View original HTML file with complete header information
BhP_04.01.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.01.001/1 manos tu śatarūpāyāṃ tisraḥ kanyāś ca jajñire
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667184 (0.0):
bhagavati kṛta dhīḥ suparṇa ketāv upalabhate bhagavat padāravindam // / BhP_03.33.037 // / BhP_04.01.001/0 maitreya uvāca / manos tu śatarūpāyāṃ tisraḥ kanyāś ca jajñire /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674032 (0.060):
īśvarāt kṣīṇa puṇyena phalī kārān ivādhanaḥ // BhP_04.09.035 // / BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525301 (0.062):
BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
BhP_04.01.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.01.001/1 manos tu śatarūpāyāṃ tisraḥ kanyāś ca jajñire
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667184 (0.0):
bhagavati kṛta dhīḥ suparṇa ketāv upalabhate bhagavat padāravindam // / BhP_03.33.037 // / BhP_04.01.001/0 maitreya uvāca / manos tu śatarūpāyāṃ tisraḥ kanyāś ca jajñire /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674032 (0.060):
īśvarāt kṣīṇa puṇyena phalī kārān ivādhanaḥ // BhP_04.09.035 // / BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525301 (0.062):
BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
BhP_04.01.001/2 ākūtir devahūtiś ca prasūtir iti viśrutāḥ / BhP_04.01.002/1 ākūtiṃ rucaye prādād api bhrātṛmatīṃ nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667193 (0.003):
manos tu śatarūpāyāṃ tisraḥ kanyāś ca jajñire / / ākūtir devahūtiś ca prasūtir iti viśrutāḥ // BhP_04.01.001 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403579 (0.036):
BhP_03.12.055/1 priyavratottānapādau tisraḥ kanyāś ca bhārata / BhP_03.12.055/2 ākūtir devahūtiś ca prasūtir iti sattama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652892 (0.037):
priyavratottānapādau tisraḥ kanyāś ca bhārata / / ākūtir devahūtiś ca prasūtir iti sattama // BhP_03.12.055 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11835978 (0.055):
priyavratottānapādau tisraḥ kanyāśca sattamaḥ / / ākūtirdevahūtiśca prasūtiriti viśrutāḥ // PS_2,2.81 //
BhP_04.01.002/2 putrikā-dharmam āśritya śatarūpānumoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667199 (0.005):
ākūtiṃ rucaye prādād api bhrātṛmatīṃ nṛpaḥ / / putrikā dharmam āśritya śatarūpānumoditaḥ // BhP_04.01.002 //
BhP_04.01.003/1 prajāpatiḥ sa bhagavān rucis tasyām ajījanat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667205 (0.006):
putrikā dharmam āśritya śatarūpānumoditaḥ // BhP_04.01.002 // / prajāpatiḥ sa bhagavān rucis tasyām ajījanat /
BhP_04.01.003/2 mithunaṃ brahma-varcasvī parameṇa samādhinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667210 (0.005):
prajāpatiḥ sa bhagavān rucis tasyām ajījanat / / mithunaṃ brahma varcasvī parameṇa samādhinā // BhP_04.01.003 //
BhP_04.01.004/1 yas tayoḥ puruṣaḥ sākṣād viṣṇur yajña-svarūpa-dhṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667217 (0.0):
mithunaṃ brahma varcasvī parameṇa samādhinā // BhP_04.01.003 // / yas tayoḥ puruṣaḥ sākṣād viṣṇur yajña svarūpa dhṛk /
BhP_04.01.004/2 yā strī sā dakṣiṇā bhūter aṃśa-bhūtānapāyinī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667224 (0.030):
yas tayoḥ puruṣaḥ sākṣād viṣṇur yajña svarūpa dhṛk / / yā strī sā dakṣiṇā bhūter aṃśa bhūtānapāyinī // BhP_04.01.004 //
BhP_04.01.005/1 āninye sva-gṛhaṃ putryāḥ putraṃ vitata-rociṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667232 (0.0):
yā strī sā dakṣiṇā bhūter aṃśa bhūtānapāyinī // BhP_04.01.004 // / āninye sva gṛhaṃ putryāḥ putraṃ vitata rociṣam /
BhP_04.01.005/2 svāyambhuvo mudā yukto rucir jagrāha dakṣiṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667239 (0.0):
āninye sva gṛhaṃ putryāḥ putraṃ vitata rociṣam / / svāyambhuvo mudā yukto rucir jagrāha dakṣiṇām // BhP_04.01.005 //
BhP_04.01.006/1 tāṃ kāmayānāṃ bhagavān uvāha yajuṣāṃ patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667244 (0.005):
svāyambhuvo mudā yukto rucir jagrāha dakṣiṇām // BhP_04.01.005 // / tāṃ kāmayānāṃ bhagavān uvāha yajuṣāṃ patiḥ /
BhP_04.01.006/2 tuṣṭāyāṃ toṣam āpanno ' janayad dvādaśātmajān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667251 (0.0):
tāṃ kāmayānāṃ bhagavān uvāha yajuṣāṃ patiḥ / / tuṣṭāyāṃ toṣam āpanno ' janayad dvādaśātmajān // BhP_04.01.006 //
BhP_04.01.007/1 toṣaḥ pratoṣaḥ santoṣo bhadraḥ śāntir iḍaspatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667257 (0.0):
tuṣṭāyāṃ toṣam āpanno ' janayad dvādaśātmajān // BhP_04.01.006 // / toṣaḥ pratoṣaḥ santoṣo bhadraḥ śāntir iḍaspatiḥ /
BhP_04.01.007/2 idhmaḥ kavir vibhuḥ svahnaḥ sudevo rocano dvi-ṣaṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667266 (0.0):
toṣaḥ pratoṣaḥ santoṣo bhadraḥ śāntir iḍaspatiḥ / / idhmaḥ kavir vibhuḥ svahnaḥ sudevo rocano dvi ṣaṭ // BhP_04.01.007 //
BhP_04.01.008/1 tuṣitā nāma te devā āsan svāyambhuvāntare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667273 (0.0):
idhmaḥ kavir vibhuḥ svahnaḥ sudevo rocano dvi ṣaṭ // BhP_04.01.007 // / tuṣitā nāma te devā āsan svāyambhuvāntare /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3800849 (0.042):
yāmā nāma purā devā % āsan svāyambhuvāntare // MatsP_9.3 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8840378 (0.042):
yāmā nāma purā devā āsan svāyambhuvāntare // MatsP_9.3 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337394 (0.046):
yāmā nāma tathā devā āsan svāyaṃbhuve 'ntare // HV_7.8 //
BhP_04.01.008/2 marīci-miśrā ṛṣayo yajñaḥ sura-gaṇeśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667279 (1.192):
tuṣitā nāma te devā āsan svāyambhuvāntare / / marīci miśrā ṛṣayo yajñaḥ sura gaṇeśvaraḥ // BhP_04.01.008 //
BhP_04.01.009/1 priyavratottānapādau manu-putrau mahaujasau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667285 (0.0):
marīci miśrā ṛṣayo yajñaḥ sura gaṇeśvaraḥ // BhP_04.01.008 // / priyavratottānapādau manu putrau mahaujasau /
BhP_04.01.009/2 tat-putra-pautra-naptṝṇām anuvṛttaṃ tad-antaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667291 (0.017):
priyavratottānapādau manu putrau mahaujasau / / tat putra pautra naptṝṇām anuvṛttaṃ tad antaram // BhP_04.01.009 //
BhP_04.01.010/1 devahūtim adāt tāta kardamāyātmajāṃ manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667297 (0.0):
tat putra pautra naptṝṇām anuvṛttaṃ tad antaram // BhP_04.01.009 // / devahūtim adāt tāta kardamāyātmajāṃ manuḥ /
BhP_04.01.010/2 tat-sambandhi śruta-prāyaṃ bhavatā gadato mama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667304 (0.0):
devahūtim adāt tāta kardamāyātmajāṃ manuḥ / / tat sambandhi śruta prāyaṃ bhavatā gadato mama // BhP_04.01.010 //
BhP_04.01.011/1 dakṣāya brahma-putrāya prasūtiṃ bhagavān manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667310 (0.0):
tat sambandhi śruta prāyaṃ bhavatā gadato mama // BhP_04.01.010 // / dakṣāya brahma putrāya prasūtiṃ bhagavān manuḥ /
BhP_04.01.011/2 prāyacchad yat-kṛtaḥ sargas tri-lokyāṃ vitato mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667318 (0.0):
dakṣāya brahma putrāya prasūtiṃ bhagavān manuḥ / / prāyacchad yat kṛtaḥ sargas tri lokyāṃ vitato mahān // BhP_04.01.011 //
BhP_04.01.012/1 yāḥ kardama-sutāḥ proktā nava brahmarṣi-patnayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667326 (0.0):
prāyacchad yat kṛtaḥ sargas tri lokyāṃ vitato mahān // BhP_04.01.011 // / yāḥ kardama sutāḥ proktā nava brahmarṣi patnayaḥ /
BhP_04.01.012/2 tāsāṃ prasūti-prasavaṃ procyamānaṃ nibodha me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667331 (0.005):
yāḥ kardama sutāḥ proktā nava brahmarṣi patnayaḥ / / tāsāṃ prasūti prasavaṃ procyamānaṃ nibodha me // BhP_04.01.012 //
BhP_04.01.013/1 patnī marīces tu kalā suṣuve kardamātmajā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667339 (0.0):
tāsāṃ prasūti prasavaṃ procyamānaṃ nibodha me // BhP_04.01.012 // / patnī marīces tu kalā suṣuve kardamātmajā /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636381 (0.063):
patnī marīcessukalā suṣuve kardamātmajā / / kāśyapaṃ pūrṇimānaṃ ca yayorāpūritaṃ jagat //
BhP_04.01.013/2 kaśyapaṃ pūrṇimānaṃ ca yayor āpūritaṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667344 (0.005):
patnī marīces tu kalā suṣuve kardamātmajā / / kaśyapaṃ pūrṇimānaṃ ca yayor āpūritaṃ jagat // BhP_04.01.013 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636385 (0.052):
patnī marīcessukalā suṣuve kardamātmajā / / kāśyapaṃ pūrṇimānaṃ ca yayorāpūritaṃ jagat //
BhP_04.01.014/1 pūrṇimāsūta virajaṃ viśvagaṃ ca parantapa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667350 (0.005):
kaśyapaṃ pūrṇimānaṃ ca yayor āpūritaṃ jagat // BhP_04.01.013 // / pūrṇimāsūta virajaṃ viśvagaṃ ca parantapa /
BhP_04.01.014/2 devakulyāṃ hareḥ pāda- śaucād yābhūt sarid divaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667359 (0.0):
pūrṇimāsūta virajaṃ viśvagaṃ ca parantapa / / devakulyāṃ hareḥ pāda śaucād yābhūt sarid divaḥ // BhP_04.01.014 //
BhP_04.01.015/1 atreḥ patny anasūyā trīñ jajñe suyaśasaḥ sutān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667367 (0.0):
devakulyāṃ hareḥ pāda śaucād yābhūt sarid divaḥ // BhP_04.01.014 // / atreḥ patny anasūyā trīñ jajñe suyaśasaḥ sutān /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636469 (0.027):
chatrinyāyenāmukhya iti draṣṭavyam / yadyapi atreḥ patnyanasūyā trīn / jajñe 'tiyaśasaḥ sutān / dattam"iti bhāgavatapāṭhaḥ
BhP_04.01.015/2 dattaṃ durvāsasaṃ somam ātmeśa-brahma-sambhavān
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8636275 (0.0):
brahmeti paramātmeti bhagavāniti śabdyate // / dattaṃ durvāsasaṃ somamātmeśabrahmasambhavān //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667375 (0.0):
atreḥ patny anasūyā trīñ jajñe suyaśasaḥ sutān / / dattaṃ durvāsasaṃ somam ātmeśa brahma sambhavān // BhP_04.01.015 //
Madhva Anandatirtha: Anuvyakhyana, a Dvaita verse commentary on Badarayana's Brahmasutra (madhanuu.htm.txt) 17698963 (0.0):
anasūyā tathaivātrerjajñe putrānakalmaṣān / / dattaṃ durvāsasaṃ somamātmeśabrahmasambhavān // MAnuv_4,1.12 //
BhP_04.01.016/0 vidura uvāca / BhP_04.01.016/1 atrer gṛhe sura-śreṣṭhāḥ sthity-utpatty-anta-hetavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667386 (0.0):
dattaṃ durvāsasaṃ somam ātmeśa brahma sambhavān // BhP_04.01.015 // / BhP_04.01.016/0 vidura uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831919 (0.058):
sattvaṃ rajas tama iti sthity utpatty anta hetavaḥ // BhP_11.22.012 // / sattvaṃ jñānaṃ rajaḥ karma tamo 'jñānam ihocyate /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424557 (0.062):
BhP_11.22.012/3 sattvaṃ rajas tama iti sthity-utpatty-anta-hetavaḥ / BhP_11.22.013/1 sattvaṃ jñānaṃ rajaḥ karma tamo 'jñānam ihocyate
BhP_04.01.016/2 kiñcic cikīrṣavo jātā etad ākhyāhi me guro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667393 (1.192):
atrer gṛhe sura śreṣṭhāḥ sthity utpatty anta hetavaḥ / / kiñcic cikīrṣavo jātā etad ākhyāhi me guro // BhP_04.01.016 //
BhP_04.01.017/0 maitreya uvāca / BhP_04.01.017/1 brahmaṇā coditaḥ sṛṣṭāv atrir brahma-vidāṃ varaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667403 (0.0):
kiñcic cikīrṣavo jātā etad ākhyāhi me guro // BhP_04.01.016 // / BhP_04.01.017/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7942732 (0.049):
BhP_02.08.001/0 rājovāca / BhP_02.08.001/1 brahmaṇā codito brahman guṇākhyāne 'guṇasya ca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22519207 (0.058):
BhP_04.02.016/2 dattā bata mayā sādhvī codite parameṣṭhinā / BhP_04.02.017/0 maitreya uvāca / BhP_04.02.017/1 vinindyaivaṃ sa giriśam apratīpam avasthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643613 (0.062):
śṛṇvataḥ śraddhayā nityaṃ māyayātmā na muhyati // BhP_02.07.053 // / BhP_02.08.001/0 rājovāca / brahmaṇā codito brahman guṇākhyāne 'guṇasya ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668330 (0.063):
dattā bata mayā sādhvī codite parameṣṭhinā // BhP_04.02.016 // / BhP_04.02.017/0 maitreya uvāca
BhP_04.01.017/2 saha patnyā yayāv ṛkṣaṃ kulādriṃ tapasi sthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667411 (0.0):
brahmaṇā coditaḥ sṛṣṭāv atrir brahma vidāṃ varaḥ / / saha patnyā yayāv ṛkṣaṃ kulādriṃ tapasi sthitaḥ // BhP_04.01.017 //
BhP_04.01.018/1 tasmin prasūna-stabaka- palāśāśoka-kānane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667417 (0.003):
saha patnyā yayāv ṛkṣaṃ kulādriṃ tapasi sthitaḥ // BhP_04.01.017 // / tasmin prasūna stabaka palāśāśoka kānane /
BhP_04.01.018/2 vārbhiḥ sravadbhir udghuṣṭe nirvindhyāyāḥ samantataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667422 (0.004):
tasmin prasūna stabaka palāśāśoka kānane / / vārbhiḥ sravadbhir udghuṣṭe nirvindhyāyāḥ samantataḥ // BhP_04.01.018 //
BhP_04.01.019/1 prāṇāyāmena saṃyamya mano varṣa-śataṃ muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667429 (0.0):
vārbhiḥ sravadbhir udghuṣṭe nirvindhyāyāḥ samantataḥ // BhP_04.01.018 // / prāṇāyāmena saṃyamya mano varṣa śataṃ muniḥ /
BhP_04.01.019/2 atiṣṭhad eka-pādena nirdvandvo 'nila-bhojanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667435 (1.192):
prāṇāyāmena saṃyamya mano varṣa śataṃ muniḥ / / atiṣṭhad eka pādena nirdvandvo 'nila bhojanaḥ // BhP_04.01.019 //
BhP_04.01.020/1 śaraṇaṃ taṃ prapadye 'haṃ ya eva jagad-īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667442 (1.788):
atiṣṭhad eka pādena nirdvandvo 'nila bhojanaḥ // BhP_04.01.019 // / śaraṇaṃ taṃ prapadye 'haṃ ya eva jagad īśvaraḥ /
BhP_04.01.020/2 prajām ātma-samāṃ mahyaṃ prayacchatv iti cintayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667449 (0.0):
śaraṇaṃ taṃ prapadye 'haṃ ya eva jagad īśvaraḥ / / prajām ātma samāṃ mahyaṃ prayacchatv iti cintayan // BhP_04.01.020 //
BhP_04.01.021/1 tapyamānaṃ tri-bhuvanaṃ prāṇāyāmaidhasāgninā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667455 (0.0):
prajām ātma samāṃ mahyaṃ prayacchatv iti cintayan // BhP_04.01.020 // / tapyamānaṃ tri bhuvanaṃ prāṇāyāmaidhasāgninā /
BhP_04.01.021/2 nirgatena muner mūrdhnaḥ samīkṣya prabhavas trayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667461 (0.0):
tapyamānaṃ tri bhuvanaṃ prāṇāyāmaidhasāgninā / / nirgatena muner mūrdhnaḥ samīkṣya prabhavas trayaḥ // BhP_04.01.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185369 (0.0):
tapyamānaṃ tribhuvanaṃ prāṇāyāmaidhasāgninā | / nirgatena muner mūrdhnaḥ samīkṣya prabhavas trayaḥ ||
BhP_04.01.022/1 apsaro-muni-gandharva- siddha-vidyādharoragaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667468 (0.0):
nirgatena muner mūrdhnaḥ samīkṣya prabhavas trayaḥ // BhP_04.01.021 // / apsaro muni gandharva siddha vidyādharoragaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185375 (0.0):
nirgatena muner mūrdhnaḥ samīkṣya prabhavas trayaḥ || / apsaro-muni-gandharva-siddha-vidyādharoragaiḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26753094 (0.023):
devadānavagandharvair $ yakṣavidyādharoragaiḥ & / munisiddhāpsarobhiś ca % vṛtam anyair divālayaiḥ // BrP_26.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024423 (0.023):
devadānavagandharvair yakṣavidyādharoragaiḥ / / munisiddhāpsarobhiś ca vṛtam anyair divālayaiḥ // BrP_26.32 //
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559662 (0.030):
surāsuroraga-siddha-gandharva-vidyādhara-muni-gaṇair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703504 (0.030):
dhyāyamānaḥ surāsuroraga siddha gandharva vidyādhara muni gaṇair
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6411678 (0.042):
BhP_10.78.014/1 munibhiḥ siddha gandharvair vidyādhara mahoragaiḥ / BhP_10.78.014/3 apsarobhiḥ pitṛ gaṇair yakṣaiḥ kinnara cāraṇaiḥ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23449511 (0.050):
saṃstūyamānau gandharva % munisiddhamahoragaiḥ // ViP_5,18.46 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5156171 (0.050):
saṃstūyamānau gandharvamunisiddhamahoragaiḥ // ViP_5,18.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11036100 (0.050):
devaiḥ sahendrair muniyakṣasiddhair BrP_38.18a / gandharvavidyādharadaityamukhyaiḥ BrP_38.18b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550644 (0.053):
devadānavagandharva $ siddhavidyādharoragaiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807845 (0.053):
devadānavagandharva siddhavidyādharoragaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008598 (0.054):
aśūnyāḥ suragandharva- siddhavidyādharoragaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789032 (0.055):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ % suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060347 (0.055):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25771441 (0.057):
yakṣakinnara gandharvasiddhavidyādharoragāḥ // BndP_3,39.56 // / gaṇāgraṇīrmahāśāstā durgādyāścaiva mātaraḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779503 (0.057):
siddhagandharvayakṣaiś ca vidyādharamahoragaiḥ // RKS_15.5 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2807813 (0.058):
munibhiḥ siddha gandharvair vidyādhara mahoragaiḥ / / apsarobhiḥ pitṛ gaṇair yakṣaiḥ kinnara cāraṇaiḥ // BhP_10.78.014 //
BhP_04.01.022/2 vitāyamāna-yaśasas tad-āśrama-padaṃ yayuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667475 (1.192):
apsaro muni gandharva siddha vidyādharoragaiḥ / / vitāyamāna yaśasas tad āśrama padaṃ yayuḥ // BhP_04.01.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185380 (1.192):
apsaro-muni-gandharva-siddha-vidyādharoragaiḥ | / vitāyamāna-yaśasas tad-āśrama-padaṃ yayuḥ || ity ādi || [BhP 4.1.21-22]
BhP_04.01.023/1 tat-prādurbhāva-saṃyoga- vidyotita-manā muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667480 (0.005):
vitāyamāna yaśasas tad āśrama padaṃ yayuḥ // BhP_04.01.022 // / tat prādurbhāva saṃyoga vidyotita manā muniḥ /
BhP_04.01.023/2 uttiṣṭhann eka-pādena dadarśa vibudharṣabhān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667486 (0.0):
tat prādurbhāva saṃyoga vidyotita manā muniḥ / / uttiṣṭhann eka pādena dadarśa vibudharṣabhān // BhP_04.01.023 //
BhP_04.01.024/1 praṇamya daṇḍavad bhūmāv upatasthe 'rhaṇāñjaliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667494 (0.0):
uttiṣṭhann eka pādena dadarśa vibudharṣabhān // BhP_04.01.023 // / praṇamya daṇḍavad bhūmāv upatasthe 'rhaṇāñjaliḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28969918 (0.064):
praṇamya daṇḍavadbhūmau LiP_1,95.34e / praṇamya devaṃ devīṃ ca LiP_1,44.9c
BhP_04.01.024/2 vṛṣa-haṃsa-suparṇa-sthān svaiḥ svaiś cihnaiś ca cihnitān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667502 (0.0):
praṇamya daṇḍavad bhūmāv upatasthe 'rhaṇāñjaliḥ / / vṛṣa haṃsa suparṇa sthān svaiḥ svaiś cihnaiś ca cihnitān // BhP_04.01.024
BhP_04.01.025/1 kṛpāvalokena hasad- vadanenopalambhitān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667508 (0.004):
vṛṣa haṃsa suparṇa sthān svaiḥ svaiś cihnaiś ca cihnitān // BhP_04.01.024 / kṛpāvalokena hasad vadanenopalambhitān /
BhP_04.01.025/2 tad-rociṣā pratihate nimīlya munir akṣiṇī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667515 (0.0):
kṛpāvalokena hasad vadanenopalambhitān / / tad rociṣā pratihate nimīlya munir akṣiṇī // BhP_04.01.025 //
BhP_04.01.026/1 cetas tat-pravaṇaṃ yuñjann astāvīt saṃhatāñjaliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667521 (0.0):
tad rociṣā pratihate nimīlya munir akṣiṇī // BhP_04.01.025 // / cetas tat pravaṇaṃ yuñjann astāvīt saṃhatāñjaliḥ /
BhP_04.01.026/2 ślakṣṇayā sūktayā vācā sarva-loka-garīyasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667527 (0.0):
cetas tat pravaṇaṃ yuñjann astāvīt saṃhatāñjaliḥ / / ślakṣṇayā sūktayā vācā sarva loka garīyasaḥ // BhP_04.01.026 //
BhP_04.01.027/0 atrir uvāca / BhP_04.01.027/1 viśvodbhava-sthiti-layeṣu vibhajyamānair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667537 (0.005):
ślakṣṇayā sūktayā vācā sarva loka garīyasaḥ // BhP_04.01.026 // / BhP_04.01.027/0 atrir uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401108 (0.041):
BhP_03.09.014/2 mohāya bodha-dhiṣaṇāya namaḥ parasmai / BhP_03.09.014/3 viśvodbhava-sthiti-layeṣu nimitta-līlā-
BhP_04.01.027/2 māyā-guṇair anuyugaṃ vigṛhīta-dehāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667542 (0.025):
viśvodbhava sthiti layeṣu vibhajyamānair $ māyā guṇair anuyugaṃ
BhP_04.01.027/3 te brahma-viṣṇu-giriśāḥ praṇato 'smy ahaṃ vas
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667547 (0.0):
viśvodbhava sthiti layeṣu vibhajyamānair $ māyā guṇair anuyugaṃ / vigṛhīta dehāḥ & / te brahma viṣṇu giriśāḥ praṇato 'smy ahaṃ vas % tebhyaḥ ka eva bhavatāṃ ma
BhP_04.01.027/4 tebhyaḥ ka eva bhavatāṃ ma ihopahūtaḥ / BhP_04.01.028/1 eko mayeha bhagavān vividha-pradhānaiś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667558 (0.008):
te brahma viṣṇu giriśāḥ praṇato 'smy ahaṃ vas % tebhyaḥ ka eva bhavatāṃ ma / ihopahūtaḥ // BhP_04.01.027 //* / eko mayeha bhagavān vividha pradhānaiś $ cittī kṛtaḥ prajananāya kathaṃ nu
BhP_04.01.028/2 cittī-kṛtaḥ prajananāya kathaṃ nu yūyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667565 (0.0):
eko mayeha bhagavān vividha pradhānaiś $ cittī kṛtaḥ prajananāya kathaṃ nu / yūyam &
BhP_04.01.028/3 atrāgatās tanu-bhṛtāṃ manaso 'pi dūrād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667572 (1.788):
eko mayeha bhagavān vividha pradhānaiś $ cittī kṛtaḥ prajananāya kathaṃ nu / yūyam & / atrāgatās tanu bhṛtāṃ manaso 'pi dūrād % brūta prasīdata mahān iha vismayo
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23967002 (0.061):
āgatāḥ kasya yūyaṃ tu % kutaḥ kiṃ nu prayojanam // NsP_50.140 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17031988 (0.061):
āgatāḥ kasya yūyaṃ tu kutaḥ kiṃ nu prayojanam // NsP_50.140 //
BhP_04.01.028/4 brūta prasīdata mahān iha vismayo me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667579 (0.0):
atrāgatās tanu bhṛtāṃ manaso 'pi dūrād % brūta prasīdata mahān iha vismayo
BhP_04.01.029/0 maitreya uvāca / BhP_04.01.029/1 iti tasya vacaḥ śrutvā trayas te vibudharṣabhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667587 (0.0):
atrāgatās tanu bhṛtāṃ manaso 'pi dūrād % brūta prasīdata mahān iha vismayo / me // BhP_04.01.028 //* / BhP_04.01.029/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666621 (0.031):
yo vābhidhatte mac cittaḥ sa hy eti padavīṃ ca me // BhP_03.32.043 // / BhP_03.33.001/0 maitreya uvāca / evaṃ niśamya kapilasya vaco janitrīsā kardamasya dayitā kila devahūtiḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418392 (0.038):
BhP_03.32.043/2 yo vābhidhatte mac-cittaḥ sa hy eti padavīṃ ca me / BhP_03.33.001/0 maitreya uvāca / BhP_03.33.001/1 evaṃ niśamya kapilasya vaco janitrīsā kardamasya dayitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2653852 (0.045):
ṛṣe na tṛpyati manaḥ paraṃ kautūhalaṃ hi me // BhP_03.14.004 // / BhP_03.14.005/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656198 (0.047):
ihārthaḥ // BhP_03.16.037 //* / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca / niśamyātma bhuvā gītaṃ kāraṇaṃ śaṅkayojjhitāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739802 (0.050):
niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt // BhP_08.19.001 // / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca / vacastavaitaj janadeva sūnṛtaṃ kulocitaṃ dharmayutaṃ yaśaskaram /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812833 (0.050):
pratyāha praśrayānamraḥ prahasan ślakṣṇayā girā // BhP_10.85.021 // / BhP_10.85.022/0 śrī bhagavān uvāca / vaco vaḥ samavetārthaṃ tātaitad upamanmahe /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415789 (0.051):
BhP_03.29.006/0 maitreya uvāca / BhP_03.29.006/1 iti mātur vacaḥ ślakṣṇaṃ pratinandya mahā-muniḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407177 (0.054):
BhP_03.16.037/4 tatrāsmadīya-vimṛśena kiyān ihārthaḥ / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca / BhP_03.17.001/1 niśamyātma-bhuvā gītaṃ kāraṇaṃ śaṅkayojjhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654695 (0.054):
diśas timirayan sarvā vardhate 'gnir ivaidhasi // BhP_03.15.010 // / BhP_03.15.011/0 maitreya uvāca / sa prahasya mahā bāho bhagavān śabda gocaraḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405325 (0.057):
sphurat-kuṇḍala-maṇḍitānanam / BhP_03.14.051/0 maitreya uvāca / BhP_03.14.051/1 śrutvā bhāgavataṃ pautram amodata ditir bhṛśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654533 (0.057):
pautras tava śrī lalanā lalāmaṃ draṣṭā sphurat kuṇḍala maṇḍitānanam // / BhP_03.14.050 // / BhP_03.14.051/0 maitreya uvāca / śrutvā bhāgavataṃ pautram amodata ditir bhṛśam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668559 (0.058):
vigarhya yāta pāṣaṇḍaṃ daivaṃ vo yatra bhūta rāṭ // BhP_04.02.032 // / BhP_04.02.033/0 maitreya uvāca / tasyaivaṃ vadataḥ śāpaṃ bhṛgoḥ sa bhagavān bhavaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812070 (0.059):
BhP_10.84.042/0 śrī śuka uvāca / iti tad vacanaṃ śrutvā vasudevo mahā manāḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15404596 (0.059):
BhP_03.14.004/2 ṛṣe na tṛpyati manaḥ paraṃ kautūhalaṃ hi me / BhP_03.14.005/0 maitreya uvāca / BhP_03.14.005/1 sādhu vīra tvayā pṛṣṭam avatāra-kathāṃ hareḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417088 (0.060):
BhP_10.85.022/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.85.022/1 vaco vaḥ samavetārthaṃ tātaitad upamanmahe
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379661 (0.060):
BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.002/1 vacastavaitaj janadeva sūnṛtaṃ kulocitaṃ dharmayutaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674032 (0.060):
īśvarāt kṣīṇa puṇyena phalī kārān ivādhanaḥ // BhP_04.09.035 // / BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2649203 (0.060):
pratyāha bhagavac cittaḥ smayann iva gata smayaḥ // BhP_03.07.008 // / BhP_03.07.009/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672693 (0.060):
vitudann aṭate vīṇāṃ hitāya jagato 'rkavat // BhP_04.08.038 // / BhP_04.08.039/0 maitreya uvāca / ity udāhṛtam ākarṇya bhagavān nāradas tadā /
BhP_04.01.029/2 pratyāhuḥ ślakṣṇayā vācā prahasya tam ṛṣiṃ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667594 (0.0):
iti tasya vacaḥ śrutvā trayas te vibudharṣabhāḥ / / pratyāhuḥ ślakṣṇayā vācā prahasya tam ṛṣiṃ prabho // BhP_04.01.029 //
BhP_04.01.030/0 devā ūcuḥ / BhP_04.01.030/1 yathā kṛtas te saṅkalpo bhāvyaṃ tenaiva nānyathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667601 (0.0):
pratyāhuḥ ślakṣṇayā vācā prahasya tam ṛṣiṃ prabho // BhP_04.01.029 // / BhP_04.01.030/0 devā ūcuḥ
BhP_04.01.030/2 sat-saṅkalpasya te brahman yad vai dhyāyati te vayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667607 (0.0):
yathā kṛtas te saṅkalpo bhāvyaṃ tenaiva nānyathā / / sat saṅkalpasya te brahman yad vai dhyāyati te vayam // BhP_04.01.030 //
BhP_04.01.031/1 athāsmad-aṃśa-bhūtās te ātmajā loka-viśrutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667616 (0.0):
sat saṅkalpasya te brahman yad vai dhyāyati te vayam // BhP_04.01.030 // / athāsmad aṃśa bhūtās te ātmajā loka viśrutāḥ /
BhP_04.01.031/2 bhavitāro 'ṅga bhadraṃ te visrapsyanti ca te yaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667622 (0.006):
athāsmad aṃśa bhūtās te ātmajā loka viśrutāḥ / / bhavitāro 'ṅga bhadraṃ te visrapsyanti ca te yaśaḥ // BhP_04.01.031 //
BhP_04.01.032/1 evaṃ kāma-varaṃ dattvā pratijagmuḥ sureśvarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667628 (0.0):
bhavitāro 'ṅga bhadraṃ te visrapsyanti ca te yaśaḥ // BhP_04.01.031 // / evaṃ kāma varaṃ dattvā pratijagmuḥ sureśvarāḥ /
BhP_04.01.032/2 sabhājitās tayoḥ samyag dampatyor miṣatos tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667633 (0.0):
evaṃ kāma varaṃ dattvā pratijagmuḥ sureśvarāḥ / / sabhājitās tayoḥ samyag dampatyor miṣatos tataḥ // BhP_04.01.032 //
BhP_04.01.033/1 somo 'bhūd brahmaṇo 'ṃśena datto viṣṇos tu yogavit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667643 (0.0):
sabhājitās tayoḥ samyag dampatyor miṣatos tataḥ // BhP_04.01.032 // / somo 'bhūd brahmaṇo 'ṃśena datto viṣṇos tu yogavit /
BhP_04.01.033/2 durvāsāḥ śaṅkarasyāṃśo nibodhāṅgirasaḥ prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667650 (0.0):
somo 'bhūd brahmaṇo 'ṃśena datto viṣṇos tu yogavit / / durvāsāḥ śaṅkarasyāṃśo nibodhāṅgirasaḥ prajāḥ // BhP_04.01.033 //
BhP_04.01.034/1 śraddhā tv aṅgirasaḥ patnī catasro 'sūta kanyakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667657 (1.192):
durvāsāḥ śaṅkarasyāṃśo nibodhāṅgirasaḥ prajāḥ // BhP_04.01.033 // / śraddhā tv aṅgirasaḥ patnī catasro 'sūta kanyakāḥ /
BhP_04.01.034/2 sinīvālī kuhū rākā caturthy anumatis tathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667663 (5.960):
śraddhā tv aṅgirasaḥ patnī catasro 'sūta kanyakāḥ / / sinīvālī kuhū rākā caturthy anumatis tathā // BhP_04.01.034 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3875199 (0.063):
pratoda oṃkāra evāsīt $ tadagraṃ ca vaṣaṭkṛtam & / sinīvālī kuhū rākā % tathā cānumatiḥ śubhā \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8914697 (0.063):
pratoda oṃkāra evāsīt tadagraṃ ca vaṣaṭkṛtam / / sinīvālī kuhū rākā tathā cānumatiḥ śubhā /
BhP_04.01.035/1 tat-putrāv aparāv āstāṃ khyātau svārociṣe 'ntare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667669 (0.0):
sinīvālī kuhū rākā caturthy anumatis tathā // BhP_04.01.034 // / tat putrāv aparāv āstāṃ khyātau svārociṣe 'ntare /
BhP_04.01.035/2 utathyo bhagavān sākṣād brahmiṣṭhaś ca bṛhaspatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667675 (0.004):
tat putrāv aparāv āstāṃ khyātau svārociṣe 'ntare / / utathyo bhagavān sākṣād brahmiṣṭhaś ca bṛhaspatiḥ // BhP_04.01.035 //
BhP_04.01.036/1 pulastyo 'janayat patnyām agastyaṃ ca havirbhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667681 (0.0):
utathyo bhagavān sākṣād brahmiṣṭhaś ca bṛhaspatiḥ // BhP_04.01.035 // / pulastyo 'janayat patnyām agastyaṃ ca havirbhuvi /
BhP_04.01.036/2 so 'nya-janmani dahrāgnir viśravāś ca mahā-tapāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667689 (0.0):
pulastyo 'janayat patnyām agastyaṃ ca havirbhuvi / / so 'nya janmani dahrāgnir viśravāś ca mahā tapāḥ // BhP_04.01.036 //
BhP_04.01.037/1 tasya yakṣa-patir devaḥ kuberas tv iḍaviḍā-sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667697 (0.0):
so 'nya janmani dahrāgnir viśravāś ca mahā tapāḥ // BhP_04.01.036 // / tasya yakṣa patir devaḥ kuberas tv iḍaviḍā sutaḥ /
BhP_04.01.037/2 rāvaṇaḥ kumbhakarṇaś ca tathānyasyāṃ vibhīṣaṇaḥ / BhP_04.01.038/1 pulahasya gatir bhāryā trīn asūta satī sutān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667709 (0.0):
tasya yakṣa patir devaḥ kuberas tv iḍaviḍā sutaḥ / / rāvaṇaḥ kumbhakarṇaś ca tathānyasyāṃ vibhīṣaṇaḥ // BhP_04.01.037 //
BhP_04.01.038/2 karmaśreṣṭhaṃ varīyāṃsaṃ sahiṣṇuṃ ca mahā-mate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667714 (0.006):
pulahasya gatir bhāryā trīn asūta satī sutān / / karmaśreṣṭhaṃ varīyāṃsaṃ sahiṣṇuṃ ca mahā mate // BhP_04.01.038 //
BhP_04.01.039/1 krator api kriyā bhāryā vālakhilyān asūyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667720 (0.005):
karmaśreṣṭhaṃ varīyāṃsaṃ sahiṣṇuṃ ca mahā mate // BhP_04.01.038 // / krator api kriyā bhāryā vālakhilyān asūyata /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391260 (0.064):
kṣamā tu suṣuve bhāryā % pulahasya prajāpateḥ // ViP_1,10.10 // / kratoś ca sannatir bhāryā $ vālakhilyān asūyata &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097923 (0.064):
kṣamā tu suṣuve bhāryā pulahasya prajāpateḥ // ViP_1,10.10 // / kratoś ca sannatir bhāryā vālakhilyān asūyata /
BhP_04.01.039/2 ṛṣīn ṣaṣṭi-sahasrāṇi jvalato brahma-tejasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667726 (1.192):
krator api kriyā bhāryā vālakhilyān asūyata / / ṛṣīn ṣaṣṭi sahasrāṇi jvalato brahma tejasā // BhP_04.01.039 //
BhP_04.01.040/1 ūrjāyāṃ jajñire putrā vasiṣṭhasya parantapa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667732 (0.004):
ṛṣīn ṣaṣṭi sahasrāṇi jvalato brahma tejasā // BhP_04.01.039 // / ūrjāyāṃ jajñire putrā vasiṣṭhasya parantapa /
BhP_04.01.040/2 citraketu-pradhānās te sapta brahmarṣayo 'malāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667739 (0.0):
ūrjāyāṃ jajñire putrā vasiṣṭhasya parantapa / / citraketu pradhānās te sapta brahmarṣayo 'malāḥ // BhP_04.01.040 //
BhP_04.01.041/1 citraketuḥ surociś ca virajā mitra eva ca / BhP_04.01.041/2 ulbaṇo vasubhṛdyāno dyumān śakty-ādayo 'pare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667743 (0.0):
citraketu pradhānās te sapta brahmarṣayo 'malāḥ // BhP_04.01.040 // / citraketuḥ surociś ca virajā mitra eva ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667750 (0.0):
citraketuḥ surociś ca virajā mitra eva ca / / ulbaṇo vasubhṛdyāno dyumān śakty ādayo 'pare // BhP_04.01.041 //
BhP_04.01.042/1 cittis tv atharvaṇaḥ patnī lebhe putraṃ dhṛta-vratam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667757 (0.0):
ulbaṇo vasubhṛdyāno dyumān śakty ādayo 'pare // BhP_04.01.041 // / cittis tv atharvaṇaḥ patnī lebhe putraṃ dhṛta vratam /
BhP_04.01.042/2 dadhyañcam aśvaśirasaṃ bhṛgor vaṃśaṃ nibodha me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667766 (0.0):
dadhyañcam aśvaśirasaṃ bhṛgor vaṃśaṃ nibodha me // BhP_04.01.042 //
BhP_04.01.043/1 bhṛguḥ khyātyāṃ mahā-bhāgaḥ patnyāṃ putrān ajījanat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667773 (0.0):
dadhyañcam aśvaśirasaṃ bhṛgor vaṃśaṃ nibodha me // BhP_04.01.042 // / bhṛguḥ khyātyāṃ mahā bhāgaḥ patnyāṃ putrān ajījanat /
BhP_04.01.043/2 dhātāraṃ ca vidhātāraṃ śriyaṃ ca bhagavat-parām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667779 (0.004):
bhṛguḥ khyātyāṃ mahā bhāgaḥ patnyāṃ putrān ajījanat / / dhātāraṃ ca vidhātāraṃ śriyaṃ ca bhagavat parām // BhP_04.01.043 //
BhP_04.01.044/1 āyatiṃ niyatiṃ caiva sute merus tayor adāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667784 (0.004):
dhātāraṃ ca vidhātāraṃ śriyaṃ ca bhagavat parām // BhP_04.01.043 // / āyatiṃ niyatiṃ caiva sute merus tayor adāt /
BhP_04.01.044/2 tābhyāṃ tayor abhavatāṃ mṛkaṇḍaḥ prāṇa eva ca / BhP_04.01.045/1 mārkaṇḍeyo mṛkaṇḍasya prāṇād vedaśirā muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667793 (0.0):
āyatiṃ niyatiṃ caiva sute merus tayor adāt / / tābhyāṃ tayor abhavatāṃ mṛkaṇḍaḥ prāṇa eva ca // BhP_04.01.044 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391174 (0.056):
prāṇaś caiva mṛkaṇḍuś ca $ mārkaṇḍeyo mṛkaṇḍutaḥ & / tato vedaśirā jajñe % prāṇasyāpi sutaṃ śṛṇu // ViP_1,10.4 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097837 (0.056):
prāṇaś caiva mṛkaṇḍuś ca mārkaṇḍeyo mṛkaṇḍutaḥ / / tato vedaśirā jajñe prāṇasyāpi sutaṃ śṛṇu // ViP_1,10.4 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10111610 (0.056):
prāṇaścaiva mṛkaṇḍuś ca mārkaṇḍeyo mṛkaṇḍutaḥ / / tato vedaśirā jajñe prāṇasyāpi sutaṃ śṛṇu // ViP_1,10.4 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053207 (0.061):
dhātāvidhātroste bhārye tayorjātau sutāvubhau // KūrmP_1,12.2 // / prāṇaścaiva mṛkaṇḍuśca mārkaṇḍeyo mṛkaṇḍutaḥ / / tathā vedaśirā nāma prāṇasya dyutimān sutaḥ // KūrmP_1,12.3 //
BhP_04.01.045/2 kaviś ca bhārgavo yasya bhagavān uśanā sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667800 (5.960):
mārkaṇḍeyo mṛkaṇḍasya prāṇād vedaśirā muniḥ / / kaviś ca bhārgavo yasya bhagavān uśanā sutaḥ // BhP_04.01.045 //
BhP_04.01.046/1 ta ete munayaḥ kṣattar lokān sargair abhāvayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667805 (0.004):
kaviś ca bhārgavo yasya bhagavān uśanā sutaḥ // BhP_04.01.045 // / ta ete munayaḥ kṣattar lokān sargair abhāvayan /
BhP_04.01.046/2 eṣa kardama-dauhitra- santānaḥ kathitas tava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667811 (0.0):
ta ete munayaḥ kṣattar lokān sargair abhāvayan / / eṣa kardama dauhitra santānaḥ kathitas tava /
BhP_04.01.046/3 śṛṇvataḥ śraddadhānasya sadyaḥ pāpa-haraḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667817 (0.0):
eṣa kardama dauhitra santānaḥ kathitas tava / / śṛṇvataḥ śraddadhānasya sadyaḥ pāpa haraḥ paraḥ // BhP_04.01.046 //
BhP_04.01.047/1 prasūtiṃ mānavīṃ dakṣa upayeme hy ajātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667824 (0.0):
śṛṇvataḥ śraddadhānasya sadyaḥ pāpa haraḥ paraḥ // BhP_04.01.046 // / prasūtiṃ mānavīṃ dakṣa upayeme hy ajātmajaḥ /
BhP_04.01.047/2 tasyāṃ sasarja duhitṝḥ ṣoḍaśāmala-locanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667830 (0.004):
prasūtiṃ mānavīṃ dakṣa upayeme hy ajātmajaḥ / / tasyāṃ sasarja duhitṝḥ ṣoḍaśāmala locanāḥ // BhP_04.01.047 //
BhP_04.01.048/1 trayodaśādād dharmāya tathaikām agnaye vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667838 (0.0):
tasyāṃ sasarja duhitṝḥ ṣoḍaśāmala locanāḥ // BhP_04.01.047 // / trayodaśādād dharmāya tathaikām agnaye vibhuḥ /
BhP_04.01.048/2 pitṛbhya ekāṃ yuktebhyo bhavāyaikāṃ bhava-cchide
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667843 (1.192):
trayodaśādād dharmāya tathaikām agnaye vibhuḥ / / pitṛbhya ekāṃ yuktebhyo bhavāyaikāṃ bhava cchide // BhP_04.01.048 //
BhP_04.01.049/1 śraddhā maitrī dayā śāntis tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kriyonnatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667852 (0.0):
pitṛbhya ekāṃ yuktebhyo bhavāyaikāṃ bhava cchide // BhP_04.01.048 // / śraddhā maitrī dayā śāntis tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kriyonnatiḥ /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16986431 (0.057):
dhṛtiḥ kṣamā smṛtir lajjā śraddhā maitrī dayonnatiḥ // SatvT_3.23 / śāntiḥ puṣṭiḥ svavākśuddhir buddhir vidyā svarakṣatā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26837553 (0.061):
bhuktiśrīś cātha muktiś ca $ smṛtir lajjā dhṛtiḥ kṣamā & / siddhis tuṣṭis tathā puṣṭiḥ % śāntir āpas tathā mahī // BrP_137.33 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11108864 (0.061):
bhuktiśrīś cātha muktiś ca smṛtir lajjā dhṛtiḥ kṣamā / / siddhis tuṣṭis tathā puṣṭiḥ śāntir āpas tathā mahī // BrP_137.33 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074095 (0.063):
kīrtiḥ kāntis tuṣṭi puṣṭī dhṛtiḥ śāntiḥ kriyā dayā |
BhP_04.01.049/2 buddhir medhā titikṣā hrīr mūrtir dharmasya patnayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667859 (0.0):
śraddhā maitrī dayā śāntis tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kriyonnatiḥ / / buddhir medhā titikṣā hrīr mūrtir dharmasya patnayaḥ // BhP_04.01.049 //
BhP_04.01.050/1 śraddhāsūta śubhaṃ maitrī prasādam abhayaṃ dayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667867 (0.044):
buddhir medhā titikṣā hrīr mūrtir dharmasya patnayaḥ // BhP_04.01.049 // / śraddhāsūta śubhaṃ maitrī prasādam abhayaṃ dayā /
BhP_04.01.050/2 śāntiḥ sukhaṃ mudaṃ tuṣṭiḥ smayaṃ puṣṭir asūyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667875 (0.0):
śraddhāsūta śubhaṃ maitrī prasādam abhayaṃ dayā / / śāntiḥ sukhaṃ mudaṃ tuṣṭiḥ smayaṃ puṣṭir asūyata // BhP_04.01.050 //
BhP_04.01.051/1 yogaṃ kriyonnatir darpam arthaṃ buddhir asūyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667882 (0.0):
śāntiḥ sukhaṃ mudaṃ tuṣṭiḥ smayaṃ puṣṭir asūyata // BhP_04.01.050 // / yogaṃ kriyonnatir darpam arthaṃ buddhir asūyata /
BhP_04.01.051/2 medhā smṛtiṃ titikṣā tu kṣemaṃ hrīḥ praśrayaṃ sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667891 (0.0):
yogaṃ kriyonnatir darpam arthaṃ buddhir asūyata / / medhā smṛtiṃ titikṣā tu kṣemaṃ hrīḥ praśrayaṃ sutam // BhP_04.01.051 //
BhP_04.01.052/1 mūrtiḥ sarva-guṇotpattir nara-nārāyaṇāv ṛṣī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667899 (0.0):
medhā smṛtiṃ titikṣā tu kṣemaṃ hrīḥ praśrayaṃ sutam // BhP_04.01.051 // / mūrtiḥ sarva guṇotpattir nara nārāyaṇāv ṛṣī // BhP_04.01.052 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012093 (0.0):
tad evam eva tasyā mūrtir ity ākhyā'py uktā | mūrtiḥ sarva guṇotpattir / nara / nārāyaṇāv ṛṣī iti [BhP 4.1.52] | sarva guṇasya bhagavataḥ utpattiḥ prakāśo
BhP_04.01.053/1 yayor janmany ado viśvam abhyanandat sunirvṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667905 (1.192):
mūrtiḥ sarva guṇotpattir nara nārāyaṇāv ṛṣī // BhP_04.01.052 // / yayor janmany ado viśvam abhyanandat sunirvṛtam /
BhP_04.01.053/2 manāṃsi kakubho vātāḥ praseduḥ sarito 'drayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667913 (1.788):
yayor janmany ado viśvam abhyanandat sunirvṛtam / / manāṃsi kakubho vātāḥ praseduḥ sarito 'drayaḥ // BhP_04.01.053 //
BhP_04.01.054/1 divy avādyanta tūryāṇi petuḥ kusuma-vṛṣṭayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667919 (0.0):
manāṃsi kakubho vātāḥ praseduḥ sarito 'drayaḥ // BhP_04.01.053 // / divy avādyanta tūryāṇi petuḥ kusuma vṛṣṭayaḥ /
BhP_04.01.054/2 munayas tuṣṭuvus tuṣṭā jagur gandharva-kinnarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667926 (0.0):
divy avādyanta tūryāṇi petuḥ kusuma vṛṣṭayaḥ / / munayas tuṣṭuvus tuṣṭā jagur gandharva kinnarāḥ // BhP_04.01.054 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379242 (0.037):
BhP_08.18.008/1 prītāścāpsaraso 'nṛtyan gandharvapravarā jaguḥ / BhP_08.18.008/3 tuṣṭuvurmunayo devā manavaḥ pitaro 'gnayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739409 (0.039):
prītāścāpsaraso 'nṛtyan gandharvapravarā jaguḥ / / tuṣṭuvurmunayo devā manavaḥ pitaro 'gnayaḥ // BhP_08.18.008 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358740 (0.043):
BhP_10.03.005/3 jāyamāne 'jane tasmin nedur dundubhayaḥ samam / BhP_10.03.006/1 jaguḥ kinnara gandharvās tuṣṭuvuḥ siddha cāraṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758709 (0.047):
jāyamāne 'jane tasmin nedur dundubhayaḥ samam // BhP_10.03.005 // / jaguḥ kinnara gandharvās tuṣṭuvuḥ siddha cāraṇāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375231 (0.054):
BhP_10.25.031/1 divi deva gaṇāḥ siddhāḥ sādhyā gandharva cāraṇāḥ / BhP_10.25.031/3 tuṣṭuvur mumucus tuṣṭāḥ puṣpa varṣāṇi pārthiva
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366359 (0.056):
devadundubhayo nedus $ tuṣṭuvurmunayaḥ prabhum & / jagurgandharvamukhyāś ca % nanṛtuścāpsarogaṇāḥ // LiP_1,102.59 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260120 (0.056):
devadundubhayo nedus tuṣṭuvurmunayaḥ prabhum / / jagurgandharvamukhyāś ca nanṛtuścāpsarogaṇāḥ // LiP_1,102.59 //
BhP_04.01.055/1 nṛtyanti sma striyo devya āsīt parama-maṅgalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667933 (0.0):
munayas tuṣṭuvus tuṣṭā jagur gandharva kinnarāḥ // BhP_04.01.054 // / nṛtyanti sma striyo devya āsīt parama maṅgalam /
BhP_04.01.055/2 devā brahmādayaḥ sarve upatasthur abhiṣṭavaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667940 (5.960):
nṛtyanti sma striyo devya āsīt parama maṅgalam / / devā brahmādayaḥ sarve upatasthur abhiṣṭavaiḥ // BhP_04.01.055 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10818686 (0.059):
ūcuś ca devās te sarve brahmādyā rantidevakam // RKS_63.24 //
BhP_04.01.056/0 devā ūcuḥ / BhP_04.01.056/1 yo māyayā viracitaṃ nijayātmanīdaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667948 (0.0):
devā brahmādayaḥ sarve upatasthur abhiṣṭavaiḥ // BhP_04.01.055 // / BhP_04.01.056/0 devā ūcuḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26546849 (0.044):
arhaṇenāvanata-śīrṣāṇa upatasthuḥ / BhP_05.03.004/0 ṛtvija ūcuḥ / BhP_05.03.004/1 arhasi muhur arhattamārhaṇam asmākam anupathānāṃ namo nama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2690868 (0.048):
arhaṇenāvanata śīrṣāṇa upatasthuḥ // BhP_05.03.003 //_* / BhP_05.03.004/0 ṛtvija ūcuḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389542 (0.054):
BhP_07.08.043/0 śrīṛṣaya ūcuḥ / BhP_07.08.043/1 tvaṃ nastapaḥ paramamāttha yadātmatejo
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526197 (0.055):
BhP_04.10.030/0 munaya ūcuḥ / BhP_04.10.030/1 auttānapāda bhagavāṃs tava śārṅgadhanvā
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22522947 (0.056):
BhP_04.07.044/4 yuṣmat-kathāmṛta-niṣevaka udvyudasyet / BhP_04.07.045/0 brāhmaṇā ūcuḥ / BhP_04.07.045/1 tvaṃ kratus tvaṃ havis tvaṃ hutāśaḥ svayaṃ tvaṃ hi mantraḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15408647 (0.058):
BhP_03.19.029/2 punaḥ katipayaiḥ sthānaṃ prapatsyete ha janmabhiḥ / BhP_03.19.030/0 devā ūcuḥ / BhP_03.19.030/1 namo namas te 'khila-yajña-tantave sthitau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2657578 (0.058):
punaḥ katipayaiḥ sthānaṃ prapatsyete ha janmabhiḥ // BhP_03.19.029 // / BhP_03.19.030/0 devā ūcuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671842 (0.059):
kṣipto 'py asad viṣaya lālasa ātma mohaṃ % yuṣmat kathāmṛta niṣevaka / udvyudasyet // BhP_04.07.044 //* / BhP_04.07.045/0 brāhmaṇā ūcuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723359 (0.059):
nārasiṃhāparaiḥ kim // BhP_07.08.042 //* / BhP_07.08.043/0 śrīṛṣaya ūcuḥ / tvaṃ nastapaḥ paramamāttha yadātmatejo $ yenedamādipuruṣātmagataṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16177761 (0.061):
ūcuḥ prāṅjalayaḥ sarve HV_App.I,42B.2488a / ūcuḥ prāñjalayaḥ sarve HV_App.I,27.23a
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674867 (0.061):
niśamya tasya munayaḥ śam āśaṃsan samāgatāḥ // BhP_04.10.029 // / BhP_04.10.030/0 munaya ūcuḥ / auttānapāda bhagavāṃs tava śārṅgadhanvā $ devaḥ kṣiṇotv avanatārti haro
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26809694 (0.063):
gateṣu daityasaṃgheṣu % devāḥ sarve 'nvamantrayan // BrP_106.13 // / {devā ūcuḥ: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26832419 (0.063):
nirindratvaṃ gate loke % devāḥ sarve nyamantrayan // BrP_129.20 // / {devā ūcuḥ: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11081008 (0.063):
gateṣu daityasaṃgheṣu devāḥ sarve 'nvamantrayan // BrP_106.13 // / {devā ūcuḥ: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11103730 (0.063):
nirindratvaṃ gate loke devāḥ sarve nyamantrayan // BrP_129.20 // / {devā ūcuḥ: }
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389669 (0.064):
BhP_07.08.047/2 tadvakṣaḥpāṭanenāsāṃ dattānanda namo 'stu te / BhP_07.08.048/0 śrīmanava ūcuḥ / BhP_07.08.048/1 manavo vayaṃ tava nideśakāriṇo ditijena deva
BhP_04.01.056/2 khe rūpa-bhedam iva tat-praticakṣaṇāya / BhP_04.01.056/3 etena dharma-sadane ṛṣi-mūrtinādya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667957 (0.022):
yo māyayā viracitaṃ nijayātmanīdaṃ $ khe rūpa bhedam iva
BhP_04.01.056/4 prāduścakāra puruṣāya namaḥ parasmai / BhP_04.01.057/1 so 'yaṃ sthiti-vyatikaropaśamāya sṛṣṭān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667966 (0.005):
etena dharma sadane ṛṣi mūrtinādya % prāduścakāra puruṣāya namaḥ parasmai
BhP_04.01.057/2 sattvena naḥ sura-gaṇān anumeya-tattvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667972 (1.192):
// BhP_04.01.056 //* / so 'yaṃ sthiti vyatikaropaśamāya sṛṣṭān $ sattvena naḥ sura gaṇān
BhP_04.01.057/3 dṛśyād adabhra-karuṇena vilokanena / BhP_04.01.057/4 yac chrī-niketam amalaṃ kṣipatāravindam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667982 (0.013):
so 'yaṃ sthiti vyatikaropaśamāya sṛṣṭān $ sattvena naḥ sura gaṇān / anumeya tattvaḥ & / dṛśyād adabhra karuṇena vilokanena % yac chrī niketam amalaṃ
BhP_04.01.058/1 evaṃ sura-gaṇais tāta bhagavantāv abhiṣṭutau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667988 (0.005):
dṛśyād adabhra karuṇena vilokanena % yac chrī niketam amalaṃ / kṣipatāravindam // BhP_04.01.057 //* / evaṃ sura gaṇais tāta bhagavantāv abhiṣṭutau /
BhP_04.01.058/2 labdhāvalokair yayatur arcitau gandhamādanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667994 (0.004):
evaṃ sura gaṇais tāta bhagavantāv abhiṣṭutau / / labdhāvalokair yayatur arcitau gandhamādanam // BhP_04.01.058 //
BhP_04.01.059/1 tāv imau vai bhagavato harer aṃśāv ihāgatau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668000 (1.192):
labdhāvalokair yayatur arcitau gandhamādanam // BhP_04.01.058 // / tāv imau vai bhagavato harer aṃśāv ihāgatau /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405186 (1.192):
caturthe tāv imau vai bhagavato harer aṃśāv ihāgatāv [BhP 4.1.57] ity
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10859655 (1.192):
tāv imau vai bhagavato harer aṃśāv ihāgatau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399448 (0.021):
ity atrāpi sarasvatī preritatayā aṃśena sarvāṃśena sahaivety arthaḥ | evam / tāv imau vai bhagavato harer aṃśāv ihāgatau |
BhP_04.01.059/2 bhāra-vyayāya ca bhuvaḥ kṛṣṇau yadu-kurūdvahau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668007 (0.0):
tāv imau vai bhagavato harer aṃśāv ihāgatau / / bhāra vyayāya ca bhuvaḥ kṛṣṇau yadu kurūdvahau // BhP_04.01.059 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399455 (0.0):
tāv imau vai bhagavato harer aṃśāv ihāgatau | / bhāra vyayāya ca bhuvaḥ kṛṣṇau yadu kurūdvahau || [BhP 4.1.59]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10859662 (0.0):
tāv imau vai bhagavato harer aṃśāv ihāgatau | / bhāra-vyayāya ca bhuvaḥ kṛṣṇau yadu-kurūdvahau // Lbh_1,5.3 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399487 (0.060):
praviṣṭavantāv ity arthaḥ | kīdṛśau kṛṣṇau ? bhuvo bhāra vyayāya | ca
BhP_04.01.060/1 svāhābhimāninaś cāgner ātmajāṃs trīn ajījanat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668014 (0.0):
bhāra vyayāya ca bhuvaḥ kṛṣṇau yadu kurūdvahau // BhP_04.01.059 // / svāhābhimāninaś cāgner ātmajāṃs trīn ajījanat /
BhP_04.01.060/2 pāvakaṃ pavamānaṃ ca śuciṃ ca huta-bhojanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668019 (0.004):
svāhābhimāninaś cāgner ātmajāṃs trīn ajījanat / / pāvakaṃ pavamānaṃ ca śuciṃ ca huta bhojanam // BhP_04.01.060 //
BhP_04.01.061/1 tebhyo 'gnayaḥ samabhavan catvāriṃśac ca pañca ca / BhP_04.01.061/2 ta evaikonapañcāśat sākaṃ pitṛ-pitāmahaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668028 (0.004):
pāvakaṃ pavamānaṃ ca śuciṃ ca huta bhojanam // BhP_04.01.060 // / tebhyo 'gnayaḥ samabhavan catvāriṃśac ca pañca ca /
BhP_04.01.062/1 vaitānike karmaṇi yan- nāmabhir brahma-vādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668035 (0.0):
ta evaikonapañcāśat sākaṃ pitṛ pitāmahaiḥ // BhP_04.01.061 // / vaitānike karmaṇi yan nāmabhir brahma vādibhiḥ /
BhP_04.01.062/2 āgneyya iṣṭayo yajñe nirūpyante 'gnayas tu te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668042 (0.0):
vaitānike karmaṇi yan nāmabhir brahma vādibhiḥ / / āgneyya iṣṭayo yajñe nirūpyante 'gnayas tu te // BhP_04.01.062 //
BhP_04.01.063/1 agniṣvāttā barhiṣadaḥ saumyāḥ pitara ājyapāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668047 (0.003):
āgneyya iṣṭayo yajñe nirūpyante 'gnayas tu te // BhP_04.01.062 // / agniṣvāttā barhiṣadaḥ saumyāḥ pitara ājyapāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3882205 (0.054):
svadhāmṛtena saumyena $ tarpayāmāsa vai pitṝn & / saumyā barhiṣadaḥ kāvyā % agniṣvāttāstathaiva ca // MatsP_141.13 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8921697 (0.054):
svadhāmṛtena saumyena tarpayāmāsa vai pitṝn / / saumyā barhiṣadaḥ kāvyā agniṣvāttāstathaiva ca // MatsP_141.13 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5117668 (0.055):
māsatṛptim avāpyāgryāṃ pitaraḥ santi nirvṛtāḥ / / saumyā barhiṣadaś caiva agniṣvāttāś ca te tridhā // ViP_2,12.13 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10130869 (0.055):
māsaṃ tṛptimavāpyāgryāṃ pitaraḥ santi nirvṛtāḥ / / saumyā barhiṣadaścaiva agniṣvāttāś ca te tridhā // ViP_2,12.13 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17944241 (0.061):
agniṣvāttā barhiṣado 'nagnayaḥ sāgnayaśca ye // MarkP_52.30 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391338 (0.061):
agniṣvāttā barhiṣado % 'nagnayaḥ sāgnayaś ca ye // ViP_1,10.18 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5098001 (0.061):
agniṣvāttā barhiṣado 'nagnayaḥ sāgnayaś ca ye // ViP_1,10.18 //
BhP_04.01.063/2 sāgnayo 'nagnayas teṣāṃ patnī dākṣāyaṇī svadhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668053 (0.0):
āgneyya iṣṭayo yajñe nirūpyante 'gnayas tu te // BhP_04.01.062 // / agniṣvāttā barhiṣadaḥ saumyāḥ pitara ājyapāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365818 (0.062):
pratyabdaṃ pārvaṇaṃ tatra kuryātāṃ kṣetrajaurasau // GarP_2,45.4 // / anagnayaḥ sāgnayo vā putrā vā pitaro 'pi vā /
BhP_04.01.064/1 tebhyo dadhāra kanye dve vayunāṃ dhāriṇīṃ svadhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668061 (1.788):
sāgnayo 'nagnayas teṣāṃ patnī dākṣāyaṇī svadhā // BhP_04.01.063 // / tebhyo dadhāra kanye dve vayunāṃ dhāriṇīṃ svadhā /
BhP_04.01.064/2 ubhe te brahma-vādinyau jñāna-vijñāna-pārage
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668066 (0.0):
tebhyo dadhāra kanye dve vayunāṃ dhāriṇīṃ svadhā / / ubhe te brahma vādinyau jñāna vijñāna pārage // BhP_04.01.064 //
BhP_04.01.065/1 bhavasya patnī tu satī bhavaṃ devam anuvratā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668074 (0.0):
ubhe te brahma vādinyau jñāna vijñāna pārage // BhP_04.01.064 // / bhavasya patnī tu satī bhavaṃ devam anuvratā /
BhP_04.01.065/2 ātmanaḥ sadṛśaṃ putraṃ na lebhe guṇa-śīlataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668082 (0.0):
bhavasya patnī tu satī bhavaṃ devam anuvratā / / ātmanaḥ sadṛśaṃ putraṃ na lebhe guṇa śīlataḥ // BhP_04.01.065 //
BhP_04.01.066/1 pitary apratirūpe sve bhavāyānāgase ruṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668088 (0.0):
ātmanaḥ sadṛśaṃ putraṃ na lebhe guṇa śīlataḥ // BhP_04.01.065 // / pitary apratirūpe sve bhavāyānāgase ruṣā /
BhP_04.01.066/2 aprauḍhaivātmanātmānam ajahād yoga-saṃyutā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668095 (0.008):
pitary apratirūpe sve bhavāyānāgase ruṣā / / aprauḍhaivātmanātmānam ajahād yoga saṃyutā // BhP_04.01.066 //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2192888 (0.059):
"ātmā" | "ātmanā" svayam | "praharaty" ātmānaṃ | durvikalpair iti śeṣaḥ |"
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18273752 (0.064):
[128] atha tāṃ paśyantāv eva prema vaśyaṃ tāv ātmānam ajānantāv ātmanā / kṛṣṇa eva sāntvayāmāsa, sāntvitau ca tau taṃ ca tāṃ ca nicāyya
BhP_04.02.001/0 vidura uvāca / BhP_04.02.001/1 bhave śīlavatāṃ śreṣṭhe dakṣo duhitṛ-vatsalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668104 (0.0):
aprauḍhaivātmanātmānam ajahād yoga saṃyutā // BhP_04.01.066 // / BhP_04.02.001/0 vidura uvāca
BhP_04.02.001/2 vidveṣam akarot kasmād anādṛtyātmajāṃ satīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668110 (0.0):
bhave śīlavatāṃ śreṣṭhe dakṣo duhitṛ vatsalaḥ / / vidveṣam akarot kasmād anādṛtyātmajāṃ satīm // BhP_04.02.001 //
BhP_04.02.002/1 kas taṃ carācara-guruṃ nirvairaṃ śānta-vigraham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668115 (0.0):
vidveṣam akarot kasmād anādṛtyātmajāṃ satīm // BhP_04.02.001 // / kas taṃ carācara guruṃ nirvairaṃ śānta vigraham /
