View original HTML file with complete header information
BhP_02.01.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.01.001/1 varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto lokahitaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639114 (0.0):
pratyabhāṣata dharmajño bhagavān bādarāyaṇiḥ // BhP_01.19.040 // / BhP_02.01.001/0 śrīśuka uvāca / varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto lokahitaṃ nṛpa /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402994 (0.0):
rājābhiprāyānantaraṃ / varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto loka hitaṃ nṛpa |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.036):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.036):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.036):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.036):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.037):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.037):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.037):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.037):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.039):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836949 (0.039):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.039):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.039):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.039):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.039):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.039):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.040):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.040):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.040):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
BhP_02.01.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.01.001/1 varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto lokahitaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639114 (0.0):
pratyabhāṣata dharmajño bhagavān bādarāyaṇiḥ // BhP_01.19.040 // / BhP_02.01.001/0 śrīśuka uvāca / varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto lokahitaṃ nṛpa /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402994 (0.0):
rājābhiprāyānantaraṃ / varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto loka hitaṃ nṛpa |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.036):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.036):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.036):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.036):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.037):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.037):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.037):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.037):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.039):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836949 (0.039):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.039):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.039):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.039):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.039):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.039):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.040):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.040):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.040):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
BhP_02.01.001/3 ātmavitsammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639122 (0.0):
varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto lokahitaṃ nṛpa / / ātmavitsammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ // BhP_02.01.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402999 (0.0):
varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto loka hitaṃ nṛpa | / ātmavit sammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ || [BhP 2.1.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403008 (0.0):
ātmavit sammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ || [BhP 2.1.1]
BhP_02.01.002/1 śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639130 (0.0):
ātmavitsammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ // BhP_02.01.001 // / śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896094 (0.0):
saṃvādopakrame'pi / śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ |
BhP_02.01.002/3 apaśyatām ātmatattvaṃ gṛheṣu gṛhamedhinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639136 (0.005):
śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ / / apaśyatām ātmatattvaṃ gṛheṣu gṛhamedhinām // BhP_02.01.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896098 (0.040):
śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ | / apaśyatām ātma tattvaṃ gṛheṣu gṛha medhinām || [BhP 2.1.2] ity ādi |
BhP_02.01.003/1 nidrayā hriyate naktaṃ vyavāyena ca vā vayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639141 (0.004):
apaśyatām ātmatattvaṃ gṛheṣu gṛhamedhinām // BhP_02.01.002 // / nidrayā hriyate naktaṃ vyavāyena ca vā vayaḥ /
BhP_02.01.003/3 divā cārthehayā rājan kuṭumbabharaṇena vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639147 (0.0):
nidrayā hriyate naktaṃ vyavāyena ca vā vayaḥ / / divā cārthehayā rājan kuṭumbabharaṇena vā // BhP_02.01.003 //
BhP_02.01.004/1 dehāpatyakalatrādiṣvātmasainyeṣvasatsvapi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639155 (0.0):
divā cārthehayā rājan kuṭumbabharaṇena vā // BhP_02.01.003 // / dehāpatyakalatrādiṣvātmasainyeṣvasatsvapi /
BhP_02.01.004/3 teṣāṃ pramatto nidhanaṃ paśyann api na paśyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639160 (0.007):
dehāpatyakalatrādiṣvātmasainyeṣvasatsvapi / / teṣāṃ pramatto nidhanaṃ paśyann api na paśyati // BhP_02.01.004 //
BhP_02.01.005/1 tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639167 (0.0):
teṣāṃ pramatto nidhanaṃ paśyann api na paśyati // BhP_02.01.004 // / tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634208 (0.0):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896119 (0.015):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.1.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908701 (0.015):
bhavati ity ādivad vidhitvam asti | / tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119046 (0.015):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || RBhrs_1,2.7 ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679388 (0.044):
yatra yajña patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / / anvabhūyata sarvātmā sarva loka guruḥ prabhuḥ // BhP_04.19.003 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531042 (0.044):
BhP_04.19.003/1 yatra yajña-patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_04.19.003/2 anvabhūyata sarvātmā sarva-loka-guruḥ prabhuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363940 (0.047):
BhP_10.10.030/3 tvam eva kālo bhagavān viṣṇur avyaya īśvaraḥ / BhP_10.10.031/1 tvaṃ mahān prakṛtiḥ sūkṣmā rajaḥ sattva tamomayī
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382744 (0.048):
BhP_08.24.009/3 dadhāra śapharīrūpaṃ bhagavān harirīśvaraḥ / BhP_08.24.010/1 tatra rājaṛṣiḥ kaścin nāmnā satyavrato mahān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391917 (0.049):
BhP_10.51.020/3 eka eveśvaras tasya bhagavān viṣṇur avyayaḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386072 (0.050):
BhP_07.04.022/1 tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harirīśvaraḥ / BhP_07.04.022/2 yadgatvā na nivartante śāntāḥ sannyāsino 'malāḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548385 (0.051):
BhP_12.10.021/3 ahaṃ ca bhagavān brahmā svayaṃ ca harir īśvaraḥ / BhP_12.10.022/1 na te mayy acyute 'je ca bhidām aṇv api cakṣate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742688 (0.051):
dadhāra śapharīrūpaṃ bhagavān harirīśvaraḥ // BhP_08.24.009 // / tatra rājaṛṣiḥ kaścin nāmnā satyavrato mahān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763542 (0.052):
tvam eva kālo bhagavān viṣṇur avyaya īśvaraḥ // BhP_10.10.030 // / tvaṃ mahān prakṛtiḥ sūkṣmā rajaḥ sattva tamomayī /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2789491 (0.052):
eka eveśvaras tasya bhagavān viṣṇur avyayaḥ // BhP_10.51.020 // / evam uktaḥ sa vai devān abhivandya mahā yaśāḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387685 (0.054):
BhP_07.06.021/2 eka eva paro hyātmā bhagavān īśvaro 'vyayaḥ / BhP_07.06.022/1 pratyagātmasvarūpeṇa dṛśyarūpeṇa ca svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844348 (0.055):
ahaṃ ca bhagavān brahmā svayaṃ ca harir īśvaraḥ // BhP_12.10.021 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721620 (0.056):
eka eva paro hyātmā bhagavān īśvaro 'vyayaḥ // BhP_07.06.021 //
BhP_02.01.005/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639173 (0.004):
tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ / / śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam // BhP_02.01.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896123 (0.007):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.1.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908706 (0.007):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.10.5]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634211 (0.013):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cechatābhayam ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119050 (0.013):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || RBhrs_1,2.7 ||
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939185 (0.050):
BhP_02.02.036/1 tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā / BhP_02.02.036/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyo bhagavān nṛṇām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896635 (0.063):
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyo bhagavān nṛṇām || [BhP 2.2.36]
BhP_02.01.006/1 etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639178 (0.004):
śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam // BhP_02.01.005 // / etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913879 (0.041):
etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061745 (0.046):
dvitīya skandhe [BhP 2.1.6] / etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā |
BhP_02.01.006/3 janmalābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇasmṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639185 (1.192):
etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā / / janmalābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇasmṛtiḥ // BhP_02.01.006 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061752 (1.192):
etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā | / janma lābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇa smṛtiḥ // Hbhv_3.83 //
BhP_02.01.007/1 prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639191 (0.005):
janmalābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇasmṛtiḥ // BhP_02.01.006 // / prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939540 (0.039):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314159 (0.040):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ | / nairguṇya sthā ramante sma guṇānukathane hareḥ || [BhP 2.1.7]
BhP_02.01.007/3 nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639199 (0.0):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ / / nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ // BhP_02.01.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939547 (0.0):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ | / nairguṇya sthā ramante sma guṇānukathane hareḥ || [BhP 2.1.7] iti śrūyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314167 (0.0):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ | / nairguṇya sthā ramante sma guṇānukathane hareḥ || [BhP 2.1.7]
BhP_02.01.008/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163593 (5.960):
BhP_01.03.040/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943112 (5.960):
BhP_02.08.028/1 prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628369 (5.960):
BhP_01.03.039 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639204 (0.004):
nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ // BhP_02.01.007 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107822 (0.025):
sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396 / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931264 (0.025):
anantaraṃ dvitīya skandhārambhe sarvottamam uttaraṃ vaktum / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930497 (0.034):
kīrtyamānaṃ ceti | tatra śrī bhāgavatam upalakṣya pūrvaṃ yathā / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201028 (0.039):
śrī-bhāgavatam ity ākhyā | yathoktam - idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ / brahma-sammitam iti | tasya hi prādhānye ṣaḍ-vidhena liṅgena tātparyam api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643965 (0.041):
prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987169 (0.054):
śrīmadbhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasaṃmitam // NarP_1,96.1 //
BhP_02.01.008/3 adhītavān dvāparādau piturdvaipāyanādaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639210 (0.0):
idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam / / adhītavān dvāparādau piturdvaipāyanādaham // BhP_02.01.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931270 (0.0):
idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam | / adhītavān dvāparādau pitur dvaipāyanād aham ||
BhP_02.01.009/1 pariniṣṭhito 'pi nairguṇya uttamaślokalīlayā / BhP_02.01.009/3 gṛhītacetā rājarṣe ākhyānaṃ yadadhītavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639221 (1.192):
adhītavān dvāparādau piturdvaipāyanādaham // BhP_02.01.008 // / pariniṣṭhito 'pi nairguṇya uttamaślokalīlayā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107909 (1.192):
dvitīye śrī śukoktau [BhP 2.1.9 10] / pariniṣṭhito 'pi nairguṇya uttama śloka līlayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931281 (1.192):
pariniṣṭhito'pi nairguṇya uttama śloka līlayā | / gṛhīta cetā rājarṣe ākhyānaṃ yad adhītavān ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931271 (0.032):
adhītavān dvāparādau pitur dvaipāyanād aham || / pariniṣṭhito'pi nairguṇya uttama śloka līlayā |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122657 (0.035):
pariniṣṭhito 'pi nairguṇye uttamaḥśloka līlayā | / gṛhita cetā rājarṣe ākhyānaṃ yad adhītavān || RBhrs_1,2.227 ||
BhP_02.01.010/1 tadahaṃ te 'bhidhāsyāmi mahāpauruṣiko bhavān / BhP_02.01.010/3 yasya śraddadhatām āśu syān mukunde matiḥ satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639234 (0.0):
gṛhītacetā rājarṣe ākhyānaṃ yadadhītavān // BhP_02.01.009 // / tadahaṃ te 'bhidhāsyāmi mahāpauruṣiko bhavān /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931292 (0.0):
gṛhīta cetā rājarṣe ākhyānaṃ yad adhītavān || / tad ahaṃ te'bhidhāsyāmi mahā pauruṣiko bhavān |
BhP_02.01.011/1 etan nirvidyamānānām icchatām akutobhayam / BhP_02.01.011/3 yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harernāmānukīrtanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639243 (0.0):
yasya śraddadhatām āśu syān mukunde matiḥ satī // BhP_02.01.010 // / etan nirvidyamānānām icchatām akutobhayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116925 (0.0):
dvitīya skandhe [BhP 2.1.11] / etan nirvidyamānānām icchatām akuto bhayam | / yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harer nāmānukīrtanam // Hbhv_11.414 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907709 (0.0):
ataevoktaṃ durvāsasā mucyeta yan nāmny udite nārako'pi [BhP 9.4.45] iti | / etan nirvidyamānānām icchatām akuto bhayam | / yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harer nāmānukīrtanam || [BhP 2.1.11] ity atrāpi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931330 (0.0):
etan nirvidyamānānām icchatām akuto bhayam | / yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harer nāmānukīrtanam || [BhP 2.1.11]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122720 (0.0):
etan nirvidyamānānām icchatām akuto bhayam | / yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harer nāmānukīrtanaṃ || RBhrs_1,2.230 ||
BhP_02.01.012/1 kiṃ pramattasya bahubhiḥ parokṣairhāyanairiha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639249 (0.004):
yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harernāmānukīrtanam // BhP_02.01.011 // / kiṃ pramattasya bahubhiḥ parokṣairhāyanairiha /
BhP_02.01.012/3 varaṃ muhūrtaṃ viditaṃ ghaṭate śreyase yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639255 (0.0):
kiṃ pramattasya bahubhiḥ parokṣairhāyanairiha / / varaṃ muhūrtaṃ viditaṃ ghaṭate śreyase yataḥ // BhP_02.01.012 //
BhP_02.01.013/1 khaṭvāṅgo nāma rājarṣirjñātveyattām ihāyuṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639262 (0.0):
varaṃ muhūrtaṃ viditaṃ ghaṭate śreyase yataḥ // BhP_02.01.012 // / khaṭvāṅgo nāma rājarṣirjñātveyattām ihāyuṣaḥ /
BhP_02.01.013/3 muhūrtāt sarvam utsṛjya gatavān abhayaṃ harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639268 (0.0):
khaṭvāṅgo nāma rājarṣirjñātveyattām ihāyuṣaḥ / / muhūrtāt sarvam utsṛjya gatavān abhayaṃ harim // BhP_02.01.013 //
BhP_02.01.014/1 tavāpyetarhi kauravya saptāhaṃ jīvitāvadhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639276 (0.0):
muhūrtāt sarvam utsṛjya gatavān abhayaṃ harim // BhP_02.01.013 // / tavāpyetarhi kauravya saptāhaṃ jīvitāvadhiḥ /
BhP_02.01.014/3 upakalpaya tat sarvaṃ tāvadyat sāmparāyikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639282 (0.008):
tavāpyetarhi kauravya saptāhaṃ jīvitāvadhiḥ / / upakalpaya tat sarvaṃ tāvadyat sāmparāyikam // BhP_02.01.014 //
BhP_02.01.015/1 antakāle tu puruṣa āgate gatasādhvasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639288 (0.0):
upakalpaya tat sarvaṃ tāvadyat sāmparāyikam // BhP_02.01.014 // / antakāle tu puruṣa āgate gatasādhvasaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369855 (0.015):
yena mokṣamavāpnoti brahma nirvāṇasaṃjñakam // GarP_2,49.102 // / antakāle tu puruṣa āgate gatasādhvasaḥ /
BhP_02.01.015/3 chindyādasaṅgaśastreṇa spṛhāṃ dehe 'nu ye ca tam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639294 (0.0):
antakāle tu puruṣa āgate gatasādhvasaḥ / / chindyādasaṅgaśastreṇa spṛhāṃ dehe 'nu ye ca tam // BhP_02.01.015 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369861 (0.058):
chindyādasaṃgaśastreṇa spṛhāṃ dehe 'nu yā ca tam // GarP_2,49.103 //
BhP_02.01.016/1 gṛhāt pravrajito dhīraḥ puṇyatīrthajalāplutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639302 (0.0):
chindyādasaṅgaśastreṇa spṛhāṃ dehe 'nu ye ca tam // BhP_02.01.015 // / gṛhāt pravrajito dhīraḥ puṇyatīrthajalāplutaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369869 (0.022):
chindyādasaṃgaśastreṇa spṛhāṃ dehe 'nu yā ca tam // GarP_2,49.103 // / gṛhātpravrājito dhīraḥ puṇyatīrthajalāplutaḥ /
BhP_02.01.016/3 śucau vivikta āsīno vidhivat kalpitāsane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639309 (5.960):
gṛhāt pravrajito dhīraḥ puṇyatīrthajalāplutaḥ / / śucau vivikta āsīno vidhivat kalpitāsane // BhP_02.01.016 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369875 (5.960):
gṛhātpravrājito dhīraḥ puṇyatīrthajalāplutaḥ / / śucau vivikta āsīno vidhivatkalpitāsane // GarP_2,49.104 //
BhP_02.01.017/1 abhyasen manasā śuddhaṃ trivṛdbrahmākṣaraṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639316 (0.0):
śucau vivikta āsīno vidhivat kalpitāsane // BhP_02.01.016 // / abhyasen manasā śuddhaṃ trivṛdbrahmākṣaraṃ param /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369883 (0.0):
śucau vivikta āsīno vidhivatkalpitāsane // GarP_2,49.104 // / abhyasenmanasā śuddhaṃ trivṛdbrahmākṣaraṃ param /
BhP_02.01.017/3 mano yacchej jitaśvāso brahmabījam avismaran
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639323 (0.0):
abhyasen manasā śuddhaṃ trivṛdbrahmākṣaraṃ param / / mano yacchej jitaśvāso brahmabījam avismaran // BhP_02.01.017 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369890 (0.033):
mano yaṣchejjitaśvāso brahma bījamavismaran // GarP_2,49.105 //
BhP_02.01.018/1 niyacchedviṣayebhyo 'kṣān manasā buddhisārathiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639330 (0.0):
mano yacchej jitaśvāso brahmabījam avismaran // BhP_02.01.017 // / niyacchedviṣayebhyo 'kṣān manasā buddhisārathiḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369896 (0.029):
mano yaṣchejjitaśvāso brahma bījamavismaran // GarP_2,49.105 // / niyacchedviṣayebhyo 'kṣānmanasā buddhi sārathiḥ /
BhP_02.01.018/3 manaḥ karmabhirākṣiptaṃ śubhārthe dhārayeddhiyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639337 (1.192):
niyacchedviṣayebhyo 'kṣān manasā buddhisārathiḥ / / manaḥ karmabhirākṣiptaṃ śubhārthe dhārayeddhiyā // BhP_02.01.018 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369904 (1.192):
niyacchedviṣayebhyo 'kṣānmanasā buddhi sārathiḥ / / manaḥ karmabhirākṣiptaṃ śubhārthe dhārayeddhiyā // GarP_2,49.106 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378643 (0.060):
BhP_08.17.002/3 pragṛhyendriyaduṣṭāśvān manasā buddhisārathiḥ / BhP_08.17.003/1 manaścaikāgrayā buddhyā bhagavaty akhilātmani
BhP_02.01.019/1 tatraikāvayavaṃ dhyāyedavyucchinnena cetasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639343 (0.006):
manaḥ karmabhirākṣiptaṃ śubhārthe dhārayeddhiyā // BhP_02.01.018 // / tatraikāvayavaṃ dhyāyedavyucchinnena cetasā /
BhP_02.01.019/3 mano nirviṣayaṃ yuktvā tataḥ kiñcana na smaret
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639350 (0.0):
tatraikāvayavaṃ dhyāyedavyucchinnena cetasā / / mano nirviṣayaṃ yuktvā tataḥ kiñcana na smaret /
BhP_02.01.019/5 padaṃ tat paramaṃ viṣṇormano yatra prasīdati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639355 (0.006):
mano nirviṣayaṃ yuktvā tataḥ kiñcana na smaret / / padaṃ tat paramaṃ viṣṇormano yatra prasīdati // BhP_02.01.019 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526404 (0.063):
BhP_04.11.001/1 ārādhyāpa durārādhyaṃ viṣṇos tat paramaṃ padam / BhP_04.11.001/1 sa tvaṃ harer anudhyātas tat-puṃsām api sammataḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545453 (0.064):
BhP_12.06.033/1 ta etad adhigacchanti viṣṇor yat paramaṃ padam / BhP_12.06.033/3 ahaṃ mameti daurjanyaṃ na yeṣāṃ deha-geha-jam
BhP_02.01.020/1 rajastamobhyām ākṣiptaṃ vimūḍhaṃ mana ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639362 (1.192):
padaṃ tat paramaṃ viṣṇormano yatra prasīdati // BhP_02.01.019 // / rajastamobhyām ākṣiptaṃ vimūḍhaṃ mana ātmanaḥ /
BhP_02.01.020/3 yaccheddhāraṇayā dhīro hanti yā tatkṛtaṃ malam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639369 (0.0):
rajastamobhyām ākṣiptaṃ vimūḍhaṃ mana ātmanaḥ / / yaccheddhāraṇayā dhīro hanti yā tatkṛtaṃ malam // BhP_02.01.020 //
BhP_02.01.021/1 yasyāṃ sandhāryamāṇāyāṃ yogino bhaktilakṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639375 (0.005):
yaccheddhāraṇayā dhīro hanti yā tatkṛtaṃ malam // BhP_02.01.020 // / yasyāṃ sandhāryamāṇāyāṃ yogino bhaktilakṣaṇaḥ /
BhP_02.01.021/3 āśu sampadyate yoga āśrayaṃ bhadram īkṣataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639382 (0.0):
yasyāṃ sandhāryamāṇāyāṃ yogino bhaktilakṣaṇaḥ / / āśu sampadyate yoga āśrayaṃ bhadram īkṣataḥ // BhP_02.01.021 //
BhP_02.01.022/0 rājovāca / BhP_02.01.022/1 yathā sandhāryate brahman dhāraṇā yatra sammatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639389 (0.005):
āśu sampadyate yoga āśrayaṃ bhadram īkṣataḥ // BhP_02.01.021 // / BhP_02.01.022/0 rājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767357 (0.062):
hato 'vitā vayaṃ cāsmād iti bālā vraje jaguḥ // BhP_10.14.048 // / BhP_10.14.049/0 śrī rājovāca / brahman parodbhave kṛṣṇe iyān premā kathaṃ bhavet /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813414 (0.062):
yāti tat kṣema dhāma // BhP_10.85.059 //* / BhP_10.86.001/0 śrī rājovāca / brahman veditum icchāmaḥ svasārāṃ rāma kṛṣṇayoḥ /
BhP_02.01.022/3 yādṛśī vā haredāśu puruṣasya manomalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639395 (0.0):
yathā sandhāryate brahman dhāraṇā yatra sammatā / / yādṛśī vā haredāśu puruṣasya manomalam // BhP_02.01.022 //
BhP_02.01.023/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.01.023/1 jitāsano jitaśvāso jitasaṅgo jitendriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639408 (5.960):
yādṛśī vā haredāśu puruṣasya manomalam // BhP_02.01.022 // / BhP_02.01.023/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13170490 (0.028):
BhP_01.13.053/3 abbhakṣa upaśāntātmā sa āste vigataiṣaṇaḥ / BhP_01.13.054/1 jitāsano jitaśvāsaḥ pratyāhṛtaṣaḍindriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2634820 (0.030):
abbhakṣa upaśāntātmā sa āste vigataiṣaṇaḥ // BhP_01.13.053 // / jitāsano jitaśvāsaḥ pratyāhṛtaṣaḍindriyaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827308 (0.032):
saṃyāsyaty āśu nirvāṇaṃ dravya jñāna kriyā bhramaḥ // BhP_11.14.046 // / BhP_11.15.001/0 śrī bhagavān uvāca / jitendriyasya yuktasya jita śvāsasya yoginaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18415984 (0.034):
BhP_11.09.011/1 mana ekatra saṃyuñjyāj jita-śvāso jitāsanaḥ / BhP_11.09.011/3 vairāgyābhyāsa-yogena dhriyamāṇam atandritaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418365 (0.035):
BhP_11.13.013/3 anirviṇṇo yathā-kālaṃ jita-śvāso jitāsanaḥ / BhP_11.13.014/1 etāvān yoga ādiṣṭo mac-chiṣyaiḥ sanakādibhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.037):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.037):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.037):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.037):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170758 (0.038):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710740 (0.038):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938423 (0.038):
sādhayetsādhaka śreṣṭho bhūmigrahaṇapūrvakam // NarP_1,74.136 // / jitāhāro jitaśvāso jitavākca jitendriyaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826149 (0.038):
anirviṇṇo yathā kālaṃ jita śvāso jitāsanaḥ // BhP_11.13.013 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.039):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.039):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.039):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.039):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.039):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.039):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
BhP_02.01.023/3 sthūle bhagavato rūpe manaḥ sandhārayeddhiyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639414 (1.192):
jitāsano jitaśvāso jitasaṅgo jitendriyaḥ / / sthūle bhagavato rūpe manaḥ sandhārayeddhiyā // BhP_02.01.023 //
BhP_02.01.024/1 viśeṣastasya deho 'yaṃ sthaviṣṭhaśca sthavīyasām / BhP_02.01.024/3 yatredaṃ vyajyate viśvaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac ca sat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639426 (0.0):
sthūle bhagavato rūpe manaḥ sandhārayeddhiyā // BhP_02.01.023 // / viśeṣastasya deho 'yaṃ sthaviṣṭhaśca sthavīyasām /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8507642 (0.048):
bhūtaṃ bhavyaṃ bhavajjñānaṃ satyābhi vyātdṛtaṃ tathā // BndP_1,35.100 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641958 (0.051):
graharkṣaketavastārāstaḍitaḥ stanayitnavaḥ // BhP_02.06.014 // / sarvaṃ puruṣa evedaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac ca yat /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940897 (0.051):
BhP_02.06.015/1 sarvaṃ puruṣa evedaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac ca yat
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1904863 (0.061):
sakṛduccārayanmantraṃ brūyājjihvāṃ svakīntu yaḥ / / bhavyaṃ bhūtaṃ bhaviṣyaṃ ca tatsarvaṃ satyamāvahed //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 492545 (0.062):
yadbhūtaṃ yacca bhavyaṃ yacca bhavadamuktaṃ viśvamidaṃ sarvaṃ puruṣa eva /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9931912 (0.063):
tasmād varaṇo yajñāvacaraḥ syāt, na tv enena juhuyāt, yad vā idaṃ sad yad / bhūtaṃ yad bhavad yad bhaviṣyad yad ime antarā dyāvāpṛthivī tad vāmadevyaṃ
BhP_02.01.025/1 aṇḍakośe śarīre 'smin saptāvaraṇasaṃyute
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639431 (0.005):
yatredaṃ vyajyate viśvaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac ca sat // BhP_02.01.024 // / aṇḍakośe śarīre 'smin saptāvaraṇasaṃyute /
BhP_02.01.025/3 vairājaḥ puruṣo yo 'sau bhagavān dhāraṇāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639438 (0.0):
aṇḍakośe śarīre 'smin saptāvaraṇasaṃyute / / vairājaḥ puruṣo yo 'sau bhagavān dhāraṇāśrayaḥ // BhP_02.01.025 //
BhP_02.01.026/1 pātālam etasya hi pādamūlaṃ paṭhanti pārṣṇiprapade
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639444 (0.0):
vairājaḥ puruṣo yo 'sau bhagavān dhāraṇāśrayaḥ // BhP_02.01.025 // / pātālam etasya hi pādamūlaṃ paṭhanti pārṣṇiprapade rasātalam /
rasātalam / BhP_02.01.026/3 mahātalaṃ viśvasṛjo 'tha gulphau talātalaṃ vai puruṣasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639452 (0.0):
pātālam etasya hi pādamūlaṃ paṭhanti pārṣṇiprapade rasātalam / / mahātalaṃ viśvasṛjo 'tha gulphau talātalaṃ vai puruṣasya jaṅghe //
jaṅghe / BhP_02.01.027/1 dve jānunī sutalaṃ viśvamūrter ūrudvayaṃ vitalaṃ cātalaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639462 (0.0):
mahātalaṃ viśvasṛjo 'tha gulphau talātalaṃ vai puruṣasya jaṅghe // / BhP_02.01.026 // / dve jānunī sutalaṃ viśvamūrter ūrudvayaṃ vitalaṃ cātalaṃ ca /
BhP_02.01.027/3 mahītalaṃ tajjaghanaṃ mahīpate nabhastalaṃ nābhisaro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639466 (0.020):
dve jānunī sutalaṃ viśvamūrter ūrudvayaṃ vitalaṃ cātalaṃ ca / / mahītalaṃ tajjaghanaṃ mahīpate nabhastalaṃ nābhisaro gṛṇanti //
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26558771 (0.057):
atalaṃ vitalaṃ sutalaṃ talātalaṃ mahātalaṃ rasātalaṃ pātālam iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2702612 (0.057):
bhū vivarā ekaikaśo yojanāyutāntareṇāyāma vistāreṇopakḷptā atalaṃ vitalaṃ / sutalaṃ talātalaṃ mahātalaṃ rasātalaṃ pātālam iti // BhP_05.24.007 //_*
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23674452 (0.064):
5.3cd: rasātalaṃ tataś cānyat talātalam ataḥ param / 5.4ab: sutalaṃ nitalaṃ ceti vitalaṃ talam eva ca
gṛṇanti / BhP_02.01.028/1 uraḥsthalaṃ jyotiranīkam asya grīvā maharvadanaṃ vai jano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639479 (0.0):
mahītalaṃ tajjaghanaṃ mahīpate nabhastalaṃ nābhisaro gṛṇanti // / BhP_02.01.027 // / uraḥsthalaṃ jyotiranīkam asya grīvā maharvadanaṃ vai jano 'sya /
BhP_02.01.028/3 tapo varāṭīṃ vidurādipuṃsaḥ satyaṃ tu śīrṣāṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639487 (0.0):
uraḥsthalaṃ jyotiranīkam asya grīvā maharvadanaṃ vai jano 'sya / / tapo varāṭīṃ vidurādipuṃsaḥ satyaṃ tu śīrṣāṇi sahasraśīrṣṇaḥ //
sahasraśīrṣṇaḥ / BhP_02.01.029/1 indrādayo bāhava āhurusrāḥ karṇau diśaḥ śrotram amuṣya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639497 (0.0):
tapo varāṭīṃ vidurādipuṃsaḥ satyaṃ tu śīrṣāṇi sahasraśīrṣṇaḥ //
śabdaḥ / BhP_02.01.029/3 nāsatyadasrau paramasya nāse ghrāṇo 'sya gandho mukham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639506 (0.0):
indrādayo bāhava āhurusrāḥ karṇau diśaḥ śrotram amuṣya śabdaḥ / / nāsatyadasrau paramasya nāse ghrāṇo 'sya gandho mukham agniriddhaḥ //
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23126393 (0.057):
nāsatyadasrau nāse sto gandho ghrāṇaṃ smṛtitaḥ /
agniriddhaḥ / BhP_02.01.030/1 dyaurakṣiṇī cakṣurabhūt pataṅgaḥ pakṣmāṇi viṣṇorahanī ubhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639517 (0.0):
nāsatyadasrau paramasya nāse ghrāṇo 'sya gandho mukham agniriddhaḥ //
BhP_02.01.030/3 tadbhrūvijṛmbhaḥ parameṣṭhidhiṣṇyam āpo 'sya tālū rasa eva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639524 (0.0):
dyaurakṣiṇī cakṣurabhūt pataṅgaḥ pakṣmāṇi viṣṇorahanī ubhe ca / / tadbhrūvijṛmbhaḥ parameṣṭhidhiṣṇyam āpo 'sya tālū rasa eva jihvā //
jihvā / BhP_02.01.031/1 chandāṃsyanantasya śiro gṛṇanti daṃṣṭrā yamaḥ snehakalā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639534 (0.0):
tadbhrūvijṛmbhaḥ parameṣṭhidhiṣṇyam āpo 'sya tālū rasa eva jihvā // / BhP_02.01.030 // / chandāṃsyanantasya śiro gṛṇanti daṃṣṭrā yamaḥ snehakalā dvijāni /
dvijāni / BhP_02.01.031/3 hāso janonmādakarī ca māyā durantasargo yadapāṅgamokṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639545 (0.0):
chandāṃsyanantasya śiro gṛṇanti daṃṣṭrā yamaḥ snehakalā dvijāni / / hāso janonmādakarī ca māyā durantasargo yadapāṅgamokṣaḥ // BhP_02.01.031
BhP_02.01.032/1 vrīḍottarauṣṭho 'dhara eva lobho dharmaḥ stano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639553 (0.0):
hāso janonmādakarī ca māyā durantasargo yadapāṅgamokṣaḥ // BhP_02.01.031 / vrīḍottarauṣṭho 'dhara eva lobho dharmaḥ stano 'dharmapatho 'sya pṛṣṭham /
'dharmapatho 'sya pṛṣṭham / BhP_02.01.032/3 kastasya meḍhraṃ vṛṣaṇau ca mitrau kukṣiḥ samudrā girayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639563 (0.0):
vrīḍottarauṣṭho 'dhara eva lobho dharmaḥ stano 'dharmapatho 'sya pṛṣṭham /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372542 (0.049):
BhP_08.07.029/1 kukṣiḥ samudrā girayo 'sthisaṅghā romāṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733182 (0.049):
BhP_08.07.028 // / kukṣiḥ samudrā girayo 'sthisaṅghā romāṇi sarvauṣadhivīrudhaste /
'sthisaṅghāḥ / BhP_02.01.033/1 nāḍyo 'sya nadyo 'tha tanūruhāṇi mahīruhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639567 (0.0):
kastasya meḍhraṃ vṛṣaṇau ca mitrau kukṣiḥ samudrā girayo 'sthisaṅghāḥ //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372542 (1.192):
śiraste / BhP_08.07.029/1 kukṣiḥ samudrā girayo 'sthisaṅghā romāṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733182 (1.192):
parāvarātmāśrayaṇaṃ tavātmā somo mano dyaurbhagavan śiraste // / BhP_08.07.028 // / kukṣiḥ samudrā girayo 'sthisaṅghā romāṇi sarvauṣadhivīrudhaste /
viśvatanornṛpendra / BhP_02.01.033/3 anantavīryaḥ śvasitaṃ mātariśvā gatirvayaḥ karma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639581 (0.0):
nāḍyo 'sya nadyo 'tha tanūruhāṇi mahīruhā viśvatanornṛpendra / / anantavīryaḥ śvasitaṃ mātariśvā gatirvayaḥ karma guṇapravāhaḥ //
guṇapravāhaḥ / BhP_02.01.034/1 īśasya keśān vidurambuvāhān vāsastu sandhyāṃ kuruvarya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639593 (0.0):
anantavīryaḥ śvasitaṃ mātariśvā gatirvayaḥ karma guṇapravāhaḥ // / BhP_02.01.033 //
bhūmnaḥ / BhP_02.01.034/3 avyaktam āhurhṛdayaṃ manaścasa candramāḥ sarvavikārakośaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639603 (0.0):
īśasya keśān vidurambuvāhān vāsastu sandhyāṃ kuruvarya bhūmnaḥ / / avyaktam āhurhṛdayaṃ manaścasa candramāḥ sarvavikārakośaḥ // BhP_02.01.034
BhP_02.01.035/1 vijñānaśaktiṃ mahim āmananti sarvātmano 'ntaḥkaraṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639611 (0.0):
avyaktam āhurhṛdayaṃ manaścasa candramāḥ sarvavikārakośaḥ // BhP_02.01.034 / vijñānaśaktiṃ mahim āmananti sarvātmano 'ntaḥkaraṇaṃ giritram /
giritram / BhP_02.01.035/3 aśvāśvataryuṣṭragajā nakhāni sarve mṛgāḥ paśavaḥ śroṇideśe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639623 (0.0):
vijñānaśaktiṃ mahim āmananti sarvātmano 'ntaḥkaraṇaṃ giritram / / aśvāśvataryuṣṭragajā nakhāni sarve mṛgāḥ paśavaḥ śroṇideśe //
BhP_02.01.036/1 vayāṃsi tadvyākaraṇaṃ vicitraṃ manurmanīṣā manujo nivāsaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639631 (0.0):
aśvāśvataryuṣṭragajā nakhāni sarve mṛgāḥ paśavaḥ śroṇideśe // / BhP_02.01.035 // / vayāṃsi tadvyākaraṇaṃ vicitraṃ manurmanīṣā manujo nivāsaḥ /
BhP_02.01.036/3 gandharvavidyādharacāraṇāpsaraḥ svarasmṛtīrasurānīkavīryaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639640 (0.0):
vayāṃsi tadvyākaraṇaṃ vicitraṃ manurmanīṣā manujo nivāsaḥ / / gandharvavidyādharacāraṇāpsaraḥ svarasmṛtīrasurānīkavīryaḥ //
BhP_02.01.037/1 brahmānanaṃ kṣatrabhujo mahātmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639646 (0.0):
gandharvavidyādharacāraṇāpsaraḥ svarasmṛtīrasurānīkavīryaḥ // / BhP_02.01.036 // / brahmānanaṃ kṣatrabhujo mahātmā viḍūruraṅghriśritakṛṣṇavarṇaḥ /
viḍūruraṅghriśritakṛṣṇavarṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639652 (0.030):
brahmānanaṃ kṣatrabhujo mahātmā viḍūruraṅghriśritakṛṣṇavarṇaḥ /
BhP_02.01.037/3 nānābhidhābhījyagaṇopapanno dravyātmakaḥ karma vitānayogaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639662 (0.0):
brahmānanaṃ kṣatrabhujo mahātmā viḍūruraṅghriśritakṛṣṇavarṇaḥ / / nānābhidhābhījyagaṇopapanno dravyātmakaḥ karma vitānayogaḥ //
BhP_02.01.038/1 iyān asāvīśvaravigrahasya yaḥ sanniveśaḥ kathito mayā te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639670 (0.0):
nānābhidhābhījyagaṇopapanno dravyātmakaḥ karma vitānayogaḥ // / BhP_02.01.037 // / iyān asāvīśvaravigrahasya yaḥ sanniveśaḥ kathito mayā te /
BhP_02.01.038/3 sandhāryate 'smin vapuṣi sthaviṣṭhe manaḥ svabuddhyā na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639677 (0.0):
iyān asāvīśvaravigrahasya yaḥ sanniveśaḥ kathito mayā te / / sandhāryate 'smin vapuṣi sthaviṣṭhe manaḥ svabuddhyā na yato 'sti kiñcit
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181553 (0.062):
rākṣasaḥ śatrumantrī; cāṇakyo rājamantrī; svabuddhyā svamantraṇayā / / atra cāṇakyasya sattvadānānekasattvaṃ saṃghabhedanavaśād vīro rasaḥ /
yato 'sti kiñcit / BhP_02.01.039/1 sa sarvadhīvṛttyanubhūtasarva ātmā yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639687 (0.0):
sandhāryate 'smin vapuṣi sthaviṣṭhe manaḥ svabuddhyā na yato 'sti kiñcit
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896166 (0.013):
etad anantaraṃ virāḍ dhāraṇām uktvā tad apavādenāpi bhaktiṃ tām āha / sa sarva dhī vṛtty anubhūta sarva
svapnajanekṣitaikaḥ / BhP_02.01.039/3 taṃ satyam ānandanidhiṃ bhajeta nānyatra sajjedyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639695 (0.0):
sa sarvadhīvṛttyanubhūtasarva ātmā yathā svapnajanekṣitaikaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896174 (1.192):
sa sarva dhī vṛtty anubhūta sarva / ātmā yathā svapna janekṣitaikaḥ |
ātmapātaḥ / BhP_02.02.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15395512 (0.0):
BhP_03.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.01.001/1 evam etat purā pṛṣṭo maitreyo bhagavān kila
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639704 (0.0):
taṃ satyam ānandanidhiṃ bhajeta nānyatra sajjedyata ātmapātaḥ // / BhP_02.01.039 // / BhP_02.02.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645365 (0.004):
tadvo 'bhidhāsye śṛṇuta rāajñaḥ praśnānusārataḥ // BhP_02.10.051 // / BhP_03.01.001/0 śrī śuka uvāca / evam etat purā pṛṣṭo maitreyo bhagavān kila /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740609 (0.022):
hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā // BhP_08.20.013 // / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380526 (0.022):
BhP_08.20.013/3 hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374120 (0.026):
BhP_08.09.029/4 sarvasya tadbhavati mūlaniṣecanaṃ yat / BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.10.001/1 iti dānavadaiteyā nāvindannamṛtaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734648 (0.026):
mūlaniṣecanaṃ yat // BhP_08.09.029 //* / BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.027):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836949 (0.027):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.028):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.028):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.028):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.028):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.028):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.028):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.028):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.028):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.028):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.028):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.028):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
BhP_02.02.001/1 evaṃ purā dhāraṇayātmayonir naṣṭāṃ smṛtiṃ pratyavarudhya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639711 (0.0):
BhP_02.01.039 // / BhP_02.02.001/0 śrīśuka uvāca / evaṃ purā dhāraṇayātmayonir naṣṭāṃ smṛtiṃ pratyavarudhya tuṣṭāt /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15395512 (0.053):
BhP_03.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.01.001/1 evam etat purā pṛṣṭo maitreyo bhagavān kila
tuṣṭāt / BhP_02.02.001/3 tathā sasarjedam amoghadṛṣṭir yathāpyayāt prāg
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639718 (0.0):
evaṃ purā dhāraṇayātmayonir naṣṭāṃ smṛtiṃ pratyavarudhya tuṣṭāt / / tathā sasarjedam amoghadṛṣṭir yathāpyayāt prāg vyavasāyabuddhiḥ //
vyavasāyabuddhiḥ / BhP_02.02.002/1 śābdasya hi brahmaṇa eṣa panthā yan nāmabhirdhyāyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639727 (0.0):
tathā sasarjedam amoghadṛṣṭir yathāpyayāt prāg vyavasāyabuddhiḥ //
dhīrapārthaiḥ / BhP_02.02.002/3 paribhramaṃstatra na vindate 'rthān māyāmaye vāsanayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639736 (0.0):
śābdasya hi brahmaṇa eṣa panthā yan nāmabhirdhyāyati dhīrapārthaiḥ / / paribhramaṃstatra na vindate 'rthān māyāmaye vāsanayā śayānaḥ //
śayānaḥ / BhP_02.02.003/1 ataḥ kavirnāmasu yāvadarthaḥ syādapramatto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639743 (0.0):
paribhramaṃstatra na vindate 'rthān māyāmaye vāsanayā śayānaḥ // / BhP_02.02.002 // / ataḥ kavirnāmasu yāvadarthaḥ syādapramatto vyavasāyabuddhiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809744 (0.0):
MSS_0499 1 ataḥ kavirnāmasu yāvadarthaḥ syādapramatto vyavasāyabuddhiḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401269 (0.061):
tayor yatamānasya16 na / vyavasāyātmikā17 buddhiḥ / / ātmavān apramatta ity arthaḥ18 // 46 //
vyavasāyabuddhiḥ / BhP_02.02.003/3 siddhe 'nyathārthe na yateta tatra pariśramaṃ tatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639751 (0.0):
ataḥ kavirnāmasu yāvadarthaḥ syādapramatto vyavasāyabuddhiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809751 (0.0):
MSS_0499 1 ataḥ kavirnāmasu yāvadarthaḥ syādapramatto vyavasāyabuddhiḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401270 (0.036):
tayor yatamānasya16 na / vyavasāyātmikā17 buddhiḥ / / ātmavān apramatta ity arthaḥ18 // 46 //
samīkṣamāṇaḥ / BhP_02.02.004/1 satyāṃ kṣitau kiṃ kaśipoḥ prayāsair bāhau svasiddhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639759 (0.0):
siddhe 'nyathārthe na yateta tatra pariśramaṃ tatra samīkṣamāṇaḥ // / BhP_02.02.003 //
hyupabarhaṇaiḥ kim / BhP_02.02.004/3 satyañjalau kiṃ purudhānnapātryā digvalkalādau sati kiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639769 (0.0):
satyāṃ kṣitau kiṃ kaśipoḥ prayāsair bāhau svasiddhe hyupabarhaṇaiḥ kim / / satyañjalau kiṃ purudhānnapātryā digvalkalādau sati kiṃ dukūlaiḥ //
dukūlaiḥ / BhP_02.02.005/1 cīrāṇi kiṃ pathi na santi diśanti bhikṣāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639776 (0.0):
satyañjalau kiṃ purudhānnapātryā digvalkalādau sati kiṃ dukūlaiḥ // / BhP_02.02.004 // / cīrāṇi kiṃ pathi na santi diśanti bhikṣāṃ $ naivāṅghripāḥ parabhṛtaḥ
BhP_02.02.005/2 naivāṅghripāḥ parabhṛtaḥ sarito 'pyaśuṣyan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639782 (0.012):
cīrāṇi kiṃ pathi na santi diśanti bhikṣāṃ $ naivāṅghripāḥ parabhṛtaḥ
BhP_02.02.005/3 ruddhā guhāḥ kim ajito 'vati nopasannān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639788 (0.0):
cīrāṇi kiṃ pathi na santi diśanti bhikṣāṃ $ naivāṅghripāḥ parabhṛtaḥ / sarito 'pyaśuṣyan & / ruddhā guhāḥ kim ajito 'vati nopasannān % kasmādbhajanti kavayo
BhP_02.02.005/4 kasmādbhajanti kavayo dhanadurmadāndhān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639793 (0.005):
ruddhā guhāḥ kim ajito 'vati nopasannān % kasmādbhajanti kavayo
BhP_02.02.006/1 evaṃ svacitte svata eva siddha ātmā priyo 'rtho bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639802 (0.0):
dhanadurmadāndhān // BhP_02.02.005 //* / evaṃ svacitte svata eva siddha ātmā priyo 'rtho bhagavān anantaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893993 (0.031):
evaṃ sva citte svata eva siddha / ātmā priyo'rtho bhagavān anantaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894019 (0.046):
taṃ bhajeta | bhajanīyatve hetavaḥ svacitte svata eva siddhaḥ | yata / ātmā
anantaḥ / BhP_02.02.006/3 taṃ nirvṛto niyatārtho bhajeta saṃsārahetūparamaśca yatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639810 (0.0):
evaṃ svacitte svata eva siddha ātmā priyo 'rtho bhagavān anantaḥ / / taṃ nirvṛto niyatārtho bhajeta saṃsārahetūparamaśca yatra // BhP_02.02.006
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894001 (0.0):
ātmā priyo'rtho bhagavān anantaḥ | / taṃ nirvṛto niyatārtho bhajeta
BhP_02.02.007/1 kastāṃ tvanādṛtya parānucintām ṛte paśūn asatīṃ nāma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639819 (0.0):
taṃ nirvṛto niyatārtho bhajeta saṃsārahetūparamaśca yatra // BhP_02.02.006 / kastāṃ tvanādṛtya parānucintām ṛte paśūn asatīṃ nāma kuryāt /
kuryāt / BhP_02.02.007/3 paśyañ janaṃ patitaṃ vaitaraṇyāṃ svakarmajān paritāpāñ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639830 (0.0):
kastāṃ tvanādṛtya parānucintām ṛte paśūn asatīṃ nāma kuryāt / / paśyañ janaṃ patitaṃ vaitaraṇyāṃ svakarmajān paritāpāñ juṣāṇam //
juṣāṇam / BhP_02.02.008/1 kecit svadehāntarhṛdayāvakāśe prādeśamātraṃ puruṣaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639839 (0.0):
paśyañ janaṃ patitaṃ vaitaraṇyāṃ svakarmajān paritāpāñ juṣāṇam // / BhP_02.02.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989868 (0.0):
nijāṃśena śarīra bhājāṃ hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam | / kecit sva dehāntar hṛdayāvakāśe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184939 (0.0):
tṛtīyasyāvirbhāvo yathā - / kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416650 (0.0):
paramātmana ity uktatvāt | tataś ca kecit svadehāntar hṛdayāvakāśe
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896387 (0.0):
ghanatvāt | bhakti yogaḥ kecit svadehāntar hṛdayāvakāśe prādeśa mātraṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917191 (0.0):
ity ādinā | paramātmanaḥ kecit svadehāntar hṛdayāvakāśe prādeśa mātraṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628674 (0.0):
kecit sva dehāntar hṛdayāvakāśe / prādeśa mātraṃ puruṣaṃ vasantam |
vasantam / BhP_02.02.008/3 caturbhujaṃ kañjarathāṅgaśaṅkha gadādharaṃ dhāraṇayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639847 (0.0):
kecit svadehāntarhṛdayāvakāśe prādeśamātraṃ puruṣaṃ vasantam / / caturbhujaṃ kañjarathāṅgaśaṅkha gadādharaṃ dhāraṇayā smaranti //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896390 (0.016):
ghanatvāt | bhakti yogaḥ kecit svadehāntar hṛdayāvakāśe prādeśa mātraṃ / puruṣaṃ vasantaṃ caturbhujam ity ādi nokt sādhana lakṣaṇābhiniveśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184946 (0.032):
kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe / prādeśa-mātraṃ puruṣaṃ vasantam | / catur-bhujaṃ kañja-rathāṅga-śaṅkha-
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628681 (0.032):
kecit sva dehāntar hṛdayāvakāśe / prādeśa mātraṃ puruṣaṃ vasantam | / catur bhujaṃ kañja rathāṅga śaṅkha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989869 (0.050):
prādeśa mātraṃ puruṣaṃ vasantam || [BhP 2.2.8] ity ukta diśā
smaranti / BhP_02.02.009/1 rasannavaktraṃ nalināyatekṣaṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639854 (0.0):
caturbhujaṃ kañjarathāṅgaśaṅkha gadādharaṃ dhāraṇayā smaranti // / BhP_02.02.008 // / rasannavaktraṃ nalināyatekṣaṇaṃ kadambakiñjalkapiśaṅgavāsasam /
kadambakiñjalkapiśaṅgavāsasam / BhP_02.02.009/3 lasanmahāratnahiraṇmayāṅgadaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639864 (0.0):
rasannavaktraṃ nalināyatekṣaṇaṃ kadambakiñjalkapiśaṅgavāsasam /
sphuranmahāratnakirīṭakuṇḍalam / BhP_02.02.010/1 unnidrahṛtpaṅkajakarṇikālaye yogeśvarāsthāpitapādapallavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639877 (0.0):
lasanmahāratnahiraṇmayāṅgadaṃ sphuranmahāratnakirīṭakuṇḍalam //
BhP_02.02.010/3 śrīlakṣaṇaṃ kaustubharatnakandharam amlānalakṣmyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639886 (0.0):
unnidrahṛtpaṅkajakarṇikālaye yogeśvarāsthāpitapādapallavam / / śrīlakṣaṇaṃ kaustubharatnakandharam amlānalakṣmyā vanamālayācitam //
vanamālayācitam / BhP_02.02.011/1 vibhūṣitaṃ mekhalayāṅgulīyakair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639892 (0.0):
śrīlakṣaṇaṃ kaustubharatnakandharam amlānalakṣmyā vanamālayācitam //
mahādhanairnūpurakaṅkaṇādibhiḥ / BhP_02.02.011/3 snigdhāmalākuñcitanīlakuntalair virocamānānanahāsapeśalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639903 (0.0):
BhP_02.02.010 // / vibhūṣitaṃ mekhalayāṅgulīyakair mahādhanairnūpurakaṅkaṇādibhiḥ /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16990450 (0.048):
nīlakuñcitasusnigdhakuntalaḥ kaumudīmukhaḥ /
BhP_02.02.012/1 adīnalīlāhasitekṣaṇollasad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639910 (0.0):
snigdhāmalākuñcitanīlakuntalair virocamānānanahāsapeśalam // BhP_02.02.011 / adīnalīlāhasitekṣaṇollasad bhrūbhaṅgasaṃsūcitabhūryanugraham /
bhrūbhaṅgasaṃsūcitabhūryanugraham / BhP_02.02.012/3 īkṣeta cintāmayam enam īśvaraṃ yāvan mano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639921 (0.0):
adīnalīlāhasitekṣaṇollasad bhrūbhaṅgasaṃsūcitabhūryanugraham /
dhāraṇayāvatiṣṭhate / BhP_02.02.013/1 ekaikaśo 'ṅgāni dhiyānubhāvayet pādādi yāvaddhasitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639930 (0.0):
īkṣeta cintāmayam enam īśvaraṃ yāvan mano dhāraṇayāvatiṣṭhate //
gadābhṛtaḥ / BhP_02.02.013/3 jitaṃ jitaṃ sthānam apohya dhārayet paraṃ paraṃ śuddhyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639940 (0.0):
ekaikaśo 'ṅgāni dhiyānubhāvayet pādādi yāvaddhasitaṃ gadābhṛtaḥ / / jitaṃ jitaṃ sthānam apohya dhārayet paraṃ paraṃ śuddhyati dhīryathā yathā
dhīryathā yathā / BhP_02.02.014/1 yāvan na jāyeta parāvare 'smin viśveśvare draṣṭari
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639949 (0.0):
jitaṃ jitaṃ sthānam apohya dhārayet paraṃ paraṃ śuddhyati dhīryathā yathā / // BhP_02.02.013 // / yāvan na jāyeta parāvare 'smin viśveśvare draṣṭari bhaktiyogaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896353 (0.0):
etad anantarādhyāye'pi tathaivāha / yāvan na jāyeta parāvare'smin / viśveśvare draṣṭari bhakti yogaḥ |
bhaktiyogaḥ / BhP_02.02.014/3 tāvat sthavīyaḥ puruṣasya rūpaṃ kriyāvasāne prayataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639958 (0.0):
yāvan na jāyeta parāvare 'smin viśveśvare draṣṭari bhaktiyogaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896361 (0.0):
yāvan na jāyeta parāvare'smin / viśveśvare draṣṭari bhakti yogaḥ |
smareta / BhP_02.02.015/1 sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir yadā jihāsurimam aṅga
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639967 (0.0):
tāvat sthavīyaḥ puruṣasya rūpaṃ kriyāvasāne prayataḥ smareta // / BhP_02.02.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896415 (0.0):
anantaraṃ ca sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir yadā jihāsur [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923806 (0.0):
brahmānubhavena tal līnam eva bhavati | tathaiva nididhyāsanam api teṣām | / sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir
lokam / BhP_02.02.015/3 kāle ca deśe ca mano na sajjayet prāṇān niyacchen manasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639977 (0.0):
sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir yadā jihāsurimam aṅga lokam / / kāle ca deśe ca mano na sajjayet prāṇān niyacchen manasā jitāsuḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923816 (0.0):
sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir / yadā jihāsur imam aṅga lokam | / kāle ca deśe ca mano na sajjayet
jitāsuḥ / BhP_02.02.016/1 manaḥ svabuddhyāmalayā niyamya kṣetrajña etāṃ ninayet tam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639986 (0.0):
kāle ca deśe ca mano na sajjayet prāṇān niyacchen manasā jitāsuḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923822 (0.017):
kāle ca deśe ca mano na sajjayet / prāṇān niyacchen manasā jitāsuḥ ||
ātmani / BhP_02.02.016/3 ātmānam ātmanyavarudhya dhīro labdhopaśāntirvirameta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639995 (0.0):
manaḥ svabuddhyāmalayā niyamya kṣetrajña etāṃ ninayet tam ātmani / / ātmānam ātmanyavarudhya dhīro labdhopaśāntirvirameta kṛtyāt //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923833 (0.0):
kṣetra jña etāṃ ninayet tam ātmani | / ātmānam ātmany avarudhya dhīro
kṛtyāt / BhP_02.02.017/1 na yatra kālo 'nimiṣāṃ paraḥ prabhuḥ kuto nu devā jagatāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640006 (0.0):
ātmānam ātmanyavarudhya dhīro labdhopaśāntirvirameta kṛtyāt // / BhP_02.02.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997457 (0.0):
|| 11.20 || śrī bhagavān ||72|| / na yatra kālo 'nimiṣāṃ paraḥ prabhuḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923834 (0.042):
ātmānam ātmany avarudhya dhīro / labdhopaśāntir virameta kṛtyāt || [BhP 2.2.15 16]
ya īśire / BhP_02.02.017/3 na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640018 (0.0):
na yatra kālo 'nimiṣāṃ paraḥ prabhuḥ kuto nu devā jagatāṃ ya īśire /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997468 (0.0):
kuto nu devā jagatāṃ ya īśire |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103675 (0.003):
06,036.010a rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata / 06,036.010c rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627658 (0.003):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629330 (0.003):
[=MBh_06,036.010a] / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā Bhg_14.010c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22938750 (0.003):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||BhG_14.10||
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16033756 (0.003):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||10||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9065505 (0.003):
sattvaṃ rajas tamaś caiva Mn_12.24a / sattvaṃ rajas tamaś caiva Yj_3.182a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3460531 (0.003):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā || BhG_14.10 ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19457815 (0.009):
