View original HTML file with complete header information
BhP_09.01.001/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.001/1 manvantarāṇi sarvāṇi tvayoktāni śrutāni me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743475 (5.960):
nato 'smi // BhP_08.24.061 //* / BhP_09.01.001/0 śrīrājovāca / manvantarāṇi sarvāṇi tvayoktāni śrutāni me /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376993 (0.019):
BhP_08.14.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.14.001/1 manvantareṣu bhagavan yathā manvādayastvime
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2737317 (0.026):
proktāny ebhirmitaḥ kalpo yugasāhasraparyayaḥ // BhP_08.13.036 // / BhP_08.14.001/0 śrīrājovāca / manvantareṣu bhagavan yathā manvādayastvime /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368440 (0.050):
BhP_08.01.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.01.001/1 svāyambhuvasyeha guro vaṃśo 'yaṃ vistarāc chrutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729334 (0.060):
devāsuramanuṣyādyā lokā yatra carācarāḥ // BhP_07.15.080 // / BhP_08.01.001/0 śrīrājovāca / svāyambhuvasyeha guro vaṃśo 'yaṃ vistarāc chrutaḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.060):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819933 (0.060):
yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ // BhP_11.03.055 // / BhP_11.04.001/0 śrī rājovāca / yāni yānīha karmāṇi yair yaiḥ svacchanda janmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.061):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.062):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.062):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709075 (0.063):
vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat // BhP_06.06.045 // / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751677 (0.063):
rajastamovṛtamahan phalgunyapi kṛte 'ṃhasi // BhP_09.15.015 // / BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712944 (0.064):
pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ // BhP_06.13.002 // / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca
BhP_09.01.001/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.001/1 manvantarāṇi sarvāṇi tvayoktāni śrutāni me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743475 (5.960):
nato 'smi // BhP_08.24.061 //* / BhP_09.01.001/0 śrīrājovāca / manvantarāṇi sarvāṇi tvayoktāni śrutāni me /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376993 (0.019):
BhP_08.14.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.14.001/1 manvantareṣu bhagavan yathā manvādayastvime
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2737317 (0.026):
proktāny ebhirmitaḥ kalpo yugasāhasraparyayaḥ // BhP_08.13.036 // / BhP_08.14.001/0 śrīrājovāca / manvantareṣu bhagavan yathā manvādayastvime /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368440 (0.050):
BhP_08.01.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.01.001/1 svāyambhuvasyeha guro vaṃśo 'yaṃ vistarāc chrutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729334 (0.060):
devāsuramanuṣyādyā lokā yatra carācarāḥ // BhP_07.15.080 // / BhP_08.01.001/0 śrīrājovāca / svāyambhuvasyeha guro vaṃśo 'yaṃ vistarāc chrutaḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.060):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819933 (0.060):
yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ // BhP_11.03.055 // / BhP_11.04.001/0 śrī rājovāca / yāni yānīha karmāṇi yair yaiḥ svacchanda janmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.061):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.062):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.062):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709075 (0.063):
vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat // BhP_06.06.045 // / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751677 (0.063):
rajastamovṛtamahan phalgunyapi kṛte 'ṃhasi // BhP_09.15.015 // / BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712944 (0.064):
pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ // BhP_06.13.002 // / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca
BhP_09.01.001/2 vīryāṇyanantavīryasya harestatra kṛtāni ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743480 (0.005):
manvantarāṇi sarvāṇi tvayoktāni śrutāni me / / vīryāṇyanantavīryasya harestatra kṛtāni ca // BhP_09.01.001 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417671 (0.055):
BhP_10.85.058/1 evaṃ vidhāny adbhutāni kṛṣṇasya paramātmanaḥ / BhP_10.85.058/3 vīryāṇy ananta vīryasya santy anantāni bhārata
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412566 (0.060):
BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ / BhP_10.80.001/3 vīryāṇy ananta vīryasya śrotum icchāmi he prabho
BhP_09.01.002/1 yo 'sau satyavrato nāma rājarṣirdraviḍeśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743486 (0.006):
vīryāṇyanantavīryasya harestatra kṛtāni ca // BhP_09.01.001 // / yo 'sau satyavrato nāma rājarṣirdraviḍeśvaraḥ /
BhP_09.01.002/2 jñānaṃ yo 'tītakalpānte lebhe puruṣasevayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743495 (0.0):
yo 'sau satyavrato nāma rājarṣirdraviḍeśvaraḥ / / jñānaṃ yo 'tītakalpānte lebhe puruṣasevayā // BhP_09.01.002 //
BhP_09.01.003/1 sa vai vivasvataḥ putro manurāsīditi śrutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743501 (0.0):
jñānaṃ yo 'tītakalpānte lebhe puruṣasevayā // BhP_09.01.002 // / sa vai vivasvataḥ putro manurāsīditi śrutam /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376509 (0.037):
BhP_08.13.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.13.001/1 manurvivasvataḥ putraḥ śrāddhadeva iti śrutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736866 (0.058):
BhP_08.13.001/0 śrīśuka uvāca / manurvivasvataḥ putraḥ śrāddhadeva iti śrutaḥ /
BhP_09.01.003/2 tvattastasya sutāḥ proktā ikṣvākupramukhā nṛpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743509 (0.003):
tvattastasya sutāḥ proktā ikṣvākupramukhā nṛpāḥ // BhP_09.01.003 //
BhP_09.01.004/1 teṣāṃ vaṃśaṃ pṛthag brahman vaṃśānucaritāni ca / BhP_09.01.004/2 kīrtayasva mahābhāga nityaṃ śuśrūṣatāṃ hi naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743518 (0.004):
tvattastasya sutāḥ proktā ikṣvākupramukhā nṛpāḥ // BhP_09.01.003 // / teṣāṃ vaṃśaṃ pṛthag brahman vaṃśānucaritāni ca /
BhP_09.01.005/1 ye bhūtā ye bhaviṣyāśca bhavantyadyatanāśca ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743526 (0.0):
kīrtayasva mahābhāga nityaṃ śuśrūṣatāṃ hi naḥ // BhP_09.01.004 // / ye bhūtā ye bhaviṣyāśca bhavantyadyatanāśca ye /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10122671 (0.064):
vibhūtibhūtā rājāno ye cānye munisattama // ViP_1,22.16 // / ye bhaviṣyanti ye bhūtāḥ sarve bhūteśvarā dvija /
BhP_09.01.005/2 teṣāṃ naḥ puṇyakīrtīnāṃ sarveṣāṃ vada vikramān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743533 (0.0):
ye bhūtā ye bhaviṣyāśca bhavantyadyatanāśca ye / / teṣāṃ naḥ puṇyakīrtīnāṃ sarveṣāṃ vada vikramān // BhP_09.01.005 //
BhP_09.01.006/0 śrīsūta uvāca / BhP_09.01.006/1 evaṃ parīkṣitā rājñā sadasi brahmavādinām
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368925 (0.0):
BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.01.033/1 parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729787 (0.005):
yatra yatrottamaśloko bhagavān gīyate hariḥ // BhP_08.01.032 // / BhP_08.01.033/0 śrīsūta uvāca / parīkṣitaivaṃ sa tu bādarāyaṇiḥ prāyopaviṣṭena kathāsu coditaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743542 (0.005):
teṣāṃ naḥ puṇyakīrtīnāṃ sarveṣāṃ vada vikramān // BhP_09.01.005 // / BhP_09.01.006/0 śrīsūta uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173538 (0.015):
BhP_06.14.008/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.14.008/1 parīkṣito 'tha sampraśnaṃ bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713376 (0.022):
yaḥ pauruṣeṇa samare sahasrākṣamatoṣayat // BhP_06.14.007 // / BhP_06.14.008/0 śrīsūta uvāca / parīkṣito 'tha sampraśnaṃ bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7944594 (0.028):
BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / BhP_02.10.051/1 rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13172163 (0.035):
BhP_01.16.001/0 sūta uvāca / BhP_01.16.001/1 tataḥ parīkṣiddvijavaryaśikṣayā mahīṃ mahābhāgavataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2636395 (0.035):
BhP_01.15.051 // / BhP_01.16.001/0 sūta uvāca / tataḥ parīkṣiddvijavaryaśikṣayā mahīṃ mahābhāgavataḥ śaśāsa ha /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173343 (0.036):
BhP_01.17.034/3 kāmān amoghān sthirajaṅgamānām antarbahirvāyurivaiṣa ātmā / BhP_01.17.035/0 sūta uvāca / BhP_01.17.035/1 parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ sa kalirjātavepathuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637491 (0.038):
kāmān amoghān sthirajaṅgamānām antarbahirvāyurivaiṣa ātmā // BhP_01.17.034 / BhP_01.17.035/0 sūta uvāca / parīkṣitaivam ādiṣṭaḥ sa kalirjātavepathuḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645348 (0.039):
bandhutyāganimittaṃ ca yathaivāgatavān punaḥ // BhP_02.10.050 // / BhP_02.10.051/0 sūta uvāca / rājñā parīkṣitā pṛṣṭo yadavocan mahāmuniḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13172318 (0.042):
BhP_01.16.010/0 sūta uvāca / BhP_01.16.010/1 yadā parīkṣit kurujāṅgale 'vasat kaliṃ praviṣṭaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2636539 (0.042):
nidrayā hriyate naktaṃ divā ca vyarthakarmabhiḥ // BhP_01.16.009 // / BhP_01.16.010/0 sūta uvāca / yadā parīkṣit kurujāṅgale 'vasat kaliṃ praviṣṭaṃ nijacakravartite /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370712 (0.046):
BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.05.014/1 sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.046):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.048):
BhP_10.85.058/3 vīryāṇy ananta vīryasya santy anantāni bhārata / BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382656 (0.049):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731459 (0.049):
nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam // BhP_08.05.013 // / BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742606 (0.050):
uttamaślokacaritaṃ sarvalokasukhāvaham // BhP_08.24.003 // / BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765265 (0.050):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
BhP_09.01.006/2 pṛṣṭaḥ provāca bhagavāñ chukaḥ paramadharmavit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743549 (0.0):
evaṃ parīkṣitā rājñā sadasi brahmavādinām / / pṛṣṭaḥ provāca bhagavāñ chukaḥ paramadharmavit // BhP_09.01.006 //
BhP_09.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.01.007/1 śrūyatāṃ mānavo vaṃśaḥ prācuryeṇa parantapa
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15395593 (5.960):
BhP_03.01.005/2 praty āha taṃ subahu-vit prītātmā śrūyatām iti / BhP_03.01.006/0 śrī-śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2645441 (0.004):
praty āha taṃ subahu vit prītātmā śrūyatām iti // BhP_03.01.005 // / BhP_03.01.006/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743559 (0.004):
pṛṣṭaḥ provāca bhagavāñ chukaḥ paramadharmavit // BhP_09.01.006 // / BhP_09.01.007/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750778 (0.014):
BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005696 (0.021):
BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.14.001/1 athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368057 (0.022):
BhP_10.14.049/3 yo 'bhūta pūrvas tokeṣu svodbhaveṣv api kathyatām / BhP_10.14.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.14.050/1 sarveṣām api bhūtānāṃ nṛpa svātmaiva vallabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767376 (0.025):
yo 'bhūta pūrvas tokeṣu svodbhaveṣv api kathyatām // BhP_10.14.049 // / BhP_10.14.050/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380526 (0.028):
BhP_08.20.013/3 hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.030):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.030):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.030):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.030):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740609 (0.030):
hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā // BhP_08.20.013 // / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.031):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.031):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.031):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.031):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.031):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.032):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.032):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
BhP_09.01.007/2 na śakyate vistarato vaktuṃ varṣaśatairapi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743565 (0.0):
śrūyatāṃ mānavo vaṃśaḥ prācuryeṇa parantapa / / na śakyate vistarato vaktuṃ varṣaśatairapi // BhP_09.01.007 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3866743 (0.030):
na śakyo vistarādvaktum % api varṣaśatairapi // MatsP_122.90 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8906245 (0.030):
na śakyo vistarādvaktum api varṣaśatairapi // MatsP_122.90 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079217 (0.036):
na śakyaṃ vistarād vaktuṃ mayā varṣaśatairapi // KūrmP_1,46.60 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12760982 (0.043):
na tasya śakyate vaktuṃ phalaṃ varṣaśatairapi /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12761455 (0.043):
na śakyate phalaṃ tasya vaktuṃ varṣaśatairapi // BhS_35.224 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509375 (0.047):
na śakyo vistarastasya vaktuṃ varṣaśatairapi // BndP_1,36.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26751798 (0.047):
vistareṇa na śakyante $ vaktuṃ varṣaśatair api &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11023125 (0.047):
vistareṇa na śakyante vaktuṃ varṣaśatair api /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337291 (0.048):
na śakyaṃ vistaraṃ tāta vaktuṃ varṣaśatair api /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10156421 (0.048):
evamanekaśatasahas6puṣasaṃkhyasya yadukulasya putrasaṃkhyā varṣaśatair api / vaktuṃ na śakyate // ViP_4,15.43 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25390183 (0.049):
na śakyaṃ vistarādvaktuṃ varṣakoṭiśatairapi // ŚivP_7.1,24.4cd/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820929 (0.049):
gaṅgāyā mahimā brahmanvaktuṃ varṣaśatairapi / / na śakyate viṣṇunāpi kimanyairbahubhāṣitaiḥ // NarP_1,6.24 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10149796 (0.051):
tataścābhiṣekamaṅgalaṃ maitreya varṣaśatenāpi vaktuṃ na śakyate saṃkṣepeṇa
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16413853 (0.055):
vaktuṃ varṣaśatair api HV_7.50d / vaktuṃ varṣaśatair api HV_101.3b / vaktuṃ vidyāvataḥ puraḥ HV_App.I,31.170b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13841452 (0.055):
vaktur vigraham ṛcchataḥ HV_77.46*861:1b / vaktuṃ varṣaśatair api HV_7.3b / vaktuṃ varṣaśatair api HV_7.50d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18908808 (0.060):
kathaṃ kenātra śakyante vaktuṃ varṣaśatairapi /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296720 (0.060):
vaktuṃ varṣaśatenāpi % na śakyaṃ vistareṇa yat // LiP_1,27.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190495 (0.060):
vaktuṃ varṣaśatenāpi na śakyaṃ vistareṇa yat // LiP_1,27.1 //
BhP_09.01.008/1 parāvareṣāṃ bhūtānāmātmā yaḥ puruṣaḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743572 (0.0):
na śakyate vistarato vaktuṃ varṣaśatairapi // BhP_09.01.007 // / parāvareṣāṃ bhūtānāmātmā yaḥ puruṣaḥ paraḥ /
BhP_09.01.008/2 sa evāsīdidaṃ viśvaṃ kalpānte 'nyan na kiñcana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743579 (0.0):
parāvareṣāṃ bhūtānāmātmā yaḥ puruṣaḥ paraḥ / / sa evāsīdidaṃ viśvaṃ kalpānte 'nyan na kiñcana // BhP_09.01.008 //
BhP_09.01.009/1 tasya nābheḥ samabhavat padmakoṣo hiraṇmayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743585 (0.005):
sa evāsīdidaṃ viśvaṃ kalpānte 'nyan na kiñcana // BhP_09.01.008 // / tasya nābheḥ samabhavat padmakoṣo hiraṇmayaḥ /
BhP_09.01.009/2 tasmin jajñe mahārāja svayambhūścaturānanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743591 (0.006):
tasya nābheḥ samabhavat padmakoṣo hiraṇmayaḥ / / tasmin jajñe mahārāja svayambhūścaturānanaḥ // BhP_09.01.009 //
BhP_09.01.010/1 marīcirmanasastasya jajñe tasyāpi kaśyapaḥ / BhP_09.01.010/2 dākṣāyaṇyāṃ tato 'dityāṃ vivasvān abhavat sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743602 (0.0):
tasmin jajñe mahārāja svayambhūścaturānanaḥ // BhP_09.01.009 // / marīcirmanasastasya jajñe tasyāpi kaśyapaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3801873 (0.039):
vivasvānkaśyapāt pūrvam $ adityāmabhavat sutaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8841403 (0.039):
vivasvānkaśyapāt pūrvam adityāmabhavat sutaḥ /
BhP_09.01.011/1 tato manuḥ śrāddhadevaḥ saṃjñāyāmāsa bhārata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743607 (0.005):
dākṣāyaṇyāṃ tato 'dityāṃ vivasvān abhavat sutaḥ // BhP_09.01.010 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376776 (0.042):
BhP_08.13.021/1 daśamo brahmasāvarṇirupaślokasuto manuḥ / BhP_08.13.021/3 tatsutā bhūriṣeṇādyā haviṣmat pramukhā dvijāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376893 (0.056):
BhP_08.13.029/3 antaraṃ satyasahasaḥ sunṛtāyāḥ suto vibhuḥ / BhP_08.13.030/1 manustrayodaśo bhāvyo devasāvarṇirātmavān
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26685981 (0.060):
1.069.017c tasmān marīciḥ saṃjajñe marīceḥ kaśyapaḥ sutaḥ / 1.069.018a vivasvān kaśyapāj jajñe manur vaivaivataḥ smṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4295038 (0.060):
2.102.004c tasmān marīciḥ saṃjajñe marīceḥ kaśyapaḥ sutaḥ / 2.102.005a vivasvān kaśyapāj jajñe manur vaivastavaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2737223 (0.063):
antaraṃ satyasahasaḥ sunṛtāyāḥ suto vibhuḥ // BhP_08.13.029 // / manustrayodaśo bhāvyo devasāvarṇirātmavān /
BhP_09.01.011/2 śraddhāyāṃ janayāmāsa daśa putrān sa ātmavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743613 (0.005):
tato manuḥ śrāddhadevaḥ saṃjñāyāmāsa bhārata / / śraddhāyāṃ janayāmāsa daśa putrān sa ātmavān // BhP_09.01.011 //
BhP_09.01.012/1 ikṣvākunṛgaśaryāti diṣṭadhṛṣṭakarūṣakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743619 (0.0):
śraddhāyāṃ janayāmāsa daśa putrān sa ātmavān // BhP_09.01.011 // / ikṣvākunṛgaśaryāti diṣṭadhṛṣṭakarūṣakān /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10145599 (0.057):
manorikṣvākunṛgadhṛṣṭaśaryātinariṣyantaprāṃśunābhagadiṣṭakarūṣapṛṣadhrākhyā
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133139 (0.057):
ikṣvākunṛgadhṛṣṭaśaryātinariṣyantaprāṃśunābhāganediṣṭakarūṣapṛṣadhrākhyā
BhP_09.01.012/2 nariṣyantaṃ pṛṣadhraṃ ca nabhagaṃ ca kaviṃ vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743625 (0.004):
ikṣvākunṛgaśaryāti diṣṭadhṛṣṭakarūṣakān / / nariṣyantaṃ pṛṣadhraṃ ca nabhagaṃ ca kaviṃ vibhuḥ // BhP_09.01.012 //
BhP_09.01.013/1 aprajasya manoḥ pūrvaṃ vasiṣṭho bhagavān kila
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743631 (0.0):
nariṣyantaṃ pṛṣadhraṃ ca nabhagaṃ ca kaviṃ vibhuḥ // BhP_09.01.012 // / aprajasya manoḥ pūrvaṃ vasiṣṭho bhagavān kila /
BhP_09.01.013/2 mitrāvaruṇayoriṣṭiṃ prajārthamakarodvibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743637 (0.0):
aprajasya manoḥ pūrvaṃ vasiṣṭho bhagavān kila / / mitrāvaruṇayoriṣṭiṃ prajārthamakarodvibhuḥ // BhP_09.01.013 //
BhP_09.01.014/1 tatra śraddhā manoḥ patnī hotāraṃ samayācata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743643 (0.005):
mitrāvaruṇayoriṣṭiṃ prajārthamakarodvibhuḥ // BhP_09.01.013 // / tatra śraddhā manoḥ patnī hotāraṃ samayācata /
BhP_09.01.014/2 duhitrarthamupāgamya praṇipatya payovratā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743647 (0.036):
tatra śraddhā manoḥ patnī hotāraṃ samayācata / / duhitrarthamupāgamya praṇipatya payovratā // BhP_09.01.014 //
BhP_09.01.015/1 preṣito 'dhvaryuṇā hotā vyacarat tat samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743655 (0.004):
duhitrarthamupāgamya praṇipatya payovratā // BhP_09.01.014 // / preṣito 'dhvaryuṇā hotā vyacarat tat samāhitaḥ /
BhP_09.01.015/2 gṛhīte haviṣi vācā vaṣaṭkāraṃ gṛṇan dvijaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743662 (0.0):
preṣito 'dhvaryuṇā hotā vyacarat tat samāhitaḥ / / gṛhīte haviṣi vācā vaṣaṭkāraṃ gṛṇan dvijaḥ // BhP_09.01.015 //
BhP_09.01.016/1 hotustadvyabhicāreṇa kanyelā nāma sābhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743663 (0.0):
gṛhīte haviṣi vācā vaṣaṭkāraṃ gṛṇan dvijaḥ // BhP_09.01.015 // / hotustadvyabhicāreṇa kanyelā nāma sābhavat /
BhP_09.01.016/2 tāṃ vilokya manuḥ prāha nātituṣṭamanā gurum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743677 (0.0):
hotustadvyabhicāreṇa kanyelā nāma sābhavat / / tāṃ vilokya manuḥ prāha nātituṣṭamanā gurum // BhP_09.01.016 //
BhP_09.01.017/1 bhagavan kimidaṃ jātaṃ karma vo brahmavādinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743681 (0.0):
tāṃ vilokya manuḥ prāha nātituṣṭamanā gurum // BhP_09.01.016 // / bhagavan kimidaṃ jātaṃ karma vo brahmavādinām /
BhP_09.01.017/2 viparyayamaho kaṣṭaṃ maivaṃ syādbrahmavikriyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743690 (0.0):
bhagavan kimidaṃ jātaṃ karma vo brahmavādinām / / viparyayamaho kaṣṭaṃ maivaṃ syādbrahmavikriyā // BhP_09.01.017 //
BhP_09.01.018/1 yūyaṃ brahmavido yuktāstapasā dagdhakilbiṣāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743698 (0.0):
viparyayamaho kaṣṭaṃ maivaṃ syādbrahmavikriyā // BhP_09.01.017 // / yūyaṃ brahmavido yuktāstapasā dagdhakilbiṣāḥ /
BhP_09.01.018/2 kutaḥ saṅkalpavaiṣamyamanṛtaṃ vibudheṣv iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743703 (0.005):
yūyaṃ brahmavido yuktāstapasā dagdhakilbiṣāḥ / / kutaḥ saṅkalpavaiṣamyamanṛtaṃ vibudheṣv iva // BhP_09.01.018 //
BhP_09.01.019/1 niśamya tadvacastasya bhagavān prapitāmahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743708 (0.005):
kutaḥ saṅkalpavaiṣamyamanṛtaṃ vibudheṣv iva // BhP_09.01.018 // / niśamya tadvacastasya bhagavān prapitāmahaḥ /
BhP_09.01.019/2 hoturvyatikramaṃ jñātvā babhāṣe ravinandanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743715 (0.004):
niśamya tadvacastasya bhagavān prapitāmahaḥ / / hoturvyatikramaṃ jñātvā babhāṣe ravinandanam // BhP_09.01.019 //
BhP_09.01.020/1 etat saṅkalpavaiṣamyaṃ hotuste vyabhicārataḥ / BhP_09.01.020/2 tathāpi sādhayiṣye te suprajāstvaṃ svatejasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743724 (0.004):
hoturvyatikramaṃ jñātvā babhāṣe ravinandanam // BhP_09.01.019 // / etat saṅkalpavaiṣamyaṃ hotuste vyabhicārataḥ /
BhP_09.01.021/1 evaṃ vyavasito rājan bhagavān sa mahāyaśāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743731 (5.960):
tathāpi sādhayiṣye te suprajāstvaṃ svatejasā // BhP_09.01.020 // / evaṃ vyavasito rājan bhagavān sa mahāyaśāḥ /
BhP_09.01.021/2 astauṣīdādipuruṣamilāyāḥ puṃstvakāmyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743737 (0.006):
evaṃ vyavasito rājan bhagavān sa mahāyaśāḥ / / astauṣīdādipuruṣamilāyāḥ puṃstvakāmyayā // BhP_09.01.021 //
BhP_09.01.022/1 tasmai kāmavaraṃ tuṣṭo bhagavān harirīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743743 (0.0):
astauṣīdādipuruṣamilāyāḥ puṃstvakāmyayā // BhP_09.01.021 // / tasmai kāmavaraṃ tuṣṭo bhagavān harirīśvaraḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3810397 (0.046):
tatastuṣṭastu bhagavāṃs $ tasmai nārāyaṇo hariḥ & / varaṃ vṛṇīṣva provāca % paramātmā janārdanaḥ // MatsP_23.17 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8849917 (0.046):
tatastuṣṭastu bhagavāṃs tasmai nārāyaṇo hariḥ / / varaṃ vṛṇīṣva provāca paramātmā janārdanaḥ // MatsP_23.17 //
BhP_09.01.022/2 dadāv ilābhavat tena sudyumnaḥ puruṣarṣabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743750 (1.192):
tasmai kāmavaraṃ tuṣṭo bhagavān harirīśvaraḥ / / dadāv ilābhavat tena sudyumnaḥ puruṣarṣabhaḥ // BhP_09.01.022 //
BhP_09.01.023/1 sa ekadā mahārāja vicaran mṛgayāṃ vane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743756 (0.0):
dadāv ilābhavat tena sudyumnaḥ puruṣarṣabhaḥ // BhP_09.01.022 // / sa ekadā mahārāja vicaran mṛgayāṃ vane /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006776 (0.041):
BhP_09.15.022/2 māhiṣmatyāṃ sanniruddho mukto yena kapiryathā / BhP_09.15.023/1 sa ekadā tu mṛgayāṃ vicaran vijane vane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751778 (0.041):
māhiṣmatyāṃ sanniruddho mukto yena kapiryathā // BhP_09.15.022 // / sa ekadā tu mṛgayāṃ vicaran vijane vane /
BhP_09.01.023/2 vṛtaḥ katipayāmātyairaśvamāruhya saindhavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743762 (0.0):
sa ekadā mahārāja vicaran mṛgayāṃ vane / / vṛtaḥ katipayāmātyairaśvamāruhya saindhavam // BhP_09.01.023 //
BhP_09.01.024/1 pragṛhya ruciraṃ cāpaṃ śarāṃśca paramādbhutān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743769 (5.960):
vṛtaḥ katipayāmātyairaśvamāruhya saindhavam // BhP_09.01.023 // / pragṛhya ruciraṃ cāpaṃ śarāṃśca paramādbhutān /
BhP_09.01.024/2 daṃśito 'numṛgaṃ vīro jagāma diśamuttarām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743775 (0.0):
pragṛhya ruciraṃ cāpaṃ śarāṃśca paramādbhutān / / daṃśito 'numṛgaṃ vīro jagāma diśamuttarām // BhP_09.01.024 //
BhP_09.01.025/1 sukumāravanaṃ meroradhastāt praviveśa ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743781 (0.005):
daṃśito 'numṛgaṃ vīro jagāma diśamuttarām // BhP_09.01.024 // / sukumāravanaṃ meroradhastāt praviveśa ha /
BhP_09.01.025/2 yatrāste bhagavān charvo ramamāṇaḥ sahomayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743788 (0.0):
sukumāravanaṃ meroradhastāt praviveśa ha / / yatrāste bhagavān charvo ramamāṇaḥ sahomayā // BhP_09.01.025 //
BhP_09.01.026/1 tasmin praviṣṭa evāsau sudyumnaḥ paravīrahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743793 (0.004):
yatrāste bhagavān charvo ramamāṇaḥ sahomayā // BhP_09.01.025 // / tasmin praviṣṭa evāsau sudyumnaḥ paravīrahā /
BhP_09.01.026/2 apaśyat striyamātmānamaśvaṃ ca vaḍavāṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743799 (0.0):
tasmin praviṣṭa evāsau sudyumnaḥ paravīrahā / / apaśyat striyamātmānamaśvaṃ ca vaḍavāṃ nṛpa // BhP_09.01.026 //
BhP_09.01.027/1 tathā tadanugāḥ sarve ātmaliṅgaviparyayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743806 (1.788):
apaśyat striyamātmānamaśvaṃ ca vaḍavāṃ nṛpa // BhP_09.01.026 // / tathā tadanugāḥ sarve ātmaliṅgaviparyayam /
BhP_09.01.027/2 dṛṣṭvā vimanaso 'bhūvan vīkṣamāṇāḥ parasparam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743812 (0.0):
tathā tadanugāḥ sarve ātmaliṅgaviparyayam / / dṛṣṭvā vimanaso 'bhūvan vīkṣamāṇāḥ parasparam // BhP_09.01.027 //
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (5.960):
BhP_06.18.019/2 ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004891 (5.960):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (5.960):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (5.960):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743821 (0.007):
dṛṣṭvā vimanaso 'bhūvan vīkṣamāṇāḥ parasparam // BhP_09.01.027 // / BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716382 (0.008):
ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām // BhP_06.18.019 // / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750029 (0.008):
ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate // BhP_09.11.023 // / BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt n vā svayamātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.009):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.009):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.012):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.012):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.013):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.013):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.016):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.016):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.016):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412558 (0.019):
BhP_10.79.034/3 sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808630 (0.019):
sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet // BhP_10.79.034 // / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391797 (0.021):
BhP_10.51.013/0 śrī rājovāca / BhP_10.51.013/1 ko nāma sa pumān brahman kasya kiṃ vīrya eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2789379 (0.021):
deha jenāgninā dagdho bhasma sād abhavat kṣaṇāt // BhP_10.51.012 // / BhP_10.51.013/0 śrī rājovāca / ko nāma sa pumān brahman kasya kiṃ vīrya eva ca /
BhP_09.01.028/2 praśnamenaṃ samācakṣva paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743827 (0.0):
kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ / / praśnamenaṃ samācakṣva paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BhP_09.01.028 //
BhP_09.01.029/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.01.029/1 ekadā giriśaṃ draṣṭumṛṣayastatra suvratāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370260 (0.0):
BhP_10.16.059/3 anugrahaṃ nigrahaṃ vā manyase tad vidhehi naḥ / BhP_10.16.060/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.060/1 ity ākarṇya vacaḥ prāha bhagavān kārya mānuṣaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378463 (0.0):
BhP_10.31.019/4 kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad āyuṣāṃ naḥ / BhP_10.32.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.32.001/1 iti gopyaḥ pragāyantyaḥ pralapantyaś ca citradhā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414702 (0.0):
BhP_10.82.048/4 gehaṃ juṣām api manasy udiyāt sadā naḥ / BhP_10.83.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.83.001/1 tathānugṛhya bhagavān gopīnāṃ sa gurur gatiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173806 (0.0):
BhP_06.14.026/2 yathā tarema duṣpāraṃ prajayā tadvidhehi naḥ / BhP_06.14.027/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.14.027/1 ity arthitaḥ sa bhagavān kṛpālurbrahmaṇaḥ sutaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375955 (0.0):
BhP_08.12.001/1 taddidṛkṣava āyātāḥ paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ / BhP_08.12.014/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27383054 (0.0):
BhP_08.24.030/3 yathetareṣāṃ pṛthagātmanāṃ satām adīdṛśo yadvapuradbhutaṃ / hi naḥ / BhP_08.24.031/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742977 (0.0):
yathetareṣāṃ pṛthagātmanāṃ satām adīdṛśo yadvapuradbhutaṃ hi naḥ // / BhP_08.24.030 // / BhP_08.24.031/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363083 (5.960):
BhP_10.09.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.09.001/1 ekadā gṛha dāsīṣu yaśodā nanda gehinī
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379552 (5.960):
BhP_10.34.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.34.001/1 ekadā deva yātrāyāṃ gopālā jāta kautukāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6397126 (5.960):
BhP_10.58.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.58.001/1 ekadā pāṇḍavān draṣṭuṃ pratītān puruṣottamaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407610 (5.960):
BhP_10.72.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.72.001/1 ekadā tu sabhā madhya āsthito munibhir vṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420868 (5.960):
BhP_10.89.021/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.89.021/1 ekadā dvāravatyāṃ tu vipra patnyāḥ kumārakaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549211 (5.960):
BhP_05.08.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.08.001/1 ekadā tu mahā-nadyāṃ kṛtābhiṣeka-naiyamikāvaśyako
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007962 (5.960):
BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.18.006/1 ekadā dānavendrasya śarmiṣṭhā nāma kanyakā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693191 (5.960):
BhP_05.07.014 // / BhP_05.08.001/0 śrī śuka uvāca / ekadā tu mahā nadyāṃ kṛtābhiṣeka naiyamikāvaśyako brahmākṣaram abhigṛṇāno
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743837 (0.004):
praśnamenaṃ samācakṣva paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BhP_09.01.028 // / BhP_09.01.029/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752883 (0.004):
rājanyaviprayoḥ kasmādvivāhaḥ pratilomakaḥ // BhP_09.18.005 // / BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca / ekadā dānavendrasya śarmiṣṭhā nāma kanyakā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762748 (0.004):
saha rāmo vasaṃś cakre teṣāṃ prītiṃ sva līlayā // BhP_10.08.052 // / BhP_10.09.001/0 śrī śuka uvāca / ekadā gṛha dāsīṣu yaśodā nanda gehinī /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778017 (0.004):
acireṇa dhīraḥ // BhP_10.33.039 //* / BhP_10.34.001/0 śrī śuka uvāca / ekadā deva yātrāyāṃ gopālā jāta kautukāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2794327 (0.004):
śāntim // BhP_10.57.042 //* / BhP_10.58.001/0 śrī śuka uvāca / ekadā pāṇḍavān draṣṭuṃ pratītān puruṣottamaḥ /
BhP_09.01.029/2 diśo vitimirābhāsāḥ kurvantaḥ samupāgaman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743842 (0.004):
ekadā giriśaṃ draṣṭumṛṣayastatra suvratāḥ / / diśo vitimirābhāsāḥ kurvantaḥ samupāgaman // BhP_09.01.029 //
BhP_09.01.030/1 tān vilokyāmbikā devī vivāsā vrīḍitā bhṛśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743849 (0.0):
diśo vitimirābhāsāḥ kurvantaḥ samupāgaman // BhP_09.01.029 // / tān vilokyāmbikā devī vivāsā vrīḍitā bhṛśam /
BhP_09.01.030/2 bharturaṅkāt samutthāya nīvīmāśv atha paryadhāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743856 (0.0):
tān vilokyāmbikā devī vivāsā vrīḍitā bhṛśam / / bharturaṅkāt samutthāya nīvīmāśv atha paryadhāt // BhP_09.01.030 //
BhP_09.01.031/1 ṛṣayo 'pi tayorvīkṣya prasaṅgaṃ ramamāṇayoḥ / BhP_09.01.031/2 nivṛttāḥ prayayustasmān naranārāyaṇāśramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743866 (0.004):
bharturaṅkāt samutthāya nīvīmāśv atha paryadhāt // BhP_09.01.030 // / ṛṣayo 'pi tayorvīkṣya prasaṅgaṃ ramamāṇayoḥ /
BhP_09.01.032/1 tadidaṃ bhagavān āha priyāyāḥ priyakāmyayā / BhP_09.01.032/2 sthānaṃ yaḥ praviśedetat sa vai yoṣidbhavediti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743878 (0.0):
nivṛttāḥ prayayustasmān naranārāyaṇāśramam // BhP_09.01.031 // / tadidaṃ bhagavān āha priyāyāḥ priyakāmyayā /
BhP_09.01.033/1 tata ūrdhvaṃ vanaṃ tadvai puruṣā varjayanti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743883 (0.0):
sthānaṃ yaḥ praviśedetat sa vai yoṣidbhavediti // BhP_09.01.032 // / tata ūrdhvaṃ vanaṃ tadvai puruṣā varjayanti hi /
BhP_09.01.033/2 sā cānucarasaṃyuktā vicacāra vanādvanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743890 (0.0):
tata ūrdhvaṃ vanaṃ tadvai puruṣā varjayanti hi / / sā cānucarasaṃyuktā vicacāra vanādvanam // BhP_09.01.033 //
BhP_09.01.034/1 atha tāmāśramābhyāśe carantīṃ pramadottamām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743897 (1.192):
sā cānucarasaṃyuktā vicacāra vanādvanam // BhP_09.01.033 // / atha tāmāśramābhyāśe carantīṃ pramadottamām /
BhP_09.01.034/2 strībhiḥ parivṛtāṃ vīkṣya cakame bhagavān budhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743904 (0.0):
atha tāmāśramābhyāśe carantīṃ pramadottamām / / strībhiḥ parivṛtāṃ vīkṣya cakame bhagavān budhaḥ // BhP_09.01.034 //
BhP_09.01.035/1 sāpi taṃ cakame subhrūḥ somarājasutaṃ patim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743909 (0.004):
strībhiḥ parivṛtāṃ vīkṣya cakame bhagavān budhaḥ // BhP_09.01.034 // / sāpi taṃ cakame subhrūḥ somarājasutaṃ patim /
BhP_09.01.035/2 sa tasyāṃ janayāmāsa purūravasamātmajam / BhP_09.01.036/1 evaṃ strītvamanuprāptaḥ sudyumno mānavo nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743920 (0.0):
sāpi taṃ cakame subhrūḥ somarājasutaṃ patim / / sa tasyāṃ janayāmāsa purūravasamātmajam // BhP_09.01.035 //
BhP_09.01.036/2 sasmāra sa kulācāryaṃ vasiṣṭhamiti śuśruma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743926 (0.0):
evaṃ strītvamanuprāptaḥ sudyumno mānavo nṛpaḥ / / sasmāra sa kulācāryaṃ vasiṣṭhamiti śuśruma // BhP_09.01.036 //
BhP_09.01.037/1 sa tasya tāṃ daśāṃ dṛṣṭvā kṛpayā bhṛśapīḍitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743933 (0.0):
sasmāra sa kulācāryaṃ vasiṣṭhamiti śuśruma // BhP_09.01.036 // / sa tasya tāṃ daśāṃ dṛṣṭvā kṛpayā bhṛśapīḍitaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372727 (0.061):
BhP_08.07.037/1 tadvīkṣya vyasanaṃ tāsāṃ kṛpayā bhṛśapīḍitaḥ
BhP_09.01.037/2 sudyumnasyāśayan puṃstvamupādhāvata śaṅkaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743939 (0.004):
sa tasya tāṃ daśāṃ dṛṣṭvā kṛpayā bhṛśapīḍitaḥ / / sudyumnasyāśayan puṃstvamupādhāvata śaṅkaram // BhP_09.01.037 //
BhP_09.01.038/1 tuṣṭastasmai sa bhagavān ṛṣaye priyamāvahan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743945 (0.0):
sudyumnasyāśayan puṃstvamupādhāvata śaṅkaram // BhP_09.01.037 // / tuṣṭastasmai sa bhagavān ṛṣaye priyamāvahan /
BhP_09.01.038/2 svāṃ ca vācamṛtāṃ kurvannidamāha viśāmpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743948 (0.017):
tuṣṭastasmai sa bhagavān ṛṣaye priyamāvahan / / svāṃ ca vācamṛtāṃ kurvannidamāha viśāmpate // BhP_09.01.038 //
BhP_09.01.039/1 māsaṃ pumān sa bhavitā māsaṃ strī tava gotrajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743958 (0.0):
svāṃ ca vācamṛtāṃ kurvannidamāha viśāmpate // BhP_09.01.038 // / māsaṃ pumān sa bhavitā māsaṃ strī tava gotrajaḥ /
BhP_09.01.039/2 itthaṃ vyavasthayā kāmaṃ sudyumno 'vatu medinīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743965 (0.0):
māsaṃ pumān sa bhavitā māsaṃ strī tava gotrajaḥ / / itthaṃ vyavasthayā kāmaṃ sudyumno 'vatu medinīm // BhP_09.01.039 //
BhP_09.01.040/1 ācāryānugrahāt kāmaṃ labdhvā puṃstvaṃ vyavasthayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743972 (0.0):
itthaṃ vyavasthayā kāmaṃ sudyumno 'vatu medinīm // BhP_09.01.039 // / ācāryānugrahāt kāmaṃ labdhvā puṃstvaṃ vyavasthayā /
BhP_09.01.040/2 pālayāmāsa jagatīṃ nābhyanandan sma taṃ prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743979 (0.0):
ācāryānugrahāt kāmaṃ labdhvā puṃstvaṃ vyavasthayā / / pālayāmāsa jagatīṃ nābhyanandan sma taṃ prajāḥ // BhP_09.01.040 //
BhP_09.01.041/1 tasyotkalo gayo rājan vimalaśca trayaḥ sutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743985 (0.0):
pālayāmāsa jagatīṃ nābhyanandan sma taṃ prajāḥ // BhP_09.01.040 // / tasyotkalo gayo rājan vimalaśca trayaḥ sutāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750122 (0.058):
sutāstrayaśca sudyumnādutkalo vinato gayaḥ // GarP_1,138.4 //
BhP_09.01.041/2 dakṣiṇāpatharājāno babhūvurdharmavatsalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743990 (0.006):
tasyotkalo gayo rājan vimalaśca trayaḥ sutāḥ / / dakṣiṇāpatharājāno babhūvurdharmavatsalāḥ // BhP_09.01.041 //
BhP_09.01.042/1 tataḥ pariṇate kāle pratiṣṭhānapatiḥ prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743997 (0.0):
dakṣiṇāpatharājāno babhūvurdharmavatsalāḥ // BhP_09.01.041 // / tataḥ pariṇate kāle pratiṣṭhānapatiḥ prabhuḥ /
BhP_09.01.042/2 purūravasa utsṛjya gāṃ putrāya gato vanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744003 (0.0):
tataḥ pariṇate kāle pratiṣṭhānapatiḥ prabhuḥ / / purūravasa utsṛjya gāṃ putrāya gato vanam // BhP_09.01.042 //
BhP_09.02.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.02.001/1 evaṃ gate 'tha sudyumne manurvaivasvataḥ sute
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744014 (0.0):
purūravasa utsṛjya gāṃ putrāya gato vanam // BhP_09.01.042 // / BhP_09.02.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6372272 (0.024):
BhP_10.20.049/3 varṣa ruddhā yathā siddhāḥ sva piṇḍān kāla āgate / BhP_10.21.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.21.001/1 itthaṃ śarat svaccha jalaṃ padmākara sugandhinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2771273 (0.028):
varṣa ruddhā yathā siddhāḥ sva piṇḍān kāla āgate // BhP_10.20.049 // / BhP_10.21.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2829250 (0.032):
atṛptas tān anudhyāyan mṛto 'ndhaṃ viśate tamaḥ // BhP_11.17.058 // / BhP_11.18.001/0 śrī bhagavān uvāca / vanaṃ vivikṣuḥ putreṣu bhāryāṃ nyasya sahaiva vā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375909 (0.033):
BhP_10.27.013/3 īśvaraṃ gurum ātmānaṃ tvām ahaṃ śaraṇaṃ gataḥ / BhP_10.27.014/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416266 (0.033):
BhP_10.84.041/3 jagatām īśvaraṃ prārcaḥ sa yad vāṃ putratāṃ gataḥ / BhP_10.84.042/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380920 (0.033):
paraṃ gataḥ / BhP_08.21.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740983 (0.033):
urukramasyāṅghrirupary upary atho maharjanābhyāṃ tapasaḥ paraṃ gataḥ // / BhP_08.20.034 // / BhP_08.21.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.034):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.034):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.034):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.034):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.034):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176245 (0.034):
BhP_06.17.024/2 yan manyase hy asādhūktaṃ mama tat kṣamyatāṃ sati / BhP_06.17.025/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.025/1 iti prasādya giriśau citraketurarindama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715904 (0.034):
yan manyase hy asādhūktaṃ mama tat kṣamyatāṃ sati // BhP_06.17.024 // / BhP_06.17.025/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999444 (0.034):
BhP_09.03.036/2 badaryākhyaṃ gato rājā taptuṃ nārāyaṇāśramam / BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.001/1 nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370109 (0.035):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368443 (0.035):
BhP_10.15.009/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.009/1 evaṃ vṛndāvanaṃ śrīmat kṛṣṇaḥ prīta manāḥ paśūn
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.035):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.035):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
BhP_09.02.001/2 putrakāmastapastepe yamunāyāṃ śataṃ samāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744021 (0.0):
evaṃ gate 'tha sudyumne manurvaivasvataḥ sute / / putrakāmastapastepe yamunāyāṃ śataṃ samāḥ // BhP_09.02.001 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16328198 (0.053):
putrakā iti vai vayam HV_12.34b / putrakāmas tapas tepe HV_App.I,7.44a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 528222 (0.055):
dvitīye dvāpare prāpte $ saunahotriḥ sa kāśirāṭ / HV_App.I,7.43 / / putrakāmas tapas tepe $ dhanvo dīrghaṃ mahat tadā // HV_App.I,7.44 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25093029 (0.055):
puṇyo himavataḥ śubhaḥ HV_App.I,29.1268b / putrakāmas tapas tepe HV_App.I,7.44a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22013787 (0.055):
dvitīye dvāpare prāpte saunahotriḥ sa kāśirāṭ / HV_App.I,7.43 / / putrakāmas tapas tepe dhanvo dīrghaṃ mahat tadā // HV_App.I,7.44 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15409663 (0.060):
BhP_03.21.006/2 sarasvatyāṃ tapas tepe sahasrāṇāṃ samā daśa
BhP_09.02.002/1 tato 'yajan manurdevamapatyārthaṃ hariṃ prabhum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744030 (0.0):
putrakāmastapastepe yamunāyāṃ śataṃ samāḥ // BhP_09.02.001 // / tato 'yajan manurdevamapatyārthaṃ hariṃ prabhum /
BhP_09.02.002/2 ikṣvākupūrvajān putrān lebhe svasadṛśān daśa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744038 (0.0):
tato 'yajan manurdevamapatyārthaṃ hariṃ prabhum / / ikṣvākupūrvajān putrān lebhe svasadṛśān daśa // BhP_09.02.002 //
BhP_09.02.003/1 pṛṣadhrastu manoḥ putro gopālo guruṇā kṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744045 (0.0):
ikṣvākupūrvajān putrān lebhe svasadṛśān daśa // BhP_09.02.002 // / pṛṣadhrastu manoḥ putro gopālo guruṇā kṛtaḥ /
BhP_09.02.003/2 pālayāmāsa gā yatto rātryāṃ vīrāsanavrataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744051 (1.192):
pṛṣadhrastu manoḥ putro gopālo guruṇā kṛtaḥ / / pālayāmāsa gā yatto rātryāṃ vīrāsanavrataḥ // BhP_09.02.003 //
BhP_09.02.004/1 ekadā prāviśadgoṣṭhaṃ śārdūlo niśi varṣati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744058 (0.0):
pālayāmāsa gā yatto rātryāṃ vīrāsanavrataḥ // BhP_09.02.003 // / ekadā prāviśadgoṣṭhaṃ śārdūlo niśi varṣati /
BhP_09.02.004/2 śayānā gāva utthāya bhītāstā babhramurvraje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744065 (0.0):
ekadā prāviśadgoṣṭhaṃ śārdūlo niśi varṣati / / śayānā gāva utthāya bhītāstā babhramurvraje // BhP_09.02.004 //
BhP_09.02.005/1 ekāṃ jagrāha balavān sā cukrośa bhayāturā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744071 (0.005):
śayānā gāva utthāya bhītāstā babhramurvraje // BhP_09.02.004 // / ekāṃ jagrāha balavān sā cukrośa bhayāturā /
BhP_09.02.005/2 tasyāstu kranditaṃ śrutvā pṛṣadhro 'nusasāra ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744077 (0.005):
ekāṃ jagrāha balavān sā cukrośa bhayāturā / / tasyāstu kranditaṃ śrutvā pṛṣadhro 'nusasāra ha // BhP_09.02.005 //
BhP_09.02.006/1 khaḍgamādāya tarasā pralīnoḍugaṇe niśi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744085 (0.0):
tasyāstu kranditaṃ śrutvā pṛṣadhro 'nusasāra ha // BhP_09.02.005 // / khaḍgamādāya tarasā pralīnoḍugaṇe niśi /
BhP_09.02.006/2 ajānannacchinodbabhroḥ śiraḥ śārdūlaśaṅkayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744091 (0.004):
khaḍgamādāya tarasā pralīnoḍugaṇe niśi / / ajānannacchinodbabhroḥ śiraḥ śārdūlaśaṅkayā // BhP_09.02.006 //
BhP_09.02.007/1 vyāghro 'pi vṛkṇaśravaṇo nistriṃśāgrāhatastataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744098 (0.005):
ajānannacchinodbabhroḥ śiraḥ śārdūlaśaṅkayā // BhP_09.02.006 // / vyāghro 'pi vṛkṇaśravaṇo nistriṃśāgrāhatastataḥ /
BhP_09.02.007/2 niścakrāma bhṛśaṃ bhīto raktaṃ pathi samutsṛjan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744104 (0.0):
vyāghro 'pi vṛkṇaśravaṇo nistriṃśāgrāhatastataḥ / / niścakrāma bhṛśaṃ bhīto raktaṃ pathi samutsṛjan // BhP_09.02.007 //
BhP_09.02.008/1 manyamāno hataṃ vyāghraṃ pṛṣadhraḥ paravīrahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744112 (0.0):
niścakrāma bhṛśaṃ bhīto raktaṃ pathi samutsṛjan // BhP_09.02.007 // / manyamāno hataṃ vyāghraṃ pṛṣadhraḥ paravīrahā /
BhP_09.02.008/2 adrākṣīt svahatāṃ babhruṃ vyuṣṭāyāṃ niśi duḥkhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744119 (0.0):
manyamāno hataṃ vyāghraṃ pṛṣadhraḥ paravīrahā / / adrākṣīt svahatāṃ babhruṃ vyuṣṭāyāṃ niśi duḥkhitaḥ // BhP_09.02.008 //
BhP_09.02.009/1 taṃ śaśāpa kulācāryaḥ kṛtāgasamakāmataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744126 (0.0):
adrākṣīt svahatāṃ babhruṃ vyuṣṭāyāṃ niśi duḥkhitaḥ // BhP_09.02.008 // / taṃ śaśāpa kulācāryaḥ kṛtāgasamakāmataḥ /
BhP_09.02.009/2 na kṣatrabandhuḥ śūdrastvaṃ karmaṇā bhavitāmunā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744134 (1.788):
taṃ śaśāpa kulācāryaḥ kṛtāgasamakāmataḥ / / na kṣatrabandhuḥ śūdrastvaṃ karmaṇā bhavitāmunā // BhP_09.02.009 //
BhP_09.02.010/1 evaṃ śaptastu guruṇā pratyagṛhṇāt kṛtāñjaliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744139 (0.005):
na kṣatrabandhuḥ śūdrastvaṃ karmaṇā bhavitāmunā // BhP_09.02.009 // / evaṃ śaptastu guruṇā pratyagṛhṇāt kṛtāñjaliḥ /
BhP_09.02.010/2 adhārayadvrataṃ vīra ūrdhvaretā munipriyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744145 (0.0):
evaṃ śaptastu guruṇā pratyagṛhṇāt kṛtāñjaliḥ / / adhārayadvrataṃ vīra ūrdhvaretā munipriyam // BhP_09.02.010 //
BhP_09.02.011/1 vāsudeve bhagavati sarvātmani pare 'male
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744153 (0.0):
adhārayadvrataṃ vīra ūrdhvaretā munipriyam // BhP_09.02.010 // / vāsudeve bhagavati sarvātmani pare 'male /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14172811 (0.055):
BhP_06.12.021/1 khalvidaṃ mahadāścaryaṃ yadrajaḥprakṛtestava / BhP_06.12.021/2 vāsudeve bhagavati sattvātmani dṛḍhā matiḥ
BhP_09.02.011/2 ekāntitvaṃ gato bhaktyā sarvabhūtasuhṛt samaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744161 (0.0):
vāsudeve bhagavati sarvātmani pare 'male / / ekāntitvaṃ gato bhaktyā sarvabhūtasuhṛt samaḥ // BhP_09.02.011 //
BhP_09.02.012/1 vimuktasaṅgaḥ śāntātmā saṃyatākṣo 'parigrahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744168 (0.0):
ekāntitvaṃ gato bhaktyā sarvabhūtasuhṛt samaḥ // BhP_09.02.011 // / vimuktasaṅgaḥ śāntātmā saṃyatākṣo 'parigrahaḥ /
BhP_09.02.012/2 yadṛcchayopapannena kalpayan vṛttimātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744174 (0.005):
vimuktasaṅgaḥ śāntātmā saṃyatākṣo 'parigrahaḥ / / yadṛcchayopapannena kalpayan vṛttimātmanaḥ // BhP_09.02.012 //
BhP_09.02.013/1 ātmanyātmānamādhāya jñānatṛptaḥ samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744180 (5.960):
yadṛcchayopapannena kalpayan vṛttimātmanaḥ // BhP_09.02.012 // / ātmanyātmānamādhāya jñānatṛptaḥ samāhitaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16163623 (0.057):
ātmany ātmānam ādhāya HV_App.I,41.1537a / ātmany eva sthitaṃ sākṣāt HV_App.I,31.641a
BhP_09.02.013/2 vicacāra mahīmetāṃ jaḍāndhabadhirākṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744188 (0.0):
ātmanyātmānamādhāya jñānatṛptaḥ samāhitaḥ / / vicacāra mahīmetāṃ jaḍāndhabadhirākṛtiḥ // BhP_09.02.013 //
BhP_09.02.014/1 evaṃ vṛtto vanaṃ gatvā dṛṣṭvā dāvāgnimutthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744195 (0.0):
vicacāra mahīmetāṃ jaḍāndhabadhirākṛtiḥ // BhP_09.02.013 // / evaṃ vṛtto vanaṃ gatvā dṛṣṭvā dāvāgnimutthitam /
BhP_09.02.014/2 tenopayuktakaraṇo brahma prāpa paraṃ muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744202 (0.0):
evaṃ vṛtto vanaṃ gatvā dṛṣṭvā dāvāgnimutthitam / / tenopayuktakaraṇo brahma prāpa paraṃ muniḥ // BhP_09.02.014 //
BhP_09.02.015/1 kaviḥ kanīyān viṣayeṣu niḥspṛho visṛjya rājyaṃ saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744210 (0.0):
tenopayuktakaraṇo brahma prāpa paraṃ muniḥ // BhP_09.02.014 // / kaviḥ kanīyān viṣayeṣu niḥspṛho visṛjya rājyaṃ saha bandhubhirvanam /
bandhubhirvanam / BhP_09.02.015/2 niveśya citte puruṣaṃ svarociṣaṃ viveśa kaiśoravayāḥ paraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744220 (0.0):
kaviḥ kanīyān viṣayeṣu niḥspṛho visṛjya rājyaṃ saha bandhubhirvanam /
gataḥ / BhP_09.02.016/1 karūṣān mānavādāsan kārūṣāḥ kṣatrajātayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744228 (0.0):
niveśya citte puruṣaṃ svarociṣaṃ viveśa kaiśoravayāḥ paraṃ gataḥ // / BhP_09.02.015 // / karūṣān mānavādāsan kārūṣāḥ kṣatrajātayaḥ /
BhP_09.02.016/2 uttarāpathagoptāro brahmaṇyā dharmavatsalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744234 (0.005):
karūṣān mānavādāsan kārūṣāḥ kṣatrajātayaḥ / / uttarāpathagoptāro brahmaṇyā dharmavatsalāḥ // BhP_09.02.016 //
BhP_09.02.017/1 dhṛṣṭāddhārṣṭamabhūt kṣatraṃ brahmabhūyaṃ gataṃ kṣitau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744242 (0.0):
uttarāpathagoptāro brahmaṇyā dharmavatsalāḥ // BhP_09.02.016 // / dhṛṣṭāddhārṣṭamabhūt kṣatraṃ brahmabhūyaṃ gataṃ kṣitau /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3538563 (0.053):
kṣatrāya mahi śarma yacha yasya te viśvā āśā apsarasaḥ plīyā nāma sa na / idaṃ brahma kṣatraṃ pātu tā na idaṃ brahma kṣatraṃ pāntu tasmai svāhā vaṭ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13820057 (0.063):