BhP_04.02.002/2 ātmārāmaṃ kathaṃ dveṣṭi jagato daivataṃ mahat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668122 (0.0):
kas taṃ carācara guruṃ nirvairaṃ śānta vigraham / / ātmārāmaṃ kathaṃ dveṣṭi jagato daivataṃ mahat // BhP_04.02.002 //
BhP_04.02.003/1 etad ākhyāhi me brahman jāmātuḥ śvaśurasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668129 (0.005):
ātmārāmaṃ kathaṃ dveṣṭi jagato daivataṃ mahat // BhP_04.02.002 // / etad ākhyāhi me brahman jāmātuḥ śvaśurasya ca /
BhP_04.02.003/2 vidveṣas tu yataḥ prāṇāṃs tatyaje dustyajān satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668135 (0.0):
etad ākhyāhi me brahman jāmātuḥ śvaśurasya ca / / vidveṣas tu yataḥ prāṇāṃs tatyaje dustyajān satī // BhP_04.02.003 //
BhP_04.02.004/0 maitreya uvāca / BhP_04.02.004/1 purā viśva-sṛjāṃ satre sametāḥ paramarṣayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668145 (0.0):
vidveṣas tu yataḥ prāṇāṃs tatyaje dustyajān satī // BhP_04.02.003 // / BhP_04.02.004/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397562 (0.038):
anyaiḥ / BhP_03.04.011/2 satre purā viśva-sṛjāṃ vasūnāṃ mat-siddhi-kāmena vaso
BhP_04.02.004/2 tathāmara-gaṇāḥ sarve sānugā munayo 'gnayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668153 (0.0):
purā viśva sṛjāṃ satre sametāḥ paramarṣayaḥ / / tathāmara gaṇāḥ sarve sānugā munayo 'gnayaḥ // BhP_04.02.004 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19711841 (0.053):
01,203.008a tato devagaṇāḥ sarve te caiva paramarṣayaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17824810 (0.064):
na me iti | sura gaṇā brahmādayo maharṣayaś ca sanakādayaḥ me prabhavaṃ
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12540421 (0.064):
na me iti | sura-gaṇā brahmādayo maharṣayaś ca sanakādayaḥ me prabhavaṃ
BhP_04.02.005/1 tatra praviṣṭam ṛṣayo dṛṣṭvārkam iva rociṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668158 (0.004):
tathāmara gaṇāḥ sarve sānugā munayo 'gnayaḥ // BhP_04.02.004 // / tatra praviṣṭam ṛṣayo dṛṣṭvārkam iva rociṣā /
BhP_04.02.005/2 bhrājamānaṃ vitimiraṃ kurvantaṃ tan mahat sadaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668163 (0.005):
tatra praviṣṭam ṛṣayo dṛṣṭvārkam iva rociṣā / / bhrājamānaṃ vitimiraṃ kurvantaṃ tan mahat sadaḥ // BhP_04.02.005 //
BhP_04.02.006/1 udatiṣṭhan sadasyās te sva-dhiṣṇyebhyaḥ sahāgnayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668170 (1.192):
bhrājamānaṃ vitimiraṃ kurvantaṃ tan mahat sadaḥ // BhP_04.02.005 // / udatiṣṭhan sadasyās te sva dhiṣṇyebhyaḥ sahāgnayaḥ /
BhP_04.02.006/2 ṛte viriñcāṃ śarvaṃ ca tad-bhāsākṣipta-cetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668178 (1.192):
udatiṣṭhan sadasyās te sva dhiṣṇyebhyaḥ sahāgnayaḥ / / ṛte viriñcāṃ śarvaṃ ca tad bhāsākṣipta cetasaḥ // BhP_04.02.006 //
BhP_04.02.007/1 sadasas-patibhir dakṣo bhagavān sādhu sat-kṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668185 (0.0):
ṛte viriñcāṃ śarvaṃ ca tad bhāsākṣipta cetasaḥ // BhP_04.02.006 // / sadasas patibhir dakṣo bhagavān sādhu sat kṛtaḥ /
BhP_04.02.007/2 ajaṃ loka-guruṃ natvā niṣasāda tad-ājñayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668192 (0.0):
sadasas patibhir dakṣo bhagavān sādhu sat kṛtaḥ / / ajaṃ loka guruṃ natvā niṣasāda tad ājñayā // BhP_04.02.007 //
BhP_04.02.008/1 prāṅ-niṣaṇṇaṃ mṛḍaṃ dṛṣṭvā nāmṛṣyat tad-anādṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668199 (0.006):
ajaṃ loka guruṃ natvā niṣasāda tad ājñayā // BhP_04.02.007 // / prāṅ niṣaṇṇaṃ mṛḍaṃ dṛṣṭvā nāmṛṣyat tad anādṛtaḥ /
BhP_04.02.008/2 uvāca vāmaṃ cakṣurbhyām abhivīkṣya dahann iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668205 (0.0):
prāṅ niṣaṇṇaṃ mṛḍaṃ dṛṣṭvā nāmṛṣyat tad anādṛtaḥ / / uvāca vāmaṃ cakṣurbhyām abhivīkṣya dahann iva // BhP_04.02.008 //
BhP_04.02.009/1 śrūyatāṃ brahmarṣayo me saha-devāḥ sahāgnayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668213 (0.0):
uvāca vāmaṃ cakṣurbhyām abhivīkṣya dahann iva // BhP_04.02.008 // / śrūyatāṃ brahmarṣayo me saha devāḥ sahāgnayaḥ /
BhP_04.02.009/2 sādhūnāṃ bruvato vṛttaṃ nājñānān na ca matsarāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668221 (0.0):
śrūyatāṃ brahmarṣayo me saha devāḥ sahāgnayaḥ / / sādhūnāṃ bruvato vṛttaṃ nājñānān na ca matsarāt // BhP_04.02.009 //
BhP_04.02.010/1 ayaṃ tu loka-pālānāṃ yaśo-ghno nirapatrapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668227 (0.0):
sādhūnāṃ bruvato vṛttaṃ nājñānān na ca matsarāt // BhP_04.02.009 // / ayaṃ tu loka pālānāṃ yaśo ghno nirapatrapaḥ /
BhP_04.02.010/2 sadbhir ācaritaḥ panthā yena stabdhena dūṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668234 (0.0):
ayaṃ tu loka pālānāṃ yaśo ghno nirapatrapaḥ / / sadbhir ācaritaḥ panthā yena stabdhena dūṣitaḥ // BhP_04.02.010 //
BhP_04.02.011/1 eṣa me śiṣyatāṃ prāpto yan me duhitur agrahīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668242 (0.0):
sadbhir ācaritaḥ panthā yena stabdhena dūṣitaḥ // BhP_04.02.010 // / eṣa me śiṣyatāṃ prāpto yan me duhitur agrahīt /
BhP_04.02.011/2 pāṇiṃ viprāgni-mukhataḥ sāvitryā iva sādhuvat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668249 (0.0):
eṣa me śiṣyatāṃ prāpto yan me duhitur agrahīt / / pāṇiṃ viprāgni mukhataḥ sāvitryā iva sādhuvat // BhP_04.02.011 //
BhP_04.02.012/1 gṛhītvā mṛga-śāvākṣyāḥ pāṇiṃ markaṭa-locanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668257 (0.0):
pāṇiṃ viprāgni mukhataḥ sāvitryā iva sādhuvat // BhP_04.02.011 // / gṛhītvā mṛga śāvākṣyāḥ pāṇiṃ markaṭa locanaḥ /
BhP_04.02.012/2 pratyutthānābhivādārhe vācāpy akṛta nocitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668264 (1.192):
gṛhītvā mṛga śāvākṣyāḥ pāṇiṃ markaṭa locanaḥ / / pratyutthānābhivādārhe vācāpy akṛta nocitam // BhP_04.02.012 //
BhP_04.02.013/1 lupta-kriyāyāśucaye mānine bhinna-setave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668271 (1.192):
pratyutthānābhivādārhe vācāpy akṛta nocitam // BhP_04.02.012 // / lupta kriyāyāśucaye mānine bhinna setave /
BhP_04.02.013/2 anicchann apy adāṃ bālāṃ śūdrāyevośatīṃ giram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668277 (0.0):
lupta kriyāyāśucaye mānine bhinna setave / / anicchann apy adāṃ bālāṃ śūdrāyevośatīṃ giram // BhP_04.02.013 //
BhP_04.02.014/1 pretāvāseṣu ghoreṣu pretair bhūta-gaṇair vṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668285 (0.0):
anicchann apy adāṃ bālāṃ śūdrāyevośatīṃ giram // BhP_04.02.013 // / pretāvāseṣu ghoreṣu pretair bhūta gaṇair vṛtaḥ /
BhP_04.02.014/2 aṭaty unmattavan nagno vyupta-keśo hasan rudan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668294 (0.0):
pretāvāseṣu ghoreṣu pretair bhūta gaṇair vṛtaḥ / / aṭaty unmattavan nagno vyupta keśo hasan rudan // BhP_04.02.014 //
BhP_04.02.015/1 citā-bhasma-kṛta-snānaḥ preta-sraṅ-nrasthi-bhūṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668303 (0.0):
aṭaty unmattavan nagno vyupta keśo hasan rudan // BhP_04.02.014 // / citā bhasma kṛta snānaḥ preta sraṅ nrasthi bhūṣaṇaḥ /
BhP_04.02.015/2 śivāpadeśo hy aśivo matto matta-jana-priyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668310 (0.0):
citā bhasma kṛta snānaḥ preta sraṅ nrasthi bhūṣaṇaḥ / / śivāpadeśo hy aśivo matto matta jana priyaḥ /
BhP_04.02.015/3 patiḥ pramatha-nāthānāṃ tamo-mātrātmakātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668317 (0.0):
śivāpadeśo hy aśivo matto matta jana priyaḥ / / patiḥ pramatha nāthānāṃ tamo mātrātmakātmanām // BhP_04.02.015 //
BhP_04.02.016/1 tasmā unmāda-nāthāya naṣṭa-śaucāya durhṛde
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668323 (0.004):
patiḥ pramatha nāthānāṃ tamo mātrātmakātmanām // BhP_04.02.015 // / tasmā unmāda nāthāya naṣṭa śaucāya durhṛde /
BhP_04.02.016/2 dattā bata mayā sādhvī codite parameṣṭhinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668329 (0.005):
tasmā unmāda nāthāya naṣṭa śaucāya durhṛde / / dattā bata mayā sādhvī codite parameṣṭhinā // BhP_04.02.016 //
BhP_04.02.017/0 maitreya uvāca / BhP_04.02.017/1 vinindyaivaṃ sa giriśam apratīpam avasthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668338 (5.960):
dattā bata mayā sādhvī codite parameṣṭhinā // BhP_04.02.016 // / BhP_04.02.017/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22518198 (0.058):
BhP_04.01.017/0 maitreya uvāca / BhP_04.01.017/1 brahmaṇā coditaḥ sṛṣṭāv atrir brahma-vidāṃ varaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667396 (0.060):
kiñcic cikīrṣavo jātā etad ākhyāhi me guro // BhP_04.01.016 // / BhP_04.01.017/0 maitreya uvāca / brahmaṇā coditaḥ sṛṣṭāv atrir brahma vidāṃ varaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529937 (0.061):
BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.001/1 evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678355 (0.061):
BhP_04.16.027 // / BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa karmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521124 (0.062):
BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.06.001/1 atha deva-gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2677575 (0.062):
yenāharaj jāyamāno vena kalmaṣam ulbaṇam // BhP_04.14.046 // / BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670145 (0.063):
tad deva yajanaṃ dagdhvā prātiṣṭhad guhyakālayam // BhP_04.05.026 // / BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / atha deva gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529105 (0.063):
BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.15.001/1 atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525301 (0.063):
BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
BhP_04.02.017/2 dakṣo 'thāpa upaspṛśya kruddhaḥ śaptuṃ pracakrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668345 (0.0):
vinindyaivaṃ sa giriśam apratīpam avasthitam / / dakṣo 'thāpa upaspṛśya kruddhaḥ śaptuṃ pracakrame // BhP_04.02.017 //
BhP_04.02.018/1 ayaṃ tu deva-yajana indropendrādibhir bhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668352 (0.0):
dakṣo 'thāpa upaspṛśya kruddhaḥ śaptuṃ pracakrame // BhP_04.02.017 // / ayaṃ tu deva yajana indropendrādibhir bhavaḥ /
BhP_04.02.018/2 saha bhāgaṃ na labhatāṃ devair deva-gaṇādhamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668361 (0.0):
ayaṃ tu deva yajana indropendrādibhir bhavaḥ / / saha bhāgaṃ na labhatāṃ devair deva gaṇādhamaḥ // BhP_04.02.018 //
BhP_04.02.019/1 niṣidhyamānaḥ sa sadasya-mukhyair dakṣo giritrāya visṛjya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668368 (0.0):
saha bhāgaṃ na labhatāṃ devair deva gaṇādhamaḥ // BhP_04.02.018 // / niṣidhyamānaḥ sa sadasya mukhyair dakṣo giritrāya visṛjya śāpam /
śāpam / BhP_04.02.019/2 tasmād viniṣkramya vivṛddha-manyur jagāma kauravya nijaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668375 (0.0):
niṣidhyamānaḥ sa sadasya mukhyair dakṣo giritrāya visṛjya śāpam / / tasmād viniṣkramya vivṛddha manyur jagāma kauravya nijaṃ niketanam //
niketanam / BhP_04.02.020/1 vijñāya śāpaṃ giriśānugāgraṇīr nandīśvaro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668383 (0.0):
tasmād viniṣkramya vivṛddha manyur jagāma kauravya nijaṃ niketanam // / BhP_04.02.019 // / vijñāya śāpaṃ giriśānugāgraṇīr nandīśvaro roṣa kaṣāya dūṣitaḥ /
roṣa-kaṣāya-dūṣitaḥ / BhP_04.02.020/2 dakṣāya śāpaṃ visasarja dāruṇaṃ ye cānvamodaṃs
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668393 (0.0):
vijñāya śāpaṃ giriśānugāgraṇīr nandīśvaro roṣa kaṣāya dūṣitaḥ /
tad-avācyatāṃ dvijāḥ / BhP_04.02.021/1 ya etan martyam uddiśya bhagavaty apratidruhi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668400 (0.0):
dakṣāya śāpaṃ visasarja dāruṇaṃ ye cānvamodaṃs tad avācyatāṃ dvijāḥ //
BhP_04.02.021/2 druhyaty ajñaḥ pṛthag-dṛṣṭis tattvato vimukho bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668407 (0.0):
ya etan martyam uddiśya bhagavaty apratidruhi / / druhyaty ajñaḥ pṛthag dṛṣṭis tattvato vimukho bhavet // BhP_04.02.021 //
BhP_04.02.022/1 gṛheṣu kūṭa-dharmeṣu sakto grāmya-sukhecchayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668415 (0.0):
druhyaty ajñaḥ pṛthag dṛṣṭis tattvato vimukho bhavet // BhP_04.02.021 // / gṛheṣu kūṭa dharmeṣu sakto grāmya sukhecchayā /
BhP_04.02.022/2 karma-tantraṃ vitanute veda-vāda-vipanna-dhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668423 (0.0):
gṛheṣu kūṭa dharmeṣu sakto grāmya sukhecchayā / / karma tantraṃ vitanute veda vāda vipanna dhīḥ // BhP_04.02.022 //
BhP_04.02.023/1 buddhyā parābhidhyāyinyā vismṛtātma-gatiḥ paśuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668430 (0.0):
karma tantraṃ vitanute veda vāda vipanna dhīḥ // BhP_04.02.022 // / buddhyā parābhidhyāyinyā vismṛtātma gatiḥ paśuḥ /
BhP_04.02.023/2 strī-kāmaḥ so 'stv atitarāṃ dakṣo basta-mukho 'cirāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668438 (0.0):
buddhyā parābhidhyāyinyā vismṛtātma gatiḥ paśuḥ / / strī kāmaḥ so 'stv atitarāṃ dakṣo basta mukho 'cirāt // BhP_04.02.023 //
BhP_04.02.024/1 vidyā-buddhir avidyāyāṃ karmamayyām asau jaḍaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668445 (1.192):
strī kāmaḥ so 'stv atitarāṃ dakṣo basta mukho 'cirāt // BhP_04.02.023 // / vidyā buddhir avidyāyāṃ karmamayyām asau jaḍaḥ /
BhP_04.02.024/2 saṃsarantv iha ye cāmum anu śarvāvamāninam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668452 (0.0):
vidyā buddhir avidyāyāṃ karmamayyām asau jaḍaḥ / / saṃsarantv iha ye cāmum anu śarvāvamāninam // BhP_04.02.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904842 (0.0):
śāpaḥ | saṃsarantv iha ye cāmum anu śarvāvamāninam [BhP 4.2.24] iti | idam
BhP_04.02.025/1 giraḥ śrutāyāḥ puṣpiṇyā madhu-gandhena bhūriṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668458 (0.0):
saṃsarantv iha ye cāmum anu śarvāvamāninam // BhP_04.02.024 // / giraḥ śrutāyāḥ puṣpiṇyā madhu gandhena bhūriṇā /
BhP_04.02.025/2 mathnā conmathitātmānaḥ sammuhyantu hara-dviṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668465 (0.0):
giraḥ śrutāyāḥ puṣpiṇyā madhu gandhena bhūriṇā / / mathnā conmathitātmānaḥ sammuhyantu hara dviṣaḥ // BhP_04.02.025 //
BhP_04.02.026/1 sarva-bhakṣā dvijā vṛttyai dhṛta-vidyā-tapo-vratāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668473 (0.0):
mathnā conmathitātmānaḥ sammuhyantu hara dviṣaḥ // BhP_04.02.025 // / sarva bhakṣā dvijā vṛttyai dhṛta vidyā tapo vratāḥ /
BhP_04.02.026/2 vitta-dehendriyārāmā yācakā vicarantv iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668480 (0.0):
sarva bhakṣā dvijā vṛttyai dhṛta vidyā tapo vratāḥ / / vitta dehendriyārāmā yācakā vicarantv iha // BhP_04.02.026 //
BhP_04.02.027/1 tasyaivaṃ vadataḥ śāpaṃ śrutvā dvija-kulāya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668487 (0.0):
vitta dehendriyārāmā yācakā vicarantv iha // BhP_04.02.026 // / tasyaivaṃ vadataḥ śāpaṃ śrutvā dvija kulāya vai /
BhP_04.02.027/2 bhṛguḥ pratyasṛjac chāpaṃ brahma-daṇḍaṃ duratyayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668493 (0.0):
tasyaivaṃ vadataḥ śāpaṃ śrutvā dvija kulāya vai / / bhṛguḥ pratyasṛjac chāpaṃ brahma daṇḍaṃ duratyayam // BhP_04.02.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904322 (0.0):
bhṛgu śāpo duratyayaḥ | yathā caturthe / bhṛguḥ pratyasṛjac chāpaṃ brahma daṇḍaṃ duratyayam |
BhP_04.02.028/1 bhava-vrata-dharā ye ca ye ca tān samanuvratāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668500 (1.192):
bhṛguḥ pratyasṛjac chāpaṃ brahma daṇḍaṃ duratyayam // BhP_04.02.027 // / bhava vrata dharā ye ca ye ca tān samanuvratāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904328 (1.192):
bhṛguḥ pratyasṛjac chāpaṃ brahma daṇḍaṃ duratyayam | / bhava vrata dharā ye ca ye ca tān samanuvratāḥ |
BhP_04.02.028/2 pāṣaṇḍinas te bhavantu sac-chāstra-paripanthinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668506 (0.005):
bhava vrata dharā ye ca ye ca tān samanuvratāḥ / / pāṣaṇḍinas te bhavantu sac chāstra paripanthinaḥ // BhP_04.02.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904333 (0.008):
bhava vrata dharā ye ca ye ca tān samanuvratāḥ | / pāṣaṇḍinas te bhavantu sac chāstra paripanthinaḥ || [BhP 4.2.27 28]
BhP_04.02.029/1 naṣṭa-śaucā mūḍha-dhiyo jaṭā-bhasmāsthi-dhāriṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668514 (0.0):
pāṣaṇḍinas te bhavantu sac chāstra paripanthinaḥ // BhP_04.02.028 // / naṣṭa śaucā mūḍha dhiyo jaṭā bhasmāsthi dhāriṇaḥ /
BhP_04.02.029/2 viśantu śiva-dīkṣāyāṃ yatra daivaṃ surāsavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668519 (0.005):
naṣṭa śaucā mūḍha dhiyo jaṭā bhasmāsthi dhāriṇaḥ / / viśantu śiva dīkṣāyāṃ yatra daivaṃ surāsavam // BhP_04.02.029 //
BhP_04.02.030/1 brahma ca brāhmaṇāṃś caiva yad yūyaṃ parinindatha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668525 (0.005):
viśantu śiva dīkṣāyāṃ yatra daivaṃ surāsavam // BhP_04.02.029 // / brahma ca brāhmaṇāṃś caiva yad yūyaṃ parinindatha /
BhP_04.02.030/2 setuṃ vidhāraṇaṃ puṃsām ataḥ pāṣaṇḍam āśritāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668530 (0.004):
brahma ca brāhmaṇāṃś caiva yad yūyaṃ parinindatha / / setuṃ vidhāraṇaṃ puṃsām ataḥ pāṣaṇḍam āśritāḥ // BhP_04.02.030 //
BhP_04.02.031/1 eṣa eva hi lokānāṃ śivaḥ panthāḥ sanātanaḥ / BhP_04.02.031/2 yaṃ pūrve cānusantasthur yat-pramāṇaṃ janārdanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668541 (1.192):
setuṃ vidhāraṇaṃ puṃsām ataḥ pāṣaṇḍam āśritāḥ // BhP_04.02.030 // / eṣa eva hi lokānāṃ śivaḥ panthāḥ sanātanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904390 (1.192):
janārdanasyaiva veda mūlatvam uktam / eṣa eva hi lokānāṃ śivaḥ panthāḥ sanātanaḥ |
BhP_04.02.032/1 tad brahma paramaṃ śuddhaṃ satāṃ vartma sanātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668548 (1.192):
yaṃ pūrve cānusantasthur yat pramāṇaṃ janārdanaḥ // BhP_04.02.031 // / tad brahma paramaṃ śuddhaṃ satāṃ vartma sanātanam /
BhP_04.02.032/2 vigarhya yāta pāṣaṇḍaṃ daivaṃ vo yatra bhūta-rāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668555 (0.0):
tad brahma paramaṃ śuddhaṃ satāṃ vartma sanātanam / / vigarhya yāta pāṣaṇḍaṃ daivaṃ vo yatra bhūta rāṭ // BhP_04.02.032 //
BhP_04.02.033/0 maitreya uvāca / BhP_04.02.033/1 tasyaivaṃ vadataḥ śāpaṃ bhṛgoḥ sa bhagavān bhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668565 (0.0):
vigarhya yāta pāṣaṇḍaṃ daivaṃ vo yatra bhūta rāṭ // BhP_04.02.032 // / BhP_04.02.033/0 maitreya uvāca
BhP_04.02.033/2 niścakrāma tataḥ kiñcid vimanā iva sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668571 (0.0):
tasyaivaṃ vadataḥ śāpaṃ bhṛgoḥ sa bhagavān bhavaḥ / / niścakrāma tataḥ kiñcid vimanā iva sānugaḥ // BhP_04.02.033 //
BhP_04.02.034/1 te 'pi viśva-sṛjaḥ satraṃ sahasra-parivatsarān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668577 (0.004):
niścakrāma tataḥ kiñcid vimanā iva sānugaḥ // BhP_04.02.033 // / te 'pi viśva sṛjaḥ satraṃ sahasra parivatsarān /
BhP_04.02.034/2 saṃvidhāya maheṣvāsa yatrejya ṛṣabho hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668583 (1.192):
te 'pi viśva sṛjaḥ satraṃ sahasra parivatsarān / / saṃvidhāya maheṣvāsa yatrejya ṛṣabho hariḥ // BhP_04.02.034 //
BhP_04.02.035/1 āplutyāvabhṛthaṃ yatra gaṅgā yamunayānvitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668589 (0.004):
saṃvidhāya maheṣvāsa yatrejya ṛṣabho hariḥ // BhP_04.02.034 // / āplutyāvabhṛthaṃ yatra gaṅgā yamunayānvitā /
BhP_04.02.035/2 virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668597 (0.0):
āplutyāvabhṛthaṃ yatra gaṅgā yamunayānvitā / / virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ // BhP_04.02.035 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10347781 (0.064):
12,193.030c āmantrya taṃ tato devā yayuḥ svaṃ svaṃ niveśanam / 12,193.031a te ca sarve mahātmāno dharmaṃ satkṛtya tatra vai
BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.03.001/1 sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668606 (0.0):
virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ // BhP_04.02.035 // / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531006 (0.026):
BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.19.001/1 athādīkṣata rājā tu hayamedha-śatena saḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403681 (0.032):
BhP_03.13.005/2 prahṛṣṭa-romā bhagavat-kathāyāṃ praṇīyamāno munir / abhyacaṣṭa / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca / BhP_03.13.006/1 yadā sva-bhāryayā sārdhaṃ jātaḥ svāyambhuvo manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652988 (0.032):
prahṛṣṭa romā bhagavat kathāyāṃ praṇīyamāno munir abhyacaṣṭa // / BhP_03.13.005 // / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679355 (0.033):
yathā sukhaṃ vasanti sma tatra tatrākutobhayāḥ // BhP_04.18.032 // / BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / athādīkṣata rājā tu hayamedha śatena saḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22522061 (0.033):
BhP_04.07.005/2 bhavantv adhvaryavaś cānye basta-śmaśrur bhṛgur bhavet / BhP_04.07.006/0 maitreya uvāca / BhP_04.07.006/1 tadā sarvāṇi bhūtāni śrutvā mīḍhuṣṭamoditam
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524321 (0.034):
BhP_04.08.069/2 aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava / BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.070/1 iti devarṣiṇā proktaṃ viśrutya jagatī-patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673127 (0.034):
aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava // BhP_04.08.069 // / BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671023 (0.041):
bhavantv adhvaryavaś cānye basta śmaśrur bhṛgur bhavet // BhP_04.07.005 // / BhP_04.07.006/0 maitreya uvāca / tadā sarvāṇi bhūtāni śrutvā mīḍhuṣṭamoditam /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529937 (0.041):
BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.001/1 evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678355 (0.041):
BhP_04.16.027 // / BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa karmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523625 (0.044):
BhP_04.08.023/2 yo mṛgyate hasta-gṛhīta-padmayā śriyetarair aṅga / vimṛgyamāṇayā / BhP_04.08.024/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.024/1 evaṃ sañjalpitaṃ mātur ākarṇyārthāgamaṃ vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672478 (0.044):
yo mṛgyate hasta gṛhīta padmayā śriyetarair aṅga vimṛgyamāṇayā // / BhP_04.08.023 // / BhP_04.08.024/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525301 (0.044):
BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529105 (0.045):
BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.15.001/1 atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540229 (0.047):
BhP_04.29.079/2 paśyaṃs tad-ātmakaṃ viśvaṃ sthity-utpatty-apyayā yataḥ / BhP_04.29.080/0 maitreya uvāca / BhP_04.29.080/1 bhāgavata-mukhyo bhagavān nārado haṃsayor gatim
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407175 (0.049):
BhP_03.16.037/4 tatrāsmadīya-vimṛśena kiyān ihārthaḥ / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca / BhP_03.17.001/1 niśamyātma-bhuvā gītaṃ kāraṇaṃ śaṅkayojjhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656196 (0.049):
ihārthaḥ // BhP_03.16.037 //* / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418435 (0.049):
BhP_11.13.017/3 katham anyonya-santyāgo mumukṣor atititīrṣoḥ / BhP_11.13.018/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.018/1 evaṃ pṛṣṭo mahā-devaḥ svayambhūr bhūta-bhāvanaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427657 (0.049):
BhP_11.26.025/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.26.025/1 evaṃ pragāyan nṛpa-deva-devaḥ sa urvaśī-lokam atho vihāya
BhP_04.03.001/2 jāmātuḥ śvaśurasyāpi sumahān aticakrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668611 (0.0):
sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ / / jāmātuḥ śvaśurasyāpi sumahān aticakrame // BhP_04.03.001 //
BhP_04.03.002/1 yadābhiṣikto dakṣas tu brahmaṇā parameṣṭhinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668618 (0.0):
jāmātuḥ śvaśurasyāpi sumahān aticakrame // BhP_04.03.001 // / yadābhiṣikto dakṣas tu brahmaṇā parameṣṭhinā /
BhP_04.03.002/2 prajāpatīnāṃ sarveṣām ādhipatye smayo 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668624 (0.004):
yadābhiṣikto dakṣas tu brahmaṇā parameṣṭhinā / / prajāpatīnāṃ sarveṣām ādhipatye smayo 'bhavat // BhP_04.03.002 //
BhP_04.03.003/1 iṣṭvā sa vājapeyena brahmiṣṭhān abhibhūya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668628 (0.006):
prajāpatīnāṃ sarveṣām ādhipatye smayo 'bhavat // BhP_04.03.002 // / iṣṭvā sa vājapeyena brahmiṣṭhān abhibhūya ca /
BhP_04.03.003/2 bṛhaspati-savaṃ nāma samārebhe kratūttamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668636 (1.788):
iṣṭvā sa vājapeyena brahmiṣṭhān abhibhūya ca / / bṛhaspati savaṃ nāma samārebhe kratūttamam // BhP_04.03.003 //
BhP_04.03.004/1 tasmin brahmarṣayaḥ sarve devarṣi-pitṛ-devatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668642 (0.0):
bṛhaspati savaṃ nāma samārebhe kratūttamam // BhP_04.03.003 // / tasmin brahmarṣayaḥ sarve devarṣi pitṛ devatāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410111 (0.048):
BhP_10.75.025/3 brahma kṣatriya viṭ śudrā rājāno ye samāgatāḥ / BhP_10.75.026/1 devarṣi pitṛ bhūtāni loka pālāḥ sahānugāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2806351 (0.051):
brahma kṣatriya viṭ śudrā rājāno ye samāgatāḥ // BhP_10.75.025 // / devarṣi pitṛ bhūtāni loka pālāḥ sahānugāḥ /
BhP_04.03.004/2 āsan kṛta-svastyayanās tat-patnyaś ca sa-bhartṛkāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668648 (0.0):
tasmin brahmarṣayaḥ sarve devarṣi pitṛ devatāḥ / / āsan kṛta svastyayanās tat patnyaś ca sa bhartṛkāḥ // BhP_04.03.004 //
BhP_04.03.005/1 tad upaśrutya nabhasi khe-carāṇāṃ prajalpatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668654 (0.0):
āsan kṛta svastyayanās tat patnyaś ca sa bhartṛkāḥ // BhP_04.03.004 // / tad upaśrutya nabhasi khe carāṇāṃ prajalpatām /
BhP_04.03.005/2 satī dākṣāyaṇī devī pitṛ-yajña-mahotsavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668661 (0.0):
tad upaśrutya nabhasi khe carāṇāṃ prajalpatām / / satī dākṣāyaṇī devī pitṛ yajña mahotsavam // BhP_04.03.005 //
BhP_04.03.006/1 vrajantīḥ sarvato digbhya upadeva-vara-striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668668 (0.0):
satī dākṣāyaṇī devī pitṛ yajña mahotsavam // BhP_04.03.005 // / vrajantīḥ sarvato digbhya upadeva vara striyaḥ /
BhP_04.03.006/2 vimāna-yānāḥ sa-preṣṭhā niṣka-kaṇṭhīḥ suvāsasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668677 (0.0):
vrajantīḥ sarvato digbhya upadeva vara striyaḥ / / vimāna yānāḥ sa preṣṭhā niṣka kaṇṭhīḥ suvāsasaḥ // BhP_04.03.006 //
BhP_04.03.007/1 dṛṣṭvā sva-nilayābhyāśe lolākṣīr mṛṣṭa-kuṇḍalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668685 (0.0):
vimāna yānāḥ sa preṣṭhā niṣka kaṇṭhīḥ suvāsasaḥ // BhP_04.03.006 // / dṛṣṭvā sva nilayābhyāśe lolākṣīr mṛṣṭa kuṇḍalāḥ /
BhP_04.03.007/2 patiṃ bhūta-patiṃ devam autsukyād abhyabhāṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668692 (0.0):
dṛṣṭvā sva nilayābhyāśe lolākṣīr mṛṣṭa kuṇḍalāḥ / / patiṃ bhūta patiṃ devam autsukyād abhyabhāṣata // BhP_04.03.007 //
BhP_04.03.008/0 saty uvāca / BhP_04.03.008/1 prajāpates te śvaśurasya sāmprataṃ niryāpito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668699 (0.0):
patiṃ bhūta patiṃ devam autsukyād abhyabhāṣata // BhP_04.03.007 // / BhP_04.03.008/0 saty uvāca
yajña-mahotsavaḥ kila / BhP_04.03.008/2 vayaṃ ca tatrābhisarāma vāma te yady arthitāmī vibudhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668706 (0.0):
prajāpates te śvaśurasya sāmprataṃ niryāpito yajña mahotsavaḥ kila /
vrajanti hi / BhP_04.03.009/1 tasmin bhaginyo mama bhartṛbhiḥ svakair dhruvaṃ gamiṣyanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668718 (0.0):
vayaṃ ca tatrābhisarāma vāma te yady arthitāmī vibudhā vrajanti hi // / BhP_04.03.008 // / tasmin bhaginyo mama bhartṛbhiḥ svakair dhruvaṃ gamiṣyanti
suhṛd-didṛkṣavaḥ / BhP_04.03.009/2 ahaṃ ca tasmin bhavatābhikāmaye sahopanītaṃ paribarham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668726 (0.0):
tasmin bhaginyo mama bhartṛbhiḥ svakair dhruvaṃ gamiṣyanti / suhṛd didṛkṣavaḥ /
arhitum / BhP_04.03.010/1 tatra svasṝr me nanu bhartṛ-sammitā mātṛ-ṣvasṝḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668736 (0.0):
ahaṃ ca tasmin bhavatābhikāmaye sahopanītaṃ paribarham arhitum // / BhP_04.03.009 //
klinna-dhiyaṃ ca mātaram / BhP_04.03.010/2 drakṣye cirotkaṇṭha-manā maharṣibhir unnīyamānaṃ ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668745 (0.0):
tatra svasṝr me nanu bhartṛ sammitā mātṛ ṣvasṝḥ klinna dhiyaṃ ca mātaram /
mṛḍādhvara-dhvajam / BhP_04.03.011/1 tvayy etad āścaryam ajātma-māyayā vinirmitaṃ bhāti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668757 (0.0):
drakṣye cirotkaṇṭha manā maharṣibhir unnīyamānaṃ ca mṛḍādhvara dhvajam //
guṇa-trayātmakam / BhP_04.03.011/2 tathāpy ahaṃ yoṣid atattva-vic ca te dīnā didṛkṣe bhava me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668768 (0.0):
tvayy etad āścaryam ajātma māyayā vinirmitaṃ bhāti guṇa trayātmakam /
bhava-kṣitim / BhP_04.03.012/1 paśya prayāntīr abhavānya-yoṣito 'py alaṅkṛtāḥ kānta-sakhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668777 (0.0):
tathāpy ahaṃ yoṣid atattva vic ca te dīnā didṛkṣe bhava me bhava kṣitim //
varūthaśaḥ / BhP_04.03.012/2 yāsāṃ vrajadbhiḥ śiti-kaṇṭha maṇḍitaṃ nabho vimānaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668786 (0.0):
paśya prayāntīr abhavānya yoṣito 'py alaṅkṛtāḥ kānta sakhā varūthaśaḥ / / yāsāṃ vrajadbhiḥ śiti kaṇṭha maṇḍitaṃ nabho vimānaiḥ kala haṃsa pāṇḍubhiḥ
kala-haṃsa-pāṇḍubhiḥ / BhP_04.03.013/1 kathaṃ sutāyāḥ pitṛ-geha-kautukaṃ niśamya dehaḥ sura-varya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668798 (0.0):
yāsāṃ vrajadbhiḥ śiti kaṇṭha maṇḍitaṃ nabho vimānaiḥ kala haṃsa pāṇḍubhiḥ
neṅgate / BhP_04.03.013/2 anāhutā apy abhiyanti sauhṛdaṃ bhartur guror deha-kṛtaś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668808 (0.0):
kathaṃ sutāyāḥ pitṛ geha kautukaṃ niśamya dehaḥ sura varya neṅgate /
ketanam / BhP_04.03.014/1 tan me prasīdedam amartya vāñchitaṃ kartuṃ bhavān kāruṇiko
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668816 (0.0):
anāhutā apy abhiyanti sauhṛdaṃ bhartur guror deha kṛtaś ca ketanam // / BhP_04.03.013 //
batārhati / BhP_04.03.014/2 tvayātmano 'rdhe 'ham adabhra-cakṣuṣā nirūpitā mānugṛhāṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668827 (0.0):
tan me prasīdedam amartya vāñchitaṃ kartuṃ bhavān kāruṇiko batārhati / / tvayātmano 'rdhe 'ham adabhra cakṣuṣā nirūpitā mānugṛhāṇa yācitaḥ //
yācitaḥ / BhP_04.03.015/0 ṛṣir uvāca / BhP_04.03.015/1 evaṃ giritraḥ priyayābhibhāṣitaḥ pratyabhyadhatta prahasan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668837 (0.0):
tvayātmano 'rdhe 'ham adabhra cakṣuṣā nirūpitā mānugṛhāṇa yācitaḥ // / BhP_04.03.014 // / BhP_04.03.015/0 ṛṣir uvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553741 (0.038):
āveśituṃ tad u haitad guro 'rhasy anuvarṇayitum iti / BhP_05.16.004/0 ṛṣir uvāca / BhP_05.16.004/1 na vai mahārāja bhagavato māyā-guṇa-vibhūteḥ kāṣṭhāṃ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398928 (0.038):
yad-anugrahāṇām / BhP_03.06.001/0 ṛṣir uvāca / BhP_03.06.001/1 iti tāsāṃ sva-śaktīnāṃ satīnām asametya saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648578 (0.038):
tvaṃ naḥ sva cakṣuḥ paridehi śaktyā deva kriyārthe yad anugrahāṇām // / BhP_03.05.050 // / BhP_03.06.001/0 ṛṣir uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697645 (0.043):
haitad guro 'rhasy anuvarṇayitum iti // BhP_05.16.003 //_* / BhP_05.16.004/0 ṛṣir uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15409951 (0.058):
BhP_03.21.022/0 ṛṣir uvāca / BhP_03.21.022/1 ity avyalīkaṃ praṇuto 'bja-nābhas tam ābabhāṣe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2658797 (0.058):
BhP_03.21.021 // / BhP_03.21.022/0 ṛṣir uvāca / ity avyalīkaṃ praṇuto 'bja nābhas tam ābabhāṣe vacasāmṛtena /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417282 (0.063):
BhP_10.85.033/3 bhoja rāja hatān putrān kāmaye draṣṭum āhṛtān / BhP_10.85.034/0 ṛṣir uvāca / BhP_10.85.034/1 evaṃ sañcoditau mātrā rāmaḥ kṛṣṇaś ca bhārata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2659480 (0.064):
atas tvam upakurvāṇaḥ prattāṃ pratigṛhāṇa me // BhP_03.22.014 // / BhP_03.22.015/0 ṛṣir uvāca / bāḍham udvoḍhu kāmo 'ham aprattā ca tavātmajā /
suhṛt-priyaḥ / BhP_04.03.015/2 saṃsmārito marma-bhidaḥ kuvāg-iṣūn yān āha ko viśva-sṛjāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668847 (0.0):
evaṃ giritraḥ priyayābhibhāṣitaḥ pratyabhyadhatta prahasan suhṛt priyaḥ /
samakṣataḥ / BhP_04.03.016/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.03.016/1 tvayoditaṃ śobhanam eva śobhane anāhutā apy abhiyanti
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943497 (0.0):
BhP_02.09.019/0 śrībhagavān uvāca / BhP_02.09.019/1 tvayāhaṃ toṣitaḥ samyag vedagarbha sisṛkṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644329 (0.0):
BhP_02.09.018 // / BhP_02.09.019/0 śrībhagavān uvāca / tvayāhaṃ toṣitaḥ samyag vedagarbha sisṛkṣayā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668858 (0.0):
saṃsmārito marma bhidaḥ kuvāg iṣūn yān āha ko viśva sṛjāṃ samakṣataḥ // / BhP_04.03.015 // / BhP_04.03.016/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375926 (0.011):
BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.27.015/1 mayā te 'kāri maghavan makha bhaṅgo 'nugṛhṇatā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416393 (0.011):
BhP_11.10.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.10.001/1 mayoditeṣv avahitaḥ sva-dharmeṣu mad-āśrayaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426722 (0.011):
BhP_11.24.029/3 pratilomānulomābhyāṃ parāvara-dṛśa mayā / BhP_11.25.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.25.001/1 guṇānām asammiśrāṇāṃ pumān yena yathā bhavet
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412476 (0.011):
BhP_03.24.035/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.24.035/1 mayā proktaṃ hi lokasya pramāṇaṃ satya-laukike
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661137 (0.011):
BhP_03.24.034 // / BhP_03.24.035/0 śrī bhagavān uvāca / mayā proktaṃ hi lokasya pramāṇaṃ satya laukike /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774656 (0.020):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca / mayā te 'kāri maghavan makha bhaṅgo 'nugṛhṇatā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824302 (0.020):
sarva saṅga vinirmuktaḥ sama citto babhūva ha // BhP_11.09.033 // / BhP_11.10.001/0 śrī bhagavān uvāca / mayoditeṣv avahitaḥ sva dharmeṣu mad āśrayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833943 (0.020):
pratilomānulomābhyāṃ parāvara dṛśa mayā // BhP_11.24.029 // / BhP_11.25.001/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379962 (0.026):
BhP_08.19.020/3 tasmādvṛttikarīṃ bhūmiṃ vaṭo kāmaṃ pratīccha me / BhP_08.19.021/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.021/1 yāvanto viṣayāḥ preṣṭhāstrilokyāmajitendriyam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.027):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.027):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.027):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.027):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408620 (0.027):
BhP_10.73.018/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.73.018/1 adya prabhṛti vo bhūpā mayy ātmany akhileśvare
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.027):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.027):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.027):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
bandhuṣu / BhP_04.03.016/2 te yady anutpādita-doṣa-dṛṣṭayo balīyasānātmya-madena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668866 (0.0):
tvayoditaṃ śobhanam eva śobhane anāhutā apy abhiyanti bandhuṣu / / te yady anutpādita doṣa dṛṣṭayo balīyasānātmya madena manyunā //
manyunā / BhP_04.03.017/1 vidyā-tapo-vitta-vapur-vayaḥ-kulaiḥ satāṃ guṇaiḥ ṣaḍbhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668876 (0.0):
te yady anutpādita doṣa dṛṣṭayo balīyasānātmya madena manyunā // / BhP_04.03.016 //
asattametaraiḥ / BhP_04.03.017/2 smṛtau hatāyāṃ bhṛta-māna-durdṛśaḥ stabdhā na paśyanti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668886 (0.0):
vidyā tapo vitta vapur vayaḥ kulaiḥ satāṃ guṇaiḥ ṣaḍbhir asattametaraiḥ / / smṛtau hatāyāṃ bhṛta māna durdṛśaḥ stabdhā na paśyanti hi dhāma bhūyasām
dhāma bhūyasām / BhP_04.03.018/1 naitādṛśānāṃ sva-jana-vyapekṣayā gṛhān pratīyād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668897 (0.0):
smṛtau hatāyāṃ bhṛta māna durdṛśaḥ stabdhā na paśyanti hi dhāma bhūyasām
anavasthitātmanām / BhP_04.03.018/2 ye 'bhyāgatān vakra-dhiyābhicakṣate āropita-bhrūbhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668906 (0.0):
naitādṛśānāṃ sva jana vyapekṣayā gṛhān pratīyād anavasthitātmanām /
amarṣaṇākṣibhiḥ / BhP_04.03.019/1 tathāribhir na vyathate śilīmukhaiḥ śete 'rditāṅgo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668916 (0.0):
ye 'bhyāgatān vakra dhiyābhicakṣate āropita bhrūbhir amarṣaṇākṣibhiḥ //
hṛdayena dūyatā / BhP_04.03.019/2 svānāṃ yathā vakra-dhiyāṃ duruktibhir divā-niśaṃ tapyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668925 (0.0):
tathāribhir na vyathate śilīmukhaiḥ śete 'rditāṅgo hṛdayena dūyatā /
marma-tāḍitaḥ / BhP_04.03.020/1 vyaktaṃ tvam utkṛṣṭa-gateḥ prajāpateḥ priyātmajānām asi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668935 (0.0):
svānāṃ yathā vakra dhiyāṃ duruktibhir divā niśaṃ tapyati marma tāḍitaḥ //
subhru me matā / BhP_04.03.020/2 tathāpi mānaṃ na pituḥ prapatsyase mad-āśrayāt kaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668945 (0.0):
vyaktaṃ tvam utkṛṣṭa gateḥ prajāpateḥ priyātmajānām asi subhru me matā /
paritapyate yataḥ / BhP_04.03.021/1 pāpacyamānena hṛdāturendriyaḥ samṛddhibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668952 (0.0):
tathāpi mānaṃ na pituḥ prapatsyase mad āśrayāt kaḥ paritapyate yataḥ // / BhP_04.03.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332885 (0.0):
yad asurāṇām aparaktatvam | tatra kāraṇam āha / pāpacyamānena hṛdāturendriyaḥ / samṛddhibhiḥ pūruṣa buddhi sākṣiṇām |
pūruṣa-buddhi-sākṣiṇām / BhP_04.03.021/2 akalpa eṣām adhiroḍhum añjasā paraṃ padaṃ dveṣṭi yathāsurā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668961 (1.192):
pāpacyamānena hṛdāturendriyaḥ samṛddhibhiḥ pūruṣa buddhi sākṣiṇām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332894 (1.192):
pāpacyamānena hṛdāturendriyaḥ / samṛddhibhiḥ pūruṣa buddhi sākṣiṇām |
harim / BhP_04.03.022/1 pratyudgama-praśrayaṇābhivādanaṃ vidhīyate sādhu mithaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668969 (0.0):
akalpa eṣām adhiroḍhum añjasā paraṃ padaṃ dveṣṭi yathāsurā harim // / BhP_04.03.021 // / pratyudgama praśrayaṇābhivādanaṃ vidhīyate sādhu mithaḥ sumadhyame /
sumadhyame / BhP_04.03.022/2 prājñaiḥ parasmai puruṣāya cetasā guhā-śayāyaiva na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668977 (0.0):
pratyudgama praśrayaṇābhivādanaṃ vidhīyate sādhu mithaḥ sumadhyame / / prājñaiḥ parasmai puruṣāya cetasā guhā śayāyaiva na deha mānine //
deha-mānine / BhP_04.03.023/1 sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva-śabditaṃ yad īyate tatra pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668987 (0.0):
prājñaiḥ parasmai puruṣāya cetasā guhā śayāyaiva na deha mānine // / BhP_04.03.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981830 (0.0):
svarūpam evalakṣaṇa svarūpa śakti vṛtti viśeṣa ucyate | / sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva śabditaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010849 (0.0):
prakāśatāb lakṣaṇa svarūpa śakti vṛtti viśeṣa ucyate | / sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva śabditaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011760 (0.0):
vasudevākhyā | tad uktaṃ caturthasya tṛtīye mahādevena / sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva śabditaṃ / yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421150 (0.0):
evam evāha vasudevaṃ hareḥ sthānaṃ vadanty ānakadundubhim [BhP / 9.24.30] iti | sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva śabditaṃ yad īyate tatra pumān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920038 (0.0):
duryodhanādau namaskāraḥ | / sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva śabditaṃ / yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ | [BhP 4.3.21] ity ādi śrī śiva vākyavat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327345 (0.039):
atra tu aprākṛta viśuddha sattva hetutvaṃ sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva / śabditam ity ādeḥ | darśitaṃ cāsya sattvasyāprākṛtatvaṃ bhagavat sandarbhe
apāvṛtaḥ / BhP_04.03.023/2 sattve ca tasmin bhagavān vāsudevo hy adhokṣajo me namasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668995 (0.0):
sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva śabditaṃ yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ / / sattve ca tasmin bhagavān vāsudevo hy adhokṣajo me namasā vidhīyate //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011767 (0.016):
sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva śabditaṃ / yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ | / sattve ca tasmin bhagavān vāsudevo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920038 (0.058):
yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ | [BhP 4.3.21] ity ādi śrī śiva vākyavat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421151 (0.062):
9.24.30] iti | sattvaṃ viśuddhaṃ vasudeva śabditaṃ yad īyate tatra pumān / apāvṛtaḥ [BhP 4.3.23] ity ādau prasiddhaṃ vasudevākhyaṃ hareḥ sthānam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981831 (0.062):
yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ | [BhP 4.3.23] / ityādy udāhariṣyamāṇānusārāt | agocaratve hetuḥ prakṛti guṇaḥ | sattvam
vidhīyate / BhP_04.03.024/1 tat te nirīkṣyo na pitāpi deha-kṛd dakṣo mama dviṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669005 (0.0):
sattve ca tasmin bhagavān vāsudevo hy adhokṣajo me namasā vidhīyate // / BhP_04.03.023 //
tad-anuvratāś ca ye / BhP_04.03.024/2 yo viśvasṛg-yajña-gataṃ varoru mām anāgasaṃ durvacasākarot
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669012 (0.0):
tat te nirīkṣyo na pitāpi deha kṛd dakṣo mama dviṭ tad anuvratāś ca ye /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669019 (0.0):
yo viśvasṛg yajña gataṃ varoru mām anāgasaṃ durvacasākarot tiraḥ //
tiraḥ / BhP_04.03.025/1 yadi vrajiṣyasy atihāya mad-vaco bhadraṃ bhavatyā na tato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669027 (0.0):
yo viśvasṛg yajña gataṃ varoru mām anāgasaṃ durvacasākarot tiraḥ // / BhP_04.03.024 //
bhaviṣyati / BhP_04.03.025/2 sambhāvitasya sva-janāt parābhavo yadā sa sadyo maraṇāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669038 (0.0):
yadi vrajiṣyasy atihāya mad vaco bhadraṃ bhavatyā na tato bhaviṣyati / / sambhāvitasya sva janāt parābhavo yadā sa sadyo maraṇāya kalpate //
kalpate / BhP_04.04.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.04.001/1 etāvad uktvā virarāma śaṅkaraḥ patny-aṅga-nāśaṃ hy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669050 (0.0):
sambhāvitasya sva janāt parābhavo yadā sa sadyo maraṇāya kalpate // / BhP_04.03.025 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399188 (0.040):
BhP_10.60.021/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.021/1 etāvad uktvā bhagavān ātmānaṃ vallabhām iva
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378978 (0.040):
BhP_08.17.021/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.17.021/1 etāvaduktvā bhagavāṃstatraivāntaradhīyata
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13456888 (0.047):
sūta uvāca / etāvaduktvā bhagavān virarāma janārdanaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10252629 (0.057):
12,006.001 vaiśaṃpāyana uvāca / 12,006.001a etāvad uktvā devarṣir virarāma sa nāradaḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386688 (0.062):
BhP_07.05.015/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.05.015/1 etāvadbrāhmaṇāyoktvā virarāma mahāmatiḥ
ubhayatra cintayan / BhP_04.04.001/2 suhṛd-didṛkṣuḥ pariśaṅkitā bhavān niṣkrāmatī nirviśatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669059 (0.0):
etāvad uktvā virarāma śaṅkaraḥ patny aṅga nāśaṃ hy ubhayatra cintayan / / suhṛd didṛkṣuḥ pariśaṅkitā bhavān niṣkrāmatī nirviśatī dvidhāsa sā //
dvidhāsa sā / BhP_04.04.002/1 suhṛd-didṛkṣā-pratighāta-durmanāḥ snehād rudaty
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669066 (0.0):
suhṛd didṛkṣuḥ pariśaṅkitā bhavān niṣkrāmatī nirviśatī dvidhāsa sā //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15396295 (0.036):
BhP_03.01.041/1 saumyānuśoce tam adhaḥ-patantaṃ bhrātre paretāya vidudruhe / yaḥ / BhP_03.01.041/2 niryāpito yena suhṛt sva-puryā ahaṃ sva-putrān
aśru-kalātivihvalā / BhP_04.04.002/2 bhavaṃ bhavāny apratipūruṣaṃ ruṣā pradhakṣyatīvaikṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669076 (0.0):
suhṛd didṛkṣā pratighāta durmanāḥ snehād rudaty aśru kalātivihvalā /
jāta-vepathuḥ / BhP_04.04.003/1 tato viniḥśvasya satī vihāya taṃ śokena roṣeṇa ca dūyatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669084 (0.0):
bhavaṃ bhavāny apratipūruṣaṃ ruṣā pradhakṣyatīvaikṣata jāta vepathuḥ //
hṛdā / BhP_04.04.003/2 pitror agāt straiṇa-vimūḍha-dhīr gṛhān premṇātmano yo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669094 (0.0):
tato viniḥśvasya satī vihāya taṃ śokena roṣeṇa ca dūyatā hṛdā / / pitror agāt straiṇa vimūḍha dhīr gṛhān premṇātmano yo 'rdham adāt satāṃ
'rdham adāt satāṃ priyaḥ / BhP_04.04.004/1 tām anvagacchan druta-vikramāṃ satīm ekāṃ tri-netrānucarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669107 (0.0):
pitror agāt straiṇa vimūḍha dhīr gṛhān premṇātmano yo 'rdham adāt satāṃ
sahasraśaḥ / BhP_04.04.004/2 sa-pārṣada-yakṣā maṇiman-madādayaḥ puro-vṛṣendrās tarasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669120 (0.0):
tām anvagacchan druta vikramāṃ satīm ekāṃ tri netrānucarāḥ sahasraśaḥ / / sa pārṣada yakṣā maṇiman madādayaḥ puro vṛṣendrās tarasā gata vyathāḥ //
gata-vyathāḥ / BhP_04.04.005/1 tāṃ sārikā-kanduka-darpaṇāmbuja-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669127 (0.0):
sa pārṣada yakṣā maṇiman madādayaḥ puro vṛṣendrās tarasā gata vyathāḥ //
śvetātapatra-vyajana-srag-ādibhiḥ / BhP_04.04.005/2 gītāyanair dundubhi-śaṅkha-veṇubhir vṛṣendram āropya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669132 (0.0):
tāṃ sārikā kanduka darpaṇāmbuja śvetātapatra vyajana srag ādibhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669140 (0.0):
tāṃ sārikā kanduka darpaṇāmbuja śvetātapatra vyajana srag ādibhiḥ / / gītāyanair dundubhi śaṅkha veṇubhir vṛṣendram āropya viṭaṅkitā yayuḥ //
viṭaṅkitā yayuḥ / BhP_04.04.006/1 ābrahma-ghoṣorjita-yajña-vaiśasaṃ viprarṣi-juṣṭaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669151 (0.0):
gītāyanair dundubhi śaṅkha veṇubhir vṛṣendram āropya viṭaṅkitā yayuḥ //
vibudhaiś ca sarvaśaḥ / BhP_04.04.006/2 mṛd-dārv-ayaḥ-kāñcana-darbha-carmabhir nisṛṣṭa-bhāṇḍaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669161 (0.0):
ābrahma ghoṣorjita yajña vaiśasaṃ viprarṣi juṣṭaṃ vibudhaiś ca sarvaśaḥ /
yajanaṃ samāviśat / BhP_04.04.007/1 tām āgatāṃ tatra na kaścanādriyad vimānitāṃ yajña-kṛto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669171 (0.0):
mṛd dārv ayaḥ kāñcana darbha carmabhir nisṛṣṭa bhāṇḍaṃ yajanaṃ samāviśat
bhayāj janaḥ / BhP_04.04.007/2 ṛte svasṝr vai jananīṃ ca sādarāḥ premāśru-kaṇṭhyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669181 (0.0):
tām āgatāṃ tatra na kaścanādriyad vimānitāṃ yajña kṛto bhayāj janaḥ /
pariṣasvajur mudā / BhP_04.04.008/1 saudarya-sampraśna-samartha-vārtayā mātrā ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669188 (0.0):
ṛte svasṝr vai jananīṃ ca sādarāḥ premāśru kaṇṭhyaḥ pariṣasvajur mudā //
mātṛ-ṣvasṛbhiś ca sādaram / BhP_04.04.008/2 dattāṃ saparyāṃ varam āsanaṃ ca sā nādatta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669200 (0.0):
saudarya sampraśna samartha vārtayā mātrā ca mātṛ ṣvasṛbhiś ca sādaram /
pitrāpratinanditā satī / BhP_04.04.009/1 arudra-bhāgaṃ tam avekṣya cādhvaraṃ pitrā ca deve
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669209 (0.0):
dattāṃ saparyāṃ varam āsanaṃ ca sā nādatta pitrāpratinanditā satī //
kṛta-helanaṃ vibhau / BhP_04.04.009/2 anādṛtā yajña-sadasy adhīśvarī cukopa lokān iva dhakṣyatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669220 (0.0):
arudra bhāgaṃ tam avekṣya cādhvaraṃ pitrā ca deve kṛta helanaṃ vibhau /
ruṣā / BhP_04.04.010/1 jagarha sāmarṣa-vipannayā girā śiva-dviṣaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669228 (0.0):
anādṛtā yajña sadasy adhīśvarī cukopa lokān iva dhakṣyatī ruṣā // / BhP_04.04.009 //
dhūma-patha-śrama-smayam / BhP_04.04.010/2 sva-tejasā bhūta-gaṇān samutthitān nigṛhya devī jagato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669241 (0.0):
jagarha sāmarṣa vipannayā girā śiva dviṣaṃ dhūma patha śrama smayam /
'bhiśṛṇvataḥ / BhP_04.04.011/0 devy uvāca / BhP_04.04.011/1 na yasya loke 'sty atiśāyanaḥ priyas tathāpriyo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669254 (0.0):
sva tejasā bhūta gaṇān samutthitān nigṛhya devī jagato 'bhiśṛṇvataḥ // / BhP_04.04.010 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099785 (0.057):
hy asyāḥ svabhāvo nopalabhyate, yasya priyo vā apriyo vā bhavet. / tadyathāpi nāma bhagavaṃs tathāgatasya arhataḥ samyaksaṃbuddhasya na
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176026 (0.059):
BhP_06.17.010/2 ruṣāha devī dhṛṣṭāya nirjitātmābhimānine / BhP_06.17.011/0 śrīpārvaty uvāca / BhP_06.17.011/1 ayaṃ kimadhunā loke śāstā daṇḍadharaḥ prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715699 (0.062):
ruṣāha devī dhṛṣṭāya nirjitātmābhimānine // BhP_06.17.010 // / BhP_06.17.011/0 śrīpārvaty uvāca
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11494332 (0.064):
yo 'bhavad bāndhavajanaḥ paraloke priyastava / / sa te karmathaṃ kurute tvaṃ vā tasmai karoṣi kam // Saund_15.40 //
deha-bhṛtāṃ priyātmanaḥ / BhP_04.04.011/2 tasmin samastātmani mukta-vairake ṛte bhavantaṃ katamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669263 (0.0):
na yasya loke 'sty atiśāyanaḥ priyas tathāpriyo deha bhṛtāṃ priyātmanaḥ /
pratīpayet / BhP_04.04.012/1 doṣān pareṣāṃ hi guṇeṣu sādhavo gṛhṇanti kecin na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669272 (0.0):
tasmin samastātmani mukta vairake ṛte bhavantaṃ katamaḥ pratīpayet // / BhP_04.04.011 // / doṣān pareṣāṃ hi guṇeṣu sādhavo gṛhṇanti kecin na bhavādṛśo dvija /
bhavādṛśo dvija / BhP_04.04.012/2 guṇāṃś ca phalgūn bahulī-kariṣṇavo mahattamās teṣv avidad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669282 (0.0):
doṣān pareṣāṃ hi guṇeṣu sādhavo gṛhṇanti kecin na bhavādṛśo dvija /
bhavān agham / BhP_04.04.013/1 nāścaryam etad yad asatsu sarvadā mahad-vinindā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669292 (0.0):
guṇāṃś ca phalgūn bahulī kariṣṇavo mahattamās teṣv avidad bhavān agham //
kuṇapātma-vādiṣu / BhP_04.04.013/2 serṣyaṃ mahāpūruṣa-pāda-pāṃsubhir nirasta-tejaḥsu tad eva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669303 (0.0):
nāścaryam etad yad asatsu sarvadā mahad vinindā kuṇapātma vādiṣu /
śobhanam / BhP_04.04.014/1 yad dvy-akṣaraṃ nāma gireritaṃ nṛṇāṃ sakṛt prasaṅgād agham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669314 (0.0):
serṣyaṃ mahāpūruṣa pāda pāṃsubhir nirasta tejaḥsu tad eva śobhanam // / BhP_04.04.013 //
āśu hanti tat / BhP_04.04.014/2 pavitra-kīrtiṃ tam alaṅghya-śāsanaṃ bhavān aho dveṣṭi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669323 (0.0):
yad dvy akṣaraṃ nāma gireritaṃ nṛṇāṃ sakṛt prasaṅgād agham āśu hanti tat /
śivaṃ śivetaraḥ / BhP_04.04.015/1 yat-pāda-padmaṃ mahatāṃ mano-'libhir niṣevitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669334 (0.0):
pavitra kīrtiṃ tam alaṅghya śāsanaṃ bhavān aho dveṣṭi śivaṃ śivetaraḥ //
brahma-rasāsavārthibhiḥ / BhP_04.04.015/2 lokasya yad varṣati cāśiṣo 'rthinas tasmai bhavān druhyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669346 (0.0):
yat pāda padmaṃ mahatāṃ mano 'libhir niṣevitaṃ brahma rasāsavārthibhiḥ /
viśva-bandhave / BhP_04.04.016/1 kiṃ vā śivākhyam aśivaṃ na vidus tvad anye brahmādayas tam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669357 (0.0):
lokasya yad varṣati cāśiṣo 'rthinas tasmai bhavān druhyati viśva bandhave
avakīrya jaṭāḥ śmaśāne / BhP_04.04.016/2 tan-mālya-bhasma-nṛkapāly avasat piśācair ye mūrdhabhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669368 (0.0):
kiṃ vā śivākhyam aśivaṃ na vidus tvad anye brahmādayas tam avakīrya jaṭāḥ / śmaśāne /
dadhati tac-caraṇāvasṛṣṭam / BhP_04.04.017/1 karṇau pidhāya nirayād yad akalpa īśe dharmāvitary
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669374 (0.0):
tan mālya bhasma nṛkapāly avasat piśācair ye mūrdhabhir dadhati / tac caraṇāvasṛṣṭam // BhP_04.04.016 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669383 (0.0):
tac caraṇāvasṛṣṭam // BhP_04.04.016 // / karṇau pidhāya nirayād yad akalpa īśe dharmāvitary asṛṇibhir nṛbhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931592 (0.0):
karṇau pidhāya nirayād yad akalpa īśe
asṛṇibhir nṛbhir asyamāne / BhP_04.04.017/2 chindyāt prasahya ruśatīm asatīṃ prabhuś cej jihvām asūn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669394 (0.0):
karṇau pidhāya nirayād yad akalpa īśe dharmāvitary asṛṇibhir nṛbhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931603 (0.0):
karṇau pidhāya nirayād yad akalpa īśe / dharmāvitary asṛṇibhir nṛbhir asyamāne |
api tato visṛjet sa dharmaḥ / BhP_04.04.018/1 atas tavotpannam idaṃ kalevaraṃ na dhārayiṣye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669403 (0.0):
chindyāt prasahya ruśatīm asatīṃ prabhuś cej jihvām asūn api tato visṛjet
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931605 (0.0):
chindyāt prasahya ruśatīm asatīṃ prabhuś cej / jihvām asūn api tato visṛjet sa dharmaḥ || [BhP 4.4.17] iti |
śiti-kaṇṭha-garhiṇaḥ / BhP_04.04.018/2 jagdhasya mohād dhi viśuddhim andhaso
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669412 (0.0):
atas tavotpannam idaṃ kalevaraṃ na dhārayiṣye śiti kaṇṭha garhiṇaḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777649 (0.061):
<12330.47/3> nārāyaṇaḥ sa viśvā3tmā !tenā7sya śiti-kaṇṭhatā !!12330.47!
