View original HTML file with complete header information
BhP_01.01.001/1 janmādyasya yato 'nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627019 (0.0):
janmādyasya yato 'nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ $ tene brahma hṛdā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201057 (0.014):
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
BhP_01.01.001/1 janmādyasya yato 'nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627019 (0.0):
janmādyasya yato 'nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ $ tene brahma hṛdā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201057 (0.014):
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
BhP_01.01.001/2 tene brahma hṛdā ya ādikavaye muhyanti yat sūrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627027 (0.014):
janmādyasya yato 'nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ $ tene brahma hṛdā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201061 (0.019):
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ / tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ |
BhP_01.01.001/3 tejovārimṛdāṃ yathā vinimayo yatra trisargo 'mṛṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627034 (0.0):
ya ādikavaye muhyanti yat sūrayaḥ & / tejovārimṛdāṃ yathā vinimayo yatra trisargo 'mṛṣā % dhāmnā svena sadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201071 (0.017):
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ | / tejo-vāri-mṛdāṃ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā
BhP_01.01.001/4 dhāmnā svena sadā nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627042 (0.0):
tejovārimṛdāṃ yathā vinimayo yatra trisargo 'mṛṣā % dhāmnā svena sadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201083 (0.0):
tejo-vāri-mṛdāṃ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā / dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi || [BhP 1.1.1]
BhP_01.01.002/1 dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627051 (0.0):
nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi // BhP_01.01.001 //* / dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ $ vedyaṃ vāstavam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977124 (0.0):
dharma-vistara ity atra dharma-śabdaḥ parama-dharma-paraḥ | dharmaḥ / projjhita-kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atraiva pratipāditatvāt | sa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005024 (0.0):
vidyā rūpatvād eva parama śraiṣṭhyam āha / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898523 (0.0):
iti manusmṛti vākyād apy atra viśiṣṭatayopadiṣṭaṃ, tac ca yuktam / dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906919 (0.0):
iyam eva bhaktiḥ dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924332 (0.0):
sakaitavatvam | iyam evākaitavākiñcanākhyatvena pūrvam uktā | dharmaḥ / projjhita kaitavo'tra paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra cāsyās
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312212 (0.0):
tad uktam anyasya sa doṣatva kathanena | dharmaḥ projjhita kaitavo'tra / paramaḥ [BhP 1.1.2] ity atra | ṭīkā ca pra śabdena mokṣābhisandhir api
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107790 (0.009):
tasminn eva śrī bhāgavate prathama skandhe [BhP 1.1.2, 1.3.40 41] / dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
BhP_01.01.002/2 vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpatrayonmūlanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627060 (0.0):
dharmaḥ projjhitakaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ $ vedyaṃ vāstavam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005033 (0.0):
dharmaḥ projjhita kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ / vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpa trayonmūlanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898531 (0.0):
dharmaḥ projjhita kaitavo'tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ / vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpa trayonmūlanam | [BhP 1.1.2] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983273 (0.008):
vedyaṃ vāstavam atra vastv ity asya viśeṣaṇābhyām eva / śivadaṃ tāpa trayonmūlanam iti | [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983621 (0.055):
padye sāmānyākāratas tāvad āha vedyaṃ vāstavam atra vastu (BhP 1.1.2) iti
BhP_01.01.002/3 śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627066 (0.0):
atra vastu śivadaṃ tāpatrayonmūlanam & / śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ % sadyo hṛdyavarudhyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005039 (0.0):
vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpa trayonmūlanam | / śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107810 (0.031):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930745 (0.031):
prabhāvamaya śabdātmakatvāt parama rasamayatvāc ca | tatra pūrvasmād / śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ
BhP_01.01.002/4 sadyo hṛdyavarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627074 (0.0):
śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ % sadyo hṛdyavarudhyate
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107816 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005047 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009657 (0.0):
śuśruma iti [BhP 6.1.40] | kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy / avarudhyate'tra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893687 (0.0):
sāmmukhyaṃ tad anubhavo'pi jñāyate | yathoktaṃ kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt iti [BhP 1.1.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930753 (0.0):
śrīmad bhāgavate mahā muni kṛte kiṃ vā parair īśvaraḥ / sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt || [BhP 1.1.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312595 (0.0):
ity ādau ca | pratijñā cedṛśy eva dharmaḥ projjhitaḥ kaitavo'tra [BhP / ity ādau kiṃ vā parair īśvaraḥ sadyo hṛdy avarudhyate'tra kṛtibhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005353 (0.042):
sādhanair vā īśvaro bhagavān hṛdi kiṃ vā sadya evāvarudhyate sthirīkriyate
BhP_01.01.003/1 nigamakalpatarorgalitaṃ phalaṃ / BhP_01.01.003/2 śukamukhādamṛtadravasaṃyutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627084 (0.0):
'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt // BhP_01.01.002 //* / nigamakalpatarorgalitaṃ phalaṃ $ śukamukhādamṛtadravasaṃyutam &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930524 (0.006):
yathā vā nigama kalpa taror galitaṃ phalaṃ śuka mukhād amṛta drava
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978665 (0.027):
nigama-kalpa-taror galitaṃ phalaṃ / śuka-mukhād amṛta-drava-saṃyutam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122635 (0.027):
nigama kalpa taror galitaṃ phalaṃ / śuka mukhād amṛta drava saṃyutam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930534 (0.032):
saṃyutam [BhP 1.1.3] (page 132) ity ādau | atra śrī śuka mukhād amṛta / drava saṃyutatvena parama sukhadatvam uktam | etad upalakṣaṇatvena śrī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979074 (0.053):
śrī-śukas tāv apy upadideśa deśyam ity abhiprāyaḥ | yad uktaṃ śuka- / mukhād amṛta-dravya-saṃyutam (1.1.3) iti | tasmād evam api śrī-
BhP_01.01.003/3 pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ / BhP_01.01.003/4 muhuraho rasikā bhuvi bhāvukāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627094 (0.0):
nigamakalpatarorgalitaṃ phalaṃ $ śukamukhādamṛtadravasaṃyutam & / pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ % muhuraho rasikā bhuvi bhāvukāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978673 (0.008):
śuka-mukhād amṛta-drava-saṃyutam | / pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108015 (0.024):
śuka mukhād amṛta drava saṃyutam | / pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ / muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ // Hbhv_10.408 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122643 (0.030):
śuka mukhād amṛta drava saṃyutam | / pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ
BhP_01.01.004/1 naimiṣe 'nimiṣakṣetre īśayaḥ śaunakādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627100 (0.0):
pibata bhāgavataṃ rasam ālayaṃ % muhuraho rasikā bhuvi bhāvukāḥ // / BhP_01.01.003 //* / naimiṣe 'nimiṣakṣetre īśayaḥ śaunakādayaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329305 (0.057):
kratukusumo mokṣaphalo madhusūdanapādapo jayati // GarP_2,1.1 // / naimiṣe 'nimiṣakṣetre śaunakādyā munīśvarāḥ /
BhP_01.01.004/3 satraṃ svargāya lokāya sahasrasamam āsata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627107 (0.0):
naimiṣe 'nimiṣakṣetre īśayaḥ śaunakādayaḥ / / satraṃ svargāya lokāya sahasrasamam āsata // BhP_01.01.004 //
BhP_01.01.005/1 ta ekadā tu munayaḥ prātarhutahutāgnayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627114 (0.0):
satraṃ svargāya lokāya sahasrasamam āsata // BhP_01.01.004 // / ta ekadā tu munayaḥ prātarhutahutāgnayaḥ /
BhP_01.01.005/3 satkṛtaṃ sūtam āsīnaṃ papracchuridam ādarāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627120 (0.004):
ta ekadā tu munayaḥ prātarhutahutāgnayaḥ / / satkṛtaṃ sūtam āsīnaṃ papracchuridam ādarāt // BhP_01.01.005 //
BhP_01.01.006/0 ṛṣaya ūcuḥ / BhP_01.01.006/1 tvayā khalu purāṇāni setihāsāni cānagha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627131 (0.0):
satkṛtaṃ sūtam āsīnaṃ papracchuridam ādarāt // BhP_01.01.005 // / BhP_01.01.006/0 ṛṣaya ūcuḥ
BhP_01.01.006/3 ākhyātānyapyadhītāni dharmaśāstrāṇi yānyuta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627136 (0.0):
tvayā khalu purāṇāni setihāsāni cānagha / / ākhyātānyapyadhītāni dharmaśāstrāṇi yānyuta // BhP_01.01.006 //
BhP_01.01.007/1 yāni vedavidāṃ śreṣṭho bhagavān bādarāyaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627142 (0.0):
ākhyātānyapyadhītāni dharmaśāstrāṇi yānyuta // BhP_01.01.006 //
BhP_01.01.007/3 anye ca munayaḥ sūta parāvaravido viduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627149 (0.0):
yāni vedavidāṃ śreṣṭho bhagavān bādarāyaṇaḥ / / anye ca munayaḥ sūta parāvaravido viduḥ // BhP_01.01.007 //
BhP_01.01.008/1 vettha tvaṃ saumya tat sarvaṃ tattvatastadanugrahāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627156 (5.960):
anye ca munayaḥ sūta parāvaravido viduḥ // BhP_01.01.007 // / vettha tvaṃ saumya tat sarvaṃ tattvatastadanugrahāt /
BhP_01.01.008/3 brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apyuta
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365938 (0.0):
BhP_10.13.003/1 śṛṇuṣvāvahito rājann api guhyaṃ vadāmi te / BhP_10.13.003/3 brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apy uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627162 (0.005):
vettha tvaṃ saumya tat sarvaṃ tattvatastadanugrahāt / / brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apyuta // BhP_01.01.008 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765406 (0.005):
śṛṇuṣvāvahito rājann api guhyaṃ vadāmi te / / brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apy uta // BhP_10.13.003 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633623 (0.015):
svakīyātvam eva | tasmāt brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apy uta
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7635018 (0.031):
śrī bhāgavate prathama skandhe (1.1.8) brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo / guhyam
BhP_01.01.009/1 tatra tatrāñjasāyuṣman bhavatā yadviniścitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627168 (0.005):
brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apyuta // BhP_01.01.008 // / tatra tatrāñjasāyuṣman bhavatā yadviniścitam /
BhP_01.01.009/3 puṃsām ekāntataḥ śreyastan naḥ śaṃsitum arhasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627174 (5.960):
tatra tatrāñjasāyuṣman bhavatā yadviniścitam / / puṃsām ekāntataḥ śreyastan naḥ śaṃsitum arhasi // BhP_01.01.009 //
BhP_01.01.010/1 prāyeṇālpāyuṣaḥ sabhya kalāvasmin yuge janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627182 (0.0):
puṃsām ekāntataḥ śreyastan naḥ śaṃsitum arhasi // BhP_01.01.009 // / prāyeṇālpāyuṣaḥ sabhya kalāvasmin yuge janāḥ /
BhP_01.01.010/3 mandāḥ sumandamatayo mandabhāgyā hyupadrutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627189 (0.0):
prāyeṇālpāyuṣaḥ sabhya kalāvasmin yuge janāḥ / / mandāḥ sumandamatayo mandabhāgyā hyupadrutāḥ // BhP_01.01.010 //
BhP_01.01.011/1 bhūrīṇi bhūrikarmāṇi śrotavyāni vibhāgaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627195 (0.004):
mandāḥ sumandamatayo mandabhāgyā hyupadrutāḥ // BhP_01.01.010 // / bhūrīṇi bhūrikarmāṇi śrotavyāni vibhāgaśaḥ /
BhP_01.01.011/3 ataḥ sādho 'tra yat sāraṃ samuddhṛtya manīṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627200 (0.0):
bhūrīṇi bhūrikarmāṇi śrotavyāni vibhāgaśaḥ / / ataḥ sādho 'tra yat sāraṃ samuddhṛtya manīṣayā /
BhP_01.01.011/5 brūhi bhadrāya bhūtānāṃ yenātmā suprasīdati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627206 (1.192):
ataḥ sādho 'tra yat sāraṃ samuddhṛtya manīṣayā / / brūhi bhadrāya bhūtānāṃ yenātmā suprasīdati // BhP_01.01.011 //
BhP_01.01.012/1 sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627213 (0.0):
brūhi bhadrāya bhūtānāṃ yenātmā suprasīdati // BhP_01.01.011 // / sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404232 (0.0):
tad etad evāsmākaṃ bhāti yat śrī kṛṣṇasya līlā varṇanam ity abhipretyāhuḥ / sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404995 (0.063):
prakaraṇaṃ cātra sūta jānāsi bhadraṃ te [BhP 1.10.12] ity ādi rūpam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379665 (0.064):
BhP_10.34.008/3 tam aspṛśat padābhyetya bhagavān sātvatāṃ patiḥ / BhP_10.34.009/1 sa vai bhagavataḥ śrīmat pāda sparśa hatāśubhaḥ
BhP_01.01.012/3 devakyāṃ vasudevasya jāto yasya cikīrṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627218 (0.004):
sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ / / devakyāṃ vasudevasya jāto yasya cikīrṣayā // BhP_01.01.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404237 (0.007):
sūta jānāsi bhadraṃ te bhagavān sātvatāṃ patiḥ | / devakyāṃ vasudevasya jāto yasya cikīrṣayā || [BhP 1.1.12]
BhP_01.01.013/1 tan naḥ śuṣrūṣamāṇānām arhasyaṅgānuvarṇitum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627224 (0.006):
devakyāṃ vasudevasya jāto yasya cikīrṣayā // BhP_01.01.012 // / tan naḥ śuṣrūṣamāṇānām arhasyaṅgānuvarṇitum /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404276 (0.032):
ārṣaḥ | yādavānām ity arthaḥ | jāto jagad dṛśyo babhūva | [end Vṛ.] / tan naḥ śuṣrūṣamāṇānām arhasy aṅgānuvarṇitum |
BhP_01.01.013/3 yasyāvatāro bhūtānāṃ kṣemāya ca bhavāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627230 (0.004):
tan naḥ śuṣrūṣamāṇānām arhasyaṅgānuvarṇitum / / yasyāvatāro bhūtānāṃ kṣemāya ca bhavāya ca // BhP_01.01.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404281 (0.008):
tan naḥ śuṣrūṣamāṇānām arhasy aṅgānuvarṇitum | / yasyāvatāro bhūtānāṃ kṣemāya ca bhavāya ca || [BhP 1.1.13]
BhP_01.01.014/1 āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yannāma vivaśo gṛṇan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627236 (0.0):
yasyāvatāro bhūtānāṃ kṣemāya ca bhavāya ca // BhP_01.01.013 // / āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yannāma vivaśo gṛṇan /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13912050 (0.034):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913330 (0.034):
yathā āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan [BhP 1.1.14] ityādi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117097 (0.054):
prathama skandhe [BhP 1.1.14] / āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404307 (0.054):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan | / tataḥ sadyo vimucyeta yad bibheti svayaṃ bhayam || [BhP 1.1.14]
BhP_01.01.014/3 tataḥ sadyo vimucyeta yadbibheti svayaṃ bhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627244 (0.0):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yannāma vivaśo gṛṇan / / tataḥ sadyo vimucyeta yadbibheti svayaṃ bhayam // BhP_01.01.014 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117104 (0.0):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan | / tataḥ sadyo vimucyeta yad bibheti svayaṃ bhayam // Hbhv_11.425 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404314 (0.0):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan | / tataḥ sadyo vimucyeta yad bibheti svayaṃ bhayam || [BhP 1.1.14]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13912058 (0.0):
āpannaḥ saṃsṛtiṃ ghorāṃ yan nāma vivaśo gṛṇan | / tataḥ sadyo vimucyeta yad bibheti svayaṃ bhayam || [BhP 1.1.14] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404353 (0.044):
nāmnāṃ kāraṇāny abhavann iti his tadīyaṃ gadyam | tataḥ saṃsṛteḥ | yad / bhayam api svayaṃ bibheti |
BhP_01.01.015/1 yatpādasaṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121555 (0.0):
prathame [BhP 1.1.15] / yat pāda saṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404360 (0.0):
nāmnāṃ kāraṇāny abhavann iti his tadīyaṃ gadyam | tataḥ saṃsṛteḥ | yad / bhayam api svayaṃ bibheti | / yat pāda saṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627251 (0.024):
tataḥ sadyo vimucyeta yadbibheti svayaṃ bhayam // BhP_01.01.014 // / yatpādasaṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ /
BhP_01.01.015/3 sadyaḥ punantyupaspṛṣṭāḥ svardhunyāpo 'nusevayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627258 (0.0):
yatpādasaṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ / / sadyaḥ punantyupaspṛṣṭāḥ svardhunyāpo 'nusevayā // BhP_01.01.015 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121557 (0.031):
yat pāda saṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ | / sadyaḥ punanty upaspṛṣṭāḥ svardhuny āpo 'nusevayā // Hbhv_11.666 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404362 (0.031):
yat pāda saṃśrayāḥ sūta munayaḥ praśamāyanāḥ / sadyaḥ punanty upaspṛṣṭāḥ svardhuny āpo 'nusevayā || [BhP 1.1.15]
BhP_01.01.016/1 ko vā bhagavatastasya puṇyaślokeḍyakarmaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627264 (0.004):
sadyaḥ punantyupaspṛṣṭāḥ svardhunyāpo 'nusevayā // BhP_01.01.015 // / ko vā bhagavatastasya puṇyaślokeḍyakarmaṇaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404514 (0.027):
etasya daśama skandha padyasyaiva saṃvāditāṃ vyanakti | / ko vā bhagavatas tasya puṇya ślokeḍya karmaṇaḥ |
BhP_01.01.016/3 śuddhikāmo na śṛṇuyādyaśaḥ kalimalāpaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627272 (0.0):
ko vā bhagavatastasya puṇyaślokeḍyakarmaṇaḥ / / śuddhikāmo na śṛṇuyādyaśaḥ kalimalāpaham // BhP_01.01.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404520 (0.0):
ko vā bhagavatas tasya puṇya ślokeḍya karmaṇaḥ | / śuddhi kāmo na śṛṇuyād yaśaḥ kali malāpaham || [BhP 1.1.16]
BhP_01.01.017/1 tasya karmāṇyudārāṇi parigītāni sūribhiḥ / BhP_01.01.017/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ līlayā dadhataḥ kalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627282 (0.0):
śuddhikāmo na śṛṇuyādyaśaḥ kalimalāpaham // BhP_01.01.016 // / tasya karmāṇyudārāṇi parigītāni sūribhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404534 (0.0):
yasmād eva tasmāt | / tasya karmāṇy udārāṇi parigītāni sūribhiḥ | / brūhi naḥ śraddadhānānāṃ līlayā dadhataḥ kalāḥ || [BhP 1.1.17]
BhP_01.01.018/1 athākhyāhi harerdhīmann avatārakathāḥ śubhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627290 (0.0):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ līlayā dadhataḥ kalāḥ // BhP_01.01.017 // / athākhyāhi harerdhīmann avatārakathāḥ śubhāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404563 (0.0):
sata ity arthaḥ | / athākhyāhi harer dhīmann avatāra kathāḥ śubhāḥ |
BhP_01.01.018/3 īlā vidadhataḥ svairam īśvarasyātmamāyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627297 (0.0):
athākhyāhi harerdhīmann avatārakathāḥ śubhāḥ / / īlā vidadhataḥ svairam īśvarasyātmamāyayā // BhP_01.01.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404569 (0.0):
athākhyāhi harer dhīmann avatāra kathāḥ śubhāḥ | / īlā vidadhataḥ svairam īśvarasyātma māyayā || [BhP 1.1.18]
BhP_01.01.019/1 vayaṃ tu na vitṛpyāma uttamaślokavikrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627303 (0.0):
īlā vidadhataḥ svairam īśvarasyātmamāyayā // BhP_01.01.018 // / vayaṃ tu na vitṛpyāma uttamaślokavikrame /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174445 (0.019):
BhP_06.15.004/2 evaṃ bhūtāni bhūteṣu coditānīśamāyayā / BhP_06.15.005/1 vayaṃ ca tvaṃ ca ye ceme tulyakālāścarācarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714222 (0.023):
evaṃ bhūtāni bhūteṣu coditānīśamāyayā // BhP_06.15.004 // / vayaṃ ca tvaṃ ca ye ceme tulyakālāścarācarāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108910 (0.055):
ataevoktaṃ prathama skandhe śrī śaunakādibhiḥ [BhP 1.1.19] / vayaṃ tu na vitṛpyāma uttama śloka vikrame |
BhP_01.01.019/3 yacchṛṇvatāṃ rasajñānāṃ svādu svādu pade pade
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627310 (0.0):
vayaṃ tu na vitṛpyāma uttamaślokavikrame / / yacchṛṇvatāṃ rasajñānāṃ svādu svādu pade pade // BhP_01.01.019 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108921 (0.024):
vayaṃ tu na vitṛpyāma uttama śloka vikrame | / yac chṛṇvatāṃ rasa jñānāṃ svādu svādu pade pade // Hbhv_10.451 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404627 (0.024):
vayaṃ tu na vitṛpyāma uttama śloka vikrame | / yac chṛṇvatāṃ rasa jñānāṃ svādu svādu pade pade || [BhP 1.1.19]
BhP_01.01.020/1 kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627317 (0.0):
yacchṛṇvatāṃ rasajñānāṃ svādu svādu pade pade // BhP_01.01.019 // / kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404676 (0.0):
neti tu śabdasyānvayaḥ | / kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ |
BhP_01.01.020/3 atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭamānuṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627323 (0.004):
kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ / / atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭamānuṣaḥ // BhP_01.01.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404680 (0.008):
kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ | / atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa mānuṣaḥ || [BhP 1.1.20]
BhP_01.01.021/1 kalim āgatam ājñāya kṣetre 'smin vaiṣṇave vayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627329 (1.192):
atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭamānuṣaḥ // BhP_01.01.020 // / kalim āgatam ājñāya kṣetre 'smin vaiṣṇave vayam /
BhP_01.01.021/3 āsīnā dīrghasatreṇa kathāyāṃ sakṣaṇā hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627335 (0.0):
kalim āgatam ājñāya kṣetre 'smin vaiṣṇave vayam / / āsīnā dīrghasatreṇa kathāyāṃ sakṣaṇā hareḥ // BhP_01.01.021 //
BhP_01.01.022/1 tvaṃ naḥ sandarśito dhātrā dustaraṃ nistitīrṣatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627342 (0.0):
āsīnā dīrghasatreṇa kathāyāṃ sakṣaṇā hareḥ // BhP_01.01.021 // / tvaṃ naḥ sandarśito dhātrā dustaraṃ nistitīrṣatām /
BhP_01.01.022/3 kaliṃ sattvaharaṃ puṃsāṃ karṇadhāra ivārṇavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627348 (0.0):
tvaṃ naḥ sandarśito dhātrā dustaraṃ nistitīrṣatām / / kaliṃ sattvaharaṃ puṃsāṃ karṇadhāra ivārṇavam // BhP_01.01.022 //
BhP_01.01.023/1 brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharmavarmaṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627355 (0.0):
kaliṃ sattvaharaṃ puṃsāṃ karṇadhāra ivārṇavam // BhP_01.01.022 // / brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharmavarmaṇi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417184 (0.0):
kāṣṭhā śabdenāpi tam evoddiśati / brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharma varmaṇi |
BhP_01.01.023/3 svāṃ kāṣṭhām adhunopete dharmaḥ kaṃ śaraṇaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627362 (0.0):
brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharmavarmaṇi / / svāṃ kāṣṭhām adhunopete dharmaḥ kaṃ śaraṇaṃ gataḥ // BhP_01.01.023 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417190 (0.0):
brūhi yogeśvare kṛṣṇe brahmaṇye dharma varmaṇi | / svāṃ kāṣṭhām adhunopete dharmaḥ kaṃ śaraṇaṃ gataḥ || [BhP 1.1.23]
BhP_01.02.001/0 vyāsa uvāca / BhP_01.02.001/1 iti sampraśnasaṃhṛṣṭo viprāṇāṃ raumaharśaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627370 (0.004):
svāṃ kāṣṭhām adhunopete dharmaḥ kaṃ śaraṇaṃ gataḥ // BhP_01.01.023 // / BhP_01.02.001/0 vyāsa uvāca
BhP_01.02.001/3 pratipūjya vacasteśāṃ pravaktum upacakrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627376 (0.0):
BhP_01.02.001/0 vyāsa uvāca / iti sampraśnasaṃhṛṣṭo viprāṇāṃ raumaharśaṇiḥ / / pratipūjya vacasteśāṃ pravaktum upacakrame // BhP_01.02.001 //
BhP_01.02.002/0 sūta uvāca / BhP_01.02.002/1 yaṃ pravrajantam anupetam apetakṛtyaṃ dvaipāyano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627386 (0.0):
pratipūjya vacasteśāṃ pravaktum upacakrame // BhP_01.02.001 // / BhP_01.02.002/0 sūta uvāca
virahakātara ājuhāva / BhP_01.02.002/3 putreti tanmayatayā taravo 'bhinedus taṃ sarvabhūtahṛdayaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627396 (0.0):
yaṃ pravrajantam anupetam apetakṛtyaṃ dvaipāyano virahakātara ājuhāva /
munim ānato 'smi / BhP_01.02.003/1 yaḥ svānubhāvam akhilaśrutisāram ekam adhyātmadīpam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627410 (0.0):
putreti tanmayatayā taravo 'bhinedus taṃ sarvabhūtahṛdayaṃ munim ānato / 'smi // BhP_01.02.002 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108027 (0.0):
kiṃ ca [BhP 1.2.3] / yaḥ svānubhāvam akhila śruti sāram ekam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978686 (0.0):
ataeva tatraiva - / yaḥ svānubhāvam akhila-śruti-sāram ekam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12888642 (0.0):
MSS_4825 1 ānandakandamakhilaśrutisāramekam / adhyātmadīpamatidustaramañjanābham /
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7935606 (0.0):
ānanda-kandam akhila-śruti-sāram ekam / adhyātma-dīpam atidustaram añjanābham |
atititīrṣatāṃ tamo 'ndham / BhP_01.02.003/3 saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇaguhyaṃ taṃ vyāsasūnum upayāmi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627420 (0.0):
yaḥ svānubhāvam akhilaśrutisāram ekam adhyātmadīpam atititīrṣatāṃ tamo
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108037 (0.0):
yaḥ svānubhāvam akhila śruti sāram ekam / adhyātma dīpam atititīrṣatāṃ tamo 'ndham |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978696 (0.0):
yaḥ svānubhāvam akhila-śruti-sāram ekam / adhyātma-dīpam atititīrṣatāṃ tamo 'ndham |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978824 (0.032):
dhetor ity arthaḥ | ālayam iti mokṣam abhivyāpyety arthaḥ | ya iti andhaṃ / tamo'vidyām atititīrṣatāṃ saṃsāriṇāṃ karuṇayā yaḥ purāṇa-guhyaṃ śrī-
guruṃ munīnām / BhP_01.02.004/1 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627425 (0.0):
saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇaguhyaṃ taṃ vyāsasūnum upayāmi guruṃ munīnām //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978697 (0.008):
saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇa-guhyaṃ / taṃ vyāsa-sūnum upayāmi guruṃ munīnām || [BhP 1.2.3]
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3796104 (0.014):
dhvanir apaharatād aśriyaṃ vaḥ śrutīnām // MatsP_1.1 // / nārāyaṇaṃ namaskṛtya $ naraṃ caiva narottamam & / devīṃ sarasvatīṃ caiva % tato jayam udīrayet // MatsP_1.2 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8835636 (0.014):
dhvanir apaharatād aśriyaṃ vaḥ śrutīnām // MatsP_1.1 // / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet // MatsP_1.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20865883 (0.014):
17,003.036c draupadī yoṣitāṃ śreṣṭhā yatra caiva priyā mama / 18,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 18,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20788595 (0.017):
13,154.034d*0729_16 dvaipāyanaprasādena nityam utsavavān bhavet / 14,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 14,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20368747 (0.019):
08,069.043d*1228_02 yat kṛtvā tu ca kartavyaṃ sukhāsīnaṃ yudhiṣṭhiram / 09,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 09,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931351 (0.020):
śrīvedavyāsāya namaḥ | / nārāyaṇaṃ namaskṛtya $ naraṃ caiva narottamam & / devīṃ sarasvatīṃ caiva % tato jayam udīrayet // NsP_1.1 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16996340 (0.020):
śrīvedavyāsāya namaḥ | / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet // NsP_1.1 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10104469 (0.020):
śrīmate rāmānujāya namaḥ / nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīvyāsaṃ tato jayamudīrayet // ViP_1,1.0 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108038 (0.023):
saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇa guhyaṃ / taṃ vyāsa sūnum upayāmi guruṃ munīnām // Hbhv_10.409 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578007 (0.023):
01,001.000a nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 01,001.000c devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19942566 (0.023):
04,001.000*0001_001 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 04,001.000*0001_002 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2613084 (0.023):
15,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 15,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23612722 (0.023):
14,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 14,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1453002 (0.023):
08,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 08,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Mahaprasthanikaparvan (mbh_17_u.htm.txt) 8357886 (0.023):
17,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 17,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Mausalaparvan (mbh_16_u.htm.txt) 22386290 (0.023):
16,000.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 16,000.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15663719 (0.023):
09,029.000*0179_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 09,029.000*0179_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14714297 (0.023):
11,008.029*0030_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 11,008.029*0030_02 devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet
BhP_01.02.004/3 devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20086074 (0.0):
06,001.000*0001_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 06,001.000*0001_02 devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14714301 (0.0):
11,008.029*0030_01 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / 11,008.029*0030_02 devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627432 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet // BhP_01.02.004 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm06u.htm.txt) 1429771 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_6.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm07u.htm.txt) 11471365 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_7.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm08u.htm.txt) 8597949 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_8.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm09u.htm.txt) 18911455 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_9.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm10u.htm.txt) 9101531 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_10.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm11u.htm.txt) 3491175 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_11.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm12u.htm.txt) 14747749 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_12.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27682009 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_13.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm14u.htm.txt) 24078218 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_14.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm15u.htm.txt) 24471205 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_15.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm16u.htm.txt) 19555402 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_16.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm17u.htm.txt) 2582460 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_17.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm18u.htm.txt) 13721423 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_18.1 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28825505 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // Bhmj_19.1 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17903951 (0.0):
nārāyaṇaṃ samaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // MarkP_Mang.3 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18802208 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtvā naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet // RKV_1.6 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23698530 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / / devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayamudīrayet /
BhP_01.02.005/1 munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhirlokamaṅgalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627439 (0.0):
devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet // BhP_01.02.004 // / munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhirlokamaṅgalam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404798 (0.0):
nārāyaṇaṃ namaskṛtya [BhP 1.2.2] ity ādy ante purāṇam upakramyaivāha / munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhir loka maṅgalam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405100 (0.0):
yo mantraḥ samāsnātas tenaiva tasya ca sambandhas tathā munayaḥ sādhu / pṛṣṭo'haṃ bhavadbhir loka maṅgalam | yat kṛtaṃ kṛṣṇa sampraśnaḥ ity atra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942983 (1.192):
gokula līlātmakasya | atha tad bhajana mātrasya māhātmyam upakramata eva / munayaḥ sādhu pṛṣṭo'haṃ bhavadbhir loka maṅgala |
BhP_01.02.005/3 yat kṛtaḥ kṛṣṇasampraśno yenātmā suprasīdati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627447 (0.0):
munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhirlokamaṅgalam / / yat kṛtaḥ kṛṣṇasampraśno yenātmā suprasīdati // BhP_01.02.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404805 (0.0):
munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhir loka maṅgalam | / yat kṛtaḥ kṛṣṇa sampraśno yenātmā suprasīdati || [BhP 1.2.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942991 (0.0):
yat kṛtaḥ kṛṣṇa sampraśno yenātmā suprasīdati || [BhP 1.2.5] iti |
BhP_01.02.006/2 sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627455 (0.0):
yat kṛtaḥ kṛṣṇasampraśno yenātmā suprasīdati // BhP_01.02.005 // / sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005061 (0.0):
atra yas tāvad dharmo nirūpyate sa khalu sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894155 (0.0):
yathāha dvāviṃśatyā sa vai ity ādinā ato vai kavaya ity antena granthena / sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119418 (0.016):
prathama skandhe [BhP 1.2.6] / sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943013 (0.016):
kṛṣṇa praśna mātrasya tad dhetunoktā | na tu sa vai puṃsāṃ paro dharmaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896501 (0.044):
bhagavat santoṣārthakaṃ karmocyate sa vai puṃsāṃ paro dharma ity ukteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906192 (0.049):
etāvān eva loke'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ | [BhP 6.3.19 22]
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166560 (0.055):
BhP_06.03.022/1 etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706832 (0.062):
guhyaṃ viśuddhaṃ durbodhaṃ yaṃ jñātvāmṛtamaśnute // BhP_06.03.021 // / etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ /
BhP_01.02.006/3 ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627461 (0.014):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje / / ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati // BhP_01.02.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894160 (0.015):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje | / ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati ||3|| [BhP 1.2.6]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119422 (0.027):
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje | / ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati // Hbhv_11.556 //
BhP_01.02.007/1 vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418095 (0.0):
BhP_03.32.022/2 tad-guṇāśrayayā bhaktyā bhajanīya-padāmbujam / BhP_03.32.023/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627466 (0.004):
ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati // BhP_01.02.006 // / vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666344 (0.004):
tad guṇāśrayayā bhaktyā bhajanīya padāmbujam // BhP_03.32.022 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119710 (0.006):
prathama skandhe [BhP 1.2.7] / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894311 (0.015):
vairāgyaṃ ca tad anugāmyeva syād ity āha / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939144 (0.027):
BhP_02.02.033/1 na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha / BhP_02.02.033/3 vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640317 (0.031):
na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha / / vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006681 (0.032):
viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati / bhakti yogo yathā bhavet || [BhP 2.2.33]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896462 (0.032):
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet || [BhP 2.2.33]
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22539444 (0.038):
BhP_04.29.036/2 saṃsṛtis tad-vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau / BhP_04.29.037/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687238 (0.042):
saṃsṛtis tad vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau // BhP_04.29.036 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ samāhitaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119619 (0.050):
na hy ato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet // Hbhv_11.566 //
BhP_01.02.007/3 janayatyāśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yadahaitukam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627472 (1.192):
vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ / / janayatyāśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yadahaitukam // BhP_01.02.007 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119715 (1.192):
vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ | / janayaty āśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yad ahaitukam // Hbhv_11.572 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894317 (1.192):
vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ | / janayaty āśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yad ahaitukam || [BhP 1.2.7]
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418099 (0.005):
BhP_03.32.023/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ / BhP_03.32.023/2 janayaty āśu vairāgyaṃ jñānaṃ yad brahma-darśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666348 (0.018):
vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ / / janayaty āśu vairāgyaṃ jñānaṃ yad brahma darśanam // BhP_03.32.023 //
BhP_01.02.008/1 dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627479 (0.0):
janayatyāśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yadahaitukam // BhP_01.02.007 // / dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894338 (0.0):
mātreṇa janayatīty arthaḥ | vyatirekeṇāha / dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ |
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17232461 (0.008):
śrutau bhagavatādiṣu ca 'dharmastvanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108375 (0.008):
prathama skandhe [BhP 1.2.8] / dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902139 (0.041):
etad eva vyatirekeṇoktaṃ dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsām [BhP 1.2.8] ity ādau
BhP_01.02.008/3 notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627485 (0.005):
dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ / / notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam // BhP_01.02.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894344 (0.012):
dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ | / notpādayed yadi ratiṃ śrama eva hi kevalam || [BhP 1.2.8]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108380 (0.024):
dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksena kathāsu yaḥ | / notpādayed yadi ratiṃ śrama eva hi kevalam // Hbhv_10.428 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17232467 (0.024):
śrutau bhagavatādiṣu ca 'dharmastvanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ / notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam' ityādau
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22534426 (0.064):
BhP_04.23.012/4 yāvad gadāgraja-kathāsu ratiṃ na kuryāt / BhP_04.23.013/1 evaṃ sa vīra-pravaraḥ saṃyojyātmānam ātmani
BhP_01.02.009/1 dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627491 (0.0):
notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam // BhP_01.02.008 // / dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007558 (0.0):
tad uktam śrī sūtena / dharmasya hy āpavargyasya / nārtho 'rthāyopakalpate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894479 (0.0):
dvābhyāṃ / dharmasya hy āpavargyasya nārtho'rthāyopakalpate |
BhP_01.02.009/3 nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627500 (0.0):
dharmasya hyāpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate / / nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ // BhP_01.02.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007567 (0.0):
nārtho 'rthāyopakalpate | / nārthasya dharmaikāntasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894487 (0.0):
dharmasya hy āpavargyasya nārtho'rthāyopakalpate | / nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ ||
BhP_01.02.010/1 kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627507 (0.0):
nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ // BhP_01.02.009 // / kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007574 (0.0):
nārthasya dharmaikāntasya / kāmo lābhāya hi smṛtaḥ || [BhP 1.2.9] / kāmasya nendriya prītir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894494 (0.0):
nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ || / kāmasya nendriya prītir lābho jīveta yāvatā |
BhP_01.02.010/3 jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627516 (0.0):
kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā / / jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ // BhP_01.02.010 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007582 (0.0):
kāmasya nendriya prītir / lābho jīveta yāvatā | / jīvasya tattva jijñāsā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894502 (0.0):
kāmasya nendriya prītir lābho jīveta yāvatā | / jīvasya tattva jijñāsā nārtho yaś ceha karmabhiḥ || [BhP 1.2.9 10]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423639 (0.059):
BhP_11.20.031/3 na jñānaṃ na ca vairāgyaṃ prāyaḥ śreyo bhaved iha / BhP_11.20.032/1 yat karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyataś ca yat
BhP_01.02.011/1 vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636327 (0.0):
BBsBhDīp_1,1.5.21: / vadanti tattattvavidastattvaṃ yajjñānamadvayam / brahma"ityaparaṃ"
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855263 (0.0):
ātmani yaj jñānaṃ tasya nityatvaṃ sarvadā vimṛśyatvam | tattvaṃ tv ahaṃ / paraṃ brahma vadanti tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam ity ādi
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26722835 (0.0):
ātmani yaj jñānaṃ tasya nityatvaṃ sarvadā vimṛśyatvam | tattvaṃ tv ahaṃ / paraṃ brahma vadanti tattva-vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam ity ādi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627523 (0.0):
jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ // BhP_01.02.010 // / vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004274 (0.0):
atra nirgolito'yaṃ mahā prakaraṇārthaḥ | yad advayaṃ jñānaṃ tad eva / tattvam / iti tattvavido do [?] vadanti | tac ca vaiśiṣṭyaṃ vinaivopalabhyamānaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628591 (0.0):
atha mukhyaṃ tattvaṃ nirūpyate | śrī bhāgavate (1.2.11) / vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863106 (0.0):
śrī-prathame ca (1.2.11) - / vadanti tat tattva-vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894638 (0.024):
kiṃ tattvam ity apekṣāyāṃ padyam ekaṃ tūdāhṛtam / vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20983689 (0.062):
atha kiṃ rūpaṃ tad-vastu-tattvam ity atrāha vadanti tat tattva-vidas / tattvaṃ yaj
BhP_01.02.011/3 brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate / BhP_01.02.012/1 tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627533 (0.005):
vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam / / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate // BhP_01.02.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894643 (0.009):
vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam | / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate || [BhP 1.2.11] iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628594 (0.017):
vadanti tat tattva vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam | / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate ||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863109 (0.018):
vadanti tat tattva-vidas tattvaṃ yaj jñānam advayam | / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate // Lbh_1,5.197 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979674 (0.020):
vadantīty asyaivottarārdhena / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate | [BhP 1.2.11]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980789 (0.029):
tac chraddadhānā munayo / jñāna vairāgya yuktayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306922 (0.029):
tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894698 (0.036):
tridhāvirbhāva yuktam eva tattvaṃ bhaktyaiva sākṣāt kriyata ity āha / tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432706 (0.041):
following verses are quoted in section 16 and 21.] / brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate ity (BhP 1.2.11) ādinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644775 (0.055):
sa āśrayaḥ paraṃ brahma paramātmeti śabdyate // BhP_02.10.007 // / yo 'dhyātmiko 'yaṃ puruṣaḥ so 'sāvevādhidaivikaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943977 (0.058):
BhP_02.10.007/3 sa āśrayaḥ paraṃ brahma paramātmeti śabdyate / BhP_02.10.008/1 yo 'dhyātmiko 'yaṃ puruṣaḥ so 'sāvevādhidaivikaḥ
BhP_01.02.012/3 paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627540 (0.0):
tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā / / paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā // BhP_01.02.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980795 (0.0):
tac chraddadhānā munayo / jñāna vairāgya yuktayā | / paśyanty ātmani cātmānaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894704 (0.0):
tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā | / paśyanty ātmani cātmānaṃ bhaktyā śruta gṛhītayā || [BhP 1.2.12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306928 (0.0):
tac chraddadhānā munayo jñāna vairāgya yuktayā | / paśyanty ātmani cātmānaṃ bhaktyā śruta gṛhītayā || ity antena [BhP 1.2.12]
BhP_01.02.010/1 ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627545 (0.004):
paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā // BhP_01.02.012 // / ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894845 (0.041):
ataḥ pumbhir dvija śreṣṭhā varṇāśrama vibhāgaśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005067 (0.059):
ataḥ pumbhir dvija śreṣṭhā / varṇāśrama vibhāgaśaḥ |
BhP_01.02.013/3 svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627551 (0.0):
ataḥ pumbhirdvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ / / svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam // // BhP_01.02.013 // //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894202 (0.0):
vyatirekeṇa darśyaiṣyamāṇatvāt | sa vai sa eva svanuṣṭhitasya dharmasya / saṃsiddhir hari toṣaṇam iti [BhP 1.2.13] vakṣyamāṇa rītyā tat santoṣārtham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894853 (0.0):
ataḥ pumbhir dvija śreṣṭhā varṇāśrama vibhāgaśaḥ | / svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhir hari toṣaṇam || [BhP 1.2.13]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005074 (0.008):
ataḥ pumbhir dvija śreṣṭhā / varṇāśrama vibhāgaśaḥ | / svānuṣṭhitasya dharmasya
BhP_01.02.014/1 tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627557 (0.005):
svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam // // BhP_01.02.013 // // / tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894899 (0.036):
kiṃ tat tad āgraheṇety āha / tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926783 (0.036):
kartavyākartavyānāṃ jñāna hetuś ca | prathamas tūdāhṛtaḥ / tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ |
BhP_01.02.014/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca dhyeyaḥ pūjyaśca nityadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627563 (0.003):
tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ / / śrotavyaḥ kīrtitavyaśca dhyeyaḥ pūjyaśca nityadā // BhP_01.02.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894904 (0.006):
tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ pūjyaś ca nityadā || [BhP 1.2.14]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926788 (0.006):
tasmād ekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ pūjyaś ca nityadā || [BhP 1.2.14] ity
BhP_01.02.015/1 yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627570 (0.0):
śrotavyaḥ kīrtitavyaśca dhyeyaḥ pūjyaśca nityadā // BhP_01.02.014 // / yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894943 (0.0):
yad anudhyāsinā yuktāḥ karma granthi nibandhanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894905 (0.060):
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ pūjyaś ca nityadā || [BhP 1.2.14] / ekena karmādyāgraha śūnyena | śravaṇam atra nāma guṇādīnāṃ tathā
BhP_01.02.015/3 chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627576 (0.0):
yadanudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam / / chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim // BhP_01.02.015 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894949 (0.0):
yad anudhyāsinā yuktāḥ karma granthi nibandhanam | / chindanti kovidās tasya ko na kuryāt kathā ratim || [BhP 1.2.15]
BhP_01.02.016/1 śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627580 (0.004):
chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim // BhP_01.02.015 // / śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933933 (0.042):
sevādāv eva paryavasyati | tato gaṅgādiṣv api bhakti nidānatvaṃ bhavet | / ataeva / śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894999 (0.044):
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ | / syān mahat sevayā viprāḥ puṇya tīrtha niṣevaṇāt || [BhP 1.2.16]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909830 (0.044):
rūpāyā api bhakteḥ śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ syān
BhP_01.02.016/3 syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627589 (1.192):
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ / / syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt // BhP_01.02.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895007 (1.192):
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ | / syān mahat sevayā viprāḥ puṇya tīrtha niṣevaṇāt || [BhP 1.2.16]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933940 (1.192):
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ | / syān mahat sevayā viprāḥ puṇya tīrtha niṣevaṇāt || [BhP 1.2.16] (page 144)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909833 (0.038):
rūpāyā api bhakteḥ śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva kathā ruciḥ syān / mahat sevayā [BhP 1.2.13] ity uktyā tad eka nidānatvena nirguṇatvam eva |
BhP_01.02.017/1 śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627596 (0.0):
syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt // BhP_01.02.016 // / śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895102 (0.0):
rasāyanāḥ kathāḥ [BhP 3.25.22] ity ādi | / tataś ca, / śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108244 (0.009):
