View original HTML file with complete header information
BhP_08.01.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.01.001/1 svāyambhuvasyeha guro vaṃśo 'yaṃ vistarāc chrutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729341 (1.788):
devāsuramanuṣyādyā lokā yatra carācarāḥ // BhP_07.15.080 // / BhP_08.01.001/0 śrīrājovāca / svāyambhuvasyeha guro vaṃśo 'yaṃ vistarāc chrutaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751677 (0.038):
rajastamovṛtamahan phalgunyapi kṛte 'ṃhasi // BhP_09.15.015 // / BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709075 (0.040):
vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat // BhP_06.06.045 // / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712944 (0.040):
pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ // BhP_06.13.002 // / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.043):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.046):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.046):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.046):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743468 (0.046):
nato 'smi // BhP_08.24.061 //* / BhP_09.01.001/0 śrīrājovāca / manvantarāṇi sarvāṇi tvayoktāni śrutāni me /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814421 (0.046):
yo brahma vādaḥ pūrveṣāṃ jana loka nivāsinām // BhP_10.87.008 // / BhP_10.87.009/0 śrī bhagavān uvāca / svāyambhuva brahma satraṃ jana loke 'bhavat purā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716382 (0.047):
ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām // BhP_06.18.019 // / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743815 (0.047):
dṛṣṭvā vimanaso 'bhūvan vīkṣamāṇāḥ parasparam // BhP_09.01.027 // / BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750028 (0.047):
ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate // BhP_09.11.023 // / BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt n vā svayamātmanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2737316 (0.048):
proktāny ebhirmitaḥ kalpo yugasāhasraparyayaḥ // BhP_08.13.036 // / BhP_08.14.001/0 śrīrājovāca / manvantareṣu bhagavan yathā manvādayastvime /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707091 (0.049):
kathayāmāsa malaya āsīno harimarcayan // BhP_06.03.035 // / BhP_06.04.001/0 śrīrājovāca / devāsuranṛṇāṃ sargo nāgānāṃ mṛgapakṣiṇām /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12997816 (0.050):
BhP_09.01.001/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.001/1 manvantarāṇi sarvāṇi tvayoktāni śrutāni me
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376993 (0.050):
BhP_08.14.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.14.001/1 manvantareṣu bhagavan yathā manvādayastvime
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752869 (0.051):
kṛtadāro jugoporvīṃ kāvyasya vṛṣaparvaṇaḥ // BhP_09.18.004 // / BhP_09.18.005/0 śrīrājovāca / brahmarṣirbhagavān kāvyaḥ kṣatrabandhuśca nāhuṣaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767357 (0.053):
hato 'vitā vayaṃ cāsmād iti bālā vraje jaguḥ // BhP_10.14.048 // / BhP_10.14.049/0 śrī rājovāca / brahman parodbhave kṛṣṇe iyān premā kathaṃ bhavet /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391797 (0.054):
BhP_10.51.013/0 śrī rājovāca / BhP_10.51.013/1 ko nāma sa pumān brahman kasya kiṃ vīrya eva ca
BhP_08.01.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.01.001/1 svāyambhuvasyeha guro vaṃśo 'yaṃ vistarāc chrutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729341 (1.788):
devāsuramanuṣyādyā lokā yatra carācarāḥ // BhP_07.15.080 // / BhP_08.01.001/0 śrīrājovāca / svāyambhuvasyeha guro vaṃśo 'yaṃ vistarāc chrutaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751677 (0.038):
rajastamovṛtamahan phalgunyapi kṛte 'ṃhasi // BhP_09.15.015 // / BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709075 (0.040):
vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat // BhP_06.06.045 // / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712944 (0.040):
pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ // BhP_06.13.002 // / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.043):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.046):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.046):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.046):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743468 (0.046):
nato 'smi // BhP_08.24.061 //* / BhP_09.01.001/0 śrīrājovāca / manvantarāṇi sarvāṇi tvayoktāni śrutāni me /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814421 (0.046):
yo brahma vādaḥ pūrveṣāṃ jana loka nivāsinām // BhP_10.87.008 // / BhP_10.87.009/0 śrī bhagavān uvāca / svāyambhuva brahma satraṃ jana loke 'bhavat purā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716382 (0.047):
ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām // BhP_06.18.019 // / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743815 (0.047):
dṛṣṭvā vimanaso 'bhūvan vīkṣamāṇāḥ parasparam // BhP_09.01.027 // / BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750028 (0.047):
ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate // BhP_09.11.023 // / BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt n vā svayamātmanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2737316 (0.048):
proktāny ebhirmitaḥ kalpo yugasāhasraparyayaḥ // BhP_08.13.036 // / BhP_08.14.001/0 śrīrājovāca / manvantareṣu bhagavan yathā manvādayastvime /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707091 (0.049):
kathayāmāsa malaya āsīno harimarcayan // BhP_06.03.035 // / BhP_06.04.001/0 śrīrājovāca / devāsuranṛṇāṃ sargo nāgānāṃ mṛgapakṣiṇām /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12997816 (0.050):
BhP_09.01.001/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.001/1 manvantarāṇi sarvāṇi tvayoktāni śrutāni me
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376993 (0.050):
BhP_08.14.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.14.001/1 manvantareṣu bhagavan yathā manvādayastvime
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752869 (0.051):
kṛtadāro jugoporvīṃ kāvyasya vṛṣaparvaṇaḥ // BhP_09.18.004 // / BhP_09.18.005/0 śrīrājovāca / brahmarṣirbhagavān kāvyaḥ kṣatrabandhuśca nāhuṣaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767357 (0.053):
hato 'vitā vayaṃ cāsmād iti bālā vraje jaguḥ // BhP_10.14.048 // / BhP_10.14.049/0 śrī rājovāca / brahman parodbhave kṛṣṇe iyān premā kathaṃ bhavet /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391797 (0.054):
BhP_10.51.013/0 śrī rājovāca / BhP_10.51.013/1 ko nāma sa pumān brahman kasya kiṃ vīrya eva ca
BhP_08.01.001/3 yatra viśvasṛjāṃ sargo manūn anyān vadasva naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729347 (0.0):
svāyambhuvasyeha guro vaṃśo 'yaṃ vistarāc chrutaḥ / / yatra viśvasṛjāṃ sargo manūn anyān vadasva naḥ // BhP_08.01.001 //
BhP_08.01.002/1 manvantare harerjanma karmāṇi ca mahīyasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729353 (0.005):
yatra viśvasṛjāṃ sargo manūn anyān vadasva naḥ // BhP_08.01.001 // / manvantare harerjanma karmāṇi ca mahīyasaḥ /
BhP_08.01.002/3 gṛṇanti kavayo brahmaṃstāni no vada śṛṇvatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729361 (1.192):
manvantare harerjanma karmāṇi ca mahīyasaḥ / / gṛṇanti kavayo brahmaṃstāni no vada śṛṇvatām // BhP_08.01.002 //
BhP_08.01.003/1 yadyasminnantare brahman bhagavān viśvabhāvanaḥ / BhP_08.01.003/3 kṛtavān kurute kartā hy atīte 'nāgate 'dya vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729364 (0.0):
gṛṇanti kavayo brahmaṃstāni no vada śṛṇvatām // BhP_08.01.002 // / yadyasminnantare brahman bhagavān viśvabhāvanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729371 (0.0):
yadyasminnantare brahman bhagavān viśvabhāvanaḥ / / kṛtavān kurute kartā hy atīte 'nāgate 'dya vā // BhP_08.01.003 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841846 (0.052):
vedān brahmarṣayo vyasyan hṛdi sthācyuta coditāḥ // BhP_12.06.047 // / asminn apy antare brahman bhagavān loka bhāvanaḥ /
BhP_08.01.004/0 śrīṛṣiruvāca / BhP_08.01.004/1 manavo 'smin vyatītāḥ ṣaṭ kalpe svāyambhuvādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729380 (0.0):
kṛtavān kurute kartā hy atīte 'nāgate 'dya vā // BhP_08.01.003 // / BhP_08.01.004/0 śrīṛṣiruvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377011 (0.017):
BhP_08.14.001/3 yasmin karmaṇi ye yena niyuktāstadvadasva me / BhP_08.14.002/0 śrīṛṣiruvāca / BhP_08.14.002/1 manavo manuputrāśca munayaśca mahīpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2737333 (0.024):
yasmin karmaṇi ye yena niyuktāstadvadasva me // BhP_08.14.001 // / BhP_08.14.002/0 śrīṛṣiruvāca / manavo manuputrāśca munayaśca mahīpate /
BhP_08.01.004/3 ādyaste kathito yatra devādīnāṃ ca sambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729386 (0.005):
manavo 'smin vyatītāḥ ṣaṭ kalpe svāyambhuvādayaḥ / / ādyaste kathito yatra devādīnāṃ ca sambhavaḥ // BhP_08.01.004 //
BhP_08.01.005/1 ākūtyāṃ devahūtyāṃ ca duhitrostasya vai manoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729392 (0.0):
ādyaste kathito yatra devādīnāṃ ca sambhavaḥ // BhP_08.01.004 // / ākūtyāṃ devahūtyāṃ ca duhitrostasya vai manoḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7371953 (0.053):
putraḥ svāyambhuvasya manor duhitari devahūtyāṃ kapilo nāma babhūva | sa
BhP_08.01.005/3 dharmajñānopadeśārthaṃ bhagavān putratāṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729400 (0.0):
ākūtyāṃ devahūtyāṃ ca duhitrostasya vai manoḥ / / dharmajñānopadeśārthaṃ bhagavān putratāṃ gataḥ // BhP_08.01.005 //
BhP_08.01.006/1 kṛtaṃ purā bhagavataḥ kapilasyānuvarṇitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729406 (0.004):
dharmajñānopadeśārthaṃ bhagavān putratāṃ gataḥ // BhP_08.01.005 // / kṛtaṃ purā bhagavataḥ kapilasyānuvarṇitam /
BhP_08.01.006/3 ākhyāsye bhagavān yajño yac cakāra kurūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729413 (0.0):
kṛtaṃ purā bhagavataḥ kapilasyānuvarṇitam / / ākhyāsye bhagavān yajño yac cakāra kurūdvaha // BhP_08.01.006 //
BhP_08.01.007/1 viraktaḥ kāmabhogeṣu śatarūpāpatiḥ prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729419 (0.005):
ākhyāsye bhagavān yajño yac cakāra kurūdvaha // BhP_08.01.006 // / viraktaḥ kāmabhogeṣu śatarūpāpatiḥ prabhuḥ /
BhP_08.01.007/3 visṛjya rājyaṃ tapase sabhāryo vanamāviśat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729427 (0.0):
viraktaḥ kāmabhogeṣu śatarūpāpatiḥ prabhuḥ / / visṛjya rājyaṃ tapase sabhāryo vanamāviśat // BhP_08.01.007 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13002234 (0.036):
BhP_09.08.002/2 so 'ribhirhṛtabhū rājā sabhāryo vanamāviśat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747583 (0.036):
so 'ribhirhṛtabhū rājā sabhāryo vanamāviśat // BhP_09.08.002 //
BhP_08.01.008/1 sunandāyāṃ varṣaśataṃ padaikena bhuvaṃ spṛśan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729434 (0.0):
visṛjya rājyaṃ tapase sabhāryo vanamāviśat // BhP_08.01.007 // / sunandāyāṃ varṣaśataṃ padaikena bhuvaṃ spṛśan /
BhP_08.01.008/3 tapyamānastapo ghoramidamanvāha bhārata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729440 (0.0):
sunandāyāṃ varṣaśataṃ padaikena bhuvaṃ spṛśan / / tapyamānastapo ghoramidamanvāha bhārata // BhP_08.01.008 //
BhP_08.01.009/0 śrīmanuruvāca / BhP_08.01.009/1 yena cetayate viśvaṃ viśvaṃ cetayate na yam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729449 (0.0):
tapyamānastapo ghoramidamanvāha bhārata // BhP_08.01.008 // / BhP_08.01.009/0 śrīmanuruvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557916 (0.056):
bhagavatopavarṇitam amuṣya vayaṃ katham anumimīmahīti / BhP_05.22.002/0 sa hovāca / BhP_05.22.002/1 yathā kulāla-cakreṇa bhramatā saha bhramatāṃ tad-āśrayāṇāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714374 (0.061):
andhe tamasi magnasya jñānadīpa udīryatām // BhP_06.15.016 // / BhP_06.15.017/0 śrīaṅgirā uvāca / ahaṃ te putrakāmasya putrado 'smy aṅgirā nṛpa /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940050 (0.061):
BhP_02.04.025/1 etadevātmabhū rājan nāradāya vipṛcchate / BhP_02.04.025/3 vedagarbho 'bhyadhāt sākṣādyadāha harirātmanaḥ
BhP_08.01.009/3 yo jāgarti śayāne 'smin nāyaṃ taṃ veda veda saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729456 (1.788):
yena cetayate viśvaṃ viśvaṃ cetayate na yam / / yo jāgarti śayāne 'smin nāyaṃ taṃ veda veda saḥ // BhP_08.01.009 //
BhP_08.01.010/1 ātmāvāsyamidaṃ viśvaṃ yat kiñcij jagatyāṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729463 (0.0):
yo jāgarti śayāne 'smin nāyaṃ taṃ veda veda saḥ // BhP_08.01.009 // / ātmāvāsyamidaṃ viśvaṃ yat kiñcij jagatyāṃ jagat /
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isup___u.htm.txt) 9906434 (0.056):
īśā vāsyam idaṃ sarvaṃ yat kiñca jagatyāṃ jagat | / tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasya sviddhanam || IsUp_1 ||
BhP_08.01.010/3 tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasya sviddhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729470 (0.0):
ātmāvāsyamidaṃ viśvaṃ yat kiñcij jagatyāṃ jagat / / tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasya sviddhanam // BhP_08.01.010 //
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isup___u.htm.txt) 9906440 (0.0):
īśā vāsyam idaṃ sarvaṃ yat kiñca jagatyāṃ jagat | / tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasya sviddhanam || IsUp_1 ||
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24584097 (0.041):
tyaktena bhuñjīthāḥ' 'mā gṛdhaḥ kasyasviddhanam' iti ca /
BhP_08.01.011/1 yaṃ paśyati na paśyantaṃ cakṣuryasya na riṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729477 (0.0):
tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasya sviddhanam // BhP_08.01.010 // / yaṃ paśyati na paśyantaṃ cakṣuryasya na riṣyati /
BhP_08.01.011/3 taṃ bhūtanilayaṃ devaṃ suparṇamupadhāvata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729484 (0.005):
yaṃ paśyati na paśyantaṃ cakṣuryasya na riṣyati / / taṃ bhūtanilayaṃ devaṃ suparṇamupadhāvata // BhP_08.01.011 //
BhP_08.01.012/1 na yasyādyantau madhyaṃ ca svaḥ paro nāntaraṃ bahiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729494 (0.0):
taṃ bhūtanilayaṃ devaṃ suparṇamupadhāvata // BhP_08.01.011 // / na yasyādyantau madhyaṃ ca svaḥ paro nāntaraṃ bahiḥ /
BhP_08.01.012/3 viśvasyāmūni yadyasmādviśvaṃ ca tadṛtaṃ mahat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729500 (0.0):
na yasyādyantau madhyaṃ ca svaḥ paro nāntaraṃ bahiḥ / / viśvasyāmūni yadyasmādviśvaṃ ca tadṛtaṃ mahat // BhP_08.01.012 //
BhP_08.01.013/1 sa viśvakāyaḥ puruhūtaīśaḥ satyaḥ svayaṃjyotirajaḥ purāṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729508 (0.0):
viśvasyāmūni yadyasmādviśvaṃ ca tadṛtaṃ mahat // BhP_08.01.012 //
BhP_08.01.013/3 dhatte 'sya janmādyajayātmaśaktyā tāṃ vidyayodasya nirīha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729517 (0.0):
sa viśvakāyaḥ puruhūtaīśaḥ satyaḥ svayaṃjyotirajaḥ purāṇaḥ / / dhatte 'sya janmādyajayātmaśaktyā tāṃ vidyayodasya nirīha āste //
āste / BhP_08.01.014/1 athāgre ṛṣayaḥ karmāṇ īhante 'karmahetave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729525 (0.0):
dhatte 'sya janmādyajayātmaśaktyā tāṃ vidyayodasya nirīha āste // / BhP_08.01.013 //
BhP_08.01.014/3 īhamāno hi puruṣaḥ prāyo 'nīhāṃ prapadyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729531 (0.005):
athāgre ṛṣayaḥ karmāṇ īhante 'karmahetave / / īhamāno hi puruṣaḥ prāyo 'nīhāṃ prapadyate // BhP_08.01.014 //
BhP_08.01.015/1 īhate bhagavān īśo na hi tatra visajjate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729536 (0.005):
īhamāno hi puruṣaḥ prāyo 'nīhāṃ prapadyate // BhP_08.01.014 // / īhate bhagavān īśo na hi tatra visajjate /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413866 (0.062):
BhP_11.06.042/5 vipra-śāpaṃ samartho 'pi pratyahan na yad īśvaraḥ / BhP_11.06.043/1 nāhaṃ tavāṅghri-kamalaṃ kṣaṇārdham api keśava
BhP_08.01.015/3 ātmalābhena pūrṇārtho nāvasīdanti ye 'nu tam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729542 (0.0):
īhate bhagavān īśo na hi tatra visajjate / / ātmalābhena pūrṇārtho nāvasīdanti ye 'nu tam // BhP_08.01.015 //
BhP_08.01.016/1 tamīhamānaṃ nirahaṅkṛtaṃ budhaṃ nirāśiṣaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729550 (0.0):
ātmalābhena pūrṇārtho nāvasīdanti ye 'nu tam // BhP_08.01.015 // / tamīhamānaṃ nirahaṅkṛtaṃ budhaṃ nirāśiṣaṃ pūrṇamananyacoditam /
pūrṇamananyacoditam / BhP_08.01.016/3 nṝn śikṣayantaṃ nijavartmasaṃsthitaṃ prabhuṃ prapadye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729560 (0.0):
tamīhamānaṃ nirahaṅkṛtaṃ budhaṃ nirāśiṣaṃ pūrṇamananyacoditam /
'khiladharmabhāvanam / BhP_08.01.017/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729566 (0.0):
nṝn śikṣayantaṃ nijavartmasaṃsthitaṃ prabhuṃ prapadye 'khiladharmabhāvanam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397779 (0.027):
BhP_03.04.022/2 mṛdu tīvraṃ tapo dīrghaṃ tepāte loka-bhāvanau / BhP_03.04.023/0 śrī-śuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169351 (0.029):
karma / BhP_06.07.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.07.026/1 ta evamuditā rājan brahmaṇā vigatajvarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709420 (0.029):
sabhājito 'rthān sa vidhāsyate vo yadi kṣamiṣyadhvamutāsya karma // / BhP_06.07.025 // / BhP_06.07.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371675 (0.032):
dvijadevamantram / BhP_08.06.016/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.06.016/1 evaṃ viriñcādibhirīḍitastad vijñāya teṣāṃ hṛdayaṃ yathaiva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732368 (0.032):
kiṃ vā vidāmeśa pṛthagvibhātā vidhatsva śaṃ no dvijadevamantram // / BhP_08.06.015 // / BhP_08.06.016/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379369 (0.032):
BhP_10.33.029/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.33.029/1 dharma vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.033):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647497 (0.033):
mṛdu tīvraṃ tapo dīrghaṃ tepāte loka bhāvanau // BhP_03.04.022 // / BhP_03.04.023/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.033):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.033):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.033):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.033):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406752 (0.034):
BhP_10.70.045/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.045/1 tatra teṣv ātma pakṣeṣv a gṛṇatsu vijigīṣayā
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943136 (0.034):
BhP_02.09.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.001/1 ātmamāyām ṛte rājan parasyānubhavātmanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.034):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.034):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.034):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.034):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.034):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
BhP_08.01.017/1 iti mantropaniṣadaṃ vyāharantaṃ samāhitam / BhP_08.01.017/3 dṛṣṭvāsurā yātudhānā jagdhumabhyadravan kṣudhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729570 (0.006):
BhP_08.01.017/0 śrīśuka uvāca / iti mantropaniṣadaṃ vyāharantaṃ samāhitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729577 (0.012):
BhP_08.01.017/0 śrīśuka uvāca / iti mantropaniṣadaṃ vyāharantaṃ samāhitam / / dṛṣṭvāsurā yātudhānā jagdhumabhyadravan kṣudhā // BhP_08.01.017 //
BhP_08.01.018/1 tāṃstathāvasitān vīkṣya yajñaḥ sarvagato hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729584 (0.0):
dṛṣṭvāsurā yātudhānā jagdhumabhyadravan kṣudhā // BhP_08.01.017 // / tāṃstathāvasitān vīkṣya yajñaḥ sarvagato hariḥ /
BhP_08.01.018/3 yāmaiḥ parivṛto devairhatvāśāsat triviṣṭapam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729591 (0.0):
tāṃstathāvasitān vīkṣya yajñaḥ sarvagato hariḥ / / yāmaiḥ parivṛto devairhatvāśāsat triviṣṭapam // BhP_08.01.018 //
BhP_08.01.019/1 svārociṣo dvitīyastu manuragneḥ suto 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729598 (0.0):
yāmaiḥ parivṛto devairhatvāśāsat triviṣṭapam // BhP_08.01.018 // / svārociṣo dvitīyastu manuragneḥ suto 'bhavat /
BhP_08.01.019/3 dyumatsuṣeṇarociṣmat pramukhāstasya cātmajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729603 (0.004):
svārociṣo dvitīyastu manuragneḥ suto 'bhavat / / dyumatsuṣeṇarociṣmat pramukhāstasya cātmajāḥ // BhP_08.01.019 //
BhP_08.01.020/1 tatrendro rocanastvāsīddevāśca tuṣitādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729611 (0.0):
dyumatsuṣeṇarociṣmat pramukhāstasya cātmajāḥ // BhP_08.01.019 // / tatrendro rocanastvāsīddevāśca tuṣitādayaḥ /
BhP_08.01.020/3 ūrjastambhādayaḥ sapta ṛṣayo brahmavādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729619 (0.0):
tatrendro rocanastvāsīddevāśca tuṣitādayaḥ / / ūrjastambhādayaḥ sapta ṛṣayo brahmavādinaḥ // BhP_08.01.020 //
BhP_08.01.021/1 ṛṣestu vedaśirasastuṣitā nāma patny abhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729626 (0.0):
ūrjastambhādayaḥ sapta ṛṣayo brahmavādinaḥ // BhP_08.01.020 // / ṛṣestu vedaśirasastuṣitā nāma patny abhūt /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858715 (0.0):
yathā aṣṭama-skandhe (8.1.21-22) / ṛṣes tu vedaśirasas tuṣitā nāma patny abhūt |
BhP_08.01.021/3 tasyāṃ jajñe tato devo vibhurity abhiviśrutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729632 (0.004):
ṛṣestu vedaśirasastuṣitā nāma patny abhūt / / tasyāṃ jajñe tato devo vibhurity abhiviśrutaḥ // BhP_08.01.021 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858721 (0.022):
ṛṣes tu vedaśirasas tuṣitā nāma patny abhūt | / tasyāṃ jajñe tato devo vibhur ity abhiviśrutaḥ // Lbh_1,4.5 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13011747 (0.045):
BhP_09.24.027/2 devamīḍhasya śūrasya māriṣā nāma patnyabhūt / BhP_09.24.028/1 tasyāṃ sa janayāmāsa daśa putrān akalmaṣān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756400 (0.049):
devamīḍhasya śūrasya māriṣā nāma patnyabhūt // BhP_09.24.027 // / tasyāṃ sa janayāmāsa daśa putrān akalmaṣān /
BhP_08.01.022/1 aṣṭāśītisahasrāṇi munayo ye dhṛtavratāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729638 (0.0):
tasyāṃ jajñe tato devo vibhurity abhiviśrutaḥ // BhP_08.01.021 // / aṣṭāśītisahasrāṇi munayo ye dhṛtavratāḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858727 (0.0):
tasyāṃ jajñe tato devo vibhur ity abhiviśrutaḥ // Lbh_1,4.5 // / aṣṭāśīti-sahasrāṇi munayo ye dhṛta-vratāḥ |
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13002906 (0.062):
BhP_09.09.013/2 kiṃ punaḥ śraddhayā devīṃ sevante ye dhṛtavratāḥ / BhP_09.09.014/1 na hyetat paramāścaryaṃ svardhunyā yadihoditam
BhP_08.01.022/3 anvaśikṣan vrataṃ tasya kaumārabrahmacāriṇaḥ / BhP_08.01.023/1 tṛtīya uttamo nāma priyavratasuto manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729649 (0.0):
aṣṭāśītisahasrāṇi munayo ye dhṛtavratāḥ / / anvaśikṣan vrataṃ tasya kaumārabrahmacāriṇaḥ // BhP_08.01.022 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858730 (0.021):
aṣṭāśīti-sahasrāṇi munayo ye dhṛta-vratāḥ | / anvaśikṣan vrataṃ tasya kaumāra-brahmacāriṇaḥ // Lbh_1,4.6 //
BhP_08.01.023/3 pavanaḥ sṛñjayo yajña hotrādyāstatsutā nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729658 (0.0):
tṛtīya uttamo nāma priyavratasuto manuḥ / / pavanaḥ sṛñjayo yajña hotrādyāstatsutā nṛpa // BhP_08.01.023 //
BhP_08.01.024/1 vasiṣṭhatanayāḥ sapta ṛṣayaḥ pramadādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729664 (1.192):
pavanaḥ sṛñjayo yajña hotrādyāstatsutā nṛpa // BhP_08.01.023 // / vasiṣṭhatanayāḥ sapta ṛṣayaḥ pramadādayaḥ /
BhP_08.01.024/3 satyā vedaśrutā bhadrā devā indrastu satyajit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729672 (0.0):
vasiṣṭhatanayāḥ sapta ṛṣayaḥ pramadādayaḥ / / satyā vedaśrutā bhadrā devā indrastu satyajit // BhP_08.01.024 //
BhP_08.01.025/1 dharmasya sūnṛtāyāṃ tu bhagavān puruṣottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729678 (0.006):
satyā vedaśrutā bhadrā devā indrastu satyajit // BhP_08.01.024 // / dharmasya sūnṛtāyāṃ tu bhagavān puruṣottamaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858740 (0.049):
tṛtīye auttamīye satyasenaḥ - (8.1.25-26) / dharmasya sūnṛtāyāṃ tu bhagavān puruṣottamaḥ |
BhP_08.01.025/3 satyasena iti khyāto jātaḥ satyavrataiḥ saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729684 (0.0):
dharmasya sūnṛtāyāṃ tu bhagavān puruṣottamaḥ / / satyasena iti khyāto jātaḥ satyavrataiḥ saha // BhP_08.01.025 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858746 (0.0):
dharmasya sūnṛtāyāṃ tu bhagavān puruṣottamaḥ | / satyasena iti khyāto jātaḥ satyavrataiḥ saha // Lbh_1,4.7 //
BhP_08.01.026/1 so 'nṛtavrataduḥśīlān asato yakṣarākṣasān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729691 (1.192):
satyasena iti khyāto jātaḥ satyavrataiḥ saha // BhP_08.01.025 // / so 'nṛtavrataduḥśīlān asato yakṣarākṣasān /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858753 (1.192):
satyasena iti khyāto jātaḥ satyavrataiḥ saha // Lbh_1,4.7 // / so 'nṛta-vrata-duḥśīlān asato yakṣa-rākṣasān |
BhP_08.01.026/3 bhūtadruho bhūtagaṇāṃścāvadhīt satyajitsakhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729698 (0.0):
so 'nṛtavrataduḥśīlān asato yakṣarākṣasān / / bhūtadruho bhūtagaṇāṃścāvadhīt satyajitsakhaḥ // BhP_08.01.026 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858760 (0.0):
so 'nṛta-vrata-duḥśīlān asato yakṣa-rākṣasān | / bhūta-druho bhūta-gaṇāṃś cāvadhīt satyajit-sakhaḥ // Lbh_1,4.8 //
BhP_08.01.027/1 caturtha uttamabhrātā manurnāmnā ca tāmasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729705 (0.0):
bhūtadruho bhūtagaṇāṃścāvadhīt satyajitsakhaḥ // BhP_08.01.026 // / caturtha uttamabhrātā manurnāmnā ca tāmasaḥ /
BhP_08.01.027/3 pṛthuḥ khyātirnaraḥ keturity ādyā daśa tatsutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729713 (0.0):
caturtha uttamabhrātā manurnāmnā ca tāmasaḥ / / pṛthuḥ khyātirnaraḥ keturity ādyā daśa tatsutāḥ // BhP_08.01.027 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376744 (0.055):
BhP_08.13.018/3 bhūtaketurdīptaketurity ādyāstatsutā nṛpa / BhP_08.13.019/1 pārāmarīcigarbhādyā devā indro 'dbhutaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2737085 (0.055):
bhūtaketurdīptaketurity ādyāstatsutā nṛpa // BhP_08.13.018 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13012068 (0.056):
BhP_09.24.051/2 vasuhaṃsasuvaṃśādyāḥ śrīdevāyāstu ṣaṭ sutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756699 (0.056):
vasuhaṃsasuvaṃśādyāḥ śrīdevāyāstu ṣaṭ sutāḥ // BhP_09.24.051 //
BhP_08.01.028/1 satyakā harayo vīrā devāstriśikha īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729721 (0.0):
pṛthuḥ khyātirnaraḥ keturity ādyā daśa tatsutāḥ // BhP_08.01.027 // / satyakā harayo vīrā devāstriśikha īśvaraḥ /
BhP_08.01.028/3 jyotirdhāmādayaḥ sapta ṛṣayastāmase 'ntare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729729 (0.0):
satyakā harayo vīrā devāstriśikha īśvaraḥ / / jyotirdhāmādayaḥ sapta ṛṣayastāmase 'ntare // BhP_08.01.028 //
BhP_08.01.029/1 devā vaidhṛtayo nāma vidhṛtestanayā nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729735 (5.960):
jyotirdhāmādayaḥ sapta ṛṣayastāmase 'ntare // BhP_08.01.028 // / devā vaidhṛtayo nāma vidhṛtestanayā nṛpa /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561737 (0.045):
vaikuṇṭhā nāma te devāḥ pañcamasyāntare mānoḥ / / tataste vai punardevā vaikuṇṭhāḥ prāpya cākṣuṣam // BndP_2,4.32 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21461459 (0.045):
nyāyaḥ | tataḥ kautukād aham api tāv anuprasthitaḥ | atrāntare / tīkṣṇadaṃṣṭro nāmāraṇya mārjāras tayor vivādaṃ śrutvā mārgāsannaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553370 (0.059):
BhP_05.15.003/1 athāsuryāṃ tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ
BhP_08.01.029/3 naṣṭāḥ kālena yairvedā vidhṛtāḥ svena tejasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729743 (0.0):
devā vaidhṛtayo nāma vidhṛtestanayā nṛpa / / naṣṭāḥ kālena yairvedā vidhṛtāḥ svena tejasā // BhP_08.01.029 //
BhP_08.01.030/1 tatrāpi jajñe bhagavān hariṇyāṃ harimedhasaḥ / BhP_08.01.030/3 haririty āhṛto yena gajendro mocito grahāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729755 (0.0):
tatrāpi jajñe bhagavān hariṇyāṃ harimedhasaḥ / / haririty āhṛto yena gajendro mocito grahāt // BhP_08.01.030 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858774 (1.192):
caturthe tāmasīye hariḥ (8.1.30) / tatrāpi jajñe bhagavān hariṇyāṃ harimedhasaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729748 (0.004):
naṣṭāḥ kālena yairvedā vidhṛtāḥ svena tejasā // BhP_08.01.029 // / tatrāpi jajñe bhagavān hariṇyāṃ harimedhasaḥ /
BhP_08.01.031/0 śrīrājovāca / BhP_08.01.031/1 bādarāyaṇa etat te śrotumicchāmahe vayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729763 (0.005):
haririty āhṛto yena gajendro mocito grahāt // BhP_08.01.030 // / BhP_08.01.031/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392957 (0.030):
BhP_10.52.021/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.52.021/1 rājāsīd bhīṣmako nāma vidarbhādhipatir mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790458 (0.030):
ko nu tṛpyeta śṛṇvānaḥ śruta jño nitya nūtanāḥ // BhP_10.52.020 // / BhP_10.52.021/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / rājāsīd bhīṣmako nāma vidarbhādhipatir mahān /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.038):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.040):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.040):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007622 (0.043):
BhP_09.17.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_09.17.001/1 yaḥ purūravasaḥ putra āyustasyābhavan sutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752569 (0.043):
pravarāntaramāpannaṃ taddhi caivaṃ prakalpitam // BhP_09.16.037 // / BhP_09.17.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / yaḥ purūravasaḥ putra āyustasyābhavan sutāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416739 (0.044):
BhP_10.85.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.85.001/1 athaikadātmajau prāptau kṛta pādābhivandanau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714553 (0.044):
cirādupaiti // BhP_06.15.028 //* / BhP_06.16.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / atha devaṛṣī rājan samparetaṃ nṛpātmajam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750044 (0.044):
tasmin vā te 'nvavartanta prajāḥ paurāśca īśvare // BhP_09.11.024 // / BhP_09.11.025/0 śrībādarāyaṇiruvāca / athādiśaddigvijaye bhrāt ṃstribhuvaneśvaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790414 (0.044):
paśyatāṃ sarva lokānāṃ tārkṣya putraḥ sudhām iva // BhP_10.52.017 // / BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174802 (0.044):
BhP_06.16.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.16.001/1 atha devaṛṣī rājan samparetaṃ nṛpātmajam
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004907 (0.044):
BhP_09.11.025/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_09.11.025/1 athādiśaddigvijaye bhrāt-ṃstribhuvaneśvaraḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.044):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376422 (0.046):
BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.29.001/1 bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717979 (0.046):
brūhyetadadbhutatamaṃ bhagavān hyatra kāraṇam // BhP_07.01.020 // / BhP_07.01.021/0 śrībādarāyaṇiruvāca / rājñastadvaca ākarṇya nārado bhagavān ṛṣiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751677 (0.046):
rajastamovṛtamahan phalgunyapi kṛte 'ṃhasi // BhP_09.15.015 // / BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712944 (0.048):
pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ // BhP_06.13.002 // / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819714 (0.049):
savitṛ prakāśaḥ // BhP_11.03.040 //* / BhP_11.03.041/0 śrī rājovāca / karma yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ /
BhP_08.01.031/3 hariryathā gajapatiṃ grāhagrastamamūmucat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729768 (0.034):
bādarāyaṇa etat te śrotumicchāmahe vayam / / hariryathā gajapatiṃ grāhagrastamamūmucat // BhP_08.01.031 //
BhP_08.01.032/1 tatkathāsu mahat puṇyaṃ dhanyaṃ svastyayanaṃ śubham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729778 (0.0):
hariryathā gajapatiṃ grāhagrastamamūmucat // BhP_08.01.031 // / tatkathāsu mahat puṇyaṃ dhanyaṃ svastyayanaṃ śubham /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19626679 (0.064):
01,070.002c tathaiva bhāratānāṃ ca puṇyaṃ svastyayanaṃ mahat / 01,070.002e dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ kīrtayiṣyāmi te 'nagha
BhP_08.01.032/3 yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ / BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12997890 (0.0):
BhP_09.01.006/0 śrīsūta uvāca / BhP_09.01.006/1 evaṃ parīkṣitā rājñā sadasi brahmavādinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729786 (0.004):
tatkathāsu mahat puṇyaṃ dhanyaṃ svastyayanaṃ śubham / / yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ // BhP_08.01.032 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743537 (0.005):
teṣāṃ naḥ puṇyakīrtīnāṃ sarveṣāṃ vada vikramān // BhP_09.01.005 // / BhP_09.01.006/0 śrīsūta uvāca / evaṃ parīkṣitā rājñā sadasi brahmavādinām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173538 (0.015):
BhP_06.14.008/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.14.008/1 parīkṣito 'tha sampraśnaṃ bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713376 (0.022):
yaḥ pauruṣeṇa samare sahasrākṣamatoṣayat // BhP_06.14.007 // / BhP_06.14.008/0 śrīsūta uvāca / parīkṣito 'tha sampraśnaṃ bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.033):
BhP_10.85.058/3 vīryāṇy ananta vīryasya santy anantāni bhārata / BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13172163 (0.035):
BhP_01.16.001/0 sūta uvāca / BhP_01.16.001/1 tataḥ parīkṣiddvijavaryaśikṣayā mahīṃ mahābhāgavataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2636395 (0.035):
BhP_01.15.051 // / BhP_01.16.001/0 sūta uvāca / tataḥ parīkṣiddvijavaryaśikṣayā mahīṃ mahābhāgavataḥ śaśāsa ha /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813384 (0.036):
vīryāṇy ananta vīryasya santy anantāni bhārata // BhP_10.85.058 // / BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173343 (0.036):
BhP_01.17.034/3 kāmān amoghān sthirajaṅgamānām antarbahirvāyurivaiṣa ātmā / BhP_01.17.035/0 sūta uvāca / BhP_01.17.035/1 parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ sa kalirjātavepathuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365788 (0.037):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637491 (0.038):
kāmān amoghān sthirajaṅgamānām antarbahirvāyurivaiṣa ātmā // BhP_01.17.034 / BhP_01.17.035/0 sūta uvāca / parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ sa kalirjātavepathuḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765265 (0.038):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400034 (0.040):
BhP_10.60.059/3 āsthito gṛha medhīyān dharmān loka gurur hariḥ / BhP_10.61.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.61.001/1 ekaikaśas tāḥ kṛṣṇasya putrān daśa daśābaāḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541625 (0.040):
BhP_04.31.029/2 darśitas tamasaḥ pāro yatrākiñcana-go hariḥ / BhP_04.31.030/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.030/1 ity ānamya tam āmantrya viduro gajasāhvayam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167699 (0.040):
BhP_06.04.054/2 svapnopalabdhārtha iva tatraivāntardadhe hariḥ / BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175875 (0.040):
BhP_06.16.065/2 paśyatastasya viśvātmā tataścāntardadhe hariḥ / BhP_06.17.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.001/1 yataścāntarhito 'nantastasyai kṛtvā diśe namaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13172318 (0.042):
BhP_01.16.010/0 sūta uvāca / BhP_01.16.010/1 yadā parīkṣit kurujāṅgale 'vasat kaliṃ praviṣṭaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2636539 (0.042):
nidrayā hriyate naktaṃ divā ca vyarthakarmabhiḥ // BhP_01.16.009 // / BhP_01.16.010/0 sūta uvāca / yadā parīkṣit kurujāṅgale 'vasat kaliṃ praviṣṭaṃ nijacakravartite /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731460 (0.043):
nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam // BhP_08.05.013 // / BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ /
BhP_08.01.033/1 parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729794 (0.0):
yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ // BhP_08.01.032 // / BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca / parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu coditaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173539 (0.023):
BhP_06.14.008/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.14.008/1 parīkṣito 'tha sampraśnaṃ bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12997891 (0.023):
BhP_09.01.006/0 śrīsūta uvāca / BhP_09.01.006/1 evaṃ parīkṣitā rājñā sadasi brahmavādinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713377 (0.033):
yaḥ pauruṣeṇa samare sahasrākṣamatoṣayat // BhP_06.14.007 // / BhP_06.14.008/0 śrīsūta uvāca / parīkṣito 'tha sampraśnaṃ bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743537 (0.036):
teṣāṃ naḥ puṇyakīrtīnāṃ sarveṣāṃ vada vikramān // BhP_09.01.005 // / BhP_09.01.006/0 śrīsūta uvāca / evaṃ parīkṣitā rājñā sadasi brahmavādinām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173344 (0.043):
BhP_01.17.034/3 kāmān amoghān sthirajaṅgamānām antarbahirvāyurivaiṣa ātmā / BhP_01.17.035/0 sūta uvāca / BhP_01.17.035/1 parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ sa kalirjātavepathuḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944593 (0.049):
BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / BhP_02.10.051/1 rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637492 (0.053):
kāmān amoghān sthirajaṅgamānām antarbahirvāyurivaiṣa ātmā // BhP_01.17.034 / BhP_01.17.035/0 sūta uvāca / parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ sa kalirjātavepathuḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13172318 (0.057):
BhP_01.16.010/0 sūta uvāca / BhP_01.16.010/1 yadā parīkṣit kurujāṅgale 'vasat kaliṃ praviṣṭaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13172163 (0.064):
BhP_01.16.001/0 sūta uvāca / BhP_01.16.001/1 tataḥ parīkṣiddvijavaryaśikṣayā mahīṃ mahābhāgavataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2636395 (0.064):
BhP_01.15.051 // / BhP_01.16.001/0 sūta uvāca / tataḥ parīkṣiddvijavaryaśikṣayā mahīṃ mahābhāgavataḥ śaśāsa ha /
coditaḥ / BhP_08.01.033/3 uvāca viprāḥ pratinandya pārthivaṃ mudā munīnāṃ sadasi sma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729803 (0.0):
parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu coditaḥ /
śṛṇvatām / BhP_08.02.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.02.001/1 āsīdgirivaro rājaṃstrikūṭa iti viśrutaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395873 (0.0):
BhP_10.56.003/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.56.003/1 āsīt satrājitaḥ sūryo bhaktasya paramaḥ sakhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729815 (0.0):
uvāca viprāḥ pratinandya pārthivaṃ mudā munīnāṃ sadasi sma śṛṇvatām // / BhP_08.01.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2793164 (0.004):
syamantakaḥ kutas tasya kasmād dattā sutā hareḥ // BhP_10.56.002 // / BhP_10.56.003/0 śrī śuka uvāca / āsīt satrājitaḥ sūryo bhaktasya paramaḥ sakhā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6371551 (0.016):
BhP_10.19.016/3 kṣaṇaṃ yuga śatam iva yāsāṃ yena vinābhavat / BhP_10.20.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.20.001/1 tayos tad adbhutaṃ karma dāvāgner mokṣam ātmanaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173096 (0.016):
BhP_06.13.003/2 yenāsan sukhino devā harerduḥkhaṃ kuto 'bhavat / BhP_06.13.004/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.13.004/1 vṛtravikramasaṃvignāḥ sarve devāḥ saharṣibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712964 (0.019):
yenāsan sukhino devā harerduḥkhaṃ kuto 'bhavat // BhP_06.13.003 // / BhP_06.13.004/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2770601 (0.019):
kṣaṇaṃ yuga śatam iva yāsāṃ yena vinābhavat // BhP_10.19.016 // / BhP_10.20.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381775 (0.029):
BhP_08.22.018/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.22.018/1 tasyānuśṛṇvato rājan prahrādasya kṛtāñjaleḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2741786 (0.029):
BhP_08.22.017 // / BhP_08.22.018/0 śrīśuka uvāca / tasyānuśṛṇvato rājan prahrādasya kṛtāñjaleḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730895 (0.029):
// BhP_08.03.033 //* / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.030):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.030):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.030):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.030):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.030):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.030):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708474 (0.030):
etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam // BhP_06.05.044 // / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767555 (0.030):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje $ babhūvatus tau paśu pāla sammatau &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787052 (0.030):
magnam uddhara govinda gokulaṃ vṛjinārṇavāt // BhP_10.47.052 // / BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808165 (0.030):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ /
BhP_08.02.001/3 kṣīrodenāvṛtaḥ śrīmān yojanāyutamucchritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729821 (0.0):
āsīdgirivaro rājaṃstrikūṭa iti viśrutaḥ / / kṣīrodenāvṛtaḥ śrīmān yojanāyutamucchritaḥ // BhP_08.02.001 //
BhP_08.02.002/1 tāvatā vistṛtaḥ paryak tribhiḥ śṛṅgaiḥ payonidhim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729827 (0.0):
kṣīrodenāvṛtaḥ śrīmān yojanāyutamucchritaḥ // BhP_08.02.001 // / tāvatā vistṛtaḥ paryak tribhiḥ śṛṅgaiḥ payonidhim /
BhP_08.02.002/3 diśaḥ khaṃ rocayannāste raupyāyasahiraṇmayaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729832 (1.192):
tāvatā vistṛtaḥ paryak tribhiḥ śṛṅgaiḥ payonidhim / / diśaḥ khaṃ rocayannāste raupyāyasahiraṇmayaiḥ // BhP_08.02.002 //
BhP_08.02.003/1 anyaiśca kakubhaḥ sarvā ratnadhātuvicitritaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729840 (0.0):
diśaḥ khaṃ rocayannāste raupyāyasahiraṇmayaiḥ // BhP_08.02.002 // / anyaiśca kakubhaḥ sarvā ratnadhātuvicitritaiḥ /
BhP_08.02.003/3 nānādrumalatāgulmairnirghoṣairnirjharāmbhasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729847 (0.0):
anyaiśca kakubhaḥ sarvā ratnadhātuvicitritaiḥ / / nānādrumalatāgulmairnirghoṣairnirjharāmbhasām // BhP_08.02.003 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521290 (0.029):
BhP_04.06.010/1 nānā-maṇimayaiḥ śṛṅgair nānā-dhātu-vicitritaiḥ / BhP_04.06.010/2 nānā-druma-latā-gulmair nānā-mṛga-gaṇāvṛtaiḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8494678 (0.049):
jāṃbūnadamaye divye nānādhātu vicitrite // BndP_1,25.25 // / nānādrumalatākīrṇe nānāpuṣpaphalopage /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16923768 (0.049):
latāgulmair vitānaiś ca BrP_43.55a / latādrumādyudgatapallavā śubhā BrP_36.73b
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3684967 (0.051):
śrīmatpotalake ramye nānādhātuvirājite / / nānādrumalatākīrṇe nānāpakṣinikūjite // BuSto_7.1 //
Tarabhattarikanamastottarasatakastotra (tarb108u.htm.txt) 26484688 (0.051):
śrīmatpotalake ramye nānādhātuvirājite / / nānādrumalatākīrṇe nānāpakṣinikūjite // Tbh_1
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897938 (0.051):
himavacchikhare ramye $ nānādhātuvibhūṣite & / nānādrumalatākīrṇe % nānāścaryasamanvite // BrP_223.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11169240 (0.051):
himavacchikhare ramye nānādhātuvibhūṣite / / nānādrumalatākīrṇe nānāścaryasamanvite // BrP_223.4 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670302 (0.060):
nānā maṇimayaiḥ śṛṅgair nānā dhātu vicitritaiḥ / / nānā druma latā gulmair nānā mṛga gaṇāvṛtaiḥ // BhP_04.06.010 //
BhP_08.02.004/1 sa cāvanijyamānāṅghriḥ samantāt payaūrmibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729850 (0.006):
nānādrumalatāgulmairnirghoṣairnirjharāmbhasām // BhP_08.02.003 // / sa cāvanijyamānāṅghriḥ samantāt payaūrmibhiḥ /
BhP_08.02.004/3 karoti śyāmalāṃ bhūmiṃ harinmarakatāśmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729859 (0.0):
sa cāvanijyamānāṅghriḥ samantāt payaūrmibhiḥ / / karoti śyāmalāṃ bhūmiṃ harinmarakatāśmabhiḥ // BhP_08.02.004 //
BhP_08.02.005/1 siddhacāraṇagandharvairvidyādharamahoragaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729867 (0.0):
karoti śyāmalāṃ bhūmiṃ harinmarakatāśmabhiḥ // BhP_08.02.004 // / siddhacāraṇagandharvairvidyādharamahoragaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6411679 (0.022):
BhP_10.78.014/1 munibhiḥ siddha gandharvair vidyādhara mahoragaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2807814 (0.031):
hatvā durviṣahān anyair īḍitaḥ sura mānavaiḥ // BhP_10.78.013 // / munibhiḥ siddha gandharvair vidyādhara mahoragaiḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169027 (0.034):
BhP_06.07.003/2 siddhacāraṇagandharvairmunibhirbrahmavādibhiḥ / BhP_06.07.004/1 vidyādharāpsarobhiśca kinnaraiḥ patagoragaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709120 (0.035):
siddhacāraṇagandharvairmunibhirbrahmavādibhiḥ // BhP_06.07.003 // / vidyādharāpsarobhiśca kinnaraiḥ patagoragaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26753094 (0.036):
devadānavagandharvair $ yakṣavidyādharoragaiḥ & / munisiddhāpsarobhiś ca % vṛtam anyair divālayaiḥ // BrP_26.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024423 (0.036):
devadānavagandharvair yakṣavidyādharoragaiḥ / / munisiddhāpsarobhiś ca vṛtam anyair divālayaiḥ // BrP_26.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789034 (0.040):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ % suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060349 (0.040):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779504 (0.040):
siddhagandharvayakṣaiś ca vidyādharamahoragaiḥ // RKS_15.5 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038969 (0.042):
śrāvakair na bodhisattvair na devair na nāgair na yakṣair na gandharvair / na kinnarair na mahoragair na cāturmahārājakāyikair devair yāvan na
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359772 (0.043):
BhP_10.04.011/1 siddha cāraṇa gandharvair apsaraḥ kinnaroragaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759668 (0.043):
dhanuḥ śūleṣu carmāsi śaṅkha cakra gadā dharā // BhP_10.04.010 // / siddha cāraṇa gandharvair apsaraḥ kinnaroragaiḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109101 (0.046):
siddhacāraṇapannagaiḥ__Vdha_067.013 / vidyādharaiḥ sapatnikaiḥ__Vdha_067.*(92)
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789175 (0.049):
gandharvaiḥ kiṃnaraiḥ siddhaiḥ $ suravidyādharoragaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060490 (0.049):
gandharvaiḥ kiṃnaraiḥ siddhaiḥ suravidyādharoragaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707675 (0.049):
vṛto nāradanandādyaiḥ pārṣadaiḥ surayūthapaiḥ // BhP_06.04.039 // / stūyamāno 'nugāyadbhiḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550643 (0.050):
devadānavagandharva $ siddhavidyādharoragaiḥ & / ṛṣibhirmānuṣādyaiśca % saptalokanivāsibhiḥ // SvaT_11.278 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807844 (0.050):
devadānavagandharva siddhavidyādharoragaiḥ / / ṛṣibhirmānuṣādyaiśca saptalokanivāsibhiḥ // SvaT_11.278 //
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917126 (0.050):
yakṣair asurair garuḍair gandharvaiḥ kinnarair mahoragair iti / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān
BhP_08.02.005/3 kinnarairapsarobhiśca krīḍadbhirjuṣṭakandaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729871 (0.003):
siddhacāraṇagandharvairvidyādharamahoragaiḥ / / kinnarairapsarobhiśca krīḍadbhirjuṣṭakandaraḥ // BhP_08.02.005 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6411680 (0.021):
BhP_10.78.014/1 munibhiḥ siddha gandharvair vidyādhara mahoragaiḥ / BhP_10.78.014/3 apsarobhiḥ pitṛ gaṇair yakṣaiḥ kinnara cāraṇaiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169028 (0.021):
BhP_06.07.003/2 siddhacāraṇagandharvairmunibhirbrahmavādibhiḥ / BhP_06.07.004/1 vidyādharāpsarobhiśca kinnaraiḥ patagoragaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709120 (0.024):
siddhacāraṇagandharvairmunibhirbrahmavādibhiḥ // BhP_06.07.003 // / vidyādharāpsarobhiśca kinnaraiḥ patagoragaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2807814 (0.044):