jugupsitasyoddharaṇaṃ pracakṣate / BhP_04.04.019/1 na veda-vādān anuvartate matiḥ sva eva loke ramato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669424 (0.0):
jagdhasya mohād dhi viśuddhim andhaso jugupsitasyoddharaṇaṃ pracakṣate //
mahā-muneḥ / BhP_04.04.019/2 yathā gatir deva-manuṣyayoḥ pṛthak sva eva dharme na paraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669433 (0.0):
na veda vādān anuvartate matiḥ sva eva loke ramato mahā muneḥ /
kṣipet sthitaḥ / BhP_04.04.020/1 karma pravṛttaṃ ca nivṛttam apy ṛtaṃ vede
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669442 (0.0):
yathā gatir deva manuṣyayoḥ pṛthak sva eva dharme na paraṃ kṣipet sthitaḥ / // BhP_04.04.019 //
vivicyobhaya-liṅgam āśritam / BhP_04.04.020/2 virodhi tad yaugapadaika-kartari dvayaṃ tathā brahmaṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669451 (0.0):
karma pravṛttaṃ ca nivṛttam apy ṛtaṃ vede vivicyobhaya liṅgam āśritam /
karma narcchati / BhP_04.04.021/1 mā vaḥ padavyaḥ pitar asmad-āsthitā yā yajña-śālāsu na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669466 (0.0):
virodhi tad yaugapadaika kartari dvayaṃ tathā brahmaṇi karma narcchati //
dhūma-vartmabhiḥ / BhP_04.04.021/2 tad-anna-tṛptair asu-bhṛdbhir īḍitā avyakta-liṅgā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669476 (0.0):
mā vaḥ padavyaḥ pitar asmad āsthitā yā yajña śālāsu na dhūma vartmabhiḥ /
avadhūta-sevitāḥ / BhP_04.04.022/1 naitena dehena hare kṛtāgaso dehodbhavenālam alaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669487 (0.0):
tad anna tṛptair asu bhṛdbhir īḍitā avyakta liṅgā avadhūta sevitāḥ //
kujanmanā / BhP_04.04.022/2 vrīḍā mamābhūt kujana-prasaṅgatas taj janma dhig yo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669496 (0.0):
naitena dehena hare kṛtāgaso dehodbhavenālam alaṃ kujanmanā / / vrīḍā mamābhūt kujana prasaṅgatas taj janma dhig yo mahatām avadya kṛt //
mahatām avadya-kṛt / BhP_04.04.023/1 gotraṃ tvadīyaṃ bhagavān vṛṣadhvajo dākṣāyaṇīty āha yadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669506 (0.0):
vrīḍā mamābhūt kujana prasaṅgatas taj janma dhig yo mahatām avadya kṛt //
sudurmanāḥ / BhP_04.04.023/2 vyapeta-narma-smitam āśu tadāhaṃ vyutsrakṣya etat kuṇapaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669517 (0.0):
gotraṃ tvadīyaṃ bhagavān vṛṣadhvajo dākṣāyaṇīty āha yadā sudurmanāḥ /
tvad-aṅgajam / BhP_04.04.024/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669522 (0.0):
vyapeta narma smitam āśu tadāhaṃ vyutsrakṣya etat kuṇapaṃ tvad aṅgajam //
BhP_04.04.024/1 ity adhvare dakṣam anūdya śatru-han kṣitāv udīcīṃ niṣasāda
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669530 (0.0):
vyapeta narma smitam āśu tadāhaṃ vyutsrakṣya etat kuṇapaṃ tvad aṅgajam // / BhP_04.04.023 // / BhP_04.04.024/0 maitreya uvāca / ity adhvare dakṣam anūdya śatru han kṣitāv udīcīṃ niṣasāda śānta vāk /
śānta-vāk / BhP_04.04.024/2 spṛṣṭvā jalaṃ pīta-dukūla-saṃvṛtā nimīlya dṛg yoga-pathaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669542 (0.0):
ity adhvare dakṣam anūdya śatru han kṣitāv udīcīṃ niṣasāda śānta vāk /
samāviśat / BhP_04.04.025/1 kṛtvā samānāv anilau jitāsanā sodānam utthāpya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669551 (0.0):
spṛṣṭvā jalaṃ pīta dukūla saṃvṛtā nimīlya dṛg yoga pathaṃ samāviśat // / BhP_04.04.024 //
nābhi-cakrataḥ / BhP_04.04.025/2 śanair hṛdi sthāpya dhiyorasi sthitaṃ kaṇṭhād bhruvor
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669561 (0.0):
kṛtvā samānāv anilau jitāsanā sodānam utthāpya ca nābhi cakrataḥ /
madhyam aninditānayat / BhP_04.04.026/1 evaṃ sva-dehaṃ mahatāṃ mahīyasā muhuḥ samāropitam aṅkam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669571 (0.0):
śanair hṛdi sthāpya dhiyorasi sthitaṃ kaṇṭhād bhruvor madhyam / aninditānayat // BhP_04.04.025 //
ādarāt / BhP_04.04.026/2 jihāsatī dakṣa-ruṣā manasvinī dadhāra gātreṣv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669578 (0.0):
evaṃ sva dehaṃ mahatāṃ mahīyasā muhuḥ samāropitam aṅkam ādarāt / / jihāsatī dakṣa ruṣā manasvinī dadhāra gātreṣv anilāgni dhāraṇām //
anilāgni-dhāraṇām / BhP_04.04.027/1 tataḥ sva-bhartuś caraṇāmbujāsavaṃ jagad-guroś cintayatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669591 (0.0):
jihāsatī dakṣa ruṣā manasvinī dadhāra gātreṣv anilāgni dhāraṇām //
na cāparam / BhP_04.04.027/2 dadarśa deho hata-kalmaṣaḥ satī sadyaḥ prajajvāla
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669600 (0.0):
tataḥ sva bhartuś caraṇāmbujāsavaṃ jagad guroś cintayatī na cāparam / / dadarśa deho hata kalmaṣaḥ satī sadyaḥ prajajvāla samādhijāgninā //
samādhijāgninā / BhP_04.04.028/1 tat paśyatāṃ khe bhuvi cādbhutaṃ mahad hā heti vādaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669613 (0.0):
dadarśa deho hata kalmaṣaḥ satī sadyaḥ prajajvāla samādhijāgninā //
sumahān ajāyata / BhP_04.04.028/2 hanta priyā daivatamasya devī jahāv asūn kena satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669622 (0.0):
tat paśyatāṃ khe bhuvi cādbhutaṃ mahad hā heti vādaḥ sumahān ajāyata /
prakopitā / BhP_04.04.029/1 aho anātmyaṃ mahad asya paśyata prajāpater yasya carācaraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669631 (0.0):
hanta priyā daivatamasya devī jahāv asūn kena satī prakopitā // / BhP_04.04.028 //
BhP_04.04.029/2 jahāv asūn yad-vimatātmajā satī manasvinī mānam abhīkṣṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669641 (0.0):
aho anātmyaṃ mahad asya paśyata prajāpater yasya carācaraṃ prajāḥ / / jahāv asūn yad vimatātmajā satī manasvinī mānam abhīkṣṇam arhati //
arhati / BhP_04.04.030/1 so 'yaṃ durmarṣa-hṛdayo brahma-dhruk ca loke 'pakīrtiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669649 (0.0):
jahāv asūn yad vimatātmajā satī manasvinī mānam abhīkṣṇam arhati // / BhP_04.04.029 // / so 'yaṃ durmarṣa hṛdayo brahma dhruk ca loke 'pakīrtiṃ mahatīm avāpsyati /
mahatīm avāpsyati / BhP_04.04.030/2 yad-aṅgajāṃ svāṃ puruṣa-dviḍ udyatāṃ na pratyaṣedhan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669660 (0.0):
so 'yaṃ durmarṣa hṛdayo brahma dhruk ca loke 'pakīrtiṃ mahatīm avāpsyati /
mṛtaye 'parādhataḥ / BhP_04.04.031/1 vadaty evaṃ jane satyā dṛṣṭvāsu-tyāgam adbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669669 (0.0):
yad aṅgajāṃ svāṃ puruṣa dviḍ udyatāṃ na pratyaṣedhan mṛtaye 'parādhataḥ //
BhP_04.04.031/2 dakṣaṃ tat-pārṣadā hantum udatiṣṭhann udāyudhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669675 (0.003):
vadaty evaṃ jane satyā dṛṣṭvāsu tyāgam adbhutam / / dakṣaṃ tat pārṣadā hantum udatiṣṭhann udāyudhāḥ // BhP_04.04.031 //
BhP_04.04.032/1 teṣām āpatatāṃ vegaṃ niśāmya bhagavān bhṛguḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669680 (0.003):
dakṣaṃ tat pārṣadā hantum udatiṣṭhann udāyudhāḥ // BhP_04.04.031 // / teṣām āpatatāṃ vegaṃ niśāmya bhagavān bhṛguḥ /
BhP_04.04.032/2 yajña-ghna-ghnena yajuṣā dakṣiṇāgnau juhāva ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669688 (0.0):
teṣām āpatatāṃ vegaṃ niśāmya bhagavān bhṛguḥ / / yajña ghna ghnena yajuṣā dakṣiṇāgnau juhāva ha // BhP_04.04.032 //
BhP_04.04.033/1 adhvaryuṇā hūyamāne devā utpetur ojasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669693 (1.192):
yajña ghna ghnena yajuṣā dakṣiṇāgnau juhāva ha // BhP_04.04.032 // / adhvaryuṇā hūyamāne devā utpetur ojasā /
BhP_04.04.033/2 ṛbhavo nāma tapasā somaṃ prāptāḥ sahasraśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669699 (0.0):
adhvaryuṇā hūyamāne devā utpetur ojasā / / ṛbhavo nāma tapasā somaṃ prāptāḥ sahasraśaḥ // BhP_04.04.033 //
BhP_04.04.034/1 tair alātāyudhaiḥ sarve pramathāḥ saha-guhyakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669706 (0.0):
ṛbhavo nāma tapasā somaṃ prāptāḥ sahasraśaḥ // BhP_04.04.033 // / tair alātāyudhaiḥ sarve pramathāḥ saha guhyakāḥ /
BhP_04.04.034/2 hanyamānā diśo bhejur uśadbhir brahma-tejasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669713 (0.0):
tair alātāyudhaiḥ sarve pramathāḥ saha guhyakāḥ / / hanyamānā diśo bhejur uśadbhir brahma tejasā // BhP_04.04.034 //
BhP_04.05.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.05.001/1 bhavo bhavānyā nidhanaṃ prajāpater asat-kṛtāyā avagamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669723 (0.0):
hanyamānā diśo bhejur uśadbhir brahma tejasā // BhP_04.04.034 // / BhP_04.05.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2681422 (0.019):
yo brahma kṣatram āviśya bibhartīdaṃ sva tejasā // BhP_04.21.053 // / BhP_04.22.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22533204 (0.024):
BhP_04.21.053/2 yo brahma kṣatram āviśya bibhartīdaṃ sva-tejasā / BhP_04.22.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.22.001/1 janeṣu pragṛṇatsv evaṃ pṛthuṃ pṛthula-vikramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683215 (0.039):
śaktyā yukto vicarati ghorayā bhagavān bhavaḥ // BhP_04.24.018 // / BhP_04.24.019/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535136 (0.049):
BhP_04.24.018/2 śaktyā yukto vicarati ghorayā bhagavān bhavaḥ / BhP_04.24.019/0 maitreya uvāca / BhP_04.24.019/1 pracetasaḥ pitur vākyaṃ śirasādāya sādhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674032 (0.059):
īśvarāt kṣīṇa puṇyena phalī kārān ivādhanaḥ // BhP_04.09.035 // / BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682049 (0.064):
dustarārṇam // BhP_04.22.040 //* / BhP_04.22.041/0 maitreya uvāca / sa evaṃ brahma putreṇa kumāreṇātma medhasā /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525301 (0.064):
BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
nāradāt / BhP_04.05.001/2 sva-pārṣada-sainyaṃ ca tad-adhvararbhubhir vidrāvitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669731 (0.0):
bhavo bhavānyā nidhanaṃ prajāpater asat kṛtāyā avagamya nāradāt / / sva pārṣada sainyaṃ ca tad adhvararbhubhir vidrāvitaṃ krodham apāram
krodham apāram ādadhe / BhP_04.05.002/1 kruddhaḥ sudaṣṭauṣṭha-puṭaḥ sa dhūr-jaṭir jaṭāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669744 (0.0):
sva pārṣada sainyaṃ ca tad adhvararbhubhir vidrāvitaṃ krodham apāram
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16476259 (0.062):
saṃdaṣṭoṣṭhau tadā raṇe **HV_App.I,18.996**116:15b / saṃdaṣṭauṣṭhapuṭaḥ kruddho **HV_App.I,42B.325**18:1a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25185436 (0.062):
saṃdaṣṭoṣṭhau tadā raṇe HV_App.I,18.996**116:15b / saṃdaṣṭauṣṭhapuṭaḥ kruddho HV_App.I,42B.325**18:1a
taḍid-vahni-saṭogra-rociṣam / BhP_04.05.002/2 utkṛtya rudraḥ sahasotthito hasan gambhīra-nādo visasarja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669757 (0.0):
kruddhaḥ sudaṣṭauṣṭha puṭaḥ sa dhūr jaṭir jaṭāṃ / taḍid vahni saṭogra rociṣam /
tāṃ bhuvi / BhP_04.05.003/1 tato 'tikāyas tanuvā spṛśan divaṃ sahasra-bāhur ghana-ruk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669768 (0.0):
utkṛtya rudraḥ sahasotthito hasan gambhīra nādo visasarja tāṃ bhuvi // / BhP_04.05.002 //
tri-sūrya-dṛk / BhP_04.05.003/2 karāla-daṃṣṭro jvalad-agni-mūrdhajaḥ kapāla-mālī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669778 (0.0):
tato 'tikāyas tanuvā spṛśan divaṃ sahasra bāhur ghana ruk tri sūrya dṛk /
vividhodyatāyudhaḥ / BhP_04.05.004/1 taṃ kiṃ karomīti gṛṇantam āha baddhāñjaliṃ bhagavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669785 (0.0):
karāla daṃṣṭro jvalad agni mūrdhajaḥ kapāla mālī vividhodyatāyudhaḥ //
bhūta-nāthaḥ / BhP_04.05.004/2 dakṣaṃ sa-yajñaṃ jahi mad-bhaṭānāṃ tvam agraṇī rudra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669798 (0.0):
taṃ kiṃ karomīti gṛṇantam āha baddhāñjaliṃ bhagavān bhūta nāthaḥ /
bhaṭāṃśako me / BhP_04.05.005/1 ājñapta evaṃ kupitena manyunā sa deva-devaṃ paricakrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669808 (0.0):
dakṣaṃ sa yajñaṃ jahi mad bhaṭānāṃ tvam agraṇī rudra bhaṭāṃśako me //
vibhum / BhP_04.05.005/2 mene-tadātmānam asaṅga-raṃhasā mahīyasāṃ tāta sahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669817 (0.0):
ājñapta evaṃ kupitena manyunā sa deva devaṃ paricakrame vibhum / / mene tadātmānam asaṅga raṃhasā mahīyasāṃ tāta sahaḥ sahiṣṇum //
sahiṣṇum / BhP_04.05.006/1 anvīyamānaḥ sa tu rudra-pārṣadair bhṛśaṃ nadadbhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669826 (0.0):
mene tadātmānam asaṅga raṃhasā mahīyasāṃ tāta sahaḥ sahiṣṇum // / BhP_04.05.005 //
vyanadat subhairavam / BhP_04.05.006/2 udyamya śūlaṃ jagad-antakāntakaṃ samprādravad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669835 (0.0):
anvīyamānaḥ sa tu rudra pārṣadair bhṛśaṃ nadadbhir vyanadat subhairavam /
ghoṣaṇa-bhūṣaṇāṅghriḥ / BhP_04.05.007/1 athartvijo yajamānaḥ sadasyāḥ kakubhy udīcyāṃ prasamīkṣya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669845 (0.0):
udyamya śūlaṃ jagad antakāntakaṃ samprādravad ghoṣaṇa bhūṣaṇāṅghriḥ //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23748290 (0.045):
samuttārayituṃ vipramādravanta samākulāḥ / / sadasyā yajamānaśca ṛtvijo 'tha mahaujasaḥ // VamP_52.55 //
reṇum / BhP_04.05.007/2 tamaḥ kim etat kuta etad rajo 'bhūd iti dvijā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669851 (0.030):
athartvijo yajamānaḥ sadasyāḥ kakubhy udīcyāṃ prasamīkṣya reṇum / / tamaḥ kim etat kuta etad rajo 'bhūd iti dvijā dvija patnyaś ca dadhyuḥ //
dvija-patnyaś ca dadhyuḥ / BhP_04.05.008/1 vātā na vānti na hi santi dasyavaḥ prācīna-barhir jīvati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669864 (0.0):
tamaḥ kim etat kuta etad rajo 'bhūd iti dvijā dvija patnyaś ca dadhyuḥ //
hogra-daṇḍaḥ / BhP_04.05.008/2 gāvo na kālyanta idaṃ kuto rajo loko 'dhunā kiṃ pralayāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669875 (0.0):
vātā na vānti na hi santi dasyavaḥ prācīna barhir jīvati hogra daṇḍaḥ / / gāvo na kālyanta idaṃ kuto rajo loko 'dhunā kiṃ pralayāya kalpate //
kalpate / BhP_04.05.009/1 prasūti-miśrāḥ striya udvigna-cittā ūcur vipāko
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669883 (0.0):
gāvo na kālyanta idaṃ kuto rajo loko 'dhunā kiṃ pralayāya kalpate // / BhP_04.05.008 //
vṛjinasyaiva tasya / BhP_04.05.009/2 yat paśyantīnāṃ duhitṝṇāṃ prajeśaḥ sutāṃ satīm avadadhyāv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669894 (0.0):
prasūti miśrāḥ striya udvigna cittā ūcur vipāko vṛjinasyaiva tasya / / yat paśyantīnāṃ duhitṝṇāṃ prajeśaḥ sutāṃ satīm avadadhyāv anāgām //
anāgām / BhP_04.05.010/1 yas tv anta-kāle vyupta-jaṭā-kalāpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669901 (0.0):
yat paśyantīnāṃ duhitṝṇāṃ prajeśaḥ sutāṃ satīm avadadhyāv anāgām // / BhP_04.05.009 //
sva-śūla-sūcy-arpita-dig-gajendraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669908 (0.0):
yas tv anta kāle vyupta jaṭā kalāpaḥ sva śūla sūcy arpita dig gajendraḥ /
BhP_04.05.010/2 vitatya nṛtyaty uditāstra-dor-dhvajān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669915 (0.0):
yas tv anta kāle vyupta jaṭā kalāpaḥ sva śūla sūcy arpita dig gajendraḥ / / vitatya nṛtyaty uditāstra dor dhvajān uccāṭṭa hāsa stanayitnu bhinna dik
uccāṭṭa-hāsa-stanayitnu-bhinna-dik
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669920 (0.0):
vitatya nṛtyaty uditāstra dor dhvajān uccāṭṭa hāsa stanayitnu bhinna dik
BhP_04.05.011/1 amarṣayitvā tam asahya-tejasaṃ manyu-plutaṃ durnirīkṣyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669928 (0.0):
vitatya nṛtyaty uditāstra dor dhvajān uccāṭṭa hāsa stanayitnu bhinna dik / // BhP_04.05.010 // / amarṣayitvā tam asahya tejasaṃ manyu plutaṃ durnirīkṣyaṃ bhru kuṭyā /
bhru-kuṭyā / BhP_04.05.011/2 karāla-daṃṣṭrābhir udasta-bhāgaṇaṃ syāt svasti kiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669937 (0.0):
amarṣayitvā tam asahya tejasaṃ manyu plutaṃ durnirīkṣyaṃ bhru kuṭyā /
kopayato vidhātuḥ / BhP_04.05.012/1 bahv evam udvigna-dṛśocyamāne janena dakṣasya muhur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669946 (0.0):
karāla daṃṣṭrābhir udasta bhāgaṇaṃ syāt svasti kiṃ kopayato vidhātuḥ //
mahātmanaḥ / BhP_04.05.012/2 utpetur utpātatamāḥ sahasraśo bhayāvahā divi bhūmau ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669955 (0.0):
bahv evam udvigna dṛśocyamāne janena dakṣasya muhur mahātmanaḥ / / utpetur utpātatamāḥ sahasraśo bhayāvahā divi bhūmau ca paryak //
paryak / BhP_04.05.013/1 tāvat sa rudrānucarair mahā-makho nānāyudhair vāmanakair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669965 (0.0):
utpetur utpātatamāḥ sahasraśo bhayāvahā divi bhūmau ca paryak // / BhP_04.05.012 //
udāyudhaiḥ / BhP_04.05.013/2 piṅgaiḥ piśaṅgair makarodarānanaiḥ paryādravadbhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669973 (0.0):
tāvat sa rudrānucarair mahā makho nānāyudhair vāmanakair udāyudhaiḥ /
vidurānvarudhyata / BhP_04.05.014/1 kecid babhañjuḥ prāg-vaṃśaṃ patnī-śālāṃ tathāpare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669982 (0.0):
piṅgaiḥ piśaṅgair makarodarānanaiḥ paryādravadbhir vidurānvarudhyata //
BhP_04.05.014/2 sada āgnīdhra-śālāṃ ca tad-vihāraṃ mahānasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669988 (0.005):
kecid babhañjuḥ prāg vaṃśaṃ patnī śālāṃ tathāpare / / sada āgnīdhra śālāṃ ca tad vihāraṃ mahānasam // BhP_04.05.014 //
BhP_04.05.015/1 rurujur yajña-pātrāṇi tathaike 'gnīn anāśayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2669994 (0.0):
sada āgnīdhra śālāṃ ca tad vihāraṃ mahānasam // BhP_04.05.014 // / rurujur yajña pātrāṇi tathaike 'gnīn anāśayan /
BhP_04.05.015/2 kuṇḍeṣv amūtrayan kecid bibhidur vedi-mekhalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670000 (0.0):
rurujur yajña pātrāṇi tathaike 'gnīn anāśayan / / kuṇḍeṣv amūtrayan kecid bibhidur vedi mekhalāḥ // BhP_04.05.015 //
BhP_04.05.016/1 abādhanta munīn anye eke patnīr atarjayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670007 (0.0):
kuṇḍeṣv amūtrayan kecid bibhidur vedi mekhalāḥ // BhP_04.05.015 // / abādhanta munīn anye eke patnīr atarjayan /
BhP_04.05.016/2 apare jagṛhur devān pratyāsannān palāyitān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670013 (0.004):
abādhanta munīn anye eke patnīr atarjayan / / apare jagṛhur devān pratyāsannān palāyitān // BhP_04.05.016 //
BhP_04.05.017/1 bhṛguṃ babandha maṇimān vīrabhadraḥ prajāpatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670018 (0.004):
apare jagṛhur devān pratyāsannān palāyitān // BhP_04.05.016 // / bhṛguṃ babandha maṇimān vīrabhadraḥ prajāpatim /
BhP_04.05.017/2 caṇḍeśaḥ pūṣaṇaṃ devaṃ bhagaṃ nandīśvaro 'grahīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670025 (5.960):
bhṛguṃ babandha maṇimān vīrabhadraḥ prajāpatim / / caṇḍeśaḥ pūṣaṇaṃ devaṃ bhagaṃ nandīśvaro 'grahīt // BhP_04.05.017 //
BhP_04.05.018/1 sarva evartvijo dṛṣṭvā sadasyāḥ sa-divaukasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670031 (0.0):
caṇḍeśaḥ pūṣaṇaṃ devaṃ bhagaṃ nandīśvaro 'grahīt // BhP_04.05.017 // / sarva evartvijo dṛṣṭvā sadasyāḥ sa divaukasaḥ /
BhP_04.05.018/2 tair ardyamānāḥ subhṛśaṃ grāvabhir naikadhādravan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670037 (0.0):
sarva evartvijo dṛṣṭvā sadasyāḥ sa divaukasaḥ / / tair ardyamānāḥ subhṛśaṃ grāvabhir naikadhādravan // BhP_04.05.018 //
BhP_04.05.019/1 juhvataḥ sruva-hastasya śmaśrūṇi bhagavān bhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670044 (1.192):
tair ardyamānāḥ subhṛśaṃ grāvabhir naikadhādravan // BhP_04.05.018 // / juhvataḥ sruva hastasya śmaśrūṇi bhagavān bhavaḥ /
BhP_04.05.019/2 bhṛgor luluñce sadasi yo 'hasac chmaśru darśayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670052 (0.0):
juhvataḥ sruva hastasya śmaśrūṇi bhagavān bhavaḥ / / bhṛgor luluñce sadasi yo 'hasac chmaśru darśayan // BhP_04.05.019 //
BhP_04.05.020/1 bhagasya netre bhagavān pātitasya ruṣā bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670058 (0.0):
bhṛgor luluñce sadasi yo 'hasac chmaśru darśayan // BhP_04.05.019 // / bhagasya netre bhagavān pātitasya ruṣā bhuvi /
BhP_04.05.020/2 ujjahāra sada-stho 'kṣṇā yaḥ śapantam asūsucat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670064 (0.0):
bhagasya netre bhagavān pātitasya ruṣā bhuvi / / ujjahāra sada stho 'kṣṇā yaḥ śapantam asūsucat // BhP_04.05.020 //
BhP_04.05.021/1 pūṣṇo hy apātayad dantān kāliṅgasya yathā balaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670072 (0.004):
ujjahāra sada stho 'kṣṇā yaḥ śapantam asūsucat // BhP_04.05.020 // / pūṣṇo hy apātayad dantān kāliṅgasya yathā balaḥ /
BhP_04.05.021/2 śapyamāne garimaṇi yo 'hasad darśayan dataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670079 (0.0):
pūṣṇo hy apātayad dantān kāliṅgasya yathā balaḥ / / śapyamāne garimaṇi yo 'hasad darśayan dataḥ // BhP_04.05.021 //
BhP_04.05.022/1 ākramyorasi dakṣasya śita-dhāreṇa hetinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670085 (0.0):
śapyamāne garimaṇi yo 'hasad darśayan dataḥ // BhP_04.05.021 // / ākramyorasi dakṣasya śita dhāreṇa hetinā /
BhP_04.05.022/2 chindann api tad uddhartuṃ nāśaknot tryambakas tadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670092 (1.788):
ākramyorasi dakṣasya śita dhāreṇa hetinā / / chindann api tad uddhartuṃ nāśaknot tryambakas tadā // BhP_04.05.022 //
BhP_04.05.023/1 śastrair astrānvitair evam anirbhinna-tvacaṃ haraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670097 (0.0):
chindann api tad uddhartuṃ nāśaknot tryambakas tadā // BhP_04.05.022 // / śastrair astrānvitair evam anirbhinna tvacaṃ haraḥ /
BhP_04.05.023/2 vismayaṃ param āpanno dadhyau paśupatiś ciram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670104 (1.192):
śastrair astrānvitair evam anirbhinna tvacaṃ haraḥ / / vismayaṃ param āpanno dadhyau paśupatiś ciram // BhP_04.05.023 //
BhP_04.05.024/1 dṛṣṭvā saṃjñapanaṃ yogaṃ paśūnāṃ sa patir makhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670112 (0.0):
vismayaṃ param āpanno dadhyau paśupatiś ciram // BhP_04.05.023 // / dṛṣṭvā saṃjñapanaṃ yogaṃ paśūnāṃ sa patir makhe /
BhP_04.05.024/2 yajamāna-paśoḥ kasya kāyāt tenāharac chiraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670117 (0.0):
dṛṣṭvā saṃjñapanaṃ yogaṃ paśūnāṃ sa patir makhe / / yajamāna paśoḥ kasya kāyāt tenāharac chiraḥ // BhP_04.05.024 //
BhP_04.05.025/1 sādhu-vādas tadā teṣāṃ karma tat tasya paśyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670122 (0.0):
yajamāna paśoḥ kasya kāyāt tenāharac chiraḥ // BhP_04.05.024 // / sādhu vādas tadā teṣāṃ karma tat tasya paśyatām /
BhP_04.05.025/2 bhūta-preta-piśācānāṃ anyeṣāṃ tad-viparyayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670129 (0.0):
sādhu vādas tadā teṣāṃ karma tat tasya paśyatām / / bhūta preta piśācānāṃ anyeṣāṃ tad viparyayaḥ // BhP_04.05.025 //
BhP_04.05.026/1 juhāvaitac chiras tasmin dakṣiṇāgnāv amarṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670134 (0.006):
bhūta preta piśācānāṃ anyeṣāṃ tad viparyayaḥ // BhP_04.05.025 // / juhāvaitac chiras tasmin dakṣiṇāgnāv amarṣitaḥ /
BhP_04.05.026/2 tad-deva-yajanaṃ dagdhvā prātiṣṭhad guhyakālayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670142 (0.0):
juhāvaitac chiras tasmin dakṣiṇāgnāv amarṣitaḥ / / tad deva yajanaṃ dagdhvā prātiṣṭhad guhyakālayam // BhP_04.05.026 //
BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.06.001/1 atha deva-gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670152 (0.0):
tad deva yajanaṃ dagdhvā prātiṣṭhad guhyakālayam // BhP_04.05.026 // / BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529105 (0.025):
BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.15.001/1 atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529937 (0.030):
BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.001/1 evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678355 (0.030):
BhP_04.16.027 // / BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa karmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524323 (0.030):
BhP_04.08.069/2 aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava / BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.070/1 iti devarṣiṇā proktaṃ viśrutya jagatī-patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673129 (0.030):
aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava // BhP_04.08.069 // / BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca / iti devarṣiṇā proktaṃ viśrutya jagatī patiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2677575 (0.032):
yenāharaj jāyamāno vena kalmaṣam ulbaṇam // BhP_04.14.046 // / BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526905 (0.034):
BhP_04.12.008/0 maitreya uvāca / BhP_04.12.008/1 sa rāja-rājena varāya codito dhruvo mahā-bhāgavato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675529 (0.034):
BhP_04.12.007 // / BhP_04.12.008/0 maitreya uvāca / sa rāja rājena varāya codito dhruvo mahā bhāgavato mahā matiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525301 (0.037):
BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674032 (0.047):
īśvarāt kṣīṇa puṇyena phalī kārān ivādhanaḥ // BhP_04.09.035 // / BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524980 (0.049):
BhP_04.09.018/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.018/1 athābhiṣṭuta evaṃ vai sat-saṅkalpena dhīmatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656196 (0.049):
ihārthaḥ // BhP_03.16.037 //* / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22522061 (0.049):
BhP_04.07.005/2 bhavantv adhvaryavaś cānye basta-śmaśrur bhṛgur bhavet / BhP_04.07.006/0 maitreya uvāca / BhP_04.07.006/1 tadā sarvāṇi bhūtāni śrutvā mīḍhuṣṭamoditam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407175 (0.049):
BhP_03.16.037/4 tatrāsmadīya-vimṛśena kiyān ihārthaḥ / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca / BhP_03.17.001/1 niśamyātma-bhuvā gītaṃ kāraṇaṃ śaṅkayojjhitāḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531006 (0.050):
BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.19.001/1 athādīkṣata rājā tu hayamedha-śatena saḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22519496 (0.053):
BhP_04.02.035/2 virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.03.001/1 sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403843 (0.054):
BhP_03.13.016/0 maitreya uvāca / BhP_03.13.016/1 parameṣṭhī tv apāṃ madhye tathā sannām avekṣya gām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679355 (0.054):
yathā sukhaṃ vasanti sma tatra tatrākutobhayāḥ // BhP_04.18.032 // / BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / athādīkṣata rājā tu hayamedha śatena saḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405498 (0.055):
BhP_03.15.011/0 maitreya uvāca / BhP_03.15.011/1 sa prahasya mahā-bāho bhagavān śabda-gocaraḥ
BhP_04.06.001/2 śūla-paṭṭiśa-nistriṃśa- gadā-parigha-mudgaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670159 (0.0):
atha deva gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ / / śūla paṭṭiśa nistriṃśa gadā parigha mudgaraiḥ // BhP_04.06.001 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20180615 (0.017):
07,029.016a laguḍāyoguḍāśmānaḥ śataghnyaś ca saśaktayaḥ / 07,029.016c gadāparighanistriṃśaśūlamudgarapaṭṭiśāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26874815 (0.034):
pravṛktaḥ pārijātārtham % indro yodhayituṃ dvijāḥ // BrP_203.46 // / tataḥ parighanistriṃśa $ gadāśūladharāyudhāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11146126 (0.034):
pravṛktaḥ pārijātārtham indro yodhayituṃ dvijāḥ // BrP_203.46 // / tataḥ parighanistriṃśa gadāśūladharāyudhāḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23456309 (0.037):
prayayau pārijātārtham % indro yodhayituṃ dvija // ViP_5,30.51 // / tataḥ parighanistriṃśa $ gadāśūlavarāyudhāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5162969 (0.037):
prayayau pārijātārtham indro yodhayituṃ dvija // ViP_5,30.51 // / tataḥ parighanistriṃśagadāśūlavarāyudhāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10174992 (0.037):
prayayau pārijātārthamindroyoddhuṃ dvijottama // ViP_5,30.53 // / tataḥ parighanistriṃśagadāśūlavarāyudhāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19867512 (0.037):
03,157.041c yakṣarākṣasagandharvāḥ pāṇḍavasya samīpataḥ / 03,157.042a gadāparighanistriṃśaśaktiśūlaparaśvadhāḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16212381 (0.040):
gadāparighatomaraiḥ HV_112.64b / gadāparighanistriṃśa+ HV_App.I,42B.1871a
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17923134 (0.042):
kanyāratnaṃ yadānītaṃ divaḥ pātālaketunā // MarkP_21.80 // / tataḥ parigha nistriṃśa gadā śūla śarāyudham /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 694459 (0.043):
gadāparighanistriṃśa+ $ śūlam udgarapaṭṭisaiḥ / HV_App.I,42B.1871 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22180008 (0.043):
gadāparighanistriṃśa+ śūlam udgarapaṭṭisaiḥ / HV_App.I,42B.1871 /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526135 (0.050):
BhP_04.10.025/2 gadā-parigha-nistriṃśa- musalāḥ sāśma-varṣiṇaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525920 (0.053):
BhP_04.10.011/1 tataḥ parigha-nistriṃśaiḥ prāsaśūla-paraśvadhaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674609 (0.053):
tataḥ parigha nistriṃśaiḥ prāsaśūla paraśvadhaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16862393 (0.055):
nistīryate na kenāpi BrP_123.126a / nistriṃśarṣṭigadāśūla BrP_207.19c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 691485 (0.055):
gadātomaranistriṃśa+ $ śaktiśūlaparaśvadhāḥ / HV_App.I,42B.1538 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20177568 (0.059):
07,024.054d*0183_03 gadāparighanistriṃśapaṭṭiśāyodhanopalaiḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4444964 (0.064):
tataḥ parighanistriṃśair gadātomaraśaktibhiḥ | *HV_112.64ab*1414 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25020453 (0.064):
gadāpaṭṭisaśūladhṛk HV_App.I,42B.1734b / gadāparighanistriṃśa+ HV_App.I,42B.1871a
BhP_04.06.002/1 sañchinna-bhinna-sarvāṅgāḥ sartvik-sabhyā bhayākulāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670169 (0.0):
śūla paṭṭiśa nistriṃśa gadā parigha mudgaraiḥ // BhP_04.06.001 // / sañchinna bhinna sarvāṅgāḥ sartvik sabhyā bhayākulāḥ /
BhP_04.06.002/2 svayambhuve namaskṛtya kārtsnyenaitan nyavedayan / BhP_04.06.003/1 upalabhya puraivaitad bhagavān abja-sambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670180 (0.004):
sañchinna bhinna sarvāṅgāḥ sartvik sabhyā bhayākulāḥ / / svayambhuve namaskṛtya kārtsnyenaitan nyavedayan // BhP_04.06.002 //
BhP_04.06.003/2 nārāyaṇaś ca viśvātmā na kasyādhvaram īyatuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670186 (0.006):
upalabhya puraivaitad bhagavān abja sambhavaḥ / / nārāyaṇaś ca viśvātmā na kasyādhvaram īyatuḥ // BhP_04.06.003 //
BhP_04.06.004/1 tad ākarṇya vibhuḥ prāha tejīyasi kṛtāgasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670191 (1.192):
nārāyaṇaś ca viśvātmā na kasyādhvaram īyatuḥ // BhP_04.06.003 // / tad ākarṇya vibhuḥ prāha tejīyasi kṛtāgasi /
BhP_04.06.004/2 kṣemāya tatra sā bhūyān na prāyeṇa bubhūṣatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670196 (0.006):
tad ākarṇya vibhuḥ prāha tejīyasi kṛtāgasi / / kṣemāya tatra sā bhūyān na prāyeṇa bubhūṣatām // BhP_04.06.004 //
BhP_04.06.005/1 athāpi yūyaṃ kṛta-kilbiṣā bhavaṃ ye barhiṣo bhāga-bhājaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670206 (0.0):
kṣemāya tatra sā bhūyān na prāyeṇa bubhūṣatām // BhP_04.06.004 // / athāpi yūyaṃ kṛta kilbiṣā bhavaṃ ye barhiṣo bhāga bhājaṃ parāduḥ /
parāduḥ / BhP_04.06.005/2 prasādayadhvaṃ pariśuddha-cetasā kṣipra-prasādaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670212 (0.0):
athāpi yūyaṃ kṛta kilbiṣā bhavaṃ ye barhiṣo bhāga bhājaṃ parāduḥ / / prasādayadhvaṃ pariśuddha cetasā kṣipra prasādaṃ pragṛhītāṅghri padmam //
pragṛhītāṅghri-padmam / BhP_04.06.006/1 āśāsānā jīvitam adhvarasya lokaḥ sa-pālaḥ kupite na yasmin
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670225 (0.0):
prasādayadhvaṃ pariśuddha cetasā kṣipra prasādaṃ pragṛhītāṅghri padmam //
BhP_04.06.006/2 tam āśu devaṃ priyayā vihīnaṃ kṣamāpayadhvaṃ hṛdi viddhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670233 (0.0):
āśāsānā jīvitam adhvarasya lokaḥ sa pālaḥ kupite na yasmin / / tam āśu devaṃ priyayā vihīnaṃ kṣamāpayadhvaṃ hṛdi viddhaṃ duruktaiḥ //
duruktaiḥ / BhP_04.06.007/1 nāhaṃ na yajño na ca yūyam anye ye deha-bhājo munayaś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670245 (0.0):
tam āśu devaṃ priyayā vihīnaṃ kṣamāpayadhvaṃ hṛdi viddhaṃ duruktaiḥ // / BhP_04.06.006 //
tattvam / BhP_04.06.007/2 viduḥ pramāṇaṃ bala-vīryayor vā yasyātma-tantrasya ka
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670254 (0.0):
nāhaṃ na yajño na ca yūyam anye ye deha bhājo munayaś ca tattvam / / viduḥ pramāṇaṃ bala vīryayor vā yasyātma tantrasya ka upāyaṃ vidhitset //
upāyaṃ vidhitset / BhP_04.06.008/1 sa ittham ādiśya surān ajas tu taiḥ samanvitaḥ pitṛbhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670263 (0.0):
viduḥ pramāṇaṃ bala vīryayor vā yasyātma tantrasya ka upāyaṃ vidhitset // / BhP_04.06.007 //
sa-prajeśaiḥ / BhP_04.06.008/2 yayau sva-dhiṣṇyān nilayaṃ pura-dviṣaḥ kailāsam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670274 (0.0):
sa ittham ādiśya surān ajas tu taiḥ samanvitaḥ pitṛbhiḥ sa prajeśaiḥ /
adri-pravaraṃ priyaṃ prabhoḥ / BhP_04.06.009/1 janmauṣadhi-tapo-mantra- yoga-siddhair naretaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670285 (0.0):
yayau sva dhiṣṇyān nilayaṃ pura dviṣaḥ kailāsam adri pravaraṃ priyaṃ
BhP_04.06.009/2 juṣṭaṃ kinnara-gandharvair apsarobhir vṛtaṃ sadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670291 (5.960):
janmauṣadhi tapo mantra yoga siddhair naretaraiḥ / / juṣṭaṃ kinnara gandharvair apsarobhir vṛtaṃ sadā // BhP_04.06.009 //
BhP_04.06.010/1 nānā-maṇimayaiḥ śṛṅgair nānā-dhātu-vicitritaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670299 (0.0):
juṣṭaṃ kinnara gandharvair apsarobhir vṛtaṃ sadā // BhP_04.06.009 // / nānā maṇimayaiḥ śṛṅgair nānā dhātu vicitritaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960607 (0.035):
nānāratnamayaiścaiva LiP_1,80.24c / nānāratnamayaiḥ śṛṅgaiḥ LiP_1,48.1c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13523263 (0.043):
nānādhātūjjvalaiḥ śṛṅgaiḥ__Vdha_067.016 / nānāpuṣpasamākīrṇaṃ__Vdha_067.018
BhP_04.06.010/2 nānā-druma-latā-gulmair nānā-mṛga-gaṇāvṛtaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670308 (0.0):
nānā maṇimayaiḥ śṛṅgair nānā dhātu vicitritaiḥ / / nānā druma latā gulmair nānā mṛga gaṇāvṛtaiḥ // BhP_04.06.010 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857572 (0.017):
nānāmṛgagaṇānvite BrP_178.8d / nānāmṛgagaṇāvṛtaiḥ BrP_43.56b
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368983 (0.029):
BhP_08.02.003/1 anyaiśca kakubhaḥ sarvā ratnadhātuvicitritaiḥ / BhP_08.02.003/3 nānādrumalatāgulmairnirghoṣairnirjharāmbhasām
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8494677 (0.050):
jāṃbūnadamaye divye nānādhātu vicitrite // BndP_1,25.25 // / nānādrumalatākīrṇe nānāpuṣpaphalopage /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729841 (0.061):
anyaiśca kakubhaḥ sarvā ratnadhātuvicitritaiḥ / / nānādrumalatāgulmairnirghoṣairnirjharāmbhasām // BhP_08.02.003 //
BhP_04.06.011/1 nānāmala-prasravaṇair nānā-kandara-sānubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670315 (0.0):
nānā druma latā gulmair nānā mṛga gaṇāvṛtaiḥ // BhP_04.06.010 // / nānāmala prasravaṇair nānā kandara sānubhiḥ /
BhP_04.06.011/2 ramaṇaṃ viharantīnāṃ ramaṇaiḥ siddha-yoṣitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670320 (0.004):
nānāmala prasravaṇair nānā kandara sānubhiḥ / / ramaṇaṃ viharantīnāṃ ramaṇaiḥ siddha yoṣitām // BhP_04.06.011 //
BhP_04.06.012/1 mayūra-kekābhirutaṃ madāndhāli-vimūrcchitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670328 (0.0):
ramaṇaṃ viharantīnāṃ ramaṇaiḥ siddha yoṣitām // BhP_04.06.011 // / mayūra kekābhirutaṃ madāndhāli vimūrcchitam /
BhP_04.06.012/2 plāvitai rakta-kaṇṭhānāṃ kūjitaiś ca patattriṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670334 (0.004):
mayūra kekābhirutaṃ madāndhāli vimūrcchitam / / plāvitai rakta kaṇṭhānāṃ kūjitaiś ca patattriṇām // BhP_04.06.012 //
BhP_04.06.013/1 āhvayantam ivoddhastair dvijān kāma-dughair drumaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670340 (0.0):
plāvitai rakta kaṇṭhānāṃ kūjitaiś ca patattriṇām // BhP_04.06.012 // / āhvayantam ivoddhastair dvijān kāma dughair drumaiḥ /
BhP_04.06.013/2 vrajantam iva mātaṅgair gṛṇantam iva nirjharaiḥ / BhP_04.06.014/1 mandāraiḥ pārijātaiś ca saralaiś copaśobhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670350 (0.003):
āhvayantam ivoddhastair dvijān kāma dughair drumaiḥ / / vrajantam iva mātaṅgair gṛṇantam iva nirjharaiḥ // BhP_04.06.013 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26769678 (0.055):
sarjabhūrjāśvakarṇaiś ca % tamālair devadārubhiḥ // BrP_42.17 // / mandāraiḥ pārijātaiś ca $ nyagrodhāgurucandanaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11041001 (0.055):
sarjabhūrjāśvakarṇaiś ca tamālair devadārubhiḥ // BrP_42.17 // / mandāraiḥ pārijātaiś ca nyagrodhāgurucandanaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26771914 (0.064):
kapitthaiḥ karṇikāraiś ca $ pāṭalāśokacampakaiḥ & / dāḍimaiś ca tamālaiś ca % pārijātais tathārjunaiḥ // BrP_44.57 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043237 (0.064):
kapitthaiḥ karṇikāraiś ca pāṭalāśokacampakaiḥ / / dāḍimaiś ca tamālaiś ca pārijātais tathārjunaiḥ // BrP_44.57 //
BhP_04.06.014/2 tamālaiḥ śāla-tālaiś ca kovidārāsanārjunaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670357 (0.0):
vrajantam iva mātaṅgair gṛṇantam iva nirjharaiḥ // BhP_04.06.013 // / mandāraiḥ pārijātaiś ca saralaiś copaśobhitam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10797310 (0.052):
divyapakṣininādaiś ca vānīravanarājibhiḥ // RKS_35.37 // / śālais tālaiś ca saralais tamālair upaśobhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879348 (0.056):
kadalyāḍhakīsambādhaṃ $ nālikeropaśobhitam & / sālais tālais tamālaiś ca % tarubhiś ca supuṣpitaiḥ // Ram_3,33.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356771 (0.056):
kadalyāḍhakīsambādhaṃ nālikeropaśobhitam / / sālais tālais tamālaiś ca tarubhiś ca supuṣpitaiḥ // Ram_3,33.13 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062499 (0.056):
3.033.013a kadaly āḍhakisaṃbādhaṃ nālikeropaśobhitam / 3.033.013c sālais tālais tamālaiś ca tarubhiś ca supuṣpitaiḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369103 (0.056):
BhP_08.02.011/3 kramukairnārikelaiśca kharjūrairbījapūrakaiḥ / BhP_08.02.012/1 madhukaiḥ śālatālaiśca tamālairasanārjunaiḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752652 (0.058):
cūtanīpakadambaiśca candanāgurucampakaiḥ // VamP_58.8 // / śālaistālaistamālaiśca saralārjunaparpaṭaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752729 (0.058):
puṃnāgaiḥ karṇikāraiś ca $ saralair devadārubhiḥ & / śālais tālais tamālaiś ca % panasair dhavakhādiraiḥ // BrP_26.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024058 (0.058):
puṃnāgaiḥ karṇikāraiś ca saralair devadārubhiḥ / / śālais tālais tamālaiś ca panasair dhavakhādiraiḥ // BrP_26.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26768777 (0.059):
nīpakair dhavakhadirair $ latābhiś ca virājitam & / śālais tālais tamālaiś ca % nārikelaiḥ śubhāñjanaiḥ // BrP_41.40 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040101 (0.059):
nīpakair dhavakhadirair latābhiś ca virājitam / / śālais tālais tamālaiś ca nārikelaiḥ śubhāñjanaiḥ // BrP_41.40 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729953 (0.060):
kramukairnārikelaiśca kharjūrairbījapūrakaiḥ // BhP_08.02.011 // / madhukaiḥ śālatālaiśca tamālairasanārjunaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26770649 (0.062):
devatāyatanair divyair % nānākusumaśobhitaiḥ // BrP_43.45 // / śālais tālais tamālaiś ca $ bakulair nāgakesaraiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11041973 (0.062):
devatāyatanair divyair nānākusumaśobhitaiḥ // BrP_43.45 // / śālais tālais tamālaiś ca bakulair nāgakesaraiḥ /
BhP_04.06.015/1 cūtaiḥ kadambair nīpaiś ca nāga-punnāga-campakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670364 (0.0):
tamālaiḥ śāla tālaiś ca kovidārāsanārjunaiḥ // BhP_04.06.014 // / cūtaiḥ kadambair nīpaiś ca nāga punnāga campakaiḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10819364 (0.046):
punnāgair nāgabakulair aśokais tilakais tathā / / mandāraiś campakaiś cāmrātakair nīlotpalotpalaiḥ // RKS_64.11 //
BhP_04.06.015/2 pāṭalāśoka-bakulaiḥ kundaiḥ kurabakair api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670368 (0.027):
cūtaiḥ kadambair nīpaiś ca nāga punnāga campakaiḥ / / pāṭalāśoka bakulaiḥ kundaiḥ kurabakair api // BhP_04.06.015 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369086 (0.034):
BhP_08.02.010/3 mandāraiḥ pārijātaiśca pāṭalāśokacampakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729938 (0.035):
mandāraiḥ pārijātaiśca pāṭalāśokacampakaiḥ // BhP_08.02.010 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754311 (0.040):
sarvatra vālukākīrṇe % deśe sarvaguṇānvite // BrP_28.11 // / campakāśokabakulaiḥ $ karavīraiḥ sapāṭalaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025638 (0.040):
sarvatra vālukākīrṇe deśe sarvaguṇānvite // BrP_28.11 // / campakāśokabakulaiḥ karavīraiḥ sapāṭalaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16802111 (0.041):
campakāśokabakulaiḥ BrP_28.12a / campakair nāgakesaraiḥ BrP_41.38d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26771912 (0.043):
śālair āmrātakair lodhrair % bakulair bahuvārakaiḥ // BrP_44.56 // / kapitthaiḥ karṇikāraiś ca $ pāṭalāśokacampakaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043235 (0.043):
śālair āmrātakair lodhrair bakulair bahuvārakaiḥ // BrP_44.56 // / kapitthaiḥ karṇikāraiś ca pāṭalāśokacampakaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20783585 (0.044):
13,150.009d@020_0018 panasair bakulais tālaiḥ priyālair nāgakesaraiḥ / 13,150.009d@020_0019 karavīraiḥ karṇikāraiḥ pāṭalāśokacampakaiḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752739 (0.046):
pāṭalāśokabakulaiḥ $ karavīraiḥ sacampakaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024068 (0.046):
pāṭalāśokabakulaiḥ karavīraiḥ sacampakaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26768758 (0.049):
karṇikāraiś ca panasaiś % campakair nāgakesaraiḥ // BrP_41.38 // / pāṭalāśokabakulaiḥ $ kapitthair bahulair dhavaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040081 (0.049):
karṇikāraiś ca panasaiś campakair nāgakesaraiḥ // BrP_41.38 // / pāṭalāśokabakulaiḥ kapitthair bahulair dhavaiḥ /
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26371669 (0.050):
13,150.009d@020_0019 karavīraiḥ karṇikāraiḥ pāṭalāśokacampakaiḥ / 13,150.009d@020_0020 mallikākundajātībhiḥ kubjāhlādakuraṇṭakaiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377425 (0.062):
BhP_10.30.006/1 kaccit kurabakāśoka nāga punnāga campakāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414970 (0.062):
BhP_10,30.06 / kaccit kurabakāśokanāgapunnāgacampakāḥ / rāmānujo māninīnām ito[*26]
BhP_04.06.016/1 svarṇārṇa-śata-patraiś ca vara-reṇuka-jātibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670376 (0.0):
pāṭalāśoka bakulaiḥ kundaiḥ kurabakair api // BhP_04.06.015 // / svarṇārṇa śata patraiś ca vara reṇuka jātibhiḥ /
BhP_04.06.016/2 kubjakair mallikābhiś ca mādhavībhiś ca maṇḍitam / BhP_04.06.017/1 panasodumbarāśvattha- plakṣa-nyagrodha-hiṅgubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670387 (0.0):
svarṇārṇa śata patraiś ca vara reṇuka jātibhiḥ / / kubjakair mallikābhiś ca mādhavībhiś ca maṇḍitam // BhP_04.06.016 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968290 (0.038):
nyagrodhodumbarāśvattha plakṣa śāla priyaṅgubhiḥ || 89 ||
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25271051 (0.042):
toraṇaṃ bahir dvāraṃ yatra tādṛśam | kṣīra vṛkṣās tu / aśvatthodumbara plakṣa nyagrodhākhyāḥ | punaḥ kīdṛśaṃ ?