prathama skandhe [BhP 1.2.17] / śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ |
BhP_01.02.017/3 hṛdyantaḥstho hyabhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627602 (1.192):
śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ / / hṛdyantaḥstho hyabhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām // BhP_01.02.017 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108249 (0.019):
śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ | / hṛdy antaḥstho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām // Hbhv_10.421 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895107 (0.019):
śṛṇvatāṃ sva kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ | / hṛdy antaḥstho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām || [BhP 1.2.17]
BhP_01.02.018/1 naṣṭaprāyeṣvabhadreṣu nityaṃ bhāgavatasevayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627611 (0.0):
hṛdyantaḥstho hyabhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām // BhP_01.02.017 // / naṣṭaprāyeṣvabhadreṣu nityaṃ bhāgavatasevayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895127 (0.0):
[page 7] / tataś ca, / naṣṭa prāyeṣv abhadreṣu nityaṃ bhāgavata sevayā |
BhP_01.02.018/3 bhagavatyuttamaśloke bhaktirbhavati naiṣṭhikī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627614 (0.005):
naṣṭaprāyeṣvabhadreṣu nityaṃ bhāgavatasevayā / / bhagavatyuttamaśloke bhaktirbhavati naiṣṭhikī // BhP_01.02.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895127 (0.037):
naṣṭa prāyeṣv abhadreṣu nityaṃ bhāgavata sevayā | / bhagavaty uttama śloke bhaktir bhavati naiṣṭhikī || [BhP 1.2.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925993 (0.047):
ceṣṭāvattvenānuṣṭhitair bhagavad dharmair ātma nivedinām | yasyāsti / bhaktir bhagavaty akiñcanā [BhP 5.18.12] ity ādi nyāyenāsya bhakti mātra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909358 (0.057):
jñāna vairāgyādi sad guṇa hetutvam uktaṃ yasyāsti bhaktir bhagavaty / akiñcanā [BhP 5.18.12] ity ādinā | svargāpavarga bhagavad dhāmādi
BhP_01.02.019/1 tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627622 (0.0):
bhagavatyuttamaśloke bhaktirbhavati naiṣṭhikī // BhP_01.02.018 // / tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895187 (0.0):
tattva sākṣātkāra yogyaṃ bhavatīty āha / tadā rajas tamo bhāvāḥ kāma lobhādayaś ca ye |
BhP_01.02.019/3 ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627629 (0.005):
tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye / / ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati // BhP_01.02.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895192 (0.010):
tadā rajas tamo bhāvāḥ kāma lobhādayaś ca ye | / ceta etair anāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati || [BhP 1.2.19]
BhP_01.02.020/1 evaṃ prasannamanaso bhagavadbhaktiyogataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627634 (0.0):
ceta etairanāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati // BhP_01.02.019 // / evaṃ prasannamanaso bhagavadbhaktiyogataḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895207 (0.015):
rajas tamaś ca ye ca tat prabhāvā bhāvāḥ kāmādaya etair ity anvayaḥ | / evaṃ prasanna manaso bhagavad bhakti yogataḥ |
BhP_01.02.020/3 bhagavattattvavijñānaṃ muktasaṅgasya jāyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627640 (1.192):
evaṃ prasannamanaso bhagavadbhaktiyogataḥ / / bhagavattattvavijñānaṃ muktasaṅgasya jāyate // BhP_01.02.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895213 (1.192):
evaṃ prasanna manaso bhagavad bhakti yogataḥ | / bhagavat tattva vijñānaṃ mukta saṅgasya jāyate || [BhP 1.2.20]
BhP_01.02.021/1 bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760887 (0.0):
kurute tathā tat kāraṇājñāna vināśena vināśayatīty arthaḥ | tathā ca / śrutiḥ / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ |
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521346 (0.0):
śrutiḥ - / bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094179 (0.0):
brahma veda brahmaiva bhavati [] / bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423614 (0.0):
BhP_11.20.029/3 kāmā hṛdayyā naśyanti sarve mayi hṛdi sthite / BhP_11.20.030/1 bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831042 (0.0):
kāmā hṛdayyā naśyanti sarve mayi hṛdi sthite // BhP_11.20.029 // / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491537 (0.0):
tatkathamanyathaivopapattirityata āha bhidyata iti // / bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895258 (0.0):
kārasyānuṣaṅgikaṃ phalam āha / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809166 (0.0):
/ na hi satyaṃ kvacin nivartate, nivartamānaṃ vā bhramajñānena / śrutayaś / ca bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya"
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545381 (0.0):
atastulyavatsaṃśayaviparyāsābhyāṃ prasaṃkhyātāni karmāṇi / ‘bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2234543 (0.0):
nanu tadā asya cetanasya kīdṛśī avasthā bhaviṣyatīty | atrāha / bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440681 (0.0):
dhruvā smṛtiḥ; smṛtilambhe sarvagranthīnāṃ vipramokṣaḥ
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12529031 (0.0):
ita uddhartum ātmānaṃ jñānād anyena kenacit // SamUpad_I,15.52 // / bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ /"
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627647 (0.005):
bhagavattattvavijñānaṃ muktasaṅgasya jāyate // BhP_01.02.020 // / bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10938898 (0.018):
katham, 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985060 (0.018):
tathāhi śrutiḥ 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16067527 (0.018):
ayam aparaḥ karmakṣayavyapadeśo bhavati - 'bhidyate / hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7127664 (0.019):
anumānaṃ tu mithyājñānābhāvaḥ / / atrāpi / bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784473 (0.022):
'vidyā granthiṃ vikiratīha somya [] brahma veda brahmaiva bhavati [] / bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ |
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128741 (0.031):
DbhP_7,36.10 // / bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ /
BhP_01.02.021/3 kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423615 (0.0):
BhP_11.20.030/1 bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ / BhP_11.20.030/3 kṣīyante cāsya karmāṇi mayi dṛṣṭe 'khilātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627652 (0.005):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare // BhP_01.02.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895263 (0.009):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare || [BhP 1.2.21]
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491553 (0.014):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831043 (0.034):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi mayi dṛṣṭe 'khilātmani // BhP_11.20.030 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900740 (0.034):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi mayi dṛṣṭe'khilātmani || [BhP 11.20.30]
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13315645 (0.038):
katham, 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (muṇḍa. 2.2.8) ityuktvā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2985060 (0.038):
tathāhi śrutiḥ 'bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (muṇḍa. 2.2.8) iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16067527 (0.038):
hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare' (mu. 2.2.8) iti /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17760887 (0.038):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17784473 (0.038):
bhidyate hṛdaya granthiś chidyante sarva saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8]
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521346 (0.038):
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8] iti |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27094179 (0.038):
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṃśayāḥ | / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare || [MuṇḍU 2.2.8]
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128741 (0.038):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // Dg_6.11 = DbhP_7,36.11 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491537 (0.038):
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare // MAnuv_3,3.152 //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27525521 (0.038):
'bhidyante hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545381 (0.038):
‘bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare'; //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2234544 (0.038):
bhidyate hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin dṛṣṭe parāpare // Mo_3
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440681 (0.038):
hṛdayagranthiś chidyante sarvasaṃśayāḥ / kṣīyante cāsya karmāṇi tasmin
BhP_01.02.022/1 ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627659 (0.0):
kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare // BhP_01.02.021 // / ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895323 (0.0):
atra prakaraṇārthe sad ācāraṃ darśayann upasaṃharati | / ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā |
BhP_01.02.022/3 vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627664 (0.005):
ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā / / vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895328 (0.008):
ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā | / vāsudeve bhagavati kurvanty ātma prasādanīm || [BhP 1.2.22]
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939687 (0.036):
BhP_02.04.004/1 saṃsthāṃ vijñāya sannyasya karma traivargikaṃ ca yat / BhP_02.04.004/3 vāsudeve bhagavati ātmabhāvaṃ dṛḍhaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640825 (0.052):
saṃsthāṃ vijñāya sannyasya karma traivargikaṃ ca yat / / vāsudeve bhagavati ātmabhāvaṃ dṛḍhaṃ gataḥ // BhP_02.04.004 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22539441 (0.058):
BhP_04.29.036/2 saṃsṛtis tad-vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau / BhP_04.29.037/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687236 (0.061):
saṃsṛtis tad vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau // BhP_04.29.036 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ samāhitaḥ /
BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627672 (0.0):
vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895431 (0.0):
sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair / yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856521 (0.0):
yathā prathame (1.2.23) - / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053810 (0.007):
prathama skandhe [BhP 1.2.23] / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547890 (0.011):
kālo niyatitattvaṃ ca $ puṃstattvaṃ prakṛtistathā & / sattvaṃ rajastamaścaiva % prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805090 (0.011):
kālo niyatitattvaṃ ca puṃstattvaṃ prakṛtistathā / / sattvaṃ rajastamaścaiva prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17864030 (0.021):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti saṃbhavāḥ |
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032643 (0.021):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti-saṃbhavāḥ |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940312 (0.023):
BhP_02.05.018/1 sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416924 (0.023):
BhP_10.85.013/1 sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172708 (0.024):
BhP_06.12.015/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8383569 (0.024):
BhP_07.01.006/2 svamāyāguṇamāviśya bādhyabādhakatāṃ gataḥ / BhP_07.01.007/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641415 (0.026):
sṛjyaṃ sṛjāmi sṛṣṭo 'ham īkṣayaivābhicoditaḥ // BhP_02.05.017 // / sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812682 (0.030):
yathā dravya vikāreṣu dravya mātraṃ nirūpitam // BhP_10.85.012 // / sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712602 (0.032):
samaḥ syāt sukhaduḥkhābhyāṃ mṛtyujīvitayostathā // BhP_06.12.014 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717774 (0.032):
svamāyāguṇamāviśya bādhyabādhakatāṃ gataḥ // BhP_07.01.006 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383624 (0.035):
BhP_10.40.011/1 sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781803 (0.035):
viśanti sarvataḥ sindhuṃ tadvat tvāṃ gatayo 'ntataḥ // BhP_10.40.010 // / sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418170 (0.035):
BhP_11.13.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.001/1 sattvaṃ rajas tama iti guṇā buddher na cātmanaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185453 (0.036):
dvayenāha - / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
paramapuruṣa eka ihāsya dhatte / BhP_01.02.023/3 sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627684 (0.0):
sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053827 (0.0):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ // Hbhv_1.104 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185470 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895436 (0.0):
sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair / yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895444 (0.0):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856526 (0.0):
sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair / yuktaḥ parama-puruṣa eka ihāsya dhatte |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856534 (0.0):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ ||
sattvatanornṛṇāṃ syuḥ / BhP_01.02.024/1 pārthivāddāruṇo dhūmastasmādagnistrayīmayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627694 (0.0):
sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu / sattvatanornṛṇāṃ syuḥ // BhP_01.02.023 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895454 (0.0):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993009 (0.019):
bahulam | kṛṣṇaṃ tamomayatvena svarūpa prakāśa rahitam ity arthaḥ | / pārthivād dāruṇo dhūmas / tasmād agnis trayīmayaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053828 (0.032):
sthity ādaye hari viriñci hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva tanor nṝṇāṃ syuḥ // Hbhv_1.104 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185472 (0.032):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ || [BhP 1.2.23]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856535 (0.032):
sthity-ādaye hari-viriñci-hareti saṃjñāḥ / śreyāṃsi tatra khalu sattva-tanor nṝṇāṃ syuḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185647 (0.056):
saṭṭaṣṭāntam āha || / pārthivād dāruṇo dhūmas / tasmād agnis trayīmayaḥ |
BhP_01.02.024/3 tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627701 (5.960):
pārthivāddāruṇo dhūmastasmādagnistrayīmayaḥ / / tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam // BhP_01.02.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993015 (5.960):
tasmād agnis trayīmayaḥ | / tamasas tu rajas tasmāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185656 (5.960):
tasmād agnis trayīmayaḥ | / tamasas tu rajas tasmāt / sattvaṃ yad brahma-darśanam || [BhP 1.2.24]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895461 (5.960):
pārthivād dāruṇo dhūmas tasmād agnis trayīmayaḥ | / tamasas tu rajas tasmāt sattvaṃ yad brahma darśanam || [BhP 1.2.24] iti |
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372620 (0.031):
BhP_08.07.032/3 jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733257 (0.031):
jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma nirastabhedam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186934 (0.031):
paraṃ yatra rajas tamaś ca sattvaṃ na yad brahma nirasta-bhedam ity [BhP
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938824 (0.036):
BhP_02.02.017/3 na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420693 (0.043):
BhP_11.16.037/3 vikāraḥ puruṣo 'vyaktaṃ rajaḥ sattvaṃ tamaḥ param / BhP_11.16.037/5 aham etat prasaṅkhyānaṃ jñānaṃ tattva-viniścayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995992 (0.046):
vikāraḥ puruṣo'vyaktaṃ rajaḥ sattvaṃ tamaḥ param || ity atra [BhP
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22938748 (0.052):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||BhG_14.10||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3460530 (0.052):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā || BhG_14.10 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983589 (0.052):
ādau yad ekaṃ brahma tad eva sattvaṃ rajas tama iti tri vṛt pradhānaṃ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629330 (0.053):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā Bhg_14.010c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10410465 (0.053):
12,302.006a sattvasya tu rajo dṛṣṭaṃ rajasaś ca tamas tathā / 12,302.006c tamasaś ca tathā sattvaṃ sattvasyāvyaktam eva ca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172707 (0.053):
BhP_06.12.015/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8383568 (0.053):
BhP_07.01.007/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831923 (0.057):
sattvaṃ rajas tama iti sthity utpatty anta hetavaḥ // BhP_11.22.012 // / sattvaṃ jñānaṃ rajaḥ karma tamo 'jñānam ihocyate /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712601 (0.057):
samaḥ syāt sukhaduḥkhābhyāṃ mṛtyujīvitayostathā // BhP_06.12.014 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717774 (0.057):
svamāyāguṇamāviśya bādhyabādhakatāṃ gataḥ // BhP_07.01.006 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛternātmano guṇāḥ /
BhP_01.02.025/1 bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627708 (0.0):
tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam // BhP_01.02.024 // / bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895516 (0.0):
devatāntara parityāgenāpi bhagavad bhaktau sad ācāraṃ pramāṇayati / bhejire munayo'thāgre bhagavantam adhokṣajam |
BhP_01.02.025/3 sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627714 (0.0):
bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam / / sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha // BhP_01.02.025 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895522 (0.0):
bhejire munayo'thāgre bhagavantam adhokṣajam | / sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye'nu tān iha || [BhP 1.2.25]
BhP_01.02.026/1 mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627721 (1.192):
sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha // BhP_01.02.025 // / mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857106 (0.062):
śrī-prathama-skandhe (1.2.26) / mumukṣavo ghora-rūpān hitvā bhūta-patīn atha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895572 (0.062):
mumukṣavo ghora rūpān hitvā bhūta patīn atha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907317 (0.063):
mumukṣau mukte ca mumukṣavo ghora rūpān [BhP 1.2.26] ity ādi | / ātmārāmāś ca munayaḥ [BhP 1.7.10] ity ādi |
BhP_01.02.026/3 nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hyanasūyavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627727 (0.004):
mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha / / nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hyanasūyavaḥ // BhP_01.02.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895580 (0.007):
mumukṣavo ghora rūpān hitvā bhūta patīn atha | / nārāyaṇa kalāḥ śāntā bhajanti hy anasūyavaḥ || [BhP 1.2.26]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857114 (0.013):
mumukṣavo ghora-rūpān hitvā bhūta-patīn atha | / nārāyaṇa-kalāḥ śāntā bhajanti hy anasūyavaḥ ||
BhP_01.02.027/1 rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627734 (0.0):
nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hyanasūyavaḥ // BhP_01.02.026 // / rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895611 (0.0):
bhajante ? / rajas tamaḥ prakṛtayaḥ sama śīlā bhajanti vai |
BhP_01.02.027/3 pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627741 (0.0):
rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai / / pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895618 (0.0):
rajas tamaḥ prakṛtayaḥ sama śīlā bhajanti vai | / pitṛ bhūta prajeśādīn śriyaiśvarya prajepsavaḥ || [BhP 1.2.27]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895585 (0.047):
nārāyaṇa kalāḥ śāntā bhajanti hy anasūyavaḥ || [BhP 1.2.26] / bhūta patīn iti pitṛ prajeśādīnām upalakṣaṇam | anasūyavo devatāntara
BhP_01.02.028/1 vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627757 (0.0):
pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 // / vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895655 (0.0):
āha dvābhyām | / vāsudeva parā vedā vāsudeva parā makhāḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427828 (0.037):
nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparā makhāḥ | *HV_100.85*1123:1 |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940281 (0.045):
BhP_02.05.015/3 nārāyaṇaparā lokā nārāyaṇaparā makhāḥ / BhP_02.05.016/1 nārāyaṇaparo yogo nārāyaṇaparaṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641386 (0.049):
nārāyaṇaparā lokā nārāyaṇaparā makhāḥ // BhP_02.05.015 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306605 (0.051):
nārāyaṇaparā makhāḥ *HV_100.85*1123:1b / nārāyaṇaparā yajñā HV_App.I,42.73a
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902001 (0.054):
sutarām eva śrī mukundasyety arthaḥ | evam evoktaṃ vāsudeva parā vedāḥ / [BhP 2.2.28] ity ādi |
BhP_01.02.028/3 vāsudevaparā yoga vāsudevaparāḥ kriyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627757 (0.0):
pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // BhP_01.02.027 // / vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895656 (0.0):
vāsudeva parā vedā vāsudeva parā makhāḥ |
BhP_01.02.029/1 vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627763 (0.0):
vāsudevaparā yoga vāsudevaparāḥ kriyāḥ // BhP_01.02.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895662 (0.0):
vāsudeva parā yoga vāsudeva parāḥ kriyāḥ ||
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817822 (0.0):
vāsadevaparo dharmo vāsudevaparaṃ tapaḥ / / vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparā gatiḥ // NarP_1,3.80 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940291 (0.035):
BhP_02.05.016/1 nārāyaṇaparo yogo nārāyaṇaparaṃ tapaḥ / BhP_02.05.016/3 nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ nārāyaṇaparā gatiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306553 (0.060):
nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ *HV_100.85*1123:2a / nārāyaṇaparaṃ tapaḥ *HV_30.33*452:3b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13801041 (0.060):
nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ HV_100.85*1123:2a / nārāyaṇaparaṃ tapaḥ HV_30.33*452:3b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427835 (0.060):
nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ nārāyaṇaparaṃ tapaḥ || *HV_100.85*1123:2 |
BhP_01.02.029/3 vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627768 (0.005):
vāsudevaparā yoga vāsudevaparāḥ kriyāḥ // BhP_01.02.028 // / vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895666 (0.008):
vāsudeva paraṃ jñānaṃ vāsudeva paraṃ tapaḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817821 (0.025):
vāsadevaparo dharmo vāsudevaparaṃ tapaḥ /
BhP_01.02.030/1 sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627774 (0.006):
vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ // BhP_01.02.029 // / sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895813 (0.036):
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātma māyayā | / sad asad rūpayā cāsau guṇa mayy aguṇo vibhuḥ || [BhP 1.2.30]
BhP_01.02.030/3 sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627782 (0.0):
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā / / sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ // BhP_01.02.030 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895819 (0.019):
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātma māyayā | / sad asad rūpayā cāsau guṇa mayy aguṇo vibhuḥ || [BhP 1.2.30]
BhP_01.02.031/1 tayā vilasiteṣveṣu guṇeṣu guṇavān iva / BhP_01.02.031/3 antaḥpraviṣṭa ābhāti vijñānena vijṛmbhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627791 (0.004):
sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ // BhP_01.02.030 // / tayā vilasiteṣveṣu guṇeṣu guṇavān iva /
BhP_01.02.032/1 yathā hyavahito vahnirdāruṣvekaḥ svayoniṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627797 (0.005):
antaḥpraviṣṭa ābhāti vijñānena vijṛmbhitaḥ // BhP_01.02.031 // / yathā hyavahito vahnirdāruṣvekaḥ svayoniṣu /
BhP_01.02.032/3 nāneva bhāti viśvātmā bhūteṣu ca tathā pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627802 (0.005):
yathā hyavahito vahnirdāruṣvekaḥ svayoniṣu / / nāneva bhāti viśvātmā bhūteṣu ca tathā pumān // BhP_01.02.032 //
BhP_01.02.033/1 asau guṇamayairbhāvairbhūtasūkṣmendriyātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627810 (0.0):
nāneva bhāti viśvātmā bhūteṣu ca tathā pumān // BhP_01.02.032 // / asau guṇamayairbhāvairbhūtasūkṣmendriyātmabhiḥ /
BhP_01.02.033/3 svanirmiteṣu nirviṣṭo bhuṅkte bhūteṣu tadguṇān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627817 (0.0):
asau guṇamayairbhāvairbhūtasūkṣmendriyātmabhiḥ / / svanirmiteṣu nirviṣṭo bhuṅkte bhūteṣu tadguṇān // BhP_01.02.033 //
BhP_01.02.034/1 bhāvayatyeṣa sattvena lokān vai lokabhāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627825 (0.0):
svanirmiteṣu nirviṣṭo bhuṅkte bhūteṣu tadguṇān // BhP_01.02.033 // / bhāvayatyeṣa sattvena lokān vai lokabhāvanaḥ /
BhP_01.02.034/3 līlāvatārānurato devatiryaṅnarādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627832 (0.0):
bhāvayatyeṣa sattvena lokān vai lokabhāvanaḥ / / līlāvatārānurato devatiryaṅnarādiṣu // BhP_01.02.034 //
BhP_01.03.001/0 sūta uvāca / BhP_01.03.001/1 jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahadādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627841 (0.0):
līlāvatārānurato devatiryaṅnarādiṣu // BhP_01.02.034 // / BhP_01.03.001/0 sūta uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396804 (0.0):
āśaṅkya prathamaṃ śrī bhagavat paramātmanau nirdhārayan śrī sūta uvāca / jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahad ādibhiḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861775 (0.0):
tathā hi śrī-prathame (1.3.1-5) -- / jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahad-ādibhiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409565 (0.018):
pralayārṇavādi dhāmā puruṣa iti jñeyam | ata evābhedena jagṛhe pauruṣaṃ / rūpaṃ bhagavān [BhP 1.3.1] ity ādy uktaṃ mūla saṅkarṣaṇādy aṃśair eva
BhP_01.03.001/3 sambhūtaṃ ṣoḍaśakalam ādau lokasisṛkṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627847 (1.192):
jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahadādibhiḥ / / sambhūtaṃ ṣoḍaśakalam ādau lokasisṛkṣayā // BhP_01.03.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396809 (1.192):
jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahad ādibhiḥ | / sambhūtaṃ ṣoḍaśa kalam ādau loka sisṛkṣayā || [BhP 1.3.1]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861781 (1.192):
jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān mahad-ādibhiḥ | / sambhūtaṃ ṣoḍaśa-kalam ādau loka-sisṛkṣayā // Lbh_1,5.121 //
BhP_01.03.002/1 yasyāmbhasi śayānasya yoganidrāṃ vitanvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627853 (0.004):
sambhūtaṃ ṣoḍaśakalam ādau lokasisṛkṣayā // BhP_01.03.001 // / yasyāmbhasi śayānasya yoganidrāṃ vitanvataḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861787 (0.027):
sambhūtaṃ ṣoḍaśa-kalam ādau loka-sisṛkṣayā // Lbh_1,5.121 // / yasyāmbhasi śayānasya yoga-nidrāṃ vitanvataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396979 (0.039):
yasyāmbhasi śayānasya yoga nidrāṃ vitanvataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397140 (0.039):
yasyāmbhasi śayānasya yoga nidrāṃ vitanvataḥ | / nābhi hradāmbujād āsīd brahmā viśva sṛjāṃ patiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004514 (0.042):
prathamasya tṛtīye yasyāmbhasi śayānasya yoga nidrāṃ vitanvataḥ [BhP
BhP_01.03.002/3 nābhihradāmbujādāsīdbrahmā viśvasṛjāṃ patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627860 (0.0):
yasyāmbhasi śayānasya yoganidrāṃ vitanvataḥ / / nābhihradāmbujādāsīdbrahmā viśvasṛjāṃ patiḥ // BhP_01.03.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396986 (0.028):
yasyāmbhasi śayānasya yoga nidrāṃ vitanvataḥ | / nābhi hradāmbujād āsīd brahmā viśva sṛjāṃ patiḥ || [BhP 1.3.2]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397148 (0.028):
yasyāmbhasi śayānasya yoga nidrāṃ vitanvataḥ | / nābhi hradāmbujād āsīd brahmā viśva sṛjāṃ patiḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861794 (0.028):
yasyāmbhasi śayānasya yoga-nidrāṃ vitanvataḥ | / nābhi-hradāmbujād āsīd brahmā viśva-sṛjāṃ patiḥ // Lbh_1,5.122 //
BhP_01.03.003/1 yasyāvayavasaṃsthānaiḥ kalpito lokavistaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627867 (1.192):
nābhihradāmbujādāsīdbrahmā viśvasṛjāṃ patiḥ // BhP_01.03.002 // / yasyāvayavasaṃsthānaiḥ kalpito lokavistaraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397155 (1.192):
nābhi hradāmbujād āsīd brahmā viśva sṛjāṃ patiḥ | / yasyāvayava saṃsthānaiḥ kalpito loka vistaraḥ || [BhP 1.3.3]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397619 (1.192):
atha taṭastha svarūpa lakṣaṇābhyāṃ tad eva viśinaṣṭi / yasyāvayava saṃsthānaiḥ kalpito loka vistaraḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861803 (1.192):
nābhi-hradāmbujād āsīd brahmā viśva-sṛjāṃ patiḥ // Lbh_1,5.122 // / yasyāvayava-saṃsthānaiḥ kalpito loka-vistaraḥ |
BhP_01.03.003/3 tadvai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627874 (1.192):
yasyāvayavasaṃsthānaiḥ kalpito lokavistaraḥ / / tadvai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam // BhP_01.03.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397406 (1.192):
atha yasya rūpa dvayasya sāmānyata aikavidhyena svarūpam āha tad vai / bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam [BhP 1.3.3] iti | tat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397624 (1.192):
yasyāvayava saṃsthānaiḥ kalpito loka vistaraḥ | / tad vai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam || [BhP 1.3.3]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861809 (1.192):
yasyāvayava-saṃsthānaiḥ kalpito loka-vistaraḥ | / tad vai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam // Lbh_1,5.123 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861973 (0.060):
sa śete yena rūpeṇa tac chuddhaṃ sattvam ūrjitam // Lbh_1,5.133 // / paśyantīty-ādi-padyena tad evedaṃ viśiṣyate |
BhP_01.03.004/1 paśyantyado rūpam adabhracakṣuṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627879 (0.0):
tadvai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam // BhP_01.03.003 // / paśyantyado rūpam adabhracakṣuṣā sahasrapādorubhujānanādbhutam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397721 (0.0):
tad evaṃ sthāna karma svarūpāṇy abhidhāya ākāram apy āha / paśyanty ado rūpam adabhra cakṣuṣā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861815 (0.0):
tad vai bhagavato rūpaṃ viśuddhaṃ sattvam ūrjitam // Lbh_1,5.123 // / paśyanty ado rūpam adabhra-cakṣuṣā
sahasrapādorubhujānanādbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627885 (0.0):
paśyantyado rūpam adabhracakṣuṣā sahasrapādorubhujānanādbhutam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397727 (0.0):
paśyanty ado rūpam adabhra cakṣuṣā / sahasra pādoru bhujānanādbhutam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861821 (0.0):
paśyanty ado rūpam adabhra-cakṣuṣā / sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam |
BhP_01.03.004/3 sahasramūrdhaśravaṇākṣināsikaṃ / sahasramaulyambarakuṇḍalollasat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627894 (0.0):
paśyantyado rūpam adabhracakṣuṣā sahasrapādorubhujānanādbhutam / / sahasramūrdhaśravaṇākṣināsikaṃ sahasramaulyambarakuṇḍalollasat //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397736 (0.018):
sahasra mūrdha śravaṇākṣi nāsikaṃ / sahasra mauly ambara kuṇḍalollasat || [BhP 1.3.4]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861831 (0.018):
sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṃ / sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat // Lbh_1,5.124 //
BhP_01.03.005/1 etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627900 (0.0):
sahasramūrdhaśravaṇākṣināsikaṃ sahasramaulyambarakuṇḍalollasat // / BhP_01.03.004 // / etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7004528 (0.009):
1.3.2] ity ady ukta laksaṇasya mūrtasyaiva tat tad avatāritvaṃ darśitam, / nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam iti [BhP 1.3.5] | tad viśva rūpa
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861837 (0.021):
sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat // Lbh_1,5.124 // / etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397827 (0.030):
reading.] / etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam |
BhP_01.03.005/3 yasyāṃśāṃśena sṛjyante devatiryaṅnarādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627909 (0.0):
etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam / / yasyāṃśāṃśena sṛjyante devatiryaṅnarādayaḥ // BhP_01.03.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397834 (0.020):
etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam | / yasyāṃśāṃśena sṛjyante deva tiryaṅ narādayaḥ || [BhP 1.3.5]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861844 (0.020):
etan nānāvatārāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam | / yasyāṃśāṃśena sṛjyante deva-tiryaṅ-narādayaḥ // Lbh_1,5.125 //
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16984242 (0.056):
avatārasahasrāṇāṃ nidhānaṃ bījam avyayam // SatvT_1.40 / yasyāṃśena rajoyuktaḥ sṛṣṭau brahmā vyajāyata /
BhP_01.03.006/1 sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627915 (0.005):
yasyāṃśāṃśena sṛjyante devatiryaṅnarādayaḥ // BhP_01.03.005 // / sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397878 (0.035):
apy avirbhāva mātraṃ gaṇayati viṃśatyā / sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857220 (0.035):
tatra śrī-catuḥsanaḥ śrī-prathame (1.3.6) - / sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693396 (0.047):
hariḥ sa prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargamāsthitaḥ /
BhP_01.03.006/3 cacāra duścaraṃ brahmā brahmacaryam akhaṇḍitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627920 (0.004):
sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ / / cacāra duścaraṃ brahmā brahmacaryam akhaṇḍitam // BhP_01.03.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397882 (0.009):
sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ | / cacāra duścaraṃ brahmā brahmacaryam akhaṇḍitam || [BhP 1.3.6]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857223 (0.022):
sa eva prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargam āśritaḥ | / cacāra duścaraṃ brahmā brahmacaryam akhaṇḍitam // Lbh_1,3.2 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693401 (0.043):
hariḥ sa prathamaṃ devaḥ kaumāraṃ sargamāsthitaḥ / / cacāra duścaraṃ brahman brahmacaryamakhaṇḍitam // GarP_1,1.14 //
BhP_01.03.007/1 dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627927 (1.192):
cacāra duścaraṃ brahmā brahmacaryam akhaṇḍitam // BhP_01.03.006 // / dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397913 (1.192):
catuḥsana rūpam | brahmā brahmaṇo bhūtvā | / dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātala gatāṃ mahīm |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857298 (1.192):
śrī-varāhaḥ | tatraiva (1.3.7) -- / dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātala-gatāṃ mahīm |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693409 (0.011):
cacāra duścaraṃ brahman brahmacaryamakhaṇḍitam // GarP_1,1.14 // / dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm /
BhP_01.03.007/3 uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627931 (0.004):
dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm / / uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ // BhP_01.03.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397916 (0.008):
dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātala gatāṃ mahīm | / uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ || [BhP 1.3.7]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857301 (0.021):
dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātala-gatāṃ mahīm | / uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ // Lbh_1,3.8 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693413 (0.036):
dvitīyaṃ tu bhavāyāsya rasātalagatāṃ mahīm / / uddhariṣyannupādatte yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ // GarP_1,1.15 //
BhP_01.03.008/1 tṛtīyam ṛṣisargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627939 (1.192):
uddhariṣyann upādatta yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ // BhP_01.03.007 // / tṛtīyam ṛṣisargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397927 (1.192):
asya viśvasya udbhavāya | / tṛtīyam ṛṣi sargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857259 (1.192):
śrī-nāradaḥ | tatraiva (1.3.8) - / tṛtīyam ṛṣi-sargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693419 (0.025):
uddhariṣyannupādatte yajñeśaḥ saukaraṃ vapuḥ // GarP_1,1.15 // / tṛtīyamṛṣisargaṃ tu devarṣitvamupetya saḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397938 (0.029):
tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ || [BhP 1.3.8] / ṛṣi sargam upetya tatrāpi devarṣitvaṃ nāradatvam upetya | sātvataṃ
BhP_01.03.008/3 tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627945 (0.004):
tṛtīyam ṛṣisargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ / / tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ // BhP_01.03.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397932 (0.007):
tṛtīyam ṛṣi sargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ | / tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ || [BhP 1.3.8]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857263 (0.012):
tṛtīyam ṛṣi-sargaṃ vai devarṣitvam upetya saḥ | / tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ // Lbh_1,3.5 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693425 (0.049):
tṛtīyamṛṣisargaṃ tu devarṣitvamupetya saḥ / / tantraṃ sātvatamācaṣṭe naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ // GarP_1,1.16 //
BhP_01.03.009/1 turye dharmakalāsarge naranārāyaṇāvṛṣī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627952 (0.0):
tantraṃ sātvatam ācaṣṭa naiṣkarmyaṃ karmaṇāṃ yataḥ // BhP_01.03.008 // / turye dharmakalāsarge naranārāyaṇāvṛṣī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012060 (0.0):
upalabhyate | turye dharma kalā sarge nara nārāyaṇāv ṛṣī ity [BhP 1.3.9]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397974 (0.0):
karmabhyo nirgatatvaṃ tebhyo bhinnatvaṃ pratīyate iti śeṣaḥ | / turye dharma kalā sarge nara nārāyaṇāv ṛṣī |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857754 (0.0):
śrī-nara-nārāyaṇau tatraiva (1.3.9) -- / turye dharma-kalā-sarge nara-nārāyaṇāv ṛṣī |
BhP_01.03.009/3 bhūtvātmopaśamopetam akarodduścaraṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627959 (0.0):
turye dharmakalāsarge naranārāyaṇāvṛṣī / / bhūtvātmopaśamopetam akarodduścaraṃ tapaḥ // BhP_01.03.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397980 (0.0):
turye dharma kalā sarge nara nārāyaṇāv ṛṣī | / bhūtvātmopaśamopetam akarod duścaraṃ tapaḥ || [BhP 1.3.9]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857760 (0.0):
turye dharma-kalā-sarge nara-nārāyaṇāv ṛṣī | / bhūtvātmopaśamopetam akarod duścaraṃ tapaḥ // Lbh_1,3.39 //
BhP_01.03.010/1 pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kālaviplutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627967 (0.0):
bhūtvātmopaśamopetam akarodduścaraṃ tapaḥ // BhP_01.03.009 // / pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kālaviplutam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397990 (0.0):
bhūtvātmopaśamopetam akarod duścaraṃ tapaḥ || [BhP 1.3.9] / spaṣṭam | / pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kāla viplutam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857786 (0.0):
śrī-kapilaḥ tatraiva (1.3.10) -- / pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kāla-viplutam |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693449 (0.029):
dharmasaṃ rakṣaṇārthāya pūjitaḥ sa surāsuraiḥ // GarP_1,1.17 // / pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kālaviplutam /
BhP_01.03.010/3 provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattvagrāmavinirṇayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627973 (0.0):
pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kālaviplutam / / provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattvagrāmavinirṇayam // BhP_01.03.010 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397996 (0.0):
pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kāla viplutam | / provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattva grāma vinirṇayam || [BhP 1.3.10]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857792 (0.0):
pañcamaḥ kapilo nāma siddheśaḥ kāla-viplutam | / provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattva-grāma-vinirṇayam // Lbh_1,3.41 //
BhP_01.03.011/1 ṣaṣṭham atrerapatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627981 (0.0):
provācāsuraye sāṅkhyaṃ tattvagrāmavinirṇayam // BhP_01.03.010 // / ṣaṣṭham atrerapatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857874 (0.0):
śrī-prathame ca (1.3.11) -- / ṣaṣṭham atrer apatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693461 (0.041):
provāca sūraye sāṅkhyaṃ tattvagrāmavi nirṇayam // GarP_1,1.18 // / ṣaṣṭhamatrerapatyatvaṃ dattaḥ prāpto 'nasūyayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398007 (0.042):
āsuri nāmne viprāya | / ṣaṣṭham atrer apatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā |
BhP_01.03.011/3 ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627986 (0.004):
ṣaṣṭham atrerapatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā / / ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān // BhP_01.03.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398012 (0.007):
ṣaṣṭham atrer apatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā | / ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān || [BhP 1.3.11]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857879 (0.013):
ṣaṣṭham atrer apatyatvaṃ vṛtaḥ prāpto 'nasūyayā | / ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān // Lbh_1,3.46 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693468 (0.021):
ṣaṣṭhamatrerapatyatvaṃ dattaḥ prāpto 'nasūyayā / / ānvīkṣikīmalarkāya prahlādādibhya ūcivān // GarP_1,1.19 //
BhP_01.03.012/1 tataḥ saptama ākūtyāṃ ruceryajño 'bhyajāyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627993 (5.960):
ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān // BhP_01.03.011 // / tataḥ saptama ākūtyāṃ ruceryajño 'bhyajāyata /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398073 (5.960):
ānvīkṣikīm ātma vidyām | śrī viṣṇor evāvatāro'yam | / tataḥ saptama ākūtyāṃ rucer yajño 'bhyajāyata |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693473 (0.037):
tataḥ sapta ākūtyāṃ ruceryajño 'bhyajāyata /
BhP_01.03.012/3 sa yāmādyaiḥ suragaṇairapāt svāyambhuvāntaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628002 (0.0):
tataḥ saptama ākūtyāṃ ruceryajño 'bhyajāyata / / sa yāmādyaiḥ suragaṇairapāt svāyambhuvāntaram // BhP_01.03.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398081 (0.0):
tataḥ saptama ākūtyāṃ rucer yajño 'bhyajāyata | / sa yāmādyaiḥ sura gaṇair apāt svāyambhuvāntaram || [BhP 1.3.12]
BhP_01.03.013/1 aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628008 (0.0):
sa yāmādyaiḥ suragaṇairapāt svāyambhuvāntaram // BhP_01.03.012 // / aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858101 (0.0):
śrī-ṛṣabhaḥ | śrī-prathame (1.3.13) -- / aṣṭame merudevyāṃ tu nābher jāta urukramaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398095 (0.017):
sa yajñas tadā svayam indro'bhūd ity arthaḥ | / aṣṭame merudevyāṃ tu nābher jāta urukramaḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693489 (0.027):
sutrāmādyaiḥ suragaṇairyaṣṭvā svāyambhuvāntare // GarP_1,1.20 // / aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ /
BhP_01.03.013/3 darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628014 (0.0):
aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ / / darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam // BhP_01.03.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398100 (0.0):
aṣṭame merudevyāṃ tu nābher jāta urukramaḥ | / darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśrama namaskṛtam || [BhP 1.3.13]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858106 (0.0):
aṣṭame merudevyāṃ tu nābher jāta urukramaḥ | / darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśrama-namaskṛtam // Lbh_1,3.58 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693490 (0.012):
aṣṭame merudevyāṃ tu nābherjāta urukramaḥ / / darśayanvartma nārīṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam // GarP_1,1.21 //
BhP_01.03.014/1 ṛṣibhiryācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628021 (1.192):
darśayan vartma dhīrāṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam // BhP_01.03.013 // / ṛṣibhiryācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858129 (1.192):
śrī-pṛthuḥ | tatraiva (1.3.14) -- / ṛṣibhir yācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693501 (0.024):
darśayanvartma nārīṇāṃ sarvāśramanamaskṛtam // GarP_1,1.21 // / ṛṣibhiryācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398111 (0.042):
urukrama ṛṣabho jātaḥ | / ṛṣibhir yācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ |
BhP_01.03.014/3 dugdhemām oṣadhīrviprāstenāyaṃ sa uśattamaḥ / BhP_01.03.015/1 rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhisamplave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628033 (0.0):
ṛṣibhiryācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ / / dugdhemām oṣadhīrviprāstenāyaṃ sa uśattamaḥ // BhP_01.03.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398130 (0.0):
pārthivaṃ rāja dehaṃ pṛthu rūpam | uśattamaḥ kamanīyatamaḥ || / rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhi samplave |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857629 (0.0):
śrī-matsyaḥ śrī-prathame (1.3.15) - / rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhi-samplave |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398115 (0.009):
ṛṣibhir yācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ | / dugdhemām oṣadhīr viprās tenāyaṃ sa uśattamaḥ || [BhP 1.3.14]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858133 (0.022):
ṛṣibhir yācito bheje navamaṃ pārthivaṃ vapuḥ | / dugdhemām oṣadhīr viprās tenāyaṃ sa uśattamaḥ // Lbh_1,3.60 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693512 (0.030):
dugdhairmahauṣadhairviprāstena saṃjīvitāḥ prajāḥ // GarP_1,1.22 // / rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣāntarasaṃplave /
BhP_01.03.015/3 nāvyāropya mahīmayyām apādvaivasvataṃ manum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628040 (0.0):
rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhisamplave / / nāvyāropya mahīmayyām apādvaivasvataṃ manum // BhP_01.03.015 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398137 (0.0):
rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhi samplave | / nāvy āropya mahī mayyām apād vaivasvataṃ manum || [BhP 1.3.15]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857636 (0.0):
rūpaṃ sa jagṛhe mātsyaṃ cākṣuṣodadhi-samplave | / nāvy āropya mahī-mayyām apād vaivasvataṃ manum // Lbh_1,3.31 //
BhP_01.03.016/1 surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628047 (5.960):
nāvyāropya mahīmayyām apādvaivasvataṃ manum // BhP_01.03.015 // / surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693528 (5.960):
nāvyāropya mahīmayyāmapādvaivasvataṃ manum // GarP_1,1.23 // / surāsurāṇāmudadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858203 (5.960):
śrī-kūrmaḥ | tatraiva (1.3.16) -- / surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398216 (0.030):
ṭīkāsu ca spaṣṭam eva | ataś cākṣuṣe vaivasvatam ity upalakṣaṇam | / surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam |
BhP_01.03.016/3 dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628054 (0.0):
surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam / / dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ // BhP_01.03.016 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693534 (0.0):
surāsurāṇāmudadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam / / dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ // GarP_1,1.24 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398223 (0.0):
surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam | / dadhre kamaṭha rūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ || [BhP 1.3.16]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858208 (0.0):
surāsurāṇām udadhiṃ mathnatāṃ mandarācalam | / dadhre kamaṭha-rūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ // Lbh_1,3.66 //
BhP_01.03.017/1 dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamam eva ca / BhP_01.03.017/3 apāyayat surān anyān mohinyā mohayan striyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628063 (0.003):
dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ // BhP_01.03.016 // / dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamam eva ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693536 (0.018):
dadhre kamaṭharūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ // GarP_1,1.24 // / dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamameva ca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398232 (0.022):
dadhre kamaṭha rūpeṇa pṛṣṭha ekādaśe vibhuḥ || [BhP 1.3.16] / spaṣṭam | / dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamam eva ca |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858236 (0.023):
śrī-dhanvantari-mohinyau | tatraiva (1.3.17) -- / dhānvantaraṃ dvādaśamaṃ trayodaśamam eva ca | / apāyayat surān anyān mohinyā mohayan striyā // Lbh_1,3.68 //
BhP_01.03.018/1 caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhraddaityendram ūrjitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628070 (0.0):
apāyayat surān anyān mohinyā mohayan striyā // BhP_01.03.017 // / caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhraddaityendram ūrjitam /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858172 (0.0):
atha śrī-nṛsiṃhaḥ | tatraiva (1.3.18) -- / caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhrad daityendram ūrjitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398273 (0.031):
ete trayaḥ | / caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhrad daityendram ūrjitam |
BhP_01.03.018/3 dadāra karajairūrāverakāṃ kaṭakṛdyathā / BhP_01.03.019/1 pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgādadhvaraṃ baleḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628081 (0.0):
caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhraddaityendram ūrjitam / / dadāra karajairūrāverakāṃ kaṭakṛdyathā // BhP_01.03.018 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858291 (0.024):
pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgād adhvaraṃ baleḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693553 (0.036):
caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ caitya (vaira) daityendramūrjitam / / dadāra karajairugrairerakāṃ kaṭakudyathā // GarP_1,1.26 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398274 (0.036):
caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhrad daityendram ūrjitam | / dadāra karajair ūrāv erakāṃ kaṭa kṛd yathā || [BhP 1.3.18]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858173 (0.036):
caturdaśaṃ nārasiṃhaṃ bibhrad daityendram ūrjitam | / dadāra karajair ūrāv erakāṃ kaṭa-kṛd yathā // Lbh_1,3.64 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693563 (0.052):
pañcadaśaṃ vāmanako bhūtvāgādadhvaraṃ baleḥ /
BhP_01.03.019/3 padatrayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustripiṣṭapam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628087 (0.004):
pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgādadhvaraṃ baleḥ / / padatrayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustripiṣṭapam // BhP_01.03.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398292 (0.033):
pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgād adhvaraṃ baleḥ | / pada trayaṃ yācamānaḥ pratyāditsus tri piṣṭapam || [BhP 1.3.19]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858296 (0.033):
pañcadaśaṃ vāmanakaṃ kṛtvāgād adhvaraṃ baleḥ | / pada-trayaṃ yācamānaḥ pratyāditsus tri-piṣṭapam // Lbh_1,3.73 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693570 (0.043):
pāda trayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustriviṣṭapam // GarP_1,1.27 // / avatāre ṣoḍaśame paśyanbrahmadruho nṛpān /
BhP_01.03.020/1 avatāre ṣoḍaśame paśyan brahmadruho nṛpān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628093 (0.0):
padatrayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustripiṣṭapam // BhP_01.03.019 // / avatāre ṣoḍaśame paśyan brahmadruho nṛpān /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693577 (0.0):
pāda trayaṃ yācamānaḥ pratyāditsustriviṣṭapam // GarP_1,1.27 // / avatāre ṣoḍaśame paśyanbrahmadruho nṛpān /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398304 (0.0):
kṛtvā prakaṭayya | / avatāre ṣoḍaśame paśyan brahma druho nṛpān |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858335 (0.0):
śrī-bhārgavaḥ | tatraiva (1.3.20) -- / avatāre ṣoḍaśame paśyan brahma-druho nṛpān |
BhP_01.03.020/3 triḥsaptakṛtvaḥ kupito niḥkṣatrām akaron mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628100 (0.0):
avatāre ṣoḍaśame paśyan brahmadruho nṛpān / / triḥsaptakṛtvaḥ kupito niḥkṣatrām akaron mahīm // BhP_01.03.020 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693580 (0.024):
avatāre ṣoḍaśame paśyanbrahmadruho nṛpān / / triḥ saptakṛtvaḥ kupito niḥ kṣattrāmakaronmahīm // GarP_1,1.28 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398307 (0.024):
avatāre ṣoḍaśame paśyan brahma druho nṛpān | / triḥ sapta kṛtvaḥ kupito niḥ kṣatrām akaron mahīm || [BhP 1.3.20]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858338 (0.024):
avatāre ṣoḍaśame paśyan brahma-druho nṛpān | / triḥ-sapta-kṛtvaḥ kupito niḥ-kṣatrām akaron mahīm // Lbh_1,3.75 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748632 (0.055):
triḥsaptakṛtvaḥ pṛthivīṃ niḥkṣatrāmakarodvibhuḥ /AP_4.019ab/
BhP_01.03.021/1 tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628106 (0.005):
triḥsaptakṛtvaḥ kupito niḥkṣatrām akaron mahīm // BhP_01.03.020 // / tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8655706 (0.014):
// om // / 1. tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693591 (0.014):
triḥ saptakṛtvaḥ kupito niḥ kṣattrāmakaronmahīm // GarP_1,1.28 // / tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398323 (0.014):
avatāre śrī paraśurāmābhidhe | spaṣṭam | / tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858421 (0.014):
śrī-vyāsaḥ | tatraiva (1.3.21) - / tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt |
BhP_01.03.021/3 cakre vedataroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8655713 (0.0):
1. tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt / / cakre vedataroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ // śrīmadbhāgavatam,
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628115 (0.0):
tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt / / cakre vedataroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ // BhP_01.03.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398331 (0.0):
tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt | / cakre veda taroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpa medhasaḥ || [BhP 1.3.21]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858428 (0.0):
tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt | / cakre veda-taroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpa-medhasaḥ // Lbh_1,3.81 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693600 (0.030):
tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt / / cakre vedataroḥ śākhāṃ dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ // GarP_1,1.29 //
BhP_01.03.022/1 naradevatvam āpannaḥ surakāryacikīrṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628121 (0.0):
cakre vedataroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ // BhP_01.03.021 // / naradevatvam āpannaḥ surakāryacikīrṣayā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693606 (0.0):
cakre vedataroḥ śākhāṃ dṛṣṭvā puṃso 'lpamedhasaḥ // GarP_1,1.29 // / naradevatvamāpannaḥ surakāryacikīrṣayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398339 (0.018):
cakre veda taroḥ śākhā dṛṣṭvā puṃso 'lpa medhasaḥ || [BhP 1.3.21] / nara devatvam āpannaḥ sura kārya cikīrṣayā |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857728 (0.018):
nara-devatvam āpannaḥ sura-kārya-cikīrṣayā |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858366 (0.018):
nara-devatvam āpannaḥ sura-kārya-cikīrṣayā | / samudra-nigrahādīni cakre vīryāṇy ataḥ param // Lbh_1,3.77 //
BhP_01.03.022/3 samudranigrahādīni cakre vīryāṇyataḥ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628127 (0.0):
naradevatvam āpannaḥ surakāryacikīrṣayā / / samudranigrahādīni cakre vīryāṇyataḥ param // BhP_01.03.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398344 (0.0):
nara devatvam āpannaḥ sura kārya cikīrṣayā | / samudra nigrahādīni cakre vīryāṇy ataḥ param || [BhP 1.3.22]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857733 (0.0):
nara-devatvam āpannaḥ sura-kārya-cikīrṣayā | / samudra-nigrahādīni cakre vīryāṇy ataḥ param // Lbh_1,3.37 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858371 (0.0):
nara-devatvam āpannaḥ sura-kārya-cikīrṣayā | / samudra-nigrahādīni cakre vīryāṇy ataḥ param // Lbh_1,3.77 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693610 (0.037):
naradevatvamāpannaḥ surakāryacikīrṣayā / / samudranigrahādīni cakre kāryāṇyataḥ param // GarP_1,1.30 //
BhP_01.03.023/1 ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628133 (0.004):
samudranigrahādīni cakre vīryāṇyataḥ param // BhP_01.03.022 // / ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398374 (0.020):
viṣṇu rudra kṛta stuteḥ śravaṇāt | (page 7) / ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693618 (0.020):
samudranigrahādīni cakre kāryāṇyataḥ param // GarP_1,1.30 // / ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858481 (0.032):
atha śrī-rāma-kṛṣṇau | śrī-prathame (1.3.23) -- / ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī |
BhP_01.03.023/3 rāmakṛṣṇāviti bhuvo bhagavān aharadbharam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628139 (1.192):
ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī / / rāmakṛṣṇāviti bhuvo bhagavān aharadbharam // BhP_01.03.023 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693624 (1.192):
ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī / / rāmakṛṣṇāviti bhuvo bhagavānaharadbharam // GarP_1,1.31 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398380 (1.192):
ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī | / rāma kṛṣṇāv iti bhuvo bhagavān aharad bharam || [BhP 1.3.23]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858487 (1.192):
ekonaviṃśe viṃśatime vṛṣṇiṣu prāpya janmanī | / rāma-kṛṣṇāv iti bhuvo bhagavān aharad bharam // Lbh_1,3.85 //
BhP_01.03.024/1 tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya suradviṣām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628145 (0.005):
rāmakṛṣṇāviti bhuvo bhagavān aharadbharam // BhP_01.03.023 // / tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya suradviṣām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398434 (0.038):
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura dviṣām | / buddho nāmnāñjana sutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati || [BhP 1.3.24]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940564 (0.038):
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura dviṣām |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858558 (0.038):
śrī-buddhaḥ | tatraiva (1.3.24) -- / tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura-dviṣām |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23809899 (0.057):
yathoktamtataḥ kalau sampravṛtte saṃmohāya suradviṣām / / buddho nāmnā jinasutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati'; iti /"
BhP_01.03.024/3 buddho nāmnāñjanasutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628152 (0.0):
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya suradviṣām / / buddho nāmnāñjanasutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati // BhP_01.03.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398441 (0.0):
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura dviṣām | / buddho nāmnāñjana sutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati || [BhP 1.3.24]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940571 (0.0):
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura dviṣām | / buddho nāmnāñjana sutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati || [BhP 1.3.24] ity ādi |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858564 (0.0):
tataḥ kalau sampravṛtte sammohāya sura-dviṣām | / buddho nāmnāñjana-sutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati // Lbh_1,3.90 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23809900 (0.061):
yathoktamtataḥ kalau sampravṛtte saṃmohāya suradviṣām / / buddho nāmnā jinasutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati'; iti /"
BhP_01.03.025/1 athāsau yugasandhyāyāṃ dasyuprāyeṣu rājasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628159 (0.0):
buddho nāmnāñjanasutaḥ kīkaṭeṣu bhaviṣyati // BhP_01.03.024 // / athāsau yugasandhyāyāṃ dasyuprāyeṣu rājasu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398451 (0.0):
kīkaṭeṣu gayā pradeśeṣu | / athāsau yuga sandhyāyāṃ dasyu prāyeṣu rājasu |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858600 (0.0):
śrī-kalkiḥ | tatraiva (1.3.25) -- / athāsau yuga-sandhyāyāṃ dasyu-prāyeṣu rājasu |
BhP_01.03.025/3 janitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkirjagatpatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628165 (0.003):
athāsau yugasandhyāyāṃ dasyuprāyeṣu rājasu / / janitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkirjagatpatiḥ // BhP_01.03.025 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693650 (0.028):
bhavitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkī jagatpatiḥ // GarP_1,1.33 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398454 (0.048):
athāsau yuga sandhyāyāṃ dasyu prāyeṣu rājasu | / janitā viṣṇu yaśaso nāmnā kalkir jagat patiḥ || [BhP 1.3.25]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858603 (0.048):
athāsau yuga-sandhyāyāṃ dasyu-prāyeṣu rājasu | / janitā viṣṇu-yaśaso nāmnā kalkir jagat-patiḥ // Lbh_1,3.93 //
BhP_01.03.026/1 avatārā hyasaṅkhyeyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628171 (0.0):
janitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkirjagatpatiḥ // BhP_01.03.025 // / avatārā hyasaṅkhyeyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398496 (0.0):
ādīnāṃ śuklādīnāṃ cānuktānāṃ saṅgrahārtham āha / avatārā hy asaṅkhyeyā hareḥ sattva nidher dvijāḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6693655 (0.023):
bhavitā viṣṇuyaśaso nāmnā kalkī jagatpatiḥ // GarP_1,1.33 // / avatārā hyasaṃkhyeyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859146 (0.026):
MSS_3232 1 avatārā hyasaṃkheyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ /
BhP_01.03.026/3 yathāvidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628177 (0.004):
avatārā hyasaṅkhyeyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ / / yathāvidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ // BhP_01.03.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398500 (0.008):
avatārā hy asaṅkhyeyā hareḥ sattva nidher dvijāḥ | / yathāvidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ || [BhP 1.3.26]
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859151 (0.021):
MSS_3232 1 avatārā hyasaṃkheyā hareḥ sattvanidherdvijāḥ / / MSS_3232 2 yathā vidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ //
BhP_01.03.027/1 ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628184 (0.0):
yathāvidāsinaḥ kulyāḥ sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ // BhP_01.03.026 // / ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398607 (0.0):
atha vibhūtīr āha / ṛṣayo manavo devā manu putrā mahaujasaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939834 (0.0):
MSS_7382 1 ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377013 (0.045):
BhP_08.14.002/0 śrīṛṣiruvāca / BhP_08.14.002/1 manavo manuputrāśca munayaśca mahīpate
BhP_01.03.027/3 kalāḥ sarve harereva saprajāpatayaḥ smṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628191 (5.960):
ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ / / kalāḥ sarve harereva saprajāpatayaḥ smṛtāḥ // BhP_01.03.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398613 (5.960):
ṛṣayo manavo devā manu putrā mahaujasaḥ | / kalāḥ sarve harer eva saprajāpatayaḥ smṛtāḥ || [BhP 1.3.27]
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939839 (0.036):
MSS_7382 1 ṛṣayo manavo devā manuputrā mahaujasaḥ / / MSS_7382 2 kalāḥ sarve harereva saprajāpatayas tathā //
BhP_01.03.028/1 ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628196 (1.192):
kalāḥ sarve harereva saprajāpatayaḥ smṛtāḥ // BhP_01.03.027 // / ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12951254 (1.192):
MSS_7951 1 ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972888 (1.192):
MSS_9003 2 ete tvaṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862826 (1.192):
tathā śrī-daśame - / ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam // Lbh_1,5.180 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735086 (0.012):
atha śrīmad-bhāgavate yad uktaṃ ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān / svayam [BhP 1.3.28] iti tad eva prathamam āha īśvara iti | atra kṛṣṇa ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14398643 (0.012):
ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam | iti [BhP 1.3.28]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405322 (0.012):
kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam [BhP 1.3.28] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17844605 (0.021):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ / kṛṣṇas tu bhagavān svayaṃ ity ādi smaraṇāc ca |
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14668445 (0.021):
yatrāvatīrṇaṃ kṛṣṇākhyaṃ paraṃ brahma narākṛti | ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ / kṛṣṇas tu bhagavān svayaṃ ity ādi smaraṇāc ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405137 (0.026):
jagṛhe pauruṣaṃ rūpaṃ bhagavān ity asya ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu / bhagavān svayam ity atra paryavasānam ity evaṃ jñeyam | yathādhvara
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876024 (0.041):
vaikuṇṭha nāthādeḥ sakāśād api ete cāṃśa kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān / svayam iti sūtokter aham uttamaḥ |
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671614 (0.041):
vaikuṇṭha-nāthādeḥ sakāśād api ete cāṃśa-kalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān / svayam iti sūtokter aham uttamaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401709 (0.041):
ṭīkā ca nama iti śrī kṛṣṇāvatāratayā nārāyaṇaṃ stauti | ete cāṃśa kalāḥ / puṃsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam ity ukter ity eṣā | ataeva tac
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628605 (0.061):
atra tat tattva trayeṣu bhagavān eva mukhyaḥ | bhagavān svayaṃ bhagavān | / sa tu / śrī kṛṣṇo vrajendra nandano govinda eva | tatra pramāṇam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401534 (0.063):
|| 11.12 || śrī bhagavān || 29 || / tad evaṃ kṛṣṇas tu bhagavān svayam ity etat pratijñā vākyāya mahāvīra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404925 (0.064):
śrutiḥ kalpyate | atra tu kṛṣṇas tu bhagavān svayam iti sākṣād eva tad
BhP_01.03.028/3 indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628204 (0.0):
ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam / / indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge // BhP_01.03.028 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12951261 (0.0):
MSS_7951 1 ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam / / MSS_7951 2 indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge //
BhP_01.03.029/1 janma guhyaṃ bhagavato ya etat prayato naraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628211 (0.0):
indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge // BhP_01.03.028 // / janma guhyaṃ bhagavato ya etat prayato naraḥ /
BhP_01.03.029/3 sāyaṃ prātargṛṇan bhaktyā duḥkhagrāmādvimucyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628218 (0.0):
janma guhyaṃ bhagavato ya etat prayato naraḥ / / sāyaṃ prātargṛṇan bhaktyā duḥkhagrāmādvimucyate // BhP_01.03.029 //
BhP_01.03.030/1 etadrūpaṃ bhagavato hyarūpasya cidātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628224 (0.006):
sāyaṃ prātargṛṇan bhaktyā duḥkhagrāmādvimucyate // BhP_01.03.029 // / etadrūpaṃ bhagavato hyarūpasya cidātmanaḥ /
BhP_01.03.030/3 māyāguṇairviracitaṃ mahadādibhirātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628230 (0.0):
etadrūpaṃ bhagavato hyarūpasya cidātmanaḥ / / māyāguṇairviracitaṃ mahadādibhirātmani // BhP_01.03.030 //
BhP_01.03.031/1 yathā nabhasi meghaugho reṇurvā pārthivo 'nile
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628237 (0.0):
māyāguṇairviracitaṃ mahadādibhirātmani // BhP_01.03.030 // / yathā nabhasi meghaugho reṇurvā pārthivo 'nile /
BhP_01.03.031/3 evaṃ draṣṭari dṛśyatvam āropitam abuddhibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628243 (0.006):
yathā nabhasi meghaugho reṇurvā pārthivo 'nile / / evaṃ draṣṭari dṛśyatvam āropitam abuddhibhiḥ // BhP_01.03.031 //
BhP_01.03.032/1 ataḥ paraṃ yadavyaktam avyūḍhaguṇabṛṃhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628249 (0.0):
evaṃ draṣṭari dṛśyatvam āropitam abuddhibhiḥ // BhP_01.03.031 // / ataḥ paraṃ yadavyaktam avyūḍhaguṇabṛṃhitam /
BhP_01.03.032/3 adṛṣṭāśrutavastutvāt sa jīvo yat punarbhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628258 (0.0):
ataḥ paraṃ yadavyaktam avyūḍhaguṇabṛṃhitam / / adṛṣṭāśrutavastutvāt sa jīvo yat punarbhavaḥ // BhP_01.03.032 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389915 (0.059):
BhP_07.09.002/2 adṛṣṭāśrutapūrvatvāt sā nopeyāya śaṅkitā
BhP_01.03.033/1 yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628265 (0.0):
adṛṣṭāśrutavastutvāt sa jīvo yat punarbhavaḥ // BhP_01.03.032 // / yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396715 (0.0):
brahma tv iha / yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307766 (0.050):
agrato darśanīyā | tatra brahma sākṣātkāra lakṣaṇāṃ jīvan muktim āha / yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā |
BhP_01.03.033/3 avidyayātmani kṛte iti tadbrahmadarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628269 (0.006):
yatreme sadasadrūpe pratiṣiddhe svasaṃvidā / / avidyayātmani kṛte iti tadbrahmadarśanam // BhP_01.03.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14396718 (0.011):
yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā | / avidyayātmani kṛte iti tad brahma darśanam || [BhP 1.3.33]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307774 (0.017):
yatreme sad asad rūpe pratiṣiddhe sva saṃvidā | / avidyayātmani kṛte iti tad brahma darśanam || [BhP 1.3.33]
BhP_01.03.034/1 yadyeṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628275 (0.005):
avidyayātmani kṛte iti tadbrahmadarśanam // BhP_01.03.033 // / yadyeṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307921 (0.042):
athāntimāṃ brahma sākṣātkāra lakṣaṇāṃ muktim āha / yady eṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ |
BhP_01.03.034/3 sampanna eveti vidurmahimni sve mahīyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628280 (0.005):
yadyeṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ / / sampanna eveti vidurmahimni sve mahīyate // BhP_01.03.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307925 (0.010):
yady eṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ | / sampanna eveti vidur mahimni sve mahīyate || (BhP 1.3.34)
BhP_01.03.035/1 evaṃ ca janmāni karmāṇi hyakarturajanasya ca / BhP_01.03.035/3 varṇayanti sma kavayo vedaguhyāni hṛtpateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628291 (0.0):
sampanna eveti vidurmahimni sve mahīyate // BhP_01.03.034 // / evaṃ ca janmāni karmāṇi hyakarturajanasya ca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6991593 (0.032):
| ataeva śrī śukādīnām api tal līlā śravaṇe rāgataḥ pravṛttir yujyate | / evaṃ ca janmāni karmāṇi hy akartur ajanasya ca | / varṇayanti sma kavayo veda guhyāni hṛt pateḥ || iti [BhP 1.3.35]
BhP_01.03.036/1 sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168312 (0.0):
BhP_01.10.024/3 ya eka īśo jagadātmalīlayā sṛjatyavatyatti na tatra / sajjate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628301 (0.0):
varṇayanti sma kavayo vedaguhyāni hṛtpateḥ // BhP_01.03.035 // / sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate 'smin /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632789 (0.0):
ya eka īśo jagadātmalīlayā sṛjatyavatyatti na tatra sajjate //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16968424 (0.018):
sṛjaty anantakarmāṇi BrP_241.13c / sṛjaty avaty atti na sajjate 'smin BrP_129.68b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11104454 (0.018):
svamāyayā yo hy akhilaṃ carācaraṃ BrP_129.68a / sṛjaty avaty atti na sajjate 'smin BrP_129.68b
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415840 (0.057):
BhP_10.84.017/1 anīha etad bahudhaika ātmanā sṛjaty avaty atti na badhyate / BhP_10.84.017/3 bhaumair hi bhūmir bahu nāma rūpiṇī aho vibhūmnaś caritaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398875 (0.057):
BhP_10.60.002/1 yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795953 (0.057):
yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ /
BhP_01.03.036/3 bhūteṣu cāntarhita ātmatantraḥ ṣāḍvargikaṃ jighrati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628309 (0.0):
sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate 'smin / / bhūteṣu cāntarhita ātmatantraḥ ṣāḍvargikaṃ jighrati ṣaḍguṇeśaḥ //
ṣaḍguṇeśaḥ / BhP_01.03.037/1 na cāsya kaścin nipuṇena dhātur avaiti jantuḥ kumanīṣa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628316 (0.0):
bhūteṣu cāntarhita ātmatantraḥ ṣāḍvargikaṃ jighrati ṣaḍguṇeśaḥ //
ūtīḥ / BhP_01.03.037/3 nāmāni rūpāṇi manovacobhiḥ santanvato naṭacaryām ivājñaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628325 (0.0):
na cāsya kaścin nipuṇena dhātur avaiti jantuḥ kumanīṣa ūtīḥ / / nāmāni rūpāṇi manovacobhiḥ santanvato naṭacaryām ivājñaḥ // BhP_01.03.037
BhP_01.03.038/1 sa veda dhātuḥ padavīṃ parasya durantavīryasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628335 (0.0):
nāmāni rūpāṇi manovacobhiḥ santanvato naṭacaryām ivājñaḥ // BhP_01.03.037 / sa veda dhātuḥ padavīṃ parasya durantavīryasya rathāṅgapāṇeḥ /
rathāṅgapāṇeḥ / BhP_01.03.038/3 yo 'māyayā santatayānuvṛttyā bhajeta tatpādasarojagandham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628346 (0.0):
sa veda dhātuḥ padavīṃ parasya durantavīryasya rathāṅgapāṇeḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399650 (0.062):
BhP_10.60.042/1 kānyaṃ śrayeta tava pāda saroja gandham / BhP_10.60.042/2 āghrāya san mukharitaṃ janatāpavargam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350240 (0.062):
vāmā viśeṣa svabhāvaś ceti | prathamo, yathā kānyaṃ śrayīta tava pāda / saroja gandham āghrāya [BhP 10.60.42] ity ādiṣu |
BhP_01.03.039/1 atheha dhanyā bhagavanta itthaṃ yadvāsudeve
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628353 (0.0):
yo 'māyayā santatayānuvṛttyā bhajeta tatpādasarojagandham // BhP_01.03.038 / atheha dhanyā bhagavanta itthaṃ yadvāsudeve 'khilalokanāthe /
'khilalokanāthe / BhP_01.03.039/3 kurvanti sarvātmakam ātmabhāvaṃ na yatra bhūyaḥ parivarta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628363 (0.0):
atheha dhanyā bhagavanta itthaṃ yadvāsudeve 'khilalokanāthe /
ugraḥ / BhP_01.03.040/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937961 (5.960):
BhP_02.01.008/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943112 (5.960):
BhP_02.08.028/1 prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628369 (5.960):
kurvanti sarvātmakam ātmabhāvaṃ na yatra bhūyaḥ parivarta ugraḥ // / BhP_01.03.039 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639203 (0.005):
nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ // BhP_02.01.007 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107822 (0.025):
sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396 / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930497 (0.034):
kīrtyamānaṃ ceti | tatra śrī bhāgavatam upalakṣya pūrvaṃ yathā / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201028 (0.039):
śrī-bhāgavatam ity ākhyā | yathoktam - idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ / brahma-sammitam iti | tasya hi prādhānye ṣaḍ-vidhena liṅgena tātparyam api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931263 (0.040):
anantaraṃ dvitīya skandhārambhe sarvottamam uttaraṃ vaktum / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643965 (0.041):
prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987169 (0.054):
śrīmadbhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasaṃmitam // NarP_1,96.1 //
BhP_01.03.040/3 uttamaślokacaritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628376 (0.006):
uttamaślokacaritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ // BhP_01.03.040 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107829 (0.030):
uttama śloka caritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ // Hbhv_10.397 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930504 (0.039):
uttama śloka caritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ || [BhP 1.3.40]
BhP_01.03.041/1 niḥśreyasāya lokasya dhanyaṃ svastyayanaṃ mahat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628382 (0.005):
uttamaślokacaritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ // BhP_01.03.040 // / niḥśreyasāya lokasya dhanyaṃ svastyayanaṃ mahat /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107834 (0.027):
uttama śloka caritaṃ cakāra bhagavān ṛṣiḥ // Hbhv_10.397 // / niḥśreyasāya lokasya dhanyaṃ svasty ayanaṃ mahat |
BhP_01.03.041/3 tadidaṃ grāhayām āsasutam ātmavatāṃ varam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628387 (0.004):
niḥśreyasāya lokasya dhanyaṃ svastyayanaṃ mahat / / tadidaṃ grāhayām āsasutam ātmavatāṃ varam // BhP_01.03.041 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107841 (0.014):
niḥśreyasāya lokasya dhanyaṃ svasty ayanaṃ mahat | / tad idaṃ grāhayām āsasutam ātmavatāṃ varam |
BhP_01.03.042/1 sarvavedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ samuddhṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628394 (0.0):
tadidaṃ grāhayām āsasutam ātmavatāṃ varam // BhP_01.03.041 // / sarvavedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ samuddhṛtam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107847 (0.0):
tad idaṃ grāhayām āsasutam ātmavatāṃ varam | / sarva vedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ samuddhṛtam // Hbhv_10.398 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978635 (0.031):
tad idaṃ grāhayāmāsa sutam ātmavatāṃ varam | / sarva-vedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ sumuddhṛtam || [BhP 1.3.41-42]
BhP_01.03.042/3 sa tu saṃśrāvayām āsamahārājaṃ parīkṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628402 (0.0):
sarvavedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ samuddhṛtam / / sa tu saṃśrāvayām āsamahārājaṃ parīkṣitam // BhP_01.03.042 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418363 (0.042):
tulasī kuśāmbuyaiḥ / BhP_10.86.041/3 ārādhayām āsa yathopapannayā saparyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803992 (0.064):
sukhaṃ nivāsayām āsa dharma rājo janārdanam / / sa sainyaṃ sānugāmatyaṃ sa bhāryaṃ ca navaṃ navam // BhP_10.71.043 //
BhP_01.03.043/1 prāyopaviṣṭaṃ gaṅgāyāṃ parītaṃ paramarṣibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628408 (0.0):
sa tu saṃśrāvayām āsamahārājaṃ parīkṣitam // BhP_01.03.042 // / prāyopaviṣṭaṃ gaṅgāyāṃ parītaṃ paramarṣibhiḥ /
BhP_01.03.043/3 kṛṣṇe svadhāmopagate dharmajñānādibhiḥ saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628416 (0.0):
prāyopaviṣṭaṃ gaṅgāyāṃ parītaṃ paramarṣibhiḥ / / kṛṣṇe svadhāmopagate dharmajñānādibhiḥ saha // BhP_01.03.043 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107852 (0.0):
sarva vedetihāsānāṃ sāraṃ sāraṃ samuddhṛtam // Hbhv_10.398 // / kiṃ ca [BhP 1.3.43] / kṛṣṇe sva dhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979103 (0.0):
uktaṃ prathama-skandhe-- / kṛṣṇe sva-dhāmopagate dharma-jñānādibhiḥ saha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405561 (0.0):
mukhyo'bhidheya ity apy āha | / kṛṣṇe sva dhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933300 (0.0):
kṛṣṇe svadhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha |
BhP_01.03.044/1 kalau naṣṭadṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628425 (0.0):
kṛṣṇe svadhāmopagate dharmajñānādibhiḥ saha // BhP_01.03.043 // / kalau naṣṭadṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107864 (0.0):
kṛṣṇe sva dhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha | / kalau naṣṭa dṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ // Hbhv_10.399 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20978332 (0.0):
ataeva satsv api nānā-śāstreṣv etad evoktam - kalau naṣṭa-dṛśām eṣa / purāṇārko'dhunoditaḥ [BhP 1.3.45] iti | arkatā-rūpakeṇa tad vinā nānyeṣāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979112 (0.0):
kṛṣṇe sva-dhāmopagate dharma-jñānādibhiḥ saha | / kalau naṣṭa-dṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ || (BhP 1.3.45) iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405571 (0.0):
kṛṣṇe sva dhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha | / kalau naṣṭa dṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ || [BhP 1.3.43]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933310 (0.0):
kṛṣṇe svadhāmopagate dharma jñānādibhiḥ saha | / kalau naṣṭa dṛśām eṣa purāṇārko'dhunoditaḥ || [BhP 1.3.42] iti |
BhP_01.03.044/3 tatra kīrtayato viprā viprarṣerbhūritejasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628432 (0.0):
kalau naṣṭadṛśām eṣa purāṇārko 'dhunoditaḥ / / tatra kīrtayato viprā viprarṣerbhūritejasaḥ // BhP_01.03.044 //
BhP_01.03.045/1 ahaṃ cādhyagamaṃ tatra niviṣṭastadanugrahāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628437 (0.005):
tatra kīrtayato viprā viprarṣerbhūritejasaḥ // BhP_01.03.044 // / ahaṃ cādhyagamaṃ tatra niviṣṭastadanugrahāt /
BhP_01.03.045/3 so 'haṃ vaḥ śrāvayiṣyāmi yathādhītaṃ yathāmati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628443 (0.0):
ahaṃ cādhyagamaṃ tatra niviṣṭastadanugrahāt / / so 'haṃ vaḥ śrāvayiṣyāmi yathādhītaṃ yathāmati // BhP_01.03.045 //
BhP_01.04.001/0 vyāsa uvāca / BhP_01.04.001/1 iti bruvāṇaṃ saṃstūya munīnāṃ dīrghasatriṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628451 (0.004):
so 'haṃ vaḥ śrāvayiṣyāmi yathādhītaṃ yathāmati // BhP_01.03.045 // / BhP_01.04.001/0 vyāsa uvāca
BhP_01.04.001/3 vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628459 (0.0):
iti bruvāṇaṃ saṃstūya munīnāṃ dīrghasatriṇām / / vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt // BhP_01.04.001 //
BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca / BhP_01.04.002/1 sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628469 (0.0):
vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt // BhP_01.04.001 // / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18425273 (0.034):
BhP_11.22.060/1 yathaivam anubudhyeyaṃ / BhP_11.22.060/2 vada no vadatāṃ vara
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165544 (0.037):
BhP_01.07.008/3 śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / BhP_01.07.009/1 sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546592 (0.044):
BhP_12.08.001/1 sūta jīva ciraṃ sādho vada no vadatāṃ vara / BhP_12.08.001/3 tamasy apāre bhramatāṃ nṝṇāṃ tvaṃ pāra-darśanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630195 (0.047):
śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ // BhP_01.07.008 // / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944549 (0.052):
BhP_02.10.047/3 yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu / BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca / BhP_02.10.048/1 yadāha no bhavān sūta kṣattā bhāgavatottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645305 (0.054):
yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu // BhP_02.10.047 // / BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca / yadāha no bhavān sūta kṣattā bhāgavatottamaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546584 (0.061):
BhP_12.08.001/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.08.001/1 sūta jīva ciraṃ sādho vada no vadatāṃ vara
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19590169 (0.063):
01,004.011c upaviṣṭeṣūpaviṣṭaḥ śaunako 'thābravīd idam / 01,005.001 śaunaka uvāca / 01,005.001a purāṇam akhilaṃ tāta pitā te 'dhītavān purā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888851 (0.063):
brūhi no vadatāṃ vara BrP_220.68d / brūhi me puruṣottama BrP_45.46d
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549140 (0.064):
BhP_12.11.027/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.11.027/1 śuko yad āha bhagavān viṣṇu-rātāya śṛṇvate
BhP_01.04.002/3 kathāṃ bhāgavatīṃ puṇyāṃ yadāha bhagavāñ chukaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628475 (5.960):
sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara / / kathāṃ bhāgavatīṃ puṇyāṃ yadāha bhagavāñ chukaḥ // BhP_01.04.002 //
BhP_01.04.003/1 kasmin yuge pravṛtteyaṃ sthāne vā kena hetunā / BhP_01.04.003/3 kutaḥ sañcoditaḥ kṛṣṇaḥ kṛtavān saṃhitāṃ muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628486 (5.960):
kathāṃ bhāgavatīṃ puṇyāṃ yadāha bhagavāñ chukaḥ // BhP_01.04.002 // / kasmin yuge pravṛtteyaṃ sthāne vā kena hetunā /
BhP_01.04.004/1 tasya putro mahāyogī samadṛṅ nirvikalpakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628491 (0.006):
kutaḥ sañcoditaḥ kṛṣṇaḥ kṛtavān saṃhitāṃ muniḥ // BhP_01.04.003 // / tasya putro mahāyogī samadṛṅ nirvikalpakaḥ /
BhP_01.04.004/3 ekāntamatirunnidro gūḍho mūḍha iveyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628497 (0.0):
tasya putro mahāyogī samadṛṅ nirvikalpakaḥ / / ekāntamatirunnidro gūḍho mūḍha iveyate // BhP_01.04.004 //
BhP_01.04.005/1 dṛṣṭvānuyāntam ṛṣim ātmajam apyanagnaṃ devyo hriyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628506 (0.0):
ekāntamatirunnidro gūḍho mūḍha iveyate // BhP_01.04.004 // / dṛṣṭvānuyāntam ṛṣim ātmajam apyanagnaṃ devyo hriyā paridadhurna sutasya
paridadhurna sutasya citram / BhP_01.04.005/3 tadvīkṣya pṛcchati munau jagadustavāsti strīpumbhidā na tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628513 (0.0):
dṛṣṭvānuyāntam ṛṣim ātmajam apyanagnaṃ devyo hriyā paridadhurna sutasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628520 (0.0):
tadvīkṣya pṛcchati munau jagadustavāsti strīpumbhidā na tu sutasya
sutasya viviktadṛṣṭeḥ / BhP_01.04.006/1 katham ālakṣitaḥ pauraiḥ samprāptaḥ kurujāṅgalān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628529 (1.192):
tadvīkṣya pṛcchati munau jagadustavāsti strīpumbhidā na tu sutasya / viviktadṛṣṭeḥ // BhP_01.04.005 //
BhP_01.04.006/3 unmattamūkajaḍavadvicaran gajasāhvaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628535 (1.788):
katham ālakṣitaḥ pauraiḥ samprāptaḥ kurujāṅgalān / / unmattamūkajaḍavadvicaran gajasāhvaye // BhP_01.04.006 //
BhP_01.04.007/1 kathaṃ vā pāṇḍaveyasya rājarṣermuninā saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628541 (0.0):
unmattamūkajaḍavadvicaran gajasāhvaye // BhP_01.04.006 // / kathaṃ vā pāṇḍaveyasya rājarṣermuninā saha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979169 (0.028):
parama-śruti-rūpatvaṃ / tasya | yathoktam -- / kathaṃ vā pāṇḍaveyasya rājarṣer muninā saha |
BhP_01.04.007/3 saṃvādaḥ samabhūt tāta yatraiṣā sātvatī śrutiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628546 (0.0):
kathaṃ vā pāṇḍaveyasya rājarṣermuninā saha / / saṃvādaḥ samabhūt tāta yatraiṣā sātvatī śrutiḥ // BhP_01.04.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979175 (0.006):
kathaṃ vā pāṇḍaveyasya rājarṣer muninā saha | / saṃvādaḥ samabhūt tāta yatraiṣā sātvatī śrutiḥ || (BhP 1.4.7) iti |
BhP_01.04.008/1 sa godohanamātraṃ hi gṛheṣu gṛhamedhinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628553 (0.0):
saṃvādaḥ samabhūt tāta yatraiṣā sātvatī śrutiḥ // BhP_01.04.007 // / sa godohanamātraṃ hi gṛheṣu gṛhamedhinām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979175 (0.053):
saṃvādaḥ samabhūt tāta yatraiṣā sātvatī śrutiḥ || (BhP 1.4.7) iti | / atha yat khalu sarvaṃ purāṇa-jātam āvirbhāvyety ādikaṃ pūrvam uktaṃ tat
BhP_01.04.008/3 avekṣate mahābhāgastīrthīkurvaṃstadāśramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628559 (0.005):
sa godohanamātraṃ hi gṛheṣu gṛhamedhinām / / avekṣate mahābhāgastīrthīkurvaṃstadāśramam // BhP_01.04.008 //
BhP_01.04.009/1 abhimanyusutaṃ sūta prāhurbhāgavatottamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628565 (0.0):
avekṣate mahābhāgastīrthīkurvaṃstadāśramam // BhP_01.04.008 // / abhimanyusutaṃ sūta prāhurbhāgavatottamam /
BhP_01.04.009/3 tasya janma mahāścaryaṃ karmāṇi ca gṛṇīhi naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628571 (0.0):
abhimanyusutaṃ sūta prāhurbhāgavatottamam / / tasya janma mahāścaryaṃ karmāṇi ca gṛṇīhi naḥ // BhP_01.04.009 //
BhP_01.04.010/1 sa samrāṭ kasya vā hetoḥ pāṇḍūnāṃ mānavardhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628578 (0.0):
tasya janma mahāścaryaṃ karmāṇi ca gṛṇīhi naḥ // BhP_01.04.009 // / sa samrāṭ kasya vā hetoḥ pāṇḍūnāṃ mānavardhanaḥ /
BhP_01.04.010/3 prāyopaviṣṭo gaṅgāyām anādṛtyādhirāṭśriyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628585 (1.192):
sa samrāṭ kasya vā hetoḥ pāṇḍūnāṃ mānavardhanaḥ / / prāyopaviṣṭo gaṅgāyām anādṛtyādhirāṭśriyam // BhP_01.04.010 //
BhP_01.04.011/1 namanti yatpādaniketam ātmanaḥ śivāya hānīya dhanāni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628594 (0.0):
prāyopaviṣṭo gaṅgāyām anādṛtyādhirāṭśriyam // BhP_01.04.010 // / namanti yatpādaniketam ātmanaḥ śivāya hānīya dhanāni śatravaḥ /
śatravaḥ / BhP_01.04.011/3 kathaṃ sa vīraḥ śriyam aṅga dustyajāṃ yuvaiṣatotsraṣṭum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628603 (0.0):
namanti yatpādaniketam ātmanaḥ śivāya hānīya dhanāni śatravaḥ / / kathaṃ sa vīraḥ śriyam aṅga dustyajāṃ yuvaiṣatotsraṣṭum aho sahāsubhiḥ //
aho sahāsubhiḥ / BhP_01.04.012/1 śivāya lokasya bhavāya bhūtaye ya uttamaślokaparāyaṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628611 (0.0):
kathaṃ sa vīraḥ śriyam aṅga dustyajāṃ yuvaiṣatotsraṣṭum aho sahāsubhiḥ // / BhP_01.04.011 // / śivāya lokasya bhavāya bhūtaye ya uttamaślokaparāyaṇā janāḥ /
janāḥ / BhP_01.04.012/3 jīvanti nātmārtham asau parāśrayaṃ mumoca nirvidya kutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628623 (0.0):
śivāya lokasya bhavāya bhūtaye ya uttamaślokaparāyaṇā janāḥ / / jīvanti nātmārtham asau parāśrayaṃ mumoca nirvidya kutaḥ kalevaram //
kalevaram / BhP_01.04.013/1 tat sarvaṃ naḥ samācakṣva pṛṣṭo yadiha kiñcana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628631 (0.0):
jīvanti nātmārtham asau parāśrayaṃ mumoca nirvidya kutaḥ kalevaram // / BhP_01.04.012 //
BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628638 (0.0):
tat sarvaṃ naḥ samācakṣva pṛṣṭo yadiha kiñcana / / manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 //
BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628647 (0.005):
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 // / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.029):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.029):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.030):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.031):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.036):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.041):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.041):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176790 (0.042):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.044):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661355 (0.044):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.046):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166024 (0.050):
BhP_01.07.039/3 bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / BhP_01.07.040/1 evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.051):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.052):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169223 (0.054):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630645 (0.056):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412631 (0.058):
BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / BhP_10.80.005/1 viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808700 (0.058):
BhP_10.80.004 // / BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13170595 (0.061):
BhP_01.14.001/0 sūta uvāca / BhP_01.14.001/1 samprasthite dvārakāyāṃjiṣṇau bandhudidṛkṣayā
BhP_01.04.014/3 jātaḥ parāśarādyogī vāsavyāṃ kalayā hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628653 (1.192):
dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye / / jātaḥ parāśarādyogī vāsavyāṃ kalayā hareḥ // BhP_01.04.014 //
BhP_01.04.015/1 sa kadācit sarasvatyā upaspṛśya jalaṃ śuciḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628660 (0.0):
jātaḥ parāśarādyogī vāsavyāṃ kalayā hareḥ // BhP_01.04.014 // / sa kadācit sarasvatyā upaspṛśya jalaṃ śuciḥ /
BhP_01.04.015/3 vivikta eka āsīna udite ravimaṇḍale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628667 (0.0):
sa kadācit sarasvatyā upaspṛśya jalaṃ śuciḥ / / vivikta eka āsīna udite ravimaṇḍale // BhP_01.04.015 //
BhP_01.04.016/1 parāvarajñaḥ sa ṛṣiḥ kālenāvyaktaraṃhasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628673 (0.0):
vivikta eka āsīna udite ravimaṇḍale // BhP_01.04.015 // / parāvarajñaḥ sa ṛṣiḥ kālenāvyaktaraṃhasā /
BhP_01.04.016/3 yugadharmavyatikaraṃ prāptaṃ bhuvi yuge yuge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628680 (0.0):
parāvarajñaḥ sa ṛṣiḥ kālenāvyaktaraṃhasā / / yugadharmavyatikaraṃ prāptaṃ bhuvi yuge yuge // BhP_01.04.016 //
BhP_01.04.017/1 bhautikānāṃ ca bhāvānāṃ śaktihrāsaṃ ca tatkṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628687 (0.0):
yugadharmavyatikaraṃ prāptaṃ bhuvi yuge yuge // BhP_01.04.016 // / bhautikānāṃ ca bhāvānāṃ śaktihrāsaṃ ca tatkṛtam /
BhP_01.04.017/3 aśraddadhānān niḥsattvān durmedhān hrasitāyuṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628693 (0.003):
bhautikānāṃ ca bhāvānāṃ śaktihrāsaṃ ca tatkṛtam / / aśraddadhānān niḥsattvān durmedhān hrasitāyuṣaḥ // BhP_01.04.017 //
BhP_01.04.018/1 durbhagāṃśca janān vīkṣya munirdivyena cakṣuṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628699 (0.0):
aśraddadhānān niḥsattvān durmedhān hrasitāyuṣaḥ // BhP_01.04.017 // / durbhagāṃśca janān vīkṣya munirdivyena cakṣuṣā /
BhP_01.04.018/3 sarvavarṇāśramāṇāṃ yaddadhyau hitam amoghadṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628708 (0.0):
durbhagāṃśca janān vīkṣya munirdivyena cakṣuṣā / / sarvavarṇāśramāṇāṃ yaddadhyau hitam amoghadṛk // BhP_01.04.018 //
BhP_01.04.019/1 cāturhotraṃ karma śuddhaṃ prajānāṃ vīkṣya vaidikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628714 (0.0):
sarvavarṇāśramāṇāṃ yaddadhyau hitam amoghadṛk // BhP_01.04.018 // / cāturhotraṃ karma śuddhaṃ prajānāṃ vīkṣya vaidikam /
BhP_01.04.019/3 vyadadhādyajñasantatyai vedam ekaṃ caturvidham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628721 (0.0):
cāturhotraṃ karma śuddhaṃ prajānāṃ vīkṣya vaidikam / / vyadadhādyajñasantatyai vedam ekaṃ caturvidham // BhP_01.04.019 //
BhP_01.04.020/1 ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāścatvāra uddhṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628729 (0.0):
vyadadhādyajñasantatyai vedam ekaṃ caturvidham // BhP_01.04.019 // / ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāścatvāra uddhṛtāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747496 (0.021):
dve vidye bhagavān viṣṇuḥ parā caivāparā ca ha /AP_1.015ab/ / ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāṅgāni ca ṣaḍ dvija(9) //AP_1.015cd/
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22483325 (0.041):
tenānupūrvīviśeṣeṇa tameva saṃsthitā akṣararāśayo vedā / ṛgyajuḥsāmātharvabhedena bhinnāḥ anantaśākhā vartanta iti //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11818188 (0.043):
svayaṃ śrīḥ viṣṇubhāvajñā vedaistuṣṭāva vedavit // PS_1,1.61 // / te vedāḥ ṛgyajuḥsāmātharvaṇāḥ śrīharervaśāḥ /
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1388342 (0.045):
krameṇoccāryamāṇatvam / te cānupūrvīviśeṣeṇa saṃsthitā akṣararāśayo vedā / ṛgyajuḥsāmātharvabhedabhinnā anantaśākhā vartante / te ca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403319 (0.045):
BhP_03.12.037/0 maitreya uvāca / BhP_03.12.037/1 ṛg-yajuḥ-sāmātharvākhyān vedān pūrvādibhir mukhaiḥ
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21319169 (0.049):
apauruṣeyo vedaścaturvidhaḥ ṛgyajuḥsāmātharvabhedāt |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8632324 (0.052):
akārānto 'yamatharvaśabdaḥ / ṛkca yajuśca sāma cātharvaśceti tathoktāḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4917029 (0.054):
saprapañcaṃ niṣprapañcaṃ vidyādvayamayaṃ mahat //AP_382.001cd/ / ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vidyā viṣṇurjagajjaniḥ /AP_382.002ab/
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652650 (0.054):
BhP_03.12.037/0 maitreya uvāca / ṛg yajuḥ sāmātharvākhyān vedān pūrvādibhir mukhaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28924274 (0.056):
ṛgyajuḥsāmavedāya LiP_1,104.21c / ṛgyajuḥsāmavedā vai LiP_1,17.56c
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545712 (0.058):
BhP_12.06.049/3 avatīrṇo mahā-bhāga vedaṃ cakre catur-vidham / BhP_12.06.050/1 ṛg-atharva-yajuḥ-sāmnāṃ rāśīr uddhṛtya vargaśaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12939017 (0.061):
MSS_7332 1 ṛgyajuḥsāmanāmānas trayo vedās trayī smṛtā /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11554032 (0.061):
vyāhṛtaya ṛgyajuḥsāmātharvāṅgirasaḥ sarvāṇi chandāṃsi tāny aṅge
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4812538 (0.061):
te mantrāḥ sarvamantrāṇāṃ jīvite maraṇe sthitāḥ //AP_124.004cd/ / ṛgyajuḥsāmātharvākhyadevamantrāḥ krameṇa te /AP_124.005ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289247 (0.064):
mātrāstisrastvardhamātraṃ $ nādākhyaṃ brahmasaṃjñitam & / ṛgyajuḥsāmavedā vai % mātrārūpeṇa mādhavaḥ // LiP_1,17.56 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183277 (0.064):
mātrāstisrastvardhamātraṃ nādākhyaṃ brahmasaṃjñitam / / ṛgyajuḥsāmavedā vai mātrārūpeṇa mādhavaḥ // LiP_1,17.56 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23415985 (0.064):
praṇavāvasthitaṃ nityaṃ $ bhūr bhuvaḥ svar itīryate & / ṛgyajuḥsāmātharvāṇaṃ % yat tasmai brahmaṇe namaḥ // ViP_3,3.23 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5122642 (0.064):
praṇavāvasthitaṃ nityaṃ bhūr bhuvaḥ svar itīryate / / ṛgyajuḥsāmātharvāṇaṃ yat tasmai brahmaṇe namaḥ // ViP_3,3.23 //
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4182743 (0.064):
yasmāt sarveṣu eva jñeyeṣu parijñānamātrasāmānyam ekam; anekam / ṛgyajuḥsāmātharvetihāsapurāṇaśikṣākalpavyākaraṇaniruktachandovicitijyotiṣam
BhP_01.04.020/3 itihāsapurāṇaṃ ca pañcamo veda ucyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628734 (0.005):
ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāścatvāra uddhṛtāḥ / / itihāsapurāṇaṃ ca pañcamo veda ucyate // BhP_01.04.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975755 (0.022):
api cātra sākṣād eva veda-śabdaḥ prayuktaḥ purāṇetihāsayoḥ | anyatra ca -- / purāṇaṃ pañcamo vedaḥ | itihāsaḥ purāṇaṃ ca pañcamo veda ucyate [BhP
BhP_01.04.021/1 tatrargvedadharaḥ pailaḥ sāmago jaiminiḥ kaviḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628741 (0.0):
itihāsapurāṇaṃ ca pañcamo veda ucyate // BhP_01.04.020 // / tatrargvedadharaḥ pailaḥ sāmago jaiminiḥ kaviḥ /
BhP_01.04.021/3 vaiśampāyana evaiko niṣṇāto yajuṣām uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628746 (0.005):
tatrargvedadharaḥ pailaḥ sāmago jaiminiḥ kaviḥ / / vaiśampāyana evaiko niṣṇāto yajuṣām uta // BhP_01.04.021 //
BhP_01.04.022/1 atharvāṅgirasām āsīt sumanturdāruṇo muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628753 (0.0):
vaiśampāyana evaiko niṣṇāto yajuṣām uta // BhP_01.04.021 // / atharvāṅgirasām āsīt sumanturdāruṇo muniḥ /
BhP_01.04.022/3 itihāsapurāṇānāṃ pitā me romaharṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628759 (0.005):
atharvāṅgirasām āsīt sumanturdāruṇo muniḥ / / itihāsapurāṇānāṃ pitā me romaharṣaṇaḥ // BhP_01.04.022 //
BhP_01.04.023/1 ta eta ṛṣayo vedaṃ svaṃ svaṃ vyasyann anekadhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628765 (1.192):
itihāsapurāṇānāṃ pitā me romaharṣaṇaḥ // BhP_01.04.022 // / ta eta ṛṣayo vedaṃ svaṃ svaṃ vyasyann anekadhā /
BhP_01.04.023/3 śiṣyaiḥ praśiṣyaistacchiṣyairvedāste śākhino 'bhavan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628773 (0.0):
ta eta ṛṣayo vedaṃ svaṃ svaṃ vyasyann anekadhā / / śiṣyaiḥ praśiṣyaistacchiṣyairvedāste śākhino 'bhavan // BhP_01.04.023 //
BhP_01.04.024/1 ta eva vedā durmedhairdhāryante puruṣairyathā / BhP_01.04.024/3 evaṃ cakāra bhagavān vyāsaḥ kṛpaṇavatsalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628783 (0.004):
śiṣyaiḥ praśiṣyaistacchiṣyairvedāste śākhino 'bhavan // BhP_01.04.023 // / ta eva vedā durmedhairdhāryante puruṣairyathā /
BhP_01.04.025/1 strīśūdradvijabandhūnāṃ trayī na śrutigocarā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628790 (0.0):
evaṃ cakāra bhagavān vyāsaḥ kṛpaṇavatsalaḥ // BhP_01.04.024 // / strīśūdradvijabandhūnāṃ trayī na śrutigocarā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977763 (0.0):
eva sāmprataṃ vicāraṇīyam iti sthitam | hemādrer vrata-khaṇḍe - / strī-śūdra-dvijabandhūnāṃ trayī na śruti-gocarā |
BhP_01.04.025/3 karmaśreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhavediha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628797 (0.0):
strīśūdradvijabandhūnāṃ trayī na śrutigocarā / / karmaśreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhavediha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977770 (0.0):
strī-śūdra-dvijabandhūnāṃ trayī na śruti-gocarā | / karma-śreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhaved iha |
BhP_01.04.025/5 iti bhāratam ākhyānaṃ kṛpayā muninā kṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628803 (0.0):
karmaśreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhavediha / / iti bhāratam ākhyānaṃ kṛpayā muninā kṛtam // BhP_01.04.025 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20977775 (0.006):
karma-śreyasi mūḍhānāṃ śreya evaṃ bhaved iha | / iti bhāratam ākhyānaṃ kṛpayā muninā kṛtam || [BhP 1.4.25]
BhP_01.04.026/1 evaṃ pravṛttasya sadā bhūtānāṃ śreyasi dvijāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628807 (0.0):
iti bhāratam ākhyānaṃ kṛpayā muninā kṛtam // BhP_01.04.025 // / evaṃ pravṛttasya sadā bhūtānāṃ śreyasi dvijāḥ /
BhP_01.04.026/3 sarvātmakenāpi yadā nātuṣyaddhṛdayaṃ tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628816 (0.0):
evaṃ pravṛttasya sadā bhūtānāṃ śreyasi dvijāḥ / / sarvātmakenāpi yadā nātuṣyaddhṛdayaṃ tataḥ // BhP_01.04.026 //
BhP_01.04.027/1 nātiprasīdaddhṛdayaḥ sarasvatyāstaṭe śucau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628822 (1.192):
sarvātmakenāpi yadā nātuṣyaddhṛdayaṃ tataḥ // BhP_01.04.026 // / nātiprasīdaddhṛdayaḥ sarasvatyāstaṭe śucau /
BhP_01.04.027/3 vitarkayan viviktastha idaṃ covāca dharmavit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628828 (1.192):
nātiprasīdaddhṛdayaḥ sarasvatyāstaṭe śucau / / vitarkayan viviktastha idaṃ covāca dharmavit // BhP_01.04.027 //
BhP_01.04.028/1 dhṛtavratena hi mayā chandāṃsi guravo 'gnayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628836 (0.0):
vitarkayan viviktastha idaṃ covāca dharmavit // BhP_01.04.027 // / dhṛtavratena hi mayā chandāṃsi guravo 'gnayaḥ /
BhP_01.04.028/3 mānitā nirvyalīkena gṛhītaṃ cānuśāsanam / BhP_01.04.029/1 bhāratavyapadeśena hyāmnāyārthaśca pradarśitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628846 (0.005):
dhṛtavratena hi mayā chandāṃsi guravo 'gnayaḥ / / mānitā nirvyalīkena gṛhītaṃ cānuśāsanam // BhP_01.04.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20976217 (0.042):
atha vedārtha-nirṇāyakatvaṃ ca vaiṣṇave - / bhārata-vyapadeśena hy āmnāyārthaḥ pradarśitaḥ |