brahma paryaccarat kṣatraṃ HV_31.132a / brahmabhūto 'bhavan muniḥ HV_22.2d
BhP_09.02.017/2 nṛgasya vaṃśaḥ sumatirbhūtajyotistato vasuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744249 (0.0):
dhṛṣṭāddhārṣṭamabhūt kṣatraṃ brahmabhūyaṃ gataṃ kṣitau / / nṛgasya vaṃśaḥ sumatirbhūtajyotistato vasuḥ // BhP_09.02.017 //
BhP_09.02.018/1 vasoḥ pratīkastatputra oghavān oghavatpitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744257 (0.0):
nṛgasya vaṃśaḥ sumatirbhūtajyotistato vasuḥ // BhP_09.02.017 // / vasoḥ pratīkastatputra oghavān oghavatpitā /
BhP_09.02.018/2 kanyā caughavatī nāma sudarśana uvāha tām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744262 (0.0):
vasoḥ pratīkastatputra oghavān oghavatpitā / / kanyā caughavatī nāma sudarśana uvāha tām // BhP_09.02.018 //
BhP_09.02.019/1 citraseno nariṣyantādṛkṣastasya suto 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744269 (0.003):
kanyā caughavatī nāma sudarśana uvāha tām // BhP_09.02.018 // / citraseno nariṣyantādṛkṣastasya suto 'bhavat /
BhP_09.02.019/2 tasya mīḍhvāṃstataḥ pūrṇa indrasenastu tatsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744276 (0.0):
citraseno nariṣyantādṛkṣastasya suto 'bhavat / / tasya mīḍhvāṃstataḥ pūrṇa indrasenastu tatsutaḥ // BhP_09.02.019 //
BhP_09.02.020/1 vītihotrastv indrasenāt tasya satyaśravā abhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744281 (0.0):
tasya mīḍhvāṃstataḥ pūrṇa indrasenastu tatsutaḥ // BhP_09.02.019 // / vītihotrastv indrasenāt tasya satyaśravā abhūt /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817626 (0.036):
subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ // BhP_10.90.038 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422276 (0.037):
BhP_10.90.038/3 subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755051 (0.039):
jayasenastattanayo rādhiko 'to 'yutāyv abhūt // BhP_09.22.010 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13010290 (0.041):
BhP_09.22.010/2 jayasenastattanayo rādhiko 'to 'yutāyv abhūt / BhP_09.22.011/1 tataścākrodhanastasmāddevātithiramuṣya ca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542073 (0.044):
BhP_12.01.005/3 darbhakas tat-suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ / BhP_12.01.006/1 nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838484 (0.044):
darbhakas tat suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ // BhP_12.01.005 // / nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006460 (0.046):
BhP_09.15.002/1 śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ / BhP_09.15.002/2 rayasya suta ekaśca jayasya tanayo 'mitaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13010184 (0.046):
BhP_09.22.003/1 dhṛṣṭadyumnāddhṛṣṭaketurbhārmyāḥ pāñcālakā ime / BhP_09.22.003/2 yo 'jamīḍhasuto hyanya ṛkṣaḥ saṃvaraṇastataḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005619 (0.048):
BhP_09.13.022/1 śucistu tanayastasmāt sanadvājaḥ suto 'bhavat / BhP_09.13.022/2 ūrjaketuḥ sanadvājādajo 'tha purujit sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697278 (0.048):
tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin nāma putro 'bhavat // BhP_05.15.002 //_* / athāsuryāṃ tat tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ parameṣṭhī tasya
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750484 (0.049):
nābhāgādambarīṣo 'bhūtsindudvīpo 'mbarīṣataḥ // GarP_1,138.33 // / sindudvīpasyāyutāyurṛtuparṇastadātmajaḥ /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553369 (0.050):
BhP_05.15.002/1 tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin-nāma putro 'bhavat / BhP_05.15.003/1 athāsuryāṃ tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561984 (0.051):
sampātestu rahampātī raudrāśvastasya vai sutaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750293 (0.052):
ambarīṣādvirūpo 'bhūtpṛṣadaśvo virūpataḥ // GarP_1,138.17 // / rathīnaraśca tatputro vāsudevaparāyaṇaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750286 (0.053):
nābhāgaputro neṣṭho hyambarīṣo 'pi tatsutaḥ / / ambarīṣādvirūpo 'bhūtpṛṣadaśvo virūpataḥ // GarP_1,138.17 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005666 (0.054):
BhP_09.13.025/2 śrutastato jayastasmādvijayo 'smādṛtaḥ sutaḥ / BhP_09.13.026/1 śunakastatsuto jajñe vītahavyo dhṛtistataḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005116 (0.054):
BhP_09.12.002/1 devānīkastato 'nīhaḥ pāriyātro 'tha tatsutaḥ / BhP_09.12.002/2 tato balasthalastasmādvajranābho 'rkasambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750748 (0.055):
śrutastato jayastasmādvijayo 'smādṛtaḥ sutaḥ // BhP_09.13.025 // / śunakastatsuto jajñe vītahavyo dhṛtistataḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 527872 (0.056):
vijayasya kṛtiḥ putras $ tasya haryaśvataḥ sutaḥ / HV_App.I,7.5 / / haryaśvatasuto rājā $ sahadevaḥ pratāpavān // HV_App.I,7.6 //
BhP_09.02.020/2 uruśravāḥ sutastasya devadattastato 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744286 (1.788):
tasya mīḍhvāṃstataḥ pūrṇa indrasenastu tatsutaḥ // BhP_09.02.019 // / vītihotrastv indrasenāt tasya satyaśravā abhūt /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817626 (0.026):
subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ // BhP_10.90.038 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422276 (0.035):
BhP_10.90.038/3 subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ / BhP_10.90.039/1 na hy etasmin kule jātā adhanā abahu prajāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005618 (0.042):
BhP_09.13.022/1 śucistu tanayastasmāt sanadvājaḥ suto 'bhavat / BhP_09.13.022/2 ūrjaketuḥ sanadvājādajo 'tha purujit sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755050 (0.046):
jayasenastattanayo rādhiko 'to 'yutāyv abhūt // BhP_09.22.010 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697278 (0.052):
tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin nāma putro 'bhavat // BhP_05.15.002 //_* / athāsuryāṃ tat tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ parameṣṭhī tasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755038 (0.056):
parīkṣiranapatyo 'bhūt suratho nāma jāhnavaḥ // BhP_09.22.009 // / tato vidūrathastasmāt sārvabhaumastato 'bhavat /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751756 (0.060):
bṛhatkarmā sutastasya bṛhadbhānustato 'bhavat / / buhanmanā bṛhādbhānostasya putro jayadrathaḥ // GarP_1,139.75 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751897 (0.060):
manyuputrānmahāvīryātsuto 'bhavadurukṣayaḥ // GarP_1,140.7 // / urukṣayāttrayyāruṇirvyūhakṣatrācca manyujāt /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13010290 (0.061):
BhP_09.22.010/2 jayasenastattanayo rādhiko 'to 'yutāyv abhūt / BhP_09.22.011/1 tataścākrodhanastasmāddevātithiramuṣya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750371 (0.063):
tasyāntarikṣastatputraḥ sutapāstadamitrajit // BhP_09.12.012 // / bṛhadrājastu tasyāpi barhistasmāt kṛtañjayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746700 (0.063):
pratyayacchat sa rājarṣiriti nāmabhirāhṛtaḥ // BhP_09.06.019 // / purañjayasya putro 'bhūdanenāstatsutaḥ pṛthuḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005541 (0.064):
BhP_09.13.017/1 kṛtirātastatastasmān mahāromā ca tatsutaḥ / BhP_09.13.017/2 svarṇaromā sutastasya hrasvaromā vyajāyata
BhP_09.02.021/1 tato 'gniveśyo bhagavān agniḥ svayamabhūt sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744294 (0.0):
uruśravāḥ sutastasya devadattastato 'bhavat // BhP_09.02.020 // / tato 'gniveśyo bhagavān agniḥ svayamabhūt sutaḥ /
BhP_09.02.021/2 kānīna iti vikhyāto jātūkarṇyo mahān ṛṣiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744299 (0.003):
tato 'gniveśyo bhagavān agniḥ svayamabhūt sutaḥ / / kānīna iti vikhyāto jātūkarṇyo mahān ṛṣiḥ // BhP_09.02.021 //
BhP_09.02.022/1 tato brahmakulaṃ jātamāgniveśyāyanaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744307 (0.0):
kānīna iti vikhyāto jātūkarṇyo mahān ṛṣiḥ // BhP_09.02.021 // / tato brahmakulaṃ jātamāgniveśyāyanaṃ nṛpa /
BhP_09.02.022/2 nariṣyantānvayaḥ prokto diṣṭavaṃśamataḥ śṛṇu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744315 (0.0):
tato brahmakulaṃ jātamāgniveśyāyanaṃ nṛpa / / nariṣyantānvayaḥ prokto diṣṭavaṃśamataḥ śṛṇu // BhP_09.02.022 //
BhP_09.02.023/1 nābhāgo diṣṭaputro 'nyaḥ karmaṇā vaiśyatāṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744321 (0.0):
nariṣyantānvayaḥ prokto diṣṭavaṃśamataḥ śṛṇu // BhP_09.02.022 // / nābhāgo diṣṭaputro 'nyaḥ karmaṇā vaiśyatāṃ gataḥ /
BhP_09.02.023/2 bhalandanaḥ sutastasya vatsaprītirbhalandanāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744328 (0.004):
nābhāgo diṣṭaputro 'nyaḥ karmaṇā vaiśyatāṃ gataḥ / / bhalandanaḥ sutastasya vatsaprītirbhalandanāt // BhP_09.02.023 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750152 (0.029):
diṣṭaputrastu nābhāgo vaiśyātāmagamatsa ca / / tasmādbhalandanaḥ putro vatsaprītirbhalandanāt // GarP_1,138.6 //
BhP_09.02.024/1 vatsaprīteḥ sutaḥ prāṃśustatsutaṃ pramatiṃ viduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744335 (0.0):
bhalandanaḥ sutastasya vatsaprītirbhalandanāt // BhP_09.02.023 //
BhP_09.02.024/2 khanitraḥ pramatestasmāc cākṣuṣo 'tha viviṃśatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744341 (0.0):
vatsaprīteḥ sutaḥ prāṃśustatsutaṃ pramatiṃ viduḥ / / khanitraḥ pramatestasmāc cākṣuṣo 'tha viviṃśatiḥ // BhP_09.02.024 //
BhP_09.02.025/1 viviṃśateḥ suto rambhaḥ khanīnetro 'sya dhārmikaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744347 (0.003):
khanitraḥ pramatestasmāc cākṣuṣo 'tha viviṃśatiḥ // BhP_09.02.024 // / viviṃśateḥ suto rambhaḥ khanīnetro 'sya dhārmikaḥ /
BhP_09.02.025/2 karandhamo mahārāja tasyāsīdātmajo nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744353 (0.0):
khanitraḥ pramatestasmāc cākṣuṣo 'tha viviṃśatiḥ // BhP_09.02.024 // / viviṃśateḥ suto rambhaḥ khanīnetro 'sya dhārmikaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13838702 (0.050):
rājāsīd aṇuhātmajaḥ HV_18.19b / rājāsīd rājasattama HV_6.42b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819860 (0.052):
kāmāyudhaḥ kāmaphalo rājaputro nṛpātmajaḥ / / mahārājaphalaḥ kāmo mahācūtas trayodaśa // Rajni_11.18
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168398 (0.054):
BhP_06.06.005/2 bhānostu devaṛṣabha indrasenastato nṛpa / BhP_06.06.006/1 vidyota āsīl lambāyāstataśca stanayitnavaḥ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12435024 (0.056):
atyarthaṃ tadviyogāgnisaṃtapto 'bhūnnṛpātmajaḥ // SoKss_16,2.84 // / tato 'vantivatī devī nṛpatiḥ pālakas tathā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16406889 (0.060):
rājāsīd rājasattama HV_6.42b / rājā senapatis tathā HV_App.I,29B.294b
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10850171 (0.064):
tasyotpattiṃ samāsena kathayāmi nṛpātmaja / / āsīt pūrvaṃ mahārāja ṛṣiś caiva parāśaraḥ // RKS_109.14 //
BhP_09.02.026/1 tasyāvīkṣit suto yasya maruttaścakravartyabhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744359 (0.0):
karandhamo mahārāja tasyāsīdātmajo nṛpa // BhP_09.02.025 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13002223 (0.029):
BhP_09.08.001/2 campāpurī sudevo 'to vijayo yasya cātmajaḥ / BhP_09.08.002/1 bharukastatsutastasmādvṛkastasyāpi bāhukaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747573 (0.029):
campāpurī sudevo 'to vijayo yasya cātmajaḥ // BhP_09.08.001 // / bharukastatsutastasmādvṛkastasyāpi bāhukaḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12435024 (0.058):
atyarthaṃ tadviyogāgnisaṃtapto 'bhūnnṛpātmajaḥ // SoKss_16,2.84 // / tato 'vantivatī devī nṛpatiḥ pālakas tathā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16484185 (0.059):
sutaḥ pañcajanasyāsīd HV_10.64a / sutaḥ pañcavanasyāpi HV_23.100c / sutaḥ sākocavikalaḥ HV_App.I,30.23a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752262 (0.064):
ṛṇaṃ vai pratikartavyaṃ HV_69.24c / ṛtaparṇasutas tv āsīd HV_10.70a
BhP_09.02.026/2 saṃvarto 'yājayadyaṃ vai mahāyogyaṅgiraḥsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744368 (0.0):
tasyāvīkṣit suto yasya maruttaścakravartyabhūt / / saṃvarto 'yājayadyaṃ vai mahāyogyaṅgiraḥsutaḥ // BhP_09.02.026 //
BhP_09.02.027/1 maruttasya yathā yajño na tathānyo 'sti kaścana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744373 (1.788):
saṃvarto 'yājayadyaṃ vai mahāyogyaṅgiraḥsutaḥ // BhP_09.02.026 // / maruttasya yathā yajño na tathānyo 'sti kaścana /
BhP_09.02.027/2 sarvaṃ hiraṇmayaṃ tv āsīdyat kiñcic cāsya śobhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744381 (0.0):
maruttasya yathā yajño na tathānyo 'sti kaścana / / sarvaṃ hiraṇmayaṃ tv āsīdyat kiñcic cāsya śobhanam // BhP_09.02.027 //
BhP_09.02.028/1 amādyadindraḥ somena dakṣiṇābhirdvijātayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744387 (0.004):
sarvaṃ hiraṇmayaṃ tv āsīdyat kiñcic cāsya śobhanam // BhP_09.02.027 // / amādyadindraḥ somena dakṣiṇābhirdvijātayaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23426694 (0.018):
sarvaṃ hiraṇmayaṃ yasya % yajñavastv atiśobhanam // ViP_4,1.27 // / amādyad indraḥ somena $ dakṣiṇābhir dvijātayaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133354 (0.018):
sarvaṃ hiraṇmayaṃ yasya yajñavastv atiśobhanam // ViP_4,1.27 // / amādyad indraḥ somena dakṣiṇābhir dvijātayaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10263740 (0.025):
12,029.031a aṅgasya yajamānasya tadā viṣṇupade girau / 12,029.031c amādyad indraḥ somena dakṣiṇābhir dvijātayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19654284 (0.032):
01,112.008c upāgamaṃs tato devāḥ sendrāḥ saha maharṣibhiḥ / 01,112.009a amādyad indraḥ somena dakṣiṇābhir dvijātayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19849259 (0.033):
03,121.007a teṣu tasya makhāgryeṣu gayasya pṛthivīpateḥ / 03,121.007c amādyad indraḥ somena dakṣiṇābhir dvijātayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19836372 (0.033):
03,086.006a nṛgasya yajamānasya pratyakṣam iti naḥ śrutam / 03,086.006c amādyad indraḥ somena dakṣiṇābhir dvijātayaḥ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10145839 (0.045):
sarvaṃ hiraṇmayaṃ yasya yajñavastvatiśobhanam // ViP_4,1.32 // / amādyadidraḥsomena dakṣiṇābhir dvijātayaḥ /
BhP_09.02.028/2 marutaḥ pariveṣṭāro viśvedevāḥ sabhāsadaḥ / BhP_09.02.029/1 maruttasya damaḥ putrastasyāsīdrājyavardhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744400 (1.192):
marutaḥ pariveṣṭāro viśvedevāḥ sabhāsadaḥ // BhP_09.02.028 // / maruttasya damaḥ putrastasyāsīdrājyavardhanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744392 (0.004):
amādyadindraḥ somena dakṣiṇābhirdvijātayaḥ / / marutaḥ pariveṣṭāro viśvedevāḥ sabhāsadaḥ // BhP_09.02.028 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23426696 (0.023):
amādyad indraḥ somena $ dakṣiṇābhir dvijātayaḥ & / marutaḥ pariveṣṭāraḥ % sadasyāś ca divaukasaḥ // ViP_4,1.28 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133356 (0.023):
amādyad indraḥ somena dakṣiṇābhir dvijātayaḥ / / marutaḥ pariveṣṭāraḥ sadasyāś ca divaukasaḥ // ViP_4,1.28 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10145841 (0.023):
amādyadidraḥsomena dakṣiṇābhir dvijātayaḥ / / marutaḥ pariveṣṭāraḥsadasyāś ca divaukasaḥ // ViP_4,1.33 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133370 (0.055):
tasmāc ca damo damasya putro rājyavardhano jajñe || ViP_4,1.30 ||
BhP_09.02.029/2 sudhṛtistatsuto jajñe saudhṛteyo naraḥ sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744406 (0.0):
maruttasya damaḥ putrastasyāsīdrājyavardhanaḥ / / sudhṛtistatsuto jajñe saudhṛteyo naraḥ sutaḥ // BhP_09.02.029 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570041 (0.050):
rājyavarddhanakastasya sudhṛtistatsuto naraḥ // BndP_2,8.35 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3821987 (0.053):
devārhasya suto vidvāñ $ jajñe kambalabarhiṣaḥ & / asāmañjāḥ sutastasya % tamojātasya cātmajaḥ // MatsP_44.83 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8861502 (0.053):
devārhasya suto vidvāñ jajñe kambalabarhiṣaḥ / / asāmañjāḥ sutastasya tamojātasya cātmajaḥ // MatsP_44.83 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750780 (0.058):
upagurorupaguptaḥ svāgataścopaguptataḥ // GarP_1,138.56 // / svanaraḥ svāgatājjajñe suvarcāstasya cātmajaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631232 (0.058):
uśadratho mahābāhustasya hemaḥ suto 'bhavat / / hemasya sutapā jajñe sutaḥ sutapaso baliḥ // BndP_2,74.25 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005545 (0.058):
BhP_09.13.017/1 kṛtirātastatastasmān mahāromā ca tatsutaḥ / BhP_09.13.017/2 svarṇaromā sutastasya hrasvaromā vyajāyata
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020853 (0.059):
Yāj2.28c/ na tatsutas tatsuto vā bhuktis tatra garīyasī //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16975671 (0.060):
haryaṅgo 'sya suto 'bhavat BrP_13.43d / haryatvatasuto rājā BrP_11.29c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16484185 (0.062):
sutaḥ pañcajanasyāsīd HV_10.64a / sutaḥ pañcavanasyāpi HV_23.100c / sutaḥ sākocavikalaḥ HV_App.I,30.23a
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755635 (0.063):
khalapāno 'ṅgato jajñe tasmāddivirathastataḥ // BhP_09.23.006 // / suto dharmaratho yasya jajñe citraratho 'prajāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 527873 (0.064):
vijayasya kṛtiḥ putras $ tasya haryaśvataḥ sutaḥ / HV_App.I,7.5 / / haryaśvatasuto rājā $ sahadevaḥ pratāpavān // HV_App.I,7.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22013438 (0.064):
vijayasya kṛtiḥ putras tasya haryaśvataḥ sutaḥ / HV_App.I,7.5 / / haryaśvatasuto rājā sahadevaḥ pratāpavān // HV_App.I,7.6 //
BhP_09.02.030/1 tatsutaḥ kevalastasmāddhundhumān vegavāṃstataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744412 (0.0):
sudhṛtistatsuto jajñe saudhṛteyo naraḥ sutaḥ // BhP_09.02.029 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020853 (0.055):
Yāj2.28c/ na tatsutas tatsuto vā bhuktis tatra garīyasī //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005666 (0.063):
BhP_09.13.025/2 śrutastato jayastasmādvijayo 'smādṛtaḥ sutaḥ / BhP_09.13.026/1 śunakastatsuto jajñe vītahavyo dhṛtistataḥ
BhP_09.02.030/2 budhastasyābhavadyasya tṛṇabindurmahīpatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744418 (1.192):
tatsutaḥ kevalastasmāddhundhumān vegavāṃstataḥ / / budhastasyābhavadyasya tṛṇabindurmahīpatiḥ // BhP_09.02.030 //
BhP_09.02.031/1 taṃ bheje 'lambuṣā devī bhajanīyaguṇālayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744424 (0.0):
budhastasyābhavadyasya tṛṇabindurmahīpatiḥ // BhP_09.02.030 // / taṃ bheje 'lambuṣā devī bhajanīyaguṇālayam /
BhP_09.02.031/2 varāpsarā yataḥ putrāḥ kanyā celavilābhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744431 (0.0):
taṃ bheje 'lambuṣā devī bhajanīyaguṇālayam / / varāpsarā yataḥ putrāḥ kanyā celavilābhavat // BhP_09.02.031 //
BhP_09.02.032/1 yasyāmutpādayāmāsa viśravā dhanadaṃ sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744436 (0.004):
varāpsarā yataḥ putrāḥ kanyā celavilābhavat // BhP_09.02.031 // / yasyāmutpādayāmāsa viśravā dhanadaṃ sutam /
BhP_09.02.032/2 prādāya vidyāṃ paramāmṛṣiryogeśvaraḥ pituḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744440 (0.023):
yasyāmutpādayāmāsa viśravā dhanadaṃ sutam / / prādāya vidyāṃ paramāmṛṣiryogeśvaraḥ pituḥ // BhP_09.02.032 //
BhP_09.02.033/1 viśālaḥ śūnyabandhuśca dhūmraketuśca tatsutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744450 (0.0):
prādāya vidyāṃ paramāmṛṣiryogeśvaraḥ pituḥ // BhP_09.02.032 // / viśālaḥ śūnyabandhuśca dhūmraketuśca tatsutāḥ /
BhP_09.02.033/2 viśālo vaṃśakṛdrājā vaiśālīṃ nirmame purīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744458 (0.0):
viśālaḥ śūnyabandhuśca dhūmraketuśca tatsutāḥ / / viśālo vaṃśakṛdrājā vaiśālīṃ nirmame purīm // BhP_09.02.033 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133408 (0.037):
tasyām asya viśālo jajñe yaḥ purīṃ vaiśālīṃ nāma nirmame || ViP_4,1.34 || / hemacandro viśālasya putro 'bhavat || ViP_4,1.35 ||
BhP_09.02.034/1 hemacandraḥ sutastasya dhūmrākṣastasya cātmajaḥ / BhP_09.02.034/2 tatputrāt saṃyamādāsīt kṛśāśvaḥ sahadevajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744471 (0.0):
viśālo vaṃśakṛdrājā vaiśālīṃ nirmame purīm // BhP_09.02.033 // / hemacandraḥ sutastasya dhūmrākṣastasya cātmajaḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133408 (0.039):
tasyām asya viśālo jajñe yaḥ purīṃ vaiśālīṃ nāma nirmame || ViP_4,1.34 ||
BhP_09.02.035/1 kṛśāśvāt somadatto 'bhūdyo 'śvamedhairiḍaspatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744476 (0.0):
tatputrāt saṃyamādāsīt kṛśāśvaḥ sahadevajaḥ // BhP_09.02.034 // / kṛśāśvāt somadatto 'bhūdyo 'śvamedhairiḍaspatim /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5144647 (0.060):
śatānīkād apy aśvamedhadatto bhavitā | / tasmād apy adhisīmakṛṣṇaḥ adhisīmakṛṣṇān niścaknuḥ |
BhP_09.02.035/2 iṣṭvā puruṣamāpāgryāṃ gatiṃ yogeśvarāśritām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744484 (0.0):
kṛśāśvāt somadatto 'bhūdyo 'śvamedhairiḍaspatim / / iṣṭvā puruṣamāpāgryāṃ gatiṃ yogeśvarāśritām // BhP_09.02.035 //
BhP_09.02.036/1 saumadattistu sumatistatputro janamejayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744490 (0.0):
iṣṭvā puruṣamāpāgryāṃ gatiṃ yogeśvarāśritām // BhP_09.02.035 // / saumadattistu sumatistatputro janamejayaḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133442 (0.045):
somadattaḥ kṛśāśvāj jajñe yo daśāśvamedhān ājahāra || ViP_4,1.38 || / tatputraś ca janamejayaḥ | / janamejayāt sumatiḥ |
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10145949 (0.045):
tatputro janamejayaḥ // ViP_4,1.57 // / janamejayātsumatiḥ // ViP_4,1.58 //
BhP_09.02.036/2 ete vaiśālabhūpālāstṛṇabindoryaśodharāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744496 (0.0):
saumadattistu sumatistatputro janamejayaḥ / / ete vaiśālabhūpālāstṛṇabindoryaśodharāḥ // BhP_09.02.036 //
BhP_09.03.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.03.001/1 śaryātirmānavo rājā brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744505 (0.0):
ete vaiśālabhūpālāstṛṇabindoryaśodharāḥ // BhP_09.02.036 // / BhP_09.03.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744983 (0.024):
badaryākhyaṃ gato rājā taptuṃ nārāyaṇāśramam // BhP_09.03.036 // / BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca / nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745173 (0.028):
na prābhūdyatra nirmukto brahmadaṇḍo duratyayaḥ // BhP_09.04.014 // / BhP_09.04.015/0 śrīśuka uvāca / ambarīṣo mahābhāgaḥ saptadvīpavatīṃ mahīm /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999445 (0.028):
BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.001/1 nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999649 (0.031):
BhP_09.04.015/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.015/1 ambarīṣo mahābhāgaḥ saptadvīpavatīṃ mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707888 (0.032):
svapnopalabdhārtha iva tatraivāntardadhe hariḥ // BhP_06.04.054 // / BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757619 (0.032):
hantuṃ nārhasi kalyāṇīm imāṃ tvaṃ dīna vatsalaḥ // BhP_10.01.045 // / BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787956 (0.032):
saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau // BhP_10.48.036 // / BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708474 (0.032):
etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam // BhP_06.05.044 // / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767555 (0.032):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje $ babhūvatus tau paśu pāla sammatau &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787052 (0.032):
magnam uddhara govinda gokulaṃ vṛjinārṇavāt // BhP_10.47.052 // / BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808165 (0.032):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838966 (0.032):
anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ // BhP_12.01.041 // / BhP_12.02.001/0 śrī śuka uvāca / tataś cānu dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712964 (0.032):
yenāsan sukhino devā harerduḥkhaṃ kuto 'bhavat // BhP_06.13.003 // / BhP_06.13.004/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2770601 (0.032):
kṣaṇaṃ yuga śatam iva yāsāṃ yena vinābhavat // BhP_10.19.016 // / BhP_10.20.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6385374 (0.032):
BhP_10.43.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.43.001/1 atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛta śaucau parantapa
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26558321 (0.032):
BhP_05.23.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.23.001/1 atha tasmāt paratas trayodaśa-lakṣa-yojanāntarato yat tad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2694483 (0.032):
bhāgavata paramahaṃsānām // BhP_05.09.020 //_* / BhP_05.10.001/0 śrī śuka uvāca / atha sindhu sauvīra pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās taṭe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2702163 (0.032):
prakramanti // BhP_05.22.017 //_* / BhP_05.23.001/0 śrī śuka uvāca / atha tasmāt paratas trayodaśa lakṣa yojanāntarato yat tad viṣṇoḥ paramaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711228 (0.032):
// BhP_06.09.045 // / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ /
BhP_09.03.001/2 yo vā aṅgirasāṃ satre dvitīyamaharūcivān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744512 (0.037):
śaryātirmānavo rājā brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha / / yo vā aṅgirasāṃ satre dvitīyamaharūcivān // BhP_09.03.001 //
BhP_09.03.002/1 sukanyā nāma tasyāsīt kanyā kamalalocanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744519 (0.0):
yo vā aṅgirasāṃ satre dvitīyamaharūcivān // BhP_09.03.001 // / sukanyā nāma tasyāsīt kanyā kamalalocanā /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8340263 (0.064):
tasyātirūpā kanyābhūnnāmnā kamalalocanā // SoKss_18,4.252 //
BhP_09.03.002/2 tayā sārdhaṃ vanagato hyagamac cyavanāśramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744526 (0.0):
sukanyā nāma tasyāsīt kanyā kamalalocanā / / tayā sārdhaṃ vanagato hyagamac cyavanāśramam // BhP_09.03.002 //
BhP_09.03.003/1 sā sakhībhiḥ parivṛtā vicinvantyaṅghripān vane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744531 (0.0):
tayā sārdhaṃ vanagato hyagamac cyavanāśramam // BhP_09.03.002 // / sā sakhībhiḥ parivṛtā vicinvantyaṅghripān vane /
BhP_09.03.003/2 valmīkarandhre dadṛśe khadyote iva jyotiṣī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744536 (0.004):
sā sakhībhiḥ parivṛtā vicinvantyaṅghripān vane / / valmīkarandhre dadṛśe khadyote iva jyotiṣī // BhP_09.03.003 //
BhP_09.03.004/1 te daivacoditā bālā jyotiṣī kaṇṭakena vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744543 (1.192):
valmīkarandhre dadṛśe khadyote iva jyotiṣī // BhP_09.03.003 // / te daivacoditā bālā jyotiṣī kaṇṭakena vai /
BhP_09.03.004/2 avidhyan mugdhabhāvena susrāvāsṛk tato bahiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744551 (0.0):
te daivacoditā bālā jyotiṣī kaṇṭakena vai / / avidhyan mugdhabhāvena susrāvāsṛk tato bahiḥ // BhP_09.03.004 //
BhP_09.03.005/1 śakṛnmūtranirodho 'bhūt sainikānāṃ ca tatkṣaṇāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744558 (0.0):
avidhyan mugdhabhāvena susrāvāsṛk tato bahiḥ // BhP_09.03.004 // / śakṛnmūtranirodho 'bhūt sainikānāṃ ca tatkṣaṇāt /
BhP_09.03.005/2 rājarṣistamupālakṣya puruṣān vismito 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744564 (0.004):
śakṛnmūtranirodho 'bhūt sainikānāṃ ca tatkṣaṇāt / / rājarṣistamupālakṣya puruṣān vismito 'bravīt // BhP_09.03.005 //
BhP_09.03.006/1 apyabhadraṃ na yuṣmābhirbhārgavasya viceṣṭitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744570 (0.006):
rājarṣistamupālakṣya puruṣān vismito 'bravīt // BhP_09.03.005 // / apyabhadraṃ na yuṣmābhirbhārgavasya viceṣṭitam /
BhP_09.03.006/2 vyaktaṃ kenāpi nastasya kṛtamāśramadūṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744573 (1.192):
apyabhadraṃ na yuṣmābhirbhārgavasya viceṣṭitam / / vyaktaṃ kenāpi nastasya kṛtamāśramadūṣaṇam // BhP_09.03.006 //
BhP_09.03.007/1 sukanyā prāha pitaraṃ bhītā kiñcit kṛtaṃ mayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744582 (0.0):
vyaktaṃ kenāpi nastasya kṛtamāśramadūṣaṇam // BhP_09.03.006 // / sukanyā prāha pitaraṃ bhītā kiñcit kṛtaṃ mayā /
BhP_09.03.007/2 dve jyotiṣī ajānantyā nirbhinne kaṇṭakena vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744589 (0.005):
sukanyā prāha pitaraṃ bhītā kiñcit kṛtaṃ mayā / / dve jyotiṣī ajānantyā nirbhinne kaṇṭakena vai // BhP_09.03.007 //
BhP_09.03.008/1 duhitustadvacaḥ śrutvā śaryātirjātasādhvasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744596 (0.0):
dve jyotiṣī ajānantyā nirbhinne kaṇṭakena vai // BhP_09.03.007 // / duhitustadvacaḥ śrutvā śaryātirjātasādhvasaḥ /
BhP_09.03.008/2 muniṃ prasādayāmāsa valmīkāntarhitaṃ śanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744601 (0.005):
duhitustadvacaḥ śrutvā śaryātirjātasādhvasaḥ / / muniṃ prasādayāmāsa valmīkāntarhitaṃ śanaiḥ // BhP_09.03.008 //
BhP_09.03.009/1 tadabhiprāyamājñāya prādādduhitaraṃ muneḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744608 (0.0):
muniṃ prasādayāmāsa valmīkāntarhitaṃ śanaiḥ // BhP_09.03.008 // / tadabhiprāyamājñāya prādādduhitaraṃ muneḥ /
BhP_09.03.009/2 kṛcchrān muktastamāmantrya puraṃ prāyāt samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744615 (0.0):
tadabhiprāyamājñāya prādādduhitaraṃ muneḥ / / kṛcchrān muktastamāmantrya puraṃ prāyāt samāhitaḥ // BhP_09.03.009 //
BhP_09.03.010/1 sukanyā cyavanaṃ prāpya patiṃ paramakopanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744621 (0.0):
kṛcchrān muktastamāmantrya puraṃ prāyāt samāhitaḥ // BhP_09.03.009 // / sukanyā cyavanaṃ prāpya patiṃ paramakopanam /
BhP_09.03.010/2 prīṇayāmāsa cittajñā apramattānuvṛttibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744627 (0.0):
sukanyā cyavanaṃ prāpya patiṃ paramakopanam / / prīṇayāmāsa cittajñā apramattānuvṛttibhiḥ // BhP_09.03.010 //
BhP_09.03.011/1 kasyacit tv atha kālasya nāsatyāv āśramāgatau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744634 (0.0):
prīṇayāmāsa cittajñā apramattānuvṛttibhiḥ // BhP_09.03.010 // / kasyacit tv atha kālasya nāsatyāv āśramāgatau /
BhP_09.03.011/2 tau pūjayitvā provāca vayo me dattamīśvarau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744640 (1.192):
kasyacit tv atha kālasya nāsatyāv āśramāgatau / / tau pūjayitvā provāca vayo me dattamīśvarau // BhP_09.03.011 //
BhP_09.03.012/1 grahaṃ grahīṣye somasya yajñe vāmapyasomapoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744647 (1.192):
tau pūjayitvā provāca vayo me dattamīśvarau // BhP_09.03.011 // / grahaṃ grahīṣye somasya yajñe vāmapyasomapoḥ /
BhP_09.03.012/2 kriyatāṃ me vayorūpaṃ pramadānāṃ yadīpsitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744654 (0.0):
grahaṃ grahīṣye somasya yajñe vāmapyasomapoḥ / / kriyatāṃ me vayorūpaṃ pramadānāṃ yadīpsitam // BhP_09.03.012 //
BhP_09.03.013/1 bāḍhamityūcaturvipramabhinandya bhiṣaktamau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744660 (0.004):
kriyatāṃ me vayorūpaṃ pramadānāṃ yadīpsitam // BhP_09.03.012 // / bāḍhamityūcaturvipramabhinandya bhiṣaktamau /
BhP_09.03.013/2 nimajjatāṃ bhavān asmin hrade siddhavinirmite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744665 (0.005):
bāḍhamityūcaturvipramabhinandya bhiṣaktamau / / nimajjatāṃ bhavān asmin hrade siddhavinirmite // BhP_09.03.013 //
BhP_09.03.014/1 ityukto jarayā grasta deho dhamanisantataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744671 (0.005):
nimajjatāṃ bhavān asmin hrade siddhavinirmite // BhP_09.03.013 // / ityukto jarayā grasta deho dhamanisantataḥ /
BhP_09.03.014/2 hradaṃ praveśito 'śvibhyāṃ valīpalitavigrahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744677 (0.0):
ityukto jarayā grasta deho dhamanisantataḥ / / hradaṃ praveśito 'śvibhyāṃ valīpalitavigrahaḥ // BhP_09.03.014 //
BhP_09.03.015/1 puruṣāstraya uttasthurapīvyā vanitāpriyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744684 (0.0):
hradaṃ praveśito 'śvibhyāṃ valīpalitavigrahaḥ // BhP_09.03.014 // / puruṣāstraya uttasthurapīvyā vanitāpriyāḥ /
BhP_09.03.015/2 padmasrajaḥ kuṇḍalinastulyarūpāḥ suvāsasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744691 (0.0):
puruṣāstraya uttasthurapīvyā vanitāpriyāḥ / / padmasrajaḥ kuṇḍalinastulyarūpāḥ suvāsasaḥ // BhP_09.03.015 //
BhP_09.03.016/1 tān nirīkṣya varārohā sarūpān sūryavarcasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744697 (0.005):
padmasrajaḥ kuṇḍalinastulyarūpāḥ suvāsasaḥ // BhP_09.03.015 // / tān nirīkṣya varārohā sarūpān sūryavarcasaḥ /
BhP_09.03.016/2 ajānatī patiṃ sādhvī aśvinau śaraṇaṃ yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744704 (0.0):
tān nirīkṣya varārohā sarūpān sūryavarcasaḥ / / ajānatī patiṃ sādhvī aśvinau śaraṇaṃ yayau // BhP_09.03.016 //
BhP_09.03.017/1 darśayitvā patiṃ tasyai pātivratyena toṣitau / BhP_09.03.017/2 ṛṣimāmantrya yayaturvimānena triviṣṭapam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744714 (0.004):
ajānatī patiṃ sādhvī aśvinau śaraṇaṃ yayau // BhP_09.03.016 // / darśayitvā patiṃ tasyai pātivratyena toṣitau /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547158 (0.060):
BhP_05.03.018/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.03.018/1 iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe
BhP_09.03.018/1 yakṣyamāṇo 'tha śaryātiścyavanasyāśramaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744720 (0.0):
ṛṣimāmantrya yayaturvimānena triviṣṭapam // BhP_09.03.017 // / yakṣyamāṇo 'tha śaryātiścyavanasyāśramaṃ gataḥ /
BhP_09.03.018/2 dadarśa duhituḥ pārśve puruṣaṃ sūryavarcasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744726 (1.192):
yakṣyamāṇo 'tha śaryātiścyavanasyāśramaṃ gataḥ / / dadarśa duhituḥ pārśve puruṣaṃ sūryavarcasam // BhP_09.03.018 //
BhP_09.03.019/1 rājā duhitaraṃ prāha kṛtapādābhivandanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744733 (0.0):
dadarśa duhituḥ pārśve puruṣaṃ sūryavarcasam // BhP_09.03.018 // / rājā duhitaraṃ prāha kṛtapādābhivandanām /
BhP_09.03.019/2 āśiṣaścāprayuñjāno nātiprītimanā iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744738 (0.007):
rājā duhitaraṃ prāha kṛtapādābhivandanām / / āśiṣaścāprayuñjāno nātiprītimanā iva // BhP_09.03.019 //
BhP_09.03.020/1 cikīrṣitaṃ te kimidaṃ patistvayā pralambhito lokanamaskṛto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744746 (0.0):
āśiṣaścāprayuñjāno nātiprītimanā iva // BhP_09.03.019 // / cikīrṣitaṃ te kimidaṃ patistvayā pralambhito lokanamaskṛto muniḥ /
muniḥ / BhP_09.03.020/2 yat tvaṃ jarāgrastamasatyasammataṃ vihāya jāraṃ bhajase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744756 (0.0):
cikīrṣitaṃ te kimidaṃ patistvayā pralambhito lokanamaskṛto muniḥ /
'mumadhvagam / BhP_09.03.021/1 kathaṃ matiste 'vagatānyathā satāṃ kulaprasūte kuladūṣaṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744767 (0.0):
yat tvaṃ jarāgrastamasatyasammataṃ vihāya jāraṃ bhajase 'mumadhvagam //
tv idam / BhP_09.03.021/2 bibharṣi jāraṃ yadapatrapā kulaṃ pituśca bhartuśca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744775 (0.0):
kathaṃ matiste 'vagatānyathā satāṃ kulaprasūte kuladūṣaṇaṃ tv idam / / bibharṣi jāraṃ yadapatrapā kulaṃ pituśca bhartuśca nayasyadhastamaḥ //
nayasyadhastamaḥ / BhP_09.03.022/1 evaṃ bruvāṇaṃ pitaraṃ smayamānā śucismitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744784 (0.0):
bibharṣi jāraṃ yadapatrapā kulaṃ pituśca bhartuśca nayasyadhastamaḥ //
BhP_09.03.022/2 uvāca tāta jāmātā tavaiṣa bhṛgunandanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744789 (0.035):
evaṃ bruvāṇaṃ pitaraṃ smayamānā śucismitā / / uvāca tāta jāmātā tavaiṣa bhṛgunandanaḥ // BhP_09.03.022 //
BhP_09.03.023/1 śaśaṃsa pitre tat sarvaṃ vayorūpābhilambhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744798 (1.192):
uvāca tāta jāmātā tavaiṣa bhṛgunandanaḥ // BhP_09.03.022 // / śaśaṃsa pitre tat sarvaṃ vayorūpābhilambhanam /
BhP_09.03.023/2 vismitaḥ paramaprītastanayāṃ pariṣasvaje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744804 (0.004):
śaśaṃsa pitre tat sarvaṃ vayorūpābhilambhanam / / vismitaḥ paramaprītastanayāṃ pariṣasvaje // BhP_09.03.023 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413658 (0.049):
BhP_10.81.027/3 dāsīnāṃ niṣka kaṇṭhīnāṃ madhye bhāntīṃ sa vismitaḥ / BhP_10.81.028/1 prītaḥ svayaṃ tayā yuktaḥ praviṣṭo nija mandiram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809656 (0.055):
dāsīnāṃ niṣka kaṇṭhīnāṃ madhye bhāntīṃ sa vismitaḥ // BhP_10.81.027 // / prītaḥ svayaṃ tayā yuktaḥ praviṣṭo nija mandiram /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395970 (0.064):
BhP_07.15.079/2 śrutvā kṛṣṇaṃ paraṃ brahma pārthaḥ paramavismitaḥ / BhP_07.15.080/1 iti dākṣāyiṇīnāṃ te pṛthag vaṃśā prakīrtitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729319 (0.064):
śrutvā kṛṣṇaṃ paraṃ brahma pārthaḥ paramavismitaḥ // BhP_07.15.079 // / iti dākṣāyiṇīnāṃ te pṛthag vaṃśā prakīrtitāḥ /
BhP_09.03.024/1 somena yājayan vīraṃ grahaṃ somasya cāgrahīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744810 (0.0):
vismitaḥ paramaprītastanayāṃ pariṣasvaje // BhP_09.03.023 // / somena yājayan vīraṃ grahaṃ somasya cāgrahīt /
BhP_09.03.024/2 asomaporapyaśvinoścyavanaḥ svena tejasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744816 (0.004):
somena yājayan vīraṃ grahaṃ somasya cāgrahīt / / asomaporapyaśvinoścyavanaḥ svena tejasā // BhP_09.03.024 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999285 (0.062):
BhP_09.03.026/1 anvajānaṃstataḥ sarve grahaṃ somasya cāśvinoḥ / BhP_09.03.026/2 bhiṣajāv iti yat pūrvaṃ somāhutyā bahiṣkṛtau
BhP_09.03.025/1 hantuṃ tamādade vajraṃ sadyo manyuramarṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744823 (1.192):
asomaporapyaśvinoścyavanaḥ svena tejasā // BhP_09.03.024 // / hantuṃ tamādade vajraṃ sadyo manyuramarṣitaḥ /
BhP_09.03.025/2 savajraṃ stambhayāmāsa bhujamindrasya bhārgavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744830 (0.0):
hantuṃ tamādade vajraṃ sadyo manyuramarṣitaḥ / / savajraṃ stambhayāmāsa bhujamindrasya bhārgavaḥ // BhP_09.03.025 //
BhP_09.03.026/1 anvajānaṃstataḥ sarve grahaṃ somasya cāśvinoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744836 (0.0):
savajraṃ stambhayāmāsa bhujamindrasya bhārgavaḥ // BhP_09.03.025 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999260 (0.062):
BhP_09.03.024/1 somena yājayan vīraṃ grahaṃ somasya cāgrahīt / BhP_09.03.024/2 asomaporapyaśvinoścyavanaḥ svena tejasā
BhP_09.03.026/2 bhiṣajāv iti yat pūrvaṃ somāhutyā bahiṣkṛtau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744841 (0.004):
anvajānaṃstataḥ sarve grahaṃ somasya cāśvinoḥ / / bhiṣajāv iti yat pūrvaṃ somāhutyā bahiṣkṛtau // BhP_09.03.026 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929487 (0.015):
anvāhareyus, yady anuvāhaḥ syāt pūrvaṃ taṃ pravaheyur apa voddhareyus, yad
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26000042 (0.017):
avrīhikaḥ / / amāṣakaḥ / / suyavakaḥ / / suvrīhikaḥ sumāṣakaḥ / / pūrvam iti vartamane punaḥ pūrvagrahaṇaṃ pravṛttibhedena
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7536428 (0.017):
avrīhikaḥ / / amāṣakaḥ / / suyavakaḥ / / suvrīhikaḥ sumāṣakaḥ / / pūrvam iti vartamane punaḥ pūrvagrahaṇaṃ pravr̥ttibhedena
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5931512 (0.019):
snehocitāś ca ye snehyās tān pūrvaṃ rūkṣayet tataḥ | / saṃsnehya śodhayed evaṃ sneha vyāpan na jāyate || 38 ||
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26703433 (0.023):
he gādana ! gadayati pūrvamabhibhāṣayatīti gādanaḥ /
BhP_09.03.027/1 uttānabarhirānarto bhūriṣeṇa iti trayaḥ / BhP_09.03.027/2 śaryāterabhavan putrā ānartādrevato 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744850 (0.0):
bhiṣajāv iti yat pūrvaṃ somāhutyā bahiṣkṛtau // BhP_09.03.026 // / uttānabarhirānarto bhūriṣeṇa iti trayaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26000042 (0.008):
avrīhikaḥ / / amāṣakaḥ / / suyavakaḥ / / suvrīhikaḥ sumāṣakaḥ / / pūrvam iti vartamane punaḥ pūrvagrahaṇaṃ pravṛttibhedena
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7536428 (0.008):
avrīhikaḥ / / amāṣakaḥ / / suyavakaḥ / / suvrīhikaḥ sumāṣakaḥ / / pūrvam iti vartamane punaḥ pūrvagrahaṇaṃ pravr̥ttibhedena
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5931512 (0.015):
snehocitāś ca ye snehyās tān pūrvaṃ rūkṣayet tataḥ | / saṃsnehya śodhayed evaṃ sneha vyāpan na jāyate || 38 ||
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553392 (0.021):
BhP_05.15.005/1 pratīhāt suvarcalāyāṃ pratihartrādayas traya āsann
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697301 (0.021):
BhP_05.15.004 //_* / pratīhāt suvarcalāyāṃ pratihartrādayas traya āsann ijyā kovidāḥ sūnavaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405941 (0.022):
BhP_03.15.031/1 tābhyāṃ miṣatsv animiṣeṣu niṣidhyamānāḥ / BhP_03.15.031/2 svarhattamā hy api hareḥ pratihāra-pābhyām
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941848 (0.028):
BhP_02.07.017/4 yācñām ṛte pathi caran prabhubhirna cālyaḥ / BhP_02.07.018/1 nārtho balerayam urukramapādaśaucam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642829 (0.028):
prabhubhirna cālyaḥ // BhP_02.07.017 //* / nārtho balerayam urukramapādaśaucam $ āpaḥ śikhādhṛtavato vibudhādhipatyam
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542425 (0.031):
BhP_12.01.030/3 kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ / BhP_12.01.031/1 śiśunandiś ca tad-bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838811 (0.031):
kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ // BhP_12.01.030 // / śiśunandiś ca tad bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363877 (0.033):
BhP_10.10.027/3 niṣpetatuḥ parama vikramitātivepa / BhP_10.10.027/4 skandha pravāla viṭapau kṛta caṇḍa śabdau
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5139052 (0.040):
kṣatravṛddhāt suhotraḥ putro 'bhavat || ViP_4,8.2 || / kāśyaleśagṛtsamadās tasya putrās trayo 'bhavan |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750954 (0.048):
kṣattravṛddhaḥ kṣattravṛddhātsuhotraścābhavannṛpaḥ / / kāśyakāśaugṛtsamadaḥ suhotrādabhavaṃstrayaḥ // GarP_1,139.9 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10151880 (0.053):
kāśyapakāśagṛtsamadāstrayastasya putrā babhūvuḥ // ViP_4,8.5 // / gṛtsamadasya śonakaścāturvarmyapravartayitābhūt // ViP_4,8.6 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19637338 (0.061):
01,089.007a subhrūḥ saṃhanano vāgmī sauvīrītanayās trayaḥ / 01,089.007c manasyor abhavan putrāḥ śūrāḥ sarve mahārathāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13010842 (0.064):
BhP_09.23.001/1 anoḥ sabhānaraścakṣuḥ pareṣṇuśca trayaḥ sutāḥ / BhP_09.23.001/2 sabhānarāt kālanaraḥ sṛñjayastatsutastataḥ
BhP_09.03.028/1 so 'ntaḥsamudre nagarīṃ vinirmāya kuśasthalīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744856 (0.005):
śaryāterabhavan putrā ānartādrevato 'bhavat // BhP_09.03.027 // / so 'ntaḥsamudre nagarīṃ vinirmāya kuśasthalīm /
BhP_09.03.028/2 āsthito 'bhuṅkta viṣayān ānartādīn arindama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744862 (0.007):
so 'ntaḥsamudre nagarīṃ vinirmāya kuśasthalīm / / āsthito 'bhuṅkta viṣayān ānartādīn arindama // BhP_09.03.028 //
BhP_09.03.029/1 tasya putraśataṃ jajñe kakudmijyeṣṭhamuttamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744869 (0.0):
āsthito 'bhuṅkta viṣayān ānartādīn arindama // BhP_09.03.028 // / tasya putraśataṃ jajñe kakudmijyeṣṭhamuttamam /
BhP_09.03.029/2 kakudmī revatīṃ kanyāṃ svāmādāya vibhuṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744876 (0.0):
tasya putraśataṃ jajñe kakudmijyeṣṭhamuttamam / / kakudmī revatīṃ kanyāṃ svāmādāya vibhuṃ gataḥ // BhP_09.03.029 //
BhP_09.03.030/1 putryā varaṃ paripraṣṭuṃ brahmalokamapāvṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744883 (0.0):
kakudmī revatīṃ kanyāṃ svāmādāya vibhuṃ gataḥ // BhP_09.03.029 // / putryā varaṃ paripraṣṭuṃ brahmalokamapāvṛtam /
BhP_09.03.030/2 āvartamāne gāndharve sthito 'labdhakṣaṇaḥ kṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744889 (1.192):
putryā varaṃ paripraṣṭuṃ brahmalokamapāvṛtam / / āvartamāne gāndharve sthito 'labdhakṣaṇaḥ kṣaṇam // BhP_09.03.030 //
BhP_09.03.031/1 tadanta ādyamānamya svābhiprāyaṃ nyavedayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744897 (0.0):
āvartamāne gāndharve sthito 'labdhakṣaṇaḥ kṣaṇam // BhP_09.03.030 // / tadanta ādyamānamya svābhiprāyaṃ nyavedayat /
BhP_09.03.031/2 tac chrutvā bhagavān brahmā prahasya tamuvāca ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744903 (0.005):
tadanta ādyamānamya svābhiprāyaṃ nyavedayat / / tac chrutvā bhagavān brahmā prahasya tamuvāca ha // BhP_09.03.031 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175998 (0.056):
BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.009/1 bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23729618 (0.058):
taduktaṃ sādhyamukhyena vākyaṃ śrutvā pitāmahaḥ / / prāha prahasya bhagavān kśruṇu vatseti nārada // VamP_35.33 //
BhP_09.03.032/1 aho rājan niruddhāste kālena hṛdi ye kṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744909 (0.0):
tac chrutvā bhagavān brahmā prahasya tamuvāca ha // BhP_09.03.031 // / aho rājan niruddhāste kālena hṛdi ye kṛtāḥ /
BhP_09.03.032/2 tat putrapautranapt-ṇāṃ gotrāṇi ca na śṛṇmahe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744917 (0.0):
aho rājan niruddhāste kālena hṛdi ye kṛtāḥ / / tat putrapautranapt ṇāṃ gotrāṇi ca na śṛṇmahe // BhP_09.03.032 //
BhP_09.03.033/1 kālo 'bhiyātastriṇava caturyugavikalpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744924 (0.0):
tat putrapautranapt ṇāṃ gotrāṇi ca na śṛṇmahe // BhP_09.03.032 // / kālo 'bhiyātastriṇava caturyugavikalpitaḥ /
BhP_09.03.033/2 tadgaccha devadevāṃśo baladevo mahābalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744930 (0.0):
kālo 'bhiyātastriṇava caturyugavikalpitaḥ / / tadgaccha devadevāṃśo baladevo mahābalaḥ // BhP_09.03.033 //
BhP_09.03.034/1 kanyāratnamidaṃ rājan nararatnāya dehi bhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744938 (0.0):
tadgaccha devadevāṃśo baladevo mahābalaḥ // BhP_09.03.033 // / kanyāratnamidaṃ rājan nararatnāya dehi bhoḥ /
BhP_09.03.034/2 bhuvo bhārāvatārāya bhagavān bhūtabhāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744944 (0.004):
kanyāratnamidaṃ rājan nararatnāya dehi bhoḥ / / bhuvo bhārāvatārāya bhagavān bhūtabhāvanaḥ // BhP_09.03.034 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28836089 (0.051):
ayaṃ sa kaiṭabhārātirbhagavānmadhusūdanaḥ / / bhuvo bhārāvatārāya jāto yādavanandanaḥ // Bhmj_19.800 //
BhP_09.03.035/1 avatīrṇo nijāṃśena puṇyaśravaṇakīrtanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744950 (0.0):
bhuvo bhārāvatārāya bhagavān bhūtabhāvanaḥ // BhP_09.03.034 // / avatīrṇo nijāṃśena puṇyaśravaṇakīrtanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777817 (0.063):
avatīrṇo hi bhagavān aṃśena jagad īśvaraḥ // BhP_10.33.026 //
BhP_09.03.035/2 ityādiṣṭo 'bhivandyājaṃ nṛpaḥ svapuramāgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744957 (0.0):
avatīrṇo nijāṃśena puṇyaśravaṇakīrtanaḥ / / ityādiṣṭo 'bhivandyājaṃ nṛpaḥ svapuramāgataḥ /
BhP_09.03.035/3 tyaktaṃ puṇyajanatrāsādbhrātṛbhirdikṣv avasthitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744964 (0.0):
ityādiṣṭo 'bhivandyājaṃ nṛpaḥ svapuramāgataḥ / / tyaktaṃ puṇyajanatrāsādbhrātṛbhirdikṣv avasthitaiḥ // BhP_09.03.035 //
BhP_09.03.036/1 sutāṃ dattvānavadyāṅgīṃ balāya balaśāline
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744971 (0.0):
tyaktaṃ puṇyajanatrāsādbhrātṛbhirdikṣv avasthitaiḥ // BhP_09.03.035 // / sutāṃ dattvānavadyāṅgīṃ balāya balaśāline /
BhP_09.03.036/2 badaryākhyaṃ gato rājā taptuṃ nārāyaṇāśramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744980 (0.0):
badaryākhyaṃ gato rājā taptuṃ nārāyaṇāśramam // BhP_09.03.036 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363814 (0.063):
BhP_10.10.023/1 evam uktvā sa devarṣir gato nārāyaṇāśramam / BhP_10.10.023/3 nalakūvara maṇigrīvāv āsatur yamalārjunau
BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.001/1 nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744991 (0.0):
badaryākhyaṃ gato rājā taptuṃ nārāyaṇāśramam // BhP_09.03.036 // / BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999649 (0.023):
BhP_09.04.015/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.015/1 ambarīṣo mahābhāgaḥ saptadvīpavatīṃ mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745173 (0.027):
na prābhūdyatra nirmukto brahmadaṇḍo duratyayaḥ // BhP_09.04.014 // / BhP_09.04.015/0 śrīśuka uvāca / ambarīṣo mahābhāgaḥ saptadvīpavatīṃ mahīm /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998926 (0.028):
BhP_09.03.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.03.001/1 śaryātirmānavo rājā brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744499 (0.028):
ete vaiśālabhūpālāstṛṇabindoryaśodharāḥ // BhP_09.02.036 // / BhP_09.03.001/0 śrīśuka uvāca / śaryātirmānavo rājā brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.030):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836949 (0.030):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747212 (0.033):
anvīyustatprabhāveṇa agniṃ śāntamivārciṣaḥ // BhP_09.06.055 // / BhP_09.07.001/0 śrīśuka uvāca / māndhātuḥ putrapravaro yo 'mbarīṣaḥ prakīrtitaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.034):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.034):
BhP_10.48.036/3 saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau / BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.034):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.034):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998398 (0.034):
BhP_09.01.042/2 purūravasa utsṛjya gāṃ putrāya gato vanam / BhP_09.02.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.02.001/1 evaṃ gate 'tha sudyumne manurvaivasvataḥ sute
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.035):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.035):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.035):
BhP_10.78.040/3 caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.035):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.035):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.035):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001831 (0.035):
BhP_09.07.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.07.001/1 māndhātuḥ putrapravaro yo 'mbarīṣaḥ prakīrtitaḥ
BhP_09.04.001/2 yaviṣṭhaṃ vyabhajan dāyaṃ brahmacāriṇamāgatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744997 (0.0):
nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim / / yaviṣṭhaṃ vyabhajan dāyaṃ brahmacāriṇamāgatam // BhP_09.04.001 //
BhP_09.04.002/1 bhrātaro 'bhāṅkta kiṃ mahyaṃ bhajāma pitaraṃ tava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745003 (0.0):
yaviṣṭhaṃ vyabhajan dāyaṃ brahmacāriṇamāgatam // BhP_09.04.001 // / bhrātaro 'bhāṅkta kiṃ mahyaṃ bhajāma pitaraṃ tava /
BhP_09.04.002/2 tvāṃ mamāryāstatābhāṅkṣurmā putraka tadādṛthāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745011 (0.0):
bhrātaro 'bhāṅkta kiṃ mahyaṃ bhajāma pitaraṃ tava / / tvāṃ mamāryāstatābhāṅkṣurmā putraka tadādṛthāḥ // BhP_09.04.002 //
BhP_09.04.003/1 ime aṅgirasaḥ satramāsate 'dya sumedhasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745017 (0.005):
