyānabhijñasya yuddhe na tu durbuddhy-apanayane | ato
mad yuddha pratiyogi nirīkṣaṇaṃ yuktam iti ||21 23|| / BhG 1.24 25
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134785 (0.0):
svajīvanopāyānabhijñasya yuddhe na tu durbuddhy-apanayane | ato / mad-yuddha-pratiyogi-nirīkṣaṇaṃ yuktam iti ||21-23||
evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata | / senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam ||24||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096682 (0.0):
06,023.023c dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ / 06,023.024a evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata / 06,023.024c senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620970 (0.0):
dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ / evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata / senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894807 (0.0):
dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priya cikīrṣavaḥ ||BhG_1.23|| / evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134795 (0.0):
mad-yuddha-pratiyogi-nirīkṣaṇaṃ yuktam iti ||21-23|| / BhG 1.24-25 / evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393489 (0.0):
sañjaya uvāca / evam ukto hṛṣīkeśo5 guḍākeśena bhārata /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423905 (0.0):
sañjaya uvāca / evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620588 (1.788):
dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ Bhg_01.023c / [=MBh_06,023.023c] / evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata Bhg_01.024a [=MBh_06,023.024a]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20097088 (0.029):
06,024.010a tam uvāca hṛṣīkeśaḥ prahasann iva bhārata / 06,024.010c senayor ubhayor madhye viṣīdantam idaṃ vacaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621383 (0.029):
tam uvāca hṛṣīkeśaḥ prahasann iva bhārata / senayor ubhayor madhye viṣīdantam idaṃ vacaḥ 2.10
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895253 (0.029):
na yotsya iti govindam uktvā tūṣṇīṃ babhūva ha ||BhG_2.9|| / tam uvāca hṛṣīkeśaḥ prahasann iva bhārata | / senayor ubhayor madhye viṣīdantam idaṃ vacaḥ ||BhG_2.10||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266943 (0.029):
BhG 2.10 / tam uvāca hṛṣīkeśaḥ prahasann iva bhārata | / senayor ubhayor madhye viṣīdantam idaṃ vacaḥ ||10||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393518 (0.046):
bhagavān ubhayoḥ senayor madhye rathaṃ sthāpayitvovāca /
bhīṣma droṇa pramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām | / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti ||25||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096691 (0.0):
06,023.024c senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam / 06,023.025a bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620979 (0.0):
senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam / bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620604 (0.0):
[=MBh_06,023.024c] / bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām Bhg_01.025a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894818 (0.0):
senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam ||BhG_1.24|| / bhīṣma droṇa pramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134806 (0.0):
senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam ||24|| / bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423916 (0.0):
senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam || BhG_1.24 || / bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705988 (0.021):
agnidattaṃ rathaṃ sthāpayitvovāca he pārtha samavetān etān kurūn paśyeti | / pārtha hṛṣīkeśa śabdābhyām idaṃ sūcyate matipitṛ svasṛ putratvāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135032 (0.021):
agnidattaṃ rathaṃ sthāpayitvovāca he pārtha samavetān etān kurūn paśyeti |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393498 (0.048):
bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām6 / / uvāca pārtha paśyaitān7 samavetān kurūn iti8 // BhG_1.24 //
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam | ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ukta ity ādi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134813 (0.0):
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti ||25|| / Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam | ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ukta ity ādi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136747 (0.0):
visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ ||46|| / Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam uktvety ādi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707812 (0.023):
hariś cakre sthita prajñasya lakṣaṇam | tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ / sañjaya uvāca taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263522 (0.023):
hariś cakre sthita-prajñasya lakṣaṇam | tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ / sañjaya uvāca - taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134984 (0.041):
Baladeva: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjayaḥ prāha evam iti | guḍākā
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14663890 (0.062):
dhṛtarāṣṭraḥ sandhiṃ kuryāt tadā śāntir ubhayeṣāṃ bhaved ity abhiprāyavāṃs / tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ saṃjaya uvāca etad iti | etat pūrvoktaṃ
| uḍākā nidrā tasya īśena jita nidreṇa arjunena evam uktaḥ san | he
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134823 (0.0):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam | ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ukta ity ādi / | uḍākā nidrā tasya īśena jita-nidreṇa arjunena evam uktaḥ san | he
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393512 (0.002):
uvāca pārtha paśyaitān7 samavetān kurūn iti8 // BhG_1.24 // / guḍākā nidrā tadīśena jitanidreṇārjunenaivam ukto9
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705899 (0.023):
para vyoma nāthenāpi dvijātmamajā me yuvayor didṛkṣuṇā iti | / yad vā, guḍāko nidrā tasyā īśena jita nidrenety arthaḥ | atrāpi vyākhyāyāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134943 (0.023):
yuvayor didṛkṣuṇā iti | / yad vā, guḍāko nidrā tasyā īśena jita-nidrenety arthaḥ | atrāpi vyākhyāyāṃ
bhārata, he dhṛtarāṣṭra senayor madhye rathānām uttamaṃ rathaṃ hṛṣīkeśaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134832 (0.0):
| uḍākā nidrā tasya īśena jita-nidreṇa arjunena evam uktaḥ san | he / bhārata, he dhṛtarāṣṭra senayor madhye rathānām uttamaṃ rathaṃ hṛṣīkeśaḥ
sthāpitavān | bhīṣma droṇa iti mahīkṣitāṃ rājñāṃ ca pramukhataḥ sammukhe
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134839 (0.0):
bhārata, he dhṛtarāṣṭra senayor madhye rathānām uttamaṃ rathaṃ hṛṣīkeśaḥ / sthāpitavān | bhīṣma-droṇa iti mahīkṣitāṃ rājñāṃ ca pramukhataḥ sammukhe
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096685 (0.064):
06,023.025a bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām / 06,023.025c uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620973 (0.064):
bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti 1.25
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705754 (0.064):
bhīṣma droṇa pramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām | / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti ||25||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894811 (0.064):
bhīṣma droṇa pramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām | / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti ||BhG_1.25||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134798 (0.064):
bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām | / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti ||25||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423909 (0.064):
bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām | / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti || BhG_1.25 ||
rathaṃ sthāpayitvā | he pārtha etān kurūn paśyeti śrī bhagavān uvāca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134849 (0.0):
sthāpitavān | bhīṣma-droṇa iti mahīkṣitāṃ rājñāṃ ca pramukhataḥ sammukhe / rathaṃ sthāpayitvā | he pārtha etān kurūn paśyeti śrī-bhagavān uvāca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135030 (0.047):
agnidattaṃ rathaṃ sthāpayitvovāca he pārtha samavetān etān kurūn paśyeti |
Viśvanātha: hṛṣīkeśaḥ sarvendriya niyantāpy evam ukto 'rjunenādiṣṭaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134857 (0.0):
rathaṃ sthāpayitvā | he pārtha etān kurūn paśyeti śrī-bhagavān uvāca / Viśvanātha: hṛṣīkeśaḥ sarvendriya-niyantāpy evam ukto 'rjunenādiṣṭaḥ |
arjuna vāg indriya mātreṇāpi niyamyo 'bhūd ity aho prea vaśyatvaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134866 (0.0):
Viśvanātha: hṛṣīkeśaḥ sarvendriya-niyantāpy evam ukto 'rjunenādiṣṭaḥ | / arjuna-vāg-indriya-mātreṇāpi niyamyo 'bhūd ity aho prea-vaśyatvaṃ
bhagavata iti bhāvaḥ | guḍākeśena guḍā yathā mādhurya mātra prakāśakās tat
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134874 (0.0):
arjuna-vāg-indriya-mātreṇāpi niyamyo 'bhūd ity aho prea-vaśyatvaṃ / bhagavata iti bhāvaḥ | guḍākeśena guḍā yathā mādhurya-mātra-prakāśakās tat
tathā svīya sneha rasāsvāda prakāśakā akeśā viṣṇu brahma śivā yasya tena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134884 (0.0):
bhagavata iti bhāvaḥ | guḍākeśena guḍā yathā mādhurya-mātra-prakāśakās tat / tathā svīya-sneha-rasāsvāda-prakāśakā akeśā viṣṇu-brahma-śivā yasya tena
akāro viṣṇuḥ ko brahmā īśo mahā devaḥ | yatra sarvāvatāri cūḍāmaṇīndraḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134893 (0.0):
tathā svīya-sneha-rasāsvāda-prakāśakā akeśā viṣṇu-brahma-śivā yasya tena / akāro viṣṇuḥ ko brahmā īśo mahā-devaḥ | yatra sarvāvatāri-cūḍāmaṇīndraḥ
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257485 (0.053):
aṣṭatriṃśatkalā devi $ bhedini brahmarandhrage & / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca % īśvaraś ca sadāsivaḥ // KubjT_24.119 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494333 (0.053):
aṣṭatriṃśatkalā devi bhedini brahmarandhrage / / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca īśvaraś ca sadāsivaḥ // KubjT_24.119 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636405 (0.057):
atribhāryā atreḥ sakāśāt 'ātmeśabrahmasambhavān'; ātmā viṣṇurīśorudraḥ / brahmā caturmukhaḥ ātmā ceśaśca brahmā ca te tathoktāḥ taissaha
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3846092 (0.062):
mayā hi // MatsP_83.27 // / tvameva bhagavānīśo $ brahmā viṣṇurdivākaraḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8885600 (0.062):
hi // MatsP_83.27 // / tvameva bhagavānīśo brahmā viṣṇurdivākaraḥ /
svayaṃ bhagavān śrī kṛṣṇa eva premādhīnaḥ sann ājñānuvartī babhūva | tatra
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134903 (0.0):
akāro viṣṇuḥ ko brahmā īśo mahā-devaḥ | yatra sarvāvatāri-cūḍāmaṇīndraḥ / svayaṃ bhagavān śrī-kṛṣṇa eva premādhīnaḥ sann ājñānuvartī babhūva | tatra
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628605 (0.053):
atra tat tattva trayeṣu bhagavān eva mukhyaḥ | bhagavān svayaṃ bhagavān | / sa tu / śrī kṛṣṇo vrajendra nandano govinda eva | tatra pramāṇam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401534 (0.059):
|| 11.12 || śrī bhagavān || 29 || / tad evaṃ kṛṣṇas tu bhagavān svayam ity etat pratijñā vākyāya mahāvīra
guṇāvatāratvāt tad aṃśāḥ viṣṇu brahma rudrāḥ katham aiśvaryaṃ prakāśayantu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134913 (0.0):
svayaṃ bhagavān śrī-kṛṣṇa eva premādhīnaḥ sann ājñānuvartī babhūva | tatra / guṇāvatāratvāt tad-aṃśāḥ viṣṇu-brahma-rudrāḥ katham aiśvaryaṃ prakāśayantu
| kintu svakartṛkaṃ sneha rasaṃ prakāśyaiva svaṃ svaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134922 (0.0):
guṇāvatāratvāt tad-aṃśāḥ viṣṇu-brahma-rudrāḥ katham aiśvaryaṃ prakāśayantu / | kintu svakartṛkaṃ sneha-rasaṃ prakāśyaiva svaṃ svaṃ kṛtārthaṃ manyanta
kṛtārthaṃ manyanta ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī bhagavatā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134929 (0.0):
| kintu svakartṛkaṃ sneha-rasaṃ prakāśyaiva svaṃ svaṃ kṛtārthaṃ manyanta
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11957693 (0.057):
bhinnakleśatvād bhikṣur iti. arhan. asmiṃs tv artha iti. yat yat / bhagavatoktam abhikṣur bhavaty aśramaṇa iti vistareṇa. etasminn arthe.
para vyoma nāthenāpi dvijātmamajā me yuvayor didṛkṣuṇā iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134937 (0.0):
ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī-bhagavatā para-vyoma-nāthenāpi dvijātmamajā me
yad vā, guḍāko nidrā tasyā īśena jita nidrenety arthaḥ | atrāpi vyākhyāyāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134946 (0.0):
ity arthaḥ | yad uktaṃ śrī-bhagavatā para-vyoma-nāthenāpi dvijātmamajā me / yuvayor didṛkṣuṇā iti | / yad vā, guḍāko nidrā tasyā īśena jita-nidrenety arthaḥ | atrāpi vyākhyāyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705773 (0.023):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam | ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ukta ity ādi / | uḍākā nidrā tasya īśena jita nidreṇa arjunena evam uktaḥ san | he
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134817 (0.023):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam | ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ukta ity ādi / | uḍākā nidrā tasya īśena jita-nidreṇa arjunena evam uktaḥ san | he
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393509 (0.026):
uvāca pārtha paśyaitān7 samavetān kurūn iti8 // BhG_1.24 // / guḍākā nidrā tadīśena jitanidreṇārjunenaivam ukto9
sākṣān māyāyā api niyantā yaḥ śrī kṛṣṇaḥ sa cāpi yena premṇā vijitya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134957 (0.0):
yad vā, guḍāko nidrā tasyā īśena jita-nidrenety arthaḥ | atrāpi vyākhyāyāṃ / sākṣān māyāyā api niyantā yaḥ śrī-kṛṣṇaḥ sa cāpi yena premṇā vijitya
vaśīkṛtas tenārjunena māyā vṛttir nidrā varākī jiteti kiṃ citram iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134964 (0.0):
sākṣān māyāyā api niyantā yaḥ śrī-kṛṣṇaḥ sa cāpi yena premṇā vijitya / vaśīkṛtas tenārjunena māyā-vṛttir nidrā varākī jiteti kiṃ citram iti
bhāvaḥ | bhīṣma droṇayoḥ pramukhataḥ pramukhe sammukhe sarveṣāṃ mahīkṣitāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134973 (0.0):
vaśīkṛtas tenārjunena māyā-vṛttir nidrā varākī jiteti kiṃ citram iti / bhāvaḥ | bhīṣma-droṇayoḥ pramukhataḥ pramukhe sammukhe sarveṣāṃ mahīkṣitāṃ
rājñāṃ ca | pramukhataḥ iti samāsa praviṣṭe 'pi pramukhataḥ śabda ākṛṣyate
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134979 (0.0):
bhāvaḥ | bhīṣma-droṇayoḥ pramukhataḥ pramukhe sammukhe sarveṣāṃ mahīkṣitāṃ / rājñāṃ ca | pramukhataḥ iti samāsa-praviṣṭe 'pi pramukhataḥ-śabda ākṛṣyate
Baladeva: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjayaḥ prāha evam iti | guḍākā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134987 (0.0):
rājñāṃ ca | pramukhataḥ iti samāsa-praviṣṭe 'pi pramukhataḥ-śabda ākṛṣyate / Baladeva: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjayaḥ prāha evam iti | guḍākā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134811 (0.041):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam | ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ukta ity ādi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136747 (0.041):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam uktvety ādi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707812 (0.043):
hariś cakre sthita prajñasya lakṣaṇam | tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ / sañjaya uvāca taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263522 (0.043):
hariś cakre sthita-prajñasya lakṣaṇam | tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ / sañjaya uvāca - taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
nidrā tasyā īśaḥ sva sakha śrī bhagavad guṇa lāvaṇya smṛti niveśena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134997 (0.0):
Baladeva: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjayaḥ prāha evam iti | guḍākā / nidrā tasyā īśaḥ sva-sakha-śrī-bhagavad-guṇa-lāvaṇya-smṛti-niveśena
vijita nidras tat parama bhaktas tenārjunenaivam uktaḥ pravartito
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135004 (0.0):
nidrā tasyā īśaḥ sva-sakha-śrī-bhagavad-guṇa-lāvaṇya-smṛti-niveśena / vijita-nidras tat-parama-bhaktas tenārjunenaivam uktaḥ pravartito
hṛṣīkeśas tac citta vṛtty abhijño bhagavān senayor madhye bhīṣma droṇayoḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135014 (0.0):
vijita-nidras tat-parama-bhaktas tenārjunenaivam uktaḥ pravartito / hṛṣīkeśas tac-citta-vṛtty-abhijño bhagavān senayor madhye bhīṣma-droṇayoḥ
sarveṣāṃ ca mahīkṣitāṃ bhū bhujāṃ ca pramukhataḥ sammukhe rathottamaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135022 (0.0):
hṛṣīkeśas tac-citta-vṛtty-abhijño bhagavān senayor madhye bhīṣma-droṇayoḥ / sarveṣāṃ ca mahīkṣitāṃ bhū-bhujāṃ ca pramukhataḥ sammukhe rathottamaṃ
agnidattaṃ rathaṃ sthāpayitvovāca he pārtha samavetān etān kurūn paśyeti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135033 (0.0):
sarveṣāṃ ca mahīkṣitāṃ bhū-bhujāṃ ca pramukhataḥ sammukhe rathottamaṃ / agnidattaṃ rathaṃ sthāpayitvovāca he pārtha samavetān etān kurūn paśyeti |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894817 (0.017):
bhīṣma droṇa pramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām | / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti ||BhG_1.25||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423915 (0.017):
bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām | / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti || BhG_1.25 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096691 (0.021):
06,023.025c uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620979 (0.021):
bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti 1.25
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620603 (0.021):
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti Bhg_01.025c [=MBh_06,023.025c]
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134805 (0.021):
bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām | / uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti ||25||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17705800 (0.047):
rathaṃ sthāpayitvā | he pārtha etān kurūn paśyeti śrī bhagavān uvāca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134844 (0.047):
rathaṃ sthāpayitvā | he pārtha etān kurūn paśyeti śrī-bhagavān uvāca
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393501 (0.057):
uvāca pārtha paśyaitān7 samavetān kurūn iti8 // BhG_1.24 //
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643245 (0.061):
06,023.025a bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām / 06,023.025c uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti
pārtha hṛṣīkeśa śabdābhyām idaṃ sūcyate matipitṛ svasṛ putratvāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135041 (0.0):
agnidattaṃ rathaṃ sthāpayitvovāca he pārtha samavetān etān kurūn paśyeti | / pārtha-hṛṣīkeśa-śabdābhyām idaṃ sūcyate matipitṛ-svasṛ-putratvāt
tvat sārathyam ahaṃ kariṣyāmy eva tvaṃ tv adhunaiva yuyutsāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135051 (0.0):
pārtha-hṛṣīkeśa-śabdābhyām idaṃ sūcyate matipitṛ-svasṛ-putratvāt / tvat-sārathyam ahaṃ kariṣyāmy eva tvaṃ tv adhunaiva yuyutsāṃ tyakṣyasīti
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12630570 (0.038):
tatpānapītamātreṇa garbho me srasyate 'dhunā // Rm_23.135{35} // / tad atra kiṃ kariṣyāmi yato me naśyate śiśuḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393878 (0.047):
ubhau bhavantau kanyāṃ me pārthayānau kathaṃ tvaham / / kariṣyāmi mahāprājña śṛṇu nārada me vacaḥ // LiP_2,5.61 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23739967 (0.049):
yadi kaściddhi sārathyaṃ kariṣyati mamādhunā / / tato 'haṃ ghātaye śatrūn nānyatheti kathañcana // VamP_43.128 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11223420 (0.064):
BP1.6.016a/ vastra.annahīnaḥ kāntāre likhitaṃ (kurute tu yat / / BP1.6.016b/ karmāhaṃ te (kariṣyāmi dāsapatraṃ tad (iṣyate //
tyakṣyasīti kiṃ śatru sainya vīkṣaṇeneti sopahāso bhāvaḥ ||24 25||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135057 (0.0):
tvat-sārathyam ahaṃ kariṣyāmy eva tvaṃ tv adhunaiva yuyutsāṃ tyakṣyasīti / kiṃ śatru-sainya-vīkṣaṇeneti sopahāso bhāvaḥ ||24-25||
BhG 1.26 / tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096700 (0.0):
06,023.025c uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti / 06,023.026a tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620611 (0.0):
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti Bhg_01.025c [=MBh_06,023.025c] / tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān Bhg_01.026a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894827 (0.0):
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti ||BhG_1.25|| / tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135066 (0.0):
kiṃ śatru-sainya-vīkṣaṇeneti sopahāso bhāvaḥ ||24-25|| / BhG 1.26 / tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620988 (0.016):
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti 1.25 / tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṛn atha pitāmahān
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393572 (0.017):
tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha19 pitāmahān /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423921 (0.025):
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti || BhG_1.25 || / tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitQn atha pitāmahān |
ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096705 (0.0):
06,023.026a tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān / 06,023.026c ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620619 (0.0):
[=MBh_06,023.026a] / ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā Bhg_01.026c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894832 (0.0):
tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān | / ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā ||BhG_1.26||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135071 (0.0):
tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān | / ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393575 (0.0):
tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha19 pitāmahān / / ācāryān mātulān bhrātṝn20 putrān pautrān sakhīṃs tathā21 // BhG_1.25 //
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620993 (0.015):
tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṛn atha pitāmahān / ācāryān mātulān bhrātṛn putrān pautrān sakhīṃs
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423971 (0.017):
ācāryān mātulān bhrātQn putrān pautrān sakhīṃs tathā || BhG_1.26 ||
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15684220 (0.022):
09,058.021a ghātayitvā vayasyāṃś ca bhrātṝn atha pitṝṃs tathā / 09,058.021c putrān pautrāṃs tathācāryāṃs tato 'si nidhanaṃ gataḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15648194 (0.025):
09,008.045a tyaktvā yuddhe priyān putrān bhrātṝn atha pitāmahān / 09,008.045c mātulān bhāgineyāṃś ca tathā saṃbandhibāndhavān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20862571 (0.033):
16,007.012a tataḥ putrāṃś ca pautrāṃś ca bhrātṝn atha sakhīn api
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643258 (0.037):
06,023.026a tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān / 06,023.026c ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20862419 (0.040):
16,007.003c rudan putrān smaran sarvān vilalāpa suvihvalaḥ / 16,007.003e bhrātṝn putrāṃś ca pautrāṃś ca dauhitrāṃś ca sakhīn api
śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api ||26|| / Śrīdhara: tataḥ kiṃ pravṛttam ity āha tatrety ādi | pitṝn pitṛvyān ity
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096708 (0.0):
06,023.026c ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā / 06,023.027a śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135080 (0.0):
ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā || / śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api ||26||
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620996 (0.013):
ācāryān mātulān bhrātṛn putrān pautrān sakhīṃs / śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894836 (0.021):
ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā ||BhG_1.26|| / śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423975 (0.021):
ācāryān mātulān bhrātQn putrān pautrān sakhīṃs tathā || BhG_1.26 || / śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393582 (0.040):
ācāryān mātulān bhrātṝn20 putrān pautrān sakhīṃs tathā21 // BhG_1.25 // / śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api22 /
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620626 (0.060):
ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā Bhg_01.026c / [=MBh_06,023.026c] / śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api Bhg_01.027a [=MBh_06,023.027a]
arthaḥ | putrān pautrān iti duryodhanādīnāṃ ye putrāḥ pautrāś ca tān ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135089 (0.0):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ pravṛttam ity āha tatrety ādi | pitṝn pitṛvyān ity / arthaḥ | putrān pautrān iti duryodhanādīnāṃ ye putrāḥ pautrāś ca tān ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135100 (0.029):
Viśvanātha: duryodhanādīnāṃ ye putrāḥ pautrāś ca tān |
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15684222 (0.055):
09,058.021a ghātayitvā vayasyāṃś ca bhrātṝn atha pitṝṃs tathā / 09,058.021c putrān pautrāṃs tathācāryāṃs tato 'si nidhanaṃ gataḥ
arthaḥ | sakhīn mitrāṇi | suhṛdaḥ kṛtopakārāṃś ca apaśyat |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135096 (0.0):
arthaḥ | putrān pautrān iti duryodhanādīnāṃ ye putrāḥ pautrāś ca tān ity / arthaḥ | sakhīn mitrāṇi | suhṛdaḥ kṛtopakārāṃś ca apaśyat |
Viśvanātha: duryodhanādīnāṃ ye putrāḥ pautrāś ca tān |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135102 (0.0):
arthaḥ | sakhīn mitrāṇi | suhṛdaḥ kṛtopakārāṃś ca apaśyat | / Viśvanātha: duryodhanādīnāṃ ye putrāḥ pautrāś ca tān |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135087 (0.029):
arthaḥ | putrān pautrān iti duryodhanādīnāṃ ye putrāḥ pautrāś ca tān ity
Baladeva: evaṃ bhagavatokto 'rjunaḥ para senām apaśyad ity āha tatreti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135108 (0.0):
Viśvanātha: duryodhanādīnāṃ ye putrāḥ pautrāś ca tān | / Baladeva: evaṃ bhagavatokto 'rjunaḥ para-senām apaśyad ity āha tatreti
sārdhakena | tatra para senāyāṃ pitṝn pitṛvyān bhūriśravaḥ prabhṛtīn,
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135116 (0.0):
Baladeva: evaṃ bhagavatokto 'rjunaḥ para-senām apaśyad ity āha tatreti / sārdhakena | tatra para-senāyāṃ pitṝn pitṛvyān bhūriśravaḥ-prabhṛtīn,
pitāmahān bhīṣma somadattādīn, ācāryān droṇa kṛpādīn, mātulān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135125 (0.0):
sārdhakena | tatra para-senāyāṃ pitṝn pitṛvyān bhūriśravaḥ-prabhṛtīn, / pitāmahān bhīṣma-somadattādīn, ācāryān droṇa-kṛpādīn, mātulān
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393646 (0.061):
(sambandhena) tatsthānīyān pitāmahān / bhīṣmabāhulīkasomadattaprabhṛtīṃs
śalya śakuny ādīn, bhrātṝn duryodhanādīn, putrān lakṣmaṇādīn, pautrān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135137 (0.0):
pitāmahān bhīṣma-somadattādīn, ācāryān droṇa-kṛpādīn, mātulān / śalya-śakuny-ādīn, bhrātṝn duryodhanādīn, putrān lakṣmaṇādīn, pautrān
naptṝn, lakṣmaṇādi putrān, sakhīn vayasyān drauṇi saindhavādīn, suhṛdaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135145 (0.0):
śalya-śakuny-ādīn, bhrātṝn duryodhanādīn, putrān lakṣmaṇādīn, pautrān
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393577 (0.053):
ācāryān mātulān bhrātṝn20 putrān pautrān sakhīṃs tathā21 // BhG_1.25 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423970 (0.053):
ācāryān mātulān bhrātQn putrān pautrān sakhīṃs tathā || BhG_1.26 ||
kṛtavarma bhagadattādīn | evaṃ sva sainye 'py upalakṣaṇīyam | ubhayor api
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135152 (0.0):
naptṝn, lakṣmaṇādi-putrān, sakhīn vayasyān drauṇi-saindhavādīn, suhṛdaḥ / kṛtavarma-bhagadattādīn | evaṃ sva-sainye 'py upalakṣaṇīyam | ubhayor api
senayor avasthitān tān sarvān samīkṣyety anvayāt ||26|| / BhG 1.27
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135159 (0.0):
kṛtavarma-bhagadattādīn | evaṃ sva-sainye 'py upalakṣaṇīyam | ubhayor api / senayor avasthitān tān sarvān samīkṣyety anvayāt ||26||
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096715 (0.0):
06,023.027a śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api / 06,023.027c tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621003 (0.0):
śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api / tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620633 (0.0):
śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api Bhg_01.027a [=MBh_06,023.027a] / tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān Bhg_01.027c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894844 (0.0):
śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api | / tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān ||BhG_1.27||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135164 (0.0):
senayor avasthitān tān sarvān samīkṣyety anvayāt ||26|| / BhG 1.27 / tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393673 (0.0):
pautrān (apaśyat)5 // 26 // / tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān // BhG_1.26 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423983 (0.0):
śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api | / tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān || BhG_1.27 ||
kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt ||27|| / Śrīdhara: tataḥ kiṃ kṛtavān ity āha tān iti | senayor ubhayor evaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096719 (0.0):
06,023.027c tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān / 06,023.028a kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621007 (0.0):
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān / kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idamabravīt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135174 (0.0):
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān | / kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt ||27||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894848 (0.022):
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān ||BhG_1.27|| / kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423987 (0.022):
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān || BhG_1.27 || / kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620641 (0.023):
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān Bhg_01.027c / [=MBh_06,023.027c] / kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt Bhg_01.028a [=MBh_06,023.028a]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393672 (0.029):
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān // BhG_1.26 // / kṛpayā parayāviṣṭaḥ6 sīdamānābravīd idam /
samīkṣya kṛpayā mahatyā āviṣṭaḥ viṣaṇṇaḥ san idam arjuno 'bravīt | ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135181 (0.0):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ kṛtavān ity āha tān iti | senayor ubhayor evaṃ / samīkṣya kṛpayā mahatyā āviṣṭaḥ viṣaṇṇaḥ san idam arjuno 'bravīt | ity
uttarasya ardha ślokasya vākyārthaḥ | āviṣṭo vyāptaḥ ||27||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135190 (0.0):
samīkṣya kṛpayā mahatyā āviṣṭaḥ viṣaṇṇaḥ san idam arjuno 'bravīt | ity / uttarasya ardha-ślokasya vākyārthaḥ | āviṣṭo vyāptaḥ ||27||
Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: atha sarveśvaro dayāluḥ kṛṣṇaḥ saparikarātmopadeśena viśvam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135194 (0.0):
uttarasya ardha-ślokasya vākyārthaḥ | āviṣṭo vyāptaḥ ||27|| / Viśvanātha: Nothing.