BhP_01.04.029/3 dṛśyate yatra dharmādi strīśūdrādibhirapyuta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628852 (0.0):
bhāratavyapadeśena hyāmnāyārthaśca pradarśitaḥ / / dṛśyate yatra dharmādi strīśūdrādibhirapyuta // BhP_01.04.029 //
BhP_01.04.030/1 tathāpi bata me daihyo hyātmā caivātmanā vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628860 (0.005):
dṛśyate yatra dharmādi strīśūdrādibhirapyuta // BhP_01.04.029 // / tathāpi bata me daihyo hyātmā caivātmanā vibhuḥ /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6514014 (0.028):
pratīyamānatve yathā khalu pratyakṣa eko nityo vibhuścātmā / svasiddhāntairukalpyate tathā naivopalabhyata ityavaśyameva draṣṭavyam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169333 (0.046):
BhP_01.12.011/1 vidhūya tadameyātmā bhagavān dharmagub vibhuḥ / BhP_01.12.011/3 miṣato daśamāsasya tatraivāntardadhe hariḥ
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2192888 (0.055):
"ātmā" | "ātmanā" svayam | "praharaty" ātmānaṃ | durvikalpair iti śeṣaḥ |"
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164225 (0.059):
BhP_01.05.005/1 astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate / me / BhP_01.05.005/3 tanmūlam avyaktam agādhabodhaṃ pṛcchāmahe
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6382087 (0.061):
BhP_10.38.020/1 suhṛttamaṃ jñātim ananya daivataṃ dorbhyāṃ bṛhadbhyāṃ / parirapsyate 'tha mām / BhP_10.38.020/3 ātmā hi tīrthī kriyate tadaiva me bandhaś ca karmātmaka
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899677 (0.062):
03903 tad yathāpi nāma śāriputra ātmeti cocyate/ na cātmā upalabhyate/ / 03904 na sattvo na jīvo na poṣo na puruṣo na pudgalo na manujo 'py
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120241 (0.063):
jīvastu / pratiśarīraṃ bhinnaḥ/ vibhuḥ nityaśca/
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531043 (0.063):
BhP_04.19.003/1 yatra yajña-patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_04.19.003/2 anvabhūyata sarvātmā sarva-loka-guruḥ prabhuḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754289 (0.064):
vijñānam iti | tadyathāpi nāma śāradvatīputra ātmātmeti vyavahṛyate sa ca / parigaveṣyamāṇo nopalabhyate | evaṃ satvo jīvaḥ poṣaḥ pudgalo manujo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3261063 (0.064):
svātmanā tvakartaiveti / / natvātmanasthakṣṇa ivāvayavāḥ santi yairhastādibhiriva vāsyādīni takṣā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17860136 (0.064):
dhyānena bhagavac cintanenaiva | bhaktyā mām abhijānāti [Gītā 18.55] ity / agrimokter ātmani mansy ātmanā svayam eva na tv anyena kenāpy
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26727709 (0.064):
dhyānena bhagavac-cintanenaiva | bhaktyā mām abhijānāti [Gītā 18.55] ity / agrimokter ātmani mansy ātmanā svayam eva na tv anyena kenāpy
BhP_01.04.030/3 asampanna ivābhāti brahmavarcasya sattamaḥ / BhP_01.04.031/1 kiṃ vā bhāgavatā dharmā na prāyeṇa nirūpitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628868 (0.003):
dṛśyate yatra dharmādi strīśūdrādibhirapyuta // BhP_01.04.029 // / tathāpi bata me daihyo hyātmā caivātmanā vibhuḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908095 (0.024):
ataeva svagataṃ vicārayati sma / kiṃ vā bhāgavatā dharmā na prāyeṇa nirūpitāḥ |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6514014 (0.061):
pratīyamānatve yathā khalu pratyakṣa eko nityo vibhuścātmā / svasiddhāntairukalpyate tathā naivopalabhyata ityavaśyameva draṣṭavyam |
BhP_01.04.031/3 priyāḥ paramahaṃsānāṃ ta eva hyacyutapriyāḥ / BhP_01.04.032/1 tasyaivaṃ khilam ātmānaṃ manyamānasya khidyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628877 (0.003):
kiṃ vā bhāgavatā dharmā na prāyeṇa nirūpitāḥ / / priyāḥ paramahaṃsānāṃ ta eva hyacyutapriyāḥ // BhP_01.04.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908099 (0.005):
kiṃ vā bhāgavatā dharmā na prāyeṇa nirūpitāḥ | / priyāḥ paramahaṃsānāṃ ta eva hy acyuta priyāḥ || [BhP 1.4.31]
BhP_01.04.032/3 kṛṣṇasya nārado 'bhyāgādāśramaṃ prāg udāhṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628884 (0.0):
priyāḥ paramahaṃsānāṃ ta eva hyacyutapriyāḥ // BhP_01.04.031 // / tasyaivaṃ khilam ātmānaṃ manyamānasya khidyataḥ / / kṛṣṇasya nārado 'bhyāgādāśramaṃ prāg udāhṛtam // BhP_01.04.032 //
BhP_01.04.033/1 tam abhijñāya sahasā pratyutthāyāgataṃ muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628889 (0.004):
kṛṣṇasya nārado 'bhyāgādāśramaṃ prāg udāhṛtam // BhP_01.04.032 // / tam abhijñāya sahasā pratyutthāyāgataṃ muniḥ /
BhP_01.04.033/3 pūjayām āsa vidhivan nāradaṃ surapūjitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628896 (0.0):
tam abhijñāya sahasā pratyutthāyāgataṃ muniḥ / / pūjayām āsa vidhivan nāradaṃ surapūjitam // BhP_01.04.033 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19827888 (0.059):
03,080.004d*0377_01 tato yudhiṣṭhiro rājā dṛṣṭvā devarṣisattamam / 03,080.004d*0377_02 yathārhaṃ pūjayām āsa vidhivat kurunandanaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731096 (0.061):
itya evam uktvā muniḥ pūjayām āsa nāradam / / miṣṭaṃ ca bhojayām āsa śāyayām āsa bhaktitaḥ // Jss_1
BhP_01.05.001/0 sūta uvāca / BhP_01.05.001/1 atha taṃ sukham āsīna upāsīnaṃ bṛhacchravāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628904 (0.005):
pūjayām āsa vidhivan nāradaṃ surapūjitam // BhP_01.04.033 // / BhP_01.05.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.058):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166313 (0.060):
BhP_01.07.058/3 svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173498 (0.062):
BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / BhP_01.18.001/1 yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.063):
BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
BhP_01.05.001/3 devarṣiḥ prāha viprarṣiṃ vīṇāpāṇiḥ smayann iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628911 (0.004):
atha taṃ sukham āsīna upāsīnaṃ bṛhacchravāḥ / / devarṣiḥ prāha viprarṣiṃ vīṇāpāṇiḥ smayann iva // BhP_01.05.001 //
BhP_01.05.002/0 nārada uvāca / BhP_01.05.002/1 pārāśarya mahābhāga bhavataḥ kaccidātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628918 (0.0):
devarṣiḥ prāha viprarṣiṃ vīṇāpāṇiḥ smayann iva // BhP_01.05.001 //
BhP_01.05.002/3 parituṣyati śārīra ātmā mānasa eva vā / BhP_01.05.003/1 jijñāsitaṃ susampannam api te mahadadbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628929 (0.004):
pārāśarya mahābhāga bhavataḥ kaccidātmanā / / parituṣyati śārīra ātmā mānasa eva vā // BhP_01.05.002 //
BhP_01.05.003/3 kṛtavān bhārataṃ yastvaṃ sarvārthaparibṛṃhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628936 (0.0):
jijñāsitaṃ susampannam api te mahadadbhutam / / kṛtavān bhārataṃ yastvaṃ sarvārthaparibṛṃhitam // BhP_01.05.003 //
BhP_01.05.004/1 jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628941 (0.006):
kṛtavān bhārataṃ yastvaṃ sarvārthaparibṛṃhitam // BhP_01.05.003 // / jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001963 (0.021):
śrī nārada uvāca / jijñāsitam adhītaṃ ca / brahma yat tat sanātanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307283 (0.034):
sākṣātkārasyotkarṣaṃ bhagavat sandarbhe [87] / jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam |
BhP_01.05.004/3 tathāpi śocasyātmānam akṛtārtha iva prabho / BhP_01.05.005/0 vyāsa uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628950 (0.005):
jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam / / tathāpi śocasyātmānam akṛtārtha iva prabho // BhP_01.05.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001970 (0.008):
jijñāsitam adhītaṃ ca / brahma yat tat sanātanam | / tathāpi śocasy ātmānam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307287 (0.008):
jijñāsitam adhītaṃ ca brahma yat tat sanātanam | / tathāpi śocasy ātmānam akṛtārtha iva prabho || [BhP 1.5.4]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651275 (0.049):
kālākhyaṃ lakṣaṇaṃ brahman yathā varṇaya naḥ prabho // BhP_03.10.010 // / BhP_03.10.011/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401842 (0.051):
BhP_03.10.010/2 kālākhyaṃ lakṣaṇaṃ brahman yathā varṇaya naḥ prabho / BhP_03.10.011/0 maitreya uvāca / BhP_03.10.011/1 guṇa-vyatikarākāro nirviśeṣo 'pratiṣṭhitaḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385440 (0.064):
BhP_07.03.021/2 martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.03.022/1 ityuktvādibhavo devo bhakṣitāṅgaṃ pipīlikaiḥ
BhP_01.05.005/1 astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628957 (0.0):
tathāpi śocasyātmānam akṛtārtha iva prabho // BhP_01.05.004 // / BhP_01.05.005/0 vyāsa uvāca / astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate me /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001979 (0.0):
akṛtārtha iva prabho || [BhP 1.5.4] / śrī vyāsa uvāca / asty eva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048536 (0.035):
supuṣpacandro dharmabhāṇakastaṃ bodhisattvagaṇametadavocat sacenme ātmā / ārakṣyo bhavet, na mayā atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397750 (0.040):
BhP_03.04.020/2 praṇamya pādau parivṛtya devam ihāgato 'haṃ virahāturātmā / BhP_03.04.021/1 so 'haṃ tad-darśanāhlāda- viyogārti-yutaḥ prabho
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10177062 (0.043):
śrībhagavānuvāca / paiṇḍrakoktaṃ tvayā yattudūtavaktreṇa māṃ prati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6382087 (0.044):
BhP_10.38.020/1 suhṛttamaṃ jñātim ananya daivataṃ dorbhyāṃ bṛhadbhyāṃ / parirapsyate 'tha mām / BhP_10.38.020/3 ātmā hi tīrthī kriyate tadaiva me bandhaś ca karmātmaka
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647469 (0.046):
praṇamya pādau parivṛtya devam ihāgato 'haṃ virahāturātmā // BhP_03.04.020 / so 'haṃ tad darśanāhlāda viyogārti yutaḥ prabho /
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243755 (0.051):
vikalpānmayā bhavato dūṣaṇaṃ kṛtam / yadbhavatoktaṃ / dūṣayitavyabhavādastyātmeti / tato dūṣaṇānnāstyātmeti jñātam / bhavata
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413868 (0.053):
api ca yad uktam patyapatya-" ity ādi tvayā dharmavideti sopahāsam evam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16401274 (,0.053):
yo 'sau viṣṇur agādhātmā HV_App.I
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18826054 (0.055):
yattvayoktaṃ ca vacanaṃ na hi me rocate priye /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774751 (0.055):
nāstīti yanmayā noktamanyeṣāmapi yācatām /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120631 (0.055):
nāstīti yan mayā noktam__Vdha_077.025
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4373114 (0.056):
na hi tad vidyate bhūtaṃ yat tvayā nānudhāryate || *HV_42.13*542:6 | / tvam eva kuruṣe deva nārāyaṇa yuge yuge | *HV_42.13*542:7 |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451906 (0.057):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19636635 (0.058):
01,088.011d*0866_01 alipsamānasya tu me yad uktaṃ / 01,088.011d*0866_02 na tat tathāstīha narendrasiṃha
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3819779 (0.058):
alipsamānasya tu me yaduktaṃ $ na tattathāstīha narendrasiṃha &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8859295 (0.058):
alipsamānasya tu me yaduktaṃ na tattathāstīha narendrasiṃha /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19652677 (0.058):
01,109.018c maithunaṃ tu pratīkṣyaṃ me syāt tvayehānṛśaṃsataḥ / 01,109.019a sarvabhūtahite kāle sarvabhūtepsite tathā
BhP_01.05.005/3 tanmūlam avyaktam agādhabodhaṃ pṛcchāmahe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628964 (0.0):
astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate me / / tanmūlam avyaktam agādhabodhaṃ pṛcchāmahe tvātmabhavātmabhūtam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001986 (0.0):
tathāpi nātmā parituṣyate me | / tan mūlam avyaktam agādha bodhaṃ
tvātmabhavātmabhūtam / BhP_01.05.006/1 sa vai bhavān veda samastaguhyam upāsito yat puruṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628979 (0.0):
tanmūlam avyaktam agādhabodhaṃ pṛcchāmahe tvātmabhavātmabhūtam // / BhP_01.05.005 // / sa vai bhavān veda samastaguhyam upāsito yat puruṣaḥ purāṇaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002001 (0.0):
pṛcchāmahe tvātma bhavātma bhūtam || [BhP 1.5.5] / sa vai bhavān veda samasta guhyam
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4091649 (0.055):
tathāca nityasya brahmaṇaḥ svabhāvo nitya eveti kṛtamatra pratyayāvṛtyā / / tadidamuktam---ātmabhūtamiti / / ākṣeptāraṃ pratiśaṅkate ---sakṛcchrutāviti /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389558 (0.057):
BhP_07.08.043/2 yenedamādipuruṣātmagataṃ sasarktha / BhP_07.08.043/3 tadvipraluptamamunādya śaraṇyapāla
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741302 (0.063):
priya-vargānāṃ ātma-bhūtaḥ parama-preṣṭhatayātmavad avyabhicāry api
purāṇaḥ / BhP_01.05.006/3 parāvareśo manasaiva viśvaṃ sṛjatyavatyatti guṇairasaṅgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628989 (0.0):
sa vai bhavān veda samastaguhyam upāsito yat puruṣaḥ purāṇaḥ / / parāvareśo manasaiva viśvaṃ sṛjatyavatyatti guṇairasaṅgaḥ // BhP_01.05.006
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002011 (0.0):
sa vai bhavān veda samasta guhyam / upāsito yat puruṣaḥ purāṇaḥ | / parāvareśo manasaiva viśvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795954 (0.037):
yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398876 (0.046):
BhP_10.60.002/1 yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ
BhP_01.05.007/1 tvaṃ paryaṭann arka iva trilokīm antaścaro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628997 (0.0):
parāvareśo manasaiva viśvaṃ sṛjatyavatyatti guṇairasaṅgaḥ // BhP_01.05.006 / tvaṃ paryaṭann arka iva trilokīm antaścaro vāyurivātmasākṣī /
vāyurivātmasākṣī / BhP_01.05.007/3 parāvare brahmaṇi dharmato vrataiḥ snātasya me nyūnam alaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629007 (0.0):
tvaṃ paryaṭann arka iva trilokīm antaścaro vāyurivātmasākṣī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424216 (0.0):
ukteḥ | śābde pare brahmaṇi dharmato vrataiḥ snātasya me nyūnam alaṃ
vicakṣva / BhP_01.05.008/0 śrīnārada uvāca / BhP_01.05.008/1 bhavatānuditaprāyaṃ yaśo bhagavato 'malam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629019 (0.0):
parāvare brahmaṇi dharmato vrataiḥ snātasya me nyūnam alaṃ vicakṣva // / BhP_01.05.007 // / BhP_01.05.008/0 śrīnārada uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002021 (0.0):
sṛjaty avaty atti guṇair asaṅgaḥ || [BhP 1.5.6] / śrī nārada uvāca / bhavatānudita prāyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424228 (0.0):
vicakṣva [BhP 1.5.7] iti śrī vyāsa praśnānantarāt | / bhavatānudita prāyaṃ yaśo bhagavato 'malam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930197 (0.0):
kiṃ bahunā, etad artham evāsya mahā purāṇāvirbhāva iti bhavatānudita / prāyaṃ yaśo bhagavato'malam [BhP 1.5.8] ity ādau samādhinānusmara tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424218 (0.008):
ukteḥ | śābde pare brahmaṇi dharmato vrataiḥ snātasya me nyūnam alaṃ / vicakṣva [BhP 1.5.7] iti śrī vyāsa praśnānantarāt |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385440 (0.033):
BhP_07.03.021/2 martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.03.022/1 ityuktvādibhavo devo bhakṣitāṅgaṃ pipīlikaiḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375630 (0.035):
BhP_08.11.044/0 śrīnārada uvāca / BhP_08.11.044/1 bhavadbhiramṛtaṃ prāptaṃ nārāyaṇabhujāśrayaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2719514 (0.036):
martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama // BhP_07.03.021 // / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763219 (0.036):
tayor anugrahārthāya śāpaṃ dāsyann idaṃ jagau // BhP_10.10.007 // / BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802097 (0.036):
kim // BhP_10.69.016 //* / BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe $ maitrī janeṣu sakaleṣu damaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811875 (0.036):
karmaṇā karma nirhāro yathā syān nas tad ucyatām // BhP_10.84.029 // / BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388702 (0.038):
BhP_07.08.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.08.001/1 atha daityasutāḥ sarve śrutvā tadanuvarṇitam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392075 (0.039):
BhP_07.10.052/2 yathā copacitā kīrtiḥ kṛṣṇenānena kathyatām / BhP_07.10.053/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.10.053/1 nirjitā asurā devairyudhyanenopabṛṃhitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725680 (0.039):
yathā copacitā kīrtiḥ kṛṣṇenānena kathyatām // BhP_07.10.052 // / BhP_07.10.053/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736051 (0.040):
vārayāmāsa vibudhān dṛṣṭvā dānavasaṅkṣayam // BhP_08.11.043 // / BhP_08.11.044/0 śrīnārada uvāca / bhavadbhiramṛtaṃ prāptaṃ nārāyaṇabhujāśrayaiḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386897 (0.041):
mā naḥ / BhP_07.05.029/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.05.029/1 guruṇaivaṃ pratiprokto bhūya āhāsuraḥ sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720881 (0.041):
naisargikīyaṃ matirasya rājan niyaccha manyuṃ kadadāḥ sma mā naḥ // / BhP_07.05.028 // / BhP_07.05.029/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363589 (0.041):
BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.10.008/1 na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405511 (0.041):
BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.69.017/1 naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416060 (0.041):
BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.84.030/1 nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā
BhP_01.05.008/3 yenaivāsau na tuṣyeta manye taddarśanaṃ khilam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629026 (0.0):
bhavatānuditaprāyaṃ yaśo bhagavato 'malam / / yenaivāsau na tuṣyeta manye taddarśanaṃ khilam // BhP_01.05.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002027 (0.015):
yaśo bhagavato 'malam | / yenaivāsau na tuṣyeta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424234 (0.015):
bhavatānudita prāyaṃ yaśo bhagavato 'malam | / yenaivāsau na tuṣyeta manye tad darśanaṃ khilam || [BhP 1.5.8]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002176 (0.048):
jñānena asau bhagavān tu tuṣyeta, tad eva darśanaṃ jñānaṃ khilaṃ nyūnaṃ / manye tad eva spaṣṭayati | naiṣkarmyam iti |
BhP_01.05.009/1 yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629033 (0.0):
yenaivāsau na tuṣyeta manye taddarśanaṃ khilam // BhP_01.05.008 // / yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312644 (0.0):
saṃhitām āvirbhāvayiṣyantaṃ śrī vyāsam | yathāha / yathā dharmādayaś cārthā muni varyānukīrtitāḥ |
BhP_01.05.009/3 na tathā vāsudevasya mahimā hyanuvarṇitaḥ / BhP_01.05.010/1 na yadvacaścitrapadaṃ hareryaśo jagatpavitraṃ pragṛṇīta
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550174 (0.0):
BhP_12.12.051/1 na yad vacaś citra-padaṃ harer yaśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629048 (0.0):
na tathā vāsudevasya mahimā hyanuvarṇitaḥ // BhP_01.05.009 // / na yadvacaścitrapadaṃ hareryaśo jagatpavitraṃ pragṛṇīta karhicit /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846009 (0.0):
BhP_12.12.050 // / na yad vacaś citra padaṃ harer yaśo $ jagat pavitraṃ pragṛṇīta karhicit &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327619 (0.0):
na yad vacaś citra padaṃ harer yaśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629038 (0.005):
yathā dharmādayaścārthā munivaryānukīrtitāḥ / / na tathā vāsudevasya mahimā hyanuvarṇitaḥ // BhP_01.05.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312648 (0.009):
yathā dharmādayaś cārthā muni varyānukīrtitāḥ | / na tathā vāsudevasya mahimā hy anuvarṇitaḥ || [BhP 1.5.9]
karhicit / BhP_01.05.010/3 tadvāyasaṃ tīrtham uśanti mānasā na yatra haṃsā
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550175 (0.013):
BhP_12.12.051/1 na yad vacaś citra-padaṃ harer yaśo / BhP_12.12.051/2 jagat-pavitraṃ pragṛṇīta karhicit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629056 (0.016):
na yadvacaścitrapadaṃ hareryaśo jagatpavitraṃ pragṛṇīta karhicit / / tadvāyasaṃ tīrtham uśanti mānasā na yatra haṃsā niramantyuśikkṣayāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327626 (0.019):
jagat pavitraṃ pragṛṇīta karhicit | / tad vāyasaṃ tīrtham uśanti mānasā
niramantyuśikkṣayāḥ / BhP_01.05.011/1 tadvāgvisargo janatāghaviplavo yasmin pratiślokam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629066 (0.0):
tadvāyasaṃ tīrtham uśanti mānasā na yatra haṃsā niramantyuśikkṣayāḥ // / BhP_01.05.010 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21296993 (0.037):
7 nakṣatrodayānantaraṃ vaksānvārambhaṇaṃ, vāgvisargaśca / / uduteṣu nakṣatreṣu prācīmudīcīṃ vā diśamupaniṣkramya vatsamanvārabhya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930892 (0.052):
tad vāg visargo janatāgha viplavaḥ [BhP 1.5.11, 12.12.52] ity ādau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327637 (0.052):
na yatra haṃsā niramanty uśik kṣayāḥ || / tad vāg visargo janatāgha viplavo
abaddhavatyapi / BhP_01.05.011/3 nāmānyanantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550206 (0.0):
abaddhavaty api / BhP_12.12.052/3 nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629076 (0.0):
tadvāgvisargo janatāghaviplavo yasmin pratiślokam abaddhavatyapi / / nāmānyanantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846038 (0.0):
tad vāg visargo janatāgha samplavo yasmin prati ślokam abaddhavaty api / / nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327648 (0.0):
tad vāg visargo janatāgha viplavo / yasmin prati ślokam abaddhavaty api | / nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat
sādhavaḥ / BhP_01.05.012/1 naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17876092 (0.0):
jñāna yogābhyāṃ naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ na śobhate [BhP
Bhagavadgita 15 (bhg4c15u.htm.txt) 17671682 (0.0):
jñāna-yogābhyāṃ naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ na śobhate [BhP
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7279396 (0.0):
yad-bhagavad-anarpita-karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550217 (0.0):
BhP_12.12.052/3 nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti / gṛṇanti sādhavaḥ / BhP_12.12.053/1 naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629086 (0.0):
nāmānyanantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ // / BhP_01.05.011 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846048 (0.0):
nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ // / BhP_12.12.052 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 517199 (0.0):
yathoktam / / naiṣkarmyamapyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānamalaṃ virañjanam'; iti"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002037 (0.0):
manye tad darśanaṃ khilam || [BhP 1.5.8] / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895872 (0.0):
śrī bhāgavatādir bhāva kāraṇe śrī nārada vyāsa saṃvāde'pi / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ / na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907816 (0.011):
sālokya sārṣṭi sālokya [BhP 3.29.11] ity ādi, no dānaṃ no tapo nejyā [BhP / 7.7.44] ity ādi | naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam [BhP 1.5.12] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908016 (0.015):
samādhinānusmara tad viceṣṭitam || [BhP 1.5.13] / atho ato naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam [BhP 1.5.12] ity ādi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17723688 (0.016):
yad bhagavad anarpita karma, tad eva karmeti cen, na | / naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924356 (0.017):
athāropa siddhā etad artham eva naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitam / [BhP 1.5.12] ity ādau sakāma niṣkāmayor dvayor api karmaṇor nindā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327648 (0.037):
nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat / śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ || [BhP 1.5.10 11] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894225 (0.060):
vaimukhyāviśeṣāt | tathā ca śrī nārada vākyam naiṣkarmyam apy acyuta / bhāva varjitam ity ādau kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare na cārpitaṃ
nirañjanam / BhP_01.05.012/3 kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550225 (0.0):
BhP_12.12.053/2 na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629093 (0.0):
naiṣkarmyam apyacyutabhāvavarjitaṃ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / / kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma yadapyakāraṇam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846054 (0.0):
naiṣkarmyam apy acyuta bhāva varjitaṃ $ na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare % na hy arpitaṃ karma yad apy anuttamam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002044 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam | / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894233 (0.0):
bhāva varjitam ity ādau kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare na cārpitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901590 (0.0):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam | / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare / na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 12.12.52]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895875 (0.014):
na śobhate jñānam alaṃ nirañjanam / kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
yadapyakāraṇam / BhP_01.05.013/1 atho mahābhāga bhavān amoghadṛk śuciśravāḥ satyarato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629105 (0.0):
kutaḥ punaḥ śaśvadabhadram īśvare na cārpitaṃ karma yadapyakāraṇam // / BhP_01.05.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002046 (0.018):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894235 (0.018):
bhāva varjitam ity ādau kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare na cārpitaṃ / karma yad apy akāraṇam iti [BhP 1.5.12] | ato vakṣyate ataḥ pumbhir ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901591 (0.018):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 12.12.52]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895881 (0.024):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / ity ādy udāhṛtam | ṭīkā ca niṣkarma brahma tad ekākāratvān niṣkarmatā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908001 (0.052):
atho mahā bhāga bhavān amogha dṛk / śuci śravāḥ satya rato dhṛta vrataḥ |
dhṛtavrataḥ / BhP_01.05.013/3 urukramasyākhilabandhamuktaye samādhinānusmara
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908009 (0.0):
śuci śravāḥ satya rato dhṛta vrataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933679 (0.0):
kvacil līlādi yukte ca tasminn ananyā sphūrtiḥ samādhiḥ syāt | yathāha / urukramasyākhila bandha muktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629113 (1.192):
atho mahābhāga bhavān amoghadṛk śuciśravāḥ satyarato dhṛtavrataḥ /
tadviceṣṭitam / BhP_01.05.014/1 tato 'nyathā kiñcana yadvivakṣataḥ pṛthag
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629120 (0.0):
urukramasyākhilabandhamuktaye samādhinānusmara tadviceṣṭitam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908010 (0.036):
urukramasyākhila bandha muktaye / samādhinānusmara tad viceṣṭitam || [BhP 1.5.13]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933680 (0.041):
urukramasyākhila bandha muktaye / samādhinānusmara tad viceṣṭitam || [BhP 1.5.13] (page 143)
dṛśastatkṛtarūpanāmabhiḥ / BhP_01.05.014/3 na karhicit kvāpi ca duḥsthitā matir labheta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629131 (0.0):
tato 'nyathā kiñcana yadvivakṣataḥ pṛthag dṛśastatkṛtarūpanāmabhiḥ /
vātāhatanaurivāspadam / BhP_01.05.015/1 jugupsitaṃ dharmakṛte 'nuśāsataḥ svabhāvaraktasya mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629143 (0.0):
na karhicit kvāpi ca duḥsthitā matir labheta vātāhatanaurivāspadam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895967 (0.0):
vyarthatvaṃ vyaktam | (page 10) kiṃ ca / jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ || [BhP 1.5.15]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916755 (0.0):
joṣayet sarva karmāṇi vidvān yuktaḥ samācaran || [Gītā 3.26] ity ādi | / jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923481 (0.0):
samupetaḥ samprāpto mṛtyuḥ saṃsāro yena tam | ata uktaṃ śrī nāradena / jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ | [BhP 1.5.15] ity ādi |
vyatikramaḥ / BhP_01.05.015/3 yadvākyato dharma itītaraḥ sthito na manyate tasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629152 (0.0):
jugupsitaṃ dharmakṛte 'nuśāsataḥ svabhāvaraktasya mahān vyatikramaḥ / / yadvākyato dharma itītaraḥ sthito na manyate tasya nivāraṇaṃ janaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916763 (0.0):
jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ | / yad vākyato dharma itītaraḥ sthito
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923482 (0.022):
jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ | [BhP 1.5.15] ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895968 (0.042):
jugupsitaṃ dharma kṛte'nuśāsataḥ / svabhāva raktasya mahān vyatikramaḥ || [BhP 1.5.15]
nivāraṇaṃ janaḥ / BhP_01.05.016/1 vicakṣaṇo 'syārhati vedituṃ vibhor anantapārasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629161 (0.0):
yadvākyato dharma itītaraḥ sthito na manyate tasya nivāraṇaṃ janaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916764 (0.014):
yad vākyato dharma itītaraḥ sthito / na manyate tasya nivāraṇaṃ janaḥ || [BhP 1.5.15] iti ca |
nivṛttitaḥ sukham / BhP_01.05.016/3 pravartamānasya guṇairanātmanas tato bhavān darśaya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629169 (0.0):
vicakṣaṇo 'syārhati vedituṃ vibhor anantapārasya nivṛttitaḥ sukham /
ceṣṭitaṃ vibhoḥ / BhP_01.05.017/1 tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629179 (0.0):
pravartamānasya guṇairanātmanas tato bhavān darśaya ceṣṭitaṃ vibhoḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119381 (0.0):
ataivoktaṃ prathama skandhe [BhP 1.5.17] / tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898634 (0.0):
eva tātparyam | athātra tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629406 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120081 (0.0):
prathame (1.5.17) / tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujam harer
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742936 (0.018):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo |tha patet tato yadi [BhP 1.5.17]
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5225013 (0.018):
tyaktvā sva-dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer
patet tato yadi / BhP_01.05.017/3 yatra kva vābhadram abhūdamuṣya kiṃ ko vārtha āpto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629187 (0.0):
tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119388 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo 'tha patet tato yadi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895987 (0.0):
bhajann apakvo'tha patet tato yadi | / yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto'bhajatāṃ sva dharmataḥ || [BhP 1.5.17]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629413 (0.0):
tyaktvā sva dharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer / bhajann apakvo'tha patet tato yadi |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120088 (0.0):
tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujam harer / bhajann apakvo 'tha patet tato yadi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898634 (0.012):
eva tātparyam | athātra tyaktvā svadharmaṃ caraṇāmbujaṃ harer bhajann / apakvo'tha patet tato yadi [BhP 1.5.17] ity ādau bhakter
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5225014 (0.050):
bhajann apakvo |tha patet tato yadi [BhP 1.5.17]
'bhajatāṃ svadharmataḥ / BhP_01.05.018/1 tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yadbhramatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629199 (0.0):
yatra kva vābhadram abhūdamuṣya kiṃ ko vārtha āpto 'bhajatāṃ svadharmataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314397 (0.0):
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119389 (0.041):
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto 'bhajatāṃ sva dharmataḥ // Hbhv_11.554 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895989 (0.041):
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto'bhajatāṃ sva dharmataḥ || [BhP 1.5.17]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629414 (0.041):
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto'bhajatāṃ sva dharmataḥ || iti |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120089 (0.041):
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṃ / ko vārtha āpto 'bhajatāṃ sva dharmataḥ || RBhrs_1,2.66 ||
uparyadhaḥ / BhP_01.05.018/3 tal labhyate duḥkhavadanyataḥ sukhaṃ kālena sarvatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629206 (0.0):
tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yadbhramatām uparyadhaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314404 (0.0):
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ |
gabhīraraṃhasā / BhP_01.05.019/1 na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629219 (0.0):
tal labhyate duḥkhavadanyataḥ sukhaṃ kālena sarvatra gabhīraraṃhasā //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 498250 (0.0):
yathoktam / / na vai jano jātu kathañcanāvrajenmukundasevyanyavadaṅga saṃsṛtim'; iti /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314415 (0.0):
tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukhaṃ / kālena sarvatra gabhīra raṃhasā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319182 (0.056):
śrī nāradena ca / na vai jano jātu kathañcanāvrajen
saṃsṛtim / BhP_01.05.019/3 smaran mukundāṅghryupagūhanaṃ punar vihātum icchen na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629229 (0.0):
na vai jano jātu kathañcanāvrajen mukundasevyanyavadaṅga saṃsṛtim / / smaran mukundāṅghryupagūhanaṃ punar vihātum icchen na rasagraho janaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314426 (0.0):
mukunda sevy anyavad aṅga saṃsṛtim | / smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319200 (0.0):
smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar / vihātum icchen na rasa graho janaḥ || [BhP 1.5.19] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328205 (0.0):
evam evābhipretya bhāvukā ity atra rasa viśeṣa bhāvanā caturā iti ṭīkā | / tathā smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar vihātum icchen na rasa
rasagraho janaḥ / BhP_01.05.020/1 idaṃ hi viśvaṃ bhagavān ivetaro yato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629236 (0.0):
smaran mukundāṅghryupagūhanaṃ punar vihātum icchen na rasagraho janaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314427 (1.192):
smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar / vihātum icchen na rasa graho janaḥ || [BhP 1.5.18 19]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319201 (1.192):
smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar / vihātum icchen na rasa graho janaḥ || [BhP 1.5.19] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328206 (1.192):
tathā smaran mukundāṅghry upagūhanaṃ punar vihātum icchen na rasa / graho janaḥ [BhP 1.5.19] ity ādi |
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643974 (0.043):
BBsBh_1,1.6.26: / idaṃ hi viśvaṃ bhagavānivetaro yato jagatsthānanirodhasambhavaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193028 (0.048):
abhāvanya evety āha -- / idaṃ hi viśvaṃ bhagavān ivetaro / yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ
jagatsthānanirodhasambhavāḥ / BhP_01.05.020/3 taddhi svayaṃ veda bhavāṃstathāpi te prādeśamātraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629246 (0.0):
BhP_01.05.019 // / idaṃ hi viśvaṃ bhagavān ivetaro yato jagatsthānanirodhasambhavāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193038 (0.0):
idaṃ hi viśvaṃ bhagavān ivetaro / yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643975 (1.192):
idaṃ hi viśvaṃ bhagavānivetaro yato jagatsthānanirodhasambhavaḥ /
bhavataḥ pradarśitam / BhP_01.05.021/1 tvam ātmanātmānam avehyamoghadṛk parasya puṃsaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629255 (0.0):
taddhi svayaṃ veda bhavāṃstathāpi te prādeśamātraṃ bhavataḥ pradarśitam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193039 (0.010):
tad dhi svayaṃ veda bhavāṃs tathāpi te / prādeśa-mātraṃ bhavataḥ pradarśitam || [BhP 1.5.20]
paramātmanaḥ kalām / BhP_01.05.021/3 ajaṃ prajātaṃ jagataḥ śivāya tan mahānubhāvābhyudayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629263 (0.0):
tvam ātmanātmānam avehyamoghadṛk parasya puṃsaḥ paramātmanaḥ kalām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403652 (0.0):
tvam ātmanātmānam avehy amogha dṛk / parasya puṃsaḥ paramātmanaḥ kalām | / ajaṃ prajātaṃ jagataḥ śivāya tan
'dhigaṇyatām / BhP_01.05.022/1 idaṃ hi puṃsastapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629273 (0.0):
ajaṃ prajātaṃ jagataḥ śivāya tan mahānubhāvābhyudayo 'dhigaṇyatām // / BhP_01.05.021 // / idaṃ hi puṃsastapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca buddhidattayoḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911193 (0.0):
MSS_5928 1 idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121360 (0.0):
guṇa kīrtanam, yathā prathame (1.5.22) / idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā / sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110310 (0.035):
prathama skandhe [BhP 1.5.22] śrī nāradena / idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā / sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932300 (0.036):
atha guṇa kīrtanam / idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā / sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ |
buddhidattayoḥ / BhP_01.05.022/3 avicyuto 'rthaḥ kavibhirnirūpito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629278 (0.0):
idaṃ hi puṃsastapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca buddhidattayoḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911201 (0.0):
MSS_5928 1 idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca / buddhadattayoḥ / / MSS_5928 2 avicyuto'rthaḥ kavibhirnirūpito yaduttamaślokaguṇānuvarṇanam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932304 (0.013):
sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ | / avicyuto'rthaḥ kavibhir nirūpito
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121364 (0.013):
idaṃ hi puṃsas tapasaḥ śrutasya vā / sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110319 (0.015):
sviṣṭasya sūktasya ca buddhi dattayoḥ | / avicyuto 'rthaḥ kavibhir nirūpito / yad uttamaśloka guṇānuvarṇanam // Hbhv_10.530 //
yaduttamaślokaguṇānuvarṇanam / BhP_01.05.023/1 ahaṃ purātītabhave 'bhavaṃ mune dāsyāstu kasyāścana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629291 (0.0):
avicyuto 'rthaḥ kavibhirnirūpito yaduttamaślokaguṇānuvarṇanam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911203 (5.960):
MSS_5928 2 avicyuto'rthaḥ kavibhirnirūpito yaduttamaślokaguṇānuvarṇanam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944604 (0.011):
yathā ca śrī nārada vākye ahaṃ purātīta bhave'bhavam [BhP 1.5.23] ity
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376468 (0.039):
kvacit / BhP_08.12.046/3 yaduttamaślokaguṇānuvarṇanaṃ samastasaṃsārapariśramāpaham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932306 (0.056):
avicyuto'rthaḥ kavibhir nirūpito / yad uttamaḥśloka guṇānuvarṇanam || 267 || [BhP 1.5.22]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121366 (0.056):
avicyuto 'rthaḥ kavibhir nirūpito / yad uttamaḥśloka guṇānuvarṇanam || RBhrs_1,2.148 ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110321 (0.062):
avicyuto 'rthaḥ kavibhir nirūpito / yad uttamaśloka guṇānuvarṇanam // Hbhv_10.530 //
vedavādinām / BhP_01.05.023/3 nirūpito bālaka eva yogināṃ śuśrūṣaṇe prāvṛṣi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629299 (0.0):
ahaṃ purātītabhave 'bhavaṃ mune dāsyāstu kasyāścana vedavādinām /
nirvivikṣatām / BhP_01.05.024/1 te mayyapetākhilacāpale 'rbhake dānte 'dhṛtakrīḍanake
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629308 (0.0):
nirūpito bālaka eva yogināṃ śuśrūṣaṇe prāvṛṣi nirvivikṣatām // / BhP_01.05.023 //
'nuvartini / BhP_01.05.024/3 cakruḥ kṛpāṃ yadyapi tulyadarśanāḥ śuśrūṣamāṇe munayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629316 (0.0):
te mayyapetākhilacāpale 'rbhake dānte 'dhṛtakrīḍanake 'nuvartini / / cakruḥ kṛpāṃ yadyapi tulyadarśanāḥ śuśrūṣamāṇe munayo 'lpabhāṣiṇi //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198187 (0.0):
śrī-nārada-pūrva-janmani -- cakruḥ kṛpāṃ yadyapi tulya-darśanāḥ; / śuśrūṣamāṇe munayo 'lpa-bhāṣiṇi | [BhP 1.5.24]
'lpabhāṣiṇi / BhP_01.05.025/1 ucchiṣṭalepān anumodito dvijaiḥ sakṛt sma bhuñje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629325 (0.0):
cakruḥ kṛpāṃ yadyapi tulyadarśanāḥ śuśrūṣamāṇe munayo 'lpabhāṣiṇi //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198187 (0.009):
śrī-nārada-pūrva-janmani -- cakruḥ kṛpāṃ yadyapi tulya-darśanāḥ; / śuśrūṣamāṇe munayo 'lpa-bhāṣiṇi | [BhP 1.5.24]
tadapāstakilbiṣaḥ / BhP_01.05.025/3 evaṃ pravṛttasya viśuddhacetasas taddharma evātmaruciḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629336 (0.0):
ucchiṣṭalepān anumodito dvijaiḥ sakṛt sma bhuñje tadapāstakilbiṣaḥ /
prajāyate / BhP_01.05.026/1 tatrānvahaṃ kṛṣṇakathāḥ pragāyatām anugraheṇāśṛṇavaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629343 (0.0):
evaṃ pravṛttasya viśuddhacetasas taddharma evātmaruciḥ prajāyate // / BhP_01.05.025 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124113 (0.0):
tatra ādyo (1.5.26) / tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922759 (0.030):
tatra ruci pradhānānāṃ śravaṇādikam / tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403406 (0.032):
atha śrī nāradasya / tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321818 (0.044):
atha pūrvoktā raty ādi bhāvā udāhriyante | tatra ratim āha / tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ |
manoharāḥ / BhP_01.05.026/3 tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ priyaśravasyaṅga
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629351 (0.0):
tatrānvahaṃ kṛṣṇakathāḥ pragāyatām anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ / / tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ priyaśravasyaṅga mamābhavadruciḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403417 (0.0):
anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ | / tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ / priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ || [BhP 1.5.26]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922767 (0.0):
tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ | / tāḥ śraddhayā me'nupadaṃ viśṛṇvataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321829 (0.0):
anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ | / tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ / priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124120 (0.016):
tatrānvahaṃ kṛṣṇa kathāḥ pragāyatām / anugraheṇāśṛṇavaṃ manoharāḥ | / tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ
mamābhavadruciḥ / BhP_01.05.027/1 tasmiṃstadā labdharucermahāmate priyaśravasyaskhalitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629361 (0.0):
tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ priyaśravasyaṅga mamābhavadruciḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403419 (0.0):
tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ / priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ || [BhP 1.5.26]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922769 (0.0):
tāḥ śraddhayā me'nupadaṃ viśṛṇvataḥ / priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ || [BhP 1.5.26] ity ādy ukta prakāram |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321833 (0.0):
tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ / priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124121 (0.059):
tāḥ śraddhayā me 'nupadaṃ viśṛṇvataḥ / priya śravasy aṅga mamābhavad ratiḥ || RBhrs_1,3.9 || iti |
matirmama / BhP_01.05.027/3 yayāham etat sadasat svamāyayā paśye mayi brahmaṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629372 (0.0):
tasmiṃstadā labdharucermahāmate priyaśravasyaskhalitā matirmama /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188336 (0.0):
ca [Gītā 5.19] | atra brahmeti jīva-brahmaivocyate | yathā yathāham etat / sad- / asat sva-māyayā paśye mayi brahmaṇi kalpitaṃ pare iti | mayi brahmaṇi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321850 (0.0):
tasmiṃs tadā labdha rucer mahā mate / priyaśravasy askhalitā matir mama | / yayāham etat sad asat sva māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627775 (0.063):
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā / / sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ // BhP_01.02.030 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895814 (0.063):
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātma māyayā | / sad asad rūpayā cāsau guṇa mayy aguṇo vibhuḥ || [BhP 1.2.30]
kalpitaṃ pare / BhP_01.05.028/1 itthaṃ śaratprāvṛṣikāvṛtū harer viśṛṇvato me 'nusavaṃ yaśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629383 (0.0):
yayāham etat sadasat svamāyayā paśye mayi brahmaṇi kalpitaṃ pare //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124150 (0.0):
itthaṃ śarat prāvṛṣikāv ṛtū harer / viśṛṇvato me 'nusavaṃ yaśo 'malam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321852 (0.009):
yayāham etat sad asat sva māyayā / paśye mayi brahmaṇi kalpitaṃ pare || [BhP 1.5.26 27]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188336 (0.024):
asat sva-māyayā paśye mayi brahmaṇi kalpitaṃ pare iti | mayi brahmaṇi
'malam / BhP_01.05.028/3 saṅkīrtyamānaṃ munibhirmahātmabhir bhaktiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629389 (0.0):
itthaṃ śaratprāvṛṣikāvṛtū harer viśṛṇvato me 'nusavaṃ yaśo 'malam / / saṅkīrtyamānaṃ munibhirmahātmabhir bhaktiḥ pravṛttātmarajastamopahā //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124155 (0.0):
viśṛṇvato me 'nusavaṃ yaśo 'malam | / saṅkīrtyamānaṃ munibhir mahātmabhir
pravṛttātmarajastamopahā / BhP_01.05.029/1 tasyaivaṃ me 'nuraktasya praśritasya hatainasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629399 (0.0):
saṅkīrtyamānaṃ munibhirmahātmabhir bhaktiḥ pravṛttātmarajastamopahā //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13124159 (0.019):
saṅkīrtyamānaṃ munibhir mahātmabhir / bhaktiḥ pravṛttātma rajas tamopahā || RBhrs_1,3.11 ||
BhP_01.05.029/3 śraddadhānasya bālasya dāntasyānucarasya ca / BhP_01.05.030/1 jñānaṃ guhyatamaṃ yat tat sākṣādbhagavatoditam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629410 (0.0):
tasyaivaṃ me 'nuraktasya praśritasya hatainasaḥ / / śraddadhānasya bālasya dāntasyānucarasya ca // BhP_01.05.029 //
BhP_01.05.030/3 anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīnavatsalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629416 (0.004):
jñānaṃ guhyatamaṃ yat tat sākṣādbhagavatoditam / / anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīnavatsalāḥ // BhP_01.05.030 //
BhP_01.05.031/1 yenaivāhaṃ bhagavato vāsudevasya vedhasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629421 (0.006):
anvavocan gamiṣyantaḥ kṛpayā dīnavatsalāḥ // BhP_01.05.030 // / yenaivāhaṃ bhagavato vāsudevasya vedhasaḥ /
BhP_01.05.031/3 māyānubhāvam avidaṃ yena gacchanti tatpadam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629428 (0.017):
yenaivāhaṃ bhagavato vāsudevasya vedhasaḥ / / māyānubhāvam avidaṃ yena gacchanti tatpadam // BhP_01.05.031 //
BhP_01.05.032/1 etat saṃsūcitaṃ brahmaṃstāpatrayacikitsitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629434 (0.004):
māyānubhāvam avidaṃ yena gacchanti tatpadam // BhP_01.05.031 // / etat saṃsūcitaṃ brahmaṃstāpatrayacikitsitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924736 (0.015):
tad eva karmārpaṇam upapādayati tribhiḥ / etat saṃsūcitaṃ brahmaṃs tāpa traya cikitsitam |
BhP_01.05.032/3 yadīśvare bhagavati karma brahmaṇi bhāvitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629440 (0.005):
etat saṃsūcitaṃ brahmaṃstāpatrayacikitsitam / / yadīśvare bhagavati karma brahmaṇi bhāvitam // BhP_01.05.032 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924741 (0.009):
etat saṃsūcitaṃ brahmaṃs tāpa traya cikitsitam | / yad īśvare bhagavati karma brahmaṇi bhāvitam || [BhP 1.5.32]
BhP_01.05.033/1 āmayo yaśca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629446 (0.0):
yadīśvare bhagavati karma brahmaṇi bhāvitam // BhP_01.05.032 // / āmayo yaśca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924821 (0.0):
(page 112) / āmayo yaś ca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata |
BhP_01.05.033/3 tadeva hyāmayaṃ dravyaṃ na punāti cikitsitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629451 (0.007):
āmayo yaśca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata / / tadeva hyāmayaṃ dravyaṃ na punāti cikitsitam // BhP_01.05.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924826 (0.013):
āmayo yaś ca bhūtānāṃ jāyate yena suvrata | / tad eva hy āmayaṃ dravyaṃ na punāti cikitsitam || [BhP 1.5.33]
BhP_01.05.034/1 evaṃ nṛṇāṃ kriyāyogāḥ sarve saṃsṛtihetavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629458 (0.0):
tadeva hyāmayaṃ dravyaṃ na punāti cikitsitam // BhP_01.05.033 // / evaṃ nṛṇāṃ kriyāyogāḥ sarve saṃsṛtihetavaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924853 (0.0):
evaṃ nṛṇāṃ kriyā yogāḥ sarve saṃsṛti hetavaḥ |
BhP_01.05.034/3 ta evātmavināśāya kalpante kalpitāḥ pare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629464 (0.006):
evaṃ nṛṇāṃ kriyāyogāḥ sarve saṃsṛtihetavaḥ / / ta evātmavināśāya kalpante kalpitāḥ pare // BhP_01.05.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924858 (0.011):
evaṃ nṛṇāṃ kriyā yogāḥ sarve saṃsṛti hetavaḥ | / ta evātma vināśāya kalpante kalpitāḥ pare || [BhP 1.5.34]
BhP_01.05.035/1 yadatra kriyate karma bhagavatparitoṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629470 (0.0):
ta evātmavināśāya kalpante kalpitāḥ pare // BhP_01.05.034 // / yadatra kriyate karma bhagavatparitoṣaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925467 (0.0):
yad atra kriyate karma bhagavat paritoṣaṇam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924858 (0.063):
ta evātma vināśāya kalpante kalpitāḥ pare || [BhP 1.5.34] / pare bhagavati kalpitāḥ kāmanayāpy arpitāḥ santaḥ
BhP_01.05.035/3 jñānaṃ yat tadadhīnaṃ hi bhaktiyogasamanvitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629477 (0.0):
yadatra kriyate karma bhagavatparitoṣaṇam / / jñānaṃ yat tadadhīnaṃ hi bhaktiyogasamanvitam // BhP_01.05.035 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925473 (0.0):
yad atra kriyate karma bhagavat paritoṣaṇam | / jñānaṃ yat tad adhīnaṃ hi bhakti yoga samanvitam || [BhP 1.5.35] ity atra
BhP_01.05.036/1 kurvāṇā yatra karmāṇi bhagavacchikṣayāsakṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629482 (0.0):
jñānaṃ yat tadadhīnaṃ hi bhaktiyogasamanvitam // BhP_01.05.035 // / kurvāṇā yatra karmāṇi bhagavacchikṣayāsakṛt /
BhP_01.05.036/3 gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629488 (0.005):
kurvāṇā yatra karmāṇi bhagavacchikṣayāsakṛt / / gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca // BhP_01.05.036 //
BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175078 (0.0):
BhP_06.16.017/2 bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha / BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629495 (5.960):
gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca // BhP_01.05.036 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714809 (5.960):
bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha // BhP_06.16.017 // / oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002054 (5.960):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ / vāsudevāya dhīmahi |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779156 (0.016):
salvakāmapradāṃ vidyāṃ saptarātreṇa tāṃ śṛṇu / / namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi // GarP_1,195.1 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391397 (0.022):
BhP_07.10.009/2 tarhyeva puṇḍarīkākṣa bhagavattvāya kalpate / BhP_07.10.010/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641341 (0.023):
yathārko 'gniryathā somo yatharkṣagrahatārakāḥ // BhP_02.05.011 // / tasmai namo bhagavate vāsudevāya dhīmahi / / yanmāyayā durjayayā māṃ vadanti jagadgurum // BhP_02.05.012 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725046 (0.025):