tvāṃ mamāryāstatābhāṅkṣurmā putraka tadādṛthāḥ // BhP_09.04.002 // / ime aṅgirasaḥ satramāsate 'dya sumedhasaḥ /
BhP_09.04.003/2 ṣaṣṭhaṃ ṣaṣṭhamupetyāhaḥ kave muhyanti karmaṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745024 (0.0):
ime aṅgirasaḥ satramāsate 'dya sumedhasaḥ / / ṣaṣṭhaṃ ṣaṣṭhamupetyāhaḥ kave muhyanti karmaṇi // BhP_09.04.003 //
BhP_09.04.004/1 tāṃstvaṃ śaṃsaya sūkte dve vaiśvadeve mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745031 (0.0):
ṣaṣṭhaṃ ṣaṣṭhamupetyāhaḥ kave muhyanti karmaṇi // BhP_09.04.003 // / tāṃstvaṃ śaṃsaya sūkte dve vaiśvadeve mahātmanaḥ /
BhP_09.04.004/2 te svaryanto dhanaṃ satra pariśeṣitamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745037 (0.005):
tāṃstvaṃ śaṃsaya sūkte dve vaiśvadeve mahātmanaḥ / / te svaryanto dhanaṃ satra pariśeṣitamātmanaḥ // BhP_09.04.004 //
BhP_09.04.005/1 dāsyanti te 'tha tān arccha tathā sa kṛtavān yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745041 (0.006):
te svaryanto dhanaṃ satra pariśeṣitamātmanaḥ // BhP_09.04.004 // / dāsyanti te 'tha tān arccha tathā sa kṛtavān yathā /
BhP_09.04.005/2 tasmai dattvā yayuḥ svargaṃ te satrapariśeṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745048 (0.005):
dāsyanti te 'tha tān arccha tathā sa kṛtavān yathā / / tasmai dattvā yayuḥ svargaṃ te satrapariśeṣaṇam // BhP_09.04.005 //
BhP_09.04.006/1 taṃ kaścit svīkariṣyantaṃ puruṣaḥ kṛṣṇadarśanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745053 (0.005):
tasmai dattvā yayuḥ svargaṃ te satrapariśeṣaṇam // BhP_09.04.005 // / taṃ kaścit svīkariṣyantaṃ puruṣaḥ kṛṣṇadarśanaḥ /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094802 (0.064):
sandṛśyante? 2. bhagavān āha: tadyathā kaścid eva puruṣaḥ syāc, cañcalaś, / capalo, 'haṃkāramamakārasthitaḥ; sa ca daridro bhavet. 3. tasya rājā
BhP_09.04.006/2 uvācottarato 'bhyetya mamedaṃ vāstukaṃ vasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745059 (0.006):
taṃ kaścit svīkariṣyantaṃ puruṣaḥ kṛṣṇadarśanaḥ / / uvācottarato 'bhyetya mamedaṃ vāstukaṃ vasu // BhP_09.04.006 //
BhP_09.04.007/1 mamedamṛṣibhirdattamiti tarhi sma mānavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745065 (0.0):
uvācottarato 'bhyetya mamedaṃ vāstukaṃ vasu // BhP_09.04.006 // / mamedamṛṣibhirdattamiti tarhi sma mānavaḥ /
BhP_09.04.007/2 syān nau te pitari praśnaḥ pṛṣṭavān pitaraṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745072 (1.788):
mamedamṛṣibhirdattamiti tarhi sma mānavaḥ / / syān nau te pitari praśnaḥ pṛṣṭavān pitaraṃ yathā // BhP_09.04.007 //
BhP_09.04.008/1 yajñavāstugataṃ sarvamucchiṣṭamṛṣayaḥ kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745079 (0.0):
syān nau te pitari praśnaḥ pṛṣṭavān pitaraṃ yathā // BhP_09.04.007 // / yajñavāstugataṃ sarvamucchiṣṭamṛṣayaḥ kvacit /
BhP_09.04.008/2 cakrurhi bhāgaṃ rudrāya sa devaḥ sarvamarhati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745087 (0.0):
yajñavāstugataṃ sarvamucchiṣṭamṛṣayaḥ kvacit / / cakrurhi bhāgaṃ rudrāya sa devaḥ sarvamarhati // BhP_09.04.008 //
BhP_09.04.009/1 nābhāgastaṃ praṇamyāha taveśa kila vāstukam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745093 (0.0):
cakrurhi bhāgaṃ rudrāya sa devaḥ sarvamarhati // BhP_09.04.008 // / nābhāgastaṃ praṇamyāha taveśa kila vāstukam /
BhP_09.04.009/2 ityāha me pitā brahmañ chirasā tvāṃ prasādaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745100 (0.0):
nābhāgastaṃ praṇamyāha taveśa kila vāstukam / / ityāha me pitā brahmañ chirasā tvāṃ prasādaye // BhP_09.04.009 //
BhP_09.04.010/1 yat te pitāvadaddharmaṃ tvaṃ ca satyaṃ prabhāṣase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745107 (0.0):
ityāha me pitā brahmañ chirasā tvāṃ prasādaye // BhP_09.04.009 //
BhP_09.04.010/2 dadāmi te mantradṛśo jñānaṃ brahma sanātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745113 (1.192):
yat te pitāvadaddharmaṃ tvaṃ ca satyaṃ prabhāṣase / / dadāmi te mantradṛśo jñānaṃ brahma sanātanam // BhP_09.04.010 //
BhP_09.04.011/1 gṛhāṇa draviṇaṃ dattaṃ matsatrapariśeṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745120 (0.0):
dadāmi te mantradṛśo jñānaṃ brahma sanātanam // BhP_09.04.010 // / gṛhāṇa draviṇaṃ dattaṃ matsatrapariśeṣitam /
BhP_09.04.011/2 ityuktvāntarhito rudro bhagavān dharmavatsalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745126 (0.0):
gṛhāṇa draviṇaṃ dattaṃ matsatrapariśeṣitam / / ityuktvāntarhito rudro bhagavān dharmavatsalaḥ // BhP_09.04.011 //
BhP_09.04.012/1 ya etat saṃsmaret prātaḥ sāyaṃ ca susamāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745133 (0.0):
ityuktvāntarhito rudro bhagavān dharmavatsalaḥ // BhP_09.04.011 // / ya etat saṃsmaret prātaḥ sāyaṃ ca susamāhitaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710428 (0.039):
vṛttāntaṃ śṛṇuyād yas tu $ sāyaṃ prātaḥ samāhitaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22195976 (0.039):
vṛttāntaṃ śṛṇuyād yas tu sāyaṃ prātaḥ samāhitaḥ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13560965 (0.056):
sāyaṃ prātaś ca yaḥ saṃdhyām__Vdha_051.001 / sāyaṃ prātaḥ samāhitaḥ__Vdha_070.085
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16481180 (0.060):
sāyaṃ prātaḥ sadā rājan **HV_App.I,40.157**49:16a / sāyaṃ prātaḥ samāhitaḥ **HV_App.I,44.59**13:2b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25188617 (0.060):
sāyaṃ prātaḥ sadā rājan HV_App.I,40.157**49:16a / sāyaṃ prātaḥ samāhitaḥ HV_App.I,44.59**13:2b
BhP_09.04.012/2 kavirbhavati mantrajño gatiṃ caiva tathātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745139 (0.0):
ya etat saṃsmaret prātaḥ sāyaṃ ca susamāhitaḥ / / kavirbhavati mantrajño gatiṃ caiva tathātmanaḥ // BhP_09.04.012 //
BhP_09.04.013/1 nābhāgādambarīṣo 'bhūn mahābhāgavataḥ kṛtī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745145 (5.960):
kavirbhavati mantrajño gatiṃ caiva tathātmanaḥ // BhP_09.04.012 // / nābhāgādambarīṣo 'bhūn mahābhāgavataḥ kṛtī /
BhP_09.04.013/2 nāspṛśadbrahmaśāpo 'pi yaṃ na pratihataḥ kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745154 (0.0):
nābhāgādambarīṣo 'bhūn mahābhāgavataḥ kṛtī / / nāspṛśadbrahmaśāpo 'pi yaṃ na pratihataḥ kvacit // BhP_09.04.013 //
BhP_09.04.014/0 śrīrājovāca / BhP_09.04.014/1 bhagavan chrotumicchāmi rājarṣestasya dhīmataḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382612 (0.0):
BhP_08.24.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.24.001/1 bhagavan chrotumicchāmi hareradbhutakarmaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742565 (0.0):
yatra yatrānukīrtyeta tat teṣāṃ sukṛtaṃ viduḥ // BhP_08.23.031 // / BhP_08.24.001/0 śrīrājovāca / bhagavan chrotumicchāmi hareradbhutakarmaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745164 (0.0):
nāspṛśadbrahmaśāpo 'pi yaṃ na pratihataḥ kvacit // BhP_09.04.013 // / BhP_09.04.014/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412558 (0.007):
BhP_10.79.034/3 sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808630 (0.007):
sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet // BhP_10.79.034 // / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392392 (0.024):
BhP_07.11.002/0 śrīyudhiṣṭhira uvāca / BhP_07.11.002/1 bhagavan śrotumicchāmi nṛṇāṃ dharmaṃ sanātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725977 (0.024):
BhP_07.11.001 // / BhP_07.11.002/0 śrīyudhiṣṭhira uvāca / bhagavan śrotumicchāmi nṛṇāṃ dharmaṃ sanātanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790414 (0.025):
paśyatāṃ sarva lokānāṃ tārkṣya putraḥ sudhām iva // BhP_10.52.017 // / BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716382 (0.025):
ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām // BhP_06.18.019 // / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743815 (0.025):
dṛṣṭvā vimanaso 'bhūvan vīkṣamāṇāḥ parasparam // BhP_09.01.027 // / BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750028 (0.025):
ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate // BhP_09.11.023 // / BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt n vā svayamātmanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709075 (0.029):
vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat // BhP_06.06.045 // / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751677 (0.030):
rajastamovṛtamahan phalgunyapi kṛte 'ṃhasi // BhP_09.15.015 // / BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712944 (0.031):
pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ // BhP_06.13.002 // / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.032):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.032):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820417 (0.032):
bhūrīṇi bhūri yaśaso varṇitāni mahā bhuja // BhP_11.04.023 // / BhP_11.05.001/0 śrī rājovāca / bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma vittamāḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.033):
BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.033):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.033):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
BhP_09.04.014/2 na prābhūdyatra nirmukto brahmadaṇḍo duratyayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745169 (0.0):
bhagavan chrotumicchāmi rājarṣestasya dhīmataḥ / / na prābhūdyatra nirmukto brahmadaṇḍo duratyayaḥ // BhP_09.04.014 //
BhP_09.04.015/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.015/1 ambarīṣo mahābhāgaḥ saptadvīpavatīṃ mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745179 (0.003):
na prābhūdyatra nirmukto brahmadaṇḍo duratyayaḥ // BhP_09.04.014 // / BhP_09.04.015/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746414 (0.012):
BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000970 (0.019):
BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.026/1 athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999446 (0.023):
BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.001/1 nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744984 (0.025):
badaryākhyaṃ gato rājā taptuṃ nārāyaṇāśramam // BhP_09.03.036 // / BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca / nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998926 (0.031):
BhP_09.03.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.03.001/1 śaryātirmānavo rājā brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744499 (0.031):
ete vaiśālabhūpālāstṛṇabindoryaśodharāḥ // BhP_09.02.036 // / BhP_09.03.001/0 śrīśuka uvāca / śaryātirmānavo rājā brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170758 (0.032):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710740 (0.032):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2704955 (0.032):
nānograyātanān neyāt tan me vyākhyātumarhasi // BhP_06.01.006 // / BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān manauktapāṇibhiḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.033):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707888 (0.033):
svapnopalabdhārtha iva tatraivāntardadhe hariḥ // BhP_06.04.054 // / BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757619 (0.033):
hantuṃ nārhasi kalyāṇīm imāṃ tvaṃ dīna vatsalaḥ // BhP_10.01.045 // / BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787956 (0.033):
saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau // BhP_10.48.036 // / BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708474 (0.033):
etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam // BhP_06.05.044 // / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767555 (0.033):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje $ babhūvatus tau paśu pāla sammatau &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787052 (0.033):
magnam uddhara govinda gokulaṃ vṛjinārṇavāt // BhP_10.47.052 // / BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808165 (0.033):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838966 (0.033):
anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ // BhP_12.01.041 // / BhP_12.02.001/0 śrī śuka uvāca / tataś cānu dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.033):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
BhP_09.04.015/2 avyayāṃ ca śriyaṃ labdhvā vibhavaṃ cātulaṃ bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745186 (0.0):
ambarīṣo mahābhāgaḥ saptadvīpavatīṃ mahīm / / avyayāṃ ca śriyaṃ labdhvā vibhavaṃ cātulaṃ bhuvi // BhP_09.04.015 //
BhP_09.04.016/1 mene 'tidurlabhaṃ puṃsāṃ sarvaṃ tat svapnasaṃstutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745192 (0.0):
avyayāṃ ca śriyaṃ labdhvā vibhavaṃ cātulaṃ bhuvi // BhP_09.04.015 // / mene 'tidurlabhaṃ puṃsāṃ sarvaṃ tat svapnasaṃstutam /
BhP_09.04.016/2 vidvān vibhavanirvāṇaṃ tamo viśati yat pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745199 (0.0):
mene 'tidurlabhaṃ puṃsāṃ sarvaṃ tat svapnasaṃstutam / / vidvān vibhavanirvāṇaṃ tamo viśati yat pumān // BhP_09.04.016 //
BhP_09.04.017/1 vāsudeve bhagavati tadbhakteṣu ca sādhuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745205 (0.004):
vidvān vibhavanirvāṇaṃ tamo viśati yat pumān // BhP_09.04.016 // / vāsudeve bhagavati tadbhakteṣu ca sādhuṣu /
BhP_09.04.017/2 prāpto bhāvaṃ paraṃ viśvaṃ yenedaṃ loṣṭravat smṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745213 (0.0):
vāsudeve bhagavati tadbhakteṣu ca sādhuṣu / / prāpto bhāvaṃ paraṃ viśvaṃ yenedaṃ loṣṭravat smṛtam // BhP_09.04.017 //
BhP_09.04.018/1 sa vai manaḥ kṛṣṇapadāravindayor vacāṃsi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745222 (0.0):
prāpto bhāvaṃ paraṃ viśvaṃ yenedaṃ loṣṭravat smṛtam // BhP_09.04.017 // / sa vai manaḥ kṛṣṇapadāravindayor vacāṃsi vaikuṇṭhaguṇānuvarṇane /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938556 (0.0):
tatra tatra ca kārya dvāraiva nirdiṣṭam | udāharaṇaṃ tu sa vai manaḥ / kṛṣṇa padāravindayoḥ [BhP 9.4.15] ity ādau | kāmaṃ ca dāsye na tu kāma
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939081 (0.0):
sa vai manaḥ kṛṣṇa padāravindayor / vacāṃsi vaikuṇṭha guṇānuvarṇane
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123309 (0.0):
sa vai manaḥ kṛṣṇa padāravindayor
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319369 (0.064):
atha kadācid udbhavat tac chavi mātratvam āha / sakṛn manaḥ kṛṣṇa padāravindayor
vaikuṇṭhaguṇānuvarṇane / BhP_09.04.018/2 karau harermandiramārjanādiṣu śrutiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745231 (0.0):
sa vai manaḥ kṛṣṇapadāravindayor vacāṃsi vaikuṇṭhaguṇānuvarṇane /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066276 (0.0):
karau harer mandira mārjanādiṣu / śrutiṃ cakārācyuta sat kathodaye // Hbhv_4.6 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939090 (0.0):
sa vai manaḥ kṛṣṇa padāravindayor / vacāṃsi vaikuṇṭha guṇānuvarṇane
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123318 (0.0):
sa vai manaḥ kṛṣṇa padāravindayor / vacāṃsi vaikuṇṭha guṇānuvarṇane |
cakārācyutasatkathodaye / BhP_09.04.019/1 mukundaliṅgālayadarśane dṛśau tadbhṛtyagātrasparśe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745238 (0.0):
karau harermandiramārjanādiṣu śrutiṃ cakārācyutasatkathodaye //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745246 (0.0):
karau harermandiramārjanādiṣu śrutiṃ cakārācyutasatkathodaye // / BhP_09.04.018 // / mukundaliṅgālayadarśane dṛśau tadbhṛtyagātrasparśe 'ṅgasaṅgamam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066279 (0.0):
karau harer mandira mārjanādiṣu / śrutiṃ cakārācyuta sat kathodaye // Hbhv_4.6 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939097 (0.0):
karau harer mandira mārjanādiṣu / śrutiṃ cakārācyuta sat kathodaye ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939104 (0.0):
śrutiṃ cakārācyuta sat kathodaye || / mukunda liṅgālaya darśane dṛśau
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123333 (0.0):
karau harer mandira mārjanādiṣu / śrutiṃ cakārācyuta sat kathodaye || RBhrs_1,2.266 ||
'ṅgasaṅgamam / BhP_09.04.019/2 ghrāṇaṃ ca tatpādasarojasaurabhe śrīmattulasyā rasanāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745256 (0.0):
mukundaliṅgālayadarśane dṛśau tadbhṛtyagātrasparśe 'ṅgasaṅgamam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939112 (0.0):
tad bhṛtya gātra sparśe'ṅga saṅgamam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123342 (0.0):
tad bhṛtya gātra sparśe 'ṅga saṅgamam |
tadarpite / BhP_09.04.020/1 pādau hareḥ kṣetrapadānusarpaṇe śiro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745265 (0.0):
ghrāṇaṃ ca tatpādasarojasaurabhe śrīmattulasyā rasanāṃ tadarpite //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123351 (0.0):
ghrāṇaṃ ca tat pāda saroja saurabhe / śrīmat tulasyā rasanāṃ tad arpite || RBhrs_1,2.267 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939117 (0.018):
ghrāṇaṃ ca tat pāda saroja saurabhe / śrīmat tulasyā rasanāṃ tad arpite ||
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967554 (0.046):
pādau hareḥ kṣetrapathānusarpaṇe śiro hṛṣīkeśapadābhivandane /
hṛṣīkeśapadābhivandane / BhP_09.04.020/2 kāmaṃ ca dāsye na tu kāmakāmyayā yathottamaślokajanāśrayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745277 (0.0):
pādau hareḥ kṣetrapadānusarpaṇe śiro hṛṣīkeśapadābhivandane /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938564 (0.0):
kṛṣṇa padāravindayoḥ [BhP 9.4.15] ity ādau | kāmaṃ ca dāsye na tu kāma
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13123358 (0.0):
pādau hareḥ kṣetra padānusarpaṇe / śiro hṛṣīkeśa padābhivandane |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21100816 (0.016):
tathā ca navama skandhe śrṚmad ambarṚṣa carite [BhP 9.4.20] / kāmaṃ ca dāsye na tu kāma kāmyayā
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24967557 (0.041):
pādau hareḥ kṣetrapathānusarpaṇe śiro hṛṣīkeśapadābhivandane /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939132 (0.050):
kāmaṃ ca dāsye na tu kāma kāmyayā / yathottamaśloka janāśrayā ratiḥ || [BhP 9.4.18 20]
ratiḥ / BhP_09.04.021/1 evaṃ sadā karmakalāpamātmanaḥ pare 'dhiyajñe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745286 (0.0):
kāmaṃ ca dāsye na tu kāmakāmyayā yathottamaślokajanāśrayā ratiḥ // / BhP_09.04.020 //
bhagavatyadhokṣaje / BhP_09.04.021/2 sarvātmabhāvaṃ vidadhan mahīmimāṃ tanniṣṭhaviprābhihitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745296 (0.0):
evaṃ sadā karmakalāpamātmanaḥ pare 'dhiyajñe bhagavatyadhokṣaje /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939688 (0.043):
BhP_02.04.004/1 saṃsthāṃ vijñāya sannyasya karma traivargikaṃ ca yat / BhP_02.04.004/3 vāsudeve bhagavati ātmabhāvaṃ dṛḍhaṃ gataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934549 (0.049):
tathāha evaṃ sadā ity ādau tan niṣṭha viprābhihitaḥ śaśāsa ha [BhP 3.4.18]
śaśāsa ha / BhP_09.04.022/1 īje 'śvamedhairadhiyajñamīśvaraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745301 (0.0):
sarvātmabhāvaṃ vidadhan mahīmimāṃ tanniṣṭhaviprābhihitaḥ śaśāsa ha // / BhP_09.04.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934549 (0.060):
tathāha evaṃ sadā ity ādau tan niṣṭha viprābhihitaḥ śaśāsa ha [BhP 3.4.18] / iti | ambarīṣa iti prakaraṇa labdham ||
mahāvibhūtyopacitāṅgadakṣiṇaiḥ / BhP_09.04.022/2 tatairvasiṣṭhāsitagautamādibhir dhanvanyabhisrotamasau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745313 (0.0):
īje 'śvamedhairadhiyajñamīśvaraṃ mahāvibhūtyopacitāṅgadakṣiṇaiḥ /
sarasvatīm / BhP_09.04.023/1 yasya kratuṣu gīrvāṇaiḥ sadasyā ṛtvijo janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745321 (0.0):
tatairvasiṣṭhāsitagautamādibhir dhanvanyabhisrotamasau sarasvatīm // / BhP_09.04.022 // / yasya kratuṣu gīrvāṇaiḥ sadasyā ṛtvijo janāḥ /
BhP_09.04.023/2 tulyarūpāścānimiṣā vyadṛśyanta suvāsasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745328 (5.960):
yasya kratuṣu gīrvāṇaiḥ sadasyā ṛtvijo janāḥ / / tulyarūpāścānimiṣā vyadṛśyanta suvāsasaḥ // BhP_09.04.023 //
BhP_09.04.024/1 svargo na prārthito yasya manujairamarapriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745335 (0.0):
tulyarūpāścānimiṣā vyadṛśyanta suvāsasaḥ // BhP_09.04.023 // / svargo na prārthito yasya manujairamarapriyaḥ /
BhP_09.04.024/2 śṛṇvadbhirupagāyadbhiruttamaślokaceṣṭitam / BhP_09.04.025/1 saṃvardhayanti yat kāmāḥ svārājyaparibhāvitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745347 (0.006):
svargo na prārthito yasya manujairamarapriyaḥ / / śṛṇvadbhirupagāyadbhiruttamaślokaceṣṭitam // BhP_09.04.024 //
BhP_09.04.025/2 durlabhā nāpi siddhānāṃ mukundaṃ hṛdi paśyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745353 (0.0):
saṃvardhayanti yat kāmāḥ svārājyaparibhāvitāḥ / / durlabhā nāpi siddhānāṃ mukundaṃ hṛdi paśyataḥ // BhP_09.04.025 //
BhP_09.04.026/1 sa itthaṃ bhaktiyogena tapoyuktena pārthivaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745359 (0.0):
durlabhā nāpi siddhānāṃ mukundaṃ hṛdi paśyataḥ // BhP_09.04.025 // / sa itthaṃ bhaktiyogena tapoyuktena pārthivaḥ /
BhP_09.04.026/2 svadharmeṇa hariṃ prīṇan sarvān kāmān śanairjahau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745366 (0.0):
sa itthaṃ bhaktiyogena tapoyuktena pārthivaḥ / / svadharmeṇa hariṃ prīṇan sarvān kāmān śanairjahau // BhP_09.04.026 //
BhP_09.04.027/1 gṛheṣu dāreṣu suteṣu bandhuṣu / dvipottamasyandanavājivastuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745376 (0.0):
svadharmeṇa hariṃ prīṇan sarvān kāmān śanairjahau // BhP_09.04.026 // / gṛheṣu dāreṣu suteṣu bandhuṣu dvipottamasyandanavājivastuṣu /
BhP_09.04.027/2 akṣayyaratnābharaṇāmbarādiṣv anantakośeṣv akarodasanmatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745386 (0.0):
gṛheṣu dāreṣu suteṣu bandhuṣu dvipottamasyandanavājivastuṣu / / akṣayyaratnābharaṇāmbarādiṣv anantakośeṣv akarodasanmatim // BhP_09.04.027
BhP_09.04.028/1 tasmā adāddhariścakraṃ pratyanīkabhayāvaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745393 (0.0):
akṣayyaratnābharaṇāmbarādiṣv anantakośeṣv akarodasanmatim // BhP_09.04.027 / tasmā adāddhariścakraṃ pratyanīkabhayāvaham /
BhP_09.04.028/2 ekāntabhaktibhāvena prīto bhaktābhirakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745400 (1.192):
tasmā adāddhariścakraṃ pratyanīkabhayāvaham / / ekāntabhaktibhāvena prīto bhaktābhirakṣaṇam // BhP_09.04.028 //
BhP_09.04.029/1 ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇaṃ mahiṣyā tulyaśīlayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745405 (0.004):
ekāntabhaktibhāvena prīto bhaktābhirakṣaṇam // BhP_09.04.028 // / ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇaṃ mahiṣyā tulyaśīlayā /
BhP_09.04.029/2 yuktaḥ sāṃvatsaraṃ vīro dadhāra dvādaśīvratam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745411 (0.028):
ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇaṃ mahiṣyā tulyaśīlayā / / yuktaḥ sāṃvatsaraṃ vīro dadhāra dvādaśīvratam // BhP_09.04.029 //
BhP_09.04.030/1 vratānte kārtike māsi trirātraṃ samupoṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745419 (0.0):
yuktaḥ sāṃvatsaraṃ vīro dadhāra dvādaśīvratam // BhP_09.04.029 // / vratānte kārtike māsi trirātraṃ samupoṣitaḥ /
BhP_09.04.030/2 snātaḥ kadācit kālindyāṃ hariṃ madhuvane 'rcayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745425 (5.960):
vratānte kārtike māsi trirātraṃ samupoṣitaḥ / / snātaḥ kadācit kālindyāṃ hariṃ madhuvane 'rcayat // BhP_09.04.030 //
BhP_09.04.031/1 mahābhiṣekavidhinā sarvopaskarasampadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745432 (0.0):
snātaḥ kadācit kālindyāṃ hariṃ madhuvane 'rcayat // BhP_09.04.030 // / mahābhiṣekavidhinā sarvopaskarasampadā /
BhP_09.04.031/2 abhiṣicyāmbarākalpairgandhamālyārhaṇādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745440 (0.0):
mahābhiṣekavidhinā sarvopaskarasampadā / / abhiṣicyāmbarākalpairgandhamālyārhaṇādibhiḥ // BhP_09.04.031 //
BhP_09.04.032/1 tadgatāntarabhāvena pūjayāmāsa keśavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745446 (0.0):
abhiṣicyāmbarākalpairgandhamālyārhaṇādibhiḥ // BhP_09.04.031 // / tadgatāntarabhāvena pūjayāmāsa keśavam /
BhP_09.04.032/2 brāhmaṇāṃśca mahābhāgān siddhārthān api bhaktitaḥ / BhP_09.04.033/1 gavāṃ rukmaviṣāṇīnāṃ rūpyāṅghrīṇāṃ suvāsasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745458 (0.0):
tadgatāntarabhāvena pūjayāmāsa keśavam / / brāhmaṇāṃśca mahābhāgān siddhārthān api bhaktitaḥ // BhP_09.04.032 //
BhP_09.04.033/2 payaḥśīlavayorūpa vatsopaskarasampadām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745466 (0.0):
gavāṃ rukmaviṣāṇīnāṃ rūpyāṅghrīṇāṃ suvāsasām / / payaḥśīlavayorūpa vatsopaskarasampadām // BhP_09.04.033 //
BhP_09.04.034/1 prāhiṇot sādhuviprebhyo gṛheṣu nyarbudāni ṣaṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745472 (0.0):
payaḥśīlavayorūpa vatsopaskarasampadām // BhP_09.04.033 // / prāhiṇot sādhuviprebhyo gṛheṣu nyarbudāni ṣaṭ /
BhP_09.04.034/2 bhojayitvā dvijān agre svādv annaṃ guṇavattamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745478 (0.0):
prāhiṇot sādhuviprebhyo gṛheṣu nyarbudāni ṣaṭ / / bhojayitvā dvijān agre svādv annaṃ guṇavattamam // BhP_09.04.034 //
BhP_09.04.035/1 labdhakāmairanujñātaḥ pāraṇāyopacakrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745484 (0.005):
bhojayitvā dvijān agre svādv annaṃ guṇavattamam // BhP_09.04.034 // / labdhakāmairanujñātaḥ pāraṇāyopacakrame /
BhP_09.04.035/2 tasya tarhyatithiḥ sākṣāddurvāsā bhagavān abhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745490 (1.788):
labdhakāmairanujñātaḥ pāraṇāyopacakrame / / tasya tarhyatithiḥ sākṣāddurvāsā bhagavān abhūt // BhP_09.04.035 //
BhP_09.04.036/1 tamānarcātithiṃ bhūpaḥ pratyutthānāsanārhaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745497 (0.0):
tasya tarhyatithiḥ sākṣāddurvāsā bhagavān abhūt // BhP_09.04.035 // / tamānarcātithiṃ bhūpaḥ pratyutthānāsanārhaṇaiḥ /
BhP_09.04.036/2 yayāce 'bhyavahārāya pādamūlamupāgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745505 (0.005):
tamānarcātithiṃ bhūpaḥ pratyutthānāsanārhaṇaiḥ / / yayāce 'bhyavahārāya pādamūlamupāgataḥ // BhP_09.04.036 //
BhP_09.04.037/1 pratinandya sa tāṃ yācñāṃ kartumāvaśyakaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745512 (0.0):
yayāce 'bhyavahārāya pādamūlamupāgataḥ // BhP_09.04.036 // / pratinandya sa tāṃ yācñāṃ kartumāvaśyakaṃ gataḥ /
BhP_09.04.037/2 nimamajja bṛhaddhyāyan kālindīsalile śubhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745519 (0.0):
pratinandya sa tāṃ yācñāṃ kartumāvaśyakaṃ gataḥ / / nimamajja bṛhaddhyāyan kālindīsalile śubhe // BhP_09.04.037 //
BhP_09.04.038/1 muhūrtārdhāvaśiṣṭāyāṃ dvādaśyāṃ pāraṇaṃ prati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745523 (0.005):
nimamajja bṛhaddhyāyan kālindīsalile śubhe // BhP_09.04.037 // / muhūrtārdhāvaśiṣṭāyāṃ dvādaśyāṃ pāraṇaṃ prati /
BhP_09.04.038/2 cintayāmāsa dharmajño dvijaistaddharmasaṅkaṭe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745531 (0.0):
muhūrtārdhāvaśiṣṭāyāṃ dvādaśyāṃ pāraṇaṃ prati / / cintayāmāsa dharmajño dvijaistaddharmasaṅkaṭe // BhP_09.04.038 //
BhP_09.04.039/1 brāhmaṇātikrame doṣo dvādaśyāṃ yadapāraṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745537 (0.0):
cintayāmāsa dharmajño dvijaistaddharmasaṅkaṭe // BhP_09.04.038 // / brāhmaṇātikrame doṣo dvādaśyāṃ yadapāraṇe /
BhP_09.04.039/2 yat kṛtvā sādhu me bhūyādadharmo vā na māṃ spṛśet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745547 (0.0):
brāhmaṇātikrame doṣo dvādaśyāṃ yadapāraṇe / / yat kṛtvā sādhu me bhūyādadharmo vā na māṃ spṛśet // BhP_09.04.039 //
BhP_09.04.040/1 ambhasā kevalenātha kariṣye vratapāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745553 (1.192):
yat kṛtvā sādhu me bhūyādadharmo vā na māṃ spṛśet // BhP_09.04.039 // / ambhasā kevalenātha kariṣye vratapāraṇam /
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551366 (1.192):
aśitānaśitā yasmād āpo vidvadbhir īritāḥ / ambhasā kevalenātha kariṣye vratapāraṇam. // MKm_162 //
BhP_09.04.040/2 āhurabbhakṣaṇaṃ viprā hyaśitaṃ nāśitaṃ ca tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745558 (0.004):
ambhasā kevalenātha kariṣye vratapāraṇam / / āhurabbhakṣaṇaṃ viprā hyaśitaṃ nāśitaṃ ca tat // BhP_09.04.040 //
BhP_09.04.041/1 ityapaḥ prāśya rājarṣiścintayan manasācyutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745565 (0.0):
āhurabbhakṣaṇaṃ viprā hyaśitaṃ nāśitaṃ ca tat // BhP_09.04.040 // / ityapaḥ prāśya rājarṣiścintayan manasācyutam /
BhP_09.04.041/2 pratyacaṣṭa kuruśreṣṭha dvijāgamanameva saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745572 (0.004):
ityapaḥ prāśya rājarṣiścintayan manasācyutam / / pratyacaṣṭa kuruśreṣṭha dvijāgamanameva saḥ // BhP_09.04.041 //
BhP_09.04.042/1 durvāsā yamunākūlāt kṛtāvaśyaka āgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745577 (0.0):
pratyacaṣṭa kuruśreṣṭha dvijāgamanameva saḥ // BhP_09.04.041 // / durvāsā yamunākūlāt kṛtāvaśyaka āgataḥ /
BhP_09.04.042/2 rājñābhinanditastasya bubudhe ceṣṭitaṃ dhiyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745582 (0.004):
durvāsā yamunākūlāt kṛtāvaśyaka āgataḥ / / rājñābhinanditastasya bubudhe ceṣṭitaṃ dhiyā // BhP_09.04.042 //
BhP_09.04.043/1 manyunā pracaladgātro bhrukuṭīkuṭilānanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745590 (0.0):
rājñābhinanditastasya bubudhe ceṣṭitaṃ dhiyā // BhP_09.04.042 // / manyunā pracaladgātro bhrukuṭīkuṭilānanaḥ /
BhP_09.04.043/2 bubhukṣitaśca sutarāṃ kṛtāñjalimabhāṣata / BhP_09.04.044/1 aho asya nṛśaṃsasya śriyonmattasya paśyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745599 (0.004):
manyunā pracaladgātro bhrukuṭīkuṭilānanaḥ / / bubhukṣitaśca sutarāṃ kṛtāñjalimabhāṣata // BhP_09.04.043 //
BhP_09.04.044/2 dharmavyatikramaṃ viṣṇorabhaktasyeśamāninaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745605 (1.192):
aho asya nṛśaṃsasya śriyonmattasya paśyata / / dharmavyatikramaṃ viṣṇorabhaktasyeśamāninaḥ // BhP_09.04.044 //
BhP_09.04.045/1 yo māmatithimāyātamātithyena nimantrya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745612 (5.960):
dharmavyatikramaṃ viṣṇorabhaktasyeśamāninaḥ // BhP_09.04.044 // / yo māmatithimāyātamātithyena nimantrya ca /
BhP_09.04.045/2 adattvā bhuktavāṃstasya sadyaste darśaye phalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745617 (0.006):
yo māmatithimāyātamātithyena nimantrya ca / / adattvā bhuktavāṃstasya sadyaste darśaye phalam // BhP_09.04.045 //
BhP_09.04.046/1 evaṃ bruvāṇa utkṛtya jaṭāṃ roṣapradīpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745622 (0.005):
adattvā bhuktavāṃstasya sadyaste darśaye phalam // BhP_09.04.045 // / evaṃ bruvāṇa utkṛtya jaṭāṃ roṣapradīpitaḥ /
BhP_09.04.046/2 tayā sa nirmame tasmai kṛtyāṃ kālānalopamām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745628 (0.0):
evaṃ bruvāṇa utkṛtya jaṭāṃ roṣapradīpitaḥ / / tayā sa nirmame tasmai kṛtyāṃ kālānalopamām // BhP_09.04.046 //
BhP_09.04.047/1 tāmāpatantīṃ jvalatīmasihastāṃ padā bhuvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745634 (1.192):
tayā sa nirmame tasmai kṛtyāṃ kālānalopamām // BhP_09.04.046 // / tāmāpatantīṃ jvalatīmasihastāṃ padā bhuvam /
BhP_09.04.047/2 vepayantīṃ samudvīkṣya na cacāla padān nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745641 (0.0):
tāmāpatantīṃ jvalatīmasihastāṃ padā bhuvam / / vepayantīṃ samudvīkṣya na cacāla padān nṛpaḥ // BhP_09.04.047 //
BhP_09.04.048/1 prāg diṣṭaṃ bhṛtyarakṣāyāṃ puruṣeṇa mahātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745647 (0.0):
vepayantīṃ samudvīkṣya na cacāla padān nṛpaḥ // BhP_09.04.047 // / prāg diṣṭaṃ bhṛtyarakṣāyāṃ puruṣeṇa mahātmanā /
BhP_09.04.048/2 dadāha kṛtyāṃ tāṃ cakraṃ kruddhāhimiva pāvakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745653 (0.0):
prāg diṣṭaṃ bhṛtyarakṣāyāṃ puruṣeṇa mahātmanā / / dadāha kṛtyāṃ tāṃ cakraṃ kruddhāhimiva pāvakaḥ // BhP_09.04.048 //
BhP_09.04.049/1 tadabhidravadudvīkṣya svaprayāsaṃ ca niṣphalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745660 (0.0):
dadāha kṛtyāṃ tāṃ cakraṃ kruddhāhimiva pāvakaḥ // BhP_09.04.048 // / tadabhidravadudvīkṣya svaprayāsaṃ ca niṣphalam /
BhP_09.04.049/2 durvāsā dudruve bhīto dikṣu prāṇaparīpsayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745667 (0.0):
tadabhidravadudvīkṣya svaprayāsaṃ ca niṣphalam / / durvāsā dudruve bhīto dikṣu prāṇaparīpsayā // BhP_09.04.049 //
BhP_09.04.050/1 tamanvadhāvadbhagavadrathāṅgaṃ dāvāgniruddhūtaśikho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745673 (1.192):
durvāsā dudruve bhīto dikṣu prāṇaparīpsayā // BhP_09.04.049 // / tamanvadhāvadbhagavadrathāṅgaṃ dāvāgniruddhūtaśikho yathāhim /
yathāhim / BhP_09.04.050/2 tathānuṣaktaṃ munirīkṣamāṇo guhāṃ vivikṣuḥ prasasāra meroḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745682 (0.0):
tamanvadhāvadbhagavadrathāṅgaṃ dāvāgniruddhūtaśikho yathāhim / / tathānuṣaktaṃ munirīkṣamāṇo guhāṃ vivikṣuḥ prasasāra meroḥ //
BhP_09.04.051/1 diśo nabhaḥ kṣmāṃ vivarān samudrān lokān sapālāṃstridivaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745692 (0.0):
tathānuṣaktaṃ munirīkṣamāṇo guhāṃ vivikṣuḥ prasasāra meroḥ // / BhP_09.04.050 // / diśo nabhaḥ kṣmāṃ vivarān samudrān lokān sapālāṃstridivaṃ gataḥ saḥ /
gataḥ saḥ / BhP_09.04.051/2 yato yato dhāvati tatra tatra sudarśanaṃ duṣprasahaṃ / dadarśa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745697 (0.0):
diśo nabhaḥ kṣmāṃ vivarān samudrān lokān sapālāṃstridivaṃ gataḥ saḥ / / yato yato dhāvati tatra tatra sudarśanaṃ duṣprasahaṃ dadarśa //
BhP_09.04.052/1 alabdhanāthaḥ sa sadā kutaścit santrastacitto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745706 (0.0):
yato yato dhāvati tatra tatra sudarśanaṃ duṣprasahaṃ dadarśa // / BhP_09.04.051 // / alabdhanāthaḥ sa sadā kutaścit santrastacitto 'raṇameṣamāṇaḥ /
'raṇameṣamāṇaḥ / BhP_09.04.052/2 devaṃ viriñcaṃ samagādvidhātas trāhyātmayone 'jitatejaso
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745717 (0.0):
alabdhanāthaḥ sa sadā kutaścit santrastacitto 'raṇameṣamāṇaḥ /
BhP_09.04.053/0 śrībrahmovāca / BhP_09.04.053/1 sthānaṃ madīyaṃ sahaviśvametat krīḍāvasāne
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745728 (0.0):
devaṃ viriñcaṃ samagādvidhātas trāhyātmayone 'jitatejaso mām // / BhP_09.04.052 // / BhP_09.04.053/0 śrībrahmovāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169263 (0.042):
BhP_06.07.020/2 kṛpayā parayā deva uvāca parisāntvayan / BhP_06.07.021/0 śrībrahmovāca / BhP_06.07.021/1 aho bata suraśreṣṭhā hy abhadraṃ vaḥ kṛtaṃ mahat
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385750 (0.043):
BhP_07.04.002/0 śrībrahmovāca / BhP_07.04.002/1 tāteme durlabhāḥ puṃsāṃ yān vṛṇīṣe varān mama
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391665 (0.046):
BhP_07.10.025/2 stutvā vāgbhiḥ pavitrābhiḥ prāha devādibhirvṛtaḥ / BhP_07.10.026/0 śrībrahmovāca / BhP_07.10.026/1 devadevākhilādhyakṣa bhūtabhāvana pūrvaja
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381833 (0.047):
BhP_08.22.021/0 śrībrahmovāca / BhP_08.22.021/1 bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jaganmaya
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385364 (0.051):
BhP_07.03.016/2 vilakṣya vismitaḥ prāha hasaṃstaṃ haṃsavāhanaḥ / BhP_07.03.017/0 śrībrahmovāca / BhP_07.03.017/1 uttiṣṭhottiṣṭha bhadraṃ te tapaḥsiddho 'si kāśyapa
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523048 (0.051):
BhP_04.07.050/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.07.050/1 ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671939 (0.051):
BhP_04.07.050/0 śrī bhagavān uvāca / ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2719804 (0.053):
prādāt tattapasā prīto varāṃstasya sudurlabhān // BhP_07.04.001 // / BhP_07.04.002/0 śrībrahmovāca / tāteme durlabhāḥ puṃsāṃ yān vṛṇīṣe varān mama /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725299 (0.055):
stutvā vāgbhiḥ pavitrābhiḥ prāha devādibhirvṛtaḥ // BhP_07.10.025 // / BhP_07.10.026/0 śrībrahmovāca / devadevākhilādhyakṣa bhūtabhāvana pūrvaja /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370912 (0.056):
BhP_08.05.026/0 śrībrahmovāca / BhP_08.05.026/1 avikriyaṃ satyamanantamādyaṃ guhāśayaṃ niṣkalamapratarkyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2719443 (0.056):
vilakṣya vismitaḥ prāha hasaṃstaṃ haṃsavāhanaḥ // BhP_07.03.016 // / BhP_07.03.017/0 śrībrahmovāca / uttiṣṭhottiṣṭha bhadraṃ te tapaḥsiddho 'si kāśyapa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709339 (0.057):
kṛpayā parayā deva uvāca parisāntvayan // BhP_06.07.020 // / BhP_06.07.021/0 śrībrahmovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367022 (0.058):
gadgadayailatelayā / BhP_10.14.001/0 śrī brahmovāca / BhP_10.14.001/1 naumīḍya te 'bhra vapuṣe taḍid ambarāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2766414 (0.058):
kṛtāñjaliḥ praśrayavān samāhitaḥ sa vepathur gadgadayailatelayā // / BhP_10.13.064 // / BhP_10.14.001/0 śrī brahmovāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379038 (0.058):
BhP_08.17.025/0 śrībrahmovāca / BhP_08.17.025/1 jayorugāya bhagavannurukrama namo 'stu te
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370372 (0.058):
BhP_08.04.017/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.04.017/1 ye māṃ tvāṃ ca saraścedaṃ girikandarakānanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731141 (0.058):
BhP_08.04.017/0 śrībhagavān uvāca / ye māṃ tvāṃ ca saraścedaṃ girikandarakānanam /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389467 (0.059):
BhP_07.08.040/0 śrībrahmovāca / BhP_07.08.040/1 nato 'smyanantāya durantaśaktaye vicitravīryāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2741840 (0.060):
// BhP_08.22.020 // / BhP_08.22.021/0 śrībrahmovāca / bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jaganmaya /
dviparārdhasaṃjñe / BhP_09.04.053/2 bhrūbhaṅgamātreṇa hi sandidhakṣoḥ kālātmano yasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745738 (0.0):
sthānaṃ madīyaṃ sahaviśvametat krīḍāvasāne dviparārdhasaṃjñe /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429449 (0.047):
ananya-śaraṇesu yad ātma-sāttvam / BhP_11.29.004/3 yo 'rocayat saha mṛgaiḥ svayam īśvarāṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007591 (0.052):
vipakṣahṛdbhaṅgakṛtā nitāntam bhrūlekhayākuñcitayollasantyā / / nākāramātreṇa parantapasya yasyānvakāri kriyayāpi cāpam // PNc_1.76 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077938 (0.052):
bhrū-lekhayā+ākuñcitayā+ullasantyā / na+ākāra-mātreṇa parantapasya / yasya+anvakāri kriyayā+api cāpam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984630 (0.060):
sūryādeḥ prakāśavad upalabhdi-mātrasyāpy ātmana upalabhdiḥ svāśraye'sty
Pururavas: Kadambarisvikaranasutramanjari (purukadu.htm.txt) 28719877 (0.062):
* etad uktaṃ bhavati kāpiśāyanasya anuprāśanamātreṇātisaṃkucitatvaṃ
tirobhaviṣyati / BhP_09.04.054/1 ahaṃ bhavo dakṣabhṛgupradhānāḥ prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745751 (0.0):
bhrūbhaṅgamātreṇa hi sandidhakṣoḥ kālātmano yasya tirobhaviṣyati // / BhP_09.04.053 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9606984 (0.0):
[97.3] śrībhāgavate: ahaṃ bhavo dakṣabhṛgupradhānāḥ"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11577789 (0.0):
!{775}! BhāgavataP 9.4.54: ahaṃ bhavo dakṣabhṛgupradhānāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27371736 (0.058):
BhP_08.06.019/3 kālenānugṛhītaistairyāvadvo bhava ātmanaḥ / BhP_08.06.020/1 arayo 'pi hi sandheyāḥ sati kāryārthagaurave
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27729944 (0.062):
munīndreśa-susiddheśa-brahmeśa-śeṣa-vanditam // Jss_1
BhP_09.04.054/2 sarve vayaṃ yanniyamaṃ prapannā mūrdhnyārpitaṃ lokahitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745760 (0.0):
ahaṃ bhavo dakṣabhṛgupradhānāḥ prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ / / sarve vayaṃ yanniyamaṃ prapannā mūrdhnyārpitaṃ lokahitaṃ vahāmaḥ //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11577798 (0.0):
prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ / sarve vayaṃ yanniyamaṃ prapannā
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9606989 (0.019):
prajeśabhūteśasureśamukhyāḥ / / [97.4] sarve vayaṃ yanniyamaṃ prapannā mūrdhnārpitaṃ lokadhuraṃ
vahāmaḥ / BhP_09.04.055/1 pratyākhyāto viriñcena viṣṇucakropatāpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745767 (0.0):
sarve vayaṃ yanniyamaṃ prapannā mūrdhnyārpitaṃ lokahitaṃ vahāmaḥ // / BhP_09.04.054 // / pratyākhyāto viriñcena viṣṇucakropatāpitaḥ /
BhP_09.04.055/2 durvāsāḥ śaraṇaṃ yātaḥ śarvaṃ kailāsavāsinam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745774 (0.0):
pratyākhyāto viriñcena viṣṇucakropatāpitaḥ / / durvāsāḥ śaraṇaṃ yātaḥ śarvaṃ kailāsavāsinam // BhP_09.04.055 //
BhP_09.04.056/0 śrīśaṅkara uvāca / BhP_09.04.056/1 vayaṃ na tāta prabhavāma bhūmni yasmin pare 'nye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745787 (0.0):
durvāsāḥ śaraṇaṃ yātaḥ śarvaṃ kailāsavāsinam // BhP_09.04.055 // / BhP_09.04.056/0 śrīśaṅkara uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186975 (0.0):
harau bhagavati prīye'haṃ sacarācara iti [BhP 8.7.40] | tathā navame - / vayaṃ na tāta prabhavāma bhūmni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816485 (0.059):
tvaṃ cikīrṣasi bāliśyāt tan na śraddadhmahe vayam // BhP_10.89.031 // / BhP_10.89.032/0 śrī arjuna uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421035 (0.061):
BhP_10.89.031/3 tvaṃ cikīrṣasi bāliśyāt tan na śraddadhmahe vayam / BhP_10.89.032/0 śrī arjuna uvāca / BhP_10.89.032/1 nāhaṃ saṅkarṣaṇo brahman na kṛṣṇaḥ kārṣṇir eva ca
'pyajajīvakośāḥ / BhP_09.04.056/2 bhavanti kāle na bhavanti hīdṛśāḥ sahasraśo yatra vayaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745796 (0.0):
vayaṃ na tāta prabhavāma bhūmni yasmin pare 'nye 'pyajajīvakośāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186987 (0.0):
bhavanti kāle na bhavanti hīdṛśāḥ / sahasraśo yatra vayaṃ bhramāmaḥ || iti [BhP 9.4.56]
bhramāmaḥ / BhP_09.04.057/1 ahaṃ sanatkumāraśca nārado bhagavān ajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745802 (0.0):
bhavanti kāle na bhavanti hīdṛśāḥ sahasraśo yatra vayaṃ bhramāmaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186987 (0.031):
bhavanti kāle na bhavanti hīdṛśāḥ / sahasraśo yatra vayaṃ bhramāmaḥ || iti [BhP 9.4.56]
BhP_09.04.057/2 kapilo 'pāntaratamo devalo dharma āsuriḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745808 (5.960):
ahaṃ sanatkumāraśca nārado bhagavān ajaḥ / / kapilo 'pāntaratamo devalo dharma āsuriḥ // BhP_09.04.057 //
BhP_09.04.058/1 marīcipramukhāścānye siddheśāḥ pāradarśanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745815 (0.0):
kapilo 'pāntaratamo devalo dharma āsuriḥ // BhP_09.04.057 // / marīcipramukhāścānye siddheśāḥ pāradarśanāḥ /
BhP_09.04.058/2 vidāma na vayaṃ sarve yanmāyāṃ māyayāvṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745823 (0.0):
marīcipramukhāścānye siddheśāḥ pāradarśanāḥ / / vidāma na vayaṃ sarve yanmāyāṃ māyayāvṛtāḥ // BhP_09.04.058 //
BhP_09.04.059/1 tasya viśveśvarasyedaṃ śastraṃ durviṣahaṃ hi naḥ / BhP_09.04.059/2 tamevaṃ śaraṇaṃ yāhi hariste śaṃ vidhāsyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745832 (0.004):
vidāma na vayaṃ sarve yanmāyāṃ māyayāvṛtāḥ // BhP_09.04.058 // / tasya viśveśvarasyedaṃ śastraṃ durviṣahaṃ hi naḥ /
BhP_09.04.060/1 tato nirāśo durvāsāḥ padaṃ bhagavato yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745839 (1.788):
tamevaṃ śaraṇaṃ yāhi hariste śaṃ vidhāsyati // BhP_09.04.059 // / tato nirāśo durvāsāḥ padaṃ bhagavato yayau /
BhP_09.04.060/2 vaikuṇṭhākhyaṃ yadadhyāste śrīnivāsaḥ śriyā saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745846 (0.0):
tato nirāśo durvāsāḥ padaṃ bhagavato yayau / / vaikuṇṭhākhyaṃ yadadhyāste śrīnivāsaḥ śriyā saha // BhP_09.04.060 //
BhP_09.04.061/1 sandahyamāno 'jitaśastravahninā tatpādamūle patitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745856 (0.0):
vaikuṇṭhākhyaṃ yadadhyāste śrīnivāsaḥ śriyā saha // BhP_09.04.060 // / sandahyamāno 'jitaśastravahninā tatpādamūle patitaḥ savepathuḥ /
savepathuḥ / BhP_09.04.061/2 āhācyutānanta sadīpsita prabho kṛtāgasaṃ māvahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745867 (0.0):
sandahyamāno 'jitaśastravahninā tatpādamūle patitaḥ savepathuḥ /
viśvabhāvana / BhP_09.04.062/1 ajānatā te paramānubhāvaṃ kṛtaṃ mayāghaṃ bhavataḥ priyāṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745876 (0.0):
āhācyutānanta sadīpsita prabho kṛtāgasaṃ māvahi viśvabhāvana // / BhP_09.04.061 //
BhP_09.04.062/2 vidhehi tasyāpacitiṃ vidhātar mucyeta yannāmnyudite nārako
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745885 (0.0):
ajānatā te paramānubhāvaṃ kṛtaṃ mayāghaṃ bhavataḥ priyāṇām / / vidhehi tasyāpacitiṃ vidhātar mucyeta yannāmnyudite nārako 'pi //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907697 (0.053):
ataevoktaṃ durvāsasā mucyeta yan nāmny udite nārako'pi [BhP 9.4.45] iti |
BhP_09.04.063/0 śrībhagavān uvāca / BhP_09.04.063/1 ahaṃ bhaktaparādhīno hyasvatantra iva dvija
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393424 (0.0):
BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.53.002/1 tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418292 (0.0):
BhP_11.13.009/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.009/1 aham ity anyathā-buddhiḥ pramattasya yathā hṛdi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420232 (0.0):
BhP_11.16.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.16.006/1 evam etad ahaṃ pṛṣṭaḥ praśnaṃ praśna-vidāṃ vara
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523047 (0.0):
BhP_04.07.050/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.07.050/1 ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745895 (0.0):
vidhehi tasyāpacitiṃ vidhātar mucyeta yannāmnyudite nārako 'pi // / BhP_09.04.062 // / BhP_09.04.063/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827886 (0.0):
BhP_11.16.005 // / BhP_11.16.006/0 śrī bhagavān uvāca / evam etad ahaṃ pṛṣṭaḥ praśnaṃ praśna vidāṃ vara /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104258 (0.0):
navame śrī bhagavataḥ [BhP 9.4.63 66, 68] / ahaṃ bhakta parādhīno hy asvatantra iva dvija |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198320 (0.0):
tad etat sarvam abhipretya bhaṇitaṃ durvāsasaṃ prati śrī-viṣṇunā - / ahaṃ bhakta-parādhīno / hy asvatantra iva dvija |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317833 (0.0):
agād gāyasya [BhP 5.15.13] iti | / athā cāha / ahaṃ bhakta parādhīno hy asvatantra iva dvija
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9599118 (0.0):
[54.10-14] atra ahaṃ bhaktaparādhīno hy asvatantra iva dvija""
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11566444 (0.0):
[54.10 14] atra ahaṃ bhaktaparādhīno hy asvatantra iva dvija""
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671938 (0.009):
dakṣaṃ babhāṣa ābhāṣya prīyamāṇa ivānagha // BhP_04.07.049 // / BhP_04.07.050/0 śrī bhagavān uvāca / ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790886 (0.009):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826081 (0.009):
tathāpi bhuñjate kṛṣṇa tat kathaṃ śva kharāja vat // BhP_11.13.008 // / BhP_11.13.009/0 śrī bhagavān uvāca / aham ity anyathā buddhiḥ pramattasya yathā hṛdi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.010):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.010):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.010):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.010):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.010):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.010):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
BhP_09.04.063/2 sādhubhirgrastahṛdayo bhaktairbhaktajanapriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745903 (0.0):
ahaṃ bhaktaparādhīno hyasvatantra iva dvija / / sādhubhirgrastahṛdayo bhaktairbhaktajanapriyaḥ // BhP_09.04.063 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104266 (0.0):
ahaṃ bhakta parādhīno hy asvatantra iva dvija | / sādhubhir grasta hṛdayo bhaktair bhakta jana priyaḥ // Hbhv_10.194 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198327 (0.0):
ahaṃ bhakta-parādhīno / hy asvatantra iva dvija | / sādhubhir grasta-hṛdayo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317839 (0.0):
ahaṃ bhakta parādhīno hy asvatantra iva dvija / sādhubhir grasta hṛdayo bhaktair bhakta jana priyaḥ
BhP_09.04.064/1 nāhamātmānamāśāse madbhaktaiḥ sādhubhirvinā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17799080 (0.0):
na ca saṅkarṣaṇo na śrīr naivātmā ca yathā bhavān || [BhP 11.14.15] iti | / nāham ātmānam āśāse mad bhaktaiḥ sādhubhir vinā [BhP 9.4.64] iti |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6352790 (0.0):
na ca saṅkarṣaṇo na śrīr naivātmā ca yathā bhavān || [BhP 11.14.15] iti | / nāham ātmānam āśāse mad-bhaktaiḥ sādhubhir vinā [BhP 9.4.64] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745911 (0.0):
sādhubhirgrastahṛdayo bhaktairbhaktajanapriyaḥ // BhP_09.04.063 // / nāhamātmānamāśāse madbhaktaiḥ sādhubhirvinā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198335 (0.0):
bhaktair bhakta-jana-priyaḥ || / nāham ātmānam āśāse
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317894 (0.0):
nāham ātmānam āśāse mad bhaktaiḥ sādhubhir vinā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104274 (0.027):
sādhubhir grasta hṛdayo bhaktair bhakta jana priyaḥ // Hbhv_10.194 // / nāham ātmānam āśāse mad bhaktaiḥ sādhubhir vinā |
BhP_09.04.064/2 śriyaṃ cātyantikīṃ brahman yeṣāṃ gatirahaṃ parā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745917 (0.0):
nāhamātmānamāśāse madbhaktaiḥ sādhubhirvinā / / śriyaṃ cātyantikīṃ brahman yeṣāṃ gatirahaṃ parā // BhP_09.04.064 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104280 (0.0):
nāham ātmānam āśāse mad bhaktaiḥ sādhubhir vinā | / śriyaṃ cātyantikīṃ brahman yeṣāṃ gatir ahaṃ parā // Hbhv_10.195 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198340 (0.0):
mad-bhaktaiḥ sādhubhir vinā | / śriyaṃ cātyantikīṃ brahman
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317900 (0.0):
nāham ātmānam āśāse mad bhaktaiḥ sādhubhir vinā | / śriyaṃ cātyantikīṃ brahman yeṣāṃ gatir ahaṃ parā || [BhP 9.4.64]
BhP_09.04.065/1 ye dārāgāraputrāpta prāṇān vittamimaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745926 (0.0):
śriyaṃ cātyantikīṃ brahman yeṣāṃ gatirahaṃ parā // BhP_09.04.064 // / ye dārāgāraputrāpta prāṇān vittamimaṃ param /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104289 (0.0):
śriyaṃ cātyantikīṃ brahman yeṣāṃ gatir ahaṃ parā // Hbhv_10.195 // / ye dārāgāra putrāpta prāṇān vittam imaṃ param |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198349 (0.0):
śriyaṃ cātyantikīṃ brahman / yeṣāṃ gatir ahaṃ parā || / ye dārāgāra-putrāpta-
BhP_09.04.065/2 hitvā māṃ śaraṇaṃ yātāḥ kathaṃ tāṃstyaktumutsahe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745933 (0.0):
ye dārāgāraputrāpta prāṇān vittamimaṃ param / / hitvā māṃ śaraṇaṃ yātāḥ kathaṃ tāṃstyaktumutsahe // BhP_09.04.065 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104296 (0.0):
ye dārāgāra putrāpta prāṇān vittam imaṃ param | / hitvā māṃ śaraṇaṃ yātāḥ kathaṃ tāṃs tyaktum utsahe // Hbhv_10.196 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198356 (0.0):
ye dārāgāra-putrāpta- / prāṇān vittam imaṃ param | / hitvā māṃ śaraṇaṃ yātāḥ
BhP_09.04.066/1 mayi nirbaddhahṛdayāḥ sādhavaḥ samadarśanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745940 (1.192):
hitvā māṃ śaraṇaṃ yātāḥ kathaṃ tāṃstyaktumutsahe // BhP_09.04.065 // / mayi nirbaddhahṛdayāḥ sādhavaḥ samadarśanāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198362 (1.192):