ito 'pi na pāramārthiko 'yaṃ vyapadeśa ityāha sattvaṃ raja iti / sattvaṃ rajastamo vāpi na putro na pitā yataḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17865143 (0.025):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||10||
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372620 (0.026):
BhP_08.07.032/3 jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733257 (0.026):
jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma nirastabhedam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186934 (0.026):
paraṃ yatra rajas tamaś ca sattvaṃ na yad brahma nirasta-bhedam ity [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995992 (0.033):
vikāraḥ puruṣo'vyaktaṃ rajaḥ sattvaṃ tamaḥ param || ity atra [BhP
pradhānam / BhP_02.02.018/1 paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545435 (0.0):
tan muniḥ / BhP_12.06.032/1 paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti netīty
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640025 (0.0):
na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān pradhānam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841614 (0.0):
tad etad utsādita bādhya bādhakaṃ niṣidhya cormīn virameta tan muniḥ // / BhP_12.06.031 // / paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti netīty atad utsisṛkṣavaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997475 (0.0):
na vai vikāro na mahān pradhānam ||
netītyatadutsisṛkṣavaḥ / BhP_02.02.018/3 visṛjya daurātmyam ananyasauhṛdā hṛdopaguhyārhapadaṃ pade
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545444 (0.0):
BhP_12.06.032/1 paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti netīty / atad-utsisṛkṣavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640032 (0.0):
paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti netītyatadutsisṛkṣavaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640039 (0.0):
visṛjya daurātmyam ananyasauhṛdā hṛdopaguhyārhapadaṃ pade pade //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841622 (0.0):
paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti netīty atad utsisṛkṣavaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997488 (0.0):
paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad / yan neti netīty atad utsisṛkṣavaḥ |
BhP_02.02.019/1 itthaṃ munistūparamedvyavasthito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640044 (0.0):
visṛjya daurātmyam ananyasauhṛdā hṛdopaguhyārhapadaṃ pade pade // / BhP_02.02.018 // / itthaṃ munistūparamedvyavasthito vijñānadṛgvīryasurandhitāśayaḥ /
vijñānadṛgvīryasurandhitāśayaḥ / BhP_02.02.019/3 svapārṣṇināpīḍya gudaṃ tato 'nilaṃ sthāneṣu ṣaṭsūnnamayej
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640057 (0.0):
itthaṃ munistūparamedvyavasthito vijñānadṛgvīryasurandhitāśayaḥ /
jitaklamaḥ / BhP_02.02.020/1 nābhyāṃ sthitaṃ hṛdyadhiropya tasmād udānagatyorasi taṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640069 (0.0):
svapārṣṇināpīḍya gudaṃ tato 'nilaṃ sthāneṣu ṣaṭsūnnamayej jitaklamaḥ // / BhP_02.02.019 // / nābhyāṃ sthitaṃ hṛdyadhiropya tasmād udānagatyorasi taṃ nayen muniḥ /
nayen muniḥ / BhP_02.02.020/3 tato 'nusandhāya dhiyā manasvī svatālumūlaṃ śanakairnayeta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640079 (0.0):
nābhyāṃ sthitaṃ hṛdyadhiropya tasmād udānagatyorasi taṃ nayen muniḥ /
BhP_02.02.021/1 tasmādbhruvorantaram unnayeta niruddhasaptāyatano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640086 (0.0):
tato 'nusandhāya dhiyā manasvī svatālumūlaṃ śanakairnayeta // / BhP_02.02.020 // / tasmādbhruvorantaram unnayeta niruddhasaptāyatano 'napekṣaḥ /
'napekṣaḥ / BhP_02.02.021/3 sthitvā muhūrtārdham akuṇṭhadṛṣṭir nirbhidya mūrdhan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640094 (0.0):
tasmādbhruvorantaram unnayeta niruddhasaptāyatano 'napekṣaḥ / / sthitvā muhūrtārdham akuṇṭhadṛṣṭir nirbhidya mūrdhan visṛjet paraṃ gataḥ
visṛjet paraṃ gataḥ / BhP_02.02.022/1 yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭhyaṃ vaihāyasānām uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640103 (0.0):
sthitvā muhūrtārdham akuṇṭhadṛṣṭir nirbhidya mūrdhan visṛjet paraṃ gataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896424 (0.0):
anantaraṃ ca sthiraṃ sukhaṃ cāsanam āsthito yatir yadā jihāsur [BhP / ity ādinā, yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭhyaṃ vaihāyasānām uta yad
yadvihāram / BhP_02.02.022/3 aṣṭādhipatyaṃ guṇasannivāye sahaiva gacchen
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640112 (0.0):
yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭhyaṃ vaihāyasānām uta yadvihāram /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896424 (0.011):
ity ādinā, yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭhyaṃ vaihāyasānām uta yad / vihāram ity [BhP 2.2.22] ādinā ca, krameṇa sadyomukti krama mukty upāyau
manasendriyaiśca / BhP_02.02.023/1 yogeśvarāṇāṃ gatim āhurantar bahistrilokyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640122 (0.0):
aṣṭādhipatyaṃ guṇasannivāye sahaiva gacchen manasendriyaiśca //
pavanāntarātmanām / BhP_02.02.023/3 na karmabhistāṃ gatim āpnuvanti vidyātapoyogasamādhibhājām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640132 (0.0):
yogeśvarāṇāṃ gatim āhurantar bahistrilokyāḥ pavanāntarātmanām /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411178 (0.052):
BhP_03.23.007/1 ye me sva-dharma-niratasya tapaḥ-samādhi- / BhP_03.23.007/2 vidyātma-yoga-vijitā bhagavat-prasādāḥ
BhP_02.02.024/1 vaiśvānaraṃ yāti vihāyasā gataḥ suṣumṇayā brahmapathena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640140 (0.0):
na karmabhistāṃ gatim āpnuvanti vidyātapoyogasamādhibhājām // / BhP_02.02.023 // / vaiśvānaraṃ yāti vihāyasā gataḥ suṣumṇayā brahmapathena śociṣā /
śociṣā / BhP_02.02.024/3 vidhūtakalko 'tha harerudastāt prayāti cakraṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640150 (0.0):
vaiśvānaraṃ yāti vihāyasā gataḥ suṣumṇayā brahmapathena śociṣā / / vidhūtakalko 'tha harerudastāt prayāti cakraṃ nṛpa śaiśumāram //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465607 (0.062):
sa yāti vaiṣṇavaṃ dhāma **HV_App.I,44.59**13:3a / sa yāti hareḥ padakamalaṃ kamalaṃ madhupo yathā lubdhaḥ *HV_1.0*9:2
śaiśumāram / BhP_02.02.025/1 tadviśvanābhiṃ tvativartya viṣṇor aṇīyasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640159 (0.0):
vidhūtakalko 'tha harerudastāt prayāti cakraṃ nṛpa śaiśumāram //
virajenātmanaikaḥ / BhP_02.02.025/3 namaskṛtaṃ brahmavidām upaiti kalpāyuṣo yadvibudhā ramante
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640170 (0.0):
tadviśvanābhiṃ tvativartya viṣṇor aṇīyasā virajenātmanaikaḥ /
BhP_02.02.026/1 atho anantasya mukhānalena dandahyamānaṃ sa nirīkṣya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640177 (0.0):
namaskṛtaṃ brahmavidām upaiti kalpāyuṣo yadvibudhā ramante // / BhP_02.02.025 // / atho anantasya mukhānalena dandahyamānaṃ sa nirīkṣya viśvam /
viśvam / BhP_02.02.026/3 niryāti siddheśvarayuṣṭadhiṣṇyaṃ yaddvaiparārdhyaṃ tadu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640185 (0.0):
atho anantasya mukhānalena dandahyamānaṃ sa nirīkṣya viśvam / / niryāti siddheśvarayuṣṭadhiṣṇyaṃ yaddvaiparārdhyaṃ tadu pārameṣṭhyam //
pārameṣṭhyam / BhP_02.02.027/1 na yatra śoko na jarā na mṛtyur nārtirna codvega ṛte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640199 (0.0):
niryāti siddheśvarayuṣṭadhiṣṇyaṃ yaddvaiparārdhyaṃ tadu pārameṣṭhyam //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2973606 (5.960):
setumahorātre tarato na jarā na mṛtyurna śoko na sukṛtaṃ na dṛṣkṛtam'
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3364390 (5.960):
naitaṃ setum ahorātre tarato na jarā na mṛtyur na śoko na sukṛtam |
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27545245 (5.960):
anyatra ca ‘naitaṃ setumahorātre tarato na jarā na mṛtyurna śoko na
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15537904 (5.960):
na tatra mṛtyurna jarā % na śoko 'sti viyogajaḥ // SvaT_10.569 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27795115 (5.960):
na tatra mṛtyurna jarā na śoko 'sti viyogajaḥ // SvaT_10.569 //
kutaścit / BhP_02.02.027/3 yac cit tato 'daḥ kṛpayānidaṃvidāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640207 (0.0):
na yatra śoko na jarā na mṛtyur nārtirna codvega ṛte kutaścit / / yac cit tato 'daḥ kṛpayānidaṃvidāṃ durantaduḥkhaprabhavānudarśanāt //
durantaduḥkhaprabhavānudarśanāt / BhP_02.02.028/1 tato viśeṣaṃ pratipadya nirbhayas tenātmanāpo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640218 (0.0):
yac cit tato 'daḥ kṛpayānidaṃvidāṃ durantaduḥkhaprabhavānudarśanāt //
'nalamūrtiratvaran / BhP_02.02.028/3 jyotirmayo vāyum upetya kāle vāyvātmanā khaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640229 (0.0):
tato viśeṣaṃ pratipadya nirbhayas tenātmanāpo 'nalamūrtiratvaran /
bṛhadātmaliṅgam / BhP_02.02.029/1 ghrāṇena gandhaṃ rasanena vai rasaṃ rūpaṃ ca dṛṣṭyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640239 (0.0):
jyotirmayo vāyum upetya kāle vāyvātmanā khaṃ bṛhadātmaliṅgam //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2031009 (0.049):
śrotreṇa śabdaṃ na śṛṇoti, ghrāṇena gandhaṃ na jighrati, rasanayā rasaṃ na
śvasanaṃ tvacaiva / BhP_02.02.029/3 śrotreṇa copetya nabhoguṇatvaṃ prāṇena cākūtim upaiti yogī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640249 (0.0):
ghrāṇena gandhaṃ rasanena vai rasaṃ rūpaṃ ca dṛṣṭyā śvasanaṃ tvacaiva /
BhP_02.02.030/1 sa bhūtasūkṣmendriyasannikarṣaṃ manomayaṃ devamayaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640259 (0.0):
śrotreṇa copetya nabhoguṇatvaṃ prāṇena cākūtim upaiti yogī // / BhP_02.02.029 // / sa bhūtasūkṣmendriyasannikarṣaṃ manomayaṃ devamayaṃ vikāryam /
vikāryam / BhP_02.02.030/3 saṃsādya gatyā saha tena yāti vijñānatattvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640267 (0.0):
sa bhūtasūkṣmendriyasannikarṣaṃ manomayaṃ devamayaṃ vikāryam / / saṃsādya gatyā saha tena yāti vijñānatattvaṃ guṇasannirodham //
guṇasannirodham / BhP_02.02.031/1 tenātmanātmānam upaiti śāntam ānandam ānandamayo 'vasāne
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640277 (0.0):
saṃsādya gatyā saha tena yāti vijñānatattvaṃ guṇasannirodham //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307749 (0.048):
yadi prayāsyan nṛpa pārameṣṭyam ity ādau [BhP 2.2.22] tenātmanātmānam / upaiti śāntam ity atra [BhP 2.2.31] | jīvad daśāyām api sā tu tad viśeṣaṣv
BhP_02.02.031/3 etāṃ gatiṃ bhāgavatīṃ gato yaḥ sa vai punarneha viṣajjate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640288 (0.0):
tenātmanātmānam upaiti śāntam ānandam ānandamayo 'vasāne / / etāṃ gatiṃ bhāgavatīṃ gato yaḥ sa vai punarneha viṣajjate 'ṅga //
'ṅga / BhP_02.02.032/1 ete sṛtī te nṛpa vedagīte tvayābhipṛṣṭe ca sanātane ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640297 (1.192):
etāṃ gatiṃ bhāgavatīṃ gato yaḥ sa vai punarneha viṣajjate 'ṅga // / BhP_02.02.031 // / ete sṛtī te nṛpa vedagīte tvayābhipṛṣṭe ca sanātane ca /
BhP_02.02.032/3 ye vai purā brahmaṇa āha tuṣṭa ārādhito bhagavān vāsudevaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640306 (0.0):
ete sṛtī te nṛpa vedagīte tvayābhipṛṣṭe ca sanātane ca / / ye vai purā brahmaṇa āha tuṣṭa ārādhito bhagavān vāsudevaḥ //
BhP_02.02.033/1 na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640313 (0.0):
ye vai purā brahmaṇa āha tuṣṭa ārādhito bhagavān vāsudevaḥ // / BhP_02.02.032 // / na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119615 (0.0):
ataivoktaṃ dvitīye śrī bādarāyaṇinā [BhP 2.2.33 34] / na hy ato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896458 (0.0):
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006677 (0.014):
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā / viśataḥ saṃsṛtāv iha |
BhP_02.02.033/3 vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640319 (0.005):
na hyato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāviha / / vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006682 (0.007):
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā / viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896463 (0.007):
na hy ato'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet || [BhP 2.2.33]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119620 (0.020):
na hy ato 'nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṃsṛtāv iha | / vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet // Hbhv_11.566 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22539444 (0.025):
BhP_04.29.036/2 saṃsṛtis tad-vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau / BhP_04.29.037/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ samāhitaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162623 (0.027):
BhP_01.02.006/3 ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati / BhP_01.02.007/1 vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166564 (0.029):
BhP_06.03.022/1 etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ / BhP_06.03.022/2 bhaktiyogo bhagavati tannāmagrahaṇādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687238 (0.030):
saṃsṛtis tad vyavacchedo bhaktyā paramayā gurau // BhP_04.29.036 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ samāhitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627464 (0.032):
ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati // BhP_01.02.006 // / vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418093 (0.032):
BhP_03.32.022/2 tad-guṇāśrayayā bhaktyā bhajanīya-padāmbujam / BhP_03.32.023/1 vāsudeve bhagavati bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666342 (0.037):
tad guṇāśrayayā bhaktyā bhajanīya padāmbujam // BhP_03.32.022 // / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119708 (0.038):
prathama skandhe [BhP 1.2.7] / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894309 (0.044):
vairāgyaṃ ca tad anugāmyeva syād ity āha / vāsudeve bhagavati bhakti yogaḥ prayojitaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664226 (0.060):
BhP_03.29.007/0 śrī bhagavān uvāca / bhakti yogo bahu vidho mārgair bhāmini bhāvyate /
BhP_02.02.034/1 bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907163 (0.0):
tatrāpy anvayena yathā bhagavan brahma kārtsnyena trir anvīkṣya / manīṣayā [BhP 2.2.34] ity ādi | tathā pādme skānde ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640325 (1.192):
vāsudeve bhagavati bhaktiyogo yato bhavet // BhP_02.02.033 // / bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894785 (1.192):
vicāra śravaṇa dvārā yadi svāvaśyaka parama kartavyatvena jñāyate | punaś / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896514 (1.192):
sa ca bhakti yogaḥ sarva veda siddha ity āha / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902008 (0.016):
[BhP 2.2.28] ity ādi | / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119627 (0.019):
vāsudeve bhagavati bhakti yogo yato bhavet // Hbhv_11.566 // / bhagavān brahma kārtsnyena trir anvīkṣya manīṣayā |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664226 (0.062):
BhP_03.29.007/0 śrī bhagavān uvāca / bhakti yogo bahu vidho mārgair bhāmini bhāvyate /
BhP_02.02.034/3 tadadhyavasyat kūṭastho ratirātman yato bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640331 (0.005):
bhagavān brahma kārtsnyena triranvīkṣya manīṣayā / / tadadhyavasyat kūṭastho ratirātman yato bhavet // BhP_02.02.034 //
BhP_02.02.035/1 bhagavān sarvabhūteṣu lakṣitaḥ svātmanā hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640338 (0.0):
tadadhyavasyat kūṭastho ratirātman yato bhavet // BhP_02.02.034 // / bhagavān sarvabhūteṣu lakṣitaḥ svātmanā hariḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204417 (0.0):
bhagavān sarva-bhūteṣu / lakṣitaḥ svātmanā hariḥ |
BhP_02.02.035/3 dṛśyairbuddhyādibhirdraṣṭā lakṣaṇairanumāpakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640345 (0.0):
bhagavān sarvabhūteṣu lakṣitaḥ svātmanā hariḥ / / dṛśyairbuddhyādibhirdraṣṭā lakṣaṇairanumāpakaiḥ // BhP_02.02.035 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204423 (0.0):
lakṣitaḥ svātmanā hariḥ | / dṛśyair buddhy-ādibhir
BhP_02.02.036/1 tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640351 (1.788):
dṛśyairbuddhyādibhirdraṣṭā lakṣaṇairanumāpakaiḥ // BhP_02.02.035 // / tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006693 (1.788):
iti vyatirekeṇopakramya tad upasaṃhāre / tasmāt sarvātmanā rājan / hariḥ sarvatra sarvadā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896631 (1.788):
praśnasyottaratvenopasaṃharati / tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907839 (1.788):
yugapad / yathā tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā [BhP 2.2.36] ity ādi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907881 (0.032):
hy ato'nyaḥ śivaḥ panthāḥ [BhP 2.2.33] ity upakramya, tad upasaṃhāre / tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā |
BhP_02.02.036/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyo bhagavān nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640357 (0.004):
tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā / / śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyo bhagavān nṛṇām // BhP_02.02.036 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896635 (0.008):
tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyo bhagavān nṛṇām || [BhP 2.2.36]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006697 (0.013):
tasmāt sarvātmanā rājan / hariḥ sarvatra sarvadā | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907885 (0.013):
tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyo bhagavān nṝṇām || [BhP 2.2.36] iti |
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937924 (0.050):
BhP_02.01.005/1 tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ / BhP_02.01.005/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639168 (0.061):
tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ / / śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam // BhP_02.01.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896120 (0.061):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.1.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908702 (0.061):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.10.5]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634209 (0.061):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cechatābhayam ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119047 (0.061):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || RBhrs_1,2.7 ||
BhP_02.02.037/1 pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ kathāmṛtaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640365 (0.0):
śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyo bhagavān nṛṇām // BhP_02.02.036 // / pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ kathāmṛtaṃ śravaṇapuṭeṣu sambhṛtam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204310 (0.0):
atha phalenāpi - / pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896658 (0.0):
darśitaṃ tat tūdāhṛtam / pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108673 (0.011):
dvitīye śrī sūtoktau [BhP 2.2.37] / pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ
śravaṇapuṭeṣu sambhṛtam / BhP_02.02.037/3 punanti te viṣayavidūṣitāśayaṃ vrajanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640373 (0.0):
pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ kathāmṛtaṃ śravaṇapuṭeṣu sambhṛtam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204317 (1.192):
pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ / kathāmṛtaṃ śravaṇa-puṭeṣu sambhṛtam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896665 (1.192):
pibanti ye bhagavata ātmanaḥ satāṃ / kathāmṛtaṃ śravaṇa puṭeṣu sambhṛtam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108685 (0.025):
kathāmṛtaṃ śravaṇa puṭeṣu sambhṛtam / punanti te viṣaya vidūṣitāśayaṃ / vrajanti tac caraṇa saroruhāntikam // Hbhv_10.441 //
taccaraṇasaroruhāntikam / BhP_02.03.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640380 (0.0):
punanti te viṣayavidūṣitāśayaṃ vrajanti taccaraṇasaroruhāntikam //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108688 (0.022):
punanti te viṣaya vidūṣitāśayaṃ / vrajanti tac caraṇa saroruhāntikam // Hbhv_10.441 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204321 (0.022):
punanti te viṣaya-vidūṣitāśayaṃ / vrajanti tac-caraṇa-saroruhāntikam || [BhP 2.2.37]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896670 (0.022):
punanti te viṣaya vidūṣitāśayaṃ / vrajanti tac caraṇa saroruhāntikam || [BhP 2.2.37] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376620 (0.028):
BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418517 (0.028):
BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.86.050/1 tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406803 (0.029):
BhP_10.71.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.71.001/1 ity udīritam ākarṇya devaṛṣer uddhavo 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775303 (0.030):
guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham // BhP_10.29.012 // / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814164 (0.030):
etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ // BhP_10.86.049 // / BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca / tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803293 (0.032):
nideśaṃ śirasādhāya uddhavaḥ pratyabhāṣata // BhP_10.70.047 // / BhP_10.71.001/0 śrī śuka uvāca / ity udīritam ākarṇya devaṛṣer uddhavo 'bravīt /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380526 (0.032):
BhP_08.20.013/3 hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382672 (0.034):
BhP_08.24.004/3 uvāca caritaṃ viṣṇormatsyarūpeṇa yat kṛtam / BhP_08.24.005/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.24.005/1 goviprasurasādhūnāṃ chandasāmapi ceśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.034):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.034):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.034):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.034):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740609 (0.034):
hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā // BhP_08.20.013 // / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374120 (0.034):
BhP_08.09.029/4 sarvasya tadbhavati mūlaniṣecanaṃ yat / BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.10.001/1 iti dānavadaiteyā nāvindannamṛtaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734648 (0.034):
mūlaniṣecanaṃ yat // BhP_08.09.029 //* / BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.036):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
BhP_02.03.001/1 evam etan nigaditaṃ pṛṣṭavān yadbhavān mama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640386 (0.004):
BhP_02.02.037 // / BhP_02.03.001/0 śrīśuka uvāca / evam etan nigaditaṃ pṛṣṭavān yadbhavān mama /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15395513 (0.058):
BhP_03.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.01.001/1 evam etat purā pṛṣṭo maitreyo bhagavān kila
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398331 (0.058):
BhP_03.05.017/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.05.017/1 sa evaṃ bhagavān pṛṣṭaḥ kṣattrā kauṣāravo muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648017 (0.061):
BhP_03.05.017/0 śrī śuka uvāca / sa evaṃ bhagavān pṛṣṭaḥ kṣattrā kauṣāravo muniḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645366 (0.064):
BhP_03.01.001/0 śrī śuka uvāca / evam etat purā pṛṣṭo maitreyo bhagavān kila /
BhP_02.03.001/3 nṛṇāṃ yan mriyamāṇānāṃ manuṣyeṣu manīṣiṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640392 (0.006):
evam etan nigaditaṃ pṛṣṭavān yadbhavān mama / / nṛṇāṃ yan mriyamāṇānāṃ manuṣyeṣu manīṣiṇām // BhP_02.03.001 //
BhP_02.03.002/1 brahmavarcasakāmastu yajeta brahmaṇaḥ patim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640398 (1.788):
nṛṇāṃ yan mriyamāṇānāṃ manuṣyeṣu manīṣiṇām // BhP_02.03.001 // / brahmavarcasakāmastu yajeta brahmaṇaḥ patim /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896714 (0.013):
bhakti yogasyaivābhidheyatvam āha brahma varcasa kāmas tu yajeta / brahmaṇaḥ patim [BhP 2.3.2] ity ādy anantaram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726604 (0.027):
brahma varcasa kāmas tu yajeta brahmaṇaḥ patim |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282307 (0.027):
brahma-varcasa-kāmas tu yajeta brahmaṇaḥ patim |
BhP_02.03.002/3 indram indriyakāmastu prajākāmaḥ prajāpatīn
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726610 (0.0):
brahma varcasa kāmas tu yajeta brahmaṇaḥ patim | / indram indriya kāmas tu prajā kāmaḥ prajāpatim || [BhP 2.3.2]
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282313 (0.0):
brahma-varcasa-kāmas tu yajeta brahmaṇaḥ patim | / indram indriya-kāmas tu prajā-kāmaḥ prajāpatim || [BhP 2.3.2]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640406 (0.0):
brahmavarcasakāmastu yajeta brahmaṇaḥ patim / / indram indriyakāmastu prajākāmaḥ prajāpatīn // BhP_02.03.002 //
BhP_02.03.003/1 devīṃ māyāṃ tu śrīkāmastejaskāmo vibhāvasum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640413 (0.0):
indram indriyakāmastu prajākāmaḥ prajāpatīn // BhP_02.03.002 // / devīṃ māyāṃ tu śrīkāmastejaskāmo vibhāvasum /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726616 (0.057):
indram indriya kāmas tu prajā kāmaḥ prajāpatim || [BhP 2.3.2] / daivīṃ māyāṃ tu śrī kāmaḥ ity ādy uktyā,
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282319 (0.057):
indram indriya-kāmas tu prajā-kāmaḥ prajāpatim || [BhP 2.3.2] / daivīṃ māyāṃ tu śrī-kāmaḥ ity ādy-uktyā,
BhP_02.03.003/3 vasukāmo vasūn rudrān vīryakāmo 'tha vīryavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640423 (0.0):
devīṃ māyāṃ tu śrīkāmastejaskāmo vibhāvasum / / vasukāmo vasūn rudrān vīryakāmo 'tha vīryavān // BhP_02.03.003 //
BhP_02.03.004/1 annādyakāmastvaditiṃ svargakāmo 'diteḥ sutān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640430 (0.0):
vasukāmo vasūn rudrān vīryakāmo 'tha vīryavān // BhP_02.03.003 // / annādyakāmastvaditiṃ svargakāmo 'diteḥ sutān /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4950006 (0.049):
yo vṛṣṭikāmo yo 'nnādyakāmo yaḥ svargakāmaḥ, sa saubhareṇa stuvīta sarve
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16060833 (0.049):
brahmasāmākhyaṃ stotraṃ prakṛtya samāmnātaiḥ ----- yo vṛṣṭikāmo yo / 'nnādyakāmo yaḥ svargakāmaḥ sa saubhareṇa stuvīta
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8354143 (0.049):
' yo vṛṣṭikāmo yo 'nnādyakāmo yaḥ svargakāmaḥ sa saubhareṇa stuvīta, sarve
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10663315 (0.060):
(PB 8.8.18) yo vṛṣṭikāmaḥ syād yo 'nnādyakāmo yaḥ svargakāmaḥ saubhareṇa
BhP_02.03.004/3 viśvān devān rājyakāmaḥ sādhyān saṃsādhako viśām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640437 (0.0):
annādyakāmastvaditiṃ svargakāmo 'diteḥ sutān / / viśvān devān rājyakāmaḥ sādhyān saṃsādhako viśām // BhP_02.03.004 //
BhP_02.03.005/1 āyuṣkāmo 'śvinau devau puṣṭikāma ilāṃ yajet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640445 (0.0):
viśvān devān rājyakāmaḥ sādhyān saṃsādhako viśām // BhP_02.03.004 // / āyuṣkāmo 'śvinau devau puṣṭikāma ilāṃ yajet /
BhP_02.03.005/3 pratiṣṭhākāmaḥ puruṣo rodasī lokamātarau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640451 (0.0):
āyuṣkāmo 'śvinau devau puṣṭikāma ilāṃ yajet / / pratiṣṭhākāmaḥ puruṣo rodasī lokamātarau // BhP_02.03.005 //
BhP_02.03.006/1 rūpābhikāmo gandharvān strīkāmo 'psara urvaśīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640459 (0.0):
pratiṣṭhākāmaḥ puruṣo rodasī lokamātarau // BhP_02.03.005 // / rūpābhikāmo gandharvān strīkāmo 'psara urvaśīm /
BhP_02.03.006/3 ādhipatyakāmaḥ sarveṣāṃ yajeta parameṣṭhinam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640465 (0.005):
rūpābhikāmo gandharvān strīkāmo 'psara urvaśīm / / ādhipatyakāmaḥ sarveṣāṃ yajeta parameṣṭhinam // BhP_02.03.006 //
BhP_02.03.007/1 yajñaṃ yajedyaśaskāmaḥ kośakāmaḥ pracetasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640472 (0.0):
ādhipatyakāmaḥ sarveṣāṃ yajeta parameṣṭhinam // BhP_02.03.006 // / yajñaṃ yajedyaśaskāmaḥ kośakāmaḥ pracetasam /
BhP_02.03.007/3 vidyākāmastu giriśaṃ dāmpatyārtha umāṃ satīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640480 (0.0):
yajñaṃ yajedyaśaskāmaḥ kośakāmaḥ pracetasam / / vidyākāmastu giriśaṃ dāmpatyārtha umāṃ satīm // BhP_02.03.007 //
BhP_02.03.008/1 dharmārtha uttamaślokaṃ tantuḥ tanvan pitn yajet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640487 (0.0):
vidyākāmastu giriśaṃ dāmpatyārtha umāṃ satīm // BhP_02.03.007 // / dharmārtha uttamaślokaṃ tantuḥ tanvan pitn yajet /
BhP_02.03.008/3 rakṣākāmaḥ puṇyajanān ojaskāmo marudgaṇān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640494 (1.192):
dharmārtha uttamaślokaṃ tantuḥ tanvan pitn yajet / / rakṣākāmaḥ puṇyajanān ojaskāmo marudgaṇān // BhP_02.03.008 //
BhP_02.03.009/1 rājyakāmo manūn devān nirṛtiṃ tvabhicaran yajet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640503 (0.0):
rakṣākāmaḥ puṇyajanān ojaskāmo marudgaṇān // BhP_02.03.008 // / rājyakāmo manūn devān nirṛtiṃ tvabhicaran yajet /
BhP_02.03.009/3 kāmakāmo yajet somam akāmaḥ puruṣaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640511 (0.0):
rājyakāmo manūn devān nirṛtiṃ tvabhicaran yajet / / kāmakāmo yajet somam akāmaḥ puruṣaṃ param // BhP_02.03.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980262 (0.0):
iti pādmottara-khaṇḍa-vacanāvaṣṭambhena, tathā - / kāma-kāmo yajet somam akāmaḥ puruṣaṃ param ||
BhP_02.03.010/1 akāmaḥ sarvakāmo vā mokṣakāma udāradhīḥ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282329 (0.0):
daivīṃ māyāṃ tu śrī-kāmaḥ ity ādy-uktyā, / akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640518 (0.0):
kāmakāmo yajet somam akāmaḥ puruṣaṃ param // BhP_02.03.009 // / akāmaḥ sarvakāmo vā mokṣakāma udāradhīḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896725 (0.0):
brahmaṇaḥ patim [BhP 2.3.2] ity ādy anantaram / akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907520 (0.0):
sarva phaleṣu yathā akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ [BhP
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119758 (0.009):
ataivoktaṃ dvitīye [BhP 2.3.10] / akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22743840 (0.019):
kuryād ity āha - dharmān anyān iti | tad uktaṃ - / akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980269 (0.027):
kāma-kāmo yajet somam akāmaḥ puruṣaṃ param || / akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726622 (0.041):
daivīṃ māyāṃ tu śrī kāmaḥ ity ādy uktyā, / akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27996401 (0.048):
dharmakāmo 'rthakāmaśca mokṣakāmastathaiva ca /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssbh4u.htm.txt) 19212954 (0.055):
'athākāmayamāno yo 'kāmo niṣkāma āptakāma ātmakāmo bhavati na tasya prāṇā
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5211810 (0.055):
athākāmayamāno yo 'kāmo niṣkāma āptakāma ātmakāmo na tasya prāṇā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26519192 (0.055):
kāmayamāno 'thākāmayamāno yo 'kāmo niṣkāma ātmakāma āptakāmo bhavati na
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1027745 (0.055):
karmaṇa iti nu kāmayamāno'thākāmayamāno yo'kāmo niṣkāma ātmakāma āptakāmo
BhP_02.03.010/3 tīvreṇa bhaktiyogena yajeta puruṣaṃ param
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7282334 (1.788):
akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ | / tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṃ param || [BhP 2.3.10]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640524 (1.788):
akāmaḥ sarvakāmo vā mokṣakāma udāradhīḥ / / tīvreṇa bhaktiyogena yajeta puruṣaṃ param // BhP_02.03.010 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22743846 (1.788):
akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ | / tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṃ param || [BhP 2.3.10] iti || 61 ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119763 (1.788):
akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ | / tīvreṇa bhakti yogena yajeta puruṣaṃ param // Hbhv_11.575 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980275 (1.788):
akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ | / tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṃ param || (BhP 2.3.9-10)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896730 (1.788):
akāmaḥ sarva kāmo vā mokṣa kāma udāra dhīḥ | / tīvreṇa bhakti yogena yajeta puruṣaṃ param || [BhP 2.3.10]
BhP_02.03.011/1 etāvān eva yajatām iha niḥśreyasodayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640530 (0.005):
tīvreṇa bhaktiyogena yajeta puruṣaṃ param // BhP_02.03.010 // / etāvān eva yajatām iha niḥśreyasodayaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896824 (0.033):
kiṃ vaktavyam api tu sarva kāmeṣv apīti tad eva sarvathāpi nirṇītam | / etāvān eva yajatām iha niḥśreyasodayaḥ |
BhP_02.03.011/3 bhagavatyacalo bhāvo yadbhāgavatasaṅgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640537 (0.0):
etāvān eva yajatām iha niḥśreyasodayaḥ / / bhagavatyacalo bhāvo yadbhāgavatasaṅgataḥ // BhP_02.03.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896829 (0.0):
etāvān eva yajatām iha niḥśreyasodayaḥ | / bhagavaty acalo bhāvo yad bhāgavata saṅgataḥ || [BhP 2.3.11]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913884 (0.049):
etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā | / bhagavaty acalo bhāvo yad bhāgavata saṅgataḥ || [BhP 2.3.11]
BhP_02.03.012/1 jñānaṃ yadāpratinivṛttaguṇormicakram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640543 (0.0):
bhagavatyacalo bhāvo yadbhāgavatasaṅgataḥ // BhP_02.03.011 // / jñānaṃ yadāpratinivṛttaguṇormicakram $ ātmaprasāda uta yatra guṇeṣvasaṅgaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930102 (0.024):
jñānaṃ yad āpratinivṛtta guṇormi cakram
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108584 (0.044):
dvitīya skandhe [BhP 2.3.12] / jñānaṃ yad āpratinivṛtta guṇormi cakram
BhP_02.03.012/2 ātmaprasāda uta yatra guṇeṣvasaṅgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640548 (0.020):
jñānaṃ yadāpratinivṛttaguṇormicakram $ ātmaprasāda uta yatra guṇeṣvasaṅgaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930107 (0.020):
jñānaṃ yad āpratinivṛtta guṇormi cakram / ātma prasāda uta yatra guṇeṣv asaṅgaḥ |
BhP_02.03.012/3 kaivalyasammatapathastvatha bhaktiyogaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640553 (0.0):
jñānaṃ yadāpratinivṛttaguṇormicakram $ ātmaprasāda uta yatra guṇeṣvasaṅgaḥ / kaivalyasammatapathastvatha bhaktiyogaḥ % ko nirvṛto harikathāsu ratiṃ na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930112 (0.0):
ātma prasāda uta yatra guṇeṣv asaṅgaḥ | / kaivalya sammata pathas tv atha bhakti yogaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312449 (0.0):
apavarga sampadaṃ vāñchanti ye sampada eva tat patim [BhP 10.60.53] iti | / ataeva kaivalya sammata pathas tv atha bhakti yogaḥ [BhP 2.3.12] ity atra
BhP_02.03.012/4 ko nirvṛto harikathāsu ratiṃ na kuryāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640561 (0.0):
kaivalyasammatapathastvatha bhaktiyogaḥ % ko nirvṛto harikathāsu ratiṃ na
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108604 (0.0):
kaivalya sammata pathas tv atha bhakti yogaḥ / ko nirvṛto hari kathāsu ratiṃ na kuryāt // Hbhv_10.438 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930120 (0.0):
kaivalya sammata pathas tv atha bhakti yogaḥ / ko nirvṛto hari kathāsu ratiṃ na kuryāt || [BhP 2.3.12]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682553 (0.044):
tāvan na yoga gatibhir yatir apramatto % yāvad gadāgraja kathāsu ratiṃ na / kuryāt // BhP_04.23.012 //*
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22534426 (0.060):
BhP_04.23.012/4 yāvad gadāgraja-kathāsu ratiṃ na kuryāt / BhP_04.23.013/1 evaṃ sa vīra-pravaraḥ saṃyojyātmānam ātmani
BhP_02.03.013/0 śaunaka uvāca / BhP_02.03.013/1 ityabhivyāhṛtaṃ rājā niśamya bharatarṣabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640570 (0.005):
kaivalyasammatapathastvatha bhaktiyogaḥ % ko nirvṛto harikathāsu ratiṃ na / kuryāt // BhP_02.03.012 //* / BhP_02.03.013/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165544 (0.050):
BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / BhP_01.07.009/1 sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630195 (0.054):
śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ // BhP_01.07.008 // / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ /
BhP_02.03.013/3 kim anyat pṛṣṭavān bhūyo vaiyāsakim ṛṣiṃ kavim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640576 (0.004):
ityabhivyāhṛtaṃ rājā niśamya bharatarṣabhaḥ / / kim anyat pṛṣṭavān bhūyo vaiyāsakim ṛṣiṃ kavim // BhP_02.03.013 //
BhP_02.03.014/1 etac chuśrūṣatāṃ vidvan sūta no 'rhasi bhāṣitum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640582 (0.0):
kim anyat pṛṣṭavān bhūyo vaiyāsakim ṛṣiṃ kavim // BhP_02.03.013 // / etac chuśrūṣatāṃ vidvan sūta no 'rhasi bhāṣitum /
BhP_02.03.014/3 kathā harikathodarkāḥ satāṃ syuḥ sadasi dhruvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640590 (0.0):
etac chuśrūṣatāṃ vidvan sūta no 'rhasi bhāṣitum / / kathā harikathodarkāḥ satāṃ syuḥ sadasi dhruvam // BhP_02.03.014 //
BhP_02.03.015/1 sa vai bhāgavato rājā pāṇḍaveyo mahārathaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640598 (0.0):
kathā harikathodarkāḥ satāṃ syuḥ sadasi dhruvam // BhP_02.03.014 // / sa vai bhāgavato rājā pāṇḍaveyo mahārathaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402824 (0.0):
|| 1.19 || rājā śrī śukam || 48 || / sa vai bhāgavato rājā pāṇḍaveyo mahā rathaḥ |
BhP_02.03.015/3 bālakrīḍanakaiḥ krīḍan kṛṣṇakrīḍāṃ ya ādade
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640606 (0.0):
sa vai bhāgavato rājā pāṇḍaveyo mahārathaḥ / / bālakrīḍanakaiḥ krīḍan kṛṣṇakrīḍāṃ ya ādade // BhP_02.03.015 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402830 (0.0):
sa vai bhāgavato rājā pāṇḍaveyo mahā rathaḥ | / bāla krīḍanakaiḥ krīḍan kṛṣṇa krīḍāṃ ya ādade || [BhP 2.3.15]
BhP_02.03.016/1 vaiyāsakiśca bhagavān vāsudevaparāyaṇaḥ / BhP_02.03.016/3 urugāyaguṇodārāḥ satāṃ syurhi samāgame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640617 (0.0):
bālakrīḍanakaiḥ krīḍan kṛṣṇakrīḍāṃ ya ādade // BhP_02.03.015 // / vaiyāsakiśca bhagavān vāsudevaparāyaṇaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403193 (0.0):
vāsanātvenaiva tam āha / vaiyāsakiś ca bhagavān vāsudeva parāyaṇaḥ | / urugāya guṇodārāḥ satāṃ syur hi samāgame || [BhP 2.3.16] (page 22)
BhP_02.03.017/1 āyurharati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640625 (0.0):
urugāyaguṇodārāḥ satāṃ syurhi samāgame // BhP_02.03.016 // / āyurharati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896910 (0.0):
anantaraṃ śrī śaunakenāpi vyatirekoktyā tasyaivābhidheyatvaṃ dṛḍhīkṛtam | / āyur harati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911849 (0.0):
śaunaka vākyena āyur harati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau [BhP
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108418 (0.012):
dvitīye śrī śaunakoktau [BhP 2.3.17] / āyur harati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau |
BhP_02.03.017/3 tasyarte yatkṣaṇo nīta uttamaślokavārtayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640631 (0.0):
āyurharati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau / / tasyarte yatkṣaṇo nīta uttamaślokavārtayā // BhP_02.03.017 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108424 (0.0):
āyur harati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau | / tasyarte yat kṣaṇo nīta uttama śloka vārtayā // Hbhv_10.430 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896916 (0.0):
āyur harati vai puṃsām udyann astaṃ ca yann asau | / tasyarte yat kṣaṇo nīta uttama śloka vārtayā || [BhP 2.3.17]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896934 (0.030):
ācchinattīva | yat kṣaṇo'pi yena nītaḥ uttamaḥ śloka vārtayā tasyāyuḥ ṛte
BhP_02.03.018/1 taravaḥ kiṃ na jīvanti bhastrāḥ kiṃ na śvasantyuta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640639 (0.0):
tasyarte yatkṣaṇo nīta uttamaślokavārtayā // BhP_02.03.017 // / taravaḥ kiṃ na jīvanti bhastrāḥ kiṃ na śvasantyuta /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896955 (0.0):
taravaḥ kiṃ na jīvanti bhastrāḥ kiṃ na śvasanty uta |
BhP_02.03.018/3 na khādanti na mehanti kiṃ grāme paśavo 'pare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640647 (0.0):
na khādanti na mehanti kiṃ grāme paśavo 'pare // BhP_02.03.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896964 (0.0):
na khādanti na mehanti kiṃ grāme paśavo'pare || [BhP 2.3.18]
BhP_02.03.019/1 śvaviḍvarāhoṣṭrakharaiḥ saṃstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640655 (0.0):
na khādanti na mehanti kiṃ grāme paśavo 'pare // BhP_02.03.018 // / śvaviḍvarāhoṣṭrakharaiḥ saṃstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896982 (0.015):
na mehanti na maithunaṃ kurvanti | tam api narākāraṃ paśuṃ matvāha apare / śva viḍ varāhoṣṭra kharaiḥ saṃstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ |
BhP_02.03.019/3 na yatkarṇapathopeto jātu nāma gadāgrajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640663 (0.0):
na yatkarṇapathopeto jātu nāma gadāgrajaḥ // BhP_02.03.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896989 (0.0):
na yat karṇa pathopeto jātu nāma gadāgrajaḥ || [BhP 2.3.19]
BhP_02.03.020/1 bile batorukramavikramān ye na śṛṇvataḥ karṇapuṭe narasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640673 (0.0):
na yatkarṇapathopeto jātu nāma gadāgrajaḥ // BhP_02.03.019 // / bile batorukramavikramān ye na śṛṇvataḥ karṇapuṭe narasya /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897018 (0.0):
bile batorukrama vikramān ye / na śṛṇvataḥ karṇa puṭe narasya |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905989 (0.005):
uktaṃ bile batorukrama vikramān ye [BhP 2.3.20] ity ādi | tathā ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109224 (0.012):
dvitīya skandhe śrī śaunakoktau [BhP 2.3.20] / bile batorukrama vikramān ye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897032 (0.023):
na śṛṇvataḥ aśṛṇvato narasya ye karṇa puṭe te bile te vṛthārandhre ity
BhP_02.03.020/3 jihvāsatī dārdurikeva sūta na copagāyatyurugāyagāthāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640682 (0.0):
bile batorukramavikramān ye na śṛṇvataḥ karṇapuṭe narasya / / jihvāsatī dārdurikeva sūta na copagāyatyurugāyagāthāḥ // BhP_02.03.020 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109237 (0.0):
na śṛṇvataḥ karṇa puṭe narasya | / jihvāsatī dārdurikeva sūta / na copagāyaty urugāya gāthāḥ // Hbhv_10.465 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897026 (0.0):
na śṛṇvataḥ karṇa puṭe narasya | / jihvāsatī dārdurikeva sūta / na copagāyaty urugāya gāthāḥ || [BhP 2.3.20]
BhP_02.03.021/1 bhāraḥ paraṃ paṭṭakirīṭajuṣṭam apyuttamāṅgaṃ na namen
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640687 (0.0):
jihvāsatī dārdurikeva sūta na copagāyatyurugāyagāthāḥ // BhP_02.03.020 // / bhāraḥ paraṃ paṭṭakirīṭajuṣṭam apyuttamāṅgaṃ na namen mukundam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897045 (0.0):
arthaḥ | asatī duṣṭā | / bhāraḥ paraṃ paṭṭa kirīṭa juṣṭam
mukundam / BhP_02.03.021/3 śāvau karau no kurute saparyāṃ harerlasatkāñcanakaṅkaṇau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640701 (0.0):
bhāraḥ paraṃ paṭṭakirīṭajuṣṭam apyuttamāṅgaṃ na namen mukundam / / śāvau karau no kurute saparyāṃ harerlasatkāñcanakaṅkaṇau vā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897058 (0.0):
apy uttamāṅgaṃ na namen mukundam | / śāvau karau no kurute saparyāṃ
BhP_02.03.022/1 barhāyite te nayane narāṇāṃ liṅgāni viṣṇorna nirīkṣato ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640707 (0.0):
śāvau karau no kurute saparyāṃ harerlasatkāñcanakaṅkaṇau vā // / BhP_02.03.021 // / barhāyite te nayane narāṇāṃ liṅgāni viṣṇorna nirīkṣato ye /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897072 (0.0):
paṭṭa vastrauṣṇīṣeṇa kirīṭena vā juṣṭam api | apy arthe vā śabdaḥ | / barhāyite te nayane narāṇāṃ / liṅgāni viṣṇor na nirīkṣato ye |
BhP_02.03.022/3 pādau nṛṇāṃ tau drumajanmabhājau kṣetrāṇi nānuvrajato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640718 (0.0):
barhāyite te nayane narāṇāṃ liṅgāni viṣṇorna nirīkṣato ye / / pādau nṛṇāṃ tau drumajanmabhājau kṣetrāṇi nānuvrajato hareryau //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897082 (0.0):
liṅgāni viṣṇor na nirīkṣato ye | / pādau nṛṇāṃ tau druma janma bhājau
hareryau / BhP_02.03.023/1 jīvañ chavo bhāgavatāṅghrireṇuṃ na jātu martyo 'bhilabheta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640730 (0.0):
pādau nṛṇāṃ tau drumajanmabhājau kṣetrāṇi nānuvrajato hareryau //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897103 (0.0):
drumavaj janma bhājāv iti tathā vṛkṣa mūla tulyāv ity arthaḥ | / jīvañ chavo bhāgavatāṅghri reṇuṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897083 (0.011):
pādau nṛṇāṃ tau druma janma bhājau / kṣetrāṇi nānuvrajato harer yau || [BhP 2.3.22]
yastu / BhP_02.03.023/3 śrīviṣṇupadyā manujastulasyāḥ śvasañ chavo yastu na veda
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640741 (0.0):
jīvañ chavo bhāgavatāṅghrireṇuṃ na jātu martyo 'bhilabheta yastu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897115 (0.0):
na jātu martyo'bhilabheta yas tu |
gandham / BhP_02.03.024/1 tadaśmasāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ yadgṛhyamāṇairharināmadheyaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640749 (0.0):
śrīviṣṇupadyā manujastulasyāḥ śvasañ chavo yastu na veda gandham // / BhP_02.03.023 // / tadaśmasāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ yadgṛhyamāṇairharināmadheyaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992360 (0.058):
tad aśma sāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ / yad gṛhyamāṇair hari nāma dheyaiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897128 (0.058):
tad aśma sāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ / yad gṛhyamāṇair hari nāma dheyaiḥ
BhP_02.03.024/3 na vikriyetātha yadā vikāro netre jalaṃ gātraruheṣu harṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640759 (0.0):
tadaśmasāraṃ hṛdayaṃ batedaṃ yadgṛhyamāṇairharināmadheyaiḥ / / na vikriyetātha yadā vikāro netre jalaṃ gātraruheṣu harṣaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118505 (0.0):
na vikriyetātha yadā vikāro / netre jalaṃ gātra ruheṣu harṣaḥ // Hbhv_11.505 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992372 (0.0):
yad gṛhyamāṇair hari nāma dheyaiḥ | / na vikriyetātha yadā vikāro
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13912793 (0.0):
na vikriyetātha yadā vikāro / netre jalaṃ gātra ruheṣu harṣaḥ || [BhP 2.3.24] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897140 (0.046):
netre jalaṃ gātra ruheṣu harṣaḥ || [BhP 2.3.24] / aśmavat sāro balaṃ kāṭhinyaṃ yasya | vikriyālakṣaṇam atheti | yadā tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897130 (0.052):
yad gṛhyamāṇair hari nāma dheyaiḥ / na vikriyetātha yadā vikāro
BhP_02.03.025/1 athābhidhehyaṅga mano'nukūlaṃ prabhāṣase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640767 (0.0):
na vikriyetātha yadā vikāro netre jalaṃ gātraruheṣu harṣaḥ // / BhP_02.03.024 // / athābhidhehyaṅga mano'nukūlaṃ prabhāṣase bhāgavatapradhānaḥ /
bhāgavatapradhānaḥ / BhP_02.03.025/3 yadāha vaiyāsakirātmavidyā viśārado nṛpatiṃ sādhu pṛṣṭaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640777 (0.0):
athābhidhehyaṅga mano'nukūlaṃ prabhāṣase bhāgavatapradhānaḥ /
BhP_02.04.001/0 sūta uvāca / BhP_02.04.001/1 vaiyāsakeriti vacastattvaniścayam ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640785 (0.004):
yadāha vaiyāsakirātmavidyā viśārado nṛpatiṃ sādhu pṛṣṭaḥ // BhP_02.03.025 / BhP_02.04.001/0 sūta uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403046 (0.047):
uktam / vaiyāsaker iti vacas tattva niścayam ātmanaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13175041 (0.049):
BhP_01.19.040/0 sūta uvāca / BhP_01.19.040/1 evam ābhāṣitaḥ pṛṣṭaḥ sa rājñā ślakṣṇayā girā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639091 (0.051):
na lakṣyate hyavasthānam api godohanaṃ kvacit // BhP_01.19.039 // / BhP_01.19.040/0 sūta uvāca / evam ābhāṣitaḥ pṛṣṭaḥ sa rājñā ślakṣṇayā girā /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370712 (0.056):
BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.05.014/1 sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164847 (0.058):
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629546 (0.058):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā // / BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166466 (0.059):
BhP_01.08.011/0 sūta uvāca / BhP_01.08.011/1 upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731459 (0.059):
nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam // BhP_08.05.013 // / BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548171 (0.060):
BhP_12.10.007/3 ayaṃ hi paramo lābho nṛṇāṃ sādhu-samāgamaḥ / BhP_12.10.008/0 sūta uvāca / BhP_12.10.008/1 ity uktvā tam upeyāya bhagavān sa satāṃ gatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631058 (0.062):
kāmaṃ dahatu māṃ nātha mā me garbho nipātyatām // BhP_01.08.010 // / BhP_01.08.011/0 sūta uvāca / upadhārya vacastasyā bhagavān bhaktavatsalaḥ /
BhP_02.04.001/3 upadhārya matiṃ kṛṣṇe auttareyaḥ satīṃ vyadhāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640791 (0.0):
vaiyāsakeriti vacastattvaniścayam ātmanaḥ / / upadhārya matiṃ kṛṣṇe auttareyaḥ satīṃ vyadhāt // BhP_02.04.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403053 (0.0):
vaiyāsaker iti vacas tattva niścayam ātmanaḥ | / upadhārya matiṃ kṛṣṇe auttareyaḥ satīṃ vyadhāt || [BhP 2.4.1]
BhP_02.04.002/1 ātmajāyāsutāgāra paśudraviṇabandhuṣu
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416472 (0.0):
BhP_03.30.005/2 nārakyāṃ nirvṛtau satyāṃ deva-māyā-vimohitaḥ / BhP_03.30.006/1 ātma-jāyā-sutāgāra- paśu-draviṇa-bandhuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640799 (0.0):
upadhārya matiṃ kṛṣṇe auttareyaḥ satīṃ vyadhāt // BhP_02.04.001 // / ātmajāyāsutāgāra paśudraviṇabandhuṣu /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664845 (0.0):
nārakyāṃ nirvṛtau satyāṃ deva māyā vimohitaḥ // BhP_03.30.005 // / ātma jāyā sutāgāra paśu draviṇa bandhuṣu /
BhP_02.04.002/3 rājye cāvikale nityaṃ virūḍhāṃ mamatāṃ jahau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640806 (0.0):
ātmajāyāsutāgāra paśudraviṇabandhuṣu / / rājye cāvikale nityaṃ virūḍhāṃ mamatāṃ jahau // BhP_02.04.002 //
BhP_02.04.003/1 papraccha cemam evārthaṃ yan māṃ pṛcchatha sattamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640811 (0.0):
rājye cāvikale nityaṃ virūḍhāṃ mamatāṃ jahau // BhP_02.04.002 // / papraccha cemam evārthaṃ yan māṃ pṛcchatha sattamāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16911629 (0.045):
yan māṃ pṛcchata sattamāḥ BrP_237.42b / yan māṃ pṛcchatha sattamāḥ BrP_214.11b
BhP_02.04.003/3 kṛṣṇānubhāvaśravaṇe śraddadhāno mahāmanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640818 (0.004):
papraccha cemam evārthaṃ yan māṃ pṛcchatha sattamāḥ / / kṛṣṇānubhāvaśravaṇe śraddadhāno mahāmanāḥ // BhP_02.04.003 //
BhP_02.04.004/1 saṃsthāṃ vijñāya sannyasya karma traivargikaṃ ca yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640824 (0.0):
kṛṣṇānubhāvaśravaṇe śraddadhāno mahāmanāḥ // BhP_02.04.003 // / saṃsthāṃ vijñāya sannyasya karma traivargikaṃ ca yat /
BhP_02.04.004/3 vāsudeve bhagavati ātmabhāvaṃ dṛḍhaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640831 (0.0):
saṃsthāṃ vijñāya sannyasya karma traivargikaṃ ca yat / / vāsudeve bhagavati ātmabhāvaṃ dṛḍhaṃ gataḥ // BhP_02.04.004 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162837 (0.036):
BhP_01.02.022/3 vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895327 (0.039):
vāsudeve bhagavati kurvanty ātma prasādanīm || [BhP 1.2.22]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627663 (0.040):
vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999770 (0.043):
BhP_09.04.021/1 evaṃ sadā karmakalāpamātmanaḥ pare 'dhiyajñe / bhagavatyadhokṣaje / BhP_09.04.021/2 sarvātmabhāvaṃ vidadhan mahīmimāṃ tanniṣṭhaviprābhihitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378648 (0.050):
BhP_08.17.003/1 manaścaikāgrayā buddhyā bhagavaty akhilātmani / BhP_08.17.003/3 vāsudeve samādhāya cacāra ha payovratam
BhP_02.04.005/0 rājovāca / BhP_02.04.005/1 samīcīnaṃ vaco brahman sarvajñasya tavānagha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640840 (0.0):
vāsudeve bhagavati ātmabhāvaṃ dṛḍhaṃ gataḥ // BhP_02.04.004 // / BhP_02.04.005/0 rājovāca
BhP_02.04.005/3 tamo viśīryate mahyaṃ hareḥ kathayataḥ kathām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640847 (1.192):
samīcīnaṃ vaco brahman sarvajñasya tavānagha / / tamo viśīryate mahyaṃ hareḥ kathayataḥ kathām // BhP_02.04.005 //
BhP_02.04.006/1 bhūya eva vivitsāmi bhagavān ātmamāyayā / BhP_02.04.006/3 yathedaṃ sṛjate viśvaṃ durvibhāvyam adhīśvaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640856 (0.004):
tamo viśīryate mahyaṃ hareḥ kathayataḥ kathām // BhP_02.04.005 // / bhūya eva vivitsāmi bhagavān ātmamāyayā /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15399537 (0.053):
BhP_03.07.004/1 asrākṣīd bhagavān viśvaṃ guṇa-mayyātma-māyayā / BhP_03.07.004/2 tayā saṃsthāpayaty etad bhūyaḥ pratyapidhāsyati / BhP_03.07.005/1 deśataḥ kālato yo 'sāv avasthātaḥ svato 'nyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2695333 (0.060):
nārāyaṇo bhagavān vāsudevaḥ sva māyayātmany avadhīyamānaḥ // BhP_05.11.013
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183319 (0.060):
nārāyaṇo bhagavān vāsudevaḥ / sva-māyayātmany avadhīyamānaḥ || [BhP 5.11.13]
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26551376 (0.061):
BhP_05.11.013/2 nārāyaṇo bhagavān vāsudevaḥ sva-māyayātmany avadhīyamānaḥ / BhP_05.11.014/1 yathānilaḥ sthāvara-jaṅgamānām ātma-svarūpeṇa niviṣṭa īśet
BhP_02.04.007/1 yathā gopāyati vibhuryathā saṃyacchate punaḥ / BhP_02.04.007/3 yāṃ yāṃ śaktim upāśritya puruśaktiḥ paraḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640868 (0.0):
yathedaṃ sṛjate viśvaṃ durvibhāvyam adhīśvaraiḥ // BhP_02.04.006 // / yathā gopāyati vibhuryathā saṃyacchate punaḥ /
BhP_02.04.007/5 ātmānaṃ krīḍayan krīḍan karoti vikaroti ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640873 (0.005):
yāṃ yāṃ śaktim upāśritya puruśaktiḥ paraḥ pumān / / ātmānaṃ krīḍayan krīḍan karoti vikaroti ca // BhP_02.04.007 //