tarhyeva puṇḍarīkākṣa bhagavattvāya kalpate // BhP_07.10.009 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541003 (0.027):
BhP_04.30.042/2 vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 619789 (0.031):
arthyābhiḥ śrutiyuktābhir $ munīnāṃ śṛṇvatāṃ tadā // HV_App.I,31.1279 // / namo bhagavate tubhyaṃ $ vāsudevāya dhīmate / HV_App.I,31.1280 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105341 (0.031):
arthyābhiḥ śrutiyuktābhir munīnāṃ śṛṇvatāṃ tadā // HV_App.I,31.1279 // / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmate / HV_App.I,31.1280 /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5090284 (0.031):
śrīgaṇeśāya namaḥ oṃ namo bhagavate śrīvāsudevāya |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398522 (0.032):
BhP_10.59.027/1 namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688694 (0.032):
vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_04.30.042 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009052 (0.032):
BhP_09.19.029/1 namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940232 (0.032):
BhP_02.05.012/1 tasmai namo bhagavate vāsudevāya dhīmahi / BhP_02.05.012/3 yanmāyayā durjayayā māṃ vadanti jagadgurum
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27390312 (0.032):
oṃ namo bhagavate tasmai NsP_8.32a / oṃ namo bhagavate vāsudevāya NsP_7.54c
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147552 (0.033):
5.1.119.4 oṃ namo nārāyaṇāya / 5.1.119.5 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167219 (0.033):
8.1.80.9 oṃ namo bhagavate vāsudevāya oṃ namo nārāyaṇāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167334 (0.033):
8.1.81.13 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / 8.1.81.14 oṃ namo nārāyaṇāya
BhP_01.05.037/3 pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / BhP_01.05.038/1 iti mūrtyabhidhānena mantramūrtim amūrtikam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175081 (0.0):
BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi / BhP_06.16.018/2 pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629504 (0.003):
oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi / / pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca // BhP_01.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714813 (0.003):
oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi / / pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca // BhP_06.16.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002063 (0.005):
oṃ namo bhagavate tubhyaṃ / vāsudevāya dhīmahi | / pradyumnāyāniruddhāya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779157 (0.017):
namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi // GarP_1,195.1 // / pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅgarṣaṇāya ca /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412665 (0.022):
BhP_11.05.029/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / BhP_11.05.029/3 pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820854 (0.040):
yajanti veda tantrābhyāṃ paraṃ jijñāsavo nṛpa // BhP_11.05.028 // / namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / / pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_11.05.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410447 (0.040):
namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca | / pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ || [BhP 11.5.27 29] iti |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583967 (0.041):
namaste vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / / pradyumnāyāniruddhāya tubyaṃ bhagavate namaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370037 (0.052):
BhP_10.16.045/3 pradyumnāyāniruddhāya sātvatāṃ pataye namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769194 (0.054):
pradyumnāyāniruddhāya sātvatāṃ pataye namaḥ // BhP_10.16.045 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383799 (0.054):
BhP_10.40.021/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / BhP_10.40.021/3 pradyumnāyaniruddhāya sātvatāṃ pataye namaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783018 (0.058):
oṃ namo vāsudevāya $ namaḥ saṃkarṣaṇāya ca & / pradyumnāyāniruddhāya % namo nārāyaṇāya ca // BrP_59.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054333 (0.058):
oṃ namo vāsudevāya namaḥ saṃkarṣaṇāya ca / / pradyumnāyāniruddhāya namo nārāyaṇāya ca // BrP_59.34 //
BhP_01.05.038/3 yajate yajñapuruṣaṃ sa samyag darśanaḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629510 (0.0):
iti mūrtyabhidhānena mantramūrtim amūrtikam / / yajate yajñapuruṣaṃ sa samyag darśanaḥ pumān // BhP_01.05.038 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403736 (0.021):
namo bhagavate tubhyam [BhP 1.5.37] ity ādi sa samyag darśanaḥ pumān [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002069 (0.042):
mantra mūrtim amūrtikam | / yajate yajña puruṣaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424267 (0.052):
nāradoktiś ca yajate yajña puruṣaṃ sa samyag darśanaḥ pumān [BhP 1.5.38]
BhP_01.05.039/1 imaṃ svanigamaṃ brahmann avetya madanuṣṭhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629517 (0.0):
yajate yajñapuruṣaṃ sa samyag darśanaḥ pumān // BhP_01.05.038 // / imaṃ svanigamaṃ brahmann avetya madanuṣṭhitam /
BhP_01.05.039/3 adān me jñānam aiśvaryaṃ svasmin bhāvaṃ ca keśavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629524 (1.192):
imaṃ svanigamaṃ brahmann avetya madanuṣṭhitam / / adān me jñānam aiśvaryaṃ svasmin bhāvaṃ ca keśavaḥ // BhP_01.05.039 //
BhP_01.05.040/1 tvam apyadabhraśruta viśrutaṃ vibhoḥ samāpyate yena vidāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629533 (0.0):
adān me jñānam aiśvaryaṃ svasmin bhāvaṃ ca keśavaḥ // BhP_01.05.039 // / tvam apyadabhraśruta viśrutaṃ vibhoḥ samāpyate yena vidāṃ bubhutsitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908028 (0.0):
ante ca / tvam apy adabhra śruta viśrutaṃ vibhoḥ
bubhutsitam / BhP_01.05.040/3 prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629542 (0.0):
tvam apyadabhraśruta viśrutaṃ vibhoḥ samāpyate yena vidāṃ bubhutsitam / / prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908036 (0.0):
tvam apy adabhra śruta viśrutaṃ vibhoḥ / samāpyate yena vidāṃ bubhutsitam | / prākhyāhi duḥkhair muhur arditātmanāṃ
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629552 (0.0):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908037 (0.009):
prākhyāhi duḥkhair muhur arditātmanāṃ / saṅkleśa nirvāṇam uśanti nānyathā || [BhP 1.5.40]
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527662 (0.024):
jagāma / BhP_04.13.001/0 sūta uvāca / BhP_04.13.001/1 niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṃ dhruvasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676230 (0.024):
hitvārbhakaḥ krīḍanakāni mātur gṛhaṃ ca viṣṇuṃ śaraṇaṃ yo jagāma // / BhP_04.12.052 // / BhP_04.13.001/0 sūta uvāca / niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṃ dhruvasya vaikuṇṭha padādhirohaṇam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841156 (0.027):
harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_12.05.013 // / BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid $ vyāsātmajena nikhilātma dṛśā samena
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544943 (0.034):
BhP_12.05.013/3 harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi / BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / BhP_12.06.001/1 etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357048 (0.037):
BhP_10.01.013/3 pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam / BhP_10.01.014/0 sūta uvāca / BhP_10.01.014/1 evaṃ niśamya bhṛgu nandana sādhu vādaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757147 (0.038):
pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam // BhP_10.01.013 // / BhP_10.01.014/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhṛgu nandana sādhu vādaṃ $ vaiyāsakiḥ sa bhagavān atha
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165859 (0.046):
BhP_01.07.028/3 jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā / BhP_01.07.029/0 sūta uvāca / BhP_01.07.029/1 śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630490 (0.049):
jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā // BhP_01.07.028 // / BhP_01.07.029/0 sūta uvāca / śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166466 (0.055):
BhP_01.08.011/0 sūta uvāca / BhP_01.08.011/1 upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165397 (0.056):
BhP_01.06.038/0 sūta uvāca / BhP_01.06.038/1 evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939638 (0.058):
BhP_02.04.001/0 sūta uvāca / BhP_02.04.001/1 vaiyāsakeriti vacastattvaniścayam ātmanaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167480 (0.059):
BhP_01.09.025/0 sūta uvāca / BhP_01.09.025/1 yudhiṣṭhirastadākarṇya śayānaṃ śarapañjare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632006 (0.059):
BhP_01.09.024 // / BhP_01.09.025/0 sūta uvāca / yudhiṣṭhirastadākarṇya śayānaṃ śarapañjare /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.059):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166180 (0.060):
BhP_06.03.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.03.001/1 niśamya devaḥ svabhaṭopavarṇitaṃ pratyāha kiṃ tān api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716408 (0.060):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631058 (0.060):
kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām // BhP_01.08.010 // / BhP_01.08.011/0 sūta uvāca / upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666621 (0.061):
yo vābhidhatte mac cittaḥ sa hy eti padavīṃ ca me // BhP_03.32.043 // / BhP_03.33.001/0 maitreya uvāca / evaṃ niśamya kapilasya vaco janitrīsā kardamasya dayitā kila devahūtiḥ /
BhP_01.06.001/3 bhūyaḥ papraccha taṃ brahman vyāsaḥ satyavatīsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629559 (0.0):
evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca / / bhūyaḥ papraccha taṃ brahman vyāsaḥ satyavatīsutaḥ // BhP_01.06.001 //
BhP_01.06.002/0 vyāsa uvāca / BhP_01.06.002/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164913 (0.0):
BhP_01.06.005/0 nārada uvāca / BhP_01.06.005/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhirmama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629567 (0.0):
bhūyaḥ papraccha taṃ brahman vyāsaḥ satyavatīsutaḥ // BhP_01.06.001 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629608 (0.007):
na hyeṣa vyavadhāt kāla eṣa sarvanirākṛtiḥ // BhP_01.06.004 // / BhP_01.06.005/0 nārada uvāca / bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhirmama /
BhP_01.06.002/3 vartamāno vayasyādye tataḥ kim akarodbhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629573 (0.0):
bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava / / vartamāno vayasyādye tataḥ kim akarodbhavān // BhP_01.06.002 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164918 (0.008):
BhP_01.06.005/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhirmama / BhP_01.06.005/3 vartamāno vayasyādye tata etadakāraṣam
BhP_01.06.003/1 svāyambhuva kayā vṛttyā vartitaṃ te paraṃ vayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629579 (0.005):
vartamāno vayasyādye tataḥ kim akarodbhavān // BhP_01.06.002 // / svāyambhuva kayā vṛttyā vartitaṃ te paraṃ vayaḥ /
BhP_01.06.003/3 kathaṃ cedam udasrākṣīḥ kāle prāpte kalevaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629585 (0.004):
svāyambhuva kayā vṛttyā vartitaṃ te paraṃ vayaḥ / / kathaṃ cedam udasrākṣīḥ kāle prāpte kalevaram // BhP_01.06.003 //
BhP_01.06.004/1 prākkalpaviṣayām etāṃ smṛtiṃ te munisattama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629591 (0.004):
kathaṃ cedam udasrākṣīḥ kāle prāpte kalevaram // BhP_01.06.003 //
BhP_01.06.004/3 na hyeṣa vyavadhāt kāla eṣa sarvanirākṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629598 (0.0):
prākkalpaviṣayām etāṃ smṛtiṃ te munisattama / / na hyeṣa vyavadhāt kāla eṣa sarvanirākṛtiḥ // BhP_01.06.004 //
BhP_01.06.005/0 nārada uvāca / BhP_01.06.005/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhirmama
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164869 (0.0):
BhP_01.06.002/0 vyāsa uvāca / BhP_01.06.002/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629608 (0.0):
na hyeṣa vyavadhāt kāla eṣa sarvanirākṛtiḥ // BhP_01.06.004 // / BhP_01.06.005/0 nārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629566 (0.007):
bhūyaḥ papraccha taṃ brahman vyāsaḥ satyavatīsutaḥ // BhP_01.06.001 // / BhP_01.06.002/0 vyāsa uvāca / bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava /
BhP_01.06.005/3 vartamāno vayasyādye tata etadakāraṣam
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164873 (0.008):
BhP_01.06.002/1 bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava / BhP_01.06.002/3 vartamāno vayasyādye tataḥ kim akarodbhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629569 (0.027):
bhikṣubhirvipravasite vijñānādeṣṭṛbhistava / / vartamāno vayasyādye tataḥ kim akarodbhavān // BhP_01.06.002 //
BhP_01.06.006/1 ekātmajā me jananī yoṣin mūḍhā ca kiṅkarī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629620 (0.0):
vartamāno vayasyādye tata etadakāraṣam // BhP_01.06.005 // / ekātmajā me jananī yoṣin mūḍhā ca kiṅkarī /
BhP_01.06.006/3 mayyātmaje 'nanyagatau cakre snehānubandhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629628 (0.0):
ekātmajā me jananī yoṣin mūḍhā ca kiṅkarī / / mayyātmaje 'nanyagatau cakre snehānubandhanam // BhP_01.06.006 //
BhP_01.06.007/1 sāsvatantrā na kalpāsīdyogakṣemaṃ mamecchatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629635 (0.0):
mayyātmaje 'nanyagatau cakre snehānubandhanam // BhP_01.06.006 // / sāsvatantrā na kalpāsīdyogakṣemaṃ mamecchatī /
BhP_01.06.007/3 īśasya hi vaśe loko yoṣā dārumayī yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629642 (0.0):
sāsvatantrā na kalpāsīdyogakṣemaṃ mamecchatī / / īśasya hi vaśe loko yoṣā dārumayī yathā // BhP_01.06.007 //
BhP_01.06.008/1 ahaṃ ca tadbrahmakule ūṣivāṃstadupekṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629649 (0.0):
īśasya hi vaśe loko yoṣā dārumayī yathā // BhP_01.06.007 // / ahaṃ ca tadbrahmakule ūṣivāṃstadupekṣayā /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430269 (0.061):
BhP_11.30.002/1 brahma-śāpopasaṃsṛṣṭe sva-kule yādavarṣabhaḥ
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27947393 (0.063):
samānas tulyaś ca mitrapakṣasyaiva śatrupakṣāṇām apy apradveṣyo / bhavati / / abrahmavidasya kule na bhavati ya evaṃ veda //10//
BhP_01.06.008/3 digdeśakālāvyutpanno bālakaḥ pañcahāyanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629656 (1.192):
ahaṃ ca tadbrahmakule ūṣivāṃstadupekṣayā / / digdeśakālāvyutpanno bālakaḥ pañcahāyanaḥ // BhP_01.06.008 //
BhP_01.06.009/1 ekadā nirgatāṃ gehādduhantīṃ niśi gāṃ pathi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629664 (0.0):
digdeśakālāvyutpanno bālakaḥ pañcahāyanaḥ // BhP_01.06.008 // / ekadā nirgatāṃ gehādduhantīṃ niśi gāṃ pathi /
BhP_01.06.009/3 sarpo 'daśat padā spṛṣṭaḥ kṛpaṇāṃ kālacoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629672 (1.192):
ekadā nirgatāṃ gehādduhantīṃ niśi gāṃ pathi / / sarpo 'daśat padā spṛṣṭaḥ kṛpaṇāṃ kālacoditaḥ // BhP_01.06.009 //
BhP_01.06.010/1 tadā tadaham īśasya bhaktānāṃ śam abhīpsataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629678 (1.192):
sarpo 'daśat padā spṛṣṭaḥ kṛpaṇāṃ kālacoditaḥ // BhP_01.06.009 // / tadā tadaham īśasya bhaktānāṃ śam abhīpsataḥ /
BhP_01.06.010/3 anugrahaṃ manyamānaḥ prātiṣṭhaṃ diśam uttarām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629683 (0.004):
tadā tadaham īśasya bhaktānāṃ śam abhīpsataḥ / / anugrahaṃ manyamānaḥ prātiṣṭhaṃ diśam uttarām // BhP_01.06.010 //
BhP_01.06.011/1 sphītāñ janapadāṃstatra puragrāmavrajākarān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629690 (0.0):
anugrahaṃ manyamānaḥ prātiṣṭhaṃ diśam uttarām // BhP_01.06.010 // / sphītāñ janapadāṃstatra puragrāmavrajākarān /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407178 (0.030):
BhP_10.71.021/3 girīn nadīr atīyāya pura grāma vrajākarān / BhP_10.71.022/1 tato dṛṣadvatīṃ tīrtvā mukundo 'tha sarasvatīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803638 (0.037):
girīn nadīr atīyāya pura grāma vrajākarān // BhP_10.71.021 // / tato dṛṣadvatīṃ tīrtvā mukundo 'tha sarasvatīm /
BhP_01.06.011/3 kheṭakharvaṭavāṭīśca vanānyupavanāni ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629695 (0.004):
sphītāñ janapadāṃstatra puragrāmavrajākarān / / kheṭakharvaṭavāṭīśca vanānyupavanāni ca // BhP_01.06.011 //
BhP_01.06.012/1 citradhātuvicitrādrīn ibhabhagnabhujadrumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629704 (0.0):
kheṭakharvaṭavāṭīśca vanānyupavanāni ca // BhP_01.06.011 // / citradhātuvicitrādrīn ibhabhagnabhujadrumān /
BhP_01.06.012/3 jalāśayāñ chivajalān nalinīḥ surasevitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629710 (0.0):
citradhātuvicitrādrīn ibhabhagnabhujadrumān / / jalāśayāñ chivajalān nalinīḥ surasevitāḥ // BhP_01.06.012 //
BhP_01.06.013/1 citrasvanaiḥ patrarathairvibhramadbhramaraśriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629718 (0.0):
jalāśayāñ chivajalān nalinīḥ surasevitāḥ // BhP_01.06.012 // / citrasvanaiḥ patrarathairvibhramadbhramaraśriyaḥ /
BhP_01.06.013/3 nalaveṇuśarastanba kuśakīcakagahvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629727 (0.0):
citrasvanaiḥ patrarathairvibhramadbhramaraśriyaḥ / / nalaveṇuśarastanba kuśakīcakagahvaram // BhP_01.06.013 //
BhP_01.06.014/1 eka evātiyāto 'ham adrākṣaṃ vipinaṃ mahat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629732 (0.0):
nalaveṇuśarastanba kuśakīcakagahvaram // BhP_01.06.013 // / eka evātiyāto 'ham adrākṣaṃ vipinaṃ mahat /
BhP_01.06.014/3 ghoraṃ pratibhayākāraṃ vyālolūkaśivājiram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629739 (1.192):
eka evātiyāto 'ham adrākṣaṃ vipinaṃ mahat / / ghoraṃ pratibhayākāraṃ vyālolūkaśivājiram // BhP_01.06.014 //
BhP_01.06.015/1 pariśrāntendriyātmāhaṃ tṛṭparīto bubhukṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629747 (0.0):
ghoraṃ pratibhayākāraṃ vyālolūkaśivājiram // BhP_01.06.014 // / pariśrāntendriyātmāhaṃ tṛṭparīto bubhukṣitaḥ /
BhP_01.06.015/3 snātvā pītvā hrade nadyā upaspṛṣṭo gataśramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629755 (0.0):
pariśrāntendriyātmāhaṃ tṛṭparīto bubhukṣitaḥ / / snātvā pītvā hrade nadyā upaspṛṣṭo gataśramaḥ // BhP_01.06.015 //
BhP_01.06.016/1 tasmin nirmanuje 'raṇye pippalopastha āśritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629760 (0.005):
snātvā pītvā hrade nadyā upaspṛṣṭo gataśramaḥ // BhP_01.06.015 // / tasmin nirmanuje 'raṇye pippalopastha āśritaḥ /
BhP_01.06.016/3 ātmanātmānam ātmasthaṃ yathāśrutam acintayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629767 (0.0):
tasmin nirmanuje 'raṇye pippalopastha āśritaḥ / / ātmanātmānam ātmasthaṃ yathāśrutam acintayam // BhP_01.06.016 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544872 (0.038):
BhP_12.05.008/3 ākāśa iva cādhāro dhruvo 'nantopamas tataḥ / BhP_12.05.009/1 evam ātmānam ātma-stham ātmanaivāmṛśa prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841089 (0.045):
ākāśa iva cādhāro dhruvo 'nantopamas tataḥ // BhP_12.05.008 // / evam ātmānam ātma stham ātmanaivāmṛśa prabho /
BhP_01.06.017/1 dhyāyataścaraṇāmbhojaṃ bhāvanirjitacetasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629772 (0.0):
ātmanātmānam ātmasthaṃ yathāśrutam acintayam // BhP_01.06.016 // / dhyāyataścaraṇāmbhojaṃ bhāvanirjitacetasā /
BhP_01.06.017/3 autkaṇṭhyāśrukalākṣasya hṛdyāsīn me śanairhariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629781 (0.0):
dhyāyataścaraṇāmbhojaṃ bhāvanirjitacetasā / / autkaṇṭhyāśrukalākṣasya hṛdyāsīn me śanairhariḥ // BhP_01.06.017 //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22290860 (0.062):
'nupūrvaṃ yadvai / tadaśru sakṣaritamāsīdeṣa so 'śvo 'tha yattadarasadivaiṣa rāsabho 'tha yaḥ
BhP_01.06.018/1 premātibharanirbhinna pulakāṅgo 'tinirvṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629788 (0.0):
autkaṇṭhyāśrukalākṣasya hṛdyāsīn me śanairhariḥ // BhP_01.06.017 // / premātibharanirbhinna pulakāṅgo 'tinirvṛtaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919368 (0.0):
śrī nāradasya pūrva janmani sthita kaṣāyasya prema varṇitaṃ svayam eva | / premātibhara nirbhinna pulakāṅgo'tinirvṛtaḥ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15396446 (0.058):
BhP_03.02.004/2 tīvreṇa bhakti-yogena nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ / BhP_03.02.005/1 pulakodbhinna-sarvāṅgo muñcan mīlad-dṛśā śucaḥ
BhP_01.06.018/3 ānandasamplave līno nāpaśyam ubhayaṃ mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629796 (0.0):
premātibharanirbhinna pulakāṅgo 'tinirvṛtaḥ / / ānandasamplave līno nāpaśyam ubhayaṃ mune // BhP_01.06.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919374 (0.0):
premātibhara nirbhinna pulakāṅgo'tinirvṛtaḥ | / ānanda samplave līno nāpaśyam ubhayaṃ mune || [BhP 1.6.18] ity ādau |
BhP_01.06.019/1 rūpaṃ bhagavato yat tan manaḥkāntaṃ śucāpaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629803 (0.0):
ānandasamplave līno nāpaśyam ubhayaṃ mune // BhP_01.06.018 // / rūpaṃ bhagavato yat tan manaḥkāntaṃ śucāpaham /
BhP_01.06.019/3 apaśyan sahasottasthe vaiklavyāddurmanā iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629809 (0.004):
rūpaṃ bhagavato yat tan manaḥkāntaṃ śucāpaham / / apaśyan sahasottasthe vaiklavyāddurmanā iva // BhP_01.06.019 //
BhP_01.06.020/1 didṛkṣustadahaṃ bhūyaḥ praṇidhāya mano hṛdi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629815 (0.005):
apaśyan sahasottasthe vaiklavyāddurmanā iva // BhP_01.06.019 // / didṛkṣustadahaṃ bhūyaḥ praṇidhāya mano hṛdi /
BhP_01.06.020/3 vīkṣamāṇo 'pi nāpaśyam avitṛpta ivāturaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629820 (0.005):
didṛkṣustadahaṃ bhūyaḥ praṇidhāya mano hṛdi / / vīkṣamāṇo 'pi nāpaśyam avitṛpta ivāturaḥ // BhP_01.06.020 //
BhP_01.06.021/1 evaṃ yatantaṃ vijane mām āhāgocaro girām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629825 (0.004):
vīkṣamāṇo 'pi nāpaśyam avitṛpta ivāturaḥ // BhP_01.06.020 // / evaṃ yatantaṃ vijane mām āhāgocaro girām /
BhP_01.06.021/3 gambhīraślakṣṇayā vācā śucaḥ praśamayann iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629831 (0.004):
evaṃ yatantaṃ vijane mām āhāgocaro girām / / gambhīraślakṣṇayā vācā śucaḥ praśamayann iva // BhP_01.06.021 //
BhP_01.06.022/1 hantāsmiñ janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629838 (5.960):
gambhīraślakṣṇayā vācā śucaḥ praśamayann iva // BhP_01.06.021 // / hantāsmiñ janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913552 (5.960):
hantāsmin janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919343 (5.960):
hantāsmin janmani bhavān / mā māṃ draṣṭum ihārhati |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309492 (0.057):
hantāsmin janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati | / avipakva kaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām || [BhP 1.6.22] iti |
BhP_01.06.022/3 avipakvakaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629844 (0.005):
hantāsmiñ janmani bhavān mā māṃ draṣṭum ihārhati / / avipakvakaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām // BhP_01.06.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309499 (0.052):
avipakva kaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām || [BhP 1.6.22] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913557 (0.061):
avipakva kaṣāyāṇāṃ durdarśo'haṃ kuyoginām || [BhP 1.6.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919348 (0.061):
avipakva kaṣāyāṇāṃ / durdarśo'haṃ kuyoginām || [BhP 1.6.22] ity ādau ca prasiddheḥ |
BhP_01.06.023/1 sakṛdyaddarśitaṃ rūpam etat kāmāya te 'nagha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629850 (1.192):
avipakvakaṣāyāṇāṃ durdarśo 'haṃ kuyoginām // BhP_01.06.022 // / sakṛdyaddarśitaṃ rūpam etat kāmāya te 'nagha /
BhP_01.06.023/3 matkāmaḥ śanakaiḥ sādhu sarvān muñcati hṛcchayān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629857 (0.0):
sakṛdyaddarśitaṃ rūpam etat kāmāya te 'nagha / / matkāmaḥ śanakaiḥ sādhu sarvān muñcati hṛcchayān // BhP_01.06.023 //
BhP_01.06.024/1 satsevayādīrghayāpi jātā mayi dṛḍhā matiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629865 (0.0):
matkāmaḥ śanakaiḥ sādhu sarvān muñcati hṛcchayān // BhP_01.06.023 // / satsevayādīrghayāpi jātā mayi dṛḍhā matiḥ /
BhP_01.06.024/3 hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629871 (0.0):
satsevayādīrghayāpi jātā mayi dṛḍhā matiḥ / / hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi // BhP_01.06.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311430 (0.0):
ārabdha karma nirvāṇo nyapatat pāñca bhautikaḥ || [BhP 1.6.29] / hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi [BhP 1.6.24] iti yā tanuḥ śrī
BhP_01.06.025/1 matirmayi nibaddheyaṃ na vipadyeta karhicit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629878 (0.0):
hitvāvadyam imaṃ lokaṃ gantā majjanatām asi // BhP_01.06.024 // / matirmayi nibaddheyaṃ na vipadyeta karhicit /
BhP_01.06.025/3 prajāsarganirodhe 'pi smṛtiśca madanugrahāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629884 (0.0):
matirmayi nibaddheyaṃ na vipadyeta karhicit / / prajāsarganirodhe 'pi smṛtiśca madanugrahāt // BhP_01.06.025 //
BhP_01.06.026/1 etāvaduktvopararāma tan mahad bhūtaṃ nabholiṅgam aliṅgam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629893 (0.0):
prajāsarganirodhe 'pi smṛtiśca madanugrahāt // BhP_01.06.025 // / etāvaduktvopararāma tan mahad bhūtaṃ nabholiṅgam aliṅgam īśvaram /
īśvaram / BhP_01.06.026/3 ahaṃ ca tasmai mahatāṃ mahīyase śīrṣṇāvanāmaṃ vidadhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629900 (0.0):
etāvaduktvopararāma tan mahad bhūtaṃ nabholiṅgam aliṅgam īśvaram / / ahaṃ ca tasmai mahatāṃ mahīyase śīrṣṇāvanāmaṃ vidadhe 'nukampitaḥ //
'nukampitaḥ / BhP_01.06.027/1 nāmānyanantasya hatatrapaḥ paṭhan guhyāni bhadrāṇi kṛtāni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629910 (0.0):
ahaṃ ca tasmai mahatāṃ mahīyase śīrṣṇāvanāmaṃ vidadhe 'nukampitaḥ // / BhP_01.06.026 // / nāmānyanantasya hatatrapaḥ paṭhan guhyāni bhadrāṇi kṛtāni ca smaran /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931366 (1.192):
nāma kīrtanaṃ cedam uccair eva praśastam nāmāny anantasya hata trapaḥ / paṭhan [BhP 1.5.11] ity ādau |
ca smaran / BhP_01.06.027/3 gāṃ paryaṭaṃstuṣṭamanā gataspṛhaḥ kālaṃ pratīkṣan vimado
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629921 (0.0):
nāmānyanantasya hatatrapaḥ paṭhan guhyāni bhadrāṇi kṛtāni ca smaran / / gāṃ paryaṭaṃstuṣṭamanā gataspṛhaḥ kālaṃ pratīkṣan vimado vimatsaraḥ //
vimatsaraḥ / BhP_01.06.028/1 evaṃ kṛṣṇamaterbrahman nāsaktasyāmalātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629928 (0.0):
gāṃ paryaṭaṃstuṣṭamanā gataspṛhaḥ kālaṃ pratīkṣan vimado vimatsaraḥ // / BhP_01.06.027 //
BhP_01.06.028/3 kālaḥ prādurabhūt kāle taḍit saudāmanī yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629934 (0.0):
evaṃ kṛṣṇamaterbrahman nāsaktasyāmalātmanaḥ / / kālaḥ prādurabhūt kāle taḍit saudāmanī yathā // BhP_01.06.028 //
BhP_01.06.029/1 prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629940 (0.004):
kālaḥ prādurabhūt kāle taḍit saudāmanī yathā // BhP_01.06.028 // / prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14420322 (0.007):
parasya śrī kṛṣṇasya ye tanu bhṛtaḥ prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ / bhāgavatīṃ tanum [BhP 1.6.29] iti śrī nāradokty anusāreṇa tadīyāṃ tanum
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919314 (0.017):
janma gata nāradādayaḥ | / prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311417 (0.017):
|| 3.15 || śrī brahmā devān || 10 || / prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942036 (0.045):
vayam iti yathā śrī nāradasya hi pryujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ / tanum [BhP 1.6.28] ity ādy ukta rītyā pārṣada dehatve siddhe tena svayaṃ
BhP_01.06.029/3 ārabdhakarmanirvāṇo nyapatat pāñcabhautikaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629945 (0.007):
prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum / / ārabdhakarmanirvāṇo nyapatat pāñcabhautikaḥ // BhP_01.06.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919318 (0.033):
prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum | / ārabdha karma nirvāṇo nyapatat pāñca bhautikaḥ || [BhP 1.6.29] ity ādau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311421 (0.033):
prayujyamāne mayi tāṃ śuddhāṃ bhāgavatīṃ tanum | / ārabdha karma nirvāṇo nyapatat pāñca bhautikaḥ || [BhP 1.6.29]
BhP_01.06.030/1 kalpānta idam ādāya śayāne 'mbhasyudanvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629953 (0.0):
ārabdhakarmanirvāṇo nyapatat pāñcabhautikaḥ // BhP_01.06.029 // / kalpānta idam ādāya śayāne 'mbhasyudanvataḥ /
BhP_01.06.030/3 śiśayiṣoranuprāṇaṃ viviśe 'ntarahaṃ vibhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629958 (0.006):
kalpānta idam ādāya śayāne 'mbhasyudanvataḥ / / śiśayiṣoranuprāṇaṃ viviśe 'ntarahaṃ vibhoḥ // BhP_01.06.030 //
BhP_01.06.031/1 sahasrayugaparyante utthāyedaṃ sisṛkṣataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629964 (0.005):
śiśayiṣoranuprāṇaṃ viviśe 'ntarahaṃ vibhoḥ // BhP_01.06.030 // / sahasrayugaparyante utthāyedaṃ sisṛkṣataḥ /
BhP_01.06.031/3 marīcimiśrā ṛṣayaḥ prāṇebhyo 'haṃ ca jajñire
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629970 (0.0):
sahasrayugaparyante utthāyedaṃ sisṛkṣataḥ / / marīcimiśrā ṛṣayaḥ prāṇebhyo 'haṃ ca jajñire // BhP_01.06.031 //
BhP_01.06.032/1 antarbahiśca lokāṃstrīn paryemyaskanditavrataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629978 (0.0):
marīcimiśrā ṛṣayaḥ prāṇebhyo 'haṃ ca jajñire // BhP_01.06.031 // / antarbahiśca lokāṃstrīn paryemyaskanditavrataḥ /
BhP_01.06.032/3 anugrahān mahāviṣṇoravighātagatiḥ kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629983 (0.005):
antarbahiśca lokāṃstrīn paryemyaskanditavrataḥ / / anugrahān mahāviṣṇoravighātagatiḥ kvacit // BhP_01.06.032 //
BhP_01.06.033/1 devadattām imāṃ vīṇāṃ svarabrahmavibhūṣitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629990 (1.192):
anugrahān mahāviṣṇoravighātagatiḥ kvacit // BhP_01.06.032 // / devadattām imāṃ vīṇāṃ svarabrahmavibhūṣitām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403577 (1.192):
atra ca spaṣṭam / deva dattām imāṃ vīṇāṃ svara brahma vibhūṣitām |
BhP_01.06.033/3 mūrcchayitvā harikathāṃ gāyamānaścarāmyaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629997 (0.0):
devadattām imāṃ vīṇāṃ svarabrahmavibhūṣitām / / mūrcchayitvā harikathāṃ gāyamānaścarāmyaham // BhP_01.06.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403583 (0.0):
deva dattām imāṃ vīṇāṃ svara brahma vibhūṣitām | / mūrcchayitvā hari kathāṃ gāyamānaś carāmy aham ||
BhP_01.06.034/1 pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630003 (0.0):
mūrcchayitvā harikathāṃ gāyamānaścarāmyaham // BhP_01.06.033 // / pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403587 (0.024):
mūrcchayitvā hari kathāṃ gāyamānaś carāmy aham || / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310859 (0.029):
10.12.12] ity ādikam apy anusandheyam | ataeva / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309409 (0.030):
lakṣaṇaś ca | (page 11) yathā / pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ |
BhP_01.06.034/3 āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630009 (0.0):
pragāyataḥ svavīryāṇi tīrthapādaḥ priyaśravāḥ / / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi // BhP_01.06.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403596 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.33 34]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309419 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.34] ity ādau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310869 (0.0):
pragāyataḥ sva vīryāṇi tīrtha pādaḥ priya śravāḥ | / āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.34]
BhP_01.06.035/1 etaddhyāturacittānāṃ mātrāsparśecchayā muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630016 (0.0):
āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi // BhP_01.06.034 // / etaddhyāturacittānāṃ mātrāsparśecchayā muhuḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110333 (0.052):
etad dhy ātura cittānāṃ mātrā sparśecchayā muhuḥ | / bhava sindhu plavo dṛṣṭo hari caryānuvarṇanam // Hbhv_10.531 //
BhP_01.06.035/3 bhavasindhuplavo dṛṣṭo haricaryānuvarṇanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630024 (0.0):
etaddhyāturacittānāṃ mātrāsparśecchayā muhuḥ / / bhavasindhuplavo dṛṣṭo haricaryānuvarṇanam // BhP_01.06.035 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110339 (0.0):
etad dhy ātura cittānāṃ mātrā sparśecchayā muhuḥ | / bhava sindhu plavo dṛṣṭo hari caryānuvarṇanam // Hbhv_10.531 //
BhP_01.06.036/1 yamādibhiryogapathaiḥ kāmalobhahato muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630032 (0.0):
bhavasindhuplavo dṛṣṭo haricaryānuvarṇanam // BhP_01.06.035 // / yamādibhiryogapathaiḥ kāmalobhahato muhuḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903249 (0.0):
|| 10.51 || śrī bhagavān mucukundam ||102|| / yamādibhir yoga pathaiḥ kāma lobha hato muhuḥ |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15414534 (0.053):
BhP_03.27.005/2 bhakti-yogena tīvreṇa viraktyā ca nayed vaśam / BhP_03.27.006/1 yamādibhir yoga-pathair abhyasañ śraddhayānvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2663060 (0.057):
bhakti yogena tīvreṇa viraktyā ca nayed vaśam // BhP_03.27.005 // / yamādibhir yoga pathair abhyasañ śraddhayānvitaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423516 (0.061):
BhP_11.20.023/3 manas tyajati daurātmyaṃ cintitasyānucintayā / BhP_11.20.024/1 yamādibhir yoga-pathair ānvīkṣikyā ca vidyayā
BhP_01.06.036/3 mukundasevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630039 (0.0):
yamādibhiryogapathaiḥ kāmalobhahato muhuḥ / / mukundasevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati // BhP_01.06.036 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903255 (0.0):
yamādibhir yoga pathaiḥ kāma lobha hato muhuḥ | / mukunda sevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati || [BhP 1.6.36]
BhP_01.06.037/1 sarvaṃ tadidam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'haṃ tvayānagha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630047 (0.0):
mukundasevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati // BhP_01.06.036 // / sarvaṃ tadidam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'haṃ tvayānagha /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368203 (1.788):
vipadāṃ na teṣām / BhP_10.14.059/1 etat te sarvam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767512 (1.788):
bhavāmbudhir vatsa padaṃ paraṃ padaṃ padaṃ padaṃ yad vipadāṃ na teṣām // / BhP_10.14.058 // / etat te sarvam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418954 (0.021):
BhP_03.33.036/1 etan nigaditaṃ tāta yat pṛṣṭo 'haṃ tavānagha
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10795650 (0.022):
etatte kathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭo 'haṃ tvayā 'nagha // RKS_34.77 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10797263 (0.022):
etat te kathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭo 'haṃ tvayā 'nagha // RKS_35.34 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391129 (0.029):
kathitaṃ me tvayā sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mahāmune &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097792 (0.029):
kathitaṃ me tvayā sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mahāmune /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827714 (0.031):
evaṃ te sarvamākhyātaṃ pṛṣṭaṃ yadyattvayānagha /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117672 (0.032):
etad devi mayākhyātaṃ__Vdha_074.032 / yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā__Vdha_074.032
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18817793 (0.033):
pāpaśalyaiḥ pramucyante mṛtā yānti surālayam // RKV_22.35 // / etatte sarvamākhyātaṃ yatpṛṣṭo 'haṃ purā tvayā /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527531 (0.040):
BhP_04.12.044/0 maitreya uvāca / BhP_04.12.044/1 etat te 'bhihitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676107 (0.040):
etat te 'bhihitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23417307 (0.040):
etat tavoditaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123965 (0.040):
etat tavoditaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23417328 (0.044):
yathāvat kathitaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mayā guro &
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23469139 (0.044):
bhagavan kathitaṃ sarvaṃ $ yat pṛṣṭo 'si mayā mune &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123986 (0.044):
yathāvat kathitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mayā guro /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5175804 (0.044):
bhagavan kathitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'si mayā mune /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410365 (0.044):
BhP_10.75.040/1 etat te 'bhihitaṃ rājan yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā / BhP_10.75.040/3 suyodhanasya daurātmyaṃ rājasūye mahā kratau
BhP_01.06.037/3 janmakarmarahasyaṃ me bhavataścātmatoṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630055 (0.0):
sarvaṃ tadidam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'haṃ tvayānagha / / janmakarmarahasyaṃ me bhavataścātmatoṣaṇam // BhP_01.06.037 //
BhP_01.06.038/0 sūta uvāca / BhP_01.06.038/1 evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630063 (0.004):
janmakarmarahasyaṃ me bhavataścātmatoṣaṇam // BhP_01.06.037 // / BhP_01.06.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547461 (0.054):
BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / BhP_12.09.001/1 saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.056):
BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.056):
BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843490 (0.057):
ātma nigūḍha bodham // BhP_12.08.049 //* / BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731460 (0.058):
nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam // BhP_08.05.013 // / BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.058):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.061):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370712 (0.061):
BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.05.014/1 sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.061):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765265 (0.061):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382656 (0.063):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742606 (0.063):
uttamaślokacaritaṃ sarvalokasukhāvaham // BhP_08.24.003 // / BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.063):
BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
BhP_01.06.038/3 āmantrya vīṇāṃ raṇayan yayau yādṛcchiko muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630069 (0.0):
evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam / / āmantrya vīṇāṃ raṇayan yayau yādṛcchiko muniḥ // BhP_01.06.038 //
BhP_01.06.039/1 aho devarṣirdhanyo 'yaṃ yatkīrtiṃ śārṅgadhanvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630076 (0.0):
āmantrya vīṇāṃ raṇayan yayau yādṛcchiko muniḥ // BhP_01.06.038 // / aho devarṣirdhanyo 'yaṃ yatkīrtiṃ śārṅgadhanvanaḥ /
BhP_01.06.039/3 gāyan mādyann idaṃ tantryā ramayatyāturaṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630083 (0.0):
aho devarṣirdhanyo 'yaṃ yatkīrtiṃ śārṅgadhanvanaḥ / / gāyan mādyann idaṃ tantryā ramayatyāturaṃ jagat // BhP_01.06.039 //
BhP_01.07.001/0 śaunaka uvāca / BhP_01.07.001/1 nirgate nārade sūta bhagavān bādarāyaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630091 (0.0):
gāyan mādyann idaṃ tantryā ramayatyāturaṃ jagat // BhP_01.06.039 // / BhP_01.07.001/0 śaunaka uvāca
BhP_01.07.001/1 śrutavāṃstadabhipretaṃ tataḥ kim akarodvibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630099 (0.0):
nirgate nārade sūta bhagavān bādarāyaṇaḥ / / śrutavāṃstadabhipretaṃ tataḥ kim akarodvibhuḥ // BhP_01.07.001 //
BhP_01.07.002/0 sūta uvāca / BhP_01.07.002/1 brahmanadyāṃ sarasvatyām āśramaḥ paścime taṭe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630107 (5.960):
śrutavāṃstadabhipretaṃ tataḥ kim akarodvibhuḥ // BhP_01.07.001 // / BhP_01.07.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173498 (0.063):
BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / BhP_01.18.001/1 yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ
BhP_01.07.002/3 śamyāprāsa iti prokta ṛṣīṇāṃ satravardhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630114 (1.192):
brahmanadyāṃ sarasvatyām āśramaḥ paścime taṭe / / śamyāprāsa iti prokta ṛṣīṇāṃ satravardhanaḥ // BhP_01.07.002 //
BhP_01.07.003/1 tasmin sva āśrame vyāso badarīṣaṇḍamaṇḍite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630120 (0.0):
śamyāprāsa iti prokta ṛṣīṇāṃ satravardhanaḥ // BhP_01.07.002 // / tasmin sva āśrame vyāso badarīṣaṇḍamaṇḍite /
BhP_01.07.003/3 āsīno 'pa upaspṛśya praṇidadhyau manaḥ svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630126 (0.0):
tasmin sva āśrame vyāso badarīṣaṇḍamaṇḍite / / āsīno 'pa upaspṛśya praṇidadhyau manaḥ svayam // BhP_01.07.003 //
BhP_01.07.004/1 bhaktiyogena manasi samyak praṇihite 'male
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630133 (0.0):
āsīno 'pa upaspṛśya praṇidadhyau manaḥ svayam // BhP_01.07.003 // / bhaktiyogena manasi samyak praṇihite 'male /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980112 (0.0):
nirdhārayati - / bhakti-yogena manasi samyak praṇihite 'male |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981050 (0.0):
atha bhagavad āvirbhāve yogyatām āha / bhakti yogena manasi samyak praṇihite'male
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404967 (0.0):
aśva rasanā dāne viniyogaḥ pratīyate | tathātrāpi bhakti yogena manasi / samyak praṇihite'male | apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ [BhP 1.7.6] ity atra pūrṇa
BhP_01.07.004/3 apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tadapāśrayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630139 (0.0):
bhaktiyogena manasi samyak praṇihite 'male / / apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tadapāśrayam // BhP_01.07.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980118 (0.0):
bhakti-yogena manasi samyak praṇihite 'male | / apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tad-apāśrayam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981052 (0.010):
bhakti yogena manasi samyak praṇihite'male / apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ || [BhP 1.7.4] iti | vyākhyātam eva ||6||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404970 (0.010):
aśva rasanā dāne viniyogaḥ pratīyate | tathātrāpi bhakti yogena manasi / samyak praṇihite'male | apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ [BhP 1.7.6] ity atra pūrṇa
BhP_01.07.005/1 yayā sammohito jīva ātmānaṃ triguṇātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630146 (0.0):
apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tadapāśrayam // BhP_01.07.004 // / yayā sammohito jīva ātmānaṃ triguṇātmakam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980124 (0.013):
apaśyat puruṣaṃ pūrṇaṃ māyāṃ ca tad-apāśrayam || / yayā sammohito jīva ātmānaṃ tri-guṇātmakam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183363 (0.015):
tad uktam - / yayā saṃmohito jīvo / ātmānaṃ triguṇātmakaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6984302 (0.063):
sthāvarānteṣu deheṣu laghu guru bhāvena vartate ity arthaḥ | tad uktam / yathā sammohito jīva iti [BhP 1.7.5] | yayaivācintya māyayā jñeyam |
BhP_01.07.005/3 paro 'pi manute 'narthaṃ tatkṛtaṃ cābhipadyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630151 (0.005):
yayā sammohito jīva ātmānaṃ triguṇātmakam / / paro 'pi manute 'narthaṃ tatkṛtaṃ cābhipadyate // BhP_01.07.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183368 (0.010):
yayā saṃmohito jīvo / ātmānaṃ triguṇātmakaṃ / paro'pi manute'narthaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980130 (0.028):
yayā sammohito jīva ātmānaṃ tri-guṇātmakam | / paro 'pi manute 'narthaṃ tat-kṛtaṃ cābhipadyate ||
BhP_01.07.006/1 anarthopaśamaṃ sākṣādbhaktiyogam adhokṣaje
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980426 (5.960):
2.7.47] | svarūpa-śaktir iyam atraiva vyaktībhaviṣyati anarthopaśamaṃ / sākṣād / bhakti-yogam adhokṣaje [BhP 1.7.6] ity anena ātmārāmāś ca [BhP 1.7.10] ity
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630158 (1.788):
paro 'pi manute 'narthaṃ tatkṛtaṃ cābhipadyate // BhP_01.07.005 // / anarthopaśamaṃ sākṣādbhaktiyogam adhokṣaje /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980136 (1.788):
paro 'pi manute 'narthaṃ tat-kṛtaṃ cābhipadyate || / anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti-yogam adhokṣaje |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403287 (1.788):
atha śrī vyāsa devasya / anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti yogam adhokṣaje |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107873 (0.008):
kiṃ ca [BhP 1.7.6 7] / anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti yogam adhokṣaje |
BhP_01.07.006/3 lokasyājānato vidvāṃścakre sātvatasaṃhitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630165 (0.0):
anarthopaśamaṃ sākṣādbhaktiyogam adhokṣaje / / lokasyājānato vidvāṃścakre sātvatasaṃhitām // BhP_01.07.006 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107879 (0.0):
anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti yogam adhokṣaje | / lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata saṃhitām // Hbhv_10.400 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980142 (0.0):
anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti-yogam adhokṣaje | / lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata-saṃhitām ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403293 (0.0):
anarthopaśamaṃ sākṣād bhakti yogam adhokṣaje | / lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata saṃhitām ||
BhP_01.07.007/1 yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe paramapūruṣe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630171 (0.0):
lokasyājānato vidvāṃścakre sātvatasaṃhitām // BhP_01.07.006 // / yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe paramapūruṣe /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980148 (0.0):
lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata-saṃhitām || / yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama-pūruṣe |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403299 (0.0):
lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata saṃhitām || / yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama pūruṣe |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107886 (0.025):
lokasyājānato vidvāṃś cakre sātvata saṃhitām // Hbhv_10.400 // / yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama pūruṣe |
BhP_01.07.007/3 bhaktirutpadyate puṃsaḥ śokamohabhayāpahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630178 (1.192):
yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe paramapūruṣe / / bhaktirutpadyate puṃsaḥ śokamohabhayāpahā // BhP_01.07.007 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107892 (1.192):
yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama pūruṣe | / bhaktir utpadyate puṃsaḥ śoka moha bhayāpahā // Hbhv_10.401 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980155 (1.192):
yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama-pūruṣe | / bhaktir utpadyate puṃsaḥ śoka-moha-bhayāpahā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403305 (1.192):
yasyāṃ vai śrūyamāṇāyāṃ kṛṣṇe parama pūruṣe | / bhaktir utpadyate puṃsaḥ śoka moha bhayāpahā || [BhP 1.7.6 7]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423999 (0.060):
BhP_11.21.018/3 eṣa dharmo nṛṇāṃ kṣemaḥ śoka-moha-bhayāpahaḥ / BhP_11.21.019/1 viṣayeṣu guṇādhyāsāt puṃsaḥ saṅgas tato bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831399 (0.063):
eṣa dharmo nṛṇāṃ kṣemaḥ śoka moha bhayāpahaḥ // BhP_11.21.018 // / viṣayeṣu guṇādhyāsāt puṃsaḥ saṅgas tato bhavet /
BhP_01.07.008/1 sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātmajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630185 (5.960):
bhaktirutpadyate puṃsaḥ śokamohabhayāpahā // BhP_01.07.007 // / sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātmajam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980160 (0.025):
bhaktir utpadyate puṃsaḥ śoka-moha-bhayāpahā || / sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātma-jam |
BhP_01.07.008/3 śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630192 (0.0):
sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātmajam / / śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ // BhP_01.07.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980168 (0.0):
sa saṃhitāṃ bhāgavatīṃ kṛtvānukramya cātma-jam | / śukam adhyāpayām āsa nivṛtti-nirataṃ muniḥ || (BhP 1.7.4-8)
BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / BhP_01.07.009/1 sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630202 (0.0):
śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ // BhP_01.07.008 // / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980176 (0.0):
śukam adhyāpayām āsa nivṛtti-nirataṃ muniḥ || (BhP 1.7.4-8) / sa vai nivṛtti-nirataḥ sarvatropekṣako muniḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163689 (0.037):
BhP_01.04.001/3 vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca / BhP_01.04.002/1 sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628460 (0.037):
vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt // BhP_01.04.001 // / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944549 (0.044):
BhP_02.10.047/3 yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu / BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca / BhP_02.10.048/1 yadāha no bhavān sūta kṣattā bhāgavatottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645306 (0.047):
yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu // BhP_02.10.047 // / BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939410 (0.050):
BhP_02.03.012/4 ko nirvṛto harikathāsu ratiṃ na kuryāt / BhP_02.03.013/0 śaunaka uvāca / BhP_02.03.013/1 ityabhivyāhṛtaṃ rājā niśamya bharatarṣabhaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549140 (0.054):
BhP_12.11.027/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.11.027/1 śuko yad āha bhagavān viṣṇu-rātāya śṛṇvate
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173498 (0.056):
BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / BhP_01.18.001/1 yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640565 (0.056):
kaivalyasammatapathastvatha bhaktiyogaḥ % ko nirvṛto harikathāsu ratiṃ na / kuryāt // BhP_02.03.012 //* / BhP_02.03.013/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815340 (0.057):
pūrṇaḥ śruta dharo rājann āha vīra vrato muniḥ // BhP_10.87.045 // / BhP_10.87.046/0 śrī nārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637635 (0.058):
yasya pālayataḥ kṣauṇīṃ yūyaṃ satrāya dīkṣitāḥ // BhP_01.17.045 // / BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167936 (0.063):
BhP_01.10.001/0 śaunaka uvāca / BhP_01.10.001/1 hatvā svarikthaspṛdha ātatāyino yudhiṣṭhiro dharmabhṛtāṃ
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630208 (0.0):
sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ / / kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980181 (0.007):
sa vai nivṛtti-nirataḥ sarvatropekṣako muniḥ | / kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat || (BhP 1.7.9)
BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630216 (0.005):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119970 (0.007):
ataivoktaṃ prathama skandhe [BhP 1.7.10] / ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.015):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17899087 (0.016):
parama saṅgītā eva | yad uktam / ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825663 (0.016):
parama-saṅgītā eva | yad uktam - / ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.016):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.016):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.017):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741781 (0.017):
ataivātmārāmāṇām api tad guṇenākarṣaḥ śrūyate | / ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980190 (0.017):
iti śaunaka-praśnānantaraṃ ca - / ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002336 (0.017):
liṅgena guṇotkarṣa viśeṣeṇa tasyaiva pūrṇatām āha | / ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame |
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19188531 (0.017):