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135201 (0.0):
Baladeva: atha sarveśvaro dayāluḥ kṛṣṇaḥ saparikarātmopadeśena viśvam
uddidhīrṣur arjunaṃ śiṣyaṃ kartuṃ tat sva dharme 'pi yuddhe mā hiṃsyāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135210 (0.0):
Baladeva: atha sarveśvaro dayāluḥ kṛṣṇaḥ saparikarātmopadeśena viśvam / uddidhīrṣur arjunaṃ śiṣyaṃ kartuṃ tat-sva-dharme 'pi yuddhe mā hiṃsyāt
sarva bhūtāni iti śruty arthābhāsenādharmatām ābhāsya taṃ saṃmohaṃ kṛtavān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135220 (0.0):
uddidhīrṣur arjunaṃ śiṣyaṃ kartuṃ tat-sva-dharme 'pi yuddhe mā hiṃsyāt / sarva-bhūtāni iti śruty-arthābhāsenādharmatām ābhāsya taṃ saṃmohaṃ kṛtavān
ity āha tān samīkṣyate kaunteya iti svīya pitṛ svasṛ putratvoktyā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135228 (0.0):
sarva-bhūtāni iti śruty-arthābhāsenādharmatām ābhāsya taṃ saṃmohaṃ kṛtavān / ity āha tān samīkṣyate kaunteya iti svīya-pitṛ-svasṛ-putratvoktyā
tad dharmo moha śokau tadā tasya vyajyete | kṛpayā kartryā ity ukteḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135238 (0.0):
ity āha tān samīkṣyate kaunteya iti svīya-pitṛ-svasṛ-putratvoktyā / tad-dharmo moha-śokau tadā tasya vyajyete | kṛpayā kartryā ity ukteḥ |
svabhāva siddhasya kṛpeti dyotsyate | ataḥ parayeti tad viśeṣaṇam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135245 (0.0):
tad-dharmo moha-śokau tadā tasya vyajyete | kṛpayā kartryā ity ukteḥ | / svabhāva-siddhasya kṛpeti dyotsyate | ataḥ parayeti tad-viśeṣaṇam |
aparayeti vā cchedaḥ sva sainye pūrvam api kṛpāsti para sainye tv aparāpi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135255 (0.0):
svabhāva-siddhasya kṛpeti dyotsyate | ataḥ parayeti tad-viśeṣaṇam | / aparayeti vā cchedaḥ sva-sainye pūrvam api kṛpāsti para-sainye tv aparāpi
sābhūd ity arthaḥ | viṣīdann anutāpaḥ vindan | atrokti viṣādayor
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135263 (0.0):
aparayeti vā cchedaḥ sva-sainye pūrvam api kṛpāsti para-sainye tv aparāpi / sābhūd ity arthaḥ | viṣīdann anutāpaḥ vindan | atrokti-viṣādayor
aika kālyādy ukti kāle / viṣāda kāryāṇy aśru kampa sanna kaṇṭhādīni vyajyate ||27||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135276 (0.0):
sābhūd ity arthaḥ | viṣīdann anutāpaḥ vindan | atrokti-viṣādayor / aika-kālyādy-ukti-kāle viṣāda-kāryāṇy-aśru-kampa-sanna-kaṇṭhādīni vyajyate
BhG 1.28 29 / dṛṣṭvemān svajanān kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135283 (0.0):
aika-kālyādy-ukti-kāle viṣāda-kāryāṇy-aśru-kampa-sanna-kaṇṭhādīni vyajyate / BhG 1.28-29 / dṛṣṭvemān svajanān kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621014 (0.032):
dṛṣṭvemaṃ svajanaṃ kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894855 (0.036):
dṛṣṭvemaṃ svajanaṃ kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam ||BhG_1.28||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423996 (0.036):
dṛṣṭvemaṃ svajanaṃ kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam || BhG_1.28 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096722 (0.051):
06,023.028a kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt / 06,023.028c dṛṣṭvemān svajanān kṛṣṇa yuyutsūn samavasthitān
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620646 (0.061):
kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt Bhg_01.028a [=MBh_06,023.028a] / dṛṣṭvemān svajanān kṛṣṇa yuyutsūn samavasthitān Bhg_01.028c
sīdanti mama gātrāṇi mukhaṃ ca pariśuṣyati ||28|| / vepathuś ca śarīre me romaharṣaś ca jāyate |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096735 (0.0):
06,023.028c dṛṣṭvemān svajanān kṛṣṇa yuyutsūn samavasthitān / 06,023.029a sīdanti mama gātrāṇi mukhaṃ ca pariśuṣyati
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621022 (0.0):
dṛṣṭvemaṃ svajanaṃ kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam / sīdanti mama gātrāṇi mukhañ ca pariśuṣyati
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894866 (0.0):
dṛṣṭvemaṃ svajanaṃ kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam ||BhG_1.28|| / sīdanti mama gātrāṇi mukhaṃ ca pariśuṣyati |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135292 (0.0):
dṛṣṭvemān svajanān kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam | / sīdanti mama gātrāṇi mukhaṃ ca pariśuṣyati ||28||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424007 (0.0):
dṛṣṭvemaṃ svajanaṃ kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam || BhG_1.28 || / sīdanti mama gātrāṇi mukhaṃ ca pariśuṣyati |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393722 (0.021):
sīdanti mama gātrāṇi11 mukhaṃ ca pariśuṣyati / / vepathuś ca śarīraṃ me romaharṣaś ca jāyate // BhG_1.28 //
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620655 (0.048):
[=MBh_06,023.028c] / sīdanti mama gātrāṇi mukhaṃ ca pariśuṣyati Bhg_01.029a [=MBh_06,023.029a]
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620662 (0.061):
vepathuś ca śarīre me romaharṣaś ca jāyate Bhg_01.029c [=MBh_06,023.029c]
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1467133 (0.062):
08,018.055c muhyate me manas tāta gātre svedaś ca jāyate / 08,018.056a vepathuṃ ca śarīre me romaharṣaṃ ca paśya vai
gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate ||29|| / Śrīdhara: kim abravīd ity apekṣāyām āha dṛṣṭvemān ity ādi yāvad
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096739 (0.0):
06,023.029c vepathuś ca śarīre me romaharṣaś ca jāyate / 06,023.030a gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135303 (0.0):
vepathuś ca śarīre me romaharṣaś ca jāyate | / gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate ||29||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894870 (0.019):
vepathuś ca śarīre me romaharṣaś ca jāyate ||BhG_1.29|| / gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424011 (0.019):
vepathuś ca śarīre me romaharṣaś ca jāyate || BhG_1.29 || / gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620669 (0.026):
vepathuś ca śarīre me romaharṣaś ca jāyate Bhg_01.029c [=MBh_06,023.029c] / gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate Bhg_01.030a
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621026 (0.060):
vepathuś ca śarīre me romaharṣaś ca jāyate 1.29 / gāṇḍīvaṃ straṃsate hastāt tvak caiva paridahyate
adhyāya samāpti | he kṛṣṇa yoddhum icchataḥ purataḥ samavasthitān svajanān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135314 (0.0):
Śrīdhara: kim abravīd ity apekṣāyām āha dṛṣṭvemān ity ādi yāvad / adhyāya-samāpti | he kṛṣṇa yoddhum icchataḥ purataḥ samavasthitān svajanān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17896408 (0.050):
pradarśayituṃ prakaraṇāntaram ārabhate | brāhmaṇety ādi yāvad / adhyāya samāpti | he parantapa he śatru tāpana | brāhmaṇānāṃ kṣatriyāṇāṃ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6822983 (0.050):
pradarśayituṃ prakaraṇāntaram ārabhate | brāhmaṇety ādi yāvad / adhyāya-samāpti | he parantapa he śatru-tāpana | brāhmaṇānāṃ kṣatriyāṇāṃ
bandhu janān dṛṣṭvā madīyāni gātrāṇi karacaraṇādīni sīdanti viśīryante |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135323 (0.0):
adhyāya-samāpti | he kṛṣṇa yoddhum icchataḥ purataḥ samavasthitān svajanān / bandhu-janān dṛṣṭvā madīyāni gātrāṇi karacaraṇādīni sīdanti viśīryante |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706328 (0.010):
dṛṣṭvāsavthitasya mama gātrāṇi kara caraṇādīni sīdanti śīryante
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135372 (0.010):
dṛṣṭvāsavthitasya mama gātrāṇi kara-caraṇādīni sīdanti śīryante
kiṃ ca vepahtuś cetyādi | vepathuḥ kampaḥ | romaharṣaḥ romāñcaḥ | sraṃsate
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135331 (0.0):
bandhu-janān dṛṣṭvā madīyāni gātrāṇi karacaraṇādīni sīdanti viśīryante | / kiṃ ca vepahtuś cetyādi | vepathuḥ kampaḥ | romaharṣaḥ romāñcaḥ | sraṃsate
nipatati | paridahyate sarvataḥ santapyate ||28 29|| / Viśvanātha: dṛṣṭvety atra sthitasyety adhyāhāryam ||28 29||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135340 (0.0):
kiṃ ca vepahtuś cetyādi | vepathuḥ kampaḥ | romaharṣaḥ romāñcaḥ | sraṃsate / nipatati | paridahyate sarvataḥ santapyate ||28-29||
Baladeva: kaunteyaḥ śoka vyākulaṃ yad āha tad anuvadati dṛṣṭvemam iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135347 (0.0):
Viśvanātha: dṛṣṭvety atra sthitasyety adhyāhāryam ||28-29|| / Baladeva: kaunteyaḥ śoka-vyākulaṃ yad āha tad anuvadati dṛṣṭvemam iti |
svajanaṃ sva bandhu vargaṃ jātāv eka vacanaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135354 (0.0):
Baladeva: kaunteyaḥ śoka-vyākulaṃ yad āha tad anuvadati dṛṣṭvemam iti | / svajanaṃ sva-bandhu-vargaṃ jātāv eka-vacanaṃ
sa gotra bāndhava jñāti bandhu sva svajanāḥ samāḥ ity amaraḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4908032 (0.0):
samānodaryasodaryasagarbhasahajāssamāḥ /AP_363.005ab/ / sagotrabāndhavajñātibandhusvasvajanāḥ samāḥ //AP_363.005cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414688 (0.0):
(2.5.595) samānodaryasodaryasagarbhyasahajāḥ samāḥ / (2.5.596) sagotrabāndhavajñātibandhusvasvajanāḥ samāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135365 (0.0):
svajanaṃ sva-bandhu-vargaṃ jātāv eka-vacanaṃ / sa-gotra-bāndhava-jñāti-bandhu-sva-svajanāḥ samāḥ ity amaraḥ |
dṛṣṭvāsavthitasya mama gātrāṇi kara caraṇādīni sīdanti śīryante
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135374 (0.0):
sa-gotra-bāndhava-jñāti-bandhu-sva-svajanāḥ samāḥ ity amaraḥ | / dṛṣṭvāsavthitasya mama gātrāṇi kara-caraṇādīni sīdanti śīryante
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706277 (0.010):
bandhu janān dṛṣṭvā madīyāni gātrāṇi karacaraṇādīni sīdanti viśīryante |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135321 (0.010):
bandhu-janān dṛṣṭvā madīyāni gātrāṇi karacaraṇādīni sīdanti viśīryante |
pariśuṣyatīti śramādi hetukāc choṣād atiśayitvam asya śoṣasya vyajyate |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135383 (0.0):
dṛṣṭvāsavthitasya mama gātrāṇi kara-caraṇādīni sīdanti śīryante / pariśuṣyatīti śramādi-hetukāc choṣād atiśayitvam asya śoṣasya vyajyate |
vepathuḥ kampaḥ | romaharṣaḥ pulakaḥ | gāṇḍīva bhraṃśenādhairyaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135390 (0.0):
pariśuṣyatīti śramādi-hetukāc choṣād atiśayitvam asya śoṣasya vyajyate | / vepathuḥ kampaḥ | romaharṣaḥ pulakaḥ | gāṇḍīva-bhraṃśenādhairyaṃ
tvag dāhnea hṛd vidāho darśitaḥ ||28 29|| / BhG 1.30
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135394 (0.0):
vepathuḥ kampaḥ | romaharṣaḥ pulakaḥ | gāṇḍīva-bhraṃśenādhairyaṃ / tvag-dāhnea hṛd-vidāho darśitaḥ ||28-29||
na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096746 (0.0):
06,023.030a gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate / 06,023.030c na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621034 (0.0):
gāṇḍīvaṃ straṃsate hastāt tvak caiva paridahyate / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620677 (0.0):
[=MBh_06,023.030a] / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ Bhg_01.030c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894878 (0.0):
gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate | / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ ||BhG_1.30||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135401 (0.0):
tvag-dāhnea hṛd-vidāho darśitaḥ ||28-29|| / BhG 1.30 / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264143 (0.0):
nanu na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ iti pūrvam eva
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393735 (0.0):
saṃsate gāṇḍivaṃ12 hastāt tvak caiva13 paridahyate / / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ // BhG_1.29 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424019 (0.0):
gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate | / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ || BhG_1.30 ||
nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava ||30|| / Śrīdhara: api ca na śaknomīty ādi | viparītāni nimittāni aniṣṭa sūcakāni
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096749 (0.0):
06,023.030c na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ / 06,023.031a nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621038 (0.0):
na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ / nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135416 (0.0):
na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ | / nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava ||30||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894882 (0.020):
na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ ||BhG_1.30|| / nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424023 (0.020):
na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ || BhG_1.30 || / nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava |
śakunāni paśyāmi ||30|| / Viśvanātha: viparītāni nimittāni dhana nimittako 'yam atra me vāsa itivan
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135417 (0.0):
Śrīdhara: api ca na śaknomīty ādi | viparītāni nimittāni aniṣṭa-sūcakāni / śakunāni paśyāmi ||30||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135425 (0.0):
śakunāni paśyāmi ||30|| / Viśvanātha: viparītāni nimittāni dhana-nimittako 'yam atra me vāsa itivan
nimitta śabdo 'yaṃ prayojana vācī | tataś ca yuddhe vijayino mama
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135434 (0.0):
Viśvanātha: viparītāni nimittāni dhana-nimittako 'yam atra me vāsa itivan / nimitta-śabdo 'yaṃ prayojana-vācī | tataś ca yuddhe vijayino mama
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8622865 (0.056):
pramāṇaṃ darśayati 'maṅgalārthe'; iti / caturthyarthe saptamīyaṃ, / avyayaṃ vā / arthaśabdaḥ prayojanavācī / tathā ca
rājya lābhāt sukhaṃ na bhaviṣyati, kintu tad viparītam anutāpa duḥkham eva
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135443 (0.0):
nimitta-śabdo 'yaṃ prayojana-vācī | tataś ca yuddhe vijayino mama / rājya-lābhāt sukhaṃ na bhaviṣyati, kintu tad-viparītam anutāpa-duḥkham eva
bhāvīty arthaḥ ||30|| / Baladeva: api ceti avasthātuṃ sthiro bhavituṃ mano bhramtīva ceti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135451 (0.0):
rājya-lābhāt sukhaṃ na bhaviṣyati, kintu tad-viparītam anutāpa-duḥkham eva / bhāvīty arthaḥ ||30||
daurbalya mūrcchayor udayaḥ | nimittāni phalāny atra yuddhe viparītāni
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135459 (0.0):
Baladeva: api ceti avasthātuṃ sthiro bhavituṃ mano bhramtīva ceti / daurbalya-mūrcchayor udayaḥ | nimittāni phalāny atra yuddhe viparītāni
paśyāmi | vijayino me rājya prāptir ānando na bhaviṣyati kintu
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135467 (0.0):
daurbalya-mūrcchayor udayaḥ | nimittāni phalāny atra yuddhe viparītāni / paśyāmi | vijayino me rājya-prāptir ānando na bhaviṣyati kintu
tad viparīto 'nutāpa eva bhāvīti | nimitta śabdaḥ phala vācī kasmai
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135475 (0.0):
paśyāmi | vijayino me rājya-prāptir ānando na bhaviṣyati kintu / tad-viparīto 'nutāpa eva bhāvīti | nimitta-śabdaḥ phala-vācī kasmai
nimittāyātra vasasi ity ādau tathā pratīteḥ ||30|| / BhG 1.31
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135481 (0.0):
tad-viparīto 'nutāpa eva bhāvīti | nimitta-śabdaḥ phala-vācī kasmai / nimittāyātra vasasi ity ādau tathā pratīteḥ ||30||
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096757 (0.0):
06,023.031a nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava / 06,023.031c na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621044 (0.0):
na ca śreyonupaśyāmi hatvā svajanam āhave 1.31 / na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17720372 (0.0):
sambandhaḥ | yac coktaṃ na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhava iti
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620692 (0.0):
nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava Bhg_01.031a [=MBh_06,023.031a] / na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave Bhg_01.031c [=MBh_06,023.031c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894890 (0.0):
nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava | / na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ||BhG_1.31||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135488 (0.0):
nimittāyātra vasasi ity ādau tathā pratīteḥ ||30|| / BhG 1.31 / na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265545 (0.0):
uktāni | tatra na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ity atra raṇe
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276080 (0.0):
sambandhaḥ | yac coktaṃ - na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhava iti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276347 (0.0):
praśastataraṃ kiṃcid anuṣṭhātuṃ tato nivṛttir uciteti nirastam | na ca / śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ity etad api ||31||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393870 (0.0):
nimittāni13 ca paśyāmi viparītāni keśava / / na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave // BhG_1.30 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424031 (0.0):
nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava | / na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave || BhG_1.31 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706520 (0.027):
viparīta buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135564 (0.027):
viparīta-buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti
na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca ||31||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096763 (0.0):
06,023.031c na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave / 06,023.032a na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621050 (0.0):
na ca śreyonupaśyāmi hatvā svajanam āhave 1.31 / na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620701 (0.0):
na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca Bhg_01.032a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894896 (0.0):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ||BhG_1.31|| / na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135496 (0.0):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave | / na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca ||31||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424036 (0.022):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave || BhG_1.31 || / na kāṅkṣe vijayaṃ Kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393975 (0.057):
na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa1 na ca rājyaṃ sukhāni ca /
Śrīdhara: kiṃ ca na cety ādi | āhave yuddhe svajanaṃ hatvā śreyaḥ phalaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135505 (0.0):
na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca ||31|| / Śrīdhara: kiṃ ca na cety ādi | āhave yuddhe svajanaṃ hatvā śreyaḥ phalaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706521 (0.029):
viparīta buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135565 (0.029):
viparīta-buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265545 (0.035):
uktāni | tatra na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ity atra raṇe
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096755 (0.050):
06,023.031c na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620691 (0.050):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave Bhg_01.031c [=MBh_06,023.031c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894889 (0.050):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ||BhG_1.31||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135486 (0.050):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276346 (0.050):
praśastataraṃ kiṃcid anuṣṭhātuṃ tato nivṛttir uciteti nirastam | na ca / śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ity etad api ||31||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393869 (0.050):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave // BhG_1.30 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424030 (0.050):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave || BhG_1.31 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17720371 (0.057):
sambandhaḥ | yac coktaṃ na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhava iti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276079 (0.057):
sambandhaḥ | yac coktaṃ - na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhava iti
na paśyāmi | vijayādikaṃ phalaṃ kiṃ na paśyasīti cet tatrāha na kāṅkṣa iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135510 (0.0):
Śrīdhara: kiṃ ca na cety ādi | āhave yuddhe svajanaṃ hatvā śreyaḥ phalaṃ / na paśyāmi | vijayādikaṃ phalaṃ kiṃ na paśyasīti cet tatrāha na kāṅkṣa iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135517 (0.0):
na paśyāmi | vijayādikaṃ phalaṃ kiṃ na paśyasīti cet tatrāha na kāṅkṣa iti
Viśvanātha: śreyo na paśyāmīti dvāv imau puruṣau loke
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706526 (0.0):
viparīta buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti / | dvāv imau puruṣau loke sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135523 (0.0):
na paśyāmi | vijayādikaṃ phalaṃ kiṃ na paśyasīti cet tatrāha na kāṅkṣa iti / Viśvanātha: śreyo na paśyāmīti dvāv imau puruṣau loke
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135570 (0.0):
viparīta-buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti / | dvāv imau puruṣau loke sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983405 (0.063):
āhaveṣu vipannānām ekarātram aśaucakam (I,2, p. 268) // Par_3.29 // / dvāv imau puruṣau loke sūryamaṇḍalabhedinau /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434447 (0.063):
05,033.052d*0178_01 dvāv imau puruṣau loke sūryamaṇḍalabhedinau
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578700 (0.063):
Par3.30ab/.dvāv.imau.puruṣau.loke.sūrya.maṇḍala.bhedinau./
sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ ||
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434453 (0.0):
05,033.052d*0178_01 dvāv imau puruṣau loke sūryamaṇḍalabhedinau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706535 (0.0):
viparīta buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti / | dvāv imau puruṣau loke sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135532 (0.0):
Viśvanātha: śreyo na paśyāmīti dvāv imau puruṣau loke / sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135579 (0.0):
viparīta-buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti / | dvāv imau puruṣau loke sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983411 (0.0):
āhaveṣu vipannānām ekarātram aśaucakam (I,2, p. 268) // Par_3.29 // / dvāv imau puruṣau loke sūryamaṇḍalabhedinau /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578701 (0.0):
Par3.30ab/.dvāv.imau.puruṣau.loke.sūrya.maṇḍala.bhedinau./
ity ādinā hatasyaiva śreyo vidhānāt | hantus tu na kim ap sukṛtam | nana
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135542 (0.0):
sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ || / ity ādinā hatasyaiva śreyo-vidhānāt | hantus tu na kim ap sukṛtam | nana
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706535 (0.028):
| dvāv imau puruṣau loke sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca / raṇe cābhimukhe hataḥ || ity ādinā hatasya śreyaḥ smaraṇāt hantur me na
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135579 (0.028):
| dvāv imau puruṣau loke sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca / raṇe cābhimukhe hataḥ || ity ādinā hatasya śreyaḥ-smaraṇāt hantur me na
dṛṣṭaṃ phalaṃ yaśo rājyaṃ vartate yuddhasyety ata āha na kāṅkṣa iti ||31||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135550 (0.0):
ity ādinā hatasyaiva śreyo-vidhānāt | hantus tu na kim ap sukṛtam | nana / dṛṣṭaṃ phalaṃ yaśo rājyaṃ vartate yuddhasyety ata āha na kāṅkṣa iti ||31||
Baladeva: evaṃ tattva jñāna pratikūlaṃ śokam uktvā tat pratikūlāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135557 (0.0):
dṛṣṭaṃ phalaṃ yaśo rājyaṃ vartate yuddhasyety ata āha na kāṅkṣa iti ||31|| / Baladeva: evaṃ tattva-jñāna-pratikūlaṃ śokam uktvā tat-pratikūlāṃ
viparīta buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135567 (0.0):
Baladeva: evaṃ tattva-jñāna-pratikūlaṃ śokam uktvā tat-pratikūlāṃ / viparīta-buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096755 (0.027):
06,023.031c na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17720372 (0.027):
sambandhaḥ | yac coktaṃ na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhava iti
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620691 (0.027):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave Bhg_01.031c [=MBh_06,023.031c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894889 (0.027):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ||BhG_1.31||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135486 (0.027):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265545 (0.027):
uktāni | tatra na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ity atra raṇe
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276080 (0.027):
sambandhaḥ | yac coktaṃ - na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhava iti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276346 (0.027):
praśastataraṃ kiṃcid anuṣṭhātuṃ tato nivṛttir uciteti nirastam | na ca / śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave ity etad api ||31||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393869 (0.027):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave // BhG_1.30 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424030 (0.027):
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave || BhG_1.31 ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135505 (0.029):
Śrīdhara: kiṃ ca na cety ādi | āhave yuddhe svajanaṃ hatvā śreyaḥ phalaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135520 (0.064):
Viśvanātha: śreyo na paśyāmīti dvāv imau puruṣau loke
| dvāv imau puruṣau loke sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434452 (0.0):
05,033.052d*0178_01 dvāv imau puruṣau loke sūryamaṇḍalabhedinau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706485 (0.0):
Viśvanātha: śreyo na paśyāmīti dvāv imau puruṣau loke / sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135529 (0.0):
Viśvanātha: śreyo na paśyāmīti dvāv imau puruṣau loke
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135576 (0.0):
viparīta-buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti / | dvāv imau puruṣau loke sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983410 (0.0):
āhaveṣu vipannānām ekarātram aśaucakam (I,2, p. 268) // Par_3.29 // / dvāv imau puruṣau loke sūryamaṇḍalabhedinau /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578701 (0.0):
Par3.30ab/.dvāv.imau.puruṣau.loke.sūrya.maṇḍala.bhedinau./
raṇe cābhimukhe hataḥ || ity ādinā hatasya śreyaḥ smaraṇāt hantur me na
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706488 (0.0):
sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135532 (0.0):
sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135585 (0.0):
| dvāv imau puruṣau loke sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca / raṇe cābhimukhe hataḥ || ity ādinā hatasya śreyaḥ-smaraṇāt hantur me na
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434453 (0.025):
05,033.052d*0178_02 parivrāḍyogayuktaś ca raṇe cābhimukho hataḥ
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983411 (0.025):
parivrāḍ yogayuktaś ca raṇe cābhimukho hataḥ // Par_3.30 //
kiñcic chreyaḥ | asvajanam iti vā cchedaḥ asvajana vadhe 'pi śreyaso
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135597 (0.0):
raṇe cābhimukhe hataḥ || ity ādinā hatasya śreyaḥ-smaraṇāt hantur me na / kiñcic chreyaḥ | asvajanam iti vā cchedaḥ asvajana-vadhe 'pi śreyaso
'bhāvāt svajana vadhe punaḥ kutastarāṃ tad ity arthaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135601 (0.0):
kiñcic chreyaḥ | asvajanam iti vā cchedaḥ asvajana-vadhe 'pi śreyaso / 'bhāvāt svajana-vadhe punaḥ kutastarāṃ tad ity arthaḥ |
nanu yaśo rājya lābho dṛṣṭaṃ phalam astīti cet tatrāha na kāṅkṣa iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135612 (0.0):
'bhāvāt svajana-vadhe punaḥ kutastarāṃ tad ity arthaḥ | / nanu yaśo-rājya-lābho dṛṣṭaṃ phalam astīti cet tatrāha na kāṅkṣa iti |
rājyādi spṛhā virahād upāye vijaye mama pravṛttir na yuktā, randhane yathā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135616 (0.0):
nanu yaśo-rājya-lābho dṛṣṭaṃ phalam astīti cet tatrāha na kāṅkṣa iti | / rājyādi-spṛhā-virahād upāye vijaye mama pravṛttir na yuktā, randhane yathā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135623 (0.0):
rājyādi-spṛhā-virahād upāye vijaye mama pravṛttir na yuktā, randhane yathā
bhojanechā virahiṇaḥ | tasmād araṇya nivasanam evāsmākaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135629 (0.0):
rājyādi-spṛhā-virahād upāye vijaye mama pravṛttir na yuktā, randhane yathā / bhojanechā-virahiṇaḥ | tasmād araṇya-nivasanam evāsmākaṃ
ślāghya jīvanatvaṃ bhāvīti ||31|| / BhG 1.32 35 / kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096770 (0.0):
06,023.032a na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca / 06,023.032c kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621057 (0.0):
