View original HTML file with complete header information
janmādyasya yato 'nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ $ tene brahma hṛdā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162144 (0.0):
BhP_01.01.001/1 janmādyasya yato 'nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201061 (0.0):
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
janmādyasya yato 'nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ $ tene brahma hṛdā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162144 (0.0):
BhP_01.01.001/1 janmādyasya yato 'nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201061 (0.0):
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
ya ādikavaye muhyanti yat sūrayaḥ & / tejovārimṛdāṃ yathā vinimayo yatra trisargo 'mṛṣā % dhāmnā svena sadā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162163 (0.0):
BhP_01.01.001/2 tene brahma hṛdā ya ādikavaye muhyanti yat sūrayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201071 (0.0):
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ | / tejo-vāri-mṛdāṃ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201079 (0.0):
tejo-vāri-mṛdāṃ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā / dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi || [BhP 1.1.1]
nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi // BhP_01.01.001 //*
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162169 (0.0):
BhP_01.01.001/4 dhāmnā svena sadā nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201083 (0.0):
tejo-vāri-mṛdāṃ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā / dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi || [BhP 1.1.1]
dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ $ vedyaṃ vāstavam
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162178 (0.0):
BhP_01.01.001/4 dhāmnā svena sadā nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi / BhP_01.01.002/1 dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005026 (0.0):
vidyā rūpatvād eva parama śraiṣṭhyam āha / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898525 (0.0):
iti manusmṛti vākyād apy atra viśiṣṭatayopadiṣṭaṃ, tac ca yuktam / dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906918 (0.0):
iyam eva bhaktiḥ dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977124 (0.005):
dharma-vistara ity atra dharma-śabdaḥ parama-dharma-paraḥ | dharmaḥ / projjhita-kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atraiva pratipāditatvāt | sa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924332 (0.005):
sakaitavatvam | iyam evākaitavākiñcanākhyatvena pūrvam uktā | dharmaḥ / projjhita kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra cāsyās
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312212 (0.005):
tad uktam anyasya sa doṣatva kathanena | dharmaḥ projjhita kaitavo'tra / paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra | ṭīkā ca pra śabdena mokṣābhisandhir api
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107790 (0.007):
tasminn eva śrī bhāgavate prathama skandhe [BhP 1.1.2, 1.3.40 41] / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
atra vastu śivadaṃ tāpatrayonmūlanam &
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162186 (0.0):
BhP_01.01.002/1 dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ / BhP_01.01.002/2 vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpatrayonmūlanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005033 (0.0):
dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ / vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpa trayonmūlanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898530 (0.0):
dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ / vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpa trayonmūlanam | [BhP 1.1.2] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983272 (0.037):
vedyaṃ vāstavam atra vastv ity asya viśeṣaṇābhyām eva / śivadaṃ tāpa trayonmūlanam iti | [BhP 1.1.2]
śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ % sadyo hṛdyavarudhyate
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162198 (0.0):
BhP_01.01.002/2 vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpatrayonmūlanam / BhP_01.01.002/3 śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107814 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005043 (0.0):
vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpa trayonmūlanam | / śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009654 (0.0):
śuśruma iti [BhP 6.1.40] | kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy / avarudhyate'tra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893683 (0.0):
sāmmukhyaṃ tad anubhavo'pi jñāyate | yathoktaṃ kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt iti [BhP 1.1.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930749 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312592 (0.0):
ity ādau kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ
'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt // BhP_01.01.002 //*
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162203 (0.0):
BhP_01.01.002/4 sadyo hṛdyavarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107816 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005047 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009657 (0.0):
śuśruma iti [BhP 6.1.40] | kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy / avarudhyate'tra / kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇād iti [BhP 1.1.2] | ataevaupaniṣadaḥ puruṣaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893687 (0.0):
sāmmukhyaṃ tad anubhavo'pi jñāyate | yathoktaṃ kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt iti [BhP 1.1.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930753 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312594 (0.0):
ity ādau kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ
nigamakalpatarorgalitaṃ phalaṃ $ śukamukhādamṛtadravasaṃyutam &
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162214 (0.0):
BhP_01.01.002/4 sadyo hṛdyavarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt / BhP_01.01.003/1 nigamakalpatarorgalitaṃ phalaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978666 (0.0):
nigama-kalpa-taror galitaṃ phalaṃ / śuka-mukhād amṛta-drava-saṃyutam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930524 (0.0):
yathā vā nigama kalpa taror galitaṃ phalaṃ śuka mukhād amṛta drava
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122636 (0.0):
nigama kalpa taror galitaṃ phalaṃ / śuka mukhād amṛta drava saṃyutam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930534 (0.046):
saṃyutam [BhP 1.1.3] (page 132) ity ādau | atra śrī śuka mukhād amṛta / drava saṃyutatvena parama sukhadatvam uktam | etad upalakṣaṇatvena śrī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979074 (0.050):
śrī-śukas tāv apy upadideśa deśyam ity abhiprāyaḥ | yad uktaṃ śuka- / mukhād amṛta-dravya-saṃyutam (1.1.3) iti | tasmād evam api śrī-
pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ % muhuraho rasikā bhuvi bhāvukāḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162225 (0.0):
BhP_01.01.003/2 śukamukhādamṛtadravasaṃyutam / BhP_01.01.003/3 pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108015 (0.0):
śuka mukhād amṛta drava saṃyutam | / pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ / muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ // Hbhv_10.408 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978673 (0.0):
śuka-mukhād amṛta-drava-saṃyutam | / pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122643 (0.0):
śuka mukhād amṛta drava saṃyutam | / pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ
BhP_01.01.003 //* / naimiṣe 'nimiṣakṣetre īśayaḥ śaunakādayaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162232 (0.0):
BhP_01.01.003/4 muhuraho rasikā bhuvi bhāvukāḥ / BhP_01.01.004/1 naimiṣe 'nimiṣakṣetre īśayaḥ śaunakādayaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329305 (0.057):
kratukusumo mokṣaphalo madhusūdanapādapo jayati // GarP_2,1.1 // / naimiṣe 'nimiṣakṣetre śaunakādyā munīśvarāḥ /
satraṃ svargāya lokāya sahasrasamam āsata // BhP_01.01.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162239 (0.0):
BhP_01.01.004/1 naimiṣe 'nimiṣakṣetre īśayaḥ śaunakādayaḥ / BhP_01.01.004/3 satraṃ svargāya lokāya sahasrasamam āsata
ta ekadā tu munayaḥ prātarhutahutāgnayaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162247 (0.0):
BhP_01.01.004/3 satraṃ svargāya lokāya sahasrasamam āsata / BhP_01.01.005/1 ta ekadā tu munayaḥ prātarhutahutāgnayaḥ
satkṛtaṃ sūtam āsīnaṃ papracchuridam ādarāt // BhP_01.01.005 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162254 (0.004):
BhP_01.01.005/1 ta ekadā tu munayaḥ prātarhutahutāgnayaḥ / BhP_01.01.005/3 satkṛtaṃ sūtam āsīnaṃ papracchuridam ādarāt
BhP_01.01.006/0 ṛṣaya ūcuḥ / tvayā khalu purāṇāni setihāsāni cānagha /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162264 (0.0):
BhP_01.01.005/3 satkṛtaṃ sūtam āsīnaṃ papracchuridam ādarāt / BhP_01.01.006/0 ṛṣaya ūcuḥ
ākhyātānyapyadhītāni dharmaśāstrāṇi yānyuta // BhP_01.01.006 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162271 (0.0):
BhP_01.01.006/1 tvayā khalu purāṇāni setihāsāni cānagha / BhP_01.01.006/3 ākhyātānyapyadhītāni dharmaśāstrāṇi yānyuta
yāni vedavidāṃ śreṣṭho bhagavān bādarāyaṇaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162277 (0.0):
BhP_01.01.006/3 ākhyātānyapyadhītāni dharmaśāstrāṇi yānyuta / BhP_01.01.007/1 yāni vedavidāṃ śreṣṭho bhagavān bādarāyaṇaḥ
anye ca munayaḥ sūta parāvaravido viduḥ // BhP_01.01.007 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162284 (0.0):
BhP_01.01.007/1 yāni vedavidāṃ śreṣṭho bhagavān bādarāyaṇaḥ / BhP_01.01.007/3 anye ca munayaḥ sūta parāvaravido viduḥ
vettha tvaṃ saumya tat sarvaṃ tattvatastadanugrahāt /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162292 (5.960):
BhP_01.01.007/3 anye ca munayaḥ sūta parāvaravido viduḥ / BhP_01.01.008/1 vettha tvaṃ saumya tat sarvaṃ tattvatastadanugrahāt
brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apyuta // BhP_01.01.008 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765406 (0.0):
śṛṇuṣvāvahito rājann api guhyaṃ vadāmi te / / brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apy uta // BhP_10.13.003 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162299 (0.005):
BhP_01.01.008/1 vettha tvaṃ saumya tat sarvaṃ tattvatastadanugrahāt / BhP_01.01.008/3 brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apyuta
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365938 (0.005):
BhP_10.13.003/3 brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apy uta
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633623 (0.024):
svakīyātvam eva | tasmāt brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apy uta
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7635018 (0.041):
śrī bhāgavate prathama skandhe (1.1.8) brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo / guhyam
tatra tatrāñjasāyuṣman bhavatā yadviniścitam / / puṃsām ekāntataḥ śreyastan naḥ śaṃsitum arhasi // BhP_01.01.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162313 (5.960):
BhP_01.01.008/3 brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apyuta / BhP_01.01.009/1 tatra tatrāñjasāyuṣman bhavatā yadviniścitam
prāyeṇālpāyuṣaḥ sabhya kalāvasmin yuge janāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162320 (0.0):
BhP_01.01.009/3 puṃsām ekāntataḥ śreyastan naḥ śaṃsitum arhasi / BhP_01.01.010/1 prāyeṇālpāyuṣaḥ sabhya kalāvasmin yuge janāḥ
mandāḥ sumandamatayo mandabhāgyā hyupadrutāḥ // BhP_01.01.010 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162327 (0.0):
BhP_01.01.010/1 prāyeṇālpāyuṣaḥ sabhya kalāvasmin yuge janāḥ / BhP_01.01.010/3 mandāḥ sumandamatayo mandabhāgyā hyupadrutāḥ
bhūrīṇi bhūrikarmāṇi śrotavyāni vibhāgaśaḥ / / ataḥ sādho 'tra yat sāraṃ samuddhṛtya manīṣayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162340 (0.0):
BhP_01.01.010/3 mandāḥ sumandamatayo mandabhāgyā hyupadrutāḥ / BhP_01.01.011/1 bhūrīṇi bhūrikarmāṇi śrotavyāni vibhāgaśaḥ
brūhi bhadrāya bhūtānāṃ yenātmā suprasīdati // BhP_01.01.011 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162348 (1.192):
BhP_01.01.011/3 ataḥ sādho 'tra yat sāraṃ samuddhṛtya manīṣayā / BhP_01.01.011/5 brūhi bhadrāya bhūtānāṃ yenātmā suprasīdati
sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162355 (0.0):
BhP_01.01.011/5 brūhi bhadrāya bhūtānāṃ yenātmā suprasīdati / BhP_01.01.012/1 sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404233 (0.0):
tad etad evāsmākaṃ bhāti yat śrī kṛṣṇasya līlā varṇanam ity abhipretyāhuḥ / sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ |
devakyāṃ vasudevasya jāto yasya cikīrṣayā // BhP_01.01.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404237 (0.0):
sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ | / devakyāṃ vasudevasya jāto yasya cikīrṣayā || [BhP 1.1.12]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162360 (0.004):
BhP_01.01.012/1 sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ / BhP_01.01.012/3 devakyāṃ vasudevasya jāto yasya cikīrṣayā
tan naḥ śuṣrūṣamāṇānām arhasyaṅgānuvarṇitum / / yasyāvatāro bhūtānāṃ kṣemāya ca bhavāya ca // BhP_01.01.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404281 (0.0):
ārṣaḥ | yādavānām ity arthaḥ | jāto jagad dṛśyo babhūva | [end Vṛ.] / tan naḥ śuṣrūṣamāṇānām arhasy aṅgānuvarṇitum |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162373 (0.004):
BhP_01.01.012/3 devakyāṃ vasudevasya jāto yasya cikīrṣayā / BhP_01.01.013/1 tan naḥ śuṣrūṣamāṇānām arhasyaṅgānuvarṇitum
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yannāma vivaśo gṛṇan /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162380 (0.0):
BhP_01.01.013/3 yasyāvatāro bhūtānāṃ kṣemāya ca bhavāya ca / BhP_01.01.014/1 āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yannāma vivaśo gṛṇan
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13912053 (0.034):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913329 (0.034):
yathā āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan [BhP 1.1.14] ityādi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117100 (0.035):
prathama skandhe [BhP 1.1.14] / āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404310 (0.035):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan | / tataḥ sadyo vimucyeta yad bibheti svayaṃ bhayam || [BhP 1.1.14]
tataḥ sadyo vimucyeta yadbibheti svayaṃ bhayam // BhP_01.01.014 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162388 (0.0):
BhP_01.01.014/1 āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yannāma vivaśo gṛṇan / BhP_01.01.014/3 tataḥ sadyo vimucyeta yadbibheti svayaṃ bhayam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117104 (0.0):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan | / tataḥ sadyo vimucyeta yad bibheti svayaṃ bhayam // Hbhv_11.425 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404315 (0.0):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan | / tataḥ sadyo vimucyeta yad bibheti svayaṃ bhayam || [BhP 1.1.14]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13912057 (0.0):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan | / tataḥ sadyo vimucyeta yad bibheti svayaṃ bhayam || [BhP 1.1.14] iti |
yatpādasaṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121556 (0.0):
prathame [BhP 1.1.15] / yat pāda saṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404361 (0.0):
yat pāda saṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162395 (0.024):
BhP_01.01.014/3 tataḥ sadyo vimucyeta yadbibheti svayaṃ bhayam / BhP_01.01.015/1 yatpādasaṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ
sadyaḥ punantyupaspṛṣṭāḥ svardhunyāpo 'nusevayā // BhP_01.01.015 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162403 (0.0):
BhP_01.01.015/1 yatpādasaṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ / BhP_01.01.015/3 sadyaḥ punantyupaspṛṣṭāḥ svardhunyāpo 'nusevayā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121557 (5.960):
yat pāda saṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ | / sadyaḥ punanty upaspṛṣṭāḥ svardhuny āpo 'nusevayā // Hbhv_11.666 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404362 (5.960):
yat pāda saṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ / sadyaḥ punanty upaspṛṣṭāḥ svardhuny āpo 'nusevayā || [BhP 1.1.15]
ko vā bhagavatastasya puṇyaślokeḍyakarmaṇaḥ / / śuddhikāmo na śṛṇuyādyaśaḥ kalimalāpaham // BhP_01.01.016 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162417 (0.0):
BhP_01.01.016/3 śuddhikāmo na śṛṇuyādyaśaḥ kalimalāpaham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404520 (0.0):
etasya daśama skandha padyasyaiva saṃvāditāṃ vyanakti | / ko vā bhagavatas tasya puṇya ślokeḍya karmaṇaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162410 (0.005):
BhP_01.01.015/3 sadyaḥ punantyupaspṛṣṭāḥ svardhunyāpo 'nusevayā / BhP_01.01.016/1 ko vā bhagavatastasya puṇyaślokeḍyakarmaṇaḥ
tasya karmāṇyudārāṇi parigītāni sūribhiḥ / / brūhi naḥ śraddadhānānāṃ līlayā dadhataḥ kalāḥ // BhP_01.01.017 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162429 (0.0):
BhP_01.01.016/3 śuddhikāmo na śṛṇuyādyaśaḥ kalimalāpaham / BhP_01.01.017/1 tasya karmāṇyudārāṇi parigītāni sūribhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404534 (0.0):
yasmād eva tasmāt | / tasya karmāṇy udārāṇi parigītāni sūribhiḥ | / brūhi naḥ śraddadhānānāṃ līlayā dadhataḥ kalāḥ || [BhP 1.1.17]
athākhyāhi harerdhīmann avatārakathāḥ śubhāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162437 (0.0):
BhP_01.01.017/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ līlayā dadhataḥ kalāḥ / BhP_01.01.018/1 athākhyāhi harerdhīmann avatārakathāḥ śubhāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404564 (0.0):
sata ity arthaḥ | / athākhyāhi harer dhīmann avatāra kathāḥ śubhāḥ |
īlā vidadhataḥ svairam īśvarasyātmamāyayā // BhP_01.01.018 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162445 (0.0):
BhP_01.01.018/1 athākhyāhi harerdhīmann avatārakathāḥ śubhāḥ / BhP_01.01.018/3 īlā vidadhataḥ svairam īśvarasyātmamāyayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404569 (0.0):
athākhyāhi harer dhīmann avatāra kathāḥ śubhāḥ | / īlā vidadhataḥ svairam īśvarasyātma māyayā || [BhP 1.1.18]
vayaṃ tu na vitṛpyāma uttamaślokavikrame /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162451 (0.0):
BhP_01.01.018/3 īlā vidadhataḥ svairam īśvarasyātmamāyayā / BhP_01.01.019/1 vayaṃ tu na vitṛpyāma uttamaślokavikrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714222 (0.018):
evaṃ bhūtāni bhūteṣu coditānīśamāyayā // BhP_06.15.004 // / vayaṃ ca tvaṃ ca ye ceme tulyakālāścarācarāḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174445 (0.033):
BhP_06.15.004/2 evaṃ bhūtāni bhūteṣu coditānīśamāyayā / BhP_06.15.005/1 vayaṃ ca tvaṃ ca ye ceme tulyakālāścarācarāḥ
yacchṛṇvatāṃ rasajñānāṃ svādu svādu pade pade // BhP_01.01.019 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162459 (0.0):
BhP_01.01.019/1 vayaṃ tu na vitṛpyāma uttamaślokavikrame / BhP_01.01.019/3 yacchṛṇvatāṃ rasajñānāṃ svādu svādu pade pade
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108921 (0.024):
yac chṛṇvatāṃ rasa jñānāṃ svādu svādu pade pade // Hbhv_10.451 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404626 (0.024):
yac chṛṇvatāṃ rasa jñānāṃ svādu svādu pade pade || [BhP 1.1.19]
kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162466 (0.0):
BhP_01.01.019/3 yacchṛṇvatāṃ rasajñānāṃ svādu svādu pade pade / BhP_01.01.020/1 kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404677 (0.0):
neti tu śabdasyānvayaḥ | / kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ |
atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭamānuṣaḥ // BhP_01.01.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404680 (0.0):
kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ | / atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa mānuṣaḥ || [BhP 1.1.20]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162472 (0.004):
BhP_01.01.020/1 kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ / BhP_01.01.020/3 atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭamānuṣaḥ
kalim āgatam ājñāya kṣetre 'smin vaiṣṇave vayam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162479 (1.192):
BhP_01.01.020/3 atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭamānuṣaḥ / BhP_01.01.021/1 kalim āgatam ājñāya kṣetre 'smin vaiṣṇave vayam
āsīnā dīrghasatreṇa kathāyāṃ sakṣaṇā hareḥ // BhP_01.01.021 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162486 (0.0):
BhP_01.01.021/1 kalim āgatam ājñāya kṣetre 'smin vaiṣṇave vayam / BhP_01.01.021/3 āsīnā dīrghasatreṇa kathāyāṃ sakṣaṇā hareḥ
tvaṃ naḥ sandarśito dhātrā dustaraṃ nistitīrṣatām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162493 (0.0):
BhP_01.01.021/3 āsīnā dīrghasatreṇa kathāyāṃ sakṣaṇā hareḥ / BhP_01.01.022/1 tvaṃ naḥ sandarśito dhātrā dustaraṃ nistitīrṣatām
kaliṃ sattvaharaṃ puṃsāṃ karṇadhāra ivārṇavam // BhP_01.01.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162500 (0.0):
BhP_01.01.022/1 tvaṃ naḥ sandarśito dhātrā dustaraṃ nistitīrṣatām / BhP_01.01.022/3 kaliṃ sattvaharaṃ puṃsāṃ karṇadhāra ivārṇavam
brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharmavarmaṇi /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162507 (0.0):
BhP_01.01.022/3 kaliṃ sattvaharaṃ puṃsāṃ karṇadhāra ivārṇavam / BhP_01.01.023/1 brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharmavarmaṇi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417184 (0.0):
brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharma varmaṇi |
svāṃ kāṣṭhām adhunopete dharmaḥ kaṃ śaraṇaṃ gataḥ // BhP_01.01.023 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162516 (0.0):
BhP_01.01.023/1 brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharmavarmaṇi / BhP_01.01.023/3 svāṃ kāṣṭhām adhunopete dharmaḥ kaṃ śaraṇaṃ gataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417190 (0.0):
brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharma varmaṇi | / svāṃ kāṣṭhām adhunopete dharmaḥ kaṃ śaraṇaṃ gataḥ || [BhP 1.1.23]
BhP_01.02.001/0 vyāsa uvāca / iti sampraśnasaṃhṛṣṭo viprāṇāṃ raumaharśaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162523 (0.004):
BhP_01.01.023/3 svāṃ kāṣṭhām adhunopete dharmaḥ kaṃ śaraṇaṃ gataḥ / BhP_01.02.001/0 vyāsa uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774638 (0.060):
īśvaraṃ gurum ātmānaṃ tvām ahaṃ śaraṇaṃ gataḥ // BhP_10.27.013 // / BhP_10.27.014/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375908 (0.061):
BhP_10.27.013/3 īśvaraṃ gurum ātmānaṃ tvām ahaṃ śaraṇaṃ gataḥ / BhP_10.27.014/0 śrī śuka uvāca
pratipūjya vacasteśāṃ pravaktum upacakrame // BhP_01.02.001 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162530 (0.0):
BhP_01.02.001/1 iti sampraśnasaṃhṛṣṭo viprāṇāṃ raumaharśaṇiḥ / BhP_01.02.001/3 pratipūjya vacasteśāṃ pravaktum upacakrame
BhP_01.02.002/0 sūta uvāca / yaṃ pravrajantam anupetam apetakṛtyaṃ dvaipāyano virahakātara ājuhāva /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162542 (0.0):
BhP_01.02.001/3 pratipūjya vacasteśāṃ pravaktum upacakrame / BhP_01.02.002/0 sūta uvāca
putreti tanmayatayā taravo 'bhinedus taṃ sarvabhūtahṛdayaṃ munim ānato
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162553 (0.0):
virahakātara ājuhāva / BhP_01.02.002/3 putreti tanmayatayā taravo 'bhinedus taṃ sarvabhūtahṛdayaṃ
'smi // BhP_01.02.002 // / yaḥ svānubhāvam akhilaśrutisāram ekam adhyātmadīpam atititīrṣatāṃ tamo
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162566 (0.0):
BhP_01.02.002/3 putreti tanmayatayā taravo 'bhinedus taṃ sarvabhūtahṛdayaṃ / munim ānato 'smi / BhP_01.02.003/1 yaḥ svānubhāvam akhilaśrutisāram ekam adhyātmadīpam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108029 (0.0):
kiṃ ca [BhP 1.2.3] / yaḥ svānubhāvam akhila śruti sāram ekam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978688 (0.0):
ataeva tatraiva - / yaḥ svānubhāvam akhila-śruti-sāram ekam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888642 (0.0):
MSS_4825 1 ānandakandamakhilaśrutisāramekam / adhyātmadīpamatidustaramañjanābham /
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7935606 (0.0):
ānanda-kandam akhila-śruti-sāram ekam / adhyātma-dīpam atidustaram añjanābham |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978819 (0.063):
dhetor ity arthaḥ | ālayam iti mokṣam abhivyāpyety arthaḥ | ya iti andhaṃ / tamo'vidyām atititīrṣatāṃ saṃsāriṇāṃ karuṇayā yaḥ purāṇa-guhyaṃ śrī-
'ndham / / saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇaguhyaṃ taṃ vyāsasūnum upayāmi guruṃ munīnām //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162577 (0.0):
BhP_01.02.003/1 yaḥ svānubhāvam akhilaśrutisāram ekam adhyātmadīpam / atititīrṣatāṃ tamo 'ndham / BhP_01.02.003/3 saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇaguhyaṃ taṃ vyāsasūnum upayāmi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108038 (0.0):
adhyātma dīpam atititīrṣatāṃ tamo 'ndham | / saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇa guhyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978697 (0.0):
adhyātma-dīpam atititīrṣatāṃ tamo 'ndham | / saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇa-guhyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978820 (0.044):
dhetor ity arthaḥ | ālayam iti mokṣam abhivyāpyety arthaḥ | ya iti andhaṃ / tamo'vidyām atititīrṣatāṃ saṃsāriṇāṃ karuṇayā yaḥ purāṇa-guhyaṃ śrī-
BhP_01.02.003 // / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet // BhP_01.02.004 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20086074 (0.0):
06,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet / 06,001.000*0002_01 vyāsaṃ vasiṣṭhanaptāraṃ śakteḥ pautram akalmaṣam
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14714301 (0.0):
11,008.029*0030_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 11,008.029*0030_02 devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162581 (0.0):
BhP_01.02.003/3 saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇaguhyaṃ taṃ vyāsasūnum upayāmi / guruṃ munīnām / BhP_01.02.004/1 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162590 (0.0):
BhP_01.02.004/1 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / BhP_01.02.004/3 devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm06u.htm.txt) 1429771 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_6.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm07u.htm.txt) 11471365 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_7.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm08u.htm.txt) 8597949 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_8.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm09u.htm.txt) 18911455 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_9.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm10u.htm.txt) 9101531 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_10.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm11u.htm.txt) 3491175 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_11.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm12u.htm.txt) 14747749 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_12.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27682009 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_13.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm14u.htm.txt) 24078218 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_14.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm15u.htm.txt) 24471205 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_15.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm16u.htm.txt) 19555402 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_16.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm17u.htm.txt) 2582460 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_17.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm18u.htm.txt) 13721423 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_18.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28825505 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_19.1 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27570528 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam | / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīraye"61 | 3.4|"
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17903951 (0.0):
nārāyaṇaṃ samaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // MarkP_Mang.3 //
munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhirlokamaṅgalam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162597 (0.0):
BhP_01.02.004/3 devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet / BhP_01.02.005/1 munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhirlokamaṅgalam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404800 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya [BhP 1.2.2] ity ādy ante purāṇam upakramyaivāha / munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhir loka maṅgalam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405101 (0.0):
yo mantraḥ samāsnātas tenaiva tasya ca sambandhas tathā munayaḥ sādhu / pṛṣṭo'haṃ bhavadbhir loka maṅgalam | yat kṛtaṃ kṛṣṇa sampraśnaḥ ity atra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942984 (1.192):
gokula līlātmakasya | atha tad bhajana mātrasya māhātmyam upakramata eva / munayaḥ sādhu pṛṣṭo'haṃ bhavadbhir loka maṅgala |
yat kṛtaḥ kṛṣṇasampraśno yenātmā suprasīdati // BhP_01.02.005 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162605 (0.0):
BhP_01.02.005/1 munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhirlokamaṅgalam / BhP_01.02.005/3 yat kṛtaḥ kṛṣṇasampraśno yenātmā suprasīdati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404806 (0.0):
munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhir loka maṅgalam | / yat kṛtaḥ kṛṣṇa sampraśno yenātmā suprasīdati || [BhP 1.2.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942991 (0.0):
munayaḥ sādhu pṛṣṭo'haṃ bhavadbhir loka maṅgala | / yat kṛtaḥ kṛṣṇa sampraśno yenātmā suprasīdati || [BhP 1.2.5] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405104 (0.026):
pṛṣṭo'haṃ bhavadbhir loka maṅgalam | yat kṛtaṃ kṛṣṇa sampraśnaḥ ity atra
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162613 (0.0):
BhP_01.02.005/3 yat kṛtaḥ kṛṣṇasampraśno yenātmā suprasīdati / BhP_01.02.006/2 sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005060 (0.0):
atra yas tāvad dharmo nirūpyate sa khalu sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato / bhaktir adhokṣaje ity [BhP 1.2.6] ādikayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894156 (0.0):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119419 (5.960):
prathama skandhe [BhP 1.2.6] / sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943013 (0.012):
kṛṣṇa praśna mātrasya tad dhetunoktā | na tu sa vai puṃsāṃ paro dharmaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906192 (0.041):
etāvān eva loke'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ | [BhP 6.3.19 22]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706832 (0.058):
guhyaṃ viśuddhaṃ durbodhaṃ yaṃ jñātvāmṛtamaśnute // BhP_06.03.021 // / etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166560 (0.059):
BhP_06.03.022/1 etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ / BhP_06.03.022/2 bhaktiyogo bhagavati tannāmagrahaṇādibhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896499 (0.062):
bhagavat santoṣārthakaṃ karmocyate sa vai puṃsāṃ paro dharma ity ukteḥ |
ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati // BhP_01.02.006 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119422 (0.0):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje | / ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati // Hbhv_11.556 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894160 (0.0):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje | / ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati ||3|| [BhP 1.2.6]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162620 (0.004):
BhP_01.02.006/2 sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje / BhP_01.02.006/3 ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati
vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ / / janayatyāśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yadahaitukam // BhP_01.02.007 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418099 (0.0):
BhP_03.32.022/2 tad-guṇāśrayayā bhaktyā bhajanīya-padāmbujam / BhP_03.32.023/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666348 (0.0):
tad guṇāśrayayā bhaktyā bhajanīya padāmbujam // BhP_03.32.022 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119715 (0.0):
prathama skandhe [BhP 1.2.7] / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894317 (0.0):
vairāgyaṃ ca tad anugāmyeva syād ity āha / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162632 (1.192):
BhP_01.02.007/1 vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ / BhP_01.02.007/3 janayatyāśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yadahaitukam
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162625 (0.004):
BhP_01.02.006/3 ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati / BhP_01.02.007/1 vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640317 (0.026):
na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha / / vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006681 (0.031):
viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati / bhakti yogo yathā bhavet || [BhP 2.2.33]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896462 (0.031):
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet || [BhP 2.2.33]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939144 (0.032):
BhP_02.02.033/1 na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha / BhP_02.02.033/3 vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687238 (0.037):
saṃsṛtis tad vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau // BhP_04.29.036 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ samāhitaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22539444 (0.042):
BhP_04.29.036/2 saṃsṛtis tad-vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau / BhP_04.29.037/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ samāhitaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119619 (0.052):
na hy ato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet // Hbhv_11.566 //
dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162640 (0.0):
BhP_01.02.007/3 janayatyāśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yadahaitukam / BhP_01.02.008/1 dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108376 (0.0):
prathama skandhe [BhP 1.2.8] / dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894339 (0.0):
mātreṇa janayatīty arthaḥ | vyatirekeṇāha / dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ |
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17232462 (0.0):
śrutau bhagavatādiṣu ca 'dharmastvanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902139 (0.047):
etad eva vyatirekeṇoktaṃ dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsām [BhP 1.2.8] ity ādau
notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam // BhP_01.02.008 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108380 (0.0):
dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ | / notpādayed yadi ratiṃ śrama eva hi kevalam // Hbhv_10.428 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894344 (0.0):
dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ | / notpādayed yadi ratiṃ śrama eva hi kevalam || [BhP 1.2.8]
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17232467 (0.0):
śrutau bhagavatādiṣu ca 'dharmastvanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ / notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam' ityādau
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162647 (0.005):
BhP_01.02.008/1 dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ / BhP_01.02.008/3 notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam
dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162654 (0.0):
BhP_01.02.008/3 notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam / BhP_01.02.009/1 dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007561 (0.0):
dharmasya hy āpavargyasya / nārtho 'rthāyopakalpate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894482 (0.0):
dharmasya hy āpavargyasya nārtho'rthāyopakalpate |
nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ // BhP_01.02.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162661 (0.0):
BhP_01.02.009/1 dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate / BhP_01.02.009/3 nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007567 (0.0):
nārtho 'rthāyopakalpate | / nārthasya dharmaikāntasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894488 (0.0):
dharmasya hy āpavargyasya nārtho'rthāyopakalpate | / nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ ||
kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162669 (0.0):
BhP_01.02.009/3 nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ / BhP_01.02.010/1 kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007575 (0.0):
kāmo lābhāya hi smṛtaḥ || [BhP 1.2.9] / kāmasya nendriya prītir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894495 (0.0):
nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ || / kāmasya nendriya prītir lābho jīveta yāvatā |
jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ // BhP_01.02.010 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162679 (0.0):
BhP_01.02.010/1 kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā / BhP_01.02.010/3 jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007582 (0.0):
kāmasya nendriya prītir / lābho jīveta yāvatā | / jīvasya tattva jijñāsā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894502 (0.0):
kāmasya nendriya prītir lābho jīveta yāvatā | / jīvasya tattva jijñāsā nārtho yaś ceha karmabhiḥ || [BhP 1.2.9 10]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831065 (0.057):
na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha // BhP_11.20.031 // / yat karmabhir yat tapasā jñāna vairāgyataś ca yat /
vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636326 (0.0):
BBsBhDīp_1,1.5.21: / vadanti tattattvavidastattvaṃ yajjñānamadvayam / brahma"ityaparaṃ"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855263 (0.0):
paraṃ brahma vadanti tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam ity ādi
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26722835 (0.0):
paraṃ brahma vadanti tattva-vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam ity ādi
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162687 (0.0):
BhP_01.02.010/3 jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ / BhP_01.02.011/1 vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004274 (0.0):
atra nirgolito'yaṃ mahā prakaraṇārthaḥ | yad advayaṃ jñānaṃ tad eva / tattvam / iti tattvavido do [?] vadanti | tac ca vaiśiṣṭyaṃ vinaivopalabhyamānaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894639 (0.0):
kiṃ tattvam ity apekṣāyāṃ padyam ekaṃ tūdāhṛtam / vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628592 (0.0):
atha mukhyaṃ tattvaṃ nirūpyate | śrī bhāgavate (1.2.11) / vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863107 (0.0):
śrī-prathame ca (1.2.11) - / vadanti tat tattva-vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983684 (0.062):
atha kiṃ rūpaṃ tad-vastu-tattvam ity atrāha vadanti tat tattva-vidas / tattvaṃ yaj
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate // BhP_01.02.011 // / tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980790 (0.0):
tac chraddadhānā munayo / jñāna vairāgya yuktayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894643 (0.0):
vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam | / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate || [BhP 1.2.11] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894699 (0.0):
tridhāvirbhāva yuktam eva tattvaṃ bhaktyaiva sākṣāt kriyata ity āha / tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306923 (0.0):
tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628594 (0.0):
vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam | / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate ||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863109 (0.0):
vadanti tat tattva-vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam | / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate // Lbh_1,5.197 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162697 (0.005):
BhP_01.02.011/1 vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam / BhP_01.02.011/3 brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979674 (0.044):
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate | [BhP 1.2.11] / atha śrīmad bhāgavatākhya eva śāstre kvacid anayatrāpi tad ekaṃ tattvaṃ
paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā // BhP_01.02.012 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162705 (0.0):
BhP_01.02.012/1 tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā / BhP_01.02.012/3 paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980795 (0.0):
tac chraddadhānā munayo / jñāna vairāgya yuktayā | / paśyanty ātmani cātmānaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894704 (0.0):
tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā | / paśyanty ātmani cātmānaṃ bhaktyā śruta gṛhītayā || [BhP 1.2.12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306928 (0.0):
tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā | / paśyanty ātmani cātmānaṃ bhaktyā śruta gṛhītayā || ity antena [BhP 1.2.12]
ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ / / svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam // // BhP_01.02.013 // //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162718 (0.0):
BhP_01.02.012/3 paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā / BhP_01.02.010/1 ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894202 (0.0):
vyatirekeṇa darśyaiṣyamāṇatvāt | sa vai sa eva svanuṣṭhitasya dharmasya / saṃsiddhir hari toṣaṇam iti [BhP 1.2.13] vakṣyamāṇa rītyā tat santoṣārtham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894853 (0.0):
ataḥ pumbhir dvija śreṣṭhā varṇāśrama vibhāgaśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005075 (0.006):
ataḥ pumbhir dvija śreṣṭhā / varṇāśrama vibhāgaśaḥ |
tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ / / śrotavyaḥ kīrtitavyaśca dhyeyaḥ pūjyaśca nityadā // BhP_01.02.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894905 (0.0):
kiṃ tat tad āgraheṇety āha / tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926788 (0.0):
kartavyākartavyānāṃ jñāna hetuś ca | prathamas tūdāhṛtaḥ / tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162729 (0.003):
BhP_01.02.013/3 svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam / BhP_01.02.014/1 tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ
yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162737 (0.0):
BhP_01.02.014/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca dhyeyaḥ pūjyaśca nityadā / BhP_01.02.015/1 yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894943 (0.0):
yad anudhyāsinā yuktāḥ karma granthi nibandhanam |
chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim // BhP_01.02.015 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162743 (0.0):
BhP_01.02.015/1 yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam / BhP_01.02.015/3 chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894949 (0.0):
yad anudhyāsinā yuktāḥ karma granthi nibandhanam | / chindanti kovidās tasya ko na kuryāt kathā ratim || [BhP 1.2.15]
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ / / syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt // BhP_01.02.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895007 (0.0):
pañcabhiḥ | / śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909833 (0.0):
rūpāyā api bhakteḥ śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ syān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933941 (0.0):
sevādāv eva paryavasyati | tato gaṅgādiṣv api bhakti nidānatvaṃ bhavet | / ataeva / śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162758 (1.192):
BhP_01.02.016/1 śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ / BhP_01.02.016/3 syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162746 (0.004):
BhP_01.02.015/3 chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim / BhP_01.02.016/1 śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895036 (0.045):
tīrtha niṣevaṇād dhetor labdhā yadṛcchayā yā mahat sevā tayā vāsudeva / kathā ruciḥ syāt | kāryāntareṇāpi tīrthe bhramato mahatāṃ prāyas tatra
śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162765 (0.0):
BhP_01.02.016/3 syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt / BhP_01.02.017/1 śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108245 (0.0):
prathama skandhe [BhP 1.2.17] / śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895103 (0.0):
rasāyanāḥ kathāḥ [BhP 3.25.22] ity ādi | / tataś ca, / śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ |
hṛdyantaḥstho hyabhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām // BhP_01.02.017 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108249 (0.0):
śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ | / hṛdy antaḥstho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām // Hbhv_10.421 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895107 (0.0):
śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ | / hṛdy antaḥstho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām || [BhP 1.2.17]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162772 (1.192):
BhP_01.02.017/1 śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ / BhP_01.02.017/3 hṛdyantaḥstho hyabhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām
naṣṭaprāyeṣvabhadreṣu nityaṃ bhāgavatasevayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162779 (0.0):
BhP_01.02.017/3 hṛdyantaḥstho hyabhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām / BhP_01.02.018/1 naṣṭaprāyeṣvabhadreṣu nityaṃ bhāgavatasevayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895127 (0.0):
[page 7] / tataś ca, / naṣṭa prāyeṣv abhadreṣu nityaṃ bhāgavata sevayā |
bhagavatyuttamaśloke bhaktirbhavati naiṣṭhikī // BhP_01.02.018 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162785 (0.005):
BhP_01.02.018/1 naṣṭaprāyeṣvabhadreṣu nityaṃ bhāgavatasevayā / BhP_01.02.018/3 bhagavatyuttamaśloke bhaktirbhavati naiṣṭhikī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895127 (0.047):
naṣṭa prāyeṣv abhadreṣu nityaṃ bhāgavata sevayā | / bhagavaty uttama śloke bhaktir bhavati naiṣṭhikī || [BhP 1.2.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925992 (0.057):
ceṣṭāvattvenānuṣṭhitair bhagavad dharmair ātma nivedinām | yasyāsti / bhaktir bhagavaty akiñcanā [BhP 5.18.12] ity ādi nyāyenāsya bhakti mātra
tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162794 (0.0):
BhP_01.02.018/3 bhagavatyuttamaśloke bhaktirbhavati naiṣṭhikī / BhP_01.02.019/1 tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895188 (0.0):
tattva sākṣātkāra yogyaṃ bhavatīty āha / tadā rajas tamo bhāvāḥ kāma lobhādayaś ca ye |
ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati // BhP_01.02.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895192 (1.192):
tadā rajas tamo bhāvāḥ kāma lobhādayaś ca ye | / ceta etair anāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati || [BhP 1.2.19]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162801 (0.005):
BhP_01.02.019/1 tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye / BhP_01.02.019/3 ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati
evaṃ prasannamanaso bhagavadbhaktiyogataḥ / / bhagavattattvavijñānaṃ muktasaṅgasya jāyate // BhP_01.02.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162813 (0.0):
BhP_01.02.019/3 ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati / BhP_01.02.020/1 evaṃ prasannamanaso bhagavadbhaktiyogataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895213 (0.0):
rajas tamaś ca ye ca tat prabhāvā bhāvāḥ kāmādaya etair ity anvayaḥ | / evaṃ prasanna manaso bhagavad bhakti yogataḥ |
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10938898 (0.0):
katham, 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985060 (0.0):
tathāhi śrutiḥ 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16067527 (0.0):
ayam aparaḥ karmakṣayavyapadeśo bhavati - 'bhidyate / hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760887 (0.0):
śrutiḥ / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784473 (0.0):
'vidyā granthiṃ vikiratīha somya [] brahma veda brahmaiva bhavati [] / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521346 (0.0):
śrutiḥ - / bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094179 (0.0):
brahma veda brahmaiva bhavati [] / bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162817 (0.0):
BhP_01.02.020/3 bhagavattattvavijñānaṃ muktasaṅgasya jāyate / BhP_01.02.021/1 bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423614 (0.0):
BhP_11.20.029/3 kāmā hṛdayyā naśyanti sarve mayi hṛdi sthite / BhP_11.20.030/1 bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831042 (0.0):
kāmā hṛdayyā naśyanti sarve mayi hṛdi sthite // BhP_11.20.029 // / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ /
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128741 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // Dg_6.11 = DbhP_7,36.11 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491537 (0.0):
tatkathamanyathaivopapattirityata āha bhidyata iti // / bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491549 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895258 (0.0):
kārasyānuṣaṅgikaṃ phalam āha / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900739 (0.0):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809166 (0.0):
/ na hi satyaṃ kvacin nivartate, nivartamānaṃ vā bhramajñānena / śrutayaś / ca bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya"
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27525521 (0.0):
'bhidyante hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545381 (0.0):
‘bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2234544 (0.0):
nanu tadā asya cetanasya kīdṛśī avasthā bhaviṣyatīty | atrāha / bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440681 (0.0):
dhruvā smṛtiḥ; smṛtilambhe sarvagranthīnāṃ vipramokṣaḥ
kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare // BhP_01.02.021 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491553 (0.0):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895263 (0.0):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare || [BhP 1.2.21]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162826 (0.005):
BhP_01.02.021/1 bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / BhP_01.02.021/3 kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12529032 (0.025):
bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭa" iti śruteḥ // SamUpad_I
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10938899 (0.032):
katham, 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (muṇḍa. 2.2.8) ityuktvā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985061 (0.032):
tathāhi śrutiḥ 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (muṇḍa. 2.2.8) iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16067528 (0.032):
hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (mu. 2.2.8) iti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760888 (0.032):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784474 (0.032):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8]
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521347 (0.032):
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8] iti |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094180 (0.032):
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8]
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128742 (0.032):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // Dg_6.11 = DbhP_7,36.11 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491538 (0.032):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // MAnuv_3,3.152 //
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809167 (0.032):
ca bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya / karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare (MU II.2.8)" "tam eva viditvātimṛtyum eti"
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27525522 (0.032):
'bhidyante hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545382 (0.032):
‘bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2234545 (0.032):
bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāpare // Mo_3
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440682 (0.032):
hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin / dṛṣṭe parāvare ityādibhir aikārthyāt smṛtisantānarūpaṃ darśanasamānākāraṃ"
ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162834 (0.0):
BhP_01.02.021/3 kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare / BhP_01.02.022/1 ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895325 (0.0):
ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā |
vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895328 (0.0):
ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā | / vāsudeve bhagavati kurvanty ātma prasādanīm || [BhP 1.2.22]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162839 (0.005):
BhP_01.02.022/1 ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā / BhP_01.02.022/3 vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939687 (0.040):
BhP_02.04.004/1 saṃsthāṃ vijñāya sannyasya karma traivargikaṃ ca yat / BhP_02.04.004/3 vāsudeve bhagavati ātmabhāvaṃ dṛḍhaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640825 (0.064):
saṃsthāṃ vijñāya sannyasya karma traivargikaṃ ca yat / / vāsudeve bhagavati ātmabhāvaṃ dṛḍhaṃ gataḥ // BhP_02.04.004 //
sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162850 (0.0):
BhP_01.02.022/3 vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm / BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895434 (0.0):