hitvā māṃ śaraṇaṃ yātāḥ / kathaṃ tāṃs tyaktum utsahe || / mayi nirbaddha-hṛdayāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938884 (1.192):
|| 7.7 || śrī prahlādo'sura bālakān || 306 || / mayi nirbaddha hṛdayāḥ sādhavaḥ sama darśanāḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104303 (0.021):
hitvā māṃ śaraṇaṃ yātāḥ kathaṃ tāṃs tyaktum utsahe // Hbhv_10.196 // / mayi nirbaddha hṛdayāḥ sādhavaḥ sama darśanāḥ |
BhP_09.04.066/2 vaśe kurvanti māṃ bhaktyā satstriyaḥ satpatiṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745949 (0.0):
mayi nirbaddhahṛdayāḥ sādhavaḥ samadarśanāḥ / / vaśe kurvanti māṃ bhaktyā satstriyaḥ satpatiṃ yathā // BhP_09.04.066 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104310 (0.0):
mayi nirbaddha hṛdayāḥ sādhavaḥ sama darśanāḥ | / vaśe kurvanti māṃ bhaktyā sat striyaḥ sat patiṃ yathā // Hbhv_10.197 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13928710 (0.0):
vaśīkāra mukhyatve cihnam | vaśe kurvanti māṃ bhaktyā sat striyaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938892 (0.0):
mayi nirbaddha hṛdayāḥ sādhavaḥ sama darśanāḥ | / vaśe kurvanti māṃ bhaktyā sat striyaḥ sat patiṃ yathā || [BhP 9.4.66]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198370 (0.024):
mayi nirbaddha-hṛdayāḥ / sādhavaḥ sama-darśanāḥ | / vaśe kurvanti māṃ bhakty
BhP_09.04.067/1 matsevayā pratītaṃ te sālokyādicatuṣṭayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745954 (1.192):
vaśe kurvanti māṃ bhaktyā satstriyaḥ satpatiṃ yathā // BhP_09.04.066 // / matsevayā pratītaṃ te sālokyādicatuṣṭayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120416 (0.012):
navama skandhe cāmbarīṣopākhyāne śrī bhagavad uktau [BhP 9.4.67] / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198375 (0.012):
sat-striyaḥ sat-patiṃ yathā || / mat-sevayā pratītaṃ te
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907358 (0.012):
bhagavat pārṣadatāṃ prāpte / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910504 (0.012):
(page 63) / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311259 (0.012):
sālokyādīnām avicyutas tvaṃ darśayiṣyate ca / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119594 (0.012):
navame śrī vaikuṇṭhanāthoktau (9.4.67) / mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam |
BhP_09.04.067/2 necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto 'nyat kālaviplutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745963 (0.0):
matsevayā pratītaṃ te sālokyādicatuṣṭayam / / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto 'nyat kālaviplutam // BhP_09.04.067 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120424 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto 'nyat kāla viplutam // Hbhv_11.604 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198384 (0.0):
sālokyādi-catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907366 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto'nyat kāla viplutam || [BhP 9.4.67] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910513 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto'nyat kāla viplutam || [BhP 9.4.67]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19311267 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto'nyat kāla viplutam || [BhP 9.5.67]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119602 (0.0):
mat sevayā pratītaṃ te sālokyādi catuṣṭayam | / necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto 'nyat kāla viplutam || RBhrs_1,2.38 ||
BhP_09.04.068/1 sādhavo hṛdayaṃ mahyaṃ sādhūnāṃ hṛdayaṃ tv aham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745971 (0.0):
necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto 'nyat kālaviplutam // BhP_09.04.067 // / sādhavo hṛdayaṃ mahyaṃ sādhūnāṃ hṛdayaṃ tv aham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198391 (0.0):
kuto 'nyat kāla-viplutam || / sādhavo hṛdayaṃ mahyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318126 (0.0):
bhakta bhagavatoḥ parasparam āveśam āha / sādhavo hṛdayaṃ mahyaṃ sādhūnāṃ hṛdayaṃ tv aham |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104319 (0.023):
vaśe kurvanti māṃ bhaktyā sat striyaḥ sat patiṃ yathā // Hbhv_10.197 // / sādhavo hṛdayaṃ mahyaṃ sādhūnāṃ hṛdayaṃ tv aham |
BhP_09.04.068/2 madanyat te na jānanti nāhaṃ tebhyo manāg api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745978 (0.0):
sādhavo hṛdayaṃ mahyaṃ sādhūnāṃ hṛdayaṃ tv aham / / madanyat te na jānanti nāhaṃ tebhyo manāg api // BhP_09.04.068 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104325 (0.0):
sādhavo hṛdayaṃ mahyaṃ sādhūnāṃ hṛdayaṃ tv aham | / mad anyat te na jānanti nāhaṃ tebhyo manāg api // Hbhv_10.198 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23198398 (0.0):
sādhūnāṃ hṛdayaṃ tv aham | / mad-anyat te na jānanti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318132 (0.0):
sādhavo hṛdayaṃ mahyaṃ sādhūnāṃ hṛdayaṃ tv aham | / mad anyat te na jānanti nāhaṃ tebhyo manāg api || [BhP 9.4.68]
BhP_09.04.069/1 upāyaṃ kathayiṣyāmi tava vipra śṛṇuṣva tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745984 (0.004):
madanyat te na jānanti nāhaṃ tebhyo manāg api // BhP_09.04.068 // / upāyaṃ kathayiṣyāmi tava vipra śṛṇuṣva tat /
BhP_09.04.069/2 ayaṃ hyātmābhicāraste yatastaṃ yāhi mā ciram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745989 (0.026):
upāyaṃ kathayiṣyāmi tava vipra śṛṇuṣva tat / / ayaṃ hyātmābhicāraste yatastaṃ yāhi mā ciram /
BhP_09.04.069/3 sādhuṣu prahitaṃ tejaḥ prahartuḥ kurute 'śivam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745995 (0.0):
ayaṃ hyātmābhicāraste yatastaṃ yāhi mā ciram / / sādhuṣu prahitaṃ tejaḥ prahartuḥ kurute 'śivam // BhP_09.04.069 //
BhP_09.04.070/1 tapo vidyā ca viprāṇāṃ niḥśreyasakare ubhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746002 (0.0):
sādhuṣu prahitaṃ tejaḥ prahartuḥ kurute 'śivam // BhP_09.04.069 // / tapo vidyā ca viprāṇāṃ niḥśreyasakare ubhe /
BhP_09.04.070/2 te eva durvinītasya kalpete karturanyathā / BhP_09.04.071/1 brahmaṃstadgaccha bhadraṃ te nābhāgatanayaṃ nṛpam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746013 (0.0):
tapo vidyā ca viprāṇāṃ niḥśreyasakare ubhe / / te eva durvinītasya kalpete karturanyathā // BhP_09.04.070 //
BhP_09.04.071/2 kṣamāpaya mahābhāgaṃ tataḥ śāntirbhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746017 (0.006):
brahmaṃstadgaccha bhadraṃ te nābhāgatanayaṃ nṛpam / / kṣamāpaya mahābhāgaṃ tataḥ śāntirbhaviṣyati // BhP_09.04.071 //
BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.001/1 evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395070 (0.0):
BhP_10.54.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.54.050/1 evaṃ bhagavatā tanvī rāmeṇa pratibodhitā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399383 (0.0):
BhP_10.60.032/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.032/1 saivaṃ bhagavatā rājan vaidarbhī parisāntvitā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417151 (0.0):
BhP_10.85.026/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.85.026/1 evaṃ bhagavatā rājan vasudeva udāhṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420374 (0.0):
BhP_10.88.031/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.88.031/1 evaṃ bhagavatā pṛṣṭo vacasāmṛta varṣiṇā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413801 (0.0):
BhP_11.06.039/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.039/1 evaṃ bhagavatādiṣṭā yādavāḥ kuru-nandana
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414190 (0.0):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376368 (0.0):
BhP_08.12.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.12.041/1 evaṃ bhagavatā rājan śrīvatsāṅkena satkṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736734 (0.004):
mayā sametā kālena kālarūpeṇa bhāgaśaḥ // BhP_08.12.040 // / BhP_08.12.041/0 śrīśuka uvāca / evaṃ bhagavatā rājan śrīvatsāṅkena satkṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746027 (0.004):
kṣamāpaya mahābhāgaṃ tataḥ śāntirbhaviṣyati // BhP_09.04.071 // / BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2792420 (0.004):
tattva jñānena nirhṛtya sva sthā bhava śuci smite // BhP_10.54.049 // / BhP_10.54.050/0 śrī śuka uvāca / evaṃ bhagavatā tanvī rāmeṇa pratibodhitā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796425 (0.004):
yan narmair īyate yāmaḥ priyayā bhīru bhāmini // BhP_10.60.031 // / BhP_10.60.032/0 śrī śuka uvāca / saivaṃ bhagavatā rājan vaidarbhī parisāntvitā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812893 (0.004):
āvis tiro 'lpa bhūry eko nānātvaṃ yāty asāv api // BhP_10.85.025 // / BhP_10.85.026/0 śrī śuka uvāca / evaṃ bhagavatā rājan vasudeva udāhṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815869 (0.004):
bhaṇyatāṃ prāyaśaḥ pumbhir dhṛtaiḥ svārthān samīhate // BhP_10.88.030 // / BhP_10.88.031/0 śrī śuka uvāca / evaṃ bhagavatā pṛṣṭo vacasāmṛta varṣiṇā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821895 (0.004):
vṛjināni tariṣyāmo dānair naubhir ivārṇavam // BhP_11.06.038 // / BhP_11.06.039/0 śrī śuka uvāca / evaṃ bhagavatādiṣṭā yādavāḥ kuru nandana /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822259 (0.004):
paśyan mad ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ // BhP_11.07.012 // / BhP_11.07.013/0 śrī śuka uvāca / ity ādiṣṭo bhagavatā mahā bhāgavato nṛpa /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357250 (0.015):
BhP_10.01.025/3 ādiṣṭā prabhuṇāṃśena kāryārthe sambhaviṣyati / BhP_10.01.026/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.026/1 ity ādiśyāmara gaṇān prajāpati patir vibhuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376620 (0.017):
BhP_10.29.012/3 guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418517 (0.017):
BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.86.050/1 tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757335 (0.018):
ādiṣṭā prabhuṇāṃśena kāryārthe sambhaviṣyati // BhP_10.01.025 // / BhP_10.01.026/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775303 (0.020):
guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham // BhP_10.29.012 // / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ /
BhP_09.05.001/2 ambarīṣamupāvṛtya tatpādau duḥkhito 'grahīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746034 (1.192):
evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ / / ambarīṣamupāvṛtya tatpādau duḥkhito 'grahīt // BhP_09.05.001 //
BhP_09.05.002/1 tasya sodyamamāvīkṣya pādasparśavilajjitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746040 (0.0):
ambarīṣamupāvṛtya tatpādau duḥkhito 'grahīt // BhP_09.05.001 // / tasya sodyamamāvīkṣya pādasparśavilajjitaḥ /
BhP_09.05.002/2 astāvīt taddharerastraṃ kṛpayā pīḍito bhṛśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746048 (0.0):
tasya sodyamamāvīkṣya pādasparśavilajjitaḥ / / astāvīt taddharerastraṃ kṛpayā pīḍito bhṛśam // BhP_09.05.002 //
BhP_09.05.003/0 ambarīṣa uvāca / BhP_09.05.003/1 tvamagnirbhagavān sūryastvaṃ somo jyotiṣāṃ patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746058 (0.0):
astāvīt taddharerastraṃ kṛpayā pīḍito bhṛśam // BhP_09.05.002 // / BhP_09.05.003/0 ambarīṣa uvāca
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8754774 (0.046):
AbhT_3.115b/. yanna sūryo na vā somo nāgnirbhāsayate@pi ca // 115
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4412576 (0.056):
kiṃ svit tejasvināṃ tejo bhagavāṃs tvaṃ vibhāvasuḥ | *HV_85.56*976:3 / sūryaḥ somo mahendro vā lokapālo 'paro 'pi vā || *HV_85.56*976:4 |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415724 (0.059):
BhP_10.84.012/1 nāgnir na sūryo na ca candra tārakā
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4744247 (0.064):
kaviragnirindraḥ somaḥ sūryo vāyurastu me agnirvaiśvānaro apahantu pāpam /
BhP_09.05.003/2 tvamāpastvaṃ kṣitirvyoma vāyurmātrendriyāṇi ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746068 (1.192):
tvamāpastvaṃ kṣitirvyoma vāyurmātrendriyāṇi ca // BhP_09.05.003 //
BhP_09.05.004/1 sudarśana namastubhyaṃ sahasrārācyutapriya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746074 (0.0):
tvamāpastvaṃ kṣitirvyoma vāyurmātrendriyāṇi ca // BhP_09.05.003 // / sudarśana namastubhyaṃ sahasrārācyutapriya /
BhP_09.05.004/2 sarvāstraghātin viprāya svasti bhūyā iḍaspate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746082 (0.0):
sudarśana namastubhyaṃ sahasrārācyutapriya / / sarvāstraghātin viprāya svasti bhūyā iḍaspate // BhP_09.05.004 //
BhP_09.05.005/1 tvaṃ dharmastvamṛtaṃ satyaṃ tvaṃ yajño 'khilayajñabhuk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746093 (0.0):
sarvāstraghātin viprāya svasti bhūyā iḍaspate // BhP_09.05.004 // / tvaṃ dharmastvamṛtaṃ satyaṃ tvaṃ yajño 'khilayajñabhuk /
BhP_09.05.005/2 tvaṃ lokapālaḥ sarvātmā tvaṃ tejaḥ pauruṣaṃ param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746102 (0.0):
tvaṃ dharmastvamṛtaṃ satyaṃ tvaṃ yajño 'khilayajñabhuk / / tvaṃ lokapālaḥ sarvātmā tvaṃ tejaḥ pauruṣaṃ param // BhP_09.05.005 //
BhP_09.05.006/1 namaḥ sunābhākhiladharmasetave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746108 (0.0):
tvaṃ lokapālaḥ sarvātmā tvaṃ tejaḥ pauruṣaṃ param // BhP_09.05.005 //
hyadharmaśīlāsuradhūmaketave / BhP_09.05.006/2 trailokyagopāya viśuddhavarcase manojavāyādbhutakarmaṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746120 (0.0):
namaḥ sunābhākhiladharmasetave hyadharmaśīlāsuradhūmaketave /
gṛṇe / BhP_09.05.007/1 tvattejasā dharmamayena saṃhṛtaṃ tamaḥ prakāśaśca dṛśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746130 (0.0):
trailokyagopāya viśuddhavarcase manojavāyādbhutakarmaṇe gṛṇe // / BhP_09.05.006 // / tvattejasā dharmamayena saṃhṛtaṃ tamaḥ prakāśaśca dṛśo mahātmanām /
mahātmanām / BhP_09.05.007/2 duratyayaste mahimā girāṃ pate tvadrūpametat sadasat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746140 (0.0):
tvattejasā dharmamayena saṃhṛtaṃ tamaḥ prakāśaśca dṛśo mahātmanām / / duratyayaste mahimā girāṃ pate tvadrūpametat sadasat parāvaram //
parāvaram / BhP_09.05.008/1 yadā visṛṣṭastvamanañjanena vai balaṃ praviṣṭo 'jita
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746150 (0.0):
duratyayaste mahimā girāṃ pate tvadrūpametat sadasat parāvaram // / BhP_09.05.007 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27614235 (0.062):
nihanyate yadā tadā prakāṇsitaṃ hi me balam | 21.113 | / ato na śaṅkitaṃ manaḥ kuruṣva bhūpate kvacit |
daityadānavam / BhP_09.05.008/2 bāhūdarorvaṅghriśirodharāṇi vṛścannajasraṃ pradhane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746161 (0.0):
yadā visṛṣṭastvamanañjanena vai balaṃ praviṣṭo 'jita daityadānavam /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451215 (0.053):
apaśyad devadevasya śarīre pāṇḍavas tadā || BhG_11.13 || / tatra anantāyām avistāre, anantabāhūdaravaktranetre, aparimitatejaske,
virājase / BhP_09.05.009/1 sa tvaṃ jagattrāṇa khalaprahāṇaye nirūpitaḥ sarvasaho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746167 (0.0):
bāhūdarorvaṅghriśirodharāṇi vṛścannajasraṃ pradhane virājase //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382224 (0.028):
BhP_08.23.007/2 brahmādayaḥ śaraṇadāśnuvate vibhūtīḥ / BhP_08.23.007/3 kasmādvayaṃ kusṛtayaḥ khalayonayaste
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21098599 (0.033):
abhyudyatāni tv etāni grāhyāñy api nikṛṣṭataḥ // Hbhv_9.271 // / khala kṣetra gataṃ dhanyaṃ kūpa vāpisu yaj jalam |
gadābhṛtā / BhP_09.05.009/2 viprasya cāsmatkuladaivahetave vidhehi bhadraṃ tadanugraho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746178 (0.0):
sa tvaṃ jagattrāṇa khalaprahāṇaye nirūpitaḥ sarvasaho gadābhṛtā / / viprasya cāsmatkuladaivahetave vidhehi bhadraṃ tadanugraho hi naḥ //
hi naḥ / BhP_09.05.010/1 yadyasti dattamiṣṭaṃ vā svadharmo vā svanuṣṭhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746186 (0.0):
viprasya cāsmatkuladaivahetave vidhehi bhadraṃ tadanugraho hi naḥ // / BhP_09.05.009 // / yadyasti dattamiṣṭaṃ vā svadharmo vā svanuṣṭhitaḥ /
BhP_09.05.010/2 kulaṃ no vipradaivaṃ ceddvijo bhavatu vijvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746194 (0.0):
yadyasti dattamiṣṭaṃ vā svadharmo vā svanuṣṭhitaḥ / / kulaṃ no vipradaivaṃ ceddvijo bhavatu vijvaraḥ // BhP_09.05.010 //
BhP_09.05.011/1 yadi no bhagavān prīta ekaḥ sarvaguṇāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746201 (0.0):
kulaṃ no vipradaivaṃ ceddvijo bhavatu vijvaraḥ // BhP_09.05.010 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418239 (0.052):
BhP_03.32.033/1 yathendriyaiḥ pṛthag-dvārair artho bahu-guṇāśrayaḥ / BhP_03.32.033/2 eko nāneyate tadvad bhagavān śāstra-vartmabhiḥ
BhP_09.05.011/2 sarvabhūtātmabhāvena dvijo bhavatu vijvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746209 (0.0):
yadi no bhagavān prīta ekaḥ sarvaguṇāśrayaḥ / / sarvabhūtātmabhāvena dvijo bhavatu vijvaraḥ // BhP_09.05.011 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526859 (0.041):
BhP_04.12.005/2 sarva-bhūtātma-bhāvena sarva-bhūtātma-vigraham
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388913 (0.048):
BhP_10.47.029/5 tathāhaṃ ca manaḥ prāṇa bhūtendriya guṇāśrayaḥ / BhP_10.47.030/1 ātmany evātmanātmānaṃ sṛje hanmy anupālaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786708 (0.051):
tathāhaṃ ca manaḥ prāṇa bhūtendriya guṇāśrayaḥ // BhP_10.47.029 // / ātmany evātmanātmānaṃ sṛje hanmy anupālaye /
BhP_09.05.012/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.012/1 iti saṃstuvato rājño viṣṇucakraṃ sudarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746218 (0.0):
sarvabhūtātmabhāvena dvijo bhavatu vijvaraḥ // BhP_09.05.011 // / BhP_09.05.012/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782114 (0.014):
hṛṣīkeśa namas tubhyaṃ prapannaṃ pāhi māṃ prabho // BhP_10.40.030 // / BhP_10.41.001/0 śrī śuka uvāca / stuvatas tasya bhagavān darśayitvā jale vapuḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383965 (0.020):
BhP_10.41.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.41.001/1 stuvatas tasya bhagavān darśayitvā jale vapuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715326 (0.023):
sahasramūrdhne // BhP_06.16.048 //* / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804952 (0.026):
praṇata kleśa nāśāya govindāya namo namaḥ // BhP_10.73.016 // / BhP_10.73.017/0 śrī śuka uvāca / saṃstūyamāno bhagavān rājabhir mukta bandhanaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767231 (0.028):
namas te // BhP_10.14.040 //* / BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca / ity abhiṣṭūya bhūmānaṃ triḥ parikramya pādayoḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708474 (0.028):
etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam // BhP_06.05.044 // / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767555 (0.028):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje $ babhūvatus tau paśu pāla sammatau &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787052 (0.028):
magnam uddhara govinda gokulaṃ vṛjinārṇavāt // BhP_10.47.052 // / BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808165 (0.028):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838966 (0.028):
anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ // BhP_12.01.041 // / BhP_12.02.001/0 śrī śuka uvāca / tataś cānu dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6385374 (0.029):
BhP_10.43.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.43.001/1 atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛta śaucau parantapa
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26558321 (0.029):
BhP_05.23.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.23.001/1 atha tasmāt paratas trayodaśa-lakṣa-yojanāntarato yat tad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693880 (0.029):
mṛga śarīraṃ tīrthodaka klinnam ut sasarja // BhP_05.08.031 //_* / BhP_05.09.001/0 śrī śuka uvāca / atha kasyacid dvija varasyāṅgiraḥ pravarasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2694483 (0.029):
bhāgavata paramahaṃsānām // BhP_05.09.020 //_* / BhP_05.10.001/0 śrī śuka uvāca / atha sindhu sauvīra pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās taṭe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2702163 (0.029):
prakramanti // BhP_05.22.017 //_* / BhP_05.23.001/0 śrī śuka uvāca / atha tasmāt paratas trayodaśa lakṣa yojanāntarato yat tad viṣṇoḥ paramaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711228 (0.029):
// BhP_06.09.045 // / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750775 (0.029):
yogeśvaraprasādena dvandvairmuktā gṛheṣv api // BhP_09.13.027 // / BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769907 (0.029):
tam agnim apibat tīvram ananto 'nanta śakti dhṛk // BhP_10.17.025 // / BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782882 (0.029):
balam āyur yaśaḥ kāntiṃ nirjagāma sahāgrajaḥ // BhP_10.41.052 // / BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ gṛhītāṅga vilepa bhājanām /
BhP_09.05.012/2 aśāmyat sarvato vipraṃ pradahadrājayācñayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746224 (0.0):
iti saṃstuvato rājño viṣṇucakraṃ sudarśanam / / aśāmyat sarvato vipraṃ pradahadrājayācñayā // BhP_09.05.012 //
BhP_09.05.013/1 sa mukto 'strāgnitāpena durvāsāḥ svastimāṃstataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746233 (0.0):
aśāmyat sarvato vipraṃ pradahadrājayācñayā // BhP_09.05.012 // / sa mukto 'strāgnitāpena durvāsāḥ svastimāṃstataḥ /
BhP_09.05.013/2 praśaśaṃsa tamurvīśaṃ yuñjānaḥ paramāśiṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746239 (0.004):
sa mukto 'strāgnitāpena durvāsāḥ svastimāṃstataḥ / / praśaśaṃsa tamurvīśaṃ yuñjānaḥ paramāśiṣaḥ // BhP_09.05.013 //
BhP_09.05.014/0 durvāsā uvāca / BhP_09.05.014/1 aho anantadāsānāṃ mahattvaṃ dṛṣṭamadya me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746249 (0.0):
praśaśaṃsa tamurvīśaṃ yuñjānaḥ paramāśiṣaḥ // BhP_09.05.013 // / BhP_09.05.014/0 durvāsā uvāca
BhP_09.05.014/2 kṛtāgaso 'pi yadrājan maṅgalāni samīhase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746257 (0.0):
aho anantadāsānāṃ mahattvaṃ dṛṣṭamadya me / / kṛtāgaso 'pi yadrājan maṅgalāni samīhase // BhP_09.05.014 //
BhP_09.05.015/1 duṣkaraḥ ko nu sādhūnāṃ dustyajo vā mahātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746262 (0.004):
kṛtāgaso 'pi yadrājan maṅgalāni samīhase // BhP_09.05.014 // / duṣkaraḥ ko nu sādhūnāṃ dustyajo vā mahātmanām /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104335 (0.008):
tatraiva śrī durvāsasaḥ [BhP 9.5.15] / duṣkaraḥ ko nu sādhūnāṃ dustyajo vā mahātmanām |
BhP_09.05.015/2 yaiḥ saṅgṛhīto bhagavān sātvatāmṛṣabho hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746269 (0.0):
duṣkaraḥ ko nu sādhūnāṃ dustyajo vā mahātmanām / / yaiḥ saṅgṛhīto bhagavān sātvatāmṛṣabho hariḥ // BhP_09.05.015 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104341 (0.0):
duṣkaraḥ ko nu sādhūnāṃ dustyajo vā mahātmanām | / yaiḥ saṅgṛhīto bhagavān sātvatām ṛṣabho hariḥ // Hbhv_10.199 //
BhP_09.05.016/1 yannāmaśrutimātreṇa pumān bhavati nirmalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746276 (0.0):
yaiḥ saṅgṛhīto bhagavān sātvatāmṛṣabho hariḥ // BhP_09.05.015 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938588 (0.0):
tad etad dāsya sambandhenaiva sarvam api bhajanaṃ mahattaraṃ bhavatīty / yan nāma śruti mātreṇa pumān bhavati nirmalaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104349 (0.045):
yaiḥ saṅgṛhīto bhagavān sātvatām ṛṣabho hariḥ // Hbhv_10.199 //
BhP_09.05.016/2 tasya tīrthapadaḥ kiṃ vā dāsānāmavaśiṣyate / BhP_09.05.017/1 rājannanugṛhīto 'haṃ tvayātikaruṇātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746287 (0.0):
yannāmaśrutimātreṇa pumān bhavati nirmalaḥ / / tasya tīrthapadaḥ kiṃ vā dāsānāmavaśiṣyate // BhP_09.05.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938592 (0.009):
yan nāma śruti mātreṇa pumān bhavati nirmalaḥ | / tasya tīrtha padaḥ kiṃ vā dāsānām avaśiṣyate || [BhP 9.5.16]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104352 (0.019):
yan nāma śruti mātreṇa pumān bhavati nirmalaḥ | / tasya tīrtha padaḥ kiṃ vā dāsānām avaśiṣyate // Hbhv_10.200 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544974 (0.030):
BhP_12.06.002/1 siddho 'smy anugṛhīto 'smi bhavatā karuṇātmanā / BhP_12.06.002/3 śrāvito yac ca me sākṣād anādi-nidhano hariḥ
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16992005 (0.048):
dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayātikaruṇātmanā /
BhP_09.05.017/2 madaghaṃ pṛṣṭhataḥ kṛtvā prāṇā yan me 'bhirakṣitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746295 (0.0):
rājannanugṛhīto 'haṃ tvayātikaruṇātmanā / / madaghaṃ pṛṣṭhataḥ kṛtvā prāṇā yan me 'bhirakṣitāḥ // BhP_09.05.017 //
BhP_09.05.018/1 rājā tamakṛtāhāraḥ pratyāgamanakāṅkṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746301 (0.005):
madaghaṃ pṛṣṭhataḥ kṛtvā prāṇā yan me 'bhirakṣitāḥ // BhP_09.05.017 // / rājā tamakṛtāhāraḥ pratyāgamanakāṅkṣayā /
BhP_09.05.018/2 caraṇāv upasaṅgṛhya prasādya samabhojayat / BhP_09.05.019/1 so 'śitvādṛtamānītamātithyaṃ sārvakāmikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746312 (0.0):
caraṇāv upasaṅgṛhya prasādya samabhojayat // BhP_09.05.018 // / so 'śitvādṛtamānītamātithyaṃ sārvakāmikam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746304 (0.004):
rājā tamakṛtāhāraḥ pratyāgamanakāṅkṣayā / / caraṇāv upasaṅgṛhya prasādya samabhojayat // BhP_09.05.018 //
BhP_09.05.019/2 tṛptātmā nṛpatiṃ prāha bhujyatāmiti sādaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746319 (0.0):
so 'śitvādṛtamānītamātithyaṃ sārvakāmikam / / tṛptātmā nṛpatiṃ prāha bhujyatāmiti sādaram // BhP_09.05.019 //
BhP_09.05.020/1 prīto 'smyanugṛhīto 'smi tava bhāgavatasya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746325 (0.0):
tṛptātmā nṛpatiṃ prāha bhujyatāmiti sādaram // BhP_09.05.019 // / prīto 'smyanugṛhīto 'smi tava bhāgavatasya vai /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20699094 (0.024):
13,080.045d@009A_0110 yad dhi goṣu parāṃ buddhiṃ kṛtavān asi nityadā / 13,080.045d@009A_0111 prīto 'smy anugṛhīto 'smi yan māṃ gomātaraḥ śubhāḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16347731 (0.047):
prīto 'smi tava bhaktasya HV_31.40a / prīto 'smi tava bhadraṃ te HV_App.I,31.2138a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13816576 (0.047):
prīto 'smi tava bhaktasya HV_31.40a / prīto 'smi darśanād eva HV_62.90a
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22265258 (0.049):
7.074.016c prīto 'smi parituṣṭo 'smi tavādya vacanena hi
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857511 (0.054):
prīto 'smyanugṛhīto 'smi % darśanādeva te mune // MatsP_108.19 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8897017 (0.054):
prīto 'smyanugṛhīto 'smi darśanādeva te mune // MatsP_108.19 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544970 (0.056):
BhP_12.06.002/0 rājovāca / BhP_12.06.002/1 siddho 'smy anugṛhīto 'smi bhavatā karuṇātmanā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19912491 (0.056):
03,241.015b@024_0018 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me tvaṃ mahābalaḥ
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24807581 (0.060):
śrī-nārada uvāca-- / dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayā devi na saṃśayaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8961317 (0.060):
*ūrva uvāca / dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi yanme 'dya bhagavāñchiśoḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053906 (0.061):
dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi yanme sākṣānmunīśvaraḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14928071 (0.061):
prīto 'smi varavarṇini MatsP_47.172d / prīto 'smyanugṛhīto 'smi MatsP_108.19c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3921825 (0.062):
dhanyo 'smyanugṛhīto 'smi $ yanme 'dya bhagavāñchiśoḥ &
BhP_09.05.020/2 darśanasparśanālāpairātithyenātmamedhasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746332 (0.0):
prīto 'smyanugṛhīto 'smi tava bhāgavatasya vai / / darśanasparśanālāpairātithyenātmamedhasā // BhP_09.05.020 //
BhP_09.05.021/1 karmāvadātametat te gāyanti svaḥstriyo muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746339 (0.0):
darśanasparśanālāpairātithyenātmamedhasā // BhP_09.05.020 // / karmāvadātametat te gāyanti svaḥstriyo muhuḥ /
BhP_09.05.021/2 kīrtiṃ paramapuṇyāṃ ca kīrtayiṣyati bhūriyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746345 (0.0):
karmāvadātametat te gāyanti svaḥstriyo muhuḥ / / kīrtiṃ paramapuṇyāṃ ca kīrtayiṣyati bhūriyam // BhP_09.05.021 //
BhP_09.05.022/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.022/1 evaṃ saṅkīrtya rājānaṃ durvāsāḥ paritoṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746353 (0.004):
kīrtiṃ paramapuṇyāṃ ca kīrtayiṣyati bhūriyam // BhP_09.05.021 // / BhP_09.05.022/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375910 (0.023):
BhP_10.27.014/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.27.014/1 evaṃ saṅkīrtitaḥ kṛṣṇo maghonā bhagavān amum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774641 (0.027):
īśvaraṃ gurum ātmānaṃ tvām ahaṃ śaraṇaṃ gataḥ // BhP_10.27.013 // / BhP_10.27.014/0 śrī śuka uvāca / evaṃ saṅkīrtitaḥ kṛṣṇo maghonā bhagavān amum /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.033):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.033):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.033):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.033):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.034):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.034):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.034):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.034):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.034):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.034):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.034):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.034):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.034):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.034):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.035):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.036):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.036):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
BhP_09.05.022/2 yayau vihāyasāmantrya brahmalokamahaitukam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746360 (0.0):
evaṃ saṅkīrtya rājānaṃ durvāsāḥ paritoṣitaḥ / / yayau vihāyasāmantrya brahmalokamahaitukam // BhP_09.05.022 //
BhP_09.05.023/1 saṃvatsaro 'tyagāt tāvadyāvatā nāgato gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746367 (0.0):
yayau vihāyasāmantrya brahmalokamahaitukam // BhP_09.05.022 // / saṃvatsaro 'tyagāt tāvadyāvatā nāgato gataḥ /
BhP_09.05.023/2 munistaddarśanākāṅkṣo rājābbhakṣo babhūva ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746375 (0.0):
saṃvatsaro 'tyagāt tāvadyāvatā nāgato gataḥ / / munistaddarśanākāṅkṣo rājābbhakṣo babhūva ha // BhP_09.05.023 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27390363 (0.053):
kathane sa gato muniḥ NsP_33.10d / katham atrāgato vīra NsP_51.38c
BhP_09.05.024/1 gate 'tha durvāsasi so 'mbarīṣo / dvijopayogātipavitramāharat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746383 (0.0):
munistaddarśanākāṅkṣo rājābbhakṣo babhūva ha // BhP_09.05.023 // / gate 'tha durvāsasi so 'mbarīṣo dvijopayogātipavitramāharat /
BhP_09.05.024/2 ṛṣervimokṣaṃ vyasanaṃ ca vīkṣya mene svavīryaṃ ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746391 (0.0):
gate 'tha durvāsasi so 'mbarīṣo dvijopayogātipavitramāharat / / ṛṣervimokṣaṃ vyasanaṃ ca vīkṣya mene svavīryaṃ ca parānubhāvam //
parānubhāvam / BhP_09.05.025/1 evaṃ vidhānekaguṇaḥ sa rājā parātmani brahmaṇi vāsudeve
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746401 (0.0):
ṛṣervimokṣaṃ vyasanaṃ ca vīkṣya mene svavīryaṃ ca parānubhāvam //
BhP_09.05.025/2 kriyākalāpaiḥ samuvāha bhaktiṃ yayāviriñcyān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746408 (0.0):
evaṃ vidhānekaguṇaḥ sa rājā parātmani brahmaṇi vāsudeve / / kriyākalāpaiḥ samuvāha bhaktiṃ yayāviriñcyān nirayāṃścakāra //
nirayāṃścakāra / BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746413 (0.0):
kriyākalāpaiḥ samuvāha bhaktiṃ yayāviriñcyān nirayāṃścakāra //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (2.384):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (2.384):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (2.384):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (2.384):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (2.384):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (2.384):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (2.384):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (2.384):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (2.384):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (2.384):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (2.384):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (2.384):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (2.384):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549899 (2.384):
BhP_05.09.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.09.001/1 atha kasyacid dvija-varasyāṅgiraḥ-pravarasya
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26550499 (2.384):
BhP_05.10.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.10.001/1 atha sindhu-sauvīra-pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171252 (2.384):
BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.046/1 athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005695 (2.384):
BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.14.001/1 athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691185 (2.384):
BhP_05.03.018 //_* / BhP_05.04.001/0 śrī śuka uvāca / atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna bhagaval lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759003 (2.384):
BhP_10.03.022 //* / BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam /
BhP_09.05.026/1 athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746422 (0.0):
BhP_09.05.025 // / BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999650 (0.019):
BhP_09.04.015/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.015/1 ambarīṣo mahābhāgaḥ saptadvīpavatīṃ mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745174 (0.028):
na prābhūdyatra nirmukto brahmadaṇḍo duratyayaḥ // BhP_09.04.014 // / BhP_09.04.015/0 śrīśuka uvāca / ambarīṣo mahābhāgaḥ saptadvīpavatīṃ mahīm /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999445 (0.043):
BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.001/1 nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758637 (0.049):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407807 (0.049):
BhP_10.72.011/3 vibhūtibhir vābhibhaved devo 'pi kim u pārthivaḥ / BhP_10.72.012/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.72.012/1 niśamya bhagavad gītaṃ prītaḥ phulla mukhāmbujaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001831 (0.050):
BhP_09.07.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.07.001/1 māndhātuḥ putrapravaro yo 'mbarīṣaḥ prakīrtitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.051):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.051):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.051):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.051):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.051):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.051):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.051):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.051):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.051):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.051):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (0.051):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (0.051):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549899 (0.051):
BhP_05.09.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.09.001/1 atha kasyacid dvija-varasyāṅgiraḥ-pravarasya
BhP_09.05.026/2 vanaṃ viveśātmani vāsudeve mano dadhaddhvastaguṇapravāhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746431 (0.0):
athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ / / vanaṃ viveśātmani vāsudeve mano dadhaddhvastaguṇapravāhaḥ // BhP_09.05.026
BhP_09.05.027/1 ityetat puṇyamākhyānamambarīṣasya bhūpate / BhP_09.05.027/2 saṅkīrtayannanudhyāyan bhakto bhagavato bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746441 (0.004):
vanaṃ viveśātmani vāsudeve mano dadhaddhvastaguṇapravāhaḥ // BhP_09.05.026 / ityetat puṇyamākhyānamambarīṣasya bhūpate /
BhP_09.05.028/1 ambarīṣasya caritaṃ ye śṛṇvanti mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746447 (0.005):
saṅkīrtayannanudhyāyan bhakto bhagavato bhavet // BhP_09.05.027 // / ambarīṣasya caritaṃ ye śṛṇvanti mahātmanaḥ /
BhP_09.05.028/2 muktiṃ prayānti te sarve bhaktyā viṣṇoḥ prasādataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746454 (0.0):
ambarīṣasya caritaṃ ye śṛṇvanti mahātmanaḥ / / muktiṃ prayānti te sarve bhaktyā viṣṇoḥ prasādataḥ // BhP_09.05.028 //
BhP_09.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.06.001/1 virūpaḥ ketumān chambhurambarīṣasutāstrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746464 (1.192):
muktiṃ prayānti te sarve bhaktyā viṣṇoḥ prasādataḥ // BhP_09.05.028 // / BhP_09.06.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376288 (0.028):
BhP_10.28.009/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.28.009/1 evaṃ prasāditaḥ kṛṣṇo bhagavān īśvareśvaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.032):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.032):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.032):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.032):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.032):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.032):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415547 (0.033):
BhP_10.84.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.84.001/1 śrutvā pṛthā subala putry atha yājñasenī
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413035 (0.033):
BhP_11.05.051/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.05.051/1 etac chrutvā mahā-bhāgo vasudevo 'ti-vismitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176413 (0.033):
BhP_06.17.036/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.036/1 iti śrutvā bhagavataḥ śivasyomābhibhāṣitam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392367 (0.033):
BhP_07.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_07.11.001/1 śrutvehitaṃ sādhu sabhāsabhājitaṃ mahattamāgraṇya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725952 (0.033):
BhP_07.10.071 // / BhP_07.11.001/0 śrīśuka uvāca / śrutvehitaṃ sādhu sabhāsabhājitaṃ mahattamāgraṇya urukramātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544731 (0.034):
BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943885 (0.034):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173139 (0.034):
BhP_06.13.005/2 vibhaktamanugṛhṇadbhirvṛtrahatyāṃ kva mārjmy aham / BhP_06.13.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.13.006/1 ṛṣayastadupākarṇya mahendramidamabruvan
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370005 (0.034):
BhP_08.03.029/3 taṃ duratyayamāhātmyaṃ bhagavantamito 'smy aham / BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.03.030/1 evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372804 (0.035):
BhP_08.07.041/5 tasmādidaṃ garaṃ bhuñje prajānāṃ svastirastu me / BhP_08.07.042/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.07.042/1 evamāmantrya bhagavān bhavānīṃ viśvabhāvanaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.035):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.035):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
BhP_09.06.001/2 virūpāt pṛṣadaśvo 'bhūt tatputrastu rathītaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746471 (0.0):
virūpaḥ ketumān chambhurambarīṣasutāstrayaḥ / / virūpāt pṛṣadaśvo 'bhūt tatputrastu rathītaraḥ // BhP_09.06.001 //
BhP_09.06.002/1 rathītarasyāprajasya bhāryāyāṃ tantave 'rthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746477 (1.192):
virūpāt pṛṣadaśvo 'bhūt tatputrastu rathītaraḥ // BhP_09.06.001 // / rathītarasyāprajasya bhāryāyāṃ tantave 'rthitaḥ /
BhP_09.06.002/2 aṅgirā janayāmāsa brahmavarcasvinaḥ sutān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746483 (0.0):
rathītarasyāprajasya bhāryāyāṃ tantave 'rthitaḥ / / aṅgirā janayāmāsa brahmavarcasvinaḥ sutān // BhP_09.06.002 //
BhP_09.06.003/1 ete kṣetraprasūtā vai punastv āṅgirasāḥ smṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746490 (0.0):
aṅgirā janayāmāsa brahmavarcasvinaḥ sutān // BhP_09.06.002 // / ete kṣetraprasūtā vai punastv āṅgirasāḥ smṛtāḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133998 (0.045):
ete kṣatraprasūtā vai punaś cāṅgirasāḥ smṛtāḥ |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4615028 (0.051):
ete kṣatraprasūtā vai punaścāṅgirasaḥ smṛtāḥ /
BhP_09.06.003/2 rathītarāṇāṃ pravarāḥ kṣetropetā dvijātayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746496 (0.004):
ete kṣetraprasūtā vai punastv āṅgirasāḥ smṛtāḥ / / rathītarāṇāṃ pravarāḥ kṣetropetā dvijātayaḥ // BhP_09.06.003 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4615034 (0.024):
ete kṣatraprasūtā vai punaścāṅgirasaḥ smṛtāḥ / / rathītarāṇāṃ pravarāḥ kṣetropetā dvijātayaḥ // BndP_2,63.7 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133999 (0.030):
ete kṣatraprasūtā vai punaś cāṅgirasāḥ smṛtāḥ | / rathītarāṇāṃ pravarāḥ kṣatropetā dvijātayaḥ || ViP_4,2.7 ||
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10146518 (0.056):
ete kṣatraprasūtā vai punaścāṅgirasāḥ smṛtā / / rathītarāṇāṃ pravarāḥ kṣatropetā dvijātayaḥ // ViP_4,2.10 //
BhP_09.06.004/1 kṣuvatastu manorjajñe ikṣvākurghrāṇataḥ sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746503 (5.960):
rathītarāṇāṃ pravarāḥ kṣetropetā dvijātayaḥ // BhP_09.06.003 // / kṣuvatastu manorjajñe ikṣvākurghrāṇataḥ sutaḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5134010 (0.011):
rathītarāṇāṃ pravarāḥ kṣatropetā dvijātayaḥ || ViP_4,2.7 || / kṣuvataś ca manor ikṣvākur ghrāṇataḥ putro jajñe || ViP_4,2.8 ||
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4615035 (0.034):
rathītarāṇāṃ pravarāḥ kṣetropetā dvijātayaḥ // BndP_2,63.7 // / kṣuvatastu manoḥ pūrvamikṣvākurabhiniḥsṛtaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4340560 (0.055):
vaivasvatasya tanayā manor vaibharatarṣabha | *HV_9.37*179 | / kṣuvatas tu manos tāta ikṣvākur abhavat sutaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26737022 (0.060):
kṣuvatas tu manor viprā % ikṣvākur abhavat sutaḥ // BrP_7.44 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11008354 (0.060):
kṣuvatas tu manor viprā ikṣvākur abhavat sutaḥ // BrP_7.44 //
BhP_09.06.004/2 tasya putraśatajyeṣṭhā vikukṣinimidaṇḍakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746509 (1.192):
kṣuvatastu manorjajñe ikṣvākurghrāṇataḥ sutaḥ / / tasya putraśatajyeṣṭhā vikukṣinimidaṇḍakāḥ // BhP_09.06.004 //
BhP_09.06.005/1 teṣāṃ purastādabhavannāryāvarte nṛpā nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746515 (0.005):
tasya putraśatajyeṣṭhā vikukṣinimidaṇḍakāḥ // BhP_09.06.004 // / teṣāṃ purastādabhavannāryāvarte nṛpā nṛpa /
BhP_09.06.005/2 pañcaviṃśatiḥ paścāc ca trayo madhye 'pare 'nyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746521 (1.192):
teṣāṃ purastādabhavannāryāvarte nṛpā nṛpa / / pañcaviṃśatiḥ paścāc ca trayo madhye 'pare 'nyataḥ // BhP_09.06.005 //
BhP_09.06.006/1 sa ekadāṣṭakāśrāddhe ikṣvākuḥ sutamādiśat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746528 (1.192):
pañcaviṃśatiḥ paścāc ca trayo madhye 'pare 'nyataḥ // BhP_09.06.005 // / sa ekadāṣṭakāśrāddhe ikṣvākuḥ sutamādiśat /
BhP_09.06.006/2 māṃsamānīyatāṃ medhyaṃ vikukṣe gaccha mā ciram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746535 (0.0):
sa ekadāṣṭakāśrāddhe ikṣvākuḥ sutamādiśat / / māṃsamānīyatāṃ medhyaṃ vikukṣe gaccha mā ciram // BhP_09.06.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904106 (0.024):
pūjayāmaś ca naivānyaṃ tasmāt tvaṃ gaccha mā ciram || [ViDhP 3.354.12 13] / tatas tasmiṃs tad aṅgīkṛtavati sa khaḍgam unnamitavān śiraś chettum |
BhP_09.06.007/1 tatheti sa vanaṃ gatvā mṛgān hatvā kriyārhaṇān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746543 (0.0):
māṃsamānīyatāṃ medhyaṃ vikukṣe gaccha mā ciram // BhP_09.06.006 // / tatheti sa vanaṃ gatvā mṛgān hatvā kriyārhaṇān /
BhP_09.06.007/2 śrānto bubhukṣito vīraḥ śaśaṃ cādadapasmṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746549 (0.0):
tatheti sa vanaṃ gatvā mṛgān hatvā kriyārhaṇān / / śrānto bubhukṣito vīraḥ śaśaṃ cādadapasmṛtiḥ // BhP_09.06.007 //
BhP_09.06.008/1 śeṣaṃ nivedayāmāsa pitre tena ca tadguruḥ / BhP_09.06.008/2 coditaḥ prokṣaṇāyāha duṣṭametadakarmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746559 (0.004):
śrānto bubhukṣito vīraḥ śaśaṃ cādadapasmṛtiḥ // BhP_09.06.007 // / śeṣaṃ nivedayāmāsa pitre tena ca tadguruḥ /
BhP_09.06.009/1 jñātvā putrasya tat karma guruṇābhihitaṃ nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746565 (0.0):
coditaḥ prokṣaṇāyāha duṣṭametadakarmakam // BhP_09.06.008 // / jñātvā putrasya tat karma guruṇābhihitaṃ nṛpaḥ /
BhP_09.06.009/2 deśān niḥsārayāmāsa sutaṃ tyaktavidhiṃ ruṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746572 (0.0):
jñātvā putrasya tat karma guruṇābhihitaṃ nṛpaḥ / / deśān niḥsārayāmāsa sutaṃ tyaktavidhiṃ ruṣā // BhP_09.06.009 //
BhP_09.06.010/1 sa tu vipreṇa saṃvādaṃ jñāpakena samācaran
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746578 (0.0):
deśān niḥsārayāmāsa sutaṃ tyaktavidhiṃ ruṣā // BhP_09.06.009 //
BhP_09.06.010/2 tyaktvā kalevaraṃ yogī sa tenāvāpa yat param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746586 (0.0):
sa tu vipreṇa saṃvādaṃ jñāpakena samācaran / / tyaktvā kalevaraṃ yogī sa tenāvāpa yat param // BhP_09.06.010 //
BhP_09.06.011/1 pitaryuparate 'bhyetya vikukṣiḥ pṛthivīmimām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746591 (0.004):
tyaktvā kalevaraṃ yogī sa tenāvāpa yat param // BhP_09.06.010 // / pitaryuparate 'bhyetya vikukṣiḥ pṛthivīmimām /
BhP_09.06.011/2 śāsadīje hariṃ yajñaiḥ śaśāda iti viśrutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746597 (0.003):
pitaryuparate 'bhyetya vikukṣiḥ pṛthivīmimām / / śāsadīje hariṃ yajñaiḥ śaśāda iti viśrutaḥ // BhP_09.06.011 //
BhP_09.06.012/1 purañjayastasya suta indravāha itīritaḥ / BhP_09.06.012/2 kakutstha iti cāpyuktaḥ śṛṇu nāmāni karmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746606 (0.003):
śāsadīje hariṃ yajñaiḥ śaśāda iti viśrutaḥ // BhP_09.06.011 // / purañjayastasya suta indravāha itīritaḥ /
BhP_09.06.013/1 kṛtānta āsīt samaro devānāṃ saha dānavaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746614 (0.0):
kakutstha iti cāpyuktaḥ śṛṇu nāmāni karmabhiḥ // BhP_09.06.012 // / kṛtānta āsīt samaro devānāṃ saha dānavaiḥ /
BhP_09.06.013/2 pārṣṇigrāho vṛto vīro devairdaityaparājitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746619 (0.0):
kṛtānta āsīt samaro devānāṃ saha dānavaiḥ / / pārṣṇigrāho vṛto vīro devairdaityaparājitaiḥ // BhP_09.06.013 //
BhP_09.06.014/1 vacanāddevadevasya viṣṇorviśvātmanaḥ prabhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746626 (0.0):
pārṣṇigrāho vṛto vīro devairdaityaparājitaiḥ // BhP_09.06.013 // / vacanāddevadevasya viṣṇorviśvātmanaḥ prabhoḥ /
BhP_09.06.014/2 vāhanatve vṛtastasya babhūvendro mahāvṛṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746633 (0.0):
vacanāddevadevasya viṣṇorviśvātmanaḥ prabhoḥ / / vāhanatve vṛtastasya babhūvendro mahāvṛṣaḥ // BhP_09.06.014 //
BhP_09.06.015/1 sa sannaddho dhanurdivyamādāya viśikhān chitān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746641 (0.0):
vāhanatve vṛtastasya babhūvendro mahāvṛṣaḥ // BhP_09.06.014 // / sa sannaddho dhanurdivyamādāya viśikhān chitān /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114936 (0.045):
tatastu napatirdivyamādāyajagavaṃ dhanuḥ / / śarāṃś ca divyānkupitaḥ sonvadhāvadvasundharām // ViP_1,13.69 //
BhP_09.06.015/2 stūyamānastamāruhya yuyutsuḥ kakudi sthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746646 (0.004):
sa sannaddho dhanurdivyamādāya viśikhān chitān / / stūyamānastamāruhya yuyutsuḥ kakudi sthitaḥ // BhP_09.06.015 //
BhP_09.06.016/1 tejasāpyāyito viṣṇoḥ puruṣasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746652 (0.005):
stūyamānastamāruhya yuyutsuḥ kakudi sthitaḥ // BhP_09.06.015 // / tejasāpyāyito viṣṇoḥ puruṣasya mahātmanaḥ /
BhP_09.06.016/2 pratīcyāṃ diśi daityānāṃ nyaruṇat tridaśaiḥ puram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746659 (0.0):
tejasāpyāyito viṣṇoḥ puruṣasya mahātmanaḥ / / pratīcyāṃ diśi daityānāṃ nyaruṇat tridaśaiḥ puram // BhP_09.06.016 //
BhP_09.06.017/1 taistasya cābhūt pradhanaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746664 (0.004):
pratīcyāṃ diśi daityānāṃ nyaruṇat tridaśaiḥ puram // BhP_09.06.016 // / taistasya cābhūt pradhanaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19796542 (0.053):
03,021.037e tatas tad astram astreṇa vidhūtaṃ śaratūlavat / 03,021.038a tathā tad abhavad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19908156 (0.056):
03,230.019c tadā sutumulaṃ yuddham abhaval lomaharṣaṇam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 693659 (0.058):
viprakīrṇadrumāḥ petuḥ $ śailā vajrahatā iva // HV_App.I,42B.1783 // / evaṃ tat tumulaṃ yuddham $ abhaval lomaharṣaṇam / HV_App.I,42B.1784 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22179208 (0.058):
viprakīrṇadrumāḥ petuḥ śailā vajrahatā iva // HV_App.I,42B.1783 // / evaṃ tat tumulaṃ yuddham abhaval lomaharṣaṇam / HV_App.I,42B.1784 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19928289 (0.058):
03,271.021a tataḥ sutumulaṃ yuddham abhaval lomaharṣaṇam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20111596 (0.064):
06,045.043d@004_0045 tato yuddhaṃ samabhavat tumulaṃ lomaharṣaṇam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20114909 (0.064):
06,048.005a tato yuddhaṃ samabhavat tumulaṃ lomaharṣaṇam
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25687071 (0.064):
06,088.025a tataḥ samabhavad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22269209 (0.064):
7.091.005a tataḥ samabhavad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam
BhP_09.06.017/2 yamāya bhallairanayaddaityān abhiyayurmṛdhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746670 (0.0):
taistasya cābhūt pradhanaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam / / yamāya bhallairanayaddaityān abhiyayurmṛdhe // BhP_09.06.017 //
BhP_09.06.018/1 tasyeṣupātābhimukhaṃ yugāntāgnimivolbaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746677 (1.192):
yamāya bhallairanayaddaityān abhiyayurmṛdhe // BhP_09.06.017 // / tasyeṣupātābhimukhaṃ yugāntāgnimivolbaṇam /
BhP_09.06.018/2 visṛjya dudruvurdaityā hanyamānāḥ svamālayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746684 (5.960):
tasyeṣupātābhimukhaṃ yugāntāgnimivolbaṇam / / visṛjya dudruvurdaityā hanyamānāḥ svamālayam // BhP_09.06.018 //
BhP_09.06.019/1 jitvā paraṃ dhanaṃ sarvaṃ sastrīkaṃ vajrapāṇaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746691 (0.0):