tathā coktaṃ bhāgavate / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119913 (0.017):
tatraiva śrī sūtoktau (1.7.10) / ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.018):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.021):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.023):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.023):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176788 (0.029):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661354 (0.029):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163882 (0.036):
BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye
BhP_01.07.010/3 kurvantyahaitukīṃ bhaktim itthambhūtaguṇo hariḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17899095 (0.0):
nirgranthā apy urukrame / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim / itthambhūta guṇo hariḥ || (BhP 1.7.10) iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825669 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630224 (0.0):
ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame / / kurvantyahaitukīṃ bhaktim itthambhūtaguṇo hariḥ // BhP_01.07.010 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119977 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim itthambhūta guṇo hariḥ // Hbhv_11.584 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980197 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim ittham-bhūta-guṇo hariḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002342 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo / nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119919 (0.0):
ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim ittham bhūta guṇo hariḥ || RBhrs_1,2.54 ||
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741783 (0.026):
ātmārāmāś ca munayo nirgranthā apy urukrame | / kurvanty ahaitukīṃ bhaktim itthambhūto guṇo hariḥ || [BhP 1.7.11] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346181 (0.051):
ata āha tayā itthambhūta guṇo hariḥ [BhP 1.7.10] itivat
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19188530 (0.058):
ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame / / kurvantyahetukīṃ bhaktimitthaṃbhūtaguṇo hariḥ // NBs_13.43 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322762 (0.063):
tādṛśa bhāvena teṣām ākarṣaṇāt | yad uktam ātmārāmāś ca ity ādau / itthambhūta guṇo hariḥ [BhP 1.7.11] iti |
BhP_01.07.011/1 harerguṇākṣiptamatirbhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630230 (0.0):
kurvantyahaitukīṃ bhaktim itthambhūtaguṇo hariḥ // BhP_01.07.010 // / harerguṇākṣiptamatirbhagavān bādarāyaṇiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980203 (0.0):
kurvanty ahaitukīṃ bhaktim ittham-bhūta-guṇo hariḥ || / harer guṇākṣipta-matir bhagavān bādarāyaṇiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919986 (0.0):
gītāt | / harer guṇākṣipta matir / bhagavān bādarāyaṇiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993183 (0.027):
ātmārāmāś ca munaya [BhP 1.7.10] ity ādau | harer guṇākṣipta matir [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009156 (0.051):
vettīty ādau | prathame harer guṇākṣipta matir ity [BhP 1.7.11] ādau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346183 (0.060):
ata āha tayā itthambhūta guṇo hariḥ [BhP 1.7.10] itivat / tathā bhūta guṇatayā
BhP_01.07.011/3 adhyagān mahadākhyānaṃ nityaṃ viṣṇujanapriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630238 (0.0):
harerguṇākṣiptamatirbhagavān bādarāyaṇiḥ / / adhyagān mahadākhyānaṃ nityaṃ viṣṇujanapriyaḥ // BhP_01.07.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980209 (0.0):
harer guṇākṣipta-matir bhagavān bādarāyaṇiḥ | / adhyagān mahad ākhyānaṃ nityaṃ viṣṇu-jana-priyaḥ || (BhP 1.7.10-11)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919992 (0.0):
harer guṇākṣipta matir / bhagavān bādarāyaṇiḥ | / adhyagān mahad ākhyānaṃ
BhP_01.07.012/1 parīkṣito 'tha rājarṣerjanmakarmavilāpanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630244 (0.0):
adhyagān mahadākhyānaṃ nityaṃ viṣṇujanapriyaḥ // BhP_01.07.011 // / parīkṣito 'tha rājarṣerjanmakarmavilāpanam /
BhP_01.07.012/3 saṃsthāṃ ca pāṇḍuputrāṇāṃ vakṣye kṛṣṇakathodayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630251 (0.0):
parīkṣito 'tha rājarṣerjanmakarmavilāpanam / / saṃsthāṃ ca pāṇḍuputrāṇāṃ vakṣye kṛṣṇakathodayam // BhP_01.07.012 //
BhP_01.07.013/1 yadā mṛdhe kauravasṛñjayānāṃ vīreṣvatho vīragatiṃ gateṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630261 (0.0):
saṃsthāṃ ca pāṇḍuputrāṇāṃ vakṣye kṛṣṇakathodayam // BhP_01.07.012 // / yadā mṛdhe kauravasṛñjayānāṃ vīreṣvatho vīragatiṃ gateṣu /
BhP_01.07.013/3 vṛkodarāviddhagadābhimarśa bhagnorudaṇḍe dhṛtarāṣṭraputre
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630269 (0.0):
yadā mṛdhe kauravasṛñjayānāṃ vīreṣvatho vīragatiṃ gateṣu / / vṛkodarāviddhagadābhimarśa bhagnorudaṇḍe dhṛtarāṣṭraputre // BhP_01.07.013
BhP_01.07.014/1 bhartuḥ priyaṃ drauṇiriti sma paśyan kṛṣṇāsutānāṃ svapatāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630278 (0.0):
vṛkodarāviddhagadābhimarśa bhagnorudaṇḍe dhṛtarāṣṭraputre // BhP_01.07.013 / bhartuḥ priyaṃ drauṇiriti sma paśyan kṛṣṇāsutānāṃ svapatāṃ śirāṃsi /
śirāṃsi / BhP_01.07.014/3 upāharadvipriyam eva tasya jugupsitaṃ karma vigarhayanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630284 (0.005):
bhartuḥ priyaṃ drauṇiriti sma paśyan kṛṣṇāsutānāṃ svapatāṃ śirāṃsi / / upāharadvipriyam eva tasya jugupsitaṃ karma vigarhayanti // BhP_01.07.014
BhP_01.07.015/1 mātā śiśūnāṃ nidhanaṃ sutānāṃ niśamya ghoraṃ paritapyamānā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630292 (0.0):
upāharadvipriyam eva tasya jugupsitaṃ karma vigarhayanti // BhP_01.07.014 / mātā śiśūnāṃ nidhanaṃ sutānāṃ niśamya ghoraṃ paritapyamānā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4435176 (0.060):
tato yuddham apoḍhānāṃ bāṇeyānāṃ niśamya tu | *HV_108.18*1219:15 |
BhP_01.07.015/3 tadārudadvāṣpakalākulākṣī tāṃ sāntvayann āha kirīṭamālī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630299 (0.0):
mātā śiśūnāṃ nidhanaṃ sutānāṃ niśamya ghoraṃ paritapyamānā / / tadārudadvāṣpakalākulākṣī tāṃ sāntvayann āha kirīṭamālī // BhP_01.07.015
BhP_01.07.016/1 tadā śucaste pramṛjāmi bhadre yadbrahmabandhoḥ śira
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630306 (0.0):
tadārudadvāṣpakalākulākṣī tāṃ sāntvayann āha kirīṭamālī // BhP_01.07.015 / tadā śucaste pramṛjāmi bhadre yadbrahmabandhoḥ śira ātatāyinaḥ /
ātatāyinaḥ / BhP_01.07.016/3 gāṇḍīvamuktairviśikhairupāhare tvākramya yat snāsyasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630317 (0.0):
tadā śucaste pramṛjāmi bhadre yadbrahmabandhoḥ śira ātatāyinaḥ / / gāṇḍīvamuktairviśikhairupāhare tvākramya yat snāsyasi dagdhaputrā //
dagdhaputrā / BhP_01.07.017/1 iti priyāṃ valguvicitrajalpaiḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630324 (0.0):
gāṇḍīvamuktairviśikhairupāhare tvākramya yat snāsyasi dagdhaputrā // / BhP_01.07.016 // / iti priyāṃ valguvicitrajalpaiḥ sa sāntvayitvācyutamitrasūtaḥ /
sāntvayitvācyutamitrasūtaḥ / BhP_01.07.017/3 anvādravaddaṃśita ugradhanvā kapidhvajo guruputraṃ rathena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630336 (0.0):
iti priyāṃ valguvicitrajalpaiḥ sa sāntvayitvācyutamitrasūtaḥ /
BhP_01.07.018/1 tam āpatantaṃ sa vilakṣya dūrāt kumārahodvignamanā rathena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630345 (0.0):
anvādravaddaṃśita ugradhanvā kapidhvajo guruputraṃ rathena // / BhP_01.07.017 // / tam āpatantaṃ sa vilakṣya dūrāt kumārahodvignamanā rathena /
BhP_01.07.018/3 parādravat prāṇaparīpsururvyāṃ yāvadgamaṃ rudrabhayādyathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630354 (0.0):
tam āpatantaṃ sa vilakṣya dūrāt kumārahodvignamanā rathena / / parādravat prāṇaparīpsururvyāṃ yāvadgamaṃ rudrabhayādyathā kaḥ //
BhP_01.07.019/1 yadāśaraṇam ātmānam aikṣata śrāntavājinam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630360 (0.0):
parādravat prāṇaparīpsururvyāṃ yāvadgamaṃ rudrabhayādyathā kaḥ // / BhP_01.07.018 // / yadāśaraṇam ātmānam aikṣata śrāntavājinam /
BhP_01.07.019/3 astraṃ brahmaśiro mene ātmatrāṇaṃ dvijātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630367 (0.0):
yadāśaraṇam ātmānam aikṣata śrāntavājinam / / astraṃ brahmaśiro mene ātmatrāṇaṃ dvijātmajaḥ // BhP_01.07.019 //
BhP_01.07.020/1 athopaspṛśya salilaṃ sandadhe tat samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630373 (0.005):
astraṃ brahmaśiro mene ātmatrāṇaṃ dvijātmajaḥ // BhP_01.07.019 // / athopaspṛśya salilaṃ sandadhe tat samāhitaḥ /
BhP_01.07.020/3 ajānann api saṃhāraṃ prāṇakṛcchra upasthite / BhP_01.07.021/1 tataḥ prāduṣkṛtaṃ tejaḥ pracaṇḍaṃ sarvato diśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630384 (0.0):
athopaspṛśya salilaṃ sandadhe tat samāhitaḥ / / ajānann api saṃhāraṃ prāṇakṛcchra upasthite // BhP_01.07.020 //
BhP_01.07.021/3 prāṇāpadam abhiprekṣya viṣṇuṃ jiṣṇuruvāca ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630391 (0.0):
tataḥ prāduṣkṛtaṃ tejaḥ pracaṇḍaṃ sarvato diśam / / prāṇāpadam abhiprekṣya viṣṇuṃ jiṣṇuruvāca ha // BhP_01.07.021 //
BhP_01.07.022/0 arjuna uvāca / BhP_01.07.022/1 kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho bhaktānām abhayaṅkara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630400 (0.0):
prāṇāpadam abhiprekṣya viṣṇuṃ jiṣṇuruvāca ha // BhP_01.07.021 // / BhP_01.07.022/0 arjuna uvāca
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16200129 (0.037):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahādeva HV_112.107a / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_App.I,20.40a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16200150 (0.037):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_62.11a / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho *HV_67.18*765:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760861 (0.037):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahādeva HV_112.107a / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_56.27a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760871 (0.037):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_62.11a / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_67.18*765:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13760883 (0.037):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_110.41c / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho HV_110.46c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4440116 (0.040):
vainateyagato rāmas tān dṛṣṭvā kṛṣṇam abravīt / / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho yad etad dṛśyate balam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421037 (0.054):
BhP_10.89.032/0 śrī arjuna uvāca / BhP_10.89.032/1 nāhaṃ saṅkarṣaṇo brahman na kṛṣṇaḥ kārṣṇir eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816487 (0.059):
BhP_10.89.032/0 śrī arjuna uvāca / nāhaṃ saṅkarṣaṇo brahman na kṛṣṇaḥ kārṣṇir eva ca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4395464 (0.059):
[k: After 18, V2 ins.: :k] / kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho jñātīnāṃ nandivardhana | *HV_67.18*765:1 |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16206583 (0.064):
krauśaikaṃ vistaro mahān *HV_61.55cd*718:2b / krṣṇaṃ kṛṣṇa mahābāho HV_App.I,20.1154a
BhP_01.07.022/3 tvam eko dahyamānānām apavargo 'si saṃsṛteḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630406 (0.0):
kṛṣṇa kṛṣṇa mahābāho bhaktānām abhayaṅkara / / tvam eko dahyamānānām apavargo 'si saṃsṛteḥ // BhP_01.07.022 //
BhP_01.07.023/1 tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣādīśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630415 (5.960):
tvam eko dahyamānānām apavargo 'si saṃsṛteḥ // BhP_01.07.022 // / tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣādīśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980385 (5.960):
candram apaśyad ity ukte kāntim antam apaśyad iti labhyate | ataeva - / tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985480 (5.960):
ānandasyārthatānupapatteś cānyathānupapatti pramāṇatas tām evāha / tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419968 (0.019):
BhP_10.88.005/1 harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_10.88.005/3 sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358878 (0.027):
BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_10.03.013/3 kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432766 (0.032):
ādinā | / tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ (end page 9) prakṛteḥ paraḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815491 (0.035):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / / sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet // BhP_10.88.005 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742560 (0.035):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / sa sarva-dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet || [BhP 10.88.5] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982023 (0.035):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva dṛg upadraṣṭā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011063 (0.035):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433165 (0.035):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva-dṛg upadraṣṭā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857041 (0.035):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva-dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992882 (0.038):
guṇa saṃvṛtaḥ [BhP 10.88.3] ity ādau, harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ / prakṛteḥ paraḥ [BhP 10.88.5] ity ādi | ataeva
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177861 (0.043):
BhP_06.19.012/1 tasyā adhīśvaraḥ sākṣāt tvameva puruṣaḥ paraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985494 (0.046):
kaivalye sthita ātmani || [BhP 1.7.23] / tvaṃ sākṣāt svayam evādyaḥ puruṣo bhagavān | tathā ya īśvaraḥ antaryāmy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717416 (0.060):
tasyā adhīśvaraḥ sākṣāt tvameva puruṣaḥ paraḥ / / tvaṃ sarvayajña ijyeyaṃ kriyeyaṃ phalabhug bhavān // BhP_06.19.012 //
BhP_01.07.023/3 māyāṃ vyudasya cicchaktyā kaivalye sthita ātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630421 (1.192):
tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣādīśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ / / māyāṃ vyudasya cicchaktyā kaivalye sthita ātmani // BhP_01.07.023 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980386 (0.029):
tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ / māyāṃ vyudasya cic-chaktyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985481 (0.029):
tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣād / īśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ | / māyāṃ vyudasya cic chaktyā
BhP_01.07.024/1 sa eva jīvalokasya māyāmohitacetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630426 (0.005):
māyāṃ vyudasya cicchaktyā kaivalye sthita ātmani // BhP_01.07.023 // / sa eva jīvalokasya māyāmohitacetasaḥ /
BhP_01.07.024/3 vidhatse svena vīryeṇa śreyo dharmādilakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630433 (0.0):
sa eva jīvalokasya māyāmohitacetasaḥ / / vidhatse svena vīryeṇa śreyo dharmādilakṣaṇam // BhP_01.07.024 //
BhP_01.07.025/1 tathāyaṃ cāvatāraste bhuvo bhārajihīrṣayā / BhP_01.07.025/3 svānāṃ cānanyabhāvānām anudhyānāya cāsakṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630444 (0.004):
vidhatse svena vīryeṇa śreyo dharmādilakṣaṇam // BhP_01.07.024 // / tathāyaṃ cāvatāraste bhuvo bhārajihīrṣayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993285 (0.007):
api bhakti sukhotkarṣārtham | tad uktaṃ śrīmad arjunena prathame / tathāyaṃ cāvatāras te bhuvo bhāra jihīrṣayā | / svānāṃ cānanya bhāvānām anudhyānāya cāsakṛt || iti [BhP 1.7.25] |
BhP_01.07.026/1 kim idaṃ svit kuto veti devadeva na vedmyaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630450 (1.192):
svānāṃ cānanyabhāvānām anudhyānāya cāsakṛt // BhP_01.07.025 // / kim idaṃ svit kuto veti devadeva na vedmyaham /
BhP_01.07.026/3 sarvato mukham āyāti tejaḥ paramadāruṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630456 (0.0):
kim idaṃ svit kuto veti devadeva na vedmyaham / / sarvato mukham āyāti tejaḥ paramadāruṇam // BhP_01.07.026 //
BhP_01.07.027/0 śrībhagavān uvāca / BhP_01.07.027/1 vetthedaṃ droṇaputrasya brāhmam astraṃ pradarśitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630466 (0.007):
sarvato mukham āyāti tejaḥ paramadāruṇam // BhP_01.07.026 // / BhP_01.07.027/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630459 (0.038):
sarvato mukham āyāti tejaḥ paramadāruṇam // BhP_01.07.026 // / BhP_01.07.027/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408048 (0.055):
BhP_10.72.028/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.72.028/1 yuddhaṃ no dehi rājendra dvandvaśo yadi manyase
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.061):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.061):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.061):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.061):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413723 (0.062):
BhP_11.06.034/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.06.034/1 ete vai su-mahotpātā vyuttiṣṭhantīha sarvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804436 (0.062):
he viprā vriyatāṃ kāmo dadāmy ātma śiro 'pi vaḥ // BhP_10.72.027 // / BhP_10.72.028/0 śrī bhagavān uvāca / yuddhaṃ no dehi rājendra dvandvaśo yadi manyase /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.063):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.063):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.063):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.063):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.063):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.063):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413390 (0.063):
BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.001/1 atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418533 (0.064):
BhP_10.86.050/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.86.051/1 brahmaṃs te 'nugrahārthāya samprāptān viddhy amūn munīn
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397547 (0.064):
BhP_03.04.010/2 āśṛṇvato mām anurāga-hāsa- samīkṣayā viśramayann uvāca / BhP_03.04.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.04.011/1 vedāham antar manasīpsitaṃ te dadāmi yat tad duravāpam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26545476 (0.064):
sadaya-hāsāvaloka iti hovāca / BhP_05.01.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.01.011/1 nibodha tātedam ṛtaṃ bravīmi māsūyituṃ devam arhasy
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.064):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
BhP_01.07.027/3 naivāsau veda saṃhāraṃ prāṇabādha upasthite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630472 (0.0):
vetthedaṃ droṇaputrasya brāhmam astraṃ pradarśitam / / naivāsau veda saṃhāraṃ prāṇabādha upasthite // BhP_01.07.027 //
BhP_01.07.028/1 na hyasyānyatamaṃ kiñcidastraṃ pratyavakarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630478 (0.008):
naivāsau veda saṃhāraṃ prāṇabādha upasthite // BhP_01.07.027 // / na hyasyānyatamaṃ kiñcidastraṃ pratyavakarśanam /
BhP_01.07.028/3 jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630487 (0.0):
na hyasyānyatamaṃ kiñcidastraṃ pratyavakarśanam / / jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā // BhP_01.07.028 //
BhP_01.07.029/0 sūta uvāca / BhP_01.07.029/1 śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630497 (0.0):
jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā // BhP_01.07.028 // / BhP_01.07.029/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.046):
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.046):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā // / BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544943 (0.054):
BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / BhP_12.06.001/1 etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841156 (0.059):
harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_12.05.013 // / BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid $ vyāsātmajena nikhilātma dṛśā samena
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.059):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382656 (0.061):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.064):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742606 (0.064):
uttamaślokacaritaṃ sarvalokasukhāvaham // BhP_08.24.003 // / BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
BhP_01.07.029/3 spṛṣṭvāpastaṃ parikramya brāhmaṃ brāhmāstraṃ sandadhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630504 (0.0):
śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā / / spṛṣṭvāpastaṃ parikramya brāhmaṃ brāhmāstraṃ sandadhe // BhP_01.07.029 //
BhP_01.07.030/1 saṃhatyānyonyam ubhayostejasī śarasaṃvṛte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630511 (0.0):
spṛṣṭvāpastaṃ parikramya brāhmaṃ brāhmāstraṃ sandadhe // BhP_01.07.029 // / saṃhatyānyonyam ubhayostejasī śarasaṃvṛte /
BhP_01.07.030/3 āvṛtya rodasī khaṃ ca vavṛdhāte 'rkavahnivat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630518 (0.0):
saṃhatyānyonyam ubhayostejasī śarasaṃvṛte / / āvṛtya rodasī khaṃ ca vavṛdhāte 'rkavahnivat // BhP_01.07.030 //
BhP_01.07.031/1 dṛṣṭvāstratejastu tayostrīl lokān pradahan mahat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630527 (0.0):
āvṛtya rodasī khaṃ ca vavṛdhāte 'rkavahnivat // BhP_01.07.030 // / dṛṣṭvāstratejastu tayostrīl lokān pradahan mahat /
BhP_01.07.031/3 dahyamānāḥ prajāḥ sarvāḥ sāṃvartakam amaṃsata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630533 (0.004):
dṛṣṭvāstratejastu tayostrīl lokān pradahan mahat / / dahyamānāḥ prajāḥ sarvāḥ sāṃvartakam amaṃsata // BhP_01.07.031 //
BhP_01.07.032/1 prajopadravam ālakṣya lokavyatikaraṃ ca tam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630538 (0.005):
dahyamānāḥ prajāḥ sarvāḥ sāṃvartakam amaṃsata // BhP_01.07.031 // / prajopadravam ālakṣya lokavyatikaraṃ ca tam /
BhP_01.07.032/3 mataṃ ca vāsudevasya sañjahārārjuno dvayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630543 (0.004):
prajopadravam ālakṣya lokavyatikaraṃ ca tam / / mataṃ ca vāsudevasya sañjahārārjuno dvayam // BhP_01.07.032 //
BhP_01.07.033/1 tata āsādya tarasā dāruṇaṃ gautamīsutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630550 (0.0):
mataṃ ca vāsudevasya sañjahārārjuno dvayam // BhP_01.07.032 // / tata āsādya tarasā dāruṇaṃ gautamīsutam /
BhP_01.07.033/3 babandhāmarṣatāmrākṣaḥ paśuṃ raśanayā yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630556 (0.0):
tata āsādya tarasā dāruṇaṃ gautamīsutam / / babandhāmarṣatāmrākṣaḥ paśuṃ raśanayā yathā // BhP_01.07.033 //
BhP_01.07.034/1 śibirāya ninīṣantaṃ rajjvā baddhvā ripuṃ balāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630563 (0.0):
babandhāmarṣatāmrākṣaḥ paśuṃ raśanayā yathā // BhP_01.07.033 // / śibirāya ninīṣantaṃ rajjvā baddhvā ripuṃ balāt /
BhP_01.07.034/3 prāhārjunaṃ prakupito bhagavān ambujekṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630570 (0.0):
śibirāya ninīṣantaṃ rajjvā baddhvā ripuṃ balāt / / prāhārjunaṃ prakupito bhagavān ambujekṣaṇaḥ // BhP_01.07.034 //
BhP_01.07.035/1 mainaṃ pārthārhasi trātuṃ brahmabandhum imaṃ jahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630577 (0.0):
prāhārjunaṃ prakupito bhagavān ambujekṣaṇaḥ // BhP_01.07.034 // / mainaṃ pārthārhasi trātuṃ brahmabandhum imaṃ jahi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19881970 (0.061):
03,185.007c matsyebhyo hi tato māṃ tvaṃ trātum arhasi suvrata
BhP_01.07.035/3 yo 'sāvanāgasaḥ suptān avadhīn niśi bālakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630584 (0.0):
mainaṃ pārthārhasi trātuṃ brahmabandhum imaṃ jahi / / yo 'sāvanāgasaḥ suptān avadhīn niśi bālakān // BhP_01.07.035 //
BhP_01.07.036/1 mattaṃ pramattam unmattaṃ suptaṃ bālaṃ striyaṃ jaḍam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630592 (0.0):
yo 'sāvanāgasaḥ suptān avadhīn niśi bālakān // BhP_01.07.035 // / mattaṃ pramattam unmattaṃ suptaṃ bālaṃ striyaṃ jaḍam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16484969 (0.055):
suptaṃ nyagrodhaśākhāyāṃ HV_App.I,41.221a / suptaṃ mattaṃ pramattaṃ vā HV_App.I,5.107a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 524745 (0.059):
jaghāna namuciṃ paścād $ apāṃ phenena pārthiva // HV_App.I,5.106 // / suptaṃ mattaṃ pramattaṃ vā $ ghātayanti ripuṃ narāḥ / HV_App.I,5.107 /
BhP_01.07.036/3 prapannaṃ virathaṃ bhītaṃ na ripuṃ hanti dharmavit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630599 (0.0):
mattaṃ pramattam unmattaṃ suptaṃ bālaṃ striyaṃ jaḍam / / prapannaṃ virathaṃ bhītaṃ na ripuṃ hanti dharmavit // BhP_01.07.036 //
BhP_01.07.037/1 svaprāṇān yaḥ paraprāṇaiḥ prapuṣṇātyaghṛṇaḥ khalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630608 (0.0):
prapannaṃ virathaṃ bhītaṃ na ripuṃ hanti dharmavit // BhP_01.07.036 // / svaprāṇān yaḥ paraprāṇaiḥ prapuṣṇātyaghṛṇaḥ khalaḥ /
BhP_01.07.037/3 tadvadhastasya hi śreyo yaddoṣādyātyadhaḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630616 (0.0):
svaprāṇān yaḥ paraprāṇaiḥ prapuṣṇātyaghṛṇaḥ khalaḥ / / tadvadhastasya hi śreyo yaddoṣādyātyadhaḥ pumān // BhP_01.07.037 //
BhP_01.07.038/1 pratiśrutaṃ ca bhavatā pāñcālyai śṛṇvato mama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630622 (0.005):
tadvadhastasya hi śreyo yaddoṣādyātyadhaḥ pumān // BhP_01.07.037 // / pratiśrutaṃ ca bhavatā pāñcālyai śṛṇvato mama /
BhP_01.07.038/3 āhariṣye śirastasya yaste mānini putrahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630629 (1.192):
pratiśrutaṃ ca bhavatā pāñcālyai śṛṇvato mama / / āhariṣye śirastasya yaste mānini putrahā // BhP_01.07.038 //
BhP_01.07.039/1 tadasau vadhyatāṃ pāpa ātatāyyātmabandhuhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630631 (0.005):
āhariṣye śirastasya yaste mānini putrahā // BhP_01.07.038 // / tadasau vadhyatāṃ pāpa ātatāyyātmabandhuhā /
BhP_01.07.039/3 bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630642 (0.0):
tadasau vadhyatāṃ pāpa ātatāyyātmabandhuhā / / bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 //
BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / BhP_01.07.040/1 evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630650 (0.005):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.031):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.031):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.032):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.035):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.041):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.042):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.043):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.045):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176788 (0.046):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.048):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.050):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173135 (0.050):
BhP_01.17.021/3 samāhitena manasā vikhedaḥ paryacaṣṭa tam / BhP_01.17.022/0 rājovāca / BhP_01.17.022/1 dharmaṃ bravīṣi dharmajña dharmo 'si vṛṣarūpadhṛk
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163883 (0.050):
BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169224 (0.052):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661354 (0.052):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637296 (0.053):
samāhitena manasā vikhedaḥ paryacaṣṭa tam // BhP_01.17.021 // / BhP_01.17.022/0 rājovāca / dharmaṃ bravīṣi dharmajña dharmo 'si vṛṣarūpadhṛk /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15408712 (0.053):
BhP_03.19.032/2 yathā hiraṇyākṣa udāra-vikramo mahā-mṛdhe krīḍanavan / nirākṛtaḥ / BhP_03.19.033/0 sūta uvāca / BhP_03.19.033/1 iti kauṣāravākhyātām āśrutya bhagavat-kathām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628640 (0.054):
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 // / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14165734 (0.054):
BhP_06.02.020/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.02.020/1 ta evaṃ suvinirṇīya dharmaṃ bhāgavataṃ nṛpa
BhP_01.07.040/3 naicchaddhantuṃ gurusutaṃ yadyapyātmahanaṃ mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630658 (0.0):
evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ / / naicchaddhantuṃ gurusutaṃ yadyapyātmahanaṃ mahān // BhP_01.07.040 //
BhP_01.07.041/1 athopetya svaśibiraṃ govindapriyasārathiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630666 (0.0):
naicchaddhantuṃ gurusutaṃ yadyapyātmahanaṃ mahān // BhP_01.07.040 // / athopetya svaśibiraṃ govindapriyasārathiḥ /
BhP_01.07.041/3 nyavedayat taṃ priyāyai śocantyā ātmajān hatān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630671 (0.004):
athopetya svaśibiraṃ govindapriyasārathiḥ / / nyavedayat taṃ priyāyai śocantyā ātmajān hatān // BhP_01.07.041 //
BhP_01.07.042/1 tathāhṛtaṃ paśuvat pāśabaddham avāṅmukhaṃ karmajugupsitena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630680 (0.0):
nyavedayat taṃ priyāyai śocantyā ātmajān hatān // BhP_01.07.041 // / tathāhṛtaṃ paśuvat pāśabaddham avāṅmukhaṃ karmajugupsitena /
BhP_01.07.042/3 nirīkṣya kṛṣṇāpakṛtaṃ guroḥ sutaṃ vāmasvabhāvā kṛpayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630689 (0.0):
tathāhṛtaṃ paśuvat pāśabaddham avāṅmukhaṃ karmajugupsitena / / nirīkṣya kṛṣṇāpakṛtaṃ guroḥ sutaṃ vāmasvabhāvā kṛpayā nanāma ca //
nanāma ca / BhP_01.07.043/1 uvāca cāsahantyasya bandhanānayanaṃ satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630695 (0.0):
nirīkṣya kṛṣṇāpakṛtaṃ guroḥ sutaṃ vāmasvabhāvā kṛpayā nanāma ca // / BhP_01.07.042 //
BhP_01.07.043/3 mucyatāṃ mucyatām eṣa brāhmaṇo nitarāṃ guruḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630702 (0.0):
uvāca cāsahantyasya bandhanānayanaṃ satī / / mucyatāṃ mucyatām eṣa brāhmaṇo nitarāṃ guruḥ // BhP_01.07.043 //
BhP_01.07.044/1 sarahasyo dhanurvedaḥ savisargopasaṃyamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630708 (0.0):
mucyatāṃ mucyatām eṣa brāhmaṇo nitarāṃ guruḥ // BhP_01.07.043 // / sarahasyo dhanurvedaḥ savisargopasaṃyamaḥ /
BhP_01.07.044/3 astragrāmaśca bhavatā śikṣito yadanugrahāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630715 (0.0):
sarahasyo dhanurvedaḥ savisargopasaṃyamaḥ / / astragrāmaśca bhavatā śikṣito yadanugrahāt // BhP_01.07.044 //
BhP_01.07.045/1 sa eṣa bhagavān droṇaḥ prajārūpeṇa vartate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630721 (0.0):
astragrāmaśca bhavatā śikṣito yadanugrahāt // BhP_01.07.044 // / sa eṣa bhagavān droṇaḥ prajārūpeṇa vartate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407275 (0.013):
adhiyajño'ham evātra [Gītā 8.4] ity ādau ca tad eva vyajyate | eṣa vai / bhagavān droṇaḥ prajā rūpeṇa vartate [BhP 1.7.45] itivat | tasmād
BhP_01.07.045/3 tasyātmano 'rdhaṃ patnyāste nānvagādvīrasūḥ kṛpī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630730 (0.0):
sa eṣa bhagavān droṇaḥ prajārūpeṇa vartate / / tasyātmano 'rdhaṃ patnyāste nānvagādvīrasūḥ kṛpī // BhP_01.07.045 //
BhP_01.07.046/1 taddharmajña mahābhāga bhavadbhirgauravaṃ kulam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630737 (0.0):
tasyātmano 'rdhaṃ patnyāste nānvagādvīrasūḥ kṛpī // BhP_01.07.045 // / taddharmajña mahābhāga bhavadbhirgauravaṃ kulam /
BhP_01.07.046/3 vṛjinaṃ nārhati prāptuṃ pūjyaṃ vandyam abhīkṣṇaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630744 (0.0):
taddharmajña mahābhāga bhavadbhirgauravaṃ kulam / / vṛjinaṃ nārhati prāptuṃ pūjyaṃ vandyam abhīkṣṇaśaḥ // BhP_01.07.046 //
BhP_01.07.047/1 mā rodīdasya jananī gautamī patidevatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630751 (0.0):
vṛjinaṃ nārhati prāptuṃ pūjyaṃ vandyam abhīkṣṇaśaḥ // BhP_01.07.046 // / mā rodīdasya jananī gautamī patidevatā /
BhP_01.07.047/3 yathāhaṃ mṛtavatsārtā rodimyaśrumukhī muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630759 (0.0):
mā rodīdasya jananī gautamī patidevatā / / yathāhaṃ mṛtavatsārtā rodimyaśrumukhī muhuḥ // BhP_01.07.047 //
BhP_01.07.048/1 yaiḥ kopitaṃ brahmakulaṃ rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630766 (0.0):
yathāhaṃ mṛtavatsārtā rodimyaśrumukhī muhuḥ // BhP_01.07.047 // / yaiḥ kopitaṃ brahmakulaṃ rājanyairajitātmabhiḥ /
BhP_01.07.048/3 tat kulaṃ pradahatyāśu sānubandhaṃ śucārpitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630774 (0.0):
yaiḥ kopitaṃ brahmakulaṃ rājanyairajitātmabhiḥ / / tat kulaṃ pradahatyāśu sānubandhaṃ śucārpitam // BhP_01.07.048 //
BhP_01.07.049/0 sūta uvāca / BhP_01.07.049/1 dharmyaṃ nyāyyaṃ sakaruṇaṃ nirvyalīkaṃ samaṃ mahat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630784 (0.0):
tat kulaṃ pradahatyāśu sānubandhaṃ śucārpitam // BhP_01.07.048 // / BhP_01.07.049/0 sūta uvāca
BhP_01.07.049/3 rājā dharmasuto rājñyāḥpratyanandadvaco dvijāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630791 (0.0):
dharmyaṃ nyāyyaṃ sakaruṇaṃ nirvyalīkaṃ samaṃ mahat / / rājā dharmasuto rājñyāḥpratyanandadvaco dvijāḥ // BhP_01.07.049 //
BhP_01.07.050/1 nakulaḥ sahadevaśca yuyudhāno dhanañjayaḥ / BhP_01.07.050/3 bhagavān devakīputro ye cānye yāśca yoṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630802 (0.0):
rājā dharmasuto rājñyāḥpratyanandadvaco dvijāḥ // BhP_01.07.049 // / nakulaḥ sahadevaśca yuyudhāno dhanañjayaḥ /
BhP_01.07.051/1 tatrāhāmarṣito bhīmastasya śreyān vadhaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630807 (0.004):
bhagavān devakīputro ye cānye yāśca yoṣitaḥ // BhP_01.07.050 // / tatrāhāmarṣito bhīmastasya śreyān vadhaḥ smṛtaḥ /
BhP_01.07.051/3 na bharturnātmanaścārthe yo 'han suptān śiśūn vṛthā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630817 (0.0):
tatrāhāmarṣito bhīmastasya śreyān vadhaḥ smṛtaḥ / / na bharturnātmanaścārthe yo 'han suptān śiśūn vṛthā // BhP_01.07.051 //
BhP_01.07.052/1 niśamya bhīmagaditaṃ draupadyāśca caturbhujaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630823 (0.004):
na bharturnātmanaścārthe yo 'han suptān śiśūn vṛthā // BhP_01.07.051 // / niśamya bhīmagaditaṃ draupadyāśca caturbhujaḥ /
BhP_01.07.052/3 ālokya vadanaṃ sakhyuridam āha hasann iva / BhP_01.07.053/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630832 (0.004):
niśamya bhīmagaditaṃ draupadyāśca caturbhujaḥ / / ālokya vadanaṃ sakhyuridam āha hasann iva // BhP_01.07.052 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814179 (0.031):
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha // BhP_10.86.050 // / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429544 (0.045):
sa-prema-manohara-smitaḥ / BhP_11.29.008/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.29.008/1 hanta te kathayiṣyāmi mama dharmān su-maṅgalān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836579 (0.045):
gṛhīta mūrti traya īśvareśvaro jagāda sa prema manohara smitaḥ // / BhP_11.29.007 // / BhP_11.29.008/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774654 (0.046):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790884 (0.046):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.046):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413390 (0.046):
BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.001/1 atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.047):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.047):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.047):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.047):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.047):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661994 (0.047):
tīvreṇa bhakti yogena mano mayy arpitaṃ sthiram // BhP_03.25.045 // / BhP_03.26.001/0 śrī bhagavān uvāca / atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833547 (0.047):
dhārayañ chrāvayañ chṛṇvan dvandvair naivābhibhūyate // BhP_11.23.061 // / BhP_11.24.001/0 śrī bhagavān uvāca / atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422434 (0.048):
BhP_11.19.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.19.001/1 yo vidyā-śruta-sampannaḥ ātmavān nānumānikaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423731 (0.048):
BhP_11.21.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.21.001/1 ya etān mat-patho hitvā bhakti-jñāna-kriyātmakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647277 (0.048):
āśṛṇvato mām anurāga hāsa samīkṣayā viśramayann uvāca // BhP_03.04.010 // / BhP_03.04.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689540 (0.048):
sadaya hāsāvaloka iti hovāca // BhP_05.01.010 //_* / BhP_05.01.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418533 (0.048):
BhP_10.86.050/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.86.051/1 brahmaṃs te 'nugrahārthāya samprāptān viddhy amūn munīn
BhP_01.07.053/1 brahmabandhurna hantavya ātatāyī vadhārhaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630838 (0.0):
ālokya vadanaṃ sakhyuridam āha hasann iva // BhP_01.07.052 // / BhP_01.07.053/0 śrībhagavān uvāca / brahmabandhurna hantavya ātatāyī vadhārhaṇaḥ /
BhP_01.07.053/3 mayaivobhayam āmnātaṃ paripāhyanuśāsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630844 (1.192):
brahmabandhurna hantavya ātatāyī vadhārhaṇaḥ / / mayaivobhayam āmnātaṃ paripāhyanuśāsanam // BhP_01.07.053 //
BhP_01.07.054/1 kuru pratiśrutaṃ satyaṃ yat tat sāntvayatā priyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630850 (0.0):
mayaivobhayam āmnātaṃ paripāhyanuśāsanam // BhP_01.07.053 // / kuru pratiśrutaṃ satyaṃ yat tat sāntvayatā priyām /
BhP_01.07.054/3 priyaṃ ca bhīmasenasya pāñcālyā mahyam eva ca / BhP_01.07.055/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630857 (0.004):
kuru pratiśrutaṃ satyaṃ yat tat sāntvayatā priyām / / priyaṃ ca bhīmasenasya pāñcālyā mahyam eva ca // BhP_01.07.054 //
BhP_01.07.055/1 arjunaḥ sahasājñāya harerhārdam athāsinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630865 (0.0):
priyaṃ ca bhīmasenasya pāñcālyā mahyam eva ca // BhP_01.07.054 // / BhP_01.07.055/0 sūta uvāca / arjunaḥ sahasājñāya harerhārdam athāsinā /
BhP_01.07.055/3 maṇiṃ jahāra mūrdhanyaṃ dvijasya sahamūrdhajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630871 (1.192):
arjunaḥ sahasājñāya harerhārdam athāsinā / / maṇiṃ jahāra mūrdhanyaṃ dvijasya sahamūrdhajam // BhP_01.07.055 //
BhP_01.07.056/1 vimucya raśanābaddhaṃ bālahatyāhataprabham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630879 (0.0):
maṇiṃ jahāra mūrdhanyaṃ dvijasya sahamūrdhajam // BhP_01.07.055 // / vimucya raśanābaddhaṃ bālahatyāhataprabham /
BhP_01.07.056/3 tejasā maṇinā hīnaṃ śibirān nirayāpayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630884 (0.005):
vimucya raśanābaddhaṃ bālahatyāhataprabham / / tejasā maṇinā hīnaṃ śibirān nirayāpayat // BhP_01.07.056 //
BhP_01.07.057/1 vapanaṃ draviṇādānaṃ sthānān niryāpaṇaṃ tathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630890 (0.005):
tejasā maṇinā hīnaṃ śibirān nirayāpayat // BhP_01.07.056 // / vapanaṃ draviṇādānaṃ sthānān niryāpaṇaṃ tathā /
BhP_01.07.057/3 eṣa hi brahmabandhūnāṃ vadho nānyo 'sti daihikaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630897 (0.0):
vapanaṃ draviṇādānaṃ sthānān niryāpaṇaṃ tathā / / eṣa hi brahmabandhūnāṃ vadho nānyo 'sti daihikaḥ // BhP_01.07.057 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672362 (0.044):
tat prasīdasva bhagavan $ vadho 'py asya vicityatām // HV_App.I,42A.44 // / {vaiśaṃpayana uvāca}
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157914 (0.044):
tat prasīdasva bhagavan vadho 'py asya vicityatām // HV_App.I,42A.44 // / {vaiśaṃpayana uvāca}
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672149 (0.046):
na śuṣkeṇa na cārdreṇa $ na cānyenāpi me vadhaḥ // HV_App.I,42A.26 // / [k: T1 G3.5 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157701 (0.046):
na śuṣkeṇa na cārdreṇa na cānyenāpi me vadhaḥ // HV_App.I,42A.26 // / [k: T1 G3.5 ins. :k]
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22530335 (0.051):
BhP_04.17.026/2 bhūteṣu niranukrośo nṛpāṇāṃ tad-vadho 'vadhaḥ / BhP_04.17.027/1 tvāṃ stabdhāṃ durmadāṃ nītvā māyā-gāṃ tilaśaḥ śaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678727 (0.052):
bhūteṣu niranukrośo nṛpāṇāṃ tad vadho 'vadhaḥ // BhP_04.17.026 // / tvāṃ stabdhāṃ durmadāṃ nītvā māyā gāṃ tilaśaḥ śaraiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20729896 (0.061):
13,116.038c ghātako vadhabandhābhyām ity eṣa trividho vadhaḥ / 13,116.039a akhādann anumodaṃś ca bhāvadoṣeṇa mānavaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13831230 (0.061):
yathā dharmavadho na syāt HV_41.30c / yathā dhriyed apatyaṃ me HV_101.12c
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069661 (0.064):
tadyadeṣa eva bhavati nānya eṣa hi yajuṣkṛto medhyastasmānmadhyamena
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692423 (0.064):
prāsyati satejasam minavānīti tadyadeṣa eva bhavati nānya eṣa hi yajuṣkṛto
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10220330 (0.064):
42.65d bhaṅge tu bandhaki^*badhaḥ[K.vadhaḥ] kathitaḥ kumāryāḥ//
BhP_01.07.058/1 putraśokāturāḥ sarve pāṇḍavāḥ saha kṛṣṇayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630905 (0.0):
eṣa hi brahmabandhūnāṃ vadho nānyo 'sti daihikaḥ // BhP_01.07.057 // / putraśokāturāḥ sarve pāṇḍavāḥ saha kṛṣṇayā /
BhP_01.07.058/3 svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630913 (0.0):
putraśokāturāḥ sarve pāṇḍavāḥ saha kṛṣṇayā / / svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 //
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.003):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.003):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.003):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630921 (0.006):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.011):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.017):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176790 (0.020):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661354 (0.021):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.021):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.021):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.023):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169224 (0.025):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.027):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163882 (0.031):
BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628640 (0.032):
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 // / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166024 (0.035):
BhP_01.07.039/3 bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / BhP_01.07.040/1 evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633643 (0.035):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546108 (0.035):
BhP_12.06.072/3 aham ayāta-yāma-yajuṣ-kāma upasarāmīti / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca / BhP_12.06.073/1 evaṃ stutaḥ sa bhagavān vāji-rūpa-dharo raviḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630645 (0.036):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842241 (0.039):
abhivanditam aham ayāta yāma yajuṣ kāma upasarāmīti // BhP_12.06.072 //_* / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca
BhP_01.08.001/3 dātuṃ sakṛṣṇā gaṅgāyāṃ puraskṛtya yayuḥ striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630929 (0.0):
atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām / / dātuṃ sakṛṣṇā gaṅgāyāṃ puraskṛtya yayuḥ striyaḥ // BhP_01.08.001 //
BhP_01.08.002/1 te ninīyodakaṃ sarve vilapya ca bhṛśaṃ punaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630935 (0.0):
dātuṃ sakṛṣṇā gaṅgāyāṃ puraskṛtya yayuḥ striyaḥ // BhP_01.08.001 // / te ninīyodakaṃ sarve vilapya ca bhṛśaṃ punaḥ /
BhP_01.08.002/3 āplutā haripādābjarajaḥpūtasarijjale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630943 (0.0):
te ninīyodakaṃ sarve vilapya ca bhṛśaṃ punaḥ / / āplutā haripādābjarajaḥpūtasarijjale // BhP_01.08.002 //
BhP_01.08.003/1 tatrāsīnaṃ kurupatiṃ dhṛtarāṣṭraṃ sahānujam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630950 (5.960):
āplutā haripādābjarajaḥpūtasarijjale // BhP_01.08.002 // / tatrāsīnaṃ kurupatiṃ dhṛtarāṣṭraṃ sahānujam /
BhP_01.08.003/3 gāndhārīṃ putraśokārtāṃ pṛthāṃ kṛṣṇāṃ ca mādhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630958 (0.0):
tatrāsīnaṃ kurupatiṃ dhṛtarāṣṭraṃ sahānujam / / gāndhārīṃ putraśokārtāṃ pṛthāṃ kṛṣṇāṃ ca mādhavaḥ // BhP_01.08.003 //
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14715131 (0.054):
11,010.005a ity evam uktvā rājānaṃ kṛpaḥ śāradvatas tadā / 11,010.005c gāndhārīṃ putraśokārtām idaṃ vacanam abravīt
BhP_01.08.004/1 sāntvayām āsa munibhirhatabandhūñ śucārpitān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630965 (0.0):
gāndhārīṃ putraśokārtāṃ pṛthāṃ kṛṣṇāṃ ca mādhavaḥ // BhP_01.08.003 // / sāntvayām āsa munibhirhatabandhūñ śucārpitān /
BhP_01.08.004/3 bhūteṣu kālasya gatiṃ darśayan na pratikriyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630971 (1.192):
sāntvayām āsa munibhirhatabandhūñ śucārpitān / / bhūteṣu kālasya gatiṃ darśayan na pratikriyām // BhP_01.08.004 //
BhP_01.08.005/1 sādhayitvājātaśatroḥ svaṃ rājyaṃ kitavairhṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630978 (1.192):
bhūteṣu kālasya gatiṃ darśayan na pratikriyām // BhP_01.08.004 // / sādhayitvājātaśatroḥ svaṃ rājyaṃ kitavairhṛtam /
BhP_01.08.005/3 ghātayitvāsato rājñaḥ kacasparśakṣatāyuṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630985 (0.0):
sādhayitvājātaśatroḥ svaṃ rājyaṃ kitavairhṛtam / / ghātayitvāsato rājñaḥ kacasparśakṣatāyuṣaḥ // BhP_01.08.005 //
BhP_01.08.006/1 yājayitvāśvamedhaistaṃ tribhiruttamakalpakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630991 (0.005):
ghātayitvāsato rājñaḥ kacasparśakṣatāyuṣaḥ // BhP_01.08.005 // / yājayitvāśvamedhaistaṃ tribhiruttamakalpakaiḥ /
BhP_01.08.006/3 tadyaśaḥ pāvanaṃ dikṣu śatamanyorivātanot
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630998 (0.0):
yājayitvāśvamedhaistaṃ tribhiruttamakalpakaiḥ / / tadyaśaḥ pāvanaṃ dikṣu śatamanyorivātanot // BhP_01.08.006 //
BhP_01.08.007/1 āmantrya pāṇḍuputrāṃśca śaineyoddhavasaṃyutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631004 (1.192):
tadyaśaḥ pāvanaṃ dikṣu śatamanyorivātanot // BhP_01.08.006 // / āmantrya pāṇḍuputrāṃśca śaineyoddhavasaṃyutaḥ /
BhP_01.08.007/3 dvaipāyanādibhirvipraiḥ pūjitaiḥ pratipūjitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631010 (0.003):
āmantrya pāṇḍuputrāṃśca śaineyoddhavasaṃyutaḥ / / dvaipāyanādibhirvipraiḥ pūjitaiḥ pratipūjitaḥ // BhP_01.08.007 //
BhP_01.08.008/1 gantuṃ kṛtamatirbrahman dvārakāṃ ratham āsthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631016 (0.0):
dvaipāyanādibhirvipraiḥ pūjitaiḥ pratipūjitaḥ // BhP_01.08.007 // / gantuṃ kṛtamatirbrahman dvārakāṃ ratham āsthitaḥ /
BhP_01.08.008/3 upalebhe 'bhidhāvantīm uttarāṃ bhayavihvalām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631022 (0.005):
gantuṃ kṛtamatirbrahman dvārakāṃ ratham āsthitaḥ / / upalebhe 'bhidhāvantīm uttarāṃ bhayavihvalām // BhP_01.08.008 //
BhP_01.08.009/0 uttarovāca / BhP_01.08.009/1 pāhi pāhi mahāyogin devadeva jagatpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631031 (0.0):
upalebhe 'bhidhāvantīm uttarāṃ bhayavihvalām // BhP_01.08.008 // / BhP_01.08.009/0 uttarovāca
BhP_01.08.009/3 nānyaṃ tvadabhayaṃ paśye yatra mṛtyuḥ parasparam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631039 (0.0):
pāhi pāhi mahāyogin devadeva jagatpate / / nānyaṃ tvadabhayaṃ paśye yatra mṛtyuḥ parasparam // BhP_01.08.009 //
BhP_01.08.010/1 abhidravati mām īśa śarastaptāyaso vibho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631046 (0.0):
nānyaṃ tvadabhayaṃ paśye yatra mṛtyuḥ parasparam // BhP_01.08.009 // / abhidravati mām īśa śarastaptāyaso vibho /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134485 (0.0):
trāsena, yathā prathame (1.8.10) / abhidravati mām īśa śaras taptāyaso vibho |
BhP_01.08.010/3 kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631056 (0.0):
abhidravati mām īśa śarastaptāyaso vibho / / kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām // BhP_01.08.010 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134492 (0.0):
abhidravati mām īśa śaras taptāyaso vibho | / kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām || RBhrs_2,4.23 ||
BhP_01.08.011/0 sūta uvāca / BhP_01.08.011/1 upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631063 (0.004):
kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām // BhP_01.08.010 // / BhP_01.08.011/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723329 (0.049):
tatsutaṃ pāhyupasṛtaṃ bhaktaṃ te bhaktavatsala // BhP_07.08.041 // / BhP_07.08.042/0 śrīindra uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.055):
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.055):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā // / BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939638 (0.059):
BhP_02.04.001/0 sūta uvāca / BhP_02.04.001/1 vaiyāsakeriti vacastattvaniścayam ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640780 (0.061):
yadāha vaiyāsakirātmavidyā viśārado nṛpatiṃ sādhu pṛṣṭaḥ // BhP_02.03.025 / BhP_02.04.001/0 sūta uvāca / vaiyāsakeriti vacastattvaniścayam ātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390381 (0.062):
BhP_10.49.009/1 bhrātreyo bhagavān kṛṣṇaḥ śaraṇyo bhakta vatsalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2788066 (0.062):
bhrātreyo bhagavān kṛṣṇaḥ śaraṇyo bhakta vatsalaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338237 (0.062):
bhrātreyo bhagavān kṛṣṇaḥ śaraṇyo bhakta vatsalaḥ |
BhP_01.08.011/3 apāṇḍavam idaṃ kartuṃ drauṇerastram abudhyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631069 (0.005):
upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ / / apāṇḍavam idaṃ kartuṃ drauṇerastram abudhyata // BhP_01.08.011 //
BhP_01.08.012/1 tarhyevātha muniśreṣṭha pāṇḍavāḥ pañca sāyakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631076 (0.0):
apāṇḍavam idaṃ kartuṃ drauṇerastram abudhyata // BhP_01.08.011 // / tarhyevātha muniśreṣṭha pāṇḍavāḥ pañca sāyakān /
BhP_01.08.012/3 ātmano 'bhimukhān dīptān ālakṣyāstrāṇyupādaduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631083 (0.0):
tarhyevātha muniśreṣṭha pāṇḍavāḥ pañca sāyakān / / ātmano 'bhimukhān dīptān ālakṣyāstrāṇyupādaduḥ // BhP_01.08.012 //
BhP_01.08.013/1 vyasanaṃ vīkṣya tat teṣām ananyaviṣayātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631088 (0.004):
ātmano 'bhimukhān dīptān ālakṣyāstrāṇyupādaduḥ // BhP_01.08.012 // / vyasanaṃ vīkṣya tat teṣām ananyaviṣayātmanām /
BhP_01.08.013/3 sudarśanena svāstreṇa svānāṃ rakṣāṃ vyadhādvibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631096 (0.0):
vyasanaṃ vīkṣya tat teṣām ananyaviṣayātmanām / / sudarśanena svāstreṇa svānāṃ rakṣāṃ vyadhādvibhuḥ // BhP_01.08.013 //
BhP_01.08.014/1 antaḥsthaḥ sarvabhūtānām ātmā yogeśvaro hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631102 (5.960):
sudarśanena svāstreṇa svānāṃ rakṣāṃ vyadhādvibhuḥ // BhP_01.08.013 // / antaḥsthaḥ sarvabhūtānām ātmā yogeśvaro hariḥ /
BhP_01.08.014/3 svamāyayāvṛṇodgarbhaṃ vairāṭyāḥ kurutantave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631111 (0.005):
antaḥsthaḥ sarvabhūtānām ātmā yogeśvaro hariḥ / / svamāyayāvṛṇodgarbhaṃ vairāṭyāḥ kurutantave // BhP_01.08.014 //
BhP_01.08.015/1 yadyapyastraṃ brahmaśirastvamoghaṃ cāpratikriyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631116 (0.004):
svamāyayāvṛṇodgarbhaṃ vairāṭyāḥ kurutantave // BhP_01.08.014 // / yadyapyastraṃ brahmaśirastvamoghaṃ cāpratikriyam /
BhP_01.08.015/3 vaiṣṇavaṃ teja āsādya samaśāmyadbhṛgūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631121 (0.004):
yadyapyastraṃ brahmaśirastvamoghaṃ cāpratikriyam / / vaiṣṇavaṃ teja āsādya samaśāmyadbhṛgūdvaha // BhP_01.08.015 //
BhP_01.08.016/1 mā maṃsthā hyetadāścaryaṃ sarvāścaryamaye ñcyute
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631129 (0.0):
vaiṣṇavaṃ teja āsādya samaśāmyadbhṛgūdvaha // BhP_01.08.015 // / mā maṃsthā hyetadāścaryaṃ sarvāścaryamaye ñcyute /
BhP_01.08.016/3 ya idaṃ māyayā devyā sṛjatyavati hantyajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631136 (0.0):
mā maṃsthā hyetadāścaryaṃ sarvāścaryamaye ñcyute / / ya idaṃ māyayā devyā sṛjatyavati hantyajaḥ // BhP_01.08.016 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409191 (0.045):
BhP_10.74.021/3 ātmanātmāśrayaḥ sabhyāḥ sṛjaty avati hanty ajaḥ / BhP_10.74.022/1 vividhānīha karmāṇi janayan yad avekṣayā
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11820038 (0.046):
pūrṇopi jaḍacidrūpaṃ sṛjatyavati hantyajaḥ // PS_1,3.77 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11819894 (0.049):
daśāvaraṇasaṃyuktaṃ sṛjatyavati hantyajaḥ // PS_1,3.67 // / naikadājāṇḍabahulaṃ sraṣṭumicchati keśavaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805498 (0.053):
