View original HTML file with complete header information
BhP_11.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.01.001/1 kṛtvā daitya-vadhaṃ kṛṣṇaḥ sa-rāmo yadubhir vṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817862 (0.0):
yayur yad arthāḥ // BhP_10.90.050 //* / BhP_11.01.001/0 śrī śuka uvāca / kṛtvā daitya vadhaṃ kṛṣṇaḥ sa rāmo yadubhir vṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.013):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.013):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.013):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.013):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.013):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370109 (0.015):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.016):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.017):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.017):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.017):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.017):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.017):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.017):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.017):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.017):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.017):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.017):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.017):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.017):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
BhP_11.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.01.001/1 kṛtvā daitya-vadhaṃ kṛṣṇaḥ sa-rāmo yadubhir vṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817862 (0.0):
yayur yad arthāḥ // BhP_10.90.050 //* / BhP_11.01.001/0 śrī śuka uvāca / kṛtvā daitya vadhaṃ kṛṣṇaḥ sa rāmo yadubhir vṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.013):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.013):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.013):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.013):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.013):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370109 (0.015):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.016):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.017):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.017):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.017):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.017):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.017):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.017):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.017):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.017):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.017):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.017):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.017):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.017):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
BhP_11.01.001/3 bhuvo 'vatārayad bhāraṃ javiṣṭhaṃ janayan kalim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817868 (0.0):
kṛtvā daitya vadhaṃ kṛṣṇaḥ sa rāmo yadubhir vṛtaḥ / / bhuvo 'vatārayad bhāraṃ javiṣṭhaṃ janayan kalim // BhP_11.01.001 //
BhP_11.01.002/1 ye kopitāḥ su-bahu pāṇḍu-sutāḥ sapatnair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817876 (0.0):
bhuvo 'vatārayad bhāraṃ javiṣṭhaṃ janayan kalim // BhP_11.01.001 // / ye kopitāḥ su bahu pāṇḍu sutāḥ sapatnair $
BhP_11.01.002/2 durdyūta-helana-kaca-grahaṇādibhis tān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817881 (0.0):
ye kopitāḥ su bahu pāṇḍu sutāḥ sapatnair $ / durdyūta helana kaca grahaṇādibhis tān &
BhP_11.01.002/3 kṛtvā nimittam itaretarataḥ sametān / BhP_11.01.002/4 hatvā nṛpān niraharat kṣiti-bhāram īśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817892 (1.192):
durdyūta helana kaca grahaṇādibhis tān & / kṛtvā nimittam itaretarataḥ sametān % hatvā nṛpān niraharat kṣiti bhāram
BhP_11.01.003/1 bhū-bhāra-rāja-pṛtanā yadubhir nirasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817900 (0.0):
kṛtvā nimittam itaretarataḥ sametān % hatvā nṛpān niraharat kṣiti bhāram / īśaḥ // BhP_11.01.002 //* / bhū bhāra rāja pṛtanā yadubhir nirasya $ guptaiḥ sva bāhubhir acintayad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434128 (0.0):
eva naśyed iti prathamaṃ teṣām antardhāpanam | ataevoktam / bhū bhāra rāja pṛtanā yadubhir nirasya
BhP_11.01.003/2 guptaiḥ sva-bāhubhir acintayad aprameyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817905 (0.028):
bhū bhāra rāja pṛtanā yadubhir nirasya $ guptaiḥ sva bāhubhir acintayad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434133 (0.028):
bhū bhāra rāja pṛtanā yadubhir nirasya / guptaiḥ sva bāhubhir acintayad aprameyaḥ |
BhP_11.01.003/3 manye 'vaner nanu gato 'py agataṃ hi bhāraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817910 (0.0):
bhū bhāra rāja pṛtanā yadubhir nirasya $ guptaiḥ sva bāhubhir acintayad / aprameyaḥ & / manye 'vaner nanu gato 'py agataṃ hi bhāraṃ % yad yādavaṃ kulam aho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434138 (0.0):
guptaiḥ sva bāhubhir acintayad aprameyaḥ | / manye 'vaner nanu gato 'py agataṃ hi bhāraṃ
BhP_11.01.003/4 yad yādavaṃ kulam aho aviṣahyam āste
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817916 (0.0):
manye 'vaner nanu gato 'py agataṃ hi bhāraṃ % yad yādavaṃ kulam aho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434144 (0.0):
manye 'vaner nanu gato 'py agataṃ hi bhāraṃ / yad yādavaṃ kulam aho aviṣahyam āste || [BhP 11.1.3] iti |
BhP_11.01.004/1 naivānyataḥ paribhavo 'sya bhavet kathañcin
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817922 (0.007):
manye 'vaner nanu gato 'py agataṃ hi bhāraṃ % yad yādavaṃ kulam aho / aviṣahyam āste // BhP_11.01.003 //* / naivānyataḥ paribhavo 'sya bhavet kathañcin $ mat saṃśrayasya
BhP_11.01.004/2 mat-saṃśrayasya vibhavonnahanasya nityam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817927 (0.033):
naivānyataḥ paribhavo 'sya bhavet kathañcin $ mat saṃśrayasya / vibhavonnahanasya nityam &
BhP_11.01.004/3 antaḥ kaliṃ yadu-kulasya vidhāya veṇu-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817933 (1.192):
naivānyataḥ paribhavo 'sya bhavet kathañcin $ mat saṃśrayasya / vibhavonnahanasya nityam & / antaḥ kaliṃ yadu kulasya vidhāya veṇu % stambasya vahnim iva śāntim
BhP_11.01.004/4 stambasya vahnim iva śāntim upaimi dhāma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817938 (0.006):
antaḥ kaliṃ yadu kulasya vidhāya veṇu % stambasya vahnim iva śāntim
BhP_11.01.005/1 evaṃ vyavasito rājan satya-saṅkalpa īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817944 (0.005):
antaḥ kaliṃ yadu kulasya vidhāya veṇu % stambasya vahnim iva śāntim / upaimi dhāma // BhP_11.01.004 //* / evaṃ vyavasito rājan satya saṅkalpa īśvaraḥ /
BhP_11.01.005/3 śāpa-vyājena viprāṇāṃ sañjahre sva-kulaṃ vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817951 (0.0):
evaṃ vyavasito rājan satya saṅkalpa īśvaraḥ / / śāpa vyājena viprāṇāṃ sañjahre sva kulaṃ vibhuḥ // BhP_11.01.005 //
BhP_11.01.006/1 sva-mūrtyā loka-lāvaṇya- nirmuktyā locanaṃ nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817959 (0.0):
śāpa vyājena viprāṇāṃ sañjahre sva kulaṃ vibhuḥ // BhP_11.01.005 // / sva mūrtyā loka lāvaṇya nirmuktyā locanaṃ nṛṇām /
BhP_11.01.006/3 gīrbhis tāḥ smaratāṃ cittaṃ padais tān īkṣatāṃ kriyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817965 (0.0):
sva mūrtyā loka lāvaṇya nirmuktyā locanaṃ nṛṇām / / gīrbhis tāḥ smaratāṃ cittaṃ padais tān īkṣatāṃ kriyāḥ // BhP_11.01.006 //
BhP_11.01.007/1 ācchidya kīrtiṃ su-ślokāṃ vitatya hy añjasā nu kau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817973 (0.0):
gīrbhis tāḥ smaratāṃ cittaṃ padais tān īkṣatāṃ kriyāḥ // BhP_11.01.006 // / ācchidya kīrtiṃ su ślokāṃ vitatya hy añjasā nu kau /
BhP_11.01.007/3 tamo 'nayā tariṣyantīty agāt svaṃ padam īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817979 (0.0):
ācchidya kīrtiṃ su ślokāṃ vitatya hy añjasā nu kau / / tamo 'nayā tariṣyantīty agāt svaṃ padam īśvaraḥ // BhP_11.01.007 //
BhP_11.01.008/0 śrī-rājovāca / BhP_11.01.008/1 brahmaṇyānāṃ vadānyānāṃ nityaṃ vṛddhopasevinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817989 (0.0):
tamo 'nayā tariṣyantīty agāt svaṃ padam īśvaraḥ // BhP_11.01.007 // / BhP_11.01.008/0 śrī rājovāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434158 (0.028):
atra teṣām adhārmikatayā tu pṛthivī bhāratvaṃ na mantavyam | / brahmaṇyānāṃ vadānyānāṃ nityaṃ vṛddhopasevinām |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392910 (0.032):
BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / BhP_10.52.018/1 bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430253 (0.037):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835035 (0.038):
bhaktāya cānuraktāya brūhi viśveśvareśvara // BhP_11.27.005 // / BhP_11.27.006/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.038):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.038):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790414 (0.042):
paśyatāṃ sarva lokānāṃ tārkṣya putraḥ sudhām iva // BhP_10.52.017 // / BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.044):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.044):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411429 (0.046):
BhP_11.03.041/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.041/1 karma-yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.048):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837243 (0.048):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.049):
BhP_06.18.019/2 ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.049):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.049):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.049):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.049):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819714 (0.050):
savitṛ prakāśaḥ // BhP_11.03.040 //* / BhP_11.03.041/0 śrī rājovāca / karma yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.051):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
BhP_11.01.008/3 vipra-śāpaḥ katham abhūd vṛṣṇīnāṃ kṛṣṇa-cetasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817997 (0.0):
brahmaṇyānāṃ vadānyānāṃ nityaṃ vṛddhopasevinām / / vipra śāpaḥ katham abhūd vṛṣṇīnāṃ kṛṣṇa cetasām // BhP_11.01.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434165 (0.0):
brahmaṇyānāṃ vadānyānāṃ nityaṃ vṛddhopasevinām | / vipra śāpaḥ katham abhūd vṛṣṇīnāṃ kṛṣṇa cetasām || [BhP 11.1.8] ity ādau
BhP_11.01.009/1 yan-nimittaḥ sa vai śāpo yādṛśo dvija-sattama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818005 (0.0):
vipra śāpaḥ katham abhūd vṛṣṇīnāṃ kṛṣṇa cetasām // BhP_11.01.008 // / yan nimittaḥ sa vai śāpo yādṛśo dvija sattama /
BhP_11.01.009/3 katham ekātmanāṃ bheda etat sarvaṃ vadasva me
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818013 (0.0):
yan nimittaḥ sa vai śāpo yādṛśo dvija sattama / / katham ekātmanāṃ bheda etat sarvaṃ vadasva me // BhP_11.01.009 //
BhP_11.01.010/0 śrī-bādarāyaṇir uvāca / BhP_11.01.010/1 bibhrad vapuḥ sakala-sundara-sanniveśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818022 (0.004):
katham ekātmanāṃ bheda etat sarvaṃ vadasva me // BhP_11.01.009 // / BhP_11.01.010/0 śrī bādarāyaṇir uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416739 (0.014):
BhP_10.85.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.85.001/1 athaikadātmajau prāptau kṛta pādābhivandanau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714553 (0.014):
cirādupaiti // BhP_06.15.028 //* / BhP_06.16.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / atha devaṛṣī rājan samparetaṃ nṛpātmajam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750044 (0.014):
tasmin vā te 'nvavartanta prajāḥ paurāśca īśvare // BhP_09.11.024 // / BhP_09.11.025/0 śrībādarāyaṇiruvāca / athādiśaddigvijaye bhrāt ṃstribhuvaneśvaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752569 (0.016):
pravarāntaramāpannaṃ taddhi caivaṃ prakalpitam // BhP_09.16.037 // / BhP_09.17.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / yaḥ purūravasaḥ putra āyustasyābhavan sutāḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174802 (0.020):
BhP_06.16.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.16.001/1 atha devaṛṣī rājan samparetaṃ nṛpātmajam
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004907 (0.020):
BhP_09.11.025/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_09.11.025/1 athādiśaddigvijaye bhrāt-ṃstribhuvaneśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812510 (0.020):
yad āsīt tīrtha yātrāyāṃ suhṛt sandarśanādikam // BhP_10.84.071 // / BhP_10.85.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376422 (0.020):
BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.29.001/1 bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007622 (0.021):
BhP_09.17.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_09.17.001/1 yaḥ purūravasaḥ putra āyustasyābhavan sutāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6402122 (0.022):
BhP_10.64.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.64.001/1 ekadopavanaṃ rājan jagmur yadu kumārakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775119 (0.024):
kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ su vismitāḥ // BhP_10.28.017 // / BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164626 (0.024):
BhP_06.01.010/2 prāyaścittamatho 'pārthaṃ manye kuñjaraśaucavat / BhP_06.01.011/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.01.011/1 karmaṇā karmanirhāro na hy ātyantika iṣyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705028 (0.024):
prāyaścittamatho 'pārthaṃ manye kuñjaraśaucavat // BhP_06.01.010 // / BhP_06.01.011/0 śrībādarāyaṇiruvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798950 (0.026):
saṃsmaret prātar utthāya na tasya syāt parājayaḥ // BhP_10.63.053 // / BhP_10.64.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / ekadopavanaṃ rājan jagmur yadu kumārakāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2705791 (0.028):
neṣyāmo 'kṛtanirveśaṃ yatra daṇḍena śuddhyati // BhP_06.01.068 // / BhP_06.02.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / evaṃ te bhagavaddūtā yamadūtābhibhāṣitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753906 (0.030):
sarvabhūtādhivāsāya śāntāya bṛhate namaḥ // BhP_09.19.029 // / BhP_09.20.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2717978 (0.031):
brūhyetadadbhutatamaṃ bhagavān hyatra kāraṇam // BhP_07.01.020 // / BhP_07.01.021/0 śrībādarāyaṇiruvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372804 (0.031):
BhP_08.07.041/5 tasmādidaṃ garaṃ bhuñje prajānāṃ svastirastu me / BhP_08.07.042/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.07.042/1 evamāmantrya bhagavān bhavānīṃ viśvabhāvanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392957 (0.032):
BhP_10.52.021/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.52.021/1 rājāsīd bhīṣmako nāma vidarbhādhipatir mahān
BhP_11.01.010/2 karmācaran bhuvi su-maṅgalam āpta-kāmaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818028 (0.0):
bibhrad vapuḥ sakala sundara sanniveśaṃ $ karmācaran bhuvi su maṅgalam
BhP_11.01.010/3 āsthāya dhāma ramamāṇa udāra-kīṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818034 (0.026):
bibhrad vapuḥ sakala sundara sanniveśaṃ $ karmācaran bhuvi su maṅgalam / āpta kāmaḥ & / āsthāya dhāma ramamāṇa udāra kīṛtiḥ % saṃhartum aicchata kulaṃ
BhP_11.01.010/4 saṃhartum aicchata kulaṃ sthita-kṛtya-śeṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818040 (0.0):
āsthāya dhāma ramamāṇa udāra kīṛtiḥ % saṃhartum aicchata kulaṃ
BhP_11.01.011/1 karmāni puṇya-nivahāni su-maṅgalāni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818046 (0.005):
sthita kṛtya śeṣaḥ // BhP_11.01.010 //* / karmāni puṇya nivahāni su maṅgalāni $ gāyaj jagat kali malāpaharāṇi kṛtvā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9851008 (0.039):
aparipūrṇendriyāḥ / upanāmyantāṃ maṅgalāni / ghuṣyantāṃ puṇyabheryaḥ / / tāḍyantāṃ maṅgalyaghaṇṭāḥ / samalaṃkriyantāṃ puravaradvārāṇi / vādyantāṃ
BhP_11.01.011/2 gāyaj-jagat-kali-malāpaharāṇi kṛtvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818052 (0.0):
karmāni puṇya nivahāni su maṅgalāni $ gāyaj jagat kali malāpaharāṇi kṛtvā
BhP_11.01.011/3 kālātmanā nivasatā yadu-deva-gehe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818058 (0.0):
karmāni puṇya nivahāni su maṅgalāni $ gāyaj jagat kali malāpaharāṇi kṛtvā / kālātmanā nivasatā yadu deva gehe % piṇḍārakaṃ samagaman munayo nisṛṣṭāḥ
BhP_11.01.011/4 piṇḍārakaṃ samagaman munayo nisṛṣṭāḥ / BhP_11.01.012/1 viśvāmitro 'sitaḥ kaṇvo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818066 (0.004):
kālātmanā nivasatā yadu deva gehe % piṇḍārakaṃ samagaman munayo nisṛṣṭāḥ
BhP_11.01.012/2 durvāsā bhṛgur aṅgirāḥ / BhP_11.01.012/3 kaśyapo vāmadevo 'trir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818074 (0.003):
kālātmanā nivasatā yadu deva gehe % piṇḍārakaṃ samagaman munayo nisṛṣṭāḥ / // BhP_11.01.011 //* / viśvāmitro 'sitaḥ kaṇvo $ durvāsā bhṛgur aṅgirāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753455 (0.034):
aṅgirāś ca bhṛguś caiva BrP_95.2a / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca BrP_65.34a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786823 (0.038):
pitāmahaḥ pulastyaś ca % pulahaś ca mahātapāḥ // BrP_65.33 // / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca $ marīcir bhṛgur eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058138 (0.038):
pitāmahaḥ pulastyaś ca pulahaś ca mahātapāḥ // BrP_65.33 // / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca marīcir bhṛgur eva ca /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415611 (0.039):
BhP_10.84.004/1 rāmaḥ sa śiṣyo bhagavān vasiṣṭho gālavo bhṛguḥ / BhP_10.84.004/3 pulastyaḥ kaśyapo 'triś ca mārkaṇḍeyo bṛhaspatiḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15674220 (0.040):
09,044.009a pitāmahaḥ pulastyaś ca pulahaś ca mahātapāḥ / 09,044.009c aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca marīcir bhṛgur eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736913 (0.043):
aśvināvṛbhavo rājannindrasteṣāṃ purandaraḥ // BhP_08.13.004 // / kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14534324 (0.051):
aṅgirā jamadagniśca vasiṣṭhaḥ kaśyapo bhṛguḥ / / ātreyo gautamaḥ sāṃkhyaḥ pulastyo nārado'sitaḥ // Car_1,1.8
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376558 (0.051):
BhP_08.13.005/1 kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15314097 (0.053):
tvaṣṭā viṣṇuḥ pulastyaś ca $ pulahaścātrireva ca & / vasiṣṭhaścāṅgirāścaiva % bhṛgurbuddhimatāṃ varaḥ // LiP_1,55.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207871 (0.053):
tvaṣṭā viṣṇuḥ pulastyaś ca pulahaścātrireva ca / / vasiṣṭhaścāṅgirāścaiva bhṛgurbuddhimatāṃ varaḥ // LiP_1,55.26 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811455 (0.053):
rāmaḥ sa śiṣyo bhagavān vasiṣṭho gālavo bhṛguḥ / / pulastyaḥ kaśyapo 'triś ca mārkaṇḍeyo bṛhaspatiḥ // BhP_10.84.004 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732446 (0.054):
02,011.015a bhṛgur atrir vasiṣṭhaś ca gautamaś ca tathāṅgirāḥ / 02,011.015b*0121_01 pulastyaś ca kratuś caiva prahrādaḥ kardamas tathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20690438 (0.061):
13,065.022a tato 'gastyaś ca kaṇvaś ca bhṛgur atrir vṛṣākapiḥ / 13,065.022c asito devalaś caiva devayajñam upāgaman
BhP_11.01.012/4 vasiṣṭho nāradādayaḥ / BhP_11.01.013/1 krīḍantas tān upavrajya kumārā yadu-nandanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818081 (0.0):
viśvāmitro 'sitaḥ kaṇvo $ durvāsā bhṛgur aṅgirāḥ & / kaśyapo vāmadevo 'trir % vasiṣṭho nāradādayaḥ // BhP_11.01.012 //*
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736913 (0.045):
aśvināvṛbhavo rājannindrasteṣāṃ purandaraḥ // BhP_08.13.004 // / kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376558 (0.052):
BhP_08.13.004/3 aśvināvṛbhavo rājannindrasteṣāṃ purandaraḥ / BhP_08.13.005/1 kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415611 (0.064):
BhP_10.84.004/1 rāmaḥ sa śiṣyo bhagavān vasiṣṭho gālavo bhṛguḥ / BhP_10.84.004/3 pulastyaḥ kaśyapo 'triś ca mārkaṇḍeyo bṛhaspatiḥ