sandarbhe evodāhṛtau / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856524 (0.0):
yathā prathame (1.2.23) - / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053810 (0.005):
prathama skandhe [BhP 1.2.23] / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547890 (0.018):
sattvaṃ rajastamaścaiva % prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805090 (0.018):
sattvaṃ rajastamaścaiva prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641415 (0.022):
sṛjyaṃ sṛjāmi sṛṣṭo 'ham īkṣayaivābhicoditaḥ // BhP_02.05.017 // / sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812682 (0.022):
yathā dravya vikāreṣu dravya mātraṃ nirūpitam // BhP_10.85.012 // / sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712602 (0.024):
samaḥ syāt sukhaduḥkhābhyāṃ mṛtyujīvitayostathā // BhP_06.12.014 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717774 (0.024):
svamāyāguṇamāviśya bādhyabādhakatāṃ gataḥ // BhP_07.01.006 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17864030 (0.026):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti saṃbhavāḥ |
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032643 (0.026):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti-saṃbhavāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416924 (0.026):
BhP_10.85.013/1 sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172708 (0.027):
BhP_06.12.015/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8383569 (0.027):
BhP_07.01.006/2 svamāyāguṇamāviśya bādhyabādhakatāṃ gataḥ / BhP_07.01.007/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940312 (0.028):
BhP_02.05.018/1 sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383624 (0.035):
BhP_10.40.011/1 sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781803 (0.035):
viśanti sarvataḥ sindhuṃ tadvat tvāṃ gatayo 'ntataḥ // BhP_10.40.010 // / sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418170 (0.038):
BhP_11.13.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.001/1 sattvaṃ rajas tama iti guṇā buddher na cātmanaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185453 (0.039):
dvayenāha - / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
dhatte / / sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162859 (0.0):
paramapuruṣa eka ihāsya dhatte / BhP_01.02.023/3 sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053827 (0.0):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ // Hbhv_1.104 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185470 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895436 (0.0):
yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte | / sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895444 (0.0):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856526 (0.0):
yuktaḥ parama-puruṣa eka ihāsya dhatte | / sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856534 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ ||
sattvatanornṛṇāṃ syuḥ // BhP_01.02.023 // / pārthivāddāruṇo dhūmastasmādagnistrayīmayaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162870 (0.0):
BhP_01.02.023/3 sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu / sattvatanornṛṇāṃ syuḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895454 (0.0):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993009 (0.019):
bahulam | kṛṣṇaṃ tamomayatvena svarūpa prakāśa rahitam ity arthaḥ | / pārthivād dāruṇo dhūmas / tasmād agnis trayīmayaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053828 (0.032):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ // Hbhv_1.104 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185472 (0.032):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856535 (0.032):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185647 (0.062):
saṭṭaṣṭāntam āha || / pārthivād dāruṇo dhūmas / tasmād agnis trayīmayaḥ |
tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam // BhP_01.02.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993015 (0.0):
tasmād agnis trayīmayaḥ | / tamasas tu rajas tasmāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185656 (0.0):
tasmād agnis trayīmayaḥ | / tamasas tu rajas tasmāt / sattvaṃ yad brahma-darśanam || [BhP 1.2.24]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895461 (0.0):
pārthivād dāruṇo dhūmas tasmād agnis trayīmayaḥ | / tamasas tu rajas tasmāt sattvaṃ yad brahma darśanam || [BhP 1.2.24] iti |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162879 (5.960):
BhP_01.02.024/1 pārthivāddāruṇo dhūmastasmādagnistrayīmayaḥ / BhP_01.02.024/3 tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372620 (0.031):
BhP_08.07.032/3 jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733257 (0.031):
jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma nirastabhedam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186934 (0.031):
paraṃ yatra rajas tamaś ca sattvaṃ na yad brahma nirasta-bhedam ity [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983589 (0.052):
ādau yad ekaṃ brahma tad eva sattvaṃ rajas tama iti tri vṛt pradhānaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10410465 (0.053):
12,302.006a sattvasya tu rajo dṛṣṭaṃ rajasaś ca tamas tathā / 12,302.006c tamasaś ca tathā sattvaṃ sattvasyāvyaktam eva ca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938824 (0.057):
BhP_02.02.017/3 na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640012 (0.057):
na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān pradhānam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997463 (0.057):
na yatra sattvaṃ na rajas tamaś ca / na vai vikāro na mahān pradhānam ||
bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162885 (0.0):
BhP_01.02.024/3 tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam / BhP_01.02.025/1 bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895517 (0.0):
bhejire munayo'thāgre bhagavantam adhokṣajam |
sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha // BhP_01.02.025 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162892 (0.0):
BhP_01.02.025/1 bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam / BhP_01.02.025/3 sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895522 (0.0):
bhejire munayo'thāgre bhagavantam adhokṣajam | / sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye'nu tān iha || [BhP 1.2.25]
mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162899 (1.192):
BhP_01.02.025/3 sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha / BhP_01.02.026/1 mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907317 (0.054):
mumukṣau mukte ca mumukṣavo ghora rūpān [BhP 1.2.26] ity ādi | / ātmārāmāś ca munayaḥ [BhP 1.7.10] ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895572 (0.064):
mumukṣavo ghora rūpān hitvā bhūta patīn atha |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857106 (0.064):
mumukṣavo ghora-rūpān hitvā bhūta-patīn atha |
nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hyanasūyavaḥ // BhP_01.02.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895580 (0.0):
mumukṣavo ghora rūpān hitvā bhūta patīn atha | / nārāyaṇa kalāḥ śāntā bhajanti hy anasūyavaḥ || [BhP 1.2.26]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857114 (0.0):
mumukṣavo ghora-rūpān hitvā bhūta-patīn atha | / nārāyaṇa-kalāḥ śāntā bhajanti hy anasūyavaḥ ||
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162906 (0.004):
BhP_01.02.026/1 mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha / BhP_01.02.026/3 nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hyanasūyavaḥ
rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162913 (0.0):
BhP_01.02.026/3 nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hyanasūyavaḥ / BhP_01.02.027/1 rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895611 (0.0):
bhajante ? / rajas tamaḥ prakṛtayaḥ sama śīlā bhajanti vai |
pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162919 (0.0):
BhP_01.02.027/1 rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai / BhP_01.02.027/3 pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895620 (0.0):
rajas tamaḥ prakṛtayaḥ sama śīlā bhajanti vai | / pitṛ bhūta prajeśādīn śriyaiśvarya prajepsavaḥ || [BhP 1.2.27]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895585 (0.051):
bhūta patīn iti pitṛ prajeśādīnām upalakṣaṇam | anasūyavo devatāntara
vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162932 (0.0):
BhP_01.02.027/3 pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ / BhP_01.02.028/1 vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895653 (0.0):
āha dvābhyām | / vāsudeva parā vedā vāsudeva parā makhāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902001 (0.051):
sutarām eva śrī mukundasyety arthaḥ | evam evoktaṃ vāsudeva parā vedāḥ / [BhP 2.2.28] ity ādi |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427828 (0.060):
nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparā makhāḥ | *HV_100.85*1123:1 |
vāsudevaparā yoga vāsudevaparāḥ kriyāḥ // BhP_01.02.028 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162938 (0.0):
BhP_01.02.028/1 vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895658 (0.0):
vāsudeva parā vedā vāsudeva parā makhāḥ |
vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162945 (0.0):
BhP_01.02.028/3 vāsudevaparā yoga vāsudevaparāḥ kriyāḥ / BhP_01.02.029/1 vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895664 (0.0):
vāsudeva parā yoga vāsudeva parāḥ kriyāḥ || / vāsudeva paraṃ jñānaṃ vāsudeva paraṃ tapaḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817822 (0.0):
vāsadevaparo dharmo vāsudevaparaṃ tapaḥ / / vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparā gatiḥ // NarP_1,3.80 //
vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ // BhP_01.02.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895667 (0.0):
vāsudeva paraṃ jñānaṃ vāsudeva paraṃ tapaḥ | / vāsudeva paro dharmo vāsudeva parā gatiḥ || [BhP 1.2.28 9]
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817819 (0.0):
vāsadevaparo dharmo vāsudevaparaṃ tapaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162950 (0.005):
BhP_01.02.029/1 vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ / BhP_01.02.029/3 vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā / / sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ // BhP_01.02.030 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162964 (0.0):
BhP_01.02.029/3 vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ / BhP_01.02.030/1 sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895819 (0.0):
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātma māyayā | / sad asad rūpayā cāsau guṇa mayy aguṇo vibhuḥ || [BhP 1.2.30]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164655 (0.063):
BhP_01.05.027/3 yayāham etat sadasat svamāyayā paśye mayi brahmaṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629366 (0.063):
yayāham etat sadasat svamāyayā paśye mayi brahmaṇi kalpitaṃ pare //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321844 (0.063):
yayāham etat sad asat sva māyayā
tayā vilasiteṣveṣu guṇeṣu guṇavān iva / / antaḥpraviṣṭa ābhāti vijñānena vijṛmbhitaḥ // BhP_01.02.031 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162974 (0.004):
BhP_01.02.030/3 sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ / BhP_01.02.031/1 tayā vilasiteṣveṣu guṇeṣu guṇavān iva
yathā hyavahito vahnirdāruṣvekaḥ svayoniṣu /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162980 (0.005):
BhP_01.02.031/3 antaḥpraviṣṭa ābhāti vijñānena vijṛmbhitaḥ / BhP_01.02.032/1 yathā hyavahito vahnirdāruṣvekaḥ svayoniṣu
nāneva bhāti viśvātmā bhūteṣu ca tathā pumān // BhP_01.02.032 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162986 (0.005):
BhP_01.02.032/1 yathā hyavahito vahnirdāruṣvekaḥ svayoniṣu / BhP_01.02.032/3 nāneva bhāti viśvātmā bhūteṣu ca tathā pumān
asau guṇamayairbhāvairbhūtasūkṣmendriyātmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162994 (0.0):
BhP_01.02.032/3 nāneva bhāti viśvātmā bhūteṣu ca tathā pumān / BhP_01.02.033/1 asau guṇamayairbhāvairbhūtasūkṣmendriyātmabhiḥ
svanirmiteṣu nirviṣṭo bhuṅkte bhūteṣu tadguṇān // BhP_01.02.033 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163002 (0.0):
BhP_01.02.033/1 asau guṇamayairbhāvairbhūtasūkṣmendriyātmabhiḥ / BhP_01.02.033/3 svanirmiteṣu nirviṣṭo bhuṅkte bhūteṣu tadguṇān
bhāvayatyeṣa sattvena lokān vai lokabhāvanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163011 (0.0):
BhP_01.02.033/3 svanirmiteṣu nirviṣṭo bhuṅkte bhūteṣu tadguṇān / BhP_01.02.034/1 bhāvayatyeṣa sattvena lokān vai lokabhāvanaḥ
līlāvatārānurato devatiryaṅnarādiṣu // BhP_01.02.034 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163018 (0.0):
BhP_01.02.034/1 bhāvayatyeṣa sattvena lokān vai lokabhāvanaḥ / BhP_01.02.034/3 līlāvatārānurato devatiryaṅnarādiṣu
BhP_01.03.001/0 sūta uvāca / jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahadādibhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163027 (0.0):
BhP_01.02.034/3 līlāvatārānurato devatiryaṅnarādiṣu / BhP_01.03.001/0 sūta uvāca / BhP_01.03.001/1 jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahadādibhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396805 (0.0):
āśaṅkya prathamaṃ śrī bhagavat paramātmanau nirdhārayan śrī sūta uvāca / jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahad ādibhiḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861776 (0.0):
tathā hi śrī-prathame (1.3.1-5) -- / jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahad-ādibhiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409565 (0.064):
pralayārṇavādi dhāmā puruṣa iti jñeyam | ata evābhedena jagṛhe pauruṣaṃ / rūpaṃ bhagavān [BhP 1.3.1] ity ādy uktaṃ mūla saṅkarṣaṇādy aṃśair eva
sambhūtaṃ ṣoḍaśakalam ādau lokasisṛkṣayā // BhP_01.03.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396809 (0.0):
jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahad ādibhiḥ | / sambhūtaṃ ṣoḍaśa kalam ādau loka sisṛkṣayā || [BhP 1.3.1]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861782 (0.0):
jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahad-ādibhiḥ | / sambhūtaṃ ṣoḍaśa-kalam ādau loka-sisṛkṣayā // Lbh_1,5.121 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163034 (1.192):
BhP_01.03.001/1 jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahadādibhiḥ / BhP_01.03.001/3 sambhūtaṃ ṣoḍaśakalam ādau lokasisṛkṣayā
yasyāmbhasi śayānasya yoganidrāṃ vitanvataḥ / / nābhihradāmbujādāsīdbrahmā viśvasṛjāṃ patiḥ // BhP_01.03.002 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163048 (0.0):
BhP_01.03.001/3 sambhūtaṃ ṣoḍaśakalam ādau lokasisṛkṣayā / BhP_01.03.002/1 yasyāmbhasi śayānasya yoganidrāṃ vitanvataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396986 (0.0):
yasyāmbhasi śayānasya yoga nidrāṃ vitanvataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397149 (0.0):
yasyāmbhasi śayānasya yoga nidrāṃ vitanvataḥ | / nābhi hradāmbujād āsīd brahmā viśva sṛjāṃ patiḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861794 (0.0):
sambhūtaṃ ṣoḍaśa-kalam ādau loka-sisṛkṣayā // Lbh_1,5.121 // / yasyāmbhasi śayānasya yoga-nidrāṃ vitanvataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004514 (0.047):
prathamasya tṛtīye yasyāmbhasi śayānasya yoga nidrāṃ vitanvataḥ [BhP
yasyāvayavasaṃsthānaiḥ kalpito lokavistaraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397620 (0.0):
atha taṭastha svarūpa lakṣaṇābhyāṃ tad eva viśinaṣṭi / yasyāvayava saṃsthānaiḥ kalpito loka vistaraḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861804 (0.0):
nābhi-hradāmbujād āsīd brahmā viśva-sṛjāṃ patiḥ // Lbh_1,5.122 // / yasyāvayava-saṃsthānaiḥ kalpito loka-vistaraḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163054 (1.192):
BhP_01.03.002/3 nābhihradāmbujādāsīdbrahmā viśvasṛjāṃ patiḥ / BhP_01.03.003/1 yasyāvayavasaṃsthānaiḥ kalpito lokavistaraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397154 (1.192):
nābhi hradāmbujād āsīd brahmā viśva sṛjāṃ patiḥ | / yasyāvayava saṃsthānaiḥ kalpito loka vistaraḥ || [BhP 1.3.3]
tadvai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam // BhP_01.03.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397624 (0.0):
yasyāvayava saṃsthānaiḥ kalpito loka vistaraḥ | / tad vai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam || [BhP 1.3.3]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861811 (0.0):
yasyāvayava-saṃsthānaiḥ kalpito loka-vistaraḥ | / tad vai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam // Lbh_1,5.123 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163063 (1.192):
BhP_01.03.003/1 yasyāvayavasaṃsthānaiḥ kalpito lokavistaraḥ / BhP_01.03.003/3 tadvai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397406 (1.192):
atha yasya rūpa dvayasya sāmānyata aikavidhyena svarūpam āha tad vai / bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam [BhP 1.3.3] iti | tat
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861973 (0.053):
sa śete yena rūpeṇa tac chuddhaṃ sattvam ūrjitam // Lbh_1,5.133 // / paśyantīty-ādi-padyena tad evedaṃ viśiṣyate |
paśyantyado rūpam adabhracakṣuṣā sahasrapādorubhujānanādbhutam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163074 (0.0):
BhP_01.03.003/3 tadvai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam / BhP_01.03.004/1 paśyantyado rūpam adabhracakṣuṣā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397727 (0.0):
tad evaṃ sthāna karma svarūpāṇy abhidhāya ākāram apy āha / paśyanty ado rūpam adabhra cakṣuṣā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861821 (0.0):
tad vai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam // Lbh_1,5.123 // / paśyanty ado rūpam adabhra-cakṣuṣā
sahasramūrdhaśravaṇākṣināsikaṃ sahasramaulyambarakuṇḍalollasat //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163083 (0.0):
sahasrapādorubhujānanādbhutam / BhP_01.03.004/3 sahasramūrdhaśravaṇākṣināsikaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397736 (0.018):
sahasra pādoru bhujānanādbhutam | / sahasra mūrdha śravaṇākṣi nāsikaṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861831 (0.018):
sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam | / sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṃ
BhP_01.03.004 // / etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163090 (0.0):
sahasramaulyambarakuṇḍalollasat / BhP_01.03.005/1 etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397828 (0.0):
reading.] / etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861838 (0.0):
sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat // Lbh_1,5.124 // / etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004528 (0.009):
1.3.2] ity ady ukta laksaṇasya mūrtasyaiva tat tad avatāritvaṃ darśitam, / nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam iti [BhP 1.3.5] | tad viśva rūpa
yasyāṃśāṃśena sṛjyante devatiryaṅnarādayaḥ // BhP_01.03.005 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163099 (0.0):
BhP_01.03.005/1 etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam / BhP_01.03.005/3 yasyāṃśāṃśena sṛjyante devatiryaṅnarādayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397834 (0.0):
etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam | / yasyāṃśāṃśena sṛjyante deva tiryaṅ narādayaḥ || [BhP 1.3.5]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861844 (0.0):
etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam | / yasyāṃśāṃśena sṛjyante deva-tiryaṅ-narādayaḥ // Lbh_1,5.125 //
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16984242 (0.049):
avatārasahasrāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam // SatvT_1.40 / yasyāṃśena rajoyuktaḥ sṛṣṭau brahmā vyajāyata /
sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ / / cacāra duścaraṃ brahmā brahmacaryam akhaṇḍitam // BhP_01.03.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397882 (0.0):
apy avirbhāva mātraṃ gaṇayati viṃśatyā / sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857223 (0.0):
tatra śrī-catuḥsanaḥ śrī-prathame (1.3.6) - / sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163111 (0.004):
BhP_01.03.005/3 yasyāṃśāṃśena sṛjyante devatiryaṅnarādayaḥ / BhP_01.03.006/1 sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693401 (0.027):
hariḥ sa prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargamāsthitaḥ /
dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693409 (0.0):
cacāra duścaraṃ brahman brahmacaryamakhaṇḍitam // GarP_1,1.14 // / dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397913 (0.0):
catuḥsana rūpam | brahmā brahmaṇo bhūtvā | / dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātala gatāṃ mahīm |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857298 (0.0):
śrī-varāhaḥ | tatraiva (1.3.7) -- / dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātala-gatāṃ mahīm |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163118 (1.192):
BhP_01.03.006/3 cacāra duścaraṃ brahmā brahmacaryam akhaṇḍitam / BhP_01.03.007/1 dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm
uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ // BhP_01.03.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397916 (0.0):
dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātala gatāṃ mahīm | / uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ || [BhP 1.3.7]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857301 (0.0):
dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātala-gatāṃ mahīm | / uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ // Lbh_1,3.8 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163124 (0.004):
BhP_01.03.007/1 dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm / BhP_01.03.007/3 uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693414 (0.011):
dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm / / uddhariṣyannupādatte yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ // GarP_1,1.15 //
tṛtīyam ṛṣisargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397928 (0.0):
asya viśvasya udbhavāya | / tṛtīyam ṛṣi sargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857260 (0.0):
śrī-nāradaḥ | tatraiva (1.3.8) - / tṛtīyam ṛṣi-sargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163132 (1.192):
BhP_01.03.007/3 uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ / BhP_01.03.008/1 tṛtīyam ṛṣisargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397938 (0.029):
tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ || [BhP 1.3.8] / ṛṣi sargam upetya tatrāpi devarṣitvaṃ nāradatvam upetya | sātvataṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693421 (0.031):
uddhariṣyannupādatte yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ // GarP_1,1.15 // / tṛtīyamṛṣisargaṃ tu devarṣitvamupetya saḥ /
tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ // BhP_01.03.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397932 (0.0):
tṛtīyam ṛṣi sargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ | / tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ || [BhP 1.3.8]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857263 (0.0):
tṛtīyam ṛṣi-sargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ | / tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ // Lbh_1,3.5 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163138 (0.004):
BhP_01.03.008/1 tṛtīyam ṛṣisargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ / BhP_01.03.008/3 tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693425 (0.028):
tṛtīyamṛṣisargaṃ tu devarṣitvamupetya saḥ / / tantraṃ sātvatamācaṣṭe naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ // GarP_1,1.16 //
turye dharmakalāsarge naranārāyaṇāvṛṣī /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163146 (0.0):
BhP_01.03.008/3 tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ / BhP_01.03.009/1 turye dharmakalāsarge naranārāyaṇāvṛṣī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012059 (0.0):
upalabhyate | turye dharma kalā sarge nara nārāyaṇāv ṛṣī ity [BhP 1.3.9]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397974 (0.0):
turye dharma kalā sarge nara nārāyaṇāv ṛṣī |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857754 (0.0):
śrī-nara-nārāyaṇau tatraiva (1.3.9) -- / turye dharma-kalā-sarge nara-nārāyaṇāv ṛṣī |
bhūtvātmopaśamopetam akarodduścaraṃ tapaḥ // BhP_01.03.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163155 (0.0):
BhP_01.03.009/1 turye dharmakalāsarge naranārāyaṇāvṛṣī / BhP_01.03.009/3 bhūtvātmopaśamopetam akarodduścaraṃ tapaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397980 (0.0):
turye dharma kalā sarge nara nārāyaṇāv ṛṣī | / bhūtvātmopaśamopetam akarod duścaraṃ tapaḥ || [BhP 1.3.9]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857760 (0.0):
turye dharma-kalā-sarge nara-nārāyaṇāv ṛṣī | / bhūtvātmopaśamopetam akarod duścaraṃ tapaḥ // Lbh_1,3.39 //
pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kālaviplutam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163162 (0.0):
BhP_01.03.009/3 bhūtvātmopaśamopetam akarodduścaraṃ tapaḥ / BhP_01.03.010/1 pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kālaviplutam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693449 (0.0):
dharmasaṃ rakṣaṇārthāya pūjitaḥ sa surāsuraiḥ // GarP_1,1.17 // / pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kālaviplutam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397991 (0.0):
bhūtvātmopaśamopetam akarod duścaraṃ tapaḥ || [BhP 1.3.9] / spaṣṭam | / pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kāla viplutam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857787 (0.0):
śrī-kapilaḥ tatraiva (1.3.10) -- / pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kāla-viplutam |
provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattvagrāmavinirṇayam // BhP_01.03.010 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163170 (0.0):
BhP_01.03.010/1 pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kālaviplutam / BhP_01.03.010/3 provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattvagrāmavinirṇayam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397996 (0.0):
pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kāla viplutam | / provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattva grāma vinirṇayam || [BhP 1.3.10]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857792 (0.0):
pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kāla-viplutam | / provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattva-grāma-vinirṇayam // Lbh_1,3.41 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693451 (0.041):
pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kālaviplutam / / provāca sūraye sāṅkhyaṃ tattvagrāmavi nirṇayam // GarP_1,1.18 //
ṣaṣṭham atrerapatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163177 (0.0):
BhP_01.03.010/3 provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattvagrāmavinirṇayam / BhP_01.03.011/1 ṣaṣṭham atrerapatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857875 (0.0):
śrī-prathame ca (1.3.11) -- / ṣaṣṭham atrer apatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398008 (1.192):
ṣaṣṭham atrer apatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā | / ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān || [BhP 1.3.11]
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693463 (0.045):
provāca sūraye sāṅkhyaṃ tattvagrāmavi nirṇayam // GarP_1,1.18 // / ṣaṣṭhamatrerapatyatvaṃ dattaḥ prāpto 'nasūyayā /
ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān // BhP_01.03.011 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693468 (0.0):
ṣaṣṭhamatrerapatyatvaṃ dattaḥ prāpto 'nasūyayā / / ānvīkṣikīmalarkāya prahlādādibhya ūcivān // GarP_1,1.19 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398012 (0.0):
ṣaṣṭham atrer apatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā | / ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān || [BhP 1.3.11]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857879 (0.0):
ṣaṣṭham atrer apatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā | / ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān // Lbh_1,3.46 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163183 (0.004):
BhP_01.03.011/1 ṣaṣṭham atrerapatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā / BhP_01.03.011/3 ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān
tataḥ saptama ākūtyāṃ ruceryajño 'bhyajāyata /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398074 (0.0):
ānvīkṣikīm ātma vidyām | śrī viṣṇor evāvatāro'yam | / tataḥ saptama ākūtyāṃ rucer yajño 'bhyajāyata |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163190 (5.960):
BhP_01.03.011/3 ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān / BhP_01.03.012/1 tataḥ saptama ākūtyāṃ ruceryajño 'bhyajāyata
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693473 (0.037):
tataḥ sapta ākūtyāṃ ruceryajño 'bhyajāyata /
sa yāmādyaiḥ suragaṇairapāt svāyambhuvāntaram // BhP_01.03.012 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163200 (0.0):
BhP_01.03.012/1 tataḥ saptama ākūtyāṃ ruceryajño 'bhyajāyata / BhP_01.03.012/3 sa yāmādyaiḥ suragaṇairapāt svāyambhuvāntaram
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398081 (0.0):
tataḥ saptama ākūtyāṃ rucer yajño 'bhyajāyata | / sa yāmādyaiḥ sura gaṇair apāt svāyambhuvāntaram || [BhP 1.3.12]
aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163206 (0.0):
BhP_01.03.012/3 sa yāmādyaiḥ suragaṇairapāt svāyambhuvāntaram / BhP_01.03.013/1 aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693490 (0.0):
sutrāmādyaiḥ suragaṇairyaṣṭvā svāyambhuvāntare // GarP_1,1.20 // / aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398096 (0.0):
sa yajñas tadā svayam indro'bhūd ity arthaḥ | / aṣṭame merudevyāṃ tu nābher jāta urukramaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858102 (0.0):
śrī-ṛṣabhaḥ | śrī-prathame (1.3.13) -- / aṣṭame merudevyāṃ tu nābher jāta urukramaḥ |
darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam // BhP_01.03.013 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163214 (0.0):
BhP_01.03.013/1 aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ / BhP_01.03.013/3 darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398100 (0.0):
aṣṭame merudevyāṃ tu nābher jāta urukramaḥ | / darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśrama namaskṛtam || [BhP 1.3.13]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858106 (0.0):
aṣṭame merudevyāṃ tu nābher jāta urukramaḥ | / darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśrama-namaskṛtam // Lbh_1,3.58 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693496 (0.036):
aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ / / darśayanvartma nārīṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam // GarP_1,1.21 //
ṛṣibhiryācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398111 (0.0):
urukrama ṛṣabho jātaḥ | / ṛṣibhir yācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858129 (0.0):
śrī-pṛthuḥ | tatraiva (1.3.14) -- / ṛṣibhir yācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163220 (1.192):
BhP_01.03.013/3 darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam / BhP_01.03.014/1 ṛṣibhiryācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693501 (1.192):
darśayanvartma nārīṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam // GarP_1,1.21 // / ṛṣibhiryācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ /
dugdhemām oṣadhīrviprāstenāyaṃ sa uśattamaḥ // BhP_01.03.014 // / rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhisamplave /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163233 (0.0):
BhP_01.03.014/1 ṛṣibhiryācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ / BhP_01.03.014/3 dugdhemām oṣadhīrviprāstenāyaṃ sa uśattamaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398131 (0.0):
pārthivaṃ rāja dehaṃ pṛthu rūpam | uśattamaḥ kamanīyatamaḥ || / rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhi samplave |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857630 (0.0):
rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhi-samplave |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398115 (1.192):
ṛṣibhir yācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ | / dugdhemām oṣadhīr viprās tenāyaṃ sa uśattamaḥ || [BhP 1.3.14]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858133 (1.192):
ṛṣibhir yācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ | / dugdhemām oṣadhīr viprās tenāyaṃ sa uśattamaḥ // Lbh_1,3.60 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693514 (0.037):
dugdhairmahauṣadhairviprāstena saṃjīvitāḥ prajāḥ // GarP_1,1.22 // / rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣāntarasaṃplave /
nāvyāropya mahīmayyām apādvaivasvataṃ manum // BhP_01.03.015 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163241 (0.0):
BhP_01.03.015/1 rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhisamplave / BhP_01.03.015/3 nāvyāropya mahīmayyām apādvaivasvataṃ manum
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398137 (0.0):
rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhi samplave | / nāvy āropya mahī mayyām apād vaivasvataṃ manum || [BhP 1.3.15]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857636 (0.0):
rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhi-samplave | / nāvy āropya mahī-mayyām apād vaivasvataṃ manum // Lbh_1,3.31 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693522 (0.028):
nāvyāropya mahīmayyāmapādvaivasvataṃ manum // GarP_1,1.23 // / surāsurāṇāmudadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam /
surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693529 (0.0):
nāvyāropya mahīmayyāmapādvaivasvataṃ manum // GarP_1,1.23 // / surāsurāṇāmudadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398217 (0.0):
ṭīkāsu ca spaṣṭam eva | ataś cākṣuṣe vaivasvatam ity upalakṣaṇam | / surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858204 (0.0):
śrī-kūrmaḥ | tatraiva (1.3.16) -- / surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163248 (5.960):
BhP_01.03.015/3 nāvyāropya mahīmayyām apādvaivasvataṃ manum / BhP_01.03.016/1 surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam
dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ // BhP_01.03.016 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163256 (0.0):
BhP_01.03.016/1 surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam / BhP_01.03.016/3 dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693535 (0.0):
surāsurāṇāmudadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam / / dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ // GarP_1,1.24 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398224 (0.0):
surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam | / dadhre kamaṭha rūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ || [BhP 1.3.16]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858208 (0.0):
surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam | / dadhre kamaṭha-rūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ // Lbh_1,3.66 //
dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamam eva ca / / apāyayat surān anyān mohinyā mohayan striyā // BhP_01.03.017 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398232 (0.0):
dadhre kamaṭha rūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ || [BhP 1.3.16] / spaṣṭam | / dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamam eva ca |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858237 (0.0):
śrī-dhanvantari-mohinyau | tatraiva (1.3.17) -- / dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamam eva ca | / apāyayat surān anyān mohinyā mohayan striyā // Lbh_1,3.68 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163266 (0.003):
BhP_01.03.016/3 dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ / BhP_01.03.017/1 dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamam eva ca
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693540 (0.021):
dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ // GarP_1,1.24 // / dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamameva ca /
caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhraddaityendram ūrjitam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163273 (0.0):
BhP_01.03.017/3 apāyayat surān anyān mohinyā mohayan striyā / BhP_01.03.018/1 caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhraddaityendram ūrjitam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398274 (0.0):
ete trayaḥ | / caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhrad daityendram ūrjitam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858173 (0.0):
atha śrī-nṛsiṃhaḥ | tatraiva (1.3.18) -- / caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhrad daityendram ūrjitam |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693553 (0.050):
caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ caitya (vaira) daityendramūrjitam / / dadāra karajairugrairerakāṃ kaṭakudyathā // GarP_1,1.26 //
dadāra karajairūrāverakāṃ kaṭakṛdyathā // BhP_01.03.018 // / pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgādadhvaraṃ baleḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163285 (0.0):
BhP_01.03.018/1 caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhraddaityendram ūrjitam / BhP_01.03.018/3 dadāra karajairūrāverakāṃ kaṭakṛdyathā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858293 (0.024):
pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgād adhvaraṃ baleḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398289 (0.028):
pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgād adhvaraṃ baleḥ | / pada trayaṃ yācamānaḥ pratyāditsus tri piṣṭapam || [BhP 1.3.19]
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693553 (0.046):
caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ caitya (vaira) daityendramūrjitam / / dadāra karajairugrairerakāṃ kaṭakudyathā // GarP_1,1.26 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693563 (0.052):
pañcadaśaṃ vāmanako bhūtvāgādadhvaraṃ baleḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398274 (0.056):
caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhrad daityendram ūrjitam | / dadāra karajair ūrāv erakāṃ kaṭa kṛd yathā || [BhP 1.3.18]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858173 (0.056):
caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhrad daityendram ūrjitam | / dadāra karajair ūrāv erakāṃ kaṭa-kṛd yathā // Lbh_1,3.64 //
padatrayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustripiṣṭapam // BhP_01.03.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398292 (0.0):
pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgād adhvaraṃ baleḥ | / pada trayaṃ yācamānaḥ pratyāditsus tri piṣṭapam || [BhP 1.3.19]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858296 (0.0):
pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgād adhvaraṃ baleḥ | / pada-trayaṃ yācamānaḥ pratyāditsus tri-piṣṭapam // Lbh_1,3.73 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163291 (0.004):
BhP_01.03.019/1 pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgādadhvaraṃ baleḥ / BhP_01.03.019/3 padatrayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustripiṣṭapam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693570 (0.031):
pañcadaśaṃ vāmanako bhūtvāgādadhvaraṃ baleḥ / / pāda trayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustriviṣṭapam // GarP_1,1.27 //
avatāre ṣoḍaśame paśyan brahmadruho nṛpān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163298 (0.0):
BhP_01.03.019/3 padatrayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustripiṣṭapam / BhP_01.03.020/1 avatāre ṣoḍaśame paśyan brahmadruho nṛpān
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693577 (0.0):
pāda trayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustriviṣṭapam // GarP_1,1.27 // / avatāre ṣoḍaśame paśyanbrahmadruho nṛpān /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398304 (0.0):
kṛtvā prakaṭayya | / avatāre ṣoḍaśame paśyan brahma druho nṛpān |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858335 (0.0):
śrī-bhārgavaḥ | tatraiva (1.3.20) -- / avatāre ṣoḍaśame paśyan brahma-druho nṛpān |
triḥsaptakṛtvaḥ kupito niḥkṣatrām akaron mahīm // BhP_01.03.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163306 (0.0):
BhP_01.03.020/1 avatāre ṣoḍaśame paśyan brahmadruho nṛpān / BhP_01.03.020/3 triḥsaptakṛtvaḥ kupito niḥkṣatrām akaron mahīm
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693580 (0.0):
avatāre ṣoḍaśame paśyanbrahmadruho nṛpān / / triḥ saptakṛtvaḥ kupito niḥ kṣattrāmakaronmahīm // GarP_1,1.28 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398307 (0.0):
avatāre ṣoḍaśame paśyan brahma druho nṛpān | / triḥ sapta kṛtvaḥ kupito niḥ kṣatrām akaron mahīm || [BhP 1.3.20]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858338 (0.0):
avatāre ṣoḍaśame paśyan brahma-druho nṛpān | / triḥ-sapta-kṛtvaḥ kupito niḥ-kṣatrām akaron mahīm // Lbh_1,3.75 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748632 (0.055):
triḥsaptakṛtvaḥ pṛthivīṃ niḥkṣatrāmakarodvibhuḥ /AP_4.019ab/
tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt / / cakre vedataroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ // BhP_01.03.021 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8655713 (0.0):
// om // / 1. tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163321 (0.0):
BhP_01.03.021/3 cakre vedataroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693600 (0.0):
triḥ saptakṛtvaḥ kupito niḥ kṣattrāmakaronmahīm // GarP_1,1.28 // / tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398332 (0.0):
avatāre śrī paraśurāmābhidhe | spaṣṭam | / tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858428 (0.0):
śrī-vyāsaḥ | tatraiva (1.3.21) - / tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163314 (0.005):
BhP_01.03.020/3 triḥsaptakṛtvaḥ kupito niḥkṣatrām akaron mahīm / BhP_01.03.021/1 tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt
naradevatvam āpannaḥ surakāryacikīrṣayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163328 (0.0):
BhP_01.03.021/3 cakre vedataroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ / BhP_01.03.022/1 naradevatvam āpannaḥ surakāryacikīrṣayā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693606 (0.0):
cakre vedataroḥ śākhāṃ dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ // GarP_1,1.29 // / naradevatvamāpannaḥ surakāryacikīrṣayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398339 (0.0):
nara devatvam āpannaḥ sura kārya cikīrṣayā |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857728 (0.0):
nara-devatvam āpannaḥ sura-kārya-cikīrṣayā |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858366 (0.0):
nara-devatvam āpannaḥ sura-kārya-cikīrṣayā | / samudra-nigrahādīni cakre vīryāṇy ataḥ param // Lbh_1,3.77 //
samudranigrahādīni cakre vīryāṇyataḥ param // BhP_01.03.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163335 (0.0):
BhP_01.03.022/1 naradevatvam āpannaḥ surakāryacikīrṣayā / BhP_01.03.022/3 samudranigrahādīni cakre vīryāṇyataḥ param
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693610 (0.0):
naradevatvamāpannaḥ surakāryacikīrṣayā / / samudranigrahādīni cakre kāryāṇyataḥ param // GarP_1,1.30 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398344 (0.0):
nara devatvam āpannaḥ sura kārya cikīrṣayā | / samudra nigrahādīni cakre vīryāṇy ataḥ param || [BhP 1.3.22]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857733 (0.0):
nara-devatvam āpannaḥ sura-kārya-cikīrṣayā | / samudra-nigrahādīni cakre vīryāṇy ataḥ param // Lbh_1,3.37 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858371 (0.0):
nara-devatvam āpannaḥ sura-kārya-cikīrṣayā | / samudra-nigrahādīni cakre vīryāṇy ataḥ param // Lbh_1,3.77 //
ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī / / rāmakṛṣṇāviti bhuvo bhagavān aharadbharam // BhP_01.03.023 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693624 (0.0):
samudranigrahādīni cakre kāryāṇyataḥ param // GarP_1,1.30 // / ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398380 (0.0):
viṣṇu rudra kṛta stuteḥ śravaṇāt | (page 7) / ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858487 (0.0):
atha śrī-rāma-kṛṣṇau | śrī-prathame (1.3.23) -- / ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163348 (1.192):
BhP_01.03.022/3 samudranigrahādīni cakre vīryāṇyataḥ param / BhP_01.03.023/1 ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya suradviṣām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398435 (0.0):
chrī rāmasya ca saṅkarṣaṇatvād yuktam eva ca tad iti | / tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura dviṣām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940565 (0.0):
bāhyaṃ viruddhatvenaiva yathā / tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura dviṣām |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858559 (0.0):
śrī-buddhaḥ | tatraiva (1.3.24) -- / tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura-dviṣām |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163354 (0.005):
BhP_01.03.023/3 rāmakṛṣṇāviti bhuvo bhagavān aharadbharam / BhP_01.03.024/1 tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya suradviṣām
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23809900 (0.017):
yathoktamtataḥ kalau sampravṛtte saṃmohāya suradviṣām /"
buddho nāmnāñjanasutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati // BhP_01.03.024 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163361 (0.0):
BhP_01.03.024/1 tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya suradviṣām / BhP_01.03.024/3 buddho nāmnāñjanasutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398440 (0.0):
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura dviṣām | / buddho nāmnāñjana sutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati || [BhP 1.3.24]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940571 (0.0):
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura dviṣām | / buddho nāmnāñjana sutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati || [BhP 1.3.24] ity ādi |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858564 (0.0):
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura-dviṣām | / buddho nāmnāñjana-sutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati // Lbh_1,3.90 //
athāsau yugasandhyāyāṃ dasyuprāyeṣu rājasu /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163368 (0.0):
BhP_01.03.024/3 buddho nāmnāñjanasutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati / BhP_01.03.025/1 athāsau yugasandhyāyāṃ dasyuprāyeṣu rājasu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398452 (0.0):
kīkaṭeṣu gayā pradeśeṣu | / athāsau yuga sandhyāyāṃ dasyu prāyeṣu rājasu |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858601 (0.0):
śrī-kalkiḥ | tatraiva (1.3.25) -- / athāsau yuga-sandhyāyāṃ dasyu-prāyeṣu rājasu |
janitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkirjagatpatiḥ // BhP_01.03.025 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163375 (0.003):
BhP_01.03.025/1 athāsau yugasandhyāyāṃ dasyuprāyeṣu rājasu / BhP_01.03.025/3 janitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkirjagatpatiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693651 (0.032):
bhavitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkī jagatpatiḥ // GarP_1,1.33 // / avatārā hyasaṃkhyeyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398454 (0.045):
athāsau yuga sandhyāyāṃ dasyu prāyeṣu rājasu | / janitā viṣṇu yaśaso nāmnā kalkir jagat patiḥ || [BhP 1.3.25]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858603 (0.045):
athāsau yuga-sandhyāyāṃ dasyu-prāyeṣu rājasu | / janitā viṣṇu-yaśaso nāmnā kalkir jagat-patiḥ // Lbh_1,3.93 //
avatārā hyasaṅkhyeyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163381 (0.0):
BhP_01.03.025/3 janitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkirjagatpatiḥ / BhP_01.03.026/1 avatārā hyasaṅkhyeyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398497 (0.0):
ādīnāṃ śuklādīnāṃ cānuktānāṃ saṅgrahārtham āha / avatārā hy asaṅkhyeyā hareḥ sattva nidher dvijāḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693655 (0.023):
bhavitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkī jagatpatiḥ // GarP_1,1.33 // / avatārā hyasaṃkhyeyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859147 (0.044):
MSS_3232 1 avatārā hyasaṃkheyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ /
yathāvidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ // BhP_01.03.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398500 (0.0):
avatārā hy asaṅkhyeyā hareḥ sattva nidher dvijāḥ | / yathāvidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ || [BhP 1.3.26]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163388 (0.004):
BhP_01.03.026/1 avatārā hyasaṅkhyeyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ / BhP_01.03.026/3 yathāvidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859151 (0.026):
MSS_3232 1 avatārā hyasaṃkheyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ / / MSS_3232 2 yathā vidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ //
ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163395 (0.0):
BhP_01.03.026/3 yathāvidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ / BhP_01.03.027/1 ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398607 (0.0):
atha vibhūtīr āha / ṛṣayo manavo devā manu putrā mahaujasaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939834 (0.0):
MSS_7382 1 ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377013 (0.048):
BhP_08.14.002/0 śrīṛṣiruvāca / BhP_08.14.002/1 manavo manuputrāśca munayaśca mahīpate
kalāḥ sarve harereva saprajāpatayaḥ smṛtāḥ // BhP_01.03.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398613 (0.0):
ṛṣayo manavo devā manu putrā mahaujasaḥ | / kalāḥ sarve harer eva saprajāpatayaḥ smṛtāḥ || [BhP 1.3.27]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163403 (5.960):
BhP_01.03.027/1 ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ / BhP_01.03.027/3 kalāḥ sarve harereva saprajāpatayaḥ smṛtāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939839 (0.033):
MSS_7382 1 ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ / / MSS_7382 2 kalāḥ sarve harereva saprajāpatayas tathā //
ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163409 (1.192):
BhP_01.03.027/3 kalāḥ sarve harereva saprajāpatayaḥ smṛtāḥ / BhP_01.03.028/1 ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12951252 (1.192):
MSS_7951 1 ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972887 (1.192):
MSS_9003 2 ete tvaṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862825 (1.192):
tathā śrī-daśame - / ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam // Lbh_1,5.180 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844605 (0.034):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ / kṛṣṇas tu bhagavān svayaṃ ity ādi smaraṇāc ca |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668445 (0.034):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ / kṛṣṇas tu bhagavān svayaṃ ity ādi smaraṇāc ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405137 (0.036):
jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān ity asya ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu / bhagavān svayam ity atra paryavasānam ity evaṃ jñeyam | yathādhvara
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876023 (0.041):
vaikuṇṭha nāthādeḥ sakāśād api ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān / svayam iti sūtokter aham uttamaḥ |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671613 (0.041):
vaikuṇṭha-nāthādeḥ sakāśād api ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān / svayam iti sūtokter aham uttamaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735085 (0.041):
atha śrīmad-bhāgavate yad uktaṃ ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān / svayam [BhP 1.3.28] iti tad eva prathamam āha īśvara iti | atra kṛṣṇa ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398642 (0.041):
ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam | iti [BhP 1.3.28]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401708 (0.041):
ṭīkā ca nama iti śrī kṛṣṇāvatāratayā nārāyaṇaṃ stauti | ete cāṃśa kalāḥ / puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam ity ukter ity eṣā | ataeva tac
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405321 (0.041):
kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam [BhP 1.3.28] iti |
indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge // BhP_01.03.028 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163417 (0.0):
BhP_01.03.028/1 ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam / BhP_01.03.028/3 indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12951261 (0.0):
MSS_7951 1 ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam / / MSS_7951 2 indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge //
janma guhyaṃ bhagavato ya etat prayato naraḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163424 (0.0):
BhP_01.03.028/3 indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge / BhP_01.03.029/1 janma guhyaṃ bhagavato ya etat prayato naraḥ
sāyaṃ prātargṛṇan bhaktyā duḥkhagrāmādvimucyate // BhP_01.03.029 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163432 (0.0):
BhP_01.03.029/1 janma guhyaṃ bhagavato ya etat prayato naraḥ / BhP_01.03.029/3 sāyaṃ prātargṛṇan bhaktyā duḥkhagrāmādvimucyate
etadrūpaṃ bhagavato hyarūpasya cidātmanaḥ / / māyāguṇairviracitaṃ mahadādibhirātmani // BhP_01.03.030 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163445 (0.0):
BhP_01.03.029/3 sāyaṃ prātargṛṇan bhaktyā duḥkhagrāmādvimucyate / BhP_01.03.030/1 etadrūpaṃ bhagavato hyarūpasya cidātmanaḥ
yathā nabhasi meghaugho reṇurvā pārthivo 'nile /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163452 (0.0):
BhP_01.03.030/3 māyāguṇairviracitaṃ mahadādibhirātmani / BhP_01.03.031/1 yathā nabhasi meghaugho reṇurvā pārthivo 'nile
evaṃ draṣṭari dṛśyatvam āropitam abuddhibhiḥ // BhP_01.03.031 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163459 (0.006):
BhP_01.03.031/1 yathā nabhasi meghaugho reṇurvā pārthivo 'nile / BhP_01.03.031/3 evaṃ draṣṭari dṛśyatvam āropitam abuddhibhiḥ
ataḥ paraṃ yadavyaktam avyūḍhaguṇabṛṃhitam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163465 (0.0):
BhP_01.03.031/3 evaṃ draṣṭari dṛśyatvam āropitam abuddhibhiḥ / BhP_01.03.032/1 ataḥ paraṃ yadavyaktam avyūḍhaguṇabṛṃhitam