visṛjya dudruvurdaityā hanyamānāḥ svamālayam // BhP_09.06.018 // / jitvā paraṃ dhanaṃ sarvaṃ sastrīkaṃ vajrapāṇaye /
BhP_09.06.019/2 pratyayacchat sa rājarṣiriti nāmabhirāhṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746697 (0.005):
jitvā paraṃ dhanaṃ sarvaṃ sastrīkaṃ vajrapāṇaye / / pratyayacchat sa rājarṣiriti nāmabhirāhṛtaḥ // BhP_09.06.019 //
BhP_09.06.020/1 purañjayasya putro 'bhūdanenāstatsutaḥ pṛthuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746704 (0.0):
pratyayacchat sa rājarṣiriti nāmabhirāhṛtaḥ // BhP_09.06.019 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5134261 (0.048):
kakutsthasaṃjñām avāpa || ViP_4,2.19 || / kakutsthasyāpy anenāḥ putro 'bhūt pṛthur anenasaḥ pṛthor viśvagaśvas
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10146792 (0.061):
kakutsthasyāpyanenāḥ putro 'bhavat // ViP_4,2.33 // / puthunenasaḥ // ViP_4,2.34 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422276 (0.061):
BhP_10.90.038/3 subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ / BhP_10.90.039/1 na hy etasmin kule jātā adhanā abahu prajāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13849885 (0.061):
vemakasya tu bhāryā tam HV_114.15a / vemakyāḥ sa tu putro 'bhūd HV_114.15c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4450608 (0.061):
sevakasya tu tāṃ bhāryām ūhatus tasya kāraṇāt | *HV_114.15ab*1555 | / vemakyāḥ sa tu putro 'bhūd brāhmaṇau sucivau ca tau // HV_114.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3080332 (0.063):
kalmāṣapādaputro 'bhūc $ chaṅkhaṇas tv iti viśrutaḥ & / yas tu tad vīryam āsādya % sahaseno vyanīnaśat // Ram_2,102.24 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352886 (0.064):
pūroḥ pravīraḥ putro 'bhūn manasyus tasya cātmajaḥ / / rājā cābhayado nāma manasyor abhavat sutaḥ // HV_23.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16922994 (0.064):
remakasya tu bhāryā tam BrP_13.137a / rematyāḥ sa tu putro 'bhūd BrP_13.137c
BhP_09.06.020/2 viśvagandhistataścandro yuvanāśvastu tatsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746715 (0.0):
purañjayasya putro 'bhūdanenāstatsutaḥ pṛthuḥ / / viśvagandhistataścandro yuvanāśvastu tatsutaḥ // BhP_09.06.020 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26737139 (0.021):
ārdras tu yuvanāśvas tu $ śrāvastas tatsuto dvijāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11008471 (0.021):
ārdras tu yuvanāśvas tu śrāvastas tatsuto dvijāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19890557 (0.061):
03,193.003c ārdrasya yuvanāśvas tu śrāvastas tasya cātmajaḥ / 03,193.004a jajñe śrāvastako rājā śrāvastī yena nirmitā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4340722 (0.064):
ārdrasya yuvanāśvas tu śrāvastas tasya cātmajas // HV_9.45 // / jajñe śrāvastako rājā śrāvastī yena nirmitā /
BhP_09.06.021/1 śrāvastastatsuto yena śrāvastī nirmame purī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746722 (0.0):
viśvagandhistataścandro yuvanāśvastu tatsutaḥ // BhP_09.06.020 // / śrāvastastatsuto yena śrāvastī nirmame purī /
BhP_09.06.021/2 bṛhadaśvastu śrāvastistataḥ kuvalayāśvakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746726 (0.0):
śrāvastastatsuto yena śrāvastī nirmame purī / / bṛhadaśvastu śrāvastistataḥ kuvalayāśvakaḥ // BhP_09.06.021 //
BhP_09.06.022/1 yaḥ priyārthamutaṅkasya dhundhunāmāsuraṃ balī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746734 (0.0):
bṛhadaśvastu śrāvastistataḥ kuvalayāśvakaḥ // BhP_09.06.021 // / yaḥ priyārthamutaṅkasya dhundhunāmāsuraṃ balī /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25548439 (0.037):
kāmāya' ityādivākyasaṃdarbhamuvāca / / ātmaipādhikaṃ hi priyatvameṣāṃ na tu sākṣāt priyāṇyetāni /
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18070297 (0.037):
te duḥkhamuccāvacamāvahanti ye prasmaranti priyasaṅgamānām / / atra-āvahatiḥ karotyartho dhāraṇārthe prayuktaḥ ,
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28767080 (0.039):
āpracchanārthaṃ priyabāndhavānāmambhojinīnāmiva sampraviṣṭaḥ // 8.4 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814808 (0.041):
śyonākaḥ śukanāsaś ca kaṭvaṅgo 'tha kaṭaṃbharaḥ / / mayūrajaṅgho 'ralukaḥ priyajīvaḥ kuṭannaṭaḥ // Rajni_9.26
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429449 (0.041):
ananya-śaraṇesu yad ātma-sāttvam / BhP_11.29.004/3 yo 'rocayat saha mṛgaiḥ svayam īśvarāṇāṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379056 (0.043):
yadi vastu varṇagandharasasparśasampannaṃ bhavati tadā viśiṣyate | tataḥ / surupitvaṃ yaśasvitā priyatā sukumāratvaṃ sukhasparśāṅgatā bhavati
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22458979 (0.045):
Nar_8.28.1-2 amarastutivādamodanighno niriśastannipapau bhavatpriyārtham
BhP_09.06.022/2 sutānāmekaviṃśatyā sahasrairahanadvṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746740 (0.0):
yaḥ priyārthamutaṅkasya dhundhunāmāsuraṃ balī / / sutānāmekaviṃśatyā sahasrairahanadvṛtaḥ // BhP_09.06.022 //
BhP_09.06.023/1 dhundhumāra iti khyātastatsutāste ca jajvaluḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746745 (0.0):
sutānāmekaviṃśatyā sahasrairahanadvṛtaḥ // BhP_09.06.022 // / dhundhumāra iti khyātastatsutāste ca jajvaluḥ /
BhP_09.06.023/2 dhundhormukhāgninā sarve traya evāvaśeṣitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746751 (1.788):
dhundhumāra iti khyātastatsutāste ca jajvaluḥ / / dhundhormukhāgninā sarve traya evāvaśeṣitāḥ // BhP_09.06.023 //
BhP_09.06.024/1 dṛḍhāśvaḥ kapilāśvaśca bhadrāśva iti bhārata / BhP_09.06.024/2 dṛḍhāśvaputro haryaśvo nikumbhastatsutaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746766 (0.0):
dhundhormukhāgninā sarve traya evāvaśeṣitāḥ // BhP_09.06.023 // / dṛḍhāśvaḥ kapilāśvaśca bhadrāśva iti bhārata /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16975679 (0.046):
haryaśvaś cātmajaḥ smṛtaḥ BrP_7.88b / haryaśvasya nikumbho 'bhūt BrP_7.88c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7060735 (0.047):
dṛḍhāśvasya pramodastu haryaśvastasya cātmajaḥ / / haryaśvasya nikumbhastu nikumbhāt saṃhatāśvakaḥ // KūrmP_1,19.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26737603 (0.050):
dhaundhumārer dṛḍhāśvasya $ haryaśvaś cātmajaḥ smṛtaḥ & / haryaśvasya nikumbho 'bhūt % kṣatradharmarataḥ sadā // BrP_7.88 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11008935 (0.050):
dhaundhumārer dṛḍhāśvasya haryaśvaś cātmajaḥ smṛtaḥ / / haryaśvasya nikumbho 'bhūt kṣatradharmarataḥ sadā // BrP_7.88 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001890 (0.054):
BhP_09.07.004/2 haryaśvastatsutastasmāt prāruṇo 'tha tribandhanaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25200130 (0.054):
haryaśvatasuto rājā HV_App.I,7.6a / haryaśvaś ca mahātejā HV_App.I,18.74a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15321421 (0.058):
dṛḍhāśvasya pramodastu $ haryaśvastasya vai sutaḥ & / haryaśvasya nikumbhastu % saṃhatāśvastu tatsutaḥ // LiP_1,65.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7215191 (0.058):
dṛḍhāśvasya pramodastu haryaśvastasya vai sutaḥ / / haryaśvasya nikumbhastu saṃhatāśvastu tatsutaḥ // LiP_1,65.37 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16499246 (0.058):
haryaśva iti vikhyāto HV_App.I,18.25a / haryaśvatasuto rājā HV_App.I,7.6a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891878 (0.060):
03,195.034a tasya putrās trayaḥ śiṣṭā yudhiṣṭhira tadābhavan / 03,195.034c dṛḍhāśvaḥ kapilāśvaś ca candrāśvaś caiva bhārata
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5134322 (0.061):
dṛḍhāśvād dharyaśvas tasmān nikumbho nikumbhāt saṃhitāśvaḥ | / tataś ca kṛśāśvas |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29020641 (0.063):
haryaśvastasya vai sutaḥ LiP_1,65.37b / haryaśvasya nikumbhastu LiP_1,65.37c
BhP_09.06.025/1 bahulāśvo nikumbhasya kṛśāśvo 'thāsya senajit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746769 (0.003):
dṛḍhāśvaputro haryaśvo nikumbhastatsutaḥ smṛtaḥ // BhP_09.06.024 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15321425 (0.061):
haryaśvasya nikumbhastu % saṃhatāśvastu tatsutaḥ // LiP_1,65.37 // / kṛśāśvo 'tha raṇāśvaś ca $ saṃhatāśvātmajāvubhau &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7215195 (0.061):
haryaśvasya nikumbhastu saṃhatāśvastu tatsutaḥ // LiP_1,65.37 // / kṛśāśvo 'tha raṇāśvaś ca saṃhatāśvātmajāvubhau /
BhP_09.06.025/2 yuvanāśvo 'bhavat tasya so 'napatyo vanaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746775 (0.005):
bahulāśvo nikumbhasya kṛśāśvo 'thāsya senajit / / yuvanāśvo 'bhavat tasya so 'napatyo vanaṃ gataḥ // BhP_09.06.025 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5134327 (0.037):
tataś ca kṛśāśvas | / tasmāc ca prasenajit tato yuvanāśvo 'bhavat || ViP_4,2.24 ||
BhP_09.06.026/1 bhāryāśatena nirviṇṇa ṛṣayo 'sya kṛpālavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746778 (0.005):
yuvanāśvo 'bhavat tasya so 'napatyo vanaṃ gataḥ // BhP_09.06.025 // / bhāryāśatena nirviṇṇa ṛṣayo 'sya kṛpālavaḥ /
BhP_09.06.026/2 iṣṭiṃ sma vartayāṃ cakruraindrīṃ te susamāhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746788 (0.0):
bhāryāśatena nirviṇṇa ṛṣayo 'sya kṛpālavaḥ / / iṣṭiṃ sma vartayāṃ cakruraindrīṃ te susamāhitāḥ // BhP_09.06.026 //
BhP_09.06.027/1 rājā tadyajñasadanaṃ praviṣṭo niśi tarṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746796 (0.0):
iṣṭiṃ sma vartayāṃ cakruraindrīṃ te susamāhitāḥ // BhP_09.06.026 // / rājā tadyajñasadanaṃ praviṣṭo niśi tarṣitaḥ /
BhP_09.06.027/2 dṛṣṭvā śayānān viprāṃstān papau mantrajalaṃ svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746804 (0.0):
rājā tadyajñasadanaṃ praviṣṭo niśi tarṣitaḥ / / dṛṣṭvā śayānān viprāṃstān papau mantrajalaṃ svayam // BhP_09.06.027 //
BhP_09.06.028/1 utthitāste niśamyātha vyudakaṃ kalaśaṃ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746810 (0.0):
dṛṣṭvā śayānān viprāṃstān papau mantrajalaṃ svayam // BhP_09.06.027 // / utthitāste niśamyātha vyudakaṃ kalaśaṃ prabho /
BhP_09.06.028/2 papracchuḥ kasya karmedaṃ pītaṃ puṃsavanaṃ jalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746817 (0.007):
utthitāste niśamyātha vyudakaṃ kalaśaṃ prabho / / papracchuḥ kasya karmedaṃ pītaṃ puṃsavanaṃ jalam // BhP_09.06.028 //
BhP_09.06.029/1 rājñā pītaṃ viditvā vai īśvaraprahitena te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746822 (0.0):
papracchuḥ kasya karmedaṃ pītaṃ puṃsavanaṃ jalam // BhP_09.06.028 // / rājñā pītaṃ viditvā vai īśvaraprahitena te /
BhP_09.06.029/2 īśvarāya namaścakruraho daivabalaṃ balam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746829 (0.0):
rājñā pītaṃ viditvā vai īśvaraprahitena te / / īśvarāya namaścakruraho daivabalaṃ balam // BhP_09.06.029 //
BhP_09.06.030/1 tataḥ kāla upāvṛtte kukṣiṃ nirbhidya dakṣiṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746836 (1.788):
īśvarāya namaścakruraho daivabalaṃ balam // BhP_09.06.029 // / tataḥ kāla upāvṛtte kukṣiṃ nirbhidya dakṣiṇam /
BhP_09.06.030/2 yuvanāśvasya tanayaścakravartī jajāna ha / BhP_09.06.031/1 kaṃ dhāsyati kumāro 'yaṃ stanye rorūyate bhṛśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746846 (0.004):
tataḥ kāla upāvṛtte kukṣiṃ nirbhidya dakṣiṇam / / yuvanāśvasya tanayaścakravartī jajāna ha // BhP_09.06.030 //
BhP_09.06.031/2 māṃ dhātā vatsa mā rodīritīndro deśinīmadāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746851 (0.0):
kaṃ dhāsyati kumāro 'yaṃ stanye rorūyate bhṛśam / / māṃ dhātā vatsa mā rodīritīndro deśinīmadāt // BhP_09.06.031 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4341363 (0.0):
māndhātar vatsa mā rodīr itīndro deśinīm adāt | *HV_9.83*190:3 |
BhP_09.06.032/1 na mamāra pitā tasya vipradevaprasādataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746860 (0.006):
māṃ dhātā vatsa mā rodīritīndro deśinīmadāt // BhP_09.06.031 // / na mamāra pitā tasya vipradevaprasādataḥ /
BhP_09.06.032/2 yuvanāśvo 'tha tatraiva tapasā siddhimanvagāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746865 (0.006):
na mamāra pitā tasya vipradevaprasādataḥ / / yuvanāśvo 'tha tatraiva tapasā siddhimanvagāt // BhP_09.06.032 //
BhP_09.06.033/1 trasaddasyuritīndro 'ṅga vidadhe nāma yasya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746871 (0.0):
yuvanāśvo 'tha tatraiva tapasā siddhimanvagāt // BhP_09.06.032 // / trasaddasyuritīndro 'ṅga vidadhe nāma yasya vai /
BhP_09.06.033/2 yasmāt trasanti hyudvignā dasyavo rāvaṇādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746880 (0.0):
trasaddasyuritīndro 'ṅga vidadhe nāma yasya vai / / yasmāt trasanti hyudvignā dasyavo rāvaṇādayaḥ // BhP_09.06.033 //
BhP_09.06.034/1 yauvanāśvo 'tha māndhātā cakravartyavanīṃ prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746886 (0.005):
yasmāt trasanti hyudvignā dasyavo rāvaṇādayaḥ // BhP_09.06.033 // / yauvanāśvo 'tha māndhātā cakravartyavanīṃ prabhuḥ /
BhP_09.06.034/2 saptadvīpavatīmekaḥ śaśāsācyutatejasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746891 (0.005):
yauvanāśvo 'tha māndhātā cakravartyavanīṃ prabhuḥ / / saptadvīpavatīmekaḥ śaśāsācyutatejasā // BhP_09.06.034 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006461 (0.060):
BhP_09.15.002/1 śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ / BhP_09.15.002/2 rayasya suta ekaśca jayasya tanayo 'mitaḥ
BhP_09.06.035/1 īje ca yajñaṃ kratubhirātmavidbhūridakṣiṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746898 (0.0):
saptadvīpavatīmekaḥ śaśāsācyutatejasā // BhP_09.06.034 // / īje ca yajñaṃ kratubhirātmavidbhūridakṣiṇaiḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13008592 (0.054):
BhP_09.18.048/1 ayajadyajñapuruṣaṃ kratubhirbhūridakṣiṇaiḥ / BhP_09.18.048/2 sarvadevamayaṃ devaṃ sarvavedamayaṃ harim
BhP_09.06.035/2 sarvadevamayaṃ devaṃ sarvātmakamatīndriyam
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13008596 (0.0):
BhP_09.18.048/1 ayajadyajñapuruṣaṃ kratubhirbhūridakṣiṇaiḥ / BhP_09.18.048/2 sarvadevamayaṃ devaṃ sarvavedamayaṃ harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746905 (0.0):
īje ca yajñaṃ kratubhirātmavidbhūridakṣiṇaiḥ / / sarvadevamayaṃ devaṃ sarvātmakamatīndriyam // BhP_09.06.035 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753472 (0.025):
ayajadyajñapuruṣaṃ kratubhirbhūridakṣiṇaiḥ / / sarvadevamayaṃ devaṃ sarvavedamayaṃ harim // BhP_09.18.048 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007371 (0.036):
BhP_09.16.020/2 sarvadevamayaṃ devamātmānamayajan makhaiḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412609 (0.052):
BhP_11.05.025/1 taṃ tadā manujā devaṃ sarva-deva-mayaṃ harim / BhP_11.05.025/3 yajanti vidyayā trayyā dharmiṣṭhā brahma-vādinaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004548 (0.055):
BhP_09.11.001/2 sarvadevamayaṃ devamīje 'thācāryavān makhaiḥ
BhP_09.06.036/1 dravyaṃ mantro vidhiryajño yajamānastathartvijaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746912 (0.0):
sarvadevamayaṃ devaṃ sarvātmakamatīndriyam // BhP_09.06.035 // / dravyaṃ mantro vidhiryajño yajamānastathartvijaḥ /
BhP_09.06.036/2 dharmo deśaśca kālaśca sarvametadyadātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746918 (0.0):
dravyaṃ mantro vidhiryajño yajamānastathartvijaḥ / / dharmo deśaśca kālaśca sarvametadyadātmakam // BhP_09.06.036 //
BhP_09.06.037/1 yāvat sūrya udeti sma yāvac ca pratitiṣṭhati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746924 (1.192):
dharmo deśaśca kālaśca sarvametadyadātmakam // BhP_09.06.036 // / yāvat sūrya udeti sma yāvac ca pratitiṣṭhati /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23944838 (1.192):
yāvat sūrya udeti sma $ yāvac ca pratitiṣṭhati &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5134465 (1.192):
bhavati cātra ślokaḥ | / yāvat sūrya udeti sma yāvac ca pratitiṣṭhati |
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17009823 (0.023):
yāvat sūrya udeti sma yāvac ca pratitiṣṭhati / / sarvaṃ tad yauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetram ucyate // NsP_26.3 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126749 (0.025):
yāvat sūrya udeti sma__Vdha_082.003 / yāvac ca pratitiṣṭhati__Vdha_082.003
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13544258 (0.029):
yāvat sūrya udeti sma__Vdha_082.003 / yāvad adyadināt prāptaṃ__Vdha_018.010
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27422184 (0.035):
yāvat sūrya udeti sma NsP_26.3a / yāvad āgamanaṃ mama NsP_48.83d
BhP_09.06.037/2 tat sarvaṃ yauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetramucyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746931 (0.005):
yāvat sūrya udeti sma yāvac ca pratitiṣṭhati / / tat sarvaṃ yauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetramucyate // BhP_09.06.037 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20193610 (0.024):
07,049.021d@008_0547 udeti ca yataḥ sūryo yatra ca pratitiṣṭhati / 07,049.021d@008_0548 tat sarvaṃ yauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetram ucyate
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10264396 (0.024):
12,029.083a yataḥ sūrya udeti sma yatra ca pratitiṣṭhati / 12,029.083c sarvaṃ tad yauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetram ucyate
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23944844 (0.024):
yāvat sūrya udeti sma $ yāvac ca pratitiṣṭhati & / sarvaṃ tad yauvanāśvasya % māndhātuḥ kṣetram ucyate // NsP_26.3 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17009829 (0.024):
yāvat sūrya udeti sma yāvac ca pratitiṣṭhati / / sarvaṃ tad yauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetram ucyate // NsP_26.3 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1126756 (0.026):
sarvaṃ tad yauvanāśvasya__Vdha_082.003 / māndhātuḥ kṣetram ucyate__Vdha_082.003
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4615827 (0.032):
yāvatsūrya udayate yāvacca pratitiṣṭhati // BndP_2,63.69 // / sarvaṃ tadyauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetramucyate /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5134470 (0.050):
yāvat sūrya udeti sma yāvac ca pratitiṣṭhati | / sarvaṃ tad yauvanāśvasya māṃdhātuḥ kṣetram ucyate || ViP_4,2.36 ||
BhP_09.06.038/1 śaśabindorduhitari bindumatyāmadhān nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746936 (0.004):
tat sarvaṃ yauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetramucyate // BhP_09.06.037 // / śaśabindorduhitari bindumatyāmadhān nṛpaḥ /
BhP_09.06.038/2 purukutsamambarīṣaṃ mucukundaṃ ca yoginam / BhP_09.06.038/3 teṣāṃ svasāraḥ pañcāśat saubhariṃ vavrire patim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746945 (0.004):
śaśabindorduhitari bindumatyāmadhān nṛpaḥ / / purukutsamambarīṣaṃ mucukundaṃ ca yoginam /
BhP_09.06.039/1 yamunāntarjale magnastapyamānaḥ paraṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746953 (0.0):
teṣāṃ svasāraḥ pañcāśat saubhariṃ vavrire patim // BhP_09.06.038 // / yamunāntarjale magnastapyamānaḥ paraṃ tapaḥ /
BhP_09.06.039/2 nirvṛtiṃ mīnarājasya dṛṣṭvā maithunadharmiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746959 (1.788):
yamunāntarjale magnastapyamānaḥ paraṃ tapaḥ / / nirvṛtiṃ mīnarājasya dṛṣṭvā maithunadharmiṇaḥ // BhP_09.06.039 //
BhP_09.06.040/1 jātaspṛho nṛpaṃ vipraḥ kanyāmekāmayācata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746968 (0.0):
nirvṛtiṃ mīnarājasya dṛṣṭvā maithunadharmiṇaḥ // BhP_09.06.039 // / jātaspṛho nṛpaṃ vipraḥ kanyāmekāmayācata /
BhP_09.06.040/2 so 'pyāha gṛhyatāṃ brahman kāmaṃ kanyā svayaṃvare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746972 (0.005):
jātaspṛho nṛpaṃ vipraḥ kanyāmekāmayācata / / so 'pyāha gṛhyatāṃ brahman kāmaṃ kanyā svayaṃvare // BhP_09.06.040 //
BhP_09.06.041/1 sa vicintyāpriyaṃ strīṇāṃ jaraṭho 'hamasanmataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746981 (0.0):
so 'pyāha gṛhyatāṃ brahman kāmaṃ kanyā svayaṃvare // BhP_09.06.040 // / sa vicintyāpriyaṃ strīṇāṃ jaraṭho 'hamasanmataḥ /
BhP_09.06.041/2 valīpalita ejatka ityahaṃ pratyudāhṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746986 (0.006):
sa vicintyāpriyaṃ strīṇāṃ jaraṭho 'hamasanmataḥ / / valīpalita ejatka ityahaṃ pratyudāhṛtaḥ // BhP_09.06.041 //
BhP_09.06.042/1 sādhayiṣye tathātmānaṃ surastrīṇāmabhīpsitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746992 (0.006):
valīpalita ejatka ityahaṃ pratyudāhṛtaḥ // BhP_09.06.041 // / sādhayiṣye tathātmānaṃ surastrīṇāmabhīpsitam /
BhP_09.06.042/2 kiṃ punarmanujendrāṇāmiti vyavasitaḥ prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746997 (0.006):
sādhayiṣye tathātmānaṃ surastrīṇāmabhīpsitam / / kiṃ punarmanujendrāṇāmiti vyavasitaḥ prabhuḥ // BhP_09.06.042 //
BhP_09.06.043/1 muniḥ praveśitaḥ kṣatrā kanyāntaḥpuramṛddhimat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747004 (1.788):
kiṃ punarmanujendrāṇāmiti vyavasitaḥ prabhuḥ // BhP_09.06.042 // / muniḥ praveśitaḥ kṣatrā kanyāntaḥpuramṛddhimat /
BhP_09.06.043/2 vṛtaḥ sa rājakanyābhirekaṃ pañcāśatā varaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747012 (0.0):
muniḥ praveśitaḥ kṣatrā kanyāntaḥpuramṛddhimat / / vṛtaḥ sa rājakanyābhirekaṃ pañcāśatā varaḥ // BhP_09.06.043 //
BhP_09.06.044/1 tāsāṃ kalirabhūdbhūyāṃstadarthe 'pohya sauhṛdam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747021 (0.0):
vṛtaḥ sa rājakanyābhirekaṃ pañcāśatā varaḥ // BhP_09.06.043 // / tāsāṃ kalirabhūdbhūyāṃstadarthe 'pohya sauhṛdam /
BhP_09.06.044/2 mamānurūpo nāyaṃ va iti tadgatacetasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747027 (0.0):
tāsāṃ kalirabhūdbhūyāṃstadarthe 'pohya sauhṛdam / / mamānurūpo nāyaṃ va iti tadgatacetasām // BhP_09.06.044 //
BhP_09.06.045/1 sa bahvṛcastābhirapāraṇīya tapaḥśriyānarghyaparicchadeṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747034 (0.006):
mamānurūpo nāyaṃ va iti tadgatacetasām // BhP_09.06.044 // / sa bahvṛcastābhirapāraṇīya tapaḥśriyānarghyaparicchadeṣu /
BhP_09.06.045/2 gṛheṣu nānopavanāmalāmbhaḥ saraḥsu saugandhikakānaneṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747043 (0.0):
sa bahvṛcastābhirapāraṇīya tapaḥśriyānarghyaparicchadeṣu / / gṛheṣu nānopavanāmalāmbhaḥ saraḥsu saugandhikakānaneṣu // BhP_09.06.045 //
BhP_09.06.046/1 mahārhaśayyāsanavastrabhūṣaṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747049 (0.0):
gṛheṣu nānopavanāmalāmbhaḥ saraḥsu saugandhikakānaneṣu // BhP_09.06.045 // / mahārhaśayyāsanavastrabhūṣaṇa snānānulepābhyavahāramālyakaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415436 (0.063):
BhP_10.83.037/3 mahārha vāso 'laṅkāraiḥ śayyāsana paricchadaiḥ
snānānulepābhyavahāramālyakaiḥ / BhP_09.06.046/2 svalaṅkṛtastrīpuruṣeṣu nityadā reme
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747059 (0.0):
mahārhaśayyāsanavastrabhūṣaṇa snānānulepābhyavahāramālyakaiḥ /
'nugāyaddvijabhṛṅgavandiṣu / BhP_09.06.047/1 yadgārhasthyaṃ tu saṃvīkṣya saptadvīpavatīpatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747070 (0.0):
svalaṅkṛtastrīpuruṣeṣu nityadā reme 'nugāyaddvijabhṛṅgavandiṣu //
BhP_09.06.047/2 vismitaḥ stambhamajahāt sārvabhaumaśriyānvitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747076 (0.0):
yadgārhasthyaṃ tu saṃvīkṣya saptadvīpavatīpatiḥ / / vismitaḥ stambhamajahāt sārvabhaumaśriyānvitam // BhP_09.06.047 //
BhP_09.06.048/1 evaṃ gṛheṣv abhirato viṣayān vividhaiḥ sukhaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747083 (0.004):
vismitaḥ stambhamajahāt sārvabhaumaśriyānvitam // BhP_09.06.047 // / evaṃ gṛheṣv abhirato viṣayān vividhaiḥ sukhaiḥ /
BhP_09.06.048/2 sevamāno na cātuṣyadājyastokairivānalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747089 (0.0):
evaṃ gṛheṣv abhirato viṣayān vividhaiḥ sukhaiḥ / / sevamāno na cātuṣyadājyastokairivānalaḥ // BhP_09.06.048 //
BhP_09.06.049/1 sa kadācidupāsīna ātmāpahnavamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747095 (1.788):
sevamāno na cātuṣyadājyastokairivānalaḥ // BhP_09.06.048 //
BhP_09.06.049/2 dadarśa bahvṛcācāryo mīnasaṅgasamutthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747101 (1.192):
sa kadācidupāsīna ātmāpahnavamātmanaḥ / / dadarśa bahvṛcācāryo mīnasaṅgasamutthitam // BhP_09.06.049 //
BhP_09.06.050/1 aho imaṃ paśyata me vināśaṃ tapasvinaḥ saccaritavratasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747110 (0.0):
dadarśa bahvṛcācāryo mīnasaṅgasamutthitam // BhP_09.06.049 // / aho imaṃ paśyata me vināśaṃ tapasvinaḥ saccaritavratasya /
BhP_09.06.050/2 antarjale vāricaraprasaṅgāt pracyāvitaṃ brahma ciraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747119 (0.0):
aho imaṃ paśyata me vināśaṃ tapasvinaḥ saccaritavratasya / / antarjale vāricaraprasaṅgāt pracyāvitaṃ brahma ciraṃ dhṛtaṃ yat //
dhṛtaṃ yat / BhP_09.06.051/1 saṅgaṃ tyajeta mithunavratīnāṃ mumukṣuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747126 (0.0):
antarjale vāricaraprasaṅgāt pracyāvitaṃ brahma ciraṃ dhṛtaṃ yat // / BhP_09.06.050 //
BhP_09.06.051/2 sarvātmanā na visṛjedbahirindriyāṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747132 (1.192):
saṅgaṃ tyajeta mithunavratīnāṃ mumukṣuḥ $ sarvātmanā na
BhP_09.06.051/3 ekaścaran rahasi cittamananta īśe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747138 (1.192):
saṅgaṃ tyajeta mithunavratīnāṃ mumukṣuḥ $ sarvātmanā na / visṛjedbahirindriyāṇi & / ekaścaran rahasi cittamananta īśe % yuñjīta tadvratiṣu sādhuṣu cet
BhP_09.06.051/4 yuñjīta tadvratiṣu sādhuṣu cet prasaṅgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747141 (0.039):
ekaścaran rahasi cittamananta īśe % yuñjīta tadvratiṣu sādhuṣu cet
BhP_09.06.052/1 ekastapasvyahamathāmbhasi matsyasaṅgāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747152 (0.0):
ekaścaran rahasi cittamananta īśe % yuñjīta tadvratiṣu sādhuṣu cet / prasaṅgaḥ // BhP_09.06.051 //* / ekastapasvyahamathāmbhasi matsyasaṅgāt $ pañcāśadāsamuta
BhP_09.06.052/2 pañcāśadāsamuta pañcasahasrasargaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747156 (0.015):
ekastapasvyahamathāmbhasi matsyasaṅgāt $ pañcāśadāsamuta
BhP_09.06.052/3 nāntaṃ vrajāmyubhayakṛtyamanorathānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747162 (0.0):
pañcasahasrasargaḥ & / nāntaṃ vrajāmyubhayakṛtyamanorathānāṃ % māyāguṇairhṛtamatirviṣaye
BhP_09.06.052/4 māyāguṇairhṛtamatirviṣaye 'rthabhāvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747169 (0.0):
nāntaṃ vrajāmyubhayakṛtyamanorathānāṃ % māyāguṇairhṛtamatirviṣaye
BhP_09.06.053/1 evaṃ vasan gṛhe kālaṃ virakto nyāsamāsthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747176 (0.0):
nāntaṃ vrajāmyubhayakṛtyamanorathānāṃ % māyāguṇairhṛtamatirviṣaye / 'rthabhāvaḥ // BhP_09.06.052 //* / evaṃ vasan gṛhe kālaṃ virakto nyāsamāsthitaḥ /
BhP_09.06.053/2 vanaṃ jagāmānuyayustatpatnyaḥ patidevatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747184 (1.192):
evaṃ vasan gṛhe kālaṃ virakto nyāsamāsthitaḥ / / vanaṃ jagāmānuyayustatpatnyaḥ patidevatāḥ // BhP_09.06.053 //
BhP_09.06.054/1 tatra taptvā tapastīkṣṇamātmadarśanamātmavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747190 (0.0):
vanaṃ jagāmānuyayustatpatnyaḥ patidevatāḥ // BhP_09.06.053 // / tatra taptvā tapastīkṣṇamātmadarśanamātmavān /
BhP_09.06.054/2 sahaivāgnibhirātmānaṃ yuyoja paramātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747196 (0.005):
tatra taptvā tapastīkṣṇamātmadarśanamātmavān / / sahaivāgnibhirātmānaṃ yuyoja paramātmani // BhP_09.06.054 //
BhP_09.06.055/1 tāḥ svapatyurmahārāja nirīkṣyādhyātmikīṃ gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747203 (0.0):
sahaivāgnibhirātmānaṃ yuyoja paramātmani // BhP_09.06.054 // / tāḥ svapatyurmahārāja nirīkṣyādhyātmikīṃ gatim /
BhP_09.06.055/2 anvīyustatprabhāveṇa agniṃ śāntamivārciṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747209 (0.0):
tāḥ svapatyurmahārāja nirīkṣyādhyātmikīṃ gatim / / anvīyustatprabhāveṇa agniṃ śāntamivārciṣaḥ // BhP_09.06.055 //
BhP_09.07.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.07.001/1 māndhātuḥ putrapravaro yo 'mbarīṣaḥ prakīrtitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747219 (1.192):
anvīyustatprabhāveṇa agniṃ śāntamivārciṣaḥ // BhP_09.06.055 // / BhP_09.07.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999445 (0.035):
BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.001/1 nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999649 (0.038):
BhP_09.04.015/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.04.015/1 ambarīṣo mahābhāgaḥ saptadvīpavatīṃ mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744983 (0.042):
badaryākhyaṃ gato rājā taptuṃ nārāyaṇāśramam // BhP_09.03.036 // / BhP_09.04.001/0 śrīśuka uvāca / nābhāgo nabhagāpatyaṃ yaṃ tataṃ bhrātaraḥ kavim /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998926 (0.043):
BhP_09.03.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.03.001/1 śaryātirmānavo rājā brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744499 (0.043):
ete vaiśālabhūpālāstṛṇabindoryaśodharāḥ // BhP_09.02.036 // / BhP_09.03.001/0 śrīśuka uvāca / śaryātirmānavo rājā brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.044):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836949 (0.044):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.045):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.045):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.045):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.045):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.045):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.045):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.045):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.045):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.045):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.045):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.045):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.045):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
BhP_09.07.001/2 pitāmahena pravṛto yauvanāśvastu tatsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747225 (5.960):
māndhātuḥ putrapravaro yo 'mbarīṣaḥ prakīrtitaḥ / / pitāmahena pravṛto yauvanāśvastu tatsutaḥ /
BhP_09.07.001/3 hārītastasya putro 'bhūn māndhātṛpravarā ime
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747231 (0.004):
pitāmahena pravṛto yauvanāśvastu tatsutaḥ / / hārītastasya putro 'bhūn māndhātṛpravarā ime // BhP_09.07.001 //
BhP_09.07.002/1 narmadā bhrātṛbhirdattā purukutsāya yoragaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747234 (0.004):
hārītastasya putro 'bhūn māndhātṛpravarā ime // BhP_09.07.001 // / narmadā bhrātṛbhirdattā purukutsāya yoragaiḥ /
BhP_09.07.002/2 tayā rasātalaṃ nīto bhujagendraprayuktayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747241 (0.005):
narmadā bhrātṛbhirdattā purukutsāya yoragaiḥ / / tayā rasātalaṃ nīto bhujagendraprayuktayā // BhP_09.07.002 //
BhP_09.07.003/1 gandharvān avadhīt tatra vadhyān vai viṣṇuśaktidhṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747246 (0.005):
tayā rasātalaṃ nīto bhujagendraprayuktayā // BhP_09.07.002 // / gandharvān avadhīt tatra vadhyān vai viṣṇuśaktidhṛk /
BhP_09.07.003/2 nāgāl labdhavaraḥ sarpādabhayaṃ smaratāmidam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747256 (0.0):
gandharvān avadhīt tatra vadhyān vai viṣṇuśaktidhṛk / / nāgāl labdhavaraḥ sarpādabhayaṃ smaratāmidam // BhP_09.07.003 //
BhP_09.07.004/1 trasaddasyuḥ paurukutso yo 'naraṇyasya dehakṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747264 (0.0):
nāgāl labdhavaraḥ sarpādabhayaṃ smaratāmidam // BhP_09.07.003 // / trasaddasyuḥ paurukutso yo 'naraṇyasya dehakṛt /
BhP_09.07.004/2 haryaśvastatsutastasmāt prāruṇo 'tha tribandhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747270 (0.0):
trasaddasyuḥ paurukutso yo 'naraṇyasya dehakṛt / / haryaśvastatsutastasmāt prāruṇo 'tha tribandhanaḥ // BhP_09.07.004 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001342 (0.054):
BhP_09.06.024/2 dṛḍhāśvaputro haryaśvo nikumbhastatsutaḥ smṛtaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25200130 (0.057):
haryaśvatasuto rājā HV_App.I,7.6a / haryaśvaś ca mahātejā HV_App.I,18.74a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355691 (0.059):
gobhānos tu suto rājā triśānur aparājitaḥ // HV_23.123 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998687 (0.059):
BhP_09.02.019/2 tasya mīḍhvāṃstataḥ pūrṇa indrasenastu tatsutaḥ / BhP_09.02.020/1 vītihotrastv indrasenāt tasya satyaśravā abhūt
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005666 (0.062):
BhP_09.13.025/2 śrutastato jayastasmādvijayo 'smādṛtaḥ sutaḥ / BhP_09.13.026/1 śunakastatsuto jajñe vītahavyo dhṛtistataḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005116 (0.062):
BhP_09.12.002/1 devānīkastato 'nīhaḥ pāriyātro 'tha tatsutaḥ / BhP_09.12.002/2 tato balasthalastasmādvajranābho 'rkasambhavaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16499250 (0.063):
haryaśvatasuto rājā HV_App.I,7.6a / haryaśvarathasaṃyukte HV_32.26a
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13010708 (0.063):
BhP_09.22.040/2 uktastataścitrarathastasmāc chucirathaḥ sutaḥ
BhP_09.07.005/1 tasya satyavrataḥ putrastriśaṅkuriti viśrutaḥ / BhP_09.07.005/2 prāptaścāṇḍālatāṃ śāpādguroḥ kauśikatejasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747281 (0.0):
haryaśvastatsutastasmāt prāruṇo 'tha tribandhanaḥ // BhP_09.07.004 // / tasya satyavrataḥ putrastriśaṅkuriti viśrutaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038001 (0.037):
ityādyāgamasiddhā / triśaṅkunāmakṣatriyasya caṇḍālatvajātyutpattiḥ / tasya satyavrataḥ putrastriśaṅkuriti viśrutaḥ / / prāptaścaṇḍālatāṃ śāpādguroḥ. . .//
BhP_09.07.006/1 saśarīro gataḥ svargamadyāpi divi dṛśyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747289 (0.0):
prāptaścāṇḍālatāṃ śāpādguroḥ kauśikatejasā // BhP_09.07.005 // / saśarīro gataḥ svargamadyāpi divi dṛśyate /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559456 (0.060):
saśarīro gataḥ svargaṃ__Vdha_064.008 / saśarīro gataḥ svargaṃ__Vdha_064.017
BhP_09.07.006/2 pātito 'vākśirā devaistenaiva stambhito balāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747294 (0.004):
saśarīro gataḥ svargamadyāpi divi dṛśyate / / pātito 'vākśirā devaistenaiva stambhito balāt // BhP_09.07.006 //
BhP_09.07.007/1 traiśaṅkavo hariścandro viśvāmitravasiṣṭhayoḥ / BhP_09.07.007/2 yannimittamabhūdyuddhaṃ pakṣiṇorbahuvārṣikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747306 (0.0):
pātito 'vākśirā devaistenaiva stambhito balāt // BhP_09.07.006 // / traiśaṅkavo hariścandro viśvāmitravasiṣṭhayoḥ /
BhP_09.07.008/1 so 'napatyo viṣaṇṇātmā nāradasyopadeśataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747312 (0.005):
yannimittamabhūdyuddhaṃ pakṣiṇorbahuvārṣikam // BhP_09.07.007 // / so 'napatyo viṣaṇṇātmā nāradasyopadeśataḥ /
BhP_09.07.008/2 varuṇaṃ śaraṇaṃ yātaḥ putro me jāyatāṃ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747321 (0.0):
so 'napatyo viṣaṇṇātmā nāradasyopadeśataḥ / / varuṇaṃ śaraṇaṃ yātaḥ putro me jāyatāṃ prabho // BhP_09.07.008 //
BhP_09.07.009/1 yadi vīro mahārāja tenaiva tvāṃ yaje iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747325 (0.007):
varuṇaṃ śaraṇaṃ yātaḥ putro me jāyatāṃ prabho // BhP_09.07.008 // / yadi vīro mahārāja tenaiva tvāṃ yaje iti /
BhP_09.07.009/2 tatheti varuṇenāsya putro jātastu rohitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747331 (0.005):
yadi vīro mahārāja tenaiva tvāṃ yaje iti / / tatheti varuṇenāsya putro jātastu rohitaḥ // BhP_09.07.009 //
BhP_09.07.010/1 jātaḥ suto hyanenāṅga māṃ yajasveti so 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747337 (0.0):
tatheti varuṇenāsya putro jātastu rohitaḥ // BhP_09.07.009 // / jātaḥ suto hyanenāṅga māṃ yajasveti so 'bravīt /
BhP_09.07.010/2 yadā paśurnirdaśaḥ syādatha medhyo bhavediti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747344 (0.0):
jātaḥ suto hyanenāṅga māṃ yajasveti so 'bravīt / / yadā paśurnirdaśaḥ syādatha medhyo bhavediti // BhP_09.07.010 //
BhP_09.07.011/1 nirdaśe ca sa āgatya yajasvetyāha so 'bravīt / BhP_09.07.011/2 dantāḥ paśoryaj jāyerannatha medhyo bhavediti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747354 (0.0):
yadā paśurnirdaśaḥ syādatha medhyo bhavediti // BhP_09.07.010 // / nirdaśe ca sa āgatya yajasvetyāha so 'bravīt /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13002009 (0.044):
BhP_09.07.013/1 paśornipatitā dantā yajasvetyāha so 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747378 (0.056):
paśornipatitā dantā yajasvetyāha so 'bravīt / / yadā paśoḥ punardantā jāyante 'tha paśuḥ śuciḥ // BhP_09.07.013 //
BhP_09.07.012/1 dantā jātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13002026 (0.0):
BhP_09.07.014/1 punarjātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747363 (0.0):
dantāḥ paśoryaj jāyerannatha medhyo bhavediti // BhP_09.07.011 // / dantā jātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747392 (0.0):
yadā paśoḥ punardantā jāyante 'tha paśuḥ śuciḥ // BhP_09.07.013 // / punarjātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt /
BhP_09.07.012/2 yadā patantyasya dantā atha medhyo bhavediti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747370 (0.0):
dantā jātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt / / yadā patantyasya dantā atha medhyo bhavediti // BhP_09.07.012 //
BhP_09.07.013/1 paśornipatitā dantā yajasvetyāha so 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747376 (0.006):
yadā patantyasya dantā atha medhyo bhavediti // BhP_09.07.012 // / paśornipatitā dantā yajasvetyāha so 'bravīt /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001981 (0.064):
BhP_09.07.011/1 nirdaśe ca sa āgatya yajasvetyāha so 'bravīt / BhP_09.07.011/2 dantāḥ paśoryaj jāyerannatha medhyo bhavediti
BhP_09.07.013/2 yadā paśoḥ punardantā jāyante 'tha paśuḥ śuciḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747383 (0.0):
paśornipatitā dantā yajasvetyāha so 'bravīt / / yadā paśoḥ punardantā jāyante 'tha paśuḥ śuciḥ // BhP_09.07.013 //
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16738663 (0.032):
nirdaśo.vā.abhūd.yajasva.mānena.iti.|.sa.ha.uvāca.|.yadā.vai.paśor.dantā.jāyante.atha.sa.medhyo.bhavati.dantā.nv.asya.jāyantām.atha.tvā.yajā.iti
BhP_09.07.014/1 punarjātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001995 (0.0):
BhP_09.07.012/1 dantā jātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747363 (0.0):
dantā jātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747393 (0.0):
yadā paśoḥ punardantā jāyante 'tha paśuḥ śuciḥ // BhP_09.07.013 // / punarjātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt /
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850422 (0.055):
pratyāha tam atiṣrjate | atha yo na pratyāha tam iha vṛṣṭir bhūtvā varṣati
BhP_09.07.014/2 sānnāhiko yadā rājan rājanyo 'tha paśuḥ śuciḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747399 (0.0):
punarjātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt / / sānnāhiko yadā rājan rājanyo 'tha paśuḥ śuciḥ // BhP_09.07.014 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001995 (0.035):
BhP_09.07.012/1 dantā jātā yajasveti sa pratyāhātha so 'bravīt / BhP_09.07.012/2 yadā patantyasya dantā atha medhyo bhavediti
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531008 (0.059):
BhP_04.19.001/0 maitreya uvāca / BhP_04.19.001/1 athādīkṣata rājā tu hayamedha-śatena saḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6396671 (0.061):
BhP_10.57.011/3 sāhāyye kṛtavarmāṇam ayācata sa cābravīt / BhP_10.57.012/1 nāham īsvarayoḥ kuryāṃ helanaṃ rāma kṛṣṇayoḥ
BhP_09.07.015/1 iti putrānurāgeṇa snehayantritacetasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747405 (0.0):
sānnāhiko yadā rājan rājanyo 'tha paśuḥ śuciḥ // BhP_09.07.014 // / iti putrānurāgeṇa snehayantritacetasā /
BhP_09.07.015/2 kālaṃ vañcayatā taṃ tamukto devastamaikṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747410 (0.0):
iti putrānurāgeṇa snehayantritacetasā / / kālaṃ vañcayatā taṃ tamukto devastamaikṣata // BhP_09.07.015 //
BhP_09.07.016/1 rohitastadabhijñāya pituḥ karma cikīrṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747416 (0.013):
kālaṃ vañcayatā taṃ tamukto devastamaikṣata // BhP_09.07.015 // / rohitastadabhijñāya pituḥ karma cikīrṣitam /
BhP_09.07.016/2 prāṇaprepsurdhanuṣpāṇiraraṇyaṃ pratyapadyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747421 (0.0):
rohitastadabhijñāya pituḥ karma cikīrṣitam / / prāṇaprepsurdhanuṣpāṇiraraṇyaṃ pratyapadyata // BhP_09.07.016 //
BhP_09.07.017/1 pitaraṃ varuṇagrastaṃ śrutvā jātamahodaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747428 (0.0):
prāṇaprepsurdhanuṣpāṇiraraṇyaṃ pratyapadyata // BhP_09.07.016 // / pitaraṃ varuṇagrastaṃ śrutvā jātamahodaram /
BhP_09.07.017/2 rohito grāmameyāya tamindraḥ pratyaṣedhata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747434 (0.005):
pitaraṃ varuṇagrastaṃ śrutvā jātamahodaram / / rohito grāmameyāya tamindraḥ pratyaṣedhata // BhP_09.07.017 //
BhP_09.07.018/1 bhūmeḥ paryaṭanaṃ puṇyaṃ tīrthakṣetraniṣevaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747440 (1.788):
rohito grāmameyāya tamindraḥ pratyaṣedhata // BhP_09.07.017 // / bhūmeḥ paryaṭanaṃ puṇyaṃ tīrthakṣetraniṣevaṇaiḥ /
BhP_09.07.018/2 rohitāyādiśac chakraḥ so 'pyaraṇye 'vasat samām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747446 (1.192):
bhūmeḥ paryaṭanaṃ puṇyaṃ tīrthakṣetraniṣevaṇaiḥ / / rohitāyādiśac chakraḥ so 'pyaraṇye 'vasat samām // BhP_09.07.018 //
BhP_09.07.019/1 evaṃ dvitīye tṛtīye caturthe pañcame tathā / BhP_09.07.019/2 abhyetyābhyetya sthaviro vipro bhūtvāha vṛtrahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747457 (5.960):
rohitāyādiśac chakraḥ so 'pyaraṇye 'vasat samām // BhP_09.07.018 // / evaṃ dvitīye tṛtīye caturthe pañcame tathā /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9288497 (0.049):
atha śakrastasya dvitīye tṛtīye caturthe pañcame 'pi cāhani tathaiva
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9302836 (0.058):
dhyāyanti sma / evaṃ dvitīye tṛtīye caturthe pañcame ca divase śakrastasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9810067 (0.062):
kiṃ prathamacittotpāde śikṣitavyaṃ, dvitīye tṛtīye caturthe pañcame ṣaṣṭe
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10587633 (0.063):
vaiśvānarapārjanyābhyāṃ dvitīye vaiśvadevena tṛtīye caturthe voparamya / pañcame varuṇapraghāsaiḥ ṣaṣṭhe saptame voparamyāṣṭame navame vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21541024 (0.064):
065.015. evaṃ dvitīye tṛtīye caturthe panñcame ṣaṣṭhe āvarte saptakṛtvo
BhP_09.07.020/1 ṣaṣṭhaṃ saṃvatsaraṃ tatra caritvā rohitaḥ purīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747463 (0.005):
abhyetyābhyetya sthaviro vipro bhūtvāha vṛtrahā // BhP_09.07.019 // / ṣaṣṭhaṃ saṃvatsaraṃ tatra caritvā rohitaḥ purīm /
BhP_09.07.020/2 upavrajannajīgartādakrīṇān madhyamaṃ sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747468 (0.003):
ṣaṣṭhaṃ saṃvatsaraṃ tatra caritvā rohitaḥ purīm / / upavrajannajīgartādakrīṇān madhyamaṃ sutam // BhP_09.07.020 //
BhP_09.07.021/1 śunaḥśephaṃ paśuṃ pitre pradāya samavandata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747474 (0.004):
upavrajannajīgartādakrīṇān madhyamaṃ sutam // BhP_09.07.020 // / śunaḥśephaṃ paśuṃ pitre pradāya samavandata /
BhP_09.07.021/2 tataḥ puruṣamedhena hariścandro mahāyaśāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747480 (1.192):
śunaḥśephaṃ paśuṃ pitre pradāya samavandata / / tataḥ puruṣamedhena hariścandro mahāyaśāḥ // BhP_09.07.021 //
BhP_09.07.022/1 muktodaro 'yajaddevān varuṇādīn mahatkathaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747489 (0.0):
tataḥ puruṣamedhena hariścandro mahāyaśāḥ // BhP_09.07.021 // / muktodaro 'yajaddevān varuṇādīn mahatkathaḥ /
BhP_09.07.022/2 viśvāmitro 'bhavat tasmin hotā cādhvaryurātmavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747496 (0.004):
muktodaro 'yajaddevān varuṇādīn mahatkathaḥ / / viśvāmitro 'bhavat tasmin hotā cādhvaryurātmavān // BhP_09.07.022 //
BhP_09.07.023/1 jamadagnirabhūdbrahmā vasiṣṭho 'yāsyaḥ sāmagaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747499 (0.004):
viśvāmitro 'bhavat tasmin hotā cādhvaryurātmavān // BhP_09.07.022 //
BhP_09.07.023/2 tasmai tuṣṭo dadāv indraḥ śātakaumbhamayaṃ ratham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747508 (0.0):
jamadagnirabhūdbrahmā vasiṣṭho 'yāsyaḥ sāmagaḥ / / tasmai tuṣṭo dadāv indraḥ śātakaumbhamayaṃ ratham // BhP_09.07.023 //
BhP_09.07.024/1 śunaḥśephasya māhātmyamupariṣṭāt pracakṣyate / BhP_09.07.024/2 satyaṃ sāraṃ dhṛtiṃ dṛṣṭvā sabhāryasya ca bhūpateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747521 (0.0):
śunaḥśephasya māhātmyamupariṣṭāt pracakṣyate / / satyaṃ sāraṃ dhṛtiṃ dṛṣṭvā sabhāryasya ca bhūpateḥ // BhP_09.07.024 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747514 (0.005):
tasmai tuṣṭo dadāv indraḥ śātakaumbhamayaṃ ratham // BhP_09.07.023 // / śunaḥśephasya māhātmyamupariṣṭāt pracakṣyate /
BhP_09.07.025/1 viśvāmitro bhṛśaṃ prīto dadāv avihatāṃ gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747526 (0.0):
satyaṃ sāraṃ dhṛtiṃ dṛṣṭvā sabhāryasya ca bhūpateḥ // BhP_09.07.024 // / viśvāmitro bhṛśaṃ prīto dadāv avihatāṃ gatim /
BhP_09.07.025/2 manaḥ pṛthivyāṃ tāmadbhistejasāpo 'nilena tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747532 (0.0):
viśvāmitro bhṛśaṃ prīto dadāv avihatāṃ gatim / / manaḥ pṛthivyāṃ tāmadbhistejasāpo 'nilena tat // BhP_09.07.025 //
BhP_09.07.026/1 khe vāyuṃ dhārayaṃstac ca bhūtādau taṃ mahātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747538 (0.004):
manaḥ pṛthivyāṃ tāmadbhistejasāpo 'nilena tat // BhP_09.07.025 // / khe vāyuṃ dhārayaṃstac ca bhūtādau taṃ mahātmani /
BhP_09.07.026/2 tasmin jñānakalāṃ dhyātvā tayājñānaṃ vinirdahan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747543 (0.005):
khe vāyuṃ dhārayaṃstac ca bhūtādau taṃ mahātmani / / tasmin jñānakalāṃ dhyātvā tayājñānaṃ vinirdahan // BhP_09.07.026 //
BhP_09.07.027/1 hitvā tāṃ svena bhāvena nirvāṇasukhasaṃvidā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747550 (0.0):
tasmin jñānakalāṃ dhyātvā tayājñānaṃ vinirdahan // BhP_09.07.026 // / hitvā tāṃ svena bhāvena nirvāṇasukhasaṃvidā /
BhP_09.07.027/2 anirdeśyāpratarkyeṇa tasthau vidhvastabandhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747556 (0.0):
hitvā tāṃ svena bhāvena nirvāṇasukhasaṃvidā / / anirdeśyāpratarkyeṇa tasthau vidhvastabandhanaḥ // BhP_09.07.027 //
BhP_09.08.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.08.001/1 harito rohitasutaścampastasmādvinirmitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747565 (0.004):
anirdeśyāpratarkyeṇa tasthau vidhvastabandhanaḥ // BhP_09.07.027 // / BhP_09.08.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382293 (0.035):
BhP_08.23.010/3 maddarśanamahāhlāda dhvastakarmanibandhanaḥ / BhP_08.23.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.23.011/1 ājñāṃ bhagavato rājan prahrādo balinā saha
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.038):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.038):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.038):
BhP_06.04.054/2 svapnopalabdhārtha iva tatraivāntardadhe hariḥ / BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.038):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742269 (0.039):
maddarśanamahāhlāda dhvastakarmanibandhanaḥ // BhP_08.23.010 // / BhP_08.23.011/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.041):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.041):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.041):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.041):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.041):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.041):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.042):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.042):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.042):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.042):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.042):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.042):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.042):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
BhP_09.08.001/2 campāpurī sudevo 'to vijayo yasya cātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747572 (0.0):
harito rohitasutaścampastasmādvinirmitā / / campāpurī sudevo 'to vijayo yasya cātmajaḥ // BhP_09.08.001 //
BhP_09.08.002/1 bharukastatsutastasmādvṛkastasyāpi bāhukaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747578 (0.0):
campāpurī sudevo 'to vijayo yasya cātmajaḥ // BhP_09.08.001 // / bharukastatsutastasmādvṛkastasyāpi bāhukaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744354 (0.023):
karandhamo mahārāja tasyāsīdātmajo nṛpa // BhP_09.02.025 // / tasyāvīkṣit suto yasya maruttaścakravartyabhūt /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998770 (0.029):
BhP_09.02.025/2 karandhamo mahārāja tasyāsīdātmajo nṛpa / BhP_09.02.026/1 tasyāvīkṣit suto yasya maruttaścakravartyabhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750748 (0.057):
śrutastato jayastasmādvijayo 'smādṛtaḥ sutaḥ // BhP_09.13.025 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005663 (0.060):
BhP_09.13.025/2 śrutastato jayastasmādvijayo 'smādṛtaḥ sutaḥ / BhP_09.13.026/1 śunakastatsuto jajñe vītahavyo dhṛtistataḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005116 (0.062):
BhP_09.12.002/1 devānīkastato 'nīhaḥ pāriyātro 'tha tatsutaḥ / BhP_09.12.002/2 tato balasthalastasmādvajranābho 'rkasambhavaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27584050 (0.063):
vasiṣṭhanāmā kamal . odbhavātmajaḥ suto'sya śaktistanayaḥ parāṇsaraḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20674055 (0.063):
13,031.058c vihavyasya tu putras tu vitatyas tasya cātmajaḥ / 13,031.059a vitatyasya sutaḥ satyaḥ santaḥ satyasya cātmajaḥ
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020853 (0.064):
Yāj2.28c/ na tatsutas tatsuto vā bhuktis tatra garīyasī //
BhP_09.08.002/2 so 'ribhirhṛtabhū rājā sabhāryo vanamāviśat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747585 (0.0):
campāpurī sudevo 'to vijayo yasya cātmajaḥ // BhP_09.08.001 // / bharukastatsutastasmādvṛkastasyāpi bāhukaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368539 (0.036):
BhP_08.01.007/3 visṛjya rājyaṃ tapase sabhāryo vanamāviśat / BhP_08.01.008/1 sunandāyāṃ varṣaśataṃ padaikena bhuvaṃ spṛśan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729426 (0.045):
visṛjya rājyaṃ tapase sabhāryo vanamāviśat // BhP_08.01.007 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20684561 (0.057):
13,054.001c kṛtapūrvāhṇikaḥ prāyāt sabhāryas tad vanaṃ prati / 13,054.002a tato dadarśa nṛpatiḥ prāsādaṃ sarvakāñcanam
BhP_09.08.003/1 vṛddhaṃ taṃ pañcatāṃ prāptaṃ mahiṣyanumariṣyatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747590 (0.004):
so 'ribhirhṛtabhū rājā sabhāryo vanamāviśat // BhP_09.08.002 // / vṛddhaṃ taṃ pañcatāṃ prāptaṃ mahiṣyanumariṣyatī /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342557 (0.064):
vṛddhaṃ taṃ pañcatāṃ prāptaṃ tatpatny anumariṣyatī | *HV_10.32*209:1
BhP_09.08.003/2 aurveṇa jānatātmānaṃ prajāvantaṃ nivāritā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342564 (0.011):
vṛddhaṃ taṃ pañcatāṃ prāptaṃ tatpatny anumariṣyatī | *HV_10.32*209:1 / aurveṇa jānatātmānaṃ prajāvantaṃ nivāritā | *HV_10.32*209:2 |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747595 (0.018):
vṛddhaṃ taṃ pañcatāṃ prāptaṃ mahiṣyanumariṣyatī / / aurveṇa jānatātmānaṃ prajāvantaṃ nivāritā // BhP_09.08.003 //
