View original HTML file with complete header information
BhP_10.01.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.01.001/1 kathito vaṃśa vistāro bhavatā soma sūryayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756952 (0.0):
svadhāma // BhP_09.24.067 // / BhP_10.01.001/0 śrī rājovāca / kathito vaṃśa vistāro bhavatā soma sūryayoḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410745 (0.041):
bhāgavata-pradhāna uktaḥ / BhP_11.03.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.001/1 parasya viṣṇor īśasya māyinām api mohinīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819082 (0.041):
praṇaya rasanayā dhṛtāṅghri padmaḥ sa bhavati bhāgavata pradhāna uktaḥ // / BhP_11.02.055 // / BhP_11.03.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169432 (0.043):
BhP_01.12.018/0 śrīrājovāca / BhP_01.12.018/1 apyeṣa vaṃśyān rājarṣīn puṇyaślokān mahātmanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363487 (0.050):
BhP_10.10.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.10.001/1 kathyatāṃ bhagavann etat tayoḥ śāpasya kāraṇam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.050):
BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.050):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.050):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.050):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.050):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177665 (0.050):
BhP_06.18.078/2 maṅgalaṃ marutāṃ janma kiṃ bhūyaḥ kathayāmi te / BhP_06.19.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.19.001/1 vrataṃ puṃsavanaṃ brahman bhavatā yadudīritam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412557 (0.052):
BhP_10.79.034/3 sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808629 (0.052):
sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet // BhP_10.79.034 // / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.053):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763124 (0.053):
nalakūvara maṇigrīvāv iti khyātau śriyānvitau // BhP_10.09.023 // / BhP_10.10.001/0 śrī rājovāca / kathyatāṃ bhagavann etat tayoḥ śāpasya kāraṇam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.053):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.053):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.055):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.056):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.057):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
BhP_10.01.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.01.001/1 kathito vaṃśa vistāro bhavatā soma sūryayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756952 (0.0):
svadhāma // BhP_09.24.067 // / BhP_10.01.001/0 śrī rājovāca / kathito vaṃśa vistāro bhavatā soma sūryayoḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410745 (0.041):
bhāgavata-pradhāna uktaḥ / BhP_11.03.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.001/1 parasya viṣṇor īśasya māyinām api mohinīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819082 (0.041):
praṇaya rasanayā dhṛtāṅghri padmaḥ sa bhavati bhāgavata pradhāna uktaḥ // / BhP_11.02.055 // / BhP_11.03.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169432 (0.043):
BhP_01.12.018/0 śrīrājovāca / BhP_01.12.018/1 apyeṣa vaṃśyān rājarṣīn puṇyaślokān mahātmanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363487 (0.050):
BhP_10.10.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.10.001/1 kathyatāṃ bhagavann etat tayoḥ śāpasya kāraṇam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.050):
BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.050):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.050):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.050):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.050):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177665 (0.050):
BhP_06.18.078/2 maṅgalaṃ marutāṃ janma kiṃ bhūyaḥ kathayāmi te / BhP_06.19.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.19.001/1 vrataṃ puṃsavanaṃ brahman bhavatā yadudīritam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412557 (0.052):
BhP_10.79.034/3 sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808629 (0.052):
sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet // BhP_10.79.034 // / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.053):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763124 (0.053):
nalakūvara maṇigrīvāv iti khyātau śriyānvitau // BhP_10.09.023 // / BhP_10.10.001/0 śrī rājovāca / kathyatāṃ bhagavann etat tayoḥ śāpasya kāraṇam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.053):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.053):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.055):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.056):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.057):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
BhP_10.01.001/3 rājñāṃ cobhaya vaṃśyānāṃ caritaṃ paramādbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756959 (0.0):
kathito vaṃśa vistāro bhavatā soma sūryayoḥ / / rājñāṃ cobhaya vaṃśyānāṃ caritaṃ paramādbhutam // BhP_10.01.001 //
BhP_10.01.002/1 yadoś ca dharma śīlasya nitarāṃ muni sattama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756965 (0.006):
rājñāṃ cobhaya vaṃśyānāṃ caritaṃ paramādbhutam // BhP_10.01.001 // / yadoś ca dharma śīlasya nitarāṃ muni sattama /
BhP_10.01.002/3 tatrāṃśenāvatīrṇasya viṣṇor vīryāṇi śaṃsa naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756972 (0.0):
yadoś ca dharma śīlasya nitarāṃ muni sattama / / tatrāṃśenāvatīrṇasya viṣṇor vīryāṇi śaṃsa naḥ // BhP_10.01.002 //
BhP_10.01.003/1 avatīrya yador vaṃśe bhagavān bhūta bhāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756978 (0.0):
tatrāṃśenāvatīrṇasya viṣṇor vīryāṇi śaṃsa naḥ // BhP_10.01.002 // / avatīrya yador vaṃśe bhagavān bhūta bhāvanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813912 (0.055):
niṣkiñcanānāṃ śāntānāṃ munīnāṃ yas tvam ātma daḥ // BhP_10.86.033 // / yo 'vatīrya yador vaṃśe nṛṇāṃ saṃsaratām iha /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418247 (0.061):
BhP_10.86.033/3 niṣkiñcanānāṃ śāntānāṃ munīnāṃ yas tvam ātma daḥ / BhP_10.86.034/1 yo 'vatīrya yador vaṃśe nṛṇāṃ saṃsaratām iha
BhP_10.01.003/3 kṛtavān yāni viśvātmā tāni no vada vistarāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756984 (0.0):
avatīrya yador vaṃśe bhagavān bhūta bhāvanaḥ / / kṛtavān yāni viśvātmā tāni no vada vistarāt // BhP_10.01.003 //
BhP_10.01.004/1 nivṛtta tarṣair upagīyamānād bhavauṣadhāc
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2756991 (0.0):
kṛtavān yāni viśvātmā tāni no vada vistarāt // BhP_10.01.003 // / nivṛtta tarṣair upagīyamānād bhavauṣadhāc chrotra mano 'bhirāmāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929963 (0.0):
vyatirekeṇa ca / nivṛtta tarṣair upagīyamānād / bhavauṣadhāc chrotra mano 'bhirāmāt |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109346 (0.009):
daśamārambhe śrī parīkṣit praśne [BhP 10.1.4] / nivṛtta tarṣair upagīyamānād / bhavauṣadhāc chrotra mano 'bhirāmāt |
chrotra mano 'bhirāmāt / BhP_10.01.004/3 ka uttamaśloka guṇānuvādāt pumān virajyeta vinā paśughnāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757002 (0.0):
nivṛtta tarṣair upagīyamānād bhavauṣadhāc chrotra mano 'bhirāmāt /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109359 (0.0):
bhavauṣadhāc chrotra mano 'bhirāmāt | / ka uttamaśloka guṇānuvādāt / pumān virajyeta vinā paśughnāt // Hbhv_10.470 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929973 (0.0):
nivṛtta tarṣair upagīyamānād / bhavauṣadhāc chrotra mano 'bhirāmāt |
BhP_10.01.005/1 pitāmahā me samare 'marañjayair devavratādyātirathais
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757011 (0.0):
ka uttamaśloka guṇānuvādāt pumān virajyeta vinā paśughnāt // BhP_10.01.004 / pitāmahā me samare 'marañjayair devavratādyātirathais timiṅgilaiḥ /
timiṅgilaiḥ / BhP_10.01.005/3 duratyayaṃ kaurava sainya sāgaraṃ kṛtvātaran vatsa padaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757020 (0.0):
pitāmahā me samare 'marañjayair devavratādyātirathais timiṅgilaiḥ / / duratyayaṃ kaurava sainya sāgaraṃ kṛtvātaran vatsa padaṃ sma yat plavāḥ //
sma yat plavāḥ / BhP_10.01.006/1 drauṇy astra vipluṣṭam idaṃ mad aṅgaṃ santāna bījaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757022 (0.0):
duratyayaṃ kaurava sainya sāgaraṃ kṛtvātaran vatsa padaṃ sma yat plavāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757031 (0.0):
drauṇy astra vipluṣṭam idaṃ mad aṅgaṃ santāna bījaṃ kuru pāṇḍavānām /
kuru pāṇḍavānām / BhP_10.01.006/3 jugopa kukṣiṃ gata ātta cakro mātuś ca me yaḥ śaraṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757042 (0.0):
drauṇy astra vipluṣṭam idaṃ mad aṅgaṃ santāna bījaṃ kuru pāṇḍavānām /
gatāyāḥ / BhP_10.01.007/1 vīryāṇi tasyākhila deha bhājām antar bahiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757050 (0.0):
jugopa kukṣiṃ gata ātta cakro mātuś ca me yaḥ śaraṇaṃ gatāyāḥ // / BhP_10.01.006 // / vīryāṇi tasyākhila deha bhājām antar bahiḥ pūruṣa kāla rūpaiḥ /
pūruṣa kāla rūpaiḥ / BhP_10.01.007/3 prayacchato mṛtyum utāmṛtaṃ ca māyā manuṣyasya vadasva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757061 (0.0):
vīryāṇi tasyākhila deha bhājām antar bahiḥ pūruṣa kāla rūpaiḥ /
vidvan / BhP_10.01.008/1 rohiṇyās tanayaḥ prokto rāmaḥ saṅkarṣaṇas tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757068 (0.0):
prayacchato mṛtyum utāmṛtaṃ ca māyā manuṣyasya vadasva vidvan // / BhP_10.01.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14404764 (0.058):
sthāpyate | evaṃ māyā manuṣyasya vadasva vidvann [BhP 10.1.7] ity ādiṣv
BhP_10.01.008/3 devakyā garbha sambandhaḥ kuto dehāntaraṃ vinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757076 (0.0):
rohiṇyās tanayaḥ prokto rāmaḥ saṅkarṣaṇas tvayā / / devakyā garbha sambandhaḥ kuto dehāntaraṃ vinā // BhP_10.01.008 //
BhP_10.01.009/1 kasmān mukundo bhagavān pitur gehād vrajaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757082 (1.192):
devakyā garbha sambandhaḥ kuto dehāntaraṃ vinā // BhP_10.01.008 // / kasmān mukundo bhagavān pitur gehād vrajaṃ gataḥ /
BhP_10.01.009/3 kva vāsaṃ jñātibhiḥ sārdhaṃ kṛtavān sātvatāṃ patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757090 (0.0):
kasmān mukundo bhagavān pitur gehād vrajaṃ gataḥ / / kva vāsaṃ jñātibhiḥ sārdhaṃ kṛtavān sātvatāṃ patiḥ // BhP_10.01.009 //
BhP_10.01.010/1 vraje vasan kim akaron madhupuryāṃ ca keśavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757095 (0.004):
kva vāsaṃ jñātibhiḥ sārdhaṃ kṛtavān sātvatāṃ patiḥ // BhP_10.01.009 // / vraje vasan kim akaron madhupuryāṃ ca keśavaḥ /
BhP_10.01.010/3 bhrātaraṃ cāvadhīt kaṃsaṃ mātur addhātad arhaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757099 (0.029):
vraje vasan kim akaron madhupuryāṃ ca keśavaḥ / / bhrātaraṃ cāvadhīt kaṃsaṃ mātur addhātad arhaṇam // BhP_10.01.010 //
BhP_10.01.011/1 dehaṃ mānuṣam āśritya kati varṣāṇi vṛṣṇibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757108 (0.0):
bhrātaraṃ cāvadhīt kaṃsaṃ mātur addhātad arhaṇam // BhP_10.01.010 // / dehaṃ mānuṣam āśritya kati varṣāṇi vṛṣṇibhiḥ /
BhP_10.01.011/3 yadu puryāṃ sahāvātsīt patnyaḥ katy abhavan prabhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757116 (0.0):
dehaṃ mānuṣam āśritya kati varṣāṇi vṛṣṇibhiḥ / / yadu puryāṃ sahāvātsīt patnyaḥ katy abhavan prabhoḥ // BhP_10.01.011 //
BhP_10.01.012/1 etad anyac ca sarvaṃ me mune kṛṣṇa viceṣṭitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757122 (0.0):
yadu puryāṃ sahāvātsīt patnyaḥ katy abhavan prabhoḥ // BhP_10.01.011 // / etad anyac ca sarvaṃ me mune kṛṣṇa viceṣṭitam /
BhP_10.01.012/3 vaktum arhasi sarvajña śraddadhānāya vistṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757127 (0.005):
etad anyac ca sarvaṃ me mune kṛṣṇa viceṣṭitam / / vaktum arhasi sarvajña śraddadhānāya vistṛtam // BhP_10.01.012 //
BhP_10.01.013/1 naiṣātiduḥsahā kṣun māṃ tyaktodam api bādhate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757135 (0.0):
vaktum arhasi sarvajña śraddadhānāya vistṛtam // BhP_10.01.012 // / naiṣātiduḥsahā kṣun māṃ tyaktodam api bādhate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914069 (0.0):
naiṣātiduḥsahā kṣun māṃ tyaktodam api bādhate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402866 (0.038):
[BhP 10.1.1] ity ārabhya, naiṣāti duḥsahā kṣun mām [BhP 10.1.13] ity antaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108292 (0.044):
naiṣātiduḥsahā kṣun māṃ tyaktodam api bādhate | / pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam // Hbhv_10.423 //
BhP_10.01.013/3 pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757143 (0.0):
naiṣātiduḥsahā kṣun māṃ tyaktodam api bādhate / / pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam // BhP_10.01.013 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108299 (0.0):
naiṣātiduḥsahā kṣun māṃ tyaktodam api bādhate | / pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam // Hbhv_10.423 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914077 (0.0):
naiṣātiduḥsahā kṣun māṃ tyaktodam api bādhate | / pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam || [BhP 10.1.13]
BhP_10.01.014/0 sūta uvāca / BhP_10.01.014/1 evaṃ niśamya bhṛgu nandana sādhu vādaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757153 (0.004):
pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam // BhP_10.01.013 // / BhP_10.01.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365859 (0.022):
BhP_10.12.043/3 vayaṃ pibāmo muhus tvattaḥ puṇyaṃ kṛṣṇa kathāmṛtam / BhP_10.12.044/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765333 (0.026):
vayaṃ pibāmo muhus tvattaḥ puṇyaṃ kṛṣṇa kathāmṛtam // BhP_10.12.043 // / BhP_10.12.044/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.037):
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629548 (0.037):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā // / BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527662 (0.044):
jagāma / BhP_04.13.001/0 sūta uvāca / BhP_04.13.001/1 niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṃ dhruvasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676230 (0.044):
hitvārbhakaḥ krīḍanakāni mātur gṛhaṃ ca viṣṇuṃ śaraṇaṃ yo jagāma // / BhP_04.12.052 // / BhP_04.13.001/0 sūta uvāca / niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṃ dhruvasya vaikuṇṭha padādhirohaṇam /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544943 (0.058):
BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / BhP_12.06.001/1 etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841156 (0.059):
harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_12.05.013 // / BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid $ vyāsātmajena nikhilātma dṛśā samena
BhP_10.01.014/2 vaiyāsakiḥ sa bhagavān atha viṣṇu rātam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757158 (0.0):
evaṃ niśamya bhṛgu nandana sādhu vādaṃ $ vaiyāsakiḥ sa bhagavān atha
BhP_10.01.014/3 pratyarcya kṛṣṇa caritaṃ kali kalmaṣa ghnaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757164 (0.0):
evaṃ niśamya bhṛgu nandana sādhu vādaṃ $ vaiyāsakiḥ sa bhagavān atha / viṣṇu rātam & / pratyarcya kṛṣṇa caritaṃ kali kalmaṣa ghnaṃ % vyāhartum ārabhata
BhP_10.01.014/4 vyāhartum ārabhata bhāgavata pradhānaḥ / BhP_10.01.015/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757172 (0.0):
pratyarcya kṛṣṇa caritaṃ kali kalmaṣa ghnaṃ % vyāhartum ārabhata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822255 (0.025):
paśyan mad ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ // BhP_11.07.012 // / BhP_11.07.013/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707888 (0.026):
svapnopalabdhārtha iva tatraivāntardadhe hariḥ // BhP_06.04.054 // / BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757619 (0.026):
hantuṃ nārhasi kalyāṇīm imāṃ tvaṃ dīna vatsalaḥ // BhP_10.01.045 // / BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787956 (0.026):
saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau // BhP_10.48.036 // / BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708474 (0.026):
etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam // BhP_06.05.044 // / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767555 (0.026):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje $ babhūvatus tau paśu pāla sammatau &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787052 (0.026):
magnam uddhara govinda gokulaṃ vṛjinārṇavāt // BhP_10.47.052 // / BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808165 (0.026):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838966 (0.026):
anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ // BhP_12.01.041 // / BhP_12.02.001/0 śrī śuka uvāca / tataś cānu dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777850 (0.027):
kim abhiprāya etan naḥ śaṃśayaṃ chindhi su vrata // BhP_10.33.028 // / BhP_10.33.029/0 śrī śuka uvāca / dharma vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374120 (0.027):
BhP_08.09.029/4 sarvasya tadbhavati mūlaniṣecanaṃ yat / BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.10.001/1 iti dānavadaiteyā nāvindannamṛtaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734648 (0.027):
mūlaniṣecanaṃ yat // BhP_08.09.029 //* / BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2704955 (0.027):
nānograyātanān neyāt tan me vyākhyātumarhasi // BhP_06.01.006 // / BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān manauktapāṇibhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689214 (0.028):
pracetasāṃ nāradasya saṃvādaṃ hari kīrtanam // BhP_04.31.025 // / BhP_04.31.026/0 śrī śuka uvāca / ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710302 (0.028):
prāsya prācīsarasvatyāṃ snātvā dhāma svamanvagāt // BhP_06.08.040 // / BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838416 (0.028):
labheta // BhP_11.31.028 //* / BhP_12.01.001/0 śrī śuka uvāca / yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.028):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.028):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.028):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
BhP_10.01.015/1 samyag vyavasitā buddhis tava rājarṣi sattama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757178 (1.192):
BhP_10.01.015/0 śrī śuka uvāca / samyag vyavasitā buddhis tava rājarṣi sattama /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24947441 (0.045):
śūta uvāca / / samyagvyavasitā buddhistava brahmarṣisattama // GarP_3,2.2 //
BhP_10.01.015/3 vāsudeva kathāyāṃ te yaj jātā naiṣṭhikī ratiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757186 (1.192):
samyag vyavasitā buddhis tava rājarṣi sattama / / vāsudeva kathāyāṃ te yaj jātā naiṣṭhikī ratiḥ // BhP_10.01.015 //
BhP_10.01.016/1 vāsudeva kathā praśnaḥ puruṣāṃs trīn punāti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757192 (0.0):
vāsudeva kathāyāṃ te yaj jātā naiṣṭhikī ratiḥ // BhP_10.01.015 //
BhP_10.01.016/3 vaktāraṃ pracchakaṃ śrotṝṃs tat pāda salilaṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757197 (0.006):
vāsudeva kathā praśnaḥ puruṣāṃs trīn punāti hi / / vaktāraṃ pracchakaṃ śrotṝṃs tat pāda salilaṃ yathā // BhP_10.01.016 //
BhP_10.01.017/1 bhūmir dṛpta nṛpa vyāja daityānīka śatāyutaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757206 (0.0):
vaktāraṃ pracchakaṃ śrotṝṃs tat pāda salilaṃ yathā // BhP_10.01.016 // / bhūmir dṛpta nṛpa vyāja daityānīka śatāyutaiḥ /
BhP_10.01.017/3 ākrāntā bhūri bhāreṇa brahmāṇaṃ śaraṇaṃ yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757212 (0.0):
bhūmir dṛpta nṛpa vyāja daityānīka śatāyutaiḥ / / ākrāntā bhūri bhāreṇa brahmāṇaṃ śaraṇaṃ yayau // BhP_10.01.017 //
BhP_10.01.018/1 gaur bhūtvāśru mukhī khinnā krandantī karuṇaṃ vibhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757221 (0.0):
ākrāntā bhūri bhāreṇa brahmāṇaṃ śaraṇaṃ yayau // BhP_10.01.017 // / gaur bhūtvāśru mukhī khinnā krandantī karuṇaṃ vibhoḥ /
BhP_10.01.018/3 upasthitāntike tasmai vyasanaṃ samavocata / BhP_10.01.019/1 brahmā tad upadhāryātha saha devais tayā saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757234 (0.0):
upasthitāntike tasmai vyasanaṃ samavocata // BhP_10.01.018 // / brahmā tad upadhāryātha saha devais tayā saha /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757227 (0.005):
gaur bhūtvāśru mukhī khinnā krandantī karuṇaṃ vibhoḥ / / upasthitāntike tasmai vyasanaṃ samavocata // BhP_10.01.018 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642434 (0.059):
āpīyatāṃ karṇakaṣāyaśoṣān anukramiṣye ta imān supeśān // BhP_02.06.045 // / BhP_02.07.001/0 brahmovāca
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941404 (0.059):
BhP_02.06.045/3 āpīyatāṃ karṇakaṣāyaśoṣān anukramiṣye ta imān supeśān / BhP_02.07.001/0 brahmovāca / BhP_02.07.001/1 yatrodyataḥ kṣititaloddharaṇāya bibhrat
BhP_10.01.019/3 jagāma sa tri nayanas tīraṃ kṣīra payo nidheḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757241 (0.0):
brahmā tad upadhāryātha saha devais tayā saha / / jagāma sa tri nayanas tīraṃ kṣīra payo nidheḥ // BhP_10.01.019 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27405829 (0.059):
devaiḥ saha jagāma ha NsP_53.5b / devaiḥ saha samanvitaḥ NsP_49.10d
BhP_10.01.020/1 tatra gatvā jagannāthaṃ deva devaṃ vṛṣākapim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757247 (0.005):
jagāma sa tri nayanas tīraṃ kṣīra payo nidheḥ // BhP_10.01.019 // / tatra gatvā jagannāthaṃ deva devaṃ vṛṣākapim /
BhP_10.01.020/3 puruṣaṃ puruṣa sūktena upatasthe samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757252 (0.005):
tatra gatvā jagannāthaṃ deva devaṃ vṛṣākapim / / puruṣaṃ puruṣa sūktena upatasthe samāhitaḥ // BhP_10.01.020 //
BhP_10.01.021/1 giraṃ samādhau gagane samīritāṃ niśamya vedhās tridaśān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757260 (0.0):
puruṣaṃ puruṣa sūktena upatasthe samāhitaḥ // BhP_10.01.020 // / giraṃ samādhau gagane samīritāṃ niśamya vedhās tridaśān uvāca ha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402315 (0.0):
avatāra prasaṅge'pi tathaiva spaṣṭam / giraṃ samādhau gagane samīritāṃ / niśamya vedhās tridaśān uvāca ha |
uvāca ha / BhP_10.01.021/3 gāṃ pauruṣīṃ me śṛṇutāmarāḥ punar vidhīyatām āśu tathaiva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757270 (0.0):
giraṃ samādhau gagane samīritāṃ niśamya vedhās tridaśān uvāca ha / / gāṃ pauruṣīṃ me śṛṇutāmarāḥ punar vidhīyatām āśu tathaiva mā ciram //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402325 (0.0):
giraṃ samādhau gagane samīritāṃ / niśamya vedhās tridaśān uvāca ha | / gāṃ pauruṣīṃ me śṛṇutāmarāḥ punar
mā ciram / BhP_10.01.022/1 puraiva puṃsāvadhṛto dharā jvaro bhavadbhir aṃśair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757280 (0.0):
gāṃ pauruṣīṃ me śṛṇutāmarāḥ punar vidhīyatām āśu tathaiva mā ciram // / BhP_10.01.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402334 (0.0):
gāṃ pauruṣīṃ me śṛṇutāmarāḥ punar / vidhīyatām āśu tathaiva mā ciram || / puraiva puṃsāvadhṛto dharā jvaro
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2718416 (0.051):
śṛṇutānantaraṃ sarve kriyatāmāśu mā ciram // BhP_07.02.005 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384260 (0.058):
BhP_07.02.005/2 śṛṇutānantaraṃ sarve kriyatāmāśu mā ciram / BhP_07.02.006/1 sapatnairghātitaḥ kṣudrairbhrātā me dayitaḥ suhṛt
yaduṣūpajanyatām / BhP_10.01.022/3 sa yāvad urvyā bharam īśvareśvaraḥ sva kāla śaktyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757291 (0.0):
puraiva puṃsāvadhṛto dharā jvaro bhavadbhir aṃśair yaduṣūpajanyatām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20981283 (0.0):
iti śrī-vaiṣṇavāt | sa yāvad urvyā bharam īśvareśvaraḥ svakāla-śaktyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402345 (0.0):
puraiva puṃsāvadhṛto dharā jvaro / bhavadbhir aṃśair yaduṣūpajanyatām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424661 (0.033):
niveditavantaḥ | anantaraṃ so'pi puruṣas tān prati keśa darśanena sa yāvad / urvyāṃ bharam īśvareśvaraḥ [BhP 10.1.22] ity ādi vākyena ca svayaṃ
kṣapayaṃś cared bhuvi / BhP_10.01.023/1 vasudeva gṛhe sākṣād bhagavān puruṣaḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757300 (0.0):
sa yāvad urvyā bharam īśvareśvaraḥ sva kāla śaktyā kṣapayaṃś cared bhuvi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20981285 (0.0):
iti śrī-vaiṣṇavāt | sa yāvad urvyā bharam īśvareśvaraḥ svakāla-śaktyā / kṣapayaṃś cared bhuvi (BhP 10.1.22) iti śrī-bhāgavatāc ca | tatra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402353 (0.0):
sa yāvad urvyā bharam īśvareśvaraḥ / sva kāla śaktyā kṣapayaṃś cared bhuvi ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405357 (1.192):
kila śabdena kṛṣṇas tv iti prasiddhiḥ sūcyate | tato harir atra bhagavān / yathoktam vasudeva gṛhe sākṣād bhagavān puruṣaḥ paraḥ [BhP 10.1.23] iti
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862106 (1.192):
yathā śrī-daśame teṣu sureṣv evāśarīragīḥ // Lbh_1,5.141 // / vasudeva-gṛhe sākṣād bhagavān puruṣaḥ paraḥ |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177862 (0.056):
BhP_06.19.012/1 tasyā adhīśvaraḥ sākṣāt tvameva puruṣaḥ paraḥ
BhP_10.01.023/3 janiṣyate tat priyārthaṃ sambhavantu sura striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757307 (0.0):
vasudeva gṛhe sākṣād bhagavān puruṣaḥ paraḥ / / janiṣyate tat priyārthaṃ sambhavantu sura striyaḥ // BhP_10.01.023 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402358 (0.0):
vasudeva gṛhe sākṣād bhagavān puruṣaḥ paraḥ | / janiṣyate tat priyārthaṃ sambhavantu sura striyaḥ || [BhP 10.1.21 23]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862111 (0.0):
vasudeva-gṛhe sākṣād bhagavān puruṣaḥ paraḥ | / janiṣyate tat-priyārthaṃ sambhavantu sura-striyaḥ // Lbh_1,5.142 //
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435026 (0.010):
deva-kanyāś ca yathā śrī-daśame tat-priyārthaṃ sambhavantu sura-striya iti
BhP_10.01.024/1 vāsudeva kalānantaḥ sahasra vadanaḥ svarāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757313 (0.0):
janiṣyate tat priyārthaṃ sambhavantu sura striyaḥ // BhP_10.01.023 // / vāsudeva kalānantaḥ sahasra vadanaḥ svarāṭ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408773 (0.0):
ata idam apy evam eva vyākhyeyam / vāsudeva kalānantaḥ sahasra vadanaḥ svarāṭ |
BhP_10.01.024/3 agrato bhavitā devo hareḥ priya cikīrṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757320 (1.192):
vāsudeva kalānantaḥ sahasra vadanaḥ svarāṭ / / agrato bhavitā devo hareḥ priya cikīrṣayā // BhP_10.01.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408779 (1.192):
vāsudeva kalānantaḥ sahasra vadanaḥ svarāṭ | / agrato bhavitā devo hareḥ priya cikīrṣayā || [BhP 10.1.24]
BhP_10.01.025/1 viṣṇor māyā bhagavatī yayā sammohitaṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757326 (0.0):
agrato bhavitā devo hareḥ priya cikīrṣayā // BhP_10.01.024 // / viṣṇor māyā bhagavatī yayā sammohitaṃ jagat /
BhP_10.01.025/3 ādiṣṭā prabhuṇāṃśena kāryārthe sambhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757333 (0.0):
viṣṇor māyā bhagavatī yayā sammohitaṃ jagat / / ādiṣṭā prabhuṇāṃśena kāryārthe sambhaviṣyati // BhP_10.01.025 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277812 (1.192):
athāham aṃśabhāgena [BhP 10.29] iti hi māyāṃ prati śrī bhagavad vākyam / ādiṣṭā prabhuṇāṃśena kāryārthe sambhaviṣyati [BhP 10.1.25] iti ca devān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408835 (0.015):
āviṣṭatvaṃ tasyāḥ ādiṣṭā prabhunāṃśena kāryārthe sambhaviṣyati
BhP_10.01.026/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.026/1 ity ādiśyāmara gaṇān prajāpati patir vibhuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381133 (0.0):
BhP_10.36.040/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.36.040/1 evam ādiśya cākrūraṃ mantriṇaś ca viṣṛjya saḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408718 (0.0):
BhP_10.73.024/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.73.024/1 ity ādiśya nṛpān kṛṣṇo bhagavān bhuvaneśvaraḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370504 (0.0):
BhP_08.04.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.026/1 ity ādiśya hṛṣīkeśaḥ prādhmāya jalajottamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757343 (1.788):
ādiṣṭā prabhuṇāṃśena kāryārthe sambhaviṣyati // BhP_10.01.025 // / BhP_10.01.026/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731264 (0.004):
teṣāṃ prāṇātyaye cāhaṃ dadāmi vipulāṃ gatim // BhP_08.04.025 // / BhP_08.04.026/0 śrīśuka uvāca / ity ādiśya hṛṣīkeśaḥ prādhmāya jalajottamam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2779496 (0.004):
yujyate harṣa śokābhyāṃ tathāpy ājñāṃ karomi te // BhP_10.36.039 // / BhP_10.36.040/0 śrī śuka uvāca / evam ādiśya cākrūraṃ mantriṇaś ca viṣṛjya saḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805060 (0.004):
mayy āveśya manaḥ samyaṅ mām ante brahma yāsyatha // BhP_10.73.023 // / BhP_10.73.024/0 śrī śuka uvāca / ity ādiśya nṛpān kṛṣṇo bhagavān bhuvaneśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000552 (0.015):
BhP_09.04.071/2 kṣamāpaya mahābhāgaṃ tataḥ śāntirbhaviṣyati / BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.001/1 evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746020 (0.021):
kṣamāpaya mahābhāgaṃ tataḥ śāntirbhaviṣyati // BhP_09.04.071 // / BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376619 (0.030):
BhP_10.29.012/3 guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414187 (0.032):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.033):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409420 (0.033):
BhP_11.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.01.001/1 kṛtvā daitya-vadhaṃ kṛṣṇaḥ sa-rāmo yadubhir vṛtaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544731 (0.033):
BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943885 (0.033):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173139 (0.033):
BhP_06.13.005/2 vibhaktamanugṛhṇadbhirvṛtrahatyāṃ kva mārjmy aham / BhP_06.13.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.13.006/1 ṛṣayastadupākarṇya mahendramidamabruvan
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370005 (0.033):
BhP_08.03.029/3 taṃ duratyayamāhātmyaṃ bhagavantamito 'smy aham / BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.03.030/1 evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.034):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.034):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.034):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
BhP_10.01.026/3 āśvāsya ca mahīṃ gīrbhiḥ sva dhāma paramaṃ yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757351 (0.0):
ity ādiśyāmara gaṇān prajāpati patir vibhuḥ / / āśvāsya ca mahīṃ gīrbhiḥ sva dhāma paramaṃ yayau // BhP_10.01.026 //
BhP_10.01.027/1 śūraseno yadupatir mathurām āvasan purīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757358 (0.0):
āśvāsya ca mahīṃ gīrbhiḥ sva dhāma paramaṃ yayau // BhP_10.01.026 // / śūraseno yadupatir mathurām āvasan purīm /
BhP_10.01.027/3 māthurāñ chūrasenāṃś ca viṣayān bubhuje purā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757363 (0.004):
śūraseno yadupatir mathurām āvasan purīm / / māthurāñ chūrasenāṃś ca viṣayān bubhuje purā // BhP_10.01.027 //
BhP_10.01.028/1 rājadhānī tataḥ sābhūt sarva yādava bhūbhujām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757369 (0.0):
māthurāñ chūrasenāṃś ca viṣayān bubhuje purā // BhP_10.01.027 // / rājadhānī tataḥ sābhūt sarva yādava bhūbhujām /
BhP_10.01.028/3 mathurā bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757374 (0.005):
rājadhānī tataḥ sābhūt sarva yādava bhūbhujām / / mathurā bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ // BhP_10.01.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417472 (0.005):
atha śrī mathurāyāḥ | mathurā bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13936014 (0.008):
ukteḥ | śrī kṛṣṇādīnāṃ tu mathurādi kṣetraṃ mahādhiṣṭhānam | mathurā / bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ [BhP 1.10.28] ity ādy ukteḥ | tathā
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12499767 (0.028):
yaḥ sva-puryor api sthairyaṃ yāti nityaṃ yathāha ca | / mathurā bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ ||261||3
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868383 (0.047):
nityaṃ sannihitas tatra bhagavān madhusūdanaḥ // Lbh_1,5.517 // / athānyad vaibhavaṃ tasya vyaktaṃ śrī-nāradekṣayā |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431446 (0.063):
BhP_11.31.024/1 nityaṃ sannihitas tatra bhagavān madhusūdanaḥ / BhP_11.31.024/3 smṛtyāśeṣāśubha-haraṃ sarva-maṅgala-maṅgalam
BhP_10.01.029/1 tasyāṃ tu karhicic chaurir vasudevaḥ kṛtodvahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757381 (0.0):
mathurā bhagavān yatra nityaṃ sannihito hariḥ // BhP_10.01.028 // / tasyāṃ tu karhicic chaurir vasudevaḥ kṛtodvahaḥ /
BhP_10.01.029/3 devakyā sūryayā sārdhaṃ prayāṇe ratham āruhat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757388 (0.0):
tasyāṃ tu karhicic chaurir vasudevaḥ kṛtodvahaḥ / / devakyā sūryayā sārdhaṃ prayāṇe ratham āruhat // BhP_10.01.029 //
BhP_10.01.030/1 ugrasena sutaḥ kaṃsaḥ svasuḥ priya cikīrṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757394 (0.0):
devakyā sūryayā sārdhaṃ prayāṇe ratham āruhat // BhP_10.01.029 // / ugrasena sutaḥ kaṃsaḥ svasuḥ priya cikīrṣayā /
BhP_10.01.030/3 raśmīn hayānāṃ jagrāha raukmai ratha śatair vṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757402 (0.0):
ugrasena sutaḥ kaṃsaḥ svasuḥ priya cikīrṣayā / / raśmīn hayānāṃ jagrāha raukmai ratha śatair vṛtaḥ // BhP_10.01.030 //
BhP_10.01.031/1 catuḥ śataṃ pāribarhaṃ gajānāṃ hema mālinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757408 (0.0):
raśmīn hayānāṃ jagrāha raukmai ratha śatair vṛtaḥ // BhP_10.01.030 // / catuḥ śataṃ pāribarhaṃ gajānāṃ hema mālinām /
BhP_10.01.031/3 aśvānām ayutaṃ sārdhaṃ rathānāṃ ca tri ṣaṭ śatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757415 (0.0):
catuḥ śataṃ pāribarhaṃ gajānāṃ hema mālinām / / aśvānām ayutaṃ sārdhaṃ rathānāṃ ca tri ṣaṭ śatam // BhP_10.01.031 //
BhP_10.01.032/1 dāsīnāṃ sukumārīṇāṃ dve śate samalaṅkṛte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757421 (0.004):
aśvānām ayutaṃ sārdhaṃ rathānāṃ ca tri ṣaṭ śatam // BhP_10.01.031 // / dāsīnāṃ sukumārīṇāṃ dve śate samalaṅkṛte /
BhP_10.01.032/3 duhitre devakaḥ prādād yāne duhitṛ vatsalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757427 (0.0):
dāsīnāṃ sukumārīṇāṃ dve śate samalaṅkṛte / / duhitre devakaḥ prādād yāne duhitṛ vatsalaḥ // BhP_10.01.032 //
BhP_10.01.033/1 śaṅkha tūrya mṛdaṅgāś ca nedur dundubhayaḥ samam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757434 (0.0):
duhitre devakaḥ prādād yāne duhitṛ vatsalaḥ // BhP_10.01.032 // / śaṅkha tūrya mṛdaṅgāś ca nedur dundubhayaḥ samam /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22529208 (0.027):
BhP_04.15.008/1 śaṅkha-tūrya-mṛdaṅgādyā nedur dundubhayo divi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2677671 (0.027):
mumucuḥ sumano dhārāḥ siddhā nṛtyanti svaḥ striyaḥ // BhP_04.15.007 // / śaṅkha tūrya mṛdaṅgādyā nedur dundubhayo divi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391322 (0.031):
BhP_10.50.036/3 upagīyamāna vijayaḥ sūta māgadha vandibhiḥ / BhP_10.50.037/1 śaṅkha dundubhayo nedur bherī tūryāṇy anekaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2788938 (0.034):
upagīyamāna vijayaḥ sūta māgadha vandibhiḥ // BhP_10.50.036 // / śaṅkha dundubhayo nedur bherī tūryāṇy anekaśaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527315 (0.042):
BhP_04.12.031/1 tadā dundubhayo nedur mṛdaṅga-paṇavādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675904 (0.046):
mṛtyor mūrdhni padaṃ dattvā ārurohādbhutaṃ gṛham // BhP_04.12.030 // / tadā dundubhayo nedur mṛdaṅga paṇavādayaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379225 (0.049):
BhP_08.18.006/3 vijayānāma sā proktā yasyāṃ janma vidurhareḥ / BhP_08.18.007/1 śaṅkhadundubhayo nedurmṛdaṅgapaṇavānakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739393 (0.051):
vijayānāma sā proktā yasyāṃ janma vidurhareḥ // BhP_08.18.006 // / śaṅkhadundubhayo nedurmṛdaṅgapaṇavānakāḥ /
BhP_10.01.033/3 prayāṇa prakrame tāta vara vadhvoḥ sumaṅgalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757442 (0.0):
śaṅkha tūrya mṛdaṅgāś ca nedur dundubhayaḥ samam / / prayāṇa prakrame tāta vara vadhvoḥ sumaṅgalam // BhP_10.01.033 //
BhP_10.01.034/1 pathi pragrahiṇaṃ kaṃsam ābhāṣyāhāśarīra vāk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757448 (1.192):
prayāṇa prakrame tāta vara vadhvoḥ sumaṅgalam // BhP_10.01.033 // / pathi pragrahiṇaṃ kaṃsam ābhāṣyāhāśarīra vāk /
BhP_10.01.034/3 asyās tvām aṣṭamo garbho hantā yāṃ vahase 'budha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757455 (0.0):
pathi pragrahiṇaṃ kaṃsam ābhāṣyāhāśarīra vāk / / asyās tvām aṣṭamo garbho hantā yāṃ vahase 'budha // BhP_10.01.034 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810773 (0.0):
vihasya tad anyathā adhyavasyati sma, æasyās tvām aṣṭamo garbho hantā yāṃ
BhP_10.01.035/1 ity uktaḥ sa khalaḥ pāpo bhojānāṃ kula pāṃsanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757463 (0.0):
asyās tvām aṣṭamo garbho hantā yāṃ vahase 'budha // BhP_10.01.034 // / ity uktaḥ sa khalaḥ pāpo bhojānāṃ kula pāṃsanaḥ /
BhP_10.01.035/3 bhaginīṃ hantum ārabdhaṃ khaḍga pāṇiḥ kace 'grahīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757470 (0.0):
ity uktaḥ sa khalaḥ pāpo bhojānāṃ kula pāṃsanaḥ / / bhaginīṃ hantum ārabdhaṃ khaḍga pāṇiḥ kace 'grahīt // BhP_10.01.035 //
BhP_10.01.036/1 taṃ jugupsita karmāṇaṃ nṛśaṃsaṃ nirapatrapam / BhP_10.01.036/3 vasudevo mahā bhāga uvāca parisāntvayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757481 (0.003):
bhaginīṃ hantum ārabdhaṃ khaḍga pāṇiḥ kace 'grahīt // BhP_10.01.035 // / taṃ jugupsita karmāṇaṃ nṛśaṃsaṃ nirapatrapam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413038 (0.044):
BhP_11.05.051/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.05.051/1 etac chrutvā mahā-bhāgo vasudevo 'ti-vismitaḥ
BhP_10.01.037/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.01.037/1 ślāghanīya guṇaḥ śūrair bhavān bhoja yaśaskaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757491 (0.0):
vasudevo mahā bhāga uvāca parisāntvayan // BhP_10.01.036 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357666 (0.027):
BhP_10.01.053/3 manasā dūyamānena vihasann idam abravīt / BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409882 (0.027):
BhP_11.02.003/3 arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt / BhP_11.02.004/0 śrī-vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757721 (0.029):
manasā dūyamānena vihasann idam abravīt // BhP_10.01.053 // / BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818275 (0.029):
arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt // BhP_11.02.003 // / BhP_11.02.004/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709339 (0.048):
kṛpayā parayā deva uvāca parisāntvayan // BhP_06.07.020 // / BhP_06.07.021/0 śrībrahmovāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413038 (0.049):
BhP_11.05.051/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.05.051/1 etac chrutvā mahā-bhāgo vasudevo 'ti-vismitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416041 (0.052):
BhP_10.84.028/3 praṇamya copasaṅgṛhya babhāṣedaṃ su yantritaḥ / BhP_10.84.029/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.84.029/1 namo vaḥ sarva devebhya ṛṣayaḥ śrotum arhatha
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416562 (0.055):
BhP_10.84.060/3 suhṛd vṛtaḥ prīta manā nandam āha kare spṛśan / BhP_10.84.061/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.84.061/1 bhrātar īśa kṛtaḥ pāśo nṛnāṃ yaḥ sneha saṃjñitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169263 (0.055):
BhP_06.07.020/2 kṛpayā parayā deva uvāca parisāntvayan / BhP_06.07.021/0 śrībrahmovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812343 (0.056):
suhṛd vṛtaḥ prīta manā nandam āha kare spṛśan // BhP_10.84.060 // / BhP_10.84.061/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811857 (0.057):
praṇamya copasaṅgṛhya babhāṣedaṃ su yantritaḥ // BhP_10.84.028 // / BhP_10.84.029/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821196 (0.057):
BhP_11.05.051/0 śrī śuka uvāca / etac chrutvā mahā bhāgo vasudevo 'ti vismitaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358871 (0.058):
prabhāva vit / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758832 (0.058):
sva rociṣā bhārata sūtikā gṛhaṃ virocayantaṃ gata bhīḥ prabhāva vit // / BhP_10.03.012 // / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca
BhP_10.01.037/3 sa kathaṃ bhaginīṃ hanyāt striyam udvāha parvaṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757498 (0.0):
ślāghanīya guṇaḥ śūrair bhavān bhoja yaśaskaraḥ / / sa kathaṃ bhaginīṃ hanyāt striyam udvāha parvaṇi // BhP_10.01.037 //
BhP_10.01.038/1 mṛtyur janmavatāṃ vīra dehena saha jāyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757505 (1.192):
sa kathaṃ bhaginīṃ hanyāt striyam udvāha parvaṇi // BhP_10.01.037 // / mṛtyur janmavatāṃ vīra dehena saha jāyate /
BhP_10.01.038/3 adya vābda śatānte vā mṛtyur vai prāṇināṃ dhruvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757514 (0.0):
mṛtyur janmavatāṃ vīra dehena saha jāyate / / adya vābda śatānte vā mṛtyur vai prāṇināṃ dhruvaḥ // BhP_10.01.038 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13486235 (0.0):
jātasya hi dhruvo mṛtyur dhruvaṃ janma mṛtasya ca | / adya vābda-śatānte vā mṛtyur vai prāṇināṃ dhruvaḥ // Hit_4.70 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21450725 (0.0):
mṛtyor bibheṣi kiṃ bāla na sa bhītaṃ vimuñcati | / adya vābda śatānte vā mṛtyur vai prāṇināṃ dhruvaḥ ||Panc_1.452||
BhP_10.01.039/1 dehe pañcatvam āpanne dehī karmānugo 'vaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757521 (0.0):
adya vābda śatānte vā mṛtyur vai prāṇināṃ dhruvaḥ // BhP_10.01.038 // / dehe pañcatvam āpanne dehī karmānugo 'vaśaḥ /
BhP_10.01.039/3 dehāntaram anuprāpya prāktanaṃ tyajate vapuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757527 (0.0):
dehe pañcatvam āpanne dehī karmānugo 'vaśaḥ / / dehāntaram anuprāpya prāktanaṃ tyajate vapuḥ // BhP_10.01.039 //
BhP_10.01.040/1 vrajaṃs tiṣṭhan padaikena yathaivaikena gacchati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757534 (0.0):
dehāntaram anuprāpya prāktanaṃ tyajate vapuḥ // BhP_10.01.039 // / vrajaṃs tiṣṭhan padaikena yathaivaikena gacchati /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348598 (0.026):
aṅguṣṭhamātro vāyuśca śamīpatraṃsamāruhet // GarP_2,18.40 // / vrajaṃstiṣṭhanpadaikena yathaivaikena gacchati /
BhP_10.01.040/3 yathā tṛṇa jalaukaivaṃ dehī karma gatiṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757540 (1.192):
vrajaṃs tiṣṭhan padaikena yathaivaikena gacchati / / yathā tṛṇa jalaukaivaṃ dehī karma gatiṃ gataḥ // BhP_10.01.040 //
BhP_10.01.041/1 svapne yathā paśyati deham īdṛśaṃ / manorathenābhiniviṣṭa cetanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757548 (0.0):
yathā tṛṇa jalaukaivaṃ dehī karma gatiṃ gataḥ // BhP_10.01.040 // / svapne yathā paśyati deham īdṛśaṃ manorathenābhiniviṣṭa cetanaḥ /
BhP_10.01.041/3 dṛṣṭa śrutābhyāṃ manasānucintayan prapadyate tat kim api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757553 (0.0):
svapne yathā paśyati deham īdṛśaṃ manorathenābhiniviṣṭa cetanaḥ / / dṛṣṭa śrutābhyāṃ manasānucintayan prapadyate tat kim api hy apasmṛtiḥ //
hy apasmṛtiḥ / BhP_10.01.042/1 yato yato dhāvati daiva coditaṃ mano vikārātmakam āpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757562 (0.0):
dṛṣṭa śrutābhyāṃ manasānucintayan prapadyate tat kim api hy apasmṛtiḥ // / BhP_10.01.041 // / yato yato dhāvati daiva coditaṃ mano vikārātmakam āpa pañcasu /
pañcasu / BhP_10.01.042/3 guṇeṣu māyā rociteṣu dehy asau prapadyamānaḥ saha tena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757569 (0.0):
yato yato dhāvati daiva coditaṃ mano vikārātmakam āpa pañcasu / / guṇeṣu māyā rociteṣu dehy asau prapadyamānaḥ saha tena jāyate //
jāyate / BhP_10.01.043/1 jyotir yathaivodaka pārthiveṣv adaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757575 (0.0):
guṇeṣu māyā rociteṣu dehy asau prapadyamānaḥ saha tena jāyate // / BhP_10.01.042 // / jyotir yathaivodaka pārthiveṣv adaḥ $ samīra vegānugataṃ vibhāvyate &
BhP_10.01.043/2 samīra vegānugataṃ vibhāvyate / BhP_10.01.043/3 evaṃ sva māyā raciteṣv asau pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757583 (0.019):
jyotir yathaivodaka pārthiveṣv adaḥ $ samīra vegānugataṃ vibhāvyate &
BhP_10.01.043/4 guṇeṣu rāgānugato vimuhyati / BhP_10.01.044/1 tasmān na kasyacid droham ācaret sa tathā vidhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757594 (0.0):
evaṃ sva māyā raciteṣv asau pumān % guṇeṣu rāgānugato vimuhyati //
BhP_10.01.044/3 ātmanaḥ kṣemam anvicchan drogdhur vai parato bhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757601 (0.0):
tasmān na kasyacid droham ācaret sa tathā vidhaḥ / / ātmanaḥ kṣemam anvicchan drogdhur vai parato bhayam // BhP_10.01.044 //
BhP_10.01.045/1 eṣā tavānujā bālā kṛpaṇā putrikopamā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757608 (0.0):
ātmanaḥ kṣemam anvicchan drogdhur vai parato bhayam // BhP_10.01.044 // / eṣā tavānujā bālā kṛpaṇā putrikopamā /
BhP_10.01.045/3 hantuṃ nārhasi kalyāṇīm imāṃ tvaṃ dīna vatsalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757615 (0.0):
eṣā tavānujā bālā kṛpaṇā putrikopamā / / hantuṃ nārhasi kalyāṇīm imāṃ tvaṃ dīna vatsalaḥ // BhP_10.01.045 //
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.0):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.0):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.0):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.001):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.002):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.002):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.002):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.002):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.002):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.003):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.003):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.003):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.003):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.003):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.003):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.003):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.003):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.003):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.003):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (0.003):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
BhP_10.01.046/3 na nyavartata kauravya puruṣādān anuvrataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757630 (0.005):
evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ / / na nyavartata kauravya puruṣādān anuvrataḥ // BhP_10.01.046 //
BhP_10.01.047/1 nirbandhaṃ tasya taṃ jñātvā vicintyānakadundubhiḥ / BhP_10.01.047/3 prāptaṃ kālaṃ prativyoḍhum idaṃ tatrānvapadyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757639 (0.004):
na nyavartata kauravya puruṣādān anuvrataḥ // BhP_10.01.046 // / nirbandhaṃ tasya taṃ jñātvā vicintyānakadundubhiḥ /
BhP_10.01.048/1 mṛtyur buddhimatāpohyo yāvad buddhi balodayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757646 (0.0):
prāptaṃ kālaṃ prativyoḍhum idaṃ tatrānvapadyata // BhP_10.01.047 // / mṛtyur buddhimatāpohyo yāvad buddhi balodayam /
BhP_10.01.048/3 yady asau na nivarteta nāparādho 'sti dehinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757654 (0.0):
mṛtyur buddhimatāpohyo yāvad buddhi balodayam / / yady asau na nivarteta nāparādho 'sti dehinaḥ // BhP_10.01.048 //
BhP_10.01.049/1 pradāya mṛtyave putrān mocaye kṛpaṇām imām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757659 (0.004):
yady asau na nivarteta nāparādho 'sti dehinaḥ // BhP_10.01.048 // / pradāya mṛtyave putrān mocaye kṛpaṇām imām /
BhP_10.01.049/3 sutā me yadi jāyeran mṛtyur vā na mriyeta cet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757668 (0.0):
pradāya mṛtyave putrān mocaye kṛpaṇām imām / / sutā me yadi jāyeran mṛtyur vā na mriyeta cet // BhP_10.01.049 //
BhP_10.01.050/1 viparyayo vā kiṃ na syād gatir dhātur duratyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757672 (0.008):
sutā me yadi jāyeran mṛtyur vā na mriyeta cet // BhP_10.01.049 // / viparyayo vā kiṃ na syād gatir dhātur duratyayā /
BhP_10.01.050/3 upasthito nivarteta nivṛttaḥ punar āpatet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757678 (0.005):
viparyayo vā kiṃ na syād gatir dhātur duratyayā / / upasthito nivarteta nivṛttaḥ punar āpatet // BhP_10.01.050 //
BhP_10.01.051/1 agner yathā dāru viyoga yogayor adṛṣṭato 'nyan na nimittam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757686 (0.0):
upasthito nivarteta nivṛttaḥ punar āpatet // BhP_10.01.050 // / agner yathā dāru viyoga yogayor adṛṣṭato 'nyan na nimittam asti /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804386 (0.026):
MSS_0214 1 agneryathā dāruviyogayogayor adṛṣṭato'nyatra nimittamasti /
asti / BhP_10.01.051/3 evaṃ hi jantor api durvibhāvyaḥ / śarīra saṃyoga viyoga hetuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757695 (0.0):
agner yathā dāru viyoga yogayor adṛṣṭato 'nyan na nimittam asti / / evaṃ hi jantor api durvibhāvyaḥ śarīra saṃyoga viyoga hetuḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804393 (0.0):
MSS_0214 1 agneryathā dāruviyogayogayor adṛṣṭato'nyatra nimittamasti / / MSS_0214 2 evaṃ hi jantorapi durvibhāvyaḥ śarīrasaṃyogaviyogahetuḥ //
BhP_10.01.052/1 evaṃ vimṛśya taṃ pāpaṃ yāvad ātmani darśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757700 (0.0):
evaṃ hi jantor api durvibhāvyaḥ śarīra saṃyoga viyoga hetuḥ // / BhP_10.01.051 // / evaṃ vimṛśya taṃ pāpaṃ yāvad ātmani darśanam /
BhP_10.01.052/3 pūjayām āsa vai śaurir bahu māna puraḥsaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757708 (0.0):
evaṃ vimṛśya taṃ pāpaṃ yāvad ātmani darśanam / / pūjayām āsa vai śaurir bahu māna puraḥsaram // BhP_10.01.052 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26874525 (0.046):
yathāvat pūjayām āsa % bahumānapuraḥsaram // BrP_203.25 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11145836 (0.046):
yathāvat pūjayām āsa bahumānapuraḥsaram // BrP_203.25 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23455939 (0.046):
yathāvat pūjayām āsa % bahumānapuraḥsaram // ViP_5,30.28 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5162599 (0.046):
yathāvat pūjayām āsa bahumānapuraḥsaram // ViP_5,30.28 //
BhP_10.01.053/1 prasanna vadanāmbhojo nṛśaṃsaṃ nirapatrapam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757713 (0.003):
pūjayām āsa vai śaurir bahu māna puraḥsaram // BhP_10.01.052 // / prasanna vadanāmbhojo nṛśaṃsaṃ nirapatrapam /
BhP_10.01.053/3 manasā dūyamānena vihasann idam abravīt / BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409882 (0.0):
BhP_11.02.003/3 arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt / BhP_11.02.004/0 śrī-vasudeva uvāca / BhP_11.02.004/1 bhagavan bhavato yātrā svastaye sarva-dehinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757721 (0.004):
prasanna vadanāmbhojo nṛśaṃsaṃ nirapatrapam / / manasā dūyamānena vihasann idam abravīt // BhP_10.01.053 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818275 (0.006):
arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt // BhP_11.02.003 // / BhP_11.02.004/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357410 (0.027):
BhP_10.01.036/3 vasudevo mahā bhāga uvāca parisāntvayan / BhP_10.01.037/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416041 (0.028):
BhP_10.84.028/3 praṇamya copasaṅgṛhya babhāṣedaṃ su yantritaḥ / BhP_10.84.029/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.84.029/1 namo vaḥ sarva devebhya ṛṣayaḥ śrotum arhatha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757483 (0.034):
vasudevo mahā bhāga uvāca parisāntvayan // BhP_10.01.036 // / BhP_10.01.037/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811857 (0.035):
praṇamya copasaṅgṛhya babhāṣedaṃ su yantritaḥ // BhP_10.84.028 // / BhP_10.84.029/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414240 (0.038):
BhP_10.82.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.022/1 vasudevograsenādyair yadubhis te 'rcitā nṛpāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358871 (0.040):
prabhāva vit / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758832 (0.040):
sva rociṣā bhārata sūtikā gṛhaṃ virocayantaṃ gata bhīḥ prabhāva vit // / BhP_10.03.012 // / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673745 (0.045):
bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt // BhP_04.09.018 // / BhP_04.09.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734329 (0.045):
prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt // BhP_08.09.008 // / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739801 (0.045):
niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt // BhP_08.19.001 // / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774655 (0.045):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790885 (0.045):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416562 (0.045):