munibhiḥ siddha gandharvair vidyādhara mahoragaiḥ / / apsarobhiḥ pitṛ gaṇair yakṣaiḥ kinnara cāraṇaiḥ // BhP_10.78.014 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789033 (0.053):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ % suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060348 (0.053):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038969 (0.055):
śrāvakair na bodhisattvair na devair na nāgair na yakṣair na gandharvair / na kinnarair na mahoragair na cāturmahārājakāyikair devair yāvan na
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789175 (0.062):
gandharvaiḥ kiṃnaraiḥ siddhaiḥ $ suravidyādharoragaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060490 (0.062):
gandharvaiḥ kiṃnaraiḥ siddhaiḥ suravidyādharoragaiḥ /
BhP_08.02.006/1 yatra saṅgītasannādairnadadguhamamarṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729878 (0.0):
kinnarairapsarobhiśca krīḍadbhirjuṣṭakandaraḥ // BhP_08.02.005 // / yatra saṅgītasannādairnadadguhamamarṣayā /
BhP_08.02.006/3 abhigarjanti harayaḥ ślāghinaḥ paraśaṅkayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729883 (0.005):
yatra saṅgītasannādairnadadguhamamarṣayā / / abhigarjanti harayaḥ ślāghinaḥ paraśaṅkayā // BhP_08.02.006 //
BhP_08.02.007/1 nānāraṇyapaśuvrāta saṅkuladroṇyalaṅkṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729891 (0.0):
abhigarjanti harayaḥ ślāghinaḥ paraśaṅkayā // BhP_08.02.006 // / nānāraṇyapaśuvrāta saṅkuladroṇyalaṅkṛtaḥ /
BhP_08.02.007/3 citradrumasurodyāna kalakaṇṭhavihaṅgamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729898 (0.0):
nānāraṇyapaśuvrāta saṅkuladroṇyalaṅkṛtaḥ / / citradrumasurodyāna kalakaṇṭhavihaṅgamaḥ // BhP_08.02.007 //
BhP_08.02.008/1 saritsarobhiracchodaiḥ pulinairmaṇivālukaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729905 (0.0):
citradrumasurodyāna kalakaṇṭhavihaṅgamaḥ // BhP_08.02.007 // / saritsarobhiracchodaiḥ pulinairmaṇivālukaiḥ /
BhP_08.02.008/3 devastrīmajjanāmoda saurabhāmbvanilairyutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729915 (0.0):
saritsarobhiracchodaiḥ pulinairmaṇivālukaiḥ / / devastrīmajjanāmoda saurabhāmbvanilairyutaḥ // BhP_08.02.008 //
BhP_08.02.009/1 tasya droṇyāṃ bhagavato varuṇasya mahātmanaḥ / BhP_08.02.009/3 udyānamṛtuman nāma ākrīḍaṃ surayoṣitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729926 (0.0):
devastrīmajjanāmoda saurabhāmbvanilairyutaḥ // BhP_08.02.008 // / tasya droṇyāṃ bhagavato varuṇasya mahātmanaḥ /
BhP_08.02.010/1 sarvato 'laṅkṛtaṃ divyairnityapuṣpaphaladrumaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729933 (0.0):
udyānamṛtuman nāma ākrīḍaṃ surayoṣitām // BhP_08.02.009 // / sarvato 'laṅkṛtaṃ divyairnityapuṣpaphaladrumaiḥ /
BhP_08.02.010/3 mandāraiḥ pārijātaiśca pāṭalāśokacampakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729939 (0.003):
sarvato 'laṅkṛtaṃ divyairnityapuṣpaphaladrumaiḥ / / mandāraiḥ pārijātaiśca pāṭalāśokacampakaiḥ // BhP_08.02.010 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26771913 (0.028):
śālair āmrātakair lodhrair % bakulair bahuvārakaiḥ // BrP_44.56 // / kapitthaiḥ karṇikāraiś ca $ pāṭalāśokacampakaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043236 (0.028):
śālair āmrātakair lodhrair bakulair bahuvārakaiḥ // BrP_44.56 // / kapitthaiḥ karṇikāraiś ca pāṭalāśokacampakaiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521361 (0.034):
BhP_04.06.015/1 cūtaiḥ kadambair nīpaiś ca nāga-punnāga-campakaiḥ / BhP_04.06.015/2 pāṭalāśoka-bakulaiḥ kundaiḥ kurabakair api
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754310 (0.049):
campakāśokabakulaiḥ $ karavīraiḥ sapāṭalaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025637 (0.049):
campakāśokabakulaiḥ karavīraiḥ sapāṭalaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20783585 (0.050):
13,150.009d@020_0018 panasair bakulais tālaiḥ priyālair nāgakesaraiḥ / 13,150.009d@020_0019 karavīraiḥ karṇikāraiḥ pāṭalāśokacampakaiḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16010675 (0.052):
nānāścaryamayaṃ śaśvatsarvarttukusumadrumaiḥ / / mandāraiḥ pārijātaiśca caṃpakāśokavañjulaiḥ // NarP_1,125.10 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789419 (0.055):
sarvāścaryamayaṃ puṇyaṃ % sthānaṃ trailokyapūjitam // BrP_68.5 // / aśokaiḥ pārijātaiś ca $ mandāraiś campakadrumaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060734 (0.055):
sarvāścaryamayaṃ puṇyaṃ sthānaṃ trailokyapūjitam // BrP_68.5 // / aśokaiḥ pārijātaiś ca mandāraiś campakadrumaiḥ /
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22721193 (0.057):
01,212.001d@114_0003 sālatālāśvakarṇaiś ca bakulair arjunais tathā / 01,212.001d@114_0004 campakāśokapuṃnāgaiḥ ketakaiḥ pāṭalais tathā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16897768 (0.062):
mandāraiś campakadrumaiḥ BrP_68.6b / mandāraiḥ pārijātaiś ca BrP_42.18a
BhP_08.02.011/1 cūtaiḥ piyālaiḥ panasairāmrairāmrātakairapi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729945 (0.003):
mandāraiḥ pārijātaiśca pāṭalāśokacampakaiḥ // BhP_08.02.010 // / cūtaiḥ piyālaiḥ panasairāmrairāmrātakairapi /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18830693 (0.032):
udyānaiścaiva vividhaiḥ kadalīkhaṇḍamaṇḍitaiḥ / / panasairbakulaiścaivāmrātairāmraiśca campakaiḥ // RKV_46.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19658261 (0.051):
01,116.003a palāśais tilakaiś cūtaiś campakaiḥ pāribhadrakaiḥ / 01,116.003c anyaiś ca bahubhir vṛkṣaiḥ phalapuṣpasamṛddhibhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19710067 (0.052):
01,199.039c āmrair āmrātakair nīpair aśokaiś campakais tathā / 01,199.039d*1992_01 nālikeraiś ca likucaiḥ kadalībhiḥ samāvṛtāḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730622 (0.055):
tālaiḥ śālaiḥ piyālaiś ca hintālair vakulair api // Jss_1
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731665 (0.058):
eteṣāṃ ca samūhaiś ca puṣpa-vallī-virājitaiḥ / / āmrair āmrātakais tālanārikelaiḥ piyālakaiḥ // Jss_1
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521359 (0.060):
BhP_04.06.015/1 cūtaiḥ kadambair nīpaiś ca nāga-punnāga-campakaiḥ / BhP_04.06.015/2 pāṭalāśoka-bakulaiḥ kundaiḥ kurabakair api
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213301 (0.064):
panasairbilvavṛkṣaiśca kadaṃbāśvatthapāṭalaiḥ / / āmraistālairnāgaraṅgairvṛkṣairanyaiśca saṃyutam // NarP_2,41.68 //
BhP_08.02.011/3 kramukairnārikelaiśca kharjūrairbījapūrakaiḥ / BhP_08.02.012/1 madhukaiḥ śālatālaiśca tamālairasanārjunaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729956 (0.0):
kramukairnārikelaiśca kharjūrairbījapūrakaiḥ // BhP_08.02.011 // / madhukaiḥ śālatālaiśca tamālairasanārjunaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729949 (0.002):
mandāraiḥ pārijātaiśca pāṭalāśokacampakaiḥ // BhP_08.02.010 // / cūtaiḥ piyālaiḥ panasairāmrairāmrātakairapi /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26771902 (0.033):
panasair nārikelaiś ca % bakulair nāgakesaraiḥ // BrP_44.55 // / tālaiḥ pippalaiḥ kharjūrair $ nāraṅgair bījapūrakaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043225 (0.033):
panasair nārikelaiś ca bakulair nāgakesaraiḥ // BrP_44.55 // / tālaiḥ pippalaiḥ kharjūrair nāraṅgair bījapūrakaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754352 (0.047):
saralair mucukundaiś ca $ candanaiś ca sitetaraiḥ & / aśvatthaiḥ saptaparṇaiś ca % āmrair āmrātakais tathā // BrP_28.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025679 (0.047):
saralair mucukundaiś ca candanaiś ca sitetaraiḥ / / aśvatthaiḥ saptaparṇaiś ca āmrair āmrātakais tathā // BrP_28.15 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19710065 (0.049):
01,199.039c āmrair āmrātakair nīpair aśokaiś campakais tathā / 01,199.039d*1992_01 nālikeraiś ca likucaiḥ kadalībhiḥ samāvṛtāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26769655 (0.050):
aśokārjunapuṃnāgair $ bakulaiḥ saraladrumaiḥ & / panasair nārikelaiś ca % śālais tālaiḥ kapitthakaiḥ // BrP_42.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040978 (0.050):
aśokārjunapuṃnāgair bakulaiḥ saraladrumaiḥ / / panasair nārikelaiś ca śālais tālaiḥ kapitthakaiḥ // BrP_42.15 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10780084 (0.052):
āmrajambūkapitthaiś ca śrīphalaiḥ panasais tathā / / kharjūrair badarībhiś ca dāḍimair bījapūrakaiḥ // RKS_16.4 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730626 (0.054):
āmrair āmrātakaiś caiva jambīrair dāḍimais tathā / / śrī-phalair vadarībhiś ca jambubhir nāgaraṅgakaiḥ // Jss_1
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521347 (0.056):
BhP_04.06.014/1 mandāraiḥ pārijātaiś ca saralaiś copaśobhitam / BhP_04.06.014/2 tamālaiḥ śāla-tālaiś ca kovidārāsanārjunaiḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14183808 (0.059):
mātuliṅgaiḥ kapitthaiśca kharjūraiḥ panasādibhiḥ / / nārikelaistathā tālaiḥ ketakaiḥ siṃduvārakaiḥ // NarP_2,10.25 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670353 (0.061):
tamālaiḥ śāla tālaiś ca kovidārāsanārjunaiḥ // BhP_04.06.014 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752729 (0.061):
puṃnāgaiḥ karṇikāraiś ca $ saralair devadārubhiḥ & / śālais tālais tamālaiś ca % panasair dhavakhādiraiḥ // BrP_26.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024058 (0.061):
puṃnāgaiḥ karṇikāraiś ca saralair devadārubhiḥ / / śālais tālais tamālaiś ca panasair dhavakhādiraiḥ // BrP_26.4 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752654 (0.064):
śālaistālaistamālaiśca saralārjunaparpaṭaiḥ /
BhP_08.02.012/3 ariṣṭoḍumbaraplakṣairvaṭaiḥ kiṃśukacandanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729963 (0.0):
madhukaiḥ śālatālaiśca tamālairasanārjunaiḥ / / ariṣṭoḍumbaraplakṣairvaṭaiḥ kiṃśukacandanaiḥ // BhP_08.02.012 //
BhP_08.02.013/1 picumardaiḥ kovidāraiḥ saralaiḥ suradārubhiḥ / BhP_08.02.013/3 drākṣekṣurambhājambubhirbadaryakṣābhayāmalaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729975 (0.0):
picumardaiḥ kovidāraiḥ saralaiḥ suradārubhiḥ / / drākṣekṣurambhājambubhirbadaryakṣābhayāmalaiḥ // BhP_08.02.013 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729966 (0.003):
ariṣṭoḍumbaraplakṣairvaṭaiḥ kiṃśukacandanaiḥ // BhP_08.02.012 // / picumardaiḥ kovidāraiḥ saralaiḥ suradārubhiḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3862262 (0.054):
hastikarṇaiḥ sumanasaiḥ $ kovidāraiḥ supuṣpitaiḥ & / prācīnāmalakaiścāpi % dhanakaiḥ samarāṭakaiḥ // MatsP_118.7 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8901765 (0.054):
hastikarṇaiḥ sumanasaiḥ kovidāraiḥ supuṣpitaiḥ / / prācīnāmalakaiścāpi dhanakaiḥ samarāṭakaiḥ // MatsP_118.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16790585 (0.062):
kovidārakaśigrukau BrP_220.178b / kovidāraiḥ sapippalaiḥ BrP_41.41b
BhP_08.02.014/1 bilvaiḥ kapitthairjambīrairvṛto bhallātakādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729981 (0.0):
drākṣekṣurambhājambubhirbadaryakṣābhayāmalaiḥ // BhP_08.02.013 // / bilvaiḥ kapitthairjambīrairvṛto bhallātakādibhiḥ /
BhP_08.02.014/3 tasmin saraḥ suvipulaṃ lasatkāñcanapaṅkajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729987 (0.0):
bilvaiḥ kapitthairjambīrairvṛto bhallātakādibhiḥ / / tasmin saraḥ suvipulaṃ lasatkāñcanapaṅkajam // BhP_08.02.014 //
BhP_08.02.015/1 kumudotpalakahlāra śatapatraśriyorjitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729994 (0.0):
tasmin saraḥ suvipulaṃ lasatkāñcanapaṅkajam // BhP_08.02.014 // / kumudotpalakahlāra śatapatraśriyorjitam /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521410 (0.042):
BhP_04.06.018/2 druma-jātibhir anyaiś ca rājitaṃ veṇu-kīcakaiḥ / BhP_04.06.019/1 kumudotpala-kahlāra- śatapatra-vanarddhibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2670412 (0.042):
druma jātibhir anyaiś ca rājitaṃ veṇu kīcakaiḥ // BhP_04.06.018 // / kumudotpala kahlāra śatapatra vanarddhibhiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421687 (0.062):
BhP_10.90.006/3 protphullotpala kahlāra kumudāmbhoja reṇubhiḥ
BhP_08.02.015/3 mattaṣaṭpadanirghuṣṭaṃ śakuntaiśca kalasvanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730001 (1.788):
kumudotpalakahlāra śatapatraśriyorjitam / / mattaṣaṭpadanirghuṣṭaṃ śakuntaiśca kalasvanaiḥ // BhP_08.02.015 //
BhP_08.02.016/1 haṃsakāraṇḍavākīrṇaṃ cakrāhvaiḥ sārasairapi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730006 (0.0):
mattaṣaṭpadanirghuṣṭaṃ śakuntaiśca kalasvanaiḥ // BhP_08.02.015 // / haṃsakāraṇḍavākīrṇaṃ cakrāhvaiḥ sārasairapi /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377359 (0.058):
BhP_08.15.013/1 pravālaphalapuṣporu bhāraśākhāmaradrumaiḥ / BhP_08.15.013/3 haṃsasārasacakrāhva kāraṇḍavakulākulāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26770830 (0.060):
haṃsakāraṇḍavākīrṇaiś $ cakravākopaśobhitaiḥ & / sārasaiś ca balākaiś ca % kūrmair matsyaiḥ sanakrakaiḥ // BrP_43.61 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11042154 (0.060):
haṃsakāraṇḍavākīrṇaiś cakravākopaśobhitaiḥ / / sārasaiś ca balākaiś ca kūrmair matsyaiḥ sanakrakaiḥ // BrP_43.61 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387731 (0.063):
BhP_10.46.013/1 sarvataḥ puṣpita vanaṃ dvijāli kula nāditam / BhP_10.46.013/3 haṃsa kāraṇḍavākīrṇaiḥ padma ṣaṇḍaiś ca maṇḍitam
BhP_08.02.016/3 jalakukkuṭakoyaṣṭi dātyūhakulakūjitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730012 (0.0):
haṃsakāraṇḍavākīrṇaṃ cakrāhvaiḥ sārasairapi / / jalakukkuṭakoyaṣṭi dātyūhakulakūjitam // BhP_08.02.016 //
BhP_08.02.017/1 matsyakacchapasañcāra calatpadmarajaḥpayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730019 (0.0):
jalakukkuṭakoyaṣṭi dātyūhakulakūjitam // BhP_08.02.016 // / matsyakacchapasañcāra calatpadmarajaḥpayaḥ /
BhP_08.02.017/3 kadambavetasanala nīpavañjulakairvṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730025 (0.0):
matsyakacchapasañcāra calatpadmarajaḥpayaḥ / / kadambavetasanala nīpavañjulakairvṛtam // BhP_08.02.017 //
BhP_08.02.018/1 kundaiḥ kurubakāśokaiḥ śirīṣaiḥ kūṭajeṅgudaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730033 (5.960):
kadambavetasanala nīpavañjulakairvṛtam // BhP_08.02.017 // / kundaiḥ kurubakāśokaiḥ śirīṣaiḥ kūṭajeṅgudaiḥ /
BhP_08.02.018/3 kubjakaiḥ svarṇayūthībhirnāgapunnāgajātibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730039 (0.0):
kundaiḥ kurubakāśokaiḥ śirīṣaiḥ kūṭajeṅgudaiḥ / / kubjakaiḥ svarṇayūthībhirnāgapunnāgajātibhiḥ // BhP_08.02.018 //
BhP_08.02.019/1 mallikāśatapatraiśca mādhavījālakādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730043 (0.045):
kubjakaiḥ svarṇayūthībhirnāgapunnāgajātibhiḥ // BhP_08.02.018 // / mallikāśatapatraiśca mādhavījālakādibhiḥ /
BhP_08.02.019/3 śobhitaṃ tīrajaiścānyairnityartubhiralaṃ drumaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730053 (0.0):
mallikāśatapatraiśca mādhavījālakādibhiḥ / / śobhitaṃ tīrajaiścānyairnityartubhiralaṃ drumaiḥ // BhP_08.02.019 //
BhP_08.02.020/1 tatraikadā tadgirikānanāśrayaḥ / kareṇubhirvāraṇayūthapaścaran
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730053 (0.007):
śobhitaṃ tīrajaiścānyairnityartubhiralaṃ drumaiḥ // BhP_08.02.019 // / tatraikadā tadgirikānanāśrayaḥ kareṇubhirvāraṇayūthapaścaran /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730061 (0.023):
tatraikadā tadgirikānanāśrayaḥ kareṇubhirvāraṇayūthapaścaran /
BhP_08.02.020/3 sakaṇṭakaṃ kīcakaveṇuvetravad viśālagulmaṃ prarujan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730072 (0.0):
tatraikadā tadgirikānanāśrayaḥ kareṇubhirvāraṇayūthapaścaran / / sakaṇṭakaṃ kīcakaveṇuvetravad viśālagulmaṃ prarujan vanaspatīn //
vanaspatīn / BhP_08.02.021/1 yadgandhamātrāddharayo gajendrā vyāghrādayo vyālamṛgāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730084 (0.0):
sakaṇṭakaṃ kīcakaveṇuvetravad viśālagulmaṃ prarujan vanaspatīn //
sakhaḍgāḥ / BhP_08.02.021/3 mahoragāścāpi bhayāddravanti sagaurakṛṣṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730093 (0.0):
yadgandhamātrāddharayo gajendrā vyāghrādayo vyālamṛgāḥ sakhaḍgāḥ /
sarabhāścamaryaḥ / BhP_08.02.022/1 vṛkā varāhā mahiṣarkṣaśalyā gopucchaśālāvṛkamarkaṭāśca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730104 (0.0):
mahoragāścāpi bhayāddravanti sagaurakṛṣṇāḥ sarabhāścamaryaḥ //
BhP_08.02.022/3 anyatra kṣudrā hariṇāḥ śaśādayaś caranty abhītā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730111 (0.0):
vṛkā varāhā mahiṣarkṣaśalyā gopucchaśālāvṛkamarkaṭāśca / / anyatra kṣudrā hariṇāḥ śaśādayaś caranty abhītā yadanugraheṇa //
yadanugraheṇa / BhP_08.02.023/1 sa gharmataptaḥ karibhiḥ kareṇubhir vṛto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730121 (0.0):
anyatra kṣudrā hariṇāḥ śaśādayaś caranty abhītā yadanugraheṇa // / BhP_08.02.022 //
madacyutkarabhairanudrutaḥ / BhP_08.02.023/3 giriṃ garimṇā paritaḥ prakampayan niṣevyamāṇo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730129 (0.0):
sa gharmataptaḥ karibhiḥ kareṇubhir vṛto madacyutkarabhairanudrutaḥ /
'likulairmadāśanaiḥ / BhP_08.02.024/1 saro 'nilaṃ paṅkajareṇurūṣitaṃ jighran vidūrān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730140 (0.0):
giriṃ garimṇā paritaḥ prakampayan niṣevyamāṇo 'likulairmadāśanaiḥ //
madavihvalekṣaṇaḥ / BhP_08.02.024/3 vṛtaḥ svayūthena tṛṣārditena tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730149 (0.0):
saro 'nilaṃ paṅkajareṇurūṣitaṃ jighran vidūrān madavihvalekṣaṇaḥ /
sarovarābhyāsamathāgamaddrutam / BhP_08.02.025/1 vigāhya tasminnamṛtāmbu nirmalaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730159 (0.0):
vṛtaḥ svayūthena tṛṣārditena tat sarovarābhyāsamathāgamaddrutam //
hemāravindotpalareṇurūṣitam / BhP_08.02.025/3 papau nikāmaṃ nijapuṣkaroddhṛtam ātmānamadbhiḥ snapayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730172 (0.0):
vigāhya tasminnamṛtāmbu nirmalaṃ hemāravindotpalareṇurūṣitam /
gataklamaḥ / BhP_08.02.026/1 sa puṣkareṇoddhṛtaśīkarāmbubhir nipāyayan saṃsnapayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730181 (0.0):
papau nikāmaṃ nijapuṣkaroddhṛtam ātmānamadbhiḥ snapayan gataklamaḥ //
yathā gṛhī / BhP_08.02.026/3 ghṛṇī kareṇuḥ karabhāṃśca durmado nācaṣṭa kṛcchraṃ kṛpaṇo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730190 (0.0):
sa puṣkareṇoddhṛtaśīkarāmbubhir nipāyayan saṃsnapayan yathā gṛhī / / ghṛṇī kareṇuḥ karabhāṃśca durmado nācaṣṭa kṛcchraṃ kṛpaṇo 'jamāyayā //
'jamāyayā / BhP_08.02.027/1 taṃ tatra kaścin nṛpa daivacodito grāho balīyāṃścaraṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730200 (0.0):
ghṛṇī kareṇuḥ karabhāṃśca durmado nācaṣṭa kṛcchraṃ kṛpaṇo 'jamāyayā // / BhP_08.02.026 // / taṃ tatra kaścin nṛpa daivacodito grāho balīyāṃścaraṇe ruṣāgrahīt /
ruṣāgrahīt / BhP_08.02.027/3 yadṛcchayaivaṃ vyasanaṃ gato gajo yathābalaṃ so 'tibalo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730208 (0.0):
taṃ tatra kaścin nṛpa daivacodito grāho balīyāṃścaraṇe ruṣāgrahīt /
vicakrame / BhP_08.02.028/1 tathāturaṃ yūthapatiṃ kareṇavo vikṛṣyamāṇaṃ tarasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730215 (0.0):
yadṛcchayaivaṃ vyasanaṃ gato gajo yathābalaṃ so 'tibalo vicakrame // / BhP_08.02.027 //
balīyasā / BhP_08.02.028/3 vicukruśurdīnadhiyo 'pare gajāḥ pārṣṇigrahāstārayituṃ na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730224 (0.0):
tathāturaṃ yūthapatiṃ kareṇavo vikṛṣyamāṇaṃ tarasā balīyasā / / vicukruśurdīnadhiyo 'pare gajāḥ pārṣṇigrahāstārayituṃ na cāśakan //
cāśakan / BhP_08.02.029/1 niyudhyatorevamibhendranakrayor vikarṣatorantarato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730233 (0.0):
vicukruśurdīnadhiyo 'pare gajāḥ pārṣṇigrahāstārayituṃ na cāśakan // / BhP_08.02.028 // / niyudhyatorevamibhendranakrayor vikarṣatorantarato bahirmithaḥ /
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18451313 (0.035):
devākānini kāvāde vāhikāsvasvakāhi vā / / kākārebhabhare kākā nisvabhavyavyabhasvani // BhKir_15.25 //
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7340941 (0.035):
devākānini kāvāde vāhikāsvasvakāhi vā / / kākārebhabhare kākā nisvabhavyavyabhasvani // BhKir_15.25
bahirmithaḥ / BhP_08.02.029/3 samāḥ sahasraṃ vyagaman mahīpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730238 (0.0):
niyudhyatorevamibhendranakrayor vikarṣatorantarato bahirmithaḥ /
saprāṇayościtramamaṃsatāmarāḥ / BhP_08.02.030/1 tato gajendrasya manobalaujasāṃ kālena dīrgheṇa mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730253 (0.0):
samāḥ sahasraṃ vyagaman mahīpate saprāṇayościtramamaṃsatāmarāḥ //
abhūdvyayaḥ / BhP_08.02.030/3 vikṛṣyamāṇasya jale 'vasīdato viparyayo 'bhūt sakalaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730262 (0.0):
tato gajendrasya manobalaujasāṃ kālena dīrgheṇa mahān abhūdvyayaḥ /
jalaukasaḥ / BhP_08.02.031/1 itthaṃ gajendraḥ sa yadāpa saṅkaṭaṃ prāṇasya dehī vivaśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730272 (0.0):
vikṛṣyamāṇasya jale 'vasīdato viparyayo 'bhūt sakalaṃ jalaukasaḥ // / BhP_08.02.030 //
yadṛcchayā / BhP_08.02.031/3 apārayannātmavimokṣaṇe ciraṃ dadhyāvimāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730279 (0.0):
itthaṃ gajendraḥ sa yadāpa saṅkaṭaṃ prāṇasya dehī vivaśo yadṛcchayā / / apārayannātmavimokṣaṇe ciraṃ dadhyāvimāṃ buddhimathābhyapadyata //
buddhimathābhyapadyata / BhP_08.02.032/1 na māmime jñātaya āturaṃ gajāḥ kutaḥ kariṇyaḥ prabhavanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730290 (0.0):
apārayannātmavimokṣaṇe ciraṃ dadhyāvimāṃ buddhimathābhyapadyata //
mocitum / BhP_08.02.032/3 grāheṇa pāśena vidhāturāvṛto 'py ahaṃ ca taṃ yāmi paraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730299 (0.0):
na māmime jñātaya āturaṃ gajāḥ kutaḥ kariṇyaḥ prabhavanti mocitum / / grāheṇa pāśena vidhāturāvṛto 'py ahaṃ ca taṃ yāmi paraṃ parāyaṇam //
parāyaṇam / BhP_08.02.033/1 yaḥ kaścaneśo balino 'ntakoragāt pracaṇḍavegādabhidhāvato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730308 (0.0):
grāheṇa pāśena vidhāturāvṛto 'py ahaṃ ca taṃ yāmi paraṃ parāyaṇam // / BhP_08.02.032 //
bhṛśam / BhP_08.02.033/3 bhītaṃ prapannaṃ paripāti yadbhayān mṛtyuḥ pradhāvaty
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730317 (0.0):
yaḥ kaścaneśo balino 'ntakoragāt pracaṇḍavegādabhidhāvato bhṛśam / / bhītaṃ prapannaṃ paripāti yadbhayān mṛtyuḥ pradhāvaty araṇaṃ tamīmahi //
araṇaṃ tamīmahi / BhP_08.03.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730323 (0.0):
bhītaṃ prapannaṃ paripāti yadbhayān mṛtyuḥ pradhāvaty araṇaṃ tamīmahi //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416740 (0.016):
BhP_10.85.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.85.001/1 athaikadātmajau prāptau kṛta pādābhivandanau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812511 (0.019):
BhP_10.85.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / athaikadātmajau prāptau kṛta pādābhivandanau /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2801458 (0.020):
adattam avarundhīta siṃha grastam ivoraṇaḥ // BhP_10.68.028 // / BhP_10.68.029/0 śrī bādarāyaṇir uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376423 (0.020):
BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.29.001/1 bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775120 (0.022):
BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377977 (0.033):
BhP_08.16.017/3 tathā vidhehi kalyāṇaṃ dhiyā kalyāṇakṛttama / BhP_08.16.018/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.16.018/1 evamabhyarthito 'dityā kastāmāha smayanniva
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360254 (0.033):
BhP_10.04.043/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.043/1 evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6361599 (0.033):
BhP_10.07.003/3 mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ / BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.07.004/1 kadācid autthānika kautukāplave janmarkṣa yoge
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400003 (0.033):
BhP_10.60.057/4 tiṣṭheta tat tvayi vayaṃ pratinandayāmaḥ / BhP_10.60.058/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.058/1 evaṃ saurata saṃlāpair bhagavān jagad īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408958 (0.033):
BhP_10.74.005/3 tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.006/1 ity uktvā yajñiye kāle vavre yuktān sa ṛtvijaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412056 (0.033):
BhP_10.78.040/3 caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943760 (0.033):
BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.037/1 sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26546606 (0.033):
BhP_05.02.016/4 cittaṃ yataḥ pratisarantu śivāḥ sacivyaḥ / BhP_05.02.017/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.02.017/1 iti lalanānunayāti-viśārado grāmya-vaidagdhyayā
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547154 (0.033):
BhP_05.03.018/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.03.018/1 iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175625 (0.033):
BhP_06.16.048/4 tasmai namo bhagavate 'stu sahasramūrdhne / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.049/1 saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175859 (0.033):
BhP_06.16.064/2 jñānavijñānasampanno dhārayannāśu sidhyasi / BhP_06.16.065/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.065/1 āśvāsya bhagavān itthaṃ citraketuṃ jagadguruḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370107 (0.033):
BhP_08.03.033/4 saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374979 (0.033):
'cchinadarernadato 'riṇādyaḥ / BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.11.001/1 atho surāḥ pratyupalabdhacetasaḥ parasya puṃsaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379643 (0.033):
sampratīccha / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.001/1 iti vairocanervākyaṃ dharmayuktaṃ sa sūnṛtam
BhP_08.03.001/1 evaṃ vyavasito buddhyā samādhāya mano hṛdi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730328 (2.384):
BhP_08.02.033 // / BhP_08.03.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / evaṃ vyavasito buddhyā samādhāya mano hṛdi /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171578 (0.058):
BhP_06.10.011/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.10.011/1 evaṃ kṛtavyavasito dadhyaṅṅ ātharvaṇastanum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711533 (0.058):
BhP_06.10.011/0 śrībādarāyaṇiruvāca / evaṃ kṛtavyavasito dadhyaṅṅ ātharvaṇastanum /
BhP_08.03.001/3 jajāpa paramaṃ jāpyaṃ prāgjanmany anuśikṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730335 (0.0):
evaṃ vyavasito buddhyā samādhāya mano hṛdi / / jajāpa paramaṃ jāpyaṃ prāgjanmany anuśikṣitam // BhP_08.03.001 //
BhP_08.03.003/0 śrīgajendra uvāca / BhP_08.03.002/1 oṃ namo bhagavate tasmai yata etac cidātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730346 (0.006):
jajāpa paramaṃ jāpyaṃ prāgjanmany anuśikṣitam // BhP_08.03.001 // / BhP_08.03.003/0 śrīgajendra uvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554761 (0.028):
BhP_05.17.017/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.17.017/1 oṃ namo bhagavate mahā-puruṣāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2698665 (0.038):
BhP_05.17.017/0 śrī bhagavān uvāca / oṃ namo bhagavate mahā puruṣāya sarva guṇa saṅkhyānāyānantāyāvyaktāya nama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730806 (0.043):
BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca / evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ $ brahmādayo vividhaliṅgabhidābhimānāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370007 (0.046):
BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.03.030/1 evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752943 (0.048):
āpadvimokṣamanvicchan gajaḥ stotramudīrayat // VamP_58.30 // / gajendra uvāca / / oṃ namo mūlaprakṛtaye ajitāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714804 (0.050):
bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha // BhP_06.16.017 // / oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175072 (0.052):
BhP_06.16.017/2 bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha / BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547382 (0.056):
BhP_12.08.046/4 loko yato 'bhayam utātma-sukhaṃ na cānyat / BhP_12.08.047/1 tasmai namo bhagavate puruṣāya bhūmne
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545955 (0.057):
BhP_12.06.067/0 śrī-yājñavalkya uvāca / BhP_12.06.067/1 oṃ namo bhagavate ādityāyākhila-jagatām ātma-svarūpeṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843421 (0.059):
na cānyat // BhP_12.08.046 //* / tasmai namo bhagavate puruṣāya bhūmne $ viśvāya viśva gurave
BhP_08.03.002/3 puruṣāyādibījāya pareśāyābhidhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730351 (0.005):
oṃ namo bhagavate tasmai yata etac cidātmakam / / puruṣāyādibījāya pareśāyābhidhīmahi // BhP_08.03.002 //
BhP_08.03.003/1 yasminnidaṃ yataścedaṃ yenedaṃ ya idaṃ svayam / BhP_08.03.003/3 yo 'smāt parasmāc ca parastaṃ prapadye svayambhuvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730361 (0.005):
puruṣāyādibījāya pareśāyābhidhīmahi // BhP_08.03.002 // / yasminnidaṃ yataścedaṃ yenedaṃ ya idaṃ svayam /
BhP_08.03.004/1 yaḥ svātmanīdaṃ nijamāyayārpitaṃ kvacidvibhātaṃ kva ca tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730370 (0.0):
yasminnidaṃ yataścedaṃ yenedaṃ ya idaṃ svayam / / yo 'smāt parasmāc ca parastaṃ prapadye svayambhuvam // BhP_08.03.003 //
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555604 (0.064):
BhP_05.18.031/1 yad-rūpam etan nija-māyayārpitam artha-svarūpaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2699481 (0.064):
yad rūpam etan nija māyayārpitam artha svarūpaṃ bahu rūpa rūpitam /
tirohitam / BhP_08.03.004/3 aviddhadṛk sākṣy ubhayaṃ tadīkṣate sa ātmamūlo 'vatu māṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730382 (0.0):
yaḥ svātmanīdaṃ nijamāyayārpitaṃ kvacidvibhātaṃ kva ca tat tirohitam / / aviddhadṛk sākṣy ubhayaṃ tadīkṣate sa ātmamūlo 'vatu māṃ parātparaḥ //
parātparaḥ / BhP_08.03.005/1 kālena pañcatvamiteṣu kṛtsnaśo lokeṣu pāleṣu ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730390 (0.0):
aviddhadṛk sākṣy ubhayaṃ tadīkṣate sa ātmamūlo 'vatu māṃ parātparaḥ // / BhP_08.03.004 //
sarvahetuṣu / BhP_08.03.005/3 tamastadāsīdgahanaṃ gabhīraṃ yastasya pāre 'bhivirājate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730400 (0.0):
kālena pañcatvamiteṣu kṛtsnaśo lokeṣu pāleṣu ca sarvahetuṣu /
vibhuḥ / BhP_08.03.006/1 na yasya devā ṛṣayaḥ padaṃ vidur jantuḥ punaḥ ko 'rhati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730410 (0.0):
tamastadāsīdgahanaṃ gabhīraṃ yastasya pāre 'bhivirājate vibhuḥ // / BhP_08.03.005 //
gantumīritum / BhP_08.03.006/3 yathā naṭasyākṛtibhirviceṣṭato duratyayānukramaṇaḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730417 (0.0):
na yasya devā ṛṣayaḥ padaṃ vidur jantuḥ punaḥ ko 'rhati gantumīritum /
māvatu / BhP_08.03.007/1 didṛkṣavo yasya padaṃ sumaṅgalaṃ vimuktasaṅgā munayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730430 (0.0):
yathā naṭasyākṛtibhirviceṣṭato duratyayānukramaṇaḥ sa māvatu //
susādhavaḥ / BhP_08.03.007/3 caranty alokavratamavraṇaṃ vane bhūtātmabhūtāḥ suhṛdaḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730441 (0.0):
didṛkṣavo yasya padaṃ sumaṅgalaṃ vimuktasaṅgā munayaḥ susādhavaḥ /
me gatiḥ / BhP_08.03.008/1 na vidyate yasya ca janma karma vā na nāmarūpe guṇadoṣa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17752370 (0.0):
guṇātītatvād bhagavaj janma karmaṇo nityatvam | tac ca bhagavat sandarbhe / na vidyate yasya ca janma karma vā [BhP 8.3.8] ity atra śloke
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730451 (0.0):
caranty alokavratamavraṇaṃ vane bhūtātmabhūtāḥ suhṛdaḥ sa me gatiḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990822 (0.0):
ataeva prākṛtāni rūpādīni niṣidhya anyāni sampratipādyante | / na vidyate yasya ca janma karma vā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992641 (0.031):
sarvam abhipretya garbha stutāv uktam / na nāma rūpe guṇa janma karmabhir
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358506 (0.044):
BhP_10.02.036/1 na nāma rūpe guṇa janma karmabhir nirūpitavye tava tasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758495 (0.044):
BhP_10.02.035 //* / na nāma rūpe guṇa janma karmabhir nirūpitavye tava tasya sākṣiṇaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2379949 (0.055):
viśeṣaṇīyam, yasya tu janmaiva nāsti tasya tadviśeṣaṇaṃ
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18512826 (0.061):
guṇātītatvād bhagavaj-janma-karmaṇo nityatvam | tac ca bhagavat-sandarbhe / na vidyate yasya ca janma karma vā [BhP 8.3.8] ity atra śloke
BhP_08.03.008/3 tathāpi lokāpyayasambhavāya yaḥ svamāyayā tāny
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730462 (0.0):
na vidyate yasya ca janma karma vā na nāmarūpe guṇadoṣa eva vā / / tathāpi lokāpyayasambhavāya yaḥ svamāyayā tāny anukālamṛcchati //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990830 (0.0):
na nāma rūpe guṇa doṣa eva vā / tathāpi lokāpyaya sambhavāya yaḥ
anukālamṛcchati / BhP_08.03.009/1 tasmai namaḥ pareśāya brahmaṇe 'nantaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730469 (0.0):
tathāpi lokāpyayasambhavāya yaḥ svamāyayā tāny anukālamṛcchati //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990832 (0.013):
tathāpi lokāpyaya sambhavāya yaḥ / sva māyayā tāny anukālam ṛcchati || [BhP 8.3.8]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383948 (0.035):
BhP_10.40.029/3 puruṣeśa pradhānāya brahmaṇe 'nanta śaktaye / BhP_10.40.030/1 namas te vāsudevāya sarva bhūta kṣayāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782097 (0.037):
puruṣeśa pradhānāya brahmaṇe 'nanta śaktaye // BhP_10.40.029 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6402599 (0.042):
BhP_10.64.029/1 namas te sarva bhāvāya brahmaṇe 'nanta śaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2799395 (0.042):
yatra kvāpi sataś ceto bhūyān me tvat padāspadam // BhP_10.64.028 // / namas te sarva bhāvāya brahmaṇe 'nanta śaktaye /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369964 (0.048):
BhP_10.16.040/1 jñāna vijñāna nīdhaye brahmaṇe 'nanta śaktaye / BhP_10.16.040/3 aguṇāyāvikārāya namas te prākṛtāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769127 (0.051):
jñāna vijñāna nīdhaye brahmaṇe 'nanta śaktaye / / aguṇāyāvikārāya namas te prākṛtāya ca // BhP_10.16.040 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398536 (0.060):
BhP_10.59.028/1 ajāya janayitre 'sya brahmaṇe 'nanta śaktaye
BhP_08.03.009/3 arūpāyorurūpāya nama āścaryakarmaṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730474 (0.040):
tasmai namaḥ pareśāya brahmaṇe 'nantaśaktaye / / arūpāyorurūpāya nama āścaryakarmaṇe // BhP_08.03.009 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383947 (0.064):
BhP_10.40.029/3 puruṣeśa pradhānāya brahmaṇe 'nanta śaktaye / BhP_10.40.030/1 namas te vāsudevāya sarva bhūta kṣayāya ca
BhP_08.03.010/1 nama ātmapradīpāya sākṣiṇe paramātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730479 (0.004):
arūpāyorurūpāya nama āścaryakarmaṇe // BhP_08.03.009 //
BhP_08.03.010/3 namo girāṃ vidūrāya manasaścetasāmapi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730486 (0.005):
arūpāyorurūpāya nama āścaryakarmaṇe // BhP_08.03.009 // / nama ātmapradīpāya sākṣiṇe paramātmane /
BhP_08.03.011/1 sattvena pratilabhyāya naiṣkarmyeṇa vipaścitā / BhP_08.03.011/3 namaḥ kaivalyanāthāya nirvāṇasukhasaṃvide
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730496 (0.0):
namo girāṃ vidūrāya manasaścetasāmapi // BhP_08.03.010 // / sattvena pratilabhyāya naiṣkarmyeṇa vipaścitā /
BhP_08.03.012/1 namaḥ śāntāya ghorāya mūḍhāya guṇadharmiṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730502 (0.0):
namaḥ kaivalyanāthāya nirvāṇasukhasaṃvide // BhP_08.03.011 //
BhP_08.03.012/3 nirviśeṣāya sāmyāya namo jñānaghanāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730508 (0.0):
namaḥ śāntāya ghorāya mūḍhāya guṇadharmiṇe / / nirviśeṣāya sāmyāya namo jñānaghanāya ca // BhP_08.03.012 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15404194 (0.060):
BhP_03.13.035/2 yad-roma-garteṣu nililyur addhayas tasmai namaḥ / kāraṇa-sūkarāya te / BhP_03.13.036/1 rūpaṃ tavaitan nanu duṣkṛtātmanāṃ durdarśanaṃ deva yad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2653470 (0.060):
yad roma garteṣu nililyur addhayas tasmai namaḥ kāraṇa sūkarāya te // / BhP_03.13.035 // / rūpaṃ tavaitan nanu duṣkṛtātmanāṃ durdarśanaṃ deva yad adhvarātmakam /
BhP_08.03.013/1 kṣetrajñāya namastubhyaṃ sarvādhyakṣāya sākṣiṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730515 (1.788):
nirviśeṣāya sāmyāya namo jñānaghanāya ca // BhP_08.03.012 // / kṣetrajñāya namastubhyaṃ sarvādhyakṣāya sākṣiṇe /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4412911 (0.053):
nānārūpa namas tubhyaṃ namas te karmasākṣiṇe | *HV_86.0*980:3 |
BhP_08.03.013/3 puruṣāyātmamūlāya mūlaprakṛtaye namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730520 (0.004):
kṣetrajñāya namastubhyaṃ sarvādhyakṣāya sākṣiṇe / / puruṣāyātmamūlāya mūlaprakṛtaye namaḥ // BhP_08.03.013 //
BhP_08.03.014/1 sarvendriyaguṇadraṣṭre sarvapratyayahetave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730527 (0.0):
puruṣāyātmamūlāya mūlaprakṛtaye namaḥ // BhP_08.03.013 // / sarvendriyaguṇadraṣṭre sarvapratyayahetave /
BhP_08.03.014/3 asatā cchāyayoktāya sadābhāsāya te namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730533 (0.005):
sarvendriyaguṇadraṣṭre sarvapratyayahetave / / asatā cchāyayoktāya sadābhāsāya te namaḥ // BhP_08.03.014 //
BhP_08.03.015/1 namo namaste 'khilakāraṇāya niṣkāraṇāyādbhutakāraṇāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730540 (0.0):
asatā cchāyayoktāya sadābhāsāya te namaḥ // BhP_08.03.014 // / namo namaste 'khilakāraṇāya niṣkāraṇāyādbhutakāraṇāya /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828711 (0.017):
kaśyapa uvāca / namonamaste 'khilakāraṇāya namonamaste 'khailapālakāya /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4598255 (0.024):
sadā ca sarvatra namo namaste namo namaste 'khilavigrahāyai /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17841203 (0.025):
sarva rūpas tvam ataḥ sarva namasyo 'sīti mayā tvaṃ namasyase ity āha namo / namaḥ ||39|| / BhG 11.40 / namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14665041 (0.025):
sarva-rūpas tvam ataḥ sarva-namasyo 'sīti mayā tvaṃ namasyase ity āha namo / namaḥ ||39|| / BhG 11.40 / namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540700 (0.026):
BhP_04.30.022/2 mano-vaco-vega-puro-javāya sarvākṣa-mārgair agatādhvane / namaḥ / BhP_04.30.023/1 śuddhāya śāntāya namaḥ sva-niṣṭhayā manasy apārthaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688411 (0.026):
mano vaco vega puro javāya sarvākṣa mārgair agatādhvane namaḥ // / BhP_04.30.022 // / śuddhāya śāntāya namaḥ sva niṣṭhayā manasy apārthaṃ vilasad dvayāya /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379052 (0.029):
BhP_08.17.025/3 namo brahmaṇyadevāya triguṇāya namo namaḥ / BhP_08.17.026/1 namaste pṛśnigarbhāya vedagarbhāya vedhase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739229 (0.039):
namo brahmaṇyadevāya triguṇāya namo namaḥ // BhP_08.17.025 // / namaste pṛśnigarbhāya vedagarbhāya vedhase /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044879 (0.042):
sarvabhūtātmabhūtāya kūṭasthāya namo namaḥ // KūrmP_1,6.14 // / namo vedarahasyāya namaste vedayonaye /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109590 (0.042):
purāṇāya namo namaḥ__Vdha_067.*(100),006 / namo guhyāya gūḍhāya__Vdha_067.*(100),007
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521721 (0.043):
namo natāya namreśair__Vdha_092.015 / namo namas te govinda__Vdha_090.025
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700234 (0.043):
yā devī sarvapīṭheśī kṣetrarūpopachandikā / / namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ // BuSto_35.22 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18506917 (0.044):
v1 {X} namo nandirudreśvarāya Ō namo ācāryebhyaḥ namo īśvarāya . namo / māṇibhadrāya {{namas sarvayakṣebhyaḥ}}
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555596 (0.044):
sarva-sattva-guṇa-viśeṣaṇāyānu-palakṣita-sthānāya namo varṣmaṇe namo / bhūmne namo namo 'vasthānāya namas te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2699473 (0.044):
sarva sattva guṇa viśeṣaṇāyānu palakṣita sthānāya namo varṣmaṇe namo / bhūmne namo namo 'vasthānāya namas te // BhP_05.18.030 //_*
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316052 (0.046):
namo 'moghadarśine | / namo ratnacandrāya | / namo nirmalāya | / namo vimalāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953993 (0.046):
'moghadarśine | namo ratnacandrāya | namo nirmalāya | namo vimalāya |
Triskandhasutra (bsu039_u.htm.txt) 13674333 (0.046):
/ namo 'moghadarśine / namo ratnacandrāya / namo nirmalāya / namaḥ
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869806 (0.047):
namaḥ | (14) kamalekṣaṇāya namaḥ | (15) viśvarūpāya namaḥ | (16) / śrīmahāviṣṇave namaḥ ||
BhP_08.03.015/3 sarvāgamāmnāyamahārṇavāya namo 'pavargāya parāyaṇāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730548 (0.0):
namo namaste 'khilakāraṇāya niṣkāraṇāyādbhutakāraṇāya / / sarvāgamāmnāyamahārṇavāya namo 'pavargāya parāyaṇāya // BhP_08.03.015 //
BhP_08.03.016/1 guṇāraṇicchannaciduṣmapāya tatkṣobhavisphūrjitamānasāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730557 (0.0):
sarvāgamāmnāyamahārṇavāya namo 'pavargāya parāyaṇāya // BhP_08.03.015 // / guṇāraṇicchannaciduṣmapāya tatkṣobhavisphūrjitamānasāya /
BhP_08.03.016/3 naiṣkarmyabhāvena vivarjitāgama svayaṃprakāśāya namas
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730562 (0.014):
guṇāraṇicchannaciduṣmapāya tatkṣobhavisphūrjitamānasāya / / naiṣkarmyabhāvena vivarjitāgama svayaṃprakāśāya namas karomi //
karomi / BhP_08.03.017/1 mādṛk prapannapaśupāśavimokṣaṇāya muktāya bhūrikaruṇāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730574 (0.0):
naiṣkarmyabhāvena vivarjitāgama svayaṃprakāśāya namas karomi // / BhP_08.03.016 // / mādṛk prapannapaśupāśavimokṣaṇāya muktāya bhūrikaruṇāya namo 'layāya /
namo 'layāya / BhP_08.03.017/3 svāṃśena sarvatanubhṛnmanasi pratīta pratyagdṛśe bhagavate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730585 (0.0):
mādṛk prapannapaśupāśavimokṣaṇāya muktāya bhūrikaruṇāya namo 'layāya /
bṛhate namaste / BhP_08.03.018/1 ātmātmajāptagṛhavittajaneṣu saktair duṣprāpaṇāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730596 (0.0):
svāṃśena sarvatanubhṛnmanasi pratīta pratyagdṛśe bhagavate bṛhate namaste
guṇasaṅgavivarjitāya / BhP_08.03.018/3 muktātmabhiḥ svahṛdaye paribhāvitāya jñānātmane bhagavate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730608 (0.0):
ātmātmajāptagṛhavittajaneṣu saktair duṣprāpaṇāya guṇasaṅgavivarjitāya /
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18506917 (0.056):
v1 {X} namo nandirudreśvarāya Ō namo ācāryebhyaḥ namo īśvarāya . namo / māṇibhadrāya {{namas sarvayakṣebhyaḥ}}
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26555485 (0.061):
BhP_05.18.025/1 oṃ namo bhagavate mukhyatamāya namaḥ sattvāya prāṇāyaujase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2699365 (0.061):
oṃ namo bhagavate mukhyatamāya namaḥ sattvāya prāṇāyaujase sahase balāya
nama īśvarāya / BhP_08.03.019/1 yaṃ dharmakāmārthavimuktikāmā bhajanta iṣṭāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730618 (0.0):
muktātmabhiḥ svahṛdaye paribhāvitāya jñānātmane bhagavate nama īśvarāya //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369949 (0.062):
BhP_10.16.039/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375853 (0.062):
BhP_10.27.010/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391398 (0.062):
BhP_07.10.010/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane / BhP_07.10.010/2 haraye 'dbhutasiṃhāya brahmaṇe paramātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769112 (0.062):
BhP_10.16.038 // / namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774587 (0.062):
BhP_10.27.009 // / namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541003 (0.063):
BhP_04.30.042/2 vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
gatimāpnuvanti / BhP_08.03.019/3 kiṃ cāśiṣo rāty api dehamavyayaṃ karotu me 'dabhradayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730623 (0.0):
yaṃ dharmakāmārthavimuktikāmā bhajanta iṣṭāṃ gatimāpnuvanti /
vimokṣaṇam / BhP_08.03.020/1 ekāntino yasya na kañcanārthaṃ vāñchanti ye vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730638 (0.0):
kiṃ cāśiṣo rāty api dehamavyayaṃ karotu me 'dabhradayo vimokṣaṇam // / BhP_08.03.019 // / ekāntino yasya na kañcanārthaṃ vāñchanti ye vai bhagavatprapannāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104232 (0.0):
aṣṭame śrī gajendrasya [BhP 8.3.20] / ekāntino yasya na kañcanārthaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914285 (0.0):
evaikāntitety ucyate / ekāntino yasya na kañcanārthaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119575 (0.0):
ekāntino yasya na kañcanārthaṃ / vāñchanti ye vai bhagavat prapannāḥ |
bhagavatprapannāḥ / BhP_08.03.020/3 atyadbhutaṃ taccaritaṃ sumaṅgalaṃ gāyanta
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914285 (0.009):
ekāntino yasya na kañcanārthaṃ / vāñchanti ye vai bhagavat prapannāḥ [BhP 8.3.20] iti gajendra vākyam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730643 (0.020):
ekāntino yasya na kañcanārthaṃ vāñchanti ye vai bhagavatprapannāḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119580 (0.020):
ekāntino yasya na kañcanārthaṃ / vāñchanti ye vai bhagavat prapannāḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104243 (0.042):
vāñchanti ye vai bhagavat prapannāḥ | / aty adbhutaṃ tac caritaṃ sumaṅgalaṃ / gāyanta ānanda samudra magnāḥ // Hbhv_10.193 //
ānandasamudramagnāḥ / BhP_08.03.021/1 tamakṣaraṃ brahma paraṃ pareśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730653 (0.0):
atyadbhutaṃ taccaritaṃ sumaṅgalaṃ gāyanta ānandasamudramagnāḥ // / BhP_08.03.020 // / tamakṣaraṃ brahma paraṃ pareśam avyaktamādhyātmikayogagamyam /
avyaktamādhyātmikayogagamyam / BhP_08.03.021/3 atīndriyaṃ sūkṣmamivātidūram anantamādyaṃ paripūrṇamīḍe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730664 (0.0):
tamakṣaraṃ brahma paraṃ pareśam avyaktamādhyātmikayogagamyam /
BhP_08.03.022/1 yasya brahmādayo devā vedā lokāścarācarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730672 (0.0):
atīndriyaṃ sūkṣmamivātidūram anantamādyaṃ paripūrṇamīḍe // BhP_08.03.021 / yasya brahmādayo devā vedā lokāścarācarāḥ /
BhP_08.03.022/3 nāmarūpavibhedena phalgvyā ca kalayā kṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730678 (0.0):
yasya brahmādayo devā vedā lokāścarācarāḥ / / nāmarūpavibhedena phalgvyā ca kalayā kṛtāḥ // BhP_08.03.022 //
BhP_08.03.023/1 yathārciṣo 'gneḥ saviturgabhastayo niryānti saṃyānty
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730686 (0.0):
nāmarūpavibhedena phalgvyā ca kalayā kṛtāḥ // BhP_08.03.022 // / yathārciṣo 'gneḥ saviturgabhastayo niryānti saṃyānty asakṛt svarociṣaḥ /
asakṛt svarociṣaḥ / BhP_08.03.023/3 tathā yato 'yaṃ guṇasampravāho buddhirmanaḥ khāni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730694 (0.0):
yathārciṣo 'gneḥ saviturgabhastayo niryānti saṃyānty asakṛt svarociṣaḥ /
śarīrasargāḥ / BhP_08.03.024/1 sa vai na devāsuramartyatiryaṅ na strī na ṣaṇḍho na pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730710 (0.0):
tathā yato 'yaṃ guṇasampravāho buddhirmanaḥ khāni śarīrasargāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990294 (0.0):
sa vai na devāsura martya tiryaṅ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963901 (0.054):
vāg iti ca strīliṅgaḥ śabdaḥ, avahantis tu na strī na pumān na napuṃsakam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767759 (0.058):
na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767794 (0.058):
vijñāna dhātur na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo na strī na / pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2pu.htm.txt) 12995924 (0.063):
strīva gacchati ṣaṇḍho 'yaṃ vakty eṣā strī pumān iva /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13889443 (0.063):
strīva gacchati ṣaṇḍho 'yaṃ vakty eṣā strī pumān iva &
na jantuḥ / BhP_08.03.024/3 nāyaṃ guṇaḥ karma na san na cāsan niṣedhaśeṣo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730721 (0.0):
sa vai na devāsuramartyatiryaṅ na strī na ṣaṇḍho na pumān na jantuḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990304 (0.0):
na strī na ṣaṇḍho na pumān na jantuḥ
jayatādaśeṣaḥ / BhP_08.03.025/1 jijīviṣe nāhamihāmuyā kim antarbahiścāvṛtayebhayonyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730731 (0.0):
nāyaṃ guṇaḥ karma na san na cāsan niṣedhaśeṣo jayatādaśeṣaḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763097 (0.026):
likhite' sminn eva śloke mṛgyatvād antar lāpo nāmeyam | / bahir lāpā, yathā bāla rāmāyaṇe
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11669670 (0.034):
dvitvaṃ candraṃ veti kathaṃ tau bahirbhāsamānāvapahāsyāmaḥ. ato neha
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26704290 (0.035):