BhP_09.08.004/1 ājñāyāsyai sapatnībhirgaro datto 'ndhasā saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747602 (0.0):
aurveṇa jānatātmānaṃ prajāvantaṃ nivāritā // BhP_09.08.003 // / ājñāyāsyai sapatnībhirgaro datto 'ndhasā saha /
BhP_09.08.004/2 saha tenaiva sañjātaḥ sagarākhyo mahāyaśāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747609 (0.0):
ājñāyāsyai sapatnībhirgaro datto 'ndhasā saha / / saha tenaiva sañjātaḥ sagarākhyo mahāyaśāḥ // BhP_09.08.004 //
BhP_09.08.005/1 sagaraścakravartyāsīt sāgaro yatsutaiḥ kṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747616 (0.0):
saha tenaiva sañjātaḥ sagarākhyo mahāyaśāḥ // BhP_09.08.004 // / sagaraścakravartyāsīt sāgaro yatsutaiḥ kṛtaḥ /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28826679 (0.062):
sagarastatkule rājā yatsutaiḥ sāgaraḥ kṛtaḥ // Bhmj_19.91 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10809011 (0.064):
kuvalayāśvo 'tha rājarṣiś cakravartī mahāyaśāḥ / / āsīt kṛtayuge rājan antare cākṣuṣe kila // RKS_51.24 //
BhP_09.08.005/2 yastālajaṅghān yavanāñ chakān haihayabarbarān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747624 (0.0):
sagaraścakravartyāsīt sāgaro yatsutaiḥ kṛtaḥ / / yastālajaṅghān yavanāñ chakān haihayabarbarān // BhP_09.08.005 //
BhP_09.08.006/1 nāvadhīdguruvākyena cakre vikṛtaveṣiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747632 (0.0):
yastālajaṅghān yavanāñ chakān haihayabarbarān // BhP_09.08.005 // / nāvadhīdguruvākyena cakre vikṛtaveṣiṇaḥ /
BhP_09.08.006/2 muṇḍān chmaśrudharān kāṃścin muktakeśārdhamuṇḍitān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747640 (0.0):
nāvadhīdguruvākyena cakre vikṛtaveṣiṇaḥ / / muṇḍān chmaśrudharān kāṃścin muktakeśārdhamuṇḍitān // BhP_09.08.006 //
BhP_09.08.007/1 anantarvāsasaḥ kāṃścidabahirvāsaso 'parān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747646 (0.004):
muṇḍān chmaśrudharān kāṃścin muktakeśārdhamuṇḍitān // BhP_09.08.006 // / anantarvāsasaḥ kāṃścidabahirvāsaso 'parān /
BhP_09.08.007/2 so 'śvamedhairayajata sarvavedasurātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747652 (0.0):
anantarvāsasaḥ kāṃścidabahirvāsaso 'parān / / so 'śvamedhairayajata sarvavedasurātmakam // BhP_09.08.007 //
BhP_09.08.008/1 aurvopadiṣṭayogena harimātmānamīśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747659 (0.0):
so 'śvamedhairayajata sarvavedasurātmakam // BhP_09.08.007 // / aurvopadiṣṭayogena harimātmānamīśvaram /
BhP_09.08.008/2 tasyotsṛṣṭaṃ paśuṃ yajñe jahārāśvaṃ purandaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747666 (0.0):
aurvopadiṣṭayogena harimātmānamīśvaram / / tasyotsṛṣṭaṃ paśuṃ yajñe jahārāśvaṃ purandaraḥ // BhP_09.08.008 //
BhP_09.08.009/1 sumatyāstanayā dṛptāḥ piturādeśakāriṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747672 (0.0):
tasyotsṛṣṭaṃ paśuṃ yajñe jahārāśvaṃ purandaraḥ // BhP_09.08.008 // / sumatyāstanayā dṛptāḥ piturādeśakāriṇaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342813 (0.0):
hṛtvā kapilapārśve taṃ baddhvāgān nagarīṃ punaḥ || *HV_10.47*211:2 | / sumatyās tanayā dṛptāḥ pitur ādeśakāriṇaḥ | *HV_10.47*211:3 |
BhP_09.08.009/2 hayamanveṣamāṇāste samantān nyakhanan mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747677 (0.004):
sumatyāstanayā dṛptāḥ piturādeśakāriṇaḥ / / hayamanveṣamāṇāste samantān nyakhanan mahīm // BhP_09.08.009 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342854 (0.012):
[k: K4 ins.: :k] / hayam anveṣamāṇās te samantān nyakhanan mahīm | *HV_10.48*212:1 |
BhP_09.08.010/1 prāgudīcyāṃ diśi hayaṃ dadṛśuḥ kapilāntike
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747685 (1.192):
hayamanveṣamāṇāste samantān nyakhanan mahīm // BhP_09.08.009 // / prāgudīcyāṃ diśi hayaṃ dadṛśuḥ kapilāntike /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342862 (1.192):
hayam anveṣamāṇās te samantān nyakhanan mahīm | *HV_10.48*212:1 | / prāgudīcyāṃ diśi hayaṃ dadṛśuḥ kapilāntike || *HV_10.48*212:2 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13815163 (0.049):
prāgalbhyaṃ yānti toyadāḥ HV_54.29d / prāgudīcyāṃ diśi hayaṃ HV_10.48*212:2a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16344340 (0.051):
prāgudakplavaśītalām HV_App.I,20.1118b / prāgudīcyāṃ diśi hayaṃ *HV_10.48*212:2a
BhP_09.08.010/2 eṣa vājiharaścaura āste mīlitalocanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747693 (0.0):
prāgudīcyāṃ diśi hayaṃ dadṛśuḥ kapilāntike / / eṣa vājiharaścaura āste mīlitalocanaḥ // BhP_09.08.010 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342871 (0.017):
prāgudīcyāṃ diśi hayaṃ dadṛśuḥ kapilāntike || *HV_10.48*212:2 | / eṣa vājiharaś cora āste mīlitalocanaḥ | *HV_10.48*212:3 |
BhP_09.08.011/1 hanyatāṃ hanyatāṃ pāpa iti ṣaṣṭisahasriṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747698 (0.003):
eṣa vājiharaścaura āste mīlitalocanaḥ // BhP_09.08.010 // / hanyatāṃ hanyatāṃ pāpa iti ṣaṣṭisahasriṇaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342875 (0.010):
eṣa vājiharaś cora āste mīlitalocanaḥ | *HV_10.48*212:3 | / hanyatāṃ hanyatāṃ pāpa iti ṣaṣṭisahasriṇaḥ | *HV_10.48*212:4 |
BhP_09.08.011/2 udāyudhā abhiyayurunmimeṣa tadā muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747704 (1.192):
hanyatāṃ hanyatāṃ pāpa iti ṣaṣṭisahasriṇaḥ / / udāyudhā abhiyayurunmimeṣa tadā muniḥ // BhP_09.08.011 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16175212 (0.043):
unmārgānītamārgā sā HV_83.39c / unmimeṣa tadā muniḥ *HV_10.48*212:5b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13751059 (0.043):
unmārgānītamārgā sā HV_83.39c / unmimeṣa tadā muniḥ HV_10.48*212:5b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342884 (0.061):
muṣṭiprahārair ahanann unmimeṣa tadā muniḥ | *HV_10.48*212:5 | / [k: D6 T1.2 G M ins.: :k]
BhP_09.08.012/1 svaśarīrāgninā tāvan mahendrahṛtacetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747712 (0.0):
udāyudhā abhiyayurunmimeṣa tadā muniḥ // BhP_09.08.011 // / svaśarīrāgninā tāvan mahendrahṛtacetasaḥ /
BhP_09.08.012/2 mahadvyatikramahatā bhasmasādabhavan kṣaṇāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747719 (1.192):
svaśarīrāgninā tāvan mahendrahṛtacetasaḥ / / mahadvyatikramahatā bhasmasādabhavan kṣaṇāt // BhP_09.08.012 //
BhP_09.08.013/1 na sādhuvādo munikopabharjitā nṛpendraputrā iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747729 (0.0):
mahadvyatikramahatā bhasmasādabhavan kṣaṇāt // BhP_09.08.012 // / na sādhuvādo munikopabharjitā nṛpendraputrā iti sattvadhāmani /
sattvadhāmani / BhP_09.08.013/2 kathaṃ tamo roṣamayaṃ vibhāvyate jagatpavitrātmani khe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747740 (0.0):
na sādhuvādo munikopabharjitā nṛpendraputrā iti sattvadhāmani / / kathaṃ tamo roṣamayaṃ vibhāvyate jagatpavitrātmani khe rajo bhuvaḥ //
rajo bhuvaḥ / BhP_09.08.014/1 yasyeritā sāṅkhyamayī dṛḍheha naur yayā mumukṣustarate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747752 (0.0):
kathaṃ tamo roṣamayaṃ vibhāvyate jagatpavitrātmani khe rajo bhuvaḥ //
duratyayam / BhP_09.08.014/2 bhavārṇavaṃ mṛtyupathaṃ vipaścitaḥ parātmabhūtasya kathaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747763 (0.0):
yasyeritā sāṅkhyamayī dṛḍheha naur yayā mumukṣustarate duratyayam / / bhavārṇavaṃ mṛtyupathaṃ vipaścitaḥ parātmabhūtasya kathaṃ pṛthaṅmatiḥ //
pṛthaṅmatiḥ / BhP_09.08.015/1 yo 'samañjasa ityuktaḥ sa keśinyā nṛpātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747773 (0.0):
bhavārṇavaṃ mṛtyupathaṃ vipaścitaḥ parātmabhūtasya kathaṃ pṛthaṅmatiḥ //
BhP_09.08.015/2 tasya putro 'ṃśumān nāma pitāmahahite rataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747779 (0.0):
yo 'samañjasa ityuktaḥ sa keśinyā nṛpātmajaḥ / / tasya putro 'ṃśumān nāma pitāmahahite rataḥ // BhP_09.08.015 //
BhP_09.08.016/1 asamañjasa ātmānaṃ darśayannasamañjasam / BhP_09.08.016/2 jātismaraḥ purā saṅgādyogī yogādvicālitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747790 (0.0):
tasya putro 'ṃśumān nāma pitāmahahite rataḥ // BhP_09.08.015 // / asamañjasa ātmānaṃ darśayannasamañjasam /
BhP_09.08.017/1 ācaran garhitaṃ loke jñātīnāṃ karma vipriyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747796 (0.0):
jātismaraḥ purā saṅgādyogī yogādvicālitaḥ // BhP_09.08.016 // / ācaran garhitaṃ loke jñātīnāṃ karma vipriyam /
BhP_09.08.017/2 sarayvāṃ krīḍato bālān prāsyadudvejayan janam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747802 (0.0):
ācaran garhitaṃ loke jñātīnāṃ karma vipriyam / / sarayvāṃ krīḍato bālān prāsyadudvejayan janam // BhP_09.08.017 //
BhP_09.08.018/1 evaṃ vṛttaḥ parityaktaḥ pitrā snehamapohya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747809 (0.0):
sarayvāṃ krīḍato bālān prāsyadudvejayan janam // BhP_09.08.017 // / evaṃ vṛttaḥ parityaktaḥ pitrā snehamapohya vai /
BhP_09.08.018/2 yogaiśvaryeṇa bālāṃstān darśayitvā tato yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747815 (0.0):
evaṃ vṛttaḥ parityaktaḥ pitrā snehamapohya vai / / yogaiśvaryeṇa bālāṃstān darśayitvā tato yayau // BhP_09.08.018 //
BhP_09.08.019/1 ayodhyāvāsinaḥ sarve bālakān punarāgatān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747822 (0.0):
yogaiśvaryeṇa bālāṃstān darśayitvā tato yayau // BhP_09.08.018 // / ayodhyāvāsinaḥ sarve bālakān punarāgatān /
BhP_09.08.019/2 dṛṣṭvā visismire rājan rājā cāpyanvatapyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747827 (0.004):
ayodhyāvāsinaḥ sarve bālakān punarāgatān / / dṛṣṭvā visismire rājan rājā cāpyanvatapyata // BhP_09.08.019 //
BhP_09.08.020/1 aṃśumāṃścodito rājñā turagānveṣaṇe yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747834 (0.0):
dṛṣṭvā visismire rājan rājā cāpyanvatapyata // BhP_09.08.019 // / aṃśumāṃścodito rājñā turagānveṣaṇe yayau /
BhP_09.08.020/2 pitṛvyakhātānupathaṃ bhasmānti dadṛśe hayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747841 (0.0):
aṃśumāṃścodito rājñā turagānveṣaṇe yayau / / pitṛvyakhātānupathaṃ bhasmānti dadṛśe hayam // BhP_09.08.020 //
BhP_09.08.021/1 tatrāsīnaṃ muniṃ vīkṣya kapilākhyamadhokṣajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747848 (0.0):
pitṛvyakhātānupathaṃ bhasmānti dadṛśe hayam // BhP_09.08.020 // / tatrāsīnaṃ muniṃ vīkṣya kapilākhyamadhokṣajam /
BhP_09.08.021/2 astaut samāhitamanāḥ prāñjaliḥ praṇato mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747855 (0.0):
tatrāsīnaṃ muniṃ vīkṣya kapilākhyamadhokṣajam / / astaut samāhitamanāḥ prāñjaliḥ praṇato mahān // BhP_09.08.021 //
BhP_09.08.022/0 aṃśumān uvāca / BhP_09.08.022/1 na paśyati tvāṃ paramātmano 'jano na budhyate 'dyāpi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747866 (0.0):
astaut samāhitamanāḥ prāñjaliḥ praṇato mahān // BhP_09.08.021 // / BhP_09.08.022/0 aṃśumān uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012852 (0.0):
atha tat pūrvakaṃ viduṣāṃ bhaktyaiva sākṣād anubhavatīyatvam āha tribhiḥ / na paśyati tvāṃ paramātmano'jano
samādhiyuktibhiḥ / BhP_09.08.022/2 kuto 'pare tasya manaḥśarīradhī visargasṛṣṭā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747875 (0.0):
na paśyati tvāṃ paramātmano 'jano na budhyate 'dyāpi samādhiyuktibhiḥ / / kuto 'pare tasya manaḥśarīradhī visargasṛṣṭā vayamaprakāśāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012861 (0.044):
na budhyate'dyāpi samādhi yuktibhiḥ | / kuto'pare tasya manaḥ śarīra dhīr
vayamaprakāśāḥ / BhP_09.08.023/1 ye dehabhājastriguṇapradhānā guṇān vipaśyantyuta vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747885 (0.0):
kuto 'pare tasya manaḥśarīradhī visargasṛṣṭā vayamaprakāśāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012904 (0.052):
ye deha bhājas triguṇa pradhānā / guṇān vipaśyaty uta vā tamaś ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012863 (0.063):
kuto'pare tasya manaḥ śarīra dhīr / visarga sṛṣṭā vayam aprakāśāḥ || [BhP 9.8.21]
tamaśca / BhP_09.08.023/2 yanmāyayā mohitacetasastvāṃ viduḥ svasaṃsthaṃ na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747895 (0.0):
ye dehabhājastriguṇapradhānā guṇān vipaśyantyuta vā tamaśca / / yanmāyayā mohitacetasastvāṃ viduḥ svasaṃsthaṃ na bahiḥprakāśāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012915 (0.0):
guṇān vipaśyaty uta vā tamaś ca | / man māyayā mohita cetasas tvāṃ viduḥ
bahiḥprakāśāḥ / BhP_09.08.024/1 taṃ tvāṃ ahaṃ jñānaghanaṃ svabhāva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747905 (0.0):
yanmāyayā mohitacetasastvāṃ viduḥ svasaṃsthaṃ na bahiḥprakāśāḥ // / BhP_09.08.023 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7000902 (0.0):
munīnām ity uktam | / taṃ tvām ahaṃ jñāna ghanaṃ svabhāva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012917 (0.015):
sva saṃsthaṃ na bahiḥ prakāśāḥ || [BhP 9.8.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012982 (0.060):
vidhānāṃ jñāna gocaras tvaṃ kintu bhaktānām evety āha | / taṃ tvām ahaṃ jñāna ghanaṃ svabhāva
pradhvastamāyāguṇabhedamohaiḥ / BhP_09.08.024/2 sanandanādyairmunibhirvibhāvyaṃ kathaṃ vimūḍhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747915 (0.0):
taṃ tvāṃ ahaṃ jñānaghanaṃ svabhāva pradhvastamāyāguṇabhedamohaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7000903 (0.0):
taṃ tvām ahaṃ jñāna ghanaṃ svabhāva / pradhvasta māyā guṇa bheda mohaiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012990 (0.036):
pradhvasta māyā guṇa bheda mohaiḥ | / sanandanādyair hṛdi saṃvibhāvyam
paribhāvayāmi / BhP_09.08.025/1 praśānta māyāguṇakarmaliṅgam anāmarūpaṃ sadasadvimuktam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747926 (0.0):
sanandanādyairmunibhirvibhāvyaṃ kathaṃ vimūḍhaḥ paribhāvayāmi // / BhP_09.08.024 //
BhP_09.08.025/2 jñānopadeśāya gṛhītadehaṃ namāmahe tvāṃ puruṣaṃ purāṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747934 (0.0):
praśānta māyāguṇakarmaliṅgam anāmarūpaṃ sadasadvimuktam / / jñānopadeśāya gṛhītadehaṃ namāmahe tvāṃ puruṣaṃ purāṇam // BhP_09.08.025
BhP_09.08.026/1 tvanmāyāracite loke vastubuddhyā gṛhādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747943 (0.0):
jñānopadeśāya gṛhītadehaṃ namāmahe tvāṃ puruṣaṃ purāṇam // BhP_09.08.025 / tvanmāyāracite loke vastubuddhyā gṛhādiṣu /
BhP_09.08.026/2 bhramanti kāmalobherṣyā mohavibhrāntacetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747951 (0.0):
tvanmāyāracite loke vastubuddhyā gṛhādiṣu / / bhramanti kāmalobherṣyā mohavibhrāntacetasaḥ // BhP_09.08.026 //
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496676 (0.064):
kāmakrodhalobhamoherṣyāviṣayaviśeṣadarśanādarśananimittam /
BhP_09.08.027/1 adya naḥ sarvabhūtātman kāmakarmendriyāśayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747959 (0.0):
bhramanti kāmalobherṣyā mohavibhrāntacetasaḥ // BhP_09.08.026 // / adya naḥ sarvabhūtātman kāmakarmendriyāśayaḥ /
BhP_09.08.027/2 mohapāśo dṛḍhaśchinno bhagavaṃstava darśanāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747966 (0.0):
adya naḥ sarvabhūtātman kāmakarmendriyāśayaḥ / / mohapāśo dṛḍhaśchinno bhagavaṃstava darśanāt // BhP_09.08.027 //
BhP_09.08.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.08.028/1 itthaṃ gītānubhāvastaṃ bhagavān kapilo muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747977 (0.0):
mohapāśo dṛḍhaśchinno bhagavaṃstava darśanāt // BhP_09.08.027 // / BhP_09.08.028/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364070 (5.960):
BhP_10.10.039/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.10.039/1 itthaṃ saṅkīrtitas tābhyāṃ bhagavān gokuleśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370167 (5.960):
BhP_10.16.054/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.054/1 itthaṃ sa nāga patnībhir bhagavān samabhiṣṭutaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6372273 (5.960):
BhP_10.21.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.21.001/1 itthaṃ śarat svaccha jalaṃ padmākara sugandhinā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374867 (5.960):
BhP_10.25.008/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.25.008/1 itthaṃ maghavatājñaptā meghā nirmukta bandhanāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378840 (5.960):
BhP_10.33.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.33.001/1 itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ su peśalāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392663 (5.960):
BhP_10.52.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.52.001/1 itthaṃ so 'nagrahīto 'nga kṛṣṇenekṣvāku nandanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413247 (5.960):
BhP_10.81.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.81.001/1 sa itthaṃ dvija mukhyena saha saṅkathayan hariḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418640 (5.960):
BhP_10.86.058/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.86.058/1 sa itthaṃ prabhunādiṣṭaḥ saha kṛṣṇān dvijottamān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420818 (5.960):
BhP_10.89.019/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.89.019/1 itthaṃ sārasvatā viprā nṛṇām saṃśaya nuttaye
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420913 (5.960):
BhP_11.17.007/3 yathā yasya vidhīyeta tathā varṇaya me prabho / BhP_11.17.008/0 śrī-śuka uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15399584 (5.960):
BhP_03.07.008/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.07.008/1 sa itthaṃ coditaḥ kṣattrā tattva-jijñāsunā muniḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15400080 (5.960):
BhP_03.07.042/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.07.042/1 sa ittham āpṛṣṭa-purāṇa-kalpaḥ kuru-pradhānena
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379106 (5.960):
BhP_08.18.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.18.001/1 itthaṃ viriñcastutakarmavīryaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381659 (5.960):
BhP_08.22.012/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.22.012/1 tasyetthaṃ bhāṣamāṇasya prahrādo bhagavatpriyaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13008643 (5.960):
BhP_09.19.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.19.001/1 sa itthamācaran kāmān straiṇo 'pahnavamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739279 (5.960):
BhP_08.17.028 // / BhP_08.18.001/0 śrīśuka uvāca / itthaṃ viriñcastutakarmavīryaḥ prādurbabhūvāmṛtabhūradityām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2741675 (5.960):
BhP_08.22.011 // / BhP_08.22.012/0 śrīśuka uvāca / tasyetthaṃ bhāṣamāṇasya prahrādo bhagavatpriyaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777363 (5.960):
BhP_10.32.022 // / BhP_10.33.001/0 śrī śuka uvāca / itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ su peśalāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2649647 (0.004):
jīvābhaya pradānasya na kurvīran kalām api // BhP_03.07.041 // / BhP_03.07.042/0 śrī śuka uvāca / sa ittham āpṛṣṭa purāṇa kalpaḥ kuru pradhānena muni pradhānaḥ /
BhP_09.08.028/2 aṃśumantamuvācedamanugrāhya dhiyā nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747983 (0.006):
itthaṃ gītānubhāvastaṃ bhagavān kapilo muniḥ / / aṃśumantamuvācedamanugrāhya dhiyā nṛpa // BhP_09.08.028 //
BhP_09.08.029/0 śrībhagavān uvāca / BhP_09.08.029/1 aśvo 'yaṃ nīyatāṃ vatsa pitāmahapaśustava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2747993 (0.0):
aṃśumantamuvācedamanugrāhya dhiyā nṛpa // BhP_09.08.028 // / BhP_09.08.029/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399014 (0.032):
BhP_10.60.010/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.60.010/1 rāja putrīpsitā bhūpair loka pāla vibhūtibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796080 (0.034):
harir ābabhāṣe // BhP_10.60.009 //* / BhP_10.60.010/0 śrī bhagavān uvāca / rāja putrīpsitā bhūpair loka pāla vibhūtibhiḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413723 (0.037):
BhP_11.06.034/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.06.034/1 ete vai su-mahotpātā vyuttiṣṭhantīha sarvataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418533 (0.039):
BhP_10.86.050/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.86.051/1 brahmaṃs te 'nugrahārthāya samprāptān viddhy amūn munīn
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397547 (0.039):
BhP_03.04.010/2 āśṛṇvato mām anurāga-hāsa- samīkṣayā viśramayann uvāca / BhP_03.04.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.04.011/1 vedāham antar manasīpsitaṃ te dadāmi yat tad duravāpam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26545476 (0.039):
sadaya-hāsāvaloka iti hovāca / BhP_05.01.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.01.011/1 nibodha tātedam ṛtaṃ bravīmi māsūyituṃ devam arhasy
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.040):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.040):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.040):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.040):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.040):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.040):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413390 (0.040):
BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.001/1 atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821822 (0.041):
vilokya bhagavān āha yadu vṛddhān samāgatān // BhP_11.06.033 // / BhP_11.06.034/0 śrī bhagavān uvāca / ete vai su mahotpātā vyuttiṣṭhantīha sarvataḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.042):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.042):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.042):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.042):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647277 (0.042):
āśṛṇvato mām anurāga hāsa samīkṣayā viśramayann uvāca // BhP_03.04.010 // / BhP_03.04.011/0 śrī bhagavān uvāca
BhP_09.08.029/2 ime ca pitaro dagdhā gaṅgāmbho 'rhanti netarat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748000 (0.0):
aśvo 'yaṃ nīyatāṃ vatsa pitāmahapaśustava / / ime ca pitaro dagdhā gaṅgāmbho 'rhanti netarat // BhP_09.08.029 //
BhP_09.08.030/1 taṃ parikramya śirasā prasādya hayamānayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748006 (0.004):
ime ca pitaro dagdhā gaṅgāmbho 'rhanti netarat // BhP_09.08.029 // / taṃ parikramya śirasā prasādya hayamānayat /
BhP_09.08.030/2 sagarastena paśunā yajñaśeṣaṃ samāpayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748011 (0.005):
taṃ parikramya śirasā prasādya hayamānayat / / sagarastena paśunā yajñaśeṣaṃ samāpayat // BhP_09.08.030 //
BhP_09.08.031/1 rājyamaṃśumate nyasya niḥspṛho muktabandhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748018 (0.0):
sagarastena paśunā yajñaśeṣaṃ samāpayat // BhP_09.08.030 // / rājyamaṃśumate nyasya niḥspṛho muktabandhanaḥ /
BhP_09.08.031/2 aurvopadiṣṭamārgeṇa lebhe gatimanuttamām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748025 (0.0):
rājyamaṃśumate nyasya niḥspṛho muktabandhanaḥ / / aurvopadiṣṭamārgeṇa lebhe gatimanuttamām // BhP_09.08.031 //
BhP_09.09.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.09.001/1 aṃśumāṃśca tapastepe gaṅgānayanakāmyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748035 (0.0):
aurvopadiṣṭamārgeṇa lebhe gatimanuttamām // BhP_09.08.031 // / BhP_09.09.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176497 (0.020):
BhP_06.17.041/2 itihāsaṃ hariṃ smṛtvā sa yāti paramāṃ gatim / BhP_06.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359456 (0.021):
BhP_10.03.045/3 cintayantau kṛta snehau yāsyethe mad gatiṃ parām / BhP_10.03.046/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370502 (0.025):
BhP_08.04.025/3 teṣāṃ prāṇātyaye cāhaṃ dadāmi vipulāṃ gatim / BhP_08.04.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759374 (0.027):
cintayantau kṛta snehau yāsyethe mad gatiṃ parām // BhP_10.03.045 // / BhP_10.03.046/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716140 (0.029):
itihāsaṃ hariṃ smṛtvā sa yāti paramāṃ gatim // BhP_06.17.041 // / BhP_06.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731262 (0.029):
teṣāṃ prāṇātyaye cāhaṃ dadāmi vipulāṃ gatim // BhP_08.04.025 // / BhP_08.04.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.036):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.036):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.036):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.036):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.036):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14165732 (0.036):
BhP_06.02.020/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.02.020/1 ta evaṃ suvinirṇīya dharmaṃ bhāgavataṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.037):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.037):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.037):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.037):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170758 (0.037):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710740 (0.037):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.038):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
BhP_09.09.001/2 kālaṃ mahāntaṃ nāśaknot tataḥ kālena saṃsthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748042 (0.0):
aṃśumāṃśca tapastepe gaṅgānayanakāmyayā / / kālaṃ mahāntaṃ nāśaknot tataḥ kālena saṃsthitaḥ // BhP_09.09.001 //
BhP_09.09.002/1 dilīpastatsutastadvadaśaktaḥ kālameyivān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748050 (0.0):
kālaṃ mahāntaṃ nāśaknot tataḥ kālena saṃsthitaḥ // BhP_09.09.001 // / dilīpastatsutastadvadaśaktaḥ kālameyivān /
BhP_09.09.002/2 bhagīrathastasya sutastepe sa sumahat tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748058 (0.0):
dilīpastatsutastadvadaśaktaḥ kālameyivān / / bhagīrathastasya sutastepe sa sumahat tapaḥ // BhP_09.09.002 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26857939 (0.027):
ārdravāsās tu hemante % sa tepe sumahat tapaḥ // BrP_178.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16950386 (0.027):
sa tenāstrabalenājau BrP_8.42c / sa tepe sumahat tapaḥ BrP_178.11d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129248 (0.027):
ārdravāsās tu hemante sa tepe sumahat tapaḥ // BrP_178.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26841259 (0.047):
gautamyā dakṣiṇe pāre % tatas tepe tapo mahat // BrP_146.38 // / tataḥ prīto 'bhavad devaḥ $ kālena mahatā śivaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16810183 (0.047):
tatas te pāpakarmāṇo BrP_212.14a / tatas tepe tapo mahat BrP_146.38d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11112569 (0.047):
gautamyā dakṣiṇe pāre tatas tepe tapo mahat // BrP_146.38 // / tataḥ prīto 'bhavad devaḥ kālena mahatā śivaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26857914 (0.048):
sarvartuphalapuṣpāḍhyaṃ % kadalīkhaṇḍamaṇḍitam // BrP_178.9 // / tapas tepe munis tatra $ sumahat paramādbhutam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129223 (0.048):
sarvartuphalapuṣpāḍhyaṃ kadalīkhaṇḍamaṇḍitam // BrP_178.9 // / tapas tepe munis tatra sumahat paramādbhutam /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26673069 (0.054):
1.024.004c anapatyaḥ śubhācāraḥ sa ca tepe mahat tapaḥ / 1.024.005a pitāmahas tu suprītas tasya yakṣapates tadā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16820898 (0.058):
tapas tepe mayo mahat BrP_124.37b / tapas tepe mahābhāgaḥ BrP_2.10c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16820885 (0.058):
tapas tepe tayā mahat BrP_110.7b / tapas tepe 'tiduḥkhitaḥ BrP_142.4d
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26683859 (0.059):
1.062.003c viśvāmitro mahātejā bhūyas tepe mahat tapaḥ / 1.062.004a tataḥ kālena mahatā menakā paramāpsarāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731258 (0.060):
tapas tepe mahābhāgaḥ % prārthayan sumahad yaśaḥ // BrP_2.10 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002590 (0.060):
tapas tepe mahābhāgaḥ prārthayan sumahad yaśaḥ // BrP_2.10 //
BhP_09.09.003/1 darśayāmāsa taṃ devī prasannā varadāsmi te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748064 (5.960):
bhagīrathastasya sutastepe sa sumahat tapaḥ // BhP_09.09.002 // / darśayāmāsa taṃ devī prasannā varadāsmi te /
BhP_09.09.003/2 ityuktaḥ svamabhiprāyaṃ śaśaṃsāvanato nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748070 (5.960):
darśayāmāsa taṃ devī prasannā varadāsmi te / / ityuktaḥ svamabhiprāyaṃ śaśaṃsāvanato nṛpaḥ // BhP_09.09.003 //
BhP_09.09.004/1 ko 'pi dhārayitā vegaṃ patantyā me mahītale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748077 (1.192):
ityuktaḥ svamabhiprāyaṃ śaśaṃsāvanato nṛpaḥ // BhP_09.09.003 // / ko 'pi dhārayitā vegaṃ patantyā me mahītale /
BhP_09.09.004/2 anyathā bhūtalaṃ bhittvā nṛpa yāsye rasātalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748084 (5.960):
ko 'pi dhārayitā vegaṃ patantyā me mahītale / / anyathā bhūtalaṃ bhittvā nṛpa yāsye rasātalam // BhP_09.09.004 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23446402 (0.048):
tam ahaṃ pālayiṣyāmi % yāvat sthāsyāmi bhūtale // ViP_5,12.19 // / yāvan mahītale śakra $ sthāsyāmy aham ariṃdama &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5153065 (0.048):
tam ahaṃ pālayiṣyāmi yāvat sthāsyāmi bhūtale // ViP_5,12.19 // / yāvan mahītale śakra sthāsyāmy aham ariṃdama /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10166125 (0.048):
tamahaṃ pālayiṣyāmi yāvatsthāsyami bhūtale // ViP_5,12.19 // / yāvanmahītale śakra sthāsyāmyahamarindama /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27385701 (0.064):
avatīrya mahītale NsP_53.32b / avateruś ca bhūtale NsP_47.34d
BhP_09.09.005/1 kiṃ cāhaṃ na bhuvaṃ yāsye narā mayyāmṛjantyagham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748090 (0.007):
anyathā bhūtalaṃ bhittvā nṛpa yāsye rasātalam // BhP_09.09.004 // / kiṃ cāhaṃ na bhuvaṃ yāsye narā mayyāmṛjantyagham /
BhP_09.09.005/2 mṛjāmi tadaghaṃ kvāhaṃ rājaṃstatra vicintyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748097 (0.0):
kiṃ cāhaṃ na bhuvaṃ yāsye narā mayyāmṛjantyagham / / mṛjāmi tadaghaṃ kvāhaṃ rājaṃstatra vicintyatām // BhP_09.09.005 //
BhP_09.09.006/0 śrībhagīratha uvāca / BhP_09.09.006/1 sādhavo nyāsinaḥ śāntā brahmiṣṭhā lokapāvanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748108 (5.960):
mṛjāmi tadaghaṃ kvāhaṃ rājaṃstatra vicintyatām // BhP_09.09.005 // / BhP_09.09.006/0 śrībhagīratha uvāca
BhP_09.09.006/2 harantyaghaṃ te 'ṅgasaṅgāt teṣv āste hyaghabhiddhariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748116 (0.0):
sādhavo nyāsinaḥ śāntā brahmiṣṭhā lokapāvanāḥ / / harantyaghaṃ te 'ṅgasaṅgāt teṣv āste hyaghabhiddhariḥ // BhP_09.09.006 //
BhP_09.09.007/1 dhārayiṣyati te vegaṃ rudrastv ātmā śarīriṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748121 (0.0):
harantyaghaṃ te 'ṅgasaṅgāt teṣv āste hyaghabhiddhariḥ // BhP_09.09.006 // / dhārayiṣyati te vegaṃ rudrastv ātmā śarīriṇām /
BhP_09.09.007/2 yasminnotamidaṃ protaṃ viśvaṃ śāṭīva tantuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748130 (0.0):
dhārayiṣyati te vegaṃ rudrastv ātmā śarīriṇām / / yasminnotamidaṃ protaṃ viśvaṃ śāṭīva tantuṣu // BhP_09.09.007 //
BhP_09.09.008/1 ityuktvā sa nṛpo devaṃ tapasātoṣayac chivam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748137 (0.0):
yasminnotamidaṃ protaṃ viśvaṃ śāṭīva tantuṣu // BhP_09.09.007 // / ityuktvā sa nṛpo devaṃ tapasātoṣayac chivam /
BhP_09.09.008/2 kālenālpīyasā rājaṃstasyeśaścāśv atuṣyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748143 (0.027):
ityuktvā sa nṛpo devaṃ tapasātoṣayac chivam / / kālenālpīyasā rājaṃstasyeśaścāśv atuṣyata // BhP_09.09.008 //
BhP_09.09.009/1 tatheti rājñābhihitaṃ sarvalokahitaḥ śivaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748150 (0.0):
kālenālpīyasā rājaṃstasyeśaścāśv atuṣyata // BhP_09.09.008 // / tatheti rājñābhihitaṃ sarvalokahitaḥ śivaḥ /
BhP_09.09.009/2 dadhārāvahito gaṅgāṃ pādapūtajalāṃ hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748158 (0.0):
tatheti rājñābhihitaṃ sarvalokahitaḥ śivaḥ / / dadhārāvahito gaṅgāṃ pādapūtajalāṃ hareḥ // BhP_09.09.009 //
BhP_09.09.010/1 bhagīrathaḥ sa rājarṣirninye bhuvanapāvanīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748163 (0.0):
dadhārāvahito gaṅgāṃ pādapūtajalāṃ hareḥ // BhP_09.09.009 // / bhagīrathaḥ sa rājarṣirninye bhuvanapāvanīm /
BhP_09.09.010/2 yatra svapit-ṇāṃ dehā bhasmībhūtāḥ sma śerate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748171 (0.0):
bhagīrathaḥ sa rājarṣirninye bhuvanapāvanīm / / yatra svapit ṇāṃ dehā bhasmībhūtāḥ sma śerate // BhP_09.09.010 //
BhP_09.09.011/1 rathena vāyuvegena prayāntamanudhāvatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748177 (0.004):
yatra svapit ṇāṃ dehā bhasmībhūtāḥ sma śerate // BhP_09.09.010 // / rathena vāyuvegena prayāntamanudhāvatī /
BhP_09.09.011/2 deśān punantī nirdagdhān āsiñcat sagarātmajān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748183 (0.0):
rathena vāyuvegena prayāntamanudhāvatī / / deśān punantī nirdagdhān āsiñcat sagarātmajān // BhP_09.09.011 //
BhP_09.09.012/1 yajjalasparśamātreṇa brahmadaṇḍahatā api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748190 (0.0):
deśān punantī nirdagdhān āsiñcat sagarātmajān // BhP_09.09.011 // / yajjalasparśamātreṇa brahmadaṇḍahatā api /
BhP_09.09.012/2 sagarātmajā divaṃ jagmuḥ kevalaṃ dehabhasmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748197 (0.0):
yajjalasparśamātreṇa brahmadaṇḍahatā api / / sagarātmajā divaṃ jagmuḥ kevalaṃ dehabhasmabhiḥ // BhP_09.09.012 //
BhP_09.09.013/1 bhasmībhūtāṅgasaṅgena svaryātāḥ sagarātmajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748204 (0.0):
sagarātmajā divaṃ jagmuḥ kevalaṃ dehabhasmabhiḥ // BhP_09.09.012 // / bhasmībhūtāṅgasaṅgena svaryātāḥ sagarātmajāḥ /
BhP_09.09.013/2 kiṃ punaḥ śraddhayā devīṃ sevante ye dhṛtavratāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748211 (0.0):
bhasmībhūtāṅgasaṅgena svaryātāḥ sagarātmajāḥ / / kiṃ punaḥ śraddhayā devīṃ sevante ye dhṛtavratāḥ // BhP_09.09.013 //
BhP_09.09.014/1 na hyetat paramāścaryaṃ svardhunyā yadihoditam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748219 (0.0):
kiṃ punaḥ śraddhayā devīṃ sevante ye dhṛtavratāḥ // BhP_09.09.013 // / na hyetat paramāścaryaṃ svardhunyā yadihoditam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177578 (0.006):
BhP_06.18.072/2 te 'pi caikaikaśo vṛkṇāḥ saptadhā nāpi mamrire / BhP_06.18.073/1 tatastat paramāścaryaṃ vīkṣya vyavasitaṃ mayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717150 (0.016):
te 'pi caikaikaśo vṛkṇāḥ saptadhā nāpi mamrire // BhP_06.18.072 // / tatastat paramāścaryaṃ vīkṣya vyavasitaṃ mayā /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7864460 (0.053):
atha khalu ta ityādinā saptamaṃ kṣaṇamāhuḥ / āścaryamāhārikārthe / / paramāścaryamanuparigrāhikāthe / yāvacchabdaḥ paryantārthaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368765 (0.062):
BhP_08.01.022/1 aṣṭāśītisahasrāṇi munayo ye dhṛtavratāḥ / BhP_08.01.022/3 anvaśikṣan vrataṃ tasya kaumārabrahmacāriṇaḥ
BhP_09.09.014/2 anantacaraṇāmbhoja prasūtāyā bhavacchidaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748226 (1.192):
na hyetat paramāścaryaṃ svardhunyā yadihoditam / / anantacaraṇāmbhoja prasūtāyā bhavacchidaḥ // BhP_09.09.014 //
BhP_09.09.015/1 sanniveśya mano yasmiñ chraddhayā munayo 'malāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748232 (1.192):
anantacaraṇāmbhoja prasūtāyā bhavacchidaḥ // BhP_09.09.014 // / sanniveśya mano yasmiñ chraddhayā munayo 'malāḥ /
BhP_09.09.015/2 traiguṇyaṃ dustyajaṃ hitvā sadyo yātāstadātmatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748239 (0.0):
sanniveśya mano yasmiñ chraddhayā munayo 'malāḥ / / traiguṇyaṃ dustyajaṃ hitvā sadyo yātāstadātmatām // BhP_09.09.015 //
BhP_09.09.016/1 śruto bhagīrathāj jajñe tasya nābho 'paro 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748247 (0.0):
traiguṇyaṃ dustyajaṃ hitvā sadyo yātāstadātmatām // BhP_09.09.015 // / śruto bhagīrathāj jajñe tasya nābho 'paro 'bhavat /
BhP_09.09.016/2 sindhudvīpastatastasmādayutāyustato 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748252 (0.0):
śruto bhagīrathāj jajñe tasya nābho 'paro 'bhavat / / sindhudvīpastatastasmādayutāyustato 'bhavat // BhP_09.09.016 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061604 (0.045):
nābhāgastasya dāyādaḥ sindhudvīpastato 'bhavat // KūrmP_1,20.11 // / ayutāyuḥ sutastasya ṛtuparṇastu tatsutaḥ /
BhP_09.09.017/1 ṛtūparṇo nalasakho yo 'śvavidyāmayān nalāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748261 (0.0):
sindhudvīpastatastasmādayutāyustato 'bhavat // BhP_09.09.016 // / ṛtūparṇo nalasakho yo 'śvavidyāmayān nalāt /
BhP_09.09.017/2 dattvākṣahṛdayaṃ cāsmai sarvakāmastu tatsutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748269 (0.0):
ṛtūparṇo nalasakho yo 'śvavidyāmayān nalāt / / dattvākṣahṛdayaṃ cāsmai sarvakāmastu tatsutam // BhP_09.09.017 //
BhP_09.09.018/1 tataḥ sudāsastatputro damayantīpatirnṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748277 (0.0):
dattvākṣahṛdayaṃ cāsmai sarvakāmastu tatsutam // BhP_09.09.017 // / tataḥ sudāsastatputro damayantīpatirnṛpaḥ /
BhP_09.09.018/2 āhurmitrasahaṃ yaṃ vai kalmāṣāṅghrimuta kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748286 (0.0):
tataḥ sudāsastatputro damayantīpatirnṛpaḥ / / āhurmitrasahaṃ yaṃ vai kalmāṣāṅghrimuta kvacit /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038017 (0.059):
āhurmitrasahaṃ yaṃ vai kalmaṣāṅghimataḥ kvacit /"
BhP_09.09.018/3 vasiṣṭhaśāpādrakṣo 'bhūdanapatyaḥ svakarmaṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748294 (0.0):
āhurmitrasahaṃ yaṃ vai kalmāṣāṅghrimuta kvacit / / vasiṣṭhaśāpādrakṣo 'bhūdanapatyaḥ svakarmaṇā // BhP_09.09.018 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038024 (0.045):
āhurmitrasahaṃ yaṃ vai kalmaṣāṅghimataḥ kvacit / / vasiṣṭhaśāpādrakṣo 'bhūt . . . //"
BhP_09.09.019/0 śrīrājovāca / BhP_09.09.019/1 kiṃ nimitto guroḥ śāpaḥ saudāsasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748303 (0.007):
vasiṣṭhaśāpādrakṣo 'bhūdanapatyaḥ svakarmaṇā // BhP_09.09.018 // / BhP_09.09.019/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819714 (0.032):
savitṛ prakāśaḥ // BhP_11.03.040 //* / BhP_11.03.041/0 śrī rājovāca / karma yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374379 (0.033):
BhP_10.24.013/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.24.013/1 karmaṇā jāyate jantuḥ karmaṇaiva pralīyate
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416889 (0.033):
BhP_03.30.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.31.001/1 karmaṇā daiva-netreṇa jantur dehopapattaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2665233 (0.033):
kramaśaḥ samanukramya punar atrāvrajec chuciḥ // BhP_03.30.034 // / BhP_03.30.001/0 śrī bhagavān uvāca / karmaṇā daiva netreṇa jantur dehopapattaye /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773212 (0.033):
indrāya manyuṃ janayan pitaraṃ prāha keśavaḥ // BhP_10.24.012 // / BhP_10.24.013/0 śrī bhagavān uvāca / karmaṇā jāyate jantuḥ karmaṇaiva pralīyate /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761317 (0.035):
śṛṇuyāc chraddhayā martyo govinde labhate ratim // BhP_10.06.044 // / BhP_10.07.001/0 śrī rājovāca / yena yenāvatāreṇa bhagavān harir īśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411429 (0.040):
BhP_11.03.041/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.041/1 karma-yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.045):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.045):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.047):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.047):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.048):
BhP_06.18.019/2 ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.048):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.048):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.048):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.048):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.048):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164627 (0.050):
BhP_06.01.011/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.01.011/1 karmaṇā karmanirhāro na hy ātyantika iṣyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705029 (0.050):
prāyaścittamatho 'pārthaṃ manye kuñjaraśaucavat // BhP_06.01.010 // / BhP_06.01.011/0 śrībādarāyaṇiruvāca / karmaṇā karmanirhāro na hy ātyantika iṣyate /
BhP_09.09.019/2 etadveditumicchāmaḥ kathyatāṃ na raho yadi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748308 (0.0):
kiṃ nimitto guroḥ śāpaḥ saudāsasya mahātmanaḥ / / etadveditumicchāmaḥ kathyatāṃ na raho yadi // BhP_09.09.019 //
BhP_09.09.020/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.09.020/1 saudāso mṛgayāṃ kiñcic caran rakṣo jaghāna ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748319 (0.0):
etadveditumicchāmaḥ kathyatāṃ na raho yadi // BhP_09.09.019 // / BhP_09.09.020/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.037):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.037):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.037):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.037):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.037):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.037):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.037):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.037):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.037):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.037):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.037):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (0.037):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (0.037):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549899 (0.037):
BhP_05.09.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.09.001/1 atha kasyacid dvija-varasyāṅgiraḥ-pravarasya
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26550499 (0.037):
BhP_05.10.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.10.001/1 atha sindhu-sauvīra-pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171252 (0.037):
BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.046/1 athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000969 (0.037):
BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.026/1 athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005695 (0.037):
BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.14.001/1 athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691185 (0.037):
BhP_05.03.018 //_* / BhP_05.04.001/0 śrī śuka uvāca / atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna bhagaval lakṣaṇaṃ
BhP_09.09.020/2 mumoca bhrātaraṃ so 'tha gataḥ praticikīrṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748324 (0.005):
saudāso mṛgayāṃ kiñcic caran rakṣo jaghāna ha / / mumoca bhrātaraṃ so 'tha gataḥ praticikīrṣayā // BhP_09.09.020 //
BhP_09.09.021/1 sañcintayannaghaṃ rājñaḥ sūdarūpadharo gṛhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748332 (0.0):
mumoca bhrātaraṃ so 'tha gataḥ praticikīrṣayā // BhP_09.09.020 // / sañcintayannaghaṃ rājñaḥ sūdarūpadharo gṛhe /
BhP_09.09.021/2 gurave bhoktukāmāya paktvā ninye narāmiṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748340 (0.0):
sañcintayannaghaṃ rājñaḥ sūdarūpadharo gṛhe / / gurave bhoktukāmāya paktvā ninye narāmiṣam // BhP_09.09.021 //
BhP_09.09.022/1 parivekṣyamāṇaṃ bhagavān vilokyābhakṣyamañjasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748345 (0.005):
gurave bhoktukāmāya paktvā ninye narāmiṣam // BhP_09.09.021 // / parivekṣyamāṇaṃ bhagavān vilokyābhakṣyamañjasā /
BhP_09.09.022/2 rājānamaśapat kruddho rakṣo hyevaṃ bhaviṣyasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748351 (0.004):
parivekṣyamāṇaṃ bhagavān vilokyābhakṣyamañjasā / / rājānamaśapat kruddho rakṣo hyevaṃ bhaviṣyasi // BhP_09.09.022 //
BhP_09.09.023/1 rakṣaḥkṛtaṃ tadviditvā cakre dvādaśavārṣikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748357 (0.0):
rājānamaśapat kruddho rakṣo hyevaṃ bhaviṣyasi // BhP_09.09.022 // / rakṣaḥkṛtaṃ tadviditvā cakre dvādaśavārṣikam /
BhP_09.09.023/2 so 'pyapo 'ñjalimādāya guruṃ śaptuṃ samudyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748363 (0.0):
rakṣaḥkṛtaṃ tadviditvā cakre dvādaśavārṣikam / / so 'pyapo 'ñjalimādāya guruṃ śaptuṃ samudyataḥ // BhP_09.09.023 //
BhP_09.09.024/1 vārito madayantyāpo ruśatīḥ pādayorjahau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748370 (0.005):
so 'pyapo 'ñjalimādāya guruṃ śaptuṃ samudyataḥ // BhP_09.09.023 // / vārito madayantyāpo ruśatīḥ pādayorjahau /
BhP_09.09.024/2 diśaḥ khamavanīṃ sarvaṃ paśyan jīvamayaṃ nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748378 (0.0):
vārito madayantyāpo ruśatīḥ pādayorjahau / / diśaḥ khamavanīṃ sarvaṃ paśyan jīvamayaṃ nṛpaḥ // BhP_09.09.024 //
BhP_09.09.025/1 rākṣasaṃ bhāvamāpannaḥ pāde kalmāṣatāṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748385 (0.0):
diśaḥ khamavanīṃ sarvaṃ paśyan jīvamayaṃ nṛpaḥ // BhP_09.09.024 // / rākṣasaṃ bhāvamāpannaḥ pāde kalmāṣatāṃ gataḥ /
BhP_09.09.025/2 vyavāyakāle dadṛśe vanaukodampatī dvijau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748391 (0.044):
rākṣasaṃ bhāvamāpannaḥ pāde kalmāṣatāṃ gataḥ / / vyavāyakāle dadṛśe vanaukodampatī dvijau // BhP_09.09.025 //
BhP_09.09.026/1 kṣudhārto jagṛhe vipraṃ tatpatnyāhākṛtārthavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748401 (1.192):
vyavāyakāle dadṛśe vanaukodampatī dvijau // BhP_09.09.025 // / kṣudhārto jagṛhe vipraṃ tatpatnyāhākṛtārthavat /
BhP_09.09.026/2 na bhavān rākṣasaḥ sākṣādikṣvākūṇāṃ mahārathaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748408 (0.0):
kṣudhārto jagṛhe vipraṃ tatpatnyāhākṛtārthavat / / na bhavān rākṣasaḥ sākṣādikṣvākūṇāṃ mahārathaḥ // BhP_09.09.026 //
BhP_09.09.027/1 madayantyāḥ patirvīra nādharmaṃ kartumarhasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748417 (0.0):
na bhavān rākṣasaḥ sākṣādikṣvākūṇāṃ mahārathaḥ // BhP_09.09.026 // / madayantyāḥ patirvīra nādharmaṃ kartumarhasi /
BhP_09.09.027/2 dehi me 'patyakāmāyā akṛtārthaṃ patiṃ dvijam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748423 (0.0):
madayantyāḥ patirvīra nādharmaṃ kartumarhasi / / dehi me 'patyakāmāyā akṛtārthaṃ patiṃ dvijam // BhP_09.09.027 //
BhP_09.09.028/1 deho 'yaṃ mānuṣo rājan puruṣasyākhilārthadaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748431 (1.192):
dehi me 'patyakāmāyā akṛtārthaṃ patiṃ dvijam // BhP_09.09.027 // / deho 'yaṃ mānuṣo rājan puruṣasyākhilārthadaḥ /
BhP_09.09.028/2 tasmādasya vadho vīra sarvārthavadha ucyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748438 (0.0):
deho 'yaṃ mānuṣo rājan puruṣasyākhilārthadaḥ / / tasmādasya vadho vīra sarvārthavadha ucyate // BhP_09.09.028 //
BhP_09.09.029/1 eṣa hi brāhmaṇo vidvāṃstapaḥśīlaguṇānvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748445 (1.192):
tasmādasya vadho vīra sarvārthavadha ucyate // BhP_09.09.028 // / eṣa hi brāhmaṇo vidvāṃstapaḥśīlaguṇānvitaḥ /
BhP_09.09.029/2 ārirādhayiṣurbrahma mahāpuruṣasaṃjñitam / BhP_09.09.029/3 sarvabhūtātmabhāvena bhūteṣv antarhitaṃ guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748456 (0.0):
eṣa hi brāhmaṇo vidvāṃstapaḥśīlaguṇānvitaḥ / / ārirādhayiṣurbrahma mahāpuruṣasaṃjñitam /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526859 (0.034):
BhP_04.12.005/2 sarva-bhūtātma-bhāvena sarva-bhūtātma-vigraham
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526393 (0.056):
BhP_04.11.001/1 sarva-bhūtātma-bhāvena bhūtāvāsaṃ hariṃ bhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675050 (0.062):
yad ātmānaṃ parāg gṛhya paśuvad bhūta vaiśasam // BhP_04.11.010 // / sarva bhūtātma bhāvena bhūtāvāsaṃ hariṃ bhavān /
BhP_09.09.030/1 so 'yaṃ brahmarṣivaryaste rājarṣipravarādvibho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748462 (0.003):
sarvabhūtātmabhāvena bhūteṣv antarhitaṃ guṇaiḥ // BhP_09.09.029 // / so 'yaṃ brahmarṣivaryaste rājarṣipravarādvibho /
BhP_09.09.030/2 kathamarhati dharmajña vadhaṃ piturivātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748469 (0.0):
so 'yaṃ brahmarṣivaryaste rājarṣipravarādvibho / / kathamarhati dharmajña vadhaṃ piturivātmajaḥ // BhP_09.09.030 //
BhP_09.09.031/1 tasya sādhorapāpasya bhrūṇasya brahmavādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748475 (0.004):
kathamarhati dharmajña vadhaṃ piturivātmajaḥ // BhP_09.09.030 // / tasya sādhorapāpasya bhrūṇasya brahmavādinaḥ /
BhP_09.09.031/2 kathaṃ vadhaṃ yathā babhrormanyate sanmato bhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748482 (0.0):
tasya sādhorapāpasya bhrūṇasya brahmavādinaḥ / / kathaṃ vadhaṃ yathā babhrormanyate sanmato bhavān // BhP_09.09.031 //
BhP_09.09.032/1 yadyayaṃ kriyate bhakṣyastarhi māṃ khāda pūrvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748488 (0.0):
kathaṃ vadhaṃ yathā babhrormanyate sanmato bhavān // BhP_09.09.031 // / yadyayaṃ kriyate bhakṣyastarhi māṃ khāda pūrvataḥ /
BhP_09.09.032/2 na jīviṣye vinā yena kṣaṇaṃ ca mṛtakaṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748496 (0.0):
yadyayaṃ kriyate bhakṣyastarhi māṃ khāda pūrvataḥ / / na jīviṣye vinā yena kṣaṇaṃ ca mṛtakaṃ yathā // BhP_09.09.032 //
BhP_09.09.033/1 evaṃ karuṇabhāṣiṇyā vilapantyā anāthavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748502 (0.004):
na jīviṣye vinā yena kṣaṇaṃ ca mṛtakaṃ yathā // BhP_09.09.032 // / evaṃ karuṇabhāṣiṇyā vilapantyā anāthavat /
BhP_09.09.033/2 vyāghraḥ paśumivākhādat saudāsaḥ śāpamohitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748507 (0.0):
evaṃ karuṇabhāṣiṇyā vilapantyā anāthavat / / vyāghraḥ paśumivākhādat saudāsaḥ śāpamohitaḥ // BhP_09.09.033 //
BhP_09.09.034/1 brāhmaṇī vīkṣya didhiṣuṃ puruṣādena bhakṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748513 (0.005):
vyāghraḥ paśumivākhādat saudāsaḥ śāpamohitaḥ // BhP_09.09.033 // / brāhmaṇī vīkṣya didhiṣuṃ puruṣādena bhakṣitam /
BhP_09.09.034/2 śocantyātmānamurvīśamaśapat kupitā satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748520 (0.0):
brāhmaṇī vīkṣya didhiṣuṃ puruṣādena bhakṣitam / / śocantyātmānamurvīśamaśapat kupitā satī // BhP_09.09.034 //
BhP_09.09.035/1 yasmān me bhakṣitaḥ pāpa kāmārtāyāḥ patistvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748528 (0.0):
śocantyātmānamurvīśamaśapat kupitā satī // BhP_09.09.034 // / yasmān me bhakṣitaḥ pāpa kāmārtāyāḥ patistvayā /
BhP_09.09.035/2 tavāpi mṛtyurādhānādakṛtaprajña darśitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748534 (0.0):
yasmān me bhakṣitaḥ pāpa kāmārtāyāḥ patistvayā / / tavāpi mṛtyurādhānādakṛtaprajña darśitaḥ // BhP_09.09.035 //
BhP_09.09.036/1 evaṃ mitrasahaṃ śaptvā patilokaparāyaṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748540 (0.006):
tavāpi mṛtyurādhānādakṛtaprajña darśitaḥ // BhP_09.09.035 // / evaṃ mitrasahaṃ śaptvā patilokaparāyaṇā /
BhP_09.09.036/2 tadasthīni samiddhe 'gnau prāsya bharturgatiṃ gatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748549 (0.0):
evaṃ mitrasahaṃ śaptvā patilokaparāyaṇā / / tadasthīni samiddhe 'gnau prāsya bharturgatiṃ gatā // BhP_09.09.036 //
BhP_09.09.037/1 viśāpo dvādaśābdānte maithunāya samudyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748556 (0.0):
tadasthīni samiddhe 'gnau prāsya bharturgatiṃ gatā // BhP_09.09.036 // / viśāpo dvādaśābdānte maithunāya samudyataḥ /
BhP_09.09.037/2 vijñāpya brāhmaṇīśāpaṃ mahiṣyā sa nivāritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748563 (0.0):
viśāpo dvādaśābdānte maithunāya samudyataḥ / / vijñāpya brāhmaṇīśāpaṃ mahiṣyā sa nivāritaḥ // BhP_09.09.037 //