ātmanātmāśrayaḥ sabhyāḥ sṛjaty avati hanty ajaḥ // BhP_10.74.021 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526598 (0.059):
BhP_04.11.001/1 sa eva viśvaṃ sṛjati sa evāvati hanti ca / BhP_04.11.001/1 athāpi hy anahaṅkārān nājyate guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675240 (0.062):
visargādānayos tāta puṃso daivaṃ hi kāraṇam // BhP_04.11.024 // / sa eva viśvaṃ sṛjati sa evāvati hanti ca / / athāpi hy anahaṅkārān nājyate guṇa karmabhiḥ // BhP_04.11.025 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174466 (0.063):
BhP_06.15.006/1 bhūtairbhūtāni bhūteśaḥ sṛjaty avati hanti ca / BhP_06.15.006/2 ātmasṛṣṭairasvatantrairanapekṣo 'pi bālavat
BhP_01.08.017/1 brahmatejovinirmuktairātmajaiḥ saha kṛṣṇayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631143 (0.0):
ya idaṃ māyayā devyā sṛjatyavati hantyajaḥ // BhP_01.08.016 // / brahmatejovinirmuktairātmajaiḥ saha kṛṣṇayā /
BhP_01.08.017/3 prayāṇābhimukhaṃ kṛṣṇam idam āha pṛthā satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631149 (0.005):
brahmatejovinirmuktairātmajaiḥ saha kṛṣṇayā / / prayāṇābhimukhaṃ kṛṣṇam idam āha pṛthā satī // BhP_01.08.017 //
BhP_01.08.018/0 kuntyuvāca / BhP_01.08.018/1 namasye puruṣaṃ tvādyam īśvaraṃ prakṛteḥ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631159 (0.0):
prayāṇābhimukhaṃ kṛṣṇam idam āha pṛthā satī // BhP_01.08.017 // / BhP_01.08.018/0 kuntyuvāca
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729961 (0.045):
sarvādyaṃ sarva-jñaṃ puruṣaṃ prakṛteḥ param // Jss_1
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172603 (0.060):
BhP_06.12.007/2 vinaikamutpattilayasthitīśvaraṃ sarvajñamādyaṃ puruṣaṃ / sanātanam / BhP_06.12.008/1 lokāḥ sapālā yasyeme śvasanti vivaśā vaśe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712504 (0.060):
vinaikamutpattilayasthitīśvaraṃ sarvajñamādyaṃ puruṣaṃ sanātanam // / BhP_06.12.007 //
BhP_01.08.018/3 alakṣyaṃ sarvabhūtānām antarbahiravasthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631165 (0.0):
namasye puruṣaṃ tvādyam īśvaraṃ prakṛteḥ param / / alakṣyaṃ sarvabhūtānām antarbahiravasthitam // BhP_01.08.018 //
BhP_01.08.019/1 māyājavanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631172 (0.0):
alakṣyaṃ sarvabhūtānām antarbahiravasthitam // BhP_01.08.018 // / māyājavanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam /
BhP_01.08.019/3 na lakṣyase mūḍhadṛśā naṭo nāṭyadharo yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631179 (0.0):
māyājavanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam / / na lakṣyase mūḍhadṛśā naṭo nāṭyadharo yathā // BhP_01.08.019 //
BhP_01.08.020/1 tathā paramahaṃsānāṃ munīnām amalātmanām / BhP_01.08.020/3 bhaktiyogavidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631192 (0.0):
na lakṣyase mūḍhadṛśā naṭo nāṭyadharo yathā // BhP_01.08.019 // / tathā paramahaṃsānāṃ munīnām amalātmanām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23197980 (0.0):
tathā śrī-kuntī-devī-vacanaṃ ca -- bhakti-yoga-vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428630 (0.0):
atha kadācit bhakti yoga vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330990 (0.0):
poṣaṇārtha eva bhakti yoga vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ [BhP
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119903 (0.0):
prathame ca śrī dharmarāja mātuḥ stutau (1.8.20) / tathā paramahaṃsānāṃ munīnām amalātmanām | / bhakti yoga vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ || RBhrs_1,2.53 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23197987 (0.013):
tathā śrī-kuntī-devī-vacanaṃ ca -- bhakti-yoga-vidhānārthaṃ kathaṃ paśyema / hi striya iti [BhP 1.8.20] | atra bhakti-yoga-vidhānārthaṃ tad-artham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982253 (0.026):
mukhya prayojanatvād iti bhāvaḥ | bhakti yoga vidhānārtham iti [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011278 (0.033):
sarvatra [bhakteṣu] bhakti sukha dānasyaiva tvadīya mukhya prayojanatvād / iti bhāvaḥ | bhakti yoga vidhānārtham iti [BhP 1.8.19] śrī kuntī vākyāt |
BhP_01.08.021/1 kṛṣṇāya vāsudevāya devakīnandanāya ca / BhP_01.08.021/3 nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631204 (0.0):
bhaktiyogavidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ // BhP_01.08.020 // / kṛṣṇāya vāsudevāya devakīnandanāya ca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431734 (0.010):
anyārthatāṃ nirasyanti kṛṣṇāya vāsudevāya devakī nandanāya ca [BhP 1.8.21]
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456916 (0.038):
nārāyaṇāya viśvāya vāsudevāya te namaḥ // KūrmP_2,44.54 // / namo namaste kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165903 (0.041):
8.1.55.7 keśavāya namaḥ / 8.1.55.8 nārāyaṇāya namaḥ / 8.1.55.9 mādhavāya namaḥ / 8.1.55.10 govindāya namaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165975 (0.046):
8.1.56.6 hṛśīkeśāya namaḥ / 8.1.56.7 padmanābhāya namaḥ / 8.1.56.8 dāmodarāya namaḥ / 8.1.56.9 saṅkarṣaṇāya namaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091471 (0.047):
viśveśvarāya viśvāya govindāya namo namaḥ // Hbhv_8.330 // / namo vijñāna rūpāya paramānanda rūpiṇe |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7599811 (0.048):
namaḥ praṇata pālāya śrī kṛṣṇāya namo namaḥ || / namaḥ pāpa praṇāśāya govardhana dharāya ca |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781960 (0.049):
namas te raghu varyāya rāvaṇānta karāya ca // BhP_10.40.020 // / namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca /
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22953118 (0.049):
acyutāya namaḥ, anantāya namaḥ, govindāya namaḥ - iti mahā-vyādhi-vināśinī
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869864 (0.049):
acyutāya namaḥ, anantāya namaḥ, govindāya namaḥ iti mahāvyādhivināśinī
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504434 (0.050):
govindāya namo namaḥ__Vdha_067.*(100),013 / govindāya namo nityaṃ__Vdha_088.040
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383798 (0.051):
BhP_10.40.020/3 namas te raghu varyāya rāvaṇānta karāya ca / BhP_10.40.021/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
BhP_01.08.022/1 namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631211 (0.0):
nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ // BhP_01.08.021 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398514 (0.012):
BhP_10.59.025/3 bhaktecchopātta rūpāya paramātman namo 'stu te / BhP_10.59.026/1 namaḥ paṅkaja nābhāya namaḥ paṅkaja māline
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795620 (0.024):
bhaktecchopātta rūpāya paramātman namo 'stu te // BhP_10.59.025 // / namaḥ paṅkaja nābhāya namaḥ paṅkaja māline /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797893 (0.025):
namo nṛsiṃharūpāya vaikuṇṭhāya namonamaḥ // GarP_1,234.7 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ kṣīrodaśāyine /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10832582 (0.028):
hṛṣīkeśāya keśāya jagaddhātre 'cyutāya ca / / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline // RKS_85.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18831708 (0.029):
hṛṣīkeśa jagaddhātre acyutāya mahātmane // RKV_48.15 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535377 (0.033):
BhP_04.24.033/2 bhavatārādhasā rāddhaṃ sarvasmā ātmane namaḥ / BhP_04.24.034/1 namaḥ paṅkaja-nābhāya bhūta-sūkṣmendriyātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683441 (0.033):
bhavatārādhasā rāddhaṃ sarvasmā ātmane namaḥ // BhP_04.24.033 // / namaḥ paṅkaja nābhāya bhūta sūkṣmendriyātmane /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165973 (0.036):
8.1.56.6 hṛśīkeśāya namaḥ / 8.1.56.7 padmanābhāya namaḥ / 8.1.56.8 dāmodarāya namaḥ / 8.1.56.9 saṅkarṣaṇāya namaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456915 (0.039):
nārāyaṇāya viśvāya vāsudevāya te namaḥ // KūrmP_2,44.54 // / namo namaste kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091471 (0.039):
viśveśvarāya viśvāya govindāya namo namaḥ // Hbhv_8.330 // / namo vijñāna rūpāya paramānanda rūpiṇe |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959211 (0.040):
namonamo namo bhūyaḥ LiP_1,96.94c / namo nārāyaṇāya ca LiP_1,18.25b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504434 (0.042):
govindāya namo namaḥ__Vdha_067.*(100),013 / govindāya namo nityaṃ__Vdha_088.040
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165903 (0.043):
8.1.55.7 keśavāya namaḥ / 8.1.55.8 nārāyaṇāya namaḥ / 8.1.55.9 mādhavāya namaḥ / 8.1.55.10 govindāya namaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16253466 (0.046):
tasmai bhagavate bhaktyā **HV_App.I,41.253**22:1a / tasmai bhūyo namo namaḥ *HV_66.35*763:3b / tasmai bhūyo namo namaḥ *HV_66.35*763:5b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13781244 (0.046):
tasmai brahmā dadau prītaḥ HV_2.11a / tasmai bhūyo namo namaḥ HV_66.35*763:3b / tasmai bhūyo namo namaḥ HV_66.35*763:5b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299871 (0.047):
namo bhūyo namo namaḥ HV_App.I,21.117b / namo bhūyo mahātmane *HV_32.29*485:8b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620252 (0.047):
namaḥ kṛṣṇāya kṛṣṇāya $ sarvāvāsa namo namaḥ / HV_App.I,31.1333 / / namo bhūyo namas te 'stu $ pāhi lokāñ janārdana // HV_App.I,31.1334 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25075000 (0.047):
namo bhūyo namo namaḥ HV_App.I,21.117b / namo bhairavarūpiṇe HV_App.I,37.86b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105806 (0.047):
namaḥ kṛṣṇāya kṛṣṇāya sarvāvāsa namo namaḥ / HV_App.I,31.1333 / / namo bhūyo namas te 'stu pāhi lokāñ janārdana // HV_App.I,31.1334 //
BhP_01.08.022/3 namaḥ paṅkajanetrāya namaste paṅkajāṅghraye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398517 (0.0):
BhP_10.59.026/1 namaḥ paṅkaja nābhāya namaḥ paṅkaja māline
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631215 (0.0):
nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ // BhP_01.08.021 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795623 (0.021):
bhaktecchopātta rūpāya paramātman namo 'stu te // BhP_10.59.025 // / namaḥ paṅkaja nābhāya namaḥ paṅkaja māline /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521557 (0.023):
namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_075.012 / namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_088.039
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117949 (0.030):
namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_075.012 / namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_075.012
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1130321 (0.030):
namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_088.039 / namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_088.039
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204846 (0.034):
namaḥ kamalanābhāya namaste paṅkajāṅghraye // NarP_2,32.32 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10832581 (0.037):
hṛṣīkeśāya keśāya jagaddhātre 'cyutāya ca / / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline // RKS_85.13 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797878 (0.044):
namaścarmāsihastāya namaḥ paṅkajamāline // GarP_1,234.6 // / namo viśvapratiṣṭhāya namaḥ pītāmbarāya ca /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540738 (0.045):
BhP_04.30.025/1 namaḥ kamala-nābhāya namaḥ kamala-māline / BhP_04.30.025/2 namaḥ kamala-pādāya namas te kamalekṣaṇa
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18831707 (0.045):
hṛṣīkeśa jagaddhātre acyutāya mahātmane // RKV_48.15 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline /
BhP_01.08.023/1 yathā hṛṣīkeśa khalena devakī kaṃsena ruddhāticiraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631222 (0.0):
namaḥ paṅkajanetrāya namaste paṅkajāṅghraye // BhP_01.08.022 // / yathā hṛṣīkeśa khalena devakī kaṃsena ruddhāticiraṃ śucārpitā /
śucārpitā / BhP_01.08.023/3 vimocitāhaṃ ca sahātmajā vibho tvayaiva nāthena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631231 (0.0):
yathā hṛṣīkeśa khalena devakī kaṃsena ruddhāticiraṃ śucārpitā /
muhurvipadgaṇāt / BhP_01.08.024/1 viṣān mahāgneḥ puruṣādadarśanād asatsabhāyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631241 (0.0):
vimocitāhaṃ ca sahātmajā vibho tvayaiva nāthena muhurvipadgaṇāt //
vanavāsakṛcchrataḥ / BhP_01.08.024/3 mṛdhe mṛdhe 'nekamahārathāstrato drauṇyastrataścāsma hare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631256 (0.0):
viṣān mahāgneḥ puruṣādadarśanād asatsabhāyā vanavāsakṛcchrataḥ /
'bhirakṣitāḥ / BhP_01.08.025/1 vipadaḥ santu tāḥ śaśvat tatra tatra jagadguro / BhP_01.08.025/3 bhavato darśanaṃ yat syādapunarbhavadarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631267 (0.0):
mṛdhe mṛdhe 'nekamahārathāstrato drauṇyastrataścāsma hare 'bhirakṣitāḥ // / BhP_01.08.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321988 (0.048):
vipadaḥ santu tāḥ śaśvat tatra tatra jagad guro | / bhavato darśanaṃ yat syād apunar bhava darśanam || [BhP 1.8.25]
BhP_01.08.026/1 janmaiśvaryaśrutaśrībhiredhamānamadaḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631273 (0.0):
bhavato darśanaṃ yat syādapunarbhavadarśanam // BhP_01.08.025 // / janmaiśvaryaśrutaśrībhiredhamānamadaḥ pumān /
BhP_01.08.026/3 naivārhatyabhidhātuṃ vai tvām akiñcanagocaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631281 (0.0):
janmaiśvaryaśrutaśrībhiredhamānamadaḥ pumān / / naivārhatyabhidhātuṃ vai tvām akiñcanagocaram // BhP_01.08.026 //
BhP_01.08.027/1 namo 'kiñcanavittāya nivṛttaguṇavṛttaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631288 (0.0):
naivārhatyabhidhātuṃ vai tvām akiñcanagocaram // BhP_01.08.026 // / namo 'kiñcanavittāya nivṛttaguṇavṛttaye /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198198 (0.0):
tathā kuntī-stave - / namo 'kiñcana-vittāya nivṛtta-guṇa-vṛttaye |
BhP_01.08.027/3 ātmārāmāya śāntāya kaivalyapataye namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631293 (5.960):
namo 'kiñcanavittāya nivṛttaguṇavṛttaye / / ātmārāmāya śāntāya kaivalyapataye namaḥ // BhP_01.08.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198203 (5.960):
namo 'kiñcana-vittāya nivṛtta-guṇa-vṛttaye | / ātmārāmāya śāntāya kaivalya-pataye namaḥ || [BhP 1.8.27]
BhP_01.08.028/1 manye tvāṃ kālam īśānam anādinidhanaṃ vibhum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631301 (0.0):
ātmārāmāya śāntāya kaivalyapataye namaḥ // BhP_01.08.027 // / manye tvāṃ kālam īśānam anādinidhanaṃ vibhum /
BhP_01.08.028/3 samaṃ carantaṃ sarvatra bhūtānāṃ yan mithaḥ kaliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631308 (0.0):
manye tvāṃ kālam īśānam anādinidhanaṃ vibhum / / samaṃ carantaṃ sarvatra bhūtānāṃ yan mithaḥ kaliḥ // BhP_01.08.028 //
BhP_01.08.029/1 na veda kaścidbhagavaṃścikīrṣitaṃ tavehamānasya nṛṇāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631317 (0.0):
samaṃ carantaṃ sarvatra bhūtānāṃ yan mithaḥ kaliḥ // BhP_01.08.028 // / na veda kaścidbhagavaṃścikīrṣitaṃ tavehamānasya nṛṇāṃ viḍambanam /
viḍambanam / BhP_01.08.029/3 na yasya kaściddayito 'sti karhicid dveṣyaśca yasmin
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631327 (0.0):
na veda kaścidbhagavaṃścikīrṣitaṃ tavehamānasya nṛṇāṃ viḍambanam /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416284 (0.054):
BhP_03.29.039/1 na cāsya kaścid dayito na dveṣyo na ca bāndhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664669 (0.054):
na cāsya kaścid dayito na dveṣyo na ca bāndhavaḥ /
viṣamā matirnṛṇām / BhP_01.08.030/1 janma karma ca viśvātmann ajasyākarturātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631336 (0.0):
na yasya kaściddayito 'sti karhicid dveṣyaśca yasmin viṣamā matirnṛṇām //
BhP_01.08.030/3 tiryaṅnṝṣiṣu yādaḥsu tadatyantaviḍambanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631342 (0.006):
janma karma ca viśvātmann ajasyākarturātmanaḥ / / tiryaṅnṝṣiṣu yādaḥsu tadatyantaviḍambanam // BhP_01.08.030 //
BhP_01.08.031/1 gopyādade tvayi kṛtāgasi dāma tāvad yā te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631351 (0.0):
tiryaṅnṝṣiṣu yādaḥsu tadatyantaviḍambanam // BhP_01.08.030 // / gopyādade tvayi kṛtāgasi dāma tāvad yā te daśāśrukalilāñjanasambhramākṣam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332680 (0.0):
viprarṣeḥ [BhP 10.80.19] ity ādau śrī dāmādi vipra carite | tathāha / gopy ādade tvayi kṛtāgasi dāma tāvad
daśāśrukalilāñjanasambhramākṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631357 (0.0):
gopyādade tvayi kṛtāgasi dāma tāvad yā te daśāśrukalilāñjanasambhramākṣam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332686 (0.0):
gopy ādade tvayi kṛtāgasi dāma tāvad / yā te daśāśru kalilāñjana sambhramākṣam |
BhP_01.08.031/3 vaktraṃ ninīya bhayabhāvanayā sthitasya sā māṃ vimohayati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631364 (0.0):
gopyādade tvayi kṛtāgasi dāma tāvad yā te daśāśrukalilāñjanasambhramākṣam / vaktraṃ ninīya bhayabhāvanayā sthitasya sā māṃ vimohayati bhīrapi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332693 (0.0):
yā te daśāśru kalilāñjana sambhramākṣam | / vaktraṃ ninīya bhaya bhāvanayā sthitasya
bhīrapi yadbibheti / BhP_01.08.032/1 kecidāhurajaṃ jātaṃ puṇyaślokasya kīrtaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631374 (0.0):
vaktraṃ ninīya bhayabhāvanayā sthitasya sā māṃ vimohayati bhīrapi / yadbibheti // BhP_01.08.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332696 (1.192):
vaktraṃ ninīya bhaya bhāvanayā sthitasya / sā māṃ vimohayati bhīr api yad bibheti || [BhP 1.8.31]
BhP_01.08.032/3 yadoḥ priyasyānvavāye malayasyeva candanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631380 (0.004):
kecidāhurajaṃ jātaṃ puṇyaślokasya kīrtaye / / yadoḥ priyasyānvavāye malayasyeva candanam // BhP_01.08.032 //
BhP_01.08.033/1 apare vasudevasya devakyāṃ yācito 'bhyagāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631385 (0.004):
yadoḥ priyasyānvavāye malayasyeva candanam // BhP_01.08.032 // / apare vasudevasya devakyāṃ yācito 'bhyagāt /
BhP_01.08.033/3 ajastvam asya kṣemāya vadhāya ca suradviṣām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631391 (0.036):
apare vasudevasya devakyāṃ yācito 'bhyagāt / / ajastvam asya kṣemāya vadhāya ca suradviṣām // BhP_01.08.033 //
BhP_01.08.034/1 bhārāvatāraṇāyānye bhuvo nāva ivodadhau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631398 (0.0):
ajastvam asya kṣemāya vadhāya ca suradviṣām // BhP_01.08.033 // / bhārāvatāraṇāyānye bhuvo nāva ivodadhau /
BhP_01.08.034/3 sīdantyā bhūribhāreṇa jāto hyātmabhuvārthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631406 (0.0):
bhārāvatāraṇāyānye bhuvo nāva ivodadhau / / sīdantyā bhūribhāreṇa jāto hyātmabhuvārthitaḥ // BhP_01.08.034 //
BhP_01.08.035/1 bhave 'smin kliśyamānānām avidyākāmakarmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631411 (0.0):
sīdantyā bhūribhāreṇa jāto hyātmabhuvārthitaḥ // BhP_01.08.034 // / bhave 'smin kliśyamānānām avidyākāmakarmabhiḥ /
BhP_01.08.035/3 śravaṇasmaraṇārhāṇi kariṣyann iti kecana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631416 (0.0):
bhave 'smin kliśyamānānām avidyākāmakarmabhiḥ / / śravaṇasmaraṇārhāṇi kariṣyann iti kecana // BhP_01.08.035 //
BhP_01.08.036/1 śṛṇvanti gāyanti gṛṇantyabhīkṣṇaśaḥ smaranti nandanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631424 (0.0):
śravaṇasmaraṇārhāṇi kariṣyann iti kecana // BhP_01.08.035 // / śṛṇvanti gāyanti gṛṇantyabhīkṣṇaśaḥ smaranti nandanti tavehitaṃ janāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911021 (0.0):
śrī bhagavad anubhava kartṛtve'nanya hetutvam āha / śṛṇvanti gāyanti gṛṇanty abhīkṣṇaśaḥ / smaranti nandanti tavehitaṃ janāḥ |
tavehitaṃ janāḥ / BhP_01.08.036/3 ta eva paśyantyacireṇa tāvakaṃ bhavapravāhoparamaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631432 (0.0):
śṛṇvanti gāyanti gṛṇantyabhīkṣṇaśaḥ smaranti nandanti tavehitaṃ janāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911029 (0.0):
śṛṇvanti gāyanti gṛṇanty abhīkṣṇaśaḥ / smaranti nandanti tavehitaṃ janāḥ |
padāmbujam / BhP_01.08.037/1 apyadya nastvaṃ svakṛtehita prabho jihāsasi svit suhṛdo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631445 (0.0):
ta eva paśyantyacireṇa tāvakaṃ bhavapravāhoparamaṃ padāmbujam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911031 (0.010):
ta eva paśyanty acireṇa tāvakaṃ / bhava pravāhoparamaṃ padāmbujam || [BhP 1.8.36]
'nujīvinaḥ / BhP_01.08.037/3 yeṣāṃ na cānyadbhavataḥ padāmbujāt parāyaṇaṃ rājasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631453 (0.0):
apyadya nastvaṃ svakṛtehita prabho jihāsasi svit suhṛdo 'nujīvinaḥ / / yeṣāṃ na cānyadbhavataḥ padāmbujāt parāyaṇaṃ rājasu yojitāṃhasām //
yojitāṃhasām / BhP_01.08.038/1 ke vayaṃ nāmarūpābhyāṃ yadubhiḥ saha pāṇḍavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631462 (0.0):
yeṣāṃ na cānyadbhavataḥ padāmbujāt parāyaṇaṃ rājasu yojitāṃhasām // / BhP_01.08.037 // / ke vayaṃ nāmarūpābhyāṃ yadubhiḥ saha pāṇḍavāḥ /
BhP_01.08.038/3 bhavato 'darśanaṃ yarhi hṛṣīkāṇām iveśituḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631468 (0.004):
ke vayaṃ nāmarūpābhyāṃ yadubhiḥ saha pāṇḍavāḥ / / bhavato 'darśanaṃ yarhi hṛṣīkāṇām iveśituḥ // BhP_01.08.038 //
BhP_01.08.039/1 neyaṃ śobhiṣyate tatra yathedānīṃ gadādhara / BhP_01.08.039/3 tvatpadairaṅkitā bhāti svalakṣaṇavilakṣitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631479 (1.192):
bhavato 'darśanaṃ yarhi hṛṣīkāṇām iveśituḥ // BhP_01.08.038 // / neyaṃ śobhiṣyate tatra yathedānīṃ gadādhara /
BhP_01.08.040/1 ime janapadāḥ svṛddhāḥ supakvauṣadhivīrudhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631485 (0.003):
tvatpadairaṅkitā bhāti svalakṣaṇavilakṣitaiḥ // BhP_01.08.039 // / ime janapadāḥ svṛddhāḥ supakvauṣadhivīrudhaḥ /
BhP_01.08.040/3 vanādrinadyudanvanto hyedhante tava vīkṣitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631492 (1.192):
ime janapadāḥ svṛddhāḥ supakvauṣadhivīrudhaḥ / / vanādrinadyudanvanto hyedhante tava vīkṣitaiḥ // BhP_01.08.040 //
BhP_01.08.041/1 atha viśveśa viśvātman viśvamūrte svakeṣu me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631499 (5.960):
vanādrinadyudanvanto hyedhante tava vīkṣitaiḥ // BhP_01.08.040 // / atha viśveśa viśvātman viśvamūrte svakeṣu me /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329397 (0.026):
atha viśveśa viśvātman viśva mūrte svakeṣu me |
BhP_01.08.041/3 snehapāśam imaṃ chindhi dṛḍhaṃ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631506 (1.192):
atha viśveśa viśvātman viśvamūrte svakeṣu me / / snehapāśam imaṃ chindhi dṛḍhaṃ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu // BhP_01.08.041 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329404 (1.192):
atha viśveśa viśvātman viśva mūrte svakeṣu me | / sneha pāśam imaṃ chindhi dṛḍhaṃ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu || [BhP 1.8.41]
BhP_01.08.042/1 tvayi me 'nanyaviṣayā matirmadhupate 'sakṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631513 (0.0):
snehapāśam imaṃ chindhi dṛḍhaṃ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu // BhP_01.08.041 // / tvayi me 'nanyaviṣayā matirmadhupate 'sakṛt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329411 (0.046):
atha abhyarthanā / tvayi me 'nanya viṣayā matir madhu pate 'sakṛt |
BhP_01.08.042/3 ratim udvahatādaddhā gaṅgevaugham udanvati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631519 (0.0):
tvayi me 'nanyaviṣayā matirmadhupate 'sakṛt / / ratim udvahatādaddhā gaṅgevaugham udanvati // BhP_01.08.042 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329420 (0.052):
ratim udvahatād addhā gaṅgevaugham udanvati || [BhP 1.8.42]
BhP_01.08.043/1 śrīkṛṣṇa kṛṣṇasakha vṛṣṇyṛṣabhāvanidhrug
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549094 (0.004):
BhP_12.11.025/1 śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631527 (0.004):
ratim udvahatādaddhā gaṅgevaugham udanvati // BhP_01.08.042 // / śrīkṛṣṇa kṛṣṇasakha vṛṣṇyṛṣabhāvanidhrug rājanyavaṃśadahanānapavargavīrya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845010 (0.004):
ātma labhyaḥ // BhP_12.11.024 //* / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug $
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411510 (0.018):
|| 10.26 || śrī śukaḥ || 94 || / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736356 (0.036):
vṛṣṇīndratvaṃ kvacid govindatvaṃ ca dṛśyate | tathāha dvādaśe śrī-sūtaḥ -- / śrī-kṛṣṇa-kṛṣṇa-sakha-vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405254 (0.036):
sarvānte | dvādaśe ca śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329427 (0.042):
atha aṅgīkāraḥ / śrī kṛṣṇa kṛṣṇa sakha vṛṣṇy ṛṣabhāvani dhrug
rājanyavaṃśadahanānapavargavīrya / BhP_01.08.043/3 govinda godvijasurārtiharāvatāra yogeśvarākhilaguro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631543 (0.0):
śrīkṛṣṇa kṛṣṇasakha vṛṣṇyṛṣabhāvanidhrug rājanyavaṃśadahanānapavargavīrya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329447 (0.0):
rājanya vaṃśa dahanānapavarga vīrya | / govinda go dvija surārti harāvatāra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405262 (0.053):
rājanya vaṃśa dahanānapavargya vīrya [BhP 12.11.25] ity ādau |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549104 (0.057):
BhP_12.11.025/2 rājanya-vaṃśa-dahanānapavarga-vīrya / BhP_12.11.025/3 govinda gopa-vanitā-vraja-bhṛtya-gīta
bhagavan namaste / BhP_01.08.044/0 sūta uvāca / BhP_01.08.044/1 pṛthayetthaṃ kalapadaiḥ pariṇūtākhilodayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631555 (0.0):
govinda godvijasurārtiharāvatāra yogeśvarākhilaguro bhagavan namaste //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329448 (0.005):
govinda go dvija surārti harāvatāra / yogeśvarākhila guro bhagavan namas te || [BhP 1.8.43]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365788 (0.044):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365860 (0.044):
BhP_10.12.044/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.044/1 itthaṃ sma pṛṣṭaḥ sa tu bādarāyaṇis
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370079 (0.047):
BhP_08.03.032/4 nārāyaṇākhilaguro bhagavan namaste
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.047):
BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765266 (0.050):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765334 (0.050):
vayaṃ pibāmo muhus tvattaḥ puṇyaṃ kṛṣṇa kathāmṛtam // BhP_10.12.043 // / BhP_10.12.044/0 śrī sūta uvāca / itthaṃ sma pṛṣṭaḥ sa tu bādarāyaṇis $ tat smāritānanta hṛtākhilendriyaḥ &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813384 (0.056):
vīryāṇy ananta vīryasya santy anantāni bhārata // BhP_10.85.058 // / BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś $ caritam amṛta kīrter varṇitaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367899 (0.059):
BhP_10.14.040/4 ā kalpam ārkam arhan bhagavan namas te / BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730868 (0.059):
utkṣipya sāmbujakaraṃ giramāha kṛcchrān % nārāyaṇākhilaguro bhagavan / namaste // BhP_08.03.032 //*
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420836 (0.063):
BhP_10.89.019/3 puruṣasya padāmbhoja sevayā tad gatiṃ gatāḥ / BhP_10.89.020/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.89.020/1 ity etan muni tanayāsya padma gandha
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382656 (0.063):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
BhP_01.08.044/3 mandaṃ jahāsa vaikuṇṭho mohayann iva māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631561 (0.004):
pṛthayetthaṃ kalapadaiḥ pariṇūtākhilodayaḥ / / mandaṃ jahāsa vaikuṇṭho mohayann iva māyayā // BhP_01.08.044 //
BhP_01.08.045/1 tāṃ bāḍham ityupāmantrya praviśya gajasāhvayam / BhP_01.08.045/3 striyaśca svapuraṃ yāsyan premṇā rājñā nivāritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631572 (0.0):
tāṃ bāḍham ityupāmantrya praviśya gajasāhvayam / / striyaśca svapuraṃ yāsyan premṇā rājñā nivāritaḥ // BhP_01.08.045 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631565 (0.004):
mandaṃ jahāsa vaikuṇṭho mohayann iva māyayā // BhP_01.08.044 // / tāṃ bāḍham ityupāmantrya praviśya gajasāhvayam /
BhP_01.08.046/1 vyāsādyairīśvarehājñaiḥ kṛṣṇenādbhutakarmaṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631582 (1.192):
striyaśca svapuraṃ yāsyan premṇā rājñā nivāritaḥ // BhP_01.08.045 // / vyāsādyairīśvarehājñaiḥ kṛṣṇenādbhutakarmaṇā /
BhP_01.08.046/3 prabodhito 'pītihāsairnābudhyata śucārpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631588 (0.0):
vyāsādyairīśvarehājñaiḥ kṛṣṇenādbhutakarmaṇā / / prabodhito 'pītihāsairnābudhyata śucārpitaḥ // BhP_01.08.046 //
BhP_01.08.047/1 āha rājā dharmasutaścintayan suhṛdāṃ vadham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631593 (0.0):
prabodhito 'pītihāsairnābudhyata śucārpitaḥ // BhP_01.08.046 // / āha rājā dharmasutaścintayan suhṛdāṃ vadham /
BhP_01.08.047/3 prākṛtenātmanā viprāḥ snehamohavaśaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631601 (0.0):
āha rājā dharmasutaścintayan suhṛdāṃ vadham / / prākṛtenātmanā viprāḥ snehamohavaśaṃ gataḥ // BhP_01.08.047 //
BhP_01.08.048/1 aho me paśyatājñānaṃ hṛdi rūḍhaṃ durātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631608 (0.0):
prākṛtenātmanā viprāḥ snehamohavaśaṃ gataḥ // BhP_01.08.047 // / aho me paśyatājñānaṃ hṛdi rūḍhaṃ durātmanaḥ /
BhP_01.08.048/3 pārakyasyaiva dehasya bahvyo me 'kṣauhiṇīrhatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631614 (1.192):
aho me paśyatājñānaṃ hṛdi rūḍhaṃ durātmanaḥ / / pārakyasyaiva dehasya bahvyo me 'kṣauhiṇīrhatāḥ // BhP_01.08.048 //
BhP_01.08.049/1 bāladvijasuhṛnmitra pitṛbhrātṛgurudruhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631623 (0.0):
pārakyasyaiva dehasya bahvyo me 'kṣauhiṇīrhatāḥ // BhP_01.08.048 // / bāladvijasuhṛnmitra pitṛbhrātṛgurudruhaḥ /
BhP_01.08.049/3 na me syān nirayān mokṣo hyapi varṣāyutāyutaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631631 (0.0):
bāladvijasuhṛnmitra pitṛbhrātṛgurudruhaḥ / / na me syān nirayān mokṣo hyapi varṣāyutāyutaiḥ // BhP_01.08.049 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378774 (0.037):
BhP_10.32.019/3 ātmārāmā hy āpta kāmā akṛta jñā guru druhaḥ / BhP_10.32.020/1 nāhaṃ tu sakhyo bhajato 'pi jantūn bhajāmy amīṣām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777300 (0.050):
ātmārāmā hy āpta kāmā akṛta jñā guru druhaḥ // BhP_10.32.019 // / nāhaṃ tu sakhyo bhajato 'pi jantūn bhajāmy amīṣām anuvṛtti vṛttaye /
BhP_01.08.050/1 naino rājñaḥ prajābharturdharmayuddhe vadho dviṣām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631642 (0.0):
na me syān nirayān mokṣo hyapi varṣāyutāyutaiḥ // BhP_01.08.049 // / naino rājñaḥ prajābharturdharmayuddhe vadho dviṣām /
BhP_01.08.050/3 iti me na tu bodhāya kalpate śāsanaṃ vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631648 (0.0):
naino rājñaḥ prajābharturdharmayuddhe vadho dviṣām / / iti me na tu bodhāya kalpate śāsanaṃ vacaḥ // BhP_01.08.050 //
BhP_01.08.051/1 strīṇāṃ maddhatabandhūnāṃ droho yo 'sāvihotthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631657 (0.0):
iti me na tu bodhāya kalpate śāsanaṃ vacaḥ // BhP_01.08.050 // / strīṇāṃ maddhatabandhūnāṃ droho yo 'sāvihotthitaḥ /
BhP_01.08.051/3 karmabhirgṛhamedhīyairnāhaṃ kalpo vyapohitum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631663 (1.192):
strīṇāṃ maddhatabandhūnāṃ droho yo 'sāvihotthitaḥ / / karmabhirgṛhamedhīyairnāhaṃ kalpo vyapohitum // BhP_01.08.051 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894502 (0.062):
jīvasya tattva jijñāsā nārtho yaś ceha karmabhiḥ || [BhP 1.2.9 10] / āpavargasya yathā varṇa vidhāna apavargaś ca bhavati | yo'sau bhagavati
BhP_01.08.052/1 yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631670 (0.0):
karmabhirgṛhamedhīyairnāhaṃ kalpo vyapohitum // BhP_01.08.051 // / yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7373086 (0.0):
kiñ ca --- / yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam /"
BhP_01.08.052/3 bhūtahatyāṃ tathaivaikāṃ na yajñairmārṣṭum arhati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631678 (0.0):
yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam / / bhūtahatyāṃ tathaivaikāṃ na yajñairmārṣṭum arhati // BhP_01.08.052 //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7373087 (0.027):
yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ surayā vā surākṛtam / / bhūtahatyāṃ tathaivemāṃ na yajñair mārṣṭum arhati" //"
BhP_01.09.001/0 sūta uvāca / BhP_01.09.001/1 iti bhītaḥ prajādrohāt sarvadharmavivitsayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631686 (0.0):
bhūtahatyāṃ tathaivaikāṃ na yajñairmārṣṭum arhati // BhP_01.08.052 // / BhP_01.09.001/0 sūta uvāca
BhP_01.09.001/3 tato vinaśanaṃ prāgādyatra devavrato 'patat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631693 (0.005):
iti bhītaḥ prajādrohāt sarvadharmavivitsayā / / tato vinaśanaṃ prāgādyatra devavrato 'patat // BhP_01.09.001 //
BhP_01.09.002/1 tadā te bhrātaraḥ sarve sadaśvaiḥ svarṇabhūṣitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631700 (0.0):
tato vinaśanaṃ prāgādyatra devavrato 'patat // BhP_01.09.001 //
BhP_01.09.002/3 anvagacchan rathairviprā vyāsadhaumyādayastathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631707 (1.192):
tadā te bhrātaraḥ sarve sadaśvaiḥ svarṇabhūṣitaiḥ / / anvagacchan rathairviprā vyāsadhaumyādayastathā // BhP_01.09.002 //
BhP_01.09.003/1 bhagavān api viprarṣe rathena sadhanañjayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631712 (0.0):
anvagacchan rathairviprā vyāsadhaumyādayastathā // BhP_01.09.002 // / bhagavān api viprarṣe rathena sadhanañjayaḥ /
BhP_01.09.003/3 sa tairvyarocata nṛpaḥ kuvera iva guhyakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631719 (0.005):
bhagavān api viprarṣe rathena sadhanañjayaḥ / / sa tairvyarocata nṛpaḥ kuvera iva guhyakaiḥ // BhP_01.09.003 //
BhP_01.09.004/1 dṛṣṭvā nipatitaṃ bhūmau divaścyutam ivāmaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631725 (1.192):
sa tairvyarocata nṛpaḥ kuvera iva guhyakaiḥ // BhP_01.09.003 // / dṛṣṭvā nipatitaṃ bhūmau divaścyutam ivāmaram /
BhP_01.09.004/3 praṇemuḥ pāṇḍavā bhīṣmaṃ sānugāḥ saha cakriṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631733 (5.960):
dṛṣṭvā nipatitaṃ bhūmau divaścyutam ivāmaram / / praṇemuḥ pāṇḍavā bhīṣmaṃ sānugāḥ saha cakriṇā // BhP_01.09.004 //
BhP_01.09.005/1 tatra brahmarṣayaḥ sarve devarṣayaśca sattama / BhP_01.09.005/3 rājarṣayaśca tatrāsan draṣṭuṃ bharatapuṅgavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631743 (0.005):
praṇemuḥ pāṇḍavā bhīṣmaṃ sānugāḥ saha cakriṇā // BhP_01.09.004 // / tatra brahmarṣayaḥ sarve devarṣayaśca sattama /
BhP_01.09.006/1 parvato nārado dhaumyo bhagavān bādarāyaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631749 (0.004):
rājarṣayaśca tatrāsan draṣṭuṃ bharatapuṅgavam // BhP_01.09.005 // / parvato nārado dhaumyo bhagavān bādarāyaṇaḥ /
BhP_01.09.006/3 bṛhadaśvo bharadvājaḥ saśiṣyo reṇukāsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631755 (5.960):
parvato nārado dhaumyo bhagavān bādarāyaṇaḥ / / bṛhadaśvo bharadvājaḥ saśiṣyo reṇukāsutaḥ // BhP_01.09.006 //
BhP_01.09.007/1 vasiṣṭha indrapramadastrito gṛtsamado 'sitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631762 (0.0):
bṛhadaśvo bharadvājaḥ saśiṣyo reṇukāsutaḥ // BhP_01.09.006 //
BhP_01.09.007/3 kakṣīvān gautamo 'triśca kauśiko 'tha sudarśanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631768 (0.0):
vasiṣṭha indrapramadastrito gṛtsamado 'sitaḥ / / kakṣīvān gautamo 'triśca kauśiko 'tha sudarśanaḥ // BhP_01.09.007 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28826075 (0.061):
kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca bhāradvājo 'tha gautamaḥ / / kauśiko jamadagniśca saptaite 'dya maharṣayaḥ // Bhmj_19.45 //
BhP_01.09.008/1 anye ca munayo brahman brahmarātādayo 'malāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631774 (0.0):
kakṣīvān gautamo 'triśca kauśiko 'tha sudarśanaḥ // BhP_01.09.007 // / anye ca munayo brahman brahmarātādayo 'malāḥ /
BhP_01.09.008/3 śiṣyairupetā ājagmuḥ kaśyapāṅgirasādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631781 (0.0):
anye ca munayo brahman brahmarātādayo 'malāḥ / / śiṣyairupetā ājagmuḥ kaśyapāṅgirasādayaḥ // BhP_01.09.008 //
BhP_01.09.009/1 tān sametān mahābhāgān upalabhya vasūttamaḥ / BhP_01.09.009/3 pūjayām āsa dharmajño deśakālavibhāgavit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631794 (0.0):
śiṣyairupetā ājagmuḥ kaśyapāṅgirasādayaḥ // BhP_01.09.008 // / tān sametān mahābhāgān upalabhya vasūttamaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4853911 (0.030):
gūḍhamantrapracārajño deśakālavibhāgavit //AP_238.008cd/
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11770704 (0.035):
5.033.020a satyadharmaparaḥ śrīmān saṃgrahānugrahe rataḥ / 5.033.020c deśakālavibhāgajñaḥ sarvalokapriyaṃvadaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11777084 (0.051):
5.046.004a bhujavīryābhiguptaś ca tapasā cābhirakṣitaḥ / 5.046.004c deśakālavibhāgajñas tvam eva matisattamaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364489 (0.052):
BhP_10.11.022/3 deśa kālārtha tattva jñaḥ priya kṛd rāma kṛṣṇayoḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19967555 (0.052):
04,027.001c śrutavān deśakālajñas tattvajñaḥ sarvadharmavit
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19940101 (0.054):
03,297.003b@031_0030 itikartavyatāṃ ceti deśakālavibhāgavit / 03,297.003b@031_0031 nābhipede mahābāhuś cintayāno mahāmatiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878847 (0.057):
parāvamantā viṣayeṣu saṃgato $ na deśakālapravibhāgatattvavit &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356270 (0.057):
parāvamantā viṣayeṣu saṃgato na deśakālapravibhāgatattvavit /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17138113 (0.057):
na deśakālapravibhāgatattvavit Ram_3,31.22b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19868719 (0.061):
03,159.003a dhṛtimān deśakālajñaḥ sarvadharmavidhānavit
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3750690 (0.064):
a kāla jño bhavati na + a deśa jño bhavati | yato nidānam asya + antike
BhP_01.09.010/1 kṛṣṇaṃ ca tatprabhāvajña āsīnaṃ jagadīśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631801 (0.0):
pūjayām āsa dharmajño deśakālavibhāgavit // BhP_01.09.009 // / kṛṣṇaṃ ca tatprabhāvajña āsīnaṃ jagadīśvaram /
BhP_01.09.010/3 hṛdisthaṃ pūjayām āsa māyayopāttavigraham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631808 (0.0):
kṛṣṇaṃ ca tatprabhāvajña āsīnaṃ jagadīśvaram / / hṛdisthaṃ pūjayām āsa māyayopāttavigraham // BhP_01.09.010 //
BhP_01.09.011/1 pāṇḍuputrān upāsīnān praśrayapremasaṅgatān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631815 (0.005):
hṛdisthaṃ pūjayām āsa māyayopāttavigraham // BhP_01.09.010 // / pāṇḍuputrān upāsīnān praśrayapremasaṅgatān /
BhP_01.09.011/3 abhyācaṣṭānurāgāśrairandhībhūtena cakṣuṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631819 (0.003):
pāṇḍuputrān upāsīnān praśrayapremasaṅgatān / / abhyācaṣṭānurāgāśrairandhībhūtena cakṣuṣā // BhP_01.09.011 //
BhP_01.09.012/1 aho kaṣṭam aho 'nyāyyaṃ yadyūyaṃ dharmanandanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631827 (5.960):
abhyācaṣṭānurāgāśrairandhībhūtena cakṣuṣā // BhP_01.09.011 // / aho kaṣṭam aho 'nyāyyaṃ yadyūyaṃ dharmanandanāḥ /
BhP_01.09.012/3 jīvituṃ nārhatha kliṣṭaṃ vipradharmācyutāśrayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631835 (0.0):
aho kaṣṭam aho 'nyāyyaṃ yadyūyaṃ dharmanandanāḥ / / jīvituṃ nārhatha kliṣṭaṃ vipradharmācyutāśrayāḥ // BhP_01.09.012 //
BhP_01.09.013/1 saṃsthite 'tirathe pāṇḍau pṛthā bālaprajā vadhūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631843 (0.0):
jīvituṃ nārhatha kliṣṭaṃ vipradharmācyutāśrayāḥ // BhP_01.09.012 // / saṃsthite 'tirathe pāṇḍau pṛthā bālaprajā vadhūḥ /
BhP_01.09.013/3 yuṣmatkṛte bahūn kleśān prāptā tokavatī muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631850 (0.0):
saṃsthite 'tirathe pāṇḍau pṛthā bālaprajā vadhūḥ / / yuṣmatkṛte bahūn kleśān prāptā tokavatī muhuḥ // BhP_01.09.013 //
BhP_01.09.014/1 sarvaṃ kālakṛtaṃ manye bhavatāṃ ca yadapriyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631857 (0.0):
yuṣmatkṛte bahūn kleśān prāptā tokavatī muhuḥ // BhP_01.09.013 // / sarvaṃ kālakṛtaṃ manye bhavatāṃ ca yadapriyam /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7633600 (0.058):
eva | tat tu sarvaṃ kāla kṛtam manye ity ādi | śreyāṃsi bahu vighnāni ity
BhP_01.09.014/3 sapālo yadvaśe loko vāyoriva ghanāvaliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631867 (0.0):
sarvaṃ kālakṛtaṃ manye bhavatāṃ ca yadapriyam / / sapālo yadvaśe loko vāyoriva ghanāvaliḥ // BhP_01.09.014 //
BhP_01.09.015/1 yatra dharmasuto rājā gadāpāṇirvṛkodaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631872 (0.004):
sapālo yadvaśe loko vāyoriva ghanāvaliḥ // BhP_01.09.014 // / yatra dharmasuto rājā gadāpāṇirvṛkodaraḥ /
BhP_01.09.015/3 kṛṣṇo 'strī gāṇḍivaṃ cāpaṃ suhṛt kṛṣṇastato vipat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631880 (0.0):
yatra dharmasuto rājā gadāpāṇirvṛkodaraḥ / / kṛṣṇo 'strī gāṇḍivaṃ cāpaṃ suhṛt kṛṣṇastato vipat // BhP_01.09.015 //
BhP_01.09.016/1 na hyasya karhicidrājan pumān veda vidhitsitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631887 (0.0):
kṛṣṇo 'strī gāṇḍivaṃ cāpaṃ suhṛt kṛṣṇastato vipat // BhP_01.09.015 // / na hyasya karhicidrājan pumān veda vidhitsitam /
BhP_01.09.016/3 yadvijijñāsayā yuktā muhyanti kavayo 'pi hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631893 (0.004):
na hyasya karhicidrājan pumān veda vidhitsitam / / yadvijijñāsayā yuktā muhyanti kavayo 'pi hi // BhP_01.09.016 //
BhP_01.09.017/1 tasmādidaṃ daivatantraṃ vyavasya bharatarṣabha / BhP_01.09.017/3 tasyānuvihito 'nāthā nātha pāhi prajāḥ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631904 (0.0):
na hyasya karhicidrājan pumān veda vidhitsitam / / yadvijijñāsayā yuktā muhyanti kavayo 'pi hi // BhP_01.09.016 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114221 (0.049):
06,046.046c anūpagāḥ kirātāś ca grīvāyāṃ bharatarṣabha / 06,046.047a paṭaccaraiś ca huṇḍaiś ca rājan pauravakais tathā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334884 (0.053):
bhūtasargam imaṃ samyag jānato bharatarṣabha / / [k: K2.4 Ñ2.3 V2.3 B1 Dn D1.5 Bom. and Poona eds. ins. after 112ab;
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647301 (0.060):
tato hi varaṇaṃ kāryaṃ $ dvijānāṃ bharatarṣabha // HV_App.I,40.155 // / [k: Ś1 Ñ2 V1.3 B1.2 Dn Ds D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132858 (0.060):
tato hi varaṇaṃ kāryaṃ dvijānāṃ bharatarṣabha // HV_App.I,40.155 // / [k: Ś1 Ñ2 V1.3 B1.2 Dn Ds D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4354588 (0.064):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś ca bharatarṣabha // HV_23.72 // / [k: D6 T1.2.4 G M4 ins.: :k]
BhP_01.09.018/1 eṣa vai bhagavān sākṣādādyo nārāyaṇaḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631911 (0.0):
tasyānuvihito 'nāthā nātha pāhi prajāḥ prabho // BhP_01.09.017 // / eṣa vai bhagavān sākṣādādyo nārāyaṇaḥ pumān /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323322 (0.036):
abhimānitvam āha eṣa vai bhagavān sākṣād [BhP 1.9.18] ity ādau
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395107 (0.051):
BhP_07.15.026/2 martyāsaddhīḥ śrutaṃ tasya sarvaṃ kuñjaraśaucavat / BhP_07.15.027/1 eṣa vai bhagavān sākṣāt pradhānapuruṣeśvaraḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557962 (0.053):
BhP_05.22.003/1 sa eṣa bhagavān ādi-puruṣa eva sākṣān nārāyaṇo lokānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2701803 (0.053):
sa eṣa bhagavān ādi puruṣa eva sākṣān nārāyaṇo lokānāṃ svastaya ātmānaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2728515 (0.054):
martyāsaddhīḥ śrutaṃ tasya sarvaṃ kuñjaraśaucavat // BhP_07.15.026 // / eṣa vai bhagavān sākṣāt pradhānapuruṣeśvaraḥ /
BhP_01.09.018/3 mohayan māyayā lokaṃ gūḍhaścarati vṛṣṇiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631918 (1.788):
eṣa vai bhagavān sākṣādādyo nārāyaṇaḥ pumān / / mohayan māyayā lokaṃ gūḍhaścarati vṛṣṇiṣu // BhP_01.09.018 //
BhP_01.09.019/1 asyānubhāvaṃ bhagavān veda guhyatamaṃ śivaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631925 (0.005):
mohayan māyayā lokaṃ gūḍhaścarati vṛṣṇiṣu // BhP_01.09.018 // / asyānubhāvaṃ bhagavān veda guhyatamaṃ śivaḥ /
BhP_01.09.019/3 devarṣirnāradaḥ sākṣādbhagavān kapilo nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631929 (0.0):
asyānubhāvaṃ bhagavān veda guhyatamaṃ śivaḥ / / devarṣirnāradaḥ sākṣādbhagavān kapilo nṛpa // BhP_01.09.019 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174626 (0.059):
BhP_06.15.017/2 eṣa brahmasutaḥ sākṣān nārado bhagavān ṛṣiḥ / BhP_06.15.018/1 itthaṃ tvāṃ putraśokena magnaṃ tamasi dustare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714389 (0.062):
eṣa brahmasutaḥ sākṣān nārado bhagavān ṛṣiḥ // BhP_06.15.017 //
BhP_01.09.020/1 yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631936 (0.0):
devarṣirnāradaḥ sākṣādbhagavān kapilo nṛpa // BhP_01.09.019 // / yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323330 (0.0):
abhimānitvam āha eṣa vai bhagavān sākṣād [BhP 1.9.18] ity ādau / yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam |
BhP_01.09.020/3 akaroḥ sacivaṃ dūtaṃ sauhṛdādatha sārathim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631942 (0.0):
yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam / / akaroḥ sacivaṃ dūtaṃ sauhṛdādatha sārathim // BhP_01.09.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323336 (0.0):
yaṃ manyase mātuleyaṃ priyaṃ mitraṃ suhṛttamam | / akaroḥ sacivaṃ dūtaṃ sauhṛdād atha sārathim ||
BhP_01.09.021/1 sarvātmanaḥ samadṛśo hyadvayasyānahaṅkṛteḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631948 (0.006):
akaroḥ sacivaṃ dūtaṃ sauhṛdādatha sārathim // BhP_01.09.020 // / sarvātmanaḥ samadṛśo hyadvayasyānahaṅkṛteḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198908 (0.015):
apy adoṣatvāyācintyam aiśvaryam āheti | tad uktaṃ śrī-bhīṣmeṇa / sarvātmanaḥ samadṛśo hy advayasyānahaṅkṛteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323337 (0.058):
akaroḥ sacivaṃ dūtaṃ sauhṛdād atha sārathim || / sarvātmanaḥ sama dṛśo hy advayasyānahaṅkṛteḥ |
BhP_01.09.021/3 tatkṛtaṃ mativaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631954 (0.0):
sarvātmanaḥ samadṛśo hyadvayasyānahaṅkṛteḥ / / tatkṛtaṃ mativaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit // BhP_01.09.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198914 (0.0):
sarvātmanaḥ samadṛśo hy advayasyānahaṅkṛteḥ | / tat-kṛtaṃ mati-vaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323348 (0.0):
sarvātmanaḥ sama dṛśo hy advayasyānahaṅkṛteḥ | / tat kṛtaṃ mati vaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit ||
BhP_01.09.022/1 tathāpyekāntabhakteṣu paśya bhūpānukampitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631960 (0.005):
tatkṛtaṃ mativaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit // BhP_01.09.021 // / tathāpyekāntabhakteṣu paśya bhūpānukampitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198919 (0.013):
tat-kṛtaṃ mati-vaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit || / tathāpy ekānta-bhakteṣu paśya bhūpānukampitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323353 (0.013):
tat kṛtaṃ mati vaiṣamyaṃ niravadyasya na kvacit || / tathāpy ekānta bhakteṣu paśya bhūpānukampitam |
BhP_01.09.022/3 yan me 'sūṃstyajataḥ sākṣāt kṛṣṇo darśanam āgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631968 (0.0):
tathāpyekāntabhakteṣu paśya bhūpānukampitam / / yan me 'sūṃstyajataḥ sākṣāt kṛṣṇo darśanam āgataḥ // BhP_01.09.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198927 (0.0):
tathāpy ekānta-bhakteṣu paśya bhūpānukampitam | / yan me 'sūṃs tyajataḥ sākṣāt kṛṣṇo darśanam āgataḥ || iti [BhP 1.9.21-22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323361 (0.0):
tathāpy ekānta bhakteṣu paśya bhūpānukampitam | / yan me 'sūṃs tyajataḥ sākṣāt kṛṣṇo darśanam āgataḥ || [BhP 1.9.20 22]
BhP_01.09.023/1 bhaktyāveśya mano yasmin vācā yannāma kīrtayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631975 (0.030):
yan me 'sūṃstyajataḥ sākṣāt kṛṣṇo darśanam āgataḥ // BhP_01.09.022 // / bhaktyāveśya mano yasmin vācā yannāma kīrtayan /
BhP_01.09.023/3 tyajan kalevaraṃ yogī mucyate kāmakarmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631983 (0.0):
bhaktyāveśya mano yasmin vācā yannāma kīrtayan / / tyajan kalevaraṃ yogī mucyate kāmakarmabhiḥ // BhP_01.09.023 //
BhP_01.09.024/1 sa devadevo bhagavān pratīkṣatāṃ kalevaraṃ yāvadidaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631991 (0.0):
tyajan kalevaraṃ yogī mucyate kāmakarmabhiḥ // BhP_01.09.023 // / sa devadevo bhagavān pratīkṣatāṃ kalevaraṃ yāvadidaṃ hinomyaham /
hinomyaham / BhP_01.09.024/3 prasannahāsāruṇalocanollasan mukhāmbujo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632000 (0.0):
sa devadevo bhagavān pratīkṣatāṃ kalevaraṃ yāvadidaṃ hinomyaham /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943419 (0.030):
BhP_02.09.015/1 bhṛtyaprasādābhimukhaṃ dṛgāsavaṃ / prasannahāsāruṇalocanānanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981206 (0.058):
bhṛtya prasādābhimukhaṃ dṛg āsavaṃ / prasanna hāsāruṇa locanānanam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644253 (0.060):
bhṛtyaprasādābhimukhaṃ dṛgāsavaṃ prasannahāsāruṇalocanānanam /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863732 (0.060):
bhṛtya-prasādābhimukhaṃ dṛg-āsavaṃ / prasanna-hāsāruṇa-locanānanam |
dhyānapathaścaturbhujaḥ / BhP_01.09.025/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632006 (0.0):
prasannahāsāruṇalocanollasan mukhāmbujo dhyānapathaścaturbhujaḥ //
BhP_01.09.025/1 yudhiṣṭhirastadākarṇya śayānaṃ śarapañjare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632011 (0.0):
prasannahāsāruṇalocanollasan mukhāmbujo dhyānapathaścaturbhujaḥ // / BhP_01.09.024 // / BhP_01.09.025/0 sūta uvāca / yudhiṣṭhirastadākarṇya śayānaṃ śarapañjare /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.059):
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.059):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā // / BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
BhP_01.09.025/3 apṛcchadvividhān dharmān ṛṣīṇāṃ cānuśṛṇvatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632016 (0.004):
yudhiṣṭhirastadākarṇya śayānaṃ śarapañjare / / apṛcchadvividhān dharmān ṛṣīṇāṃ cānuśṛṇvatām // BhP_01.09.025 //
BhP_01.09.026/1 puruṣasvabhāvavihitān yathāvarṇaṃ yathāśramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632022 (0.005):
apṛcchadvividhān dharmān ṛṣīṇāṃ cānuśṛṇvatām // BhP_01.09.025 // / puruṣasvabhāvavihitān yathāvarṇaṃ yathāśramam /
BhP_01.09.026/3 vairāgyarāgopādhibhyām āmnātobhayalakṣaṇān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632028 (0.0):
puruṣasvabhāvavihitān yathāvarṇaṃ yathāśramam / / vairāgyarāgopādhibhyām āmnātobhayalakṣaṇān // BhP_01.09.026 //
BhP_01.09.027/1 dānadharmān rājadharmān mokṣadharmān vibhāgaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632038 (0.0):
vairāgyarāgopādhibhyām āmnātobhayalakṣaṇān // BhP_01.09.026 // / dānadharmān rājadharmān mokṣadharmān vibhāgaśaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4752778 (0.026):
rājadharmānmokṣadharmāndānadharmān nṛpo 'bhavat //AP_14.026cd/
BhP_01.09.027/3 strīdharmān bhagavaddharmān samāsavyāsayogataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632044 (0.0):
dānadharmān rājadharmān mokṣadharmān vibhāgaśaḥ /
BhP_01.09.028/1 dharmārthakāmamokṣāṃśca sahopāyān yathā mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632051 (0.0):
strīdharmān bhagavaddharmān samāsavyāsayogataḥ // BhP_01.09.027 // / dharmārthakāmamokṣāṃśca sahopāyān yathā mune /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16291630 (0.052):
dharmārāmo mahāyaśāḥ HV_10.74d / dharmārthakāmamokṣāṃś ca **HV_App.I,40.173**54:1a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25069523 (0.056):
dharmāyur arthā vardhante HV_App.I,42B.3068**232:2a / dharmārthakāmamokṣāṃś ca HV_App.I,40.173**54:1a
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1084649 (0.063):
pṛcchatas tridaśeśvara__Vdha_027.030 / dharmārthakāmamokṣāṃs tu__Vdha_027.030
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519753 (0.063):
dharmāyanāyaikajalāyanāya__Vdha_067.042 / dharmārthakāmamokṣāṃs tu__Vdha_027.030
BhP_01.09.028/3 nānākhyānetihāseṣu varṇayām āsa tattvavit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632059 (0.0):
dharmārthakāmamokṣāṃśca sahopāyān yathā mune / / nānākhyānetihāseṣu varṇayām āsa tattvavit // BhP_01.09.028 //
BhP_01.09.029/1 dharmaṃ pravadatastasya sa kālaḥ pratyupasthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632064 (0.006):
nānākhyānetihāseṣu varṇayām āsa tattvavit // BhP_01.09.028 // / dharmaṃ pravadatastasya sa kālaḥ pratyupasthitaḥ /
BhP_01.09.029/3 yo yoginaśchandamṛtyorvāñchitastūttarāyaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632071 (1.192):