adṛṣṭāśrutavastutvāt sa jīvo yat punarbhavaḥ // BhP_01.03.032 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163474 (0.0):
BhP_01.03.032/1 ataḥ paraṃ yadavyaktam avyūḍhaguṇabṛṃhitam / BhP_01.03.032/3 adṛṣṭāśrutavastutvāt sa jīvo yat punarbhavaḥ
yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163481 (0.0):
BhP_01.03.032/3 adṛṣṭāśrutavastutvāt sa jīvo yat punarbhavaḥ / BhP_01.03.033/1 yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396715 (0.0):
brahma tv iha / yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307766 (0.064):
agrato darśanīyā | tatra brahma sākṣātkāra lakṣaṇāṃ jīvan muktim āha / yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā |
avidyayātmani kṛte iti tadbrahmadarśanam // BhP_01.03.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396718 (0.0):
yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā | / avidyayātmani kṛte iti tad brahma darśanam || [BhP 1.3.33]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307774 (0.004):
yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā | / avidyayātmani kṛte iti tad brahma darśanam || [BhP 1.3.33]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163487 (0.006):
BhP_01.03.033/1 yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā / BhP_01.03.033/3 avidyayātmani kṛte iti tadbrahmadarśanam
yadyeṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ / / sampanna eveti vidurmahimni sve mahīyate // BhP_01.03.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307925 (0.0):
athāntimāṃ brahma sākṣātkāra lakṣaṇāṃ muktim āha / yady eṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163499 (0.005):
BhP_01.03.033/3 avidyayātmani kṛte iti tadbrahmadarśanam / BhP_01.03.034/1 yadyeṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ
evaṃ ca janmāni karmāṇi hyakarturajanasya ca / / varṇayanti sma kavayo vedaguhyāni hṛtpateḥ // BhP_01.03.035 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163511 (0.0):
BhP_01.03.034/3 sampanna eveti vidurmahimni sve mahīyate / BhP_01.03.035/1 evaṃ ca janmāni karmāṇi hyakarturajanasya ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6991592 (0.0):
| ataeva śrī śukādīnām api tal līlā śravaṇe rāgataḥ pravṛttir yujyate | / evaṃ ca janmāni karmāṇi hy akartur ajanasya ca | / varṇayanti sma kavayo veda guhyāni hṛt pateḥ || iti [BhP 1.3.35]
sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate 'smin /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163521 (0.0):
BhP_01.03.035/3 varṇayanti sma kavayo vedaguhyāni hṛtpateḥ / BhP_01.03.036/1 sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168311 (0.031):
BhP_01.10.024/3 ya eka īśo jagadātmalīlayā sṛjatyavatyatti na tatra / sajjate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632788 (0.031):
ya eka īśo jagadātmalīlayā sṛjatyavatyatti na tatra sajjate //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16968424 (0.032):
sṛjaty anantakarmāṇi BrP_241.13c / sṛjaty avaty atti na sajjate 'smin BrP_129.68b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11104454 (0.032):
svamāyayā yo hy akhilaṃ carācaraṃ BrP_129.68a / sṛjaty avaty atti na sajjate 'smin BrP_129.68b
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398875 (0.057):
BhP_10.60.002/1 yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795953 (0.057):
yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ /
bhūteṣu cāntarhita ātmatantraḥ ṣāḍvargikaṃ jighrati ṣaḍguṇeśaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163529 (0.0):
BhP_01.03.036/1 sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate / BhP_01.03.036/3 bhūteṣu cāntarhita ātmatantraḥ ṣāḍvargikaṃ jighrati
BhP_01.03.036 // / na cāsya kaścin nipuṇena dhātur avaiti jantuḥ kumanīṣa ūtīḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163536 (0.0):
ṣaḍguṇeśaḥ / BhP_01.03.037/1 na cāsya kaścin nipuṇena dhātur avaiti jantuḥ kumanīṣa
nāmāni rūpāṇi manovacobhiḥ santanvato naṭacaryām ivājñaḥ // BhP_01.03.037
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163547 (0.0):
BhP_01.03.037/1 na cāsya kaścin nipuṇena dhātur avaiti jantuḥ kumanīṣa / ūtīḥ / BhP_01.03.037/3 nāmāni rūpāṇi manovacobhiḥ santanvato naṭacaryām ivājñaḥ
sa veda dhātuḥ padavīṃ parasya durantavīryasya rathāṅgapāṇeḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163558 (0.0):
BhP_01.03.038/1 sa veda dhātuḥ padavīṃ parasya durantavīryasya
yo 'māyayā santatayānuvṛttyā bhajeta tatpādasarojagandham // BhP_01.03.038
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163568 (0.0):
BhP_01.03.038/1 sa veda dhātuḥ padavīṃ parasya durantavīryasya / rathāṅgapāṇeḥ / BhP_01.03.038/3 yo 'māyayā santatayānuvṛttyā bhajeta tatpādasarojagandham
atheha dhanyā bhagavanta itthaṃ yadvāsudeve 'khilalokanāthe /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163579 (0.0):
BhP_01.03.038/3 yo 'māyayā santatayānuvṛttyā bhajeta tatpādasarojagandham / BhP_01.03.039/1 atheha dhanyā bhagavanta itthaṃ yadvāsudeve
kurvanti sarvātmakam ātmabhāvaṃ na yatra bhūyaḥ parivarta ugraḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163587 (0.0):
'khilalokanāthe / BhP_01.03.039/3 kurvanti sarvātmakam ātmabhāvaṃ na yatra bhūyaḥ parivarta
BhP_01.03.039 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107824 (0.0):
sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396 / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930499 (0.0):
kīrtyamānaṃ ceti | tatra śrī bhāgavatam upalakṣya pūrvaṃ yathā / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163593 (5.960):
BhP_01.03.039/3 kurvanti sarvātmakam ātmabhāvaṃ na yatra bhūyaḥ parivarta / ugraḥ / BhP_01.03.040/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937961 (5.960):
BhP_02.01.008/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943112 (5.960):
BhP_02.08.028/1 prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639203 (0.005):
nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ // BhP_02.01.007 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201028 (0.039):
śrī-bhāgavatam ity ākhyā | yathoktam - idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ / brahma-sammitam iti | tasya hi prādhānye ṣaḍ-vidhena liṅgena tātparyam api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931263 (0.040):
anantaraṃ dvitīya skandhārambhe sarvottamam uttaraṃ vaktum / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643965 (0.041):
prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987169 (0.054):
śrīmadbhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasaṃmitam // NarP_1,96.1 //
uttamaślokacaritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ // BhP_01.03.040 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107830 (0.0):
idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam | / uttama śloka caritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ // Hbhv_10.397 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930504 (0.0):
idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam | / uttama śloka caritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ || [BhP 1.3.40]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163600 (0.006):
BhP_01.03.040/3 uttamaślokacaritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ
niḥśreyasāya lokasya dhanyaṃ svastyayanaṃ mahat / / tadidaṃ grāhayām āsasutam ātmavatāṃ varam // BhP_01.03.041 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107842 (0.0):
uttama śloka caritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ // Hbhv_10.397 // / niḥśreyasāya lokasya dhanyaṃ svasty ayanaṃ mahat |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163612 (0.004):
BhP_01.03.040/3 uttamaślokacaritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ / BhP_01.03.041/1 niḥśreyasāya lokasya dhanyaṃ svastyayanaṃ mahat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978631 (0.056):
tad idaṃ grāhayāmāsa sutam ātmavatāṃ varam | / sarva-vedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ sumuddhṛtam || [BhP 1.3.41-42]
sarvavedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ samuddhṛtam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163619 (0.0):
BhP_01.03.041/3 tadidaṃ grāhayām āsasutam ātmavatāṃ varam / BhP_01.03.042/1 sarvavedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ samuddhṛtam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107847 (0.0):
tad idaṃ grāhayām āsasutam ātmavatāṃ varam | / sarva vedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ samuddhṛtam // Hbhv_10.398 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978635 (0.028):
tad idaṃ grāhayāmāsa sutam ātmavatāṃ varam | / sarva-vedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ sumuddhṛtam || [BhP 1.3.41-42]
sa tu saṃśrāvayām āsamahārājaṃ parīkṣitam // BhP_01.03.042 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163628 (0.0):
BhP_01.03.042/1 sarvavedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ samuddhṛtam / BhP_01.03.042/3 sa tu saṃśrāvayām āsamahārājaṃ parīkṣitam
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12701537 (0.062):
samuddharet tailghṛtāt Brh_1,8.72a / samudrāvarṣamāsādi Brh_1,6.24a
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803992 (0.064):
sukhaṃ nivāsayām āsa dharma rājo janārdanam / / sa sainyaṃ sānugāmatyaṃ sa bhāryaṃ ca navaṃ navam // BhP_10.71.043 //
prāyopaviṣṭaṃ gaṅgāyāṃ parītaṃ paramarṣibhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163634 (0.0):
BhP_01.03.042/3 sa tu saṃśrāvayām āsamahārājaṃ parīkṣitam / BhP_01.03.043/1 prāyopaviṣṭaṃ gaṅgāyāṃ parītaṃ paramarṣibhiḥ
kṛṣṇe svadhāmopagate dharmajñānādibhiḥ saha // BhP_01.03.043 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163643 (0.0):
BhP_01.03.043/1 prāyopaviṣṭaṃ gaṅgāyāṃ parītaṃ paramarṣibhiḥ / BhP_01.03.043/3 kṛṣṇe svadhāmopagate dharmajñānādibhiḥ saha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979105 (0.0):
uktaṃ prathama-skandhe-- / kṛṣṇe sva-dhāmopagate dharma-jñānādibhiḥ saha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405563 (0.0):
mukhyo'bhidheya ity apy āha | / kṛṣṇe sva dhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933302 (0.0):
kṛṣṇe svadhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107857 (0.032):
kiṃ ca [BhP 1.3.43] / kṛṣṇe sva dhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha |
kalau naṣṭadṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163652 (0.0):
BhP_01.03.043/3 kṛṣṇe svadhāmopagate dharmajñānādibhiḥ saha / BhP_01.03.044/1 kalau naṣṭadṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107864 (0.0):
kṛṣṇe sva dhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha | / kalau naṣṭa dṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ // Hbhv_10.399 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978331 (0.0):
ataeva satsv api nānā-śāstreṣv etad evoktam - kalau naṣṭa-dṛśām eṣa / purāṇārko'dhunoditaḥ [BhP 1.3.45] iti | arkatā-rūpakeṇa tad vinā nānyeṣāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979112 (0.0):
kṛṣṇe sva-dhāmopagate dharma-jñānādibhiḥ saha | / kalau naṣṭa-dṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ || (BhP 1.3.45) iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405570 (0.0):
kṛṣṇe sva dhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha | / kalau naṣṭa dṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ || [BhP 1.3.43]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933309 (0.0):
kṛṣṇe svadhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha | / kalau naṣṭa dṛśām eṣa purāṇārko'dhunoditaḥ || [BhP 1.3.42] iti |
tatra kīrtayato viprā viprarṣerbhūritejasaḥ // BhP_01.03.044 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163659 (0.0):
BhP_01.03.044/1 kalau naṣṭadṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ / BhP_01.03.044/3 tatra kīrtayato viprā viprarṣerbhūritejasaḥ
ahaṃ cādhyagamaṃ tatra niviṣṭastadanugrahāt / / so 'haṃ vaḥ śrāvayiṣyāmi yathādhītaṃ yathāmati // BhP_01.03.045 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163672 (0.0):
BhP_01.03.044/3 tatra kīrtayato viprā viprarṣerbhūritejasaḥ / BhP_01.03.045/1 ahaṃ cādhyagamaṃ tatra niviṣṭastadanugrahāt
BhP_01.04.001/0 vyāsa uvāca / iti bruvāṇaṃ saṃstūya munīnāṃ dīrghasatriṇām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163680 (0.004):
BhP_01.03.045/3 so 'haṃ vaḥ śrāvayiṣyāmi yathādhītaṃ yathāmati / BhP_01.04.001/0 vyāsa uvāca
vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt // BhP_01.04.001 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163689 (0.0):
BhP_01.04.001/1 iti bruvāṇaṃ saṃstūya munīnāṃ dīrghasatriṇām / BhP_01.04.001/3 vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630195 (0.060):
śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ // BhP_01.07.008 // / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ /
BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca / sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163699 (0.0):
BhP_01.04.001/3 vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630195 (0.036):
śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ // BhP_01.07.008 // / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165544 (0.037):
BhP_01.07.008/3 śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / BhP_01.07.009/1 sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645306 (0.048):
yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu // BhP_02.10.047 // / BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca / yadāha no bhavān sūta kṣattā bhāgavatottamaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842685 (0.056):
śiṣya śiṣya praśiṣyāṇāṃ brahma tejo vivardhanam // BhP_12.07.025 // / BhP_12.08.001/0 śrī śaunaka uvāca / sūta jīva ciraṃ sādho vada no vadatāṃ vara /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944549 (0.057):
BhP_02.10.047/3 yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu / BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca / BhP_02.10.048/1 yadāha no bhavān sūta kṣattā bhāgavatottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640565 (0.060):
kuryāt // BhP_02.03.012 //* / BhP_02.03.013/0 śaunaka uvāca / ityabhivyāhṛtaṃ rājā niśamya bharatarṣabhaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546584 (0.063):
BhP_12.08.001/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.08.001/1 sūta jīva ciraṃ sādho vada no vadatāṃ vara
kathāṃ bhāgavatīṃ puṇyāṃ yadāha bhagavāñ chukaḥ // BhP_01.04.002 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163708 (5.960):
BhP_01.04.002/1 sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara / BhP_01.04.002/3 kathāṃ bhāgavatīṃ puṇyāṃ yadāha bhagavāñ chukaḥ
kasmin yuge pravṛtteyaṃ sthāne vā kena hetunā / / kutaḥ sañcoditaḥ kṛṣṇaḥ kṛtavān saṃhitāṃ muniḥ // BhP_01.04.003 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163717 (5.960):
BhP_01.04.002/3 kathāṃ bhāgavatīṃ puṇyāṃ yadāha bhagavāñ chukaḥ / BhP_01.04.003/1 kasmin yuge pravṛtteyaṃ sthāne vā kena hetunā
tasya putro mahāyogī samadṛṅ nirvikalpakaḥ / / ekāntamatirunnidro gūḍho mūḍha iveyate // BhP_01.04.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163730 (0.0):
BhP_01.04.003/3 kutaḥ sañcoditaḥ kṛṣṇaḥ kṛtavān saṃhitāṃ muniḥ / BhP_01.04.004/1 tasya putro mahāyogī samadṛṅ nirvikalpakaḥ
dṛṣṭvānuyāntam ṛṣim ātmajam apyanagnaṃ devyo hriyā paridadhurna sutasya
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163741 (0.0):
BhP_01.04.004/3 ekāntamatirunnidro gūḍho mūḍha iveyate / BhP_01.04.005/1 dṛṣṭvānuyāntam ṛṣim ātmajam apyanagnaṃ devyo hriyā
citram / / tadvīkṣya pṛcchati munau jagadustavāsti strīpumbhidā na tu sutasya
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163754 (0.0):
paridadhurna sutasya citram / BhP_01.04.005/3 tadvīkṣya pṛcchati munau jagadustavāsti strīpumbhidā na tu
viviktadṛṣṭeḥ // BhP_01.04.005 // / katham ālakṣitaḥ pauraiḥ samprāptaḥ kurujāṅgalān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163763 (0.005):
BhP_01.04.005/3 tadvīkṣya pṛcchati munau jagadustavāsti strīpumbhidā na tu / sutasya viviktadṛṣṭeḥ / BhP_01.04.006/1 katham ālakṣitaḥ pauraiḥ samprāptaḥ kurujāṅgalān
unmattamūkajaḍavadvicaran gajasāhvaye // BhP_01.04.006 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163771 (1.788):
BhP_01.04.006/1 katham ālakṣitaḥ pauraiḥ samprāptaḥ kurujāṅgalān / BhP_01.04.006/3 unmattamūkajaḍavadvicaran gajasāhvaye
kathaṃ vā pāṇḍaveyasya rājarṣermuninā saha / / saṃvādaḥ samabhūt tāta yatraiṣā sātvatī śrutiḥ // BhP_01.04.007 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163782 (0.0):
BhP_01.04.006/3 unmattamūkajaḍavadvicaran gajasāhvaye / BhP_01.04.007/1 kathaṃ vā pāṇḍaveyasya rājarṣermuninā saha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979175 (0.0):
tasya | yathoktam -- / kathaṃ vā pāṇḍaveyasya rājarṣer muninā saha |
sa godohanamātraṃ hi gṛheṣu gṛhamedhinām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163789 (0.0):
BhP_01.04.007/3 saṃvādaḥ samabhūt tāta yatraiṣā sātvatī śrutiḥ / BhP_01.04.008/1 sa godohanamātraṃ hi gṛheṣu gṛhamedhinām
avekṣate mahābhāgastīrthīkurvaṃstadāśramam // BhP_01.04.008 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163795 (0.005):
BhP_01.04.008/1 sa godohanamātraṃ hi gṛheṣu gṛhamedhinām / BhP_01.04.008/3 avekṣate mahābhāgastīrthīkurvaṃstadāśramam
abhimanyusutaṃ sūta prāhurbhāgavatottamam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163802 (0.0):
BhP_01.04.008/3 avekṣate mahābhāgastīrthīkurvaṃstadāśramam / BhP_01.04.009/1 abhimanyusutaṃ sūta prāhurbhāgavatottamam
tasya janma mahāścaryaṃ karmāṇi ca gṛṇīhi naḥ // BhP_01.04.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163809 (0.0):
BhP_01.04.009/1 abhimanyusutaṃ sūta prāhurbhāgavatottamam / BhP_01.04.009/3 tasya janma mahāścaryaṃ karmāṇi ca gṛṇīhi naḥ
sa samrāṭ kasya vā hetoḥ pāṇḍūnāṃ mānavardhanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163816 (0.0):
BhP_01.04.009/3 tasya janma mahāścaryaṃ karmāṇi ca gṛṇīhi naḥ / BhP_01.04.010/1 sa samrāṭ kasya vā hetoḥ pāṇḍūnāṃ mānavardhanaḥ
prāyopaviṣṭo gaṅgāyām anādṛtyādhirāṭśriyam // BhP_01.04.010 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163823 (1.192):
BhP_01.04.010/1 sa samrāṭ kasya vā hetoḥ pāṇḍūnāṃ mānavardhanaḥ / BhP_01.04.010/3 prāyopaviṣṭo gaṅgāyām anādṛtyādhirāṭśriyam
namanti yatpādaniketam ātmanaḥ śivāya hānīya dhanāni śatravaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163832 (0.0):
BhP_01.04.010/3 prāyopaviṣṭo gaṅgāyām anādṛtyādhirāṭśriyam / BhP_01.04.011/1 namanti yatpādaniketam ātmanaḥ śivāya hānīya dhanāni
kathaṃ sa vīraḥ śriyam aṅga dustyajāṃ yuvaiṣatotsraṣṭum aho sahāsubhiḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163841 (0.0):
BhP_01.04.011/1 namanti yatpādaniketam ātmanaḥ śivāya hānīya dhanāni / śatravaḥ / BhP_01.04.011/3 kathaṃ sa vīraḥ śriyam aṅga dustyajāṃ yuvaiṣatotsraṣṭum
BhP_01.04.011 // / śivāya lokasya bhavāya bhūtaye ya uttamaślokaparāyaṇā janāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163855 (0.0):
aho sahāsubhiḥ / BhP_01.04.012/1 śivāya lokasya bhavāya bhūtaye ya uttamaślokaparāyaṇā
jīvanti nātmārtham asau parāśrayaṃ mumoca nirvidya kutaḥ kalevaram //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163864 (0.0):
BhP_01.04.012/1 śivāya lokasya bhavāya bhūtaye ya uttamaślokaparāyaṇā / janāḥ / BhP_01.04.012/3 jīvanti nātmārtham asau parāśrayaṃ mumoca nirvidya kutaḥ
BhP_01.04.012 // / tat sarvaṃ naḥ samācakṣva pṛṣṭo yadiha kiñcana /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163873 (0.0):
BhP_01.04.012/3 jīvanti nātmārtham asau parāśrayaṃ mumoca nirvidya kutaḥ / kalevaram / BhP_01.04.013/1 tat sarvaṃ naḥ samācakṣva pṛṣṭo yadiha kiñcana
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163882 (0.0):
BhP_01.04.013/1 tat sarvaṃ naḥ samācakṣva pṛṣṭo yadiha kiñcana / BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt
BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163890 (0.005):
BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.028):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.029):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.029):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.029):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.029):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.032):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.033):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.037):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661355 (0.038):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.039):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176788 (0.040):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.043):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169223 (0.046):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630645 (0.047):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633642 (0.049):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.050):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166024 (0.054):
BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / BhP_01.07.040/1 evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412631 (0.056):
BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / BhP_10.80.005/1 viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808700 (0.056):
BhP_10.80.004 // / BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ /
jātaḥ parāśarādyogī vāsavyāṃ kalayā hareḥ // BhP_01.04.014 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163897 (1.192):
BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye / BhP_01.04.014/3 jātaḥ parāśarādyogī vāsavyāṃ kalayā hareḥ
sa kadācit sarasvatyā upaspṛśya jalaṃ śuciḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163904 (0.0):
BhP_01.04.014/3 jātaḥ parāśarādyogī vāsavyāṃ kalayā hareḥ / BhP_01.04.015/1 sa kadācit sarasvatyā upaspṛśya jalaṃ śuciḥ
vivikta eka āsīna udite ravimaṇḍale // BhP_01.04.015 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163912 (0.0):
BhP_01.04.015/1 sa kadācit sarasvatyā upaspṛśya jalaṃ śuciḥ / BhP_01.04.015/3 vivikta eka āsīna udite ravimaṇḍale
parāvarajñaḥ sa ṛṣiḥ kālenāvyaktaraṃhasā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163918 (0.0):
BhP_01.04.015/3 vivikta eka āsīna udite ravimaṇḍale / BhP_01.04.016/1 parāvarajñaḥ sa ṛṣiḥ kālenāvyaktaraṃhasā
yugadharmavyatikaraṃ prāptaṃ bhuvi yuge yuge // BhP_01.04.016 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163927 (0.0):
BhP_01.04.016/1 parāvarajñaḥ sa ṛṣiḥ kālenāvyaktaraṃhasā / BhP_01.04.016/3 yugadharmavyatikaraṃ prāptaṃ bhuvi yuge yuge
bhautikānāṃ ca bhāvānāṃ śaktihrāsaṃ ca tatkṛtam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163933 (0.0):
BhP_01.04.016/3 yugadharmavyatikaraṃ prāptaṃ bhuvi yuge yuge / BhP_01.04.017/1 bhautikānāṃ ca bhāvānāṃ śaktihrāsaṃ ca tatkṛtam
aśraddadhānān niḥsattvān durmedhān hrasitāyuṣaḥ // BhP_01.04.017 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163940 (0.003):
BhP_01.04.017/1 bhautikānāṃ ca bhāvānāṃ śaktihrāsaṃ ca tatkṛtam / BhP_01.04.017/3 aśraddadhānān niḥsattvān durmedhān hrasitāyuṣaḥ
durbhagāṃśca janān vīkṣya munirdivyena cakṣuṣā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163946 (0.0):
BhP_01.04.017/3 aśraddadhānān niḥsattvān durmedhān hrasitāyuṣaḥ / BhP_01.04.018/1 durbhagāṃśca janān vīkṣya munirdivyena cakṣuṣā
sarvavarṇāśramāṇāṃ yaddadhyau hitam amoghadṛk // BhP_01.04.018 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163955 (0.0):
BhP_01.04.018/1 durbhagāṃśca janān vīkṣya munirdivyena cakṣuṣā / BhP_01.04.018/3 sarvavarṇāśramāṇāṃ yaddadhyau hitam amoghadṛk
cāturhotraṃ karma śuddhaṃ prajānāṃ vīkṣya vaidikam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163962 (0.0):
BhP_01.04.018/3 sarvavarṇāśramāṇāṃ yaddadhyau hitam amoghadṛk / BhP_01.04.019/1 cāturhotraṃ karma śuddhaṃ prajānāṃ vīkṣya vaidikam
vyadadhādyajñasantatyai vedam ekaṃ caturvidham // BhP_01.04.019 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163970 (0.0):
BhP_01.04.019/1 cāturhotraṃ karma śuddhaṃ prajānāṃ vīkṣya vaidikam / BhP_01.04.019/3 vyadadhādyajñasantatyai vedam ekaṃ caturvidham
ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāścatvāra uddhṛtāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163978 (0.0):
BhP_01.04.019/3 vyadadhādyajñasantatyai vedam ekaṃ caturvidham / BhP_01.04.020/1 ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāścatvāra uddhṛtāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747496 (0.021):
dve vidye bhagavān viṣṇuḥ parā caivāparā ca ha /AP_1.015ab/ / ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāṅgāni ca ṣaḍ dvija(9) //AP_1.015cd/
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22483325 (0.041):
tenānupūrvīviśeṣeṇa tameva saṃsthitā akṣararāśayo vedā / ṛgyajuḥsāmātharvabhedena bhinnāḥ anantaśākhā vartanta iti //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11818188 (0.043):
svayaṃ śrīḥ viṣṇubhāvajñā vedaistuṣṭāva vedavit // PS_1,1.61 // / te vedāḥ ṛgyajuḥsāmātharvaṇāḥ śrīharervaśāḥ /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1388342 (0.045):
krameṇoccāryamāṇatvam / te cānupūrvīviśeṣeṇa saṃsthitā akṣararāśayo vedā / ṛgyajuḥsāmātharvabhedabhinnā anantaśākhā vartante / te ca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403319 (0.051):
BhP_03.12.037/0 maitreya uvāca / BhP_03.12.037/1 ṛg-yajuḥ-sāmātharvākhyān vedān pūrvādibhir mukhaiḥ
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21319169 (0.052):
apauruṣeyo vedaścaturvidhaḥ ṛgyajuḥsāmātharvabhedāt |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545712 (0.056):
BhP_12.06.049/3 avatīrṇo mahā-bhāga vedaṃ cakre catur-vidham / BhP_12.06.050/1 ṛg-atharva-yajuḥ-sāmnāṃ rāśīr uddhṛtya vargaśaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28924274 (0.056):
ṛgyajuḥsāmavedāya LiP_1,104.21c / ṛgyajuḥsāmavedā vai LiP_1,17.56c
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841873 (0.057):
avatīrṇo mahā bhāga vedaṃ cakre catur vidham // BhP_12.06.049 // / ṛg atharva yajuḥ sāmnāṃ rāśīr uddhṛtya vargaśaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939017 (0.061):
MSS_7332 1 ṛgyajuḥsāmanāmānas trayo vedās trayī smṛtā /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11554032 (0.061):
vyāhṛtaya ṛgyajuḥsāmātharvāṅgirasaḥ sarvāṇi chandāṃsi tāny aṅge
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4917028 (0.061):
saprapañcaṃ niṣprapañcaṃ vidyādvayamayaṃ mahat //AP_382.001cd/ / ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vidyā viṣṇurjagajjaniḥ /AP_382.002ab/
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652650 (0.062):
BhP_03.12.037/0 maitreya uvāca / ṛg yajuḥ sāmātharvākhyān vedān pūrvādibhir mukhaiḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23415985 (0.062):
praṇavāvasthitaṃ nityaṃ $ bhūr bhuvaḥ svar itīryate & / ṛgyajuḥsāmātharvāṇaṃ % yat tasmai brahmaṇe namaḥ // ViP_3,3.23 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5122642 (0.062):
praṇavāvasthitaṃ nityaṃ bhūr bhuvaḥ svar itīryate / / ṛgyajuḥsāmātharvāṇaṃ yat tasmai brahmaṇe namaḥ // ViP_3,3.23 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8632324 (0.063):
akārānto 'yamatharvaśabdaḥ / ṛkca yajuśca sāma cātharvaśceti tathoktāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289247 (0.064):
mātrāstisrastvardhamātraṃ $ nādākhyaṃ brahmasaṃjñitam & / ṛgyajuḥsāmavedā vai % mātrārūpeṇa mādhavaḥ // LiP_1,17.56 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183277 (0.064):
mātrāstisrastvardhamātraṃ nādākhyaṃ brahmasaṃjñitam / / ṛgyajuḥsāmavedā vai mātrārūpeṇa mādhavaḥ // LiP_1,17.56 //
itihāsapurāṇaṃ ca pañcamo veda ucyate // BhP_01.04.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163985 (0.005):
BhP_01.04.020/1 ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāścatvāra uddhṛtāḥ / BhP_01.04.020/3 itihāsapurāṇaṃ ca pañcamo veda ucyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975755 (0.016):
api cātra sākṣād eva veda-śabdaḥ prayuktaḥ purāṇetihāsayoḥ | anyatra ca -- / purāṇaṃ pañcamo vedaḥ | itihāsaḥ purāṇaṃ ca pañcamo veda ucyate [BhP
tatrargvedadharaḥ pailaḥ sāmago jaiminiḥ kaviḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163991 (0.0):
BhP_01.04.020/3 itihāsapurāṇaṃ ca pañcamo veda ucyate / BhP_01.04.021/1 tatrargvedadharaḥ pailaḥ sāmago jaiminiḥ kaviḥ
vaiśampāyana evaiko niṣṇāto yajuṣām uta // BhP_01.04.021 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163998 (0.004):
BhP_01.04.021/1 tatrargvedadharaḥ pailaḥ sāmago jaiminiḥ kaviḥ / BhP_01.04.021/3 vaiśampāyana evaiko niṣṇāto yajuṣām uta
atharvāṅgirasām āsīt sumanturdāruṇo muniḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164004 (0.0):
BhP_01.04.021/3 vaiśampāyana evaiko niṣṇāto yajuṣām uta / BhP_01.04.022/1 atharvāṅgirasām āsīt sumanturdāruṇo muniḥ
itihāsapurāṇānāṃ pitā me romaharṣaṇaḥ // BhP_01.04.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164010 (0.005):
BhP_01.04.022/1 atharvāṅgirasām āsīt sumanturdāruṇo muniḥ / BhP_01.04.022/3 itihāsapurāṇānāṃ pitā me romaharṣaṇaḥ
ta eta ṛṣayo vedaṃ svaṃ svaṃ vyasyann anekadhā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164017 (1.192):
BhP_01.04.022/3 itihāsapurāṇānāṃ pitā me romaharṣaṇaḥ / BhP_01.04.023/1 ta eta ṛṣayo vedaṃ svaṃ svaṃ vyasyann anekadhā
śiṣyaiḥ praśiṣyaistacchiṣyairvedāste śākhino 'bhavan // BhP_01.04.023 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164026 (0.0):
BhP_01.04.023/1 ta eta ṛṣayo vedaṃ svaṃ svaṃ vyasyann anekadhā / BhP_01.04.023/3 śiṣyaiḥ praśiṣyaistacchiṣyairvedāste śākhino 'bhavan
ta eva vedā durmedhairdhāryante puruṣairyathā / / evaṃ cakāra bhagavān vyāsaḥ kṛpaṇavatsalaḥ // BhP_01.04.024 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164037 (0.004):
BhP_01.04.023/3 śiṣyaiḥ praśiṣyaistacchiṣyairvedāste śākhino 'bhavan / BhP_01.04.024/1 ta eva vedā durmedhairdhāryante puruṣairyathā
strīśūdradvijabandhūnāṃ trayī na śrutigocarā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164043 (0.0):
BhP_01.04.024/3 evaṃ cakāra bhagavān vyāsaḥ kṛpaṇavatsalaḥ / BhP_01.04.025/1 strīśūdradvijabandhūnāṃ trayī na śrutigocarā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977764 (0.0):
eva sāmprataṃ vicāraṇīyam iti sthitam | hemādrer vrata-khaṇḍe - / strī-śūdra-dvijabandhūnāṃ trayī na śruti-gocarā |
karmaśreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhavediha /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164052 (0.0):
BhP_01.04.025/1 strīśūdradvijabandhūnāṃ trayī na śrutigocarā / BhP_01.04.025/3 karmaśreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhavediha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977771 (0.0):
strī-śūdra-dvijabandhūnāṃ trayī na śruti-gocarā | / karma-śreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhaved iha |
iti bhāratam ākhyānaṃ kṛpayā muninā kṛtam // BhP_01.04.025 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164058 (0.0):
BhP_01.04.025/3 karmaśreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhavediha / BhP_01.04.025/5 iti bhāratam ākhyānaṃ kṛpayā muninā kṛtam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977775 (0.0):
karma-śreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhaved iha | / iti bhāratam ākhyānaṃ kṛpayā muninā kṛtam || [BhP 1.4.25]
evaṃ pravṛttasya sadā bhūtānāṃ śreyasi dvijāḥ / / sarvātmakenāpi yadā nātuṣyaddhṛdayaṃ tataḥ // BhP_01.04.026 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164062 (0.0):
BhP_01.04.025/5 iti bhāratam ākhyānaṃ kṛpayā muninā kṛtam / BhP_01.04.026/1 evaṃ pravṛttasya sadā bhūtānāṃ śreyasi dvijāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164072 (0.0):
BhP_01.04.026/1 evaṃ pravṛttasya sadā bhūtānāṃ śreyasi dvijāḥ / BhP_01.04.026/3 sarvātmakenāpi yadā nātuṣyaddhṛdayaṃ tataḥ
nātiprasīdaddhṛdayaḥ sarasvatyāstaṭe śucau /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164079 (1.192):
BhP_01.04.026/3 sarvātmakenāpi yadā nātuṣyaddhṛdayaṃ tataḥ / BhP_01.04.027/1 nātiprasīdaddhṛdayaḥ sarasvatyāstaṭe śucau
vitarkayan viviktastha idaṃ covāca dharmavit // BhP_01.04.027 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164087 (1.192):
BhP_01.04.027/1 nātiprasīdaddhṛdayaḥ sarasvatyāstaṭe śucau / BhP_01.04.027/3 vitarkayan viviktastha idaṃ covāca dharmavit
dhṛtavratena hi mayā chandāṃsi guravo 'gnayaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164093 (0.0):
BhP_01.04.027/3 vitarkayan viviktastha idaṃ covāca dharmavit / BhP_01.04.028/1 dhṛtavratena hi mayā chandāṃsi guravo 'gnayaḥ
mānitā nirvyalīkena gṛhītaṃ cānuśāsanam // BhP_01.04.028 // / bhāratavyapadeśena hyāmnāyārthaśca pradarśitaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164104 (0.005):
BhP_01.04.028/1 dhṛtavratena hi mayā chandāṃsi guravo 'gnayaḥ / BhP_01.04.028/3 mānitā nirvyalīkena gṛhītaṃ cānuśāsanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20976217 (0.046):
atha vedārtha-nirṇāyakatvaṃ ca vaiṣṇave - / bhārata-vyapadeśena hy āmnāyārthaḥ pradarśitaḥ |
dṛśyate yatra dharmādi strīśūdrādibhirapyuta // BhP_01.04.029 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164112 (0.0):
BhP_01.04.029/1 bhāratavyapadeśena hyāmnāyārthaśca pradarśitaḥ / BhP_01.04.029/3 dṛśyate yatra dharmādi strīśūdrādibhirapyuta
tathāpi bata me daihyo hyātmā caivātmanā vibhuḥ / / asampanna ivābhāti brahmavarcasya sattamaḥ // BhP_01.04.030 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164124 (0.003):
BhP_01.04.029/3 dṛśyate yatra dharmādi strīśūdrādibhirapyuta / BhP_01.04.030/1 tathāpi bata me daihyo hyātmā caivātmanā vibhuḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6514014 (0.022):
pratīyamānatve yathā khalu pratyakṣa eko nityo vibhuścātmā / svasiddhāntairukalpyate tathā naivopalabhyata ityavaśyameva draṣṭavyam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169333 (0.048):
BhP_01.12.011/1 vidhūya tadameyātmā bhagavān dharmagub vibhuḥ / BhP_01.12.011/3 miṣato daśamāsasya tatraivāntardadhe hariḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899677 (0.049):
03903 tad yathāpi nāma śāriputra ātmeti cocyate/ na cātmā upalabhyate/ / 03904 na sattvo na jīvo na poṣo na puruṣo na pudgalo na manujo 'py
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2192888 (0.052):
"ātmā" | "ātmanā" svayam | "praharaty" ātmānaṃ | durvikalpair iti śeṣaḥ |"
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754289 (0.053):
vijñānam iti | tadyathāpi nāma śāradvatīputra ātmātmeti vyavahṛyate sa ca / parigaveṣyamāṇo nopalabhyate | evaṃ satvo jīvaḥ poṣaḥ pudgalo manujo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3261063 (0.056):
svātmanā tvakartaiveti / / natvātmanasthakṣṇa ivāvayavāḥ santi yairhastādibhiriva vāsyādīni takṣā
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7049935 (0.058):
vairāgyaiśvaryadharmātmā brahmamūrtirhṛdisthitā / / apāṃyoniḥ svayaṃbhūtirmānasī tattvasaṃbhavā // KūrmP_1,11.100 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8644613 (0.060):
'asarvaḥ sarva ivātmaiva sannanātmeva pratyaṅparāṅivaika īyate
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27628476 (0.062):
yadā svaputreṇa jito bhavet sa kimvātmanetyeva tadā pravettum | 25.71 | / sa vismṛt āstrastu yadā bhavet tadā bhīmo bhagadattaṃ prayāti |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4510250 (0.062):
jñānāgraparyantayos tu svasvarūpayaiva spandatattvātmanā parāśaktyā yukto / vibhuḥ śaṃkarātmā svabhāvo jāgarāsvapnarūpe padadvaye bhāti ||
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120241 (0.063):
jīvastu / pratiśarīraṃ bhinnaḥ/ vibhuḥ nityaśca/
kiṃ vā bhāgavatā dharmā na prāyeṇa nirūpitāḥ / / priyāḥ paramahaṃsānāṃ ta eva hyacyutapriyāḥ // BhP_01.04.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908099 (0.0):
ataeva svagataṃ vicārayati sma / kiṃ vā bhāgavatā dharmā na prāyeṇa nirūpitāḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164134 (0.003):
BhP_01.04.030/3 asampanna ivābhāti brahmavarcasya sattamaḥ / BhP_01.04.031/1 kiṃ vā bhāgavatā dharmā na prāyeṇa nirūpitāḥ
tasyaivaṃ khilam ātmānaṃ manyamānasya khidyataḥ / / kṛṣṇasya nārado 'bhyāgādāśramaṃ prāg udāhṛtam // BhP_01.04.032 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164147 (0.0):
BhP_01.04.031/3 priyāḥ paramahaṃsānāṃ ta eva hyacyutapriyāḥ / BhP_01.04.032/1 tasyaivaṃ khilam ātmānaṃ manyamānasya khidyataḥ
tam abhijñāya sahasā pratyutthāyāgataṃ muniḥ / / pūjayām āsa vidhivan nāradaṃ surapūjitam // BhP_01.04.033 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164161 (0.0):
BhP_01.04.032/3 kṛṣṇasya nārado 'bhyāgādāśramaṃ prāg udāhṛtam / BhP_01.04.033/1 tam abhijñāya sahasā pratyutthāyāgataṃ muniḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731096 (0.057):
itya evam uktvā muniḥ pūjayām āsa nāradam / / miṣṭaṃ ca bhojayām āsa śāyayām āsa bhaktitaḥ // Jss_1
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19827888 (0.059):
03,080.004d*0377_01 tato yudhiṣṭhiro rājā dṛṣṭvā devarṣisattamam / 03,080.004d*0377_02 yathārhaṃ pūjayām āsa vidhivat kurunandanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19654851 (0.060):
01,113.010d@064_0007 taṃ dṛṣṭvaiva muniḥ prītaḥ pūjayām āsa śāstrataḥ
BhP_01.05.001/0 sūta uvāca / atha taṃ sukham āsīna upāsīnaṃ bṛhacchravāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164168 (0.005):
BhP_01.04.033/3 pūjayām āsa vidhivan nāradaṃ surapūjitam / BhP_01.05.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765265 (0.053):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.055):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813384 (0.057):
vīryāṇy ananta vīryasya santy anantāni bhārata // BhP_10.85.058 // / BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś $ caritam amṛta kīrter varṇitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637635 (0.057):
yasya pālayataḥ kṣauṇīṃ yūyaṃ satrāya dīkṣitāḥ // BhP_01.17.045 // / BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.059):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633642 (0.059):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.060):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.061):
BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169223 (0.062):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716409 (0.063):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173498 (0.063):
BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / BhP_01.18.001/1 yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632991 (0.064):
sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā // BhP_01.10.036 // / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844045 (0.064):
tirodhāyi kṣaṇād asya svāśrame pūrva vat sthitaḥ // BhP_12.09.034 // / BhP_12.10.001/0 sūta uvāca / sa evam anubhūyedaṃ nārāyaṇa vinirmitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843592 (0.064):
drakṣye māyāṃ yayā lokaḥ sa pālo veda sad bhidām // BhP_12.09.006 // / BhP_12.09.007/0 sūta uvāca / itīḍito 'rcitaḥ kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune /
devarṣiḥ prāha viprarṣiṃ vīṇāpāṇiḥ smayann iva // BhP_01.05.001 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164176 (0.004):
BhP_01.05.001/1 atha taṃ sukham āsīna upāsīnaṃ bṛhacchravāḥ / BhP_01.05.001/3 devarṣiḥ prāha viprarṣiṃ vīṇāpāṇiḥ smayann iva
BhP_01.05.002/0 nārada uvāca / pārāśarya mahābhāga bhavataḥ kaccidātmanā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164183 (0.0):
BhP_01.05.001/3 devarṣiḥ prāha viprarṣiṃ vīṇāpāṇiḥ smayann iva / BhP_01.05.002/0 nārada uvāca
parituṣyati śārīra ātmā mānasa eva vā // BhP_01.05.002 // / jijñāsitaṃ susampannam api te mahadadbhutam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164194 (0.004):
BhP_01.05.002/1 pārāśarya mahābhāga bhavataḥ kaccidātmanā / BhP_01.05.002/3 parituṣyati śārīra ātmā mānasa eva vā
kṛtavān bhārataṃ yastvaṃ sarvārthaparibṛṃhitam // BhP_01.05.003 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164204 (0.0):
BhP_01.05.003/1 jijñāsitaṃ susampannam api te mahadadbhutam / BhP_01.05.003/3 kṛtavān bhārataṃ yastvaṃ sarvārthaparibṛṃhitam
jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam / / tathāpi śocasyātmānam akṛtārtha iva prabho // BhP_01.05.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001968 (0.0):
śrī nārada uvāca / jijñāsitam adhītaṃ ca / brahma yat tat sanātanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307287 (0.0):
sākṣātkārasyotkarṣaṃ bhagavat sandarbhe [87] / jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164214 (0.005):
BhP_01.05.003/3 kṛtavān bhārataṃ yastvaṃ sarvārthaparibṛṃhitam / BhP_01.05.004/1 jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam
BhP_01.05.005/0 vyāsa uvāca / astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate me /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164226 (0.0):
BhP_01.05.004/3 tathāpi śocasyātmānam akṛtārtha iva prabho / BhP_01.05.005/0 vyāsa uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001980 (0.0):
tathāpi śocasy ātmānam / akṛtārtha iva prabho || [BhP 1.5.4] / śrī vyāsa uvāca
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243756 (0.034):
vikalpānmayā bhavato dūṣaṇaṃ kṛtam / yadbhavatoktaṃ / dūṣayitavyabhavādastyātmeti / tato dūṣaṇānnāstyātmeti jñātam / bhavata
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048536 (0.035):
supuṣpacandro dharmabhāṇakastaṃ bodhisattvagaṇametadavocat sacenme ātmā / ārakṣyo bhavet, na mayā atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8706760 (0.038):
dhvaniśabdaḥ kāvyasyātmetyuktaṃ bhaved, gavityayamāheti yathā / / na ca vipratipattisthānamasadeva, pratyuta satyeva dharmiṇi
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10177062 (0.043):
śrībhagavānuvāca / paiṇḍrakoktaṃ tvayā yattudūtavaktreṇa māṃ prati /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23817519 (0.043):
ivaśabdasyābhāvārthatve dvaitamiva bhavatītyasya dvaitaṃ nāstītyarthaḥ / syāt / / yatra tvasya sarvamātmaivābhūdityasya tāvad dvaitābhāvo 'rthaḥ sphuṭa eva
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521622 (0.047):
tatkasya hetoḥ? iti pṛṣṭvā ātmasaṃjñā ityudatārīt | / yathātmetyādyuktastathā ayamahamityayātmasaṃjñā yā sarvajanaprasiddhā,
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413868 (0.048):
[*14] bandhuro manohara ātmā yasyeti vā | / api ca yad uktam patyapatya-" ity ādi tvayā dharmavideti sopahāsam evam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651275 (,0.048):
kālākhyaṃ lakṣaṇaṃ brahman yathā varṇaya naḥ prabho // BhP_03.10.010 // / BhP_03.10.011/0 maitreya uvāca"
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391128 (0.050):
§maitreya uvāca: / kathitaṃ me tvayā sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mahāmune &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097791 (0.050):
§maitreya uvāca: / kathitaṃ me tvayā sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mahāmune /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24074167 (0.051):
na caivamātmano 'stīti nāstyātmā / / yattrhi vātsīputriyāḥ pudgalaṃ santimicchanti /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15472981 (0.051):
05,116.013c paurajānapadārthaṃ tu mamārtho nātmabhogataḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230163 (0.052):
ātmetyanuṣajyate/ nāstītyanvayaḥ/ taditi/ loṣṭetyarthaḥ/ evamagre 'pi/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18826054 (0.052):
yattvayoktaṃ ca vacanaṃ na hi me rocate priye /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767282 (0.052):
svayaṃprakāśaḥcidbhinnatvāt, ahamarthaḥ parāk anyādhīnaprakāśatvāt, / ahamartho nātmā parāktvā
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7089711 (0.052):
(EĀ.Trip 26.24) anagravatīṃ ca vaḥ parṣadaṃ deśayiṣyāṃi agravatīṃ ceti me / yad uktam idaṃ me tat pratyuktam //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16401274 (0.053):
yo 'sau viṣṇur agādhātmā HV_App.I,41.1625a / yo 'sauviṣṇo tvayā hataḥ HV_44.61b
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2579021 (0.054):
viṣayabhogeṣvāsthānivartanena muktāvabhiruciṃ janayituṃ, yadapi yatra / tvasya sarvamātmaivābhūditi muktāvātmano 'dvitīyatvacanaṃ tadapi na
tanmūlam avyaktam agādhabodhaṃ pṛcchāmahe tvātmabhavātmabhūtam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164232 (0.0):
BhP_01.05.005/1 astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate / me / BhP_01.05.005/3 tanmūlam avyaktam agādhabodhaṃ pṛcchāmahe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001992 (0.0):
tathāpi nātmā parituṣyate me | / tan mūlam avyaktam agādha bodhaṃ
BhP_01.05.005 // / sa vai bhavān veda samastaguhyam upāsito yat puruṣaḥ purāṇaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164249 (0.0):
tvātmabhavātmabhūtam / BhP_01.05.006/1 sa vai bhavān veda samastaguhyam upāsito yat puruṣaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002003 (0.0):
pṛcchāmahe tvātma bhavātma bhūtam || [BhP 1.5.5]
parāvareśo manasaiva viśvaṃ sṛjatyavatyatti guṇairasaṅgaḥ // BhP_01.05.006
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164258 (0.0):
BhP_01.05.006/1 sa vai bhavān veda samastaguhyam upāsito yat puruṣaḥ / purāṇaḥ / BhP_01.05.006/3 parāvareśo manasaiva viśvaṃ sṛjatyavatyatti guṇairasaṅgaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002011 (0.0):
upāsito yat puruṣaḥ purāṇaḥ | / parāvareśo manasaiva viśvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795954 (0.037):
yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398876 (0.046):
BhP_10.60.002/1 yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ
tvaṃ paryaṭann arka iva trilokīm antaścaro vāyurivātmasākṣī /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164268 (0.0):
BhP_01.05.006/3 parāvareśo manasaiva viśvaṃ sṛjatyavatyatti guṇairasaṅgaḥ / BhP_01.05.007/1 tvaṃ paryaṭann arka iva trilokīm antaścaro
parāvare brahmaṇi dharmato vrataiḥ snātasya me nyūnam alaṃ vicakṣva //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164277 (0.0):
vāyurivātmasākṣī / BhP_01.05.007/3 parāvare brahmaṇi dharmato vrataiḥ snātasya me nyūnam alaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424217 (0.0):
ukteḥ | śābde pare brahmaṇi dharmato vrataiḥ snātasya me nyūnam alaṃ
BhP_01.05.007 // / BhP_01.05.008/0 śrīnārada uvāca / bhavatānuditaprāyaṃ yaśo bhagavato 'malam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164288 (0.0):
BhP_01.05.007/3 parāvare brahmaṇi dharmato vrataiḥ snātasya me nyūnam alaṃ / vicakṣva / BhP_01.05.008/0 śrīnārada uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002021 (0.0):
sṛjaty avaty atti guṇair asaṅgaḥ || [BhP 1.5.6] / śrī nārada uvāca / bhavatānudita prāyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424228 (0.0):
vicakṣva [BhP 1.5.7] iti śrī vyāsa praśnānantarāt | / bhavatānudita prāyaṃ yaśo bhagavato 'malam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930196 (0.0):
kiṃ bahunā, etad artham evāsya mahā purāṇāvirbhāva iti bhavatānudita / prāyaṃ yaśo bhagavato'malam [BhP 1.5.8] ity ādau samādhinānusmara tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424218 (0.026):
ukteḥ | śābde pare brahmaṇi dharmato vrataiḥ snātasya me nyūnam alaṃ / vicakṣva [BhP 1.5.7] iti śrī vyāsa praśnānantarāt |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385440 (0.033):
BhP_07.03.021/2 martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.03.022/1 ityuktvādibhavo devo bhakṣitāṅgaṃ pipīlikaiḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375630 (0.035):
BhP_08.11.044/0 śrīnārada uvāca / BhP_08.11.044/1 bhavadbhiramṛtaṃ prāptaṃ nārāyaṇabhujāśrayaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2719514 (0.036):
martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama // BhP_07.03.021 // / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763219 (0.036):
tayor anugrahārthāya śāpaṃ dāsyann idaṃ jagau // BhP_10.10.007 // / BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802097 (0.036):
kim // BhP_10.69.016 //* / BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe $ maitrī janeṣu sakaleṣu damaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811875 (0.036):
karmaṇā karma nirhāro yathā syān nas tad ucyatām // BhP_10.84.029 // / BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388702 (0.038):
BhP_07.08.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.08.001/1 atha daityasutāḥ sarve śrutvā tadanuvarṇitam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392075 (0.039):
BhP_07.10.052/2 yathā copacitā kīrtiḥ kṛṣṇenānena kathyatām / BhP_07.10.053/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.10.053/1 nirjitā asurā devairyudhyanenopabṛṃhitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725680 (0.039):
yathā copacitā kīrtiḥ kṛṣṇenānena kathyatām // BhP_07.10.052 // / BhP_07.10.053/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736051 (0.040):
vārayāmāsa vibudhān dṛṣṭvā dānavasaṅkṣayam // BhP_08.11.043 // / BhP_08.11.044/0 śrīnārada uvāca / bhavadbhiramṛtaṃ prāptaṃ nārāyaṇabhujāśrayaiḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386897 (0.041):
mā naḥ / BhP_07.05.029/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.05.029/1 guruṇaivaṃ pratiprokto bhūya āhāsuraḥ sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720881 (0.041):
naisargikīyaṃ matirasya rājan niyaccha manyuṃ kadadāḥ sma mā naḥ // / BhP_07.05.028 // / BhP_07.05.029/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363589 (0.041):
BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.10.008/1 na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405511 (0.041):
BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.69.017/1 naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416060 (0.041):
BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.84.030/1 nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā
yenaivāsau na tuṣyeta manye taddarśanaṃ khilam // BhP_01.05.008 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164297 (0.0):
BhP_01.05.008/1 bhavatānuditaprāyaṃ yaśo bhagavato 'malam / BhP_01.05.008/3 yenaivāsau na tuṣyeta manye taddarśanaṃ khilam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002027 (0.0):
yaśo bhagavato 'malam | / yenaivāsau na tuṣyeta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424234 (0.0):
bhavatānudita prāyaṃ yaśo bhagavato 'malam | / yenaivāsau na tuṣyeta manye tad darśanaṃ khilam || [BhP 1.5.8]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002176 (0.048):
jñānena asau bhagavān tu tuṣyeta, tad eva darśanaṃ jñānaṃ khilaṃ nyūnaṃ / manye tad eva spaṣṭayati | naiṣkarmyam iti |
yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164304 (0.0):
BhP_01.05.008/3 yenaivāsau na tuṣyeta manye taddarśanaṃ khilam / BhP_01.05.009/1 yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312644 (0.0):
saṃhitām āvirbhāvayiṣyantaṃ śrī vyāsam | yathāha / yathā dharmādayaś cārthā muni varyānukīrtitāḥ |
na tathā vāsudevasya mahimā hyanuvarṇitaḥ // BhP_01.05.009 // / na yadvacaścitrapadaṃ hareryaśo jagatpavitraṃ pragṛṇīta karhicit /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164321 (0.0):
BhP_01.05.009/3 na tathā vāsudevasya mahimā hyanuvarṇitaḥ / BhP_01.05.010/1 na yadvacaścitrapadaṃ hareryaśo jagatpavitraṃ pragṛṇīta
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550173 (0.0):
BhP_12.12.051/1 na yad vacaś citra-padaṃ harer yaśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846008 (0.0):
BhP_12.12.050 // / na yad vacaś citra padaṃ harer yaśo $ jagat pavitraṃ pragṛṇīta karhicit &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312648 (0.0):
yathā dharmādayaś cārthā muni varyānukīrtitāḥ | / na tathā vāsudevasya mahimā hy anuvarṇitaḥ || [BhP 1.5.9]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327621 (0.0):
na yad vacaś citra padaṃ harer yaśo
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164309 (0.005):
BhP_01.05.009/1 yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ / BhP_01.05.009/3 na tathā vāsudevasya mahimā hyanuvarṇitaḥ
tadvāyasaṃ tīrtham uśanti mānasā na yatra haṃsā niramantyuśikkṣayāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327627 (1.192):
jagat pavitraṃ pragṛṇīta karhicit | / tad vāyasaṃ tīrtham uśanti mānasā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164330 (0.016):
karhicit / BhP_01.05.010/3 tadvāyasaṃ tīrtham uśanti mānasā na yatra haṃsā
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542650 (0.028):
14,29: tyayati.iti.loko.tyayati.iti/ / 14,29: haṃsayan.tyayati.iti/ / 14,29: haṃsāḥ.paramahaṃsāh/
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159054 (0.054):
jaṭilā - ṇūṇaṃ nūurasahena āhaḍiṭṭā ede haṃsā haṃsaṇaṃdi-ṇījalādo vaṇe / dhāanti | tā bahūḍiā ṇādidūre habissadi | [nūnaṃ nūpura-śabdena ākarṣitā
BhP_01.05.010 // / tadvāgvisargo janatāghaviplavo yasmin pratiślokam abaddhavatyapi /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164341 (0.0):
BhP_01.05.010/3 tadvāyasaṃ tīrtham uśanti mānasā na yatra haṃsā / niramantyuśikkṣayāḥ / BhP_01.05.011/1 tadvāgvisargo janatāghaviplavo yasmin pratiślokam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327639 (0.029):
tad vāg visargo janatāgha viplavo
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21296993 (0.037):
7 nakṣatrodayānantaraṃ vaksānvārambhaṇaṃ, vāgvisargaśca / / uduteṣu nakṣatreṣu prācīmudīcīṃ vā diśamupaniṣkramya vatsamanvārabhya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930892 (0.052):
tad vāg visargo janatāgha viplavaḥ [BhP 1.5.11, 12.12.52] ity ādau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327630 (0.053):
na yatra haṃsā niramanty uśik kṣayāḥ || / tad vāg visargo janatāgha viplavo
nāmānyanantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164351 (0.0):
BhP_01.05.011/1 tadvāgvisargo janatāghaviplavo yasmin pratiślokam / abaddhavatyapi / BhP_01.05.011/3 nāmānyanantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550207 (0.0):
BhP_12.12.052/3 nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846039 (0.0):
tad vāg visargo janatāgha samplavo yasmin prati ślokam abaddhavaty api / / nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327648 (0.0):
yasmin prati ślokam abaddhavaty api | / nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat
BhP_01.05.011 // / naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876092 (0.0):
jñāna yogābhyāṃ naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ na śobhate [BhP
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671682 (0.0):
jñāna-yogābhyāṃ naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ na śobhate [BhP
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279396 (0.0):
yad-bhagavad-anarpita-karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164360 (0.0):
BhP_01.05.011/3 nāmānyanantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti / sādhavaḥ / BhP_01.05.012/1 naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550217 (0.0):
BhP_12.12.052/3 nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti / gṛṇanti sādhavaḥ / BhP_12.12.053/1 naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846048 (0.0):
nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ // / BhP_12.12.052 // / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ $ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 517199 (0.0):
yathoktam / / naiṣkarmyamapyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānamalaṃ virañjanam'; iti"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002037 (0.0):
manye tad darśanaṃ khilam || [BhP 1.5.8] / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895872 (0.0):
śrī bhāgavatādir bhāva kāraṇe śrī nārada vyāsa saṃvāde'pi / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907816 (0.011):
sālokya sārṣṭi sālokya [BhP 3.29.11] ity ādi, no dānaṃ no tapo nejyā [BhP / 7.7.44] ity ādi | naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam [BhP 1.5.12] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908016 (0.015):
samādhinānusmara tad viceṣṭitam || [BhP 1.5.13] / atho ato naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam [BhP 1.5.12] ity ādi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723688 (0.016):
yad bhagavad anarpita karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924356 (0.017):
athāropa siddhā etad artham eva naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam / [BhP 1.5.12] ity ādau sakāma niṣkāmayor dvayor api karmaṇor nindā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894225 (0.060):
vaimukhyāviśeṣāt | tathā ca śrī nārada vākyam naiṣkarmyam apy acyuta / bhāva varjitam ity ādau kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare na cārpitaṃ
kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma yadapyakāraṇam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164370 (0.0):
BhP_01.05.012/1 naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ / nirañjanam / BhP_01.05.012/3 kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846054 (0.0):
naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ $ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare % na hy arpitaṃ karma yad apy anuttamam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002046 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam | / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894235 (0.0):
bhāva varjitam ity ādau kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare na cārpitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895874 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895881 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901591 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam | / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 12.12.52]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550225 (0.014):
BhP_12.12.053/2 na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / BhP_12.12.053/3 kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
BhP_01.05.012 // / atho mahābhāga bhavān amoghadṛk śuciśravāḥ satyarato dhṛtavrataḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164382 (0.0):
BhP_01.05.012/3 kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma / yadapyakāraṇam / BhP_01.05.013/1 atho mahābhāga bhavān amoghadṛk śuciśravāḥ satyarato
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908004 (0.0):
atho mahā bhāga bhavān amogha dṛk / śuci śravāḥ satya rato dhṛta vrataḥ |
urukramasyākhilabandhamuktaye samādhinānusmara tadviceṣṭitam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908010 (0.0):
śuci śravāḥ satya rato dhṛta vrataḥ | / urukramasyākhila bandha muktaye
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164390 (1.192):
BhP_01.05.013/1 atho mahābhāga bhavān amoghadṛk śuciśravāḥ satyarato / dhṛtavrataḥ / BhP_01.05.013/3 urukramasyākhilabandhamuktaye samādhinānusmara
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933680 (1.192):
kvacil līlādi yukte ca tasminn ananyā sphūrtiḥ samādhiḥ syāt | yathāha / urukramasyākhila bandha muktaye / samādhinānusmara tad viceṣṭitam || [BhP 1.5.13] (page 143)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980234 (0.062):
ity atra prasiddheḥ | praṇihite samāhite samādhinānusmara tad-viceṣṭitam / (BhP 1.5.13) iti taṃ prati śrī-nāradopadeśāt | pūrṇadasya mukta-pragrahayā
BhP_01.05.013 // / tato 'nyathā kiñcana yadvivakṣataḥ pṛthag dṛśastatkṛtarūpanāmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164401 (0.0):
BhP_01.05.013/3 urukramasyākhilabandhamuktaye samādhinānusmara / tadviceṣṭitam / BhP_01.05.014/1 tato 'nyathā kiñcana yadvivakṣataḥ pṛthag
na karhicit kvāpi ca duḥsthitā matir labheta vātāhatanaurivāspadam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164412 (0.0):
dṛśastatkṛtarūpanāmabhiḥ / BhP_01.05.014/3 na karhicit kvāpi ca duḥsthitā matir labheta
BhP_01.05.014 // / jugupsitaṃ dharmakṛte 'nuśāsataḥ svabhāvaraktasya mahān vyatikramaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164421 (0.0):
vātāhatanaurivāspadam / BhP_01.05.015/1 jugupsitaṃ dharmakṛte 'nuśāsataḥ svabhāvaraktasya mahān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895967 (0.0):
vyarthatvaṃ vyaktam | (page 10) kiṃ ca / jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ || [BhP 1.5.15]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916757 (0.0):
joṣayet sarva karmāṇi vidvān yuktaḥ samācaran || [Gītā 3.26] ity ādi | / jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923480 (0.0):
samupetaḥ samprāpto mṛtyuḥ saṃsāro yena tam | ata uktaṃ śrī nāradena / jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ | [BhP 1.5.15] ity ādi |
yadvākyato dharma itītaraḥ sthito na manyate tasya nivāraṇaṃ janaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164431 (0.0):
BhP_01.05.015/1 jugupsitaṃ dharmakṛte 'nuśāsataḥ svabhāvaraktasya mahān / vyatikramaḥ / BhP_01.05.015/3 yadvākyato dharma itītaraḥ sthito na manyate tasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916764 (0.0):
svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ | / yad vākyato dharma itītaraḥ sthito
BhP_01.05.015 // / vicakṣaṇo 'syārhati vedituṃ vibhor anantapārasya nivṛttitaḥ sukham /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164440 (0.0):
BhP_01.05.015/3 yadvākyato dharma itītaraḥ sthito na manyate tasya / nivāraṇaṃ janaḥ / BhP_01.05.016/1 vicakṣaṇo 'syārhati vedituṃ vibhor anantapārasya
pravartamānasya guṇairanātmanas tato bhavān darśaya ceṣṭitaṃ vibhoḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164449 (0.0):
BhP_01.05.016/1 vicakṣaṇo 'syārhati vedituṃ vibhor anantapārasya / nivṛttitaḥ sukham / BhP_01.05.016/3 pravartamānasya guṇairanātmanas tato bhavān darśaya
BhP_01.05.016 // / tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164459 (0.0):
BhP_01.05.016/3 pravartamānasya guṇairanātmanas tato bhavān darśaya / ceṣṭitaṃ vibhoḥ / BhP_01.05.017/1 tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119381 (0.0):
ataivoktaṃ prathama skandhe [BhP 1.5.17] / tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898634 (0.0):
eva tātparyam | athātra tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629408 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120083 (0.0):
prathame (1.5.17) / tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujam harer
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742936 (0.018):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo |tha patet tato yadi [BhP 1.5.17]
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5225013 (0.018):
tyaktvā sva-dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
yatra kva vābhadram abhūdamuṣya kiṃ ko vārtha āpto 'bhajatāṃ svadharmataḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164468 (0.0):
BhP_01.05.017/1 tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha / patet tato yadi / BhP_01.05.017/3 yatra kva vābhadram abhūdamuṣya kiṃ ko vārtha āpto
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119389 (0.0):
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi | / yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto 'bhajatāṃ sva dharmataḥ // Hbhv_11.554 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895989 (0.0):
bhajann apakvo'tha patet tato yadi | / yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto'bhajatāṃ sva dharmataḥ || [BhP 1.5.17]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629414 (0.0):
bhajann apakvo'tha patet tato yadi | / yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120089 (0.0):
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi | / yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ
// BhP_01.05.017 // / tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yadbhramatām uparyadhaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164478 (0.0):
BhP_01.05.017/3 yatra kva vābhadram abhūdamuṣya kiṃ ko vārtha āpto / 'bhajatāṃ svadharmataḥ / BhP_01.05.018/1 tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yadbhramatām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314397 (0.0):
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ |
tal labhyate duḥkhavadanyataḥ sukhaṃ kālena sarvatra gabhīraraṃhasā //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164488 (0.0):
BhP_01.05.018/1 tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yadbhramatām / uparyadhaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314405 (0.0):
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ |
BhP_01.05.018 // / na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga saṃsṛtim /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164501 (0.0):
BhP_01.05.018/3 tal labhyate duḥkhavadanyataḥ sukhaṃ kālena sarvatra / gabhīraraṃhasā / BhP_01.05.019/1 na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 498249 (0.0):
yathoktam / / na vai jano jātu kathañcanāvrajenmukundasevyanyavadaṅga saṃsṛtim'; iti /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314411 (0.0):
kālena sarvatra gabhīra raṃhasā || / na vai jano jātu kathañcanāvrajen
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314418 (0.0):
na vai jano jātu kathañcanāvrajen / mukunda sevy anyavad aṅga saṃsṛtim |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319182 (0.056):
śrī nāradena ca / na vai jano jātu kathañcanāvrajen
smaran mukundāṅghryupagūhanaṃ punar vihātum icchen na rasagraho janaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164513 (0.0):
BhP_01.05.019/1 na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga / saṃsṛtim / BhP_01.05.019/3 smaran mukundāṅghryupagūhanaṃ punar vihātum icchen na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314427 (0.0):
mukunda sevy anyavad aṅga saṃsṛtim | / smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319201 (0.0):
smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar / vihātum icchen na rasa graho janaḥ || [BhP 1.5.19] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328206 (0.0):
tathā smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar vihātum icchen na rasa
BhP_01.05.019 // / idaṃ hi viśvaṃ bhagavān ivetaro yato jagatsthānanirodhasambhavāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164521 (0.0):
BhP_01.05.019/3 smaran mukundāṅghryupagūhanaṃ punar vihātum icchen na / rasagraho janaḥ / BhP_01.05.020/1 idaṃ hi viśvaṃ bhagavān ivetaro yato
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193032 (0.0):
abhāvanya evety āha -- / idaṃ hi viśvaṃ bhagavān ivetaro / yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643975 (1.192):
BBsBh_1,1.6.26: / idaṃ hi viśvaṃ bhagavānivetaro yato jagatsthānanirodhasambhavaḥ /
taddhi svayaṃ veda bhavāṃstathāpi te prādeśamātraṃ bhavataḥ pradarśitam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164528 (0.0):
jagatsthānanirodhasambhavāḥ / BhP_01.05.020/3 taddhi svayaṃ veda bhavāṃstathāpi te prādeśamātraṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193039 (1.192):
yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ / tad dhi svayaṃ veda bhavāṃs tathāpi te / prādeśa-mātraṃ bhavataḥ pradarśitam || [BhP 1.5.20]
BhP_01.05.020 // / tvam ātmanātmānam avehyamoghadṛk parasya puṃsaḥ paramātmanaḥ kalām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164539 (0.0):
BhP_01.05.020/3 taddhi svayaṃ veda bhavāṃstathāpi te prādeśamātraṃ / bhavataḥ pradarśitam / BhP_01.05.021/1 tvam ātmanātmānam avehyamoghadṛk parasya puṃsaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403646 (0.0):
tvam ātmanātmānam avehy amogha dṛk / parasya puṃsaḥ paramātmanaḥ kalām | / ajaṃ prajātaṃ jagataḥ śivāya tan
ajaṃ prajātaṃ jagataḥ śivāya tan mahānubhāvābhyudayo 'dhigaṇyatām //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164548 (0.0):
BhP_01.05.021/1 tvam ātmanātmānam avehyamoghadṛk parasya puṃsaḥ / paramātmanaḥ kalām / BhP_01.05.021/3 ajaṃ prajātaṃ jagataḥ śivāya tan mahānubhāvābhyudayo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403652 (0.0):
parasya puṃsaḥ paramātmanaḥ kalām | / ajaṃ prajātaṃ jagataḥ śivāya tan
BhP_01.05.021 // / idaṃ hi puṃsastapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca buddhidattayoḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164557 (0.0):
BhP_01.05.021/3 ajaṃ prajātaṃ jagataḥ śivāya tan mahānubhāvābhyudayo / 'dhigaṇyatām / BhP_01.05.022/1 idaṃ hi puṃsastapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932301 (0.0):
atha guṇa kīrtanam / idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā / sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911195 (0.0):
MSS_5928 1 idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121361 (0.0):
guṇa kīrtanam, yathā prathame (1.5.22) / idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā / sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110310 (0.035):
prathama skandhe [BhP 1.5.22] śrī nāradena / idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā / sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ |
avicyuto 'rthaḥ kavibhirnirūpito yaduttamaślokaguṇānuvarṇanam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164566 (0.0):
BhP_01.05.022/1 idaṃ hi puṃsastapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca / buddhidattayoḥ / BhP_01.05.022/3 avicyuto 'rthaḥ kavibhirnirūpito
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110321 (0.0):
sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ | / avicyuto 'rthaḥ kavibhir nirūpito / yad uttamaśloka guṇānuvarṇanam // Hbhv_10.530 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932306 (0.0):
sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ | / avicyuto'rthaḥ kavibhir nirūpito
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911203 (0.0):
buddhadattayoḥ / / MSS_5928 2 avicyuto'rthaḥ kavibhirnirūpito yaduttamaślokaguṇānuvarṇanam //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121366 (0.0):
sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ | / avicyuto 'rthaḥ kavibhir nirūpito
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376468 (0.039):
kvacit / BhP_08.12.046/3 yaduttamaślokaguṇānuvarṇanaṃ samastasaṃsārapariśramāpaham
BhP_01.05.022 // / ahaṃ purātītabhave 'bhavaṃ mune dāsyāstu kasyāścana vedavādinām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164578 (0.0):
BhP_01.05.022/3 avicyuto 'rthaḥ kavibhirnirūpito / yaduttamaślokaguṇānuvarṇanam / BhP_01.05.023/1 ahaṃ purātītabhave 'bhavaṃ mune dāsyāstu kasyāścana
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944604 (0.011):
yathā ca śrī nārada vākye ahaṃ purātīta bhave'bhavam [BhP 1.5.23] ity
nirūpito bālaka eva yogināṃ śuśrūṣaṇe prāvṛṣi nirvivikṣatām //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164584 (0.0):
BhP_01.05.023/1 ahaṃ purātītabhave 'bhavaṃ mune dāsyāstu kasyāścana / vedavādinām / BhP_01.05.023/3 nirūpito bālaka eva yogināṃ śuśrūṣaṇe prāvṛṣi
BhP_01.05.023 // / te mayyapetākhilacāpale 'rbhake dānte 'dhṛtakrīḍanake 'nuvartini /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164595 (0.0):
BhP_01.05.023/3 nirūpito bālaka eva yogināṃ śuśrūṣaṇe prāvṛṣi / nirvivikṣatām / BhP_01.05.024/1 te mayyapetākhilacāpale 'rbhake dānte 'dhṛtakrīḍanake
cakruḥ kṛpāṃ yadyapi tulyadarśanāḥ śuśrūṣamāṇe munayo 'lpabhāṣiṇi //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164603 (0.0):
BhP_01.05.024/1 te mayyapetākhilacāpale 'rbhake dānte 'dhṛtakrīḍanake / 'nuvartini / BhP_01.05.024/3 cakruḥ kṛpāṃ yadyapi tulyadarśanāḥ śuśrūṣamāṇe munayo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198187 (0.0):
śrī-nārada-pūrva-janmani -- cakruḥ kṛpāṃ yadyapi tulya-darśanāḥ; / śuśrūṣamāṇe munayo 'lpa-bhāṣiṇi | [BhP 1.5.24]
BhP_01.05.024 // / ucchiṣṭalepān anumodito dvijaiḥ sakṛt sma bhuñje tadapāstakilbiṣaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164615 (0.0):
BhP_01.05.024/3 cakruḥ kṛpāṃ yadyapi tulyadarśanāḥ śuśrūṣamāṇe munayo / 'lpabhāṣiṇi / BhP_01.05.025/1 ucchiṣṭalepān anumodito dvijaiḥ sakṛt sma bhuñje
evaṃ pravṛttasya viśuddhacetasas taddharma evātmaruciḥ prajāyate //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164623 (0.0):
tadapāstakilbiṣaḥ / BhP_01.05.025/3 evaṃ pravṛttasya viśuddhacetasas taddharma evātmaruciḥ
BhP_01.05.025 // / tatrānvahaṃ kṛṣṇakathāḥ pragāyatām anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164632 (0.0):
BhP_01.05.025/3 evaṃ pravṛttasya viśuddhacetasas taddharma evātmaruciḥ / prajāyate / BhP_01.05.026/1 tatrānvahaṃ kṛṣṇakathāḥ pragāyatām anugraheṇāśṛṇavaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922761 (0.0):
tatra ruci pradhānānāṃ śravaṇādikam / tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124115 (0.0):
tatra ādyo (1.5.26) / tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403406 (0.032):
atha śrī nāradasya / tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321818 (0.044):
atha pūrvoktā raty ādi bhāvā udāhriyante | tatra ratim āha / tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ |
tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ priyaśravasyaṅga mamābhavadruciḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164641 (0.0):
BhP_01.05.026/1 tatrānvahaṃ kṛṣṇakathāḥ pragāyatām anugraheṇāśṛṇavaṃ / manoharāḥ / BhP_01.05.026/3 tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ priyaśravasyaṅga
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403419 (0.0):
anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ | / tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ / priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ || [BhP 1.5.26]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922769 (0.0):
tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ | / tāḥ śraddhayā me'nupadaṃ viśṛṇvataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321831 (0.0):
anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ | / tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ / priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124121 (0.0):
tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ | / tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ
BhP_01.05.026 // / tasmiṃstadā labdharucermahāmate priyaśravasyaskhalitā matirmama /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164651 (0.0):
mamābhavadruciḥ / BhP_01.05.027/1 tasmiṃstadā labdharucermahāmate priyaśravasyaskhalitā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321841 (1.192):
tasmiṃs tadā labdha rucer mahā mate / priyaśravasy askhalitā matir mama | / yayāham etat sad asat sva māyayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321833 (0.018):
priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ || / tasmiṃs tadā labdha rucer mahā mate
yayāham etat sadasat svamāyayā paśye mayi brahmaṇi kalpitaṃ pare //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164663 (0.0):
BhP_01.05.027/1 tasmiṃstadā labdharucermahāmate priyaśravasyaskhalitā / matirmama / BhP_01.05.027/3 yayāham etat sadasat svamāyayā paśye mayi brahmaṇi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188336 (0.0):
ca [Gītā 5.19] | atra brahmeti jīva-brahmaivocyate | yathā yathāham etat / sad- / asat sva-māyayā paśye mayi brahmaṇi kalpitaṃ pare iti | mayi brahmaṇi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321852 (0.0):
priyaśravasy askhalitā matir mama | / yayāham etat sad asat sva māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627775 (0.063):
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā / / sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ // BhP_01.02.030 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895814 (0.063):
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātma māyayā | / sad asad rūpayā cāsau guṇa mayy aguṇo vibhuḥ || [BhP 1.2.30]
BhP_01.05.027 // / itthaṃ śaratprāvṛṣikāvṛtū harer viśṛṇvato me 'nusavaṃ yaśo 'malam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164674 (0.0):
BhP_01.05.027/3 yayāham etat sadasat svamāyayā paśye mayi brahmaṇi / kalpitaṃ pare / BhP_01.05.028/1 itthaṃ śaratprāvṛṣikāvṛtū harer viśṛṇvato me 'nusavaṃ yaśo
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124152 (0.0):
itthaṃ śarat prāvṛṣikāv ṛtū harer / viśṛṇvato me 'nusavaṃ yaśo 'malam |
saṅkīrtyamānaṃ munibhirmahātmabhir bhaktiḥ pravṛttātmarajastamopahā //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164684 (0.0):
BhP_01.05.028/1 itthaṃ śaratprāvṛṣikāvṛtū harer viśṛṇvato me 'nusavaṃ yaśo / 'malam / BhP_01.05.028/3 saṅkīrtyamānaṃ munibhirmahātmabhir bhaktiḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124159 (0.0):
viśṛṇvato me 'nusavaṃ yaśo 'malam | / saṅkīrtyamānaṃ munibhir mahātmabhir
BhP_01.05.028 // / tasyaivaṃ me 'nuraktasya praśritasya hatainasaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164690 (0.0):
pravṛttātmarajastamopahā / BhP_01.05.029/1 tasyaivaṃ me 'nuraktasya praśritasya hatainasaḥ
śraddadhānasya bālasya dāntasyānucarasya ca // BhP_01.05.029 // / jñānaṃ guhyatamaṃ yat tat sākṣādbhagavatoditam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164703 (0.0):
BhP_01.05.029/1 tasyaivaṃ me 'nuraktasya praśritasya hatainasaḥ / BhP_01.05.029/3 śraddadhānasya bālasya dāntasyānucarasya ca
anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīnavatsalāḥ // BhP_01.05.030 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164708 (0.004):
BhP_01.05.030/1 jñānaṃ guhyatamaṃ yat tat sākṣādbhagavatoditam / BhP_01.05.030/3 anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīnavatsalāḥ
yenaivāhaṃ bhagavato vāsudevasya vedhasaḥ / / māyānubhāvam avidaṃ yena gacchanti tatpadam // BhP_01.05.031 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164722 (0.006):
BhP_01.05.030/3 anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīnavatsalāḥ / BhP_01.05.031/1 yenaivāhaṃ bhagavato vāsudevasya vedhasaḥ
etat saṃsūcitaṃ brahmaṃstāpatrayacikitsitam / / yadīśvare bhagavati karma brahmaṇi bhāvitam // BhP_01.05.032 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164734 (0.004):
BhP_01.05.031/3 māyānubhāvam avidaṃ yena gacchanti tatpadam / BhP_01.05.032/1 etat saṃsūcitaṃ brahmaṃstāpatrayacikitsitam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924741 (0.007):
tad eva karmārpaṇam upapādayati tribhiḥ / etat saṃsūcitaṃ brahmaṃs tāpa traya cikitsitam |
āmayo yaśca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164740 (0.0):
BhP_01.05.032/3 yadīśvare bhagavati karma brahmaṇi bhāvitam / BhP_01.05.033/1 āmayo yaśca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924822 (0.0):
(page 112) / āmayo yaś ca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata |
tadeva hyāmayaṃ dravyaṃ na punāti cikitsitam // BhP_01.05.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924826 (0.0):
āmayo yaś ca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata | / tad eva hy āmayaṃ dravyaṃ na punāti cikitsitam || [BhP 1.5.33]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164747 (0.007):
BhP_01.05.033/1 āmayo yaśca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata / BhP_01.05.033/3 tadeva hyāmayaṃ dravyaṃ na punāti cikitsitam
evaṃ nṛṇāṃ kriyāyogāḥ sarve saṃsṛtihetavaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164753 (0.0):
BhP_01.05.033/3 tadeva hyāmayaṃ dravyaṃ na punāti cikitsitam / BhP_01.05.034/1 evaṃ nṛṇāṃ kriyāyogāḥ sarve saṃsṛtihetavaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924854 (0.0):
evaṃ nṛṇāṃ kriyā yogāḥ sarve saṃsṛti hetavaḥ |
ta evātmavināśāya kalpante kalpitāḥ pare // BhP_01.05.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924858 (0.0):
evaṃ nṛṇāṃ kriyā yogāḥ sarve saṃsṛti hetavaḥ | / ta evātma vināśāya kalpante kalpitāḥ pare || [BhP 1.5.34]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164759 (0.006):
BhP_01.05.034/1 evaṃ nṛṇāṃ kriyāyogāḥ sarve saṃsṛtihetavaḥ / BhP_01.05.034/3 ta evātmavināśāya kalpante kalpitāḥ pare
yadatra kriyate karma bhagavatparitoṣaṇam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164766 (0.0):
BhP_01.05.034/3 ta evātmavināśāya kalpante kalpitāḥ pare / BhP_01.05.035/1 yadatra kriyate karma bhagavatparitoṣaṇam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925467 (0.0):
yad atra kriyate karma bhagavat paritoṣaṇam |
jñānaṃ yat tadadhīnaṃ hi bhaktiyogasamanvitam // BhP_01.05.035 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164774 (0.0):
BhP_01.05.035/1 yadatra kriyate karma bhagavatparitoṣaṇam / BhP_01.05.035/3 jñānaṃ yat tadadhīnaṃ hi bhaktiyogasamanvitam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925473 (0.0):
yad atra kriyate karma bhagavat paritoṣaṇam | / jñānaṃ yat tad adhīnaṃ hi bhakti yoga samanvitam || [BhP 1.5.35] ity atra
kurvāṇā yatra karmāṇi bhagavacchikṣayāsakṛt / / gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca // BhP_01.05.036 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164785 (0.0):
BhP_01.05.035/3 jñānaṃ yat tadadhīnaṃ hi bhaktiyogasamanvitam / BhP_01.05.036/1 kurvāṇā yatra karmāṇi bhagavacchikṣayāsakṛt
oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714810 (0.0):
bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha // BhP_06.16.017 // / oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002055 (0.0):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164793 (5.960):
BhP_01.05.036/3 gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca / BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175078 (5.960):
BhP_06.16.017/2 bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha / BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725046 (0.021):
tarhyeva puṇḍarīkākṣa bhagavattvāya kalpate // BhP_07.10.009 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779157 (0.024):
salvakāmapradāṃ vidyāṃ saptarātreṇa tāṃ śṛṇu / / namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi // GarP_1,195.1 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688694 (0.026):
vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_04.30.042 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391397 (0.026):
BhP_07.10.009/2 tarhyeva puṇḍarīkākṣa bhagavattvāya kalpate / BhP_07.10.010/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541003 (0.028):
BhP_04.30.042/2 vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820854 (0.029):
namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / / pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_11.05.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410446 (0.029):
namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca | / pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ || [BhP 11.5.27 29] iti |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412667 (0.030):
BhP_11.05.029/3 pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795628 (0.031):
namaḥ paṅkaja netrāya namas tepaṅkajāṅghraye // BhP_10.59.026 // / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27390312 (0.031):
oṃ namo bhagavate tasmai NsP_8.32a / oṃ namo bhagavate vāsudevāya NsP_7.54c
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090284 (0.032):
śrīgaṇeśāya namaḥ oṃ namo bhagavate śrīvāsudevāya |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524073 (0.032):
BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / BhP_04.08.054/1 mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147552 (0.033):
5.1.119.4 oṃ namo nārāyaṇāya / 5.1.119.5 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167219 (0.033):
8.1.80.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167334 (0.033):
8.1.81.13 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / 8.1.81.14 oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167831 (0.033):
8.1.90.9 oṃ namo nārāyaṇāya / 8.1.90.10 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca // BhP_01.05.037 // / iti mūrtyabhidhānena mantramūrtim amūrtikam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002064 (0.0):
oṃ namo bhagavate tubhyaṃ / vāsudevāya dhīmahi | / pradyumnāyāniruddhāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714812 (5.960):
oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi / / pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca // BhP_06.16.018 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164803 (0.003):
BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi / BhP_01.05.037/3 pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175081 (0.003):
BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi / BhP_06.16.018/2 pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779157 (0.019):
namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi // GarP_1,195.1 // / pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅgarṣaṇāya ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820853 (0.021):
yajanti veda tantrābhyāṃ paraṃ jijñāsavo nṛpa // BhP_11.05.028 // / namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / / pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_11.05.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410446 (0.021):
namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca | / pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ || [BhP 11.5.27 29] iti |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583965 (0.021):
namaste vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / / pradyumnāyāniruddhāya tubyaṃ bhagavate namaḥ //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412665 (0.023):
BhP_11.05.029/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / BhP_11.05.029/3 pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783018 (0.037):
oṃ namo vāsudevāya $ namaḥ saṃkarṣaṇāya ca & / pradyumnāyāniruddhāya % namo nārāyaṇāya ca // BrP_59.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054333 (0.037):
oṃ namo vāsudevāya namaḥ saṃkarṣaṇāya ca / / pradyumnāyāniruddhāya namo nārāyaṇāya ca // BrP_59.34 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165979 (0.040):
8.1.56.9 saṅkarṣaṇāya namaḥ / 8.1.56.10 vāsudevāya namaḥ / 8.1.57.1 pradyumnāya namaḥ / 8.1.57.2 aniruddhāya namaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26869409 (0.040):
pradyumnāya namas tubhyam % aniruddhāya te namaḥ // BrP_192.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11140720 (0.040):
pradyumnāya namas tubhyam aniruddhāya te namaḥ // BrP_192.58 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370037 (0.056):
BhP_10.16.045/3 pradyumnāyāniruddhāya sātvatāṃ pataye namaḥ / BhP_10.16.046/1 namo guṇa pradīpāya guṇātma cchādanāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769194 (0.056):
pradyumnāyāniruddhāya sātvatāṃ pataye namaḥ // BhP_10.16.045 //
yajate yajñapuruṣaṃ sa samyag darśanaḥ pumān // BhP_01.05.038 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164811 (0.0):
BhP_01.05.038/1 iti mūrtyabhidhānena mantramūrtim amūrtikam / BhP_01.05.038/3 yajate yajñapuruṣaṃ sa samyag darśanaḥ pumān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403736 (0.010):
namo bhagavate tubhyam [BhP 1.5.37] ity ādi sa samyag darśanaḥ pumān [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002069 (0.030):
iti mūrty abhidhānena / mantra mūrtim amūrtikam | / yajate yajña puruṣaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424267 (0.053):
nāradoktiś ca yajate yajña puruṣaṃ sa samyag darśanaḥ pumān [BhP 1.5.38]
imaṃ svanigamaṃ brahmann avetya madanuṣṭhitam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164817 (0.0):
BhP_01.05.038/3 yajate yajñapuruṣaṃ sa samyag darśanaḥ pumān / BhP_01.05.039/1 imaṃ svanigamaṃ brahmann avetya madanuṣṭhitam
adān me jñānam aiśvaryaṃ svasmin bhāvaṃ ca keśavaḥ // BhP_01.05.039 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164825 (1.192):
BhP_01.05.039/1 imaṃ svanigamaṃ brahmann avetya madanuṣṭhitam / BhP_01.05.039/3 adān me jñānam aiśvaryaṃ svasmin bhāvaṃ ca keśavaḥ
tvam apyadabhraśruta viśrutaṃ vibhoḥ samāpyate yena vidāṃ bubhutsitam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164835 (0.0):
BhP_01.05.039/3 adān me jñānam aiśvaryaṃ svasmin bhāvaṃ ca keśavaḥ / BhP_01.05.040/1 tvam apyadabhraśruta viśrutaṃ vibhoḥ samāpyate yena vidāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908030 (0.0):
ante ca / tvam apy adabhra śruta viśrutaṃ vibhoḥ
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164844 (0.0):
BhP_01.05.040/1 tvam apyadabhraśruta viśrutaṃ vibhoḥ samāpyate yena vidāṃ / bubhutsitam / BhP_01.05.040/3 prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908038 (0.0):
samāpyate yena vidāṃ bubhutsitam | / prākhyāhi duḥkhair muhur arditātmanāṃ
BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164855 (0.0):
BhP_01.05.040/3 prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam / uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527662 (0.024):
jagāma / BhP_04.13.001/0 sūta uvāca / BhP_04.13.001/1 niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṃ dhruvasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676230 (0.024):
hitvārbhakaḥ krīḍanakāni mātur gṛhaṃ ca viṣṇuṃ śaraṇaṃ yo jagāma // / BhP_04.12.052 // / BhP_04.13.001/0 sūta uvāca / niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṃ dhruvasya vaikuṇṭha padādhirohaṇam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841156 (0.027):
harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_12.05.013 // / BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid $ vyāsātmajena nikhilātma dṛśā samena
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544943 (0.034):
BhP_12.05.013/3 harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi / BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / BhP_12.06.001/1 etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357048 (0.037):
BhP_10.01.013/3 pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam / BhP_10.01.014/0 sūta uvāca / BhP_10.01.014/1 evaṃ niśamya bhṛgu nandana sādhu vādaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757147 (0.038):
pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam // BhP_10.01.013 // / BhP_10.01.014/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhṛgu nandana sādhu vādaṃ $ vaiyāsakiḥ sa bhagavān atha
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165859 (0.046):
BhP_01.07.028/3 jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā / BhP_01.07.029/0 sūta uvāca / BhP_01.07.029/1 śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630490 (0.049):
jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā // BhP_01.07.028 // / BhP_01.07.029/0 sūta uvāca / śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166466 (0.055):
BhP_01.08.011/0 sūta uvāca / BhP_01.08.011/1 upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165397 (0.056):
BhP_01.06.038/0 sūta uvāca / BhP_01.06.038/1 evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939638 (0.058):
BhP_02.04.001/0 sūta uvāca / BhP_02.04.001/1 vaiyāsakeriti vacastattvaniścayam ātmanaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167480 (0.059):
BhP_01.09.025/0 sūta uvāca / BhP_01.09.025/1 yudhiṣṭhirastadākarṇya śayānaṃ śarapañjare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632006 (0.059):
BhP_01.09.024 // / BhP_01.09.025/0 sūta uvāca / yudhiṣṭhirastadākarṇya śayānaṃ śarapañjare /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.059):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166180 (0.060):
BhP_06.03.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.03.001/1 niśamya devaḥ svabhaṭopavarṇitaṃ pratyāha kiṃ tān api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716408 (0.060):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631058 (0.060):
kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām // BhP_01.08.010 // / BhP_01.08.011/0 sūta uvāca / upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666621 (0.061):
yo vābhidhatte mac cittaḥ sa hy eti padavīṃ ca me // BhP_03.32.043 // / BhP_03.33.001/0 maitreya uvāca / evaṃ niśamya kapilasya vaco janitrīsā kardamasya dayitā kila devahūtiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630058 (0.062):
janmakarmarahasyaṃ me bhavataścātmatoṣaṇam // BhP_01.06.037 // / BhP_01.06.038/0 sūta uvāca / evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam /
bhūyaḥ papraccha taṃ brahman vyāsaḥ satyavatīsutaḥ // BhP_01.06.001 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164862 (0.0):
BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca / BhP_01.06.001/3 bhūyaḥ papraccha taṃ brahman vyāsaḥ satyavatīsutaḥ
BhP_01.06.002/0 vyāsa uvāca / bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164869 (0.0):
BhP_01.06.001/3 bhūyaḥ papraccha taṃ brahman vyāsaḥ satyavatīsutaḥ / BhP_01.06.002/0 vyāsa uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629608 (0.0):
na hyeṣa vyavadhāt kāla eṣa sarvanirākṛtiḥ // BhP_01.06.004 // / BhP_01.06.005/0 nārada uvāca / bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhirmama /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164913 (0.007):
BhP_01.06.005/0 nārada uvāca / BhP_01.06.005/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhirmama
vartamāno vayasyādye tataḥ kim akarodbhavān // BhP_01.06.002 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164878 (0.0):
BhP_01.06.002/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava / BhP_01.06.002/3 vartamāno vayasyādye tataḥ kim akarodbhavān
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164918 (0.027):
BhP_01.06.005/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhirmama / BhP_01.06.005/3 vartamāno vayasyādye tata etadakāraṣam
svāyambhuva kayā vṛttyā vartitaṃ te paraṃ vayaḥ / / kathaṃ cedam udasrākṣīḥ kāle prāpte kalevaram // BhP_01.06.003 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164890 (0.004):
BhP_01.06.002/3 vartamāno vayasyādye tataḥ kim akarodbhavān / BhP_01.06.003/1 svāyambhuva kayā vṛttyā vartitaṃ te paraṃ vayaḥ
prākkalpaviṣayām etāṃ smṛtiṃ te munisattama /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164895 (0.004):
BhP_01.06.003/3 kathaṃ cedam udasrākṣīḥ kāle prāpte kalevaram / BhP_01.06.004/1 prākkalpaviṣayām etāṃ smṛtiṃ te munisattama
na hyeṣa vyavadhāt kāla eṣa sarvanirākṛtiḥ // BhP_01.06.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164905 (0.0):
BhP_01.06.004/1 prākkalpaviṣayām etāṃ smṛtiṃ te munisattama / BhP_01.06.004/3 na hyeṣa vyavadhāt kāla eṣa sarvanirākṛtiḥ
BhP_01.06.005/0 nārada uvāca / bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhirmama /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164912 (0.0):
BhP_01.06.004/3 na hyeṣa vyavadhāt kāla eṣa sarvanirākṛtiḥ / BhP_01.06.005/0 nārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629565 (0.0):
bhūyaḥ papraccha taṃ brahman vyāsaḥ satyavatīsutaḥ // BhP_01.06.001 // / BhP_01.06.002/0 vyāsa uvāca / bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164868 (0.007):
BhP_01.06.002/0 vyāsa uvāca / BhP_01.06.002/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava
vartamāno vayasyādye tata etadakāraṣam // BhP_01.06.005 // / ekātmajā me jananī yoṣin mūḍhā ca kiṅkarī /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164928 (0.0):
BhP_01.06.005/3 vartamāno vayasyādye tata etadakāraṣam / BhP_01.06.006/1 ekātmajā me jananī yoṣin mūḍhā ca kiṅkarī
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120655 (0.017):
dravyanāśakatvāditi bhāvaḥ/ yo 'hamiti/ bhūtakālikadarśanavati / vartamānakālikaspārśanavattvaṃ pratyāyyate tacca bhavatāṃ mate na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11980509 (0.021):
tatraitat syāt vartamāno nāstīty evaṃ tadālaṃbanān nāstibuddhis
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23593762 (0.047):
praśnapūrvakaṃ bāhyārthābhāva upapattīrāha kathaṃ punaravamyata iti / / sa hi vijñānālambanatvābhimato bāhyor'thaḥ paramāṇustāvanna saṃbhavati /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753973 (0.049):
ghṛtācyāmindriyāṇīva mukhyasya jagadātmanaḥ // BhP_09.20.005 // / ṛteyo rantināvo 'bhūt trayastasyātmajā nṛpa /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009133 (0.049):
BhP_09.20.006/1 ṛteyo rantināvo 'bhūt trayastasyātmajā nṛpa
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389562 (0.051):
BhP_07.08.043/3 tadvipraluptamamunādya śaraṇyapāla / BhP_07.08.043/4 rakṣāgṛhītavapuṣā punaranvamaṃsthāḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26560716 (0.054):
nītānām urasi padākramyāsye vahninā dravamāṇaṃ kārṣṇāyasaṃ niṣiñcanti / BhP_05.26.029/1 atha ca yas tv iha vā ātma-sambhāvanena svayam adhamo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2704543 (0.054):
padākramyāsye vahninā dravamāṇaṃ kārṣṇāyasaṃ niṣiñcanti // BhP_05.26.028 / atha ca yas tv iha vā ātma sambhāvanena svayam adhamo
mayyātmaje 'nanyagatau cakre snehānubandhanam // BhP_01.06.006 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164936 (0.0):
BhP_01.06.006/1 ekātmajā me jananī yoṣin mūḍhā ca kiṅkarī / BhP_01.06.006/3 mayyātmaje 'nanyagatau cakre snehānubandhanam
sāsvatantrā na kalpāsīdyogakṣemaṃ mamecchatī /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164944 (0.0):
BhP_01.06.006/3 mayyātmaje 'nanyagatau cakre snehānubandhanam / BhP_01.06.007/1 sāsvatantrā na kalpāsīdyogakṣemaṃ mamecchatī
īśasya hi vaśe loko yoṣā dārumayī yathā // BhP_01.06.007 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164951 (0.0):
BhP_01.06.007/1 sāsvatantrā na kalpāsīdyogakṣemaṃ mamecchatī / BhP_01.06.007/3 īśasya hi vaśe loko yoṣā dārumayī yathā
ahaṃ ca tadbrahmakule ūṣivāṃstadupekṣayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164959 (0.0):
BhP_01.06.007/3 īśasya hi vaśe loko yoṣā dārumayī yathā / BhP_01.06.008/1 ahaṃ ca tadbrahmakule ūṣivāṃstadupekṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837258 (0.058):
dvāravatyāṃ kim akarod bhagavān bhūta bhāvanaḥ // BhP_11.30.001 // / brahma śāpopasaṃsṛṣṭe sva kule yādavarṣabhaḥ /
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27947393 (0.063):
samānas tulyaś ca mitrapakṣasyaiva śatrupakṣāṇām apy apradveṣyo / bhavati / / abrahmavidasya kule na bhavati ya evaṃ veda //10//
digdeśakālāvyutpanno bālakaḥ pañcahāyanaḥ // BhP_01.06.008 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164967 (1.192):
BhP_01.06.008/1 ahaṃ ca tadbrahmakule ūṣivāṃstadupekṣayā / BhP_01.06.008/3 digdeśakālāvyutpanno bālakaḥ pañcahāyanaḥ
ekadā nirgatāṃ gehādduhantīṃ niśi gāṃ pathi /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164975 (0.0):
BhP_01.06.008/3 digdeśakālāvyutpanno bālakaḥ pañcahāyanaḥ / BhP_01.06.009/1 ekadā nirgatāṃ gehādduhantīṃ niśi gāṃ pathi
sarpo 'daśat padā spṛṣṭaḥ kṛpaṇāṃ kālacoditaḥ // BhP_01.06.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164983 (1.192):
BhP_01.06.009/1 ekadā nirgatāṃ gehādduhantīṃ niśi gāṃ pathi / BhP_01.06.009/3 sarpo 'daśat padā spṛṣṭaḥ kṛpaṇāṃ kālacoditaḥ
tadā tadaham īśasya bhaktānāṃ śam abhīpsataḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164990 (1.192):
BhP_01.06.009/3 sarpo 'daśat padā spṛṣṭaḥ kṛpaṇāṃ kālacoditaḥ / BhP_01.06.010/1 tadā tadaham īśasya bhaktānāṃ śam abhīpsataḥ
anugrahaṃ manyamānaḥ prātiṣṭhaṃ diśam uttarām // BhP_01.06.010 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164997 (0.004):
BhP_01.06.010/1 tadā tadaham īśasya bhaktānāṃ śam abhīpsataḥ / BhP_01.06.010/3 anugrahaṃ manyamānaḥ prātiṣṭhaṃ diśam uttarām
sphītāñ janapadāṃstatra puragrāmavrajākarān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165003 (0.0):
BhP_01.06.010/3 anugrahaṃ manyamānaḥ prātiṣṭhaṃ diśam uttarām / BhP_01.06.011/1 sphītāñ janapadāṃstatra puragrāmavrajākarān
kheṭakharvaṭavāṭīśca vanānyupavanāni ca // BhP_01.06.011 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165010 (0.004):
BhP_01.06.011/1 sphītāñ janapadāṃstatra puragrāmavrajākarān / BhP_01.06.011/3 kheṭakharvaṭavāṭīśca vanānyupavanāni ca
citradhātuvicitrādrīn ibhabhagnabhujadrumān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165018 (0.0):
BhP_01.06.011/3 kheṭakharvaṭavāṭīśca vanānyupavanāni ca / BhP_01.06.012/1 citradhātuvicitrādrīn ibhabhagnabhujadrumān
jalāśayāñ chivajalān nalinīḥ surasevitāḥ // BhP_01.06.012 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165025 (0.0):
BhP_01.06.012/1 citradhātuvicitrādrīn ibhabhagnabhujadrumān / BhP_01.06.012/3 jalāśayāñ chivajalān nalinīḥ surasevitāḥ
citrasvanaiḥ patrarathairvibhramadbhramaraśriyaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165033 (0.0):
BhP_01.06.012/3 jalāśayāñ chivajalān nalinīḥ surasevitāḥ / BhP_01.06.013/1 citrasvanaiḥ patrarathairvibhramadbhramaraśriyaḥ
nalaveṇuśarastanba kuśakīcakagahvaram // BhP_01.06.013 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165042 (0.0):
BhP_01.06.013/1 citrasvanaiḥ patrarathairvibhramadbhramaraśriyaḥ / BhP_01.06.013/3 nalaveṇuśarastanba kuśakīcakagahvaram
eka evātiyāto 'ham adrākṣaṃ vipinaṃ mahat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165048 (0.0):
BhP_01.06.013/3 nalaveṇuśarastanba kuśakīcakagahvaram / BhP_01.06.014/1 eka evātiyāto 'ham adrākṣaṃ vipinaṃ mahat
ghoraṃ pratibhayākāraṃ vyālolūkaśivājiram // BhP_01.06.014 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165056 (1.192):
BhP_01.06.014/1 eka evātiyāto 'ham adrākṣaṃ vipinaṃ mahat / BhP_01.06.014/3 ghoraṃ pratibhayākāraṃ vyālolūkaśivājiram
pariśrāntendriyātmāhaṃ tṛṭparīto bubhukṣitaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165064 (0.0):
BhP_01.06.014/3 ghoraṃ pratibhayākāraṃ vyālolūkaśivājiram / BhP_01.06.015/1 pariśrāntendriyātmāhaṃ tṛṭparīto bubhukṣitaḥ
snātvā pītvā hrade nadyā upaspṛṣṭo gataśramaḥ // BhP_01.06.015 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165072 (0.0):
BhP_01.06.015/1 pariśrāntendriyātmāhaṃ tṛṭparīto bubhukṣitaḥ / BhP_01.06.015/3 snātvā pītvā hrade nadyā upaspṛṣṭo gataśramaḥ
tasmin nirmanuje 'raṇye pippalopastha āśritaḥ / / ātmanātmānam ātmasthaṃ yathāśrutam acintayam // BhP_01.06.016 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165086 (0.0):
BhP_01.06.015/3 snātvā pītvā hrade nadyā upaspṛṣṭo gataśramaḥ / BhP_01.06.016/1 tasmin nirmanuje 'raṇye pippalopastha āśritaḥ
dhyāyataścaraṇāmbhojaṃ bhāvanirjitacetasā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165090 (0.0):
BhP_01.06.016/3 ātmanātmānam ātmasthaṃ yathāśrutam acintayam / BhP_01.06.017/1 dhyāyataścaraṇāmbhojaṃ bhāvanirjitacetasā
autkaṇṭhyāśrukalākṣasya hṛdyāsīn me śanairhariḥ // BhP_01.06.017 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165102 (0.0):
BhP_01.06.017/1 dhyāyataścaraṇāmbhojaṃ bhāvanirjitacetasā / BhP_01.06.017/3 autkaṇṭhyāśrukalākṣasya hṛdyāsīn me śanairhariḥ
premātibharanirbhinna pulakāṅgo 'tinirvṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165108 (0.0):
BhP_01.06.017/3 autkaṇṭhyāśrukalākṣasya hṛdyāsīn me śanairhariḥ / BhP_01.06.018/1 premātibharanirbhinna pulakāṅgo 'tinirvṛtaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919369 (0.0):
śrī nāradasya pūrva janmani sthita kaṣāyasya prema varṇitaṃ svayam eva | / premātibhara nirbhinna pulakāṅgo'tinirvṛtaḥ |
ānandasamplave līno nāpaśyam ubhayaṃ mune // BhP_01.06.018 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165116 (0.0):
BhP_01.06.018/1 premātibharanirbhinna pulakāṅgo 'tinirvṛtaḥ / BhP_01.06.018/3 ānandasamplave līno nāpaśyam ubhayaṃ mune
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919375 (0.0):
premātibhara nirbhinna pulakāṅgo'tinirvṛtaḥ | / ānanda samplave līno nāpaśyam ubhayaṃ mune || [BhP 1.6.18] ity ādau |
rūpaṃ bhagavato yat tan manaḥkāntaṃ śucāpaham /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165124 (0.0):
BhP_01.06.018/3 ānandasamplave līno nāpaśyam ubhayaṃ mune / BhP_01.06.019/1 rūpaṃ bhagavato yat tan manaḥkāntaṃ śucāpaham
apaśyan sahasottasthe vaiklavyāddurmanā iva // BhP_01.06.019 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165130 (0.004):
BhP_01.06.019/1 rūpaṃ bhagavato yat tan manaḥkāntaṃ śucāpaham / BhP_01.06.019/3 apaśyan sahasottasthe vaiklavyāddurmanā iva
didṛkṣustadahaṃ bhūyaḥ praṇidhāya mano hṛdi / / vīkṣamāṇo 'pi nāpaśyam avitṛpta ivāturaḥ // BhP_01.06.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165143 (0.004):
BhP_01.06.019/3 apaśyan sahasottasthe vaiklavyāddurmanā iva / BhP_01.06.020/1 didṛkṣustadahaṃ bhūyaḥ praṇidhāya mano hṛdi
evaṃ yatantaṃ vijane mām āhāgocaro girām / / gambhīraślakṣṇayā vācā śucaḥ praśamayann iva // BhP_01.06.021 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165155 (0.004):
BhP_01.06.020/3 vīkṣamāṇo 'pi nāpaśyam avitṛpta ivāturaḥ / BhP_01.06.021/1 evaṃ yatantaṃ vijane mām āhāgocaro girām
hantāsmiñ janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165162 (5.960):
BhP_01.06.021/3 gambhīraślakṣṇayā vācā śucaḥ praśamayann iva / BhP_01.06.022/1 hantāsmiñ janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913554 (5.960):
hantāsmin janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919345 (5.960):
hantāsmin janmani bhavān / mā māṃ draṣṭum ihārhati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309494 (0.021):
hantāsmin janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati | / avipakva kaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām || [BhP 1.6.22] iti |
avipakvakaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām // BhP_01.06.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165168 (0.005):
BhP_01.06.022/1 hantāsmiñ janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati / BhP_01.06.022/3 avipakvakaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309499 (0.045):
avipakva kaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām || [BhP 1.6.22] iti | / na kevalaṃ śuddha cittatvam eva yogyatā | kiṃ tarhi ? tad bhakti
sakṛdyaddarśitaṃ rūpam etat kāmāya te 'nagha /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165175 (1.192):
BhP_01.06.022/3 avipakvakaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām / BhP_01.06.023/1 sakṛdyaddarśitaṃ rūpam etat kāmāya te 'nagha
matkāmaḥ śanakaiḥ sādhu sarvān muñcati hṛcchayān // BhP_01.06.023 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165183 (0.0):
BhP_01.06.023/1 sakṛdyaddarśitaṃ rūpam etat kāmāya te 'nagha / BhP_01.06.023/3 matkāmaḥ śanakaiḥ sādhu sarvān muñcati hṛcchayān
satsevayādīrghayāpi jātā mayi dṛḍhā matiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165191 (0.0):
BhP_01.06.023/3 matkāmaḥ śanakaiḥ sādhu sarvān muñcati hṛcchayān / BhP_01.06.024/1 satsevayādīrghayāpi jātā mayi dṛḍhā matiḥ
hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi // BhP_01.06.024 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165198 (0.0):
BhP_01.06.024/1 satsevayādīrghayāpi jātā mayi dṛḍhā matiḥ / BhP_01.06.024/3 hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311430 (0.0):
ārabdha karma nirvāṇo nyapatat pāñca bhautikaḥ || [BhP 1.6.29] / hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi [BhP 1.6.24] iti yā tanuḥ śrī
matirmayi nibaddheyaṃ na vipadyeta karhicit /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165205 (0.0):
BhP_01.06.024/3 hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi / BhP_01.06.025/1 matirmayi nibaddheyaṃ na vipadyeta karhicit
prajāsarganirodhe 'pi smṛtiśca madanugrahāt // BhP_01.06.025 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165212 (0.0):
BhP_01.06.025/1 matirmayi nibaddheyaṃ na vipadyeta karhicit / BhP_01.06.025/3 prajāsarganirodhe 'pi smṛtiśca madanugrahāt
etāvaduktvopararāma tan mahad bhūtaṃ nabholiṅgam aliṅgam īśvaram /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165222 (0.0):
BhP_01.06.025/3 prajāsarganirodhe 'pi smṛtiśca madanugrahāt / BhP_01.06.026/1 etāvaduktvopararāma tan mahad bhūtaṃ nabholiṅgam aliṅgam
ahaṃ ca tasmai mahatāṃ mahīyase śīrṣṇāvanāmaṃ vidadhe 'nukampitaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165229 (0.0):
BhP_01.06.026/1 etāvaduktvopararāma tan mahad bhūtaṃ nabholiṅgam aliṅgam / īśvaram / BhP_01.06.026/3 ahaṃ ca tasmai mahatāṃ mahīyase śīrṣṇāvanāmaṃ vidadhe
BhP_01.06.026 // / nāmānyanantasya hatatrapaḥ paṭhan guhyāni bhadrāṇi kṛtāni ca smaran /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165240 (0.0):
BhP_01.06.026/3 ahaṃ ca tasmai mahatāṃ mahīyase śīrṣṇāvanāmaṃ vidadhe / 'nukampitaḥ / BhP_01.06.027/1 nāmānyanantasya hatatrapaḥ paṭhan guhyāni bhadrāṇi kṛtāni
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931366 (1.192):
nāma kīrtanaṃ cedam uccair eva praśastam nāmāny anantasya hata trapaḥ / paṭhan [BhP 1.5.11] ity ādau |
gāṃ paryaṭaṃstuṣṭamanā gataspṛhaḥ kālaṃ pratīkṣan vimado vimatsaraḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165250 (0.0):
BhP_01.06.027/1 nāmānyanantasya hatatrapaḥ paṭhan guhyāni bhadrāṇi kṛtāni / ca smaran / BhP_01.06.027/3 gāṃ paryaṭaṃstuṣṭamanā gataspṛhaḥ kālaṃ pratīkṣan vimado
BhP_01.06.027 // / evaṃ kṛṣṇamaterbrahman nāsaktasyāmalātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165259 (0.0):
BhP_01.06.027/3 gāṃ paryaṭaṃstuṣṭamanā gataspṛhaḥ kālaṃ pratīkṣan vimado / vimatsaraḥ / BhP_01.06.028/1 evaṃ kṛṣṇamaterbrahman nāsaktasyāmalātmanaḥ
kālaḥ prādurabhūt kāle taḍit saudāmanī yathā // BhP_01.06.028 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165265 (0.0):
BhP_01.06.028/1 evaṃ kṛṣṇamaterbrahman nāsaktasyāmalātmanaḥ / BhP_01.06.028/3 kālaḥ prādurabhūt kāle taḍit saudāmanī yathā
prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum / / ārabdhakarmanirvāṇo nyapatat pāñcabhautikaḥ // BhP_01.06.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919317 (0.0):
janma gata nāradādayaḥ | / prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311420 (0.0):
|| 3.15 || śrī brahmā devān || 10 || / prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165277 (0.004):
BhP_01.06.028/3 kālaḥ prādurabhūt kāle taḍit saudāmanī yathā / BhP_01.06.029/1 prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14420322 (0.005):
parasya śrī kṛṣṇasya ye tanu bhṛtaḥ prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ / bhāgavatīṃ tanum [BhP 1.6.29] iti śrī nāradokty anusāreṇa tadīyāṃ tanum
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942036 (0.041):
vayam iti yathā śrī nāradasya hi pryujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ / tanum [BhP 1.6.28] ity ādy ukta rītyā pārṣada dehatve siddhe tena svayaṃ
kalpānta idam ādāya śayāne 'mbhasyudanvataḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165285 (0.0):