na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca / kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā 1.32
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894903 (0.0):
na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca | / kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā ||BhG_1.32||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135639 (0.0):
bhojanechā-virahiṇaḥ | tasmād araṇya-nivasanam evāsmākaṃ / ślāghya-jīvanatvaṃ bhāvīti ||31||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393983 (0.0):
kin no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā // BhG_1.31 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424044 (0.0):
na kāṅkṣe vijayaṃ Kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca | / kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā || BhG_1.32 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620709 (0.009):
[=MBh_06,023.032a] / kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā Bhg_01.032c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855074 (0.028):
rājāno nihatāḥ sarve $ ye cānye śūramāninaḥ & / kiṃ no rājyena govinda % kiṃ bhogairjīvitena vā // MatsP_103.6 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894580 (0.028):
rājāno nihatāḥ sarve ye cānye śūramāninaḥ / / kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogairjīvitena vā // MatsP_103.6 //
yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca ||32||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096777 (0.0):
06,023.032c kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā / 06,023.033a yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621064 (0.0):
kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā 1.32 / yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620717 (0.0):
yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca Bhg_01.033a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894911 (0.0):
kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā ||BhG_1.32|| / yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135646 (0.0):
kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā | / yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca ||32||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424052 (0.0):
kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā || BhG_1.32 || / yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394057 (0.047):
yeṣāṃ arthe kāṅkṣitaṃ10 no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca /
ta ime 'vasthitā yuddhe prāṇāṃs tyaktvā dhanāni ca | / ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva ca pitāmahāḥ ||33||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096787 (0.0):
06,023.033a yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca / 06,023.033c ta ime 'vasthitā yuddhe prāṇāṃs tyaktvā dhanāni ca
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621074 (0.0):
ta imevasthitā yuddhe prāṇāṃs tyaktvā dhanāni ca / ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva ca pitāmahāḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894922 (0.0):
yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca | / ta ime 'vasthitā yuddhe prāṇāṃs tyaktvā dhanāni ca ||BhG_1.33||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135656 (0.0):
yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca ||32|| / ta ime 'vasthitā yuddhe prāṇāṃs tyaktvā dhanāni ca |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424063 (0.0):
yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca | / ta ime 'vasthitā yuddhe prāṇāṃs tyaktvā dhanāni ca || BhG_1.33 ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394059 (0.040):
yeṣāṃ arthe kāṅkṣitaṃ10 no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca / / ta eveme sthitā yoddhuṃ prāṇāṃs tyaktvā sudustyajān // BhG_1.32 //11
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10266495 (0.044):
12,033.001a hatāḥ putrāś ca pautrāś ca bhrātaraḥ pitaras tathā / 12,033.001c śvaśurā guravaś caiva mātulāḥ sapitāmahāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620724 (0.058):
ta ime 'vasthitā yuddhe prāṇāṃs tyaktvā dhanāni ca Bhg_01.033c
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ saṃbandhinas tathā | / etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana ||34||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096790 (0.0):
06,023.034a ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva ca pitāmahāḥ / 06,023.034c mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ syālāḥ saṃbandhinas tathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096797 (0.0):
06,023.034c mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ syālāḥ saṃbandhinas tathā / 06,023.035a etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621079 (0.0):
ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva ca pitāmahāḥ / mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ sambandhinas tathā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620744 (0.0):
[=MBh_06,023.034c] / etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana Bhg_01.035a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894924 (0.0):
ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva ca pitāmahāḥ | / mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ saṃbandhinas tathā ||BhG_1.34||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894933 (0.0):
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ saṃbandhinas tathā ||BhG_1.34||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135666 (0.0):
ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva ca pitāmahāḥ ||33|| / mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ saṃbandhinas tathā |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394159 (0.0):
etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424066 (0.0):
ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva ca pitāmahāḥ | / mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ syālāḥ saṃbandhinas tathā || BhG_1.34 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620737 (0.035):
[=MBh_06,023.034a] / mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ syālāḥ saṃbandhinas tathā Bhg_01.034c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10266493 (0.036):
12,033.001a hatāḥ putrāś ca pautrāś ca bhrātaraḥ pitaras tathā / 12,033.001c śvaśurā guravaś caiva mātulāḥ sapitāmahāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706764 (0.050):
'py etān hantum ahaṃ necchāmi | trailokya rājyasya prāptaye 'pi kiṃ punar
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135808 (0.050):
'py etān hantum ahaṃ necchāmi | trailokya-rājyasya prāptaye 'pi kiṃ punar
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424100 (0.057):
sabhrātṛko / etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdhana |
api trailokyarājyasya hetoḥ kiṃ nu mahīkṛte | / nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syāj janārdana ||35|||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096805 (0.0):
06,023.035a etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana / 06,023.035c api trailokyarājyasya hetoḥ kiṃ nu mahīkṛte
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621093 (0.0):
etān na hantum icchhāmi ghnatopi madhusūdana / api trailokyarājyasya hetoḥ kiṃ nu mahīkṛte 1.35
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894934 (0.0):
etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana | / api trailokya rājyasya hetoḥ kiṃ nu mahī kṛte ||BhG_1.35||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135677 (0.0):
etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana ||34|| / api trailokyarājyasya hetoḥ kiṃ nu mahīkṛte |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620760 (0.018):
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syāj janārdana Bhg_01.036a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424113 (0.018):
etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdhana | / api trailokyarājyasya hetoḥ kiṃ nu mahīkṛte || BhG_1.35 ||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894942 (0.036):
etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana | / api trailokya rājyasya hetoḥ kiṃ nu mahī kṛte ||BhG_1.35||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620752 (0.040):
[=MBh_06,023.035a] / api trailokyarājyasya hetoḥ kiṃ nu mahīkṛte Bhg_01.035c [=MBh_06,023.035c]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394160 (0.060):
etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana / / api trailokyarājyasya4 hetoḥ kin nu5 mahīkṛte // BhG_1.34 //
Śrīdhara: etad eva prapañcayati kiṃ no rājyena ity ādi sārdha dvayena | ta
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135685 (0.0):
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syāj janārdana ||35||| / Śrīdhara: etad eva prapañcayati kiṃ no rājyena ity ādi sārdha-dvayena | ta
ime iti | yad artham asmākaṃ rājyādikam apekṣitam te ete prāṇa dhanāni
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135693 (0.0):
Śrīdhara: etad eva prapañcayati kiṃ no rājyena ity ādi sārdha-dvayena | ta / ime iti | yad-artham asmākaṃ rājyādikam apekṣitam te ete prāṇa-dhanāni
tyaktvā tyāgam aṅgīkṛtya yuddhārtham avasthitāḥ | ataḥ kim asmākaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135699 (0.0):
ime iti | yad-artham asmākaṃ rājyādikam apekṣitam te ete prāṇa-dhanāni / tyaktvā tyāgam aṅgīkṛtya yuddhārtham avasthitāḥ | ataḥ kim asmākaṃ
rājyādibhiḥ kṛtyam ity arthaḥ | / nanu yadi kṛpayā tvam etān na haṃsi tarhi tvām ete rājya lobhena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135707 (0.0):
tyaktvā tyāgam aṅgīkṛtya yuddhārtham avasthitāḥ | ataḥ kim asmākaṃ / rājyādibhiḥ kṛtyam ity arthaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135714 (0.0):
nanu yadi kṛpayā tvam etān na haṃsi tarhi tvām ete rājya-lobhena
haniṣyanty eva | atas tvam evaitān hatvā rājyaṃ bhuṅkṣveti | tatrāha etān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135721 (0.0):
nanu yadi kṛpayā tvam etān na haṃsi tarhi tvām ete rājya-lobhena / haniṣyanty eva | atas tvam evaitān hatvā rājyaṃ bhuṅkṣveti | tatrāha etān
ity ādi sārdhena | ghnato 'pi asmān mārayato 'pi etān | apīti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135727 (0.0):
haniṣyanty eva | atas tvam evaitān hatvā rājyaṃ bhuṅkṣveti | tatrāha etān / ity ādi sārdhena | ghnato 'pi asmān mārayato 'pi etān | apīti |
trailokya rājyasyāpi hetoḥ tat prāpty artham api hantuṃ necchāmi | kiṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135735 (0.0):
ity ādi sārdhena | ghnato 'pi asmān mārayato 'pi etān | apīti | / trailokya-rājyasyāpi hetoḥ tat-prāpty-artham api hantuṃ necchāmi | kiṃ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28795357 (0.057):
ahitavrata pāpātman maivaṃ me darśayānanam/ / ātmānaṃ hantum icchāmi yena tvam asi bhāvitaḥ//""
punar mahīmātra prāptaya ity arthaḥ ||32 35|| / Viśvanātha: Nothing.
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135742 (0.0):
trailokya-rājyasyāpi hetoḥ tat-prāpty-artham api hantuṃ necchāmi | kiṃ / punar mahīmātra-prāptaya ity arthaḥ ||32-35||
Baladeva: govindeti | gāḥ sarvendriya vṛttīḥ vindasīti tvam eva me
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135750 (0.0):
punar mahīmātra-prāptaya ity arthaḥ ||32-35|| / Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: govindeti | gāḥ sarvendriya-vṛttīḥ vindasīti tvam eva me
manogataṃ pratīhīty arthaḥ | rājyādy anākāṅkṣāyāṃ hetum āha yeṣām iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135758 (0.0):
Baladeva: govindeti | gāḥ sarvendriya-vṛttīḥ vindasīti tvam eva me / manogataṃ pratīhīty arthaḥ | rājyādy-anākāṅkṣāyāṃ hetum āha yeṣām iti |
prāṇān prāṇāśāṃ dhanāni9 dhanāśām iti laksaṇayā bodhyam | sva prāṇa vyaye
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135769 (0.0):
manogataṃ pratīhīty arthaḥ | rājyādy-anākāṅkṣāyāṃ hetum āha yeṣām iti | / prāṇān prāṇāśāṃ dhanāni9 dhanāśām iti laksaṇayā bodhyam | sva-prāṇa-vyaye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3579222 (0.058):
kurvanti tatra paṣṭhauhīṃ vidīvyanta āśāṃ vā eṣa upābhiṣiñcata āśā / paṣṭhauhy āśām evāsmā akas tataś catuḥśatam akṣāṇ avohyāha //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 44521 (0.060):
(P_1,1.57.7) KA_I,149.20 151.11 Ro_I,443 447 {22/44} ītva : aluni* / āśām aluny āśām .
'pi sva bandhu sukhārthā rājya spṛhā syāt teṣām apy atra nāśa prāpter
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135781 (0.0):
prāṇān prāṇāśāṃ dhanāni9 dhanāśām iti laksaṇayā bodhyam | sva-prāṇa-vyaye / 'pi sva-bandhu-sukhārthā rājya-spṛhā syāt teṣām apy atra nāśa-prāpter
apārthaiva yuddhe pravṛttir iti bhāvaḥ | / nanu tvaṃ cet kāruṇikas etān na hanyās tarhi te sva rājyaṃ niṣkaṇṭakaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135784 (0.0):
'pi sva-bandhu-sukhārthā rājya-spṛhā syāt teṣām apy atra nāśa-prāpter / apārthaiva yuddhe pravṛttir iti bhāvaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135795 (0.0):
apārthaiva yuddhe pravṛttir iti bhāvaḥ | / nanu tvaṃ cet kāruṇikas etān na hanyās tarhi te sva-rājyaṃ niṣkaṇṭakaṃ
kartuṃ tvām eva hanyur iti cet tatrāh etān iti | māṃ ghnato 'pi hiṃsato
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135805 (0.0):
nanu tvaṃ cet kāruṇikas etān na hanyās tarhi te sva-rājyaṃ niṣkaṇṭakaṃ / kartuṃ tvām eva hanyur iti cet tatrāh etān iti | māṃ ghnato 'pi hiṃsato
'py etān hantum ahaṃ necchāmi | trailokya rājyasya prāptaye 'pi kiṃ punar
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135812 (0.0):
kartuṃ tvām eva hanyur iti cet tatrāh etān iti | māṃ ghnato 'pi hiṃsato / 'py etān hantum ahaṃ necchāmi | trailokya-rājyasya prāptaye 'pi kiṃ punar
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096796 (0.050):
06,023.035a etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana / 06,023.035c api trailokyarājyasya hetoḥ kiṃ nu mahīkṛte
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894932 (0.050):
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ saṃbandhinas tathā ||BhG_1.34|| / etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135665 (0.050):
etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana ||34|| / api trailokyarājyasya hetoḥ kiṃ nu mahīkṛte |
bhū mātrasya | / nanv anvayān hitvā dhṛtarāṣṭra putrā eva hantavyā, bahu duḥkha dātṝṇāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135824 (0.0):
'py etān hantum ahaṃ necchāmi | trailokya-rājyasya prāptaye 'pi kiṃ punar / bhū-mātrasya | / nanv anvayān hitvā dhṛtarāṣṭra-putrā eva hantavyā, bahu-duḥkha-dātṝṇāṃ
teṣāṃ ghāte sukha sambhavād iti cet tatrāha nihatyeti | dhārtarāṣṭrān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135830 (0.0):
nanv anvayān hitvā dhṛtarāṣṭra-putrā eva hantavyā, bahu-duḥkha-dātṝṇāṃ / teṣāṃ ghāte sukha-sambhavād iti cet tatrāha nihatyeti | dhārtarāṣṭrān
duryodhanādīn nihatya sthitānāṃ naḥ pāṇḍāvānāṃ kā prītiḥ prasannatā syān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135839 (0.0):
teṣāṃ ghāte sukha-sambhavād iti cet tatrāha nihatyeti | dhārtarāṣṭrān / duryodhanādīn nihatya sthitānāṃ naḥ pāṇḍāvānāṃ kā prītiḥ prasannatā syān
na kāpīti acira sukhābhāsa spṛhayā ciratara naraka hetu bhrāṛho na yogya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135850 (0.0):
duryodhanādīn nihatya sthitānāṃ naḥ pāṇḍāvānāṃ kā prītiḥ prasannatā syān / na kāpīti acira-sukhābhāsa-spṛhayā ciratara-naraka-hetu-bhrāṛho na yogya
iti bhāvaḥ | he janārdaneti yady ete hantavyās tarhi bhūbhārāpahārī tvam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135859 (0.0):
na kāpīti acira-sukhābhāsa-spṛhayā ciratara-naraka-hetu-bhrāṛho na yogya / iti bhāvaḥ | he janārdaneti yady ete hantavyās tarhi bhūbhārāpahārī tvam
eva tān hahi pareśasya te pāpa gandha sambandho na bhaved iti vyajyate
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135868 (0.0):
iti bhāvaḥ | he janārdaneti yady ete hantavyās tarhi bhūbhārāpahārī tvam / eva tān hahi pareśasya te pāpa-gandha-sambandho na bhaved iti vyajyate
BhG 1.36 / pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096815 (0.0):
06,023.036a nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syāj janārdana / 06,023.036c pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621103 (0.0):
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syājanārdana / pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ 1.36
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721540 (0.0):
yājñavalkyo 'pi rājā sukṛtam ādatte hatānāṃ vipalāyinām iti | tena yad / uktam pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ [Gītā 1.36], etān na
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620768 (0.0):
[=MBh_06,023.036a] / pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ Bhg_01.036c [=MBh_06,023.036c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894952 (0.0):
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syāj janārdana | / pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ ||BhG_1.36||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135877 (0.0):
eva tān hahi pareśasya te pāpa-gandha-sambandho na bhaved iti vyajyate / BhG 1.36 / pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7277246 (0.0):
yājñavalkyo 'pi rājā sukṛtam ādatte hatānāṃ vipalāyinām iti | tena yad / uktam - pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ [Gītā 1.36], etān na
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394203 (0.0):
nihatya9 dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syāj janārdana10 / / pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ // BhG_1.35 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424122 (0.0):
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syāj janārdana | / pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ || BhG_1.36 ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394249 (0.038):
pāpam eveti / etān hatvā pratyuta pāpam eva asmān āśrayet /
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136003 (0.044):
ādi-vacanād eṣāṃ vadha ucita eveti | tatrāha pāpam iti | etān hatvā / sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ dharma-śāstrāt
tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān svabāndhavān |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096821 (0.0):
06,023.036c pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ / 06,023.037a tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān sabāndhavān
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621109 (0.0):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ 1.36 / tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894960 (0.0):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ ||BhG_1.36|| / tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān sva bāndhavān |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135883 (0.0):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ | / tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān svabāndhavān |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424130 (0.005):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ || BhG_1.36 || / tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān sabāndhavān |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620777 (0.005):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ Bhg_01.036c [=MBh_06,023.036c] / tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān sabāndhavān Bhg_01.037a
svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava ||36||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096826 (0.0):
06,023.037a tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān sabāndhavān / 06,023.037c svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621114 (0.0):
tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān / svabāndhavān / svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721194 (0.0):
bhavatv evaṃ na no hāniḥ | tad evaṃ yuddha karaṇe sukhokteḥ svajanaṃ hi / kathaṃ / hatvā sukhinaḥ syāma mādhava ity arjunoktam apākṛtam ||32||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620786 (0.0):
svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava Bhg_01.037c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894966 (0.0):
tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān sva bāndhavān | / svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava ||BhG_1.37||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135890 (0.0):
tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān svabāndhavān | / svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava ||36||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276554 (0.0):
ya evaṃvidhaṃ yuddhaṃ labhante ta eva sukhina ity arthaḥ | etena svajanaṃ / hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava iti yad uktaṃ tan nirastaṃ bhavati
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276900 (0.0):
bhavatv evaṃ na no hāniḥ | tad evaṃ yuddha-karaṇe sukhokteḥ svajanaṃ hi / kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava ity arjunoktam apākṛtam ||32||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394363 (0.0):
tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ5 dhārtarāṣṭrān svabandhavān6 / / svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava // BhG_1.36 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424136 (0.0):
tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān sabāndhavān | / svajanaṃ hi katham hatvā sukhinaḥ syāma mādhava || BhG_1.37 ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394384 (0.036):
tasmāt tān svajanavargān hantuṃ vayaṃ nārhāḥ8 / / svajanaṃ hi hatvā kathaṃ sukhino bhavema /
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973559 (0.0):
04,036.024a kāmaṃ harantu matsyānāṃ bhūyāṃsaṃ kuravo dhanam / 04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420162 (0.0):
05,003.021c adharmyam ayaśasyaṃ ca śātravāṇāṃ prayācanam / 05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706936 (0.0):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706998 (0.0):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135898 (0.0):
svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava ||36|| / Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135980 (0.0):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136042 (0.0):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804163 (0.0):
MSS_0197 2 yattadeva mahadduḥkhaṃ guñjayā saha tolanam // / MSS_0198 1 agnido garadaścaiva śastrapāṇirdhanāpahaḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545757 (0.044):
Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/ / Va.3.16 kṣetra.dāra.haras^ca^eva ṣaṭ^ete ātatāyinas^(c)//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19999822 (0.045):
05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
% Mahabharata: Virataparvan (mbh_04_u.htm.txt) 28279778 (0.045):
04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni dāhādibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706939 (0.0):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707001 (0.0):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135907 (0.0):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni-dāhādibhiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135983 (0.0):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136045 (0.0):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973562 (0.026):
04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 04,036.024b*0651_002 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍete hy ātatāyinaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420164 (0.026):
05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 05,003.021d*0019_02 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804167 (0.033):
MSS_0198 1 agnido garadaścaiva śastrapāṇirdhanāpahaḥ / / MSS_0198 2 kṣetradārāpahārī ca ṣaḍete hyātatāyinaḥ //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545758 (0.037):
Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/ / Va.3.16 kṣetra.dāra.haras^ca^eva ṣaṭ^ete ātatāyinas^(c)//
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135915 (0.0):
kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni-dāhādibhiḥ / ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva |
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706950 (0.0):
kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ / hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707012 (0.0):
kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād / evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity ukter
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135923 (0.0):
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135994 (0.0):
kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ / hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136056 (0.0):
kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād / evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity ukter
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18593066 (0.008):
guruṃ vā bālavṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahuśrutam / / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan // Mn_8.350 // / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaś cana /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11619034 (0.009):
nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388503 (0.009):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || Vi_5.190 || / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaścana /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21507417 (0.013):
Manu8.350c/ ātatāyinam āyāntaṃ hanyād) eva a.vicārayan || / Manu8.351a/ na ātatāyivadhe doṣo hantur bhavati) kaś cana |
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195087 (0.013):
Viṣṇu 5.191a/ na^ātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati\ kaś-cana /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721064 (0.022):
jighāṃsantaṃ jighāṃsīyān na tena brahmahā bhavet || / nātatāyi vadho doṣo hantur bhavati kaścana || [Manu 8.350 351] ity ādi |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276770 (0.022):
nātatāyi-vadho doṣo hantur bhavati kaścana || [Manu 8.350-351] ity ādi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721050 (0.028):
guruṃ vā bāla vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta pāragam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276756 (0.028):
guruṃ vā bāla-vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu-śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta-pāragam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12883020 (0.038):
MSS_4522 2 nirdoṣo vā sadoṣo vā vayasyaḥ paramā gatiḥ // / MSS_4523 1 ātatāyinamāyāntaṃ hanyādevāvicārayan /
bhavati kaścana || iti vacanāt | / tatrāha pāpam evety ādi sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135933 (0.0):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur / bhavati kaścana || iti vacanāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706952 (0.024):
hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135996 (0.024):
hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707012 (0.041):
evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity ukter
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136056 (0.041):
evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity ukter
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707035 (0.043):
hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu kṣaya hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ / ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ mā hiṃsyāt sarva bhūtāni iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136079 (0.043):
hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu-kṣaya-hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ / ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ mā hiṃsyāt sarva-bhūtāni iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706964 (0.047):
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ dharma śāstrāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136008 (0.047):
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ dharma-śāstrāt
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11619034 (0.054):
nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati / kaścana |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388503 (0.054):
nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaścana /
artha śāstram | tac ca dharma śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706971 (0.0):
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ dharma śāstrāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135941 (0.0):
tatrāha pāpam evety ādi-sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam / artha-śāstram | tac ca dharma-śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136015 (0.0):
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ dharma-śāstrāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707035 (0.024):
hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu kṣaya hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ / ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ mā hiṃsyāt sarva bhūtāni iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136079 (0.024):
hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu-kṣaya-hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ / ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ mā hiṃsyāt sarva-bhūtāni iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711678 (0.051):
śoka pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha śāstrāt / dharma śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma śāstrād api
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267388 (0.051):
śoka-pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha-śāstrāt / dharma-śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma-śāstrād api
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707044 (0.060):
dharma śāstrāt durbalam | artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136088 (0.060):
dharma-śāstrāt durbalam | artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti
smṛtyor virodhe nyāyas tu balavān vyavahārataḥ | artha śāstrāt tu balavān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721079 (0.0):
nanu / smṛtyor virodhe nyāyas tu balavān vyavahārataḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135950 (0.0):
artha-śāstram | tac ca dharma-śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena / smṛtyor virodhe nyāyas tu balavān vyavahārataḥ | artha-śāstrāt tu balavān
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276785 (0.0):
nanu - / smṛtyor virodhe nyāyas tu balavān vyavahārataḥ |
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3286205 (0.0):
dāpyaḥ sarvaṃ nṛpeṇārthaṃ na grāhyas tv aniveditaḥ // Yj_2.20 // / smṛtyor virodhe nyāyas tu balavān vyavahārataḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4860321 (0.041):
smṛtyorvirodhe nyāyastu vallavān vyavahārataḥ //AP_252.049cd/
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706975 (0.045):
durbalam | yad uktaṃ yājñavalkyena artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707047 (0.045):
dharma śāstrāt durbalam | artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136019 (0.045):
durbalam | yad uktaṃ yājñavalkyena artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136091 (0.045):
dharma-śāstrāt durbalam | artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020754 (0.045):
Yāj2.21c/ arthaśāstrāt tu balavad dharmaśāstram iti sthitih //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020747 (0.050):
Yāj2.21a/ smṛtyor virodhe nyāyas tu balavān vyavahāratah /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711678 (0.052):
śoka pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha śāstrāt / dharma śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma śāstrād api
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267388 (0.052):
śoka-pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha-śāstrāt / dharma-śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma-śāstrād api
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711686 (0.056):
dharma śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma śāstrād api / jñāna śāstraṃ balavad ity ucyata iti bhāvaḥ ||11||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267396 (0.056):
dharma-śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma-śāstrād api / jñāna-śāstraṃ balavad ity ucyata iti bhāvaḥ ||11||
dharma śāstram iti sthitiḥ || iti | tasmād ātatāyinām apy eteṣām / ācāryādīnāṃ vadhe 'smākaṃ pāpam eva bhavet | anyāyyatvād adharmatvāc
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135955 (0.0):
smṛtyor virodhe nyāyas tu balavān vyavahārataḥ | artha-śāstrāt tu balavān / dharma-śāstram iti sthitiḥ || iti | tasmād ātatāyinām apy eteṣām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135964 (0.0):
dharma-śāstram iti sthitiḥ || iti | tasmād ātatāyinām apy eteṣām / ācāryādīnāṃ vadhe 'smākaṃ pāpam eva bhavet | anyāyyatvād adharmatvāc
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707048 (0.039):
dharma śāstrāt durbalam | artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram iti / sthitiḥ || iti smṛteḥ | tasmād durbalārtha śāstra balena pūjyānāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721080 (0.039):
artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram iti sthitiḥ || [Yājñavalkya 2.21]
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136092 (0.039):
dharma-śāstrāt durbalam | artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti / sthitiḥ || iti smṛteḥ | tasmād durbalārtha-śāstra-balena pūjyānāṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276786 (0.039):
artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti sthitiḥ || [Yājñavalkya 2.21]
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3286206 (0.039):
arthaśāstrāt tu balavad dharmaśāstram iti sthitiḥ // Yj_2.21 //
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136026 (0.049):
iti smṛtam || iti | tasmād ācāryādīnāṃ vadhe pāpaṃ syād eva | na caihikaṃ
caitad vadhasya amutra ceha vā na sukhaṃ syād ity āha svajanam iti ||36||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135971 (0.0):
ācāryādīnāṃ vadhe 'smākaṃ pāpam eva bhavet | anyāyyatvād adharmatvāc / caitad vadhasya amutra ceha vā na sukhaṃ syād ity āha svajanam iti ||36||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706989 (0.018):
sukham api syād ity āha svajanam iti ||36|| / Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136033 (0.018):
sukham api syād ity āha svajanam iti ||36|| / Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ |
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2532509 (0.020):
neha nāmutra tad bhavet Mn_3.181[171M]b / nehāsau sukham edhate Mn_4.170d
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1989492 (0.022):
pravartayati tat duḥkhāya bhavati na sukhāya | sukhaṃ nāma yadihāmutra ca / sukham | na tvaihikamalpasukham | yat pretyāmutra mahāduḥkhaṃ vindate |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10420181 (0.060):
12,308.191d@029C_0272 śivaṃ hi teṣām ihaiva cāmutra saṃśayo nāsti | sukhaṃ
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973559 (0.0):
04,036.024a kāmaṃ harantu matsyānāṃ bhūyāṃsaṃ kuravo dhanam / 04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420162 (0.0):
05,003.021c adharmyam ayaśasyaṃ ca śātravāṇāṃ prayācanam / 05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706854 (0.0):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706998 (0.0):
sukham api syād ity āha svajanam iti ||36|| / Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135898 (0.0):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135980 (0.0):
caitad vadhasya amutra ceha vā na sukhaṃ syād ity āha svajanam iti ||36|| / Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136042 (0.0):
sukham api syād ity āha svajanam iti ||36|| / Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804163 (0.0):
MSS_0197 2 yattadeva mahadduḥkhaṃ guñjayā saha tolanam // / MSS_0198 1 agnido garadaścaiva śastrapāṇirdhanāpahaḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545757 (0.044):
Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/ / Va.3.16 kṣetra.dāra.haras^ca^eva ṣaṭ^ete ātatāyinas^(c)//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19999822 (0.045):
05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
% Mahabharata: Virataparvan (mbh_04_u.htm.txt) 28279778 (0.045):
04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706857 (0.0):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni dāhādibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707006 (0.0):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135901 (0.0):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni-dāhādibhiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135988 (0.0):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136050 (0.0):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973564 (0.025):
04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 04,036.024b*0651_002 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍete hy ātatāyinaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420166 (0.025):
05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 05,003.021d*0019_02 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804167 (0.033):
MSS_0198 1 agnido garadaścaiva śastrapāṇirdhanāpahaḥ / / MSS_0198 2 kṣetradārāpahārī ca ṣaḍete hyātatāyinaḥ //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18593061 (0.033):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan // Mn_8.350 // / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaś cana /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545758 (0.037):
Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/ / Va.3.16 kṣetra.dāra.haras^ca^eva ṣaṭ^ete ātatāyinas^(c)//
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706873 (0.044):
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135917 (0.044):
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721049 (0.046):
guruṃ vā bāla vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta pāragam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276755 (0.046):
guruṃ vā bāla-vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu-śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta-pāragam |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388496 (0.063):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || Vi_5.190 || / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaścana /
hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706881 (0.0):
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707012 (0.0):
kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād / evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity ukter
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135925 (0.0):
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135996 (0.0):
kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ / hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136056 (0.0):
kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād / evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity ukter
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18593066 (0.008):
guruṃ vā bālavṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahuśrutam / / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan // Mn_8.350 // / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaś cana /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11619034 (0.009):
nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388503 (0.009):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || Vi_5.190 || / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaścana /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21507417 (0.013):
Manu8.351a/ na ātatāyivadhe doṣo hantur bhavati) kaś cana |
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195087 (0.013):
Viṣṇu 5.191a/ na^ātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati\ kaś-cana /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721050 (0.021):
guruṃ vā bāla vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta pāragam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276756 (0.021):
guruṃ vā bāla-vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu-śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta-pāragam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721066 (0.022):
jighāṃsantaṃ jighāṃsīyān na tena brahmahā bhavet || / nātatāyi vadho doṣo hantur bhavati kaścana || [Manu 8.350 351] ity ādi |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276772 (0.022):
nātatāyi-vadho doṣo hantur bhavati kaścana || [Manu 8.350-351] ity ādi |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12883020 (0.038):
MSS_4522 2 nirdoṣo vā sadoṣo vā vayasyaḥ paramā gatiḥ // / MSS_4523 1 ātatāyinamāyāntaṃ hanyādevāvicārayan /
ādi vacanād eṣāṃ vadha ucita eveti | tatrāha pāpam iti | etān hatvā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136003 (0.0):
hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity / ādi-vacanād eṣāṃ vadha ucita eveti | tatrāha pāpam iti | etān hatvā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707025 (0.032):
eṣāṃ ṣaḍ vidhyenātatāyināṃ yukto vadha iti cet tatrāha pāpam iti | etān / hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu kṣaya hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136069 (0.032):
eṣāṃ ṣaḍ-vidhyenātatāyināṃ yukto vadha iti cet tatrāha pāpam iti | etān / hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu-kṣaya-hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706881 (0.048):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur / bhavati kaścana || iti vacanāt |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135925 (0.048):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur / bhavati kaścana || iti vacanāt |
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ dharma śāstrāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706892 (0.0):
tatrāha pāpam evety ādi sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam / artha śāstram | tac ca dharma śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135936 (0.0):
tatrāha pāpam evety ādi-sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam / artha-śāstram | tac ca dharma-śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136012 (0.0):
ādi-vacanād eṣāṃ vadha ucita eveti | tatrāha pāpam iti | etān hatvā / sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ dharma-śāstrāt
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707035 (0.024):
hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu kṣaya hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ / ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ mā hiṃsyāt sarva bhūtāni iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136079 (0.024):
hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu-kṣaya-hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ / ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ mā hiṃsyāt sarva-bhūtāni iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707025 (0.025):
eṣāṃ ṣaḍ vidhyenātatāyināṃ yukto vadha iti cet tatrāha pāpam iti | etān / hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu kṣaya hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136069 (0.025):
eṣāṃ ṣaḍ-vidhyenātatāyināṃ yukto vadha iti cet tatrāha pāpam iti | etān / hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu-kṣaya-hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707047 (0.037):
dharma śāstrāt durbalam | artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136091 (0.037):
dharma-śāstrāt durbalam | artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711678 (0.043):
śoka pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha śāstrāt / dharma śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma śāstrād api
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267388 (0.043):
śoka-pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha-śāstrāt / dharma-śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma-śāstrād api
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096811 (0.044):
06,023.036c pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621099 (0.044):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ 1.36
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721538 (0.044):
uktam pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ [Gītā 1.36], etān na
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620767 (0.044):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ Bhg_01.036c [=MBh_06,023.036c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894951 (0.044):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ ||BhG_1.36||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135873 (0.044):
BhG 1.36 / pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7277244 (0.044):
uktam - pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ [Gītā 1.36], etān na
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394202 (0.044):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ // BhG_1.35 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424121 (0.044):
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ || BhG_1.36 ||
durbalam | yad uktaṃ yājñavalkyena artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707048 (0.0):
dharma śāstrāt durbalam | artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721080 (0.0):
artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram iti sthitiḥ || [Yājñavalkya 2.21]
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136022 (0.0):
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ dharma-śāstrāt / durbalam | yad uktaṃ yājñavalkyena artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136092 (0.0):
dharma-śāstrāt durbalam | artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276786 (0.0):
artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti sthitiḥ || [Yājñavalkya 2.21]
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020755 (0.0):
Yāj2.21c/ arthaśāstrāt tu balavad dharmaśāstram iti sthitih //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3286206 (0.0):
arthaśāstrāt tu balavad dharmaśāstram iti sthitiḥ // Yj_2.21 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711679 (0.009):
śoka pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha śāstrāt / dharma śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma śāstrād api
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267389 (0.009):
śoka-pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha-śāstrāt / dharma-śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma-śāstrād api
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711686 (0.014):
dharma śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma śāstrād api / jñāna śāstraṃ balavad ity ucyata iti bhāvaḥ ||11||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267396 (0.014):
dharma-śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma-śāstrād api / jñāna-śāstraṃ balavad ity ucyata iti bhāvaḥ ||11||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706894 (0.029):
tatrāha pāpam evety ādi sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam / artha śāstram | tac ca dharma śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135938 (0.029):
tatrāha pāpam evety ādi-sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam / artha-śāstram | tac ca dharma-śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711781 (0.031):
yad artha śāstrād dharma śāstrasya balavattvam ucyate | tat kila tato 'pi
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267491 (0.031):
dehātma-svabhāva-vidāṃ na ko 'pi śoka-hetuḥ | yad-artha-śāstrād / dharma-śāstrasya balavattvam ucyate | tat kila tato 'pi balavatā
iti smṛtam || iti | tasmād ācāryādīnāṃ vadhe pāpaṃ syād eva | na caihikaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136030 (0.0):
durbalam | yad uktaṃ yājñavalkyena artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram / iti smṛtam || iti | tasmād ācāryādīnāṃ vadhe pāpaṃ syād eva | na caihikaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135957 (0.049):
ācāryādīnāṃ vadhe 'smākaṃ pāpam eva bhavet | anyāyyatvād adharmatvāc
sukham api syād ity āha svajanam iti ||36|| / Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973559 (0.0):
04,036.024a kāmaṃ harantu matsyānāṃ bhūyāṃsaṃ kuravo dhanam / 04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420162 (0.0):
05,003.021c adharmyam ayaśasyaṃ ca śātravāṇāṃ prayācanam / 05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706854 (0.0):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706936 (0.0):
caitad vadhasya amutra ceha vā na sukhaṃ syād ity āha svajanam iti ||36|| / Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135898 (0.0):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135980 (0.0):
caitad vadhasya amutra ceha vā na sukhaṃ syād ity āha svajanam iti ||36|| / Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136042 (0.0):
iti smṛtam || iti | tasmād ācāryādīnāṃ vadhe pāpaṃ syād eva | na caihikaṃ / sukham api syād ity āha svajanam iti ||36||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804163 (0.0):
MSS_0197 2 yattadeva mahadduḥkhaṃ guñjayā saha tolanam // / MSS_0198 1 agnido garadaścaiva śastrapāṇirdhanāpahaḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545757 (0.044):
Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/ / Va.3.16 kṣetra.dāra.haras^ca^eva ṣaṭ^ete ātatāyinas^(c)//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19999822 (0.045):
05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
% Mahabharata: Virataparvan (mbh_04_u.htm.txt) 28279778 (0.045):
04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ
kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706857 (0.0):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni dāhādibhiḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706944 (0.0):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135901 (0.0):
Śrīdhara: nanu ca agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti smaraṇād agni-dāhādibhiḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135988 (0.0):
Viśvanātha: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136050 (0.0):
Baladeva: nanu agnido garadaś caiva śastra-pāṇir dhanāpahaḥ | / kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18593062 (0.010):
guruṃ vā bālavṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahuśrutam / / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan // Mn_8.350 // / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaś cana /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706873 (0.017):
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135917 (0.017):
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721050 (0.021):
guruṃ vā bāla vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta pāragam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276756 (0.021):
guruṃ vā bāla-vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu-śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta-pāragam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19973564 (0.025):
04,036.024b*0651_001 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 04,036.024b*0651_002 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍete hy ātatāyinaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15420166 (0.025):
05,003.021d*0019_01 agnido garadaś caiva śastrapāṇir dhanāpahaḥ / 05,003.021d*0019_02 kṣetradāraharaś caiva ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804167 (0.033):
MSS_0198 1 agnido garadaścaiva śastrapāṇirdhanāpahaḥ / / MSS_0198 2 kṣetradārāpahārī ca ṣaḍete hyātatāyinaḥ //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545758 (0.037):
Va.3.16 agni.das^gara.das^ca^eva śastra.pāṇis^dhana.apahas^(c)/ / Va.3.16 kṣetra.dāra.haras^ca^eva ṣaṭ^ete ātatāyinas^(c)//
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12883020 (0.043):
MSS_4522 2 nirdoṣo vā sadoṣo vā vayasyaḥ paramā gatiḥ // / MSS_4523 1 ātatāyinamāyāntaṃ hanyādevāvicārayan /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388496 (0.046):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || Vi_5.190 || / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaścana /
evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity ukter
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706879 (0.0):
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706950 (0.0):
kṣetra dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ / hanyād evāvicārayan | nātatāyi vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135923 (0.0):
ṣaḍbhir hetubhir ete tāvad ātatāyinaḥ ātatāyināṃ ca vadho yukta eva | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135994 (0.0):
kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || iti | ātatāyinam āyāntaṃ / hanyād evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136060 (0.0):
kṣetra-dārāpahārī ca ṣaḍ ete hy ātatāyinaḥ || ātatāyinam āyāntaṃ hanyād / evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity ukter
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18593066 (0.008):
guruṃ vā bālavṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahuśrutam / / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan // Mn_8.350 // / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaś cana /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11619034 (0.009):
nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388503 (0.009):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || Vi_5.190 || / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaścana /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21507417 (0.013):
Manu8.351a/ na ātatāyivadhe doṣo hantur bhavati) kaś cana |
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195087 (0.013):
Viṣṇu 5.191a/ na^ātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati\ kaś-cana /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721064 (0.022):
jighāṃsantaṃ jighāṃsīyān na tena brahmahā bhavet || / nātatāyi vadho doṣo hantur bhavati kaścana || [Manu 8.350 351] ity ādi |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276770 (0.022):
nātatāyi-vadho doṣo hantur bhavati kaścana || [Manu 8.350-351] ity ādi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721049 (0.028):
guruṃ vā bāla vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta pāragam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276755 (0.028):
guruṃ vā bāla-vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu-śrutam | / ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || / ātatāyinam āyāntam api vedānta-pāragam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12883020 (0.038):
MSS_4523 1 ātatāyinamāyāntaṃ hanyādevāvicārayan / / MSS_4523 2 hananādeva nistāro narakāt tasya duṣkṛteḥ //
eṣāṃ ṣaḍ vidhyenātatāyināṃ yukto vadha iti cet tatrāha pāpam iti | etān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136067 (0.0):
evāvicārayan | nātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati kaścana || ity ukter / eṣāṃ ṣaḍ-vidhyenātatāyināṃ yukto vadha iti cet tatrāha pāpam iti | etān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706957 (0.033):
ādi vacanād eṣāṃ vadha ucita eveti | tatrāha pāpam iti | etān hatvā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136001 (0.033):
ādi-vacanād eṣāṃ vadha ucita eveti | tatrāha pāpam iti | etān hatvā
hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu kṣaya hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136076 (0.0):
eṣāṃ ṣaḍ-vidhyenātatāyināṃ yukto vadha iti cet tatrāha pāpam iti | etān / hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu-kṣaya-hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706959 (0.025):
ādi vacanād eṣāṃ vadha ucita eveti | tatrāha pāpam iti | etān hatvā / sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ dharma śāstrāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136003 (0.025):
ādi-vacanād eṣāṃ vadha ucita eveti | tatrāha pāpam iti | etān hatvā / sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ dharma-śāstrāt
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394248 (0.045):
pāpam eveti / etān hatvā pratyuta pāpam eva asmān āśrayet /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721537 (0.054):
uktam pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ [Gītā 1.36], etān na
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7277243 (0.054):
uktam - pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ [Gītā 1.36], etān na
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135872 (0.061):
BhG 1.36 / pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ |
ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ mā hiṃsyāt sarva bhūtāni iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136085 (0.0):
hatvā sthitān asmān pāpam eva bandhu-kṣaya-hetukam āśrayet | ayaṃ bhāvaḥ / ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ mā hiṃsyāt sarva-bhūtāni iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706889 (0.024):
tatrāha pāpam evety ādi sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam / artha śāstram | tac ca dharma śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706964 (0.024):
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ dharma śāstrāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135933 (0.024):
tatrāha pāpam evety ādi-sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam / artha-śāstram | tac ca dharma-śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136008 (0.024):
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ dharma-śāstrāt
dharma śāstrāt durbalam | artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706976 (0.0):
durbalam | yad uktaṃ yājñavalkyena artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721080 (0.0):
artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram iti sthitiḥ || [Yājñavalkya 2.21]
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136019 (0.0):
durbalam | yad uktaṃ yājñavalkyena artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136095 (0.0):
ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ mā hiṃsyāt sarva-bhūtāni iti / dharma-śāstrāt durbalam | artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276786 (0.0):
artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti sthitiḥ || [Yājñavalkya 2.21]