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549343 (0.042):
puṣpaṃ grāhi praśastaṃ ca raktapitte viśeṣataḥ / / nyagrodhodumbarāśvatthaplakṣapadmādipallavāḥ // Car_1,27.105
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627732 (0.052):
p.26.5/.tad yathā bhoḥ puṣkarasārinn amīṣāṃ kṣīravṛkṣāṇām / udumbaraplakṣāśvatthanyagrodhavalgukety evam ādīnāṃ nānā^karaṇaṃ
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 845341 (0.056):
sarvairekatra militaiḥ pañcakolakamucyate // Rajni_22.24 / nyagrodhodumbarāśvatthaplakṣavetasavalkalaiḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6021109 (0.056):
nyagrodhodumbarāśvattha plakṣa vetasa valkalaiḥ |
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158145 (0.056):
palāśakhadirāśvatthaplakṣanyagrodhabilvajāḥ / / udumbaraśca kāśmaryaḥ samidho 'ṣṭau prakīrtitāḥ // Vis_16.70 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5935563 (0.061):
nyagrodhodumbarāśvattha plakṣa lodhra tvacaḥ sitā || 16 ||
BhP_04.06.017/2 bhūrjair oṣadhibhiḥ pūgai rājapūgaiś ca jambubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670394 (0.0):
panasodumbarāśvattha plakṣa nyagrodha hiṅgubhiḥ / / bhūrjair oṣadhibhiḥ pūgai rājapūgaiś ca jambubhiḥ // BhP_04.06.017 //
BhP_04.06.018/1 kharjūrāmrātakāmrādyaiḥ priyāla-madhukeṅgudaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670402 (0.0):
bhūrjair oṣadhibhiḥ pūgai rājapūgaiś ca jambubhiḥ // BhP_04.06.017 // / kharjūrāmrātakāmrādyaiḥ priyāla madhukeṅgudaiḥ /
BhP_04.06.018/2 druma-jātibhir anyaiś ca rājitaṃ veṇu-kīcakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670408 (0.0):
kharjūrāmrātakāmrādyaiḥ priyāla madhukeṅgudaiḥ / / druma jātibhir anyaiś ca rājitaṃ veṇu kīcakaiḥ // BhP_04.06.018 //
BhP_04.06.019/1 kumudotpala-kahlāra- śatapatra-vanarddhibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670414 (0.0):
druma jātibhir anyaiś ca rājitaṃ veṇu kīcakaiḥ // BhP_04.06.018 // / kumudotpala kahlāra śatapatra vanarddhibhiḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369143 (0.042):
BhP_08.02.014/3 tasmin saraḥ suvipulaṃ lasatkāñcanapaṅkajam / BhP_08.02.015/1 kumudotpalakahlāra śatapatraśriyorjitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729991 (0.044):
tasmin saraḥ suvipulaṃ lasatkāñcanapaṅkajam // BhP_08.02.014 // / kumudotpalakahlāra śatapatraśriyorjitam /
BhP_04.06.019/2 nalinīṣu kalaṃ kūjat- khaga-vṛndopaśobhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670421 (0.0):
kumudotpala kahlāra śatapatra vanarddhibhiḥ / / nalinīṣu kalaṃ kūjat khaga vṛndopaśobhitam // BhP_04.06.019 //
BhP_04.06.020/1 mṛgaiḥ śākhāmṛgaiḥ kroḍair mṛgendrair ṛkṣa-śalyakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670428 (0.0):
nalinīṣu kalaṃ kūjat khaga vṛndopaśobhitam // BhP_04.06.019 // / mṛgaiḥ śākhāmṛgaiḥ kroḍair mṛgendrair ṛkṣa śalyakaiḥ /
BhP_04.06.020/2 gavayaiḥ śarabhair vyāghrai rurubhir mahiṣādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670433 (0.0):
mṛgaiḥ śākhāmṛgaiḥ kroḍair mṛgendrair ṛkṣa śalyakaiḥ / / gavayaiḥ śarabhair vyāghrai rurubhir mahiṣādibhiḥ // BhP_04.06.020 //
BhP_04.06.021/1 karṇāntraikapadāśvāsyair nirjuṣṭaṃ vṛka-nābhibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670442 (0.0):
gavayaiḥ śarabhair vyāghrai rurubhir mahiṣādibhiḥ // BhP_04.06.020 // / karṇāntraikapadāśvāsyair nirjuṣṭaṃ vṛka nābhibhiḥ /
BhP_04.06.021/2 kadalī-khaṇḍa-saṃruddha- nalinī-pulina-śriyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670449 (1.192):
karṇāntraikapadāśvāsyair nirjuṣṭaṃ vṛka nābhibhiḥ / / kadalī khaṇḍa saṃruddha nalinī pulina śriyam // BhP_04.06.021 //
BhP_04.06.022/1 paryastaṃ nandayā satyāḥ snāna-puṇyatarodayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670455 (1.192):
kadalī khaṇḍa saṃruddha nalinī pulina śriyam // BhP_04.06.021 // / paryastaṃ nandayā satyāḥ snāna puṇyatarodayā /
BhP_04.06.022/2 vilokya bhūteśa-giriṃ vibudhā vismayaṃ yayuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670462 (0.0):
paryastaṃ nandayā satyāḥ snāna puṇyatarodayā / / vilokya bhūteśa giriṃ vibudhā vismayaṃ yayuḥ // BhP_04.06.022 //
BhP_04.06.023/1 dadṛśus tatra te ramyām alakāṃ nāma vai purīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670468 (0.0):
vilokya bhūteśa giriṃ vibudhā vismayaṃ yayuḥ // BhP_04.06.022 // / dadṛśus tatra te ramyām alakāṃ nāma vai purīm /
BhP_04.06.023/2 vanaṃ saugandhikaṃ cāpi yatra tan-nāma paṅkajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670473 (0.005):
dadṛśus tatra te ramyām alakāṃ nāma vai purīm / / vanaṃ saugandhikaṃ cāpi yatra tan nāma paṅkajam // BhP_04.06.023 //
BhP_04.06.024/1 nandā cālakanandā ca saritau bāhyataḥ puraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670480 (0.0):
vanaṃ saugandhikaṃ cāpi yatra tan nāma paṅkajam // BhP_04.06.023 // / nandā cālakanandā ca saritau bāhyataḥ puraḥ /
BhP_04.06.024/2 tīrthapāda-padāmbhoja- rajasātīva pāvane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670488 (0.0):
nandā cālakanandā ca saritau bāhyataḥ puraḥ / / tīrthapāda padāmbhoja rajasātīva pāvane // BhP_04.06.024 //
BhP_04.06.025/1 yayoḥ sura-striyaḥ kṣattar avaruhya sva-dhiṣṇyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670495 (0.0):
tīrthapāda padāmbhoja rajasātīva pāvane // BhP_04.06.024 // / yayoḥ sura striyaḥ kṣattar avaruhya sva dhiṣṇyataḥ /
BhP_04.06.025/2 krīḍanti puṃsaḥ siñcantyo vigāhya rati-karśitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670501 (1.192):
yayoḥ sura striyaḥ kṣattar avaruhya sva dhiṣṇyataḥ / / krīḍanti puṃsaḥ siñcantyo vigāhya rati karśitāḥ // BhP_04.06.025 //
BhP_04.06.026/1 yayos tat-snāna-vibhraṣṭa- nava-kuṅkuma-piñjaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670508 (1.788):
krīḍanti puṃsaḥ siñcantyo vigāhya rati karśitāḥ // BhP_04.06.025 // / yayos tat snāna vibhraṣṭa nava kuṅkuma piñjaram /
BhP_04.06.026/2 vitṛṣo 'pi pibanty ambhaḥ pāyayanto gajā gajīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670515 (0.0):
yayos tat snāna vibhraṣṭa nava kuṅkuma piñjaram / / vitṛṣo 'pi pibanty ambhaḥ pāyayanto gajā gajīḥ // BhP_04.06.026 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935012 (0.058):
kumbhino'mbhaḥ pibanti // / MSS_7119 1 upariṣṭhā yadā nārī ramate kāmukaṃ naram /
BhP_04.06.027/1 tāra-hema-mahāratna- vimāna-śata-saṅkulām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670522 (0.0):
vitṛṣo 'pi pibanty ambhaḥ pāyayanto gajā gajīḥ // BhP_04.06.026 // / tāra hema mahāratna vimāna śata saṅkulām /
BhP_04.06.027/2 juṣṭāṃ puṇyajana-strībhir yathā khaṃ sataḍid-ghanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670530 (0.0):
tāra hema mahāratna vimāna śata saṅkulām / / juṣṭāṃ puṇyajana strībhir yathā khaṃ sataḍid ghanam // BhP_04.06.027 //
BhP_04.06.028/1 hitvā yakṣeśvara-purīṃ vanaṃ saugandhikaṃ ca tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670537 (1.192):
juṣṭāṃ puṇyajana strībhir yathā khaṃ sataḍid ghanam // BhP_04.06.027 // / hitvā yakṣeśvara purīṃ vanaṃ saugandhikaṃ ca tat /
BhP_04.06.028/2 drumaiḥ kāma-dughair hṛdyaṃ citra-mālya-phala-cchadaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670545 (0.0):
hitvā yakṣeśvara purīṃ vanaṃ saugandhikaṃ ca tat / / drumaiḥ kāma dughair hṛdyaṃ citra mālya phala cchadaiḥ // BhP_04.06.028 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405579 (0.042):
BhP_03.15.016/1 yatra naiḥśreyasaṃ nāma vanaṃ kāma-dughair drumaiḥ / BhP_03.15.016/2 sarvartu-śrībhir vibhrājat kaivalyam iva mūrtimat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654770 (0.061):
yatra naiḥśreyasaṃ nāma vanaṃ kāma dughair drumaiḥ / / sarvartu śrībhir vibhrājat kaivalyam iva mūrtimat // BhP_03.15.016 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737676 (0.063):
yatra vṛndāvanaṃ nāma vanaṃ kāma-dughair drumaiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414938 (0.063):
yatra vṛndāvanaṃ nāma vanaṃ kāma dughair drumaiḥ |
BhP_04.06.029/1 rakta-kaṇṭha-khagānīka- svara-maṇḍita-ṣaṭpadam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670553 (1.192):
drumaiḥ kāma dughair hṛdyaṃ citra mālya phala cchadaiḥ // BhP_04.06.028 // / rakta kaṇṭha khagānīka svara maṇḍita ṣaṭpadam /
BhP_04.06.029/2 kalahaṃsa-kula-preṣṭhaṃ kharadaṇḍa-jalāśayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670559 (0.0):
rakta kaṇṭha khagānīka svara maṇḍita ṣaṭpadam / / kalahaṃsa kula preṣṭhaṃ kharadaṇḍa jalāśayam // BhP_04.06.029 //
BhP_04.06.030/1 vana-kuñjara-saṅghṛṣṭa- haricandana-vāyunā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670565 (0.005):
kalahaṃsa kula preṣṭhaṃ kharadaṇḍa jalāśayam // BhP_04.06.029 // / vana kuñjara saṅghṛṣṭa haricandana vāyunā /
BhP_04.06.030/2 adhi puṇyajana-strīṇāṃ muhur unmathayan manaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670571 (0.0):
vana kuñjara saṅghṛṣṭa haricandana vāyunā / / adhi puṇyajana strīṇāṃ muhur unmathayan manaḥ // BhP_04.06.030 //
BhP_04.06.031/1 vaidūrya-kṛta-sopānā vāpya utpala-mālinīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670578 (1.192):
adhi puṇyajana strīṇāṃ muhur unmathayan manaḥ // BhP_04.06.030 // / vaidūrya kṛta sopānā vāpya utpala mālinīḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525715 (0.039):
BhP_04.09.064/1 vāpyo vaidūrya-sopānāḥ padmotpala-kumud-vatīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674418 (0.041):
kūjad vihaṅga mithunair gāyan matta madhuvrataiḥ // BhP_04.09.063 // / vāpyo vaidūrya sopānāḥ padmotpala kumud vatīḥ /
BhP_04.06.031/2 prāptaṃ kimpuruṣair dṛṣṭvā ta ārād dadṛśur vaṭam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670584 (0.0):
vaidūrya kṛta sopānā vāpya utpala mālinīḥ / / prāptaṃ kimpuruṣair dṛṣṭvā ta ārād dadṛśur vaṭam // BhP_04.06.031 //
BhP_04.06.032/1 sa yojana-śatotsedhaḥ pādona-viṭapāyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670593 (0.0):
prāptaṃ kimpuruṣair dṛṣṭvā ta ārād dadṛśur vaṭam // BhP_04.06.031 // / sa yojana śatotsedhaḥ pādona viṭapāyataḥ /
BhP_04.06.032/2 paryak-kṛtācala-cchāyo nirnīḍas tāpa-varjitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670600 (0.0):
sa yojana śatotsedhaḥ pādona viṭapāyataḥ / / paryak kṛtācala cchāyo nirnīḍas tāpa varjitaḥ // BhP_04.06.032 //
BhP_04.06.033/1 tasmin mahā-yogamaye mumukṣu-śaraṇe surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670607 (0.0):
paryak kṛtācala cchāyo nirnīḍas tāpa varjitaḥ // BhP_04.06.032 // / tasmin mahā yogamaye mumukṣu śaraṇe surāḥ /
BhP_04.06.033/2 dadṛśuḥ śivam āsīnaṃ tyaktāmarṣam ivāntakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670614 (0.004):
tasmin mahā yogamaye mumukṣu śaraṇe surāḥ / / dadṛśuḥ śivam āsīnaṃ tyaktāmarṣam ivāntakam // BhP_04.06.033 //
BhP_04.06.034/1 sanandanādyair mahā-siddhaiḥ śāntaiḥ saṃśānta-vigraham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670621 (0.0):
dadṛśuḥ śivam āsīnaṃ tyaktāmarṣam ivāntakam // BhP_04.06.033 // / sanandanādyair mahā siddhaiḥ śāntaiḥ saṃśānta vigraham /
BhP_04.06.034/2 upāsyamānaṃ sakhyā ca bhartrā guhyaka-rakṣasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670626 (0.005):
sanandanādyair mahā siddhaiḥ śāntaiḥ saṃśānta vigraham / / upāsyamānaṃ sakhyā ca bhartrā guhyaka rakṣasām // BhP_04.06.034 //
BhP_04.06.035/1 vidyā-tapo-yoga-patham āsthitaṃ tam adhīśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670633 (0.0):
upāsyamānaṃ sakhyā ca bhartrā guhyaka rakṣasām // BhP_04.06.034 // / vidyā tapo yoga patham āsthitaṃ tam adhīśvaram /
BhP_04.06.035/2 carantaṃ viśva-suhṛdaṃ vātsalyāl loka-maṅgalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670639 (0.0):
vidyā tapo yoga patham āsthitaṃ tam adhīśvaram / / carantaṃ viśva suhṛdaṃ vātsalyāl loka maṅgalam // BhP_04.06.035 //
BhP_04.06.036/1 liṅgaṃ ca tāpasābhīṣṭaṃ bhasma-daṇḍa-jaṭājinam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670647 (0.0):
carantaṃ viśva suhṛdaṃ vātsalyāl loka maṅgalam // BhP_04.06.035 // / liṅgaṃ ca tāpasābhīṣṭaṃ bhasma daṇḍa jaṭājinam /
BhP_04.06.036/2 aṅgena sandhyābhra-rucā candra-lekhāṃ ca bibhratam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670654 (0.0):
liṅgaṃ ca tāpasābhīṣṭaṃ bhasma daṇḍa jaṭājinam / / aṅgena sandhyābhra rucā candra lekhāṃ ca bibhratam // BhP_04.06.036 //
BhP_04.06.037/1 upaviṣṭaṃ darbhamayyāṃ bṛsyāṃ brahma sanātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670661 (0.0):
aṅgena sandhyābhra rucā candra lekhāṃ ca bibhratam // BhP_04.06.036 // / upaviṣṭaṃ darbhamayyāṃ bṛsyāṃ brahma sanātanam /
BhP_04.06.037/2 nāradāya pravocantaṃ pṛcchate śṛṇvatāṃ satām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670666 (0.004):
upaviṣṭaṃ darbhamayyāṃ bṛsyāṃ brahma sanātanam / / nāradāya pravocantaṃ pṛcchate śṛṇvatāṃ satām // BhP_04.06.037 //
BhP_04.06.038/1 kṛtvorau dakṣiṇe savyaṃ pāda-padmaṃ ca jānuni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670674 (0.0):
nāradāya pravocantaṃ pṛcchate śṛṇvatāṃ satām // BhP_04.06.037 // / kṛtvorau dakṣiṇe savyaṃ pāda padmaṃ ca jānuni /
BhP_04.06.038/2 bāhuṃ prakoṣṭhe 'kṣa-mālām āsīnaṃ tarka-mudrayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670681 (0.0):
kṛtvorau dakṣiṇe savyaṃ pāda padmaṃ ca jānuni / / bāhuṃ prakoṣṭhe 'kṣa mālām āsīnaṃ tarka mudrayā // BhP_04.06.038 //
BhP_04.06.039/1 taṃ brahma-nirvāṇa-samādhim āśritaṃ vyupāśritaṃ giriśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670689 (0.0):
bāhuṃ prakoṣṭhe 'kṣa mālām āsīnaṃ tarka mudrayā // BhP_04.06.038 // / taṃ brahma nirvāṇa samādhim āśritaṃ vyupāśritaṃ giriśaṃ yoga kakṣām /
yoga-kakṣām / BhP_04.06.039/2 sa-loka-pālā munayo manūnām ādyaṃ manuṃ prāñjalayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670700 (0.0):
taṃ brahma nirvāṇa samādhim āśritaṃ vyupāśritaṃ giriśaṃ yoga kakṣām /
praṇemuḥ / BhP_04.06.040/1 sa tūpalabhyāgatam ātma-yoniṃ surāsureśair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670710 (0.0):
sa loka pālā munayo manūnām ādyaṃ manuṃ prāñjalayaḥ praṇemuḥ //
abhivanditāṅghriḥ / BhP_04.06.040/2 utthāya cakre śirasābhivandanam arhattamaḥ kasya yathaiva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670716 (0.0):
sa tūpalabhyāgatam ātma yoniṃ surāsureśair abhivanditāṅghriḥ /
viṣṇuḥ / BhP_04.06.041/1 tathāpare siddha-gaṇā maharṣibhir ye vai samantād anu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670726 (0.0):
utthāya cakre śirasābhivandanam arhattamaḥ kasya yathaiva viṣṇuḥ // / BhP_04.06.040 // / tathāpare siddha gaṇā maharṣibhir ye vai samantād anu nīlalohitam /
nīlalohitam / BhP_04.06.041/2 namaskṛtaḥ prāha śaśāṅka-śekharaṃ kṛta-praṇāmaṃ prahasann
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670735 (0.0):
tathāpare siddha gaṇā maharṣibhir ye vai samantād anu nīlalohitam / / namaskṛtaḥ prāha śaśāṅka śekharaṃ kṛta praṇāmaṃ prahasann ivātmabhūḥ //
ivātmabhūḥ / BhP_04.06.042/0 brahmovāca / BhP_04.06.042/1 āne tvām īśaṃ viśvasya jagato yoni-bījayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670746 (0.0):
namaskṛtaḥ prāha śaśāṅka śekharaṃ kṛta praṇāmaṃ prahasann ivātmabhūḥ // / BhP_04.06.041 //
BhP_04.06.042/2 śakteḥ śivasya ca paraṃ yat tad brahmā nirantaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670752 (0.0):
āne tvām īśaṃ viśvasya jagato yoni bījayoḥ / / śakteḥ śivasya ca paraṃ yat tad brahmā nirantaram // BhP_04.06.042 //
BhP_04.06.043/1 tvam eva bhagavann etac chiva-śaktyoḥ svarūpayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670758 (0.006):
śakteḥ śivasya ca paraṃ yat tad brahmā nirantaram // BhP_04.06.042 // / tvam eva bhagavann etac chiva śaktyoḥ svarūpayoḥ /
BhP_04.06.043/2 viśvaṃ sṛjasi pāsy atsi krīḍann ūrṇa-paṭo yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670765 (0.0):
tvam eva bhagavann etac chiva śaktyoḥ svarūpayoḥ / / viśvaṃ sṛjasi pāsy atsi krīḍann ūrṇa paṭo yathā // BhP_04.06.043 //
BhP_04.06.044/1 tvam eva dharmārtha-dughābhipattaye dakṣeṇa sūtreṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670774 (0.0):
viśvaṃ sṛjasi pāsy atsi krīḍann ūrṇa paṭo yathā // BhP_04.06.043 // / tvam eva dharmārtha dughābhipattaye dakṣeṇa sūtreṇa sasarjithādhvaram /
sasarjithādhvaram / BhP_04.06.044/2 tvayaiva loke 'vasitāś ca setavo yān brāhmaṇāḥ śraddadhate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670784 (0.0):
tvam eva dharmārtha dughābhipattaye dakṣeṇa sūtreṇa sasarjithādhvaram /
dhṛta-vratāḥ / BhP_04.06.045/1 tvaṃ karmaṇāṃ maṅgala maṅgalānāṃ kartuḥ sva-lokaṃ tanuṣe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670794 (0.0):
tvayaiva loke 'vasitāś ca setavo yān brāhmaṇāḥ śraddadhate dhṛta vratāḥ //
svaḥ paraṃ vā / BhP_04.06.045/2 amaṅgalānāṃ ca tamisram ulbaṇaṃ viparyayaḥ kena tad eva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670801 (0.0):
tvaṃ karmaṇāṃ maṅgala maṅgalānāṃ kartuḥ sva lokaṃ tanuṣe svaḥ paraṃ vā / / amaṅgalānāṃ ca tamisram ulbaṇaṃ viparyayaḥ kena tad eva kasyacit //
kasyacit / BhP_04.06.046/1 na vai satāṃ tvac-caraṇārpitātmanāṃ bhūteṣu sarveṣv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670812 (0.0):
amaṅgalānāṃ ca tamisram ulbaṇaṃ viparyayaḥ kena tad eva kasyacit // / BhP_04.06.045 //
abhipaśyatāṃ tava / BhP_04.06.046/2 bhūtāni cātmany apṛthag-didṛkṣatāṃ prāyeṇa roṣo 'bhibhaved
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670821 (0.0):
na vai satāṃ tvac caraṇārpitātmanāṃ bhūteṣu sarveṣv abhipaśyatāṃ tava /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174440 (0.062):
BhP_06.15.004/1 yathā dhānāsu vai dhānā bhavanti na bhavanti ca / BhP_06.15.004/2 evaṃ bhūtāni bhūteṣu coditānīśamāyayā
yathā paśum / BhP_04.06.047/1 pṛthag-dhiyaḥ karma-dṛśo durāśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670827 (0.0):
bhūtāni cātmany apṛthag didṛkṣatāṃ prāyeṇa roṣo 'bhibhaved yathā paśum //
parodayenārpita-hṛd-rujo 'niśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670833 (0.0):
pṛthag dhiyaḥ karma dṛśo durāśayāḥ parodayenārpita hṛd rujo 'niśam /
BhP_04.06.047/2 parān duruktair vitudanty aruntudās tān māvadhīd
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670839 (0.0):
pṛthag dhiyaḥ karma dṛśo durāśayāḥ parodayenārpita hṛd rujo 'niśam / / parān duruktair vitudanty aruntudās tān māvadhīd daiva vadhān
daiva-vadhān bhavad-vidhaḥ / BhP_04.06.048/1 yasmin yadā puṣkara-nābha-māyayā durantayā spṛṣṭa-dhiyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670852 (0.0):
parān duruktair vitudanty aruntudās tān māvadhīd daiva vadhān / bhavad vidhaḥ // BhP_04.06.047 //
pṛthag-dṛśaḥ / BhP_04.06.048/2 kurvanti tatra hy anukampayā kṛpāṃ na sādhavo daiva-balāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670862 (0.0):
yasmin yadā puṣkara nābha māyayā durantayā spṛṣṭa dhiyaḥ pṛthag dṛśaḥ /
kṛte kramam / BhP_04.06.049/1 bhavāṃs tu puṃsaḥ paramasya māyayā durantayāspṛṣṭa-matiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670873 (0.0):
kurvanti tatra hy anukampayā kṛpāṃ na sādhavo daiva balāt kṛte kramam //
samasta-dṛk / BhP_04.06.049/2 tayā hatātmasv anukarma-cetaḥsv anugrahaṃ kartum ihārhasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670883 (0.0):
bhavāṃs tu puṃsaḥ paramasya māyayā durantayāspṛṣṭa matiḥ samasta dṛk /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376273 (0.051):
BhP_10.28.008/1 mamāpy anugrahaṃ kṛṣṇa kartum arhasy aśeṣa dṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774980 (0.061):
ānīto 'yaṃ tava pitā tad bhavān kṣantum arhati // BhP_10.28.007 // / mamāpy anugrahaṃ kṛṣṇa kartum arhasy aśeṣa dṛk /
prabho / BhP_04.06.050/1 kurv adhvarasyoddharaṇaṃ hatasya bhoḥ tvayāsamāptasya mano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670892 (0.0):
tayā hatātmasv anukarma cetaḥsv anugrahaṃ kartum ihārhasi prabho // / BhP_04.06.049 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16853712 (0.055):
na māṃ dharmahatāṃ kuru BrP_7.8d / na māṃ dhikkartum arhasi BrP_171.18f
prajāpateḥ / BhP_04.06.050/2 na yatra bhāgaṃ tava bhāgino daduḥ kuyājino yena makho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670901 (0.0):
kurv adhvarasyoddharaṇaṃ hatasya bhoḥ tvayāsamāptasya mano prajāpateḥ / / na yatra bhāgaṃ tava bhāgino daduḥ kuyājino yena makho ninīyate //
ninīyate / BhP_04.06.051/1 jīvatād yajamāno 'yaṃ prapadyetākṣiṇī bhagaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670908 (0.0):
na yatra bhāgaṃ tava bhāgino daduḥ kuyājino yena makho ninīyate // / BhP_04.06.050 // / jīvatād yajamāno 'yaṃ prapadyetākṣiṇī bhagaḥ /
BhP_04.06.051/2 bhṛgoḥ śmaśrūṇi rohantu pūṣṇo dantāś ca pūrvavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670914 (1.192):
jīvatād yajamāno 'yaṃ prapadyetākṣiṇī bhagaḥ / / bhṛgoḥ śmaśrūṇi rohantu pūṣṇo dantāś ca pūrvavat // BhP_04.06.051 //
BhP_04.06.052/1 devānāṃ bhagna-gātrāṇām ṛtvijāṃ cāyudhāśmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670921 (1.788):
bhṛgoḥ śmaśrūṇi rohantu pūṣṇo dantāś ca pūrvavat // BhP_04.06.051 // / devānāṃ bhagna gātrāṇām ṛtvijāṃ cāyudhāśmabhiḥ /
BhP_04.06.052/2 bhavatānugṛhītānām āśu manyo 'stv anāturam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670927 (0.0):
devānāṃ bhagna gātrāṇām ṛtvijāṃ cāyudhāśmabhiḥ / / bhavatānugṛhītānām āśu manyo 'stv anāturam // BhP_04.06.052 //
BhP_04.06.053/1 eṣa te rudra bhāgo 'stu yad-ucchiṣṭo 'dhvarasya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670936 (0.0):
bhavatānugṛhītānām āśu manyo 'stv anāturam // BhP_04.06.052 // / eṣa te rudra bhāgo 'stu yad ucchiṣṭo 'dhvarasya vai /
BhP_04.06.053/2 yajñas te rudra bhāgena kalpatām adya yajña-han
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670944 (1.192):
eṣa te rudra bhāgo 'stu yad ucchiṣṭo 'dhvarasya vai / / yajñas te rudra bhāgena kalpatām adya yajña han // BhP_04.06.053 //
BhP_04.07.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.07.001/1 ity ajenānunītena bhavena parituṣyatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670951 (0.0):
yajñas te rudra bhāgena kalpatām adya yajña han // BhP_04.06.053 // / BhP_04.07.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531006 (0.047):
BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.19.001/1 athādīkṣata rājā tu hayamedha-śatena saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679355 (0.053):
yathā sukhaṃ vasanti sma tatra tatrākutobhayāḥ // BhP_04.18.032 // / BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / athādīkṣata rājā tu hayamedha śatena saḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15408982 (0.056):
BhP_03.20.012/0 maitreya uvāca / BhP_03.20.012/1 daivena durvitarkyeṇa pareṇānimiṣeṇa ca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403680 (0.057):
abhyacaṣṭa / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca / BhP_03.13.006/1 yadā sva-bhāryayā sārdhaṃ jātaḥ svāyambhuvo manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652987 (0.057):
prahṛṣṭa romā bhagavat kathāyāṃ praṇīyamāno munir abhyacaṣṭa // / BhP_03.13.005 // / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca / yadā sva bhāryayā sārdhaṃ jātaḥ svāyambhuvo manuḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2657893 (0.060):
āho svit saṃhatāḥ sarva idaṃ sma samakalpayan // BhP_03.20.011 // / BhP_03.20.012/0 maitreya uvāca / daivena durvitarkyeṇa pareṇānimiṣeṇa ca /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524321 (0.062):
BhP_04.08.069/2 aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava / BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.070/1 iti devarṣiṇā proktaṃ viśrutya jagatī-patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673127 (0.062):
aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava // BhP_04.08.069 // / BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca
BhP_04.07.001/2 abhyadhāyi mahā-bāho prahasya śrūyatām iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670959 (0.005):
ity ajenānunītena bhavena parituṣyatā / / abhyadhāyi mahā bāho prahasya śrūyatām iti // BhP_04.07.001 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405501 (0.055):
BhP_03.15.011/0 maitreya uvāca / BhP_03.15.011/1 sa prahasya mahā-bāho bhagavān śabda-gocaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654698 (0.062):
BhP_03.15.011/0 maitreya uvāca / sa prahasya mahā bāho bhagavān śabda gocaraḥ /
BhP_04.07.002/0 mahādeva uvāca / BhP_04.07.002/1 nāghaṃ prajeśa bālānāṃ varṇaye nānucintaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670969 (0.0):
abhyadhāyi mahā bāho prahasya śrūyatām iti // BhP_04.07.001 // / BhP_04.07.002/0 mahādeva uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405500 (0.055):
BhP_03.15.011/0 maitreya uvāca / BhP_03.15.011/1 sa prahasya mahā-bāho bhagavān śabda-gocaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654698 (0.061):
BhP_03.15.011/0 maitreya uvāca / sa prahasya mahā bāho bhagavān śabda gocaraḥ /
BhP_04.07.002/2 deva-māyābhibhūtānāṃ daṇḍas tatra dhṛto mayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670975 (0.0):
nāghaṃ prajeśa bālānāṃ varṇaye nānucintaye / / deva māyābhibhūtānāṃ daṇḍas tatra dhṛto mayā // BhP_04.07.002 //
BhP_04.07.003/1 prajāpater dagdha-śīrṣṇo bhavatv aja-mukhaṃ śiraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670983 (1.192):
deva māyābhibhūtānāṃ daṇḍas tatra dhṛto mayā // BhP_04.07.002 // / prajāpater dagdha śīrṣṇo bhavatv aja mukhaṃ śiraḥ /
BhP_04.07.003/2 mitrasya cakṣuṣekṣeta bhāgaṃ svaṃ barhiṣo bhagaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670991 (0.0):
prajāpater dagdha śīrṣṇo bhavatv aja mukhaṃ śiraḥ / / mitrasya cakṣuṣekṣeta bhāgaṃ svaṃ barhiṣo bhagaḥ // BhP_04.07.003 //
BhP_04.07.004/1 pūṣā tu yajamānasya dadbhir jakṣatu piṣṭa-bhuk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670998 (0.0):
mitrasya cakṣuṣekṣeta bhāgaṃ svaṃ barhiṣo bhagaḥ // BhP_04.07.003 // / pūṣā tu yajamānasya dadbhir jakṣatu piṣṭa bhuk /
BhP_04.07.004/2 devāḥ prakṛta-sarvāṅgā ye ma uccheṣaṇaṃ daduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671006 (0.0):
pūṣā tu yajamānasya dadbhir jakṣatu piṣṭa bhuk / / devāḥ prakṛta sarvāṅgā ye ma uccheṣaṇaṃ daduḥ // BhP_04.07.004 //
BhP_04.07.005/1 bāhubhyām aśvinoḥ pūṣṇo hastābhyāṃ kṛta-bāhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671013 (1.192):
devāḥ prakṛta sarvāṅgā ye ma uccheṣaṇaṃ daduḥ // BhP_04.07.004 // / bāhubhyām aśvinoḥ pūṣṇo hastābhyāṃ kṛta bāhavaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571656 (0.054):
devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ saṃvapāmīti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689490 (0.056):
so 'bhrimādatte | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo / hastābhyāmādade nāryasīti samāna etasya yajuṣo bandhuryoṣo vā eṣā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692261 (0.056):
abhrimādatte | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo / hastābhyāmādade nāryasīti samāna etasya yajuṣo bandhuryoṣo vā eṣā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734764 (0.058):
(KauśS_14,1[137].18) _iti lekhanam ādāya yatrāgniṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842685 (0.058):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāmā / dade iti lekhanamādāya yatrāgniṃ nidhāsyan
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820684 (0.059):
tato nirvapati 'devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo / hastābhyāmṛṣibhyastvārṣeyebhyastvaikaṛṣaye tvā juṣṭaṃ nirvapāmi' ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493042 (0.059):
devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ saṃvapāmi
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819437 (0.059):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ prokṣāmiti prokṣitamupakḷptaṃ bhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070117 (0.059):
pavitravati samvapati | pātryām pavitre avadhāya devasya tvāsavituḥ / prasave / 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo hastābhyāṃ samvapāmīti so 'sāvevaitasya yajuṣo
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065329 (0.061):
so 'bhiṣiñcati | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo / hastābhyāmiti / devahastairevainametadabhiṣiñcati sarasvatyai vāco yanturyantriye
BhP_04.07.005/2 bhavantv adhvaryavaś cānye basta-śmaśrur bhṛgur bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671021 (0.0):
bāhubhyām aśvinoḥ pūṣṇo hastābhyāṃ kṛta bāhavaḥ / / bhavantv adhvaryavaś cānye basta śmaśrur bhṛgur bhavet // BhP_04.07.005 //
BhP_04.07.006/0 maitreya uvāca / BhP_04.07.006/1 tadā sarvāṇi bhūtāni śrutvā mīḍhuṣṭamoditam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671030 (0.0):
bhavantv adhvaryavaś cānye basta śmaśrur bhṛgur bhavet // BhP_04.07.005 // / BhP_04.07.006/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529105 (0.032):
BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.15.001/1 atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403681 (0.033):
BhP_03.13.005/2 prahṛṣṭa-romā bhagavat-kathāyāṃ praṇīyamāno munir / abhyacaṣṭa / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca / BhP_03.13.006/1 yadā sva-bhāryayā sārdhaṃ jātaḥ svāyambhuvo manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652988 (0.033):
prahṛṣṭa romā bhagavat kathāyāṃ praṇīyamāno munir abhyacaṣṭa // / BhP_03.13.005 // / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22519496 (0.033):
BhP_04.02.035/2 virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.03.001/1 sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2677575 (0.038):
yenāharaj jāyamāno vena kalmaṣam ulbaṇam // BhP_04.14.046 // / BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525301 (0.038):
BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668600 (0.040):
virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ // BhP_04.02.035 // / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529937 (0.042):
BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.001/1 evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678355 (0.042):
BhP_04.16.027 // / BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa karmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678464 (0.042):
praśasya taṃ prīta manā maitreyaḥ pratyabhāṣata // BhP_04.17.008 // / BhP_04.17.009/0 maitreya uvāca / yadābhiṣiktaḥ pṛthur aṅga viprair āmantrito janatāyāś ca pālaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22530054 (0.045):
BhP_04.17.008/2 praśasya taṃ prīta-manā maitreyaḥ pratyabhāṣata / BhP_04.17.009/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.009/1 yadābhiṣiktaḥ pṛthur aṅga viprair āmantrito janatāyāś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656196 (0.047):
ihārthaḥ // BhP_03.16.037 //* / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407175 (0.047):
BhP_03.16.037/4 tatrāsmadīya-vimṛśena kiyān ihārthaḥ / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca / BhP_03.17.001/1 niśamyātma-bhuvā gītaṃ kāraṇaṃ śaṅkayojjhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674032 (0.048):
īśvarāt kṣīṇa puṇyena phalī kārān ivādhanaḥ // BhP_04.09.035 // / BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526905 (0.049):
BhP_04.12.008/0 maitreya uvāca / BhP_04.12.008/1 sa rāja-rājena varāya codito dhruvo mahā-bhāgavato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675529 (0.049):
BhP_04.12.007 // / BhP_04.12.008/0 maitreya uvāca / sa rāja rājena varāya codito dhruvo mahā bhāgavato mahā matiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521124 (0.049):
BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.06.001/1 atha deva-gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531006 (0.050):
BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.19.001/1 athādīkṣata rājā tu hayamedha-śatena saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679355 (0.054):
yathā sukhaṃ vasanti sma tatra tatrākutobhayāḥ // BhP_04.18.032 // / BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / athādīkṣata rājā tu hayamedha śatena saḥ /
BhP_04.07.006/2 parituṣṭātmabhis tāta sādhu sādhv ity athābruvan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671037 (0.0):
tadā sarvāṇi bhūtāni śrutvā mīḍhuṣṭamoditam / / parituṣṭātmabhis tāta sādhu sādhv ity athābruvan // BhP_04.07.006 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16964366 (0.033):
sādhu sādhv ity athābruvan BrP_187.55d / sādhu sādhv ity abhāṣata BrP_200.29d
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7815670 (0.035):
sādhu sādhv ity athābruvan ViP_5,10.42d / sādhu sādhv ity abhāṣata ViP_5,27.30d
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12427254 (0.035):
gaganasthāḥ surāḥ sarve sādhu sādhviti cābruvan // SoKss_14,4.113 // / athātra gaurimuṇḍasya rājadhānīṃ viveśa saḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27435025 (0.037):
sādhu śādhi sutaṃ mama NsP_41.63d / sādhu sādhv ity athābruvan NsP_40.31b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16964356 (0.041):
sādhu sādhu muniśreṣṭhā BrP_227.5a / sādhu sādhv iti cābruvan BrP_187.29d / sādhu sādhv iti cābruvan BrP_235.30b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13865955 (0.045):
sādhuvṛttiḥ kṛtayuge HV_117.45a / sādhu sādhv iti cābruvan HV_75.34*843b / sādhu sādhv iti bāṇaṃ tu HV_112.69a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16480202 (0.046):
sādhuvṛttiḥ kṛtayuge HV_117.45a / sādhu sādhv iti cābruvan **HV_App.I,18.6**2:12b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25188028 (0.046):
sādhu vīra mahābāho HV_App.I,30.302a / sādhu sādhv iti cābruvan HV_App.I,18.6**2:12b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 539239 (0.050):
ūcuś ca vacanaṃ tasya $ sādhu sādhv iti cābruvan // / **HV_App.I,18.6**2:12 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22024797 (0.050):
ūcuś ca vacanaṃ tasya sādhu sādhv iti cābruvan // / **HV_App.I,18.6**2:12 //
BhP_04.07.007/1 tato mīḍhvāṃsam āmantrya śunāsīrāḥ saharṣibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671044 (0.0):
parituṣṭātmabhis tāta sādhu sādhv ity athābruvan // BhP_04.07.006 // / tato mīḍhvāṃsam āmantrya śunāsīrāḥ saharṣibhiḥ /
BhP_04.07.007/2 bhūyas tad deva-yajanaṃ sa-mīḍhvad-vedhaso yayuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671051 (0.0):
tato mīḍhvāṃsam āmantrya śunāsīrāḥ saharṣibhiḥ / / bhūyas tad deva yajanaṃ sa mīḍhvad vedhaso yayuḥ // BhP_04.07.007 //
BhP_04.07.008/1 vidhāya kārtsnyena ca tad yad āha bhagavān bhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671055 (0.0):
bhūyas tad deva yajanaṃ sa mīḍhvad vedhaso yayuḥ // BhP_04.07.007 // / vidhāya kārtsnyena ca tad yad āha bhagavān bhavaḥ /
BhP_04.07.008/2 sandadhuḥ kasya kāyena savanīya-paśoḥ śiraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671061 (0.0):
vidhāya kārtsnyena ca tad yad āha bhagavān bhavaḥ / / sandadhuḥ kasya kāyena savanīya paśoḥ śiraḥ // BhP_04.07.008 //
BhP_04.07.009/1 sandhīyamāne śirasi dakṣo rudrābhivīkṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671067 (0.004):
sandadhuḥ kasya kāyena savanīya paśoḥ śiraḥ // BhP_04.07.008 // / sandhīyamāne śirasi dakṣo rudrābhivīkṣitaḥ /
BhP_04.07.009/2 sadyaḥ supta ivottasthau dadṛśe cāgrato mṛḍam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671073 (0.0):
sandhīyamāne śirasi dakṣo rudrābhivīkṣitaḥ / / sadyaḥ supta ivottasthau dadṛśe cāgrato mṛḍam // BhP_04.07.009 //
BhP_04.07.010/1 tadā vṛṣadhvaja-dveṣa- kalilātmā prajāpatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671079 (0.0):
sadyaḥ supta ivottasthau dadṛśe cāgrato mṛḍam // BhP_04.07.009 // / tadā vṛṣadhvaja dveṣa kalilātmā prajāpatiḥ /
BhP_04.07.010/2 śivāvalokād abhavac charad-dhrada ivāmalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671086 (0.0):
tadā vṛṣadhvaja dveṣa kalilātmā prajāpatiḥ / / śivāvalokād abhavac charad dhrada ivāmalaḥ // BhP_04.07.010 //
BhP_04.07.011/1 bhava-stavāya kṛta-dhīr nāśaknod anurāgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671094 (0.0):
śivāvalokād abhavac charad dhrada ivāmalaḥ // BhP_04.07.010 // / bhava stavāya kṛta dhīr nāśaknod anurāgataḥ /
BhP_04.07.011/2 autkaṇṭhyād bāṣpa-kalayā samparetāṃ sutāṃ smaran
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671101 (0.0):
bhava stavāya kṛta dhīr nāśaknod anurāgataḥ / / autkaṇṭhyād bāṣpa kalayā samparetāṃ sutāṃ smaran // BhP_04.07.011 //
BhP_04.07.012/1 kṛcchrāt saṃstabhya ca manaḥ prema-vihvalitaḥ sudhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671107 (0.0):
autkaṇṭhyād bāṣpa kalayā samparetāṃ sutāṃ smaran // BhP_04.07.011 // / kṛcchrāt saṃstabhya ca manaḥ prema vihvalitaḥ sudhīḥ /
BhP_04.07.012/2 śaśaṃsa nirvyalīkena bhāveneśaṃ prajāpatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671113 (0.0):
kṛcchrāt saṃstabhya ca manaḥ prema vihvalitaḥ sudhīḥ / / śaśaṃsa nirvyalīkena bhāveneśaṃ prajāpatiḥ // BhP_04.07.012 //
BhP_04.07.013/0 dakṣa uvāca / BhP_04.07.013/1 bhūyān anugraha aho bhavatā kṛto me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671122 (0.0):
śaśaṃsa nirvyalīkena bhāveneśaṃ prajāpatiḥ // BhP_04.07.012 // / BhP_04.07.013/0 dakṣa uvāca
BhP_04.07.013/2 daṇḍas tvayā mayi bhṛto yad api pralabdhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671128 (0.0):
bhūyān anugraha aho bhavatā kṛto me $ daṇḍas tvayā mayi bhṛto yad api
BhP_04.07.013/3 na brahma-bandhuṣu ca vāṃ bhagavann avajñā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671134 (0.029):
bhūyān anugraha aho bhavatā kṛto me $ daṇḍas tvayā mayi bhṛto yad api / pralabdhaḥ & / na brahma bandhuṣu ca vāṃ bhagavann avajñā % tubhyaṃ hareś ca kuta eva
BhP_04.07.013/4 tubhyaṃ hareś ca kuta eva dhṛta-vrateṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671139 (0.006):
na brahma bandhuṣu ca vāṃ bhagavann avajñā % tubhyaṃ hareś ca kuta eva
BhP_04.07.014/1 vidyā-tapo-vrata-dharān mukhataḥ sma viprān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671147 (0.0):
na brahma bandhuṣu ca vāṃ bhagavann avajñā % tubhyaṃ hareś ca kuta eva / dhṛta vrateṣu // BhP_04.07.013 //* / vidyā tapo vrata dharān mukhataḥ sma viprān $ brahmātma tattvam avituṃ
BhP_04.07.014/2 brahmātma-tattvam avituṃ prathamaṃ tvam asrāk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671154 (0.0):
vidyā tapo vrata dharān mukhataḥ sma viprān $ brahmātma tattvam avituṃ
BhP_04.07.014/3 tad brāhmaṇān parama sarva-vipatsu pāsi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671159 (0.023):
prathamaṃ tvam asrāk & / tad brāhmaṇān parama sarva vipatsu pāsi % pālaḥ paśūn iva vibho
BhP_04.07.014/4 pālaḥ paśūn iva vibho pragṛhīta-daṇḍaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671164 (0.005):
tad brāhmaṇān parama sarva vipatsu pāsi % pālaḥ paśūn iva vibho
BhP_04.07.015/1 yo 'sau mayāvidita-tattva-dṛśā sabhāyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671171 (0.0):
tad brāhmaṇān parama sarva vipatsu pāsi % pālaḥ paśūn iva vibho / pragṛhīta daṇḍaḥ // BhP_04.07.014 //* / yo 'sau mayāvidita tattva dṛśā sabhāyāṃ $ kṣipto durukti viśikhair
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938237 (0.0):
ataevoktaṃ śrī śivaṃ dakṣeṇa / yo'sau mayāvidita tattva dṛśā sabhāyāṃ
BhP_04.07.015/2 kṣipto durukti-viśikhair vigaṇayya tan mām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671176 (0.020):
yo 'sau mayāvidita tattva dṛśā sabhāyāṃ $ kṣipto durukti viśikhair
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938242 (0.020):
yo'sau mayāvidita tattva dṛśā sabhāyāṃ / kṣipto durukti viśikhair vigaṇayya tan mām |
BhP_04.07.015/3 arvāk patantam arhattama-nindayāpād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938247 (0.019):
kṣipto durukti viśikhair vigaṇayya tan mām | / arvāk patantam arhattama nindayāpād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671178 (0.029):
yo 'sau mayāvidita tattva dṛśā sabhāyāṃ $ kṣipto durukti viśikhair / vigaṇayya tan mām & / arvāk patantam arhattama nindayāpād % dṛṣṭyārdrayā sa bhagavān sva kṛtena
BhP_04.07.015/4 dṛṣṭyārdrayā sa bhagavān sva-kṛtena tuṣyet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671189 (0.0):
arvāk patantam arhattama nindayāpād % dṛṣṭyārdrayā sa bhagavān sva kṛtena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938254 (0.0):
arvāk patantam arhattama nindayāpād / dṛṣṭyārdrayā sa bhagavān sva kṛtena tuṣyet || [BhP 4.7.15] iti |
BhP_04.07.016/0 maitreya uvāca / BhP_04.07.016/1 kṣamāpyaivaṃ sa mīḍhvāṃsaṃ brahmaṇā cānumantritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671196 (0.0):
arvāk patantam arhattama nindayāpād % dṛṣṭyārdrayā sa bhagavān sva kṛtena / tuṣyet // BhP_04.07.015 //*
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529937 (0.055):
BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.001/1 evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678355 (0.055):
BhP_04.16.027 // / BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa karmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529105 (0.058):
BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.15.001/1 atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22519496 (0.063):
BhP_04.02.035/2 virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.03.001/1 sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2677575 (0.063):
yenāharaj jāyamāno vena kalmaṣam ulbaṇam // BhP_04.14.046 // / BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938253 (0.064):
dṛṣṭyārdrayā sa bhagavān sva kṛtena tuṣyet || [BhP 4.7.15] iti |
BhP_04.07.016/2 karma santānayām āsa sopādhyāyartvig-ādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671204 (0.0):
kṣamāpyaivaṃ sa mīḍhvāṃsaṃ brahmaṇā cānumantritaḥ / / karma santānayām āsa sopādhyāyartvig ādibhiḥ // BhP_04.07.016 //
BhP_04.07.017/1 vaiṣṇavaṃ yajña-santatyai tri-kapālaṃ dvijottamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671210 (1.192):
karma santānayām āsa sopādhyāyartvig ādibhiḥ // BhP_04.07.016 // / vaiṣṇavaṃ yajña santatyai tri kapālaṃ dvijottamāḥ /
BhP_04.07.017/2 puroḍāśaṃ niravapan vīra-saṃsarga-śuddhaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671215 (0.005):
vaiṣṇavaṃ yajña santatyai tri kapālaṃ dvijottamāḥ / / puroḍāśaṃ niravapan vīra saṃsarga śuddhaye // BhP_04.07.017 //
BhP_04.07.018/1 adhvaryuṇātta-haviṣā yajamāno viśāmpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671218 (0.005):
puroḍāśaṃ niravapan vīra saṃsarga śuddhaye // BhP_04.07.017 // / adhvaryuṇātta haviṣā yajamāno viśāmpate /
BhP_04.07.018/2 dhiyā viśuddhayā dadhyau tathā prādurabhūd dhariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671226 (0.004):
adhvaryuṇātta haviṣā yajamāno viśāmpate / / dhiyā viśuddhayā dadhyau tathā prādurabhūd dhariḥ // BhP_04.07.018 //
BhP_04.07.019/1 tadā sva-prabhayā teṣāṃ dyotayantyā diśo daśa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671232 (5.960):
dhiyā viśuddhayā dadhyau tathā prādurabhūd dhariḥ // BhP_04.07.018 // / tadā sva prabhayā teṣāṃ dyotayantyā diśo daśa /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16287523 (0.056):
dyotayanty aciraprabhā HV_App.I,15.33b / dyotayāno diśo daśa HV_App.I,20.652b
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592577 (0.060):
saṃdarśayati sma, dvātriṃśallakṣaṇadharaṃ sarvānuvyajanarūpaṃ prabhayā ca / daśadiśaṃ sphuritvā dharmadeśanāṃ kurvāṇam | ye ca sahāyāṃ lokadhātau
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430709 (0.062):
BhP_11.30.028/1 bibhrac catur-bhujaṃ rūpaṃ bhrāyiṣṇu prabhayā svayā / BhP_11.30.028/3 diśo vitimirāḥ kurvan vidhūma iva pāvakaḥ
BhP_04.07.019/2 muṣṇaṃs teja upānītas tārkṣyeṇa stotra-vājinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671239 (0.0):
tadā sva prabhayā teṣāṃ dyotayantyā diśo daśa / / muṣṇaṃs teja upānītas tārkṣyeṇa stotra vājinā // BhP_04.07.019 //
BhP_04.07.020/1 śyāmo hiraṇya-raśano 'rka-kirīṭa-juṣṭo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671245 (0.0):
muṣṇaṃs teja upānītas tārkṣyeṇa stotra vājinā // BhP_04.07.019 // / śyāmo hiraṇya raśano 'rka kirīṭa juṣṭo $
BhP_04.07.020/2 nīlālaka-bhramara-maṇḍita-kuṇḍalāsyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671251 (0.0):
śyāmo hiraṇya raśano 'rka kirīṭa juṣṭo $ / nīlālaka bhramara maṇḍita kuṇḍalāsyaḥ &
BhP_04.07.020/3 śaṅkhābja-cakra-śara-cāpa-gadāsi-carma-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671258 (0.0):
nīlālaka bhramara maṇḍita kuṇḍalāsyaḥ & / śaṅkhābja cakra śara cāpa gadāsi carma % vyagrair hiraṇmaya bhujair iva
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117325 (0.0):
ye kīrtayanti varadaṃ vara padmanābhaṃ / śaṅkhābja cakra śara cāpa gadāsi hastam |
BhP_04.07.020/4 vyagrair hiraṇmaya-bhujair iva karṇikāraḥ / BhP_04.07.021/1 vakṣasy adhiśrita-vadhūr vana-māly udāra-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671269 (0.0):
śaṅkhābja cakra śara cāpa gadāsi carma % vyagrair hiraṇmaya bhujair iva
BhP_04.07.021/2 hāsāvaloka-kalayā ramayaṃś ca viśvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671274 (0.032):
vakṣasy adhiśrita vadhūr vana māly udāra $ hāsāvaloka kalayā ramayaṃś ca
BhP_04.07.021/3 pārśva-bhramad-vyajana-cāmara-rāja-haṃsaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671280 (0.0):
vakṣasy adhiśrita vadhūr vana māly udāra $ hāsāvaloka kalayā ramayaṃś ca / viśvam & / pārśva bhramad vyajana cāmara rāja haṃsaḥ % śvetātapatra śaśinopari
BhP_04.07.021/4 śvetātapatra-śaśinopari rajyamānaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671286 (0.0):
pārśva bhramad vyajana cāmara rāja haṃsaḥ % śvetātapatra śaśinopari
BhP_04.07.022/1 tam upāgatam ālakṣya sarve sura-gaṇādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671293 (0.0):
pārśva bhramad vyajana cāmara rāja haṃsaḥ % śvetātapatra śaśinopari / rajyamānaḥ // BhP_04.07.021 //* / tam upāgatam ālakṣya sarve sura gaṇādayaḥ /
BhP_04.07.022/2 praṇemuḥ sahasotthāya brahmendra-tryakṣa-nāyakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671301 (0.0):
tam upāgatam ālakṣya sarve sura gaṇādayaḥ / / praṇemuḥ sahasotthāya brahmendra tryakṣa nāyakāḥ // BhP_04.07.022 //
BhP_04.07.023/1 tat-tejasā hata-rucaḥ sanna-jihvāḥ sa-sādhvasāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671309 (0.0):
praṇemuḥ sahasotthāya brahmendra tryakṣa nāyakāḥ // BhP_04.07.022 // / tat tejasā hata rucaḥ sanna jihvāḥ sa sādhvasāḥ /
BhP_04.07.023/2 mūrdhnā dhṛtāñjali-puṭā upatasthur adhokṣajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671316 (5.960):
tat tejasā hata rucaḥ sanna jihvāḥ sa sādhvasāḥ / / mūrdhnā dhṛtāñjali puṭā upatasthur adhokṣajam // BhP_04.07.023 //
BhP_04.07.024/1 apy arvāg-vṛttayo yasya mahi tv ātmabhuv-ādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671323 (0.0):
mūrdhnā dhṛtāñjali puṭā upatasthur adhokṣajam // BhP_04.07.023 // / apy arvāg vṛttayo yasya mahi tv ātmabhuv ādayaḥ /
BhP_04.07.024/2 yathā-mati gṛṇanti sma kṛtānugraha-vigraham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671329 (0.0):
apy arvāg vṛttayo yasya mahi tv ātmabhuv ādayaḥ / / yathā mati gṛṇanti sma kṛtānugraha vigraham // BhP_04.07.024 //
BhP_04.07.025/1 dakṣo gṛhītārhaṇa-sādanottamaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671335 (0.004):
yathā mati gṛṇanti sma kṛtānugraha vigraham // BhP_04.07.024 // / dakṣo gṛhītārhaṇa sādanottamaṃ $ yajñeśvaraṃ viśva sṛjāṃ paraṃ gurum &
BhP_04.07.025/2 yajñeśvaraṃ viśva-sṛjāṃ paraṃ gurum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671340 (0.026):
dakṣo gṛhītārhaṇa sādanottamaṃ $ yajñeśvaraṃ viśva sṛjāṃ paraṃ gurum &
BhP_04.07.025/3 sunanda-nandādy-anugair vṛtaṃ mudā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671346 (0.0):
dakṣo gṛhītārhaṇa sādanottamaṃ $ yajñeśvaraṃ viśva sṛjāṃ paraṃ gurum & / sunanda nandādy anugair vṛtaṃ mudā % gṛṇan prapede prayataḥ kṛtāñjaliḥ //
BhP_04.07.025/4 gṛṇan prapede prayataḥ kṛtāñjaliḥ / BhP_04.07.026/0 dakṣa uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671354 (0.0):
sunanda nandādy anugair vṛtaṃ mudā % gṛṇan prapede prayataḥ kṛtāñjaliḥ //
BhP_04.07.026/1 śuddhaṃ sva-dhāmny uparatākhila-buddhy-avasthaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671361 (0.0):
sunanda nandādy anugair vṛtaṃ mudā % gṛṇan prapede prayataḥ kṛtāñjaliḥ // / BhP_04.07.025 //* / BhP_04.07.026/0 dakṣa uvāca / śuddhaṃ sva dhāmny uparatākhila buddhy avasthaṃ $ cin mātram ekam abhayaṃ
BhP_04.07.026/2 cin-mātram ekam abhayaṃ pratiṣidhya māyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671367 (0.0):
śuddhaṃ sva dhāmny uparatākhila buddhy avasthaṃ $ cin mātram ekam abhayaṃ
BhP_04.07.026/3 tiṣṭhaṃs tayaiva puruṣatvam upetya tasyām / BhP_04.07.026/4 āste bhavān apariśuddha ivātma-tantraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671377 (0.011):
śuddhaṃ sva dhāmny uparatākhila buddhy avasthaṃ $ cin mātram ekam abhayaṃ / pratiṣidhya māyām & / tiṣṭhaṃs tayaiva puruṣatvam upetya tasyām % āste bhavān apariśuddha
BhP_04.07.027/0 ṛtvija ūcuḥ / BhP_04.07.027/1 tattvaṃ na te vayam anañjana rudra-śāpāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671385 (0.0):
ivātma tantraḥ // BhP_04.07.026 //* / BhP_04.07.027/0 ṛtvija ūcuḥ
BhP_04.07.027/2 karmaṇy avagraha-dhiyo bhagavan vidāmaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671391 (0.025):
tattvaṃ na te vayam anañjana rudra śāpāt $ karmaṇy avagraha dhiyo bhagavan
BhP_04.07.027/3 dharmopalakṣaṇam idaṃ trivṛd adhvarākhyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671396 (0.019):
tattvaṃ na te vayam anañjana rudra śāpāt $ karmaṇy avagraha dhiyo bhagavan / vidāmaḥ & / dharmopalakṣaṇam idaṃ trivṛd adhvarākhyaṃ % jñātaṃ yad artham adhidaivam
BhP_04.07.027/4 jñātaṃ yad-artham adhidaivam ado vyavasthāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671403 (0.0):
dharmopalakṣaṇam idaṃ trivṛd adhvarākhyaṃ % jñātaṃ yad artham adhidaivam
BhP_04.07.028/0 sadasyā ūcuḥ / BhP_04.07.028/1 utpatty-adhvany aśaraṇa uru-kleśa-durge 'ntakogra-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671413 (0.0):
dharmopalakṣaṇam idaṃ trivṛd adhvarākhyaṃ % jñātaṃ yad artham adhidaivam / ado vyavasthāḥ // BhP_04.07.027 //* / BhP_04.07.028/0 sadasyā ūcuḥ
BhP_04.07.028/2 vyālānviṣṭe viṣaya-mṛga-tṛṣy ātma-gehoru-bhāraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671423 (0.0):
utpatty adhvany aśaraṇa uru kleśa durge 'ntakogra $ vyālānviṣṭe / viṣaya mṛga tṛṣy ātma gehoru bhāraḥ &
BhP_04.07.028/3 dvandva-śvabhre khala-mṛga-bhaye śoka-dāve 'jña-sārthaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671432 (0.0):
viṣaya mṛga tṛṣy ātma gehoru bhāraḥ & / dvandva śvabhre khala mṛga bhaye śoka dāve 'jña sārthaḥ % pādaukas te
BhP_04.07.028/4 pādaukas te śaraṇada kadā yāti kāmopasṛṣṭaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671438 (0.0):
dvandva śvabhre khala mṛga bhaye śoka dāve 'jña sārthaḥ % pādaukas te / śaraṇada kadā yāti kāmopasṛṣṭaḥ // BhP_04.07.028 //*
BhP_04.07.029/0 rudra uvāca / BhP_04.07.029/1 tava varada varāṅghrāv āśiṣehākhilārthe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671451 (0.0):
śaraṇada kadā yāti kāmopasṛṣṭaḥ // BhP_04.07.028 //* / BhP_04.07.029/0 rudra uvāca
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25289089 (0.058):
sa varadābhayau ca tau hastau ceti varadābhaya hastau tābhyām ity arthaḥ |
BhP_04.07.029/2 hy api munibhir asaktair ādareṇārhaṇīye / BhP_04.07.029/3 yadi racita-dhiyaṃ māvidya-loko 'paviddhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671461 (1.192):
tava varada varāṅghrāv āśiṣehākhilārthe $ hy api munibhir asaktair
BhP_04.07.029/4 japati na gaṇaye tat tvat-parānugraheṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671467 (0.0):
yadi racita dhiyaṃ māvidya loko 'paviddhaṃ % japati na gaṇaye tat
BhP_04.07.030/0 bhṛgur uvāca / BhP_04.07.030/1 yan māyayā gahanayāpahṛtātma-bodhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671476 (0.0):
tvat parānugraheṇa // BhP_04.07.029 //* / BhP_04.07.030/0 bhṛgur uvāca
BhP_04.07.030/2 brahmādayas tanu-bhṛtas tamasi svapantaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671483 (1.192):
yan māyayā gahanayāpahṛtātma bodhā $ brahmādayas tanu bhṛtas tamasi
BhP_04.07.030/3 nātman-śritaṃ tava vidanty adhunāpi tattvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671490 (0.0):
yan māyayā gahanayāpahṛtātma bodhā $ brahmādayas tanu bhṛtas tamasi / svapantaḥ & / nātman śritaṃ tava vidanty adhunāpi tattvaṃ % so 'yaṃ prasīdatu bhavān
BhP_04.07.030/4 so 'yaṃ prasīdatu bhavān praṇatātma-bandhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671496 (0.005):
nātman śritaṃ tava vidanty adhunāpi tattvaṃ % so 'yaṃ prasīdatu bhavān
BhP_04.07.031/0 brahmovāca / BhP_04.07.031/1 naitat svarūpaṃ bhavato 'sau padārtha- bheda-grahaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671505 (0.0):
praṇatātma bandhuḥ // BhP_04.07.030 //* / BhP_04.07.031/0 brahmovāca
puruṣo yāvad īkṣet / BhP_04.07.031/2 jñānasya cārthasya guṇasya cāśrayo māyāmayād vyatirikto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671516 (0.0):
naitat svarūpaṃ bhavato 'sau padārtha bheda grahaiḥ puruṣo yāvad īkṣet /
matas tvam / BhP_04.07.032/0 indra uvāca / BhP_04.07.032/1 idam apy acyuta viśva-bhāvanaṃ vapur ānanda-karaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671528 (0.0):
jñānasya cārthasya guṇasya cāśrayo māyāmayād vyatirikto matas tvam //
mano-dṛśām / BhP_04.07.032/2 sura-vidviṭ-kṣapaṇair udāyudhair bhuja-daṇḍair upapannam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671538 (0.0):
idam apy acyuta viśva bhāvanaṃ vapur ānanda karaṃ mano dṛśām /
aṣṭabhiḥ / BhP_04.07.033/0 patnya ūcuḥ / BhP_04.07.033/1 yajño 'yaṃ tava yajanāya kena sṛṣṭo vidhvastaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671548 (0.0):
sura vidviṭ kṣapaṇair udāyudhair bhuja daṇḍair upapannam aṣṭabhiḥ // / BhP_04.07.032 //
paśupatinādya dakṣa-kopāt / BhP_04.07.033/2 taṃ nas tvaṃ śava-śayanābha-śānta-medhaṃ yajñātman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671550 (0.0):
yajño 'yaṃ tava yajanāya kena sṛṣṭo vidhvastaḥ paśupatinādya dakṣa kopāt /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671561 (0.0):
yajño 'yaṃ tava yajanāya kena sṛṣṭo vidhvastaḥ paśupatinādya dakṣa kopāt / / taṃ nas tvaṃ śava śayanābha śānta medhaṃ yajñātman nalina rucā dṛśā punīhi
nalina-rucā dṛśā punīhi / BhP_04.07.034/0 ṛṣaya ūcuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671567 (0.0):
taṃ nas tvaṃ śava śayanābha śānta medhaṃ yajñātman nalina rucā dṛśā punīhi
BhP_04.07.034/1 ananvitaṃ te bhagavan viceṣṭitaṃ yad ātmanā carasi hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671574 (0.0):
// BhP_04.07.033 // / BhP_04.07.034/0 ṛṣaya ūcuḥ / ananvitaṃ te bhagavan viceṣṭitaṃ yad ātmanā carasi hi karma nājyase /