BhP_01.06.029/3 ārabdhakarmanirvāṇo nyapatat pāñcabhautikaḥ / BhP_01.06.030/1 kalpānta idam ādāya śayāne 'mbhasyudanvataḥ
śiśayiṣoranuprāṇaṃ viviśe 'ntarahaṃ vibhoḥ // BhP_01.06.030 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165291 (0.006):
BhP_01.06.030/1 kalpānta idam ādāya śayāne 'mbhasyudanvataḥ / BhP_01.06.030/3 śiśayiṣoranuprāṇaṃ viviśe 'ntarahaṃ vibhoḥ
sahasrayugaparyante utthāyedaṃ sisṛkṣataḥ / / marīcimiśrā ṛṣayaḥ prāṇebhyo 'haṃ ca jajñire // BhP_01.06.031 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165304 (0.0):
BhP_01.06.031/1 sahasrayugaparyante utthāyedaṃ sisṛkṣataḥ / BhP_01.06.031/3 marīcimiśrā ṛṣayaḥ prāṇebhyo 'haṃ ca jajñire
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165297 (0.005):
BhP_01.06.030/3 śiśayiṣoranuprāṇaṃ viviśe 'ntarahaṃ vibhoḥ / BhP_01.06.031/1 sahasrayugaparyante utthāyedaṃ sisṛkṣataḥ
antarbahiśca lokāṃstrīn paryemyaskanditavrataḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165312 (0.0):
BhP_01.06.031/3 marīcimiśrā ṛṣayaḥ prāṇebhyo 'haṃ ca jajñire / BhP_01.06.032/1 antarbahiśca lokāṃstrīn paryemyaskanditavrataḥ
anugrahān mahāviṣṇoravighātagatiḥ kvacit // BhP_01.06.032 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165317 (0.005):
BhP_01.06.032/1 antarbahiśca lokāṃstrīn paryemyaskanditavrataḥ / BhP_01.06.032/3 anugrahān mahāviṣṇoravighātagatiḥ kvacit
devadattām imāṃ vīṇāṃ svarabrahmavibhūṣitām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403577 (0.0):
atra ca spaṣṭam / deva dattām imāṃ vīṇāṃ svara brahma vibhūṣitām |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165325 (1.192):
BhP_01.06.032/3 anugrahān mahāviṣṇoravighātagatiḥ kvacit / BhP_01.06.033/1 devadattām imāṃ vīṇāṃ svarabrahmavibhūṣitām
mūrcchayitvā harikathāṃ gāyamānaścarāmyaham // BhP_01.06.033 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165332 (0.0):
BhP_01.06.033/1 devadattām imāṃ vīṇāṃ svarabrahmavibhūṣitām / BhP_01.06.033/3 mūrcchayitvā harikathāṃ gāyamānaścarāmyaham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403584 (0.0):
deva dattām imāṃ vīṇāṃ svara brahma vibhūṣitām | / mūrcchayitvā hari kathāṃ gāyamānaś carāmy aham ||
pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165339 (0.0):
BhP_01.06.033/3 mūrcchayitvā harikathāṃ gāyamānaścarāmyaham / BhP_01.06.034/1 pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309409 (0.030):
lakṣaṇaś ca | (page 11) yathā / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403587 (0.036):
mūrcchayitvā hari kathāṃ gāyamānaś carāmy aham || / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310859 (0.038):
10.12.12] ity ādikam apy anusandheyam | ataeva / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi // BhP_01.06.034 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165346 (0.0):
BhP_01.06.034/1 pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ / BhP_01.06.034/3 āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403596 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.33 34]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309419 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.34] ity ādau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310869 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.34]
etaddhyāturacittānāṃ mātrāsparśecchayā muhuḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165353 (0.0):
BhP_01.06.034/3 āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi / BhP_01.06.035/1 etaddhyāturacittānāṃ mātrāsparśecchayā muhuḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110333 (1.192):
etad dhy ātura cittānāṃ mātrā sparśecchayā muhuḥ | / bhava sindhu plavo dṛṣṭo hari caryānuvarṇanam // Hbhv_10.531 //
bhavasindhuplavo dṛṣṭo haricaryānuvarṇanam // BhP_01.06.035 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165361 (0.0):
BhP_01.06.035/1 etaddhyāturacittānāṃ mātrāsparśecchayā muhuḥ / BhP_01.06.035/3 bhavasindhuplavo dṛṣṭo haricaryānuvarṇanam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110339 (0.0):
etad dhy ātura cittānāṃ mātrā sparśecchayā muhuḥ | / bhava sindhu plavo dṛṣṭo hari caryānuvarṇanam // Hbhv_10.531 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7383543 (0.061):
eṣā āturacittānāṃ mātrāsparśecchayā vibhuḥ / / bhavasindhuplavo dṛṣṭo yad ācāryānuvartanam" //"
yamādibhiryogapathaiḥ kāmalobhahato muhuḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165370 (0.0):
BhP_01.06.035/3 bhavasindhuplavo dṛṣṭo haricaryānuvarṇanam / BhP_01.06.036/1 yamādibhiryogapathaiḥ kāmalobhahato muhuḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903250 (0.0):
|| 10.51 || śrī bhagavān mucukundam ||102|| / yamādibhir yoga pathaiḥ kāma lobha hato muhuḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2663060 (0.052):
bhakti yogena tīvreṇa viraktyā ca nayed vaśam // BhP_03.27.005 // / yamādibhir yoga pathair abhyasañ śraddhayānvitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2830951 (0.059):
manas tyajati daurātmyaṃ cintitasyānucintayā // BhP_11.20.023 // / yamādibhir yoga pathair ānvīkṣikyā ca vidyayā /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423516 (0.061):
BhP_11.20.024/1 yamādibhir yoga-pathair ānvīkṣikyā ca vidyayā
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15414533 (0.062):
BhP_03.27.005/2 bhakti-yogena tīvreṇa viraktyā ca nayed vaśam / BhP_03.27.006/1 yamādibhir yoga-pathair abhyasañ śraddhayānvitaḥ
mukundasevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati // BhP_01.06.036 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165378 (0.0):
BhP_01.06.036/1 yamādibhiryogapathaiḥ kāmalobhahato muhuḥ / BhP_01.06.036/3 mukundasevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903255 (0.0):
yamādibhir yoga pathaiḥ kāma lobha hato muhuḥ | / mukunda sevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati || [BhP 1.6.36]
sarvaṃ tadidam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'haṃ tvayānagha /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165386 (0.0):
BhP_01.06.036/3 mukundasevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati / BhP_01.06.037/1 sarvaṃ tadidam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'haṃ tvayānagha
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368202 (0.008):
vipadāṃ na teṣām / BhP_10.14.059/1 etat te sarvam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767512 (0.008):
bhavāmbudhir vatsa padaṃ paraṃ padaṃ padaṃ padaṃ yad vipadāṃ na teṣām // / BhP_10.14.058 // / etat te sarvam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10795650 (0.022):
etatte kathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭo 'haṃ tvayā 'nagha // RKS_34.77 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10797263 (0.022):
etat te kathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭo 'haṃ tvayā 'nagha // RKS_35.34 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391129 (0.029):
kathitaṃ me tvayā sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mahāmune &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097792 (0.029):
kathitaṃ me tvayā sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mahāmune /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827714 (0.031):
evaṃ te sarvamākhyātaṃ pṛṣṭaṃ yadyattvayānagha /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117671 (0.032):
etad devi mayākhyātaṃ__Vdha_074.032 / yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā__Vdha_074.032
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18817793 (0.033):
pāpaśalyaiḥ pramucyante mṛtā yānti surālayam // RKV_22.35 // / etatte sarvamākhyātaṃ yatpṛṣṭo 'haṃ purā tvayā /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527530 (0.040):
BhP_04.12.044/1 etat te 'bhihitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676107 (0.040):
etat te 'bhihitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23417307 (0.040):
etat tavoditaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123965 (0.040):
etat tavoditaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23417328 (0.044):
yathāvat kathitaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mayā guro &
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23469139 (0.044):
bhagavan kathitaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mayā mune &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123986 (0.044):
yathāvat kathitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mayā guro /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5175804 (0.044):
bhagavan kathitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mayā mune /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23411535 (0.047):
bhagavan samyag ākhyātaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mayākhilam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5118194 (0.047):
bhagavan samyag ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'si mayākhilam /
janmakarmarahasyaṃ me bhavataścātmatoṣaṇam // BhP_01.06.037 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165395 (0.0):
BhP_01.06.037/1 sarvaṃ tadidam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'haṃ tvayānagha / BhP_01.06.037/3 janmakarmarahasyaṃ me bhavataścātmatoṣaṇam
BhP_01.06.038/0 sūta uvāca / evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165403 (0.004):
BhP_01.06.037/3 janmakarmarahasyaṃ me bhavataścātmatoṣaṇam / BhP_01.06.038/0 sūta uvāca / BhP_01.06.038/1 evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843490 (0.050):
ātma nigūḍha bodham // BhP_12.08.049 //* / BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765265 (0.053):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.055):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731460 (0.056):
nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam // BhP_08.05.013 // / BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742606 (0.058):
uttamaślokacaritaṃ sarvalokasukhāvaham // BhP_08.24.003 // / BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547461 (0.058):
BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / BhP_12.09.001/1 saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813384 (0.058):
vīryāṇy ananta vīryasya santy anantāni bhārata // BhP_10.85.058 // / BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś $ caritam amṛta kīrter varṇitaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.062):
BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.062):
BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.062):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630490 (0.063):
jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā // BhP_01.07.028 // / BhP_01.07.029/0 sūta uvāca / śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816301 (0.063):
puruṣasya padāmbhoja sevayā tad gatiṃ gatāḥ // BhP_10.89.019 // / BhP_10.89.020/0 śrī sūta uvāca / ity etan muni tanayāsya padma gandha $ pīyūṣaṃ bhava bhaya bhit parasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640911 (0.064):
śābde brahmaṇi niṣṇātaḥ parasmiṃśca bhavān khalu // BhP_02.04.010 // / BhP_02.04.011/0 sūta uvāca / ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637533 (0.064):
yatraiva niyato vatsya ātiṣṭhaṃste 'nuśāsanam // BhP_01.17.037 // / BhP_01.17.038/0 sūta uvāca / abhyarthitastadā tasmai sthānāni kalaye dadau /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370712 (0.064):
BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.05.014/1 sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ
āmantrya vīṇāṃ raṇayan yayau yādṛcchiko muniḥ // BhP_01.06.038 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165410 (0.0):
BhP_01.06.038/1 evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam / BhP_01.06.038/3 āmantrya vīṇāṃ raṇayan yayau yādṛcchiko muniḥ
aho devarṣirdhanyo 'yaṃ yatkīrtiṃ śārṅgadhanvanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165417 (0.0):
BhP_01.06.038/3 āmantrya vīṇāṃ raṇayan yayau yādṛcchiko muniḥ / BhP_01.06.039/1 aho devarṣirdhanyo 'yaṃ yatkīrtiṃ śārṅgadhanvanaḥ
gāyan mādyann idaṃ tantryā ramayatyāturaṃ jagat // BhP_01.06.039 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165425 (0.0):
BhP_01.06.039/1 aho devarṣirdhanyo 'yaṃ yatkīrtiṃ śārṅgadhanvanaḥ / BhP_01.06.039/3 gāyan mādyann idaṃ tantryā ramayatyāturaṃ jagat
BhP_01.07.001/0 śaunaka uvāca / nirgate nārade sūta bhagavān bādarāyaṇaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165433 (0.0):
BhP_01.06.039/3 gāyan mādyann idaṃ tantryā ramayatyāturaṃ jagat / BhP_01.07.001/0 śaunaka uvāca / BhP_01.07.001/1 nirgate nārade sūta bhagavān bādarāyaṇaḥ
śrutavāṃstadabhipretaṃ tataḥ kim akarodvibhuḥ // BhP_01.07.001 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165441 (0.0):
BhP_01.07.001/1 nirgate nārade sūta bhagavān bādarāyaṇaḥ / BhP_01.07.001/1 śrutavāṃstadabhipretaṃ tataḥ kim akarodvibhuḥ
BhP_01.07.002/0 sūta uvāca / brahmanadyāṃ sarasvatyām āśramaḥ paścime taṭe /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165450 (5.960):
BhP_01.07.001/1 śrutavāṃstadabhipretaṃ tataḥ kim akarodvibhuḥ / BhP_01.07.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637635 (0.057):
yasya pālayataḥ kṣauṇīṃ yūyaṃ satrāya dīkṣitāḥ // BhP_01.17.045 // / BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729784 (0.059):
yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ // BhP_08.01.032 // / BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632434 (0.063):
cakāra rājyaṃ dharmeṇa pitṛpaitāmahaṃ vibhuḥ // BhP_01.09.049 // / BhP_01.10.001/0 śaunaka uvāca
śamyāprāsa iti prokta ṛṣīṇāṃ satravardhanaḥ // BhP_01.07.002 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165458 (1.192):
BhP_01.07.002/1 brahmanadyāṃ sarasvatyām āśramaḥ paścime taṭe / BhP_01.07.002/3 śamyāprāsa iti prokta ṛṣīṇāṃ satravardhanaḥ
tasmin sva āśrame vyāso badarīṣaṇḍamaṇḍite /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165464 (0.0):
BhP_01.07.002/3 śamyāprāsa iti prokta ṛṣīṇāṃ satravardhanaḥ / BhP_01.07.003/1 tasmin sva āśrame vyāso badarīṣaṇḍamaṇḍite
āsīno 'pa upaspṛśya praṇidadhyau manaḥ svayam // BhP_01.07.003 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165471 (0.0):
BhP_01.07.003/1 tasmin sva āśrame vyāso badarīṣaṇḍamaṇḍite / BhP_01.07.003/3 āsīno 'pa upaspṛśya praṇidadhyau manaḥ svayam
bhaktiyogena manasi samyak praṇihite 'male /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165478 (0.0):
BhP_01.07.003/3 āsīno 'pa upaspṛśya praṇidadhyau manaḥ svayam / BhP_01.07.004/1 bhaktiyogena manasi samyak praṇihite 'male
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980112 (0.0):
nirdhārayati - / bhakti-yogena manasi samyak praṇihite 'male |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981050 (0.0):
atha bhagavad āvirbhāve yogyatām āha / bhakti yogena manasi samyak praṇihite'male
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404967 (0.0):
aśva rasanā dāne viniyogaḥ pratīyate | tathātrāpi bhakti yogena manasi / samyak praṇihite'male | apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ [BhP 1.7.6] ity atra pūrṇa
apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tadapāśrayam // BhP_01.07.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165486 (0.0):
BhP_01.07.004/1 bhaktiyogena manasi samyak praṇihite 'male / BhP_01.07.004/3 apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tadapāśrayam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980119 (0.0):
bhakti-yogena manasi samyak praṇihite 'male | / apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tad-apāśrayam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981052 (0.0):
bhakti yogena manasi samyak praṇihite'male / apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ || [BhP 1.7.4] iti | vyākhyātam eva ||6||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404970 (0.0):
samyak praṇihite'male | apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ [BhP 1.7.6] ity atra pūrṇa
yayā sammohito jīva ātmānaṃ triguṇātmakam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165492 (0.0):
BhP_01.07.004/3 apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tadapāśrayam / BhP_01.07.005/1 yayā sammohito jīva ātmānaṃ triguṇātmakam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183364 (0.0):
tad uktam - / yayā saṃmohito jīvo / ātmānaṃ triguṇātmakaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980123 (0.022):
apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tad-apāśrayam || / yayā sammohito jīva ātmānaṃ tri-guṇātmakam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6984302 (0.062):
sthāvarānteṣu deheṣu laghu guru bhāvena vartate ity arthaḥ | tad uktam / yathā sammohito jīva iti [BhP 1.7.5] | yayaivācintya māyayā jñeyam |
paro 'pi manute 'narthaṃ tatkṛtaṃ cābhipadyate // BhP_01.07.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183368 (0.0):
yayā saṃmohito jīvo / ātmānaṃ triguṇātmakaṃ / paro'pi manute'narthaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980131 (1.192):
yayā sammohito jīva ātmānaṃ tri-guṇātmakam | / paro 'pi manute 'narthaṃ tat-kṛtaṃ cābhipadyate ||
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165499 (0.004):
BhP_01.07.005/1 yayā sammohito jīva ātmānaṃ triguṇātmakam / BhP_01.07.005/3 paro 'pi manute 'narthaṃ tatkṛtaṃ cābhipadyate
anarthopaśamaṃ sākṣādbhaktiyogam adhokṣaje /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107874 (0.0):
kiṃ ca [BhP 1.7.6 7] / anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti yogam adhokṣaje |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980137 (0.0):
paro 'pi manute 'narthaṃ tat-kṛtaṃ cābhipadyate || / anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti-yogam adhokṣaje |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403288 (0.0):
atha śrī vyāsa devasya / anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti yogam adhokṣaje |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165505 (1.788):
BhP_01.07.005/3 paro 'pi manute 'narthaṃ tatkṛtaṃ cābhipadyate / BhP_01.07.006/1 anarthopaśamaṃ sākṣādbhaktiyogam adhokṣaje
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980425 (1.788):
2.7.47] | svarūpa-śaktir iyam atraiva vyaktībhaviṣyati anarthopaśamaṃ / sākṣād / bhakti-yogam adhokṣaje [BhP 1.7.6] ity anena ātmārāmāś ca [BhP 1.7.10] ity
lokasyājānato vidvāṃścakre sātvatasaṃhitām // BhP_01.07.006 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165512 (0.0):
BhP_01.07.006/1 anarthopaśamaṃ sākṣādbhaktiyogam adhokṣaje / BhP_01.07.006/3 lokasyājānato vidvāṃścakre sātvatasaṃhitām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107880 (0.0):
anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti yogam adhokṣaje | / lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata saṃhitām // Hbhv_10.400 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980143 (0.0):
anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti-yogam adhokṣaje | / lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata-saṃhitām ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403294 (0.0):
anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti yogam adhokṣaje | / lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata saṃhitām ||
yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe paramapūruṣe /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165519 (0.0):
BhP_01.07.006/3 lokasyājānato vidvāṃścakre sātvatasaṃhitām / BhP_01.07.007/1 yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe paramapūruṣe
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107886 (0.0):
lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata saṃhitām // Hbhv_10.400 // / yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama pūruṣe |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980148 (0.0):
lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata-saṃhitām || / yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama-pūruṣe |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403299 (0.0):
lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata saṃhitām || / yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama pūruṣe |
bhaktirutpadyate puṃsaḥ śokamohabhayāpahā // BhP_01.07.007 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107892 (0.0):
yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama pūruṣe | / bhaktir utpadyate puṃsaḥ śoka moha bhayāpahā // Hbhv_10.401 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980156 (0.0):
yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama-pūruṣe | / bhaktir utpadyate puṃsaḥ śoka-moha-bhayāpahā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403306 (0.0):
yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama pūruṣe | / bhaktir utpadyate puṃsaḥ śoka moha bhayāpahā || [BhP 1.7.6 7]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165527 (1.192):
BhP_01.07.007/1 yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe paramapūruṣe / BhP_01.07.007/3 bhaktirutpadyate puṃsaḥ śokamohabhayāpahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831399 (0.058):
eṣa dharmo nṛṇāṃ kṣemaḥ śoka moha bhayāpahaḥ // BhP_11.21.018 // / viṣayeṣu guṇādhyāsāt puṃsaḥ saṅgas tato bhavet /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548502 (0.064):
BhP_05.06.005/1 kāmo manyur mado lobhaḥ śoka-moha-bhayādayaḥ / BhP_05.06.005/2 karma-bandhaś ca yan-mūlaḥ svīkuryāt ko nu tad budhaḥ
sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātmajam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165534 (5.960):
BhP_01.07.007/3 bhaktirutpadyate puṃsaḥ śokamohabhayāpahā / BhP_01.07.008/1 sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātmajam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980160 (0.036):
sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātma-jam |
śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ // BhP_01.07.008 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165542 (0.0):
BhP_01.07.008/1 sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātmajam / BhP_01.07.008/3 śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980170 (0.0):
sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātma-jam | / śukam adhyāpayām āsa nivṛtti-nirataṃ muniḥ || (BhP 1.7.4-8)
BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165552 (0.0):
BhP_01.07.008/3 śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980177 (0.0):
śukam adhyāpayām āsa nivṛtti-nirataṃ muniḥ || (BhP 1.7.4-8) / sa vai nivṛtti-nirataḥ sarvatropekṣako muniḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628461 (0.036):
vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt // BhP_01.04.001 // / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645306 (0.040):
yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu // BhP_02.10.047 // / BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640565 (0.045):
kaivalyasammatapathastvatha bhaktiyogaḥ % ko nirvṛto harikathāsu ratiṃ na / kuryāt // BhP_02.03.012 //* / BhP_02.03.013/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163689 (0.047):
BhP_01.04.001/3 vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca / BhP_01.04.002/1 sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637635 (0.050):
yasya pālayataḥ kṣauṇīṃ yūyaṃ satrāya dīkṣitāḥ // BhP_01.17.045 // / BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944549 (0.051):
BhP_02.10.047/3 yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu / BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca / BhP_02.10.048/1 yadāha no bhavān sūta kṣattā bhāgavatottamaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939408 (0.054):
BhP_02.03.012/4 ko nirvṛto harikathāsu ratiṃ na kuryāt / BhP_02.03.013/0 śaunaka uvāca / BhP_02.03.013/1 ityabhivyāhṛtaṃ rājā niśamya bharatarṣabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632436 (0.057):
cakāra rājyaṃ dharmeṇa pitṛpaitāmahaṃ vibhuḥ // BhP_01.09.049 // / BhP_01.10.001/0 śaunaka uvāca / hatvā svarikthaspṛdha ātatāyino yudhiṣṭhiro dharmabhṛtāṃ variṣṭhaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412664 (0.062):
BhP_03.25.001/0 śaunaka uvāca / BhP_03.25.001/1 kapilas tattva-saṅkhyātā bhagavān ātma-māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661312 (0.062):
bhagavad bhakti yuktena prāptā bhāgavatī gatiḥ // BhP_03.24.047 // / BhP_03.25.001/0 śaunaka uvāca / kapilas tattva saṅkhyātā bhagavān ātma māyayā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815340 (0.062):
pūrṇaḥ śruta dharo rājann āha vīra vrato muniḥ // BhP_10.87.045 // / BhP_10.87.046/0 śrī nārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697646 (0.063):
haitad guro 'rhasy anuvarṇayitum iti // BhP_05.16.003 //_* / BhP_05.16.004/0 ṛṣir uvāca / na vai mahārāja bhagavato māyā guṇa vibhūteḥ kāṣṭhāṃ manasā vacasā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173498 (0.064):
BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / BhP_01.18.001/1 yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.0):
BhP_01.07.009/1 sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ / BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980181 (0.0):
sa vai nivṛtti-nirataḥ sarvatropekṣako muniḥ | / kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat || (BhP 1.7.9)
BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825664 (0.0):
parama-saṅgītā eva | yad uktam - / ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741782 (0.0):
ataivātmārāmāṇām api tad guṇenākarṣaḥ śrūyate | / ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119971 (0.0):
ataivoktaṃ prathama skandhe [BhP 1.7.10] / ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980191 (0.0):
iti śaunaka-praśnānantaraṃ ca - / ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002337 (0.0):
liṅgena guṇotkarṣa viśeṣeṇa tasyaiva pūrṇatām āha | / ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame |
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19188531 (0.0):
tathā coktaṃ bhāgavate / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119914 (0.0):
tatraiva śrī sūtoktau (1.7.10) / ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165567 (0.005):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.014):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.015):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17899087 (0.015):
parama saṅgītā eva | yad uktam / ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.016):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.018):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.021):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.021):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.021):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.025):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.027):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661355 (0.027):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176788 (0.031):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
kurvantyahaitukīṃ bhaktim itthambhūtaguṇo hariḥ // BhP_01.07.010 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17899096 (0.0):
nirgranthā apy urukrame / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim / itthambhūta guṇo hariḥ || (BhP 1.7.10) iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825670 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165576 (0.0):
BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame / BhP_01.07.010/3 kurvantyahaitukīṃ bhaktim itthambhūtaguṇo hariḥ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741783 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim itthambhūto guṇo hariḥ || [BhP 1.7.11] iti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119977 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim itthambhūta guṇo hariḥ // Hbhv_11.584 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980198 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim ittham-bhūta-guṇo hariḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002342 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119919 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim ittham bhūta guṇo hariḥ || RBhrs_1,2.54 ||
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19188532 (0.048):
ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame / / kurvantyahetukīṃ bhaktimitthaṃbhūtaguṇo hariḥ // NBs_13.43 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346181 (0.054):
ata āha tayā itthambhūta guṇo hariḥ [BhP 1.7.10] itivat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322762 (0.063):
tādṛśa bhāvena teṣām ākarṣaṇāt | yad uktam ātmārāmāś ca ity ādau / itthambhūta guṇo hariḥ [BhP 1.7.11] iti |
harerguṇākṣiptamatirbhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165582 (0.0):
BhP_01.07.010/3 kurvantyahaitukīṃ bhaktim itthambhūtaguṇo hariḥ / BhP_01.07.011/1 harerguṇākṣiptamatirbhagavān bādarāyaṇiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980204 (0.0):
kurvanty ahaitukīṃ bhaktim ittham-bhūta-guṇo hariḥ || / harer guṇākṣipta-matir bhagavān bādarāyaṇiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919987 (0.0):
gītāt | / harer guṇākṣipta matir / bhagavān bādarāyaṇiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993183 (0.019):
ātmārāmāś ca munaya [BhP 1.7.10] ity ādau | harer guṇākṣipta matir [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009156 (0.045):
vettīty ādau | prathame harer guṇākṣipta matir ity [BhP 1.7.11] ādau |
adhyagān mahadākhyānaṃ nityaṃ viṣṇujanapriyaḥ // BhP_01.07.011 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165590 (0.0):
BhP_01.07.011/1 harerguṇākṣiptamatirbhagavān bādarāyaṇiḥ / BhP_01.07.011/3 adhyagān mahadākhyānaṃ nityaṃ viṣṇujanapriyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980209 (0.0):
harer guṇākṣipta-matir bhagavān bādarāyaṇiḥ | / adhyagān mahad ākhyānaṃ nityaṃ viṣṇu-jana-priyaḥ || (BhP 1.7.10-11)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919992 (0.0):
harer guṇākṣipta matir / bhagavān bādarāyaṇiḥ | / adhyagān mahad ākhyānaṃ
parīkṣito 'tha rājarṣerjanmakarmavilāpanam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165597 (0.0):
BhP_01.07.011/3 adhyagān mahadākhyānaṃ nityaṃ viṣṇujanapriyaḥ / BhP_01.07.012/1 parīkṣito 'tha rājarṣerjanmakarmavilāpanam
saṃsthāṃ ca pāṇḍuputrāṇāṃ vakṣye kṛṣṇakathodayam // BhP_01.07.012 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165605 (0.0):
BhP_01.07.012/1 parīkṣito 'tha rājarṣerjanmakarmavilāpanam / BhP_01.07.012/3 saṃsthāṃ ca pāṇḍuputrāṇāṃ vakṣye kṛṣṇakathodayam
yadā mṛdhe kauravasṛñjayānāṃ vīreṣvatho vīragatiṃ gateṣu /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165615 (0.0):
BhP_01.07.012/3 saṃsthāṃ ca pāṇḍuputrāṇāṃ vakṣye kṛṣṇakathodayam / BhP_01.07.013/1 yadā mṛdhe kauravasṛñjayānāṃ vīreṣvatho vīragatiṃ gateṣu
vṛkodarāviddhagadābhimarśa bhagnorudaṇḍe dhṛtarāṣṭraputre // BhP_01.07.013
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165624 (0.0):
BhP_01.07.013/1 yadā mṛdhe kauravasṛñjayānāṃ vīreṣvatho vīragatiṃ gateṣu / BhP_01.07.013/3 vṛkodarāviddhagadābhimarśa bhagnorudaṇḍe dhṛtarāṣṭraputre
bhartuḥ priyaṃ drauṇiriti sma paśyan kṛṣṇāsutānāṃ svapatāṃ śirāṃsi /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165634 (0.0):
BhP_01.07.013/3 vṛkodarāviddhagadābhimarśa bhagnorudaṇḍe dhṛtarāṣṭraputre / BhP_01.07.014/1 bhartuḥ priyaṃ drauṇiriti sma paśyan kṛṣṇāsutānāṃ svapatāṃ
upāharadvipriyam eva tasya jugupsitaṃ karma vigarhayanti // BhP_01.07.014
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165640 (0.005):
BhP_01.07.014/1 bhartuḥ priyaṃ drauṇiriti sma paśyan kṛṣṇāsutānāṃ svapatāṃ / śirāṃsi / BhP_01.07.014/3 upāharadvipriyam eva tasya jugupsitaṃ karma vigarhayanti
mātā śiśūnāṃ nidhanaṃ sutānāṃ niśamya ghoraṃ paritapyamānā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165648 (0.0):
BhP_01.07.014/3 upāharadvipriyam eva tasya jugupsitaṃ karma vigarhayanti / BhP_01.07.015/1 mātā śiśūnāṃ nidhanaṃ sutānāṃ niśamya ghoraṃ paritapyamānā
tadārudadvāṣpakalākulākṣī tāṃ sāntvayann āha kirīṭamālī // BhP_01.07.015
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165656 (0.0):
BhP_01.07.015/1 mātā śiśūnāṃ nidhanaṃ sutānāṃ niśamya ghoraṃ paritapyamānā / BhP_01.07.015/3 tadārudadvāṣpakalākulākṣī tāṃ sāntvayann āha kirīṭamālī
tadā śucaste pramṛjāmi bhadre yadbrahmabandhoḥ śira ātatāyinaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165665 (0.0):
BhP_01.07.015/3 tadārudadvāṣpakalākulākṣī tāṃ sāntvayann āha kirīṭamālī / BhP_01.07.016/1 tadā śucaste pramṛjāmi bhadre yadbrahmabandhoḥ śira
gāṇḍīvamuktairviśikhairupāhare tvākramya yat snāsyasi dagdhaputrā //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165674 (0.0):
BhP_01.07.016/1 tadā śucaste pramṛjāmi bhadre yadbrahmabandhoḥ śira / ātatāyinaḥ / BhP_01.07.016/3 gāṇḍīvamuktairviśikhairupāhare tvākramya yat snāsyasi
BhP_01.07.016 // / iti priyāṃ valguvicitrajalpaiḥ sa sāntvayitvācyutamitrasūtaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165686 (0.0):
dagdhaputrā / BhP_01.07.017/1 iti priyāṃ valguvicitrajalpaiḥ sa
anvādravaddaṃśita ugradhanvā kapidhvajo guruputraṃ rathena //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165694 (0.0):
sāntvayitvācyutamitrasūtaḥ / BhP_01.07.017/3 anvādravaddaṃśita ugradhanvā kapidhvajo guruputraṃ rathena
BhP_01.07.017 // / tam āpatantaṃ sa vilakṣya dūrāt kumārahodvignamanā rathena /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165704 (0.0):
BhP_01.07.017/3 anvādravaddaṃśita ugradhanvā kapidhvajo guruputraṃ rathena / BhP_01.07.018/1 tam āpatantaṃ sa vilakṣya dūrāt kumārahodvignamanā rathena
parādravat prāṇaparīpsururvyāṃ yāvadgamaṃ rudrabhayādyathā kaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165713 (0.0):
BhP_01.07.018/1 tam āpatantaṃ sa vilakṣya dūrāt kumārahodvignamanā rathena / BhP_01.07.018/3 parādravat prāṇaparīpsururvyāṃ yāvadgamaṃ rudrabhayādyathā
BhP_01.07.018 // / yadāśaraṇam ātmānam aikṣata śrāntavājinam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165720 (0.0):
BhP_01.07.018/3 parādravat prāṇaparīpsururvyāṃ yāvadgamaṃ rudrabhayādyathā / BhP_01.07.019/1 yadāśaraṇam ātmānam aikṣata śrāntavājinam
astraṃ brahmaśiro mene ātmatrāṇaṃ dvijātmajaḥ // BhP_01.07.019 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165728 (0.0):
BhP_01.07.019/1 yadāśaraṇam ātmānam aikṣata śrāntavājinam / BhP_01.07.019/3 astraṃ brahmaśiro mene ātmatrāṇaṃ dvijātmajaḥ
athopaspṛśya salilaṃ sandadhe tat samāhitaḥ / / ajānann api saṃhāraṃ prāṇakṛcchra upasthite // BhP_01.07.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165740 (0.005):
BhP_01.07.019/3 astraṃ brahmaśiro mene ātmatrāṇaṃ dvijātmajaḥ / BhP_01.07.020/1 athopaspṛśya salilaṃ sandadhe tat samāhitaḥ
tataḥ prāduṣkṛtaṃ tejaḥ pracaṇḍaṃ sarvato diśam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165746 (0.0):
BhP_01.07.020/3 ajānann api saṃhāraṃ prāṇakṛcchra upasthite / BhP_01.07.021/1 tataḥ prāduṣkṛtaṃ tejaḥ pracaṇḍaṃ sarvato diśam
prāṇāpadam abhiprekṣya viṣṇuṃ jiṣṇuruvāca ha // BhP_01.07.021 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165754 (0.0):
BhP_01.07.021/1 tataḥ prāduṣkṛtaṃ tejaḥ pracaṇḍaṃ sarvato diśam / BhP_01.07.021/3 prāṇāpadam abhiprekṣya viṣṇuṃ jiṣṇuruvāca ha
BhP_01.07.022/0 arjuna uvāca / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho bhaktānām abhayaṅkara /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165763 (0.0):
BhP_01.07.021/3 prāṇāpadam abhiprekṣya viṣṇuṃ jiṣṇuruvāca ha / BhP_01.07.022/0 arjuna uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421037 (0.042):
BhP_10.89.032/0 śrī arjuna uvāca / BhP_10.89.032/1 nāhaṃ saṅkarṣaṇo brahman na kṛṣṇaḥ kārṣṇir eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816487 (0.051):
tvaṃ cikīrṣasi bāliśyāt tan na śraddadhmahe vayam // BhP_10.89.031 // / BhP_10.89.032/0 śrī arjuna uvāca / nāhaṃ saṅkarṣaṇo brahman na kṛṣṇaḥ kārṣṇir eva ca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4440116 (0.053):
vainateyagato rāmas tān dṛṣṭvā kṛṣṇam abravīt / / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho yad etad dṛśyate balam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 643868 (0.057):
{kumbhāṇḍa uvāca} / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho $ bhava tvam abhayapradaḥ / HV_App.I,38.23 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129424 (0.057):
{kumbhāṇḍa uvāca} / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho bhava tvam abhayapradaḥ / HV_App.I,38.23 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4395464 (0.059):
[k: After 18, V2 ins.: :k] / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho jñātīnāṃ nandivardhana | *HV_67.18*765:1 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390278 (0.061):
atha divyena madhuram vyājahāra svareṇa tam // HV_62.10 // / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho jñātīnāṃ nandivardhana /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16200122 (0.062):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahādeva HV_112.107a / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_App.I,20.40a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760852 (0.062):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahādeva HV_112.107a / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_56.27a
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417732 (0.063):
BhP_10.86.002/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.86.002/1 arjunas tīrtha yātrāyāṃ paryaṭann avanīṃ prabhuḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16206583 (0.064):
krauśaikaṃ vistaro mahān *HV_61.55cd*718:2b / krṣṇaṃ kṛṣṇa mahābāho HV_App.I,20.1154a
tvam eko dahyamānānām apavargo 'si saṃsṛteḥ // BhP_01.07.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165770 (0.0):
BhP_01.07.022/1 kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho bhaktānām abhayaṅkara / BhP_01.07.022/3 tvam eko dahyamānānām apavargo 'si saṃsṛteḥ
tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣādīśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980386 (0.0):
candram apaśyad ity ukte kāntim antam apaśyad iti labhyate | ataeva - / tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985481 (0.0):
ānandasyārthatānupapatteś cānyathānupapatti pramāṇatas tām evāha / tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165778 (5.960):
BhP_01.07.022/3 tvam eko dahyamānānām apavargo 'si saṃsṛteḥ / BhP_01.07.023/1 tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣādīśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985492 (0.042):
kaivalye sthita ātmani || [BhP 1.7.23] / tvaṃ sākṣāt svayam evādyaḥ puruṣo bhagavān | tathā ya īśvaraḥ antaryāmy
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432766 (0.044):
ādinā | / tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ (end page 9) prakṛteḥ paraḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815491 (0.052):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / / sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet // BhP_10.88.005 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742560 (0.052):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / sa sarva-dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet || [BhP 10.88.5] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982023 (0.052):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva dṛg upadraṣṭā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011063 (0.052):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433165 (0.052):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva-dṛg upadraṣṭā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857041 (0.052):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva-dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419967 (0.053):
BhP_10.88.005/1 harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_10.88.005/3 sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717416 (0.060):
tasyā adhīśvaraḥ sākṣāt tvameva puruṣaḥ paraḥ / / tvaṃ sarvayajña ijyeyaṃ kriyeyaṃ phalabhug bhavān // BhP_06.19.012 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358878 (0.063):
BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_10.03.013/3 kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk
māyāṃ vyudasya cicchaktyā kaivalye sthita ātmani // BhP_01.07.023 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165786 (1.192):
BhP_01.07.023/1 tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣādīśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_01.07.023/3 māyāṃ vyudasya cicchaktyā kaivalye sthita ātmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980385 (0.037):
tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ / māyāṃ vyudasya cic-chaktyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985480 (0.037):
tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ | / māyāṃ vyudasya cic chaktyā
sa eva jīvalokasya māyāmohitacetasaḥ / / vidhatse svena vīryeṇa śreyo dharmādilakṣaṇam // BhP_01.07.024 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165800 (0.0):
BhP_01.07.024/1 sa eva jīvalokasya māyāmohitacetasaḥ / BhP_01.07.024/3 vidhatse svena vīryeṇa śreyo dharmādilakṣaṇam
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165793 (0.005):
BhP_01.07.023/3 māyāṃ vyudasya cicchaktyā kaivalye sthita ātmani / BhP_01.07.024/1 sa eva jīvalokasya māyāmohitacetasaḥ
tathāyaṃ cāvatāraste bhuvo bhārajihīrṣayā / / svānāṃ cānanyabhāvānām anudhyānāya cāsakṛt // BhP_01.07.025 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993285 (0.0):
api bhakti sukhotkarṣārtham | tad uktaṃ śrīmad arjunena prathame / tathāyaṃ cāvatāras te bhuvo bhāra jihīrṣayā | / svānāṃ cānanya bhāvānām anudhyānāya cāsakṛt || iti [BhP 1.7.25] |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165810 (0.004):
BhP_01.07.024/3 vidhatse svena vīryeṇa śreyo dharmādilakṣaṇam / BhP_01.07.025/1 tathāyaṃ cāvatāraste bhuvo bhārajihīrṣayā
kim idaṃ svit kuto veti devadeva na vedmyaham /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165817 (1.192):
BhP_01.07.025/3 svānāṃ cānanyabhāvānām anudhyānāya cāsakṛt / BhP_01.07.026/1 kim idaṃ svit kuto veti devadeva na vedmyaham
sarvato mukham āyāti tejaḥ paramadāruṇam // BhP_01.07.026 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165824 (0.0):
BhP_01.07.026/1 kim idaṃ svit kuto veti devadeva na vedmyaham / BhP_01.07.026/3 sarvato mukham āyāti tejaḥ paramadāruṇam
BhP_01.07.027/0 śrībhagavān uvāca / vetthedaṃ droṇaputrasya brāhmam astraṃ pradarśitam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165826 (0.007):
BhP_01.07.026/3 sarvato mukham āyāti tejaḥ paramadāruṇam / BhP_01.07.027/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165834 (0.038):
BhP_01.07.027/1 vetthedaṃ droṇaputrasya brāhmam astraṃ pradarśitam / BhP_01.07.027/3 naivāsau veda saṃhāraṃ prāṇabādha upasthite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647277 (0.048):
āśṛṇvato mām anurāga hāsa samīkṣayā viśramayann uvāca // BhP_03.04.010 // / BhP_03.04.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689540 (0.048):
sadaya hāsāvaloka iti hovāca // BhP_05.01.010 //_* / BhP_05.01.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814179 (0.048):
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha // BhP_10.86.050 // / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418533 (0.051):
BhP_10.86.050/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.86.051/1 brahmaṃs te 'nugrahārthāya samprāptān viddhy amūn munīn
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397547 (0.051):
BhP_03.04.010/2 āśṛṇvato mām anurāga-hāsa- samīkṣayā viśramayann uvāca / BhP_03.04.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.04.011/1 vedāham antar manasīpsitaṃ te dadāmi yat tad duravāpam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26545476 (0.051):
sadaya-hāsāvaloka iti hovāca / BhP_05.01.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.01.011/1 nibodha tātedam ṛtaṃ bravīmi māsūyituṃ devam arhasy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804436 (0.052):
he viprā vriyatāṃ kāmo dadāmy ātma śiro 'pi vaḥ // BhP_10.72.027 // / BhP_10.72.028/0 śrī bhagavān uvāca / yuddhaṃ no dehi rājendra dvandvaśo yadi manyase /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787834 (0.052):
akrūraṃ sa smitaṃ prāha gīrbhiḥ sammohayann iva // BhP_10.48.028 // / BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803261 (0.052):
vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam uddhavaṃ prāha keśavaḥ // BhP_10.70.045 // / BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821822 (0.053):
vilokya bhagavān āha yadu vṛddhān samāgatān // BhP_11.06.033 // / BhP_11.06.034/0 śrī bhagavān uvāca / ete vai su mahotpātā vyuttiṣṭhantīha sarvataḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725057 (0.054):
haraye 'dbhutasiṃhāya brahmaṇe paramātmane // BhP_07.10.010 // / BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye bhavadvidhāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2788629 (0.054):
hitvā vā mac charaiś chinnaṃ dehaṃ svar yāhi māṃ jahi // BhP_10.50.018 // / BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825558 (0.054):
su gopyam api vakṣyāmi tvaṃ me bhṛtyaḥ suhṛt sakhā // BhP_11.11.049 // / BhP_11.12.001/0 śrī bhagavān uvāca / na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835036 (0.054):
bhaktāya cānuraktāya brūhi viśveśvareśvara // BhP_11.27.005 // / BhP_11.27.006/0 śrī bhagavān uvāca / na hy anto 'nanta pārasya karma kāṇḍasya coddhava /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844122 (0.054):
kurv asya tapasaḥ sākṣāt saṃsiddhiṃ siddhi do bhavān // BhP_12.10.005 // / BhP_12.10.006/0 śrī bhagavān uvāca / naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740082 (0.054):
tasmādvṛttikarīṃ bhūmiṃ vaṭo kāmaṃ pratīccha me // BhP_08.19.020 // / BhP_08.19.021/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.054):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.054):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
naivāsau veda saṃhāraṃ prāṇabādha upasthite // BhP_01.07.027 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165841 (0.0):
BhP_01.07.027/1 vetthedaṃ droṇaputrasya brāhmam astraṃ pradarśitam / BhP_01.07.027/3 naivāsau veda saṃhāraṃ prāṇabādha upasthite
na hyasyānyatamaṃ kiñcidastraṃ pratyavakarśanam / / jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā // BhP_01.07.028 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165857 (0.0):
BhP_01.07.027/3 naivāsau veda saṃhāraṃ prāṇabādha upasthite / BhP_01.07.028/1 na hyasyānyatamaṃ kiñcidastraṃ pratyavakarśanam
BhP_01.07.029/0 sūta uvāca / śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165867 (0.0):
BhP_01.07.028/3 jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā / BhP_01.07.029/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.049):
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.049):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā // / BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841156 (0.050):
harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_12.05.013 // / BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid $ vyāsātmajena nikhilātma dṛśā samena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.055):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544943 (0.055):
BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / BhP_12.06.001/1 etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742606 (0.056):
uttamaślokacaritaṃ sarvalokasukhāvaham // BhP_08.24.003 // / BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765265 (0.060):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645346 (0.063):
bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ // BhP_02.10.050 // / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.063):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630058 (0.063):
janmakarmarahasyaṃ me bhavataścātmatoṣaṇam // BhP_01.06.037 // / BhP_01.06.038/0 sūta uvāca / evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382656 (0.064):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731459 (0.064):
nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam // BhP_08.05.013 // / BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ /
spṛṣṭvāpastaṃ parikramya brāhmaṃ brāhmāstraṃ sandadhe // BhP_01.07.029 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165875 (0.0):
BhP_01.07.029/1 śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā / BhP_01.07.029/3 spṛṣṭvāpastaṃ parikramya brāhmaṃ brāhmāstraṃ sandadhe
saṃhatyānyonyam ubhayostejasī śarasaṃvṛte /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165882 (0.0):
BhP_01.07.029/3 spṛṣṭvāpastaṃ parikramya brāhmaṃ brāhmāstraṃ sandadhe / BhP_01.07.030/1 saṃhatyānyonyam ubhayostejasī śarasaṃvṛte
āvṛtya rodasī khaṃ ca vavṛdhāte 'rkavahnivat // BhP_01.07.030 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165890 (0.0):
BhP_01.07.030/1 saṃhatyānyonyam ubhayostejasī śarasaṃvṛte / BhP_01.07.030/3 āvṛtya rodasī khaṃ ca vavṛdhāte 'rkavahnivat
dṛṣṭvāstratejastu tayostrīl lokān pradahan mahat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165899 (0.0):
BhP_01.07.030/3 āvṛtya rodasī khaṃ ca vavṛdhāte 'rkavahnivat / BhP_01.07.031/1 dṛṣṭvāstratejastu tayostrīl lokān pradahan mahat
dahyamānāḥ prajāḥ sarvāḥ sāṃvartakam amaṃsata // BhP_01.07.031 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165906 (0.004):
BhP_01.07.031/1 dṛṣṭvāstratejastu tayostrīl lokān pradahan mahat / BhP_01.07.031/3 dahyamānāḥ prajāḥ sarvāḥ sāṃvartakam amaṃsata
prajopadravam ālakṣya lokavyatikaraṃ ca tam / / mataṃ ca vāsudevasya sañjahārārjuno dvayam // BhP_01.07.032 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165917 (0.004):
BhP_01.07.031/3 dahyamānāḥ prajāḥ sarvāḥ sāṃvartakam amaṃsata / BhP_01.07.032/1 prajopadravam ālakṣya lokavyatikaraṃ ca tam
tata āsādya tarasā dāruṇaṃ gautamīsutam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165924 (0.0):
BhP_01.07.032/3 mataṃ ca vāsudevasya sañjahārārjuno dvayam / BhP_01.07.033/1 tata āsādya tarasā dāruṇaṃ gautamīsutam
babandhāmarṣatāmrākṣaḥ paśuṃ raśanayā yathā // BhP_01.07.033 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165930 (0.0):
BhP_01.07.033/1 tata āsādya tarasā dāruṇaṃ gautamīsutam / BhP_01.07.033/3 babandhāmarṣatāmrākṣaḥ paśuṃ raśanayā yathā
śibirāya ninīṣantaṃ rajjvā baddhvā ripuṃ balāt /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165938 (0.0):
BhP_01.07.033/3 babandhāmarṣatāmrākṣaḥ paśuṃ raśanayā yathā / BhP_01.07.034/1 śibirāya ninīṣantaṃ rajjvā baddhvā ripuṃ balāt
prāhārjunaṃ prakupito bhagavān ambujekṣaṇaḥ // BhP_01.07.034 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165945 (0.0):
BhP_01.07.034/1 śibirāya ninīṣantaṃ rajjvā baddhvā ripuṃ balāt / BhP_01.07.034/3 prāhārjunaṃ prakupito bhagavān ambujekṣaṇaḥ
mainaṃ pārthārhasi trātuṃ brahmabandhum imaṃ jahi /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165953 (0.0):
BhP_01.07.034/3 prāhārjunaṃ prakupito bhagavān ambujekṣaṇaḥ / BhP_01.07.035/1 mainaṃ pārthārhasi trātuṃ brahmabandhum imaṃ jahi
yo 'sāvanāgasaḥ suptān avadhīn niśi bālakān // BhP_01.07.035 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165961 (0.0):
BhP_01.07.035/1 mainaṃ pārthārhasi trātuṃ brahmabandhum imaṃ jahi / BhP_01.07.035/3 yo 'sāvanāgasaḥ suptān avadhīn niśi bālakān
mattaṃ pramattam unmattaṃ suptaṃ bālaṃ striyaṃ jaḍam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165968 (0.0):
BhP_01.07.035/3 yo 'sāvanāgasaḥ suptān avadhīn niśi bālakān / BhP_01.07.036/1 mattaṃ pramattam unmattaṃ suptaṃ bālaṃ striyaṃ jaḍam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16484968 (0.061):
suptaṃ nyagrodhaśākhāyāṃ HV_App.I,41.221a / suptaṃ mattaṃ pramattaṃ vā HV_App.I,5.107a
prapannaṃ virathaṃ bhītaṃ na ripuṃ hanti dharmavit // BhP_01.07.036 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165977 (0.0):
BhP_01.07.036/1 mattaṃ pramattam unmattaṃ suptaṃ bālaṃ striyaṃ jaḍam / BhP_01.07.036/3 prapannaṃ virathaṃ bhītaṃ na ripuṃ hanti dharmavit
svaprāṇān yaḥ paraprāṇaiḥ prapuṣṇātyaghṛṇaḥ khalaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165986 (0.0):
BhP_01.07.036/3 prapannaṃ virathaṃ bhītaṃ na ripuṃ hanti dharmavit / BhP_01.07.037/1 svaprāṇān yaḥ paraprāṇaiḥ prapuṣṇātyaghṛṇaḥ khalaḥ
tadvadhastasya hi śreyo yaddoṣādyātyadhaḥ pumān // BhP_01.07.037 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165995 (0.0):
BhP_01.07.037/1 svaprāṇān yaḥ paraprāṇaiḥ prapuṣṇātyaghṛṇaḥ khalaḥ / BhP_01.07.037/3 tadvadhastasya hi śreyo yaddoṣādyātyadhaḥ pumān
pratiśrutaṃ ca bhavatā pāñcālyai śṛṇvato mama / / āhariṣye śirastasya yaste mānini putrahā // BhP_01.07.038 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166008 (1.192):
BhP_01.07.037/3 tadvadhastasya hi śreyo yaddoṣādyātyadhaḥ pumān / BhP_01.07.038/1 pratiśrutaṃ ca bhavatā pāñcālyai śṛṇvato mama
tadasau vadhyatāṃ pāpa ātatāyyātmabandhuhā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166012 (0.012):
BhP_01.07.038/3 āhariṣye śirastasya yaste mānini putrahā / BhP_01.07.039/1 tadasau vadhyatāṃ pāpa ātatāyyātmabandhuhā
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166022 (0.0):
BhP_01.07.039/1 tadasau vadhyatāṃ pāpa ātatāyyātmabandhuhā / BhP_01.07.039/3 bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ
BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166030 (0.005):
BhP_01.07.039/3 bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.030):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.032):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.032):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.033):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.033):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.036):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.038):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.042):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.043):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.043):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176788 (0.045):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169224 (0.046):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637296 (0.047):
samāhitena manasā vikhedaḥ paryacaṣṭa tam // BhP_01.17.021 // / BhP_01.17.022/0 rājovāca / dharmaṃ bravīṣi dharmajña dharmo 'si vṛṣarūpadhṛk /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15408712 (0.047):
BhP_03.19.032/2 yathā hiraṇyākṣa udāra-vikramo mahā-mṛdhe krīḍanavan / nirākṛtaḥ / BhP_03.19.033/0 sūta uvāca / BhP_03.19.033/1 iti kauṣāravākhyātām āśrutya bhagavat-kathām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661355 (0.047):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628641 (0.047):
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 // / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633643 (0.048):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.049):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843592 (0.052):