antaḥpraśrnaṃ bahiḥpraśrnamubhayapraśrnaṃ ceti tattridhā // Ckc_6.17 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12157128 (0.038):
6.25.4 sā cāru janmā 'malā kasya jātā bhūtais sumānyā vividhaiś śaṅkaraiṣā / hṛṣādhṛṣyā bahir antar vasūnā(g)ṃ svāhā
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21858004 (0.038):
krameṇa ca tatrāntarbahiścātibahalena piṇḍahāryeṇevopalipyamāno
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20968640 (0.040):
vyāptirantargataiva/ na tu bahiraṅgā/ anadhyavasitepi
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11229151 (0.044):
[1.12.3 upavikraya.lakṣaṇam] / BP1.12.004a/ antar gṛhe bahir grāmān niśāyām asato janāt /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, bhumika (vnyps00u.htm.txt) 3297704 (0.044):
baddhāśvāsena, 'pratiṣṭhāpitavedāntaḥ pratikṣaptabahirmataḥ /
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11242021 (0.044):
sākāro vā nirākaro vāntar vā bahir eva vā & / bhaktimattātmanāṃ nātha sarvathāsi sudhāmayaḥ // UtSst_16.22 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28576308 (0.044):
tad vidhim api sa vidhim abhidhāya mudāntar hitavatī sāntarhitavatī | / tataś ca tās tad upadeśa lagnāḥ parama sukha magnā babhūvuḥ | yataḥ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848277 (0.047):
bahiḥ sīmāto pravahantī bahiḥ sīmām upeti | tareyā ti aparāt pāraṃ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1383489 (0.050):
pṛthivijijñāsitavyatāpratipādayiṣayā tasmin yad antas tadanveṣṭavyam
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13293743 (0.051):
yau sarvātmakaṛksāmātmakau tāvamuṣyādityarathasya geṣṇau pādaparvaṇī / / saniryāñcāyāṃ / / antastaddharmopadeśāt /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2953368 (0.052):
nāsya jātyantaramantarāle vidyata ityanaltaram / / tathā bahirasya na vidyata ityavāhyam / / kiṃ punastannirantaraṃ brahma? ayamātmanā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12158918 (0.053):
amṛtaṃ[*467] samastam yat paśyamānam ātmābhijuṣāṇam antas / sudhṛtyānabhigamyamānāya[*468] svāhā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22397326 (0.053):
teṣāmevaskandhadhātvāyatanānāṃ dravyamantaḥ prajñaptimantaḥ saṃvṛtimantaḥ / paramārthamantaḥ rūpiṇo 'rūpiṇaḥ sanidarśanā anidarśanā ityevamādi
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801563 (0.053):
ratnāni ca; kin tu alaṃkāraghaṭakā na santi; sarvathā nāyaṃ bahir (A 317b) / niṣkāsayitavya iti; so 'bhyantara eva lāḍyate; yāvad apareṇa samayena
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11834542 (0.053):
kañjastha āsa tajjñānaṃ viparītamajasya hi // PS_2,1.15 // / bahirnadṛṣṭaḥ sa kathamantardṛṣṭi pa(ka)thaṃ vrajet /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990304 (0.058):
nāyaṃ guṇaḥ karma na san na cāsan / niṣedha śeṣo jayatād aśeṣaḥ || [BhP 8.6.24]
BhP_08.03.025/3 icchāmi kālena na yasya viplavas tasyātmalokāvaraṇasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730740 (0.0):
jijīviṣe nāhamihāmuyā kim antarbahiścāvṛtayebhayonyā / / icchāmi kālena na yasya viplavas tasyātmalokāvaraṇasya mokṣam //
mokṣam / BhP_08.03.026/1 so 'haṃ viśvasṛjaṃ viśvamaviśvaṃ viśvavedasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730748 (0.0):
icchāmi kālena na yasya viplavas tasyātmalokāvaraṇasya mokṣam // / BhP_08.03.025 //
BhP_08.03.026/3 viśvātmānamajaṃ brahma praṇato 'smi paraṃ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730754 (0.0):
so 'haṃ viśvasṛjaṃ viśvamaviśvaṃ viśvavedasam / / viśvātmānamajaṃ brahma praṇato 'smi paraṃ padam // BhP_08.03.026 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23389703 (0.063):
kāryakartṛsvarūpaṃ taṃ % praṇato 'smi paraṃ padam // ViP_1,9.49 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5096365 (0.063):
kāryakartṛsvarūpaṃ taṃ praṇato 'smi paraṃ padam // ViP_1,9.49 //
BhP_08.03.027/1 yogarandhitakarmāṇo hṛdi yogavibhāvite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730761 (0.0):
viśvātmānamajaṃ brahma praṇato 'smi paraṃ padam // BhP_08.03.026 // / yogarandhitakarmāṇo hṛdi yogavibhāvite /
BhP_08.03.027/3 yogino yaṃ prapaśyanti yogeśaṃ taṃ nato 'smy aham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730769 (0.0):
yogarandhitakarmāṇo hṛdi yogavibhāvite / / yogino yaṃ prapaśyanti yogeśaṃ taṃ nato 'smy aham // BhP_08.03.027 //
BhP_08.03.028/1 namo namastubhyamasahyavega śaktitrayāyākhiladhīguṇāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730780 (0.0):
yogino yaṃ prapaśyanti yogeśaṃ taṃ nato 'smy aham // BhP_08.03.027 // / namo namastubhyamasahyavega śaktitrayāyākhiladhīguṇāya /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27581561 (0.048):
namo namo namo namo nato'smi te sadā padam |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3910228 (0.054):
tvayi mamāstu matiḥ satataṃ śive % śaraṇago 'smi nato 'smi namo 'stu te //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8949721 (0.054):
tvayi mamāstu matiḥ satataṃ śive śaraṇago 'smi nato 'smi namo 'stu te //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14972977 (0.057):
śaraṇago 'smi nato 'smi namo 'stu te MatsP_158.19*d
BhP_08.03.028/3 prapannapālāya durantaśaktaye / kadindriyāṇāmanavāpyavartmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730786 (0.0):
namo namastubhyamasahyavega śaktitrayāyākhiladhīguṇāya / / prapannapālāya durantaśaktaye kadindriyāṇāmanavāpyavartmane //
BhP_08.03.029/1 nāyaṃ veda svamātmānaṃ yacchaktyāhaṃdhiyā hatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730795 (0.0):
prapannapālāya durantaśaktaye kadindriyāṇāmanavāpyavartmane // / BhP_08.03.028 // / nāyaṃ veda svamātmānaṃ yacchaktyāhaṃdhiyā hatam /
BhP_08.03.029/3 taṃ duratyayamāhātmyaṃ bhagavantamito 'smy aham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730802 (0.0):
nāyaṃ veda svamātmānaṃ yacchaktyāhaṃdhiyā hatam / / taṃ duratyayamāhātmyaṃ bhagavantamito 'smy aham // BhP_08.03.029 //
BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.03.030/1 evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173139 (0.0):
BhP_06.13.005/2 vibhaktamanugṛhṇadbhirvṛtrahatyāṃ kva mārjmy aham / BhP_06.13.006/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730810 (0.004):
taṃ duratyayamāhātmyaṃ bhagavantamito 'smy aham // BhP_08.03.029 // / BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713004 (0.005):
vibhaktamanugṛhṇadbhirvṛtrahatyāṃ kva mārjmy aham // BhP_06.13.005 // / BhP_06.13.006/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.007):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.007):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.007):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.007):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.008):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.008):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.008):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.008):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.008):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.008):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.009):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.009):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.009):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376619 (0.009):
BhP_10.29.012/3 guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990311 (0.010):
niṣedha śeṣo jayatād aśeṣaḥ || [BhP 8.6.24] / evaṃ gajendram upavarṇita nirviśeṣaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.010):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.010):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
BhP_08.03.030/2 brahmādayo vividhaliṅgabhidābhimānāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730816 (1.192):
evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ $ brahmādayo vividhaliṅgabhidābhimānāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990316 (0.044):
evaṃ gajendram upavarṇita nirviśeṣaṃ / brahmādayo vividha liṅga bhidābhimānāḥ
BhP_08.03.030/3 naite yadopasasṛpurnikhilātmakatvāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730822 (0.0):
evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ $ brahmādayo vividhaliṅgabhidābhimānāḥ / naite yadopasasṛpurnikhilātmakatvāt % tatrākhilāmaramayo harirāvirāsīt //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990323 (0.0):
brahmādayo vividha liṅga bhidābhimānāḥ / naite yadopasasṛpur nikhilātmakatvāt
BhP_08.03.030/4 tatrākhilāmaramayo harirāvirāsīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730827 (0.0):
naite yadopasasṛpurnikhilātmakatvāt % tatrākhilāmaramayo harirāvirāsīt //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990327 (0.007):
naite yadopasasṛpur nikhilātmakatvāt / tatrākhilāmara mayo harir āvirāsīt || [BhP 8.6.30]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990471 (0.014):
rūpatvāt tad vilakṣaṇo māyayā aśeṣātmakatvād akhilāmaramayo harir
BhP_08.03.031/1 taṃ tadvadārtamupalabhya jagannivāsaḥ / BhP_08.03.031/2 stotraṃ niśamya divijaiḥ saha saṃstuvadbhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730837 (0.0):
naite yadopasasṛpurnikhilātmakatvāt % tatrākhilāmaramayo harirāvirāsīt // / BhP_08.03.030 //* / taṃ tadvadārtamupalabhya jagannivāsaḥ $ stotraṃ niśamya divijaiḥ saha
BhP_08.03.031/3 chandomayena garuḍena samuhyamānaś / BhP_08.03.031/4 cakrāyudho 'bhyagamadāśu yato gajendraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730846 (0.005):
taṃ tadvadārtamupalabhya jagannivāsaḥ $ stotraṃ niśamya divijaiḥ saha / saṃstuvadbhiḥ & / chandomayena garuḍena samuhyamānaś % cakrāyudho 'bhyagamadāśu yato
BhP_08.03.032/1 so 'ntaḥsarasy urubalena gṛhīta ārto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730852 (0.005):
chandomayena garuḍena samuhyamānaś % cakrāyudho 'bhyagamadāśu yato / gajendraḥ // BhP_08.03.031 //* / so 'ntaḥsarasy urubalena gṛhīta ārto $ dṛṣṭvā garutmati hariṃ kha
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941778 (0.062):
BhP_02.07.015/1 antaḥsarasyurubalena pade gṛhīto
BhP_08.03.032/2 dṛṣṭvā garutmati hariṃ kha upāttacakram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730856 (0.037):
so 'ntaḥsarasy urubalena gṛhīta ārto $ dṛṣṭvā garutmati hariṃ kha
BhP_08.03.032/3 utkṣipya sāmbujakaraṃ giramāha kṛcchrān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730863 (0.0):
so 'ntaḥsarasy urubalena gṛhīta ārto $ dṛṣṭvā garutmati hariṃ kha / upāttacakram & / utkṣipya sāmbujakaraṃ giramāha kṛcchrān % nārāyaṇākhilaguro bhagavan
BhP_08.03.032/4 nārāyaṇākhilaguro bhagavan namaste
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730869 (0.024):
utkṣipya sāmbujakaraṃ giramāha kṛcchrān % nārāyaṇākhilaguro bhagavan
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19329448 (0.042):
yogeśvarākhila guro bhagavan namas te || [BhP 1.8.43]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631544 (0.043):
govinda godvijasurārtiharāvatāra yogeśvarākhilaguro bhagavan namaste // / BhP_01.08.043 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166984 (0.047):
BhP_01.08.043/3 govinda godvijasurārtiharāvatāra yogeśvarākhilaguro / bhagavan namaste / BhP_01.08.044/0 sūta uvāca
BhP_08.03.033/1 taṃ vīkṣya pīḍitamajaḥ sahasāvatīrya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730875 (0.005):
utkṣipya sāmbujakaraṃ giramāha kṛcchrān % nārāyaṇākhilaguro bhagavan / namaste // BhP_08.03.032 //* / taṃ vīkṣya pīḍitamajaḥ sahasāvatīrya $ sagrāhamāśu sarasaḥ kṛpayojjahāra &
BhP_08.03.033/2 sagrāhamāśu sarasaḥ kṛpayojjahāra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730881 (0.010):
taṃ vīkṣya pīḍitamajaḥ sahasāvatīrya $ sagrāhamāśu sarasaḥ kṛpayojjahāra &
BhP_08.03.033/3 grāhādvipāṭitamukhādariṇā gajendraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730887 (0.0):
taṃ vīkṣya pīḍitamajaḥ sahasāvatīrya $ sagrāhamāśu sarasaḥ kṛpayojjahāra & / grāhādvipāṭitamukhādariṇā gajendraṃ % saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām
BhP_08.03.033/4 saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360254 (0.0):
BhP_10.04.043/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.043/1 evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6361599 (0.0):
BhP_10.07.003/3 mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ / BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.07.004/1 kadācid autthānika kautukāplave janmarkṣa yoge
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400003 (0.0):
BhP_10.60.057/4 tiṣṭheta tat tvayi vayaṃ pratinandayāmaḥ / BhP_10.60.058/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.058/1 evaṃ saurata saṃlāpair bhagavān jagad īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408958 (0.0):
BhP_10.74.005/3 tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.006/1 ity uktvā yajñiye kāle vavre yuktān sa ṛtvijaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.0):
BhP_10.78.040/3 caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943760 (0.0):
BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.037/1 sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26546606 (0.0):
BhP_05.02.016/4 cittaṃ yataḥ pratisarantu śivāḥ sacivyaḥ / BhP_05.02.017/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.02.017/1 iti lalanānunayāti-viśārado grāmya-vaidagdhyayā
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547154 (0.0):
BhP_05.03.018/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.03.018/1 iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175625 (0.0):
BhP_06.16.048/4 tasmai namo bhagavate 'stu sahasramūrdhne / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.049/1 saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175859 (0.0):
BhP_06.16.064/2 jñānavijñānasampanno dhārayannāśu sidhyasi / BhP_06.16.065/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.065/1 āśvāsya bhagavān itthaṃ citraketuṃ jagadguruḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374979 (0.0):
'cchinadarernadato 'riṇādyaḥ / BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.11.001/1 atho surāḥ pratyupalabdhacetasaḥ parasya puṃsaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377977 (0.0):
BhP_08.16.017/3 tathā vidhehi kalyāṇaṃ dhiyā kalyāṇakṛttama / BhP_08.16.018/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.16.018/1 evamabhyarthito 'dityā kastāmāha smayanniva
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379643 (0.0):
sampratīccha / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.001/1 iti vairocanervākyaṃ dharmayuktaṃ sa sūnṛtam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380527 (0.0):
BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007884 (0.0):
BhP_09.17.018/2 kṣatravṛddhānvayā bhūpā ime śṛṇv atha nāhuṣān / BhP_09.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007961 (0.0):
BhP_09.18.005/2 rājanyaviprayoḥ kasmādvivāhaḥ pratilomakaḥ / BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.18.006/1 ekadā dānavendrasya śarmiṣṭhā nāma kanyakā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691174 (0.0):
BhP_05.03.017 //_* / BhP_05.03.018/0 śrī śuka uvāca / iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe bhagavān //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739785 (0.0):
grāmān samṛddhāṃsturagān gajān vā rathāṃstathārhattama sampratīccha // / BhP_08.18.032 // / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554926 (5.960):
BhP_05.18.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.18.001/1 tathā ca bhadraśravā nāma dharma-sutas tat-kula-patayaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370518 (5.960):
BhP_08.04.026/3 harṣayan vibudhānīkamāruroha khagādhipam / BhP_08.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.05.001/1 rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam
BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730903 (0.0):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (0.028):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413067 (0.028):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729292 (0.034):
BhP_07.15.077 // / BhP_07.15.078/0 śrīśuka uvāca / iti devarṣiṇā proktaṃ niśamya bharatarṣabhaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821223 (0.034):
BhP_11.06.001/0 śrī śuka uvāca / atha brahmātma jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15395595 (0.037):
BhP_03.01.006/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.01.006/1 yadā tu rājā sva-sutān asādhūn puṣṇan na dharmeṇa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379552 (0.037):
BhP_10.34.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.34.001/1 ekadā deva yātrāyāṃ gopālā jāta kautukāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758637 (0.038):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374760 (0.038):
BhP_10.25.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.25.001/1 indras tadātmanaḥ pūjāṃ vijñāya vihatāṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645443 (0.039):
BhP_03.01.006/0 śrī śuka uvāca / yadā tu rājā sva sutān asādhūn puṣṇan na dharmeṇa vinaṣṭa dṛṣṭiḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413036 (0.041):
BhP_11.05.051/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.05.051/1 etac chrutvā mahā-bhāgo vasudevo 'ti-vismitaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414185 (0.041):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170759 (0.042):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175997 (0.043):
BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.009/1 bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363809 (0.044):
BhP_10.10.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.10.023/1 evam uktvā sa devarṣir gato nārāyaṇāśramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778017 (0.044):
BhP_10.34.001/0 śrī śuka uvāca / ekadā deva yātrāyāṃ gopālā jāta kautukāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821194 (0.046):
BhP_11.05.051/0 śrī śuka uvāca / etac chrutvā mahā bhāgo vasudevo 'ti vismitaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164550 (0.046):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763424 (0.046):
BhP_10.10.023/0 śrī śuka uvāca / evam uktvā sa devarṣir gato nārāyaṇāśramam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715672 (0.047):
BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa /
BhP_08.04.001/3 mumucuḥ kusumāsāraṃ śaṃsantaḥ karma taddhareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730909 (0.0):
tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ / / mumucuḥ kusumāsāraṃ śaṃsantaḥ karma taddhareḥ // BhP_08.04.001 //
BhP_08.04.002/1 nedurdundubhayo divyā gandharvā nanṛturjaguḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730917 (0.0):
mumucuḥ kusumāsāraṃ śaṃsantaḥ karma taddhareḥ // BhP_08.04.001 // / nedurdundubhayo divyā gandharvā nanṛturjaguḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841365 (0.045):
deva dundubhayo nedur gandharvāpsaraso jaguḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375598 (0.047):
BhP_08.11.041/3 devadundubhayo nedurnartakyo nanṛturmudā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367029 (0.056):
sasṛjuḥ puṣpavarṣāṇi % khecarāḥ siddhacāraṇāḥ // LiP_1,103.51 // / devadundubhayo nedur $ nanṛtuścāpsarogaṇāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260789 (0.056):
sasṛjuḥ puṣpavarṣāṇi khecarāḥ siddhacāraṇāḥ // LiP_1,103.51 // / devadundubhayo nedur nanṛtuścāpsarogaṇāḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545168 (0.059):
BhP_12.06.015/1 deva-dundubhayo nedur gandharvāpsaraso jaguḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15676089 (0.064):
09,045.052a tuṣṭuvus te kumāraṃ ca sarve devāḥ savāsavāḥ / 09,045.052c jaguś ca devagandharvā nanṛtuś cāpsarogaṇāḥ
BhP_08.04.002/3 ṛṣayaścāraṇāḥ siddhāstuṣṭuvuḥ puruṣottamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730921 (0.003):
nedurdundubhayo divyā gandharvā nanṛturjaguḥ / / ṛṣayaścāraṇāḥ siddhāstuṣṭuvuḥ puruṣottamam // BhP_08.04.002 //
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15676089 (0.064):
09,045.052a tuṣṭuvus te kumāraṃ ca sarve devāḥ savāsavāḥ / 09,045.052c jaguś ca devagandharvā nanṛtuś cāpsarogaṇāḥ
BhP_08.04.003/1 yo 'sau grāhaḥ sa vai sadyaḥ paramāścaryarūpadhṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730930 (0.0):
ṛṣayaścāraṇāḥ siddhāstuṣṭuvuḥ puruṣottamam // BhP_08.04.002 // / yo 'sau grāhaḥ sa vai sadyaḥ paramāścaryarūpadhṛk /
BhP_08.04.003/3 mukto devalaśāpena hūhūrgandharvasattamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730937 (0.0):
yo 'sau grāhaḥ sa vai sadyaḥ paramāścaryarūpadhṛk / / mukto devalaśāpena hūhūrgandharvasattamaḥ // BhP_08.04.003 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23753431 (0.012):
mokṣayāmāsa nāgendraṃ pāśebhyaḥ śaraṇāgatam // VamP_58.63 // / sa hi devalaśāpena hūhūrgandharvasattamaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1110120 (0.026):
sa hi devalaśāpena__Vdha_067.060 / hūhū gandharvasattamaḥ__Vdha_067.060
BhP_08.04.004/1 praṇamya śirasādhīśamuttamaślokamavyayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730942 (0.004):
mukto devalaśāpena hūhūrgandharvasattamaḥ // BhP_08.04.003 // / praṇamya śirasādhīśamuttamaślokamavyayam /
BhP_08.04.004/3 agāyata yaśodhāma kīrtanyaguṇasatkatham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730949 (0.0):
praṇamya śirasādhīśamuttamaślokamavyayam / / agāyata yaśodhāma kīrtanyaguṇasatkatham // BhP_08.04.004 //
BhP_08.04.005/1 so 'nukampita īśena parikramya praṇamya tam / BhP_08.04.005/3 lokasya paśyato lokaṃ svamagān muktakilbiṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730962 (0.0):
agāyata yaśodhāma kīrtanyaguṇasatkatham // BhP_08.04.004 // / so 'nukampita īśena parikramya praṇamya tam /
BhP_08.04.006/1 gajendro bhagavatsparśādvimukto 'jñānabandhanāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730969 (0.0):
lokasya paśyato lokaṃ svamagān muktakilbiṣaḥ // BhP_08.04.005 // / gajendro bhagavatsparśādvimukto 'jñānabandhanāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311709 (0.019):
tad evaṃ sārūpyam api jñeyam | yathā / gajendro bhagavat sparśād vimukto æjñāna bandhanāt |
BhP_08.04.006/3 prāpto bhagavato rūpaṃ pītavāsāścaturbhujaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730975 (0.025):
gajendro bhagavatsparśādvimukto 'jñānabandhanāt / / prāpto bhagavato rūpaṃ pītavāsāścaturbhujaḥ // BhP_08.04.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311715 (0.028):
gajendro bhagavat sparśād vimukto æjñāna bandhanāt | / prāpto bhagavato rūpaṃ pīta vāsāś catur bhujaḥ || [BhP 8.4.6]
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378661 (0.064):
BhP_08.17.004/1 tasyāḥ prādurabhūt tāta bhagavān ādipuruṣaḥ / BhP_08.17.004/3 pītavāsāścaturbāhuḥ śaṅkhacakragadādharaḥ
BhP_08.04.007/1 sa vai pūrvamabhūdrājā pāṇḍyo draviḍasattamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730986 (0.0):
prāpto bhagavato rūpaṃ pītavāsāścaturbhujaḥ // BhP_08.04.006 // / sa vai pūrvamabhūdrājā pāṇḍyo draviḍasattamaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378661 (0.054):
BhP_08.17.004/1 tasyāḥ prādurabhūt tāta bhagavān ādipuruṣaḥ / BhP_08.17.004/3 pītavāsāścaturbāhuḥ śaṅkhacakragadādharaḥ
BhP_08.04.007/3 indradyumna iti khyāto viṣṇuvrataparāyaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730986 (0.021):
sa vai pūrvamabhūdrājā pāṇḍyo draviḍasattamaḥ / / indradyumna iti khyāto viṣṇuvrataparāyaṇaḥ // BhP_08.04.007 //
BhP_08.04.008/1 sa ekadārādhanakāla ātmavān gṛhītamaunavrata īśvaraṃ harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731000 (0.0):
indradyumna iti khyāto viṣṇuvrataparāyaṇaḥ // BhP_08.04.007 // / sa ekadārādhanakāla ātmavān gṛhītamaunavrata īśvaraṃ harim /
BhP_08.04.008/3 jaṭādharastāpasa āpluto 'cyutaṃ samarcayāmāsa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731007 (0.0):
sa ekadārādhanakāla ātmavān gṛhītamaunavrata īśvaraṃ harim / / jaṭādharastāpasa āpluto 'cyutaṃ samarcayāmāsa kulācalāśramaḥ //
kulācalāśramaḥ / BhP_08.04.009/1 yadṛcchayā tatra mahāyaśā muniḥ samāgamac chiṣyagaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731017 (0.0):
jaṭādharastāpasa āpluto 'cyutaṃ samarcayāmāsa kulācalāśramaḥ //
pariśritaḥ / BhP_08.04.009/3 taṃ vīkṣya tūṣṇīmakṛtārhaṇādikaṃ rahasy upāsīnamṛṣiścukopa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731028 (0.0):
yadṛcchayā tatra mahāyaśā muniḥ samāgamac chiṣyagaṇaiḥ pariśritaḥ / / taṃ vīkṣya tūṣṇīmakṛtārhaṇādikaṃ rahasy upāsīnamṛṣiścukopa ha //
BhP_08.04.010/1 tasmā imaṃ śāpamadādasādhur ayaṃ durātmākṛtabuddhiradya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731030 (0.0):
taṃ vīkṣya tūṣṇīmakṛtārhaṇādikaṃ rahasy upāsīnamṛṣiścukopa ha // / BhP_08.04.009 // / tasmā imaṃ śāpamadādasādhur ayaṃ durātmākṛtabuddhiradya /
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731043 (0.0):
tasmā imaṃ śāpamadādasādhur ayaṃ durātmākṛtabuddhiradya / / viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa eva //
BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.0):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390264 (0.0):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.0):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731054 (0.0):
viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa eva // / BhP_08.04.010 // / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.001):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.002):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.002):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.002):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.002):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.002):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (0.003):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.003):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.003):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.003):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388779 (0.003):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.003):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.003):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.003):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.003):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.003):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
BhP_08.04.011/3 indradyumno 'pi rājarṣirdiṣṭaṃ tadupadhārayan / BhP_08.04.012/1 āpannaḥ kauñjarīṃ yonimātmasmṛtivināśinīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731065 (0.0):
evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ / / indradyumno 'pi rājarṣirdiṣṭaṃ tadupadhārayan // BhP_08.04.011 //
BhP_08.04.012/3 haryarcanānubhāvena yadgajatve 'py anusmṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731071 (0.0):
āpannaḥ kauñjarīṃ yonimātmasmṛtivināśinīm / / haryarcanānubhāvena yadgajatve 'py anusmṛtiḥ // BhP_08.04.012 //
BhP_08.04.013/1 evaṃ vimokṣya gajayūthapamabjanābhas / BhP_08.04.013/2 tenāpi pārṣadagatiṃ gamitena yuktaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731081 (0.006):
haryarcanānubhāvena yadgajatve 'py anusmṛtiḥ // BhP_08.04.012 // / evaṃ vimokṣya gajayūthapamabjanābhas $ tenāpi pārṣadagatiṃ gamitena yuktaḥ
BhP_08.04.013/3 gandharvasiddhavibudhairupagīyamāna / BhP_08.04.013/4 karmādbhutaṃ svabhavanaṃ garuḍāsano 'gāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731092 (0.0):
evaṃ vimokṣya gajayūthapamabjanābhas $ tenāpi pārṣadagatiṃ gamitena yuktaḥ / gandharvasiddhavibudhairupagīyamāna % karmādbhutaṃ svabhavanaṃ garuḍāsano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752417 (0.059):
upagīyamānacaritaḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ // BhP_09.16.026 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007458 (0.062):
BhP_09.16.026/2 upagīyamānacaritaḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167473 (0.064):
BhP_06.04.040/1 stūyamāno 'nugāyadbhiḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ
BhP_08.04.014/1 etan mahārāja taverito mayā kṛṣṇānubhāvo gajarājamokṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731102 (0.0):
gandharvasiddhavibudhairupagīyamāna % karmādbhutaṃ svabhavanaṃ garuḍāsano / 'gāt // BhP_08.04.013 //* / etan mahārāja taverito mayā kṛṣṇānubhāvo gajarājamokṣaṇam /
BhP_08.04.014/3 svargyaṃ yaśasyaṃ kalikalmaṣāpahaṃ duḥsvapnanāśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731110 (0.0):
etan mahārāja taverito mayā kṛṣṇānubhāvo gajarājamokṣaṇam / / svargyaṃ yaśasyaṃ kalikalmaṣāpahaṃ duḥsvapnanāśaṃ kuruvarya śṛṇvatām //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22534789 (0.047):
BhP_04.23.035/1 dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ svargyaṃ kali-malāpaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2682893 (0.050):
dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ svargyaṃ kali malāpaham /
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551721 (0.051):
etat puṇyaṃ paraṃ guhyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / āyuṣyaṃ ca yaśasyaṃ ca kaliduḥsvapnanāśanam. // MKm_188 //
kuruvarya śṛṇvatām / BhP_08.04.015/1 yathānukīrtayanty etac chreyaskāmā dvijātayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731116 (0.0):
svargyaṃ yaśasyaṃ kalikalmaṣāpahaṃ duḥsvapnanāśaṃ kuruvarya śṛṇvatām //
BhP_08.04.015/3 śucayaḥ prātarutthāya duḥsvapnādyupaśāntaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731122 (0.0):
svargyaṃ yaśasyaṃ kalikalmaṣāpahaṃ duḥsvapnanāśaṃ kuruvarya śṛṇvatām // / BhP_08.04.014 // / yathānukīrtayanty etac chreyaskāmā dvijātayaḥ / / śucayaḥ prātarutthāya duḥsvapnādyupaśāntaye // BhP_08.04.015 //
BhP_08.04.016/1 idamāha hariḥ prīto gajendraṃ kurusattama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731129 (0.005):
śucayaḥ prātarutthāya duḥsvapnādyupaśāntaye // BhP_08.04.015 // / idamāha hariḥ prīto gajendraṃ kurusattama /
BhP_08.04.016/3 śṛṇvatāṃ sarvabhūtānāṃ sarvabhūtamayo vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731137 (0.0):
idamāha hariḥ prīto gajendraṃ kurusattama / / śṛṇvatāṃ sarvabhūtānāṃ sarvabhūtamayo vibhuḥ // BhP_08.04.016 //
BhP_08.04.017/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.04.017/1 ye māṃ tvāṃ ca saraścedaṃ girikandarakānanam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15406460 (0.0):
BhP_03.16.001/2 pratinandya jagādedaṃ vikuṇṭha-nilayo vibhuḥ / BhP_03.16.002/0 śrī-bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731148 (0.0):
śṛṇvatāṃ sarvabhūtānāṃ sarvabhūtamayo vibhuḥ // BhP_08.04.016 // / BhP_08.04.017/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655547 (0.006):
pratinandya jagādedaṃ vikuṇṭha nilayo vibhuḥ // BhP_03.16.001 // / BhP_03.16.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.020):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.020):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.020):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.020):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.020):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.021):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.021):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.021):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.021):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.022):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.022):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.022):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.022):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422434 (0.022):
BhP_11.19.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.19.001/1 yo vidyā-śruta-sampannaḥ ātmavān nānumānikaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423731 (0.022):
BhP_11.21.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.21.001/1 ya etān mat-patho hitvā bhakti-jñāna-kriyātmakān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407734 (0.023):
BhP_10.72.006/4 sevānurūpam udayo na viparyayo 'tra / BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.72.007/1 samyag vyavasitaṃ rājan bhavatā śatru karśana
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.024):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
BhP_08.04.017/3 vetrakīcakaveṇūnāṃ gulmāni surapādapān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731154 (0.0):
ye māṃ tvāṃ ca saraścedaṃ girikandarakānanam / / vetrakīcakaveṇūnāṃ gulmāni surapādapān // BhP_08.04.017 //
BhP_08.04.018/1 śṛṅgāṇīmāni dhiṣṇyāni brahmaṇo me śivasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731160 (0.0):
vetrakīcakaveṇūnāṃ gulmāni surapādapān // BhP_08.04.017 // / śṛṅgāṇīmāni dhiṣṇyāni brahmaṇo me śivasya ca /
BhP_08.04.018/3 kṣīrodaṃ me priyaṃ dhāma śvetadvīpaṃ ca bhāsvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731167 (0.0):
śṛṅgāṇīmāni dhiṣṇyāni brahmaṇo me śivasya ca / / kṣīrodaṃ me priyaṃ dhāma śvetadvīpaṃ ca bhāsvaram // BhP_08.04.018 //
BhP_08.04.019/1 śrīvatsaṃ kaustubhaṃ mālāṃ gadāṃ kaumodakīṃ mama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731173 (5.960):
kṣīrodaṃ me priyaṃ dhāma śvetadvīpaṃ ca bhāsvaram // BhP_08.04.018 // / śrīvatsaṃ kaustubhaṃ mālāṃ gadāṃ kaumodakīṃ mama /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15953977 (0.062):
śaṅkhaṃ cakraṃ gadāṃ padmaṃ mālāṃ śrīvatsakaustubhau // NarP_1,80.199 //
BhP_08.04.019/3 sudarśanaṃ pāñcajanyaṃ suparṇaṃ patageśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731178 (0.004):
śrīvatsaṃ kaustubhaṃ mālāṃ gadāṃ kaumodakīṃ mama / / sudarśanaṃ pāñcajanyaṃ suparṇaṃ patageśvaram // BhP_08.04.019 //
BhP_08.04.020/1 śeṣaṃ ca matkalāṃ sūkṣmāṃ śriyaṃ devīṃ madāśrayām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731187 (0.0):
sudarśanaṃ pāñcajanyaṃ suparṇaṃ patageśvaram // BhP_08.04.019 // / śeṣaṃ ca matkalāṃ sūkṣmāṃ śriyaṃ devīṃ madāśrayām /
BhP_08.04.020/3 brahmāṇaṃ nāradamṛṣiṃ bhavaṃ prahrādameva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731193 (0.003):
śeṣaṃ ca matkalāṃ sūkṣmāṃ śriyaṃ devīṃ madāśrayām / / brahmāṇaṃ nāradamṛṣiṃ bhavaṃ prahrādameva ca // BhP_08.04.020 //
BhP_08.04.021/1 matsyakūrmavarāhādyairavatāraiḥ kṛtāni me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731200 (0.0):
brahmāṇaṃ nāradamṛṣiṃ bhavaṃ prahrādameva ca // BhP_08.04.020 // / matsyakūrmavarāhādyairavatāraiḥ kṛtāni me /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16896104 (0.057):
matsthāpitāny uttamamantravidbhis BrP_157.23a / matsyakūrmavarāhādyaiḥ BrP_191.10a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26868235 (0.060):
yo bhavaty avyayo vyāpī % sa vīkṣyate mayādya ha // BrP_191.9 // / matsyakūrmavarāhādyaiḥ $ siṃharūpādibhiḥ sthitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11139545 (0.060):
yo bhavaty avyayo vyāpī sa vīkṣyate mayādya ha // BrP_191.9 // / matsyakūrmavarāhādyaiḥ siṃharūpādibhiḥ sthitam /
BhP_08.04.021/3 karmāṇy anantapuṇyāni sūryaṃ somaṃ hutāśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731207 (0.0):
matsyakūrmavarāhādyairavatāraiḥ kṛtāni me / / karmāṇy anantapuṇyāni sūryaṃ somaṃ hutāśanam // BhP_08.04.021 //
BhP_08.04.022/1 praṇavaṃ satyamavyaktaṃ goviprān dharmamavyayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731214 (0.0):
karmāṇy anantapuṇyāni sūryaṃ somaṃ hutāśanam // BhP_08.04.021 // / praṇavaṃ satyamavyaktaṃ goviprān dharmamavyayam /
BhP_08.04.022/3 dākṣāyaṇīrdharmapatnīḥ somakaśyapayorapi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731220 (0.0):
praṇavaṃ satyamavyaktaṃ goviprān dharmamavyayam / / dākṣāyaṇīrdharmapatnīḥ somakaśyapayorapi // BhP_08.04.022 //
BhP_08.04.023/1 gaṅgāṃ sarasvatīṃ nandāṃ kālindīṃ sitavāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731226 (0.0):
dākṣāyaṇīrdharmapatnīḥ somakaśyapayorapi // BhP_08.04.022 // / gaṅgāṃ sarasvatīṃ nandāṃ kālindīṃ sitavāraṇam /
BhP_08.04.023/3 dhruvaṃ brahmaṛṣīn sapta puṇyaślokāṃśca mānavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731232 (0.0):
gaṅgāṃ sarasvatīṃ nandāṃ kālindīṃ sitavāraṇam / / dhruvaṃ brahmaṛṣīn sapta puṇyaślokāṃśca mānavān // BhP_08.04.023 //
BhP_08.04.024/1 utthāyāpararātrānte prayatāḥ susamāhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731239 (0.0):
dhruvaṃ brahmaṛṣīn sapta puṇyaślokāṃśca mānavān // BhP_08.04.023 // / utthāyāpararātrānte prayatāḥ susamāhitāḥ /
BhP_08.04.024/3 smaranti mama rūpāṇi mucyante te 'ṃhaso 'khilāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731246 (0.0):
utthāyāpararātrānte prayatāḥ susamāhitāḥ / / smaranti mama rūpāṇi mucyante te 'ṃhaso 'khilāt // BhP_08.04.024 //
BhP_08.04.025/1 ye māṃ stuvanty anenāṅga pratibudhya niśātyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731253 (0.0):
smaranti mama rūpāṇi mucyante te 'ṃhaso 'khilāt // BhP_08.04.024 // / ye māṃ stuvanty anenāṅga pratibudhya niśātyaye /
BhP_08.04.025/3 teṣāṃ prāṇātyaye cāhaṃ dadāmi vipulāṃ gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731260 (0.0):
ye māṃ stuvanty anenāṅga pratibudhya niśātyaye / / teṣāṃ prāṇātyaye cāhaṃ dadāmi vipulāṃ gatim // BhP_08.04.025 //
BhP_08.04.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.026/1 ity ādiśya hṛṣīkeśaḥ prādhmāya jalajottamam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357252 (0.0):
BhP_10.01.026/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.026/1 ity ādiśyāmara gaṇān prajāpati patir vibhuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381134 (0.0):
BhP_10.36.040/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.36.040/1 evam ādiśya cākrūraṃ mantriṇaś ca viṣṛjya saḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408719 (0.0):
BhP_10.73.024/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.73.024/1 ity ādiśya nṛpān kṛṣṇo bhagavān bhuvaneśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731269 (0.004):
teṣāṃ prāṇātyaye cāhaṃ dadāmi vipulāṃ gatim // BhP_08.04.025 // / BhP_08.04.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757337 (0.004):
ādiṣṭā prabhuṇāṃśena kāryārthe sambhaviṣyati // BhP_10.01.025 // / BhP_10.01.026/0 śrī śuka uvāca / ity ādiśyāmara gaṇān prajāpati patir vibhuḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2779497 (0.004):
yujyate harṣa śokābhyāṃ tathāpy ājñāṃ karomi te // BhP_10.36.039 // / BhP_10.36.040/0 śrī śuka uvāca / evam ādiśya cākrūraṃ mantriṇaś ca viṣṛjya saḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805061 (0.004):
mayy āveśya manaḥ samyaṅ mām ante brahma yāsyatha // BhP_10.73.023 // / BhP_10.73.024/0 śrī śuka uvāca / ity ādiśya nṛpān kṛṣṇo bhagavān bhuvaneśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176497 (0.004):
BhP_06.17.041/2 itihāsaṃ hariṃ smṛtvā sa yāti paramāṃ gatim / BhP_06.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716140 (0.004):
itihāsaṃ hariṃ smṛtvā sa yāti paramāṃ gatim // BhP_06.17.041 // / BhP_06.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13002707 (0.025):
BhP_09.08.031/2 aurvopadiṣṭamārgeṇa lebhe gatimanuttamām / BhP_09.09.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359457 (0.026):
BhP_10.03.045/3 cintayantau kṛta snehau yāsyethe mad gatiṃ parām / BhP_10.03.046/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759375 (0.026):
cintayantau kṛta snehau yāsyethe mad gatiṃ parām // BhP_10.03.045 // / BhP_10.03.046/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.029):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.029):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.029):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.029):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.029):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748027 (0.029):
aurvopadiṣṭamārgeṇa lebhe gatimanuttamām // BhP_09.08.031 // / BhP_09.09.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414187 (0.030):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.030):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
BhP_08.04.026/3 harṣayan vibudhānīkamāruroha khagādhipam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731272 (0.024):
ity ādiśya hṛṣīkeśaḥ prādhmāya jalajottamam / / harṣayan vibudhānīkamāruroha khagādhipam // BhP_08.04.026 //
BhP_08.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.05.001/1 rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409970 (0.0):
BhP_11.02.010/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.02.010/1 rājann evaṃ kṛta-praśno vasudevena dhīmatā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377977 (0.0):
BhP_08.16.017/3 tathā vidhehi kalyāṇaṃ dhiyā kalyāṇakṛttama / BhP_08.16.018/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.16.018/1 evamabhyarthito 'dityā kastāmāha smayanniva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731286 (0.0):
harṣayan vibudhānīkamāruroha khagādhipam // BhP_08.04.026 // / BhP_08.05.001/0 śrīśuka uvāca / rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360254 (5.960):
BhP_10.04.043/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.043/1 evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6361599 (5.960):
BhP_10.07.003/3 mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ / BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.07.004/1 kadācid autthānika kautukāplave janmarkṣa yoge
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400003 (5.960):
BhP_10.60.057/4 tiṣṭheta tat tvayi vayaṃ pratinandayāmaḥ / BhP_10.60.058/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.058/1 evaṃ saurata saṃlāpair bhagavān jagad īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408958 (5.960):
BhP_10.74.005/3 tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.006/1 ity uktvā yajñiye kāle vavre yuktān sa ṛtvijaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (5.960):
BhP_10.78.040/3 caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943760 (5.960):
BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.037/1 sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15404528 (5.960):
naretaram / BhP_03.14.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.14.001/1 niśamya kauṣāraviṇopavarṇitāṃ hareḥ kathāṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26546606 (5.960):
BhP_05.02.016/4 cittaṃ yataḥ pratisarantu śivāḥ sacivyaḥ / BhP_05.02.017/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.02.017/1 iti lalanānunayāti-viśārado grāmya-vaidagdhyayā
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547154 (5.960):
BhP_05.03.018/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.03.018/1 iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554926 (5.960):
BhP_05.18.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.18.001/1 tathā ca bhadraśravā nāma dharma-sutas tat-kula-patayaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164988 (5.960):
BhP_06.01.036/2 kimarthaṃ dharmapālasya kiṅkarān no niṣedhatha / BhP_06.01.037/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.037/1 ity ukte yamadūtaiste vāsudevoktakāriṇaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175625 (5.960):
BhP_06.16.048/4 tasmai namo bhagavate 'stu sahasramūrdhne / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.049/1 saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175859 (5.960):
BhP_06.16.064/2 jñānavijñānasampanno dhārayannāśu sidhyasi / BhP_06.16.065/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.065/1 āśvāsya bhagavān itthaṃ citraketuṃ jagadguruḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (5.960):
BhP_08.03.033/4 saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374979 (5.960):
'cchinadarernadato 'riṇādyaḥ / BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.11.001/1 atho surāḥ pratyupalabdhacetasaḥ parasya puṃsaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379643 (5.960):
sampratīccha / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.001/1 iti vairocanervākyaṃ dharmayuktaṃ sa sūnṛtam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380527 (5.960):
BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
BhP_08.05.001/3 gajendramokṣaṇaṃ puṇyaṃ raivataṃ tvantaraṃ śṛṇu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731296 (0.0):
rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam / / gajendramokṣaṇaṃ puṇyaṃ raivataṃ tvantaraṃ śṛṇu // BhP_08.05.001 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13503303 (0.041):
gajendramokṣaṇaṃ dṛṣṭvā__Vdha_067.074 / gajendramokṣaṇaṃ puṇyaṃ__Vdha_067.010
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1110403 (0.043):
gajendramokṣaṇaṃ puṇyaṃ__Vdha_067.075 / sarvapāpapramocanam__Vdha_067.075
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23753642 (0.052):
prāpnuyāt paramāṃ siddhiṃ duḥsvapnastasya naśyati // VamP_58.80 // / gajendra mokṣaṇaṃ puṇyaṃ sarvapāpapraṇāśanam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109043 (0.057):
itihāsaṃ purātanam__Vdha_067.010 / gajendramokṣaṇaṃ puṇyaṃ__Vdha_067.010
BhP_08.05.002/1 pañcamo raivato nāma manustāmasasodaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731300 (0.005):
gajendramokṣaṇaṃ puṇyaṃ raivataṃ tvantaraṃ śṛṇu // BhP_08.05.001 // / pañcamo raivato nāma manustāmasasodaraḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17953946 (0.055):
mārkaṇḍeya uvāca / pañcamo 'pi manurbrahman raivato nāma viśrutaḥ /
BhP_08.05.002/3 balivindhyādayastasya sutā hārjunapūrvakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731307 (1.192):
pañcamo raivato nāma manustāmasasodaraḥ / / balivindhyādayastasya sutā hārjunapūrvakāḥ // BhP_08.05.002 //
BhP_08.05.003/1 vibhurindraḥ suragaṇā rājan bhūtarayādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731315 (0.0):
balivindhyādayastasya sutā hārjunapūrvakāḥ // BhP_08.05.002 // / vibhurindraḥ suragaṇā rājan bhūtarayādayaḥ /
BhP_08.05.003/3 hiraṇyaromā vedaśirā ūrdhvabāhvādayo dvijāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731321 (0.0):
vibhurindraḥ suragaṇā rājan bhūtarayādayaḥ / / hiraṇyaromā vedaśirā ūrdhvabāhvādayo dvijāḥ // BhP_08.05.003 //
BhP_08.05.004/1 patnī vikuṇṭhā śubhrasya vaikuṇṭhaiḥ surasattamaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731328 (0.0):
hiraṇyaromā vedaśirā ūrdhvabāhvādayo dvijāḥ // BhP_08.05.003 // / patnī vikuṇṭhā śubhrasya vaikuṇṭhaiḥ surasattamaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998770 (0.0):
padasyāvirbhāvaḥ śrūyate / patnī vikuṇṭhā śubhrasya vaikuṇṭhaiḥ sura sattamaiḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858798 (0.0):
pañcame raivatīye vaikuṇṭhaḥ (8.5.4-5) - / patnī vikuṇṭhā śubhrasya vaikuṇṭhaiḥ sura-sattamaiḥ |
BhP_08.05.004/3 tayoḥ svakalayā jajñe vaikuṇṭho bhagavān svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731335 (0.0):
patnī vikuṇṭhā śubhrasya vaikuṇṭhaiḥ surasattamaiḥ / / tayoḥ svakalayā jajñe vaikuṇṭho bhagavān svayam // BhP_08.05.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998776 (1.192):
patnī vikuṇṭhā śubhrasya vaikuṇṭhaiḥ sura sattamaiḥ | / tayoḥ sva kalayā jajñe vaikuṇṭho bhagavān svayam ||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858804 (1.192):
patnī vikuṇṭhā śubhrasya vaikuṇṭhaiḥ sura-sattamaiḥ | / tayoḥ sva-kalayā jajñe vaikuṇṭho bhagavān svayam // Lbh_1,4.11 //
BhP_08.05.005/1 vaikuṇṭhaḥ kalpito yena loko lokanamaskṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731341 (0.0):
tayoḥ svakalayā jajñe vaikuṇṭho bhagavān svayam // BhP_08.05.004 // / vaikuṇṭhaḥ kalpito yena loko lokanamaskṛtaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998782 (0.0):
tayoḥ sva kalayā jajñe vaikuṇṭho bhagavān svayam || / vaikuṇṭhaḥ kalpito yena loko loka namaskṛtaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858811 (0.0):
tayoḥ sva-kalayā jajñe vaikuṇṭho bhagavān svayam // Lbh_1,4.11 // / vaikuṇṭhaḥ kalpito yena loko loka-namaskṛtaḥ |
BhP_08.05.005/3 ramayā prārthyamānena devyā tatpriyakāmyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731347 (0.0):
vaikuṇṭhaḥ kalpito yena loko lokanamaskṛtaḥ / / ramayā prārthyamānena devyā tatpriyakāmyayā // BhP_08.05.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998787 (0.024):
vaikuṇṭhaḥ kalpito yena loko loka namaskṛtaḥ | / ramayā prārthyamānena devyā tat priya kāmyayā || [BhP 5.8.45]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858816 (0.024):
vaikuṇṭhaḥ kalpito yena loko loka-namaskṛtaḥ | / ramayā prārthyamānena devyā tat-priya-kāmyayā // Lbh_1,4.12 //
BhP_08.05.006/1 tasyānubhāvaḥ kathito guṇāśca paramodayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731353 (0.005):
ramayā prārthyamānena devyā tatpriyakāmyayā // BhP_08.05.005 // / tasyānubhāvaḥ kathito guṇāśca paramodayāḥ /
BhP_08.05.006/3 bhaumān reṇūn sa vimame yo viṣṇorvarṇayedguṇān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731362 (0.0):
tasyānubhāvaḥ kathito guṇāśca paramodayāḥ / / bhaumān reṇūn sa vimame yo viṣṇorvarṇayedguṇān // BhP_08.05.006 //
BhP_08.05.007/1 ṣaṣṭhaśca cakṣuṣaḥ putraścākṣuṣo nāma vai manuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731369 (0.0):
bhaumān reṇūn sa vimame yo viṣṇorvarṇayedguṇān // BhP_08.05.006 // / ṣaṣṭhaśca cakṣuṣaḥ putraścākṣuṣo nāma vai manuḥ /
BhP_08.05.007/3 pūrupūruṣasudyumna pramukhāścākṣuṣātmajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731376 (0.0):
ṣaṣṭhaśca cakṣuṣaḥ putraścākṣuṣo nāma vai manuḥ / / pūrupūruṣasudyumna pramukhāścākṣuṣātmajāḥ // BhP_08.05.007 //
BhP_08.05.008/1 indro mantradrumastatra devā āpyādayo gaṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731383 (5.960):
pūrupūruṣasudyumna pramukhāścākṣuṣātmajāḥ // BhP_08.05.007 // / indro mantradrumastatra devā āpyādayo gaṇāḥ /