BhP_11.01.013/3 upasaṅgṛhya papracchur avinītā vinīta-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818082 (0.022):
krīḍantas tān upavrajya kumārā yadu nandanāḥ / / upasaṅgṛhya papracchur avinītā vinīta vat // BhP_11.01.013 //
BhP_11.01.014/1 te veṣayitvā strī-veṣaiḥ sāmbaṃ jāmbavatī-sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818093 (0.0):
upasaṅgṛhya papracchur avinītā vinīta vat // BhP_11.01.013 // / te veṣayitvā strī veṣaiḥ sāmbaṃ jāmbavatī sutam /
BhP_11.01.014/3 eṣā pṛcchati vo viprā antarvatny asitekṣaṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818099 (0.017):
te veṣayitvā strī veṣaiḥ sāmbaṃ jāmbavatī sutam / / eṣā pṛcchati vo viprā antarvatny asitekṣaṇā // BhP_11.01.014 //
BhP_11.01.015/1 praṣṭuṃ vilajjatī sākṣāt prabrūtāmogha-darśanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818102 (0.022):
eṣā pṛcchati vo viprā antarvatny asitekṣaṇā // BhP_11.01.014 // / praṣṭuṃ vilajjatī sākṣāt prabrūtāmogha darśanāḥ /
BhP_11.01.015/3 prasoṣyantī putra-kāmā kiṃ svit sañjanayiṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818112 (0.043):
praṣṭuṃ vilajjatī sākṣāt prabrūtāmogha darśanāḥ / / prasoṣyantī putra kāmā kiṃ svit sañjanayiṣyati // BhP_11.01.015 //
BhP_11.01.016/1 evaṃ pralabdhā munayas tān ūcuḥ kupitā nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818118 (0.004):
prasoṣyantī putra kāmā kiṃ svit sañjanayiṣyati // BhP_11.01.015 // / evaṃ pralabdhā munayas tān ūcuḥ kupitā nṛpa /
BhP_11.01.016/3 janayiṣyati vo mandā muṣalaṃ kula-nāśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818124 (0.0):
evaṃ pralabdhā munayas tān ūcuḥ kupitā nṛpa / / janayiṣyati vo mandā muṣalaṃ kula nāśanam // BhP_11.01.016 //
BhP_11.01.017/1 tac chrutvā te 'ti-santrastā vimucya sahasodaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818130 (0.005):
janayiṣyati vo mandā muṣalaṃ kula nāśanam // BhP_11.01.016 // / tac chrutvā te 'ti santrastā vimucya sahasodaram /
BhP_11.01.017/3 sāmbasya dadṛśus tasmin muṣalaṃ khalv ayasmayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818135 (0.005):
tac chrutvā te 'ti santrastā vimucya sahasodaram / / sāmbasya dadṛśus tasmin muṣalaṃ khalv ayasmayam // BhP_11.01.017 //
BhP_11.01.018/1 kiṃ kṛtaṃ manda-bhāgyair naḥ kiṃ vadiṣyanti no janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818143 (0.0):
sāmbasya dadṛśus tasmin muṣalaṃ khalv ayasmayam // BhP_11.01.017 // / kiṃ kṛtaṃ manda bhāgyair naḥ kiṃ vadiṣyanti no janāḥ /
BhP_11.01.018/3 iti vihvalitā gehān ādāya muṣalaṃ yayuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818148 (0.005):
kiṃ kṛtaṃ manda bhāgyair naḥ kiṃ vadiṣyanti no janāḥ / / iti vihvalitā gehān ādāya muṣalaṃ yayuḥ // BhP_11.01.018 //
BhP_11.01.019/1 tac copanīya sadasi parimlāna-mukha-śriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818154 (0.005):
iti vihvalitā gehān ādāya muṣalaṃ yayuḥ // BhP_11.01.018 // / tac copanīya sadasi parimlāna mukha śriyaḥ /
BhP_11.01.019/3 rājña āvedayāṃ cakruḥ sarva-yādava-sannidhau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818157 (0.018):
tac copanīya sadasi parimlāna mukha śriyaḥ / / rājña āvedayāṃ cakruḥ sarva yādava sannidhau // BhP_11.01.019 //
BhP_11.01.020/1 śrutvāmoghaṃ vipra-śāpaṃ dṛṣṭvā ca muṣalaṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818168 (0.0):
rājña āvedayāṃ cakruḥ sarva yādava sannidhau // BhP_11.01.019 // / śrutvāmoghaṃ vipra śāpaṃ dṛṣṭvā ca muṣalaṃ nṛpa /
BhP_11.01.020/3 vismitā bhaya-santrastā babhūvur dvārakaukasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818174 (0.003):
śrutvāmoghaṃ vipra śāpaṃ dṛṣṭvā ca muṣalaṃ nṛpa / / vismitā bhaya santrastā babhūvur dvārakaukasaḥ // BhP_11.01.020 //
BhP_11.01.021/1 tac cūrṇayitvā muṣalaṃ yadu-rājaḥ sa āhukaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818179 (0.004):
vismitā bhaya santrastā babhūvur dvārakaukasaḥ // BhP_11.01.020 // / tac cūrṇayitvā muṣalaṃ yadu rājaḥ sa āhukaḥ /
BhP_11.01.021/3 samudra-salile prāsyal lohaṃ cāsyāvaśeṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818185 (0.004):
tac cūrṇayitvā muṣalaṃ yadu rājaḥ sa āhukaḥ / / samudra salile prāsyal lohaṃ cāsyāvaśeṣitam // BhP_11.01.021 //
BhP_11.01.022/1 kaścin matsyo 'grasīl lohaṃ cūrṇāni taralais tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818192 (0.0):
samudra salile prāsyal lohaṃ cāsyāvaśeṣitam // BhP_11.01.021 // / kaścin matsyo 'grasīl lohaṃ cūrṇāni taralais tataḥ /
BhP_11.01.022/3 uhyamānāni velāyāṃ lagnāny āsan kilairakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818198 (0.0):
kaścin matsyo 'grasīl lohaṃ cūrṇāni taralais tataḥ / / uhyamānāni velāyāṃ lagnāny āsan kilairakāḥ // BhP_11.01.022 //
BhP_11.01.023/1 matsyo gṛhīto matsya-ghnair jālenānyaiḥ sahārṇave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818207 (0.0):
uhyamānāni velāyāṃ lagnāny āsan kilairakāḥ // BhP_11.01.022 // / matsyo gṛhīto matsya ghnair jālenānyaiḥ sahārṇave /
BhP_11.01.023/3 tasyodara-gataṃ lohaṃ sa śalye lubdhako 'karot
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818215 (0.0):
matsyo gṛhīto matsya ghnair jālenānyaiḥ sahārṇave / / tasyodara gataṃ lohaṃ sa śalye lubdhako 'karot // BhP_11.01.023 //
BhP_11.01.024/1 bhagavān jñāta-sarvārtha īśvaro 'pi tad-anyathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818220 (0.0):
tasyodara gataṃ lohaṃ sa śalye lubdhako 'karot // BhP_11.01.023 // / bhagavān jñāta sarvārtha īśvaro 'pi tad anyathā /
BhP_11.01.024/3 kartuṃ naicchad vipra-śāpaṃ kāla-rūpy anvamodata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818229 (0.0):
bhagavān jñāta sarvārtha īśvaro 'pi tad anyathā / / kartuṃ naicchad vipra śāpaṃ kāla rūpy anvamodata // BhP_11.01.024 //
BhP_11.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.02.001/1 govinda-bhuja-guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818239 (5.960):
kartuṃ naicchad vipra śāpaṃ kāla rūpy anvamodata // BhP_11.01.024 // / BhP_11.02.001/0 śrī śuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920141 (5.960):
duṣṭāś ca tasmin bāḍhaṃ rajyanta eveti | tad uktaṃ śrī śukena / govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410198 (0.018):
tvayi viśvātmake tāni kiṃ me 'dṛṣṭaṃ vipaśyataḥ || [BhP 10.41.4] / ataeva / govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310877 (0.021):
āhūta iva me śīghraṃ darśanaṃ yāti cetasi || [BhP 1.6.34] / ity evam bhāvavān api / govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.027):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.027):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.027):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.027):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.027):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.027):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.027):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.027):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.027):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.029):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.029):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836949 (0.029):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.029):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.029):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.029):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.029):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
BhP_11.02.001/3 avātsīn nārado 'bhīkṣṇaṃ kṛṣṇopāsana-lālasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818245 (1.192):
govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha / / avātsīn nārado 'bhīkṣṇaṃ kṛṣṇopāsana lālasaḥ // BhP_11.02.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410203 (1.192):
govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha | / avātsīn nārado 'bhīkṣṇaṃ kṛṣṇopāsana lālasaḥ || [BhP 11.2.1] [Vṛ. addition
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920142 (0.030):
govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha | / avātsīn nārado'bhīkṣṇaṃkṛṣṇopāsana lālasaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310881 (0.030):
govinda bhuja guptāyāṃ dvāravatyāṃ kurūdvaha | / avātsīn nārado 'bhīkṣṇaṃkṛṣṇopāsana lālasaḥ || [BhP 11.2.1] ity uktam |
BhP_11.02.002/1 ko nu rājann indriyavān mukunda-caraṇāmbujam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818252 (0.0):
avātsīn nārado 'bhīkṣṇaṃ kṛṣṇopāsana lālasaḥ // BhP_11.02.001 // / ko nu rājann indriyavān mukunda caraṇāmbujam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920151 (0.059):
ko nu rājann indriya vān mukunda caraṇāmbujam |
BhP_11.02.002/3 na bhajet sarvato-mṛtyur upāsyam amarottamaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818260 (0.0):
ko nu rājann indriyavān mukunda caraṇāmbujam / / na bhajet sarvato mṛtyur upāsyam amarottamaiḥ // BhP_11.02.002 //
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12054149 (0.024):
acaitanyam idaṃ viśvaṃ yadi caitanyam īśvaram | / bhajet sarvato mṛtyur upāsyam amarottamaiḥ ||??|| (95)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920159 (0.036):
ko nu rājann indriya vān mukunda caraṇāmbujam | / na bhajet sarvato mṛtyur upāsyan amarottamaiḥ || [BhP 11.2.1 2] iti |
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387407 (0.060):
BhP_07.06.004/2 na tathā vindate kṣemaṃ mukundacaraṇāmbujam / BhP_07.06.005/1 tato yateta kuśalaḥ kṣemāya bhavamāśritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2721359 (0.063):
na tathā vindate kṣemaṃ mukundacaraṇāmbujam // BhP_07.06.004 // / tato yateta kuśalaḥ kṣemāya bhavamāśritaḥ /
BhP_11.02.003/1 tam ekadā tu devarṣiṃ vasudevo gṛhāgatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818266 (0.0):
na bhajet sarvato mṛtyur upāsyam amarottamaiḥ // BhP_11.02.002 // / tam ekadā tu devarṣiṃ vasudevo gṛhāgatam /
BhP_11.02.003/3 arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818272 (0.004):
tam ekadā tu devarṣiṃ vasudevo gṛhāgatam / / arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt // BhP_11.02.003 //
BhP_11.02.004/0 śrī-vasudeva uvāca / BhP_11.02.004/1 bhagavan bhavato yātrā svastaye sarva-dehinām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357666 (0.0):
BhP_10.01.053/3 manasā dūyamānena vihasann idam abravīt / BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818281 (0.0):
arcitaṃ sukham āsīnam abhivādyedam abravīt // BhP_11.02.003 // / BhP_11.02.004/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757721 (0.006):
manasā dūyamānena vihasann idam abravīt // BhP_10.01.053 // / BhP_10.01.054/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357409 (0.027):
BhP_10.01.036/3 vasudevo mahā bhāga uvāca parisāntvayan / BhP_10.01.037/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757483 (0.034):
vasudevo mahā bhāga uvāca parisāntvayan // BhP_10.01.036 // / BhP_10.01.037/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416041 (0.043):
BhP_10.84.029/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.84.029/1 namo vaḥ sarva devebhya ṛṣayaḥ śrotum arhatha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673745 (0.045):
bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt // BhP_04.09.018 // / BhP_04.09.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734329 (0.045):
prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt // BhP_08.09.008 // / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739801 (0.045):
niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt // BhP_08.19.001 // / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774655 (0.045):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790886 (0.045):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375925 (0.048):
BhP_10.27.014/3 megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.27.015/1 mayā te 'kāri maghavan makha bhaṅgo 'nugṛhṇatā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393424 (0.048):
BhP_10.53.001/3 pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.53.002/1 tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524995 (0.048):
BhP_04.09.018/2 bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt / BhP_04.09.019/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.09.019/1 vedāhaṃ te vyavasitaṃ hṛdi rājanya-bālaka
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373775 (0.048):
BhP_08.09.008/3 prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.09.009/1 kathaṃ kaśyapadāyādāḥ puṃścalyāṃ mayi saṅgatāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379660 (0.048):
BhP_08.19.001/3 niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.002/1 vacastavaitaj janadeva sūnṛtaṃ kulocitaṃ dharmayutaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358870 (0.048):
prabhāva vit / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758831 (0.048):
sva rociṣā bhārata sūtikā gṛhaṃ virocayantaṃ gata bhīḥ prabhāva vit // / BhP_10.03.012 // / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412558 (0.050):
BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808630 (0.050):
sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet // BhP_10.79.034 // / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ /
BhP_11.02.004/3 kṛpaṇānāṃ yathā pitror uttama-śloka-vartmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818288 (0.005):
bhagavan bhavato yātrā svastaye sarva dehinām / / kṛpaṇānāṃ yathā pitror uttama śloka vartmanām // BhP_11.02.004 //
BhP_11.02.005/1 bhūtānāṃ deva-caritaṃ duḥkhāya ca sukhāya ca
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104512 (1.192):
ekādaśe śrī vasudevasya [BhP 11.2.5 6] / bhūtānāṃ deva caritaṃ duḥkhāya ca sukhāya ca |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818294 (0.005):
kṛpaṇānāṃ yathā pitror uttama śloka vartmanām // BhP_11.02.004 // / bhūtānāṃ deva caritaṃ duḥkhāya ca sukhāya ca /
BhP_11.02.005/3 sukhāyaiva hi sādhūnāṃ tvādṛśām acyutātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818299 (0.003):
bhūtānāṃ deva caritaṃ duḥkhāya ca sukhāya ca / / sukhāyaiva hi sādhūnāṃ tvādṛśām acyutātmanām // BhP_11.02.005 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104517 (0.018):
bhūtānāṃ deva caritaṃ duḥkhāya ca sukhāya ca | / sukhāyaiva hi sādhūnāṃ tvādṛśām acyutātmanām // Hbhv_10.208 //
BhP_11.02.006/1 bhajanti ye yathā devān devā api tathaiva tān / BhP_11.02.006/3 chāyeva karma-sacivāḥ sādhavo dīna-vatsalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818310 (1.192):
sukhāyaiva hi sādhūnāṃ tvādṛśām acyutātmanām // BhP_11.02.005 // / bhajanti ye yathā devān devā api tathaiva tān /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104527 (1.192):
sukhāyaiva hi sādhūnāṃ tvādṛśām acyutātmanām // Hbhv_10.208 // / bhajanti ye yathā devān devā api tathaiva tān |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918894 (1.192):
yathā śrī nāradasya nalakūvara maṇigrīvayoḥ | tad āha / bhajanti ye yathā devān devā api tathaiva tān | / chāyeva karma sacivāḥ sādhavo dīna vatsalāḥ || [BhP 11.2.6] iti |
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14338855 (0.056):
ityuktvā te gatāḥ sarve sādhavo dīnavatsalāḥ / / so 'haṃ taduktamārgeṇa tathaivācaramanvaham // GarP_2,6.105 //
BhP_11.02.007/1 brahmaṃs tathāpi pṛcchāmo dharmān bhāgavatāṃs tava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818315 (0.004):
chāyeva karma sacivāḥ sādhavo dīna vatsalāḥ // BhP_11.02.006 // / brahmaṃs tathāpi pṛcchāmo dharmān bhāgavatāṃs tava /
BhP_11.02.007/3 yān śrutvā śraddhayā martyo mucyate sarvato bhayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818322 (0.0):
brahmaṃs tathāpi pṛcchāmo dharmān bhāgavatāṃs tava / / yān śrutvā śraddhayā martyo mucyate sarvato bhayāt // BhP_11.02.007 //
BhP_11.02.008/1 ahaṃ kila purānantaṃ prajārtho bhuvi mukti-dam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818333 (0.0):
yān śrutvā śraddhayā martyo mucyate sarvato bhayāt // BhP_11.02.007 // / ahaṃ kila purānantaṃ prajārtho bhuvi mukti dam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315443 (0.0):
[BhP 5.14.44] ity uktatvāt | tathā vakṣyamāṇābhiprāyeṇaivetad āha / ahaṃ kila purānantaṃ prajārtho bhuvi mukti dam |
BhP_11.02.008/3 apūjayaṃ na mokṣāya mohito deva-māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818338 (1.192):
ahaṃ kila purānantaṃ prajārtho bhuvi mukti dam / / apūjayaṃ na mokṣāya mohito deva māyayā // BhP_11.02.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19315448 (1.192):
ahaṃ kila purānantaṃ prajārtho bhuvi mukti dam | / apūjayaṃ na mokṣāya mohito deva māyayā || [BhP 11.2.28]
BhP_11.02.009/1 yathā vicitra-vyasanād bhavadbhir viśvato-bhayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818345 (0.0):
apūjayaṃ na mokṣāya mohito deva māyayā // BhP_11.02.008 // / yathā vicitra vyasanād bhavadbhir viśvato bhayāt /
BhP_11.02.009/3 mucyema hy añjasaivāddhā tathā naḥ śādhi su-vrata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818353 (0.0):
yathā vicitra vyasanād bhavadbhir viśvato bhayāt / / mucyema hy añjasaivāddhā tathā naḥ śādhi su vrata // BhP_11.02.009 //
BhP_11.02.010/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.02.010/1 rājann evaṃ kṛta-praśno vasudevena dhīmatā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379369 (0.0):
BhP_10.33.028/3 kim abhiprāya etan naḥ śaṃśayaṃ chindhi su vrata / BhP_10.33.029/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370520 (0.0):
BhP_08.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.05.001/1 rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731279 (0.004):
harṣayan vibudhānīkamāruroha khagādhipam // BhP_08.04.026 // / BhP_08.05.001/0 śrīśuka uvāca / rājannuditametat te hareḥ karmāghanāśanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818362 (0.004):
mucyema hy añjasaivāddhā tathā naḥ śādhi su vrata // BhP_11.02.009 // / BhP_11.02.010/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777850 (0.004):
kim abhiprāya etan naḥ śaṃśayaṃ chindhi su vrata // BhP_10.33.028 // / BhP_10.33.029/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408883 (0.020):
BhP_10.74.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.74.001/1 evaṃ yudhiṣṭhiro rājā jarāsandha vadhaṃ vibhoḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6386712 (0.020):
BhP_10.44.049/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.44.049/1 rāja yoṣita āśvāsya bhagavāṃl loka bhāvanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406530 (0.020):
BhP_10.70.032/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.032/1 rāja dūte bruvaty evaṃ devarṣiḥ parama dyutiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.020):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.020):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.020):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.020):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.020):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805212 (0.021):
ānandāśru kalāṃ muñcan premṇā novāca kiñcana // BhP_10.73.035 // / BhP_10.74.001/0 śrī śuka uvāca / evaṃ yudhiṣṭhiro rājā jarāsandha vadhaṃ vibhoḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.021):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836949 (0.021):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170759 (0.021):
BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.028/1 iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710741 (0.021):
BhP_06.09.027 // / BhP_06.09.028/0 śrīśuka uvāca / iti teṣāṃ mahārāja surāṇāmupatiṣṭhatām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.022):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.022):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
BhP_11.02.010/3 prītas tam āha devarṣir hareḥ saṃsmārito guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818369 (0.004):
rājann evaṃ kṛta praśno vasudevena dhīmatā / / prītas tam āha devarṣir hareḥ saṃsmārito guṇaiḥ // BhP_11.02.010 //
BhP_11.02.011/0 śrī-nārada uvāca / BhP_11.02.011/1 samyag etad vyavasitaṃ bhavatā sātvatarṣabha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818376 (0.0):
prītas tam āha devarṣir hareḥ saṃsmārito guṇaiḥ // BhP_11.02.010 // / BhP_11.02.011/0 śrī nārada uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363589 (0.034):
BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.10.008/1 na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405511 (0.034):
BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.69.017/1 naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416060 (0.034):
BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.84.030/1 nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407738 (0.036):
BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.72.007/1 samyag vyavasitaṃ rājan bhavatā śatru karśana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804148 (0.037):
'tra // BhP_10.72.006 //* / BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca / samyag vyavasitaṃ rājan bhavatā śatru karśana /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002013 (0.040):
sṛjaty avaty atti guṇair asaṅgaḥ || [BhP 1.5.6] / śrī nārada uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394707 (0.045):
BhP_07.15.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.15.001/1 karmaniṣṭhā dvijāḥ kecit taponiṣṭhā nṛpāpare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763219 (0.045):
tayor anugrahārthāya śāpaṃ dāsyann idaṃ jagau // BhP_10.10.007 // / BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802097 (0.045):
kim // BhP_10.69.016 //* / BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe $ maitrī janeṣu sakaleṣu damaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811875 (0.045):
karmaṇā karma nirhāro yathā syān nas tad ucyatām // BhP_10.84.029 // / BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388702 (0.047):
BhP_07.08.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.08.001/1 atha daityasutāḥ sarve śrutvā tadanuvarṇitam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385441 (0.049):
BhP_07.03.021/2 martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.03.022/1 ityuktvādibhavo devo bhakṣitāṅgaṃ pipīlikaiḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384192 (0.050):
BhP_07.01.047/2 brūhi me bhagavan yena prahlādasyācyutātmatā / BhP_07.02.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.02.001/1 bhrātaryevaṃ vinihate hariṇā kroḍamūrtinā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412900 (0.050):
BhP_11.05.043/0 śrī-nārada uvāca / BhP_11.05.043/1 dharmān bhāgavatān itthaṃ śrutvātha mithileśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821069 (0.050):
BhP_11.05.042 // / BhP_11.05.043/0 śrī nārada uvāca / dharmān bhāgavatān itthaṃ śrutvātha mithileśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394067 (0.053):
BhP_07.13.046/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.13.046/1 dharmaṃ pāramahaṃsyaṃ vai muneḥ śrutvāsureśvaraḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386540 (0.054):
BhP_07.05.006/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.05.006/1 śrutvā putragiro daityaḥ parapakṣasamāhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720545 (0.054):
BhP_07.05.005 // / BhP_07.05.006/0 śrīnārada uvāca / śrutvā putragiro daityaḥ parapakṣasamāhitāḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387847 (0.055):
BhP_07.06.030/2 chindhi naḥ saṃśayaṃ saumya syāc cedvisrambhakāraṇam / BhP_07.07.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.07.001/1 evaṃ daityasutaiḥ pṛṣṭo mahābhāgavato 'suraḥ
BhP_11.02.011/3 yat pṛcchase bhāgavatān dharmāṃs tvaṃ viśva-bhāvanān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818384 (0.0):
samyag etad vyavasitaṃ bhavatā sātvatarṣabha / / yat pṛcchase bhāgavatān dharmāṃs tvaṃ viśva bhāvanān // BhP_11.02.011 //
BhP_11.02.012/1 śruto 'nupaṭhito dhyāta ādṛto vānumoditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818390 (0.003):
yat pṛcchase bhāgavatān dharmāṃs tvaṃ viśva bhāvanān // BhP_11.02.011 // / śruto 'nupaṭhito dhyāta ādṛto vānumoditaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110181 (0.006):
ekādaśe śrī nāradena [BhP 11.2.12] / śruto 'nupaṭhito dhyāta ādṛto vānumoditaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907462 (0.031):
sarva kriyāsu yathā / śruto'nupaṭhito dhyāta ādṛto vānumoditaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911434 (0.051):
tasyāḥ śravaṇādināpi bhavatīty uktaṃ śruto'nupaṭhito dhyātaḥ [BhP 11.2.3]
BhP_11.02.012/3 sadyaḥ punāti sad-dharmo deva-viśva-druho 'pi hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818398 (0.0):
śruto 'nupaṭhito dhyāta ādṛto vānumoditaḥ / / sadyaḥ punāti sad dharmo deva viśva druho 'pi hi // BhP_11.02.012 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110187 (0.0):
śruto 'nupaṭhito dhyāta ādṛto vānumoditaḥ / sadyaḥ punāti sad dharmo deva viśva druho 'pi hi // Hbhv_10.523 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907469 (0.0):
śruto'nupaṭhito dhyāta ādṛto vānumoditaḥ | / sadyaḥ punāti sad dharmo deva viśva druho'pi hi || [BhP 11.2.11]
BhP_11.02.013/1 tvayā parama-kalyāṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818405 (0.0):
sadyaḥ punāti sad dharmo deva viśva druho 'pi hi // BhP_11.02.012 // / tvayā parama kalyāṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ /
BhP_11.02.013/3 smārito bhagavān adya devo nārāyaṇo mama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818410 (0.0):
tvayā parama kalyāṇaḥ puṇya śravaṇa kīrtanaḥ / / smārito bhagavān adya devo nārāyaṇo mama // BhP_11.02.013 //
BhP_11.02.014/1 atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / BhP_11.02.014/3 ārṣabhāṇāṃ ca saṃvādaṃ videhasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420101 (0.0):
BhP_10.88.012/3 sadyaḥ śāpa prasādo 'ṅga śivo brahmā na cācyutaḥ / BhP_10.88.013/1 atra codāharantīmam itihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414391 (0.0):
BhP_11.07.023/3 gṛhyamāṇair guṇair liṅgair agrāhyam anumānataḥ / BhP_11.07.024/1 atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164759 (0.0):
cīrṇaniṣkṛtāḥ / BhP_06.01.020/1 atra codāharantīmamitihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384565 (0.0):
BhP_07.02.026/2 avivekaśca cintā ca vivekāsmṛtireva ca / BhP_07.02.027/1 atrāpyudāharantīmamitihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393536 (0.0):
BhP_07.13.010/2 kavirmūkavadātmānaṃ sa dṛṣṭyā darśayen nṛṇām / BhP_07.13.011/1 atrāpyudāharantīmamitihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818421 (0.0):
smārito bhagavān adya devo nārāyaṇo mama // BhP_11.02.013 // / atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815615 (0.004):
sadyaḥ śāpa prasādo 'ṅga śivo brahmā na cācyutaḥ // BhP_10.88.012 // / atra codāharantīmam itihāsaṃ purātanam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10386081 (0.011):
12,259.002 bhīṣma uvāca / 12,259.002a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,259.002c dyumatsenasya saṃvādaṃ rājñā satyavatā saha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20707390 (0.011):
13,094.003a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 13,094.003c vṛṣādarbheś ca saṃvādaṃ saptarṣīṇāṃ ca bhārata
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10311123 (0.011):
12,123.010a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,123.010c kāmandasya ca saṃvādam aṅgāriṣṭhasya cobhayoḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10385131 (0.012):
12,258.002 bhīṣma uvāca / 12,258.002a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,258.002c cirakāres tu yat pūrvaṃ vṛttam āṅgirase kule
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10396921 (0.018):
12,275.002 bhīṣma uvāca / 12,275.002a atraivodāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,275.002c nāradasya ca saṃvādaṃ samaṅgasya ca bhārata
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350417 (0.022):
vidyāvṛttavihīnaśca sa preto jāyatedhruvam // GarP_2,22.17 // / atraivodāharantīmamitihāsaṃ purātanam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20663522 (0.024):
13,019.010a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 13,019.010c aṣṭāvakrasya saṃvādaṃ diśayā saha bhārata
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20672356 (0.025):
13,028.006a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 13,028.006c mataṅgasya ca saṃvādaṃ gardabhyāś ca yudhiṣṭhira
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10314772 (0.027):
12,132.001 bhīṣma uvāca / 12,132.001*0302_01 atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,132.001a atra karmāntavacanaṃ kīrtayanti purāvidaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20709216 (0.027):
13,096.001 bhīṣma uvāca / 13,096.001a atraivodāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 13,096.001c yad vṛttaṃ tīrthayātrāyāṃ śapathaṃ prati tac chṛṇu
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20635709 (0.030):
13,001.009a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 13,001.009c saṃvādaṃ mṛtyugautamyoḥ kālalubdhakapannagaiḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10413044 (0.030):
12,308.003a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,308.003c janakasya ca saṃvādaṃ sulabhāyāś ca bhārata
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10390518 (0.030):
12,269.002d*0723_01 atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,269.002d*0723_02 hārītena purā gītaṃ tan nibodha yudhiṣṭhira
BhP_11.02.015/1 priyavrato nāma suto manoḥ svāyambhuvasya yaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818426 (0.0):
ārṣabhāṇāṃ ca saṃvādaṃ videhasya mahātmanaḥ // BhP_11.02.014 // / priyavrato nāma suto manoḥ svāyambhuvasya yaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23742602 (0.046):
svāyaṃbhuvasya putro 'bhūnmanornāma priyavrataḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391384 (0.064):
§parāśara uvāca: / priyavratottānapādau $ manoḥ svāyambhuvasya tu &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5098047 (0.064):
§parāśara uvāca: / priyavratottānapādau manoḥ svāyambhuvasya tu /
BhP_11.02.015/3 tasyāgnīdhras tato nābhir ṛṣabhas tat-sutaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818432 (0.0):
priyavrato nāma suto manoḥ svāyambhuvasya yaḥ / / tasyāgnīdhras tato nābhir ṛṣabhas tat sutaḥ smṛtaḥ // BhP_11.02.015 //
BhP_11.02.016/1 tam āhur vāsudevāṃśaṃ mokṣa-dharma-vivakṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818439 (0.0):
tasyāgnīdhras tato nābhir ṛṣabhas tat sutaḥ smṛtaḥ // BhP_11.02.015 // / tam āhur vāsudevāṃśaṃ mokṣa dharma vivakṣayā /
BhP_11.02.016/3 avatīrṇaṃ suta-śataṃ tasyāsīd brahma-pāragam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818445 (1.192):
tam āhur vāsudevāṃśaṃ mokṣa dharma vivakṣayā / / avatīrṇaṃ suta śataṃ tasyāsīd brahma pāragam // BhP_11.02.016 //
BhP_11.02.017/1 teṣāṃ vai bharato jyeṣṭho nārāyaṇa-parāyaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818451 (0.006):
avatīrṇaṃ suta śataṃ tasyāsīd brahma pāragam // BhP_11.02.016 // / teṣāṃ vai bharato jyeṣṭho nārāyaṇa parāyaṇaḥ /
BhP_11.02.017/3 vikhyātaṃ varṣam etad yan- nāmnā bhāratam adbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818457 (0.0):
teṣāṃ vai bharato jyeṣṭho nārāyaṇa parāyaṇaḥ / / vikhyātaṃ varṣam etad yan nāmnā bhāratam adbhutam // BhP_11.02.017 //
BhP_11.02.018/1 sa bhukta-bhogāṃ tyaktvemāṃ nirgatas tapasā harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818465 (0.0):
vikhyātaṃ varṣam etad yan nāmnā bhāratam adbhutam // BhP_11.02.017 // / sa bhukta bhogāṃ tyaktvemāṃ nirgatas tapasā harim /
BhP_11.02.018/3 upāsīnas tat-padavīṃ lebhe vai janṛnabhis tribhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818471 (0.0):
sa bhukta bhogāṃ tyaktvemāṃ nirgatas tapasā harim / / upāsīnas tat padavīṃ lebhe vai janṛnabhis tribhiḥ // BhP_11.02.018 //
BhP_11.02.019/1 teṣāṃ nava nava-dvīpa- patayo 'sya samantataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818476 (1.192):
upāsīnas tat padavīṃ lebhe vai janṛnabhis tribhiḥ // BhP_11.02.018 // / teṣāṃ nava nava dvīpa patayo 'sya samantataḥ /
BhP_11.02.019/3 karma-tantra-praṇetāra ekāśītir dvijātayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818482 (0.0):
teṣāṃ nava nava dvīpa patayo 'sya samantataḥ / / karma tantra praṇetāra ekāśītir dvijātayaḥ // BhP_11.02.019 //
BhP_11.02.020/1 navābhavan mahā-bhāgā munayo hy artha-śaṃsinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818490 (0.017):
karma tantra praṇetāra ekāśītir dvijātayaḥ // BhP_11.02.019 // / navābhavan mahā bhāgā munayo hy artha śaṃsinaḥ /
BhP_11.02.020/3 śramaṇā vāta-rasanā ātma-vidyā-viśāradāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818496 (0.0):
navābhavan mahā bhāgā munayo hy artha śaṃsinaḥ / / śramaṇā vāta rasanā ātma vidyā viśāradāḥ // BhP_11.02.020 //
BhP_11.02.021/1 kavir havir antarīkṣaḥ prabuddhaḥ pippalāyanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818503 (0.0):
śramaṇā vāta rasanā ātma vidyā viśāradāḥ // BhP_11.02.020 // / kavir havir antarīkṣaḥ prabuddhaḥ pippalāyanaḥ /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547399 (0.032):
BhP_05.04.011/1 kavir havir antarikṣaḥ prabuddhaḥ pippalāyanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691417 (0.035):
vidarbhaḥ kīkaṭa iti nava navati pradhānāḥ // BhP_05.04.010 //_* / kavir havir antarikṣaḥ prabuddhaḥ pippalāyanaḥ /
BhP_11.02.021/3 āvirhotro 'tha drumilaś camasaḥ karabhājanaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547406 (0.0):
BhP_05.04.011/1 kavir havir antarikṣaḥ prabuddhaḥ pippalāyanaḥ / BhP_05.04.011/2 āvirhotro 'tha drumilaś camasaḥ karabhājanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691423 (0.004):
kavir havir antarikṣaḥ prabuddhaḥ pippalāyanaḥ / / āvirhotro 'tha drumilaś camasaḥ karabhājanaḥ // BhP_05.04.011 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818508 (0.004):
kavir havir antarīkṣaḥ prabuddhaḥ pippalāyanaḥ / / āvirhotro 'tha drumilaś camasaḥ karabhājanaḥ // BhP_11.02.021 //
BhP_11.02.022/1 ta ete bhagavad-rūpaṃ viśvaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818514 (0.0):
āvirhotro 'tha drumilaś camasaḥ karabhājanaḥ // BhP_11.02.021 // / ta ete bhagavad rūpaṃ viśvaṃ sad asad ātmakam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20808971 (0.052):
14,053.006c daivāni caiva karmāṇi viddhi sarvaṃ madātmakam / 14,053.007a asac ca sadasac caiva yad viśvaṃ sadasataḥ param
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547405 (0.064):
BhP_05.04.011/2 āvirhotro 'tha drumilaś camasaḥ karabhājanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691422 (0.064):
āvirhotro 'tha drumilaś camasaḥ karabhājanaḥ // BhP_05.04.011 // / iti bhāgavata dharma darśanā nava mahā bhāgavatās teṣāṃ sucaritaṃ
BhP_11.02.022/3 ātmano 'vyatirekeṇa paśyanto vyacaran mahīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818519 (0.005):
ta ete bhagavad rūpaṃ viśvaṃ sad asad ātmakam / / ātmano 'vyatirekeṇa paśyanto vyacaran mahīm // BhP_11.02.022 //
BhP_11.02.023/1 avyāhateṣṭa-gatayaḥ sura-siddha-sādhya-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818526 (0.0):
ātmano 'vyatirekeṇa paśyanto vyacaran mahīm // BhP_11.02.022 // / avyāhateṣṭa gatayaḥ sura siddha sādhya $
BhP_11.02.023/2 gandharva-yakṣa-nara-kinnara-nāga-lokān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818532 (0.029):
avyāhateṣṭa gatayaḥ sura siddha sādhya $ / gandharva yakṣa nara kinnara nāga lokān &
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373184 (0.048):
BhP_08.08.020/3 gandharvasiddhāsurayakṣacāraṇa traipiṣṭapeyādiṣu
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158158 (0.052):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060889 (0.052):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832075 (0.052):
śramaṇabrāhmaṇaśrāvakabodhisattvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāyāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832616 (0.052):
devalokasthānudārān devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585957 (0.052):
devanāgayakṣagandharvāsurakinnaragaruḍamahoragarājāmātyabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865384 (0.052):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579953 (0.052):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618745 (0.052):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629930 (0.052):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavaneṣu vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630407 (0.052):
acalendrānekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparivāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637788 (0.052):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677977 (0.052):
rūpāvacarāśca devaputrā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678952 (0.052):
sarvanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyendrabhavanavyūhaparibhogasamatikrāntāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28685199 (0.052):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragadevendrabrahmābhāsvarākaniṣṭhadevagaṇapuraskṛtaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710495 (0.052):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710738 (0.052):
keṣāṃcinnāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālacakravartimeghān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711767 (0.052):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarūpān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28711862 (0.052):
kvaciddevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragārdhakāyān
BhP_11.02.023/3 muktāś caranti muni-cāraṇa-bhūtanātha-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818538 (1.192):
gandharva yakṣa nara kinnara nāga lokān & / muktāś caranti muni cāraṇa bhūtanātha % vidyādhara dvija gavāṃ bhuvanāni
BhP_11.02.023/4 vidyādhara-dvija-gavāṃ bhuvanāni kāmam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818543 (0.006):
muktāś caranti muni cāraṇa bhūtanātha % vidyādhara dvija gavāṃ bhuvanāni
BhP_11.02.024/1 ta ekadā nimeḥ satram upajagmur yadṛcchayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818549 (0.004):
muktāś caranti muni cāraṇa bhūtanātha % vidyādhara dvija gavāṃ bhuvanāni / kāmam // BhP_11.02.023 //* / ta ekadā nimeḥ satram upajagmur yadṛcchayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918796 (0.007):
tataḥ sat saṅga hetuś ca satāṃ svaira cāritaiva nānyaḥ | yathāha / ta ekadā nimeḥ satram upajagmur yadṛcchayā | [BhP 11.2.24]
BhP_11.02.024/3 vitāyamānam ṛṣibhir ajanābhe mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818554 (0.005):
ta ekadā nimeḥ satram upajagmur yadṛcchayā / / vitāyamānam ṛṣibhir ajanābhe mahātmanaḥ // BhP_11.02.024 //
BhP_11.02.025/1 tān dṛṣṭvā sūrya-saṅkāśān mahā-bhāgavatān nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818561 (0.0):
vitāyamānam ṛṣibhir ajanābhe mahātmanaḥ // BhP_11.02.024 // / tān dṛṣṭvā sūrya saṅkāśān mahā bhāgavatān nṛpa /
BhP_11.02.025/3 yajamāno 'gnayo viprāḥ sarva evopatasthire
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818566 (0.005):
tān dṛṣṭvā sūrya saṅkāśān mahā bhāgavatān nṛpa / / yajamāno 'gnayo viprāḥ sarva evopatasthire // BhP_11.02.025 //
BhP_11.02.026/1 videhas tān abhipretya nārāyaṇa-parāyaṇān / BhP_11.02.026/3 prītaḥ sampūjayāṃ cakre āsana-sthān yathārhataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818578 (0.0):
yajamāno 'gnayo viprāḥ sarva evopatasthire // BhP_11.02.025 // / videhas tān abhipretya nārāyaṇa parāyaṇān /
BhP_11.02.027/1 tān rocamānān sva-rucā brahma-putropamān nava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818585 (0.0):
prītaḥ sampūjayāṃ cakre āsana sthān yathārhataḥ // BhP_11.02.026 //
BhP_11.02.027/3 papraccha parama-prītaḥ praśrayāvanato nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818592 (5.960):
tān rocamānān sva rucā brahma putropamān nava / / papraccha parama prītaḥ praśrayāvanato nṛpaḥ // BhP_11.02.027 //
BhP_11.02.028/0 śrī-videha uvāca / BhP_11.02.028/1 manye bhagavataḥ sākṣāt pārṣadān vo madhu-dvisaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818603 (0.0):
papraccha parama prītaḥ praśrayāvanato nṛpaḥ // BhP_11.02.027 // / BhP_11.02.028/0 śrī videha uvāca
BhP_11.02.028/3 viṣṇor bhūtāni lokānāṃ pāvanāya caranti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818608 (0.005):
manye bhagavataḥ sākṣāt pārṣadān vo madhu dvisaḥ / / viṣṇor bhūtāni lokānāṃ pāvanāya caranti hi // BhP_11.02.028 //
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6356161 (0.031):
yādṛcchika-mahattama-dṛṣṭi-pātāt pāpam anta-gataṃ nāśaṃ prāptam abhūt / viṣṇor bhūtāni bhūtānāṃ pāvanāya caranti hi [BhP 11.2.28] iti smṛteḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17802449 (0.057):
yādṛcchika mahattama dṛṣṭi pātāt pāpam anta gataṃ nāśaṃ prāptam abhūt / viṣṇor bhūtāni bhūtānāṃ pāvanāya caranti hi [BhP 11.2.28] iti smṛteḥ |
BhP_11.02.029/1 durlabho mānuṣo deho dehināṃ kṣaṇa-bhaṅguraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818615 (0.0):
viṣṇor bhūtāni lokānāṃ pāvanāya caranti hi // BhP_11.02.028 // / durlabho mānuṣo deho dehināṃ kṣaṇa bhaṅguraḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106039 (0.0):