drakṣye māyāṃ yayā lokaḥ sa pālo veda sad bhidām // BhP_12.09.006 // / BhP_12.09.007/0 sūta uvāca / itīḍito 'rcitaḥ kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune /
naicchaddhantuṃ gurusutaṃ yadyapyātmahanaṃ mahān // BhP_01.07.040 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166040 (0.0):
BhP_01.07.040/1 evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ / BhP_01.07.040/3 naicchaddhantuṃ gurusutaṃ yadyapyātmahanaṃ mahān
athopetya svaśibiraṃ govindapriyasārathiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166047 (0.0):
BhP_01.07.040/3 naicchaddhantuṃ gurusutaṃ yadyapyātmahanaṃ mahān / BhP_01.07.041/1 athopetya svaśibiraṃ govindapriyasārathiḥ
nyavedayat taṃ priyāyai śocantyā ātmajān hatān // BhP_01.07.041 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166054 (0.004):
BhP_01.07.041/1 athopetya svaśibiraṃ govindapriyasārathiḥ / BhP_01.07.041/3 nyavedayat taṃ priyāyai śocantyā ātmajān hatān
tathāhṛtaṃ paśuvat pāśabaddham avāṅmukhaṃ karmajugupsitena /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166062 (0.0):
BhP_01.07.041/3 nyavedayat taṃ priyāyai śocantyā ātmajān hatān / BhP_01.07.042/1 tathāhṛtaṃ paśuvat pāśabaddham avāṅmukhaṃ karmajugupsitena
nirīkṣya kṛṣṇāpakṛtaṃ guroḥ sutaṃ vāmasvabhāvā kṛpayā nanāma ca //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166071 (0.0):
BhP_01.07.042/1 tathāhṛtaṃ paśuvat pāśabaddham avāṅmukhaṃ karmajugupsitena / BhP_01.07.042/3 nirīkṣya kṛṣṇāpakṛtaṃ guroḥ sutaṃ vāmasvabhāvā kṛpayā
BhP_01.07.042 // / uvāca cāsahantyasya bandhanānayanaṃ satī /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166078 (0.0):
BhP_01.07.042/3 nirīkṣya kṛṣṇāpakṛtaṃ guroḥ sutaṃ vāmasvabhāvā kṛpayā / nanāma ca / BhP_01.07.043/1 uvāca cāsahantyasya bandhanānayanaṃ satī
mucyatāṃ mucyatām eṣa brāhmaṇo nitarāṃ guruḥ // BhP_01.07.043 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166086 (0.0):
BhP_01.07.043/1 uvāca cāsahantyasya bandhanānayanaṃ satī / BhP_01.07.043/3 mucyatāṃ mucyatām eṣa brāhmaṇo nitarāṃ guruḥ
sarahasyo dhanurvedaḥ savisargopasaṃyamaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166092 (0.0):
BhP_01.07.043/3 mucyatāṃ mucyatām eṣa brāhmaṇo nitarāṃ guruḥ / BhP_01.07.044/1 sarahasyo dhanurvedaḥ savisargopasaṃyamaḥ
astragrāmaśca bhavatā śikṣito yadanugrahāt // BhP_01.07.044 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166099 (0.0):
BhP_01.07.044/1 sarahasyo dhanurvedaḥ savisargopasaṃyamaḥ / BhP_01.07.044/3 astragrāmaśca bhavatā śikṣito yadanugrahāt
sa eṣa bhagavān droṇaḥ prajārūpeṇa vartate /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166106 (0.0):
BhP_01.07.044/3 astragrāmaśca bhavatā śikṣito yadanugrahāt / BhP_01.07.045/1 sa eṣa bhagavān droṇaḥ prajārūpeṇa vartate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407274 (0.020):
adhiyajño'ham evātra [Gītā 8.4] ity ādau ca tad eva vyajyate | eṣa vai / bhagavān droṇaḥ prajā rūpeṇa vartate [BhP 1.7.45] itivat | tasmād
tasyātmano 'rdhaṃ patnyāste nānvagādvīrasūḥ kṛpī // BhP_01.07.045 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166115 (0.0):
BhP_01.07.045/1 sa eṣa bhagavān droṇaḥ prajārūpeṇa vartate / BhP_01.07.045/3 tasyātmano 'rdhaṃ patnyāste nānvagādvīrasūḥ kṛpī
taddharmajña mahābhāga bhavadbhirgauravaṃ kulam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166123 (0.0):
BhP_01.07.045/3 tasyātmano 'rdhaṃ patnyāste nānvagādvīrasūḥ kṛpī / BhP_01.07.046/1 taddharmajña mahābhāga bhavadbhirgauravaṃ kulam
vṛjinaṃ nārhati prāptuṃ pūjyaṃ vandyam abhīkṣṇaśaḥ // BhP_01.07.046 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166131 (0.0):
BhP_01.07.046/1 taddharmajña mahābhāga bhavadbhirgauravaṃ kulam / BhP_01.07.046/3 vṛjinaṃ nārhati prāptuṃ pūjyaṃ vandyam abhīkṣṇaśaḥ
mā rodīdasya jananī gautamī patidevatā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166138 (0.0):
BhP_01.07.046/3 vṛjinaṃ nārhati prāptuṃ pūjyaṃ vandyam abhīkṣṇaśaḥ / BhP_01.07.047/1 mā rodīdasya jananī gautamī patidevatā
yathāhaṃ mṛtavatsārtā rodimyaśrumukhī muhuḥ // BhP_01.07.047 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166148 (0.0):
BhP_01.07.047/1 mā rodīdasya jananī gautamī patidevatā / BhP_01.07.047/3 yathāhaṃ mṛtavatsārtā rodimyaśrumukhī muhuḥ
yaiḥ kopitaṃ brahmakulaṃ rājanyairajitātmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166154 (0.0):
BhP_01.07.047/3 yathāhaṃ mṛtavatsārtā rodimyaśrumukhī muhuḥ / BhP_01.07.048/1 yaiḥ kopitaṃ brahmakulaṃ rājanyairajitātmabhiḥ
tat kulaṃ pradahatyāśu sānubandhaṃ śucārpitam // BhP_01.07.048 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166163 (0.0):
BhP_01.07.048/1 yaiḥ kopitaṃ brahmakulaṃ rājanyairajitātmabhiḥ / BhP_01.07.048/3 tat kulaṃ pradahatyāśu sānubandhaṃ śucārpitam
BhP_01.07.049/0 sūta uvāca / dharmyaṃ nyāyyaṃ sakaruṇaṃ nirvyalīkaṃ samaṃ mahat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166173 (0.0):
BhP_01.07.048/3 tat kulaṃ pradahatyāśu sānubandhaṃ śucārpitam / BhP_01.07.049/0 sūta uvāca
rājā dharmasuto rājñyāḥpratyanandadvaco dvijāḥ // BhP_01.07.049 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166181 (0.0):
BhP_01.07.049/1 dharmyaṃ nyāyyaṃ sakaruṇaṃ nirvyalīkaṃ samaṃ mahat / BhP_01.07.049/3 rājā dharmasuto rājñyāḥpratyanandadvaco dvijāḥ
nakulaḥ sahadevaśca yuyudhāno dhanañjayaḥ / / bhagavān devakīputro ye cānye yāśca yoṣitaḥ // BhP_01.07.050 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166192 (0.0):
BhP_01.07.049/3 rājā dharmasuto rājñyāḥpratyanandadvaco dvijāḥ / BhP_01.07.050/1 nakulaḥ sahadevaśca yuyudhāno dhanañjayaḥ
tatrāhāmarṣito bhīmastasya śreyān vadhaḥ smṛtaḥ / / na bharturnātmanaścārthe yo 'han suptān śiśūn vṛthā // BhP_01.07.051 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166209 (0.0):
BhP_01.07.051/3 na bharturnātmanaścārthe yo 'han suptān śiśūn vṛthā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166202 (0.004):
BhP_01.07.050/3 bhagavān devakīputro ye cānye yāśca yoṣitaḥ / BhP_01.07.051/1 tatrāhāmarṣito bhīmastasya śreyān vadhaḥ smṛtaḥ
niśamya bhīmagaditaṃ draupadyāśca caturbhujaḥ / / ālokya vadanaṃ sakhyuridam āha hasann iva // BhP_01.07.052 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166220 (0.004):
BhP_01.07.051/3 na bharturnātmanaścārthe yo 'han suptān śiśūn vṛthā / BhP_01.07.052/1 niśamya bhīmagaditaṃ draupadyāśca caturbhujaḥ
BhP_01.07.053/0 śrībhagavān uvāca / brahmabandhurna hantavya ātatāyī vadhārhaṇaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166231 (0.0):
BhP_01.07.052/3 ālokya vadanaṃ sakhyuridam āha hasann iva / BhP_01.07.053/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814179 (0.027):
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha // BhP_10.86.050 // / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661994 (0.042):
tīvreṇa bhakti yogena mano mayy arpitaṃ sthiram // BhP_03.25.045 // / BhP_03.26.001/0 śrī bhagavān uvāca / atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833547 (0.042):
dhārayañ chrāvayañ chṛṇvan dvandvair naivābhibhūyate // BhP_11.23.061 // / BhP_11.24.001/0 śrī bhagavān uvāca / atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774655 (0.043):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790886 (0.043):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725057 (0.043):
haraye 'dbhutasiṃhāya brahmaṇe paramātmane // BhP_07.10.010 // / BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye bhavadvidhāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2788629 (0.043):
hitvā vā mac charaiś chinnaṃ dehaṃ svar yāhi māṃ jahi // BhP_10.50.018 // / BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825558 (0.043):
su gopyam api vakṣyāmi tvaṃ me bhṛtyaḥ suhṛt sakhā // BhP_11.11.049 // / BhP_11.12.001/0 śrī bhagavān uvāca / na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835036 (0.043):
bhaktāya cānuraktāya brūhi viśveśvareśvara // BhP_11.27.005 // / BhP_11.27.006/0 śrī bhagavān uvāca / na hy anto 'nanta pārasya karma kāṇḍasya coddhava /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844122 (0.043):
kurv asya tapasaḥ sākṣāt saṃsiddhiṃ siddhi do bhavān // BhP_12.10.005 // / BhP_12.10.006/0 śrī bhagavān uvāca / naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2829941 (0.044):
yathā sva dharma saṃyukto bhakto māṃ samiyāt param // BhP_11.18.048 // / BhP_11.19.001/0 śrī bhagavān uvāca / yo vidyā śruta sampannaḥ ātmavān nānumānikaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831150 (0.044):
kṣemaṃ vindanti mat sthānaṃ yad brahma paramaṃ viduḥ // BhP_11.20.037 // / BhP_11.21.001/0 śrī bhagavān uvāca / ya etān mat patho hitvā bhakti jñāna kriyātmakān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647277 (0.045):
āśṛṇvato mām anurāga hāsa samīkṣayā viśramayann uvāca // BhP_03.04.010 // / BhP_03.04.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689540 (0.045):
sadaya hāsāvaloka iti hovāca // BhP_05.01.010 //_* / BhP_05.01.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787834 (0.045):
akrūraṃ sa smitaṃ prāha gīrbhiḥ sammohayann iva // BhP_10.48.028 // / BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803261 (0.045):
vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam uddhavaṃ prāha keśavaḥ // BhP_10.70.045 // / BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175642 (0.046):
BhP_06.16.050/0 śrībhagavān uvāca / BhP_06.16.050/1 yan nāradāṅgirobhyāṃ te vyāhṛtaṃ me 'nuśāsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662116 (0.046):
brūhi kāraṇayor asya sad asac ca yad ātmakam // BhP_03.26.009 // / BhP_03.26.010/0 śrī bhagavān uvāca / yat tat tri guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad asad ātmakam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715341 (0.046):
vidyādharapatiṃ prītaścitraketuṃ kurūdvaha // BhP_06.16.049 // / BhP_06.16.050/0 śrībhagavān uvāca / yan nāradāṅgirobhyāṃ te vyāhṛtaṃ me 'nuśāsanam /
mayaivobhayam āmnātaṃ paripāhyanuśāsanam // BhP_01.07.053 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166238 (0.0):
BhP_01.07.053/1 brahmabandhurna hantavya ātatāyī vadhārhaṇaḥ / BhP_01.07.053/3 mayaivobhayam āmnātaṃ paripāhyanuśāsanam
kuru pratiśrutaṃ satyaṃ yat tat sāntvayatā priyām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166244 (0.0):
BhP_01.07.053/3 mayaivobhayam āmnātaṃ paripāhyanuśāsanam / BhP_01.07.054/1 kuru pratiśrutaṃ satyaṃ yat tat sāntvayatā priyām
priyaṃ ca bhīmasenasya pāñcālyā mahyam eva ca // BhP_01.07.054 // / BhP_01.07.055/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166252 (0.004):
BhP_01.07.054/1 kuru pratiśrutaṃ satyaṃ yat tat sāntvayatā priyām / BhP_01.07.054/3 priyaṃ ca bhīmasenasya pāñcālyā mahyam eva ca
arjunaḥ sahasājñāya harerhārdam athāsinā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166260 (0.0):
BhP_01.07.055/0 sūta uvāca / BhP_01.07.055/1 arjunaḥ sahasājñāya harerhārdam athāsinā
maṇiṃ jahāra mūrdhanyaṃ dvijasya sahamūrdhajam // BhP_01.07.055 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166267 (1.192):
BhP_01.07.055/1 arjunaḥ sahasājñāya harerhārdam athāsinā / BhP_01.07.055/3 maṇiṃ jahāra mūrdhanyaṃ dvijasya sahamūrdhajam
vimucya raśanābaddhaṃ bālahatyāhataprabham /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166275 (0.0):
BhP_01.07.055/3 maṇiṃ jahāra mūrdhanyaṃ dvijasya sahamūrdhajam / BhP_01.07.056/1 vimucya raśanābaddhaṃ bālahatyāhataprabham
tejasā maṇinā hīnaṃ śibirān nirayāpayat // BhP_01.07.056 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166282 (0.005):
BhP_01.07.056/1 vimucya raśanābaddhaṃ bālahatyāhataprabham / BhP_01.07.056/3 tejasā maṇinā hīnaṃ śibirān nirayāpayat
vapanaṃ draviṇādānaṃ sthānān niryāpaṇaṃ tathā / / eṣa hi brahmabandhūnāṃ vadho nānyo 'sti daihikaḥ // BhP_01.07.057 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166295 (0.0):
BhP_01.07.057/1 vapanaṃ draviṇādānaṃ sthānān niryāpaṇaṃ tathā / BhP_01.07.057/3 eṣa hi brahmabandhūnāṃ vadho nānyo 'sti daihikaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166286 (0.005):
BhP_01.07.056/3 tejasā maṇinā hīnaṃ śibirān nirayāpayat / BhP_01.07.057/1 vapanaṃ draviṇādānaṃ sthānān niryāpaṇaṃ tathā
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4975128 (0.053):
avagoraṇādipratiṣedhaḥ. na darśapūrṇamāsyor brāhmaṇasyāvagoritavyaṃ vadho / vā kāryo lohitaṃ vā praskandanīyam. anya upāya āsthātavya ānataye, te
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692423 (0.055):
prāsyati satejasam minavānīti tadyadeṣa eva bhavati nānya eṣa hi yajuṣkṛto
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069661 (0.055):
tadyadeṣa eva bhavati nānya eṣa hi yajuṣkṛto medhyastasmānmadhyamena
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20729896 (0.063):
13,116.038c ghātako vadhabandhābhyām ity eṣa trividho vadhaḥ / 13,116.039a akhādann anumodaṃś ca bhāvadoṣeṇa mānavaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13831230 (0.064):
yathā dharmavadho na syāt HV_41.30c / yathā dhriyed apatyaṃ me HV_101.12c
putraśokāturāḥ sarve pāṇḍavāḥ saha kṛṣṇayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166303 (0.0):
BhP_01.07.057/3 eṣa hi brahmabandhūnāṃ vadho nānyo 'sti daihikaḥ / BhP_01.07.058/1 putraśokāturāḥ sarve pāṇḍavāḥ saha kṛṣṇayā
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166312 (0.0):
BhP_01.07.058/1 putraśokāturāḥ sarve pāṇḍavāḥ saha kṛṣṇayā / BhP_01.07.058/3 svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.003):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166320 (0.006):
BhP_01.07.058/3 svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.008):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.009):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.009):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.015):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.019):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.020):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661355 (0.020):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633643 (0.022):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169223 (0.022):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.023):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176788 (0.024):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628640 (0.029):
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 // / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.030):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630645 (0.032):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842242 (0.033):
abhivanditam aham ayāta yāma yajuṣ kāma upasarāmīti // BhP_12.06.072 //_* / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843592 (0.037):
drakṣye māyāṃ yayā lokaḥ sa pālo veda sad bhidām // BhP_12.09.006 // / BhP_12.09.007/0 sūta uvāca / itīḍito 'rcitaḥ kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15408712 (0.037):
BhP_03.19.032/2 yathā hiraṇyākṣa udāra-vikramo mahā-mṛdhe krīḍanavan / nirākṛtaḥ / BhP_03.19.033/0 sūta uvāca / BhP_03.19.033/1 iti kauṣāravākhyātām āśrutya bhagavat-kathām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2634920 (0.040):
yudhiṣṭhiro vacastasya hṛdi kṛtvājahāc chucaḥ // BhP_01.13.060 // / BhP_01.14.001/0 sūta uvāca / samprasthite dvārakāyāṃjiṣṇau bandhudidṛkṣayā /
dātuṃ sakṛṣṇā gaṅgāyāṃ puraskṛtya yayuḥ striyaḥ // BhP_01.08.001 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166329 (0.0):
BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām / BhP_01.08.001/3 dātuṃ sakṛṣṇā gaṅgāyāṃ puraskṛtya yayuḥ striyaḥ
te ninīyodakaṃ sarve vilapya ca bhṛśaṃ punaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166335 (0.0):
BhP_01.08.001/3 dātuṃ sakṛṣṇā gaṅgāyāṃ puraskṛtya yayuḥ striyaḥ / BhP_01.08.002/1 te ninīyodakaṃ sarve vilapya ca bhṛśaṃ punaḥ
āplutā haripādābjarajaḥpūtasarijjale // BhP_01.08.002 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166344 (0.0):
BhP_01.08.002/1 te ninīyodakaṃ sarve vilapya ca bhṛśaṃ punaḥ / BhP_01.08.002/3 āplutā haripādābjarajaḥpūtasarijjale
tatrāsīnaṃ kurupatiṃ dhṛtarāṣṭraṃ sahānujam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166351 (5.960):
BhP_01.08.002/3 āplutā haripādābjarajaḥpūtasarijjale / BhP_01.08.003/1 tatrāsīnaṃ kurupatiṃ dhṛtarāṣṭraṃ sahānujam
gāndhārīṃ putraśokārtāṃ pṛthāṃ kṛṣṇāṃ ca mādhavaḥ // BhP_01.08.003 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166360 (0.0):
BhP_01.08.003/1 tatrāsīnaṃ kurupatiṃ dhṛtarāṣṭraṃ sahānujam / BhP_01.08.003/3 gāndhārīṃ putraśokārtāṃ pṛthāṃ kṛṣṇāṃ ca mādhavaḥ
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14715131 (0.062):
11,010.005a ity evam uktvā rājānaṃ kṛpaḥ śāradvatas tadā / 11,010.005c gāndhārīṃ putraśokārtām idaṃ vacanam abravīt
sāntvayām āsa munibhirhatabandhūñ śucārpitān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166367 (0.0):
BhP_01.08.003/3 gāndhārīṃ putraśokārtāṃ pṛthāṃ kṛṣṇāṃ ca mādhavaḥ / BhP_01.08.004/1 sāntvayām āsa munibhirhatabandhūñ śucārpitān
bhūteṣu kālasya gatiṃ darśayan na pratikriyām // BhP_01.08.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166374 (1.192):
BhP_01.08.004/1 sāntvayām āsa munibhirhatabandhūñ śucārpitān / BhP_01.08.004/3 bhūteṣu kālasya gatiṃ darśayan na pratikriyām
sādhayitvājātaśatroḥ svaṃ rājyaṃ kitavairhṛtam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166381 (1.192):
BhP_01.08.004/3 bhūteṣu kālasya gatiṃ darśayan na pratikriyām / BhP_01.08.005/1 sādhayitvājātaśatroḥ svaṃ rājyaṃ kitavairhṛtam
ghātayitvāsato rājñaḥ kacasparśakṣatāyuṣaḥ // BhP_01.08.005 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166389 (0.0):
BhP_01.08.005/1 sādhayitvājātaśatroḥ svaṃ rājyaṃ kitavairhṛtam / BhP_01.08.005/3 ghātayitvāsato rājñaḥ kacasparśakṣatāyuṣaḥ
yājayitvāśvamedhaistaṃ tribhiruttamakalpakaiḥ / / tadyaśaḥ pāvanaṃ dikṣu śatamanyorivātanot // BhP_01.08.006 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166403 (0.0):
BhP_01.08.005/3 ghātayitvāsato rājñaḥ kacasparśakṣatāyuṣaḥ / BhP_01.08.006/1 yājayitvāśvamedhaistaṃ tribhiruttamakalpakaiḥ
āmantrya pāṇḍuputrāṃśca śaineyoddhavasaṃyutaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166409 (1.192):
BhP_01.08.006/3 tadyaśaḥ pāvanaṃ dikṣu śatamanyorivātanot / BhP_01.08.007/1 āmantrya pāṇḍuputrāṃśca śaineyoddhavasaṃyutaḥ
dvaipāyanādibhirvipraiḥ pūjitaiḥ pratipūjitaḥ // BhP_01.08.007 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166416 (0.003):
BhP_01.08.007/1 āmantrya pāṇḍuputrāṃśca śaineyoddhavasaṃyutaḥ / BhP_01.08.007/3 dvaipāyanādibhirvipraiḥ pūjitaiḥ pratipūjitaḥ
gantuṃ kṛtamatirbrahman dvārakāṃ ratham āsthitaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166422 (0.0):
BhP_01.08.007/3 dvaipāyanādibhirvipraiḥ pūjitaiḥ pratipūjitaḥ / BhP_01.08.008/1 gantuṃ kṛtamatirbrahman dvārakāṃ ratham āsthitaḥ
upalebhe 'bhidhāvantīm uttarāṃ bhayavihvalām // BhP_01.08.008 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166429 (0.005):
BhP_01.08.008/1 gantuṃ kṛtamatirbrahman dvārakāṃ ratham āsthitaḥ / BhP_01.08.008/3 upalebhe 'bhidhāvantīm uttarāṃ bhayavihvalām
BhP_01.08.009/0 uttarovāca / pāhi pāhi mahāyogin devadeva jagatpate /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166438 (0.0):
BhP_01.08.008/3 upalebhe 'bhidhāvantīm uttarāṃ bhayavihvalām / BhP_01.08.009/0 uttarovāca / BhP_01.08.009/1 pāhi pāhi mahāyogin devadeva jagatpate
nānyaṃ tvadabhayaṃ paśye yatra mṛtyuḥ parasparam // BhP_01.08.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166446 (0.0):
BhP_01.08.009/1 pāhi pāhi mahāyogin devadeva jagatpate / BhP_01.08.009/3 nānyaṃ tvadabhayaṃ paśye yatra mṛtyuḥ parasparam
abhidravati mām īśa śarastaptāyaso vibho /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166454 (0.0):
BhP_01.08.009/3 nānyaṃ tvadabhayaṃ paśye yatra mṛtyuḥ parasparam / BhP_01.08.010/1 abhidravati mām īśa śarastaptāyaso vibho
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134486 (0.0):
abhidravati mām īśa śaras taptāyaso vibho |
kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām // BhP_01.08.010 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166464 (0.0):
BhP_01.08.010/1 abhidravati mām īśa śarastaptāyaso vibho / BhP_01.08.010/3 kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134492 (0.0):
abhidravati mām īśa śaras taptāyaso vibho | / kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām || RBhrs_2,4.23 ||
BhP_01.08.011/0 sūta uvāca / upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166472 (0.004):
BhP_01.08.010/3 kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām / BhP_01.08.011/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640780 (0.055):
yadāha vaiyāsakirātmavidyā viśārado nṛpatiṃ sādhu pṛṣṭaḥ // BhP_02.03.025 / BhP_02.04.001/0 sūta uvāca / vaiyāsakeriti vacastattvaniścayam ātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.060):
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.060):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā // / BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939638 (0.062):
BhP_02.04.001/0 sūta uvāca / BhP_02.04.001/1 vaiyāsakeriti vacastattvaniścayam ātmanaḥ
apāṇḍavam idaṃ kartuṃ drauṇerastram abudhyata // BhP_01.08.011 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166478 (0.005):
BhP_01.08.011/1 upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ / BhP_01.08.011/3 apāṇḍavam idaṃ kartuṃ drauṇerastram abudhyata
tarhyevātha muniśreṣṭha pāṇḍavāḥ pañca sāyakān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166486 (0.0):
BhP_01.08.011/3 apāṇḍavam idaṃ kartuṃ drauṇerastram abudhyata / BhP_01.08.012/1 tarhyevātha muniśreṣṭha pāṇḍavāḥ pañca sāyakān
ātmano 'bhimukhān dīptān ālakṣyāstrāṇyupādaduḥ // BhP_01.08.012 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166493 (0.0):
BhP_01.08.012/1 tarhyevātha muniśreṣṭha pāṇḍavāḥ pañca sāyakān / BhP_01.08.012/3 ātmano 'bhimukhān dīptān ālakṣyāstrāṇyupādaduḥ
vyasanaṃ vīkṣya tat teṣām ananyaviṣayātmanām / / sudarśanena svāstreṇa svānāṃ rakṣāṃ vyadhādvibhuḥ // BhP_01.08.013 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166507 (0.0):
BhP_01.08.012/3 ātmano 'bhimukhān dīptān ālakṣyāstrāṇyupādaduḥ / BhP_01.08.013/1 vyasanaṃ vīkṣya tat teṣām ananyaviṣayātmanām
antaḥsthaḥ sarvabhūtānām ātmā yogeśvaro hariḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166514 (5.960):
BhP_01.08.013/3 sudarśanena svāstreṇa svānāṃ rakṣāṃ vyadhādvibhuḥ / BhP_01.08.014/1 antaḥsthaḥ sarvabhūtānām ātmā yogeśvaro hariḥ
svamāyayāvṛṇodgarbhaṃ vairāṭyāḥ kurutantave // BhP_01.08.014 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166524 (0.004):
BhP_01.08.014/1 antaḥsthaḥ sarvabhūtānām ātmā yogeśvaro hariḥ / BhP_01.08.014/3 svamāyayāvṛṇodgarbhaṃ vairāṭyāḥ kurutantave
yadyapyastraṃ brahmaśirastvamoghaṃ cāpratikriyam / / vaiṣṇavaṃ teja āsādya samaśāmyadbhṛgūdvaha // BhP_01.08.015 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166535 (0.004):
BhP_01.08.014/3 svamāyayāvṛṇodgarbhaṃ vairāṭyāḥ kurutantave / BhP_01.08.015/1 yadyapyastraṃ brahmaśirastvamoghaṃ cāpratikriyam
mā maṃsthā hyetadāścaryaṃ sarvāścaryamaye ñcyute /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166543 (0.0):
BhP_01.08.015/3 vaiṣṇavaṃ teja āsādya samaśāmyadbhṛgūdvaha / BhP_01.08.016/1 mā maṃsthā hyetadāścaryaṃ sarvāścaryamaye ñcyute
ya idaṃ māyayā devyā sṛjatyavati hantyajaḥ // BhP_01.08.016 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166551 (0.0):
BhP_01.08.016/1 mā maṃsthā hyetadāścaryaṃ sarvāścaryamaye ñcyute / BhP_01.08.016/3 ya idaṃ māyayā devyā sṛjatyavati hantyajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805498 (0.043):
ātmanātmāśrayaḥ sabhyāḥ sṛjaty avati hanty ajaḥ // BhP_10.74.021 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11820038 (0.045):
pūrṇopi jaḍacidrūpaṃ sṛjatyavati hantyajaḥ // PS_1,3.77 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409191 (0.046):
BhP_10.74.021/3 ātmanātmāśrayaḥ sabhyāḥ sṛjaty avati hanty ajaḥ / BhP_10.74.022/1 vividhānīha karmāṇi janayan yad avekṣayā
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11819894 (0.051):
daśāvaraṇasaṃyuktaṃ sṛjatyavati hantyajaḥ // PS_1,3.67 // / naikadājāṇḍabahulaṃ sraṣṭumicchati keśavaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675240 (0.057):
visargādānayos tāta puṃso daivaṃ hi kāraṇam // BhP_04.11.024 // / sa eva viśvaṃ sṛjati sa evāvati hanti ca / / athāpi hy anahaṅkārān nājyate guṇa karmabhiḥ // BhP_04.11.025 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526598 (0.061):
BhP_04.11.001/1 sa eva viśvaṃ sṛjati sa evāvati hanti ca / BhP_04.11.001/1 athāpi hy anahaṅkārān nājyate guṇa-karmabhiḥ
brahmatejovinirmuktairātmajaiḥ saha kṛṣṇayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166558 (0.0):
BhP_01.08.016/3 ya idaṃ māyayā devyā sṛjatyavati hantyajaḥ / BhP_01.08.017/1 brahmatejovinirmuktairātmajaiḥ saha kṛṣṇayā
prayāṇābhimukhaṃ kṛṣṇam idam āha pṛthā satī // BhP_01.08.017 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166565 (0.005):
BhP_01.08.017/1 brahmatejovinirmuktairātmajaiḥ saha kṛṣṇayā / BhP_01.08.017/3 prayāṇābhimukhaṃ kṛṣṇam idam āha pṛthā satī
BhP_01.08.018/0 kuntyuvāca / namasye puruṣaṃ tvādyam īśvaraṃ prakṛteḥ param /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166575 (0.0):
BhP_01.08.017/3 prayāṇābhimukhaṃ kṛṣṇam idam āha pṛthā satī / BhP_01.08.018/0 kuntyuvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729961 (0.045):
sarvādyaṃ sarva-jñaṃ puruṣaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
alakṣyaṃ sarvabhūtānām antarbahiravasthitam // BhP_01.08.018 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166583 (0.0):
BhP_01.08.018/1 namasye puruṣaṃ tvādyam īśvaraṃ prakṛteḥ param / BhP_01.08.018/3 alakṣyaṃ sarvabhūtānām antarbahiravasthitam
māyājavanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166589 (0.0):
BhP_01.08.018/3 alakṣyaṃ sarvabhūtānām antarbahiravasthitam / BhP_01.08.019/1 māyājavanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam
na lakṣyase mūḍhadṛśā naṭo nāṭyadharo yathā // BhP_01.08.019 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166597 (0.0):
BhP_01.08.019/1 māyājavanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam / BhP_01.08.019/3 na lakṣyase mūḍhadṛśā naṭo nāṭyadharo yathā
tathā paramahaṃsānāṃ munīnām amalātmanām / / bhaktiyogavidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ // BhP_01.08.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166611 (0.0):
BhP_01.08.020/3 bhaktiyogavidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23197980 (0.0):
tathā śrī-kuntī-devī-vacanaṃ ca -- bhakti-yoga-vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428630 (0.0):
atha kadācit bhakti yoga vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330990 (0.0):
poṣaṇārtha eva bhakti yoga vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ [BhP
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119903 (0.0):
prathame ca śrī dharmarāja mātuḥ stutau (1.8.20) / tathā paramahaṃsānāṃ munīnām amalātmanām | / bhakti yoga vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ || RBhrs_1,2.53 ||
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166604 (0.003):
BhP_01.08.019/3 na lakṣyase mūḍhadṛśā naṭo nāṭyadharo yathā / BhP_01.08.020/1 tathā paramahaṃsānāṃ munīnām amalātmanām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23197987 (0.010):
tathā śrī-kuntī-devī-vacanaṃ ca -- bhakti-yoga-vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema / hi striya iti [BhP 1.8.20] | atra bhakti-yoga-vidhānārthaṃ tad-artham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982251 (0.059):
mukhya prayojanatvād iti bhāvaḥ | bhakti yoga vidhānārtham iti [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011276 (0.059):
sarvatra [bhakteṣu] bhakti sukha dānasyaiva tvadīya mukhya prayojanatvād / iti bhāvaḥ | bhakti yoga vidhānārtham iti [BhP 1.8.19] śrī kuntī vākyāt |
kṛṣṇāya vāsudevāya devakīnandanāya ca / / nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ // BhP_01.08.021 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166624 (0.0):
BhP_01.08.020/3 bhaktiyogavidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ / BhP_01.08.021/1 kṛṣṇāya vāsudevāya devakīnandanāya ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431734 (0.026):
anyārthatāṃ nirasyanti kṛṣṇāya vāsudevāya devakī nandanāya ca [BhP 1.8.21]
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797893 (0.036):
namo nṛsiṃharūpāya vaikuṇṭhāya namonamaḥ // GarP_1,234.7 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ kṣīrodaśāyine /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165975 (0.036):
8.1.56.6 hṛśīkeśāya namaḥ / 8.1.56.7 padmanābhāya namaḥ / 8.1.56.8 dāmodarāya namaḥ / 8.1.56.9 saṅkarṣaṇāya namaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456916 (0.038):
nārāyaṇāya viśvāya vāsudevāya te namaḥ // KūrmP_2,44.54 // / namo namaste kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091471 (0.039):
viśveśvarāya viśvāya govindāya namo namaḥ // Hbhv_8.330 // / namo vijñāna rūpāya paramānanda rūpiṇe |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165903 (0.041):
8.1.55.7 keśavāya namaḥ / 8.1.55.8 nārāyaṇāya namaḥ / 8.1.55.9 mādhavāya namaḥ / 8.1.55.10 govindāya namaḥ
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504434 (0.042):
govindāya namo namaḥ__Vdha_067.*(100),013 / govindāya namo nityaṃ__Vdha_088.040
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398511 (0.048):
BhP_10.59.026/1 namaḥ paṅkaja nābhāya namaḥ paṅkaja māline / BhP_10.59.026/3 namaḥ paṅkaja netrāya namas tepaṅkajāṅghraye
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22953118 (0.048):
acyutāya namaḥ, anantāya namaḥ, govindāya namaḥ - iti mahā-vyādhi-vināśinī
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869864 (0.048):
acyutāya namaḥ, anantāya namaḥ, govindāya namaḥ iti mahāvyādhivināśinī
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599811 (0.048):
namaḥ praṇata pālāya śrī kṛṣṇāya namo namaḥ || / namaḥ pāpa praṇāśāya govardhana dharāya ca |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535376 (0.049):
BhP_04.24.033/2 bhavatārādhasā rāddhaṃ sarvasmā ātmane namaḥ / BhP_04.24.034/1 namaḥ paṅkaja-nābhāya bhūta-sūkṣmendriyātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683440 (0.049):
bhavatārādhasā rāddhaṃ sarvasmā ātmane namaḥ // BhP_04.24.033 // / namaḥ paṅkaja nābhāya bhūta sūkṣmendriyātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781960 (0.049):
namas te raghu varyāya rāvaṇānta karāya ca // BhP_10.40.020 // / namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797942 (0.049):
namo yajñavarāhāya govindāya namonamaḥ // GarP_1,234.11 // / namaste paramānanda namaste paramākṣara /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383798 (0.051):
BhP_10.40.020/3 namas te raghu varyāya rāvaṇānta karāya ca / BhP_10.40.021/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10832579 (0.052):
hṛṣīkeśāya keśāya jagaddhātre 'cyutāya ca / / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline // RKS_85.13 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165949 (0.053):
aiṃ oṃ auṃ āṃ āḥ | govindāya namaḥ | mahīdharāya namaḥ | hṛṣīkeśāya namaḥ
namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline / / namaḥ paṅkajanetrāya namaste paṅkajāṅghraye // BhP_01.08.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166636 (0.0):
BhP_01.08.021/3 nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ / BhP_01.08.022/1 namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795623 (0.0):
bhaktecchopātta rūpāya paramātman namo 'stu te // BhP_10.59.025 // / namaḥ paṅkaja nābhāya namaḥ paṅkaja māline /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398517 (0.009):
BhP_10.59.025/3 bhaktecchopātta rūpāya paramātman namo 'stu te / BhP_10.59.026/1 namaḥ paṅkaja nābhāya namaḥ paṅkaja māline
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10832582 (0.013):
hṛṣīkeśāya keśāya jagaddhātre 'cyutāya ca / / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline // RKS_85.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18831708 (0.017):
hṛṣīkeśa jagaddhātre acyutāya mahātmane // RKV_48.15 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521557 (0.023):
namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_075.012 / namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_088.039
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797893 (0.025):
namo nṛsiṃharūpāya vaikuṇṭhāya namonamaḥ // GarP_1,234.7 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ kṣīrodaśāyine /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117949 (0.027):
namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_075.012 / namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_075.012
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1130321 (0.027):
namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_088.039 / namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_088.039
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535377 (0.033):
BhP_04.24.033/2 bhavatārādhasā rāddhaṃ sarvasmā ātmane namaḥ / BhP_04.24.034/1 namaḥ paṅkaja-nābhāya bhūta-sūkṣmendriyātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683441 (0.033):
bhavatārādhasā rāddhaṃ sarvasmā ātmane namaḥ // BhP_04.24.033 // / namaḥ paṅkaja nābhāya bhūta sūkṣmendriyātmane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204846 (0.034):
namaḥ kamalanābhāya namaste paṅkajāṅghraye // NarP_2,32.32 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959211 (0.040):
namonamo namo bhūyaḥ LiP_1,96.94c / namo nārāyaṇāya ca LiP_1,18.25b
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540738 (0.041):
BhP_04.30.025/1 namaḥ kamala-nābhāya namaḥ kamala-māline / BhP_04.30.025/2 namaḥ kamala-pādāya namas te kamalekṣaṇa
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165973 (0.043):
8.1.56.6 hṛśīkeśāya namaḥ / 8.1.56.7 padmanābhāya namaḥ / 8.1.56.8 dāmodarāya namaḥ / 8.1.56.9 saṅkarṣaṇāya namaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797878 (0.044):
namaścarmāsihastāya namaḥ paṅkajamāline // GarP_1,234.6 // / namo viśvapratiṣṭhāya namaḥ pītāmbarāya ca /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16253466 (0.046):
tasmai bhagavate bhaktyā **HV_App.I,41.253**22:1a / tasmai bhūyo namo namaḥ *HV_66.35*763:3b / tasmai bhūyo namo namaḥ *HV_66.35*763:5b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13781244 (0.046):
tasmai brahmā dadau prītaḥ HV_2.11a / tasmai bhūyo namo namaḥ HV_66.35*763:3b / tasmai bhūyo namo namaḥ HV_66.35*763:5b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299871 (0.047):
namo bhūyo namo namaḥ HV_App.I,21.117b / namo bhūyo mahātmane *HV_32.29*485:8b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620252 (0.047):
namaḥ kṛṣṇāya kṛṣṇāya $ sarvāvāsa namo namaḥ / HV_App.I,31.1333 / / namo bhūyo namas te 'stu $ pāhi lokāñ janārdana // HV_App.I,31.1334 //
yathā hṛṣīkeśa khalena devakī kaṃsena ruddhāticiraṃ śucārpitā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166644 (0.0):
BhP_01.08.022/3 namaḥ paṅkajanetrāya namaste paṅkajāṅghraye / BhP_01.08.023/1 yathā hṛṣīkeśa khalena devakī kaṃsena ruddhāticiraṃ
vimocitāhaṃ ca sahātmajā vibho tvayaiva nāthena muhurvipadgaṇāt //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166654 (0.0):
BhP_01.08.023/1 yathā hṛṣīkeśa khalena devakī kaṃsena ruddhāticiraṃ / śucārpitā / BhP_01.08.023/3 vimocitāhaṃ ca sahātmajā vibho tvayaiva nāthena
BhP_01.08.023 // / viṣān mahāgneḥ puruṣādadarśanād asatsabhāyā vanavāsakṛcchrataḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166665 (0.011):
muhurvipadgaṇāt / BhP_01.08.024/1 viṣān mahāgneḥ puruṣādadarśanād asatsabhāyā
mṛdhe mṛdhe 'nekamahārathāstrato drauṇyastrataścāsma hare 'bhirakṣitāḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166678 (0.0):
vanavāsakṛcchrataḥ / BhP_01.08.024/3 mṛdhe mṛdhe 'nekamahārathāstrato drauṇyastrataścāsma hare
BhP_01.08.024 // / vipadaḥ santu tāḥ śaśvat tatra tatra jagadguro / / bhavato darśanaṃ yat syādapunarbhavadarśanam // BhP_01.08.025 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166691 (0.0):
BhP_01.08.024/3 mṛdhe mṛdhe 'nekamahārathāstrato drauṇyastrataścāsma hare / 'bhirakṣitāḥ / BhP_01.08.025/1 vipadaḥ santu tāḥ śaśvat tatra tatra jagadguro
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321986 (0.035):
vipadaḥ santu tāḥ śaśvat tatra tatra jagad guro | / bhavato darśanaṃ yat syād apunar bhava darśanam || [BhP 1.8.25]
janmaiśvaryaśrutaśrībhiredhamānamadaḥ pumān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166697 (0.0):
BhP_01.08.025/3 bhavato darśanaṃ yat syādapunarbhavadarśanam / BhP_01.08.026/1 janmaiśvaryaśrutaśrībhiredhamānamadaḥ pumān
naivārhatyabhidhātuṃ vai tvām akiñcanagocaram // BhP_01.08.026 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166706 (0.0):
BhP_01.08.026/1 janmaiśvaryaśrutaśrībhiredhamānamadaḥ pumān / BhP_01.08.026/3 naivārhatyabhidhātuṃ vai tvām akiñcanagocaram
namo 'kiñcanavittāya nivṛttaguṇavṛttaye /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166713 (0.0):
BhP_01.08.026/3 naivārhatyabhidhātuṃ vai tvām akiñcanagocaram / BhP_01.08.027/1 namo 'kiñcanavittāya nivṛttaguṇavṛttaye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198198 (0.0):
tathā kuntī-stave - / namo 'kiñcana-vittāya nivṛtta-guṇa-vṛttaye |
ātmārāmāya śāntāya kaivalyapataye namaḥ // BhP_01.08.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198203 (0.0):
namo 'kiñcana-vittāya nivṛtta-guṇa-vṛttaye | / ātmārāmāya śāntāya kaivalya-pataye namaḥ || [BhP 1.8.27]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166719 (5.960):
BhP_01.08.027/1 namo 'kiñcanavittāya nivṛttaguṇavṛttaye / BhP_01.08.027/3 ātmārāmāya śāntāya kaivalyapataye namaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175091 (0.059):
BhP_06.16.019/1 namo vijñānamātrāya paramānandamūrtaye / BhP_06.16.019/2 ātmārāmāya śāntāya nivṛttadvaitadṛṣṭaye
manye tvāṃ kālam īśānam anādinidhanaṃ vibhum /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166727 (0.0):
BhP_01.08.027/3 ātmārāmāya śāntāya kaivalyapataye namaḥ / BhP_01.08.028/1 manye tvāṃ kālam īśānam anādinidhanaṃ vibhum
samaṃ carantaṃ sarvatra bhūtānāṃ yan mithaḥ kaliḥ // BhP_01.08.028 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166736 (0.0):
BhP_01.08.028/1 manye tvāṃ kālam īśānam anādinidhanaṃ vibhum / BhP_01.08.028/3 samaṃ carantaṃ sarvatra bhūtānāṃ yan mithaḥ kaliḥ
na veda kaścidbhagavaṃścikīrṣitaṃ tavehamānasya nṛṇāṃ viḍambanam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166745 (0.0):
BhP_01.08.028/3 samaṃ carantaṃ sarvatra bhūtānāṃ yan mithaḥ kaliḥ / BhP_01.08.029/1 na veda kaścidbhagavaṃścikīrṣitaṃ tavehamānasya nṛṇāṃ
na yasya kaściddayito 'sti karhicid dveṣyaśca yasmin viṣamā matirnṛṇām //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166757 (0.0):
BhP_01.08.029/1 na veda kaścidbhagavaṃścikīrṣitaṃ tavehamānasya nṛṇāṃ / viḍambanam / BhP_01.08.029/3 na yasya kaściddayito 'sti karhicid dveṣyaśca yasmin
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416284 (0.054):
BhP_03.29.039/1 na cāsya kaścid dayito na dveṣyo na ca bāndhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664669 (0.054):
na cāsya kaścid dayito na dveṣyo na ca bāndhavaḥ /
BhP_01.08.029 // / janma karma ca viśvātmann ajasyākarturātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166764 (0.0):
BhP_01.08.029/3 na yasya kaściddayito 'sti karhicid dveṣyaśca yasmin / viṣamā matirnṛṇām / BhP_01.08.030/1 janma karma ca viśvātmann ajasyākarturātmanaḥ
tiryaṅnṝṣiṣu yādaḥsu tadatyantaviḍambanam // BhP_01.08.030 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166772 (0.006):
BhP_01.08.030/1 janma karma ca viśvātmann ajasyākarturātmanaḥ / BhP_01.08.030/3 tiryaṅnṝṣiṣu yādaḥsu tadatyantaviḍambanam
gopyādade tvayi kṛtāgasi dāma tāvad yā te daśāśrukalilāñjanasambhramākṣam
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166786 (0.0):
BhP_01.08.030/3 tiryaṅnṝṣiṣu yādaḥsu tadatyantaviḍambanam / BhP_01.08.031/1 gopyādade tvayi kṛtāgasi dāma tāvad yā te
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332687 (0.0):
viprarṣeḥ [BhP 10.80.19] ity ādau śrī dāmādi vipra carite | tathāha / gopy ādade tvayi kṛtāgasi dāma tāvad
vaktraṃ ninīya bhayabhāvanayā sthitasya sā māṃ vimohayati bhīrapi
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166795 (0.0):
daśāśrukalilāñjanasambhramākṣam / BhP_01.08.031/3 vaktraṃ ninīya bhayabhāvanayā sthitasya sā māṃ vimohayati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332694 (0.0):
yā te daśāśru kalilāñjana sambhramākṣam | / vaktraṃ ninīya bhaya bhāvanayā sthitasya
yadbibheti // BhP_01.08.031 // / kecidāhurajaṃ jātaṃ puṇyaślokasya kīrtaye /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166804 (0.0):
BhP_01.08.031/3 vaktraṃ ninīya bhayabhāvanayā sthitasya sā māṃ vimohayati / bhīrapi yadbibheti / BhP_01.08.032/1 kecidāhurajaṃ jātaṃ puṇyaślokasya kīrtaye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332696 (0.008):
sā māṃ vimohayati bhīr api yad bibheti || [BhP 1.8.31]
yadoḥ priyasyānvavāye malayasyeva candanam // BhP_01.08.032 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166811 (0.004):
BhP_01.08.032/1 kecidāhurajaṃ jātaṃ puṇyaślokasya kīrtaye / BhP_01.08.032/3 yadoḥ priyasyānvavāye malayasyeva candanam
apare vasudevasya devakyāṃ yācito 'bhyagāt / / ajastvam asya kṣemāya vadhāya ca suradviṣām // BhP_01.08.033 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166823 (0.004):
BhP_01.08.032/3 yadoḥ priyasyānvavāye malayasyeva candanam / BhP_01.08.033/1 apare vasudevasya devakyāṃ yācito 'bhyagāt
bhārāvatāraṇāyānye bhuvo nāva ivodadhau /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166829 (0.0):
BhP_01.08.033/3 ajastvam asya kṣemāya vadhāya ca suradviṣām / BhP_01.08.034/1 bhārāvatāraṇāyānye bhuvo nāva ivodadhau
sīdantyā bhūribhāreṇa jāto hyātmabhuvārthitaḥ // BhP_01.08.034 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166838 (0.0):
BhP_01.08.034/1 bhārāvatāraṇāyānye bhuvo nāva ivodadhau / BhP_01.08.034/3 sīdantyā bhūribhāreṇa jāto hyātmabhuvārthitaḥ
bhave 'smin kliśyamānānām avidyākāmakarmabhiḥ / / śravaṇasmaraṇārhāṇi kariṣyann iti kecana // BhP_01.08.035 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166849 (0.0):
BhP_01.08.034/3 sīdantyā bhūribhāreṇa jāto hyātmabhuvārthitaḥ / BhP_01.08.035/1 bhave 'smin kliśyamānānām avidyākāmakarmabhiḥ
śṛṇvanti gāyanti gṛṇantyabhīkṣṇaśaḥ smaranti nandanti tavehitaṃ janāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166859 (0.0):
BhP_01.08.035/3 śravaṇasmaraṇārhāṇi kariṣyann iti kecana / BhP_01.08.036/1 śṛṇvanti gāyanti gṛṇantyabhīkṣṇaśaḥ smaranti nandanti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911024 (0.0):
śrī bhagavad anubhava kartṛtve'nanya hetutvam āha / śṛṇvanti gāyanti gṛṇanty abhīkṣṇaśaḥ / smaranti nandanti tavehitaṃ janāḥ |
ta eva paśyantyacireṇa tāvakaṃ bhavapravāhoparamaṃ padāmbujam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166867 (0.0):
tavehitaṃ janāḥ / BhP_01.08.036/3 ta eva paśyantyacireṇa tāvakaṃ bhavapravāhoparamaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911031 (0.0):
smaranti nandanti tavehitaṃ janāḥ | / ta eva paśyanty acireṇa tāvakaṃ
BhP_01.08.036 // / apyadya nastvaṃ svakṛtehita prabho jihāsasi svit suhṛdo 'nujīvinaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166880 (0.0):
BhP_01.08.036/3 ta eva paśyantyacireṇa tāvakaṃ bhavapravāhoparamaṃ / padāmbujam / BhP_01.08.037/1 apyadya nastvaṃ svakṛtehita prabho jihāsasi svit suhṛdo
yeṣāṃ na cānyadbhavataḥ padāmbujāt parāyaṇaṃ rājasu yojitāṃhasām //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166886 (0.0):
BhP_01.08.037/1 apyadya nastvaṃ svakṛtehita prabho jihāsasi svit suhṛdo / 'nujīvinaḥ / BhP_01.08.037/3 yeṣāṃ na cānyadbhavataḥ padāmbujāt parāyaṇaṃ rājasu
BhP_01.08.037 // / ke vayaṃ nāmarūpābhyāṃ yadubhiḥ saha pāṇḍavāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166898 (0.0):
BhP_01.08.038/1 ke vayaṃ nāmarūpābhyāṃ yadubhiḥ saha pāṇḍavāḥ
bhavato 'darśanaṃ yarhi hṛṣīkāṇām iveśituḥ // BhP_01.08.038 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166904 (0.004):
BhP_01.08.038/1 ke vayaṃ nāmarūpābhyāṃ yadubhiḥ saha pāṇḍavāḥ / BhP_01.08.038/3 bhavato 'darśanaṃ yarhi hṛṣīkāṇām iveśituḥ
neyaṃ śobhiṣyate tatra yathedānīṃ gadādhara / / tvatpadairaṅkitā bhāti svalakṣaṇavilakṣitaiḥ // BhP_01.08.039 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166918 (1.192):
BhP_01.08.038/3 bhavato 'darśanaṃ yarhi hṛṣīkāṇām iveśituḥ / BhP_01.08.039/1 neyaṃ śobhiṣyate tatra yathedānīṃ gadādhara
ime janapadāḥ svṛddhāḥ supakvauṣadhivīrudhaḥ / / vanādrinadyudanvanto hyedhante tava vīkṣitaiḥ // BhP_01.08.040 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166931 (1.192):
BhP_01.08.040/1 ime janapadāḥ svṛddhāḥ supakvauṣadhivīrudhaḥ / BhP_01.08.040/3 vanādrinadyudanvanto hyedhante tava vīkṣitaiḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166924 (0.003):
BhP_01.08.039/3 tvatpadairaṅkitā bhāti svalakṣaṇavilakṣitaiḥ / BhP_01.08.040/1 ime janapadāḥ svṛddhāḥ supakvauṣadhivīrudhaḥ
atha viśveśa viśvātman viśvamūrte svakeṣu me /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166938 (5.960):
BhP_01.08.040/3 vanādrinadyudanvanto hyedhante tava vīkṣitaiḥ / BhP_01.08.041/1 atha viśveśa viśvātman viśvamūrte svakeṣu me
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329398 (0.026):
atha viśveśa viśvātman viśva mūrte svakeṣu me |
snehapāśam imaṃ chindhi dṛḍhaṃ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu // BhP_01.08.041 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329404 (0.0):
atha viśveśa viśvātman viśva mūrte svakeṣu me | / sneha pāśam imaṃ chindhi dṛḍhaṃ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu || [BhP 1.8.41]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166945 (1.192):
BhP_01.08.041/1 atha viśveśa viśvātman viśvamūrte svakeṣu me / BhP_01.08.041/3 snehapāśam imaṃ chindhi dṛḍhaṃ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu
tvayi me 'nanyaviṣayā matirmadhupate 'sakṛt /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166953 (0.0):
BhP_01.08.041/3 snehapāśam imaṃ chindhi dṛḍhaṃ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu / BhP_01.08.042/1 tvayi me 'nanyaviṣayā matirmadhupate 'sakṛt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329411 (0.053):
atha abhyarthanā / tvayi me 'nanya viṣayā matir madhu pate 'sakṛt |
ratim udvahatādaddhā gaṅgevaugham udanvati // BhP_01.08.042 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166960 (0.0):
BhP_01.08.042/1 tvayi me 'nanyaviṣayā matirmadhupate 'sakṛt / BhP_01.08.042/3 ratim udvahatādaddhā gaṅgevaugham udanvati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329420 (0.049):
tvayi me 'nanya viṣayā matir madhu pate 'sakṛt | / ratim udvahatād addhā gaṅgevaugham udanvati || [BhP 1.8.42]
śrīkṛṣṇa kṛṣṇasakha vṛṣṇyṛṣabhāvanidhrug rājanyavaṃśadahanānapavargavīrya
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166973 (0.0):
BhP_01.08.042/3 ratim udvahatādaddhā gaṅgevaugham udanvati / BhP_01.08.043/1 śrīkṛṣṇa kṛṣṇasakha vṛṣṇyṛṣabhāvanidhrug
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549095 (0.0):
BhP_12.11.024/4 vivṛta iva niruktas tat-parair ātma-labhyaḥ / BhP_12.11.025/1 śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845017 (0.0):
ātma labhyaḥ // BhP_12.11.024 //* / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug $
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411517 (5.960):
|| 10.26 || śrī śukaḥ || 94 || / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736357 (0.032):
vṛṣṇīndratvaṃ kvacid govindatvaṃ ca dṛśyate | tathāha dvādaśe śrī-sūtaḥ -- / śrī-kṛṣṇa-kṛṣṇa-sakha-vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405255 (0.032):
sarvānte | dvādaśe ca śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329427 (0.048):
atha aṅgīkāraḥ / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329436 (0.051):
rājanya vaṃśa dahanānapavarga vīrya | / govinda go dvija surārti harāvatāra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405262 (0.053):
rājanya vaṃśa dahanānapavargya vīrya [BhP 12.11.25] ity ādau |
govinda godvijasurārtiharāvatāra yogeśvarākhilaguro bhagavan namaste //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166985 (0.0):
rājanyavaṃśadahanānapavargavīrya / BhP_01.08.043/3 govinda godvijasurārtiharāvatāra yogeśvarākhilaguro
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329448 (0.0):
rājanya vaṃśa dahanānapavarga vīrya | / govinda go dvija surārti harāvatāra
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370079 (0.043):
BhP_08.03.032/4 nārāyaṇākhilaguro bhagavan namaste
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730869 (0.057):
utkṣipya sāmbujakaraṃ giramāha kṛcchrān % nārāyaṇākhilaguro bhagavan / namaste // BhP_08.03.032 //*
BhP_01.08.043 // / BhP_01.08.044/0 sūta uvāca / pṛthayetthaṃ kalapadaiḥ pariṇūtākhilodayaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166997 (0.0):
BhP_01.08.043/3 govinda godvijasurārtiharāvatāra yogeśvarākhilaguro / bhagavan namaste / BhP_01.08.044/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365788 (0.044):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365860 (0.044):
BhP_10.12.044/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.044/1 itthaṃ sma pṛṣṭaḥ sa tu bādarāyaṇis
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.047):
BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765266 (0.050):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765334 (0.050):
vayaṃ pibāmo muhus tvattaḥ puṇyaṃ kṛṣṇa kathāmṛtam // BhP_10.12.043 // / BhP_10.12.044/0 śrī sūta uvāca / itthaṃ sma pṛṣṭaḥ sa tu bādarāyaṇis $ tat smāritānanta hṛtākhilendriyaḥ &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813384 (0.056):
vīryāṇy ananta vīryasya santy anantāni bhārata // BhP_10.85.058 // / BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś $ caritam amṛta kīrter varṇitaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367899 (0.059):
BhP_10.14.040/4 ā kalpam ārkam arhan bhagavan namas te / BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420836 (0.063):
BhP_10.89.019/3 puruṣasya padāmbhoja sevayā tad gatiṃ gatāḥ / BhP_10.89.020/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.89.020/1 ity etan muni tanayāsya padma gandha
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382656 (0.063):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
mandaṃ jahāsa vaikuṇṭho mohayann iva māyayā // BhP_01.08.044 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167004 (0.004):
BhP_01.08.044/1 pṛthayetthaṃ kalapadaiḥ pariṇūtākhilodayaḥ / BhP_01.08.044/3 mandaṃ jahāsa vaikuṇṭho mohayann iva māyayā
tāṃ bāḍham ityupāmantrya praviśya gajasāhvayam / / striyaśca svapuraṃ yāsyan premṇā rājñā nivāritaḥ // BhP_01.08.045 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167016 (0.0):
BhP_01.08.045/1 tāṃ bāḍham ityupāmantrya praviśya gajasāhvayam / BhP_01.08.045/3 striyaśca svapuraṃ yāsyan premṇā rājñā nivāritaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167009 (0.004):
BhP_01.08.044/3 mandaṃ jahāsa vaikuṇṭho mohayann iva māyayā / BhP_01.08.045/1 tāṃ bāḍham ityupāmantrya praviśya gajasāhvayam
vyāsādyairīśvarehājñaiḥ kṛṣṇenādbhutakarmaṇā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167025 (1.192):
BhP_01.08.045/3 striyaśca svapuraṃ yāsyan premṇā rājñā nivāritaḥ / BhP_01.08.046/1 vyāsādyairīśvarehājñaiḥ kṛṣṇenādbhutakarmaṇā
prabodhito 'pītihāsairnābudhyata śucārpitaḥ // BhP_01.08.046 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167033 (0.0):
BhP_01.08.046/1 vyāsādyairīśvarehājñaiḥ kṛṣṇenādbhutakarmaṇā / BhP_01.08.046/3 prabodhito 'pītihāsairnābudhyata śucārpitaḥ
āha rājā dharmasutaścintayan suhṛdāṃ vadham / / prākṛtenātmanā viprāḥ snehamohavaśaṃ gataḥ // BhP_01.08.047 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167038 (0.0):
BhP_01.08.046/3 prabodhito 'pītihāsairnābudhyata śucārpitaḥ / BhP_01.08.047/1 āha rājā dharmasutaścintayan suhṛdāṃ vadham
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167046 (0.0):
BhP_01.08.047/1 āha rājā dharmasutaścintayan suhṛdāṃ vadham / BhP_01.08.047/3 prākṛtenātmanā viprāḥ snehamohavaśaṃ gataḥ
aho me paśyatājñānaṃ hṛdi rūḍhaṃ durātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167054 (0.0):
BhP_01.08.047/3 prākṛtenātmanā viprāḥ snehamohavaśaṃ gataḥ / BhP_01.08.048/1 aho me paśyatājñānaṃ hṛdi rūḍhaṃ durātmanaḥ
pārakyasyaiva dehasya bahvyo me 'kṣauhiṇīrhatāḥ // BhP_01.08.048 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167062 (1.192):
BhP_01.08.048/1 aho me paśyatājñānaṃ hṛdi rūḍhaṃ durātmanaḥ / BhP_01.08.048/3 pārakyasyaiva dehasya bahvyo me 'kṣauhiṇīrhatāḥ
bāladvijasuhṛnmitra pitṛbhrātṛgurudruhaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167070 (0.0):
BhP_01.08.048/3 pārakyasyaiva dehasya bahvyo me 'kṣauhiṇīrhatāḥ / BhP_01.08.049/1 bāladvijasuhṛnmitra pitṛbhrātṛgurudruhaḥ
na me syān nirayān mokṣo hyapi varṣāyutāyutaiḥ // BhP_01.08.049 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167079 (0.0):
BhP_01.08.049/1 bāladvijasuhṛnmitra pitṛbhrātṛgurudruhaḥ / BhP_01.08.049/3 na me syān nirayān mokṣo hyapi varṣāyutāyutaiḥ
naino rājñaḥ prajābharturdharmayuddhe vadho dviṣām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167089 (0.0):
BhP_01.08.049/3 na me syān nirayān mokṣo hyapi varṣāyutāyutaiḥ / BhP_01.08.050/1 naino rājñaḥ prajābharturdharmayuddhe vadho dviṣām
iti me na tu bodhāya kalpate śāsanaṃ vacaḥ // BhP_01.08.050 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167097 (0.0):
BhP_01.08.050/1 naino rājñaḥ prajābharturdharmayuddhe vadho dviṣām / BhP_01.08.050/3 iti me na tu bodhāya kalpate śāsanaṃ vacaḥ
strīṇāṃ maddhatabandhūnāṃ droho yo 'sāvihotthitaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167107 (0.0):
BhP_01.08.050/3 iti me na tu bodhāya kalpate śāsanaṃ vacaḥ / BhP_01.08.051/1 strīṇāṃ maddhatabandhūnāṃ droho yo 'sāvihotthitaḥ
karmabhirgṛhamedhīyairnāhaṃ kalpo vyapohitum // BhP_01.08.051 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167114 (1.192):
BhP_01.08.051/1 strīṇāṃ maddhatabandhūnāṃ droho yo 'sāvihotthitaḥ / BhP_01.08.051/3 karmabhirgṛhamedhīyairnāhaṃ kalpo vyapohitum
yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167120 (0.0):
BhP_01.08.051/3 karmabhirgṛhamedhīyairnāhaṃ kalpo vyapohitum / BhP_01.08.052/1 yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7373087 (0.0):
kiñ ca --- / yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam /"
bhūtahatyāṃ tathaivaikāṃ na yajñairmārṣṭum arhati // BhP_01.08.052 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167129 (0.0):
BhP_01.08.052/1 yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam / BhP_01.08.052/3 bhūtahatyāṃ tathaivaikāṃ na yajñairmārṣṭum arhati
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7373087 (0.034):
yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam / / bhūtahatyāṃ tathaivemāṃ na yajñair mārṣṭum arhati" //"
BhP_01.09.001/0 sūta uvāca / iti bhītaḥ prajādrohāt sarvadharmavivitsayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167136 (0.0):