BhP_02.04.008/1 nūnaṃ bhagavato brahman hareradbhutakarmaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640880 (0.0):
ātmānaṃ krīḍayan krīḍan karoti vikaroti ca // BhP_02.04.007 // / nūnaṃ bhagavato brahman hareradbhutakarmaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637649 (0.058):
anugrahādbhagavataḥ kṛṣṇasyādbhutakarmaṇaḥ // BhP_01.18.001 // / brahmakopotthitādyastu takṣakāt prāṇaviplavāt /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173513 (0.061):
BhP_01.18.001/3 anugrahādbhagavataḥ kṛṣṇasyādbhutakarmaṇaḥ / BhP_01.18.002/1 brahmakopotthitādyastu takṣakāt prāṇaviplavāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742540 (0.063):
yasya // BhP_08.23.029 //* / ya idaṃ devadevasya hareradbhutakarmaṇaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382586 (0.064):
BhP_08.23.030/1 ya idaṃ devadevasya hareradbhutakarmaṇaḥ
BhP_02.04.008/3 durvibhāvyam ivābhāti kavibhiścāpi ceṣṭitam / BhP_02.04.009/1 yathā guṇāṃstu prakṛteryugapat kramaśo 'pi vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640891 (0.004):
nūnaṃ bhagavato brahman hareradbhutakarmaṇaḥ / / durvibhāvyam ivābhāti kavibhiścāpi ceṣṭitam // BhP_02.04.008 //
BhP_02.04.009/3 bibharti bhūriśastvekaḥ kurvan karmāṇi janmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640898 (0.0):
yathā guṇāṃstu prakṛteryugapat kramaśo 'pi vā / / bibharti bhūriśastvekaḥ kurvan karmāṇi janmabhiḥ // BhP_02.04.009 //
BhP_02.04.010/1 vicikitsitam etan me bravītu bhagavān yathā / BhP_02.04.010/3 śābde brahmaṇi niṣṇātaḥ parasmiṃśca bhavān khalu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640909 (0.0):
bibharti bhūriśastvekaḥ kurvan karmāṇi janmabhiḥ // BhP_02.04.009 // / vicikitsitam etan me bravītu bhagavān yathā /
BhP_02.04.011/0 sūta uvāca / BhP_02.04.011/1 ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943096 (0.0):
BhP_02.08.026/3 pibato ñcyutapīyūṣam tadvākyābdhiviniḥsṛtam / BhP_02.08.027/0 sūta uvāca / BhP_02.08.027/1 sa upāmantrito rājñā kathāyām iti satpateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640917 (0.004):
śābde brahmaṇi niṣṇātaḥ parasmiṃśca bhavān khalu // BhP_02.04.010 // / BhP_02.04.011/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643950 (0.004):
pibato ñcyutapīyūṣam tadvākyābdhiviniḥsṛtam // BhP_02.08.026 // / BhP_02.08.027/0 sūta uvāca / sa upāmantrito rājñā kathāyām iti satpateḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944592 (0.031):
BhP_02.10.050/3 bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / BhP_02.10.051/1 rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645346 (0.034):
bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ // BhP_02.10.050 // / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173498 (0.052):
BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / BhP_01.18.001/1 yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.057):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637635 (0.059):
yasya pālayataḥ kṣauṇīṃ yūyaṃ satrāya dīkṣitāḥ // BhP_01.17.045 // / BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.060):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547461 (0.060):
BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / BhP_12.09.001/1 saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.060):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.062):
BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173388 (0.064):
BhP_01.17.038/0 sūta uvāca / BhP_01.17.038/1 abhyarthitastadā tasmai sthānāni kalaye dadau
BhP_02.04.011/3 hṛṣīkeśam anusmṛtya prativaktuṃ pracakrame / BhP_02.04.012/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370727 (0.0):
BhP_08.05.014/3 abhinandya harervīryamabhyācaṣṭuṃ pracakrame / BhP_08.05.015/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367900 (5.960):
BhP_10.14.040/4 ā kalpam ārkam arhan bhagavan namas te / BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.14.041/1 ity abhiṣṭūya bhūmānaṃ triḥ parikramya pādayoḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408603 (5.960):
BhP_10.73.016/3 praṇata kleśa nāśāya govindāya namo namaḥ / BhP_10.73.017/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.73.017/1 saṃstūyamāno bhagavān rājabhir mukta bandhanaiḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15399485 (5.960):
BhP_03.06.040/2 ahaṃ cānya ime devās tasmai bhagavate namaḥ / BhP_03.07.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.07.001/1 evaṃ bruvāṇaṃ maitreyaṃ dvaipāyana-suto budhaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171251 (5.960):
haraye namaste / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.046/1 athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175205 (5.960):
paramaparameṣṭhin namaste / BhP_06.16.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.026/1 bhaktāyaitāṃ prapannāya vidyāmādiśya nāradaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640925 (0.004):
ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ / / hṛṣīkeśam anusmṛtya prativaktuṃ pracakrame // BhP_02.04.011 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731473 (0.004):
abhinandya harervīryamabhyācaṣṭuṃ pracakrame // BhP_08.05.014 // / BhP_08.05.015/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2649095 (0.005):
ahaṃ cānya ime devās tasmai bhagavate namaḥ // BhP_03.06.040 // / BhP_03.07.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711227 (0.005):
satsaṅgrahāya bhavapānthanijāśramāptāv ante parīṣṭagataye haraye namaste / // BhP_06.09.045 // / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714930 (0.005):
paramaparameṣṭhin namaste // BhP_06.16.025 //_* / BhP_06.16.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767230 (0.005):
namas te // BhP_10.14.040 //* / BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804951 (0.005):
praṇata kleśa nāśāya govindāya namo namaḥ // BhP_10.73.016 // / BhP_10.73.017/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943135 (0.015):
BhP_02.08.029/3 ānupūrvyeṇa tat sarvam ākhyātum upacakrame / BhP_02.09.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643986 (0.019):
ānupūrvyeṇa tat sarvam ākhyātum upacakrame // BhP_02.08.029 // / BhP_02.09.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554925 (0.021):
vilayodayātmane / BhP_05.18.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.18.001/1 tathā ca bhadraśravā nāma dharma-sutas tat-kula-patayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2698822 (0.021):
na veda nistāraṇa yogam añjasā tasmai namas te vilayodayātmane // / BhP_05.17.023 // / BhP_05.18.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.022):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.022):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.022):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
BhP_02.04.012/1 namaḥ parasmai puruṣāya bhūyase / sadudbhavasthānanirodhalīlayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640935 (0.0):
BhP_02.04.012/0 śrīśuka uvāca / namaḥ parasmai puruṣāya bhūyase sadudbhavasthānanirodhalīlayā /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15399484 (0.050):
BhP_03.06.040/2 ahaṃ cānya ime devās tasmai bhagavate namaḥ / BhP_03.07.001/0 śrī-śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408602 (0.057):
BhP_10.73.016/3 praṇata kleśa nāśāya govindāya namo namaḥ / BhP_10.73.017/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22530368 (0.059):
BhP_04.17.029/0 dharovāca / BhP_04.17.029/1 namaḥ parasmai puruṣāya māyayā vinyasta-nānā-tanave
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22530465 (0.061):
BhP_04.17.033/2 tasmai samunnaddha-niruddha-śaktaye namaḥ parasmai / puruṣāya vedhase / BhP_04.17.034/1 sa vai bhavān ātma-vinirmitaṃ jagad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678850 (0.061):
tasmai samunnaddha niruddha śaktaye namaḥ parasmai puruṣāya vedhase // / BhP_04.17.033 // / sa vai bhavān ātma vinirmitaṃ jagad bhūtendriyāntaḥ karaṇātmakaṃ vibho /
BhP_02.04.012/3 gṛhītaśaktitritayāya dehinām / antarbhavāyānupalakṣyavartmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640943 (0.0):
namaḥ parasmai puruṣāya bhūyase sadudbhavasthānanirodhalīlayā / / gṛhītaśaktitritayāya dehinām antarbhavāyānupalakṣyavartmane //
BhP_02.04.013/1 bhūyo namaḥ sadvṛjinacchide 'satām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640949 (0.0):
gṛhītaśaktitritayāya dehinām antarbhavāyānupalakṣyavartmane // / BhP_02.04.012 // / bhūyo namaḥ sadvṛjinacchide 'satām asambhavāyākhilasattvamūrtaye /
asambhavāyākhilasattvamūrtaye / BhP_02.04.013/3 puṃsāṃ punaḥ pāramahaṃsya āśrame vyavasthitānām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640958 (0.0):
bhūyo namaḥ sadvṛjinacchide 'satām asambhavāyākhilasattvamūrtaye /
anumṛgyadāśuṣe / BhP_02.04.014/1 namo namaste 'stvṛṣabhāya sātvatāṃ vidūrakāṣṭhāya muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640968 (0.0):
puṃsāṃ punaḥ pāramahaṃsya āśrame vyavasthitānām anumṛgyadāśuṣe //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198889 (0.007):
tad-avirodhe hetuḥ | yad uktam - namo namas te'stv ṛṣabhāya sātvatām ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17841203 (0.053):
sarva rūpas tvam ataḥ sarva namasyo 'sīti mayā tvaṃ namasyase ity āha namo / namaḥ ||39|| / BhG 11.40 / namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14665041 (0.053):
sarva-rūpas tvam ataḥ sarva-namasyo 'sīti mayā tvaṃ namasyase ity āha namo / namaḥ ||39|| / BhG 11.40 / namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383806 (0.053):
BhP_10.40.021/3 pradyumnāyaniruddhāya sātvatāṃ pataye namaḥ / BhP_10.40.022/1 namo buddhāya śuddhāya daitya dānava mohine
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617868 (0.054):
namas te śitikaṇṭhāya $ nīlagrīvāya vedhase / HV_App.I,31.1049 / / namas te astu śociṣe $ namas te upavāsine // HV_App.I,31.1050 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103421 (0.054):
namas te śitikaṇṭhāya nīlagrīvāya vedhase / HV_App.I,31.1049 / / namas te astu śociṣe namas te upavāsine // HV_App.I,31.1050 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781967 (0.056):
pradyumnāyaniruddhāya sātvatāṃ pataye namaḥ // BhP_10.40.021 // / namo buddhāya śuddhāya daitya dānava mohine /
kuyoginām / BhP_02.04.014/3 nirastasāmyātiśayena rādhasā svadhāmani brahmaṇi raṃsyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640978 (0.0):
namo namaste 'stvṛṣabhāya sātvatāṃ vidūrakāṣṭhāya muhuḥ kuyoginām / / nirastasāmyātiśayena rādhasā svadhāmani brahmaṇi raṃsyate namaḥ //
namaḥ / BhP_02.04.015/1 yatkīrtanaṃ yatsmaraṇaṃ yadīkṣaṇaṃ yadvandanaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640987 (0.0):
nirastasāmyātiśayena rādhasā svadhāmani brahmaṇi raṃsyate namaḥ //
yacchravaṇaṃ yadarhaṇam / BhP_02.04.015/3 lokasya sadyo vidhunoti kalmaṣaṃ tasmai subhadraśravase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640996 (0.0):
yatkīrtanaṃ yatsmaraṇaṃ yadīkṣaṇaṃ yadvandanaṃ yacchravaṇaṃ yadarhaṇam /
namo namaḥ / BhP_02.04.016/1 vicakṣaṇā yaccaraṇopasādanāt saṅgaṃ vyudasyobhayato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641007 (0.0):
lokasya sadyo vidhunoti kalmaṣaṃ tasmai subhadraśravase namo namaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907759 (0.060):
tasmai subhadra śravase namo namaḥ || [BhP 2.4.17] / na yatra vaikuṇṭha kathā sudhāpagā
'ntarātmanaḥ / BhP_02.04.016/3 vindanti hi brahmagatiṃ gataklamāstasmai subhadraśravase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641016 (0.021):
vicakṣaṇā yaccaraṇopasādanāt saṅgaṃ vyudasyobhayato 'ntarātmanaḥ / / vindanti hi brahmagatiṃ gataklamāstasmai subhadraśravase namo namaḥ //
namo namaḥ / BhP_02.04.017/1 tapasvino dānaparā yaśasvino manasvino mantravidaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641027 (0.0):
vindanti hi brahmagatiṃ gataklamāstasmai subhadraśravase namo namaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907748 (0.0):
iti bṛhan nāradīya pādmavacanādīni | / tapasvino dāna parā yaśasvino / manasvino mantra vidaḥ sumaṅgalāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907759 (0.052):
tasmai subhadra śravase namo namaḥ || [BhP 2.4.17] / na yatra vaikuṇṭha kathā sudhāpagā
sumaṅgalāḥ / BhP_02.04.017/3 kṣemaṃ na vindanti vinā yadarpaṇaṃ tasmai subhadraśravase
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907758 (0.0):
tapasvino dāna parā yaśasvino / manasvino mantra vidaḥ sumaṅgalāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641037 (1.192):
tapasvino dānaparā yaśasvino manasvino mantravidaḥ sumaṅgalāḥ / / kṣemaṃ na vindanti vinā yadarpaṇaṃ tasmai subhadraśravase namo namaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641030 (0.019):
tapasvino dānaparā yaśasvino manasvino mantravidaḥ sumaṅgalāḥ /
namo namaḥ / BhP_02.04.018/1 kirātahūṇāndhrapulindapulkaśā ābhīraśumbhā yavanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641050 (0.0):
kṣemaṃ na vindanti vinā yadarpaṇaṃ tasmai subhadraśravase namo namaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907759 (0.009):
kṣemaṃ na vindanti vinā yad arpaṇaṃ / tasmai subhadra śravase namo namaḥ || [BhP 2.4.17]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17823501 (0.024):
ābhīra śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ | / ye 'nye ca pāpā yad apāśrayāśrayāḥ
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18466421 (0.024):
yad uktam- / kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903020 (0.024):
yathoktaṃ / kirāta hūṇāndhra pulinda pulkaśā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17823494 (0.052):
yad uktam / kirāta hūṇāndhra pulinda pulkaśā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121570 (0.056):
dvitīye śrī śukoktau [BhP 2.4.18] / kirāta hūṇāndhra pulinda pulkaśā
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18466524 (0.060):
kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā / ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ |
khasādayaḥ / BhP_02.04.018/3 ye 'nye ca pāpā yadapāśrayāśrayāḥ śudhyanti tasmai
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17823509 (0.0):
ābhīra śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ | / ye 'nye ca pāpā yad apāśrayāśrayāḥ
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18466429 (0.0):
kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā / ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641059 (0.0):
kirātahūṇāndhrapulindapulkaśā ābhīraśumbhā yavanāḥ khasādayaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121585 (0.0):
ye'nye ca pāpā yad apāśrayāśrayāḥ / śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ // Hbhv_11.667 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903028 (0.0):
kirāta hūṇāndhra pulinda pulkaśā / ābhīra śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17823617 (0.064):
ye 'nye ca pāpā yad apāśrayāśrayāḥ / śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ || [BhP 2.4.18] iti | / atrāsya lokasyānityatvaṃ kaṇṭhato bruvan harir mithyātvaṃ tasya nirāsāt
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18466537 (0.064):
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ / śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ || [BhP 2.4.18] iti | / atrāsya lokasyānityatvaṃ kaṇṭhato bruvan harir mithyātvaṃ tasya nirāsāt
prabhaviṣṇave namaḥ / BhP_02.04.019/1 sa eṣa ātmātmavatām adhīśvarastrayīmayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641062 (0.0):
ye 'nye ca pāpā yadapāśrayāśrayāḥ śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17823510 (0.008):
ye 'nye ca pāpā yad apāśrayāśrayāḥ / śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ || [BhP 2.4.18] iti |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18466430 (0.008):
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ / śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ || [BhP 2.4.18] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903029 (0.008):
ye'nye ca pāpā yad apāśrayāśrayāḥ / śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ || [BhP 2.4.18] iti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121585 (0.015):
ye'nye ca pāpā yad apāśrayāśrayāḥ / śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ // Hbhv_11.667 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17823617 (0.028):
ye 'nye ca pāpā yad apāśrayāśrayāḥ / śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ || [BhP 2.4.18] iti | / atrāsya lokasyānityatvaṃ kaṇṭhato bruvan harir mithyātvaṃ tasya nirāsāt
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18466537 (0.028):
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ / śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ || [BhP 2.4.18] iti | / atrāsya lokasyānityatvaṃ kaṇṭhato bruvan harir mithyātvaṃ tasya nirāsāt
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385587 (0.056):
BhP_07.03.030/1 tvaṃ saptatantūn vitanoṣi tanvā trayyā caturhotrakavidyayā / BhP_07.03.030/2 tvameka ātmātmavatāmanādir anantapāraḥ kavirantarātmā
dharmamayastapomayaḥ / BhP_02.04.019/3 gatavyalīkairajaśaṅkarādibhirvitarkyaliṅgo bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641077 (0.0):
sa eṣa ātmātmavatām adhīśvarastrayīmayo dharmamayastapomayaḥ / / gatavyalīkairajaśaṅkarādibhirvitarkyaliṅgo bhagavān prasīdatām //
prasīdatām / BhP_02.04.020/1 śriyaḥ patiryajñapatiḥ prajāpatirdhiyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641086 (0.0):
gatavyalīkairajaśaṅkarādibhirvitarkyaliṅgo bhagavān prasīdatām // / BhP_02.04.019 // / śriyaḥ patiryajñapatiḥ prajāpatirdhiyāṃ patirlokapatirdharāpatiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982758 (0.020):
sātvatāṃ sarveṣāṃ sātvatānāṃ yādava vīrāṇāṃ patiḥ / śriyaḥ patir yajña patiḥ prajāpatir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403982 (0.059):
śriyaḥ patir yajña patiḥ prajā patir / dhiyāṃ patir loka patir dharā patiḥ |
patirlokapatirdharāpatiḥ / BhP_02.04.020/3 patirgatiścāndhakavṛṣṇisātvatāṃ prasīdatāṃ me bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641097 (0.0):
BhP_02.04.019 // / śriyaḥ patiryajñapatiḥ prajāpatirdhiyāṃ patirlokapatirdharāpatiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982770 (0.0):
śriyaḥ patir yajña patiḥ prajāpatir / dhiyāṃ patir loka patir dharāpatiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403271 (0.0):
patiḥ ity ādau / patir gatiś cāndhaka vṛṣṇi sātvatāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403995 (0.0):
dhiyāṃ patir loka patir dharā patiḥ | / patir gatiś cāndhaka vṛṣṇi sātvatāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411486 (0.0):
svopāsyatvaṃ pratipādayann āha patir gatiś cāndhaka vṛṣṇi sātvatāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417917 (0.007):
tātkālikatvam āgacchaty eva | yathā dhārmika sabhyo'yaṃ rājā vardhatām / iti | tad evaṃ patir gatiś cāndhaka vṛṣṇi sātvatām [BhP 2.4.20] ity atrāpy
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982758 (0.022):
śriyaḥ patir yajña patiḥ prajāpatir / dhiyāṃ patir loka patir dharāpatiḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6699502 (0.039):
sarasāṃ ca patiścaiva bhūtānāṃ ca patistathā // GarP_1,15.30 // / vetālānāṃ patiścaiva kūṣmāṇḍānāṃ patistathā /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392043 (0.058):
BhP_07.10.050/2 maunena bhaktyopaśamena pūjitaḥ prasīdatāmeṣa sa sātvatāṃ / patiḥ / BhP_07.10.051/1 sa eṣa bhagavān rājan vyatanodvihataṃ yaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725650 (0.058):
maunena bhaktyopaśamena pūjitaḥ prasīdatāmeṣa sa sātvatāṃ patiḥ // / BhP_07.10.050 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729287 (0.058):
maunena bhaktyopaśamena pūjitaḥ prasīdatāmeṣa sa sātvatāṃ patiḥ // / BhP_07.15.077 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403982 (0.059):
śriyaḥ patir yajña patiḥ prajā patir / dhiyāṃ patir loka patir dharā patiḥ |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395936 (0.061):
BhP_07.15.077/2 maunena bhaktyopaśamena pūjitaḥ prasīdatāmeṣa sa sātvatāṃ / patiḥ / BhP_07.15.078/0 śrīśuka uvāca
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6699422 (0.064):
paśūnāṃ ca patiḥ prāyo vasūnāṃ patireva ca (140) / / patirākhaṇḍalasyaiva varūṇasya patistathā // GarP_1,15.22 //
satāṃ patiḥ / BhP_02.04.021/1 yadaṅghryabhidhyānasamādhidhautayā dhiyānupaśyanti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641106 (0.0):
patirgatiścāndhakavṛṣṇisātvatāṃ prasīdatāṃ me bhagavān satāṃ patiḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403996 (0.009):
patir gatiś cāndhaka vṛṣṇi sātvatāṃ / prasīdatāṃ me bhagavān satāṃ patiḥ || [BhP 2.4.20]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411487 (0.009):
svopāsyatvaṃ pratipādayann āha patir gatiś cāndhaka vṛṣṇi sātvatāṃ / prasīdatāṃ me bhagavān satāṃ patiḥ || [BhP 2.4.20] iti | spaṣṭam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982770 (0.023):
patir gatiś cāndhaka vṛṣṇi sātvatāṃ / prasīdatāṃ me bhagavan satāṃ patiḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403272 (0.053):
patir gatiś cāndhaka vṛṣṇi sātvatāṃ / prasīdatāṃ me bhagavān satāṃ gatiḥ || [BhP 2.4.20] ||
tattvam ātmanaḥ / BhP_02.04.021/3 vadanti caitat kavayo yathārucaṃ sa me mukundo bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641116 (0.0):
yadaṅghryabhidhyānasamādhidhautayā dhiyānupaśyanti hi tattvam ātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6397436 (0.047):
BhP_10.58.021/3 tuṣyatāṃ me sa bhagavān mukundo 'nātha saṃśrayaḥ
prasīdatām / BhP_02.04.022/1 pracoditā yena purā sarasvatī vitanvatājasya satīṃ smṛtiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641125 (0.0):
vadanti caitat kavayo yathārucaṃ sa me mukundo bhagavān prasīdatām // / BhP_02.04.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23203395 (0.062):
bhagavān evābhihitaḥ | vivṛtaṃ caitat | pracoditā yena purā sarasvatīty / [BhP / 2.4.22] ādinā |
hṛdi / BhP_02.04.022/3 svalakṣaṇā prādurabhūt kilāsyataḥ sa me ṛṣīṇām ṛṣabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641136 (0.0):
pracoditā yena purā sarasvatī vitanvatājasya satīṃ smṛtiṃ hṛdi / / svalakṣaṇā prādurabhūt kilāsyataḥ sa me ṛṣīṇām ṛṣabhaḥ prasīdatām //
prasīdatām / BhP_02.04.023/1 bhūtairmahadbhirya imāḥ puro vibhurnirmāya śete yadamūṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641145 (0.0):
svalakṣaṇā prādurabhūt kilāsyataḥ sa me ṛṣīṇām ṛṣabhaḥ prasīdatām // / BhP_02.04.022 //
pūruṣaḥ / BhP_02.04.023/3 bhuṅkte guṇān ṣoḍaśa ṣoḍaśātmakaḥ so 'laṅkṛṣīṣṭa bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641153 (0.0):
bhūtairmahadbhirya imāḥ puro vibhurnirmāya śete yadamūṣu pūruṣaḥ / / bhuṅkte guṇān ṣoḍaśa ṣoḍaśātmakaḥ so 'laṅkṛṣīṣṭa bhagavān vacāṃsi me //
vacāṃsi me / BhP_02.04.024/1 namastasmai bhagavate vāsudevāya vedhase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641161 (0.0):
bhuṅkte guṇān ṣoḍaśa ṣoḍaśātmakaḥ so 'laṅkṛṣīṣṭa bhagavān vacāṃsi me //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009054 (0.015):
BhP_09.19.028/2 kṛṣṇe manaḥ samāveśya vyadhunol liṅgamātmanaḥ / BhP_09.19.029/1 namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363978 (0.016):
BhP_10.10.033/1 tasmai tubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase / BhP_10.10.033/3 ātma dyota guṇaiś channa mahimne brahmaṇe namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753896 (0.016):
kṛṣṇe manaḥ samāveśya vyadhunol liṅgamātmanaḥ // BhP_09.19.028 // / namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763577 (0.025):
ko nv ihārhati vijñātuṃ prāk siddhaṃ guṇa saṃvṛtaḥ // BhP_10.10.032 // / tasmai tubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase / / ātma dyota guṇaiś channa mahimne brahmaṇe namaḥ // BhP_10.10.033 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398523 (0.025):
BhP_10.59.026/3 namaḥ paṅkaja netrāya namas tepaṅkajāṅghraye / BhP_10.59.027/1 namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795628 (0.026):
namaḥ paṅkaja netrāya namas tepaṅkajāṅghraye // BhP_10.59.026 // / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7041148 (0.035):
jñānaṃ brahmaikaviṣayaṃ paramānandasiddhidam // KūrmP_1,1.82 // / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya vedhase /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541003 (0.037):
BhP_04.30.042/2 vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688694 (0.038):
vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_04.30.042 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550880 (0.038):
BhP_12.13.020/1 namas tasmai bhagavate vāsudevāya sākṣiṇe / BhP_12.13.020/3 ya idam kṛpayā kasmai vyācacakṣe mumukṣave
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383799 (0.039):
BhP_10.40.021/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / BhP_10.40.021/3 pradyumnāyaniruddhāya sātvatāṃ pataye namaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412661 (0.039):
BhP_11.05.029/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / BhP_11.05.029/3 pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629491 (0.039):
gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca // BhP_01.05.036 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714805 (0.039):
bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha // BhP_06.16.017 // / oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164790 (0.039):
BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175075 (0.039):
BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940232 (0.040):
BhP_02.05.012/1 tasmai namo bhagavate vāsudevāya dhīmahi / BhP_02.05.012/3 yanmāyayā durjayayā māṃ vadanti jagadgurum
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375854 (0.041):
BhP_10.27.010/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane / BhP_10.27.010/3 vāsudevāya kṛṣṇāya sātvatāṃ pataye namaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524073 (0.045):
BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / BhP_04.08.054/1 mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ
BhP_02.04.024/3 papurjñānam ayaṃ saumyā yanmukhāmburuhāsavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641168 (0.0):
BhP_02.04.023 // / namastasmai bhagavate vāsudevāya vedhase / / papurjñānam ayaṃ saumyā yanmukhāmburuhāsavam // BhP_02.04.024 //
BhP_02.04.025/1 etadevātmabhū rājan nāradāya vipṛcchate / BhP_02.04.025/3 vedagarbho 'bhyadhāt sākṣādyadāha harirātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641179 (0.0):
papurjñānam ayaṃ saumyā yanmukhāmburuhāsavam // BhP_02.04.024 // / etadevātmabhū rājan nāradāya vipṛcchate /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13008325 (0.034):
BhP_09.18.030/1 nāhuṣāya sutāṃ dattvā saha śarmiṣṭhayośanā / BhP_09.18.030/2 tamāha rājan charmiṣṭhāmādhāstalpe na karhicit
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772401 (0.038):
<12326.111/2> tato mayai9tac chrutvā ca !kīrtitaṃ tava bhārata / <12326.112/001> [X K7 D4.9 ins.:: nāradāc cai7va devar1ṣeḥ !purāṇam aham
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392048 (0.042):
BhP_07.10.051/1 sa eṣa bhagavān rājan vyatanodvihataṃ yaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725655 (0.042):
BhP_07.10.050 // / sa eṣa bhagavān rājan vyatanodvihataṃ yaśaḥ /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26548101 (0.046):
BhP_05.05.027/1 mano-vaco-dṛk-karaṇehitasya sākṣāt-kṛtaṃ me paribarhaṇaṃ / BhP_05.05.027/2 vinā pumān yena mahā-vimohāt kṛtānta-pāśān na vimoktum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2799262 (0.051):
samuddharataṃ māṃ kṛcchrāt patantaṃ niraye 'śucau // BhP_10.64.020 // / nāhaṃ pratīcche vai rājann ity uktvā svāmy apākramat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173134 (0.052):
BhP_01.17.021/3 samāhitena manasā vikhedaḥ paryacaṣṭa tam / BhP_01.17.022/0 rājovāca / BhP_01.17.022/1 dharmaṃ bravīṣi dharmajña dharmo 'si vṛṣarūpadhṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714374 (0.052):
andhe tamasi magnasya jñānadīpa udīryatām // BhP_06.15.016 // / BhP_06.15.017/0 śrīaṅgirā uvāca / ahaṃ te putrakāmasya putrado 'smy aṅgirā nṛpa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691579 (0.056):
praśraya praṇaya bhara suyantritān apy upaśikṣayann iti hovāca // / BhP_05.04.019 //_* / BhP_05.05.001/0 ṛṣabha uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174609 (0.057):
BhP_06.15.016/2 andhe tamasi magnasya jñānadīpa udīryatām / BhP_06.15.017/0 śrīaṅgirā uvāca / BhP_06.15.017/1 ahaṃ te putrakāmasya putrado 'smy aṅgirā nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6402453 (0.058):
BhP_10.64.021/1 nāhaṃ pratīcche vai rājann ity uktvā svāmy apākramat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637295 (0.060):
samāhitena manasā vikhedaḥ paryacaṣṭa tam // BhP_01.17.021 // / BhP_01.17.022/0 rājovāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368556 (0.061):
BhP_08.01.008/3 tapyamānastapo ghoramidamanvāha bhārata / BhP_08.01.009/0 śrīmanuruvāca / BhP_08.01.009/1 yena cetayate viśvaṃ viśvaṃ cetayate na yam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387299 (0.061):
BhP_10.45.037/2 saṃlokṣya rājann ati mānusīṃ matim / BhP_10.45.037/3 sammantrya patnyā sa mahārṇave mṛtaṃ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411244 (0.064):
BhP_03.23.009/4 vrīḍāvaloka-vilasad-dhasitānanāha / BhP_03.23.010/0 devahūtir uvāca / BhP_03.23.010/1 rāddhaṃ bata dvija-vṛṣaitad amogha-yoga-
BhP_02.05.001/0 nārada uvāca / BhP_02.05.001/1 devadeva namaste 'stu bhūtabhāvana pūrvaja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641187 (0.0):
vedagarbho 'bhyadhāt sākṣādyadāha harirātmanaḥ // BhP_02.04.025 // / BhP_02.05.001/0 nārada uvāca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554463 (0.023):
'dhyāyaḥ // 3.349 // / nārada uvāca / namo 'stu te / devadeva / Vdha_3,350.[1] /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419806 (0.042):
BhP_10.87.046/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.87.046/1 namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyāmala kīrtaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815341 (0.054):
pūrṇaḥ śruta dharo rājann āha vīra vrato muniḥ // BhP_10.87.045 // / BhP_10.87.046/0 śrī nārada uvāca / namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyāmala kīrtaye /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22539713 (0.059):
BhP_04.29.051/2 iti veda sa vai vidvān yo vidvān sa gurur hariḥ / BhP_04.29.052/0 nārada uvāca / BhP_04.29.052/1 praśna evaṃ hi sañchinno bhavataḥ puruṣarṣabha
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772997 (0.063):
aditiruvāca / prasīda devadeveśa namaste viśvabhāvana / / nāhaṃ tvāmudare voḍhumīśa śakṣyāmi keśava /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687491 (0.064):
iti veda sa vai vidvān yo vidvān sa gurur hariḥ // BhP_04.29.051 // / BhP_04.29.052/0 nārada uvāca / praśna evaṃ hi sañchinno bhavataḥ puruṣarṣabha /
BhP_02.05.001/3 tadvijānīhi yaj jñānam ātmatattvanidarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641195 (0.0):
devadeva namaste 'stu bhūtabhāvana pūrvaja / / tadvijānīhi yaj jñānam ātmatattvanidarśanam // BhP_02.05.001 //
BhP_02.05.002/1 yadrūpaṃ yadadhiṣṭhānaṃ yataḥ sṛṣṭam idaṃ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641202 (0.0):
tadvijānīhi yaj jñānam ātmatattvanidarśanam // BhP_02.05.001 //
BhP_02.05.002/3 yat saṃsthaṃ yat paraṃ yac ca tat tattvaṃ vada tattvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641210 (0.0):
yadrūpaṃ yadadhiṣṭhānaṃ yataḥ sṛṣṭam idaṃ prabho / / yat saṃsthaṃ yat paraṃ yac ca tat tattvaṃ vada tattvataḥ // BhP_02.05.002
BhP_02.05.003/1 sarvaṃ hyetadbhavān veda bhūtabhavyabhavatprabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641217 (0.0):
yat saṃsthaṃ yat paraṃ yac ca tat tattvaṃ vada tattvataḥ // BhP_02.05.002
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13822962 (0.037):
bhūtabhavyabhavajjñānaṃ HV_7.44*133:4a / bhūtabhavyabhavatprabhuḥ HV_43.75b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16364720 (0.039):
bhūtabhavyabhavatprabhum HV_App.I,31.3637b / bhūtabhavyabhavatprabhuḥ **HV_App.I,42B.2414**149:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699456 (0.039):
vyaktāvyaktamahābhūto $ bhūtabhavyabhavatprabhuḥ / / **HV_App.I,42B.2414**149:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25115534 (0.039):
bhūtabhavyabhavatprabhum HV_App.I,31.3637b / bhūtabhavyabhavatprabhuḥ HV_App.I,42B.2414**149:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185007 (0.039):
vyaktāvyaktamahābhūto bhūtabhavyabhavatprabhuḥ / / **HV_App.I,42B.2414**149:1 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893575 (0.047):
bhūtabhavyabhavatprabhuḥ BrP_183.6b / bhūtabhavyabhavātmakam BrP_238.37b
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1506905 (0.051):
08,052.003c prasanno yasya me 'dya tvaṃ bhūtabhavyabhavatprabhuḥ / 08,052.004a tvatsahāyo hy ahaṃ kṛṣṇa trīṃl lokān vai samāgatān
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16364700 (0.061):
bhūtabhavyabhavajjñānaṃ *HV_7.44*133:4a / bhūtabhavyabhavatprabhum HV_App.I,31.2719b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20774431 (0.061):
13,135.014a viśvaṃ viṣṇur vaṣaṭkāro bhūtabhavyabhavatprabhuḥ / 13,135.014c bhūtakṛd bhūtabhṛd bhāvo bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ
BhP_02.05.003/3 karāmalakavadviśvaṃ vijñānāvasitaṃ tava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641224 (0.0):
sarvaṃ hyetadbhavān veda bhūtabhavyabhavatprabhuḥ / / karāmalakavadviśvaṃ vijñānāvasitaṃ tava // BhP_02.05.003 //
BhP_02.05.004/1 yadvijñāno yadādhāro yatparastvaṃ yadātmakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641234 (0.0):
karāmalakavadviśvaṃ vijñānāvasitaṃ tava // BhP_02.05.003 // / yadvijñāno yadādhāro yatparastvaṃ yadātmakaḥ /
BhP_02.05.004/3 ekaḥ sṛjasi bhūtāni bhūtairevātmamāyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641241 (1.192):
yadvijñāno yadādhāro yatparastvaṃ yadātmakaḥ / / ekaḥ sṛjasi bhūtāni bhūtairevātmamāyayā // BhP_02.05.004 //
BhP_02.05.005/1 ātman bhāvayase tāni na parābhāvayan svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641246 (0.005):
ekaḥ sṛjasi bhūtāni bhūtairevātmamāyayā // BhP_02.05.004 // / ātman bhāvayase tāni na parābhāvayan svayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183319 (0.064):
sva-māyayātmany avadhīyamānaḥ || [BhP 5.11.13] / yaḥ śuddho'pi māyātaḥ paro'pi māyā-racitasya vakṣyamāṇasya sarva-
BhP_02.05.005/3 ātmaśaktim avaṣṭabhya ūrṇanābhirivāklamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641252 (0.005):
ātman bhāvayase tāni na parābhāvayan svayam / / ātmaśaktim avaṣṭabhya ūrṇanābhirivāklamaḥ // BhP_02.05.005 //
BhP_02.05.006/1 nāhaṃ veda paraṃ hyasmin nāparaṃ na samaṃ vibho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641261 (0.0):
ātmaśaktim avaṣṭabhya ūrṇanābhirivāklamaḥ // BhP_02.05.005 // / nāhaṃ veda paraṃ hyasmin nāparaṃ na samaṃ vibho /
BhP_02.05.006/3 nāmarūpaguṇairbhāvyaṃ sadasat kiñcidanyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641270 (0.0):
nāhaṃ veda paraṃ hyasmin nāparaṃ na samaṃ vibho / / nāmarūpaguṇairbhāvyaṃ sadasat kiñcidanyataḥ // BhP_02.05.006 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941135 (0.055):
BhP_02.06.032/3 nānyadbhagavataḥ kiñcidbhāvyaṃ sadasadātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642178 (0.055):
nānyadbhagavataḥ kiñcidbhāvyaṃ sadasadātmakam // BhP_02.06.032 //
BhP_02.05.007/1 sa bhavān acaradghoraṃ yat tapaḥ susamāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641279 (0.0):
nāmarūpaguṇairbhāvyaṃ sadasat kiñcidanyataḥ // BhP_02.05.006 // / sa bhavān acaradghoraṃ yat tapaḥ susamāhitaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943280 (0.057):
BhP_02.09.008/3 atapyata smākhilalokatāpanaṃ tapastapīyāṃstapatāṃ / samāhitaḥ / BhP_02.09.009/1 tasmai svalokaṃ bhagavān sabhājitaḥ sandarśayām āsa paraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644123 (0.057):
atapyata smākhilalokatāpanaṃ tapastapīyāṃstapatāṃ samāhitaḥ // / BhP_02.09.008 // / tasmai svalokaṃ bhagavān sabhājitaḥ sandarśayām āsa paraṃ na yatparam /
BhP_02.05.007/3 tena khedayase nastvaṃ parāśaṅkāṃ ca yacchasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641283 (0.006):
sa bhavān acaradghoraṃ yat tapaḥ susamāhitaḥ / / tena khedayase nastvaṃ parāśaṅkāṃ ca yacchasi // BhP_02.05.007 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712112 (0.045):
diṣṭyānṛṇo 'dyāhamasattama tvayā macchūlanirbhinnadṛṣaddhṛdācirāt // / BhP_06.11.014 // / yo no 'grajasyātmavido dvijāter gurorapāpasya ca dīkṣitasya /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9531646 (0.047):
9,32: kantakaḥ.kantapo.vā,.kṛṇtater.vā.kantater.vā.syād.gati.karmaṇah/ / 9,32: udgatatamo.bhavati/ / 9,32: yaccha.naḥ.śarma/
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27417219 (0.064):
bhuñjīta susamāhitaḥ NsP_58.104d / bhuñjīdhvam atra me dattam NsP_50.144a
BhP_02.05.008/1 etan me pṛcchataḥ sarvaṃ sarvajña sakaleśvara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641290 (1.192):
tena khedayase nastvaṃ parāśaṅkāṃ ca yacchasi // BhP_02.05.007 // / etan me pṛcchataḥ sarvaṃ sarvajña sakaleśvara /
BhP_02.05.008/3 vijānīhi yathaivedam ahaṃ budhye 'nuśāsitaḥ / BhP_02.05.009/0 brahmovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641297 (0.0):
etan me pṛcchataḥ sarvaṃ sarvajña sakaleśvara / / vijānīhi yathaivedam ahaṃ budhye 'nuśāsitaḥ // BhP_02.05.008 //
BhP_02.05.009/1 samyak kāruṇikasyedaṃ vatsa te vicikitsitam / BhP_02.05.009/3 yadahaṃ coditaḥ saumya bhagavadvīryadarśane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641309 (0.0):
vijānīhi yathaivedam ahaṃ budhye 'nuśāsitaḥ // BhP_02.05.008 // / BhP_02.05.009/0 brahmovāca / samyak kāruṇikasyedaṃ vatsa te vicikitsitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13897239 (0.0):
śrī brahma nārada saṃvāde'pi / samyak kāruṇikasyedaṃ vatsa te vicikitsitam | / yad ahaṃ coditaḥ saumya bhagavad vīrya darśane || [BhP 2.5.9]
BhP_02.05.010/1 nānṛtaṃ tava tac cāpi yathā māṃ prabravīṣi bhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641317 (0.0):
yadahaṃ coditaḥ saumya bhagavadvīryadarśane // BhP_02.05.009 // / nānṛtaṃ tava tac cāpi yathā māṃ prabravīṣi bhoḥ /
BhP_02.05.010/3 avijñāya paraṃ matta etāvat tvaṃ yato hi me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641322 (1.192):
nānṛtaṃ tava tac cāpi yathā māṃ prabravīṣi bhoḥ / / avijñāya paraṃ matta etāvat tvaṃ yato hi me // BhP_02.05.010 //
BhP_02.05.011/1 yena svarociṣā viśvaṃ rocitaṃ rocayāmyaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641330 (0.0):
avijñāya paraṃ matta etāvat tvaṃ yato hi me // BhP_02.05.010 // / yena svarociṣā viśvaṃ rocitaṃ rocayāmyaham /
BhP_02.05.011/3 yathārko 'gniryathā somo yatharkṣagrahatārakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641337 (0.0):
yena svarociṣā viśvaṃ rocitaṃ rocayāmyaham / / yathārko 'gniryathā somo yatharkṣagrahatārakāḥ // BhP_02.05.011 //
BhP_02.05.012/1 tasmai namo bhagavate vāsudevāya dhīmahi / BhP_02.05.012/3 yanmāyayā durjayayā māṃ vadanti jagadgurum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641349 (0.004):
yathārko 'gniryathā somo yatharkṣagrahatārakāḥ // BhP_02.05.011 // / tasmai namo bhagavate vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2846662 (0.022):
viśokam amṛtaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi // BhP_12.13.019 //* / namas tasmai bhagavate vāsudevāya sākṣiṇe /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550880 (0.023):
BhP_12.13.019/4 tac chuddhaṃ vimalaṃ viśokam amṛtaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi / BhP_12.13.020/1 namas tasmai bhagavate vāsudevāya sākṣiṇe
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164791 (0.032):
BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175077 (0.032):
BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524073 (0.036):
BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / BhP_04.08.054/1 mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672896 (0.038):
yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // BhP_04.08.053 // / BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940037 (0.040):
vacāṃsi me / BhP_02.04.024/1 namastasmai bhagavate vāsudevāya vedhase
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986616 (0.052):
yan māyayā durjayayā māṃ vadanti jagad gurum ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383799 (0.056):
BhP_10.40.021/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / BhP_10.40.021/3 pradyumnāyaniruddhāya sātvatāṃ pataye namaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412661 (0.056):
BhP_11.05.029/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / BhP_11.05.029/3 pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986608 (0.056):
varuṇaḥ śrī bhagavantam ||25|| / tasmai namo bhagavate vāsudevāya dhīmahi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002051 (0.057):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ / vāsudevāya dhīmahi |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363977 (0.058):
BhP_10.10.033/1 tasmai tubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase / BhP_10.10.033/3 ātma dyota guṇaiś channa mahimne brahmaṇe namaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374146 (0.059):
BhP_10.23.049/3 jāto yaduṣv ity āśṛṇma hy api mūḍhā na vidmahe / BhP_10.23.050/1 tasmai namo bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6779154 (0.060):
namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi // GarP_1,195.1 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629492 (0.060):
gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca // BhP_01.05.036 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714806 (0.060):
bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha // BhP_06.16.017 // / oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772995 (0.060):
jāto yaduṣv ity āśṛṇma hy api mūḍhā na vidmahe // BhP_10.23.049 // / tasmai namo bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641158 (0.061):
bhuṅkte guṇān ṣoḍaśa ṣoḍaśātmakaḥ so 'laṅkṛṣīṣṭa bhagavān vacāṃsi me // / BhP_02.04.023 // / namastasmai bhagavate vāsudevāya vedhase /
BhP_02.05.013/1 vilajjamānayā yasya sthātum īkṣāpathe 'muyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641355 (0.005):
yanmāyayā durjayayā māṃ vadanti jagadgurum // BhP_02.05.012 // / vilajjamānayā yasya sthātum īkṣāpathe 'muyā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012241 (0.006):
atra sākṣāc chabdena vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā pathe'muyā ity [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980672 (0.036):
tatrodāsīnatvaṃ matam | vakṣyate ca -- / vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā-pathe'muyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986623 (0.036):
yan māyayā durjayayā māṃ vadanti jagad gurum || / vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā pathe'muyā |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739129 (0.037):
atra sākṣāt-śabdena vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā-pathe'muyā ity
BhP_02.05.013/3 vimohitā vikatthante mamāham iti durdhiyaḥ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433416 (5.960):
atra sākṣāt-śabdena māyā paraity abhimukhe ca vilajjamānā iti [BhP 2.7.47] / vimohitā vikatthante mamāham iti durdhiyaḥ | [BhP 2.5.13] ity uktvā māyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641359 (0.005):
vilajjamānayā yasya sthātum īkṣāpathe 'muyā / / vimohitā vikatthante mamāham iti durdhiyaḥ // BhP_02.05.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980676 (0.009):
vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā-pathe'muyā / vimohitā vikatthante mamāham iti durdhiyaḥ || [BhP 2.5.13] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986627 (0.009):
vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā pathe'muyā | / vimohitā vikatthante mamāham iti durdhiyaḥ || [BhP 2.5.12 13]
BhP_02.05.014/1 dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944037 (0.0):
BhP_02.10.012/1 dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641365 (0.006):
vimohitā vikatthante mamāham iti durdhiyaḥ // BhP_02.05.013 // / dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644830 (0.006):
tena nārāyaṇo nāma yadāpaḥ puruṣodbhavāḥ // BhP_02.10.011 // / dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2068484 (0.021):
tadanantarāpāyādapavargaḥ'; iti / / dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401626 (0.046):
BhP_10.63.026/1 kālo daivaṃ karma jīvaḥ svabhāvo dravyaṃ kṣetraṃ prāṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798492 (0.046):
kālo daivaṃ karma jīvaḥ svabhāvo dravyaṃ kṣetraṃ prāṇa ātmā vikāraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23191032 (0.046):
kālo daivaṃ karma jīvaḥ svabhāvo / dravyaṃ kṣetraṃ prāṇam ātmā vikāraḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993206 (0.046):
MSS_9895 1 kālo daivaṃ karma jīvaḥ svabhāvo dravyaṃ kṣetraṃ prāṇa ātmā
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17675458 (0.049):
jijñāsotthajñānajāt tatprasādādeva mucyate // MAnuv_1,1.12 // / dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca /
BhP_02.05.014/3 vāsudevāt paro brahman na cānyo 'rtho 'sti tattvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641373 (0.0):
dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca / / vāsudevāt paro brahman na cānyo 'rtho 'sti tattvataḥ // BhP_02.05.014 //
BhP_02.05.015/1 nārāyaṇaparā vedā devā nārāyaṇāṅgajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641381 (0.0):
vāsudevāt paro brahman na cānyo 'rtho 'sti tattvataḥ // BhP_02.05.014 // / nārāyaṇaparā vedā devā nārāyaṇāṅgajāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13801077 (0.033):
nārāyaṇaparāyaṇā HV_37.18d / nārāyaṇaparā vedā HV_30.33*452:1a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784158 (0.044):
viṣṇos tās tv ayanaṃ pūrvaṃ % tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // BrP_60.25 // / nārāyaṇaparā vedā $ nārāyaṇaparā dvijāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16858888 (0.044):
nārāyaṇaparāyaṇaḥ BrP_216.52b / nārāyaṇaparā vedā BrP_60.26a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055472 (0.044):
viṣṇos tās tv ayanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // BrP_60.25 // / nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparā dvijāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427829 (0.044):
[k: T1.2 G1.3 5 M ins.: :k] / nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparā makhāḥ | *HV_100.85*1123:1 |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306599 (0.045):
nārāyaṇaparā devā HV_App.I,42.72a / nārāyaṇaparā makhāḥ *HV_100.85*1123:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665971 (0.045):
dhātā vidhātā prabhavaḥ $ saṃyamo niyamo yamaḥ // HV_App.I,42.71 // / nārāyaṇaparā devā $ nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ / HV_App.I,42.72 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25079314 (0.045):
nārāyaṇaparā devā HV_App.I,42.72a / nārāyaṇaparā yajñā HV_App.I,42.73a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151528 (0.045):
dhātā vidhātā prabhavaḥ saṃyamo niyamo yamaḥ // HV_App.I,42.71 // / nārāyaṇaparā devā nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ / HV_App.I,42.72 /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10445253 (0.053):
12,335.074c eṣa yogaś ca sāṃkhyaṃ ca brahma cāgryaṃ harir vibhuḥ / 12,335.075a nārāyaṇaparā vedā yajñā nārāyaṇātmakāḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27016232 (0.053):
<12335.74/2> eṣa yogaś ca sāṃkhyaṃ ca !brahma cāgryaṃ harir vibhuḥ / <12335.75/1> nārāyaṇaparā vedā !yajñā nārāyaṇātmakāḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15781120 (0.053):
<12335.74/2> eṣa yogaś ca sāṃkhyaṃ ca !brahma cā7gryaṃ harir vibhuḥ / <12335.75/1> nārāyaṇa-parā vedā !yajñā nārāyaṇā3tmakāḥ !
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361349 (0.054):
[k: Ñ2 V2.3 B Dn Ds D3.4.6 ins.: :k] / nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ | *HV_30.33*452:1 |
BhP_02.05.015/3 nārāyaṇaparā lokā nārāyaṇaparā makhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641388 (0.0):
nārāyaṇaparā vedā devā nārāyaṇāṅgajāḥ / / nārāyaṇaparā lokā nārāyaṇaparā makhāḥ // BhP_02.05.015 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306605 (0.022):
nārāyaṇaparā devā HV_App.I,42.72a / nārāyaṇaparā makhāḥ *HV_100.85*1123:1b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427830 (0.029):
nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparā makhāḥ | *HV_100.85*1123:1 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665973 (0.042):
dhātā vidhātā prabhavaḥ $ saṃyamo niyamo yamaḥ // HV_App.I,42.71 // / nārāyaṇaparā devā $ nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ / HV_App.I,42.72 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151530 (0.042):
dhātā vidhātā prabhavaḥ saṃyamo niyamo yamaḥ // HV_App.I,42.71 // / nārāyaṇaparā devā nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ / HV_App.I,42.72 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13801063 (0.045):
nārāyaṇaparā gatiḥ HV_30.33*452:2b / nārāyaṇaparā makhāḥ HV_100.85*1123:1b
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162927 (0.045):
BhP_01.02.028/1 vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ / BhP_01.02.028/3 vāsudevaparā yoga vāsudevaparāḥ kriyāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13801077 (0.050):
nārāyaṇaparā vedā HV_30.33*452:1a / nārāyaṇaparā vedā HV_100.85*1123:1a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784164 (0.051):
viṣṇos tās tv ayanaṃ pūrvaṃ % tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // BrP_60.25 // / nārāyaṇaparā vedā $ nārāyaṇaparā dvijāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16858888 (0.051):
nārāyaṇaparā vedā BrP_60.26a / nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ BrP_60.26d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055479 (0.051):
viṣṇos tās tv ayanaṃ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // BrP_60.25 // / nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparā dvijāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306650 (0.051):
nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ *HV_30.33*452:1b / nārāyaṇaparāḥ striyaḥ HV_App.I,29D.28b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079728 (0.053):
nārāyaṇaparāḥ sarve nārāyaṇaparāyaṇāḥ // KūrmP_1,47.42 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361347 (0.055):
nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ | *HV_30.33*452:1 |
BhP_02.05.016/1 nārāyaṇaparo yogo nārāyaṇaparaṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641394 (5.960):
nārāyaṇaparā lokā nārāyaṇaparā makhāḥ // BhP_02.05.015 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427830 (0.032):
nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparā makhāḥ | *HV_100.85*1123:1 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361365 (0.033):
nārāyaṇaparaṃ satyaṃ nārāyaṇaparaṃ tapaḥ | *HV_30.33*452:3 | / nārāyaṇaparo mokṣo nārāyaṇaparaṃ param | *HV_30.33*452:4 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13801063 (0.045):
nārāyaṇaparā gatiḥ HV_30.33*452:2b / nārāyaṇaparā makhāḥ HV_100.85*1123:1b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306604 (0.046):
nārāyaṇaparā devā HV_App.I,42.72a / nārāyaṇaparā makhāḥ *HV_100.85*1123:1b / nārāyaṇaparā yajñā HV_App.I,42.73a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13801081 (0.047):
nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ HV_30.33*452:1b / nārāyaṇaparo dharmo HV_30.33*452:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361350 (0.047):
nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ | *HV_30.33*452:1 | / nārāyaṇaparo dharmo nārāyaṇaparā gatiḥ | *HV_30.33*452:2 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16858892 (0.050):
nārāyaṇaparāḥ kriyāḥ BrP_60.26d / nārāyaṇaparo vahnir BrP_60.27c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10445327 (0.057):
12,335.081c nārāyaṇaparaṃ sāṃkhyaṃ yogo nārāyaṇātmakaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27016306 (0.057):
<12335.81/2> nārāyaṇaparaṃ sāṃkhyaṃ !yogo nārāyaṇātmakaḥ !!12335.81!
BhP_02.05.016/3 nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ nārāyaṇaparā gatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641399 (0.005):
nārāyaṇaparo yogo nārāyaṇaparaṃ tapaḥ / / nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ nārāyaṇaparā gatiḥ // BhP_02.05.016 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306560 (0.012):
nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ **HV_App.I,42.74**7:1a / nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ *HV_100.85*1123:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13801048 (0.012):
nārāyaṇa namo 'stu te HV_71.4*798:9b / nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ HV_100.85*1123:2a / nārāyaṇaparaṃ tapaḥ HV_30.33*452:3b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427836 (0.015):
nārāyaṇaparā vedā nārāyaṇaparā makhāḥ | *HV_100.85*1123:1 | / nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ nārāyaṇaparaṃ tapaḥ || *HV_100.85*1123:2 |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10273507 (0.021):
12,047.063d*0097_01 nārāyaṇaparaṃ brahma nārāyaṇaparaṃ tapaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361363 (0.031):
nārāyaṇaparo dharmo nārāyaṇaparā gatiḥ | *HV_30.33*452:2 | / nārāyaṇaparaṃ satyaṃ nārāyaṇaparaṃ tapaḥ | *HV_30.33*452:3 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13801056 (0.033):
nārāyaṇaparaṃ tapaḥ HV_100.85*1123:2b / nārāyaṇaparaṃ param HV_30.33*452:4b
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162941 (0.035):
BhP_01.02.029/1 vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ / BhP_01.02.029/3 vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306568 (0.043):
nārāyaṇaparaṃ padam HV_App.I,42.75b / nārāyaṇaparaṃ param *HV_30.33*452:4b / nārāyaṇaparaṃ mahat **HV_App.I,42.74**7:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25079286 (0.047):
nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ HV_App.I,42.74**7:1a / nārāyaṇaparaṃ padam HV_App.I,42.75b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10445262 (0.050):
12,335.075c tapo nārāyaṇaparaṃ nārāyaṇaparā gatiḥ / 12,335.076a nārāyaṇaparaṃ satyam ṛtaṃ nārāyaṇātmakam
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27016241 (0.050):
<12335.75/2> tapo nārāyaṇaparaṃ !nārāyaṇaparā gatiḥ !!12335.75! / <12335.76/1> nārāyaṇaparaṃ satyam !ṛtaṃ nārāyaṇātmakam !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15781128 (0.050):
<12335.75/2> tapo nārāyaṇa-paraṃ !nārāyaṇa-parā gatiḥ !!12335.75! / <12335.76/1> nārāyaṇa-paraṃ satyam !ṛtaṃ nārāyaṇā3tmakam !