śrī videhenāpy ekādaśa skandhe [BhP 11.2.29] / durlabho mānuṣo deho dehināṃ kṣaṇa bhaṅguraḥ |
BhP_11.02.029/3 tatrāpi durlabhaṃ manye vaikuṇṭha-priya-darśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818620 (0.005):
durlabho mānuṣo deho dehināṃ kṣaṇa bhaṅguraḥ / / tatrāpi durlabhaṃ manye vaikuṇṭha priya darśanam // BhP_11.02.029 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21106043 (0.023):
durlabho mānuṣo deho dehināṃ kṣaṇa bhaṅguraḥ | / tatrāpi durlabhaṃ manye vaikuṇṭha priya darśanam // Hbhv_10.289 //
BhP_11.02.030/1 ata ātyantikaṃ kṣemaṃ pṛcchāmo bhavato 'naghāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818626 (0.004):
tatrāpi durlabhaṃ manye vaikuṇṭha priya darśanam // BhP_11.02.029 // / ata ātyantikaṃ kṣemaṃ pṛcchāmo bhavato 'naghāḥ /
BhP_11.02.030/3 saṃsāre 'smin kṣaṇārdho 'pi sat-saṅgaḥ śevadhir nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818634 (0.0):
ata ātyantikaṃ kṣemaṃ pṛcchāmo bhavato 'naghāḥ / / saṃsāre 'smin kṣaṇārdho 'pi sat saṅgaḥ śevadhir nṛṇām // BhP_11.02.030 //
BhP_11.02.031/1 dharmān bhāgavatān brūta yadi naḥ śrutaye kṣamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818640 (0.0):
saṃsāre 'smin kṣaṇārdho 'pi sat saṅgaḥ śevadhir nṛṇām // BhP_11.02.030 // / dharmān bhāgavatān brūta yadi naḥ śrutaye kṣamam /
BhP_11.02.031/3 yaiḥ prasannaḥ prapannāya dāsyaty ātmānam apy ajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818647 (0.0):
dharmān bhāgavatān brūta yadi naḥ śrutaye kṣamam / / yaiḥ prasannaḥ prapannāya dāsyaty ātmānam apy ajaḥ // BhP_11.02.031 //
BhP_11.02.032/0 śrī-nārada uvāca / BhP_11.02.032/1 evaṃ te niminā pṛṣṭā vasudeva mahattamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818655 (5.960):
yaiḥ prasannaḥ prapannāya dāsyaty ātmānam apy ajaḥ // BhP_11.02.031 // / BhP_11.02.032/0 śrī nārada uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363589 (0.044):
BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.10.008/1 na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405511 (0.044):
BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.69.017/1 naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416060 (0.044):
BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.84.030/1 nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388702 (0.047):
BhP_07.08.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.08.001/1 atha daityasutāḥ sarve śrutvā tadanuvarṇitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763219 (0.048):
tayor anugrahārthāya śāpaṃ dāsyann idaṃ jagau // BhP_10.10.007 // / BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802097 (0.048):
kim // BhP_10.69.016 //* / BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe $ maitrī janeṣu sakaleṣu damaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811875 (0.048):
karmaṇā karma nirhāro yathā syān nas tad ucyatām // BhP_10.84.029 // / BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395965 (0.051):
BhP_10.56.008/3 jñātvādya gūḍhaṃ yaduṣu draṣṭuṃ tvāṃ yāty ajaḥ prabho / BhP_10.56.009/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164281 (0.051):
BhP_01.05.008/0 śrīnārada uvāca / BhP_01.05.008/1 bhavatānuditaprāyaṃ yaśo bhagavato 'malam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629012 (0.051):
BhP_01.05.007 // / BhP_01.05.008/0 śrīnārada uvāca / bhavatānuditaprāyaṃ yaśo bhagavato 'malam /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385441 (0.054):
BhP_07.03.021/2 martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.03.022/1 ityuktvādibhavo devo bhakṣitāṅgaṃ pipīlikaiḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386897 (0.054):
mā naḥ / BhP_07.05.029/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.05.029/1 guruṇaivaṃ pratiprokto bhūya āhāsuraḥ sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720881 (0.054):
naisargikīyaṃ matirasya rājan niyaccha manyuṃ kadadāḥ sma mā naḥ // / BhP_07.05.028 // / BhP_07.05.029/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384192 (0.054):
BhP_07.01.047/2 brūhi me bhagavan yena prahlādasyācyutātmatā / BhP_07.02.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.02.001/1 bhrātaryevaṃ vinihate hariṇā kroḍamūrtinā
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391632 (0.055):
BhP_07.10.023/2 mayyāveśya manastāta kuru karmāṇi matparaḥ / BhP_07.10.024/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.10.024/1 prahrādo 'pi tathā cakre pituryat sāmparāyikam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394066 (0.055):
BhP_07.13.045/2 vyapetaṃ lokaśāstrābhyāṃ bhavān hi bhagavatparaḥ / BhP_07.13.046/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.13.046/1 dharmaṃ pāramahaṃsyaṃ vai muneḥ śrutvāsureśvaraḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394707 (0.055):
BhP_07.15.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.15.001/1 karmaniṣṭhā dvijāḥ kecit taponiṣṭhā nṛpāpare
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387983 (0.060):
BhP_07.07.009/2 āsyatāṃ yāvat prasavaṃ mokṣye 'rthapadavīṃ gataḥ / BhP_07.07.010/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.07.010/1 ayaṃ niṣkilbiṣaḥ sākṣān mahābhāgavato mahān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419806 (0.061):
BhP_10.87.045/3 pūrṇaḥ śruta dharo rājann āha vīra vrato muniḥ / BhP_10.87.046/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.87.046/1 namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyāmala kīrtaye
BhP_11.02.032/3 pratipūjyābruvan prītyā sa-sadasyartvijaṃ nṛpam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818663 (0.0):
evaṃ te niminā pṛṣṭā vasudeva mahattamāḥ / / pratipūjyābruvan prītyā sa sadasyartvijaṃ nṛpam // BhP_11.02.032 //
BhP_11.02.033/0 śrī-kavir uvāca / BhP_11.02.033/1 manye 'kutaścid-bhayam acyutasya pādāmbujopāsanam atra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818675 (0.0):
pratipūjyābruvan prītyā sa sadasyartvijaṃ nṛpam // BhP_11.02.032 // / BhP_11.02.033/0 śrī kavir uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898774 (0.0):
jāyanteyopākhyāne'pi ata ātyantikaṃ kṣemaṃ pṛcchāma [BhP 11.2.28] ity / asyottaram / manye'kutaścid bhayam acyutasya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21114345 (0.009):
ekādaśa skandhe ca kavi yogeśvarasya vākyaṃ [BhP 11.2.33] / manye'kutaścid bhayam acyutasya
nityam / BhP_11.02.033/3 udvigna-buddher asad-ātma-bhāvād viśvātmanā yatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818685 (0.0):
manye 'kutaścid bhayam acyutasya pādāmbujopāsanam atra nityam / / udvigna buddher asad ātma bhāvād viśvātmanā yatra nivartate bhīḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21114354 (0.0):
pādāmbujopāsanam atra nityam | / udvigna buddher asad ātma bhāvād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898775 (0.051):
pādāmbujopāsanam atra nityam | / udvigna buddhe rasadātma bhāvād
nivartate bhīḥ / BhP_11.02.034/1 ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma-labdhaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818692 (0.0):
udvigna buddher asad ātma bhāvād viśvātmanā yatra nivartate bhīḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898805 (0.0):
ca dharmān bhāgavatān brūte [BhP 11.2.31] ityuttaratvena ye vai bhagavatā / proktā upāyā hy ātma labdhaye [BhP 11.2.34] ity ādi padya trayam uktvā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924033 (0.0):
tad evaṃ lakṣaṇa dvayaṃ prakārāntareṇāha / ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109800 (0.011):
ekādaśe ca śrī kavi yogeśvareṇa [BhP 11.2.34] / ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21114354 (0.020):
udvigna buddher asad ātma bhāvād / viśvātmanā yatra nivartate bhīḥ // Hbhv_11.258 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898782 (0.056):
udvigna buddhe rasadātma bhāvād / viśātmanā yatra nivartate bhīḥ || [BhP 11.2.33]
BhP_11.02.034/3 añjaḥ puṃsām aviduṣāṃ viddhi bhāgavatān hi tān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818699 (0.004):
ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye / / añjaḥ puṃsām aviduṣāṃ viddhi bhāgavatān hi tān // BhP_11.02.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924040 (0.043):
ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye | / añjaḥ puṃsām aviduṣāṃ viddhi bhāgavatān hi tān || [BhP 11.2.34]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109805 (0.049):
ye vai bhagavatā proktā upāyā hy ātma labdhaye | / añjaḥ puṃsām aviduṣāṃ viddhi bhāgavatān hi tān // Hbhv_10.497 //
BhP_11.02.035/1 yān āsthāya naro rājan na pramādyeta karhicit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818706 (0.0):
añjaḥ puṃsām aviduṣāṃ viddhi bhāgavatān hi tān // BhP_11.02.034 // / yān āsthāya naro rājan na pramādyeta karhicit /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924683 (0.0):
phalatvād ity arthaḥ | tad uktam / yān āsthāya naro rājan na pramādyeta karhicit |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110201 (0.015):
tatraiva śrī kavi yogeśvareṇa [BhP 11.2.35] / yān āsthāya naro rājan na pramādyeta karhicit |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908734 (0.049):
tathābhūta svabhāvāgni lakṣaṇa vastu dṛṣṭāntena sūcitam | ataeva yān / āsthāya naro rājan [BhP 11.2.33] ity ādikam api dṛśyate | susamiddhārcir
BhP_11.02.035/3 dhāvan nimīlya vā netre na skhalen na pated iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818714 (0.0):
yān āsthāya naro rājan na pramādyeta karhicit / / dhāvan nimīlya vā netre na skhalen na pated iha // BhP_11.02.035 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110208 (0.0):
yān āsthāya naro rājan na pramādyeta karhicit | / dhāvan nimīlya vā netre na skhalen na pated iha // Hbhv_10.524 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908417 (0.0):
ity ādau | dhāvan nimīlya vā netre na skhalen na patet [BhP 11.2.33] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924690 (0.0):
yān āsthāya naro rājan na pramādyeta karhicit | / dhāvan nimīlya vā netre na skhalen na pated iha || [BhP 11.2.35] iti |
BhP_11.02.036/1 kāyena vācā manasendriyair vā buddhyātmanā
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464287 (0.0):
sveṣṭa-deve bhagavaty arpyate | yad uktaṃ bhakti-prakaraṇa eva - / kāyena vācā manasendriyair vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818722 (0.0):
dhāvan nimīlya vā netre na skhalen na pated iha // BhP_11.02.035 // / kāyena vācā manasendriyair vā buddhyātmanā vānusṛta svabhāvāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924389 (0.0):
bhavati kim uta vaidika karmaṇa iti vaktuṃ tasyā api tad rūpatvam āha / kāyena vācā manasendriyair vā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21111101 (0.008):
ekādaśa skandhe [BhP 11.2.36] / kāyena vācā manasendriyair vā / buddhyātmanā vānusṛta svabhāvāt |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821361 (0.036):
| yad uktaṃ bhakti prakaraṇa eva / kāyena vācā manasendriyair vā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898842 (0.042):
avyabhicāritvaṃ copadiṣṭam | tatra yadyapi kāyena vācā manasendriyair
vānusṛta-svabhāvāt / BhP_11.02.036/3 karoti yad yat sakalaṃ parasmai nārāyaṇāyeti samarpayet
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17821373 (0.0):
karoti yad yat sakalaṃ parasmai / nārāyaṇāyeti samarpayet tam || [BhP 11.2.34] iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818731 (0.0):
kāyena vācā manasendriyair vā buddhyātmanā vānusṛta svabhāvāt /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21111113 (0.0):
karoti yad yat sakalaṃ parasmai / nārāyaṇāyeti samarpayet tat // Hbhv_11.44 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924397 (0.0):
kāyena vācā manasendriyair vā / buddhyātmanā vānusṛta svabhāvāt |
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464295 (0.025):
buddhyātmanā vānusṛta-svabhāvāt | / karoti yad yat sakalaṃ parasmai
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18464288 (0.030):
kāyena vācā manasendriyair vā / buddhyātmanā vānusṛta-svabhāvāt |
BhP_11.02.037/1 bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya viparyayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818738 (0.0):
karoti yad yat sakalaṃ parasmai nārāyaṇāyeti samarpayet tat // / BhP_11.02.036 // / bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya viparyayo 'smṛtiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20980694 (0.0):
bhagavate na rocata iti yadyapi sā svayaṃ jānāti, tathāpi bhayaṃ / dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya (BhP 11.2.37) iti diśā jīvānām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893877 (0.0):
sāmmukhyādikam upadiśati | / bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād / īśād apetasya viparyayo'smrtiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190378 (0.054):
sarvajñam anantam īḍe iti [BhP 6.4.25] | ekādaśe ca -- bhayaṃ / dvitīyābhiniveśataḥ syād iti [BhP 11.2.37] | / tad-varga-dvayam evoktaṃ śrī-vidureṇāpi -
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906887 (0.055):
cābhyāsavad bahu vidham eva tatrāsti | upapattyā ca bhayaṃ / dvitīyābhiniveśataḥ syāt [BhP 11.2.35] ity ādy anekam iti | atra
'smṛtiḥ / BhP_11.02.037/3 tan-māyayāto budha ābhajet taṃ bhaktyaikayeśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818748 (0.0):
bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya viparyayo 'smṛtiḥ / / tan māyayāto budha ābhajet taṃ bhaktyaikayeśaṃ guru devatātmā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893888 (0.0):
īśād apetasya viparyayo'smrtiḥ | / tan māyayāto budha ābhajet tam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898820 (0.055):
bhayaṃ dvitīyābhiniveśataḥ syād ity ādi padye budha ābhajet tam / bhaktyaikayeśam [BhP 11.2.37] ity atra bhaktyety anena tasyā
guru-devatātmā / BhP_11.02.038/1 avidyamāno 'py avabhāti hi dvayo dhyātur dhiyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818757 (0.0):
tan māyayāto budha ābhajet taṃ bhaktyaikayeśaṃ guru devatātmā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898881 (0.026):
avidyamāne'py avabhāti hi dvayo / dhyātur dhiyā svapna manorathau yathā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13893890 (0.039):
bhaktyaikayeśa gurudevatātmā || [BhP 11.2.37]
svapna-manorathau yathā / BhP_11.02.038/3 tat karma-saṅkalpa-vikalpakaṃ mano budho nirundhyād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818765 (0.0):
avidyamāno 'py avabhāti hi dvayo dhyātur dhiyā svapna manorathau yathā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898890 (0.0):
avidyamāne'py avabhāti hi dvayo / dhyātur dhiyā svapna manorathau yathā |
abhayaṃ tataḥ syāt / BhP_11.02.039/1 śṛṇvan su-bhadrāṇi rathāṅga-pāṇer janmāni karmāṇi ca yāni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818776 (0.0):
tat karma saṅkalpa vikalpakaṃ mano budho nirundhyād abhayaṃ tataḥ syāt //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898891 (0.0):
tat karma saṃkalpa vikalpakaṃ mano / budho nirundhyād abhayaṃ tataḥ syāt || [BhP 11.2.38]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898963 (1.192):
nirodho'pi syād iti | tan mātratvopāyam āha dvitīyena / śṛṇvan subhadrāṇi rathāṅga pāṇer / janmāni karmāṇi ca yāni loke |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924429 (0.009):
upāya bhūtāḥ śravaṇa kīrtanādayo bhāgavatā dharmā lakṣitāḥ te cātraiva / śṛṇvan su bhadrāṇi rathāṅga pāṇer [BhP 11.2.39] ity ādinā katicid darśitāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931035 (0.039):
evaṃ śṛṇvan subhadrāṇi rathāṅgapāṇeḥ [BhP 11.2.38] ity ādy ukta prakāraṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121040 (0.044):
ekādaśe ca śrī kavi yogeśvarottare [BhP 11.2.39 40] / śṛṇvan subhadrāṇi rathāṅga pāṇer / janmāni karmāṇi ca yāni loke |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919597 (0.049):
nanu pūrvaṃ śṛṇvan subhadrāṇi rathāṅga pāṇeḥ [BhP 11.2.37] ity ādinā
loke / BhP_11.02.039/3 gītāni nāmāni tad-arthakāni gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818786 (0.0):
śṛṇvan su bhadrāṇi rathāṅga pāṇer janmāni karmāṇi ca yāni loke / / gītāni nāmāni tad arthakāni gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ // BhP_11.02.039
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121053 (0.0):
janmāni karmāṇi ca yāni loke | / gītāni nāmāni tad arthakāni / gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ // Hbhv_11.640 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898972 (0.0):
śṛṇvan subhadrāṇi rathāṅga pāṇer / janmāni karmāṇi ca yāni loke | / gītāni nāmāni tad arthakāni
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932504 (0.0):
praśastam ity āyātam | evaṃ nāmādīnām api | uktaṃ ca / gītāni nāmāni tad arthakāni / gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2762765 (0.048):
karmāntara niyuktāsu nirmamantha svayaṃ dadhi // BhP_10.09.001 // / yāni yānīha gītāni tad bāla caritāni ca /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363101 (0.051):
BhP_10.09.002/1 yāni yānīha gītāni tad bāla caritāni ca
BhP_11.02.040/1 evaṃ-vrataḥ sva-priya-nāma-kīrtyā jātānurāgo druta-citta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818795 (0.0):
gītāni nāmāni tad arthakāni gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ // BhP_11.02.039 / evaṃ vrataḥ sva priya nāma kīrtyā jātānurāgo druta citta uccaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919668 (0.0):
lakṣayati sarva bhūteṣv ity ādi | evaṃvratiḥ sva priya nāma kīrtyā / jātānurāgo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932514 (0.0):
gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ | / evaṃ vrataḥ sva priya nāma kīrtyā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13125061 (0.0):
tatra vaidha bhāvottho, yathaikādaśe (11.2.40) / evaṃ vrataḥ sva priya nāma kīrtyā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121057 (0.021):
gāyan vilajjo vicared asaṅgaḥ // Hbhv_11.640 // / evaṃ vrataḥ sva priya nāma kīrtyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931012 (0.027):
phalaṃ tv idam eva, yad āha / evaṃ vrataḥ sva priya nāma kīrtyā
uccaiḥ / BhP_11.02.040/3 hasaty atho roditi rauti gāyaty unmāda-van nṛtyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818806 (0.0):
evaṃ vrataḥ sva priya nāma kīrtyā jātānurāgo druta citta uccaiḥ / / hasaty atho roditi rauti gāyaty unmāda van nṛtyati loka bāhyaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121073 (0.0):
hasaty atho roditi rauti gāyaty / unmāda van nṛtyati loka bāhyaḥ // Hbhv_11.641 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931028 (0.0):
hasaty atho roditi rauti gāyaty / unmāda van nṛtyati loka bāhyaḥ || [BhP 11.2.40]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13125068 (0.031):
jātānurāgo druta citta uccaiḥ | / hasaty atho roditi rauti gāyaty
loka-bāhyaḥ / BhP_11.02.041/1 khaṃ vāyum agniṃ salilaṃ mahīṃ ca jyotīṃṣi sattvāni diśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818817 (0.0):
hasaty atho roditi rauti gāyaty unmāda van nṛtyati loka bāhyaḥ // / BhP_11.02.040 // / khaṃ vāyum agniṃ salilaṃ mahīṃ ca jyotīṃṣi sattvāni diśo drumādīn /
drumādīn / BhP_11.02.041/3 sarit-samudrāṃś ca hareḥ śarīraṃ yat kiṃ ca bhūtaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818825 (0.0):
khaṃ vāyum agniṃ salilaṃ mahīṃ ca jyotīṃṣi sattvāni diśo drumādīn /
praṇamed ananyaḥ / BhP_11.02.042/1 bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra caiṣa trika
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346095 (0.0):
mayy āsakteti dvābhyām | yadyapi - / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir / anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818834 (0.0):
sarit samudrāṃś ca hareḥ śarīraṃ yat kiṃ ca bhūtaṃ praṇamed ananyaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944659 (0.0):
kramam eva saṅkṣipya sa dṛṣṭāntam āha / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17812831 (0.022):
sarasvatīpādāḥ | pratyakṣa evāvagamo 'nubhavo yasya tat | / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18455753 (0.022):
sarasvatīpādāḥ | pratyakṣa evāvagamo 'nubhavo yasya tat | / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir / anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13931080 (0.025):
sādhakatvamatvaṃ labdham | tad evaṃ vrata ity atrāpi śabdo'py adhyāhṛtaḥ | / ataeva bhaktiḥ pareśānubhavo viraktiḥ [BhP 11.2.40] ity ādy uttara padye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307477 (0.034):