karma nājyase / BhP_04.07.034/2 vibhūtaye yata upasedur īśvarīṃ na manyate svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671584 (0.0):
ananvitaṃ te bhagavan viceṣṭitaṃ yad ātmanā carasi hi karma nājyase /
anuvartatīṃ bhavān / BhP_04.07.035/0 siddhā ūcuḥ / BhP_04.07.035/1 ayaṃ tvat-kathā-mṛṣṭa-pīyūṣa-nadyāṃ mano-vāraṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671598 (0.0):
vibhūtaye yata upasedur īśvarīṃ na manyate svayam anuvartatīṃ bhavān // / BhP_04.07.034 // / BhP_04.07.035/0 siddhā ūcuḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108883 (0.0):
caturthe śrī bhagavantaṃ prati siddhānāṃ stutau [BhP 4.7.35] / ayaṃ tvat kathā mṛṣṭa pīyūṣa nadyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671586 (1.788):
vibhūtaye yata upasedur īśvarīṃ na manyate svayam anuvartatīṃ bhavān //
kleśa-dāvāgni-dagdhaḥ / BhP_04.07.035/2 tṛṣārto 'vagāḍho na sasmāra dāvaṃ na niṣkrāmati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671609 (0.0):
ayaṃ tvat kathā mṛṣṭa pīyūṣa nadyāṃ mano vāraṇaḥ kleśa dāvāgni dagdhaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108894 (0.0):
ayaṃ tvat kathā mṛṣṭa pīyūṣa nadyāṃ / mano vāraṇaḥ kleśa dāvāgni dagdhaḥ |
brahma-sampannavan naḥ / BhP_04.07.036/0 yajamāny uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671617 (0.0):
tṛṣārto 'vagāḍho na sasmāra dāvaṃ na niṣkrāmati brahma sampannavan naḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108897 (0.0):
tṛṣārto 'vagāḍho na sasmāra dāvaṃ / na niṣkrāmati brahma sampannavan naḥ // Hbhv_10.450 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389542 (0.049):
BhP_07.08.043/0 śrīṛṣaya ūcuḥ / BhP_07.08.043/1 tvaṃ nastapaḥ paramamāttha yadātmatejo
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557916 (0.055):
bhagavatopavarṇitam amuṣya vayaṃ katham anumimīmahīti / BhP_05.22.002/0 sa hovāca / BhP_05.22.002/1 yathā kulāla-cakreṇa bhramatā saha bhramatāṃ tad-āśrayāṇāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723359 (0.059):
nārasiṃhāparaiḥ kim // BhP_07.08.042 //* / BhP_07.08.043/0 śrīṛṣaya ūcuḥ / tvaṃ nastapaḥ paramamāttha yadātmatejo $ yenedamādipuruṣātmagataṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174609 (0.062):
BhP_06.15.016/2 andhe tamasi magnasya jñānadīpa udīryatām / BhP_06.15.017/0 śrīaṅgirā uvāca / BhP_06.15.017/1 ahaṃ te putrakāmasya putrado 'smy aṅgirā nṛpa
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411244 (0.064):
BhP_03.23.009/4 vrīḍāvaloka-vilasad-dhasitānanāha / BhP_03.23.010/0 devahūtir uvāca / BhP_03.23.010/1 rāddhaṃ bata dvija-vṛṣaitad amogha-yoga-
BhP_04.07.036/1 svāgataṃ te prasīdeśa tubhyaṃ namaḥ śrīnivāsa śriyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671625 (0.0):
tṛṣārto 'vagāḍho na sasmāra dāvaṃ na niṣkrāmati brahma sampannavan naḥ // / BhP_04.07.035 // / BhP_04.07.036/0 yajamāny uvāca / svāgataṃ te prasīdeśa tubhyaṃ namaḥ śrīnivāsa śriyā kāntayā trāhi naḥ /
kāntayā trāhi naḥ / BhP_04.07.036/2 tvām ṛte 'dhīśa nāṅgair makhaḥ śobhate śīrṣa-hīnaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671637 (0.0):
svāgataṃ te prasīdeśa tubhyaṃ namaḥ śrīnivāsa śriyā kāntayā trāhi naḥ /
ka-bandho yathā puruṣaḥ / BhP_04.07.037/0 lokapālā ūcuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671643 (1.788):
tvām ṛte 'dhīśa nāṅgair makhaḥ śobhate śīrṣa hīnaḥ ka bandho yathā puruṣaḥ
BhP_04.07.037/1 dṛṣṭaḥ kiṃ no dṛgbhir asad-grahais tvaṃ pratyag-draṣṭā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671651 (0.0):
tvām ṛte 'dhīśa nāṅgair makhaḥ śobhate śīrṣa hīnaḥ ka bandho yathā puruṣaḥ / // BhP_04.07.036 // / BhP_04.07.037/0 lokapālā ūcuḥ / dṛṣṭaḥ kiṃ no dṛgbhir asad grahais tvaṃ pratyag draṣṭā dṛśyate yena viśvam
dṛśyate yena viśvam / BhP_04.07.037/2 māyā hy eṣā bhavadīyā hi bhūman yas tvaṃ ṣaṣṭhaḥ pañcabhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671662 (0.0):
dṛṣṭaḥ kiṃ no dṛgbhir asad grahais tvaṃ pratyag draṣṭā dṛśyate yena viśvam
bhāsi bhūtaiḥ / BhP_04.07.038/0 yogeśvarā ūcuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671668 (0.006):
māyā hy eṣā bhavadīyā hi bhūman yas tvaṃ ṣaṣṭhaḥ pañcabhir bhāsi bhūtaiḥ
BhP_04.07.038/1 preyān na te 'nyo 'sty amutas tvayi prabho viśvātmanīkṣen
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671675 (0.0):
// BhP_04.07.037 // / BhP_04.07.038/0 yogeśvarā ūcuḥ / preyān na te 'nyo 'sty amutas tvayi prabho viśvātmanīkṣen na pṛthag ya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921827 (0.0):
caturthe śrī yogeśvarair api prārthitam / preyān na te'nyo'sty amutas tvayi prabho
na pṛthag ya ātmanaḥ / BhP_04.07.038/2 athāpi bhaktyeśa tayopadhāvatām ananya-vṛttyānugṛhāṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671689 (0.0):
preyān na te 'nyo 'sty amutas tvayi prabho viśvātmanīkṣen na pṛthag ya / ātmanaḥ / / athāpi bhaktyeśa tayopadhāvatām ananya vṛttyānugṛhāṇa vatsala //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921840 (0.0):
viśvātmanīkṣen na pṛthag ya ātmanaḥ | / athāpi bhaktyeśa tayopadhāvatām
vatsala / BhP_04.07.039/1 jagad-udbhava-sthiti-layeṣu daivato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671695 (0.0):
athāpi bhaktyeśa tayopadhāvatām ananya vṛttyānugṛhāṇa vatsala // / BhP_04.07.038 // / jagad udbhava sthiti layeṣu daivato bahu bhidyamāna guṇayātma māyayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13921841 (0.058):
ananya vṛttyānugṛhāṇa vatsala || [BhP 4.7.38] iti | / śrī gītāsu
bahu-bhidyamāna-guṇayātma-māyayā / BhP_04.07.039/2 racitātma-bheda-mataye sva-saṃsthayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671707 (0.0):
jagad udbhava sthiti layeṣu daivato bahu bhidyamāna guṇayātma māyayā /
vinivartita-bhrama-guṇātmane namaḥ / BhP_04.07.040/0 brahmovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671714 (0.0):
racitātma bheda mataye sva saṃsthayā vinivartita bhrama guṇātmane namaḥ //
BhP_04.07.040/1 namas te śrita-sattvāya dharmādīnāṃ ca sūtaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671721 (0.0):
BhP_04.07.039 // / BhP_04.07.040/0 brahmovāca / namas te śrita sattvāya dharmādīnāṃ ca sūtaye /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 503259 (0.050):
namaste 'mitatattvāya dharmādīnāṃ ca sūtaye / / nirguṇāya ca satkāṣṭhāṃ nāhaṃ vedāpare kutaḥ // MAnuv_3,4.54 //
BhP_04.07.040/2 nirguṇāya ca yat-kāṣṭhāṃ nāhaṃ vedāpare 'pi ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671730 (0.0):
namas te śrita sattvāya dharmādīnāṃ ca sūtaye / / nirguṇāya ca yat kāṣṭhāṃ nāhaṃ vedāpare 'pi ca // BhP_04.07.040 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 503265 (0.029):
namaste 'mitatattvāya dharmādīnāṃ ca sūtaye / / nirguṇāya ca satkāṣṭhāṃ nāhaṃ vedāpare kutaḥ // MAnuv_3,4.54 //
BhP_04.07.041/0 agnir uvāca / BhP_04.07.041/1 yat-tejasāhaṃ susamiddha-tejā havyaṃ vahe svadhvara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671743 (0.0):
yat tejasāhaṃ susamiddha tejā havyaṃ vahe svadhvara ājya siktam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953271 (0.0):
tadanantarajo hyagnirastāvītpuruṣottamam // GarP_3,7.37 // / agniruvāca / / yattejasāhaṃ susamiddhatejā havyaṃ vahāmyadhvare ājyasiktam // GarP_3,7.38
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671736 (5.960):
nirguṇāya ca yat kāṣṭhāṃ nāhaṃ vedāpare 'pi ca // BhP_04.07.040 // / BhP_04.07.041/0 agnir uvāca
ājya-siktam / BhP_04.07.041/2 taṃ yajñiyaṃ pañca-vidhaṃ ca pañcabhiḥ sviṣṭaṃ yajurbhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671751 (0.0):
yat tejasāhaṃ susamiddha tejā havyaṃ vahe svadhvara ājya siktam / / taṃ yajñiyaṃ pañca vidhaṃ ca pañcabhiḥ sviṣṭaṃ yajurbhiḥ praṇato 'smi
praṇato 'smi yajñam / BhP_04.07.042/0 devā ūcuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671757 (0.0):
taṃ yajñiyaṃ pañca vidhaṃ ca pañcabhiḥ sviṣṭaṃ yajurbhiḥ praṇato 'smi / yajñam // BhP_04.07.041 //
BhP_04.07.042/1 purā kalpāpāye sva-kṛtam udarī-kṛtya vikṛtaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671766 (0.0):
yajñam // BhP_04.07.041 // / BhP_04.07.042/0 devā ūcuḥ / purā kalpāpāye sva kṛtam udarī kṛtya vikṛtaṃ $ tvam evādyas tasmin salila
BhP_04.07.042/2 tvam evādyas tasmin salila uragendrādhiśayane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671771 (0.027):
purā kalpāpāye sva kṛtam udarī kṛtya vikṛtaṃ $ tvam evādyas tasmin salila
BhP_04.07.042/3 pumān śeṣe siddhair hṛdi vimṛśitādhyātma-padaviḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671779 (0.0):
purā kalpāpāye sva kṛtam udarī kṛtya vikṛtaṃ $ tvam evādyas tasmin salila / uragendrādhiśayane & / pumān śeṣe siddhair hṛdi vimṛśitādhyātma padaviḥ % sa evādyākṣṇor yaḥ
BhP_04.07.042/4 sa evādyākṣṇor yaḥ pathi carasi bhṛtyān avasi naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671786 (0.0):
pumān śeṣe siddhair hṛdi vimṛśitādhyātma padaviḥ % sa evādyākṣṇor yaḥ
BhP_04.07.043/0 gandharvā ūcuḥ / BhP_04.07.043/1 aṃśāṃśās te deva marīcy-ādaya ete brahmendrādyā deva-gaṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671801 (0.0):
pathi carasi bhṛtyān avasi naḥ // BhP_04.07.042 //* / BhP_04.07.043/0 gandharvā ūcuḥ
rudra-purogāḥ / BhP_04.07.043/2 krīḍā-bhāṇḍaṃ viśvam idaṃ yasya vibhūman tasmai nityaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671809 (0.0):
aṃśāṃśās te deva marīcy ādaya ete brahmendrādyā deva gaṇā rudra purogāḥ /
nātha namas te karavāma / BhP_04.07.044/0 vidyādharā ūcuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671815 (0.007):
krīḍā bhāṇḍaṃ viśvam idaṃ yasya vibhūman tasmai nityaṃ nātha namas te / karavāma // BhP_04.07.043 //
BhP_04.07.044/1 tvan-māyayārtham abhipadya kalevare 'smin
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671822 (0.0):
karavāma // BhP_04.07.043 // / BhP_04.07.044/0 vidyādharā ūcuḥ / tvan māyayārtham abhipadya kalevare 'smin $ kṛtvā mamāham iti durmatir
BhP_04.07.044/2 kṛtvā mamāham iti durmatir utpathaiḥ svaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671828 (0.0):
tvan māyayārtham abhipadya kalevare 'smin $ kṛtvā mamāham iti durmatir
BhP_04.07.044/3 kṣipto 'py asad-viṣaya-lālasa ātma-mohaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671834 (0.0):
tvan māyayārtham abhipadya kalevare 'smin $ kṛtvā mamāham iti durmatir / utpathaiḥ svaiḥ & / kṣipto 'py asad viṣaya lālasa ātma mohaṃ % yuṣmat kathāmṛta niṣevaka
BhP_04.07.044/4 yuṣmat-kathāmṛta-niṣevaka udvyudasyet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671840 (0.004):
kṣipto 'py asad viṣaya lālasa ātma mohaṃ % yuṣmat kathāmṛta niṣevaka
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413479 (0.035):
BhP_11.06.018/4 yasyendriyaṃ vimathituṃ karaṇair na vibhvyaḥ / BhP_11.06.019/1 vibhvyas tavāmṛta-kathoda-vahās tri-lokyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821594 (0.036):
karaṇair na vibhvyaḥ // BhP_11.06.018 //* / vibhvyas tavāmṛta kathoda vahās tri lokyāḥ $ pādāvane ja saritaḥ śamalāni
BhP_04.07.045/0 brāhmaṇā ūcuḥ / BhP_04.07.045/1 tvaṃ kratus tvaṃ havis tvaṃ hutāśaḥ svayaṃ tvaṃ hi mantraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671852 (0.0):
kṣipto 'py asad viṣaya lālasa ātma mohaṃ % yuṣmat kathāmṛta niṣevaka / udvyudasyet // BhP_04.07.044 //* / BhP_04.07.045/0 brāhmaṇā ūcuḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169451 (0.035):
BhP_01.12.019/0 brāhmaṇā ūcuḥ / BhP_01.12.019/1 pārtha prajāvitā sākṣādikṣvākuriva mānavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633854 (0.036):
anuvartitā svidyaśasā sādhuvādena sattamāḥ // BhP_01.12.018 // / BhP_01.12.019/0 brāhmaṇā ūcuḥ / pārtha prajāvitā sākṣādikṣvākuriva mānavaḥ /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554953 (0.050):
abhigṛṇanta upadhāvanti / BhP_05.18.002/0 bhadraśravasa ūcuḥ / BhP_05.18.002/1 oṃ namo bhagavate dharmāyātma-viśodhanāya nama iti
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22518787 (0.056):
BhP_04.01.055/2 devā brahmādayaḥ sarve upatasthur abhiṣṭavaiḥ / BhP_04.01.056/0 devā ūcuḥ / BhP_04.01.056/1 yo māyayā viracitaṃ nijayātmanīdaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2698849 (0.057):
hayaśīrṣābhidhānāṃ parameṇa samādhinā sannidhāpyedam abhigṛṇanta / upadhāvanti // BhP_05.18.001 //_* / BhP_05.18.002/0 bhadraśravasa ūcuḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526197 (0.061):
BhP_04.10.030/0 munaya ūcuḥ / BhP_04.10.030/1 auttānapāda bhagavāṃs tava śārṅgadhanvā
samid-darbha-pātrāṇi ca / BhP_04.07.045/2 tvaṃ sadasyartvijo dampatī devatā agnihotraṃ svadhā soma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671864 (0.0):
tvaṃ kratus tvaṃ havis tvaṃ hutāśaḥ svayaṃ tvaṃ hi mantraḥ / samid darbha pātrāṇi ca /
ājyaṃ paśuḥ / BhP_04.07.046/1 tvaṃ purā gāṃ rasāyā mahā-sūkaro daṃṣṭrayā padminīṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671875 (0.0):
tvaṃ sadasyartvijo dampatī devatā agnihotraṃ svadhā soma ājyaṃ paśuḥ // / BhP_04.07.045 //
vāraṇendro yathā / BhP_04.07.046/2 stūyamāno nadal līlayā yogibhir vyujjahartha trayī-gātra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671881 (1.192):
tvaṃ purā gāṃ rasāyā mahā sūkaro daṃṣṭrayā padminīṃ vāraṇendro yathā /
yajña-kratuḥ / BhP_04.07.047/1 sa prasīda tvam asmākam ākāṅkṣatāṃ darśanaṃ te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671894 (0.0):
stūyamāno nadal līlayā yogibhir vyujjahartha trayī gātra yajña kratuḥ // / BhP_04.07.046 // / sa prasīda tvam asmākam ākāṅkṣatāṃ darśanaṃ te paribhraṣṭa sat karmaṇām /
paribhraṣṭa-sat-karmaṇām / BhP_04.07.047/2 kīrtyamāne nṛbhir nāmni yajñeśa te yajña-vighnāḥ kṣayaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671904 (0.0):
sa prasīda tvam asmākam ākāṅkṣatāṃ darśanaṃ te paribhraṣṭa sat karmaṇām /
yānti tasmai namaḥ / BhP_04.07.048/0 maitreya uvāca / BhP_04.07.048/1 iti dakṣaḥ kavir yajñaṃ bhadra rudrābhimarśitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671915 (0.0):
kīrtyamāne nṛbhir nāmni yajñeśa te yajña vighnāḥ kṣayaṃ yānti tasmai namaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541007 (0.054):
BhP_04.30.042/2 vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ / BhP_04.30.043/0 maitreya uvāca / BhP_04.30.043/1 iti pracetobhir abhiṣṭuto hariḥ prītas tathety āha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688698 (0.054):
vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_04.30.042 // / BhP_04.30.043/0 maitreya uvāca / iti pracetobhir abhiṣṭuto hariḥ prītas tathety āha śaraṇya vatsalaḥ /
BhP_04.07.048/2 kīrtyamāne hṛṣīkeśe sanninye yajña-bhāvane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671920 (0.004):
iti dakṣaḥ kavir yajñaṃ bhadra rudrābhimarśitam / / kīrtyamāne hṛṣīkeśe sanninye yajña bhāvane // BhP_04.07.048 //
BhP_04.07.049/1 bhagavān svena bhāgena sarvātmā sarva-bhāga-bhuk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671929 (0.0):
kīrtyamāne hṛṣīkeśe sanninye yajña bhāvane // BhP_04.07.048 // / bhagavān svena bhāgena sarvātmā sarva bhāga bhuk /
BhP_04.07.049/2 dakṣaṃ babhāṣa ābhāṣya prīyamāṇa ivānagha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671935 (0.013):
bhagavān svena bhāgena sarvātmā sarva bhāga bhuk / / dakṣaṃ babhāṣa ābhāṣya prīyamāṇa ivānagha // BhP_04.07.049 //
BhP_04.07.050/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.07.050/1 ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393424 (0.0):
BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.53.002/1 tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418292 (0.0):
BhP_11.13.009/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.009/1 aham ity anyathā-buddhiḥ pramattasya yathā hṛdi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420232 (0.0):
BhP_11.16.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.16.006/1 evam etad ahaṃ pṛṣṭaḥ praśnaṃ praśna-vidāṃ vara
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000410 (0.0):
BhP_09.04.063/0 śrībhagavān uvāca / BhP_09.04.063/1 ahaṃ bhaktaparādhīno hyasvatantra iva dvija
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671945 (0.0):
dakṣaṃ babhāṣa ābhāṣya prīyamāṇa ivānagha // BhP_04.07.049 // / BhP_04.07.050/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745888 (0.0):
BhP_09.04.062 // / BhP_09.04.063/0 śrībhagavān uvāca / ahaṃ bhaktaparādhīno hyasvatantra iva dvija /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827886 (0.0):
BhP_11.16.005 // / BhP_11.16.006/0 śrī bhagavān uvāca / evam etad ahaṃ pṛṣṭaḥ praśnaṃ praśna vidāṃ vara /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790886 (0.009):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826081 (0.009):
tathāpi bhuñjate kṛṣṇa tat kathaṃ śva kharāja vat // BhP_11.13.008 // / BhP_11.13.009/0 śrī bhagavān uvāca / aham ity anyathā buddhiḥ pramattasya yathā hṛdi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.010):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.010):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.010):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.010):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390990 (0.010):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.010):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.010):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.010):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.010):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.011):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.011):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
BhP_04.07.050/2 ātmeśvara upadraṣṭā svayan-dṛg aviśeṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671952 (0.0):
ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param / / ātmeśvara upadraṣṭā svayan dṛg aviśeṣaṇaḥ // BhP_04.07.050 //
BhP_04.07.051/1 ātma-māyāṃ samāviśya so 'haṃ guṇamayīṃ dvija
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671958 (0.0):
ātmeśvara upadraṣṭā svayan dṛg aviśeṣaṇaḥ // BhP_04.07.050 // / ātma māyāṃ samāviśya so 'haṃ guṇamayīṃ dvija /
BhP_04.07.051/2 sṛjan rakṣan haran viśvaṃ dadhre saṃjñāṃ kriyocitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671967 (0.0):
ātma māyāṃ samāviśya so 'haṃ guṇamayīṃ dvija / / sṛjan rakṣan haran viśvaṃ dadhre saṃjñāṃ kriyocitām // BhP_04.07.051 //
BhP_04.07.052/1 tasmin brahmaṇy advitīye kevale paramātmani / BhP_04.07.052/2 brahma-rudrau ca bhūtāni bhedenājño 'nupaśyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671979 (0.0):
sṛjan rakṣan haran viśvaṃ dadhre saṃjñāṃ kriyocitām // BhP_04.07.051 // / tasmin brahmaṇy advitīye kevale paramātmani /
BhP_04.07.053/1 yathā pumān na svāṅgeṣu śiraḥ-pāṇy-ādiṣu kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671987 (0.0):
brahma rudrau ca bhūtāni bhedenājño 'nupaśyati // BhP_04.07.052 // / yathā pumān na svāṅgeṣu śiraḥ pāṇy ādiṣu kvacit /
BhP_04.07.053/2 pārakya-buddhiṃ kurute evaṃ bhūteṣu mat-paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671994 (0.0):
yathā pumān na svāṅgeṣu śiraḥ pāṇy ādiṣu kvacit / / pārakya buddhiṃ kurute evaṃ bhūteṣu mat paraḥ // BhP_04.07.053 //
BhP_04.07.054/1 trayāṇām eka-bhāvānāṃ yo na paśyati vai bhidām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672001 (0.0):
pārakya buddhiṃ kurute evaṃ bhūteṣu mat paraḥ // BhP_04.07.053 // / trayāṇām eka bhāvānāṃ yo na paśyati vai bhidām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186210 (0.0):
nanu trayāṇām eka-bhāvānāṃ yo na paśyati vai bhidāṃ, tathā - na te mayy
BhP_04.07.054/2 sarva-bhūtātmanāṃ brahman sa śāntim adhigacchati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672011 (1.192):
trayāṇām eka bhāvānāṃ yo na paśyati vai bhidām / / sarva bhūtātmanāṃ brahman sa śāntim adhigacchati // BhP_04.07.054 //
BhP_04.07.055/0 maitreya uvāca / BhP_04.07.055/1 evaṃ bhagavatādiṣṭaḥ prajāpati-patir harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672018 (0.0):
sarva bhūtātmanāṃ brahman sa śāntim adhigacchati // BhP_04.07.054 // / BhP_04.07.055/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414190 (0.044):
BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407949 (0.050):
BhP_03.18.013/0 maitreya uvāca / BhP_03.18.013/1 so 'dhikṣipto bhagavatā pralabdhaś ca ruṣā bhṛśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656925 (0.051):
asabhyaḥ // BhP_03.18.012 // / BhP_03.18.013/0 maitreya uvāca / so 'dhikṣipto bhagavatā pralabdhaś ca ruṣā bhṛśam /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000554 (0.052):
BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.001/1 evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746022 (0.058):
BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca / evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822257 (0.058):
BhP_11.07.013/0 śrī śuka uvāca / ity ādiṣṭo bhagavatā mahā bhāgavato nṛpa /
BhP_04.07.055/2 arcitvā kratunā svena devān ubhayato 'yajat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672025 (1.192):
evaṃ bhagavatādiṣṭaḥ prajāpati patir harim / / arcitvā kratunā svena devān ubhayato 'yajat // BhP_04.07.055 //
BhP_04.07.056/1 rudraṃ ca svena bhāgena hy upādhāvat samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672030 (0.004):
arcitvā kratunā svena devān ubhayato 'yajat // BhP_04.07.055 //
BhP_04.07.056/2 karmaṇodavasānena somapān itarān api / BhP_04.07.056/3 udavasya sahartvigbhiḥ sasnāv avabhṛthaṃ tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672040 (0.0):
rudraṃ ca svena bhāgena hy upādhāvat samāhitaḥ / / karmaṇodavasānena somapān itarān api /
BhP_04.07.057/1 tasmā apy anubhāvena svenaivāvāpta-rādhase / BhP_04.07.057/2 dharma eva matiṃ dattvā tridaśās te divaṃ yayuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672052 (0.0):
udavasya sahartvigbhiḥ sasnāv avabhṛthaṃ tataḥ // BhP_04.07.056 // / tasmā apy anubhāvena svenaivāvāpta rādhase /
BhP_04.07.058/1 evaṃ dākṣāyaṇī hitvā satī pūrva-kalevaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672056 (0.005):
dharma eva matiṃ dattvā tridaśās te divaṃ yayuḥ // BhP_04.07.057 // / evaṃ dākṣāyaṇī hitvā satī pūrva kalevaram /
BhP_04.07.058/2 jajñe himavataḥ kṣetre menāyām iti śuśruma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672062 (0.004):
evaṃ dākṣāyaṇī hitvā satī pūrva kalevaram / / jajñe himavataḥ kṣetre menāyām iti śuśruma // BhP_04.07.058 //
BhP_04.07.059/1 tam eva dayitaṃ bhūya āvṛṅkte patim ambikā / BhP_04.07.059/2 ananya-bhāvaika-gatiṃ śaktiḥ supteva pūruṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672074 (0.0):
jajñe himavataḥ kṣetre menāyām iti śuśruma // BhP_04.07.058 // / tam eva dayitaṃ bhūya āvṛṅkte patim ambikā /
BhP_04.07.060/1 etad bhagavataḥ śambhoḥ karma dakṣādhvara-druhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672081 (0.0):
ananya bhāvaika gatiṃ śaktiḥ supteva pūruṣam // BhP_04.07.059 // / etad bhagavataḥ śambhoḥ karma dakṣādhvara druhaḥ /
BhP_04.07.060/2 śrutaṃ bhāgavatāc chiṣyād uddhavān me bṛhaspateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672088 (0.0):
etad bhagavataḥ śambhoḥ karma dakṣādhvara druhaḥ / / śrutaṃ bhāgavatāc chiṣyād uddhavān me bṛhaspateḥ // BhP_04.07.060 //
BhP_04.07.061/1 idaṃ pavitraṃ param īśa-ceṣṭitaṃ yaśasyam āyuṣyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672095 (0.0):
śrutaṃ bhāgavatāc chiṣyād uddhavān me bṛhaspateḥ // BhP_04.07.060 // / idaṃ pavitraṃ param īśa ceṣṭitaṃ yaśasyam āyuṣyam aghaugha marṣaṇam /
aghaugha-marṣaṇam / BhP_04.07.061/2 yo nityadākarṇya naro 'nukīrtayed dhunoty aghaṃ kaurava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672105 (0.0):
idaṃ pavitraṃ param īśa ceṣṭitaṃ yaśasyam āyuṣyam aghaugha marṣaṇam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415985 (0.055):
BhP_10.84.026/1 tasyādya te dadṛśimāṅghrim aghaugha marṣa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811804 (0.056):
māyayā vibhramac citto na veda smṛty upaplavāt // BhP_10.84.025 // / tasyādya te dadṛśimāṅghrim aghaugha marṣa $ tīrthāspadaṃ hṛdi kṛtaṃ
bhakti-bhāvataḥ / BhP_04.08.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.001/1 sanakādyā nāradaś ca ṛbhur haṃso 'ruṇir yatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672117 (0.0):
yo nityadākarṇya naro 'nukīrtayed dhunoty aghaṃ kaurava bhakti bhāvataḥ //
BhP_04.08.001/2 naite gṛhān brahma-sutā hy āvasann ūrdhva-retasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672124 (0.0):
sanakādyā nāradaś ca ṛbhur haṃso 'ruṇir yatiḥ / / naite gṛhān brahma sutā hy āvasann ūrdhva retasaḥ // BhP_04.08.001 //
BhP_04.08.002/1 mṛṣādharmasya bhāryāsīd dambhaṃ māyāṃ ca śatru-han
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672133 (0.0):
naite gṛhān brahma sutā hy āvasann ūrdhva retasaḥ // BhP_04.08.001 // / mṛṣādharmasya bhāryāsīd dambhaṃ māyāṃ ca śatru han /
BhP_04.08.002/2 asūta mithunaṃ tat tu nirṛtir jagṛhe 'prajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672140 (0.0):
mṛṣādharmasya bhāryāsīd dambhaṃ māyāṃ ca śatru han / / asūta mithunaṃ tat tu nirṛtir jagṛhe 'prajaḥ // BhP_04.08.002 //
BhP_04.08.003/1 tayoḥ samabhaval lobho nikṛtiś ca mahā-mate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672145 (0.003):
asūta mithunaṃ tat tu nirṛtir jagṛhe 'prajaḥ // BhP_04.08.002 // / tayoḥ samabhaval lobho nikṛtiś ca mahā mate /
BhP_04.08.003/2 tābhyāṃ krodhaś ca hiṃsā ca yad duruktiḥ svasā kaliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672152 (0.0):
tayoḥ samabhaval lobho nikṛtiś ca mahā mate / / tābhyāṃ krodhaś ca hiṃsā ca yad duruktiḥ svasā kaliḥ // BhP_04.08.003 //
BhP_04.08.004/1 duruktau kalir ādhatta bhayaṃ mṛtyuṃ ca sattama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672158 (0.003):
tābhyāṃ krodhaś ca hiṃsā ca yad duruktiḥ svasā kaliḥ // BhP_04.08.003 //
BhP_04.08.004/2 tayoś ca mithunaṃ jajñe yātanā nirayas tathā / BhP_04.08.005/1 saṅgraheṇa mayākhyātaḥ pratisargas tavānagha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672169 (0.0):
duruktau kalir ādhatta bhayaṃ mṛtyuṃ ca sattama / / tayoś ca mithunaṃ jajñe yātanā nirayas tathā // BhP_04.08.004 //
BhP_04.08.005/2 triḥ śrutvaitat pumān puṇyaṃ vidhunoty ātmano malam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672176 (0.0):
saṅgraheṇa mayākhyātaḥ pratisargas tavānagha / / triḥ śrutvaitat pumān puṇyaṃ vidhunoty ātmano malam // BhP_04.08.005 //
BhP_04.08.006/1 athātaḥ kīrtaye vaṃśaṃ puṇya-kīrteḥ kurūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672184 (0.0):
triḥ śrutvaitat pumān puṇyaṃ vidhunoty ātmano malam // BhP_04.08.005 // / athātaḥ kīrtaye vaṃśaṃ puṇya kīrteḥ kurūdvaha /
BhP_04.08.006/2 svāyambhuvasyāpi manor harer aṃśāṃśa-janmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672191 (5.960):
athātaḥ kīrtaye vaṃśaṃ puṇya kīrteḥ kurūdvaha / / svāyambhuvasyāpi manor harer aṃśāṃśa janmanaḥ // BhP_04.08.006 //
BhP_04.08.007/1 priyavratottānapādau śatarūpā-pateḥ sutau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672196 (0.003):
svāyambhuvasyāpi manor harer aṃśāṃśa janmanaḥ // BhP_04.08.006 // / priyavratottānapādau śatarūpā pateḥ sutau /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15409600 (0.058):
BhP_03.21.002/1 priyavratottānapādau sutau svāyambhuvasya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2658465 (0.061):
kathyatāṃ bhagavan yatra maithunenaidhire prajāḥ // BhP_03.21.001 // / priyavratottānapādau sutau svāyambhuvasya vai /
BhP_04.08.007/2 vāsudevasya kalayā rakṣāyāṃ jagataḥ sthitau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672201 (0.004):
priyavratottānapādau śatarūpā pateḥ sutau / / vāsudevasya kalayā rakṣāyāṃ jagataḥ sthitau // BhP_04.08.007 //
BhP_04.08.008/1 jāye uttānapādasya sunītiḥ surucis tayoḥ / BhP_04.08.008/2 suruciḥ preyasī patyur netarā yat-suto dhruvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672214 (0.0):
vāsudevasya kalayā rakṣāyāṃ jagataḥ sthitau // BhP_04.08.007 // / jāye uttānapādasya sunītiḥ surucis tayoḥ /
BhP_04.08.009/1 ekadā suruceḥ putram aṅkam āropya lālayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672222 (0.0):
suruciḥ preyasī patyur netarā yat suto dhruvaḥ // BhP_04.08.008 // / ekadā suruceḥ putram aṅkam āropya lālayan /
BhP_04.08.009/2 uttamaṃ nārurukṣantaṃ dhruvaṃ rājābhyanandata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672227 (1.192):
ekadā suruceḥ putram aṅkam āropya lālayan / / uttamaṃ nārurukṣantaṃ dhruvaṃ rājābhyanandata // BhP_04.08.009 //
BhP_04.08.010/1 tathā cikīrṣamāṇaṃ taṃ sapatnyās tanayaṃ dhruvam / BhP_04.08.010/2 suruciḥ śṛṇvato rājñaḥ serṣyam āhātigarvitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672238 (0.0):
uttamaṃ nārurukṣantaṃ dhruvaṃ rājābhyanandata // BhP_04.08.009 // / tathā cikīrṣamāṇaṃ taṃ sapatnyās tanayaṃ dhruvam /
BhP_04.08.011/1 na vatsa nṛpater dhiṣṇyaṃ bhavān āroḍhum arhati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672246 (0.0):
suruciḥ śṛṇvato rājñaḥ serṣyam āhātigarvitā // BhP_04.08.010 // / na vatsa nṛpater dhiṣṇyaṃ bhavān āroḍhum arhati /
BhP_04.08.011/2 na gṛhīto mayā yat tvaṃ kukṣāv api nṛpātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672255 (0.0):
na vatsa nṛpater dhiṣṇyaṃ bhavān āroḍhum arhati / / na gṛhīto mayā yat tvaṃ kukṣāv api nṛpātmajaḥ // BhP_04.08.011 //
BhP_04.08.012/1 bālo 'si bata nātmānam anya-strī-garbha-sambhṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672263 (0.0):
na gṛhīto mayā yat tvaṃ kukṣāv api nṛpātmajaḥ // BhP_04.08.011 // / bālo 'si bata nātmānam anya strī garbha sambhṛtam /
BhP_04.08.012/2 nūnaṃ veda bhavān yasya durlabhe 'rthe manorathaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672271 (0.0):
bālo 'si bata nātmānam anya strī garbha sambhṛtam / / nūnaṃ veda bhavān yasya durlabhe 'rthe manorathaḥ // BhP_04.08.012 //
BhP_04.08.013/1 tapasārādhya puruṣaṃ tasyaivānugraheṇa me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672276 (0.005):
nūnaṃ veda bhavān yasya durlabhe 'rthe manorathaḥ // BhP_04.08.012 // / tapasārādhya puruṣaṃ tasyaivānugraheṇa me /
BhP_04.08.013/2 garbhe tvaṃ sādhayātmānaṃ yadīcchasi nṛpāsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672281 (0.028):
tapasārādhya puruṣaṃ tasyaivānugraheṇa me / / garbhe tvaṃ sādhayātmānaṃ yadīcchasi nṛpāsanam // BhP_04.08.013 //
BhP_04.08.014/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.014/1 mātuḥ sapatnyāḥ sa durukti-viddhaḥ śvasan ruṣā daṇḍa-hato
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525177 (0.0):
BhP_04.09.029/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.029/1 mātuḥ sapatnyā vāg-bāṇair hṛdi viddhas tu tān smaran
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672295 (0.0):
garbhe tvaṃ sādhayātmānaṃ yadīcchasi nṛpāsanam // BhP_04.08.013 // / BhP_04.08.014/0 maitreya uvāca / mātuḥ sapatnyāḥ sa durukti viddhaḥ śvasan ruṣā daṇḍa hato yathāhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673916 (0.006):
// BhP_04.09.028 // / BhP_04.09.029/0 maitreya uvāca / mātuḥ sapatnyā vāg bāṇair hṛdi viddhas tu tān smaran /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661478 (0.045):
BhP_03.25.011 // / BhP_03.25.012/0 maitreya uvāca / iti sva mātur niravadyam īpsitaṃ niśamya puṃsām apavarga vardhanam /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412841 (0.050):
BhP_03.25.012/0 maitreya uvāca / BhP_03.25.012/1 iti sva-mātur niravadyam īpsitaṃ niśamya puṃsām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664209 (0.052):
BhP_03.29.005 // / BhP_03.29.006/0 maitreya uvāca / iti mātur vacaḥ ślakṣṇaṃ pratinandya mahā muniḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415789 (0.055):
BhP_03.29.006/0 maitreya uvāca / BhP_03.29.006/1 iti mātur vacaḥ ślakṣṇaṃ pratinandya mahā-muniḥ
yathāhiḥ / BhP_04.08.014/2 hitvā miṣantaṃ pitaraṃ sanna-vācaṃ jagāma mātuḥ prarudan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672305 (0.0):
mātuḥ sapatnyāḥ sa durukti viddhaḥ śvasan ruṣā daṇḍa hato yathāhiḥ / / hitvā miṣantaṃ pitaraṃ sanna vācaṃ jagāma mātuḥ prarudan sakāśam //
sakāśam / BhP_04.08.015/1 taṃ niḥśvasantaṃ sphuritādharoṣṭhaṃ sunītir utsaṅga udūhya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672313 (0.0):
hitvā miṣantaṃ pitaraṃ sanna vācaṃ jagāma mātuḥ prarudan sakāśam // / BhP_04.08.014 //
bālam / BhP_04.08.015/2 niśamya tat-paura-mukhān nitāntaṃ sā vivyathe yad gaditaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672322 (0.0):
taṃ niḥśvasantaṃ sphuritādharoṣṭhaṃ sunītir utsaṅga udūhya bālam / / niśamya tat paura mukhān nitāntaṃ sā vivyathe yad gaditaṃ sapatnyā //
sapatnyā / BhP_04.08.016/1 sotsṛjya dhairyaṃ vilalāpa śoka- dāvāgninā dāva-lateva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672332 (0.0):
niśamya tat paura mukhān nitāntaṃ sā vivyathe yad gaditaṃ sapatnyā // / BhP_04.08.015 //
bālā / BhP_04.08.016/2 vākyaṃ sapatnyāḥ smaratī saroja- śriyā dṛśā bāṣpa-kalām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672341 (0.0):
sotsṛjya dhairyaṃ vilalāpa śoka dāvāgninā dāva lateva bālā / / vākyaṃ sapatnyāḥ smaratī saroja śriyā dṛśā bāṣpa kalām uvāha //
uvāha / BhP_04.08.017/1 dīrghaṃ śvasantī vṛjinasya pāram apaśyatī bālakam āha bālā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672349 (0.0):
vākyaṃ sapatnyāḥ smaratī saroja śriyā dṛśā bāṣpa kalām uvāha // / BhP_04.08.016 // / dīrghaṃ śvasantī vṛjinasya pāram apaśyatī bālakam āha bālā /
BhP_04.08.017/2 māmaṅgalaṃ tāta pareṣu maṃsthā bhuṅkte jano yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672358 (0.0):
dīrghaṃ śvasantī vṛjinasya pāram apaśyatī bālakam āha bālā / / māmaṅgalaṃ tāta pareṣu maṃsthā bhuṅkte jano yat para duḥkhadas tat //
para-duḥkhadas tat / BhP_04.08.018/1 satyaṃ surucyābhihitaṃ bhavān me yad durbhagāyā udare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672370 (0.0):
māmaṅgalaṃ tāta pareṣu maṃsthā bhuṅkte jano yat para duḥkhadas tat //
gṛhītaḥ / BhP_04.08.018/2 stanyena vṛddhaś ca vilajjate yāṃ bhāryeti vā voḍhum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672378 (1.192):
satyaṃ surucyābhihitaṃ bhavān me yad durbhagāyā udare gṛhītaḥ / / stanyena vṛddhaś ca vilajjate yāṃ bhāryeti vā voḍhum iḍaspatir mām //
iḍaspatir mām / BhP_04.08.019/1 ātiṣṭha tat tāta vimatsaras tvam uktaṃ samātrāpi yad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672387 (0.0):
stanyena vṛddhaś ca vilajjate yāṃ bhāryeti vā voḍhum iḍaspatir mām //
avyalīkam / BhP_04.08.019/2 ārādhayādhokṣaja-pāda-padmaṃ yadīcchase 'dhyāsanam uttamo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672397 (0.0):
ātiṣṭha tat tāta vimatsaras tvam uktaṃ samātrāpi yad avyalīkam / / ārādhayādhokṣaja pāda padmaṃ yadīcchase 'dhyāsanam uttamo yathā //
BhP_04.08.020/1 yasyāṅghri-padmaṃ paricarya viśva-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672402 (0.0):
ārādhayādhokṣaja pāda padmaṃ yadīcchase 'dhyāsanam uttamo yathā // / BhP_04.08.019 // / yasyāṅghri padmaṃ paricarya viśva vibhāvanāyātta guṇābhipatteḥ /
vibhāvanāyātta-guṇābhipatteḥ / BhP_04.08.020/2 ajo 'dhyatiṣṭhat khalu pārameṣṭhyaṃ padaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672412 (0.0):
yasyāṅghri padmaṃ paricarya viśva vibhāvanāyātta guṇābhipatteḥ /
jitātma-śvasanābhivandyam / BhP_04.08.021/1 tathā manur vo bhagavān pitāmaho yam eka-matyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672424 (0.0):
ajo 'dhyatiṣṭhat khalu pārameṣṭhyaṃ padaṃ jitātma śvasanābhivandyam //
puru-dakṣiṇair makhaiḥ / BhP_04.08.021/2 iṣṭvābhipede duravāpam anyato bhaumaṃ sukhaṃ divyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672435 (0.0):
tathā manur vo bhagavān pitāmaho yam eka matyā puru dakṣiṇair makhaiḥ /
athāpavargyam / BhP_04.08.022/1 tam eva vatsāśraya bhṛtya-vatsalaṃ mumukṣubhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672442 (0.0):
iṣṭvābhipede duravāpam anyato bhaumaṃ sukhaṃ divyam athāpavargyam //
mṛgya-padābja-paddhatim / BhP_04.08.022/2 ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite manasy avasthāpya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672454 (0.0):
tam eva vatsāśraya bhṛtya vatsalaṃ mumukṣubhir mṛgya padābja paddhatim /
bhajasva pūruṣam / BhP_04.08.023/1 nānyaṃ tataḥ padma-palāśa-locanād duḥkha-cchidaṃ te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672465 (0.0):
ananya bhāve nija dharma bhāvite manasy avasthāpya bhajasva pūruṣam //
mṛgayāmi kañcana / BhP_04.08.023/2 yo mṛgyate hasta-gṛhīta-padmayā śriyetarair aṅga
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672475 (0.0):
nānyaṃ tataḥ padma palāśa locanād duḥkha cchidaṃ te mṛgayāmi kañcana /
vimṛgyamāṇayā / BhP_04.08.024/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.024/1 evaṃ sañjalpitaṃ mātur ākarṇyārthāgamaṃ vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672486 (0.0):
yo mṛgyate hasta gṛhīta padmayā śriyetarair aṅga vimṛgyamāṇayā // / BhP_04.08.023 // / BhP_04.08.024/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531006 (0.033):
BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.19.001/1 athādīkṣata rājā tu hayamedha-śatena saḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403680 (0.034):
BhP_03.13.005/2 prahṛṣṭa-romā bhagavat-kathāyāṃ praṇīyamāno munir / abhyacaṣṭa / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca / BhP_03.13.006/1 yadā sva-bhāryayā sārdhaṃ jātaḥ svāyambhuvo manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652987 (0.034):
prahṛṣṭa romā bhagavat kathāyāṃ praṇīyamāno munir abhyacaṣṭa // / BhP_03.13.005 // / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679355 (0.041):
yathā sukhaṃ vasanti sma tatra tatrākutobhayāḥ // BhP_04.18.032 // / BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / athādīkṣata rājā tu hayamedha śatena saḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22519497 (0.044):
BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.03.001/1 sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524321 (0.046):
BhP_04.08.069/2 aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava / BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.070/1 iti devarṣiṇā proktaṃ viśrutya jagatī-patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673127 (0.046):
aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava // BhP_04.08.069 // / BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668601 (0.050):
virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ // BhP_04.02.035 // / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540229 (0.054):
BhP_04.29.079/2 paśyaṃs tad-ātmakaṃ viśvaṃ sthity-utpatty-apyayā yataḥ / BhP_04.29.080/0 maitreya uvāca / BhP_04.29.080/1 bhāgavata-mukhyo bhagavān nārado haṃsayor gatim
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403049 (0.056):
BhP_03.12.019/2 sarva-bhūta-guhāvāsam añjasā vindate pumān / BhP_03.12.020/0 maitreya uvāca / BhP_03.12.020/1 evam ātmabhuvādiṣṭaḥ parikramya girāṃ patim
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22534695 (0.058):
BhP_04.23.028/2 labdhvāpavargyaṃ mānuṣyaṃ viṣayeṣu viṣajjate / BhP_04.23.029/0 maitreya uvāca / BhP_04.23.029/1 stuvatīṣv amara-strīṣu pati-lokaṃ gatā vadhūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676300 (0.059):
mahyaṃ śuśrūṣave brahman kārtsnyenācaṣṭum arhasi // BhP_04.13.005 // / BhP_04.13.006/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527737 (0.059):
BhP_04.13.005/2 mahyaṃ śuśrūṣave brahman kārtsnyenācaṣṭum arhasi / BhP_04.13.006/0 maitreya uvāca / BhP_04.13.006/1 dhruvasya cotkalaḥ putraḥ pitari prasthite vanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682805 (0.059):
labdhvāpavargyaṃ mānuṣyaṃ viṣayeṣu viṣajjate // BhP_04.23.028 // / BhP_04.23.029/0 maitreya uvāca / stuvatīṣv amara strīṣu pati lokaṃ gatā vadhūḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687973 (0.061):
paśyaṃs tad ātmakaṃ viśvaṃ sthity utpatty apyayā yataḥ // BhP_04.29.079 // / BhP_04.29.080/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427657 (0.062):
BhP_11.26.025/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.26.025/1 evaṃ pragāyan nṛpa-deva-devaḥ sa urvaśī-lokam atho vihāya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378827 (0.062):
BhP_08.17.012/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.17.012/1 devamātarbhavatyā me vijñātaṃ cirakāṅkṣitam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557916 (0.062):
bhagavatopavarṇitam amuṣya vayaṃ katham anumimīmahīti / BhP_05.22.002/0 sa hovāca / BhP_05.22.002/1 yathā kulāla-cakreṇa bhramatā saha bhramatāṃ tad-āśrayāṇāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652398 (0.063):
sarva bhūta guhāvāsam añjasā vindate pumān // BhP_03.12.019 // / BhP_03.12.020/0 maitreya uvāca / evam ātmabhuvādiṣṭaḥ parikramya girāṃ patim /
BhP_04.08.024/2 sanniyamyātmanātmānaṃ niścakrāma pituḥ purāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672493 (0.0):
evaṃ sañjalpitaṃ mātur ākarṇyārthāgamaṃ vacaḥ / / sanniyamyātmanātmānaṃ niścakrāma pituḥ purāt // BhP_04.08.024 //
BhP_04.08.025/1 nāradas tad upākarṇya jñātvā tasya cikīrṣitam / BhP_04.08.025/2 spṛṣṭvā mūrdhany agha-ghnena pāṇinā prāha vismitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672504 (0.0):
sanniyamyātmanātmānaṃ niścakrāma pituḥ purāt // BhP_04.08.024 // / nāradas tad upākarṇya jñātvā tasya cikīrṣitam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406606 (0.063):
BhP_10.70.036/3 atha pṛcchāmahe yuṣmān pāṇḍavānāṃ cikīrṣitam / BhP_10.70.037/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.70.037/1 dṛṣṭā māyā te bahuśo duratyayā māyā vibho viśva sṛjaś ca
BhP_04.08.026/1 aho tejaḥ kṣatriyāṇāṃ māna-bhaṅgam amṛṣyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672510 (0.0):
spṛṣṭvā mūrdhany agha ghnena pāṇinā prāha vismitaḥ // BhP_04.08.025 // / aho tejaḥ kṣatriyāṇāṃ māna bhaṅgam amṛṣyatām /
BhP_04.08.026/2 bālo 'py ayaṃ hṛdā dhatte yat samātur asad-vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672520 (0.0):
aho tejaḥ kṣatriyāṇāṃ māna bhaṅgam amṛṣyatām / / bālo 'py ayaṃ hṛdā dhatte yat samātur asad vacaḥ // BhP_04.08.026 //
BhP_04.08.027/0 nārada uvāca / BhP_04.08.027/1 nādhunāpy avamānaṃ te sammānaṃ vāpi putraka
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672528 (5.960):
bālo 'py ayaṃ hṛdā dhatte yat samātur asad vacaḥ // BhP_04.08.026 // / BhP_04.08.027/0 nārada uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524221 (0.045):
BhP_04.08.063/2 arhitārhaṇako rājñā sukhāsīna uvāca tam / BhP_04.08.064/0 nārada uvāca / BhP_04.08.064/1 rājan kiṃ dhyāyase dīrghaṃ mukhena pariśuṣyatā
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386540 (0.046):
BhP_07.05.006/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.05.006/1 śrutvā putragiro daityaḥ parapakṣasamāhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720545 (0.046):
BhP_07.05.005 // / BhP_07.05.006/0 śrīnārada uvāca / śrutvā putragiro daityaḥ parapakṣasamāhitāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673034 (0.047):
arhitārhaṇako rājñā sukhāsīna uvāca tam // BhP_04.08.063 // / BhP_04.08.064/0 nārada uvāca / rājan kiṃ dhyāyase dīrghaṃ mukhena pariśuṣyatā /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385441 (0.054):
BhP_07.03.021/2 martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.03.022/1 ityuktvādibhavo devo bhakṣitāṅgaṃ pipīlikaiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416060 (0.055):
BhP_10.84.029/3 karmaṇā karma nirhāro yathā syān nas tad ucyatām / BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.84.030/1 nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363589 (0.057):
BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.10.008/1 na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405511 (0.057):
BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.69.017/1 naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811874 (0.059):
karmaṇā karma nirhāro yathā syān nas tad ucyatām // BhP_10.84.029 // / BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417088 (0.060):
BhP_10.85.022/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.85.022/1 vaco vaḥ samavetārthaṃ tātaitad upamanmahe
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379661 (0.060):
BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.002/1 vacastavaitaj janadeva sūnṛtaṃ kulocitaṃ dharmayutaṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523869 (0.060):
BhP_04.08.039/2 prītaḥ pratyāha taṃ bālaṃ sad-vākyam anukampayā / BhP_04.08.040/0 nārada uvāca / BhP_04.08.040/1 jananyābhihitaḥ panthāḥ sa vai niḥśreyasasya te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672706 (0.061):
prītaḥ pratyāha taṃ bālaṃ sad vākyam anukampayā // BhP_04.08.039 // / BhP_04.08.040/0 nārada uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406606 (0.061):
BhP_10.70.036/3 atha pṛcchāmahe yuṣmān pāṇḍavānāṃ cikīrṣitam / BhP_10.70.037/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.70.037/1 dṛṣṭā māyā te bahuśo duratyayā māyā vibho viśva sṛjaś ca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391743 (0.061):
BhP_07.10.031/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.10.031/1 ityuktvā bhagavān rājaṃstataścāntardadhe hariḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13170298 (0.062):
BhP_01.13.040/3 athābabhāṣe bhagavān nārado munisattamaḥ / BhP_01.13.041/0 nārada uvāca / BhP_01.13.041/1 mā kañcana śuco rājan yadīśvaravaśaṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803110 (0.063):
atha pṛcchāmahe yuṣmān pāṇḍavānāṃ cikīrṣitam // BhP_10.70.036 // / BhP_10.70.037/0 śrī nārada uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388702 (0.063):
BhP_07.08.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.08.001/1 atha daityasutāḥ sarve śrutvā tadanuvarṇitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2634642 (0.064):
athābabhāṣe bhagavān nārado munisattamaḥ // BhP_01.13.040 // / BhP_01.13.041/0 nārada uvāca / mā kañcana śuco rājan yadīśvaravaśaṃ jagat /
BhP_04.08.027/2 lakṣayāmaḥ kumārasya saktasya krīḍanādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672533 (0.005):
nādhunāpy avamānaṃ te sammānaṃ vāpi putraka / / lakṣayāmaḥ kumārasya saktasya krīḍanādiṣu // BhP_04.08.027 //
BhP_04.08.028/1 vikalpe vidyamāne 'pi na hy asantoṣa-hetavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672539 (0.005):
lakṣayāmaḥ kumārasya saktasya krīḍanādiṣu // BhP_04.08.027 // / vikalpe vidyamāne 'pi na hy asantoṣa hetavaḥ /
BhP_04.08.028/2 puṃso moham ṛte bhinnā yal loke nija-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672548 (0.0):
vikalpe vidyamāne 'pi na hy asantoṣa hetavaḥ / / puṃso moham ṛte bhinnā yal loke nija karmabhiḥ // BhP_04.08.028 //
BhP_04.08.029/1 parituṣyet tatas tāta tāvan-mātreṇa pūruṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672554 (1.788):
puṃso moham ṛte bhinnā yal loke nija karmabhiḥ // BhP_04.08.028 // / parituṣyet tatas tāta tāvan mātreṇa pūruṣaḥ /
BhP_04.08.029/2 daivopasāditaṃ yāvad vīkṣyeśvara-gatiṃ budhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672561 (0.0):
parituṣyet tatas tāta tāvan mātreṇa pūruṣaḥ / / daivopasāditaṃ yāvad vīkṣyeśvara gatiṃ budhaḥ // BhP_04.08.029 //
BhP_04.08.030/1 atha mātropadiṣṭena yogenāvarurutsasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672567 (0.006):
daivopasāditaṃ yāvad vīkṣyeśvara gatiṃ budhaḥ // BhP_04.08.029 // / atha mātropadiṣṭena yogenāvarurutsasi /
BhP_04.08.030/2 yat-prasādaṃ sa vai puṃsāṃ durārādhyo mato mama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672575 (0.0):
atha mātropadiṣṭena yogenāvarurutsasi / / yat prasādaṃ sa vai puṃsāṃ durārādhyo mato mama // BhP_04.08.030 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102506 (0.062):
bhāṣyamāṇāṃ śrutvā na pratikrokṣyanti na prativakṣyanti śrutvā ca prasādaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252871 (0.062):
prajñāpāramitāṃ bhāṣyamāṇāṃ śrutvā na pratikrokṣyati na prativahiṣyati / prasādaṃ pratilapsyate, pūrvajinakṛtādhikāraḥ sa ānanda kulaputro vā
BhP_04.08.031/1 munayaḥ padavīṃ yasya niḥsaṅgenoru-janmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672581 (1.192):
yat prasādaṃ sa vai puṃsāṃ durārādhyo mato mama // BhP_04.08.030 // / munayaḥ padavīṃ yasya niḥsaṅgenoru janmabhiḥ /
BhP_04.08.031/2 na vidur mṛgayanto 'pi tīvra-yoga-samādhinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672588 (0.0):
munayaḥ padavīṃ yasya niḥsaṅgenoru janmabhiḥ / / na vidur mṛgayanto 'pi tīvra yoga samādhinā // BhP_04.08.031 //
BhP_04.08.032/1 ato nivartatām eṣa nirbandhas tava niṣphalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672595 (0.005):
na vidur mṛgayanto 'pi tīvra yoga samādhinā // BhP_04.08.031 // / ato nivartatām eṣa nirbandhas tava niṣphalaḥ /
BhP_04.08.032/2 yatiṣyati bhavān kāle śreyasāṃ samupasthite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672600 (0.005):
ato nivartatām eṣa nirbandhas tava niṣphalaḥ / / yatiṣyati bhavān kāle śreyasāṃ samupasthite // BhP_04.08.032 //
BhP_04.08.033/1 yasya yad daiva-vihitaṃ sa tena sukha-duḥkhayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672607 (0.0):
yatiṣyati bhavān kāle śreyasāṃ samupasthite // BhP_04.08.032 // / yasya yad daiva vihitaṃ sa tena sukha duḥkhayoḥ /
BhP_04.08.033/2 ātmānaṃ toṣayan dehī tamasaḥ pāram ṛcchati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672613 (0.0):
yasya yad daiva vihitaṃ sa tena sukha duḥkhayoḥ / / ātmānaṃ toṣayan dehī tamasaḥ pāram ṛcchati // BhP_04.08.033 //
BhP_04.08.034/1 guṇādhikān mudaṃ lipsed anukrośaṃ guṇādhamāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672621 (0.0):
ātmānaṃ toṣayan dehī tamasaḥ pāram ṛcchati // BhP_04.08.033 // / guṇādhikān mudaṃ lipsed anukrośaṃ guṇādhamāt /
BhP_04.08.034/2 maitrīṃ samānād anvicchen na tāpair abhibhūyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672627 (0.0):
guṇādhikān mudaṃ lipsed anukrośaṃ guṇādhamāt / / maitrīṃ samānād anvicchen na tāpair abhibhūyate // BhP_04.08.034 //
BhP_04.08.035/0 dhruva uvāca / BhP_04.08.035/1 so 'yaṃ śamo bhagavatā sukha-duḥkha-hatātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672637 (0.0):
maitrīṃ samānād anvicchen na tāpair abhibhūyate // BhP_04.08.034 // / BhP_04.08.035/0 dhruva uvāca
BhP_04.08.035/2 darśitaḥ kṛpayā puṃsāṃ durdarśo 'smad-vidhais tu yaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672645 (0.0):
so 'yaṃ śamo bhagavatā sukha duḥkha hatātmanām / / darśitaḥ kṛpayā puṃsāṃ durdarśo 'smad vidhais tu yaḥ // BhP_04.08.035 //
BhP_04.08.036/1 athāpi me 'vinītasya kṣāttraṃ ghoram upeyuṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672652 (0.0):
darśitaḥ kṛpayā puṃsāṃ durdarśo 'smad vidhais tu yaḥ // BhP_04.08.035 // / athāpi me 'vinītasya kṣāttraṃ ghoram upeyuṣaḥ /
BhP_04.08.036/2 surucyā durvaco-bāṇair na bhinne śrayate hṛdi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672660 (0.0):
athāpi me 'vinītasya kṣāttraṃ ghoram upeyuṣaḥ / / surucyā durvaco bāṇair na bhinne śrayate hṛdi // BhP_04.08.036 //
BhP_04.08.037/1 padaṃ tri-bhuvanotkṛṣṭaṃ jigīṣoḥ sādhu vartma me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672668 (0.0):
surucyā durvaco bāṇair na bhinne śrayate hṛdi // BhP_04.08.036 // / padaṃ tri bhuvanotkṛṣṭaṃ jigīṣoḥ sādhu vartma me /
BhP_04.08.037/2 brūhy asmat-pitṛbhir brahmann anyair apy anadhiṣṭhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672674 (0.0):
padaṃ tri bhuvanotkṛṣṭaṃ jigīṣoḥ sādhu vartma me / / brūhy asmat pitṛbhir brahmann anyair apy anadhiṣṭhitam // BhP_04.08.037 //
BhP_04.08.038/1 nūnaṃ bhavān bhagavato yo 'ṅgajaḥ parameṣṭhinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672681 (0.0):
brūhy asmat pitṛbhir brahmann anyair apy anadhiṣṭhitam // BhP_04.08.037 // / nūnaṃ bhavān bhagavato yo 'ṅgajaḥ parameṣṭhinaḥ /
BhP_04.08.038/2 vitudann aṭate vīṇāṃ hitāya jagato 'rkavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672689 (1.192):
nūnaṃ bhavān bhagavato yo 'ṅgajaḥ parameṣṭhinaḥ / / vitudann aṭate vīṇāṃ hitāya jagato 'rkavat // BhP_04.08.038 //
BhP_04.08.039/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.039/1 ity udāhṛtam ākarṇya bhagavān nāradas tadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672698 (0.0):
vitudann aṭate vīṇāṃ hitāya jagato 'rkavat // BhP_04.08.038 // / BhP_04.08.039/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8383794 (0.042):
BhP_07.01.021/1 rājñastadvaca ākarṇya nārado bhagavān ṛṣiḥ / BhP_07.01.021/2 tuṣṭaḥ prāha tamābhāṣya śṛṇvatyāstatsadaḥ kathāḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529497 (0.059):
BhP_04.15.026/2 karmabhiḥ katham ātmānaṃ gāpayiṣyāma bālavat / BhP_04.16.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.16.001/1 iti bruvāṇaṃ nṛpatiṃ gāyakā muni-coditāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717986 (0.060):
rājñastadvaca ākarṇya nārado bhagavān ṛṣiḥ / / tuṣṭaḥ prāha tamābhāṣya śṛṇvatyāstatsadaḥ kathāḥ // BhP_07.01.021 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2677942 (0.063):
karmabhiḥ katham ātmānaṃ gāpayiṣyāma bālavat // BhP_04.15.026 // / BhP_04.16.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407689 (0.064):
sad-anugrahecchayā / BhP_03.18.001/0 maitreya uvāca / BhP_03.18.001/1 tad evam ākarṇya jaleśa-bhāṣitaṃ mahā-manās tad vigaṇayya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656677 (0.064):
yas tvad vidhānām asatāṃ praśāntaye rūpāṇi dhatte sad anugrahecchayā // / BhP_03.17.031 // / BhP_03.18.001/0 maitreya uvāca / tad evam ākarṇya jaleśa bhāṣitaṃ mahā manās tad vigaṇayya durmadaḥ /
BhP_04.08.039/2 prītaḥ pratyāha taṃ bālaṃ sad-vākyam anukampayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672705 (0.0):
ity udāhṛtam ākarṇya bhagavān nāradas tadā / / prītaḥ pratyāha taṃ bālaṃ sad vākyam anukampayā // BhP_04.08.039 //
BhP_04.08.040/0 nārada uvāca / BhP_04.08.040/1 jananyābhihitaḥ panthāḥ sa vai niḥśreyasasya te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672714 (0.0):
prītaḥ pratyāha taṃ bālaṃ sad vākyam anukampayā // BhP_04.08.039 // / BhP_04.08.040/0 nārada uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523672 (0.060):
BhP_04.08.026/2 bālo 'py ayaṃ hṛdā dhatte yat samātur asad-vacaḥ / BhP_04.08.027/0 nārada uvāca / BhP_04.08.027/1 nādhunāpy avamānaṃ te sammānaṃ vāpi putraka
BhP_04.08.040/2 bhagavān vāsudevas taṃ bhaja taṃ pravaṇātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672720 (0.005):
jananyābhihitaḥ panthāḥ sa vai niḥśreyasasya te / / bhagavān vāsudevas taṃ bhaja taṃ pravaṇātmanā // BhP_04.08.040 //
BhP_04.08.041/1 dharmārtha-kāma-mokṣākhyaṃ ya icchec chreya ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672730 (0.0):
bhagavān vāsudevas taṃ bhaja taṃ pravaṇātmanā // BhP_04.08.040 // / dharmārtha kāma mokṣākhyaṃ ya icchec chreya ātmanaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23950961 (0.023):