BhP_10.84.060/3 suhṛd vṛtaḥ prīta manā nandam āha kare spṛśan / BhP_10.84.061/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.84.061/1 bhrātar īśa kṛtaḥ pāśo nṛnāṃ yaḥ sneha saṃjñitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360772 (0.047):
BhP_10.05.030/3 adṛṣṭam ātmanas tattvaṃ yo veda na sa muhyati / BhP_10.05.031/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.05.031/1 karo vai vārṣiko datto rājñe dṛṣṭā vayaṃ ca vaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760599 (0.047):
adṛṣṭam ātmanas tattvaṃ yo veda na sa muhyati // BhP_10.05.030 // / BhP_10.05.031/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812343 (0.047):
suhṛd vṛtaḥ prīta manā nandam āha kare spṛśan // BhP_10.84.060 // / BhP_10.84.061/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375925 (0.048):
BhP_10.27.014/3 megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
BhP_10.01.054/1 na hy asyās te bhayaṃ saumya yad vai sāhāśarīra vāk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757730 (0.0):
BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca / na hy asyās te bhayaṃ saumya yad vai sāhāśarīra vāk /
BhP_10.01.054/3 putrān samarpayiṣye 'syā yatas te bhayam utthitam / BhP_10.01.055/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757737 (0.004):
na hy asyās te bhayaṃ saumya yad vai sāhāśarīra vāk / / putrān samarpayiṣye 'syā yatas te bhayam utthitam // BhP_10.01.054 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177636 (0.023):
BhP_06.18.076/2 kṣantumarhasi mātastvaṃ diṣṭyā garbho mṛtotthitaḥ / BhP_06.18.077/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.18.077/1 indrastayābhyanujñātaḥ śuddhabhāvena tuṣṭayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717204 (0.029):
kṣantumarhasi mātastvaṃ diṣṭyā garbho mṛtotthitaḥ // BhP_06.18.076 // / BhP_06.18.077/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543248 (0.036):
BhP_12.03.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.03.001/1 dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.037):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.037):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.037):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.037):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.037):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.039):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.039):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.039):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.039):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170758 (0.039):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710740 (0.039):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.039):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.040):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.040):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.040):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.040):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
BhP_10.01.055/1 svasur vadhān nivavṛte kaṃsas tad vākya sāra vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757747 (0.0):
BhP_10.01.055/0 śrī śuka uvāca / svasur vadhān nivavṛte kaṃsas tad vākya sāra vit /
BhP_10.01.055/3 vasudevo 'pi taṃ prītaḥ praśasya prāviśad gṛham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757753 (0.004):
svasur vadhān nivavṛte kaṃsas tad vākya sāra vit / / vasudevo 'pi taṃ prītaḥ praśasya prāviśad gṛham // BhP_10.01.055 //
BhP_10.01.056/1 atha kāla upāvṛtte devakī sarva devatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757759 (0.0):
vasudevo 'pi taṃ prītaḥ praśasya prāviśad gṛham // BhP_10.01.055 // / atha kāla upāvṛtte devakī sarva devatā /
BhP_10.01.056/3 putrān prasuṣuve cāṣṭau kanyāṃ caivānuvatsaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757765 (0.004):
atha kāla upāvṛtte devakī sarva devatā / / putrān prasuṣuve cāṣṭau kanyāṃ caivānuvatsaram // BhP_10.01.056 //
BhP_10.01.057/1 kīrtimantaṃ prathamajaṃ kaṃsāyānakadundubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757770 (0.004):
putrān prasuṣuve cāṣṭau kanyāṃ caivānuvatsaram // BhP_10.01.056 // / kīrtimantaṃ prathamajaṃ kaṃsāyānakadundubhiḥ /
BhP_10.01.057/3 arpayām āsa kṛcchreṇa so 'nṛtād ativihvalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757776 (0.005):
kīrtimantaṃ prathamajaṃ kaṃsāyānakadundubhiḥ / / arpayām āsa kṛcchreṇa so 'nṛtād ativihvalaḥ // BhP_10.01.057 //
BhP_10.01.058/1 kiṃ duḥsahaṃ nu sādhūnāṃ viduṣāṃ kim apekṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757781 (0.005):
arpayām āsa kṛcchreṇa so 'nṛtād ativihvalaḥ // BhP_10.01.057 // / kiṃ duḥsahaṃ nu sādhūnāṃ viduṣāṃ kim apekṣitam /
BhP_10.01.058/3 kim akāryaṃ kadaryāṇāṃ dustyajaṃ kiṃ dhṛtātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757787 (0.004):
kiṃ duḥsahaṃ nu sādhūnāṃ viduṣāṃ kim apekṣitam / / kim akāryaṃ kadaryāṇāṃ dustyajaṃ kiṃ dhṛtātmanām // BhP_10.01.058 //
BhP_10.01.059/1 dṛṣṭvā samatvaṃ tac chaureḥ satye caiva vyavasthitim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757793 (0.0):
kim akāryaṃ kadaryāṇāṃ dustyajaṃ kiṃ dhṛtātmanām // BhP_10.01.058 // / dṛṣṭvā samatvaṃ tac chaureḥ satye caiva vyavasthitim /
BhP_10.01.059/3 kaṃsas tuṣṭa manā rājan prahasann idam abravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757800 (5.960):
dṛṣṭvā samatvaṃ tac chaureḥ satye caiva vyavasthitim / / kaṃsas tuṣṭa manā rājan prahasann idam abravīt // BhP_10.01.059 //
BhP_10.01.060/1 pratiyātu kumāro 'yaṃ na hy asmād asti me bhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757804 (0.0):
kaṃsas tuṣṭa manā rājan prahasann idam abravīt // BhP_10.01.059 // / pratiyātu kumāro 'yaṃ na hy asmād asti me bhayam /
BhP_10.01.060/3 aṣṭamād yuvayor garbhān mṛtyur me vihitaḥ kila
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757813 (0.006):
pratiyātu kumāro 'yaṃ na hy asmād asti me bhayam / / aṣṭamād yuvayor garbhān mṛtyur me vihitaḥ kila // BhP_10.01.060 //
BhP_10.01.061/1 tatheti sutam ādāya yayāv ānakadundubhiḥ / BhP_10.01.061/3 nābhyanandata tad vākyam asato 'vijitātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757825 (0.0):
aṣṭamād yuvayor garbhān mṛtyur me vihitaḥ kila // BhP_10.01.060 // / tatheti sutam ādāya yayāv ānakadundubhiḥ /
BhP_10.01.062/1 nandādyā ye vraje gopā yāś cāmīṣāṃ ca yoṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757833 (0.0):
nābhyanandata tad vākyam asato 'vijitātmanaḥ // BhP_10.01.061 // / nandādyā ye vraje gopā yāś cāmīṣāṃ ca yoṣitaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402420 (0.0):
pārṣadaiḥ śrīmad uddhavādibhiḥ saha | ittham eva prācuryeṇoktam / nandādyā ye vraje gopā yāś cāmīṣāṃ ca yoṣitaḥ |
BhP_10.01.062/3 vṛṣṇayo vasudevādyā devaky ādyā yadu striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757840 (0.0):
nandādyā ye vraje gopā yāś cāmīṣāṃ ca yoṣitaḥ / / vṛṣṇayo vasudevādyā devaky ādyā yadu striyaḥ // BhP_10.01.062 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402426 (0.0):
nandādyā ye vraje gopā yāś cāmīṣāṃ ca yoṣitaḥ | / vṛṣṇayo vasudevādyā devaky ādyā yadu striyaḥ ||
BhP_10.01.063/1 sarve vai devatā prāyā ubhayor api bhārata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757846 (0.0):
vṛṣṇayo vasudevādyā devaky ādyā yadu striyaḥ // BhP_10.01.062 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402432 (0.0):
vṛṣṇayo vasudevādyā devaky ādyā yadu striyaḥ || / sarve vai devatā prāyā ubhayor api bhārata |
BhP_10.01.063/3 jñātayo bandhu suhṛdo ye ca kaṃsam anuvratāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757853 (5.960):
sarve vai devatā prāyā ubhayor api bhārata / / jñātayo bandhu suhṛdo ye ca kaṃsam anuvratāḥ // BhP_10.01.063 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402438 (5.960):
sarve vai devatā prāyā ubhayor api bhārata | / jñātayo bandhu suhṛdo ye ca kaṃsam anuvratāḥ || [BhP 10.1.62 63] iti |
BhP_10.01.064/1 etat kaṃsāya bhagavāñ chaśaṃsābhyetya nāradaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757858 (0.004):
jñātayo bandhu suhṛdo ye ca kaṃsam anuvratāḥ // BhP_10.01.063 // / etat kaṃsāya bhagavāñ chaśaṃsābhyetya nāradaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6380784 (0.059):
BhP_10.36.016/3 kaṃsāyāthāha bhagavān nārado deva darśanaḥ
BhP_10.01.064/3 bhūmer bhārāyamāṇānāṃ daityānāṃ ca vadhodyamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757863 (0.004):
etat kaṃsāya bhagavāñ chaśaṃsābhyetya nāradaḥ / / bhūmer bhārāyamāṇānāṃ daityānāṃ ca vadhodyamam // BhP_10.01.064 //
BhP_10.01.065/1 ṛṣer vinirgame kaṃso yadūn matvā surān iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757870 (0.0):
bhūmer bhārāyamāṇānāṃ daityānāṃ ca vadhodyamam // BhP_10.01.064 // / ṛṣer vinirgame kaṃso yadūn matvā surān iti /
BhP_10.01.065/3 devakyā garbha sambhūtaṃ viṣṇuṃ ca sva vadhaṃ prati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757876 (0.0):
ṛṣer vinirgame kaṃso yadūn matvā surān iti / / devakyā garbha sambhūtaṃ viṣṇuṃ ca sva vadhaṃ prati // BhP_10.01.065 //
BhP_10.01.066/1 devakīṃ vasudevaṃ ca nigṛhya nigaḍair gṛhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757882 (0.003):
devakyā garbha sambhūtaṃ viṣṇuṃ ca sva vadhaṃ prati // BhP_10.01.065 // / devakīṃ vasudevaṃ ca nigṛhya nigaḍair gṛhe /
BhP_10.01.066/3 jātaṃ jātam ahan putraṃ tayor ajana śaṅkayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757888 (0.0):
devakīṃ vasudevaṃ ca nigṛhya nigaḍair gṛhe / / jātaṃ jātam ahan putraṃ tayor ajana śaṅkayā // BhP_10.01.066 //
BhP_10.01.067/1 mātaraṃ pitaraṃ bhrātṝn sarvāṃś ca suhṛdas tathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757894 (0.004):
jātaṃ jātam ahan putraṃ tayor ajana śaṅkayā // BhP_10.01.066 // / mātaraṃ pitaraṃ bhrātṝn sarvāṃś ca suhṛdas tathā /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2172227 (0.034):
priyā eva bhaviṣyanti % pāpaṃ na ca bhavetsadā // SkP_29.227 // / mātaraṃ pitaraṃ bhrātṝn $ suhṛdo 'tha sutānapi &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19182302 (0.034):
priyā eva bhaviṣyanti pāpaṃ na ca bhavetsadā // SkP_29.227 // / mātaraṃ pitaraṃ bhrātṝn suhṛdo 'tha sutānapi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6402977 (0.058):
BhP_10.65.011/1 mātaraṃ pitaraṃ bhrātṝn patīn putrān svasṝn api
BhP_10.01.067/3 ghnanti hy asutṛpo lubdhā rājānaḥ prāyaśo bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757901 (0.0):
mātaraṃ pitaraṃ bhrātṝn sarvāṃś ca suhṛdas tathā / / ghnanti hy asutṛpo lubdhā rājānaḥ prāyaśo bhuvi // BhP_10.01.067 //
BhP_10.01.068/1 ātmānam iha sañjātaṃ jānan prāg viṣṇunā hatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757909 (0.0):
ghnanti hy asutṛpo lubdhā rājānaḥ prāyaśo bhuvi // BhP_10.01.067 // / ātmānam iha sañjātaṃ jānan prāg viṣṇunā hatam /
BhP_10.01.068/3 mahāsuraṃ kālanemiṃ yadubhiḥ sa vyarudhyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757916 (5.960):
ātmānam iha sañjātaṃ jānan prāg viṣṇunā hatam / / mahāsuraṃ kālanemiṃ yadubhiḥ sa vyarudhyata // BhP_10.01.068 //
BhP_10.01.069/1 ugrasenaṃ ca pitaraṃ yadu bhojāndhakādhipam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757922 (0.0):
mahāsuraṃ kālanemiṃ yadubhiḥ sa vyarudhyata // BhP_10.01.068 // / ugrasenaṃ ca pitaraṃ yadu bhojāndhakādhipam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381038 (0.019):
BhP_10.36.033/3 tad bandhūn nihaniṣyāmi vṛṣṇi bhoja daśārhakān / BhP_10.36.034/1 ugrasenaṃ ca pitaraṃ sthaviraṃ rājya kāmukaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2779408 (0.024):
tad bandhūn nihaniṣyāmi vṛṣṇi bhoja daśārhakān // BhP_10.36.033 // / ugrasenaṃ ca pitaraṃ sthaviraṃ rājya kāmukaṃ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4394726 (0.059):
manyase yady akartavyaṃ pṛcchasva pitaraṃ svakam // HV_66.17 // / garhatā vasudevaṃ ca yaduvaṃśaṃ ca nindatā /
BhP_10.01.069/3 svayaṃ nigṛhya bubhuje śūrasenān mahā balaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757929 (0.0):
ugrasenaṃ ca pitaraṃ yadu bhojāndhakādhipam / / svayaṃ nigṛhya bubhuje śūrasenān mahā balaḥ // BhP_10.01.069 //
BhP_10.02.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.02.001/1 pralamba baka cāṇūra tṛṇāvarta mahāśanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757940 (0.0):
svayaṃ nigṛhya bubhuje śūrasenān mahā balaḥ // BhP_10.01.069 // / BhP_10.02.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2737999 (0.025):
kṛtakṛtyamivātmānaṃ manyamāno mahāmanāḥ // BhP_08.15.037 // / BhP_08.16.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2799611 (0.026):
pāvanaḥ sarva lokānāṃ viveśa nija mandiram // BhP_10.64.044 // / BhP_10.65.001/0 śrī śuka uvāca / balabhadraḥ kuru śreṣṭha bhagavān ratham āsthitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708474 (0.029):
etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam // BhP_06.05.044 // / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767555 (0.029):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje $ babhūvatus tau paśu pāla sammatau &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787052 (0.029):
magnam uddhara govinda gokulaṃ vṛjinārṇavāt // BhP_10.47.052 // / BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808165 (0.029):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838966 (0.029):
anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ // BhP_12.01.041 // / BhP_12.02.001/0 śrī śuka uvāca / tataś cānu dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730895 (0.030):
// BhP_08.03.033 //* / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707888 (0.030):
svapnopalabdhārtha iva tatraivāntardadhe hariḥ // BhP_06.04.054 // / BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757619 (0.030):
hantuṃ nārhasi kalyāṇīm imāṃ tvaṃ dīna vatsalaḥ // BhP_10.01.045 // / BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787956 (0.030):
saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau // BhP_10.48.036 // / BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6385375 (0.030):
BhP_10.43.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.43.001/1 atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛta śaucau parantapa
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26558321 (0.030):
BhP_05.23.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.23.001/1 atha tasmāt paratas trayodaśa-lakṣa-yojanāntarato yat tad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693880 (0.030):
mṛga śarīraṃ tīrthodaka klinnam ut sasarja // BhP_05.08.031 //_* / BhP_05.09.001/0 śrī śuka uvāca / atha kasyacid dvija varasyāṅgiraḥ pravarasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2694483 (0.030):
bhāgavata paramahaṃsānām // BhP_05.09.020 //_* / BhP_05.10.001/0 śrī śuka uvāca / atha sindhu sauvīra pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās taṭe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711228 (0.030):
// BhP_06.09.045 // / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750775 (0.030):
yogeśvaraprasādena dvandvairmuktā gṛheṣv api // BhP_09.13.027 // / BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782882 (0.030):
balam āyur yaśaḥ kāntiṃ nirjagāma sahāgrajaḥ // BhP_10.41.052 // / BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ gṛhītāṅga vilepa bhājanām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2783428 (0.030):
niveditopāyanās ta ekasmin mañca āviśan // BhP_10.42.038 // / BhP_10.43.001/0 śrī śuka uvāca / atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛta śaucau parantapa /
BhP_10.02.001/3 muṣṭikāriṣṭa dvivida pūtanā keśī dhenukaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757947 (0.0):
pralamba baka cāṇūra tṛṇāvarta mahāśanaiḥ / / muṣṭikāriṣṭa dvivida pūtanā keśī dhenukaiḥ // BhP_10.02.001 //
BhP_10.02.002/1 anyaiś cāsura bhūpālair bāṇa bhaumādibhir yutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757954 (0.0):
muṣṭikāriṣṭa dvivida pūtanā keśī dhenukaiḥ // BhP_10.02.001 // / anyaiś cāsura bhūpālair bāṇa bhaumādibhir yutaḥ /
BhP_10.02.002/3 yadūnāṃ kadanaṃ cakre balī māgadha saṃśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757961 (0.0):
anyaiś cāsura bhūpālair bāṇa bhaumādibhir yutaḥ / / yadūnāṃ kadanaṃ cakre balī māgadha saṃśrayaḥ // BhP_10.02.002 //
BhP_10.02.003/1 te pīḍitā niviviśuḥ kuru pañcāla kekayān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757966 (0.004):
yadūnāṃ kadanaṃ cakre balī māgadha saṃśrayaḥ // BhP_10.02.002 // / te pīḍitā niviviśuḥ kuru pañcāla kekayān /
BhP_10.02.003/3 śālvān vidarbhān niṣadhān videhān kośalān api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757972 (0.003):
te pīḍitā niviviśuḥ kuru pañcāla kekayān / / śālvān vidarbhān niṣadhān videhān kośalān api // BhP_10.02.003 //
BhP_10.02.004/1 eke tam anurundhānā jñātayaḥ paryupāsate / BhP_10.02.004/3 hateṣu ṣaṭsu bāleṣu devakyā augraseninā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757981 (0.003):
śālvān vidarbhān niṣadhān videhān kośalān api // BhP_10.02.003 // / eke tam anurundhānā jñātayaḥ paryupāsate /
BhP_10.02.005/1 saptamo vaiṣṇavaṃ dhāma yam anantaṃ pracakṣate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757988 (0.0):
hateṣu ṣaṭsu bāleṣu devakyā augraseninā // BhP_10.02.004 // / saptamo vaiṣṇavaṃ dhāma yam anantaṃ pracakṣate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408746 (0.0):
spaṣṭam || 10.15 || śrī śukaḥ || 84 || / saptamo vaiṣṇavaṃ dhāma yam anantaṃ pracakṣate |
BhP_10.02.005/3 garbho babhūva devakyā harṣa śoka vivardhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757995 (0.0):
saptamo vaiṣṇavaṃ dhāma yam anantaṃ pracakṣate / / garbho babhūva devakyā harṣa śoka vivardhanaḥ // BhP_10.02.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408754 (0.007):
saptamo vaiṣṇavaṃ dhāma yam anantaṃ pracakṣate | / garbho babhūva devakyāṃ harṣa śoka vivardhanaḥ || [BhP 10.2.5]
BhP_10.02.006/1 bhagavān api viśvātmā viditvā kaṃsajaṃ bhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758001 (0.0):
garbho babhūva devakyā harṣa śoka vivardhanaḥ // BhP_10.02.005 // / bhagavān api viśvātmā viditvā kaṃsajaṃ bhayam /
BhP_10.02.006/3 yadūnāṃ nija nāthānāṃ yogamāyāṃ samādiśat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758007 (1.192):
bhagavān api viśvātmā viditvā kaṃsajaṃ bhayam / / yadūnāṃ nija nāthānāṃ yogamāyāṃ samādiśat // BhP_10.02.006 //
BhP_10.02.007/1 gaccha devi vrajaṃ bhadre gopa gobhir alaṅkṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758015 (0.0):
yadūnāṃ nija nāthānāṃ yogamāyāṃ samādiśat // BhP_10.02.006 // / gaccha devi vrajaṃ bhadre gopa gobhir alaṅkṛtam /
BhP_10.02.007/3 rohiṇī vasudevasya bhāryāste nanda gokule
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758019 (0.033):
gaccha devi vrajaṃ bhadre gopa gobhir alaṅkṛtam / / rohiṇī vasudevasya bhāryāste nanda gokule /
BhP_10.02.007/5 anyāś ca kaṃsa saṃvignā vivareṣu vasanti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758026 (0.004):
rohiṇī vasudevasya bhāryāste nanda gokule / / anyāś ca kaṃsa saṃvignā vivareṣu vasanti hi // BhP_10.02.007 //
BhP_10.02.008/1 devakyā jaṭhare garbhaṃ śeṣākhyaṃ dhāma māmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758033 (0.0):
anyāś ca kaṃsa saṃvignā vivareṣu vasanti hi // BhP_10.02.007 // / devakyā jaṭhare garbhaṃ śeṣākhyaṃ dhāma māmakam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409051 (0.036):
darśitaḥ | janāntād iti pāṭhe'pi janānāṃ nāśād iti sa evārthaḥ | ataḥ / śeṣākhyaṃ dhāma māmakam iti [BhP 10.2.8] ity atrāpi śiṣyate śeṣa saṃjña
BhP_10.02.008/3 tat sannikṛṣya rohiṇyā udare sanniveśaya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758039 (0.006):
devakyā jaṭhare garbhaṃ śeṣākhyaṃ dhāma māmakam / / tat sannikṛṣya rohiṇyā udare sanniveśaya // BhP_10.02.008 //
BhP_10.02.009/1 athāham aṃśa bhāgena devakyāḥ putratāṃ śubhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758046 (0.0):
tat sannikṛṣya rohiṇyā udare sanniveśaya // BhP_10.02.008 // / athāham aṃśa bhāgena devakyāḥ putratāṃ śubhe /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401973 (0.0):
|| 10.72 || śrī śukaḥ || 39 || / athāham aṃśa bhāgena devakyāḥ putratāṃ śubhe |
BhP_10.02.009/3 prāpsyāmi tvaṃ yaśodāyāṃ nanda patnyāṃ bhaviṣyasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758053 (0.0):
athāham aṃśa bhāgena devakyāḥ putratāṃ śubhe / / prāpsyāmi tvaṃ yaśodāyāṃ nanda patnyāṃ bhaviṣyasi // BhP_10.02.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401973 (0.017):
athāham aṃśa bhāgena devakyāḥ putratāṃ śubhe | / prāpsyāmi [BhP 10.2.9] ity ādi |
BhP_10.02.010/1 arciṣyanti manuṣyās tvāṃ sarva kāma vareśvarīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758060 (0.0):
prāpsyāmi tvaṃ yaśodāyāṃ nanda patnyāṃ bhaviṣyasi // BhP_10.02.009 // / arciṣyanti manuṣyās tvāṃ sarva kāma vareśvarīm /
BhP_10.02.010/3 dhūpopahāra balibhiḥ sarva kāma vara pradām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758068 (0.0):
arciṣyanti manuṣyās tvāṃ sarva kāma vareśvarīm / / dhūpopahāra balibhiḥ sarva kāma vara pradām // BhP_10.02.010 //
BhP_10.02.011/1 nāmadheyāni kurvanti sthānāni ca narā bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758072 (0.006):
dhūpopahāra balibhiḥ sarva kāma vara pradām // BhP_10.02.010 // / nāmadheyāni kurvanti sthānāni ca narā bhuvi /
BhP_10.02.011/3 durgeti bhadrakālīti vijayā vaiṣṇavīti ca / BhP_10.02.012/1 kumudā caṇḍikā kṛṣṇā mādhavī kanyaketi ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758083 (0.014):
nāmadheyāni kurvanti sthānāni ca narā bhuvi / / durgeti bhadrakālīti vijayā vaiṣṇavīti ca // BhP_10.02.011 //
BhP_10.02.012/3 māyā nārāyaṇīśānī śāradety ambiketi ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758089 (0.004):
kumudā caṇḍikā kṛṣṇā mādhavī kanyaketi ca / / māyā nārāyaṇīśānī śāradety ambiketi ca // BhP_10.02.012 //
BhP_10.02.013/1 garbha saṅkarṣaṇāt taṃ vai prāhuḥ saṅkarṣaṇaṃ bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758095 (0.0):
māyā nārāyaṇīśānī śāradety ambiketi ca // BhP_10.02.012 // / garbha saṅkarṣaṇāt taṃ vai prāhuḥ saṅkarṣaṇaṃ bhuvi /
BhP_10.02.013/3 rāmeti loka ramaṇād balabhadraṃ balocchrayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758101 (0.0):
garbha saṅkarṣaṇāt taṃ vai prāhuḥ saṅkarṣaṇaṃ bhuvi / / rāmeti loka ramaṇād balabhadraṃ balocchrayāt // BhP_10.02.013 //
BhP_10.02.014/1 sandiṣṭaivaṃ bhagavatā tathety om iti tad vacaḥ / BhP_10.02.014/3 pratigṛhya parikramya gāṃ gatā tat tathākarot
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758111 (0.005):
rāmeti loka ramaṇād balabhadraṃ balocchrayāt // BhP_10.02.013 // / sandiṣṭaivaṃ bhagavatā tathety om iti tad vacaḥ /
BhP_10.02.015/1 garbhe praṇīte devakyā rohiṇīṃ yoga nidrayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758118 (0.0):
pratigṛhya parikramya gāṃ gatā tat tathākarot // BhP_10.02.014 // / garbhe praṇīte devakyā rohiṇīṃ yoga nidrayā /
BhP_10.02.015/3 aho visraṃsito garbha iti paurā vicukruśuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758123 (0.005):
garbhe praṇīte devakyā rohiṇīṃ yoga nidrayā / / aho visraṃsito garbha iti paurā vicukruśuḥ // BhP_10.02.015 //
BhP_10.02.016/1 bhagavān api viśvātmā bhaktānām abhayaṅkaraḥ / BhP_10.02.016/3 āviveśāṃśa bhāgena mana ānakadundubheḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758133 (0.004):
aho visraṃsito garbha iti paurā vicukruśuḥ // BhP_10.02.015 // / bhagavān api viśvātmā bhaktānām abhayaṅkaraḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276317 (0.005):
munibhir mana eva manyate | āviveśāṃśa bhāgena mana ānakadundubheḥ [BhP
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736668 (0.010):
hi tasya śrī-vasudevasyāpi manasy āvirbhūtatvam evābhimatam | / āviveśāṃśa-bhāgena mana ānakadundubheḥ [BhP 10.2.16] iti | śrī-devakyām
BhP_10.02.017/1 sa bibhrat pauruṣaṃ dhāma bhrājamāno yathā raviḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758140 (0.0):
āviveśāṃśa bhāgena mana ānakadundubheḥ // BhP_10.02.016 // / sa bibhrat pauruṣaṃ dhāma bhrājamāno yathā raviḥ /
BhP_10.02.017/3 durāsado 'tidurdharṣo bhūtānāṃ sambabhūva ha / BhP_10.02.018/1 tato jagan maṅgalam acyutāṃśaṃ samāhitaṃ śūra sutena devī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758154 (0.0):
durāsado 'tidurdharṣo bhūtānāṃ sambabhūva ha // BhP_10.02.017 // / tato jagan maṅgalam acyutāṃśaṃ samāhitaṃ śūra sutena devī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423309 (0.0):
tasya tan manasy āveśa eva | tad uktam / tato jagan maṅgalam acyutāṃśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758147 (0.004):
sa bibhrat pauruṣaṃ dhāma bhrājamāno yathā raviḥ / / durāsado 'tidurdharṣo bhūtānāṃ sambabhūva ha // BhP_10.02.017 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399399 (0.009):
sa tu sākṣāt svayam eva tava kukṣi gato'stīti | tato jagan maṅgalam / acyutāṃśam [BhP 10.2.18] iti tu saptamy anya padārtho bahuvrīhiḥ | tasminn
BhP_10.02.018/3 dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ kāṣṭhā yathānanda karaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276328 (0.0):
10.2.26] ity ādeḥ | dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ kāṣṭhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758162 (0.020):
tato jagan maṅgalam acyutāṃśaṃ samāhitaṃ śūra sutena devī / / dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ kāṣṭhā yathānanda karaṃ manastaḥ //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736679 (0.020):
āviveśāṃśa-bhāgena mana ānakadundubheḥ [BhP 10.2.16] iti | śrī-devakyām / api dadhāra sarvātmakam ātma-bhūtaṃ kāṣṭhā yathānanda-karaṃ manastaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423318 (0.020):
samāhitaṃ śūra sutena devī | / dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ
manastaḥ / BhP_10.02.019/1 sā devakī sarva jagan nivāsa nivāsa bhūtā nitarāṃ na reje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758173 (0.0):
dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ kāṣṭhā yathānanda karaṃ manastaḥ // / BhP_10.02.018 // / sā devakī sarva jagan nivāsa nivāsa bhūtā nitarāṃ na reje /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276328 (0.057):
10.2.26] ity ādeḥ | dadhāra sarvātmakam ātma bhūtaṃ kāṣṭhā / yathānanda karaṃ manastaḥ [BhP 10.2.18] ity ādeś ca | śrī vraja rājābhyām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423319 (0.057):
kāṣṭhā yathānanda karaṃ manastaḥ || [BhP 10.2.18] iti | / tataḥ śrī nārada prahlāda dhruvādiṣu darśanāt sarva sammatatvāt tādṛśa
BhP_10.02.019/3 bhojendra gehe 'gni śikheva ruddhā sarasvatī jñāna khale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758182 (0.0):
sā devakī sarva jagan nivāsa nivāsa bhūtā nitarāṃ na reje / / bhojendra gehe 'gni śikheva ruddhā sarasvatī jñāna khale yathā satī //
yathā satī / BhP_10.02.020/1 tāṃ vīkṣya kaṃsaḥ prabhayājitāntarāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758189 (0.0):
bhojendra gehe 'gni śikheva ruddhā sarasvatī jñāna khale yathā satī // / BhP_10.02.019 // / tāṃ vīkṣya kaṃsaḥ prabhayājitāntarāṃ $ virocayantīṃ bhavanaṃ śuci smitām &
BhP_10.02.020/2 virocayantīṃ bhavanaṃ śuci smitām / BhP_10.02.020/3 āhaiṣa me prāṇa haro harir guhāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758199 (0.0):
tāṃ vīkṣya kaṃsaḥ prabhayājitāntarāṃ $ virocayantīṃ bhavanaṃ śuci smitām &
BhP_10.02.020/4 dhruvaṃ śrito yan na pureyam īdṛśī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758206 (0.0):
āhaiṣa me prāṇa haro harir guhāṃ % dhruvaṃ śrito yan na pureyam īdṛśī //
BhP_10.02.021/1 kim adya tasmin karaṇīyam āśu me yad artha tantro na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758208 (0.0):
āhaiṣa me prāṇa haro harir guhāṃ % dhruvaṃ śrito yan na pureyam īdṛśī // / BhP_10.02.020 //* / kim adya tasmin karaṇīyam āśu me yad artha tantro na vihanti vikramam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758215 (0.0):
BhP_10.02.020 //* / kim adya tasmin karaṇīyam āśu me yad artha tantro na vihanti vikramam /
vihanti vikramam / BhP_10.02.021/3 striyāḥ svasur gurumatyā vadho 'yaṃ yaśaḥ śriyaṃ hanty
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758225 (0.0):
kim adya tasmin karaṇīyam āśu me yad artha tantro na vihanti vikramam /
anukālam āyuḥ / BhP_10.02.022/1 sa eṣa jīvan khalu sampareto varteta yo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758234 (0.0):
striyāḥ svasur gurumatyā vadho 'yaṃ yaśaḥ śriyaṃ hanty anukālam āyuḥ //
'tyanta nṛśaṃsitena / BhP_10.02.022/3 dehe mṛte taṃ manujāḥ śapanti gantā tamo 'ndhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758242 (0.0):
sa eṣa jīvan khalu sampareto varteta yo 'tyanta nṛśaṃsitena /
tanu mānino dhruvam / BhP_10.02.023/1 iti ghoratamād bhāvāt sannivṛttaḥ svayaṃ prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758251 (0.0):
dehe mṛte taṃ manujāḥ śapanti gantā tamo 'ndhaṃ tanu mānino dhruvam //
BhP_10.02.023/3 āste pratīkṣaṃs taj janma harer vairānubandha kṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758259 (0.0):
iti ghoratamād bhāvāt sannivṛttaḥ svayaṃ prabhuḥ / / āste pratīkṣaṃs taj janma harer vairānubandha kṛt // BhP_10.02.023 //
BhP_10.02.024/1 āsīnaḥ saṃviśaṃs tiṣṭhan bhuñjānaḥ paryaṭan mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758266 (0.0):
āste pratīkṣaṃs taj janma harer vairānubandha kṛt // BhP_10.02.023 // / āsīnaḥ saṃviśaṃs tiṣṭhan bhuñjānaḥ paryaṭan mahīm /
BhP_10.02.024/3 cintayāno hṛṣīkeśam apaśyat tanmayaṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758272 (0.0):
āsīnaḥ saṃviśaṃs tiṣṭhan bhuñjānaḥ paryaṭan mahīm / / cintayāno hṛṣīkeśam apaśyat tanmayaṃ jagat // BhP_10.02.024 //
BhP_10.02.025/1 brahmā bhavaś ca tatraitya munibhir nāradādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758280 (1.192):
cintayāno hṛṣīkeśam apaśyat tanmayaṃ jagat // BhP_10.02.024 // / brahmā bhavaś ca tatraitya munibhir nāradādibhiḥ /
BhP_10.02.025/3 devaiḥ sānucaraiḥ sākaṃ gīrbhir vṛṣaṇam aiḍayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758287 (0.0):
brahmā bhavaś ca tatraitya munibhir nāradādibhiḥ / / devaiḥ sānucaraiḥ sākaṃ gīrbhir vṛṣaṇam aiḍayan // BhP_10.02.025 //
BhP_10.02.026/1 satya vrataṃ satya paraṃ tri satyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758293 (0.0):
devaiḥ sānucaraiḥ sākaṃ gīrbhir vṛṣaṇam aiḍayan // BhP_10.02.025 // / satya vrataṃ satya paraṃ tri satyaṃ $ satyasya yoniṃ nihitaṃ ca satye &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195665 (0.0):
athainam āhuḥ satya-karmeti satyaṃ hy evedaṃ viśvam asṛjata iti | evaṃ ca / satya-vrataṃ satya-paraṃ tri- satyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408270 (0.0):
asya svarūpa lakṣaṇam āha satyam iti | satya vrataṃ satya paraṃ tri satyam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995746 (0.041):
mukhyā viśrāntir iti bhāvaḥ | tad uktam satya vrataṃ satya param ity ādi
BhP_10.02.026/2 satyasya yoniṃ nihitaṃ ca satye / BhP_10.02.026/3 satyasya satyam ṛta satya netraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758302 (0.018):
satya vrataṃ satya paraṃ tri satyaṃ $ satyasya yoniṃ nihitaṃ ca satye &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195674 (0.018):
satya-vrataṃ satya-paraṃ tri- satyaṃ / satyasya yoniṃ nihitaṃ ca satye |
BhP_10.02.026/4 satyātmakaṃ tvāṃ śaraṇaṃ prapannāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758308 (1.192):
satyasya satyam ṛta satya netraṃ % satyātmakaṃ tvāṃ śaraṇaṃ prapannāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195679 (0.029):
satyasya satyam ṛta- satya-netraṃ / satyātmakaṃ tvāṃ śaraṇaṃ prapannaḥ || [BhP 10.2.26]
BhP_10.02.027/1 ekāyano 'sau dvi phalas tri mūlaś catū rasaḥ pañca vidhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758318 (0.0):
satyasya satyam ṛta satya netraṃ % satyātmakaṃ tvāṃ śaraṇaṃ prapannāḥ // / BhP_10.02.026 //* / ekāyano 'sau dvi phalas tri mūlaś catū rasaḥ pañca vidhaḥ ṣaḍ ātmā /
ṣaḍ ātmā / BhP_10.02.027/3 sapta tvag aṣṭa viṭapo navākṣo daśa cchadī dvi khago hy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758330 (0.0):
ekāyano 'sau dvi phalas tri mūlaś catū rasaḥ pañca vidhaḥ ṣaḍ ātmā /
ādi vṛkṣaḥ / BhP_10.02.028/1 tvam eka evāsya sataḥ prasūtis tvaṃ sannidhānaṃ tvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758339 (0.0):
sapta tvag aṣṭa viṭapo navākṣo daśa cchadī dvi khago hy ādi vṛkṣaḥ //
anugrahaś ca / BhP_10.02.028/3 tvan māyayā saṃvṛta cetasas tvāṃ paśyanti nānā na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758349 (0.0):
tvan māyayā saṃvṛta cetasas tvāṃ paśyanti nānā na vipaścito ye //
vipaścito ye / BhP_10.02.029/1 bibharṣi rūpāṇy avabodha ātmā kṣemāya lokasya carācarasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758358 (0.0):
tvan māyayā saṃvṛta cetasas tvāṃ paśyanti nānā na vipaścito ye //
BhP_10.02.029/3 sattvopapannāni sukhāvahāni satām abhadrāṇi muhuḥ khalānām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758366 (0.0):
bibharṣi rūpāṇy avabodha ātmā kṣemāya lokasya carācarasya / / sattvopapannāni sukhāvahāni satām abhadrāṇi muhuḥ khalānām //
BhP_10.02.030/1 tvayy ambujākṣākhila sattva dhāmni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758374 (0.0):
sattvopapannāni sukhāvahāni satām abhadrāṇi muhuḥ khalānām // / BhP_10.02.029 // / tvayy ambujākṣākhila sattva dhāmni samādhināveśita cetasaike /
samādhināveśita cetasaike / BhP_10.02.030/3 tvat pāda potena mahat kṛtena kurvanti govatsa padaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758387 (0.0):
tvayy ambujākṣākhila sattva dhāmni samādhināveśita cetasaike /
bhavābdhim / BhP_10.02.031/1 svayaṃ samuttīrya sudustaraṃ dyuman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758395 (0.0):
tvat pāda potena mahat kṛtena kurvanti govatsa padaṃ bhavābdhim // / BhP_10.02.030 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918639 (0.031):
tathaiva cāhuḥ / svayaṃ samuttīrya sudustaraṃ dyuman
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410971 (0.046):
śruty ādi prasiddhānāṃ tat tad upāsanā pravāhāṇāṃ / svayaṃ samuttīrya sudustaraṃ dyuman
BhP_10.02.031/2 bhavārṇavaṃ bhīmam adabhra sauhṛdāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758400 (0.019):
svayaṃ samuttīrya sudustaraṃ dyuman $ bhavārṇavaṃ bhīmam adabhra sauhṛdāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918644 (0.019):
svayaṃ samuttīrya sudustaraṃ dyuman / bhavārṇavaṃ bhīmam adabhra sauhṛdāḥ |
BhP_10.02.031/3 bhavat padāmbhoruha nāvam atra te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758404 (0.019):
svayaṃ samuttīrya sudustaraṃ dyuman $ bhavārṇavaṃ bhīmam adabhra sauhṛdāḥ / bhavat padāmbhoruha nāvam atra te % nidhāya yātāḥ sad anugraho bhavān //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918648 (0.019):
bhavārṇavaṃ bhīmam adabhra sauhṛdāḥ | / bhavat padāmbhoruha nāvam atra te
BhP_10.02.031/4 nidhāya yātāḥ sad anugraho bhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758411 (0.0):
bhavat padāmbhoruha nāvam atra te % nidhāya yātāḥ sad anugraho bhavān //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918653 (0.011):
bhavat padāmbhoruha nāvam atra te / nidhāya yātāḥ sad anugraho bhavān || [BhP 10.2.31]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410988 (0.058):
nidhāya yātāḥ sad anugraho bhavān || [BhP 10.2.31] / ity anusāreṇāvicchinna sampradāyatvenādi siddhatvāt anantatvāt keṣāṃcit
BhP_10.02.032/1 ye 'nye 'ravindākṣa vimukta māninas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898785 (0.0):
vinaṣṭa vidyā apy adhaḥ patanti | tathā ca hy uktam / ye 'nye 'ravindākṣa vimukta māninas
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17899025 (0.0):
jñeyāḥ | yad uktam ye 'nye 'ravindākṣa vimukta māninaḥ iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825359 (0.0):
vinaṣṭa-vidyā apy adhaḥ patanti | tathā ca hy uktam - / ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825599 (0.0):
jñeyāḥ | yad uktam - ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninaḥ iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758417 (0.0):
bhavat padāmbhoruha nāvam atra te % nidhāya yātāḥ sad anugraho bhavān // / BhP_10.02.031 //* / ye 'nye 'ravindākṣa vimukta māninas $ tvayy asta bhāvād
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3643028 (0.0):
anyathā devakṛtavighnairyogadhvaṃso bhavatyeva yathoktaṃ bhāgavate | / ye 'nye 'ravindākṣa vimuktamāninastvayyastabhāvādaviśuddhabuddhayaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906447 (0.0):
aparaṃ ca / ye'nye'ravindākṣa vimukta māninas
BhP_10.02.032/2 tvayy asta bhāvād aviśuddha buddhayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906469 (0.027):
prathamatas tāvat tvayy asta bhāvād aviśuddha buddhayaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898788 (0.035):
ye 'nye 'ravindākṣa vimukta māninas / tvayy asta bhāvād aviśuddha buddhayaḥ |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825364 (0.035):
ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas / tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758422 (0.035):
ye 'nye 'ravindākṣa vimukta māninas $ tvayy asta bhāvād
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3643033 (0.035):
ye 'nye 'ravindākṣa vimuktamāninastvayyastabhāvādaviśuddhabuddhayaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906452 (0.035):
ye'nye'ravindākṣa vimukta māninas / tvayy asta bhāvād aviśuddha buddhayaḥ |
BhP_10.02.032/3 āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906135 (0.008):
ahnyāpṛtety ādi | āruhya kṛcchreṇa paraṃ padam [BhP 10.28.32] ity ādeḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894431 (0.008):
bhaktim udasya te vibho kliśyanti ye kevala bodha labdhaye ity ādi [BhP / 10.14.4], āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ patanty adho'nādṛta yuṣmad
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825367 (0.019):
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ | / āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758425 (0.019):
ye 'nye 'ravindākṣa vimukta māninas $ tvayy asta bhāvād / aviśuddha buddhayaḥ & / āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ % patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3643036 (0.019):
ye 'nye 'ravindākṣa vimuktamāninastvayyastabhāvādaviśuddhabuddhayaḥ / / āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ patantyadho 'nādṛtayuṣmadaṅdhrayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906455 (0.019):
tvayy asta bhāvād aviśuddha buddhayaḥ | / āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314066 (0.053):
sidhyati tat tal lakṣaṇām anitmāṃ muktiṃ prāpnoti | / āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ
BhP_10.02.032/4 patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758432 (0.004):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ % patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898800 (0.007):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ || (BhP 10.2.32) iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825374 (0.007):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ || (BhP 10.2.32) iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906462 (0.007):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ / patanty adho'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ || [BhP 10.2.32] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13894438 (0.021):
10.14.4], āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ patanty adho'nādṛta yuṣmad
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3643039 (0.040):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ patantyadho 'nādṛtayuṣmadaṅdhrayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19314072 (0.054):
patanty adho'nādṛtya yuṣmad aṅghrayaḥ || [BhP 10.2.32]
BhP_10.02.033/1 tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758441 (0.0):
āruhya kṛcchreṇa paraṃ padaṃ tataḥ % patanty adho 'nādṛta yuṣmad aṅghrayaḥ / // BhP_10.02.032 //* / tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908319 (0.0):
sarvāntarāya nivārakatvam āhuḥ / tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310290 (0.0):
ity ādibhiḥ kaimutyāpātāc ca | yathā coktam tathā na te mādhava tāvakāḥ / kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ [BhP 10.2.33] iti | na ca
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134987 (0.0):
sarvottamāśrayeṇa, yathā śrī daśame (10.2.33) / tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104361 (0.013):
daśame deva stutau [BhP 10.2.33] / tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ |
baddha sauhṛdāḥ / BhP_10.02.033/3 tvayābhiguptā vicaranti nirbhayā vināyakānīkapa mūrdhasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758450 (0.0):
tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310292 (0.0):
kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ [BhP 10.2.33] iti | na ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908328 (0.010):
tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104375 (0.010):
bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ | / tvayābhiguptā vicaranti nirbhayā / vināyakānīkapa mūrdhasu prabho // Hbhv_10.201 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134996 (0.010):
tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid / bhraśyanti mārgāt tvayi baddha sauhṛdāḥ
prabho / BhP_10.02.034/1 sattvaṃ viśuddhaṃ śrayate bhavān sthitau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758457 (0.0):
tvayābhiguptā vicaranti nirbhayā vināyakānīkapa mūrdhasu prabho // / BhP_10.02.033 // / sattvaṃ viśuddhaṃ śrayate bhavān sthitau $ śarīriṇāṃ śreya upāyanaṃ vapuḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001359 (0.009):
prācuryaṃ te miśra sattvasya kārya bhūtā ity arthāpattau sattvaṃ viśuddhaṃ / śrayate bhavān sthitau [BhP 10.2.34] ity ādi vacana jāte viśuddha pada
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011176 (0.035):
ataeva śrī bhagavantaṃ prati brahmādīnāṃ sayuktikaṃ vākyam | / sattvaṃ viśuddhaṃ śrayate bhavān sthitau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982159 (0.038):
ataeva śrī bhagavantaṃ prati brahmādīnāṃ sayuktikam / sattvaṃ viśuddhaṃ śrayate bhavān sthitau
BhP_10.02.034/2 śarīriṇāṃ śreya upāyanaṃ vapuḥ / BhP_10.02.034/3 veda kriyā yoga tapaḥ samādhibhis
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758466 (0.031):
sattvaṃ viśuddhaṃ śrayate bhavān sthitau $ śarīriṇāṃ śreya upāyanaṃ vapuḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982168 (0.031):
sattvaṃ viśuddhaṃ śrayate bhavān sthitau / śarīriṇāṃ śreya upāyanaṃ vapuḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011187 (0.032):
veda kriyā yoga tapaḥ samādhibhis / tavārhaṇaṃ yena janaḥ samīhate || [BhP 10.2.34]
BhP_10.02.034/4 tavārhaṇaṃ yena janaḥ samīhate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758472 (0.0):
veda kriyā yoga tapaḥ samādhibhis % tavārhaṇaṃ yena janaḥ samīhate //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011193 (0.010):
veda kriyā yoga tapaḥ samādhibhis / tavārhaṇaṃ yena janaḥ samīhate || [BhP 10.2.34]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982173 (0.016):
veda kriyā yoga tapaḥ samādhibhis / tavārhaṇaṃ yena janaḥ samīhate ||
BhP_10.02.035/1 sattvaṃ na ced dhātar idaṃ nijaṃ bhaved
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758478 (0.0):
veda kriyā yoga tapaḥ samādhibhis % tavārhaṇaṃ yena janaḥ samīhate // / BhP_10.02.034 //* / sattvaṃ na ced dhātar idaṃ nijaṃ bhaved $ vijñānam ajñāna bhidāpamārjanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982179 (1.192):
tavārhaṇaṃ yena janaḥ samīhate || / sattvaṃ na ced dhātar idaṃ nijaṃ bhaved
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011196 (0.014):
tavārhaṇaṃ yena janaḥ samīhate || [BhP 10.2.34] / sattvaṃ na ced dhātar idaṃ nijaṃ bhaved
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982319 (0.037):
he dhātaś ced yadi idaṃ sattvaṃ yat tava nijaṃ vijñānam anubhavaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011352 (0.037):
he dhātaś ced yadi idaṃ sattvaṃ yat tava nijaṃ vijñānam anubhavaṃ[ḥ]
BhP_10.02.035/2 vijñānam ajñāna bhidāpamārjanam / BhP_10.02.035/3 guṇa prakāśair anumīyate bhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758486 (0.029):
sattvaṃ na ced dhātar idaṃ nijaṃ bhaved $ vijñānam ajñāna bhidāpamārjanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982187 (0.029):
sattvaṃ na ced dhātar idaṃ nijaṃ bhaved / vijñānam ajñāna bhidāpamārjanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011207 (0.030):
vijñānam ajñāna bhidāpamārjanam | / guṇa prakāśair anumīyate bhavān / prakāśate yasya ca yena vā guṇaḥ || [BhP 10.2.35]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982391 (0.049):
na bhaven nāvirbhavati tadaiva prākṛta sattvādi guṇa prakāśair bhavān / anumīyate tvan nija sattāvirbhāveṇa tu sākṣāt kriyata evety arthaḥ | tad
BhP_10.02.035/4 prakāśate yasya ca yena vā guṇaḥ / BhP_10.02.036/1 na nāma rūpe guṇa janma karmabhir nirūpitavye tava tasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758499 (0.0):
guṇa prakāśair anumīyate bhavān % prakāśate yasya ca yena vā guṇaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992645 (0.0):
sarvam abhipretya garbha stutāv uktam / na nāma rūpe guṇa janma karmabhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982191 (0.011):
guṇa prakāśair anumīyate bhavān / prakāśate yasya ca yena vā guṇaḥ || [BhP 10.2.34 35]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011211 (0.011):
guṇa prakāśair anumīyate bhavān / prakāśate yasya ca yena vā guṇaḥ || [BhP 10.2.35]
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369629 (0.044):
BhP_08.03.008/1 na vidyate yasya ca janma karma vā na nāmarūpe guṇadoṣa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730450 (0.044):
na vidyate yasya ca janma karma vā na nāmarūpe guṇadoṣa eva vā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6990821 (0.044):
na vidyate yasya ca janma karma vā / na nāma rūpe guṇa doṣa eva vā
sākṣiṇaḥ / BhP_10.02.036/3 mano vacobhyām anumeya vartmano deva kriyāyāṃ pratiyanty
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758507 (0.0):
na nāma rūpe guṇa janma karmabhir nirūpitavye tava tasya sākṣiṇaḥ / / mano vacobhyām anumeya vartmano deva kriyāyāṃ pratiyanty athāpi hi //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992652 (0.0):
na nāma rūpe guṇa janma karmabhir / nirūpitavye tava tasya sākṣiṇaḥ | / mano vacobhyām anumeya vartmano
athāpi hi / BhP_10.02.037/1 śṛṇvan gṛṇan saṃsmarayaṃś ca cintayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758513 (0.0):
mano vacobhyām anumeya vartmano deva kriyāyāṃ pratiyanty athāpi hi // / BhP_10.02.036 // / śṛṇvan gṛṇan saṃsmarayaṃś ca cintayan $ nāmāni rūpāṇi ca maṅgalāni te &
BhP_10.02.037/2 nāmāni rūpāṇi ca maṅgalāni te / BhP_10.02.037/3 kriyāsu yas tvac caraṇāravindayor
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758522 (0.043):
śṛṇvan gṛṇan saṃsmarayaṃś ca cintayan $ nāmāni rūpāṇi ca maṅgalāni te &
BhP_10.02.037/4 āviṣṭa cetā na bhavāya kalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758526 (0.0):
kriyāsu yas tvac caraṇāravindayor % āviṣṭa cetā na bhavāya kalpate //
BhP_10.02.038/1 diṣṭyā hare 'syā bhavataḥ pado bhuvo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758532 (0.0):
kriyāsu yas tvac caraṇāravindayor % āviṣṭa cetā na bhavāya kalpate // / BhP_10.02.037 //* / diṣṭyā hare 'syā bhavataḥ pado bhuvo $ bhāro 'panītas tava janmaneśituḥ &
BhP_10.02.038/2 bhāro 'panītas tava janmaneśituḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758537 (0.0):
diṣṭyā hare 'syā bhavataḥ pado bhuvo $ bhāro 'panītas tava janmaneśituḥ &
BhP_10.02.038/3 diṣṭyāṅkitāṃ tvat padakaiḥ suśobhanair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758545 (1.192):
diṣṭyā hare 'syā bhavataḥ pado bhuvo $ bhāro 'panītas tava janmaneśituḥ & / diṣṭyāṅkitāṃ tvat padakaiḥ suśobhanair % drakṣyāma gāṃ dyāṃ ca
BhP_10.02.038/4 drakṣyāma gāṃ dyāṃ ca tavānukampitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758550 (0.006):
diṣṭyāṅkitāṃ tvat padakaiḥ suśobhanair % drakṣyāma gāṃ dyāṃ ca
BhP_10.02.039/1 na te 'bhavasyeśa bhavasya kāraṇaṃ vinā vinodaṃ bata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758558 (0.0):
diṣṭyāṅkitāṃ tvat padakaiḥ suśobhanair % drakṣyāma gāṃ dyāṃ ca / tavānukampitām // BhP_10.02.038 //* / na te 'bhavasyeśa bhavasya kāraṇaṃ vinā vinodaṃ bata tarkayāmahe /
tarkayāmahe / BhP_10.02.039/3 bhavo nirodhaḥ sthitir apy avidyayā kṛtā yatas tvayy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758566 (0.0):
na te 'bhavasyeśa bhavasya kāraṇaṃ vinā vinodaṃ bata tarkayāmahe / / bhavo nirodhaḥ sthitir apy avidyayā kṛtā yatas tvayy abhayāśrayātmani //
abhayāśrayātmani / BhP_10.02.040/1 matsyāśva kacchapa nṛsiṃha varāha haṃsa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758575 (0.0):
bhavo nirodhaḥ sthitir apy avidyayā kṛtā yatas tvayy abhayāśrayātmani //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741583 (0.0):
govindaṃ santam ahaṃ bhajāmīty arthaḥ | tad uktaṃ śrī-daśame devaiḥ -- / matsyāśva-kacchapa-nṛsiṃha-varāha-haṃsa-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401570 (0.0):
śreṇīm upaharāmi | tatra tasya līlāvatāra kartṛtvam āha / matsyāśva kacchapa nṛsiṃha varāha haṃsa
BhP_10.02.040/2 rājanya vipra vibudheṣu kṛtāvatāraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758580 (0.015):
matsyāśva kacchapa nṛsiṃha varāha haṃsa $ rājanya vipra vibudheṣu
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741588 (0.015):
matsyāśva-kacchapa-nṛsiṃha-varāha-haṃsa- / rājanya-vipra-vibudheṣu kṛtāvatāraḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401575 (0.015):
matsyāśva kacchapa nṛsiṃha varāha haṃsa / rājanya vipra vibudheṣu kṛtāvatāraḥ
BhP_10.02.040/3 tvaṃ pāsi nas tri bhuvanaṃ ca yathādhuneśa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758587 (1.192):
matsyāśva kacchapa nṛsiṃha varāha haṃsa $ rājanya vipra vibudheṣu / kṛtāvatāraḥ & / tvaṃ pāsi nas tri bhuvanaṃ ca yathādhuneśa % bhāraṃ bhuvo hara yadūttama
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741595 (1.192):
rājanya-vipra-vibudheṣu kṛtāvatāraḥ | / tvaṃ pāsi nas tri-bhuvanaṃ ca yathādhuneśa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401576 (0.019):
rājanya vipra vibudheṣu kṛtāvatāraḥ / tvaṃ pāsi ity ādi [10.2.40] | spaṣṭam ||
BhP_10.02.040/4 bhāraṃ bhuvo hara yadūttama vandanaṃ te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758593 (0.0):
tvaṃ pāsi nas tri bhuvanaṃ ca yathādhuneśa % bhāraṃ bhuvo hara yadūttama
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741601 (0.0):
tvaṃ pāsi nas tri-bhuvanaṃ ca yathādhuneśa / bhāraṃ bhuvo hara yadūttama vandanaṃ te || [BhP 10.2.40] iti || 39 ||
BhP_10.02.041/1 diṣṭyāmba te kukṣi gataḥ paraḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758600 (1.192):
tvaṃ pāsi nas tri bhuvanaṃ ca yathādhuneśa % bhāraṃ bhuvo hara yadūttama / vandanaṃ te // BhP_10.02.040 //* / diṣṭyāmba te kukṣi gataḥ paraḥ pumān $ aṃśena sākṣād bhagavān bhavāya naḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399367 (1.192):
kṛṣṇābhyām iti | / diṣṭyāmba te kukṣi gataḥ paraḥ pumān
BhP_10.02.041/2 aṃśena sākṣād bhagavān bhavāya naḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14399372 (0.010):
diṣṭyāmba te kukṣi gataḥ paraḥ pumān / aṃśena sākṣād bhagavān bhavāya naḥ || [BhP 10.2.41]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758605 (0.018):
diṣṭyāmba te kukṣi gataḥ paraḥ pumān $ aṃśena sākṣād bhagavān bhavāya naḥ
BhP_10.02.041/3 mābhūd bhayaṃ bhoja pater mumūrṣor
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758611 (1.192):
diṣṭyāmba te kukṣi gataḥ paraḥ pumān $ aṃśena sākṣād bhagavān bhavāya naḥ / mābhūd bhayaṃ bhoja pater mumūrṣor % goptā yadūnāṃ bhavitā tavātmajaḥ //
BhP_10.02.041/4 goptā yadūnāṃ bhavitā tavātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758617 (5.960):
mābhūd bhayaṃ bhoja pater mumūrṣor % goptā yadūnāṃ bhavitā tavātmajaḥ //
BhP_10.02.042/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.02.042/1 ity abhiṣṭūya puruṣaṃ yad rūpam anidaṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758625 (0.0):
mābhūd bhayaṃ bhoja pater mumūrṣor % goptā yadūnāṃ bhavitā tavātmajaḥ // / BhP_10.02.041 //* / BhP_10.02.042/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367902 (5.960):
BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.14.041/1 ity abhiṣṭūya bhūmānaṃ triḥ parikramya pādayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767232 (0.003):
namas te // BhP_10.14.040 //* / BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca / ity abhiṣṭūya bhūmānaṃ triḥ parikramya pādayoḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413509 (0.024):
BhP_11.06.020/0 śrī-bādarāyaṇir uvāca / BhP_11.06.020/1 ity abhiṣṭūya vibudhaiḥ seśaḥ śata-dhṛtir harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821622 (0.026):
upaspṛśanti // BhP_11.06.019 //* / BhP_11.06.020/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / ity abhiṣṭūya vibudhaiḥ seśaḥ śata dhṛtir harim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822255 (0.028):
paśyan mad ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ // BhP_11.07.012 // / BhP_11.07.013/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.028):
BhP_10.41.052/3 balam āyur yaśaḥ kāntiṃ nirjagāma sahāgrajaḥ / BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2648016 (0.028):
cakāra karmāṇy atipūruṣāṇi yānīśvaraḥ kīrtaya tāni mahyam // BhP_03.05.016 / BhP_03.05.017/0 śrī śuka uvāca / sa evaṃ bhagavān pṛṣṭaḥ kṣattrā kauṣāravo muniḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715671 (0.028):
ayaṃ mahāvratadharo bibharti sadasi striyam // BhP_06.17.008 // / BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2749704 (0.028):
bhiyā hriyā ca bhāvajñā bhartuḥ sītāharan manaḥ // BhP_09.10.056 // / BhP_09.11.001/0 śrīśuka uvāca / bhagavān ātmanātmānaṃ rāma uttamakalpakaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773038 (0.028):
didṛkṣavo vrajam atha kaṃsād bhītā na cācalan // BhP_10.23.052 // / BhP_10.24.001/0 śrī śuka uvāca / bhagavān api tatraiva baladevena saṃyutaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2794871 (0.028):