BhP_09.09.038/1 ata ūrdhvaṃ sa tatyāja strīsukhaṃ karmaṇāprajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748570 (1.192):
vijñāpya brāhmaṇīśāpaṃ mahiṣyā sa nivāritaḥ // BhP_09.09.037 // / ata ūrdhvaṃ sa tatyāja strīsukhaṃ karmaṇāprajāḥ /
BhP_09.09.038/2 vasiṣṭhastadanujñāto madayantyāṃ prajāmadhāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748576 (1.192):
ata ūrdhvaṃ sa tatyāja strīsukhaṃ karmaṇāprajāḥ / / vasiṣṭhastadanujñāto madayantyāṃ prajāmadhāt // BhP_09.09.038 //
BhP_09.09.039/1 sā vai sapta samā garbhamabibhran na vyajāyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748584 (0.0):
vasiṣṭhastadanujñāto madayantyāṃ prajāmadhāt // BhP_09.09.038 // / sā vai sapta samā garbhamabibhran na vyajāyata /
BhP_09.09.039/2 jaghne 'śmanodaraṃ tasyāḥ so 'śmakastena kathyate / BhP_09.09.040/1 aśmakādbāliko jajñe yaḥ strībhiḥ parirakṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748595 (0.0):
sā vai sapta samā garbhamabibhran na vyajāyata / / jaghne 'śmanodaraṃ tasyāḥ so 'śmakastena kathyate // BhP_09.09.039 //
BhP_09.09.040/2 nārīkavaca ityukto niḥkṣatre mūlako 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748600 (0.0):
aśmakādbāliko jajñe yaḥ strībhiḥ parirakṣitaḥ / / nārīkavaca ityukto niḥkṣatre mūlako 'bhavat // BhP_09.09.040 //
BhP_09.09.041/1 tato daśarathastasmāt putra aiḍaviḍistataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748606 (0.005):
nārīkavaca ityukto niḥkṣatre mūlako 'bhavat // BhP_09.09.040 // / tato daśarathastasmāt putra aiḍaviḍistataḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750523 (0.048):
aśvakākhyo 'bhavatputro hyaśvakānmūla(nmṛccha) ko 'bhavat / / tato daśaratho rājā tasya cailavilaḥ sutaḥ // GarP_1,138.36 //
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553368 (0.048):
BhP_05.15.002/1 tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin-nāma putro 'bhavat / BhP_05.15.003/1 athāsuryāṃ tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697277 (0.057):
tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin nāma putro 'bhavat // BhP_05.15.002 //_* / athāsuryāṃ tat tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ parameṣṭhī tasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8735486 (0.057):
tathā hi rāma iva daśaratho 'bhūddaśaratha iva radhurajo 'pi / radhusaddaśaḥ /
BhP_09.09.041/2 rājā viśvasaho yasya khaṭvāṅgaścakravartyabhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748612 (0.0):
tato daśarathastasmāt putra aiḍaviḍistataḥ / / rājā viśvasaho yasya khaṭvāṅgaścakravartyabhūt // BhP_09.09.041 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750525 (0.053):
tato daśaratho rājā tasya cailavilaḥ sutaḥ // GarP_1,138.36 // / tasya viśvasahaḥ putraḥ khaṭvāṅgaśca tadātmajaḥ /
BhP_09.09.042/1 yo devairarthito daityān avadhīdyudhi durjayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748620 (0.0):
rājā viśvasaho yasya khaṭvāṅgaścakravartyabhūt // BhP_09.09.041 // / yo devairarthito daityān avadhīdyudhi durjayaḥ /
BhP_09.09.042/2 muhūrtamāyurjñātvaitya svapuraṃ sandadhe manaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748629 (0.0):
yo devairarthito daityān avadhīdyudhi durjayaḥ / / muhūrtamāyurjñātvaitya svapuraṃ sandadhe manaḥ // BhP_09.09.042 //
BhP_09.09.043/1 na me brahmakulāt prāṇāḥ kuladaivān na cātmajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748637 (0.0):
muhūrtamāyurjñātvaitya svapuraṃ sandadhe manaḥ // BhP_09.09.042 // / na me brahmakulāt prāṇāḥ kuladaivān na cātmajāḥ /
BhP_09.09.043/2 na śriyo na mahī rājyaṃ na dārāścātivallabhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748646 (0.0):
na me brahmakulāt prāṇāḥ kuladaivān na cātmajāḥ / / na śriyo na mahī rājyaṃ na dārāścātivallabhāḥ // BhP_09.09.043 //
BhP_09.09.044/1 na bālye 'pi matirmahyamadharme ramate kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748653 (0.0):
na śriyo na mahī rājyaṃ na dārāścātivallabhāḥ // BhP_09.09.043 // / na bālye 'pi matirmahyamadharme ramate kvacit /
BhP_09.09.044/2 nāpaśyamuttamaślokādanyat kiñcana vastv aham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748661 (1.192):
na bālye 'pi matirmahyamadharme ramate kvacit / / nāpaśyamuttamaślokādanyat kiñcana vastv aham // BhP_09.09.044 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368160 (0.048):
BhP_10.14.056/3 bhagavad rūpam akhilaṃ nānyad vastv iha kiñcana / BhP_10.14.057/1 sarveṣām api vastūnāṃ bhāvārtho bhavati sthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767472 (0.052):
bhagavad rūpam akhilaṃ nānyad vastv iha kiñcana // BhP_10.14.056 //
BhP_09.09.045/1 devaiḥ kāmavaro datto mahyaṃ tribhuvaneśvaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748669 (0.0):
nāpaśyamuttamaślokādanyat kiñcana vastv aham // BhP_09.09.044 // / devaiḥ kāmavaro datto mahyaṃ tribhuvaneśvaraiḥ /
BhP_09.09.045/2 na vṛṇe tamahaṃ kāmaṃ bhūtabhāvanabhāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748676 (5.960):
devaiḥ kāmavaro datto mahyaṃ tribhuvaneśvaraiḥ / / na vṛṇe tamahaṃ kāmaṃ bhūtabhāvanabhāvanaḥ // BhP_09.09.045 //
BhP_09.09.046/1 ye vikṣiptendriyadhiyo devāste svahṛdi sthitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748684 (0.0):
na vṛṇe tamahaṃ kāmaṃ bhūtabhāvanabhāvanaḥ // BhP_09.09.045 // / ye vikṣiptendriyadhiyo devāste svahṛdi sthitam /
BhP_09.09.046/2 na vindanti priyaṃ śaśvadātmānaṃ kimutāpare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748691 (0.0):
ye vikṣiptendriyadhiyo devāste svahṛdi sthitam / / na vindanti priyaṃ śaśvadātmānaṃ kimutāpare // BhP_09.09.046 //
BhP_09.09.047/1 atheśamāyāraciteṣu saṅgaṃ guṇeṣu gandharvapuropameṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748700 (0.0):
na vindanti priyaṃ śaśvadātmānaṃ kimutāpare // BhP_09.09.046 // / atheśamāyāraciteṣu saṅgaṃ guṇeṣu gandharvapuropameṣu /
BhP_09.09.047/2 rūḍhaṃ prakṛtyātmani viśvakartur bhāvena hitvā tamahaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748708 (0.0):
atheśamāyāraciteṣu saṅgaṃ guṇeṣu gandharvapuropameṣu / / rūḍhaṃ prakṛtyātmani viśvakartur bhāvena hitvā tamahaṃ prapadye //
prapadye / BhP_09.09.048/1 iti vyavasito buddhyā nārāyaṇagṛhītayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748713 (0.0):
rūḍhaṃ prakṛtyātmani viśvakartur bhāvena hitvā tamahaṃ prapadye // / BhP_09.09.047 //
BhP_09.09.048/2 hitvānyabhāvamajñānaṃ tataḥ svaṃ bhāvamāsthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748722 (0.0):
BhP_09.09.047 // / iti vyavasito buddhyā nārāyaṇagṛhītayā / / hitvānyabhāvamajñānaṃ tataḥ svaṃ bhāvamāsthitaḥ // BhP_09.09.048 //
BhP_09.09.049/1 yat tadbrahma paraṃ sūkṣmamaśūnyaṃ śūnyakalpitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748729 (0.0):
hitvānyabhāvamajñānaṃ tataḥ svaṃ bhāvamāsthitaḥ // BhP_09.09.048 //
BhP_09.09.049/2 bhagavān vāsudeveti yaṃ gṛṇanti hi sātvatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748735 (0.0):
yat tadbrahma paraṃ sūkṣmamaśūnyaṃ śūnyakalpitam / / bhagavān vāsudeveti yaṃ gṛṇanti hi sātvatāḥ // BhP_09.09.049 //
BhP_09.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.10.001/1 khaṭvāṅgāddīrghabāhuśca raghustasmāt pṛthuśravāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748737 (0.004):
bhagavān vāsudeveti yaṃ gṛṇanti hi sātvatāḥ // BhP_09.09.049 // / BhP_09.10.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748745 (0.013):
khaṭvāṅgāddīrghabāhuśca raghustasmāt pṛthuśravāḥ / / ajastato mahārājastasmāddaśaratho 'bhavat // BhP_09.10.001 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381543 (0.016):
yadu vṛṣṇi sātvatām / BhP_10.37.024/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.37.024/1 evaṃ yadu patiṃ kṛṣṇaṃ bhāgavata pravaro muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2779870 (0.021):
krīḍārtham adyātta manuṣya vigrahaṃ nato 'smi dhuryaṃ yadu vṛṣṇi sātvatām / // BhP_10.37.023 // / BhP_10.37.024/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408352 (0.030):
BhP_10.72.046/5 mocayām āsa rājanyān saṃruddhā māgadhena ye / BhP_10.73.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.73.001/1 ayute dve śatāny aṣṭau niruddhā yudhi nirjitāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.031):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.031):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.031):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.031):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170758 (0.032):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710740 (0.032):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.032):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2791710 (0.032):
BhP_10.53.057 //* / BhP_10.54.001/0 śrī śuka uvāca / iti sarve su saṃrabdhā vāhān āruhya daṃśitāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804717 (0.033):
mocayām āsa rājanyān saṃruddhā māgadhena ye // BhP_10.72.046 // / BhP_10.73.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6394308 (0.034):
BhP_10.54.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.54.001/1 iti sarve su saṃrabdhā vāhān āruhya daṃśitāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.034):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.034):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.034):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.034):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.034):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
BhP_09.10.001/2 ajastato mahārājastasmāddaśaratho 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748751 (0.0):
khaṭvāṅgāddīrghabāhuśca raghustasmāt pṛthuśravāḥ / / ajastato mahārājastasmāddaśaratho 'bhavat // BhP_09.10.001 //
BhP_09.10.002/1 tasyāpi bhagavān eṣa sākṣādbrahmamayo hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748757 (0.0):
ajastato mahārājastasmāddaśaratho 'bhavat // BhP_09.10.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19323321 (0.053):
abhimānitvam āha eṣa vai bhagavān sākṣād [BhP 1.9.18] ity ādau
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8395107 (0.054):
BhP_07.15.026/2 martyāsaddhīḥ śrutaṃ tasya sarvaṃ kuñjaraśaucavat / BhP_07.15.027/1 eṣa vai bhagavān sākṣāt pradhānapuruṣeśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2728515 (0.060):
martyāsaddhīḥ śrutaṃ tasya sarvaṃ kuñjaraśaucavat // BhP_07.15.026 // / eṣa vai bhagavān sākṣāt pradhānapuruṣeśvaraḥ /
BhP_09.10.002/2 aṃśāṃśena caturdhāgāt putratvaṃ prārthitaḥ suraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748765 (0.0):
tasyāpi bhagavān eṣa sākṣādbrahmamayo hariḥ / / aṃśāṃśena caturdhāgāt putratvaṃ prārthitaḥ suraiḥ /
BhP_09.10.002/3 rāmalakṣmaṇabharata śatrughnā iti saṃjñayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748771 (0.004):
aṃśāṃśena caturdhāgāt putratvaṃ prārthitaḥ suraiḥ / / rāmalakṣmaṇabharata śatrughnā iti saṃjñayā // BhP_09.10.002 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28103527 (0.056):
avaśyamaṅgīkaraṇīyaḥ/ anyathā rāmalakṣmaṇabharataśatrughnā ityatra
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5137022 (0.063):
ātmāṃśena rāmalakṣmaṇabharataśatrughnarūpiṇā caturdhā putratvam āyāsīt |
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10149671 (0.063):
tasyāpi bhagavānabjanābho jagataḥ sthityarthamātmāṃśena / rāmalakṣmaṇabharataśatrughnarūpeṇa caturdhā putratvamāyāsīt // ViP_4,4.87
BhP_09.10.003/1 tasyānucaritaṃ rājannṛṣibhistattvadarśibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748776 (0.005):
rāmalakṣmaṇabharata śatrughnā iti saṃjñayā // BhP_09.10.002 // / tasyānucaritaṃ rājannṛṣibhistattvadarśibhiḥ /
BhP_09.10.003/2 śrutaṃ hi varṇitaṃ bhūri tvayā sītāpatermuhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748782 (0.0):
tasyānucaritaṃ rājannṛṣibhistattvadarśibhiḥ / / śrutaṃ hi varṇitaṃ bhūri tvayā sītāpatermuhuḥ // BhP_09.10.003 //
BhP_09.10.004/1 gurvarthe tyaktarājyo vyacaradanuvanaṃ padmapadbhyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748791 (0.0):
śrutaṃ hi varṇitaṃ bhūri tvayā sītāpatermuhuḥ // BhP_09.10.003 // / gurvarthe tyaktarājyo vyacaradanuvanaṃ padmapadbhyāṃ priyāyāḥ $
priyāyāḥ / BhP_09.10.004/2 pāṇisparśākṣamābhyāṃ mṛjitapatharujo yo harīndrānujābhyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748802 (0.0):
gurvarthe tyaktarājyo vyacaradanuvanaṃ padmapadbhyāṃ priyāyāḥ $ / pāṇisparśākṣamābhyāṃ mṛjitapatharujo yo harīndrānujābhyām &
BhP_09.10.004/3 vairūpyāc chūrpaṇakhyāḥ priyaviraharuṣāropitabhrūvijṛmbha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748810 (0.0):
pāṇisparśākṣamābhyāṃ mṛjitapatharujo yo harīndrānujābhyām & / vairūpyāc chūrpaṇakhyāḥ priyaviraharuṣāropitabhrūvijṛmbha %
BhP_09.10.004/4 trastābdhirbaddhasetuḥ khaladavadahanaḥ kosalendro 'vatān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748820 (0.0):
vairūpyāc chūrpaṇakhyāḥ priyaviraharuṣāropitabhrūvijṛmbha % / trastābdhirbaddhasetuḥ khaladavadahanaḥ kosalendro 'vatān naḥ //
BhP_09.10.005/1 viśvāmitrādhvare yena mārīcādyā niśācarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748827 (0.0):
trastābdhirbaddhasetuḥ khaladavadahanaḥ kosalendro 'vatān naḥ // / BhP_09.10.004 //* / viśvāmitrādhvare yena mārīcādyā niśācarāḥ /
BhP_09.10.005/2 paśyato lakṣmaṇasyaiva hatā nairṛtapuṅgavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748832 (0.005):
viśvāmitrādhvare yena mārīcādyā niśācarāḥ / / paśyato lakṣmaṇasyaiva hatā nairṛtapuṅgavāḥ // BhP_09.10.005 //
BhP_09.10.006/1 yo lokavīrasamitau dhanuraiśamugraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748840 (1.192):
paśyato lakṣmaṇasyaiva hatā nairṛtapuṅgavāḥ // BhP_09.10.005 // / yo lokavīrasamitau dhanuraiśamugraṃ $ sītāsvayaṃvaragṛhe triśatopanītam &
BhP_09.10.006/2 sītāsvayaṃvaragṛhe triśatopanītam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748845 (0.037):
yo lokavīrasamitau dhanuraiśamugraṃ $ sītāsvayaṃvaragṛhe triśatopanītam &
BhP_09.10.006/3 ādāya bālagajalīla ivekṣuyaṣṭiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748851 (1.192):
yo lokavīrasamitau dhanuraiśamugraṃ $ sītāsvayaṃvaragṛhe triśatopanītam & / ādāya bālagajalīla ivekṣuyaṣṭiṃ % sajjyīkṛtaṃ nṛpa vikṛṣya babhañja madhye
BhP_09.10.006/4 sajjyīkṛtaṃ nṛpa vikṛṣya babhañja madhye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748856 (0.005):
ādāya bālagajalīla ivekṣuyaṣṭiṃ % sajjyīkṛtaṃ nṛpa vikṛṣya babhañja madhye
BhP_09.10.007/1 jitvānurūpaguṇaśīlavayo 'ṅgarūpāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748864 (0.0):
ādāya bālagajalīla ivekṣuyaṣṭiṃ % sajjyīkṛtaṃ nṛpa vikṛṣya babhañja madhye / // BhP_09.10.006 //* / jitvānurūpaguṇaśīlavayo 'ṅgarūpāṃ $ sītābhidhāṃ śriyamurasyabhilabdhamānām
BhP_09.10.007/2 sītābhidhāṃ śriyamurasyabhilabdhamānām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748870 (1.192):
jitvānurūpaguṇaśīlavayo 'ṅgarūpāṃ $ sītābhidhāṃ śriyamurasyabhilabdhamānām
BhP_09.10.007/3 mārge vrajan bhṛgupatervyanayat prarūḍhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748875 (0.031):
jitvānurūpaguṇaśīlavayo 'ṅgarūpāṃ $ sītābhidhāṃ śriyamurasyabhilabdhamānām / mārge vrajan bhṛgupatervyanayat prarūḍhaṃ % darpaṃ mahīmakṛta
BhP_09.10.007/4 darpaṃ mahīmakṛta yastrirarājabījām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748882 (0.0):
mārge vrajan bhṛgupatervyanayat prarūḍhaṃ % darpaṃ mahīmakṛta
BhP_09.10.008/1 yaḥ satyapāśaparivītapiturnideśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748889 (2.384):
yastrirarājabījām // BhP_09.10.007 //* / yaḥ satyapāśaparivītapiturnideśaṃ $ straiṇasya cāpi śirasā jagṛhe
BhP_09.10.008/2 straiṇasya cāpi śirasā jagṛhe sabhāryaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748894 (0.014):
yaḥ satyapāśaparivītapiturnideśaṃ $ straiṇasya cāpi śirasā jagṛhe
BhP_09.10.008/3 rājyaṃ śriyaṃ praṇayinaḥ suhṛdo nivāsaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748899 (0.014):
yaḥ satyapāśaparivītapiturnideśaṃ $ straiṇasya cāpi śirasā jagṛhe / sabhāryaḥ & / rājyaṃ śriyaṃ praṇayinaḥ suhṛdo nivāsaṃ % tyaktvā yayau vanamasūn iva
BhP_09.10.008/4 tyaktvā yayau vanamasūn iva muktasaṅgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748906 (0.005):
rājyaṃ śriyaṃ praṇayinaḥ suhṛdo nivāsaṃ % tyaktvā yayau vanamasūn iva
BhP_09.10.009/1 rakṣaḥsvasurvyakṛta rūpamaśuddhabuddhes
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748911 (0.004):
rājyaṃ śriyaṃ praṇayinaḥ suhṛdo nivāsaṃ % tyaktvā yayau vanamasūn iva / muktasaṅgaḥ // BhP_09.10.008 //* / rakṣaḥsvasurvyakṛta rūpamaśuddhabuddhes $ tasyāḥ
BhP_09.10.009/2 tasyāḥ kharatriśiradūṣaṇamukhyabandhūn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748915 (0.027):
rakṣaḥsvasurvyakṛta rūpamaśuddhabuddhes $ tasyāḥ / kharatriśiradūṣaṇamukhyabandhūn &
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573726 (0.030):
tatpreritān sapadi bhīmabalān prayātāṃ stasyāḥ / kharatriśiradūṣaṇamukhyabandhūn |
BhP_09.10.009/3 jaghne caturdaśasahasramapāraṇīya / BhP_09.10.009/4 kodaṇḍapāṇiraṭamāna uvāsa kṛcchram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748924 (0.0):
kharatriśiradūṣaṇamukhyabandhūn & / jaghne caturdaśasahasramapāraṇīya % kodaṇḍapāṇiraṭamāna uvāsa kṛcchram //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573728 (0.038):
kharatriśiradūṣaṇamukhyabandhūn | / jaghne caturdaśasahasramavāraṇīyakodaṇḍapāṇirakhilasya sukhaṃ vidhātum |
BhP_09.10.010/1 sītākathāśravaṇadīpitahṛcchayena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748928 (0.0):
jaghne caturdaśasahasramapāraṇīya % kodaṇḍapāṇiraṭamāna uvāsa kṛcchram // / BhP_09.10.009 //* / sītākathāśravaṇadīpitahṛcchayena $ sṛṣṭaṃ vilokya nṛpate daśakandhareṇa &
BhP_09.10.010/2 sṛṣṭaṃ vilokya nṛpate daśakandhareṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748935 (0.036):
sītākathāśravaṇadīpitahṛcchayena $ sṛṣṭaṃ vilokya nṛpate daśakandhareṇa &
BhP_09.10.010/3 jaghne 'dbhutaiṇavapuṣāśramato 'pakṛṣṭo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748941 (1.192):
sītākathāśravaṇadīpitahṛcchayena $ sṛṣṭaṃ vilokya nṛpate daśakandhareṇa & / jaghne 'dbhutaiṇavapuṣāśramato 'pakṛṣṭo % mārīcamāśu viśikhena yathā
BhP_09.10.010/4 mārīcamāśu viśikhena yathā kamugraḥ / BhP_09.10.011/1 rakṣo 'dhamena vṛkavadvipine 'samakṣaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748952 (1.192):
jaghne 'dbhutaiṇavapuṣāśramato 'pakṛṣṭo % mārīcamāśu viśikhena yathā
BhP_09.10.011/2 vaideharājaduhitaryapayāpitāyām / BhP_09.10.011/3 bhrātrā vane kṛpaṇavat priyayā viyuktaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748962 (0.0):
rakṣo 'dhamena vṛkavadvipine 'samakṣaṃ $ vaideharājaduhitaryapayāpitāyām &
BhP_09.10.011/4 strīsaṅgināṃ gatimiti prathayaṃścacāra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748968 (0.005):
bhrātrā vane kṛpaṇavat priyayā viyuktaḥ % strīsaṅgināṃ gatimiti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332368 (0.005):
atha śrī raghunātha carite strī saṅgināṃ gatim iti prathayaṃś cacāra [BhP
BhP_09.10.012/1 dagdhvātmakṛtyahatakṛtyamahan kabandhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748974 (0.0):
bhrātrā vane kṛpaṇavat priyayā viyuktaḥ % strīsaṅgināṃ gatimiti / prathayaṃścacāra // BhP_09.10.011 //* / dagdhvātmakṛtyahatakṛtyamahan kabandhaṃ $ sakhyaṃ vidhāya
BhP_09.10.012/2 sakhyaṃ vidhāya kapibhirdayitāgatiṃ taiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748980 (0.016):
dagdhvātmakṛtyahatakṛtyamahan kabandhaṃ $ sakhyaṃ vidhāya
BhP_09.10.012/3 buddhvātha vālini hate plavagendrasainyair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748987 (0.0):
dagdhvātmakṛtyahatakṛtyamahan kabandhaṃ $ sakhyaṃ vidhāya / kapibhirdayitāgatiṃ taiḥ & / buddhvātha vālini hate plavagendrasainyair % velāmagāt sa manujo
BhP_09.10.012/4 velāmagāt sa manujo 'jabhavārcitāṅghriḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748994 (0.0):
buddhvātha vālini hate plavagendrasainyair % velāmagāt sa manujo
BhP_09.10.013/1 yadroṣavibhramavivṛttakaṭākṣapāta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2748997 (0.006):
'jabhavārcitāṅghriḥ // BhP_09.10.012 //* / yadroṣavibhramavivṛttakaṭākṣapāta $ sambhrāntanakramakaro bhayagīrṇaghoṣaḥ
BhP_09.10.013/2 sambhrāntanakramakaro bhayagīrṇaghoṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749007 (0.0):
yadroṣavibhramavivṛttakaṭākṣapāta $ sambhrāntanakramakaro bhayagīrṇaghoṣaḥ
BhP_09.10.013/3 sindhuḥ śirasyarhaṇaṃ parigṛhya rūpī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749012 (0.035):
yadroṣavibhramavivṛttakaṭākṣapāta $ sambhrāntanakramakaro bhayagīrṇaghoṣaḥ / sindhuḥ śirasyarhaṇaṃ parigṛhya rūpī % pādāravindamupagamya babhāṣa etat
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576334 (0.035):
sa krodhadīptanayanāntahataḥ parasya śoṣaṃ kṣaṇādupagato danujādisattvaiḥ / sindhuḥ śirasyarhaṇaṃ parigṛhya rūpī pādāravindamupagamya babhāṣa etat"64"
BhP_09.10.013/4 pādāravindamupagamya babhāṣa etat / BhP_09.10.014/1 na tvāṃ vayaṃ jaḍadhiyo nu vidāma bhūman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749025 (0.0):
sindhuḥ śirasyarhaṇaṃ parigṛhya rūpī % pādāravindamupagamya babhāṣa etat
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576337 (0.031):
sindhuḥ śirasyarhaṇaṃ parigṛhya rūpī pādāravindamupagamya babhāṣa etat"64"
BhP_09.10.014/2 kūṭasthamādipuruṣaṃ jagatāmadhīśam
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576351 (0.011):
lxiii.taṃ tvāṃ vayaṃ jaḍadhiyo na vidāma bhūman kūṭasthamādipuruṣaṃ"
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749030 (0.017):
na tvāṃ vayaṃ jaḍadhiyo nu vidāma bhūman $ kūṭasthamādipuruṣaṃ
BhP_09.10.014/3 yatsattvataḥ suragaṇā rajasaḥ prajeśā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749035 (1.788):
na tvāṃ vayaṃ jaḍadhiyo nu vidāma bhūman $ kūṭasthamādipuruṣaṃ / jagatāmadhīśam & / yatsattvataḥ suragaṇā rajasaḥ prajeśā % manyośca bhūtapatayaḥ sa bhavān
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576354 (0.020):
lxiii.taṃ tvāṃ vayaṃ jaḍadhiyo na vidāma bhūman kūṭasthamādipuruṣaṃ / jagatāmadhīśam | / tvaṃ sattvataḥ suragaṇān rajaso" manuṣyāṃ"
BhP_09.10.014/4 manyośca bhūtapatayaḥ sa bhavān guṇeśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749041 (0.044):
yatsattvataḥ suragaṇā rajasaḥ prajeśā % manyośca bhūtapatayaḥ sa bhavān
BhP_09.10.015/1 kāmaṃ prayāhi jahi viśravaso 'vamehaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749048 (0.005):
yatsattvataḥ suragaṇā rajasaḥ prajeśā % manyośca bhūtapatayaḥ sa bhavān / guṇeśaḥ // BhP_09.10.014 //* / kāmaṃ prayāhi jahi viśravaso 'vamehaṃ $ trailokyarāvaṇamavāpnuhi vīra
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576368 (0.036):
stārtīyato'suragaṇānabhitastathā'srāḥ / kāmaṃ prayāhi jahi viśravaso'vamehaṃ trailokyarāvaṇamavāpnuhi vīra patnīm"
BhP_09.10.015/2 trailokyarāvaṇamavāpnuhi vīra patnīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749053 (0.030):
kāmaṃ prayāhi jahi viśravaso 'vamehaṃ $ trailokyarāvaṇamavāpnuhi vīra
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576373 (0.030):
kāmaṃ prayāhi jahi viśravaso'vamehaṃ trailokyarāvaṇamavāpnuhi vīra patnīm"
BhP_09.10.015/3 badhnīhi setumiha te yaśaso vitatyai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749058 (0.021):
kāmaṃ prayāhi jahi viśravaso 'vamehaṃ $ trailokyarāvaṇamavāpnuhi vīra / patnīm & / badhnīhi setumiha te yaśaso vitatyai % gāyanti digvijayino yamupetya
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576378 (0.021):
kāmaṃ prayāhi jahi viśravaso'vamehaṃ trailokyarāvaṇamavāpnuhi vīra patnīm / badhnīhi setumiha te yaśaso vitatyai gāyanti digvijayino yamupetya bhūpāḥ"
BhP_09.10.015/4 gāyanti digvijayino yamupetya bhūpāḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576382 (0.019):
badhnīhi setumiha te yaśaso vitatyai gāyanti digvijayino yamupetya bhūpāḥ
BhP_09.10.016/1 baddhvodadhau raghupatirvividhādrikūṭaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749071 (0.0):
badhnīhi setumiha te yaśaso vitatyai % gāyanti digvijayino yamupetya / bhūpāḥ // BhP_09.10.015 //* / baddhvodadhau raghupatirvividhādrikūṭaiḥ $ setuṃ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576433 (0.032):
badhvodadhau raghupatirvividhādrikūṭaiḥ setuṃ
BhP_09.10.016/2 setuṃ kapīndrakarakampitabhūruhāṅgaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749077 (0.0):
baddhvodadhau raghupatirvividhādrikūṭaiḥ $ setuṃ / kapīndrakarakampitabhūruhāṅgaiḥ &
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576439 (0.0):
badhvodadhau raghupatirvividhādrikūṭaiḥ setuṃ / kapīndrakarakampitabhūruhāṅgaiḥ |
BhP_09.10.016/3 sugrīvanīlahanumatpramukhairanīkair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749082 (0.029):
kapīndrakarakampitabhūruhāṅgaiḥ & / sugrīvanīlahanumatpramukhairanīkair % laṅkāṃ vibhīṣaṇadṛśāviśadagradagdhām
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27576442 (0.036):
kapīndrakarakampitabhūruhāṅgaiḥ | / sugrīvanīlahanumatpramukhairanīkairla' nkāṃ vibhīṣaṇadṛśā'viśadāṇsu
BhP_09.10.016/4 laṅkāṃ vibhīṣaṇadṛśāviśadagradagdhām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749088 (0.0):
sugrīvanīlahanumatpramukhairanīkair % laṅkāṃ vibhīṣaṇadṛśāviśadagradagdhām
BhP_09.10.017/1 sā vānarendrabalaruddhavihārakoṣṭha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749095 (0.0):
sugrīvanīlahanumatpramukhairanīkair % laṅkāṃ vibhīṣaṇadṛśāviśadagradagdhām / // BhP_09.10.016 //* / sā vānarendrabalaruddhavihārakoṣṭha $ śrīdvāragopurasadovalabhīviṭaṅkā &
BhP_09.10.017/2 śrīdvāragopurasadovalabhīviṭaṅkā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749100 (0.032):
sā vānarendrabalaruddhavihārakoṣṭha $ śrīdvāragopurasadovalabhīviṭaṅkā &
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28854060 (0.054):
parameśvarībhavati tad uktaṃ śrīsāttvatāyām prāsādadvāradeśāc ca yatra
BhP_09.10.017/3 nirbhajyamānadhiṣaṇadhvajahemakumbha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749105 (0.032):
sā vānarendrabalaruddhavihārakoṣṭha $ śrīdvāragopurasadovalabhīviṭaṅkā & / nirbhajyamānadhiṣaṇadhvajahemakumbha % śṛṅgāṭakā gajakulairhradinīva
BhP_09.10.017/4 śṛṅgāṭakā gajakulairhradinīva ghūrṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749111 (1.192):
nirbhajyamānadhiṣaṇadhvajahemakumbha % śṛṅgāṭakā gajakulairhradinīva
BhP_09.10.018/1 rakṣaḥpatistadavalokya nikumbhakumbha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749115 (0.004):
nirbhajyamānadhiṣaṇadhvajahemakumbha % śṛṅgāṭakā gajakulairhradinīva / ghūrṇā // BhP_09.10.017 //* / rakṣaḥpatistadavalokya nikumbhakumbha $
BhP_09.10.018/2 dhūmrākṣadurmukhasurāntakanarāntakādīn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749123 (5.960):
rakṣaḥpatistadavalokya nikumbhakumbha $ / dhūmrākṣadurmukhasurāntakanarāntakādīn &
BhP_09.10.018/3 putraṃ prahastamatikāyavikampanādīn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749128 (0.029):
dhūmrākṣadurmukhasurāntakanarāntakādīn & / putraṃ prahastamatikāyavikampanādīn % sarvānugān samahinodatha
BhP_09.10.018/4 sarvānugān samahinodatha kumbhakarṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749133 (0.006):
putraṃ prahastamatikāyavikampanādīn % sarvānugān samahinodatha
BhP_09.10.019/1 tāṃ yātudhānapṛtanāmasiśūlacāpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749139 (1.192):
putraṃ prahastamatikāyavikampanādīn % sarvānugān samahinodatha / kumbhakarṇam // BhP_09.10.018 //* / tāṃ yātudhānapṛtanāmasiśūlacāpa $ prāsarṣṭiśaktiśaratomarakhaḍgadurgām &
BhP_09.10.019/2 prāsarṣṭiśaktiśaratomarakhaḍgadurgām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749146 (0.0):
tāṃ yātudhānapṛtanāmasiśūlacāpa $ prāsarṣṭiśaktiśaratomarakhaḍgadurgām &
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20117170 (0.035):
06,050.072a tataḥ śaktigadākhaḍgatomararṣṭiparaśvadhaiḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12486557 (0.039):
śastraviṣāgni[cakratomaraśarakhaḍgaśakti]paraśvadhaśūlāyudhavṛṣṭibhirmama
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 687730 (0.041):
devadānavanirmuktaiḥ $ saviṣair uragair iva / HV_App.I,42B.1139 / / prāsatomaranārācaiḥ $ śaktikhaḍgaparaśvadhaiḥ / HV_App.I,42B.1140 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22173279 (0.041):
devadānavanirmuktaiḥ saviṣair uragair iva / HV_App.I,42B.1139 / / prāsatomaranārācaiḥ śaktikhaḍgaparaśvadhaiḥ / HV_App.I,42B.1140 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567169 (0.044):
lambodarā jaghaninaḥ $ piṅgākṣā viśvarūpiṇaḥ // HV_App.I,24.118 // / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ $ prāsacarmāsipāṇayaḥ // HV_App.I,24.119 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052725 (0.044):
lambodarā jaghaninaḥ piṅgākṣā viśvarūpiṇaḥ // HV_App.I,24.118 // / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ prāsacarmāsipāṇayaḥ // HV_App.I,24.119 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195533 (0.046):
śastraviṣāgnicakratomaraśarakhaḍgaśaktiparaśvadhaśilāyudhavṛṣṭibhir mama
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489086 (0.048):
nānākhaḍgamusalatomaraprāsacakraśaktiśaraparaśvadhaḥ śastraviśeṣeṇa
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20219720 (0.051):
07,087.015a huḍaśaktigadāprāsakhaḍgacarmarṣṭitomaram
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1513230 (0.051):
08,059.008a śaktyṛṣṭitomaraprāsair gadānistriṃśasāyakaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20253024 (0.051):
07,129.029a ṛṣṭiśaktigadābāṇamusalaprāsapaṭṭiśāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13816179 (0.054):
prāśnikaiḥ samudāhṛtaḥ HV_75.12d / prāsaśaktyṛṣṭitomaraiḥ HV_91.44*1049B:3b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16440465 (0.055):
śaktyṛṣṭiprāsabāṇaughān HV_81.101c / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ HV_App.I,24.119a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16472492 (0.055):
sa śūnyam āśramaṃ ramyaṃ *HV_23.151*397:5a / sa śūlaśaktyṛṣṭigadāsisāyakān HV_App.I,42B.2355
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 698741 (0.056):
samudravegān iva parvasaṃdhiṣu || HV_App.I,42B.2354 || / sa śūlaśaktyṛṣṭigadāsisāyakān @ HV_App.I,42B.2355 @
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25183191 (0.056):
saśiṣyāḥ saparicchadāḥ HV_App.I,31.2263b / sa śūlaśaktyṛṣṭigadāsisāyakān HV_App.I,42B.2355
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25162960 (0.057):
śaktyṛṣṭiparaśuprāsair HV_App.I,42B.873**42:3a / śaktyṛṣṭiśūlaparigha+ HV_App.I,24.119a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20092983 (0.057):
06,015.066a yac charīrair upastīrṇāṃ naravāraṇavājinām / 06,015.066c śaraśaktigadākhaḍgatomarākṣāṃ bhayāvahām
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16346696 (0.057):
prāsamudgarahastāś ca HV_App.I,42B.2882a / prāsaśaktyṛṣṭitomaraiḥ HV_App.I,25.43b
BhP_09.10.019/3 sugrīvalakṣmaṇamarutsutagandhamāda
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749149 (0.036):
tāṃ yātudhānapṛtanāmasiśūlacāpa $ prāsarṣṭiśaktiśaratomarakhaḍgadurgām & / sugrīvalakṣmaṇamarutsutagandhamāda % nīlāṅgadarkṣapanasādibhiranvito 'gāt
BhP_09.10.019/4 nīlāṅgadarkṣapanasādibhiranvito 'gāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749157 (1.788):
sugrīvalakṣmaṇamarutsutagandhamāda % nīlāṅgadarkṣapanasādibhiranvito 'gāt
BhP_09.10.020/1 te 'nīkapā raghupaterabhipatya sarve / BhP_09.10.020/2 dvandvaṃ varūthamibhapattirathāśvayodhaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749168 (0.0):
sugrīvalakṣmaṇamarutsutagandhamāda % nīlāṅgadarkṣapanasādibhiranvito 'gāt / // BhP_09.10.019 //* / te 'nīkapā raghupaterabhipatya sarve $ dvandvaṃ
BhP_09.10.020/3 jaghnurdrumairgirigadeṣubhiraṅgadādyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749170 (0.037):
varūthamibhapattirathāśvayodhaiḥ & / jaghnurdrumairgirigadeṣubhiraṅgadādyāḥ % sītābhimarṣahatamaṅgalarāvaṇeśān
BhP_09.10.020/4 sītābhimarṣahatamaṅgalarāvaṇeśān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749181 (0.0):
jaghnurdrumairgirigadeṣubhiraṅgadādyāḥ % sītābhimarṣahatamaṅgalarāvaṇeśān
BhP_09.10.021/1 rakṣaḥpatiḥ svabalanaṣṭimavekṣya ruṣṭa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749189 (0.0):
jaghnurdrumairgirigadeṣubhiraṅgadādyāḥ % sītābhimarṣahatamaṅgalarāvaṇeśān / // BhP_09.10.020 //* / rakṣaḥpatiḥ svabalanaṣṭimavekṣya ruṣṭa $ āruhya yānakamathābhisasāra rāmam
BhP_09.10.021/2 āruhya yānakamathābhisasāra rāmam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749193 (0.038):
rakṣaḥpatiḥ svabalanaṣṭimavekṣya ruṣṭa $ āruhya yānakamathābhisasāra rāmam
BhP_09.10.021/3 svaḥsyandane dyumati mātalinopanīte
BhP_09.10.021/4 vibhrājamānamahanan niśitaiḥ kṣurapraiḥ / BhP_09.10.022/1 rāmastamāha puruṣādapurīṣa yan naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749206 (0.003):
svaḥsyandane dyumati mātalinopanīte % vibhrājamānamahanan niśitaiḥ
BhP_09.10.022/2 kāntāsamakṣamasatāpahṛtā śvavat te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749212 (0.048):
rāmastamāha puruṣādapurīṣa yan naḥ $ kāntāsamakṣamasatāpahṛtā śvavat te &
BhP_09.10.022/3 tyaktatrapasya phalamadya jugupsitasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749219 (0.022):
rāmastamāha puruṣādapurīṣa yan naḥ $ kāntāsamakṣamasatāpahṛtā śvavat te & / tyaktatrapasya phalamadya jugupsitasya % yacchāmi kāla iva
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389562 (0.049):
BhP_07.08.043/2 yenedamādipuruṣātmagataṃ sasarktha / BhP_07.08.043/3 tadvipraluptamamunādya śaraṇyapāla
BhP_09.10.022/4 yacchāmi kāla iva karturalaṅghyavīryaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749224 (0.005):
tyaktatrapasya phalamadya jugupsitasya % yacchāmi kāla iva
BhP_09.10.023/1 evaṃ kṣipan dhanuṣi sandhitamutsasarja / BhP_09.10.023/2 bāṇaṃ sa vajramiva taddhṛdayaṃ bibheda
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749234 (0.004):
karturalaṅghyavīryaḥ // BhP_09.10.022 //* / evaṃ kṣipan dhanuṣi sandhitamutsasarja $ bāṇaṃ sa vajramiva taddhṛdayaṃ
BhP_09.10.023/3 so 'sṛg vaman daśamukhairnyapatadvimānād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749239 (0.015):
evaṃ kṣipan dhanuṣi sandhitamutsasarja $ bāṇaṃ sa vajramiva taddhṛdayaṃ / bibheda & / so 'sṛg vaman daśamukhairnyapatadvimānād % dhāheti jalpati jane sukṛtīva
BhP_09.10.023/4 dhāheti jalpati jane sukṛtīva riktaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749244 (0.005):
so 'sṛg vaman daśamukhairnyapatadvimānād % dhāheti jalpati jane sukṛtīva
BhP_09.10.024/1 tato niṣkramya laṅkāyā yātudhānyaḥ sahasraśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749250 (0.006):
so 'sṛg vaman daśamukhairnyapatadvimānād % dhāheti jalpati jane sukṛtīva / riktaḥ // BhP_09.10.023 //* / tato niṣkramya laṅkāyā yātudhānyaḥ sahasraśaḥ /
BhP_09.10.024/2 mandodaryā samaṃ tatra prarudantya upādravan / BhP_09.10.025/1 svān svān bandhūn pariṣvajya lakṣmaṇeṣubhirarditān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749262 (0.0):
tato niṣkramya laṅkāyā yātudhānyaḥ sahasraśaḥ / / mandodaryā samaṃ tatra prarudantya upādravan // BhP_09.10.024 //
BhP_09.10.025/2 ruruduḥ susvaraṃ dīnā ghnantya ātmānamātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749270 (0.0):
svān svān bandhūn pariṣvajya lakṣmaṇeṣubhirarditān / / ruruduḥ susvaraṃ dīnā ghnantya ātmānamātmanā // BhP_09.10.025 //
BhP_09.10.026/1 hā hatāḥ sma vayaṃ nātha lokarāvaṇa rāvaṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749278 (0.0):
ruruduḥ susvaraṃ dīnā ghnantya ātmānamātmanā // BhP_09.10.025 // / hā hatāḥ sma vayaṃ nātha lokarāvaṇa rāvaṇa /
BhP_09.10.026/2 kaṃ yāyāc charaṇaṃ laṅkā tvadvihīnā parārditā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749285 (1.192):
hā hatāḥ sma vayaṃ nātha lokarāvaṇa rāvaṇa / / kaṃ yāyāc charaṇaṃ laṅkā tvadvihīnā parārditā // BhP_09.10.026 //
BhP_09.10.027/1 na vai veda mahābhāga bhavān kāmavaśaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749294 (0.0):
kaṃ yāyāc charaṇaṃ laṅkā tvadvihīnā parārditā // BhP_09.10.026 // / na vai veda mahābhāga bhavān kāmavaśaṃ gataḥ /
BhP_09.10.027/2 tejo 'nubhāvaṃ sītāyā yena nīto daśāmimām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749300 (0.0):
na vai veda mahābhāga bhavān kāmavaśaṃ gataḥ / / tejo 'nubhāvaṃ sītāyā yena nīto daśāmimām // BhP_09.10.027 //
BhP_09.10.028/1 kṛtaiṣā vidhavā laṅkā vayaṃ ca kulanandana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749307 (0.0):
tejo 'nubhāvaṃ sītāyā yena nīto daśāmimām // BhP_09.10.027 // / kṛtaiṣā vidhavā laṅkā vayaṃ ca kulanandana /
BhP_09.10.028/2 dehaḥ kṛto 'nnaṃ gṛdhrāṇāmātmā narakahetave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749314 (0.0):
kṛtaiṣā vidhavā laṅkā vayaṃ ca kulanandana / / dehaḥ kṛto 'nnaṃ gṛdhrāṇāmātmā narakahetave // BhP_09.10.028 //
BhP_09.10.029/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.10.029/1 svānāṃ vibhīṣaṇaścakre kosalendrānumoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749325 (0.0):
dehaḥ kṛto 'nnaṃ gṛdhrāṇāmātmā narakahetave // BhP_09.10.028 // / BhP_09.10.029/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767377 (0.029):
yo 'bhūta pūrvas tokeṣu svodbhaveṣv api kathyatām // BhP_10.14.049 // / BhP_10.14.050/0 śrī śuka uvāca / sarveṣām api bhūtānāṃ nṛpa svātmaiva vallabhaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368058 (0.031):
BhP_10.14.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.14.050/1 sarveṣām api bhūtānāṃ nṛpa svātmaiva vallabhaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367900 (0.032):
BhP_10.14.040/4 ā kalpam ārkam arhan bhagavan namas te / BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.14.041/1 ity abhiṣṭūya bhūmānaṃ triḥ parikramya pādayoḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408603 (0.032):
BhP_10.73.016/3 praṇata kleśa nāśāya govindāya namo namaḥ / BhP_10.73.017/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.73.017/1 saṃstūyamāno bhagavān rājabhir mukta bandhanaiḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939795 (0.032):
BhP_02.04.012/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.04.012/1 namaḥ parasmai puruṣāya bhūyase
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15399485 (0.032):
BhP_03.06.040/2 ahaṃ cānya ime devās tasmai bhagavate namaḥ / BhP_03.07.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.07.001/1 evaṃ bruvāṇaṃ maitreyaṃ dvaipāyana-suto budhaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171251 (0.032):
haraye namaste / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.046/1 athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175205 (0.032):
paramaparameṣṭhin namaste / BhP_06.16.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.026/1 bhaktāyaitāṃ prapannāya vidyāmādiśya nāradaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640925 (0.034):
hṛṣīkeśam anusmṛtya prativaktuṃ pracakrame // BhP_02.04.011 // / BhP_02.04.012/0 śrīśuka uvāca / namaḥ parasmai puruṣāya bhūyase sadudbhavasthānanirodhalīlayā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2649095 (0.034):
ahaṃ cānya ime devās tasmai bhagavate namaḥ // BhP_03.06.040 // / BhP_03.07.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711227 (0.034):
satsaṅgrahāya bhavapānthanijāśramāptāv ante parīṣṭagataye haraye namaste / // BhP_06.09.045 // / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714930 (0.034):
paramaparameṣṭhin namaste // BhP_06.16.025 //_* / BhP_06.16.026/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767230 (0.034):
namas te // BhP_10.14.040 //* / BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804951 (0.034):
praṇata kleśa nāśāya govindāya namo namaḥ // BhP_10.73.016 // / BhP_10.73.017/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.034):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.034):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.034):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.034):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.035):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
BhP_09.10.029/2 pitṛmedhavidhānena yaduktaṃ sāmparāyikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749331 (1.192):
svānāṃ vibhīṣaṇaścakre kosalendrānumoditaḥ / / pitṛmedhavidhānena yaduktaṃ sāmparāyikam // BhP_09.10.029 //
BhP_09.10.030/1 tato dadarśa bhagavān aśokavanikāśrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749337 (0.007):
pitṛmedhavidhānena yaduktaṃ sāmparāyikam // BhP_09.10.029 // / tato dadarśa bhagavān aśokavanikāśrame /
BhP_09.10.030/2 kṣāmāṃ svavirahavyādhiṃ śiṃśapāmūlamāśritām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749344 (0.0):
tato dadarśa bhagavān aśokavanikāśrame / / kṣāmāṃ svavirahavyādhiṃ śiṃśapāmūlamāśritām // BhP_09.10.030 //
BhP_09.10.031/1 rāmaḥ priyatamāṃ bhāryāṃ dīnāṃ vīkṣyānvakampata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749351 (0.0):
kṣāmāṃ svavirahavyādhiṃ śiṃśapāmūlamāśritām // BhP_09.10.030 // / rāmaḥ priyatamāṃ bhāryāṃ dīnāṃ vīkṣyānvakampata /
BhP_09.10.031/2 ātmasandarśanāhlāda vikasanmukhapaṅkajām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749357 (0.0):
rāmaḥ priyatamāṃ bhāryāṃ dīnāṃ vīkṣyānvakampata / / ātmasandarśanāhlāda vikasanmukhapaṅkajām // BhP_09.10.031 //
BhP_09.10.032/1 āropyāruruhe yānaṃ bhrātṛbhyāṃ hanumadyutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749364 (0.0):
ātmasandarśanāhlāda vikasanmukhapaṅkajām // BhP_09.10.031 // / āropyāruruhe yānaṃ bhrātṛbhyāṃ hanumadyutaḥ /
BhP_09.10.032/2 vibhīṣaṇāya bhagavān dattvā rakṣogaṇeśatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749370 (1.788):
āropyāruruhe yānaṃ bhrātṛbhyāṃ hanumadyutaḥ / / vibhīṣaṇāya bhagavān dattvā rakṣogaṇeśatām // BhP_09.10.032 //
BhP_09.10.033/1 laṅkāmāyuśca kalpāntaṃ yayau cīrṇavrataḥ purīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749379 (0.0):
vibhīṣaṇāya bhagavān dattvā rakṣogaṇeśatām // BhP_09.10.032 // / laṅkāmāyuśca kalpāntaṃ yayau cīrṇavrataḥ purīm /
BhP_09.10.033/2 avakīryamāṇaḥ sukusumairlokapālārpitaiḥ pathi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749385 (0.0):
laṅkāmāyuśca kalpāntaṃ yayau cīrṇavrataḥ purīm / / avakīryamāṇaḥ sukusumairlokapālārpitaiḥ pathi // BhP_09.10.033 //
BhP_09.10.034/1 upagīyamānacaritaḥ śatadhṛtyādibhirmudā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749391 (1.192):
avakīryamāṇaḥ sukusumairlokapālārpitaiḥ pathi // BhP_09.10.033 // / upagīyamānacaritaḥ śatadhṛtyādibhirmudā /
BhP_09.10.034/2 gomūtrayāvakaṃ śrutvā bhrātaraṃ valkalāmbaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749399 (0.0):
upagīyamānacaritaḥ śatadhṛtyādibhirmudā / / gomūtrayāvakaṃ śrutvā bhrātaraṃ valkalāmbaram // BhP_09.10.034 //
BhP_09.10.035/1 mahākāruṇiko 'tapyaj jaṭilaṃ sthaṇḍileśayam / BhP_09.10.035/2 bharataḥ prāptamākarṇya paurāmātyapurohitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749409 (0.0):
gomūtrayāvakaṃ śrutvā bhrātaraṃ valkalāmbaram // BhP_09.10.034 // / mahākāruṇiko 'tapyaj jaṭilaṃ sthaṇḍileśayam /
BhP_09.10.036/1 pāduke śirasi nyasya rāmaṃ pratyudyato 'grajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749416 (0.0):
bharataḥ prāptamākarṇya paurāmātyapurohitaiḥ // BhP_09.10.035 // / pāduke śirasi nyasya rāmaṃ pratyudyato 'grajam /
BhP_09.10.036/2 nandigrāmāt svaśibirādgītavāditraniḥsvanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749422 (1.788):
pāduke śirasi nyasya rāmaṃ pratyudyato 'grajam / / nandigrāmāt svaśibirādgītavāditraniḥsvanaiḥ // BhP_09.10.036 //
BhP_09.10.037/1 brahmaghoṣeṇa ca muhuḥ paṭhadbhirbrahmavādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749428 (0.020):
nandigrāmāt svaśibirādgītavāditraniḥsvanaiḥ // BhP_09.10.036 // / brahmaghoṣeṇa ca muhuḥ paṭhadbhirbrahmavādibhiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407211 (0.032):
BhP_10.71.023/3 ajāta śatrur niragāt sopadhyāyaḥ suhṛd vṛtaḥ / BhP_10.71.024/1 gīta vāditra ghoṣeṇa brahma ghoṣeṇa bhūyasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803669 (0.032):
ajāta śatrur niragāt sopadhyāyaḥ suhṛd vṛtaḥ // BhP_10.71.023 // / gīta vāditra ghoṣeṇa brahma ghoṣeṇa bhūyasā /
BhP_09.10.037/2 svarṇakakṣapatākābhirhaimaiścitradhvajai rathaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749436 (0.0):
brahmaghoṣeṇa ca muhuḥ paṭhadbhirbrahmavādibhiḥ / / svarṇakakṣapatākābhirhaimaiścitradhvajai rathaiḥ // BhP_09.10.037 //
BhP_09.10.038/1 sadaśvai rukmasannāhairbhaṭaiḥ puraṭavarmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749444 (0.0):
svarṇakakṣapatākābhirhaimaiścitradhvajai rathaiḥ // BhP_09.10.037 // / sadaśvai rukmasannāhairbhaṭaiḥ puraṭavarmabhiḥ /
BhP_09.10.038/2 śreṇībhirvāramukhyābhirbhṛtyaiścaiva padānugaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749450 (0.004):
sadaśvai rukmasannāhairbhaṭaiḥ puraṭavarmabhiḥ / / śreṇībhirvāramukhyābhirbhṛtyaiścaiva padānugaiḥ // BhP_09.10.038 //
BhP_09.10.039/1 pārameṣṭhyānyupādāya paṇyānyuccāvacāni ca / BhP_09.10.039/2 pādayornyapatat premṇā praklinnahṛdayekṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749460 (0.0):
śreṇībhirvāramukhyābhirbhṛtyaiścaiva padānugaiḥ // BhP_09.10.038 // / pārameṣṭhyānyupādāya paṇyānyuccāvacāni ca /
BhP_09.10.040/1 pāduke nyasya purataḥ prāñjalirbāṣpalocanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749467 (0.0):
pādayornyapatat premṇā praklinnahṛdayekṣaṇaḥ // BhP_09.10.039 // / pāduke nyasya purataḥ prāñjalirbāṣpalocanaḥ /
BhP_09.10.040/2 tamāśliṣya ciraṃ dorbhyāṃ snāpayan netrajairjalaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749474 (0.0):
pāduke nyasya purataḥ prāñjalirbāṣpalocanaḥ / / tamāśliṣya ciraṃ dorbhyāṃ snāpayan netrajairjalaiḥ // BhP_09.10.040 //
BhP_09.10.041/1 rāmo lakṣmaṇasītābhyāṃ viprebhyo ye 'rhasattamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749482 (0.0):
tamāśliṣya ciraṃ dorbhyāṃ snāpayan netrajairjalaiḥ // BhP_09.10.040 // / rāmo lakṣmaṇasītābhyāṃ viprebhyo ye 'rhasattamāḥ /
BhP_09.10.041/2 tebhyaḥ svayaṃ namaścakre prajābhiśca namaskṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749488 (0.005):
rāmo lakṣmaṇasītābhyāṃ viprebhyo ye 'rhasattamāḥ / / tebhyaḥ svayaṃ namaścakre prajābhiśca namaskṛtaḥ // BhP_09.10.041 //
BhP_09.10.042/1 dhunvanta uttarāsaṅgān patiṃ vīkṣya cirāgatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749494 (0.0):
tebhyaḥ svayaṃ namaścakre prajābhiśca namaskṛtaḥ // BhP_09.10.041 // / dhunvanta uttarāsaṅgān patiṃ vīkṣya cirāgatam /
BhP_09.10.042/2 uttarāḥ kosalā mālyaiḥ kiranto nanṛturmudā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749500 (0.0):
dhunvanta uttarāsaṅgān patiṃ vīkṣya cirāgatam / / uttarāḥ kosalā mālyaiḥ kiranto nanṛturmudā // BhP_09.10.042 //
BhP_09.10.043/1 pāduke bharato 'gṛhṇāc cāmaravyajanottame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749507 (0.0):
uttarāḥ kosalā mālyaiḥ kiranto nanṛturmudā // BhP_09.10.042 // / pāduke bharato 'gṛhṇāc cāmaravyajanottame /
BhP_09.10.043/2 vibhīṣaṇaḥ sasugrīvaḥ śvetacchatraṃ marutsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749514 (0.0):
pāduke bharato 'gṛhṇāc cāmaravyajanottame / / vibhīṣaṇaḥ sasugrīvaḥ śvetacchatraṃ marutsutaḥ // BhP_09.10.043 //
BhP_09.10.044/1 dhanurniṣaṅgān chatrughnaḥ sītā tīrthakamaṇḍalum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749518 (0.005):
vibhīṣaṇaḥ sasugrīvaḥ śvetacchatraṃ marutsutaḥ // BhP_09.10.043 // / dhanurniṣaṅgān chatrughnaḥ sītā tīrthakamaṇḍalum /
BhP_09.10.044/2 abibhradaṅgadaḥ khaḍgaṃ haimaṃ carmarkṣarāṇ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749529 (0.0):
dhanurniṣaṅgān chatrughnaḥ sītā tīrthakamaṇḍalum / / abibhradaṅgadaḥ khaḍgaṃ haimaṃ carmarkṣarāṇ nṛpa // BhP_09.10.044 //
BhP_09.10.045/1 puṣpakastho nutaḥ strībhiḥ stūyamānaśca vandibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749536 (0.0):
abibhradaṅgadaḥ khaḍgaṃ haimaṃ carmarkṣarāṇ nṛpa // BhP_09.10.044 // / puṣpakastho nutaḥ strībhiḥ stūyamānaśca vandibhiḥ /
BhP_09.10.045/2 vireje bhagavān rājan grahaiścandra ivoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749542 (0.0):
puṣpakastho nutaḥ strībhiḥ stūyamānaśca vandibhiḥ / / vireje bhagavān rājan grahaiścandra ivoditaḥ // BhP_09.10.045 //
BhP_09.10.046/1 bhrātrābhinanditaḥ so 'tha sotsavāṃ prāviśat purīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749550 (0.0):
vireje bhagavān rājan grahaiścandra ivoditaḥ // BhP_09.10.045 // / bhrātrābhinanditaḥ so 'tha sotsavāṃ prāviśat purīm /
BhP_09.10.046/2 praviśya rājabhavanaṃ gurupatnīḥ svamātaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749556 (0.0):
bhrātrābhinanditaḥ so 'tha sotsavāṃ prāviśat purīm / / praviśya rājabhavanaṃ gurupatnīḥ svamātaram // BhP_09.10.046 //
BhP_09.10.047/1 gurūn vayasyāvarajān pūjitaḥ pratyapūjayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749562 (0.004):
praviśya rājabhavanaṃ gurupatnīḥ svamātaram // BhP_09.10.046 // / gurūn vayasyāvarajān pūjitaḥ pratyapūjayat /
BhP_09.10.047/2 vaidehī lakṣmaṇaścaiva yathāvat samupeyatuḥ / BhP_09.10.048/1 putrān svamātarastāstu prāṇāṃstanva ivotthitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749573 (0.0):
gurūn vayasyāvarajān pūjitaḥ pratyapūjayat / / vaidehī lakṣmaṇaścaiva yathāvat samupeyatuḥ // BhP_09.10.047 //
BhP_09.10.048/2 āropyāṅke 'bhiṣiñcantyo bāṣpaughairvijahuḥ śucaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749581 (1.192):
putrān svamātarastāstu prāṇāṃstanva ivotthitāḥ / / āropyāṅke 'bhiṣiñcantyo bāṣpaughairvijahuḥ śucaḥ // BhP_09.10.048 //
BhP_09.10.049/1 jaṭā nirmucya vidhivat kulavṛddhaiḥ samaṃ guruḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749589 (1.192):
āropyāṅke 'bhiṣiñcantyo bāṣpaughairvijahuḥ śucaḥ // BhP_09.10.048 // / jaṭā nirmucya vidhivat kulavṛddhaiḥ samaṃ guruḥ /
BhP_09.10.049/2 abhyaṣiñcadyathaivendraṃ catuḥsindhujalādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749595 (0.0):
jaṭā nirmucya vidhivat kulavṛddhaiḥ samaṃ guruḥ / / abhyaṣiñcadyathaivendraṃ catuḥsindhujalādibhiḥ // BhP_09.10.049 //
BhP_09.10.050/1 evaṃ kṛtaśiraḥsnānaḥ suvāsāḥ sragvyalaṅkṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749604 (0.0):
abhyaṣiñcadyathaivendraṃ catuḥsindhujalādibhiḥ // BhP_09.10.049 // / evaṃ kṛtaśiraḥsnānaḥ suvāsāḥ sragvyalaṅkṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393994 (0.038):
BhP_07.13.041/1 kvacit snāto 'nuliptāṅgaḥ suvāsāḥ sragvyalaṅkṛtaḥ / BhP_07.13.041/2 rathebhāśvaiścare kvāpi digvāsā grahavadvibho
BhP_09.10.050/2 svalaṅkṛtaiḥ suvāsobhirbhrātṛbhirbhāryayā babhau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749611 (0.0):
evaṃ kṛtaśiraḥsnānaḥ suvāsāḥ sragvyalaṅkṛtaḥ / / svalaṅkṛtaiḥ suvāsobhirbhrātṛbhirbhāryayā babhau // BhP_09.10.050 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393994 (0.064):
BhP_07.13.041/1 kvacit snāto 'nuliptāṅgaḥ suvāsāḥ sragvyalaṅkṛtaḥ / BhP_07.13.041/2 rathebhāśvaiścare kvāpi digvāsā grahavadvibho
BhP_09.10.051/1 agrahīdāsanaṃ bhrātrā praṇipatya prasāditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749616 (0.004):
svalaṅkṛtaiḥ suvāsobhirbhrātṛbhirbhāryayā babhau // BhP_09.10.050 // / agrahīdāsanaṃ bhrātrā praṇipatya prasāditaḥ /
BhP_09.10.051/2 prajāḥ svadharmaniratā varṇāśramaguṇānvitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749623 (0.0):
agrahīdāsanaṃ bhrātrā praṇipatya prasāditaḥ / / prajāḥ svadharmaniratā varṇāśramaguṇānvitāḥ /
BhP_09.10.051/3 jugopa pitṛvadrāmo menire pitaraṃ ca tam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749630 (1.192):
prajāḥ svadharmaniratā varṇāśramaguṇānvitāḥ / / jugopa pitṛvadrāmo menire pitaraṃ ca tam // BhP_09.10.051 //
BhP_09.10.052/1 tretāyāṃ vartamānāyāṃ kālaḥ kṛtasamo 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749635 (0.0):
jugopa pitṛvadrāmo menire pitaraṃ ca tam // BhP_09.10.051 // / tretāyāṃ vartamānāyāṃ kālaḥ kṛtasamo 'bhavat /
BhP_09.10.052/2 rāme rājani dharmajñe sarvabhūtasukhāvahe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749644 (0.0):
tretāyāṃ vartamānāyāṃ kālaḥ kṛtasamo 'bhavat / / rāme rājani dharmajñe sarvabhūtasukhāvahe // BhP_09.10.052 //