yāvatītyādikam / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir / anyatra caiṣa trika eka kālaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792381 (0.044):
mayy āsakteti dvābhyām | yadyapi / bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir / anyatra caiṣa trika eka kālaḥ |
eka-kālaḥ / BhP_11.02.042/3 prapadyamānasya yathāśnataḥ syus tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17792394 (0.0):
anyatra caiṣa trika eka kālaḥ | / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus / tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo 'nu ghāsam || [BhP 11.2.42]
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6346104 (0.0):
anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ | / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818843 (0.0):
bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra caiṣa trika eka kālaḥ / / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo 'nu ghāsam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944668 (0.0):
anyatra caiṣa trika eka kālaḥ | / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307489 (0.0):
anyatra caiṣa trika eka kālaḥ | / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus / tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo 'nu ghāsam || kavi yogeśvara vākye [BhP 11.2.42]
'nu-ghāsam / BhP_11.02.043/1 ity acyutāṅghriṃ bhajato 'nuvṛttyā bhaktir viraktir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818852 (0.0):
prapadyamānasya yathāśnataḥ syus tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo 'nu ghāsam // / BhP_11.02.042 // / ity acyutāṅghriṃ bhajato 'nuvṛttyā bhaktir viraktir bhagavat prabodhaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944676 (0.0):
tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud apāyo'nu ghāsam || / ity acyutāṅghriṃ bhajato'nuvṛttyā
bhagavat-prabodhaḥ / BhP_11.02.043/3 bhavanti vai bhāgavatasya rājaṃs tataḥ parāṃ śāntim upaiti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818862 (0.0):
ity acyutāṅghriṃ bhajato 'nuvṛttyā bhaktir viraktir bhagavat prabodhaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944685 (0.0):
ity acyutāṅghriṃ bhajato'nuvṛttyā / bhaktir viraktir bhagavat prabodhaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19317334 (0.039):
tato'nyaḥ | ataeva bhaktir viraktir bhagavat prabodhaḥ [BhP 11.2.43] iti
sākṣāt / BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818874 (0.0):
bhavanti vai bhāgavatasya rājaṃs tataḥ parāṃ śāntim upaiti sākṣāt // / BhP_11.02.043 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919553 (0.0):
prakaraṇāntaram utthāpyate | yathā rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430254 (0.005):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.012):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.012):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392910 (0.013):
BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / BhP_10.52.018/1 bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.015):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837244 (0.015):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.016):
BhP_06.18.019/2 ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.016):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.016):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.016):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.016):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944686 (0.017):
tataḥ parāṃ śāntim upaiti sākṣāt || [BhP 11.2.42 43]
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.018):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.019):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790414 (0.021):
paśyatāṃ sarva lokānāṃ tārkṣya putraḥ sudhām iva // BhP_10.52.017 // / BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411429 (0.022):
BhP_11.03.041/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.041/1 karma-yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819714 (0.025):
savitṛ prakāśaḥ // BhP_11.03.040 //* / BhP_11.03.041/0 śrī rājovāca / karma yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419899 (0.026):
BhP_10.88.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.88.001/1 devāsura manuṣyesu ye bhajanty aśivaṃ śivam
BhP_11.02.044/3 yathācarati yad brūte yair liṅgair bhagavat-priyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818882 (0.0):
atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām / / yathācarati yad brūte yair liṅgair bhagavat priyaḥ // BhP_11.02.044 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919561 (1.192):
yathārcarati yad brūte yair liṅgair bhagavat priyaḥ || [BhP 11.2.44]
BhP_11.02.045/0 śrī-havir uvāca / BhP_11.02.045/1 sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818893 (0.0):
yathācarati yad brūte yair liṅgair bhagavat priyaḥ // BhP_11.02.044 // / BhP_11.02.045/0 śrī havir uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905764 (0.0):
ity anusāreṇa siddha eva saḥ | tatra parama siddhānāṃ ca sarva bhūteṣu yaḥ / paśyed bhagavad bhāvam ātmanaḥ [BhP 11.2.45] ity ādy anusāreṇa siddha eva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919639 (0.0):
tatrottaraṃ śrī harir uvāca / sarva bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad bhāvam ātmanaḥ |
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1712176 (0.0):
sarvabhūteṣu yaḥ paśyedbhagavadbhāvamātmanaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101259 (0.009):
jñāniṣu bhakti hetur jñānavattā | ekādaśe havi yogeśvarottare [BhP / sarva bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad bhāvam ātmanaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102207 (0.014):
yathā ekādaśe havi yogeśvarottare [BhP 11.2.45 46] / sarva bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad bhāvam ātmanaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919699 (0.059):
ity ādi tad ukta prakāreṇaiva cetanā cetaneṣu sarva bhūteṣu ātmano / bhagavad bhāvam ātmābhīṣṭo yo bhagavad ādy anubhavas tam evety arthaḥ
BhP_11.02.045/3 bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818900 (0.0):
sarva bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad bhāvam ātmanaḥ / / bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.045 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101264 (0.0):
sarva bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad bhāvam ātmanaḥ | / bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ // Hbhv_10.22 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102213 (0.0):
sarva bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad bhāvam ātmanaḥ | / bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ // Hbhv_10.71 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919645 (0.0):
sarva bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad bhāvam ātmanaḥ | / bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ || [BhP 11.2.45]
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1712176 (0.063):
sarvabhūteṣu yaḥ paśyedbhagavadbhāvamātmanaḥ / / bhūtāni ca bhavatyātmaleṣabhāgavatottamaḥ // 2 //
BhP_11.02.046/1 īsvare tad-adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818906 (0.005):
bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.045 // / īsvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101316 (0.032):
tatraiva havi yogeśvarottare [BhP 11.2.46 47] / īśvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102289 (0.032):
śrī havi yogeśvarottare [BhP 11.2.46] / īśvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919847 (0.032):
īśvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca | / prema maitrī kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ || [BhP 11.2.46]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13130100 (0.032):
īśvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca | / prema maitrī kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ || RBhrs_2,1.277 ||
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410635 (0.056):
BhP_11.02.050/3 vāsudevaika-nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ / BhP_11.02.051/1 na yasya janma-karmabhyāṃ na varṇāśrama-jātibhiḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102012 (0.060):
vāsudevaika nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // Hbhv_10.61 // / sā ca ekāntitā caturdhā
BhP_11.02.046/3 prema-maitrī-kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818913 (0.010):
īsvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca / / prema maitrī kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ // BhP_11.02.046 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101323 (0.010):
īśvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca | / prema maitrī kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ // Hbhv_10.25 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102295 (0.010):
īśvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca | / prema maitrī kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ // Hbhv_10.75 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919853 (0.010):
īśvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca | / prema maitrī kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ || [BhP 11.2.46]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13130105 (0.010):
īśvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca | / prema maitrī kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ || RBhrs_2,1.277 ||
BhP_11.02.047/1 arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818920 (0.0):
prema maitrī kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ // BhP_11.02.046 // / arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905137 (0.0):
kaniṣṭha bhāgavatatvam eva | / arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102305 (0.009):
tatraiva [BhP 11.2.47] / arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101330 (0.015):
prema maitrī kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ // Hbhv_10.25 // / arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920178 (0.015):
kaniṣṭhaṃ lakṣayati / arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate |
BhP_11.02.047/3 na tad-bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818929 (0.0):
arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate / / na tad bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ // BhP_11.02.047 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101337 (0.0):
arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate | / na tad bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ // Hbhv_10.26 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102312 (0.0):
arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate | / na tad bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ // Hbhv_10.76 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13905144 (0.0):
arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate | / na tad bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ || [BhP 11.2.47] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920185 (0.0):
arcāyām eva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate | / na tad bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ || [BhP 11.2.47]
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6353732 (0.056):
BhG 7.22 / sa tayā śraddhayā yuktas tasyā rādhanam īhate |
BhP_11.02.048/1 gṛhītvāpīndriyair arthān yo na dveṣṭi na hṛṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818937 (0.0):
na tad bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ // BhP_11.02.047 // / gṛhītvāpīndriyair arthān yo na dveṣṭi na hṛṣyati /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920277 (0.0):
āha gṛhītvā ity eṣā | tathā hi / gṛhītvāpīndriyair arthān yo na dveṣṭi na hṛṣyati |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16982900 (5.960):
BhG 12.17 / yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101358 (0.017):
bhogavatsu bhakti hetur bhogānāsaktatā | havi yogeśvarottare [BhP 11.2.48] / gṛhītvāpīndriyair arthān yo na dveṣṭi na hṛṣyati |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103080 (0.035):
06,034.017a yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627052 (0.035):
yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628559 (0.035):
[=MBh_06,034.016c] / yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati Bhg_12.017a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455284 (0.035):
evaṃbhūto madbhaktaḥ, sa me priyaḥ // BhGR_12.16 // / yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931119 (0.042):
sarvārambha parityāgī yaḥ mad bhaktaḥ saḥ me priyaḥ ||BhGS_12.16|| / yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati |
BhP_11.02.048/3 viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818945 (0.0):
gṛhītvāpīndriyair arthān yo na dveṣṭi na hṛṣyati / / viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.048 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101364 (0.0):
gṛhītvāpīndriyair arthān yo na dveṣṭi na hṛṣyati | / viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ // Hbhv_10.27 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920283 (0.0):
gṛhītvāpīndriyair arthān yo na dveṣṭi na hṛṣyati | / viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ || [BhP 11.2.48]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410635 (0.048):
BhP_11.02.050/3 vāsudevaika-nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ / BhP_11.02.051/1 na yasya janma-karmabhyāṃ na varṇāśrama-jātibhiḥ
BhP_11.02.049/1 dehendriya-prāṇa-mano-dhiyāṃ yo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818951 (0.0):
viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.048 // / dehendriya prāṇa mano dhiyāṃ yo janmāpyaya kṣud bhaya tarṣa kṛcchraiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920323 (0.0):
atha kevala mānasa liṅgenāha yāvat prakaraṇam / dehendriya prāṇa mano dhiyāṃ yo
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101826 (0.009):
ekādaśa skandhe havi yogeśvarottare [BhP 11.2.49, 53 54] / dehendriya prāṇa mano dhiyāṃ yo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6984893 (0.041):
antar bahiś ca vitataṃ vyomavat tan nato'smy aham || [BhP 6.16.23] / dehendriya prāṇa mano dhiyo'mī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188931 (0.042):
kartṛtvaṃ pravartate | tad uktam - dehendriya-prāṇa-mano-dhiyo'mī
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910025 (0.042):
paramātma caitanyasyeivety āyātam | tathoktaṃ / dehendriya prāṇa mano dhiyo'mī
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18428873 (0.051):
BhP_11.28.015/3 ahaṅkārasya dṛśyante janma-mṛtyuś ca nātmanaḥ / BhP_11.28.016/1 dehendriya-prāṇa-mano-'bhimāno jīvo 'ntar-ātmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835954 (0.052):
ahaṅkārasya dṛśyante janma mṛtyuś ca nātmanaḥ // BhP_11.28.015 // / dehendriya prāṇa mano 'bhimāno jīvo 'ntar ātmā guṇa karma mūrtiḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579639 (0.053):
[140] atha / dehendriya mano buddhi prāṇādīnāṃ priyaṃ priye |
janmāpyaya-kṣud-bhaya-tarṣa-kṛcchraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818957 (0.0):
dehendriya prāṇa mano dhiyāṃ yo janmāpyaya kṣud bhaya tarṣa kṛcchraiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920329 (0.0):
dehendriya prāṇa mano dhiyāṃ yo / janmāpyaya kṣud bhaya tarṣa kṛcchraiḥ |
BhP_11.02.049/3 saṃsāra-dharmair avimuhyamānaḥ smṛtyā harer
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818963 (0.0):
dehendriya prāṇa mano dhiyāṃ yo janmāpyaya kṣud bhaya tarṣa kṛcchraiḥ / / saṃsāra dharmair avimuhyamānaḥ smṛtyā harer bhāgavata pradhānaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101841 (0.0):
janmāpyaya kṣud bhaya tarṣa kṛcchraiḥ | / saṃsāra dharmair avimuhyamānaḥ / smṛtyā harer bhāgavata pradhānaḥ // Hbhv_10.52 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920335 (0.0):
janmāpyaya kṣud bhaya tarṣa kṛcchraiḥ | / saṃsāra dharmair avimuhyamānaḥ
bhāgavata-pradhānaḥ / BhP_11.02.050/1 na kāma-karma-bījānāṃ yasya cetasi sambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818972 (0.0):
saṃsāra dharmair avimuhyamānaḥ smṛtyā harer bhāgavata pradhānaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920378 (0.0):
te dvandva moha nirmuktā bhajante māṃ dṛḍha vratāḥ || [Gītā 7.28] / na kāma karma bījānāṃ yasya cetasi sambhavaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920339 (0.006):
saṃsāra dharmair avimuhyamānaḥ / smṛtyā harer bhāgavata pradhānaḥ || [BhP 11.2.49]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101842 (0.021):
saṃsāra dharmair avimuhyamānaḥ / smṛtyā harer bhāgavata pradhānaḥ // Hbhv_10.52 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102005 (0.021):
ekādaśa skandhe [BhP 11.2.50] / na kāma karma bījānāṃ yasya cetasi sambhavaḥ |
BhP_11.02.050/3 vāsudevaika-nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818980 (0.0):
na kāma karma bījānāṃ yasya cetasi sambhavaḥ / / vāsudevaika nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.050 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102012 (0.0):
na kāma karma bījānāṃ yasya cetasi sambhavaḥ | / vāsudevaika nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // Hbhv_10.61 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920384 (0.0):
na kāma karma bījānāṃ yasya cetasi sambhavaḥ | / vāsudevaika nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ || [BhP 11.2.50]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920284 (0.034):
viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ || [BhP 11.2.48] / pūrvokta prakāreṇa tadāviṣṭa citto na gṛhṇāti tāvad indriyair arthān
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410670 (0.037):
BhP_11.02.052/3 sarva-bhūta-samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ / BhP_11.02.053/1 tri-bhuvana-vibhava-hetave 'py akuṇṭha-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819012 (0.044):
sarva bhūta samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.052 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21071267 (0.045):
dṛśyate yasya dehe tu sa vai bhāgavatottamaḥ // Hbhv_4.323 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818944 (0.047):
viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.048 // / dehendriya prāṇa mano dhiyāṃ yo janmāpyaya kṣud bhaya tarṣa kṛcchraiḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410598 (0.048):
BhP_11.02.048/3 viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ / BhP_11.02.049/1 dehendriya-prāṇa-mano-dhiyāṃ yo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920464 (0.049):
sarva bhūta samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ || [BhP 11.2.52]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410551 (0.056):
BhP_11.02.045/3 bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ / BhP_11.02.046/1 īsvare tad-adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818900 (0.056):
bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.045 // / īsvare tad adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27433897 (0.060):
sa vai bhāgavatottamaḥ NsP_43.21b / sa śaro vidyate 'smākaṃ NsP_50.54a
BhP_11.02.051/1 na yasya janma-karmabhyāṃ na varṇāśrama-jātibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818988 (0.0):
vāsudevaika nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.050 // / na yasya janma karmabhyāṃ na varṇāśrama jātibhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920400 (0.0):
na yasya janma karmabhyāṃ na varṇāśrama jātibhiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101383 (0.022):
sajjanma vidyādimatsu bhakti hetur nirabhimānitā | tatraiva [BhP 11.2.51] / na yasya janma karmabhyāṃ na varṇāśrama jātibhiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101266 (0.053):
bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ // Hbhv_10.22 // / na yasya svaḥ para iti vitteṣv ātmani vā bhidā |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410670 (0.057):
BhP_11.02.052/3 sarva-bhūta-samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ / BhP_11.02.053/1 tri-bhuvana-vibhava-hetave 'py akuṇṭha-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920284 (0.062):
viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ || [BhP 11.2.48] / pūrvokta prakāreṇa tadāviṣṭa citto na gṛhṇāti tāvad indriyair arthān
BhP_11.02.051/3 sajjate 'sminn ahaṃ-bhāvo dehe vai sa hareḥ priyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818997 (0.0):