ātmānandena pūrṇasya karavāṇi kim alpakaḥ // BhP_10.58.038 // / BhP_10.58.039/0 śrī śuka uvāca / tam āha bhagavān hṛṣṭaḥ kṛtāsana parigrahaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.029):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.029):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.029):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.029):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.029):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.029):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.029):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.029):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
BhP_10.02.042/3 brahmeśānau purodhāya devāḥ pratiyayur divam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758632 (0.0):
ity abhiṣṭūya puruṣaṃ yad rūpam anidaṃ yathā / / brahmeśānau purodhāya devāḥ pratiyayur divam // BhP_10.02.042 //
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758644 (0.0):
brahmeśānau purodhāya devāḥ pratiyayur divam // BhP_10.02.042 // / BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (2.384):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (2.384):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (2.384):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (2.384):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (2.384):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389597 (2.384):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (2.384):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (2.384):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (2.384):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413067 (2.384):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (2.384):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (2.384):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549899 (2.384):
BhP_05.09.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.09.001/1 atha kasyacid dvija-varasyāṅgiraḥ-pravarasya
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26550499 (2.384):
BhP_05.10.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.10.001/1 atha sindhu-sauvīra-pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171252 (2.384):
BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.046/1 athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000969 (2.384):
BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.026/1 athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005695 (2.384):
BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.14.001/1 athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691185 (2.384):
BhP_05.03.018 //_* / BhP_05.04.001/0 śrī śuka uvāca / atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna bhagaval lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746413 (2.384):
BhP_09.05.025 // / BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ /
BhP_10.03.001/3 yarhy evājana janmarkṣaṃ śāntarkṣa graha tārakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758652 (0.0):
atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ / / yarhy evājana janmarkṣaṃ śāntarkṣa graha tārakam // BhP_10.03.001 //
BhP_10.03.002/1 diśaḥ prasedur gaganaṃ nirmaloḍu gaṇodayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758660 (0.0):
yarhy evājana janmarkṣaṃ śāntarkṣa graha tārakam // BhP_10.03.001 // / diśaḥ prasedur gaganaṃ nirmaloḍu gaṇodayam /
BhP_10.03.002/3 mahī maṅgala bhūyiṣṭha pura grāma vrajākarā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758667 (1.788):
diśaḥ prasedur gaganaṃ nirmaloḍu gaṇodayam / / mahī maṅgala bhūyiṣṭha pura grāma vrajākarā // BhP_10.03.002 //
BhP_10.03.003/1 nadyaḥ prasanna salilā hradā jalaruha śriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758674 (5.960):
mahī maṅgala bhūyiṣṭha pura grāma vrajākarā // BhP_10.03.002 // / nadyaḥ prasanna salilā hradā jalaruha śriyaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4422409 (0.053):
tasmin puravare nadyaḥ prasannasalilā hradāḥ // HV_93.63 //
BhP_10.03.003/3 dvijāli kula sannāda stavakā vana rājayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758681 (1.788):
nadyaḥ prasanna salilā hradā jalaruha śriyaḥ / / dvijāli kula sannāda stavakā vana rājayaḥ // BhP_10.03.003 //
BhP_10.03.004/1 vavau vāyuḥ sukha sparśaḥ puṇya gandhavahaḥ śuciḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758689 (0.0):
dvijāli kula sannāda stavakā vana rājayaḥ // BhP_10.03.003 // / vavau vāyuḥ sukha sparśaḥ puṇya gandhavahaḥ śuciḥ /
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8444279 (1.192):
18,003.006a tato vāyuḥ sukhasparśaḥ puṇyagandhavahaḥ śivaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19859483 (0.045):
03,146.005a puṇyagandhaḥ sukhasparśo vavau tatra samīraṇaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16418876 (0.050):
vavau megharavoddhataḥ HV_100.17b / vavau vāyuḥ sukhasparśaḥ HV_App.I,11.305a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 533755 (0.052):
ākāśāt puṣpavṛṣṭiś ca $ papāta dharaṇītale // HV_App.I,11.304 // / vavau vāyuḥ sukhasparśaḥ $ praśāntam abhavad rajaḥ / HV_App.I,11.305 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25149218 (0.052):
vavau manoharo vāto HV_App.I,29D.146a / vavau vāyuḥ sukhasparśaḥ HV_App.I,11.305a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22019313 (0.052):
ākāśāt puṣpavṛṣṭiś ca papāta dharaṇītale // HV_App.I,11.304 // / vavau vāyuḥ sukhasparśaḥ praśāntam abhavad rajaḥ / HV_App.I,11.305 /
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25470474 (0.053):
4.001.023a eṣa puṣpavaho vāyuḥ sukhasparśo himāvahaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26672260 (0.062):
1.021.004a tato vāyuḥ sukhasparśo virajasko vavau tadā
BhP_10.03.004/3 agnayaś ca dvijātīnāṃ śāntās tatra samindhata / BhP_10.03.005/1 manāṃsy āsan prasannāni sādhūnām asura druhām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758700 (0.0):
vavau vāyuḥ sukha sparśaḥ puṇya gandhavahaḥ śuciḥ / / agnayaś ca dvijātīnāṃ śāntās tatra samindhata // BhP_10.03.004 //
BhP_10.03.005/3 jāyamāne 'jane tasmin nedur dundubhayaḥ samam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758705 (0.004):
manāṃsy āsan prasannāni sādhūnām asura druhām / / jāyamāne 'jane tasmin nedur dundubhayaḥ samam // BhP_10.03.005 //
BhP_10.03.006/1 jaguḥ kinnara gandharvās tuṣṭuvuḥ siddha cāraṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758713 (0.0):
jāyamāne 'jane tasmin nedur dundubhayaḥ samam // BhP_10.03.005 // / jaguḥ kinnara gandharvās tuṣṭuvuḥ siddha cāraṇāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826684 (0.040):
manuṣyāḥ siddha gandharvāḥ sa vidyādhara cāraṇāḥ // BhP_11.14.005 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418946 (0.040):
BhP_11.14.005/3 manuṣyāḥ siddha-gandharvāḥ sa-vidyādhara-cāraṇāḥ / BhP_11.14.006/1 kindevāḥ kinnarā nāgā rakṣaḥ-kimpuruṣādayaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22518768 (0.043):
BhP_04.01.054/2 munayas tuṣṭuvus tuṣṭā jagur gandharva-kinnarāḥ / BhP_04.01.055/1 nṛtyanti sma striyo devya āsīt parama-maṅgalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667924 (0.045):
munayas tuṣṭuvus tuṣṭā jagur gandharva kinnarāḥ // BhP_04.01.054 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611594 (0.046):
tuṣṭuvur devagandharvā $ ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ // HV_App.I,31.241 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097147 (0.046):
tuṣṭuvur devagandharvā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ // HV_App.I,31.241 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401372 (0.047):
BhP_10.63.009/1 brahmādayaḥ surādhīśā munayaḥ siddha cāraṇāḥ / BhP_10.63.009/3 gandharvāpsaraso yakṣā vimānair draṣṭum āgaman
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409069 (0.051):
BhP_10.74.014/1 sa gaṇāḥ siddha gandharvā vidyādhara mahoragāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805385 (0.052):
indrādayo loka pālā viriñci bhava saṃyutāḥ // BhP_10.74.013 // / sa gaṇāḥ siddha gandharvā vidyādhara mahoragāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798255 (0.059):
brahmādayaḥ surādhīśā munayaḥ siddha cāraṇāḥ / / gandharvāpsaraso yakṣā vimānair draṣṭum āgaman // BhP_10.63.009 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28570893 (0.060):
divi deva gaṇāḥ sādhyāḥ siddha gandharva cāraṇāḥ | / tuṣṭuvur mumucus tuṣṭāḥ puṣpa varṣāṇi sarvataḥ ||JGc_1,18.106||
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532273 (0.061):
BhP_04.20.035/1 devarṣi-pitṛ-gandharva- siddha-cāraṇa-pannagāḥ / BhP_04.20.035/2 kinnarāpsaraso martyāḥ khagā bhūtāny anekaśaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566850 (0.061):
yakṣāḥ piśācā gandharvāḥ $ kiṃnarāḥ siddhacāraṇāḥ / HV_App.I,24.79 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052406 (0.061):
yakṣāḥ piśācā gandharvāḥ kiṃnarāḥ siddhacāraṇāḥ / HV_App.I,24.79 /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4572296 (0.062):
mumucuḥ puṣpavarṣaṃ ca khecarāḥ siddhacāraṇāḥ / / jagurgandharvamukhyāśca sarvaśastatra tatra ha // BndP_2,10.37 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10821846 (0.063):
siṣicuḥ pitaras tat tu brahmādyāḥ sutapodhanāḥ / / siddhacāraṇagandharvāḥ sakinnaramahoragāḥ // RKS_68.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829692 (0.064):
03,081.003c yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ / 03,081.004a gandharvāpsaraso yakṣāḥ pannagāś ca mahīpate
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776284 (0.064):
yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ / / gandharvāpsaraso yakṣāḥ sevanti sthānakāṅkṣiṇaḥ // VamPSm_12.17 //
BhP_10.03.006/3 vidyādharyaś ca nanṛtur apsarobhiḥ samaṃ mudā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758718 (0.004):
jaguḥ kinnara gandharvās tuṣṭuvuḥ siddha cāraṇāḥ / / vidyādharyaś ca nanṛtur apsarobhiḥ samaṃ mudā // BhP_10.03.006 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826684 (0.055):
manuṣyāḥ siddha gandharvāḥ sa vidyādhara cāraṇāḥ // BhP_11.14.005 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418946 (0.059):
BhP_11.14.005/3 manuṣyāḥ siddha-gandharvāḥ sa-vidyādhara-cāraṇāḥ / BhP_11.14.006/1 kindevāḥ kinnarā nāgā rakṣaḥ-kimpuruṣādayaḥ
BhP_10.03.007/1 mumucur munayo devāḥ sumanāṃsi mudānvitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758724 (5.960):
vidyādharyaś ca nanṛtur apsarobhiḥ samaṃ mudā // BhP_10.03.006 // / mumucur munayo devāḥ sumanāṃsi mudānvitāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774810 (0.050):
jagur yaśo loka malāpahaṃ hareḥ surāṅganāḥ sannanṛtur mudānvitāḥ // / BhP_10.27.024 // / taṃ tuṣṭuvur deva nikāya ketavo hy avākiraṃś cādbhuta puṣpa vṛṣṭibhiḥ /
BhP_10.03.007/3 mandaṃ mandaṃ jaladharā jagarjur anusāgaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758729 (0.004):
mumucur munayo devāḥ sumanāṃsi mudānvitāḥ / / mandaṃ mandaṃ jaladharā jagarjur anusāgaram // BhP_10.03.007 //
BhP_10.03.008/1 niśīthe tama udbhūte jāyamāne janārdane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758735 (0.004):
mandaṃ mandaṃ jaladharā jagarjur anusāgaram // BhP_10.03.007 // / niśīthe tama udbhūte jāyamāne janārdane /
BhP_10.03.008/3 devakyāṃ deva rūpiṇyāṃ viṣṇuḥ sarva guhā śayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758742 (0.0):
niśīthe tama udbhūte jāyamāne janārdane / / devakyāṃ deva rūpiṇyāṃ viṣṇuḥ sarva guhā śayaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 511471 (0.0):
nacaitatpratyakṣavedyaṃ nāpyanumeyamityuktaṃ śāstrayonisūtre / / tasmāddevakyāṃ devarūpiṇyāṃ viṣṇuḥ sarvaguhāśayaḥ /"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6991404 (0.0):
ajāyamānā bahudhā vijāyata iti śruteḥ | / devakyāṃ deva rūpiṇyāṃ viṣṇuḥ sarva guhāśayaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405514 (0.0):
tad etat pūrṇatvaṃ dṛṣṭānta dvārāpi darśitam asti | / devakyāṃ deva rūpiṇyāṃ viṣṇuḥ sarva guhā śayaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421170 (0.063):
tathātrāpy evaṃ vyākhyeyaṃ devakyāṃ deva rūpiṇyām [BhP 10.3.8] vasudevas / tad rūpiṇyāṃ śuddha sattva vṛtti rūpāyām eveti | ataeva viṣṇu purāṇe tāṃ
BhP_10.03.008/5 āvirāsīd yathā prācyāṃ diśīndur iva puṣkalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758747 (0.004):
devakyāṃ deva rūpiṇyāṃ viṣṇuḥ sarva guhā śayaḥ / / āvirāsīd yathā prācyāṃ diśīndur iva puṣkalaḥ // BhP_10.03.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6991411 (0.008):
devakyāṃ deva rūpiṇyāṃ viṣṇuḥ sarva guhāśayaḥ | / āvirāsīd yathā prācyāṃ diśīndur iva puṣkalaḥ || iti [BhP 10.3.8]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14405518 (0.008):
devakyāṃ deva rūpiṇyāṃ viṣṇuḥ sarva guhā śayaḥ | / āvirāsīd yathā prācyāṃ diśīndur iva puṣkalaḥ || [BhP 10.3.8]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986867 (0.036):
uktam / prādurāsīd yathā prācyāṃ diśīndur iva puṣkalaḥ | iti | [BhP 10.3.8]
BhP_10.03.009/1 tam adbhutaṃ bālakam ambujekṣaṇaṃ catur bhujaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758755 (0.0):
āvirāsīd yathā prācyāṃ diśīndur iva puṣkalaḥ // BhP_10.03.008 // / tam adbhutaṃ bālakam ambujekṣaṇaṃ catur bhujaṃ śaṅkha gadādy udāyudham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996259 (0.0):
āha dvayena / tam adbhutaṃ bālakam ambujekṣaṇaṃ / catur bhujaṃ śaṅkha gadādy udāyudham | ity ādi || [BhP 10.3.9]
śaṅkha gadādy udāyudham / BhP_10.03.009/3 śrīvatsa lakṣmaṃ gala śobhi kaustubhaṃ pītāmbaraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758766 (0.0):
tam adbhutaṃ bālakam ambujekṣaṇaṃ catur bhujaṃ śaṅkha gadādy udāyudham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996262 (0.0):
tam adbhutaṃ bālakam ambujekṣaṇaṃ / catur bhujaṃ śaṅkha gadādy udāyudham | ity ādi || [BhP 10.3.9]
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24956226 (0.018):
GarP_3,12.12 // / śrīvatsalakṣmaṃ galaśobhikaustubhaṃ saṃpaśyantaṃ suprasannārdradṛṣṭyā /
sāndra payoda saubhagam / BhP_10.03.010/1 mahārha vaidūrya kirīṭa kuṇḍala tviṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758775 (0.0):
śrīvatsa lakṣmaṃ gala śobhi kaustubhaṃ pītāmbaraṃ sāndra payoda saubhagam
pariṣvakta sahasra kuntalam / BhP_10.03.010/3 uddāma kāñcy aṅgada kaṅkaṇādibhir virocamānaṃ vasudeva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758786 (0.0):
mahārha vaidūrya kirīṭa kuṇḍala tviṣā pariṣvakta sahasra kuntalam /
aikṣata / BhP_10.03.011/1 sa vismayotphulla vilocano hariṃ sutaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758794 (0.0):
uddāma kāñcy aṅgada kaṅkaṇādibhir virocamānaṃ vasudeva aikṣata // / BhP_10.03.010 //
vilokyānakadundubhis tadā / BhP_10.03.011/3 kṛṣṇāvatārotsava sambhramo 'spṛśan mudā dvijebhyo 'yutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758806 (0.0):
sa vismayotphulla vilocano hariṃ sutaṃ vilokyānakadundubhis tadā /
āpluto gavām / BhP_10.03.012/1 athainam astaud avadhārya pūruṣaṃ paraṃ natāṅgaḥ kṛta dhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758817 (0.0):
kṛṣṇāvatārotsava sambhramo 'spṛśan mudā dvijebhyo 'yutam āpluto gavām //
kṛtāñjaliḥ / BhP_10.03.012/3 sva rociṣā bhārata sūtikā gṛhaṃ virocayantaṃ gata bhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758827 (0.0):
athainam astaud avadhārya pūruṣaṃ paraṃ natāṅgaḥ kṛta dhīḥ kṛtāñjaliḥ / / sva rociṣā bhārata sūtikā gṛhaṃ virocayantaṃ gata bhīḥ prabhāva vit //
prabhāva vit / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758833 (0.0):
sva rociṣā bhārata sūtikā gṛhaṃ virocayantaṃ gata bhīḥ prabhāva vit //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357666 (0.040):
BhP_10.01.053/3 manasā dūyamānena vihasann idam abravīt / BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.01.054/1 na hy asyās te bhayaṃ saumya yad vai sāhāśarīra vāk
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409882 (0.048):
BhP_11.02.003/3 arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt / BhP_11.02.004/0 śrī-vasudeva uvāca / BhP_11.02.004/1 bhagavan bhavato yātrā svastaye sarva-dehinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757721 (0.051):
manasā dūyamānena vihasann idam abravīt // BhP_10.01.053 // / BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164593 (0.052):
nidānavit / BhP_06.01.009/0 śrīrājovāca / BhP_06.01.009/1 dṛṣṭaśrutābhyāṃ yat pāpaṃ jānannapy ātmano 'hitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2704997 (0.052):
doṣasya dṛṣṭvā gurulāghavaṃ yathā bhiṣak cikitseta rujāṃ nidānavit // / BhP_06.01.008 // / BhP_06.01.009/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818275 (0.053):
arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt // BhP_11.02.003 // / BhP_11.02.004/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414415 (0.055):
BhP_11.07.025/3 kaviṃ nirīkṣya taruṇaṃ yaduḥ papraccha dharma-vit / BhP_11.07.026/0 śrī-yadur uvāca / BhP_11.07.026/1 kuto buddhir iyaṃ brahmann akartuḥ su-viśāradā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416041 (0.057):
BhP_10.84.028/3 praṇamya copasaṅgṛhya babhāṣedaṃ su yantritaḥ / BhP_10.84.029/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.84.029/1 namo vaḥ sarva devebhya ṛṣayaḥ śrotum arhatha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822465 (0.057):
kaviṃ nirīkṣya taruṇaṃ yaduḥ papraccha dharma vit // BhP_11.07.025 // / BhP_11.07.026/0 śrī yadur uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357409 (0.058):
BhP_10.01.036/3 vasudevo mahā bhāga uvāca parisāntvayan / BhP_10.01.037/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.01.037/1 ślāghanīya guṇaḥ śūrair bhavān bhoja yaśaskaraḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12997907 (0.060):
BhP_09.01.006/2 pṛṣṭaḥ provāca bhagavāñ chukaḥ paramadharmavit / BhP_09.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.01.007/1 śrūyatāṃ mānavo vaṃśaḥ prācuryeṇa parantapa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416561 (0.063):
BhP_10.84.060/3 suhṛd vṛtaḥ prīta manā nandam āha kare spṛśan / BhP_10.84.061/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.84.061/1 bhrātar īśa kṛtaḥ pāśo nṛnāṃ yaḥ sneha saṃjñitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757483 (0.064):
vasudevo mahā bhāga uvāca parisāntvayan // BhP_10.01.036 // / BhP_10.01.037/0 śrī vasudeva uvāca
BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758840 (0.0):
BhP_10.03.012 // / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca / vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736271 (0.0):
ity-ādi-praśnottarayor vyaktam | tathā cānubhūtam ānakadundubhinā -- / vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419968 (0.023):
BhP_10.88.005/1 harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_10.88.005/3 sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165776 (0.027):
BhP_01.07.023/1 tvam ādyaḥ puruṣaḥ sākṣādīśvaraḥ prakṛteḥ paraḥ / BhP_01.07.023/3 māyāṃ vyudasya cicchaktyā kaivalye sthita ātmani
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6992882 (0.041):
guṇa saṃvṛtaḥ [BhP 10.88.3] ity ādau, harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ / prakṛteḥ paraḥ [BhP 10.88.5] ity ādi | ataeva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815491 (0.043):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / / sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet // BhP_10.88.005 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22742560 (0.043):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / sa sarva-dṛg upadraṣṭā taṃ bhajan nirguṇo bhavet || [BhP 10.88.5] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6982023 (0.043):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva dṛg upadraṣṭā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011063 (0.043):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva dṛg upadraṣṭā taṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433165 (0.043):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ | / sa sarva-dṛg upadraṣṭā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10857041 (0.043):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177862 (0.061):
BhP_06.19.012/1 tasyā adhīśvaraḥ sākṣāt tvameva puruṣaḥ paraḥ / BhP_06.19.012/2 tvaṃ sarvayajña ijyeyaṃ kriyeyaṃ phalabhug bhavān
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185927 (0.062):
harir hi nirguṇaḥ sākṣāt / puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ |
BhP_10.03.013/3 kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758847 (0.0):
vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / / kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk // BhP_10.03.013 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736278 (0.0):
vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ / kevalānubhavānanda- svarūpaḥ sarva-buddhi-dṛk || [BhP 10.3.13] iti |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387703 (0.026):
BhP_07.06.022/2 vyāpyavyāpakanirdeśyo hyanirdeśyo 'vikalpitaḥ / BhP_07.06.023/1 kevalānubhavānanda svarūpaḥ parameśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721636 (0.031):
vyāpyavyāpakanirdeśyo hyanirdeśyo 'vikalpitaḥ // BhP_07.06.022 // / kevalānubhavānanda svarūpaḥ parameśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416111 (0.041):
BhP_11.09.018/1 parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya-saṃjñitaḥ / BhP_11.09.018/3 kevalānubhavānanda- sandoho nirupādhikaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2824045 (0.046):
parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya saṃjñitaḥ / / kevalānubhavānanda sandoho nirupādhikaḥ // BhP_11.09.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23192876 (0.048):
parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya-saṃjñitaḥ | / kevalānubhavānanda-sandoho nirupādhikaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985547 (0.053):
parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya saṃjñitaḥ | / kevalānubhavānanda sandoho nirupādhikaḥ || [BhP 11.9.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307667 (0.053):
parāvarāṇāṃ parama āste kaivalya saṃjñitaḥ | / kevalānubhavānanda sandoho nirupādhikaḥ || iti [BhP 11.9.18] |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986271 (0.053):
ataeva daitya bālakān prati śrī prahlāda vākyam / kevalānubhavānanda svarūpaḥ parameśvaraḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22737668 (0.058):
śrutvaitad darśayāmāsa svaṃ lokaṃ prakṛteḥ param | / kevalānubhavānanda-mātram akṣaram avyayam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14414930 (0.058):
śrutvaitad darśayāmāsa sva lokaṃ prakṛteḥ param | / kevalānubhavānanda mātram akṣaram avyayam ||
BhP_10.03.014/1 sa eva svaprakṛtyedaṃ sṛṣṭvāgre tri guṇātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758854 (0.0):
kevalānubhavānanda svarūpaḥ sarva buddhi dṛk // BhP_10.03.013 // / sa eva svaprakṛtyedaṃ sṛṣṭvāgre tri guṇātmakam /
BhP_10.03.014/3 tad anu tvaṃ hy apraviṣṭaḥ praviṣṭa iva bhāvyase / BhP_10.03.015/1 yatheme 'vikṛtā bhāvās tathā te vikṛtaiḥ saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758864 (0.004):
sa eva svaprakṛtyedaṃ sṛṣṭvāgre tri guṇātmakam / / tad anu tvaṃ hy apraviṣṭaḥ praviṣṭa iva bhāvyase // BhP_10.03.014 //
BhP_10.03.015/3 nānā vīryāḥ pṛthag bhūtā virājaṃ janayanti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758871 (0.0):
tad anu tvaṃ hy apraviṣṭaḥ praviṣṭa iva bhāvyase // BhP_10.03.014 // / yatheme 'vikṛtā bhāvās tathā te vikṛtaiḥ saha / / nānā vīryāḥ pṛthag bhūtā virājaṃ janayanti hi // BhP_10.03.015 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23384980 (0.044):
śāntā ghorāś ca mūḍhāś ca $ viśeṣās tena te smṛtāḥ // ViP_1,2.50 // / nānāvīryāḥ pṛthagbhūtās $ tatas te saṃhatiṃ vinā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091642 (0.044):
śāntā ghorāś ca mūḍhāś ca viśeṣās tena te smṛtāḥ // ViP_1,2.50 // / nānāvīryāḥ pṛthagbhūtās tatas te saṃhatiṃ vinā /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932067 (0.048):
śabdādibhir guṇair vipra % saṃyuktāny uttarottaraiḥ // NsP_1.57 // / nānāvīryāḥ pṛthagbhūtās $ tatas te saṃhatiṃ vinā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997057 (0.048):
śabdādibhir guṇair vipra saṃyuktāny uttarottaraiḥ // NsP_1.57 // / nānāvīryāḥ pṛthagbhūtās tatas te saṃhatiṃ vinā /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7772467 (0.056):
nānāvīryāḥ pṛthagbhūtās ViP_1,2.51a / nānāvedavinindakāḥ ViP_3,18.36*35b
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9590693 (0.057):
[5.24] śāntā ghorāś ca mūḍhāś ca viśeṣās tena te smṛtāḥ / / [5.25] nānāvīryāḥ pṛthagbhūtāḥ tataḥ te saṃhatiṃ vinā // [ViṣṇuP ]
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27408852 (0.060):
nānāvīryāḥ pṛthagbhūtās NsP_1.58a / nānāścaryasamāyuktaṃ NsP_49.22a
BhP_10.03.016/1 sannipatya samutpādya dṛśyante 'nugatā iva / BhP_10.03.016/3 prāg eva vidyamānatvān na teṣām iha sambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758882 (0.0):
nānā vīryāḥ pṛthag bhūtā virājaṃ janayanti hi // BhP_10.03.015 // / sannipatya samutpādya dṛśyante 'nugatā iva /
BhP_10.03.017/1 evaṃ bhavān buddhy anumeya lakṣaṇair grāhyair guṇaiḥ sann
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758889 (5.960):
prāg eva vidyamānatvān na teṣām iha sambhavaḥ // BhP_10.03.016 // / evaṃ bhavān buddhy anumeya lakṣaṇair grāhyair guṇaiḥ sann api
api tad guṇāgrahaḥ / BhP_10.03.017/3 anāvṛtatvād bahir antaraṃ na te sarvasya sarvātmana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758901 (0.0):
evaṃ bhavān buddhy anumeya lakṣaṇair grāhyair guṇaiḥ sann api / tad guṇāgrahaḥ /
ātma vastunaḥ / BhP_10.03.018/1 ya ātmano dṛśya guṇeṣu sann iti vyavasyate sva vyatirekato
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758909 (0.0):
anāvṛtatvād bahir antaraṃ na te sarvasya sarvātmana ātma vastunaḥ //
'budhaḥ / BhP_10.03.018/3 vinānuvādaṃ na ca tan manīṣitaṃ samyag yatas tyaktam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758917 (0.0):
ya ātmano dṛśya guṇeṣu sann iti vyavasyate sva vyatirekato 'budhaḥ / / vinānuvādaṃ na ca tan manīṣitaṃ samyag yatas tyaktam upādadat pumān //
upādadat pumān / BhP_10.03.019/1 tvatto 'sya janma sthiti saṃyamān vibho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758926 (0.0):
vinānuvādaṃ na ca tan manīṣitaṃ samyag yatas tyaktam upādadat pumān //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769236 (0.028):
aviśvāya ca viśvāya tad draṣṭre 'sya ca hetave // BhP_10.16.048 // / tvaṃ hy asya janma sthiti saṃyamān vibho $ guṇair anīho
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370084 (0.028):
BhP_10.16.049/1 tvaṃ hy asya janma sthiti saṃyamān vibho
BhP_10.03.019/2 vadanty anīhād aguṇād avikriyāt / BhP_10.03.019/3 tvayīśvare brahmaṇi no virudhyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758935 (0.024):
tvatto 'sya janma sthiti saṃyamān vibho $ vadanty anīhād aguṇād avikriyāt
BhP_10.03.019/4 tvad āśrayatvād upacaryate guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758941 (0.0):
tvayīśvare brahmaṇi no virudhyate % tvad āśrayatvād upacaryate guṇaiḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926222 (0.064):
saṅkalpa guṇais tat tad guṇatvenopacaryate | tataḥ sakāmā dvividhā tāmasī
BhP_10.03.020/1 sa tvaṃ tri loka sthitaye sva māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758948 (0.0):
tvayīśvare brahmaṇi no virudhyate % tvad āśrayatvād upacaryate guṇaiḥ // / BhP_10.03.019 //* / sa tvaṃ tri loka sthitaye sva māyayā $ bibharṣi śuklaṃ khalu varṇam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926222 (0.060):
saṅkalpa guṇais tat tad guṇatvenopacaryate | tataḥ sakāmā dvividhā tāmasī
BhP_10.03.020/2 bibharṣi śuklaṃ khalu varṇam ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758953 (0.020):
sa tvaṃ tri loka sthitaye sva māyayā $ bibharṣi śuklaṃ khalu varṇam
BhP_10.03.020/3 sargāya raktaṃ rajasopabṛṃhitaṃ / BhP_10.03.020/4 kṛṣṇaṃ ca varṇaṃ tamasā janātyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758961 (0.0):
sa tvaṃ tri loka sthitaye sva māyayā $ bibharṣi śuklaṃ khalu varṇam / ātmanaḥ & / sargāya raktaṃ rajasopabṛṃhitaṃ % kṛṣṇaṃ ca varṇaṃ tamasā janātyaye //
BhP_10.03.021/1 tvam asya lokasya vibho rirakṣiṣur gṛhe 'vatīrṇo 'si
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758969 (0.0):
sargāya raktaṃ rajasopabṛṃhitaṃ % kṛṣṇaṃ ca varṇaṃ tamasā janātyaye // / BhP_10.03.020 //* / tvam asya lokasya vibho rirakṣiṣur gṛhe 'vatīrṇo 'si mamākhileśvara /
mamākhileśvara / BhP_10.03.021/3 rājanya saṃjñāsura koṭi yūthapair nirvyūhyamānā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758979 (0.0):
tvam asya lokasya vibho rirakṣiṣur gṛhe 'vatīrṇo 'si mamākhileśvara /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013361 (0.0):
rājanya saṃjñāsura koṭi yūthapair nirvyūhyamānā nihaniṣyase camūḥ ||
nihaniṣyase camūḥ / BhP_10.03.022/1 ayaṃ tv asabhyas tava janma nau gṛhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758987 (0.0):
rājanya saṃjñāsura koṭi yūthapair nirvyūhyamānā nihaniṣyase camūḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013361 (0.039):
rājanya saṃjñāsura koṭi yūthapair nirvyūhyamānā nihaniṣyase camūḥ ||
BhP_10.03.022/2 śrutvāgrajāṃs te nyavadhīt sureśvara / BhP_10.03.022/3 sa te 'vatāraṃ puruṣaiḥ samarpitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758995 (0.017):
ayaṃ tv asabhyas tava janma nau gṛhe $ śrutvāgrajāṃs te nyavadhīt
BhP_10.03.022/4 śrutvādhunaivābhisaraty udāyudhaḥ / BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759003 (0.0):
sa te 'vatāraṃ puruṣaiḥ samarpitaṃ % śrutvādhunaivābhisaraty udāyudhaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (2.384):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (2.384):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (2.384):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (2.384):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (2.384):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (2.384):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (2.384):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (2.384):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (2.384):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (2.384):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (2.384):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (2.384):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549899 (2.384):
BhP_05.09.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.09.001/1 atha kasyacid dvija-varasyāṅgiraḥ-pravarasya
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26550499 (2.384):
BhP_05.10.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.10.001/1 atha sindhu-sauvīra-pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171252 (2.384):
BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.046/1 athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000969 (2.384):
BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.026/1 athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005695 (2.384):
BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.14.001/1 athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691185 (2.384):
BhP_05.03.018 //_* / BhP_05.04.001/0 śrī śuka uvāca / atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna bhagaval lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746413 (2.384):
BhP_09.05.025 // / BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ /
BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759009 (0.0):
BhP_10.03.022 //* / BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (0.038):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758637 (0.050):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413067 (0.051):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414185 (0.052):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380066 (0.054):
BhP_08.19.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.028/1 ity uktaḥ sa hasannāha vāñchātaḥ pratigṛhyatām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410377 (0.055):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363809 (0.056):
BhP_10.10.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.10.023/1 evam uktvā sa devarṣir gato nārāyaṇāśramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2806597 (0.058):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370807 (0.058):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.058):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.058):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.058):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.058):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.058):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (0.058):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (0.058):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549899 (0.058):
BhP_05.09.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.09.001/1 atha kasyacid dvija-varasyāṅgiraḥ-pravarasya
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171252 (0.058):
BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.046/1 athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000969 (0.058):
BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.026/1 athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ
BhP_10.03.023/3 devakī tam upādhāvat kaṃsād bhītā suvismitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759017 (0.008):
athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam / / devakī tam upādhāvat kaṃsād bhītā suvismitā // BhP_10.03.023 //
BhP_10.03.024/0 śrī devaky uvāca / BhP_10.03.024/1 rūpaṃ yat tat prāhur avyaktam ādyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759028 (1.192):
devakī tam upādhāvat kaṃsād bhītā suvismitā // BhP_10.03.023 // / BhP_10.03.024/0 śrī devaky uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013542 (0.026):
The complete verse is: / rūpaṃ yat tat prāhur avyaktam ādyaṃ brahma jyotir nirguṇaṃ nirvikāram |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7003165 (0.050):
lakṣaṇam api tasya vyapadiśyate | rūpaṃ yat tat prāhur avyaktam ādyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417198 (0.059):
BhP_10.85.028/3 smarantī kṛpaṇaṃ prāha vaiklavyād aśru locanā / BhP_10.85.029/0 śrī devaky uvāca / BhP_10.85.029/1 rāma rāmāprameyātman kṛṣṇa yogeśvareśvara
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357666 (0.059):
BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.01.054/1 na hy asyās te bhayaṃ saumya yad vai sāhāśarīra vāk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812936 (0.060):
smarantī kṛpaṇaṃ prāha vaiklavyād aśru locanā // BhP_10.85.028 // / BhP_10.85.029/0 śrī devaky uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409882 (0.061):
BhP_11.02.004/0 śrī-vasudeva uvāca / BhP_11.02.004/1 bhagavan bhavato yātrā svastaye sarva-dehinām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362176 (0.061):
BhP_10.07.037/3 sammīlya mṛgaśāvākṣī netre āsīt suvismitā / BhP_10.08.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.08.001/1 gargaḥ purohito rājan yadūnāṃ sumahā tapāḥ
BhP_10.03.024/2 brahma jyotir nirguṇaṃ nirvikāram / BhP_10.03.024/3 sattā mātraṃ nirviśeṣaṃ nirīhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759035 (0.012):
rūpaṃ yat tat prāhur avyaktam ādyaṃ $ brahma jyotir nirguṇaṃ nirvikāram &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013383 (0.012):
brahma jyotir nirguṇaṃ nirvikāram | / sattā mātraṃ nirviśeṣaṃ nirīhaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013549 (0.012):
rūpaṃ yat tat prāhur avyaktam ādyaṃ brahma jyotir nirguṇaṃ nirvikāram |
BhP_10.03.024/4 sa tvaṃ sākṣād viṣṇur adhyātma dīpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759042 (0.0):
sattā mātraṃ nirviśeṣaṃ nirīhaṃ % sa tvaṃ sākṣād viṣṇur adhyātma dīpaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6995176 (0.0):
tathaiva ca rūpaṃ yat tad ity ādau sa tvaṃ sākṣād viṣṇur adhyātma dīpaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013387 (0.0):
sattā mātraṃ nirviśeṣaṃ nirīhaṃ / sa tvaṃ sākṣād viṣṇur adhyātma dīpaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7013553 (0.0):
sattā mātraṃ nirviśeṣaṃ nirīhaṃ sa tvaṃ sākṣād viṣṇur adhyātma dīpaḥ ||
BhP_10.03.025/1 naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne mahā bhūteṣv ādi bhūtaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759051 (0.0):
sattā mātraṃ nirviśeṣaṃ nirīhaṃ % sa tvaṃ sākṣād viṣṇur adhyātma dīpaḥ // / BhP_10.03.024 //* / naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne mahā bhūteṣv ādi bhūtaṃ gateṣu /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736092 (0.0):
śrī-devakī-vākye ca -- / naṣṭe loke dvi-parārdhāvasāne
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986697 (0.0):
siddham eva | prapañcāvatīrṇatve'py āha tribhiḥ / naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne
gateṣu / BhP_10.03.025/3 vyakte 'vyaktaṃ kāla vegena yāte bhavān ekaḥ śiṣyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759061 (0.0):
naṣṭe loke dvi parārdhāvasāne mahā bhūteṣv ādi bhūtaṃ gateṣu / / vyakte 'vyaktaṃ kāla vegena yāte bhavān ekaḥ śiṣyate 'śeṣa saṃjñaḥ //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736101 (0.0):
mahā-bhūteṣv ādi-bhūtaṃ gateṣu | / vyakte 'vyaktaṃ kāla-vegena yāte
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986706 (0.0):
mahā bhūteṣv ādi bhūtaṃ gateṣu | / vyakte'vyaktaṃ kāla vegena yāte
'śeṣa saṃjñaḥ / BhP_10.03.026/1 yo 'yaṃ kālas tasya te 'vyakta bandho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759066 (0.0):
vyakte 'vyaktaṃ kāla vegena yāte bhavān ekaḥ śiṣyate 'śeṣa saṃjñaḥ //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736103 (0.010):
vyakte 'vyaktaṃ kāla-vegena yāte / bhavān ekaḥ śiṣyate 'śeṣa-saṃjñaḥ || [BhP 10.3.25]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986708 (0.010):
vyakte'vyaktaṃ kāla vegena yāte / bhavān ekaḥ śiṣyate'śeṣa saṃjñaḥ || [BhP 10.3.25]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14400652 (0.019):
tasyākāla kalitatvaṃ yo'yaṃ kālas tasya te'vyakta bandho ceṣṭām āhuḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23200159 (0.023):
pravartanam iti bhāvaḥ | yad uktam - / yo 'yaṃ kālas tasya te 'vyakta-bandho / ceṣṭām āhuś ceṣṭate yena viśvam || [BhP 10.3.26] iti |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17820346 (0.037):
anaśvaro nityo mad bhaktā apy anaśvarāḥ iti te nityā eveti dyotitam | / bhavān ekaḥ śiṣyate śeṣa saṃjñaḥ [BhP 10.3.25] iti | eko nārāyaṇa evāsīn
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18463270 (0.037):
anaśvaro nityo mad-bhaktā apy anaśvarāḥ iti te nityā eveti dyotitam | / bhavān ekaḥ śiṣyate śeṣa-saṃjñaḥ [BhP 10.3.25] iti | eko nārāyaṇa evāsīn
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986716 (0.039):
bhavān ekaḥ śiṣyate'śeṣa saṃjñaḥ || [BhP 10.3.25] / ataḥ śeṣa saṃjñaḥ | tatra yuktiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7006116 (0.049):
so'ham evāsmy eva | etena bhavān ekaḥ śiṣyate śeṣa saṃjña ity uktaṃ
BhP_10.03.026/2 ceṣṭām āhuś ceṣṭate yena viśvam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14400653 (0.005):
tasyākāla kalitatvaṃ yo'yaṃ kālas tasya te'vyakta bandho ceṣṭām āhuḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23200163 (0.008):
pravartanam iti bhāvaḥ | yad uktam - / yo 'yaṃ kālas tasya te 'vyakta-bandho / ceṣṭām āhuś ceṣṭate yena viśvam || [BhP 10.3.26] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986721 (0.019):
yo'yaṃ kālas tasya te'vyakta bandho / ceṣṭām āhuś ceṣṭate yena viśvam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759072 (0.043):
yo 'yaṃ kālas tasya te 'vyakta bandho $ ceṣṭām āhuś ceṣṭate yena viśvam &
BhP_10.03.026/3 nimeṣādir vatsarānto mahīyāṃs
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986726 (0.040):
ceṣṭām āhuś ceṣṭate yena viśvam | / nimeṣādir vatsarānto mahīyāṃs
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759075 (0.043):
yo 'yaṃ kālas tasya te 'vyakta bandho $ ceṣṭām āhuś ceṣṭate yena viśvam & / nimeṣādir vatsarānto mahīyāṃs % taṃ tveśānaṃ kṣema dhāma prapadye //
BhP_10.03.026/4 taṃ tveśānaṃ kṣema dhāma prapadye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759083 (0.0):
nimeṣādir vatsarānto mahīyāṃs % taṃ tveśānaṃ kṣema dhāma prapadye //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986731 (0.008):
nimeṣādir vatsarānto mahīyāṃs / taṃ tveśānaṃ kṣema dhāma prapadye || [BhP 10.3.26]
BhP_10.03.027/1 martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan lokān sarvān nirbhayaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759092 (0.0):
nimeṣādir vatsarānto mahīyāṃs % taṃ tveśānaṃ kṣema dhāma prapadye // / BhP_10.03.026 //* / martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan lokān sarvān nirbhayaṃ nādhyagacchat /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736112 (0.0):
bhavān ekaḥ śiṣyate 'śeṣa-saṃjñaḥ || [BhP 10.3.25] / martyo mṛtyu-vyāla-bhītaḥ palāyan
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986803 (0.0):
| tathaiva spaṣṭaṃ punar āha / martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926908 (0.045):
prajñayā kathañcid āśritasyānyasya tyājanenaa ca | pūrveṇa yathā / martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan
nādhyagacchat / BhP_10.03.027/3 tvat pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya susthaḥ śete mṛtyur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759104 (0.0):
martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan lokān sarvān nirbhayaṃ nādhyagacchat /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926919 (0.0):
lokān sarvān nirbhayaṃ nādhyagacchat | / tvat pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986803 (0.017):
martyo mṛtyu vyāla bhītaḥ palāyan / lokān sarvān nirbhayaṃ nādhyagacchat |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736123 (0.033):
lokān sarvān nirbhayaṃ nādyagacchat | / tat-pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986814 (0.033):
tvat padābjaṃ prāpya yadṛcchayādya / svasthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti || [BhP 10.3.27]
asmād apaiti / BhP_10.03.028/1 sa tvaṃ ghorād ugrasenātmajān nas trāhi trastān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759112 (0.0):
tvat pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya susthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926919 (0.031):
tvat pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya / susthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti || [BhP 10.3.27]
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736124 (0.041):
tat-pādābjaṃ prāpya yadṛcchayādya / svasthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti || [BhP 10.3.24] ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986815 (0.057):
tvat padābjaṃ prāpya yadṛcchayādya / svasthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti || [BhP 10.3.27]
bhṛtya vitrāsa hāsi / BhP_10.03.028/3 rūpaṃ cedaṃ pauruṣaṃ dhyāna dhiṣṇyaṃ mā pratyakṣaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759122 (0.0):
sa tvaṃ ghorād ugrasenātmajān nas trāhi trastān bhṛtya vitrāsa hāsi / / rūpaṃ cedaṃ pauruṣaṃ dhyāna dhiṣṇyaṃ mā pratyakṣaṃ māṃsa dṛśāṃ kṛṣīṣṭhāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411703 (0.0):
nanu satyaṃ tasya caturbhujākāra rūpasya tādṛśatvaṃ kintu rūpaṃ cedaṃ / pauruṣaṃ dhyāna dhiṣṇyaṃ mā pratyakṣaṃ māṃsa dṛśāṃ bho kṛṣīṣṭhāḥ
māṃsa dṛśāṃ kṛṣīṣṭhāḥ / BhP_10.03.029/1 janma te mayy asau pāpo mā vidyān madhusūdana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759132 (1.192):
rūpaṃ cedaṃ pauruṣaṃ dhyāna dhiṣṇyaṃ mā pratyakṣaṃ māṃsa dṛśāṃ kṛṣīṣṭhāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335894 (1.192):
ca (page 92) / janma te mayy asau pāpo mā vidyān madhusūdana |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412625 (0.018):
jñāsyatīti janma te mayy asau pāpo mā vidyān madhusūdana [BhP 10.3.29] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411706 (0.050):
pauruṣaṃ dhyāna dhiṣṇyaṃ mā pratyakṣaṃ māṃsa dṛśāṃ bho kṛṣīṣṭhāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342607 (0.064):
atha duṣṭa jīvādibhyo'niṣṭa śaṅkhām āha / janma te mayy asau pāpo mā vidyān madhusūdana |
BhP_10.03.029/3 samudvije bhavad dhetoḥ kaṃsād aham adhīra dhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759140 (0.0):
janma te mayy asau pāpo mā vidyān madhusūdana / / samudvije bhavad dhetoḥ kaṃsād aham adhīra dhīḥ // BhP_10.03.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335901 (0.0):
janma te mayy asau pāpo mā vidyān madhusūdana | / samudvije bhavad dhetoḥ kaṃsād aham adhīra dhīḥ || [BhP 10.3.29]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324836 (0.038):
śrī devakī devyāḥ samudvije bhavad dhetoḥ kaṃsād aham adhīradhīḥ [BhP
BhP_10.03.030/1 upasaṃhara viśvātmann ado rūpam alaukikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759145 (0.0):
samudvije bhavad dhetoḥ kaṃsād aham adhīra dhīḥ // BhP_10.03.029 // / upasaṃhara viśvātmann ado rūpam alaukikam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423427 (0.0):
atra satya vacasaḥ śrī gargasyāpy ayam abhiprāyaḥ | śrī devakyāṃ / upasaṃhara / viśvātmann ado rūpam alaukikam [BhP 10.3.30] iti prārthitavatyāṃ śrī
BhP_10.03.030/3 śaṅkha cakra gadā padma śriyā juṣṭaṃ catur bhujam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759154 (0.0):
upasaṃhara viśvātmann ado rūpam alaukikam / / śaṅkha cakra gadā padma śriyā juṣṭaṃ catur bhujam // BhP_10.03.030 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28905463 (0.041):
vanamālāgadāśaṅkhacakrapadmaśriyādikaiḥ // Paus_43.93 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419502 (0.043):
BhP_11.14.039/3 hemāmbaraṃ ghana-śyāmaṃ śrīvatsa-śrī-niketanam / BhP_11.14.040/1 śaṅkha-cakra-gadā-padma- vanamālā-vibhūṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827205 (0.043):
hemāmbaraṃ ghana śyāmaṃ śrīvatsa śrī niketanam // BhP_11.14.039 // / śaṅkha cakra gadā padma vanamālā vibhūṣitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705348 (0.053):
dhanurniṣaṅgāsigadā śaṅkhacakrāmbujaśriyaḥ // BhP_06.01.035 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535595 (0.054):
BhP_04.24.048/1 sphurat-kirīṭa-valaya- hāra-nūpura-mekhalam / BhP_04.24.048/2 śaṅkha-cakra-gadā-padma- mālā-maṇy-uttamarddhimat
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164972 (0.057):
BhP_06.01.035/2 dhanurniṣaṅgāsigadā śaṅkhacakrāmbujaśriyaḥ / BhP_06.01.036/1 diśo vitimirālokāḥ kurvantaḥ svena tejasā
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10864862 (0.062):
tathādharma-sakhābhyāṃ ca pañcamaṃ pūrvavan matam // Lbh_1,5.293 // / śaṅkha-cakra-gadā-padma-khaḍga-śārṅga-halais tathā |
BhP_10.03.031/1 viśvaṃ yad etat sva tanau niśānte yathāvakāśaṃ puruṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759162 (0.0):
śaṅkha cakra gadā padma śriyā juṣṭaṃ catur bhujam // BhP_10.03.030 // / viśvaṃ yad etat sva tanau niśānte yathāvakāśaṃ puruṣaḥ paro bhavān /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412636 (0.0):
ādy ukta lakṣaṇayā kaṃsa bhiyā viśvaṃ yad etat sva tanau niśānte [BhP
paro bhavān / BhP_10.03.031/3 bibharti so 'yaṃ mama garbhago 'bhūd aho nṛ lokasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759173 (0.0):
viśvaṃ yad etat sva tanau niśānte yathāvakāśaṃ puruṣaḥ paro bhavān /
viḍambanaṃ hi tat / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.0):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.0):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759185 (0.0):
bibharti so 'yaṃ mama garbhago 'bhūd aho nṛ lokasya viḍambanaṃ hi tat // / BhP_10.03.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421117 (0.0):
paryavasānāspadāṃśi rūpatvena carama janmatoktiś ca jñeyā | ataevāha / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858056 (0.0):
tathā śrī-daśame (10.3.32) -- / tvam eva pūrva-sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390990 (0.004):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.004):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.004):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.004):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.004):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.005):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.005):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.005):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.005):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407734 (0.008):
BhP_10.72.006/4 sevānurūpam udayo na viparyayo 'tra / BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.72.007/1 samyag vyavasitaṃ rājan bhavatā śatru karśana
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.009):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413390 (0.009):
BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.001/1 atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787834 (0.009):
akrūraṃ sa smitaṃ prāha gīrbhiḥ sammohayann iva // BhP_10.48.028 // / BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803261 (0.009):
vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam uddhavaṃ prāha keśavaḥ // BhP_10.70.045 // / BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422434 (0.010):
BhP_11.19.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.19.001/1 yo vidyā-śruta-sampannaḥ ātmavān nānumānikaḥ
BhP_10.03.032/3 tadāyaṃ sutapā nāma prajāpatir akalmaṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759191 (0.005):
tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati / / tadāyaṃ sutapā nāma prajāpatir akalmaṣaḥ // BhP_10.03.032 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421122 (0.011):
tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati | / tadāyaṃ sutapā nāma prajāpatir akalmaṣaḥ || [BhP 10.3.32]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858061 (0.021):
tvam eva pūrva-sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati | / tadāyaṃ sutapā nāma prajāpatir akalmaṣaḥ |
BhP_10.03.033/1 yuvāṃ vai brahmaṇādiṣṭau prajā sarge yadā tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759199 (0.0):
tadāyaṃ sutapā nāma prajāpatir akalmaṣaḥ // BhP_10.03.032 // / yuvāṃ vai brahmaṇādiṣṭau prajā sarge yadā tataḥ /
BhP_10.03.033/3 sanniyamyendriya grāmaṃ tepāthe paramaṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759205 (1.192):
yuvāṃ vai brahmaṇādiṣṭau prajā sarge yadā tataḥ / / sanniyamyendriya grāmaṃ tepāthe paramaṃ tapaḥ // BhP_10.03.033 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066458 (0.061):
sannidadhyād vihāyasi Mn_2.186b / sanniyamyendriyagrāmaṃ Mn_2.175c / sapaṅktau bhojanaṃ tathā Ang_1.219b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2545343 (0.061):
sannidadhyād vihāyasi Mn_2.186b / sanniyamyendriyagrāmaṃ Mn_2.175c / sa paryāyeṇa yātīmān Mn_4.87c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486130 (0.061):
Manu2.175a/ seveta) imāṃs tu niyamān brahmacārī gurau vasan) | / Manu2.175c/ sanniyamya) indriyagrāmaṃ tapovṛddhi.artham ātmanaḥ ||
BhP_10.03.034/1 varṣa vātātapa hima gharma kāla guṇān anu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759213 (0.0):
sanniyamyendriya grāmaṃ tepāthe paramaṃ tapaḥ // BhP_10.03.033 // / varṣa vātātapa hima gharma kāla guṇān anu /
BhP_10.03.034/3 sahamānau śvāsa rodha vinirdhūta mano malau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759219 (0.0):
varṣa vātātapa hima gharma kāla guṇān anu / / sahamānau śvāsa rodha vinirdhūta mano malau // BhP_10.03.034 //
BhP_10.03.035/1 śīrṇa parṇānilāhārāv upaśāntena cetasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759226 (0.0):
sahamānau śvāsa rodha vinirdhūta mano malau // BhP_10.03.034 // / śīrṇa parṇānilāhārāv upaśāntena cetasā /
BhP_10.03.035/3 mattaḥ kāmān abhīpsantau mad ārādhanam īhatuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759233 (0.0):
śīrṇa parṇānilāhārāv upaśāntena cetasā / / mattaḥ kāmān abhīpsantau mad ārādhanam īhatuḥ // BhP_10.03.035 //
BhP_10.03.036/1 evaṃ vāṃ tapyatos tīvraṃ tapaḥ parama duṣkaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759239 (0.0):
mattaḥ kāmān abhīpsantau mad ārādhanam īhatuḥ // BhP_10.03.035 // / evaṃ vāṃ tapyatos tīvraṃ tapaḥ parama duṣkaram /
BhP_10.03.036/3 divya varṣa sahasrāṇi dvādaśeyur mad ātmanoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759245 (1.788):
evaṃ vāṃ tapyatos tīvraṃ tapaḥ parama duṣkaram / / divya varṣa sahasrāṇi dvādaśeyur mad ātmanoḥ // BhP_10.03.036 //
BhP_10.03.037/1 tadā vāṃ parituṣṭo 'ham amunā vapuṣānaghe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759252 (0.0):
divya varṣa sahasrāṇi dvādaśeyur mad ātmanoḥ // BhP_10.03.036 // / tadā vāṃ parituṣṭo 'ham amunā vapuṣānaghe /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411544 (0.0):
api ca svayam eva sva vigraham eva lakṣyīkṛtyāha / tadā vāṃ parituṣṭo 'ham amunā vapuṣānaghe |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359414 (0.062):
BhP_10.03.043/1 tṛtīye 'smin bhave 'haṃ vai tenaiva vapuṣātha vām / BhP_10.03.043/3 jāto bhūyas tayor eva satyaṃ me vyāhṛtaṃ sati
BhP_10.03.037/3 tapasā śraddhayā nityaṃ bhaktyā ca hṛdi bhāvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759259 (5.960):
tadā vāṃ parituṣṭo 'ham amunā vapuṣānaghe / / tapasā śraddhayā nityaṃ bhaktyā ca hṛdi bhāvitaḥ // BhP_10.03.037 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411550 (5.960):
tadā vāṃ parituṣṭo 'ham amunā vapuṣānaghe | / tapasā śraddhayā nityaṃ bhaktyā ca hṛdi bhāvitaḥ ||
BhP_10.03.038/1 prādurāsaṃ varada rāḍ yuvayoḥ kāma ditsayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759266 (0.0):
tapasā śraddhayā nityaṃ bhaktyā ca hṛdi bhāvitaḥ // BhP_10.03.037 // / prādurāsaṃ varada rāḍ yuvayoḥ kāma ditsayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411557 (0.0):
tapasā śraddhayā nityaṃ bhaktyā ca hṛdi bhāvitaḥ || / prādurāsaṃ varada rāḍ yuvayoḥ kāma ditsayā |
BhP_10.03.038/3 vriyatāṃ vara ity ukte mādṛśo vāṃ vṛtaḥ sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759273 (0.0):