BhP_01.08.052/3 bhūtahatyāṃ tathaivaikāṃ na yajñairmārṣṭum arhati / BhP_01.09.001/0 sūta uvāca
tato vinaśanaṃ prāgādyatra devavrato 'patat // BhP_01.09.001 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167145 (0.005):
BhP_01.09.001/1 iti bhītaḥ prajādrohāt sarvadharmavivitsayā / BhP_01.09.001/3 tato vinaśanaṃ prāgādyatra devavrato 'patat
tadā te bhrātaraḥ sarve sadaśvaiḥ svarṇabhūṣitaiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167152 (0.0):
BhP_01.09.001/3 tato vinaśanaṃ prāgādyatra devavrato 'patat / BhP_01.09.002/1 tadā te bhrātaraḥ sarve sadaśvaiḥ svarṇabhūṣitaiḥ
anvagacchan rathairviprā vyāsadhaumyādayastathā // BhP_01.09.002 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167159 (1.192):
BhP_01.09.002/1 tadā te bhrātaraḥ sarve sadaśvaiḥ svarṇabhūṣitaiḥ / BhP_01.09.002/3 anvagacchan rathairviprā vyāsadhaumyādayastathā
bhagavān api viprarṣe rathena sadhanañjayaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167166 (0.0):
BhP_01.09.002/3 anvagacchan rathairviprā vyāsadhaumyādayastathā / BhP_01.09.003/1 bhagavān api viprarṣe rathena sadhanañjayaḥ
sa tairvyarocata nṛpaḥ kuvera iva guhyakaiḥ // BhP_01.09.003 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167172 (0.005):
BhP_01.09.003/1 bhagavān api viprarṣe rathena sadhanañjayaḥ / BhP_01.09.003/3 sa tairvyarocata nṛpaḥ kuvera iva guhyakaiḥ
dṛṣṭvā nipatitaṃ bhūmau divaścyutam ivāmaram /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167179 (1.192):
BhP_01.09.003/3 sa tairvyarocata nṛpaḥ kuvera iva guhyakaiḥ / BhP_01.09.004/1 dṛṣṭvā nipatitaṃ bhūmau divaścyutam ivāmaram
praṇemuḥ pāṇḍavā bhīṣmaṃ sānugāḥ saha cakriṇā // BhP_01.09.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167188 (5.960):
BhP_01.09.004/1 dṛṣṭvā nipatitaṃ bhūmau divaścyutam ivāmaram / BhP_01.09.004/3 praṇemuḥ pāṇḍavā bhīṣmaṃ sānugāḥ saha cakriṇā
tatra brahmarṣayaḥ sarve devarṣayaśca sattama / / rājarṣayaśca tatrāsan draṣṭuṃ bharatapuṅgavam // BhP_01.09.005 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167199 (0.004):
BhP_01.09.004/3 praṇemuḥ pāṇḍavā bhīṣmaṃ sānugāḥ saha cakriṇā / BhP_01.09.005/1 tatra brahmarṣayaḥ sarve devarṣayaśca sattama
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8507513 (0.063):
jñeyā brahmarṣayaḥ pūrvaṃ tebhyo devarṣayaḥ punaḥ // BndP_1,35.89 // / rājarṣayaḥ punastebhya ṛṣiprakṛtayastridhā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23417269 (0.063):
jñeyā brahmarṣayaḥ pūrvaṃ $ tebhyo devarṣayaḥ punaḥ & / rājarṣayaḥ punas tebhya % ṛṣiprakṛtayas trayaḥ // ViP_3,6.29 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123927 (0.063):
jñeyā brahmarṣayaḥ pūrvaṃ tebhyo devarṣayaḥ punaḥ / / rājarṣayaḥ punas tebhya ṛṣiprakṛtayas trayaḥ // ViP_3,6.29 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10136993 (0.063):
jñeyā brahmarṣayaḥ pūrvaṃ tebhyo devarṣayaḥ punaḥ / / rājarṣayaḥ punastebhya ṛṣiprakṛtayastrayaḥ // ViP_3,6.29 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779522 (0.063):
devarṣayo mahārāja tathā brahmarṣayaḥ pare / / āsan rājarṣayas tatra tāpasā vyavasāyinaḥ // RKS_15.7 //
parvato nārado dhaumyo bhagavān bādarāyaṇaḥ / / bṛhadaśvo bharadvājaḥ saśiṣyo reṇukāsutaḥ // BhP_01.09.006 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167211 (5.960):
BhP_01.09.005/3 rājarṣayaśca tatrāsan draṣṭuṃ bharatapuṅgavam / BhP_01.09.006/1 parvato nārado dhaumyo bhagavān bādarāyaṇaḥ
vasiṣṭha indrapramadastrito gṛtsamado 'sitaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167219 (0.0):
BhP_01.09.006/3 bṛhadaśvo bharadvājaḥ saśiṣyo reṇukāsutaḥ / BhP_01.09.007/1 vasiṣṭha indrapramadastrito gṛtsamado 'sitaḥ
kakṣīvān gautamo 'triśca kauśiko 'tha sudarśanaḥ // BhP_01.09.007 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167225 (0.0):
BhP_01.09.007/1 vasiṣṭha indrapramadastrito gṛtsamado 'sitaḥ / BhP_01.09.007/3 kakṣīvān gautamo 'triśca kauśiko 'tha sudarśanaḥ
anye ca munayo brahman brahmarātādayo 'malāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167232 (0.0):
BhP_01.09.007/3 kakṣīvān gautamo 'triśca kauśiko 'tha sudarśanaḥ / BhP_01.09.008/1 anye ca munayo brahman brahmarātādayo 'malāḥ
śiṣyairupetā ājagmuḥ kaśyapāṅgirasādayaḥ // BhP_01.09.008 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167239 (0.0):
BhP_01.09.008/1 anye ca munayo brahman brahmarātādayo 'malāḥ / BhP_01.09.008/3 śiṣyairupetā ājagmuḥ kaśyapāṅgirasādayaḥ
tān sametān mahābhāgān upalabhya vasūttamaḥ / / pūjayām āsa dharmajño deśakālavibhāgavit // BhP_01.09.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167253 (0.0):
BhP_01.09.009/3 pūjayām āsa dharmajño deśakālavibhāgavit
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167246 (0.003):
BhP_01.09.008/3 śiṣyairupetā ājagmuḥ kaśyapāṅgirasādayaḥ / BhP_01.09.009/1 tān sametān mahābhāgān upalabhya vasūttamaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4853911 (0.030):
gūḍhamantrapracārajño deśakālavibhāgavit //AP_238.008cd/
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11770704 (0.035):
5.033.020a satyadharmaparaḥ śrīmān saṃgrahānugrahe rataḥ / 5.033.020c deśakālavibhāgajñaḥ sarvalokapriyaṃvadaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11777084 (0.051):
5.046.004a bhujavīryābhiguptaś ca tapasā cābhirakṣitaḥ / 5.046.004c deśakālavibhāgajñas tvam eva matisattamaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19967555 (0.052):
04,027.001c śrutavān deśakālajñas tattvajñaḥ sarvadharmavit
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19940101 (0.054):
03,297.003b@031_0030 itikartavyatāṃ ceti deśakālavibhāgavit / 03,297.003b@031_0031 nābhipede mahābāhuś cintayāno mahāmatiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364489 (0.056):
BhP_10.11.022/3 deśa kālārtha tattva jñaḥ priya kṛd rāma kṛṣṇayoḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878847 (0.057):
parāvamantā viṣayeṣu saṃgato $ na deśakālapravibhāgatattvavit &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356270 (0.057):
parāvamantā viṣayeṣu saṃgato na deśakālapravibhāgatattvavit /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17138113 (0.057):
na deśakālapravibhāgatattvavit Ram_3,31.22b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19868719 (0.061):
03,159.003a dhṛtimān deśakālajñaḥ sarvadharmavidhānavit
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524089 (0.063):
BhP_04.08.054/2 saparyāṃ vividhair dravyair deśa-kāla-vibhāgavit / BhP_04.08.055/1 salilaiḥ śucibhir mālyair vanyair mūla-phalādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672911 (0.063):
saparyāṃ vividhair dravyair deśa kāla vibhāgavit // BhP_04.08.054 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3750690 (0.064):
a kāla jño bhavati na + a deśa jño bhavati | yato nidānam asya + antike
kṛṣṇaṃ ca tatprabhāvajña āsīnaṃ jagadīśvaram /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167261 (0.0):
BhP_01.09.009/3 pūjayām āsa dharmajño deśakālavibhāgavit / BhP_01.09.010/1 kṛṣṇaṃ ca tatprabhāvajña āsīnaṃ jagadīśvaram
hṛdisthaṃ pūjayām āsa māyayopāttavigraham // BhP_01.09.010 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167268 (0.0):
BhP_01.09.010/1 kṛṣṇaṃ ca tatprabhāvajña āsīnaṃ jagadīśvaram / BhP_01.09.010/3 hṛdisthaṃ pūjayām āsa māyayopāttavigraham
pāṇḍuputrān upāsīnān praśrayapremasaṅgatān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167276 (0.005):
BhP_01.09.010/3 hṛdisthaṃ pūjayām āsa māyayopāttavigraham / BhP_01.09.011/1 pāṇḍuputrān upāsīnān praśrayapremasaṅgatān
abhyācaṣṭānurāgāśrairandhībhūtena cakṣuṣā // BhP_01.09.011 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167281 (0.003):
BhP_01.09.011/1 pāṇḍuputrān upāsīnān praśrayapremasaṅgatān / BhP_01.09.011/3 abhyācaṣṭānurāgāśrairandhībhūtena cakṣuṣā
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552250 (0.057):
mano hastī bandhas tava yad anayā rāga nigaḍai / stvaayāpy asyāḥ premotsava nava guṇaiś citta hariṇaḥ // RUnm_14.150 //
aho kaṣṭam aho 'nyāyyaṃ yadyūyaṃ dharmanandanāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167289 (5.960):
BhP_01.09.011/3 abhyācaṣṭānurāgāśrairandhībhūtena cakṣuṣā / BhP_01.09.012/1 aho kaṣṭam aho 'nyāyyaṃ yadyūyaṃ dharmanandanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711515 (0.063):
yo bhūtaśokaharṣābhyāmātmā śocati hṛṣyati // BhP_06.10.009 // / aho dainyamaho kaṣṭaṃ pārakyaiḥ kṣaṇabhaṅguraiḥ /
jīvituṃ nārhatha kliṣṭaṃ vipradharmācyutāśrayāḥ // BhP_01.09.012 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167299 (0.0):
BhP_01.09.012/1 aho kaṣṭam aho 'nyāyyaṃ yadyūyaṃ dharmanandanāḥ / BhP_01.09.012/3 jīvituṃ nārhatha kliṣṭaṃ vipradharmācyutāśrayāḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15688137 (0.058):
09,063.029c viśvāsaṃ samayaghnānāṃ na yūyaṃ gantum arhatha / 09,063.030a vātikāṃś cābravīd rājā putras te satyavikramaḥ
saṃsthite 'tirathe pāṇḍau pṛthā bālaprajā vadhūḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167306 (0.0):
BhP_01.09.012/3 jīvituṃ nārhatha kliṣṭaṃ vipradharmācyutāśrayāḥ / BhP_01.09.013/1 saṃsthite 'tirathe pāṇḍau pṛthā bālaprajā vadhūḥ
yuṣmatkṛte bahūn kleśān prāptā tokavatī muhuḥ // BhP_01.09.013 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167314 (0.0):
BhP_01.09.013/1 saṃsthite 'tirathe pāṇḍau pṛthā bālaprajā vadhūḥ / BhP_01.09.013/3 yuṣmatkṛte bahūn kleśān prāptā tokavatī muhuḥ
sarvaṃ kālakṛtaṃ manye bhavatāṃ ca yadapriyam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167321 (0.0):
BhP_01.09.013/3 yuṣmatkṛte bahūn kleśān prāptā tokavatī muhuḥ / BhP_01.09.014/1 sarvaṃ kālakṛtaṃ manye bhavatāṃ ca yadapriyam
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633600 (0.058):
eva | tat tu sarvaṃ kāla kṛtam manye ity ādi | śreyāṃsi bahu vighnāni ity
sapālo yadvaśe loko vāyoriva ghanāvaliḥ // BhP_01.09.014 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167331 (0.0):
BhP_01.09.014/1 sarvaṃ kālakṛtaṃ manye bhavatāṃ ca yadapriyam / BhP_01.09.014/3 sapālo yadvaśe loko vāyoriva ghanāvaliḥ
yatra dharmasuto rājā gadāpāṇirvṛkodaraḥ / / kṛṣṇo 'strī gāṇḍivaṃ cāpaṃ suhṛt kṛṣṇastato vipat // BhP_01.09.015 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167346 (0.0):
BhP_01.09.014/3 sapālo yadvaśe loko vāyoriva ghanāvaliḥ / BhP_01.09.015/1 yatra dharmasuto rājā gadāpāṇirvṛkodaraḥ
na hyasya karhicidrājan pumān veda vidhitsitam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167353 (0.0):
BhP_01.09.015/3 kṛṣṇo 'strī gāṇḍivaṃ cāpaṃ suhṛt kṛṣṇastato vipat / BhP_01.09.016/1 na hyasya karhicidrājan pumān veda vidhitsitam
yadvijijñāsayā yuktā muhyanti kavayo 'pi hi // BhP_01.09.016 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167360 (0.004):
BhP_01.09.016/1 na hyasya karhicidrājan pumān veda vidhitsitam / BhP_01.09.016/3 yadvijijñāsayā yuktā muhyanti kavayo 'pi hi
tasmādidaṃ daivatantraṃ vyavasya bharatarṣabha / / tasyānuvihito 'nāthā nātha pāhi prajāḥ prabho // BhP_01.09.017 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167371 (0.0):
BhP_01.09.016/3 yadvijijñāsayā yuktā muhyanti kavayo 'pi hi / BhP_01.09.017/1 tasmādidaṃ daivatantraṃ vyavasya bharatarṣabha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114221 (0.053):
06,046.046c anūpagāḥ kirātāś ca grīvāyāṃ bharatarṣabha / 06,046.047a paṭaccaraiś ca huṇḍaiś ca rājan pauravakais tathā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334884 (0.059):
bhūtasargam imaṃ samyag jānato bharatarṣabha / / [k: K2.4 Ñ2.3 V2.3 B1 Dn D1.5 Bom. and Poona eds. ins. after 112ab;
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647301 (0.062):
tato hi varaṇaṃ kāryaṃ $ dvijānāṃ bharatarṣabha // HV_App.I,40.155 // / [k: Ś1 Ñ2 V1.3 B1.2 Dn Ds D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132858 (0.062):
tato hi varaṇaṃ kāryaṃ dvijānāṃ bharatarṣabha // HV_App.I,40.155 // / [k: Ś1 Ñ2 V1.3 B1.2 Dn Ds D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
eṣa vai bhagavān sākṣādādyo nārāyaṇaḥ pumān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167379 (0.0):
BhP_01.09.017/3 tasyānuvihito 'nāthā nātha pāhi prajāḥ prabho / BhP_01.09.018/1 eṣa vai bhagavān sākṣādādyo nārāyaṇaḥ pumān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323322 (0.041):
abhimānitvam āha eṣa vai bhagavān sākṣād [BhP 1.9.18] ity ādau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2728515 (0.050):
martyāsaddhīḥ śrutaṃ tasya sarvaṃ kuñjaraśaucavat // BhP_07.15.026 // / eṣa vai bhagavān sākṣāt pradhānapuruṣeśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557962 (0.053):
BhP_05.22.003/1 sa eṣa bhagavān ādi-puruṣa eva sākṣān nārāyaṇo lokānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2701803 (0.053):
sa eṣa bhagavān ādi puruṣa eva sākṣān nārāyaṇo lokānāṃ svastaya ātmānaṃ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395107 (0.055):
BhP_07.15.026/2 martyāsaddhīḥ śrutaṃ tasya sarvaṃ kuñjaraśaucavat / BhP_07.15.027/1 eṣa vai bhagavān sākṣāt pradhānapuruṣeśvaraḥ
mohayan māyayā lokaṃ gūḍhaścarati vṛṣṇiṣu // BhP_01.09.018 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167387 (1.788):
BhP_01.09.018/1 eṣa vai bhagavān sākṣādādyo nārāyaṇaḥ pumān / BhP_01.09.018/3 mohayan māyayā lokaṃ gūḍhaścarati vṛṣṇiṣu
asyānubhāvaṃ bhagavān veda guhyatamaṃ śivaḥ / / devarṣirnāradaḥ sākṣādbhagavān kapilo nṛpa // BhP_01.09.019 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167400 (0.0):
BhP_01.09.018/3 mohayan māyayā lokaṃ gūḍhaścarati vṛṣṇiṣu / BhP_01.09.019/1 asyānubhāvaṃ bhagavān veda guhyatamaṃ śivaḥ
yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167407 (0.0):
BhP_01.09.019/3 devarṣirnāradaḥ sākṣādbhagavān kapilo nṛpa / BhP_01.09.020/1 yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323332 (0.0):
abhimānitvam āha eṣa vai bhagavān sākṣād [BhP 1.9.18] ity ādau / yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam |
akaroḥ sacivaṃ dūtaṃ sauhṛdādatha sārathim // BhP_01.09.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167413 (0.0):
BhP_01.09.020/1 yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam / BhP_01.09.020/3 akaroḥ sacivaṃ dūtaṃ sauhṛdādatha sārathim
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323336 (0.0):
yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam | / akaroḥ sacivaṃ dūtaṃ sauhṛdād atha sārathim ||
sarvātmanaḥ samadṛśo hyadvayasyānahaṅkṛteḥ / / tatkṛtaṃ mativaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit // BhP_01.09.021 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167426 (0.0):
BhP_01.09.020/3 akaroḥ sacivaṃ dūtaṃ sauhṛdādatha sārathim / BhP_01.09.021/1 sarvātmanaḥ samadṛśo hyadvayasyānahaṅkṛteḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198914 (0.0):
apy adoṣatvāyācintyam aiśvaryam āheti | tad uktaṃ śrī-bhīṣmeṇa / sarvātmanaḥ samadṛśo hy advayasyānahaṅkṛteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323348 (0.0):
sarvātmanaḥ sama dṛśo hy advayasyānahaṅkṛteḥ | / tat kṛtaṃ mati vaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit ||
tathāpyekāntabhakteṣu paśya bhūpānukampitam / / yan me 'sūṃstyajataḥ sākṣāt kṛṣṇo darśanam āgataḥ // BhP_01.09.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167441 (0.0):
BhP_01.09.022/1 tathāpyekāntabhakteṣu paśya bhūpānukampitam / BhP_01.09.022/3 yan me 'sūṃstyajataḥ sākṣāt kṛṣṇo darśanam āgataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198927 (0.0):
tat-kṛtaṃ mati-vaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit || / tathāpy ekānta-bhakteṣu paśya bhūpānukampitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323361 (0.0):
tat kṛtaṃ mati vaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit || / tathāpy ekānta bhakteṣu paśya bhūpānukampitam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167433 (0.005):
BhP_01.09.021/3 tatkṛtaṃ mativaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit / BhP_01.09.022/1 tathāpyekāntabhakteṣu paśya bhūpānukampitam
bhaktyāveśya mano yasmin vācā yannāma kīrtayan /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167447 (0.033):
BhP_01.09.022/3 yan me 'sūṃstyajataḥ sākṣāt kṛṣṇo darśanam āgataḥ / BhP_01.09.023/1 bhaktyāveśya mano yasmin vācā yannāma kīrtayan
tyajan kalevaraṃ yogī mucyate kāmakarmabhiḥ // BhP_01.09.023 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167457 (0.0):
BhP_01.09.023/1 bhaktyāveśya mano yasmin vācā yannāma kīrtayan / BhP_01.09.023/3 tyajan kalevaraṃ yogī mucyate kāmakarmabhiḥ
sa devadevo bhagavān pratīkṣatāṃ kalevaraṃ yāvadidaṃ hinomyaham /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167466 (0.0):
BhP_01.09.023/3 tyajan kalevaraṃ yogī mucyate kāmakarmabhiḥ / BhP_01.09.024/1 sa devadevo bhagavān pratīkṣatāṃ kalevaraṃ yāvadidaṃ
prasannahāsāruṇalocanollasan mukhāmbujo dhyānapathaścaturbhujaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167475 (0.0):
hinomyaham / BhP_01.09.024/3 prasannahāsāruṇalocanollasan mukhāmbujo
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943419 (0.054):
prasannahāsāruṇalocanānanam / BhP_02.09.015/3 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi
BhP_01.09.024 // / BhP_01.09.025/0 sūta uvāca / yudhiṣṭhirastadākarṇya śayānaṃ śarapañjare /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167486 (0.0):
BhP_01.09.024/3 prasannahāsāruṇalocanollasan mukhāmbujo / dhyānapathaścaturbhujaḥ / BhP_01.09.025/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.059):
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.059):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā // / BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
apṛcchadvividhān dharmān ṛṣīṇāṃ cānuśṛṇvatām // BhP_01.09.025 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167493 (0.004):
BhP_01.09.025/1 yudhiṣṭhirastadākarṇya śayānaṃ śarapañjare / BhP_01.09.025/3 apṛcchadvividhān dharmān ṛṣīṇāṃ cānuśṛṇvatām
puruṣasvabhāvavihitān yathāvarṇaṃ yathāśramam / / vairāgyarāgopādhibhyām āmnātobhayalakṣaṇān // BhP_01.09.026 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167505 (0.0):
BhP_01.09.025/3 apṛcchadvividhān dharmān ṛṣīṇāṃ cānuśṛṇvatām / BhP_01.09.026/1 puruṣasvabhāvavihitān yathāvarṇaṃ yathāśramam
dānadharmān rājadharmān mokṣadharmān vibhāgaśaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167513 (0.0):
BhP_01.09.026/3 vairāgyarāgopādhibhyām āmnātobhayalakṣaṇān / BhP_01.09.027/1 dānadharmān rājadharmān mokṣadharmān vibhāgaśaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4752778 (0.026):
rājadharmānmokṣadharmāndānadharmān nṛpo 'bhavat //AP_14.026cd/
strīdharmān bhagavaddharmān samāsavyāsayogataḥ // BhP_01.09.027 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167521 (0.0):
BhP_01.09.027/1 dānadharmān rājadharmān mokṣadharmān vibhāgaśaḥ
dharmārthakāmamokṣāṃśca sahopāyān yathā mune /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167529 (0.0):
BhP_01.09.027/3 strīdharmān bhagavaddharmān samāsavyāsayogataḥ / BhP_01.09.028/1 dharmārthakāmamokṣāṃśca sahopāyān yathā mune
nānākhyānetihāseṣu varṇayām āsa tattvavit // BhP_01.09.028 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167538 (0.0):
BhP_01.09.028/1 dharmārthakāmamokṣāṃśca sahopāyān yathā mune / BhP_01.09.028/3 nānākhyānetihāseṣu varṇayām āsa tattvavit
dharmaṃ pravadatastasya sa kālaḥ pratyupasthitaḥ / / yo yoginaśchandamṛtyorvāñchitastūttarāyaṇaḥ // BhP_01.09.029 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167551 (1.192):
BhP_01.09.028/3 nānākhyānetihāseṣu varṇayām āsa tattvavit / BhP_01.09.029/1 dharmaṃ pravadatastasya sa kālaḥ pratyupasthitaḥ
tadopasaṃhṛtya giraḥ sahasraṇīr vimuktasaṅgaṃ mana ādipūruṣe /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167558 (0.0):
BhP_01.09.029/3 yo yoginaśchandamṛtyorvāñchitastūttarāyaṇaḥ / BhP_01.09.030/1 tadopasaṃhṛtya giraḥ sahasraṇīr vimuktasaṅgaṃ mana
kṛṣṇe lasatpītapaṭe caturbhuje puraḥ sthite 'mīlitadṛg vyadhārayat //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167572 (0.0):
ādipūruṣe / BhP_01.09.030/3 kṛṣṇe lasatpītapaṭe caturbhuje puraḥ sthite 'mīlitadṛg
BhP_01.09.030 // / viśuddhayā dhāraṇayā hatāśubhas tadīkṣayaivāśu gatāyudhaśramaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167584 (0.0):
BhP_01.09.030/3 kṛṣṇe lasatpītapaṭe caturbhuje puraḥ sthite 'mīlitadṛg / vyadhārayat / BhP_01.09.031/1 viśuddhayā dhāraṇayā hatāśubhas tadīkṣayaivāśu
nivṛttasarvendriyavṛttivibhramas tuṣṭāva janyaṃ visṛjañ janārdanam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167592 (0.0):
gatāyudhaśramaḥ / BhP_01.09.031/3 nivṛttasarvendriyavṛttivibhramas tuṣṭāva janyaṃ visṛjañ
BhP_01.09.031 // / BhP_01.09.032/0 śrībhīṣma uvāca / iti matirupakalpitā vitṛṣṇā bhagavati sātvatapuṅgave vibhūmni /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167606 (0.0):
BhP_01.09.031/3 nivṛttasarvendriyavṛttivibhramas tuṣṭāva janyaṃ visṛjañ / janārdanam / BhP_01.09.032/0 śrībhīṣma uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401787 (0.0):
atha puruṣāvatāra kartṛtvam āha / iti matir upakalpitā vitṛṣṇā / bhagavati sātvata puṅgave vibhūmni |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407637 (0.053):
BhP_10.72.002/3 śṛṇvatām eva caiteṣām ābhāṣyedam uvāca ha / BhP_10.72.003/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca / BhP_10.72.003/1 kratu rājena govinda rājasūyena pāvanīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804057 (0.056):
śṛṇvatām eva caiteṣām ābhāṣyedam uvāca ha // BhP_10.72.002 // / BhP_10.72.003/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386915 (0.057):
BhP_07.05.029/2 na cedgurumukhīyaṃ te kuto 'bhadrāsatī matiḥ / BhP_07.05.030/0 śrīprahrāda uvāca / BhP_07.05.030/1 matirna kṛṣṇe parataḥ svato vā mitho 'bhipadyeta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731045 (0.058):
viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa eva // / BhP_08.04.010 // / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408899 (0.059):
BhP_10.74.001/3 kṛṣṇasya cānubhāvaṃ taṃ śrutvā prītas tam abravīt / BhP_10.74.002/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca / BhP_10.74.002/1 ye syus trai lokya guravaḥ sarve lokā maheśvarāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27383271 (0.061):
BhP_08.24.045/3 varatreṇāhinā tuṣṭastuṣṭāva madhusūdanam / BhP_08.24.046/0 śrīrājovāca / BhP_08.24.046/1 anādyavidyopahatātmasaṃvidas tanmūlasaṃsārapariśramāturāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805226 (0.061):
kṛṣṇasya cānubhāvaṃ taṃ śrutvā prītas tam abravīt // BhP_10.74.001 // / BhP_10.74.002/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720898 (0.061):
na cedgurumukhīyaṃ te kuto 'bhadrāsatī matiḥ // BhP_07.05.029 // / BhP_07.05.030/0 śrīprahrāda uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739018 (0.062):
kṣetrajñaḥ sarvabhūtānāmiti hovāca bhārata // BhP_08.17.011 // / BhP_08.17.012/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406819 (0.062):
BhP_10.71.001/3 sabhyānāṃ matam ājñāya kṛṣṇasya ca mahā matiḥ / BhP_10.71.002/0 śrī uddhava uvāca / BhP_10.71.002/1 yad uktam ṛṣinā deva sācivyaṃ yakṣyatas tvayā
svasukham upagate kvacidvihartuṃ prakṛtim upeyuṣi yadbhavapravāhaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167616 (0.0):
BhP_01.09.032/1 iti matirupakalpitā vitṛṣṇā bhagavati sātvatapuṅgave / vibhūmni / BhP_01.09.032/3 svasukham upagate kvacidvihartuṃ prakṛtim upeyuṣi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401795 (0.0):
bhagavati sātvata puṅgave vibhūmni | / sva sukham upagate kvacid vihartuṃ
BhP_01.09.032 // / tribhuvanakamanaṃ tamālavarṇaṃ ravikaragauravarāmbaraṃ dadhāne /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167628 (0.0):
yadbhavapravāhaḥ / BhP_01.09.033/1 tribhuvanakamanaṃ tamālavarṇaṃ ravikaragauravarāmbaraṃ
vapuralakakulāvṛtānanābjaṃ vijayasakhe ratirastu me 'navadyā //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167640 (0.0):
BhP_01.09.033/1 tribhuvanakamanaṃ tamālavarṇaṃ ravikaragauravarāmbaraṃ / dadhāne / BhP_01.09.033/3 vapuralakakulāvṛtānanābjaṃ vijayasakhe ratirastu me
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323515 (0.0):
bhagavānutkrāntāv api muhur eva nijālambanī kṛtaḥ vijaya sakhe ratir astu / me'navadyā [BhP 1.9.33] iti, pārtha sakhe ratir mamāstu [BhP 1.9.35] iti,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316587 (0.007):
prakāśamānasya śrī kṛṣṇasyaiva prakāśāntare sambhavet | anyathā vijaya / sakhe ratir astu me'navadyā [BhP 1.9.33] iti saṅkalpānurūpā phala prāptir
BhP_01.09.033 // / yudhi turagarajovidhūmraviṣvak kacalulitaśramavāryalaṅkṛtāsye /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167653 (0.0):
BhP_01.09.033/3 vapuralakakulāvṛtānanābjaṃ vijayasakhe ratirastu me / 'navadyā / BhP_01.09.034/1 yudhi turagarajovidhūmraviṣvak
mama niśitaśarairvibhidyamāna tvaci vilasatkavace 'stu kṛṣṇa ātmā //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167663 (0.0):
kacalulitaśramavāryalaṅkṛtāsye / BhP_01.09.034/3 mama niśitaśarairvibhidyamāna tvaci vilasatkavace 'stu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996033 (0.050):
10.37.20] ity ādau ca | tasmān mama niśita śarair vibhidyamāna tvaci
BhP_01.09.034 // / sapadi sakhivaco niśamya madhye nijaparayorbalayo rathaṃ niveśya /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167675 (0.0):
BhP_01.09.034/3 mama niśitaśarairvibhidyamāna tvaci vilasatkavace 'stu / kṛṣṇa ātmā / BhP_01.09.035/1 sapadi sakhivaco niśamya madhye nijaparayorbalayo rathaṃ
sthitavati parasainikāyurakṣṇā hṛtavati pārthasakhe ratirmamāstu //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167686 (0.0):
BhP_01.09.035/1 sapadi sakhivaco niśamya madhye nijaparayorbalayo rathaṃ / niveśya / BhP_01.09.035/3 sthitavati parasainikāyurakṣṇā hṛtavati pārthasakhe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323521 (0.0):
me'navadyā [BhP 1.9.33] iti, pārtha sakhe ratir mamāstu [BhP 1.9.35] iti,
BhP_01.09.035 // / vyavahitapṛtanāmukhaṃ nirīkṣya svajanavadhādvimukhasya doṣabuddhyā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167698 (0.0):
ratirmamāstu / BhP_01.09.036/1 vyavahitapṛtanāmukhaṃ nirīkṣya svajanavadhādvimukhasya
kumatim aharadātmavidyayā yaś caraṇaratiḥ paramasya tasya me 'stu //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167708 (0.0):
BhP_01.09.036/1 vyavahitapṛtanāmukhaṃ nirīkṣya svajanavadhādvimukhasya / doṣabuddhyā / BhP_01.09.036/3 kumatim aharadātmavidyayā yaś caraṇaratiḥ paramasya tasya
BhP_01.09.036 // / svanigamam apahāya matpratijñām ṛtam adhikartum avapluto rathasthaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167720 (0.0):
BhP_01.09.036/3 kumatim aharadātmavidyayā yaś caraṇaratiḥ paramasya tasya / me 'stu / BhP_01.09.037/1 svanigamam apahāya matpratijñām ṛtam adhikartum avapluto
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331696 (0.0):
api guṇo yathā / sva nigamam apahāya mat pratijñām
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127792 (0.0):
sva nigamam apahāya mat pratijñām / ṛtam adhikartum avapluto rathasthaḥ |
dhṛtarathacaraṇo 'bhyayāc caladgur haririva hantum ibhaṃ gatottarīyaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167731 (0.0):
BhP_01.09.037/1 svanigamam apahāya matpratijñām ṛtam adhikartum avapluto / rathasthaḥ / BhP_01.09.037/3 dhṛtarathacaraṇo 'bhyayāc caladgur haririva hantum ibhaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127794 (0.0):
ṛtam adhikartum avapluto rathasthaḥ | / dhṛta ratha caraṇo 'bhyayāc caladgur
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127801 (0.036):
dhṛta ratha caraṇo 'bhyayāc caladgur / harir iva hantum ibhaṃ gatottarīyaḥ || RBhrs_2,1.150 ||
BhP_01.09.037 // / śitaviśikhahato viśīrṇadaṃśaḥ kṣatajaparipluta ātatāyino me /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167741 (0.0):
BhP_01.09.037/3 dhṛtarathacaraṇo 'bhyayāc caladgur haririva hantum ibhaṃ / gatottarīyaḥ / BhP_01.09.038/1 śitaviśikhahato viśīrṇadaṃśaḥ kṣatajaparipluta ātatāyino
prasabham abhisasāra madvadhārthaṃ sa bhavatu me bhagavān gatirmukundaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167753 (0.0):
BhP_01.09.038/1 śitaviśikhahato viśīrṇadaṃśaḥ kṣatajaparipluta ātatāyino / me / BhP_01.09.038/3 prasabham abhisasāra madvadhārthaṃ sa bhavatu me bhagavān
BhP_01.09.038 // / vijayarathakuṭumba āttatotre dhṛtahayaraśmini tacchriyekṣaṇīye /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167765 (0.0):
BhP_01.09.038/3 prasabham abhisasāra madvadhārthaṃ sa bhavatu me bhagavān / gatirmukundaḥ / BhP_01.09.039/1 vijayarathakuṭumba āttatotre dhṛtahayaraśmini
bhagavati ratirastu me mumūrṣor yam iha nirīkṣya hatā gatāḥ svarūpam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167775 (0.0):
tacchriyekṣaṇīye / BhP_01.09.039/3 bhagavati ratirastu me mumūrṣor yam iha nirīkṣya hatā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320178 (0.0):
ādau, / yam iha nirīkṣya hatā gatāḥ svarūpam ity anantaraṃ,
BhP_01.09.039 // / lalitagativilāsavalguhāsa praṇayanirīkṣaṇakalpitorumānāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167786 (0.0):
BhP_01.09.039/3 bhagavati ratirastu me mumūrṣor yam iha nirīkṣya hatā / gatāḥ svarūpam / BhP_01.09.040/1 lalitagativilāsavalguhāsa praṇayanirīkṣaṇakalpitorumānāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320187 (0.0):
yam iha nirīkṣya hatā gatāḥ svarūpam ity anantaraṃ, / lalita gati vilāsa valguhāsa
kṛtamanukṛtavatya unmadāndhāḥ prakṛtim agan kila yasya gopavadhvaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167796 (0.0):
BhP_01.09.040/1 lalitagativilāsavalguhāsa praṇayanirīkṣaṇakalpitorumānāḥ / BhP_01.09.040/3 kṛtamanukṛtavatya unmadāndhāḥ prakṛtim agan kila yasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320199 (0.0):
kṛta manu kṛta vatya unmadāndhāḥ / prakṛtim agan kila yasya gopa vadhvaḥ || [BhP 1.9.40]
BhP_01.09.040 // / munigaṇanṛpavaryasaṅkule 'ntaḥ sadasi yudhiṣṭhirarājasūya eṣām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167807 (0.0):
BhP_01.09.040/3 kṛtamanukṛtavatya unmadāndhāḥ prakṛtim agan kila yasya / gopavadhvaḥ / BhP_01.09.041/1 munigaṇanṛpavaryasaṅkule 'ntaḥ sadasi yudhiṣṭhirarājasūya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995141 (0.014):
tad evaṃ ṛṣabhasyāpi vigrahe tādṛśatā cet kim uta svayaṃ bhagavata ity āha / muni gaṇa nṛpa varya saṅkule 'ntaḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128101 (0.043):
yathā prathame (1.9.41) / muni gaṇa nṛpa varya saṅkule 'ntaḥ
arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśigocara eṣa āvirātmā // BhP_01.09.041 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167816 (0.0):
BhP_01.09.041/1 munigaṇanṛpavaryasaṅkule 'ntaḥ sadasi yudhiṣṭhirarājasūya / BhP_01.09.041/3 arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśigocara eṣa āvirātmā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995147 (0.0):
muni gaṇa nṛpa varya saṅkule 'ntaḥ / sadasi yudhiṣṭhira rājasūya eṣām | / arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128114 (0.0):
sadasi yudhiṣṭhira rājasūya eṣām | / arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo / mama dṛśi gocara eṣa āvir ātmā || RBhrs_2,1.170 ||
tam imam aham ajaṃ śarīrabhājāṃ hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam ātmakalpitānām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167826 (0.0):
BhP_01.09.041/3 arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśigocara eṣa āvirātmā / BhP_01.09.042/1 tam imam aham ajaṃ śarīrabhājāṃ hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 508871 (0.0):
tathāca bhīṣmavākyam / / tamimamahamajaṃ śarīrabhājāṃ hṛdi hṛdi viṣṭhitamātmakalpitānām /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989833 (0.0):
|| śrī śukaḥ||43 44|| / tam imam aham ajaṃ śarīra bhājāṃ / hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam ātma kalpitānām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989858 (0.034):
nijāṃśena śarīra bhājāṃ hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam |
pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ samadhigato 'smi vidhūtabhedamohaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167836 (0.0):
ātmakalpitānām / BhP_01.09.042/3 pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ samadhigato 'smi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 508880 (0.0):
tamimamahamajaṃ śarīrabhājāṃ hṛdi hṛdi viṣṭhitamātmakalpitānām / / pratidṛśamiva naikadhārkamekaṃ samadhigato 'smi vidhūtabhedamohaḥ //"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989806 (0.0):
pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ / samadhigato'smi vidhūta bheda mohaḥ || iti [BhP 1.9.42] bhāgavatāc ceti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989836 (0.0):
hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam ātma kalpitānām | / pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989844 (0.039):
pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ / samadhi gato 'smi vidhūta bheda mohaḥ || [BhP 1.9.42]
BhP_01.09.042 // / BhP_01.09.043/0 sūta uvāca / kṛṣṇa evaṃ bhagavati manovāgdṛṣṭivṛttibhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167847 (0.0):
BhP_01.09.042/3 pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ samadhigato 'smi / vidhūtabhedamohaḥ / BhP_01.09.043/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368922 (0.062):
BhP_08.01.032/3 yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ / BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.01.033/1 parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu
ātmanyātmānam āveśya so 'ntaḥśvāsa upāramat // BhP_01.09.043 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167854 (0.0):
BhP_01.09.043/1 kṛṣṇa evaṃ bhagavati manovāgdṛṣṭivṛttibhiḥ / BhP_01.09.043/3 ātmanyātmānam āveśya so 'ntaḥśvāsa upāramat
sampadyamānam ājñāya bhīṣmaṃ brahmaṇi niṣkale / / sarve babhūvuste tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye // BhP_01.09.044 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167868 (0.0):
BhP_01.09.043/3 ātmanyātmānam āveśya so 'ntaḥśvāsa upāramat / BhP_01.09.044/1 sampadyamānam ājñāya bhīṣmaṃ brahmaṇi niṣkale
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737247 (0.0):
sarve devāś ca munayaḥ prayāte paramātmani / / sarve babhūvus te tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye // Jss_1
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316521 (0.007):
|| 1.19 || śrī munayaḥ || 53 || / atha sampadyamānam ājñāya bhīṣmaṃ brahmaṇi niṣkale [BhP 1.9.44] ity
tatra dundubhayo nedurdevamānavavāditāḥ / / śaśaṃsuḥ sādhavo rājñāṃ khāt petuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ // BhP_01.09.045 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167881 (0.0):
BhP_01.09.044/3 sarve babhūvuste tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye / BhP_01.09.045/1 tatra dundubhayo nedurdevamānavavāditāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841362 (0.063):
vismitā hy abhavan sarve devāsura narādayaḥ // BhP_12.06.014 // / deva dundubhayo nedur gandharvāpsaraso jaguḥ /
tasya nirharaṇādīni samparetasya bhārgava / / yudhiṣṭhiraḥ kārayitvā muhūrtaṃ duḥkhito 'bhavat // BhP_01.09.046 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167893 (0.005):
BhP_01.09.045/3 śaśaṃsuḥ sādhavo rājñāṃ khāt petuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ / BhP_01.09.046/1 tasya nirharaṇādīni samparetasya bhārgava
tuṣṭuvurmunayo hṛṣṭāḥ kṛṣṇaṃ tadguhyanāmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167900 (0.0):
BhP_01.09.046/3 yudhiṣṭhiraḥ kārayitvā muhūrtaṃ duḥkhito 'bhavat / BhP_01.09.047/1 tuṣṭuvurmunayo hṛṣṭāḥ kṛṣṇaṃ tadguhyanāmabhiḥ
tataste kṛṣṇahṛdayāḥ svāśramān prayayuḥ punaḥ // BhP_01.09.047 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167908 (0.0):
BhP_01.09.047/1 tuṣṭuvurmunayo hṛṣṭāḥ kṛṣṇaṃ tadguhyanāmabhiḥ / BhP_01.09.047/3 tataste kṛṣṇahṛdayāḥ svāśramān prayayuḥ punaḥ
tato yudhiṣṭhiro gatvā sahakṛṣṇo gajāhvayam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167915 (0.0):
BhP_01.09.047/3 tataste kṛṣṇahṛdayāḥ svāśramān prayayuḥ punaḥ / BhP_01.09.048/1 tato yudhiṣṭhiro gatvā sahakṛṣṇo gajāhvayam
pitaraṃ sāntvayām āsa gāndhārīṃ ca tapasvinīm // BhP_01.09.048 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167922 (0.0):
BhP_01.09.048/1 tato yudhiṣṭhiro gatvā sahakṛṣṇo gajāhvayam / BhP_01.09.048/3 pitaraṃ sāntvayām āsa gāndhārīṃ ca tapasvinīm
pitrā cānumato rājā vāsudevānumoditaḥ / / cakāra rājyaṃ dharmeṇa pitṛpaitāmahaṃ vibhuḥ // BhP_01.09.049 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167927 (0.0):
BhP_01.09.048/3 pitaraṃ sāntvayām āsa gāndhārīṃ ca tapasvinīm / BhP_01.09.049/1 pitrā cānumato rājā vāsudevānumoditaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167934 (0.0):
BhP_01.09.049/1 pitrā cānumato rājā vāsudevānumoditaḥ / BhP_01.09.049/3 cakāra rājyaṃ dharmeṇa pitṛpaitāmahaṃ vibhuḥ
BhP_01.10.001/0 śaunaka uvāca / hatvā svarikthaspṛdha ātatāyino yudhiṣṭhiro dharmabhṛtāṃ variṣṭhaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167947 (0.0):
BhP_01.09.049/3 cakāra rājyaṃ dharmeṇa pitṛpaitāmahaṃ vibhuḥ / BhP_01.10.001/0 śaunaka uvāca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19875768 (0.056):
03,174.019a dvīpo 'bhavad yatra vṛkodarasya; yudhiṣṭhiro dharmabhṛtāṃ / variṣṭhaḥ / 03,174.019c amokṣayad yas tam anantatejā; grāheṇa saṃveṣṭitasarvagātram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630195 (0.057):
śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ // BhP_01.07.008 // / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630100 (0.063):
śrutavāṃstadabhipretaṃ tataḥ kim akarodvibhuḥ // BhP_01.07.001 // / BhP_01.07.002/0 sūta uvāca / brahmanadyāṃ sarasvatyām āśramaḥ paścime taṭe /
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167954 (0.0):
BhP_01.10.001/1 hatvā svarikthaspṛdha ātatāyino yudhiṣṭhiro dharmabhṛtāṃ / variṣṭhaḥ / BhP_01.10.001/3 sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915386 (0.048):
ubhayatreti// pratyakṣādāvanumāne cetyarthaḥ/ niṣkampaṃ pravṛttaśceti/ / yastvamityanukarṣaḥ// / paramukhenaiva viśeṣasvarūpaṃ vācayan samaṃ mamāpītyāha yadi taveti//
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 641418 (0.058):
netuṃ khagendreṇa hariḥ pravṛttaḥ || **HV_App.I,35.80**10:2 || / [k: K1 Ñ2 V2 B1.2 Dn Ds D4 cont.; Ś1 V1.3 B3 D1.3.5.6 T4 G2.4.5 ins.
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10244012 (0.060):
88.17c yadā^ānanaṃ *leḍhi punar[K.ca avalihen] na sṛkviṇī / 88.17d pravṛtta^bhojye +api tadā^anna^vighna^kṛt//
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10173857 (0.063):
tapasvivyamanārthāya soriṣṭo dhenukas tathā / / pravṛtto yas tathā keśīte sarve nihatāstvayā // ViP_5,29.4 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19610725 (0.064):
01,056.008c anuvrajan naravyāghraṃ vañcyamānaṃ durātmabhiḥ / 01,056.009a kathaṃ dharmabhṛtāṃ śreṣṭhaḥ suto dharmasya dharmavit
BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano hariḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167961 (0.0):
BhP_01.10.001/3 sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim / akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167968 (0.0):
BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.002):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.003):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.009):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.010):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.016):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661354 (0.018):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.019):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176790 (0.020):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.021):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.022):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169224 (0.025):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.027):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163882 (0.029):
BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628640 (0.029):
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 // / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166024 (0.031):
BhP_01.07.039/3 bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / BhP_01.07.040/1 evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630645 (0.033):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633643 (0.035):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412631 (0.036):
BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / BhP_10.80.005/1 viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ
niveśayitvā nijarājya īśvaro yudhiṣṭhiraṃ prītamanā babhūva ha //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167978 (0.0):
BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano / hariḥ / BhP_01.10.002/3 niveśayitvā nijarājya īśvaro yudhiṣṭhiraṃ prītamanā
BhP_01.10.002 // / niśamya bhīṣmoktam athācyutoktaṃ pravṛttavijñānavidhūtavibhramaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167988 (0.0):
BhP_01.10.002/3 niveśayitvā nijarājya īśvaro yudhiṣṭhiraṃ prītamanā / babhūva ha / BhP_01.10.003/1 niśamya bhīṣmoktam athācyutoktaṃ
śaśāsa gām indra ivājitāśrayaḥ paridhyupāntām anujānuvartitaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167999 (0.0):
pravṛttavijñānavidhūtavibhramaḥ / BhP_01.10.003/3 śaśāsa gām indra ivājitāśrayaḥ paridhyupāntām
BhP_01.10.003 // / kāmaṃ vavarṣa parjanyaḥ sarvakāmadughā mahī /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168006 (0.0):
BhP_01.10.003/3 śaśāsa gām indra ivājitāśrayaḥ paridhyupāntām / anujānuvartitaḥ / BhP_01.10.004/1 kāmaṃ vavarṣa parjanyaḥ sarvakāmadughā mahī
siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ payasodhasvatīrmudā // BhP_01.10.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168015 (0.0):
BhP_01.10.004/1 kāmaṃ vavarṣa parjanyaḥ sarvakāmadughā mahī / BhP_01.10.004/3 siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ payasodhasvatīrmudā
nadyaḥ samudrā girayaḥ savanaspativīrudhaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168022 (5.960):
BhP_01.10.004/3 siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ payasodhasvatīrmudā / BhP_01.10.005/1 nadyaḥ samudrā girayaḥ savanaspativīrudhaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045453 (0.058):
apo 'gnirantarikṣaṃ ca dyaurvāyuḥ pṛthivī tathā / / nadyaḥ samudrāḥ śailāśca vṛkṣā vīrudha eva ca // KūrmP_1,7.31 //
phalantyoṣadhayaḥ sarvāḥ kāmam anvṛtu tasya vai // BhP_01.10.005 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168028 (0.0):
BhP_01.10.005/1 nadyaḥ samudrā girayaḥ savanaspativīrudhaḥ / BhP_01.10.005/3 phalantyoṣadhayaḥ sarvāḥ kāmam anvṛtu tasya vai
nādhayo vyādhayaḥ kleśā daivabhūtātmahetavaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168036 (0.0):
BhP_01.10.005/3 phalantyoṣadhayaḥ sarvāḥ kāmam anvṛtu tasya vai / BhP_01.10.006/1 nādhayo vyādhayaḥ kleśā daivabhūtātmahetavaḥ
ajātaśatrāvabhavan jantūnāṃ rājñi karhicit // BhP_01.10.006 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168044 (0.0):
BhP_01.10.006/1 nādhayo vyādhayaḥ kleśā daivabhūtātmahetavaḥ / BhP_01.10.006/3 ajātaśatrāvabhavan jantūnāṃ rājñi karhicit
uṣitvā hāstinapure māsān katipayān hariḥ / / suhṛdāṃ ca viśokāya svasuśca priyakāmyayā // BhP_01.10.007 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168056 (0.004):
BhP_01.10.006/3 ajātaśatrāvabhavan jantūnāṃ rājñi karhicit / BhP_01.10.007/1 uṣitvā hāstinapure māsān katipayān hariḥ
āmantrya cābhyanujñātaḥ pariṣvajyābhivādya tam / / āruroha rathaṃ kaiścit pariṣvakto 'bhivāditaḥ // BhP_01.10.008 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168066 (0.0):
BhP_01.10.007/3 suhṛdāṃ ca viśokāya svasuśca priyakāmyayā / BhP_01.10.008/1 āmantrya cābhyanujñātaḥ pariṣvajyābhivādya tam
subhadrā draupadī kuntī virāṭatanayā tathā / / gāndhārī dhṛtarāṣṭraśca yuyutsurgautamo yamau // BhP_01.10.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168079 (0.0):
BhP_01.10.008/3 āruroha rathaṃ kaiścit pariṣvakto 'bhivāditaḥ / BhP_01.10.009/1 subhadrā draupadī kuntī virāṭatanayā tathā
vṛkodaraśca dhaumyaśca striyo matsyasutādayaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168085 (0.0):
BhP_01.10.009/3 gāndhārī dhṛtarāṣṭraśca yuyutsurgautamo yamau / BhP_01.10.010/1 vṛkodaraśca dhaumyaśca striyo matsyasutādayaḥ
na sehire vimuhyanto virahaṃ śārṅgadhanvanaḥ // BhP_01.10.010 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168091 (0.005):
BhP_01.10.010/1 vṛkodaraśca dhaumyaśca striyo matsyasutādayaḥ / BhP_01.10.010/3 na sehire vimuhyanto virahaṃ śārṅgadhanvanaḥ
satsaṅgān muktaduḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168100 (0.0):
BhP_01.10.010/3 na sehire vimuhyanto virahaṃ śārṅgadhanvanaḥ / BhP_01.10.011/1 satsaṅgān muktaduḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321916 (0.0):
sneham āha / sat saṅgān mukta duḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ |
kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛdākarṇya rocanam // BhP_01.10.011 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168107 (0.0):
BhP_01.10.011/1 satsaṅgān muktaduḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ / BhP_01.10.011/3 kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛdākarṇya rocanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321923 (0.0):
sat saṅgān mukta duḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ | / kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛd ākarṇya rocanam ||
tasmin nyastadhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168114 (0.0):
BhP_01.10.011/3 kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛdākarṇya rocanam / BhP_01.10.012/1 tasmin nyastadhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321928 (0.0):
kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛd ākarṇya rocanam || / tasmin nyasta dhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham |
darśanasparśasaṃlāpa śayanāsanabhojanaiḥ // BhP_01.10.012 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168121 (0.0):
BhP_01.10.012/1 tasmin nyastadhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham / BhP_01.10.012/3 darśanasparśasaṃlāpa śayanāsanabhojanaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321935 (0.0):
tasmin nyasta dhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham | / darśana sparśa saṃlāpa śayanāsana bhojanaiḥ ||
sarve te 'nimiṣairakṣaistam anu drutacetasaḥ / / vīkṣantaḥ snehasambaddhā vicelustatra tatra ha // BhP_01.10.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321944 (0.0):
darśana sparśa saṃlāpa śayanāsana bhojanaiḥ || / sarve te 'nimiṣair akṣais tam anu druta cetasaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168133 (0.004):
BhP_01.10.012/3 darśanasparśasaṃlāpa śayanāsanabhojanaiḥ / BhP_01.10.013/1 sarve te 'nimiṣairakṣaistam anu drutacetasaḥ
nyarundhann udgaladbāṣpam autkaṇṭhyāddevakīsute /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168139 (0.0):
BhP_01.10.013/3 vīkṣantaḥ snehasambaddhā vicelustatra tatra ha / BhP_01.10.014/1 nyarundhann udgaladbāṣpam autkaṇṭhyāddevakīsute
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321950 (0.0):
vīkṣantaḥ sneha sambaddhā vicelus tatra tatra ha || / nyarundhann udgalad bāṣpam autkaṇṭhyād devakī sute |
niryātyagārān no 'bhadram iti syādbāndhavastriyaḥ // BhP_01.10.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321955 (0.0):
nyarundhann udgalad bāṣpam autkaṇṭhyād devakī sute | / niryāty agārān no 'bhadram iti syād bāndhava striyaḥ || [BhP 1.10.11 14]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168148 (1.192):
BhP_01.10.014/1 nyarundhann udgaladbāṣpam autkaṇṭhyāddevakīsute / BhP_01.10.014/3 niryātyagārān no 'bhadram iti syādbāndhavastriyaḥ
mṛdaṅgaśaṅkhabheryaśca vīṇāpaṇavagomukhāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168155 (5.960):
BhP_01.10.014/3 niryātyagārān no 'bhadram iti syādbāndhavastriyaḥ / BhP_01.10.015/1 mṛdaṅgaśaṅkhabheryaśca vīṇāpaṇavagomukhāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409825 (0.037):
BhP_10.75.009/1 mṛdaṅga śaṅkha paṇava dhundhury ānaka gomukhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2806087 (0.037):
avabhṛtha snapanaṃ dyu nadyām // BhP_10.75.008 //* / mṛdaṅga śaṅkha paṇava dhundhury ānaka gomukhāḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13609658 (0.043):
(AVParis_71,15.6) śaṅkhavaiṇavavīṇāś ca bherīmurajagomukhāḥ | vādyamānāḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28025271 (0.044):
SRS_14.84 // / bheryo mṛdaṅgapaṇavāśca tathā śaṅkha saveṇu tathā vallariyo /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9858131 (0.047):
śaṅkhabherīmṛdaṅgapaṇavatuṇavavīṇāvallakisaṃpatāḍakipalanakulasughoṣakamadhuraveṇunirnāditaghoṣarutanānātūryasaṃgītisaṃprayogapratibodhitasya
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407306 (0.054):
BhP_10.71.029/1 sūta māgadha gandharvā vandinaś copamantriṇaḥ / BhP_10.71.029/3 mṛdaṅga śaṅkha paṭaha vīṇā paṇava gomukhaiḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11343887 (0.054):
paṭahabherīmṛdaṅgaśaṅkhavīṇāveṇupaṇavamuravaśabdaṃ vā bhaveyuḥ [Vaidya
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096554 (0.058):
06,023.013a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1458924 (0.058):
08,007.035a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15686167 (0.058):
09,060.065b*0374_08 tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620845 (0.058):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620416 (0.058):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ Bhg_01.013a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894664 (0.058):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānaka gomukhāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423678 (0.058):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529205 (0.060):
BhP_04.15.007/2 mumucuḥ sumano-dhārāḥ siddhā nṛtyanti svaḥ-striyaḥ / BhP_04.15.008/1 śaṅkha-tūrya-mṛdaṅgādyā nedur dundubhayo divi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2677668 (0.060):
mumucuḥ sumano dhārāḥ siddhā nṛtyanti svaḥ striyaḥ // BhP_04.15.007 // / śaṅkha tūrya mṛdaṅgādyā nedur dundubhayo divi /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880888 (0.060):
bherīśaṅkhamṛdaṅgapaṭahatuṇavavīṇāvallakītāḍasampādīṃśca
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12722765 (0.064):
ghaṇṭāraveṇa saṃyuktaṃ śaṅkhabherīnināditaiḥ / / bherīmṛdaṅgapaṇavanissālaiḥ kāhalairapi // BhS_18.223 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20201836 (0.064):
07,058.004a mṛdaṅgā jharjharā bheryaḥ paṇavānakagomukhāḥ
dhundhuryānakaghaṇṭādyā nedurdundubhayastathā // BhP_01.10.015 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168162 (1.192):
BhP_01.10.015/1 mṛdaṅgaśaṅkhabheryaśca vīṇāpaṇavagomukhāḥ / BhP_01.10.015/3 dhundhuryānakaghaṇṭādyā nedurdundubhayastathā
prāsādaśikharārūḍhāḥ kurunāryo didṛkṣayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168168 (1.192):
BhP_01.10.015/3 dhundhuryānakaghaṇṭādyā nedurdundubhayastathā / BhP_01.10.016/1 prāsādaśikharārūḍhāḥ kurunāryo didṛkṣayā
vavṛṣuḥ kusumaiḥ kṛṣṇaṃ premavrīḍāsmitekṣaṇāḥ // BhP_01.10.016 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168177 (0.0):
BhP_01.10.016/1 prāsādaśikharārūḍhāḥ kurunāryo didṛkṣayā / BhP_01.10.016/3 vavṛṣuḥ kusumaiḥ kṛṣṇaṃ premavrīḍāsmitekṣaṇāḥ
sitātapatraṃ jagrāha muktādāmavibhūṣitam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168183 (0.0):
BhP_01.10.016/3 vavṛṣuḥ kusumaiḥ kṛṣṇaṃ premavrīḍāsmitekṣaṇāḥ / BhP_01.10.017/1 sitātapatraṃ jagrāha muktādāmavibhūṣitam
ratnadaṇḍaṃ guḍākeśaḥ priyaḥ priyatamasya ha // BhP_01.10.017 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168190 (0.0):
BhP_01.10.017/1 sitātapatraṃ jagrāha muktādāmavibhūṣitam / BhP_01.10.017/3 ratnadaṇḍaṃ guḍākeśaḥ priyaḥ priyatamasya ha
uddhavaḥ sātyakiścaiva vyajane paramādbhute / / vikīryamāṇaḥ kusumai reje madhupatiḥ pathi // BhP_01.10.018 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168201 (0.0):
BhP_01.10.017/3 ratnadaṇḍaṃ guḍākeśaḥ priyaḥ priyatamasya ha / BhP_01.10.018/1 uddhavaḥ sātyakiścaiva vyajane paramādbhute
aśrūyantāśiṣaḥ satyāstatra tatra dvijeritāḥ / / nānurūpānurūpāśca nirguṇasya guṇātmanaḥ // BhP_01.10.019 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168214 (0.0):
BhP_01.10.018/3 vikīryamāṇaḥ kusumai reje madhupatiḥ pathi / BhP_01.10.019/1 aśrūyantāśiṣaḥ satyāstatra tatra dvijeritāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332925 (0.0):
bhavati | ataevāha / aśrūyantāśiṣaḥ satyās tatra tatra dvijeritāḥ |
anyonyam āsīt sañjalpa uttamaślokacetasām /
kauravendrapurastrīṇāṃ sarvaśrutimanoharaḥ // BhP_01.10.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168229 (0.0):
BhP_01.10.020/1 anyonyam āsīt sañjalpa uttamaślokacetasām / BhP_01.10.020/3 kauravendrapurastrīṇāṃ sarvaśrutimanoharaḥ
sa vai kilāyaṃ puruṣaḥ purātano ya eka āsīdaviśeṣa ātmani /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168239 (0.0):
BhP_01.10.020/3 kauravendrapurastrīṇāṃ sarvaśrutimanoharaḥ / BhP_01.10.021/1 sa vai kilāyaṃ puruṣaḥ purātano ya eka āsīdaviśeṣa ātmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19336338 (0.0):
atha tatra mukhyasya mukhya saṅgaty ābhāsitvaṃ, yathā / sa vai kilāyaṃ puruṣaḥ purātano
agre guṇebhyo jagadātmanīśvare nimīlitātman niśi suptaśaktiṣu //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168249 (0.0):
BhP_01.10.021/1 sa vai kilāyaṃ puruṣaḥ purātano ya eka āsīdaviśeṣa ātmani / BhP_01.10.021/3 agre guṇebhyo jagadātmanīśvare nimīlitātman niśi
BhP_01.10.021 // / sa eva bhūyo nijavīryacoditāṃ svajīvamāyāṃ prakṛtiṃ sisṛkṣatīm /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168258 (0.0):
BhP_01.10.021/3 agre guṇebhyo jagadātmanīśvare nimīlitātman niśi / suptaśaktiṣu / BhP_01.10.022/1 sa eva bhūyo nijavīryacoditāṃ svajīvamāyāṃ prakṛtiṃ
anāmarūpātmani rūpanāmanī vidhitsamāno 'nusasāra śāstrakṛt //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168268 (0.0):
BhP_01.10.022/1 sa eva bhūyo nijavīryacoditāṃ svajīvamāyāṃ prakṛtiṃ / sisṛkṣatīm / BhP_01.10.022/3 anāmarūpātmani rūpanāmanī vidhitsamāno 'nusasāra śāstrakṛt
BhP_01.10.022 // / sa vā ayaṃ yat padam atra sūrayo jitendriyā nirjitamātariśvanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168279 (0.0):
BhP_01.10.022/3 anāmarūpātmani rūpanāmanī vidhitsamāno 'nusasāra śāstrakṛt / BhP_01.10.023/1 sa vā ayaṃ yat padam atra sūrayo jitendriyā
paśyanti bhaktyutkalitāmalātmanā nanveṣa sattvaṃ parimārṣṭum arhati //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168290 (0.0):
nirjitamātariśvanaḥ / BhP_01.10.023/3 paśyanti bhaktyutkalitāmalātmanā nanveṣa sattvaṃ
BhP_01.10.023 // / sa vā ayaṃ sakhyanugītasatkatho vedeṣu guhyeṣu ca guhyavādibhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168301 (0.0):
BhP_01.10.023/3 paśyanti bhaktyutkalitāmalātmanā nanveṣa sattvaṃ / parimārṣṭum arhati / BhP_01.10.024/1 sa vā ayaṃ sakhyanugītasatkatho vedeṣu guhyeṣu ca
ya eka īśo jagadātmalīlayā sṛjatyavatyatti na tatra sajjate //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163520 (0.0):