BhP_08.05.008/3 munayastatra vai rājan haviṣmadvīrakādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731388 (1.192):
indro mantradrumastatra devā āpyādayo gaṇāḥ / / munayastatra vai rājan haviṣmadvīrakādayaḥ // BhP_08.05.008 //
BhP_08.05.009/1 tatrāpi devasambhūtyāṃ vairājasyābhavat sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731395 (0.005):
munayastatra vai rājan haviṣmadvīrakādayaḥ // BhP_08.05.008 // / tatrāpi devasambhūtyāṃ vairājasyābhavat sutaḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858839 (0.009):
ṣaṣṭhe cākṣuṣīye ajitaḥ (BhP 8.5.9-10) / tatrāpi devasambhūtyāṃ vairājasyābhavat sutaḥ |
BhP_08.05.009/3 ajito nāma bhagavān aṃśena jagataḥ patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731401 (0.0):
tatrāpi devasambhūtyāṃ vairājasyābhavat sutaḥ / / ajito nāma bhagavān aṃśena jagataḥ patiḥ // BhP_08.05.009 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858845 (0.0):
tatrāpi devasambhūtyāṃ vairājasyābhavat sutaḥ | / ajito nāma bhagavān aṃśena jagataḥ patiḥ // Lbh_1,4.14 //
BhP_08.05.010/1 payodhiṃ yena nirmathya surāṇāṃ sādhitā sudhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731407 (0.0):
ajito nāma bhagavān aṃśena jagataḥ patiḥ // BhP_08.05.009 // / payodhiṃ yena nirmathya surāṇāṃ sādhitā sudhā /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858851 (0.0):
ajito nāma bhagavān aṃśena jagataḥ patiḥ // Lbh_1,4.14 // / payodhiṃ yena nirmathya surāṇāṃ sādhitā sudhā |
BhP_08.05.010/3 bhramamāṇo 'mbhasi dhṛtaḥ kūrmarūpeṇa mandaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731414 (0.0):
payodhiṃ yena nirmathya surāṇāṃ sādhitā sudhā / / bhramamāṇo 'mbhasi dhṛtaḥ kūrmarūpeṇa mandaraḥ // BhP_08.05.010 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858857 (0.0):
payodhiṃ yena nirmathya surāṇāṃ sādhitā sudhā | / bhramamāṇo'mbhasi dhṛtaḥ kūrma-rūpeṇa mandaraḥ // Lbh_1,4.15 //
BhP_08.05.011/0 śrīrājovāca / BhP_08.05.011/1 yathā bhagavatā brahman mathitaḥ kṣīrasāgaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731422 (0.006):
bhramamāṇo 'mbhasi dhṛtaḥ kūrmarūpeṇa mandaraḥ // BhP_08.05.010 // / BhP_08.05.011/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790414 (0.035):
paśyatāṃ sarva lokānāṃ tārkṣya putraḥ sudhām iva // BhP_10.52.017 // / BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.036):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.037):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395070 (0.038):
BhP_10.54.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.54.050/1 evaṃ bhagavatā tanvī rāmeṇa pratibodhitā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399384 (0.038):
BhP_10.60.032/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.032/1 saivaṃ bhagavatā rājan vaidarbhī parisāntvitā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417152 (0.038):
BhP_10.85.026/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.85.026/1 evaṃ bhagavatā rājan vasudeva udāhṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420373 (0.038):
BhP_10.88.031/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.88.031/1 evaṃ bhagavatā pṛṣṭo vacasāmṛta varṣiṇā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413800 (0.038):
BhP_11.06.039/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.039/1 evaṃ bhagavatādiṣṭā yādavāḥ kuru-nandana
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376368 (0.038):
BhP_08.12.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.12.041/1 evaṃ bhagavatā rājan śrīvatsāṅkena satkṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000553 (0.038):
BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.001/1 evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736735 (0.039):
mayā sametā kālena kālarūpeṇa bhāgaśaḥ // BhP_08.12.040 // / BhP_08.12.041/0 śrīśuka uvāca / evaṃ bhagavatā rājan śrīvatsāṅkena satkṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796426 (0.039):
BhP_10.60.032/0 śrī śuka uvāca / saivaṃ bhagavatā rājan vaidarbhī parisāntvitā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812894 (0.039):
BhP_10.85.026/0 śrī śuka uvāca / evaṃ bhagavatā rājan vasudeva udāhṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.041):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.041):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709075 (0.043):
vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat // BhP_06.06.045 // / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365810 (0.044):
BhP_10.12.041/0 śrī rājovāca / BhP_10.12.041/1 brahman kālāntara kṛtaṃ tat kālīnaṃ kathaṃ bhavet
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368038 (0.044):
BhP_10.14.049/0 śrī rājovāca / BhP_10.14.049/1 brahman parodbhave kṛṣṇe iyān premā kathaṃ bhavet
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417713 (0.044):
BhP_10.86.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.86.001/1 brahman veditum icchāmaḥ svasārāṃ rāma kṛṣṇayoḥ
BhP_08.05.011/3 yadarthaṃ vā yataścādriṃ dadhārāmbucarātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731430 (0.0):
BhP_08.05.011/0 śrīrājovāca / yathā bhagavatā brahman mathitaḥ kṣīrasāgaraḥ / / yadarthaṃ vā yataścādriṃ dadhārāmbucarātmanā // BhP_08.05.011 //
BhP_08.05.012/1 yathāmṛtaṃ suraiḥ prāptaṃ kiṃ cānyadabhavat tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731436 (0.0):
yadarthaṃ vā yataścādriṃ dadhārāmbucarātmanā // BhP_08.05.011 // / yathāmṛtaṃ suraiḥ prāptaṃ kiṃ cānyadabhavat tataḥ /
BhP_08.05.012/3 etadbhagavataḥ karma vadasva paramādbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731442 (0.006):
yathāmṛtaṃ suraiḥ prāptaṃ kiṃ cānyadabhavat tataḥ / / etadbhagavataḥ karma vadasva paramādbhutam // BhP_08.05.012 //
BhP_08.05.013/1 tvayā saṅkathyamānena mahimnā sātvatāṃ pateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731448 (0.005):
etadbhagavataḥ karma vadasva paramādbhutam // BhP_08.05.012 // / tvayā saṅkathyamānena mahimnā sātvatāṃ pateḥ /
BhP_08.05.013/3 nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731456 (0.0):
etadbhagavataḥ karma vadasva paramādbhutam // BhP_08.05.012 // / tvayā saṅkathyamānena mahimnā sātvatāṃ pateḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21664067 (0.055):
pratipadyamānamasya hi me cittaṃ na saṃkhidyate//134// / 511.030. atha tasya sarvasattvapriyasya maitrakanyakasya bodhisattvasya
BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.05.014/1 sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731465 (0.004):
nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam // BhP_08.05.013 // / BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.021):
BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382656 (0.024):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365788 (0.025):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742606 (0.026):
uttamaślokacaritaṃ sarvalokasukhāvaham // BhP_08.24.003 // / BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813384 (0.029):
vīryāṇy ananta vīryasya santy anantāni bhārata // BhP_10.85.058 // / BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś $ caritam amṛta kīrter varṇitaṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166881 (0.030):
BhP_06.04.002/2 anusargaṃ yayā śaktyā sasarja bhagavān paraḥ / BhP_06.04.003/0 śrīsūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765266 (0.030):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707121 (0.032):
anusargaṃ yayā śaktyā sasarja bhagavān paraḥ // BhP_06.04.002 // / BhP_06.04.003/0 śrīsūta uvāca / iti sampraśnamākarṇya rājarṣerbādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173538 (0.035):
BhP_06.14.008/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.14.008/1 parīkṣito 'tha sampraśnaṃ bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713375 (0.042):
yaḥ pauruṣeṇa samare sahasrākṣamatoṣayat // BhP_06.14.007 // / BhP_06.14.008/0 śrīsūta uvāca / parīkṣito 'tha sampraśnaṃ bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368923 (0.043):
BhP_08.01.032/3 yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ / BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.01.033/1 parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716408 (0.043):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420837 (0.045):
BhP_10.89.020/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.89.020/1 ity etan muni tanayāsya padma gandha
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365860 (0.045):
BhP_10.12.044/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.044/1 itthaṃ sma pṛṣṭaḥ sa tu bādarāyaṇis
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12997890 (0.046):
BhP_09.01.006/0 śrīsūta uvāca / BhP_09.01.006/1 evaṃ parīkṣitā rājñā sadasi brahmavādinām
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176787 (0.047):
BhP_06.18.021/2 parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.048):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816301 (0.050):
puruṣasya padāmbhoja sevayā tad gatiṃ gatāḥ // BhP_10.89.019 // / BhP_10.89.020/0 śrī sūta uvāca / ity etan muni tanayāsya padma gandha $ pīyūṣaṃ bhava bhaya bhit parasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729785 (0.050):
yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ // BhP_08.01.032 // / BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca
BhP_08.05.014/3 abhinandya harervīryamabhyācaṣṭuṃ pracakrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731471 (0.0):
sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ / / abhinandya harervīryamabhyācaṣṭuṃ pracakrame // BhP_08.05.014 //
BhP_08.05.015/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.05.015/1 yadā yuddhe 'surairdevā badhyamānāḥ śitāyudhaiḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939794 (0.0):
BhP_02.04.011/3 hṛṣīkeśam anusmṛtya prativaktuṃ pracakrame / BhP_02.04.012/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.04.012/1 namaḥ parasmai puruṣāya bhūyase
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15395595 (0.0):
BhP_03.01.006/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.01.006/1 yadā tu rājā sva-sutān asādhūn puṣṇan na dharmeṇa
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166897 (0.0):
BhP_06.04.004/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.04.004/1 yadā pracetasaḥ putrā daśa prācīnabarhiṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731483 (0.0):
abhinandya harervīryamabhyācaṣṭuṃ pracakrame // BhP_08.05.014 // / BhP_08.05.015/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640924 (0.004):
hṛṣīkeśam anusmṛtya prativaktuṃ pracakrame // BhP_02.04.011 // / BhP_02.04.012/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645443 (0.005):
praty āha taṃ subahu vit prītātmā śrūyatām iti // BhP_03.01.005 // / BhP_03.01.006/0 śrī śuka uvāca / yadā tu rājā sva sutān asādhūn puṣṇan na dharmeṇa vinaṣṭa dṛṣṭiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707136 (0.005):
pratinandya mahāyogī jagāda munisattamāḥ // BhP_06.04.003 // / BhP_06.04.004/0 śrīśuka uvāca / yadā pracetasaḥ putrā daśa prācīnabarhiṣaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.011):
BhP_08.03.033/4 saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376619 (0.015):
BhP_10.29.012/3 guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943135 (0.015):
BhP_02.08.029/3 ānupūrvyeṇa tat sarvam ākhyātum upacakrame / BhP_02.09.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.001/1 ātmamāyām ṛte rājan parasyānubhavātmanaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.016):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.018):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.018):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.018):
BhP_10.78.040/3 caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.018):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.018):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.018):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.018):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.018):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.018):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
BhP_08.05.015/3 gatāsavo nipatitā nottiṣṭheran sma bhūriśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731489 (5.960):
yadā yuddhe 'surairdevā badhyamānāḥ śitāyudhaiḥ / / gatāsavo nipatitā nottiṣṭheran sma bhūriśaḥ // BhP_08.05.015 //
BhP_08.05.016/1 yadā durvāsaḥ śāpena sendrā lokāstrayo nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731497 (0.0):
gatāsavo nipatitā nottiṣṭheran sma bhūriśaḥ // BhP_08.05.015 // / yadā durvāsaḥ śāpena sendrā lokāstrayo nṛpa /
BhP_08.05.016/3 niḥśrīkāścābhavaṃstatra neśurijyādayaḥ kriyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731503 (5.960):
yadā durvāsaḥ śāpena sendrā lokāstrayo nṛpa / / niḥśrīkāścābhavaṃstatra neśurijyādayaḥ kriyāḥ // BhP_08.05.016 //
BhP_08.05.017/1 niśāmyaitat suragaṇā mahendravaruṇādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731509 (0.0):
niḥśrīkāścābhavaṃstatra neśurijyādayaḥ kriyāḥ // BhP_08.05.016 // / niśāmyaitat suragaṇā mahendravaruṇādayaḥ /
BhP_08.05.017/3 nādhyagacchan svayaṃ mantrairmantrayanto viniścitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731517 (0.0):
niśāmyaitat suragaṇā mahendravaruṇādayaḥ / / nādhyagacchan svayaṃ mantrairmantrayanto viniścitam // BhP_08.05.017 //
BhP_08.05.018/1 tato brahmasabhāṃ jagmurmerormūrdhani sarvaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731524 (1.192):
nādhyagacchan svayaṃ mantrairmantrayanto viniścitam // BhP_08.05.017 // / tato brahmasabhāṃ jagmurmerormūrdhani sarvaśaḥ /
BhP_08.05.018/3 sarvaṃ vijñāpayāṃ cakruḥ praṇatāḥ parameṣṭhine
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731530 (0.004):
tato brahmasabhāṃ jagmurmerormūrdhani sarvaśaḥ / / sarvaṃ vijñāpayāṃ cakruḥ praṇatāḥ parameṣṭhine // BhP_08.05.018 //
BhP_08.05.019/1 sa vilokyendravāyvādīn niḥsattvān vigataprabhān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731538 (0.0):
sarvaṃ vijñāpayāṃ cakruḥ praṇatāḥ parameṣṭhine // BhP_08.05.018 //
BhP_08.05.019/3 lokān amaṅgalaprāyān asurān ayathā vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731545 (0.0):
sa vilokyendravāyvādīn niḥsattvān vigataprabhān / / lokān amaṅgalaprāyān asurān ayathā vibhuḥ // BhP_08.05.019 //
BhP_08.05.020/1 samāhitena manasā saṃsmaran puruṣaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731550 (0.005):
lokān amaṅgalaprāyān asurān ayathā vibhuḥ // BhP_08.05.019 // / samāhitena manasā saṃsmaran puruṣaṃ param /
BhP_08.05.020/3 uvācotphullavadano devān sa bhagavān paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731557 (0.0):
samāhitena manasā saṃsmaran puruṣaṃ param / / uvācotphullavadano devān sa bhagavān paraḥ // BhP_08.05.020 //
BhP_08.05.021/1 ahaṃ bhavo yūyamatho 'surādayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731561 (0.007):
uvācotphullavadano devān sa bhagavān paraḥ // BhP_08.05.020 // / ahaṃ bhavo yūyamatho 'surādayo manuṣyatiryagdrumagharmajātayaḥ /
manuṣyatiryagdrumagharmajātayaḥ / BhP_08.05.021/3 yasyāvatārāṃśakalāvisarjitā vrajāma sarve śaraṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731578 (0.0):
ahaṃ bhavo yūyamatho 'surādayo manuṣyatiryagdrumagharmajātayaḥ /
tamavyayam / BhP_08.05.022/1 na yasya vadhyo na ca rakṣaṇīyo nopekṣaṇīyādaraṇīyapakṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731587 (0.0):
yasyāvatārāṃśakalāvisarjitā vrajāma sarve śaraṇaṃ tamavyayam // / BhP_08.05.021 //
BhP_08.05.022/3 tathāpi sargasthitisaṃyamārthaṃ dhatte rajaḥsattvatamāṃsi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731595 (0.0):
na yasya vadhyo na ca rakṣaṇīyo nopekṣaṇīyādaraṇīyapakṣaḥ / / tathāpi sargasthitisaṃyamārthaṃ dhatte rajaḥsattvatamāṃsi kāle //
kāle / BhP_08.05.023/1 ayaṃ ca tasya sthitipālanakṣaṇaḥ sattvaṃ juṣāṇasya bhavāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731602 (0.0):
tathāpi sargasthitisaṃyamārthaṃ dhatte rajaḥsattvatamāṃsi kāle // / BhP_08.05.022 // / ayaṃ ca tasya sthitipālanakṣaṇaḥ sattvaṃ juṣāṇasya bhavāya dehinām /
dehinām / BhP_08.05.023/3 tasmādvrajāmaḥ śaraṇaṃ jagadguruṃ svānāṃ sa no dhāsyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731611 (0.0):
ayaṃ ca tasya sthitipālanakṣaṇaḥ sattvaṃ juṣāṇasya bhavāya dehinām / / tasmādvrajāmaḥ śaraṇaṃ jagadguruṃ svānāṃ sa no dhāsyati śaṃ surapriyaḥ //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170752 (0.049):
BhP_06.09.027/2 vrajāma sarve śaraṇaṃ śaraṇyaṃ svānāṃ sa no dhāsyati śaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710734 (0.049):
vrajāma sarve śaraṇaṃ śaraṇyaṃ svānāṃ sa no dhāsyati śaṃ mahātmā //
śaṃ surapriyaḥ / BhP_08.05.024/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731616 (0.0):
tasmādvrajāmaḥ śaraṇaṃ jagadguruṃ svānāṃ sa no dhāsyati śaṃ surapriyaḥ //
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26546164 (0.024):
BhP_05.01.040/2 yaś cakre nirayaupamyaṃ puruṣānujana-priyaḥ / BhP_05.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.02.001/1 evaṃ pitari sampravṛtte tad-anuśāsane vartamāna āgnīdhro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2690213 (0.025):
yaś cakre nirayaupamyaṃ puruṣānujana priyaḥ // BhP_05.01.040 // / BhP_05.01.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.030):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.030):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.030):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.030):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.030):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.030):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.030):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000753 (0.030):
BhP_09.05.011/2 sarvabhūtātmabhāvena dvijo bhavatu vijvaraḥ / BhP_09.05.012/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.012/1 iti saṃstuvato rājño viṣṇucakraṃ sudarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746211 (0.030):
sarvabhūtātmabhāvena dvijo bhavatu vijvaraḥ // BhP_09.05.011 // / BhP_09.05.012/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.032):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.032):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.032):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.032):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.032):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.032):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.032):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.032):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
BhP_08.05.024/1 ity ābhāṣya surān vedhāḥ saha devairarindama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731623 (0.0):
BhP_08.05.023 // / BhP_08.05.024/0 śrīśuka uvāca / ity ābhāṣya surān vedhāḥ saha devairarindama /
BhP_08.05.024/3 ajitasya padaṃ sākṣāj jagāma tamasaḥ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731629 (0.0):
ity ābhāṣya surān vedhāḥ saha devairarindama / / ajitasya padaṃ sākṣāj jagāma tamasaḥ param // BhP_08.05.024 //
BhP_08.05.025/1 tatrādṛṣṭasvarūpāya śrutapūrvāya vai prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731636 (0.0):
ajitasya padaṃ sākṣāj jagāma tamasaḥ param // BhP_08.05.024 // / tatrādṛṣṭasvarūpāya śrutapūrvāya vai prabhuḥ /
BhP_08.05.025/3 stutimabrūta daivībhirgīrbhistvavahitendriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731643 (0.0):
tatrādṛṣṭasvarūpāya śrutapūrvāya vai prabhuḥ / / stutimabrūta daivībhirgīrbhistvavahitendriyaḥ // BhP_08.05.025 //
BhP_08.05.026/0 śrībrahmovāca / BhP_08.05.026/1 avikriyaṃ satyamanantamādyaṃ guhāśayaṃ niṣkalamapratarkyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731656 (0.0):
stutimabrūta daivībhirgīrbhistvavahitendriyaḥ // BhP_08.05.025 // / BhP_08.05.026/0 śrībrahmovāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000231 (0.056):
mām / BhP_09.04.053/0 śrībrahmovāca / BhP_09.04.053/1 sthānaṃ madīyaṃ sahaviśvametat krīḍāvasāne
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745719 (0.056):
devaṃ viriñcaṃ samagādvidhātas trāhyātmayone 'jitatejaso mām // / BhP_09.04.052 // / BhP_09.04.053/0 śrībrahmovāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419613 (0.062):
BhP_11.15.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.15.001/1 jitendriyasya yuktasya jita-śvāsasya yoginaḥ
BhP_08.05.026/3 mano 'grayānaṃ vacasāniruktaṃ namāmahe devavaraṃ vareṇyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731664 (0.0):
avikriyaṃ satyamanantamādyaṃ guhāśayaṃ niṣkalamapratarkyam / / mano 'grayānaṃ vacasāniruktaṃ namāmahe devavaraṃ vareṇyam // BhP_08.05.026
BhP_08.05.027/1 vipaścitaṃ prāṇamanodhiyātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731670 (0.0):
mano 'grayānaṃ vacasāniruktaṃ namāmahe devavaraṃ vareṇyam // BhP_08.05.026 / vipaścitaṃ prāṇamanodhiyātmanām arthendriyābhāsamanidramavraṇam /
arthendriyābhāsamanidramavraṇam / BhP_08.05.027/3 chāyātapau yatra na gṛdhrapakṣau tamakṣaraṃ khaṃ triyugaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731684 (0.0):
vipaścitaṃ prāṇamanodhiyātmanām arthendriyābhāsamanidramavraṇam /
vrajāmahe / BhP_08.05.028/1 ajasya cakraṃ tvajayeryamāṇaṃ manomayaṃ pañcadaśāramāśu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731695 (0.0):
chāyātapau yatra na gṛdhrapakṣau tamakṣaraṃ khaṃ triyugaṃ vrajāmahe // / BhP_08.05.027 // / ajasya cakraṃ tvajayeryamāṇaṃ manomayaṃ pañcadaśāramāśu /
BhP_08.05.028/3 trinābhi vidyuccalamaṣṭanemi yadakṣamāhustamṛtaṃ prapadye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731705 (0.0):
ajasya cakraṃ tvajayeryamāṇaṃ manomayaṃ pañcadaśāramāśu / / trinābhi vidyuccalamaṣṭanemi yadakṣamāhustamṛtaṃ prapadye // BhP_08.05.028
BhP_08.05.029/1 ya ekavarṇaṃ tamasaḥ paraṃ tad alokamavyaktamanantapāram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731715 (0.0):
trinābhi vidyuccalamaṣṭanemi yadakṣamāhustamṛtaṃ prapadye // BhP_08.05.028 / ya ekavarṇaṃ tamasaḥ paraṃ tad alokamavyaktamanantapāram /
BhP_08.05.029/3 āsāṃ cakāropasuparṇamenam upāsate yogarathena dhīrāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731722 (0.0):
ya ekavarṇaṃ tamasaḥ paraṃ tad alokamavyaktamanantapāram / / āsāṃ cakāropasuparṇamenam upāsate yogarathena dhīrāḥ // BhP_08.05.029 //
BhP_08.05.030/1 na yasya kaścātititarti māyāṃ yayā jano muhyati veda
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731731 (0.0):
āsāṃ cakāropasuparṇamenam upāsate yogarathena dhīrāḥ // BhP_08.05.029 // / na yasya kaścātititarti māyāṃ yayā jano muhyati veda nārtham /
nārtham / BhP_08.05.030/3 taṃ nirjitātmātmaguṇaṃ pareśaṃ namāma bhūteṣu samaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731743 (0.0):
na yasya kaścātititarti māyāṃ yayā jano muhyati veda nārtham / / taṃ nirjitātmātmaguṇaṃ pareśaṃ namāma bhūteṣu samaṃ carantam //
carantam / BhP_08.05.031/1 ime vayaṃ yatpriyayaiva tanvā sattvena sṛṣṭā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731751 (0.0):
taṃ nirjitātmātmaguṇaṃ pareśaṃ namāma bhūteṣu samaṃ carantam // / BhP_08.05.030 //
bahirantarāviḥ / BhP_08.05.031/3 gatiṃ na sūkṣmāmṛṣayaśca vidmahe kuto 'surādyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731760 (0.0):
ime vayaṃ yatpriyayaiva tanvā sattvena sṛṣṭā bahirantarāviḥ /
itarapradhānāḥ / BhP_08.05.032/1 pādau mahīyaṃ svakṛtaiva yasya caturvidho yatra hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731770 (0.0):
gatiṃ na sūkṣmāmṛṣayaśca vidmahe kuto 'surādyā itarapradhānāḥ // / BhP_08.05.031 //
bhūtasargaḥ / BhP_08.05.032/3 sa vai mahāpūruṣa ātmatantraḥ prasīdatāṃ brahma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731779 (0.0):
pādau mahīyaṃ svakṛtaiva yasya caturvidho yatra hi bhūtasargaḥ /
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.033/1 ambhastu yadreta udāravīryaṃ sidhyanti jīvanty uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731790 (0.0):
sa vai mahāpūruṣa ātmatantraḥ prasīdatāṃ brahma mahāvibhūtiḥ //
vardhamānāḥ / BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731798 (0.0):
ambhastu yadreta udāravīryaṃ sidhyanti jīvanty uta vardhamānāḥ / / lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371115 (0.0):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.0):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.0):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.0):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.0):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.0):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371288 (0.0):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731810 (0.0):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731818 (0.0):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731840 (0.0):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.0):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.0):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.0):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.0):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732004 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.043 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371136 (0.009):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371222 (0.009):
BhP_08.05.040/3 dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.041/1 vipro mukhādbrahma ca yasya guhyaṃ rājanya
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731817 (0.0):
somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ / / īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371115 (0.0):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.0):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.0):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.0):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.0):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.0):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371288 (0.0):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.0):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731829 (0.0):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731840 (0.0):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.0):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.0):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.0):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.0):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732004 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.043 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371136 (0.009):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371222 (0.009):
BhP_08.05.040/3 dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.041/1 vipro mukhādbrahma ca yasya guhyaṃ rājanya
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731838 (0.0):
agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā / / antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371072 (0.0):
BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371093 (0.0):
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.0):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.0):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.0):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.0):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.0):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371289 (0.0):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.0):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731819 (0.0):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731851 (0.0):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.0):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.0):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.0):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.0):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732005 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.043 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371136 (0.009):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
dhiṣṇyam / BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731859 (0.0):
yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa dhiṣṇyam / / dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371266 (0.061):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731983 (0.061):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371222 (0.0):
BhP_08.05.040/3 dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.041/1 vipro mukhādbrahma ca yasya guhyaṃ rājanya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731872 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371072 (0.009):
BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371092 (0.009):
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371114 (0.009):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.009):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.009):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.009):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.009):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.009):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371288 (0.009):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.009):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731818 (0.009):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731839 (0.009):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.009):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.009):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.009):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.009):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.009):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.009):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731879 (0.0):
prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ / / anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371072 (0.0):
BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371092 (0.0):
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371115 (0.0):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.0):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.0):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.0):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.0):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371288 (0.0):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.0):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731818 (0.0):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731840 (0.0):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731890 (0.0):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.0):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.0):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.0):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732004 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.043 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371136 (0.009):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
nābhyāḥ / BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371072 (0.0):
BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371092 (0.0):
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371115 (0.0):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.0):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.0):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.0):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.0):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371288 (0.0):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.0):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731818 (0.0):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731840 (0.0):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.0):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731896 (0.0):
śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya nābhyāḥ / / prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731903 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.0):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.0):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.0):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732004 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.043 //
BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731910 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 // / balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo dhiṣaṇādviriñcaḥ /
dhiṣaṇādviriñcaḥ / BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371287 (0.0):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731919 (0.0):
balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo dhiṣaṇādviriñcaḥ / / khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732003 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371072 (0.0):
BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371092 (0.0):
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371115 (0.0):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.0):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.0):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.0):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.0):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371288 (0.0):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.0):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731818 (0.0):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731840 (0.0):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.0):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731927 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.0):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.0):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.0):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732004 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.043 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371136 (0.009):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
pṛṣṭhato 'bhūt / BhP_08.05.040/3 dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731940 (0.0):
śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ pṛṣṭhato 'bhūt / / dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.041/1 vipro mukhādbrahma ca yasya guhyaṃ rājanya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371136 (0.0):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731949 (0.007):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371072 (0.009):
BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371092 (0.009):
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371114 (0.009):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.009):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.009):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.009):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.009):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.009):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371288 (0.009):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.009):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731818 (0.009):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731839 (0.009):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.009):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.009):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.009):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.009):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.009):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.009):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
āsīdbhujayorbalaṃ ca / BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731961 (0.0):
vipro mukhādbrahma ca yasya guhyaṃ rājanya āsīdbhujayorbalaṃ ca /
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371072 (0.0):
BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371092 (0.0):
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371115 (0.0):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.0):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.0):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.0):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.0):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371288 (0.0):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.0):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731818 (0.0):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731840 (0.0):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.0):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.0):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731972 (0.0):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.0):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732004 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.043 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371136 (0.009):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
sparśena kāmaḥ / BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731983 (0.0):
lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ sparśena kāmaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371135 (0.061):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731859 (0.061):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371072 (0.0):
BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371092 (0.0):
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371115 (0.0):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.0):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.0):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.0):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.0):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371288 (0.0):
BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.0):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731818 (0.0):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731840 (0.0):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.0):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.0):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.0):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731996 (0.0):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732004 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.043 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371136 (0.009):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
vadanti / BhP_08.05.043/3 yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371199 (0.0):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731919 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732003 (0.0):
dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān vadanti / / yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413091 (0.063):
ekaṃ sāṅkhyaṃ ca yogaṃ ca yaḥ paśyati sa paśyati // BhG_5.5 //) / yad eveti13 / yad eva sāṅkhyāḥ14 paśyanti brahma yogais tad anugamyate15
mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.044/1 namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371072 (0.0):
BhP_08.05.033/3 lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.034/1 somaṃ mano yasya samāmananti divaukasāṃ yo balamandha āyuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371092 (0.0):
BhP_08.05.034/3 īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.035/1 agnirmukhaṃ yasya tu jātavedā jātaḥ kriyākāṇḍanimittajanmā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371115 (0.0):
BhP_08.05.035/3 antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.036/1 yaccakṣurāsīt taraṇirdevayānaṃ trayīmayo brahmaṇa eṣa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371157 (0.0):
BhP_08.05.037/3 anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.038/1 śrotrāddiśo yasya hṛdaśca khāni prajajñire khaṃ puruṣasya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371178 (0.0):
BhP_08.05.038/3 prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.039/1 balān mahendrastridaśāḥ prasādān manyorgirīśo
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371200 (0.0):
BhP_08.05.039/3 khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.040/1 śrīrvakṣasaḥ pitaraśchāyayāsan dharmaḥ stanāditaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371244 (0.0):
BhP_08.05.041/3 ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.042/1 lobho 'dharāt prītirupary abhūddyutir nastaḥ paśavyaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371267 (0.0):
BhP_08.05.042/3 bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.043/1 dravyaṃ vayaḥ karma guṇān viśeṣaṃ yadyogamāyāvihitān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731799 (0.0):
lokā yato 'thākhilalokapālāḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731818 (0.0):
īśo nagānāṃ prajanaḥ prajānāṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.034 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731840 (0.0):
antaḥsamudre 'nupacan svadhātūn prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731860 (0.0):
dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.036 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731880 (0.0):
anvāsma samrājamivānugā vayaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.037 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731900 (0.0):
prāṇendriyātmāsuśarīraketaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.038 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731920 (0.0):
khebhyastu chandāṃsy ṛṣayo meḍhrataḥ kaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.039 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731941 (0.0):
dyauryasya śīrṣṇo 'psaraso vihārāt prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.040 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731962 (0.0):
ūrvorviḍ ojo 'ṅghriravedaśūdrau prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731984 (0.0):
bhruvoryamaḥ pakṣmabhavastu kālaḥ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732011 (0.0):
yaddurvibhāvyaṃ prabudhāpabādhaṃ prasīdatāṃ naḥ sa mahāvibhūtiḥ // / BhP_08.05.043 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371136 (0.009):
BhP_08.05.036/3 dvāraṃ ca mukteramṛtaṃ ca mṛtyuḥ prasīdatāṃ naḥ sa / mahāvibhūtiḥ / BhP_08.05.037/1 prāṇādabhūdyasya carācarāṇāṃ prāṇaḥ saho balamojaśca vāyuḥ
svārājyalābhapratipūritātmane / BhP_08.05.044/3 guṇeṣu māyāraciteṣu vṛttibhir na sajjamānāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732021 (0.0):
namo 'stu tasmā upaśāntaśaktaye svārājyalābhapratipūritātmane /
nabhasvadūtaye / BhP_08.05.045/1 sa tvaṃ no darśayātmānamasmatkaraṇagocaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732030 (0.0):
guṇeṣu māyāraciteṣu vṛttibhir na sajjamānāya nabhasvadūtaye //
BhP_08.05.045/3 prapannānāṃ didṛkṣūṇāṃ sasmitaṃ te mukhāmbujam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732038 (0.0):
sa tvaṃ no darśayātmānamasmatkaraṇagocaram / / prapannānāṃ didṛkṣūṇāṃ sasmitaṃ te mukhāmbujam // BhP_08.05.045 //
BhP_08.05.046/1 taistaiḥ svecchābhūtai rūpaiḥ kāle kāle svayaṃ vibho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732046 (0.0):
prapannānāṃ didṛkṣūṇāṃ sasmitaṃ te mukhāmbujam // BhP_08.05.045 // / taistaiḥ svecchābhūtai rūpaiḥ kāle kāle svayaṃ vibho /
BhP_08.05.046/3 karma durviṣahaṃ yan no bhagavāṃstat karoti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732052 (1.192):
taistaiḥ svecchābhūtai rūpaiḥ kāle kāle svayaṃ vibho / / karma durviṣahaṃ yan no bhagavāṃstat karoti hi // BhP_08.05.046 //
BhP_08.05.047/1 kleśabhūryalpasārāṇi karmāṇi viphalāni vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732059 (1.192):
karma durviṣahaṃ yan no bhagavāṃstat karoti hi // BhP_08.05.046 // / kleśabhūryalpasārāṇi karmāṇi viphalāni vā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924621 (1.192):
atha vaidika karmārpaṇasya praśaṃsām āhuḥ / kleśa bhūry alpa sārāṇi karmāṇi viphalāni vā |
BhP_08.05.047/3 dehināṃ viṣayārtānāṃ na tathaivārpitaṃ tvayi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732065 (1.192):
kleśabhūryalpasārāṇi karmāṇi viphalāni vā / / dehināṃ viṣayārtānāṃ na tathaivārpitaṃ tvayi // BhP_08.05.047 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924629 (1.192):
kleśa bhūry alpa sārāṇi karmāṇi viphalāni vā | / dehināṃ viṣayārtānāṃ na tathaivārpitaṃ tvayi || [BhP 8.5.47]
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12976299 (0.028):
MSS_9156C 1 kaṣāyaviṣayārtānāṃ dehināṃ nāsti nirvūtiḥ /
BhP_08.05.048/1 nāvamaḥ karmakalpo 'pi viphalāyeśvarārpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732073 (0.0):
dehināṃ viṣayārtānāṃ na tathaivārpitaṃ tvayi // BhP_08.05.047 // / nāvamaḥ karmakalpo 'pi viphalāyeśvarārpitaḥ /
BhP_08.05.048/3 kalpate puruṣasyaiva sa hy ātmā dayito hitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732080 (0.0):
nāvamaḥ karmakalpo 'pi viphalāyeśvarārpitaḥ / / kalpate puruṣasyaiva sa hy ātmā dayito hitaḥ // BhP_08.05.048 //
BhP_08.05.049/1 yathā hi skandhaśākhānāṃ tarormūlāvasecanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732085 (0.004):
kalpate puruṣasyaiva sa hy ātmā dayito hitaḥ // BhP_08.05.048 // / yathā hi skandhaśākhānāṃ tarormūlāvasecanam /
BhP_08.05.049/3 evamārādhanaṃ viṣṇoḥ sarveṣāmātmanaśca hi / BhP_08.05.050/1 namastubhyamanantāya durvitarkyātmakarmaṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732097 (0.0):
yathā hi skandhaśākhānāṃ tarormūlāvasecanam / / evamārādhanaṃ viṣṇoḥ sarveṣāmātmanaśca hi // BhP_08.05.049 //
BhP_08.05.050/3 nirguṇāya guṇeśāya sattvasthāya ca sāmpratam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732103 (0.0):
namastubhyamanantāya durvitarkyātmakarmaṇe / / nirguṇāya guṇeśāya sattvasthāya ca sāmpratam // BhP_08.05.050 //
BhP_08.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.06.001/1 evaṃ stutaḥ suragaṇairbhagavān harirīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707603 (0.0):
BhP_06.04.034 // / BhP_06.04.035/0 śrīśuka uvāca / iti stutaḥ saṃstuvataḥ sa tasminnaghamarṣaṇe /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732113 (0.0):
nirguṇāya guṇeśāya sattvasthāya ca sāmpratam // BhP_08.05.050 // / BhP_08.06.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167394 (0.004):
BhP_06.04.035/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.04.035/1 iti stutaḥ saṃstuvataḥ sa tasminnaghamarṣaṇe
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175627 (0.022):
BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.049/1 saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715327 (0.025):
sahasramūrdhne // BhP_06.16.048 //* / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408604 (0.031):
BhP_10.73.017/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.73.017/1 saṃstūyamāno bhagavān rājabhir mukta bandhanaiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173139 (0.032):
BhP_06.13.005/2 vibhaktamanugṛhṇadbhirvṛtrahatyāṃ kva mārjmy aham / BhP_06.13.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.13.006/1 ṛṣayastadupākarṇya mahendramidamabruvan
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370005 (0.032):
BhP_08.03.029/3 taṃ duratyayamāhātmyaṃ bhagavantamito 'smy aham / BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.03.030/1 evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380526 (0.033):
BhP_08.20.013/3 hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376620 (0.033):
BhP_10.29.012/3 guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.033):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.033):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.033):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.033):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374192 (0.034):
BhP_10.24.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.24.001/1 bhagavān api tatraiva baladevena saṃyutaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6397707 (0.034):
BhP_10.58.039/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.58.039/1 tam āha bhagavān hṛṣṭaḥ kṛtāsana parigrahaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398330 (0.034):
BhP_03.05.017/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.05.017/1 sa evaṃ bhagavān pṛṣṭaḥ kṣattrā kauṣāravo muniḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (0.034):
bhagavān / BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175996 (0.034):
BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.009/1 bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004537 (0.034):
BhP_09.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.11.001/1 bhagavān ātmanātmānaṃ rāma uttamakalpakaiḥ
BhP_08.06.001/3 teṣāmāvirabhūdrājan sahasrārkodayadyutiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732120 (0.0):
evaṃ stutaḥ suragaṇairbhagavān harirīśvaraḥ / / teṣāmāvirabhūdrājan sahasrārkodayadyutiḥ // BhP_08.06.001 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391749 (0.053):
BhP_07.10.031/1 ityuktvā bhagavān rājaṃstataścāntardadhe hariḥ / BhP_07.10.031/2 adṛśyaḥ sarvabhūtānāṃ pūjitaḥ parameṣṭhinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742688 (0.063):
dadhāra śapharīrūpaṃ bhagavān harirīśvaraḥ // BhP_08.24.009 // / tatra rājaṛṣiḥ kaścin nāmnā satyavrato mahān /
BhP_08.06.002/1 tenaiva sahasā sarve devāḥ pratihatekṣaṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732124 (0.005):
teṣāmāvirabhūdrājan sahasrārkodayadyutiḥ // BhP_08.06.001 // / tenaiva sahasā sarve devāḥ pratihatekṣaṇāḥ /
BhP_08.06.002/3 nāpaśyan khaṃ diśaḥ kṣauṇīmātmānaṃ ca kuto vibhum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732134 (0.0):