prādurāsaṃ varada rāḍ yuvayoḥ kāma ditsayā / / vriyatāṃ vara ity ukte mādṛśo vāṃ vṛtaḥ sutaḥ // BhP_10.03.038 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411563 (0.0):
prādurāsaṃ varada rāḍ yuvayoḥ kāma ditsayā | / vriyatāṃ vara ity ukte mādṛśo vāṃ vṛtaḥ sutaḥ || [BhP 10.3.37 38]
BhP_10.03.039/1 ajuṣṭa grāmya viṣayāv anapatyau ca dam patī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759280 (0.0):
vriyatāṃ vara ity ukte mādṛśo vāṃ vṛtaḥ sutaḥ // BhP_10.03.038 // / ajuṣṭa grāmya viṣayāv anapatyau ca dam patī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421255 (0.0):
yuvayoḥ prāg aṃśenāvirbhūtayor api mad eka niṣṭhāsīd ity āha / ajuṣṭa grāmya viṣayāv anapatyau ca dam patī |
BhP_10.03.039/3 na vavrāthe 'pavargaṃ me mohitau deva māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759288 (0.0):
ajuṣṭa grāmya viṣayāv anapatyau ca dam patī / / na vavrāthe 'pavargaṃ me mohitau deva māyayā // BhP_10.03.039 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421261 (0.0):
ajuṣṭa grāmya viṣayāv anapatyau ca dam patī | / na vavrāthe 'pavargaṃ me mohitau deva māyayā || [BhP 10.3.39]
BhP_10.03.040/1 gate mayi yuvāṃ labdhvā varaṃ mat sadṛśaṃ sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759296 (0.0):
na vavrāthe 'pavargaṃ me mohitau deva māyayā // BhP_10.03.039 // / gate mayi yuvāṃ labdhvā varaṃ mat sadṛśaṃ sutam /
BhP_10.03.040/3 grāmyān bhogān abhuñjāthāṃ yuvāṃ prāpta manorathau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759303 (0.0):
gate mayi yuvāṃ labdhvā varaṃ mat sadṛśaṃ sutam / / grāmyān bhogān abhuñjāthāṃ yuvāṃ prāpta manorathau // BhP_10.03.040 //
BhP_10.03.041/1 adṛṣṭvānyatamaṃ loke śīlaudārya guṇaiḥ samam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759310 (0.0):
grāmyān bhogān abhuñjāthāṃ yuvāṃ prāpta manorathau // BhP_10.03.040 // / adṛṣṭvānyatamaṃ loke śīlaudārya guṇaiḥ samam /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22743331 (0.0):
yogya-rūpa-guṇāṃśa-lābha-tāratamyena tulyam ity arthaḥ | adṛṣṭānyatamaṃ / loke śīlaudārya-guṇaiḥ samam iti śrī-vāsudeva-vākyasya |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411573 (0.0):
ity upakramya / adṛṣṭvānyatamaṃ loke śīlaudārya guṇaiḥ samam |
BhP_10.03.041/3 ahaṃ suto vām abhavaṃ pṛśnigarbha iti śrutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759318 (0.0):
adṛṣṭvānyatamaṃ loke śīlaudārya guṇaiḥ samam / / ahaṃ suto vām abhavaṃ pṛśnigarbha iti śrutaḥ // BhP_10.03.041 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411580 (0.0):
adṛṣṭvānyatamaṃ loke śīlaudārya guṇaiḥ samam | / ahaṃ suto vām abhavaṃ pṛśnigarbha iti śrutaḥ ||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10858066 (0.034):
tadāyaṃ sutapā nāma prajāpatir akalmaṣaḥ | / ahaṃ suto vām abhavaṃ pṛśnigarbha iti smṛtaḥ // Lbh_1,3.55 //
BhP_10.03.042/1 tayor vāṃ punar evāham adityām āsa kaśyapāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759324 (0.0):
ahaṃ suto vām abhavaṃ pṛśnigarbha iti śrutaḥ // BhP_10.03.041 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411586 (0.0):
ahaṃ suto vām abhavaṃ pṛśnigarbha iti śrutaḥ ||
BhP_10.03.042/3 upendra iti vikhyāto vāmanatvāc ca vāmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759328 (0.004):
tayor vāṃ punar evāham adityām āsa kaśyapāt / / upendra iti vikhyāto vāmanatvāc ca vāmanaḥ // BhP_10.03.042 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411590 (0.014):
tayor vāṃ punar evāham adityām āsa kaśyapāt | / upendra iti vikhyāto vāmanatvāc ca vāmanaḥ ||
BhP_10.03.043/1 tṛtīye 'smin bhave 'haṃ vai tenaiva vapuṣātha vām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759336 (0.0):
upendra iti vikhyāto vāmanatvāc ca vāmanaḥ // BhP_10.03.042 // / tṛtīye 'smin bhave 'haṃ vai tenaiva vapuṣātha vām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411597 (0.0):
upendra iti vikhyāto vāmanatvāc ca vāmanaḥ || / tṛtīye 'smin bhave 'haṃ vai tenaiva vapuṣātha vām |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359322 (0.062):
BhP_10.03.037/1 tadā vāṃ parituṣṭo 'ham amunā vapuṣānaghe
BhP_10.03.043/3 jāto bhūyas tayor eva satyaṃ me vyāhṛtaṃ sati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759341 (0.006):
tṛtīye 'smin bhave 'haṃ vai tenaiva vapuṣātha vām / / jāto bhūyas tayor eva satyaṃ me vyāhṛtaṃ sati // BhP_10.03.043 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411601 (0.012):
tṛtīye 'smin bhave 'haṃ vai tenaiva vapuṣātha vām | / jāto bhūyas tayor eva satyaṃ me vyāhṛtaṃ sati || [BhP 10.3.41 43]
BhP_10.03.044/1 etad vāṃ darśitaṃ rūpaṃ prāg janma smaraṇāya me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759349 (0.0):
jāto bhūyas tayor eva satyaṃ me vyāhṛtaṃ sati // BhP_10.03.043 // / etad vāṃ darśitaṃ rūpaṃ prāg janma smaraṇāya me /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411718 (0.0):
[BhP 10.3.28] iti mātṛ vijñāpanānusāreṇa | / etad vāṃ darśitaṃ rūpaṃ prāg janma smaraṇāya me |
BhP_10.03.044/3 nānyathā mad bhavaṃ jñānaṃ martya liṅgena jāyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759357 (0.0):
etad vāṃ darśitaṃ rūpaṃ prāg janma smaraṇāya me / / nānyathā mad bhavaṃ jñānaṃ martya liṅgena jāyate // BhP_10.03.044 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411724 (0.0):
etad vāṃ darśitaṃ rūpaṃ prāg janma smaraṇāya me | / nānyathā mad bhavaṃ jñānaṃ martya liṅgena jāyate || [BhP 10.3.44]
BhP_10.03.045/1 yuvāṃ māṃ putra bhāvena brahma bhāvena cāsakṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759364 (0.0):
nānyathā mad bhavaṃ jñānaṃ martya liṅgena jāyate // BhP_10.03.044 // / yuvāṃ māṃ putra bhāvena brahma bhāvena cāsakṛt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421218 (0.0):
praveśaṃ yadṛcchayaivāpsyatha ity āha / yuvāṃ māṃ putra bhāvena brahma bhāvena cāsakṛt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942771 (0.064):
yuvāṃ māṃ putra bhāvena vāsakṛt [BhP 10.3.36] ity atra tu śrī
BhP_10.03.045/3 cintayantau kṛta snehau yāsyethe mad gatiṃ parām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759372 (0.0):
yuvāṃ māṃ putra bhāvena brahma bhāvena cāsakṛt / / cintayantau kṛta snehau yāsyethe mad gatiṃ parām // BhP_10.03.045 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421225 (0.0):
yuvāṃ māṃ putra bhāvena brahma bhāvena cāsakṛt | / cintayantau kṛta snehau yāsyethe mad gatiṃ parām || [BhP 10.3.45]
BhP_10.03.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.046/1 ity uktvāsīd dharis tūṣṇīṃ bhagavān ātma māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707875 (0.0):
madīyayā bhaviṣyanti hariṣyanti ca me balim // BhP_06.04.053 // / BhP_06.04.054/0 śrīśuka uvāca / ity uktvā miṣatastasya bhagavān viśvabhāvanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759383 (0.0):
cintayantau kṛta snehau yāsyethe mad gatiṃ parām // BhP_10.03.045 // / BhP_10.03.046/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763424 (0.0):
vṛtte svarlokatāṃ bhūyo labdha bhaktī bhaviṣyataḥ // BhP_10.10.022 // / BhP_10.10.023/0 śrī śuka uvāca / evam uktvā sa devarṣir gato nārāyaṇāśramam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805283 (0.0):
tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī // BhP_10.74.005 // / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca / ity uktvā yajñiye kāle vavre yuktān sa ṛtvijaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411734 (0.0):
nānyathā mad bhavaṃ jñānaṃ martya liṅgena jāyate || [BhP 10.3.44] / iti pratyuttarayya / ity uktvāsīd dharis tūṣṇīṃ bhagavān ātma māyayā |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363809 (0.004):
BhP_10.10.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.10.023/1 evam uktvā sa devarṣir gato nārāyaṇāśramam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408959 (0.004):
BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.006/1 ity uktvā yajñiye kāle vavre yuktān sa ṛtvijaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167685 (0.004):
BhP_06.04.054/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.04.054/1 ity uktvā miṣatastasya bhagavān viśvabhāvanaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382139 (0.004):
BhP_08.23.003/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.23.003/1 ity uktvā harimānatya brahmāṇaṃ sabhavaṃ tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742126 (0.004):
BhP_08.23.002 // / BhP_08.23.003/0 śrīśuka uvāca / ity uktvā harimānatya brahmāṇaṃ sabhavaṃ tataḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176497 (0.014):
BhP_06.17.041/2 itihāsaṃ hariṃ smṛtvā sa yāti paramāṃ gatim / BhP_06.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730895 (0.017):
// BhP_08.03.033 //* / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.017):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.017):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.017):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.017):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.017):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708474 (0.017):
etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam // BhP_06.05.044 // / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767555 (0.017):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje $ babhūvatus tau paśu pāla sammatau &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787052 (0.017):
magnam uddhara govinda gokulaṃ vṛjinārṇavāt // BhP_10.47.052 // / BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ /
BhP_10.03.046/3 pitroḥ sampaśyatoḥ sadyo babhūva prākṛtaḥ śiśuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759389 (1.192):
ity uktvāsīd dharis tūṣṇīṃ bhagavān ātma māyayā / / pitroḥ sampaśyatoḥ sadyo babhūva prākṛtaḥ śiśuḥ // BhP_10.03.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411740 (1.192):
ity uktvāsīd dharis tūṣṇīṃ bhagavān ātma māyayā | / pitroḥ sampaśyatoḥ sadyo babhūva prākṛtaḥ śiśuḥ || [BhP 10.3.46]
BhP_10.03.047/1 tataś ca śaurir bhagavat pracoditaḥ / BhP_10.03.047/2 sutaṃ samādāya sa sūtikā gṛhāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759399 (0.005):
pitroḥ sampaśyatoḥ sadyo babhūva prākṛtaḥ śiśuḥ // BhP_10.03.046 // / tataś ca śaurir bhagavat pracoditaḥ $ sutaṃ samādāya sa sūtikā gṛhāt &
BhP_10.03.047/3 yadā bahir gantum iyeṣa tarhy ajā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759403 (0.017):
tataś ca śaurir bhagavat pracoditaḥ $ sutaṃ samādāya sa sūtikā gṛhāt & / yadā bahir gantum iyeṣa tarhy ajā % yā yogamāyājani nanda jāyayā //
BhP_10.03.047/4 yā yogamāyājani nanda jāyayā / BhP_10.03.048/1 tayā hṛta pratyaya sarva vṛttiṣu dvāḥ stheṣu paureṣv api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759418 (0.0):
yadā bahir gantum iyeṣa tarhy ajā % yā yogamāyājani nanda jāyayā // / BhP_10.03.047 //*
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379321 (0.043):
tayā hṛtapratyayasarvavṛttiṣu | *HV_48.18*606:1 |* / dvāḥstheṣu paureṣv anuśāyiteṣv atha | *HV_48.18*606:2 |*
śāyiteṣv atha / BhP_10.03.048/3 dvāraś ca sarvāḥ pihitā duratyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759423 (0.012):
tayā hṛta pratyaya sarva vṛttiṣu dvāḥ stheṣu paureṣv api śāyiteṣv atha /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379324 (0.054):
dvāḥstheṣu paureṣv anuśāyiteṣv atha | *HV_48.18*606:2 |* / dvāras tu saravāḥ pihitā duratyayā | *HV_48.18*606:3 |*
bṛhat kapāṭāyasa kīla śṛṅkhalaiḥ / BhP_10.03.049/1 tāḥ kṛṣṇa vāhe vasudeva āgate svayaṃ vyavaryanta yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759436 (0.0):
dvāraś ca sarvāḥ pihitā duratyayā bṛhat kapāṭāyasa kīla śṛṅkhalaiḥ //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379344 (0.014):
dvāras tu saravāḥ pihitā duratyayā | *HV_48.18*606:3 |* / bṛhatkapāṭāyasakīlaśṛṅkhalaiḥ || *HV_48.18*606:4 |*
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16355407 (0.014):
bṛhatī cārusarvāṅgī HV_87.37a / bṛhatkapāṭāyasakīlaśṛṅkhalaiḥ *HV_48.18*606:4
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13819602 (0.014):
bṛhatī cārusarvāṅgī HV_87.37a / bṛhatkapāṭāyasakīlaśṛṅkhalaiḥ HV_48.18*606:4
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16259248 (0.045):
tāḥ kṛṣṇam anuvavrire HV_63.30b / tāḥ kṛṣṇavāhe vasudeva āgate *HV_48.18*606:5
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13783889 (0.045):
tāḥ kṛṣṇam anuvavrire HV_63.30b / tāḥ kṛṣṇavāhe vasudeva āgate HV_48.18*606:5
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13871311 (0.062):
svayaṃvarārthaṃ saṃprāptā HV_87.7*994:4a / svayaṃ viśīryanta tamo yathā raveḥ HV_48.18*606:6
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16494808 (0.064):
svayaṃ vijñāpito gatvā HV_App.I,29.404a / svayaṃ viśīryanta tamo yathā raveḥ *HV_48.18*606:6
tamo raveḥ / BhP_10.03.049/3 vavarṣa parjanya upāṃśu garjitaḥ śeṣo 'nvagād vāri
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759445 (0.0):
tāḥ kṛṣṇa vāhe vasudeva āgate svayaṃ vyavaryanta yathā tamo raveḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379355 (0.013):
tāḥ kṛṣṇavāhe vasudeva āgate | *HV_48.18*606:5 |* / svayaṃ viśīryanta tamo yathā raveḥ | *HV_48.18*606:6 |*
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16450574 (0.032):
śeṣo 'nanto mahīpālo HV_App.I,42A.422a / śeṣo 'nvagād vāri nivārayan phaṇaiḥ *HV_48.18*606:8
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854667 (0.032):
śeṣair bhujaiḥ pradīptāni HV_34.38a / śeṣo 'nvagād vāri nivārayan phaṇaiḥ HV_48.18*606:8
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13871312 (0.055):
svayaṃvarārthaṃ saṃprāptā HV_87.7*994:4a / svayaṃ viśīryanta tamo yathā raveḥ HV_48.18*606:6
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16494809 (0.057):
svayaṃ vijñāpito gatvā HV_App.I,29.404a / svayaṃ viśīryanta tamo yathā raveḥ *HV_48.18*606:6
nivārayan phaṇaiḥ / BhP_10.03.050/1 maghoni varṣaty asakṛd yamānujā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759452 (0.0):
vavarṣa parjanya upāṃśu garjitaḥ śeṣo 'nvagād vāri nivārayan phaṇaiḥ //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16450574 (0.014):
śeṣo 'nanto mahīpālo HV_App.I,42A.422a / śeṣo 'nvagād vāri nivārayan phaṇaiḥ *HV_48.18*606:8
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854667 (0.014):
śeṣair bhujaiḥ pradīptāni HV_34.38a / śeṣo 'nvagād vāri nivārayan phaṇaiḥ HV_48.18*606:8
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379356 (0.014):
vavarṣa parjanya upāṃśugarjitaṃ | *HV_48.18*606:7 |* / śeṣo 'nvagād vāri nivārayan phaṇaiḥ || *HV_48.18*606:8 |*
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379363 (0.044):
magho 'tivarṣaty asakṛd yamānujā | *HV_48.18*606:9 |* / gambhīratoyaughajavormiphenilā | *HV_48.18*606:10 |*
gambhīra toyaugha javormi phenilā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759458 (0.0):
maghoni varṣaty asakṛd yamānujā gambhīra toyaugha javormi phenilā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16213878 (0.0):
gambhīratoyavivaram HV_App.I,41.641a / gambhīratoyaughajavormiphenilā *HV_48.18*606:10
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13766068 (0.0):
gamiṣyāmy aham adya vai HV_109.63*1278:5b / gambhīratoyaughajavormiphenilā HV_48.18*606:10
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379370 (0.0):
magho 'tivarṣaty asakṛd yamānujā | *HV_48.18*606:9 |* / gambhīratoyaughajavormiphenilā | *HV_48.18*606:10 |*
BhP_10.03.050/3 bhayānakāvarta śatākulā nadī mārgaṃ dadau sindhur iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759467 (0.0):
maghoni varṣaty asakṛd yamānujā gambhīra toyaugha javormi phenilā / / bhayānakāvarta śatākulā nadī mārgaṃ dadau sindhur iva śriyaḥ pateḥ //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379380 (0.013):
gambhīratoyaughajavormiphenilā | *HV_48.18*606:10 |* / bhayānakāvartaśatākulā nadī | *HV_48.18*606:11 |*
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13821047 (0.013):
bhayād bhayadasatrūṇāṃ HV_71.52*818:4a / bhayānakāvartaśatākulā nadī HV_48.18*606:11
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16360005 (0.014):
bhayād vai vṛṣaparvaṇaḥ HV_App.I,42B.1828b / bhayānakāvartaśatākulā nadī *HV_48.18*606:11
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16378956 (0.036):
mārgastho vibabhau bhānuḥ HV_62.64a / mārgaṃ dadau sindhur iva śriyaḥ pateḥ *HV_48.18*606:12
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13828069 (0.036):
mārgastho vibabhau bhānuḥ HV_62.64a / mārgaṃ dadau sindhur iva śriyaḥ pateḥ HV_48.18*606:12
śriyaḥ pateḥ / BhP_10.03.051/1 nanda vrajaṃ śaurir upetya tatra tān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759473 (0.0):
bhayānakāvarta śatākulā nadī mārgaṃ dadau sindhur iva śriyaḥ pateḥ //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379386 (0.011):
bhayānakāvartaśatākulā nadī | *HV_48.18*606:11 |* / mārgaṃ dadau sindhur iva śriyaḥ pateḥ || *HV_48.18*606:12 |*
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16378956 (0.016):
mārgastho vibabhau bhānuḥ HV_62.64a / mārgaṃ dadau sindhur iva śriyaḥ pateḥ *HV_48.18*606:12
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13828069 (0.016):
mārgastho vibabhau bhānuḥ HV_62.64a / mārgaṃ dadau sindhur iva śriyaḥ pateḥ HV_48.18*606:12
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13797974 (0.033):
nandanopamakānanam HV_53.31d / nandavrajaṃ śaurir upetya tatra tān HV_48.18*606:13
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16297402 (0.035):
nandanto bhairavān ravān HV_App.I,42B.1446b / nandavrajaṃ śaurir upetya tatra tān *HV_48.18*606:13
BhP_10.03.051/2 gopān prasuptān upalabhya nidrayā / BhP_10.03.051/3 sutaṃ yaśodā śayane nidhāya tat
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379396 (0.011):
nandavrajaṃ śaurir upetya tatra tān | *HV_48.18*606:13 |* / gopān prasuptān upalabhya nidrayā | *HV_48.18*606:14 |*
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759481 (0.028):
BhP_10.03.050 // / nanda vrajaṃ śaurir upetya tatra tān $ gopān prasuptān upalabhya nidrayā &
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16484178 (0.037):
sutaṃ paramakopanam HV_46.6d / sutaṃ yaśodāśayane nidhāya tam *HV_48.18*606:15
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13867339 (0.037):
sutaṃ paramakopanam HV_46.6d / sutaṃ yaśodāśayane nidhāya tam HV_48.18*606:15
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16217790 (0.040):
gopān kṛṣṇaḥ samāsādya HV_67.68c / gopān prasuptān upalabhya nidrayā *HV_48.18*606:14
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13767814 (0.040):
gopān kṛṣṇaḥ samāsādya HV_67.68c / gopān prasuptān upalabhya nidrayā HV_48.18*606:14
BhP_10.03.051/4 sutām upādāya punar gṛhān agāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759486 (0.0):
sutaṃ yaśodā śayane nidhāya tat % sutām upādāya punar gṛhān agāt //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379402 (0.013):
sutaṃ yaśodāśayane nidhāya tam | *HV_48.18*606:15 |* / sutām upādāya punar gṛhān agāt || *HV_48.18*606:16 |*
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16484205 (0.016):
sutām udvejanīyasya HV_78.7c / sutām upādāya punar gṛhān agāt *HV_48.18*606:16
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13867355 (0.016):
sutām udvejanīyasya HV_78.7c / sutām upādāya punar gṛhān agāt HV_48.18*606:16
BhP_10.03.052/1 devakyāḥ śayane nyasya vasudevo 'tha dārikām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759493 (0.0):
sutaṃ yaśodā śayane nidhāya tat % sutām upādāya punar gṛhān agāt // / BhP_10.03.051 //* / devakyāḥ śayane nyasya vasudevo 'tha dārikām /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7766957 (0.063):
devakīvasudevau tu ViP_5,21.1c / devakīśayane nyasya ViP_5,3.23c
BhP_10.03.052/3 pratimucya pador loham āste pūrvavad āvṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759499 (1.192):
devakyāḥ śayane nyasya vasudevo 'tha dārikām / / pratimucya pador loham āste pūrvavad āvṛtaḥ // BhP_10.03.052 //
BhP_10.03.053/1 yaśodā nanda patnī ca jātaṃ param abudhyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759506 (1.192):
pratimucya pador loham āste pūrvavad āvṛtaḥ // BhP_10.03.052 // / yaśodā nanda patnī ca jātaṃ param abudhyata /
BhP_10.03.053/3 na tal liṅgaṃ pariśrāntā nidrayāpagata smṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759514 (0.0):
yaśodā nanda patnī ca jātaṃ param abudhyata / / na tal liṅgaṃ pariśrāntā nidrayāpagata smṛtiḥ // BhP_10.03.053 //
BhP_10.04.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.001/1 bahir antaḥ pura dvāraḥ sarvāḥ pūrvavad āvṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759525 (0.0):
na tal liṅgaṃ pariśrāntā nidrayāpagata smṛtiḥ // BhP_10.03.053 // / BhP_10.04.001/0 śrī śuka uvāca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379448 (0.015):
bahir antaḥ puradvāraḥ sarvāḥ pūrvavad āvṛtāḥ | *HV_48.20*608:1 |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.032):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.032):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.032):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.032):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.032):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.033):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.034):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.034):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.034):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.034):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.035):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.035):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.035):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.035):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.035):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.035):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.035):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.035):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
BhP_10.04.001/3 tato bāla dhvaniṃ śrutvā gṛha pālāḥ samutthitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759532 (0.0):
bahir antaḥ pura dvāraḥ sarvāḥ pūrvavad āvṛtāḥ / / tato bāla dhvaniṃ śrutvā gṛha pālāḥ samutthitāḥ // BhP_10.04.001 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379451 (0.020):
bahir antaḥ puradvāraḥ sarvāḥ pūrvavad āvṛtāḥ | *HV_48.20*608:1 | / tato bāladhvaniṃ śrutvā gṛhapālāḥ samutthitāḥ || *HV_48.20*608:2 |
BhP_10.04.002/1 te tu tūrṇam upavrajya devakyā garbha janma tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759539 (0.0):
tato bāla dhvaniṃ śrutvā gṛha pālāḥ samutthitāḥ // BhP_10.04.001 // / te tu tūrṇam upavrajya devakyā garbha janma tat /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379462 (0.0):
tato bāladhvaniṃ śrutvā gṛhapālāḥ samutthitāḥ || *HV_48.20*608:2 | / te tu tūrṇam upavrajya devakyā garbhajanma tat | *HV_48.20*608:3 |
BhP_10.04.002/3 ācakhyur bhoja rājāya yad udvignaḥ pratīkṣate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759545 (0.0):
te tu tūrṇam upavrajya devakyā garbha janma tat / / ācakhyur bhoja rājāya yad udvignaḥ pratīkṣate // BhP_10.04.002 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379468 (0.0):
te tu tūrṇam upavrajya devakyā garbhajanma tat | *HV_48.20*608:3 | / ācakhyur bhojarājāya yad udvignaḥ pratīkṣate | *HV_48.20*608:4 |
BhP_10.04.003/1 sa talpāt tūrṇam utthāya kālo 'yam iti vihvalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759552 (0.0):
ācakhyur bhoja rājāya yad udvignaḥ pratīkṣate // BhP_10.04.002 // / sa talpāt tūrṇam utthāya kālo 'yam iti vihvalaḥ /
BhP_10.04.003/3 sūtī gṛham agāt tūrṇaṃ praskhalan mukta mūrdhajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759560 (0.0):
sa talpāt tūrṇam utthāya kālo 'yam iti vihvalaḥ / / sūtī gṛham agāt tūrṇaṃ praskhalan mukta mūrdhajaḥ // BhP_10.04.003 //
BhP_10.04.004/1 tam āha bhrātaraṃ devī kṛpaṇā karuṇaṃ satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759565 (0.004):
sūtī gṛham agāt tūrṇaṃ praskhalan mukta mūrdhajaḥ // BhP_10.04.003 // / tam āha bhrātaraṃ devī kṛpaṇā karuṇaṃ satī /
BhP_10.04.004/3 snuṣeyaṃ tava kalyāṇa striyaṃ mā hantum arhasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759572 (0.0):
tam āha bhrātaraṃ devī kṛpaṇā karuṇaṃ satī / / snuṣeyaṃ tava kalyāṇa striyaṃ mā hantum arhasi // BhP_10.04.004 //
BhP_10.04.005/1 bahavo hiṃsitā bhrātaḥ śiśavaḥ pāvakopamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759579 (0.0):
snuṣeyaṃ tava kalyāṇa striyaṃ mā hantum arhasi // BhP_10.04.004 // / bahavo hiṃsitā bhrātaḥ śiśavaḥ pāvakopamāḥ /
BhP_10.04.005/3 tvayā daiva nisṛṣṭena putrikaikā pradīyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759586 (0.0):
bahavo hiṃsitā bhrātaḥ śiśavaḥ pāvakopamāḥ / / tvayā daiva nisṛṣṭena putrikaikā pradīyatām // BhP_10.04.005 //
BhP_10.04.006/1 nanv ahaṃ te hy avarajā dīnā hata sutā prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759593 (0.0):
tvayā daiva nisṛṣṭena putrikaikā pradīyatām // BhP_10.04.005 // / nanv ahaṃ te hy avarajā dīnā hata sutā prabho /
BhP_10.04.006/3 dātum arhasi mandāyā aṅgemāṃ caramāṃ prajām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759600 (0.0):
nanv ahaṃ te hy avarajā dīnā hata sutā prabho / / dātum arhasi mandāyā aṅgemāṃ caramāṃ prajām // BhP_10.04.006 //
BhP_10.04.007/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.007/1 upaguhyātmajām evaṃ rudatyā dīna dīnavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759610 (0.0):
dātum arhasi mandāyā aṅgemāṃ caramāṃ prajām // BhP_10.04.006 // / BhP_10.04.007/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.035):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.036):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.036):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.036):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.036):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.036):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.036):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.036):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.036):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.036):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.037):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.037):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.037):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.037):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.037):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.037):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.037):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.037):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.037):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
BhP_10.04.007/3 yācitas tāṃ vinirbhartsya hastād ācicchide khalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759616 (0.0):
upaguhyātmajām evaṃ rudatyā dīna dīnavat / / yācitas tāṃ vinirbhartsya hastād ācicchide khalaḥ // BhP_10.04.007 //
BhP_10.04.008/1 tāṃ gṛhītvā caraṇayor jāta mātrāṃ svasuḥ sutām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759623 (0.0):
yācitas tāṃ vinirbhartsya hastād ācicchide khalaḥ // BhP_10.04.007 // / tāṃ gṛhītvā caraṇayor jāta mātrāṃ svasuḥ sutām /
BhP_10.04.008/3 apothayac chilā pṛṣṭhe svārthonmūlita sauhṛdaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759630 (0.0):
tāṃ gṛhītvā caraṇayor jāta mātrāṃ svasuḥ sutām / / apothayac chilā pṛṣṭhe svārthonmūlita sauhṛdaḥ // BhP_10.04.008 //
BhP_10.04.009/1 sā tad dhastāt samutpatya sadyo devy ambaraṃ gatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759638 (0.0):
apothayac chilā pṛṣṭhe svārthonmūlita sauhṛdaḥ // BhP_10.04.008 // / sā tad dhastāt samutpatya sadyo devy ambaraṃ gatā /
BhP_10.04.009/3 adṛśyatānujā viṣṇoḥ sāyudhāṣṭa mahābhujā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759643 (1.192):
sā tad dhastāt samutpatya sadyo devy ambaraṃ gatā / / adṛśyatānujā viṣṇoḥ sāyudhāṣṭa mahābhujā // BhP_10.04.009 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277268 (1.192):
[96] atha snigdhakaṇṭhena bhāvitaṃ sa pramāṇaḥ khalv idam adṛśyatānujā / viṣṇoḥ sāyudhāṣṭa mahābhujā [BhP 10.4.9] iti śrī bhāgavatād, tac ca nandas
BhP_10.04.010/1 divya srag ambarālepa ratnābharaṇa bhūṣitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759654 (0.0):
adṛśyatānujā viṣṇoḥ sāyudhāṣṭa mahābhujā // BhP_10.04.009 // / divya srag ambarālepa ratnābharaṇa bhūṣitā /
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2624492 (0.062):
15,041.022a divyarūpasamāyuktā divyābharaṇabhūṣitāḥ / 15,041.022c divyamālyāmbaradharā yathāsāṃ patayas tathā
BhP_10.04.010/3 dhanuḥ śūleṣu carmāsi śaṅkha cakra gadā dharā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759663 (0.023):
divya srag ambarālepa ratnābharaṇa bhūṣitā / / dhanuḥ śūleṣu carmāsi śaṅkha cakra gadā dharā // BhP_10.04.010 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548237 (0.052):
BhP_12.10.012/1 vyāghra-carmāmbaraṃ śūla- dhanur-iṣv-asi-carmabhiḥ / BhP_12.10.012/3 akṣa-mālā-ḍamaruka- kapālaṃ paraśuṃ saha
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14977985 (0.060):
śrīvṛkṣaṃ śārṅgaśṛṅgiṇam MatsP_172.25d / śrīśaṅkhacakrāsigadādharāya MatsP_54.13c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3832900 (0.062):
śrīśaṅkhacakrāsigadādharāya % namo viśākhāsu bhujāśca pūjyāḥ //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8872417 (0.062):
śrīśaṅkhacakrāsigadādharāya namo viśākhāsu bhujāśca pūjyāḥ // MatsP_54.13
BhP_10.04.011/1 siddha cāraṇa gandharvair apsaraḥ kinnaroragaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759670 (0.0):
dhanuḥ śūleṣu carmāsi śaṅkha cakra gadā dharā // BhP_10.04.010 // / siddha cāraṇa gandharvair apsaraḥ kinnaroragaiḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16482430 (0.042):
siddhacāraṇagandharva+ **HV_App.I,42B.1012**50:1a / siddhacāraṇagandharvaiḥ HV_App.I,4.42a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25189418 (0.042):
siddhacāraṇagandharva+ HV_App.I,42B.1012**50:1a / siddhacāraṇagandharvaiḥ HV_App.I,4.42a
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369007 (0.043):
BhP_08.02.005/1 siddhacāraṇagandharvairvidyādharamahoragaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2729865 (0.043):
karoti śyāmalāṃ bhūmiṃ harinmarakatāśmabhiḥ // BhP_08.02.004 // / siddhacāraṇagandharvairvidyādharamahoragaiḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109097 (0.048):
gandharvaiḥ kiṃnarair yakṣaiḥ__Vdha_067.013 / siddhacāraṇapannagaiḥ__Vdha_067.013
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752623 (0.048):
apasarobhiḥ parivṛtaḥ śrīmān prasvaṇākulaḥ / / gandharvaiḥ kinnarairyakṣaiḥ siddhacāraṇapannagaiḥ // VamP_58.6 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28846428 (0.048):
sevitaḥ siddhagandharvakinnarāpsarasāṃ gaṇaiḥ // Bhmj_19.1574 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28933771 (0.049):
gandharvaiḥ siddhacāraṇaiḥ LiP_1,71.28b / gandharvaiḥ siddhacāraṇaiḥ LiP_1,81.3d
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15418927 (0.051):
BhP_03.33.034/1 siddha-cāraṇa-gandharvair munibhiś cāpsaro-gaṇaiḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10821847 (0.055):
siddhacāraṇagandharvāḥ sakinnaramahoragāḥ // RKS_68.8 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667123 (0.056):
mātaraṃ samanujñāpya prāg udīcīṃ diśaṃ yayau // BhP_03.33.033 // / siddha cāraṇa gandharvair munibhiś cāpsaro gaṇaiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19619754 (0.056):
01,064.012d*0579_01 siddhacāraṇasaṃghaiś ca gandharvāpsarasāṃ gaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2807813 (0.057):
munibhiḥ siddha gandharvair vidyādhara mahoragaiḥ / / apsarobhiḥ pitṛ gaṇair yakṣaiḥ kinnara cāraṇaiḥ // BhP_10.78.014 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778952 (0.059):
śakrādyair vividhair devaiḥ $ siddhacāraṇapannagaiḥ & / muniyakṣāpsarobhiś ca % vṛtaiś cānyaiḥ surālayaiḥ // BrP_54.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11050269 (0.059):
śakrādyair vividhair devaiḥ siddhacāraṇapannagaiḥ / / muniyakṣāpsarobhiś ca vṛtaiś cānyaiḥ surālayaiḥ // BrP_54.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789032 (0.059):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ % suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060347 (0.059):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532272 (0.062):
BhP_04.20.035/1 devarṣi-pitṛ-gandharva- siddha-cāraṇa-pannagāḥ / BhP_04.20.035/2 kinnarāpsaraso martyāḥ khagā bhūtāny anekaśaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833119 (0.063):
śūlapāṇiḥ samabhyarcya indrādyairapsarogaṇaiḥ // RKV_49.30 // / yakṣakinnaragandharvair dikpālair lokapairapi /
BhP_10.04.011/3 upāhṛtoru balibhiḥ stūyamānedam abravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759675 (0.005):
siddha cāraṇa gandharvair apsaraḥ kinnaroragaiḥ / / upāhṛtoru balibhiḥ stūyamānedam abravīt // BhP_10.04.011 //
BhP_10.04.012/1 kiṃ mayā hatayā manda jātaḥ khalu tavānta kṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759684 (0.0):
upāhṛtoru balibhiḥ stūyamānedam abravīt // BhP_10.04.011 // / kiṃ mayā hatayā manda jātaḥ khalu tavānta kṛt /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810786 (0.0):
kaṃsaṃ pratyākāśa-vāṇī- / ækiṃ mayā hatayā manda jātaḥ khalu tavānta-kṛt |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326131 (0.029):
kiṃ kṛtaṃ duṣkṛtaṃ mūrkha % jātaḥ khalu tavāntakṛt // LiP_1,69.60 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939010 (0.029):
jātavedasameva ca LiP_1,26.6b / jātaḥ khalu tavāntakṛt LiP_1,69.60d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7219898 (0.029):
kiṃ kṛtaṃ duṣkṛtaṃ mūrkha jātaḥ khalu tavāntakṛt // LiP_1,69.60 //
BhP_10.04.012/3 yatra kva vā pūrva śatrur mā hiṃsīḥ kṛpaṇān vṛthā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759692 (0.0):
kiṃ mayā hatayā manda jātaḥ khalu tavānta kṛt / / yatra kva vā pūrva śatrur mā hiṃsīḥ kṛpaṇān vṛthā // BhP_10.04.012 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810790 (0.036):
ækiṃ mayā hatayā manda jātaḥ khalu tavānta-kṛt | / yatra kva vā pūrva-śatrur mā hiṃsīḥ kṛpanān bṛthā ||'[bhā10.4.12]
BhP_10.04.013/1 iti prabhāṣya taṃ devī māyā bhagavatī bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759697 (0.0):
yatra kva vā pūrva śatrur mā hiṃsīḥ kṛpaṇān vṛthā // BhP_10.04.012 // / iti prabhāṣya taṃ devī māyā bhagavatī bhuvi /
BhP_10.04.013/3 bahu nāma niketeṣu bahu nāmā babhūva ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759703 (0.0):
iti prabhāṣya taṃ devī māyā bhagavatī bhuvi / / bahu nāma niketeṣu bahu nāmā babhūva ha // BhP_10.04.013 //
BhP_10.04.014/1 tayābhihitam ākarṇya kaṃsaḥ parama vismitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759709 (0.004):
bahu nāma niketeṣu bahu nāmā babhūva ha // BhP_10.04.013 // / tayābhihitam ākarṇya kaṃsaḥ parama vismitaḥ /
BhP_10.04.014/3 devakīṃ vasudevaṃ ca vimucya praśrito 'bravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759715 (0.004):
tayābhihitam ākarṇya kaṃsaḥ parama vismitaḥ / / devakīṃ vasudevaṃ ca vimucya praśrito 'bravīt // BhP_10.04.014 //
BhP_10.04.015/1 aho bhaginy aho bhāma mayā vāṃ bata pāpmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759722 (0.0):
devakīṃ vasudevaṃ ca vimucya praśrito 'bravīt // BhP_10.04.014 // / aho bhaginy aho bhāma mayā vāṃ bata pāpmanā /
BhP_10.04.015/3 puruṣāda ivāpatyaṃ bahavo hiṃsitāḥ sutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759728 (0.0):
aho bhaginy aho bhāma mayā vāṃ bata pāpmanā / / puruṣāda ivāpatyaṃ bahavo hiṃsitāḥ sutāḥ // BhP_10.04.015 //
BhP_10.04.016/1 sa tv ahaṃ tyakta kāruṇyas tyakta jñāti suhṛt khalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759737 (0.0):
puruṣāda ivāpatyaṃ bahavo hiṃsitāḥ sutāḥ // BhP_10.04.015 //
BhP_10.04.016/3 kān lokān vai gamiṣyāmi brahma heva mṛtaḥ śvasan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759745 (0.0):
sa tv ahaṃ tyakta kāruṇyas tyakta jñāti suhṛt khalaḥ / / kān lokān vai gamiṣyāmi brahma heva mṛtaḥ śvasan // BhP_10.04.016 //
BhP_10.04.017/1 daivam apy anṛtaṃ vakti na martyā eva kevalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759750 (1.192):
kān lokān vai gamiṣyāmi brahma heva mṛtaḥ śvasan // BhP_10.04.016 // / daivam apy anṛtaṃ vakti na martyā eva kevalam /
BhP_10.04.017/3 yad viśrambhād ahaṃ pāpaḥ svasur nihatavāñ chiśūn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759759 (0.0):
daivam apy anṛtaṃ vakti na martyā eva kevalam / / yad viśrambhād ahaṃ pāpaḥ svasur nihatavāñ chiśūn // BhP_10.04.017 //
BhP_10.04.018/1 mā śocataṃ mahā bhāgāv ātmajān sva kṛtaṃ bhujaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759767 (0.0):
yad viśrambhād ahaṃ pāpaḥ svasur nihatavāñ chiśūn // BhP_10.04.017 // / mā śocataṃ mahā bhāgāv ātmajān sva kṛtaṃ bhujaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388081 (1.192):
BhP_10.46.035/3 yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat / BhP_10.46.036/1 mā khidyataṃ mahā bhāgau drakṣyathaḥ kṛṣṇam antike
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785945 (0.006):
yad āha vaḥ samāgatya kṛṣṇaḥ satyaṃ karoti tat // BhP_10.46.035 // / mā khidyataṃ mahā bhāgau drakṣyathaḥ kṛṣṇam antike /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425372 (0.023):
he mahā bhāgau śrī vrajeśvarau mā khidyataṃ yataḥ śrī kṛṣṇaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425355 (0.027):
svārasikīm āha / mā khidyataṃ mahā bhāgau drakṣyathaḥ kṛṣṇam antike |
BhP_10.04.018/3 jāntavo na sadaikatra daivādhīnās tadāsate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759774 (0.0):
mā śocataṃ mahā bhāgāv ātmajān sva kṛtaṃ bhujaḥ / / jāntavo na sadaikatra daivādhīnās tadāsate // BhP_10.04.018 //
BhP_10.04.019/1 bhuvi bhaumāni bhūtāni yathā yānty apayānti ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759780 (0.005):
jāntavo na sadaikatra daivādhīnās tadāsate // BhP_10.04.018 // / bhuvi bhaumāni bhūtāni yathā yānty apayānti ca /
BhP_10.04.019/3 nāyam ātmā tathaiteṣu viparyeti yathaiva bhūḥ / BhP_10.04.020/1 yathānevaṃ vido bhedo yata ātma viparyayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759790 (0.005):
bhuvi bhaumāni bhūtāni yathā yānty apayānti ca / / nāyam ātmā tathaiteṣu viparyeti yathaiva bhūḥ // BhP_10.04.019 //
BhP_10.04.020/3 deha yoga viyogau ca saṃsṛtir na nivartate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759797 (0.0):
yathānevaṃ vido bhedo yata ātma viparyayaḥ / / deha yoga viyogau ca saṃsṛtir na nivartate // BhP_10.04.020 //
BhP_10.04.021/1 tasmād bhadre sva tanayān mayā vyāpāditān api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759802 (0.006):
deha yoga viyogau ca saṃsṛtir na nivartate // BhP_10.04.020 // / tasmād bhadre sva tanayān mayā vyāpāditān api /
BhP_10.04.021/3 mānuśoca yataḥ sarvaḥ sva kṛtaṃ vindate 'vaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759810 (0.0):
tasmād bhadre sva tanayān mayā vyāpāditān api / / mānuśoca yataḥ sarvaḥ sva kṛtaṃ vindate 'vaśaḥ // BhP_10.04.021 //
BhP_10.04.022/1 yāvad dhato 'smi hantāsmī ty ātmānaṃ manyate 'sva dṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759819 (0.0):
mānuśoca yataḥ sarvaḥ sva kṛtaṃ vindate 'vaśaḥ // BhP_10.04.021 // / yāvad dhato 'smi hantāsmī ty ātmānaṃ manyate 'sva dṛk /
BhP_10.04.022/3 tāvat tad abhimāny ajño bādhya bādhakatām iyāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759827 (0.0):
yāvad dhato 'smi hantāsmī ty ātmānaṃ manyate 'sva dṛk / / tāvat tad abhimāny ajño bādhya bādhakatām iyāt // BhP_10.04.022 //
BhP_10.04.023/1 kṣamadhvaṃ mama daurātmyaṃ sādhavo dīna vatsalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759833 (0.0):
tāvat tad abhimāny ajño bādhya bādhakatām iyāt // BhP_10.04.022 // / kṣamadhvaṃ mama daurātmyaṃ sādhavo dīna vatsalāḥ /
BhP_10.04.023/3 ity uktvāśru mukhaḥ pādau śyālaḥ svasror athāgrahīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759841 (0.0):
kṣamadhvaṃ mama daurātmyaṃ sādhavo dīna vatsalāḥ / / ity uktvāśru mukhaḥ pādau śyālaḥ svasror athāgrahīt // BhP_10.04.023 //
BhP_10.04.024/1 mocayām āsa nigaḍād viśrabdhaḥ kanyakā girā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759848 (1.192):
ity uktvāśru mukhaḥ pādau śyālaḥ svasror athāgrahīt // BhP_10.04.023 // / mocayām āsa nigaḍād viśrabdhaḥ kanyakā girā /
BhP_10.04.024/3 devakīṃ vasudevaṃ ca darśayann ātma sauhṛdam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759854 (0.0):
mocayām āsa nigaḍād viśrabdhaḥ kanyakā girā / / devakīṃ vasudevaṃ ca darśayann ātma sauhṛdam // BhP_10.04.024 //
BhP_10.04.025/1 bhrātuḥ samanutaptasya kṣānta roṣā ca devakī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759859 (0.0):
devakīṃ vasudevaṃ ca darśayann ātma sauhṛdam // BhP_10.04.024 // / bhrātuḥ samanutaptasya kṣānta roṣā ca devakī /
BhP_10.04.025/3 vyasṛjad vasudevaś ca prahasya tam uvāca ha / BhP_10.04.026/1 evam etan mahā bhāga yathā vadasi dehinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759868 (0.004):
bhrātuḥ samanutaptasya kṣānta roṣā ca devakī / / vyasṛjad vasudevaś ca prahasya tam uvāca ha // BhP_10.04.025 //
BhP_10.04.026/3 ajñāna prabhavāhaṃ dhīḥ sva pareti bhidā yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759874 (0.0):
vyasṛjad vasudevaś ca prahasya tam uvāca ha // BhP_10.04.025 // / evam etan mahā bhāga yathā vadasi dehinām / / ajñāna prabhavāhaṃ dhīḥ sva pareti bhidā yataḥ // BhP_10.04.026 //
BhP_10.04.027/1 śoka harṣa bhaya dveṣa lobha moha madānvitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759883 (0.0):
ajñāna prabhavāhaṃ dhīḥ sva pareti bhidā yataḥ // BhP_10.04.026 // / śoka harṣa bhaya dveṣa lobha moha madānvitāḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18428859 (0.019):
BhP_11.28.015/1 śoka-harṣa-bhaya-krodha- lobha-moha-spṛhādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835941 (0.019):
sa eva pratibuddhasya na vai mohāya kalpate // BhP_11.28.014 // / śoka harṣa bhaya krodha lobha moha spṛhādayaḥ /
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13358193 (0.019):
vṛttidhārākalpane ca gauravāditi niścitam // ViSs_2,6.18 // / harṣaśokabhayakrodhalobhamohamadaistathā /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540947 (0.020):
mahaty.ajñāna.tamasi.magno.jarā.marana.kṣudḥ.pipāsā.śoka.krodha.lobha.moha.mada.bhaya.matsara.harṣa.visāda.īrṣyā.asūyā.ātmakair.dvandvair.abhibhūyamānaḥ.sas.asmād.ārjavam.javī.bhāvānām.tat.nirmucyate/
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14554690 (0.031):
vā kāmakrodhalobhaharṣabhayamohāyāsaśokacintodvegādibhir bhūyo
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180480 (0.043):
kāmakrodhabhayadveṣa lobhamohaviṣādajaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465753 (0.043):
kāmakrodhabhayadveṣa $ lobhamohaviṣādajaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172415 (0.043):
kāmakrodhabhayadveṣalobhamohaviṣādajaḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14563032 (0.043):
divāsvapnastrīmadyanityānāṃ viṣamātimātravyāyāmasaṃkṣobhitaśarīrāṇāṃ / bhayakrodhaśokalobhamohāyāsabahulānām atonimittaṃ hi śithilībhavanti
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6005676 (0.052):
kāma śoka bhaya krodha harṣerṣyā lobha saṃbhavān || 54 ||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26909181 (0.053):
kāmakrodhabhayadveṣa $ lobhamohaviṣādajaḥ &
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10183030 (0.053):
kāmakrodhabhayadveṣalobhamohaviṣādajaḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393858 (0.056):
BhP_07.13.033/1 śokamohabhayakrodha rāgaklaibyaśramādayaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924939 (0.062):
lobhamohasamanvitāḥ BrP_217.113b / lobhamohādayaś ca ye BrP_222.53b
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2727345 (0.062):
arthibhyaḥ kālataḥ svasmān nityaṃ prāṇārthavadbhayam // BhP_07.13.032 // / śokamohabhayakrodha rāgaklaibyaśramādayaḥ /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm06u.htm.txt) 1430976 (0.063):
kāmarāgamadadveṣabhayakrodhavivarjitaḥ /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11820200 (0.064):
kāmakrodhamahālobhamadamātsaryamohakāḥ // PS_1,4.11 // / dveṣāhaṅkāramamakārerṣyasūyābhayādayaḥ /
BhP_10.04.027/3 mitho ghnantaṃ na paśyanti bhāvair bhāvaṃ pṛthag dṛśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759891 (0.0):
śoka harṣa bhaya dveṣa lobha moha madānvitāḥ / / mitho ghnantaṃ na paśyanti bhāvair bhāvaṃ pṛthag dṛśaḥ // BhP_10.04.027 //
BhP_10.04.028/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.028/1 kaṃsa evaṃ prasannābhyāṃ viśuddhaṃ pratibhāṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759900 (0.004):
mitho ghnantaṃ na paśyanti bhāvair bhāvaṃ pṛthag dṛśaḥ // BhP_10.04.027 // / BhP_10.04.028/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.034):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.034):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.034):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.034):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.034):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.034):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.034):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.034):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.034):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.035):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.035):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.035):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.035):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.035):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.035):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.035):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.035):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.035):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.035):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
BhP_10.04.028/3 devakī vasudevābhyām anujñāto 'viśad gṛham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759906 (0.004):
BhP_10.04.028/0 śrī śuka uvāca / kaṃsa evaṃ prasannābhyāṃ viśuddhaṃ pratibhāṣitaḥ / / devakī vasudevābhyām anujñāto 'viśad gṛham // BhP_10.04.028 //
BhP_10.04.029/1 tasyāṃ rātryāṃ vyatītāyāṃ kaṃsa āhūya mantriṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759912 (0.004):
devakī vasudevābhyām anujñāto 'viśad gṛham // BhP_10.04.028 // / tasyāṃ rātryāṃ vyatītāyāṃ kaṃsa āhūya mantriṇaḥ /
BhP_10.04.029/3 tebhya ācaṣṭa tat sarvaṃ yad uktaṃ yoga nidrayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759918 (0.0):
tasyāṃ rātryāṃ vyatītāyāṃ kaṃsa āhūya mantriṇaḥ / / tebhya ācaṣṭa tat sarvaṃ yad uktaṃ yoga nidrayā // BhP_10.04.029 //
BhP_10.04.030/1 ākarṇya bhartur gaditaṃ tam ūcur deva śatravaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759924 (0.0):
tebhya ācaṣṭa tat sarvaṃ yad uktaṃ yoga nidrayā // BhP_10.04.029 // / ākarṇya bhartur gaditaṃ tam ūcur deva śatravaḥ /
BhP_10.04.030/3 devān prati kṛtāmarṣā daiteyā nāti kovidāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759930 (1.192):
ākarṇya bhartur gaditaṃ tam ūcur deva śatravaḥ / / devān prati kṛtāmarṣā daiteyā nāti kovidāḥ // BhP_10.04.030 //
BhP_10.04.031/1 evaṃ cet tarhi bhojendra pura grāma vrajādiṣu
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360841 (0.0):
BhP_10.06.002/3 śiśūṃś cacāra nighnantī pura grāma vrajādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759939 (0.0):
devān prati kṛtāmarṣā daiteyā nāti kovidāḥ // BhP_10.04.030 // / evaṃ cet tarhi bhojendra pura grāma vrajādiṣu /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760664 (0.005):
śiśūṃś cacāra nighnantī pura grāma vrajādiṣu // BhP_10.06.002 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407177 (0.059):
BhP_10.71.021/3 girīn nadīr atīyāya pura grāma vrajākarān / BhP_10.71.022/1 tato dṛṣadvatīṃ tīrtvā mukundo 'tha sarasvatīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803637 (0.062):
girīn nadīr atīyāya pura grāma vrajākarān // BhP_10.71.021 //
BhP_10.04.031/3 anirdaśān nirdaśāṃś ca haniṣyāmo 'dya vai śiśūn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759945 (5.960):
evaṃ cet tarhi bhojendra pura grāma vrajādiṣu / / anirdaśān nirdaśāṃś ca haniṣyāmo 'dya vai śiśūn // BhP_10.04.031 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389561 (0.055):
BhP_07.08.043/2 yenedamādipuruṣātmagataṃ sasarktha / BhP_07.08.043/3 tadvipraluptamamunādya śaraṇyapāla
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360840 (0.060):
BhP_10.06.002/3 śiśūṃś cacāra nighnantī pura grāma vrajādiṣu / BhP_10.06.003/1 na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364587 (0.060):
BhP_10.11.029/1 tat tatrādyaiva yāsyāmaḥ śakaṭān yuṅkta mā ciram
BhP_10.04.032/1 kim udyamaiḥ kariṣyanti devāḥ samara bhīravaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759951 (0.005):
anirdaśān nirdaśāṃś ca haniṣyāmo 'dya vai śiśūn // BhP_10.04.031 // / kim udyamaiḥ kariṣyanti devāḥ samara bhīravaḥ /
BhP_10.04.032/3 nityam udvigna manaso jyā ghoṣair dhanuṣas tava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759959 (0.0):
kim udyamaiḥ kariṣyanti devāḥ samara bhīravaḥ / / nityam udvigna manaso jyā ghoṣair dhanuṣas tava // BhP_10.04.032 //
BhP_10.04.033/1 asyatas te śara vrātair hanyamānāḥ samantataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759964 (0.004):
nityam udvigna manaso jyā ghoṣair dhanuṣas tava // BhP_10.04.032 // / asyatas te śara vrātair hanyamānāḥ samantataḥ /
BhP_10.04.033/3 jijīviṣava utsṛjya palāyana parā yayuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759969 (0.004):
asyatas te śara vrātair hanyamānāḥ samantataḥ / / jijīviṣava utsṛjya palāyana parā yayuḥ // BhP_10.04.033 //
BhP_10.04.034/1 kecit prāñjalayo dīnā nyasta śastrā divaukasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759976 (0.0):
jijīviṣava utsṛjya palāyana parā yayuḥ // BhP_10.04.033 // / kecit prāñjalayo dīnā nyasta śastrā divaukasaḥ /
BhP_10.04.034/3 mukta kaccha śikhāḥ kecid bhītāḥ sma iti vādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759984 (0.0):
kecit prāñjalayo dīnā nyasta śastrā divaukasaḥ / / mukta kaccha śikhāḥ kecid bhītāḥ sma iti vādinaḥ // BhP_10.04.034 //
BhP_10.04.035/1 na tvaṃ vismṛta śastrāstrān virathān bhaya saṃvṛtān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759992 (0.0):
mukta kaccha śikhāḥ kecid bhītāḥ sma iti vādinaḥ // BhP_10.04.034 // / na tvaṃ vismṛta śastrāstrān virathān bhaya saṃvṛtān /
BhP_10.04.035/3 haṃsy anyāsakta vimukhān bhagna cāpān ayudhyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759999 (1.192):
na tvaṃ vismṛta śastrāstrān virathān bhaya saṃvṛtān / / haṃsy anyāsakta vimukhān bhagna cāpān ayudhyataḥ // BhP_10.04.035 //
BhP_10.04.036/1 kiṃ kṣema śūrair vibudhair asaṃyuga vikatthanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760005 (0.004):
haṃsy anyāsakta vimukhān bhagna cāpān ayudhyataḥ // BhP_10.04.035 // / kiṃ kṣema śūrair vibudhair asaṃyuga vikatthanaiḥ /
BhP_10.04.036/3 raho juṣā kiṃ hariṇā śambhunā vā vanaukasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760010 (0.032):
kiṃ kṣema śūrair vibudhair asaṃyuga vikatthanaiḥ / / raho juṣā kiṃ hariṇā śambhunā vā vanaukasā /
BhP_10.04.036/5 kim indreṇālpa vīryeṇa brahmaṇā vā tapasyatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760015 (0.005):
raho juṣā kiṃ hariṇā śambhunā vā vanaukasā / / kim indreṇālpa vīryeṇa brahmaṇā vā tapasyatā // BhP_10.04.036 //
BhP_10.04.037/1 tathāpi devāḥ sāpatnyān nopekṣyā iti manmahe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760020 (0.005):
kim indreṇālpa vīryeṇa brahmaṇā vā tapasyatā // BhP_10.04.036 // / tathāpi devāḥ sāpatnyān nopekṣyā iti manmahe /
BhP_10.04.037/3 tatas tan mūla khanane niyuṅkṣvāsmān anuvratān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760028 (0.0):
tathāpi devāḥ sāpatnyān nopekṣyā iti manmahe / / tatas tan mūla khanane niyuṅkṣvāsmān anuvratān // BhP_10.04.037 //
BhP_10.04.038/1 yathāmayo 'ṅge samupekṣito nṛbhir na śakyate rūḍha padaś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760037 (0.0):
tatas tan mūla khanane niyuṅkṣvāsmān anuvratān // BhP_10.04.037 // / yathāmayo 'ṅge samupekṣito nṛbhir na śakyate rūḍha padaś cikitsitum /
cikitsitum / BhP_10.04.038/3 yathendriya grāma upekṣitas tathā ripur mahān baddha balo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760046 (5.960):
yathāmayo 'ṅge samupekṣito nṛbhir na śakyate rūḍha padaś cikitsitum / / yathendriya grāma upekṣitas tathā ripur mahān baddha balo na cālyate //
na cālyate / BhP_10.04.039/1 mūlaṃ hi viṣṇur devānāṃ yatra dharmaḥ sanātanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760053 (0.0):
yathendriya grāma upekṣitas tathā ripur mahān baddha balo na cālyate //
BhP_10.04.039/3 tasya ca brahma go viprās tapo yajñāḥ sa dakṣiṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760060 (0.0):
mūlaṃ hi viṣṇur devānāṃ yatra dharmaḥ sanātanaḥ / / tasya ca brahma go viprās tapo yajñāḥ sa dakṣiṇāḥ // BhP_10.04.039 //
BhP_10.04.040/1 tasmāt sarvātmanā rājan brāhmaṇān brahma vādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760067 (0.0):
tasya ca brahma go viprās tapo yajñāḥ sa dakṣiṇāḥ // BhP_10.04.039 // / tasmāt sarvātmanā rājan brāhmaṇān brahma vādinaḥ /
BhP_10.04.040/3 tapasvino yajña śīlān gāś ca hanmo havir dughāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760075 (0.020):
tasmāt sarvātmanā rājan brāhmaṇān brahma vādinaḥ / / tapasvino yajña śīlān gāś ca hanmo havir dughāḥ // BhP_10.04.040 //
BhP_10.04.041/1 viprā gāvaś ca vedāś ca tapaḥ satyaṃ damaḥ śamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760082 (0.0):
tapasvino yajña śīlān gāś ca hanmo havir dughāḥ // BhP_10.04.040 // / viprā gāvaś ca vedāś ca tapaḥ satyaṃ damaḥ śamaḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009413 (0.062):
<12327.78/1> śrībhagavān uvāca: yatra vedāś ca yajñāś ca !tapaḥ satyaṃ / damas tathā !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773883 (0.062):
<12327.78/1> śrī-bhagavān uvāca: yatra vedāś ca yajñāś ca !tapaḥ satyaṃ / damas tathā !