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20458531 (0.051):
12,047.063d*0097_01 nārāyaṇaparaṃ brahma nārāyaṇaparaṃ tapaḥ / 12,047.063d*0097_02 nārāyaṇaparaṃ cedaṃ sarvaṃ nārāyaṇātmakam
BhP_02.05.017/1 tasyāpi draṣṭurīśasya kūṭasthasyākhilātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641405 (0.004):
nārāyaṇaparaṃ jñānaṃ nārāyaṇaparā gatiḥ // BhP_02.05.016 // / tasyāpi draṣṭurīśasya kūṭasthasyākhilātmanaḥ /
BhP_02.05.017/3 sṛjyaṃ sṛjāmi sṛṣṭo 'ham īkṣayaivābhicoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641411 (0.0):
tasyāpi draṣṭurīśasya kūṭasthasyākhilātmanaḥ / / sṛjyaṃ sṛjāmi sṛṣṭo 'ham īkṣayaivābhicoditaḥ // BhP_02.05.017 //
BhP_02.05.018/1 sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641418 (0.0):
sṛjyaṃ sṛjāmi sṛṣṭo 'ham īkṣayaivābhicoditaḥ // BhP_02.05.017 // / sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162843 (0.023):
BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416924 (0.024):
BhP_10.85.013/1 sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21053810 (0.027):
prathama skandhe [BhP 1.2.23] / sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627669 (0.028):
vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418170 (0.031):
BhP_11.13.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.001/1 sattvaṃ rajas tama iti guṇā buddher na cātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812682 (0.032):
yathā dravya vikāreṣu dravya mātraṃ nirūpitam // BhP_10.85.012 // / sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424551 (0.034):
BhP_11.22.012/1 prakṛtir guṇa-sāmyaṃ vai prakṛter nātmano guṇāḥ / BhP_11.22.012/3 sattvaṃ rajas tama iti sthity-utpatty-anta-hetavaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426893 (0.035):
BhP_11.25.011/3 taṃ rajaḥ-prakṛtiṃ vidyāt hiṃsām āśāsya tāmasam / BhP_11.25.012/1 sattvaṃ rajas tama iti guṇā jīvasya naiva me
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547891 (0.035):
sattvaṃ rajastamaścaiva % prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27805091 (0.035):
sattvaṃ rajastamaścaiva prakṛtestu guṇāstrayaḥ // SvaT_11.64 //
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945133 (0.036):
traiguṇyaṃ sattvaṃ rajastama iti | / traya eva guṇāstraiguṇyam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2834103 (0.040):
taṃ rajaḥ prakṛtiṃ vidyāt hiṃsām āśāsya tāmasam // BhP_11.25.011 // / sattvaṃ rajas tama iti guṇā jīvasya naiva me /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17864030 (0.041):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti saṃbhavāḥ |
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16032643 (0.041):
BhG 14.5 / sattvaṃ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti-saṃbhavāḥ |
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25401598 (0.045):
triguṇācca tato vyaktādvibhaktāḥ syustrayo guṇāḥ // ŚivP_7.2,4.23cd/ / sattvaṃ rajastamaśceti yairvyāptamakhilaṃ jagat // ŚivP_7.2,4.24ab/
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985379 (0.046):
atra jīvaḥ, tasya guṇāḥ sattvādayaḥ, sattvaṃ rajas tama iti guṇā jīvasya / naiva
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433178 (0.046):
ekādaśe ca sattvaṃ rajas tama iti guṇā jīvasya naiva me iti [BhP 11.25.12]
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470250 (0.046):
pradhānamiti kathyante viṣamairjagaducyate // Bca_9.128 // / sattvaṃ rajastamaśceti ete trayo guṇā aviṣamaṃ sthitāḥ sāmyāvasthāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895428 (0.046):
sattvaṃ rajas tama iti prakṛter guṇās tair / yuktaḥ parama puruṣa eka ihāsya dhatte |
BhP_02.05.018/3 sthitisarganirodheṣu gṛhītā māyayā vibhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641424 (1.788):
sattvaṃ rajastama iti nirguṇasya guṇāstrayaḥ / / sthitisarganirodheṣu gṛhītā māyayā vibhoḥ // BhP_02.05.018 //
BhP_02.05.019/1 kāryakāraṇakartṛtve dravyajñānakriyāśrayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641433 (0.0):
sthitisarganirodheṣu gṛhītā māyayā vibhoḥ // BhP_02.05.018 // / kāryakāraṇakartṛtve dravyajñānakriyāśrayāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662087 (0.039):
bhavaty akartur īśasya sākṣiṇo nirvṛtātmanaḥ // BhP_03.26.007 // / kārya kāraṇa kartṛtve kāraṇaṃ prakṛtiṃ viduḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413490 (0.041):
BhP_03.26.007/2 bhavaty akartur īśasya sākṣiṇo nirvṛtātmanaḥ / BhP_03.26.008/1 kārya-kāraṇa-kartṛtve kāraṇaṃ prakṛtiṃ viduḥ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3669409 (0.050):
kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.3 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660227 (0.050):
kartṛkarmatvatattvaiva % kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 //
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437666 (0.050):
kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ // Ipk_2,4.2 //
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4509647 (0.050):
* kartṛkarmatvatattvaiva kāryakāraṇatā tataḥ || VSpkC_1.14-16:2
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20769624 (0.054):
13,134.057d@015_4203 akartālepako nityo madhyasthaḥ sarvakarmaṇām / 13,134.057d@015_4204 kāryakāraṇakartṛtve hetuḥ prakṛtir ucyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17858428 (0.055):
iti darśitam / BhG 13.20 / kārya kāraṇa kartṛtve hetuḥ prakṛtir ucyate |
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725999 (0.055):
iti darśitam ||19|| / BhG 13.20 / kārya-kāraṇa-kartṛtve hetuḥ prakṛtir ucyate |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6261903 (0.056):
kāryatvamiti vācyamtajjñānakāryatve ca tatkāryatvopacārāt nāndīmukhasya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5870317 (0.056):
na ca kartṛtvam, kāryābhāvāt / / na ca kāraṇatvam, ata eva /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25518631 (0.056):
advaite hi viṣayaviṣayibhāvo nāsti ; na ca kartṛtvam, kāryābhāvāt ; na ca / kāraṇatvam, ata eva /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10480663 (0.058):
tathāpyagre 'prakṛtiśca' ityadhikaraṇe tatkāraṇatvaṃ na kartṛtvamātraṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13271321 (0.058):
tathāpyagre 'prakṛtiśca' ityadhikaraṇe tatkāraṇatvaṃ na kartṛtvamātraṃ
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1190287 (0.062):
kāryakāraṇakartṛtve KubjT_24.126a / kāryakāraṇabhāvena KubjT_1.7a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458685 (0.063):
bhavatītyarthaḥ // BhGR_13.19 // / kāryakāraṇakartṛtve hetuḥ prakṛtir ucyate |
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28062067 (0.064):
ākāśakāraṇasya vibhutvaucityāt sarvakāraṇadravyavibhutve / kāryaparicchedāsambhava iti ||
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834410 (0.064):
kāruṇyāt kāmarūpaṃ tu KubjT_2.89c / kāryakāraṇakartṛtve KubjT_24.126a
BhP_02.05.019/3 badhnanti nityadā muktaṃ māyinaṃ puruṣaṃ guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641439 (0.0):
kāryakāraṇakartṛtve dravyajñānakriyāśrayāḥ / / badhnanti nityadā muktaṃ māyinaṃ puruṣaṃ guṇāḥ // BhP_02.05.019 //
BhP_02.05.020/1 sa eṣa bhagavāṃl liṅgaistribhiretairadhokṣajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641445 (0.005):
badhnanti nityadā muktaṃ māyinaṃ puruṣaṃ guṇāḥ // BhP_02.05.019 // / sa eṣa bhagavāṃl liṅgaistribhiretairadhokṣajaḥ /
BhP_02.05.020/3 svalakṣitagatirbrahman sarveṣāṃ mama ceśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641453 (0.0):
sa eṣa bhagavāṃl liṅgaistribhiretairadhokṣajaḥ / / svalakṣitagatirbrahman sarveṣāṃ mama ceśvaraḥ // BhP_02.05.020 //
BhP_02.05.021/1 kālaṃ karma svabhāvaṃ ca māyeśo māyayā svayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641460 (0.0):
svalakṣitagatirbrahman sarveṣāṃ mama ceśvaraḥ // BhP_02.05.020 // / kālaṃ karma svabhāvaṃ ca māyeśo māyayā svayā /
BhP_02.05.021/3 ātman yadṛcchayā prāptaṃ vibubhūṣurupādade
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641466 (0.005):
kālaṃ karma svabhāvaṃ ca māyeśo māyayā svayā / / ātman yadṛcchayā prāptaṃ vibubhūṣurupādade // BhP_02.05.021 //
BhP_02.05.022/1 kālādguṇavyatikaraḥ pariṇāmaḥ svabhāvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641471 (0.0):
ātman yadṛcchayā prāptaṃ vibubhūṣurupādade // BhP_02.05.021 // / kālādguṇavyatikaraḥ pariṇāmaḥ svabhāvataḥ /
BhP_02.05.022/3 karmaṇo janma mahataḥ puruṣādhiṣṭhitādabhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641478 (0.0):
kālādguṇavyatikaraḥ pariṇāmaḥ svabhāvataḥ / / karmaṇo janma mahataḥ puruṣādhiṣṭhitādabhūt // BhP_02.05.022 //
BhP_02.05.023/1 mahatastu vikurvāṇādrajaḥsattvopabṛṃhitāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641484 (1.788):
karmaṇo janma mahataḥ puruṣādhiṣṭhitādabhūt // BhP_02.05.022 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162841 (0.053):
BhP_01.02.022/3 vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm / BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627667 (0.054):
vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15406895 (0.063):
BhP_03.16.022/3 nūnaṃ bhṛtaṃ tad-abhighāti rajas tamaś ca / BhP_03.16.022/4 sattvena no varadayā tanuvā nirasya
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16821460 (0.064):
tamaḥsattvarajoyuktas BrP_241.42a / tamaḥsaṃbhramitaṃ dṛṣṭvā BrP_240.56c
BhP_02.05.023/3 tamaḥpradhānastvabhavaddravyajñānakriyātmakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641492 (0.0):
mahatastu vikurvāṇādrajaḥsattvopabṛṃhitāt / / tamaḥpradhānastvabhavaddravyajñānakriyātmakaḥ // BhP_02.05.023 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162840 (0.054):
BhP_01.02.022/3 vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm / BhP_01.02.023/1 sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627666 (0.058):
vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // BhP_01.02.022 // / sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950717 (0.058):
ahantattvamabhūttasmājjñānadravyakriyātmakam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16821460 (0.059):
tamaḥsattvarajoyuktas BrP_241.42a / tamaḥsaṃbhramitaṃ dṛṣṭvā BrP_240.56c
BhP_02.05.024/1 so 'haṅkāra iti prokto vikurvan samabhūt tridhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641498 (0.0):
tamaḥpradhānastvabhavaddravyajñānakriyātmakaḥ // BhP_02.05.023 // / so 'haṅkāra iti prokto vikurvan samabhūt tridhā /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401925 (0.063):
BhP_03.10.016/1 caturtha aindriyaḥ sargo yas tu jñāna-kriyātmakaḥ / BhP_03.10.016/2 vaikāriko deva-sargaḥ pañcamo yan-mayaṃ manaḥ
BhP_02.05.024/3 vaikārikastaijasaśca tāmasaśceti yadbhidā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419948 (0.005):
BhP_10.88.003/1 śivaḥ śakti yutaḥ śaśvat tri liṅgo guṇa saṃvṛtaḥ / BhP_10.88.003/3 vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tridhā
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398539 (0.005):
BhP_03.05.029/2 kārya-kāraṇa-kartrātmā bhūtendriya-mano-mayaḥ / BhP_03.05.030/1 vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tridhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648212 (0.005):
kārya kāraṇa kartrātmā bhūtendriya mano mayaḥ // BhP_03.05.029 // / vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tridhā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815473 (0.005):
śivaḥ śakti yutaḥ śaśvat tri liṅgo guṇa saṃvṛtaḥ / / vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tridhā // BhP_10.88.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185911 (0.012):
triliṅgo guṇa-saṃvṛtaḥ | / vaikārikas taijasaś ca / tāmasaś cety ahaṃ tridhā || [BhP 10.88.3]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641503 (0.016):
so 'haṅkāra iti prokto vikurvan samabhūt tridhā / / vaikārikastaijasaśca tāmasaśceti yadbhidā /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950775 (0.031):
kṣobhayāmāsa bhagavāllaṅkṣmyā saha hariḥ svayam // GarP_3,5.5 // / vaikārikastāmasaśca taijasaścetyahaṃ tridhā /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11825032 (0.032):
ānandavaśagājjātastvahaṅkārastrivṛnmataḥ / / vaikārikastaijasaśca tāmasaścetyahaṃ tridhā // PS_1,8.122 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426383 (0.038):
BhP_11.24.006/3 tato vikurvato jāto yo 'haṅkāro vimohanaḥ / BhP_11.24.007/1 vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tri-vṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833627 (0.038):
tato vikurvato jāto yo 'haṅkāro vimohanaḥ // BhP_11.24.006 // / vaikārikas taijasaś ca tāmasaś cety ahaṃ tri vṛt /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931863 (0.042):
sāttviko rājasaś caiva % tāmasaś ca tridhā mahān // NsP_1.41 // / vaikārikas taijasaś ca $ bhūtādiś caiva tāmasaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16996853 (0.042):
sāttviko rājasaś caiva tāmasaś ca tridhā mahān // NsP_1.41 // / vaikārikas taijasaś ca bhūtādiś caiva tāmasaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413730 (0.056):
BhP_03.26.023/2 kriyā-śaktir ahaṅkāras tri-vidhaḥ samapadyata / BhP_03.26.024/1 vaikārikas taijasaś ca tāmasaś ca yato bhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662310 (0.059):
kriyā śaktir ahaṅkāras tri vidhaḥ samapadyata // BhP_03.26.023 // / vaikārikas taijasaś ca tāmasaś ca yato bhavaḥ /
BhP_02.05.024/5 dravyaśaktiḥ kriyāśaktirjñānaśaktiriti prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641509 (0.003):
vaikārikastaijasaśca tāmasaśceti yadbhidā / / dravyaśaktiḥ kriyāśaktirjñānaśaktiriti prabho // BhP_02.05.024 //
BhP_02.05.025/1 tāmasādapi bhūtādervikurvāṇādabhūn nabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641514 (0.003):
dravyaśaktiḥ kriyāśaktirjñānaśaktiriti prabho // BhP_02.05.024 // / tāmasādapi bhūtādervikurvāṇādabhūn nabhaḥ /
BhP_02.05.025/3 tasya mātrā guṇaḥ śabdo liṅgaṃ yaddraṣṭṛdṛśyayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641522 (0.0):
tāmasādapi bhūtādervikurvāṇādabhūn nabhaḥ / / tasya mātrā guṇaḥ śabdo liṅgaṃ yaddraṣṭṛdṛśyayoḥ // BhP_02.05.025 //
BhP_02.05.026/1 nabhaso 'tha vikurvāṇādabhūt sparśaguṇo 'nilaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641529 (0.0):
tasya mātrā guṇaḥ śabdo liṅgaṃ yaddraṣṭṛdṛśyayoḥ // BhP_02.05.025 // / nabhaso 'tha vikurvāṇādabhūt sparśaguṇo 'nilaḥ /
BhP_02.05.026/3 parānvayāc chabdavāṃśca prāṇa ojaḥ saho balam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641537 (0.0):
nabhaso 'tha vikurvāṇādabhūt sparśaguṇo 'nilaḥ / / parānvayāc chabdavāṃśca prāṇa ojaḥ saho balam // BhP_02.05.026 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371147 (0.027):
BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6396230 (0.055):
BhP_10.56.026/1 jāne tvāṃ saṛva bhūtānāṃ prāṇa ojaḥ saho balam / BhP_10.56.026/3 viṣṇuṃ purāṇa puruṣaṃ prabhaviṣṇum adhīśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731870 (0.063):
prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ /
BhP_02.05.027/1 vāyorapi vikurvāṇāt kālakarmasvabhāvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641542 (0.004):
parānvayāc chabdavāṃśca prāṇa ojaḥ saho balam // BhP_02.05.026 // / vāyorapi vikurvāṇāt kālakarmasvabhāvataḥ /
BhP_02.05.027/3 udapadyata tejo vai rūpavat sparśaśabdavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641550 (0.0):
vāyorapi vikurvāṇāt kālakarmasvabhāvataḥ / / udapadyata tejo vai rūpavat sparśaśabdavat // BhP_02.05.027 //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639065 (0.027):
saviśeṣaśabdasparśarūpavattvaṃ tejasaḥ |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3797474 (0.046):
triguṇaṃ tadvikāreṇa $ tacchabdasparśarūpavat & / tejovikārād abhavad % vāri rājaṃś caturguṇam // MatsP_3.25 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8837006 (0.046):
triguṇaṃ tadvikāreṇa tacchabdasparśarūpavat / / tejovikārād abhavad vāri rājaṃś caturguṇam // MatsP_3.25 //
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28062774 (0.048):
āpaḥ śabdādisahitāḥ gandhena rahitāstathā // / tejaḥ śabdasparśavat rūpavat śvasane punaḥ /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780498 (0.058):
śabdasparśarūpavat triguṇaṃ tejaḥ | / śabdasparśavān dviguṇo vāyuḥ |
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26508753 (0.059):
vāyunā ca viṣṭatvāt sparśavat tejo na tu tejasā viṣṭatvād rūpavān vāyur
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22563822 (0.059):
viṣṭatvāt sparśavat tejaḥ na tu tejasā
BhP_02.05.028/1 tejasastu vikurvāṇādāsīdambho rasātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641557 (0.0):
udapadyata tejo vai rūpavat sparśaśabdavat // BhP_02.05.027 // / tejasastu vikurvāṇādāsīdambho rasātmakam /
BhP_02.05.028/3 rūpavat sparśavac cāmbho ghoṣavac ca parānvayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641565 (0.0):
tejasastu vikurvāṇādāsīdambho rasātmakam / / rūpavat sparśavac cāmbho ghoṣavac ca parānvayāt // BhP_02.05.028 //
BhP_02.05.029/1 viśeṣastu vikurvāṇādambhaso gandhavān abhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641571 (0.0):
rūpavat sparśavac cāmbho ghoṣavac ca parānvayāt // BhP_02.05.028 // / viśeṣastu vikurvāṇādambhaso gandhavān abhūt /
BhP_02.05.029/3 parānvayādrasasparśa śabdarūpaguṇānvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641580 (0.0):
viśeṣastu vikurvāṇādambhaso gandhavān abhūt / / parānvayādrasasparśa śabdarūpaguṇānvitaḥ // BhP_02.05.029 //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639077 (0.054):
saviśeṣaśabdasparśarūparasagandhavattvaṃ pṛthivyāḥ |
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11252079 (0.056):
guṇānāmekaśabdādivastusanniveśe 'pi prakāśādikāryabhedādrūpasaṃkaro na / bhavati, yathā vā śabdasparśarūparasagandhānāmekadravyasanniveśe 'pi
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11263514 (0.059):
ucyate tadbuddhinimittatvāt / iha śabdasparśarūparasagandhānāṃ
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257741 (0.064):
kamukha hṛdaya guhyāṅghriṣu pañcasu sthāneṣu śabda pūrvaṃ guṇa samudāyaṃ / śabda sparśa rūpa rasa gandhātmakaṃ mantre āyojya tena nyasyatu tathā ca
BhP_02.05.030/1 vaikārikān mano jajñe devā vaikārikā daśa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641586 (1.192):
parānvayādrasasparśa śabdarūpaguṇānvitaḥ // BhP_02.05.029 // / vaikārikān mano jajñe devā vaikārikā daśa /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398549 (0.056):
BhP_03.05.030/2 ahaṃ-tattvād vikurvāṇān mano vaikārikād abhūt / BhP_03.05.030/3 vaikārikāś ca ye devā arthābhivyañjanaṃ yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648220 (0.057):
ahaṃ tattvād vikurvāṇān mano vaikārikād abhūt / / vaikārikāś ca ye devā arthābhivyañjanaṃ yataḥ // BhP_03.05.030 //
BhP_02.05.030/3 digvātārkapraceto 'śvi vahnīndropendramitrakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641595 (0.0):
vaikārikān mano jajñe devā vaikārikā daśa / / digvātārkapraceto 'śvi vahnīndropendramitrakāḥ // BhP_02.05.030 //
BhP_02.05.031/1 taijasāt tu vikurvāṇādindriyāṇi daśābhavan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641600 (0.005):
digvātārkapraceto 'śvi vahnīndropendramitrakāḥ // BhP_02.05.030 // / taijasāt tu vikurvāṇādindriyāṇi daśābhavan /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426402 (0.055):
BhP_11.24.008/1 arthas tan-mātrikāj jajñe tāmasād indriyāṇi ca / BhP_11.24.008/3 taijasād devatā āsann ekādaśa ca vaikṛtāt
BhP_02.05.031/3 jñānaśaktiḥ kriyāśaktirbuddhiḥ prāṇaśca taijasau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641606 (0.030):
taijasāt tu vikurvāṇādindriyāṇi daśābhavan / / jñānaśaktiḥ kriyāśaktirbuddhiḥ prāṇaśca taijasau /
BhP_02.05.031/5 śrotraṃ tvagghrāṇadṛgjihvā vāgdormeḍhrāṅghripāyavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641616 (0.0):
jñānaśaktiḥ kriyāśaktirbuddhiḥ prāṇaśca taijasau / / śrotraṃ tvagghrāṇadṛgjihvā vāgdormeḍhrāṅghripāyavaḥ // BhP_02.05.031 //
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2868819 (0.033):
pṛthivyaptejovāyvākāśagandharasarūpasparśaśabdopasthapāyupādapāṇivāgghrāṇajihvācakṣustvakśrotrā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424592 (0.035):
BhP_11.22.015/1 śrotraṃ tvag darśanaṃ ghrāṇo jihveti jñāna-śaktayaḥ
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322744 (0.036):
puruṣaprakṛtimahadahaṅkāramanaḥśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇavākpāṇipādapāyūpasthaśabdasparśarūparasagandhākāśavāyuvahnisalilabhūmaya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831952 (0.037):
jyotir āpaḥ kṣitir iti tattvāny uktāni me nava // BhP_11.22.014 // / śrotraṃ tvag darśanaṃ ghrāṇo jihveti jñāna śaktayaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757479 (0.039):
pādayorekadaśātmā manaḥ śrotraṃ tvageva ca /AP_25.035ab/ / cakṣurjihvā tathā ghrāṇaṃ vākpāṇyaṅghriś ca pāyukaḥ //AP_25.035cd/
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165613 (0.057):
8.1.50.6 pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa śabda sparśa rūpa rasa gandha tvak / cakṣuś śrotra jihvā ghrāṇa vāk pāṇi pāda pāyūpastha prāṇā ihaivāgatya
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257776 (0.057):
arthaḥ | athānantaraṃ śrotra tvag dṛk jihvā ghrāṇātmakaṃ karṇādi sthitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662165 (0.059):
indriyāṇi daśa śrotraṃ tvag dṛg rasana nāsikāḥ / / vāk karau caraṇau meḍhraṃ pāyur daśama ucyate // BhP_03.26.013 //
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24338501 (0.060):
pañcabuddhīndriyāṇi śrotratvakcakṣurghrāṇajihvākhyāni | pañca
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142952 (0.060):
mūlaprakṛtimahadahaṅkārākāśavāyuvahṇivārivasundharāvākpāṇipādapāyūpasthaśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇamanaḥprāṇāpānavyānodānasamānajīvāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20797597 (0.061):
14,022.012a ghrāṇaṃ jihvā ca cakṣuś ca tvak śrotraṃ mana eva ca / 14,022.012c na niṣṭhām adhigacchanti buddhis tām adhigacchati
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234100 (0.062):
śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā $ ghrāṇaṃ śaktimano viduḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470962 (0.062):
śrotraṃ tvak cakṣuṣī jihvā ghrāṇaṃ śaktimano viduḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800702 (0.062):
śrotraṃ tvakcakṣuṣī jihvā ghrāṇaṃ syātpañca vāyavaḥ // GarP_1,239.3 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415653 (0.063):
śrotraghrāṇacakṣurjihvātvag / 12,308.191d@029A_0050 ity etāni śabdasparśarūparasagandhān avabudhyanta
BhP_02.05.032/1 yadaite 'saṅgatā bhāvā bhūtendriyamanoguṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641624 (0.0):
śrotraṃ tvagghrāṇadṛgjihvā vāgdormeḍhrāṅghripāyavaḥ // BhP_02.05.031 // / yadaite 'saṅgatā bhāvā bhūtendriyamanoguṇāḥ /
BhP_02.05.032/3 yadāyatananirmāṇe na śekurbrahmavittama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641632 (1.192):
yadaite 'saṅgatā bhāvā bhūtendriyamanoguṇāḥ / / yadāyatananirmāṇe na śekurbrahmavittama // BhP_02.05.032 //
BhP_02.05.033/1 tadā saṃhatya cānyonyaṃ bhagavacchakticoditāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641639 (0.0):
yadāyatananirmāṇe na śekurbrahmavittama // BhP_02.05.032 // / tadā saṃhatya cānyonyaṃ bhagavacchakticoditāḥ /
BhP_02.05.033/3 sadasattvam upādāya cobhayaṃ sasṛjurhyadaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641646 (0.0):
tadā saṃhatya cānyonyaṃ bhagavacchakticoditāḥ / / sadasattvam upādāya cobhayaṃ sasṛjurhyadaḥ // BhP_02.05.033 //
BhP_02.05.034/1 varṣapūgasahasrānte tadaṇḍam udake śayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641656 (0.0):
sadasattvam upādāya cobhayaṃ sasṛjurhyadaḥ // BhP_02.05.033 // / varṣapūgasahasrānte tadaṇḍam udake śayam /
BhP_02.05.034/3 kālakarmasvabhāvastho jīvo ñjīvam ajīvayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641662 (0.0):
varṣapūgasahasrānte tadaṇḍam udake śayam / / kālakarmasvabhāvastho jīvo ñjīvam ajīvayat // BhP_02.05.034 //
BhP_02.05.035/1 sa eva puruṣastasmādaṇḍaṃ nirbhidya nirgataḥ / BhP_02.05.035/3 sahasrorvaṅghribāhvakṣaḥ sahasrānanaśīrṣavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641676 (5.960):
kālakarmasvabhāvastho jīvo ñjīvam ajīvayat // BhP_02.05.034 // / sa eva puruṣastasmādaṇḍaṃ nirbhidya nirgataḥ /
BhP_02.05.036/1 yasyehāvayavairlokān kalpayanti manīṣiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641681 (0.0):
sahasrorvaṅghribāhvakṣaḥ sahasrānanaśīrṣavān // BhP_02.05.035 // / yasyehāvayavairlokān kalpayanti manīṣiṇaḥ /
BhP_02.05.036/3 kaṭyādibhiradhaḥ sapta saptordhvaṃ jaghanādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641690 (0.0):
yasyehāvayavairlokān kalpayanti manīṣiṇaḥ / / kaṭyādibhiradhaḥ sapta saptordhvaṃ jaghanādibhiḥ // BhP_02.05.036 //
BhP_02.05.037/1 puruṣasya mukhaṃ brahma kṣatram etasya bāhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641696 (0.006):
kaṭyādibhiradhaḥ sapta saptordhvaṃ jaghanādibhiḥ // BhP_02.05.036 // / puruṣasya mukhaṃ brahma kṣatram etasya bāhavaḥ /
BhP_02.05.037/3 ūrvorvaiśyo bhagavataḥ padbhyāṃ śūdro vyajāyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641704 (0.0):
puruṣasya mukhaṃ brahma kṣatram etasya bāhavaḥ / / ūrvorvaiśyo bhagavataḥ padbhyāṃ śūdro vyajāyata // BhP_02.05.037 //
BhP_02.05.038/1 bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940685 (0.0):
BhP_02.05.041/3 pātālaṃ pādatalata iti lokamayaḥ pumān / BhP_02.05.042/1 bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641708 (0.0):
ūrvorvaiśyo bhagavataḥ padbhyāṃ śūdro vyajāyata // BhP_02.05.037 // / bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641761 (0.0):
pātālaṃ pādatalata iti lokamayaḥ pumān // BhP_02.05.041 // / bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738243 (0.044):
bhūr-lokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvar-loko 'sya nābhitaḥ | / hṛdā svar-loka urasā mahar-loko mahātmanaḥ || [BhP 2.5.42]
BhP_02.05.038/3 hṛdā svarloka urasā maharloko mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641714 (0.0):
bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ / / hṛdā svarloka urasā maharloko mahātmanaḥ // BhP_02.05.038 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738250 (0.0):
bhūr-lokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvar-loko 'sya nābhitaḥ | / hṛdā svar-loka urasā mahar-loko mahātmanaḥ || [BhP 2.5.42]
BhP_02.05.039/1 grīvāyāṃ janaloko 'sya tapolokaḥ stanadvayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641722 (0.004):
hṛdā svarloka urasā maharloko mahātmanaḥ // BhP_02.05.038 // / grīvāyāṃ janaloko 'sya tapolokaḥ stanadvayāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997208 (0.013):
nityatvam / grīvāyāṃ janaloko 'sya / tapolokaḥ stana dvayāt
BhP_02.05.039/3 mūrdhabhiḥ satyalokastu brahmalokaḥ sanātanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641728 (0.0):
grīvāyāṃ janaloko 'sya tapolokaḥ stanadvayāt / / mūrdhabhiḥ satyalokastu brahmalokaḥ sanātanaḥ // BhP_02.05.039 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738012 (0.0):
golokākhyaṃ dadṛśuḥ | mūrdhabhiḥ satya-lokas tu brahma-lokaḥ sanātanaṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738287 (0.0):
sac-cid-ānanda-rūpatvāt | brahmaṇo bhagavato loka iti vā | mūrdhabhiḥ / satya-lokas tu brahma-lokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.38] iti dvitīyāt | tathā ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415123 (0.0):
evaṃ dvitīye mūrdhabhiḥ satya lokas tu brahma lokaḥ sanātanaḥ [BhP 2.5.38]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997211 (0.041):
tapolokaḥ stana dvayāt / mūrdhabhiḥ satyalokas tu
BhP_02.05.040/1 tatkaṭyāṃ cātalaṃ kḷptam ūrubhyāṃ vitalaṃ vibhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641736 (0.0):
mūrdhabhiḥ satyalokastu brahmalokaḥ sanātanaḥ // BhP_02.05.039 // / tatkaṭyāṃ cātalaṃ kḷptam ūrubhyāṃ vitalaṃ vibhoḥ /
BhP_02.05.040/3 jānubhyāṃ sutalaṃ śuddhaṃ jaṅghābhyāṃ tu talātalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641742 (5.960):
tatkaṭyāṃ cātalaṃ kḷptam ūrubhyāṃ vitalaṃ vibhoḥ / / jānubhyāṃ sutalaṃ śuddhaṃ jaṅghābhyāṃ tu talātalam // BhP_02.05.040 //
BhP_02.05.041/1 mahātalaṃ tu gulphābhyāṃ prapadābhyāṃ rasātalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641749 (0.005):
jānubhyāṃ sutalaṃ śuddhaṃ jaṅghābhyāṃ tu talātalam // BhP_02.05.040 // / mahātalaṃ tu gulphābhyāṃ prapadābhyāṃ rasātalam /
BhP_02.05.041/3 pātālaṃ pādatalata iti lokamayaḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641754 (0.0):
jānubhyāṃ sutalaṃ śuddhaṃ jaṅghābhyāṃ tu talātalam // BhP_02.05.040 // / mahātalaṃ tu gulphābhyāṃ prapadābhyāṃ rasātalam /
BhP_02.05.042/1 bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940627 (0.0):
BhP_02.05.037/3 ūrvorvaiśyo bhagavataḥ padbhyāṃ śūdro vyajāyata / BhP_02.05.038/1 bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641707 (0.0):
ūrvorvaiśyo bhagavataḥ padbhyāṃ śūdro vyajāyata // BhP_02.05.037 // / bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641761 (0.0):
pātālaṃ pādatalata iti lokamayaḥ pumān // BhP_02.05.041 // / bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ /
BhP_02.05.042/3 svarlokaḥ kalpito mūrdhnā iti vā lokakalpanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641766 (0.0):
pātālaṃ pādatalata iti lokamayaḥ pumān // BhP_02.05.041 // / bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940627 (0.009):
BhP_02.05.037/3 ūrvorvaiśyo bhagavataḥ padbhyāṃ śūdro vyajāyata / BhP_02.05.038/1 bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641707 (0.009):
ūrvorvaiśyo bhagavataḥ padbhyāṃ śūdro vyajāyata // BhP_02.05.037 // / bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvarloko 'sya nābhitaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415078 (0.047):
svar lokaḥ kalpito mūrdhnā iti vā loka kalpanā || [BhP 2.5.42]
BhP_02.06.001/0 brahmovāca / BhP_02.06.001/1 vācāṃ vahnermukhaṃ kṣetraṃ chandasāṃ sapta dhātavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641776 (0.0):
svarlokaḥ kalpito mūrdhnā iti vā lokakalpanā // BhP_02.05.042 // / BhP_02.06.001/0 brahmovāca
BhP_02.06.001/3 havyakavyāmṛtānnānāṃ jihvā sarvarasasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641783 (0.0):
vācāṃ vahnermukhaṃ kṣetraṃ chandasāṃ sapta dhātavaḥ / / havyakavyāmṛtānnānāṃ jihvā sarvarasasya ca // BhP_02.06.001 //
BhP_02.06.002/1 sarvāsūnāṃ ca vāyośca tannāse paramāyaṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641790 (0.0):
havyakavyāmṛtānnānāṃ jihvā sarvarasasya ca // BhP_02.06.001 // / sarvāsūnāṃ ca vāyośca tannāse paramāyaṇe /
BhP_02.06.002/3 aśvinoroṣadhīnāṃ ca ghrāṇo modapramodayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641796 (0.0):
sarvāsūnāṃ ca vāyośca tannāse paramāyaṇe / / aśvinoroṣadhīnāṃ ca ghrāṇo modapramodayoḥ // BhP_02.06.002 //
BhP_02.06.003/1 rūpāṇāṃ tejasāṃ cakṣurdivaḥ sūryasya cākṣiṇī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641802 (0.0):
aśvinoroṣadhīnāṃ ca ghrāṇo modapramodayoḥ // BhP_02.06.002 // / rūpāṇāṃ tejasāṃ cakṣurdivaḥ sūryasya cākṣiṇī /
BhP_02.06.003/3 karṇau diśāṃ ca tīrthānāṃ śrotram ākāśaśabdayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641807 (0.0):
rūpāṇāṃ tejasāṃ cakṣurdivaḥ sūryasya cākṣiṇī / / karṇau diśāṃ ca tīrthānāṃ śrotram ākāśaśabdayoḥ /
BhP_02.06.003/5 tadgātraṃ vastusārāṇāṃ saubhagasya ca bhājanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641815 (0.0):
karṇau diśāṃ ca tīrthānāṃ śrotram ākāśaśabdayoḥ / / tadgātraṃ vastusārāṇāṃ saubhagasya ca bhājanam // BhP_02.06.003 //
BhP_02.06.004/1 tvag asya sparśavāyośca sarvamedhasya caiva hi / BhP_02.06.004/3 romāṇyudbhijjajātīnāṃ yairvā yajñastu sambhṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641826 (0.0):
tadgātraṃ vastusārāṇāṃ saubhagasya ca bhājanam // BhP_02.06.003 // / tvag asya sparśavāyośca sarvamedhasya caiva hi /
BhP_02.06.005/1 keśaśmaśrunakhānyasya śilālohābhravidyutām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641834 (0.0):
romāṇyudbhijjajātīnāṃ yairvā yajñastu sambhṛtaḥ // BhP_02.06.004 // / keśaśmaśrunakhānyasya śilālohābhravidyutām /
BhP_02.06.005/3 bāhavo lokapālānāṃ prāyaśaḥ kṣemakarmaṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641840 (0.005):
keśaśmaśrunakhānyasya śilālohābhravidyutām / / bāhavo lokapālānāṃ prāyaśaḥ kṣemakarmaṇām // BhP_02.06.005 //
BhP_02.06.006/1 vikramo bhūrbhuvaḥ svaśca kṣemasya śaraṇasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641846 (1.788):
bāhavo lokapālānāṃ prāyaśaḥ kṣemakarmaṇām // BhP_02.06.005 // / vikramo bhūrbhuvaḥ svaśca kṣemasya śaraṇasya ca /
BhP_02.06.006/3 sarvakāmavarasyāpi hareścaraṇa āspadam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641853 (1.192):
vikramo bhūrbhuvaḥ svaśca kṣemasya śaraṇasya ca / / sarvakāmavarasyāpi hareścaraṇa āspadam // BhP_02.06.006 //
BhP_02.06.007/1 apāṃ vīryasya sargasya parjanyasya prajāpateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641858 (0.0):
sarvakāmavarasyāpi hareścaraṇa āspadam // BhP_02.06.006 // / apāṃ vīryasya sargasya parjanyasya prajāpateḥ /
BhP_02.06.007/3 puṃsaḥ śiśna upasthastu prajātyānandanirvṛteḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641866 (0.0):
apāṃ vīryasya sargasya parjanyasya prajāpateḥ / / puṃsaḥ śiśna upasthastu prajātyānandanirvṛteḥ // BhP_02.06.007 //
BhP_02.06.008/1 pāyuryamasya mitrasya parimokṣasya nārada
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641871 (0.005):
puṃsaḥ śiśna upasthastu prajātyānandanirvṛteḥ // BhP_02.06.007 // / pāyuryamasya mitrasya parimokṣasya nārada /
BhP_02.06.008/3 hiṃsāyā nirṛtermṛtyornirayasya gudaṃ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641878 (0.0):
pāyuryamasya mitrasya parimokṣasya nārada / / hiṃsāyā nirṛtermṛtyornirayasya gudaṃ smṛtaḥ // BhP_02.06.008 //
BhP_02.06.009/1 parābhūteradharmasya tamasaścāpi paścimaḥ / BhP_02.06.009/3 nāḍyo nadanadīnāṃ ca gotrāṇām asthisaṃhatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641887 (0.004):
hiṃsāyā nirṛtermṛtyornirayasya gudaṃ smṛtaḥ // BhP_02.06.008 // / parābhūteradharmasya tamasaścāpi paścimaḥ /
BhP_02.06.010/1 avyaktarasasindhūnāṃ bhūtānāṃ nidhanasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641893 (0.005):
nāḍyo nadanadīnāṃ ca gotrāṇām asthisaṃhatiḥ // BhP_02.06.009 // / avyaktarasasindhūnāṃ bhūtānāṃ nidhanasya ca /
BhP_02.06.010/3 udaraṃ viditaṃ puṃso hṛdayaṃ manasaḥ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641900 (0.0):
avyaktarasasindhūnāṃ bhūtānāṃ nidhanasya ca / / udaraṃ viditaṃ puṃso hṛdayaṃ manasaḥ padam // BhP_02.06.010 //
BhP_02.06.011/1 dharmasya mama tubhyaṃ ca kumārāṇāṃ bhavasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641905 (0.006):
udaraṃ viditaṃ puṃso hṛdayaṃ manasaḥ padam // BhP_02.06.010 // / dharmasya mama tubhyaṃ ca kumārāṇāṃ bhavasya ca /
BhP_02.06.011/3 vijñānasya ca sattvasya parasyātmā parāyaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641910 (0.006):
dharmasya mama tubhyaṃ ca kumārāṇāṃ bhavasya ca / / vijñānasya ca sattvasya parasyātmā parāyaṇam // BhP_02.06.011 //
BhP_02.06.012/1 ahaṃ bhavān bhavaścaiva ta ime munayo 'grajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641916 (0.005):
vijñānasya ca sattvasya parasyātmā parāyaṇam // BhP_02.06.011 // / ahaṃ bhavān bhavaścaiva ta ime munayo 'grajāḥ /
BhP_02.06.012/3 surāsuranarā nāgāḥ khagā mṛgasarīsṛpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641924 (0.0):
ahaṃ bhavān bhavaścaiva ta ime munayo 'grajāḥ / / surāsuranarā nāgāḥ khagā mṛgasarīsṛpāḥ // BhP_02.06.012 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417778 (0.059):
BhP_11.12.003/1 sat-saṅgena hi daiteyā yātudhānā mṛgāḥ khagāḥ / BhP_11.12.003/3 gandharvāpsaraso nāgāḥ siddhāś cāraṇa-guhyakāḥ
BhP_02.06.013/1 gandharvāpsaraso yakṣā rakṣobhūtagaṇoragāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641931 (0.0):
surāsuranarā nāgāḥ khagā mṛgasarīsṛpāḥ // BhP_02.06.012 // / gandharvāpsaraso yakṣā rakṣobhūtagaṇoragāḥ /
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1052959 (0.061):
netāro devagandharvayakṣarakṣomahoragāḥ / / bhūtapretapiśācādyāḥ ṣoḍaśātyantamuddhatāḥ // DhDaś_3.51 //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 905500 (0.061):
nāyakā devagandharvayakṣarakṣomahoragāḥ / / bhūtapretapiśācādyāḥ ṣoḍaśātyantamuddhatāḥ // VisSd_6.243 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417777 (0.064):
BhP_11.12.003/1 sat-saṅgena hi daiteyā yātudhānā mṛgāḥ khagāḥ / BhP_11.12.003/3 gandharvāpsaraso nāgāḥ siddhāś cāraṇa-guhyakāḥ
BhP_02.06.013/3 paśavaḥ pitaraḥ siddhā vidyādhrāścāraṇā drumāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641938 (0.0):
gandharvāpsaraso yakṣā rakṣobhūtagaṇoragāḥ / / paśavaḥ pitaraḥ siddhā vidyādhrāścāraṇā drumāḥ // BhP_02.06.013 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16482617 (0.059):
siddhāś ca sahakiṃnarāḥ HV_App.I,31.1133b / siddhāś caiva sacāraṇāḥ HV_App.I,29.1085b
BhP_02.06.014/1 anye ca vividhā jīvājalasthalanabhaukasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641945 (0.0):
paśavaḥ pitaraḥ siddhā vidyādhrāścāraṇā drumāḥ // BhP_02.06.013 // / anye ca vividhā jīvājalasthalanabhaukasaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944435 (0.051):
BhP_02.10.040/1 dvividhāścaturvidhā ye 'nye jalasthalanabhaukasaḥ / BhP_02.10.040/3 kuśalākuśalā miśrāḥ karmaṇāṃ gatayastvimāḥ
BhP_02.06.014/3 graharkṣaketavastārāstaḍitaḥ stanayitnavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641952 (5.960):
anye ca vividhā jīvājalasthalanabhaukasaḥ / / graharkṣaketavastārāstaḍitaḥ stanayitnavaḥ // BhP_02.06.014 //
BhP_02.06.015/1 sarvaṃ puruṣa evedaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac ca yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641958 (0.0):
graharkṣaketavastārāstaḍitaḥ stanayitnavaḥ // BhP_02.06.014 // / sarvaṃ puruṣa evedaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac ca yat /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676718 (0.029):
puruṣa evedaṃ sarvaṃ yadbhūtaṃ yacca bhavyam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 492519 (0.029):
puruṣa evedaṃ sarvaṃ yad bhūtaṃ yacca bhavyam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24435731 (0.029):
* yadi vā puruṣa evedaṃ sarvaṃ yadbhūtaṃ yac ca bhavyam // MrgTV_1,3.6ab:8
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13049941 (0.029):
RV_10.090.02.1{17} puruṣa evedaṃ sarvaṃ yad bhūtaṃ yacca bhavyam
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1383886 (0.029):
sarvasya vaśī sarvasyeśānaḥ puruṣa evedaṃ sarvaṃ yad bhūtaṃ yac ca bhavyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117527 (0.029):
RV_10,090.02a puruṣa evedaṃ sarvaṃ yad bhūtaṃ yac ca bhavyam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5831025 (0.029):
puruṣaḥ | eva | idam | sarvam | yat | bhūtam | yat | ca | bhavyam | uta |
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508090 (0.029):
puruṣa evedaṃ sarvaṃ $ yad bhūtaṃ yac ca bhavyam &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981866 (0.029):
puruṣa evedaṃ sarvaṃ yad bhūtaṃ yac ca bhavyam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 492545 (0.038):
yadbhūtaṃ yacca bhavyaṃ yacca bhavadamuktaṃ viśvamidaṃ sarvaṃ puruṣa eva /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8037419 (0.047):
gaccha jānāmy ahaṃ sarvaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavat tathā / / tvāṃ tu nodghāṭayiṣyāmi kṛpaṇāṃ śaraṇāgatām // SoKss_6,4.122 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938199 (0.051):
BhP_02.01.024/3 yatredaṃ vyajyate viśvaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac ca sat / BhP_02.01.025/1 aṇḍakośe śarīre 'smin saptāvaraṇasaṃyute
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893655 (0.055):
bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac caiva BrP_30.54a / bhūtaṃ bhavyaṃ bhaviṣyaṃ ca BrP_26.18c
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639424 (0.060):
yatredaṃ vyajyate viśvaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac ca sat // BhP_02.01.024 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10271421 (0.061):
12,046.018c śaraṇaṃ mām upāgacchat tato me tadgataṃ manaḥ / 12,046.019a sa hi bhūtaṃ ca bhavyaṃ ca bhavac ca puruṣarṣabha
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24159695 (0.064):
pṛthivyādi prakṛtyantaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavacca yat / / viṣṇureko bibhartīdaṃ nānyastasmātkṣamo dhṛtau //
BhP_02.06.015/3 tenedam āvṛtaṃ viśvaṃ vitastim adhitiṣṭhati / BhP_02.06.016/1 svadhiṣṇyaṃ pratapan prāṇo bahiśca pratapatyasau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641970 (1.192):
sarvaṃ puruṣa evedaṃ bhūtaṃ bhavyaṃ bhavac ca yat / / tenedam āvṛtaṃ viśvaṃ vitastim adhitiṣṭhati // BhP_02.06.015 //
BhP_02.06.016/3 evaṃ virājaṃ pratapaṃstapatyantarbahiḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641975 (0.0):
svadhiṣṇyaṃ pratapan prāṇo bahiśca pratapatyasau /
BhP_02.06.017/1 so 'mṛtasyābhayasyeśo martyam annaṃ yadatyagāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641983 (0.0):
evaṃ virājaṃ pratapaṃstapatyantarbahiḥ pumān // BhP_02.06.016 // / so 'mṛtasyābhayasyeśo martyam annaṃ yadatyagāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 492863 (0.0):
ito 'pyetadevamityāha so 'mṛtasyeti // / so 'mṛtasyābhayasyeśo martyamannaṃ yadatyagāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999039 (0.0):
ataeva tad anusāreṇa dvitīya skandho'py evaṃ yojanīyaḥ | tatra / so 'mṛtasyābhayasyeśo / martyam annaṃ yad atyagāt |
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17694356 (0.033):
etāvānasya mahimeti mahimno vaco hi tat // MAnuv_3,3.161 // / so 'mṛtasyābhayasyeśo martyamannaṃ yadatyagāt /
BhP_02.06.017/3 mahimaiṣa tato brahman puruṣasya duratyayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641990 (1.192):
so 'mṛtasyābhayasyeśo martyam annaṃ yadatyagāt / / mahimaiṣa tato brahman puruṣasya duratyayaḥ // BhP_02.06.017 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999044 (1.192):
martyam annaṃ yad atyagāt | / mahimaiṣa tato brahman
BhP_02.06.018/1 pādeṣu sarvabhūtāni puṃsaḥ sthitipado viduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641997 (0.0):
mahimaiṣa tato brahman puruṣasya duratyayaḥ // BhP_02.06.017 // / pādeṣu sarvabhūtāni puṃsaḥ sthitipado viduḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999216 (0.0):
aiśvaryaṃ punar vivṛṇoti || / pādeṣu sarva bhūtāni / puṃsaḥ sthiti pado viduḥ |
BhP_02.06.018/3 amṛtaṃ kṣemam abhayaṃ trimūrdhno 'dhāyi mūrdhasu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808535 (1.192):
viśvanāthaḥ nanu amṛtaṃ kṣemam abhayaṃ trimūrdhno 'dhāyi mūrdhasu (BhP
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101273 (1.192):
viśvanāthaḥ --- nanu amṛtaṃ kṣemam abhayaṃ trimūrdhno 'dhāyi mūrdhasu (BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642003 (1.192):
pādeṣu sarvabhūtāni puṃsaḥ sthitipado viduḥ / / amṛtaṃ kṣemam abhayaṃ trimūrdhno 'dhāyi mūrdhasu // BhP_02.06.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999218 (0.034):
puṃsaḥ sthiti pado viduḥ | / amṛtaṃ kṣemam abhayaṃ
BhP_02.06.019/1 pādāstrayo bahiścāsann aprajānāṃ ya āśramāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642011 (0.0):
amṛtaṃ kṣemam abhayaṃ trimūrdhno 'dhāyi mūrdhasu // BhP_02.06.018 // / pādāstrayo bahiścāsann aprajānāṃ ya āśramāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999325 (0.046):
pādās trayo bahiś cāsann / aprajānāṃ ya āśramāḥ |
BhP_02.06.019/3 antastrilokyāstvaparo gṛhamedho 'bṛhadvrataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642018 (0.0):
pādāstrayo bahiścāsann aprajānāṃ ya āśramāḥ / / antastrilokyāstvaparo gṛhamedho 'bṛhadvrataḥ // BhP_02.06.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999330 (0.048):
aprajānāṃ ya āśramāḥ | / antas tri lokyās tv aparo
BhP_02.06.020/1 sṛtī vicakrame viśvam sāśanānaśane ubhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642025 (0.0):
antastrilokyāstvaparo gṛhamedho 'bṛhadvrataḥ // BhP_02.06.019 // / sṛtī vicakrame viśvam sāśanānaśane ubhe /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999397 (0.0):
sṛtī vicakrame viśvam / sāśanānaśane ubhe |
BhP_02.06.020/3 yadavidyā ca vidyā ca puruṣastūbhayāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642033 (0.0):
sṛtī vicakrame viśvam sāśanānaśane ubhe / / yadavidyā ca vidyā ca puruṣastūbhayāśrayaḥ // BhP_02.06.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6999404 (0.0):
sāśanānaśane ubhe | / yad avidyā ca vidyā ca
BhP_02.06.021/1 yasmādaṇḍaṃ virāḍjajñe bhūtendriyaguṇātmakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642042 (0.0):
yadavidyā ca vidyā ca puruṣastūbhayāśrayaḥ // BhP_02.06.020 // / yasmādaṇḍaṃ virāḍjajñe bhūtendriyaguṇātmakaḥ /
BhP_02.06.021/3 taddravyam atyagādviśvaṃ gobhiḥ sūrya ivātapan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642049 (0.028):
yasmādaṇḍaṃ virāḍjajñe bhūtendriyaguṇātmakaḥ / / taddravyam atyagādviśvaṃ gobhiḥ sūrya ivātapan // BhP_02.06.021 //
BhP_02.06.022/1 yadāsya nābhyān nalinādaham āsaṃ mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642054 (0.0):
taddravyam atyagādviśvaṃ gobhiḥ sūrya ivātapan // BhP_02.06.021 // / yadāsya nābhyān nalinādaham āsaṃ mahātmanaḥ /
BhP_02.06.022/3 nāvidaṃ yajñasambhārān puruṣāvayavān ṛte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642062 (0.0):
yadāsya nābhyān nalinādaham āsaṃ mahātmanaḥ / / nāvidaṃ yajñasambhārān puruṣāvayavān ṛte // BhP_02.06.022 //
BhP_02.06.023/1 teṣu yajñasya paśavaḥ savanaspatayaḥ kuśāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642068 (0.006):
nāvidaṃ yajñasambhārān puruṣāvayavān ṛte // BhP_02.06.022 // / teṣu yajñasya paśavaḥ savanaspatayaḥ kuśāḥ /
BhP_02.06.023/3 idaṃ ca devayajanaṃ kālaścoruguṇānvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642073 (0.006):
teṣu yajñasya paśavaḥ savanaspatayaḥ kuśāḥ / / idaṃ ca devayajanaṃ kālaścoruguṇānvitaḥ // BhP_02.06.023 //
BhP_02.06.024/1 vastūnyoṣadhayaḥ snehā rasalohamṛdo jalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642080 (0.0):
idaṃ ca devayajanaṃ kālaścoruguṇānvitaḥ // BhP_02.06.023 // / vastūnyoṣadhayaḥ snehā rasalohamṛdo jalam /
BhP_02.06.024/3 ṛco yajūṃṣi sāmāni cāturhotraṃ ca sattama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642085 (0.016):
vastūnyoṣadhayaḥ snehā rasalohamṛdo jalam / / ṛco yajūṃṣi sāmāni cāturhotraṃ ca sattama // BhP_02.06.024 //
BhP_02.06.025/1 nāmadheyāni mantrāśca dakṣiṇāśca vratāni ca / BhP_02.06.025/3 devatānukramaḥ kalpaḥ saṅkalpastantram eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642095 (0.005):
ṛco yajūṃṣi sāmāni cāturhotraṃ ca sattama // BhP_02.06.024 // / nāmadheyāni mantrāśca dakṣiṇāśca vratāni ca /
BhP_02.06.026/1 gatayo matayaścaiva prāyaścittaṃ samarpaṇam / BhP_02.06.026/3 puruṣāvayavairete sambhārāḥ sambhṛtā mayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642101 (0.005):
devatānukramaḥ kalpaḥ saṅkalpastantram eva ca // BhP_02.06.025 // / gatayo matayaścaiva prāyaścittaṃ samarpaṇam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642108 (0.044):
gatayo matayaścaiva prāyaścittaṃ samarpaṇam / / puruṣāvayavairete sambhārāḥ sambhṛtā mayā // BhP_02.06.026 //
BhP_02.06.027/1 iti sambhṛtasambhāraḥ puruṣāvayavairaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642111 (0.0):
puruṣāvayavairete sambhārāḥ sambhṛtā mayā // BhP_02.06.026 // / iti sambhṛtasambhāraḥ puruṣāvayavairaham /
BhP_02.06.027/3 tam eva puruṣaṃ yajñaṃ tenaivāyajam īśvaram / BhP_02.06.028/1 tataste bhrātara ime prajānāṃ patayo nava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642121 (0.005):
iti sambhṛtasambhāraḥ puruṣāvayavairaham / / tam eva puruṣaṃ yajñaṃ tenaivāyajam īśvaram // BhP_02.06.027 //
BhP_02.06.028/3 ayajan vyaktam avyaktaṃ puruṣaṃ susamāhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642127 (1.192):
tataste bhrātara ime prajānāṃ patayo nava / / ayajan vyaktam avyaktaṃ puruṣaṃ susamāhitāḥ // BhP_02.06.028 //
BhP_02.06.029/1 tataśca manavaḥ kāle ījire ṛṣayo 'pare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642134 (5.960):
ayajan vyaktam avyaktaṃ puruṣaṃ susamāhitāḥ // BhP_02.06.028 // / tataśca manavaḥ kāle ījire ṛṣayo 'pare /
BhP_02.06.029/3 pitaro vibudhā daityā manuṣyāḥ kratubhirvibhum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642141 (5.960):
tataśca manavaḥ kāle ījire ṛṣayo 'pare / / pitaro vibudhā daityā manuṣyāḥ kratubhirvibhum // BhP_02.06.029 //
BhP_02.06.030/1 nārāyaṇe bhagavati tadidaṃ viśvam āhitam / BhP_02.06.030/3 gṛhītamāyoruguṇaḥ sargādāvaguṇaḥ svataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642154 (0.0):
pitaro vibudhā daityā manuṣyāḥ kratubhirvibhum // BhP_02.06.029 // / nārāyaṇe bhagavati tadidaṃ viśvam āhitam /
BhP_02.06.031/1 sṛjāmi tanniyukto 'haṃ haro harati tadvaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642162 (0.0):
gṛhītamāyoruguṇaḥ sargādāvaguṇaḥ svataḥ // BhP_02.06.030 // / sṛjāmi tanniyukto 'haṃ haro harati tadvaśaḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742637 (0.032):
brahmaṇā tv evam uktaṃ - / sṛjāmi tan-niyukto 'haṃ haro harati tad-vaśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6988526 (0.032):
sṛjāmi tan niyukto'haṃ haro harati tad vaśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186098 (0.032):
sṛjāmi tan-niyukto'haṃ haro harati tad-vaśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931654 (0.035):
tīrthena mūrdhnādhikṛtena śivaḥ śivo'bhūt [BhP 3.28.22] iti | / sṛjāmi tan niyukto'haṃ haro harati tad vaśaḥ |
BhP_02.06.031/3 viśvaṃ puruṣarūpeṇa paripāti triśaktidhṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642169 (0.0):
sṛjāmi tanniyukto 'haṃ haro harati tadvaśaḥ / / viśvaṃ puruṣarūpeṇa paripāti triśaktidhṛk // BhP_02.06.031 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742642 (0.0):
sṛjāmi tan-niyukto 'haṃ haro harati tad-vaśaḥ | / viśvaṃ puruṣa-rūpeṇa paripāti tri-śakti-dhṛk || [BhP 2.6.33] iti ||45||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6988532 (0.0):
sṛjāmi tan niyukto'haṃ haro harati tad vaśaḥ | / viśvaṃ puruṣa rūpeṇa paripāti tri śakti dhṛk || iti [BhP 2.6.30]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186104 (0.0):
sṛjāmi tan-niyukto'haṃ haro harati tad-vaśaḥ | / viśvaṃ puruṣa-rūpeṇa paripāti tri-śakti-dhṛk || iti [BhP 2.6.31]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931659 (0.0):
sṛjāmi tan niyukto'haṃ haro harati tad vaśaḥ | / viśvaṃ puruṣa rūpeṇa paripāti triśakti dhṛk || [BhP 2.6.30]
BhP_02.06.032/1 iti te 'bhihitaṃ tāta yathedam anupṛcchasi / BhP_02.06.032/3 nānyadbhagavataḥ kiñcidbhāvyaṃ sadasadātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642181 (0.0):
viśvaṃ puruṣarūpeṇa paripāti triśaktidhṛk // BhP_02.06.031 // / iti te 'bhihitaṃ tāta yathedam anupṛcchasi /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940154 (0.055):
BhP_02.05.006/3 nāmarūpaguṇairbhāvyaṃ sadasat kiñcidanyataḥ / BhP_02.05.007/1 sa bhavān acaradghoraṃ yat tapaḥ susamāhitaḥ
BhP_02.06.033/1 na bhāratī me 'ṅga mṛṣopalakṣyate na vai kvacin me manaso
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642195 (0.0):
nānyadbhagavataḥ kiñcidbhāvyaṃ sadasadātmakam // BhP_02.06.032 // / na bhāratī me 'ṅga mṛṣopalakṣyate na vai kvacin me manaso mṛṣā gatiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006492 (0.0):
śrī brahmaṇoktam / na bhāratī me 'ṅga mṛṣopalakṣyate
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 497621 (1.192):
brahmaṇastu sarvathā vikarma nāsti / / na bhāratī me 'ṅga mṛṣopalakṣyate'; ityādivacanāt /"
mṛṣā gatiḥ / BhP_02.06.033/3 na me hṛṣīkāṇi patantyasatpathe yan me hṛdautkaṇṭhyavatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642205 (0.0):
na bhāratī me 'ṅga mṛṣopalakṣyate na vai kvacin me manaso mṛṣā gatiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006502 (0.0):
na vai kvacin me manaso mṛṣā gatiḥ |
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951591 (0.033):
gamyajñānaṃ yogyaguṇe rameśa pramādo vā nāstināstyadya nitya // GarP_3,6.8 / tanme hṛṣīkāṇi patantyasatpathe padāravinde tu patantu sarvadā /
dhṛto hariḥ / BhP_02.06.034/1 so 'haṃ samāmnāyamayastapomayaḥ prajāpatīnām abhivanditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642215 (0.0):
na me hṛṣīkāṇi patantyasatpathe yan me hṛdautkaṇṭhyavatā dhṛto hariḥ // / BhP_02.06.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006503 (0.061):
yan me hṛdautkaṇṭhyavatā dhṛto hariḥ || [BhP 2.6.34] iti |
patiḥ / BhP_02.06.034/3 āsthāya yogaṃ nipuṇaṃ samāhitastaṃ nādhyagacchaṃ yata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642223 (1.788):
so 'haṃ samāmnāyamayastapomayaḥ prajāpatīnām abhivanditaḥ patiḥ / / āsthāya yogaṃ nipuṇaṃ samāhitastaṃ nādhyagacchaṃ yata ātmasambhavaḥ //
ātmasambhavaḥ / BhP_02.06.035/1 nato 'smyahaṃ taccaraṇaṃ samīyuṣāṃ bhavacchidaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642233 (0.0):
āsthāya yogaṃ nipuṇaṃ samāhitastaṃ nādhyagacchaṃ yata ātmasambhavaḥ // / BhP_02.06.034 //
svastyayanaṃ sumaṅgalam / BhP_02.06.035/3 yo hyātmamāyāvibhavaṃ sma paryagād yathā nabhaḥ svāntam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642242 (1.192):