tenaiva sahasā sarve devāḥ pratihatekṣaṇāḥ / / nāpaśyan khaṃ diśaḥ kṣauṇīmātmānaṃ ca kuto vibhum // BhP_08.06.002 //
BhP_08.06.003/1 viriñco bhagavān dṛṣṭvā saha śarveṇa tāṃ tanum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732139 (0.0):
nāpaśyan khaṃ diśaḥ kṣauṇīmātmānaṃ ca kuto vibhum // BhP_08.06.002 // / viriñco bhagavān dṛṣṭvā saha śarveṇa tāṃ tanum /
BhP_08.06.003/3 svacchāṃ marakataśyāmāṃ kañjagarbhāruṇekṣaṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732149 (0.0):
viriñco bhagavān dṛṣṭvā saha śarveṇa tāṃ tanum / / svacchāṃ marakataśyāmāṃ kañjagarbhāruṇekṣaṇām // BhP_08.06.003 //
BhP_08.06.004/1 taptahemāvadātena lasatkauśeyavāsasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732155 (1.788):
svacchāṃ marakataśyāmāṃ kañjagarbhāruṇekṣaṇām // BhP_08.06.003 // / taptahemāvadātena lasatkauśeyavāsasā /
BhP_08.06.004/3 prasannacārusarvāṅgīṃ sumukhīṃ sundarabhruvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732164 (0.0):
taptahemāvadātena lasatkauśeyavāsasā / / prasannacārusarvāṅgīṃ sumukhīṃ sundarabhruvam // BhP_08.06.004 //
BhP_08.06.005/1 mahāmaṇikirīṭena keyūrābhyāṃ ca bhūṣitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732169 (0.005):
prasannacārusarvāṅgīṃ sumukhīṃ sundarabhruvam // BhP_08.06.004 // / mahāmaṇikirīṭena keyūrābhyāṃ ca bhūṣitām /
BhP_08.06.005/3 karṇābharaṇanirbhāta kapolaśrīmukhāmbujām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732176 (0.0):
mahāmaṇikirīṭena keyūrābhyāṃ ca bhūṣitām / / karṇābharaṇanirbhāta kapolaśrīmukhāmbujām // BhP_08.06.005 //
BhP_08.06.006/1 kāñcīkalāpavalaya hāranūpuraśobhitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732183 (0.0):
karṇābharaṇanirbhāta kapolaśrīmukhāmbujām // BhP_08.06.005 // / kāñcīkalāpavalaya hāranūpuraśobhitām /
BhP_08.06.006/3 kaustubhābharaṇāṃ lakṣmīṃ bibhratīṃ vanamālinīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732190 (0.0):
kāñcīkalāpavalaya hāranūpuraśobhitām / / kaustubhābharaṇāṃ lakṣmīṃ bibhratīṃ vanamālinīm // BhP_08.06.006 //
BhP_08.06.007/1 sudarśanādibhiḥ svāstrairmūrtimadbhirupāsitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732197 (0.0):
kaustubhābharaṇāṃ lakṣmīṃ bibhratīṃ vanamālinīm // BhP_08.06.006 // / sudarśanādibhiḥ svāstrairmūrtimadbhirupāsitām /
BhP_08.06.007/3 tuṣṭāva devapravaraḥ saśarvaḥ puruṣaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732202 (0.0):
sudarśanādibhiḥ svāstrairmūrtimadbhirupāsitām / / tuṣṭāva devapravaraḥ saśarvaḥ puruṣaṃ param /
BhP_08.06.007/5 sarvāmaragaṇaiḥ sākaṃ sarvāṅgairavaniṃ gataiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732212 (0.0):
tuṣṭāva devapravaraḥ saśarvaḥ puruṣaṃ param / / sarvāmaragaṇaiḥ sākaṃ sarvāṅgairavaniṃ gataiḥ // BhP_08.06.007 //
BhP_08.06.008/0 śrībrahmovāca / BhP_08.06.008/1 ajātajanmasthitisaṃyamāyā guṇāya nirvāṇasukhārṇavāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732224 (0.0):
sarvāmaragaṇaiḥ sākaṃ sarvāṅgairavaniṃ gataiḥ // BhP_08.06.007 // / BhP_08.06.008/0 śrībrahmovāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990081 (0.0):
taṭ ṭīkā ca / ajāta janma sthiti saṃyamāyā / guṇāya nirvāṇa sukhārṇavāya |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805965 (0.057):
rāja mokṣaṃ vitānaṃ ca sarva pāpaiḥ pramucyate // BhP_10.74.054 // / BhP_10.75.001/0 śrī rājovāca / ajāta śatros tam dṛṣṭvā rājasūya mahodayam /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381833 (0.061):
BhP_08.22.021/0 śrībrahmovāca / BhP_08.22.021/1 bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jaganmaya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2741840 (0.062):
// BhP_08.22.020 // / BhP_08.22.021/0 śrībrahmovāca / bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jaganmaya /
BhP_08.06.008/3 aṇoraṇimne 'parigaṇyadhāmne mahānubhāvāya namo namaste
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732233 (0.0):
ajātajanmasthitisaṃyamāyā guṇāya nirvāṇasukhārṇavāya / / aṇoraṇimne 'parigaṇyadhāmne mahānubhāvāya namo namaste // BhP_08.06.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990089 (0.0):
ajāta janma sthiti saṃyamāyā / guṇāya nirvāṇa sukhārṇavāya | / aṇor aṇimne 'parigaṇya dhāmne
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10136452 (0.061):
ṛgyajuḥsāmabhūtāya trayīdhāmne ca te namaḥ // ViP_3,5.16 // / namognīṣomabhūtāya jagataḥ kāraṇātmane /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15292099 (0.064):
namo bhavāya devāya $ ijyāya yājakāya ca & / pratyudīrṇāya dīptāya % tattvāyātiguṇāya ca // LiP_1,21.30 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7186127 (0.064):
namo bhavāya devāya ijyāya yājakāya ca / / pratyudīrṇāya dīptāya tattvāyātiguṇāya ca // LiP_1,21.30 //
BhP_08.06.009/1 rūpaṃ tavaitat puruṣarṣabhejyaṃ śreyo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732240 (0.0):
aṇoraṇimne 'parigaṇyadhāmne mahānubhāvāya namo namaste // BhP_08.06.008 // / rūpaṃ tavaitat puruṣarṣabhejyaṃ śreyo 'rthibhirvaidikatāntrikeṇa /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990096 (0.0):
mahānubhāvāya namo namas te || / rūpaṃ tavaitat puruṣarṣabhejyaṃ
'rthibhirvaidikatāntrikeṇa / BhP_08.06.009/3 yogena dhātaḥ saha nastrilokān paśyāmy amuṣminnu ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732251 (0.0):
rūpaṃ tavaitat puruṣarṣabhejyaṃ śreyo 'rthibhirvaidikatāntrikeṇa /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990103 (0.0):
rūpaṃ tavaitat puruṣarṣabhejyaṃ / śreyo 'rthibhir vaidika tāntrikeṇa |
viśvamūrtau / BhP_08.06.010/1 tvayy agra āsīt tvayi madhya āsīt tvayy anta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732260 (0.0):
yogena dhātaḥ saha nastrilokān paśyāmy amuṣminnu ha viśvamūrtau // / BhP_08.06.009 //
āsīdidamātmatantre / BhP_08.06.010/3 tvamādiranto jagato 'sya madhyaṃ ghaṭasya mṛtsneva paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732272 (0.0):
tvayy agra āsīt tvayi madhya āsīt tvayy anta āsīdidamātmatantre / / tvamādiranto jagato 'sya madhyaṃ ghaṭasya mṛtsneva paraḥ parasmāt //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1114954 (0.027):
tvam ādir anto madhyaṃ ca__Vdha_072.060 / jagato 'sya jagatpate__Vdha_072.060
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379066 (0.045):
BhP_08.17.027/1 tvamādiranto bhuvanasya madhyam anantaśaktiṃ puruṣaṃ
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1135788 (0.050):
prasīda sarveśvara viśvarūpa__Vdha_094.081 / tam ādir anto jagato 'sya madhyam__Vdha_094.082
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22924903 (0.051):
aham ādiś ca madhyaṃ ca bhūtānām anta eva ca ||BhG_10.20||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3449551 (0.051):
aham ādiś ca madhyaṃ ca bhūtānām anta eva ca || BhG_1.1020 ||
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102601 (0.053):
jagadyonir ayonis tvaṃ $ jagadanto nirantakaḥ & / jagadādir anādis tvaṃ % jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063660 (0.053):
jagadyonir ayonis tvaṃ jagadanto nirantakaḥ / / jagadādir anādis tvaṃ jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739242 (0.058):
trinābhāya tripṛṣṭhāya śipiviṣṭāya viṣṇave // BhP_08.17.026 // / tvamādiranto bhuvanasya madhyam anantaśaktiṃ puruṣaṃ yamāhuḥ /
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15626797 (0.059):
aham ādiś ca madhyaṃ ca bhūtānām anta eva ca Bhg_10.020c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13515349 (0.063):
tvam ādir anto madhyaṃ ca__Vdha_072.060 / tvam ārādhaya keśavam__Vdha_070.094
parasmāt / BhP_08.06.011/1 tvaṃ māyayātmāśrayayā svayedaṃ nirmāya viśvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732280 (0.0):
tvamādiranto jagato 'sya madhyaṃ ghaṭasya mṛtsneva paraḥ parasmāt // / BhP_08.06.010 //
tadanupraviṣṭaḥ / BhP_08.06.011/3 paśyanti yuktā manasā manīṣiṇo guṇavyavāye 'py aguṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732288 (0.0):
tvaṃ māyayātmāśrayayā svayedaṃ nirmāya viśvaṃ tadanupraviṣṭaḥ /
vipaścitaḥ / BhP_08.06.012/1 yathāgnimedhasy amṛtaṃ ca goṣu bhuvy annamambūdyamane ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732298 (0.0):
paśyanti yuktā manasā manīṣiṇo guṇavyavāye 'py aguṇaṃ vipaścitaḥ // / BhP_08.06.011 // / yathāgnimedhasy amṛtaṃ ca goṣu bhuvy annamambūdyamane ca vṛttim /
vṛttim / BhP_08.06.012/3 yogairmanuṣyā adhiyanti hi tvāṃ guṇeṣu buddhyā kavayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732307 (0.0):
yathāgnimedhasy amṛtaṃ ca goṣu bhuvy annamambūdyamane ca vṛttim / / yogairmanuṣyā adhiyanti hi tvāṃ guṇeṣu buddhyā kavayo vadanti //
vadanti / BhP_08.06.013/1 taṃ tvāṃ vayaṃ nātha samujjihānaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732313 (0.0):
yogairmanuṣyā adhiyanti hi tvāṃ guṇeṣu buddhyā kavayo vadanti //
sarojanābhāticirepsitārtham / BhP_08.06.013/3 dṛṣṭvā gatā nirvṛtamadya sarve gajā davārtā iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732327 (0.0):
taṃ tvāṃ vayaṃ nātha samujjihānaṃ sarojanābhāticirepsitārtham /
gāṅgamambhaḥ / BhP_08.06.014/1 sa tvaṃ vidhatsvākhilalokapālā vayaṃ yadarthāstava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732338 (0.0):
dṛṣṭvā gatā nirvṛtamadya sarve gajā davārtā iva gāṅgamambhaḥ //
pādamūlam / BhP_08.06.014/3 samāgatāste bahirantarātman kiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732343 (0.028):
sa tvaṃ vidhatsvākhilalokapālā vayaṃ yadarthāstava pādamūlam /
vānyavijñāpyamaśeṣasākṣiṇaḥ / BhP_08.06.015/1 ahaṃ giritraśca surādayo ye dakṣādayo 'gneriva ketavaste
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732356 (0.0):
sa tvaṃ vidhatsvākhilalokapālā vayaṃ yadarthāstava pādamūlam / / samāgatāste bahirantarātman kiṃ vānyavijñāpyamaśeṣasākṣiṇaḥ //
BhP_08.06.015/3 kiṃ vā vidāmeśa pṛthagvibhātā vidhatsva śaṃ no
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732362 (0.010):
ahaṃ giritraśca surādayo ye dakṣādayo 'gneriva ketavaste / / kiṃ vā vidāmeśa pṛthagvibhātā vidhatsva śaṃ no dvijadevamantram //
dvijadevamantram / BhP_08.06.016/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732370 (0.0):
kiṃ vā vidāmeśa pṛthagvibhātā vidhatsva śaṃ no dvijadevamantram //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368688 (0.032):
BhP_08.01.017/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.01.017/1 iti mantropaniṣadaṃ vyāharantaṃ samāhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739280 (0.033):
BhP_08.18.001/0 śrīśuka uvāca / itthaṃ viriñcastutakarmavīryaḥ prādurbabhūvāmṛtabhūradityām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.035):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.036):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.036):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.036):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.036):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729566 (0.037):
// BhP_08.01.016 // / BhP_08.01.017/0 śrīśuka uvāca / iti mantropaniṣadaṃ vyāharantaṃ samāhitam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.037):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.037):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.037):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.037):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.037):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170758 (0.037):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710740 (0.037):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.038):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.038):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.038):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.038):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
BhP_08.06.016/1 evaṃ viriñcādibhirīḍitastad vijñāya teṣāṃ hṛdayaṃ yathaiva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732375 (0.005):
BhP_08.06.015 // / BhP_08.06.016/0 śrīśuka uvāca / evaṃ viriñcādibhirīḍitastad vijñāya teṣāṃ hṛdayaṃ yathaiva /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379106 (0.048):
BhP_08.18.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.18.001/1 itthaṃ viriñcastutakarmavīryaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365063 (0.052):
BhP_10.11.059/3 nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ / BhP_10.12.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.12.001/1 kvacid vanāśāya mano dadhad vrajāt prātaḥ samutthāya
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368247 (0.052):
BhP_10.14.061/3 nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421609 (0.052):
BhP_10.89.065/3 añjasā vartayām āsa dharmaṃ dharma sutādibhiḥ / BhP_10.90.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.90.001/1 sukhaṃ sva puryāṃ nivasan dvārakāyāṃ śriyaḥ patiḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544730 (0.052):
BhP_12.04.043/3 dīrgha-satre kuru-śreṣṭha sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ / BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166008 (0.052):
BhP_06.02.038/2 dhāsye mano bhagavati śuddhaṃ tatkīrtanādibhiḥ / BhP_06.02.039/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.02.039/1 iti jātasunirvedaḥ kṣaṇasaṅgena sādhuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739280 (0.053):
BhP_08.18.001/0 śrīśuka uvāca / itthaṃ viriñcastutakarmavīryaḥ prādurbabhūvāmṛtabhūradityām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732397 (0.062):
vihartukāmastān āha samudronmathanādibhiḥ // BhP_08.06.017 // / BhP_08.06.018/0 śrībhagavān uvāca
BhP_08.06.016/3 jagāda jīmūtagabhīrayā girā baddhāñjalīn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732380 (0.0):
evaṃ viriñcādibhirīḍitastad vijñāya teṣāṃ hṛdayaṃ yathaiva / / jagāda jīmūtagabhīrayā girā baddhāñjalīn saṃvṛtasarvakārakān //
saṃvṛtasarvakārakān / BhP_08.06.017/1 eka eveśvarastasmin surakārye sureśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732389 (0.0):
jagāda jīmūtagabhīrayā girā baddhāñjalīn saṃvṛtasarvakārakān //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333197 (0.029):
tad icchā kautukaṃ lokavat tu līlā kaivalyam [Vs 2.1.33] iti nyāyena | / eka eveśvaras tasmin sura kārye sureśvaraḥ |
BhP_08.06.017/3 vihartukāmastān āha samudronmathanādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732395 (0.006):
eka eveśvarastasmin surakārye sureśvaraḥ / / vihartukāmastān āha samudronmathanādibhiḥ // BhP_08.06.017 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333202 (0.010):
eka eveśvaras tasmin sura kārye sureśvaraḥ | / vihartu kāmas tān āha samudronmathanādibhiḥ || [BhP 8.6.17]
BhP_08.06.018/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.06.018/1 hanta brahmannaho śambho he devā mama bhāṣitam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405859 (0.0):
BhP_10.69.040/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.69.040/1 brahman dhannasya vaktāhaṃ kartā tad anumoditā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412966 (0.0):
BhP_10.80.028/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.80.028/1 api brahman guru kulād bhavatā labdha dakṣiṇāt
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418534 (0.0):
BhP_10.86.050/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.86.051/1 brahmaṃs te 'nugrahārthāya samprāptān viddhy amūn munīn
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381892 (0.0):
BhP_08.22.024/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.22.024/1 brahman yamanugṛhṇāmi tadviśo vidhunomy aham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732406 (0.0):
vihartukāmastān āha samudronmathanādibhiḥ // BhP_08.06.017 // / BhP_08.06.018/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2741894 (0.006):
kathamārtimṛcchet // BhP_08.22.023 //* / BhP_08.22.024/0 śrībhagavān uvāca / brahman yamanugṛhṇāmi tadviśo vidhunomy aham /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802418 (0.006):
paryaṭāmi tavodgāyan līlā bhuvana pāvanīḥ // BhP_10.69.039 // / BhP_10.69.040/0 śrī bhagavān uvāca / brahman dhannasya vaktāhaṃ kartā tad anumoditā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809011 (0.006):
ātmanor lalitā rājan karau gṛhya parasparam // BhP_10.80.027 // / BhP_10.80.028/0 śrī bhagavān uvāca / api brahman guru kulād bhavatā labdha dakṣiṇāt /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814180 (0.006):
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha // BhP_10.86.050 // / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365810 (0.031):
BhP_10.12.041/0 śrī rājovāca / BhP_10.12.041/1 brahman kālāntara kṛtaṃ tat kālīnaṃ kathaṃ bhavet
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368037 (0.031):
BhP_10.14.049/0 śrī rājovāca / BhP_10.14.049/1 brahman parodbhave kṛṣṇe iyān premā kathaṃ bhavet
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417713 (0.031):
BhP_10.86.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.86.001/1 brahman veditum icchāmaḥ svasārāṃ rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765287 (0.031):
BhP_10.12.040 // / BhP_10.12.041/0 śrī rājovāca / brahman kālāntara kṛtaṃ tat kālīnaṃ kathaṃ bhavet /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379962 (0.033):
BhP_08.19.020/3 tasmādvṛttikarīṃ bhūmiṃ vaṭo kāmaṃ pratīccha me / BhP_08.19.021/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.021/1 yāvanto viṣayāḥ preṣṭhāstrilokyāmajitendriyam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397547 (0.035):
BhP_03.04.010/2 āśṛṇvato mām anurāga-hāsa- samīkṣayā viśramayann uvāca / BhP_03.04.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.04.011/1 vedāham antar manasīpsitaṃ te dadāmi yat tad duravāpam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26545476 (0.035):
sadaya-hāsāvaloka iti hovāca / BhP_05.01.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.01.011/1 nibodha tātedam ṛtaṃ bravīmi māsūyituṃ devam arhasy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740082 (0.036):
tasmādvṛttikarīṃ bhūmiṃ vaṭo kāmaṃ pratīccha me // BhP_08.19.020 // / BhP_08.19.021/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420338 (0.036):
BhP_10.88.028/3 abhivādayām āsa ca taṃ kuśa pāṇir vinīta vat / BhP_10.88.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.88.029/1 śākuneya bhavān vyaktaṃ śrāntaḥ kiṃ dūram āgataḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418292 (0.036):
BhP_11.13.008/3 tathāpi bhuñjate kṛṣṇa tat kathaṃ śva-kharāja-vat / BhP_11.13.009/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.009/1 aham ity anyathā-buddhiḥ pramattasya yathā hṛdi
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393424 (0.036):
BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.53.002/1 tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi
BhP_08.06.018/3 śṛṇutāvahitāḥ sarve śreyo vaḥ syādyathā surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732413 (0.0):
hanta brahmannaho śambho he devā mama bhāṣitam / / śṛṇutāvahitāḥ sarve śreyo vaḥ syādyathā surāḥ // BhP_08.06.018 //
BhP_08.06.019/1 yāta dānavadaiteyaistāvat sandhirvidhīyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732420 (0.0):
śṛṇutāvahitāḥ sarve śreyo vaḥ syādyathā surāḥ // BhP_08.06.018 // / yāta dānavadaiteyaistāvat sandhirvidhīyatām /
BhP_08.06.019/3 kālenānugṛhītaistairyāvadvo bhava ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732426 (0.0):
yāta dānavadaiteyaistāvat sandhirvidhīyatām / / kālenānugṛhītaistairyāvadvo bhava ātmanaḥ // BhP_08.06.019 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000252 (0.058):
BhP_09.04.053/2 bhrūbhaṅgamātreṇa hi sandidhakṣoḥ kālātmano yasya / tirobhaviṣyati / BhP_09.04.054/1 ahaṃ bhavo dakṣabhṛgupradhānāḥ prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745739 (0.058):
bhrūbhaṅgamātreṇa hi sandidhakṣoḥ kālātmano yasya tirobhaviṣyati // / BhP_09.04.053 // / ahaṃ bhavo dakṣabhṛgupradhānāḥ prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ /
BhP_08.06.020/1 arayo 'pi hi sandheyāḥ sati kāryārthagaurave
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747977 (1.192):
kṣīrābdhimathanārthaṃ hi amṛtārthaṃ śriye 'surāḥ //AP_3.003cd/ / arayo 'pi hi sandheyāḥ sati kāryārthagaurave /AP_3.004ab/
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732432 (1.192):
kālenānugṛhītaistairyāvadvo bhava ātmanaḥ // BhP_08.06.019 // / arayo 'pi hi sandheyāḥ sati kāryārthagaurave /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852213 (0.040):
MSS_2839 1 arayo'pi hi saṃdheyāḥ sati kāryārthagaurave / / MSS_2839 2 ahimūṣakavad devā hyarthasya padavīṃ gataiḥ //
BhP_08.06.020/3 ahimūṣikavaddevā hy arthasya padavīṃ gataiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732440 (0.0):
arayo 'pi hi sandheyāḥ sati kāryārthagaurave / / ahimūṣikavaddevā hy arthasya padavīṃ gataiḥ // BhP_08.06.020 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852220 (0.038):
MSS_2839 2 ahimūṣakavad devā hyarthasya padavīṃ gataiḥ //
BhP_08.06.021/1 amṛtotpādane yatnaḥ kriyatāmavilambitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732446 (0.005):
ahimūṣikavaddevā hy arthasya padavīṃ gataiḥ // BhP_08.06.020 // / amṛtotpādane yatnaḥ kriyatāmavilambitam /
BhP_08.06.021/3 yasya pītasya vai janturmṛtyugrasto 'maro bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732454 (0.0):
amṛtotpādane yatnaḥ kriyatāmavilambitam / / yasya pītasya vai janturmṛtyugrasto 'maro bhavet // BhP_08.06.021 //
BhP_08.06.022/1 kṣiptvā kṣīrodadhau sarvā vīruttṛṇalatauṣadhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732462 (0.0):
yasya pītasya vai janturmṛtyugrasto 'maro bhavet // BhP_08.06.021 // / kṣiptvā kṣīrodadhau sarvā vīruttṛṇalatauṣadhīḥ /
BhP_08.06.022/3 manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā tu vāsukim
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748037 (0.0):
6 bhājo hi kariṣyāmi iti kha, cihnitapustakapāṭhaḥ / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā tu (1) vāsukim /AP_3.005ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871990 (0.0):
ujjahāra bhuvaṃ devadevair abhiṣṭutaḥ //AP_275.015cd/ / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā tu vāsukim /AP_275.016ab/
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732469 (0.0):
kṣiptvā kṣīrodadhau sarvā vīruttṛṇalatauṣadhīḥ / / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā tu vāsukim // BhP_08.06.022 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23390090 (0.0):
ānīya sahitā daityaiḥ $ kṣīrābdhau sakalauṣadhīḥ & / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā % netraṃ kṛtvā tu vāsukim \
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5096753 (0.0):
ānīya sahitā daityaiḥ kṣīrābdhau sakalauṣadhīḥ / / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā tu vāsukim /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23390168 (0.002):
kṣiptvā kṣīrābdhipayasi % śaradabhrāmalatviṣi // ViP_1,9.81 // / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā $ netraṃ kṛtvā ca vāsukim &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5096830 (0.002):
kṣiptvā kṣīrābdhipayasi śaradabhrāmalatviṣi // ViP_1,9.81 // / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā ca vāsukim /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10110641 (0.002):
kṣiptvā kṣīrābdhipayasi śara dabhrāmalatviṣi // ViP_1,9.83 // / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā ca vāsukim /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23952552 (0.003):
sarve te maitrabhāvena % kṣīrābdhes taṭam āśritāḥ // NsP_38.17 // / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā $ netraṃ kṛtvātha vāsukim &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17017538 (0.003):
sarve te maitrabhāvena kṣīrābdhes taṭam āśritāḥ // NsP_38.17 // / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvātha vāsukim /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10110562 (0.016):
prakṣipyātramṛtārthaṃ tāḥ sakalā daityadānavaiḥ / / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā ca vāsukim // ViP_1,9.77 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23952429 (0.017):
gatvā tatra surāḥ sarve $ saṃdhiṃ kuruta dānavaiḥ & / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā % netraṃ kṛtvā ca vāsukim // NsP_38.8 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17017415 (0.017):
gatvā tatra surāḥ sarve saṃdhiṃ kuruta dānavaiḥ / / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā ca vāsukim // NsP_38.8 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27410236 (0.039):
netraṃ kṛtvā ca vāsukim NsP_38.8d / netraṃ kṛtvātha vāsukim NsP_38.18b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 663733 (0.057):
mandaraṃ puṣkaraṃ kṛtvā $ netraṃ vāsukim eva ca // HV_App.I,41.1813 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22149290 (0.057):
mandaraṃ puṣkaraṃ kṛtvā netraṃ vāsukim eva ca // HV_App.I,41.1813 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7774727 (0.060):
netraṃ kṛtvā ca vāsukim ViP_1,9.82b / netraṃ kṛtvā tu vāsukim ViP_1,9.76d
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27418282 (0.062):
manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā NsP_38.8c / manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā NsP_38.18a
BhP_08.06.023/1 sahāyena mayā devā nirmanthadhvamatandritāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732475 (0.005):
manthānaṃ mandaraṃ kṛtvā netraṃ kṛtvā tu vāsukim // BhP_08.06.022 // / sahāyena mayā devā nirmanthadhvamatandritāḥ /
BhP_08.06.023/3 kleśabhājo bhaviṣyanti daityā yūyaṃ phalagrahāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732479 (0.0):
sahāyena mayā devā nirmanthadhvamatandritāḥ / / kleśabhājo bhaviṣyanti daityā yūyaṃ phalagrahāḥ // BhP_08.06.023 //
BhP_08.06.024/1 yūyaṃ tadanumodadhvaṃ yadicchanty asurāḥ surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732489 (0.0):
kleśabhājo bhaviṣyanti daityā yūyaṃ phalagrahāḥ // BhP_08.06.023 // / yūyaṃ tadanumodadhvaṃ yadicchanty asurāḥ surāḥ /
BhP_08.06.024/3 na saṃrambheṇa sidhyanti sarvārthāḥ sāntvayā yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732495 (0.0):
yūyaṃ tadanumodadhvaṃ yadicchanty asurāḥ surāḥ / / na saṃrambheṇa sidhyanti sarvārthāḥ sāntvayā yathā // BhP_08.06.024 //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9877711 (0.059):
karoti naiva codyogaṃ kāyavāṅbhanasā tathā / / sarvārthāścāsya sidhyanti ye 'bhipretā manorathāḥ // Lal_19.23 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21634443 (0.059):
397.011. evamarcyamānā sarvasiddhiṃ nivedayiṣyati/ / 397.012. evam sarve 'rthāstasya sidhyanti triśaṅkorvacanam yathā"/"
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644190 (0.059):
śuśrūṣā kartavyā/ evam arcāyamānā (?) sarva^siddhiṃ nivedayiṣyati/ evaṃ / ``sarve +arthās tasya sidhyanti triśaṅkor vacanaṃ yathā'' / krauṣṭriko
BhP_08.06.025/1 na bhetavyaṃ kālakūṭādviṣāj jaladhisambhavāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732502 (0.0):
na saṃrambheṇa sidhyanti sarvārthāḥ sāntvayā yathā // BhP_08.06.024 // / na bhetavyaṃ kālakūṭādviṣāj jaladhisambhavāt /
BhP_08.06.025/3 lobhaḥ kāryo na vo jātu roṣaḥ kāmastu vastuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732511 (0.0):
na bhetavyaṃ kālakūṭādviṣāj jaladhisambhavāt / / lobhaḥ kāryo na vo jātu roṣaḥ kāmastu vastuṣu // BhP_08.06.025 //
BhP_08.06.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.06.026/1 iti devān samādiśya bhagavān puruṣottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732520 (0.005):
lobhaḥ kāryo na vo jātu roṣaḥ kāmastu vastuṣu // BhP_08.06.025 // / BhP_08.06.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170321 (0.029):
BhP_06.08.042/2 trailokyalakṣmīṃ bubhuje vinirjitya mṛdhe 'surān / BhP_06.09.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.001/1 tasyāsan viśvarūpasya śirāṃsi trīṇi bhārata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729292 (0.032):
BhP_07.15.077 // / BhP_07.15.078/0 śrīśuka uvāca / iti devarṣiṇā proktaṃ niśamya bharatarṣabhaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176412 (0.034):
BhP_06.17.035/2 mahāpuruṣabhakteṣu śānteṣu samadarśiṣu / BhP_06.17.036/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.036/1 iti śrutvā bhagavataḥ śivasyomābhibhāṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710330 (0.034):
trailokyalakṣmīṃ bubhuje vinirjitya mṛdhe 'surān // BhP_06.08.042 // / BhP_06.09.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.038):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.038):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.038):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.038):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.038):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395941 (0.038):
BhP_07.15.078/0 śrīśuka uvāca / BhP_07.15.078/1 iti devarṣiṇā proktaṃ niśamya bharatarṣabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811829 (0.039):
bhaktān // BhP_10.84.026 //* / BhP_10.84.027/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416011 (0.039):
BhP_10.84.026/4 āpur bhavad gatim athānugṛhāna bhaktān / BhP_10.84.027/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.84.027/1 ity anujñāpya dāśārhaṃ dhṛtarāṣṭraṃ yudhiṣṭhiram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716061 (0.039):
mahāpuruṣabhakteṣu śānteṣu samadarśiṣu // BhP_06.17.035 // / BhP_06.17.036/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.039):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.039):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.039):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.039):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.040):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.040):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
BhP_08.06.026/3 teṣāmantardadhe rājan svacchandagatirīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732525 (0.005):
BhP_08.06.026/0 śrīśuka uvāca / iti devān samādiśya bhagavān puruṣottamaḥ / / teṣāmantardadhe rājan svacchandagatirīśvaraḥ // BhP_08.06.026 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391749 (0.049):
BhP_07.10.031/1 ityuktvā bhagavān rājaṃstataścāntardadhe hariḥ
BhP_08.06.027/1 atha tasmai bhagavate namaskṛtya pitāmahaḥ / BhP_08.06.027/3 bhavaśca jagmatuḥ svaṃ svaṃ dhāmopeyurbaliṃ surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732538 (0.0):
teṣāmantardadhe rājan svacchandagatirīśvaraḥ // BhP_08.06.026 // / atha tasmai bhagavate namaskṛtya pitāmahaḥ /
BhP_08.06.028/1 dṛṣṭvārīn apy asaṃyattān jātakṣobhān svanāyakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732546 (0.0):
bhavaśca jagmatuḥ svaṃ svaṃ dhāmopeyurbaliṃ surāḥ // BhP_08.06.027 // / dṛṣṭvārīn apy asaṃyattān jātakṣobhān svanāyakān /
BhP_08.06.028/3 nyaṣedhaddaityarāṭ ślokyaḥ sandhivigrahakālavit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732554 (0.0):
dṛṣṭvārīn apy asaṃyattān jātakṣobhān svanāyakān / / nyaṣedhaddaityarāṭ ślokyaḥ sandhivigrahakālavit // BhP_08.06.028 //
BhP_08.06.029/1 te vairocanimāsīnaṃ guptaṃ cāsurayūthapaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732560 (0.004):
nyaṣedhaddaityarāṭ ślokyaḥ sandhivigrahakālavit // BhP_08.06.028 // / te vairocanimāsīnaṃ guptaṃ cāsurayūthapaiḥ /
BhP_08.06.029/3 śriyā paramayā juṣṭaṃ jitāśeṣamupāgaman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732566 (1.192):
te vairocanimāsīnaṃ guptaṃ cāsurayūthapaiḥ / / śriyā paramayā juṣṭaṃ jitāśeṣamupāgaman // BhP_08.06.029 //
BhP_08.06.030/1 mahendraḥ ślakṣṇayā vācā sāntvayitvā mahāmatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732573 (5.960):
śriyā paramayā juṣṭaṃ jitāśeṣamupāgaman // BhP_08.06.029 // / mahendraḥ ślakṣṇayā vācā sāntvayitvā mahāmatiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20809569 (0.058):
14,054.024a ity uktavacanaṃ dhīmān mahābuddhir janārdanaḥ / 14,054.024c uttaṅkaṃ ślakṣṇayā vācā sāntvayann idam abravīt
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16964538 (0.063):
sāntvayañ ślakṣṇayā vācā BrP_228.21e / sāntvayan sa tadā vākyam BrP_56.9c
BhP_08.06.030/3 abhyabhāṣata tat sarvaṃ śikṣitaṃ puruṣottamāt / BhP_08.06.031/1 tat tvarocata daityasya tatrānye ye 'surādhipāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732586 (0.0):
mahendraḥ ślakṣṇayā vācā sāntvayitvā mahāmatiḥ / / abhyabhāṣata tat sarvaṃ śikṣitaṃ puruṣottamāt // BhP_08.06.030 //
BhP_08.06.031/3 śambaro 'riṣṭanemiśca ye ca tripuravāsinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732590 (0.005):
tat tvarocata daityasya tatrānye ye 'surādhipāḥ / / śambaro 'riṣṭanemiśca ye ca tripuravāsinaḥ // BhP_08.06.031 //
BhP_08.06.032/1 tato devāsurāḥ kṛtvā saṃvidaṃ kṛtasauhṛdāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732599 (0.0):
śambaro 'riṣṭanemiśca ye ca tripuravāsinaḥ // BhP_08.06.031 // / tato devāsurāḥ kṛtvā saṃvidaṃ kṛtasauhṛdāḥ /
BhP_08.06.032/3 udyamaṃ paramaṃ cakruramṛtārthe parantapa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732604 (0.005):
tato devāsurāḥ kṛtvā saṃvidaṃ kṛtasauhṛdāḥ / / udyamaṃ paramaṃ cakruramṛtārthe parantapa // BhP_08.06.032 //
BhP_08.06.033/1 tataste mandaragirimojasotpāṭya durmadāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732611 (1.788):
udyamaṃ paramaṃ cakruramṛtārthe parantapa // BhP_08.06.032 // / tataste mandaragirimojasotpāṭya durmadāḥ /
BhP_08.06.033/3 nadanta udadhiṃ ninyuḥ śaktāḥ parighabāhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732617 (0.0):
tataste mandaragirimojasotpāṭya durmadāḥ / / nadanta udadhiṃ ninyuḥ śaktāḥ parighabāhavaḥ // BhP_08.06.033 //
BhP_08.06.034/1 dūrabhārodvahaśrāntāḥ śakravairocanādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732625 (0.0):
nadanta udadhiṃ ninyuḥ śaktāḥ parighabāhavaḥ // BhP_08.06.033 // / dūrabhārodvahaśrāntāḥ śakravairocanādayaḥ /
BhP_08.06.034/3 apārayantastaṃ voḍhuṃ vivaśā vijahuḥ pathi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732631 (0.005):
dūrabhārodvahaśrāntāḥ śakravairocanādayaḥ / / apārayantastaṃ voḍhuṃ vivaśā vijahuḥ pathi // BhP_08.06.034 //
BhP_08.06.035/1 nipatan sa giristatra bahūn amaradānavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732637 (0.0):
apārayantastaṃ voḍhuṃ vivaśā vijahuḥ pathi // BhP_08.06.034 // / nipatan sa giristatra bahūn amaradānavān /
BhP_08.06.035/3 cūrṇayāmāsa mahatā bhāreṇa kanakācalaḥ / BhP_08.06.036/1 tāṃstathā bhagnamanaso bhagnabāhūrukandharān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732649 (1.192):
cūrṇayāmāsa mahatā bhāreṇa kanakācalaḥ // BhP_08.06.035 // / tāṃstathā bhagnamanaso bhagnabāhūrukandharān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732639 (0.033):
nipatan sa giristatra bahūn amaradānavān / / cūrṇayāmāsa mahatā bhāreṇa kanakācalaḥ // BhP_08.06.035 //
BhP_08.06.036/3 vijñāya bhagavāṃstatra babhūva garuḍadhvajaḥ / BhP_08.06.037/1 giripātaviniṣpiṣṭān vilokyāmaradānavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732660 (1.192):
tāṃstathā bhagnamanaso bhagnabāhūrukandharān / / vijñāya bhagavāṃstatra babhūva garuḍadhvajaḥ // BhP_08.06.036 //
BhP_08.06.037/3 īkṣayā jīvayāmāsa nirjarān nirvraṇān yathā / BhP_08.06.038/1 giriṃ cāropya garuḍe hastenaikena līlayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732671 (0.0):
giripātaviniṣpiṣṭān vilokyāmaradānavān / / īkṣayā jīvayāmāsa nirjarān nirvraṇān yathā // BhP_08.06.037 //
BhP_08.06.038/3 āruhya prayayāvabdhiṃ surāsuragaṇairvṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732679 (0.0):
giriṃ cāropya garuḍe hastenaikena līlayā / / āruhya prayayāvabdhiṃ surāsuragaṇairvṛtaḥ // BhP_08.06.038 //
BhP_08.06.039/1 avaropya giriṃ skandhāt suparṇaḥ patatāṃ varaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732685 (1.788):
āruhya prayayāvabdhiṃ surāsuragaṇairvṛtaḥ // BhP_08.06.038 // / avaropya giriṃ skandhāt suparṇaḥ patatāṃ varaḥ /
BhP_08.06.039/3 yayau jalānta utsṛjya hariṇā sa visarjitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732692 (0.0):
avaropya giriṃ skandhāt suparṇaḥ patatāṃ varaḥ / / yayau jalānta utsṛjya hariṇā sa visarjitaḥ // BhP_08.06.039 //
BhP_08.07.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.07.001/1 te nāgarājamāmantrya phalabhāgena vāsukim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732703 (1.192):
yayau jalānta utsṛjya hariṇā sa visarjitaḥ // BhP_08.06.039 // / BhP_08.07.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.032):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.032):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.032):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.032):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.032):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6386712 (0.032):
BhP_10.44.049/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.44.049/1 rāja yoṣita āśvāsya bhagavāṃl loka bhāvanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406530 (0.032):
BhP_10.70.032/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.032/1 rāja dūte bruvaty evaṃ devarṣiḥ parama dyutiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729292 (0.032):
BhP_07.15.077 // / BhP_07.15.078/0 śrīśuka uvāca / iti devarṣiṇā proktaṃ niśamya bharatarṣabhaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173203 (0.033):
BhP_06.13.010/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.13.010/1 evaṃ sañcodito viprairmarutvān ahanadripum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713063 (0.033):
BhP_06.13.009 // / BhP_06.13.010/0 śrīśuka uvāca / evaṃ sañcodito viprairmarutvān ahanadripum /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170758 (0.033):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710740 (0.033):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.033):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.033):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.033):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.033):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392256 (0.033):
BhP_10.51.044/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.51.044/1 ity uktas taṃ praṇamyāha mucukundo mudānvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740179 (0.033):
etāvataiva siddho 'haṃ vittaṃ yāvat prayojanam // BhP_08.19.027 // / BhP_08.19.028/0 śrīśuka uvāca / ity uktaḥ sa hasannāha vāñchātaḥ pratigṛhyatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782361 (0.033):
yadu cakra druhaṃ hatvā vitariṣye suhṛt priyam // BhP_10.41.017 // / BhP_10.41.018/0 śrī śuka uvāca / evam ukto bhagavatā so 'krūro vimanā iva /
BhP_08.07.001/3 parivīya girau tasmin netramabdhiṃ mudānvitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732710 (0.0):
te nāgarājamāmantrya phalabhāgena vāsukim / / parivīya girau tasmin netramabdhiṃ mudānvitāḥ // BhP_08.07.001 //
BhP_08.07.002/1 ārebhire surā yattā amṛtārthe kurūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732717 (0.0):
parivīya girau tasmin netramabdhiṃ mudānvitāḥ // BhP_08.07.001 // / ārebhire surā yattā amṛtārthe kurūdvaha /
BhP_08.07.002/3 hariḥ purastāj jagṛhe pūrvaṃ devāstato 'bhavan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732724 (0.0):
ārebhire surā yattā amṛtārthe kurūdvaha / / hariḥ purastāj jagṛhe pūrvaṃ devāstato 'bhavan // BhP_08.07.002 //
BhP_08.08.003/1 tan naicchan daityapatayo mahāpuruṣaceṣṭitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732731 (0.0):
hariḥ purastāj jagṛhe pūrvaṃ devāstato 'bhavan // BhP_08.07.002 // / tan naicchan daityapatayo mahāpuruṣaceṣṭitam /
BhP_08.08.003/3 na gṛhṇīmo vayaṃ pucchamaheraṅgamamaṅgalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732738 (0.0):
tan naicchan daityapatayo mahāpuruṣaceṣṭitam / / na gṛhṇīmo vayaṃ pucchamaheraṅgamamaṅgalam // BhP_08.08.003 //
BhP_08.07.004/1 svādhyāyaśrutasampannāḥ prakhyātā janmakarmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732745 (0.0):
na gṛhṇīmo vayaṃ pucchamaheraṅgamamaṅgalam // BhP_08.08.003 // / svādhyāyaśrutasampannāḥ prakhyātā janmakarmabhiḥ /
BhP_08.07.004/3 iti tūṣṇīṃ sthitān daityān vilokya puruṣottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732750 (0.029):
svādhyāyaśrutasampannāḥ prakhyātā janmakarmabhiḥ / / iti tūṣṇīṃ sthitān daityān vilokya puruṣottamaḥ /
BhP_08.07.004/5 smayamāno visṛjyāgraṃ pucchaṃ jagrāha sāmaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732757 (0.0):
iti tūṣṇīṃ sthitān daityān vilokya puruṣottamaḥ / / smayamāno visṛjyāgraṃ pucchaṃ jagrāha sāmaraḥ // BhP_08.07.004 //
BhP_08.07.006/1 kṛtasthānavibhāgāsta evaṃ kaśyapanandanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732763 (0.005):
smayamāno visṛjyāgraṃ pucchaṃ jagrāha sāmaraḥ // BhP_08.07.004 // / kṛtasthānavibhāgāsta evaṃ kaśyapanandanāḥ /
BhP_08.07.006/3 mamanthuḥ paramaṃ yattā amṛtārthaṃ payonidhim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732769 (0.0):
kṛtasthānavibhāgāsta evaṃ kaśyapanandanāḥ / / mamanthuḥ paramaṃ yattā amṛtārthaṃ payonidhim // BhP_08.07.006 //
BhP_08.07.007/1 mathyamāne 'rṇave so 'driranādhāro hy apo 'viśat
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748067 (1.192):
phaṇiniḥśvāsasantaptā(2) hariṇāpyāyitāḥ surāḥ /AP_3.007ab/ / mathyamāne 'rṇave so 'drir anādhāro hy apo 'viśat //AP_3.007cd/
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732776 (1.192):
mamanthuḥ paramaṃ yattā amṛtārthaṃ payonidhim // BhP_08.07.006 // / mathyamāne 'rṇave so 'driranādhāro hy apo 'viśat /
BhP_08.07.007/3 dhriyamāṇo 'pi balibhirgauravāt pāṇḍunandana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732781 (0.025):
mathyamāne 'rṇave so 'driranādhāro hy apo 'viśat / / dhriyamāṇo 'pi balibhirgauravāt pāṇḍunandana // BhP_08.07.007 //
BhP_08.07.008/1 te sunirviṇṇamanasaḥ parimlānamukhaśriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732788 (0.0):
dhriyamāṇo 'pi balibhirgauravāt pāṇḍunandana // BhP_08.07.007 // / te sunirviṇṇamanasaḥ parimlānamukhaśriyaḥ /
BhP_08.07.008/3 āsan svapauruṣe naṣṭe daivenātibalīyasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732794 (0.0):
te sunirviṇṇamanasaḥ parimlānamukhaśriyaḥ / / āsan svapauruṣe naṣṭe daivenātibalīyasā // BhP_08.07.008 //
BhP_08.07.009/1 vilokya vighneśavidhiṃ tadeśvaro durantavīryo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732803 (0.0):
āsan svapauruṣe naṣṭe daivenātibalīyasā // BhP_08.07.008 // / vilokya vighneśavidhiṃ tadeśvaro durantavīryo 'vitathābhisandhiḥ /
'vitathābhisandhiḥ / BhP_08.07.009/3 kṛtvā vapuḥ kacchapamadbhutaṃ mahat praviśya toyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732812 (0.0):
vilokya vighneśavidhiṃ tadeśvaro durantavīryo 'vitathābhisandhiḥ /
girimujjahāra / BhP_08.07.010/1 tamutthitaṃ vīkṣya kulācalaṃ punaḥ samudyatā nirmathituṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732822 (0.0):
kṛtvā vapuḥ kacchapamadbhutaṃ mahat praviśya toyaṃ girimujjahāra //
surāsurāḥ / BhP_08.07.010/3 dadhāra pṛṣṭhena sa lakṣayojana prastāriṇā dvīpa ivāparo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732832 (0.0):
tamutthitaṃ vīkṣya kulācalaṃ punaḥ samudyatā nirmathituṃ surāsurāḥ /
mahān / BhP_08.07.011/1 surāsurendrairbhujavīryavepitaṃ paribhramantaṃ girimaṅga
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732842 (0.0):
dadhāra pṛṣṭhena sa lakṣayojana prastāriṇā dvīpa ivāparo mahān // / BhP_08.07.010 // / surāsurendrairbhujavīryavepitaṃ paribhramantaṃ girimaṅga pṛṣṭhataḥ /
pṛṣṭhataḥ / BhP_08.07.011/3 bibhrat tadāvartanamādikacchapo mene
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732849 (0.0):
surāsurendrairbhujavīryavepitaṃ paribhramantaṃ girimaṅga pṛṣṭhataḥ / / bibhrat tadāvartanamādikacchapo mene 'ṅgakaṇḍūyanamaprameyaḥ //
'ṅgakaṇḍūyanamaprameyaḥ / BhP_08.07.012/1 tathāsurān āviśadāsureṇa rūpeṇa teṣāṃ balavīryamīrayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732860 (0.0):
bibhrat tadāvartanamādikacchapo mene 'ṅgakaṇḍūyanamaprameyaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23200046 (1.192):
tathā surāṇ āviśad āsureṇa / rūpeṇa teṣāṃ bala-vīryam īrayan |
BhP_08.07.012/3 uddīpayan devagaṇāṃśca viṣṇur daivena nāgendramabodharūpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732871 (0.0):
tathāsurān āviśadāsureṇa rūpeṇa teṣāṃ balavīryamīrayan / / uddīpayan devagaṇāṃśca viṣṇur daivena nāgendramabodharūpaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23200054 (0.035):
rūpeṇa teṣāṃ bala-vīryam īrayan | / uddīpayan deva-gaṇāṃś ca viṣṇur
BhP_08.07.013/1 upary agendraṃ girirāḍ ivānya ākramya hastena sahasrabāhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732879 (0.0):
uddīpayan devagaṇāṃśca viṣṇur daivena nāgendramabodharūpaḥ // / BhP_08.07.012 // / upary agendraṃ girirāḍ ivānya ākramya hastena sahasrabāhuḥ /
BhP_08.07.013/3 tasthau divi brahmabhavendramukhyair abhiṣṭuvadbhiḥ sumano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732888 (0.0):
upary agendraṃ girirāḍ ivānya ākramya hastena sahasrabāhuḥ / / tasthau divi brahmabhavendramukhyair abhiṣṭuvadbhiḥ sumano 'bhivṛṣṭaḥ //
'bhivṛṣṭaḥ / BhP_08.07.014/1 upary adhaścātmani gotranetrayoḥ pareṇa te prāviśatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732896 (0.0):
tasthau divi brahmabhavendramukhyair abhiṣṭuvadbhiḥ sumano 'bhivṛṣṭaḥ // / BhP_08.07.013 //
samedhitāḥ / BhP_08.07.014/3 mamanthurabdhiṃ tarasā madotkaṭā mahādriṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732904 (0.012):
upary adhaścātmani gotranetrayoḥ pareṇa te prāviśatā samedhitāḥ / / mamanthurabdhiṃ tarasā madotkaṭā mahādriṇā kṣobhitanakracakram //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27583528 (0.031):
cii.uparyadhaścā'tmani netragotrayostvayā pareṇā'viśatā samedhitāḥ | / mamanthurabdhiṃ tarasā madotkaṭāḥ surāsurāḥ kṣobhitanakracakram | 10.12 |
kṣobhitanakracakram / BhP_08.07.015/1 ahīndrasāhasrakaṭhoradṛṅmukha śvāsāgnidhūmāhatavarcaso
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732912 (0.0):
mamanthurabdhiṃ tarasā madotkaṭā mahādriṇā kṣobhitanakracakram //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732919 (0.0):
ahīndrasāhasrakaṭhoradṛṅmukha śvāsāgnidhūmāhatavarcaso 'surāḥ /
'surāḥ / BhP_08.07.015/3 paulomakāleyabalīlvalādayo davāgnidagdhāḥ saralā ivābhavan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732930 (0.0):
ahīndrasāhasrakaṭhoradṛṅmukha śvāsāgnidhūmāhatavarcaso 'surāḥ / / paulomakāleyabalīlvalādayo davāgnidagdhāḥ saralā ivābhavan //
BhP_08.07.016/1 devāṃśca tacchvāsaśikhāhataprabhān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732936 (0.0):
paulomakāleyabalīlvalādayo davāgnidagdhāḥ saralā ivābhavan // / BhP_08.07.015 // / devāṃśca tacchvāsaśikhāhataprabhān dhūmrāmbarasragvarakañcukānanān /
dhūmrāmbarasragvarakañcukānanān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732942 (0.0):
devāṃśca tacchvāsaśikhāhataprabhān dhūmrāmbarasragvarakañcukānanān /
BhP_08.07.016/3 samabhyavarṣan bhagavadvaśā ghanā vavuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732948 (0.0):
devāṃśca tacchvāsaśikhāhataprabhān dhūmrāmbarasragvarakañcukānanān / / samabhyavarṣan bhagavadvaśā ghanā vavuḥ samudrormyupagūḍhavāyavaḥ //
samudrormyupagūḍhavāyavaḥ / BhP_08.07.017/1 mathyamānāt tathā sindhor devāsuravarūthapaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732957 (0.0):
samabhyavarṣan bhagavadvaśā ghanā vavuḥ samudrormyupagūḍhavāyavaḥ //
BhP_08.07.017/3 yadā sudhā na jāyeta nirmamanthājitaḥ svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732964 (1.192):
mathyamānāt tathā sindhor devāsuravarūthapaiḥ / / yadā sudhā na jāyeta nirmamanthājitaḥ svayam // BhP_08.07.017 //
BhP_08.07.018/1 meghaśyāmaḥ kanakaparidhiḥ karṇavidyotavidyun
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732970 (1.192):
yadā sudhā na jāyeta nirmamanthājitaḥ svayam // BhP_08.07.017 // / meghaśyāmaḥ kanakaparidhiḥ karṇavidyotavidyun $ mūrdhni
BhP_08.07.018/2 mūrdhni bhrājadvilulitakacaḥ sragdharo raktanetraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732980 (0.0):
meghaśyāmaḥ kanakaparidhiḥ karṇavidyotavidyun $ mūrdhni / bhrājadvilulitakacaḥ sragdharo raktanetraḥ &
BhP_08.07.018/3 jaitrairdorbhirjagadabhayadairdandaśūkaṃ gṛhītvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732986 (0.0):
bhrājadvilulitakacaḥ sragdharo raktanetraḥ & / jaitrairdorbhirjagadabhayadairdandaśūkaṃ gṛhītvā % mathnan mathnā
BhP_08.07.018/4 mathnan mathnā pratigiririvāśobhatātho dhṛtādriḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2732995 (0.0):
jaitrairdorbhirjagadabhayadairdandaśūkaṃ gṛhītvā % mathnan mathnā
BhP_08.07.019/1 nirmathyamānādudadherabhūdviṣaṃ maholbaṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733002 (0.0):
pratigiririvāśobhatātho dhṛtādriḥ // BhP_08.07.018 //*
hālahalāhvamagrataḥ / BhP_08.07.019/3 sambhrāntamīnonmakarāhikacchapāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733008 (0.0):
nirmathyamānādudadherabhūdviṣaṃ maholbaṇaṃ hālahalāhvamagrataḥ /
timidvipagrāhatimiṅgilākulāt / BhP_08.07.020/1 tadugravegaṃ diśi diśy upary adho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733012 (0.0):
nirmathyamānādudadherabhūdviṣaṃ maholbaṇaṃ hālahalāhvamagrataḥ / / sambhrāntamīnonmakarāhikacchapāt timidvipagrāhatimiṅgilākulāt //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733020 (0.0):
sambhrāntamīnonmakarāhikacchapāt timidvipagrāhatimiṅgilākulāt // / BhP_08.07.019 // / tadugravegaṃ diśi diśy upary adho visarpadutsarpadasahyamaprati /
visarpadutsarpadasahyamaprati / BhP_08.07.020/3 bhītāḥ prajā dudruvuraṅga seśvarā arakṣyamāṇāḥ śaraṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733033 (0.0):
tadugravegaṃ diśi diśy upary adho visarpadutsarpadasahyamaprati /