dharmaṃ pravadatastasya sa kālaḥ pratyupasthitaḥ / / yo yoginaśchandamṛtyorvāñchitastūttarāyaṇaḥ // BhP_01.09.029 //
BhP_01.09.030/1 tadopasaṃhṛtya giraḥ sahasraṇīr vimuktasaṅgaṃ mana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632079 (0.0):
yo yoginaśchandamṛtyorvāñchitastūttarāyaṇaḥ // BhP_01.09.029 // / tadopasaṃhṛtya giraḥ sahasraṇīr vimuktasaṅgaṃ mana ādipūruṣe /
ādipūruṣe / BhP_01.09.030/3 kṛṣṇe lasatpītapaṭe caturbhuje puraḥ sthite 'mīlitadṛg
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632092 (0.0):
tadopasaṃhṛtya giraḥ sahasraṇīr vimuktasaṅgaṃ mana ādipūruṣe / / kṛṣṇe lasatpītapaṭe caturbhuje puraḥ sthite 'mīlitadṛg vyadhārayat //
vyadhārayat / BhP_01.09.031/1 viśuddhayā dhāraṇayā hatāśubhas tadīkṣayaivāśu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632100 (0.0):
kṛṣṇe lasatpītapaṭe caturbhuje puraḥ sthite 'mīlitadṛg vyadhārayat // / BhP_01.09.030 // / viśuddhayā dhāraṇayā hatāśubhas tadīkṣayaivāśu gatāyudhaśramaḥ /
gatāyudhaśramaḥ / BhP_01.09.031/3 nivṛttasarvendriyavṛttivibhramas tuṣṭāva janyaṃ visṛjañ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632110 (0.0):
viśuddhayā dhāraṇayā hatāśubhas tadīkṣayaivāśu gatāyudhaśramaḥ /
janārdanam / BhP_01.09.032/0 śrībhīṣma uvāca / BhP_01.09.032/1 iti matirupakalpitā vitṛṣṇā bhagavati sātvatapuṅgave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632122 (0.0):
nivṛttasarvendriyavṛttivibhramas tuṣṭāva janyaṃ visṛjañ janārdanam // / BhP_01.09.031 // / BhP_01.09.032/0 śrībhīṣma uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401785 (0.0):
atha puruṣāvatāra kartṛtvam āha / iti matir upakalpitā vitṛṣṇā / bhagavati sātvata puṅgave vibhūmni |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804057 (0.050):
śṛṇvatām eva caiteṣām ābhāṣyedam uvāca ha // BhP_10.72.002 // / BhP_10.72.003/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731045 (0.051):
viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa eva // / BhP_08.04.010 // / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720898 (0.053):
na cedgurumukhīyaṃ te kuto 'bhadrāsatī matiḥ // BhP_07.05.029 // / BhP_07.05.030/0 śrīprahrāda uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805227 (0.055):
kṛṣṇasya cānubhāvaṃ taṃ śrutvā prītas tam abravīt // BhP_10.74.001 // / BhP_10.74.002/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743179 (0.056):
varatreṇāhinā tuṣṭastuṣṭāva madhusūdanam // BhP_08.24.045 // / BhP_08.24.046/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407637 (0.058):
BhP_10.72.002/3 śṛṇvatām eva caiteṣām ābhāṣyedam uvāca ha / BhP_10.72.003/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca / BhP_10.72.003/1 kratu rājena govinda rājasūyena pāvanīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803308 (0.058):
sabhyānāṃ matam ājñāya kṛṣṇasya ca mahā matiḥ // BhP_10.71.001 // / BhP_10.71.002/0 śrī uddhava uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370267 (0.061):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386915 (0.061):
BhP_07.05.029/2 na cedgurumukhīyaṃ te kuto 'bhadrāsatī matiḥ / BhP_07.05.030/0 śrīprahrāda uvāca / BhP_07.05.030/1 matirna kṛṣṇe parataḥ svato vā mitho 'bhipadyeta
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27383271 (0.062):
BhP_08.24.045/3 varatreṇāhinā tuṣṭastuṣṭāva madhusūdanam / BhP_08.24.046/0 śrīrājovāca / BhP_08.24.046/1 anādyavidyopahatātmasaṃvidas tanmūlasaṃsārapariśramāturāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408899 (0.064):
BhP_10.74.001/3 kṛṣṇasya cānubhāvaṃ taṃ śrutvā prītas tam abravīt / BhP_10.74.002/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca / BhP_10.74.002/1 ye syus trai lokya guravaḥ sarve lokā maheśvarāḥ
vibhūmni / BhP_01.09.032/3 svasukham upagate kvacidvihartuṃ prakṛtim upeyuṣi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632130 (0.0):
iti matirupakalpitā vitṛṣṇā bhagavati sātvatapuṅgave vibhūmni / / svasukham upagate kvacidvihartuṃ prakṛtim upeyuṣi yadbhavapravāhaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401793 (0.0):
iti matir upakalpitā vitṛṣṇā / bhagavati sātvata puṅgave vibhūmni | / sva sukham upagate kvacid vihartuṃ
yadbhavapravāhaḥ / BhP_01.09.033/1 tribhuvanakamanaṃ tamālavarṇaṃ ravikaragauravarāmbaraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632143 (0.0):
svasukham upagate kvacidvihartuṃ prakṛtim upeyuṣi yadbhavapravāhaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401795 (0.029):
sva sukham upagate kvacid vihartuṃ / prakṛtim upeyuṣi yad bhava pravāhaḥ || [BhP 1.9.32]
dadhāne / BhP_01.09.033/3 vapuralakakulāvṛtānanābjaṃ vijayasakhe ratirastu me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632155 (0.0):
tribhuvanakamanaṃ tamālavarṇaṃ ravikaragauravarāmbaraṃ dadhāne / / vapuralakakulāvṛtānanābjaṃ vijayasakhe ratirastu me 'navadyā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316587 (0.0):
prakāśamānasya śrī kṛṣṇasyaiva prakāśāntare sambhavet | anyathā vijaya / sakhe ratir astu me'navadyā [BhP 1.9.33] iti saṅkalpānurūpā phala prāptir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323515 (0.007):
bhagavānutkrāntāv api muhur eva nijālambanī kṛtaḥ vijaya sakhe ratir astu / me'navadyā [BhP 1.9.33] iti, pārtha sakhe ratir mamāstu [BhP 1.9.35] iti,
'navadyā / BhP_01.09.034/1 yudhi turagarajovidhūmraviṣvak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632163 (0.0):
vapuralakakulāvṛtānanābjaṃ vijayasakhe ratirastu me 'navadyā // / BhP_01.09.033 // / yudhi turagarajovidhūmraviṣvak kacalulitaśramavāryalaṅkṛtāsye /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323516 (0.064):
bhagavānutkrāntāv api muhur eva nijālambanī kṛtaḥ vijaya sakhe ratir astu / me'navadyā [BhP 1.9.33] iti, pārtha sakhe ratir mamāstu [BhP 1.9.35] iti,
kacalulitaśramavāryalaṅkṛtāsye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632168 (0.0):
yudhi turagarajovidhūmraviṣvak kacalulitaśramavāryalaṅkṛtāsye /
BhP_01.09.034/3 mama niśitaśarairvibhidyamāna tvaci vilasatkavace 'stu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632177 (0.0):
yudhi turagarajovidhūmraviṣvak kacalulitaśramavāryalaṅkṛtāsye / / mama niśitaśarairvibhidyamāna tvaci vilasatkavace 'stu kṛṣṇa ātmā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996033 (0.029):
10.37.20] ity ādau ca | tasmān mama niśita śarair vibhidyamāna tvaci
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19339894 (0.044):
evaṃ tatra yudhi tu gagarajaḥ [BhP 1.9.34] ity ādau mama niśita śarair / vibhidyamānatvacī ity anenaiva svāparādha dyotaka vākye dainyam
kṛṣṇa ātmā / BhP_01.09.035/1 sapadi sakhivaco niśamya madhye nijaparayorbalayo rathaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632188 (0.0):
mama niśitaśarairvibhidyamāna tvaci vilasatkavace 'stu kṛṣṇa ātmā //
niveśya / BhP_01.09.035/3 sthitavati parasainikāyurakṣṇā hṛtavati pārthasakhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632198 (0.0):
sapadi sakhivaco niśamya madhye nijaparayorbalayo rathaṃ niveśya / / sthitavati parasainikāyurakṣṇā hṛtavati pārthasakhe ratirmamāstu //
ratirmamāstu / BhP_01.09.036/1 vyavahitapṛtanāmukhaṃ nirīkṣya svajanavadhādvimukhasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632210 (0.0):
sthitavati parasainikāyurakṣṇā hṛtavati pārthasakhe ratirmamāstu //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323521 (0.0):
me'navadyā [BhP 1.9.33] iti, pārtha sakhe ratir mamāstu [BhP 1.9.35] iti,
doṣabuddhyā / BhP_01.09.036/3 kumatim aharadātmavidyayā yaś caraṇaratiḥ paramasya tasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632220 (0.0):
vyavahitapṛtanāmukhaṃ nirīkṣya svajanavadhādvimukhasya doṣabuddhyā /
me 'stu / BhP_01.09.037/1 svanigamam apahāya matpratijñām ṛtam adhikartum avapluto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632231 (0.0):
kumatim aharadātmavidyayā yaś caraṇaratiḥ paramasya tasya me 'stu //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331695 (0.0):
api guṇo yathā / sva nigamam apahāya mat pratijñām
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127790 (0.0):
sva nigamam apahāya mat pratijñām / ṛtam adhikartum avapluto rathasthaḥ |
rathasthaḥ / BhP_01.09.037/3 dhṛtarathacaraṇo 'bhyayāc caladgur haririva hantum ibhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632241 (0.0):
svanigamam apahāya matpratijñām ṛtam adhikartum avapluto rathasthaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331696 (0.010):
sva nigamam apahāya mat pratijñām / ṛtam adhikartum avapluto rathasthaḥ || [BhP 1.9.37]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127794 (0.034):
sva nigamam apahāya mat pratijñām / ṛtam adhikartum avapluto rathasthaḥ |
gatottarīyaḥ / BhP_01.09.038/1 śitaviśikhahato viśīrṇadaṃśaḥ kṣatajaparipluta ātatāyino
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632252 (0.0):
dhṛtarathacaraṇo 'bhyayāc caladgur haririva hantum ibhaṃ gatottarīyaḥ //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127801 (0.036):
dhṛta ratha caraṇo 'bhyayāc caladgur / harir iva hantum ibhaṃ gatottarīyaḥ || RBhrs_2,1.150 ||
BhP_01.09.038/3 prasabham abhisasāra madvadhārthaṃ sa bhavatu me bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632262 (0.0):
śitaviśikhahato viśīrṇadaṃśaḥ kṣatajaparipluta ātatāyino me / / prasabham abhisasāra madvadhārthaṃ sa bhavatu me bhagavān gatirmukundaḥ //
gatirmukundaḥ / BhP_01.09.039/1 vijayarathakuṭumba āttatotre dhṛtahayaraśmini
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632271 (0.0):
prasabham abhisasāra madvadhārthaṃ sa bhavatu me bhagavān gatirmukundaḥ //
tacchriyekṣaṇīye / BhP_01.09.039/3 bhagavati ratirastu me mumūrṣor yam iha nirīkṣya hatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632283 (0.0):
vijayarathakuṭumba āttatotre dhṛtahayaraśmini tacchriyekṣaṇīye /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320176 (0.033):
yam iha nirīkṣya hatā gatāḥ svarūpam ity anantaraṃ,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323532 (0.040):
ratha kuṭumbaḥ [BhP 1.9.39] ity ārabhya bhagavati ratir astu me mumūrṣoḥ
gatāḥ svarūpam / BhP_01.09.040/1 lalitagativilāsavalguhāsa praṇayanirīkṣaṇakalpitorumānāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632295 (0.0):
bhagavati ratirastu me mumūrṣor yam iha nirīkṣya hatā gatāḥ svarūpam // / BhP_01.09.039 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320187 (0.0):
yam iha nirīkṣya hatā gatāḥ svarūpam ity anantaraṃ, / lalita gati vilāsa valguhāsa
BhP_01.09.040/3 kṛtamanukṛtavatya unmadāndhāḥ prakṛtim agan kila yasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632304 (0.0):
lalitagativilāsavalguhāsa praṇayanirīkṣaṇakalpitorumānāḥ / / kṛtamanukṛtavatya unmadāndhāḥ prakṛtim agan kila yasya gopavadhvaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320199 (0.0):
kṛta manu kṛta vatya unmadāndhāḥ / prakṛtim agan kila yasya gopa vadhvaḥ || [BhP 1.9.40]
gopavadhvaḥ / BhP_01.09.041/1 munigaṇanṛpavaryasaṅkule 'ntaḥ sadasi yudhiṣṭhirarājasūya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632315 (0.0):
kṛtamanukṛtavatya unmadāndhāḥ prakṛtim agan kila yasya gopavadhvaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320199 (0.008):
prakṛtim agan kila yasya gopa vadhvaḥ || [BhP 1.9.40]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995140 (0.015):
tad evaṃ ṛṣabhasyāpi vigrahe tādṛśatā cet kim uta svayaṃ bhagavata ity āha / muni gaṇa nṛpa varya saṅkule 'ntaḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128101 (0.043):
yathā prathame (1.9.41) / muni gaṇa nṛpa varya saṅkule 'ntaḥ
BhP_01.09.041/3 arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśigocara eṣa āvirātmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632323 (0.0):
munigaṇanṛpavaryasaṅkule 'ntaḥ sadasi yudhiṣṭhirarājasūya eṣām / / arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśigocara eṣa āvirātmā // BhP_01.09.041 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995147 (0.0):
muni gaṇa nṛpa varya saṅkule 'ntaḥ / sadasi yudhiṣṭhira rājasūya eṣām | / arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128114 (0.0):
sadasi yudhiṣṭhira rājasūya eṣām | / arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo / mama dṛśi gocara eṣa āvir ātmā || RBhrs_2,1.170 ||
BhP_01.09.042/1 tam imam aham ajaṃ śarīrabhājāṃ hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632332 (0.0):
arhaṇam upapeda īkṣaṇīyo mama dṛśigocara eṣa āvirātmā // BhP_01.09.041 // / tam imam aham ajaṃ śarīrabhājāṃ hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam ātmakalpitānām /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 508869 (0.0):
tathāca bhīṣmavākyam / / tamimamahamajaṃ śarīrabhājāṃ hṛdi hṛdi viṣṭhitamātmakalpitānām /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989832 (0.0):
|| śrī śukaḥ||43 44|| / tam imam aham ajaṃ śarīra bhājāṃ / hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam ātma kalpitānām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989858 (0.034):
nijāṃśena śarīra bhājāṃ hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam |
ātmakalpitānām / BhP_01.09.042/3 pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ samadhigato 'smi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632340 (0.0):
tam imam aham ajaṃ śarīrabhājāṃ hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam ātmakalpitānām /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 508878 (0.0):
tamimamahamajaṃ śarīrabhājāṃ hṛdi hṛdi viṣṭhitamātmakalpitānām /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989802 (0.0):
aiśvaryād rūpam ekaṃ ca sūryavad badhudheyate || iti mātsyāt | / pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989839 (0.014):
tam imam aham ajaṃ śarīra bhājāṃ / hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam ātma kalpitānām |
vidhūtabhedamohaḥ / BhP_01.09.043/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632347 (0.0):
pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ samadhigato 'smi vidhūtabhedamohaḥ //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 508880 (0.0):
pratidṛśamiva naikadhārkamekaṃ samadhigato 'smi vidhūtabhedamohaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989804 (0.0):
pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ / samadhigato'smi vidhūta bheda mohaḥ || iti [BhP 1.9.42] bhāgavatāc ceti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989843 (0.047):
samadhi gato 'smi vidhūta bheda mohaḥ || [BhP 1.9.42]
BhP_01.09.043/1 kṛṣṇa evaṃ bhagavati manovāgdṛṣṭivṛttibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632353 (0.0):
pratidṛśam iva naikadhārkam ekaṃ samadhigato 'smi vidhūtabhedamohaḥ // / BhP_01.09.042 // / BhP_01.09.043/0 sūta uvāca / kṛṣṇa evaṃ bhagavati manovāgdṛṣṭivṛttibhiḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368922 (0.062):
BhP_08.01.032/3 yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ / BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.01.033/1 parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu
BhP_01.09.043/3 ātmanyātmānam āveśya so 'ntaḥśvāsa upāramat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632360 (0.0):
kṛṣṇa evaṃ bhagavati manovāgdṛṣṭivṛttibhiḥ / / ātmanyātmānam āveśya so 'ntaḥśvāsa upāramat // BhP_01.09.043 //
BhP_01.09.044/1 sampadyamānam ājñāya bhīṣmaṃ brahmaṇi niṣkale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632365 (0.004):
ātmanyātmānam āveśya so 'ntaḥśvāsa upāramat // BhP_01.09.043 // / sampadyamānam ājñāya bhīṣmaṃ brahmaṇi niṣkale /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19316521 (0.009):
atha sampadyamānam ājñāya bhīṣmaṃ brahmaṇi niṣkale [BhP 1.9.44] ity
BhP_01.09.044/3 sarve babhūvuste tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632371 (0.0):
sampadyamānam ājñāya bhīṣmaṃ brahmaṇi niṣkale / / sarve babhūvuste tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye // BhP_01.09.044 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737247 (0.0):
sarve devāś ca munayaḥ prayāte paramātmani / / sarve babhūvus te tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye // Jss_1
BhP_01.09.045/1 tatra dundubhayo nedurdevamānavavāditāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632377 (0.004):
sarve babhūvuste tūṣṇīṃ vayāṃsīva dinātyaye // BhP_01.09.044 // / tatra dundubhayo nedurdevamānavavāditāḥ /
BhP_01.09.045/3 śaśaṃsuḥ sādhavo rājñāṃ khāt petuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632384 (0.0):
tatra dundubhayo nedurdevamānavavāditāḥ / / śaśaṃsuḥ sādhavo rājñāṃ khāt petuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ // BhP_01.09.045 //
BhP_01.09.046/1 tasya nirharaṇādīni samparetasya bhārgava / BhP_01.09.046/3 yudhiṣṭhiraḥ kārayitvā muhūrtaṃ duḥkhito 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632394 (0.005):
śaśaṃsuḥ sādhavo rājñāṃ khāt petuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ // BhP_01.09.045 // / tasya nirharaṇādīni samparetasya bhārgava /
BhP_01.09.047/1 tuṣṭuvurmunayo hṛṣṭāḥ kṛṣṇaṃ tadguhyanāmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632402 (0.0):
yudhiṣṭhiraḥ kārayitvā muhūrtaṃ duḥkhito 'bhavat // BhP_01.09.046 // / tuṣṭuvurmunayo hṛṣṭāḥ kṛṣṇaṃ tadguhyanāmabhiḥ /
BhP_01.09.047/3 tataste kṛṣṇahṛdayāḥ svāśramān prayayuḥ punaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632410 (0.0):
tuṣṭuvurmunayo hṛṣṭāḥ kṛṣṇaṃ tadguhyanāmabhiḥ / / tataste kṛṣṇahṛdayāḥ svāśramān prayayuḥ punaḥ // BhP_01.09.047 //
BhP_01.09.048/1 tato yudhiṣṭhiro gatvā sahakṛṣṇo gajāhvayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632416 (0.0):
tataste kṛṣṇahṛdayāḥ svāśramān prayayuḥ punaḥ // BhP_01.09.047 // / tato yudhiṣṭhiro gatvā sahakṛṣṇo gajāhvayam /
BhP_01.09.048/3 pitaraṃ sāntvayām āsa gāndhārīṃ ca tapasvinīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632422 (0.0):
tato yudhiṣṭhiro gatvā sahakṛṣṇo gajāhvayam / / pitaraṃ sāntvayām āsa gāndhārīṃ ca tapasvinīm // BhP_01.09.048 //
BhP_01.09.049/1 pitrā cānumato rājā vāsudevānumoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632427 (0.0):
pitaraṃ sāntvayām āsa gāndhārīṃ ca tapasvinīm // BhP_01.09.048 // / pitrā cānumato rājā vāsudevānumoditaḥ /
BhP_01.09.049/3 cakāra rājyaṃ dharmeṇa pitṛpaitāmahaṃ vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632433 (0.0):
pitrā cānumato rājā vāsudevānumoditaḥ / / cakāra rājyaṃ dharmeṇa pitṛpaitāmahaṃ vibhuḥ // BhP_01.09.049 //
BhP_01.10.001/0 śaunaka uvāca / BhP_01.10.001/1 hatvā svarikthaspṛdha ātatāyino yudhiṣṭhiro dharmabhṛtāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632444 (0.0):
cakāra rājyaṃ dharmeṇa pitṛpaitāmahaṃ vibhuḥ // BhP_01.09.049 // / BhP_01.10.001/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165544 (0.063):
BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / BhP_01.07.009/1 sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ
variṣṭhaḥ / BhP_01.10.001/3 sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632452 (0.0):
hatvā svarikthaspṛdha ātatāyino yudhiṣṭhiro dharmabhṛtāṃ variṣṭhaḥ / / sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915386 (0.048):
ubhayatreti// pratyakṣādāvanumāne cetyarthaḥ/ niṣkampaṃ pravṛttaśceti/ / yastvamityanukarṣaḥ// / paramukhenaiva viśeṣasvarūpaṃ vācayan samaṃ mamāpītyāha yadi taveti//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19875768 (0.050):
03,174.019a dvīpo 'bhavad yatra vṛkodarasya; yudhiṣṭhiro dharmabhṛtāṃ / variṣṭhaḥ / 03,174.019c amokṣayad yas tam anantatejā; grāheṇa saṃveṣṭitasarvagātram
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 641418 (0.058):
netuṃ khagendreṇa hariḥ pravṛttaḥ || **HV_App.I,35.80**10:2 || / [k: K1 Ñ2 V2 B1.2 Dn Ds D4 cont.; Ś1 V1.3 B3 D1.3.5.6 T4 G2.4.5 ins.
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10244012 (0.060):
88.17c yadā^ānanaṃ *leḍhi punar[K.ca avalihen] na sṛkviṇī / 88.17d pravṛtta^bhojye +api tadā^anna^vighna^kṛt//
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10173857 (0.063):
tapasvivyamanārthāya soriṣṭo dhenukas tathā / / pravṛtto yas tathā keśīte sarve nihatāstvayā // ViP_5,29.4 //
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632466 (0.0):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.002):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.003):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.009):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.010):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.016):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661354 (0.018):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.019):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176790 (0.020):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.021):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.022):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169224 (0.025):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.027):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163882 (0.029):
BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628640 (0.029):
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 // / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166024 (0.031):
BhP_01.07.039/3 bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / BhP_01.07.040/1 evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630645 (0.033):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633643 (0.035):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412631 (0.036):
BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / BhP_10.80.005/1 viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808700 (0.036):
BhP_10.80.004 // / BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ /
hariḥ / BhP_01.10.002/3 niveśayitvā nijarājya īśvaro yudhiṣṭhiraṃ prītamanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632475 (0.0):
vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano hariḥ / / niveśayitvā nijarājya īśvaro yudhiṣṭhiraṃ prītamanā babhūva ha //
babhūva ha / BhP_01.10.003/1 niśamya bhīṣmoktam athācyutoktaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632483 (0.0):
niveśayitvā nijarājya īśvaro yudhiṣṭhiraṃ prītamanā babhūva ha // / BhP_01.10.002 // / niśamya bhīṣmoktam athācyutoktaṃ pravṛttavijñānavidhūtavibhramaḥ /
pravṛttavijñānavidhūtavibhramaḥ / BhP_01.10.003/3 śaśāsa gām indra ivājitāśrayaḥ paridhyupāntām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632493 (0.0):
niśamya bhīṣmoktam athācyutoktaṃ pravṛttavijñānavidhūtavibhramaḥ /
anujānuvartitaḥ / BhP_01.10.004/1 kāmaṃ vavarṣa parjanyaḥ sarvakāmadughā mahī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632502 (0.0):
śaśāsa gām indra ivājitāśrayaḥ paridhyupāntām anujānuvartitaḥ //
BhP_01.10.004/3 siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ payasodhasvatīrmudā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632510 (0.0):
kāmaṃ vavarṣa parjanyaḥ sarvakāmadughā mahī / / siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ payasodhasvatīrmudā // BhP_01.10.004 //
BhP_01.10.005/1 nadyaḥ samudrā girayaḥ savanaspativīrudhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632516 (5.960):
siṣicuḥ sma vrajān gāvaḥ payasodhasvatīrmudā // BhP_01.10.004 // / nadyaḥ samudrā girayaḥ savanaspativīrudhaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045453 (0.058):
apo 'gnirantarikṣaṃ ca dyaurvāyuḥ pṛthivī tathā / / nadyaḥ samudrāḥ śailāśca vṛkṣā vīrudha eva ca // KūrmP_1,7.31 //
BhP_01.10.005/3 phalantyoṣadhayaḥ sarvāḥ kāmam anvṛtu tasya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632522 (0.0):
nadyaḥ samudrā girayaḥ savanaspativīrudhaḥ / / phalantyoṣadhayaḥ sarvāḥ kāmam anvṛtu tasya vai // BhP_01.10.005 //
BhP_01.10.006/1 nādhayo vyādhayaḥ kleśā daivabhūtātmahetavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632530 (0.0):
phalantyoṣadhayaḥ sarvāḥ kāmam anvṛtu tasya vai // BhP_01.10.005 // / nādhayo vyādhayaḥ kleśā daivabhūtātmahetavaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16850706 (0.064):
na cāvṛṣṭir na cādhayaḥ BrP_123.6b / na cāśvo na padātiś ca BrP_50.20a
BhP_01.10.006/3 ajātaśatrāvabhavan jantūnāṃ rājñi karhicit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632537 (0.0):
nādhayo vyādhayaḥ kleśā daivabhūtātmahetavaḥ / / ajātaśatrāvabhavan jantūnāṃ rājñi karhicit // BhP_01.10.006 //
BhP_01.10.007/1 uṣitvā hāstinapure māsān katipayān hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632542 (0.004):
ajātaśatrāvabhavan jantūnāṃ rājñi karhicit // BhP_01.10.006 // / uṣitvā hāstinapure māsān katipayān hariḥ /
BhP_01.10.007/3 suhṛdāṃ ca viśokāya svasuśca priyakāmyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632548 (0.004):
uṣitvā hāstinapure māsān katipayān hariḥ / / suhṛdāṃ ca viśokāya svasuśca priyakāmyayā // BhP_01.10.007 //
BhP_01.10.008/1 āmantrya cābhyanujñātaḥ pariṣvajyābhivādya tam / BhP_01.10.008/3 āruroha rathaṃ kaiścit pariṣvakto 'bhivāditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632558 (0.0):
suhṛdāṃ ca viśokāya svasuśca priyakāmyayā // BhP_01.10.007 // / āmantrya cābhyanujñātaḥ pariṣvajyābhivādya tam /
BhP_01.10.009/1 subhadrā draupadī kuntī virāṭatanayā tathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632564 (0.003):
āruroha rathaṃ kaiścit pariṣvakto 'bhivāditaḥ // BhP_01.10.008 // / subhadrā draupadī kuntī virāṭatanayā tathā /
BhP_01.10.009/3 gāndhārī dhṛtarāṣṭraśca yuyutsurgautamo yamau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632569 (0.0):
subhadrā draupadī kuntī virāṭatanayā tathā / / gāndhārī dhṛtarāṣṭraśca yuyutsurgautamo yamau // BhP_01.10.009 //
BhP_01.10.010/1 vṛkodaraśca dhaumyaśca striyo matsyasutādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632574 (0.0):
gāndhārī dhṛtarāṣṭraśca yuyutsurgautamo yamau // BhP_01.10.009 // / vṛkodaraśca dhaumyaśca striyo matsyasutādayaḥ /
BhP_01.10.010/3 na sehire vimuhyanto virahaṃ śārṅgadhanvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632580 (0.005):
vṛkodaraśca dhaumyaśca striyo matsyasutādayaḥ / / na sehire vimuhyanto virahaṃ śārṅgadhanvanaḥ // BhP_01.10.010 //
BhP_01.10.011/1 satsaṅgān muktaduḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632589 (0.0):
na sehire vimuhyanto virahaṃ śārṅgadhanvanaḥ // BhP_01.10.010 // / satsaṅgān muktaduḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321916 (0.0):
sneham āha / sat saṅgān mukta duḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ |
BhP_01.10.011/3 kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛdākarṇya rocanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632596 (0.0):
satsaṅgān muktaduḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ / / kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛdākarṇya rocanam // BhP_01.10.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321922 (0.0):
sat saṅgān mukta duḥsaṅgo hātuṃ notsahate budhaḥ | / kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛd ākarṇya rocanam ||
BhP_01.10.012/1 tasmin nyastadhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632602 (0.0):
kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛdākarṇya rocanam // BhP_01.10.011 // / tasmin nyastadhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321928 (0.0):
kīrtyamānaṃ yaśo yasya sakṛd ākarṇya rocanam || / tasmin nyasta dhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham |
BhP_01.10.012/3 darśanasparśasaṃlāpa śayanāsanabhojanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632608 (0.0):
tasmin nyastadhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham / / darśanasparśasaṃlāpa śayanāsanabhojanaiḥ // BhP_01.10.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321934 (0.0):
tasmin nyasta dhiyaḥ pārthāḥ saheran virahaṃ katham | / darśana sparśa saṃlāpa śayanāsana bhojanaiḥ ||
BhP_01.10.013/1 sarve te 'nimiṣairakṣaistam anu drutacetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632614 (0.005):
darśanasparśasaṃlāpa śayanāsanabhojanaiḥ // BhP_01.10.012 // / sarve te 'nimiṣairakṣaistam anu drutacetasaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321939 (0.023):
darśana sparśa saṃlāpa śayanāsana bhojanaiḥ || / sarve te 'nimiṣair akṣais tam anu druta cetasaḥ |
BhP_01.10.013/3 vīkṣantaḥ snehasambaddhā vicelustatra tatra ha / BhP_01.10.014/1 nyarundhann udgaladbāṣpam autkaṇṭhyāddevakīsute
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632625 (0.0):
sarve te 'nimiṣairakṣaistam anu drutacetasaḥ / / vīkṣantaḥ snehasambaddhā vicelustatra tatra ha // BhP_01.10.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321949 (0.0):
sarve te 'nimiṣair akṣais tam anu druta cetasaḥ | / vīkṣantaḥ sneha sambaddhā vicelus tatra tatra ha ||
BhP_01.10.014/3 niryātyagārān no 'bhadram iti syādbāndhavastriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632632 (1.192):
nyarundhann udgaladbāṣpam autkaṇṭhyāddevakīsute / / niryātyagārān no 'bhadram iti syādbāndhavastriyaḥ // BhP_01.10.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321955 (1.192):
nyarundhann udgalad bāṣpam autkaṇṭhyād devakī sute | / niryāty agārān no 'bhadram iti syād bāndhava striyaḥ || [BhP 1.10.11 14]
BhP_01.10.015/1 mṛdaṅgaśaṅkhabheryaśca vīṇāpaṇavagomukhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632639 (5.960):
niryātyagārān no 'bhadram iti syādbāndhavastriyaḥ // BhP_01.10.014 // / mṛdaṅgaśaṅkhabheryaśca vīṇāpaṇavagomukhāḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9858131 (0.041):
śaṅkhabherīmṛdaṅgapaṇavatuṇavavīṇāvallakisaṃpatāḍakipalanakulasughoṣakamadhuraveṇunirnāditaghoṣarutanānātūryasaṃgītisaṃprayogapratibodhitasya
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13609658 (0.043):
(AVParis_71,15.6) śaṅkhavaiṇavavīṇāś ca bherīmurajagomukhāḥ | vādyamānāḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28025271 (0.043):
SRS_14.84 // / bheryo mṛdaṅgapaṇavāśca tathā śaṅkha saveṇu tathā vallariyo /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11343887 (0.047):
paṭahabherīmṛdaṅgaśaṅkhavīṇāveṇupaṇavamuravaśabdaṃ vā bhaveyuḥ [Vaidya
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409825 (0.050):
BhP_10.75.009/1 mṛdaṅga śaṅkha paṇava dhundhury ānaka gomukhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2806086 (0.053):
mṛdaṅga śaṅkha paṇava dhundhury ānaka gomukhāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407306 (0.054):
BhP_10.71.029/1 sūta māgadha gandharvā vandinaś copamantriṇaḥ / BhP_10.71.029/3 mṛdaṅga śaṅkha paṭaha vīṇā paṇava gomukhaiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880888 (0.055):
bherīśaṅkhamṛdaṅgapaṭahatuṇavavīṇāvallakītāḍasampādīṃśca
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15620417 (0.061):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ Bhg_01.013a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 607013 (0.062):
prayayau śambaraḥ kruddhaḥ $ pradyumnavadhakāṅkṣayā // HV_App.I,30.118 // / bherīśaṅkhamṛdaṅgānāṃ $ paṇavānakaduṃdubheḥ / HV_App.I,30.119 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22092564 (0.062):
prayayau śambaraḥ kruddhaḥ pradyumnavadhakāṅkṣayā // HV_App.I,30.118 // / bherīśaṅkhamṛdaṅgānāṃ paṇavānakaduṃdubheḥ / HV_App.I,30.119 /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5137154 (0.062):
vīṇāveṇumṛdaṅgabherīpaṭahaśaṅkhakāhalagomukhaprabhṛtibhiḥ sunādaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096554 (0.063):
06,023.013a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1458924 (0.063):
08,007.035a tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15686167 (0.063):
09,060.065b*0374_08 tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25620845 (0.063):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22894664 (0.063):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānaka gomukhāḥ |
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423678 (0.063):
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12722765 (0.063):
ghaṇṭāraveṇa saṃyuktaṃ śaṅkhabherīnināditaiḥ / / bherīmṛdaṅgapaṇavanissālaiḥ kāhalairapi // BhS_18.223 //
BhP_01.10.015/3 dhundhuryānakaghaṇṭādyā nedurdundubhayastathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632646 (1.192):
mṛdaṅgaśaṅkhabheryaśca vīṇāpaṇavagomukhāḥ / / dhundhuryānakaghaṇṭādyā nedurdundubhayastathā // BhP_01.10.015 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409825 (0.054):
BhP_10.75.009/1 mṛdaṅga śaṅkha paṇava dhundhury ānaka gomukhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2806086 (0.064):
mṛdaṅga śaṅkha paṇava dhundhury ānaka gomukhāḥ /
BhP_01.10.016/1 prāsādaśikharārūḍhāḥ kurunāryo didṛkṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632652 (1.192):
dhundhuryānakaghaṇṭādyā nedurdundubhayastathā // BhP_01.10.015 // / prāsādaśikharārūḍhāḥ kurunāryo didṛkṣayā /
BhP_01.10.016/3 vavṛṣuḥ kusumaiḥ kṛṣṇaṃ premavrīḍāsmitekṣaṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632660 (0.0):
prāsādaśikharārūḍhāḥ kurunāryo didṛkṣayā / / vavṛṣuḥ kusumaiḥ kṛṣṇaṃ premavrīḍāsmitekṣaṇāḥ // BhP_01.10.016 //
BhP_01.10.017/1 sitātapatraṃ jagrāha muktādāmavibhūṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632666 (0.0):
vavṛṣuḥ kusumaiḥ kṛṣṇaṃ premavrīḍāsmitekṣaṇāḥ // BhP_01.10.016 // / sitātapatraṃ jagrāha muktādāmavibhūṣitam /
BhP_01.10.017/3 ratnadaṇḍaṃ guḍākeśaḥ priyaḥ priyatamasya ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632672 (1.788):
sitātapatraṃ jagrāha muktādāmavibhūṣitam / / ratnadaṇḍaṃ guḍākeśaḥ priyaḥ priyatamasya ha // BhP_01.10.017 //
BhP_01.10.018/1 uddhavaḥ sātyakiścaiva vyajane paramādbhute
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632677 (0.0):
ratnadaṇḍaṃ guḍākeśaḥ priyaḥ priyatamasya ha // BhP_01.10.017 // / uddhavaḥ sātyakiścaiva vyajane paramādbhute /
BhP_01.10.018/3 vikīryamāṇaḥ kusumai reje madhupatiḥ pathi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632683 (0.0):
uddhavaḥ sātyakiścaiva vyajane paramādbhute / / vikīryamāṇaḥ kusumai reje madhupatiḥ pathi // BhP_01.10.018 //
BhP_01.10.019/1 aśrūyantāśiṣaḥ satyāstatra tatra dvijeritāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632688 (0.004):
vikīryamāṇaḥ kusumai reje madhupatiḥ pathi // BhP_01.10.018 // / aśrūyantāśiṣaḥ satyāstatra tatra dvijeritāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332920 (0.011):
bhavati | ataevāha / aśrūyantāśiṣaḥ satyās tatra tatra dvijeritāḥ |
BhP_01.10.019/3 nānurūpānurūpāśca nirguṇasya guṇātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632694 (0.0):
aśrūyantāśiṣaḥ satyāstatra tatra dvijeritāḥ / / nānurūpānurūpāśca nirguṇasya guṇātmanaḥ // BhP_01.10.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332925 (0.0):
aśrūyantāśiṣaḥ satyās tatra tatra dvijeritāḥ | / nānurūpānurūpāś ca nirguṇasya guṇātmanaḥ || [BhP 1.11.19]
BhP_01.10.020/1 anyonyam āsīt sañjalpa uttamaślokacetasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632695 (0.007):
nānurūpānurūpāśca nirguṇasya guṇātmanaḥ // BhP_01.10.019 // / anyonyam āsīt sañjalpa uttamaślokacetasām /
BhP_01.10.020/3 kauravendrapurastrīṇāṃ sarvaśrutimanoharaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632708 (0.0):
anyonyam āsīt sañjalpa uttamaślokacetasām / / kauravendrapurastrīṇāṃ sarvaśrutimanoharaḥ // BhP_01.10.020 //
BhP_01.10.021/1 sa vai kilāyaṃ puruṣaḥ purātano ya eka āsīdaviśeṣa ātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632719 (0.0):
kauravendrapurastrīṇāṃ sarvaśrutimanoharaḥ // BhP_01.10.020 // / sa vai kilāyaṃ puruṣaḥ purātano ya eka āsīdaviśeṣa ātmani /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19336340 (0.0):
atha tatra mukhyasya mukhya saṅgaty ābhāsitvaṃ, yathā / sa vai kilāyaṃ puruṣaḥ purātano
BhP_01.10.021/3 agre guṇebhyo jagadātmanīśvare nimīlitātman niśi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632727 (0.0):
sa vai kilāyaṃ puruṣaḥ purātano ya eka āsīdaviśeṣa ātmani / / agre guṇebhyo jagadātmanīśvare nimīlitātman niśi suptaśaktiṣu //
suptaśaktiṣu / BhP_01.10.022/1 sa eva bhūyo nijavīryacoditāṃ svajīvamāyāṃ prakṛtiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632736 (0.0):
agre guṇebhyo jagadātmanīśvare nimīlitātman niśi suptaśaktiṣu //
sisṛkṣatīm / BhP_01.10.022/3 anāmarūpātmani rūpanāmanī vidhitsamāno 'nusasāra śāstrakṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632747 (0.0):
sa eva bhūyo nijavīryacoditāṃ svajīvamāyāṃ prakṛtiṃ sisṛkṣatīm / / anāmarūpātmani rūpanāmanī vidhitsamāno 'nusasāra śāstrakṛt //
BhP_01.10.023/1 sa vā ayaṃ yat padam atra sūrayo jitendriyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632756 (0.0):
anāmarūpātmani rūpanāmanī vidhitsamāno 'nusasāra śāstrakṛt // / BhP_01.10.022 //
nirjitamātariśvanaḥ / BhP_01.10.023/3 paśyanti bhaktyutkalitāmalātmanā nanveṣa sattvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632767 (0.0):
sa vā ayaṃ yat padam atra sūrayo jitendriyā nirjitamātariśvanaḥ /
parimārṣṭum arhati / BhP_01.10.024/1 sa vā ayaṃ sakhyanugītasatkatho vedeṣu guhyeṣu ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632777 (0.0):
paśyanti bhaktyutkalitāmalātmanā nanveṣa sattvaṃ parimārṣṭum arhati //
guhyavādibhiḥ / BhP_01.10.024/3 ya eka īśo jagadātmalīlayā sṛjatyavatyatti na tatra
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163519 (0.0):
BhP_01.03.036/1 sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632789 (0.0):
sa vā ayaṃ sakhyanugītasatkatho vedeṣu guhyeṣu ca guhyavādibhiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16968424 (0.018):
sṛjaty anantakarmāṇi BrP_241.13c / sṛjaty avaty atti na sajjate 'smin BrP_129.68b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11104454 (0.018):
svamāyayā yo hy akhilaṃ carācaraṃ BrP_129.68a / sṛjaty avaty atti na sajjate 'smin BrP_129.68b
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628300 (0.031):
sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate 'smin /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398875 (0.037):
BhP_10.60.002/1 yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795953 (0.037):
yas tv etal līlayā viśvaṃ sṛjaty atty avatīśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415840 (0.057):
BhP_10.84.017/1 anīha etad bahudhaika ātmanā sṛjaty avaty atti na badhyate / BhP_10.84.017/3 bhaumair hi bhūmir bahu nāma rūpiṇī aho vibhūmnaś caritaṃ
sajjate / BhP_01.10.025/1 yadā hyadharmeṇa tamodhiyo nṛpā jīvanti tatraiṣa hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632797 (0.0):
ya eka īśo jagadātmalīlayā sṛjatyavatyatti na tatra sajjate // / BhP_01.10.024 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163520 (0.055):
BhP_01.03.036/1 sa vā idaṃ viśvam amoghalīlaḥ sṛjatyavatyatti na sajjate / BhP_01.03.036/3 bhūteṣu cāntarhita ātmatantraḥ ṣāḍvargikaṃ jighrati
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11104455 (0.062):
sṛjaty avaty atti na sajjate 'smin BrP_129.68b / ekaḥ svatantro 'dvayacit sukhātmakaḥ BrP_129.68c
sattvataḥ kila / BhP_01.10.025/3 dhatte bhagaṃ satyam ṛtaṃ dayāṃ yaśo bhavāya rūpāṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632807 (0.0):
yadā hyadharmeṇa tamodhiyo nṛpā jīvanti tatraiṣa hi sattvataḥ kila /
dadhadyuge yuge / BhP_01.10.026/1 aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ kulam aho alaṃ puṇyatamaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632820 (0.0):
dhatte bhagaṃ satyam ṛtaṃ dayāṃ yaśo bhavāya rūpāṇi dadhadyuge yuge //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867131 (0.0):
yathā ca, śrī-prathame śrī-dvārakā-vāsi-vacanam (1.10.26) - / aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ kulam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322579 (0.009):
paṭhitaḥ paramāntaraṅgatāvibodhiṣayā | tathā aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ / kulam [BhP 1.10.26] ity ādi padya trayātmake prathama skandha sambandhini
madhorvanam / BhP_01.10.026/3 yadeṣa puṃsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ patiḥ svajanmanā caṅkramaṇena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632830 (0.0):
aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ kulam aho alaṃ puṇyatamaṃ madhorvanam /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867141 (0.0):
aho alaṃ ślāghyatamaṃ yadoḥ kulam / aho alaṃ puṇyatamaṃ madhor vanam |
cāñcati / BhP_01.10.027/1 aho bata svaryaśasastiraskarī kuśasthalī puṇyayaśaskarī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632839 (0.0):
yadeṣa puṃsām ṛṣabhaḥ śriyaḥ patiḥ svajanmanā caṅkramaṇena cāñcati // / BhP_01.10.026 // / aho bata svaryaśasastiraskarī kuśasthalī puṇyayaśaskarī bhuvaḥ /
bhuvaḥ / BhP_01.10.027/3 paśyanti nityaṃ yadanugraheṣitaṃ smitāvalokaṃ svapatiṃ sma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632849 (0.0):
aho bata svaryaśasastiraskarī kuśasthalī puṇyayaśaskarī bhuvaḥ / / paśyanti nityaṃ yadanugraheṣitaṃ smitāvalokaṃ svapatiṃ sma yatprajāḥ //
yatprajāḥ / BhP_01.10.028/1 nūnaṃ vratasnānahutādineśvaraḥ samarcito hyasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632859 (0.0):
paśyanti nityaṃ yadanugraheṣitaṃ smitāvalokaṃ svapatiṃ sma yatprajāḥ // / BhP_01.10.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322611 (0.0):
tṛtīyaṃ khalu / nūnaṃ vrata snāna hutādineśvaraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19336344 (0.010):
ya eka āsīd aviśeṣa ātmani | [BhP 1.10.21] iti | / nūnaṃ vrata snāna hutādineśvaraḥ
gṛhītapāṇibhiḥ / BhP_01.10.028/3 pibanti yāḥ sakhyadharāmṛtaṃ muhur vrajastriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632869 (0.0):
nūnaṃ vratasnānahutādineśvaraḥ samarcito hyasya gṛhītapāṇibhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322621 (0.0):
nūnaṃ vrata snāna hutādineśvaraḥ / samarcito hy asya gṛhīta pāṇibhiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19336358 (0.0):
pibanti yāḥ sakhy adharāmṛtaṃ muhur / vraja striyaḥ sammumuhur yad āśayāḥ || [BhP 1.10.28] ity ādy antam |
sammumuhuryadāśayāḥ / BhP_01.10.029/1 yā vīryaśulkena hṛtāḥ svayaṃvare pramathya caidyapramukhān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632880 (0.0):
pibanti yāḥ sakhyadharāmṛtaṃ muhur vrajastriyaḥ sammumuhuryadāśayāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19322623 (0.027):
pibanti yāḥ sakhy adharāmṛtaṃ muhur / vraja striyaḥ sammumuhur yad āśayāḥ || [BhP 1.10.28] ity etat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19336359 (0.027):
pibanti yāḥ sakhy adharāmṛtaṃ muhur / vraja striyaḥ sammumuhur yad āśayāḥ || [BhP 1.10.28] ity ādy antam |
hi śuṣmiṇaḥ / BhP_01.10.029/3 pradyumnasāmbāmbasutādayo 'parā yāścāhṛtā bhaumavadhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632891 (1.192):
yā vīryaśulkena hṛtāḥ svayaṃvare pramathya caidyapramukhān hi śuṣmiṇaḥ / / pradyumnasāmbāmbasutādayo 'parā yāścāhṛtā bhaumavadhe sahasraśaḥ //
sahasraśaḥ / BhP_01.10.030/1 etāḥ paraṃ strītvam apāstapeśalaṃ nirastaśaucaṃ bata sādhu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632900 (0.0):
pradyumnasāmbāmbasutādayo 'parā yāścāhṛtā bhaumavadhe sahasraśaḥ // / BhP_01.10.029 // / etāḥ paraṃ strītvam apāstapeśalaṃ nirastaśaucaṃ bata sādhu kurvate /
kurvate / BhP_01.10.030/3 yāsāṃ gṛhāt puṣkaralocanaḥ patir na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632907 (0.0):
etāḥ paraṃ strītvam apāstapeśalaṃ nirastaśaucaṃ bata sādhu kurvate / / yāsāṃ gṛhāt puṣkaralocanaḥ patir na jātvapaityāhṛtibhirhṛdi spṛśan //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19339042 (0.0):
yāsāṃ gṛhāt puṣkara locanaḥ patir / na jātv apaity āhṛtibhir hṛdi spṛśan || [BhP 1.10.30]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555080 (0.0):
etāḥ paraṃ strītvam apāstapeśalaṃ / nirasta śaucaṃ bata sādhu kurvate | / yāsāṃ gṛhāt puṣkara locanaḥ patir
jātvapaityāhṛtibhirhṛdi spṛśan / BhP_01.10.031/1 evaṃvidhā gadantīnāṃ sa giraḥ purayoṣitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632920 (0.0):
yāsāṃ gṛhāt puṣkaralocanaḥ patir na jātvapaityāhṛtibhirhṛdi spṛśan //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19339047 (0.0):
yāsāṃ gṛhāt puṣkara locanaḥ patir / na jātv apaity āhṛtibhir hṛdi spṛśan || [BhP 1.10.30]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6555084 (0.0):
yāsāṃ gṛhāt puṣkara locanaḥ patir / na jātv apaity āhṛtibhir hṛdi spṛśan // RUnm_15.60 //
BhP_01.10.031/3 nirīkṣaṇenābhinandan sasmitena yayau hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632926 (0.0):
evaṃvidhā gadantīnāṃ sa giraḥ purayoṣitām / / nirīkṣaṇenābhinandan sasmitena yayau hariḥ // BhP_01.10.031 //
BhP_01.10.032/1 ajātaśatruḥ pṛtanāṃ gopīthāya madhudviṣaḥ / BhP_01.10.032/3 parebhyaḥ śaṅkitaḥ snehāt prāyuṅkta caturaṅgiṇīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632936 (0.004):
nirīkṣaṇenābhinandan sasmitena yayau hariḥ // BhP_01.10.031 // / ajātaśatruḥ pṛtanāṃ gopīthāya madhudviṣaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324850 (0.061):
parebhyaḥ śaṅkitaḥ snehāt prāyuṅkte caturaṅgiṇīm || [BhP 1.10.32]
BhP_01.10.033/1 atha dūrāgatān śauriḥ kauravān virahāturān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632943 (0.0):
parebhyaḥ śaṅkitaḥ snehāt prāyuṅkta caturaṅgiṇīm // BhP_01.10.032 // / atha dūrāgatān śauriḥ kauravān virahāturān /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324862 (0.0):
iyaṃ ca tasya praśaṃsām artham evoktam / atha dūrāgatān śauriḥ / kauravān virahāturān |
BhP_01.10.033/3 sannivartya dṛḍhaṃ snigdhān prāyāt svanagarīṃ priyaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632951 (0.0):
atha dūrāgatān śauriḥ kauravān virahāturān / / sannivartya dṛḍhaṃ snigdhān prāyāt svanagarīṃ priyaiḥ // BhP_01.10.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324868 (0.010):
saṃnivartya dṛḍha snigdhān / prāyād sva nagarīṃ priyaiḥ || [BhP 1.10.33] ity ukta vākye'pi tādṛg
BhP_01.10.034/1 kurujāṅgalapāñcālān śūrasenān sayāmunān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632956 (0.004):
sannivartya dṛḍhaṃ snigdhān prāyāt svanagarīṃ priyaiḥ // BhP_01.10.033 // / kurujāṅgalapāñcālān śūrasenān sayāmunān /
BhP_01.10.034/3 brahmāvartaṃ kurukṣetraṃ matsyān sārasvatān atha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632962 (0.005):
kurujāṅgalapāñcālān śūrasenān sayāmunān / / brahmāvartaṃ kurukṣetraṃ matsyān sārasvatān atha // BhP_01.10.034 //
BhP_01.10.035/1 marudhanvam atikramya sauvīrābhīrayoḥ parān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632969 (0.0):
brahmāvartaṃ kurukṣetraṃ matsyān sārasvatān atha // BhP_01.10.034 // / marudhanvam atikramya sauvīrābhīrayoḥ parān /
BhP_01.10.035/3 ānartān bhārgavopāgāc chrāntavāho manāg vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632976 (0.0):
marudhanvam atikramya sauvīrābhīrayoḥ parān / / ānartān bhārgavopāgāc chrāntavāho manāg vibhuḥ // BhP_01.10.035 //
BhP_01.10.036/1 tatra tatra ha tatratyairhariḥ pratyudyatārhaṇaḥ / BhP_01.10.036/3 sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632990 (0.0):
tatra tatra ha tatratyairhariḥ pratyudyatārhaṇaḥ / / sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā // BhP_01.10.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632983 (0.003):
ānartān bhārgavopāgāc chrāntavāho manāg vibhuḥ // BhP_01.10.035 // / tatra tatra ha tatratyairhariḥ pratyudyatārhaṇaḥ /
BhP_01.11.001/0 sūta uvāca / BhP_01.11.001/1 ānartān sa upavrajya svṛddhāñ janapadān svakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632998 (0.004):
sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā // BhP_01.10.036 // / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.034):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765264 (0.042):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944591 (0.049):
BhP_02.10.050/3 bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / BhP_02.10.051/1 rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19340215 (0.051):
ānartān sa upavrajya svṛddhāæ jana padān svakān |
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.051):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420836 (0.052):
BhP_10.89.019/3 puruṣasya padāmbhoja sevayā tad gatiṃ gatāḥ / BhP_10.89.020/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.89.020/1 ity etan muni tanayāsya padma gandha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645345 (0.053):
bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ // BhP_02.10.050 // / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548060 (0.053):
BhP_12.09.034/3 tirodhāyi kṣaṇād asya svāśrame pūrva-vat sthitaḥ / BhP_12.10.001/0 sūta uvāca / BhP_12.10.001/1 sa evam anubhūyedaṃ nārāyaṇa-vinirmitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844575 (0.056):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try akṣa īśvaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844044 (0.056):
tirodhāyi kṣaṇād asya svāśrame pūrva vat sthitaḥ // BhP_12.09.034 // / BhP_12.10.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.056):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816300 (0.058):
puruṣasya padāmbhoja sevayā tad gatiṃ gatāḥ // BhP_10.89.019 // / BhP_10.89.020/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.059):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.059):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548628 (0.059):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173388 (0.060):
BhP_01.17.038/0 sūta uvāca / BhP_01.17.038/1 abhyarthitastadā tasmai sthānāni kalaye dadau
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173498 (0.060):
BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / BhP_01.18.001/1 yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169223 (0.060):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.062):
BhP_01.07.058/3 svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
BhP_01.11.001/3 dadhmau daravaraṃ teṣāṃ viṣādaṃ śamayann iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633004 (0.005):
ānartān sa upavrajya svṛddhāñ janapadān svakān / / dadhmau daravaraṃ teṣāṃ viṣādaṃ śamayann iva // BhP_01.11.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19340220 (0.009):
ānartān sa upavrajya svṛddhāæ jana padān svakān | / dadhmau daravaraṃ teṣāṃ viṣādaṃ śamayann iva || [BhP 1.11.1]
BhP_01.11.002/1 sa uccakāśe dhavalodaro daro 'pyurukramasyādharaśoṇaśoṇimā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633012 (0.0):
dadhmau daravaraṃ teṣāṃ viṣādaṃ śamayann iva // BhP_01.11.001 // / sa uccakāśe dhavalodaro daro 'pyurukramasyādharaśoṇaśoṇimā /
BhP_01.11.002/3 dādhmāyamānaḥ karakañjasampuṭe yathābjakhaṇḍe kalahaṃsa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633019 (0.0):
sa uccakāśe dhavalodaro daro 'pyurukramasyādharaśoṇaśoṇimā / / dādhmāyamānaḥ karakañjasampuṭe yathābjakhaṇḍe kalahaṃsa utsvanaḥ //
utsvanaḥ / BhP_01.11.003/1 tam upaśrutya ninadaṃ jagadbhayabhayāvaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633027 (0.0):
dādhmāyamānaḥ karakañjasampuṭe yathābjakhaṇḍe kalahaṃsa utsvanaḥ // / BhP_01.11.002 // / tam upaśrutya ninadaṃ jagadbhayabhayāvaham /
BhP_01.11.003/3 pratyudyayuḥ prajāḥ sarvā bhartṛdarśanalālasāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633034 (0.0):
tam upaśrutya ninadaṃ jagadbhayabhayāvaham / / pratyudyayuḥ prajāḥ sarvā bhartṛdarśanalālasāḥ // BhP_01.11.003 //
BhP_01.11.004/1 tatropanītabalayo raverdīpam ivādṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633039 (0.004):
pratyudyayuḥ prajāḥ sarvā bhartṛdarśanalālasāḥ // BhP_01.11.003 // / tatropanītabalayo raverdīpam ivādṛtāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910789 (0.019):
(page 64) / tatropanīta balayo raver dīpam ivādṛtāḥ
BhP_01.11.004/3 ātmārāmaṃ pūrṇakāmaṃ nijalābhena nityadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633047 (0.0):
tatropanītabalayo raverdīpam ivādṛtāḥ / / ātmārāmaṃ pūrṇakāmaṃ nijalābhena nityadā // BhP_01.11.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910796 (0.0):
tatropanīta balayo raver dīpam ivādṛtāḥ / ātmārāmaṃ pūrṇa kāmaṃ nija lābhena nityadā |
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726452 (0.057):
sukhāsīnaṃ susthiraṃ ca sasmitaṃ ca gata-śramam // Jss_1
BhP_01.11.005/1 prītyutphullamukhāḥ procurharṣagadgadayā girā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633055 (0.0):
ātmārāmaṃ pūrṇakāmaṃ nijalābhena nityadā // BhP_01.11.004 // / prītyutphullamukhāḥ procurharṣagadgadayā girā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910804 (0.0):
ātmārāmaṃ pūrṇa kāmaṃ nija lābhena nityadā | / prīty utphulla mukhāḥ procur harṣa gadgadayā girā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13143606 (0.0):
tatra harṣo, yathā prathame (1.11.5) / prīty utphulla mukhāḥ procur harṣa gadgadayā girā |
BhP_01.11.005/3 pitaraṃ sarvasuhṛdam avitāram ivārbhakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633060 (0.005):
prītyutphullamukhāḥ procurharṣagadgadayā girā / / pitaraṃ sarvasuhṛdam avitāram ivārbhakāḥ // BhP_01.11.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910808 (0.008):
prīty utphulla mukhāḥ procur harṣa gadgadayā girā / pitaraṃ sarva suhṛdam avitāram ivārbhakāḥ || [BhP 1.11.4 5]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13143609 (0.032):
prīty utphulla mukhāḥ procur harṣa gadgadayā girā | / pitaraṃ sarva suhṛdam avitāram ivārbhakāḥ || RBhrs_3,2.72 ||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16975694 (0.058):
harṣagadgadayā girā BrP_55.9d / harṣagadgadayā girā BrP_157.8d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29020668 (0.059):
harṣagadgadayā girā LiP_1,41.58b / harṣagadgadayā girā LiP_1,94.11b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16499315 (0.064):
harṣaklamavimohitāḥ HV_App.I,20.1067b / harṣagadgadayā girā HV_App.I,20.981b