BhP_10.04.041/3 śraddhā dayā titikṣā ca kratavaś ca hares tanūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760089 (0.0):
viprā gāvaś ca vedāś ca tapaḥ satyaṃ damaḥ śamaḥ / / śraddhā dayā titikṣā ca kratavaś ca hares tanūḥ // BhP_10.04.041 //
BhP_10.04.042/1 sa hi sarva surādhyakṣo hy asura dviḍ guhā śayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760097 (0.0):
śraddhā dayā titikṣā ca kratavaś ca hares tanūḥ // BhP_10.04.041 // / sa hi sarva surādhyakṣo hy asura dviḍ guhā śayaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6699338 (0.056):
sarvādhyakṣaḥ surādhyakṣa surāsuranamaskṛtaḥ /
BhP_10.04.042/3 tan mūlā devatāḥ sarvāḥ seśvarāḥ sa catur mukhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760106 (0.0):
sa hi sarva surādhyakṣo hy asura dviḍ guhā śayaḥ / / tan mūlā devatāḥ sarvāḥ seśvarāḥ sa catur mukhāḥ /
BhP_10.04.042/5 ayaṃ vai tad vadhopāyo yad ṛṣīṇāṃ vihiṃsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760113 (0.0):
tan mūlā devatāḥ sarvāḥ seśvarāḥ sa catur mukhāḥ / / ayaṃ vai tad vadhopāyo yad ṛṣīṇāṃ vihiṃsanam // BhP_10.04.042 //
BhP_10.04.043/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.043/1 evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6361599 (0.0):
BhP_10.07.003/3 mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ / BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.07.004/1 kadācid autthānika kautukāplave janmarkṣa yoge
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400003 (0.0):
BhP_10.60.057/4 tiṣṭheta tat tvayi vayaṃ pratinandayāmaḥ / BhP_10.60.058/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.058/1 evaṃ saurata saṃlāpair bhagavān jagad īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408958 (0.0):
BhP_10.74.005/3 tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.006/1 ity uktvā yajñiye kāle vavre yuktān sa ṛtvijaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412056 (0.0):
BhP_10.78.040/3 caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943760 (0.0):
BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.037/1 sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26546606 (0.0):
BhP_05.02.016/4 cittaṃ yataḥ pratisarantu śivāḥ sacivyaḥ / BhP_05.02.017/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.02.017/1 iti lalanānunayāti-viśārado grāmya-vaidagdhyayā
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547155 (0.0):
BhP_05.03.018/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.03.018/1 iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175625 (0.0):
BhP_06.16.048/4 tasmai namo bhagavate 'stu sahasramūrdhne / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.049/1 saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175859 (0.0):
BhP_06.16.064/2 jñānavijñānasampanno dhārayannāśu sidhyasi / BhP_06.16.065/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.065/1 āśvāsya bhagavān itthaṃ citraketuṃ jagadguruḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370107 (0.0):
BhP_08.03.033/4 saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374979 (0.0):
'cchinadarernadato 'riṇādyaḥ / BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.11.001/1 atho surāḥ pratyupalabdhacetasaḥ parasya puṃsaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377977 (0.0):
BhP_08.16.017/3 tathā vidhehi kalyāṇaṃ dhiyā kalyāṇakṛttama / BhP_08.16.018/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.16.018/1 evamabhyarthito 'dityā kastāmāha smayanniva
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379643 (0.0):
sampratīccha / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.001/1 iti vairocanervākyaṃ dharmayuktaṃ sa sūnṛtam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380527 (0.0):
BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007884 (0.0):
BhP_09.17.018/2 kṣatravṛddhānvayā bhūpā ime śṛṇv atha nāhuṣān / BhP_09.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007961 (0.0):
BhP_09.18.005/2 rājanyaviprayoḥ kasmādvivāhaḥ pratilomakaḥ / BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.18.006/1 ekadā dānavendrasya śarmiṣṭhā nāma kanyakā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691175 (0.0):
BhP_05.03.017 //_* / BhP_05.03.018/0 śrī śuka uvāca / iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe bhagavān //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739785 (0.0):
grāmān samṛddhāṃsturagān gajān vā rathāṃstathārhattama sampratīccha // / BhP_08.18.032 // / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554927 (5.960):
BhP_05.18.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.18.001/1 tathā ca bhadraśravā nāma dharma-sutas tat-kula-patayaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370518 (5.960):
BhP_08.04.026/3 harṣayan vibudhānīkamāruroha khagādhipam / BhP_08.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.05.001/1 rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam
BhP_10.04.043/3 brahma hiṃsāṃ hitaṃ mene kāla pāśāvṛto 'suraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760132 (0.0):
evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ / / brahma hiṃsāṃ hitaṃ mene kāla pāśāvṛto 'suraḥ // BhP_10.04.043 //
BhP_10.04.044/1 sandiśya sādhu lokasya kadane kadana priyān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760138 (0.0):
brahma hiṃsāṃ hitaṃ mene kāla pāśāvṛto 'suraḥ // BhP_10.04.043 // / sandiśya sādhu lokasya kadane kadana priyān /
BhP_10.04.044/3 kāma rūpa dharān dikṣu dānavān gṛham āviśat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760145 (0.0):
sandiśya sādhu lokasya kadane kadana priyān / / kāma rūpa dharān dikṣu dānavān gṛham āviśat // BhP_10.04.044 //
BhP_10.04.045/1 te vai rajaḥ prakṛtayas tamasā mūḍha cetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760152 (0.0):
kāma rūpa dharān dikṣu dānavān gṛham āviśat // BhP_10.04.044 // / te vai rajaḥ prakṛtayas tamasā mūḍha cetasaḥ /
BhP_10.04.045/3 satāṃ vidveṣam ācerur ārād āgata mṛtyavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760158 (0.0):
te vai rajaḥ prakṛtayas tamasā mūḍha cetasaḥ / / satāṃ vidveṣam ācerur ārād āgata mṛtyavaḥ // BhP_10.04.045 //
BhP_10.04.046/1 āyuḥ śriyaṃ yaśo dharmaṃ lokān āśiṣa eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760165 (0.0):
satāṃ vidveṣam ācerur ārād āgata mṛtyavaḥ // BhP_10.04.045 // / āyuḥ śriyaṃ yaśo dharmaṃ lokān āśiṣa eva ca /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12895076 (0.0):
MSS_5134 1 āyuḥ śriyaṃ yaśo dharmaṃ lokānāśiṣa eva ca /
BhP_10.04.046/3 hanti śreyāṃsi sarvāṇi puṃso mahad atikramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760171 (0.0):
āyuḥ śriyaṃ yaśo dharmaṃ lokān āśiṣa eva ca / / hanti śreyāṃsi sarvāṇi puṃso mahad atikramaḥ // BhP_10.04.046 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12895082 (0.0):
MSS_5134 1 āyuḥ śriyaṃ yaśo dharmaṃ lokānāśiṣa eva ca / / MSS_5134 2 hanti śreyāṃsi sarvāṇi puṃso mahadatikramaḥ //
BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.05.001/1 nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360812 (0.0):
BhP_10.06.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.06.001/1 nandaḥ pathi vacaḥ śaurer na mṛṣeti vicintayan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414406 (0.0):
BhP_10.82.031/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.031/1 nandas tatra yadūn prāptān jñātvā kṛṣṇa purogamān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760184 (0.0):
hanti śreyāṃsi sarvāṇi puṃso mahad atikramaḥ // BhP_10.04.046 // / BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277281 (0.0):
viṣṇoḥ sāyudhāṣṭa mahābhujā [BhP 10.4.9] iti śrī bhāgavatād, tac ca nandas / tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ [BhP 10.5.1] ity ādiṣv
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867609 (0.0):
yathā śrī-daśame (10.5.1) -- / nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā-manāḥ // Lbh_1,5.457 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335368 (1.192):
harṣādyāḥ | sthāyī tat prītimayo dānotsāhaḥ | udāharaṇaṃ ca nandas tv / ātmaja utpanne jātāhlādo mahāmanāḥ [BhP 10.5.1] ity ādi | spaṣṭam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760637 (0.004):
anobhir anaḍud yuktais tam anujñāpya gokulam // BhP_10.05.032 // / BhP_10.06.001/0 śrī śuka uvāca / nandaḥ pathi vacaḥ śaurer na mṛṣeti vicintayan /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810350 (0.004):
viṣṇuḥ // BhP_10.82.030 //* / BhP_10.82.031/0 śrī śuka uvāca / nandas tatra yadūn prāptān jñātvā kṛṣṇa purogamān /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360794 (0.024):
BhP_10.05.032/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.05.032/1 iti nandādayo gopāḥ proktās te śauriṇā yayuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6403335 (0.024):
BhP_10.66.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.66.001/1 nanda vrajaṃ gate rāme karūṣādhipatir nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (0.027):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.027):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370807 (0.027):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.027):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.027):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.027):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.027):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.027):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.027):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.027):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
BhP_10.05.001/3 āhūya viprān veda jñān snātaḥ śucir alaṅkṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760191 (5.960):
nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ / / āhūya viprān veda jñān snātaḥ śucir alaṅkṛtaḥ // BhP_10.05.001 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173899 (0.064):
BhP_06.14.033/1 hṛṣṭo rājā kumārasya snātaḥ śuciralaṅkṛtaḥ / BhP_06.14.033/2 vācayitvāśiṣo vipraiḥ kārayāmāsa jātakam
BhP_10.05.002/1 vācayitvā svastyayanaṃ jāta karmātmajasya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760198 (0.0):
āhūya viprān veda jñān snātaḥ śucir alaṅkṛtaḥ // BhP_10.05.001 // / vācayitvā svastyayanaṃ jāta karmātmajasya vai /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173899 (0.050):
BhP_06.14.033/1 hṛṣṭo rājā kumārasya snātaḥ śuciralaṅkṛtaḥ / BhP_06.14.033/2 vācayitvāśiṣo vipraiḥ kārayāmāsa jātakam
BhP_10.05.002/3 kārayām āsa vidhivat pitṛ devārcanaṃ tathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760204 (0.0):
vācayitvā svastyayanaṃ jāta karmātmajasya vai / / kārayām āsa vidhivat pitṛ devārcanaṃ tathā // BhP_10.05.002 //
BhP_10.05.003/1 dhenūnāṃ niyute prādād viprebhyaḥ samalaṅkṛte
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760210 (0.004):
kārayām āsa vidhivat pitṛ devārcanaṃ tathā // BhP_10.05.002 // / dhenūnāṃ niyute prādād viprebhyaḥ samalaṅkṛte /
BhP_10.05.003/3 tilādrīn sapta ratnaugha śātakaumbhāmbarāvṛtān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760219 (0.0):
dhenūnāṃ niyute prādād viprebhyaḥ samalaṅkṛte / / tilādrīn sapta ratnaugha śātakaumbhāmbarāvṛtān // BhP_10.05.003 //
BhP_10.05.004/1 kālena snāna śaucābhyāṃ saṃskārais tapasejyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760226 (0.0):
tilādrīn sapta ratnaugha śātakaumbhāmbarāvṛtān // BhP_10.05.003 // / kālena snāna śaucābhyāṃ saṃskārais tapasejyayā /
BhP_10.05.004/3 śudhyanti dānaiḥ santuṣṭyā dravyāṇy ātmātma vidyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760232 (0.0):
kālena snāna śaucābhyāṃ saṃskārais tapasejyayā / / śudhyanti dānaiḥ santuṣṭyā dravyāṇy ātmātma vidyayā // BhP_10.05.004 //
BhP_10.05.005/1 saumaṅgalya giro viprāḥ sūta māgadha vandinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760239 (0.0):
śudhyanti dānaiḥ santuṣṭyā dravyāṇy ātmātma vidyayā // BhP_10.05.004 // / saumaṅgalya giro viprāḥ sūta māgadha vandinaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168867 (0.061):
BhP_01.11.021/1 naṭanartakagandharvāḥ sūtamāgadhavandinaḥ / BhP_01.11.021/3 gāyanti cottamaślokacaritānyadbhutāni ca
BhP_10.05.005/3 gāyakāś ca jagur nedur bheryo dundubhayo muhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760246 (2.384):
saumaṅgalya giro viprāḥ sūta māgadha vandinaḥ / / gāyakāś ca jagur nedur bheryo dundubhayo muhuḥ // BhP_10.05.005 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406294 (0.035):
BhP_10.70.020/3 nanṛtur jagus tuṣṭuvuś ca sūta māgadha vandinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802823 (0.038):
nanṛtur jagus tuṣṭuvuś ca sūta māgadha vandinaḥ // BhP_10.70.020 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168867 (0.050):
BhP_01.11.021/1 naṭanartakagandharvāḥ sūtamāgadhavandinaḥ / BhP_01.11.021/3 gāyanti cottamaślokacaritānyadbhutāni ca
BhP_10.05.006/1 vrajaḥ sammṛṣṭa saṃsikta dvārājira gṛhāntaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760253 (0.0):
gāyakāś ca jagur nedur bheryo dundubhayo muhuḥ // BhP_10.05.005 // / vrajaḥ sammṛṣṭa saṃsikta dvārājira gṛhāntaraḥ /
BhP_10.05.006/3 citra dhvaja patākā srak caila pallava toraṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760260 (0.0):
vrajaḥ sammṛṣṭa saṃsikta dvārājira gṛhāntaraḥ / / citra dhvaja patākā srak caila pallava toraṇaiḥ // BhP_10.05.006 //
BhP_10.05.007/1 gāvo vṛṣā vatsatarā haridrā taila rūṣitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760267 (0.019):
citra dhvaja patākā srak caila pallava toraṇaiḥ // BhP_10.05.006 // / gāvo vṛṣā vatsatarā haridrā taila rūṣitāḥ /
BhP_10.05.007/3 vicitra dhātu barhasrag vastra kāñcana mālinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760276 (0.0):
gāvo vṛṣā vatsatarā haridrā taila rūṣitāḥ / / vicitra dhātu barhasrag vastra kāñcana mālinaḥ // BhP_10.05.007 //
BhP_10.05.008/1 mahārha vastrābharaṇa kañcukoṣṇīṣa bhūṣitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760281 (0.0):
vicitra dhātu barhasrag vastra kāñcana mālinaḥ // BhP_10.05.007 // / mahārha vastrābharaṇa kañcukoṣṇīṣa bhūṣitāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19344016 (0.0):
veṣaḥ | śyāmaṃ hiraṇya paridhiṃ ity ādau naṭa veṣam ity anena naṭa veṣaḥ | / mahārha vastrābharaṇa kañcukoṣṇīṣa bhūṣitāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414005 (0.060):
BhP_10.82.008/1 vyarocanta mahā tejāḥ pathi kāñcana mālinaḥ / BhP_10.82.008/3 divya srag vastra sannāhāḥ kalatraiḥ khe carā iva
BhP_10.05.008/3 gopāḥ samāyayū rājan nānopāyana pāṇayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760288 (0.0):
mahārha vastrābharaṇa kañcukoṣṇīṣa bhūṣitāḥ / / gopāḥ samāyayū rājan nānopāyana pāṇayaḥ // BhP_10.05.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19344018 (0.009):
mahārha vastrābharaṇa kañcukoṣṇīṣa bhūṣitāḥ | / gopāḥ samāyayū rājan [BhP 10.5.8] ity anusāreṇa rāja veṣaś ca |
BhP_10.05.009/1 gopyaś cākarṇya muditā yaśodāyāḥ sutodbhavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760294 (0.0):
gopāḥ samāyayū rājan nānopāyana pāṇayaḥ // BhP_10.05.008 // / gopyaś cākarṇya muditā yaśodāyāḥ sutodbhavam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343159 (5.960):
prathama prāpti mayo bhedo yathā / gopyaś cākarṇya muditā yaśodāyāḥ sutodbhavam |
BhP_10.05.009/3 ātmānaṃ bhūṣayāṃ cakrur vastrākalpāñjanādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760301 (0.0):
gopyaś cākarṇya muditā yaśodāyāḥ sutodbhavam / / ātmānaṃ bhūṣayāṃ cakrur vastrākalpāñjanādibhiḥ // BhP_10.05.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343166 (0.0):
gopyaś cākarṇya muditā yaśodāyāḥ sutodbhavam | / ātmānaṃ bhūṣayāṃ cakrur vastrākalpāñjanādibhiḥ || [BhP 10.5.9] ity ādi |
BhP_10.05.010/1 nava kuṅkuma kiñjalka mukha paṅkaja bhūtayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760308 (1.192):
ātmānaṃ bhūṣayāṃ cakrur vastrākalpāñjanādibhiḥ // BhP_10.05.009 // / nava kuṅkuma kiñjalka mukha paṅkaja bhūtayaḥ /
BhP_10.05.010/3 balibhis tvaritaṃ jagmuḥ pṛthu śroṇyaś calat kucāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760316 (0.0):
nava kuṅkuma kiñjalka mukha paṅkaja bhūtayaḥ / / balibhis tvaritaṃ jagmuḥ pṛthu śroṇyaś calat kucāḥ // BhP_10.05.010 //
BhP_10.05.011/1 gopyaḥ sumṛṣṭa maṇi kuṇḍala niṣka kaṇṭhyaś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760323 (0.0):
balibhis tvaritaṃ jagmuḥ pṛthu śroṇyaś calat kucāḥ // BhP_10.05.010 // / gopyaḥ sumṛṣṭa maṇi kuṇḍala niṣka kaṇṭhyaś $ citrāmbarāḥ pathi
BhP_10.05.011/2 citrāmbarāḥ pathi śikhā cyuta mālya varṣāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760330 (0.0):
gopyaḥ sumṛṣṭa maṇi kuṇḍala niṣka kaṇṭhyaś $ citrāmbarāḥ pathi
BhP_10.05.011/3 nandālayaṃ sa valayā vrajatīr virejur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760334 (0.020):
śikhā cyuta mālya varṣāḥ & / nandālayaṃ sa valayā vrajatīr virejur %
BhP_10.05.011/4 vyālola kuṇḍala payodhara hāra śobhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760341 (0.004):
nandālayaṃ sa valayā vrajatīr virejur % / vyālola kuṇḍala payodhara hāra śobhāḥ // BhP_10.05.011 //*
BhP_10.05.012/1 tā āśiṣaḥ prayuñjānāś ciraṃ pāhīti bālake
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760347 (0.005):
vyālola kuṇḍala payodhara hāra śobhāḥ // BhP_10.05.011 //* / tā āśiṣaḥ prayuñjānāś ciraṃ pāhīti bālake /
BhP_10.05.012/3 haridrā cūrṇa tailādbhiḥ siñcantyo 'janam ujjaguḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760354 (0.0):
tā āśiṣaḥ prayuñjānāś ciraṃ pāhīti bālake / / haridrā cūrṇa tailādbhiḥ siñcantyo 'janam ujjaguḥ // BhP_10.05.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342314 (0.0):
tā āśiṣaḥ prayuñjānāś ciraṃ jīveti bālake | / haridrācūrṇa tailādbhiḥ siñcantyo'janam ujjaguḥ || [BhP 10.52.15]
BhP_10.05.013/1 avādyanta vicitrāṇi vāditrāṇi mahotsave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760360 (0.004):
haridrā cūrṇa tailādbhiḥ siñcantyo 'janam ujjaguḥ // BhP_10.05.012 // / avādyanta vicitrāṇi vāditrāṇi mahotsave /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409830 (0.059):
BhP_10.75.009/3 vāditrāṇi vicitrāṇi nedur āvabhṛthotsave
BhP_10.05.013/3 kṛṣṇe viśveśvare 'nante nandasya vrajam āgate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760366 (0.0):
avādyanta vicitrāṇi vāditrāṇi mahotsave / / kṛṣṇe viśveśvare 'nante nandasya vrajam āgate // BhP_10.05.013 //
BhP_10.05.014/1 gopāḥ parasparaṃ hṛṣṭā dadhi kṣīra ghṛtāmbubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760374 (0.0):
kṛṣṇe viśveśvare 'nante nandasya vrajam āgate // BhP_10.05.013 // / gopāḥ parasparaṃ hṛṣṭā dadhi kṣīra ghṛtāmbubhiḥ /
BhP_10.05.014/3 āsiñcanto vilimpanto navanītaiś ca cikṣipuḥ / BhP_10.05.015/1 nando mahā manās tebhyo vāso 'laṅkāra go dhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760386 (0.0):
gopāḥ parasparaṃ hṛṣṭā dadhi kṣīra ghṛtāmbubhiḥ / / āsiñcanto vilimpanto navanītaiś ca cikṣipuḥ // BhP_10.05.014 //
BhP_10.05.015/3 sūta māgadha vandibhyo ye 'nye vidyopajīvinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760393 (0.0):
nando mahā manās tebhyo vāso 'laṅkāra go dhanam / / sūta māgadha vandibhyo ye 'nye vidyopajīvinaḥ // BhP_10.05.015 //
BhP_10.05.016/1 tais taiḥ kāmair adīnātmā yathocitam apūjayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760399 (0.005):
sūta māgadha vandibhyo ye 'nye vidyopajīvinaḥ // BhP_10.05.015 // / tais taiḥ kāmair adīnātmā yathocitam apūjayat /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342642 (0.041):
atha tac chreyo nibandhanā devādi pūjā / tais taiḥ kāmair adīnātmā yathocitam apūjayat |
BhP_10.05.016/3 viṣṇor ārādhanārthāya sva putrasyodayāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760406 (0.0):
tais taiḥ kāmair adīnātmā yathocitam apūjayat / / viṣṇor ārādhanārthāya sva putrasyodayāya ca // BhP_10.05.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342647 (0.0):
tais taiḥ kāmair adīnātmā yathocitam apūjayat | / viṣṇor ārādhanārthāya sva putrasyodayāya ca || [BhP 10.5.16]
BhP_10.05.017/1 rohiṇī ca mahā bhāgā nanda gopābhinanditā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760412 (0.026):
viṣṇor ārādhanārthāya sva putrasyodayāya ca // BhP_10.05.016 // / rohiṇī ca mahā bhāgā nanda gopābhinanditā /
BhP_10.05.017/3 vyacarad divya vāsa srak kaṇṭhābharaṇa bhūṣitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760419 (0.0):
rohiṇī ca mahā bhāgā nanda gopābhinanditā / / vyacarad divya vāsa srak kaṇṭhābharaṇa bhūṣitā // BhP_10.05.017 //
BhP_10.05.018/1 tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva samṛddhimān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760426 (0.0):
vyacarad divya vāsa srak kaṇṭhābharaṇa bhūṣitā // BhP_10.05.017 // / tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva samṛddhimān /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421349 (0.0):
spaṣṭam || 10.25 || śrī bhagavān || 136 || / tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva samṛddhimān |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265510 (0.0):
tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarvasamṛddhimān |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436170 (0.0):
āviṣkṛta-nava-yauvanam eva iti jñeyam | / tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva-samṛddhimān |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280504 (0.035):
sambhavati / tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva samṛddhimān |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557500 (0.035):
[12] tatra śrīmad bhāgavate khalv etad udbhāvitam / tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva samṛddhimān |
BhP_10.05.018/3 harer nivāsātma guṇai ramākrīḍam abhūn nṛpa
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18265517 (0.0):
tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarvasamṛddhimān | / harer nivāsātmaguṇai ramākrīdam abhūn nṛpa! ||iti | [BhP 10.5.18]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760433 (1.192):
tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva samṛddhimān / / harer nivāsātma guṇai ramākrīḍam abhūn nṛpa // BhP_10.05.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421355 (1.192):
tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva samṛddhimān | / harer nivāsātma guṇai ramākrīḍam abhūn nṛpa || [BhP 10.5.18]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436177 (1.192):
tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva-samṛddhimān | / harer nivāsātma-guṇai ramākrīḍam abhūn nṛpa ||115|| (BhP 10.5.18)
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280507 (0.017):
tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva samṛddhimān | / harer nivāsātma guṇai ramā krīḍam abhūn nṛpa ||[BhP 10.5.18] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28557503 (0.017):
tata ārabhya nandasya vrajaḥ sarva samṛddhimān | / harer nivāsātma guṇai ramā krīḍam abhūn nṛpa ||iti|| [BhP 10.5.18]
BhP_10.05.019/1 gopān gokula rakṣāyāṃ nirūpya mathurāṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760440 (0.0):
harer nivāsātma guṇai ramākrīḍam abhūn nṛpa // BhP_10.05.018 // / gopān gokula rakṣāyāṃ nirūpya mathurāṃ gataḥ /
BhP_10.05.019/3 nandaḥ kaṃsasya vārṣikyaṃ karaṃ dātuṃ kurūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760448 (0.0):
gopān gokula rakṣāyāṃ nirūpya mathurāṃ gataḥ / / nandaḥ kaṃsasya vārṣikyaṃ karaṃ dātuṃ kurūdvaha // BhP_10.05.019 //
BhP_10.05.020/1 vasudeva upaśrutya bhrātaraṃ nandam āgatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760453 (0.004):
nandaḥ kaṃsasya vārṣikyaṃ karaṃ dātuṃ kurūdvaha // BhP_10.05.019 // / vasudeva upaśrutya bhrātaraṃ nandam āgatam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417803 (0.053):
bhrātar iti muhuḥ sambodhanam akliṣṭārthaṃ bhavati bhrātaraṃ nandam / āgatam [BhP 10.5.20] iti śrīman munīndra vacanaṃ ca | tad etad apy
BhP_10.05.020/3 jñātvā datta karaṃ rājñe yayau tad avamocanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760460 (0.016):
vasudeva upaśrutya bhrātaraṃ nandam āgatam / / jñātvā datta karaṃ rājñe yayau tad avamocanam // BhP_10.05.020 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27589969 (0.059):
cxxxvii.rājñe'tha taṃ dattakaraṃ dadarśa śūrātmajo vākyamuvāca cainam |
BhP_10.05.021/1 taṃ dṛṣṭvā sahasotthāya dehaḥ prāṇam ivāgatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760467 (0.0):
jñātvā datta karaṃ rājñe yayau tad avamocanam // BhP_10.05.020 // / taṃ dṛṣṭvā sahasotthāya dehaḥ prāṇam ivāgatam /
BhP_10.05.021/3 prītaḥ priyatamaṃ dorbhyāṃ sasvaje prema vihvalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760474 (5.960):
taṃ dṛṣṭvā sahasotthāya dehaḥ prāṇam ivāgatam / / prītaḥ priyatamaṃ dorbhyāṃ sasvaje prema vihvalaḥ // BhP_10.05.021 //
BhP_10.05.022/1 pūjitaḥ sukham āsīnaḥ pṛṣṭvānāmayam ādṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760480 (0.0):
prītaḥ priyatamaṃ dorbhyāṃ sasvaje prema vihvalaḥ // BhP_10.05.021 // / pūjitaḥ sukham āsīnaḥ pṛṣṭvānāmayam ādṛtaḥ /
BhP_10.05.022/3 prasakta dhīḥ svātmajayor idam āha viśāmpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760484 (0.018):
pūjitaḥ sukham āsīnaḥ pṛṣṭvānāmayam ādṛtaḥ / / prasakta dhīḥ svātmajayor idam āha viśāmpate // BhP_10.05.022 //
BhP_10.05.023/1 diṣṭyā bhrātaḥ pravayasa idānīm aprajasya te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760491 (0.004):
prasakta dhīḥ svātmajayor idam āha viśāmpate // BhP_10.05.022 // / diṣṭyā bhrātaḥ pravayasa idānīm aprajasya te /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810812 (0.029):
ca māṃ prati nirdvandvam ittham evoktam, / ædiṣṭyā bhrātaḥ pra-vayasa idānīm aprajasya te |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18282023 (0.034):
idam uktavān / diṣṭyā bhrātaḥ pravayasa idānīm aprajasya te |"
BhP_10.05.023/3 prajāśāyā nivṛttasya prajā yat samapadyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760497 (0.0):
diṣṭyā bhrātaḥ pravayasa idānīm aprajasya te / / prajāśāyā nivṛttasya prajā yat samapadyata // BhP_10.05.023 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18282028 (0.012):
diṣṭyā bhrātaḥ pravayasa idānīm aprajasya te | / prajāśāyā nivṛttasya prajā yat samajāyata || [BhP 10.5.23]"
BhP_10.05.024/1 diṣṭyā saṃsāra cakre 'smin vartamānaḥ punar bhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760504 (0.0):
prajāśāyā nivṛttasya prajā yat samapadyata // BhP_10.05.023 // / diṣṭyā saṃsāra cakre 'smin vartamānaḥ punar bhavaḥ /
BhP_10.05.024/3 upalabdho bhavān adya durlabhaṃ priya darśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760510 (0.0):
diṣṭyā saṃsāra cakre 'smin vartamānaḥ punar bhavaḥ / / upalabdho bhavān adya durlabhaṃ priya darśanam // BhP_10.05.024 //
BhP_10.05.025/1 naikatra priya saṃvāsaḥ suhṛdāṃ citra karmaṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760518 (0.0):
upalabdho bhavān adya durlabhaṃ priya darśanam // BhP_10.05.024 // / naikatra priya saṃvāsaḥ suhṛdāṃ citra karmaṇām /
BhP_10.05.025/3 oghena vyūhyamānānāṃ plavānāṃ srotaso yathā / BhP_10.05.026/1 kaccit paśavyaṃ nirujaṃ bhūry ambu tṛṇa vīrudham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760529 (1.192):
naikatra priya saṃvāsaḥ suhṛdāṃ citra karmaṇām / / oghena vyūhyamānānāṃ plavānāṃ srotaso yathā // BhP_10.05.025 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958558 (1.192):
MSS_8329 1 kaccit paśavyaṃ nirujaṃ bhūryambutṛṇavīrudham /
BhP_10.05.026/3 bṛhad vanaṃ tad adhunā yatrāsse tvaṃ suhṛd vṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760537 (0.0):
kaccit paśavyaṃ nirujaṃ bhūry ambu tṛṇa vīrudham / / bṛhad vanaṃ tad adhunā yatrāsse tvaṃ suhṛd vṛtaḥ // BhP_10.05.026 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958566 (0.017):
MSS_8329 2 vṛhadvanaṃ tadadhunā yatrāsse tvaṃ suhṛdvṛtaḥ //
BhP_10.05.027/1 bhrātar mama sutaḥ kaccin mātrā saha bhavad vraje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760544 (1.192):
bṛhad vanaṃ tad adhunā yatrāsse tvaṃ suhṛd vṛtaḥ // BhP_10.05.026 // / bhrātar mama sutaḥ kaccin mātrā saha bhavad vraje /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321642 (1.192):
prasiddheḥ | śrīman nandena putratayā pālanāc ca | yathoktaṃ / bhrātar mama sutaḥ kaccin mātrā saha bhavad vraje |
BhP_10.05.027/3 tātaṃ bhavantaṃ manvāno bhavadbhyām upalālitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760550 (0.0):
bhrātar mama sutaḥ kaccin mātrā saha bhavad vraje / / tātaṃ bhavantaṃ manvāno bhavadbhyām upalālitaḥ // BhP_10.05.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321647 (0.005):
bhrātar mama sutaḥ kaccin mātrā saha bhavad vraje | / tātaṃ bhavantaṃ manvāno bhavadbhyām upalālitaḥ || [BhP 10.5.27] iti |
BhP_10.05.028/1 puṃsas tri vargo vihitaḥ suhṛdo hy anubhāvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760556 (0.0):
tātaṃ bhavantaṃ manvāno bhavadbhyām upalālitaḥ // BhP_10.05.027 // / puṃsas tri vargo vihitaḥ suhṛdo hy anubhāvitaḥ /
BhP_10.05.028/3 na teṣu kliśyamāneṣu tri vargo 'rthāya kalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760563 (0.0):
puṃsas tri vargo vihitaḥ suhṛdo hy anubhāvitaḥ / / na teṣu kliśyamāneṣu tri vargo 'rthāya kalpate // BhP_10.05.028 //
BhP_10.05.029/0 śrī nanda uvāca / BhP_10.05.029/1 aho te devakī putrāḥ kaṃsena bahavo hatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760573 (0.0):
na teṣu kliśyamāneṣu tri vargo 'rthāya kalpate // BhP_10.05.028 // / BhP_10.05.029/0 śrī nanda uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368338 (0.042):
BhP_10.15.005/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.15.005/1 aho amī deva varāmarārcitaṃ pādāmbujaṃ te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415675 (0.042):
BhP_10.84.009/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.84.009/1 aho vayaṃ janma bhṛto labdhaṃ kārtsnyena tat phalam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547109 (0.042):
BhP_05.03.016/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.03.016/1 aho batāham ṛṣayo bhavadbhir avitatha-gīrbhir varam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767640 (0.042):
BhP_10.15.004 // / BhP_10.15.005/0 śrī bhagavān uvāca / aho amī deva varāmarārcitaṃ pādāmbujaṃ te sumanaḥ phalārhaṇam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691129 (0.043):
varṣa dharābhivāditābhivandita caraṇaḥ sadayam idam āha // BhP_05.03.015 / BhP_05.03.016/0 śrī bhagavān uvāca / aho batāham ṛṣayo bhavadbhir avitatha gīrbhir varam asulabham abhiyācito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811516 (0.043):
sadasas tasya mahato yata vāco 'nuśṛṇvataḥ // BhP_10.84.008 // / BhP_10.84.009/0 śrī bhagavān uvāca / aho vayaṃ janma bhṛto labdhaṃ kārtsnyena tat phalam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362308 (0.047):
BhP_10.08.009/3 api hantā gatāśaṅkas tarhi tan no 'nayo bhavet / BhP_10.08.010/0 śrī nanda uvāca / BhP_10.08.010/1 alakṣito 'smin rahasi māmakair api go vraje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762028 (0.054):
api hantā gatāśaṅkas tarhi tan no 'nayo bhavet // BhP_10.08.009 // / BhP_10.08.010/0 śrī nanda uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388795 (0.056):
BhP_10.47.023/0 śrī uddhava uvāca / BhP_10.47.023/1 aho yūyaṃ sma pūrṇārthā bhavatyo loka pūjitāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413065 (0.058):
BhP_11.05.052/3 sa vidhūyeha śamalaṃ brahma-bhūyāya kalpate / BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381305 (0.058):
BhP_08.21.024/3 tasmāt kālaṃ pratīkṣadhvaṃ yo no 'rthatvāya kalpate / BhP_08.21.025/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.21.025/1 patyurnigaditaṃ śrutvā daityadānavayūthapāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362970 (0.060):
BhP_10.08.046/0 śrī rājovāca / BhP_10.08.046/1 nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762641 (0.062):
upagīyamāna māhātmyaṃ hariṃ sāmanyatātmajam // BhP_10.08.045 // / BhP_10.08.046/0 śrī rājovāca / nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429940 (0.062):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca
BhP_10.05.029/3 ekāvaśiṣṭāvarajā kanyā sāpi divaṃ gatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760580 (1.192):
aho te devakī putrāḥ kaṃsena bahavo hatāḥ / / ekāvaśiṣṭāvarajā kanyā sāpi divaṃ gatā // BhP_10.05.029 //
BhP_10.05.030/1 nūnaṃ hy adṛṣṭa niṣṭho 'yam adṛṣṭa paramo janaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760587 (1.192):
ekāvaśiṣṭāvarajā kanyā sāpi divaṃ gatā // BhP_10.05.029 // / nūnaṃ hy adṛṣṭa niṣṭho 'yam adṛṣṭa paramo janaḥ /
BhP_10.05.030/3 adṛṣṭam ātmanas tattvaṃ yo veda na sa muhyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760595 (0.0):
nūnaṃ hy adṛṣṭa niṣṭho 'yam adṛṣṭa paramo janaḥ / / adṛṣṭam ātmanas tattvaṃ yo veda na sa muhyati // BhP_10.05.030 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2068681 (0.058):
yenāvṛtaḥ svaprakāśacaitanyarūpo 'pi nātmanastattvaṃ veda / / naca kāmakarmādikameva tathā bhavitumarhati /
BhP_10.05.031/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.05.031/1 karo vai vārṣiko datto rājñe dṛṣṭā vayaṃ ca vaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760608 (0.0):
adṛṣṭam ātmanas tattvaṃ yo veda na sa muhyati // BhP_10.05.030 // / BhP_10.05.031/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757721 (0.041):
manasā dūyamānena vihasann idam abravīt // BhP_10.01.053 // / BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786685 (0.044):
yam ādāyāgato bhadrā ahaṃ bhartū rahas karaḥ // BhP_10.47.028 // / BhP_10.47.029/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357666 (0.047):
BhP_10.01.053/3 manasā dūyamānena vihasann idam abravīt / BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.01.054/1 na hy asyās te bhayaṃ saumya yad vai sāhāśarīra vāk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818275 (0.051):
arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt // BhP_11.02.003 // / BhP_11.02.004/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811857 (0.053):
praṇamya copasaṅgṛhya babhāṣedaṃ su yantritaḥ // BhP_10.84.028 // / BhP_10.84.029/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388888 (0.060):
BhP_10.47.028/3 yam ādāyāgato bhadrā ahaṃ bhartū rahas karaḥ / BhP_10.47.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.47.029/1 bhavatīnāṃ viyogo me na hi sarvātmanā kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757483 (0.061):
vasudevo mahā bhāga uvāca parisāntvayan // BhP_10.01.036 // / BhP_10.01.037/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416041 (0.061):
BhP_10.84.029/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.84.029/1 namo vaḥ sarva devebhya ṛṣayaḥ śrotum arhatha
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409881 (0.064):
BhP_11.02.003/3 arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt / BhP_11.02.004/0 śrī-vasudeva uvāca / BhP_11.02.004/1 bhagavan bhavato yātrā svastaye sarva-dehinām
BhP_10.05.031/3 neha stheyaṃ bahu tithaṃ santy utpātāś ca gokule
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760617 (0.0):
karo vai vārṣiko datto rājñe dṛṣṭā vayaṃ ca vaḥ / / neha stheyaṃ bahu tithaṃ santy utpātāś ca gokule // BhP_10.05.031 //
BhP_10.05.032/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.05.032/1 iti nandādayo gopāḥ proktās te śauriṇā yayuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364156 (0.0):
BhP_10.11.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.11.001/1 gopā nandādayaḥ śrutvā drumayoḥ patato ravam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6403336 (0.0):
BhP_10.66.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.66.001/1 nanda vrajaṃ gate rāme karūṣādhipatir nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760627 (0.0):
neha stheyaṃ bahu tithaṃ santy utpātāś ca gokule // BhP_10.05.031 // / BhP_10.05.032/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2800080 (0.004):
rāmasyākṣipta cittasya mādhuryair vraja yoṣitām // BhP_10.65.034 // / BhP_10.66.001/0 śrī śuka uvāca / nanda vrajaṃ gate rāme karūṣādhipatir nṛpa /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381690 (0.020):
BhP_10.37.033/3 stūyamānaḥ surair gopaiḥ praviveśa sva gokulam / BhP_10.38.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763743 (0.021):
BhP_10.11.001/0 śrī śuka uvāca / gopā nandādayaḥ śrutvā drumayoḥ patato ravam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760636 (0.021):
anobhir anaḍud yuktais tam anujñāpya gokulam // BhP_10.05.032 // / BhP_10.06.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780007 (0.021):
stūyamānaḥ surair gopaiḥ praviveśa sva gokulam // BhP_10.37.033 // / BhP_10.38.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360317 (0.024):
BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.05.001/1 nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414405 (0.024):
BhP_10.82.031/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.031/1 nandas tatra yadūn prāptān jñātvā kṛṣṇa purogamān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760176 (0.025):
hanti śreyāṃsi sarvāṇi puṃso mahad atikramaḥ // BhP_10.04.046 // / BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca / nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810349 (0.025):
viṣṇuḥ // BhP_10.82.030 //* / BhP_10.82.031/0 śrī śuka uvāca / nandas tatra yadūn prāptān jñātvā kṛṣṇa purogamān /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364463 (0.028):
BhP_10.11.021/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.11.021/1 gopa vṛddhā mahotpātān anubhūya bṛhadvane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2764032 (0.028):
BhP_10.11.020 // / BhP_10.11.021/0 śrī śuka uvāca / gopa vṛddhā mahotpātān anubhūya bṛhadvane /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368443 (0.029):
BhP_10.15.009/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.009/1 evaṃ vṛndāvanaṃ śrīmat kṛṣṇaḥ prīta manāḥ paśūn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767736 (0.029):
yat spṛhā śrīḥ // BhP_10.15.008 //* / BhP_10.15.009/0 śrī śuka uvāca / evaṃ vṛndāvanaṃ śrīmat kṛṣṇaḥ prīta manāḥ paśūn /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414240 (0.032):
BhP_10.82.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.022/1 vasudevograsenādyair yadubhis te 'rcitā nṛpāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375674 (0.034):
BhP_10.27.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.27.001/1 govardhane dhṛte śaile āsārād rakṣite vraje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774419 (0.034):
apān mahendra mada bhit prīyān na indro gavām // BhP_10.26.025 //* / BhP_10.27.001/0 śrī śuka uvāca / govardhane dhṛte śaile āsārād rakṣite vraje /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818232 (0.034):
kartuṃ naicchad vipra śāpaṃ kāla rūpy anvamodata // BhP_11.01.024 // / BhP_11.02.001/0 śrī śuka uvāca / govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha /
BhP_10.05.032/3 anobhir anaḍud yuktais tam anujñāpya gokulam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760633 (0.0):
iti nandādayo gopāḥ proktās te śauriṇā yayuḥ / / anobhir anaḍud yuktais tam anujñāpya gokulam // BhP_10.05.032 //
BhP_10.06.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.06.001/1 nandaḥ pathi vacaḥ śaurer na mṛṣeti vicintayan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360317 (0.0):
BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.05.001/1 nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6381690 (0.0):
BhP_10.37.033/3 stūyamānaḥ surair gopaiḥ praviveśa sva gokulam / BhP_10.38.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414405 (0.0):
BhP_10.82.031/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.031/1 nandas tatra yadūn prāptān jñātvā kṛṣṇa purogamān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760644 (0.0):
anobhir anaḍud yuktais tam anujñāpya gokulam // BhP_10.05.032 // / BhP_10.06.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760176 (0.004):
hanti śreyāṃsi sarvāṇi puṃso mahad atikramaḥ // BhP_10.04.046 // / BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca / nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810349 (0.004):
viṣṇuḥ // BhP_10.82.030 //* / BhP_10.82.031/0 śrī śuka uvāca / nandas tatra yadūn prāptān jñātvā kṛṣṇa purogamān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2780007 (0.004):
stūyamānaḥ surair gopaiḥ praviveśa sva gokulam // BhP_10.37.033 // / BhP_10.38.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368443 (0.020):
BhP_10.15.009/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.009/1 evaṃ vṛndāvanaṃ śrīmat kṛṣṇaḥ prīta manāḥ paśūn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767736 (0.023):
yat spṛhā śrīḥ // BhP_10.15.008 //* / BhP_10.15.009/0 śrī śuka uvāca / evaṃ vṛndāvanaṃ śrīmat kṛṣṇaḥ prīta manāḥ paśūn /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6403335 (0.024):
BhP_10.66.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.66.001/1 nanda vrajaṃ gate rāme karūṣādhipatir nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760619 (0.025):
neha stheyaṃ bahu tithaṃ santy utpātāś ca gokule // BhP_10.05.031 // / BhP_10.05.032/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6380519 (0.026):
BhP_10.35.026/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.35.026/1 evaṃ vraja striyo rājan kṛṣṇa līlānugāyatīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778924 (0.026):
BhP_10.35.025 // / BhP_10.35.026/0 śrī śuka uvāca / evaṃ vraja striyo rājan kṛṣṇa līlānugāyatīḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.027):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.027):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.027):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.027):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.027):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389512 (0.027):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.027):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
BhP_10.06.001/3 hariṃ jagāma śaraṇam utpātāgama śaṅkitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760650 (1.192):
nandaḥ pathi vacaḥ śaurer na mṛṣeti vicintayan / / hariṃ jagāma śaraṇam utpātāgama śaṅkitaḥ // BhP_10.06.001 //
BhP_10.06.002/1 kaṃsena prahitā ghorā pūtanā bāla ghātinī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760657 (0.0):
hariṃ jagāma śaraṇam utpātāgama śaṅkitaḥ // BhP_10.06.001 // / kaṃsena prahitā ghorā pūtanā bāla ghātinī /
BhP_10.06.002/3 śiśūṃś cacāra nighnantī pura grāma vrajādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760664 (0.0):
kaṃsena prahitā ghorā pūtanā bāla ghātinī / / śiśūṃś cacāra nighnantī pura grāma vrajādiṣu // BhP_10.06.002 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360063 (1.192):
BhP_10.04.031/1 evaṃ cet tarhi bhojendra pura grāma vrajādiṣu / BhP_10.04.031/3 anirdaśān nirdaśāṃś ca haniṣyāmo 'dya vai śiśūn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759939 (0.032):
evaṃ cet tarhi bhojendra pura grāma vrajādiṣu / / anirdaśān nirdaśāṃś ca haniṣyāmo 'dya vai śiśūn // BhP_10.04.031 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407177 (0.059):
BhP_10.71.021/3 girīn nadīr atīyāya pura grāma vrajākarān / BhP_10.71.022/1 tato dṛṣadvatīṃ tīrtvā mukundo 'tha sarasvatīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803637 (0.062):
girīn nadīr atīyāya pura grāma vrajākarān // BhP_10.71.021 //
BhP_10.06.003/1 na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760672 (0.0):
śiśūṃś cacāra nighnantī pura grāma vrajādiṣu // BhP_10.06.002 // / na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310161 (0.0):
iti śiṣṭam uktam | tad datta śaktitvaṃ ca tasyās tatraiva sūcitam / na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu |
BhP_10.06.003/3 kurvanti sātvatāṃ bhartur yātudhānyaś ca tatra hi / BhP_10.06.004/1 sā khe cary ekadotpatya pūtanā nanda gokulam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760684 (0.0):
na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu / / kurvanti sātvatāṃ bhartur yātudhānyaś ca tatra hi // BhP_10.06.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310165 (0.010):
na yatra śravaṇādīni rakṣo ghnāni sva karmasu | / kurvanti sātvatāṃ bhartur yātudhānyaś ca tatra hi || [BhP 10.6.3] ity
BhP_10.06.004/3 yoṣitvā māyayātmānaṃ prāviśat kāma cāriṇī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760690 (1.192):
sā khe cary ekadotpatya pūtanā nanda gokulam / / yoṣitvā māyayātmānaṃ prāviśat kāma cāriṇī // BhP_10.06.004 //
BhP_10.06.005/1 tāṃ keśa bandha vyatiṣakta mallikāṃ / BhP_10.06.005/2 bṛhan nitamba stana kṛcchra madhyamām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760700 (0.005):
yoṣitvā māyayātmānaṃ prāviśat kāma cāriṇī // BhP_10.06.004 // / tāṃ keśa bandha vyatiṣakta mallikāṃ $
BhP_10.06.005/3 suvāsasaṃ kalpita karṇa bhūṣaṇa / BhP_10.06.005/4 tviṣollasat kuntala maṇḍitānanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760710 (5.960):
bṛhan nitamba stana kṛcchra madhyamām & / suvāsasaṃ kalpita karṇa bhūṣaṇa % tviṣollasat kuntala maṇḍitānanām //
BhP_10.06.006/1 valgu smitāpāṅga visarga vīkṣitair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760715 (0.0):
suvāsasaṃ kalpita karṇa bhūṣaṇa % tviṣollasat kuntala maṇḍitānanām // / BhP_10.06.005 //* / valgu smitāpāṅga visarga vīkṣitair $ mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310132 (0.025):
api viṣayāveśādy ābhāsaṃ sampādayati | yathā pūtanā varṇane valgu / smitāpāṅga visarga vīkṣitair mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām [BhP
BhP_10.06.006/2 mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310137 (0.004):
smitāpāṅga visarga vīkṣitair mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760721 (0.022):
valgu smitāpāṅga visarga vīkṣitair $ mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām &
BhP_10.06.006/3 amaṃsatāmbhoja kareṇa rūpiṇīṃ / BhP_10.06.006/4 gopyaḥ śriyaṃ draṣṭum ivāgatāṃ patim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760729 (0.0):
valgu smitāpāṅga visarga vīkṣitair $ mano harantīṃ vanitāṃ vrajaukasām & / amaṃsatāmbhoja kareṇa rūpiṇīṃ % gopyaḥ śriyaṃ draṣṭum ivāgatāṃ patim //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310177 (0.007):
kurvanti sātvatāṃ bhartur yātudhānyaś ca tatra hi || [BhP 10.6.3] ity / tathaivedaṃ ghaṭate / amaṃsatāmbhoja kareṇa rūpiṇīṃ
BhP_10.06.007/1 bāla grahas tatra vicinvatī śiśūn yadṛcchayā nanda gṛhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760738 (0.0):
amaṃsatāmbhoja kareṇa rūpiṇīṃ % gopyaḥ śriyaṃ draṣṭum ivāgatāṃ patim // / BhP_10.06.006 //* / bāla grahas tatra vicinvatī śiśūn yadṛcchayā nanda gṛhe 'sad antakam /
'sad antakam / BhP_10.06.007/3 bālaṃ praticchanna nijoru tejasaṃ dadarśa talpe 'gnim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760748 (0.0):
bāla grahas tatra vicinvatī śiśūn yadṛcchayā nanda gṛhe 'sad antakam /
ivāhitaṃ bhasi / BhP_10.06.008/1 vibudhya tāṃ bālaka mārikā grahaṃ carācarātmā sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760758 (0.0):
bālaṃ praticchanna nijoru tejasaṃ dadarśa talpe 'gnim ivāhitaṃ bhasi //
nimīlitekṣaṇaḥ / BhP_10.06.008/3 anantam āropayad aṅkam antakaṃ yathoragaṃ suptam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760767 (0.0):
vibudhya tāṃ bālaka mārikā grahaṃ carācarātmā sa nimīlitekṣaṇaḥ /
abuddhi rajju dhīḥ / BhP_10.06.009/1 tāṃ tīkṣṇa cittām ativāma ceṣṭitāṃ vīkṣyāntarā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760777 (0.0):
anantam āropayad aṅkam antakaṃ yathoragaṃ suptam abuddhi rajju dhīḥ //
koṣa paricchadāsivat / BhP_10.06.009/3 vara striyaṃ tat prabhayā ca dharṣite nirīkṣyamāṇe jananī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760786 (0.0):
tāṃ tīkṣṇa cittām ativāma ceṣṭitāṃ vīkṣyāntarā koṣa paricchadāsivat /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310200 (0.005):
puṇya bhājam ity arthaḥ | pūrvavad eva tāṃ tīkṣṇa cittām [BhP 10.6.9] ity / ādau tat prabhayā ca dharṣite nirīkṣyamāṇe jananī hy atiṣṭhatām [BhP
hy atiṣṭhatām / BhP_10.06.010/1 tasmin stanaṃ durjara vīryam ulbaṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760792 (0.0):
vara striyaṃ tat prabhayā ca dharṣite nirīkṣyamāṇe jananī hy atiṣṭhatām // / BhP_10.06.009 // / tasmin stanaṃ durjara vīryam ulbaṇaṃ $ ghorāṅkam ādāya śiśor dadāv atha &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381229 (0.014):
tasmai stanaṃ durjaravīryam ulbaṇaṃ | *HV_50.20*637:1 |* / ghorāṅkam ādāya śiśor dadāv atha | *HV_50.20*637:2 |*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310200 (0.048):
ādau tat prabhayā ca dharṣite nirīkṣyamāṇe jananī hy atiṣṭhatām [BhP / 10.6.9] ity uktam |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13781252 (0.052):
tasmai rājñe mahātmane HV_9.76b / tasmai stanaṃ durjaravīryam ulbaṇaṃ HV_50.20*637:1
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16253495 (0.052):
tasmai sumanasā jalam **HV_App.I,42B.2824**196:7b / tasmai stanaṃ durjaravīryam ulbaṇaṃ *HV_50.20*637:1
BhP_10.06.010/2 ghorāṅkam ādāya śiśor dadāv atha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760798 (1.192):
BhP_10.06.009 // / tasmin stanaṃ durjara vīryam ulbaṇaṃ $ ghorāṅkam ādāya śiśor dadāv atha &
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16220116 (1.192):
ghorā ghoranidarśanāḥ HV_App.I,42A.408b / ghorāṅkam ādāya śiśor dadāv atha *HV_50.20*637:2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13768668 (1.192):
ghoraṃ vaiṣṇavam atyugraṃ HV_111.5*1336:1a / ghorāṅkam ādāya śiśor dadāv atha HV_50.20*637:2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381236 (1.192):
tasmai stanaṃ durjaravīryam ulbaṇaṃ | *HV_50.20*637:1 |* / ghorāṅkam ādāya śiśor dadāv atha | *HV_50.20*637:2 |*
BhP_10.06.010/3 gāḍhaṃ karābhyāṃ bhagavān prapīḍya tat / BhP_10.06.010/4 prāṇaiḥ samaṃ roṣa samanvito 'pibat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760808 (0.0):
tasmin stanaṃ durjara vīryam ulbaṇaṃ $ ghorāṅkam ādāya śiśor dadāv atha & / gāḍhaṃ karābhyāṃ bhagavān prapīḍya tat % prāṇaiḥ samaṃ roṣa samanvito
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381247 (0.017):
ghorāṅkam ādāya śiśor dadāv atha | *HV_50.20*637:2 |* / gāḍhaṃ karābhyāṃ bhagavān prapīḍya | *HV_50.20*637:3 |*
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16344916 (0.023):
prāṇaiḥ priyataro nityaṃ HV_106.60a / prāṇaiḥ samaṃ roṣasamanvito 'pibat *HV_50.20*637:4
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13815401 (0.023):
prāṇaiḥ priyataro nityaṃ HV_106.60a / prāṇaiḥ samaṃ roṣasamanvito 'pibat HV_50.20*637:4
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13766554 (0.025):
gāṅgaṃ devavrataṃ nāma HV_23.118*386:2a / gāḍhaṃ karābhyāṃ bhagavān prapīḍya HV_50.20*637:3
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16214833 (0.027):
gāḍham āliṅgya tau prītau **HV_App.I,31.3629**27:2a / gāḍhaṃ karābhyāṃ bhagavān prapīḍya *HV_50.20*637:3
BhP_10.06.011/1 sā muñca muñcālam iti prabhāṣiṇī / niṣpīḍyamānākhila jīva marmaṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760815 (0.0):
gāḍhaṃ karābhyāṃ bhagavān prapīḍya tat % prāṇaiḥ samaṃ roṣa samanvito / 'pibat // BhP_10.06.010 //* / sā muñca muñcālam iti prabhāṣiṇī niṣpīḍyamānākhila jīva marmaṇi /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381257 (0.013):
sā muñca muñca bālam iti prabhāṣiṇī | *HV_50.20*637:5 |* / niṣpīḍyamānākhilajīvamarmaṇi | *HV_50.20*637:6 |*
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13803394 (0.053):
'niṣpiṣṭā divam utpatat HV_48.28f / niṣpīḍyamānākhilajīvamarmaṇi HV_50.20*637:6
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16312886 (0.054):
niṣpīḍya caraṇau rājā HV_App.I,22A.15a / niṣpīḍyamānākhilajīvamarmaṇi *HV_50.20*637:6
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381247 (0.058):
prāṇaiḥ samaṃ roṣasamanvito 'pibat || *HV_50.20*637:4 |* / sā muñca muñca bālam iti prabhāṣiṇī | *HV_50.20*637:5 |*
BhP_10.06.011/3 vivṛtya netre caraṇau bhujau muhuḥ prasvinna gātrā kṣipatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760824 (0.0):
sā muñca muñcālam iti prabhāṣiṇī niṣpīḍyamānākhila jīva marmaṇi / / vivṛtya netre caraṇau bhujau muhuḥ prasvinna gātrā kṣipatī ruroda ha //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16429632 (0.011):