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020755 (0.0):
Yāj2.21c/ arthaśāstrāt tu balavad dharmaśāstram iti sthitih //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3286206 (0.0):
arthaśāstrāt tu balavad dharmaśāstram iti sthitiḥ // Yj_2.21 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711678 (0.009):
śoka pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha śāstrāt / dharma śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma śāstrād api
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267388 (0.009):
śoka-pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha-śāstrāt / dharma-śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma-śāstrād api
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711687 (0.014):
śoka pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha śāstrāt / dharma śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma śāstrād api
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267397 (0.014):
śoka-pravṛttir eva nāstīty atas tvayā yat pūrvam artha-śāstrāt / dharma-śāstraṃ balavad ity uktaṃ tatra mayā tu dharma-śāstrād api
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17711781 (0.031):
yad artha śāstrād dharma śāstrasya balavattvam ucyate | tat kila tato 'pi
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267491 (0.031):
dehātma-svabhāva-vidāṃ na ko 'pi śoka-hetuḥ | yad-artha-śāstrād / dharma-śāstrasya balavattvam ucyate | tat kila tato 'pi balavatā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706968 (0.037):
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha śāstraṃ dharma śāstrāt / durbalam | yad uktaṃ yājñavalkyena artha śāstrāt tu balavad dharma śāstram
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136012 (0.037):
sthitān asmān | ātatāyinam āyāntam ity ādikam artha-śāstraṃ dharma-śāstrāt / durbalam | yad uktaṃ yājñavalkyena artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706906 (0.039):
smṛtyor virodhe nyāyas tu balavān vyavahārataḥ | artha śāstrāt tu balavān / dharma śāstram iti sthitiḥ || iti | tasmād ātatāyinām apy eteṣām
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135950 (0.039):
smṛtyor virodhe nyāyas tu balavān vyavahārataḥ | artha-śāstrāt tu balavān / dharma-śāstram iti sthitiḥ || iti | tasmād ātatāyinām apy eteṣām
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706891 (0.060):
tatrāha pāpam evety ādi sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam / artha śāstram | tac ca dharma śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135935 (0.060):
tatrāha pāpam evety ādi-sārdhena | ātatāyinam āyāntam ity ādikam / artha-śāstram | tac ca dharma-śāstrāt durbalam | yathoktaṃ yājñavalkyena
sthitiḥ || iti smṛteḥ | tasmād durbalārtha śāstra balena pūjyānāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136101 (0.0):
dharma-śāstrāt durbalam | artha-śāstrāt tu balavad dharma-śāstram iti / sthitiḥ || iti smṛteḥ | tasmād durbalārtha-śāstra-balena pūjyānāṃ
droṇa bhīṣmādīnāṃ vadhaḥ pāpa hetur eveti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136106 (0.0):
sthitiḥ || iti smṛteḥ | tasmād durbalārtha-śāstra-balena pūjyānāṃ / droṇa-bhīṣmādīnāṃ vadhaḥ pāpa-hetur eveti | na ca śreyo 'nupaśyāmīty
| na ca śreyo 'nupaśyāmīty ārabhyoktam upasaṃharati tasmād iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136113 (0.0):
droṇa-bhīṣmādīnāṃ vadhaḥ pāpa-hetur eveti | na ca śreyo 'nupaśyāmīty
pāpa sambhavāt | daihika sukhasyāpy abhāvāc cety arthaḥ | na hi gurubhir
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136121 (0.0):
droṇa-bhīṣmādīnāṃ vadhaḥ pāpa-hetur eveti | na ca śreyo 'nupaśyāmīty / ārabhyoktam upasaṃharati tasmād iti | pāpa-sambhavāt | daihika-sukhasyāpy
bandhu janaiś ca vināsmākaṃ rājya bhogaḥ sukhāyāpi tu anutāpāyaiva
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136129 (0.0):
abhāvāc cety arthaḥ | na hi gurubhir bandhu-janaiś ca vināsmākaṃ
sampatsyate | he mādhaveti śrīpatis tvam aśrīke yuddhe kathaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136139 (0.0):
rājya-bhogaḥ sukhāyāpi tu anutāpāyaiva sampatsyate | he mādhaveti śrīpatis
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21017162 (0.047):
pratītayorbhūtalābhāvaryorjanyajñāne viśeṣyaviśeṣaṇabhāvadarśanamastīti / bhāvaḥ kathaṃ na niyabhaṅga iti// na ca parokṣeti// idaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8733326 (0.049):
tṛṣṇāṃ prati tava tṛṣṇāyai krudhya na māṃ pratīti bhāvaḥ / / kathamasthānopanatatvamityatrāha trailokyetyādi /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28105232 (0.052):
tākābhāvastamaḥ/ / atha vā pauḍhatvaṃ mahāprabhāvattvam/ tenaiva paramāṇūnāṃ hiraṇyādeśca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777718 (0.060):
<12330.50/2> jayaṃ kaḥ prāptavāṃs tatra !śaṃsai7tan me janā1rdana / <12330.51/1> śrī-bhagavān uvāca: tayoḥ saṃlagnayor yuddhe
pravartayasiīti bhāvaḥ ||36|| / BhG 1.37 / yady apy ete na paśyanti lobhopahata cetasaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096833 (0.0):
06,023.037c svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava / 06,023.038a yady apy ete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621121 (0.0):
svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava / yadyapyete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894973 (0.0):
svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava ||BhG_1.37|| / yady apy ete na paśyanti lobhopahata cetasaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136146 (0.0):
tvam aśrīke yuddhe kathaṃ pravartayasiīti bhāvaḥ ||36||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424143 (0.0):
svajanaṃ hi katham hatvā sukhinaḥ syāma mādhava || BhG_1.37 || / yady apy ete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620794 (0.012):
[=MBh_06,023.037c] / yady apy ete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ Bhg_01.038a [=MBh_06,023.038a]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394394 (0.056):
yady apy ete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ10 / / kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam // BhG_1.37 //
kula kṣaya kṛtaṃ doṣaṃ mitra drohe ca pātakam ||37||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096839 (0.0):
06,023.038a yady apy ete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ / 06,023.038c kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621127 (0.0):
yadyapyete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ / kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam 1.38
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620802 (0.0):
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam Bhg_01.038c [=MBh_06,023.038c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894980 (0.0):
yady apy ete na paśyanti lobhopahata cetasaḥ | / kula kṣaya kṛtaṃ doṣaṃ mitra drohe ca pātakam ||BhG_1.38||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136152 (0.0):
yady apy ete na paśyanti lobhopahata-cetasaḥ | / kula-kṣaya-kṛtaṃ doṣaṃ mitra-drohe ca pātakam ||37||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394402 (0.0):
yady apy ete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ10 / / kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam // BhG_1.37 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424150 (0.0):
yady apy ete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ | / kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam || BhG_1.38 ||
kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096845 (0.0):
06,023.038c kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam / 06,023.039a kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621133 (0.0):
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam 1.38 / kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894987 (0.0):
kula kṣaya kṛtaṃ doṣaṃ mitra drohe ca pātakam ||BhG_1.38|| / kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136159 (0.0):
kula-kṣaya-kṛtaṃ doṣaṃ mitra-drohe ca pātakam ||37|| / kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424157 (0.0):
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam || BhG_1.38 || / kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620810 (5.960):
kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum Bhg_01.039a
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394505 (0.042):
tat katham asmād uktarūpāt pāpān nivartitum asmābhir na4 jñeyam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136201 (0.049):
yadyapi doṣaṃ na paśyanti, tathāpi asmābhir doṣaṃ prapaśyadbhir asmāt / pāpāt nivartituṃ kathaṃ na jñeyaṃ nivṛttāv eva buddhiḥ kartavyety arthaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394408 (0.052):
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam // BhG_1.37 // / kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum11 /
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana ||38||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096852 (0.0):
06,023.039a kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum / 06,023.039c kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621140 (0.0):
kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum / kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana 1.39
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894992 (0.0):
kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum | / kula kṣaya kṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana ||BhG_1.39||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136165 (0.0):
kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum | / kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana ||38||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424160 (0.0):
kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum | / kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir ñanārdana || BhG_1.39 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620818 (0.016):
[=MBh_06,023.039a] / kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana Bhg_01.039c
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394412 (0.042):
kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum11 / / kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana12 // BhG_1.38 //
Śrīdhara: nanu tavaiteṣām api bandhu vadha doṣe samāne sati yathaivaite
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136173 (0.0):
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana ||38|| / Śrīdhara: nanu tavaiteṣām api bandhu-vadha-doṣe samāne sati yathaivaite
bandhu vadha doṣam aṅgīkṛtyāpi yuddhe pravartate | tathaiva bhavān api
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136180 (0.0):
Śrīdhara: nanu tavaiteṣām api bandhu-vadha-doṣe samāne sati yathaivaite
pravartatāṃ kim anena viṣādenety ata āha yadyapīti dvābhyām | / rājya lobhenopahataṃ bhraṣṭa vivekaṃ ceto yeṣāṃ te ete duryodhanādayo
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136185 (0.0):
bandhu-vadha-doṣam aṅgīkṛtyāpi yuddhe pravartate | tathaiva bhavān api / pravartatāṃ kim anena viṣādenety ata āha yadyapīti dvābhyām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136192 (0.0):
pravartatāṃ kim anena viṣādenety ata āha yadyapīti dvābhyām | / rājya-lobhenopahataṃ bhraṣṭa-vivekaṃ ceto yeṣāṃ te ete duryodhanādayo
yadyapi doṣaṃ na paśyanti, tathāpi asmābhir doṣaṃ prapaśyadbhir asmāt
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136200 (0.0):
rājya-lobhenopahataṃ bhraṣṭa-vivekaṃ ceto yeṣāṃ te ete duryodhanādayo / yadyapi doṣaṃ na paśyanti, tathāpi asmābhir doṣaṃ prapaśyadbhir asmāt
pāpāt nivartituṃ kathaṃ na jñeyaṃ nivṛttāv eva buddhiḥ kartavyety arthaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136208 (0.0):
yadyapi doṣaṃ na paśyanti, tathāpi asmābhir doṣaṃ prapaśyadbhir asmāt / pāpāt nivartituṃ kathaṃ na jñeyaṃ nivṛttāv eva buddhiḥ kartavyety arthaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620809 (0.049):
kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum Bhg_01.039a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424154 (0.049):
kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum |
Viśvanātha: nanv ete tarhi kathaṃ yuddhe vartante | tatrāha yadyapīti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136214 (0.0):
pāpāt nivartituṃ kathaṃ na jñeyaṃ nivṛttāv eva buddhiḥ kartavyety arthaḥ / Viśvanātha: nanv ete tarhi kathaṃ yuddhe vartante | tatrāha yadyapīti
Baladeva: nanu āhūto na nivarteta dyūtād api raṇād api viditaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136222 (0.0):
Viśvanātha: nanv ete tarhi kathaṃ yuddhe vartante | tatrāha yadyapīti / Baladeva: nanu āhūto na nivarteta dyūtād api raṇād api viditaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19815616 (0.055):
03,056.008d*0235_01 āhūto na nivarteta dyūtād api paṇād api / 03,056.008d*0236_01 tataḥ sa rājā sahasā devituṃ saṃpracakrame
kṣatriyasyeti kṣatra dharma smaraṇāt tair āhūtānāṃ bhavatāṃ yuddhe
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136229 (0.0):
Baladeva: nanu āhūto na nivarteta dyūtād api raṇād api viditaṃ / kṣatriyasyeti kṣatra-dharma-smaraṇāt tair āhūtānāṃ bhavatāṃ yuddhe
pravṛttir yukteti cet tatrāha yadyapīhi dvābhyām | pāpe pravṛttau lobhas
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136237 (0.0):
kṣatriyasyeti kṣatra-dharma-smaraṇāt tair āhūtānāṃ bhavatāṃ yuddhe / pravṛttir yukteti cet tatrāha yadyapīhi dvābhyām | pāpe pravṛttau lobhas
teṣāṃ hetur asmākaṃ tu lobha virahān na tatra pravṛttir iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136243 (0.0):
pravṛttir yukteti cet tatrāha yadyapīhi dvābhyām | pāpe pravṛttau lobhas / teṣāṃ hetur asmākaṃ tu lobha-virahān na tatra pravṛttir iti |
iṣṭa sāvadhānatā jñānaṃ khalu pravartakam | iṣṭaṃ cāniṣṭān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136254 (0.0):
teṣāṃ hetur asmākaṃ tu lobha-virahān na tatra pravṛttir iti | / iṣṭa-sāvadhānatā-jñānaṃ khalu pravartakam | iṣṭaṃ cāniṣṭān
anubandhi vācyam | yad uktam / phalato 'pi ca yat karma nānārthenānubadhyate |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136257 (0.0):
iṣṭa-sāvadhānatā-jñānaṃ khalu pravartakam | iṣṭaṃ cāniṣṭān / anubandhi-vācyam | yad uktam -
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136264 (0.0):
anubandhi-vācyam | yad uktam - / phalato 'pi ca yat karma nānārthenānubadhyate |
kevala prīti hetutvāt tad dharm iti kathyate || iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136271 (0.0):
phalato 'pi ca yat karma nānārthenānubadhyate | / kevala-prīti-hetutvāt tad-dharm iti kathyate || iti |
tathā ca śyenenābhicaran yajeta ity ādi śāstrokte 'pi śyenādāv
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136278 (0.0):
kevala-prīti-hetutvāt tad-dharm iti kathyate || iti | / tathā ca śyenenābhicaran yajeta ity ādi śāstrokte 'pi śyenādāv
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10635936 (0.063):
śyenenābhicaran yajetetyatra kathaṃ vidhipravṛttiḥ hiṃsāyā
ivāniṣṭānubandhitvād yuddhe 'smin naḥ pravṛttir na yukteti | āhūta ity ādi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136288 (0.0):
tathā ca śyenenābhicaran yajeta ity ādi śāstrokte 'pi śyenādāv / ivāniṣṭānubandhitvād yuddhe 'smin naḥ pravṛttir na yukteti | āhūta ity ādi
śāstraṃ tu kula kṣaya doṣaṃ vinā bhūta viṣayaṃ bhāvi | he janārdaneti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136299 (0.0):
ivāniṣṭānubandhitvād yuddhe 'smin naḥ pravṛttir na yukteti | āhūta ity ādi / śāstraṃ tu kula-kṣaya-doṣaṃ vinā bhūta-viṣayaṃ bhāvi | he janārdaneti
prāgvat ||37 38|| / BhG 1.39 / kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096858 (0.0):
06,023.039c kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana / 06,023.040a kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621146 (0.0):
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana 1.39 / kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620826 (0.0):
[=MBh_06,023.039c] / kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ Bhg_01.040a [=MBh_06,023.040a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894999 (0.0):
kula kṣaya kṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana ||BhG_1.39|| / kula kṣaye praṇaśyanti kula dharmāḥ sanātanāḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136306 (0.0):
śāstraṃ tu kula-kṣaya-doṣaṃ vinā bhūta-viṣayaṃ bhāvi | he janārdaneti / prāgvat ||37-38|| / BhG 1.39
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394524 (0.0):
tam eva doṣaṃ darśayati8 / kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424170 (0.0):
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir ñanārdana || BhG_1.39 || / kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ |
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta ||39||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096864 (0.0):
06,023.040a kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ / 06,023.040c dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621149 (0.0):
kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ / dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmobhibhavaty uta
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895005 (0.0):
kula kṣaye praṇaśyanti kula dharmāḥ sanātanāḥ | / dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta ||BhG_1.40||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136314 (0.0):
kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ | / dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta ||39||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394530 (0.0):
kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ / / dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta9 // BhG_1.39 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424176 (0.0):
kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ | / dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta || BhG_1.40 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620835 (1.192):
kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ Bhg_01.040a [=MBh_06,023.040a] / dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta Bhg_01.040c
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136326 (0.063):
parasparāprāptāḥ | uta api avaśiṣṭaṃ kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati
Śrīdhara: tam eva doṣaṃ darśayati kula kṣaya ity ādi | sanātanāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136321 (0.0):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta ||39|| / Śrīdhara: tam eva doṣaṃ darśayati kula-kṣaya ity ādi | sanātanāḥ
parasparāprāptāḥ | uta api avaśiṣṭaṃ kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136328 (0.0):
Śrīdhara: tam eva doṣaṃ darśayati kula-kṣaya ity ādi | sanātanāḥ / parasparāprāptāḥ | uta api avaśiṣṭaṃ kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895005 (0.048):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta ||BhG_1.40||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424176 (0.048):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta || BhG_1.40 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707332 (0.057):
saty avaśiṣṭaṃ bālādi kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati satīty arthaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136376 (0.057):
saty avaśiṣṭaṃ bālādi-kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati satīty arthaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096863 (0.063):
06,023.040c dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620834 (0.063):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta Bhg_01.040c
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136311 (0.063):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta ||39||
vyāpnotīty arthaḥ ||39|| / Viśvanātha: kula kṣaya iti sanātanāḥ kula parasparā prāptatvena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136339 (0.0):
parasparāprāptāḥ | uta api avaśiṣṭaṃ kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati / vyāpnotīty arthaḥ ||39|| / Viśvanātha: kula-kṣaya iti sanātanāḥ kula-parasparā-prāptatvena
bahu kālataḥ prāptā ity arthaḥ ||39|| / Baladeva: doṣam eva prapañcayati kula kṣaya iti | kula dharmāḥ kulocitā
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136353 (0.0):
Viśvanātha: kula-kṣaya iti sanātanāḥ kula-parasparā-prāptatvena / bahu-kālataḥ prāptā ity arthaḥ ||39||
agni hotrādayo dharmāḥ sanātanāḥ kula paraspara prāptāḥ praṇaśyanti kartur
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136362 (0.0):
Baladeva: doṣam eva prapañcayati kula-kṣaya iti | kula-dharmāḥ kulocitā / agni-hotrādayo dharmāḥ sanātanāḥ kula-paraspara-prāptāḥ praṇaśyanti kartur
vināśāt | utety apy arthe kṛtsnam ity anena sambadhyate | dharme naṣṭe
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136368 (0.0):
agni-hotrādayo dharmāḥ sanātanāḥ kula-paraspara-prāptāḥ praṇaśyanti kartur / vināśāt | utety apy arthe kṛtsnam ity anena sambadhyate | dharme naṣṭe
saty avaśiṣṭaṃ bālādi kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati satīty arthaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136378 (0.0):
vināśāt | utety apy arthe kṛtsnam ity anena sambadhyate | dharme naṣṭe / saty avaśiṣṭaṃ bālādi-kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati satīty arthaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394529 (0.057):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta9 // BhG_1.39 //
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136328 (0.057):
parasparāprāptāḥ | uta api avaśiṣṭaṃ kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati / vyāpnotīty arthaḥ ||39||
BhG 1.40 / adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096871 (0.0):
06,023.040c dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta / 06,023.041a adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621158 (0.0):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmobhibhavaty uta / adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136385 (0.0):
saty avaśiṣṭaṃ bālādi-kṛtsnam api kulam adharmo 'bhibhavati satīty arthaḥ / BhG 1.40 / adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424184 (0.0):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta || BhG_1.40 || / adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620842 (0.008):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta Bhg_01.040c / [=MBh_06,023.040c] / adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ Bhg_01.041a
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394588 (0.018):
adharmābhibhavāt kṛṣṇā praduṣyanti kulastriyaḥ / / strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ // BhG_1.40 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895013 (0.029):
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta ||BhG_1.40|| / adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kula striyaḥ |
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇa saṃkaraḥ ||40||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096875 (0.0):
06,023.041a adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ / 06,023.041c strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṃkaraḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621161 (0.0):
adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ / strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ 1.41
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620850 (0.0):
[=MBh_06,023.041a] / strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṃkaraḥ Bhg_01.041c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895019 (0.0):
adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kula striyaḥ | / strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇa saṃkaraḥ ||BhG_1.41||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136390 (0.0):
adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ | / strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇa-saṃkaraḥ ||40||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394592 (0.0):
adharmābhibhavāt kṛṣṇā praduṣyanti kulastriyaḥ / / strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ // BhG_1.40 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424188 (0.0):
adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ | / strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ || BhG_1.41 ||
Śrīdhara: tataś ca adharmābhibhavād ity ādi ||40|| / Viśvanātha: praduṣyantīti | adharma eva tā vyabhicāre pravartayatīti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136402 (0.0):
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇa-saṃkaraḥ ||40|| / Śrīdhara: tataś ca adharmābhibhavād ity ādi ||40||
bhāvaḥ ||40|| / Baladeva: tataś cādharmābhibhavād iti | asmad bhartṛbhir dharmam ullaṅghya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136409 (0.0):
Viśvanātha: praduṣyantīti | adharma eva tā vyabhicāre pravartayatīti / bhāvaḥ ||40||
yathā̆akula kṣaya lakṣaṇe pāpe vartitaṃ, tathāsmābhiḥ pātivratyam avajñāya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136418 (0.0):
Baladeva: tataś cādharmābhibhavād iti | asmad-bhartṛbhir dharmam ullaṅghya / yathā̆akula-kṣaya-lakṣaṇe pāpe vartitaṃ, tathāsmābhiḥ pātivratyam avajñāya
durācāre vartitavyam iti durbuddhi hatāḥ kula striyaḥ praduṣyeyur ity
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136424 (0.0):
yathā̆akula-kṣaya-lakṣaṇe pāpe vartitaṃ, tathāsmābhiḥ pātivratyam avajñāya / durācāre vartitavyam iti durbuddhi-hatāḥ kula-striyaḥ praduṣyeyur ity
arthaḥ ||40|| / BhG 1.41 / saṃkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096881 (0.0):
06,023.041c strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṃkaraḥ / 06,023.042a saṃkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621168 (0.0):
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ 1.41 / saṅkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895025 (0.0):
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇa saṃkaraḥ ||BhG_1.41|| / saṃkaro narakāyaiva kula ghnānāṃ kulasya ca |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136431 (0.0):
durācāre vartitavyam iti durbuddhi-hatāḥ kula-striyaḥ praduṣyeyur ity / arthaḥ ||40|| / BhG 1.41 / saṃkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424195 (0.0):
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ || BhG_1.41 || / saṅkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620857 (0.009):
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṃkaraḥ Bhg_01.041c / [=MBh_06,023.041c] / saṃkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca Bhg_01.042a [=MBh_06,023.042a]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707414 (0.046):
Baladeva: kulasya saṅkaraḥ kula ghnānāṃ narakāyaiveti yojanā | na kevalaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136458 (0.046):
Baladeva: kulasya saṅkaraḥ kula-ghnānāṃ narakāyaiveti yojanā | na kevalaṃ
patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ ||41||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096885 (0.0):
06,023.042a saṃkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca / 06,023.042c patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621172 (0.0):
saṅkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca / patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ 1.42
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620865 (0.0):
saṃkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca Bhg_01.042a [=MBh_06,023.042a] / patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ Bhg_01.042c [=MBh_06,023.042c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895030 (0.0):
saṃkaro narakāyaiva kula ghnānāṃ kulasya ca | / patanti pitaro hy eṣāṃ lupta piṇḍodaka kriyāḥ ||BhG_1.42||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136438 (0.0):
saṃkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca | / patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ ||41||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394661 (0.0):
saṅkaro narakāyaiva kuladhnānāṃ kulasya ca1 / / patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ // BhG_1.41 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424200 (0.0):
saṅkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca | / patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ || BhG_1.42 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424714 (0.0):
aśocyān prati anuśocasi / patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ""
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361490 (0.032):
pretībhūtāstu pitaro luptapiṇḍodakakriyāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6729469 (0.037):
ye 'smatkule tu pitaro luptapiṇḍodakakriyāḥ // GarP_1,84.43 //
Śrīdhara: evaṃ sati saṅkara ity ādi | eṣāṃ kula ghnānāṃ pitaraḥ patanti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136446 (0.0):
patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ ||41|| / Śrīdhara: evaṃ sati saṅkara ity ādi | eṣāṃ kula-ghnānāṃ pitaraḥ patanti |
hi yasmāt luptāḥ piṇḍodaka kriyā yeṣāṃ te tathā |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136452 (0.0):
Śrīdhara: evaṃ sati saṅkara ity ādi | eṣāṃ kula-ghnānāṃ pitaraḥ patanti | / hi yasmāt luptāḥ piṇḍodaka-kriyā yeṣāṃ te tathā |
Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: kulasya saṅkaraḥ kula ghnānāṃ narakāyaiveti yojanā | na kevalaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136463 (0.0):
hi yasmāt luptāḥ piṇḍodaka-kriyā yeṣāṃ te tathā | / Viśvanātha: Nothing.