sadāśivam / BhP_08.07.021/1 vilokya taṃ devavaraṃ trilokyā bhavāya devyābhimataṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733040 (0.0):
bhītāḥ prajā dudruvuraṅga seśvarā arakṣyamāṇāḥ śaraṇaṃ sadāśivam // / BhP_08.07.020 //
munīnām / BhP_08.07.021/3 āsīnamadrāvapavargahetos tapo juṣāṇaṃ stutibhiḥ praṇemuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733051 (0.0):
vilokya taṃ devavaraṃ trilokyā bhavāya devyābhimataṃ munīnām / / āsīnamadrāvapavargahetos tapo juṣāṇaṃ stutibhiḥ praṇemuḥ // BhP_08.07.021
BhP_08.07.022/0 śrīprajāpataya ūcuḥ / BhP_08.07.022/1 devadeva mahādeva bhūtātman bhūtabhāvana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733058 (0.0):
āsīnamadrāvapavargahetos tapo juṣāṇaṃ stutibhiḥ praṇemuḥ // BhP_08.07.021 / BhP_08.07.022/0 śrīprajāpataya ūcuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381837 (0.029):
BhP_08.22.021/0 śrībrahmovāca / BhP_08.22.021/1 bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jaganmaya
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3449251 (0.030):
svayam evātmanātmānaṃ vettha tvaṃ puruṣottama | / bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jagatpate || BhG_1.1015 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15626712 (0.033):
svayam evātmanātmānaṃ vettha tvaṃ puruṣottama Bhg_10.015a / [=MBh_06,032.015a] / bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jagatpate Bhg_10.015c [=MBh_06,032.015c]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2741844 (0.053):
BhP_08.22.021/0 śrībrahmovāca / bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jaganmaya /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101519 (0.057):
06,032.015a svayam evātmanātmānaṃ vettha tvaṃ puruṣottama / 06,032.015c bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jagatpate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625630 (0.057):
svayam evātmanātmānaṃ vettha tvaṃ puruṣottama / bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jagatpate 10.15
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389691 (0.061):
BhP_07.08.049/0 śrīprajāpataya ūcuḥ / BhP_07.08.049/1 prajeśā vayaṃ te pareśābhisṛṣṭā na yena prajā vai sṛjāmo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723497 (0.061):
BhP_07.08.048 // / BhP_07.08.049/0 śrīprajāpataya ūcuḥ / prajeśā vayaṃ te pareśābhisṛṣṭā na yena prajā vai sṛjāmo niṣiddhāḥ /
BhP_08.07.022/3 trāhi naḥ śaraṇāpannāṃstrailokyadahanādviṣāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733066 (0.0):
devadeva mahādeva bhūtātman bhūtabhāvana / / trāhi naḥ śaraṇāpannāṃstrailokyadahanādviṣāt // BhP_08.07.022 //
BhP_08.07.023/1 tvamekaḥ sarvajagata īśvaro bandhamokṣayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733074 (0.0):
trāhi naḥ śaraṇāpannāṃstrailokyadahanādviṣāt // BhP_08.07.022 // / tvamekaḥ sarvajagata īśvaro bandhamokṣayoḥ /
BhP_08.07.023/3 taṃ tvāmarcanti kuśalāḥ prapannārtiharaṃ gurum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733082 (0.0):
tvamekaḥ sarvajagata īśvaro bandhamokṣayoḥ / / taṃ tvāmarcanti kuśalāḥ prapannārtiharaṃ gurum // BhP_08.07.023 //
BhP_08.07.024/1 guṇamayyā svaśaktyāsya sargasthityapyayān vibho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733090 (0.0):
taṃ tvāmarcanti kuśalāḥ prapannārtiharaṃ gurum // BhP_08.07.023 // / guṇamayyā svaśaktyāsya sargasthityapyayān vibho /
BhP_08.07.024/3 dhatse yadā svadṛg bhūman brahmaviṣṇuśivābhidhām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733100 (0.0):
guṇamayyā svaśaktyāsya sargasthityapyayān vibho / / dhatse yadā svadṛg bhūman brahmaviṣṇuśivābhidhām // BhP_08.07.024 //
BhP_08.07.025/1 tvaṃ brahma paramaṃ guhyaṃ sadasadbhāvabhāvanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733108 (0.0):
dhatse yadā svadṛg bhūman brahmaviṣṇuśivābhidhām // BhP_08.07.024 //
BhP_08.07.025/3 nānāśaktibhirābhātastvamātmā jagadīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733116 (0.0):
tvaṃ brahma paramaṃ guhyaṃ sadasadbhāvabhāvanam / / nānāśaktibhirābhātastvamātmā jagadīśvaraḥ // BhP_08.07.025 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379337 (0.051):
BhP_10.33.026/3 avatīrṇo hi bhagavān aṃśena jagad īśvaraḥ / BhP_10.33.027/1 sa kathaṃ dharma setūnāṃ vaktā kartābhirakṣitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777820 (0.061):
avatīrṇo hi bhagavān aṃśena jagad īśvaraḥ // BhP_10.33.026 // / sa kathaṃ dharma setūnāṃ vaktā kartābhirakṣitā /
BhP_08.07.026/1 tvaṃ śabdayonirjagadādirātmā prāṇendriyadravyaguṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733125 (0.0):
nānāśaktibhirābhātastvamātmā jagadīśvaraḥ // BhP_08.07.025 // / tvaṃ śabdayonirjagadādirātmā prāṇendriyadravyaguṇaḥ svabhāvaḥ /
svabhāvaḥ / BhP_08.07.026/3 kālaḥ kratuḥ satyamṛtaṃ ca dharmas tvayy akṣaraṃ yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733135 (0.0):
tvaṃ śabdayonirjagadādirātmā prāṇendriyadravyaguṇaḥ svabhāvaḥ / / kālaḥ kratuḥ satyamṛtaṃ ca dharmas tvayy akṣaraṃ yat trivṛdāmananti //
trivṛdāmananti / BhP_08.07.027/1 agnirmukhaṃ te 'khiladevatātmā kṣitiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733143 (0.0):
kālaḥ kratuḥ satyamṛtaṃ ca dharmas tvayy akṣaraṃ yat trivṛdāmananti //
vidurlokabhavāṅghripaṅkajam / BhP_08.07.027/3 kālaṃ gatiṃ te 'khiladevatātmano diśaśca karṇau rasanaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733157 (0.0):
agnirmukhaṃ te 'khiladevatātmā kṣitiṃ vidurlokabhavāṅghripaṅkajam /
jaleśam / BhP_08.07.028/1 nābhirnabhaste śvasanaṃ nabhasvān sūryaśca cakṣūṃṣi jalaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733165 (0.0):
kālaṃ gatiṃ te 'khiladevatātmano diśaśca karṇau rasanaṃ jaleśam // / BhP_08.07.027 //
sma retaḥ / BhP_08.07.028/3 parāvarātmāśrayaṇaṃ tavātmā somo mano dyaurbhagavan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733176 (1.192):
nābhirnabhaste śvasanaṃ nabhasvān sūryaśca cakṣūṃṣi jalaṃ sma retaḥ /
śiraste / BhP_08.07.029/1 kukṣiḥ samudrā girayo 'sthisaṅghā romāṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733185 (0.0):
parāvarātmāśrayaṇaṃ tavātmā somo mano dyaurbhagavan śiraste // / BhP_08.07.028 // / kukṣiḥ samudrā girayo 'sthisaṅghā romāṇi sarvauṣadhivīrudhaste /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938348 (1.192):
BhP_02.01.032/3 kastasya meḍhraṃ vṛṣaṇau ca mitrau kukṣiḥ samudrā girayo / 'sthisaṅghāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2639564 (1.192):
kastasya meḍhraṃ vṛṣaṇau ca mitrau kukṣiḥ samudrā girayo 'sthisaṅghāḥ //
sarvauṣadhivīrudhaste / BhP_08.07.029/3 chandāṃsi sākṣāt tava sapta dhātavas trayīmayātman hṛdayaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733197 (0.0):
kukṣiḥ samudrā girayo 'sthisaṅghā romāṇi sarvauṣadhivīrudhaste /
sarvadharmaḥ / BhP_08.07.030/1 mukhāni pañcopaniṣadastaveśa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733205 (0.0):
chandāṃsi sākṣāt tava sapta dhātavas trayīmayātman hṛdayaṃ sarvadharmaḥ //
yaistriṃśadaṣṭottaramantravargaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733209 (0.0):
mukhāni pañcopaniṣadastaveśa yaistriṃśadaṣṭottaramantravargaḥ /
BhP_08.07.030/3 yat tac chivākhyaṃ paramātmatattvaṃ deva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733217 (0.0):
mukhāni pañcopaniṣadastaveśa yaistriṃśadaṣṭottaramantravargaḥ / / yat tac chivākhyaṃ paramātmatattvaṃ deva svayaṃjyotiravasthitiste //
svayaṃjyotiravasthitiste / BhP_08.07.031/1 chāyā tvadharmormiṣu yairvisargo netratrayaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733225 (0.0):
yat tac chivākhyaṃ paramātmatattvaṃ deva svayaṃjyotiravasthitiste //
sattvarajastamāṃsi / BhP_08.07.031/3 sāṅkhyātmanaḥ śāstrakṛtastavekṣā chandomayo deva ṛṣiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733241 (0.0):
chāyā tvadharmormiṣu yairvisargo netratrayaṃ sattvarajastamāṃsi /
purāṇaḥ / BhP_08.07.032/1 na te giritrākhilalokapāla viriñcavaikuṇṭhasurendragamyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733251 (0.0):
sāṅkhyātmanaḥ śāstrakṛtastavekṣā chandomayo deva ṛṣiḥ purāṇaḥ // / BhP_08.07.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186928 (0.008):
nanu na te giritrākhila-lokapāla-viriñci-vaikuṇṭha-surendra-gamyam |
BhP_08.07.032/3 jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733259 (0.0):
na te giritrākhilalokapāla viriñcavaikuṇṭhasurendragamyam / / jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma nirastabhedam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186936 (0.0):
nanu na te giritrākhila-lokapāla-viriñci-vaikuṇṭha-surendra-gamyam | / jyotiḥ / paraṃ yatra rajas tamaś ca sattvaṃ na yad brahma nirasta-bhedam ity [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983589 (0.024):
ādau yad ekaṃ brahma tad eva sattvaṃ rajas tama iti tri vṛt pradhānaṃ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938824 (0.026):
BhP_02.02.017/3 na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640012 (0.026):
na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān pradhānam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997463 (0.026):
na yatra sattvaṃ na rajas tamaś ca / na vai vikāro na mahān pradhānam ||
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420693 (0.029):
BhP_11.16.037/3 vikāraḥ puruṣo 'vyaktaṃ rajaḥ sattvaṃ tamaḥ param / BhP_11.16.037/5 aham etat prasaṅkhyānaṃ jñānaṃ tattva-viniścayaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162874 (0.031):
BhP_01.02.024/3 tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627698 (0.031):
tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam // BhP_01.02.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993013 (0.031):
tamasas tu rajas tasmāt / sattvaṃ yad brahma darśanam || [BhP 1.2.24] ity ukteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185654 (0.031):
tamasas tu rajas tasmāt / sattvaṃ yad brahma-darśanam || [BhP 1.2.24]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895458 (0.031):
tamasas tu rajas tasmāt sattvaṃ yad brahma darśanam || [BhP 1.2.24] iti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103675 (0.033):
06,036.010c rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627658 (0.033):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629329 (0.036):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā Bhg_14.010c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22938748 (0.036):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||BhG_14.10||
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16033755 (0.036):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||10||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9065505 (0.036):
sattvaṃ rajas tamaś caiva Mn_12.24a / sattvaṃ rajas tamaś caiva Yj_3.182a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3460530 (0.036):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā || BhG_14.10 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995992 (0.036):
vikāraḥ puruṣo'vyaktaṃ rajaḥ sattvaṃ tamaḥ param || ity atra [BhP
nirastabhedam / BhP_08.07.033/1 kāmādhvaratripurakālagarādyaneka
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733264 (0.0):
jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma nirastabhedam // / BhP_08.07.032 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186939 (0.012):
paraṃ yatra rajas tamaś ca sattvaṃ na yad brahma nirasta-bhedam ity [BhP
BhP_08.07.033/2 bhūtadruhaḥ kṣapayataḥ stutaye na tat te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733274 (0.016):
kāmādhvaratripurakālagarādyaneka $ bhūtadruhaḥ kṣapayataḥ stutaye na tat
BhP_08.07.033/3 yastvantakāla idamātmakṛtaṃ svanetra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733280 (0.0):
kāmādhvaratripurakālagarādyaneka $ bhūtadruhaḥ kṣapayataḥ stutaye na tat / yastvantakāla idamātmakṛtaṃ svanetra % vahnisphuliṅgaśikhayā bhasitaṃ na
BhP_08.07.033/4 vahnisphuliṅgaśikhayā bhasitaṃ na veda
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733288 (0.0):
yastvantakāla idamātmakṛtaṃ svanetra % vahnisphuliṅgaśikhayā bhasitaṃ na
BhP_08.07.034/1 ye tvātmarāmagurubhirhṛdi cintitāṅghri
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733297 (0.0):
yastvantakāla idamātmakṛtaṃ svanetra % vahnisphuliṅgaśikhayā bhasitaṃ na / veda // BhP_08.07.033 //* / ye tvātmarāmagurubhirhṛdi cintitāṅghri $ dvandvaṃ carantamumayā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903788 (0.0):
ye / tv ātmarāma gurubhir hṛdi cintitāṅghri dvandvam [BhP 8.7.26] iti |
BhP_08.07.034/2 dvandvaṃ carantamumayā tapasābhitaptam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733302 (0.032):
ye tvātmarāmagurubhirhṛdi cintitāṅghri $ dvandvaṃ carantamumayā
BhP_08.07.034/3 katthanta ugraparuṣaṃ nirataṃ śmaśāne
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733307 (0.036):
ye tvātmarāmagurubhirhṛdi cintitāṅghri $ dvandvaṃ carantamumayā / tapasābhitaptam & / katthanta ugraparuṣaṃ nirataṃ śmaśāne % te nūnamūtimavidaṃstava hātalajjāḥ
BhP_08.07.034/4 te nūnamūtimavidaṃstava hātalajjāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733312 (0.006):
katthanta ugraparuṣaṃ nirataṃ śmaśāne % te nūnamūtimavidaṃstava hātalajjāḥ
BhP_08.07.035/1 tat tasya te sadasatoḥ parataḥ parasya / BhP_08.07.035/2 nāñjaḥ svarūpagamane prabhavanti bhūmnaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733323 (0.0):
katthanta ugraparuṣaṃ nirataṃ śmaśāne % te nūnamūtimavidaṃstava hātalajjāḥ / // BhP_08.07.034 //* / tat tasya te sadasatoḥ parataḥ parasya $ nāñjaḥ svarūpagamane prabhavanti
BhP_08.07.035/3 brahmādayaḥ kimuta saṃstavane vayaṃ tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733328 (1.192):
tat tasya te sadasatoḥ parataḥ parasya $ nāñjaḥ svarūpagamane prabhavanti / bhūmnaḥ & / brahmādayaḥ kimuta saṃstavane vayaṃ tu % tatsargasargaviṣayā api
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15404921 (0.044):
BhP_03.14.026/1 na yasya loke sva-janaḥ paro vā nātyādṛto nota kaścid / vigarhyaḥ / BhP_03.14.026/2 vayaṃ vratair yac-caraṇāpaviddhām āśāsmahe 'jāṃ bata
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170619 (0.054):
BhP_06.09.021/1 vāyvambarāgnyapkṣitayastrilokā brahmādayo ye / vayamudvijantaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710607 (0.054):
vāyvambarāgnyapkṣitayastrilokā brahmādayo ye vayamudvijantaḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391056 (0.059):
BhP_07.09.046/4 vārtā bhavantyuta na vātra tu dāmbhikānām / BhP_07.09.047/1 rūpe ime sadasatī tava vedasṛṣṭe
BhP_08.07.035/4 tatsargasargaviṣayā api śaktimātram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733335 (1.192):
brahmādayaḥ kimuta saṃstavane vayaṃ tu % tatsargasargaviṣayā api / śaktimātram // BhP_08.07.035 //*
BhP_08.07.036/1 etat paraṃ prapaśyāmo na paraṃ te maheśvara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733340 (0.007):
brahmādayaḥ kimuta saṃstavane vayaṃ tu % tatsargasargaviṣayā api / śaktimātram // BhP_08.07.035 //* / etat paraṃ prapaśyāmo na paraṃ te maheśvara /
BhP_08.07.036/3 mṛḍanāya hi lokasya vyaktiste 'vyaktakarmaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733346 (0.0):
etat paraṃ prapaśyāmo na paraṃ te maheśvara / / mṛḍanāya hi lokasya vyaktiste 'vyaktakarmaṇaḥ // BhP_08.07.036 //
BhP_08.07.037/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.07.037/1 tadvīkṣya vyasanaṃ tāsāṃ kṛpayā bhṛśapīḍitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388307 (0.0):
BhP_10.47.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.001/1 taṃ vīkṣya kṛṣānucaraṃ vraja striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733356 (0.004):
mṛḍanāya hi lokasya vyaktiste 'vyaktakarmaṇaḥ // BhP_08.07.036 // / BhP_08.07.037/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786156 (0.004):
tataḥ strīṇāṃ vadantīnām uddhavo 'gāt kṛtāhnikaḥ // BhP_10.46.049 // / BhP_10.47.001/0 śrī śuka uvāca / taṃ vīkṣya kṛṣānucaraṃ vraja striyaḥ $ pralamba bāhuṃ nava kañja locanam &
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543248 (0.016):
BhP_12.03.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.03.001/1 dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169351 (0.020):
karma / BhP_06.07.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.07.026/1 ta evamuditā rājan brahmaṇā vigatajvarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709420 (0.020):
sabhājito 'rthān sa vidhāsyate vo yadi kṣamiṣyadhvamutāsya karma // / BhP_06.07.025 // / BhP_06.07.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839575 (0.020):
kālena te kṛtāḥ sarve kathā mātrāḥ kathāsu ca // BhP_12.02.044 // / BhP_12.03.001/0 śrī śuka uvāca / dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369127 (0.029):
BhP_10.16.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.001/1 vilokya dūṣitāṃ kṛṣṇāṃ kṛṣṇaḥ kṛṣṇāhinā vibhuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391625 (0.029):
BhP_10.51.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.51.001/1 taṃ vilokya viniṣkrāntam ujjihānam ivoḍupam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.030):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.030):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.030):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.030):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.030):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.030):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.030):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.030):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.030):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.030):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.030):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
BhP_08.07.037/3 sarvabhūtasuhṛddeva idamāha satīṃ priyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733363 (5.960):
tadvīkṣya vyasanaṃ tāsāṃ kṛpayā bhṛśapīḍitaḥ / / sarvabhūtasuhṛddeva idamāha satīṃ priyām // BhP_08.07.037 //
BhP_08.07.038/0 śrīśiva uvāca / BhP_08.07.038/1 aho bata bhavāny etat prajānāṃ paśya vaiśasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733372 (0.0):
sarvabhūtasuhṛddeva idamāha satīṃ priyām // BhP_08.07.037 // / BhP_08.07.038/0 śrīśiva uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169264 (0.048):
BhP_06.07.021/0 śrībrahmovāca / BhP_06.07.021/1 aho bata suraśreṣṭhā hy abhadraṃ vaḥ kṛtaṃ mahat
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368338 (0.050):
BhP_10.15.005/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.15.005/1 aho amī deva varāmarārcitaṃ pādāmbujaṃ te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415675 (0.050):
BhP_10.84.009/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.84.009/1 aho vayaṃ janma bhṛto labdhaṃ kārtsnyena tat phalam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547109 (0.050):
BhP_05.03.016/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.03.016/1 aho batāham ṛṣayo bhavadbhir avitatha-gīrbhir varam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767640 (0.050):
BhP_10.15.004 // / BhP_10.15.005/0 śrī bhagavān uvāca / aho amī deva varāmarārcitaṃ pādāmbujaṃ te sumanaḥ phalārhaṇam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709340 (0.052):
kṛpayā parayā deva uvāca parisāntvayan // BhP_06.07.020 // / BhP_06.07.021/0 śrībrahmovāca / aho bata suraśreṣṭhā hy abhadraṃ vaḥ kṛtaṃ mahat /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691129 (0.056):
varṣa dharābhivāditābhivandita caraṇaḥ sadayam idam āha // BhP_05.03.015 / BhP_05.03.016/0 śrī bhagavān uvāca / aho batāham ṛṣayo bhavadbhir avitatha gīrbhir varam asulabham abhiyācito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811516 (0.056):
sadasas tasya mahato yata vāco 'nuśṛṇvataḥ // BhP_10.84.008 // / BhP_10.84.009/0 śrī bhagavān uvāca / aho vayaṃ janma bhṛto labdhaṃ kārtsnyena tat phalam /
BhP_08.07.038/3 kṣīrodamathanodbhūtāt kālakūṭādupasthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733377 (0.0):
aho bata bhavāny etat prajānāṃ paśya vaiśasam / / kṣīrodamathanodbhūtāt kālakūṭādupasthitam // BhP_08.07.038 //
BhP_08.07.039/1 āsāṃ prāṇaparīpsūnāṃ vidheyamabhayaṃ hi me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733383 (0.0):
kṣīrodamathanodbhūtāt kālakūṭādupasthitam // BhP_08.07.038 // / āsāṃ prāṇaparīpsūnāṃ vidheyamabhayaṃ hi me /
BhP_08.07.039/3 etāvān hi prabhorartho yaddīnaparipālanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733389 (0.0):
āsāṃ prāṇaparīpsūnāṃ vidheyamabhayaṃ hi me / / etāvān hi prabhorartho yaddīnaparipālanam // BhP_08.07.039 //
BhP_08.07.040/1 prāṇaiḥ svaiḥ prāṇinaḥ pānti sādhavaḥ kṣaṇabhaṅguraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733397 (1.192):
etāvān hi prabhorartho yaddīnaparipālanam // BhP_08.07.039 // / prāṇaiḥ svaiḥ prāṇinaḥ pānti sādhavaḥ kṣaṇabhaṅguraiḥ /
BhP_08.07.040/3 baddhavaireṣu bhūteṣu mohiteṣvātmamāyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733403 (0.0):
prāṇaiḥ svaiḥ prāṇinaḥ pānti sādhavaḥ kṣaṇabhaṅguraiḥ / / baddhavaireṣu bhūteṣu mohiteṣvātmamāyayā // BhP_08.07.040 //
BhP_08.07.041/1 puṃsaḥ kṛpayato bhadre sarvātmā prīyate hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733411 (0.0):
baddhavaireṣu bhūteṣu mohiteṣvātmamāyayā // BhP_08.07.040 // / puṃsaḥ kṛpayato bhadre sarvātmā prīyate hariḥ /
BhP_08.07.041/3 prīte harau bhagavati prīye 'haṃ sacarācaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733417 (0.0):
puṃsaḥ kṛpayato bhadre sarvātmā prīyate hariḥ / / prīte harau bhagavati prīye 'haṃ sacarācaraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186963 (0.020):
.nyāyena tad-yukteḥ | sa hi stavaḥ kāla-kūṭa-nāśanārtha iti | tatraiva / prīte / harau bhagavati prīye'haṃ sacarācara iti [BhP 8.7.40] | tathā navame -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903932 (0.020):
na mad bhāgavatānāṃ ca preyān anyo'sti karhicit || [BhP 4.24.26] iti | / anyatra ca prīte harau bhagavati prīye'haṃ sa carācaraḥ iti ca | tasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643586 (0.053):
saṅgraho 'yaṃ vibhūtīnāṃ tvam etadvipulī kuru // BhP_02.07.051 // / yathā harau bhagavati nṛṇāṃ bhaktirbhaviṣyati /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006601 (0.054):
tvam etad vipulī kuru || [BhP 2.7.51] / yathā harau bhagavati
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7942703 (0.055):
BhP_02.07.051/3 saṅgraho 'yaṃ vibhūtīnāṃ tvam etadvipulī kuru / BhP_02.07.052/1 yathā harau bhagavati nṛṇāṃ bhaktirbhaviṣyati
BhP_08.07.041/5 tasmādidaṃ garaṃ bhuñje prajānāṃ svastirastu me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733424 (0.0):
prīte harau bhagavati prīye 'haṃ sacarācaraḥ / / tasmādidaṃ garaṃ bhuñje prajānāṃ svastirastu me // BhP_08.07.041 //
BhP_08.07.042/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.07.042/1 evamāmantrya bhagavān bhavānīṃ viśvabhāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733432 (0.004):
tasmādidaṃ garaṃ bhuñje prajānāṃ svastirastu me // BhP_08.07.041 // / BhP_08.07.042/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173139 (0.010):
BhP_06.13.005/2 vibhaktamanugṛhṇadbhirvṛtrahatyāṃ kva mārjmy aham / BhP_06.13.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.13.006/1 ṛṣayastadupākarṇya mahendramidamabruvan
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370005 (0.010):
BhP_08.03.029/3 taṃ duratyayamāhātmyaṃ bhagavantamito 'smy aham / BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.03.030/1 evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.011):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.011):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.011):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.011):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.011):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544731 (0.013):
BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943885 (0.013):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.013):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.013):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.013):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.013):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.013):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (0.013):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.013):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.013):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.013):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.013):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
BhP_08.07.042/3 tadviṣaṃ jagdhumārebhe prabhāvajñānvamodata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733438 (1.192):
evamāmantrya bhagavān bhavānīṃ viśvabhāvanaḥ / / tadviṣaṃ jagdhumārebhe prabhāvajñānvamodata // BhP_08.07.042 //
BhP_08.07.043/1 tataḥ karatalīkṛtya vyāpi hālāhalaṃ viṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733444 (0.0):
tadviṣaṃ jagdhumārebhe prabhāvajñānvamodata // BhP_08.07.042 // / tataḥ karatalīkṛtya vyāpi hālāhalaṃ viṣam /
BhP_08.07.043/3 abhakṣayan mahādevaḥ kṛpayā bhūtabhāvanaḥ / BhP_08.07.044/1 tasyāpi darśayāmāsa svavīryaṃ jalakalmaṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733453 (1.192):
tataḥ karatalīkṛtya vyāpi hālāhalaṃ viṣam / / abhakṣayan mahādevaḥ kṛpayā bhūtabhāvanaḥ // BhP_08.07.043 //
BhP_08.07.044/3 yac cakāra gale nīlaṃ tac ca sādhorvibhūṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733460 (0.0):
tasyāpi darśayāmāsa svavīryaṃ jalakalmaṣaḥ / / yac cakāra gale nīlaṃ tac ca sādhorvibhūṣaṇam // BhP_08.07.044 //
BhP_08.07.045/1 tapyante lokatāpena sādhavaḥ prāyaśo janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733467 (1.192):
yac cakāra gale nīlaṃ tac ca sādhorvibhūṣaṇam // BhP_08.07.044 // / tapyante lokatāpena sādhavaḥ prāyaśo janāḥ /
BhP_08.07.045/3 paramārādhanaṃ taddhi puruṣasyākhilātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733473 (0.005):
tapyante lokatāpena sādhavaḥ prāyaśo janāḥ / / paramārādhanaṃ taddhi puruṣasyākhilātmanaḥ // BhP_08.07.045 //
BhP_08.07.046/1 niśamya karma tac chambhordevadevasya mīḍhuṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733478 (0.005):
paramārādhanaṃ taddhi puruṣasyākhilātmanaḥ // BhP_08.07.045 // / niśamya karma tac chambhordevadevasya mīḍhuṣaḥ /
BhP_08.07.046/3 prajā dākṣāyaṇī brahmā vaikuṇṭhaśca śaśaṃsire
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733483 (0.004):
niśamya karma tac chambhordevadevasya mīḍhuṣaḥ / / prajā dākṣāyaṇī brahmā vaikuṇṭhaśca śaśaṃsire // BhP_08.07.046 //
BhP_08.07.047/1 praskannaṃ pibataḥ pāṇeryat kiñcij jagṛhuḥ sma tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733488 (1.192):
prajā dākṣāyaṇī brahmā vaikuṇṭhaśca śaśaṃsire // BhP_08.07.046 // / praskannaṃ pibataḥ pāṇeryat kiñcij jagṛhuḥ sma tat /
BhP_08.07.047/3 vṛścikāhiviṣauṣadhyo dandaśūkāśca ye 'pare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733498 (0.0):
praskannaṃ pibataḥ pāṇeryat kiñcij jagṛhuḥ sma tat / / vṛścikāhiviṣauṣadhyo dandaśūkāśca ye 'pare // BhP_08.07.047 //
BhP_08.08.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.08.001/1 pīte gare vṛṣāṅkeṇa prītāste 'maradānavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733509 (0.0):
vṛścikāhiviṣauṣadhyo dandaśūkāśca ye 'pare // BhP_08.07.047 // / BhP_08.08.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408352 (0.032):
BhP_10.72.046/5 mocayām āsa rājanyān saṃruddhā māgadhena ye / BhP_10.73.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.73.001/1 ayute dve śatāny aṣṭau niruddhā yudhi nirjitāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418692 (0.032):
BhP_10.87.001/3 kathaṃ caranti śrutayaḥ sākṣāt sad asataḥ pare / BhP_10.87.002/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.87.002/1 buddhīndriya manaḥ prāṇān janānām asṛjat prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804717 (0.034):
mocayām āsa rājanyān saṃruddhā māgadhena ye // BhP_10.72.046 // / BhP_10.73.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814328 (0.035):
kathaṃ caranti śrutayaḥ sākṣāt sad asataḥ pare // BhP_10.87.001 // / BhP_10.87.002/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726017 (0.035):
karuṇāḥ sādhavaḥ śāntāstvadvidhā na tathāpare // BhP_07.11.004 // / BhP_07.11.005/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2791710 (0.037):
BhP_10.53.057 //* / BhP_10.54.001/0 śrī śuka uvāca / iti sarve su saṃrabdhā vāhān āruhya daṃśitāḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392435 (0.037):
BhP_07.11.004/2 karuṇāḥ sādhavaḥ śāntāstvadvidhā na tathāpare / BhP_07.11.005/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170758 (0.037):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710740 (0.037):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.037):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.037):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.037):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.037):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.037):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.037):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6394308 (0.038):
BhP_10.54.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.54.001/1 iti sarve su saṃrabdhā vāhān āruhya daṃśitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822255 (0.038):
paśyan mad ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ // BhP_11.07.012 // / BhP_11.07.013/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.040):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.040):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
BhP_08.08.001/3 mamanthustarasā sindhuṃ havirdhānī tato 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733515 (1.192):
pīte gare vṛṣāṅkeṇa prītāste 'maradānavāḥ / / mamanthustarasā sindhuṃ havirdhānī tato 'bhavat // BhP_08.08.001 //
BhP_08.08.002/1 tāmagnihotrīmṛṣayo jagṛhurbrahmavādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733522 (1.192):
mamanthustarasā sindhuṃ havirdhānī tato 'bhavat // BhP_08.08.001 // / tāmagnihotrīmṛṣayo jagṛhurbrahmavādinaḥ /
BhP_08.08.002/3 yajñasya devayānasya medhyāya haviṣe nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733528 (0.0):
tāmagnihotrīmṛṣayo jagṛhurbrahmavādinaḥ / / yajñasya devayānasya medhyāya haviṣe nṛpa // BhP_08.08.002 //
BhP_08.08.003/1 tata uccaiḥśravā nāma hayo 'bhūc candrapāṇḍuraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733536 (0.0):
yajñasya devayānasya medhyāya haviṣe nṛpa // BhP_08.08.002 // / tata uccaiḥśravā nāma hayo 'bhūc candrapāṇḍuraḥ /
BhP_08.08.003/3 tasmin baliḥ spṛhāṃ cakre nendra īśvaraśikṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733544 (0.0):
tata uccaiḥśravā nāma hayo 'bhūc candrapāṇḍuraḥ / / tasmin baliḥ spṛhāṃ cakre nendra īśvaraśikṣayā // BhP_08.08.003 //
BhP_08.08.004/1 tata airāvato nāma vāraṇendro vinirgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733550 (0.0):
tasmin baliḥ spṛhāṃ cakre nendra īśvaraśikṣayā // BhP_08.08.003 // / tata airāvato nāma vāraṇendro vinirgataḥ /
BhP_08.08.004/3 dantaiścaturbhiḥ śvetādrerharan bhagavato mahim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733557 (1.192):
tata airāvato nāma vāraṇendro vinirgataḥ / / dantaiścaturbhiḥ śvetādrerharan bhagavato mahim // BhP_08.08.004 //
BhP_08.08.005/1 airāvaṇādayastvaṣṭau diggajā abhavaṃstataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733565 (0.0):
dantaiścaturbhiḥ śvetādrerharan bhagavato mahim // BhP_08.08.004 // / airāvaṇādayastvaṣṭau diggajā abhavaṃstataḥ /
BhP_08.08.005/3 abhramuprabhṛtayo 'ṣṭau ca kariṇyastvabhavan nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733571 (0.0):
airāvaṇādayastvaṣṭau diggajā abhavaṃstataḥ / / abhramuprabhṛtayo 'ṣṭau ca kariṇyastvabhavan nṛpa // BhP_08.08.005 //
BhP_08.08.006/1 kaustubhākhyamabhūdratnaṃ padmarāgo mahodadheḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733577 (0.005):
abhramuprabhṛtayo 'ṣṭau ca kariṇyastvabhavan nṛpa // BhP_08.08.005 // / kaustubhākhyamabhūdratnaṃ padmarāgo mahodadheḥ /
BhP_08.08.006/3 tasmin maṇau spṛhāṃ cakre vakṣo 'laṅkaraṇe hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733585 (1.788):
kaustubhākhyamabhūdratnaṃ padmarāgo mahodadheḥ / / tasmin maṇau spṛhāṃ cakre vakṣo 'laṅkaraṇe hariḥ // BhP_08.08.006 //
BhP_08.08.007/1 tato 'bhavat pārijātaḥ suralokavibhūṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733591 (0.0):
tasmin maṇau spṛhāṃ cakre vakṣo 'laṅkaraṇe hariḥ // BhP_08.08.006 // / tato 'bhavat pārijātaḥ suralokavibhūṣaṇam /
BhP_08.08.007/3 pūrayaty arthino yo 'rthaiḥ śaśvadbhuvi yathā bhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733597 (1.192):
tato 'bhavat pārijātaḥ suralokavibhūṣaṇam / / pūrayaty arthino yo 'rthaiḥ śaśvadbhuvi yathā bhavān // BhP_08.08.007 //
BhP_08.08.008/1 tataścāpsaraso jātā niṣkakaṇṭhyaḥ suvāsasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733605 (0.0):
pūrayaty arthino yo 'rthaiḥ śaśvadbhuvi yathā bhavān // BhP_08.08.007 // / tataścāpsaraso jātā niṣkakaṇṭhyaḥ suvāsasaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416315 (0.057):
BhP_10.84.045/1 tan mahiṣyaś ca muditā niṣka kaṇṭhyaḥ su vāsasaḥ / BhP_10.84.045/3 dīkṣā śālām upājagmur āliptā vastu pāṇayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2764213 (0.061):
kṛṣṇa līlā jaguḥ prītyā niṣka kaṇṭhyaḥ suvāsasaḥ // BhP_10.11.033 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364658 (0.063):
BhP_10.11.033/3 kṛṣṇa līlā jaguḥ prītyā niṣka kaṇṭhyaḥ suvāsasaḥ / BhP_10.11.034/1 tathā yaśodā rohiṇyāv ekaṃ śakaṭam āsthite
BhP_08.08.008/3 ramaṇyaḥ svargiṇāṃ valgu gatilīlāvalokanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733611 (0.0):
tataścāpsaraso jātā niṣkakaṇṭhyaḥ suvāsasaḥ / / ramaṇyaḥ svargiṇāṃ valgu gatilīlāvalokanaiḥ // BhP_08.08.008 //
BhP_08.08.009/1 tataścāvirabhūt sākṣāc chrī ramā bhagavatparā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733618 (0.0):
ramaṇyaḥ svargiṇāṃ valgu gatilīlāvalokanaiḥ // BhP_08.08.008 // / tataścāvirabhūt sākṣāc chrī ramā bhagavatparā /
BhP_08.08.009/3 rañjayantī diśaḥ kāntyā vidyut saudāmanī yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733623 (0.005):
tataścāvirabhūt sākṣāc chrī ramā bhagavatparā / / rañjayantī diśaḥ kāntyā vidyut saudāmanī yathā // BhP_08.08.009 //
BhP_08.08.010/1 tasyāṃ cakruḥ spṛhāṃ sarve sasurāsuramānavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733630 (0.0):
rañjayantī diśaḥ kāntyā vidyut saudāmanī yathā // BhP_08.08.009 // / tasyāṃ cakruḥ spṛhāṃ sarve sasurāsuramānavāḥ /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11775976 (0.064):
5.044.013a kāmaṃ lokās trayaḥ sendrāḥ sasurāsuramānavāḥ
BhP_08.08.010/3 rūpaudāryavayovarṇa mahimākṣiptacetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733638 (0.0):
tasyāṃ cakruḥ spṛhāṃ sarve sasurāsuramānavāḥ / / rūpaudāryavayovarṇa mahimākṣiptacetasaḥ // BhP_08.08.010 //
BhP_08.08.011/1 tasyā āsanamāninye mahendro mahadadbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733645 (0.0):
rūpaudāryavayovarṇa mahimākṣiptacetasaḥ // BhP_08.08.010 // / tasyā āsanamāninye mahendro mahadadbhutam /
BhP_08.08.011/3 mūrtimatyaḥ saricchreṣṭhā hemakumbhairjalaṃ śuci
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733653 (0.005):
tasyā āsanamāninye mahendro mahadadbhutam / / mūrtimatyaḥ saricchreṣṭhā hemakumbhairjalaṃ śuci // BhP_08.08.011 //
BhP_08.08.012/1 ābhiṣecanikā bhūmirāharat sakalauṣadhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733658 (0.005):
mūrtimatyaḥ saricchreṣṭhā hemakumbhairjalaṃ śuci // BhP_08.08.011 // / ābhiṣecanikā bhūmirāharat sakalauṣadhīḥ /
BhP_08.08.012/3 gāvaḥ pañca pavitrāṇi vasanto madhumādhavau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733664 (0.0):
ābhiṣecanikā bhūmirāharat sakalauṣadhīḥ / / gāvaḥ pañca pavitrāṇi vasanto madhumādhavau // BhP_08.08.012 //
BhP_08.08.013/1 ṛṣayaḥ kalpayāṃ cakrurābhiṣekaṃ yathāvidhi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733670 (0.004):
gāvaḥ pañca pavitrāṇi vasanto madhumādhavau // BhP_08.08.012 // / ṛṣayaḥ kalpayāṃ cakrurābhiṣekaṃ yathāvidhi /
BhP_08.08.013/3 jagurbhadrāṇi gandharvā naṭyaśca nanṛturjaguḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733677 (5.960):
ṛṣayaḥ kalpayāṃ cakrurābhiṣekaṃ yathāvidhi / / jagurbhadrāṇi gandharvā naṭyaśca nanṛturjaguḥ // BhP_08.08.013 //
BhP_08.08.014/1 meghā mṛdaṅgapaṇava murajānakagomukhān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733684 (0.0):
jagurbhadrāṇi gandharvā naṭyaśca nanṛturjaguḥ // BhP_08.08.013 // / meghā mṛdaṅgapaṇava murajānakagomukhān /
BhP_08.08.014/3 vyanādayan śaṅkhaveṇu vīṇāstumulaniḥsvanān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733689 (1.192):
meghā mṛdaṅgapaṇava murajānakagomukhān / / vyanādayan śaṅkhaveṇu vīṇāstumulaniḥsvanān // BhP_08.08.014 //
BhP_08.08.015/1 tato 'bhiṣiṣicurdevīṃ śriyaṃ padmakarāṃ satīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733697 (0.0):
vyanādayan śaṅkhaveṇu vīṇāstumulaniḥsvanān // BhP_08.08.014 // / tato 'bhiṣiṣicurdevīṃ śriyaṃ padmakarāṃ satīm /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148333 (0.056):
pativratāṃ mahābhāgāṃ strīṇāmapyuttamāṃ śriyam / / raktapadmakarāṃ devīṃ padmāṃ padmopamānanām // Vis_11.87 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160366 (0.058):
padmahastāṃ śriyaṃ devīṃ padmanābhapriyāṃ śubhām /
BhP_08.08.015/3 digibhāḥ pūrṇakalaśaiḥ sūktavākyairdvijeritaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733704 (0.0):
tato 'bhiṣiṣicurdevīṃ śriyaṃ padmakarāṃ satīm / / digibhāḥ pūrṇakalaśaiḥ sūktavākyairdvijeritaiḥ // BhP_08.08.015 //
BhP_08.08.016/1 samudraḥ pītakauśeya vāsasī samupāharat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733710 (0.0):
digibhāḥ pūrṇakalaśaiḥ sūktavākyairdvijeritaiḥ // BhP_08.08.015 // / samudraḥ pītakauśeya vāsasī samupāharat /
BhP_08.08.016/3 varuṇaḥ srajaṃ vaijayantīṃ madhunā mattaṣaṭpadām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733717 (1.788):
samudraḥ pītakauśeya vāsasī samupāharat / / varuṇaḥ srajaṃ vaijayantīṃ madhunā mattaṣaṭpadām // BhP_08.08.016 //
BhP_08.08.017/1 bhūṣaṇāni vicitrāṇi viśvakarmā prajāpatiḥ / BhP_08.08.017/3 hāraṃ sarasvatī padmamajo nāgāśca kuṇḍale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733727 (0.0):
varuṇaḥ srajaṃ vaijayantīṃ madhunā mattaṣaṭpadām // BhP_08.08.016 // / bhūṣaṇāni vicitrāṇi viśvakarmā prajāpatiḥ /
BhP_08.08.018/1 tataḥ kṛtasvastyayanotpalasrajaṃ nadaddvirephāṃ parigṛhya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733736 (0.0):
hāraṃ sarasvatī padmamajo nāgāśca kuṇḍale // BhP_08.08.017 // / tataḥ kṛtasvastyayanotpalasrajaṃ nadaddvirephāṃ parigṛhya pāṇinā /
pāṇinā / BhP_08.08.018/3 cacāla vaktraṃ sukapolakuṇḍalaṃ savrīḍahāsaṃ dadhatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733747 (0.0):
tataḥ kṛtasvastyayanotpalasrajaṃ nadaddvirephāṃ parigṛhya pāṇinā / / cacāla vaktraṃ sukapolakuṇḍalaṃ savrīḍahāsaṃ dadhatī suśobhanam //
suśobhanam / BhP_08.08.019/1 stanadvayaṃ cātikṛśodarī samaṃ nirantaraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733756 (0.0):
cacāla vaktraṃ sukapolakuṇḍalaṃ savrīḍahāsaṃ dadhatī suśobhanam //
candanakuṅkumokṣitam / BhP_08.08.019/3 tatastato nūpuravalgu śiñjitair visarpatī hemalateva sā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733766 (0.0):
stanadvayaṃ cātikṛśodarī samaṃ nirantaraṃ candanakuṅkumokṣitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330437 (0.0):
tatas tato nūpura valgu śiñjitair / visarpatī hema lateva sā babhau |
babhau / BhP_08.08.020/1 vilokayantī niravadyamātmanaḥ padaṃ dhruvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733774 (0.0):
tatastato nūpuravalgu śiñjitair visarpatī hemalateva sā babhau // / BhP_08.08.019 // / vilokayantī niravadyamātmanaḥ padaṃ dhruvaṃ cāvyabhicārisadguṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330444 (0.0):
tatas tato nūpura valgu śiñjitair / visarpatī hema lateva sā babhau | / vilokayantī niravadyam ātmanaḥ
cāvyabhicārisadguṇam / BhP_08.08.020/3 gandharvasiddhāsurayakṣacāraṇa traipiṣṭapeyādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733784 (0.0):
vilokayantī niravadyamātmanaḥ padaṃ dhruvaṃ cāvyabhicārisadguṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330453 (0.0):
vilokayantī niravadyam ātmanaḥ / padaṃ dhruvaṃ cāvyabhicāri sad guṇam |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26792024 (0.022):
devagandharvayakṣādi % siddhacāraṇasevite // BrP_72.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11063338 (0.022):
devagandharvayakṣādi siddhacāraṇasevite // BrP_72.2 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22927304 (0.027):
devau marutaś ca ūṣmapā ca pitaraḥ, gandharvayakṣāsurasiddhasaṃghāḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1519608 (0.042):
08,064.001a tad devanāgāsurasiddhasaṃghair; gandharvayakṣāpsarasāṃ ca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845166 (0.044):
bahuvṛkṣasamākīrṇe gajabhalluniṣevite // NarP_1,23.34 // / siddhacāraṇagandharva yakṣavidyādharānvite /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601791 (0.046):
yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532272 (0.047):
BhP_04.20.035/1 devarṣi-pitṛ-gandharva- siddha-cāraṇa-pannagāḥ / BhP_04.20.035/2 kinnarāpsaraso martyāḥ khagā bhūtāny anekaśaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15295090 (0.047):
devadānavayakṣendra $ siddhacāraṇasevitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7188867 (0.047):
devadānavayakṣendra siddhacāraṇasevitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334165 (0.048):
tāṃ siddhagandharvapiśācayakṣa $ vidyādharāhīndrasurendramukhyāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7227929 (0.048):
tāṃ siddhagandharvapiśācayakṣa vidyādharāhīndrasurendramukhyāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400991 (0.048):
BhP_10.62.017/1 ity uktvā deva gandharva siddha cāraṇa pannagān / BhP_10.62.017/3 daitya vidyādharān yakṣān manujāṃś ca yathālikhat
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4377880 (0.048):
śāpapraharaṇaiś cāpi niyataiḥ paramarṣibhiḥ // HV_47.16 // / yakṣagandharvapatibhiḥ siddhacāraṇamānavaiḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410153 (0.048):
BhP_11.02.023/1 avyāhateṣṭa-gatayaḥ sura-siddha-sādhya- / BhP_11.02.023/2 gandharva-yakṣa-nara-kinnara-nāga-lokān
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944395 (0.048):
BhP_02.10.037/3 siddhacāraṇagandharvān vidyādhrāsuraguhyakān
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24875886 (0.049):
devanāgayakṣāsurādiṣu cānyonyadrugdha viruddheṣu tathā mithyādṛṣṭikeṣu
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23255031 (0.051):
devaiśca dānavaiścāpi yakṣagandharvakinnaraiḥ / / guhyaka siddhasādhyai śca grahaiḥ vidyādharairapi // SvayambhuP_5.133 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3452776 (0.052):
aśeṣadevagandharvasiddhayakṣavidyādharakinnarakiṃpuruṣādikaṃ jagat,
nānvavindata / BhP_08.08.021/1 nūnaṃ tapo yasya na manyunirjayo jñānaṃ kvacit tac ca na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733795 (0.0):
gandharvasiddhāsurayakṣacāraṇa traipiṣṭapeyādiṣu nānvavindata //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330477 (0.0):
nūnaṃ tapo yasya na manyu nirjayo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330454 (0.011):
gandharva siddhāsura yakṣa cāraṇa / traipiṣṭapeyādiṣu nānvavindata || [BhP 8.8.19 20]
saṅgavarjitam / BhP_08.08.021/3 kaścin mahāṃstasya na kāmanirjayaḥ sa īśvaraḥ kiṃ parato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733805 (0.0):
nūnaṃ tapo yasya na manyunirjayo jñānaṃ kvacit tac ca na saṅgavarjitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330487 (0.0):
nūnaṃ tapo yasya na manyu nirjayo / jñānaṃ kvacit tac ca na saṅga varjitam |
vyapāśrayaḥ / BhP_08.08.022/1 dharmaḥ kvacit tatra na bhūtasauhṛdaṃ tyāgaḥ kvacit tatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733814 (0.0):
kaścin mahāṃstasya na kāmanirjayaḥ sa īśvaraḥ kiṃ parato vyapāśrayaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330495 (0.0):
kaścin mahāṃs tasya na kāma nirjayaḥ / sa īśvaraḥ kiṃ parato vyapāśrayaḥ ||
na muktikāraṇam / BhP_08.08.022/3 vīryaṃ na puṃso 'sty ajaveganiṣkṛtaṃ na hi dvitīyo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733825 (0.0):
dharmaḥ kvacit tatra na bhūtasauhṛdaṃ tyāgaḥ kvacit tatra na muktikāraṇam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330506 (0.0):
dharmaḥ kvacit tatra na bhūta sauhṛdaṃ / tyāgaḥ kvacit tatra na mukti kāraṇam |
guṇasaṅgavarjitaḥ / BhP_08.08.023/1 kvacic cirāyurna hi śīlamaṅgalaṃ kvacit tadapy asti na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733838 (0.0):
vīryaṃ na puṃso 'sty ajaveganiṣkṛtaṃ na hi dvitīyo guṇasaṅgavarjitaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330518 (0.0):
vīryaṃ na puṃso 'sty aja vega niṣkṛtaṃ / na hi dvitīyo guṇa saṅga varjitaḥ ||
vedyamāyuṣaḥ / BhP_08.08.023/3 yatrobhayaṃ kutra ca so 'py amaṅgalaḥ sumaṅgalaḥ kaśca na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733845 (0.0):
kvacic cirāyurna hi śīlamaṅgalaṃ kvacit tadapy asti na vedyamāyuṣaḥ / / yatrobhayaṃ kutra ca so 'py amaṅgalaḥ sumaṅgalaḥ kaśca na kāṅkṣate hi mām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330525 (0.0):
kvacit tad apy asti na vedyam āyuṣaḥ | / yatrobhayaṃ kutra ca so 'py amaṅgalaḥ
kāṅkṣate hi mām / BhP_08.08.024/1 evaṃ vimṛśyāvyabhicārisadguṇair varaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733853 (0.0):
yatrobhayaṃ kutra ca so 'py amaṅgalaḥ sumaṅgalaḥ kaśca na kāṅkṣate hi mām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330527 (0.012):
yatrobhayaṃ kutra ca so 'py amaṅgalaḥ / sumaṅgalaḥ kaśca na kāṅkṣate hi mām || [BhP 8.8.21 23]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330863 (0.019):
evaṃ vimṛśyāvyabhicāri sad guṇair / varaṃ nijaikāśrayatayāguṇāśrayam |
nijaikāśrayatayāguṇāśrayam / BhP_08.08.024/3 vavre varaṃ sarvaguṇairapekṣitaṃ ramā mukundaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733866 (0.0):
evaṃ vimṛśyāvyabhicārisadguṇair varaṃ nijaikāśrayatayāguṇāśrayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330876 (0.0):
evaṃ vimṛśyāvyabhicāri sad guṇair / varaṃ nijaikāśrayatayāguṇāśrayam |
nirapekṣamīpsitam / BhP_08.08.025/1 tasyāṃsadeśa uśatīṃ navakañjamālāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733874 (0.0):
vavre varaṃ sarvaguṇairapekṣitaṃ ramā mukundaṃ nirapekṣamīpsitam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330876 (0.006):
vavre varaṃ sarva guṇair apekṣitaṃ / ramā mukundaṃ nirapekṣam īpsitam || [BhP 8.8.24]
BhP_08.08.025/2 mādyanmadhuvratavarūthagiropaghuṣṭām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733880 (0.0):
tasyāṃsadeśa uśatīṃ navakañjamālāṃ $ mādyanmadhuvratavarūthagiropaghuṣṭām
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15415375 (2.384):
BhP_03.28.028/3 mālāṃ madhuvrata-varūtha-giropaghuṣṭāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2663835 (0.050):
mālāṃ madhuvrata varūtha giropaghuṣṭāṃ % caityasya tattvam amalaṃ maṇim
BhP_08.08.025/3 tasthau nidhāya nikaṭe taduraḥ svadhāma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733886 (0.0):
tasyāṃsadeśa uśatīṃ navakañjamālāṃ $ mādyanmadhuvratavarūthagiropaghuṣṭām / tasthau nidhāya nikaṭe taduraḥ svadhāma % savrīḍahāsavikasannayanena yātā
BhP_08.08.025/4 savrīḍahāsavikasannayanena yātā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733893 (1.788):
tasthau nidhāya nikaṭe taduraḥ svadhāma % savrīḍahāsavikasannayanena yātā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409944 (0.059):
BhP_10.75.016/4 sa vrīḍa hāsa vikasad vadanā virejuḥ
BhP_08.08.026/1 tasyāḥ śriyastrijagato janako jananyā / BhP_08.08.026/2 vakṣo nivāsamakarot paramaṃ vibhūteḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733903 (0.004):
tasthau nidhāya nikaṭe taduraḥ svadhāma % savrīḍahāsavikasannayanena yātā / // BhP_08.08.025 //* / tasyāḥ śriyastrijagato janako jananyā $ vakṣo nivāsamakarot paramaṃ
BhP_08.08.026/3 śrīḥ svāḥ prajāḥ sakaruṇena nirīkṣaṇena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733908 (0.0):
tasyāḥ śriyastrijagato janako jananyā $ vakṣo nivāsamakarot paramaṃ / vibhūteḥ & / śrīḥ svāḥ prajāḥ sakaruṇena nirīkṣaṇena % yatra sthitaidhayata
BhP_08.08.026/4 yatra sthitaidhayata sādhipatīṃstrilokān
BhP_08.08.027/1 śaṅkhatūryamṛdaṅgānāṃ vāditrāṇāṃ pṛthuḥ svanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733922 (0.0):
sādhipatīṃstrilokān // BhP_08.08.026 //* / śaṅkhatūryamṛdaṅgānāṃ vāditrāṇāṃ pṛthuḥ svanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27038281 (0.057):
6.034.012a tato bherīmṛdaṅgānāṃ paṇavānāṃ ca nisvanaḥ / 6.034.012c śaṅkhaveṇusvanonmiśraḥ saṃbabhūvādbhutopamaḥ
BhP_08.08.027/3 devānugānāṃ sastrīṇāṃ nṛtyatāṃ gāyatāmabhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733928 (5.960):
śaṅkhatūryamṛdaṅgānāṃ vāditrāṇāṃ pṛthuḥ svanaḥ / / devānugānāṃ sastrīṇāṃ nṛtyatāṃ gāyatāmabhūt // BhP_08.08.027 //
BhP_08.08.028/1 brahmarudrāṅgiromukhyāḥ sarve viśvasṛjo vibhum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733936 (1.192):
devānugānāṃ sastrīṇāṃ nṛtyatāṃ gāyatāmabhūt // BhP_08.08.027 // / brahmarudrāṅgiromukhyāḥ sarve viśvasṛjo vibhum /
BhP_08.08.028/3 īḍire 'vitathairmantraistalliṅgaiḥ puṣpavarṣiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733944 (0.0):
brahmarudrāṅgiromukhyāḥ sarve viśvasṛjo vibhum / / īḍire 'vitathairmantraistalliṅgaiḥ puṣpavarṣiṇaḥ // BhP_08.08.028 //