nato 'smyahaṃ taccaraṇaṃ samīyuṣāṃ bhavacchidaṃ svastyayanaṃ sumaṅgalam /
athāpare kutaḥ / BhP_02.06.036/1 nāhaṃ na yūyaṃ yadṛtāṃ gatiṃ vidur na vāmadevaḥ kim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642259 (0.0):
yo hyātmamāyāvibhavaṃ sma paryagād yathā nabhaḥ svāntam athāpare kutaḥ // / BhP_02.06.035 // / nāhaṃ na yūyaṃ yadṛtāṃ gatiṃ vidur na vāmadevaḥ kim utāpare surāḥ /
utāpare surāḥ / BhP_02.06.036/3 tanmāyayā mohitabuddhayastvidaṃ vinirmitaṃ cātmasamaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642271 (0.0):
nāhaṃ na yūyaṃ yadṛtāṃ gatiṃ vidur na vāmadevaḥ kim utāpare surāḥ /
vicakṣmahe / BhP_02.06.037/1 yasyāvatārakarmāṇi gāyanti hyasmadādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642278 (0.0):
tanmāyayā mohitabuddhayastvidaṃ vinirmitaṃ cātmasamaṃ vicakṣmahe // / BhP_02.06.036 //
BhP_02.06.037/3 na yaṃ vidanti tattvena tasmai bhagavate namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642284 (0.0):
yasyāvatārakarmāṇi gāyanti hyasmadādayaḥ / / na yaṃ vidanti tattvena tasmai bhagavate namaḥ // BhP_02.06.037 //
BhP_02.06.038/1 sa eṣa ādyaḥ puruṣaḥ kalpe kalpe sṛjatyajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642291 (0.0):
na yaṃ vidanti tattvena tasmai bhagavate namaḥ // BhP_02.06.037 // / sa eṣa ādyaḥ puruṣaḥ kalpe kalpe sṛjatyajaḥ /
BhP_02.06.038/3 ātmātmanyātmanātmānaṃ sa saṃyacchati pāti ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642300 (0.0):
sa eṣa ādyaḥ puruṣaḥ kalpe kalpe sṛjatyajaḥ / / ātmātmanyātmanātmānaṃ sa saṃyacchati pāti ca // BhP_02.06.038 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26760077 (0.038):
dhārayām āsa cāgneyīṃ % dhāraṇām ātmanātmani // BrP_34.24 // / tataḥ svātmānam utthāpya $ vāyunā samudīritaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031406 (0.038):
dhārayām āsa cāgneyīṃ dhāraṇām ātmanātmani // BrP_34.24 // / tataḥ svātmānam utthāpya vāyunā samudīritaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545079 (0.055):
BhP_12.06.009/1 parīkṣid api rājarṣir ātmany ātmānam ātmanā / BhP_12.06.009/3 samādhāya paraṃ dadhyāv aspandāsur yathā taruḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10414531 (0.058):
12,308.126a ātmany evātmanātmānaṃ yathā tvam anupaśyasi / 12,308.126c evam evātmanātmānam anyasmin kiṃ na paśyasi
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388915 (0.058):
BhP_10.47.029/5 tathāhaṃ ca manaḥ prāṇa bhūtendriya guṇāśrayaḥ / BhP_10.47.030/1 ātmany evātmanātmānaṃ sṛje hanmy anupālaye
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25839293 (0.064):
pratyayānāṃ hetūnāṃ ca yeyaṃ sāmagrī sā tāvadātmanaiva ātmānaṃ / notpādayati, svātmani vṛttivirodhāt, satyāḥ punarutpādavaiyarthyācca | yā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16163737 (0.064):
ātmānam ātmanā hi tvam HV_45.38a / ātmānam ātmano vākyaṃ *HV_55.54*674:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747065 (0.064):
ātmānam ātmanā hi tvam HV_45.38a / ātmānam ātmano vākyaṃ HV_55.54*674:1a
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786710 (0.064):
tathāhaṃ ca manaḥ prāṇa bhūtendriya guṇāśrayaḥ // BhP_10.47.029 // / ātmany evātmanātmānaṃ sṛje hanmy anupālaye /
BhP_02.06.039/1 viśuddhaṃ kevalaṃ jñānaṃ pratyak samyag avasthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642305 (5.960):
ātmātmanyātmanātmānaṃ sa saṃyacchati pāti ca // BhP_02.06.038 // / viśuddhaṃ kevalaṃ jñānaṃ pratyak samyag avasthitam /
BhP_02.06.039/3 satyaṃ pūrṇam anādyantaṃ nirguṇaṃ nityam advayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642312 (0.0):
viśuddhaṃ kevalaṃ jñānaṃ pratyak samyag avasthitam / / satyaṃ pūrṇam anādyantaṃ nirguṇaṃ nityam advayam // BhP_02.06.039 //
BhP_02.06.040/1 ṛṣe vidanti munayaḥ praśāntātmendriyāśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642319 (0.0):
satyaṃ pūrṇam anādyantaṃ nirguṇaṃ nityam advayam // BhP_02.06.039 // / ṛṣe vidanti munayaḥ praśāntātmendriyāśayāḥ /
BhP_02.06.040/3 yadā tadevāsattarkaistirodhīyeta viplutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642325 (0.005):
ṛṣe vidanti munayaḥ praśāntātmendriyāśayāḥ / / yadā tadevāsattarkaistirodhīyeta viplutam // BhP_02.06.040 //
BhP_02.06.041/1 ādyo 'vatāraḥ puruṣaḥ parasya kālaḥ svabhāvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642332 (0.0):
yadā tadevāsattarkaistirodhīyeta viplutam // BhP_02.06.040 // / ādyo 'vatāraḥ puruṣaḥ parasya kālaḥ svabhāvaḥ sadasanmanaśca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397353 (0.033):
karoti ity eṣā | evam ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasya [BhP 2.6.42] ity atra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930237 (0.035):
anukramiṣye ta imān supeśān || [BhP 2.6.46] / yadyapi pūrvam ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasya [BhP 2.6.40] ity ādi granthena
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739431 (0.040):
uktam -- ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasya [BhP 2.6.42] iti | asya ṭīkāyāṃ -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183416 (0.048):
suṣuptau tirohitāś ceti | yas tu purāṇo jagat-kāraṇa-bhūtaḥ puruṣaḥ / ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasyety ādi [BhP 2.6.41] dvitīyādau prasiddhaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202710 (0.057):
eva ṣaṣṭhī | tathā ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasyety ādi | yad-aṃśato'sya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397577 (0.059):
bhagavān yaḥ puruṣāvatāraḥ san sṛṣṭy ādikaṃ karoti ity eṣā | evam / ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasya [BhP 2.6.42] ity asya ṭīkā ca darśitaiva |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23204180 (0.061):
anuttamam iti sahasra-nāma-stotrāt para-śabdena ca śrī-bhagavān evocyate | / ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasyeti dvitīyāt | brahmādīnāṃ buddhi-vṛddhi-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23184829 (0.063):
tatra prathamasyāvirbhāvo yathā ādyo'vatāraḥ puruṣaḥ parasyeti [BhP
sadasanmanaśca / BhP_02.06.041/3 dravyaṃ vikāro guṇa indriyāṇi virāṭ svarāṭ sthāsnu cariṣṇu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642343 (0.0):
ādyo 'vatāraḥ puruṣaḥ parasya kālaḥ svabhāvaḥ sadasanmanaśca /
bhūmnaḥ / BhP_02.06.042/1 ahaṃ bhavo yajña ime prajeśā dakṣādayo ye bhavadādayaśca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642354 (0.0):
dravyaṃ vikāro guṇa indriyāṇi virāṭ svarāṭ sthāsnu cariṣṇu bhūmnaḥ //
BhP_02.06.042/3 svarlokapālāḥ khagalokapālā nṛlokapālāstalalokapālāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642363 (0.0):
ahaṃ bhavo yajña ime prajeśā dakṣādayo ye bhavadādayaśca / / svarlokapālāḥ khagalokapālā nṛlokapālāstalalokapālāḥ // BhP_02.06.042 //
BhP_02.06.043/1 gandharvavidyādharacāraṇeśā ye yakṣarakṣoraganāganāthāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642373 (0.0):
svarlokapālāḥ khagalokapālā nṛlokapālāstalalokapālāḥ // BhP_02.06.042 // / gandharvavidyādharacāraṇeśā ye yakṣarakṣoraganāganāthāḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25279120 (0.042):
dakṣiṇa dik sthāḥ yogi vargaḥ sanakādiḥ paścima diksthāḥ upadeva gaṇāḥ / yakṣa siddha gandharva vidyādharādyāḥ uttara dik sthā iti tripāṭhinaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376076 (0.051):
BhP_10.27.024/1 tatrāgatās tumburu nāradādayo / gandharva vidyādhara siddha cāraṇāḥ / BhP_10.27.024/3 jagur yaśo loka malāpahaṃ hareḥ surāṅganāḥ sannanṛtur
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25771438 (0.052):
vāmadevaprabhṛtayo jīvanmuktāḥ śukādayaḥ / / yakṣakinnara gandharvasiddhavidyādharoragāḥ // BndP_3,39.56 //
BhP_02.06.043/3 ye vā ṛṣīṇām ṛṣabhāḥ pitṇāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642379 (0.0):
gandharvavidyādharacāraṇeśā ye yakṣarakṣoraganāganāthāḥ / / ye vā ṛṣīṇām ṛṣabhāḥ pitṇāṃ daityendrasiddheśvaradānavendrāḥ /
daityendrasiddheśvaradānavendrāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642384 (0.0):
ye vā ṛṣīṇām ṛṣabhāḥ pitṇāṃ daityendrasiddheśvaradānavendrāḥ /
BhP_02.06.043/5 anye ca ye pretapiśācabhūta kūṣmāṇḍayādomṛgapakṣyadhīśāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642392 (0.0):
ye vā ṛṣīṇām ṛṣabhāḥ pitṇāṃ daityendrasiddheśvaradānavendrāḥ / / anye ca ye pretapiśācabhūta kūṣmāṇḍayādomṛgapakṣyadhīśāḥ // BhP_02.06.043
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649177 (0.048):
manoharṣāspadībhūte sarvabhūtapretapiśācayakṣarākṣasanārakadrohiṇām
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251365 (0.063):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragabhūtapretapiśāconmārdāpasmārasādhyasāhillakoṣṭarakaiḥ
BhP_02.06.044/1 yat kiñca loke bhagavan mahasvad ojaḥsahasvadbalavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642403 (0.0):
anye ca ye pretapiśācabhūta kūṣmāṇḍayādomṛgapakṣyadhīśāḥ // BhP_02.06.043 / yat kiñca loke bhagavan mahasvad ojaḥsahasvadbalavat kṣamāvat /
kṣamāvat / BhP_02.06.044/3 śrīhrīvibhūtyātmavadadbhutārṇaṃ tattvaṃ paraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642414 (0.0):
yat kiñca loke bhagavan mahasvad ojaḥsahasvadbalavat kṣamāvat / / śrīhrīvibhūtyātmavadadbhutārṇaṃ tattvaṃ paraṃ rūpavadasvarūpam //
rūpavadasvarūpam / BhP_02.06.045/1 prādhānyato yān ṛṣa āmananti līlāvatārān puruṣasya bhūmnaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642426 (0.0):
śrīhrīvibhūtyātmavadadbhutārṇaṃ tattvaṃ paraṃ rūpavadasvarūpam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930225 (0.0):
tu praśastatarety āśayenāha / prādhānyato yān ṛṣa āmananti
BhP_02.06.045/3 āpīyatāṃ karṇakaṣāyaśoṣān anukramiṣye ta imān supeśān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642433 (0.0):
prādhānyato yān ṛṣa āmananti līlāvatārān puruṣasya bhūmnaḥ / / āpīyatāṃ karṇakaṣāyaśoṣān anukramiṣye ta imān supeśān // BhP_02.06.045 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930231 (0.0):
prādhānyato yān ṛṣa āmananti / līlāvatārān puruṣasya bhūmnaḥ | / āpīyatāṃ karṇa kaṣāya śoṣān
BhP_02.07.001/0 brahmovāca / BhP_02.07.001/1 yatrodyataḥ kṣititaloddharaṇāya bibhrat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642441 (0.0):
āpīyatāṃ karṇakaṣāyaśoṣān anukramiṣye ta imān supeśān // BhP_02.06.045 // / BhP_02.07.001/0 brahmovāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174609 (0.029):
BhP_06.15.016/2 andhe tamasi magnasya jñānadīpa udīryatām / BhP_06.15.017/0 śrīaṅgirā uvāca / BhP_06.15.017/1 ahaṃ te putrakāmasya putrado 'smy aṅgirā nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714374 (0.034):
andhe tamasi magnasya jñānadīpa udīryatām // BhP_06.15.016 // / BhP_06.15.017/0 śrīaṅgirā uvāca / ahaṃ te putrakāmasya putrado 'smy aṅgirā nṛpa /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15400750 (0.035):
abhiveśitātmā / BhP_03.09.001/0 brahmovāca / BhP_03.09.001/1 jñāto 'si me 'dya sucirān nanu deha-bhājāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2650284 (0.035):
astaud visargābhimukhas tam īḍyam avyakta vartmany abhiveśitātmā // / BhP_03.08.033 // / BhP_03.09.001/0 brahmovāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173134 (0.042):
BhP_01.17.021/3 samāhitena manasā vikhedaḥ paryacaṣṭa tam / BhP_01.17.022/0 rājovāca / BhP_01.17.022/1 dharmaṃ bravīṣi dharmajña dharmo 'si vṛṣarūpadhṛk
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857310 (0.042):
śrī-dvitīye ca (2.7.1) / yatrodyataḥ kṣiti-taloddharaṇāya bibhrat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691579 (0.042):
praśraya praṇaya bhara suyantritān apy upaśikṣayann iti hovāca // / BhP_05.04.019 //_* / BhP_05.05.001/0 ṛṣabha uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391411 (0.047):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379038 (0.050):
BhP_08.17.025/0 śrībrahmovāca / BhP_08.17.025/1 jayorugāya bhagavannurukrama namo 'stu te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367021 (0.050):
gadgadayailatelayā / BhP_10.14.001/0 śrī brahmovāca / BhP_10.14.001/1 naumīḍya te 'bhra vapuṣe taḍid ambarāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766413 (0.050):
kṛtāñjaliḥ praśrayavān samāhitaḥ sa vepathur gadgadayailatelayā // / BhP_10.13.064 // / BhP_10.14.001/0 śrī brahmovāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411244 (0.051):
BhP_03.23.009/4 vrīḍāvaloka-vilasad-dhasitānanāha / BhP_03.23.010/0 devahūtir uvāca / BhP_03.23.010/1 rāddhaṃ bata dvija-vṛṣaitad amogha-yoga-
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386783 (0.056):
BhP_07.05.022/0 hiraṇyakaśipuruvāca / BhP_07.05.022/1 prahrādānūcyatāṃ tāta svadhītaṃ kiñciduttamam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557916 (0.059):
bhagavatopavarṇitam amuṣya vayaṃ katham anumimīmahīti / BhP_05.22.002/0 sa hovāca / BhP_05.22.002/1 yathā kulāla-cakreṇa bhramatā saha bhramatāṃ tad-āśrayāṇāṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357136 (0.059):
BhP_10.01.018/3 upasthitāntike tasmai vyasanaṃ samavocata / BhP_10.01.019/1 brahmā tad upadhāryātha saha devais tayā saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637295 (0.059):
samāhitena manasā vikhedaḥ paryacaṣṭa tam // BhP_01.17.021 // / BhP_01.17.022/0 rājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739216 (0.061):
hiraṇyagarbho vijñāya samīḍe guhyanāmabhiḥ // BhP_08.17.024 // / BhP_08.17.025/0 śrībrahmovāca / jayorugāya bhagavannurukrama namo 'stu te /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725655 (0.063):
BhP_07.10.050 // / sa eṣa bhagavān rājan vyatanodvihataṃ yaśaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6402402 (0.063):
BhP_10.64.017/1 tāṃ nīyamānāṃ tat svāmī dṛṣṭrovāca mameti tam / BhP_10.64.017/3 mameti parigrāhy āha nṛgo me dattavān iti
BhP_02.07.001/2 krauḍīṃ tanuṃ sakalayajñamayīm anantaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642447 (0.0):
yatrodyataḥ kṣititaloddharaṇāya bibhrat $ krauḍīṃ tanuṃ sakalayajñamayīm
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857316 (0.0):
yatrodyataḥ kṣiti-taloddharaṇāya bibhrat / krauḍīṃ tanuṃ sakala-yajña-mayīm anantaḥ |
BhP_02.07.001/3 antarmahārṇava upāgatam ādidaityaṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857319 (0.060):
krauḍīṃ tanuṃ sakala-yajña-mayīm anantaḥ | / antar-mahārṇava upāgatam ādi-daityaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642450 (0.061):
yatrodyataḥ kṣititaloddharaṇāya bibhrat $ krauḍīṃ tanuṃ sakalayajñamayīm / anantaḥ & / antarmahārṇava upāgatam ādidaityaṃ % taṃ daṃṣṭrayādrim iva vajradharo
BhP_02.07.001/4 taṃ daṃṣṭrayādrim iva vajradharo dadāra / BhP_02.07.002/1 jāto rucerajanayat suyamān suyajña
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642463 (0.0):
antarmahārṇava upāgatam ādidaityaṃ % taṃ daṃṣṭrayādrim iva vajradharo
BhP_02.07.002/2 ākūtisūnuramarān atha dakṣiṇāyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642468 (0.023):
jāto rucerajanayat suyamān suyajña $ ākūtisūnuramarān atha dakṣiṇāyām &
BhP_02.07.002/3 lokatrayasya mahatīm aharadyadārtiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642473 (0.019):
jāto rucerajanayat suyamān suyajña $ ākūtisūnuramarān atha dakṣiṇāyām & / lokatrayasya mahatīm aharadyadārtiṃ % svāyambhuvena manunā harirityanūktaḥ
BhP_02.07.002/4 svāyambhuvena manunā harirityanūktaḥ / BhP_02.07.003/1 jajñe ca kardamagṛhe dvija devahūtyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642484 (1.192):
lokatrayasya mahatīm aharadyadārtiṃ % svāyambhuvena manunā harirityanūktaḥ
BhP_02.07.003/2 strībhiḥ samaṃ navabhirātmagatiṃ svamātre
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642492 (0.0):
jajñe ca kardamagṛhe dvija devahūtyāṃ $ strībhiḥ samaṃ navabhirātmagatiṃ
BhP_02.07.003/3 ūce yayātmaśamalaṃ guṇasaṅgapaṅkam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642498 (0.0):
jajñe ca kardamagṛhe dvija devahūtyāṃ $ strībhiḥ samaṃ navabhirātmagatiṃ / svamātre & / ūce yayātmaśamalaṃ guṇasaṅgapaṅkam % asmin vidhūya kapilasya gatiṃ prapede
BhP_02.07.003/4 asmin vidhūya kapilasya gatiṃ prapede / BhP_02.07.004/1 atrerapatyam abhikāṅkṣata āha tuṣṭo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642507 (0.004):
ūce yayātmaśamalaṃ guṇasaṅgapaṅkam % asmin vidhūya kapilasya gatiṃ prapede
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857844 (0.020):
śrī-dattaḥ | śrī-dvitīye (2.7.4) -- / atrer apatyam abhikāṅkṣata āha tuṣṭo / datto mayāham iti yad bhagavān sa dattaḥ |
BhP_02.07.004/2 datto mayāham iti yadbhagavān sa dattaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642513 (0.0):
// BhP_02.07.003 //* / atrerapatyam abhikāṅkṣata āha tuṣṭo $ datto mayāham iti yadbhagavān sa
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857850 (0.0):
atrer apatyam abhikāṅkṣata āha tuṣṭo / datto mayāham iti yad bhagavān sa dattaḥ |
BhP_02.07.004/3 yatpādapaṅkajaparāgapavitradehā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857857 (0.014):
datto mayāham iti yad bhagavān sa dattaḥ | / yat-pāda-paṅkaja-parāga-pavitra-dehā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642519 (0.016):
atrerapatyam abhikāṅkṣata āha tuṣṭo $ datto mayāham iti yadbhagavān sa / dattaḥ & / yatpādapaṅkajaparāgapavitradehā % yogarddhim āpurubhayīṃ yaduhaihayādyāḥ
BhP_02.07.004/4 yogarddhim āpurubhayīṃ yaduhaihayādyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642527 (1.192):
yatpādapaṅkajaparāgapavitradehā % yogarddhim āpurubhayīṃ yaduhaihayādyāḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857863 (1.192):
yat-pāda-paṅkaja-parāga-pavitra-dehā / yogarddhim āpur ubhayīṃ yadu-haihayādyāḥ // Lbh_1,3.45 //
BhP_02.07.005/1 taptaṃ tapo vividhalokasisṛkṣayā me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642533 (0.0):
yatpādapaṅkajaparāgapavitradehā % yogarddhim āpurubhayīṃ yaduhaihayādyāḥ / // BhP_02.07.004 //* / taptaṃ tapo vividhalokasisṛkṣayā me $ ādau sanāt svatapasaḥ sa catuḥsano
BhP_02.07.005/2 ādau sanāt svatapasaḥ sa catuḥsano 'bhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642541 (0.0):
taptaṃ tapo vividhalokasisṛkṣayā me $ ādau sanāt svatapasaḥ sa catuḥsano
BhP_02.07.005/3 prākkalpasamplavavinaṣṭam ihātmatattvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642547 (0.0):
taptaṃ tapo vividhalokasisṛkṣayā me $ ādau sanāt svatapasaḥ sa catuḥsano / 'bhūt & / prākkalpasamplavavinaṣṭam ihātmatattvaṃ % samyag jagāda munayo
BhP_02.07.005/4 samyag jagāda munayo yadacakṣatātman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642553 (0.0):
prākkalpasamplavavinaṣṭam ihātmatattvaṃ % samyag jagāda munayo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7000924 (0.0):
iti śrīmad aṃśumad vākyādau ihātma tattvaṃ samyag jagāda munayo yad
BhP_02.07.006/1 dharmasya dakṣaduhitaryajaniṣṭa mūrtyāṃ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411788 (5.960):
BhP_11.04.005/4 ity udbhava-sthiti-layāḥ satataṃ prajāsu / BhP_11.04.006/1 dharmasya dakṣa-duhitary ajaniṣṭa mūrtyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642560 (0.004):
yadacakṣatātman // BhP_02.07.005 //* / dharmasya dakṣaduhitaryajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820046 (0.004):
prajāsu // BhP_11.04.005 //* / dharmasya dakṣa duhitary ajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara ṛṣi pravaraḥ
BhP_02.07.006/2 nārāyaṇo nara iti svatapaḥprabhāvaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411789 (1.788):
BhP_11.04.006/1 dharmasya dakṣa-duhitary ajaniṣṭa mūrtyāṃ / BhP_11.04.006/2 nārāyaṇo nara ṛṣi-pravaraḥ praśāntaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642564 (0.015):
dharmasya dakṣaduhitaryajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820047 (0.037):
dharmasya dakṣa duhitary ajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara ṛṣi pravaraḥ
BhP_02.07.006/3 dṛṣṭvātmano bhagavato niyamāvalopaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642569 (0.016):
dharmasya dakṣaduhitaryajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara iti / svatapaḥprabhāvaḥ & / dṛṣṭvātmano bhagavato niyamāvalopaṃ % devyastvanaṅgapṛtanā ghaṭituṃ na
BhP_02.07.006/4 devyastvanaṅgapṛtanā ghaṭituṃ na śekuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642576 (1.192):
dṛṣṭvātmano bhagavato niyamāvalopaṃ % devyastvanaṅgapṛtanā ghaṭituṃ na
BhP_02.07.007/1 kāmaṃ dahanti kṛtino nanu roṣadṛṣṭyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642583 (0.0):
dṛṣṭvātmano bhagavato niyamāvalopaṃ % devyastvanaṅgapṛtanā ghaṭituṃ na / śekuḥ // BhP_02.07.006 //* / kāmaṃ dahanti kṛtino nanu roṣadṛṣṭyā $ roṣaṃ dahantam uta te na
BhP_02.07.007/2 roṣaṃ dahantam uta te na dahantyasahyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642588 (1.788):
kāmaṃ dahanti kṛtino nanu roṣadṛṣṭyā $ roṣaṃ dahantam uta te na
BhP_02.07.007/3 so 'yaṃ yadantaram alaṃ praviśan bibheti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642594 (0.020):
kāmaṃ dahanti kṛtino nanu roṣadṛṣṭyā $ roṣaṃ dahantam uta te na / dahantyasahyam & / so 'yaṃ yadantaram alaṃ praviśan bibheti % kāmaḥ kathaṃ nu punarasya manaḥ
BhP_02.07.007/4 kāmaḥ kathaṃ nu punarasya manaḥ śrayeta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642600 (0.0):
so 'yaṃ yadantaram alaṃ praviśan bibheti % kāmaḥ kathaṃ nu punarasya manaḥ
BhP_02.07.008/1 viddhaḥ sapatnyuditapatribhiranti rājño
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642606 (0.0):
so 'yaṃ yadantaram alaṃ praviśan bibheti % kāmaḥ kathaṃ nu punarasya manaḥ / śrayeta // BhP_02.07.007 //* / viddhaḥ sapatnyuditapatribhiranti rājño $ bālo 'pi sann upagatastapase
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858006 (0.0):
śrī-dhruva-priyaḥ | tatraiva (2.7.8) -- / viddhaḥ sapatny-udita-patribhir anti rājño
BhP_02.07.008/2 bālo 'pi sann upagatastapase vanāni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642612 (0.046):
viddhaḥ sapatnyuditapatribhiranti rājño $ bālo 'pi sann upagatastapase
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858012 (0.046):
viddhaḥ sapatny-udita-patribhir anti rājño / bālo 'pi sann upagatas tapase vanāni |
BhP_02.07.008/3 tasmā adāddhruvagatiṃ gṛṇate prasanno
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642617 (0.037):
viddhaḥ sapatnyuditapatribhiranti rājño $ bālo 'pi sann upagatastapase / vanāni & / tasmā adāddhruvagatiṃ gṛṇate prasanno % divyāḥ stuvanti munayo
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858017 (0.037):
bālo 'pi sann upagatas tapase vanāni | / tasmā adād dhruva-gatiṃ gṛṇate prasanno
BhP_02.07.008/4 divyāḥ stuvanti munayo yaduparyadhastāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642623 (0.0):
tasmā adāddhruvagatiṃ gṛṇate prasanno % divyāḥ stuvanti munayo
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858021 (0.014):
tasmā adād dhruva-gatiṃ gṛṇate prasanno / divyāḥ stuvanti munayo yad upary-adhastāt // Lbh_1,3.53 //
BhP_02.07.009/1 yadvenam utpathagataṃ dvijavākyavajra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642629 (1.788):
yaduparyadhastāt // BhP_02.07.008 //* / yadvenam utpathagataṃ dvijavākyavajra $ niṣpluṣṭapauruṣabhagaṃ niraye
BhP_02.07.009/2 niṣpluṣṭapauruṣabhagaṃ niraye patantam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642636 (0.036):
yadvenam utpathagataṃ dvijavākyavajra $ niṣpluṣṭapauruṣabhagaṃ niraye / patantam &
BhP_02.07.009/3 trātvārthito jagati putrapadaṃ ca lebhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642641 (0.0):
yadvenam utpathagataṃ dvijavākyavajra $ niṣpluṣṭapauruṣabhagaṃ niraye / patantam & / trātvārthito jagati putrapadaṃ ca lebhe % dugdhā vasūni vasudhā sakalāni
BhP_02.07.009/4 dugdhā vasūni vasudhā sakalāni yena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642647 (0.006):
trātvārthito jagati putrapadaṃ ca lebhe % dugdhā vasūni vasudhā sakalāni
BhP_02.07.010/1 nābherasāvṛṣabha āsa sudevisūnur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642654 (0.0):
trātvārthito jagati putrapadaṃ ca lebhe % dugdhā vasūni vasudhā sakalāni / yena // BhP_02.07.009 //* / nābherasāvṛṣabha āsa sudevisūnur $ yo vai cacāra samadṛg jaḍayogacaryām &
BhP_02.07.010/2 yo vai cacāra samadṛg jaḍayogacaryām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642661 (0.0):
nābherasāvṛṣabha āsa sudevisūnur $ yo vai cacāra samadṛg jaḍayogacaryām &
BhP_02.07.010/3 yat pāramahaṃsyam ṛṣayaḥ padam āmananti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642666 (0.015):
nābherasāvṛṣabha āsa sudevisūnur $ yo vai cacāra samadṛg jaḍayogacaryām & / yat pāramahaṃsyam ṛṣayaḥ padam āmananti % svasthaḥ praśāntakaraṇaḥ
BhP_02.07.010/4 svasthaḥ praśāntakaraṇaḥ parimuktasaṅgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642672 (0.004):
yat pāramahaṃsyam ṛṣayaḥ padam āmananti % svasthaḥ praśāntakaraṇaḥ
BhP_02.07.011/1 satre mamāsa bhagavān hayaśīraṣātho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642678 (0.005):
yat pāramahaṃsyam ṛṣayaḥ padam āmananti % svasthaḥ praśāntakaraṇaḥ / parimuktasaṅgaḥ // BhP_02.07.010 //* / satre mamāsa bhagavān hayaśīraṣātho $ sākṣāt sa yajñapuruṣastapanīyavarṇaḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857924 (0.059):
satre mamāsa bhagavān haya-śīraṣātho / sākṣāt sa yajña-puruṣas tapanīya-varṇaḥ |
BhP_02.07.011/2 sākṣāt sa yajñapuruṣastapanīyavarṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642684 (0.040):
satre mamāsa bhagavān hayaśīraṣātho $ sākṣāt sa yajñapuruṣastapanīyavarṇaḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857930 (0.060):
satre mamāsa bhagavān haya-śīraṣātho / sākṣāt sa yajña-puruṣas tapanīya-varṇaḥ |
BhP_02.07.011/3 chandomayo makhamayo 'khiladevatātmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642691 (0.0):
satre mamāsa bhagavān hayaśīraṣātho $ sākṣāt sa yajñapuruṣastapanīyavarṇaḥ / chandomayo makhamayo 'khiladevatātmā % vāco babhūvuruśatīḥ śvasato 'sya
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857938 (0.0):
sākṣāt sa yajña-puruṣas tapanīya-varṇaḥ | / chandomayo makhamayo 'khila-devatātmā
BhP_02.07.011/4 vāco babhūvuruśatīḥ śvasato 'sya nastaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642697 (0.004):
chandomayo makhamayo 'khiladevatātmā % vāco babhūvuruśatīḥ śvasato 'sya
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857942 (0.022):
chandomayo makhamayo 'khila-devatātmā / vāco babhūvur uśatīḥ śvasato 'sya nastaḥ // Lbh_1,3.49 //
BhP_02.07.012/1 matsyo yugāntasamaye manunopalabdhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642702 (0.004):
chandomayo makhamayo 'khiladevatātmā % vāco babhūvuruśatīḥ śvasato 'sya / nastaḥ // BhP_02.07.011 //* / matsyo yugāntasamaye manunopalabdhaḥ $ kṣoṇīmayo nikhilajīvanikāyaketaḥ &
BhP_02.07.012/2 kṣoṇīmayo nikhilajīvanikāyaketaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642707 (0.038):
matsyo yugāntasamaye manunopalabdhaḥ $ kṣoṇīmayo nikhilajīvanikāyaketaḥ &
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857648 (0.040):
matsyo yugānta-samaye manunopalabdhaḥ / kṣoṇīmayo nikhila-jīva-nikāya-ketaḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13290214 (0.055):
prācurye ca mukhyatvātsaṃśaye vikāraprāyapāṭhādānandādhikāro jīva / ānandamaya iti niśacayo 'stīti pratyudāharamasaṃgatyā pūrvapakṣamāha kiṃ
BhP_02.07.012/3 visraṃsitān urubhaye salile mukhān me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642713 (0.0):
matsyo yugāntasamaye manunopalabdhaḥ $ kṣoṇīmayo nikhilajīvanikāyaketaḥ & / visraṃsitān urubhaye salile mukhān me % ādāya tatra vijahāra ha vedamārgān
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857657 (0.0):
kṣoṇīmayo nikhila-jīva-nikāya-ketaḥ | / visraṃsitān uru-bhaye salile mukhān me
BhP_02.07.012/4 ādāya tatra vijahāra ha vedamārgān / BhP_02.07.013/1 kṣīrodadhāvamaradānavayūthapānām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642722 (0.004):
visraṃsitān urubhaye salile mukhān me % ādāya tatra vijahāra ha vedamārgān
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857660 (0.036):
visraṃsitān uru-bhaye salile mukhān me / ādāya tatra vijahāra ha veda-mārgān // Lbh_1,3.32 //
BhP_02.07.013/2 unmathnatām amṛtalabdhaya ādidevaḥ / BhP_02.07.013/3 pṛṣṭhena kacchapavapurvidadhāra gotraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642731 (0.030):
// BhP_02.07.012 //* / kṣīrodadhāvamaradānavayūthapānām $ unmathnatām amṛtalabdhaya ādidevaḥ &
BhP_02.07.013/4 nidrākṣaṇo 'driparivartakaṣāṇakaṇḍūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642737 (1.192):
pṛṣṭhena kacchapavapurvidadhāra gotraṃ % nidrākṣaṇo
BhP_02.07.014/1 traipiṣṭaporubhayahā sa nṛsiṃharūpaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642744 (0.0):
'driparivartakaṣāṇakaṇḍūḥ // BhP_02.07.013 //* / traipiṣṭaporubhayahā sa nṛsiṃharūpaṃ $ kṛtvā
BhP_02.07.014/2 kṛtvā bhramadbhrukuṭidaṃṣṭrakarālavaktram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642751 (0.0):
traipiṣṭaporubhayahā sa nṛsiṃharūpaṃ $ kṛtvā / bhramadbhrukuṭidaṃṣṭrakarālavaktram &
BhP_02.07.014/3 daityendram āśu gadayābhipatantam ārād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642755 (0.029):
bhramadbhrukuṭidaṃṣṭrakarālavaktram & / daityendram āśu gadayābhipatantam ārād % ūrau nipātya vidadāra nakhaiḥ
BhP_02.07.014/4 ūrau nipātya vidadāra nakhaiḥ sphurantam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642762 (0.004):
daityendram āśu gadayābhipatantam ārād % ūrau nipātya vidadāra nakhaiḥ / sphurantam // BhP_02.07.014 //*
BhP_02.07.015/1 antaḥsarasyurubalena pade gṛhīto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642769 (0.055):
antaḥsarasyurubalena pade gṛhīto $ grāheṇa yūthapatirambujahasta ārtaḥ &
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370056 (0.062):
BhP_08.03.031/4 cakrāyudho 'bhyagamadāśu yato gajendraḥ / BhP_08.03.032/1 so 'ntaḥsarasy urubalena gṛhīta ārto
BhP_02.07.015/2 grāheṇa yūthapatirambujahasta ārtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642775 (1.192):
antaḥsarasyurubalena pade gṛhīto $ grāheṇa yūthapatirambujahasta ārtaḥ &
BhP_02.07.015/3 āhedam ādipuruṣākhilalokanātha / BhP_02.07.015/4 tīrthaśravaḥ śravaṇamaṅgalanāmadheya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378739 (0.0):
BhP_08.17.008/1 yajñeśa yajñapuruṣācyuta tīrthapāda / BhP_08.17.008/2 tīrthaśravaḥ śravaṇamaṅgalanāmadheya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642785 (0.0):
antaḥsarasyurubalena pade gṛhīto $ grāheṇa yūthapatirambujahasta ārtaḥ & / āhedam ādipuruṣākhilalokanātha % tīrthaśravaḥ śravaṇamaṅgalanāmadheya //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2738940 (0.029):
yajñeśa yajñapuruṣācyuta tīrthapāda $ tīrthaśravaḥ śravaṇamaṅgalanāmadheya
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549115 (0.042):
BhP_12.11.025/3 govinda gopa-vanitā-vraja-bhṛtya-gīta / BhP_12.11.025/4 tīrtha-śravaḥ śravaṇa-maṅgala pāhi bhṛtyān
BhP_02.07.016/1 śrutvā haristam araṇārthinam aprameyaś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642788 (0.0):
āhedam ādipuruṣākhilalokanātha % tīrthaśravaḥ śravaṇamaṅgalanāmadheya // / BhP_02.07.015 //* / śrutvā haristam araṇārthinam aprameyaś $ cakrāyudhaḥ
BhP_02.07.016/2 cakrāyudhaḥ patagarājabhujādhirūḍhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642795 (0.042):
śrutvā haristam araṇārthinam aprameyaś $ cakrāyudhaḥ / patagarājabhujādhirūḍhaḥ &
BhP_02.07.016/3 cakreṇa nakravadanaṃ vinipāṭya tasmād / BhP_02.07.016/4 dhaste pragṛhya bhagavān kṛpayojjahāra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642804 (0.017):
patagarājabhujādhirūḍhaḥ & / cakreṇa nakravadanaṃ vinipāṭya tasmād % dhaste pragṛhya bhagavān
BhP_02.07.017/1 jyāyān guṇairavarajo 'pyaditeḥ sutānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642810 (0.004):
cakreṇa nakravadanaṃ vinipāṭya tasmād % dhaste pragṛhya bhagavān / kṛpayojjahāra // BhP_02.07.016 //* / jyāyān guṇairavarajo 'pyaditeḥ sutānāṃ $ lokān vicakrama imān
BhP_02.07.017/2 lokān vicakrama imān yadathādhiyajñaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642815 (0.014):
jyāyān guṇairavarajo 'pyaditeḥ sutānāṃ $ lokān vicakrama imān
BhP_02.07.017/3 kṣmāṃ vāmanena jagṛhe tripadacchalena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642821 (0.0):
jyāyān guṇairavarajo 'pyaditeḥ sutānāṃ $ lokān vicakrama imān / yadathādhiyajñaḥ & / kṣmāṃ vāmanena jagṛhe tripadacchalena % yācñām ṛte pathi caran
BhP_02.07.017/4 yācñām ṛte pathi caran prabhubhirna cālyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642828 (0.0):
kṣmāṃ vāmanena jagṛhe tripadacchalena % yācñām ṛte pathi caran
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15417166 (0.007):
BhP_03.31.015/2 sāṃsārike pathi caraṃs tad-abhiśrameṇa
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2046186 (0.052):
ayoniśomanaskāraśca jāyate | jātāyoniśomanaskāratvāt durmārge carati | / durmārge caran nārthaṃ pratilabhate | ataścittaṃ mugdhamatilīnaṃ bhavati |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795880 (0.060):
reme ramābhir nija kāma sampluto yathetaro gārhaka medhikāṃś caran // / BhP_10.59.043 // / itthaṃ ramā patim avāpya patiṃ striyas tā $ brahmādayo 'pi na viduḥ
BhP_02.07.018/1 nārtho balerayam urukramapādaśaucam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642835 (0.0):
prabhubhirna cālyaḥ // BhP_02.07.017 //* / nārtho balerayam urukramapādaśaucam $ āpaḥ śikhādhṛtavato vibudhādhipatyam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405941 (0.014):
BhP_03.15.031/1 tābhyāṃ miṣatsv animiṣeṣu niṣidhyamānāḥ / BhP_03.15.031/2 svarhattamā hy api hareḥ pratihāra-pābhyām
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999295 (0.028):
BhP_09.03.026/2 bhiṣajāv iti yat pūrvaṃ somāhutyā bahiṣkṛtau / BhP_09.03.027/1 uttānabarhirānarto bhūriṣeṇa iti trayaḥ / BhP_09.03.027/2 śaryāterabhavan putrā ānartādrevato 'bhavat
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363877 (0.031):
BhP_10.10.027/3 niṣpetatuḥ parama vikramitātivepa / BhP_10.10.027/4 skandha pravāla viṭapau kṛta caṇḍa śabdau
BhP_02.07.018/2 āpaḥ śikhādhṛtavato vibudhādhipatyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642840 (0.022):
nārtho balerayam urukramapādaśaucam $ āpaḥ śikhādhṛtavato vibudhādhipatyam
BhP_02.07.018/3 yo vai pratiśrutam ṛte na cikīrṣadanyad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642847 (0.0):
nārtho balerayam urukramapādaśaucam $ āpaḥ śikhādhṛtavato vibudhādhipatyam / yo vai pratiśrutam ṛte na cikīrṣadanyad % ātmānam aṅga manasā haraye
BhP_02.07.018/4 ātmānam aṅga manasā haraye 'bhimene
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642853 (0.005):
yo vai pratiśrutam ṛte na cikīrṣadanyad % ātmānam aṅga manasā haraye
BhP_02.07.019/1 tubhyaṃ ca nārada bhṛśaṃ bhagavān vivṛddha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642858 (0.005):
yo vai pratiśrutam ṛte na cikīrṣadanyad % ātmānam aṅga manasā haraye / 'bhimene // BhP_02.07.018 //* / tubhyaṃ ca nārada bhṛśaṃ bhagavān vivṛddha $ bhāvena sādhu parituṣṭa uvāca
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857966 (0.041):
śrī-haṃsaḥ | śrī-dvitīye (2.7.19) -- / tubhyaṃ ca nārada bhṛśaṃ bhagavān vivṛddha-
BhP_02.07.019/2 bhāvena sādhu parituṣṭa uvāca yogam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642863 (0.019):
tubhyaṃ ca nārada bhṛśaṃ bhagavān vivṛddha $ bhāvena sādhu parituṣṭa uvāca
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857971 (0.019):
tubhyaṃ ca nārada bhṛśaṃ bhagavān vivṛddha- / bhāvena sādhu parituṣṭa uvāca yogam |
BhP_02.07.019/3 jñānaṃ ca bhāgavatam ātmasatattvadīpaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642868 (0.0):
tubhyaṃ ca nārada bhṛśaṃ bhagavān vivṛddha $ bhāvena sādhu parituṣṭa uvāca / yogam & / jñānaṃ ca bhāgavatam ātmasatattvadīpaṃ % yadvāsudevaśaraṇā vidurañjasaiva
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857976 (0.0):
bhāvena sādhu parituṣṭa uvāca yogam | / jñānaṃ ca bhāgavatam ātma-satattva-dīpaṃ
BhP_02.07.019/4 yadvāsudevaśaraṇā vidurañjasaiva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642874 (0.005):
jñānaṃ ca bhāgavatam ātmasatattvadīpaṃ % yadvāsudevaśaraṇā vidurañjasaiva
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857982 (0.018):
jñānaṃ ca bhāgavatam ātma-satattva-dīpaṃ / yad vāsudeva-śaraṇā vidur añjasaiva // Lbh_1,3.51 //
BhP_02.07.020/1 cakraṃ ca dikṣvavihataṃ daśasu svatejo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642881 (0.0):
jñānaṃ ca bhāgavatam ātmasatattvadīpaṃ % yadvāsudevaśaraṇā vidurañjasaiva / // BhP_02.07.019 //* / cakraṃ ca dikṣvavihataṃ daśasu svatejo $ manvantareṣu manuvaṃśadharo
BhP_02.07.020/2 manvantareṣu manuvaṃśadharo bibharti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642886 (0.019):
cakraṃ ca dikṣvavihataṃ daśasu svatejo $ manvantareṣu manuvaṃśadharo
BhP_02.07.020/3 duṣṭeṣu rājasu damaṃ vyadadhāt svakīrtiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642892 (0.0):
cakraṃ ca dikṣvavihataṃ daśasu svatejo $ manvantareṣu manuvaṃśadharo / bibharti & / duṣṭeṣu rājasu damaṃ vyadadhāt svakīrtiṃ % satye tripṛṣṭha uśatīṃ
BhP_02.07.020/4 satye tripṛṣṭha uśatīṃ prathayaṃścaritraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642899 (0.0):
duṣṭeṣu rājasu damaṃ vyadadhāt svakīrtiṃ % satye tripṛṣṭha uśatīṃ
BhP_02.07.021/1 dhanvantariśca bhagavān svayam eva kīrtir / BhP_02.07.021/2 nāmnā nṛṇāṃ pururujāṃ ruja āśu hanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642910 (0.0):
duṣṭeṣu rājasu damaṃ vyadadhāt svakīrtiṃ % satye tripṛṣṭha uśatīṃ / prathayaṃścaritraiḥ // BhP_02.07.020 //* / dhanvantariśca bhagavān svayam eva kīrtir $ nāmnā nṛṇāṃ pururujāṃ ruja āśu
BhP_02.07.021/3 yajñe ca bhāgam amṛtāyuravāvarundha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642915 (0.042):
dhanvantariśca bhagavān svayam eva kīrtir $ nāmnā nṛṇāṃ pururujāṃ ruja āśu / hanti & / yajñe ca bhāgam amṛtāyuravāvarundha % āyuṣyavedam anuśāstyavatīrya loke //
BhP_02.07.021/4 āyuṣyavedam anuśāstyavatīrya loke
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642920 (0.0):
yajñe ca bhāgam amṛtāyuravāvarundha % āyuṣyavedam anuśāstyavatīrya loke //
BhP_02.07.022/1 kṣatraṃ kṣayāya vidhinopabhṛtaṃ mahātmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642925 (0.0):
yajñe ca bhāgam amṛtāyuravāvarundha % āyuṣyavedam anuśāstyavatīrya loke // / BhP_02.07.021 //* / kṣatraṃ kṣayāya vidhinopabhṛtaṃ mahātmā $ brahmadhrug ujjhitapathaṃ
BhP_02.07.022/2 brahmadhrug ujjhitapathaṃ narakārtilipsu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642933 (0.0):
kṣatraṃ kṣayāya vidhinopabhṛtaṃ mahātmā $ brahmadhrug ujjhitapathaṃ
BhP_02.07.022/3 uddhantyasāvavanikaṇṭakam ugravīryas / BhP_02.07.022/4 triḥsaptakṛtva urudhāraparaśvadhena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642944 (0.0):
uddhantyasāvavanikaṇṭakam ugravīryas % triḥsaptakṛtva urudhāraparaśvadhena
BhP_02.07.023/1 asmatprasādasumukhaḥ kalayā kaleśa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642951 (0.0):
uddhantyasāvavanikaṇṭakam ugravīryas % triḥsaptakṛtva urudhāraparaśvadhena / // BhP_02.07.022 //* / asmatprasādasumukhaḥ kalayā kaleśa $ ikṣvākuvaṃśa avatīrya gurornideśe &
BhP_02.07.023/2 ikṣvākuvaṃśa avatīrya gurornideśe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642956 (0.019):
asmatprasādasumukhaḥ kalayā kaleśa $ ikṣvākuvaṃśa avatīrya gurornideśe &
BhP_02.07.023/3 tiṣṭhan vanaṃ sadayitānuja āviveśa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642962 (1.192):
asmatprasādasumukhaḥ kalayā kaleśa $ ikṣvākuvaṃśa avatīrya gurornideśe & / tiṣṭhan vanaṃ sadayitānuja āviveśa % yasmin virudhya daśakandhara ārtim
BhP_02.07.023/4 yasmin virudhya daśakandhara ārtim ārcchat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642969 (0.005):
tiṣṭhan vanaṃ sadayitānuja āviveśa % yasmin virudhya daśakandhara ārtim
BhP_02.07.024/1 yasmā adādudadhirūḍhabhayāṅgavepo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642976 (0.0):
tiṣṭhan vanaṃ sadayitānuja āviveśa % yasmin virudhya daśakandhara ārtim / ārcchat // BhP_02.07.023 //* / yasmā adādudadhirūḍhabhayāṅgavepo $ mārgaṃ sapadyaripuraṃ haravaddidhakṣoḥ
BhP_02.07.024/2 mārgaṃ sapadyaripuraṃ haravaddidhakṣoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642982 (0.0):
yasmā adādudadhirūḍhabhayāṅgavepo $ mārgaṃ sapadyaripuraṃ haravaddidhakṣoḥ
BhP_02.07.024/3 dūre suhṛnmathitaroṣasuśoṇadṛṣṭyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642990 (0.0):
yasmā adādudadhirūḍhabhayāṅgavepo $ mārgaṃ sapadyaripuraṃ haravaddidhakṣoḥ / dūre suhṛnmathitaroṣasuśoṇadṛṣṭyā % tātapyamānamakaroraganakracakraḥ //
BhP_02.07.024/4 tātapyamānamakaroraganakracakraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642996 (1.788):
dūre suhṛnmathitaroṣasuśoṇadṛṣṭyā % tātapyamānamakaroraganakracakraḥ //
BhP_02.07.025/1 vakṣaḥsthalasparśarugnamahendravāha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643002 (0.0):
dūre suhṛnmathitaroṣasuśoṇadṛṣṭyā % tātapyamānamakaroraganakracakraḥ // / BhP_02.07.024 //* / vakṣaḥsthalasparśarugnamahendravāha $ dantairviḍambitakakubjuṣa ūḍhahāsam
BhP_02.07.025/2 dantairviḍambitakakubjuṣa ūḍhahāsam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643007 (0.014):
vakṣaḥsthalasparśarugnamahendravāha $ dantairviḍambitakakubjuṣa ūḍhahāsam
BhP_02.07.025/3 sadyo 'subhiḥ saha vineṣyati dārahartur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643014 (1.192):
vakṣaḥsthalasparśarugnamahendravāha $ dantairviḍambitakakubjuṣa ūḍhahāsam / sadyo 'subhiḥ saha vineṣyati dārahartur % visphūrjitairdhanuṣa uccarato
BhP_02.07.025/4 visphūrjitairdhanuṣa uccarato 'dhisainye / BhP_02.07.026/1 bhūmeḥ suretaravarūthavimarditāyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643022 (0.004):
sadyo 'subhiḥ saha vineṣyati dārahartur % visphūrjitairdhanuṣa uccarato
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862353 (0.023):
kiṃ vidhātrā sa hi sita-kṛṣṇa-keśatayoditaḥ // Lbh_1,5.155 // / bhūmeḥ suretara-varūtha-vimarditāyāḥ / kleśa-vyayāya kalayā sita-kṛṣṇa-keśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403747 (0.037):
atha śrī brahmaṇaḥ / bhūmeḥ suretara varūtha vimarditāyāḥ / kleśa vyayāya kalayā sita kṛṣṇa keśaḥ |
BhP_02.07.026/2 kleśavyayāya kalayā sitakṛṣṇakeśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643028 (1.788):
'dhisainye // BhP_02.07.025 //* / bhūmeḥ suretaravarūthavimarditāyāḥ $ kleśavyayāya kalayā sitakṛṣṇakeśaḥ &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403753 (1.788):
bhūmeḥ suretara varūtha vimarditāyāḥ / kleśa vyayāya kalayā sita kṛṣṇa keśaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862359 (1.788):
bhūmeḥ suretara-varūtha-vimarditāyāḥ / kleśa-vyayāya kalayā sita-kṛṣṇa-keśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403783 (0.063):
kariṣyati | ko'sau kalayā aṃśena sita kṛṣṇa keśo yaḥ | yatra
BhP_02.07.026/3 jātaḥ kariṣyati janānupalakṣyamārgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643033 (0.033):
bhūmeḥ suretaravarūthavimarditāyāḥ $ kleśavyayāya kalayā sitakṛṣṇakeśaḥ & / jātaḥ kariṣyati janānupalakṣyamārgaḥ % karmāṇi cātmamahimopanibandhanāni
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403754 (0.039):
kleśa vyayāya kalayā sita kṛṣṇa keśaḥ | / jātaḥ kariṣyati janānupalakṣya mārgaḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862360 (0.039):
kleśa-vyayāya kalayā sita-kṛṣṇa-keśaḥ | / jātaḥ kariṣyati janānupalakṣya-mārgaḥ
BhP_02.07.026/4 karmāṇi cātmamahimopanibandhanāni / BhP_02.07.027/1 tokena jīvaharaṇaṃ yadulūkikāyās
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643043 (0.0):
jātaḥ kariṣyati janānupalakṣyamārgaḥ % karmāṇi cātmamahimopanibandhanāni
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403762 (0.008):
jātaḥ kariṣyati janānupalakṣya mārgaḥ / karmāṇi cātma mahimopanibandhanāni || [BhP 2.7.26]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862367 (0.028):
jātaḥ kariṣyati janānupalakṣya-mārgaḥ / karmāṇi cātma-mahimopanibandhanāni // Lbh_1,5.156 //
BhP_02.07.027/2 traimāsikasya ca padā śakaṭo 'pavṛttaḥ / BhP_02.07.027/3 yadriṅgatāntaragatena divispṛśorvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643052 (0.011):
tokena jīvaharaṇaṃ yadulūkikāyās $ traimāsikasya ca padā śakaṭo 'pavṛttaḥ
BhP_02.07.027/4 unmūlanaṃ tvitarathārjunayorna bhāvyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643058 (0.0):
yadriṅgatāntaragatena divispṛśorvā % unmūlanaṃ tvitarathārjunayorna
BhP_02.07.028/1 yadvai vraje vrajapaśūn viṣatoyapītān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643067 (0.0):
yadriṅgatāntaragatena divispṛśorvā % unmūlanaṃ tvitarathārjunayorna / bhāvyam // BhP_02.07.027 //* / yadvai vraje vrajapaśūn viṣatoyapītān $
BhP_02.07.028/2 pālāṃstvajīvayadanugrahadṛṣṭivṛṣṭyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643073 (0.0):
yadvai vraje vrajapaśūn viṣatoyapītān $ / pālāṃstvajīvayadanugrahadṛṣṭivṛṣṭyā &
BhP_02.07.028/3 tacchuddhaye 'tiviṣavīryavilolajihvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643078 (0.045):
pālāṃstvajīvayadanugrahadṛṣṭivṛṣṭyā & / tacchuddhaye 'tiviṣavīryavilolajihvam % uccāṭayiṣyaduragaṃ viharan
BhP_02.07.028/4 uccāṭayiṣyaduragaṃ viharan hradinyām / BhP_02.07.029/1 tat karma divyam iva yan niśi niḥśayānaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643088 (0.004):
tacchuddhaye 'tiviṣavīryavilolajihvam % uccāṭayiṣyaduragaṃ viharan
BhP_02.07.029/2 dāvāgninā śucivane paridahyamāne
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643093 (0.018):
tat karma divyam iva yan niśi niḥśayānaṃ $ dāvāgninā śucivane
BhP_02.07.029/3 unneṣyati vrajam ato 'vasitāntakālaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643098 (0.036):
tat karma divyam iva yan niśi niḥśayānaṃ $ dāvāgninā śucivane / paridahyamāne & / unneṣyati vrajam ato 'vasitāntakālaṃ % netre pidhāpya sabalo
BhP_02.07.029/4 netre pidhāpya sabalo 'nadhigamyavīryaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643105 (0.0):
unneṣyati vrajam ato 'vasitāntakālaṃ % netre pidhāpya sabalo
BhP_02.07.030/1 gṛhṇīta yadyadupabandham amuṣya mātā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643108 (0.007):
unneṣyati vrajam ato 'vasitāntakālaṃ % netre pidhāpya sabalo / 'nadhigamyavīryaḥ // BhP_02.07.029 //* / gṛhṇīta yadyadupabandham amuṣya mātā $ śulbaṃ sutasya na tu tat tadamuṣya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6988251 (0.057):
ubhayātmakaṃ nija dharma viśeṣaṃ darśitavān | ataeva dvitīye gṛhṇīta yad / yad upabandham amuṣya mātā ity ādau [BhP 2.7.30] pratibodhitāsīd ity
BhP_02.07.030/2 śulbaṃ sutasya na tu tat tadamuṣya māti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643114 (0.022):
gṛhṇīta yadyadupabandham amuṣya mātā $ śulbaṃ sutasya na tu tat tadamuṣya
BhP_02.07.030/3 yaj jṛmbhato 'sya vadane bhuvanāni gopī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643120 (0.015):
gṛhṇīta yadyadupabandham amuṣya mātā $ śulbaṃ sutasya na tu tat tadamuṣya / māti & / yaj jṛmbhato 'sya vadane bhuvanāni gopī % saṃvīkṣya śaṅkitamanāḥ
BhP_02.07.030/4 saṃvīkṣya śaṅkitamanāḥ pratibodhitāsīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643125 (0.005):
yaj jṛmbhato 'sya vadane bhuvanāni gopī % saṃvīkṣya śaṅkitamanāḥ
BhP_02.07.031/1 nandaṃ ca mokṣyati bhayādvaruṇasya pāśād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643129 (0.005):
pratibodhitāsīt // BhP_02.07.030 //* / nandaṃ ca mokṣyati bhayādvaruṇasya pāśād $ gopān bileṣu pihitān mayasūnunā
BhP_02.07.031/2 gopān bileṣu pihitān mayasūnunā ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643136 (0.029):
nandaṃ ca mokṣyati bhayādvaruṇasya pāśād $ gopān bileṣu pihitān mayasūnunā
BhP_02.07.031/3 ahnyāpṛtaṃ niśi śayānam atiśrameṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643141 (0.028):
nandaṃ ca mokṣyati bhayādvaruṇasya pāśād $ gopān bileṣu pihitān mayasūnunā / ahnyāpṛtaṃ niśi śayānam atiśrameṇa % lokaṃ vikuṇṭham upaneṣyati gokulaṃ
BhP_02.07.031/4 lokaṃ vikuṇṭham upaneṣyati gokulaṃ sma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643147 (0.004):
ahnyāpṛtaṃ niśi śayānam atiśrameṇa % lokaṃ vikuṇṭham upaneṣyati gokulaṃ
BhP_02.07.032/1 gopairmakhe pratihate vrajaviplavāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643152 (0.004):
ahnyāpṛtaṃ niśi śayānam atiśrameṇa % lokaṃ vikuṇṭham upaneṣyati gokulaṃ / sma // BhP_02.07.031 //* / gopairmakhe pratihate vrajaviplavāya $ deve 'bhivarṣati paśūn kṛpayā
BhP_02.07.032/2 deve 'bhivarṣati paśūn kṛpayā rirakṣuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643157 (0.031):
gopairmakhe pratihate vrajaviplavāya $ deve 'bhivarṣati paśūn kṛpayā
BhP_02.07.032/3 dhartocchilīndhram iva saptadināni sapta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643162 (0.037):
gopairmakhe pratihate vrajaviplavāya $ deve 'bhivarṣati paśūn kṛpayā / rirakṣuḥ & / dhartocchilīndhram iva saptadināni sapta % varṣo mahīdhram anaghaikakare
BhP_02.07.032/4 varṣo mahīdhram anaghaikakare salīlam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643170 (0.008):
dhartocchilīndhram iva saptadināni sapta % varṣo mahīdhram anaghaikakare
BhP_02.07.033/1 krīḍan vane niśi niśākararaśmigauryāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643176 (0.0):
dhartocchilīndhram iva saptadināni sapta % varṣo mahīdhram anaghaikakare / salīlam // BhP_02.07.032 //* / krīḍan vane niśi niśākararaśmigauryāṃ $ rāsonmukhaḥ
BhP_02.07.033/2 rāsonmukhaḥ kalapadāyatamūrcchitena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348127 (0.037):
aṅga te kala padāyata mūrcchitena [BhP 10.29.40] ity ādi | spaṣṭam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643177 (0.040):
krīḍan vane niśi niśākararaśmigauryāṃ $ rāsonmukhaḥ
BhP_02.07.033/3 uddīpitasmararujāṃ vrajabhṛdvadhūnāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643187 (1.192):
kalapadāyatamūrcchitena & / uddīpitasmararujāṃ vrajabhṛdvadhūnāṃ % harturhariṣyati śiro dhanadānugasya
BhP_02.07.033/4 harturhariṣyati śiro dhanadānugasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643192 (0.005):
uddīpitasmararujāṃ vrajabhṛdvadhūnāṃ % harturhariṣyati śiro dhanadānugasya
BhP_02.07.034/1 ye ca pralambakharadardurakeśyariṣṭa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643198 (0.005):
uddīpitasmararujāṃ vrajabhṛdvadhūnāṃ % harturhariṣyati śiro dhanadānugasya / // BhP_02.07.033 //* / ye ca pralambakharadardurakeśyariṣṭa $ mallebhakaṃsayavanāḥ
BhP_02.07.034/2 mallebhakaṃsayavanāḥ kapipauṇḍrakādyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643205 (0.0):
ye ca pralambakharadardurakeśyariṣṭa $ mallebhakaṃsayavanāḥ
BhP_02.07.034/3 anye ca śālvakujabalvaladantavakra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643211 (0.0):
ye ca pralambakharadardurakeśyariṣṭa $ mallebhakaṃsayavanāḥ / kapipauṇḍrakādyāḥ & / anye ca śālvakujabalvaladantavakra % saptokṣaśambaravidūratharukmimukhyāḥ
BhP_02.07.034/4 saptokṣaśambaravidūratharukmimukhyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643218 (1.192):
anye ca śālvakujabalvaladantavakra % saptokṣaśambaravidūratharukmimukhyāḥ
BhP_02.07.035/1 ye vā mṛdhe samitiśālina āttacāpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643224 (1.192):
anye ca śālvakujabalvaladantavakra % saptokṣaśambaravidūratharukmimukhyāḥ / // BhP_02.07.034 //* / ye vā mṛdhe samitiśālina āttacāpāḥ $ kāmbojamatsyakurusṛñjayakaikayādyāḥ &
BhP_02.07.035/2 kāmbojamatsyakurusṛñjayakaikayādyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643230 (0.0):
ye vā mṛdhe samitiśālina āttacāpāḥ $ kāmbojamatsyakurusṛñjayakaikayādyāḥ &
BhP_02.07.035/3 yāsyantyadarśanam alaṃ balapārthabhīma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643236 (0.0):
ye vā mṛdhe samitiśālina āttacāpāḥ $ kāmbojamatsyakurusṛñjayakaikayādyāḥ & / yāsyantyadarśanam alaṃ balapārthabhīma % vyājāhvayena hariṇā nilayaṃ
BhP_02.07.035/4 vyājāhvayena hariṇā nilayaṃ tadīyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643241 (0.0):
yāsyantyadarśanam alaṃ balapārthabhīma % vyājāhvayena hariṇā nilayaṃ
BhP_02.07.036/1 kālena mīlitadhiyām avamṛśya nṇāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643247 (0.0):
yāsyantyadarśanam alaṃ balapārthabhīma % vyājāhvayena hariṇā nilayaṃ / tadīyam // BhP_02.07.035 //* / kālena mīlitadhiyām avamṛśya nṇāṃ $ stokāyuṣāṃ svanigamo bata dūrapāraḥ &
BhP_02.07.036/2 stokāyuṣāṃ svanigamo bata dūrapāraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643254 (0.0):
kālena mīlitadhiyām avamṛśya nṇāṃ $ stokāyuṣāṃ svanigamo bata dūrapāraḥ &
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21320081 (0.0):
kālena mīlitadṛśāmavamṛśya nṛṇāṃ stokāyuṣāṃ svanigamo bata dūrapāraḥ /"
BhP_02.07.036/3 āvirhitastvanuyugaṃ sa hi satyavatyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643257 (0.019):
kālena mīlitadhiyām avamṛśya nṇāṃ $ stokāyuṣāṃ svanigamo bata dūrapāraḥ & / āvirhitastvanuyugaṃ sa hi satyavatyāṃ % vedadrumaṃ viṭapaśo vibhajiṣyati
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21320084 (0.019):
kālena mīlitadṛśāmavamṛśya nṛṇāṃ stokāyuṣāṃ svanigamo bata dūrapāraḥ / / āvirhitastvanuyugaṃ sa hi satyavatyāṃ vedadrumaṃ viṭapaśo vibhajiṣyati"
BhP_02.07.036/4 vedadrumaṃ viṭapaśo vibhajiṣyati sma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643263 (0.006):