BhP_01.03.036/1 sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168312 (0.0):
BhP_01.10.024/1 sa vā ayaṃ sakhyanugītasatkatho vedeṣu guhyeṣu ca / guhyavādibhiḥ / BhP_01.10.024/3 ya eka īśo jagadātmalīlayā sṛjatyavatyatti na tatra
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16968424 (0.018):
sṛjaty anantakarmāṇi BrP_241.13c / sṛjaty avaty atti na sajjate 'smin BrP_129.68b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11104455 (0.018):
svamāyayā yo hy akhilaṃ carācaraṃ BrP_129.68a / sṛjaty avaty atti na sajjate 'smin BrP_129.68b
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628300 (0.031):
sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate 'smin /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398875 (0.037):
BhP_10.60.002/1 yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795953 (0.037):
yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415840 (0.057):
BhP_10.84.017/1 anīha etad bahudhaika ātmanā sṛjaty avaty atti na badhyate / BhP_10.84.017/3 bhaumair hi bhūmir bahu nāma rūpiṇī aho vibhūmnaś caritaṃ
BhP_01.10.024 // / yadā hyadharmeṇa tamodhiyo nṛpā jīvanti tatraiṣa hi sattvataḥ kila /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168322 (0.0):
BhP_01.10.024/3 ya eka īśo jagadātmalīlayā sṛjatyavatyatti na tatra / sajjate / BhP_01.10.025/1 yadā hyadharmeṇa tamodhiyo nṛpā jīvanti tatraiṣa hi
dhatte bhagaṃ satyam ṛtaṃ dayāṃ yaśo bhavāya rūpāṇi dadhadyuge yuge //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168334 (0.0):
BhP_01.10.025/1 yadā hyadharmeṇa tamodhiyo nṛpā jīvanti tatraiṣa hi / sattvataḥ kila / BhP_01.10.025/3 dhatte bhagaṃ satyam ṛtaṃ dayāṃ yaśo bhavāya rūpāṇi
BhP_01.10.025 // / aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ kulam aho alaṃ puṇyatamaṃ madhorvanam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168346 (0.0):
dadhadyuge yuge / BhP_01.10.026/1 aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ kulam aho alaṃ puṇyatamaṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867132 (0.0):
yathā ca, śrī-prathame śrī-dvārakā-vāsi-vacanam (1.10.26) - / aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ kulam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322579 (0.009):
paṭhitaḥ paramāntaraṅgatāvibodhiṣayā | tathā aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ / kulam [BhP 1.10.26] ity ādi padya trayātmake prathama skandha sambandhini
yadeṣa puṃsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ patiḥ svajanmanā caṅkramaṇena cāñcati //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168357 (0.0):
BhP_01.10.026/1 aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ kulam aho alaṃ puṇyatamaṃ / madhorvanam / BhP_01.10.026/3 yadeṣa puṃsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ patiḥ svajanmanā caṅkramaṇena
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867141 (0.0):
aho alaṃ puṇyatamaṃ madhor vanam | / yad eṣa puṃsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ patiḥ
BhP_01.10.026 // / aho bata svaryaśasastiraskarī kuśasthalī puṇyayaśaskarī bhuvaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168366 (0.0):
BhP_01.10.026/3 yadeṣa puṃsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ patiḥ svajanmanā caṅkramaṇena / cāñcati / BhP_01.10.027/1 aho bata svaryaśasastiraskarī kuśasthalī puṇyayaśaskarī
paśyanti nityaṃ yadanugraheṣitaṃ smitāvalokaṃ svapatiṃ sma yatprajāḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168377 (0.0):
BhP_01.10.027/1 aho bata svaryaśasastiraskarī kuśasthalī puṇyayaśaskarī / bhuvaḥ / BhP_01.10.027/3 paśyanti nityaṃ yadanugraheṣitaṃ smitāvalokaṃ svapatiṃ sma
BhP_01.10.027 // / nūnaṃ vratasnānahutādineśvaraḥ samarcito hyasya gṛhītapāṇibhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168387 (0.0):
BhP_01.10.027/3 paśyanti nityaṃ yadanugraheṣitaṃ smitāvalokaṃ svapatiṃ sma / yatprajāḥ / BhP_01.10.028/1 nūnaṃ vratasnānahutādineśvaraḥ samarcito hyasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322613 (0.0):
tṛtīyaṃ khalu / nūnaṃ vrata snāna hutādineśvaraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19336344 (0.010):
ya eka āsīd aviśeṣa ātmani | [BhP 1.10.21] iti | / nūnaṃ vrata snāna hutādineśvaraḥ
pibanti yāḥ sakhyadharāmṛtaṃ muhur vrajastriyaḥ sammumuhuryadāśayāḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168399 (0.0):
BhP_01.10.028/1 nūnaṃ vratasnānahutādineśvaraḥ samarcito hyasya / gṛhītapāṇibhiḥ / BhP_01.10.028/3 pibanti yāḥ sakhyadharāmṛtaṃ muhur vrajastriyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322623 (0.0):
nūnaṃ vrata snāna hutādineśvaraḥ / samarcito hy asya gṛhīta pāṇibhiḥ | / pibanti yāḥ sakhy adharāmṛtaṃ muhur
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19336359 (0.0):
pibanti yāḥ sakhy adharāmṛtaṃ muhur / vraja striyaḥ sammumuhur yad āśayāḥ || [BhP 1.10.28] ity ādy antam |
BhP_01.10.028 // / yā vīryaśulkena hṛtāḥ svayaṃvare pramathya caidyapramukhān hi śuṣmiṇaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168409 (0.0):
BhP_01.10.028/3 pibanti yāḥ sakhyadharāmṛtaṃ muhur vrajastriyaḥ / sammumuhuryadāśayāḥ / BhP_01.10.029/1 yā vīryaśulkena hṛtāḥ svayaṃvare pramathya caidyapramukhān
pradyumnasāmbāmbasutādayo 'parā yāścāhṛtā bhaumavadhe sahasraśaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168419 (1.192):
BhP_01.10.029/1 yā vīryaśulkena hṛtāḥ svayaṃvare pramathya caidyapramukhān / hi śuṣmiṇaḥ / BhP_01.10.029/3 pradyumnasāmbāmbasutādayo 'parā yāścāhṛtā bhaumavadhe
BhP_01.10.029 // / etāḥ paraṃ strītvam apāstapeśalaṃ nirastaśaucaṃ bata sādhu kurvate /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168430 (0.0):
BhP_01.10.029/3 pradyumnasāmbāmbasutādayo 'parā yāścāhṛtā bhaumavadhe / sahasraśaḥ / BhP_01.10.030/1 etāḥ paraṃ strītvam apāstapeśalaṃ nirastaśaucaṃ bata sādhu
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555074 (0.0):
etāḥ paraṃ strītvam apāstapeśalaṃ / nirasta śaucaṃ bata sādhu kurvate | / yāsāṃ gṛhāt puṣkara locanaḥ patir
yāsāṃ gṛhāt puṣkaralocanaḥ patir na jātvapaityāhṛtibhirhṛdi spṛśan //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168441 (0.0):
BhP_01.10.030/1 etāḥ paraṃ strītvam apāstapeśalaṃ nirastaśaucaṃ bata sādhu / kurvate / BhP_01.10.030/3 yāsāṃ gṛhāt puṣkaralocanaḥ patir na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19339047 (0.0):
yāsāṃ gṛhāt puṣkara locanaḥ patir / na jātv apaity āhṛtibhir hṛdi spṛśan || [BhP 1.10.30]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555084 (0.0):
nirasta śaucaṃ bata sādhu kurvate | / yāsāṃ gṛhāt puṣkara locanaḥ patir
BhP_01.10.030 // / evaṃvidhā gadantīnāṃ sa giraḥ purayoṣitām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168450 (0.0):
jātvapaityāhṛtibhirhṛdi spṛśan / BhP_01.10.031/1 evaṃvidhā gadantīnāṃ sa giraḥ purayoṣitām
nirīkṣaṇenābhinandan sasmitena yayau hariḥ // BhP_01.10.031 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168456 (0.0):
BhP_01.10.031/1 evaṃvidhā gadantīnāṃ sa giraḥ purayoṣitām / BhP_01.10.031/3 nirīkṣaṇenābhinandan sasmitena yayau hariḥ
ajātaśatruḥ pṛtanāṃ gopīthāya madhudviṣaḥ / / parebhyaḥ śaṅkitaḥ snehāt prāyuṅkta caturaṅgiṇīm // BhP_01.10.032 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168467 (0.004):
BhP_01.10.031/3 nirīkṣaṇenābhinandan sasmitena yayau hariḥ / BhP_01.10.032/1 ajātaśatruḥ pṛtanāṃ gopīthāya madhudviṣaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324850 (0.062):
parebhyaḥ śaṅkitaḥ snehāt prāyuṅkte caturaṅgiṇīm || [BhP 1.10.32]
atha dūrāgatān śauriḥ kauravān virahāturān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168475 (0.0):
BhP_01.10.032/3 parebhyaḥ śaṅkitaḥ snehāt prāyuṅkta caturaṅgiṇīm / BhP_01.10.033/1 atha dūrāgatān śauriḥ kauravān virahāturān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324862 (0.0):
iyaṃ ca tasya praśaṃsām artham evoktam / atha dūrāgatān śauriḥ / kauravān virahāturān |
sannivartya dṛḍhaṃ snigdhān prāyāt svanagarīṃ priyaiḥ // BhP_01.10.033 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168485 (0.0):
BhP_01.10.033/1 atha dūrāgatān śauriḥ kauravān virahāturān / BhP_01.10.033/3 sannivartya dṛḍhaṃ snigdhān prāyāt svanagarīṃ priyaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324868 (0.008):
kauravān virahāturān | / saṃnivartya dṛḍha snigdhān
kurujāṅgalapāñcālān śūrasenān sayāmunān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168489 (0.004):
BhP_01.10.033/3 sannivartya dṛḍhaṃ snigdhān prāyāt svanagarīṃ priyaiḥ / BhP_01.10.034/1 kurujāṅgalapāñcālān śūrasenān sayāmunān
brahmāvartaṃ kurukṣetraṃ matsyān sārasvatān atha // BhP_01.10.034 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168495 (0.005):
BhP_01.10.034/1 kurujāṅgalapāñcālān śūrasenān sayāmunān / BhP_01.10.034/3 brahmāvartaṃ kurukṣetraṃ matsyān sārasvatān atha
marudhanvam atikramya sauvīrābhīrayoḥ parān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168502 (0.0):
BhP_01.10.034/3 brahmāvartaṃ kurukṣetraṃ matsyān sārasvatān atha / BhP_01.10.035/1 marudhanvam atikramya sauvīrābhīrayoḥ parān
ānartān bhārgavopāgāc chrāntavāho manāg vibhuḥ // BhP_01.10.035 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168510 (0.0):
BhP_01.10.035/1 marudhanvam atikramya sauvīrābhīrayoḥ parān / BhP_01.10.035/3 ānartān bhārgavopāgāc chrāntavāho manāg vibhuḥ
tatra tatra ha tatratyairhariḥ pratyudyatārhaṇaḥ / / sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā // BhP_01.10.036 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168525 (0.0):
BhP_01.10.036/3 sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168518 (0.003):
BhP_01.10.035/3 ānartān bhārgavopāgāc chrāntavāho manāg vibhuḥ / BhP_01.10.036/1 tatra tatra ha tatratyairhariḥ pratyudyatārhaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678451 (0.053):
vaktum arhasi yo 'duhyad vainya rūpeṇa gām imām // BhP_04.17.007 // / BhP_04.17.008/0 sūta uvāca / codito vidureṇaivaṃ vāsudeva kathāṃ prati /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22530040 (0.063):
BhP_04.17.007/2 vaktum arhasi yo 'duhyad vainya-rūpeṇa gām imām / BhP_04.17.008/0 sūta uvāca / BhP_04.17.008/1 codito vidureṇaivaṃ vāsudeva-kathāṃ prati
BhP_01.11.001/0 sūta uvāca / ānartān sa upavrajya svṛddhāñ janapadān svakān /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168533 (0.004):
BhP_01.10.036/3 sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca / BhP_01.11.001/1 ānartān sa upavrajya svṛddhāñ janapadān svakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765265 (0.031):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365786 (0.041):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645345 (0.045):
bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ // BhP_02.10.050 // / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.047):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816300 (0.048):
puruṣasya padāmbhoja sevayā tad gatiṃ gatāḥ // BhP_10.89.019 // / BhP_10.89.020/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844044 (0.049):
tirodhāyi kṣaṇād asya svāśrame pūrva vat sthitaḥ // BhP_12.09.034 // / BhP_12.10.001/0 sūta uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19340214 (0.051):
ānartān sa upavrajya svṛddhāæ jana padān svakān |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844575 (0.054):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420836 (0.055):
BhP_10.89.019/3 puruṣasya padāmbhoja sevayā tad gatiṃ gatāḥ / BhP_10.89.020/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.89.020/1 ity etan muni tanayāsya padma gandha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633642 (0.055):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637533 (0.055):
yatraiva niyato vatsya ātiṣṭhaṃste 'nuśāsanam // BhP_01.17.037 // / BhP_01.17.038/0 sūta uvāca / abhyarthitastadā tasmai sthānāni kalaye dadau /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637635 (0.055):
yasya pālayataḥ kṣauṇīṃ yūyaṃ satrāya dīkṣitāḥ // BhP_01.17.045 // / BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944591 (0.055):
BhP_02.10.050/3 bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / BhP_02.10.051/1 rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.056):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.057):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169223 (0.058):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173388 (0.059):
BhP_01.17.038/0 sūta uvāca / BhP_01.17.038/1 abhyarthitastadā tasmai sthānāni kalaye dadau
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548060 (0.059):
BhP_12.09.034/3 tirodhāyi kṣaṇād asya svāśrame pūrva-vat sthitaḥ / BhP_12.10.001/0 sūta uvāca / BhP_12.10.001/1 sa evam anubhūyedaṃ nārāyaṇa-vinirmitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844149 (0.060):
ayaṃ hi paramo lābho nṛṇāṃ sādhu samāgamaḥ // BhP_12.10.007 // / BhP_12.10.008/0 sūta uvāca / ity uktvā tam upeyāya bhagavān sa satāṃ gatiḥ /
dadhmau daravaraṃ teṣāṃ viṣādaṃ śamayann iva // BhP_01.11.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19340220 (0.0):
ānartān sa upavrajya svṛddhāæ jana padān svakān | / dadhmau daravaraṃ teṣāṃ viṣādaṃ śamayann iva || [BhP 1.11.1]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168540 (0.005):
BhP_01.11.001/1 ānartān sa upavrajya svṛddhāñ janapadān svakān / BhP_01.11.001/3 dadhmau daravaraṃ teṣāṃ viṣādaṃ śamayann iva
sa uccakāśe dhavalodaro daro 'pyurukramasyādharaśoṇaśoṇimā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168548 (0.0):
BhP_01.11.001/3 dadhmau daravaraṃ teṣāṃ viṣādaṃ śamayann iva / BhP_01.11.002/1 sa uccakāśe dhavalodaro daro 'pyurukramasyādharaśoṇaśoṇimā
dādhmāyamānaḥ karakañjasampuṭe yathābjakhaṇḍe kalahaṃsa utsvanaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168556 (0.0):
BhP_01.11.002/1 sa uccakāśe dhavalodaro daro 'pyurukramasyādharaśoṇaśoṇimā / BhP_01.11.002/3 dādhmāyamānaḥ karakañjasampuṭe yathābjakhaṇḍe kalahaṃsa
BhP_01.11.002 // / tam upaśrutya ninadaṃ jagadbhayabhayāvaham /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168564 (0.0):
BhP_01.11.002/3 dādhmāyamānaḥ karakañjasampuṭe yathābjakhaṇḍe kalahaṃsa / utsvanaḥ / BhP_01.11.003/1 tam upaśrutya ninadaṃ jagadbhayabhayāvaham
pratyudyayuḥ prajāḥ sarvā bhartṛdarśanalālasāḥ // BhP_01.11.003 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168571 (0.0):
BhP_01.11.003/1 tam upaśrutya ninadaṃ jagadbhayabhayāvaham / BhP_01.11.003/3 pratyudyayuḥ prajāḥ sarvā bhartṛdarśanalālasāḥ
tatropanītabalayo raverdīpam ivādṛtāḥ / / ātmārāmaṃ pūrṇakāmaṃ nijalābhena nityadā // BhP_01.11.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168586 (0.0):
BhP_01.11.003/3 pratyudyayuḥ prajāḥ sarvā bhartṛdarśanalālasāḥ / BhP_01.11.004/1 tatropanītabalayo raverdīpam ivādṛtāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910797 (0.0):
(page 64) / tatropanīta balayo raver dīpam ivādṛtāḥ
prītyutphullamukhāḥ procurharṣagadgadayā girā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168593 (0.0):
BhP_01.11.004/3 ātmārāmaṃ pūrṇakāmaṃ nijalābhena nityadā / BhP_01.11.005/1 prītyutphullamukhāḥ procurharṣagadgadayā girā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910804 (0.0):
ātmārāmaṃ pūrṇa kāmaṃ nija lābhena nityadā | / prīty utphulla mukhāḥ procur harṣa gadgadayā girā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13143606 (0.0):
tatra harṣo, yathā prathame (1.11.5) / prīty utphulla mukhāḥ procur harṣa gadgadayā girā |
pitaraṃ sarvasuhṛdam avitāram ivārbhakāḥ // BhP_01.11.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910808 (0.0):
prīty utphulla mukhāḥ procur harṣa gadgadayā girā / pitaraṃ sarva suhṛdam avitāram ivārbhakāḥ || [BhP 1.11.4 5]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13143609 (0.0):
prīty utphulla mukhāḥ procur harṣa gadgadayā girā | / pitaraṃ sarva suhṛdam avitāram ivārbhakāḥ || RBhrs_3,2.72 ||
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168600 (0.004):
BhP_01.11.005/1 prītyutphullamukhāḥ procurharṣagadgadayā girā / BhP_01.11.005/3 pitaraṃ sarvasuhṛdam avitāram ivārbhakāḥ
natāḥ sma te nātha sadāṅghripaṅkajaṃ viriñcavairiñcyasurendravanditam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168611 (0.0):
BhP_01.11.005/3 pitaraṃ sarvasuhṛdam avitāram ivārbhakāḥ / BhP_01.11.006/1 natāḥ sma te nātha sadāṅghripaṅkajaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14400671 (0.0):
10.3.26] ity ādau śrī devakī devī vākye, / natāḥ sma te nātha sadāṅghri paṅkajaṃ
parāyaṇaṃ kṣemam ihecchatāṃ paraṃ na yatra kālaḥ prabhavet paraḥ prabhuḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14400680 (0.0):
viriñci vairiñcya surendra vanditam | / parāyaṇaṃ kṣemam ihecchatāṃ paraṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168622 (5.960):
viriñcavairiñcyasurendravanditam / BhP_01.11.006/3 parāyaṇaṃ kṣemam ihecchatāṃ paraṃ na yatra kālaḥ prabhavet
// BhP_01.11.006 // / bhavāya nastvaṃ bhava viśvabhāvana tvam eva mātātha suhṛtpatiḥ pitā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168634 (0.0):
BhP_01.11.006/3 parāyaṇaṃ kṣemam ihecchatāṃ paraṃ na yatra kālaḥ prabhavet / paraḥ prabhuḥ / BhP_01.11.007/1 bhavāya nastvaṃ bhava viśvabhāvana tvam eva mātātha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19339926 (0.030):
bhavāya nas tvaṃ bhava viśva bhāvana
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15432396 (0.050):
05,030.029a sa eva bhaktaḥ sa guruḥ sa bhṛtyaḥ; sa vai pitā sa ca mātā / suhṛc ca
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24380315 (0.060):
anāthānāṃ pitā mātā nāthaśceṣṭaḥ suhṛtpatiḥ /
tvaṃ sadgururnaḥ paramaṃ ca daivataṃ yasyānuvṛttyā kṛtino babhūvima //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168645 (0.0):
suhṛtpatiḥ pitā / BhP_01.11.007/3 tvaṃ sadgururnaḥ paramaṃ ca daivataṃ yasyānuvṛttyā kṛtino
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19339935 (0.0):
tvam eva mātātha suhṛt patiḥ pitā | / tvaṃ sad gurur naḥ paramaṃ ca daivataṃ
BhP_01.11.007 // / aho sanāthā bhavatā sma yadvayaṃ traiviṣṭapānām api dūradarśanam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168655 (0.0):
BhP_01.11.007/3 tvaṃ sadgururnaḥ paramaṃ ca daivataṃ yasyānuvṛttyā kṛtino / babhūvima / BhP_01.11.008/1 aho sanāthā bhavatā sma yadvayaṃ traiviṣṭapānām api
premasmitasnigdhanirīkṣaṇānanaṃ paśyema rūpaṃ tava sarvasaubhagam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168665 (0.0):
BhP_01.11.008/1 aho sanāthā bhavatā sma yadvayaṃ traiviṣṭapānām api / dūradarśanam / BhP_01.11.008/3 premasmitasnigdhanirīkṣaṇānanaṃ paśyema rūpaṃ tava
BhP_01.11.008 // / yarhyambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn madhūn vātha suhṛddidṛkṣayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168671 (0.0):
BhP_01.11.008/3 premasmitasnigdhanirīkṣaṇānanaṃ paśyema rūpaṃ tava / sarvasaubhagam / BhP_01.11.009/1 yarhyambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn madhūn vātha
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168678 (0.0):
BhP_01.11.009/1 yarhyambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn madhūn vātha
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343251 (0.0):
[43] vṛndā sānandam ūce-asti kiṃcit | yathā śrī-bhāgavata eva- / yarhy ambujākṣāpasasāra bho bhavān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14429627 (0.0):
na kevalam etāvad eva kāraṇaṃ, tasya vrajāgamanam api sphuṭam evety āhuḥ / yarhy ambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn madhūn vātha suhṛd
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430361 (0.0):
iti bhagavad ukty anusāreṇa yarhy ambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322161 (0.0):
paryantā | vidūra sambandhena tasyā anaucityāt | yat tu yarhy / ambujākṣāpasasāra bho bhavān [BhP 1.11.9] ity ādau tatrābda koṭi pratimaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343428 (0.0):
etad anantaraṃ yarhy ambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn madhūn vātha
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810814 (0.0):
[197] tathā hi prathame dvārakā prajā vacane yarhy ambujākṣāpasasāra bho / bhavān kurūn madhūn vātha suhṛd didṛkṣayā [BhP 1.11.9] iti pratyakṣaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127974 (0.0):
yathā prathame (1.11.9) / yarhy ambujākṣāpasasāra bho bhavān
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867762 (0.047):
yathā śrī-prathame - (1.11.9) / yarhy ambujākṣāpasasāra bho bhavān
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414175 (0.064):
prāpnuyāmaḥ ||BhPC_10,29.35|| / BhP_10,29.36 / yarhy ambujākṣa tava pādatalaṃ ramāyā dattakṣaṇaṃ kvacid
tatrābdakoṭipratimaḥ kṣaṇo bhaved raviṃ vinākṣṇoriva nastavācyuta //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168689 (0.0):
BhP_01.11.009/1 yarhyambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn madhūn vātha / suhṛddidṛkṣayā / BhP_01.11.009/3 tatrābdakoṭipratimaḥ kṣaṇo bhaved raviṃ vinākṣṇoriva
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343261 (0.0):
kurūn madhūn vātha suhṛd-didṛkṣayā | / tatrābda-koṭi-pratimaḥ kṣaṇo bhaved
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867781 (0.0):
tatrābda-koṭi-pratimaḥ kṣaṇo bhaved / raviṃ vinākṣṇor iva nas tavācyuta // Lbh_1,5.479 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127983 (0.0):
kurūn madhūn vātha suhṛd didṛkṣayā / tatrābda koṭi pratimaḥ kṣaṇo bhaved
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322168 (0.043):
ambujākṣāpasasāra bho bhavān [BhP 1.11.9] ity ādau tatrābda koṭi pratimaḥ / kṣaṇo bhaved iti dvārakā prajā vākye tad atiśayaḥ pratīyate | tat khalu
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23447389 (0.051):
yathābdakoṭipratimaḥ % kṣaṇas tena vinābhavat // ViP_5,13.57 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5154050 (0.051):
yathābdakoṭipratimaḥ kṣaṇas tena vinābhavat // ViP_5,13.57 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26867229 (0.063):
sa varṣakoṭipratimaḥ % kṣaṇas tena vinābhavat // BrP_189.41 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11138540 (0.063):
sa varṣakoṭipratimaḥ kṣaṇas tena vinābhavat // BrP_189.41 //
BhP_01.11.009 // / kathaṃ vayaṃ nātha ciroṣite tvayi prasannadṛṣṭyākhilatāpaśoṣaṇam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168702 (0.0):
nastavācyuta / BhP_01.11.010/1 kathaṃ vayaṃ nātha ciroṣite tvayi
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144820 (0.0):
yathā prathame (1.11.10) / kathaṃ vayaṃ nātha ciroṣite tvayi
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376007 (0.062):
BhP_10.27.019/3 bhavatā loka nāthena sa nāthā vayam acyuta / BhP_10.27.020/1 tvaṃ naḥ paramakaṃ daivaṃ tvaṃ na indro jagat pate
jīvema te sundarahāsaśobhitam apaśyamānā vadanaṃ manoharam //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168709 (0.0):
prasannadṛṣṭyākhilatāpaśoṣaṇam / BhP_01.11.010/3 jīvema te sundarahāsaśobhitam apaśyamānā vadanaṃ manoharam
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144825 (0.0):
prasanna dṛṣṭyākhila tāpa śoṣaṇam | / jīvema te sundara hāsa śobhitam
BhP_01.11.010 // / iti codīritā vācaḥ prajānāṃ bhaktavatsalaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168716 (0.0):
BhP_01.11.010/3 jīvema te sundarahāsaśobhitam apaśyamānā vadanaṃ manoharam / BhP_01.11.011/1 iti codīritā vācaḥ prajānāṃ bhaktavatsalaḥ
śṛṇvāno 'nugrahaṃ dṛṣṭyā vitanvan prāviśat puram // BhP_01.11.011 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168723 (0.0):
BhP_01.11.011/1 iti codīritā vācaḥ prajānāṃ bhaktavatsalaḥ / BhP_01.11.011/3 śṛṇvāno 'nugrahaṃ dṛṣṭyā vitanvan prāviśat puram
madhubhojadaśārhārhakukurāndhakavṛṣṇibhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419573 (0.0):
dṛṣṭaṃ ca prathame prāviśat puram [BhP 1.11.11] ity ārabhya madhu bhoja / daśārhārha kukurāndhaka vṛṣṇibhiḥ ātma tulya balair guptām [BhP 1.11.12]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168731 (5.960):
BhP_01.11.011/3 śṛṇvāno 'nugrahaṃ dṛṣṭyā vitanvan prāviśat puram / BhP_01.11.012/1 madhubhojadaśārhārhakukurāndhakavṛṣṇibhiḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13170965 (0.035):
BhP_01.14.025/3 madhubhojadaśārhārha sātvatāndhakavṛṣṇayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2635264 (0.035):
madhubhojadaśārhārha sātvatāndhakavṛṣṇayaḥ // BhP_01.14.025 //
ātmatulyabalairguptāṃ nāgairbhogavatīm iva // BhP_01.11.012 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168739 (0.0):
BhP_01.11.012/1 madhubhojadaśārhārhakukurāndhakavṛṣṇibhiḥ / BhP_01.11.012/3 ātmatulyabalairguptāṃ nāgairbhogavatīm iva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419576 (0.0):
daśārhārha kukurāndhaka vṛṣṇibhiḥ ātma tulya balair guptām [BhP 1.11.12]
sarvartusarvavibhavapuṇyavṛkṣalatāśramaiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168747 (0.0):
BhP_01.11.012/3 ātmatulyabalairguptāṃ nāgairbhogavatīm iva / BhP_01.11.013/1 sarvartusarvavibhavapuṇyavṛkṣalatāśramaiḥ
udyānopavanārāmairvṛtapadmākaraśriyam // BhP_01.11.013 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168755 (0.0):
BhP_01.11.013/1 sarvartusarvavibhavapuṇyavṛkṣalatāśramaiḥ / BhP_01.11.013/3 udyānopavanārāmairvṛtapadmākaraśriyam
gopuradvāramārgeṣu kṛtakautukatoraṇām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168762 (0.0):
BhP_01.11.013/3 udyānopavanārāmairvṛtapadmākaraśriyam / BhP_01.11.014/1 gopuradvāramārgeṣu kṛtakautukatoraṇām
citradhvajapatākāgrairantaḥ pratihatātapām // BhP_01.11.014 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168771 (0.0):
BhP_01.11.014/1 gopuradvāramārgeṣu kṛtakautukatoraṇām / BhP_01.11.014/3 citradhvajapatākāgrairantaḥ pratihatātapām
sammārjitamahāmārga rathyāpaṇakacatvarām / / siktāṃ gandhajalairuptāṃ phalapuṣpākṣatāṅkuraiḥ // BhP_01.11.015 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168786 (0.0):
BhP_01.11.014/3 citradhvajapatākāgrairantaḥ pratihatātapām / BhP_01.11.015/1 sammārjitamahāmārga rathyāpaṇakacatvarām
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532347 (0.057):
BhP_04.21.002/1 candanāguru-toyārdra- rathyā-catvara-mārgavat / BhP_04.21.002/2 puṣpākṣata-phalais tokmair lājair arcirbhir arcitam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21095948 (0.063):
prāg dattvārghyaṃ tato 'vyarcya gandha puṣpākṣatādinā |
dvāri dvāri gṛhāṇāṃ ca dadhyakṣataphalekṣubhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168793 (0.0):
BhP_01.11.015/3 siktāṃ gandhajalairuptāṃ phalapuṣpākṣatāṅkuraiḥ / BhP_01.11.016/1 dvāri dvāri gṛhāṇāṃ ca dadhyakṣataphalekṣubhiḥ
alaṅkṛtāṃ pūrṇakumbhairbalibhirdhūpadīpakaiḥ // BhP_01.11.016 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168801 (5.960):
BhP_01.11.016/1 dvāri dvāri gṛhāṇāṃ ca dadhyakṣataphalekṣubhiḥ / BhP_01.11.016/3 alaṅkṛtāṃ pūrṇakumbhairbalibhirdhūpadīpakaiḥ
niśamya preṣṭham āyāntaṃ vasudevo mahāmanāḥ / / akrūraścograsenaśca rāmaścādbhutavikramaḥ // BhP_01.11.017 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168813 (0.003):
BhP_01.11.016/3 alaṅkṛtāṃ pūrṇakumbhairbalibhirdhūpadīpakaiḥ / BhP_01.11.017/1 niśamya preṣṭham āyāntaṃ vasudevo mahāmanāḥ
pradyumnaścārudeṣṇaśca sāmbo jāmbavatīsutaḥ / / praharṣavegocchaśitaśayanāsanabhojanāḥ // BhP_01.11.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341844 (0.0):
avagantavyam | anyadīyaṃ yathā niśamya preṣṭham āyāntam [BhP 1.11.16] / ity ādau | / pradyumnaś cārudeṣṇaś ca sāmbo jāmbavatī sutaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168825 (1.192):
BhP_01.11.018/1 pradyumnaścārudeṣṇaśca sāmbo jāmbavatīsutaḥ / BhP_01.11.018/3 praharṣavegocchaśitaśayanāsanabhojanāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168817 (0.002):
BhP_01.11.017/3 akrūraścograsenaśca rāmaścādbhutavikramaḥ / BhP_01.11.018/1 pradyumnaścārudeṣṇaśca sāmbo jāmbavatīsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2635338 (0.028):
gambhīrarayo 'niruddho vardhate bhagavān uta // BhP_01.14.030 // / suṣeṇaścārudeṣṇaśca sāmbo jāmbavatīsutaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13171044 (0.031):
BhP_01.14.030/3 gambhīrarayo 'niruddho vardhate bhagavān uta / BhP_01.14.031/1 suṣeṇaścārudeṣṇaśca sāmbo jāmbavatīsutaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751596 (0.062):
śreṣṭhā jāmbavatī cāṣṭau jajñire tāḥ sutānbahūn // GarP_1,139.62 // / pradyumnaścārudeṣṇaśca pradhānāḥ sāmba eva ca / / pradyumnādaniruddho 'bhūtkakudminyāṃ mahābalaḥ // GarP_1,139.63 //
vāraṇendraṃ puraskṛtya brāhmaṇaiḥ sasumaṅgalaiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168833 (0.0):
BhP_01.11.018/3 praharṣavegocchaśitaśayanāsanabhojanāḥ / BhP_01.11.019/1 vāraṇendraṃ puraskṛtya brāhmaṇaiḥ sasumaṅgalaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341852 (0.0):
praharṣa vegocchaśita śayanāsana bhojanāḥ || / vāraṇendraṃ puraskṛtya brāhmaṇaiḥ sasumaṅgalaiḥ |
śaṅkhatūryaninādena brahmaghoṣeṇa cādṛtāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168841 (0.0):
BhP_01.11.019/1 vāraṇendraṃ puraskṛtya brāhmaṇaiḥ sasumaṅgalaiḥ / BhP_01.11.019/3 śaṅkhatūryaninādena brahmaghoṣeṇa cādṛtāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341857 (0.0):
vāraṇendraṃ puraskṛtya brāhmaṇaiḥ sasumaṅgalaiḥ | / śaṅkha tūrya ninādena brahma ghoṣeṇa cādṛtāḥ |
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100223 (0.038):
vārtā hartur api prītyāṃ hīnaprādrān mahādhanam // ViP_1,12.95*33:6 / śaṅkhatūryaninādena brahmaghoṣeṇa bhūyasā // ViP_1,12.95*33:7 //
pratyujjagmū rathairhṛṣṭāḥ praṇayāgatasādhvasāḥ // BhP_01.11.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341862 (0.0):
śaṅkha tūrya ninādena brahma ghoṣeṇa cādṛtāḥ | / pratyujjagmū rathair hṛṣṭāḥ praṇayāgata sādhvasāḥ || [BhP 1.11.19]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168847 (5.960):
BhP_01.11.019/3 śaṅkhatūryaninādena brahmaghoṣeṇa cādṛtāḥ / BhP_01.11.019/5 pratyujjagmū rathairhṛṣṭāḥ praṇayāgatasādhvasāḥ
vāramukhyāśca śataśo yānaistaddarśanotsukāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168854 (0.0):
BhP_01.11.019/5 pratyujjagmū rathairhṛṣṭāḥ praṇayāgatasādhvasāḥ / BhP_01.11.020/1 vāramukhyāśca śataśo yānaistaddarśanotsukāḥ
lasatkuṇḍalanirbhātakapolavadanaśriyaḥ // BhP_01.11.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168861 (0.0):
BhP_01.11.020/1 vāramukhyāśca śataśo yānaistaddarśanotsukāḥ / BhP_01.11.020/3 lasatkuṇḍalanirbhātakapolavadanaśriyaḥ
naṭanartakagandharvāḥ sūtamāgadhavandinaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168868 (0.0):
BhP_01.11.020/3 lasatkuṇḍalanirbhātakapolavadanaśriyaḥ / BhP_01.11.021/1 naṭanartakagandharvāḥ sūtamāgadhavandinaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407299 (0.064):
BhP_10.71.028/5 mānino mānayām āsa kuru sṛñjaya kaikayān / BhP_10.71.029/1 sūta māgadha gandharvā vandinaś copamantriṇaḥ
gāyanti cottamaślokacaritānyadbhutāni ca // BhP_01.11.021 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168874 (0.005):
BhP_01.11.021/1 naṭanartakagandharvāḥ sūtamāgadhavandinaḥ / BhP_01.11.021/3 gāyanti cottamaślokacaritānyadbhutāni ca
bhagavāṃstatra bandhūnāṃ paurāṇām anuvartinām / / yathāvidhyupasaṅgamya sarveṣāṃ mānam ādadhe // BhP_01.11.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168885 (0.005):
BhP_01.11.021/3 gāyanti cottamaślokacaritānyadbhutāni ca / BhP_01.11.022/1 bhagavāṃstatra bandhūnāṃ paurāṇām anuvartinām
prahvābhivādanāśleṣakarasparśasmitekṣaṇaiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168893 (0.0):
BhP_01.11.022/3 yathāvidhyupasaṅgamya sarveṣāṃ mānam ādadhe / BhP_01.11.023/1 prahvābhivādanāśleṣakarasparśasmitekṣaṇaiḥ
āśvāsya cāśvapākebhyo varaiścābhimatairvibhuḥ // BhP_01.11.023 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168901 (1.192):
BhP_01.11.023/1 prahvābhivādanāśleṣakarasparśasmitekṣaṇaiḥ / BhP_01.11.023/3 āśvāsya cāśvapākebhyo varaiścābhimatairvibhuḥ
svayaṃ ca gurubhirvipraiḥ sadāraiḥ sthavirairapi /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168908 (0.0):
BhP_01.11.023/3 āśvāsya cāśvapākebhyo varaiścābhimatairvibhuḥ / BhP_01.11.024/1 svayaṃ ca gurubhirvipraiḥ sadāraiḥ sthavirairapi
āśīrbhiryujyamāno 'nyairvandibhiścāviśat puram // BhP_01.11.024 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168914 (1.192):
BhP_01.11.024/1 svayaṃ ca gurubhirvipraiḥ sadāraiḥ sthavirairapi / BhP_01.11.024/3 āśīrbhiryujyamāno 'nyairvandibhiścāviśat puram
rājamārgaṃ gate kṛṣṇe dvārakāyāḥ kulastriyaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168921 (0.0):
BhP_01.11.024/3 āśīrbhiryujyamāno 'nyairvandibhiścāviśat puram / BhP_01.11.025/1 rājamārgaṃ gate kṛṣṇe dvārakāyāḥ kulastriyaḥ
harmyāṇyāruruhurvipra tadīkṣaṇamahotsavāḥ // BhP_01.11.025 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168930 (1.192):
BhP_01.11.025/1 rājamārgaṃ gate kṛṣṇe dvārakāyāḥ kulastriyaḥ / BhP_01.11.025/3 harmyāṇyāruruhurvipra tadīkṣaṇamahotsavāḥ
nityaṃ nirīkṣamāṇānāṃ yadapi dvārakaukasām / / na vitṛpyanti hi dṛśaḥ śriyo dhāmāṅgam acyutam // BhP_01.11.026 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168944 (0.0):
BhP_01.11.026/1 nityaṃ nirīkṣamāṇānāṃ yadapi dvārakaukasām / BhP_01.11.026/3 na vitṛpyanti hi dṛśaḥ śriyo dhāmāṅgam acyutam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330160 (0.0):
pūrṇatvam avinaśvaratvaṃ coktam | ataeva śrī sūta vākyam / nityaṃ nirīkṣamāṇānāṃ yad api dvārakaukasām |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168937 (0.006):
BhP_01.11.025/3 harmyāṇyāruruhurvipra tadīkṣaṇamahotsavāḥ / BhP_01.11.026/1 nityaṃ nirīkṣamāṇānāṃ yadapi dvārakaukasām
śriyo nivāso yasyoraḥ pānapātraṃ mukhaṃ dṛśām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168952 (0.0):
BhP_01.11.026/3 na vitṛpyanti hi dṛśaḥ śriyo dhāmāṅgam acyutam / BhP_01.11.027/1 śriyo nivāso yasyoraḥ pānapātraṃ mukhaṃ dṛśām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334049 (0.0):
śriyo nivāso yasyoraḥ pāna pātraṃ mukhaṃ dṛśām |
bāhavo lokapālānāṃ sāraṅgāṇāṃ padāmbujam // BhP_01.11.027 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168959 (0.0):
BhP_01.11.027/1 śriyo nivāso yasyoraḥ pānapātraṃ mukhaṃ dṛśām / BhP_01.11.027/3 bāhavo lokapālānāṃ sāraṅgāṇāṃ padāmbujam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334052 (0.049):
śriyo nivāso yasyoraḥ pāna pātraṃ mukhaṃ dṛśām | / bāhavo loka pālānāṃ sāraṅgāṇāṃ padāmbujam || [BhP 1.11.27]
sitātapatravyajanairupaskṛtaḥ prasūnavarṣairabhivarṣitaḥ pathi /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168967 (0.0):
BhP_01.11.027/3 bāhavo lokapālānāṃ sāraṅgāṇāṃ padāmbujam / BhP_01.11.028/1 sitātapatravyajanairupaskṛtaḥ prasūnavarṣairabhivarṣitaḥ
piśaṅgavāsā vanamālayā babhau ghano yathārkoḍupacāpavaidyutaiḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168977 (0.0):
BhP_01.11.028/1 sitātapatravyajanairupaskṛtaḥ prasūnavarṣairabhivarṣitaḥ / pathi / BhP_01.11.028/3 piśaṅgavāsā vanamālayā babhau ghano
BhP_01.11.028 // / praviṣṭastu gṛhaṃ pitroḥ pariṣvaktaḥ svamātṛbhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168985 (0.0):
yathārkoḍupacāpavaidyutaiḥ / BhP_01.11.029/1 praviṣṭastu gṛhaṃ pitroḥ pariṣvaktaḥ svamātṛbhiḥ
vavande śirasā sapta devakīpramukhā mudā // BhP_01.11.029 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168992 (1.192):
BhP_01.11.029/1 praviṣṭastu gṛhaṃ pitroḥ pariṣvaktaḥ svamātṛbhiḥ / BhP_01.11.029/3 vavande śirasā sapta devakīpramukhā mudā
tāḥ putram aṅkam āropya snehasnutapayodharāḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13149890 (0.0):
tuṣṭir, yathā prathame (1.11.30) / tāḥ putram aṅkam āropya sneha snuta payodharāḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168999 (2.384):
BhP_01.11.029/3 vavande śirasā sapta devakīpramukhā mudā / BhP_01.11.030/1 tāḥ putram aṅkam āropya snehasnutapayodharāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813310 (0.062):
tān dṛṣṭvā bālakān devī putra sneha snuta stanī / / pariṣvajyāṅkam āropya mūrdhny ajighrad abhīkṣṇaśaḥ // BhP_10.85.053 //
harṣavihvalitātmānaḥ siṣicurnetrajairjalaiḥ // BhP_01.11.030 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169008 (0.0):
BhP_01.11.030/1 tāḥ putram aṅkam āropya snehasnutapayodharāḥ / BhP_01.11.030/3 harṣavihvalitātmānaḥ siṣicurnetrajairjalaiḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13149895 (0.0):
tāḥ putram aṅkam āropya sneha snuta payodharāḥ | / harṣa vihvalitātmānaḥ siṣicur netrajair jalaiḥ || RBhrs_3,4.74 ||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16965840 (0.047):
siprā hy avantī ca tathā BrP_27.29c / siṣicur netrajair jalaiḥ BrP_185.54d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26864981 (0.049):
gopā mūrdhani govindaṃ % siṣicur netrajair jalaiḥ // BrP_185.54 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11136291 (0.049):
gopā mūrdhani govindaṃ siṣicur netrajair jalaiḥ // BrP_185.54 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7816333 (0.055):
sindhavo nijaśabdena ViP_5,3.5a / siṣicur netrajair jalaiḥ ViP_5,7.79d
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23444039 (0.056):
gopā mūrdhani govindaṃ % siṣicur netrajair jalaiḥ // ViP_5,7.79 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5150702 (0.056):
gopā mūrdhani govindaṃ siṣicur netrajair jalaiḥ // ViP_5,7.79 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10164117 (0.059):
gopā mūrdhani hārdena siṣicur netrajair jalaiḥ // ViP_5,7.81 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749474 (0.063):
tamāśliṣya ciraṃ dorbhyāṃ snāpayan netrajairjalaiḥ // BhP_09.10.040 // / rāmo lakṣmaṇasītābhyāṃ viprebhyo ye 'rhasattamāḥ /
athāviśat svabhavanaṃ sarvakāmam anuttamam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169015 (0.0):
BhP_01.11.030/3 harṣavihvalitātmānaḥ siṣicurnetrajairjalaiḥ / BhP_01.11.031/1 athāviśat svabhavanaṃ sarvakāmam anuttamam
prāsādā yatra patnīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_01.11.031 // / patnyaḥ patiṃ proṣya gṛhānupāgataṃ vilokya sañjātamanomahotsavāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169031 (0.0):
BhP_01.11.031/1 athāviśat svabhavanaṃ sarvakāmam anuttamam / BhP_01.11.031/3 prāsādā yatra patnīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa
uttasthurārāt sahasāsanāśayāt sākaṃ vratairvrīḍitalocanānanāḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169042 (0.0):
sañjātamanomahotsavāḥ / BhP_01.11.032/3 uttasthurārāt sahasāsanāśayāt sākaṃ
BhP_01.11.032 // / tam ātmajairdṛṣṭibhirantarātmanā durantabhāvāḥ parirebhire patim /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169050 (0.0):
vratairvrīḍitalocanānanāḥ / BhP_01.11.033/1 tam ātmajairdṛṣṭibhirantarātmanā durantabhāvāḥ parirebhire
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136569 (0.0):
hriyā, yathā prathame (1.11.33) / tam ātmajair dṛṣṭibhir antarātmanā / duranta bhāvāḥ parirebhire patim |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19337841 (0.036):
|| 10.90 || śrī paṭṭa mahiṣyaḥ || 186 || / tam ātmajair dṛṣṭibhir antarātmanā / duranta bhāvāḥ parirebhire patim |
niruddham apyāsravadambu netrayor vilajjatīnāṃ bhṛguvarya vaiklavāt //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169059 (0.0):
BhP_01.11.033/1 tam ātmajairdṛṣṭibhirantarātmanā durantabhāvāḥ parirebhire / patim / BhP_01.11.033/3 niruddham apyāsravadambu netrayor vilajjatīnāṃ bhṛguvarya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19337852 (0.0):
duranta bhāvāḥ parirebhire patim | / niruddham apy āsravad ambu netrayor / vilajjatīnāṃ bhṛgu varya vaiklavāt || [BhP 1.11.33]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136578 (0.0):
duranta bhāvāḥ parirebhire patim | / niruddham apy āsravad ambu netrayor
BhP_01.11.033 // / yadyapyasau pārśvagato rahogatas tathāpi tasyāṅghriyugaṃ navaṃ navam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169068 (0.0):
BhP_01.11.033/3 niruddham apyāsravadambu netrayor vilajjatīnāṃ bhṛguvarya / vaiklavāt / BhP_01.11.034/1 yadyapyasau pārśvagato rahogatas tathāpi tasyāṅghriyugaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128410 (0.0):
yadyapy asau pārśva gato raho gatas / tathāpi tasyāṅghri yugaṃ navaṃ navam | / pade pade kā virameta tat padāc
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15813016 (0.032):
[265] asmākam yadyapy asau pārśva gato raho gatas tathāpi tasyāṅghri yugaṃ
pade pade kā virameta tatpadāc calāpi yac chrīrna jahāti karhicit //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169079 (0.0):
BhP_01.11.034/1 yadyapyasau pārśvagato rahogatas tathāpi tasyāṅghriyugaṃ / navaṃ navam / BhP_01.11.034/3 pade pade kā virameta tatpadāc calāpi yac chrīrna jahāti
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128411 (0.0):
tathāpi tasyāṅghri yugaṃ navaṃ navam | / pade pade kā virameta tat padāc
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322034 (0.017):
calāpi yac chrīr na jahāti karhicit || [BhP 1.11.34]
BhP_01.11.034 // / evaṃ nṛpāṇāṃ kṣitibhārajanmanām akṣauhiṇībhiḥ parivṛttatejasām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169088 (0.0):
BhP_01.11.034/3 pade pade kā virameta tatpadāc calāpi yac chrīrna jahāti / karhicit / BhP_01.11.035/1 evaṃ nṛpāṇāṃ kṣitibhārajanmanām akṣauhiṇībhiḥ
vidhāya vairaṃ śvasano yathānalaṃ mitho vadhenoparato nirāyudhaḥ //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169096 (0.0):
BhP_01.11.035/1 evaṃ nṛpāṇāṃ kṣitibhārajanmanām akṣauhiṇībhiḥ / parivṛttatejasām / BhP_01.11.035/3 vidhāya vairaṃ śvasano yathānalaṃ mitho vadhenoparato
BhP_01.11.035 // / sa eṣa naraloke 'sminn avatīrṇaḥ svamāyayā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169104 (0.0):
BhP_01.11.035/3 vidhāya vairaṃ śvasano yathānalaṃ mitho vadhenoparato / nirāyudhaḥ / BhP_01.11.036/1 sa eṣa naraloke 'sminn avatīrṇaḥ svamāyayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331826 (0.0):
viśeṣa rūpa eva | tathā hi / sa eṣa nara loke 'sminn avatīrṇaḥ sva māyayā |
reme strīratnakūṭastho bhagavān prākṛto yathā // BhP_01.11.036 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169112 (0.0):
BhP_01.11.036/1 sa eṣa naraloke 'sminn avatīrṇaḥ svamāyayā / BhP_01.11.036/3 reme strīratnakūṭastho bhagavān prākṛto yathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331831 (0.0):
sa eṣa nara loke 'sminn avatīrṇaḥ sva māyayā | / reme strī ratna kūṭastho bhagavān prākṛto yathā || [BhP 1.11.36]
uddāmabhāvapiśunāmalavalguhāsa $ vrīḍāvalokanihato madano 'pi yāsām &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331918 (0.0):
uddāma bhāva piśunāmala valgu hāsa / vrīḍāvaloka nihato madano 'pi yāsām
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127065 (0.0):
yathā prathame (1.11.37) / uddāma bhāva piśunāmala valgu hāsa
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169125 (1.192):
BhP_01.11.036/3 reme strīratnakūṭastho bhagavān prākṛto yathā / BhP_01.11.037/1 uddāmabhāvapiśunāmalavalguhāsa
sammuhya cāpam ajahāt pramadottamāstā % yasyendriyaṃ vimathituṃ kuhakairna
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331929 (0.0):
vrīḍāvaloka nihato madano 'pi yāsām / sammuhya cāpam ajahāt pramadottamās tā;
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127076 (0.0):
vrīḍāvaloka nihato madano 'pi yāsām | / saṃmuhya cāpam ajahāt pramadottamās tā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169137 (1.192):
BhP_01.11.037/4 yasyendriyaṃ vimathituṃ kuhakairna śekuḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169129 (0.023):
BhP_01.11.037/2 vrīḍāvalokanihato madano 'pi yāsām / BhP_01.11.037/3 sammuhya cāpam ajahāt pramadottamāstā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797096 (0.048):
patnyas tu śoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair % yasyendriyaṃ vimathitum / karaṇair na śekuḥ // BhP_10.61.004 //*
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400121 (0.049):
BhP_10.61.004/4 yasyendriyaṃ vimathitum karaṇair na śekuḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332322 (0.049):
yasyendriyaṃ vimathituṃ karaṇair na śekuḥ || [BhP 10.61.4]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550376 (0.049):
yasyendriyaṃ vimathituṃ karaṇair na śekuḥ // RUnm_14.51 //
śekuḥ // BhP_01.11.037 //* / tam ayaṃ manyate loko hyasaṅgam api saṅginam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332029 (0.0):
tasmād etat tattvam avijñāyaiva / tam ayaṃ manyate loko hy asaṅgam api saṅginam | / ātmaupamyena manujaṃ vyāpṛṇvānaṃ yato 'budhaḥ || [BhP 1.11.38]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169144 (0.005):
BhP_01.11.037/4 yasyendriyaṃ vimathituṃ kuhakairna śekuḥ / BhP_01.11.038/1 tam ayaṃ manyate loko hyasaṅgam api saṅginam
ātmaupamyena manujaṃ vyāpṛṇvānaṃ yato 'budhaḥ // BhP_01.11.038 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332032 (0.0):
tam ayaṃ manyate loko hy asaṅgam api saṅginam | / ātmaupamyena manujaṃ vyāpṛṇvānaṃ yato 'budhaḥ || [BhP 1.11.38]
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169151 (0.004):
BhP_01.11.038/1 tam ayaṃ manyate loko hyasaṅgam api saṅginam / BhP_01.11.038/3 ātmaupamyena manujaṃ vyāpṛṇvānaṃ yato 'budhaḥ
etadīśanam īśasya prakṛtistho 'pi tadguṇaiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169157 (0.0):
BhP_01.11.038/3 ātmaupamyena manujaṃ vyāpṛṇvānaṃ yato 'budhaḥ / BhP_01.11.039/1 etadīśanam īśasya prakṛtistho 'pi tadguṇaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332070 (0.0):
prākṛta guṇeṣv asaktatve hetuḥ / etad īśanam īśasya prakṛti stho 'pi tad guṇaiḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128333 (0.0):
etad īśanam īśasya prakṛti stho 'pi tad guṇaiḥ |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531751 (0.064):
BhP_04.20.008/2 nājyate prakṛti-stho 'pi tad-guṇaiḥ sa mayi sthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680050 (0.064):
nājyate prakṛti stho 'pi tad guṇaiḥ sa mayi sthitaḥ // BhP_04.20.008 //
na yujyate sadātmasthairyathā buddhistadāśrayā // BhP_01.11.039 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169166 (0.0):
BhP_01.11.039/1 etadīśanam īśasya prakṛtistho 'pi tadguṇaiḥ / BhP_01.11.039/3 na yujyate sadātmasthairyathā buddhistadāśrayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332077 (0.0):
etad īśanam īśasya prakṛti stho 'pi tad guṇaiḥ | / na yujyate sadātma sthair yathā buddhis tad āśrayā || [BhP 1.11.39]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128340 (0.0):
etad īśanam īśasya prakṛti stho 'pi tad guṇaiḥ | / na yujyate sadātma sthair yathā buddhis tad āśrayā || RBhrs_2,1.181 ||
taṃ menire 'balā mūḍhāḥ straiṇaṃ cānuvrataṃ rahaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169173 (0.0):
BhP_01.11.039/3 na yujyate sadātmasthairyathā buddhistadāśrayā / BhP_01.11.040/1 taṃ menire 'balā mūḍhāḥ straiṇaṃ cānuvrataṃ rahaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332133 (0.0):
truṭyaty eva tādṛśa premety āśaṅkyāha / taṃ menire 'balā mūḍhāḥ straiṇaṃ cānuvrataṃ rahaḥ |
apramāṇavido bharturīśvaraṃ matayo yathā // BhP_01.11.040 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169180 (0.0):
BhP_01.11.040/1 taṃ menire 'balā mūḍhāḥ straiṇaṃ cānuvrataṃ rahaḥ / BhP_01.11.040/3 apramāṇavido bharturīśvaraṃ matayo yathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332137 (0.0):
taṃ menire 'balā mūḍhāḥ straiṇaṃ cānuvrataṃ rahaḥ | / apramāṇa vido bhartur īśvaraṃ matayo yathā || [BhP 1.11.40]
BhP_01.12.001/0 śaunaka uvāca / aśvatthāmnopasṛṣṭena brahmaśīrṣṇorutejasā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169189 (0.004):
BhP_01.11.040/3 apramāṇavido bharturīśvaraṃ matayo yathā / BhP_01.12.001/0 śaunaka uvāca
uttarāyā hato garbha īśenājīvitaḥ punaḥ // BhP_01.12.001 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169196 (0.0):
BhP_01.12.001/1 aśvatthāmnopasṛṣṭena brahmaśīrṣṇorutejasā / BhP_01.12.001/3 uttarāyā hato garbha īśenājīvitaḥ punaḥ
tasya janma mahābuddheḥ karmāṇi ca mahātmanaḥ / / nidhanaṃ ca yathaivāsīt sa pretya gatavān yathā // BhP_01.12.002 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169209 (0.006):
BhP_01.12.001/3 uttarāyā hato garbha īśenājīvitaḥ punaḥ / BhP_01.12.002/1 tasya janma mahābuddheḥ karmāṇi ca mahātmanaḥ
tadidaṃ śrotum icchāmo gadituṃ yadi manyase / / brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169222 (0.0):
BhP_01.12.003/1 tadidaṃ śrotum icchāmo gadituṃ yadi manyase / BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169214 (0.004):
BhP_01.12.002/3 nidhanaṃ ca yathaivāsīt sa pretya gatavān yathā / BhP_01.12.003/1 tadidaṃ śrotum icchāmo gadituṃ yadi manyase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787337 (0.047):
vasudevāya rāmāya rājñe copāyanāny adāt // BhP_10.47.069 // / BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389595 (0.051):
BhP_10.47.069/3 vasudevāya rāmāya rājñe copāyanāny adāt / BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169230 (1.192):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.017):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.020):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.022):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176790 (0.028):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373806 (0.032):
BhP_08.09.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.09.011/1 iti te kṣvelitaistasyā āśvastamanaso 'surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644574 (0.032):
bhavān kalpavikalpeṣu na vimuhyati karhicit // BhP_02.09.036 // / BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2690625 (0.032):
sacivyaḥ // BhP_05.02.016 //* / BhP_05.02.017/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715325 (0.032):
sahasramūrdhne // BhP_06.16.048 //* / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715543 (0.032):
jñānavijñānasampanno dhārayannāśu sidhyasi // BhP_06.16.064 // / BhP_06.16.065/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734358 (0.032):
sakhyāny āhuranityāni nūtnaṃ nūtnaṃ vicinvatām // BhP_08.09.010 // / BhP_08.09.011/0 śrīśuka uvāca / iti te kṣvelitaistasyā āśvastamanaso 'surāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735446 (0.032):
'riṇādyaḥ // BhP_08.10.057 // / BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740610 (0.032):
hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā // BhP_08.20.013 // / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752811 (0.032):
kṣatravṛddhānvayā bhūpā ime śṛṇv atha nāhuṣān // BhP_09.17.018 // / BhP_09.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752882 (0.032):
rājanyaviprayoḥ kasmādvivāhaḥ pratilomakaḥ // BhP_09.18.005 // / BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760117 (0.032):
ayaṃ vai tad vadhopāyo yad ṛṣīṇāṃ vihiṃsanam // BhP_10.04.042 // / BhP_10.04.043/0 śrī śuka uvāca / evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761365 (0.032):
mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ // BhP_10.07.003 // / BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796987 (0.032):
pratinandayāmaḥ // BhP_10.60.057 //* / BhP_10.60.058/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805282 (0.032):
tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī // BhP_10.74.005 // / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808164 (0.032):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca
niḥspṛhaḥ sarvakāmebhyaḥ kṛṣṇapādānusevayā // BhP_01.12.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169238 (0.0):
BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ / BhP_01.12.004/3 niḥspṛhaḥ sarvakāmebhyaḥ kṛṣṇapādānusevayā
sampadaḥ kratavo lokā mahiṣī bhrātaro mahī /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169245 (0.0):
BhP_01.12.004/3 niḥspṛhaḥ sarvakāmebhyaḥ kṛṣṇapādānusevayā / BhP_01.12.005/1 sampadaḥ kratavo lokā mahiṣī bhrātaro mahī
jambūdvīpādhipatyaṃ ca yaśaśca tridivaṃ gatam // BhP_01.12.005 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169251 (0.006):
BhP_01.12.005/1 sampadaḥ kratavo lokā mahiṣī bhrātaro mahī / BhP_01.12.005/3 jambūdvīpādhipatyaṃ ca yaśaśca tridivaṃ gatam
kiṃ te kāmāḥ suraspārhā mukundamanaso dvijāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169258 (0.0):
BhP_01.12.005/3 jambūdvīpādhipatyaṃ ca yaśaśca tridivaṃ gatam / BhP_01.12.006/1 kiṃ te kāmāḥ suraspārhā mukundamanaso dvijāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310072 (0.0):
na viduḥ santam ātmānaṃ vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa cetasaḥ || [BhP 10.90.46] iti | / kiṃ te kāmāḥ sura spārhā mukunda manaso dvijāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314979 (0.0):
arthaiva jñeyā nānyārthā | tān uddiśyaiva / kiṃ te kāmāḥ sura spārhā mukunda manaso dvijāḥ |
adhijahrurmudaṃ rājñaḥ kṣudhitasya yathetare // BhP_01.12.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310076 (0.0):
kiṃ te kāmāḥ sura spārhā mukunda manaso dvijāḥ | / adhijahrur mudaṃ rājñaḥ kṣudhitasya yathetare || [BhP 1.12.6] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314984 (0.0):
kiṃ te kāmāḥ sura spārhā mukunda manaso dvijāḥ | / adhijahrur mudaṃ rājñaḥ kṣudhitasya yathetare || [BhP 1.12.6] ity
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169265 (0.005):
BhP_01.12.006/1 kiṃ te kāmāḥ suraspārhā mukundamanaso dvijāḥ / BhP_01.12.006/3 adhijahrurmudaṃ rājñaḥ kṣudhitasya yathetare
māturgarbhagato vīraḥ sa tadā bhṛgunandana /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169271 (0.0):
BhP_01.12.006/3 adhijahrurmudaṃ rājñaḥ kṣudhitasya yathetare / BhP_01.12.007/1 māturgarbhagato vīraḥ sa tadā bhṛgunandana
dadarśa puruṣaṃ kañciddahyamāno 'stratejasā // BhP_01.12.007 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169279 (0.0):
BhP_01.12.007/1 māturgarbhagato vīraḥ sa tadā bhṛgunandana / BhP_01.12.007/3 dadarśa puruṣaṃ kañciddahyamāno 'stratejasā
aṅguṣṭhamātram amalaṃ sphuratpuraṭamaulinam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169286 (0.0):
BhP_01.12.007/3 dadarśa puruṣaṃ kañciddahyamāno 'stratejasā / BhP_01.12.008/1 aṅguṣṭhamātram amalaṃ sphuratpuraṭamaulinam
apīvyadarśanaṃ śyāmaṃ taḍidvāsasam acyutam // BhP_01.12.008 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169293 (0.0):
BhP_01.12.008/1 aṅguṣṭhamātram amalaṃ sphuratpuraṭamaulinam / BhP_01.12.008/3 apīvyadarśanaṃ śyāmaṃ taḍidvāsasam acyutam
śrīmaddīrghacaturbāhuṃ taptakāñcanakuṇḍalam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169301 (1.192):
BhP_01.12.008/3 apīvyadarśanaṃ śyāmaṃ taḍidvāsasam acyutam / BhP_01.12.009/1 śrīmaddīrghacaturbāhuṃ taptakāñcanakuṇḍalam
kṣatajākṣaṃ gadāpāṇim ātmanaḥ sarvato diśam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169309 (0.0):
BhP_01.12.009/1 śrīmaddīrghacaturbāhuṃ taptakāñcanakuṇḍalam / BhP_01.12.009/3 kṣatajākṣaṃ gadāpāṇim ātmanaḥ sarvato diśam
paribhramantam ulkābhāṃ bhrāmayantaṃ gadāṃ muhuḥ // BhP_01.12.009 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169317 (1.192):
BhP_01.12.009/3 kṣatajākṣaṃ gadāpāṇim ātmanaḥ sarvato diśam / BhP_01.12.009/5 paribhramantam ulkābhāṃ bhrāmayantaṃ gadāṃ muhuḥ
astratejaḥ svagadayā nīhāram iva gopatiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169323 (0.0):
BhP_01.12.009/5 paribhramantam ulkābhāṃ bhrāmayantaṃ gadāṃ muhuḥ / BhP_01.12.010/1 astratejaḥ svagadayā nīhāram iva gopatiḥ