BhP_08.08.029/1 śriyāvalokitā devāḥ saprajāpatayaḥ prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733950 (5.960):
īḍire 'vitathairmantraistalliṅgaiḥ puṣpavarṣiṇaḥ // BhP_08.08.028 // / śriyāvalokitā devāḥ saprajāpatayaḥ prajāḥ /
BhP_08.08.029/3 śīlādiguṇasampannā lebhire nirvṛtiṃ parām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733958 (0.0):
śriyāvalokitā devāḥ saprajāpatayaḥ prajāḥ / / śīlādiguṇasampannā lebhire nirvṛtiṃ parām // BhP_08.08.029 //
BhP_08.08.030/1 niḥsattvā lolupā rājan nirudyogā gatatrapāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733964 (0.0):
śīlādiguṇasampannā lebhire nirvṛtiṃ parām // BhP_08.08.029 // / niḥsattvā lolupā rājan nirudyogā gatatrapāḥ /
BhP_08.08.030/3 yadā copekṣitā lakṣmyā babhūvurdaityadānavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733970 (0.0):
niḥsattvā lolupā rājan nirudyogā gatatrapāḥ / / yadā copekṣitā lakṣmyā babhūvurdaityadānavāḥ // BhP_08.08.030 //
BhP_08.08.031/1 athāsīdvāruṇī devī kanyā kamalalocanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733978 (0.0):
yadā copekṣitā lakṣmyā babhūvurdaityadānavāḥ // BhP_08.08.030 // / athāsīdvāruṇī devī kanyā kamalalocanā /
BhP_08.08.031/3 asurā jagṛhustāṃ vai hareranumatena te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733983 (0.005):
athāsīdvāruṇī devī kanyā kamalalocanā / / asurā jagṛhustāṃ vai hareranumatena te // BhP_08.08.031 //
BhP_08.08.032/1 athodadhermathyamānāt kāśyapairamṛtārthibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733990 (0.0):
asurā jagṛhustāṃ vai hareranumatena te // BhP_08.08.031 // / athodadhermathyamānāt kāśyapairamṛtārthibhiḥ /
BhP_08.08.032/3 udatiṣṭhan mahārāja puruṣaḥ paramādbhutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733996 (1.788):
athodadhermathyamānāt kāśyapairamṛtārthibhiḥ / / udatiṣṭhan mahārāja puruṣaḥ paramādbhutaḥ // BhP_08.08.032 //
BhP_08.08.033/1 dīrghapīvaradordaṇḍaḥ kambugrīvo 'ruṇekṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734005 (0.0):
udatiṣṭhan mahārāja puruṣaḥ paramādbhutaḥ // BhP_08.08.032 // / dīrghapīvaradordaṇḍaḥ kambugrīvo 'ruṇekṣaṇaḥ /
BhP_08.08.033/3 śyāmalastaruṇaḥ sragvī sarvābharaṇabhūṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734013 (0.0):
dīrghapīvaradordaṇḍaḥ kambugrīvo 'ruṇekṣaṇaḥ / / śyāmalastaruṇaḥ sragvī sarvābharaṇabhūṣitaḥ // BhP_08.08.033 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15301377 (0.051):
kirīṭī padmahastaś ca $ sarvābharaṇabhūṣitaḥ & / pītāṃbaraś ca bhagavān % devairdaityaiś ca saṃvṛtaḥ // LiP_1,36.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7195148 (0.051):
kirīṭī padmahastaś ca sarvābharaṇabhūṣitaḥ / / pītāṃbaraś ca bhagavān devairdaityaiś ca saṃvṛtaḥ // LiP_1,36.2 //
BhP_08.08.034/1 pītavāsā mahoraskaḥ sumṛṣṭamaṇikuṇḍalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734020 (0.0):
śyāmalastaruṇaḥ sragvī sarvābharaṇabhūṣitaḥ // BhP_08.08.033 // / pītavāsā mahoraskaḥ sumṛṣṭamaṇikuṇḍalaḥ /
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25286803 (0.040):
sarvāṅga sundaraḥ saumyaḥ sarvābharaṇa bhūṣitaḥ | / pīta vāsāś cakra śaṅkha gadā padmojjvalad bhujaḥ // Krd_7.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15301377 (0.057):
kirīṭī padmahastaś ca $ sarvābharaṇabhūṣitaḥ & / pītāṃbaraś ca bhagavān % devairdaityaiś ca saṃvṛtaḥ // LiP_1,36.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7195148 (0.057):
kirīṭī padmahastaś ca sarvābharaṇabhūṣitaḥ / / pītāṃbaraś ca bhagavān devairdaityaiś ca saṃvṛtaḥ // LiP_1,36.2 //
BhP_08.08.034/3 snigdhakuñcitakeśānta subhagaḥ siṃhavikramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734026 (0.0):
pītavāsā mahoraskaḥ sumṛṣṭamaṇikuṇḍalaḥ / / snigdhakuñcitakeśānta subhagaḥ siṃhavikramaḥ // BhP_08.08.034 //
BhP_08.08.035/1 amṛtāpūrṇakalasaṃ bibhradvalayabhūṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734033 (0.0):
snigdhakuñcitakeśānta subhagaḥ siṃhavikramaḥ // BhP_08.08.034 // / amṛtāpūrṇakalasaṃ bibhradvalayabhūṣitaḥ /
BhP_08.08.035/3 sa vai bhagavataḥ sākṣādviṣṇoraṃśāṃśasambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734042 (0.0):
amṛtāpūrṇakalasaṃ bibhradvalayabhūṣitaḥ / / sa vai bhagavataḥ sākṣādviṣṇoraṃśāṃśasambhavaḥ // BhP_08.08.035 //
BhP_08.08.036/1 dhanvantaririti khyāta āyurvedadṛg ijyabhāk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734048 (0.0):
sa vai bhagavataḥ sākṣādviṣṇoraṃśāṃśasambhavaḥ // BhP_08.08.035 // / dhanvantaririti khyāta āyurvedadṛg ijyabhāk /
BhP_08.08.036/3 tamālokyāsurāḥ sarve kalasaṃ cāmṛtābhṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734055 (0.0):
dhanvantaririti khyāta āyurvedadṛg ijyabhāk / / tamālokyāsurāḥ sarve kalasaṃ cāmṛtābhṛtam // BhP_08.08.036 //
BhP_08.08.037/1 lipsantaḥ sarvavastūni kalasaṃ tarasāharan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734061 (0.0):
tamālokyāsurāḥ sarve kalasaṃ cāmṛtābhṛtam // BhP_08.08.036 // / lipsantaḥ sarvavastūni kalasaṃ tarasāharan /
BhP_08.08.037/3 nīyamāne 'suraistasmin kalase 'mṛtabhājane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734066 (0.005):
lipsantaḥ sarvavastūni kalasaṃ tarasāharan / / nīyamāne 'suraistasmin kalase 'mṛtabhājane // BhP_08.08.037 //
BhP_08.08.038/1 viṣaṇṇamanaso devā hariṃ śaraṇamāyayuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734073 (1.192):
nīyamāne 'suraistasmin kalase 'mṛtabhājane // BhP_08.08.037 // / viṣaṇṇamanaso devā hariṃ śaraṇamāyayuḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673292 (0.058):
lokā nirucchvāsa nipīḍitā bhṛśaṃ sa loka pālāḥ śaraṇaṃ yayur harim // / BhP_04.08.080 // / BhP_04.08.081/0 devā ūcuḥ
BhP_08.08.038/3 iti taddainyamālokya bhagavān bhṛtyakāmakṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734079 (1.192):
viṣaṇṇamanaso devā hariṃ śaraṇamāyayuḥ / / iti taddainyamālokya bhagavān bhṛtyakāmakṛt /
BhP_08.08.038/5 mā khidyata mitho 'rthaṃ vaḥ sādhayiṣye svamāyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734087 (0.0):
iti taddainyamālokya bhagavān bhṛtyakāmakṛt / / mā khidyata mitho 'rthaṃ vaḥ sādhayiṣye svamāyayā // BhP_08.08.038 //
BhP_08.08.039/1 mithaḥ kalirabhūt teṣāṃ tadarthe tarṣacetasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734096 (0.0):
mā khidyata mitho 'rthaṃ vaḥ sādhayiṣye svamāyayā // BhP_08.08.038 // / mithaḥ kalirabhūt teṣāṃ tadarthe tarṣacetasām /
BhP_08.08.039/3 ahaṃ pūrvamahaṃ pūrvaṃ na tvaṃ na tvamiti prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734104 (0.0):
mithaḥ kalirabhūt teṣāṃ tadarthe tarṣacetasām / / ahaṃ pūrvamahaṃ pūrvaṃ na tvaṃ na tvamiti prabho // BhP_08.08.039 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365157 (0.058):
BhP_10.12.006/3 ahaṃ pūrvam ahaṃ pūrvam iti saṃspṛśya remire
BhP_08.08.040/1 devāḥ svaṃ bhāgamarhanti ye tulyāyāsahetavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734113 (0.0):
ahaṃ pūrvamahaṃ pūrvaṃ na tvaṃ na tvamiti prabho // BhP_08.08.039 // / devāḥ svaṃ bhāgamarhanti ye tulyāyāsahetavaḥ /
BhP_08.08.040/3 satrayāga ivaitasminneṣa dharmaḥ sanātanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734118 (0.0):
devāḥ svaṃ bhāgamarhanti ye tulyāyāsahetavaḥ / / satrayāga ivaitasminneṣa dharmaḥ sanātanaḥ // BhP_08.08.040 //
BhP_08.08.041/1 iti svān pratyaṣedhan vai daiteyā jātamatsarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734126 (0.0):
satrayāga ivaitasminneṣa dharmaḥ sanātanaḥ // BhP_08.08.040 // / iti svān pratyaṣedhan vai daiteyā jātamatsarāḥ /
BhP_08.08.041/3 durbalāḥ prabalān rājan gṛhītakalasān muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734132 (0.0):
iti svān pratyaṣedhan vai daiteyā jātamatsarāḥ / / durbalāḥ prabalān rājan gṛhītakalasān muhuḥ // BhP_08.08.041 //
BhP_08.08.042/1 etasminnantare viṣṇuḥ sarvopāyavidīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734138 (1.192):
durbalāḥ prabalān rājan gṛhītakalasān muhuḥ // BhP_08.08.041 // / etasminnantare viṣṇuḥ sarvopāyavidīśvaraḥ /
BhP_08.08.042/3 yoṣidrūpamanirdeśyaṃ dadhāraparamādbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734144 (1.192):
etasminnantare viṣṇuḥ sarvopāyavidīśvaraḥ / / yoṣidrūpamanirdeśyaṃ dadhāraparamādbhutam // BhP_08.08.042 //
BhP_08.08.043/1 prekṣaṇīyotpalaśyāmaṃ sarvāvayavasundaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734151 (0.0):
yoṣidrūpamanirdeśyaṃ dadhāraparamādbhutam // BhP_08.08.042 // / prekṣaṇīyotpalaśyāmaṃ sarvāvayavasundaram /
BhP_08.08.043/3 samānakarṇābharaṇaṃ sukapolonnasānanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734159 (0.0):
prekṣaṇīyotpalaśyāmaṃ sarvāvayavasundaram / / samānakarṇābharaṇaṃ sukapolonnasānanam // BhP_08.08.043 //
BhP_08.08.044/1 navayauvananirvṛtta stanabhārakṛśodaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734166 (1.192):
samānakarṇābharaṇaṃ sukapolonnasānanam // BhP_08.08.043 // / navayauvananirvṛtta stanabhārakṛśodaram /
BhP_08.08.044/3 mukhāmodānuraktāli jhaṅkārodvignalocanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734173 (0.0):
navayauvananirvṛtta stanabhārakṛśodaram / / mukhāmodānuraktāli jhaṅkārodvignalocanam // BhP_08.08.044 //
BhP_08.08.045/1 bibhrat sukeśabhāreṇa mālāmutphullamallikām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734180 (0.0):
mukhāmodānuraktāli jhaṅkārodvignalocanam // BhP_08.08.044 // / bibhrat sukeśabhāreṇa mālāmutphullamallikām /
BhP_08.08.045/3 sugrīvakaṇṭhābharaṇaṃ subhujāṅgadabhūṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734188 (0.0):
bibhrat sukeśabhāreṇa mālāmutphullamallikām / / sugrīvakaṇṭhābharaṇaṃ subhujāṅgadabhūṣitam // BhP_08.08.045 //
BhP_08.08.046/1 virajāmbarasaṃvīta nitambadvīpaśobhayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734194 (1.192):
sugrīvakaṇṭhābharaṇaṃ subhujāṅgadabhūṣitam // BhP_08.08.045 // / virajāmbarasaṃvīta nitambadvīpaśobhayā /
BhP_08.08.046/3 kāñcyā pravilasadvalgu calaccaraṇanūpuram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734201 (0.0):
virajāmbarasaṃvīta nitambadvīpaśobhayā / / kāñcyā pravilasadvalgu calaccaraṇanūpuram // BhP_08.08.046 //
BhP_08.08.047/1 savrīḍasmitavikṣipta bhrūvilāsāvalokanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734208 (0.0):
kāñcyā pravilasadvalgu calaccaraṇanūpuram // BhP_08.08.046 // / savrīḍasmitavikṣipta bhrūvilāsāvalokanaiḥ /
BhP_08.08.047/3 daityayūthapacetaḥsu kāmamuddīpayan muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734214 (0.0):
savrīḍasmitavikṣipta bhrūvilāsāvalokanaiḥ / / daityayūthapacetaḥsu kāmamuddīpayan muhuḥ // BhP_08.08.047 //
BhP_08.09.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.09.001/1 te 'nyonyato 'surāḥ pātraṃ harantastyaktasauhṛdāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734225 (0.0):
daityayūthapacetaḥsu kāmamuddīpayan muhuḥ // BhP_08.08.047 // / BhP_08.09.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.037):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.037):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.037):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.037):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.037):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.037):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.037):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.037):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.037):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.038):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170758 (0.038):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710740 (0.038):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.039):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.039):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.039):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.039):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.039):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.039):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.039):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
BhP_08.09.001/3 kṣipanto dasyudharmāṇa āyāntīṃ dadṛśuḥ striyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734232 (1.192):
te 'nyonyato 'surāḥ pātraṃ harantastyaktasauhṛdāḥ / / kṣipanto dasyudharmāṇa āyāntīṃ dadṛśuḥ striyam // BhP_08.09.001 //
BhP_08.09.002/1 aho rūpamaho dhāma aho asyā navaṃ vayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734239 (0.0):
kṣipanto dasyudharmāṇa āyāntīṃ dadṛśuḥ striyam // BhP_08.09.001 // / aho rūpamaho dhāma aho asyā navaṃ vayaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15409266 (0.048):
BhP_03.20.031/2 upalabhyāsurā dharma sarve sammumuhuḥ striyam / BhP_03.20.032/1 aho rūpam aho dhairyam aho asyā navaṃ vayaḥ
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27737985 (0.050):
aho rūpam aho veśam aho asyā navaṃ vayaḥ /"
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2658158 (0.057):
upalabhyāsurā dharma sarve sammumuhuḥ striyam // BhP_03.20.031 // / aho rūpam aho dhairyam aho asyā navaṃ vayaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876133 (0.057):
MSS_4188 1 aho rūpamaho rūpam aho mukhamaho mukham /
BhP_08.09.002/3 iti te tāmabhidrutya papracchurjātahṛcchayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734244 (0.0):
aho rūpamaho dhāma aho asyā navaṃ vayaḥ / / iti te tāmabhidrutya papracchurjātahṛcchayāḥ // BhP_08.09.002 //
BhP_08.09.003/1 kā tvaṃ kañjapalāśākṣi kuto vā kiṃ cikīrṣasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734251 (0.0):
iti te tāmabhidrutya papracchurjātahṛcchayāḥ // BhP_08.09.002 // / kā tvaṃ kañjapalāśākṣi kuto vā kiṃ cikīrṣasi /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22536486 (0.045):
BhP_04.25.026/1 kā tvaṃ kañja-palāśākṣi kasyāsīha kutaḥ sati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2684478 (0.045):
snigdhenāpāṅga puṅkhena spṛṣṭaḥ premodbhramad bhruvā // BhP_04.25.025 // / kā tvaṃ kañja palāśākṣi kasyāsīha kutaḥ sati /
BhP_08.09.003/3 kasyāsi vada vāmoru mathnatīva manāṃsi naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734258 (0.0):
kā tvaṃ kañjapalāśākṣi kuto vā kiṃ cikīrṣasi / / kasyāsi vada vāmoru mathnatīva manāṃsi naḥ // BhP_08.09.003 //
BhP_08.09.004/1 na vayaṃ tvāmarairdaityaiḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734267 (0.0):
kasyāsi vada vāmoru mathnatīva manāṃsi naḥ // BhP_08.09.003 // / na vayaṃ tvāmarairdaityaiḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341190 (0.053):
/ devairdaityais tathā siddhair % gandharvaiḥ siddhacāraṇaiḥ // LiP_1,81.3
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234956 (0.053):
/ devairdaityais tathā siddhair gandharvaiḥ siddhacāraṇaiḥ // LiP_1,81.3 //
BhP_08.09.004/3 nāspṛṣṭapūrvāṃ jānīmo lokeśaiśca kuto nṛbhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734275 (0.0):
na vayaṃ tvāmarairdaityaiḥ siddhagandharvacāraṇaiḥ / / nāspṛṣṭapūrvāṃ jānīmo lokeśaiśca kuto nṛbhiḥ // BhP_08.09.004 //
BhP_08.09.005/1 nūnaṃ tvaṃ vidhinā subhrūḥ preṣitāsi śarīriṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734282 (0.0):
nāspṛṣṭapūrvāṃ jānīmo lokeśaiśca kuto nṛbhiḥ // BhP_08.09.004 // / nūnaṃ tvaṃ vidhinā subhrūḥ preṣitāsi śarīriṇām /
BhP_08.09.005/3 sarvendriyamanaḥprītiṃ vidhātuṃ saghṛṇena kim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734289 (0.0):
nūnaṃ tvaṃ vidhinā subhrūḥ preṣitāsi śarīriṇām / / sarvendriyamanaḥprītiṃ vidhātuṃ saghṛṇena kim // BhP_08.09.005 //
BhP_08.09.006/1 sā tvaṃ naḥ spardhamānānāmekavastuni mānini
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734296 (0.0):
sarvendriyamanaḥprītiṃ vidhātuṃ saghṛṇena kim // BhP_08.09.005 // / sā tvaṃ naḥ spardhamānānāmekavastuni mānini /
BhP_08.09.006/3 jñātīnāṃ baddhavairāṇāṃ śaṃ vidhatsva sumadhyame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734302 (0.0):
sā tvaṃ naḥ spardhamānānāmekavastuni mānini / / jñātīnāṃ baddhavairāṇāṃ śaṃ vidhatsva sumadhyame // BhP_08.09.006 //
BhP_08.09.007/1 vayaṃ kaśyapadāyādā bhrātaraḥ kṛtapauruṣāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734309 (0.0):
jñātīnāṃ baddhavairāṇāṃ śaṃ vidhatsva sumadhyame // BhP_08.09.006 // / vayaṃ kaśyapadāyādā bhrātaraḥ kṛtapauruṣāḥ /
BhP_08.09.007/3 vibhajasva yathānyāyaṃ naiva bhedo yathā bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734314 (0.007):
vayaṃ kaśyapadāyādā bhrātaraḥ kṛtapauruṣāḥ / / vibhajasva yathānyāyaṃ naiva bhedo yathā bhavet // BhP_08.09.007 //
BhP_08.09.008/1 ity upāmantrito daityairmāyāyoṣidvapurhariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734321 (0.0):
vibhajasva yathānyāyaṃ naiva bhedo yathā bhavet // BhP_08.09.007 // / ity upāmantrito daityairmāyāyoṣidvapurhariḥ /
BhP_08.09.008/3 prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734327 (0.004):
ity upāmantrito daityairmāyāyoṣidvapurhariḥ / / prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt // BhP_08.09.008 //
BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.09.009/1 kathaṃ kaśyapadāyādāḥ puṃścalyāṃ mayi saṅgatāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375925 (0.0):
BhP_10.27.014/3 megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393424 (0.0):
BhP_10.53.001/3 pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524995 (0.0):
BhP_04.09.018/2 bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt / BhP_04.09.019/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.09.019/1 vedāhaṃ te vyavasitaṃ hṛdi rājanya-bālaka
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379660 (0.0):
BhP_08.19.001/3 niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.002/1 vacastavaitaj janadeva sūnṛtaṃ kulocitaṃ dharmayutaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734337 (0.0):
prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt // BhP_08.09.008 // / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673745 (0.007):
bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt // BhP_04.09.018 // / BhP_04.09.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739801 (0.007):
niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt // BhP_08.19.001 // / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774655 (0.007):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790885 (0.007):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407734 (0.010):
BhP_10.72.006/4 sevānurūpam udayo na viparyayo 'tra / BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.72.007/1 samyag vyavasitaṃ rājan bhavatā śatru karśana
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.011):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413390 (0.011):
BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.001/1 atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.011):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.011):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.011):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.011):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.011):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.011):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.011):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.011):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
BhP_08.09.009/3 viśvāsaṃ paṇḍito jātu kāminīṣu na yāti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734343 (5.960):
kathaṃ kaśyapadāyādāḥ puṃścalyāṃ mayi saṅgatāḥ / / viśvāsaṃ paṇḍito jātu kāminīṣu na yāti hi // BhP_08.09.009 //
BhP_08.09.010/1 sālāvṛkāṇāṃ strīṇāṃ ca svairiṇīnāṃ suradviṣaḥ / BhP_08.09.010/3 sakhyāny āhuranityāni nūtnaṃ nūtnaṃ vicinvatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734355 (0.0):
viśvāsaṃ paṇḍito jātu kāminīṣu na yāti hi // BhP_08.09.009 // / sālāvṛkāṇāṃ strīṇāṃ ca svairiṇīnāṃ suradviṣaḥ /
BhP_08.09.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.09.011/1 iti te kṣvelitaistasyā āśvastamanaso 'surāḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397852 (0.0):
BhP_03.04.026/2 sākṣād bhagavatādiṣṭo martya-lokaṃ jihāsatā / BhP_03.04.027/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.04.027/1 iti saha vidureṇa viśva-mūrter guṇa-kathayā sudhayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644574 (0.0):
bhavān kalpavikalpeṣu na vimuhyati karhicit // BhP_02.09.036 // / BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647566 (0.0):
sākṣād bhagavatādiṣṭo martya lokaṃ jihāsatā // BhP_03.04.026 // / BhP_03.04.027/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2690625 (0.0):
sacivyaḥ // BhP_05.02.016 //* / BhP_05.02.017/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705363 (0.0):
kimarthaṃ dharmapālasya kiṅkarān no niṣedhatha // BhP_06.01.036 // / BhP_06.01.037/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715325 (0.0):
sahasramūrdhne // BhP_06.16.048 //* / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715543 (0.0):
jñānavijñānasampanno dhārayannāśu sidhyasi // BhP_06.16.064 // / BhP_06.16.065/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730894 (0.0):
grāhādvipāṭitamukhādariṇā gajendraṃ % saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām / // BhP_08.03.033 //* / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734363 (0.0):
sakhyāny āhuranityāni nūtnaṃ nūtnaṃ vicinvatām // BhP_08.09.010 // / BhP_08.09.011/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735446 (0.0):
'riṇādyaḥ // BhP_08.10.057 // / BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740610 (0.0):
hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā // BhP_08.20.013 // / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748738 (0.0):
bhagavān vāsudeveti yaṃ gṛṇanti hi sātvatāḥ // BhP_09.09.049 // / BhP_09.10.001/0 śrīśuka uvāca / khaṭvāṅgāddīrghabāhuśca raghustasmāt pṛthuśravāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752811 (0.0):
kṣatravṛddhānvayā bhūpā ime śṛṇv atha nāhuṣān // BhP_09.17.018 // / BhP_09.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752882 (0.0):
rājanyaviprayoḥ kasmādvivāhaḥ pratilomakaḥ // BhP_09.18.005 // / BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753515 (0.0):
vidadhāno 'pi nātṛpyat sārvabhaumaḥ kadindriyaiḥ // BhP_09.18.051 // / BhP_09.19.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760117 (0.0):
ayaṃ vai tad vadhopāyo yad ṛṣīṇāṃ vihiṃsanam // BhP_10.04.042 // / BhP_10.04.043/0 śrī śuka uvāca / evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761365 (0.0):
mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ // BhP_10.07.003 // / BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796987 (0.0):
pratinandayāmaḥ // BhP_10.60.057 //* / BhP_10.60.058/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805282 (0.0):
tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī // BhP_10.74.005 // / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808165 (0.0):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca
BhP_08.09.011/3 jahasurbhāvagambhīraṃ daduścāmṛtabhājanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734369 (0.0):
iti te kṣvelitaistasyā āśvastamanaso 'surāḥ / / jahasurbhāvagambhīraṃ daduścāmṛtabhājanam // BhP_08.09.011 //
BhP_08.09.012/1 tato gṛhītvāmṛtabhājanaṃ harir babhāṣa īṣatsmitaśobhayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734380 (0.0):
jahasurbhāvagambhīraṃ daduścāmṛtabhājanam // BhP_08.09.011 // / tato gṛhītvāmṛtabhājanaṃ harir babhāṣa īṣatsmitaśobhayā girā /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943484 (0.058):
BhP_02.09.018/3 babhāṣa īṣatsmitaśociṣā girā priyaḥ priyaṃ prītamanāḥ kare
BhP_08.09.012/3 yady abhyupetaṃ kva ca sādhvasādhu vā kṛtaṃ mayā vo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734388 (0.0):
tato gṛhītvāmṛtabhājanaṃ harir babhāṣa īṣatsmitaśobhayā girā / / yady abhyupetaṃ kva ca sādhvasādhu vā kṛtaṃ mayā vo vibhaje sudhāmimām //
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2616657 (0.029):
15,014.006a tan mayā sādhu vāpīdaṃ yadi vāsādhu vai kṛtam / 15,014.006c tad vo hṛdi na kartavyaṃ mām anujñātum arhatha
vibhaje sudhāmimām / BhP_08.09.013/1 ity abhivyāhṛtaṃ tasyā ākarṇyāsurapuṅgavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734394 (0.0):
yady abhyupetaṃ kva ca sādhvasādhu vā kṛtaṃ mayā vo vibhaje sudhāmimām //
BhP_08.09.013/3 apramāṇavidastasyāstat tathety anvamaṃsata / BhP_08.09.014/1 athopoṣya kṛtasnānā hutvā ca haviṣānalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734405 (0.0):
ity abhivyāhṛtaṃ tasyā ākarṇyāsurapuṅgavāḥ / / apramāṇavidastasyāstat tathety anvamaṃsata // BhP_08.09.013 //
BhP_08.09.014/3 dattvā goviprabhūtebhyaḥ kṛtasvastyayanā dvijaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734412 (0.0):
athopoṣya kṛtasnānā hutvā ca haviṣānalam / / dattvā goviprabhūtebhyaḥ kṛtasvastyayanā dvijaiḥ // BhP_08.09.014 //
BhP_08.09.015/1 yathopajoṣaṃ vāsāṃsi paridhāyāhatāni te / BhP_08.09.015/3 kuśeṣu prāviśan sarve prāgagreṣvabhibhūṣitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734424 (0.0):
yathopajoṣaṃ vāsāṃsi paridhāyāhatāni te / / kuśeṣu prāviśan sarve prāgagreṣvabhibhūṣitāḥ // BhP_08.09.015 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734417 (0.003):
dattvā goviprabhūtebhyaḥ kṛtasvastyayanā dvijaiḥ // BhP_08.09.014 // / yathopajoṣaṃ vāsāṃsi paridhāyāhatāni te /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108415 (0.063):
te sarve samāvartanta ye mayā prāgudāhatāḥ /
BhP_08.09.016/1 prāṅmukheṣūpaviṣṭeṣu sureṣu ditijeṣu ca / BhP_08.09.016/3 dhūpāmoditaśālāyāṃjuṣṭāyāṃ mālyadīpakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734435 (0.003):
kuśeṣu prāviśan sarve prāgagreṣvabhibhūṣitāḥ // BhP_08.09.015 // / prāṅmukheṣūpaviṣṭeṣu sureṣu ditijeṣu ca /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16291818 (0.044):
dharṣayiṣyanti mānavān HV_117.24d / dharṣiteṣu sureṣu ca HV_App.I,42.562b / dhalam udyamya satvaram HV_App.I,31.1860b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25069622 (0.049):
dharṣayām āsa vīryavān HV_App.I,42A.56b / dharṣiteṣu sureṣu ca HV_App.I,42.562b / dhalam udyamya satvaram HV_App.I,31.1860b
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18270587 (0.058):
pṛthaṅ niviṣṭavantau sudhā vṛṣṭim iva ca sarveṣūpaviṣṭeṣu dṛṣṭiṃ / sṛṣṭavantau | / [32] atha pratimāsyā seyam āsyā janma tārā gamana mayīti
BhP_08.09.017/1 tasyāṃ narendra karabhoruruśaddukūla / śroṇītaṭālasagatirmadavihvalākṣī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734445 (0.0):
dhūpāmoditaśālāyāṃjuṣṭāyāṃ mālyadīpakaiḥ // BhP_08.09.016 // / tasyāṃ narendra karabhoruruśaddukūla śroṇītaṭālasagatirmadavihvalākṣī /
BhP_08.09.017/3 sā kūjatī kanakanūpuraśiñjitena kumbhastanī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734452 (1.192):
tasyāṃ narendra karabhoruruśaddukūla śroṇītaṭālasagatirmadavihvalākṣī / / sā kūjatī kanakanūpuraśiñjitena kumbhastanī kalasapāṇirathāviveśa //
kalasapāṇirathāviveśa / BhP_08.09.018/1 tāṃ śrīsakhīṃ kanakakuṇḍalacārukarṇa nāsākapolavadanāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734465 (0.0):
sā kūjatī kanakanūpuraśiñjitena kumbhastanī kalasapāṇirathāviveśa //
paradevatākhyām / BhP_08.09.018/3 saṃvīkṣya sammumuhurutsmitavīkṣaṇena devāsurā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734473 (0.0):
tāṃ śrīsakhīṃ kanakakuṇḍalacārukarṇa nāsākapolavadanāṃ paradevatākhyām /
vigalitastanapaṭṭikāntām / BhP_08.09.019/1 asurāṇāṃ sudhādānaṃ sarpāṇāmiva durnayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734483 (0.0):
saṃvīkṣya sammumuhurutsmitavīkṣaṇena devāsurā vigalitastanapaṭṭikāntām //
BhP_08.09.019/3 matvā jātinṛśaṃsānāṃ na tāṃ vyabhajadacyutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734489 (0.0):
asurāṇāṃ sudhādānaṃ sarpāṇāmiva durnayam / / matvā jātinṛśaṃsānāṃ na tāṃ vyabhajadacyutaḥ // BhP_08.09.019 //
BhP_08.09.020/1 kalpayitvā pṛthak paṅktīrubhayeṣāṃ jagatpatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734495 (0.005):
matvā jātinṛśaṃsānāṃ na tāṃ vyabhajadacyutaḥ // BhP_08.09.019 // / kalpayitvā pṛthak paṅktīrubhayeṣāṃ jagatpatiḥ /
BhP_08.09.020/3 tāṃścopaveśayāmāsa sveṣu sveṣu ca paṅktiṣu / BhP_08.09.021/1 daityān gṛhītakalaso vañcayannupasañcaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734505 (0.004):
kalpayitvā pṛthak paṅktīrubhayeṣāṃ jagatpatiḥ / / tāṃścopaveśayāmāsa sveṣu sveṣu ca paṅktiṣu // BhP_08.09.020 //
BhP_08.09.021/3 dūrasthān pāyayāmāsajarāmṛtyuharāṃ sudhām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734512 (0.0):
daityān gṛhītakalaso vañcayannupasañcaraiḥ / / dūrasthān pāyayāmāsajarāmṛtyuharāṃ sudhām // BhP_08.09.021 //
BhP_08.09.022/1 te pālayantaḥ samayamasurāḥ svakṛtaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734519 (1.192):
dūrasthān pāyayāmāsajarāmṛtyuharāṃ sudhām // BhP_08.09.021 // / te pālayantaḥ samayamasurāḥ svakṛtaṃ nṛpa /
BhP_08.09.022/3 tūṣṇīmāsan kṛtasnehāḥ strīvivādajugupsayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734527 (0.0):
te pālayantaḥ samayamasurāḥ svakṛtaṃ nṛpa / / tūṣṇīmāsan kṛtasnehāḥ strīvivādajugupsayā // BhP_08.09.022 //
BhP_08.09.023/1 tasyāṃ kṛtātipraṇayāḥ praṇayāpāyakātarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734529 (0.005):
tūṣṇīmāsan kṛtasnehāḥ strīvivādajugupsayā // BhP_08.09.022 //
BhP_08.09.023/3 bahumānena cābaddhā nocuḥ kiñcana vipriyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734539 (0.0):
tasyāṃ kṛtātipraṇayāḥ praṇayāpāyakātarāḥ / / bahumānena cābaddhā nocuḥ kiñcana vipriyam // BhP_08.09.023 //
BhP_08.09.024/1 devaliṅgapraticchannaḥ svarbhānurdevasaṃsadi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734545 (1.192):
bahumānena cābaddhā nocuḥ kiñcana vipriyam // BhP_08.09.023 // / devaliṅgapraticchannaḥ svarbhānurdevasaṃsadi /
BhP_08.09.024/3 praviṣṭaḥ somamapibac candrārkābhyāṃ ca sūcitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734551 (0.0):
devaliṅgapraticchannaḥ svarbhānurdevasaṃsadi / / praviṣṭaḥ somamapibac candrārkābhyāṃ ca sūcitaḥ // BhP_08.09.024 //
BhP_08.09.025/1 cakreṇa kṣuradhāreṇa jahāra pibataḥ śiraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734558 (0.0):
praviṣṭaḥ somamapibac candrārkābhyāṃ ca sūcitaḥ // BhP_08.09.024 // / cakreṇa kṣuradhāreṇa jahāra pibataḥ śiraḥ /
BhP_08.09.025/3 haristasya kabandhastu sudhayāplāvito 'patat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734565 (0.0):
cakreṇa kṣuradhāreṇa jahāra pibataḥ śiraḥ / / haristasya kabandhastu sudhayāplāvito 'patat // BhP_08.09.025 //
BhP_08.09.026/1 śirastvamaratāṃ nītamajo grahamacīkḷpat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734573 (0.0):
haristasya kabandhastu sudhayāplāvito 'patat // BhP_08.09.025 // / śirastvamaratāṃ nītamajo grahamacīkḷpat /
BhP_08.09.026/3 yastu parvaṇi candrārkāvabhidhāvati vairadhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734580 (0.0):
śirastvamaratāṃ nītamajo grahamacīkḷpat / / yastu parvaṇi candrārkāvabhidhāvati vairadhīḥ // BhP_08.09.026 //
BhP_08.09.027/1 pītaprāye 'mṛte devairbhagavān lokabhāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734588 (0.0):
yastu parvaṇi candrārkāvabhidhāvati vairadhīḥ // BhP_08.09.026 // / pītaprāye 'mṛte devairbhagavān lokabhāvanaḥ /
BhP_08.09.027/3 paśyatāmasurendrāṇāṃ svaṃ rūpaṃ jagṛhe hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734595 (0.0):
pītaprāye 'mṛte devairbhagavān lokabhāvanaḥ / / paśyatāmasurendrāṇāṃ svaṃ rūpaṃ jagṛhe hariḥ // BhP_08.09.027 //
BhP_08.09.028/1 evaṃ surāsuragaṇāḥ samadeśakāla
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734602 (0.004):
paśyatāmasurendrāṇāṃ svaṃ rūpaṃ jagṛhe hariḥ // BhP_08.09.027 // / evaṃ surāsuragaṇāḥ samadeśakāla $ hetvarthakarmamatayo 'pi phale vikalpāḥ
BhP_08.09.028/2 hetvarthakarmamatayo 'pi phale vikalpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734608 (0.0):
evaṃ surāsuragaṇāḥ samadeśakāla $ hetvarthakarmamatayo 'pi phale vikalpāḥ
BhP_08.09.028/3 tatrāmṛtaṃ suragaṇāḥ phalamañjasāpur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734612 (0.025):
evaṃ surāsuragaṇāḥ samadeśakāla $ hetvarthakarmamatayo 'pi phale vikalpāḥ / tatrāmṛtaṃ suragaṇāḥ phalamañjasāpur % yatpādapaṅkajarajaḥśrayaṇān na
BhP_08.09.028/4 yatpādapaṅkajarajaḥśrayaṇān na daityāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734621 (0.0):
tatrāmṛtaṃ suragaṇāḥ phalamañjasāpur % yatpādapaṅkajarajaḥśrayaṇān na
BhP_08.09.029/1 yadyujyate 'suvasukarmamanovacobhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734628 (1.192):
tatrāmṛtaṃ suragaṇāḥ phalamañjasāpur % yatpādapaṅkajarajaḥśrayaṇān na / daityāḥ // BhP_08.09.028 //* / yadyujyate 'suvasukarmamanovacobhir $ dehātmajādiṣu nṛbhistadasat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910094 (0.059):
yad yujyate'su vasu karma mano vacobhir / dehātmajādiṣu nṛbhis tad asat pṛthaktvāt |
BhP_08.09.029/2 dehātmajādiṣu nṛbhistadasat pṛthaktvāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734635 (0.0):
yadyujyate 'suvasukarmamanovacobhir $ dehātmajādiṣu nṛbhistadasat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910102 (0.0):
yad yujyate'su vasu karma mano vacobhir / dehātmajādiṣu nṛbhis tad asat pṛthaktvāt |
BhP_08.09.029/3 taireva sadbhavati yat kriyate 'pṛthaktvāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734640 (0.0):
yadyujyate 'suvasukarmamanovacobhir $ dehātmajādiṣu nṛbhistadasat / pṛthaktvāt & / taireva sadbhavati yat kriyate 'pṛthaktvāt % sarvasya tadbhavati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910107 (0.0):
dehātmajādiṣu nṛbhis tad asat pṛthaktvāt | / tair eva sad bhavati yat kriyate'pṛthaktvāt
BhP_08.09.029/4 sarvasya tadbhavati mūlaniṣecanaṃ yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734646 (0.0):
taireva sadbhavati yat kriyate 'pṛthaktvāt % sarvasya tadbhavati
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910111 (0.012):
tair eva sad bhavati yat kriyate'pṛthaktvāt / sarvasya tad bhavati mūla niṣecanaṃ yat || [BhP 8.9.29] iti |
BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.10.001/1 iti dānavadaiteyā nāvindannamṛtaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734656 (0.0):
mūlaniṣecanaṃ yat // BhP_08.09.029 //* / BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2704955 (0.002):
nānograyātanān neyāt tan me vyākhyātumarhasi // BhP_06.01.006 // / BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān manauktapāṇibhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707888 (0.003):
svapnopalabdhārtha iva tatraivāntardadhe hariḥ // BhP_06.04.054 // / BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757619 (0.003):
hantuṃ nārhasi kalyāṇīm imāṃ tvaṃ dīna vatsalaḥ // BhP_10.01.045 // / BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787956 (0.003):
saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau // BhP_10.48.036 // / BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708474 (0.004):
etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam // BhP_06.05.044 // / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767555 (0.004):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje $ babhūvatus tau paśu pāla sammatau &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787052 (0.004):
magnam uddhara govinda gokulaṃ vṛjinārṇavāt // BhP_10.47.052 // / BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808165 (0.004):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838966 (0.004):
anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ // BhP_12.01.041 // / BhP_12.02.001/0 śrī śuka uvāca / tataś cānu dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644690 (0.004):
yathāsīt tadupākhyāste praśnān anyāṃśca kṛtsnaśaḥ // BhP_02.09.045 // / BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840958 (0.004):
dīrgha satre kuru śreṣṭha sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ // BhP_12.04.043 // / BhP_12.05.001/0 śrī śuka uvāca / atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689214 (0.004):
pracetasāṃ nāradasya saṃvādaṃ hari kīrtanam // BhP_04.31.025 // / BhP_04.31.026/0 śrī śuka uvāca / ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710302 (0.004):
prāsya prācīsarasvatyāṃ snātvā dhāma svamanvagāt // BhP_06.08.040 // / BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838416 (0.004):
labheta // BhP_11.31.028 //* / BhP_12.01.001/0 śrī śuka uvāca / yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6385374 (0.005):
BhP_10.43.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.43.001/1 atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛta śaucau parantapa
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26558321 (0.005):
BhP_05.23.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.23.001/1 atha tasmāt paratas trayodaśa-lakṣa-yojanāntarato yat tad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693880 (0.005):
mṛga śarīraṃ tīrthodaka klinnam ut sasarja // BhP_05.08.031 //_* / BhP_05.09.001/0 śrī śuka uvāca / atha kasyacid dvija varasyāṅgiraḥ pravarasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2694483 (0.005):
bhāgavata paramahaṃsānām // BhP_05.09.020 //_* / BhP_05.10.001/0 śrī śuka uvāca / atha sindhu sauvīra pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās taṭe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711228 (0.005):
// BhP_06.09.045 // / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ /
BhP_08.10.001/3 yuktāḥ karmaṇi yattāśca vāsudevaparāṅmukhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734661 (0.004):
iti dānavadaiteyā nāvindannamṛtaṃ nṛpa / / yuktāḥ karmaṇi yattāśca vāsudevaparāṅmukhāḥ // BhP_08.10.001 //
BhP_08.10.002/1 sādhayitvāmṛtaṃ rājan pāyayitvā svakān surān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734669 (0.0):
yuktāḥ karmaṇi yattāśca vāsudevaparāṅmukhāḥ // BhP_08.10.001 // / sādhayitvāmṛtaṃ rājan pāyayitvā svakān surān /
BhP_08.10.002/3 paśyatāṃ sarvabhūtānāṃ yayau garuḍavāhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734671 (0.028):
sādhayitvāmṛtaṃ rājan pāyayitvā svakān surān / / paśyatāṃ sarvabhūtānāṃ yayau garuḍavāhanaḥ // BhP_08.10.002 //
BhP_08.10.003/1 sapatnānāṃ parāmṛddhiṃ dṛṣṭvā te ditinandanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734681 (0.0):
paśyatāṃ sarvabhūtānāṃ yayau garuḍavāhanaḥ // BhP_08.10.002 // / sapatnānāṃ parāmṛddhiṃ dṛṣṭvā te ditinandanāḥ /
BhP_08.10.003/3 amṛṣyamāṇā utpeturdevān pratyudyatāyudhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734686 (0.004):
sapatnānāṃ parāmṛddhiṃ dṛṣṭvā te ditinandanāḥ / / amṛṣyamāṇā utpeturdevān pratyudyatāyudhāḥ // BhP_08.10.003 //
BhP_08.10.004/1 tataḥ suragaṇāḥ sarve sudhayā pītayaidhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734695 (1.788):
amṛṣyamāṇā utpeturdevān pratyudyatāyudhāḥ // BhP_08.10.003 // / tataḥ suragaṇāḥ sarve sudhayā pītayaidhitāḥ /
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22265833 (0.043):
7.077.006c yad uktaṃ viṣṇunā pūrvaṃ taṃ yajñaṃ samupānayan / 7.077.007a tataḥ sarve suragaṇāḥ sopādhyāyāḥ saharṣibhiḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26685102 (0.044):
1.066.008c rājabhiś ca mahāvīryair aśakyaṃ pūrituṃ tadā / 1.066.009a naitat suragaṇāḥ sarve nāsurā na ca rākṣasāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776454 (0.063):
tato devakinandanaḥ HV_93.30b / tato devagaṇāḥ sarve HV_112.73c
BhP_08.10.004/3 pratisaṃyuyudhuḥ śastrairnārāyaṇapadāśrayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734699 (0.006):
tataḥ suragaṇāḥ sarve sudhayā pītayaidhitāḥ / / pratisaṃyuyudhuḥ śastrairnārāyaṇapadāśrayāḥ // BhP_08.10.004 //
BhP_08.10.005/1 tatra daivāsuro nāma raṇaḥ paramadāruṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734705 (0.005):
pratisaṃyuyudhuḥ śastrairnārāyaṇapadāśrayāḥ // BhP_08.10.004 // / tatra daivāsuro nāma raṇaḥ paramadāruṇaḥ /
BhP_08.10.005/3 rodhasy udanvato rājaṃstumulo romaharṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734710 (0.024):
tatra daivāsuro nāma raṇaḥ paramadāruṇaḥ / / rodhasy udanvato rājaṃstumulo romaharṣaṇaḥ // BhP_08.10.005 //
BhP_08.10.006/1 tatrānyonyaṃ sapatnāste saṃrabdhamanaso raṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734716 (0.005):
rodhasy udanvato rājaṃstumulo romaharṣaṇaḥ // BhP_08.10.005 // / tatrānyonyaṃ sapatnāste saṃrabdhamanaso raṇe /
BhP_08.10.006/3 samāsādyāsibhirbāṇairnijaghnurvividhāyudhaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734722 (0.0):
tatrānyonyaṃ sapatnāste saṃrabdhamanaso raṇe / / samāsādyāsibhirbāṇairnijaghnurvividhāyudhaiḥ // BhP_08.10.006 //
BhP_08.10.007/1 śaṅkhatūryamṛdaṅgānāṃ bherīḍamariṇāṃ mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734729 (0.0):
samāsādyāsibhirbāṇairnijaghnurvividhāyudhaiḥ // BhP_08.10.006 // / śaṅkhatūryamṛdaṅgānāṃ bherīḍamariṇāṃ mahān /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6394014 (0.028):
BhP_10.53.041/3 guptā rāja bhaṭaiḥ śūraiḥ sannaddhair udyatāyudhaiḥ / BhP_10.53.041/5 mṛḍaṅga śaṅkha paṇavās tūrya bheryaś ca jaghnire
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733917 (0.041):
sādhipatīṃstrilokān // BhP_08.08.026 //* / śaṅkhatūryamṛdaṅgānāṃ vāditrāṇāṃ pṛthuḥ svanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2791435 (0.059):
guptā rāja bhaṭaiḥ śūraiḥ sannaddhair udyatāyudhaiḥ / / mṛḍaṅga śaṅkha paṇavās tūrya bheryaś ca jaghnire // BhP_10.53.041 //
BhP_08.10.007/3 hastyaśvarathapattīnāṃ nadatāṃ nisvano 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734737 (0.0):
śaṅkhatūryamṛdaṅgānāṃ bherīḍamariṇāṃ mahān / / hastyaśvarathapattīnāṃ nadatāṃ nisvano 'bhavat // BhP_08.10.007 //
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1484348 (0.047):
08,032.028a nānāvāditranādaś ca dvipāśvarathanisvanaḥ / 08,032.028c siṃhanādaś ca vīrāṇām abhavad dāruṇas tadā
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1486345 (0.050):
08,033.047a abhavat tumulaḥ śabdo yodhānāṃ tatra bhārata / 08,033.047c hastyaśvarathapattīnāṃ śastrāṇāṃ ca tatas tataḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1492325 (0.057):
08,040.102d*0528_01 kāmbojas tu tataḥ kruddho dṛṣṭvā pārthaṃ mahāratham / 08,040.103a hastyaśvarathapattīnāṃ vrātān nighnantam arjunam
BhP_08.10.008/1 rathino rathibhistatra pattibhiḥ saha pattayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734742 (0.0):
hastyaśvarathapattīnāṃ nadatāṃ nisvano 'bhavat // BhP_08.10.007 // / rathino rathibhistatra pattibhiḥ saha pattayaḥ /
BhP_08.10.008/3 hayā hayairibhāścebhaiḥ samasajjanta saṃyuge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734750 (5.960):
rathino rathibhistatra pattibhiḥ saha pattayaḥ / / hayā hayairibhāścebhaiḥ samasajjanta saṃyuge // BhP_08.10.008 //
BhP_08.10.009/1 uṣṭraiḥ kecidibhaiḥ kecidapare yuyudhuḥ kharaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734756 (0.0):
hayā hayairibhāścebhaiḥ samasajjanta saṃyuge // BhP_08.10.008 // / uṣṭraiḥ kecidibhaiḥ kecidapare yuyudhuḥ kharaiḥ /
BhP_08.10.009/3 kecidgauramukhairṛkṣairdvīpibhirharibhirbhaṭāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734765 (0.0):
uṣṭraiḥ kecidibhaiḥ kecidapare yuyudhuḥ kharaiḥ / / kecidgauramukhairṛkṣairdvīpibhirharibhirbhaṭāḥ // BhP_08.10.009 //
BhP_08.10.010/1 gṛdhraiḥ kaṅkairbakairanye śyenabhāsaistimiṅgilaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734771 (0.0):
kecidgauramukhairṛkṣairdvīpibhirharibhirbhaṭāḥ // BhP_08.10.009 // / gṛdhraiḥ kaṅkairbakairanye śyenabhāsaistimiṅgilaiḥ /
BhP_08.10.010/3 śarabhairmahiṣaiḥ khaḍgairgovṛṣairgavayāruṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734779 (0.0):
gṛdhraiḥ kaṅkairbakairanye śyenabhāsaistimiṅgilaiḥ / / śarabhairmahiṣaiḥ khaḍgairgovṛṣairgavayāruṇaiḥ // BhP_08.10.010 //
BhP_08.10.011/1 śivābhirākhubhiḥ kecit kṛkalāsaiḥ śaśairnaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734787 (0.0):
śarabhairmahiṣaiḥ khaḍgairgovṛṣairgavayāruṇaiḥ // BhP_08.10.010 // / śivābhirākhubhiḥ kecit kṛkalāsaiḥ śaśairnaraiḥ /
BhP_08.10.011/3 bastaireke kṛṣṇasārairhaṃsairanye ca sūkaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734791 (5.960):
śivābhirākhubhiḥ kecit kṛkalāsaiḥ śaśairnaraiḥ / / bastaireke kṛṣṇasārairhaṃsairanye ca sūkaraiḥ // BhP_08.10.011 //
BhP_08.10.012/1 anye jalasthalakhagaiḥ sattvairvikṛtavigrahaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734799 (0.0):
bastaireke kṛṣṇasārairhaṃsairanye ca sūkaraiḥ // BhP_08.10.011 // / anye jalasthalakhagaiḥ sattvairvikṛtavigrahaiḥ /
BhP_08.10.012/3 senayorubhayo rājan viviśuste 'grato 'grataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734806 (0.005):
senayorubhayo rājan viviśuste 'grato 'grataḥ // BhP_08.10.012 //
BhP_08.10.013/1 citradhvajapaṭai rājannātapatraiḥ sitāmalaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734813 (0.0):
senayorubhayo rājan viviśuste 'grato 'grataḥ // BhP_08.10.012 // / citradhvajapaṭai rājannātapatraiḥ sitāmalaiḥ /
BhP_08.10.013/3 mahādhanairvajradaṇḍairvyajanairbārhacāmaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734819 (0.0):
citradhvajapaṭai rājannātapatraiḥ sitāmalaiḥ / / mahādhanairvajradaṇḍairvyajanairbārhacāmaraiḥ // BhP_08.10.013 //
BhP_08.10.014/1 vātoddhūtottaroṣṇīṣairarcirbhirvarmabhūṣaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734828 (0.0):
mahādhanairvajradaṇḍairvyajanairbārhacāmaraiḥ // BhP_08.10.013 // / vātoddhūtottaroṣṇīṣairarcirbhirvarmabhūṣaṇaiḥ /
BhP_08.10.014/3 sphuradbhirviśadaiḥ śastraiḥ sutarāṃ sūryaraśmibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734833 (1.788):
vātoddhūtottaroṣṇīṣairarcirbhirvarmabhūṣaṇaiḥ / / sphuradbhirviśadaiḥ śastraiḥ sutarāṃ sūryaraśmibhiḥ // BhP_08.10.014 //
BhP_08.10.015/1 devadānavavīrāṇāṃ dhvajinyau pāṇḍunandana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734840 (5.960):
sphuradbhirviśadaiḥ śastraiḥ sutarāṃ sūryaraśmibhiḥ // BhP_08.10.014 // / devadānavavīrāṇāṃ dhvajinyau pāṇḍunandana /
BhP_08.10.015/3 rejaturvīramālābhiryādasāmiva sāgarau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734846 (0.0):
devadānavavīrāṇāṃ dhvajinyau pāṇḍunandana / / rejaturvīramālābhiryādasāmiva sāgarau // BhP_08.10.015 //
BhP_08.10.016/1 vairocano baliḥ saṅkhye so 'surāṇāṃ camūpatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734851 (0.0):
rejaturvīramālābhiryādasāmiva sāgarau // BhP_08.10.015 // / vairocano baliḥ saṅkhye so 'surāṇāṃ camūpatiḥ /
BhP_08.10.016/3 yānaṃ vaihāyasaṃ nāma kāmagaṃ mayanirmitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734858 (0.0):
vairocano baliḥ saṅkhye so 'surāṇāṃ camūpatiḥ / / yānaṃ vaihāyasaṃ nāma kāmagaṃ mayanirmitam // BhP_08.10.016 //
BhP_08.10.017/1 sarvasāṅgrāmikopetaṃ sarvāścaryamayaṃ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734866 (0.0):
yānaṃ vaihāyasaṃ nāma kāmagaṃ mayanirmitam // BhP_08.10.016 // / sarvasāṅgrāmikopetaṃ sarvāścaryamayaṃ prabho /
BhP_08.10.017/3 apratarkyamanirdeśyaṃ dṛśyamānamadarśanam / BhP_08.10.018/1 āsthitastadvimānāgryaṃ sarvānīkādhipairvṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734878 (0.0):
apratarkyamanirdeśyaṃ dṛśyamānamadarśanam // BhP_08.10.017 // / āsthitastadvimānāgryaṃ sarvānīkādhipairvṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734871 (0.004):
sarvasāṅgrāmikopetaṃ sarvāścaryamayaṃ prabho / / apratarkyamanirdeśyaṃ dṛśyamānamadarśanam // BhP_08.10.017 //
BhP_08.10.018/3 bālavyajanachatrāgryai reje candra ivodaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734886 (0.0):
āsthitastadvimānāgryaṃ sarvānīkādhipairvṛtaḥ / / bālavyajanachatrāgryai reje candra ivodaye // BhP_08.10.018 //
BhP_08.10.019/1 tasyāsan sarvato yānairyūthānāṃ patayo 'surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734892 (0.0):
bālavyajanachatrāgryai reje candra ivodaye // BhP_08.10.018 // / tasyāsan sarvato yānairyūthānāṃ patayo 'surāḥ /
BhP_08.10.019/3 namuciḥ śambaro bāṇo vipracittirayomukhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734900 (0.0):
tasyāsan sarvato yānairyūthānāṃ patayo 'surāḥ / / namuciḥ śambaro bāṇo vipracittirayomukhaḥ // BhP_08.10.019 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10331103 (0.059):
12,160.027a hiraṇyakaśipuś caiva hiraṇyākṣo virocanaḥ / 12,160.027c śambaro vipracittiś ca prahrādo namucir baliḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171706 (0.062):
BhP_06.10.019/2 hayagrīvaḥ śaṅkuśirā vipracittirayomukhaḥ
BhP_08.10.020/1 dvimūrdhā kālanābho 'tha prahetirhetirilvalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734906 (0.0):
namuciḥ śambaro bāṇo vipracittirayomukhaḥ // BhP_08.10.019 // / dvimūrdhā kālanābho 'tha prahetirhetirilvalaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171708 (0.058):
BhP_06.10.019/2 hayagrīvaḥ śaṅkuśirā vipracittirayomukhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711654 (0.061):
hayagrīvaḥ śaṅkuśirā vipracittirayomukhaḥ // BhP_06.10.019 //
BhP_08.10.020/3 śakunirbhūtasantāpo vajradaṃṣṭro virocanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734912 (0.0):
dvimūrdhā kālanābho 'tha prahetirhetirilvalaḥ / / śakunirbhūtasantāpo vajradaṃṣṭro virocanaḥ // BhP_08.10.020 //
BhP_08.10.021/1 hayagrīvaḥ śaṅkuśirāḥ kapilo meghadundubhiḥ / BhP_08.10.021/3 tārakaścakradṛk śumbho niśumbho jambha utkalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734925 (0.0):
hayagrīvaḥ śaṅkuśirāḥ kapilo meghadundubhiḥ / / tārakaścakradṛk śumbho niśumbho jambha utkalaḥ // BhP_08.10.021 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734914 (0.003):
śakunirbhūtasantāpo vajradaṃṣṭro virocanaḥ // BhP_08.10.020 // / hayagrīvaḥ śaṅkuśirāḥ kapilo meghadundubhiḥ /
BhP_08.10.022/1 ariṣṭo 'riṣṭanemiśca mayaśca tripurādhipaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734930 (0.003):
tārakaścakradṛk śumbho niśumbho jambha utkalaḥ // BhP_08.10.021 // / ariṣṭo 'riṣṭanemiśca mayaśca tripurādhipaḥ /
BhP_08.10.022/3 anye paulomakāleyā nivātakavacādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734937 (0.0):