namaskāraḥ kṛto yena % bhaktyā vai mādhavasya ca // NsP_34.33 // / dharmārthakāmamokṣākhyaṃ $ phalaṃ tenāptam añjasā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17015947 (0.023):
namaskāraḥ kṛto yena bhaktyā vai mādhavasya ca // NsP_34.33 // / dharmārthakāmamokṣākhyaṃ phalaṃ tenāptam añjasā /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3423382 (0.023):
teṣu teṣu lokeṣv avatīryāvatīrya tais tair ārādhitas tat tad iṣṭānurūpaṃ / dharmārthakāmamokṣākhyaṃ phalaṃ prayacchan,
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3469848 (0.023):
tadārādhanabhūtaṃ ca vaidikaṃ kṛtsnaṃ karma; tais tair ārādhito / dharmārthakāmamokṣākhyaṃ phalaṃ prayacchatīty asyārthasya satyatāniścaya
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17937085 (0.024):
subāhuruvāca / dharmārthakāmamokṣākhyaṃ puruṣārthacatuṣṭayam /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27406674 (0.033):
dharmāraṇyaratā ye ca NsP_1.6a / dharmārthakāmamokṣākhyaṃ NsP_34.34a
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22254265 (0.053):
7.033.022c nāvajñā parataḥ kāryā ya icchec chreya ātmanaḥ / 7.033.023a tataḥ sa rājā piśitāśanānāṃ; sahasrabāhor upalabhya maitrīm
BhP_04.08.041/2 ekaṃ hy eva hares tatra kāraṇaṃ pāda-sevanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672734 (0.005):
dharmārtha kāma mokṣākhyaṃ ya icchec chreya ātmanaḥ / / ekaṃ hy eva hares tatra kāraṇaṃ pāda sevanam // BhP_04.08.041 //
BhP_04.08.042/1 tat tāta gaccha bhadraṃ te yamunāyās taṭaṃ śuci
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672741 (0.0):
ekaṃ hy eva hares tatra kāraṇaṃ pāda sevanam // BhP_04.08.041 // / tat tāta gaccha bhadraṃ te yamunāyās taṭaṃ śuci /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417483 (0.0):
|| 10.1 || śrī śukaḥ || 111 || / tat tāta gaccha bhadraṃ te yamunāyās taṭaṃ śuci |
BhP_04.08.042/2 puṇyaṃ madhuvanaṃ yatra sānnidhyaṃ nityadā hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672747 (0.004):
tat tāta gaccha bhadraṃ te yamunāyās taṭaṃ śuci / / puṇyaṃ madhuvanaṃ yatra sānnidhyaṃ nityadā hareḥ // BhP_04.08.042 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417487 (0.052):
tat tāta gaccha bhadraṃ te yamunāyās taṭaṃ śuci | / puṇyaṃ madhu vanaṃ yatra sānnidhyaṃ nityadā hareḥ || [BhP 4.8.42]
BhP_04.08.043/1 snātvānusavanaṃ tasmin kālindyāḥ salile śive
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672752 (0.004):
puṇyaṃ madhuvanaṃ yatra sānnidhyaṃ nityadā hareḥ // BhP_04.08.042 // / snātvānusavanaṃ tasmin kālindyāḥ salile śive /
BhP_04.08.043/2 kṛtvocitāni nivasann ātmanaḥ kalpitāsanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672759 (1.192):
snātvānusavanaṃ tasmin kālindyāḥ salile śive / / kṛtvocitāni nivasann ātmanaḥ kalpitāsanaḥ // BhP_04.08.043 //
BhP_04.08.044/1 prāṇāyāmena tri-vṛtā prāṇendriya-mano-malam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672766 (0.0):
kṛtvocitāni nivasann ātmanaḥ kalpitāsanaḥ // BhP_04.08.043 // / prāṇāyāmena tri vṛtā prāṇendriya mano malam /
BhP_04.08.044/2 śanair vyudasyābhidhyāyen manasā guruṇā gurum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672772 (0.0):
prāṇāyāmena tri vṛtā prāṇendriya mano malam / / śanair vyudasyābhidhyāyen manasā guruṇā gurum // BhP_04.08.044 //
BhP_04.08.045/1 prasādābhimukhaṃ śaśvat prasanna-vadanekṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672778 (0.004):
śanair vyudasyābhidhyāyen manasā guruṇā gurum // BhP_04.08.044 // / prasādābhimukhaṃ śaśvat prasanna vadanekṣaṇam /
BhP_04.08.045/2 sunāsaṃ subhruvaṃ cāru- kapolaṃ sura-sundaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672786 (0.0):
prasādābhimukhaṃ śaśvat prasanna vadanekṣaṇam / / sunāsaṃ subhruvaṃ cāru kapolaṃ sura sundaram // BhP_04.08.045 //
BhP_04.08.046/1 taruṇaṃ ramaṇīyāṅgam aruṇoṣṭhekṣaṇādharam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672793 (0.0):
sunāsaṃ subhruvaṃ cāru kapolaṃ sura sundaram // BhP_04.08.045 // / taruṇaṃ ramaṇīyāṅgam aruṇoṣṭhekṣaṇādharam /
BhP_04.08.046/2 praṇatāśrayaṇaṃ nṛmṇaṃ śaraṇyaṃ karuṇārṇavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672800 (0.0):
taruṇaṃ ramaṇīyāṅgam aruṇoṣṭhekṣaṇādharam / / praṇatāśrayaṇaṃ nṛmṇaṃ śaraṇyaṃ karuṇārṇavam // BhP_04.08.046 //
BhP_04.08.047/1 śrīvatsāṅkaṃ ghana-śyāmaṃ puruṣaṃ vana-mālinam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672807 (0.0):
praṇatāśrayaṇaṃ nṛmṇaṃ śaraṇyaṃ karuṇārṇavam // BhP_04.08.046 // / śrīvatsāṅkaṃ ghana śyāmaṃ puruṣaṃ vana mālinam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430718 (0.055):
BhP_11.30.028/3 diśo vitimirāḥ kurvan vidhūma iva pāvakaḥ / BhP_11.30.029/1 śrīvatsāṅkaṃ ghana-śyāmaṃ tapta-hāṭaka-varcasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837670 (0.063):
diśo vitimirāḥ kurvan vidhūma iva pāvakaḥ // BhP_11.30.028 // / śrīvatsāṅkaṃ ghana śyāmaṃ tapta hāṭaka varcasam /
BhP_04.08.047/2 śaṅkha-cakra-gadā-padmair abhivyakta-caturbhujam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672815 (0.0):
śrīvatsāṅkaṃ ghana śyāmaṃ puruṣaṃ vana mālinam / / śaṅkha cakra gadā padmair abhivyakta caturbhujam // BhP_04.08.047 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25279775 (0.062):
'surādi lakṣaṇo yena tam | punaḥ muditaṃ hṛṣṭaṃ mānasaṃ yasya tam | punaḥ / śaṅkha cakra gadā padmaiḥ śobhitaṃ bāhu catuṣṭayam yasya tam || KrdC_5.42
BhP_04.08.048/1 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ keyūra-valayānvitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672821 (0.004):
śaṅkha cakra gadā padmair abhivyakta caturbhujam // BhP_04.08.047 // / kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ keyūra valayānvitam /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943424 (0.046):
prasannahāsāruṇalocanānanam / BhP_02.09.015/3 kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ caturbhujaṃ pītāṃśukaṃ vakṣasi
BhP_04.08.048/2 kaustubhābharaṇa-grīvaṃ pīta-kauśeya-vāsasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672826 (0.0):
kirīṭinaṃ kuṇḍalinaṃ keyūra valayānvitam / / kaustubhābharaṇa grīvaṃ pīta kauśeya vāsasam // BhP_04.08.048 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891132 (0.045):
03,194.015a kirīṭakaustubhadharaṃ pītakauśeyavāsasam
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4412496 (0.058):
tam ālokya ghanaśyāmaṃ pītakauśeyavāsasam | *HV_85.55*975:1 | / śrīvatsavakṣasaṃ bhrājat kaustubhena virājitam || *HV_85.55*975:2 |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391637 (0.058):
BhP_10.51.001/3 darśanīyatamaṃ śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam / BhP_10.51.002/1 śrīvatsa vakṣasaṃ bhrājat kaustubhāmukta kandharam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391954 (0.058):
BhP_10.51.023/1 tam ālokya ghana śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam / BhP_10.51.023/3 śrīvatsa vakṣasaṃ bhrājat kaustubhena virājitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415092 (0.058):
BhP_03.28.014/1 lasat-paṅkaja-kiñjalka- pīta-kauśeya-vāsasam / BhP_03.28.014/2 śrīvatsa-vakṣasaṃ bhrājat kaustubhāmukta-kandharam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395632 (0.062):
BhP_10.55.027/1 taṃ dṛṣṭvā jalada śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam / BhP_10.55.027/3 pralamba bāhuṃ tāmrākṣaṃ su smitaṃ rucirānanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2789230 (0.064):
darśanīyatamaṃ śyāmaṃ pīta kauśeya vāsasam // BhP_10.51.001 // / śrīvatsa vakṣasaṃ bhrājat kaustubhāmukta kandharam /
BhP_04.08.049/1 kāñcī-kalāpa-paryastaṃ lasat-kāñcana-nūpuram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672833 (1.192):
kaustubhābharaṇa grīvaṃ pīta kauśeya vāsasam // BhP_04.08.048 // / kāñcī kalāpa paryastaṃ lasat kāñcana nūpuram /
BhP_04.08.049/2 darśanīyatamaṃ śāntaṃ mano-nayana-vardhanam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415126 (0.0):
BhP_03.28.016/2 darśanīyatamaṃ śāntaṃ mano-nayana-vardhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2663613 (0.006):
kāñcī guṇollasac chroṇiṃ hṛdayāmbhoja viṣṭaram / / darśanīyatamaṃ śāntaṃ mano nayana vardhanam // BhP_03.28.016 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672838 (0.006):
kāñcī kalāpa paryastaṃ lasat kāñcana nūpuram / / darśanīyatamaṃ śāntaṃ mano nayana vardhanam // BhP_04.08.049 //
BhP_04.08.050/1 padbhyāṃ nakha-maṇi-śreṇyā vilasadbhyāṃ samarcatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672845 (1.788):
darśanīyatamaṃ śāntaṃ mano nayana vardhanam // BhP_04.08.049 // / padbhyāṃ nakha maṇi śreṇyā vilasadbhyāṃ samarcatām /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7610715 (0.056):
racita rucau suvartulābhyāṃ gūḍhenāpy anupama gulpha yugmakena padbhyām / aruṇa nakhojjvalābhyāṃ maṇimaya nūpurāñcitābhyāṃ |
BhP_04.08.050/2 hṛt-padma-karṇikā-dhiṣṇyam ākramyātmany avasthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672853 (0.0):
padbhyāṃ nakha maṇi śreṇyā vilasadbhyāṃ samarcatām / / hṛt padma karṇikā dhiṣṇyam ākramyātmany avasthitam // BhP_04.08.050 //
BhP_04.08.051/1 smayamānam abhidhyāyet sānurāgāvalokanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672858 (0.004):
hṛt padma karṇikā dhiṣṇyam ākramyātmany avasthitam // BhP_04.08.050 // / smayamānam abhidhyāyet sānurāgāvalokanam /
BhP_04.08.051/2 niyatenaika-bhūtena manasā varadarṣabham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672866 (0.0):
smayamānam abhidhyāyet sānurāgāvalokanam / / niyatenaika bhūtena manasā varadarṣabham // BhP_04.08.051 //
BhP_04.08.052/1 evaṃ bhagavato rūpaṃ subhadraṃ dhyāyato manaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672870 (0.005):
niyatenaika bhūtena manasā varadarṣabham // BhP_04.08.051 // / evaṃ bhagavato rūpaṃ subhadraṃ dhyāyato manaḥ /
BhP_04.08.052/2 nirvṛtyā parayā tūrṇaṃ sampannaṃ na nivartate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672877 (0.0):
evaṃ bhagavato rūpaṃ subhadraṃ dhyāyato manaḥ / / nirvṛtyā parayā tūrṇaṃ sampannaṃ na nivartate // BhP_04.08.052 //
BhP_04.08.053/1 japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672885 (0.0):
nirvṛtyā parayā tūrṇaṃ sampannaṃ na nivartate // BhP_04.08.052 // / japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054245 (0.0):
tatraiva dvādaśākṣarayas caturtha skandhe [BhP 4.8.53] / japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja |
BhP_04.08.053/2 yaṃ sapta-rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672892 (0.0):
japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja / / yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // BhP_04.08.053 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054251 (0.0):
japaś ca paramo guhyaḥ śrūyatāṃ me nṛpātmaja | / yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // Hbhv_1.128 //
BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / BhP_04.08.054/1 mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672904 (0.0):
yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // BhP_04.08.053 // / BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629491 (0.032):
gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca // BhP_01.05.036 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714805 (0.032):
bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha // BhP_06.16.017 // / oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002050 (0.033):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ / vāsudevāya dhīmahi |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164788 (0.035):
BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175073 (0.035):
BhP_06.16.017/2 bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha / BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940232 (0.036):
BhP_02.05.012/1 tasmai namo bhagavate vāsudevāya dhīmahi / BhP_02.05.012/3 yanmāyayā durjayayā māṃ vadanti jagadgurum
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19550880 (0.037):
BhP_12.13.020/1 namas tasmai bhagavate vāsudevāya sākṣiṇe / BhP_12.13.020/3 ya idam kṛpayā kasmai vyācacakṣe mumukṣave
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554762 (0.041):
BhP_05.17.017/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.17.017/1 oṃ namo bhagavate mahā-puruṣāya
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556118 (0.041):
[Vdha_3,352.0.24] // / oṃ namo bhagavate vāsudevāyety antena dvādaśākṣareṇa karṇikāmadhye
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152177 (0.043):
aṃ oṃ namo bhagavate vāsudevāya | Vis_12.44,3 | / oṃ āṃ oṃ namo bhagavate saṃkarṣaṇāya| āṃ om | Vis_12.44,4 |
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27390315 (0.044):
oṃ namo bhagavate tasmai NsP_8.32a / oṃ namo bhagavate vāsudevāya NsP_7.54c
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147553 (0.044):
5.1.119.4 oṃ namo nārāyaṇāya / 5.1.119.5 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / 5.1.119.6 bhūya ātma vṛtyā
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935195 (0.045):
dhyāyann ekamanā vatsa % dvādaśākṣaram abhyasan // NsP_7.43 // / oṃ namo bhagavate vāsudevāya | / imaṃ mantraṃ hi japato $ devadevasya śārṅgiṇaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000181 (0.045):
dhyāyann ekamanā vatsa dvādaśākṣaram abhyasan // NsP_7.43 // / oṃ namo bhagavate vāsudevāya | / imaṃ mantraṃ hi japato devadevasya śārṅgiṇaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940037 (0.045):
BhP_02.04.024/1 namastasmai bhagavate vāsudevāya vedhase / BhP_02.04.024/3 papurjñānam ayaṃ saumyā yanmukhāmburuhāsavam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4772988 (0.046):
yāṃ mūrtiṃ sthāpayettasmāt(6) mūlamantraṃ nyasettataḥ /AP_59.032ab/ / oṃ namo bhagavate vāsudevāya mūlakaṃ //AP_59.032cd/
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552250 (0.050):
mārkaṇḍeya uvāca / oṃ namo bhagavate vāsudevāya / Vdha_3,346.0.[1] /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152321 (0.051):
āṃ oṃ namo bhagavate govindāya āṃ om | Vis_12.44,20 | / namo bhagavate viṣṇave bhūṃ om | Vis_12.44,21 |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696817 (0.051):
oṃ aṃ oṃ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ / / oṃ āṃ oṃ namo bhagavate saṅkarṣaṇāya namaḥ /
BhP_04.08.054/2 saparyāṃ vividhair dravyair deśa-kāla-vibhāgavit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672912 (0.0):
mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ / / saparyāṃ vividhair dravyair deśa kāla vibhāgavit // BhP_04.08.054 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631792 (0.063):
pūjayām āsa dharmajño deśakālavibhāgavit // BhP_01.09.009 //
BhP_04.08.055/1 salilaiḥ śucibhir mālyair vanyair mūla-phalādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672919 (0.0):
saparyāṃ vividhair dravyair deśa kāla vibhāgavit // BhP_04.08.054 // / salilaiḥ śucibhir mālyair vanyair mūla phalādibhiḥ /
BhP_04.08.055/2 śastāṅkurāṃśukaiś cārcet tulasyā priyayā prabhum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672927 (0.0):
salilaiḥ śucibhir mālyair vanyair mūla phalādibhiḥ / / śastāṅkurāṃśukaiś cārcet tulasyā priyayā prabhum // BhP_04.08.055 //
BhP_04.08.056/1 labdhvā dravyamayīm arcāṃ kṣity-ambv-ādiṣu vārcayet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672935 (0.0):
śastāṅkurāṃśukaiś cārcet tulasyā priyayā prabhum // BhP_04.08.055 // / labdhvā dravyamayīm arcāṃ kṣity ambv ādiṣu vārcayet /
BhP_04.08.056/2 ābhṛtātmā muniḥ śānto yata-vāṅ mita-vanya-bhuk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672945 (0.0):
labdhvā dravyamayīm arcāṃ kṣity ambv ādiṣu vārcayet / / ābhṛtātmā muniḥ śānto yata vāṅ mita vanya bhuk // BhP_04.08.056 //
BhP_04.08.057/1 svecchāvatāra-caritair acintya-nija-māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672952 (0.0):
ābhṛtātmā muniḥ śānto yata vāṅ mita vanya bhuk // BhP_04.08.056 // / svecchāvatāra caritair acintya nija māyayā /
BhP_04.08.057/2 kariṣyaty uttamaślokas tad dhyāyed dhṛdayaṅ-gamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672958 (0.005):
svecchāvatāra caritair acintya nija māyayā / / kariṣyaty uttamaślokas tad dhyāyed dhṛdayaṅ gamam // BhP_04.08.057 //
BhP_04.08.058/1 paricaryā bhagavato yāvatyaḥ pūrva-sevitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672963 (0.014):
kariṣyaty uttamaślokas tad dhyāyed dhṛdayaṅ gamam // BhP_04.08.057 // / paricaryā bhagavato yāvatyaḥ pūrva sevitāḥ /
BhP_04.08.058/2 tā mantra-hṛdayenaiva prayuñjyān mantra-mūrtaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672969 (0.005):
paricaryā bhagavato yāvatyaḥ pūrva sevitāḥ / / tā mantra hṛdayenaiva prayuñjyān mantra mūrtaye // BhP_04.08.058 //
BhP_04.08.059/1 evaṃ kāyena manasā vacasā ca mano-gatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672975 (0.004):
tā mantra hṛdayenaiva prayuñjyān mantra mūrtaye // BhP_04.08.058 // / evaṃ kāyena manasā vacasā ca mano gatam /
BhP_04.08.059/2 paricaryamāṇo bhagavān bhaktimat-paricaryayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672980 (0.004):
evaṃ kāyena manasā vacasā ca mano gatam / / paricaryamāṇo bhagavān bhaktimat paricaryayā // BhP_04.08.059 //
BhP_04.08.060/1 puṃsām amāyināṃ samyag bhajatāṃ bhāva-vardhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672986 (0.0):
paricaryamāṇo bhagavān bhaktimat paricaryayā // BhP_04.08.059 // / puṃsām amāyināṃ samyag bhajatāṃ bhāva vardhanaḥ /
BhP_04.08.060/2 śreyo diśaty abhimataṃ yad dharmādiṣu dehinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672994 (0.0):
puṃsām amāyināṃ samyag bhajatāṃ bhāva vardhanaḥ / / śreyo diśaty abhimataṃ yad dharmādiṣu dehinām // BhP_04.08.060 //
BhP_04.08.061/1 viraktaś cendriya-ratau bhakti-yogena bhūyasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673000 (0.0):
śreyo diśaty abhimataṃ yad dharmādiṣu dehinām // BhP_04.08.060 // / viraktaś cendriya ratau bhakti yogena bhūyasā /
BhP_04.08.061/2 taṃ nirantara-bhāvena bhajetāddhā vimuktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673006 (0.0):
viraktaś cendriya ratau bhakti yogena bhūyasā / / taṃ nirantara bhāvena bhajetāddhā vimuktaye // BhP_04.08.061 //
BhP_04.08.062/1 ity uktas taṃ parikramya praṇamya ca nṛpārbhakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673011 (0.0):
taṃ nirantara bhāvena bhajetāddhā vimuktaye // BhP_04.08.061 // / ity uktas taṃ parikramya praṇamya ca nṛpārbhakaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417504 (0.027):
tasya hareḥ śrī kṛṣṇatvam eva vyanakti / ity uktas taṃ parikramya praṇamya ca nṛpārbhakaḥ |
BhP_04.08.062/2 yayau madhuvanaṃ puṇyaṃ hareś caraṇa-carcitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673018 (0.0):
ity uktas taṃ parikramya praṇamya ca nṛpārbhakaḥ / / yayau madhuvanaṃ puṇyaṃ hareś caraṇa carcitam // BhP_04.08.062 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417510 (0.044):
ity uktas taṃ parikramya praṇamya ca nṛpārbhakaḥ | / yayau madhu vanaṃ puṇyaṃ hareś caraṇa carcitam || [BhP 4.8.62]
BhP_04.08.063/1 tapo-vanaṃ gate tasmin praviṣṭo 'ntaḥ-puraṃ muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673025 (0.0):
yayau madhuvanaṃ puṇyaṃ hareś caraṇa carcitam // BhP_04.08.062 // / tapo vanaṃ gate tasmin praviṣṭo 'ntaḥ puraṃ muniḥ /
BhP_04.08.063/2 arhitārhaṇako rājñā sukhāsīna uvāca tam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673031 (0.0):
tapo vanaṃ gate tasmin praviṣṭo 'ntaḥ puraṃ muniḥ / / arhitārhaṇako rājñā sukhāsīna uvāca tam // BhP_04.08.063 //
BhP_04.08.064/0 nārada uvāca / BhP_04.08.064/1 rājan kiṃ dhyāyase dīrghaṃ mukhena pariśuṣyatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673040 (0.0):
arhitārhaṇako rājñā sukhāsīna uvāca tam // BhP_04.08.063 // / BhP_04.08.064/0 nārada uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523672 (0.045):
BhP_04.08.026/2 bālo 'py ayaṃ hṛdā dhatte yat samātur asad-vacaḥ / BhP_04.08.027/0 nārada uvāca / BhP_04.08.027/1 nādhunāpy avamānaṃ te sammānaṃ vāpi putraka
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391745 (0.052):
BhP_07.10.031/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.10.031/1 ityuktvā bhagavān rājaṃstataścāntardadhe hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672522 (0.054):
bālo 'py ayaṃ hṛdā dhatte yat samātur asad vacaḥ // BhP_04.08.026 // / BhP_04.08.027/0 nārada uvāca / nādhunāpy avamānaṃ te sammānaṃ vāpi putraka /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13170298 (0.056):
BhP_01.13.040/3 athābabhāṣe bhagavān nārado munisattamaḥ / BhP_01.13.041/0 nārada uvāca / BhP_01.13.041/1 mā kañcana śuco rājan yadīśvaravaśaṃ jagat
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385131 (0.057):
BhP_07.03.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.03.001/1 hiraṇyakaśipū rājannajeyamajarāmaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2634642 (0.060):
athābabhāṣe bhagavān nārado munisattamaḥ // BhP_01.13.040 // / BhP_01.13.041/0 nārada uvāca / mā kañcana śuco rājan yadīśvaravaśaṃ jagat /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524287 (0.061):
BhP_04.08.067/2 yo 'ṅkaṃ premṇārurukṣantaṃ nābhyanandam asattamaḥ / BhP_04.08.068/0 nārada uvāca / BhP_04.08.068/1 mā mā śucaḥ sva-tanayaṃ deva-guptaṃ viśāmpate
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363589 (0.064):
BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.10.008/1 na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405511 (0.064):
BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.69.017/1 naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416060 (0.064):
BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.84.030/1 nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā
BhP_04.08.064/2 kiṃ vā na riṣyate kāmo dharmo vārthena saṃyutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673047 (0.0):
rājan kiṃ dhyāyase dīrghaṃ mukhena pariśuṣyatā / / kiṃ vā na riṣyate kāmo dharmo vārthena saṃyutaḥ // BhP_04.08.064 //
BhP_04.08.065/0 rājovāca / BhP_04.08.065/1 suto me bālako brahman straiṇenākaruṇātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673057 (0.0):
kiṃ vā na riṣyate kāmo dharmo vārthena saṃyutaḥ // BhP_04.08.064 // / BhP_04.08.065/0 rājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682065 (0.064):
darśitātma gatiḥ samyak praśasyovāca taṃ nṛpaḥ // BhP_04.22.041 // / BhP_04.22.042/0 rājovāca / kṛto me 'nugrahaḥ pūrvaṃ hariṇārtānukampinā /
BhP_04.08.065/2 nirvāsitaḥ pañca-varṣaḥ saha mātrā mahān kaviḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673065 (0.0):
suto me bālako brahman straiṇenākaruṇātmanā / / nirvāsitaḥ pañca varṣaḥ saha mātrā mahān kaviḥ // BhP_04.08.065 //
BhP_04.08.066/1 apy anāthaṃ vane brahman mā smādanty arbhakaṃ vṛkāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673073 (0.0):
nirvāsitaḥ pañca varṣaḥ saha mātrā mahān kaviḥ // BhP_04.08.065 // / apy anāthaṃ vane brahman mā smādanty arbhakaṃ vṛkāḥ /
BhP_04.08.066/2 śrāntaṃ śayānaṃ kṣudhitaṃ parimlāna-mukhāmbujam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673080 (0.0):
apy anāthaṃ vane brahman mā smādanty arbhakaṃ vṛkāḥ / / śrāntaṃ śayānaṃ kṣudhitaṃ parimlāna mukhāmbujam // BhP_04.08.066 //
BhP_04.08.067/1 aho me bata daurātmyaṃ strī-jitasyopadhāraya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673086 (0.0):
śrāntaṃ śayānaṃ kṣudhitaṃ parimlāna mukhāmbujam // BhP_04.08.066 // / aho me bata daurātmyaṃ strī jitasyopadhāraya /
BhP_04.08.067/2 yo 'ṅkaṃ premṇārurukṣantaṃ nābhyanandam asattamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673095 (0.0):
aho me bata daurātmyaṃ strī jitasyopadhāraya / / yo 'ṅkaṃ premṇārurukṣantaṃ nābhyanandam asattamaḥ // BhP_04.08.067 //
BhP_04.08.068/0 nārada uvāca / BhP_04.08.068/1 mā mā śucaḥ sva-tanayaṃ deva-guptaṃ viśāmpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673103 (0.0):
yo 'ṅkaṃ premṇārurukṣantaṃ nābhyanandam asattamaḥ // BhP_04.08.067 // / BhP_04.08.068/0 nārada uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13170300 (0.015):
BhP_01.13.040/3 athābabhāṣe bhagavān nārado munisattamaḥ / BhP_01.13.041/0 nārada uvāca / BhP_01.13.041/1 mā kañcana śuco rājan yadīśvaravaśaṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2634644 (0.016):
athābabhāṣe bhagavān nārado munisattamaḥ // BhP_01.13.040 // / BhP_01.13.041/0 nārada uvāca / mā kañcana śuco rājan yadīśvaravaśaṃ jagat /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673034 (0.060):
arhitārhaṇako rājñā sukhāsīna uvāca tam // BhP_04.08.063 // / BhP_04.08.064/0 nārada uvāca / rājan kiṃ dhyāyase dīrghaṃ mukhena pariśuṣyatā /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524221 (0.061):
BhP_04.08.063/2 arhitārhaṇako rājñā sukhāsīna uvāca tam / BhP_04.08.064/0 nārada uvāca / BhP_04.08.064/1 rājan kiṃ dhyāyase dīrghaṃ mukhena pariśuṣyatā
Bhagavadgita 16 (bhg4c16u.htm.txt) 16747725 (0.062):
eva sampat tato 'nyatra tv āsurīti mā śucaḥ śokaṃ mā kuru || 5|| / BhG 16.6
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523672 (0.064):
BhP_04.08.026/2 bālo 'py ayaṃ hṛdā dhatte yat samātur asad-vacaḥ / BhP_04.08.027/0 nārada uvāca / BhP_04.08.027/1 nādhunāpy avamānaṃ te sammānaṃ vāpi putraka
BhP_04.08.068/2 tat-prabhāvam avijñāya prāvṛṅkte yad-yaśo jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673111 (0.0):
mā mā śucaḥ sva tanayaṃ deva guptaṃ viśāmpate / / tat prabhāvam avijñāya prāvṛṅkte yad yaśo jagat // BhP_04.08.068 //
BhP_04.08.069/1 suduṣkaraṃ karma kṛtvā loka-pālair api prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673119 (0.0):
tat prabhāvam avijñāya prāvṛṅkte yad yaśo jagat // BhP_04.08.068 // / suduṣkaraṃ karma kṛtvā loka pālair api prabhuḥ /
BhP_04.08.069/2 aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673126 (0.0):
suduṣkaraṃ karma kṛtvā loka pālair api prabhuḥ / / aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava // BhP_04.08.069 //
BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.070/1 iti devarṣiṇā proktaṃ viśrutya jagatī-patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673135 (0.0):
aiṣyaty acirato rājan yaśo vipulayaṃs tava // BhP_04.08.069 // / BhP_04.08.070/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679355 (0.021):
yathā sukhaṃ vasanti sma tatra tatrākutobhayāḥ // BhP_04.18.032 // / BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / athādīkṣata rājā tu hayamedha śatena saḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531006 (0.025):
BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.19.001/1 athādīkṣata rājā tu hayamedha-śatena saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670145 (0.026):
tad deva yajanaṃ dagdhvā prātiṣṭhad guhyakālayam // BhP_04.05.026 // / BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / atha deva gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668601 (0.029):
virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ // BhP_04.02.035 // / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521124 (0.030):
BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.06.001/1 atha deva-gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676300 (0.034):
mahyaṃ śuśrūṣave brahman kārtsnyenācaṣṭum arhasi // BhP_04.13.005 // / BhP_04.13.006/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22519497 (0.034):
BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.03.001/1 sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403680 (0.042):
BhP_03.13.005/2 prahṛṣṭa-romā bhagavat-kathāyāṃ praṇīyamāno munir / abhyacaṣṭa / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca / BhP_03.13.006/1 yadā sva-bhāryayā sārdhaṃ jātaḥ svāyambhuvo manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652987 (0.042):
prahṛṣṭa romā bhagavat kathāyāṃ praṇīyamāno munir abhyacaṣṭa // / BhP_03.13.005 // / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395944 (0.044):
BhP_07.15.078/0 śrīśuka uvāca / BhP_07.15.078/1 iti devarṣiṇā proktaṃ niśamya bharatarṣabhaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527737 (0.045):
BhP_04.13.005/2 mahyaṃ śuśrūṣave brahman kārtsnyenācaṣṭum arhasi / BhP_04.13.006/0 maitreya uvāca / BhP_04.13.006/1 dhruvasya cotkalaḥ putraḥ pitari prasthite vanam
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523625 (0.046):
BhP_04.08.023/2 yo mṛgyate hasta-gṛhīta-padmayā śriyetarair aṅga / vimṛgyamāṇayā / BhP_04.08.024/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.024/1 evaṃ sañjalpitaṃ mātur ākarṇyārthāgamaṃ vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672478 (0.046):
yo mṛgyate hasta gṛhīta padmayā śriyetarair aṅga vimṛgyamāṇayā // / BhP_04.08.023 // / BhP_04.08.024/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2657893 (0.046):
āho svit saṃhatāḥ sarva idaṃ sma samakalpayan // BhP_03.20.011 // / BhP_03.20.012/0 maitreya uvāca / daivena durvitarkyeṇa pareṇānimiṣeṇa ca /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540229 (0.046):
BhP_04.29.079/2 paśyaṃs tad-ātmakaṃ viśvaṃ sthity-utpatty-apyayā yataḥ / BhP_04.29.080/0 maitreya uvāca / BhP_04.29.080/1 bhāgavata-mukhyo bhagavān nārado haṃsayor gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652398 (0.047):
sarva bhūta guhāvāsam añjasā vindate pumān // BhP_03.12.019 // / BhP_03.12.020/0 maitreya uvāca / evam ātmabhuvādiṣṭaḥ parikramya girāṃ patim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687974 (0.048):
paśyaṃs tad ātmakaṃ viśvaṃ sthity utpatty apyayā yataḥ // BhP_04.29.079 // / BhP_04.29.080/0 maitreya uvāca / bhāgavata mukhyo bhagavān nārado haṃsayor gatim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682806 (0.048):
labdhvāpavargyaṃ mānuṣyaṃ viṣayeṣu viṣajjate // BhP_04.23.028 // / BhP_04.23.029/0 maitreya uvāca / stuvatīṣv amara strīṣu pati lokaṃ gatā vadhūḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739019 (0.049):
kṣetrajñaḥ sarvabhūtānāmiti hovāca bhārata // BhP_08.17.011 // / BhP_08.17.012/0 śrībhagavān uvāca / devamātarbhavatyā me vijñātaṃ cirakāṅkṣitam /
BhP_04.08.070/2 rāja-lakṣmīm anādṛtya putram evānvacintayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673140 (0.005):
iti devarṣiṇā proktaṃ viśrutya jagatī patiḥ / / rāja lakṣmīm anādṛtya putram evānvacintayat // BhP_04.08.070 //
BhP_04.08.071/1 tatrābhiṣiktaḥ prayatas tām upoṣya vibhāvarīm / BhP_04.08.071/2 samāhitaḥ paryacarad ṛṣy-ādeśena pūruṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673150 (0.004):
rāja lakṣmīm anādṛtya putram evānvacintayat // BhP_04.08.070 // / tatrābhiṣiktaḥ prayatas tām upoṣya vibhāvarīm /
BhP_04.08.072/1 tri-rātrānte tri-rātrānte kapittha-badarāśanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673160 (0.0):
samāhitaḥ paryacarad ṛṣy ādeśena pūruṣam // BhP_04.08.071 // / tri rātrānte tri rātrānte kapittha badarāśanaḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb6u.htm.txt) 7856339 (0.037):
naināṃ snātāmasnātāṃ ca vṛṣalo vṛṣalī vā nopahanyānnopaspṛśet / / trirātrānte trirātravratasamāptāvāplutya snātvāhatavāsā syāditi
BhP_04.08.072/2 ātma-vṛtty-anusāreṇa māsaṃ ninye 'rcayan harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673168 (0.0):
tri rātrānte tri rātrānte kapittha badarāśanaḥ / / ātma vṛtty anusāreṇa māsaṃ ninye 'rcayan harim // BhP_04.08.072 //
BhP_04.08.073/1 dvitīyaṃ ca tathā māsaṃ ṣaṣṭhe ṣaṣṭhe 'rbhako dine
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673174 (0.0):
ātma vṛtty anusāreṇa māsaṃ ninye 'rcayan harim // BhP_04.08.072 // / dvitīyaṃ ca tathā māsaṃ ṣaṣṭhe ṣaṣṭhe 'rbhako dine /
BhP_04.08.073/2 tṛṇa-parṇādibhiḥ śīrṇaiḥ kṛtānno 'bhyarcayan vibhum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673182 (0.0):
dvitīyaṃ ca tathā māsaṃ ṣaṣṭhe ṣaṣṭhe 'rbhako dine / / tṛṇa parṇādibhiḥ śīrṇaiḥ kṛtānno 'bhyarcayan vibhum // BhP_04.08.073 //
BhP_04.08.074/1 tṛtīyaṃ cānayan māsaṃ navame navame 'hani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673189 (1.788):
tṛṇa parṇādibhiḥ śīrṇaiḥ kṛtānno 'bhyarcayan vibhum // BhP_04.08.073 // / tṛtīyaṃ cānayan māsaṃ navame navame 'hani /
BhP_04.08.074/2 ab-bhakṣa uttamaślokam upādhāvat samādhinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673195 (0.004):
tṛtīyaṃ cānayan māsaṃ navame navame 'hani / / ab bhakṣa uttamaślokam upādhāvat samādhinā // BhP_04.08.074 //
BhP_04.08.075/1 caturtham api vai māsaṃ dvādaśe dvādaśe 'hani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673201 (0.0):
ab bhakṣa uttamaślokam upādhāvat samādhinā // BhP_04.08.074 // / caturtham api vai māsaṃ dvādaśe dvādaśe 'hani /
BhP_04.08.075/2 vāyu-bhakṣo jita-śvāso dhyāyan devam adhārayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673208 (0.0):
caturtham api vai māsaṃ dvādaśe dvādaśe 'hani / / vāyu bhakṣo jita śvāso dhyāyan devam adhārayat // BhP_04.08.075 //
BhP_04.08.076/1 pañcame māsy anuprāpte jita-śvāso nṛpātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673216 (0.0):
vāyu bhakṣo jita śvāso dhyāyan devam adhārayat // BhP_04.08.075 // / pañcame māsy anuprāpte jita śvāso nṛpātmajaḥ /
BhP_04.08.076/2 dhyāyan brahma padaikena tasthau sthāṇur ivācalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673224 (0.0):
pañcame māsy anuprāpte jita śvāso nṛpātmajaḥ / / dhyāyan brahma padaikena tasthau sthāṇur ivācalaḥ // BhP_04.08.076 //
BhP_04.08.077/1 sarvato mana ākṛṣya hṛdi bhūtendriyāśayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673231 (0.0):
dhyāyan brahma padaikena tasthau sthāṇur ivācalaḥ // BhP_04.08.076 // / sarvato mana ākṛṣya hṛdi bhūtendriyāśayam /
BhP_04.08.077/2 dhyāyan bhagavato rūpaṃ nādrākṣīt kiñcanāparam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673239 (0.0):
sarvato mana ākṛṣya hṛdi bhūtendriyāśayam / / dhyāyan bhagavato rūpaṃ nādrākṣīt kiñcanāparam // BhP_04.08.077 //
BhP_04.08.078/1 ādhāraṃ mahad-ādīnāṃ pradhāna-puruṣeśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673245 (0.0):
dhyāyan bhagavato rūpaṃ nādrākṣīt kiñcanāparam // BhP_04.08.077 // / ādhāraṃ mahad ādīnāṃ pradhāna puruṣeśvaram /
BhP_04.08.078/2 brahma dhārayamāṇasya trayo lokāś cakampire
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673251 (0.005):
ādhāraṃ mahad ādīnāṃ pradhāna puruṣeśvaram / / brahma dhārayamāṇasya trayo lokāś cakampire // BhP_04.08.078 //
BhP_04.08.079/1 yadaika-pādena sa pārthivārbhakas tasthau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673259 (0.0):
brahma dhārayamāṇasya trayo lokāś cakampire // BhP_04.08.078 // / yadaika pādena sa pārthivārbhakas tasthau tad aṅguṣṭha nipīḍitā mahī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913424 (0.056):
yadaika pādena sa pārthivārbhakas
tad-aṅguṣṭha-nipīḍitā mahī / BhP_04.08.079/2 nanāma tatrārdham ibhendra-dhiṣṭhitā tarīva savyetarataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673271 (0.0):
yadaika pādena sa pārthivārbhakas tasthau tad aṅguṣṭha nipīḍitā mahī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913439 (0.0):
yadaika pādena sa pārthivārbhakas / tasthau tad aṅguṣṭha nipīḍitā mahī |
pade pade / BhP_04.08.080/1 tasminn abhidhyāyati viśvam ātmano dvāraṃ nirudhyāsum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673280 (0.0):
nanāma tatrārdham ibhendra dhiṣṭhitā tarīva savyetarataḥ pade pade //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913440 (0.010):
nanāma tatrārdham ibhendra dhiṣṭhitā / tarīva savyetarataḥ pade pade || [BhP 4.8.79]
ananyayā dhiyā / BhP_04.08.080/2 lokā nirucchvāsa-nipīḍitā bhṛśaṃ sa-loka-pālāḥ śaraṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673290 (0.0):
tasminn abhidhyāyati viśvam ātmano dvāraṃ nirudhyāsum ananyayā dhiyā /
yayur harim / BhP_04.08.081/0 devā ūcuḥ / BhP_04.08.081/1 naivaṃ vidāmo bhagavan prāṇa-rodhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673300 (0.0):
lokā nirucchvāsa nipīḍitā bhṛśaṃ sa loka pālāḥ śaraṇaṃ yayur harim //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26813356 (0.032):
tataḥ suragaṇāḥ sarve % viṣṇuṃ te śaraṇaṃ yayuḥ // BrP_109.26 // / {devā ūcuḥ: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11084669 (0.032):
tataḥ suragaṇāḥ sarve viṣṇuṃ te śaraṇaṃ yayuḥ // BrP_109.26 // / {devā ūcuḥ: }
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20779357 (0.057):
13,142.003c śokārtāś ca mahātmānaṃ brahmāṇaṃ śaraṇaṃ yayuḥ / 13,142.004 devā ūcuḥ
carācarasyākhila-sattva-dhāmnaḥ / BhP_04.08.081/2 vidhehi tan no vṛjinād vimokṣaṃ prāptā vayaṃ tvāṃ śaraṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673313 (0.0):
naivaṃ vidāmo bhagavan prāṇa rodhaṃ carācarasyākhila sattva dhāmnaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22530087 (0.056):
BhP_04.17.010/2 tvām adya yātāḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ yaḥ sādhito vṛtti-karaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405128 (0.059):
BhP_10.68.048/3 viśva karman namas te 'stu tvāṃ vayaṃ śaraṇaṃ gatāḥ / BhP_10.68.049/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2801746 (0.059):
viśva karman namas te 'stu tvāṃ vayaṃ śaraṇaṃ gatāḥ // BhP_10.68.048 //
śaraṇyam / BhP_04.08.082/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.08.082/1 mā bhaiṣṭa bālaṃ tapaso duratyayān nivartayiṣye pratiyāta
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399333 (0.0):
BhP_10.60.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.60.029/1 mā mā vaidarbhy asūyethā jāne tvāṃ mat parāyaṇām
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430881 (0.0):
BhP_11.30.039/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.30.039/1 mā bhair jare tvam uttiṣṭha kāma eṣa kṛto hi me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401438 (0.0):
BhP_03.09.029/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.09.029/1 mā veda-garbha gās tandrīṃ sarga udyamam āvaha
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391726 (0.0):
BhP_07.10.030/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.030/1 maivaṃ vibho 'surāṇāṃ te pradeyaḥ padmasambhava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673319 (0.0):
vidhehi tan no vṛjinād vimokṣaṃ prāptā vayaṃ tvāṃ śaraṇaṃ śaraṇyam // / BhP_04.08.081 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673326 (0.0):
BhP_04.08.082/0 śrī bhagavān uvāca / mā bhaiṣṭa bālaṃ tapaso duratyayān nivartayiṣye pratiyāta sva dhāma /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2650897 (0.008):
tam āhāgādhayā vācā kaśmalaṃ śamayann iva // BhP_03.09.028 // / BhP_03.09.029/0 śrī bhagavān uvāca / mā veda garbha gās tandrīṃ sarga udyamam āvaha /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725356 (0.008):
sarvato goptṛ santrāsān mṛtyorapi jighāṃsataḥ // BhP_07.10.029 // / BhP_07.10.030/0 śrībhagavān uvāca / maivaṃ vibho 'surāṇāṃ te pradeyaḥ padmasambhava /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796378 (0.008):
hāsya prauḍhi bhramac cittām atad arhāṃ satāṃ gatiḥ // BhP_10.60.028 // / BhP_10.60.029/0 śrī bhagavān uvāca / mā mā vaidarbhy asūyethā jāne tvāṃ mat parāyaṇām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837820 (0.008):
gṛṇīmaḥ // BhP_11.30.038 //* / BhP_11.30.039/0 śrī bhagavān uvāca / mā bhair jare tvam uttiṣṭha kāma eṣa kṛto hi me /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.026):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.026):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.026):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.026):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.029):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.029):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.029):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.029):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.029):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407734 (0.030):
BhP_10.72.006/4 sevānurūpam udayo na viparyayo 'tra / BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.72.007/1 samyag vyavasitaṃ rājan bhavatā śatru karśana
sva-dhāma / BhP_04.08.082/2 yato hi vaḥ prāṇa-nirodha āsīd auttānapādir mayi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673333 (0.0):
mā bhaiṣṭa bālaṃ tapaso duratyayān nivartayiṣye pratiyāta sva dhāma /
saṅgatātmā / BhP_04.09.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.001/1 ta evam utsanna-bhayā urukrame kṛtāvanāmāḥ prayayus
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673345 (0.0):
yato hi vaḥ prāṇa nirodha āsīd auttānapādir mayi saṅgatātmā //
tri-viṣṭapam / BhP_04.09.001/2 sahasraśīrṣāpi tato garutmatā madhor vanaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673354 (0.0):
ta evam utsanna bhayā urukrame kṛtāvanāmāḥ prayayus tri viṣṭapam /
bhṛtya-didṛkṣayā gataḥ / BhP_04.09.002/1 sa vai dhiyā yoga-vipāka-tīvrayā hṛt-padma-kośe sphuritaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673367 (0.0):
sahasraśīrṣāpi tato garutmatā madhor vanaṃ bhṛtya didṛkṣayā gataḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417574 (0.0):
dhruvārādhyasya tv anyata eva tatrāgamanam abhihitam iti madhor vanaṃ / bhṛtya didṛkṣayā gataḥ [BhP 4.9.1] ity aneneti |
taḍit-prabham / BhP_04.09.002/2 tirohitaṃ sahasaivopalakṣya bahiḥ-sthitaṃ tad-avasthaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673376 (0.0):
sa vai dhiyā yoga vipāka tīvrayā hṛt padma kośe sphuritaṃ taḍit prabham /
dadarśa / BhP_04.09.003/1 tad-darśanenāgata-sādhvasaḥ kṣitāv avandatāṅgaṃ vinamayya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673385 (0.0):
tirohitaṃ sahasaivopalakṣya bahiḥ sthitaṃ tad avasthaṃ dadarśa // / BhP_04.09.002 //
daṇḍavat / BhP_04.09.003/2 dṛgbhyāṃ prapaśyan prapibann ivārbhakaś cumbann ivāsyena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673394 (0.0):
tad darśanenāgata sādhvasaḥ kṣitāv avandatāṅgaṃ vinamayya daṇḍavat /
bhujair ivāśliṣan / BhP_04.09.004/1 sa taṃ vivakṣantam atad-vidaṃ harir jñātvāsya sarvasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673404 (0.0):
dṛgbhyāṃ prapaśyan prapibann ivārbhakaś cumbann ivāsyena bhujair ivāśliṣan
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374679 (0.048):
paridaṣṭadacchadaiḥ / BhP_08.10.039/3 mahābhujaiḥ sābharaṇaiḥ sahāyudhaiḥ sā prāstṛtā bhūḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405930 (0.058):
BhP_03.15.030/3 vetreṇa cāskhalayatām atad-arhaṇāṃs tau / BhP_03.15.030/4 tejo vihasya bhagavat-pratikūla-śīlau
hṛdy avasthitaḥ / BhP_04.09.004/2 kṛtāñjaliṃ brahmamayena kambunā pasparśa bālaṃ kṛpayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673414 (0.0):
sa taṃ vivakṣantam atad vidaṃ harir jñātvāsya sarvasya ca hṛdy avasthitaḥ
kapole / BhP_04.09.005/1 sa vai tadaiva pratipāditāṃ giraṃ daivīṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673422 (0.0):
kṛtāñjaliṃ brahmamayena kambunā pasparśa bālaṃ kṛpayā kapole // / BhP_04.09.004 //
parijñāta-parātma-nirṇayaḥ / BhP_04.09.005/2 taṃ bhakti-bhāvo 'bhyagṛṇād asatvaraṃ pariśrutoru-śravasaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673432 (0.0):
sa vai tadaiva pratipāditāṃ giraṃ daivīṃ parijñāta parātma nirṇayaḥ /
dhruva-kṣitiḥ / BhP_04.09.006/0 dhruva uvāca / BhP_04.09.006/1 yo 'ntaḥ praviśya mama vācam imāṃ prasuptāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673443 (1.192):
taṃ bhakti bhāvo 'bhyagṛṇād asatvaraṃ pariśrutoru śravasaṃ dhruva kṣitiḥ
BhP_04.09.006/2 sañjīvayaty akhila-śakti-dharaḥ sva-dhāmnā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673449 (0.0):
yo 'ntaḥ praviśya mama vācam imāṃ prasuptāṃ $ sañjīvayaty / akhila śakti dharaḥ sva dhāmnā &
BhP_04.09.006/3 anyāṃś ca hasta-caraṇa-śravaṇa-tvag-ādīn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673455 (0.0):
akhila śakti dharaḥ sva dhāmnā & / anyāṃś ca hasta caraṇa śravaṇa tvag ādīn % prāṇān namo bhagavate puruṣāya
BhP_04.09.006/4 prāṇān namo bhagavate puruṣāya tubhyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673461 (0.0):
anyāṃś ca hasta caraṇa śravaṇa tvag ādīn % prāṇān namo bhagavate puruṣāya
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369950 (0.029):
vibhavaḥ samakṣaḥ / BhP_10.16.039/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769112 (0.029):
saṃsāra cakre bhramataḥ śarīriṇo yad icchataḥ syād vibhavaḥ samakṣaḥ // / BhP_10.16.038 // / namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725045 (0.038):
tarhyeva puṇḍarīkākṣa bhagavattvāya kalpate // BhP_07.10.009 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2738386 (0.039):
arcāyāṃ sthaṇḍile sūrye jale vahnau gurāvapi // BhP_08.16.028 // / namastubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahīyase /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378145 (0.042):
BhP_08.16.028/3 arcāyāṃ sthaṇḍile sūrye jale vahnau gurāvapi / BhP_08.16.029/1 namastubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahīyase
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391399 (0.043):
BhP_07.10.010/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375854 (0.043):
BhP_10.27.009/3 camū patīnām abhavāya deva bhavāya yuṣmac caraṇānuvartinām / BhP_10.27.010/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774587 (0.043):
camū patīnām abhavāya deva bhavāya yuṣmac caraṇānuvartinām // / BhP_10.27.009 // / namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843421 (0.056):
na cānyat // BhP_12.08.046 //* / tasmai namo bhagavate puruṣāya bhūmne $ viśvāya viśva gurave
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14403731 (0.056):
namo bhagavate tubhyam [BhP 1.5.37] ity ādi sa samyag darśanaḥ pumān [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688695 (0.058):
vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_04.30.042 // / BhP_04.30.043/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009050 (0.062):
BhP_09.19.028/2 kṛṣṇe manaḥ samāveśya vyadhunol liṅgamātmanaḥ / BhP_09.19.029/1 namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase
BhP_04.09.007/1 ekas tvam eva bhagavann idam ātma-śaktyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673466 (0.0):
anyāṃś ca hasta caraṇa śravaṇa tvag ādīn % prāṇān namo bhagavate puruṣāya / tubhyam // BhP_04.09.006 //*
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369947 (0.047):
vibhavaḥ samakṣaḥ / BhP_10.16.039/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769111 (0.047):
saṃsāra cakre bhramataḥ śarīriṇo yad icchataḥ syād vibhavaḥ samakṣaḥ // / BhP_10.16.038 // / namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378145 (0.056):
BhP_08.16.029/1 namastubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahīyase / BhP_08.16.029/3 sarvabhūtanivāsāya vāsudevāya sākṣiṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2738385 (0.064):
arcāyāṃ sthaṇḍile sūrye jale vahnau gurāvapi // BhP_08.16.028 // / namastubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahīyase /
BhP_04.09.007/2 māyākhyayoru-guṇayā mahad-ādy-aśeṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673467 (0.017):
ekas tvam eva bhagavann idam ātma śaktyā $ māyākhyayoru guṇayā
BhP_04.09.007/3 sṛṣṭvānuviśya puruṣas tad-asad-guṇeṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673479 (1.192):
mahad ādy aśeṣam & / sṛṣṭvānuviśya puruṣas tad asad guṇeṣu % nāneva dāruṣu vibhāvasuvad vibhāsi
BhP_04.09.007/4 nāneva dāruṣu vibhāvasuvad vibhāsi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673484 (0.005):
sṛṣṭvānuviśya puruṣas tad asad guṇeṣu % nāneva dāruṣu vibhāvasuvad vibhāsi
BhP_04.09.008/1 tvad-dattayā vayunayedam acaṣṭa viśvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673490 (0.004):
sṛṣṭvānuviśya puruṣas tad asad guṇeṣu % nāneva dāruṣu vibhāvasuvad vibhāsi / // BhP_04.09.007 //* / tvad dattayā vayunayedam acaṣṭa viśvaṃ $ supta prabuddha iva nātha
BhP_04.09.008/2 supta-prabuddha iva nātha bhavat-prapannaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673495 (0.032):
tvad dattayā vayunayedam acaṣṭa viśvaṃ $ supta prabuddha iva nātha
BhP_04.09.008/3 tasyāpavargya-śaraṇaṃ tava pāda-mūlaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673500 (0.020):
tvad dattayā vayunayedam acaṣṭa viśvaṃ $ supta prabuddha iva nātha / bhavat prapannaḥ & / tasyāpavargya śaraṇaṃ tava pāda mūlaṃ % vismaryate kṛta vidā katham
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8261967 (0.055):
etena vetālavareṇa deva / saṃprāpito 'haṃ tava pādamūlam // SoKss_12,32.55 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12406070 (0.055):
etena vetālavareṇa deva saṃprāpito 'haṃ tava pādamūlam // SoKss_12,32.55
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6450014 (0.061):
śvovasīyāyārtābhyupapattivittayorbhagavatpādayormūlaṃ / śaraṇamabhiprapannaḥ' iti /
BhP_04.09.008/4 vismaryate kṛta-vidā katham ārta-bandho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673506 (0.025):
tasyāpavargya śaraṇaṃ tava pāda mūlaṃ % vismaryate kṛta vidā katham
BhP_04.09.009/1 nūnaṃ vimuṣṭa-matayas tava māyayā te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673512 (0.005):
tasyāpavargya śaraṇaṃ tava pāda mūlaṃ % vismaryate kṛta vidā katham / ārta bandho // BhP_04.09.008 //* / nūnaṃ vimuṣṭa matayas tava māyayā te $ ye tvāṃ bhavāpyaya vimokṣaṇam
BhP_04.09.009/2 ye tvāṃ bhavāpyaya-vimokṣaṇam anya-hetoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673513 (0.046):
nūnaṃ vimuṣṭa matayas tava māyayā te $ ye tvāṃ bhavāpyaya vimokṣaṇam
BhP_04.09.009/3 arcanti kalpaka-taruṃ kuṇapopabhogyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673524 (0.019):
nūnaṃ vimuṣṭa matayas tava māyayā te $ ye tvāṃ bhavāpyaya vimokṣaṇam / anya hetoḥ & / arcanti kalpaka taruṃ kuṇapopabhogyam % icchanti yat sparśajaṃ niraye 'pi
BhP_04.09.009/4 icchanti yat sparśajaṃ niraye 'pi n-ṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673530 (0.0):
arcanti kalpaka taruṃ kuṇapopabhogyam % icchanti yat sparśajaṃ niraye 'pi
BhP_04.09.010/1 yā nirvṛtis tanu-bhṛtāṃ tava pāda-padma-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673538 (0.0):
arcanti kalpaka taruṃ kuṇapopabhogyam % icchanti yat sparśajaṃ niraye 'pi / n ṇām // BhP_04.09.009 //* / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma $ dhyānād
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741751 (0.0):
ataivāha dhruvaś caturthe - / yā nirvṛtis tanu-bhṛtāṃ tava pāda-padma-
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104044 (0.0):
caturthe śrī dhruvasya [BhP 4.9.10] / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990236 (0.0):
nirasya tato'py adhika sahāsukhatvam darśitam | tad uktaṃ śrī dhruvena / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002790 (0.018):
camatkāra viśeṣa śravaṇād api tasyaiva pūrṇatvam āha | / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317778 (0.021):
vigaṇayanti [BhP 3.15.48] ity ādau, mat sevayā pratītaṃ te [BhP 9.4.67] / ity ādau, / yā nirvṛtis tanu bhṛtām [BhP 4.9.10] ity ādi śrī dhruva vākye'pi yojyam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327360 (0.023):
tathā brahmāsvādād apy adhikatvaṃ yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ [BhP 4.9.10] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310723 (0.031):
jātaṃ prabalatamam | tathaiva śrī dhruvoktam yā nirvṛtis tanu bhṛtām / [BhP
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119373 (0.046):
caturthe śrī dhruvoktau (4.9.10) / yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma
BhP_04.09.010/2 dhyānād bhavaj-jana-kathā-śravaṇena vā syāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673544 (1.788):
yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma $ dhyānād / bhavaj jana kathā śravaṇena vā syāt &
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741757 (1.788):
yā nirvṛtis tanu-bhṛtāṃ tava pāda-padma- / dhyānād bhavaj-jana-kathā-śravaṇena vā syāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990242 (1.788):
yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma / dhyānād bhavaj jana kathā śravaṇena vā syāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002796 (1.788):
yā nirvṛtis tanu bhṛtāṃ tava pāda padma / dhyānād bhavaj jana kathā śravaṇena vā syāt
BhP_04.09.010/3 sā brahmaṇi sva-mahimany api nātha mā bhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673550 (1.192):
bhavaj jana kathā śravaṇena vā syāt & / sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt % kiṃ tv antakāsi lulitāt
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741763 (1.192):
dhyānād bhavaj-jana-kathā-śravaṇena vā syāt | / sā brahmaṇi sva-mahimany api nātha mā bhūt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990248 (1.192):
dhyānād bhavaj jana kathā śravaṇena vā syāt | / sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104060 (0.019):
sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt / kiṃ tv antakāsi lulitāt patatāṃ vimānāt // Hbhv_10.184 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002802 (0.019):
dhyānād bhavaj jana kathā śravaṇena vā syāt / sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119389 (0.019):
sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt / kiṃ tv antakāsi lulitāt patatāṃ vimānāt || RBhrs_1,2.29 ||
BhP_04.09.010/4 kiṃ tv antakāsi-lulitāt patatāṃ vimānāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673557 (0.0):
sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt % kiṃ tv antakāsi lulitāt
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741768 (0.0):
sā brahmaṇi sva-mahimany api nātha mā bhūt / kiṃ tv antakāsi-lulitāt patatāṃ vimānāt || [BhP 4.9.10]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104066 (0.0):
sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt / kiṃ tv antakāsi lulitāt patatāṃ vimānāt // Hbhv_10.184 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990253 (0.0):
sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt / kiṃ tv antakāsi lulitāt patatāṃ vimānāt || iti [BhP 4.9.10]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002808 (0.0):
sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt / kiṃ tv antakāsi lulitāt patatāṃ vimānāt || [BhP 4.9.10]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119394 (0.0):
sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt / kiṃ tv antakāsi lulitāt patatāṃ vimānāt || RBhrs_1,2.29 ||
BhP_04.09.011/1 bhaktiṃ muhuḥ pravahatāṃ tvayi me prasaṅgo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673563 (0.0):
sā brahmaṇi sva mahimany api nātha mā bhūt % kiṃ tv antakāsi lulitāt / patatāṃ vimānāt // BhP_04.09.010 //* / bhaktiṃ muhuḥ pravahatāṃ tvayi me prasaṅgo $ bhūyād ananta mahatām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106058 (0.0):
ataeva hi prārthitaṃ śrī dhruveṇa caturtha skandhe [BhP 4.9.11] / bhaktiṃ muhuḥ pravahatāṃ tvayi me prasaṅgo