vivṛtāt tasya vadanān HV_40.13a / vivṛtya netre caraṇau bhujau muhur *HV_50.20*637:7
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13847272 (0.011):
vivṛtāt tasya vadanān HV_40.13a / vivṛtya netre caraṇau bhujau muhur HV_50.20*637:7
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381266 (0.011):
niṣpīḍyamānākhilajīvamarmaṇi | *HV_50.20*637:6 |* / vivṛtya netre caraṇau bhujau muhur | *HV_50.20*637:7 |*
ruroda ha / BhP_10.06.012/1 tasyāḥ svanenātigabhīra raṃhasā sādrir mahī dyauś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760833 (0.0):
vivṛtya netre caraṇau bhujau muhuḥ prasvinna gātrā kṣipatī ruroda ha // / BhP_10.06.011 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16480105 (0.0):
sādridrumā parvatakandarāntarā **HV_App.I,42.598**31:69 / sādrir mahī dyauś ca cacāla sagrahā *HV_50.20*637:10
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13865916 (0.0):
sā dṛṣṭvā saṃprayātaṃ taṃ HV_114.8a / sādrir mahī dyauś ca cacāla sagrahā HV_50.20*637:10
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381278 (0.0):
viklinnagātrā kṣipatī ruroda ha || *HV_50.20*637:8 |* / tasyāḥ svanenātigabhīraraṃhasā | *HV_50.20*637:9 |*
cacāla sa grahā / BhP_10.06.012/3 rasā diśaś ca pratinedire janāḥ petuḥ kṣitau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760841 (0.0):
tasyāḥ svanenātigabhīra raṃhasā sādrir mahī dyauś ca cacāla sa grahā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381288 (0.012):
tasyāḥ svanenātigabhīraraṃhasā | *HV_50.20*637:9 |* / sādrir mahī dyauś ca cacāla sagrahā | *HV_50.20*637:10 |*
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16480106 (0.018):
sādridrumā parvatakandarāntarā **HV_App.I,42.598**31:69 / sādrir mahī dyauś ca cacāla sagrahā *HV_50.20*637:10
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13865917 (0.018):
sā dṛṣṭvā saṃprayātaṃ taṃ HV_114.8a / sādrir mahī dyauś ca cacāla sagrahā HV_50.20*637:10
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13838031 (0.043):
rasātale hradāntaś ca HV_70.16*789a / rasā diśaś ca pratinedire janāḥ HV_50.20*637:11
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16405376 (0.045):
rasātmakaṃ tad aiśvaryaṃ HV_App.I,41.971a / rasā diśaś ca pratinedire janāḥ *HV_50.20*637:11
vajra nipāta śaṅkayā / BhP_10.06.013/1 niśā carītthaṃ vyathita stanā vyasur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760851 (0.0):
rasā diśaś ca pratinedire janāḥ petuḥ kṣitau vajra nipāta śaṅkayā //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16334820 (0.024):
petus te dānavagaṇāś HV_35.16c / petuḥ kṣitau vajranipātaśaṅkayā *HV_50.20*637:12
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13811698 (0.024):
petus te dānavagaṇāś HV_35.16c / petuḥ kṣitau vajranipātaśaṅkayā HV_50.20*637:12
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381290 (0.024):
rasā diśaś ca pratinedire janāḥ | *HV_50.20*637:11 |* / petuḥ kṣitau vajranipātaśaṅkayā || *HV_50.20*637:12 |*
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16312022 (0.039):
niśācarītthaṃ vyathitastanā vyasur *HV_50.20*637:13 / niśādivasanāśinī HV_40.27b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13803118 (0.039):
niśācarītthaṃ vyathitastanā vyasur HV_50.20*637:13 / niśādivasanāśinī HV_40.27b
BhP_10.06.013/2 vyādāya keśāṃś caraṇau bhujāv api / BhP_10.06.013/3 prasārya goṣṭhe nija rūpam āsthitā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381305 (0.012):
vistārya keśāṃś caraṇau bhujāv api | *HV_50.20*637:14 |* / prasārya goṣṭhe nijarūpam āśritā | *HV_50.20*637:15 |*
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760859 (0.024):
niśā carītthaṃ vyathita stanā vyasur $ vyādāya keśāṃś caraṇau bhujāv api &
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16343172 (0.058):
prasādhayitvā hṛdayaṃ HV_App.I,29.140a / prasārya goṣṭhe nijarūpam āśritā *HV_50.20*637:15
BhP_10.06.013/4 vajrāhato vṛtra ivāpatan nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760866 (0.0):
prasārya goṣṭhe nija rūpam āsthitā % vajrāhato vṛtra ivāpatan nṛpa //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381315 (0.011):
prasārya goṣṭhe nijarūpam āśritā | *HV_50.20*637:15 |* / vajrāhato vṛtra ivāpatan nṛpa || *HV_50.20*637:16 |*
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16414734 (0.014):
vajrāhatā ivendreṇa HV_App.I,42B.1430a / vajrāhato vṛtra ivāpatan nṛpa *HV_50.20*637:16
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13841757 (0.014):
vajrāhatam ivācalam HV_77.48d / vajrāhato vṛtra ivāpatan nṛpa HV_50.20*637:16
BhP_10.06.014/1 patamāno 'pi tad dehas tri gavyūty antara drumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760873 (0.0):
prasārya goṣṭhe nija rūpam āsthitā % vajrāhato vṛtra ivāpatan nṛpa // / BhP_10.06.013 //* / patamāno 'pi tad dehas tri gavyūty antara drumān /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381316 (0.042):
vajrāhato vṛtra ivāpatan nṛpa || *HV_50.20*637:16 |* / patamāno 'pi taddehas trigavyūtyantaradrumān | *HV_50.20*637:17 |
BhP_10.06.014/3 cūrṇayām āsa rājendra mahad āsīt tad adbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760880 (0.0):
patamāno 'pi tad dehas tri gavyūty antara drumān / / cūrṇayām āsa rājendra mahad āsīt tad adbhutam // BhP_10.06.014 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381329 (0.0):
patamāno 'pi taddehas trigavyūtyantaradrumān | *HV_50.20*637:17 | / cūrṇayām āsa rājendra mahad āsīt tad adbhutam || *HV_50.20*637:18 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13770893 (0.054):
cucumbe gopakanyakām HV_63.34*736:6b / cūrṇayām āsa rājendra HV_50.20*637:18a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16226030 (0.055):
cūtā nīpā nāgapuṣpāḥ HV_App.I,42A.122a / cūrṇayām āsa rājendra *HV_50.20*637:18a
BhP_10.06.015/1 īṣā mātrogra daṃṣṭrāsyaṃ giri kandara nāsikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760889 (0.0):
cūrṇayām āsa rājendra mahad āsīt tad adbhutam // BhP_10.06.014 // / īṣā mātrogra daṃṣṭrāsyaṃ giri kandara nāsikam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381338 (0.0):
cūrṇayām āsa rājendra mahad āsīt tad adbhutam || *HV_50.20*637:18 | / īṣāmātrogradaṃṣṭrāsyaṃ girikandaranāsikam | *HV_50.20*637:19 |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16172709 (0.045):
īṣasmitādharo devaḥ HV_App.I,31.3486a / īṣāmātrogradaṃṣṭrāsyaṃ *HV_50.20*637:19a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13750062 (0.045):
īṣad vigāhamānāyāṃ HV_68.9c / īṣāmātrogradaṃṣṭrāsyaṃ HV_50.20*637:19a
BhP_10.06.015/3 gaṇḍa śaila stanaṃ raudraṃ prakīrṇāruṇa mūrdhajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760896 (0.0):
īṣā mātrogra daṃṣṭrāsyaṃ giri kandara nāsikam / / gaṇḍa śaila stanaṃ raudraṃ prakīrṇāruṇa mūrdhajam // BhP_10.06.015 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381346 (0.0):
īṣāmātrogradaṃṣṭrāsyaṃ girikandaranāsikam | *HV_50.20*637:19 | / gaṇḍaśailastanaṃ raudraṃ prakīrṇāruṇamūrdhajam | *HV_50.20*637:20 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13765362 (0.059):
gaṇitasyātha yogasya HV_4.9*100:5a / gaṇḍaśailastanaṃ raudraṃ HV_50.20*637:20a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16211184 (0.062):
gaṇḍakī yā ca bhārata HV_App.I,29A.30b / gaṇḍaśailastanaṃ raudraṃ *HV_50.20*637:20a
BhP_10.06.016/1 andha kūpa gabhīrākṣaṃ pulināroha bhīṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760904 (0.0):
gaṇḍa śaila stanaṃ raudraṃ prakīrṇāruṇa mūrdhajam // BhP_10.06.015 // / andha kūpa gabhīrākṣaṃ pulināroha bhīṣaṇam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381353 (0.014):
gaṇḍaśailastanaṃ raudraṃ prakīrṇāruṇamūrdhajam | *HV_50.20*637:20 | / andhakūpagabhīrākṣaṃ pulinārohabhīṣaṇam | *HV_50.20*637:21 |
BhP_10.06.016/3 baddha setu bhujorv aṅghri śūnya toya hradodaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760913 (0.005):
andha kūpa gabhīrākṣaṃ pulināroha bhīṣaṇam / / baddha setu bhujorv aṅghri śūnya toya hradodaram // BhP_10.06.016 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381361 (0.014):
andhakūpagabhīrākṣaṃ pulinārohabhīṣaṇam | *HV_50.20*637:21 | / baddhasetubhujorvaṅghri śūnyatoyahradodaram | *HV_50.20*637:22 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854187 (0.056):
śūdrās tān bhāvayanty uta HV_13.62b / śūnyatoyahradodaram HV_50.20*637:22b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16449166 (0.056):
śūdrāḥ śuśrūṣavaḥ sthitāḥ HV_App.I,41.61b / śūnyatoyahradodaram *HV_50.20*637:22b
BhP_10.06.017/1 santatrasuḥ sma tad vīkṣya gopā gopyaḥ kalevaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760920 (1.192):
baddha setu bhujorv aṅghri śūnya toya hradodaram // BhP_10.06.016 // / santatrasuḥ sma tad vīkṣya gopā gopyaḥ kalevaram /
BhP_10.06.017/3 pūrvaṃ tu tan niḥsvanita bhinna hṛt karṇa mastakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760928 (0.0):
santatrasuḥ sma tad vīkṣya gopā gopyaḥ kalevaram / / pūrvaṃ tu tan niḥsvanita bhinna hṛt karṇa mastakāḥ // BhP_10.06.017 //
BhP_10.06.018/1 bālaṃ ca tasyā urasi krīḍantam akutobhayam / BhP_10.06.018/3 gopyas tūrṇaṃ samabhyetya jagṛhur jāta sambhramāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760940 (0.0):
pūrvaṃ tu tan niḥsvanita bhinna hṛt karṇa mastakāḥ // BhP_10.06.017 // / bālaṃ ca tasyā urasi krīḍantam akutobhayam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381374 (0.010):
baddhasetubhujorvaṅghri śūnyatoyahradodaram | *HV_50.20*637:22 | / bālaṃ ca tasyā urasi krīḍantam akutobhayam | *HV_50.20*637:23 |
BhP_10.06.019/1 yaśodā rohiṇībhyāṃ tāḥ samaṃ bālasya sarvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760945 (0.003):
gopyas tūrṇaṃ samabhyetya jagṛhur jāta sambhramāḥ // BhP_10.06.018 // / yaśodā rohiṇībhyāṃ tāḥ samaṃ bālasya sarvataḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381380 (0.013):
gopyas tūrṇaṃ samabhyetya jagṛhur jātasaṃbhramāḥ || *HV_50.20*637:24 / yaśodārohiṇībhyāṃ tāḥ samaṃ bālasya sarvataḥ | *HV_50.20*637:25 |
BhP_10.06.019/3 rakṣāṃ vidadhire samyag go puccha bhramaṇādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760953 (0.0):
yaśodā rohiṇībhyāṃ tāḥ samaṃ bālasya sarvataḥ / / rakṣāṃ vidadhire samyag go puccha bhramaṇādibhiḥ // BhP_10.06.019 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381389 (0.0):
yaśodārohiṇībhyāṃ tāḥ samaṃ bālasya sarvataḥ | *HV_50.20*637:25 | / rakṣām vidadhire samyag gopucchabhramaṇādibhiḥ || *HV_50.20*637:26 |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16218150 (0.032):
gopīstanavilālasam *HV_65.100*757:7b / gopucchabhramaṇādibhiḥ *HV_50.20*637:26b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13768004 (0.032):
gopīstanavilālasam HV_65.100*757:7b / gopucchabhramaṇādibhiḥ HV_50.20*637:26b
BhP_10.06.020/1 go mūtreṇa snāpayitvā punar go rajasārbhakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760959 (0.0):
rakṣāṃ vidadhire samyag go puccha bhramaṇādibhiḥ // BhP_10.06.019 // / go mūtreṇa snāpayitvā punar go rajasārbhakam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381396 (0.0):
rakṣām vidadhire samyag gopucchabhramaṇādibhiḥ || *HV_50.20*637:26 | / gomūtreṇa snāpayitvā punar gorajasārbhakam | *HV_50.20*637:27 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13768124 (0.025):
gomārge saṃsthito hariḥ HV_61.31*715:4b / gomūtreṇa snāpayitvā HV_50.20*637:27a / govadhaḥ strīvadho 'pi vā HV_65.63b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16218569 (0.054):
gomūtraṃ ca sadā prāśec HV_App.I,29A.300a / gomūtreṇa snāpayitvā *HV_50.20*637:27a
BhP_10.06.020/3 rakṣāṃ cakruś ca śakṛtā dvādaśāṅgeṣu nāmabhiḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381398 (0.016):
gomūtreṇa snāpayitvā punar gorajasārbhakam | *HV_50.20*637:27 | / rakṣāṃ cakruś ca śakṛtā dvādaśāṅgeṣu nāmabhiḥ | *HV_50.20*637:28 |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760961 (0.021):
go mūtreṇa snāpayitvā punar go rajasārbhakam / / rakṣāṃ cakruś ca śakṛtā dvādaśāṅgeṣu nāmabhiḥ // BhP_10.06.020 //
BhP_10.06.021/1 gopyaḥ saṃspṛṣṭa salilā aṅgeṣu karayoḥ pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760973 (1.788):
rakṣāṃ cakruś ca śakṛtā dvādaśāṅgeṣu nāmabhiḥ // BhP_10.06.020 // / gopyaḥ saṃspṛṣṭa salilā aṅgeṣu karayoḥ pṛthak /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341944 (1.788):
vaiduṣyaṃ / gopyaḥ saṃspṛṣṭa salilā aṅgeṣu karayoḥ pṛthak |
BhP_10.06.021/3 nyasyātmany atha bālasya bīja nyāsam akurvata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760980 (0.0):
gopyaḥ saṃspṛṣṭa salilā aṅgeṣu karayoḥ pṛthak / / nyasyātmany atha bālasya bīja nyāsam akurvata // BhP_10.06.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341951 (0.0):
gopyaḥ saṃspṛṣṭa salilā aṅgeṣu karayoḥ pṛthak | / nyasyātmany atha bālasya bīja nyāsam akurvata || [BhP 10.6.21] ity ādibhiḥ
BhP_10.06.022/1 avyād ajo 'ṅghri maṇimāṃs tava jānv athorū
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760989 (0.0):
nyasyātmany atha bālasya bīja nyāsam akurvata // BhP_10.06.021 // / avyād ajo 'ṅghri maṇimāṃs tava jānv athorū $ yajño 'cyutaḥ kaṭi taṭaṃ
BhP_10.06.022/2 yajño 'cyutaḥ kaṭi taṭaṃ jaṭharaṃ hayāsyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760996 (0.0):
avyād ajo 'ṅghri maṇimāṃs tava jānv athorū $ yajño 'cyutaḥ kaṭi taṭaṃ
BhP_10.06.022/3 hṛt keśavas tvad ura īśa inas tu kaṇṭhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761004 (0.0):
avyād ajo 'ṅghri maṇimāṃs tava jānv athorū $ yajño 'cyutaḥ kaṭi taṭaṃ / jaṭharaṃ hayāsyaḥ & / hṛt keśavas tvad ura īśa inas tu kaṇṭhaṃ % viṣṇur bhujaṃ mukham urukrama
BhP_10.06.022/4 viṣṇur bhujaṃ mukham urukrama īśvaraḥ kam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761009 (0.013):
hṛt keśavas tvad ura īśa inas tu kaṇṭhaṃ % viṣṇur bhujaṃ mukham urukrama
BhP_10.06.023/1 cakry agrataḥ saha gado harir astu paścāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761016 (0.0):
hṛt keśavas tvad ura īśa inas tu kaṇṭhaṃ % viṣṇur bhujaṃ mukham urukrama / īśvaraḥ kam // BhP_10.06.022 //* / cakry agrataḥ saha gado harir astu paścāt $ tvat pārśvayor dhanur asī
BhP_10.06.023/2 tvat pārśvayor dhanur asī madhu hājanaś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761024 (0.0):
cakry agrataḥ saha gado harir astu paścāt $ tvat pārśvayor dhanur asī
BhP_10.06.023/3 koṇeṣu śaṅkha urugāya upary upendras
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761027 (0.042):
cakry agrataḥ saha gado harir astu paścāt $ tvat pārśvayor dhanur asī / madhu hājanaś ca & / koṇeṣu śaṅkha urugāya upary upendras % tārkṣyaḥ kṣitau haladharaḥ puruṣaḥ
BhP_10.06.023/4 tārkṣyaḥ kṣitau haladharaḥ puruṣaḥ samantāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761034 (0.005):
koṇeṣu śaṅkha urugāya upary upendras % tārkṣyaḥ kṣitau haladharaḥ puruṣaḥ / samantāt // BhP_10.06.023 //*
BhP_10.06.024/1 indriyāṇi hṛṣīkeśaḥ prāṇān nārāyaṇo 'vatu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761040 (0.005):
koṇeṣu śaṅkha urugāya upary upendras % tārkṣyaḥ kṣitau haladharaḥ puruṣaḥ / samantāt // BhP_10.06.023 //* / indriyāṇi hṛṣīkeśaḥ prāṇān nārāyaṇo 'vatu /
BhP_10.06.024/3 śvetadvīpa patiś cittaṃ mano yogeśvaro 'vatu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761047 (0.0):
indriyāṇi hṛṣīkeśaḥ prāṇān nārāyaṇo 'vatu / / śvetadvīpa patiś cittaṃ mano yogeśvaro 'vatu // BhP_10.06.024 //
BhP_10.06.025/1 pṛśnigarbhas tu te buddhim ātmānaṃ bhagavān paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761053 (0.0):
śvetadvīpa patiś cittaṃ mano yogeśvaro 'vatu // BhP_10.06.024 // / pṛśnigarbhas tu te buddhim ātmānaṃ bhagavān paraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411641 (5.960):
svayam eva babhūva kintv aṃśenaiveti gamyate | pṛśnigarbhas tu te buddhim / ātmānaṃ bhagavān paraḥ [BhP 10.6.12] ity atrāpy etad eva gīr devyā sūcitam
BhP_10.06.025/3 krīḍantaṃ pātu govindaḥ śayānaṃ pātu mādhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761060 (0.0):
pṛśnigarbhas tu te buddhim ātmānaṃ bhagavān paraḥ / / krīḍantaṃ pātu govindaḥ śayānaṃ pātu mādhavaḥ // BhP_10.06.025 //
BhP_10.06.026/1 vrajantam avyād vaikuṇṭha āsīnaṃ tvāṃ śriyaḥ patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761067 (0.0):
krīḍantaṃ pātu govindaḥ śayānaṃ pātu mādhavaḥ // BhP_10.06.025 // / vrajantam avyād vaikuṇṭha āsīnaṃ tvāṃ śriyaḥ patiḥ /
BhP_10.06.026/3 bhuñjānaṃ yajñabhuk pātu sarva graha bhayaṅkaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761074 (0.0):
vrajantam avyād vaikuṇṭha āsīnaṃ tvāṃ śriyaḥ patiḥ / / bhuñjānaṃ yajñabhuk pātu sarva graha bhayaṅkaraḥ // BhP_10.06.026 //
BhP_10.06.027/1 ḍākinyo yātudhānyaś ca kuṣmāṇḍā ye 'rbhaka grahāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761081 (0.0):
bhuñjānaṃ yajñabhuk pātu sarva graha bhayaṅkaraḥ // BhP_10.06.026 // / ḍākinyo yātudhānyaś ca kuṣmāṇḍā ye 'rbhaka grahāḥ /
BhP_10.06.027/3 bhūta preta piśācāś ca yakṣa rakṣo vināyakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761088 (0.0):
ḍākinyo yātudhānyaś ca kuṣmāṇḍā ye 'rbhaka grahāḥ / / bhūta preta piśācāś ca yakṣa rakṣo vināyakāḥ // BhP_10.06.027 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13618424 (0.044):
nāyakā deva-gandharva-yakṣa-rakṣo-mahoragāḥ / / bhūta-preta-piśācādyāḥ ṣoḍaśātyantam uddhatāḥ // VisSd_6.243 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417416 (0.064):
BhP_10.85.041/3 yakṣa rakṣaḥ piśācāś ca bhūta pramatha nāyakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813139 (0.064):
yakṣa rakṣaḥ piśācāś ca bhūta pramatha nāyakāḥ // BhP_10.85.041 //
BhP_10.06.028/1 koṭarā revatī jyeṣṭhā pūtanā mātṛkādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761094 (0.0):
bhūta preta piśācāś ca yakṣa rakṣo vināyakāḥ // BhP_10.06.027 // / koṭarā revatī jyeṣṭhā pūtanā mātṛkādayaḥ /
BhP_10.06.028/3 unmādā ye hy apasmārā deha prāṇendriya druhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761101 (0.0):
koṭarā revatī jyeṣṭhā pūtanā mātṛkādayaḥ / / unmādā ye hy apasmārā deha prāṇendriya druhaḥ // BhP_10.06.028 //
BhP_10.06.029/1 svapna dṛṣṭā mahotpātā vṛddhā bāla grahāś ca ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761110 (0.0):
unmādā ye hy apasmārā deha prāṇendriya druhaḥ // BhP_10.06.028 // / svapna dṛṣṭā mahotpātā vṛddhā bāla grahāś ca ye /
BhP_10.06.029/3 sarve naśyantu te viṣṇor nāma grahaṇa bhīravaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761116 (0.0):
svapna dṛṣṭā mahotpātā vṛddhā bāla grahāś ca ye / / sarve naśyantu te viṣṇor nāma grahaṇa bhīravaḥ // BhP_10.06.029 //
BhP_10.06.030/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.06.030/1 iti praṇaya baddhābhir gopībhiḥ kṛta rakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761126 (0.0):
sarve naśyantu te viṣṇor nāma grahaṇa bhīravaḥ // BhP_10.06.029 // / BhP_10.06.030/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6385374 (0.033):
BhP_10.43.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.43.001/1 atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛta śaucau parantapa
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26558321 (0.033):
BhP_05.23.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.23.001/1 atha tasmāt paratas trayodaśa-lakṣa-yojanāntarato yat tad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693880 (0.033):
mṛga śarīraṃ tīrthodaka klinnam ut sasarja // BhP_05.08.031 //_* / BhP_05.09.001/0 śrī śuka uvāca / atha kasyacid dvija varasyāṅgiraḥ pravarasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2694483 (0.033):
bhāgavata paramahaṃsānām // BhP_05.09.020 //_* / BhP_05.10.001/0 śrī śuka uvāca / atha sindhu sauvīra pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās taṭe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2702163 (0.033):
prakramanti // BhP_05.22.017 //_* / BhP_05.23.001/0 śrī śuka uvāca / atha tasmāt paratas trayodaśa lakṣa yojanāntarato yat tad viṣṇoḥ paramaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711228 (0.033):
// BhP_06.09.045 // / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750775 (0.033):
yogeśvaraprasādena dvandvairmuktā gṛheṣv api // BhP_09.13.027 // / BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758636 (0.033):
brahmeśānau purodhāya devāḥ pratiyayur divam // BhP_10.02.042 // / BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769907 (0.033):
tam agnim apibat tīvram ananto 'nanta śakti dhṛk // BhP_10.17.025 // / BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782882 (0.033):
balam āyur yaśaḥ kāntiṃ nirjagāma sahāgrajaḥ // BhP_10.41.052 // / BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ gṛhītāṅga vilepa bhājanām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2783427 (0.033):
niveditopāyanās ta ekasmin mañca āviśan // BhP_10.42.038 // / BhP_10.43.001/0 śrī śuka uvāca / atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛta śaucau parantapa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786582 (0.033):
adhāsyat kadā nu // BhP_10.47.021 //* / BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787258 (0.033):
yāsāṃ hari kathodgītaṃ punāti bhuvana trayam // BhP_10.47.063 // / BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787338 (0.033):
vasudevāya rāmāya rājñe copāyanāny adāt // BhP_10.47.069 // / BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802525 (0.033):
apavarga mārge // BhP_10.69.045 //* / BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2806596 (0.033):
suyodhanasya daurātmyaṃ rājasūye mahā kratau // BhP_10.75.040 // / BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809870 (0.033):
labdha bhāvo bhagavati karma bandhād vimucyate // BhP_10.81.041 // / BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821222 (0.033):
sa vidhūyeha śamalaṃ brahma bhūyāya kalpate // BhP_11.05.052 // / BhP_11.06.001/0 śrī śuka uvāca / atha brahmātma jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837995 (0.033):
tat pādau śīrṣṇy upādhāya durmanāḥ prayayau purīm // BhP_11.30.050 // / BhP_11.31.001/0 śrī śuka uvāca / atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ /
BhP_10.06.030/3 pāyayitvā stanaṃ mātā sannyaveśayad ātmajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761131 (0.005):
iti praṇaya baddhābhir gopībhiḥ kṛta rakṣaṇam / / pāyayitvā stanaṃ mātā sannyaveśayad ātmajam // BhP_10.06.030 //
BhP_10.06.031/1 tāvan nandādayo gopā mathurāyā vrajaṃ gatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761139 (0.0):
pāyayitvā stanaṃ mātā sannyaveśayad ātmajam // BhP_10.06.030 // / tāvan nandādayo gopā mathurāyā vrajaṃ gatāḥ /
BhP_10.06.031/3 vilokya pūtanā dehaṃ babhūvur ativismitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761144 (0.004):
tāvan nandādayo gopā mathurāyā vrajaṃ gatāḥ / / vilokya pūtanā dehaṃ babhūvur ativismitāḥ // BhP_10.06.031 //
BhP_10.06.032/1 nūnaṃ batarṣiḥ sañjāto yogeśo vā samāsa saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761152 (0.0):
vilokya pūtanā dehaṃ babhūvur ativismitāḥ // BhP_10.06.031 // / nūnaṃ batarṣiḥ sañjāto yogeśo vā samāsa saḥ /
BhP_10.06.032/3 sa eva dṛṣṭo hy utpāto yad āhānakadundubhiḥ / BhP_10.06.033/1 kalevaraṃ paraśubhiś chittvā tat te vrajaukasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761162 (0.004):
nūnaṃ batarṣiḥ sañjāto yogeśo vā samāsa saḥ / / sa eva dṛṣṭo hy utpāto yad āhānakadundubhiḥ // BhP_10.06.032 //
BhP_10.06.033/3 dūre kṣiptvāvayavaśo nyadahan kāṣṭha veṣṭitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761168 (0.0):
kalevaraṃ paraśubhiś chittvā tat te vrajaukasaḥ / / dūre kṣiptvāvayavaśo nyadahan kāṣṭha veṣṭitam // BhP_10.06.033 //
BhP_10.06.034/1 dahyamānasya dehasya dhūmaś cāguru saurabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761174 (0.005):
dūre kṣiptvāvayavaśo nyadahan kāṣṭha veṣṭitam // BhP_10.06.033 // / dahyamānasya dehasya dhūmaś cāguru saurabhaḥ /
BhP_10.06.034/3 utthitaḥ kṛṣṇa nirbhukta sapady āhata pāpmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761181 (0.0):
dahyamānasya dehasya dhūmaś cāguru saurabhaḥ / / utthitaḥ kṛṣṇa nirbhukta sapady āhata pāpmanaḥ // BhP_10.06.034 //
BhP_10.06.035/1 pūtanā loka bāla ghnī rākṣasī rudhirāśanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761187 (0.0):
utthitaḥ kṛṣṇa nirbhukta sapady āhata pāpmanaḥ // BhP_10.06.034 // / pūtanā loka bāla ghnī rākṣasī rudhirāśanā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940125 (1.192):
tādṛśa nirantara samyag bhakty anuṣṭhānena | tad uktam / pūtanā loka bāla ghnī rākṣasī rudhirāśanā |
BhP_10.06.035/3 jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761194 (0.0):
pūtanā loka bāla ghnī rākṣasī rudhirāśanā / / jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim // BhP_10.06.035 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431958 (0.0):
jahur guṇamayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇa bandhanāḥ || [BhP 10.29.11] / atra jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim [BhP 10.6.35] iti yathā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940131 (0.021):
pūtanā loka bāla ghnī rākṣasī rudhirāśanā | / jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785775 (0.025):
na tad ūhitum īśāmāsur iti jñeyam | yac ca jighāmsayāpi haraye stanaṃ / dattvāpi sad gatim [BhP 10.6.35] ity asya sadṛśena tam eva paramātmānaṃ
BhP_10.06.036/1 kiṃ punaḥ śraddhayā bhaktyā kṛṣṇāya paramātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761200 (0.005):
jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim // BhP_10.06.035 // / kiṃ punaḥ śraddhayā bhaktyā kṛṣṇāya paramātmane /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940137 (0.014):
jighāṃsayāpi haraye stanaṃ dattvāpa sad gatim || / kiṃ punaḥ śraddhayā bhaktyā kṛṣṇāya paramātmane |
BhP_10.06.036/3 yacchan priyatamaṃ kiṃ nu raktās tan mātaro yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761206 (1.192):
kiṃ punaḥ śraddhayā bhaktyā kṛṣṇāya paramātmane / / yacchan priyatamaṃ kiṃ nu raktās tan mātaro yathā // BhP_10.06.036 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940143 (1.192):
kiṃ punaḥ śraddhayā bhaktyā kṛṣṇāya paramātmane | / yacchan priyatamaṃ kiṃ nu raktās tan mātaro yathā || [BhP 10.6.26 27] iti
BhP_10.06.037/1 padbhyāṃ bhakta hṛdi sthābhyāṃ vandyābhyāṃ loka vanditaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761214 (0.0):
yacchan priyatamaṃ kiṃ nu raktās tan mātaro yathā // BhP_10.06.036 // / padbhyāṃ bhakta hṛdi sthābhyāṃ vandyābhyāṃ loka vanditaiḥ /
BhP_10.06.037/3 aṅgaṃ yasyāḥ samākramya bhagavān api tat stanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761219 (0.006):
padbhyāṃ bhakta hṛdi sthābhyāṃ vandyābhyāṃ loka vanditaiḥ / / aṅgaṃ yasyāḥ samākramya bhagavān api tat stanam // BhP_10.06.037 //
BhP_10.06.038/1 yātudhāny api sā svargam avāpa jananī gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761222 (0.006):
aṅgaṃ yasyāḥ samākramya bhagavān api tat stanam // BhP_10.06.037 // / yātudhāny api sā svargam avāpa jananī gatim /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14417050 (0.062):
svargam / āpa jananī gatim [BhP 10.6.38] iti |
BhP_10.06.038/3 kṛṣṇa bhukta stana kṣīrāḥ kim u gāvo 'numātaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761232 (0.0):
yātudhāny api sā svargam avāpa jananī gatim / / kṛṣṇa bhukta stana kṣīrāḥ kim u gāvo 'numātaraḥ // BhP_10.06.038 //
BhP_10.06.039/1 payāṃsi yāsām apibat putra sneha snutāny alam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761240 (0.0):
kṛṣṇa bhukta stana kṣīrāḥ kim u gāvo 'numātaraḥ // BhP_10.06.038 // / payāṃsi yāsām apibat putra sneha snutāny alam /
BhP_10.06.039/3 bhagavān devakī putraḥ kaivalyādy akhila pradaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761246 (0.0):
payāṃsi yāsām apibat putra sneha snutāny alam / / bhagavān devakī putraḥ kaivalyādy akhila pradaḥ // BhP_10.06.039 //
BhP_10.06.040/1 tāsām avirataṃ kṛṣṇe kurvatīnāṃ sutekṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761252 (0.004):
bhagavān devakī putraḥ kaivalyādy akhila pradaḥ // BhP_10.06.039 // / tāsām avirataṃ kṛṣṇe kurvatīnāṃ sutekṣaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422118 (0.013):
ataevāha / tāsām avirataṃ kṛṣṇe kurvatīnāṃ sutekṣaṇam |
BhP_10.06.040/3 na punaḥ kalpate rājan saṃsāro 'jñāna sambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761259 (0.0):
tāsām avirataṃ kṛṣṇe kurvatīnāṃ sutekṣaṇam / / na punaḥ kalpate rājan saṃsāro 'jñāna sambhavaḥ // BhP_10.06.040 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422124 (0.0):
tāsām avirataṃ kṛṣṇe kurvatīnāṃ sutekṣaṇam | / na punaḥ kalpate rājan saṃsāro'jñāna sambhavaḥ || [BhP 10.6.40]
BhP_10.06.041/1 kaṭa dhūmasya saurabhyam avaghrāya vrajaukasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761266 (1.192):
na punaḥ kalpate rājan saṃsāro 'jñāna sambhavaḥ // BhP_10.06.040 // / kaṭa dhūmasya saurabhyam avaghrāya vrajaukasaḥ /
BhP_10.06.041/3 kim idaṃ kuta eveti vadanto vrajam āyayuḥ / BhP_10.06.042/1 te tatra varṇitaṃ gopaiḥ pūtanāgamanādikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761276 (0.004):
kaṭa dhūmasya saurabhyam avaghrāya vrajaukasaḥ / / kim idaṃ kuta eveti vadanto vrajam āyayuḥ // BhP_10.06.041 //
BhP_10.06.042/3 śrutvā tan nidhanaṃ svasti śiśoś cāsan suvismitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761285 (0.0):
te tatra varṇitaṃ gopaiḥ pūtanāgamanādikam / / śrutvā tan nidhanaṃ svasti śiśoś cāsan suvismitāḥ // BhP_10.06.042 //
BhP_10.06.043/1 nandaḥ sva putram ādāya pretyāgatam udāra dhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761293 (0.0):
śrutvā tan nidhanaṃ svasti śiśoś cāsan suvismitāḥ // BhP_10.06.042 // / nandaḥ sva putram ādāya pretyāgatam udāra dhīḥ /
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867618 (0.0):
nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā-manāḥ // Lbh_1,5.457 // / nandaḥ sva-putram ādāya pretyāgatam udāra-dhīḥ // Lbh_1,5.458 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13149414 (0.0):
tatra vātsalya ratir, yathā śrī daśame (10.6.43) / nandaḥ sva putram ādāya pretyāgatam udāra dhīḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342293 (0.043):
śiro ghrāṇam | / nandaḥ sva putram ādāya pretyāgatam udāra dhīḥ |
BhP_10.06.043/3 mūrdhny upāghrāya paramāṃ mudaṃ lebhe kurūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761300 (0.0):
nandaḥ sva putram ādāya pretyāgatam udāra dhīḥ / / mūrdhny upāghrāya paramāṃ mudaṃ lebhe kurūdvaha // BhP_10.06.043 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342300 (0.0):
nandaḥ sva putram ādāya pretyāgatam udāra dhīḥ | / mūrdhny upāghrāya paramāṃ mudaṃ lebhe kurūdvaha || [BhP 10.6.43]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13149420 (0.0):
nandaḥ sva putram ādāya pretyāgatam udāra dhīḥ | / mūrdhny upāghrāya paramāṃ mudaṃ lebhe kurūdvaha || RBhrs_3,4.54 ||
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27618591 (0.040):
aṅkaṃ samāropya sa mūrdhni cainamāghrāya lebhe paramāṃ mudaṃ tadā |
BhP_10.06.044/1 ya etat pūtanā mokṣaṃ kṛṣṇasyārbhakam adbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761307 (0.0):
mūrdhny upāghrāya paramāṃ mudaṃ lebhe kurūdvaha // BhP_10.06.043 // / ya etat pūtanā mokṣaṃ kṛṣṇasyārbhakam adbhutam /
BhP_10.06.044/3 śṛṇuyāc chraddhayā martyo govinde labhate ratim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761314 (1.192):
ya etat pūtanā mokṣaṃ kṛṣṇasyārbhakam adbhutam / / śṛṇuyāc chraddhayā martyo govinde labhate ratim // BhP_10.06.044 //
BhP_10.07.001/0 śrī rājovāca10070011 yena yenāvatāreṇa bhagavān harir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761323 (0.0):
śṛṇuyāc chraddhayā martyo govinde labhate ratim // BhP_10.06.044 // / BhP_10.07.001/0 śrī rājovāca
īśvaraḥ / BhP_10.07.001/3 karoti karṇa ramyāṇi mano jñāni ca naḥ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761331 (0.0):
yena yenāvatāreṇa bhagavān harir īśvaraḥ / / karoti karṇa ramyāṇi mano jñāni ca naḥ prabho // BhP_10.07.001 //
BhP_10.07.002/1 yac chṛṇvato 'paity aratir vitṛṣṇā sattvaṃ ca śuddhyaty
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761340 (0.0):
karoti karṇa ramyāṇi mano jñāni ca naḥ prabho // BhP_10.07.001 // / yac chṛṇvato 'paity aratir vitṛṣṇā sattvaṃ ca śuddhyaty acireṇa puṃsaḥ /
acireṇa puṃsaḥ / BhP_10.07.002/3 bhaktir harau tat puruṣe ca sakhyaṃ tad eva hāraṃ vada
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761348 (0.0):
yac chṛṇvato 'paity aratir vitṛṣṇā sattvaṃ ca śuddhyaty acireṇa puṃsaḥ /
manyase cet / BhP_10.07.003/1 athānyad api kṛṣṇasya tokācaritam adbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761356 (0.0):
bhaktir harau tat puruṣe ca sakhyaṃ tad eva hāraṃ vada manyase cet //
BhP_10.07.003/3 mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761363 (0.0):
athānyad api kṛṣṇasya tokācaritam adbhutam / / mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ // BhP_10.07.003 //
BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.07.004/1 kadācid autthānika kautukāplave janmarkṣa yoge
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360254 (0.0):
BhP_10.04.043/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.04.043/1 evaṃ durmantribhiḥ kaṃsaḥ saha sammantrya durmatiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400003 (0.0):
BhP_10.60.057/4 tiṣṭheta tat tvayi vayaṃ pratinandayāmaḥ / BhP_10.60.058/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.058/1 evaṃ saurata saṃlāpair bhagavān jagad īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408958 (0.0):
BhP_10.74.005/3 tvaṃ taveti ca nānā dhīḥ paśūnām iva vaikṛtī / BhP_10.74.006/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.006/1 ity uktvā yajñiye kāle vavre yuktān sa ṛtvijaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.0):
BhP_10.78.040/3 caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943760 (0.0):
BhP_02.09.037/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.037/1 sampradiśyaivam ajano janānāṃ parameṣṭhinam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26546606 (0.0):
BhP_05.02.016/4 cittaṃ yataḥ pratisarantu śivāḥ sacivyaḥ / BhP_05.02.017/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.02.017/1 iti lalanānunayāti-viśārado grāmya-vaidagdhyayā
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547154 (0.0):
BhP_05.03.018/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.03.018/1 iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175625 (0.0):
BhP_06.16.048/4 tasmai namo bhagavate 'stu sahasramūrdhne / BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.049/1 saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175859 (0.0):
BhP_06.16.064/2 jñānavijñānasampanno dhārayannāśu sidhyasi / BhP_06.16.065/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.065/1 āśvāsya bhagavān itthaṃ citraketuṃ jagadguruḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.0):
BhP_08.03.033/4 saṃpaśyatāṃ hariramūmucaducchriyāṇām / BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374979 (0.0):
'cchinadarernadato 'riṇādyaḥ / BhP_08.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.11.001/1 atho surāḥ pratyupalabdhacetasaḥ parasya puṃsaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377977 (0.0):
BhP_08.16.017/3 tathā vidhehi kalyāṇaṃ dhiyā kalyāṇakṛttama / BhP_08.16.018/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.16.018/1 evamabhyarthito 'dityā kastāmāha smayanniva
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379643 (0.0):
sampratīccha / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.001/1 iti vairocanervākyaṃ dharmayuktaṃ sa sūnṛtam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380527 (0.0):
BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007884 (0.0):
BhP_09.17.018/2 kṣatravṛddhānvayā bhūpā ime śṛṇv atha nāhuṣān / BhP_09.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007962 (0.0):
BhP_09.18.005/2 rājanyaviprayoḥ kasmādvivāhaḥ pratilomakaḥ / BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.18.006/1 ekadā dānavendrasya śarmiṣṭhā nāma kanyakā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691174 (0.0):
BhP_05.03.017 //_* / BhP_05.03.018/0 śrī śuka uvāca / iti niśāmayantyā merudevyāḥ patim abhidhāyāntardadhe bhagavān //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739785 (0.0):
grāmān samṛddhāṃsturagān gajān vā rathāṃstathārhattama sampratīccha // / BhP_08.18.032 // / BhP_08.19.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761375 (0.0):
mānuṣaṃ lokam āsādya taj jātim anurundhataḥ // BhP_10.07.003 // / BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342229 (0.0):
krīḍā bhāṇḍa vasanādīni | kālāś ca taj janma dinādayaḥ | tatra janma dinaṃ / kadācid autthānika kautukāplave
samaveta yoṣitām / BhP_10.07.004/3 vāditra gīta dvija mantra vācakaiś cakāra sūnor
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761384 (0.0):
kadācid autthānika kautukāplave janmarkṣa yoge samaveta yoṣitām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342237 (0.031):
kadācid autthānika kautukāplave / janmarkṣa yoge samaveta yoṣitām |
abhiṣecanaṃ satī / BhP_10.07.005/1 nandasya patnī kṛta majjanādikaṃ vipraiḥ kṛta svastyayanaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761394 (0.0):
vāditra gīta dvija mantra vācakaiś cakāra sūnor abhiṣecanaṃ satī //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342239 (0.049):
cakāra sūnor abhiṣecanaṃ satī || [BhP 10.4.7] ity ādi |
supūjitaiḥ / BhP_10.07.005/3 annādya vāsaḥ srag abhīṣṭa dhenubhiḥ sañjāta nidrākṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761406 (0.0):
nandasya patnī kṛta majjanādikaṃ vipraiḥ kṛta svastyayanaṃ supūjitaiḥ /
aśīśayac chanaiḥ / BhP_10.07.006/1 autthānikautsukya manā manasvinī samāgatān pūjayatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761415 (0.0):
annādya vāsaḥ srag abhīṣṭa dhenubhiḥ sañjāta nidrākṣam aśīśayac chanaiḥ //
vrajaukasaḥ / BhP_10.07.006/3 naivāśṛṇod vai ruditaṃ sutasya sā rudan stanārthī caraṇāv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761425 (0.0):
autthānikautsukya manā manasvinī samāgatān pūjayatī vrajaukasaḥ /
udakṣipat / BhP_10.07.007/1 adhaḥ śayānasya śiśor ano 'lpaka
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761432 (0.0):
naivāśṛṇod vai ruditaṃ sutasya sā rudan stanārthī caraṇāv udakṣipat // / BhP_10.07.006 // / adhaḥ śayānasya śiśor ano 'lpaka pravāla mṛdv aṅghri hataṃ vyavartata /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330332 (0.058):
10.43.17] ity ādi darśanāt | śiśor ano'lpaka pravāla mṛdv aṅghri hataṃ
pravāla mṛdv aṅghri hataṃ vyavartata / BhP_10.07.007/3 vidhvasta nānā rasa kupya bhājanaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761443 (0.0):
adhaḥ śayānasya śiśor ano 'lpaka pravāla mṛdv aṅghri hataṃ vyavartata /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330335 (0.0):
10.43.17] ity ādi darśanāt | śiśor ano'lpaka pravāla mṛdv aṅghri hataṃ
vyatyasta cakrākṣa vibhinna kūbaram / BhP_10.07.008/1 dṛṣṭvā yaśodā pramukhā vraja striya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761453 (0.0):
vidhvasta nānā rasa kupya bhājanaṃ vyatyasta cakrākṣa vibhinna kūbaram //
BhP_10.07.008/2 autthānike karmaṇi yāḥ samāgatāḥ / BhP_10.07.008/3 nandādayaś cādbhuta darśanākulāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761462 (0.024):
dṛṣṭvā yaśodā pramukhā vraja striya $ autthānike karmaṇi yāḥ samāgatāḥ &
BhP_10.07.008/4 kathaṃ svayaṃ vai śakaṭaṃ viparyagāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761468 (0.0):
nandādayaś cādbhuta darśanākulāḥ % kathaṃ svayaṃ vai śakaṭaṃ viparyagāt //
BhP_10.07.009/1 ūcur avyavasita matīn gopān gopīś ca bālakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761474 (0.0):
nandādayaś cādbhuta darśanākulāḥ % kathaṃ svayaṃ vai śakaṭaṃ viparyagāt // / BhP_10.07.008 //* / ūcur avyavasita matīn gopān gopīś ca bālakāḥ /
BhP_10.07.009/3 rudatānena pādena kṣiptam etan na saṃśayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761479 (0.007):
ūcur avyavasita matīn gopān gopīś ca bālakāḥ / / rudatānena pādena kṣiptam etan na saṃśayaḥ // BhP_10.07.009 //
BhP_10.07.010/1 na te śraddadhire gopā bāla bhāṣitam ity uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761486 (1.788):
rudatānena pādena kṣiptam etan na saṃśayaḥ // BhP_10.07.009 // / na te śraddadhire gopā bāla bhāṣitam ity uta /
BhP_10.07.010/3 aprameyaṃ balaṃ tasya bālakasya na te viduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761491 (0.007):
na te śraddadhire gopā bāla bhāṣitam ity uta / / aprameyaṃ balaṃ tasya bālakasya na te viduḥ // BhP_10.07.010 //
BhP_10.07.011/1 rudantaṃ sutam ādāya yaśodā graha śaṅkitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761497 (0.005):
aprameyaṃ balaṃ tasya bālakasya na te viduḥ // BhP_10.07.010 // / rudantaṃ sutam ādāya yaśodā graha śaṅkitā /
BhP_10.07.011/3 kṛta svastyayanaṃ vipraiḥ sūktaiḥ stanam apāyayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761504 (1.192):
rudantaṃ sutam ādāya yaśodā graha śaṅkitā / / kṛta svastyayanaṃ vipraiḥ sūktaiḥ stanam apāyayat // BhP_10.07.011 //
BhP_10.07.012/1 pūrvavat sthāpitaṃ gopair balibhiḥ sa paricchadam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761511 (1.192):
kṛta svastyayanaṃ vipraiḥ sūktaiḥ stanam apāyayat // BhP_10.07.011 // / pūrvavat sthāpitaṃ gopair balibhiḥ sa paricchadam /
BhP_10.07.012/3 viprā hutvārcayāṃ cakrur dadhy akṣata kuśāmbubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761519 (0.0):
pūrvavat sthāpitaṃ gopair balibhiḥ sa paricchadam / / viprā hutvārcayāṃ cakrur dadhy akṣata kuśāmbubhiḥ // BhP_10.07.012 //
BhP_10.07.013/1 ye 'sūyānṛta dambherṣā hiṃsā māna vivarjitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761528 (0.0):
viprā hutvārcayāṃ cakrur dadhy akṣata kuśāmbubhiḥ // BhP_10.07.012 // / ye 'sūyānṛta dambherṣā hiṃsā māna vivarjitāḥ /
BhP_10.07.013/3 na teṣāṃ satya śīlānām āśiṣo viphalāḥ kṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761535 (0.0):
ye 'sūyānṛta dambherṣā hiṃsā māna vivarjitāḥ / / na teṣāṃ satya śīlānām āśiṣo viphalāḥ kṛtāḥ // BhP_10.07.013 //
BhP_10.07.014/1 iti bālakam ādāya sāmarg yajur upākṛtaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761540 (0.0):
na teṣāṃ satya śīlānām āśiṣo viphalāḥ kṛtāḥ // BhP_10.07.013 // / iti bālakam ādāya sāmarg yajur upākṛtaiḥ /
BhP_10.07.014/3 jalaiḥ pavitrauṣadhibhir abhiṣicya dvijottamaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761546 (0.004):
iti bālakam ādāya sāmarg yajur upākṛtaiḥ / / jalaiḥ pavitrauṣadhibhir abhiṣicya dvijottamaiḥ // BhP_10.07.014 //
BhP_10.07.015/1 vācayitvā svastyayanaṃ nanda gopaḥ samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761551 (0.004):
jalaiḥ pavitrauṣadhibhir abhiṣicya dvijottamaiḥ // BhP_10.07.014 // / vācayitvā svastyayanaṃ nanda gopaḥ samāhitaḥ /
BhP_10.07.015/3 hutvā cāgniṃ dvijātibhyaḥ prādād annaṃ mahā guṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761559 (0.0):
vācayitvā svastyayanaṃ nanda gopaḥ samāhitaḥ / / hutvā cāgniṃ dvijātibhyaḥ prādād annaṃ mahā guṇam // BhP_10.07.015 //
BhP_10.07.016/1 gāvaḥ sarva guṇopetā vāsaḥ srag rukma mālinīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761567 (0.0):
hutvā cāgniṃ dvijātibhyaḥ prādād annaṃ mahā guṇam // BhP_10.07.015 // / gāvaḥ sarva guṇopetā vāsaḥ srag rukma mālinīḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414026 (0.050):
BhP_10.82.009/3 brāhmaṇebhyo dadur dhenūr vāsaḥ srag rukma mālinīḥ / BhP_10.82.010/1 rāma hradeṣu vidhi vat punar āplutya vṛṣṇayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809998 (0.052):
brāhmaṇebhyo dadur dhenūr vāsaḥ srag rukma mālinīḥ // BhP_10.82.009 // / rāma hradeṣu vidhi vat punar āplutya vṛṣṇayaḥ /
BhP_10.07.016/3 ātmajābhyudayārthāya prādāt te cānvayuñjata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761572 (0.005):
gāvaḥ sarva guṇopetā vāsaḥ srag rukma mālinīḥ / / ātmajābhyudayārthāya prādāt te cānvayuñjata // BhP_10.07.016 //
BhP_10.07.017/1 viprā mantra vido yuktās tair yāḥ proktās tathāśiṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761581 (0.0):
ātmajābhyudayārthāya prādāt te cānvayuñjata // BhP_10.07.016 // / viprā mantra vido yuktās tair yāḥ proktās tathāśiṣaḥ /
BhP_10.07.017/3 tā niṣphalā bhaviṣyanti na kadācid api sphuṭam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761585 (0.007):
viprā mantra vido yuktās tair yāḥ proktās tathāśiṣaḥ / / tā niṣphalā bhaviṣyanti na kadācid api sphuṭam // BhP_10.07.017 //
BhP_10.07.018/1 ekadāroham ārūḍhaṃ lālayantī sutaṃ satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761592 (0.0):
tā niṣphalā bhaviṣyanti na kadācid api sphuṭam // BhP_10.07.017 // / ekadāroham ārūḍhaṃ lālayantī sutaṃ satī /
BhP_10.07.018/3 garimāṇaṃ śiśor voḍhuṃ na sehe giri kūṭavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761600 (0.0):
ekadāroham ārūḍhaṃ lālayantī sutaṃ satī / / garimāṇaṃ śiśor voḍhuṃ na sehe giri kūṭavat // BhP_10.07.018 //
BhP_10.07.019/1 bhūmau nidhāya taṃ gopī vismitā bhāra pīḍitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761607 (0.0):
garimāṇaṃ śiśor voḍhuṃ na sehe giri kūṭavat // BhP_10.07.018 // / bhūmau nidhāya taṃ gopī vismitā bhāra pīḍitā /
BhP_10.07.019/3 mahā puruṣam ādadhyau jagatām āsa karmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761613 (0.0):
bhūmau nidhāya taṃ gopī vismitā bhāra pīḍitā / / mahā puruṣam ādadhyau jagatām āsa karmasu // BhP_10.07.019 //
BhP_10.07.020/1 daityo nāmnā tṛṇāvartaḥ kaṃsa bhṛtyaḥ praṇoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761621 (0.0):
mahā puruṣam ādadhyau jagatām āsa karmasu // BhP_10.07.019 // / daityo nāmnā tṛṇāvartaḥ kaṃsa bhṛtyaḥ praṇoditaḥ /
BhP_10.07.020/3 cakravāta svarūpeṇa jahārāsīnam arbhakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761627 (0.004):
daityo nāmnā tṛṇāvartaḥ kaṃsa bhṛtyaḥ praṇoditaḥ / / cakravāta svarūpeṇa jahārāsīnam arbhakam // BhP_10.07.020 //
BhP_10.07.021/1 gokulaṃ sarvam āvṛṇvan muṣṇaṃś cakṣūṃṣi reṇubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761634 (0.0):
cakravāta svarūpeṇa jahārāsīnam arbhakam // BhP_10.07.020 // / gokulaṃ sarvam āvṛṇvan muṣṇaṃś cakṣūṃṣi reṇubhiḥ /
BhP_10.07.021/3 īrayan sumahā ghora śabdena pradiśo diśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761640 (5.960):
gokulaṃ sarvam āvṛṇvan muṣṇaṃś cakṣūṃṣi reṇubhiḥ / / īrayan sumahā ghora śabdena pradiśo diśaḥ // BhP_10.07.021 //
BhP_10.07.022/1 muhūrtam abhavad goṣṭhaṃ rajasā tamasāvṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761648 (0.0):
īrayan sumahā ghora śabdena pradiśo diśaḥ // BhP_10.07.021 // / muhūrtam abhavad goṣṭhaṃ rajasā tamasāvṛtam /
BhP_10.07.022/3 sutaṃ yaśodā nāpaśyat tasmin nyastavatī yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761652 (0.006):
muhūrtam abhavad goṣṭhaṃ rajasā tamasāvṛtam / / sutaṃ yaśodā nāpaśyat tasmin nyastavatī yataḥ // BhP_10.07.022 //
BhP_10.07.023/1 nāpaśyat kaścanātmānaṃ paraṃ cāpi vimohitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761659 (5.960):
sutaṃ yaśodā nāpaśyat tasmin nyastavatī yataḥ // BhP_10.07.022 // / nāpaśyat kaścanātmānaṃ paraṃ cāpi vimohitaḥ /
BhP_10.07.023/3 tṛṇāvarta nisṛṣṭābhiḥ śarkarābhir upadrutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761665 (0.0):
nāpaśyat kaścanātmānaṃ paraṃ cāpi vimohitaḥ / / tṛṇāvarta nisṛṣṭābhiḥ śarkarābhir upadrutaḥ // BhP_10.07.023 //
BhP_10.07.024/1 iti khara pavana cakra pāṃśu varṣe suta padavīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761672 (0.0):
tṛṇāvarta nisṛṣṭābhiḥ śarkarābhir upadrutaḥ // BhP_10.07.023 // / iti khara pavana cakra pāṃśu varṣe suta padavīm abalāvilakṣya mātā /
abalāvilakṣya mātā / BhP_10.07.024/3 atikaruṇam anusmaranty aśocad bhuvi patitā mṛta vatsakā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761681 (0.0):
iti khara pavana cakra pāṃśu varṣe suta padavīm abalāvilakṣya mātā /
yathā gauḥ / BhP_10.07.025/1 ruditam anuniśamya tatra gopyo bhṛśam anutapta dhiyo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761690 (0.0):
atikaruṇam anusmaranty aśocad bhuvi patitā mṛta vatsakā yathā gauḥ // / BhP_10.07.024 // / ruditam anuniśamya tatra gopyo bhṛśam anutapta dhiyo 'śru pūrṇa mukhyaḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13140235 (0.030):
yathā śrī daśame (10.7.25) / ruditam anu niśamya tatra gopyo / bhṛśam anutapta dhiyo 'śru pūrṇa mukhyaḥ |
'śru pūrṇa mukhyaḥ / BhP_10.07.025/3 rurudur anupalabhya nanda sūnuṃ pavana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761698 (0.021):
ruditam anuniśamya tatra gopyo bhṛśam anutapta dhiyo 'śru pūrṇa mukhyaḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13140243 (0.021):
bhṛśam anutapta dhiyo 'śru pūrṇa mukhyaḥ |
upārata pāṃśu varṣa vege / BhP_10.07.026/1 tṛṇāvartaḥ śānta rayo vātyā rūpa dharo haran
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761711 (0.0):
rurudur anupalabhya nanda sūnuṃ pavana upārata pāṃśu varṣa vege // / BhP_10.07.025 // / tṛṇāvartaḥ śānta rayo vātyā rūpa dharo haran /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761701 (0.022):
rurudur anupalabhya nanda sūnuṃ pavana upārata pāṃśu varṣa vege //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13140245 (0.022):
rurudur anupalabhya nanda sūnuṃ / pavana upārata pāṃśu varṣa vege || RBhrs_2,5.61 ||
BhP_10.07.026/3 kṛṣṇaṃ nabho gato gantuṃ nāśaknod bhūri bhāra bhṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761720 (0.0):
tṛṇāvartaḥ śānta rayo vātyā rūpa dharo haran / / kṛṣṇaṃ nabho gato gantuṃ nāśaknod bhūri bhāra bhṛt // BhP_10.07.026 //
BhP_10.07.027/1 tam aśmānaṃ manyamāna ātmano guru mattayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761726 (0.0):
kṛṣṇaṃ nabho gato gantuṃ nāśaknod bhūri bhāra bhṛt // BhP_10.07.026 // / tam aśmānaṃ manyamāna ātmano guru mattayā /
BhP_10.07.027/3 gale gṛhīta utsraṣṭuṃ nāśaknod adbhutārbhakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761734 (0.0):
tam aśmānaṃ manyamāna ātmano guru mattayā / / gale gṛhīta utsraṣṭuṃ nāśaknod adbhutārbhakam // BhP_10.07.027 //
BhP_10.07.028/1 gala grahaṇa niśceṣṭo daityo nirgata locanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761740 (0.0):
gale gṛhīta utsraṣṭuṃ nāśaknod adbhutārbhakam // BhP_10.07.027 // / gala grahaṇa niśceṣṭo daityo nirgata locanaḥ /
BhP_10.07.028/3 avyakta rāvo nyapatat saha bālo vyasur vraje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761748 (0.0):
gala grahaṇa niśceṣṭo daityo nirgata locanaḥ / / avyakta rāvo nyapatat saha bālo vyasur vraje // BhP_10.07.028 //
BhP_10.07.029/1 tam antarikṣāt patitaṃ śilāyāṃ viśīrṇa sarvāvayavaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761754 (0.0):
avyakta rāvo nyapatat saha bālo vyasur vraje // BhP_10.07.028 // / tam antarikṣāt patitaṃ śilāyāṃ viśīrṇa sarvāvayavaṃ karālam /
karālam / BhP_10.07.029/3 puraṃ yathā rudra śareṇa viddhaṃ striyo rudatyo dadṛśuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761763 (0.0):
tam antarikṣāt patitaṃ śilāyāṃ viśīrṇa sarvāvayavaṃ karālam / / puraṃ yathā rudra śareṇa viddhaṃ striyo rudatyo dadṛśuḥ sametāḥ //
sametāḥ / BhP_10.07.030/1 prādāya mātre pratihṛtya vismitāḥ kṛṣṇaṃ ca tasyorasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761770 (0.0):
puraṃ yathā rudra śareṇa viddhaṃ striyo rudatyo dadṛśuḥ sametāḥ // / BhP_10.07.029 //
lambamānam / BhP_10.07.030/3 taṃ svastimantaṃ puruṣāda nītaṃ vihāyasā mṛtyu mukhāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761777 (0.0):
prādāya mātre pratihṛtya vismitāḥ kṛṣṇaṃ ca tasyorasi lambamānam / / taṃ svastimantaṃ puruṣāda nītaṃ vihāyasā mṛtyu mukhāt pramuktam /
pramuktam / BhP_10.07.030/5 gopyaś ca gopāḥ kila nanda mukhyā labdhvā punaḥ prāpur
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761787 (0.0):
taṃ svastimantaṃ puruṣāda nītaṃ vihāyasā mṛtyu mukhāt pramuktam / / gopyaś ca gopāḥ kila nanda mukhyā labdhvā punaḥ prāpur atīva modam //
atīva modam / BhP_10.07.031/1 aho batāty adbhutam eṣa rakṣasā bālo nivṛttiṃ gamito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761798 (0.0):
gopyaś ca gopāḥ kila nanda mukhyā labdhvā punaḥ prāpur atīva modam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342680 (0.042):