BhP_09.10.053/1 vanāni nadyo girayo varṣāṇi dvīpasindhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749651 (0.0):
rāme rājani dharmajñe sarvabhūtasukhāvahe // BhP_09.10.052 // / vanāni nadyo girayo varṣāṇi dvīpasindhavaḥ /
BhP_09.10.053/2 sarve kāmadughā āsan prajānāṃ bharatarṣabha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749657 (0.017):
vanāni nadyo girayo varṣāṇi dvīpasindhavaḥ / / sarve kāmadughā āsan prajānāṃ bharatarṣabha // BhP_09.10.053 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10351823 (0.063):
12,201.001a ke pūrvam āsan patayaḥ prajānāṃ bharatarṣabha
BhP_09.10.054/1 nādhivyādhijarāglāni duḥkhaśokabhayaklamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749666 (0.0):
sarve kāmadughā āsan prajānāṃ bharatarṣabha // BhP_09.10.053 // / nādhivyādhijarāglāni duḥkhaśokabhayaklamāḥ /
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3421989 (0.045):
vyādhijarāmaraṇaśokādiduḥkha durgatau patitaḥ [api] sadā
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360644 (0.048):
jātijarāvyādhimaraṇabhayaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644488 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ sarvajñaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646415 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ mātuḥ svalpam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648267 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ sarvajñena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648848 (0.053):
jarāvyādhiśokamaraṇaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsadharmāṇaḥ satvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649473 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsair dharme
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651562 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677258 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ kuvalayā dārikā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218009 (0.053):
jarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsamūlakānāṃ duḥkhānāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861858 (0.053):
yaduta jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān / hanta
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28643509 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217993 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ | parimucyate
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218197 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ | na
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218247 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444642 (0.053):
vyādhijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāśca prajāyante /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561615 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsānāṃ samatikramāya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569480 (0.053):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967713 (0.053):
parimuktena jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ
BhP_09.10.054/2 mṛtyuścānicchatāṃ nāsīdrāme rājanyadhokṣaje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749670 (0.014):
nādhivyādhijarāglāni duḥkhaśokabhayaklamāḥ / / mṛtyuścānicchatāṃ nāsīdrāme rājanyadhokṣaje // BhP_09.10.054 //
BhP_09.10.055/1 ekapatnīvratadharo rājarṣicaritaḥ śuciḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749680 (0.0):
mṛtyuścānicchatāṃ nāsīdrāme rājanyadhokṣaje // BhP_09.10.054 // / ekapatnīvratadharo rājarṣicaritaḥ śuciḥ /
BhP_09.10.055/2 svadharmaṃ gṛhamedhīyaṃ śikṣayan svayamācarat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749685 (0.004):
ekapatnīvratadharo rājarṣicaritaḥ śuciḥ / / svadharmaṃ gṛhamedhīyaṃ śikṣayan svayamācarat // BhP_09.10.055 //
BhP_09.10.056/1 premṇānuvṛttyā śīlena praśrayāvanatā satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749692 (5.960):
svadharmaṃ gṛhamedhīyaṃ śikṣayan svayamācarat // BhP_09.10.055 // / premṇānuvṛttyā śīlena praśrayāvanatā satī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332393 (5.960):
ca tad adhyāyānte / premṇānuvṛttyā śīlena praśrayāvanatā satī |
BhP_09.10.056/2 bhiyā hriyā ca bhāvajñā bhartuḥ sītāharan manaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749700 (0.0):
premṇānuvṛttyā śīlena praśrayāvanatā satī / / bhiyā hriyā ca bhāvajñā bhartuḥ sītāharan manaḥ // BhP_09.10.056 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332401 (0.0):
premṇānuvṛttyā śīlena praśrayāvanatā satī | / bhiyā hriyā ca bhāva jñā bhartuḥ sītāharan manaḥ || [BhP 9.10.56] iti |
BhP_09.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.11.001/1 bhagavān ātmanātmānaṃ rāma uttamakalpakaiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374193 (5.960):
BhP_10.24.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.24.001/1 bhagavān api tatraiva baladevena saṃyutaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6397707 (5.960):
BhP_10.58.039/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.58.039/1 tam āha bhagavān hṛṣṭaḥ kṛtāsana parigrahaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15398330 (5.960):
BhP_03.05.017/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.05.017/1 sa evaṃ bhagavān pṛṣṭaḥ kṣattrā kauṣāravo muniḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (5.960):
bhagavān / BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175997 (5.960):
BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.009/1 bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691185 (5.960):
iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe bhagavān // / BhP_05.03.018 //_* / BhP_05.04.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749711 (1.192):
bhiyā hriyā ca bhāvajñā bhartuḥ sītāharan manaḥ // BhP_09.10.056 // / BhP_09.11.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648016 (0.004):
cakāra karmāṇy atipūruṣāṇi yānīśvaraḥ kīrtaya tāni mahyam // BhP_03.05.016 / BhP_03.05.017/0 śrī śuka uvāca / sa evaṃ bhagavān pṛṣṭaḥ kṣattrā kauṣāravo muniḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715672 (0.004):
ayaṃ mahāvratadharo bibharti sadasi striyam // BhP_06.17.008 // / BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773038 (0.004):
didṛkṣavo vrajam atha kaṃsād bhītā na cācalan // BhP_10.23.052 // / BhP_10.24.001/0 śrī śuka uvāca / bhagavān api tatraiva baladevena saṃyutaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2794871 (0.004):
ātmānandena pūrṇasya karavāṇi kim alpakaḥ // BhP_10.58.038 // / BhP_10.58.039/0 śrī śuka uvāca / tam āha bhagavān hṛṣṭaḥ kṛtāsana parigrahaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (0.008):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.008):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.008):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.008):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.008):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.008):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.008):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.008):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413067 (0.008):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
BhP_09.11.001/2 sarvadevamayaṃ devamīje 'thācāryavān makhaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749720 (0.0):
bhagavān ātmanātmānaṃ rāma uttamakalpakaiḥ / / sarvadevamayaṃ devamīje 'thācāryavān makhaiḥ // BhP_09.11.001 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001494 (0.055):
BhP_09.06.035/1 īje ca yajñaṃ kratubhirātmavidbhūridakṣiṇaiḥ / BhP_09.06.035/2 sarvadevamayaṃ devaṃ sarvātmakamatīndriyam
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13008594 (0.055):
BhP_09.18.048/1 ayajadyajñapuruṣaṃ kratubhirbhūridakṣiṇaiḥ / BhP_09.18.048/2 sarvadevamayaṃ devaṃ sarvavedamayaṃ harim
BhP_09.11.002/1 hotre 'dadāddiśaṃ prācīṃ brahmaṇe dakṣiṇāṃ prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749729 (0.0):
sarvadevamayaṃ devamīje 'thācāryavān makhaiḥ // BhP_09.11.001 // / hotre 'dadāddiśaṃ prācīṃ brahmaṇe dakṣiṇāṃ prabhuḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007384 (0.013):
BhP_09.16.020/2 sarvadevamayaṃ devamātmānamayajan makhaiḥ / BhP_09.16.021/1 dadau prācīṃ diśaṃ hotre brahmaṇe dakṣiṇāṃ diśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752349 (0.013):
sarvadevamayaṃ devamātmānamayajan makhaiḥ // BhP_09.16.020 // / dadau prācīṃ diśaṃ hotre brahmaṇe dakṣiṇāṃ diśam /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26670016 (0.047):
1.013.036a prācīṃ hotre dadau rājā diśaṃ svakulavardhanaḥ / 1.013.036c adhvaryave pratīcīṃ tu brahmaṇe dakṣiṇāṃ diśam
BhP_09.11.002/2 adhvaryave pratīcīṃ vā uttarāṃ sāmagāya saḥ / BhP_09.11.003/1 ācāryāya dadau śeṣāṃ yāvatī bhūstadantarā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749739 (0.0):
adhvaryave pratīcīṃ vā uttarāṃ sāmagāya saḥ // BhP_09.11.002 // / ācāryāya dadau śeṣāṃ yāvatī bhūstadantarā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749731 (0.004):
hotre 'dadāddiśaṃ prācīṃ brahmaṇe dakṣiṇāṃ prabhuḥ / / adhvaryave pratīcīṃ vā uttarāṃ sāmagāya saḥ // BhP_09.11.002 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007387 (0.036):
BhP_09.16.021/1 dadau prācīṃ diśaṃ hotre brahmaṇe dakṣiṇāṃ diśam / BhP_09.16.021/2 adhvaryave pratīcīṃ vai udgātre uttarāṃ diśam
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26670013 (0.049):
1.013.036a prācīṃ hotre dadau rājā diśaṃ svakulavardhanaḥ / 1.013.036c adhvaryave pratīcīṃ tu brahmaṇe dakṣiṇāṃ diśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752349 (0.051):
dadau prācīṃ diśaṃ hotre brahmaṇe dakṣiṇāṃ diśam / / adhvaryave pratīcīṃ vai udgātre uttarāṃ diśam // BhP_09.16.021 //
BhP_09.11.003/2 anyamāna idaṃ kṛtsnaṃ brāhmaṇo 'rhati niḥspṛhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749744 (0.005):
ācāryāya dadau śeṣāṃ yāvatī bhūstadantarā / / anyamāna idaṃ kṛtsnaṃ brāhmaṇo 'rhati niḥspṛhaḥ // BhP_09.11.003 //
BhP_09.11.004/1 ityayaṃ tadalaṅkāra vāsobhyāmavaśeṣitaḥ / BhP_09.11.004/2 tathā rājñyapi vaidehī saumaṅgalyāvaśeṣitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749752 (0.005):
anyamāna idaṃ kṛtsnaṃ brāhmaṇo 'rhati niḥspṛhaḥ // BhP_09.11.003 // / ityayaṃ tadalaṅkāra vāsobhyāmavaśeṣitaḥ /
BhP_09.11.005/1 te tu brāhmaṇadevasya vātsalyaṃ vīkṣya saṃstutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749759 (0.0):
tathā rājñyapi vaidehī saumaṅgalyāvaśeṣitā // BhP_09.11.004 // / te tu brāhmaṇadevasya vātsalyaṃ vīkṣya saṃstutam /
BhP_09.11.005/2 prītāḥ klinnadhiyastasmai pratyarpyedaṃ babhāṣire
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749765 (0.004):
te tu brāhmaṇadevasya vātsalyaṃ vīkṣya saṃstutam / / prītāḥ klinnadhiyastasmai pratyarpyedaṃ babhāṣire // BhP_09.11.005 //
BhP_09.11.006/1 aprattaṃ nastvayā kiṃ nu bhagavan bhuvaneśvara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749771 (1.192):
prītāḥ klinnadhiyastasmai pratyarpyedaṃ babhāṣire // BhP_09.11.005 // / aprattaṃ nastvayā kiṃ nu bhagavan bhuvaneśvara /
BhP_09.11.006/2 yan no 'ntarhṛdayaṃ viśya tamo haṃsi svarociṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749780 (0.0):
aprattaṃ nastvayā kiṃ nu bhagavan bhuvaneśvara / / yan no 'ntarhṛdayaṃ viśya tamo haṃsi svarociṣā // BhP_09.11.006 //
BhP_09.11.007/1 namo brahmaṇyadevāya rāmāyākuṇṭhamedhase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749787 (0.003):
yan no 'ntarhṛdayaṃ viśya tamo haṃsi svarociṣā // BhP_09.11.006 // / namo brahmaṇyadevāya rāmāyākuṇṭhamedhase /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374149 (0.055):
BhP_10.23.050/1 tasmai namo bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415924 (0.055):
BhP_10.84.022/1 namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545480 (0.055):
BhP_12.06.035/1 namo bhagavate tasmai kṛṣṇāyākuṇṭha-medhase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772997 (0.058):
jāto yaduṣv ity āśṛṇma hy api mūḍhā na vidmahe // BhP_10.23.049 // / tasmai namo bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811748 (0.058):
tvayā saṅgamya sad gatyā yad antaḥ śreyasāṃ paraḥ // BhP_10.84.021 // / namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841655 (0.058):
na cemaṃ deham āśritya vairaṃ kurvīta kenacit // BhP_12.06.034 // / namo bhagavate tasmai kṛṣṇāyākuṇṭha medhase /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418269 (0.058):
BhP_10.86.035/1 namas tubhyaṃ bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase / BhP_10.86.035/3 nārāyaṇāya ṛṣaye su śāntaṃ tapa īyuṣe
BhP_09.11.007/2 uttamaślokadhuryāya nyastadaṇḍārpitāṅghraye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749793 (0.0):
yan no 'ntarhṛdayaṃ viśya tamo haṃsi svarociṣā // BhP_09.11.006 // / namo brahmaṇyadevāya rāmāyākuṇṭhamedhase /
BhP_09.11.008/1 kadācil lokajijñāsurgūḍho rātryāmalakṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749799 (0.0):
uttamaślokadhuryāya nyastadaṇḍārpitāṅghraye // BhP_09.11.007 // / kadācil lokajijñāsurgūḍho rātryāmalakṣitaḥ /
BhP_09.11.008/2 caran vāco 'śṛṇodrāmo bhāryāmuddiśya kasyacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749807 (0.008):
kadācil lokajijñāsurgūḍho rātryāmalakṣitaḥ / / caran vāco 'śṛṇodrāmo bhāryāmuddiśya kasyacit // BhP_09.11.008 //
BhP_09.11.009/1 nāhaṃ bibharmi tvāṃ duṣṭāmasatīṃ paraveśmagām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749816 (0.0):
caran vāco 'śṛṇodrāmo bhāryāmuddiśya kasyacit // BhP_09.11.008 // / nāhaṃ bibharmi tvāṃ duṣṭāmasatīṃ paraveśmagām /
BhP_09.11.009/2 straiṇo hi bibhṛyāt sītāṃ rāmo nāhaṃ bhaje punaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749825 (0.0):
nāhaṃ bibharmi tvāṃ duṣṭāmasatīṃ paraveśmagām / / straiṇo hi bibhṛyāt sītāṃ rāmo nāhaṃ bhaje punaḥ // BhP_09.11.009 //
BhP_09.11.010/1 iti lokādbahumukhāddurārādhyādasaṃvidaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749830 (0.0):
straiṇo hi bibhṛyāt sītāṃ rāmo nāhaṃ bhaje punaḥ // BhP_09.11.009 // / iti lokādbahumukhāddurārādhyādasaṃvidaḥ /
BhP_09.11.010/2 patyā bhītena sā tyaktā prāptā prācetasāśramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749836 (1.788):
iti lokādbahumukhāddurārādhyādasaṃvidaḥ / / patyā bhītena sā tyaktā prāptā prācetasāśramam // BhP_09.11.010 //
BhP_09.11.011/1 antarvatnyāgate kāle yamau sā suṣuve sutau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749843 (0.0):
patyā bhītena sā tyaktā prāptā prācetasāśramam // BhP_09.11.010 // / antarvatnyāgate kāle yamau sā suṣuve sutau /
BhP_09.11.011/2 kuśo lava iti khyātau tayoścakre kriyā muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749849 (0.0):
antarvatnyāgate kāle yamau sā suṣuve sutau / / kuśo lava iti khyātau tayoścakre kriyā muniḥ // BhP_09.11.011 //
BhP_09.11.012/1 aṅgadaścitraketuśca lakṣmaṇasyātmajau smṛtau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749855 (0.003):
kuśo lava iti khyātau tayoścakre kriyā muniḥ // BhP_09.11.011 // / aṅgadaścitraketuśca lakṣmaṇasyātmajau smṛtau /
BhP_09.11.012/2 takṣaḥ puṣkala ityāstāṃ bharatasya mahīpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749861 (0.004):
aṅgadaścitraketuśca lakṣmaṇasyātmajau smṛtau / / takṣaḥ puṣkala ityāstāṃ bharatasya mahīpate // BhP_09.11.012 //
BhP_09.11.013/1 subāhuḥ śrutasenaśca śatrughnasya babhūvatuḥ / BhP_09.11.013/2 gandharvān koṭiśo jaghne bharato vijaye diśām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749864 (0.003):
takṣaḥ puṣkala ityāstāṃ bharatasya mahīpate // BhP_09.11.012 // / subāhuḥ śrutasenaśca śatrughnasya babhūvatuḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749871 (0.005):
subāhuḥ śrutasenaśca śatrughnasya babhūvatuḥ / / gandharvān koṭiśo jaghne bharato vijaye diśām // BhP_09.11.013 //
BhP_09.11.014/1 tadīyaṃ dhanamānīya sarvaṃ rājñe nyavedayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749878 (0.0):
gandharvān koṭiśo jaghne bharato vijaye diśām // BhP_09.11.013 // / tadīyaṃ dhanamānīya sarvaṃ rājñe nyavedayat /
BhP_09.11.014/2 śatrughnaśca madhoḥ putraṃ lavaṇaṃ nāma rākṣasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749884 (0.0):
tadīyaṃ dhanamānīya sarvaṃ rājñe nyavedayat / / śatrughnaśca madhoḥ putraṃ lavaṇaṃ nāma rākṣasam /
BhP_09.11.014/3 hatvā madhuvane cakre mathurāṃ nāma vai purīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749891 (0.0):
śatrughnaśca madhoḥ putraṃ lavaṇaṃ nāma rākṣasam / / hatvā madhuvane cakre mathurāṃ nāma vai purīm // BhP_09.11.014 //
BhP_09.11.015/1 munau nikṣipya tanayau sītā bhartrā vivāsitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749898 (1.192):
hatvā madhuvane cakre mathurāṃ nāma vai purīm // BhP_09.11.014 // / munau nikṣipya tanayau sītā bhartrā vivāsitā /
BhP_09.11.015/2 dhyāyantī rāmacaraṇau vivaraṃ praviveśa ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749904 (0.005):
munau nikṣipya tanayau sītā bhartrā vivāsitā / / dhyāyantī rāmacaraṇau vivaraṃ praviveśa ha // BhP_09.11.015 //
BhP_09.11.016/1 tac chrutvā bhagavān rāmo rundhannapi dhiyā śucaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749910 (0.0):
dhyāyantī rāmacaraṇau vivaraṃ praviveśa ha // BhP_09.11.015 // / tac chrutvā bhagavān rāmo rundhannapi dhiyā śucaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332410 (0.0):
tad anantarādhyāye'pi / tac chrutvā bhagavān rāmo rundhann api dhiyā śucaḥ |
BhP_09.11.016/2 smaraṃstasyā guṇāṃstāṃstān nāśaknodroddhumīśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749918 (0.0):
tac chrutvā bhagavān rāmo rundhannapi dhiyā śucaḥ / / smaraṃstasyā guṇāṃstāṃstān nāśaknodroddhumīśvaraḥ // BhP_09.11.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332412 (0.013):
tac chrutvā bhagavān rāmo rundhann api dhiyā śucaḥ | / smaraṃs tasyā guṇāṃs tāṃs tān nāśaknod roddhum īśvaraḥ || [BhP 9.11.16]
BhP_09.11.017/1 strīpuṃprasaṅga etādṛk sarvatra trāsamāvahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749924 (0.005):
smaraṃstasyā guṇāṃstāṃstān nāśaknodroddhumīśvaraḥ // BhP_09.11.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332441 (0.048):
strī puṃ prasaṅga etādṛk sarvatra trāsam āvahaḥ | [BhP 9.11.17] ity ādi |
BhP_09.11.017/2 apīśvarāṇāṃ kimuta grāmyasya gṛhacetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749929 (0.006):
strīpuṃprasaṅga etādṛk sarvatra trāsamāvahaḥ / / apīśvarāṇāṃ kimuta grāmyasya gṛhacetasaḥ // BhP_09.11.017 //
BhP_09.11.018/1 tata ūrdhvaṃ brahmacaryaṃ dhāryannajuhot prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749936 (0.0):
apīśvarāṇāṃ kimuta grāmyasya gṛhacetasaḥ // BhP_09.11.017 // / tata ūrdhvaṃ brahmacaryaṃ dhāryannajuhot prabhuḥ /
BhP_09.11.018/2 trayodaśābdasāhasramagnihotramakhaṇḍitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749941 (0.005):
tata ūrdhvaṃ brahmacaryaṃ dhāryannajuhot prabhuḥ / / trayodaśābdasāhasramagnihotramakhaṇḍitam // BhP_09.11.018 //
BhP_09.11.019/1 smaratāṃ hṛdi vinyasya viddhaṃ daṇḍakakaṇṭakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749948 (0.0):
trayodaśābdasāhasramagnihotramakhaṇḍitam // BhP_09.11.018 // / smaratāṃ hṛdi vinyasya viddhaṃ daṇḍakakaṇṭakaiḥ /
BhP_09.11.019/2 svapādapallavaṃ rāma ātmajyotiragāt tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749956 (0.0):
smaratāṃ hṛdi vinyasya viddhaṃ daṇḍakakaṇṭakaiḥ / / svapādapallavaṃ rāma ātmajyotiragāt tataḥ // BhP_09.11.019 //
BhP_09.11.020/1 nedaṃ yaśo raghupateḥ surayācñayātta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749960 (0.009):
svapādapallavaṃ rāma ātmajyotiragāt tataḥ // BhP_09.11.019 // / nedaṃ yaśo raghupateḥ surayācñayātta $ līlātanoradhikasāmyavimuktadhāmnaḥ
BhP_09.11.020/2 līlātanoradhikasāmyavimuktadhāmnaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749967 (0.0):
nedaṃ yaśo raghupateḥ surayācñayātta $ līlātanoradhikasāmyavimuktadhāmnaḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860138 (0.0):
nedaṃ yaśo raghupateḥ sura-yācñayātta- / līlā-tanor adhika-sāmya-vimukta-dhāmnaḥ |
BhP_09.10.020/3 rakṣovadho jaladhibandhanamastrapūgaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749973 (1.788):
nedaṃ yaśo raghupateḥ surayācñayātta $ līlātanoradhikasāmyavimuktadhāmnaḥ / rakṣovadho jaladhibandhanamastrapūgaiḥ % kiṃ tasya śatruhanane kapayaḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860144 (1.788):
līlā-tanor adhika-sāmya-vimukta-dhāmnaḥ | / rakṣo-vadho jaladhi-bandhanam astra-pūgaiḥ
BhP_09.10.020/4 kiṃ tasya śatruhanane kapayaḥ sahāyāḥ / BhP_09.11.021/1 yasyāmalaṃ nṛpasadaḥsu yaśo 'dhunāpi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749984 (1.192):
rakṣovadho jaladhibandhanamastrapūgaiḥ % kiṃ tasya śatruhanane kapayaḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860155 (1.192):
rakṣo-vadho jaladhi-bandhanam astra-pūgaiḥ / kiṃ tasya śatru-hanane kapayaḥ sahāyāḥ // Lbh_1,5.30 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27574182 (0.059):
sarveśvarasya paramasya hi sarvaśakteḥ kiṃ tasya śatruhanane kapayaḥ / sahāyāḥ | 5.49 |
BhP_09.11.021/2 gāyantyaghaghnamṛṣayo digibhendrapaṭṭam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749990 (0.0):
yasyāmalaṃ nṛpasadaḥsu yaśo 'dhunāpi $ gāyantyaghaghnamṛṣayo
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860161 (0.036):
yasyāmalaṃ nṛpa-sadaḥsu yaśo 'dhunāpi / gāyanty agha-ghnam ṛṣayo dig-ibhendra-paṭṭam
BhP_09.11.021/3 taṃ nākapālavasupālakirīṭajuṣṭa / BhP_09.11.021/4 pādāmbujaṃ raghupatiṃ śaraṇaṃ prapadye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750000 (0.004):
digibhendrapaṭṭam & / taṃ nākapālavasupālakirīṭajuṣṭa % pādāmbujaṃ raghupatiṃ śaraṇaṃ prapadye
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860172 (0.021):
gāyanty agha-ghnam ṛṣayo dig-ibhendra-paṭṭam / taṃ nākapāla-vasupāla-kirīṭa-juṣṭa-
BhP_09.11.022/1 sa yaiḥ spṛṣṭo 'bhidṛṣṭo vā saṃviṣṭo 'nugato 'pi vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750007 (5.960):
taṃ nākapālavasupālakirīṭajuṣṭa % pādāmbujaṃ raghupatiṃ śaraṇaṃ prapadye / // BhP_09.11.021 //* / sa yaiḥ spṛṣṭo 'bhidṛṣṭo vā saṃviṣṭo 'nugato 'pi vā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995095 (5.960):
anusandheyam | / sa yaiḥ spṛṣṭo 'bhidṛṣṭo vā saṃviṣṭo 'nugato 'pi vā |
BhP_09.11.022/2 kosalāste yayuḥ sthānaṃ yatra gacchanti yoginaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750012 (0.005):
sa yaiḥ spṛṣṭo 'bhidṛṣṭo vā saṃviṣṭo 'nugato 'pi vā / / kosalāste yayuḥ sthānaṃ yatra gacchanti yoginaḥ // BhP_09.11.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995100 (0.009):
sa yaiḥ spṛṣṭo 'bhidṛṣṭo vā saṃviṣṭo 'nugato 'pi vā | / kosalās te yayuḥ sthānaṃ yatra gacchanti yoginaḥ || [BhP 9.11.22] itivat |
BhP_09.11.023/1 puruṣo rāmacaritaṃ śravaṇairupadhārayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750018 (0.005):
kosalāste yayuḥ sthānaṃ yatra gacchanti yoginaḥ // BhP_09.11.022 // / puruṣo rāmacaritaṃ śravaṇairupadhārayan /
BhP_09.11.023/2 ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750026 (0.0):
puruṣo rāmacaritaṃ śravaṇairupadhārayan / / ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate // BhP_09.11.023 //
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750036 (0.0):
ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate // BhP_09.11.023 // / BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (5.960):
BhP_06.18.019/2 ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (5.960):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768389 (5.960):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (5.960):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716382 (0.008):
ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām // BhP_06.18.019 // / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743815 (0.008):
dṛṣṭvā vimanaso 'bhūvan vīkṣamāṇāḥ parasparam // BhP_09.01.027 // / BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369146 (0.009):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.009):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.012):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837243 (0.012):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.013):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.013):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.016):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.016):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430253 (0.016):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412558 (0.019):
BhP_10.79.034/3 sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808630 (0.019):
sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet // BhP_10.79.034 // / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391798 (0.021):
BhP_10.51.013/0 śrī rājovāca / BhP_10.51.013/1 ko nāma sa pumān brahman kasya kiṃ vīrya eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2789380 (0.021):
deha jenāgninā dagdho bhasma sād abhavat kṣaṇāt // BhP_10.51.012 // / BhP_10.51.013/0 śrī rājovāca / ko nāma sa pumān brahman kasya kiṃ vīrya eva ca /
BhP_09.11.024/2 tasmin vā te 'nvavartanta prajāḥ paurāśca īśvare / BhP_09.11.025/0 śrībādarāyaṇiruvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174802 (0.0):
BhP_06.16.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.16.001/1 atha devaṛṣī rājan samparetaṃ nṛpātmajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750044 (0.005):
kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt n vā svayamātmanaḥ / / tasmin vā te 'nvavartanta prajāḥ paurāśca īśvare // BhP_09.11.024 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416739 (0.006):
BhP_10.84.071/3 yad āsīt tīrtha yātrāyāṃ suhṛt sandarśanādikam / BhP_10.85.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.85.001/1 athaikadātmajau prāptau kṛta pādābhivandanau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714553 (0.006):
cirādupaiti // BhP_06.15.028 //* / BhP_06.16.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / atha devaṛṣī rājan samparetaṃ nṛpātmajam /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007622 (0.008):
BhP_09.17.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_09.17.001/1 yaḥ purūravasaḥ putra āyustasyābhavan sutāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376422 (0.014):
BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.29.001/1 bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752569 (0.015):
pravarāntaramāpannaṃ taddhi caivaṃ prakalpitam // BhP_09.16.037 // / BhP_09.17.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / yaḥ purūravasaḥ putra āyustasyābhavan sutāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6402122 (0.019):
BhP_10.64.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.64.001/1 ekadopavanaṃ rājan jagmur yadu kumārakāḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164627 (0.020):
BhP_06.01.010/2 prāyaścittamatho 'pārthaṃ manye kuñjaraśaucavat / BhP_06.01.011/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.01.011/1 karmaṇā karmanirhāro na hy ātyantika iṣyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705029 (0.020):
prāyaścittamatho 'pārthaṃ manye kuñjaraśaucavat // BhP_06.01.010 // / BhP_06.01.011/0 śrībādarāyaṇiruvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409597 (0.020):
BhP_11.01.009/3 katham ekātmanāṃ bheda etat sarvaṃ vadasva me / BhP_11.01.010/0 śrī-bādarāyaṇir uvāca / BhP_11.01.010/1 bibhrad vapuḥ sakala-sundara-sanniveśaṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14165448 (0.023):
BhP_06.02.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.02.001/1 evaṃ te bhagavaddūtā yamadūtābhibhāṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812510 (0.024):
yad āsīt tīrtha yātrāyāṃ suhṛt sandarśanādikam // BhP_10.84.071 // / BhP_10.85.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / athaikadātmajau prāptau kṛta pādābhivandanau /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705791 (0.024):
neṣyāmo 'kṛtanirveśaṃ yatra daṇḍena śuddhyati // BhP_06.01.068 // / BhP_06.02.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / evaṃ te bhagavaddūtā yamadūtābhibhāṣitam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171577 (0.025):
BhP_06.10.011/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.10.011/1 evaṃ kṛtavyavasito dadhyaṅṅ ātharvaṇastanum
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8383786 (0.026):
BhP_07.01.020/2 brūhyetadadbhutatamaṃ bhagavān hyatra kāraṇam / BhP_07.01.021/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_07.01.021/1 rājñastadvaca ākarṇya nārado bhagavān ṛṣiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717978 (0.027):
brūhyetadadbhutatamaṃ bhagavān hyatra kāraṇam // BhP_07.01.020 // / BhP_07.01.021/0 śrībādarāyaṇiruvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009063 (0.027):
BhP_09.19.029/2 sarvabhūtādhivāsāya śāntāya bṛhate namaḥ / BhP_09.20.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_09.20.001/1 pūrorvaṃśaṃ pravakṣyāmi yatra jāto 'si bhārata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775119 (0.028):
kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ su vismitāḥ // BhP_10.28.017 // / BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168996 (0.028):
BhP_06.07.001/2 etadācakṣva bhagavañ chiṣyāṇāmakramaṃ gurau / BhP_06.07.002/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.07.002/1 indrastribhuvanaiśvarya madollaṅghitasatpathaḥ
BhP_09.11.025/1 athādiśaddigvijaye bhrāt-ṃstribhuvaneśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750052 (0.0):
BhP_09.11.025/0 śrībādarāyaṇiruvāca / athādiśaddigvijaye bhrāt ṃstribhuvaneśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174972 (0.064):
BhP_06.16.011/2 udāsīnavadāsīnaḥ parāvaradṛg īśvaraḥ / BhP_06.16.012/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.16.012/1 ity udīrya gato jīvo jñātayastasya te tadā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174802 (0.064):
BhP_06.16.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.16.001/1 atha devaṛṣī rājan samparetaṃ nṛpātmajam
BhP_09.11.025/2 ātmānaṃ darśayan svānāṃ purīmaikṣata sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750059 (1.192):
athādiśaddigvijaye bhrāt ṃstribhuvaneśvaraḥ / / ātmānaṃ darśayan svānāṃ purīmaikṣata sānugaḥ // BhP_09.11.025 //
BhP_09.11.026/1 āsiktamārgāṃ gandhodaiḥ kariṇāṃ madaśīkaraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750066 (0.0):
ātmānaṃ darśayan svānāṃ purīmaikṣata sānugaḥ // BhP_09.11.025 // / āsiktamārgāṃ gandhodaiḥ kariṇāṃ madaśīkaraiḥ /
BhP_09.11.026/2 svāminaṃ prāptamālokya mattāṃ vā sutarāmiva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750072 (0.0):
āsiktamārgāṃ gandhodaiḥ kariṇāṃ madaśīkaraiḥ / / svāminaṃ prāptamālokya mattāṃ vā sutarāmiva // BhP_09.11.026 //
BhP_09.11.027/1 prāsādagopurasabhā caityadevagṛhādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750079 (0.0):
svāminaṃ prāptamālokya mattāṃ vā sutarāmiva // BhP_09.11.026 // / prāsādagopurasabhā caityadevagṛhādiṣu /
BhP_09.11.027/2 vinyastahemakalaśaiḥ patākābhiśca maṇḍitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750085 (0.004):
prāsādagopurasabhā caityadevagṛhādiṣu / / vinyastahemakalaśaiḥ patākābhiśca maṇḍitām // BhP_09.11.027 //
BhP_09.11.028/1 pūgaiḥ savṛntai rambhābhiḥ paṭṭikābhiḥ suvāsasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750090 (0.004):
vinyastahemakalaśaiḥ patākābhiśca maṇḍitām // BhP_09.11.027 // / pūgaiḥ savṛntai rambhābhiḥ paṭṭikābhiḥ suvāsasām /
BhP_09.11.028/2 ādarśairaṃśukaiḥ sragbhiḥ kṛtakautukatoraṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750096 (0.0):
pūgaiḥ savṛntai rambhābhiḥ paṭṭikābhiḥ suvāsasām / / ādarśairaṃśukaiḥ sragbhiḥ kṛtakautukatoraṇām // BhP_09.11.028 //
BhP_09.11.029/1 tamupeyustatra tatra paurā arhaṇapāṇayaḥ / BhP_09.11.029/2 āśiṣo yuyujurdeva pāhīmāṃ prāk tvayoddhṛtām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750108 (0.0):
ādarśairaṃśukaiḥ sragbhiḥ kṛtakautukatoraṇām // BhP_09.11.028 // / tamupeyustatra tatra paurā arhaṇapāṇayaḥ /
BhP_09.11.030/1 tataḥ prajā vīkṣya patiṃ cirāgataṃ didṛkṣayotsṛṣṭagṛhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750119 (0.0):
āśiṣo yuyujurdeva pāhīmāṃ prāk tvayoddhṛtām // BhP_09.11.029 // / tataḥ prajā vīkṣya patiṃ cirāgataṃ didṛkṣayotsṛṣṭagṛhāḥ striyo narāḥ /
striyo narāḥ / BhP_09.11.030/2 āruhya harmyāṇyaravindalocanam atṛptanetrāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750127 (0.0):
tataḥ prajā vīkṣya patiṃ cirāgataṃ didṛkṣayotsṛṣṭagṛhāḥ striyo narāḥ /
kusumairavākiran / BhP_09.11.031/1 atha praviṣṭaḥ svagṛhaṃ juṣṭaṃ svaiḥ pūrvarājabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750137 (0.0):
āruhya harmyāṇyaravindalocanam atṛptanetrāḥ kusumairavākiran //
BhP_09.11.031/2 anantākhilakoṣāḍhyamanarghyoruparicchadam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750144 (0.0):
atha praviṣṭaḥ svagṛhaṃ juṣṭaṃ svaiḥ pūrvarājabhiḥ / / anantākhilakoṣāḍhyamanarghyoruparicchadam // BhP_09.11.031 //
BhP_09.11.032/1 vidrumodumbaradvārairvaidūryastambhapaṅktibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750152 (1.192):
anantākhilakoṣāḍhyamanarghyoruparicchadam // BhP_09.11.031 // / vidrumodumbaradvārairvaidūryastambhapaṅktibhiḥ /
BhP_09.11.032/2 sthalairmārakataiḥ svacchairbhrājatsphaṭikabhittibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750158 (0.0):
vidrumodumbaradvārairvaidūryastambhapaṅktibhiḥ / / sthalairmārakataiḥ svacchairbhrājatsphaṭikabhittibhiḥ // BhP_09.11.032 //
BhP_09.11.033/1 citrasragbhiḥ paṭṭikābhirvāsomaṇigaṇāṃśukaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750165 (0.0):
sthalairmārakataiḥ svacchairbhrājatsphaṭikabhittibhiḥ // BhP_09.11.032 // / citrasragbhiḥ paṭṭikābhirvāsomaṇigaṇāṃśukaiḥ /
BhP_09.11.033/2 muktāphalaiścidullāsaiḥ kāntakāmopapattibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750172 (1.192):
citrasragbhiḥ paṭṭikābhirvāsomaṇigaṇāṃśukaiḥ / / muktāphalaiścidullāsaiḥ kāntakāmopapattibhiḥ // BhP_09.11.033 //
BhP_09.11.034/1 dhūpadīpaiḥ surabhibhirmaṇḍitaṃ puṣpamaṇḍanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750179 (0.0):
muktāphalaiścidullāsaiḥ kāntakāmopapattibhiḥ // BhP_09.11.033 // / dhūpadīpaiḥ surabhibhirmaṇḍitaṃ puṣpamaṇḍanaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389632 (0.052):
BhP_10.48.002/5 dhūpaiḥ surabhibhir dīpaiḥ srag gandhair api maṇḍitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787371 (0.054):
dhūpaiḥ surabhibhir dīpaiḥ srag gandhair api maṇḍitam // BhP_10.48.002 //
BhP_09.11.034/2 strīpumbhiḥ surasaṅkāśairjuṣṭaṃ bhūṣaṇabhūṣaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750185 (0.0):
dhūpadīpaiḥ surabhibhirmaṇḍitaṃ puṣpamaṇḍanaiḥ / / strīpumbhiḥ surasaṅkāśairjuṣṭaṃ bhūṣaṇabhūṣaṇaiḥ // BhP_09.11.034 //
BhP_09.11.035/1 tasmin sa bhagavān rāmaḥ snigdhayā priyayeṣṭayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750192 (5.960):
strīpumbhiḥ surasaṅkāśairjuṣṭaṃ bhūṣaṇabhūṣaṇaiḥ // BhP_09.11.034 // / tasmin sa bhagavān rāmaḥ snigdhayā priyayeṣṭayā /
BhP_09.11.035/2 reme svārāmadhīrāṇāmṛṣabhaḥ sītayā kila
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750201 (0.0):
tasmin sa bhagavān rāmaḥ snigdhayā priyayeṣṭayā / / reme svārāmadhīrāṇāmṛṣabhaḥ sītayā kila // BhP_09.11.035 //
BhP_09.11.036/1 bubhuje ca yathākālaṃ kāmān dharmamapīḍayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750206 (0.005):
reme svārāmadhīrāṇāmṛṣabhaḥ sītayā kila // BhP_09.11.035 // / bubhuje ca yathākālaṃ kāmān dharmamapīḍayan /
BhP_09.11.036/2 varṣapūgān bahūn nṝṇāmabhidhyātāṅghripallavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750214 (0.0):
bubhuje ca yathākālaṃ kāmān dharmamapīḍayan / / varṣapūgān bahūn nṝṇāmabhidhyātāṅghripallavaḥ // BhP_09.11.036 //
BhP_09.12.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.12.001/1 kuśasya cātithistasmān niṣadhastatsuto nabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750224 (1.788):
varṣapūgān bahūn nṝṇāmabhidhyātāṅghripallavaḥ // BhP_09.11.036 // / BhP_09.12.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.033):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.033):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.033):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.033):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.033):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.033):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.033):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.033):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.033):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.033):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.033):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (0.033):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (0.033):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549899 (0.033):
BhP_05.09.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.09.001/1 atha kasyacid dvija-varasyāṅgiraḥ-pravarasya
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26550499 (0.033):
BhP_05.10.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.10.001/1 atha sindhu-sauvīra-pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171252 (0.033):
BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.046/1 athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000969 (0.033):
BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.026/1 athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005695 (0.033):
BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.14.001/1 athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691185 (0.033):
BhP_05.03.018 //_* / BhP_05.04.001/0 śrī śuka uvāca / atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna bhagaval lakṣaṇaṃ
BhP_09.12.001/2 puṇḍarīko 'tha tatputraḥ kṣemadhanvābhavat tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750232 (0.0):
kuśasya cātithistasmān niṣadhastatsuto nabhaḥ / / puṇḍarīko 'tha tatputraḥ kṣemadhanvābhavat tataḥ // BhP_09.12.001 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3803526 (0.028):
nabhasaḥ puṇḍarīko 'bhūt $ kṣemadhanvā tataḥ smṛtaḥ & / tasya putro 'bhavadvīro % devānīkaḥ pratāpavān // MatsP_12.53 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8843054 (0.028):
nabhasaḥ puṇḍarīko 'bhūt kṣemadhanvā tataḥ smṛtaḥ / / tasya putro 'bhavadvīro devānīkaḥ pratāpavān // MatsP_12.53 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062208 (0.056):
nabhasaḥ puṇḍarīkākhyaḥ kṣemadhanvā ca tatsutaḥ / / tasya putro 'bhavad vīro devānīkaḥ pratāpavān // KūrmP_1,20.58 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323759 (0.056):
nabhasaḥ puṇḍarīkākhyaḥ % kṣemadhanvā tataḥ smṛtaḥ // LiP_1,66.39 // / tasya putro 'bhavad vīro $ devānīkaḥ pratāpavān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217525 (0.056):
nabhasaḥ puṇḍarīkākhyaḥ kṣemadhanvā tataḥ smṛtaḥ // LiP_1,66.39 // / tasya putro 'bhavad vīro devānīkaḥ pratāpavān /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4343589 (0.064):
nabhasaḥ puṇḍarīkas tu kṣemadhanvā tataḥ smṛtaḥ // HV_10.76 // / kṣemadhanvasutas tv āsīd devānīkaḥ pratāpavān /
BhP_09.12.002/1 devānīkastato 'nīhaḥ pāriyātro 'tha tatsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750238 (0.0):
puṇḍarīko 'tha tatputraḥ kṣemadhanvābhavat tataḥ // BhP_09.12.001 //
BhP_09.12.002/2 tato balasthalastasmādvajranābho 'rkasambhavaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422276 (0.033):
BhP_10.90.038/3 subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ / BhP_10.90.039/1 na hy etasmin kule jātā adhanā abahu prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817625 (0.040):
subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ // BhP_10.90.038 //
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553370 (0.041):
BhP_05.15.002/1 tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin-nāma putro 'bhavat / BhP_05.15.003/1 athāsuryāṃ tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542075 (0.041):
BhP_12.01.006/1 nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006461 (0.041):
BhP_09.15.002/1 śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ / BhP_09.15.002/2 rayasya suta ekaśca jayasya tanayo 'mitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697279 (0.042):
tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin nāma putro 'bhavat // BhP_05.15.002 //_* / athāsuryāṃ tat tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ parameṣṭhī tasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838484 (0.045):
darbhakas tat suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ // BhP_12.01.005 // / nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750244 (0.045):
tato balasthalastasmādvajranābho 'rkasambhavaḥ // BhP_09.12.002 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4444539 (0.049):
parāvṛtya sthitas tūrṇaṃ sabalaḥ sasutas tadā | *HV_112.49*1401:6 | / [k: T1.2 G1.3 M4 cont.: :k]
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872397 (0.050):
bahuvidhācca saṃyātirahovādī ca tatsutaḥ //AP_277.002cd/ / tasya putro 'tha bhadrāśoa bhadrāśvasya daśātmajāḥ /AP_277.003ab/
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554929 (0.051):
BhP_05.18.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.18.001/1 tathā ca bhadraśravā nāma dharma-sutas tat-kula-patayaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13010290 (0.053):
BhP_09.22.010/2 jayasenastattanayo rādhiko 'to 'yutāyv abhūt / BhP_09.22.011/1 tataścākrodhanastasmāddevātithiramuṣya ca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009087 (0.053):
BhP_09.20.002/1 janamejayo hyabhūt pūroḥ pracinvāṃstatsutastataḥ / BhP_09.20.002/2 pravīro 'tha manusyurvai tasmāc cārupado 'bhavat
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6385990 (0.054):
BhP_10.44.001/3 āsasādātha caṇūraṃ muṣṭtikaṃ rohiṇī sutaḥ / BhP_10.44.002/1 hastābhyāṃ hastayor baddhvā padbhyām eva ca pādayoḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7064775 (0.054):
sa śūrastatsuto dhīmān vasudevo 'tha tatsutaḥ // KūrmP_1,23.68 // / vasudevāvanmahābāhurvāsudevo jagadguruḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998688 (0.054):
BhP_09.02.019/2 tasya mīḍhvāṃstataḥ pūrṇa indrasenastu tatsutaḥ / BhP_09.02.020/1 vītihotrastv indrasenāt tasya satyaśravā abhūt
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481044 (0.055):
udgīthastasya putro 'bhūtaprastāviścāpi tatsutaḥ / / prastāvestu vibhuḥ putraḥ pṛthustasya suto 'bhavat // BndP_1,14.67 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755050 (0.057):
jayasenastattanayo rādhiko 'to 'yutāyv abhūt // BhP_09.22.010 // / tataścākrodhanastasmāddevātithiramuṣya ca /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872375 (0.057):
purorjanamejayo 'bhūtprācīnnantastu tatsutaḥ /AP_277.001ab/ / prācīnnantānmanastyustu tasmādvītamayo nṛpaḥ //AP_277.001cd/
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2784000 (0.058):
āsasādātha caṇūraṃ muṣṭtikaṃ rohiṇī sutaḥ // BhP_10.44.001 //
BhP_09.12.003/1 sagaṇastatsutastasmādvidhṛtiścābhavat sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750253 (0.0):
tato balasthalastasmādvajranābho 'rkasambhavaḥ // BhP_09.12.002 // / sagaṇastatsutastasmādvidhṛtiścābhavat sutaḥ /
BhP_09.12.003/2 tato hiraṇyanābho 'bhūdyogācāryastu jaimineḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750260 (0.0):
sagaṇastatsutastasmādvidhṛtiścābhavat sutaḥ / / tato hiraṇyanābho 'bhūdyogācāryastu jaimineḥ // BhP_09.12.003 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755027 (0.059):
jīva jīveti krīḍantyā jarāsandho 'bhavat sutaḥ // BhP_09.22.008 // / tataśca sahadevo 'bhūt somāpiryac chrutaśravāḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074890 (0.060):
mahānto 'pi tataścābhūd bhauvanastatsuto 'bhavat /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13010265 (0.061):
BhP_09.22.008/2 jīva jīveti krīḍantyā jarāsandho 'bhavat sutaḥ / BhP_09.22.009/1 tataśca sahadevo 'bhūt somāpiryac chrutaśravāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750241 (0.062):
sañjayātsahadevo 'bhūtkṛśāśvastatsuto 'bhavat // GarP_1,138.13 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062454 (0.064):
dharmanetrasya kīrtistu saṃjitastatsuto 'bhavat // KūrmP_1,21.14 // / mahiṣmān saṃjitasyābhūd bhadraśreṇyastadanvayaḥ /
BhP_09.12.004/1 śiṣyaḥ kauśalya ādhyātmaṃ yājñavalkyo 'dhyagādyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750265 (0.004):
tato hiraṇyanābho 'bhūdyogācāryastu jaimineḥ // BhP_09.12.003 // / śiṣyaḥ kauśalya ādhyātmaṃ yājñavalkyo 'dhyagādyataḥ /
BhP_09.12.004/2 yogaṃ mahodayamṛṣirhṛdayagranthibhedakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750273 (0.0):
śiṣyaḥ kauśalya ādhyātmaṃ yājñavalkyo 'dhyagādyataḥ / / yogaṃ mahodayamṛṣirhṛdayagranthibhedakam // BhP_09.12.004 //
BhP_09.12.005/1 puṣpo hiraṇyanābhasya dhruvasandhistato 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750278 (0.0):
yogaṃ mahodayamṛṣirhṛdayagranthibhedakam // BhP_09.12.004 // / puṣpo hiraṇyanābhasya dhruvasandhistato 'bhavat /
BhP_09.12.005/2 sudarśano 'thāgnivarṇaḥ śīghrastasya maruḥ sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750285 (0.0):
puṣpo hiraṇyanābhasya dhruvasandhistato 'bhavat / / sudarśano 'thāgnivarṇaḥ śīghrastasya maruḥ sutaḥ // BhP_09.12.005 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5137309 (0.059):
hiraṇyanābhasya putraḥ puṣyas tasmād dhruvasaṃdhis tataḥ sudarśanas tasmād / agnivarṇas tataś ca śīghragas tasyāpi maruḥ putro 'bhūt
BhP_09.12.006/1 so 'sāv āste yogasiddhaḥ kalāpagrāmamāsthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750291 (0.0):
sudarśano 'thāgnivarṇaḥ śīghrastasya maruḥ sutaḥ // BhP_09.12.005 // / so 'sāv āste yogasiddhaḥ kalāpagrāmamāsthitaḥ /
BhP_09.12.006/2 kalerante sūryavaṃśaṃ naṣṭaṃ bhāvayitā punaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750298 (0.0):
so 'sāv āste yogasiddhaḥ kalāpagrāmamāsthitaḥ / / kalerante sūryavaṃśaṃ naṣṭaṃ bhāvayitā punaḥ // BhP_09.12.006 //
BhP_09.12.007/1 tasmāt prasuśrutastasya sandhistasyāpyamarṣaṇaḥ / BhP_09.12.007/2 mahasvāṃstatsutastasmādviśvabāhurajāyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750309 (0.0):
kalerante sūryavaṃśaṃ naṣṭaṃ bhāvayitā punaḥ // BhP_09.12.006 // / tasmāt prasuśrutastasya sandhistasyāpyamarṣaṇaḥ /
BhP_09.12.008/1 tataḥ prasenajit tasmāt takṣako bhavitā punaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750314 (0.005):
mahasvāṃstatsutastasmādviśvabāhurajāyata // BhP_09.12.007 //
BhP_09.12.008/2 tato bṛhadbalo yastu pitrā te samare hataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750322 (0.0):
tataḥ prasenajit tasmāt takṣako bhavitā punaḥ / / tato bṛhadbalo yastu pitrā te samare hataḥ // BhP_09.12.008 //
BhP_09.12.009/1 ete hīkṣvākubhūpālā atītāḥ śṛṇv anāgatān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750327 (0.004):
tato bṛhadbalo yastu pitrā te samare hataḥ // BhP_09.12.008 // / ete hīkṣvākubhūpālā atītāḥ śṛṇv anāgatān /
BhP_09.12.009/2 bṛhadbalasya bhavitā putro nāmnā bṛhadraṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750332 (0.004):
ete hīkṣvākubhūpālā atītāḥ śṛṇv anāgatān / / bṛhadbalasya bhavitā putro nāmnā bṛhadraṇaḥ // BhP_09.12.009 //
BhP_09.12.010/1 ūrukriyaḥ sutastasya vatsavṛddho bhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750340 (1.192):
bṛhadbalasya bhavitā putro nāmnā bṛhadraṇaḥ // BhP_09.12.009 // / ūrukriyaḥ sutastasya vatsavṛddho bhaviṣyati /
BhP_09.12.010/2 prativyomastato bhānurdivāko vāhinīpatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750346 (0.005):
ūrukriyaḥ sutastasya vatsavṛddho bhaviṣyati / / prativyomastato bhānurdivāko vāhinīpatiḥ // BhP_09.12.010 //
BhP_09.12.011/1 sahadevastato vīro bṛhadaśvo 'tha bhānumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750351 (0.0):
prativyomastato bhānurdivāko vāhinīpatiḥ // BhP_09.12.010 //
BhP_09.12.011/2 pratīkāśvo bhānumataḥ supratīko 'tha tatsutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750358 (0.0):
sahadevastato vīro bṛhadaśvo 'tha bhānumān / / pratīkāśvo bhānumataḥ supratīko 'tha tatsutaḥ // BhP_09.12.011 //
BhP_09.12.012/1 bhavitā marudevo 'tha sunakṣatro 'tha puṣkaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750366 (5.960):
pratīkāśvo bhānumataḥ supratīko 'tha tatsutaḥ // BhP_09.12.011 // / bhavitā marudevo 'tha sunakṣatro 'tha puṣkaraḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542023 (0.054):
BhP_12.01.002/1 pradyota-saṃjñaṃ rājānaṃ kartā yat-pālakaḥ sutaḥ / BhP_12.01.002/3 viśākhayūpas tat-putro bhavitā rājakas tataḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005270 (0.055):
BhP_09.12.013/2 raṇañjayastasya sutaḥ sañjayo bhavitā tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750380 (0.056):
raṇañjayastasya sutaḥ sañjayo bhavitā tataḥ // BhP_09.12.013 //
BhP_09.12.012/2 tasyāntarikṣastatputraḥ sutapāstadamitrajit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750368 (0.020):
bhavitā marudevo 'tha sunakṣatro 'tha puṣkaraḥ / / tasyāntarikṣastatputraḥ sutapāstadamitrajit // BhP_09.12.012 //
BhP_09.12.013/1 bṛhadrājastu tasyāpi barhistasmāt kṛtañjayaḥ / BhP_09.12.013/2 raṇañjayastasya sutaḥ sañjayo bhavitā tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750382 (0.005):
tasyāntarikṣastatputraḥ sutapāstadamitrajit // BhP_09.12.012 // / bṛhadrājastu tasyāpi barhistasmāt kṛtañjayaḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005248 (0.055):
BhP_09.12.011/2 pratīkāśvo bhānumataḥ supratīko 'tha tatsutaḥ / BhP_09.12.012/1 bhavitā marudevo 'tha sunakṣatro 'tha puṣkaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750361 (0.062):
pratīkāśvo bhānumataḥ supratīko 'tha tatsutaḥ // BhP_09.12.011 // / bhavitā marudevo 'tha sunakṣatro 'tha puṣkaraḥ /
BhP_09.12.014/1 tasmāc chākyo 'tha śuddhodo lāṅgalastatsutaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750389 (0.0):
raṇañjayastasya sutaḥ sañjayo bhavitā tataḥ // BhP_09.12.013 // / tasmāc chākyo 'tha śuddhodo lāṅgalastatsutaḥ smṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009105 (0.060):
BhP_09.20.003/2 saṃyātistasyāhaṃyātī raudrāśvastatsutaḥ smṛtaḥ / BhP_09.20.004/1 ṛteyustasya kakṣeyuḥ sthaṇḍileyuḥ kṛteyukaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838483 (0.060):
darbhakas tat suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ // BhP_12.01.005 // / nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542070 (0.061):
BhP_12.01.005/3 darbhakas tat-suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ / BhP_12.01.006/1 nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ
BhP_09.12.014/2 tataḥ prasenajit tasmāt kṣudrako bhavitā tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750394 (0.007):
tasmāc chākyo 'tha śuddhodo lāṅgalastatsutaḥ smṛtaḥ / / tataḥ prasenajit tasmāt kṣudrako bhavitā tataḥ // BhP_09.12.014 //
BhP_09.12.015/1 raṇako bhavitā tasmāt surathastanayastataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750400 (0.0):
tataḥ prasenajit tasmāt kṣudrako bhavitā tataḥ // BhP_09.12.014 // / raṇako bhavitā tasmāt surathastanayastataḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697277 (0.058):
tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin nāma putro 'bhavat // BhP_05.15.002 //_* / athāsuryāṃ tat tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ parameṣṭhī tasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750361 (0.062):
pratīkāśvo bhānumataḥ supratīko 'tha tatsutaḥ // BhP_09.12.011 // / bhavitā marudevo 'tha sunakṣatro 'tha puṣkaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755039 (0.064):
parīkṣiranapatyo 'bhūt suratho nāma jāhnavaḥ // BhP_09.22.009 // / tato vidūrathastasmāt sārvabhaumastato 'bhavat /
BhP_09.12.015/2 sumitro nāma niṣṭhānta ete bārhadbalānvayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750406 (0.0):
raṇako bhavitā tasmāt surathastanayastataḥ / / sumitro nāma niṣṭhānta ete bārhadbalānvayāḥ // BhP_09.12.015 //
BhP_09.12.016/1 ikṣvākūṇāmayaṃ vaṃśaḥ sumitrānto bhaviṣyati