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424194 (0.022):
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ || BhG_1.41 || / saṅkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621167 (0.040):
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ 1.41 / saṅkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895023 (0.046):
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇa saṃkaraḥ ||BhG_1.41|| / saṃkaro narakāyaiva kula ghnānāṃ kulasya ca |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136429 (0.046):
BhG 1.41 / saṃkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620857 (0.049):
[=MBh_06,023.041c] / saṃkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca Bhg_01.042a [=MBh_06,023.042a]
kula ghnā eva narake patanti, kintu tat pitaro 'pīty āha patantīti hir
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136471 (0.0):
Baladeva: kulasya saṅkaraḥ kula-ghnānāṃ narakāyaiveti yojanā | na kevalaṃ / kula-ghnā eva narake patanti, kintu tat-pitaro 'pīty āha patantīti hir
hetau | paṇḍādi dātṝṇāṃ putrādīnām abhāvād vilupta piṇḍādi kriyā santas te
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136482 (0.0):
kula-ghnā eva narake patanti, kintu tat-pitaro 'pīty āha patantīti hir / hetau | paṇḍādi dātṝṇāṃ putrādīnām abhāvād vilupta-piṇḍādi-kriyā santas te
narakāyaiva patanti ||41|| / BhG 1.42 / doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṃkarakārakaiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096894 (0.0):
06,023.042c patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ / 06,023.043a doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṃkarakārakaiḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895039 (0.0):
patanti pitaro hy eṣāṃ lupta piṇḍodaka kriyāḥ ||BhG_1.42|| / doṣair etaiḥ kula ghnānāṃ varṇa saṃkara kārakaiḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136491 (0.0):
hetau | paṇḍādi dātṝṇāṃ putrādīnām abhāvād vilupta-piṇḍādi-kriyā santas te / narakāyaiva patanti ||41||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620873 (1.192):
patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ Bhg_01.042c [=MBh_06,023.042c] / doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṃkarakārakaiḥ Bhg_01.043a
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621180 (0.023):
patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ 1.42 / doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṅkarakārakaiḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424208 (0.023):
patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ || BhG_1.42 || / doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṅkarakārakaiḥ |
utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ ||42||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096898 (0.0):
06,023.043a doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṃkarakārakaiḥ / 06,023.043c utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621185 (0.0):
doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṅkarakārakaiḥ / utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ 1.43
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620881 (0.0):
[=MBh_06,023.043a] / utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ Bhg_01.043c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895043 (0.0):
doṣair etaiḥ kula ghnānāṃ varṇa saṃkara kārakaiḥ | / utsādyante jāti dharmāḥ kula dharmāś ca śāśvatāḥ ||BhG_1.43||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136497 (0.0):
doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṃkarakārakaiḥ | / utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ ||42||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424213 (0.0):
doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṅkarakārakaiḥ | / utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ || BhG_1.43 ||
Śrīdhara: ukta doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707482 (0.0):
Baladeva: ukta doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136504 (0.0):
utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ ||42|| / Śrīdhara: ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136526 (0.0):
Baladeva: ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante
lupyante | jāti dharmā varṇa dharmāḥ kula dharmāś ceti ca kārād
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136512 (0.0):
Śrīdhara: ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante / lupyante | jāti-dharmā varṇa-dharmāḥ kula-dharmāś ceti ca-kārād
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20766279 (0.032):
13,134.057d@015_3632 deśadharmāś ca dṛśyante kuladharmās tathaiva ca / 13,134.057d@015_3633 jātidharmāś ca vai dharmā gaṇadharmāś ca śobhane
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707483 (0.062):
Baladeva: ukta doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante / vilupyante | jāti dharmāḥ kṣatriyatvādi nirbandhanāḥ | kula dharmās tv
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136527 (0.062):
Baladeva: ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante / vilupyante | jāti-dharmāḥ kṣatriyatvādi-nirbandhanāḥ | kula-dharmās tv
āśrama dharmādayo 'pi gṛhyante ||42|| / Viśvanātha: doṣair iti | utsādyante lupyante ||42||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136520 (0.0):
lupyante | jāti-dharmā varṇa-dharmāḥ kula-dharmāś ceti ca-kārād / āśrama-dharmādayo 'pi gṛhyante ||42||
Baladeva: ukta doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707459 (0.0):
Śrīdhara: ukta doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136503 (0.0):
Śrīdhara: ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136527 (0.0):
Viśvanātha: doṣair iti | utsādyante lupyante ||42|| / Baladeva: ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante
vilupyante | jāti dharmāḥ kṣatriyatvādi nirbandhanāḥ | kula dharmās tv
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136536 (0.0):
Baladeva: ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante / vilupyante | jāti-dharmāḥ kṣatriyatvādi-nirbandhanāḥ | kula-dharmās tv
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19474048 (0.053):
āha evametat kulaputra, yathābhisaṃbudhyase / sarvadharmā notpadyante, na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3774417 (0.053):
nirotsyante | nir ārambho bodhi satvaḥ | āha | evam eva kula putra tathā / yathā + abhisaṃbudhyase sarva dharmā na + utpadyante na nirudhyante | āha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26969008 (0.053):
nirotsyante | nirārambho bodhisatvaḥ | āha | evam eva kulaputra tathā / yathābhisaṃbudhyase sarvadharmā notpadyante na nirudhyante | āha | yad
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707460 (0.062):
Śrīdhara: ukta doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante / lupyante | jāti dharmā varṇa dharmāḥ kula dharmāś ceti ca kārād
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136504 (0.062):
Śrīdhara: ukta-doṣam upasaṃharati doṣair iti dvābhyāṃ | utsādyante / lupyante | jāti-dharmā varṇa-dharmāḥ kula-dharmāś ceti ca-kārād
asādhāraṇāḥ | ca śabdād āśrama dharmā grāhyāḥ ||42|| / BhG 1.43
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136542 (0.0):
vilupyante | jāti-dharmāḥ kṣatriyatvādi-nirbandhanāḥ | kula-dharmās tv / asādhāraṇāḥ | ca-śabdād āśrama-dharmā grāhyāḥ ||42||
utsanna kula dharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ janārdana | / narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma ||43||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895054 (0.0):
utsādyante jāti dharmāḥ kula dharmāś ca śāśvatāḥ ||BhG_1.43|| / utsanna kula dharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ janārdana |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136551 (0.0):
asādhāraṇāḥ | ca-śabdād āśrama-dharmā grāhyāḥ ||42|| / BhG 1.43 / utsanna-kula-dharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ janārdana |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394784 (0.0):
utasannakuladharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ janārdana / / narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma // BhG_1.43 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096907 (0.016):
06,023.043c utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ / 06,023.044a utsannakuladharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ janārdana
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621194 (0.016):
utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ 1.43 / utsannakuladharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ janārdana
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620888 (0.027):
[=MBh_06,023.043c] / utsannakuladharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ janārdana Bhg_01.044a [=MBh_06,023.044a]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424225 (0.036):
utsannakuladharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ ñanārdana | / narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma || BhG_1.44 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620895 (0.036):
utsannakuladharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ janārdana Bhg_01.044a [=MBh_06,023.044a] / narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma Bhg_01.044c [=MBh_06,023.044c]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424218 (0.048):
utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāś ca śāśvatāḥ || BhG_1.43 || / utsannakuladharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ ñanārdana |
Śrīdhara: utsanneti | utsannāḥ kula dharmā yeṣām iti
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136559 (0.0):
narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma ||43|| / Śrīdhara: utsanneti | utsannāḥ kula-dharmā yeṣām iti
utsanna jāti dharmānām apy upalakṣaṇam | anuśuśruma śrutavanto vayam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136566 (0.0):
Śrīdhara: utsanneti | utsannāḥ kula-dharmā yeṣām iti / utsanna-jāti-dharmānām apy upalakṣaṇam | anuśuśruma śrutavanto vayam |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707543 (0.048):
Baladeva: utsanneti | jāti dharmādīnāṃ upalakṣaṇam etat | anuśuśruma / śrutavanto vayaṃ guru mukhāt | prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136587 (0.048):
Baladeva: utsanneti | jāti-dharmādīnāṃ upalakṣaṇam etat | anuśuśruma / śrutavanto vayaṃ guru-mukhāt | prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ
prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ | apaśāt tāpinaḥ kaṣṭān nirayān
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707557 (0.0):
śrutavanto vayaṃ guru mukhāt | prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136575 (0.0):
utsanna-jāti-dharmānām apy upalakṣaṇam | anuśuśruma śrutavanto vayam | / prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ | apaśāt-tāpinaḥ kaṣṭān nirayān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136601 (0.0):
śrutavanto vayaṃ guru-mukhāt | prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3293082 (1.788):
evam asyāntarātmā ca lokaś caiva prasīdati // Yj_3.220 // / prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028388 (0.060):
Yāj3.221c/ apaścāt.tāpinah kaṣṭān narakān (yānti dāruṇān // / Yāj3.222a/ tāmisram loha.śaṅkum ca mahā.niraya.śālmalī /
yānti dāruṇān || ity ādi vacanebhyaḥ ||43|| / Viśvanātha: Nothing.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707558 (0.0):
| apaśāt tāpinaḥ kaṣṭān nirayān yānti dāruṇān || ity ādi vākyaiḥ ||43||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136582 (0.0):
prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ | apaśāt-tāpinaḥ kaṣṭān nirayān / yānti dāruṇān || ity ādi vacanebhyaḥ ||43||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136602 (0.0):
| apaśāt-tāpinaḥ kaṣṭān nirayān yānti dāruṇān || ity ādi vākyaiḥ ||43||
Baladeva: utsanneti | jāti dharmādīnāṃ upalakṣaṇam etat | anuśuśruma
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136588 (0.0):
yānti dāruṇān || ity ādi vacanebhyaḥ ||43|| / Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: utsanneti | jāti-dharmādīnāṃ upalakṣaṇam etat | anuśuśruma
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707519 (0.048):
utsanna jāti dharmānām apy upalakṣaṇam | anuśuśruma śrutavanto vayam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136563 (0.048):
utsanna-jāti-dharmānām apy upalakṣaṇam | anuśuśruma śrutavanto vayam |
śrutavanto vayaṃ guru mukhāt | prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707527 (0.0):
utsanna jāti dharmānām apy upalakṣaṇam | anuśuśruma śrutavanto vayam | / prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ | apaśāt tāpinaḥ kaṣṭān nirayān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136571 (0.0):
utsanna-jāti-dharmānām apy upalakṣaṇam | anuśuśruma śrutavanto vayam | / prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ | apaśāt-tāpinaḥ kaṣṭān nirayān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136597 (0.0):
Baladeva: utsanneti | jāti-dharmādīnāṃ upalakṣaṇam etat | anuśuśruma / śrutavanto vayaṃ guru-mukhāt | prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3293079 (1.788):
evam asyāntarātmā ca lokaś caiva prasīdati // Yj_3.220 // / prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ /
| apaśāt tāpinaḥ kaṣṭān nirayān yānti dāruṇān || ity ādi vākyaiḥ ||43||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707532 (0.0):
prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ | apaśāt tāpinaḥ kaṣṭān nirayān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136576 (0.0):
prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ | apaśāt-tāpinaḥ kaṣṭān nirayān
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136604 (0.0):
śrutavanto vayaṃ guru-mukhāt | prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ / | apaśāt-tāpinaḥ kaṣṭān nirayān yānti dāruṇān || ity ādi vākyaiḥ ||43||
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3293082 (0.037):
prāyaścittam akurvāṇāḥ pāpeṣu niratā narāḥ / / apaścāttāpinaḥ kaṣṭān narakān yānti dāruṇān // Yj_3.221 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028388 (0.060):
Yāj3.221c/ apaścāt.tāpinah kaṣṭān narakān (yānti dāruṇān // / Yāj3.222a/ tāmisram loha.śaṅkum ca mahā.niraya.śālmalī /
BhG 1.44 / aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096916 (0.0):
06,023.044c narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma / 06,023.045a aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621203 (0.0):
narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma 1.44 / aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895063 (0.0):
narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma ||BhG_1.44|| / aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136612 (0.0):
| apaśāt-tāpinaḥ kaṣṭān nirayān yānti dāruṇān || ity ādi vākyaiḥ ||43|| / BhG 1.44 / aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424234 (0.0):
narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma || BhG_1.44 || / aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620903 (1.192):
narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma Bhg_01.044c [=MBh_06,023.044c] / aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam Bhg_01.045a [=MBh_06,023.045a]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394909 (0.033):
sārabhūtaṃ durlabhaṃ svajanaṃ hantuṃ vayam udyatāḥ tat mahatpāpaṃ / kartuṃ vyavasitā ity ato 'sya viṣādaḥ8 /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17717819 (0.038):
kudṛṣṭir na sambhavatīti sānukampaṃ vā | evaṃ aha bata mahat / pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam [Gītā 1.45] ity ādi yathā śocasi evaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7273528 (0.038):
kudṛṣṭir na sambhavatīti sānukampaṃ vā | evaṃ aha bata mahat pāpaṃ kartuṃ / vyavasitā vayam [Gītā 1.45] ity ādi yathā śocasi evaṃ prakāram anuśokaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394881 (0.053):
aho bata mahatpāpaṃ kartuṃ5 vyavasitā vayam /
yad rājyasukhalobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ ||44||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096922 (0.0):
06,023.045a aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam / 06,023.045c yad rājyasukhalobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621209 (0.0):
aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam / yad rājyasukhalobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ 1.45
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620913 (0.0):
aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam Bhg_01.045a [=MBh_06,023.045a] / yad rājyasukhalobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ Bhg_01.045c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895069 (0.0):
aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam | / yad rājya sukha lobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ ||BhG_1.45||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136621 (0.0):
aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam | / yad rājyasukhalobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ ||44||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394883 (0.0):
aho bata mahatpāpaṃ kartuṃ5 vyavasitā vayam / / yad rājyasukhalobhena hantuṃ6 svajanam udyatāḥ // BhG_1.44 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424240 (0.0):
aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā vayam | / yad rājyasukhalābhena hantuṃ svajanam udyatāḥ || BhG_1.45 ||
Śrīdhara: bandhu vadhādhyavasāyena santy upamāne āha aho batetyādi |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136627 (0.0):
yad rājyasukhalobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ ||44|| / Śrīdhara: bandhu-vadhādhyavasāyena santy upamāne āha aho batetyādi |
svajanaṃ hantum udyatā iti yat etan mahat pāpaṃ kartum adhyavasāyaṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136638 (0.0):
Śrīdhara: bandhu-vadhādhyavasāyena santy upamāne āha aho batetyādi | / svajanaṃ hantum udyatā iti yat etan-mahat-pāpaṃ kartum adhyavasāyaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394908 (0.048):
sārabhūtaṃ durlabhaṃ svajanaṃ hantuṃ vayam udyatāḥ tat mahatpāpaṃ
kṛtavanto vayam | aho bata mahat kaṣṭam ity arthaḥ ||44||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136643 (0.0):
svajanaṃ hantum udyatā iti yat etan-mahat-pāpaṃ kartum adhyavasāyaṃ / kṛtavanto vayam | aho bata mahat kaṣṭam ity arthaḥ ||44||
Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: bandhu vadhādhyavasāyenāpi pāpaṃ sambhāvyānupapannāha aho iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136653 (0.0):
kṛtavanto vayam | aho bata mahat kaṣṭam ity arthaḥ ||44|| / Viśvanātha: Nothing.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707647 (0.058):
Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: nanu tvayi bandhu vadhād vinivṛtte 'pi bhīṣmādibhir
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136691 (0.058):
Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: nanu tvayi bandhu-vadhād vinivṛtte 'pi bhīṣmādibhir
bateti sandehe ||44|| / BhG 1.45 / yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastra pāṇayaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096929 (0.0):
06,023.045c yad rājyasukhalobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ / 06,023.046a yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastrapāṇayaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621216 (0.0):
yad rājyasukhalobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ 1.45 / yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastrapāṇayaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895077 (0.0):
yad rājya sukha lobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ ||BhG_1.45|| / yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastra pāṇayaḥ |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136660 (0.0):
Baladeva: bandhu-vadhādhyavasāyenāpi pāpaṃ sambhāvyānupapannāha aho iti | / bateti sandehe ||44|| / BhG 1.45
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424248 (0.0):
yad rājyasukhalābhena hantuṃ svajanam udyatāḥ || BhG_1.45 || / yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastrapāṇayaḥ |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620921 (0.009):
[=MBh_06,023.045c] / yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastrapāṇayaḥ Bhg_01.046a [=MBh_06,023.046a]
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394977 (0.049):
yadi dhārtarāṣṭrāḥ śastrapāṇayaḥ santaḥ mām aśastram
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet ||45||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096933 (0.0):
06,023.046a yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastrapāṇayaḥ / 06,023.046c dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621220 (0.0):
yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastrapāṇayaḥ / dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620928 (0.0):
yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastrapāṇayaḥ Bhg_01.046a [=MBh_06,023.046a] / dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet Bhg_01.046c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895081 (0.0):
yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastra pāṇayaḥ | / dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet ||BhG_1.46||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136665 (0.0):
yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastra-pāṇayaḥ | / dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet ||45||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394972 (0.0):
yadi mām apratīkāram aśastraṃ16 śastraprāṇayaḥ / / dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet // BhG_1.45 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424252 (0.0):
yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastrapāṇayaḥ | / dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet || BhG_1.46 ||
Śrīdhara: evaṃ santaptaḥ san mṛtyum evāśaṃsamāna āha yadi mām ity ādi |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136672 (0.0):
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet ||45|| / Śrīdhara: evaṃ santaptaḥ san mṛtyum evāśaṃsamāna āha yadi mām ity ādi |
apratīkāraṃ tuṣṇīm upaviṣṭaṃ māṃ yadi haniṣyanti tarhi tad dhananaṃ mama
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136683 (0.0):
Śrīdhara: evaṃ santaptaḥ san mṛtyum evāśaṃsamāna āha yadi mām ity ādi | / apratīkāraṃ tuṣṇīm upaviṣṭaṃ māṃ yadi haniṣyanti tarhi tad-dhananaṃ mama
kṣemataram atyantaṃ hitaṃ bhavet pāpāniṣpatteḥ ||45||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136688 (0.0):
apratīkāraṃ tuṣṇīm upaviṣṭaṃ māṃ yadi haniṣyanti tarhi tad-dhananaṃ mama / kṣemataram atyantaṃ hitaṃ bhavet pāpāniṣpatteḥ ||45||
Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: nanu tvayi bandhu vadhād vinivṛtte 'pi bhīṣmādibhir
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136699 (0.0):
kṣemataram atyantaṃ hitaṃ bhavet pāpāniṣpatteḥ ||45|| / Viśvanātha: Nothing.
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707601 (0.058):
kṛtavanto vayam | aho bata mahat kaṣṭam ity arthaḥ ||44|| / Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: bandhu vadhādhyavasāyenāpi pāpaṃ sambhāvyānupapannāha aho iti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136645 (0.058):
kṛtavanto vayam | aho bata mahat kaṣṭam ity arthaḥ ||44|| / Viśvanātha: Nothing. / Baladeva: bandhu-vadhādhyavasāyenāpi pāpaṃ sambhāvyānupapannāha aho iti |
yuddhotsukais tva vadhaḥ syād eva tataḥ kiṃ vidheyam iti cet tatrāha yadi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136706 (0.0):
Baladeva: nanu tvayi bandhu-vadhād vinivṛtte 'pi bhīṣmādibhir / yuddhotsukais tva-vadhaḥ syād eva tataḥ kiṃ vidheyam iti cet tatrāha yadi
mām ity ādi | apratīkāram akṛta mad vadhādhyavasāya pāpa prāyaścittam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136715 (0.0):
yuddhotsukais tva-vadhaḥ syād eva tataḥ kiṃ vidheyam iti cet tatrāha yadi / mām ity ādi | apratīkāram akṛta-mad-vadhādhyavasāya-pāpa-prāyaścittam |
kṣemataram atihitaṃ prāṇānta prāyaścittenaivaitat pāpāvamarjanam |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136721 (0.0):
mām ity ādi | apratīkāram akṛta-mad-vadhādhyavasāya-pāpa-prāyaścittam | / kṣemataram atihitaṃ prāṇānta-prāyaścittenaivaitat pāpāvamarjanam |
bhīṣmādayas tu na tat pāpa phalaṃ prāpsyanty eveti bhāvaḥ ||45||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136728 (0.0):
kṣemataram atihitaṃ prāṇānta-prāyaścittenaivaitat pāpāvamarjanam | / bhīṣmādayas tu na tat-pāpa-phalaṃ prāpsyanty eveti bhāvaḥ ||45||
BhG 1.46 / evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096940 (0.0):
06,023.046c dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet / 06,023.047a evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895089 (0.0):
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet ||BhG_1.46|| / evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136735 (0.0):
bhīṣmādayas tu na tat-pāpa-phalaṃ prāpsyanty eveti bhāvaḥ ||45|| / BhG 1.46 / evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424276 (0.0):
sañjaya uvāca / evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620936 (0.007):
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet Bhg_01.046c / [=MBh_06,023.046c] / evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat Bhg_01.047a
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621226 (0.027):
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet / evam uktvārjunaḥ saṅkhye rathopastha upāviśat
visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ ||46||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096946 (0.0):
06,023.047a evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat / 06,023.047c visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621233 (0.0):
evam uktvārjunaḥ saṅkhye rathopastha upāviśat / visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ 1.47
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620944 (0.0):
visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ Bhg_01.047c [=MBh_06,023.047c]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895095 (0.0):
evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat | / visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śoka saṃvigna mānasaḥ ||BhG_1.47||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136742 (0.0):
evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat | / visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ ||46||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395071 (0.0):
evam uktvārjunaḥ saṅkhye3 rathopastha upāviśat / / utsṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ // BhG_1.46 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424281 (0.0):
evam uktvārjunaḥ saṃkhye rathopastha upāviśat | / visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ || BhG_1.47 ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424312 (0.0):
bandhuviśleṣajanitaśokasaṃvignamānasaḥ saśaraṃ cāpaṃ visṛjya rathopastha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20222624 (0.037):
07,090.042a sa gāḍhaviddho vyathito rathopastha upāviśat / 07,090.042c visṛjan saśaraṃ cāpaṃ mūrchayābhipariplutaḥ
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam uktvety ādi |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134811 (0.0):
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti ||25|| / Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam | ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ukta ity ādi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136749 (0.0):
visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ ||46|| / Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam uktvety ādi |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707812 (0.022):
hariś cakre sthita prajñasya lakṣaṇam | tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ / sañjaya uvāca taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263522 (0.022):
hariś cakre sthita-prajñasya lakṣaṇam | tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ / sañjaya uvāca - taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134983 (0.041):
Baladeva: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjayaḥ prāha evam iti | guḍākā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7266894 (0.061):
baladevaḥ : tato 'rjunaḥ kim akarod ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam / uktvety ādi | guḍākeśo hṛṣīkeśaṃ prati evaṃ na hi prapaśyāmīty ādinā
saṅkhye saṅgrāme rathopasthe rathasyopari upāviśat upaviveśa | śokena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136758 (0.0):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam uktvety ādi | / saṅkhye saṅgrāme rathopasthe rathasyopari upāviśat upaviveśa | śokena
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136807 (0.052):
saṅkhye yuddhe rathopasthe rathopari upāviśat upaviveśa | pūrvaṃ yuddhāya
saṃvignaṃ prakampitaṃ mānasaṃ cittaṃ yasya saḥ ||46|| / iti śrī śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyām
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17734032 (0.0):
ujjahārārjunaṃ bhaktaṃ sa kṛṣṇa śaraṇaṃ mama || / iti śrī śrīdhara svāmikṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17748884 (0.0):
iti śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17772235 (0.0):
iti śrī śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17802869 (0.0):
iti śrī śrīdhara svāmikṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883358 (0.0):
tattva jñāne 'dhikāras tu sāttvikasyeti darśitam || / iti śrīśrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136771 (0.0):
saṅkhye saṅgrāme rathopasthe rathasyopari upāviśat upaviveśa | śokena / saṃvignaṃ prakampitaṃ mānasaṃ cittaṃ yasya saḥ ||46||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668622 (0.0):
iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16752081 (0.0):
tattva-jñāne 'dhikāras tu sāttvikasyeti darśitam || / iti śrīśrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5230961 (0.0):
iti śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9738299 (0.0):
iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6356582 (0.0):
iti śrī-śrīdhara-svāmikṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17762150 (5.960):
iti śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7289737 (0.015):
ujjahārārjunaṃ bhaktaṃ sa kṛṣṇa-śaraṇaṃ mama || / iti śrī-śrīdhara-svāmikṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791104 (0.029):
taṃ vande paramānandaṃ mādhavaṃ bhakta sevadhim || / iti śrī śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27100815 (0.029):
taṃ vande paramānandaṃ mādhavaṃ bhakta-sevadhim || / iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889819 (0.029):
tattva jñāne 'dhikārī syād iti saptadaśe sthitam || / iti śrī śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404258 (0.029):
tattva-jñāne 'dhikārī syād iti saptadaśe sthitam || / iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17833573 (0.031):
īśa dṛṣṭi vidhānāya vibhūtir daśame 'bravīt || / iti śrī śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12549182 (0.031):
īśa-dṛṣṭi-vidhānāya vibhūtir daśame 'bravīt || / iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17903578 (0.035):
iti śrī Śrīdhara svāmi kṛtāyāṃ śrīmad bhagavad gītā ṭīkāyāṃ subodhinyāṃ
arjuna viṣādo nāma prathamo 'dhyāyaḥ || / Viśvanātha: saṅkhye saṅgrāme | rathopasthe rathopari |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136782 (0.0):
iti śrī-śrīdhara-svāmi-kṛtāyāṃ bhagavad-gītā-ṭīkāyāṃ subodhinyām / arjuna-viṣādo nāma prathamo 'dhyāyaḥ ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395145 (0.037):
bhagavadāśayānusaraṇābhidhāne bhāṣye 'rjunaviṣādo12 nāma / prathamo 'dhyāyaḥ // 1 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894118 (0.051):
atha arjuna viṣāda yogo nāma / prathamo 'dhyāyaḥ |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620707 (0.064):
I. atha prathamo adhyāyaḥ (arjunaviṣādayogaḥ)
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17734189 (0.0):
ataevāyam adhyāyaḥ śrī gītā sūtram ucyate || / iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136788 (0.0):
Viśvanātha: saṅkhye saṅgrāme | rathopasthe rathopari | / iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6356768 (0.0):
te coktāḥ ṣaḍ-vidhā atrety adhyāyārtho nirūpitaḥ ||30|| / iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17803057 (5.960):
te coktāḥ ṣaḍ vidhā atrety adhyāyārtho nirūpitaḥ ||30|| / iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824092 (5.960):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsu navamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17833735 (5.960):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsu daśamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||10||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844942 (5.960):
ity arjuno niścikāyety adhyāyārtho nirūpitaḥ || / iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17851091 (5.960):
ādīyete tad apy ete tat tad āsvāda lobhibhiḥ || / iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876949 (5.960):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsv ayaṃ pañcadaśaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883525 (5.960):
nāstikā narakaṃ yāntīty adhyāyārtho nirūpitaḥ || / iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17890143 (5.960):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsv ayaṃ saptadaśaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17903082 (5.960):
mādhurī dhinutād asyā mādhurī bhātu me hṛdi || / iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām |
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12549344 (5.960):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu daśamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||10||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668782 (5.960):
ity arjuno niścikāyety-adhyāyārtho nirūpitaḥ || / iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16983634 (5.960):
ādīyete tad apy ete tat-tad-āsvāda-lobhibhiḥ || / iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17672539 (5.960):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsv ayaṃ pañcadaśaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16752248 (5.960):
nāstikā narakaṃ yāntīty adhyāyārtho nirūpitaḥ || / iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām |
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26404582 (5.960):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsv ayaṃ saptadaśaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6829657 (5.960):
mādhurī dhinutād asyā mādhurī bhātu me hṛdi || / iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18467012 (5.960):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu navamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
gītāsu prathamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||46||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136794 (0.0):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu prathamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||46||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824098 (0.012):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsu navamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18467018 (0.012):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu navamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17833738 (0.013):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsu daśamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||10||
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12549349 (0.013):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu daśamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||10||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17772453 (0.014):
iti sārārtha darśinyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsu pañcamo 'dhyāyaḥ saṃgataḥ saṅgataḥ satām ||5||
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9738518 (0.014):
iti sārārtha-darśinyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu pañcamo 'dhyāyaḥ saṃgataḥ saṅgataḥ satām ||5||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17803063 (0.014):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsu saptamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||7||
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6356774 (0.014):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu saptamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||7||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791423 (0.014):
iti sārārtha darśinyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsu ṣaṣṭho 'dhyāyo 'yaṃ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101133 (0.014):
iti sārārtha-darśinyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu ṣaṣṭho 'dhyāyo 'yaṃ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844948 (0.017):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsv ekādaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||11||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668788 (0.017):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsv ekādaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||11||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17851097 (0.017):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsu dvādaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||12||
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16983640 (0.017):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu dvādaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||12||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17883531 (0.019):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsu ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām |
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16752254 (0.019):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsu ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17903085 (0.020):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / gītāsv aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6829661 (0.020):
iti sārārtha-varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta-cetasām | / gītāsv aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17734193 (0.021):
iti sārārtha varṣiṇyāṃ harṣiṇyāṃ bhakta cetasām | / śrī gītāsu dvitīyo 'yaṃ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||2||
Baladeva: tataḥ kim abhūd ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam utveti |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136802 (0.0):
gītāsu prathamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||46|| / Baladeva: tataḥ kim abhūd ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam utveti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844949 (0.048):
gītāsv ekādaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||11|| / baladevaḥ : atha sva prāpti karīm ananyāṃ bhaktim upadiśann upasaṃharati
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668789 (0.048):
gītāsv ekādaśo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||11|| / baladevaḥ : atha sva-prāpti-karīm ananyāṃ bhaktim upadiśann upasaṃharati
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17869624 (0.053):
caturdaśo 'yaṃ gītāsu saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||14|| / baladevaḥ : nanu tad viveka khyātyā tvad eka bhaktyā ca guṇātīto
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16038236 (0.053):
caturdaśo 'yaṃ gītāsu saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||14|| / baladevaḥ : nanu tad-viveka-khyātyā tvad-eka-bhaktyā ca guṇātīto
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824099 (0.053):
gītāsu navamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām || / baladevaḥ atha pariniṣṭhitasyārjunasyābhīṣṭāṃ śuddhāṃ bhaktim upadiśann
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18467019 (0.053):
gītāsu navamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām || / baladevaḥ - atha pariniṣṭhitasyārjunasyābhīṣṭāṃ śuddhāṃ bhaktim upadiśann
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17803063 (0.057):
gītāsu saptamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||7|| / baladevaḥ na ca tat sevayā prāptaṃ taj jñānaṃ kadācid api bhraṃśety āha
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6356774 (0.057):
gītāsu saptamo 'dhyāyaḥ saṅgataḥ saṅgataḥ satām ||7|| / baladevaḥ - na ca tat-sevayā prāptaṃ taj-jñānaṃ kadācid api bhraṃśety āha
saṅkhye yuddhe rathopasthe rathopari upāviśat upaviveśa | pūrvaṃ yuddhāya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136811 (0.0):
Baladeva: tataḥ kim abhūd ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam utveti | / saṅkhye yuddhe rathopasthe rathopari upāviśat upaviveśa | pūrvaṃ yuddhāya
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136754 (0.052):
saṅkhye saṅgrāme rathopasthe rathasyopari upāviśat upaviveśa | śokena
pratiyoddhṛ vilokanāya cotthitaḥ san || / ahiṃsrasyātma jijñāsā dayārdrasyopajāyate |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136820 (0.0):
saṅkhye yuddhe rathopasthe rathopari upāviśat upaviveśa | pūrvaṃ yuddhāya / pratiyoddhṛ-vilokanāya cotthitaḥ san ||
tad viruddhasya naiveti prathamād upadhāritam ||46|| / Bhagavadgita 2
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136821 (0.0):
ahiṃsrasyātma-jijñāsā dayārdrasyopajāyate | / tad viruddhasya naiveti prathamād upadhāritam ||46||
BhG 2.1 / saṃjaya uvāca / taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096955 (0.0):
06,023.047c visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ / 06,024.001 saṃjaya uvāca / 06,024.001a taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621248 (0.0):
II. atha dvitīyodhyāyaḥ. (sāṅkhyayogaḥ) / sañjaya uvāca / taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620956 (0.0):
saṃjaya uvāca Bhg_02.001 [=MBh_06,024.001] / taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam Bhg_02.001a [=MBh_06,024.001a]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895115 (0.0):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / saṃjaya uvāca / taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263502 (0.0):
BhG 2.1 / saṃjaya uvāca / taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424323 (0.0):
******************** ADHYAYA 2 ******************** / sañjaya uvāca / taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395214 (0.031):
taṃ sañjayo dhṛtarāṣṭraṃ prati vivṛṇvann āha3 / taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam4 /
viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ ||1|| / śrīdharaḥ : dvitīye śoka saṃtaptam arjunaṃ brahma vidyayā | pratibodhya
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096957 (0.0):
06,024.001a taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam / 06,024.001c viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621250 (0.0):
taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam / viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ 2.1
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895118 (0.0):
taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam | / viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ ||BhG_2.1||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263506 (0.0):
taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam | / viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ ||1||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263513 (0.0):
viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ ||1|| / śrīdharaḥ : dvitīye śoka-saṃtaptam arjunaṃ brahma-vidyayā | pratibodhya
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424326 (0.0):
taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam | / viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ || BhG_2.1 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620963 (0.064):
taṃ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam Bhg_02.001a [=MBh_06,024.001a] / viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ Bhg_02.001c [=MBh_06,024.001c]
hariś cakre sthita prajñasya lakṣaṇam | tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263522 (0.0):
śrīdharaḥ : dvitīye śoka-saṃtaptam arjunaṃ brahma-vidyayā | pratibodhya / hariś cakre sthita-prajñasya lakṣaṇam | tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134811 (0.037):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam | ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ukta ity ādi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136747 (0.045):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam uktvety ādi |
sañjaya uvāca taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263529 (0.0):
hariś cakre sthita-prajñasya lakṣaṇam | tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ / sañjaya uvāca - taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16136747 (0.022):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam uktvety ādi |
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134811 (0.023):
Śrīdhara: tataḥ kiṃ vṛttam | ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ukta ity ādi
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16134984 (0.043):
Baladeva: tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ sañjayaḥ prāha evam iti | guḍākā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707912 (0.050):
ataeva kṛpā viṣāda vaśād aśrubhiḥ pūrṇe ākule darśanākṣame cekṣaṇe yasya
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263622 (0.050):
ataeva kṛpā-viṣāda-vaśād aśrubhiḥ pūrṇe ākule darśanākṣame cekṣaṇe yasya
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14663891 (0.063):
tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyāṃ saṃjaya uvāca etad iti | etat pūrvoktaṃ
tathā, ukta prakāreṇa visam arjunaṃ prati madhusūdana idaṃ vākyam uvāca
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263537 (0.0):
sañjaya uvāca - taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ / tathā, ukta-prakāreṇa visam arjunaṃ prati madhusūdana idaṃ vākyam uvāca
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395221 (0.052):
sīdamānam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ // BhG_2.1 // / tam arjunaṃ tena prakāreṇa prathamādhyāyoktena
madhusūdanaḥ : ahiṃsā paramo dharmo bhikṣāśanaṃ cety evaṃ lakṣaṇayā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263545 (0.0):
tathā, ukta-prakāreṇa visam arjunaṃ prati madhusūdana idaṃ vākyam uvāca / madhusūdanaḥ : ahiṃsā paramo dharmo bhikṣāśanaṃ cety evaṃ-lakṣaṇayā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19592357 (0.048):
01,011.011d*0242_01 iti svarūpaṃ gṛhyāśu tam ṛṣiṃ vākyam abravīt / 01,011.012a ahiṃsā paramo dharmaḥ sarvaprāṇabhṛtāṃ smṛtaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20729384 (0.056):
13,116.001 yudhiṣṭhira uvāca / 13,116.001a ahiṃsā paramo dharma ity uktaṃ bahuśas tvayā
buddhyā yuddha vaimukhyam arjunasya śrutvā svaputrāṇāṃ rājyam apracalitam
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263554 (0.0):
madhusūdanaḥ : ahiṃsā paramo dharmo bhikṣāśanaṃ cety evaṃ-lakṣaṇayā / buddhyā yuddha-vaimukhyam arjunasya śrutvā svaputrāṇāṃ rājyam apracalitam
avadhārya svastha hṛdayasya dhṛtarāṣṭrasya harṣa nimittāṃ tataḥ kiṃ vṛttam
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263562 (0.0):
buddhyā yuddha-vaimukhyam arjunasya śrutvā svaputrāṇāṃ rājyam apracalitam / avadhārya svastha-hṛdayasya dhṛtarāṣṭrasya harṣa-nimittāṃ tataḥ kiṃ vṛttam
ity ākāṅkṣām apaninīṣuḥ saṃjayas taṃ pratyuktavān ity āha vaiśampāyanaḥ | / kṛpā mamaita iti vyāmoha nimittaḥ sneha viśeṣaḥ | tayāviṣṭaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263573 (0.0):
avadhārya svastha-hṛdayasya dhṛtarāṣṭrasya harṣa-nimittāṃ tataḥ kiṃ vṛttam / ity ākāṅkṣām apaninīṣuḥ saṃjayas taṃ pratyuktavān ity āha vaiśampāyanaḥ |
svabhāva siddhyā vyāptam | arjunasya karmatvaṃ kṛpāyāś ca kartṛtvaṃ vadatā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263584 (0.0):
kṛpā mamaita iti vyāmoha-nimittaḥ sneha-viśeṣaḥ | tayāviṣṭaṃ / svabhāva-siddhyā vyāptam | arjunasya karmatvaṃ kṛpāyāś ca kartṛtvaṃ vadatā
tasyā āgantukatvaṃ vyudastam | ataeva viṣīdantaṃ / sneha viṣayī bhūta svajana vicchedāśaṅkā nimittaḥ śokāpara paryāyaś
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263588 (0.0):
svabhāva-siddhyā vyāptam | arjunasya karmatvaṃ kṛpāyāś ca kartṛtvaṃ vadatā / tasyā āgantukatvaṃ vyudastam | ataeva viṣīdantaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263600 (0.0):
tasyā āgantukatvaṃ vyudastam | ataeva viṣīdantaṃ / sneha-viṣayī-bhūta-svajana-vicchedāśaṅkā-nimittaḥ śokāpara-paryāyaś
citta vyākulī bhāvo viṣādas taṃ prāpnuvantam | atra viṣādasya
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263606 (0.0):
sneha-viṣayī-bhūta-svajana-vicchedāśaṅkā-nimittaḥ śokāpara-paryāyaś / citta-vyākulī-bhāvo viṣādas taṃ prāpnuvantam | atra viṣādasya
karmatvenārjunasya kartṛtvena ca tasyāgantukatvaṃ sūcitam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263615 (0.0):
citta-vyākulī-bhāvo viṣādas taṃ prāpnuvantam | atra viṣādasya / karmatvenārjunasya kartṛtvena ca tasyāgantukatvaṃ sūcitam |
ataeva kṛpā viṣāda vaśād aśrubhiḥ pūrṇe ākule darśanākṣame cekṣaṇe yasya
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263626 (0.0):
karmatvenārjunasya kartṛtvena ca tasyāgantukatvaṃ sūcitam | / ataeva kṛpā-viṣāda-vaśād aśrubhiḥ pūrṇe ākule darśanākṣame cekṣaṇe yasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17707817 (0.050):
sañjaya uvāca taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263527 (0.050):
sañjaya uvāca - taṃ tathety ādi | aśrubhiḥ pūrṇe ākule īkṣaṇe yasya taṃ
tam | evam aśru pāta vyākulī bhāvākhya kārya dvaya janakatayā paripoṣaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263635 (0.0):
ataeva kṛpā-viṣāda-vaśād aśrubhiḥ pūrṇe ākule darśanākṣame cekṣaṇe yasya / tam | evam aśru-pāta-vyākulī-bhāvākhya-kārya-dvaya-janakatayā paripoṣaṃ
gatābhyāṃ kṛpā viṣādābhyām udvignaṃ tam arjunam idaṃ sopapattikaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263642 (0.0):
tam | evam aśru-pāta-vyākulī-bhāvākhya-kārya-dvaya-janakatayā paripoṣaṃ / gatābhyāṃ kṛpā-viṣādābhyām udvignaṃ tam arjunam idaṃ sopapattikaṃ
vakṣyamāṇaṃ vākyam uvāca na tūpekṣitavān | madhusūdana iti | svayaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263650 (0.0):
gatābhyāṃ kṛpā-viṣādābhyām udvignaṃ tam arjunam idaṃ sopapattikaṃ / vakṣyamāṇaṃ vākyam uvāca na tūpekṣitavān | madhusūdana iti | svayaṃ
duṣṭa nigraha kartārjunaṃ praty api tathaiva vakṣyatīti bhāvaḥ ||1||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263656 (0.0):
vakṣyamāṇaṃ vākyam uvāca na tūpekṣitavān | madhusūdana iti | svayaṃ / duṣṭa-nigraha-kartārjunaṃ praty api tathaiva vakṣyatīti bhāvaḥ ||1||
viśvanāthaḥ : / ātmānātma vivekena śoka moha tamo nudan |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263663 (0.0):
duṣṭa-nigraha-kartārjunaṃ praty api tathaiva vakṣyatīti bhāvaḥ ||1|| / viśvanāthaḥ : / ātmānātma-vivekena śoka-moha-tamo nudan |
dvitīye kṛṣṇa candro 'tra proce muktasya lakṣaṇam ||1||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263670 (0.0):
ātmānātma-vivekena śoka-moha-tamo nudan | / dvitīye kṛṣṇa-candro 'tra proce muktasya lakṣaṇam ||1||
baladevaḥ : / dvitīye jīva yāthātmya jñānaṃ tat sādhanaṃ hariḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263676 (0.0):
dvitīye kṛṣṇa-candro 'tra proce muktasya lakṣaṇam ||1|| / baladevaḥ : / dvitīye jīva-yāthātmya-jñānaṃ tat-sādhanaṃ hariḥ |
niṣkāma karma ca proce sthita prajñasya lakṣaṇam ||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263683 (0.0):
dvitīye jīva-yāthātmya-jñānaṃ tat-sādhanaṃ hariḥ | / niṣkāma-karma ca proce sthita-prajñasya lakṣaṇam ||
evam arjuna vairāgyam upaśrutya sva putra rājyābhraṃśāśayā hṛṣyantaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263692 (0.0):
niṣkāma-karma ca proce sthita-prajñasya lakṣaṇam || / evam arjuna-vairāgyam upaśrutya sva-putra-rājyābhraṃśāśayā hṛṣyantaṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24399880 (0.062):
bhavanto 'haṃ vaṇigvṛttivyavahāropajīvikaḥ / / tatkathaṃ rājyasaṃbhāraṃ saṃvoḍhumabhiśaknuyām //
dhṛtarāṣṭram ālakṣya sañjaya uvāca taṃ tatheti | madhusūdana iti tasya / śokam api madhuvan nihaniṣyatīti bhāvaḥ ||1||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263701 (0.0):
evam arjuna-vairāgyam upaśrutya sva-putra-rājyābhraṃśāśayā hṛṣyantaṃ / dhṛtarāṣṭram ālakṣya sañjaya uvāca taṃ tatheti | madhusūdana iti tasya
BhG 2.2 / śrī bhagavān uvāca / kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096967 (0.0):
06,024.001c viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ / 06,024.002 śrībhagavān uvāca / 06,024.002a kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621260 (0.0):
viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ 2.1 / śrībhagavān uvāca / kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895125 (0.0):
viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ ||BhG_2.1|| / kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263710 (0.0):
śokam api madhuvan nihaniṣyatīti bhāvaḥ ||1|| / BhG 2.2 / śrī-bhagavān uvāca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424336 (0.0):
viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ || BhG_2.1 || / śrībhagavān uvāca / kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620974 (0.037):
śrībhagavān uvāca Bhg_02.002 [=MBh_06,024.002] / kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam Bhg_02.002a
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7267235 (0.038):
svajanān kṛṣṇa ity ādinā | tatra kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame / samupasthitam ity ādinā mayā bodhito 'pi punaś ca prajñāvatāṃ paṇḍitānāṃ
anārya juṣṭam asvargyam akīrti karam arjuna ||2||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096971 (0.0):
06,024.002a kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam / 06,024.002c anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621264 (0.0):
kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam / anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna 2.2
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895130 (0.0):
kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam | / anārya juṣṭam asvargyam akīrti karam arjuna ||BhG_2.2||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263716 (0.0):
kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam | / anārya-juṣṭam asvargyam akīrti-karam arjuna ||2||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395269 (0.0):
kutas tvā kaśmalam idaṃ7 viṣame samupasthitam8 / / anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna // BhG_2.2 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424341 (0.0):
kutas tvā kaśmalam idaṃ viṣame samupasthitam | / anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna || BhG_2.2 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620982 (0.017):
[=MBh_06,024.002a] / anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna Bhg_02.002c [=MBh_06,024.002c]
śrīdharaḥ : tad eva vākyam āha śrī bhagavān uvāca kuta iti | kuto hetos
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263724 (0.0):
anārya-juṣṭam asvargyam akīrti-karam arjuna ||2|| / śrīdharaḥ : tad eva vākyam āha śrī-bhagavān uvāca kuta iti | kuto hetos
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096960 (0.046):
06,024.001c viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ / 06,024.002 śrībhagavān uvāca
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621253 (0.046):
viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ 2.1 / śrībhagavān uvāca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424329 (0.052):
viṣīdantam idaṃ vākyam uvāca madhusūdanaḥ || BhG_2.1 || / śrībhagavān uvāca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424384 (0.052):
atikṣudraṃ hṛdayadaurbalyakṛtaṃ parityajya yuddhāyottiṣṭheti śrībhagavān / uvāca // / arjuna uvāca / kathaṃ bhīṣmam ahaṃ saṃkhye droṇaṃ ca madhusūdana |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17788731 (0.059):
śrīdharaḥ : tatrottaraṃ śrī bhagavān uvāca pārtheti sārdhaiś caturbhiḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27098441 (0.059):
śrīdharaḥ : tatrottaraṃ śrī-bhagavān uvāca pārtheti sārdhaiś caturbhiḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421037 (0.063):
BhP_10.89.032/0 śrī arjuna uvāca / BhP_10.89.032/1 nāhaṃ saṅkarṣaṇo brahman na kṛṣṇaḥ kārṣṇir eva ca
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424692 (0.064):
mā śucaḥ ityetadantaṃ vacanam uvācetyarthaḥ // BhGR_2.10 // / śrībhagavān uvāca"
tvā tvāṃ viṣame saṅkaṭe idaṃ kuśalaṃ samupasthitam ayaṃ mohaḥ prāptaḥ,
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263732 (0.0):
śrīdharaḥ : tad eva vākyam āha śrī-bhagavān uvāca kuta iti | kuto hetos / tvā tvāṃ viṣame saṅkaṭe idaṃ kuśalaṃ samupasthitam ayaṃ mohaḥ prāptaḥ,
yata āryair asevitam | asvargyam adharmyam ayaśaskaraṃ ca ||2|| / madhusūdanaḥ : tad eva bhagavato vākyam avatārayati kutas tveti |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263743 (0.0):
tvā tvāṃ viṣame saṅkaṭe idaṃ kuśalaṃ samupasthitam ayaṃ mohaḥ prāptaḥ, / yata āryair asevitam | asvargyam adharmyam ayaśaskaraṃ ca ||2||
aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ | / vairāgyasyātha mokṣasya ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā || [ViP 6.74]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22905518 (0.0):
mahāśano mahā pāpmā viddhy enam iha vairiṇam ||BhG_3.37|| / aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263747 (0.0):
madhusūdanaḥ : tad eva bhagavato vākyam avatārayati kutas tveti | / aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263755 (0.0):
aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ | / vairāgyasyātha mokṣasya ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā || [ViP 6.74]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708239 (0.025):
baladevaḥ : tad vākyam anuvadati śrī bhagavān iti | / aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263948 (0.025):
baladevaḥ : tad vākyam anuvadati śrī-bhagavān iti | / aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6511434 (0.050):
īśvaryādimattvāt 'bhagavān'; ityucyate | yathoktam- / aiśvaryasya samagrasya rūpasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263956 (0.052):
aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ | / vairāgyasyātha mokṣasya ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā || [ViP 6.74]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980560 (0.056):
īśasya yantribhir hīnaḥ turīyaṃ tat padaṃ viduḥ || ity evaṃ lakṣaṇe | / aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402207 (0.056):
aiśvaryasya sa(ma)grasya dharmasya (ya)śasaḥ śriyaḥ / / vairāgyasyātha mokṣasya ṣaṇṇāṃ1 bhaga iti dhvaniḥ //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4914447 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ /AP_378.011ab/ / jñānavairāgyayoś caiva ṣaṇāṃ bhaga itīṅganā //AP_378.011cd/
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14533885 (0.057):
samastaiśvaryamāhātmyādivacanaḥ yathoktam aiśvaryasya samagrasya vīryasya / yaśasaḥ śriyaḥ // 6 / jñānavairāgyayoścaiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganāḥ iti // 7
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979948 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ | / jñāna vairāgyayoś caiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā ||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873763 (0.057):