BhP_04.09.011/2 bhūyād ananta mahatām amalāśayānām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673568 (0.019):
bhaktiṃ muhuḥ pravahatāṃ tvayi me prasaṅgo $ bhūyād ananta mahatām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106063 (0.019):
bhaktiṃ muhuḥ pravahatāṃ tvayi me prasaṅgo / bhūyād ananta mahatām amalāśayānām |
BhP_04.09.011/3 yenāñjasolbaṇam uru-vyasanaṃ bhavābdhiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673575 (0.0):
bhaktiṃ muhuḥ pravahatāṃ tvayi me prasaṅgo $ bhūyād ananta mahatām / amalāśayānām & / yenāñjasolbaṇam uru vyasanaṃ bhavābdhiṃ % neṣye
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106070 (0.0):
bhūyād ananta mahatām amalāśayānām | / yenāñjasolbaṇam uru vyasanaṃ bhavābdhiṃ
BhP_04.09.011/4 neṣye bhavad-guṇa-kathāmṛta-pāna-mattaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673582 (0.0):
yenāñjasolbaṇam uru vyasanaṃ bhavābdhiṃ % neṣye / bhavad guṇa kathāmṛta pāna mattaḥ // BhP_04.09.011 //*
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106076 (0.0):
yenāñjasolbaṇam uru vyasanaṃ bhavābdhiṃ / neṣye bhavad guṇa kathāmṛta pāna mattaḥ // Hbhv_10.290 //
BhP_04.09.012/1 te na smaranty atitarāṃ priyam īśa martyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673589 (1.192):
bhavad guṇa kathāmṛta pāna mattaḥ // BhP_04.09.011 //* / te na smaranty atitarāṃ priyam īśa martyaṃ $ ye cānv adaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929076 (1.192):
atha mahābhāgavata sevā siddha lakṣaṇam / te na smaranty atitarāṃ priyam īśa martyaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105519 (0.012):
caturtha skandhe śrī dhruvoktau [BhP 4.9.12] / te na smaranty atitarāṃ priyam īśa martyaṃ
BhP_04.09.012/2 ye cānv adaḥ suta-suhṛd-gṛha-vitta-dārāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673597 (0.0):
te na smaranty atitarāṃ priyam īśa martyaṃ $ ye cānv adaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929084 (0.0):
te na smaranty atitarāṃ priyam īśa martyaṃ / ye cānv adaḥ suta suhṛd gṛha vitta dārāḥ |
BhP_04.09.012/3 ye tv abja-nābha bhavadīya-padāravinda-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673604 (0.0):
suta suhṛd gṛha vitta dārāḥ & / ye tv abja nābha bhavadīya padāravinda % saugandhya lubdha hṛdayeṣu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929091 (0.0):
ye cānv adaḥ suta suhṛd gṛha vitta dārāḥ | / ye tv abja nābha bhavadīya padāravinda
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105537 (0.026):
ye tv abja nābha bhavadīya padāravinda / saugandhya lubdha hṛdayeṣu kṛta prasaṅgāḥ // Hbhv_10.264 //
BhP_04.09.012/4 saugandhya-lubdha-hṛdayeṣu kṛta-prasaṅgāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673609 (0.005):
ye tv abja nābha bhavadīya padāravinda % saugandhya lubdha hṛdayeṣu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929096 (0.008):
ye tv abja nābha bhavadīya padāravinda / saugandhya lubdha hṛdayeṣu kṛta prasaṅgāḥ || [BhP 4.9.12]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105541 (0.023):
ye tv abja nābha bhavadīya padāravinda / saugandhya lubdha hṛdayeṣu kṛta prasaṅgāḥ // Hbhv_10.264 //
BhP_04.09.013/1 tiryaṅ-naga-dvija-sarīsṛpa-deva-daitya-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673616 (5.960):
ye tv abja nābha bhavadīya padāravinda % saugandhya lubdha hṛdayeṣu / kṛta prasaṅgāḥ // BhP_04.09.012 //* / tiryaṅ naga dvija sarīsṛpa deva daitya $ martyādibhiḥ paricitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6994361 (5.960):
ittham evātra śrī dhruveṇa nirvivādatvam uktam / tiryaṅ naga dvija sarīsṛpa deva daitya
BhP_04.09.013/2 martyādibhiḥ paricitaṃ sad-asad-viśeṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673622 (0.0):
tiryaṅ naga dvija sarīsṛpa deva daitya $ martyādibhiḥ paricitaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6994367 (0.0):
tiryaṅ naga dvija sarīsṛpa deva daitya / martyādibhiḥ paricitaṃ sad asad viśeṣam
BhP_04.09.013/3 rūpaṃ sthaviṣṭham aja te mahad-ādy-anekaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673628 (0.0):
tiryaṅ naga dvija sarīsṛpa deva daitya $ martyādibhiḥ paricitaṃ / sad asad viśeṣam & / rūpaṃ sthaviṣṭham aja te mahad ādy anekaṃ % nātaḥ paraṃ parama vedmi na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6994373 (0.0):
martyādibhiḥ paricitaṃ sad asad viśeṣam / rūpaṃ sthaviṣṭham aja te mahad ādy anekaṃ
BhP_04.09.013/4 nātaḥ paraṃ parama vedmi na yatra vādaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673634 (0.0):
rūpaṃ sthaviṣṭham aja te mahad ādy anekaṃ % nātaḥ paraṃ parama vedmi na
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6994379 (0.0):
rūpaṃ sthaviṣṭham aja te mahad ādy anekaṃ / nātaḥ paraṃ parama vedmi na yatra vādaḥ || iti [BhP 4.9.13] |
BhP_04.09.014/1 kalpānta etad akhilaṃ jaṭhareṇa gṛhṇan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673640 (0.005):
rūpaṃ sthaviṣṭham aja te mahad ādy anekaṃ % nātaḥ paraṃ parama vedmi na / yatra vādaḥ // BhP_04.09.013 //* / kalpānta etad akhilaṃ jaṭhareṇa gṛhṇan $ śete pumān sva dṛg ananta sakhas
BhP_04.09.014/2 śete pumān sva-dṛg ananta-sakhas tad-aṅke
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673644 (0.017):
kalpānta etad akhilaṃ jaṭhareṇa gṛhṇan $ śete pumān sva dṛg ananta sakhas
BhP_04.09.014/3 yan-nābhi-sindhu-ruha-kāñcana-loka-padma-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673654 (0.0):
kalpānta etad akhilaṃ jaṭhareṇa gṛhṇan $ śete pumān sva dṛg ananta sakhas / tad aṅke & / yan nābhi sindhu ruha kāñcana loka padma % garbhe dyumān bhagavate
BhP_04.09.014/4 garbhe dyumān bhagavate praṇato 'smi tasmai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673659 (0.005):
yan nābhi sindhu ruha kāñcana loka padma % garbhe dyumān bhagavate
BhP_04.09.015/1 tvaṃ nitya-mukta-pariśuddha-vibuddha ātmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673666 (0.0):
yan nābhi sindhu ruha kāñcana loka padma % garbhe dyumān bhagavate / praṇato 'smi tasmai // BhP_04.09.014 //* / tvaṃ nitya mukta pariśuddha vibuddha ātmā $ kūṭa stha ādi puruṣo bhagavāṃs
BhP_04.09.015/2 kūṭa-stha ādi-puruṣo bhagavāṃs try-adhīśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673673 (0.0):
tvaṃ nitya mukta pariśuddha vibuddha ātmā $ kūṭa stha ādi puruṣo bhagavāṃs
BhP_04.09.015/3 yad-buddhy-avasthitim akhaṇḍitayā sva-dṛṣṭyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673679 (1.788):
tvaṃ nitya mukta pariśuddha vibuddha ātmā $ kūṭa stha ādi puruṣo bhagavāṃs / try adhīśaḥ & / yad buddhy avasthitim akhaṇḍitayā sva dṛṣṭyā % draṣṭā sthitāv adhimakho
BhP_04.09.015/4 draṣṭā sthitāv adhimakho vyatirikta āsse
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673684 (0.004):
yad buddhy avasthitim akhaṇḍitayā sva dṛṣṭyā % draṣṭā sthitāv adhimakho
BhP_04.09.016/1 yasmin viruddha-gatayo hy aniśaṃ patanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673690 (0.005):
yad buddhy avasthitim akhaṇḍitayā sva dṛṣṭyā % draṣṭā sthitāv adhimakho / vyatirikta āsse // BhP_04.09.015 //* / yasmin viruddha gatayo hy aniśaṃ patanti $ vidyādayo vividha śaktaya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983331 (0.037):
spaṣṭam || daksaḥ śrī puruṣottamam ||10|| / yasmin viruddha gatayo hy aniśaṃ patanti
BhP_04.09.016/2 vidyādayo vividha-śaktaya ānupūrvyāt
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983336 (0.029):
yasmin viruddha gatayo hy aniśaṃ patanti / vidyādayo vividha śaktaya ānupūrvyāt |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673694 (0.048):
yasmin viruddha gatayo hy aniśaṃ patanti $ vidyādayo vividha śaktaya
BhP_04.09.016/3 tad brahma viśva-bhavam ekam anantam ādyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673701 (0.0):
yasmin viruddha gatayo hy aniśaṃ patanti $ vidyādayo vividha śaktaya / ānupūrvyāt & / tad brahma viśva bhavam ekam anantam ādyam % ānanda mātram avikāram ahaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983342 (0.0):
vidyādayo vividha śaktaya ānupūrvyāt | / tad brahma viśva bhavam ekam anantam ādyam
BhP_04.09.016/4 ānanda-mātram avikāram ahaṃ prapadye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673706 (0.007):
tad brahma viśva bhavam ekam anantam ādyam % ānanda mātram avikāram ahaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983346 (0.012):
tad brahma viśva bhavam ekam anantam ādyam / ānanda mātram avikāram ahaṃ prapadye || [BhP 4.9.16]
BhP_04.09.017/1 satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda-padmam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673713 (1.192):
tad brahma viśva bhavam ekam anantam ādyam % ānanda mātram avikāram ahaṃ / prapadye // BhP_04.09.016 //* / satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam $ āśīs tathānubhajataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995561 (1.192):
puruṣārtha lakṣaṇatvam uktaṃ śrī dhruveṇa / satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309342 (0.040):
|| 7.6 || śrī prahlādaḥ || 5 || / satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam
BhP_04.09.017/2 āśīs tathānubhajataḥ puruṣārtha-mūrteḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995566 (0.010):
satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam / āśīs tathānubhajataḥ puruṣārtha mūrteḥ [BhP 4.9.17] ity atra |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673718 (0.022):
satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam $ āśīs tathānubhajataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309347 (0.022):
satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam / āśīs tathānubhajataḥ puruṣārtha mūrteḥ |
BhP_04.09.017/3 apy evam arya bhagavān paripāti dīnān / BhP_04.09.017/4 vāśreva vatsakam anugraha-kātaro 'smān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673728 (0.005):
satyāśiṣo hi bhagavaṃs tava pāda padmam $ āśīs tathānubhajataḥ / puruṣārtha mūrteḥ & / apy evam arya bhagavān paripāti dīnān % vāśreva vatsakam anugraha kātaro
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19309355 (0.008):
āśīs tathānubhajataḥ puruṣārtha mūrteḥ | / apy evam arya bhagavān paripāti dīnān
BhP_04.09.018/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.018/1 athābhiṣṭuta evaṃ vai sat-saṅkalpena dhīmatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673738 (0.0):
apy evam arya bhagavān paripāti dīnān % vāśreva vatsakam anugraha kātaro / 'smān // BhP_04.09.017 //* / BhP_04.09.018/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541008 (0.037):
BhP_04.30.043/0 maitreya uvāca / BhP_04.30.043/1 iti pracetobhir abhiṣṭuto hariḥ prītas tathety āha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688700 (0.037):
vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_04.30.042 // / BhP_04.30.043/0 maitreya uvāca / iti pracetobhir abhiṣṭuto hariḥ prītas tathety āha śaraṇya vatsalaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670145 (0.046):
tad deva yajanaṃ dagdhvā prātiṣṭhad guhyakālayam // BhP_04.05.026 // / BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / atha deva gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418568 (0.048):
BhP_03.33.009/0 maitreya uvāca / BhP_03.33.009/1 īḍito bhagavān evaṃ kapilākhyaḥ paraḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666789 (0.048):
BhP_03.33.008 // / BhP_03.33.009/0 maitreya uvāca / īḍito bhagavān evaṃ kapilākhyaḥ paraḥ pumān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2677576 (0.048):
yenāharaj jāyamāno vena kalmaṣam ulbaṇam // BhP_04.14.046 // / BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529937 (0.048):
BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.001/1 evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678355 (0.048):
BhP_04.16.027 // / BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa karmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521124 (0.049):
BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.06.001/1 atha deva-gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525117 (0.051):
BhP_04.09.026/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.026/1 ity arcitaḥ sa bhagavān atidiśyātmanaḥ padam
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529106 (0.052):
BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.15.001/1 atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673859 (0.056):
upariṣṭād ṛṣibhyas tvaṃ yato nāvartate gataḥ // BhP_04.09.025 // / BhP_04.09.026/0 maitreya uvāca / ity arcitaḥ sa bhagavān atidiśyātmanaḥ padam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674032 (0.062):
īśvarāt kṣīṇa puṇyena phalī kārān ivādhanaḥ // BhP_04.09.035 // / BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668600 (0.062):
virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ // BhP_04.02.035 // / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525301 (0.062):
BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656196 (0.063):
ihārthaḥ // BhP_03.16.037 //* / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654695 (0.064):
diśas timirayan sarvā vardhate 'gnir ivaidhasi // BhP_03.15.010 // / BhP_03.15.011/0 maitreya uvāca / sa prahasya mahā bāho bhagavān śabda gocaraḥ /
BhP_04.09.018/2 bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673744 (0.005):
athābhiṣṭuta evaṃ vai sat saṅkalpena dhīmatā / / bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt // BhP_04.09.018 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379659 (0.048):
BhP_08.19.001/3 niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739800 (0.060):
niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt // BhP_08.19.001 // / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca
BhP_04.09.019/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.09.019/1 vedāhaṃ te vyavasitaṃ hṛdi rājanya-bālaka
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375925 (0.0):
BhP_10.27.014/3 megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393424 (0.0):
BhP_10.53.001/3 pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397549 (0.0):
BhP_03.04.010/2 āśṛṇvato mām anurāga-hāsa- samīkṣayā viśramayann uvāca / BhP_03.04.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.04.011/1 vedāham antar manasīpsitaṃ te dadāmi yat tad duravāpam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373775 (0.0):
BhP_08.09.008/3 prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.09.009/1 kathaṃ kaśyapadāyādāḥ puṃścalyāṃ mayi saṅgatāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379660 (0.0):
BhP_08.19.001/3 niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647279 (0.0):
āśṛṇvato mām anurāga hāsa samīkṣayā viśramayann uvāca // BhP_03.04.010 // / BhP_03.04.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673752 (0.0):
bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt // BhP_04.09.018 // / BhP_04.09.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734329 (0.007):
prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt // BhP_08.09.008 // / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739801 (0.007):
niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt // BhP_08.19.001 // / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774655 (0.007):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790885 (0.007):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418533 (0.017):
BhP_10.86.050/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.86.051/1 brahmaṃs te 'nugrahārthāya samprāptān viddhy amūn munīn
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26545476 (0.017):
sadaya-hāsāvaloka iti hovāca / BhP_05.01.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.01.011/1 nibodha tātedam ṛtaṃ bravīmi māsūyituṃ devam arhasy
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13170236 (0.019):
BhP_01.13.037/0 sañjaya uvāca / BhP_01.13.037/1 nāhaṃ veda vyavasitaṃ pitrorvaḥ kulanandana
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375970 (0.019):
BhP_08.12.014/3 prahasya bhāvagambhīraṃ giriśaṃ pratyabhāṣata / BhP_08.12.015/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.12.015/1 kautūhalāya daityānāṃ yoṣidveṣo mayā dhṛtaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.020):
BhP_11.06.050/3 ekāntinaṃ priyaṃ bhṛtyam uddhavaṃ samabhāṣata / BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736362 (0.024):
prahasya bhāvagambhīraṃ giriśaṃ pratyabhāṣata // BhP_08.12.014 // / BhP_08.12.015/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689540 (0.025):
sadaya hāsāvaloka iti hovāca // BhP_05.01.010 //_* / BhP_05.01.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814179 (0.025):
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha // BhP_10.86.050 // / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.026):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
BhP_04.09.019/2 tat prayacchāmi bhadraṃ te durāpam api suvrata / BhP_04.09.020/1 nānyair adhiṣṭhitaṃ bhadra yad bhrājiṣṇu dhruva-kṣiti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673766 (0.0):
vedāhaṃ te vyavasitaṃ hṛdi rājanya bālaka / / tat prayacchāmi bhadraṃ te durāpam api suvrata // BhP_04.09.019 //
BhP_04.09.020/2 yatra graharkṣa-tārāṇāṃ jyotiṣāṃ cakram āhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673772 (0.0):
nānyair adhiṣṭhitaṃ bhadra yad bhrājiṣṇu dhruva kṣiti / / yatra graharkṣa tārāṇāṃ jyotiṣāṃ cakram āhitam // BhP_04.09.020 //
BhP_04.09.021/1 meḍhyāṃ go-cakravat sthāsnu parastāt kalpa-vāsinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673781 (0.0):
yatra graharkṣa tārāṇāṃ jyotiṣāṃ cakram āhitam // BhP_04.09.020 // / meḍhyāṃ go cakravat sthāsnu parastāt kalpa vāsinām /
BhP_04.09.021/2 dharmo 'gniḥ kaśyapaḥ śukro munayo ye vanaukasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673788 (0.0):
meḍhyāṃ go cakravat sthāsnu parastāt kalpa vāsinām / / dharmo 'gniḥ kaśyapaḥ śukro munayo ye vanaukasaḥ /
BhP_04.09.021/3 caranti dakṣiṇī-kṛtya bhramanto yat satārakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673795 (0.0):
dharmo 'gniḥ kaśyapaḥ śukro munayo ye vanaukasaḥ / / caranti dakṣiṇī kṛtya bhramanto yat satārakāḥ // BhP_04.09.021 //
BhP_04.09.022/1 prasthite tu vanaṃ pitrā dattvā gāṃ dharma-saṃśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673803 (0.0):
caranti dakṣiṇī kṛtya bhramanto yat satārakāḥ // BhP_04.09.021 // / prasthite tu vanaṃ pitrā dattvā gāṃ dharma saṃśrayaḥ /
BhP_04.09.022/2 ṣaṭ-triṃśad-varṣa-sāhasraṃ rakṣitāvyāhatendriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673811 (0.0):
prasthite tu vanaṃ pitrā dattvā gāṃ dharma saṃśrayaḥ / / ṣaṭ triṃśad varṣa sāhasraṃ rakṣitāvyāhatendriyaḥ // BhP_04.09.022 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675603 (0.061):
goptāraṃ dharma setūnāṃ menire pitaraṃ prajāḥ // BhP_04.12.012 // / ṣaṭ triṃśad varṣa sāhasraṃ śaśāsa kṣiti maṇḍalam /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526985 (0.061):
BhP_04.12.012/2 goptāraṃ dharma-setūnāṃ menire pitaraṃ prajāḥ / BhP_04.12.013/1 ṣaṭ-triṃśad-varṣa-sāhasraṃ śaśāsa kṣiti-maṇḍalam
BhP_04.09.023/1 tvad-bhrātary uttame naṣṭe mṛgayāyāṃ tu tan-manāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673820 (0.0):
ṣaṭ triṃśad varṣa sāhasraṃ rakṣitāvyāhatendriyaḥ // BhP_04.09.022 // / tvad bhrātary uttame naṣṭe mṛgayāyāṃ tu tan manāḥ /
BhP_04.09.023/2 anveṣantī vanaṃ mātā dāvāgniṃ sā pravekṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673827 (0.0):
tvad bhrātary uttame naṣṭe mṛgayāyāṃ tu tan manāḥ / / anveṣantī vanaṃ mātā dāvāgniṃ sā pravekṣyati // BhP_04.09.023 //
BhP_04.09.024/1 iṣṭvā māṃ yajña-hṛdayaṃ yajñaiḥ puṣkala-dakṣiṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673834 (0.0):
anveṣantī vanaṃ mātā dāvāgniṃ sā pravekṣyati // BhP_04.09.023 // / iṣṭvā māṃ yajña hṛdayaṃ yajñaiḥ puṣkala dakṣiṇaiḥ /
BhP_04.09.024/2 bhuktvā cehāśiṣaḥ satyā ante māṃ saṃsmariṣyasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673841 (0.0):
iṣṭvā māṃ yajña hṛdayaṃ yajñaiḥ puṣkala dakṣiṇaiḥ / / bhuktvā cehāśiṣaḥ satyā ante māṃ saṃsmariṣyasi // BhP_04.09.024 //
BhP_04.09.025/1 tato gantāsi mat-sthānaṃ sarva-loka-namaskṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673848 (0.0):
bhuktvā cehāśiṣaḥ satyā ante māṃ saṃsmariṣyasi // BhP_04.09.024 // / tato gantāsi mat sthānaṃ sarva loka namaskṛtam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997937 (0.0):
tato gantāsi mat sthānaṃ / sarva loka namaskṛtam |
BhP_04.09.025/2 upariṣṭād ṛṣibhyas tvaṃ yato nāvartate gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673857 (0.0):
tato gantāsi mat sthānaṃ sarva loka namaskṛtam / / upariṣṭād ṛṣibhyas tvaṃ yato nāvartate gataḥ // BhP_04.09.025 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997943 (0.0):
tato gantāsi mat sthānaṃ / sarva loka namaskṛtam | / upariṣṭād ṛṣibhyas tvaṃ
BhP_04.09.026/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.026/1 ity arcitaḥ sa bhagavān atidiśyātmanaḥ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673865 (0.0):
upariṣṭād ṛṣibhyas tvaṃ yato nāvartate gataḥ // BhP_04.09.025 // / BhP_04.09.026/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418568 (0.045):
BhP_03.33.009/0 maitreya uvāca / BhP_03.33.009/1 īḍito bhagavān evaṃ kapilākhyaḥ paraḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666789 (0.045):
BhP_03.33.008 // / BhP_03.33.009/0 maitreya uvāca / īḍito bhagavān evaṃ kapilākhyaḥ paraḥ pumān /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524980 (0.051):
BhP_04.09.018/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.018/1 athābhiṣṭuta evaṃ vai sat-saṅkalpena dhīmatā
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529937 (0.054):
BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.001/1 evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678355 (0.054):
BhP_04.16.027 // / BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa karmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673731 (0.055):
'smān // BhP_04.09.017 //* / BhP_04.09.018/0 maitreya uvāca / athābhiṣṭuta evaṃ vai sat saṅkalpena dhīmatā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670145 (0.061):
tad deva yajanaṃ dagdhvā prātiṣṭhad guhyakālayam // BhP_04.05.026 // / BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / atha deva gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668600 (0.061):
virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ // BhP_04.02.035 // / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654695 (0.064):
diśas timirayan sarvā vardhate 'gnir ivaidhasi // BhP_03.15.010 // / BhP_03.15.011/0 maitreya uvāca / sa prahasya mahā bāho bhagavān śabda gocaraḥ /
BhP_04.09.026/2 bālasya paśyato dhāma svam agād garuḍa-dhvajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673872 (0.0):
ity arcitaḥ sa bhagavān atidiśyātmanaḥ padam / / bālasya paśyato dhāma svam agād garuḍa dhvajaḥ // BhP_04.09.026 //
BhP_04.09.027/1 so 'pi saṅkalpajaṃ viṣṇoḥ pāda-sevopasāditam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673879 (0.0):
bālasya paśyato dhāma svam agād garuḍa dhvajaḥ // BhP_04.09.026 // / so 'pi saṅkalpajaṃ viṣṇoḥ pāda sevopasāditam /
BhP_04.09.027/2 prāpya saṅkalpa-nirvāṇaṃ nātiprīto 'bhyagāt puram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673888 (0.0):
so 'pi saṅkalpajaṃ viṣṇoḥ pāda sevopasāditam / / prāpya saṅkalpa nirvāṇaṃ nātiprīto 'bhyagāt puram // BhP_04.09.027 //
BhP_04.09.028/0 vidura uvāca / BhP_04.09.028/1 sudurlabhaṃ yat paramaṃ padaṃ harer māyāvinas
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673895 (0.0):
prāpya saṅkalpa nirvāṇaṃ nātiprīto 'bhyagāt puram // BhP_04.09.027 // / BhP_04.09.028/0 vidura uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997925 (5.960):
śrī vidureṇa sudurlabhaṃ yat paramaṃ padaṃ harer [BhP 4.9.28] iti |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715647 (0.057):
drupadāṃ vātha sāvitrariṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // GarP_1,50.49 //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692592 (0.058):
atrāha / tadurugāyasya viṣṇoḥ paramam padamavabhāri bhūrītyetayā triṣṭubhā minoti
tac-caraṇārcanārjitam / BhP_04.09.028/2 labdhvāpy asiddhārtham ivaika-janmanā kathaṃ svam ātmānam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673908 (0.0):
sudurlabhaṃ yat paramaṃ padaṃ harer māyāvinas tac caraṇārcanārjitam /
amanyatārtha-vit / BhP_04.09.029/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673914 (0.0):
labdhvāpy asiddhārtham ivaika janmanā kathaṃ svam ātmānam amanyatārtha vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661478 (0.039):
BhP_03.25.011 // / BhP_03.25.012/0 maitreya uvāca / iti sva mātur niravadyam īpsitaṃ niśamya puṃsām apavarga vardhanam /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412841 (0.049):
BhP_03.25.012/0 maitreya uvāca / BhP_03.25.012/1 iti sva-mātur niravadyam īpsitaṃ niśamya puṃsām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664209 (0.059):
BhP_03.29.005 // / BhP_03.29.006/0 maitreya uvāca / iti mātur vacaḥ ślakṣṇaṃ pratinandya mahā muniḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541510 (0.062):
pumān kṛta-jñaḥ / BhP_04.31.023/0 maitreya uvāca / BhP_04.31.023/1 iti pracetaso rājann anyāś ca bhagavat-kathāḥ
BhP_04.09.029/1 mātuḥ sapatnyā vāg-bāṇair hṛdi viddhas tu tān smaran
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523423 (0.0):
BhP_04.08.014/0 maitreya uvāca / BhP_04.08.014/1 mātuḥ sapatnyāḥ sa durukti-viddhaḥ śvasan ruṣā daṇḍa-hato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673922 (0.0):
// BhP_04.09.028 // / BhP_04.09.029/0 maitreya uvāca / mātuḥ sapatnyā vāg bāṇair hṛdi viddhas tu tān smaran /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672287 (0.006):
garbhe tvaṃ sādhayātmānaṃ yadīcchasi nṛpāsanam // BhP_04.08.013 // / BhP_04.08.014/0 maitreya uvāca / mātuḥ sapatnyāḥ sa durukti viddhaḥ śvasan ruṣā daṇḍa hato yathāhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661478 (0.045):
BhP_03.25.011 // / BhP_03.25.012/0 maitreya uvāca / iti sva mātur niravadyam īpsitaṃ niśamya puṃsām apavarga vardhanam /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412841 (0.050):
BhP_03.25.012/0 maitreya uvāca / BhP_03.25.012/1 iti sva-mātur niravadyam īpsitaṃ niśamya puṃsām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664209 (0.052):
BhP_03.29.005 // / BhP_03.29.006/0 maitreya uvāca / iti mātur vacaḥ ślakṣṇaṃ pratinandya mahā muniḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415789 (0.055):
BhP_03.29.006/0 maitreya uvāca / BhP_03.29.006/1 iti mātur vacaḥ ślakṣṇaṃ pratinandya mahā-muniḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997872 (0.060):
tat tan mātra niṣedhātmakaṃ tatrāpi tat tac chravaṇāt | yat tu mātuḥ / sapatnyā vāg vāṇair hṛdi biddhas tu tān smaran | naicchan mukti pater
BhP_04.09.029/2 naicchan mukti-pater muktiṃ tasmāt tāpam upeyivān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673931 (0.0):
mātuḥ sapatnyā vāg bāṇair hṛdi viddhas tu tān smaran / / naicchan mukti pater muktiṃ tasmāt tāpam upeyivān // BhP_04.09.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314631 (0.0):
etad anusāreṇa naicchan mukti pater muktiṃ tena tāpam upeyivān [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997883 (0.020):
sapatnyā vāg vāṇair hṛdi biddhas tu tān smaran | naicchan mukti pater
BhP_04.09.030/0 dhruva uvāca / BhP_04.09.030/1 samādhinā naika-bhavena yat padaṃ viduḥ sanandādaya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673943 (0.0):
naicchan mukti pater muktiṃ tasmāt tāpam upeyivān // BhP_04.09.029 // / BhP_04.09.030/0 dhruva uvāca
ūrdhva-retasaḥ / BhP_04.09.030/2 māsair ahaṃ ṣaḍbhir amuṣya pādayoś chāyām upetyāpagataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673953 (0.0):
samādhinā naika bhavena yat padaṃ viduḥ sanandādaya ūrdhva retasaḥ / / māsair ahaṃ ṣaḍbhir amuṣya pādayoś chāyām upetyāpagataḥ pṛthaṅ matiḥ //
pṛthaṅ-matiḥ / BhP_04.09.031/1 aho bata mamānātmyaṃ manda-bhāgyasya paśyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673961 (0.0):
māsair ahaṃ ṣaḍbhir amuṣya pādayoś chāyām upetyāpagataḥ pṛthaṅ matiḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997891 (1.192):
muktiṃ paścāt tāpam upeyivān iti [BhP 4.9.29] | tathā / aho bata mamānātmyaṃ / manda bhāgyasya paśyata |
BhP_04.09.031/2 bhava-cchidaḥ pāda-mūlaṃ gatvā yāce yad antavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673969 (0.0):
aho bata mamānātmyaṃ manda bhāgyasya paśyata / / bhava cchidaḥ pāda mūlaṃ gatvā yāce yad antavat // BhP_04.09.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997898 (0.0):
aho bata mamānātmyaṃ / manda bhāgyasya paśyata | / bhava cchidaḥ pāda mūlaṃ
BhP_04.09.032/1 matir vidūṣitā devaiḥ patadbhir asahiṣṇubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673975 (0.005):
bhava cchidaḥ pāda mūlaṃ gatvā yāce yad antavat // BhP_04.09.031 // / matir vidūṣitā devaiḥ patadbhir asahiṣṇubhiḥ /
BhP_04.09.032/2 yo nārada-vacas tathyaṃ nāgrāhiṣam asattamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673982 (0.0):
matir vidūṣitā devaiḥ patadbhir asahiṣṇubhiḥ / / yo nārada vacas tathyaṃ nāgrāhiṣam asattamaḥ // BhP_04.09.032 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16423584 (0.044):
vikadros tu vacas tathyaṃ HV_App.I,18.270a / vikapālaṃ viveśa ha HV_58.52b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13778505 (0.053):
tathaivāhvṛtibhīṣmakau HV_96.52d / tathyam etan mama vacaḥ HV_35.54e
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175645 (0.061):
BhP_06.16.050/0 śrībhagavān uvāca / BhP_06.16.050/1 yan nāradāṅgirobhyāṃ te vyāhṛtaṃ me 'nuśāsanam
BhP_04.09.033/1 daivīṃ māyām upāśritya prasupta iva bhinna-dṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673989 (0.0):
yo nārada vacas tathyaṃ nāgrāhiṣam asattamaḥ // BhP_04.09.032 // / daivīṃ māyām upāśritya prasupta iva bhinna dṛk /
BhP_04.09.033/2 tapye dvitīye 'py asati bhrātṛ-bhrātṛvya-hṛd-rujā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673996 (0.0):
daivīṃ māyām upāśritya prasupta iva bhinna dṛk / / tapye dvitīye 'py asati bhrātṛ bhrātṛvya hṛd rujā // BhP_04.09.033 //
BhP_04.09.034/1 mayaitat prārthitaṃ vyarthaṃ cikitseva gatāyuṣi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674003 (0.005):
tapye dvitīye 'py asati bhrātṛ bhrātṛvya hṛd rujā // BhP_04.09.033 // / mayaitat prārthitaṃ vyarthaṃ cikitseva gatāyuṣi /
BhP_04.09.034/2 prasādya jagad-ātmānaṃ tapasā duṣprasādanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674008 (0.034):
mayaitat prārthitaṃ vyarthaṃ cikitseva gatāyuṣi / / prasādya jagad ātmānaṃ tapasā duṣprasādanam /
BhP_04.09.034/3 bhava-cchidam ayāce 'haṃ bhavaṃ bhāgya-vivarjitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674015 (0.0):
prasādya jagad ātmānaṃ tapasā duṣprasādanam / / bhava cchidam ayāce 'haṃ bhavaṃ bhāgya vivarjitaḥ // BhP_04.09.034 //
BhP_04.09.035/1 svārājyaṃ yacchato mauḍhyān māno me bhikṣito bata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674022 (0.0):
bhava cchidam ayāce 'haṃ bhavaṃ bhāgya vivarjitaḥ // BhP_04.09.034 // / svārājyaṃ yacchato mauḍhyān māno me bhikṣito bata /
BhP_04.09.035/2 īśvarāt kṣīṇa-puṇyena phalī-kārān ivādhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674029 (1.788):
svārājyaṃ yacchato mauḍhyān māno me bhikṣito bata / / īśvarāt kṣīṇa puṇyena phalī kārān ivādhanaḥ // BhP_04.09.035 //
BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca / BhP_04.09.036/1 na vai mukundasya padāravindayo rajo-juṣas tāta bhavādṛśā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674040 (0.0):
īśvarāt kṣīṇa puṇyena phalī kārān ivādhanaḥ // BhP_04.09.035 // / BhP_04.09.036/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529105 (0.024):
BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.15.001/1 atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2677575 (0.029):
yenāharaj jāyamāno vena kalmaṣam ulbaṇam // BhP_04.14.046 // / BhP_04.15.001/0 maitreya uvāca / atha tasya punar viprair aputrasya mahīpateḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529937 (0.030):
BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.001/1 evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2678355 (0.030):
BhP_04.16.027 // / BhP_04.17.001/0 maitreya uvāca / evaṃ sa bhagavān vainyaḥ khyāpito guṇa karmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656196 (0.035):
ihārthaḥ // BhP_03.16.037 //* / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521124 (0.037):
BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.06.001/1 atha deva-gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407175 (0.037):
BhP_03.16.037/4 tatrāsmadīya-vimṛśena kiyān ihārthaḥ / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca / BhP_03.17.001/1 niśamyātma-bhuvā gītaṃ kāraṇaṃ śaṅkayojjhitāḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526905 (0.037):
aṅga śuśruma / BhP_04.12.008/0 maitreya uvāca / BhP_04.12.008/1 sa rāja-rājena varāya codito dhruvo mahā-bhāgavato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675529 (0.037):
varaṃ varārho 'mbuja nābha pādayor anantaraṃ tvāṃ vayam aṅga śuśruma // / BhP_04.12.007 // / BhP_04.12.008/0 maitreya uvāca / sa rāja rājena varāya codito dhruvo mahā bhāgavato mahā matiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22522061 (0.038):
BhP_04.07.005/2 bhavantv adhvaryavaś cānye basta-śmaśrur bhṛgur bhavet / BhP_04.07.006/0 maitreya uvāca / BhP_04.07.006/1 tadā sarvāṇi bhūtāni śrutvā mīḍhuṣṭamoditam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314592 (0.042):
na vai mukundasya padāravindayo / rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670145 (0.042):
tad deva yajanaṃ dagdhvā prātiṣṭhad guhyakālayam // BhP_04.05.026 // / BhP_04.06.001/0 maitreya uvāca / atha deva gaṇāḥ sarve rudrānīkaiḥ parājitāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671024 (0.043):
bhavantv adhvaryavaś cānye basta śmaśrur bhṛgur bhavet // BhP_04.07.005 // / BhP_04.07.006/0 maitreya uvāca / tadā sarvāṇi bhūtāni śrutvā mīḍhuṣṭamoditam /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22519496 (0.044):
BhP_04.02.035/2 virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.03.001/1 sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403681 (0.047):
BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca / BhP_03.13.006/1 yadā sva-bhāryayā sārdhaṃ jātaḥ svāyambhuvo manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652988 (0.047):
BhP_03.13.005 // / BhP_03.13.006/0 maitreya uvāca / yadā sva bhāryayā sārdhaṃ jātaḥ svāyambhuvo manuḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403843 (0.048):
BhP_03.13.016/0 maitreya uvāca / BhP_03.13.016/1 parameṣṭhī tv apāṃ madhye tathā sannām avekṣya gām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2668600 (0.049):
virajenātmanā sarve svaṃ svaṃ dhāma yayus tataḥ // BhP_04.02.035 // / BhP_04.03.001/0 maitreya uvāca / sadā vidviṣator evaṃ kālo vai dhriyamāṇayoḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22530053 (0.051):
BhP_04.17.008/2 praśasya taṃ prīta-manā maitreyaḥ pratyabhāṣata / BhP_04.17.009/0 maitreya uvāca / BhP_04.17.009/1 yadābhiṣiktaḥ pṛthur aṅga viprair āmantrito janatāyāś ca
janāḥ / BhP_04.09.036/2 vāñchanti tad-dāsyam ṛte 'rtham ātmano yadṛcchayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674049 (0.0):
na vai mukundasya padāravindayo rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ / / vāñchanti tad dāsyam ṛte 'rtham ātmano yadṛcchayā labdha manaḥ samṛddhayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314601 (0.0):
rajo juṣas tāta bhavādṛśā janāḥ | / vāñchanti tad dāsyam ṛte 'rtham ātmano
labdha-manaḥ-samṛddhayaḥ / BhP_04.09.037/1 ākarṇyātma-jam āyāntaṃ samparetya yathāgatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674059 (0.0):
vāñchanti tad dāsyam ṛte 'rtham ātmano yadṛcchayā labdha manaḥ samṛddhayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314605 (0.0):
vāñchanti tad dāsyam ṛte 'rtham ātmano / yadṛcchayā labdha manaḥ samṛddhayaḥ || [BhP 4.9.36]
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393530 (0.062):
dhruvo 'pi taṃ namaskṛtya $ jagāma svapitur gṛham // ViP_1,12.95*33:2 / ākarṇyātmajam āyāntaṃ $ saṃparetaṃ yathāgatam // ViP_1,12.95*33:3 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100194 (0.062):
dhruvo 'pi taṃ namaskṛtya jagāma svapitur gṛham // ViP_1,12.95*33:2 / ākarṇyātmajam āyāntaṃ saṃparetaṃ yathāgatam // ViP_1,12.95*33:3 //
BhP_04.09.037/2 rājā na śraddadhe bhadram abhadrasya kuto mama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674066 (0.0):
ākarṇyātma jam āyāntaṃ samparetya yathāgatam / / rājā na śraddadhe bhadram abhadrasya kuto mama // BhP_04.09.037 //
BhP_04.09.038/1 śraddhāya vākyaṃ devarṣer harṣa-vegena dharṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674074 (0.0):
rājā na śraddadhe bhadram abhadrasya kuto mama // BhP_04.09.037 // / śraddhāya vākyaṃ devarṣer harṣa vegena dharṣitaḥ /
BhP_04.09.038/2 vārtā-hartur atiprīto hāraṃ prādān mahā-dhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674081 (0.0):
śraddhāya vākyaṃ devarṣer harṣa vegena dharṣitaḥ / / vārtā hartur atiprīto hāraṃ prādān mahā dhanam // BhP_04.09.038 //
BhP_04.09.039/1 sad-aśvaṃ ratham āruhya kārtasvara-pariṣkṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674088 (0.0):
vārtā hartur atiprīto hāraṃ prādān mahā dhanam // BhP_04.09.038 // / sad aśvaṃ ratham āruhya kārtasvara pariṣkṛtam /
BhP_04.09.039/2 brāhmaṇaiḥ kula-vṛddhaiś ca paryasto 'mātya-bandhubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674094 (0.0):
sad aśvaṃ ratham āruhya kārtasvara pariṣkṛtam / / brāhmaṇaiḥ kula vṛddhaiś ca paryasto 'mātya bandhubhiḥ // BhP_04.09.039 //
BhP_04.09.040/1 śaṅkha-dundubhi-nādena brahma-ghoṣeṇa veṇubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674101 (0.0):
brāhmaṇaiḥ kula vṛddhaiś ca paryasto 'mātya bandhubhiḥ // BhP_04.09.039 // / śaṅkha dundubhi nādena brahma ghoṣeṇa veṇubhiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532384 (0.030):
BhP_04.21.005/1 śaṅkha-dundubhi-ghoṣeṇa brahma-ghoṣeṇa cartvijām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680649 (0.030):
abhīyur mṛṣṭa kanyāś ca mṛṣṭa kuṇḍala maṇḍitāḥ // BhP_04.21.004 // / śaṅkha dundubhi ghoṣeṇa brahma ghoṣeṇa cartvijām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168836 (0.042):
BhP_01.11.019/3 śaṅkhatūryaninādena brahmaghoṣeṇa cādṛtāḥ
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100222 (0.062):
vārtā hartur api prītyāṃ hīnaprādrān mahādhanam // ViP_1,12.95*33:6 / śaṅkhatūryaninādena brahmaghoṣeṇa bhūyasā // ViP_1,12.95*33:7 //
BhP_04.09.040/2 niścakrāma purāt tūrṇam ātmajābhīkṣaṇotsukaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674107 (0.0):
śaṅkha dundubhi nādena brahma ghoṣeṇa veṇubhiḥ / / niścakrāma purāt tūrṇam ātmajābhīkṣaṇotsukaḥ // BhP_04.09.040 //
BhP_04.09.041/1 sunītiḥ suruciś cāsya mahiṣyau rukma-bhūṣite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674113 (0.004):
niścakrāma purāt tūrṇam ātmajābhīkṣaṇotsukaḥ // BhP_04.09.040 // / sunītiḥ suruciś cāsya mahiṣyau rukma bhūṣite /
BhP_04.09.041/2 āruhya śibikāṃ sārdham uttamenābhijagmatuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674118 (0.004):
sunītiḥ suruciś cāsya mahiṣyau rukma bhūṣite / / āruhya śibikāṃ sārdham uttamenābhijagmatuḥ // BhP_04.09.041 //
BhP_04.09.042/1 taṃ dṛṣṭvopavanābhyāśa āyāntaṃ tarasā rathāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674125 (0.0):
āruhya śibikāṃ sārdham uttamenābhijagmatuḥ // BhP_04.09.041 // / taṃ dṛṣṭvopavanābhyāśa āyāntaṃ tarasā rathāt /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393575 (0.055):
taṃ dṛṣṭvā pavanābhyāse $ āyāntaṃ tarasā rathāt // ViP_1,12.95*33:9 / avaruhya nṛpaxx $ dorbhyāṃ x parirebhire // ViP_1,12.95*33:10 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100240 (0.055):
taṃ dṛṣṭvā pavanābhyāse āyāntaṃ tarasā rathāt // ViP_1,12.95*33:9 // / avaruhya nṛpaxx dorbhyāṃ x parirebhire // ViP_1,12.95*33:10 //
BhP_04.09.042/2 avaruhya nṛpas tūrṇam āsādya prema-vihvalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674132 (0.0):
taṃ dṛṣṭvopavanābhyāśa āyāntaṃ tarasā rathāt / / avaruhya nṛpas tūrṇam āsādya prema vihvalaḥ // BhP_04.09.042 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393576 (0.059):
taṃ dṛṣṭvā pavanābhyāse $ āyāntaṃ tarasā rathāt // ViP_1,12.95*33:9 / avaruhya nṛpaxx $ dorbhyāṃ x parirebhire // ViP_1,12.95*33:10 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100241 (0.059):
taṃ dṛṣṭvā pavanābhyāse āyāntaṃ tarasā rathāt // ViP_1,12.95*33:9 // / avaruhya nṛpaxx dorbhyāṃ x parirebhire // ViP_1,12.95*33:10 //
BhP_04.09.043/1 parirebhe 'ṅgajaṃ dorbhyāṃ dīrghotkaṇṭha-manāḥ śvasan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674140 (0.0):
avaruhya nṛpas tūrṇam āsādya prema vihvalaḥ // BhP_04.09.042 // / parirebhe 'ṅgajaṃ dorbhyāṃ dīrghotkaṇṭha manāḥ śvasan /
BhP_04.09.043/2 viṣvaksenāṅghri-saṃsparśa- hatāśeṣāgha-bandhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674147 (0.0):
parirebhe 'ṅgajaṃ dorbhyāṃ dīrghotkaṇṭha manāḥ śvasan / / viṣvaksenāṅghri saṃsparśa hatāśeṣāgha bandhanam // BhP_04.09.043 //
BhP_04.09.044/1 athājighran muhur mūrdhni śītair nayana-vāribhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674155 (0.0):
viṣvaksenāṅghri saṃsparśa hatāśeṣāgha bandhanam // BhP_04.09.043 // / athājighran muhur mūrdhni śītair nayana vāribhiḥ /
BhP_04.09.044/2 snāpayām āsa tanayaṃ jātoddāma-manorathaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674162 (0.0):
athājighran muhur mūrdhni śītair nayana vāribhiḥ / / snāpayām āsa tanayaṃ jātoddāma manorathaḥ // BhP_04.09.044 //
BhP_04.09.045/1 abhivandya pituḥ pādāv āśīrbhiś cābhimantritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674167 (0.004):
snāpayām āsa tanayaṃ jātoddāma manorathaḥ // BhP_04.09.044 // / abhivandya pituḥ pādāv āśīrbhiś cābhimantritaḥ /
BhP_04.09.045/2 nanāma mātarau śīrṣṇā sat-kṛtaḥ saj-janāgraṇīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674176 (0.0):
abhivandya pituḥ pādāv āśīrbhiś cābhimantritaḥ / / nanāma mātarau śīrṣṇā sat kṛtaḥ saj janāgraṇīḥ // BhP_04.09.045 //
BhP_04.09.046/1 surucis taṃ samutthāpya pādāvanatam arbhakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674181 (0.0):
nanāma mātarau śīrṣṇā sat kṛtaḥ saj janāgraṇīḥ // BhP_04.09.045 // / surucis taṃ samutthāpya pādāvanatam arbhakam /
BhP_04.09.046/2 pariṣvajyāha jīveti bāṣpa-gadgadayā girā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674186 (5.960):
surucis taṃ samutthāpya pādāvanatam arbhakam / / pariṣvajyāha jīveti bāṣpa gadgadayā girā // BhP_04.09.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909308 (0.019):
ādinā | tathāha surucis taṃ samutthāpy apādāvanatam arbhakam | / pariṣvajyāha jīveti bāṣpa gadgadayā girā | (page 59)
BhP_04.09.047/1 yasya prasanno bhagavānguṇair maitry-ādibhir hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674194 (1.192):
pariṣvajyāha jīveti bāṣpa gadgadayā girā // BhP_04.09.046 // / yasya prasanno bhagavānguṇair maitry ādibhir hariḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909316 (1.192):
pariṣvajyāha jīveti bāṣpa gadgadayā girā | (page 59) / yasya prasanno bhagavān guṇair maitry ādibhir hariḥ |
BhP_04.09.047/2 tasmai namanti bhūtāni nimnam āpa iva svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674199 (0.006):
yasya prasanno bhagavānguṇair maitry ādibhir hariḥ / / tasmai namanti bhūtāni nimnam āpa iva svayam // BhP_04.09.047 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909320 (0.010):
yasya prasanno bhagavān guṇair maitry ādibhir hariḥ | / tasmai namanti bhūtāni nimnam āpa iva svayam || [BhP 4.9.47]
BhP_04.09.048/1 uttamaś ca dhruvaś cobhāv anyonyaṃ prema-vihvalau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674206 (0.0):
tasmai namanti bhūtāni nimnam āpa iva svayam // BhP_04.09.047 // / uttamaś ca dhruvaś cobhāv anyonyaṃ prema vihvalau /
BhP_04.09.048/2 aṅga-saṅgād utpulakāv asraughaṃ muhur ūhatuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674213 (0.0):
uttamaś ca dhruvaś cobhāv anyonyaṃ prema vihvalau / / aṅga saṅgād utpulakāv asraughaṃ muhur ūhatuḥ // BhP_04.09.048 //
BhP_04.09.049/1 sunītir asya jananī prāṇebhyo 'pi priyaṃ sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674219 (0.0):
aṅga saṅgād utpulakāv asraughaṃ muhur ūhatuḥ // BhP_04.09.048 // / sunītir asya jananī prāṇebhyo 'pi priyaṃ sutam /
BhP_04.09.049/2 upaguhya jahāv ādhiṃ tad-aṅga-sparśa-nirvṛtā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674226 (0.0):
sunītir asya jananī prāṇebhyo 'pi priyaṃ sutam / / upaguhya jahāv ādhiṃ tad aṅga sparśa nirvṛtā // BhP_04.09.049 //
BhP_04.09.050/1 payaḥ stanābhyāṃ susrāva netra-jaiḥ salilaiḥ śivaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674234 (0.0):
upaguhya jahāv ādhiṃ tad aṅga sparśa nirvṛtā // BhP_04.09.049 // / payaḥ stanābhyāṃ susrāva netra jaiḥ salilaiḥ śivaiḥ /
BhP_04.09.050/2 tadābhiṣicyamānābhyāṃ vīra vīra-suvo muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674240 (0.0):
payaḥ stanābhyāṃ susrāva netra jaiḥ salilaiḥ śivaiḥ / / tadābhiṣicyamānābhyāṃ vīra vīra suvo muhuḥ // BhP_04.09.050 //
BhP_04.09.051/1 tāṃ śaśaṃsur janā rājñīṃ diṣṭyā te putra ārti-hā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674248 (0.0):
tadābhiṣicyamānābhyāṃ vīra vīra suvo muhuḥ // BhP_04.09.050 // / tāṃ śaśaṃsur janā rājñīṃ diṣṭyā te putra ārti hā /
BhP_04.09.051/2 pratilabdhaś ciraṃ naṣṭo rakṣitā maṇḍalaṃ bhuvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674255 (0.0):
tāṃ śaśaṃsur janā rājñīṃ diṣṭyā te putra ārti hā / / pratilabdhaś ciraṃ naṣṭo rakṣitā maṇḍalaṃ bhuvaḥ // BhP_04.09.051 //
BhP_04.09.052/1 abhyarcitas tvayā nūnaṃ bhagavān praṇatārti-hā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674262 (0.0):
pratilabdhaś ciraṃ naṣṭo rakṣitā maṇḍalaṃ bhuvaḥ // BhP_04.09.051 // / abhyarcitas tvayā nūnaṃ bhagavān praṇatārti hā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418524 (0.038):
BhP_10.86.050/1 tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814169 (0.047):
tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16993687 (0.049):
iti me saṃstutiṃ jñātvā bhagavān praṇatārtihā / / mamākṣigocaraṃ rūpam akarot sa dayāparaḥ // SatvT_9.20
BhP_04.09.052/2 yad-anudhyāyino dhīrā mṛtyuṃ jigyuḥ sudurjayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674269 (0.0):
abhyarcitas tvayā nūnaṃ bhagavān praṇatārti hā / / yad anudhyāyino dhīrā mṛtyuṃ jigyuḥ sudurjayam // BhP_04.09.052 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7048416 (0.054):
karābhyāṃ suśubhābhyāṃ ca saṃspṛśya praṇatārtihā / / vyājaharā svayaṃ devaḥ so 'nugṛhya pitāmaham // KūrmP_1,10.73 //
BhP_04.09.053/1 lālyamānaṃ janair evaṃ dhruvaṃ sabhrātaraṃ nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674276 (1.192):
yad anudhyāyino dhīrā mṛtyuṃ jigyuḥ sudurjayam // BhP_04.09.052 // / lālyamānaṃ janair evaṃ dhruvaṃ sabhrātaraṃ nṛpaḥ /
BhP_04.09.053/2 āropya kariṇīṃ hṛṣṭaḥ stūyamāno 'viśat puram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674283 (1.788):
lālyamānaṃ janair evaṃ dhruvaṃ sabhrātaraṃ nṛpaḥ / / āropya kariṇīṃ hṛṣṭaḥ stūyamāno 'viśat puram // BhP_04.09.053 //
BhP_04.09.054/1 tatra tatropasaṅkḷptair lasan-makara-toraṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674288 (0.004):
āropya kariṇīṃ hṛṣṭaḥ stūyamāno 'viśat puram // BhP_04.09.053 // / tatra tatropasaṅkḷptair lasan makara toraṇaiḥ /
BhP_04.09.054/2 savṛndaiḥ kadalī-stambhaiḥ pūga-potaiś ca tad-vidhaiḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532358 (0.0):
BhP_04.21.002/2 puṣpākṣata-phalais tokmair lājair arcirbhir arcitam / BhP_04.21.003/1 savṛndaiḥ kadalī-stambhaiḥ pūga-potaiḥ pariṣkṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674296 (0.0):
tatra tatropasaṅkḷptair lasan makara toraṇaiḥ / / savṛndaiḥ kadalī stambhaiḥ pūga potaiś ca tad vidhaiḥ // BhP_04.09.054 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680625 (0.0):
puṣpākṣata phalais tokmair lājair arcirbhir arcitam // BhP_04.21.002 // / savṛndaiḥ kadalī stambhaiḥ pūga potaiḥ pariṣkṛtam /
BhP_04.09.055/1 cūta-pallava-vāsaḥ-sraṅ- muktā-dāma-vilambibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674304 (0.0):
savṛndaiḥ kadalī stambhaiḥ pūga potaiś ca tad vidhaiḥ // BhP_04.09.054 // / cūta pallava vāsaḥ sraṅ muktā dāma vilambibhiḥ /
BhP_04.09.055/2 upaskṛtaṃ prati-dvāram apāṃ kumbhaiḥ sadīpakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674310 (0.0):
cūta pallava vāsaḥ sraṅ muktā dāma vilambibhiḥ / / upaskṛtaṃ prati dvāram apāṃ kumbhaiḥ sadīpakaiḥ // BhP_04.09.055 //
BhP_04.09.056/1 prākārair gopurāgāraiḥ śātakumbha-paricchadaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674316 (0.0):
upaskṛtaṃ prati dvāram apāṃ kumbhaiḥ sadīpakaiḥ // BhP_04.09.055 // / prākārair gopurāgāraiḥ śātakumbha paricchadaiḥ /
BhP_04.09.056/2 sarvato 'laṅkṛtaṃ śrīmad- vimāna-śikhara-dyubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674323 (0.0):
prākārair gopurāgāraiḥ śātakumbha paricchadaiḥ / / sarvato 'laṅkṛtaṃ śrīmad vimāna śikhara dyubhiḥ // BhP_04.09.056 //
BhP_04.09.057/1 mṛṣṭa-catvara-rathyāṭṭa- mārgaṃ candana-carcitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674329 (0.0):
sarvato 'laṅkṛtaṃ śrīmad vimāna śikhara dyubhiḥ // BhP_04.09.056 // / mṛṣṭa catvara rathyāṭṭa mārgaṃ candana carcitam /
BhP_04.09.057/2 lājākṣataiḥ puṣpa-phalais taṇḍulair balibhir yutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674337 (0.004):
mṛṣṭa catvara rathyāṭṭa mārgaṃ candana carcitam / / lājākṣataiḥ puṣpa phalais taṇḍulair balibhir yutam // BhP_04.09.057 //
BhP_04.09.058/1 dhruvāya pathi dṛṣṭāya tatra tatra pura-striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674343 (0.004):
lājākṣataiḥ puṣpa phalais taṇḍulair balibhir yutam // BhP_04.09.057 // / dhruvāya pathi dṛṣṭāya tatra tatra pura striyaḥ /
BhP_04.09.058/2 siddhārthākṣata-dadhy-ambu- dūrvā-puṣpa-phalāni ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674350 (0.0):
dhruvāya pathi dṛṣṭāya tatra tatra pura striyaḥ / / siddhārthākṣata dadhy ambu dūrvā puṣpa phalāni ca // BhP_04.09.058 //
BhP_04.09.059/1 upajahruḥ prayuñjānā vātsalyād āśiṣaḥ satīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674356 (0.0):
siddhārthākṣata dadhy ambu dūrvā puṣpa phalāni ca // BhP_04.09.058 // / upajahruḥ prayuñjānā vātsalyād āśiṣaḥ satīḥ /
BhP_04.09.059/2 śṛṇvaṃs tad-valgu-gītāni prāviśad bhavanaṃ pituḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674363 (0.0):
upajahruḥ prayuñjānā vātsalyād āśiṣaḥ satīḥ / / śṛṇvaṃs tad valgu gītāni prāviśad bhavanaṃ pituḥ // BhP_04.09.059 //
BhP_04.09.060/1 mahāmaṇi-vrātamaye sa tasmin bhavanottame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674371 (0.0):
śṛṇvaṃs tad valgu gītāni prāviśad bhavanaṃ pituḥ // BhP_04.09.059 // / mahāmaṇi vrātamaye sa tasmin bhavanottame /
BhP_04.09.060/2 lālito nitarāṃ pitrā nyavasad divi devavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674378 (0.0):
mahāmaṇi vrātamaye sa tasmin bhavanottame / / lālito nitarāṃ pitrā nyavasad divi devavat // BhP_04.09.060 //
BhP_04.09.061/1 payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā dāntā rukma-paricchadāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413680 (0.0):
BhP_10.81.028/3 maṇi stambha śatopetaṃ mahendra bhavanaṃ yathā / BhP_10.81.029/1 payaḥ phena nibhāḥ śayyā dāntā rukma paricchadāḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418677 (0.0):
BhP_03.33.015/2 sva-gārhasthyam anaupamyaṃ prārthyaṃ vaimānikair api / BhP_03.33.016/1 payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā dāntā rukma-paricchadāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666891 (0.0):
sva gārhasthyam anaupamyaṃ prārthyaṃ vaimānikair api // BhP_03.33.015 // / payaḥ phena nibhāḥ śayyā dāntā rukma paricchadāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674387 (0.004):
lālito nitarāṃ pitrā nyavasad divi devavat // BhP_04.09.060 // / payaḥ phena nibhāḥ śayyā dāntā rukma paricchadāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809676 (0.004):
maṇi stambha śatopetaṃ mahendra bhavanaṃ yathā // BhP_10.81.028 // / payaḥ phena nibhāḥ śayyā dāntā rukma paricchadāḥ /
BhP_04.09.061/2 āsanāni mahārhāṇi yatra raukmā upaskarāḥ / BhP_04.09.062/1 yatra sphaṭika-kuḍyeṣu mahā-mārakateṣu ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674395 (0.003):
payaḥ phena nibhāḥ śayyā dāntā rukma paricchadāḥ / / āsanāni mahārhāṇi yatra raukmā upaskarāḥ // BhP_04.09.061 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413703 (0.018):
BhP_10.81.031/1 svaccha sphaṭika kuḍyeṣu mahā mārakateṣu ca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418688 (0.018):
BhP_03.33.017/1 svaccha-sphaṭika-kuḍyeṣu mahā-mārakateṣu ca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418678 (0.020):
BhP_03.33.016/1 payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā dāntā rukma-paricchadāḥ / BhP_03.33.016/2 āsanāni ca haimāni susparśāstaraṇāni ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666891 (0.035):
payaḥ phena nibhāḥ śayyā dāntā rukma paricchadāḥ / / āsanāni ca haimāni susparśāstaraṇāni ca // BhP_03.33.016 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666900 (0.053):
āsanāni ca haimāni susparśāstaraṇāni ca // BhP_03.33.016 // / svaccha sphaṭika kuḍyeṣu mahā mārakateṣu ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809697 (0.053):
muktādāma vilambīni vitānāni dyumanti ca // BhP_10.81.030 // / svaccha sphaṭika kuḍyeṣu mahā mārakateṣu ca /
BhP_04.09.062/2 maṇi-pradīpā ābhānti lalanā-ratna-saṃyutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674402 (0.0):
yatra sphaṭika kuḍyeṣu mahā mārakateṣu ca / / maṇi pradīpā ābhānti lalanā ratna saṃyutāḥ // BhP_04.09.062 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418695 (0.017):
BhP_03.33.017/1 svaccha-sphaṭika-kuḍyeṣu mahā-mārakateṣu ca / BhP_03.33.017/2 ratna-pradīpā ābhānti lalanā ratna-saṃyutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666907 (0.021):
svaccha sphaṭika kuḍyeṣu mahā mārakateṣu ca / / ratna pradīpā ābhānti lalanā ratna saṃyutāḥ // BhP_03.33.017 //
BhP_04.09.063/1 udyānāni ca ramyāṇi vicitrair amara-drumaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674407 (0.0):
maṇi pradīpā ābhānti lalanā ratna saṃyutāḥ // BhP_04.09.062 // / udyānāni ca ramyāṇi vicitrair amara drumaiḥ /
BhP_04.09.063/2 kūjad-vihaṅga-mithunair gāyan-matta-madhuvrataiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674414 (0.0):