aho batāty adbhutam eṣa rakṣasā (page 113) / bālo nivṛttiṃ gamito 'bhyagāt punaḥ |
'bhyagāt punaḥ / BhP_10.07.031/3 hiṃsraḥ sva pāpena vihiṃsitaḥ khalaḥ sādhuḥ samatvena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761807 (0.0):
aho batāty adbhutam eṣa rakṣasā bālo nivṛttiṃ gamito 'bhyagāt punaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342689 (0.0):
aho batāty adbhutam eṣa rakṣasā (page 113) / bālo nivṛttiṃ gamito 'bhyagāt punaḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18287857 (0.044):
kiṃ vā sva pāpena vihiṃsyate khalaḥ / sādhuḥ samatvena bhayāt pramucyate ||JGc_1,7.23|| [upajāti 12]
bhayād vimucyate / BhP_10.07.032/1 kiṃ nas tapaś cīrṇam adhokṣajārcanaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761814 (0.0):
hiṃsraḥ sva pāpena vihiṃsitaḥ khalaḥ sādhuḥ samatvena bhayād vimucyate //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342689 (0.008):
hiṃsraḥ sva pāpena vihiṃsitaḥ khalaḥ / sādhuḥ samatvena bhayād vimucyate || [BhP 10.7.31] iti |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18287859 (0.050):
kiṃ vā sva pāpena vihiṃsyate khalaḥ / sādhuḥ samatvena bhayāt pramucyate ||JGc_1,7.23|| [upajāti 12]
BhP_10.07.032/2 pūrteṣṭa dattam uta bhūta sauhṛdam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761819 (0.0):
kiṃ nas tapaś cīrṇam adhokṣajārcanaṃ $ pūrteṣṭa dattam uta bhūta sauhṛdam
BhP_10.07.032/3 yat samparetaḥ punar eva bālako / BhP_10.07.032/4 diṣṭyā sva bandhūn praṇayann upasthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761830 (0.005):
kiṃ nas tapaś cīrṇam adhokṣajārcanaṃ $ pūrteṣṭa dattam uta bhūta sauhṛdam / yat samparetaḥ punar eva bālako % diṣṭyā sva bandhūn praṇayann upasthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2701757 (0.061):
vayaṃ katham anumimīmahīti // BhP_05.22.001 //_* / BhP_05.22.002/0 sa hovāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557916 (0.063):
bhagavatopavarṇitam amuṣya vayaṃ katham anumimīmahīti / BhP_05.22.002/0 sa hovāca / BhP_05.22.002/1 yathā kulāla-cakreṇa bhramatā saha bhramatāṃ tad-āśrayāṇāṃ
BhP_10.07.033/1 dṛṣṭvādbhutāni bahuśo nanda gopo bṛhadvane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761837 (0.0):
yat samparetaḥ punar eva bālako % diṣṭyā sva bandhūn praṇayann upasthitaḥ / // BhP_10.07.032 //* / dṛṣṭvādbhutāni bahuśo nanda gopo bṛhadvane /
BhP_10.07.033/3 vasudeva vaco bhūyo mānayām āsa vismitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761842 (0.004):
dṛṣṭvādbhutāni bahuśo nanda gopo bṛhadvane / / vasudeva vaco bhūyo mānayām āsa vismitaḥ // BhP_10.07.033 //
BhP_10.07.034/1 ekadārbhakam ādāya svāṅkam āropya bhāminī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761851 (1.192):
ekadārbhakam ādāya svāṅkam āropya bhāminī /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18288212 (0.047):
ekadārbhakam ādāya svāṅkam āropya bhāvinī |
BhP_10.07.034/3 prasnutaṃ pāyayām āsa stanaṃ sneha pariplutā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761857 (0.003):
ekadārbhakam ādāya svāṅkam āropya bhāminī / / prasnutaṃ pāyayām āsa stanaṃ sneha pariplutā // BhP_10.07.034 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18288218 (0.062):
prasnutaṃ pāyayāmāsa stanaṃ sneha pariplutā || / pīta prāyasya jananī sutasya rucira smitam |
BhP_10.07.035/1 pīta prāyasya jananī sutasya rucira smitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761864 (0.0):
prasnutaṃ pāyayām āsa stanaṃ sneha pariplutā // BhP_10.07.034 // / pīta prāyasya jananī sutasya rucira smitam /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18288225 (0.0):
prasnutaṃ pāyayāmāsa stanaṃ sneha pariplutā || / pīta prāyasya jananī sutasya rucira smitam |
BhP_10.07.035/3 mukhaṃ lālayatī rājañ jṛmbhato dadṛśe idam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761869 (0.005):
pīta prāyasya jananī sutasya rucira smitam / / mukhaṃ lālayatī rājañ jṛmbhato dadṛśe idam // BhP_10.07.035 //
BhP_10.07.036/1 khaṃ rodasī jyotir anīkam āśāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761875 (0.0):
mukhaṃ lālayatī rājañ jṛmbhato dadṛśe idam // BhP_10.07.035 // / khaṃ rodasī jyotir anīkam āśāḥ sūryendu vahni śvasanāmbudhīṃś ca /
sūryendu vahni śvasanāmbudhīṃś ca / BhP_10.07.036/3 dvīpān nagāṃs tad duhitṝr vanāni bhūtāni yāni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761888 (0.0):
khaṃ rodasī jyotir anīkam āśāḥ sūryendu vahni śvasanāmbudhīṃś ca /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399122 (0.063):
khātmenduvahnisūryāṃbhodharāḥ pavana ityapi /
sthira jaṅgamāni / BhP_10.07.037/1 sā vīkṣya viśvaṃ sahasā rājan sañjāta vepathuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761896 (0.0):
dvīpān nagāṃs tad duhitṝr vanāni bhūtāni yāni sthira jaṅgamāni //
BhP_10.07.037/3 sammīlya mṛgaśāvākṣī netre āsīt suvismitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761902 (0.009):
sā vīkṣya viśvaṃ sahasā rājan sañjāta vepathuḥ / / sammīlya mṛgaśāvākṣī netre āsīt suvismitā // BhP_10.07.037 //
BhP_10.08.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.08.001/1 gargaḥ purohito rājan yadūnāṃ sumahā tapāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761913 (0.0):
sammīlya mṛgaśāvākṣī netre āsīt suvismitā // BhP_10.07.037 // / BhP_10.08.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543248 (0.023):
BhP_12.03.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.03.001/1 dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839575 (0.026):
kālena te kṛtāḥ sarve kathā mātrāḥ kathāsu ca // BhP_12.02.044 // / BhP_12.03.001/0 śrī śuka uvāca / dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.032):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.032):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.032):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.032):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2707888 (0.032):
svapnopalabdhārtha iva tatraivāntardadhe hariḥ // BhP_06.04.054 // / BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757619 (0.032):
hantuṃ nārhasi kalyāṇīm imāṃ tvaṃ dīna vatsalaḥ // BhP_10.01.045 // / BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787956 (0.032):
saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau // BhP_10.48.036 // / BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708474 (0.032):
etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam // BhP_06.05.044 // / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767555 (0.032):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje $ babhūvatus tau paśu pāla sammatau &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787052 (0.032):
magnam uddhara govinda gokulaṃ vṛjinārṇavāt // BhP_10.47.052 // / BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808165 (0.032):
caritvā dvādaśa māsāṃs tīrtha snāyī viśudhyasi // BhP_10.78.040 // / BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838966 (0.032):
anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ // BhP_12.01.041 // / BhP_12.02.001/0 śrī śuka uvāca / tataś cānu dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.032):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27374120 (0.032):
BhP_08.09.029/4 sarvasya tadbhavati mūlaniṣecanaṃ yat / BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.10.001/1 iti dānavadaiteyā nāvindannamṛtaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734648 (0.032):
mūlaniṣecanaṃ yat // BhP_08.09.029 //* / BhP_08.10.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2704955 (0.032):
nānograyātanān neyāt tan me vyākhyātumarhasi // BhP_06.01.006 // / BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān manauktapāṇibhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644690 (0.032):
yathāsīt tadupākhyāste praśnān anyāṃśca kṛtsnaśaḥ // BhP_02.09.045 // / BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ /
BhP_10.08.001/3 vrajaṃ jagāma nandasya vasudeva pracoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761920 (0.004):
gargaḥ purohito rājan yadūnāṃ sumahā tapāḥ / / vrajaṃ jagāma nandasya vasudeva pracoditaḥ // BhP_10.08.001 //
BhP_10.08.002/1 taṃ dṛṣṭvā parama prītaḥ pratyutthāya kṛtāñjaliḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761925 (0.004):
vrajaṃ jagāma nandasya vasudeva pracoditaḥ // BhP_10.08.001 // / taṃ dṛṣṭvā parama prītaḥ pratyutthāya kṛtāñjaliḥ /
BhP_10.08.002/3 ānarcādhokṣaja dhiyā praṇipāta puraḥsaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761931 (1.192):
taṃ dṛṣṭvā parama prītaḥ pratyutthāya kṛtāñjaliḥ / / ānarcādhokṣaja dhiyā praṇipāta puraḥsaram // BhP_10.08.002 //
BhP_10.08.003/1 sūpaviṣṭaṃ kṛtātithyaṃ girā sūnṛtayā munim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761940 (0.0):
ānarcādhokṣaja dhiyā praṇipāta puraḥsaram // BhP_10.08.002 // / sūpaviṣṭaṃ kṛtātithyaṃ girā sūnṛtayā munim /
BhP_10.08.003/3 nandayitvābravīd brahman pūrṇasya karavāma kim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761945 (0.004):
sūpaviṣṭaṃ kṛtātithyaṃ girā sūnṛtayā munim / / nandayitvābravīd brahman pūrṇasya karavāma kim // BhP_10.08.003 //
BhP_10.08.004/1 mahad vicalanaṃ nṝṇāṃ gṛhiṇāṃ dīna cetasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761951 (0.0):
nandayitvābravīd brahman pūrṇasya karavāma kim // BhP_10.08.003 // / mahad vicalanaṃ nṝṇāṃ gṛhiṇāṃ dīna cetasām /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106928 (0.0):
daśama skandhe śrī gargācāryaṃ prati śrī nandasya vākyam [BhP 10.8.4] / mahad vicalanaṃ nṝṇāṃ gṛhiṇāṃ dīna cetasām |
BhP_10.08.004/3 niḥśreyasāya bhagavan kalpate nānyathā kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761956 (0.007):
mahad vicalanaṃ nṝṇāṃ gṛhiṇāṃ dīna cetasām / / niḥśreyasāya bhagavan kalpate nānyathā kvacit // BhP_10.08.004 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106932 (0.012):
mahad vicalanaṃ nṝṇāṃ gṛhiṇāṃ dīna cetasām | / niḥśreyasāya bhagavan kalpate nānyathā kvacit // Hbhv_10.339 //
BhP_10.08.005/1 jyotiṣām ayanaṃ sākṣād yat taj jñānam atīndriyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761963 (0.0):
niḥśreyasāya bhagavan kalpate nānyathā kvacit // BhP_10.08.004 // / jyotiṣām ayanaṃ sākṣād yat taj jñānam atīndriyam /
BhP_10.08.005/3 praṇītaṃ bhavatā yena pumān veda parāvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761970 (0.0):
jyotiṣām ayanaṃ sākṣād yat taj jñānam atīndriyam / / praṇītaṃ bhavatā yena pumān veda parāvaram // BhP_10.08.005 //
BhP_10.08.006/1 tvaṃ hi brahma vidāṃ śreṣṭhaḥ saṃskārān kartum arhasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761977 (0.0):
praṇītaṃ bhavatā yena pumān veda parāvaram // BhP_10.08.005 // / tvaṃ hi brahma vidāṃ śreṣṭhaḥ saṃskārān kartum arhasi /
BhP_10.08.006/3 bālayor anayor nṝṇāṃ janmanā brāhmaṇo guruḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761983 (0.0):
tvaṃ hi brahma vidāṃ śreṣṭhaḥ saṃskārān kartum arhasi / / bālayor anayor nṝṇāṃ janmanā brāhmaṇo guruḥ // BhP_10.08.006 //
BhP_10.08.007/0 śrī garga uvāca / BhP_10.08.007/1 yadūnām aham ācāryaḥ khyātaś ca bhuvi sarvadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761993 (0.0):
bālayor anayor nṝṇāṃ janmanā brāhmaṇo guruḥ // BhP_10.08.006 // / BhP_10.08.007/0 śrī garga uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362177 (0.054):
BhP_10.08.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.08.001/1 gargaḥ purohito rājan yadūnāṃ sumahā tapāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761906 (0.058):
sammīlya mṛgaśāvākṣī netre āsīt suvismitā // BhP_10.07.037 // / BhP_10.08.001/0 śrī śuka uvāca / gargaḥ purohito rājan yadūnāṃ sumahā tapāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762060 (0.062):
cakāra nāma karaṇaṃ gūḍho rahasi bālayoḥ // BhP_10.08.011 // / BhP_10.08.012/0 śrī garga uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362342 (0.064):
BhP_10.08.012/0 śrī garga uvāca / BhP_10.08.012/1 ayaṃ hi rohiṇī putro ramayan suhṛdo guṇaiḥ
BhP_10.08.007/3 sutaṃ mayā saṃskṛtaṃ te manyate devakī sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762000 (0.0):
yadūnām aham ācāryaḥ khyātaś ca bhuvi sarvadā / / sutaṃ mayā saṃskṛtaṃ te manyate devakī sutam // BhP_10.08.007 //
BhP_10.08.008/1 kaṃsaḥ pāpa matiḥ sakhyaṃ tava cānakadundubheḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762006 (0.0):
sutaṃ mayā saṃskṛtaṃ te manyate devakī sutam // BhP_10.08.007 // / kaṃsaḥ pāpa matiḥ sakhyaṃ tava cānakadundubheḥ /
BhP_10.08.008/3 devakyā aṣṭamo garbho na strī bhavitum arhati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762014 (0.0):
kaṃsaḥ pāpa matiḥ sakhyaṃ tava cānakadundubheḥ / / devakyā aṣṭamo garbho na strī bhavitum arhati // BhP_10.08.008 //
BhP_10.08.009/1 iti sañcintayañ chrutvā devakyā dārikā vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762019 (0.0):
devakyā aṣṭamo garbho na strī bhavitum arhati // BhP_10.08.008 // / iti sañcintayañ chrutvā devakyā dārikā vacaḥ /
BhP_10.08.009/3 api hantā gatāśaṅkas tarhi tan no 'nayo bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762026 (0.0):
iti sañcintayañ chrutvā devakyā dārikā vacaḥ / / api hantā gatāśaṅkas tarhi tan no 'nayo bhavet // BhP_10.08.009 //
BhP_10.08.010/0 śrī nanda uvāca / BhP_10.08.010/1 alakṣito 'smin rahasi māmakair api go vraje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762035 (0.0):
api hantā gatāśaṅkas tarhi tan no 'nayo bhavet // BhP_10.08.009 // / BhP_10.08.010/0 śrī nanda uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362970 (0.036):
BhP_10.08.046/0 śrī rājovāca / BhP_10.08.046/1 nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360317 (0.040):
BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.05.001/1 nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762641 (0.042):
upagīyamāna māhātmyaṃ hariṃ sāmanyatātmajam // BhP_10.08.045 // / BhP_10.08.046/0 śrī rājovāca / nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375484 (0.046):
BhP_10.26.014/3 tato no jāyate śaṅkā vraja nātha tavātmaje / BhP_10.26.015/0 śrī nanda uvāca / BhP_10.26.015/1 śrūyatāṃ me vaco gopā vyetu śaṅkā ca vo 'rbhake
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374295 (0.047):
BhP_10.24.007/3 atha vā laukikas tan me pṛcchataḥ sādhu bhaṇyatām / BhP_10.24.008/0 śrī nanda uvāca / BhP_10.24.008/1 parjanyo bhagavān indro meghās tasyātma mūrtayaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360737 (0.047):
BhP_10.05.028/3 na teṣu kliśyamāneṣu tri vargo 'rthāya kalpate / BhP_10.05.029/0 śrī nanda uvāca / BhP_10.05.029/1 aho te devakī putrāḥ kaṃsena bahavo hatāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360811 (0.049):
BhP_10.06.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.06.001/1 nandaḥ pathi vacaḥ śaurer na mṛṣeti vicintayan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414405 (0.049):
BhP_10.82.031/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.031/1 nandas tatra yadūn prāptān jñātvā kṛṣṇa purogamān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773133 (0.050):
atha vā laukikas tan me pṛcchataḥ sādhu bhaṇyatām // BhP_10.24.007 // / BhP_10.24.008/0 śrī nanda uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760566 (0.050):
na teṣu kliśyamāneṣu tri vargo 'rthāya kalpate // BhP_10.05.028 // / BhP_10.05.029/0 śrī nanda uvāca
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18285656 (0.051):
alakṣito' smin rahasi māmakair api go vraje |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774242 (0.052):
tato no jāyate śaṅkā vraja nātha tavātmaje // BhP_10.26.014 // / BhP_10.26.015/0 śrī nanda uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760176 (0.052):
BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca / nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412557 (0.059):
BhP_10.79.034/3 sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808629 (0.059):
sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet // BhP_10.79.034 // / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815883 (0.059):
gata klamo 'bravīt tasmai yathā pūrvam anuṣṭhitam // BhP_10.88.031 // / BhP_10.88.032/0 śrī bhagavān uvāca / evaṃ cet tarhi tad vākyaṃ na vayaṃ śraddadhīmahi /
BhP_10.08.010/3 kuru dvijāti saṃskāraṃ svasti vācana pūrvakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762041 (0.0):
alakṣito 'smin rahasi māmakair api go vraje / / kuru dvijāti saṃskāraṃ svasti vācana pūrvakam // BhP_10.08.010 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18285662 (0.0):
alakṣito' smin rahasi māmakair api go vraje | / kuru dvijāti saṃskāraṃ svasti vācana pūrvakam ||[BhP 10.8.10] iti |
BhP_10.08.011/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.08.011/1 evaṃ samprārthito vipraḥ sva cikīrṣitam eva tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762050 (0.004):
kuru dvijāti saṃskāraṃ svasti vācana pūrvakam // BhP_10.08.010 // / BhP_10.08.011/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173808 (0.017):
BhP_06.14.027/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.14.027/1 ity arthitaḥ sa bhagavān kṛpālurbrahmaṇaḥ sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713630 (0.023):
yathā tarema duṣpāraṃ prajayā tadvidhehi naḥ // BhP_06.14.026 // / BhP_06.14.027/0 śrīśuka uvāca / ity arthitaḥ sa bhagavān kṛpālurbrahmaṇaḥ sutaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375956 (0.023):
BhP_08.12.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.12.014/1 evamabhyarthito viṣṇurbhagavān śūlapāṇinā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377978 (0.023):
BhP_08.16.018/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.16.018/1 evamabhyarthito 'dityā kastāmāha smayanniva
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.024):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.024):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.024):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.024):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173139 (0.026):
BhP_06.13.005/2 vibhaktamanugṛhṇadbhirvṛtrahatyāṃ kva mārjmy aham / BhP_06.13.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.13.006/1 ṛṣayastadupākarṇya mahendramidamabruvan
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370005 (0.026):
BhP_08.03.029/3 taṃ duratyayamāhātmyaṃ bhagavantamito 'smy aham / BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.03.030/1 evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.026):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.026):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.026):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.026):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.026):
BhP_06.05.044/2 etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414187 (0.027):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.027):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.027):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.027):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
BhP_10.08.011/3 cakāra nāma karaṇaṃ gūḍho rahasi bālayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762057 (0.0):
BhP_10.08.011/0 śrī śuka uvāca / evaṃ samprārthito vipraḥ sva cikīrṣitam eva tat / / cakāra nāma karaṇaṃ gūḍho rahasi bālayoḥ // BhP_10.08.011 //
BhP_10.08.012/0 śrī garga uvāca / BhP_10.08.012/1 ayaṃ hi rohiṇī putro ramayan suhṛdo guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762066 (0.004):
cakāra nāma karaṇaṃ gūḍho rahasi bālayoḥ // BhP_10.08.011 // / BhP_10.08.012/0 śrī garga uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362177 (0.054):
BhP_10.08.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.08.001/1 gargaḥ purohito rājan yadūnāṃ sumahā tapāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761906 (0.062):
sammīlya mṛgaśāvākṣī netre āsīt suvismitā // BhP_10.07.037 // / BhP_10.08.001/0 śrī śuka uvāca / gargaḥ purohito rājan yadūnāṃ sumahā tapāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362263 (0.064):
BhP_10.08.007/0 śrī garga uvāca / BhP_10.08.007/1 yadūnām aham ācāryaḥ khyātaś ca bhuvi sarvadā
BhP_10.08.012/3 ākhyāsyate rāma iti balādhikyād balaṃ viduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762072 (0.0):
ayaṃ hi rohiṇī putro ramayan suhṛdo guṇaiḥ / / ākhyāsyate rāma iti balādhikyād balaṃ viduḥ /
BhP_10.08.012/5 yadūnām apṛthag bhāvāt saṅkarṣaṇam uśanty api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762077 (0.004):
ākhyāsyate rāma iti balādhikyād balaṃ viduḥ / / yadūnām apṛthag bhāvāt saṅkarṣaṇam uśanty api // BhP_10.08.012 //
BhP_10.08.013/1 āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762084 (0.0):
yadūnām apṛthag bhāvāt saṅkarṣaṇam uśanty api // BhP_10.08.012 // / āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410331 (0.0):
abhipretyāha / āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735214 (0.036):
guṇa-dvārāpi tad dṛśyate | yathāha gargaḥ - / āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ |
BhP_10.08.013/3 śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375517 (0.0):
BhP_10.26.016/1 varṇās trayaḥ kilāsyāsan gṛhṇato 'nu yugaṃ tanūḥ / BhP_10.26.016/3 śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762090 (0.0):
āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ / / śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ // BhP_10.08.013 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774273 (0.0):
varṇās trayaḥ kilāsyāsan gṛhṇato 'nu yugaṃ tanūḥ / / śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ // BhP_10.26.016 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735219 (0.0):
āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ | / śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20974028 (0.0):
kṛṣṇo varṇo rūpaṃ yasyāntar iti śeṣaḥ | tviṣā kāntyā tv akṛṣṇam | śuklo / raktas tathā pītaḥ idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ [BhP 10.8.13] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410337 (0.0):
āsan varṇās trayo hy asya gṛhṇato 'nuyugaṃ tanūḥ | / śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ || [BhP 10.8.13]
BhP_10.08.014/1 prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375525 (0.0):
BhP_10.26.016/3 śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ / BhP_10.26.017/1 prāgayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762097 (0.0):
śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ // BhP_10.08.013 // / prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19354531 (0.0):
atra devakī jaṭhara bhūr iti saṅketa nāma grahaṇam | saṅketa mūlaṃ tu / prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP 10.8.14] iti jñeyam |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2504630 (1.192):
sphurati sma-[BhP 10.8.15,14] bahūni santi rūpāṇi nāmāni ca sutasya te / iti, prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ iti ca vrajāvitāraṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423413 (1.192):
[Vṛ. adds here: prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810824 (1.192):
tasmān nūnaṃ æprāg ayaṃ vasudevasyakvacij jātas tavātmajaḥ' [bhā 10.8.14]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276242 (1.192):
śrī bhagavatā prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [10.8.14] iti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277680 (1.192):
tataḥ prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP 10.8.14] iti
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807132 (1.192):
[45] ṛṣiḥ sa hāsam uvāca / prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736653 (0.015):
prāg ayaṃ vāsudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ [BhP 10.8.14] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774280 (0.030):
śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ // BhP_10.26.016 // / prāgayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18276357 (0.047):
eva sāmprataṃ parāvasthām anu kṛtāsaktau hi bhaktau tad udayaḥ syāt | / tasmāt tavaivātmajas tasya vasudevasya tu kvacit kārye nimitte jātaḥ
BhP_10.08.014/3 vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate / BhP_10.08.015/1 bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375536 (0.0):
BhP_10.26.017/1 prāgayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ / BhP_10.26.017/3 vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2504624 (1.788):
sphurati sma-[BhP 10.8.15,14] bahūni santi rūpāṇi nāmāni ca sutasya te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762107 (0.004):
prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ / / vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate // BhP_10.08.014 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774290 (0.004):
prāgayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ / / vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate // BhP_10.26.017 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15807137 (0.007):
prāg ayaṃ vasudevasya kvacij jātas tavātmajaḥ | / vāsudeva iti śrīmān abhijñāḥ sampracakṣate ||[BhP 10.8.14]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401595 (0.008):
|| 10.14 || brahmā tam || 31 || / tathā, bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te [BhP 10.8.15] ity ādi |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277605 (0.008):
gopāyasveti gargo vyañjitavān | tad evaṃ sati bahūni santi nāmāni rūpāṇi / ca sutasya te [BhP 10.8.15] ity api tad uktir udriktīsyāt |yataḥ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735225 (0.022):
śuklo raktas tathā pīta idānīṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ || / bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18285754 (0.061):
yuṣmatto janmataḥ pūrvaṃ vasudevāt tavātmajaḥ | / jāto yasmāt tato vāsudeva ity api gīyate ||JGc_1
BhP_10.08.015/3 guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375544 (0.0):
BhP_10.26.018/1 bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te / BhP_10.26.018/3 guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762115 (0.0):
bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te / / guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ // BhP_10.08.015 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774298 (0.0):
bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te / / guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ // BhP_10.26.018 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735233 (0.041):
bahūni santi nāmāni rūpāṇi ca sutasya te | / guṇa-karmānurūpāṇi tānya ahaṃ veda no janāḥ || [BhP 10.8.13-14]
BhP_10.08.016/1 eṣa vaḥ śreya ādhāsyad gopa gokula nandanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375552 (0.0):
BhP_10.26.018/3 guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ / BhP_10.26.019/1 eṣa vaḥ śreya ādhāsyad gopa gokula nandanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762123 (0.0):
guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ // BhP_10.08.015 // / eṣa vaḥ śreya ādhāsyad gopa gokula nandanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774306 (0.0):
guṇa karmānurūpāṇi tāny ahaṃ veda no janāḥ // BhP_10.26.018 // / eṣa vaḥ śreya ādhāsyad gopa gokula nandanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430018 (0.0):
[Vṛ adds] evam eva śrī garga vākyaṃ kṛtārthaṃ syāt / eṣa vaḥ śreya ādhāsyad gopa gokula nandanaḥ |
BhP_10.08.016/3 anena sarva durgāṇi yūyam añjas tariṣyatha
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375558 (0.0):
BhP_10.26.019/1 eṣa vaḥ śreya ādhāsyad gopa gokula nandanaḥ / BhP_10.26.019/3 anena sarva durgāṇi yūyam añjas tariṣyatha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762128 (0.005):
eṣa vaḥ śreya ādhāsyad gopa gokula nandanaḥ / / anena sarva durgāṇi yūyam añjas tariṣyatha // BhP_10.08.016 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774311 (0.005):
eṣa vaḥ śreya ādhāsyad gopa gokula nandanaḥ / / anena sarva durgāṇi yūyam añjas tariṣyatha // BhP_10.26.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430023 (0.010):
eṣa vaḥ śreya ādhāsyad gopa gokula nandanaḥ | / anena sarva durgāṇi yūyam añjas tariṣyatha || [BhP 10.8.16] iti | [Vṛ
BhP_10.08.017/1 purānena vraja pate sādhavo dasyu pīḍitāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375566 (0.0):
BhP_10.26.019/3 anena sarva durgāṇi yūyam añjas tariṣyatha / BhP_10.26.020/1 purānena vraja pate sādhavo dasyu pīḍitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762135 (1.192):
anena sarva durgāṇi yūyam añjas tariṣyatha // BhP_10.08.016 // / purānena vraja pate sādhavo dasyu pīḍitāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774318 (0.005):
anena sarva durgāṇi yūyam añjas tariṣyatha // BhP_10.26.019 // / purānena vraja pate sādhavo dasyu pīḍitāḥ /
BhP_10.08.017/3 arājake rakṣyamāṇā jigyur dasyūn samedhitāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375572 (0.0):
BhP_10.26.020/1 purānena vraja pate sādhavo dasyu pīḍitāḥ / BhP_10.26.020/3 arājake rakṣyamāṇā jigyur dasyūn samedhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762141 (0.003):
purānena vraja pate sādhavo dasyu pīḍitāḥ / / arājake rakṣyamāṇā jigyur dasyūn samedhitāḥ // BhP_10.08.017 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774324 (0.003):
purānena vraja pate sādhavo dasyu pīḍitāḥ / / arājake rakṣyamāṇā jigyur dasyūn samedhitāḥ // BhP_10.26.020 //
BhP_10.08.018/1 ya etasmin mahā bhāgāḥ prītiṃ kurvanti mānavāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375577 (0.0):
BhP_10.26.020/3 arājake rakṣyamāṇā jigyur dasyūn samedhitāḥ / BhP_10.26.021/1 ya etasmin mahā bhāge prītiṃ kurvanti mānavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762147 (0.0):
arājake rakṣyamāṇā jigyur dasyūn samedhitāḥ // BhP_10.08.017 // / ya etasmin mahā bhāgāḥ prītiṃ kurvanti mānavāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433155 (0.0):
dhvaṃsābhāvasya kāraṇaṃ prabhāvaś ca sambhāvyate / ya etasmin mahā bhāgāḥ / prītiṃ kurvanti mānavāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774328 (0.006):
arājake rakṣyamāṇā jigyur dasyūn samedhitāḥ // BhP_10.26.020 // / ya etasmin mahā bhāge prītiṃ kurvanti mānavāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433049 (0.055):
ya etasmin mahā bhāge prītiṃ kurvanti mānavāḥ |
BhP_10.08.018/3 nārayo 'bhibhavanty etān viṣṇu pakṣān ivāsurāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375586 (0.0):
BhP_10.26.021/1 ya etasmin mahā bhāge prītiṃ kurvanti mānavāḥ / BhP_10.26.021/3 nārayo 'bhibhavanty etān viṣṇu pakṣān ivāsurāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762154 (1.192):
ya etasmin mahā bhāgāḥ prītiṃ kurvanti mānavāḥ / / nārayo 'bhibhavanty etān viṣṇu pakṣān ivāsurāḥ // BhP_10.08.018 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774337 (1.192):
ya etasmin mahā bhāge prītiṃ kurvanti mānavāḥ / / nārayo 'bhibhavanty etān viṣṇu pakṣān ivāsurāḥ // BhP_10.26.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433057 (1.192):
ya etasmin mahā bhāge prītiṃ kurvanti mānavāḥ | / nārayo 'bhibhavanty etān viṣṇu pakṣān ivāsurāḥ || [BhP 10.26.21]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433161 (1.192):
ya etasmin mahā bhāgāḥ / prītiṃ kurvanti mānavāḥ | / nārayo 'bhibhavanty etān
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28561087 (0.042):
ya etasmin mahā bhāge prītiṃ kurvanti mānavāḥ | / nārayo bhibhavanty etān viṣṇu pakṣān ivāsurāḥ ||[BhP 10.8.18] iti |
BhP_10.08.019/1 tasmān nandātmajo 'yaṃ te nārāyaṇa samo guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762160 (0.005):
nārayo 'bhibhavanty etān viṣṇu pakṣān ivāsurāḥ // BhP_10.08.018 // / tasmān nandātmajo 'yaṃ te nārāyaṇa samo guṇaiḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277517 (0.016):
tataś ca / tasmān nandātmajo 'yaṃ te nārāyaṇa samo guṇaiḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375593 (0.042):
BhP_10.26.021/3 nārayo 'bhibhavanty etān viṣṇu pakṣān ivāsurāḥ / BhP_10.26.022/1 tasmān nanda kumāro 'yaṃ nārāyaṇa samo guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774341 (0.050):
nārayo 'bhibhavanty etān viṣṇu pakṣān ivāsurāḥ // BhP_10.26.021 // / tasmān nanda kumāro 'yaṃ nārāyaṇa samo guṇaiḥ /
BhP_10.08.019/3 śriyā kīrtyānubhāvena gopāyasva samāhitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375595 (0.0):
BhP_10.26.022/1 tasmān nanda kumāro 'yaṃ nārāyaṇa samo guṇaiḥ / BhP_10.26.022/3 śriyā kīrtyānubhāvena tat karmasu na vismayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762165 (0.0):
tasmān nandātmajo 'yaṃ te nārāyaṇa samo guṇaiḥ / / śriyā kīrtyānubhāvena gopāyasva samāhitaḥ // BhP_10.08.019 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18277521 (0.006):
tasmān nandātmajo 'yaṃ te nārāyaṇa samo guṇaiḥ | / śriyā kīrtyānubhāvena gopāyasva samāhitaḥ ||[BhP 10.8.19]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774345 (0.034):
tasmān nanda kumāro 'yaṃ nārāyaṇa samo guṇaiḥ / / śriyā kīrtyānubhāvena tat karmasu na vismayaḥ // BhP_10.26.022 //
BhP_10.08.020/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.08.020/1 ity ātmānaṃ samādiśya garge ca sva gṛhaṃ gate
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375606 (0.0):
BhP_10.26.023/1 ity addhā māṃ samādiśya garge ca sva gṛhaṃ gate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762176 (0.0):
śriyā kīrtyānubhāvena gopāyasva samāhitaḥ // BhP_10.08.019 // / BhP_10.08.020/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406752 (0.019):
BhP_10.70.045/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.045/1 tatra teṣv ātma pakṣeṣv a gṛṇatsu vijigīṣayā
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943136 (0.019):
BhP_02.09.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.09.001/1 ātmamāyām ṛte rājan parasyānubhavātmanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369126 (0.020):
BhP_10.15.052/3 pītvā viṣaṃ paretasya punar utthānam ātmanaḥ / BhP_10.16.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.001/1 vilokya dūṣitāṃ kṛṣṇāṃ kṛṣṇaḥ kṛṣṇāhinā vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774356 (0.024):
ity addhā māṃ samādiśya garge ca sva gṛhaṃ gate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324038 (0.024):
ity addhā māṃ samādiśya garge ca sva gṛhaṃ gate |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173139 (0.024):
BhP_06.13.005/2 vibhaktamanugṛhṇadbhirvṛtrahatyāṃ kva mārjmy aham / BhP_06.13.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.13.006/1 ṛṣayastadupākarṇya mahendramidamabruvan
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370005 (0.024):
BhP_08.03.029/3 taṃ duratyayamāhātmyaṃ bhagavantamito 'smy aham / BhP_08.03.030/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.03.030/1 evaṃ gajendramupavarṇitanirviśeṣaṃ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.024):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.024):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.024):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768370 (0.024):
pītvā viṣaṃ paretasya punar utthānam ātmanaḥ // BhP_10.15.052 // / BhP_10.16.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.026):
BhP_06.05.044/2 etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643987 (0.026):
ānupūrvyeṇa tat sarvam ākhyātum upacakrame // BhP_02.08.029 // / BhP_02.09.001/0 śrīśuka uvāca / ātmamāyām ṛte rājan parasyānubhavātmanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803245 (0.026):
// BhP_10.70.044 //* / BhP_10.70.045/0 śrī śuka uvāca / tatra teṣv ātma pakṣeṣv a gṛṇatsu vijigīṣayā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.026):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.026):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.026):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.026):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
BhP_10.08.020/3 nandaḥ pramudito mene ātmānaṃ pūrṇam āśiṣām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762182 (0.0):
ity ātmānaṃ samādiśya garge ca sva gṛhaṃ gate / / nandaḥ pramudito mene ātmānaṃ pūrṇam āśiṣām // BhP_10.08.020 //
BhP_10.08.021/1 kālena vrajatālpena gokule rāma keśavau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762189 (0.0):
nandaḥ pramudito mene ātmānaṃ pūrṇam āśiṣām // BhP_10.08.020 // / kālena vrajatālpena gokule rāma keśavau /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342116 (0.0):
kaiśora paryantaṃ vṛddhir ity ādayas tu sarvadaiva | tatrāntyā yathā / kālena vrajatālpena gokule rāma keśavau |
BhP_10.08.021/3 jānubhyāṃ saha pāṇibhyāṃ riṅgamāṇau vijahratuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762195 (0.005):
kālena vrajatālpena gokule rāma keśavau / / jānubhyāṃ saha pāṇibhyāṃ riṅgamāṇau vijahratuḥ // BhP_10.08.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342121 (0.008):
kālena vrajatālpena gokule rāma keśavau | / jānubhyāṃ saha pāṇibhyāṃ riṅgamāṇau vijahratuḥ || [BhP 10.8.21] ity ādi |
BhP_10.08.022/1 tāv aṅghri yugmam anukṛṣya sarīsṛpantau / BhP_10.08.022/2 ghoṣa praghoṣa ruciraṃ vraja kardameṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762204 (0.004):
jānubhyāṃ saha pāṇibhyāṃ riṅgamāṇau vijahratuḥ // BhP_10.08.021 // / tāv aṅghri yugmam anukṛṣya sarīsṛpantau $ ghoṣa praghoṣa ruciraṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334373 (0.014):
mādhurya gatas tu tāv aṅghri yugmam anukṛṣya sarīsṛpantau [BhP 10.8.22]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14408669 (0.016):
prakāśatvam tāv aṅghri yugmam anukṛṣya sarīsṛpantau [BhP 10.8.22], yad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342165 (0.028):
utpannaḥ [BhP 10.5.1] ity ādinā janma darśitam | bālya krīḍām āha / tāv aṅghri yugmam anukṛṣya sarīsṛpantau / ghoṣa praghoṣa ruciraṃ vraja kardameṣu |
BhP_10.08.022/3 tan nāda hṛṣṭa manasāv anusṛtya lokaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762210 (0.0):
tāv aṅghri yugmam anukṛṣya sarīsṛpantau $ ghoṣa praghoṣa ruciraṃ / vraja kardameṣu & / tan nāda hṛṣṭa manasāv anusṛtya lokaṃ % mugdha prabhītavad upeyatur anti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342171 (0.0):
ghoṣa praghoṣa ruciraṃ vraja kardameṣu | / tan nāda hṛṣṭa manasāv anusṛtya lokaṃ
BhP_10.08.022/4 mugdha prabhītavad upeyatur anti mātroḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762217 (0.0):
tan nāda hṛṣṭa manasāv anusṛtya lokaṃ % mugdha prabhītavad upeyatur anti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342177 (0.0):
tan nāda hṛṣṭa manasāv anusṛtya lokaṃ / mugdha prabhītavad upeyatur anti mātroḥ || [BhP 10.8.22] ity ādi |
BhP_10.08.023/1 tan mātarau nija sutau ghṛṇayā snuvantyau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762223 (1.192):
tan nāda hṛṣṭa manasāv anusṛtya lokaṃ % mugdha prabhītavad upeyatur anti / mātroḥ // BhP_10.08.022 //* / tan mātarau nija sutau ghṛṇayā snuvantyau $ paṅkāṅga rāga rucirāv upagṛhya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343115 (1.192):
atha vātsalyākhyaḥ sthāyī | sa yathā / tan mātarau nija sutau ghṛṇayā snuvantyau
BhP_10.08.023/2 paṅkāṅga rāga rucirāv upagṛhya dorbhyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762229 (0.0):
tan mātarau nija sutau ghṛṇayā snuvantyau $ paṅkāṅga rāga rucirāv upagṛhya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343121 (0.0):
tan mātarau nija sutau ghṛṇayā snuvantyau / paṅkāṅga rāga rucirāv upagṛhya dorbhyām
BhP_10.08.023/3 dattvā stanaṃ prapibatoḥ sma mukhaṃ nirīkṣya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762235 (1.192):
tan mātarau nija sutau ghṛṇayā snuvantyau $ paṅkāṅga rāga rucirāv upagṛhya / dorbhyām & / dattvā stanaṃ prapibatoḥ sma mukhaṃ nirīkṣya % mugdha smitālpa daśanaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343127 (1.192):
paṅkāṅga rāga rucirāv upagṛhya dorbhyām / dattvā stanaṃ prapibatoḥ sma mukhaṃ nirīkṣya
BhP_10.08.023/4 mugdha smitālpa daśanaṃ yayatuḥ pramodam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762241 (1.192):
dattvā stanaṃ prapibatoḥ sma mukhaṃ nirīkṣya % mugdha smitālpa daśanaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19343133 (1.192):
dattvā stanaṃ prapibatoḥ sma mukhaṃ nirīkṣya / mugdha smitālpa daśanaṃ yayatuḥ pramodam || [BhP 10.8.23]
BhP_10.08.024/1 yarhy aṅganā darśanīya kumāra līlāv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762244 (0.004):
dattvā stanaṃ prapibatoḥ sma mukhaṃ nirīkṣya % mugdha smitālpa daśanaṃ / yayatuḥ pramodam // BhP_10.08.023 //* / yarhy aṅganā darśanīya kumāra līlāv $ antar vraje tad abalāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342184 (0.014):
mugdha prabhītavad upeyatur anti mātroḥ || [BhP 10.8.22] ity ādi | / yarhy aṅganā darśanīya kumāra līlāv
BhP_10.08.024/2 antar vraje tad abalāḥ pragṛhīta pucchaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762252 (0.033):
yarhy aṅganā darśanīya kumāra līlāv $ antar vraje tad abalāḥ / pragṛhīta pucchaiḥ &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342189 (0.033):
yarhy aṅganā darśanīya kumāra līlāv / antar vraje tad abalāḥ pragṛhīta pucchaiḥ |
BhP_10.08.024/3 vatsair itas tata ubhāv anukṛṣyamāṇau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762257 (0.015):
yarhy aṅganā darśanīya kumāra līlāv $ antar vraje tad abalāḥ / pragṛhīta pucchaiḥ & / vatsair itas tata ubhāv anukṛṣyamāṇau % prekṣantya ujjhita gṛhā jahṛṣur
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342194 (0.015):
antar vraje tad abalāḥ pragṛhīta pucchaiḥ | / vatsair itas tata ubhāv anukṛṣyamāṇau
BhP_10.08.024/4 prekṣantya ujjhita gṛhā jahṛṣur hasantyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762263 (0.0):
vatsair itas tata ubhāv anukṛṣyamāṇau % prekṣantya ujjhita gṛhā jahṛṣur
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342199 (0.005):
vatsair itas tata ubhāv anukṛṣyamāṇau / prekṣantya ujjhita gṛhā jahṛṣur hasantyaḥ || [BhP 10.8.24]
BhP_10.08.025/1 śṛṅgy agni daṃṣṭry asi jala dvija kaṇṭakebhyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762270 (0.0):
vatsair itas tata ubhāv anukṛṣyamāṇau % prekṣantya ujjhita gṛhā jahṛṣur / hasantyaḥ // BhP_10.08.024 //* / śṛṅgy agni daṃṣṭry asi jala dvija kaṇṭakebhyaḥ $ krīḍā parāv aticalau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342016 (0.0):
atha śaiśava cāpalyam āha / śṛṅgy agni daṃṣṭry asi jala dvija kaṇṭakebhyaḥ
BhP_10.08.025/2 krīḍā parāv aticalau sva sutau niṣeddhum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762276 (0.0):
śṛṅgy agni daṃṣṭry asi jala dvija kaṇṭakebhyaḥ $ krīḍā parāv aticalau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342022 (0.0):
śṛṅgy agni daṃṣṭry asi jala dvija kaṇṭakebhyaḥ / krīḍā parāv aticalau sva sutau niṣeddhum |
BhP_10.08.025/3 gṛhyāṇi kartum api yatra na taj jananyau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762279 (0.017):
śṛṅgy agni daṃṣṭry asi jala dvija kaṇṭakebhyaḥ $ krīḍā parāv aticalau / sva sutau niṣeddhum & / gṛhyāṇi kartum api yatra na taj jananyau % śekāta āpatur alaṃ manaso
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342026 (0.017):
krīḍā parāv aticalau sva sutau niṣeddhum | / gṛhyāṇi kartum api yatra na taj jananyau
BhP_10.08.025/4 śekāta āpatur alaṃ manaso 'navasthām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762287 (0.0):
gṛhyāṇi kartum api yatra na taj jananyau % śekāta āpatur alaṃ manaso / 'navasthām // BhP_10.08.025 //*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342031 (0.007):
gṛhyāṇi kartum api yatra na taj jananyau / śekāta āpatur alaṃ manaso 'navasthām || [BhP 10.8.25]
BhP_10.08.026/1 kālenālpena rājarṣe rāmaḥ kṛṣṇaś ca gokule
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762294 (0.0):
gṛhyāṇi kartum api yatra na taj jananyau % śekāta āpatur alaṃ manaso / 'navasthām // BhP_10.08.025 //* / kālenālpena rājarṣe rāmaḥ kṛṣṇaś ca gokule /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428891 (0.0):
samābhis tasya pūrṇa kaiśoratvaṃ jñeyam | / kālenālpena rājarṣe rāmaḥ kṛṣṇaś ca gokule |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342126 (0.021):
jānubhyāṃ saha pāṇibhyāṃ riṅgamāṇau vijahratuḥ || [BhP 10.8.21] ity ādi | / kālenālpena rājarṣe rāmaḥ kṛṣṇaś ca gokule |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18286497 (0.034):
[58] yathānantaram āha / kālenālpena rājarṣe rāmaḥ kṛṣṇaś ca gokule |
BhP_10.08.026/3 aghṛṣṭa jānubhiḥ padbhir vicakramatur añjasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762301 (1.788):
kālenālpena rājarṣe rāmaḥ kṛṣṇaś ca gokule / / aghṛṣṭa jānubhiḥ padbhir vicakramatur añjasā // BhP_10.08.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14428897 (1.788):
kālenālpena rājarṣe rāmaḥ kṛṣṇaś ca gokule | / aghṛṣṭa jānubhiḥ padbhir vicakramatur añjasā || [BhP 10.8.26]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18286502 (0.023):
kālenālpena rājarṣe rāmaḥ kṛṣṇaś ca gokule | / aghṛṣṭa jānubhiḥ padbhir vicakramatur ojasā ||[BhP 10.8.26] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342135 (0.050):
aghṛṣṭa jānubhiḥ padbhir vicakramatur añjasā || [BhP 10.8.26] / spaṣṭam |
BhP_10.08.027/1 tatas tu bhagavān kṛṣṇo vayasyair vraja bālakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762309 (0.0):
aghṛṣṭa jānubhiḥ padbhir vicakramatur añjasā // BhP_10.08.026 // / tatas tu bhagavān kṛṣṇo vayasyair vraja bālakaiḥ /
BhP_10.08.027/3 saha rāmo vraja strīṇāṃ cikrīḍe janayan mudam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762316 (0.0):
tatas tu bhagavān kṛṣṇo vayasyair vraja bālakaiḥ / / saha rāmo vraja strīṇāṃ cikrīḍe janayan mudam // BhP_10.08.027 //
BhP_10.08.028/1 kṛṣṇasya gopyo ruciraṃ vīkṣya kaumāra cāpalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762322 (1.192):
saha rāmo vraja strīṇāṃ cikrīḍe janayan mudam // BhP_10.08.027 // / kṛṣṇasya gopyo ruciraṃ vīkṣya kaumāra cāpalam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342039 (1.192):
śekāta āpatur alaṃ manaso 'navasthām || [BhP 10.8.25] / kṛṣṇasya gopyo ruciraṃ vīkṣya kaumāra cāpalam |
BhP_10.08.028/3 śṛṇvantyāḥ kila tan mātur iti hocuḥ samāgatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762328 (1.192):
kṛṣṇasya gopyo ruciraṃ vīkṣya kaumāra cāpalam / / śṛṇvantyāḥ kila tan mātur iti hocuḥ samāgatāḥ // BhP_10.08.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342045 (1.192):
kṛṣṇasya gopyo ruciraṃ vīkṣya kaumāra cāpalam | / śṛṇvantyāḥ kila tan mātur iti hocuḥ samāgatāḥ || [BhP 10.8.28]
BhP_10.08.029/1 vatsān muñcan kvacid asamaye krośa sañjāta hāsaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762336 (0.0):
śṛṇvantyāḥ kila tan mātur iti hocuḥ samāgatāḥ // BhP_10.08.028 // / vatsān muñcan kvacid asamaye krośa sañjāta hāsaḥ $ steyaṃ svādv atty atha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335040 (0.0):
tasyodāharaṇe'numodanātmako yathā vatsān muñcan kvacid asamaye / krośa sañjāta hāsaḥ [BhP 10.8.29] ity ādi, hastāgrāhye racayati vidhiṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342050 (0.008):
śṛṇvantyāḥ kila tan mātur iti hocuḥ samāgatāḥ || [BhP 10.8.28] / vatsān muñcan kvacid asamaye [BhP 10.8.29] ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332826 (0.051):
dṛśyate | yathā vatsān muñcan kvacid asamaye [BhP 10.8.29] ity ādi | atha
BhP_10.08.029/2 steyaṃ svādv atty atha dadhi payaḥ kalpitaiḥ steya yogaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762345 (0.0):
vatsān muñcan kvacid asamaye krośa sañjāta hāsaḥ $ steyaṃ svādv atty atha
BhP_10.08.029/3 markān bhokṣyan vibhajati sa cen nātti bhāṇḍaṃ bhinnatti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762355 (0.0):
dadhi payaḥ kalpitaiḥ steya yogaiḥ & / markān bhokṣyan vibhajati sa cen nātti bhāṇḍaṃ bhinnatti % dravyālābhe
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929153 (0.029):
prāyuś ca cakṣaś ca vicakṣaś ca prāṅ cāpāṅ coruka iti, ayaṃ vā urukas, eṣa / vibhajati tad yad eṣa bhajati tad etasminn eva punar ābhajati, agne
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3502834 (0.029):
cakṣaś ca vicakṣaś ca prāṅ cāpāṅ coruka ity ayaṃ vā uruka eṣa vibhajati / tad yad eṣa bhajati tad etasminn eva punar ābhajaty agne gṛhapate 'gniṃ
BhP_10.08.029/4 dravyālābhe sagṛha kupito yāty upakrośya tokān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762362 (0.0):
markān bhokṣyan vibhajati sa cen nātti bhāṇḍaṃ bhinnatti % dravyālābhe
BhP_10.08.030/1 hastāgrāhye racayati vidhiṃ pīṭhakolūkhalādyaiś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762369 (1.192):
sagṛha kupito yāty upakrośya tokān // BhP_10.08.029 //* / hastāgrāhye racayati vidhiṃ pīṭhakolūkhalādyaiś $ chidraṃ hy
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335046 (0.006):
krośa sañjāta hāsaḥ [BhP 10.8.29] ity ādi, hastāgrāhye racayati vidhiṃ
BhP_10.08.030/2 chidraṃ hy antar nihita vayunaḥ śikya bhāṇḍeṣu tad vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762376 (0.0):
hastāgrāhye racayati vidhiṃ pīṭhakolūkhalādyaiś $ chidraṃ hy / antar nihita vayunaḥ śikya bhāṇḍeṣu tad vit &
BhP_10.08.030/3 dhvāntāgāre dhṛta maṇi gaṇaṃ svāṅgam artha pradīpaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762385 (0.0):
antar nihita vayunaḥ śikya bhāṇḍeṣu tad vit & / dhvāntāgāre dhṛta maṇi gaṇaṃ svāṅgam artha pradīpaṃ % kāle gopyo yarhi
BhP_10.08.030/4 kāle gopyo yarhi gṛha kṛtyeṣu suvyagra cittāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762394 (0.0):
dhvāntāgāre dhṛta maṇi gaṇaṃ svāṅgam artha pradīpaṃ % kāle gopyo yarhi
BhP_10.08.031/1 evaṃ dhārṣṭyāny uśati kurute mehanādīni vāstau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762399 (0.005):
gṛha kṛtyeṣu suvyagra cittāḥ // BhP_10.08.030 //* / evaṃ dhārṣṭyāny uśati kurute mehanādīni vāstau $ steyopāyair
BhP_10.08.031/2 steyopāyair viracita kṛtiḥ supratīko yathāste
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762407 (0.037):
evaṃ dhārṣṭyāny uśati kurute mehanādīni vāstau $ steyopāyair / viracita kṛtiḥ supratīko yathāste &
BhP_10.08.031/3 itthaṃ strībhiḥ sa bhaya nayana śrī mukhālokinībhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762412 (0.0):
viracita kṛtiḥ supratīko yathāste & / itthaṃ strībhiḥ sa bhaya nayana śrī mukhālokinībhir % vyākhyātārthā
BhP_10.08.031/4 vyākhyātārthā prahasita mukhī na hy upālabdhum aicchat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762422 (0.0):
itthaṃ strībhiḥ sa bhaya nayana śrī mukhālokinībhir % vyākhyātārthā / prahasita mukhī na hy upālabdhum aicchat // BhP_10.08.031 //*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335065 (0.0):
sabhana nayana śrī mukhālokinībhir vyākhyātārthā prahasitamukhī na hy
BhP_10.08.032/1 ekadā krīḍamānās te rāmādyā gopa dārakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762429 (1.192):
prahasita mukhī na hy upālabdhum aicchat // BhP_10.08.031 //* / ekadā krīḍamānās te rāmādyā gopa dārakāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342361 (1.192):
pravartanārtha tarjanādikaṃ yathā / ekadā krīḍamānās te rāmādyā gopa dārakāḥ |
BhP_10.08.032/3 kṛṣṇo mṛdaṃ bhakṣitavān iti mātre nyavedayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762434 (0.0):
ekadā krīḍamānās te rāmādyā gopa dārakāḥ / / kṛṣṇo mṛdaṃ bhakṣitavān iti mātre nyavedayan // BhP_10.08.032 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342366 (0.024):
ekadā krīḍamānās te rāmādyā gopa dārakāḥ | / kṛṣṇo mṛdaṃ bhakṣitavān iti mātre nyavedayan || (page 112)
BhP_10.08.033/1 sā gṛhītvā kare kṛṣṇam upālabhya hitaiṣiṇī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762441 (0.0):
kṛṣṇo mṛdaṃ bhakṣitavān iti mātre nyavedayan // BhP_10.08.032 // / sā gṛhītvā kare kṛṣṇam upālabhya hitaiṣiṇī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342373 (0.0):
kṛṣṇo mṛdaṃ bhakṣitavān iti mātre nyavedayan || (page 112) / sā gṛhītvā kare kṛṣṇam upālabhya hitaiṣiṇī |
BhP_10.08.033/3 yaśodā bhaya sambhrānta prekṣaṇākṣam abhāṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762448 (0.0):
sā gṛhītvā kare kṛṣṇam upālabhya hitaiṣiṇī / / yaśodā bhaya sambhrānta prekṣaṇākṣam abhāṣata // BhP_10.08.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342379 (0.0):
sā gṛhītvā kare kṛṣṇam upālabhya hitaiṣiṇī | / yaśodā bhaya sambhrānta prekṣaṇākṣam abhāṣata ||
BhP_10.08.034/1 kasmān mṛdam adāntātman bhavān bhakṣitavān rahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762454 (0.005):