na yasya janma karmabhyāṃ na varṇāśrama jātibhiḥ / / sajjate 'sminn ahaṃ bhāvo dehe vai sa hareḥ priyaḥ // BhP_11.02.051 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101389 (1.192):
na yasya janma karmabhyāṃ na varṇāśrama jātibhiḥ | / sajjate 'sminn aham bhāvo dehe vai sa hareḥ priyaḥ // Hbhv_10.28 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920407 (1.192):
na yasya janma karmabhyāṃ na varṇāśrama jātibhiḥ | / sajjate'sminn aham bhāvo dehe vai sa hareḥ priyaḥ || [BhP 11.2.51]
BhP_11.02.052/1 na yasya svaḥ para iti vitteṣv ātmani vā bhidā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819004 (0.0):
sajjate 'sminn ahaṃ bhāvo dehe vai sa hareḥ priyaḥ // BhP_11.02.051 // / na yasya svaḥ para iti vitteṣv ātmani vā bhidā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920456 (0.0):
bhāgavatatvād eva | / na yasya svaḥ para iti vitteṣv ātmani vā bhidā |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101273 (0.015):
bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ // Hbhv_10.22 // / na yasya svaḥ para iti vitteṣv ātmani vā bhidā |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174945 (0.061):
BhP_06.16.010/1 na hy asyāsti priyaḥ kaścin nāpriyaḥ svaḥ paro 'pi vā / BhP_06.16.010/2 ekaḥ sarvadhiyāṃ draṣṭā kartṝṇāṃ guṇadoṣayoḥ
BhP_11.02.052/3 sarva-bhūta-samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819013 (5.960):
na yasya svaḥ para iti vitteṣv ātmani vā bhidā / / sarva bhūta samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.052 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101280 (5.960):
na yasya svaḥ para iti vitteṣv ātmani vā bhidā | / sarva bhūta samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // Hbhv_10.23 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920463 (5.960):
na yasya svaḥ para iti vitteṣv ātmani vā bhidā | / sarva bhūta samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ || [BhP 11.2.52]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410636 (0.037):
BhP_11.02.050/3 vāsudevaika-nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ / BhP_11.02.051/1 na yasya janma-karmabhyāṃ na varṇāśrama-jātibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818980 (0.046):
vāsudevaika nilayaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.050 // / na yasya janma karmabhyāṃ na varṇāśrama jātibhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920284 (0.061):
viṣṇor māyām idaṃ paśyan sa vai bhāgavatottamaḥ || [BhP 11.2.48] / pūrvokta prakāreṇa tadāviṣṭa citto na gṛhṇāti tāvad indriyair arthān
BhP_11.02.053/1 tri-bhuvana-vibhava-hetave 'py akuṇṭha-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819018 (1.192):
sarva bhūta samaḥ śāntaḥ sa vai bhāgavatottamaḥ // BhP_11.02.052 // / tri bhuvana vibhava hetave 'py akuṇṭha $ smṛtir ajitātma surādibhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895162 (0.007):
anudhyāna rūpā naiṣṭhikī santatā eva bhavati | / tadaiva tri bhuvana vibhava hetave'py akuṇṭha smṛtir [BhP 11.2.53]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101846 (0.029):
smṛtyā harer bhāgavata pradhānaḥ // Hbhv_10.52 // / tri bhuvana vibhava hetave 'py akuṇṭha
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122013 (0.038):
tathā ekādaśe (11.2.53) ca / tri bhuvana vibhava hetave 'py akuṇṭha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933608 (0.041):
tribhuvana vibhava hetave'py akuṇṭha smṛtiḥ [BhP 11.2.51] ity ādau ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920510 (0.043):
bhagavad dharma niratās te narā vaiṣṇavottamāḥ || / tri bhuvana vibhava hetave'py akuṇṭha
BhP_11.02.053/2 smṛtir ajitātma-surādibhir vimṛgyāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819023 (0.0):
tri bhuvana vibhava hetave 'py akuṇṭha $ smṛtir ajitātma surādibhir
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122018 (0.0):
tri bhuvana vibhava hetave 'py akuṇṭha / smṛtir ajitātma surādibhir vimṛgyāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920513 (0.028):
tri bhuvana vibhava hetave'py akuṇṭha / smṛtir ajitātma surādibhir vimṛgyāt |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933609 (0.063):
tribhuvana vibhava hetave'py akuṇṭha smṛtiḥ [BhP 11.2.51] ity ādau ca |
BhP_11.02.053/3 na calati bhagavat-padāravindāl
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907343 (0.011):
aghaṃ dhunvanti kārtsnyena nīhāram iva bhāskaraḥ || [BhP 6.10.15] iti | / na calati bhagavat padāravindāl
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101859 (0.013):
na calati bhagavat padāravindāl / lava nimiṣārdham api yaḥ sa vaiṣṇavāgryaḥ // Hbhv_10.53 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920521 (0.013):
na calati bhagavat padāravindāl / lava nimiṣārdham api yaḥ sa vaiṣṇavāgryaḥ || [BhP 11.2.53]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122024 (0.013):
smṛtir ajitātma surādibhir vimṛgyāt | / na calati bhagavat padāravindāl
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819029 (0.024):
tri bhuvana vibhava hetave 'py akuṇṭha $ smṛtir ajitātma surādibhir / vimṛgyāt & / na calati bhagavat padāravindāl % lava nimiṣārdham api yaḥ sa
BhP_11.02.053/4 lava-nimiṣārdham api yaḥ sa vaiṣṇavāgryaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819036 (0.0):
na calati bhagavat padāravindāl % lava nimiṣārdham api yaḥ sa
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101866 (0.0):
na calati bhagavat padāravindāl / lava nimiṣārdham api yaḥ sa vaiṣṇavāgryaḥ // Hbhv_10.53 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920527 (0.0):
na calati bhagavat padāravindāl / lava nimiṣārdham api yaḥ sa vaiṣṇavāgryaḥ || [BhP 11.2.53]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13122030 (0.0):
na calati bhagavat padāravindāl / lava nimiṣārdham api yaḥ sa vaiṣṇavāgryaḥ || RBhrs_1,2.190 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907349 (0.015):
na calati bhagavat padāravindāl / lava nimiṣārdham api sa vaiṣṇavāgryaḥ || [BhP 11.2.51] iti |
BhP_11.02.054/1 bhagavata uru-vikramāṅghri-śākhā- nakha-maṇi-candrikayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819046 (0.0):
na calati bhagavat padāravindāl % lava nimiṣārdham api yaḥ sa / vaiṣṇavāgryaḥ // BhP_11.02.053 //* / bhagavata uru vikramāṅghri śākhā nakha maṇi candrikayā nirasta tāpe /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920569 (0.0):
bhagavat sevā nirvṛtau na sambhavatīty āha / bhagavata uru vikramāṅghri śākhā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101870 (0.024):
lava nimiṣārdham api yaḥ sa vaiṣṇavāgryaḥ // Hbhv_10.53 // / bhagavata uru vikramāṅghri śākhā
nirasta-tāpe / BhP_11.02.054/3 hṛdi katham upasīdatāṃ punaḥ sa prabhavati candra ivodite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819056 (0.0):
bhagavata uru vikramāṅghri śākhā nakha maṇi candrikayā nirasta tāpe /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101886 (0.0):
hṛdi katham upasīdatāṃ punaḥ sa / prabhavati candra ivodite 'rka tāpaḥ // Hbhv_10.54 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920579 (0.0):
bhagavata uru vikramāṅghri śākhā / nakha maṇi candrikayā nirasta tāpe |
'rka-tāpaḥ / BhP_11.02.055/1 visṛjati hṛdayaṃ na yasya sākṣād dharir avaśābhihito 'py
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819067 (0.0):
hṛdi katham upasīdatāṃ punaḥ sa prabhavati candra ivodite 'rka tāpaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102263 (1.192):
śrī havi yogeśvarottare [BhP 11.2.55] / visṛjati hṛdayaṃ na yasya sākṣād
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920604 (1.192):
visṛjati hṛdayaṃ na yasya sākṣād / dharir avaśābhihito'py aghaugha nāśaḥ || [BhP 11.2.55]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920579 (0.009):
hṛdi katham upasīdatāṃ punaḥ sa / prabhavati candra ivodite'rka tāpaḥ || [BhP 11.2.54]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101886 (0.015):
hṛdi katham upasīdatāṃ punaḥ sa / prabhavati candra ivodite 'rka tāpaḥ // Hbhv_10.54 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920619 (0.025):
ṭīkā ca ukta samasta lakṣaṇa sāram āha visṛjatīti | harir eva svayaṃ / sākṣād yasya hṛdayaṃ na visṛjati na muñcati | avaśenāpy abhihita mātro'py
aghaugha-nāśaḥ / BhP_11.02.055/3 praṇaya-rasanayā dhṛtāṅghri-padmaḥ sa bhavati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819076 (0.0):
visṛjati hṛdayaṃ na yasya sākṣād dharir avaśābhihito 'py aghaugha nāśaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102272 (0.0):
visṛjati hṛdayaṃ na yasya sākṣād / dharir avaśābhihito 'py aghaugha nāśaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920605 (1.192):
visṛjati hṛdayaṃ na yasya sākṣād / dharir avaśābhihito'py aghaugha nāśaḥ || [BhP 11.2.55]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13919825 (0.049):
sutarām uttamatva virodhāc ca | na ca nirākāreśvara jñānaṃ praṇaya / raśanayā dhṛtāṅghri padmaḥ [BhP 11.2.53] ity upasaṃhāra gata lakṣaṇa
bhāgavata-pradhāna uktaḥ / BhP_11.03.001/0 śrī-rājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819083 (0.0):
praṇaya rasanayā dhṛtāṅghri padmaḥ sa bhavati bhāgavata pradhāna uktaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21102274 (0.0):
praṇaya rasanayā dhṛtāṅghri padmaḥ / sa bhavati bhāgavata pradhāna uktaḥ // Hbhv_10.74 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920644 (0.025):
dhṛtaṃ hṛdaye baddham aṅghr padmaṃ yasya sa bhāgavata pradhāna ukto / bhavati ity eṣā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13920353 (0.028):
avimuhyamāno bhavati sa bhāgavata pradhānaḥ uktaṃ ca śrī gītāsu
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.030):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.030):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430253 (0.030):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.031):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.031):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.036):
BhP_06.18.019/2 ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.036):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004891 (0.036):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.036):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.036):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392910 (0.036):
BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / BhP_10.52.018/1 bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6356831 (0.041):
BhP_10.01.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.01.001/1 kathito vaṃśa vistāro bhavatā soma sūryayoḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.042):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837243 (0.042):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.043):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.043):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
BhP_11.03.001/1 parasya viṣṇor īśasya māyinām api mohinīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819089 (0.0):
BhP_11.03.001/0 śrī rājovāca / parasya viṣṇor īśasya māyinām api mohinīm /
BhP_11.03.001/3 māyāṃ veditum icchāmo bhagavanto bruvantu naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819095 (0.0):
parasya viṣṇor īśasya māyinām api mohinīm / / māyāṃ veditum icchāmo bhagavanto bruvantu naḥ // BhP_11.03.001 //
BhP_11.03.002/1 nānutṛpye juṣan yuṣmad- vaco hari-kathāmṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819104 (0.0):
māyāṃ veditum icchāmo bhagavanto bruvantu naḥ // BhP_11.03.001 // / nānutṛpye juṣan yuṣmad vaco hari kathāmṛtam /
BhP_11.03.002/3 saṃsāra-tāpa-nistapto martyas tat-tāpa-bheṣajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819111 (1.192):
nānutṛpye juṣan yuṣmad vaco hari kathāmṛtam / / saṃsāra tāpa nistapto martyas tat tāpa bheṣajam // BhP_11.03.002 //
BhP_11.03.003/0 śrī-antarīkṣa uvāca / BhP_11.03.003/1 ebhir bhūtāni bhūtātmā mahā-bhūtair mahā-bhuja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819121 (0.0):
saṃsāra tāpa nistapto martyas tat tāpa bheṣajam // BhP_11.03.002 // / BhP_11.03.003/0 śrī antarīkṣa uvāca
BhP_11.03.003/3 sasarjoccāvacāny ādyaḥ sva-mātrātma-prasiddhaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819129 (0.0):
ebhir bhūtāni bhūtātmā mahā bhūtair mahā bhuja / / sasarjoccāvacāny ādyaḥ sva mātrātma prasiddhaye // BhP_11.03.003 //
BhP_11.03.004/1 evaṃ sṛṣṭāni bhūtāni praviṣṭaḥ pañca-dhātubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819134 (0.005):
sasarjoccāvacāny ādyaḥ sva mātrātma prasiddhaye // BhP_11.03.003 // / evaṃ sṛṣṭāni bhūtāni praviṣṭaḥ pañca dhātubhiḥ /
BhP_11.03.004/3 ekadhā daśadhātmānaṃ vibhajan juṣate guṇān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819141 (0.0):
evaṃ sṛṣṭāni bhūtāni praviṣṭaḥ pañca dhātubhiḥ / / ekadhā daśadhātmānaṃ vibhajan juṣate guṇān // BhP_11.03.004 //
BhP_11.03.005/1 guṇair guṇān sa bhuñjāna ātma-pradyotitaiḥ prabhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819148 (0.0):
ekadhā daśadhātmānaṃ vibhajan juṣate guṇān // BhP_11.03.004 // / guṇair guṇān sa bhuñjāna ātma pradyotitaiḥ prabhuḥ /
BhP_11.03.005/3 manyamāna idaṃ sṛṣṭam ātmānam iha sajjate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819153 (0.0):
guṇair guṇān sa bhuñjāna ātma pradyotitaiḥ prabhuḥ / / manyamāna idaṃ sṛṣṭam ātmānam iha sajjate // BhP_11.03.005 //
BhP_11.03.006/1 karmāṇi karmabhiḥ kurvan sa-nimittāni deha-bhṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819161 (0.0):
manyamāna idaṃ sṛṣṭam ātmānam iha sajjate // BhP_11.03.005 // / karmāṇi karmabhiḥ kurvan sa nimittāni deha bhṛt /
BhP_11.03.006/3 tat tat karma-phalaṃ gṛhṇan bhramatīha sukhetaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819165 (0.021):
karmāṇi karmabhiḥ kurvan sa nimittāni deha bhṛt / / tat tat karma phalaṃ gṛhṇan bhramatīha sukhetaram // BhP_11.03.006 //
BhP_11.03.007/1 itthaṃ karma-gatīr gacchan bahv-abhadra-vahāḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819177 (0.0):
tat tat karma phalaṃ gṛhṇan bhramatīha sukhetaram // BhP_11.03.006 // / itthaṃ karma gatīr gacchan bahv abhadra vahāḥ pumān /
BhP_11.03.007/3 ābhūta-samplavāt sarga- pralayāv aśnute 'vaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819183 (0.0):
itthaṃ karma gatīr gacchan bahv abhadra vahāḥ pumān / / ābhūta samplavāt sarga pralayāv aśnute 'vaśaḥ // BhP_11.03.007 //
BhP_11.03.008/1 dhātūpaplava āsanne vyaktaṃ dravya-guṇātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819191 (0.0):
ābhūta samplavāt sarga pralayāv aśnute 'vaśaḥ // BhP_11.03.007 // / dhātūpaplava āsanne vyaktaṃ dravya guṇātmakam /
BhP_11.03.008/3 anādi-nidhanaḥ kālo hy avyaktāyāpakarṣati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819196 (1.192):
dhātūpaplava āsanne vyaktaṃ dravya guṇātmakam / / anādi nidhanaḥ kālo hy avyaktāyāpakarṣati // BhP_11.03.008 //
BhP_11.03.009/1 śata-varṣā hy anāvṛṣṭir bhaviṣyaty ulbaṇā bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819203 (1.192):
anādi nidhanaḥ kālo hy avyaktāyāpakarṣati // BhP_11.03.008 // / śata varṣā hy anāvṛṣṭir bhaviṣyaty ulbaṇā bhuvi /
BhP_11.03.009/3 tat-kālopacitoṣṇārko lokāṃs trīn pratapiṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819211 (0.0):
śata varṣā hy anāvṛṣṭir bhaviṣyaty ulbaṇā bhuvi / / tat kālopacitoṣṇārko lokāṃs trīn pratapiṣyati // BhP_11.03.009 //
BhP_11.03.010/1 pātāla-talam ārabhya saṅkarṣaṇa-mukhānalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819217 (0.0):
tat kālopacitoṣṇārko lokāṃs trīn pratapiṣyati // BhP_11.03.009 // / pātāla talam ārabhya saṅkarṣaṇa mukhānalaḥ /
BhP_11.03.010/3 dahann ūrdhva-śikho viṣvag vardhate vāyuneritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819225 (0.0):
pātāla talam ārabhya saṅkarṣaṇa mukhānalaḥ / / dahann ūrdhva śikho viṣvag vardhate vāyuneritaḥ // BhP_11.03.010 //
BhP_11.03.011/1 saṃvartako megha-gaṇo varṣati sma śataṃ samāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819232 (0.0):
dahann ūrdhva śikho viṣvag vardhate vāyuneritaḥ // BhP_11.03.010 // / saṃvartako megha gaṇo varṣati sma śataṃ samāḥ /
BhP_11.03.011/3 dhārābhir hasti-hastābhir līyate salile virāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819238 (0.0):
saṃvartako megha gaṇo varṣati sma śataṃ samāḥ / / dhārābhir hasti hastābhir līyate salile virāṭ // BhP_11.03.011 //
BhP_11.03.012/1 tato virājam utsṛjy vairājaḥ puruṣo nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819245 (0.0):
dhārābhir hasti hastābhir līyate salile virāṭ // BhP_11.03.011 // / tato virājam utsṛjy vairājaḥ puruṣo nṛpa /
BhP_11.03.012/3 avyaktaṃ viśate sūkṣmaṃ nirindhana ivānalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819250 (0.004):
tato virājam utsṛjy vairājaḥ puruṣo nṛpa / / avyaktaṃ viśate sūkṣmaṃ nirindhana ivānalaḥ // BhP_11.03.012 //
BhP_11.03.013/1 vāyunā hṛta-gandhā bhūḥ salilatvāya kalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819258 (0.0):
avyaktaṃ viśate sūkṣmaṃ nirindhana ivānalaḥ // BhP_11.03.012 // / vāyunā hṛta gandhā bhūḥ salilatvāya kalpate /
BhP_11.03.013/3 salilaṃ tad-dhṛta-rasaṃ jyotiṣṭvāyopakalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819264 (1.192):
vāyunā hṛta gandhā bhūḥ salilatvāya kalpate / / salilaṃ tad dhṛta rasaṃ jyotiṣṭvāyopakalpate // BhP_11.03.013 //
BhP_11.03.014/1 hṛta-rūpaṃ tu tamasā vāyau jyotiḥ pralīyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819271 (0.0):
salilaṃ tad dhṛta rasaṃ jyotiṣṭvāyopakalpate // BhP_11.03.013 // / hṛta rūpaṃ tu tamasā vāyau jyotiḥ pralīyate /
BhP_11.03.014/3 hṛta-sparśo 'vakāśena vāyur nabhasi līyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819277 (0.0):
hṛta rūpaṃ tu tamasā vāyau jyotiḥ pralīyate / / hṛta sparśo 'vakāśena vāyur nabhasi līyate /
BhP_11.03.014/5 kālātmanā hṛta-guṇaṃ nabha ātmani līyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819285 (0.0):
hṛta sparśo 'vakāśena vāyur nabhasi līyate / / kālātmanā hṛta guṇaṃ nabha ātmani līyate // BhP_11.03.014 //
BhP_11.03.015/1 indriyāṇi mano buddhiḥ saha vaikārikair nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819291 (0.0):
kālātmanā hṛta guṇaṃ nabha ātmani līyate // BhP_11.03.014 // / indriyāṇi mano buddhiḥ saha vaikārikair nṛpa /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407215 (0.040):
etair vimohayaty eṣa jñānam āvṛtya dehinam // BhG_3.45 //) / indriyāṇīti4 / indriyāṇi mano buddhir asyādhiṣṭhānam āśrayaḥ5 /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3432803 (0.052):
kair upakaraṇair ayaṃ kāma ātmānam adhiṣṭhitīty atrāha / indriyāṇi mano buddhir asyādhiṣṭhānam ucyate |
BhP_11.03.015/3 praviśanti hy ahaṅkāraṃ sva-guṇair aham ātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819298 (1.192):
indriyāṇi mano buddhiḥ saha vaikārikair nṛpa / / praviśanti hy ahaṅkāraṃ sva guṇair aham ātmani // BhP_11.03.015 //
BhP_11.03.016/1 eṣā māyā bhagavataḥ sarga-sthity-anta-kāriṇī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819304 (0.0):
praviśanti hy ahaṅkāraṃ sva guṇair aham ātmani // BhP_11.03.015 // / eṣā māyā bhagavataḥ sarga sthity anta kāriṇī /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985782 (0.026):
eṣā māyā bhagavataḥ sṛṣṭi sthity antakāriṇī |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190730 (0.026):
eṣā māyā bhagavataḥ / sṛṣṭi-sthity-anta-kāriṇī
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432738 (0.026):
yathābhāso yathā tamaḥ || [BhP 2.9.33] / eṣā māyā bhagavataḥ sṛṣṭi-sthity-anta-kāriṇī |
BhP_11.03.016/3 tri-varṇā varṇitāsmābhiḥ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819311 (0.0):
eṣā māyā bhagavataḥ sarga sthity anta kāriṇī / / tri varṇā varṇitāsmābhiḥ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_11.03.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190737 (0.0):
sṛṣṭi-sthity-anta-kāriṇī / tri-varṇā varṇitāsmābhiḥ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432745 (0.0):
eṣā māyā bhagavataḥ sṛṣṭi-sthity-anta-kāriṇī | / tri-varṇā varṇitāsmābhiḥ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi || (BhP 11.3.16)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6985789 (0.022):
eṣā māyā bhagavataḥ sṛṣṭi sthity antakāriṇī | / trivarṇā varṇitāsmābhiḥ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi || iti || [BhP 11.3.16]
BhP_11.03.017/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.017/1 yathaitām aiśvarīṃ māyāṃ dustarām akṛtātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819320 (0.0):
tri varṇā varṇitāsmābhiḥ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_11.03.016 // / BhP_11.03.017/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.045):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.045):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.051):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.051):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411251 (0.051):