ariṣṭo 'riṣṭanemiśca mayaśca tripurādhipaḥ / / anye paulomakāleyā nivātakavacādayaḥ // BhP_08.10.022 //
BhP_08.10.023/1 alabdhabhāgāḥ somasya kevalaṃ kleśabhāginaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734943 (1.192):
anye paulomakāleyā nivātakavacādayaḥ // BhP_08.10.022 // / alabdhabhāgāḥ somasya kevalaṃ kleśabhāginaḥ /
BhP_08.10.023/3 sarva ete raṇamukhe bahuśo nirjitāmarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734949 (0.0):
alabdhabhāgāḥ somasya kevalaṃ kleśabhāginaḥ / / sarva ete raṇamukhe bahuśo nirjitāmarāḥ // BhP_08.10.023 //
BhP_08.10.024/1 siṃhanādān vimuñcantaḥ śaṅkhān dadhmurmahāravān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734956 (0.0):
sarva ete raṇamukhe bahuśo nirjitāmarāḥ // BhP_08.10.023 // / siṃhanādān vimuñcantaḥ śaṅkhān dadhmurmahāravān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20173022 (0.042):
07,018.020a bherīmṛdaṅgaśaṅkhāṃś ca dadhmur vīrāḥ sahasraśaḥ / 07,018.020c siṃhanādaravāṃś cogrāṃś cakrire tatra māriṣa
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114834 (0.048):
06,047.028c sarve dadhmur mahāśaṅkhān siṃhanādāṃś ca nedire
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20284672 (0.058):
07,170.008d*1393_04 sarve caiva maheṣvāsā dadhmuḥ śaṅkhān mahāsvanān / 07,170.008d*1393_05 tato nanāda vasudhā khuranemisamāhatā
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1526061 (0.064):
08,067.027d*1161_01 tataḥ śaṅkhān pāṇḍavā dadhmur uccair / 08,067.027d*1161_02 dṛṣṭvā karṇaṃ pātitaṃ phālgunena
BhP_08.10.024/3 dṛṣṭvā sapatnān utsiktān balabhit kupito bhṛśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734964 (0.0):
siṃhanādān vimuñcantaḥ śaṅkhān dadhmurmahāravān / / dṛṣṭvā sapatnān utsiktān balabhit kupito bhṛśam // BhP_08.10.024 //
BhP_08.10.025/1 airāvataṃ dikkariṇamārūḍhaḥ śuśubhe svarāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734968 (0.004):
dṛṣṭvā sapatnān utsiktān balabhit kupito bhṛśam // BhP_08.10.024 //
BhP_08.10.025/3 yathā sravatprasravaṇamudayādrimaharpatiḥ / BhP_08.10.026/1 tasyāsan sarvato devā nānāvāhadhvajāyudhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734980 (0.0):
airāvataṃ dikkariṇamārūḍhaḥ śuśubhe svarāṭ / / yathā sravatprasravaṇamudayādrimaharpatiḥ // BhP_08.10.025 //
BhP_08.10.026/3 lokapālāḥ sahagaṇairvāyvagnivaruṇādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734987 (0.0):
tasyāsan sarvato devā nānāvāhadhvajāyudhāḥ / / lokapālāḥ sahagaṇairvāyvagnivaruṇādayaḥ // BhP_08.10.026 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375608 (0.061):
BhP_08.11.042/1 anye 'py evaṃ pratidvandvān vāyvagnivaruṇādayaḥ / BhP_08.11.042/3 sūdayāmāsurasurān mṛgān kesariṇo yathā
BhP_08.10.027/1 te 'nyonyamabhisaṃsṛtya kṣipanto marmabhirmithaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734993 (0.004):
lokapālāḥ sahagaṇairvāyvagnivaruṇādayaḥ // BhP_08.10.026 // / te 'nyonyamabhisaṃsṛtya kṣipanto marmabhirmithaḥ /
BhP_08.10.027/3 āhvayanto viśanto 'gre yuyudhurdvandvayodhinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734999 (0.0):
te 'nyonyamabhisaṃsṛtya kṣipanto marmabhirmithaḥ / / āhvayanto viśanto 'gre yuyudhurdvandvayodhinaḥ // BhP_08.10.027 //
BhP_08.10.028/1 yuyodha balirindreṇa tārakeṇa guho 'syata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735006 (0.0):
āhvayanto viśanto 'gre yuyudhurdvandvayodhinaḥ // BhP_08.10.027 // / yuyodha balirindreṇa tārakeṇa guho 'syata /
BhP_08.10.028/3 varuṇo hetināyudhyan mitro rājan prahetinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735013 (0.0):
yuyodha balirindreṇa tārakeṇa guho 'syata / / varuṇo hetināyudhyan mitro rājan prahetinā // BhP_08.10.028 //
BhP_08.10.029/1 yamastu kālanābhena viśvakarmā mayena vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735019 (5.960):
varuṇo hetināyudhyan mitro rājan prahetinā // BhP_08.10.028 // / yamastu kālanābhena viśvakarmā mayena vai /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13008325 (0.056):
BhP_09.18.030/1 nāhuṣāya sutāṃ dattvā saha śarmiṣṭhayośanā / BhP_09.18.030/2 tamāha rājan charmiṣṭhāmādhāstalpe na karhicit
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975290 (0.061):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.55b / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.58d / ityuktastu tato bhūyaḥ Ang_1.896a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467901 (0.064):
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b
BhP_08.10.029/3 śambaro yuyudhe tvaṣṭrā savitrā tu virocanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735025 (0.0):
yamastu kālanābhena viśvakarmā mayena vai / / śambaro yuyudhe tvaṣṭrā savitrā tu virocanaḥ // BhP_08.10.029 //
BhP_08.10.030/1 aparājitena namuciraśvinau vṛṣaparvaṇā / BhP_08.10.030/3 sūryo balisutairdevo bāṇajyeṣṭhaiḥ śatena ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735038 (0.0):
aparājitena namuciraśvinau vṛṣaparvaṇā / / sūryo balisutairdevo bāṇajyeṣṭhaiḥ śatena ca // BhP_08.10.030 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735030 (0.003):
śambaro yuyudhe tvaṣṭrā savitrā tu virocanaḥ // BhP_08.10.029 // / aparājitena namuciraśvinau vṛṣaparvaṇā /
BhP_08.10.031/1 rāhuṇā ca tathā somaḥ pulomnā yuyudhe 'nilaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735043 (0.004):
sūryo balisutairdevo bāṇajyeṣṭhaiḥ śatena ca // BhP_08.10.030 // / rāhuṇā ca tathā somaḥ pulomnā yuyudhe 'nilaḥ /
BhP_08.10.031/3 niśumbhaśumbhayordevī bhadrakālī tarasvinī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735049 (0.004):
rāhuṇā ca tathā somaḥ pulomnā yuyudhe 'nilaḥ / / niśumbhaśumbhayordevī bhadrakālī tarasvinī // BhP_08.10.031 //
BhP_08.10.032/1 vṛṣākapistu jambhena mahiṣeṇa vibhāvasuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735055 (0.005):
niśumbhaśumbhayordevī bhadrakālī tarasvinī // BhP_08.10.031 // / vṛṣākapistu jambhena mahiṣeṇa vibhāvasuḥ /
BhP_08.10.032/3 ilvalaḥ saha vātāpirbrahmaputrairarindama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735060 (0.009):
niśumbhaśumbhayordevī bhadrakālī tarasvinī // BhP_08.10.031 // / vṛṣākapistu jambhena mahiṣeṇa vibhāvasuḥ /
BhP_08.10.033/1 kāmadevena durmarṣa utkalo mātṛbhiḥ saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735066 (0.004):
ilvalaḥ saha vātāpirbrahmaputrairarindama // BhP_08.10.032 // / kāmadevena durmarṣa utkalo mātṛbhiḥ saha /
BhP_08.10.033/3 bṛhaspatiścośanasā narakeṇa śanaiścaraḥ / BhP_08.10.034/1 maruto nivātakavacaiḥ kāleyairvasavo 'marāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735078 (0.0):
kāmadevena durmarṣa utkalo mātṛbhiḥ saha / / bṛhaspatiścośanasā narakeṇa śanaiścaraḥ // BhP_08.10.033 //
BhP_08.10.034/3 viśvedevāstu paulomai rudrāḥ krodhavaśaiḥ saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735084 (0.0):
maruto nivātakavacaiḥ kāleyairvasavo 'marāḥ / / viśvedevāstu paulomai rudrāḥ krodhavaśaiḥ saha // BhP_08.10.034 //
BhP_08.10.035/1 ta evamājāvasurāḥ surendrā dvandvena saṃhatya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735091 (0.0):
viśvedevāstu paulomai rudrāḥ krodhavaśaiḥ saha // BhP_08.10.034 // / ta evamājāvasurāḥ surendrā dvandvena saṃhatya ca yudhyamānāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19930632 (0.063):
03,276.003c asmin mārge viṣīdeyuḥ sendrā api surāsurāḥ / 03,276.004a saṃhatya nihato vṛtro marudbhir vajrapāṇinā
yudhyamānāḥ / BhP_08.10.035/3 anyonyamāsādya nijaghnurojasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735097 (0.0):
ta evamājāvasurāḥ surendrā dvandvena saṃhatya ca yudhyamānāḥ / / anyonyamāsādya nijaghnurojasā jigīṣavastīkṣṇaśarāsitomaraiḥ //
jigīṣavastīkṣṇaśarāsitomaraiḥ / BhP_08.10.036/1 bhuśuṇḍibhiścakragadarṣṭipaṭṭiśaiḥ śaktyulmukaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735110 (0.0):
anyonyamāsādya nijaghnurojasā jigīṣavastīkṣṇaśarāsitomaraiḥ //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23723240 (0.041):
tataḥ śaraiḥ śaktibhiraṅkurvaraiḥ paraśvadhaiḥ śūlabhuśuṇḍipaṭṭiśaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6403560 (0.047):
BhP_10.66.016/1 śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2800293 (0.047):
śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10299224 (0.055):
12,099.020a jvalitair niśitaiḥ pītaiḥ prāsaśaktiparaśvadhaiḥ / 12,099.020c śaikyāyasamayais tīkṣṇair abhighāto bhaved vasu
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20143408 (0.057):
06,092.056a samare patitaiś caiva śaktyṛṣṭiśaratomaraiḥ / 06,092.056c nistriṃśaiḥ paṭṭiśaiḥ prāsair ayaskuntaiḥ paraśvadhaiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16440228 (0.057):
śaktitomarapaṭṭiśaiḥ HV_App.I,42B.1721b / śaktitomarasaṃkīṛnaṃ HV_App.I,31.1467a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4419121 (0.059):
keśavaṃ pothayām āsa prāsaśaktyṛṣṭitomaraiḥ | *HV_91.44*1049B:3 | / [k: T G1.3 5 M4 cont., M1 3 after *1049B: :k]
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4599261 (0.061):
śūlaśaktigadācakrakhaḍhgapaṭṭiśatomaraiḥ // BndP_2,40.53 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25088454 (0.063):
parighaiḥ prāsatomaraiḥ HV_App.I,31.1853b / paricartuṃ tadābhavat HV_App.I,31.1113b
prāsaparaśvadhairapi / BhP_08.10.036/3 nistriṃśabhallaiḥ parighaiḥ samudgaraiḥ sabhindipālaiśca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735116 (0.010):
bhuśuṇḍibhiścakragadarṣṭipaṭṭiśaiḥ śaktyulmukaiḥ prāsaparaśvadhairapi /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 696047 (0.031):
śilābhir vipulābhiś ca $ śataśākhaiś ca pādapaiḥ / HV_App.I,42B.2058 / / parighaiḥ paṭṭisair bhallair $ bhiṇḍipālaiḥ paraśvadhaiḥ //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22181597 (0.031):
śilābhir vipulābhiś ca śataśākhaiś ca pādapaiḥ / HV_App.I,42B.2058 / / parighaiḥ paṭṭisair bhallair bhiṇḍipālaiḥ paraśvadhaiḥ //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680137 (0.032):
śataṃ śatasahasrāṇāṃ $ rathānāṃ hemamālinām // HV_App.I,42B.241 // / parighair bhiṇḍipālaiś ca $ bhallaiḥ prāsaiḥ paraśvadhaiḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22165684 (0.032):
śataṃ śatasahasrāṇāṃ rathānāṃ hemamālinām // HV_App.I,42B.241 // / parighair bhiṇḍipālaiś ca bhallaiḥ prāsaiḥ paraśvadhaiḥ / HV_App.I,42B.242
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27041373 (0.034):
6.041.024c gadābhiḥ paṭṭasair daṇḍair āyasair musalair bhṛśam / 6.041.025a parighair bhiṇḍipālaiś ca bhallaiḥ prāsaiḥ paraśvadhaiḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22525922 (0.037):
BhP_04.10.011/1 tataḥ parigha-nistriṃśaiḥ prāsaśūla-paraśvadhaiḥ / BhP_04.10.011/2 śakty-ṛṣṭibhir bhuśuṇḍībhiś citra-vājaiḥ śarair api
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16320990 (0.042):
parighaiḥ kāmarūpibhiḥ HV_37.49b / parighaiḥ paṭṭisair bhallair HV_App.I,42B.2059a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20110323 (0.043):
06,044.014a gadābhir musalaiś caiva bhiṇḍipālaiḥ satomaraiḥ / 06,044.014c āyasaiḥ parighaiś caiva nistriṃśair vimalaiḥ śitaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891688 (0.043):
03,195.022c abhidrutaḥ śarais tīkṣṇair gadābhir musalair api / 03,195.022e paṭṭiśaiḥ parighaiḥ prāsaiḥ khaḍgaiś ca vimalaiḥ śitaiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6403565 (0.051):
BhP_10.66.016/1 śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171745 (0.052):
BhP_06.10.022/2 gadābhiḥ parighairbāṇaiḥ prāsamudgaratomaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711688 (0.053):
gadābhiḥ parighairbāṇaiḥ prāsamudgaratomaraiḥ // BhP_06.10.022 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2800293 (0.056):
śulair gadābhiḥ parighaiḥ śakty ṛṣṭi prāsa tomaraiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20143407 (0.056):
06,092.056c nistriṃśaiḥ paṭṭiśaiḥ prāsair ayaskuntaiḥ paraśvadhaiḥ / 06,092.057a parighair bhiṇḍipālaiś ca śataghnībhis tathaiva ca
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 693095 (0.057):
bhagnaiḥ khaḍgair gadābhiś ca $ śaktitomarapaṭṭiśaiḥ / HV_App.I,42B.1721 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22178644 (0.057):
bhagnaiḥ khaḍgair gadābhiś ca śaktitomarapaṭṭiśaiḥ / HV_App.I,42B.1721 /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1463240 (0.057):
08,014.037a manuṣyagajavājīnāṃ śaraśaktyṛṣṭitomaraiḥ / 08,014.037c nistriṃśaiḥ paṭṭiśaiḥ prāsair nakharair laguḍair api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2674610 (0.057):
śarair avidhyan yugapad dvi guṇaṃ pracikīrṣavaḥ // BhP_04.10.010 // / tataḥ parigha nistriṃśaiḥ prāsaśūla paraśvadhaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20210294 (0.061):
07,072.017c ṛṣṭibhiḥ śaktibhiḥ prāsaiḥ śūlatomarapaṭṭiśaiḥ / 07,072.018a gadābhiḥ parighaiś cānye vyāyudhāś ca bhujair api
śirāṃsi cicchiduḥ / BhP_08.10.037/1 gajāsturaṅgāḥ sarathāḥ padātayaḥ sārohavāhā vividhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735127 (0.0):
nistriṃśabhallaiḥ parighaiḥ samudgaraiḥ sabhindipālaiśca śirāṃsi cicchiduḥ / // BhP_08.10.036 // / gajāsturaṅgāḥ sarathāḥ padātayaḥ sārohavāhā vividhā vikhaṇḍitāḥ /
vikhaṇḍitāḥ / BhP_08.10.037/3 nikṛttabāhūruśirodharāṅghrayaś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735135 (0.0):
gajāsturaṅgāḥ sarathāḥ padātayaḥ sārohavāhā vividhā vikhaṇḍitāḥ / / nikṛttabāhūruśirodharāṅghrayaś chinnadhvajeṣvāsatanutrabhūṣaṇāḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398343 (0.054):
BhP_10.59.016/2 vicitra vājair niśitaiḥ śilīmukhaiḥ / BhP_10.59.016/3 nikṛtta bāhūru śirodhra vigrahaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398279 (0.062):
BhP_10.59.014/2 nikṛtta śīrṣoru bhujāṅghri varmaṇaḥ
chinnadhvajeṣvāsatanutrabhūṣaṇāḥ / BhP_08.10.038/1 teṣāṃ padāghātarathāṅgacūrṇitād āyodhanādulbaṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735140 (0.0):
nikṛttabāhūruśirodharāṅghrayaś chinnadhvajeṣvāsatanutrabhūṣaṇāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735147 (0.0):
nikṛttabāhūruśirodharāṅghrayaś chinnadhvajeṣvāsatanutrabhūṣaṇāḥ // / BhP_08.10.037 // / teṣāṃ padāghātarathāṅgacūrṇitād āyodhanādulbaṇa utthitastadā /
utthitastadā / BhP_08.10.038/3 reṇurdiśaḥ khaṃ dyumaṇiṃ ca chādayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735155 (0.0):
teṣāṃ padāghātarathāṅgacūrṇitād āyodhanādulbaṇa utthitastadā /
nyavartatāsṛksrutibhiḥ pariplutāt / BhP_08.10.039/1 śirobhiruddhūtakirīṭakuṇḍalaiḥ saṃrambhadṛgbhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735159 (0.0):
reṇurdiśaḥ khaṃ dyumaṇiṃ ca chādayan nyavartatāsṛksrutibhiḥ pariplutāt //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735166 (0.0):
reṇurdiśaḥ khaṃ dyumaṇiṃ ca chādayan nyavartatāsṛksrutibhiḥ pariplutāt // / BhP_08.10.038 // / śirobhiruddhūtakirīṭakuṇḍalaiḥ saṃrambhadṛgbhiḥ paridaṣṭadacchadaiḥ /
paridaṣṭadacchadaiḥ / BhP_08.10.039/3 mahābhujaiḥ sābharaṇaiḥ sahāyudhaiḥ sā prāstṛtā bhūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735176 (0.0):
śirobhiruddhūtakirīṭakuṇḍalaiḥ saṃrambhadṛgbhiḥ paridaṣṭadacchadaiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524607 (0.048):
BhP_04.09.003/2 dṛgbhyāṃ prapaśyan prapibann ivārbhakaś cumbann ivāsyena / bhujair ivāśliṣan / BhP_04.09.004/1 sa taṃ vivakṣantam atad-vidaṃ harir jñātvāsya sarvasya ca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006745 (0.053):
BhP_09.15.020/2 vaijayantīṃ srajaṃ bibhradrurodha saritaṃ bhujaiḥ / BhP_09.15.021/1 viplāvitaṃ svaśibiraṃ pratisrotaḥsarijjalaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673397 (0.055):
dṛgbhyāṃ prapaśyan prapibann ivārbhakaś cumbann ivāsyena bhujair ivāśliṣan / // BhP_04.09.003 // / sa taṃ vivakṣantam atad vidaṃ harir jñātvāsya sarvasya ca hṛdy avasthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751751 (0.060):
vaijayantīṃ srajaṃ bibhradrurodha saritaṃ bhujaiḥ // BhP_09.15.020 // / viplāvitaṃ svaśibiraṃ pratisrotaḥsarijjalaiḥ /
karabhorubhirbabhau / BhP_08.10.040/1 kabandhāstatra cotpetuḥ patitasvaśiro 'kṣibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735185 (0.0):
mahābhujaiḥ sābharaṇaiḥ sahāyudhaiḥ sā prāstṛtā bhūḥ karabhorubhirbabhau
BhP_08.10.040/3 udyatāyudhadordaṇḍairādhāvanto bhaṭān mṛdhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735192 (1.192):
kabandhāstatra cotpetuḥ patitasvaśiro 'kṣibhiḥ / / udyatāyudhadordaṇḍairādhāvanto bhaṭān mṛdhe // BhP_08.10.040 //
BhP_08.10.041/1 balirmahendraṃ daśabhistribhirairāvataṃ śaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735199 (0.0):
udyatāyudhadordaṇḍairādhāvanto bhaṭān mṛdhe // BhP_08.10.040 // / balirmahendraṃ daśabhistribhirairāvataṃ śaraiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20178523 (0.058):
07,025.051a tam ārjunir dvādaśabhir yuyutsur daśabhiḥ śaraiḥ / 07,025.051c tribhis tribhir draupadeyā dhṛṣṭaketuś ca vivyadhuḥ
BhP_08.10.041/3 caturbhiścaturo vāhān ekenārohamārcchayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735206 (0.0):
balirmahendraṃ daśabhistribhirairāvataṃ śaraiḥ / / caturbhiścaturo vāhān ekenārohamārcchayat // BhP_08.10.041 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410907 (0.044):
BhP_10.77.003/1 caturbhiś caturo vāhān sūtam ekena cāhanat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2807094 (0.047):
pratihatya pratyavidhyān nārācair aṣṭabhiḥ smayan // BhP_10.77.002 // / caturbhiś caturo vāhān sūtam ekena cāhanat /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20220874 (0.050):
07,088.022a yuyudhānaḥ punar droṇaṃ vivyādha daśabhiḥ śaraiḥ / 07,088.022c ekena sārathiṃ cāsya caturbhiś caturo hayān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6404549 (0.054):
BhP_10.68.010/1 caturbhiś caturo vāhān ekaikena ca sārathīn
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20116041 (0.057):
06,049.026a sārathiṃ cāsya bhallena rathanīḍād apātayat / 06,049.026c athāsya caturo vāhāṃś caturbhir niśitaiḥ śaraiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20215762 (0.057):
07,082.022c jaghāna caturo vāhāṃś caturbhir niśitaiḥ śaraiḥ / 07,082.023a athāpareṇa bhallena pītena niśitena ca
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1486024 (0.057):
08,033.034f@010_0009 athāsya caturo vāhāṃś caturbhir niśitaiḥ śaraiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20223846 (0.057):
07,092.021c hatvā tu caturo vāhāṃś caturbhir niśitaiḥ śaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2801208 (0.057):
karṇādīn ṣaḍ rathān vīras tāvadbhir yugapat pṛthak // BhP_10.68.009 // / caturbhiś caturo vāhān ekaikena ca sārathīn /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1497186 (0.063):
08,044.055d@018_0080 tathaiva rājā rādheyaṃ pratyavidhyat stanāntare / 08,044.055d@018_0081 śarais tribhiś ca yantāraṃ caturbhiś caturo hayān
BhP_08.10.042/1 sa tān āpatataḥ śakrastāvadbhiḥ śīghravikramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735212 (0.0):
caturbhiścaturo vāhān ekenārohamārcchayat // BhP_08.10.041 // / sa tān āpatataḥ śakrastāvadbhiḥ śīghravikramaḥ /
BhP_08.10.042/3 ciccheda niśitairbhallairasamprāptān hasanniva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735218 (0.003):
sa tān āpatataḥ śakrastāvadbhiḥ śīghravikramaḥ / / ciccheda niśitairbhallairasamprāptān hasanniva // BhP_08.10.042 //
BhP_08.10.043/1 tasya karmottamaṃ vīkṣya durmarṣaḥ śaktimādade
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735224 (0.0):
ciccheda niśitairbhallairasamprāptān hasanniva // BhP_08.10.042 // / tasya karmottamaṃ vīkṣya durmarṣaḥ śaktimādade /
BhP_08.10.043/3 tāṃ jvalantīṃ maholkābhāṃ hastasthāmacchinaddhariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735228 (0.036):
tasya karmottamaṃ vīkṣya durmarṣaḥ śaktimādade / / tāṃ jvalantīṃ maholkābhāṃ hastasthāmacchinaddhariḥ // BhP_08.10.043 //
BhP_08.10.044/1 tataḥ śūlaṃ tataḥ prāsaṃ tatastomaramṛṣṭayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735239 (5.960):
tāṃ jvalantīṃ maholkābhāṃ hastasthāmacchinaddhariḥ // BhP_08.10.043 // / tataḥ śūlaṃ tataḥ prāsaṃ tatastomaramṛṣṭayaḥ /
BhP_08.10.044/3 yadyac chastraṃ samādadyāt sarvaṃ tadacchinadvibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735247 (0.0):
tataḥ śūlaṃ tataḥ prāsaṃ tatastomaramṛṣṭayaḥ / / yadyac chastraṃ samādadyāt sarvaṃ tadacchinadvibhuḥ // BhP_08.10.044 //
BhP_08.10.045/1 sasarjāthāsurīṃ māyāmantardhānagato 'suraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735254 (0.0):
yadyac chastraṃ samādadyāt sarvaṃ tadacchinadvibhuḥ // BhP_08.10.044 // / sasarjāthāsurīṃ māyāmantardhānagato 'suraḥ /
BhP_08.10.045/3 tataḥ prādurabhūc chailaḥ surānīkopari prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735260 (0.0):
sasarjāthāsurīṃ māyāmantardhānagato 'suraḥ / / tataḥ prādurabhūc chailaḥ surānīkopari prabho // BhP_08.10.045 //
BhP_08.10.046/1 tato nipetustaravo dahyamānā davāgninā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735267 (1.788):
tataḥ prādurabhūc chailaḥ surānīkopari prabho // BhP_08.10.045 // / tato nipetustaravo dahyamānā davāgninā /
BhP_08.10.046/3 śilāḥ saṭaṅkaśikharāścūrṇayantyo dviṣadbalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735274 (0.0):
tato nipetustaravo dahyamānā davāgninā / / śilāḥ saṭaṅkaśikharāścūrṇayantyo dviṣadbalam // BhP_08.10.046 //
BhP_08.10.047/1 mahoragāḥ samutpeturdandaśūkāḥ savṛścikāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735281 (0.0):
śilāḥ saṭaṅkaśikharāścūrṇayantyo dviṣadbalam // BhP_08.10.046 // / mahoragāḥ samutpeturdandaśūkāḥ savṛścikāḥ /
BhP_08.10.047/3 siṃhavyāghravarāhāśca mardayanto mahāgajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735288 (0.0):
mahoragāḥ samutpeturdandaśūkāḥ savṛścikāḥ / / siṃhavyāghravarāhāśca mardayanto mahāgajāḥ // BhP_08.10.047 //
BhP_08.10.048/1 yātudhānyaśca śataśaḥ śūlahastā vivāsasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735293 (0.004):
siṃhavyāghravarāhāśca mardayanto mahāgajāḥ // BhP_08.10.047 // / yātudhānyaśca śataśaḥ śūlahastā vivāsasaḥ /
BhP_08.10.048/3 chindhi bhindhīti vādinyastathā rakṣogaṇāḥ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735300 (1.192):
yātudhānyaśca śataśaḥ śūlahastā vivāsasaḥ / / chindhi bhindhīti vādinyastathā rakṣogaṇāḥ prabho // BhP_08.10.048 //
BhP_08.10.049/1 tato mahāghanā vyomni gambhīraparuṣasvanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735307 (0.0):
chindhi bhindhīti vādinyastathā rakṣogaṇāḥ prabho // BhP_08.10.048 // / tato mahāghanā vyomni gambhīraparuṣasvanāḥ /
BhP_08.10.049/3 aṅgārān mumucurvātairāhatāḥ stanayitnavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735313 (0.004):
tato mahāghanā vyomni gambhīraparuṣasvanāḥ / / aṅgārān mumucurvātairāhatāḥ stanayitnavaḥ // BhP_08.10.049 //
BhP_08.10.050/1 sṛṣṭo daityena sumahān vahniḥ śvasanasārathiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735320 (0.0):
aṅgārān mumucurvātairāhatāḥ stanayitnavaḥ // BhP_08.10.049 // / sṛṣṭo daityena sumahān vahniḥ śvasanasārathiḥ /
BhP_08.10.050/3 sāṃvartaka ivātyugro vibudhadhvajinīmadhāk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735323 (0.029):
sṛṣṭo daityena sumahān vahniḥ śvasanasārathiḥ / / sāṃvartaka ivātyugro vibudhadhvajinīmadhāk // BhP_08.10.050 //
BhP_08.10.051/1 tataḥ samudra udvelaḥ sarvataḥ pratyadṛśyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735331 (0.005):
sāṃvartaka ivātyugro vibudhadhvajinīmadhāk // BhP_08.10.050 // / tataḥ samudra udvelaḥ sarvataḥ pratyadṛśyata /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27383203 (0.052):
BhP_08.24.040/3 niṣasāda hareḥ pādau cintayan matsyarūpiṇaḥ / BhP_08.24.041/1 tataḥ samudra udvelaḥ sarvataḥ plāvayan mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743116 (0.055):
niṣasāda hareḥ pādau cintayan matsyarūpiṇaḥ // BhP_08.24.040 // / tataḥ samudra udvelaḥ sarvataḥ plāvayan mahīm /
BhP_08.10.051/3 pracaṇḍavātairuddhūta taraṅgāvartabhīṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735338 (5.960):
tataḥ samudra udvelaḥ sarvataḥ pratyadṛśyata / / pracaṇḍavātairuddhūta taraṅgāvartabhīṣaṇaḥ // BhP_08.10.051 //
BhP_08.10.052/1 evaṃ daityairmahāmāyairalakṣyagatibhī raṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735344 (1.192):
pracaṇḍavātairuddhūta taraṅgāvartabhīṣaṇaḥ // BhP_08.10.051 // / evaṃ daityairmahāmāyairalakṣyagatibhī raṇe /
BhP_08.10.052/3 sṛjyamānāsu māyāsu viṣeduḥ surasainikāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735350 (0.004):
evaṃ daityairmahāmāyairalakṣyagatibhī raṇe / / sṛjyamānāsu māyāsu viṣeduḥ surasainikāḥ // BhP_08.10.052 //
BhP_08.10.053/1 na tatpratividhiṃ yatra vidurindrādayo nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735357 (0.0):
sṛjyamānāsu māyāsu viṣeduḥ surasainikāḥ // BhP_08.10.052 //
BhP_08.10.053/3 dhyātaḥ prādurabhūt tatra bhagavān viśvabhāvanaḥ / BhP_08.10.054/1 tataḥ suparṇāṃsakṛtāṅghripallavaḥ piśaṅgavāsā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735371 (0.0):
na tatpratividhiṃ yatra vidurindrādayo nṛpa / / dhyātaḥ prādurabhūt tatra bhagavān viśvabhāvanaḥ // BhP_08.10.053 //
navakañjalocanaḥ / BhP_08.10.054/3 adṛśyatāṣṭāyudhabāhurullasac
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735378 (0.0):
tataḥ suparṇāṃsakṛtāṅghripallavaḥ piśaṅgavāsā navakañjalocanaḥ /
chrīkaustubhānarghyakirīṭakuṇḍalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735384 (0.049):
adṛśyatāṣṭāyudhabāhurullasac chrīkaustubhānarghyakirīṭakuṇḍalaḥ // / BhP_08.10.054 // / tasmin praviṣṭe 'surakūṭakarmajā māyā vineśurmahinā mahīyasaḥ /
BhP_08.10.055/1 tasmin praviṣṭe 'surakūṭakarmajā māyā vineśurmahinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735393 (0.0):
adṛśyatāṣṭāyudhabāhurullasac chrīkaustubhānarghyakirīṭakuṇḍalaḥ // / BhP_08.10.054 // / tasmin praviṣṭe 'surakūṭakarmajā māyā vineśurmahinā mahīyasaḥ /
mahīyasaḥ / BhP_08.10.055/3 svapno yathā hi pratibodha āgate harismṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735398 (0.0):
tasmin praviṣṭe 'surakūṭakarmajā māyā vineśurmahinā mahīyasaḥ / / svapno yathā hi pratibodha āgate harismṛtiḥ sarvavipadvimokṣaṇam //
sarvavipadvimokṣaṇam / BhP_08.10.056/1 dṛṣṭvā mṛdhe garuḍavāhamibhārivāha āvidhya śūlamahinodatha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735409 (0.0):
svapno yathā hi pratibodha āgate harismṛtiḥ sarvavipadvimokṣaṇam //
kālanemiḥ / BhP_08.10.056/3 tal līlayā garuḍamūrdhni patadgṛhītvā tenāhanan nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735417 (0.0):
dṛṣṭvā mṛdhe garuḍavāhamibhārivāha āvidhya śūlamahinodatha kālanemiḥ / / tal līlayā garuḍamūrdhni patadgṛhītvā tenāhanan nṛpa savāhamariṃ
savāhamariṃ tryadhīśaḥ / BhP_08.10.057/1 mālī sumāly atibalau yudhi petaturyac cakreṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735419 (0.0):
tal līlayā garuḍamūrdhni patadgṛhītvā tenāhanan nṛpa savāhamariṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735430 (0.0):
tryadhīśaḥ // BhP_08.10.056 // / mālī sumāly atibalau yudhi petaturyac cakreṇa kṛttaśirasāvatha
kṛttaśirasāvatha mālyavāṃstam / BhP_08.10.057/3 āhatya tigmagadayāhanadaṇḍajendraṃ tāvac chiro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735441 (0.0):
mālī sumāly atibalau yudhi petaturyac cakreṇa kṛttaśirasāvatha / mālyavāṃstam /
'cchinadarernadato 'riṇādyaḥ / BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360254 (0.0):
BhP_10.04.043/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.043/1 evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6361599 (0.0):
BhP_10.07.003/3 mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ / BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.07.004/1 kadācid autthānika kautukāplave janmarkṣa yoge
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400003 (0.0):
BhP_10.60.057/4 tiṣṭheta tat tvayi vayaṃ pratinandayāmaḥ / BhP_10.60.058/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.058/1 evaṃ saurata saṃlāpair bhagavān jagad īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408958 (0.0):
BhP_10.74.005/3 tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.006/1 ity uktvā yajñiye kāle vavre yuktān sa ṛtvijaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.0):
BhP_10.78.040/3 caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943760 (0.0):
BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.037/1 sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26546606 (0.0):
BhP_05.02.016/4 cittaṃ yataḥ pratisarantu śivāḥ sacivyaḥ / BhP_05.02.017/0 śrī-śuka uvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547155 (0.0):
BhP_05.03.018/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.03.018/1 iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175625 (0.0):
BhP_06.16.048/4 tasmai namo bhagavate 'stu sahasramūrdhne / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.049/1 saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175859 (0.0):
BhP_06.16.064/2 jñānavijñānasampanno dhārayannāśu sidhyasi / BhP_06.16.065/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.065/1 āśvāsya bhagavān itthaṃ citraketuṃ jagadguruḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370107 (0.0):
BhP_08.03.033/4 saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377977 (0.0):
BhP_08.16.017/3 tathā vidhehi kalyāṇaṃ dhiyā kalyāṇakṛttama / BhP_08.16.018/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.16.018/1 evamabhyarthito 'dityā kastāmāha smayanniva
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379643 (0.0):
sampratīccha / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.001/1 iti vairocanervākyaṃ dharmayuktaṃ sa sūnṛtam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380527 (0.0):
BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007884 (0.0):
BhP_09.17.018/2 kṣatravṛddhānvayā bhūpā ime śṛṇv atha nāhuṣān / BhP_09.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007961 (0.0):
BhP_09.18.005/2 rājanyaviprayoḥ kasmādvivāhaḥ pratilomakaḥ / BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.18.006/1 ekadā dānavendrasya śarmiṣṭhā nāma kanyakā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691175 (0.0):
BhP_05.03.017 //_* / BhP_05.03.018/0 śrī śuka uvāca / iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe bhagavān //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739785 (0.0):
grāmān samṛddhāṃsturagān gajān vā rathāṃstathārhattama sampratīccha // / BhP_08.18.032 // / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554926 (5.960):
BhP_05.18.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.18.001/1 tathā ca bhadraśravā nāma dharma-sutas tat-kula-patayaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370518 (5.960):
BhP_08.04.026/3 harṣayan vibudhānīkamāruroha khagādhipam / BhP_08.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.05.001/1 rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam
BhP_08.11.001/1 atho surāḥ pratyupalabdhacetasaḥ parasya puṃsaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735455 (0.0):
BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca / atho surāḥ pratyupalabdhacetasaḥ parasya puṃsaḥ parayānukampayā /
parayānukampayā / BhP_08.11.001/3 jaghnurbhṛśaṃ śakrasamīraṇādayas tāṃstān raṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735463 (0.0):
atho surāḥ pratyupalabdhacetasaḥ parasya puṃsaḥ parayānukampayā /
yairabhisaṃhatāḥ purā / BhP_08.11.002/1 vairocanāya saṃrabdho bhagavān pākaśāsanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735469 (0.0):
jaghnurbhṛśaṃ śakrasamīraṇādayas tāṃstān raṇe yairabhisaṃhatāḥ purā //
BhP_08.11.002/3 udayacchadyadā vajraṃ prajā hā heti cukruśuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735477 (0.0):
udayacchadyadā vajraṃ prajā hā heti cukruśuḥ // BhP_08.11.002 //
BhP_08.11.003/1 vajrapāṇistamāhedaṃ tiraskṛtya puraḥsthitam / BhP_08.11.003/3 manasvinaṃ susampannaṃ vicarantaṃ mahāmṛdhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735489 (0.0):
udayacchadyadā vajraṃ prajā hā heti cukruśuḥ // BhP_08.11.002 // / vajrapāṇistamāhedaṃ tiraskṛtya puraḥsthitam /
BhP_08.11.004/1 naṭavan mūḍha māyābhirmāyeśān no jigīṣasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735496 (0.006):
manasvinaṃ susampannaṃ vicarantaṃ mahāmṛdhe // BhP_08.11.003 // / naṭavan mūḍha māyābhirmāyeśān no jigīṣasi /
BhP_08.11.004/3 jitvā bālān nibaddhākṣān naṭo harati taddhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735504 (0.0):
naṭavan mūḍha māyābhirmāyeśān no jigīṣasi / / jitvā bālān nibaddhākṣān naṭo harati taddhanam // BhP_08.11.004 //
BhP_08.11.005/1 ārurukṣanti māyābhirutsisṛpsanti ye divam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735510 (0.005):
jitvā bālān nibaddhākṣān naṭo harati taddhanam // BhP_08.11.004 // / ārurukṣanti māyābhirutsisṛpsanti ye divam /
BhP_08.11.005/3 tān dasyūn vidhunomy ajñān pūrvasmāc ca padādadhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735516 (0.0):
ārurukṣanti māyābhirutsisṛpsanti ye divam / / tān dasyūn vidhunomy ajñān pūrvasmāc ca padādadhaḥ // BhP_08.11.005 //
BhP_08.11.006/1 so 'haṃ durmāyinaste 'dya vajreṇa śataparvaṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735522 (0.006):
tān dasyūn vidhunomy ajñān pūrvasmāc ca padādadhaḥ // BhP_08.11.005 // / so 'haṃ durmāyinaste 'dya vajreṇa śataparvaṇā /
BhP_08.11.006/3 śiro hariṣye mandātmanghaṭasva jñātibhiḥ saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735530 (0.0):
so 'haṃ durmāyinaste 'dya vajreṇa śataparvaṇā / / śiro hariṣye mandātmanghaṭasva jñātibhiḥ saha // BhP_08.11.006 //
BhP_08.11.007/0 śrībaliruvāca / BhP_08.11.007/1 saṅgrāme vartamānānāṃ kālacoditakarmaṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735538 (0.0):
śiro hariṣye mandātmanghaṭasva jñātibhiḥ saha // BhP_08.11.006 // / BhP_08.11.007/0 śrībaliruvāca
BhP_08.11.007/3 kīrtirjayo 'jayo mṛtyuḥ sarveṣāṃ syuranukramāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735545 (0.0):
saṅgrāme vartamānānāṃ kālacoditakarmaṇām / / kīrtirjayo 'jayo mṛtyuḥ sarveṣāṃ syuranukramāt // BhP_08.11.007 //
BhP_08.11.008/1 tadidaṃ kālaraśanaṃ jagat paśyanti sūrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735551 (0.007):
kīrtirjayo 'jayo mṛtyuḥ sarveṣāṃ syuranukramāt // BhP_08.11.007 // / tadidaṃ kālaraśanaṃ jagat paśyanti sūrayaḥ /
BhP_08.11.008/3 na hṛṣyanti na śocanti tatra yūyamapaṇḍitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735558 (5.960):
tadidaṃ kālaraśanaṃ jagat paśyanti sūrayaḥ / / na hṛṣyanti na śocanti tatra yūyamapaṇḍitāḥ // BhP_08.11.008 //
BhP_08.11.009/1 na vayaṃ manyamānānāmātmānaṃ tatra sādhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735563 (0.006):
na hṛṣyanti na śocanti tatra yūyamapaṇḍitāḥ // BhP_08.11.008 // / na vayaṃ manyamānānāmātmānaṃ tatra sādhanam /
BhP_08.11.009/3 giro vaḥ sādhuśocyānāṃ gṛhṇīmo marmatāḍanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735571 (0.0):
na vayaṃ manyamānānāmātmānaṃ tatra sādhanam / / giro vaḥ sādhuśocyānāṃ gṛhṇīmo marmatāḍanāḥ // BhP_08.11.009 //
BhP_08.11.010/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.11.010/1 ity ākṣipya vibhuṃ vīro nārācairvīramardanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735581 (0.0):
giro vaḥ sādhuśocyānāṃ gṛhṇīmo marmatāḍanāḥ // BhP_08.11.009 // / BhP_08.11.010/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.039):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.039):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.039):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.039):
BhP_12.01.041/3 anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ / BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.039):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.040):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.040):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.040):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.040):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.040):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.040):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.040):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.040):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.040):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.040):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.040):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.040):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.040):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (0.040):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
BhP_08.11.010/3 ākarṇapūrṇairahanadākṣepairāha taṃ punaḥ / BhP_08.11.011/1 evaṃ nirākṛto devo vairiṇā tathyavādinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735591 (0.005):
ity ākṣipya vibhuṃ vīro nārācairvīramardanaḥ / / ākarṇapūrṇairahanadākṣepairāha taṃ punaḥ // BhP_08.11.010 //
BhP_08.11.011/3 nāmṛṣyat tadadhikṣepaṃ totrāhata iva dvipaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735598 (0.0):
evaṃ nirākṛto devo vairiṇā tathyavādinā / / nāmṛṣyat tadadhikṣepaṃ totrāhata iva dvipaḥ // BhP_08.11.011 //
BhP_08.11.012/1 prāharat kuliśaṃ tasmā amoghaṃ paramardanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735603 (0.003):
nāmṛṣyat tadadhikṣepaṃ totrāhata iva dvipaḥ // BhP_08.11.011 // / prāharat kuliśaṃ tasmā amoghaṃ paramardanaḥ /
BhP_08.11.012/3 sayāno nyapatadbhūmau chinnapakṣa ivācalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735610 (0.0):
prāharat kuliśaṃ tasmā amoghaṃ paramardanaḥ / / sayāno nyapatadbhūmau chinnapakṣa ivācalaḥ // BhP_08.11.012 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 696350 (0.046):
rarāja patito bhūmau $ chinnapakṣa ivācalaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22181900 (0.046):
rarāja patito bhūmau chinnapakṣa ivācalaḥ /
BhP_08.11.013/1 sakhāyaṃ patitaṃ dṛṣṭvā jambho balisakhaḥ suhṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735617 (0.0):
sayāno nyapatadbhūmau chinnapakṣa ivācalaḥ // BhP_08.11.012 // / sakhāyaṃ patitaṃ dṛṣṭvā jambho balisakhaḥ suhṛt /
BhP_08.11.013/3 abhyayāt sauhṛdaṃ sakhyurhatasyāpi samācaran
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735622 (0.004):
sakhāyaṃ patitaṃ dṛṣṭvā jambho balisakhaḥ suhṛt / / abhyayāt sauhṛdaṃ sakhyurhatasyāpi samācaran // BhP_08.11.013 //
BhP_08.11.014/1 sa siṃhavāha āsādya gadāmudyamya raṃhasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735629 (0.0):
abhyayāt sauhṛdaṃ sakhyurhatasyāpi samācaran // BhP_08.11.013 // / sa siṃhavāha āsādya gadāmudyamya raṃhasā /
BhP_08.11.014/3 jatrāvatāḍayac chakraṃ gajaṃ ca sumahābalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735636 (0.0):
sa siṃhavāha āsādya gadāmudyamya raṃhasā / / jatrāvatāḍayac chakraṃ gajaṃ ca sumahābalaḥ // BhP_08.11.014 //
BhP_08.11.015/1 gadāprahāravyathito bhṛśaṃ vihvalito gajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735643 (0.0):
jatrāvatāḍayac chakraṃ gajaṃ ca sumahābalaḥ // BhP_08.11.014 // / gadāprahāravyathito bhṛśaṃ vihvalito gajaḥ /
BhP_08.11.015/3 jānubhyāṃ dharaṇīṃ spṛṣṭvā kaśmalaṃ paramaṃ yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735649 (0.0):
gadāprahāravyathito bhṛśaṃ vihvalito gajaḥ / / jānubhyāṃ dharaṇīṃ spṛṣṭvā kaśmalaṃ paramaṃ yayau // BhP_08.11.015 //
BhP_08.11.016/1 tato ratho mātalinā haribhirdaśaśatairvṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735657 (0.0):
jānubhyāṃ dharaṇīṃ spṛṣṭvā kaśmalaṃ paramaṃ yayau // BhP_08.11.015 // / tato ratho mātalinā haribhirdaśaśatairvṛtaḥ /
BhP_08.11.016/3 ānīto dvipamutsṛjya rathamāruruhe vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735664 (1.788):
tato ratho mātalinā haribhirdaśaśatairvṛtaḥ / / ānīto dvipamutsṛjya rathamāruruhe vibhuḥ // BhP_08.11.016 //
BhP_08.11.017/1 tasya tat pūjayan karma yanturdānavasattamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735669 (0.005):
ānīto dvipamutsṛjya rathamāruruhe vibhuḥ // BhP_08.11.016 // / tasya tat pūjayan karma yanturdānavasattamaḥ /
BhP_08.11.017/3 śūlena jvalatā taṃ tu smayamāno 'hanan mṛdhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735676 (0.014):
tasya tat pūjayan karma yanturdānavasattamaḥ / / śūlena jvalatā taṃ tu smayamāno 'hanan mṛdhe // BhP_08.11.017 //
BhP_08.11.018/1 sehe rujaṃ sudurmarṣāṃ sattvamālambya mātaliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735683 (0.0):
śūlena jvalatā taṃ tu smayamāno 'hanan mṛdhe // BhP_08.11.017 // / sehe rujaṃ sudurmarṣāṃ sattvamālambya mātaliḥ /
BhP_08.11.018/3 indro jambhasya saṅkruddho vajreṇāpāharac chiraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735690 (0.0):
sehe rujaṃ sudurmarṣāṃ sattvamālambya mātaliḥ / / indro jambhasya saṅkruddho vajreṇāpāharac chiraḥ // BhP_08.11.018 //
BhP_08.11.019/1 jambhaṃ śrutvā hataṃ tasya jñātayo nāradādṛṣeḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735696 (0.005):
indro jambhasya saṅkruddho vajreṇāpāharac chiraḥ // BhP_08.11.018 // / jambhaṃ śrutvā hataṃ tasya jñātayo nāradādṛṣeḥ /
BhP_08.11.019/3 namuciśca balaḥ pākastatrāpetustvarānvitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735702 (1.192):
jambhaṃ śrutvā hataṃ tasya jñātayo nāradādṛṣeḥ / / namuciśca balaḥ pākastatrāpetustvarānvitāḥ // BhP_08.11.019 //
BhP_08.11.020/1 vacobhiḥ paruṣairindramardayanto 'sya marmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735708 (0.0):
namuciśca balaḥ pākastatrāpetustvarānvitāḥ // BhP_08.11.019 // / vacobhiḥ paruṣairindramardayanto 'sya marmasu /
BhP_08.11.020/3 śarairavākiran meghā dhārābhiriva parvatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735714 (0.0):
vacobhiḥ paruṣairindramardayanto 'sya marmasu / / śarairavākiran meghā dhārābhiriva parvatam // BhP_08.11.020 //
BhP_08.11.021/1 harīn daśaśatāny ājau haryaśvasya balaḥ śaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735721 (0.0):
śarairavākiran meghā dhārābhiriva parvatam // BhP_08.11.020 // / harīn daśaśatāny ājau haryaśvasya balaḥ śaraiḥ /
BhP_08.11.021/3 tāvadbhirardayāmāsa yugapal laghuhastavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735726 (0.005):
harīn daśaśatāny ājau haryaśvasya balaḥ śaraiḥ / / tāvadbhirardayāmāsa yugapal laghuhastavān // BhP_08.11.021 //
BhP_08.11.022/1 śatābhyāṃ mātaliṃ pāko rathaṃ sāvayavaṃ pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735732 (0.0):
tāvadbhirardayāmāsa yugapal laghuhastavān // BhP_08.11.021 // / śatābhyāṃ mātaliṃ pāko rathaṃ sāvayavaṃ pṛthak /
BhP_08.11.022/3 sakṛt sandhānamokṣeṇa tadadbhutamabhūdraṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735740 (0.0):
śatābhyāṃ mātaliṃ pāko rathaṃ sāvayavaṃ pṛthak / / sakṛt sandhānamokṣeṇa tadadbhutamabhūdraṇe // BhP_08.11.022 //
BhP_08.11.023/1 namuciḥ pañcadaśabhiḥ svarṇapuṅkhairmaheṣubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735747 (0.0):
sakṛt sandhānamokṣeṇa tadadbhutamabhūdraṇe // BhP_08.11.022 // / namuciḥ pañcadaśabhiḥ svarṇapuṅkhairmaheṣubhiḥ /
BhP_08.11.023/3 āhatya vyanadat saṅkhye satoya iva toyadaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735753 (0.0):
namuciḥ pañcadaśabhiḥ svarṇapuṅkhairmaheṣubhiḥ / / āhatya vyanadat saṅkhye satoya iva toyadaḥ // BhP_08.11.023 //
BhP_08.11.024/1 sarvataḥ śarakūṭena śakraṃ sarathasārathim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735761 (0.0):
āhatya vyanadat saṅkhye satoya iva toyadaḥ // BhP_08.11.023 // / sarvataḥ śarakūṭena śakraṃ sarathasārathim /
BhP_08.11.024/3 chādayāmāsurasurāḥ prāvṛṭsūryamivāmbudāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735766 (0.004):
sarvataḥ śarakūṭena śakraṃ sarathasārathim / / chādayāmāsurasurāḥ prāvṛṭsūryamivāmbudāḥ // BhP_08.11.024 //
BhP_08.11.025/1 alakṣayantastamatīva vihvalā vicukruśurdevagaṇāḥ sahānugāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735774 (0.0):
chādayāmāsurasurāḥ prāvṛṭsūryamivāmbudāḥ // BhP_08.11.024 // / alakṣayantastamatīva vihvalā vicukruśurdevagaṇāḥ sahānugāḥ /
BhP_08.11.025/3 anāyakāḥ śatrubalena nirjitā vaṇikpathā bhinnanavo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735783 (0.0):
alakṣayantastamatīva vihvalā vicukruśurdevagaṇāḥ sahānugāḥ / / anāyakāḥ śatrubalena nirjitā vaṇikpathā bhinnanavo yathārṇave //
yathārṇave / BhP_08.11.026/1 tatasturāṣāḍ iṣubaddhapañjarād vinirgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735783 (0.0):
anāyakāḥ śatrubalena nirjitā vaṇikpathā bhinnanavo yathārṇave // / BhP_08.11.025 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735792 (1.192):
tatasturāṣāḍ iṣubaddhapañjarād vinirgataḥ sāśvarathadhvajāgraṇīḥ /
sāśvarathadhvajāgraṇīḥ / BhP_08.11.026/3 babhau diśaḥ khaṃ pṛthivīṃ ca rocayan svatejasā sūrya iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735805 (0.0):
tatasturāṣāḍ iṣubaddhapañjarād vinirgataḥ sāśvarathadhvajāgraṇīḥ /
kṣapātyaye / BhP_08.11.027/1 nirīkṣya pṛtanāṃ devaḥ parairabhyarditāṃ raṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735813 (0.0):
babhau diśaḥ khaṃ pṛthivīṃ ca rocayan svatejasā sūrya iva kṣapātyaye //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20277028 (0.062):
07,163.041a nemau śakyau maheṣvāsau raṇe kṣepayituṃ paraiḥ / 07,163.041c icchamānau punar imau hanyetāṃ sāmaraṃ jagat
BhP_08.11.027/3 udayacchadripuṃ hantuṃ vajraṃ vajradharo ruṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735818 (0.004):
nirīkṣya pṛtanāṃ devaḥ parairabhyarditāṃ raṇe / / udayacchadripuṃ hantuṃ vajraṃ vajradharo ruṣā // BhP_08.11.027 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20277028 (0.053):
07,163.041a nemau śakyau maheṣvāsau raṇe kṣepayituṃ paraiḥ / 07,163.041c icchamānau punar imau hanyetāṃ sāmaraṃ jagat
BhP_08.11.028/1 sa tenaivāṣṭadhāreṇa śirasī balapākayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735825 (0.0):
udayacchadripuṃ hantuṃ vajraṃ vajradharo ruṣā // BhP_08.11.027 // / sa tenaivāṣṭadhāreṇa śirasī balapākayoḥ /
BhP_08.11.028/3 jñātīnāṃ paśyatāṃ rājan jahāra janayan bhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735832 (0.0):
sa tenaivāṣṭadhāreṇa śirasī balapākayoḥ / / jñātīnāṃ paśyatāṃ rājan jahāra janayan bhayam // BhP_08.11.028 //
BhP_08.11.029/1 namucistadvadhaṃ dṛṣṭvā śokāmarṣaruṣānvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735840 (0.0):
jñātīnāṃ paśyatāṃ rājan jahāra janayan bhayam // BhP_08.11.028 // / namucistadvadhaṃ dṛṣṭvā śokāmarṣaruṣānvitaḥ /
BhP_08.11.029/3 jighāṃsurindraṃ nṛpate cakāra paramodyamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735846 (0.0):
namucistadvadhaṃ dṛṣṭvā śokāmarṣaruṣānvitaḥ / / jighāṃsurindraṃ nṛpate cakāra paramodyamam // BhP_08.11.029 //
BhP_08.11.030/1 aśmasāramayaṃ śūlaṃ ghaṇṭāvaddhemabhūṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735854 (0.0):
jighāṃsurindraṃ nṛpate cakāra paramodyamam // BhP_08.11.029 // / aśmasāramayaṃ śūlaṃ ghaṇṭāvaddhemabhūṣaṇam /
BhP_08.11.030/3 pragṛhyābhyadravat kruddho hato 'sīti vitarjayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735860 (1.788):
aśmasāramayaṃ śūlaṃ ghaṇṭāvaddhemabhūṣaṇam / / pragṛhyābhyadravat kruddho hato 'sīti vitarjayan /
BhP_08.11.030/5 prāhiṇoddevarājāya ninadan mṛgarāḍ iva / BhP_08.11.031/1 tadāpatadgaganatale mahājavaṃ vicicchide haririṣubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735874 (0.0):
prāhiṇoddevarājāya ninadan mṛgarāḍ iva // BhP_08.11.030 // / tadāpatadgaganatale mahājavaṃ vicicchide haririṣubhiḥ sahasradhā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735867 (0.004):
pragṛhyābhyadravat kruddho hato 'sīti vitarjayan / / prāhiṇoddevarājāya ninadan mṛgarāḍ iva // BhP_08.11.030 //
sahasradhā / BhP_08.11.031/3 tamāhanan nṛpa kuliśena kandhare ruṣānvitastridaśapatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735884 (0.0):
tamāhanan nṛpa kuliśena kandhare ruṣānvitastridaśapatiḥ śiro haran //
śiro haran / BhP_08.11.032/1 na tasya hi tvacamapi vajra ūrjito bibheda yaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735891 (0.0):
tamāhanan nṛpa kuliśena kandhare ruṣānvitastridaśapatiḥ śiro haran //
surapatinaujaseritaḥ / BhP_08.11.032/3 tadadbhutaṃ paramativīryavṛtrabhit tiraskṛto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735900 (1.192):
na tasya hi tvacamapi vajra ūrjito bibheda yaḥ surapatinaujaseritaḥ /
namuciśirodharatvacā / BhP_08.11.033/1 tasmādindro 'bibhec chatrorvajraḥ pratihato yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735908 (0.0):
tadadbhutaṃ paramativīryavṛtrabhit tiraskṛto namuciśirodharatvacā //
BhP_08.11.033/3 kimidaṃ daivayogena bhūtaṃ lokavimohanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735913 (0.006):
tasmādindro 'bibhec chatrorvajraḥ pratihato yataḥ / / kimidaṃ daivayogena bhūtaṃ lokavimohanam // BhP_08.11.033 //
BhP_08.11.034/1 yena me pūrvamadrīṇāṃ pakṣacchedaḥ prajātyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735921 (0.0):
kimidaṃ daivayogena bhūtaṃ lokavimohanam // BhP_08.11.033 // / yena me pūrvamadrīṇāṃ pakṣacchedaḥ prajātyaye /
BhP_08.11.034/3 kṛto niviśatāṃ bhāraiḥ patattraiḥ patatāṃ bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735927 (0.0):
yena me pūrvamadrīṇāṃ pakṣacchedaḥ prajātyaye / / kṛto niviśatāṃ bhāraiḥ patattraiḥ patatāṃ bhuvi // BhP_08.11.034 //
BhP_08.11.035/1 tapaḥsāramayaṃ tvāṣṭraṃ vṛtro yena vipāṭitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735935 (1.192):
kṛto niviśatāṃ bhāraiḥ patattraiḥ patatāṃ bhuvi // BhP_08.11.034 // / tapaḥsāramayaṃ tvāṣṭraṃ vṛtro yena vipāṭitaḥ /
BhP_08.11.035/3 anye cāpi balopetāḥ sarvāstrairakṣatatvacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2735943 (0.0):
tapaḥsāramayaṃ tvāṣṭraṃ vṛtro yena vipāṭitaḥ / / anye cāpi balopetāḥ sarvāstrairakṣatatvacaḥ // BhP_08.11.035 //
BhP_08.11.036/1 so 'yaṃ pratihato vajro mayā mukto 'sure 'lpake