āvirhitastvanuyugaṃ sa hi satyavatyāṃ % vedadrumaṃ viṭapaśo vibhajiṣyati
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21320089 (0.015):
āvirhitastvanuyugaṃ sa hi satyavatyāṃ vedadrumaṃ viṭapaśo vibhajiṣyati
BhP_02.07.037/1 devadviṣāṃ nigamavartmani niṣṭhitānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643269 (0.006):
āvirhitastvanuyugaṃ sa hi satyavatyāṃ % vedadrumaṃ viṭapaśo vibhajiṣyati / sma // BhP_02.07.036 //* / devadviṣāṃ nigamavartmani niṣṭhitānāṃ $ pūrbhirmayena
BhP_02.07.037/2 pūrbhirmayena vihitābhiradṛśyatūrbhiḥ / BhP_02.07.037/3 lokān ghnatāṃ mativimoham atipralobhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643278 (0.022):
devadviṣāṃ nigamavartmani niṣṭhitānāṃ $ pūrbhirmayena
BhP_02.07.037/4 veṣaṃ vidhāya bahu bhāṣyata aupadharmyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643282 (0.034):
lokān ghnatāṃ mativimoham atipralobhaṃ % veṣaṃ vidhāya bahu bhāṣyata
BhP_02.07.038/1 yarhyālayeṣvapi satāṃ na hareḥ kathāḥ syuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643291 (0.0):
lokān ghnatāṃ mativimoham atipralobhaṃ % veṣaṃ vidhāya bahu bhāṣyata / aupadharmyam // BhP_02.07.037 //* / yarhyālayeṣvapi satāṃ na hareḥ kathāḥ syuḥ $ pāṣaṇḍino dvijajanā vṛṣalā
BhP_02.07.038/2 pāṣaṇḍino dvijajanā vṛṣalā nṛdevāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643295 (0.012):
yarhyālayeṣvapi satāṃ na hareḥ kathāḥ syuḥ $ pāṣaṇḍino dvijajanā vṛṣalā
BhP_02.07.038/3 svāhā svadhā vaṣaḍiti sma giro na yatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643303 (1.192):
yarhyālayeṣvapi satāṃ na hareḥ kathāḥ syuḥ $ pāṣaṇḍino dvijajanā vṛṣalā / nṛdevāḥ & / svāhā svadhā vaṣaḍiti sma giro na yatra % śāstā bhaviṣyati kalerbhagavān
BhP_02.07.038/4 śāstā bhaviṣyati kalerbhagavān yugānte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643310 (0.0):
svāhā svadhā vaṣaḍiti sma giro na yatra % śāstā bhaviṣyati kalerbhagavān
BhP_02.07.039/1 sarge tapo 'ham ṛṣayo nava ye prajeśāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643318 (0.0):
svāhā svadhā vaṣaḍiti sma giro na yatra % śāstā bhaviṣyati kalerbhagavān / yugānte // BhP_02.07.038 //* / sarge tapo 'ham ṛṣayo nava ye prajeśāḥ $ sthāne 'tha
BhP_02.07.039/2 sthāne 'tha dharmamakhamanvamarāvanīśāḥ
BhP_02.07.039/3 ante tvadharmaharamanyuvaśāsurādyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643330 (0.0):
dharmamakhamanvamarāvanīśāḥ & / ante tvadharmaharamanyuvaśāsurādyā % māyāvibhūtaya imāḥ puruśaktibhājaḥ //
BhP_02.07.039/4 māyāvibhūtaya imāḥ puruśaktibhājaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643336 (0.0):
ante tvadharmaharamanyuvaśāsurādyā % māyāvibhūtaya imāḥ puruśaktibhājaḥ //
BhP_02.07.040/1 viṣṇornu vīryagaṇanāṃ katamo 'rhatīha
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8648494 (0.0):
ubhayānvayī / tatrādyo 'viṣṇornu vīryagaṇanāṃ katamo 'rhatīha yaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643343 (0.0):
ante tvadharmaharamanyuvaśāsurādyā % māyāvibhūtaya imāḥ puruśaktibhājaḥ // / BhP_02.07.039 //* / viṣṇornu vīryagaṇanāṃ katamo 'rhatīha $ yaḥ pārthivānyapi kavirvimame
BhP_02.07.040/2 yaḥ pārthivānyapi kavirvimame rajāṃsi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643350 (0.016):
viṣṇornu vīryagaṇanāṃ katamo 'rhatīha $ yaḥ pārthivānyapi kavirvimame
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382568 (0.034):
BhP_08.23.029/2 yaḥ pārthivāni vimame sa rajāṃsi martyaḥ
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14652694 (0.042):
vacanasyavipaḥ / RV_06.049.13.1{07} yo rajāṃsi vimame pārthivāni triścid viṣṇurmanave
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985422 (0.050):
RV_1,154.01a viṣṇor nu kaṃ vīryāṇi pra vocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi / RV_1,154.01c yo askabhāyad uttaraṃ sadhasthaṃ vicakramāṇas tredhorugāyaḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8648497 (0.058):
ubhayānvayī / tatrādyo 'viṣṇornu vīryagaṇanāṃ katamo 'rhatīha yaḥ / parthivānyapi kavirvimame rajāṃsi'; iti smṛtigrāhī / vyākhyāteyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742523 (0.060):
pāraṃ mahimna uruvikramato gṛṇāno $ yaḥ pārthivāni vimame sa rajāṃsi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494971 (0.063):
viṣṇor nu kaṃ vīryāṇi pravocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi / / yo askabhāyad uttaraṃ sadhasthaṃ vicakramāṇas tredhorugāyaḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689275 (0.063):
vīryāṇi pravocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi yo askabhāyaduttaraṃ
BhP_02.07.040/3 caskambha yaḥ svarahasāskhalatā tripṛṣṭhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643357 (0.0):
viṣṇornu vīryagaṇanāṃ katamo 'rhatīha $ yaḥ pārthivānyapi kavirvimame / rajāṃsi & / caskambha yaḥ svarahasāskhalatā tripṛṣṭhaṃ % yasmāt
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8648498 (0.025):
ubhayānvayī / tatrādyo 'viṣṇornu vīryagaṇanāṃ katamo 'rhatīha yaḥ / parthivānyapi kavirvimame rajāṃsi'; iti smṛtigrāhī / vyākhyāteyaṃ
BhP_02.07.040/4 yasmāt trisāmyasadanādurukampayānam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643362 (0.008):
caskambha yaḥ svarahasāskhalatā tripṛṣṭhaṃ % yasmāt / trisāmyasadanādurukampayānam // BhP_02.07.040 //*
BhP_02.07.041/1 nāntaṃ vidāmyaham amī munayo 'grajāste
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643369 (0.0):
trisāmyasadanādurukampayānam // BhP_02.07.040 //* / nāntaṃ vidāmyaham amī munayo 'grajāste $ māyābalasya puruṣasya kuto 'varā
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21258548 (0.037):
anupasardanaṃ yaṭṭidādi tadantaṃ yadadantaṃ prātipadikaṃ tataḥ striyāṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7419110 (0.040):
saptamyāḥ pūrvanipāte prapte gaḍvādibhyaḥ saptamyantaṃ param / / gaḍukaṇṭhaḥ / / gaḍuśirāḥ / / kathaṃ vahegaḍuḥ ? prāptasya cābādhā vyākhyeyā //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18956396 (0.043):
(AVŚ_10,7.42c) prānyā tantūṃs tirate dhatte anyā nāpa vṛñjāte na gamāto / antam ||42|| / (AVŚ_10,7.43a) tayor ahaṃ parinṛtyantyor iva na vi jānāmi yatarā parastāt
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705171 (0.061):
jalāstaṃvāśilāntaṃ vākhānayeducitaṃsudhīḥ / / vistārāyāmasīmāntādbāhyekhātvādṛḍhāyaca // BhS_3.31 //
BhP_02.07.041/2 māyābalasya puruṣasya kuto 'varā ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643373 (0.018):
nāntaṃ vidāmyaham amī munayo 'grajāste $ māyābalasya puruṣasya kuto 'varā
BhP_02.07.041/3 gāyan guṇān daśaśatānana ādidevaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643381 (0.0):
ye & / gāyan guṇān daśaśatānana ādidevaḥ % śeṣo 'dhunāpi samavasyati nāsya pāram
BhP_02.07.041/4 śeṣo 'dhunāpi samavasyati nāsya pāram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643385 (0.007):
gāyan guṇān daśaśatānana ādidevaḥ % śeṣo 'dhunāpi samavasyati nāsya pāram
BhP_02.07.042/1 yeṣāṃ sa eṣa bhagavān dayayedanantaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643392 (0.005):
gāyan guṇān daśaśatānana ādidevaḥ % śeṣo 'dhunāpi samavasyati nāsya pāram / // BhP_02.07.041 //* / yeṣāṃ sa eṣa bhagavān dayayedanantaḥ $ sarvātmanāśritapado yadi
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550111 (0.064):
BhP_12.12.047/3 haraye nama ity uccair mucyate sarva-pātakāt / BhP_12.12.048/1 saṅkīrtyamāno bhagavān anantaḥ śrutānubhāvo vyasanaṃ hi
BhP_02.07.042/2 sarvātmanāśritapado yadi nirvyalīkam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643397 (0.016):
yeṣāṃ sa eṣa bhagavān dayayedanantaḥ $ sarvātmanāśritapado yadi
BhP_02.07.042/3 te dustarām atitaranti ca devamāyāṃ / BhP_02.07.042/4 naiṣāṃ mamāham iti dhīḥ śvaśṛgālabhakṣye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643409 (0.0):
yeṣāṃ sa eṣa bhagavān dayayedanantaḥ $ sarvātmanāśritapado yadi / nirvyalīkam & / te dustarām atitaranti ca devamāyāṃ % naiṣāṃ mamāham iti dhīḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 457345 (0.038):
syāttarhinaiṣāṃ mamāhamiti dhīḥ śvasṛgālabhakṣya'; ityādayaḥ"
BhP_02.07.043/1 vedāham aṅga paramasya hi yogamāyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643415 (0.0):
te dustarām atitaranti ca devamāyāṃ % naiṣāṃ mamāham iti dhīḥ / śvaśṛgālabhakṣye // BhP_02.07.042 //* / vedāham aṅga paramasya hi yogamāyāṃ $ yūyaṃ bhavaśca bhagavān atha
BhP_02.07.043/2 yūyaṃ bhavaśca bhagavān atha daityavaryaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643420 (0.0):
vedāham aṅga paramasya hi yogamāyāṃ $ yūyaṃ bhavaśca bhagavān atha
BhP_02.07.043/3 patnī manoḥ sa ca manuśca tadātmajāśca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643426 (0.0):
vedāham aṅga paramasya hi yogamāyāṃ $ yūyaṃ bhavaśca bhagavān atha / daityavaryaḥ & / patnī manoḥ sa ca manuśca tadātmajāśca % prācīnabarhirṛbhuraṅga uta
BhP_02.07.043/4 prācīnabarhirṛbhuraṅga uta dhruvaśca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643432 (0.004):
patnī manoḥ sa ca manuśca tadātmajāśca % prācīnabarhirṛbhuraṅga uta
BhP_02.07.044/1 ikṣvākurailamucukundavidehagādhi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643439 (0.003):
patnī manoḥ sa ca manuśca tadātmajāśca % prācīnabarhirṛbhuraṅga uta / dhruvaśca // BhP_02.07.043 //* / ikṣvākurailamucukundavidehagādhi $ raghvambarīṣasagarā gayanāhuṣādyāḥ &
BhP_02.07.044/2 raghvambarīṣasagarā gayanāhuṣādyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643444 (0.0):
ikṣvākurailamucukundavidehagādhi $ raghvambarīṣasagarā gayanāhuṣādyāḥ &
BhP_02.07.044/3 māndhātralarkaśatadhanvanurantidevā / BhP_02.07.044/4 devavrato baliramūrttarayo dilīpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643453 (0.003):
ikṣvākurailamucukundavidehagādhi $ raghvambarīṣasagarā gayanāhuṣādyāḥ & / māndhātralarkaśatadhanvanurantidevā % devavrato baliramūrttarayo dilīpaḥ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26698391 (0.064):
gayo 'mbarīṣaḥ śaśibinduraṅga pṛthurmarutto bharatassuhotraḥ / / rāmo dilīpaḥ śibirantidevau yayātimāndhātṛbhagīrathāśca" //"
BhP_02.07.045/1 saubharyutaṅkaśibidevalapippalāda / BhP_02.07.045/2 sārasvatoddhavaparāśarabhūriṣeṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643463 (0.004):
māndhātralarkaśatadhanvanurantidevā % devavrato baliramūrttarayo dilīpaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754261 (0.062):
hradasya putra āyuṣmān(1) śibirvāskala eva ca //AP_19.008cd/ / virovanastu prāhrādirbalirjajñe virocanāt /AP_19.009ab/
BhP_02.07.045/3 ye 'nye vibhīṣaṇahanūmadupendradatta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643468 (0.024):
saubharyutaṅkaśibidevalapippalāda $ sārasvatoddhavaparāśarabhūriṣeṇāḥ & / ye 'nye vibhīṣaṇahanūmadupendradatta % pārthārṣṭiṣeṇaviduraśrutadevavaryāḥ
BhP_02.07.045/4 pārthārṣṭiṣeṇaviduraśrutadevavaryāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643475 (1.192):
ye 'nye vibhīṣaṇahanūmadupendradatta % pārthārṣṭiṣeṇaviduraśrutadevavaryāḥ
BhP_02.07.046/1 te vai vidantyatitaranti ca devamāyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643481 (0.006):
ye 'nye vibhīṣaṇahanūmadupendradatta % pārthārṣṭiṣeṇaviduraśrutadevavaryāḥ / // BhP_02.07.045 //* / te vai vidantyatitaranti ca devamāyāṃ $ strīśūdrahūṇaśabarā api pāpajīvāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13915219 (0.014):
atha te vai vidanty atitaranti na deva māyām [BhP 2.5.45] ity ādau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907195 (0.021):
tac cānte darśayiṣyate | sarva kartṛṣu, yathā / te vai vidanty atitaranti ca deva māyāṃ
BhP_02.07.046/2 strīśūdrahūṇaśabarā api pāpajīvāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643487 (0.0):
te vai vidantyatitaranti ca devamāyāṃ $ strīśūdrahūṇaśabarā api pāpajīvāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907201 (0.0):
te vai vidanty atitaranti ca deva māyāṃ / strī śūdra hūṇa śabarā api pāpa jīvāḥ |
BhP_02.07.046/3 yadyadbhutakramaparāyaṇaśīlaśikṣās
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643490 (0.048):
te vai vidantyatitaranti ca devamāyāṃ $ strīśūdrahūṇaśabarā api pāpajīvāḥ / yadyadbhutakramaparāyaṇaśīlaśikṣās % tiryagjanā api kim u śrutadhāraṇā ye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907204 (0.048):
strī śūdra hūṇa śabarā api pāpa jīvāḥ | / yady adbhuta krama parāyaṇa śīla śikṣās
BhP_02.07.046/4 tiryagjanā api kim u śrutadhāraṇā ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643497 (0.006):
yadyadbhutakramaparāyaṇaśīlaśikṣās % tiryagjanā api kim u śrutadhāraṇā ye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907210 (0.012):
yady adbhuta krama parāyaṇa śīla śikṣās / tiryag janā api kim u śruta dhāraṇā ye || [BhP 2.7.46] iti |
BhP_02.07.047/1 śaśvat praśāntam abhayaṃ pratibodhamātraṃ / BhP_02.07.047/2 śuddhaṃ samaṃ sadasataḥ paramātmatattvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643509 (0.0):
yadyadbhutakramaparāyaṇaśīlaśikṣās % tiryagjanā api kim u śrutadhāraṇā ye / // BhP_02.07.046 //* / śaśvat praśāntam abhayaṃ pratibodhamātraṃ $ śuddhaṃ samaṃ sadasataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980829 (0.0):
tādṛśāvirbhāvam āha, sārdhena / śaśvat praśāntam abhayaṃ pratibodha mātraṃ / śuddhaṃ samaṃ sad asataḥ paramātma tattvam |
BhP_02.07.047/3 śabdo na yatra purukārakavān kriyārtho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643512 (0.025):
śaśvat praśāntam abhayaṃ pratibodhamātraṃ $ śuddhaṃ samaṃ sadasataḥ / paramātmatattvam & / śabdo na yatra purukārakavān kriyārtho % māyā paraityabhimukhe ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980829 (0.039):
śuddhaṃ samaṃ sad asataḥ paramātma tattvam | / śabdo na yatra puru kārakavān kriyārtho
BhP_02.07.047/4 māyā paraityabhimukhe ca vilajjamānā / BhP_02.07.048/1 tadvai padaṃ bhagavataḥ paramasya puṃso
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643523 (0.006):
śabdo na yatra purukārakavān kriyārtho % māyā paraityabhimukhe ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980844 (0.017):
śabdo na yatra puru kārakavān kriyārtho / māyā paraity abhimukhe ca vilajjamānā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980415 (0.041):
labhyate | vakṣyate ca - māyā paraity abhimukhe ca vilajjamānā iti [BhP
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433410 (0.042):
atra sākṣāt-śabdena māyā paraity abhimukhe ca vilajjamānā iti [BhP 2.7.47]
BhP_02.07.048/2 brahmeti yadvidurajasrasukhaṃ viśokam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643529 (0.0):
vilajjamānā // BhP_02.07.047 //* / tadvai padaṃ bhagavataḥ paramasya puṃso $ brahmeti yadvidurajasrasukhaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980850 (0.0):
tad vai padaṃ bhagavataḥ paramasya puṃso / brahmeti yad vidur ajasra sukhaṃ viśokam || [BhP 2.7.47]
BhP_02.07.048/3 sadhryaṅ niyamya yatayo yamakartahetiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643534 (0.037):
tadvai padaṃ bhagavataḥ paramasya puṃso $ brahmeti yadvidurajasrasukhaṃ / viśokam & / sadhryaṅ niyamya yatayo yamakartahetiṃ % jahyuḥ svarāḍiva nipānakhanitram
BhP_02.07.048/4 jahyuḥ svarāḍiva nipānakhanitram indraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643540 (1.788):
sadhryaṅ niyamya yatayo yamakartahetiṃ % jahyuḥ svarāḍiva nipānakhanitram
BhP_02.07.049/1 sa śreyasām api vibhurbhagavān yato 'sya / BhP_02.07.049/2 bhāvasvabhāvavihitasya sataḥ prasiddhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643550 (0.006):
sadhryaṅ niyamya yatayo yamakartahetiṃ % jahyuḥ svarāḍiva nipānakhanitram / indraḥ // BhP_02.07.048 //* / sa śreyasām api vibhurbhagavān yato 'sya $ bhāvasvabhāvavihitasya sataḥ
BhP_02.07.049/3 dehe svadhātuvigame 'nuviśīryamāṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643554 (0.040):
sa śreyasām api vibhurbhagavān yato 'sya $ bhāvasvabhāvavihitasya sataḥ / prasiddhiḥ & / dehe svadhātuvigame 'nuviśīryamāṇe % vyomeva tatra puruṣo na viśīryate
BhP_02.07.049/4 vyomeva tatra puruṣo na viśīryate ñjaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643560 (0.006):
dehe svadhātuvigame 'nuviśīryamāṇe % vyomeva tatra puruṣo na viśīryate
BhP_02.07.050/1 so 'yaṃ te 'bhihitastāta bhagavān viśvabhāvanaḥ / BhP_02.07.050/3 samāsena harernānyadanyasmāt sadasac ca yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643573 (0.0):
dehe svadhātuvigame 'nuviśīryamāṇe % vyomeva tatra puruṣo na viśīryate / ñjaḥ // BhP_02.07.049 //* / so 'yaṃ te 'bhihitastāta bhagavān viśvabhāvanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006102 (0.0):
tāta / bhagavān viśva bhāvanaḥ | samāsena harer nānyad anyasmāt sad asac ca yad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193084 (0.0):
so 'yaṃ te 'bhihitas tāta / bhagavān viśva-bhāvanaḥ | / samāsena harer nānyad
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943698 (0.056):
BhP_02.09.032/1 aham evāsam evāgre nānyadyat sadasat param
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660254 (0.062):
eva hi kāraṇatvaṃ karmataiva ca kāryatvaṃ na tv anyat // / yad asat tad asadyuktā $ nāsataḥ satsvarūpatā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437693 (0.062):
eva hi kāraṇatvaṃ karmataiva ca kāryatvaṃ na tv anyat // / yad asat tad asadyuktā nāsataḥ satsvarūpatā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644516 (0.063):
aham evāsam evāgre nānyadyat sadasat param /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005720 (0.063):
nānyad yat sad asat param |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006140 (0.063):
| evaṃ nānyad yat sad asat param ity anena brahmaṇo hi pratiṣṭhāham iti
BhP_02.07.051/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma yan me bhagavatoditam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643581 (0.0):
samāsena harernānyadanyasmāt sadasac ca yat // BhP_02.07.050 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma yan me bhagavatoditam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006596 (0.0):
idaṃ bhāgavataṃ nāma / yan me bhagavatoditam |
BhP_02.07.051/3 saṅgraho 'yaṃ vibhūtīnāṃ tvam etadvipulī kuru
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643585 (0.0):
idaṃ bhāgavataṃ nāma yan me bhagavatoditam / / saṅgraho 'yaṃ vibhūtīnāṃ tvam etadvipulī kuru // BhP_02.07.051 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006600 (0.008):
yan me bhagavatoditam | / saṅgraho 'yaṃ vibhūtīnāṃ
BhP_02.07.052/1 yathā harau bhagavati nṛṇāṃ bhaktirbhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643591 (0.004):
saṅgraho 'yaṃ vibhūtīnāṃ tvam etadvipulī kuru // BhP_02.07.051 // / yathā harau bhagavati nṛṇāṃ bhaktirbhaviṣyati /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006606 (0.007):
tvam etad vipulī kuru || [BhP 2.7.51] / yathā harau bhagavati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907966 (0.013):
tathaiva saṅkalpaṃ kāritavān / yathā harau bhagavati nṛṇāṃ bhaktir bhaviṣyati
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372793 (0.055):
BhP_08.07.041/3 prīte harau bhagavati prīye 'haṃ sacarācaraḥ / BhP_08.07.041/5 tasmādidaṃ garaṃ bhuñje prajānāṃ svastirastu me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415510 (0.056):
BhP_03.28.033/4 bhaktyārdrayārpita-manā na pṛthag didṛkṣet / BhP_03.28.034/1 evaṃ harau bhagavati pratilabdha-bhāvo
BhP_02.07.052/3 sarvātmanyakhilādhāre iti saṅkalpya varṇaya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643597 (0.018):
yathā harau bhagavati nṛṇāṃ bhaktirbhaviṣyati / / sarvātmanyakhilādhāre iti saṅkalpya varṇaya // BhP_02.07.052 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006612 (0.018):
yathā harau bhagavati / nṛṇāṃ bhaktir bhaviṣyati | / sarvātmany akhilādhāre
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907971 (0.018):
yathā harau bhagavati nṛṇāṃ bhaktir bhaviṣyati / sarvātmany akhilādhāre iti saṅkalpya varṇaya || [BhP 2.7.52] (page 54)
BhP_02.07.053/1 māyāṃ varṇayato 'muṣya īśvarasyānumodataḥ / BhP_02.07.053/3 śṛṇvataḥ śraddhayā nityaṃ māyayātmā na muhyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643609 (0.0):
sarvātmanyakhilādhāre iti saṅkalpya varṇaya // BhP_02.07.052 // / māyāṃ varṇayato 'muṣya īśvarasyānumodataḥ /
BhP_02.08.001/0 rājovāca / BhP_02.08.001/1 brahmaṇā codito brahman guṇākhyāne 'guṇasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643619 (0.0):
śṛṇvataḥ śraddhayā nityaṃ māyayātmā na muhyati // BhP_02.07.053 // / BhP_02.08.001/0 rājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667396 (0.045):
kiñcic cikīrṣavo jātā etad ākhyāhi me guro // BhP_04.01.016 // / BhP_04.01.017/0 maitreya uvāca / brahmaṇā coditaḥ sṛṣṭāv atrir brahma vidāṃ varaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22518198 (0.049):
BhP_04.01.017/0 maitreya uvāca / BhP_04.01.017/1 brahmaṇā coditaḥ sṛṣṭāv atrir brahma-vidāṃ varaḥ
BhP_02.08.001/3 yasmai yasmai yathā prāha nārado devadarśanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643625 (0.004):
brahmaṇā codito brahman guṇākhyāne 'guṇasya ca / / yasmai yasmai yathā prāha nārado devadarśanaḥ // BhP_02.08.001 //
BhP_02.08.002/1 etadveditum icchāmi tattvaṃ tattvavidāṃ vara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643631 (5.960):
yasmai yasmai yathā prāha nārado devadarśanaḥ // BhP_02.08.001 // / etadveditum icchāmi tattvaṃ tattvavidāṃ vara /
BhP_02.08.002/3 hareradbhutavīryasya kathā lokasumaṅgalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643638 (0.0):
etadveditum icchāmi tattvaṃ tattvavidāṃ vara / / hareradbhutavīryasya kathā lokasumaṅgalāḥ // BhP_02.08.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943046 (0.0):
abhiniveśa eva phalam ity āha / harer adbhuta vīryasya kathā loka sumaṅgalāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403069 (0.028):
harer adbhuta vīryasya kathā loka sumaṅgalā |
BhP_02.08.003/1 kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani / BhP_02.08.003/3 kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manastyakṣye kalevaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643650 (0.0):
hareradbhutavīryasya kathā lokasumaṅgalāḥ // BhP_02.08.002 // / kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403081 (0.0):
harer adbhuta vīryasya kathā loka sumaṅgalā | / kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901565 (0.0):
ataeva dvitīyasyāṣṭame rāja prārthanā ca nānyathā syāt | kṛṣṇe niveśya / niḥsaṅgaṃ manas tyakṣye kalevaram [BhP 2.8.2] ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13943056 (0.0):
harer adbhuta vīryasya kathā loka sumaṅgalāḥ | / kathayasva mahābhāga yathāham akhilātmani ||
BhP_02.08.004/1 śṛṇvataḥ śraddhayā nityaṃ gṛṇataśca svaceṣṭitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643656 (0.0):
kṛṣṇe niveśya niḥsaṅgaṃ manastyakṣye kalevaram // BhP_02.08.003 // / śṛṇvataḥ śraddhayā nityaṃ gṛṇataśca svaceṣṭitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932375 (0.0):
atha līlā kīrtanam / śṛṇvataḥ śraddhayā nityaṃ gṛṇataś ca sva ceṣṭitam |
BhP_02.08.004/3 kālena nātidīrgheṇa bhagavān viśate hṛdi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643662 (1.192):
śṛṇvataḥ śraddhayā nityaṃ gṛṇataśca svaceṣṭitam / / kālena nātidīrgheṇa bhagavān viśate hṛdi // BhP_02.08.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932382 (0.024):
kālena nāti dīrghena bhagavān viśate hṛdi || [BhP 2.8.3]
BhP_02.08.005/1 praviṣṭaḥ karṇarandhreṇa svānāṃ bhāvasaroruham
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893753 (1.192):
prathamam eva praveśas tatas tatraiva kāmādīnām apagamaś ca | tathā / praviṣṭaḥ karṇa randhreṇa / svānāṃ bhāva saroruham |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820328 (1.192):
prathamam eva praveśas tatas tatraiva kāmādīnām apagamaś ca | tathā - / praviṣṭaḥ karṇa-randhreṇa / svānāṃ bhāva-saroruham |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643669 (1.192):
kālena nātidīrgheṇa bhagavān viśate hṛdi // BhP_02.08.004 // / praviṣṭaḥ karṇarandhreṇa svānāṃ bhāvasaroruham /
BhP_02.08.005/3 dhunoti śamalaṃ kṛṣṇaḥ salilasya yathā śarat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643675 (0.0):
praviṣṭaḥ karṇarandhreṇa svānāṃ bhāvasaroruham / / dhunoti śamalaṃ kṛṣṇaḥ salilasya yathā śarat // BhP_02.08.005 //
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820332 (0.006):
praviṣṭaḥ karṇa-randhreṇa / svānāṃ bhāva-saroruham | / dhunoti śamalaṃ kṛṣṇaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893756 (0.034):
praviṣṭaḥ karṇa randhreṇa / svānāṃ bhāva saroruham | / dhunoti śamalaṃ kṛṣṇaḥ
BhP_02.08.006/1 dhautātmā puruṣaḥ kṛṣṇa pādamūlaṃ na muñcati
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17820912 (0.0):
mad bhaktaṃ vinā nānyaḥ śuddhāntaḥkaraṇa iti | dhautātmā puruṣaḥ / kṛṣṇa pāda mūlaṃ na muñcati [BhP 2.8.5] iti parīkṣid ukter
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18463836 (0.0):
prayatātmanaḥ śuddhāntaḥkaraṇasya mad-bhaktaṃ vinā nānyaḥ śuddhāntaḥkaraṇa / iti | dhautātmā puruṣaḥ kṛṣṇa-pāda-mūlaṃ na muñcati [BhP 2.8.5] iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643683 (0.0):
dhunoti śamalaṃ kṛṣṇaḥ salilasya yathā śarat // BhP_02.08.005 // / dhautātmā puruṣaḥ kṛṣṇa pādamūlaṃ na muñcati /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319170 (0.0):
dhautātmā puruṣaḥ kṛṣṇa pāda mūlaṃ na muñcati |
BhP_02.08.006/3 muktasarvaparikleśaḥ pānthaḥ svaśaraṇaṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643689 (0.0):
dhautātmā puruṣaḥ kṛṣṇa pādamūlaṃ na muñcati / / muktasarvaparikleśaḥ pānthaḥ svaśaraṇaṃ yathā // BhP_02.08.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319176 (0.0):
dhautātmā puruṣaḥ kṛṣṇa pāda mūlaṃ na muñcati | / mukta sarva parikleśaḥ pānthaḥ sva śaraṇaṃ yathā || [BhP 2.8.6] iti |
BhP_02.08.007/1 yadadhātumato brahman dehārambho 'sya dhātubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643696 (0.008):
muktasarvaparikleśaḥ pānthaḥ svaśaraṇaṃ yathā // BhP_02.08.006 // / yadadhātumato brahman dehārambho 'sya dhātubhiḥ /
BhP_02.08.007/3 yadṛcchayā hetunā vā bhavanto jānate yathā / BhP_02.08.008/1 āsīdyadudarāt padmaṃ lokasaṃsthānalakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643708 (0.0):
yadadhātumato brahman dehārambho 'sya dhātubhiḥ / / yadṛcchayā hetunā vā bhavanto jānate yathā // BhP_02.08.007 //
BhP_02.08.008/3 yāvān ayaṃ vai puruṣa iyattāvayavaiḥ pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643715 (0.0):
āsīdyadudarāt padmaṃ lokasaṃsthānalakṣaṇam / / yāvān ayaṃ vai puruṣa iyattāvayavaiḥ pṛthak /
BhP_02.08.008/5 tāvān asāviti proktaḥ saṃsthāvayavavān iva / BhP_02.08.009/1 ajaḥ sṛjati bhūtāni bhūtātmā yadanugrahāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643726 (0.0):
yāvān ayaṃ vai puruṣa iyattāvayavaiḥ pṛthak / / tāvān asāviti proktaḥ saṃsthāvayavavān iva // BhP_02.08.008 //
BhP_02.08.009/3 dadṛśe yena tadrūpaṃ nābhipadmasamudbhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643734 (0.0):
ajaḥ sṛjati bhūtāni bhūtātmā yadanugrahāt / / dadṛśe yena tadrūpaṃ nābhipadmasamudbhavaḥ // BhP_02.08.009 //
BhP_02.08.010/1 sa cāpi yatra puruṣo viśvasthityudbhavāpyayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643740 (0.0):
dadṛśe yena tadrūpaṃ nābhipadmasamudbhavaḥ // BhP_02.08.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005821 (0.0):
cātra / sa cāpi yatra puruṣo / viśva sthity udbhavāpyayaḥ |
BhP_02.08.010/3 muktvātmamāyāṃ māyeśaḥ śete sarvaguhāśayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643749 (0.0):
sa cāpi yatra puruṣo viśvasthityudbhavāpyayaḥ / / muktvātmamāyāṃ māyeśaḥ śete sarvaguhāśayaḥ // BhP_02.08.010 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005830 (0.0):
muktātma māyāṃ māyeśaḥ / śete sarva guhāśayaḥ || [BhP 2.8.10] iti |
BhP_02.08.011/1 puruṣāvayavairlokāḥ sapālāḥ pūrvakalpitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643758 (1.192):
muktvātmamāyāṃ māyeśaḥ śete sarvaguhāśayaḥ // BhP_02.08.010 // / puruṣāvayavairlokāḥ sapālāḥ pūrvakalpitāḥ /
BhP_02.08.011/3 lokairamuṣyāvayavāḥ sapālairiti śuśruma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643762 (0.006):
puruṣāvayavairlokāḥ sapālāḥ pūrvakalpitāḥ / / lokairamuṣyāvayavāḥ sapālairiti śuśruma // BhP_02.08.011 //
BhP_02.08.012/1 yāvān kalpo vikalpo vā yathā kālo 'numīyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643768 (0.005):
lokairamuṣyāvayavāḥ sapālairiti śuśruma // BhP_02.08.011 // / yāvān kalpo vikalpo vā yathā kālo 'numīyate /
BhP_02.08.012/3 bhūtabhavyabhavacchabda āyurmānaṃ ca yat sataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643776 (0.0):
yāvān kalpo vikalpo vā yathā kālo 'numīyate / / bhūtabhavyabhavacchabda āyurmānaṃ ca yat sataḥ // BhP_02.08.012 //
BhP_02.08.013/1 kālasyānugatiryā tu lakṣyate 'ṇvī bṛhatyapi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643784 (5.960):
bhūtabhavyabhavacchabda āyurmānaṃ ca yat sataḥ // BhP_02.08.012 // / kālasyānugatiryā tu lakṣyate 'ṇvī bṛhatyapi /
BhP_02.08.013/3 yāvatyaḥ karmagatayo yādṛśīrdvijasattama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643790 (0.017):
kālasyānugatiryā tu lakṣyate 'ṇvī bṛhatyapi / / yāvatyaḥ karmagatayo yādṛśīrdvijasattama // BhP_02.08.013 //
BhP_02.08.014/1 yasmin karmasamāvāyo yathā yenopagṛhyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643795 (0.007):
yāvatyaḥ karmagatayo yādṛśīrdvijasattama // BhP_02.08.013 // / yasmin karmasamāvāyo yathā yenopagṛhyate /
BhP_02.08.014/3 guṇānāṃ guṇināṃ caiva pariṇāmam abhīpsatām / BhP_02.08.015/1 bhūpātālakakubvyoma grahanakṣatrabhūbhṛtām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643806 (0.0):
yasmin karmasamāvāyo yathā yenopagṛhyate / / guṇānāṃ guṇināṃ caiva pariṇāmam abhīpsatām // BhP_02.08.014 //
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2965106 (0.052):
12.27b: vibhāgaṃ kalpayāmāsa yathāsvaṃ vedadarśanāt// / 12.28a: grahanakṣatratārānāṃ bhūmer viśvasya vā vibhuH/
BhP_02.08.015/3 saritsamudradvīpānāṃ sambhavaścaitadokasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643812 (0.0):
bhūpātālakakubvyoma grahanakṣatrabhūbhṛtām / / saritsamudradvīpānāṃ sambhavaścaitadokasām // BhP_02.08.015 //
BhP_02.08.016/1 pramāṇam aṇḍakośasya bāhyābhyantarabhedataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643818 (0.0):
saritsamudradvīpānāṃ sambhavaścaitadokasām // BhP_02.08.015 // / pramāṇam aṇḍakośasya bāhyābhyantarabhedataḥ /
BhP_02.08.016/3 mahatāṃ cānucaritaṃ varṇāśramaviniścayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643823 (0.005):
pramāṇam aṇḍakośasya bāhyābhyantarabhedataḥ / / mahatāṃ cānucaritaṃ varṇāśramaviniścayaḥ // BhP_02.08.016 //
BhP_02.08.017/1 yugāni yugamānaṃ ca dharmo yaśca yuge yuge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643831 (0.0):
mahatāṃ cānucaritaṃ varṇāśramaviniścayaḥ // BhP_02.08.016 // / yugāni yugamānaṃ ca dharmo yaśca yuge yuge /
BhP_02.08.017/3 avatārānucaritaṃ yadāścaryatamaṃ hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643836 (0.005):
yugāni yugamānaṃ ca dharmo yaśca yuge yuge / / avatārānucaritaṃ yadāścaryatamaṃ hareḥ // BhP_02.08.017 //
BhP_02.08.018/1 nṛṇāṃ sādhāraṇo dharmaḥ saviśeṣaśca yādṛśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643844 (0.0):
avatārānucaritaṃ yadāścaryatamaṃ hareḥ // BhP_02.08.017 // / nṛṇāṃ sādhāraṇo dharmaḥ saviśeṣaśca yādṛśaḥ /
BhP_02.08.018/3 śreṇīnāṃ rājarṣīṇāṃ ca dharmaḥ kṛcchreṣu jīvatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643849 (0.004):
nṛṇāṃ sādhāraṇo dharmaḥ saviśeṣaśca yādṛśaḥ / / śreṇīnāṃ rājarṣīṇāṃ ca dharmaḥ kṛcchreṣu jīvatām // BhP_02.08.018 //
BhP_02.08.019/1 tattvānāṃ parisaṅkhyānaṃ lakṣaṇaṃ hetulakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643854 (0.0):
śreṇīnāṃ rājarṣīṇāṃ ca dharmaḥ kṛcchreṣu jīvatām // BhP_02.08.018 // / tattvānāṃ parisaṅkhyānaṃ lakṣaṇaṃ hetulakṣaṇam /
BhP_02.08.019/3 puruṣārādhanavidhiryogasyādhyātmikasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643859 (0.0):
tattvānāṃ parisaṅkhyānaṃ lakṣaṇaṃ hetulakṣaṇam / / puruṣārādhanavidhiryogasyādhyātmikasya ca // BhP_02.08.019 //
BhP_02.08.020/1 yogeśvaraiśvaryagatirliṅgabhaṅgastu yoginām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643868 (0.0):
puruṣārādhanavidhiryogasyādhyātmikasya ca // BhP_02.08.019 // / yogeśvaraiśvaryagatirliṅgabhaṅgastu yoginām /
BhP_02.08.020/3 vedopavedadharmāṇām itihāsapurāṇayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643874 (0.0):
yogeśvaraiśvaryagatirliṅgabhaṅgastu yoginām / / vedopavedadharmāṇām itihāsapurāṇayoḥ // BhP_02.08.020 //
BhP_02.08.021/1 samplavaḥ sarvabhūtānāṃ vikramaḥ pratisaṅkramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643879 (0.0):
vedopavedadharmāṇām itihāsapurāṇayoḥ // BhP_02.08.020 // / samplavaḥ sarvabhūtānāṃ vikramaḥ pratisaṅkramaḥ /
BhP_02.08.021/3 iṣṭāpūrtasya kāmyānāṃ trivargasya ca yo vidhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643884 (0.006):
samplavaḥ sarvabhūtānāṃ vikramaḥ pratisaṅkramaḥ / / iṣṭāpūrtasya kāmyānāṃ trivargasya ca yo vidhiḥ // BhP_02.08.021 //
BhP_02.08.022/1 yo vānuśāyināṃ sargaḥ pāṣaṇḍasya ca sambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643890 (0.005):
iṣṭāpūrtasya kāmyānāṃ trivargasya ca yo vidhiḥ // BhP_02.08.021 // / yo vānuśāyināṃ sargaḥ pāṣaṇḍasya ca sambhavaḥ /
BhP_02.08.022/3 ātmano bandhamokṣau ca vyavasthānaṃ svarūpataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643895 (0.005):
yo vānuśāyināṃ sargaḥ pāṣaṇḍasya ca sambhavaḥ / / ātmano bandhamokṣau ca vyavasthānaṃ svarūpataḥ // BhP_02.08.022 //
BhP_02.08.023/1 yathātmatantro bhagavān vikrīḍatyātmamāyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643903 (0.0):
ātmano bandhamokṣau ca vyavasthānaṃ svarūpataḥ // BhP_02.08.022 // / yathātmatantro bhagavān vikrīḍatyātmamāyayā /
BhP_02.08.023/3 visṛjya vā yathā māyām udāste sākṣivadvibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643908 (1.192):
yathātmatantro bhagavān vikrīḍatyātmamāyayā / / visṛjya vā yathā māyām udāste sākṣivadvibhuḥ // BhP_02.08.023 //
BhP_02.08.024/1 sarvam etac ca bhagavan pṛcchato me 'nupūrvaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643914 (0.006):
visṛjya vā yathā māyām udāste sākṣivadvibhuḥ // BhP_02.08.023 // / sarvam etac ca bhagavan pṛcchato me 'nupūrvaśaḥ /
BhP_02.08.024/3 tattvato 'rhasyudāhartuṃ prapannāya mahāmune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643920 (0.0):
sarvam etac ca bhagavan pṛcchato me 'nupūrvaśaḥ / / tattvato 'rhasyudāhartuṃ prapannāya mahāmune // BhP_02.08.024 //
BhP_02.08.025/1 atra pramāṇaṃ hi bhavān parameṣṭhī yathātmabhūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643926 (0.005):
tattvato 'rhasyudāhartuṃ prapannāya mahāmune // BhP_02.08.024 // / atra pramāṇaṃ hi bhavān parameṣṭhī yathātmabhūḥ /
BhP_02.08.025/3 apare cānutiṣṭhanti pūrveṣāṃ pūrvajaiḥ kṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643931 (0.005):
atra pramāṇaṃ hi bhavān parameṣṭhī yathātmabhūḥ / / apare cānutiṣṭhanti pūrveṣāṃ pūrvajaiḥ kṛtam // BhP_02.08.025 //
BhP_02.08.026/1 na me 'savaḥ parāyanti brahmann anaśanādamī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643938 (0.0):
apare cānutiṣṭhanti pūrveṣāṃ pūrvajaiḥ kṛtam // BhP_02.08.025 // / na me 'savaḥ parāyanti brahmann anaśanādamī /
BhP_02.08.026/3 pibato ñcyutapīyūṣam tadvākyābdhiviniḥsṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643946 (0.0):
na me 'savaḥ parāyanti brahmann anaśanādamī / / pibato ñcyutapīyūṣam tadvākyābdhiviniḥsṛtam // BhP_02.08.026 //
BhP_02.08.027/0 sūta uvāca / BhP_02.08.027/1 sa upāmantrito rājñā kathāyām iti satpateḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939782 (0.0):
BhP_02.04.010/3 śābde brahmaṇi niṣṇātaḥ parasmiṃśca bhavān khalu / BhP_02.04.011/0 sūta uvāca / BhP_02.04.011/1 ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643954 (0.004):
pibato ñcyutapīyūṣam tadvākyābdhiviniḥsṛtam // BhP_02.08.026 // / BhP_02.08.027/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640914 (0.004):
śābde brahmaṇi niṣṇātaḥ parasmiṃśca bhavān khalu // BhP_02.04.010 // / BhP_02.04.011/0 sūta uvāca / ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944592 (0.031):
BhP_02.10.050/3 bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / BhP_02.10.051/1 rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645346 (0.034):
bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ // BhP_02.10.050 // / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ /
BhP_02.08.027/3 brahmarāto bhṛśaṃ prīto viṣṇurātena saṃsadi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643960 (0.0):
sa upāmantrito rājñā kathāyām iti satpateḥ / / brahmarāto bhṛśaṃ prīto viṣṇurātena saṃsadi // BhP_02.08.027 //
BhP_02.08.028/1 prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643967 (0.0):
brahmarāto bhṛśaṃ prīto viṣṇurātena saṃsadi // BhP_02.08.027 // / prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163593 (5.960):
BhP_01.03.040/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937961 (5.960):
BhP_02.01.008/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628369 (5.960):
BhP_01.03.039 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639203 (0.005):
nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ // BhP_02.01.007 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107822 (0.025):
sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396 / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930497 (0.034):
kīrtyamānaṃ ceti | tatra śrī bhāgavatam upalakṣya pūrvaṃ yathā / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201028 (0.039):
śrī-bhāgavatam ity ākhyā | yathoktam - idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ / brahma-sammitam iti | tasya hi prādhānye ṣaḍ-vidhena liṅgena tātparyam api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931263 (0.040):
anantaraṃ dvitīya skandhārambhe sarvottamam uttaraṃ vaktum / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987169 (0.054):
śrīmadbhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasaṃmitam // NarP_1,96.1 //
BhP_02.08.028/3 brahmaṇe bhagavatproktaṃ brahmakalpa upāgate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643973 (0.0):
prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam / / brahmaṇe bhagavatproktaṃ brahmakalpa upāgate // BhP_02.08.028 //
BhP_02.08.029/1 yadyat parīkṣidṛṣabhaḥ pāṇḍūnām anupṛcchati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643979 (0.0):
brahmaṇe bhagavatproktaṃ brahmakalpa upāgate // BhP_02.08.028 // / yadyat parīkṣidṛṣabhaḥ pāṇḍūnām anupṛcchati /
BhP_02.08.029/3 ānupūrvyeṇa tat sarvam ākhyātum upacakrame / BhP_02.09.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406752 (0.0):
BhP_10.70.045/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.045/1 tatra teṣv ātma pakṣeṣv a gṛṇatsu vijigīṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643987 (0.004):
yadyat parīkṣidṛṣabhaḥ pāṇḍūnām anupṛcchati / / ānupūrvyeṇa tat sarvam ākhyātum upacakrame // BhP_02.08.029 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803245 (0.005):
// BhP_10.70.044 //* / BhP_10.70.045/0 śrī śuka uvāca / tatra teṣv ātma pakṣeṣv a gṛṇatsu vijigīṣayā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369126 (0.013):
BhP_10.15.052/3 pītvā viṣaṃ paretasya punar utthānam ātmanaḥ / BhP_10.16.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.001/1 vilokya dūṣitāṃ kṛṣṇāṃ kṛṣṇaḥ kṛṣṇāhinā vibhuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379369 (0.014):
BhP_10.33.029/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.33.029/1 dharma vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.014):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.014):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.014):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.014):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.014):
BhP_06.01.006/2 nānograyātanān neyāt tan me vyākhyātumarhasi / BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.015):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.015):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.015):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.015):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.015):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.015):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.015):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.015):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.015):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768370 (0.015):
pītvā viṣaṃ paretasya punar utthānam ātmanaḥ // BhP_10.15.052 // / BhP_10.16.001/0 śrī śuka uvāca
BhP_02.09.001/1 ātmamāyām ṛte rājan parasyānubhavātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643995 (0.0):
BhP_02.09.001/0 śrīśuka uvāca / ātmamāyām ṛte rājan parasyānubhavātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417068 (0.028):
BhP_10.85.020/4 ko veda bhūmna uru gāya vibhūti māyām / BhP_10.85.021/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812814 (0.043):
vibhūti māyām // BhP_10.85.020 //* / BhP_10.85.021/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406752 (0.050):
BhP_10.70.045/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.045/1 tatra teṣv ātma pakṣeṣv a gṛṇatsu vijigīṣayā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6386894 (0.058):
BhP_10.45.010/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.45.010/1 iti māyā manuṣyasya harer viśvātmano girā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369126 (0.059):
BhP_10.15.052/3 pītvā viṣaṃ paretasya punar utthānam ātmanaḥ / BhP_10.16.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.001/1 vilokya dūṣitāṃ kṛṣṇāṃ kṛṣṇaḥ kṛṣṇāhinā vibhuḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543249 (0.064):
BhP_12.03.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.03.001/1 dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam
BhP_02.09.001/3 na ghaṭetārthasambandhaḥ svapnadraṣṭurivāñjasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644003 (0.0):
ātmamāyām ṛte rājan parasyānubhavātmanaḥ / / na ghaṭetārthasambandhaḥ svapnadraṣṭurivāñjasā // BhP_02.09.001 //
BhP_02.09.002/1 bahurūpa ivābhāti māyayā bahurūpayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644009 (0.0):
na ghaṭetārthasambandhaḥ svapnadraṣṭurivāñjasā // BhP_02.09.001 // / bahurūpa ivābhāti māyayā bahurūpayā /
BhP_02.09.002/3 ramamāṇo guṇeṣvasyā mamāham iti manyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644014 (0.007):
bahurūpa ivābhāti māyayā bahurūpayā / / ramamāṇo guṇeṣvasyā mamāham iti manyate // BhP_02.09.002 //
BhP_02.09.003/1 yarhi vāva mahimni sve parasmin kālamāyayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644022 (0.0):
ramamāṇo guṇeṣvasyā mamāham iti manyate // BhP_02.09.002 // / yarhi vāva mahimni sve parasmin kālamāyayoḥ /
BhP_02.09.003/3 rameta gatasammohastyaktvodāste tadobhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644029 (0.0):
yarhi vāva mahimni sve parasmin kālamāyayoḥ / / rameta gatasammohastyaktvodāste tadobhayam // BhP_02.09.003 //
BhP_02.09.004/1 ātmatattvaviśuddhyarthaṃ yadāha bhagavān ṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644037 (0.0):
rameta gatasammohastyaktvodāste tadobhayam // BhP_02.09.003 // / ātmatattvaviśuddhyarthaṃ yadāha bhagavān ṛtam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992676 (0.0):
śaktyaivāvirbhāvitvam | tac ca pūrva darśitam | ataeva dvitīye, / ātma tattva viśuddhy arthaṃ yad āha bhagavān ṛtam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992707 (0.032):
padmam ity ādinā [BhP 2.8.8] tatrāha ātma tattva viśuddhy artham iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003802 (0.046):
ātma tattva / viśuddhy arthyaṃ yad āha bhagavān ṛtam ity ādau ṛtatvenāpi prasiddhaṃ śrī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992715 (0.054):
ātmano jīvasya tattva viśuddhy arthaṃ tattva jñānārthaṃ tad bhaved eva |
BhP_02.09.004/3 brahmaṇe darśayan rūpam avyalīkavratādṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644044 (0.0):
ātmatattvaviśuddhyarthaṃ yadāha bhagavān ṛtam / / brahmaṇe darśayan rūpam avyalīkavratādṛtaḥ // BhP_02.09.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992679 (0.019):
ātma tattva viśuddhy arthaṃ yad āha bhagavān ṛtam | / brahmaṇe darśayan rūpam avyalīka vratād ṛtaḥ || ity [BhP 2.9.4] atra |
BhP_02.09.005/1 sa ādidevo jagatāṃ paro guruḥ svadhiṣṇyam āsthāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644052 (0.0):
brahmaṇe darśayan rūpam avyalīkavratādṛtaḥ // BhP_02.09.004 // / sa ādidevo jagatāṃ paro guruḥ svadhiṣṇyam āsthāya sisṛkṣayaikṣata /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903743 (0.040):
śrī brahma śivāv api vaiṣṇavatvenaiva bhajeta | sa ādi devo jagatāṃ paro / guruḥ [BhP 2.9.5] vaiṣṇavānāṃ yathā śambhuḥ [BhP 12.13.16] ity ādy
sisṛkṣayaikṣata / BhP_02.09.005/3 tāṃ nādhyagacchaddṛśam atra sammatāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644058 (0.0):
sa ādidevo jagatāṃ paro guruḥ svadhiṣṇyam āsthāya sisṛkṣayaikṣata /
prapañcanirmāṇavidhiryayā bhavet / BhP_02.09.006/1 sa cintayan dvyakṣaram ekadāmbhasy upāśṛṇoddvirgaditaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644074 (0.0):
tāṃ nādhyagacchaddṛśam atra sammatāṃ prapañcanirmāṇavidhiryayā bhavet //
vaco vibhuḥ / BhP_02.09.006/3 sparśeṣu yat ṣoḍaśam ekaviṃśaṃ niṣkiñcanānāṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644081 (0.0):
sa cintayan dvyakṣaram ekadāmbhasy upāśṛṇoddvirgaditaṃ vaco vibhuḥ /
yaddhanaṃ viduḥ / BhP_02.09.007/1 niśamya tadvaktṛdidṛkṣayā diśo vilokya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644092 (0.0):
sparśeṣu yat ṣoḍaśam ekaviṃśaṃ niṣkiñcanānāṃ nṛpa yaddhanaṃ viduḥ //
tatrānyadapaśyamānaḥ / BhP_02.09.007/3 svadhiṣṇyam āsthāya vimṛśya taddhitaṃ tapasyupādiṣṭa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644101 (0.0):
niśamya tadvaktṛdidṛkṣayā diśo vilokya tatrānyadapaśyamānaḥ /
ivādadhe manaḥ / BhP_02.09.008/1 divyaṃ sahasrābdam amoghadarśano jitānilātmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644112 (0.0):
svadhiṣṇyam āsthāya vimṛśya taddhitaṃ tapasyupādiṣṭa ivādadhe manaḥ //
vijitobhayendriyaḥ / BhP_02.09.008/3 atapyata smākhilalokatāpanaṃ tapastapīyāṃstapatāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644123 (0.0):
divyaṃ sahasrābdam amoghadarśano jitānilātmā vijitobhayendriyaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20099109 (0.057):
06,027.007a yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ / 06,027.007c sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25623313 (0.057):
yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ / sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate 5.7
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17764492 (0.057):
yoga yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarva bhūtātma bhūtātmā kurvann api na lipyate ||7||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22911332 (0.057):
yoga yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarva bhūtātma bhūtātmā kurvann api na lipyate ||BhG_5.7||
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9730559 (0.057):
yoga-yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarva-bhūtātma-bhūtātmā kurvann api na lipyate ||7||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413283 (0.057):
(yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ / / sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate // BhG_5.7 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3436408 (0.057):
yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate || BhG_5.7 ||
samāhitaḥ / BhP_02.09.009/1 tasmai svalokaṃ bhagavān sabhājitaḥ sandarśayām āsa paraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644131 (0.0):
atapyata smākhilalokatāpanaṃ tapastapīyāṃstapatāṃ samāhitaḥ // / BhP_02.09.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981086 (0.0):
tad āvirbhāvam āha sārdha daśabhiḥ / tasmai sva lokaṃ bhagavān sabhājitaḥ / sandarśayām āsa paraṃ na yat param |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863609 (0.0):
tathā hi śrī-dvitīya-skandhe (2.9.9-16) -- / tasmai sva-lokaṃ bhagavān sabhājitaḥ / sandarśayām āsa paraṃ na yat-param
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940164 (0.057):
BhP_02.05.007/1 sa bhavān acaradghoraṃ yat tapaḥ susamāhitaḥ / BhP_02.05.007/3 tena khedayase nastvaṃ parāśaṅkāṃ ca yacchasi
na yatparam / BhP_02.09.009/3 vyapetasaṅkleśavimohasādhvasaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644139 (0.0):
tasmai svalokaṃ bhagavān sabhājitaḥ sandarśayām āsa paraṃ na yatparam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981093 (0.0):
sandarśayām āsa paraṃ na yat param |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863616 (0.0):
sandarśayām āsa paraṃ na yat-param
svadṛṣṭavadbhirpuruṣairabhiṣṭutam / BhP_02.09.010/1 pravartate yatra rajastamastayoḥ sattvaṃ ca miśraṃ na ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644151 (0.0):
vyapetasaṅkleśavimohasādhvasaṃ svadṛṣṭavadbhirpuruṣairabhiṣṭutam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981104 (0.0):
sva dṛṣṭavadbhir puruṣair abhiṣṭutam ||9|| / pravartate yatra rajas tamas tayoḥ
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701274 (0.0):
na vartate yatra rajastamastayoḥ sattvaṃ ca miśraṃ na ca kālavikramaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863628 (0.0):
sva-dṛṣṭavadbhir puruṣair abhiṣṭutam // Lbh_1,5.229 // / pravartate yatra rajas tamas tayoḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329426 (0.029):
na rajo na tamaścaiva sattvaṃ tābhyāṃ ca miśritam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986002 (0.035):
caitammāyādikaṃ niṣedhatā śrī śukadevena | / pravartate yatra rajas tamas tayoḥ / sattvaṃ ca miśraṃ na ca kāla vikramaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981399 (0.063):
punas tādṛśatvam eva vyanakti, pravartate iti | yatra vaikuṇṭhe rajas / tamaś ca / na pravartate | tayor miśraṃ sahacaraṃ jaḍaṃ yat sattvaṃ na tad api |
kālavikramaḥ / BhP_02.09.010/3 na yatra māyā kim utāpare harer anuvratā yatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644159 (0.0):
pravartate yatra rajastamastayoḥ sattvaṃ ca miśraṃ na ca kālavikramaḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738932 (0.0):
anya-nirapekṣasya prakṛtyā māyayā na samāgamaḥ | yathoktaṃ dvitīye - na / yatra māyā kim utāpare harer anuvratā yatra surāsurārcitāḥ [BhP 2.9.10]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981112 (0.0):
pravartate yatra rajas tamas tayoḥ / sattvaṃ ca miśraṃ na ca kāla vikramaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986014 (0.0):
na yatra māyā kim utāpare harer / anuvratā yatra surāsurārcitāḥ || [BhP 2.9.10] iti |
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701282 (0.0):
na vartate yatra rajastamastayoḥ sattvaṃ ca miśraṃ na ca kālavikramaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863636 (0.0):
pravartate yatra rajas tamas tayoḥ / sattvaṃ ca miśraṃ na ca kāla-vikramaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935028 (1.192):
durgādyā, ye pare māyā śaktyātmakā gaṇeśa durgādyās te tu na bhavanti | / na yatra māyā kim utāpare hareḥ [BhP 2.9.10] iti dvitīyokteḥ | tato
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434711 (0.052):
ataiva māyāṃ vyudasya cic-chaktyā kaivalye sthita ātmanīti prathamokteḥ | / na yatra māyā kim utāpare harer iti dvitīyokteḥ
surāsurārcitāḥ / BhP_02.09.011/1 śyāmāvadātāḥ śatapatralocanāḥ piśaṅgavastrāḥ surucaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644170 (0.0):
na yatra māyā kim utāpare harer anuvratā yatra surāsurārcitāḥ //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738934 (0.0):
yatra māyā kim utāpare harer anuvratā yatra surāsurārcitāḥ [BhP 2.9.10]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981114 (0.0):
na yatra māyā kim utāpare harer / anuvratā yatra surāsurārcitāḥ ||10||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981123 (0.0):
anuvratā yatra surāsurārcitāḥ ||10|| / śyāmāvadātāḥ śata patra locanāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986016 (0.0):
na yatra māyā kim utāpare harer / anuvratā yatra surāsurārcitāḥ || [BhP 2.9.10] iti |
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701283 (0.0):
na yatra māyā kimutāpare hareranuvratā yatra surāsurārcitāḥ //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863639 (0.0):
na yatra māyā kim utāpare harer / anuvratā yatra surāsurārcitāḥ // Lbh_1,5.230 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863648 (0.0):
anuvratā yatra surāsurārcitāḥ // Lbh_1,5.230 // / śyāmāvadātāḥ śata-patra-locanāḥ
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701294 (0.023):
na yatra māyā kimutāpare hareranuvratā yatra surāsurārcitāḥ // / MAnuv_4,2.100 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329442 (0.063):
śyāmāvadātāḥ surucaḥ śatapatravilocanāḥ // GarP_2,1.12 //
supeśasaḥ / BhP_02.09.011/3 sarve caturbāhava unmiṣanmaṇi pravekaniṣkābharaṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644180 (0.0):
śyāmāvadātāḥ śatapatralocanāḥ piśaṅgavastrāḥ surucaḥ supeśasaḥ / / sarve caturbāhava unmiṣanmaṇi pravekaniṣkābharaṇāḥ suvarcasaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981133 (0.0):