BhP_11.03.033/3 nārāyaṇa-paro māyām añjas tarati dustarām / BhP_11.03.034/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.034/1 nārāyaṇābhidhānasya brahmaṇaḥ paramātmanaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174756 (0.053):
BhP_06.15.027/0 śrīnārada uvāca / BhP_06.15.027/1 etāṃ mantropaniṣadaṃ pratīccha prayato mama
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.054):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819553 (0.057):
nārāyaṇa paro māyām añjas tarati dustarām // BhP_11.03.033 // / BhP_11.03.034/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.062):
BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.062):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.062):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.062):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.062):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411429 (0.063):
BhP_11.03.041/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.041/1 karma-yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27825722 (0.063):
tanmamācakṣva deveśi % kimanyacchrotumicchasi // Ras_11.221 // / śrīdevyuvāca
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11799088 (0.063):
tanmamācakṣva deveśi kimanyacchrotumicchasi // Ras_11.221 // / śrīdevyuvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392910 (0.063):
BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / BhP_10.52.018/1 bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām
BhP_11.03.017/3 taranty añjaḥ sthūla-dhiyo maharṣa idam ucyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819328 (0.0):
yathaitām aiśvarīṃ māyāṃ dustarām akṛtātmabhiḥ / / taranty añjaḥ sthūla dhiyo maharṣa idam ucyatām // BhP_11.03.017 //
BhP_11.03.018/0 śrī-prabuddha uvāca / BhP_11.03.018/1 karmāṇy ārabhamāṇānāṃ duḥkha-hatyai sukhāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819336 (0.0):
taranty añjaḥ sthūla dhiyo maharṣa idam ucyatām // BhP_11.03.017 // / BhP_11.03.018/0 śrī prabuddha uvāca
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971626 (0.033):
MSS_8942 1 karmāṇyārabhamāṇānāṃ duḥkhahatyai sukhāya ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819745 (0.059):
nābruvan brahmaṇaḥ putrās tatra kāraṇam ucyatām // BhP_11.03.042 // / BhP_11.03.043/0 śrī āvirhotra uvāca
BhP_11.03.018/3 paśyet pāka-viparyāsaṃ mithunī-cāriṇāṃ nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819343 (0.0):
karmāṇy ārabhamāṇānāṃ duḥkha hatyai sukhāya ca / / paśyet pāka viparyāsaṃ mithunī cāriṇāṃ nṛṇām // BhP_11.03.018 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971628 (0.036):
MSS_8942 1 karmāṇyārabhamāṇānāṃ duḥkhahatyai sukhāya ca / / MSS_8942 2 paśyet pākaviparyāsaṃ mithunīcāriṇāṃ nṛṇām //
BhP_11.03.019/1 nityārtidena vittena durlabhenātma-mṛtyunā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819351 (0.0):
paśyet pāka viparyāsaṃ mithunī cāriṇāṃ nṛṇām // BhP_11.03.018 // / nityārtidena vittena durlabhenātma mṛtyunā /
BhP_11.03.019/3 gṛhāpatyāpta-paśubhiḥ kā prītiḥ sādhitaiś calaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819359 (0.0):
nityārtidena vittena durlabhenātma mṛtyunā / / gṛhāpatyāpta paśubhiḥ kā prītiḥ sādhitaiś calaiḥ // BhP_11.03.019 //
BhP_11.03.020/1 evaṃ lokaṃ param vidyān naśvaraṃ karma-nirmitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819364 (0.0):
gṛhāpatyāpta paśubhiḥ kā prītiḥ sādhitaiś calaiḥ // BhP_11.03.019 // / evaṃ lokaṃ param vidyān naśvaraṃ karma nirmitam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953481 (0.0):
MSS_8064 1 evaṃ lokaṃ paraṃ vidyān naśvaraṃ karmanirmitam /
BhP_11.03.020/3 sa-tulyātiśaya-dhvaṃsaṃ yathā maṇḍala-vartinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819371 (0.0):
evaṃ lokaṃ param vidyān naśvaraṃ karma nirmitam / / sa tulyātiśaya dhvaṃsaṃ yathā maṇḍala vartinām // BhP_11.03.020 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953484 (0.038):
MSS_8064 1 evaṃ lokaṃ paraṃ vidyān naśvaraṃ karmanirmitam / / MSS_8064 2 satulyātiśayadhvaṃsaṃ yathā maṇḍalavartinām //
BhP_11.03.021/1 tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819377 (0.005):
sa tulyātiśaya dhvaṃsaṃ yathā maṇḍala vartinām // BhP_11.03.020 // / tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21052711 (0.008):
tatraiva śrī prabuddha yogeśvaroktau [BhP 11.3.21] / tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629862 (0.030):
āyātam | yataḥ (BhP 11.2.21) tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya / uttamam ity
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634368 (0.031):
śrī kṛṣṇa preṣṭhādhīnatvaṃ yathaikādaśe (11.3.21) / tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120482 (0.031):
1 tatra gurupādāśrayo, yathā ekādaśe (11.3.21) / tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922608 (0.034):
ity ādau śrī bhagavatābhipretā | atha śravaṇa gurum āha / tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam |
BhP_11.03.021/3 śābde pare ca niṣṇātaṃ brahmaṇy upaśamāśrayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819384 (0.0):
tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam / / śābde pare ca niṣṇātaṃ brahmaṇy upaśamāśrayam // BhP_11.03.021 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21052717 (0.0):
tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam | / śābde pare ca niṣṇātaṃ brahmaṇy upaśamāśrayam // Hbhv_1.32 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922614 (0.0):
tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam | / śābde pare ca niṣṇātaṃ brahmaṇy upaśamāśrayam || [BhP 11.3.22]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634374 (0.0):
tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam | / śābde pare ca niṣṇātaṃ brahmaṇy upaśamāśrayam ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120488 (0.0):
tasmād guruṃ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam | / śābde pare ca niṣṇātaṃ brahmaṇy upaśamāśrayam || RBhrs_1,2.97 ||
BhP_11.03.022/1 tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv-ātma-daivataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819390 (0.0):
śābde pare ca niṣṇātaṃ brahmaṇy upaśamāśrayam // BhP_11.03.021 // / tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924166 (0.0):
saṃsthāpanena tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924441 (0.0):
uttarādhyāye ca tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634576 (0.0):
śrī bhakti sandarbhe (206) / tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923107 (0.014):
atha śravaṇa guru bhajana śikṣā gurvoḥ prāyikam ekatvam iti tathaivety āha / tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120500 (0.032):
2 śrī kṛṣṇa dīkṣādi śikṣaṇaṃ, yathā tatraiva (11.3.22) / tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ |
BhP_11.03.022/3 amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma-do hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819399 (0.0):
tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ / / amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma do hariḥ // BhP_11.03.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923114 (0.0):
tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ | / amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma do hariḥ || [BhP 11.3.22]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634584 (0.0):
tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ | / amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma do hariḥ || (BhP 11.2.21) iti |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120507 (0.0):
tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv ātma daivataḥ | / amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma do hariḥ || RBhrs_1,2.98 ||
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541332 (0.062):
BhP_04.31.013/2 sarveṣām api bhūtānāṃ harir ātmātmadaḥ priyaḥ / BhP_04.31.014/1 yathā taror mūla-niṣecanena tṛpyanti
BhP_11.03.023/1 sarvato manaso 'saṅgam ādau saṅgaṃ ca sādhuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819405 (0.0):
amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma do hariḥ // BhP_11.03.022 // / sarvato manaso 'saṅgam ādau saṅgaṃ ca sādhuṣu /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109817 (0.0):
tatraiva prabuddha yogeśvareṇa [BhP 11.3.23 30] / sarvato manaso 'saṅgam ādau saṅgaṃ ca sādhuṣu |
BhP_11.03.023/3 dayāṃ maitrīṃ praśrayaṃ ca bhūteṣv addhā yathocitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819412 (0.0):
sarvato manaso 'saṅgam ādau saṅgaṃ ca sādhuṣu / / dayāṃ maitrīṃ praśrayaṃ ca bhūteṣv addhā yathocitam // BhP_11.03.023 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109823 (0.0):
sarvato manaso 'saṅgam ādau saṅgaṃ ca sādhuṣu | / dayāṃ maitrīṃ praśrayaṃ ca bhūteṣv addhā yathocitam // Hbhv_10.498 //
BhP_11.03.024/1 śaucaṃ tapas titikṣāṃ ca maunaṃ svādhyāyam ārjavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819419 (0.0):
dayāṃ maitrīṃ praśrayaṃ ca bhūteṣv addhā yathocitam // BhP_11.03.023 // / śaucaṃ tapas titikṣāṃ ca maunaṃ svādhyāyam ārjavam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109830 (0.0):
dayāṃ maitrīṃ praśrayaṃ ca bhūteṣv addhā yathocitam // Hbhv_10.498 // / śaucaṃ tapas titikṣāṃ ca maunaṃ svādhyāyam ārjavam |
BhP_11.03.024/3 brahmacaryam ahiṃsāṃ ca samatvaṃ dvandva-saṃjñayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819425 (0.0):
śaucaṃ tapas titikṣāṃ ca maunaṃ svādhyāyam ārjavam / / brahmacaryam ahiṃsāṃ ca samatvaṃ dvandva saṃjñayoḥ // BhP_11.03.024 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109837 (0.028):
śaucaṃ tapas titikṣāṃ ca maunaṃ svādhyāyam ārjavam | / brahma caryam ahiṃsāṃ ca samatvaṃ dvandva saṃjñayoḥ // Hbhv_10.499 //
BhP_11.03.025/1 sarvatrātmeśvarānvīkṣāṃ kaivalyam aniketatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819431 (0.0):
brahmacaryam ahiṃsāṃ ca samatvaṃ dvandva saṃjñayoḥ // BhP_11.03.024 // / sarvatrātmeśvarānvīkṣāṃ kaivalyam aniketatām /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109844 (0.0):
brahma caryam ahiṃsāṃ ca samatvaṃ dvandva saṃjñayoḥ // Hbhv_10.499 // / sarvatrātmeśvarānvīkṣāṃ kaivalyam aniketatām |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24068066 (0.054):
tasya sarvadharmeśvaratvādicchāmātra pratibadhaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955764 (0.061):
tasya taddharmatvāyogāt/ na ca pramājātīyaviṣayatvaṃ vā / īśvarapramāviṣayatvaṃ vā prameyatvaṃ tacca śabde 'stīti vācyam//
BhP_11.03.025/3 vivikta-cīra-vasanaṃ santoṣaṃ yena kenacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819437 (0.0):
sarvatrātmeśvarānvīkṣāṃ kaivalyam aniketatām / / vivikta cīra vasanaṃ santoṣaṃ yena kenacit // BhP_11.03.025 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109850 (0.0):
sarvatrātmeśvarānvīkṣāṃ kaivalyam aniketatām | / vivikta cīra vasanaṃ santoṣaṃ yena kenacit // Hbhv_10.500 //
BhP_11.03.026/1 śraddhāṃ bhāgavate śāstre 'nindām anyatra cāpi hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819443 (0.005):
vivikta cīra vasanaṃ santoṣaṃ yena kenacit // BhP_11.03.025 // / śraddhāṃ bhāgavate śāstre 'nindām anyatra cāpi hi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13904712 (0.008):
avajñādau tu doṣaḥ śraddhāṃ bhāgavate śāstre'nindām anyatra cāpi hi
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109856 (0.022):
vivikta cīra vasanaṃ santoṣaṃ yena kenacit // Hbhv_10.500 // / śraddhāṃ bhāgavate śāstre 'nindām anyatra cāpi hi |
BhP_11.03.026/3 mano-vāk-karma-daṇḍaṃ ca satyaṃ śama-damāv api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819450 (1.192):
śraddhāṃ bhāgavate śāstre 'nindām anyatra cāpi hi / / mano vāk karma daṇḍaṃ ca satyaṃ śama damāv api // BhP_11.03.026 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109863 (1.192):
śraddhāṃ bhāgavate śāstre 'nindām anyatra cāpi hi | / mano vāk karma daṇḍaṃ ca satyaṃ śama damāv api // Hbhv_10.501 //
BhP_11.03.027/1 śravaṇaṃ kīrtanaṃ dhyānaṃ harer adbhuta-karmaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819457 (0.0):
mano vāk karma daṇḍaṃ ca satyaṃ śama damāv api // BhP_11.03.026 // / śravaṇaṃ kīrtanaṃ dhyānaṃ harer adbhuta karmaṇaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109870 (0.0):
mano vāk karma daṇḍaṃ ca satyaṃ śama damāv api // Hbhv_10.501 // / śravaṇaṃ kīrtanaṃ dhyānaṃ harer adbhuta karmaṇaḥ |
BhP_11.03.027/3 janma-karma-guṇānāṃ ca tad-arthe 'khila-ceṣṭitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819465 (0.0):
śravaṇaṃ kīrtanaṃ dhyānaṃ harer adbhuta karmaṇaḥ / / janma karma guṇānāṃ ca tad arthe 'khila ceṣṭitam // BhP_11.03.027 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109877 (0.0):
śravaṇaṃ kīrtanaṃ dhyānaṃ harer adbhuta karmaṇaḥ | / janma karma guṇānāṃ ca tad arthe 'khila ceṣṭitam // Hbhv_10.502 //
BhP_11.03.028/1 iṣṭaṃ dattaṃ tapo japtaṃ vṛttaṃ yac cātmanaḥ priyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819473 (0.0):
janma karma guṇānāṃ ca tad arthe 'khila ceṣṭitam // BhP_11.03.027 // / iṣṭaṃ dattaṃ tapo japtaṃ vṛttaṃ yac cātmanaḥ priyam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109886 (0.0):
janma karma guṇānāṃ ca tad arthe 'khila ceṣṭitam // Hbhv_10.502 // / iṣṭaṃ dattaṃ tapo japtaṃ vṛttaṃ yac cātmanaḥ priyam |
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17912879 (0.063):
tasmādyanmama deveśa kiñcidasti suceṣṭitam / / dattamiṣṭamatho japtaṃ sāmānyaṃ taistadastu naḥ // MarkP_8.256 //
BhP_11.03.028/3 dārān sutān gṛhān prāṇān yat parasmai nivedanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819480 (0.0):
iṣṭaṃ dattaṃ tapo japtaṃ vṛttaṃ yac cātmanaḥ priyam / / dārān sutān gṛhān prāṇān yat parasmai nivedanam // BhP_11.03.028 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109893 (0.0):
iṣṭaṃ dattaṃ tapo japtaṃ vṛttaṃ yac cātmanaḥ priyam | / dārān sutān gṛhān prāṇān yat parasmai nivedanam // Hbhv_10.503 //
BhP_11.03.029/1 evaṃ kṛṣṇātma-nātheṣu manuṣyeṣu ca sauhṛdam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819486 (0.005):
dārān sutān gṛhān prāṇān yat parasmai nivedanam // BhP_11.03.028 // / evaṃ kṛṣṇātma nātheṣu manuṣyeṣu ca sauhṛdam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109899 (0.025):
dārān sutān gṛhān prāṇān yat parasmai nivedanam // Hbhv_10.503 // / evaṃ kṛṣṇātma nātheṣu manuṣyeṣu ca sauhṛdam |
BhP_11.03.029/3 paricaryāṃ cobhayatra mahatsu nṛṣu sādhuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819491 (0.004):
evaṃ kṛṣṇātma nātheṣu manuṣyeṣu ca sauhṛdam / / paricaryāṃ cobhayatra mahatsu nṛṣu sādhuṣu // BhP_11.03.029 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109904 (0.017):
evaṃ kṛṣṇātma nātheṣu manuṣyeṣu ca sauhṛdam | / paricaryāṃ cobhayatra mahatsu nṛṣu sādhuṣu // Hbhv_10.504 //
BhP_11.03.030/1 parasparānukathanaṃ pāvanaṃ bhagavad-yaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819497 (0.0):
paricaryāṃ cobhayatra mahatsu nṛṣu sādhuṣu // BhP_11.03.029 // / parasparānukathanaṃ pāvanaṃ bhagavad yaśaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109910 (0.021):
paricaryāṃ cobhayatra mahatsu nṛṣu sādhuṣu // Hbhv_10.504 // / parasparānukathanaṃ pāvanaṃ bhagavad yaśaḥ
BhP_11.03.030/3 mitho ratir mithas tuṣṭir nivṛttir mitha ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819504 (0.0):
parasparānukathanaṃ pāvanaṃ bhagavad yaśaḥ / / mitho ratir mithas tuṣṭir nivṛttir mitha ātmanaḥ // BhP_11.03.030 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21109916 (0.0):
parasparānukathanaṃ pāvanaṃ bhagavad yaśaḥ / mitho ratir mithas tuṣṭir nivṛttir mitha ātmanaḥ // Hbhv_10.505 //
BhP_11.03.031/1 smarantaḥ smārayantaś ca mitho 'ghaugha-haraṃ harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819512 (0.0):
mitho ratir mithas tuṣṭir nivṛttir mitha ātmanaḥ // BhP_11.03.030 // / smarantaḥ smārayantaś ca mitho 'ghaugha haraṃ harim /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318328 (0.0):
tad evaṃ tasyāḥ svarūpa lakṣaṇam uktam | taṭastha lakṣaṇam apy āha / smarantaḥ smārayantaś ca mitho 'ghaugha haraṃ harim |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121089 (0.008):
tatraiva śrī prabuddha yogeśvarottare [BhP 11.3.31 32] / smarantaḥ smārayantaś ca mitho 'ghaugha haraṃ harim |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334726 (0.026):
vyañjita / smarantaḥ smārayantaś ca mitho 'ghaugha haraṃ harim |
BhP_11.03.031/3 bhaktyā sañjātayā bhaktyā bibhraty utpulakāṃ tanum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819518 (0.0):
smarantaḥ smārayantaś ca mitho 'ghaugha haraṃ harim / / bhaktyā sañjātayā bhaktyā bibhraty utpulakāṃ tanum // BhP_11.03.031 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121095 (0.0):
smarantaḥ smārayantaś ca mitho 'ghaugha haraṃ harim | / bhaktyā sañjātayā bhaktyā bibhraty utpulakāṃ tanum // Hbhv_11.642 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318334 (0.0):
smarantaḥ smārayantaś ca mitho 'ghaugha haraṃ harim | / bhaktyā sañjātayā bhaktyā bibhraty utpulakāṃ tanum || [BhP 11.3.31]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334732 (0.0):
smarantaḥ smārayantaś ca mitho 'ghaugha haraṃ harim | / bhaktyā sañjātayā bhaktyā bibhraty utpulakāṃ tanum ||
BhP_11.03.032/1 kvacid rudanty acyuta-cintayā kvacid
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819525 (0.005):
bhaktyā sañjātayā bhaktyā bibhraty utpulakāṃ tanum // BhP_11.03.031 // / kvacid rudanty acyuta cintayā kvacid $ dhasanti nandanti vadanty alaukikāḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121099 (0.023):
bhaktyā sañjātayā bhaktyā bibhraty utpulakāṃ tanum // Hbhv_11.642 // / kvacid rudanty acyuta cintayā kvacid
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334738 (0.031):
bhaktyā sañjātayā bhaktyā bibhraty utpulakāṃ tanum || / kvacid rudanty acyuta cintayā kvacid
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144939 (0.031):
tathā hi ekādaśe (11.3.32) / kvacit rudanty acyuta cintayā kvacid
BhP_11.03.032/2 dhasanti nandanti vadanty alaukikāḥ / BhP_11.03.032/3 nṛtyanti gāyanty anuśīlayanty ajaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819532 (0.017):
kvacid rudanty acyuta cintayā kvacid $ dhasanti nandanti vadanty alaukikāḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144946 (0.017):
kvacit rudanty acyuta cintayā kvacid / dhasanti nandanti vadanty alaukikāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334745 (0.024):
kvacid rudanty acyuta cintayā kvacid / dhasanti nandanti vadanty alaukikāḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121109 (0.027):
dhasanti nandanti vadanty alaukikāḥ | / nṛtyanti gāyanty anuśīlayanty ajaṃ / bhavanti tūṣṇīṃ param etya nirvṛtāḥ // Hbhv_11.643 //
BhP_11.03.032/4 bhavanti tūṣṇīṃ param etya nirvṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819538 (0.0):
nṛtyanti gāyanty anuśīlayanty ajaṃ % bhavanti tūṣṇīṃ param etya nirvṛtāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334750 (0.007):
nṛtyanti gāyanty anuśīlayanty ajaṃ / bhavanti tūṣṇīṃ param etya nirvṛtāḥ || [BhP 11.3.31 32] ity anena |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121114 (0.026):
nṛtyanti gāyanty anuśīlayanty ajaṃ / bhavanti tūṣṇīṃ param etya nirvṛtāḥ // Hbhv_11.643 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13144950 (0.026):
nṛtyanti gāyanty anuśīlayanty ajaṃ / bhavanti tūṣṇīṃ param etya nirvṛtāḥ || RBhrs_3,2.141 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19334774 (0.040):
saṃjātayā bhaktyeti sthāyī | bhavanti tūṣṇīṃ param etya nirvṛtā iti tat
BhP_11.03.033/1 iti bhāgavatān dharmān śikṣan bhaktyā tad-utthayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819544 (0.0):
nṛtyanti gāyanty anuśīlayanty ajaṃ % bhavanti tūṣṇīṃ param etya nirvṛtāḥ / // BhP_11.03.032 //* / iti bhāgavatān dharmān śikṣan bhaktyā tad utthayā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110221 (0.0):
śrī prabuddha yogeśvareṇa [BhP 11.3.33] / iti bhāgavatān dharmān śikṣan bhaktyā tad utthayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924451 (0.025):
[BhP 11.3.22] ity upakrama vākyād anantaraṃ iti bhāgavatān dharmān / śikṣayan bhaktyā tad utthayā [BhP 11.3.33] ity upasaṃhāra vākyasya prāg
BhP_11.03.033/3 nārāyaṇa-paro māyām añjas tarati dustarām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819551 (0.0):
iti bhāgavatān dharmān śikṣan bhaktyā tad utthayā / / nārāyaṇa paro māyām añjas tarati dustarām // BhP_11.03.033 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110227 (0.0):