yaśodā bhaya sambhrānta prekṣaṇākṣam abhāṣata // BhP_10.08.033 // / kasmān mṛdam adāntātman bhavān bhakṣitavān rahaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342385 (0.033):
yaśodā bhaya sambhrānta prekṣaṇākṣam abhāṣata || / kasmān mṛdam adāntātman bhavān bhakṣitavān rahaḥ |
BhP_10.08.034/3 vadanti tāvakā hy ete kumārās te 'grajo 'py ayam / BhP_10.08.035/1 nāhaṃ bhakṣitavān amba sarve mithyābhiśaṃsinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762466 (0.0):
kasmān mṛdam adāntātman bhavān bhakṣitavān rahaḥ / / vadanti tāvakā hy ete kumārās te 'grajo 'py ayam // BhP_10.08.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342389 (0.009):
kasmān mṛdam adāntātman bhavān bhakṣitavān rahaḥ | / vadanti tāvakā hy ete kumārās te 'grajo 'py ayam || [BhP 10.8.32 34]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321652 (0.031):
tātaṃ bhavantaṃ manvāno bhavadbhyām upalālitaḥ || [BhP 10.5.27] iti | / vadanti tāvakā hy ete kumārās te'grajo'pyayam [BhP 10.8.34] iti ca |
BhP_10.08.035/3 yadi satya giras tarhi samakṣaṃ paśya me mukham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762473 (0.0):
nāhaṃ bhakṣitavān amba sarve mithyābhiśaṃsinaḥ / / yadi satya giras tarhi samakṣaṃ paśya me mukham // BhP_10.08.035 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333508 (0.0):
sā tatra dadṛśe viśvam [BhP 10.8.37] iti | atra yadi satya giras tarhi / samakṣaṃ
BhP_10.08.036/1 yady evaṃ tarhi vyādehī ty uktaḥ sa bhagavān hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762481 (0.0):
yadi satya giras tarhi samakṣaṃ paśya me mukham // BhP_10.08.035 // / yady evaṃ tarhi vyādehī ty uktaḥ sa bhagavān hariḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333491 (0.0):
yoga māyodayaṃ vīkṣya mānuṣīm īyuṣo gatim || [BhP 10.69.37] / yady evaṃ tarhi vyādehī ty uktaḥ sa bhagavān hariḥ |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531041 (0.049):
BhP_04.19.003/1 yatra yajña-patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_04.19.003/2 anvabhūyata sarvātmā sarva-loka-guruḥ prabhuḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 616157 (0.058):
atīva manasā prīta $ ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ $ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22101708 (0.058):
atīva manasā prīta ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24054147 (0.060):
smṛtirbhavatyasaṃmūḍheti / / yatra tūktaṃ "kathaṃ bhikṣavaścaturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ samudayaśca"
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950769 (0.061):
kṣobhayāmāsa bhagavāllaṅkṣmyā saha hariḥ svayam // GarP_3,5.5 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386071 (0.063):
BhP_07.04.022/1 tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harirīśvaraḥ / BhP_07.04.022/2 yadgatvā na nivartante śāntāḥ sannyāsino 'malāḥ
BhP_10.08.036/3 vyādattāvyāhataiśvaryaḥ krīḍā manuja bālakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762488 (0.0):
yady evaṃ tarhi vyādehī ty uktaḥ sa bhagavān hariḥ / / vyādattāvyāhataiśvaryaḥ krīḍā manuja bālakaḥ // BhP_10.08.036 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333498 (1.192):
yady evaṃ tarhi vyādehī ty uktaḥ sa bhagavān hariḥ | / vyādattāvyāhataiśvaryaḥ krīḍā manuja bālakaḥ || [BhP 10.8.36]
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531041 (0.064):
BhP_04.19.003/1 yatra yajña-patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_04.19.003/2 anvabhūyata sarvātmā sarva-loka-guruḥ prabhuḥ
BhP_10.08.037/1 sā tatra dadṛśe viśvaṃ jagat sthāsnu ca khaṃ diśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762493 (0.0):
vyādattāvyāhataiśvaryaḥ krīḍā manuja bālakaḥ // BhP_10.08.036 // / sā tatra dadṛśe viśvaṃ jagat sthāsnu ca khaṃ diśaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333498 (0.007):
vyādattāvyāhataiśvaryaḥ krīḍā manuja bālakaḥ || [BhP 10.8.36] / sā tatra dadṛśe viśvam [BhP 10.8.37] iti | atra yadi satya giras tarhi
BhP_10.08.037/3 sādri dvīpābdhi bhūgolaṃ sa vāyv agnīndu tārakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762506 (0.0):
sā tatra dadṛśe viśvaṃ jagat sthāsnu ca khaṃ diśaḥ / / sādri dvīpābdhi bhūgolaṃ sa vāyv agnīndu tārakam // BhP_10.08.037 //
BhP_10.08.038/1 jyotiś cakraṃ jalaṃ tejo nabhasvān viyad eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762513 (1.192):
sādri dvīpābdhi bhūgolaṃ sa vāyv agnīndu tārakam // BhP_10.08.037 // / jyotiś cakraṃ jalaṃ tejo nabhasvān viyad eva ca /
BhP_10.08.038/3 vaikārikāṇīndriyāṇi mano mātrā guṇās trayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762520 (1.192):
jyotiś cakraṃ jalaṃ tejo nabhasvān viyad eva ca / / vaikārikāṇīndriyāṇi mano mātrā guṇās trayaḥ // BhP_10.08.038 //
BhP_10.08.039/1 etad vicitraṃ saha jīva kāla / svabhāva karmāśaya liṅga bhedam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762527 (0.0):
vaikārikāṇīndriyāṇi mano mātrā guṇās trayaḥ // BhP_10.08.038 // / etad vicitraṃ saha jīva kāla svabhāva karmāśaya liṅga bhedam /
BhP_10.08.039/3 sūnos tanau vīkṣya vidāritāsye vrajaṃ sahātmānam avāpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762538 (0.0):
etad vicitraṃ saha jīva kāla svabhāva karmāśaya liṅga bhedam / / sūnos tanau vīkṣya vidāritāsye vrajaṃ sahātmānam avāpa śaṅkām //
śaṅkām / BhP_10.08.040/1 kiṃ svapna etad uta devamāyā kiṃ vā madīyo bata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762545 (0.0):
sūnos tanau vīkṣya vidāritāsye vrajaṃ sahātmānam avāpa śaṅkām // / BhP_10.08.039 // / kiṃ svapna etad uta devamāyā kiṃ vā madīyo bata buddhi mohaḥ /
buddhi mohaḥ / BhP_10.08.040/3 atho amuṣyaiva mamārbhakasya yaḥ kaścanautpattika
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762554 (0.013):
kiṃ svapna etad uta devamāyā kiṃ vā madīyo bata buddhi mohaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6988221 (0.059):
svapna ity ādāv eva yaḥ kaścana autpattika ātmayoga ity [BhP 10.8.40]
ātma yogaḥ / BhP_10.08.041/1 atho yathāvan na vitarka gocaraṃ ceto manaḥ karma vacobhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762565 (0.0):
atho amuṣyaiva mamārbhakasya yaḥ kaścanautpattika ātma yogaḥ // / BhP_10.08.040 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342717 (0.015):
matvāpi punas tad asambhavaṃ manvānā atho yathāvan na vitarka gocaram / [BhP 10.8.14] ity ādinā | tac ca parameśvara nirmitam ity aṅgīkṛtavatī |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6988222 (0.024):
svapna ity ādāv eva yaḥ kaścana autpattika ātmayoga ity [BhP 10.8.40]
añjasā / BhP_10.08.041/3 yad āśrayaṃ yena yataḥ pratīyate sudurvibhāvyaṃ praṇatāsmi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762575 (0.0):
atho yathāvan na vitarka gocaraṃ ceto manaḥ karma vacobhir añjasā / / yad āśrayaṃ yena yataḥ pratīyate sudurvibhāvyaṃ praṇatāsmi tat padam //
tat padam / BhP_10.08.042/1 ahaṃ mamāsau patir eṣa me suto vrajeśvarasyākhila vittapā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762586 (0.0):
yad āśrayaṃ yena yataḥ pratīyate sudurvibhāvyaṃ praṇatāsmi tat padam // / BhP_10.08.041 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342751 (0.0):
tac charaṇatvam evāvadhāritavatī | ahaṃ mamāsau patir eṣa me sutaḥ ity
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414583 (0.063):
(2.5.579) atha bāndhakineyaḥ syādbandhulaścāsatīsutaḥ / (2.5.580) kaulaṭeraḥ kaulateyo bhikṣukī tu satī yadi
BhP_10.08.042/3 gopyaś ca gopāḥ saha godhanāś ca me yan māyayetthaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762595 (0.0):
ahaṃ mamāsau patir eṣa me suto vrajeśvarasyākhila vittapā satī / / gopyaś ca gopāḥ saha godhanāś ca me yan māyayetthaṃ kumatiḥ sa me gatiḥ //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18288590 (0.0):
pratīyate' thāpi śiśor mukhe jagad / yan māyayetthaṃ kumatiḥ sa me gatiḥ ||JGc_1,7.39|| [upajāti 12]
kumatiḥ sa me gatiḥ / BhP_10.08.043/1 itthaṃ vidita tattvāyāṃ gopikāyāṃ sa īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762604 (0.0):
gopyaś ca gopāḥ saha godhanāś ca me yan māyayetthaṃ kumatiḥ sa me gatiḥ //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18288592 (0.0):
pratīyate' thāpi śiśor mukhe jagad / yan māyayetthaṃ kumatiḥ sa me gatiḥ ||JGc_1,7.39|| [upajāti 12]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342777 (0.032):
kumatiḥ | sa eveśvaro mama gatir ity arthaḥ | / yac ca itthaṃ vidita tattvāyāṃ [BhP 10.8.43] ity ādikaṃ tad ante śrī śuka
BhP_10.08.043/3 vaiṣṇavīṃ vyatanon māyāṃ putra snehamayīṃ vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762612 (0.0):
itthaṃ vidita tattvāyāṃ gopikāyāṃ sa īśvaraḥ / / vaiṣṇavīṃ vyatanon māyāṃ putra snehamayīṃ vibhuḥ // BhP_10.08.043 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14421277 (0.006):
mama māyayā mad viṣaya sneha mayyā śaktyety arthaḥ | vaiṣṇavīṃ vyatanon / māyāṃ putra sneha mayīṃ vibhur [BhP 10.8.47] iti vraja rājñīṃ prati ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712678 (0.064):
bhaktaḥ sarvātmanātmānaṃ suhṛdaṃ jagadīśvaram // BhP_06.12.019 // / bhavān atārṣīn māyāṃ vai vaiṣṇavīṃ janamohinīm /
BhP_10.08.044/1 sadyo naṣṭa smṛtir gopī sāropyāroham ātmajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762620 (0.0):
vaiṣṇavīṃ vyatanon māyāṃ putra snehamayīṃ vibhuḥ // BhP_10.08.043 // / sadyo naṣṭa smṛtir gopī sāropyāroham ātmajam /
BhP_10.08.044/3 pravṛddha sneha kalila hṛdayāsīd yathā purā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762626 (0.0):
sadyo naṣṭa smṛtir gopī sāropyāroham ātmajam / / pravṛddha sneha kalila hṛdayāsīd yathā purā // BhP_10.08.044 //
BhP_10.08.045/1 trayyā copaniṣadbhiś ca sāṅkhya yogaiś ca sātvataiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762632 (0.003):
pravṛddha sneha kalila hṛdayāsīd yathā purā // BhP_10.08.044 // / trayyā copaniṣadbhiś ca sāṅkhya yogaiś ca sātvataiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423074 (0.022):
atha pūrvavad ihāpi śrī vrajeśvarādīnāṃ prācīna janmādikaṃ vyākhyeyam | / trayyā copaniṣadbhiś ca sāṅkhya yogaiś ca sātvataiḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13148450 (0.022):
tathā śrī daśame (10.8.45) / trayyā copaniṣadbhiś ca sāṅkhya yogaiś ca sātvataiḥ |
BhP_10.08.045/3 upagīyamāna māhātmyaṃ hariṃ sāmanyatātmajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762638 (0.004):
trayyā copaniṣadbhiś ca sāṅkhya yogaiś ca sātvataiḥ / / upagīyamāna māhātmyaṃ hariṃ sāmanyatātmajam // BhP_10.08.045 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423079 (0.007):
trayyā copaniṣadbhiś ca sāṅkhya yogaiś ca sātvataiḥ | / upagīyamāna māhātmyaṃ hariṃ sāmanyatātmajam || [BhP 10.8.45] ity etat,
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13148454 (0.024):
trayyā copaniṣadbhiś ca sāṅkhya yogaiś ca sātvataiḥ | / upagīyamāna māhātmyaṃ hariṃ sāmanyatātmajam || RBhrs_3,4.6 ||
BhP_10.08.046/0 śrī rājovāca / BhP_10.08.046/1 nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762648 (1.192):
upagīyamāna māhātmyaṃ hariṃ sāmanyatātmajam // BhP_10.08.045 // / BhP_10.08.046/0 śrī rājovāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423101 (1.192):
māhātmyaṃ śrutvā vismita manāḥ śrī rājovāca / nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334274 (0.020):
anyatra ca ślāghitam / nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942829 (0.030):
līlocchalyamāna putra bhāvena rājamāna mati ślāghitavān rājā nandaḥ kim / akarod brahman [BhP 10.8.36] ity ādi dvayena | śrī munirājaś ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362309 (0.036):
BhP_10.08.009/3 api hantā gatāśaṅkas tarhi tan no 'nayo bhavet / BhP_10.08.010/0 śrī nanda uvāca / BhP_10.08.010/1 alakṣito 'smin rahasi māmakair api go vraje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762028 (0.041):
api hantā gatāśaṅkas tarhi tan no 'nayo bhavet // BhP_10.08.009 // / BhP_10.08.010/0 śrī nanda uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360317 (0.041):
BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.05.001/1 nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.042):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.042):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.043):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392910 (0.043):
BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / BhP_10.52.018/1 bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790414 (0.044):
paśyatāṃ sarva lokānāṃ tārkṣya putraḥ sudhām iva // BhP_10.52.017 // / BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.045):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.045):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375484 (0.050):
BhP_10.26.015/0 śrī nanda uvāca / BhP_10.26.015/1 śrūyatāṃ me vaco gopā vyetu śaṅkā ca vo 'rbhake
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.052):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2760176 (0.053):
BhP_10.05.001/0 śrī śuka uvāca / nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā manāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6360811 (0.053):
BhP_10.06.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.06.001/1 nandaḥ pathi vacaḥ śaurer na mṛṣeti vicintayan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414405 (0.053):
BhP_10.82.031/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.031/1 nandas tatra yadūn prāptān jñātvā kṛṣṇa purogamān
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.053):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
BhP_10.08.046/3 yaśodā ca mahā bhāgā papau yasyāḥ stanaṃ hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762656 (1.788):
nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam / / yaśodā ca mahā bhāgā papau yasyāḥ stanaṃ hariḥ // BhP_10.08.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423108 (1.788):
nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam | / yaśodā ca mahā bhāgā papau yasyāḥ stanaṃ hariḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334282 (1.788):
nandaḥ kim akarod brahman śreya evaṃ mahodayam | / yaśodā ca mahā bhāgā papau yasyāḥ stanaṃ hariḥ || (page 87)
BhP_10.08.047/1 pitarau nānvavindetāṃ kṛṣṇodārārbhakehitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762663 (0.0):
yaśodā ca mahā bhāgā papau yasyāḥ stanaṃ hariḥ // BhP_10.08.046 // / pitarau nānvavindetāṃ kṛṣṇodārārbhakehitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423115 (0.0):
yaśodā ca mahā bhāgā papau yasyāḥ stanaṃ hariḥ || / pitarau nānvavindetāṃ kṛṣṇodārārbhakehitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334289 (0.029):
yaśodā ca mahā bhāgā papau yasyāḥ stanaṃ hariḥ || (page 87) / pitarau nānvavindetāṃ kṛṣṇodārārbhakehitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435418 (0.051):
ato līlā gataś cāsau ślāghyate pitarau nānvavindetāṃ kṛṣṇodārārbhake hitam
BhP_10.08.047/3 gāyanty adyāpi kavayo yal loka śamalāpaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762671 (0.0):
pitarau nānvavindetāṃ kṛṣṇodārārbhakehitam / / gāyanty adyāpi kavayo yal loka śamalāpaham // BhP_10.08.047 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423121 (0.0):
pitarau nānvavindetāṃ kṛṣṇodārārbhakehitam | / gāyanty adyāpi kavayo yal loka śamalāpaham || [BhP 10.8.46 7]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334296 (0.0):
pitarau nānvavindetāṃ kṛṣṇodārārbhakehitam | / gāyanty adyāpi kavayo yal loka śamalāpaham || [BhP 10.8.46 47]
BhP_10.08.048/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.08.048/1 droṇo vasūnāṃ pravaro dharayā bhāryayā saha
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398611 (0.0):
amuṣyākhila kalmaṣāpaham / BhP_10.59.032/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762681 (0.0):
gāyanty adyāpi kavayo yal loka śamalāpaham // BhP_10.08.047 // / BhP_10.08.048/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795710 (0.0):
tat pālayainaṃ kuru hasta paṅkajaṃ śirasy amuṣyākhila kalmaṣāpaham // / BhP_10.59.031 // / BhP_10.59.032/0 śrī śuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423138 (0.0):
yayoḥ prasanno'vatīrṇas tau pitarāv api | tad evaṃ praśnam avadhārya śrī / śuka uvāca / droṇo vasūnāṃ pravaro dharayā bhāryayā saha |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813431 (0.027):
yathopayeme vijayo yā mamāsīt pitāmahī // BhP_10.86.001 // / BhP_10.86.002/0 śrī śuka uvāca / arjunas tīrtha yātrāyāṃ paryaṭann avanīṃ prabhuḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417732 (0.028):
BhP_10.86.002/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.86.002/1 arjunas tīrtha yātrāyāṃ paryaṭann avanīṃ prabhuḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409969 (0.033):
BhP_11.02.010/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.02.010/1 rājann evaṃ kṛta-praśno vasudevena dhīmatā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370519 (0.033):
BhP_08.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.05.001/1 rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408883 (0.034):
BhP_10.74.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.001/1 evaṃ yudhiṣṭhiro rājā jarāsandha vadhaṃ vibhoḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.036):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.036):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.036):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.036):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805212 (0.036):
ānandāśru kalāṃ muñcan premṇā novāca kiñcana // BhP_10.73.035 // / BhP_10.74.001/0 śrī śuka uvāca / evaṃ yudhiṣṭhiro rājā jarāsandha vadhaṃ vibhoḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.036):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.036):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.036):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.036):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.036):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.037):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
BhP_10.08.048/3 kariṣyamāṇa ādeśān brahmaṇas tam uvāca ha / BhP_10.08.049/1 jātayor nau mahādeve bhuvi viśveśvare harau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762692 (1.192):
droṇo vasūnāṃ pravaro dharayā bhāryayā saha / / kariṣyamāṇa ādeśān brahmaṇas tam uvāca ha // BhP_10.08.048 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423155 (1.192):
ādeśān go pālanādi lakṣaṇān | kim uvāca tad āha / jātayor nau mahādeve bhuvi viśveśvare harau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423142 (0.013):
droṇo vasūnāṃ pravaro dharayā bhāryayā saha | / kariṣyamāṇa ādeśān brahmaṇas tam uvāca ha || [BhP 10.8.48]
BhP_10.08.049/3 bhaktiḥ syāt paramā loke yayāñjo durgatiṃ taret
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762696 (0.041):
jātayor nau mahādeve bhuvi viśveśvare harau / / bhaktiḥ syāt paramā loke yayāñjo durgatiṃ taret // BhP_10.08.049 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423159 (0.041):
jātayor nau mahādeve bhuvi viśveśvare harau | / bhaktiḥ syāt paramā loke yayāñjo durgatiṃ taret || [BhP 10.8.49]
BhP_10.08.050/1 astv ity uktaḥ sa bhagavān vraje droṇo mahā yaśāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762710 (0.0):
bhaktiḥ syāt paramā loke yayāñjo durgatiṃ taret // BhP_10.08.049 // / astv ity uktaḥ sa bhagavān vraje droṇo mahā yaśāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423175 (0.026):
spaṣṭam | tataś ca / astv ity uktaḥ sa eveha vraje droṇo mahā yaśāḥ |
BhP_10.08.050/3 jajñe nanda iti khyāto yaśodā sā dharābhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762716 (5.960):
astv ity uktaḥ sa bhagavān vraje droṇo mahā yaśāḥ / / jajñe nanda iti khyāto yaśodā sā dharābhavat // BhP_10.08.050 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423181 (5.960):
astv ity uktaḥ sa eveha vraje droṇo mahā yaśāḥ | / jajñe nanda iti khyāto yaśodā sā dharābhavat ||
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626397 (0.058):
nando droṇaḥ samākhyāto yaśodā ca dharābhavat /
BhP_10.08.051/1 tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762723 (0.0):
jajñe nanda iti khyāto yaśodā sā dharābhavat // BhP_10.08.050 // / tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423187 (0.0):
jajñe nanda iti khyāto yaśodā sā dharābhavat || / tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325368 (0.019):
atha tebhyo'pi śrī pitror uktaṃ / tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane |
BhP_10.08.051/3 dampatyor nitarām āsīd gopa gopīṣu bhārata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762730 (1.192):
tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane / / dampatyor nitarām āsīd gopa gopīṣu bhārata // BhP_10.08.051 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423193 (1.192):
tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane | / dampatyor nitarām āsīd gopa gopīṣu bhārata || [BhP 10.8.50 51]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325374 (1.192):
tato bhaktir bhagavati putrī bhūte janārdane | / dampatyor nitarām āsīd gopa gopīṣu bhārata || [BhP 10.8.51] ity anena |
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12498365 (0.029):
yas tatrāpy adbhutaṃ prema śrīman-nanda-yaśodayoḥ | / dampatyor nitarām āsīd gopa-gopīṣv iti smaran ||155||
BhP_10.08.052/1 kṛṣṇo brahmaṇa ādeśaṃ satyaṃ kartuṃ vraje vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762737 (0.0):
dampatyor nitarām āsīd gopa gopīṣu bhārata // BhP_10.08.051 // / kṛṣṇo brahmaṇa ādeśaṃ satyaṃ kartuṃ vraje vibhuḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423692 (0.0):
tayos tu tāsv api nitarām āsīd iti | upasaṃharati / kṛṣṇo brahmaṇa ādeśaṃ satyaṃ kartuṃ vraje vibhuḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423737 (0.051):
kartuṃ vraje vasan brahmaṇa ādeśaṃ satyaṃ cakre | tad anuṣaṅgataḥ svayam
BhP_10.08.052/3 saha rāmo vasaṃś cakre teṣāṃ prītiṃ sva līlayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762744 (0.0):
kṛṣṇo brahmaṇa ādeśaṃ satyaṃ kartuṃ vraje vibhuḥ / / saha rāmo vasaṃś cakre teṣāṃ prītiṃ sva līlayā // BhP_10.08.052 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423698 (0.0):
kṛṣṇo brahmaṇa ādeśaṃ satyaṃ kartuṃ vraje vibhuḥ | / saha rāmo vasaṃś cakre teṣāṃ prītiṃ sva līlayā || [BhP 10.8.52]
BhP_10.09.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.09.001/1 ekadā gṛha dāsīṣu yaśodā nanda gehinī
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387934 (0.0):
BhP_10.46.026/3 daityāḥ surāsura jito hatā yeneha līlayā / BhP_10.46.027/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379552 (5.960):
BhP_10.34.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.34.001/1 ekadā deva yātrāyāṃ gopālā jāta kautukāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6397124 (5.960):
BhP_10.58.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.58.001/1 ekadā pāṇḍavān draṣṭuṃ pratītān puruṣottamaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407610 (5.960):
BhP_10.72.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.72.001/1 ekadā tu sabhā madhya āsthito munibhir vṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420868 (5.960):
BhP_10.89.021/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.89.021/1 ekadā dvāravatyāṃ tu vipra patnyāḥ kumārakaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549211 (5.960):
BhP_05.08.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.08.001/1 ekadā tu mahā-nadyāṃ kṛtābhiṣeka-naiyamikāvaśyako
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998208 (5.960):
BhP_09.01.029/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.01.029/1 ekadā giriśaṃ draṣṭumṛṣayastatra suvratāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007962 (5.960):
BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.18.006/1 ekadā dānavendrasya śarmiṣṭhā nāma kanyakā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693191 (5.960):
BhP_05.07.014 // / BhP_05.08.001/0 śrī śuka uvāca / ekadā tu mahā nadyāṃ kṛtābhiṣeka naiyamikāvaśyako brahmākṣaram abhigṛṇāno
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762755 (5.960):
saha rāmo vasaṃś cakre teṣāṃ prītiṃ sva līlayā // BhP_10.08.052 // / BhP_10.09.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743831 (0.004):
praśnamenaṃ samācakṣva paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BhP_09.01.028 // / BhP_09.01.029/0 śrīśuka uvāca / ekadā giriśaṃ draṣṭumṛṣayastatra suvratāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752883 (0.004):
rājanyaviprayoḥ kasmādvivāhaḥ pratilomakaḥ // BhP_09.18.005 // / BhP_09.18.006/0 śrīśuka uvāca / ekadā dānavendrasya śarmiṣṭhā nāma kanyakā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778017 (0.004):
acireṇa dhīraḥ // BhP_10.33.039 //* / BhP_10.34.001/0 śrī śuka uvāca / ekadā deva yātrāyāṃ gopālā jāta kautukāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2794327 (0.004):
śāntim // BhP_10.57.042 //* / BhP_10.58.001/0 śrī śuka uvāca / ekadā pāṇḍavān draṣṭuṃ pratītān puruṣottamaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804032 (0.004):
viharan ratham āruhya phālgunena bhaṭair vṛtaḥ // BhP_10.71.045 // / BhP_10.72.001/0 śrī śuka uvāca / ekadā tu sabhā madhya āsthito munibhir vṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816329 (0.004):
'dhva bhramaṇa pariśramaṃ jahāti // BhP_10.89.020 //* / BhP_10.89.021/0 śrī śuka uvāca / ekadā dvāravatyāṃ tu vipra patnyāḥ kumārakaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785808 (0.004):
daityāḥ surāsura jito hatā yeneha līlayā // BhP_10.46.026 // / BhP_10.46.027/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809871 (0.014):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413889 (0.022):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6361600 (0.026):
BhP_10.07.004/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.07.004/1 kadācid autthānika kautukāplave janmarkṣa yoge
BhP_10.09.001/3 karmāntara niyuktāsu nirmamantha svayaṃ dadhi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762761 (0.0):
ekadā gṛha dāsīṣu yaśodā nanda gehinī / / karmāntara niyuktāsu nirmamantha svayaṃ dadhi // BhP_10.09.001 //
BhP_10.09.002/1 yāni yānīha gītāni tad bāla caritāni ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762769 (0.0):
karmāntara niyuktāsu nirmamantha svayaṃ dadhi // BhP_10.09.001 // / yāni yānīha gītāni tad bāla caritāni ca /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18289777 (0.0):
śrī bādarāyaṇinā / yāni yānīha gītāni tadbālacaritāni ca |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177162 (0.050):
BhP_06.18.046/1 dhārayiṣye vrataṃ brahman brūhi kāryāṇi yāni me / BhP_06.18.046/2 yāni ceha niṣiddhāni na vrataṃ ghnanti yāny uta
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410423 (0.051):
BhP_11.02.039/1 śṛṇvan su-bhadrāṇi rathāṅga-pāṇer janmāni karmāṇi ca yāni / loke / BhP_11.02.039/3 gītāni nāmāni tad-arthakāni gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411666 (0.056):
BhP_11.04.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.04.001/1 yāni yānīha karmāṇi yair yaiḥ svacchanda-janmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818778 (0.063):
śṛṇvan su bhadrāṇi rathāṅga pāṇer janmāni karmāṇi ca yāni loke / / gītāni nāmāni tad arthakāni gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ // BhP_11.02.039
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898965 (0.063):
janmāni karmāṇi ca yāni loke | / gītāni nāmāni tad arthakāni
BhP_10.09.002/3 dadhi nirmanthane kāle smarantī tāny agāyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762774 (0.005):
yāni yānīha gītāni tad bāla caritāni ca / / dadhi nirmanthane kāle smarantī tāny agāyata // BhP_10.09.002 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18289782 (0.010):
yāni yānīha gītāni tadbālacaritāni ca | / dadhinirmanthane kāle smarantī tāny agāyata ||iti | [BhP 10.9.2]
BhP_10.09.003/1 kṣaumaṃ vāsaḥ pṛthu kaṭi taṭe bibhratī sūtra naddhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762783 (0.0):
dadhi nirmanthane kāle smarantī tāny agāyata // BhP_10.09.002 // / kṣaumaṃ vāsaḥ pṛthu kaṭi taṭe bibhratī sūtra naddhaṃ $
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118632 (0.0):
Bhss_2.65: / kṣaumaṃ vāsaḥ pṛthu-kaṭi-taṭe bibhratī sūtra-naddhaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13148560 (0.0):
tatra vrajeśvaryā rūpaṃ, yathā śrī daśame (10.9.3) / kṣaumaṃ vāsaḥ pṛthu kaṭi taṭe bibhratī sūtra naddhaṃ
BhP_10.09.003/2 putra sneha snuta kuca yugaṃ jāta kampaṃ ca subhrūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762791 (0.0):
kṣaumaṃ vāsaḥ pṛthu kaṭi taṭe bibhratī sūtra naddhaṃ $ / putra sneha snuta kuca yugaṃ jāta kampaṃ ca subhrūḥ &
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118640 (0.0):
kṣaumaṃ vāsaḥ pṛthu-kaṭi-taṭe bibhratī sūtra-naddhaṃ / putra-sneha-snuta-kuca-yugaṃ jāta-kampaṃ ca subhrūḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13148568 (0.0):
kṣaumaṃ vāsaḥ pṛthu kaṭi taṭe bibhratī sūtra naddhaṃ / putra sneha snuta kuca yugaṃ jāta kampaṃ ca subhrūḥ |
BhP_10.09.003/3 rajjv ākarṣa śrama bhuja calat kaṅkaṇau kuṇḍale ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762798 (0.0):
putra sneha snuta kuca yugaṃ jāta kampaṃ ca subhrūḥ & / rajjv ākarṣa śrama bhuja calat kaṅkaṇau kuṇḍale ca % svinnaṃ vaktraṃ
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118647 (0.0):
putra-sneha-snuta-kuca-yugaṃ jāta-kampaṃ ca subhrūḥ / rajjv-ākarṣa-śrama-bhuja-calat-kaṅkaṇau kuṇḍale ca
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13148575 (0.0):
putra sneha snuta kuca yugaṃ jāta kampaṃ ca subhrūḥ | / rajjv ākarṣa śrama bhuja calat kaṅkaṇau kuṇḍale ca
BhP_10.09.003/4 svinnaṃ vaktraṃ kabara vigalan mālatī nirmamantha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762804 (0.0):
rajjv ākarṣa śrama bhuja calat kaṅkaṇau kuṇḍale ca % svinnaṃ vaktraṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13148580 (0.0):
rajjv ākarṣa śrama bhuja calat kaṅkaṇau kuṇḍale ca / svinnaṃ vaktraṃ kabara vigalan mālatī nirmamantha || RBhrs_3,4.12 ||
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26118651 (0.036):
rajjv-ākarṣa-śrama-bhuja-calat-kaṅkaṇau kuṇḍale ca / svinnaṃ vaktraṃ kavara-vigalan-mālatī nirmamantha
BhP_10.09.004/1 tāṃ stanya kāma āsādya mathnantīṃ jananīṃ hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762811 (0.0):
kabara vigalan mālatī nirmamantha // BhP_10.09.003 //* / tāṃ stanya kāma āsādya mathnantīṃ jananīṃ hariḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341967 (0.0):
athoddīpaneṣu guṇāḥ | tatra prathamatas tasya tadīya lālya bhāvam āha / tāṃ stanya kāma āsādya mathnantīṃ jananīṃ hariḥ |
BhP_10.09.004/3 gṛhītvā dadhi manthānaṃ nyaṣedhat prītim āvahan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762817 (0.0):
tāṃ stanya kāma āsādya mathnantīṃ jananīṃ hariḥ / / gṛhītvā dadhi manthānaṃ nyaṣedhat prītim āvahan // BhP_10.09.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341972 (0.0):
tāṃ stanya kāma āsādya mathnantīṃ jananīṃ hariḥ | / gṛhītvā dadhi manthānaṃ nyaṣedhat prītim āvahan || [BhP 10.9.4]
BhP_10.09.005/1 tam aṅkam ārūḍham apāyayat stanaṃ sneha snutaṃ sa smitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762827 (0.0):
gṛhītvā dadhi manthānaṃ nyaṣedhat prītim āvahan // BhP_10.09.004 // / tam aṅkam ārūḍham apāyayat stanaṃ sneha snutaṃ sa smitam īkṣatī mukham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331769 (0.0):
bhagavad vākyāt [14.28] | yathā / tam aṅkam ārūḍham apāyayat stanaṃ / sneha snutaṃ sa smitam īkṣatī mukham |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342455 (0.043):
atikramyāyātibhadrāyaitat samṛddhaye ceṣṭā yathā / tam aṅkam ārūḍham apāyayat stanaṃ / sneha snutaṃ sa smitam īkṣatī mukham |
īkṣatī mukham / BhP_10.09.005/3 atṛptam utsṛjya javena sā yayāv utsicyamāne payasi tv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762835 (0.0):
tam aṅkam ārūḍham apāyayat stanaṃ sneha snutaṃ sa smitam īkṣatī mukham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342463 (0.0):
sneha snutaṃ sa smitam īkṣatī mukham | / atṛptam utsṛjya javena sā yayāv
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331772 (1.192):
sneha snutaṃ sa smitam īkṣatī mukham |
adhiśrite / BhP_10.09.006/1 sañjāta kopaḥ sphuritāruṇādharaṃ sandaśya dadbhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762844 (0.0):
BhP_10.09.005 // / sañjāta kopaḥ sphuritāruṇādharaṃ sandaśya dadbhir dadhi mantha bhājanam /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18290250 (0.063):
tenātha kopa sphuritāruṇādharaṃ / sandaśya dadbhyām udasarji rodanam |
dadhi mantha bhājanam / BhP_10.09.006/3 bhittvā mṛṣāśrur dṛṣad aśmanā raho jaghāsa haiyaṅgavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762856 (0.0):
sañjāta kopaḥ sphuritāruṇādharaṃ sandaśya dadbhir dadhi mantha bhājanam /
antaraṃ gataḥ / BhP_10.09.007/1 uttārya gopī suśṛtaṃ payaḥ punaḥ praviśya saṃdṛśya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762866 (0.0):
bhittvā mṛṣāśrur dṛṣad aśmanā raho jaghāsa haiyaṅgavam antaraṃ gataḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342564 (0.0):
prabala cāpalya darśanena harṣa eva | yathāha / uttārya gopī suśṛtaṃ payaḥ punaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331777 (0.044):
atṛptam utsṛjya [BhP 10.9.5] ity ādi | / evaṃ jaghāsa haiyaṅgavam antaraṃ gataḥ [BhP 10.96] ity ādau raho'pi
dadhy amatrakam / BhP_10.09.007/3 bhagnaṃ vilokya sva sutasya karma taj jahāsa taṃ cāpi na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762875 (0.0):
uttārya gopī suśṛtaṃ payaḥ punaḥ praviśya saṃdṛśya ca dadhy amatrakam / / bhagnaṃ vilokya sva sutasya karma taj jahāsa taṃ cāpi na tatra paśyatī //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342573 (0.002):
uttārya gopī suśṛtaṃ payaḥ punaḥ / praviśya saṃdṛśya ca dadhy amatrakam | / bhagnaṃ vilokya sva sutasya karma taj
tatra paśyatī / BhP_10.09.008/1 ulūkhalāṅghrer upari vyavasthitaṃ markāya kāmaṃ dadataṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762884 (0.0):
bhagnaṃ vilokya sva sutasya karma taj jahāsa taṃ cāpi na tatra paśyatī // / BhP_10.09.007 // / ulūkhalāṅghrer upari vyavasthitaṃ markāya kāmaṃ dadataṃ śici sthitam /
śici sthitam / BhP_10.09.008/3 haiyaṅgavaṃ caurya viśaṅkitekṣaṇaṃ nirīkṣya paścāt sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762894 (0.0):
ulūkhalāṅghrer upari vyavasthitaṃ markāya kāmaṃ dadataṃ śici sthitam /
āgamac chanaiḥ / BhP_10.09.009/1 tām ātta yaṣṭiṃ prasamīkṣya satvaras
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762899 (0.0):
haiyaṅgavaṃ caurya viśaṅkitekṣaṇaṃ nirīkṣya paścāt sutam āgamac chanaiḥ //
BhP_10.09.009/2 tato 'varuhyāpasasāra bhītavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762906 (0.016):
tām ātta yaṣṭiṃ prasamīkṣya satvaras $ tato 'varuhyāpasasāra bhītavat &
BhP_10.09.009/3 gopy anvadhāvan na yam āpa yogināṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762909 (0.0):
tām ātta yaṣṭiṃ prasamīkṣya satvaras $ tato 'varuhyāpasasāra bhītavat & / gopy anvadhāvan na yam āpa yogināṃ % kṣamaṃ praveṣṭuṃ tapaseritaṃ manaḥ //
BhP_10.09.009/4 kṣamaṃ praveṣṭuṃ tapaseritaṃ manaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762916 (0.0):
gopy anvadhāvan na yam āpa yogināṃ % kṣamaṃ praveṣṭuṃ tapaseritaṃ manaḥ //
BhP_10.09.010/1 anvañcamānā jananī bṛhac calac chroṇī bharākrānta gatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762925 (0.0):
gopy anvadhāvan na yam āpa yogināṃ % kṣamaṃ praveṣṭuṃ tapaseritaṃ manaḥ // / BhP_10.09.009 //* / anvañcamānā jananī bṛhac calac chroṇī bharākrānta gatiḥ sumadhyamā /
sumadhyamā / BhP_10.09.010/3 javena visraṃsita keśa bandhana cyuta prasūnānugatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762934 (0.0):
anvañcamānā jananī bṛhac calac chroṇī bharākrānta gatiḥ sumadhyamā / / javena visraṃsita keśa bandhana cyuta prasūnānugatiḥ parāmṛśat //
parāmṛśat / BhP_10.09.011/1 kṛtāgasaṃ taṃ prarudantam akṣiṇī kaṣantam añjan maṣiṇī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762943 (0.0):
javena visraṃsita keśa bandhana cyuta prasūnānugatiḥ parāmṛśat // / BhP_10.09.010 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342407 (0.0):
yadā ca dadhi maṇḍa bhājana bhedanādi cāpalyānantaraṃ / kṛtāgasaṃ taṃ prarudantam akṣiṇī / kaṣantam añjan maṣiṇī sva pāṇinā |
sva pāṇinā / BhP_10.09.011/3 udvīkṣamāṇaṃ bhaya vihvalekṣaṇaṃ haste gṛhītvā bhiṣayanty
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762952 (0.0):
kṛtāgasaṃ taṃ prarudantam akṣiṇī kaṣantam añjan maṣiṇī sva pāṇinā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342415 (0.0):
kṛtāgasaṃ taṃ prarudantam akṣiṇī / kaṣantam añjan maṣiṇī sva pāṇinā |
avāgurat / BhP_10.09.012/1 tyaktvā yaṣṭiṃ sutaṃ bhītaṃ vijñāyārbhaka vatsalā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762960 (0.0):
udvīkṣamāṇaṃ bhaya vihvalekṣaṇaṃ haste gṛhītvā bhiṣayanty avāgurat // / BhP_10.09.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342423 (0.0):
udvīkṣamāṇaṃ bhaya vihvalekṣaṇaṃ / haste gṛhītvā bhiṣayanty avāgurat || / tyaktvā yaṣṭiṃ sutaṃ bhītaṃ vijñāyārbhaka vatsalā |
BhP_10.09.012/3 iyeṣa kila taṃ baddhuṃ dāmnātad vīrya kovidā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762966 (0.0):
tyaktvā yaṣṭiṃ sutaṃ bhītaṃ vijñāyārbhaka vatsalā / / iyeṣa kila taṃ baddhuṃ dāmnātad vīrya kovidā // BhP_10.09.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19342429 (0.0):
tyaktvā yaṣṭiṃ sutaṃ bhītaṃ vijñāyārbhaka vatsalā | / iyeṣa kila taṃ baddhuṃ dāmnātad vīrya kovidā || [BhP 10.9.11 12]
BhP_10.09.013/1 na cāntar na bahir yasya na pūrvaṃ nāpi cāparam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762974 (0.0):
iyeṣa kila taṃ baddhuṃ dāmnātad vīrya kovidā // BhP_10.09.012 // / na cāntar na bahir yasya na pūrvaṃ nāpi cāparam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987078 (0.0):
vibhutvam āha / na cāntar na bahir yasya na pūrvaṃ nāpi cāparam |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741157 (1.788):
jagad-aṇḍa-cayā iti na cāntar na bahir yasya [BhP 10.9.13] ity ādeḥ | aṇor
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412206 (1.788):
atha vibhutvaṃ na cāntar na bahir yasya [BhP 10.9.13] ity ādau |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14425464 (0.009):
arthaḥ | atraitad uktaṃ bhavati na cāntar na bahir yasya ity ādi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19355489 (0.021):
uktaṃ ca dāmodara līlāyāṃ na cāntar na bahir yasya [BhP 10.9.13] ity ādi |
Pratyaksalaksana text of Tarkarahasya (tarkrplu.htm.txt) 22734666 (0.052):
bahiḥ, atha tad antar na[188]na bahir yad eva ca punar
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14530281 (0.055):
nāsty eva sarvathā nīlādir iti cet. naivaṃ. tathā hi yadi nīlādi nāntar nāpi bahir asti tat katham idam avikalpe cetasi sphuṭataram anubhūyata iti vaktavyaṃ. na caitac chakyaṃ vaktuṃ : naiva pratibhāsata iti. sarveṣām anubhava siddhatvāt tat pratibhāsasya. na cāpi sphuṭāvabhāsino vikalpa viṣayatā yuktā, yenocyate mūḍhātmanā tathāvasīyata iti.
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16304981 (0.056):
nāntar vā na bahir vāpi *HV_31.43*467:2a / nāntaṃ dadarśa kṛṣṇaś ca HV_App.I,29E.118a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800436 (0.056):
nāntar vā na bahir vāpi HV_31.43*467:2a / nāntaṃ śakyaṃ hi karmaṇām HV_105.5b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362597 (0.062):
nākāśe vā na bhūmau vā rātrau vā divase 'pi vā | *HV_31.43*467:1 | / nāntar vā na bahir vāpi syād vadho me pitāmaha | *HV_31.43*467:2 |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6989662 (0.064):
bahu rūpam | ekaṃ santaṃ bahudhā dṛśyamānam iti śruteḥ | na cāntar na / bahir yasyety ādinā [BhP 10.9.11] vibhutva siddheś ca ha sphuṭam eva
BhP_10.09.013/3 pūrvāparaṃ bahiś cāntar jagato yo jagac ca yaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762984 (0.0):
na cāntar na bahir yasya na pūrvaṃ nāpi cāparam / / pūrvāparaṃ bahiś cāntar jagato yo jagac ca yaḥ // BhP_10.09.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987088 (0.0):
na cāntar na bahir yasya na pūrvaṃ nāpi cāparam | / pūrvāparaṃ bahiś cāntar jagato yo jagac ca yaḥ ||
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867080 (0.052):
pūrvāparaṃ bahiś cāntar jagato yo jagac ca yaḥ || / taṃ matvātmajam avyaktaṃ martya-liṅgam adhokṣajam |
BhP_10.09.014/1 taṃ matvātmajam avyaktaṃ martya liṅgam adhokṣajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762991 (0.0):
pūrvāparaṃ bahiś cāntar jagato yo jagac ca yaḥ // BhP_10.09.013 // / taṃ matvātmajam avyaktaṃ martya liṅgam adhokṣajam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987094 (0.0):
pūrvāparaṃ bahiś cāntar jagato yo jagac ca yaḥ || / taṃ matvātmajam avyaktaṃ martya liṅgam adhokṣajam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867086 (0.0):
pūrvāparaṃ bahiś cāntar jagato yo jagac ca yaḥ || / taṃ matvātmajam avyaktaṃ martya-liṅgam adhokṣajam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987140 (0.031):
vyatiriktasya cābhāvān na bandha ity āha jagac ca yaḥ iti | taṃ martya / liṅgam adhokṣajam ātmajaṃ matvā babandheti | ity eṣā ||
BhP_10.09.014/3 gopikolūkhale dāmnā babandha prākṛtaṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762997 (0.0):
taṃ matvātmajam avyaktaṃ martya liṅgam adhokṣajam / / gopikolūkhale dāmnā babandha prākṛtaṃ yathā // BhP_10.09.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987099 (0.005):
taṃ matvātmajam avyaktaṃ martya liṅgam adhokṣajam | / gopikolūkhale dāmnā babandha prākṛtaṃ yathā || [BhP 10.9.13 14]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867090 (0.017):
taṃ matvātmajam avyaktaṃ martya-liṅgam adhokṣajam | / gopikolūkhale dāmnā babandha prākṛtaṃ yathā // Lbh_1,5.425 //
BhP_10.09.015/1 tad dāma badhyamānasya svārbhakasya kṛtāgasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763002 (0.0):
gopikolūkhale dāmnā babandha prākṛtaṃ yathā // BhP_10.09.014 // / tad dāma badhyamānasya svārbhakasya kṛtāgasaḥ /
BhP_10.09.015/3 dvy aṅgulonam abhūt tena sandadhe 'nyac ca gopikā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763012 (0.0):
tad dāma badhyamānasya svārbhakasya kṛtāgasaḥ / / dvy aṅgulonam abhūt tena sandadhe 'nyac ca gopikā // BhP_10.09.015 //
BhP_10.09.016/1 yadāsīt tad api nyūnaṃ tenānyad api sandadhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763017 (0.006):
dvy aṅgulonam abhūt tena sandadhe 'nyac ca gopikā // BhP_10.09.015 // / yadāsīt tad api nyūnaṃ tenānyad api sandadhe /
BhP_10.09.016/3 tad api dvy aṅgulaṃ nyūnaṃ yad yad ādatta bandhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763024 (0.0):
yadāsīt tad api nyūnaṃ tenānyad api sandadhe / / tad api dvy aṅgulaṃ nyūnaṃ yad yad ādatta bandhanam // BhP_10.09.016 //
BhP_10.09.017/1 evaṃ sva geha dāmāni yaśodā sandadhaty api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763030 (1.192):
tad api dvy aṅgulaṃ nyūnaṃ yad yad ādatta bandhanam // BhP_10.09.016 // / evaṃ sva geha dāmāni yaśodā sandadhaty api /
BhP_10.09.017/3 gopīnāṃ susmayantīnāṃ smayantī vismitābhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763036 (0.0):
evaṃ sva geha dāmāni yaśodā sandadhaty api / / gopīnāṃ susmayantīnāṃ smayantī vismitābhavat // BhP_10.09.017 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769741 (0.060):
pramoda nibhṛtātmāno gopāḥ prītyābhirebhire // BhP_10.17.014 // / yaśodā rohiṇī nando gopyo gopāś ca kaurava /
BhP_10.09.018/1 sva mātuḥ svinna gātrāyā visrasta kabara srajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763044 (0.0):
gopīnāṃ susmayantīnāṃ smayantī vismitābhavat // BhP_10.09.017 // / sva mātuḥ svinna gātrāyā visrasta kabara srajaḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127833 (0.038):
prīto vyamuñcad adhvindūn netrābhyāṃ puṣkarekṣaṇaḥ || RBhrs_2,1.152 || / sva mātuḥ svinna gātrāyā visrasta kavara srajaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333576 (0.060):
prakāśaḥ | tad uktaṃ sva mātuḥ svinna gātrāyāḥ [BhP 10.9.18] ity ādinā |
BhP_10.09.018/3 dṛṣṭvā pariśramaṃ kṛṣṇaḥ kṛpayāsīt sva bandhane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763051 (1.192):
sva mātuḥ svinna gātrāyā visrasta kabara srajaḥ / / dṛṣṭvā pariśramaṃ kṛṣṇaḥ kṛpayāsīt sva bandhane // BhP_10.09.018 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13127843 (1.192):
sva mātuḥ svinna gātrāyā visrasta kavara srajaḥ | / dṛṣṭvā pariśramaṃ kṛṣṇaḥ kṛpayāsīt sva bandhane || RBhrs_2,1.153 ||
BhP_10.09.019/1 evaṃ sandarśitā hy aṅga hariṇā bhṛtya vaśyatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763058 (0.0):
dṛṣṭvā pariśramaṃ kṛṣṇaḥ kṛpayāsīt sva bandhane // BhP_10.09.018 // / evaṃ sandarśitā hy aṅga hariṇā bhṛtya vaśyatā /
BhP_10.09.019/3 sva vaśenāpi kṛṣṇena yasyedaṃ seśvaraṃ vaśe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763065 (0.0):
evaṃ sandarśitā hy aṅga hariṇā bhṛtya vaśyatā / / sva vaśenāpi kṛṣṇena yasyedaṃ seśvaraṃ vaśe // BhP_10.09.019 //
BhP_10.09.020/1 nemaṃ viriñco na bhavo na śrīr apy aṅga saṃśrayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763072 (0.0):
sva vaśenāpi kṛṣṇena yasyedaṃ seśvaraṃ vaśe // BhP_10.09.019 // / nemaṃ viriñco na bhavo na śrīr apy aṅga saṃśrayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423788 (0.0):
nemaṃ viriñco na bhavo na śrīr apy aṅga saṃśrayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987275 (0.021):
rasasyānubhāva rūpatvāt | tad uktam nemaṃ viriñco na bhava ity ādi [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423083 (0.041):
upagīyamāna māhātmyaṃ hariṃ sāmanyatātmajam || [BhP 10.8.45] ity etat, / nemaṃ viriñco na bhavaḥ [BhP 10.9.20] iti vakṣyamāṇānusāri mahā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19324952 (0.044):
satāṃ brahma sukhānubhūtyā [BhP 10.12.11] ity ādau, nemaṃ viriñco na / bhavaḥ [BhP 10.9.20] ity ādau, nāyaṃ sukhāpa ity ādikasya gopikā suta [BhP
BhP_10.09.020/3 prasādaṃ lebhire gopī yat tat prāpa vimuktidāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763082 (0.0):
nemaṃ viriñco na bhavo na śrīr apy aṅga saṃśrayā / / prasādaṃ lebhire gopī yat tat prāpa vimuktidāt // BhP_10.09.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14423796 (0.0):
nemaṃ viriñco na bhavo na śrīr apy aṅga saṃśrayā | / prasādaṃ lebhire gopī yat tat prāpa vimuktidāt || [BhP 10.9.20]
BhP_10.09.021/1 nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763090 (0.0):
prasādaṃ lebhire gopī yat tat prāpa vimuktidāt // BhP_10.09.020 // / nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22736776 (0.0):
atha śrī-śukadevena tathaiva nirṇītaṃ nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ / gopikā-sutaḥ [BhP 10.9.21] iti | āgama-vidbhir api sakala-loka-maṅgalo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424114 (0.0):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10867626 (0.0):
nandaḥ sva-putram ādāya pretyāgatam udāra-dhīḥ // Lbh_1,5.458 // / nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā-sutaḥ // Lbh_1,5.459 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104388 (0.016):
śrī bādarāyaṇeḥ [BhP 10.9.21] / nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424125 (0.022):
sukhenāpyata iti sukhāpaḥ | ayaṃ śrī gopikā sutaḥ bhagavān dehināṃ
BhP_10.09.021/3 jñānināṃ cātma bhūtānāṃ yathā bhaktimatām iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763095 (0.005):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ / / jñānināṃ cātma bhūtānāṃ yathā bhaktimatām iha // BhP_10.09.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14424117 (0.009):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ | / jñānināṃ cātma bhūtānāṃ yathā bhaktimatām iha || [BhP 10.9.21]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104391 (0.019):
nāyaṃ sukhāpo bhagavān dehināṃ gopikā sutaḥ | / jñānināṃ cātma bhūtānāṃ yathā bhaktimatām iha // Hbhv_10.202 //
BhP_10.09.022/1 kṛṣṇas tu gṛha kṛtyeṣu vyagrāyāṃ mātari prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763102 (0.0):
jñānināṃ cātma bhūtānāṃ yathā bhaktimatām iha // BhP_10.09.021 // / kṛṣṇas tu gṛha kṛtyeṣu vyagrāyāṃ mātari prabhuḥ /
BhP_10.09.022/3 adrākṣīd arjunau pūrvaṃ guhyakau dhanadātmajau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763109 (0.0):
kṛṣṇas tu gṛha kṛtyeṣu vyagrāyāṃ mātari prabhuḥ / / adrākṣīd arjunau pūrvaṃ guhyakau dhanadātmajau // BhP_10.09.022 //
BhP_10.09.023/1 purā nārada śāpena vṛkṣatāṃ prāpitau madāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763115 (0.0):
adrākṣīd arjunau pūrvaṃ guhyakau dhanadātmajau // BhP_10.09.022 // / purā nārada śāpena vṛkṣatāṃ prāpitau madāt /
BhP_10.09.023/3 nalakūvara maṇigrīvāv iti khyātau śriyānvitau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763121 (0.003):
purā nārada śāpena vṛkṣatāṃ prāpitau madāt / / nalakūvara maṇigrīvāv iti khyātau śriyānvitau // BhP_10.09.023 //
BhP_10.10.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.10.001/1 kathyatāṃ bhagavann etat tayoḥ śāpasya kāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763129 (5.960):
nalakūvara maṇigrīvāv iti khyātau śriyānvitau // BhP_10.09.023 // / BhP_10.10.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.039):
BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.039):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.039):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.039):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.039):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.040):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.040):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.046):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.048):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.048):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.048):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382610 (0.049):
BhP_08.24.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.24.001/1 bhagavan chrotumicchāmi hareradbhutakarmaṇaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999634 (0.049):
BhP_09.04.014/0 śrīrājovāca / BhP_09.04.014/1 bhagavan chrotumicchāmi rājarṣestasya dhīmataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742563 (0.049):
BhP_08.24.001/0 śrīrājovāca / bhagavan chrotumicchāmi hareradbhutakarmaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745159 (0.049):
BhP_09.04.014/0 śrīrājovāca / bhagavan chrotumicchāmi rājarṣestasya dhīmataḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6356831 (0.050):
BhP_10.01.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.01.001/1 kathito vaṃśa vistāro bhavatā soma sūryayoḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177665 (0.050):
BhP_06.18.078/2 maṅgalaṃ marutāṃ janma kiṃ bhūyaḥ kathayāmi te / BhP_06.19.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.19.001/1 vrataṃ puṃsavanaṃ brahman bhavatā yadudīritam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365810 (0.050):
BhP_10.12.041/0 śrī rājovāca / BhP_10.12.041/1 brahman kālāntara kṛtaṃ tat kālīnaṃ kathaṃ bhavet
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368037 (0.050):
BhP_10.14.049/0 śrī rājovāca / BhP_10.14.049/1 brahman parodbhave kṛṣṇe iyān premā kathaṃ bhavet
BhP_10.10.001/3 yat tad vigarhitaṃ karma yena vā devarṣes tamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763137 (0.0):
kathyatāṃ bhagavann etat tayoḥ śāpasya kāraṇam / / yat tad vigarhitaṃ karma yena vā devarṣes tamaḥ // BhP_10.10.001 //
BhP_10.10.002/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.10.002/1 rudrasyānucarau bhūtvā sudṛptau dhanadātmajau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763148 (0.0):
yat tad vigarhitaṃ karma yena vā devarṣes tamaḥ // BhP_10.10.001 // / BhP_10.10.002/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2829249 (0.033):
atṛptas tān anudhyāyan mṛto 'ndhaṃ viśate tamaḥ // BhP_11.17.058 // / BhP_11.18.001/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.036):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.036):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.036):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.036):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