piśaṅga vastrāḥ surucaḥ supeśasaḥ | / sarve catur bāhava unmiṣan maṇi
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863658 (0.0):
piśaṅga-vastrāḥ surucaḥ supeśasaḥ | / sarve catur-bāhava unmiṣan-maṇi-
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701303 (0.011):
śyāmāvadātāḥ śatapatralocanāḥ piśaṅgavastrāḥ surucaḥ supeśasaḥ / / sarve caturbāhava unmiṣanmaṇipravekaniṣkābharaṇāḥ suvarcasaḥ //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23818993 (0.042):
supeśasaḥ surūpāḥ / / unmiṣanmaṇipravekaniṣkābharaṇāḥ raśmimadratnapravarahārābharaṇāḥ /
suvarcasaḥ / BhP_02.09.011/5 pravālavaidūryamṛṇālavarcasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644185 (0.0):
sarve caturbāhava unmiṣanmaṇi pravekaniṣkābharaṇāḥ suvarcasaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981138 (0.0):
sarve catur bāhava unmiṣan maṇi / praveka niṣkābharaṇāḥ suvarcasaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863663 (0.0):
sarve catur-bāhava unmiṣan-maṇi- / praveka-niṣkābharaṇāḥ suvarcasaḥ |
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701303 (0.059):
sarve caturbāhava unmiṣanmaṇipravekaniṣkābharaṇāḥ suvarcasaḥ //
parisphuratkuṇḍalamaulimālinaḥ / BhP_02.09.012/1 bhrājiṣṇubhiryaḥ parito virājate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644195 (0.0):
pravālavaidūryamṛṇālavarcasaḥ parisphuratkuṇḍalamaulimālinaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981147 (0.0):
pravāla vaidūrya mṛṇāla varcasaḥ / parisphurat kuṇḍala mauli mālinaḥ ||11||
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701320 (0.0):
pravāḷavaiḍūryamṛṇāḷavarcasāṃ parisphuratkuṇḍalamaulimālinām /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863673 (0.0):
pravāla-vaidūrya-mṛṇāla-varcasaḥ / parisphurat-kuṇḍala-mauli-mālinaḥ // Lbh_1,5.231 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23819021 (0.050):
kecitpravālavarcasa ityādi / / parisphuratkuṇḍalamaulayaśca te mālinaśceti vigrahaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23819014 (0.051):
yo loka evaṃvidhānāṃ mahātmanāṃ lasadvimānāvalibhiḥ parito virājate /
lasadvimānāvalibhirmahātmanām / BhP_02.09.012/3 vidyotamānaḥ pramadottamādyubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644202 (0.0):
bhrājiṣṇubhiryaḥ parito virājate lasadvimānāvalibhirmahātmanām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981154 (0.0):
bhrājiṣṇubhir yaḥ parito virājate / lasad vimānāvalibhir mahātmanām |
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701321 (0.0):
bhrājiṣṇubhiryaḥ parito virājate lasadvimānāvalibhirmahātmanām //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863680 (0.0):
bhrājiṣṇubhir yaḥ parito virājate / lasad-vimānāvalibhir mahātmanām |
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23819014 (1.192):
yo loka evaṃvidhānāṃ mahātmanāṃ lasadvimānāvalibhiḥ parito virājate /
savidyudabhrāvalibhiryathā nabhaḥ / BhP_02.09.013/1 śrīryatra rūpiṇyurugāyapādayoḥ karoti mānaṃ bahudhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644214 (0.0):
vidyotamānaḥ pramadottamādyubhiḥ savidyudabhrāvalibhiryathā nabhaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981165 (0.0):
vidyotamānaḥ pramadottamādyubhiḥ / savidyud abhrāvalibhir yathā nabhaḥ ||12||
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17701339 (0.0):
vidyotamānapramadottamābhiḥ savidyudabhrāvalibhiryathā nabhaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863692 (0.0):
vidyotamānaḥ pramadottamādyubhiḥ / savidyud abhrāvalibhir yathā nabhaḥ // Lbh_1,5.232 //
vibhūtibhiḥ / BhP_02.09.013/3 preṅkhaṃ śritā yā kusumākarānugair vigīyamānā priyakarma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644225 (0.0):
śrīryatra rūpiṇyurugāyapādayoḥ karoti mānaṃ bahudhā vibhūtibhiḥ / / preṅkhaṃ śritā yā kusumākarānugair vigīyamānā priyakarma gāyatī //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981176 (0.0):
karoti mānaṃ bahudhā vibhūtibhiḥ | / preṅkhaṃ śritā yā kusumākarānugair
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863703 (0.0):
preṅkhaṃ śritā yā kusumākarānugair / vigīyamānā priya-karma gāyatī // Lbh_1,5.233 //
gāyatī / BhP_02.09.014/1 dadarśa tatrākhilasātvatāṃ patiṃ śriyaḥ patiṃ yajñapatiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644234 (0.0):
preṅkhaṃ śritā yā kusumākarānugair vigīyamānā priyakarma gāyatī // / BhP_02.09.013 // / dadarśa tatrākhilasātvatāṃ patiṃ śriyaḥ patiṃ yajñapatiṃ jagatpatim /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981183 (0.0):
preṅkhaṃ śritā yā kusumākarānugair / vigīyamānā priya karma gāyatī ||13|| / dadarśa tatrākhila sātvatāṃ patiṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863711 (0.0):
vigīyamānā priya-karma gāyatī // Lbh_1,5.233 // / dadarśa tatrākhila-sātvatāṃ patiṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403948 (0.014):
[Vṛ. inserts] śrī kṛṣṇatvam eva | tathā hi / dadarśa tatrākhila sātvatāṃ patiṃ / śriyaḥ patiṃ yajña patiṃ jagat patim |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006720 (0.038):
svayaṃ śrī bhagavac chabdena dadarśa tatrākhila sātvatāṃ patim [BhP
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329496 (0.058):
dadarśa śrīhariṃ tatra śrīpatiṃ sātvatāṃ patim // GarP_2,1.16 // / jagatpatiṃ yajñapatiṃ pārṣadaiḥ pariṣevitam /
jagatpatim / BhP_02.09.014/3 sunandanandaprabalārhaṇādibhiḥ svapārṣadāgraiḥ parisevitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644245 (0.0):
dadarśa tatrākhilasātvatāṃ patiṃ śriyaḥ patiṃ yajñapatiṃ jagatpatim /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981196 (0.0):
śriyaḥ patiṃ yajña patiṃ jagat patim | / sunanda nanda prabalārhaṇādibhiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403965 (0.0):
sunanda nanda prabalārhaṇādibhiḥ / sva pārṣadāgraiḥ parisevitaṃ vibhum || [BhP 2.9.14] iti |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863724 (0.0):
śriyaḥ patiṃ yajña-patiṃ jagat-patim | / sunanda-nanda-prabalārhaṇādibhiḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329504 (0.045):
jagatpatiṃ yajñapatiṃ pārṣadaiḥ pariṣevitam / / sunandanandaprabalārhaṇamukhyairnirantaram // GarP_2,1.17 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404140 (0.053):
atha tepe sa suciraṃ prīṇan govindam avyayam || [BrahmaS 5.22 25] ity ādi / sunanda prabalārhaṇādhibhiḥ [BhP 2.9.14] ity atra tu dvārakāyāṃ
vibhum / BhP_02.09.015/1 bhṛtyaprasādābhimukhaṃ dṛgāsavaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644252 (0.0):
sunandanandaprabalārhaṇādibhiḥ svapārṣadāgraiḥ parisevitaṃ vibhum //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981203 (0.0):
sunanda nanda prabalārhaṇādibhiḥ / sva pārṣadāgraiḥ parisevitaṃ vibhum ||14||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863731 (0.0):
sunanda-nanda-prabalārhaṇādibhiḥ / sva-pārṣadāgraiḥ parisevitaṃ vibhum ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403964 (0.036):
sunanda nanda prabalārhaṇādibhiḥ / sva pārṣadāgraiḥ parisevitaṃ vibhum || [BhP 2.9.14] iti |
prasannahāsāruṇalocanānanam / BhP_02.09.015/3 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644264 (0.0):
bhṛtyaprasādābhimukhaṃ dṛgāsavaṃ prasannahāsāruṇalocanānanam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981205 (0.0):
bhṛtya prasādābhimukhaṃ dṛg āsavaṃ / prasanna hāsāruṇa locanānanam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863743 (0.0):
bhṛtya-prasādābhimukhaṃ dṛg-āsavaṃ / prasanna-hāsāruṇa-locanānanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981215 (5.960):
bhṛtya prasādābhimukhaṃ dṛg āsavaṃ / prasanna hāsāruṇa locanānanam |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167470 (0.030):
hinomyaham / BhP_01.09.024/3 prasannahāsāruṇalocanollasan mukhāmbujo
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329522 (0.033):
bhṛtyaprasādasumukhamāyatāruṇalocanam / / kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ śriyā vakṣasi lakṣitam // GarP_2,1.18 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523987 (0.046):
BhP_04.08.047/2 śaṅkha-cakra-gadā-padmair abhivyakta-caturbhujam / BhP_04.08.048/1 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ keyūra-valayānvitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672816 (0.051):
śaṅkha cakra gadā padmair abhivyakta caturbhujam // BhP_04.08.047 // / kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ keyūra valayānvitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631996 (0.054):
sa devadevo bhagavān pratīkṣatāṃ kalevaraṃ yāvadidaṃ hinomyaham / / prasannahāsāruṇalocanollasan mukhāmbujo dhyānapathaścaturbhujaḥ //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707372 (0.062):
śaṅkhaṃ cakraṃ gadāṃ padmaṃ dhārayantaṃ caturbhujam // GarP_1,34.11 // / kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ vanamālāsamaṃnvitam /
lakṣitaṃ śriyā / BhP_02.09.016/1 adhyarhaṇīyāsanam āsthitaṃ paraṃ vṛtaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644272 (0.0):
kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981222 (0.0):
kirīṃinaṃ kuṇḍalinaṃ catur bhujaṃ / pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā ||15||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863750 (0.0):
kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ catur-bhujaṃ / pītāṃśukaṃ vakṣasi lakṣitaṃ śriyā ||
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329520 (0.022):
kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ śriyā vakṣasi lakṣitam // GarP_2,1.18 // / pītāṃśukaṃ caturbāhuṃ prasannahasitānanam /
catuḥṣoḍaśapañcaśaktibhiḥ / BhP_02.09.016/3 yuktaṃ bhagaiḥ svairitaratra cādhruvaiḥ sva eva dhāman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644283 (0.0):
adhyarhaṇīyāsanam āsthitaṃ paraṃ vṛtaṃ catuḥṣoḍaśapañcaśaktibhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981233 (0.0):
adhyarhaṇīyāsanam āsthitaṃ paraṃ / vṛtaṃ catuḥ ṣoḍaśa pañca śaktibhiḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863761 (0.0):
adhyarhaṇīyāsanam āsthitaṃ paraṃ / vṛtaṃ catuḥ-ṣoḍaśa-pañca-śaktibhiḥ |
ramamāṇam īśvaram / BhP_02.09.017/1 taddarśanāhlādapariplutāntaro hṛṣyattanuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644293 (0.0):
yuktaṃ bhagaiḥ svairitaratra cādhruvaiḥ sva eva dhāman ramamāṇam īśvaram
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981242 (0.0):
yuktaṃ bhagaiḥ svair itaratra cādhruvaiḥ / sva eva dhāman ramamāṇam īśvaram ||16||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10863762 (0.018):
yuktaṃ bhagaiḥ svair itaratra cādhruvaiḥ / sva eva dhāman ramamāṇam īśvaram // Lbh_1,5.234 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417307 (0.056):
BhP_10.85.035/2 viśvātma daivaṃ sutarāṃ tathātmanaḥ / BhP_10.85.035/3 tad darśanāhlāda pariplutāśayaḥ
premabharāśrulocanaḥ / BhP_02.09.017/3 nanāma pādāmbujam asya viśvasṛg yat pāramahaṃsyena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644303 (0.0):
taddarśanāhlādapariplutāntaro hṛṣyattanuḥ premabharāśrulocanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981248 (0.0):
tad darśanāhlāda pariplutāntaro / hṛṣyat tanuḥ prema bharāśru locanaḥ |
pathādhigamyate / BhP_02.09.018/1 taṃ prīyamāṇaṃ samupasthitaṃ kaviṃ prajāvisarge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644311 (0.0):
nanāma pādāmbujam asya viśvasṛg yat pāramahaṃsyena pathādhigamyate // / BhP_02.09.017 // / taṃ prīyamāṇaṃ samupasthitaṃ kaviṃ prajāvisarge nijaśāsanārhaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981260 (0.0):
nanāma pādāmbujam asya viśva sṛg / yat pāramahaṃsyena pathādhigamyate ||17|| / taṃ prīyamāṇaṃ samupasthitaṃ kaviṃ
nijaśāsanārhaṇam / BhP_02.09.018/3 babhāṣa īṣatsmitaśociṣā girā priyaḥ priyaṃ prītamanāḥ kare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644324 (0.0):
taṃ prīyamāṇaṃ samupasthitaṃ kaviṃ prajāvisarge nijaśāsanārhaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981273 (0.0):
taṃ prīyamāṇaṃ samupasthitaṃ kaviṃ / prajā visarge nija śāsanārhaṇam |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27596463 (0.032):
evaṃ vicintyāpratimaḥ sa bhārgavo babhāṣa īṣatsmitaśociṣā girā |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416557 (0.044):
BhP_10.84.060/3 suhṛd vṛtaḥ prīta manā nandam āha kare spṛśan / BhP_10.84.061/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812339 (0.052):
suhṛd vṛtaḥ prīta manā nandam āha kare spṛśan // BhP_10.84.060 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373828 (0.058):
BhP_08.09.012/1 tato gṛhītvāmṛtabhājanaṃ harir babhāṣa īṣatsmitaśobhayā / girā / BhP_08.09.012/3 yady abhyupetaṃ kva ca sādhvasādhu vā kṛtaṃ mayā vo
spṛśan / BhP_02.09.019/0 śrībhagavān uvāca / BhP_02.09.019/1 tvayāhaṃ toṣitaḥ samyag vedagarbha sisṛkṣayā
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22519763 (0.0):
BhP_04.03.016/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.03.016/1 tvayoditaṃ śobhanam eva śobhane anāhutā apy abhiyanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644335 (0.0):
babhāṣa īṣatsmitaśociṣā girā priyaḥ priyaṃ prītamanāḥ kare spṛśan // / BhP_02.09.018 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668852 (0.0):
BhP_04.03.015 // / BhP_04.03.016/0 śrī bhagavān uvāca / tvayoditaṃ śobhanam eva śobhane anāhutā apy abhiyanti bandhuṣu /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375926 (0.011):
BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.27.015/1 mayā te 'kāri maghavan makha bhaṅgo 'nugṛhṇatā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416393 (0.011):
BhP_11.10.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.10.001/1 mayoditeṣv avahitaḥ sva-dharmeṣu mad-āśrayaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426722 (0.011):
BhP_11.24.029/3 pratilomānulomābhyāṃ parāvara-dṛśa mayā / BhP_11.25.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.25.001/1 guṇānām asammiśrāṇāṃ pumān yena yathā bhavet
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412475 (0.011):
BhP_03.24.035/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.24.035/1 mayā proktaṃ hi lokasya pramāṇaṃ satya-laukike
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661136 (0.011):
BhP_03.24.034 // / BhP_03.24.035/0 śrī bhagavān uvāca / mayā proktaṃ hi lokasya pramāṇaṃ satya laukike /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774656 (0.020):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca / mayā te 'kāri maghavan makha bhaṅgo 'nugṛhṇatā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824302 (0.020):
sarva saṅga vinirmuktaḥ sama citto babhūva ha // BhP_11.09.033 // / BhP_11.10.001/0 śrī bhagavān uvāca / mayoditeṣv avahitaḥ sva dharmeṣu mad āśrayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833943 (0.020):
pratilomānulomābhyāṃ parāvara dṛśa mayā // BhP_11.24.029 // / BhP_11.25.001/0 śrī bhagavān uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981273 (0.024):
priyaḥ priyaṃ prīta manāḥ kare spṛśan ||18 [BhP 2.9.9 18] ||
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379962 (0.026):
BhP_08.19.020/3 tasmādvṛttikarīṃ bhūmiṃ vaṭo kāmaṃ pratīccha me / BhP_08.19.021/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.021/1 yāvanto viṣayāḥ preṣṭhāstrilokyāmajitendriyam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.027):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.027):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.027):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.027):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408620 (0.027):
BhP_10.73.018/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.73.018/1 adya prabhṛti vo bhūpā mayy ātmany akhileśvare
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.027):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.027):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
BhP_02.09.019/3 ciraṃ bhṛtena tapasā dustoṣaḥ kūṭayoginām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644342 (1.192):
tvayāhaṃ toṣitaḥ samyag vedagarbha sisṛkṣayā / / ciraṃ bhṛtena tapasā dustoṣaḥ kūṭayoginām // BhP_02.09.019 //
BhP_02.09.020/1 varaṃ varaya bhadraṃ te vareśaṃ mābhivāñchitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644349 (0.0):
ciraṃ bhṛtena tapasā dustoṣaḥ kūṭayoginām // BhP_02.09.019 // / varaṃ varaya bhadraṃ te vareśaṃ mābhivāñchitam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17920975 (0.046):
sa tvaṃ varaya bhadraṃ te varaṃ yanmasepsitam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417245 (0.048):
varaṃ varaya bhadraṃ te HV_App.I,42A.20a / varaṃ varaya bhadraṃ te HV_App.I,42B.2800a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16926760 (0.049):
varaṃ varaya bhadraṃ te BrP_110.108a / varaṃ varaya bhadraṃ te BrP_125.26a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13842700 (0.049):
varaṃ vara manogatam HV_112.121*1477:1b / varaṃ varaya bhadraṃ te HV_31.40c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 616345 (0.049):
yo 'yaṃ bhrātā tava svargī $ yāvad indro bhavet tadā / HV_App.I,31.854 / / varaṃ varaya bhadraṃ te $ yat te manasi vartate / HV_App.I,31.855 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22101896 (0.049):
yo 'yaṃ bhrātā tava svargī yāvad indro bhavet tadā / HV_App.I,31.854 / / varaṃ varaya bhadraṃ te yat te manasi vartate / HV_App.I,31.855 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1106555 (0.050):
sa tvaṃ varaya bhadraṃ te__Vdha_064.069 / varaṃ yan manasecchasi__Vdha_064.069
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417231 (0.050):
varaṃ varaya bhadraṃ te HV_App.I,31.855a / varaṃ varaya bhadraṃ te HV_App.I,42A.20a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25148320 (0.050):
varaṃ varaya bhadraṃ te HV_App.I,42B.2923a / varaṃ varaya vatsa tvam HV_App.I,30.379a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1608649 (0.055):
varaṃ varaya bhadraṃ te SkP_6.8c / varaṃ varasahasradau SkP_25.25f
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25148305 (0.056):
varaṃ varaya bhadraṃ te HV_App.I,31.855a / varaṃ varaya bhadraṃ te HV_App.I,42A.20a
BhP_02.09.020/3 brahmañ chreyaḥpariśrāmaḥ puṃsāṃ maddarśanāvadhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644357 (0.0):
varaṃ varaya bhadraṃ te vareśaṃ mābhivāñchitam / / brahmañ chreyaḥpariśrāmaḥ puṃsāṃ maddarśanāvadhiḥ // BhP_02.09.020 //
BhP_02.09.021/1 manīṣitānubhāvo 'yaṃ mama lokāvalokanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309634 (0.0):
tathaiva hi brahmāṇaṃ prati śrī bhagavad vākye manīṣitānubhāvo'yaṃ / mama lokāvalokanam [BhP 2.9.21] iti | śrī nārāyaṇādhyātme
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644362 (0.005):
brahmañ chreyaḥpariśrāmaḥ puṃsāṃ maddarśanāvadhiḥ // BhP_02.09.020 // / manīṣitānubhāvo 'yaṃ mama lokāvalokanam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995926 (0.009):
uktaṃ brahmāṇaṃ prati śrī bhagavatā manīṣitānubhāvo'yaṃ mama / lokāvalokanam iti [BhP 2.9.22] |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995944 (0.058):
tubhyaṃ dātavyam iti yā mamecchā tasyā anubhāvo'yam | ko'sau? tam āha / mama lokasyāvalokanaṃ yat | ity eṣā | tad uktam nityāvyakto'pi bhagavān
BhP_02.09.021/3 yadupaśrutya rahasi cakartha paramaṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644369 (1.192):
manīṣitānubhāvo 'yaṃ mama lokāvalokanam / / yadupaśrutya rahasi cakartha paramaṃ tapaḥ // BhP_02.09.021 //
BhP_02.09.022/1 pratyādiṣṭaṃ mayā tatra tvayi karmavimohite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644374 (0.006):
yadupaśrutya rahasi cakartha paramaṃ tapaḥ // BhP_02.09.021 // / pratyādiṣṭaṃ mayā tatra tvayi karmavimohite /
BhP_02.09.022/3 tapo me hṛdayaṃ sākṣādātmāhaṃ tapaso 'nagha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644383 (0.0):
pratyādiṣṭaṃ mayā tatra tvayi karmavimohite / / tapo me hṛdayaṃ sākṣādātmāhaṃ tapaso 'nagha // BhP_02.09.022 //
BhP_02.09.023/1 sṛjāmi tapasaivedaṃ grasāmi tapasā punaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644389 (0.0):
tapo me hṛdayaṃ sākṣādātmāhaṃ tapaso 'nagha // BhP_02.09.022 // / sṛjāmi tapasaivedaṃ grasāmi tapasā punaḥ /
BhP_02.09.023/3 bibharmi tapasā viśvaṃ vīryaṃ me duścaraṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644395 (0.0):
tapo me hṛdayaṃ sākṣādātmāhaṃ tapaso 'nagha // BhP_02.09.022 // / sṛjāmi tapasaivedaṃ grasāmi tapasā punaḥ /
BhP_02.09.024/0 brahmovāca / BhP_02.09.024/1 bhagavan sarvabhūtānām adhyakṣo 'vasthito guhām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644405 (0.0):
bibharmi tapasā viśvaṃ vīryaṃ me duścaraṃ tapaḥ // BhP_02.09.023 // / BhP_02.09.024/0 brahmovāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523048 (0.058):
BhP_04.07.050/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.07.050/1 ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671939 (0.058):
BhP_04.07.050/0 śrī bhagavān uvāca / ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param /
BhP_02.09.024/3 veda hyapratiruddhena prajñānena cikīrṣitam / BhP_02.09.025/1 tathāpi nāthamānasya nātha nāthaya nāthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644415 (0.004):
bhagavan sarvabhūtānām adhyakṣo 'vasthito guhām / / veda hyapratiruddhena prajñānena cikīrṣitam // BhP_02.09.024 //
BhP_02.09.025/3 parāvare yathā rūpejānīyāṃ te tvarūpiṇaḥ / BhP_02.09.026/1 yathātmamāyāyogena nānāśaktyupabṛṃhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644425 (0.0):
veda hyapratiruddhena prajñānena cikīrṣitam // BhP_02.09.024 // / tathāpi nāthamānasya nātha nāthaya nāthitam /
BhP_02.09.026/3 vilumpan visṛjan gṛhṇan bibhradātmānam ātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644431 (0.0):
yathātmamāyāyogena nānāśaktyupabṛṃhitam / / vilumpan visṛjan gṛhṇan bibhradātmānam ātmanā // BhP_02.09.026 //
BhP_02.09.027/1 krīḍasyamoghasaṅkalpa ūrṇanābhiryathorṇute
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644437 (0.004):
vilumpan visṛjan gṛhṇan bibhradātmānam ātmanā // BhP_02.09.026 // / krīḍasyamoghasaṅkalpa ūrṇanābhiryathorṇute /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402140 (0.051):
BhP_03.10.029/3 sṛjaty amogha-saṅkalpa ātmaivātmānam ātmanā / BhP_03.11.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651553 (0.054):
sṛjaty amogha saṅkalpa ātmaivātmānam ātmanā // BhP_03.10.029 //
BhP_02.09.027/3 tathā tadviṣayāṃ dhehi manīṣāṃ mayi mādhava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644443 (0.0):
krīḍasyamoghasaṅkalpa ūrṇanābhiryathorṇute / / tathā tadviṣayāṃ dhehi manīṣāṃ mayi mādhava // BhP_02.09.027 //
BhP_02.09.028/1 bhagavacchikṣitam ahaṃ karavāṇi hyatandritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644449 (0.0):
tathā tadviṣayāṃ dhehi manīṣāṃ mayi mādhava // BhP_02.09.027 // / bhagavacchikṣitam ahaṃ karavāṇi hyatandritaḥ /
BhP_02.09.028/3 nehamānaḥ prajāsargaṃ badhyeyaṃ yadanugrahāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644456 (0.0):
bhagavacchikṣitam ahaṃ karavāṇi hyatandritaḥ / / nehamānaḥ prajāsargaṃ badhyeyaṃ yadanugrahāt // BhP_02.09.028 //
BhP_02.09.029/1 yāvat sakhā sakhyuriveśa te kṛtaḥ prajāvisarge vibhajāmi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644466 (0.0):
nehamānaḥ prajāsargaṃ badhyeyaṃ yadanugrahāt // BhP_02.09.028 // / yāvat sakhā sakhyuriveśa te kṛtaḥ prajāvisarge vibhajāmi bho janam /
bho janam / BhP_02.09.029/3 aviklavaste parikarmaṇi sthito mā me samunnaddhamado ñja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644476 (0.0):
yāvat sakhā sakhyuriveśa te kṛtaḥ prajāvisarge vibhajāmi bho janam /
māninaḥ / BhP_02.09.030/0 śrībhagavān uvāca / BhP_02.09.030/1 jñānaṃ paramaguhyaṃ me yadvijñānasamanvitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644487 (0.0):
aviklavaste parikarmaṇi sthito mā me samunnaddhamado ñja māninaḥ // / BhP_02.09.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005499 (0.0):
upadeṣṭuṃ tat pratipādyatamaṃ vastu catuṣṭayaṃ pratijānīte | / jñānaṃ parama guhyaṃ me / yad vijñāna samanvitam |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.026):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.026):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.026):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.026):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.028):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.028):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.028):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.028):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.028):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.029):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.029):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.029):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.029):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393424 (0.033):
BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.53.002/1 tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418292 (0.033):
BhP_11.13.009/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.009/1 aham ity anyathā-buddhiḥ pramattasya yathā hṛdi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420232 (0.033):
BhP_11.16.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.16.006/1 evam etad ahaṃ pṛṣṭaḥ praśnaṃ praśna-vidāṃ vara
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523047 (0.033):
BhP_04.07.050/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.07.050/1 ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000410 (0.033):
BhP_09.04.063/0 śrībhagavān uvāca / BhP_09.04.063/1 ahaṃ bhaktaparādhīno hyasvatantra iva dvija
BhP_02.09.030/3 sarahasyaṃ tadaṅgaṃ ca gṛhāṇa gaditaṃ mayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644496 (0.0):
jñānaṃ paramaguhyaṃ me yadvijñānasamanvitam / / sarahasyaṃ tadaṅgaṃ ca gṛhāṇa gaditaṃ mayā // BhP_02.09.030 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005506 (0.002):
jñānaṃ parama guhyaṃ me / yad vijñāna samanvitam | / sarahasyaṃ tad aṅgaṃ ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21095189 (0.063):
priyas tvam agrajaḥ putras tad arthaṃ gaditaṃ mayā | / rahasyaṃ me tv anarhasya na vaktavyaṃ kadācana // Hbhv_9.55 //
BhP_02.09.031/1 yāvān ahaṃ yathābhāvo yadrūpaguṇakarmakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644503 (0.0):
sarahasyaṃ tadaṅgaṃ ca gṛhāṇa gaditaṃ mayā // BhP_02.09.030 // / yāvān ahaṃ yathābhāvo yadrūpaguṇakarmakaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28168962 (0.053):
guṇatvamiti tadarthaḥ/ yadrūpāvacchinnasāmānādhikaraṇyasya
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7160998 (0.056):
anityatvena pāratantryaṃ sādhayitvā tena guṇatvaprasādhānāt / / guṇatvaṃ tu yadarthaṃ sādhitam, tat tatsādhakenaiva sādhitamiti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005640 (0.064):
bhujatvādīni guṇā bhakta vātsalyādyāḥ karmāṇi tat tal līlā yasya sa yad / rūpa guṇa karmako'ham | tathaiva tena tena sarva prakāreṇaiva tattva
BhP_02.09.031/3 tathaiva tattvavijñānam astu te madanugrahāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644508 (0.007):
yāvān ahaṃ yathābhāvo yadrūpaguṇakarmakaḥ / / tathaiva tattvavijñānam astu te madanugrahāt // BhP_02.09.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005604 (0.012):
yāvān ahaṃ yathā bhāvo / yad rūpa guṇa karmakaḥ / tathaiva tattva vijñānam
BhP_02.09.032/1 aham evāsam evāgre nānyadyat sadasat param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644519 (0.0):
tathaiva tattvavijñānam astu te madanugrahāt // BhP_02.09.031 // / aham evāsam evāgre nānyadyat sadasat param /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005723 (0.0):
vijñānārthaṃ sva lakṣaṇaṃ pratipādayati dvābhyām | tatra jñānārtham āha / aham evāsam evāgre / nānyad yat sad asat param |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006141 (0.0):
| evaṃ nānyad yat sad asat param ity anena brahmaṇo hi pratiṣṭhāham iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005982 (0.036):
nanu kvacin nirviśeṣam eva brahma āsīd iti śrūyate tatrāha nānyad yat / sad / asat param iti | sat kāryam asat kāraṇaṃ tayoḥ paraṃ yat brahma tan na
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411351 (0.044):
BhP_11.03.037/4 brahmaiva bhāti sad asac ca tayoḥ paraṃ yat / BhP_11.03.038/1 nātmā jajāna na mariṣyati naidhate 'sau
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13858401 (0.051):
sadaśva iti te trayaḥ HV_15.21b / sad asac caiva yat param HV_104.22d
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819643 (0.055):
jñāna kriyārtha phala rūpatayoru śakti % brahmaiva bhāti sad asac ca tayoḥ / paraṃ yat // BhP_11.03.037 //* / nātmā jajāna na mariṣyati naidhate 'sau $ na kṣīyate savana vid
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16459564 (0.058):
sadasac ca sa vijñeyaḥ HV_App.I,42.78a / sad asac caiva yat param HV_104.22d
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_au.htm.txt) 26660254 (0.059):
eva hi kāraṇatvaṃ karmataiva ca kāryatvaṃ na tv anyat // / yad asat tad asadyuktā $ nāsataḥ satsvarūpatā &
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 437693 (0.059):
eva hi kāraṇatvaṃ karmataiva ca kāryatvaṃ na tv anyat // / yad asat tad asadyuktā nāsataḥ satsvarūpatā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1306859 (0.063):
sadanyadasadanyacca MrgT_1,2.18a / sadapyabhāsamānatvāt MrgT_1,2.6a
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7942687 (0.063):
BhP_02.07.050/3 samāsena harernānyadanyasmāt sadasac ca yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643571 (0.063):
samāsena harernānyadanyasmāt sadasac ca yat // BhP_02.07.050 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006100 (0.063):
bhagavān viśva bhāvanaḥ | samāsena harer nānyad anyasmāt sad asac ca yad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193083 (0.063):
samāsena harer nānyad / anyasmāt sad-asac ca yat || [BhP 2.7.50]
BhP_02.09.032/3 paścādahaṃ yadetac ca yo 'vaśiṣyeta so 'smyaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644526 (0.0):
aham evāsam evāgre nānyadyat sadasat param / / paścādahaṃ yadetac ca yo 'vaśiṣyeta so 'smyaham // BhP_02.09.032 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005729 (0.0):
nānyad yat sad asat param | / paścād ahaṃ yad etac ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564384 (0.022):
bhūtavādyahamasmi, tathāvādyahamasmi, ananyathāvādyahamasmi | durbodhyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076507 (0.023):
atha ha vāguvāca | ahameva tvacreyasyasmi yadvai tvaṃ vetthāhaṃ
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24431493 (0.032):
* evaṃ tattvābhyāsān nāsmi na me nāham ity apariśeṣāt // MrgTV_1,2.13:23
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076484 (0.036):
taddha mana uvāca | ahameva tvacreyo 'smi na vai mayā tvaṃ kiṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19917901 (0.041):
03,252.013a mahābalā kiṃ tv iha durbaleva; sauvīrarājasya matāham asmi / 03,252.013c yāhaṃ pramāthād iha saṃpratītā; sauvīrarājaṃ kṛpaṇaṃ vadeyam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16482078 (0.044):
sāhañjasya mahiṣmāṃs tu *HV_23.136*391a / sāham adyāvahāsyāsmi HV_App.I,29.246a
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624658 (0.046):
ānandaḥ prārodīd/ aśrūṇi pravartayamāna evam āha/ vyasana^prāpto +aham / asmi na ca me bhagavān samanvāharati/
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16459927 (0.047):
sadā saṃpraṇato 'smy aham HV_App.I,4.146b / sadāhaṃ hṛdayaṃ śṛṇu HV_App.I,32.72b
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076499 (0.052):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21853345 (0.052):
hṛdayena, upakaraṇībhūtāsmi <5> <5.aśaraṇībhūtāsmi> / / na me kāryaṃ tena capaleneti kṣaṇamiva saṅkalpakarot /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17899115 (0.052):
Baladeva: tataḥ kiṃ tad āha bhaktyeti | svarūpato guṇataś ca yo 'haṃ / vibhūtitaś ca yāvān aham asmi taṃ mām parayā mad bhaktyā tat tv abhijānāty
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825689 (0.052):
Baladeva: tataḥ kiṃ tad āha bhaktyeti | svarūpato guṇataś ca yo 'haṃ / vibhūtitaś ca yāvān aham asmi taṃ mām parayā mad-bhaktyā tat tv abhijānāty
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411351 (0.053):
BhP_11.03.037/4 brahmaiva bhāti sad asac ca tayoḥ paraṃ yat / BhP_11.03.038/1 nātmā jajāna na mariṣyati naidhate 'sau
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16919148 (0.056):
yo 'haṃ kālanimajjanaḥ BrP_244.23b / yo 'haṃ na so 'ham ity ukto BrP_241.43c
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397749 (0.057):
BhP_03.04.020/2 praṇamya pādau parivṛtya devam ihāgato 'haṃ virahāturātmā / BhP_03.04.021/1 so 'haṃ tad-darśanāhlāda- viyogārti-yutaḥ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655756 (0.057):
vāṇyānurāga kalayātmajavad gṛṇantaḥ % sambodhayanty aham ivāham upāhṛtas / taiḥ // BhP_03.16.011 //* / tan me sva bhartur avasāyam alakṣamāṇau $ yuṣmad vyatikrama gatiṃ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3678565 (0.057):
parigṛhītagrāhyagrāhakaprakāśaikaghanaḥ paro yaḥ sa evāhaṃ sa cāhameva , / na tvanyaḥ kaścit ; ato vikalpasṛṣṭirapi mama svātantryalakṣaṇo vibhavaḥ ,
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25189177 (0.060):
sāsmi pūrṇena yogena HV_App.I,18.548a / sāham adyāvahāsyāsmi HV_App.I,29.246a
BhP_02.09.033/1 ṛte 'rthaṃ yat pratīyeta na pratīyeta cātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644533 (0.0):
paścādahaṃ yadetac ca yo 'vaśiṣyeta so 'smyaham // BhP_02.09.032 // / ṛte 'rthaṃ yat pratīyeta na pratīyeta cātmani /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6984441 (0.0):
ṛte'rthaṃ yat pratīyeta / na pratīyeta cātmani |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432727 (0.0):
ṛte 'rthaṃ yat pratīyeta / na pratīyeta cātmani |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006223 (0.053):
parama puruṣārtha bhūtaṃ mām ṛte mad darśanād anyatraiva yat pratīyate / yac cātmani na pratīyeta māṃ vinā svataḥ pratītir api yasya nāstīty arthaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23197529 (0.056):
svarūpa-śakter eva prādhānyaṃ darśitam | ataeva ṛte'rthaṃ yat pratīyeta / [BhP 2.9.34] ādau māyāyā ābhāsa-sthānīyatvaṃ pradarśya tad-aspṛśyatvam
BhP_02.09.033/3 tadvidyādātmano māyāṃ yathābhāso yathā tamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644539 (0.005):
ṛte 'rthaṃ yat pratīyeta na pratīyeta cātmani / / tadvidyādātmano māyāṃ yathābhāso yathā tamaḥ // BhP_02.09.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6984446 (0.009):
ṛte'rthaṃ yat pratīyeta / na pratīyeta cātmani | / tad vidyād ātmano māyāṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432727 (0.039):
ṛte 'rthaṃ yat pratīyeta / na pratīyeta cātmani | / tad vidyād ātmano māyāṃ
BhP_02.09.034/1 yathā mahānti bhūtāni bhūteṣūccāvaceṣvanu / BhP_02.09.034/3 praviṣṭānyapraviṣṭāni tathā teṣu na teṣvaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644547 (0.004):
tadvidyādātmano māyāṃ yathābhāso yathā tamaḥ // BhP_02.09.033 // / yathā mahānti bhūtāni bhūteṣūccāvaceṣvanu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006322 (0.010):
atha tasyaiva premno rahasyatvaṃ bodhayati / yathā mahānti bhūtāni / bhūteṣūccāvaceṣv anu / praviṣṭāny apraviṣṭāni
BhP_02.09.035/1 etāvadeva jijñāsyaṃ tattvajijñāsunātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644553 (0.004):
praviṣṭānyapraviṣṭāni tathā teṣu na teṣvaham // BhP_02.09.034 // / etāvadeva jijñāsyaṃ tattvajijñāsunātmanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006637 (0.032):
aṅga bhūtaṃ tadīya sādhanam upadiśati | / etāvad eva jijñāsyaṃ / tattva jijñāsunātmanaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906949 (0.033):
bhāgavata bīja rūpāyāṃ catuḥ ślokyām apy udāhṛtam | / etāvad eva jijñāsyaṃ tattva jijñāsunātmanaḥ |
BhP_02.09.035/3 anvayavyatirekābhyāṃ yat syāt sarvatra sarvadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644560 (0.0):
etāvadeva jijñāsyaṃ tattvajijñāsunātmanaḥ / / anvayavyatirekābhyāṃ yat syāt sarvatra sarvadā // BhP_02.09.035 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006642 (0.0):
etāvad eva jijñāsyaṃ / tattva jijñāsunātmanaḥ | / anvaya vyatirekābhyāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906954 (0.0):
etāvad eva jijñāsyaṃ tattva jijñāsunātmanaḥ | / anvaya vyatirekābhyāṃ yat syāt sarvatra sarvadā || [BhP 2.9.35]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907845 (0.023):
yathā tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā [BhP 2.2.36] ity ādi / anvaya vyatirekābhyāṃ sadā sarvatra yad upapadyate ity ādi | yathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907864 (0.044):
anvaya vyatirekābhyāṃ sadā sarvatra yad upapadyate iti sākalyena yathā na
BhP_02.09.036/1 etan mataṃ samātiṣṭha parameṇa samādhinā / BhP_02.09.036/3 bhavān kalpavikalpeṣu na vimuhyati karhicit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644570 (0.0):
anvayavyatirekābhyāṃ yat syāt sarvatra sarvadā // BhP_02.09.035 // / etan mataṃ samātiṣṭha parameṇa samādhinā /
BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.037/1 sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360254 (0.0):
BhP_10.04.043/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.043/1 evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6361599 (0.0):
BhP_10.07.003/3 mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ / BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.07.004/1 kadācid autthānika kautukāplave janmarkṣa yoge
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400003 (0.0):
BhP_10.60.057/4 tiṣṭheta tat tvayi vayaṃ pratinandayāmaḥ / BhP_10.60.058/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.058/1 evaṃ saurata saṃlāpair bhagavān jagad īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408958 (0.0):
BhP_10.74.005/3 tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.006/1 ity uktvā yajñiye kāle vavre yuktān sa ṛtvijaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.0):
BhP_10.78.040/3 caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26546606 (0.0):
BhP_05.02.016/4 cittaṃ yataḥ pratisarantu śivāḥ sacivyaḥ / BhP_05.02.017/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.02.017/1 iti lalanānunayāti-viśārado grāmya-vaidagdhyayā
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547154 (0.0):
BhP_05.03.018/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.03.018/1 iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175625 (0.0):
BhP_06.16.048/4 tasmai namo bhagavate 'stu sahasramūrdhne / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.049/1 saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175859 (0.0):
BhP_06.16.064/2 jñānavijñānasampanno dhārayannāśu sidhyasi / BhP_06.16.065/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.065/1 āśvāsya bhagavān itthaṃ citraketuṃ jagadguruḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370107 (0.0):
BhP_08.03.033/4 saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374979 (0.0):
'cchinadarernadato 'riṇādyaḥ / BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.11.001/1 atho surāḥ pratyupalabdhacetasaḥ parasya puṃsaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377977 (0.0):
BhP_08.16.017/3 tathā vidhehi kalyāṇaṃ dhiyā kalyāṇakṛttama / BhP_08.16.018/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.16.018/1 evamabhyarthito 'dityā kastāmāha smayanniva
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379643 (0.0):
sampratīccha / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.001/1 iti vairocanervākyaṃ dharmayuktaṃ sa sūnṛtam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380527 (0.0):
BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007884 (0.0):
BhP_09.17.018/2 kṣatravṛddhānvayā bhūpā ime śṛṇv atha nāhuṣān / BhP_09.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007961 (0.0):
BhP_09.18.005/2 rājanyaviprayoḥ kasmādvivāhaḥ pratilomakaḥ / BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.18.006/1 ekadā dānavendrasya śarmiṣṭhā nāma kanyakā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691174 (0.0):
BhP_05.03.017 //_* / BhP_05.03.018/0 śrī śuka uvāca / iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe bhagavān //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739785 (0.0):
grāmān samṛddhāṃsturagān gajān vā rathāṃstathārhattama sampratīccha // / BhP_08.18.032 // / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554927 (5.960):
BhP_05.18.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.18.001/1 tathā ca bhadraśravā nāma dharma-sutas tat-kula-patayaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370518 (5.960):
BhP_08.04.026/3 harṣayan vibudhānīkamāruroha khagādhipam / BhP_08.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.05.001/1 rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam
BhP_02.09.037/3 paśyatastasya tadrūpam ātmano nyaruṇaddhariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644586 (0.0):
BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam / / paśyatastasya tadrūpam ātmano nyaruṇaddhariḥ // BhP_02.09.037 //
BhP_02.09.038/1 antarhitendriyārthāya haraye vihitāñjaliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644592 (1.192):
paśyatastasya tadrūpam ātmano nyaruṇaddhariḥ // BhP_02.09.037 // / antarhitendriyārthāya haraye vihitāñjaliḥ /
BhP_02.09.038/3 sarvabhūtamayo viśvaṃ sasarjedaṃ sa pūrvavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644600 (0.0):
antarhitendriyārthāya haraye vihitāñjaliḥ / / sarvabhūtamayo viśvaṃ sasarjedaṃ sa pūrvavat // BhP_02.09.038 //
BhP_02.09.039/1 prajāpatirdharmapatirekadā niyamān yamān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644606 (0.0):
sarvabhūtamayo viśvaṃ sasarjedaṃ sa pūrvavat // BhP_02.09.038 // / prajāpatirdharmapatirekadā niyamān yamān /
BhP_02.09.039/3 bhadraṃ prajānām anvicchann ātiṣṭhat svārthakāmyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644613 (0.0):
prajāpatirdharmapatirekadā niyamān yamān / / bhadraṃ prajānām anvicchann ātiṣṭhat svārthakāmyayā // BhP_02.09.039 //
BhP_02.09.040/1 taṃ nāradaḥ priyatamo rikthādānām anuvrataḥ / BhP_02.09.040/3 śuśrūṣamāṇaḥ śīlena praśrayeṇa damena ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644623 (0.0):
bhadraṃ prajānām anvicchann ātiṣṭhat svārthakāmyayā // BhP_02.09.039 // / taṃ nāradaḥ priyatamo rikthādānām anuvrataḥ /
BhP_02.09.041/1 māyāṃ vividiṣan viṣṇormāyeśasya mahāmuniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644630 (1.192):
śuśrūṣamāṇaḥ śīlena praśrayeṇa damena ca // BhP_02.09.040 // / māyāṃ vividiṣan viṣṇormāyeśasya mahāmuniḥ /
BhP_02.09.041/3 mahābhāgavato rājan pitaraṃ paryatoṣayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644636 (0.004):
māyāṃ vividiṣan viṣṇormāyeśasya mahāmuniḥ / / mahābhāgavato rājan pitaraṃ paryatoṣayat // BhP_02.09.041 //
BhP_02.09.042/1 tuṣṭaṃ niśāmya pitaraṃ lokānāṃ prapitāmaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644641 (0.004):
mahābhāgavato rājan pitaraṃ paryatoṣayat // BhP_02.09.041 // / tuṣṭaṃ niśāmya pitaraṃ lokānāṃ prapitāmaham /
BhP_02.09.042/3 devarṣiḥ paripapraccha bhavān yan mānupṛcchati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644647 (0.006):
tuṣṭaṃ niśāmya pitaraṃ lokānāṃ prapitāmaham / / devarṣiḥ paripapraccha bhavān yan mānupṛcchati // BhP_02.09.042 //
BhP_02.09.043/1 tasmā idaṃ bhāgavataṃ purāṇaṃ daśalakṣaṇam / BhP_02.09.043/3 proktaṃ bhagavatā prāha prītaḥ putrāya bhūtakṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644660 (0.0):
devarṣiḥ paripapraccha bhavān yan mānupṛcchati // BhP_02.09.042 // / tasmā idaṃ bhāgavataṃ purāṇaṃ daśalakṣaṇam /
BhP_02.09.044/1 nāradaḥ prāha munaye sarasvatyāstaṭe nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644666 (0.0):
proktaṃ bhagavatā prāha prītaḥ putrāya bhūtakṛt // BhP_02.09.043 //
BhP_02.09.044/3 dhyāyate brahma paramaṃ vyāsāyāmitatejase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644672 (5.960):
nāradaḥ prāha munaye sarasvatyāstaṭe nṛpa / / dhyāyate brahma paramaṃ vyāsāyāmitatejase // BhP_02.09.044 //
BhP_02.09.045/1 yadutāhaṃ tvayā pṛṣṭo vairājāt puruṣādidam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644680 (0.0):
dhyāyate brahma paramaṃ vyāsāyāmitatejase // BhP_02.09.044 // / yadutāhaṃ tvayā pṛṣṭo vairājāt puruṣādidam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368203 (0.043):
BhP_10.14.059/1 etat te sarvam ākhyātaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā / BhP_10.14.059/3 tat kaumāre hari kṛtaṃ paugaṇḍe parikīrtitam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410365 (0.043):
BhP_10.75.040/1 etat te 'bhihitaṃ rājan yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā / BhP_10.75.040/3 suyodhanasya daurātmyaṃ rājasūye mahā kratau
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527531 (0.043):
BhP_04.12.044/1 etat te 'bhihitaṃ sarvaṃ yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā / BhP_04.12.044/2 dhruvasyoddāma-yaśasaś caritaṃ sammataṃ satām
BhP_02.09.045/3 yathāsīt tadupākhyāste praśnān anyāṃśca kṛtsnaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644687 (0.0):
yadutāhaṃ tvayā pṛṣṭo vairājāt puruṣādidam / / yathāsīt tadupākhyāste praśnān anyāṃśca kṛtsnaśaḥ // BhP_02.09.045 //
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544731 (0.0):
BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644697 (0.0):
yathāsīt tadupākhyāste praśnān anyāṃśca kṛtsnaśaḥ // BhP_02.09.045 // / BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984893 (0.0):
sargādibhir arthaiḥ samaṣṭi-nirdeśa-dvārāpi lakṣyata ity atrāha dvābhyām - / atra sargo visargaś ca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840958 (0.005):
dīrgha satre kuru śreṣṭha sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ // BhP_12.04.043 // / BhP_12.05.001/0 śrī śuka uvāca / atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.005):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.005):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.005):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.005):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.005):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.006):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.006):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.006):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.006):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.006):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (0.006):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.006):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.006):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.006):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.006):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.006):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
BhP_02.10.001/3 manvantareśānukathā nirodho muktirāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644704 (0.0):
atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ / / manvantareśānukathā nirodho muktirāśrayaḥ // BhP_02.10.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984899 (0.0):
atra sargo visargaś ca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ | / manvantareśānukathā nirodho muktir āśrayaḥ ||
BhP_02.10.002/1 daśamasya viśuddhyarthaṃ navānām iha lakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644710 (0.0):
manvantareśānukathā nirodho muktirāśrayaḥ // BhP_02.10.001 // / daśamasya viśuddhyarthaṃ navānām iha lakṣaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984905 (0.0):
manvantareśānukathā nirodho muktir āśrayaḥ || / daśamasya viśuddhy-arthaṃ navānām iha lakṣaṇam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984934 (0.050):
jñānārthaṃ navānāṃ lakṣaṇaṃ svarūpaṃ varṇayanti | nanv atra naivaṃ
BhP_02.10.002/3 varṇayanti mahātmānaḥ śrutenārthena cāñjasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644716 (0.0):
daśamasya viśuddhyarthaṃ navānām iha lakṣaṇam / / varṇayanti mahātmānaḥ śrutenārthena cāñjasā // BhP_02.10.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984909 (0.007):
daśamasya viśuddhy-arthaṃ navānām iha lakṣaṇam | / varṇayanti mahātmānaḥ śrutenārthena cāñjasā || (BhP 2.10.1-2)
BhP_02.10.003/1 bhūtamātrendriyadhiyāṃ janma sarga udāhṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644722 (0.0):
varṇayanti mahātmānaḥ śrutenārthena cāñjasā // BhP_02.10.002 // / bhūtamātrendriyadhiyāṃ janma sarga udāhṛtaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985049 (0.026):
bhūta-mātrendriya-dhiyāṃ janma sarga udāhṛtaḥ
BhP_02.10.003/3 brahmaṇo guṇavaiṣamyādvisargaḥ pauruṣaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644728 (0.0):
bhūtamātrendriyadhiyāṃ janma sarga udāhṛtaḥ / / brahmaṇo guṇavaiṣamyādvisargaḥ pauruṣaḥ smṛtaḥ // BhP_02.10.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985055 (0.0):
bhūta-mātrendriya-dhiyāṃ janma sarga udāhṛtaḥ / brahmaṇo guṇa-vaiṣamyād visargaḥ pauruṣaḥ smṛtaḥ || (BhP 2.10.3)
BhP_02.10.004/1 sthitirvaikuṇṭhavijayaḥ poṣaṇaṃ tadanugrahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644735 (0.0):
brahmaṇo guṇavaiṣamyādvisargaḥ pauruṣaḥ smṛtaḥ // BhP_02.10.003 // / sthitirvaikuṇṭhavijayaḥ poṣaṇaṃ tadanugrahaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985092 (0.0):
carācara-sargo visarga ity arthaḥ | / sthitir vaikuṇṭha-vijayaḥ poṣaṇaṃ tad-anugrahaḥ
BhP_02.10.004/3 manvantarāṇi saddharma ūtayaḥ karmavāsanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644741 (0.0):
sthitirvaikuṇṭhavijayaḥ poṣaṇaṃ tadanugrahaḥ / / manvantarāṇi saddharma ūtayaḥ karmavāsanāḥ // BhP_02.10.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985098 (0.027):
sthitir vaikuṇṭha-vijayaḥ poṣaṇaṃ tad-anugrahaḥ / manvantarāṇi sad-dharma ūtayaḥ karma-vāsanāḥ
BhP_02.10.005/1 avatārānucaritaṃ hareścāsyānuvartinām / BhP_02.10.005/3 puṃsām īśakathāḥ proktā nānākhyānopabṛṃhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644754 (0.0):
manvantarāṇi saddharma ūtayaḥ karmavāsanāḥ // BhP_02.10.004 // / avatārānucaritaṃ hareścāsyānuvartinām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985108 (0.0):
manvantarāṇi sad-dharma ūtayaḥ karma-vāsanāḥ / avatārānucaritaṃ hareś cāsyānuvartinām
BhP_02.10.006/1 nirodho 'syānuśayanam ātmanaḥ saha śaktibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644758 (0.0):
puṃsām īśakathāḥ proktā nānākhyānopabṛṃhitāḥ // BhP_02.10.005 // / nirodho 'syānuśayanam ātmanaḥ saha śaktibhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985161 (0.018):
asyānuvartināṃ ca kathā īśānukathāḥ proktā ity arthaḥ | / nirodho 'syānuśayanam ātmanaḥ saha śaktibhiḥ |
BhP_02.10.006/3 muktirhitvānyathā rūpaṃ svarūpeṇa vyavasthitiḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8645776 (0.0):
BBsBh_1,1.6.33: / muktirhitvānyathā rūpaṃ svarūpeṇa vyavasthitiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644765 (0.0):
nirodho 'syānuśayanam ātmanaḥ saha śaktibhiḥ / / muktirhitvānyathā rūpaṃ svarūpeṇa vyavasthitiḥ // BhP_02.10.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985167 (0.0):
nirodho 'syānuśayanam ātmanaḥ saha śaktibhiḥ | / muktir hitvānyathā rūpaṃ sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ || (BhP 2.10.6)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307015 (0.0):
yat tam ātyantikaṃ samplavaṃ muktim āhur ity arthaḥ | / atha muktir hitvānyathā rūpaṃ svarūpeṇa vyavasthitir ity [BhP 2.10.6] etad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985206 (0.031):
jñeyam | tatraiva nirodhe'nyathārūpam avidyādhyastam ajñatvādikaṃ hitvā / svarūpeṇa vyavasthitir muktiḥ ||57||
BhP_02.10.007/1 ābhāsaśca nirodhaśca yato 'styadhyavasīyate / BhP_02.10.007/3 sa āśrayaḥ paraṃ brahma paramātmeti śabdyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644775 (0.005):
muktirhitvānyathā rūpaṃ svarūpeṇa vyavasthitiḥ // BhP_02.10.006 // / ābhāsaśca nirodhaśca yato 'styadhyavasīyate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985273 (0.009):
sannidhau sthitir muktir ity arthaḥ ||57|| / ābhāsaś ca nirodhaś ca yato 'sty adhyavasīyate
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162689 (0.058):
BhP_01.02.011/3 brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate / BhP_01.02.012/1 tac chraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979674 (0.064):
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate | [BhP 1.2.11] / atha śrīmad bhāgavatākhya eva śāstre kvacid anayatrāpi tad ekaṃ tattvaṃ
BhP_02.10.008/1 yo 'dhyātmiko 'yaṃ puruṣaḥ so 'sāvevādhidaivikaḥ / BhP_02.10.008/3 yastatrobhayavicchedaḥ puruṣo hyādhibhautikaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644786 (0.005):
sa āśrayaḥ paraṃ brahma paramātmeti śabdyate // BhP_02.10.007 // / yo 'dhyātmiko 'yaṃ puruṣaḥ so 'sāvevādhidaivikaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985330 (0.022):
darśayitum adhyātmādi-vibhāgam āha - / yo 'dhyātmiko 'yaṃ puruṣaḥ so 'sāv evādhidaivikaḥ |
BhP_02.10.009/1 ekam ekatarābhāve yadā nopalabhāmahe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644792 (1.192):