tenāgamapitā sraṣṭā gakāro 'yaṃ tathā mune // NarP_1,46.16 // / aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9590403 (0.057):
[4.14] aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ / / [4.15] jñānavairāgyayoś caiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīraṇā //""
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466651 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya $ vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ & / jñānavairāgyayoś caiva % ṣaṇṇāṃ bhaga itīraṇā // ViP_6,5.74 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173314 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ / / jñānavairāgyayoś caiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīraṇā // ViP_6,5.74 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10183932 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ / / jñānavairāgyayoścaiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīraṇā // ViP_6,5.74 //
samagasyeti pratyekaṃ sambandhaḥ | mokṣasyeti tat sādhanasya jñānasya |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263761 (0.0):
vairāgyasyātha mokṣasya ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā || [ViP 6.74] / samagasyeti pratyekaṃ sambandhaḥ | mokṣasyeti tat-sādhanasya jñānasya |
iṅganā saṃjñā | etādṛśaṃ samagramaiśvaryādikaṃ nityam apratibandhena yatra
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263769 (0.0):
samagasyeti pratyekaṃ sambandhaḥ | mokṣasyeti tat-sādhanasya jñānasya | / iṅganā saṃjñā | etādṛśaṃ samagramaiśvaryādikaṃ nityam apratibandhena yatra
vartate sa bhagavān | nitya yoge matup | tathā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263775 (0.0):
iṅganā saṃjñā | etādṛśaṃ samagramaiśvaryādikaṃ nityam apratibandhena yatra / vartate sa bhagavān | nitya-yoge matup | tathā-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980210 (0.049):
viśeṣaṇāny evaitāni na tūpalakṣaānīty arthaḥ | atra bhagavān iti / nitya yoge / matup |
utpattiṃ ca vināśaṃ ca bhūtānām āgatiṃ gatim | / vetti vidyām avidyāṃ ca sa vācyo bhagavān iti || [ViP 6.78]
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10416108 (0.0):
12,308.191d@029B_0043 utpattiṃ nidhanaṃ madhyaṃ bhūtānām ātmanaś ca yaḥ / 12,308.191d@029B_0044 vetti vidyām avidyāṃ ca sa vācyo bhagavān iti
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14533871 (0.0):
bhagaṃ pūjitaṃ jñānaṃ tadvān yathoktam utpattiṃ pralayaṃ caiva bhūtānām / āgatiṃ gatim // 5 / vetti vidyāmavidyāṃ ca sa vācyo bhagavāniti yadi vā bhagaśabdaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22905540 (0.0):
utpattiṃ pralayaṃ caiva bhūtānām āgatiṃ gatim | / vetti vidyām avidyāṃ ca sa vācyo bhagavān iti || [ViP 6.5.78]
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263780 (0.0):
vartate sa bhagavān | nitya-yoge matup | tathā- / utpattiṃ ca vināśaṃ ca bhūtānām āgatiṃ gatim |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263787 (0.0):
utpattiṃ ca vināśaṃ ca bhūtānām āgatiṃ gatim | / vetti vidyām avidyāṃ ca sa vācyo bhagavān iti || [ViP 6.78]
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26909979 (0.0):
utpattiṃ pralayaṃ caiva % bhūtānām āgatiṃ gatim // BrP_234.66 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181278 (0.0):
utpattiṃ pralayaṃ caiva bhūtānām āgatiṃ gatim // BrP_234.66 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3362074 (0.0):
ko 'sau, bhagavān utpattiṃ pralayaṃ caiva bhūtānāmāgatiṃ gatim /"
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378217 (0.0):
ādriyeta(nirukti 2 |4) iti nairuktaśrutiprāmāṇyāt | uktaṃ ca --- / "utpattiṃ pralayaṃ caiva bhūtānām āgatiṃ gatim /"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873819 (0.0):
utpattiṃ pralayaṃ caiva bhūtānāmāgatiṃ gatim / / vetti vidyāmavidyāṃ ca sa vācyo bhagavāniti // NarP_1,46.21 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7626820 (0.0):
āyatiṃ niyatiṃ caiva bhūtānām āgatiṃ gatim | / vetti vidyām avidyāṃ ca sa vāco bhagavān iti || ity abhiprāyeṇeti dik |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466705 (0.0):
utpattiṃ pralayaṃ caiva $ bhūtānām āgatiṃ gatim & / vetti vidyām avidyāṃ ca % sa vācyo bhagavān iti // ViP_6,5.78 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173368 (0.0):
utpattiṃ pralayaṃ caiva bhūtānām āgatiṃ gatim / / vetti vidyām avidyāṃ ca sa vācyo bhagavān iti // ViP_6,5.78 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10183982 (0.026):
utpattiṃ pralayaṃ caiva bhūtānāmāgatiṃ gatim / / vetti vidyāmāvidyāṃ ca sa vācyo bhagavāniti // ViP_6,5.78 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4914471 (0.041):
utpattiṃ pralayaś caiva bhūtānāmagatiṃ gatiṃ /AP_378.013ab/ / vetti vidyāmavidyāñca sa vācyo bhagavāniti //AP_378.013cd/
atra bhūtānām iti pratyekaṃ sambadhyate | utpatti vināśa śabdau
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263794 (0.0):
vetti vidyām avidyāṃ ca sa vācyo bhagavān iti || [ViP 6.78] / atra bhūtānām iti pratyekaṃ sambadhyate | utpatti-vināśa-śabdau
tat kāraṇasyāpy upalakṣakau | āgati gatī āgaminyau sampadāpadau | etādṛśo
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263802 (0.0):
atra bhūtānām iti pratyekaṃ sambadhyate | utpatti-vināśa-śabdau / tat-kāraṇasyāpy upalakṣakau | āgati-gatī āgaminyau sampadāpadau | etādṛśo
bhagavac chabdārthaḥ śrī vāsudeva eva paryavasita iti tathocyate |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263809 (0.0):
tat-kāraṇasyāpy upalakṣakau | āgati-gatī āgaminyau sampadāpadau | etādṛśo / bhagavac-chabdārthaḥ śrī-vāsudeva eva paryavasita iti tathocyate |
idaṃ svadharmāt parāṅmukhatvaṃ kṛpā vyāmohāśru pātādi puraḥ saraṃ kaśmalaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263820 (0.0):
bhagavac-chabdārthaḥ śrī-vāsudeva eva paryavasita iti tathocyate | / idaṃ svadharmāt parāṅmukhatvaṃ kṛpā-vyāmohāśru-pātādi-puraḥ-saraṃ kaśmalaṃ
śiṣṭa garhitatvena malinaṃ viṣame sa bhaye sthāne tvā tvāṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263829 (0.0):
idaṃ svadharmāt parāṅmukhatvaṃ kṛpā-vyāmohāśru-pātādi-puraḥ-saraṃ kaśmalaṃ / śiṣṭa-garhitatvena malinaṃ viṣame sa-bhaye sthāne tvā tvāṃ
sarva kṣatriya pravaraṃ kuto hetoḥ samupasthitaṃ prāptam ? kiṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263836 (0.0):
śiṣṭa-garhitatvena malinaṃ viṣame sa-bhaye sthāne tvā tvāṃ / sarva-kṣatriya-pravaraṃ kuto hetoḥ samupasthitaṃ prāptam ? kiṃ
mokṣecchātaḥ ? kiṃ vā svargecchātaḥ ? iti kiṃ śabdenākṣipyate |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263843 (0.0):
sarva-kṣatriya-pravaraṃ kuto hetoḥ samupasthitaṃ prāptam ? kiṃ / mokṣecchātaḥ ? kiṃ vā svargecchātaḥ ? iti kiṃ-śabdenākṣipyate |
hetu trayam api niṣedhati tribhir viśesaṇair uttarārdhena | āryair
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263850 (0.0):
mokṣecchātaḥ ? kiṃ vā svargecchātaḥ ? iti kiṃ-śabdenākṣipyate | / hetu-trayam api niṣedhati tribhir viśesaṇair uttarārdhena | āryair
mumukṣubhir na juṣṭam asevitam | sva dharmair āśaya śuddhi dvārā moks
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263861 (0.0):
hetu-trayam api niṣedhati tribhir viśesaṇair uttarārdhena | āryair / mumukṣubhir na juṣṭam asevitam | sva-dharmair āśaya-śuddhi-dvārā moks
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708291 (0.047):
vaitad yuddha vairāgyam ity āha anāryeti | āryair mumukṣubhir na juṣṭam / sevitam | āryāḥ khalu hṛd viśuddhaye svadharmān ācaranti | asvargyaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264000 (0.047):
vaitad-yuddha-vairāgyam ity āha anāryeti | āryair mumukṣubhir na juṣṭam / sevitam | āryāḥ khalu hṛd-viśuddhaye svadharmān ācaranti | asvargyaṃ
icchadbhir apakva kaṣāyair mumukṣubhiḥ kathaṃ sva dharmas tyājya ity
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263870 (0.0):
mumukṣubhir na juṣṭam asevitam | sva-dharmair āśaya-śuddhi-dvārā moks / icchadbhir apakva-kaṣāyair mumukṣubhiḥ kathaṃ sva-dharmas tyājya ity
arthaḥ | saṃnyāsādhikārī / tu pakva kaṣāyo 'gre vakṣyate | asvargyaṃ svarga hetu dharma virodhitvān
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263882 (0.0):
icchadbhir apakva-kaṣāyair mumukṣubhiḥ kathaṃ sva-dharmas tyājya ity / arthaḥ | saṃnyāsādhikārī tu pakva-kaṣāyo 'gre vakṣyate | asvargyaṃ
na svargecchayā sevyam | akīrtikaraṃ kīrty abhāva karam apakīrtikaraṃ vā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263896 (0.0):
svarga-hetu-dharma-virodhitvān na svargecchayā sevyam | akīrtikaraṃ
na kīrtīcchayā sevyam | tathā ca mokṣa kāmaiḥ svarga kāmaiḥ kīrti kāmaiś
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263904 (0.0):
svarga-hetu-dharma-virodhitvān na svargecchayā sevyam | akīrtikaraṃ / kīrty-abhāva-karam apakīrtikaraṃ vā na kīrtīcchayā sevyam | tathā ca
ca varjanīyam | tat kāma eva tvaṃ sevasva ity aho anucitaṃ ceṣṭitaṃ taveti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263912 (0.0):
mokṣa-kāmaiḥ svarga-kāmaiḥ kīrti-kāmaiś ca varjanīyam | tat kāma eva tvaṃ / sevasva ity aho anucitaṃ ceṣṭitaṃ taveti bhāvaḥ ||2||
bhāvaḥ ||2|| / viśvanāthaḥ : kaśmalaṃ mohaḥ | viṣame 'tra saṅgrāma saṅkaṭe | kuto hetoḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263921 (0.0):
sevasva ity aho anucitaṃ ceṣṭitaṃ taveti bhāvaḥ ||2|| / viśvanāthaḥ : kaśmalaṃ mohaḥ | viṣame 'tra saṅgrāma-saṅkaṭe | kuto hetoḥ |
upasthitaṃ tvāṃ prāptam abhūt | anārya juṣṭaṃ supratiṣṭhita lokair
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263930 (0.0):
viśvanāthaḥ : kaśmalaṃ mohaḥ | viṣame 'tra saṅgrāma-saṅkaṭe | kuto hetoḥ | / upasthitaṃ tvāṃ prāptam abhūt | anārya-juṣṭaṃ supratiṣṭhita-lokair
asevitam | asvargyam akīrtikaram iti pāratrikaihika sukha pratikūlam ity
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263940 (0.0):
upasthitaṃ tvāṃ prāptam abhūt | anārya-juṣṭaṃ supratiṣṭhita-lokair / asevitam | asvargyam akīrtikaram iti pāratrikaihika-sukha-pratikūlam ity
arthaḥ ||2|| / baladevaḥ : tad vākyam anuvadati śrī bhagavān iti |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263946 (0.0):
asevitam | asvargyam akīrtikaram iti pāratrikaihika-sukha-pratikūlam ity / arthaḥ ||2|| / baladevaḥ : tad vākyam anuvadati śrī-bhagavān iti |
aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ | / vairāgyasyātha mokṣasya ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā || [ViP 6.74]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22905518 (0.0):
mahāśano mahā pāpmā viddhy enam iha vairiṇam ||BhG_3.37|| / aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263753 (0.0):
madhusūdanaḥ : tad eva bhagavato vākyam avatārayati kutas tveti | / aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263948 (0.0):
baladevaḥ : tad vākyam anuvadati śrī-bhagavān iti | / aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263958 (0.0):
baladevaḥ : tad vākyam anuvadati śrī-bhagavān iti | / aiśvaryasya samagrasya dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6511434 (0.043):
īśvaryādimattvāt 'bhagavān'; ityucyate | yathoktam- / aiśvaryasya samagrasya rūpasya yaśasaḥ śriyaḥ |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9590403 (0.052):
[4.13] nanu satyavādisamastakalyāṇaguṇaviśiṣṭasya bhagavataḥ. / [4.14] aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ /"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708043 (0.052):
vairāgyasyātha mokṣasya ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā || [ViP 6.74] / samagasyeti pratyekaṃ sambandhaḥ | mokṣasyeti tat sādhanasya jñānasya |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402207 (0.056):
aiśvaryasya sa(ma)grasya dharmasya (ya)śasaḥ śriyaḥ / / vairāgyasyātha mokṣasya ṣaṇṇāṃ1 bhaga iti dhvaniḥ //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4914447 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ /AP_378.011ab/ / jñānavairāgyayoś caiva ṣaṇāṃ bhaga itīṅganā //AP_378.011cd/
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14533885 (0.057):
samastaiśvaryamāhātmyādivacanaḥ yathoktam aiśvaryasya samagrasya vīryasya / yaśasaḥ śriyaḥ // 6
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979948 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ | / jñāna vairāgyayoś caiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980560 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ | / jñāna vairāgyayoś caiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā || [ViP 6.5.74]
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873763 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ / / jñānavairāgyayoścaiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīraṇā // NarP_1,46.17 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466651 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya $ vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ & / jñānavairāgyayoś caiva % ṣaṇṇāṃ bhaga itīraṇā // ViP_6,5.74 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173314 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ / / jñānavairāgyayoś caiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīraṇā // ViP_6,5.74 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10183932 (0.057):
aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ / / jñānavairāgyayoścaiva ṣaṇṇāṃ bhaga itīraṇā // ViP_6,5.74 //
iti parāśaroktaiśvaryādibhiḥ ṣaḍbhir nityaṃ viśiṣṭaḥ | samagrasyety etat
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263965 (0.0):
vairāgyasyātha mokṣasya ṣaṇṇāṃ bhaga itīṅganā || [ViP 6.74] / iti parāśaroktaiśvaryādibhiḥ ṣaḍbhir nityaṃ viśiṣṭaḥ | samagrasyety etat
ṣaṭsu yojyam | he arjuna ! idaṃ sva dharma vaimukhyaṃ kaśmalaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263968 (0.0):
iti parāśaroktaiśvaryādibhiḥ ṣaḍbhir nityaṃ viśiṣṭaḥ | samagrasyety etat / ṣaṭsu yojyam | he arjuna ! idaṃ sva-dharma-vaimukhyaṃ kaśmalaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263975 (0.0):
ṣaṭsu yojyam | he arjuna ! idaṃ sva-dharma-vaimukhyaṃ kaśmalaṃ
śiṣṭa nindyatvān malinaṃ kuto hetos tvāṃ kṣatriya cūḍāmaṇiṃ samupasthitam
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263984 (0.0):
ṣaṭsu yojyam | he arjuna ! idaṃ sva-dharma-vaimukhyaṃ kaśmalaṃ / śiṣṭa-nindyatvān malinaṃ kuto hetos tvāṃ kṣatriya-cūḍāmaṇiṃ samupasthitam
abhūt ? viṣame yuddha samaye | na ca mokṣāya svargāya kīrtaye
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263992 (0.0):
śiṣṭa-nindyatvān malinaṃ kuto hetos tvāṃ kṣatriya-cūḍāmaṇiṃ samupasthitam / abhūt ? viṣame yuddha-samaye | na ca mokṣāya svargāya kīrtaye
vaitad yuddha vairāgyam ity āha anāryeti | āryair mumukṣubhir na juṣṭam
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264001 (0.0):
abhūt ? viṣame yuddha-samaye | na ca mokṣāya svargāya kīrtaye / vaitad-yuddha-vairāgyam ity āha anāryeti | āryair mumukṣubhir na juṣṭam
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708143 (0.047):
hetu trayam api niṣedhati tribhir viśesaṇair uttarārdhena | āryair / mumukṣubhir na juṣṭam asevitam | sva dharmair āśaya śuddhi dvārā moks
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7263853 (0.047):
hetu-trayam api niṣedhati tribhir viśesaṇair uttarārdhena | āryair / mumukṣubhir na juṣṭam asevitam | sva-dharmair āśaya-śuddhi-dvārā moks
sevitam | āryāḥ khalu hṛd viśuddhaye svadharmān ācaranti | asvargyaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264009 (0.0):
vaitad-yuddha-vairāgyam ity āha anāryeti | āryair mumukṣubhir na juṣṭam / sevitam | āryāḥ khalu hṛd-viśuddhaye svadharmān ācaranti | asvargyaṃ
svargopalambhaka dharma viruddham | akīrti karaṃ kīrti viplāvakam ||2||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264018 (0.0):
sevitam | āryāḥ khalu hṛd-viśuddhaye svadharmān ācaranti | asvargyaṃ / svargopalambhaka-dharma-viruddham | akīrti-karaṃ kīrti-viplāvakam ||2||
BhG 2.3 / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096980 (0.0):
06,024.002c anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna / 06,024.003a klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621273 (0.0):
anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna 2.2 / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620991 (0.0):
anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna Bhg_02.002c [=MBh_06,024.002c] / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate Bhg_02.003a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895139 (0.0):
anārya juṣṭam asvargyam akīrti karam arjuna ||BhG_2.2|| / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264026 (0.0):
svargopalambhaka-dharma-viruddham | akīrti-karaṃ kīrti-viplāvakam ||2|| / BhG 2.3 / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264042 (0.027):
kṣudraṃ hṛdaya-daurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha paraṃtapa ||3|| / śrīdharaḥ : klaibyaṃ mā sma gama iti | tasmāt he pārtha ! klaibyaṃ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424349 (0.034):
mā klaibyaṃ gaccha kaunteya naitat tvayy upapadyate | / kṣudraṃ hṛdayadaurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha parantapa || BhG_2.3 ||
kṣudraṃ hṛdaya daurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha paraṃtapa ||3||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096986 (0.0):
06,024.003a klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate / 06,024.003c kṣudraṃ hṛdayadaurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha paraṃtapa
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621279 (0.0):
klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy / upapadyate / kṣudraṃ hṛdayadaurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha paraṃtapa
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895144 (0.0):
klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate | / kṣudraṃ hṛdaya daurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha paraṃtapa ||BhG_2.3||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264033 (0.0):
klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate | / kṣudraṃ hṛdaya-daurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha paraṃtapa ||3||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424354 (0.0):
mā klaibyaṃ gaccha kaunteya naitat tvayy upapadyate | / kṣudraṃ hṛdayadaurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha parantapa || BhG_2.3 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620999 (0.011):
[=MBh_06,024.003a] / kṣudraṃ hṛdayadaurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha paraṃtapa Bhg_02.003c
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395346 (0.051):
mā klaivyaṃ gaccha kaunteya naitat tvayy upapadyate1 / / kṣudraṃ hṛdayadaurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha2 parantapa // BhG_2.3 //
śrīdharaḥ : klaibyaṃ mā sma gama iti | tasmāt he pārtha ! klaibyaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264042 (0.0):
kṣudraṃ hṛdaya-daurbalyaṃ tyaktvottiṣṭha paraṃtapa ||3|| / śrīdharaḥ : klaibyaṃ mā sma gama iti | tasmāt he pārtha ! klaibyaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096976 (0.031):
06,024.002c anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna / 06,024.003a klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621269 (0.031):
anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna 2.2 / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620989 (0.031):
anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna Bhg_02.002c [=MBh_06,024.002c] / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate Bhg_02.003a
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264022 (0.031):
BhG 2.3 / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895134 (0.037):
anārya juṣṭam asvargyam akīrti karam arjuna ||BhG_2.2|| / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708382 (0.062):
klaibyaṃ klīb bhāvam adhairyam ojas teja ādi bhaṅga rūpaṃ mā sma gamo mā / gā | he pārtha pṛthā tanaya! pṛthayā deva prasāda labdhe tat tanaya mātre
kātaryaṃ mā sma gamaḥ | na prāpnuhi | yatas tvayi etan nopapadyate yogyaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264050 (0.0):
śrīdharaḥ : klaibyaṃ mā sma gama iti | tasmāt he pārtha ! klaibyaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264275 (0.026):
pṛthāyām utpanna ! klaibyaṃ kātaryaṃ mā sma gamaḥ prāpnuhi | tvayi
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096976 (0.027):
06,024.003a klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621269 (0.027):
anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna 2.2 / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620989 (0.027):
anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna Bhg_02.002c [=MBh_06,024.002c] / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate Bhg_02.003a
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264022 (0.027):
BhG 2.3 / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708566 (0.036):
pṛthāyām utpanna ! klaibyaṃ kātaryaṃ mā sma gamaḥ prāpnuhi | tvayi / viśva vijetari mat sakhe 'rjune kṣatra bandhāv ivaitad īdṛśaṃ klaibyaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895134 (0.037):
anārya juṣṭam asvargyam akīrti karam arjuna ||BhG_2.2|| / klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708484 (0.059):
pṛthā putraḥ sann api gacchasi | tasmān mā sma gamaḥ, mā prāpnuhi,
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264193 (0.059):
pṛthā-putraḥ sann api gacchasi | tasmān mā sma gamaḥ, mā prāpnuhi,
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25643531 (0.060):
06,024.002c anāryajuṣṭam asvargyam akīrtikaram arjuna / 06,024.003a klaibyaṃ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate
na bhavati | kṣudraṃ tucchaṃ hṛdaya daurbalyaṃ kātaryaṃ yuddhāya uttiṣṭha,
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264060 (0.0):
kātaryaṃ mā sma gamaḥ | na prāpnuhi | yatas tvayi etan nopapadyate yogyaṃ / na bhavati | kṣudraṃ tucchaṃ hṛdaya-daurbalyaṃ kātaryaṃ yuddhāya uttiṣṭha,
he parantapa śatru tāpana ! ||3|| / madhusūdanaḥ : nanu bandhu senāvekṣaṇa jātenādhairyeṇa dhanur api
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264071 (0.0):
na bhavati | kṣudraṃ tucchaṃ hṛdaya-daurbalyaṃ kātaryaṃ yuddhāya uttiṣṭha, / he parantapa śatru-tāpana ! ||3||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708617 (0.029):
yuddhāyottiṣṭha sajjībhava | he parantapa ! śatru tāpaneti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264326 (0.029):
yuddhāyottiṣṭha sajjībhava | he parantapa ! śatru-tāpaneti
dhārayitum aśaknuvatā mayā kiṃ kartuṃ śakyam ity ata āha klaibyam iti |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264078 (0.0):
madhusūdanaḥ : nanu bandhu-senāvekṣaṇa-jātenādhairyeṇa dhanur api / dhārayitum aśaknuvatā mayā kiṃ kartuṃ śakyam ity ata āha klaibyam iti |
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24409741 (0.063):
palasaṃkhayāprāmāṇāni kartuṃ mayāpi śakyate // / saparvatā mahī sarvā kṛtvāyaṇurajomayā /
klaibyaṃ klīb bhāvam adhairyam ojas teja ādi bhaṅga rūpaṃ mā sma gamo mā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264083 (0.0):
dhārayitum aśaknuvatā mayā kiṃ kartuṃ śakyam ity ata āha klaibyam iti | / klaibyaṃ klīb-bhāvam adhairyam ojas-teja-ādi-bhaṅga-rūpaṃ mā sma gamo mā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264091 (0.0):
klaibyaṃ klīb-bhāvam adhairyam ojas-teja-ādi-bhaṅga-rūpaṃ mā sma gamo mā
gā | he pārtha pṛthā tanaya! pṛthayā deva prasāda labdhe tat tanaya mātre
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264102 (0.0):
klaibyaṃ klīb-bhāvam adhairyam ojas-teja-ādi-bhaṅga-rūpaṃ mā sma gamo mā / gā | he pārtha pṛthā-tanaya! pṛthayā deva-prasāda-labdhe tat-tanaya-mātre
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264038 (0.062):
śrīdharaḥ : klaibyaṃ mā sma gama iti | tasmāt he pārtha ! klaibyaṃ
vīryātiśayasya prasiddhatvāt pṛthā tanayatvena tvaṃ klaibyāyogya ity
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264113 (0.0):
gā | he pārtha pṛthā-tanaya! pṛthayā deva-prasāda-labdhe tat-tanaya-mātre / vīryātiśayasya prasiddhatvāt pṛthā-tanayatvena tvaṃ klaibyāyogya ity
arthaḥ | arjunatvenāpi tad ayogyatvam āha naitad iti | tvayi arjune
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264121 (0.0):
vīryātiśayasya prasiddhatvāt pṛthā-tanayatvena tvaṃ klaibyāyogya ity / arthaḥ | arjunatvenāpi tad-ayogyatvam āha naitad iti | tvayi arjune
sākṣān maheśvareṇāpi saha kṛtāhave prakhyāta mahā prabhāve nopapadyate na
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264130 (0.0):
arthaḥ | arjunatvenāpi tad-ayogyatvam āha naitad iti | tvayi arjune / sākṣān-maheśvareṇāpi saha kṛtāhave prakhyāta-mahā-prabhāve nopapadyate na
yujyata etat klaibyam ity asādhāraṇyena tad ayogyatva nirdeśaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264137 (0.0):
sākṣān-maheśvareṇāpi saha kṛtāhave prakhyāta-mahā-prabhāve nopapadyate na / yujyata etat-klaibyam ity asādhāraṇyena tad-ayogyatva-nirdeśaḥ |
nanu na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ iti pūrvam eva
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096745 (0.0):
06,023.030a gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate / 06,023.030c na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621033 (0.0):
gāṇḍīvaṃ straṃsate hastāt tvak caiva paridahyate / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620677 (0.0):
[=MBh_06,023.030a] / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ Bhg_01.030c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894876 (0.0):
gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate | / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ ||BhG_1.30||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135400 (0.0):
BhG 1.30 / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264145 (0.0):
yujyata etat-klaibyam ity asādhāraṇyena tad-ayogyatva-nirdeśaḥ | / nanu na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ iti pūrvam eva
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1393735 (0.0):
saṃsate gāṇḍivaṃ12 hastāt tvak caiva13 paridahyate / / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ // BhG_1.29 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3424017 (0.0):
gāṇḍīvaṃ sraṃsate hastāt tvak caiva paridahyate | / na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ || BhG_1.30 ||
mayoktam ity āśaṅkyāha kṣudram iti | hṛdaya daurbalyaṃ manaso
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264153 (0.0):
nanu na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ iti pūrvam eva / mayoktam ity āśaṅkyāha kṣudram iti | hṛdaya-daurbalyaṃ manaso
bhramaṇādi rūpam adhairyaṃ kṣudratva kāraṇatvāt kṣudraṃ sunirasanaṃ vā
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264164 (0.0):
mayoktam ity āśaṅkyāha kṣudram iti | hṛdaya-daurbalyaṃ manaso / bhramaṇādi-rūpam adhairyaṃ kṣudratva-kāraṇatvāt kṣudraṃ sunirasanaṃ vā
tyaktvā vivekenāpanīyottiṣṭha yuddhāya sajjo bhava | he parantapa ! paraṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264174 (0.0):
bhramaṇādi-rūpam adhairyaṃ kṣudratva-kāraṇatvāt kṣudraṃ sunirasanaṃ vā / tyaktvā vivekenāpanīyottiṣṭha yuddhāya sajjo bhava | he parantapa ! paraṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708615 (0.060):
kintu kṣudraṃ laghiṣṭhaṃ hṛdaya daurbalyam eva | tasmāt tat tyaktvā / yuddhāyottiṣṭha sajjībhava | he parantapa ! śatru tāpaneti
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264324 (0.060):
kintu kṣudraṃ laghiṣṭhaṃ hṛdaya-daurbalyam eva | tasmāt tat tyaktvā / yuddhāyottiṣṭha sajjībhava | he parantapa ! śatru-tāpaneti
śatruṃ tāpayatīti tathā saṃbodhyate hetu garbham ||3|| / viśvanāthaḥ : klaibyaṃ klīb dharmaṃ kātaryam | he pārtheti tvaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264186 (0.0):
tyaktvā vivekenāpanīyottiṣṭha yuddhāya sajjo bhava | he parantapa ! paraṃ / śatruṃ tāpayatīti tathā saṃbodhyate hetu-garbham ||3||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17750177 (0.045):
na jānāsi svīyāny api kiṃ punaḥ parakīyāṇi | he parantapa ! paraṃ śatruṃ
pṛthā putraḥ sann api gacchasi | tasmān mā sma gamaḥ, mā prāpnuhi,
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264195 (0.0):
viśvanāthaḥ : klaibyaṃ klīb-dharmaṃ kātaryam | he pārtheti tvaṃ / pṛthā-putraḥ sann api gacchasi | tasmān mā sma gamaḥ, mā prāpnuhi,
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264045 (0.059):
kātaryaṃ mā sma gamaḥ | na prāpnuhi | yatas tvayi etan nopapadyate yogyaṃ
anyasmin kṣatra bandhau varam idam upapadyatām, tvayi mat sakhau tu
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264205 (0.0):
pṛthā-putraḥ sann api gacchasi | tasmān mā sma gamaḥ, mā prāpnuhi, / anyasmin kṣatra-bandhau varam idam upapadyatām, tvayi mat-sakhau tu
nopayujyate | / nanv idaṃ śauryābhāva lakṣaṇaṃ klaibyaṃ mā śaṅkiṣṭhāḥ | kintu
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264215 (0.0):
anyasmin kṣatra-bandhau varam idam upapadyatām, tvayi mat-sakhau tu / nopayujyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17708584 (0.013):
nopayujyate | / nanu na me śauryābhāva rūpaṃ klaibyaṃ kintu bhīṣmādiṣu pūjyeṣu
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264293 (0.013):
nopayujyate | / nanu na me śauryābhāva-rūpaṃ klaibyaṃ kintu bhīṣmādiṣu pūjyeṣu
bhīṣma droṇādi guruṣu dharma dṛṣṭyā viveko 'yaṃ dhārtarāṣṭreṣu tu
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264223 (0.0):
nanv idaṃ śauryābhāva-lakṣaṇaṃ klaibyaṃ mā śaṅkiṣṭhāḥ | kintu / bhīṣma-droṇādi-guruṣu dharma-dṛṣṭyā viveko 'yaṃ dhārtarāṣṭreṣu tu
durbaleṣu mad astrāghātam āsādya martum udyateṣu dayaiveyam iti tatrāha
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264232 (0.0):
bhīṣma-droṇādi-guruṣu dharma-dṛṣṭyā viveko 'yaṃ dhārtarāṣṭreṣu tu / durbaleṣu mad-astrāghātam āsādya martum udyateṣu dayaiveyam iti tatrāha
kṣudram iti | naite tava viveka daye, kintu śoka mohāv eva | tau ca manaso
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264241 (0.0):
durbaleṣu mad-astrāghātam āsādya martum udyateṣu dayaiveyam iti tatrāha / kṣudram iti | naite tava viveka-daye, kintu śoka-mohāv eva | tau ca manaso