udyānāni ca ramyāṇi vicitrair amara drumaiḥ / / kūjad vihaṅga mithunair gāyan matta madhuvrataiḥ // BhP_04.09.063 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377346 (0.018):
BhP_08.15.012/3 kūjadvihaṅgamithunairgāyanmattamadhuvrataiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2737644 (0.018):
ramyāmupavanodyānaiḥ śrīmadbhirnandanādibhiḥ / / kūjadvihaṅgamithunairgāyanmattamadhuvrataiḥ // BhP_08.15.012 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418708 (0.024):
BhP_03.33.018/1 gṛhodyānaṃ kusumitai ramyaṃ bahv-amara-drumaiḥ / BhP_03.33.018/2 kūjad-vihaṅga-mithunaṃ gāyan-matta-madhuvratam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666919 (0.024):
gṛhodyānaṃ kusumitai ramyaṃ bahv amara drumaiḥ / / kūjad vihaṅga mithunaṃ gāyan matta madhuvratam // BhP_03.33.018 //
BhP_04.09.064/1 vāpyo vaidūrya-sopānāḥ padmotpala-kumud-vatīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674422 (0.0):
kūjad vihaṅga mithunair gāyan matta madhuvrataiḥ // BhP_04.09.063 // / vāpyo vaidūrya sopānāḥ padmotpala kumud vatīḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521585 (0.039):
BhP_04.06.031/1 vaidūrya-kṛta-sopānā vāpya utpala-mālinīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670575 (0.044):
adhi puṇyajana strīṇāṃ muhur unmathayan manaḥ // BhP_04.06.030 // / vaidūrya kṛta sopānā vāpya utpala mālinīḥ /
BhP_04.09.064/2 haṃsa-kāraṇḍava-kulair juṣṭāś cakrāhva-sārasaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674430 (0.0):
vāpyo vaidūrya sopānāḥ padmotpala kumud vatīḥ / / haṃsa kāraṇḍava kulair juṣṭāś cakrāhva sārasaiḥ // BhP_04.09.064 //
BhP_04.09.065/1 uttānapādo rājarṣiḥ prabhāvaṃ tanayasya tam / BhP_04.09.065/2 śrutvā dṛṣṭvādbhutatamaṃ prapede vismayaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674440 (0.0):
haṃsa kāraṇḍava kulair juṣṭāś cakrāhva sārasaiḥ // BhP_04.09.064 // / uttānapādo rājarṣiḥ prabhāvaṃ tanayasya tam /
BhP_04.09.066/1 vīkṣyoḍha-vayasaṃ taṃ ca prakṛtīnāṃ ca sammatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674446 (0.004):
śrutvā dṛṣṭvādbhutatamaṃ prapede vismayaṃ param // BhP_04.09.065 // / vīkṣyoḍha vayasaṃ taṃ ca prakṛtīnāṃ ca sammatam /
BhP_04.09.066/2 anurakta-prajaṃ rājā dhruvaṃ cakre bhuvaḥ patim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674453 (0.0):
vīkṣyoḍha vayasaṃ taṃ ca prakṛtīnāṃ ca sammatam / / anurakta prajaṃ rājā dhruvaṃ cakre bhuvaḥ patim // BhP_04.09.066 //
BhP_04.09.067/1 ātmānaṃ ca pravayasam ākalayya viśāmpatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674459 (0.005):
anurakta prajaṃ rājā dhruvaṃ cakre bhuvaḥ patim // BhP_04.09.066 // / ātmānaṃ ca pravayasam ākalayya viśāmpatiḥ /
BhP_04.09.067/2 vanaṃ viraktaḥ prātiṣṭhad vimṛśann ātmano gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674465 (0.0):
ātmānaṃ ca pravayasam ākalayya viśāmpatiḥ / / vanaṃ viraktaḥ prātiṣṭhad vimṛśann ātmano gatim // BhP_04.09.067 //
BhP_04.10.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.10.001/1 prajāpater duhitaraṃ śiśumārasya vai dhruvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674474 (0.0):
vanaṃ viraktaḥ prātiṣṭhad vimṛśann ātmano gatim // BhP_04.09.067 // / BhP_04.10.001/0 maitreya uvāca
BhP_04.10.001/2 upayeme bhramiṃ nāma tat-sutau kalpa-vatsarau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674481 (0.0):
prajāpater duhitaraṃ śiśumārasya vai dhruvaḥ / / upayeme bhramiṃ nāma tat sutau kalpa vatsarau // BhP_04.10.001 //
BhP_04.10.002/1 ilāyām api bhāryāyāṃ vāyoḥ putryāṃ mahā-balaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674487 (0.0):
upayeme bhramiṃ nāma tat sutau kalpa vatsarau // BhP_04.10.001 // / ilāyām api bhāryāyāṃ vāyoḥ putryāṃ mahā balaḥ /
BhP_04.10.002/2 putram utkala-nāmānaṃ yoṣid-ratnam ajījanat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674494 (0.0):
ilāyām api bhāryāyāṃ vāyoḥ putryāṃ mahā balaḥ / / putram utkala nāmānaṃ yoṣid ratnam ajījanat // BhP_04.10.002 //
BhP_04.10.003/1 uttamas tv akṛtodvāho mṛgayāyāṃ balīyasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674500 (0.006):
putram utkala nāmānaṃ yoṣid ratnam ajījanat // BhP_04.10.002 // / uttamas tv akṛtodvāho mṛgayāyāṃ balīyasā /
BhP_04.10.003/2 hataḥ puṇya-janenādrau tan-mātāsya gatiṃ gatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674508 (0.0):
uttamas tv akṛtodvāho mṛgayāyāṃ balīyasā / / hataḥ puṇya janenādrau tan mātāsya gatiṃ gatā // BhP_04.10.003 //
BhP_04.10.004/1 dhruvo bhrātṛ-vadhaṃ śrutvā kopāmarṣa-śucārpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674515 (1.192):
hataḥ puṇya janenādrau tan mātāsya gatiṃ gatā // BhP_04.10.003 // / dhruvo bhrātṛ vadhaṃ śrutvā kopāmarṣa śucārpitaḥ /
BhP_04.10.004/2 jaitraṃ syandanam āsthāya gataḥ puṇya-janālayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674524 (1.192):
dhruvo bhrātṛ vadhaṃ śrutvā kopāmarṣa śucārpitaḥ / / jaitraṃ syandanam āsthāya gataḥ puṇya janālayam // BhP_04.10.004 //
BhP_04.10.005/1 gatvodīcīṃ diśaṃ rājā rudrānucara-sevitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674532 (0.0):
jaitraṃ syandanam āsthāya gataḥ puṇya janālayam // BhP_04.10.004 // / gatvodīcīṃ diśaṃ rājā rudrānucara sevitām /
BhP_04.10.005/2 dadarśa himavad-droṇyāṃ purīṃ guhyaka-saṅkulām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674538 (0.0):
gatvodīcīṃ diśaṃ rājā rudrānucara sevitām / / dadarśa himavad droṇyāṃ purīṃ guhyaka saṅkulām // BhP_04.10.005 //
BhP_04.10.006/1 dadhmau śaṅkhaṃ bṛhad-bāhuḥ khaṃ diśaś cānunādayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674546 (0.0):
dadarśa himavad droṇyāṃ purīṃ guhyaka saṅkulām // BhP_04.10.005 // / dadhmau śaṅkhaṃ bṛhad bāhuḥ khaṃ diśaś cānunādayan /
BhP_04.10.006/2 yenodvigna-dṛśaḥ kṣattar upadevyo 'trasan bhṛśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674553 (0.0):
dadhmau śaṅkhaṃ bṛhad bāhuḥ khaṃ diśaś cānunādayan / / yenodvigna dṛśaḥ kṣattar upadevyo 'trasan bhṛśam // BhP_04.10.006 //
BhP_04.10.007/1 tato niṣkramya balina upadeva-mahā-bhaṭāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674560 (0.0):
yenodvigna dṛśaḥ kṣattar upadevyo 'trasan bhṛśam // BhP_04.10.006 // / tato niṣkramya balina upadeva mahā bhaṭāḥ /
BhP_04.10.007/2 asahantas tan-ninādam abhipetur udāyudhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674565 (0.004):
tato niṣkramya balina upadeva mahā bhaṭāḥ / / asahantas tan ninādam abhipetur udāyudhāḥ // BhP_04.10.007 //
BhP_04.10.008/1 sa tān āpatato vīra ugra-dhanvā mahā-rathaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674573 (0.0):
asahantas tan ninādam abhipetur udāyudhāḥ // BhP_04.10.007 // / sa tān āpatato vīra ugra dhanvā mahā rathaḥ /
BhP_04.10.008/2 ekaikaṃ yugapat sarvān ahan bāṇais tribhis tribhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674580 (0.0):
sa tān āpatato vīra ugra dhanvā mahā rathaḥ / / ekaikaṃ yugapat sarvān ahan bāṇais tribhis tribhiḥ // BhP_04.10.008 //
BhP_04.10.009/1 te vai lalāṭa-lagnais tair iṣubhiḥ sarva eva hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674586 (0.005):
ekaikaṃ yugapat sarvān ahan bāṇais tribhis tribhiḥ // BhP_04.10.008 // / te vai lalāṭa lagnais tair iṣubhiḥ sarva eva hi /
BhP_04.10.009/2 matvā nirastam ātmānam āśaṃsan karma tasya tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674591 (0.006):
te vai lalāṭa lagnais tair iṣubhiḥ sarva eva hi / / matvā nirastam ātmānam āśaṃsan karma tasya tat // BhP_04.10.009 //
BhP_04.10.010/1 te 'pi cāmum amṛṣyantaḥ pāda-sparśam ivoragāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674597 (0.006):
matvā nirastam ātmānam āśaṃsan karma tasya tat // BhP_04.10.009 // / te 'pi cāmum amṛṣyantaḥ pāda sparśam ivoragāḥ /
BhP_04.10.010/2 śarair avidhyan yugapad dvi-guṇaṃ pracikīrṣavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674603 (0.0):
te 'pi cāmum amṛṣyantaḥ pāda sparśam ivoragāḥ / / śarair avidhyan yugapad dvi guṇaṃ pracikīrṣavaḥ // BhP_04.10.010 //
BhP_04.10.011/1 tataḥ parigha-nistriṃśaiḥ prāsaśūla-paraśvadhaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674611 (0.0):
śarair avidhyan yugapad dvi guṇaṃ pracikīrṣavaḥ // BhP_04.10.010 // / tataḥ parigha nistriṃśaiḥ prāsaśūla paraśvadhaiḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374616 (0.037):
BhP_08.10.036/1 bhuśuṇḍibhiścakragadarṣṭipaṭṭiśaiḥ śaktyulmukaiḥ / prāsaparaśvadhairapi / BhP_08.10.036/3 nistriṃśabhallaiḥ parighaiḥ samudgaraiḥ sabhindipālaiśca
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 691623 (0.042):
te 'sicarmagadābhiś ca $ parighaprāsatomaraiḥ / HV_App.I,42B.1554 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22177173 (0.042):
te 'sicarmagadābhiś ca parighaprāsatomaraiḥ / HV_App.I,42B.1554 /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735110 (0.044):
bhuśuṇḍibhiścakragadarṣṭipaṭṭiśaiḥ śaktyulmukaiḥ prāsaparaśvadhairapi / / nistriṃśabhallaiḥ parighaiḥ samudgaraiḥ sabhindipālaiśca śirāṃsi cicchiduḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521137 (0.053):
BhP_04.06.001/2 śūla-paṭṭiśa-nistriṃśa- gadā-parigha-mudgaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670156 (0.053):
śūla paṭṭiśa nistriṃśa gadā parigha mudgaraiḥ // BhP_04.06.001 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 691487 (0.053):
gadātomaranistriṃśa+ $ śaktiśūlaparaśvadhāḥ / HV_App.I,42B.1538 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22177037 (0.053):
gadātomaranistriṃśa+ śaktiśūlaparaśvadhāḥ / HV_App.I,42B.1538 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 689932 (0.053):
te 'sicarmagadāśakti+ $ parighaprāsatomaraiḥ / HV_App.I,42B.1373 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22175482 (0.053):
te 'sicarmagadāśakti+ parighaprāsatomaraiḥ / HV_App.I,42B.1373 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16320835 (0.054):
parighaprāsatomaraiḥ HV_App.I,42B.1373b / parighaprāsatomaraiḥ HV_App.I,42B.1554b
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm07u.htm.txt) 11480121 (0.054):
tataḥ parighanistriṃśaśataghniprāsamudgarāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6403563 (0.054):
BhP_10.66.016/1 śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ / BhP_10.66.016/3 asibhiḥ paṭṭiśair bāṇaiḥ prāharann arayo harim
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16440223 (0.055):
śaktitomaranistriṃśair HV_App.I,41.1008a / śaktitomarapaṭṭiśaiḥ HV_App.I,42B.1721b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25162958 (0.057):
śaktyṛṣṭiparaśuprāsair HV_App.I,42B.873**42:3a / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ HV_App.I,24.119a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16440311 (0.058):
śaktiśūlaparaśvadhāḥ HV_App.I,42B.1538b / śaktiśūlaparaśvadhaiḥ HV_App.I,42B.1710b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25088321 (0.059):
parighaprāsatomaraiḥ HV_App.I,42B.1373b / parighaprāsatomaraiḥ HV_App.I,42B.1554b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 635012 (0.059):
saśaktiparighaprāsa+ $ paraśvadhasamākulaiḥ / HV_App.I,31.3165 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22120570 (0.059):
saśaktiparighaprāsa+ paraśvadhasamākulaiḥ / HV_App.I,31.3165 /
BhP_04.10.011/2 śakty-ṛṣṭibhir bhuśuṇḍībhiś citra-vājaiḥ śarair api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674616 (0.0):
tataḥ parigha nistriṃśaiḥ prāsaśūla paraśvadhaiḥ / / śakty ṛṣṭibhir bhuśuṇḍībhiś citra vājaiḥ śarair api // BhP_04.10.011 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25162958 (0.038):
śaktyṛṣṭiparaśuprāsair HV_App.I,42B.873**42:3a / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ HV_App.I,24.119a
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6403563 (0.045):
BhP_10.66.016/1 śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ / BhP_10.66.016/3 asibhiḥ paṭṭiśair bāṇaiḥ prāharann arayo harim
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20210294 (0.047):
07,072.017a asimārgān bahuvidhān vicerus tāvakā raṇe / 07,072.017c ṛṣṭibhiḥ śaktibhiḥ prāsaiḥ śūlatomarapaṭṭiśaiḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13816179 (0.051):
prāśnikaiḥ samudāhṛtaḥ HV_75.12d / prāsaśaktyṛṣṭitomaraiḥ HV_91.44*1049B:3b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16346696 (0.052):
prāsamudgarahastāś ca HV_App.I,42B.2882a / prāsaśaktyṛṣṭitomaraiḥ HV_App.I,25.43b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 568235 (0.052):
yuddhaṃ cakrur mahāghoraṃ $ prāsaśaktyṛṣṭitomaraiḥ // HV_App.I,25.43 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22053790 (0.052):
yuddhaṃ cakrur mahāghoraṃ prāsaśaktyṛṣṭitomaraiḥ // HV_App.I,25.43 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16440456 (0.054):
śaktyṛṣṭiparaśuprāsair **HV_App.I,42B.873**42:3a / śaktyṛṣṭiprāsabāṇaughān HV_81.101c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567168 (0.057):
lambodarā jaghaninaḥ $ piṅgākṣā viśvarūpiṇaḥ // HV_App.I,24.118 // / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ $ prāsacarmāsipāṇayaḥ // HV_App.I,24.119 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052724 (0.057):
lambodarā jaghaninaḥ piṅgākṣā viśvarūpiṇaḥ // HV_App.I,24.118 // / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ prāsacarmāsipāṇayaḥ // HV_App.I,24.119 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23723237 (0.058):
tataḥ śaraiḥ śaktibhiraṅkurvaraiḥ paraśvadhaiḥ śūlabhuśuṇḍipaṭṭiśaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2800293 (0.059):
śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ / / asibhiḥ paṭṭiśair bāṇaiḥ prāharann arayo harim // BhP_10.66.016 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374615 (0.059):
BhP_08.10.036/1 bhuśuṇḍibhiścakragadarṣṭipaṭṭiśaiḥ śaktyulmukaiḥ / prāsaparaśvadhairapi / BhP_08.10.036/3 nistriṃśabhallaiḥ parighaiḥ samudgaraiḥ sabhindipālaiśca
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037562 (0.064):
6.032.028a te gadābhiḥ pradīptābhiḥ śaktiśūlaparaśvadhaiḥ / 6.032.028c nijaghnur vānarān ghorāḥ kathayantaḥ svavikramān
BhP_04.10.012/1 abhyavarṣan prakupitāḥ sarathaṃ saha-sārathim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674623 (0.0):
śakty ṛṣṭibhir bhuśuṇḍībhiś citra vājaiḥ śarair api // BhP_04.10.011 // / abhyavarṣan prakupitāḥ sarathaṃ saha sārathim /
BhP_04.10.012/2 icchantas tat pratīkartum ayutānāṃ trayodaśa / BhP_04.10.013/1 auttānapādiḥ sa tadā śastra-varṣeṇa bhūriṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674634 (0.0):
abhyavarṣan prakupitāḥ sarathaṃ saha sārathim / / icchantas tat pratīkartum ayutānāṃ trayodaśa // BhP_04.10.012 //
BhP_04.10.013/2 na evādṛśyatācchanna āsāreṇa yathā giriḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674639 (0.004):
auttānapādiḥ sa tadā śastra varṣeṇa bhūriṇā / / na evādṛśyatācchanna āsāreṇa yathā giriḥ // BhP_04.10.013 //
BhP_04.10.014/1 hāhā-kāras tadaivāsīt siddhānāṃ divi paśyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674647 (0.0):
na evādṛśyatācchanna āsāreṇa yathā giriḥ // BhP_04.10.013 // / hāhā kāras tadaivāsīt siddhānāṃ divi paśyatām /
BhP_04.10.014/2 hato 'yaṃ mānavaḥ sūryo magnaḥ puṇya-janārṇave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674654 (0.0):
hāhā kāras tadaivāsīt siddhānāṃ divi paśyatām / / hato 'yaṃ mānavaḥ sūryo magnaḥ puṇya janārṇave // BhP_04.10.014 //
BhP_04.10.015/1 nadatsu yātudhāneṣu jaya-kāśiṣv atho mṛdhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674661 (0.0):
hato 'yaṃ mānavaḥ sūryo magnaḥ puṇya janārṇave // BhP_04.10.014 // / nadatsu yātudhāneṣu jaya kāśiṣv atho mṛdhe /
BhP_04.10.015/2 udatiṣṭhad rathas tasya nīhārād iva bhāskaraḥ / BhP_04.10.016/1 dhanur visphūrjayan divyaṃ dviṣatāṃ khedam udvahan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674672 (0.0):
nadatsu yātudhāneṣu jaya kāśiṣv atho mṛdhe / / udatiṣṭhad rathas tasya nīhārād iva bhāskaraḥ // BhP_04.10.015 //
BhP_04.10.016/2 astraughaṃ vyadhamad bāṇair ghanānīkam ivānilaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674680 (0.0):
dhanur visphūrjayan divyaṃ dviṣatāṃ khedam udvahan / / astraughaṃ vyadhamad bāṇair ghanānīkam ivānilaḥ // BhP_04.10.016 //
BhP_04.10.017/1 tasya te cāpa-nirmuktā bhittvā varmāṇi rakṣasām / BhP_04.10.017/2 kāyān āviviśus tigmā girīn aśanayo yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674690 (0.0):
astraughaṃ vyadhamad bāṇair ghanānīkam ivānilaḥ // BhP_04.10.016 // / tasya te cāpa nirmuktā bhittvā varmāṇi rakṣasām /
BhP_04.10.018/1 bhallaiḥ sañchidyamānānāṃ śirobhiś cāru-kuṇḍalaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674696 (0.0):
kāyān āviviśus tigmā girīn aśanayo yathā // BhP_04.10.017 // / bhallaiḥ sañchidyamānānāṃ śirobhiś cāru kuṇḍalaiḥ /
BhP_04.10.018/2 ūrubhir hema-tālābhair dorbhir valaya-valgubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674704 (0.0):
bhallaiḥ sañchidyamānānāṃ śirobhiś cāru kuṇḍalaiḥ / / ūrubhir hema tālābhair dorbhir valaya valgubhiḥ // BhP_04.10.018 //
BhP_04.10.019/1 hāra-keyūra-mukuṭair uṣṇīṣaiś ca mahā-dhanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674710 (5.960):
ūrubhir hema tālābhair dorbhir valaya valgubhiḥ // BhP_04.10.018 // / hāra keyūra mukuṭair uṣṇīṣaiś ca mahā dhanaiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21085660 (0.063):
suvarṇābharaṇair divyair hāra keyūra kuṇḍalaiḥ | / mukuṭaiḥ kaṭakādyaiś ca yo viṣṇuṃ pūjayen naraḥ // Hbhv_6.283 //
BhP_04.10.019/2 āstṛtās tā raṇa-bhuvo rejur vīra-mano-harāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674717 (0.0):
hāra keyūra mukuṭair uṣṇīṣaiś ca mahā dhanaiḥ / / āstṛtās tā raṇa bhuvo rejur vīra mano harāḥ // BhP_04.10.019 //
BhP_04.10.020/1 hatāvaśiṣṭā itare raṇājirād rakṣo-gaṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674726 (0.0):
āstṛtās tā raṇa bhuvo rejur vīra mano harāḥ // BhP_04.10.019 // / hatāvaśiṣṭā itare raṇājirād rakṣo gaṇāḥ kṣatriya varya sāyakaiḥ /
kṣatriya-varya-sāyakaiḥ / BhP_04.10.020/2 prāyo vivṛkṇāvayavā vidudruvur mṛgendra-vikrīḍita-yūthapā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674732 (0.0):
hatāvaśiṣṭā itare raṇājirād rakṣo gaṇāḥ kṣatriya varya sāyakaiḥ /
BhP_04.10.021/1 apaśyamānaḥ sa tadātatāyinaṃ mahā-mṛdhe kañcana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674743 (0.0):
BhP_04.10.020 // / apaśyamānaḥ sa tadātatāyinaṃ mahā mṛdhe kañcana mānavottamaḥ /
mānavottamaḥ / BhP_04.10.021/2 purīṃ didṛkṣann api nāviśad dviṣāṃ na māyināṃ veda
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674754 (0.0):
apaśyamānaḥ sa tadātatāyinaṃ mahā mṛdhe kañcana mānavottamaḥ /
cikīrṣitaṃ janaḥ / BhP_04.10.022/1 iti bruvaṃś citra-rathaḥ sva-sārathiṃ yattaḥ pareṣāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674764 (0.0):
purīṃ didṛkṣann api nāviśad dviṣāṃ na māyināṃ veda cikīrṣitaṃ janaḥ //
pratiyoga-śaṅkitaḥ / BhP_04.10.022/2 śuśrāva śabdaṃ jaladher iveritaṃ nabhasvato dikṣu rajo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674772 (0.0):
iti bruvaṃś citra rathaḥ sva sārathiṃ yattaḥ pareṣāṃ pratiyoga śaṅkitaḥ /
'nvadṛśyata / BhP_04.10.023/1 kṣaṇenācchāditaṃ vyoma ghanānīkena sarvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674780 (0.0):
śuśrāva śabdaṃ jaladher iveritaṃ nabhasvato dikṣu rajo 'nvadṛśyata // / BhP_04.10.022 // / kṣaṇenācchāditaṃ vyoma ghanānīkena sarvataḥ /
BhP_04.10.023/2 visphurat-taḍitā dikṣu trāsayat-stanayitnunā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674785 (0.004):
kṣaṇenācchāditaṃ vyoma ghanānīkena sarvataḥ / / visphurat taḍitā dikṣu trāsayat stanayitnunā // BhP_04.10.023 //
BhP_04.10.024/1 vavṛṣū rudhiraughāsṛk- pūya-viṇ-mūtra-medasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674793 (0.0):
visphurat taḍitā dikṣu trāsayat stanayitnunā // BhP_04.10.023 // / vavṛṣū rudhiraughāsṛk pūya viṇ mūtra medasaḥ /
BhP_04.10.024/2 nipetur gaganād asya kabandhāny agrato 'nagha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674798 (0.021):
vavṛṣū rudhiraughāsṛk pūya viṇ mūtra medasaḥ / / nipetur gaganād asya kabandhāny agrato 'nagha // BhP_04.10.024 //
BhP_04.10.025/1 tataḥ khe 'dṛśyata girir nipetuḥ sarvato-diśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674806 (0.0):
nipetur gaganād asya kabandhāny agrato 'nagha // BhP_04.10.024 // / tataḥ khe 'dṛśyata girir nipetuḥ sarvato diśam /
BhP_04.10.025/2 gadā-parigha-nistriṃśa- musalāḥ sāśma-varṣiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674814 (5.960):
tataḥ khe 'dṛśyata girir nipetuḥ sarvato diśam / / gadā parigha nistriṃśa musalāḥ sāśma varṣiṇaḥ // BhP_04.10.025 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521138 (0.050):
BhP_04.06.001/2 śūla-paṭṭiśa-nistriṃśa- gadā-parigha-mudgaraiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16212383 (0.052):
gadāparighatomaraiḥ HV_112.64b / gadāparighanistriṃśa+ HV_App.I,42B.1871a
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670157 (0.053):
śūla paṭṭiśa nistriṃśa gadā parigha mudgaraiḥ // BhP_04.06.001 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25020454 (0.053):
gadāpaṭṭisaśūladhṛk HV_App.I,42B.1734b / gadāparighanistriṃśa+ HV_App.I,42B.1871a
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23456307 (0.064):
prayayau pārijātārtham % indro yodhayituṃ dvija // ViP_5,30.51 // / tataḥ parighanistriṃśa $ gadāśūlavarāyudhāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5162967 (0.064):
prayayau pārijātārtham indro yodhayituṃ dvija // ViP_5,30.51 // / tataḥ parighanistriṃśagadāśūlavarāyudhāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10174992 (0.064):
prayayau pārijātārthamindroyoddhuṃ dvijottama // ViP_5,30.53 // / tataḥ parighanistriṃśagadāśūlavarāyudhāḥ /
BhP_04.10.026/1 ahayo 'śani-niḥśvāsā vamanto 'gniṃ ruṣākṣibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674821 (0.0):
gadā parigha nistriṃśa musalāḥ sāśma varṣiṇaḥ // BhP_04.10.025 // / ahayo 'śani niḥśvāsā vamanto 'gniṃ ruṣākṣibhiḥ /
BhP_04.10.026/2 abhyadhāvan gajā mattāḥ siṃha-vyāghrāś ca yūthaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674827 (0.0):
ahayo 'śani niḥśvāsā vamanto 'gniṃ ruṣākṣibhiḥ / / abhyadhāvan gajā mattāḥ siṃha vyāghrāś ca yūthaśaḥ // BhP_04.10.026 //
BhP_04.10.027/1 samudra ūrmibhir bhīmaḥ plāvayan sarvato bhuvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674834 (5.960):
abhyadhāvan gajā mattāḥ siṃha vyāghrāś ca yūthaśaḥ // BhP_04.10.026 // / samudra ūrmibhir bhīmaḥ plāvayan sarvato bhuvam /
BhP_04.10.027/2 āsasāda mahā-hrādaḥ kalpānta iva bhīṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674840 (0.0):
samudra ūrmibhir bhīmaḥ plāvayan sarvato bhuvam / / āsasāda mahā hrādaḥ kalpānta iva bhīṣaṇaḥ // BhP_04.10.027 //
BhP_04.10.028/1 evaṃ-vidhāny anekāni trāsanāny amanasvinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674846 (0.0):
āsasāda mahā hrādaḥ kalpānta iva bhīṣaṇaḥ // BhP_04.10.027 // / evaṃ vidhāny anekāni trāsanāny amanasvinām /
BhP_04.10.028/2 sasṛjus tigma-gataya āsuryā māyayāsurāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674852 (1.788):
evaṃ vidhāny anekāni trāsanāny amanasvinām / / sasṛjus tigma gataya āsuryā māyayāsurāḥ // BhP_04.10.028 //
BhP_04.10.029/1 dhruve prayuktām asurais tāṃ māyām atidustarām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674858 (0.004):
sasṛjus tigma gataya āsuryā māyayāsurāḥ // BhP_04.10.028 // / dhruve prayuktām asurais tāṃ māyām atidustarām /
BhP_04.10.029/2 niśamya tasya munayaḥ śam āśaṃsan samāgatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674865 (0.004):
dhruve prayuktām asurais tāṃ māyām atidustarām / / niśamya tasya munayaḥ śam āśaṃsan samāgatāḥ // BhP_04.10.029 //
BhP_04.10.030/0 munaya ūcuḥ / BhP_04.10.030/1 auttānapāda bhagavāṃs tava śārṅgadhanvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674871 (0.0):
niśamya tasya munayaḥ śam āśaṃsan samāgatāḥ // BhP_04.10.029 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22518787 (0.055):
BhP_04.01.055/2 devā brahmādayaḥ sarve upatasthur abhiṣṭavaiḥ / BhP_04.01.056/0 devā ūcuḥ / BhP_04.01.056/1 yo māyayā viracitaṃ nijayātmanīdaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412010 (0.057):
BhP_10.78.037/3 ajānatas tv apacitiṃ yathā me cintyatāṃ budhāḥ / BhP_10.78.038/0 ṛṣaya ūcuḥ / BhP_10.78.038/1 ilvalasya suto ghoro balvalo nāma dānavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667942 (0.059):
devā brahmādayaḥ sarve upatasthur abhiṣṭavaiḥ // BhP_04.01.055 // / BhP_04.01.056/0 devā ūcuḥ / yo māyayā viracitaṃ nijayātmanīdaṃ $ khe rūpa bhedam iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808120 (0.060):
ajānatas tv apacitiṃ yathā me cintyatāṃ budhāḥ // BhP_10.78.037 // / BhP_10.78.038/0 ṛṣaya ūcuḥ / ilvalasya suto ghoro balvalo nāma dānavaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22522947 (0.061):
BhP_04.07.044/4 yuṣmat-kathāmṛta-niṣevaka udvyudasyet / BhP_04.07.045/0 brāhmaṇā ūcuḥ / BhP_04.07.045/1 tvaṃ kratus tvaṃ havis tvaṃ hutāśaḥ svayaṃ tvaṃ hi mantraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671842 (0.062):
udvyudasyet // BhP_04.07.044 //* / BhP_04.07.045/0 brāhmaṇā ūcuḥ / tvaṃ kratus tvaṃ havis tvaṃ hutāśaḥ svayaṃ tvaṃ hi mantraḥ
BhP_04.10.030/2 devaḥ kṣiṇotv avanatārti-haro vipakṣān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674877 (0.0):
auttānapāda bhagavāṃs tava śārṅgadhanvā $ devaḥ kṣiṇotv avanatārti haro
BhP_04.10.030/3 yan-nāmadheyam abhidhāya niśamya cāddhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674882 (0.033):
auttānapāda bhagavāṃs tava śārṅgadhanvā $ devaḥ kṣiṇotv avanatārti haro / vipakṣān & / yan nāmadheyam abhidhāya niśamya cāddhā % loko 'ñjasā tarati dustaram aṅga
BhP_04.10.030/4 loko 'ñjasā tarati dustaram aṅga mṛtyum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674888 (1.192):
yan nāmadheyam abhidhāya niśamya cāddhā % loko 'ñjasā tarati dustaram aṅga
BhP_04.11.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.11.001/1 niśamya gadatām evam ṛṣīṇāṃ dhanuṣi dhruvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674897 (5.960):
yan nāmadheyam abhidhāya niśamya cāddhā % loko 'ñjasā tarati dustaram aṅga / mṛtyum // BhP_04.10.030 //* / BhP_04.11.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2666621 (0.039):
yo vābhidhatte mac cittaḥ sa hy eti padavīṃ ca me // BhP_03.32.043 // / BhP_03.33.001/0 maitreya uvāca / evaṃ niśamya kapilasya vaco janitrīsā kardamasya dayitā kila devahūtiḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418392 (0.040):
BhP_03.32.043/2 yo vābhidhatte mac-cittaḥ sa hy eti padavīṃ ca me / BhP_03.33.001/0 maitreya uvāca / BhP_03.33.001/1 evaṃ niśamya kapilasya vaco janitrīsā kardamasya dayitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2656198 (0.046):
ihārthaḥ // BhP_03.16.037 //* / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca / niśamyātma bhuvā gītaṃ kāraṇaṃ śaṅkayojjhitāḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407177 (0.049):
BhP_03.16.037/4 tatrāsmadīya-vimṛśena kiyān ihārthaḥ / BhP_03.17.002/0 maitreya uvāca / BhP_03.17.001/1 niśamyātma-bhuvā gītaṃ kāraṇaṃ śaṅkayojjhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675854 (0.052):
upasthāpitam āyuṣmann adhiroḍhuṃ tvam arhasi // BhP_04.12.027 // / BhP_04.12.028/0 maitreya uvāca / niśamya vaikuṇṭha niyojya mukhyayor madhu cyutaṃ vācam urukrama priyaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527260 (0.060):
BhP_04.12.027/2 upasthāpitam āyuṣmann adhiroḍhuṃ tvam arhasi / BhP_04.12.028/0 maitreya uvāca / BhP_04.12.028/1 niśamya vaikuṇṭha-niyojya-mukhyayor madhu-cyutaṃ vācam
BhP_04.11.001/2 sandadhe 'stram upaspṛśya yan nārāyaṇa-nirmitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674903 (1.788):
niśamya gadatām evam ṛṣīṇāṃ dhanuṣi dhruvaḥ / / sandadhe 'stram upaspṛśya yan nārāyaṇa nirmitam // BhP_04.11.001 //
BhP_04.11.001/1 sandhīyamāna etasmin māyā guhyaka-nirmitāḥ / BhP_04.11.001/1 kṣipraṃ vineśur vidura kleśā jñānodaye yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674914 (1.192):
sandadhe 'stram upaspṛśya yan nārāyaṇa nirmitam // BhP_04.11.001 // / sandhīyamāna etasmin māyā guhyaka nirmitāḥ /
BhP_04.11.001/1 tasyārṣāstraṃ dhanuṣi prayuñjataḥ suvarṇa-puṅkhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674921 (0.0):
kṣipraṃ vineśur vidura kleśā jñānodaye yathā // BhP_04.11.002 // / tasyārṣāstraṃ dhanuṣi prayuñjataḥ suvarṇa puṅkhāḥ kalahaṃsa vāsasaḥ /
kalahaṃsa-vāsasaḥ / BhP_04.11.001/1 viniḥsṛtā āviviśur dviṣad-balaṃ yathā vanaṃ bhīma-ravāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674930 (0.0):
tasyārṣāstraṃ dhanuṣi prayuñjataḥ suvarṇa puṅkhāḥ kalahaṃsa vāsasaḥ /
śikhaṇḍinaḥ / BhP_04.11.001/1 tais tigma-dhāraiḥ pradhane śilī-mukhair itas tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674939 (0.0):
viniḥsṛtā āviviśur dviṣad balaṃ yathā vanaṃ bhīma ravāḥ śikhaṇḍinaḥ // / BhP_04.11.003 // / tais tigma dhāraiḥ pradhane śilī mukhair itas tataḥ puṇya janā upadrutāḥ /
puṇya-janā upadrutāḥ / BhP_04.11.001/1 tam abhyadhāvan kupitā udāyudhāḥ suparṇam unnaddha-phaṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674949 (0.0):
tais tigma dhāraiḥ pradhane śilī mukhair itas tataḥ puṇya janā upadrutāḥ /
ivāhayaḥ / BhP_04.11.001/1 sa tān pṛṣatkair abhidhāvato mṛdhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674955 (0.0):
tam abhyadhāvan kupitā udāyudhāḥ suparṇam unnaddha phaṇā ivāhayaḥ // / BhP_04.11.004 //
nikṛtta-bāhūru-śirodharodarān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674960 (0.0):
sa tān pṛṣatkair abhidhāvato mṛdhe nikṛtta bāhūru śirodharodarān /
BhP_04.11.001/1 nināya lokaṃ param arka-maṇḍalaṃ vrajanti nirbhidya yam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674969 (0.0):
sa tān pṛṣatkair abhidhāvato mṛdhe nikṛtta bāhūru śirodharodarān / / nināya lokaṃ param arka maṇḍalaṃ vrajanti nirbhidya yam ūrdhva retasaḥ //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27630925 (0.0):
sa tān krameṇaiva nikṛttakandharāñcharottamairatra vidhāya vipraḥ | / nināya lokaṃ paramarkamaṇḍalaṃ vrajanti nirbhidya yamūrdhvaretasaḥ | 26.78
ūrdhva-retasaḥ / BhP_04.11.001/1 tān hanyamānān abhivīkṣya guhyakān anāgasaś citra-rathena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674977 (0.0):
nināya lokaṃ param arka maṇḍalaṃ vrajanti nirbhidya yam ūrdhva retasaḥ //
bhūriśaḥ / BhP_04.11.001/1 auttānapādiṃ kṛpayā pitāmaho manur jagādopagataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674985 (0.0):
tān hanyamānān abhivīkṣya guhyakān anāgasaś citra rathena bhūriśaḥ / / auttānapādiṃ kṛpayā pitāmaho manur jagādopagataḥ saharṣibhiḥ //
saharṣibhiḥ / BhP_04.11.001/1 manur uvāca / BhP_04.11.001/1 alaṃ vatsātiroṣeṇa tamo-dvāreṇa pāpmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674989 (0.0):
auttānapādiṃ kṛpayā pitāmaho manur jagādopagataḥ saharṣibhiḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674996 (0.0):
BhP_04.11.006 // / BhP_04.11.007/0 manur uvāca / alaṃ vatsātiroṣeṇa tamo dvāreṇa pāpmanā /
BhP_04.11.001/1 yena puṇya-janān etān avadhīs tvam anāgasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675003 (0.0):
alaṃ vatsātiroṣeṇa tamo dvāreṇa pāpmanā / / yena puṇya janān etān avadhīs tvam anāgasaḥ // BhP_04.11.007 //
BhP_04.11.001/1 nāsmat-kulocitaṃ tāta karmaitat sad-vigarhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675012 (0.0):
yena puṇya janān etān avadhīs tvam anāgasaḥ // BhP_04.11.007 // / nāsmat kulocitaṃ tāta karmaitat sad vigarhitam /
BhP_04.11.001/1 vadho yad upadevānām ārabdhas te 'kṛtainasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675019 (0.0):
nāsmat kulocitaṃ tāta karmaitat sad vigarhitam / / vadho yad upadevānām ārabdhas te 'kṛtainasām // BhP_04.11.008 //
BhP_04.11.001/1 nanv ekasyāparādhena prasaṅgād bahavo hatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675025 (1.192):
vadho yad upadevānām ārabdhas te 'kṛtainasām // BhP_04.11.008 // / nanv ekasyāparādhena prasaṅgād bahavo hatāḥ /
BhP_04.11.001/1 bhrātur vadhābhitaptena tvayāṅga bhrātṛ-vatsala
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675032 (0.0):
nanv ekasyāparādhena prasaṅgād bahavo hatāḥ / / bhrātur vadhābhitaptena tvayāṅga bhrātṛ vatsala // BhP_04.11.009 //
BhP_04.11.001/1 nāyaṃ mārgo hi sādhūnāṃ hṛṣīkeśānuvartinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675038 (0.006):
bhrātur vadhābhitaptena tvayāṅga bhrātṛ vatsala // BhP_04.11.009 // / nāyaṃ mārgo hi sādhūnāṃ hṛṣīkeśānuvartinām /
BhP_04.11.001/1 yad ātmānaṃ parāg gṛhya paśuvad bhūta-vaiśasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675046 (0.0):
nāyaṃ mārgo hi sādhūnāṃ hṛṣīkeśānuvartinām / / yad ātmānaṃ parāg gṛhya paśuvad bhūta vaiśasam // BhP_04.11.010 //
BhP_04.11.001/1 sarva-bhūtātma-bhāvena bhūtāvāsaṃ hariṃ bhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675054 (0.0):
yad ātmānaṃ parāg gṛhya paśuvad bhūta vaiśasam // BhP_04.11.010 // / sarva bhūtātma bhāvena bhūtāvāsaṃ hariṃ bhavān /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526863 (0.043):
BhP_04.12.005/1 tad gaccha dhruva bhadraṃ te bhagavantam adhokṣajam / BhP_04.12.005/2 sarva-bhūtātma-bhāvena sarva-bhūtātma-vigraham
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13003164 (0.056):
BhP_09.09.029/2 ārirādhayiṣurbrahma mahāpuruṣasaṃjñitam / BhP_09.09.029/3 sarvabhūtātmabhāvena bhūteṣv antarhitaṃ guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675485 (0.063):
tad gaccha dhruva bhadraṃ te bhagavantam adhokṣajam / / sarva bhūtātma bhāvena sarva bhūtātma vigraham // BhP_04.12.005 //
BhP_04.11.001/1 ārādhyāpa durārādhyaṃ viṣṇos tat paramaṃ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675060 (0.004):
sarva bhūtātma bhāvena bhūtāvāsaṃ hariṃ bhavān / / ārādhyāpa durārādhyaṃ viṣṇos tat paramaṃ padam // BhP_04.11.011 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545453 (0.052):
BhP_12.06.033/1 ta etad adhigacchanti viṣṇor yat paramaṃ padam / BhP_12.06.033/3 ahaṃ mameti daurjanyaṃ na yeṣāṃ deha-geha-jam
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16992360 (0.061):
yogaiś ca vividhair vipra yad viṣṇoḥ paramaṃ padam // SatvT_7.22 / na yānti mānavās tad vai nāmakīrtanamātrataḥ /
BhP_04.11.001/1 sa tvaṃ harer anudhyātas tat-puṃsām api sammataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675066 (5.960):
ārādhyāpa durārādhyaṃ viṣṇos tat paramaṃ padam // BhP_04.11.011 // / sa tvaṃ harer anudhyātas tat puṃsām api sammataḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545453 (0.013):
BhP_12.06.033/1 ta etad adhigacchanti viṣṇor yat paramaṃ padam / BhP_12.06.033/3 ahaṃ mameti daurjanyaṃ na yeṣāṃ deha-geha-jam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997926 (0.039):
śrī vidureṇa sudurlabhaṃ yat paramaṃ padaṃ harer [BhP 4.9.28] iti |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940722 (0.040):
prāpya na nivartante, yac ca sūryādir na bhāsayate, tad dhāma padaṃ / paramaṃ viṣṇor mama padam ||BhGS_15.6||
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10951348 (0.040):
anantaranirdiṣṭatvāttu kiṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padamitīdamiha vivakṣyate /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23389718 (0.042):
avyaktam avikāraṃ yat % tad viṣṇoḥ paramaṃ padam // ViP_1,9.50 // / na sthūlaṃ na ca sūkṣmaṃ yan $ na viśeṣaṇagocaram &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5096380 (0.042):
avyaktam avikāraṃ yat tad viṣṇoḥ paramaṃ padam // ViP_1,9.50 // / na sthūlaṃ na ca sūkṣmaṃ yan na viśeṣaṇagocaram /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10110175 (0.042):
avyaktamavikāraṃ yattadviṣṇoḥ paramaṃ padam // ViP_1,9.51 // / na sthulaṃ na ca sūkṣmaṃ yanna viśeṣaṇagocaram /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10110220 (0.042):
paśyanti praṇave cintyaṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // ViP_1,9.54 // / yanna devā na munayo na cāhaṃ na ca śaṅkaraḥ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13510573 (0.043):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_068.044 / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_093.019
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13510581 (0.043):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_093.020 / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_093.021
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13510589 (0.043):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_095.001 / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_103.065
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16992360 (0.044):
yogaiś ca vividhair vipra yad viṣṇoḥ paramaṃ padam // SatvT_7.22 / na yānti mānavās tad vai nāmakīrtanamātrataḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16820203 (0.045):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam BrP_51.58d / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam BrP_234.66b
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1139924 (0.046):
yad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_100.028 / na tad yajñair na dānena__Vdha_100.029
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395518 (0.048):
natāḥ sma tat paraṃ brahma % viṣṇor yat paramaṃ padam // ViP_1,14.38 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5102183 (0.048):
natāḥ sma tat paraṃ brahma viṣṇor yat paramaṃ padam // ViP_1,14.38 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10115809 (0.048):
natāḥsmatatparaṃ brahma viṣṇoryatparamaṃ padam // ViP_1,14.38 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054683 (0.051):
viṣṇor yat paramaṃ padam // Hbhv_1.146 // / atha śrī rāma mantrāṇāṃ māhātmyam
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13542395 (0.052):
yad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_100.028 / yad vṛṇoṣi dadāmi tat__Vdha_090.037
BhP_04.11.001/1 kathaṃ tv avadyaṃ kṛtavān anuśikṣan satāṃ vratam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675073 (0.0):
sa tvaṃ harer anudhyātas tat puṃsām api sammataḥ /
BhP_04.11.001/1 titikṣayā karuṇayā maitryā cākhila-jantuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675080 (0.004):
kathaṃ tv avadyaṃ kṛtavān anuśikṣan satāṃ vratam // BhP_04.11.012 // / titikṣayā karuṇayā maitryā cākhila jantuṣu /
BhP_04.11.001/1 samatvena ca sarvātmā bhagavān samprasīdati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675085 (0.007):
titikṣayā karuṇayā maitryā cākhila jantuṣu / / samatvena ca sarvātmā bhagavān samprasīdati // BhP_04.11.013 //
BhP_04.11.001/1 samprasanne bhagavati puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675090 (0.005):
samatvena ca sarvātmā bhagavān samprasīdati // BhP_04.11.013 // / samprasanne bhagavati puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ /
BhP_04.11.001/1 vimukto jīva-nirmukto brahma nirvāṇam ṛcchati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675096 (0.0):
samprasanne bhagavati puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ / / vimukto jīva nirmukto brahma nirvāṇam ṛcchati // BhP_04.11.014 //
BhP_04.11.001/1 bhūtaiḥ pañcabhir ārabdhair yoṣit puruṣa eva hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675102 (0.005):
vimukto jīva nirmukto brahma nirvāṇam ṛcchati // BhP_04.11.014 // / bhūtaiḥ pañcabhir ārabdhair yoṣit puruṣa eva hi /
BhP_04.11.001/1 tayor vyavāyāt sambhūtir yoṣit-puruṣayor iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675107 (0.005):
bhūtaiḥ pañcabhir ārabdhair yoṣit puruṣa eva hi / / tayor vyavāyāt sambhūtir yoṣit puruṣayor iha // BhP_04.11.015 //
BhP_04.11.001/1 evaṃ pravartate sargaḥ sthitiḥ saṃyama eva ca / BhP_04.11.001/1 guṇa-vyatikarād rājan māyayā paramātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675118 (0.005):
tayor vyavāyāt sambhūtir yoṣit puruṣayor iha // BhP_04.11.015 // / evaṃ pravartate sargaḥ sthitiḥ saṃyama eva ca /
BhP_04.11.001/1 nimitta-mātraṃ tatrāsīn nirguṇaḥ puruṣarṣabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675124 (1.192):
guṇa vyatikarād rājan māyayā paramātmanaḥ // BhP_04.11.016 // / nimitta mātraṃ tatrāsīn nirguṇaḥ puruṣarṣabhaḥ /
BhP_04.11.001/1 vyaktāvyaktam idaṃ viśvaṃ yatra bhramati lohavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675130 (0.0):
nimitta mātraṃ tatrāsīn nirguṇaḥ puruṣarṣabhaḥ / / vyaktāvyaktam idaṃ viśvaṃ yatra bhramati lohavat // BhP_04.11.017 //
BhP_04.11.001/1 sa khalv idaṃ bhagavān kāla-śaktyā guṇa-pravāheṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675139 (0.0):
vyaktāvyaktam idaṃ viśvaṃ yatra bhramati lohavat // BhP_04.11.017 // / sa khalv idaṃ bhagavān kāla śaktyā guṇa pravāheṇa vibhakta vīryaḥ /
vibhakta-vīryaḥ / BhP_04.11.001/1 karoty akartaiva nihanty ahantā ceṣṭā vibhūmnaḥ khalu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675147 (0.020):
sa khalv idaṃ bhagavān kāla śaktyā guṇa pravāheṇa vibhakta vīryaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418447 (0.044):
BhP_03.33.003/1 sa eva viśvasya bhavān vidhatte guṇa-pravāheṇa / vibhakta-vīryaḥ / BhP_03.33.003/2 sargādy anīho 'vitathābhisandhir ātmeśvaro
durvibhāvyā / BhP_04.11.001/1 so 'nanto 'nta-karaḥ kālo 'nādir ādi-kṛd avyayaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416383 (0.0):
BhP_03.29.044/2 vartante 'nuyugaṃ yeṣāṃ vaśa etac carācaram / BhP_03.29.045/1 so 'nanto 'nta-karaḥ kālo 'nādir ādi-kṛd avyayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664762 (0.0):
vartante 'nuyugaṃ yeṣāṃ vaśa etac carācaram // BhP_03.29.044 // / so 'nanto 'nta karaḥ kālo 'nādir ādi kṛd avyayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675157 (0.0):
karoty akartaiva nihanty ahantā ceṣṭā vibhūmnaḥ khalu durvibhāvyā // / BhP_04.11.018 // / so 'nanto 'nta karaḥ kālo 'nādir ādi kṛd avyayaḥ /
BhP_04.11.001/1 janaṃ janena janayan mārayan mṛtyunāntakam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416390 (0.0):
BhP_03.29.045/1 so 'nanto 'nta-karaḥ kālo 'nādir ādi-kṛd avyayaḥ / BhP_03.29.045/2 janaṃ janena janayan mārayan mṛtyunāntakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664768 (0.0):
so 'nanto 'nta karaḥ kālo 'nādir ādi kṛd avyayaḥ / / janaṃ janena janayan mārayan mṛtyunāntakam // BhP_03.29.045 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675164 (0.0):
so 'nanto 'nta karaḥ kālo 'nādir ādi kṛd avyayaḥ / / janaṃ janena janayan mārayan mṛtyunāntakam // BhP_04.11.019 //
BhP_04.11.001/1 na vai sva-pakṣo 'sya vipakṣa eva vā parasya mṛtyor
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675172 (0.0):
janaṃ janena janayan mārayan mṛtyunāntakam // BhP_04.11.019 // / na vai sva pakṣo 'sya vipakṣa eva vā parasya mṛtyor viśataḥ samaṃ prajāḥ /
viśataḥ samaṃ prajāḥ / BhP_04.11.001/1 taṃ dhāvamānam anudhāvanty anīśā yathā rajāṃsy anilaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675180 (0.0):
na vai sva pakṣo 'sya vipakṣa eva vā parasya mṛtyor viśataḥ samaṃ prajāḥ /
bhūta-saṅghāḥ / BhP_04.11.001/1 āyuṣo 'pacayaṃ jantos tathaivopacayaṃ vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675187 (0.0):
taṃ dhāvamānam anudhāvanty anīśā yathā rajāṃsy anilaṃ bhūta saṅghāḥ //
BhP_04.11.001/1 ubhābhyāṃ rahitaḥ sva-stho duḥsthasya vidadhāty asau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675194 (0.0):
āyuṣo 'pacayaṃ jantos tathaivopacayaṃ vibhuḥ / / ubhābhyāṃ rahitaḥ sva stho duḥsthasya vidadhāty asau // BhP_04.11.021 //
BhP_04.11.001/1 kecit karma vadanty enaṃ svabhāvam apare nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675201 (0.0):
ubhābhyāṃ rahitaḥ sva stho duḥsthasya vidadhāty asau // BhP_04.11.021 // / kecit karma vadanty enaṃ svabhāvam apare nṛpa /
BhP_04.11.001/1 eke kālaṃ pare daivaṃ puṃsaḥ kāmam utāpare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675209 (0.0):
kecit karma vadanty enaṃ svabhāvam apare nṛpa / / eke kālaṃ pare daivaṃ puṃsaḥ kāmam utāpare // BhP_04.11.022 //
BhP_04.11.001/1 avyaktasyāprameyasya nānā-śakty-udayasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675215 (0.005):
eke kālaṃ pare daivaṃ puṃsaḥ kāmam utāpare // BhP_04.11.022 // / avyaktasyāprameyasya nānā śakty udayasya ca /
BhP_04.11.001/1 na vai cikīrṣitaṃ tāta ko vedātha sva-sambhavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675223 (0.0):
avyaktasyāprameyasya nānā śakty udayasya ca / / na vai cikīrṣitaṃ tāta ko vedātha sva sambhavam // BhP_04.11.023 //
BhP_04.11.001/1 na caite putraka bhrātur hantāro dhanadānugāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675230 (1.192):
na vai cikīrṣitaṃ tāta ko vedātha sva sambhavam // BhP_04.11.023 // / na caite putraka bhrātur hantāro dhanadānugāḥ /
BhP_04.11.001/1 visargādānayos tāta puṃso daivaṃ hi kāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675236 (0.0):
na caite putraka bhrātur hantāro dhanadānugāḥ / / visargādānayos tāta puṃso daivaṃ hi kāraṇam // BhP_04.11.024 //
BhP_04.11.001/1 sa eva viśvaṃ sṛjati sa evāvati hanti ca / BhP_04.11.001/1 athāpi hy anahaṅkārān nājyate guṇa-karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675248 (1.192):
visargādānayos tāta puṃso daivaṃ hi kāraṇam // BhP_04.11.024 // / sa eva viśvaṃ sṛjati sa evāvati hanti ca /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6396717 (0.029):
BhP_10.57.015/1 ya idaṃ līlayā viśvaṃ sṛjaty avati hanti ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2793948 (0.040):
ya idaṃ līlayā viśvaṃ sṛjaty avati hanti ca /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166550 (0.059):
BhP_01.08.016/3 ya idaṃ māyayā devyā sṛjatyavati hantyajaḥ / BhP_01.08.017/1 brahmatejovinirmuktairātmajaiḥ saha kṛṣṇayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631136 (0.061):
ya idaṃ māyayā devyā sṛjatyavati hantyajaḥ // BhP_01.08.016 // / brahmatejovinirmuktairātmajaiḥ saha kṛṣṇayā /
BhP_04.11.001/1 eṣa bhūtāni bhūtātmā bhūteśo bhūta-bhāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675254 (0.0):
athāpi hy anahaṅkārān nājyate guṇa karmabhiḥ // BhP_04.11.025 // / eṣa bhūtāni bhūtātmā bhūteśo bhūta bhāvanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003017 (0.030):
ahaṃ vai sarva bhūtāni / bhūtātmā bhūta bhāvanaḥ |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13823038 (0.054):
bhūtānāṃ bhāvanaḥ prabhuḥ HV_109.85b / bhūtānāṃ bhūtabhāvana HV_40.39b / bhūtāni ca samantataḥ HV_111.5*1338:6b
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175662 (0.056):
BhP_06.16.051/1 ahaṃ vai sarvabhūtāni bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420202 (0.059):
BhP_11.16.004/1 gūḍhaś carasi bhūtātmā bhūtānāṃ bhūta-bhāvana / BhP_11.16.004/3 na tvāṃ paśyanti bhūtāni paśyantaṃ mohitāni te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827858 (0.061):
gūḍhaś carasi bhūtātmā bhūtānāṃ bhūta bhāvana / / na tvāṃ paśyanti bhūtāni paśyantaṃ mohitāni te // BhP_11.16.004 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715359 (0.064):
ahaṃ vai sarvabhūtāni bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ /
BhP_04.11.001/1 sva-śaktyā māyayā yuktaḥ sṛjaty atti ca pāti ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675261 (1.192):
eṣa bhūtāni bhūtātmā bhūteśo bhūta bhāvanaḥ / / sva śaktyā māyayā yuktaḥ sṛjaty atti ca pāti ca // BhP_04.11.026 //
BhP_04.11.001/1 tam eva mṛtyum amṛtaṃ tāta daivaṃ sarvātmanopehi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675269 (0.0):
sva śaktyā māyayā yuktaḥ sṛjaty atti ca pāti ca // BhP_04.11.026 // / tam eva mṛtyum amṛtaṃ tāta daivaṃ sarvātmanopehi jagat parāyaṇam /
jagat-parāyaṇam / BhP_04.11.001/1 yasmai baliṃ viśva-sṛjo haranti gāvo yathā vai nasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675280 (0.0):
tam eva mṛtyum amṛtaṃ tāta daivaṃ sarvātmanopehi jagat parāyaṇam /
dāma-yantritāḥ / BhP_04.11.001/1 yaḥ pañca-varṣo jananīṃ tvaṃ vihāya mātuḥ sapatnyā vacasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675292 (0.0):
yasmai baliṃ viśva sṛjo haranti gāvo yathā vai nasi dāma yantritāḥ //
bhinna-marmā / BhP_04.11.001/1 vanaṃ gatas tapasā pratyag-akṣam ārādhya lebhe mūrdhni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675301 (0.0):
yaḥ pañca varṣo jananīṃ tvaṃ vihāya mātuḥ sapatnyā vacasā bhinna marmā /
padaṃ tri-lokyāḥ / BhP_04.11.001/1 tam enam aṅgātmani mukta-vigrahe vyapāśritaṃ nirguṇam ekam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675313 (0.0):
vanaṃ gatas tapasā pratyag akṣam ārādhya lebhe mūrdhni padaṃ tri lokyāḥ //
akṣaram / BhP_04.11.001/1 ātmānam anviccha vimuktam ātma-dṛg yasminn idaṃ bhedam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675322 (0.0):
tam enam aṅgātmani mukta vigrahe vyapāśritaṃ nirguṇam ekam akṣaram / / ātmānam anviccha vimuktam ātma dṛg yasminn idaṃ bhedam asat pratīyate //
asat pratīyate / BhP_04.11.001/1 tvaṃ pratyag-ātmani tadā bhagavaty ananta ānanda-mātra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675333 (0.0):
ātmānam anviccha vimuktam ātma dṛg yasminn idaṃ bhedam asat pratīyate //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119519 (0.010):
caturthe śrī dhruvaṃ prati manūtkau [BhP 4.11.30] / tvaṃ pratyag ātmani tadā bhagavaty ananta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909258 (0.018):
avidyāharatvam āha / tvaṃ pratyag ātmani tadā bhagavaty ananta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979839 (0.026):
śrī dhruvaṃ prati śrī manunā ca / tvaṃ pratyag ātmani tadā bhagavaty ananta |
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412625 (0.047):
BhP_03.24.045/1 vāsudeve bhagavati sarva-jñe pratyag-ātmani / BhP_03.24.045/2 pareṇa bhakti-bhāvena labdhātmā mukta-bandhanaḥ
upapanna-samasta-śaktau / BhP_04.11.001/1 bhaktiṃ vidhāya paramāṃ śanakair avidyā- granthiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675342 (0.0):
tvaṃ pratyag ātmani tadā bhagavaty ananta ānanda mātra / upapanna samasta śaktau /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119534 (0.0):
bhaktiṃ vidhāya paramāṃ śanakair avidyā / granthiṃ vibhetsyasi mamāham iti prarūḍham // Hbhv_11.562 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909268 (0.0):
tvaṃ pratyag ātmani tadā bhagavaty ananta / ānanda mātra upapanna samasta śaktau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6979843 (0.024):
tvaṃ pratyag ātmani tadā bhagavaty ananta | / ānanda mātra upapanna samasta śaktau || [BhP 4.11.30] iti |
vibhetsyasi mamāham iti prarūḍham / BhP_04.11.001/1 saṃyaccha roṣaṃ bhadraṃ te pratīpaṃ śreyasāṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675352 (0.0):
bhaktiṃ vidhāya paramāṃ śanakair avidyā granthiṃ vibhetsyasi mamāham iti / prarūḍham // BhP_04.11.030 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119536 (0.0):
bhaktiṃ vidhāya paramāṃ śanakair avidyā / granthiṃ vibhetsyasi mamāham iti prarūḍham // Hbhv_11.562 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13909270 (0.0):
bhaktiṃ vidhāya paramāṃ śanakair avidyā / granthiṃ vibhetsyasi mamāham iti prarūḍham || [BhP 4.11.30]
BhP_04.11.001/1 śrutena bhūyasā rājann agadena yathāmayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675357 (0.005):
saṃyaccha roṣaṃ bhadraṃ te pratīpaṃ śreyasāṃ param / / śrutena bhūyasā rājann agadena yathāmayam // BhP_04.11.031 //
BhP_04.11.001/1 yenopasṛṣṭāt puruṣāl loka udvijate bhṛśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675364 (0.0):
śrutena bhūyasā rājann agadena yathāmayam // BhP_04.11.031 // / yenopasṛṣṭāt puruṣāl loka udvijate bhṛśam /
BhP_04.11.001/1 na budhas tad-vaśaṃ gacched icchann abhayam ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675371 (0.0):
yenopasṛṣṭāt puruṣāl loka udvijate bhṛśam / / na budhas tad vaśaṃ gacched icchann abhayam ātmanaḥ // BhP_04.11.032 //
BhP_04.11.001/1 helanaṃ giriśa-bhrātur dhanadasya tvayā kṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675378 (0.0):
na budhas tad vaśaṃ gacched icchann abhayam ātmanaḥ // BhP_04.11.032 // / helanaṃ giriśa bhrātur dhanadasya tvayā kṛtam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904860 (0.0):
siddhatvāt | helanaṃ giriśa bhrātur dhanadasya tvayā kṛtam [BhP 4.11.32]
BhP_04.11.001/1 yaj jaghnivān puṇya-janān bhrātṛ-ghnān ity amarṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675386 (0.0):
helanaṃ giriśa bhrātur dhanadasya tvayā kṛtam / / yaj jaghnivān puṇya janān bhrātṛ ghnān ity amarṣitaḥ // BhP_04.11.033 //
BhP_04.11.001/1 taṃ prasādaya vatsāśu sannatyā praśrayoktibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675392 (0.0):
yaj jaghnivān puṇya janān bhrātṛ ghnān ity amarṣitaḥ // BhP_04.11.033 // / taṃ prasādaya vatsāśu sannatyā praśrayoktibhiḥ /
BhP_04.11.001/1 na yāvan mahatāṃ tejaḥ kulaṃ no 'bhibhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675399 (0.0):
taṃ prasādaya vatsāśu sannatyā praśrayoktibhiḥ / / na yāvan mahatāṃ tejaḥ kulaṃ no 'bhibhaviṣyati // BhP_04.11.034 //
BhP_04.11.001/1 evaṃ svāyambhuvaḥ pautram anuśāsya manur dhruvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675405 (0.004):
na yāvan mahatāṃ tejaḥ kulaṃ no 'bhibhaviṣyati // BhP_04.11.034 // / evaṃ svāyambhuvaḥ pautram anuśāsya manur dhruvam /
BhP_04.11.001/1 tenābhivanditaḥ sākam ṛṣibhiḥ sva-puraṃ yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675412 (5.960):
evaṃ svāyambhuvaḥ pautram anuśāsya manur dhruvam / / tenābhivanditaḥ sākam ṛṣibhiḥ sva puraṃ yayau // BhP_04.11.035 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532320 (0.047):
BhP_04.20.038/2 avyaktāya ca devānāṃ devāya sva-puraṃ yayau / BhP_04.21.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680589 (0.063):
avyaktāya ca devānāṃ devāya sva puraṃ yayau // BhP_04.20.038 // / BhP_04.21.001/0 maitreya uvāca
BhP_04.12.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.12.001/1 dhruvaṃ nivṛttaṃ pratibuddhya vaiśasād apeta-manyuṃ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532321 (0.0):
BhP_04.20.038/2 avyaktāya ca devānāṃ devāya sva-puraṃ yayau / BhP_04.21.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675420 (0.0):
tenābhivanditaḥ sākam ṛṣibhiḥ sva puraṃ yayau // BhP_04.11.035 // / BhP_04.12.001/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680590 (0.006):
avyaktāya ca devānāṃ devāya sva puraṃ yayau // BhP_04.20.038 // / BhP_04.21.001/0 maitreya uvāca
bhagavān dhaneśvaraḥ / BhP_04.12.001/2 tatrāgataś cāraṇa-yakṣa-kinnaraiḥ saṃstūyamāno nyavadat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675429 (0.0):
dhruvaṃ nivṛttaṃ pratibuddhya vaiśasād apeta manyuṃ bhagavān dhaneśvaraḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25433161 (0.049):
munibhissiddhagaṃdharvairyakṣacāraṇakinnaraiḥ // ŚivP_7.2,41.24cd/
kṛtāñjalim / BhP_04.12.002/0 dhanada uvāca / BhP_04.12.002/1 bho bhoḥ kṣatriya-dāyāda parituṣṭo 'smi te 'nagha
Bhagavata-Pu