yastatrobhayavicchedaḥ puruṣo hyādhibhautikaḥ // BhP_02.10.008 // / ekam ekatarābhāve yadā nopalabhāmahe /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985336 (1.192):
yas tatrobhaya-vicchedaḥ puruṣo hy ādhibhautikaḥ || / ekam ekatarābhāve yadā nopalabhāmahe |
BhP_02.10.009/3 tritayaṃ tatra yo veda sa ātmā svāśrayāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644799 (0.0):
ekam ekatarābhāve yadā nopalabhāmahe / / tritayaṃ tatra yo veda sa ātmā svāśrayāśrayaḥ // BhP_02.10.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985343 (0.0):
ekam ekatarābhāve yadā nopalabhāmahe | / tritayaṃ tatra yo veda sa ātmā svāśrayāśrayaḥ || [BhP 2.10.8-9]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985079 (0.015):
jānātīty arthaḥ ity eṣā | / tad uktam / tritayaṃ tatra yo veda sa ātmā svāśrayāśraya iti | [BhP 2.10.9]
BhP_02.10.010/1 puruṣo 'ṇḍaṃ vinirbhidya yadāsau sa vinirgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644806 (0.0):
tritayaṃ tatra yo veda sa ātmā svāśrayāśrayaḥ // BhP_02.10.009 // / puruṣo 'ṇḍaṃ vinirbhidya yadāsau sa vinirgataḥ /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647453 (0.052):
puruṣo 'ṇḍaṃ vinirbhidya yadādau sa vinirgataḥ /
BhP_02.10.010/3 ātmano 'yanam anvicchann apo 'srākṣīc chuciḥ śucīḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647461 (0.0):
puruṣo 'ṇḍaṃ vinirbhidya yadādau sa vinirgataḥ / / ātmano 'yanamanvicchannapo 'srākṣīcchuciḥ śucīḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644814 (0.0):
puruṣo 'ṇḍaṃ vinirbhidya yadāsau sa vinirgataḥ / / ātmano 'yanam anvicchann apo 'srākṣīc chuciḥ śucīḥ // BhP_02.10.010 //
BhP_02.10.011/1 tāsvavātsīt svasṛṣṭāsu sahasraṃ parivatsarān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644820 (0.004):
ātmano 'yanam anvicchann apo 'srākṣīc chuciḥ śucīḥ // BhP_02.10.010 // / tāsvavātsīt svasṛṣṭāsu sahasraṃ parivatsarān /
BhP_02.10.011/3 tena nārāyaṇo nāma yadāpaḥ puruṣodbhavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644826 (0.0):
tāsvavātsīt svasṛṣṭāsu sahasraṃ parivatsarān / / tena nārāyaṇo nāma yadāpaḥ puruṣodbhavāḥ // BhP_02.10.011 //
BhP_02.10.012/1 dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940258 (0.0):
BhP_02.05.014/1 dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641364 (0.006):
vimohitā vikatthante mamāham iti durdhiyaḥ // BhP_02.05.013 // / dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644831 (0.006):
tena nārāyaṇo nāma yadāpaḥ puruṣodbhavāḥ // BhP_02.10.011 // / dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2068485 (0.021):
tadanantarāpāyādapavargaḥ'; iti / / dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401626 (0.034):
BhP_10.63.026/1 kālo daivaṃ karma jīvaḥ svabhāvo dravyaṃ kṣetraṃ prāṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798492 (0.038):
// BhP_10.63.025 // / kālo daivaṃ karma jīvaḥ svabhāvo dravyaṃ kṣetraṃ prāṇa ātmā vikāraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23191032 (0.046):
kālo daivaṃ karma jīvaḥ svabhāvo / dravyaṃ kṣetraṃ prāṇam ātmā vikāraḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993206 (0.046):
MSS_9895 1 kālo daivaṃ karma jīvaḥ svabhāvo dravyaṃ kṣetraṃ prāṇa ātmā
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17675458 (0.049):
jijñāsotthajñānajāt tatprasādādeva mucyate // MAnuv_1,1.12 // / dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca /
BhP_02.10.012/3 yadanugrahataḥ santi na santi yadupekṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644839 (0.0):
dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca / / yadanugrahataḥ santi na santi yadupekṣayā // BhP_02.10.012 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2068491 (0.0):
dravyaṃ karma ca kālaśca svabhāvo jīva eva ca / / yadanugrahataḥ santi na santi yadupekṣayā // MAnuv_1,1.13 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18331612 (0.052):
yatprasādādime santi na santi yadupekṣayā / / iti śrutestadvaśasya bhāvo ... // MAnuv_2,1.89a f //
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17682635 (0.052):
yatprasādādime santi na santi yadupekṣayā /
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17683503 (0.060):
yatprasādādime santi na santi yadupekṣayā // MAnuv_2,2.37 //
BhP_02.10.013/1 eko nānātvam anvicchan yogatalpāt samutthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644845 (0.0):
yadanugrahataḥ santi na santi yadupekṣayā // BhP_02.10.012 // / eko nānātvam anvicchan yogatalpāt samutthitaḥ /
BhP_02.10.013/3 vīryaṃ hiraṇmayaṃ devo māyayā vyasṛjat tridhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644852 (0.0):
eko nānātvam anvicchan yogatalpāt samutthitaḥ / / vīryaṃ hiraṇmayaṃ devo māyayā vyasṛjat tridhā // BhP_02.10.013 //
BhP_02.10.014/1 adhidaivam athādhyātmam adhibhūtam iti prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644857 (0.004):
vīryaṃ hiraṇmayaṃ devo māyayā vyasṛjat tridhā // BhP_02.10.013 // / adhidaivam athādhyātmam adhibhūtam iti prabhuḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10419177 (0.047):
12,308.191d@029C_0117 pravakṣyāmy aparaṃ tattvaṃ yasya yasyeśvaraś ca yaḥ / 12,308.191d@029C_0118 adhyātmam adhibhūtaṃ ca adhidaivaṃ tathaiva ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187809 (0.048):
vaikārikas trividho'dhyātmam ekam / athādhibhūtam adhidaivam anyat ||
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13945275 (0.052):
[adhidaivam || Tats_9 ||] / atrāha kiṃvidhamadhyātmamadhibhūtamadhidaivataṃ ca |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22919155 (0.055):
prayāṇa kāle 'pi ca māṃ te vidur yukta cetasaḥ ||BhG_7.30|| / sādhibhūtādhidaivam adhibhūtaṃ cādhidaivaṃ cādhibhūtādhidaivam,
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415819 (0.056):
12,308.191d@029B_0000 kapila uvāca / 12,308.191d@029B_0001 yad apy uktaṃ kim adhyātmam adhibhūtam adhidaivataṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20649088 (0.056):
13,013.006d@003_0304 pravakṣyāmy aparaṃ tattvaṃ yasya yasyeśvaraś ca yaḥ / 13,013.006d@003_0305 adhyātmam adhibhūtaṃ ca adhidaivaṃ tathaiva ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10418872 (0.059):
12,308.191d@029C_0063 adhyātmam adhibhūtaṃ ca adhidaivaṃ tathaiva ca / 12,308.191d@029C_0064 sanatkumāra uvāca / 12,308.191d@029C_0064 kālasaṃkhyāś ca sargāṃś ca tad bhavān vaktum arhati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20605906 (0.060):
12,308.191d@029D_0105 buddhir adhyātmaṃ boddhavyam adhibhūtaṃ puruṣo / 'dhidaivatam | / 12,308.191d@029D_0106 etad adhyātmam adhibhūtam adhidaivataṃ ca sarvaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22919241 (0.061):
kiṃ tad brahma kim adhyātmaṃ kiṃ karma puruṣottama | / adhibhūtaṃ ca kiṃ proktam adhidaivaṃ kim ucyate ||BhG_8.1||
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13095863 (0.061):
kiṃ tad brahma kim adhyātmaṃ kiṃ karma puruṣottama | / adhibhūtaṃ ca kiṃ proktam adhidaivaṃ kim ucyate ||1||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1420474 (0.061):
(kiṃ tad brahma kim adhyātmaṃ kiṃ karma puruṣottama / / adhibhūtaṃ ca kiṃ proktam adhidaivaṃ kim ucyate // BhG_8.1 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3443197 (0.061):
kiṃ tad brahma kim adhyātmaṃ kiṃ karma puruṣottama | / adhibhūtaṃ ca kiṃ proktam adhidaivaṃ kim ucyate || BhG_8.1 ||
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12781210 (0.062):
[adhyātmam adhibhūtam adhidaivataṃ ca || Tats_7 ||] / tatrāha kiṃ tadadhyātmamadhibhūtamadhidaivataṃ ceti |
BhP_02.10.014/3 athaikaṃ pauruṣaṃ vīryaṃ tridhābhidyata tac chṛṇu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644864 (0.0):
vīryaṃ hiraṇmayaṃ devo māyayā vyasṛjat tridhā // BhP_02.10.013 // / adhidaivam athādhyātmam adhibhūtam iti prabhuḥ /
BhP_02.10.015/1 antaḥ śarīra ākāśāt puruṣasya viceṣṭataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644870 (0.0):
athaikaṃ pauruṣaṃ vīryaṃ tridhābhidyata tac chṛṇu // BhP_02.10.014 // / antaḥ śarīra ākāśāt puruṣasya viceṣṭataḥ /
BhP_02.10.015/3 ojaḥ saho balaṃ jajñe tataḥ prāṇo mahān asuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644880 (0.0):
antaḥ śarīra ākāśāt puruṣasya viceṣṭataḥ / / ojaḥ saho balaṃ jajñe tataḥ prāṇo mahān asuḥ // BhP_02.10.015 //
BhP_02.10.016/1 anuprāṇanti yaṃ prāṇāḥ prāṇantaṃ sarvajantuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644885 (0.0):
ojaḥ saho balaṃ jajñe tataḥ prāṇo mahān asuḥ // BhP_02.10.015 // / anuprāṇanti yaṃ prāṇāḥ prāṇantaṃ sarvajantuṣu /
BhP_02.10.016/3 apānantam apānanti naradevam ivānugāḥ / BhP_02.10.017/1 prāṇenākṣipatā kṣut tṛḍantarā jāyate vibhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644889 (0.0):
anuprāṇanti yaṃ prāṇāḥ prāṇantaṃ sarvajantuṣu / / apānantam apānanti naradevam ivānugāḥ // BhP_02.10.016 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644897 (0.0):
apānantam apānanti naradevam ivānugāḥ // BhP_02.10.016 // / prāṇenākṣipatā kṣut tṛḍantarā jāyate vibhoḥ /
BhP_02.10.017/3 pipāsato jakṣataśca prāṅ mukhaṃ nirabhidyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644902 (0.006):
prāṇenākṣipatā kṣut tṛḍantarā jāyate vibhoḥ / / pipāsato jakṣataśca prāṅ mukhaṃ nirabhidyata // BhP_02.10.017 //
BhP_02.10.018/1 mukhatastālu nirbhinnaṃjihvā tatropajāyate / BhP_02.10.018/3 tato nānāraso jajñe jihvayā yo 'dhigamyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644914 (0.0):
pipāsato jakṣataśca prāṅ mukhaṃ nirabhidyata // BhP_02.10.017 // / mukhatastālu nirbhinnaṃjihvā tatropajāyate /
BhP_02.10.019/1 vivakṣormukhato bhūmno vahnirvāg vyāhṛtaṃ tayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644921 (0.0):
tato nānāraso jajñe jihvayā yo 'dhigamyate // BhP_02.10.018 // / vivakṣormukhato bhūmno vahnirvāg vyāhṛtaṃ tayoḥ /
BhP_02.10.019/3 jale caitasya suciraṃ nirodhaḥ samajāyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644927 (0.006):
vivakṣormukhato bhūmno vahnirvāg vyāhṛtaṃ tayoḥ / / jale caitasya suciraṃ nirodhaḥ samajāyata // BhP_02.10.019 //
BhP_02.10.020/1 nāsike nirabhidyetāṃ dodhūyati nabhasvati / BhP_02.10.020/3 tatra vāyurgandhavaho ghrāṇo nasi jighṛkṣataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644937 (0.0):
jale caitasya suciraṃ nirodhaḥ samajāyata // BhP_02.10.019 // / nāsike nirabhidyetāṃ dodhūyati nabhasvati /
BhP_02.10.021/1 yadātmani nirālokam ātmānaṃ ca didṛkṣataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644942 (0.006):
tatra vāyurgandhavaho ghrāṇo nasi jighṛkṣataḥ // BhP_02.10.020 // / yadātmani nirālokam ātmānaṃ ca didṛkṣataḥ /
BhP_02.10.021/3 nirbhinne hyakṣiṇī tasya jyotiścakṣurguṇagrahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644948 (0.005):
yadātmani nirālokam ātmānaṃ ca didṛkṣataḥ / / nirbhinne hyakṣiṇī tasya jyotiścakṣurguṇagrahaḥ // BhP_02.10.021 //
BhP_02.10.022/1 bodhyamānasya ṛṣibhirātmanastaj jighṛkṣataḥ / BhP_02.10.022/3 karṇau ca nirabhidyetāṃ diśaḥ śrotraṃ guṇagrahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644959 (0.0):
nirbhinne hyakṣiṇī tasya jyotiścakṣurguṇagrahaḥ // BhP_02.10.021 // / bodhyamānasya ṛṣibhirātmanastaj jighṛkṣataḥ /
BhP_02.10.023/1 vastuno mṛdukāṭhinya laghugurvoṣṇaśītatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644966 (0.0):
karṇau ca nirabhidyetāṃ diśaḥ śrotraṃ guṇagrahaḥ // BhP_02.10.022 // / vastuno mṛdukāṭhinya laghugurvoṣṇaśītatām /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537343 (0.032):
teṣvāśrayeṣu dravyasaṃjñakeṣu guṇā gurulaghuśītoṣṇasnigdharūkṣādyāḥ
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470686 (0.049):
karkasatbam gurutvam laghutvam śītatvam jighatsā pipāsā ca // 18 //
BhP_02.10.023/3 jighṛkṣatastvaṅ nirbhinnā tasyāṃ romamahīruhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644971 (0.035):
vastuno mṛdukāṭhinya laghugurvoṣṇaśītatām / / jighṛkṣatastvaṅ nirbhinnā tasyāṃ romamahīruhāḥ /
BhP_02.10.023/5 tatra cāntarbahirvātastvacā labdhaguṇo vṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644978 (0.0):
jighṛkṣatastvaṅ nirbhinnā tasyāṃ romamahīruhāḥ / / tatra cāntarbahirvātastvacā labdhaguṇo vṛtaḥ // BhP_02.10.023 //
BhP_02.10.024/1 hastau ruruhatustasya nānākarmacikīrṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644984 (0.005):
tatra cāntarbahirvātastvacā labdhaguṇo vṛtaḥ // BhP_02.10.023 // / hastau ruruhatustasya nānākarmacikīrṣayā /
BhP_02.10.024/3 tayostu balavān indra ādānam ubhayāśrayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644991 (1.192):
hastau ruruhatustasya nānākarmacikīrṣayā / / tayostu balavān indra ādānam ubhayāśrayam // BhP_02.10.024 //
BhP_02.10.025/1 gatiṃ jigīṣataḥ pādau ruruhāte 'bhikāmikām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644997 (0.003):
tayostu balavān indra ādānam ubhayāśrayam // BhP_02.10.024 // / gatiṃ jigīṣataḥ pādau ruruhāte 'bhikāmikām /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10319426 (0.058):
12,137.072a yasyeha vraṇinau pādau padbhyāṃ ca parisarpati / 12,137.072c kṣaṇyete tasya tau pādau suguptam abhidhāvataḥ
BhP_02.10.025/3 padbhyāṃ yajñaḥ svayaṃ havyaṃ karmabhiḥ kriyate nṛbhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645004 (0.0):
gatiṃ jigīṣataḥ pādau ruruhāte 'bhikāmikām / / padbhyāṃ yajñaḥ svayaṃ havyaṃ karmabhiḥ kriyate nṛbhiḥ // BhP_02.10.025 //
BhP_02.10.026/1 nirabhidyata śiśno vai prajānandāmṛtārthinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645011 (0.0):
padbhyāṃ yajñaḥ svayaṃ havyaṃ karmabhiḥ kriyate nṛbhiḥ // BhP_02.10.025 // / nirabhidyata śiśno vai prajānandāmṛtārthinaḥ /
BhP_02.10.026/3 upastha āsīt kāmānāṃ priyaṃ tadubhayāśrayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645018 (0.0):
nirabhidyata śiśno vai prajānandāmṛtārthinaḥ / / upastha āsīt kāmānāṃ priyaṃ tadubhayāśrayam // BhP_02.10.026 //
BhP_02.10.027/1 utsisṛkṣordhātumalaṃ nirabhidyata vai gudam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645024 (0.004):
upastha āsīt kāmānāṃ priyaṃ tadubhayāśrayam // BhP_02.10.026 // / utsisṛkṣordhātumalaṃ nirabhidyata vai gudam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323841 (0.054):
astamityasyobhayārthatvāt // / tadanyathārūpā yathā - / 'kumudavanaiḥ saha saṃprati vighaṭante cakravākamithunāni' /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28207302 (0.059):
svāvacchedakasambandhāvacchinnatvasvāśrayaniṃṣṭhatvobhayasambandhena/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20940109 (0.059):
vyāptimatvamubhayānugatamiti vācyamā/ svanirūpitavyāptyapekṣayāsya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120059 (0.060):
sarvādhāratvamatra vivakṣitamiti bhāvaḥ/ / 1. svāśrayeti/ svaṃ
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11668257 (0.060):
pratyākhyātam. yadi hi vayam ākāraṃ dṛṣṭvā kasyāyam iti tadāśrayam / anvicchema tadobhayasiddhatvād jñānākāro 'yam ity ucyetāpi.
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 46538 (0.061):
vaktavyam yat samānāśrayam tadartham : utpipaviṣate saṃyiyaviṣati iti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5264932 (0.061):
iti . ittvam api tvayā vaktavyam yat samānāśrayam tadartham : utpipaviṣate / saṃyiyaviṣati iti evamartham . tasmāt sthānivat iti eṣaḥ eva pakṣaḥ jyāyān
BhP_02.10.027/3 tataḥ pāyustato mitra utsarga ubhayāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645031 (0.0):
utsisṛkṣordhātumalaṃ nirabhidyata vai gudam / / tataḥ pāyustato mitra utsarga ubhayāśrayaḥ // BhP_02.10.027 //
BhP_02.10.028/1 āsisṛpsoḥ puraḥ puryā nābhidvāram apānataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645038 (0.0):
tataḥ pāyustato mitra utsarga ubhayāśrayaḥ // BhP_02.10.027 // / āsisṛpsoḥ puraḥ puryā nābhidvāram apānataḥ /
BhP_02.10.028/3 tatrāpānastato mṛtyuḥ pṛthaktvam ubhayāśrayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645044 (0.0):
āsisṛpsoḥ puraḥ puryā nābhidvāram apānataḥ / / tatrāpānastato mṛtyuḥ pṛthaktvam ubhayāśrayam // BhP_02.10.028 //
BhP_02.10.029/1 āditsorannapānānām āsan kukṣyantranāḍayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645052 (0.0):
tatrāpānastato mṛtyuḥ pṛthaktvam ubhayāśrayam // BhP_02.10.028 // / āditsorannapānānām āsan kukṣyantranāḍayaḥ /
BhP_02.10.029/3 nadyaḥ samudrāśca tayostuṣṭiḥ puṣṭistadāśraye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645059 (0.0):
āditsorannapānānām āsan kukṣyantranāḍayaḥ / / nadyaḥ samudrāśca tayostuṣṭiḥ puṣṭistadāśraye // BhP_02.10.029 //
BhP_02.10.030/1 nididhyāsorātmamāyāṃ hṛdayaṃ nirabhidyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645064 (0.006):
nadyaḥ samudrāśca tayostuṣṭiḥ puṣṭistadāśraye // BhP_02.10.029 // / nididhyāsorātmamāyāṃ hṛdayaṃ nirabhidyata /
BhP_02.10.030/3 tato manaścandra iti saṅkalpaḥ kāma eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645069 (0.006):
nididhyāsorātmamāyāṃ hṛdayaṃ nirabhidyata / / tato manaścandra iti saṅkalpaḥ kāma eva ca // BhP_02.10.030 //
BhP_02.10.031/1 tvakcarmamāṃsarudhira medomajjāsthidhātavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645078 (0.0):
tato manaścandra iti saṅkalpaḥ kāma eva ca // BhP_02.10.030 // / tvakcarmamāṃsarudhira medomajjāsthidhātavaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427601 (0.021):
BhP_11.26.021/1 tvaṅ-māṃsa-rudhira-snāyu- medo-majjāsthi-saṃhatau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2834765 (0.021):
tvaṅ māṃsa rudhira snāyu medo majjāsthi saṃhatau /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404413 (0.031):
vasārudhiramāṃsamedo 'sthimajjāśukrātmakam // Vi_96.44 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212084 (0.031):
Viṣṇu 96.44 vasā-rudhira-māṃsa-medo^asthi-majjā-śukra-ātmakam //
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14541324 (0.033):
rasarudhiramāṃsamedo'sthimajjaujaḥśukrābhivardhana āyuṣyaḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14541864 (0.033):
rasarudhiramāṃsamedo'sthimajjaśukrāṇy ucchoṣayati srotasāṃ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14551482 (0.033):
puṣyanti tv āhārarasād rasarudhiramāṃsamedo'sthimajjaśukraujāṃsi
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13599978 (0.037):
(AVParis_64,5.8) tvacmāṃsarudhirāsthīnāṃ medomajjāsthivṛṣṭayaḥ |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856779 (0.038):
śiraḥkarṇanāsākaracaraṇanayanasvamāṃsaśoṇitāsthimajjāmedaśchavicarmahṛdayasarvātmabhāvaparityāgo
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11497063 (0.045):
tvaksnāyumedorudhirāsthimāṃsakeśādināmedhyagaṇena pūrṇam /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3354535 (0.045):
vātapittakapharudhiramedomāṃsāsthimajjāśukrakṛmimūtrapurīṣavacchītoṣṇādyanekadvandvasukhaduḥkhavaccedaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19896243 (0.047):
03,203.020d*1034_01 tvaṅmāṃsamedomajjāsthirasaraktāś ca dhātavaḥ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7162772 (0.049):
tvaḍmāṃsaśoṇitasnāyvasthimajjaśukramūtrapurīṣasamudāyo 'yaṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6766050 (0.050):
vasāsṛṅmāṃsamedo 'sthimajjāśukrāṇi dhātavaḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25257231 (0.050):
dhātūn tvag asṛṅ māṃsa medo 'sthi majja śukrākhyān ātmane 'ntān ātmane iti
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2538302 (0.051):
medāndhracuñcumadgūnām Mn_10.48c / medo'sṛṅmāṃsamajjāsthi Mn_3.182[172M]c
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194833 (0.052):
tvagasṛṅmāṃsamedo'sthimajjāśukrādayaḥ pare /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5916329 (0.057):
rasāsṛṅ māṃsa medo 'sthi majja śukrāṇi dhātavaḥ |
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28852683 (0.061):
raktamāṃsamedo'sthimajjātmanā śukradhātau viśrāntir bhavati tatra imāḥ
BhP_02.10.031/3 bhūmyaptejomayāḥ sapta prāṇo vyomāmbuvāyubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645087 (0.0):
tvakcarmamāṃsarudhira medomajjāsthidhātavaḥ / / bhūmyaptejomayāḥ sapta prāṇo vyomāmbuvāyubhiḥ // BhP_02.10.031 //
BhP_02.10.032/1 guṇātmakānīndriyāṇi bhūtādiprabhavā guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645095 (0.0):
bhūmyaptejomayāḥ sapta prāṇo vyomāmbuvāyubhiḥ // BhP_02.10.031 // / guṇātmakānīndriyāṇi bhūtādiprabhavā guṇāḥ /
BhP_02.10.032/3 manaḥ sarvavikārātmā buddhirvijñānarūpiṇī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645103 (0.0):
guṇātmakānīndriyāṇi bhūtādiprabhavā guṇāḥ / / manaḥ sarvavikārātmā buddhirvijñānarūpiṇī // BhP_02.10.032 //
BhP_02.10.033/1 etadbhagavato rūpaṃ sthūlaṃ te vyāhṛtaṃ mayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645108 (0.0):
manaḥ sarvavikārātmā buddhirvijñānarūpiṇī // BhP_02.10.032 // / etadbhagavato rūpaṃ sthūlaṃ te vyāhṛtaṃ mayā /
BhP_02.10.033/3 mahyādibhiścāvaraṇairaṣṭabhirbahirāvṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645113 (0.0):
etadbhagavato rūpaṃ sthūlaṃ te vyāhṛtaṃ mayā / / mahyādibhiścāvaraṇairaṣṭabhirbahirāvṛtam // BhP_02.10.033 //
BhP_02.10.034/1 ataḥ paraṃ sūkṣmatamam avyaktaṃ nirviśeṣaṇam / BhP_02.10.034/3 anādimadhyanidhanaṃ nityaṃ vāṅmanasaḥ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645125 (0.0):
mahyādibhiścāvaraṇairaṣṭabhirbahirāvṛtam // BhP_02.10.033 // / ataḥ paraṃ sūkṣmatamam avyaktaṃ nirviśeṣaṇam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150166 (0.064):
anādim ajaram nityaṃ HV_App.I,31.665a / anādimadhyanidhanam HV_App.I,37.43a
BhP_02.10.035/1 amunī bhagavadrūpe mayā te hyanuvarṇite / BhP_02.10.035/3 ubhe api na gṛhṇanti māyāsṛṣṭe vipaścitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645136 (0.0):
anādimadhyanidhanaṃ nityaṃ vāṅmanasaḥ param // BhP_02.10.034 // / amunī bhagavadrūpe mayā te hyanuvarṇite /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23191893 (0.0):
tan-niṣedhāyāha | / amunī bhagavad-rūpe / mayā te hy anuvarṇite | / ubhe api na gṛhṇanti
BhP_02.10.036/1 sa vācyavācakatayā bhagavān brahmarūpadhṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645142 (0.006):
ubhe api na gṛhṇanti māyāsṛṣṭe vipaścitaḥ // BhP_02.10.035 // / sa vācyavācakatayā bhagavān brahmarūpadhṛk /
BhP_02.10.036/3 nāmarūpakriyā dhatte sakarmākarmakaḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645153 (0.0):
nāmarūpakriyā dhatte sakarmākarmakaḥ paraḥ // BhP_02.10.036 //
BhP_02.10.037/1 prajāpatīn manūn devān ṛṣīn pitṛgaṇān pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645160 (0.0):
nāmarūpakriyā dhatte sakarmākarmakaḥ paraḥ // BhP_02.10.036 // / prajāpatīn manūn devān ṛṣīn pitṛgaṇān pṛthak /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715759 (0.047):
tataḥ santarpayeddevānṛṣīnpitṛgaṇāṃstathā // GarP_1,50.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16844061 (0.049):
devān uddiśya vai pṛthak BrP_221.90b / devān ṛṣīn pitṛrūpāṃs tathānyān BrP_128.33c
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434747 (0.049):
tataḥ saṃtarpayed devānṛṣīn pitṛgaṇāṃstathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26843456 (0.057):
śukro 'pi devān āhūya % ṛṣīn pitṛgaṇāṃs tathā // BrP_152.29 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11114767 (0.057):
śukro 'pi devān āhūya ṛṣīn pitṛgaṇāṃs tathā // BrP_152.29 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16877143 (0.058):
prajāpatīn ṛṣīṃś caiva BrP_240.27a / prajāpatīn manūn sarvān BrP_239.24c
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428639 (0.061):
snātvā saṃtarpayed devānṛṣīn pitṛgaṇāṃstathā // KūrmP_2,12.17 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23974471 (0.062):
devān devagaṇāṃś caiva $ ṛṣīn ṛṣigaṇāṃs tathā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17039456 (0.062):
devān devagaṇāṃś caiva ṛṣīn ṛṣigaṇāṃs tathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715199 (0.063):
snātvā santarpayeddevānṛṣīnpitṛgaṇāṃstathā // GarP_1,50.15 //
BhP_02.10.037/3 siddhacāraṇagandharvān vidyādhrāsuraguhyakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645168 (0.0):
prajāpatīn manūn devān ṛṣīn pitṛgaṇān pṛthak / / siddhacāraṇagandharvān vidyādhrāsuraguhyakān // BhP_02.10.037 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385813 (0.047):
BhP_07.04.005/2 devāsuramanuṣyendra gandharvagaruḍoragān / BhP_07.04.006/1 siddhacāraṇavidyādhrān ṛṣīn pitṛpatīn manūn
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373186 (0.048):
BhP_08.08.020/3 gandharvasiddhāsurayakṣacāraṇa traipiṣṭapeyādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733781 (0.048):
gandharvasiddhāsurayakṣacāraṇa traipiṣṭapeyādiṣu nānvavindata //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330451 (0.048):
gandharva siddhāsura yakṣa cāraṇa / traipiṣṭapeyādiṣu nānvavindata || [BhP 8.8.19 20]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400992 (0.051):
BhP_10.62.017/1 ity uktvā deva gandharva siddha cāraṇa pannagān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2719863 (0.053):
devāsuramanuṣyendra gandharvagaruḍoragān // BhP_07.04.005 // / siddhacāraṇavidyādhrān ṛṣīn pitṛpatīn manūn /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417411 (0.061):
BhP_10.85.041/1 daitya dānava gandharvāḥ siddha vidyādhra cāraṇāḥ / BhP_10.85.041/3 yakṣa rakṣaḥ piśācāś ca bhūta pramatha nāyakāḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167474 (0.063):
BhP_06.04.040/1 stūyamāno 'nugāyadbhiḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ / BhP_06.04.040/2 rūpaṃ tan mahadāścaryaṃ vicakṣyāgatasādhvasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797899 (0.063):
tam āneṣye varaṃ yas te mano hartā tam ādiśa // BhP_10.62.018 // / ity uktvā deva gandharva siddha cāraṇa pannagān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813134 (0.064):
daitya dānava gandharvāḥ siddha vidyādhra cāraṇāḥ / / yakṣa rakṣaḥ piśācāś ca bhūta pramatha nāyakāḥ // BhP_10.85.041 //
BhP_02.10.038/1 kinnarāpsaraso nāgān sarpān kimpuruṣān narān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645173 (5.960):
siddhacāraṇagandharvān vidyādhrāsuraguhyakān // BhP_02.10.037 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572569 (0.062):
yakṣarakṣaḥpiśācāṃś ca gandharvāpsaraso 'surān / / nāgān sarpān suparṇāṃś ca pitṝṇāṃś ca pṛthaggaṇam // Mn_1.37 //
BhP_02.10.038/3 māt rakṣaḥpiśācāṃśca pretabhūtavināyakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645180 (0.0):
kinnarāpsaraso nāgān sarpān kimpuruṣān narān / / māt rakṣaḥpiśācāṃśca pretabhūtavināyakān // BhP_02.10.038 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401392 (0.064):
BhP_10.63.010/3 ḍākinīr yātudhānāṃś ca vetālān sa vināyakān / BhP_10.63.011/1 preta mātṛ piśācāṃś ca kuṣmāṇḍān brahma rākṣasān
BhP_02.10.039/1 kūṣmāṇḍonmādavetālān yātudhānān grahān api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645185 (0.004):
māt rakṣaḥpiśācāṃśca pretabhūtavināyakān // BhP_02.10.038 // / kūṣmāṇḍonmādavetālān yātudhānān grahān api /
BhP_02.10.039/3 khagān mṛgān paśūn vṛkṣān girīn nṛpa sarīsṛpān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645192 (0.0):
kūṣmāṇḍonmādavetālān yātudhānān grahān api / / khagān mṛgān paśūn vṛkṣān girīn nṛpa sarīsṛpān // BhP_02.10.039 //
BhP_02.10.040/1 dvividhāścaturvidhā ye 'nye jalasthalanabhaukasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645201 (0.0):
khagān mṛgān paśūn vṛkṣān girīn nṛpa sarīsṛpān // BhP_02.10.039 // / dvividhāścaturvidhā ye 'nye jalasthalanabhaukasaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940883 (0.051):
BhP_02.06.014/1 anye ca vividhā jīvājalasthalanabhaukasaḥ / BhP_02.06.014/3 graharkṣaketavastārāstaḍitaḥ stanayitnavaḥ
BhP_02.10.040/3 kuśalākuśalā miśrāḥ karmaṇāṃ gatayastvimāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645207 (0.0):
dvividhāścaturvidhā ye 'nye jalasthalanabhaukasaḥ / / kuśalākuśalā miśrāḥ karmaṇāṃ gatayastvimāḥ // BhP_02.10.040 //
BhP_02.10.041/1 sattvaṃ rajastama iti tisraḥ suranṛnārakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645215 (0.0):
kuśalākuśalā miśrāḥ karmaṇāṃ gatayastvimāḥ // BhP_02.10.040 // / sattvaṃ rajastama iti tisraḥ suranṛnārakāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383621 (0.041):
BhP_10.40.010/3 viśanti sarvataḥ sindhuṃ tadvat tvāṃ gatayo 'ntataḥ / BhP_10.40.011/1 sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781800 (0.044):
viśanti sarvataḥ sindhuṃ tadvat tvāṃ gatayo 'ntataḥ // BhP_10.40.010 // / sattvaṃ rajas tama iti bhavataḥ prakṛter guṇāḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938822 (0.054):
BhP_02.02.017/3 na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812682 (0.060):
yathā dravya vikāreṣu dravya mātraṃ nirūpitam // BhP_10.85.012 // / sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416924 (0.060):
BhP_10.85.013/1 sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ
BhP_02.10.041/3 tatrāpyekaikaśo rājan bhidyante gatayastridhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645220 (0.027):
sattvaṃ rajastama iti tisraḥ suranṛnārakāḥ / / tatrāpyekaikaśo rājan bhidyante gatayastridhā /
BhP_02.10.041/5 yadaikaikataro 'nyābhyāṃ svabhāva upahanyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645227 (1.192):
tatrāpyekaikaśo rājan bhidyante gatayastridhā / / yadaikaikataro 'nyābhyāṃ svabhāva upahanyate // BhP_02.10.041 //
BhP_02.10.042/1 sa evedaṃ jagaddhātā bhagavān dharmarūpadhṛk / BhP_02.10.042/3 puṣṇāti sthāpayan viśvaṃ tiryaṅnarasurādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645238 (0.0):
yadaikaikataro 'nyābhyāṃ svabhāva upahanyate // BhP_02.10.041 // / sa evedaṃ jagaddhātā bhagavān dharmarūpadhṛk /
BhP_02.10.043/1 tataḥ kālāgnirudrātmā yat sṛṣṭam idam ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645246 (0.0):
puṣṇāti sthāpayan viśvaṃ tiryaṅnarasurādibhiḥ // BhP_02.10.042 // / tataḥ kālāgnirudrātmā yat sṛṣṭam idam ātmanaḥ /
BhP_02.10.043/3 sanniyacchati tat kāle ghanānīkam ivānilaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645253 (0.0):
tataḥ kālāgnirudrātmā yat sṛṣṭam idam ātmanaḥ / / sanniyacchati tat kāle ghanānīkam ivānilaḥ // BhP_02.10.043 //
BhP_02.10.044/1 itthambhāvena kathito bhagavān bhagavattamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645260 (0.005):
sanniyacchati tat kāle ghanānīkam ivānilaḥ // BhP_02.10.043 // / itthambhāvena kathito bhagavān bhagavattamaḥ /
BhP_02.10.044/3 netthambhāvena hi paraṃ draṣṭum arhanti sūrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645265 (0.0):
sanniyacchati tat kāle ghanānīkam ivānilaḥ // BhP_02.10.043 // / itthambhāvena kathito bhagavān bhagavattamaḥ /
BhP_02.10.045/1 nāsya karmaṇi janmādau parasyānuvidhīyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645272 (0.0):
netthambhāvena hi paraṃ draṣṭum arhanti sūrayaḥ // BhP_02.10.044 // / nāsya karmaṇi janmādau parasyānuvidhīyate /
BhP_02.10.045/3 kartṛtvapratiṣedhārthaṃ māyayāropitaṃ hi tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645278 (0.0):
nāsya karmaṇi janmādau parasyānuvidhīyate / / kartṛtvapratiṣedhārthaṃ māyayāropitaṃ hi tat // BhP_02.10.045 //
BhP_02.10.046/1 ayaṃ tu brahmaṇaḥ kalpaḥ savikalpa udāhṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645285 (0.0):
kartṛtvapratiṣedhārthaṃ māyayāropitaṃ hi tat // BhP_02.10.045 // / ayaṃ tu brahmaṇaḥ kalpaḥ savikalpa udāhṛtaḥ /
BhP_02.10.046/3 vidhiḥ sādhāraṇo yatra sargāḥ prākṛtavaikṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645290 (0.004):
ayaṃ tu brahmaṇaḥ kalpaḥ savikalpa udāhṛtaḥ / / vidhiḥ sādhāraṇo yatra sargāḥ prākṛtavaikṛtāḥ // BhP_02.10.046 //
BhP_02.10.047/1 parimāṇaṃ ca kālasya kalpalakṣaṇavigraham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645296 (0.004):
vidhiḥ sādhāraṇo yatra sargāḥ prākṛtavaikṛtāḥ // BhP_02.10.046 // / parimāṇaṃ ca kālasya kalpalakṣaṇavigraham /
BhP_02.10.047/3 yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645303 (0.0):
parimāṇaṃ ca kālasya kalpalakṣaṇavigraham / / yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu // BhP_02.10.047 //
BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca / BhP_02.10.048/1 yadāha no bhavān sūta kṣattā bhāgavatottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645313 (0.0):
yathā purastādvyākhyāsye pādmaṃ kalpam atho śṛṇu // BhP_02.10.047 // / BhP_02.10.048/0 śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165544 (0.044):
BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / BhP_01.07.009/1 sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630195 (0.051):
śukam adhyāpayām āsa nivṛttinirataṃ muniḥ // BhP_01.07.008 // / BhP_01.07.009/0 śaunaka uvāca / sa vai nivṛttinirataḥ sarvatropekṣako muniḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163689 (0.052):
BhP_01.04.001/3 vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca / BhP_01.04.002/1 sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628460 (0.057):
vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt // BhP_01.04.001 // / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca
BhP_02.10.048/3 cacāra tīrthāni bhuvastyaktvā bandhūn sudustyajān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645321 (0.0):
yadāha no bhavān sūta kṣattā bhāgavatottamaḥ / / cacāra tīrthāni bhuvastyaktvā bandhūn sudustyajān // BhP_02.10.048 //
BhP_02.10.049/1 kṣattuḥ kauśāravestasya saṃvādo 'dhyātmasaṃśritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645327 (0.004):
cacāra tīrthāni bhuvastyaktvā bandhūn sudustyajān // BhP_02.10.048 // / kṣattuḥ kauśāravestasya saṃvādo 'dhyātmasaṃśritaḥ /
BhP_02.10.049/3 yadvā sa bhagavāṃstasmai pṛṣṭastattvam uvāca ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645333 (0.0):
cacāra tīrthāni bhuvastyaktvā bandhūn sudustyajān // BhP_02.10.048 // / kṣattuḥ kauśāravestasya saṃvādo 'dhyātmasaṃśritaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17763202 (0.060):
śreyas tvayā suniścitaṃ tattvaṃ me brūhīti ||1|| / BhG 5.2 / śrī bhagavān uvāca
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9729270 (0.060):
ekaṃ śreyas tvayā suniścitaṃ tattvaṃ me brūhīti ||1|| / BhG 5.2 / śrī-bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420233 (0.061):
BhP_11.16.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.16.006/1 evam etad ahaṃ pṛṣṭaḥ praśnaṃ praśna-vidāṃ vara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827887 (0.061):
BhP_11.16.006/0 śrī bhagavān uvāca / evam etad ahaṃ pṛṣṭaḥ praśnaṃ praśna vidāṃ vara /
BhP_02.10.050/1 brūhi nastadidaṃ saumya vidurasya viceṣṭitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645338 (0.005):
yadvā sa bhagavāṃstasmai pṛṣṭastattvam uvāca ha // BhP_02.10.049 // / brūhi nastadidaṃ saumya vidurasya viceṣṭitam /
BhP_02.10.050/3 bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645343 (0.0):
brūhi nastadidaṃ saumya vidurasya viceṣṭitam / / bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ // BhP_02.10.050 //
BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / BhP_02.10.051/1 rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645352 (5.960):
bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ // BhP_02.10.050 // / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743537 (0.021):
teṣāṃ naḥ puṇyakīrtīnāṃ sarveṣāṃ vada vikramān // BhP_09.01.005 // / BhP_09.01.006/0 śrīsūta uvāca / evaṃ parīkṣitā rājñā sadasi brahmavādinām /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12997892 (0.028):
BhP_09.01.006/0 śrīsūta uvāca / BhP_09.01.006/1 evaṃ parīkṣitā rājñā sadasi brahmavādinām
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939781 (0.031):
BhP_02.04.011/0 sūta uvāca / BhP_02.04.011/1 ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943095 (0.031):
BhP_02.08.027/0 sūta uvāca / BhP_02.08.027/1 sa upāmantrito rājñā kathāyām iti satpateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640913 (0.038):
śābde brahmaṇi niṣṇātaḥ parasmiṃśca bhavān khalu // BhP_02.04.010 // / BhP_02.04.011/0 sūta uvāca / ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643949 (0.038):
pibato ñcyutapīyūṣam tadvākyābdhiviniḥsṛtam // BhP_02.08.026 // / BhP_02.08.027/0 sūta uvāca / sa upāmantrito rājñā kathāyām iti satpateḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173344 (0.046):
BhP_01.17.034/3 kāmān amoghān sthirajaṅgamānām antarbahirvāyurivaiṣa ātmā / BhP_01.17.035/0 sūta uvāca / BhP_01.17.035/1 parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ sa kalirjātavepathuḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168525 (0.049):
BhP_01.10.036/3 sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca / BhP_01.11.001/1 ānartān sa upavrajya svṛddhāñ janapadān svakān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368925 (0.049):
BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.01.033/1 parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729786 (0.051):
yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ // BhP_08.01.032 // / BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca / parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu coditaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15395584 (0.053):
BhP_03.01.005/1 sa evam ṛṣi-varyo 'yaṃ pṛṣṭo rājñā parīkṣitā / BhP_03.01.005/2 praty āha taṃ subahu-vit prītātmā śrūyatām iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637492 (0.054):
kāmān amoghān sthirajaṅgamānām antarbahirvāyurivaiṣa ātmā // BhP_01.17.034 / BhP_01.17.035/0 sūta uvāca / parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ sa kalirjātavepathuḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632991 (0.055):
sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā // BhP_01.10.036 // / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.060):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.061):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166313 (0.063):
BhP_01.07.058/3 svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
BhP_02.10.051/3 tadvo 'bhidhāsye śṛṇuta rāajñaḥ praśnānusārataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645360 (0.0):
rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ / / tadvo 'bhidhāsye śṛṇuta rāajñaḥ praśnānusārataḥ // BhP_02.10.051 //
BhP_02.01.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.01.001/1 varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto lokahitaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639114 (0.0):
pratyabhāṣata dharmajño bhagavān bādarāyaṇiḥ // BhP_01.19.040 // / BhP_02.01.001/0 śrīśuka uvāca / varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto lokahitaṃ nṛpa /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402994 (0.0):
rājābhiprāyānantaraṃ / varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto loka hitaṃ nṛpa |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.036):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.036):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.036):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.036):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.037):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.037):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.037):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.037):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.039):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836949 (0.039):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.039):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.039):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.039):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.039):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.039):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.040):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.040):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.040):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
BhP_02.01.001/3 ātmavitsammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639122 (0.0):
varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto lokahitaṃ nṛpa / / ātmavitsammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ // BhP_02.01.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402999 (0.0):
varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto loka hitaṃ nṛpa | / ātmavit sammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ || [BhP 2.1.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403008 (0.0):
ātmavit sammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ || [BhP 2.1.1]
BhP_02.01.002/1 śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639130 (0.0):
ātmavitsammataḥ puṃsāṃ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ // BhP_02.01.001 // / śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896094 (0.0):
saṃvādopakrame'pi / śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ |
BhP_02.01.002/3 apaśyatām ātmatattvaṃ gṛheṣu gṛhamedhinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639136 (0.005):
śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ / / apaśyatām ātmatattvaṃ gṛheṣu gṛhamedhinām // BhP_02.01.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896098 (0.040):
śrotavyādīni rājendra nṛṇāṃ santi sahasraśaḥ | / apaśyatām ātma tattvaṃ gṛheṣu gṛha medhinām || [BhP 2.1.2] ity ādi |
BhP_02.01.003/1 nidrayā hriyate naktaṃ vyavāyena ca vā vayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639141 (0.004):
apaśyatām ātmatattvaṃ gṛheṣu gṛhamedhinām // BhP_02.01.002 // / nidrayā hriyate naktaṃ vyavāyena ca vā vayaḥ /
BhP_02.01.003/3 divā cārthehayā rājan kuṭumbabharaṇena vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639147 (0.0):
nidrayā hriyate naktaṃ vyavāyena ca vā vayaḥ / / divā cārthehayā rājan kuṭumbabharaṇena vā // BhP_02.01.003 //
BhP_02.01.004/1 dehāpatyakalatrādiṣvātmasainyeṣvasatsvapi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639155 (0.0):
divā cārthehayā rājan kuṭumbabharaṇena vā // BhP_02.01.003 // / dehāpatyakalatrādiṣvātmasainyeṣvasatsvapi /
BhP_02.01.004/3 teṣāṃ pramatto nidhanaṃ paśyann api na paśyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639160 (0.007):
dehāpatyakalatrādiṣvātmasainyeṣvasatsvapi / / teṣāṃ pramatto nidhanaṃ paśyann api na paśyati // BhP_02.01.004 //
BhP_02.01.005/1 tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639167 (0.0):
teṣāṃ pramatto nidhanaṃ paśyann api na paśyati // BhP_02.01.004 // / tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634208 (0.0):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896119 (0.015):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.1.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908701 (0.015):
bhavati ity ādivad vidhitvam asti | / tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119046 (0.015):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || RBhrs_1,2.7 ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679388 (0.044):
yatra yajña patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / / anvabhūyata sarvātmā sarva loka guruḥ prabhuḥ // BhP_04.19.003 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531042 (0.044):
BhP_04.19.003/1 yatra yajña-patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_04.19.003/2 anvabhūyata sarvātmā sarva-loka-guruḥ prabhuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363940 (0.047):
BhP_10.10.030/3 tvam eva kālo bhagavān viṣṇur avyaya īśvaraḥ / BhP_10.10.031/1 tvaṃ mahān prakṛtiḥ sūkṣmā rajaḥ sattva tamomayī
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382744 (0.048):
BhP_08.24.009/3 dadhāra śapharīrūpaṃ bhagavān harirīśvaraḥ / BhP_08.24.010/1 tatra rājaṛṣiḥ kaścin nāmnā satyavrato mahān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391917 (0.049):
BhP_10.51.020/3 eka eveśvaras tasya bhagavān viṣṇur avyayaḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386072 (0.050):
BhP_07.04.022/1 tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harirīśvaraḥ / BhP_07.04.022/2 yadgatvā na nivartante śāntāḥ sannyāsino 'malāḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548385 (0.051):
BhP_12.10.021/3 ahaṃ ca bhagavān brahmā svayaṃ ca harir īśvaraḥ / BhP_12.10.022/1 na te mayy acyute 'je ca bhidām aṇv api cakṣate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742688 (0.051):
dadhāra śapharīrūpaṃ bhagavān harirīśvaraḥ // BhP_08.24.009 // / tatra rājaṛṣiḥ kaścin nāmnā satyavrato mahān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763542 (0.052):
tvam eva kālo bhagavān viṣṇur avyaya īśvaraḥ // BhP_10.10.030 // / tvaṃ mahān prakṛtiḥ sūkṣmā rajaḥ sattva tamomayī /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2789491 (0.052):
eka eveśvaras tasya bhagavān viṣṇur avyayaḥ // BhP_10.51.020 // / evam uktaḥ sa vai devān abhivandya mahā yaśāḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387685 (0.054):
BhP_07.06.021/2 eka eva paro hyātmā bhagavān īśvaro 'vyayaḥ / BhP_07.06.022/1 pratyagātmasvarūpeṇa dṛśyarūpeṇa ca svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844348 (0.055):
ahaṃ ca bhagavān brahmā svayaṃ ca harir īśvaraḥ // BhP_12.10.021 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721620 (0.056):
eka eva paro hyātmā bhagavān īśvaro 'vyayaḥ // BhP_07.06.021 //
BhP_02.01.005/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639173 (0.004):
tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ / / śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam // BhP_02.01.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896123 (0.007):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.1.5]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908706 (0.007):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || [BhP 2.10.5]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634211 (0.013):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cechatābhayam ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119050 (0.013):
tasmād bhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ | / śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyaś cecchatābhayam || RBhrs_1,2.7 ||
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939185 (0.050):
BhP_02.02.036/1 tasmāt sarvātmanā rājan hariḥ sarvatra sarvadā / BhP_02.02.036/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyo bhagavān nṛṇām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13896635 (0.063):
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca smartavyo bhagavān nṛṇām || [BhP 2.2.36]
BhP_02.01.006/1 etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639178 (0.004):
śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam // BhP_02.01.005 // / etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913879 (0.041):
etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061745 (0.046):
dvitīya skandhe [BhP 2.1.6] / etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā |
BhP_02.01.006/3 janmalābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇasmṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639185 (1.192):
etāvān sāṅkhyayogābhyāṃ svadharmapariniṣṭhayā / / janmalābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇasmṛtiḥ // BhP_02.01.006 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061752 (1.192):
etāvān sāṅkhya yogābhyāṃ sva dharma pariniṣṭhayā | / janma lābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇa smṛtiḥ // Hbhv_3.83 //
BhP_02.01.007/1 prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639191 (0.005):
janmalābhaḥ paraḥ puṃsām ante nārāyaṇasmṛtiḥ // BhP_02.01.006 // / prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939540 (0.039):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314159 (0.040):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ | / nairguṇya sthā ramante sma guṇānukathane hareḥ || [BhP 2.1.7]
BhP_02.01.007/3 nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639199 (0.0):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhiṣedhataḥ / / nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ // BhP_02.01.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939547 (0.0):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ | / nairguṇya sthā ramante sma guṇānukathane hareḥ || [BhP 2.1.7] iti śrūyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314167 (0.0):
prāyeṇa munayo rājan nivṛttā vidhi ṣedhataḥ | / nairguṇya sthā ramante sma guṇānukathane hareḥ || [BhP 2.1.7]
BhP_02.01.008/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163593 (5.960):
BhP_01.03.040/1 idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943112 (5.960):
BhP_02.08.028/1 prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628369 (5.960):
BhP_01.03.039 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639204 (0.004):
nairguṇyasthā ramante sma guṇānukathane hareḥ // BhP_02.01.007 // / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107822 (0.025):
sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat kṣaṇāt // Hbhv_10.396 / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931264 (0.025):
anantaraṃ dvitīya skandhārambhe sarvottamam uttaraṃ vaktum / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13930497 (0.034):
kīrtyamānaṃ ceti | tatra śrī bhāgavatam upalakṣya pūrvaṃ yathā / idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23201028 (0.039):
śrī-bhāgavatam ity ākhyā | yathoktam - idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ / brahma-sammitam iti | tasya hi prādhānye ṣaḍ-vidhena liṅgena tātparyam api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643965 (0.041):
prāha bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987169 (0.054):
śrīmadbhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasaṃmitam // NarP_1,96.1 //
BhP_02.01.008/3 adhītavān dvāparādau piturdvaipāyanādaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639210 (0.0):
idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahmasammitam / / adhītavān dvāparādau piturdvaipāyanādaham // BhP_02.01.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931270 (0.0):
idaṃ bhāgavataṃ nāma purāṇaṃ brahma sammitam | / adhītavān dvāparādau pitur dvaipāyanād aham ||
BhP_02.01.009/1 pariniṣṭhito 'pi nairguṇya uttamaślokalīlayā / BhP_02.01.009/3 gṛhītacetā rājarṣe ākhyānaṃ yadadhītavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639221 (1.192):
adhītavān dvāparādau piturdvaipāyanādaham // BhP_02.01.008 // / pariniṣṭhito 'pi nairguṇya uttamaślokalīlayā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107909 (1.192):
dvitīye śrī śukoktau [BhP 2.1.9 10] / pariniṣṭhito 'pi nairguṇya uttama śloka līlayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931281 (1.192):
pariniṣṭhito'pi nairguṇya uttama śloka līlayā | / gṛhīta cetā rājarṣe ākhyānaṃ yad adhītavān ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931271 (0.032):
adhītavān dvāparādau pitur dvaipāyanād aham || / pariniṣṭhito'pi nairguṇya uttama śloka līlayā |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122657 (0.035):
pariniṣṭhito 'pi nairguṇye uttamaḥśloka līlayā | / gṛhita cetā rājarṣe ākhyānaṃ yad adhītavān || RBhrs_1,2.227 ||
BhP_02.01.010/1 tadahaṃ te 'bhidhāsyāmi mahāpauruṣiko bhavān / BhP_02.01.010/3 yasya śraddadhatām āśu syān mukunde matiḥ satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639234 (0.0):
gṛhītacetā rājarṣe ākhyānaṃ yadadhītavān // BhP_02.01.009 // / tadahaṃ te 'bhidhāsyāmi mahāpauruṣiko bhavān /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931292 (0.0):
gṛhīta cetā rājarṣe ākhyānaṃ yad adhītavān || / tad ahaṃ te'bhidhāsyāmi mahā pauruṣiko bhavān |
BhP_02.01.011/1 etan nirvidyamānānām icchatām akutobhayam / BhP_02.01.011/3 yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harernāmānukīrtanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639243 (0.0):
yasya śraddadhatām āśu syān mukunde matiḥ satī // BhP_02.01.010 // / etan nirvidyamānānām icchatām akutobhayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116925 (0.0):
dvitīya skandhe [BhP 2.1.11] / etan nirvidyamānānām icchatām akuto bhayam | / yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harer nāmānukīrtanam // Hbhv_11.414 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907709 (0.0):
ataevoktaṃ durvāsasā mucyeta yan nāmny udite nārako'pi [BhP 9.4.45] iti | / etan nirvidyamānānām icchatām akuto bhayam | / yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harer nāmānukīrtanam || [BhP 2.1.11] ity atrāpi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931330 (0.0):
etan nirvidyamānānām icchatām akuto bhayam | / yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harer nāmānukīrtanam || [BhP 2.1.11]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122720 (0.0):
etan nirvidyamānānām icchatām akuto bhayam | / yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harer nāmānukīrtanaṃ || RBhrs_1,2.230 ||
BhP_02.01.012/1 kiṃ pramattasya bahubhiḥ parokṣairhāyanairiha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639249 (0.004):
yogināṃ nṛpa nirṇītaṃ harernāmānukīrtanam // BhP_02.01.011 // / kiṃ pramattasya bahubhiḥ parokṣairhāyanairiha /
BhP_02.01.012/3 varaṃ muhūrtaṃ viditaṃ ghaṭate śreyase yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639255 (0.0):
kiṃ pramattasya bahubhiḥ parokṣairhāyanairiha / / varaṃ muhūrtaṃ viditaṃ ghaṭate śreyase yataḥ // BhP_02.01.012 //