iti bhāgavatān dharmān śikṣan bhaktyā tad utthayā | / nārāyaṇa paro māyām añjas tarati dustarām // Hbhv_10.525 //
BhP_11.03.034/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.034/1 nārāyaṇābhidhānasya brahmaṇaḥ paramātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819559 (0.0):
nārāyaṇa paro māyām añjas tarati dustarām // BhP_11.03.033 // / BhP_11.03.034/0 śrī rājovāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980250 (0.015):
evam eva praśnotttarābhyāṃ vivṛṇoti | rājovāca / nārāyaṇābhidhānasya brahmaṇaḥ paramātmanaḥ |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410993 (0.051):
BhP_11.03.017/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.017/1 yathaitām aiśvarīṃ māyāṃ dustarām akṛtātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.053):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419899 (0.056):
BhP_10.88.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.88.001/1 devāsura manuṣyesu ye bhajanty aśivaṃ śivam
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.057):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819314 (0.058):
tri varṇā varṇitāsmābhiḥ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_11.03.016 // / BhP_11.03.017/0 śrī rājovāca / yathaitām aiśvarīṃ māyāṃ dustarām akṛtātmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.058):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.058):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166849 (0.059):
BhP_06.04.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.04.001/1 devāsuranṛṇāṃ sargo nāgānāṃ mṛgapakṣiṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815427 (0.059):
kaivalya nirasta yonim abhayaṃ dhyāyed ajasraṃ harim // BhP_10.87.050 //* / BhP_10.88.001/0 śrī rājovāca / devāsura manuṣyesu ye bhajanty aśivaṃ śivam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796080 (0.060):
harir ābabhāṣe // BhP_10.60.009 //* / BhP_10.60.010/0 śrī bhagavān uvāca / rāja putrīpsitā bhūpair loka pāla vibhūtibhiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399014 (0.060):
BhP_10.60.010/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.60.010/1 rāja putrīpsitā bhūpair loka pāla vibhūtibhiḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110228 (0.061):
nārāyaṇa paro māyām añjas tarati dustarām // Hbhv_10.525 // / śrī bhagavatā ca [BhP 11.19.24]
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.062):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.062):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392910 (0.062):
BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / BhP_10.52.018/1 bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.063):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429390 (0.064):
BhP_11.29.001/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.29.001/1 su-dustarām imāṃ manye yoga-caryām anātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836436 (0.064):
BhP_11.29.001/0 śrī uddhava uvāca / su dustarām imāṃ manye yoga caryām anātmanaḥ /
BhP_11.03.034/3 niṣṭhām arhatha no vaktuṃ yūyaṃ hi brahma-vittamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819566 (0.0):
nārāyaṇābhidhānasya brahmaṇaḥ paramātmanaḥ / / niṣṭhām arhatha no vaktuṃ yūyaṃ hi brahma vittamāḥ // BhP_11.03.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980257 (0.0):
nārāyaṇābhidhānasya brahmaṇaḥ paramātmanaḥ | / niṣṭhām arhatha no vaktuṃ yūyaṃ hi brahma vittamāḥ || [BhP 11.3.35]
BhP_11.03.035/0 śrī-pippalāyana uvāca / BhP_11.03.035/1 sthity-udbhava-pralaya-hetur ahetur asya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819576 (0.005):
niṣṭhām arhatha no vaktuṃ yūyaṃ hi brahma vittamāḥ // BhP_11.03.034 // / BhP_11.03.035/0 śrī pippalāyana uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980266 (0.008):
niṣṭhām arhatha no vaktuṃ yūyaṃ hi brahma vittamāḥ || [BhP 11.3.35] / śrī pippalāyana uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401152 (0.055):
BhP_03.09.016/1 yo vā ahaṃ ca giriśaś ca vibhuḥ svayaṃ ca / BhP_03.09.016/2 sthity-udbhava-pralaya-hetava ātma-mūlam
BhP_11.03.035/2 yat svapna-jāgara-suṣuptiṣu sad bahiś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819582 (1.788):
sthity udbhava pralaya hetur ahetur asya $ yat svapna jāgara suṣuptiṣu sad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980272 (0.018):
sthity udbhava pralaya hetur ahetur asya / yat svapna jāgara suṣuptiṣu yad bahiś ca |
BhP_11.03.035/3 dehendriyāsu-hṛdayāni caranti yena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819588 (1.192):
sthity udbhava pralaya hetur ahetur asya $ yat svapna jāgara suṣuptiṣu sad / bahiś ca & / dehendriyāsu hṛdayāni caranti yena % sañjīvitāni tad avehi paraṃ narendra
BhP_11.03.035/4 sañjīvitāni tad avehi paraṃ narendra / BhP_11.03.036/1 naitan mano viśati vāg uta cakṣur ātmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819599 (0.0):
dehendriyāsu hṛdayāni caranti yena % sañjīvitāni tad avehi paraṃ narendra
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6980281 (0.011):
dehendriyāsuhṛdayāni caranti yena / sañjīvitāni tad avehi paraṃ narendra || [BhP 11.3.36]
BhP_11.03.036/2 prāṇendriyāṇi ca yathānalam arciṣaḥ svāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819605 (0.030):
naitan mano viśati vāg uta cakṣur ātmā $ prāṇendriyāṇi ca yathānalam
BhP_11.03.036/3 śabdo 'pi bodhaka-niṣedhatayātma-mūlam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819610 (0.021):
naitan mano viśati vāg uta cakṣur ātmā $ prāṇendriyāṇi ca yathānalam / arciṣaḥ svāḥ & / śabdo 'pi bodhaka niṣedhatayātma mūlam % arthoktam āha yad ṛte na
BhP_11.03.036/4 arthoktam āha yad-ṛte na niṣedha-siddhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819617 (0.0):
śabdo 'pi bodhaka niṣedhatayātma mūlam % arthoktam āha yad ṛte na
BhP_11.03.037/1 sattvaṃ rajas tama iti tri-vṛd ekam ādau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819625 (0.0):
śabdo 'pi bodhaka niṣedhatayātma mūlam % arthoktam āha yad ṛte na / niṣedha siddhiḥ // BhP_11.03.036 //* / sattvaṃ rajas tama iti tri vṛd ekam ādau $ sūtraṃ mahān aham iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983593 (0.022):
ādau yad ekaṃ brahma tad eva sattvaṃ rajas tama iti tri vṛt pradhānaṃ
BhP_11.03.037/2 sūtraṃ mahān aham iti pravadanti jīvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819630 (0.023):
sattvaṃ rajas tama iti tri vṛd ekam ādau $ sūtraṃ mahān aham iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983442 (0.032):
sattvaṃ rajas tama iti trivṛd ekam ādau / sūtraṃ mahān aham iti pravadanti jīvam |
BhP_11.03.037/3 jñāna-kriyārtha-phala-rūpatayoru-śakti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819635 (0.030):
sattvaṃ rajas tama iti tri vṛd ekam ādau $ sūtraṃ mahān aham iti / pravadanti jīvam & / jñāna kriyārtha phala rūpatayoru śakti % brahmaiva bhāti sad asac ca tayoḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983445 (0.030):
sūtraṃ mahān aham iti pravadanti jīvam | / jñāna kriyārtha phala svarūpatayoru śaktir
BhP_11.03.037/4 brahmaiva bhāti sad asac ca tayoḥ paraṃ yat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6983455 (1.192):
jñāna kriyārtha phala svarūpatayoru śaktir / brahmaiva bhāti sad asac ca tayoḥ paraṃ yat || [BhP 11.3.38]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819643 (0.008):
jñāna kriyārtha phala rūpatayoru śakti % brahmaiva bhāti sad asac ca tayoḥ / paraṃ yat // BhP_11.03.037 //*
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943700 (0.028):
BhP_02.09.032/1 aham evāsam evāgre nānyadyat sadasat param / BhP_02.09.032/3 paścādahaṃ yadetac ca yo 'vaśiṣyeta so 'smyaham
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13858401 (0.036):
sadaśva iti te trayaḥ HV_15.21b / sad asac caiva yat param HV_104.22d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16459565 (0.041):
sadasac ca sa vijñeyaḥ HV_App.I,42.78a / sad asac caiva yat param HV_104.22d
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405434 (0.045):
BhP_03.15.006/2 ātmani prota-bhuvanaṃ paraṃ sad-asad-ātmakam / BhP_03.15.007/1 teṣāṃ supakva-yogānāṃ jita-śvāsendriyātmanām
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22928299 (0.047):
tvam akṣaraṃ sad asat tat paraṃ yat ||BhG_11.37||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2654635 (0.052):
ātmani prota bhuvanaṃ paraṃ sad asad ātmakam // BhP_03.15.006 // / teṣāṃ supakva yogānāṃ jita śvāsendriyātmanām /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3452843 (0.053):
ananta deveśa jagannivāsa tvam akṣaraṃ sad asat tat paraṃ yat || BhG_11.37
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103295 (0.054):
06,035.012c anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2974427 (0.054):
anādimatparaṃ brahma na sattannāsaducyate' (13.12) ityevamādyāsu /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627268 (0.054):
anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855310 (0.054):
anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate ||12||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628819 (0.054):
anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate Bhg_13.012c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22934406 (0.054):
anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate ||BhG_13.12||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6984100 (0.054):
anādimat paraṃ brahma na sat tan nāsad ucyate ||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457764 (0.054):
anādi matparaṃ brahma na sat tan nāsad ucyate || BhG_13.12 ||
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429608 (0.055):
sac cāsac ca mamaivātmā sad asac caiva yat param // HV_104.22 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005982 (0.055):
nanu kvacin nirviśeṣam eva brahma āsīd iti śrūyate tatrāha nānyad yat / sad / asat param iti | sat kāryam asat kāraṇaṃ tayoḥ paraṃ yat brahma tan na
BhP_11.03.038/1 nātmā jajāna na mariṣyati naidhate 'sau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819650 (0.0):
jñāna kriyārtha phala rūpatayoru śakti % brahmaiva bhāti sad asac ca tayoḥ / paraṃ yat // BhP_11.03.037 //* / nātmā jajāna na mariṣyati naidhate 'sau $ na kṣīyate savana vid
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984201 (0.0):
rūpatvam āha | / nātmā jajāna na mariṣyati naidhate'sau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187458 (0.006):
prakāśana-śaktitvavat tādṛktvam api | / nātmā jajāna na mariṣyati naidhate'sau
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429608 (0.059):
sac cāsac ca mamaivātmā sad asac caiva yat param // HV_104.22 //
BhP_11.03.038/2 na kṣīyate savana-vid vyabhicāriṇāṃ hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819656 (0.017):
nātmā jajāna na mariṣyati naidhate 'sau $ na kṣīyate savana vid
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187464 (0.017):
nātmā jajāna na mariṣyati naidhate'sau / na kṣīyate savana-vid vyabhicāriṇāṃ hi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984204 (0.023):
nātmā jajāna na mariṣyati naidhate'sau / na kṣīyate savanavid-vyabhicāriṇāṃ hi |
BhP_11.03.038/3 sarvatra śaśvad anapāyy upalabdhi-mātraṃ / BhP_11.03.038/4 prāṇo yathendriya-balena vikalpitaṃ sat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819665 (0.006):
nātmā jajāna na mariṣyati naidhate 'sau $ na kṣīyate savana vid / vyabhicāriṇāṃ hi & / sarvatra śaśvad anapāyy upalabdhi mātraṃ % prāṇo yathendriya balena
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984217 (0.012):
na kṣīyate savanavid-vyabhicāriṇāṃ hi | / sarvatra śaśvad anapāyy upalabdhi-mātraṃ / prāṇo yathendriya-balena vikalpitaṃ sat || (BhP 11.3.38)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187472 (0.012):
na kṣīyate savana-vid vyabhicāriṇāṃ hi | / sarvatra śaśvad anapāyy upalabdhi-mātraṃ
BhP_11.03.039/1 aṇḍeṣu peśiṣu taruṣv aviniściteṣu prāṇo hi jīvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819672 (0.0):
sarvatra śaśvad anapāyy upalabdhi mātraṃ % prāṇo yathendriya balena / vikalpitaṃ sat // BhP_11.03.038 //* / aṇḍeṣu peśiṣu taruṣv aviniściteṣu prāṇo hi jīvam upadhāvati tatra tatra /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984498 (0.0):
dṛṣṭāntaṃ vivṛṇvann indriyādilayena nirvikārātmopalabdhiṃ darśayati -- / aṇḍeṣu peśiṣu taruṣv aviniściteṣu / prāṇo hi jīvam upadhāvati tatra tatra |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187289 (0.022):
evāsti tattva-sandarbhe | / aṇḍeṣu peśiṣu taruṣv aviniściteṣu
upadhāvati tatra tatra / BhP_11.03.039/3 sanne yad indriya-gaṇe 'hami ca prasupte kūṭa-stha āśayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819682 (0.0):
aṇḍeṣu peśiṣu taruṣv aviniściteṣu prāṇo hi jīvam upadhāvati tatra tatra / / sanne yad indriya gaṇe 'hami ca prasupte kūṭa stha āśayam ṛte
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984504 (1.192):
aṇḍeṣu peśiṣu taruṣv aviniściteṣu / prāṇo hi jīvam upadhāvati tatra tatra | / sanne yad indriya-gaṇe'hami ca prasupte
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23188151 (1.192):
dvayaṃ sanne yad indriya-gaṇe'hami ca prasupte kūṭastha āśayam ṛte tad-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984555 (0.028):
prasuptaṃ tadā tasmin prasupta indriya-gaṇe sanne līne | ahami anaṅkāre ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187298 (0.058):
sanne yad indriya-gaṇe'hami ca prasupte / kūṭastha āśayam ṛte tad anusmṛtir naḥ || [BhP 11.3.39] ity anena ||
ṛte tad-anusmṛtir naḥ / BhP_11.03.040/1 yarhy abja-nābha-caraṇaiṣaṇayoru-bhaktyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819695 (0.0):
sanne yad indriya gaṇe 'hami ca prasupte kūṭa stha āśayam ṛte / tad anusmṛtir naḥ // BhP_11.03.039 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187304 (0.042):
kūṭastha āśayam ṛte tad anusmṛtir naḥ || [BhP 11.3.39] ity anena ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984509 (0.060):
kūṭastha āśayam ṛte tad anusmṛtir naḥ || [BhP 11.3.39]
BhP_11.03.040/2 ceto-malāni vidhamed guṇa-karma-jāni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819701 (0.0):
yarhy abja nābha caraṇaiṣaṇayoru bhaktyā $ ceto malāni vidhamed
BhP_11.03.040/3 tasmin viśuddha upalabhyata ātma-tattvaṃ / BhP_11.03.040/4 śākṣād yathāmala-dṛśoḥ savitṛ-prakāśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819711 (0.005):
yarhy abja nābha caraṇaiṣaṇayoru bhaktyā $ ceto malāni vidhamed / guṇa karma jāni & / tasmin viśuddha upalabhyata ātma tattvaṃ % śākṣād yathāmala dṛśoḥ
BhP_11.03.041/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.041/1 karma-yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819722 (1.192):
tasmin viśuddha upalabhyata ātma tattvaṃ % śākṣād yathāmala dṛśoḥ / savitṛ prakāśaḥ // BhP_11.03.040 //* / BhP_11.03.041/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.020):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.022):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.022):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.026):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.026):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392910 (0.030):
BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / BhP_10.52.018/1 bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.033):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.034):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419899 (0.035):
BhP_10.88.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.88.001/1 devāsura manuṣyesu ye bhajanty aśivaṃ śivam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.036):
BhP_06.18.019/2 ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.036):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.036):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.036):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.036):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.037):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.037):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13002996 (0.040):
BhP_09.09.018/3 vasiṣṭhaśāpādrakṣo 'bhūdanapatyaḥ svakarmaṇā / BhP_09.09.019/0 śrīrājovāca / BhP_09.09.019/1 kiṃ nimitto guroḥ śāpaḥ saudāsasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761317 (0.041):
śṛṇuyāc chraddhayā martyo govinde labhate ratim // BhP_10.06.044 // / BhP_10.07.001/0 śrī rājovāca / yena yenāvatāreṇa bhagavān harir īśvaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790414 (0.044):
paśyatāṃ sarva lokānāṃ tārkṣya putraḥ sudhām iva // BhP_10.52.017 // / BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām /
BhP_11.03.041/3 vidhūyehāśu karmāṇi naiṣkarmyaṃ vindate param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819728 (0.0):
karma yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ / / vidhūyehāśu karmāṇi naiṣkarmyaṃ vindate param // BhP_11.03.041 //
BhP_11.03.042/1 evaṃ praśnam ṛṣīn pūrvam apṛcchaṃ pitur antike
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819736 (0.0):
vidhūyehāśu karmāṇi naiṣkarmyaṃ vindate param // BhP_11.03.041 // / evaṃ praśnam ṛṣīn pūrvam apṛcchaṃ pitur antike /
BhP_11.03.042/3 nābruvan brahmaṇaḥ putrās tatra kāraṇam ucyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819743 (0.0):
evaṃ praśnam ṛṣīn pūrvam apṛcchaṃ pitur antike / / nābruvan brahmaṇaḥ putrās tatra kāraṇam ucyatām // BhP_11.03.042 //
BhP_11.03.043/0 śrī-āvirhotra uvāca / BhP_11.03.043/1 karmākarma vikarmeti veda-vādo na laukikaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819754 (0.0):
nābruvan brahmaṇaḥ putrās tatra kāraṇam ucyatām // BhP_11.03.042 // / BhP_11.03.043/0 śrī āvirhotra uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416059 (0.045):
BhP_10.84.029/3 karmaṇā karma nirhāro yathā syān nas tad ucyatām / BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.84.030/1 nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811874 (0.047):
karmaṇā karma nirhāro yathā syān nas tad ucyatām // BhP_10.84.029 // / BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6409723 (0.055):
BhP_10.75.002/3 iti śrutaṃ no bhagavaṃs tatra kāraṇam ucyatām / BhP_10.75.003/0 śrī bādarāyaṇir uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819714 (0.059):
savitṛ prakāśaḥ // BhP_11.03.040 //* / BhP_11.03.041/0 śrī rājovāca / karma yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394707 (0.059):
BhP_07.15.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.15.001/1 karmaniṣṭhā dvijāḥ kecit taponiṣṭhā nṛpāpare
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411429 (0.059):
BhP_11.03.041/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.041/1 karma-yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.063):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.063):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.063):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.063):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.064):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.064):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.064):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.064):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.064):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169351 (0.064):
karma / BhP_06.07.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.07.026/1 ta evamuditā rājan brahmaṇā vigatajvarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709420 (0.064):
sabhājito 'rthān sa vidhāsyate vo yadi kṣamiṣyadhvamutāsya karma // / BhP_06.07.025 // / BhP_06.07.026/0 śrīśuka uvāca
BhP_11.03.043/3 vedasya ceśvarātmatvāt tatra muhyanti sūrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819761 (1.192):
karmākarma vikarmeti veda vādo na laukikaḥ / / vedasya ceśvarātmatvāt tatra muhyanti sūrayaḥ // BhP_11.03.043 //
BhP_11.03.044/1 parokṣa-vādo vedo 'yaṃ bālānām anuśāsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819766 (0.005):
vedasya ceśvarātmatvāt tatra muhyanti sūrayaḥ // BhP_11.03.043 // / parokṣa vādo vedo 'yaṃ bālānām anuśāsanam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899009 (0.019):
agre ca karmādīn pariharan sākṣād bhaktim eva vidhatte / parokṣa vādo vedo'yaṃ bālānām anuśāsanam |
BhP_11.03.044/3 karma-mokṣāya karmāṇi vidhatte hy agadaṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819771 (0.006):
parokṣa vādo vedo 'yaṃ bālānām anuśāsanam / / karma mokṣāya karmāṇi vidhatte hy agadaṃ yathā // BhP_11.03.044 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899014 (0.016):
parokṣa vādo vedo'yaṃ bālānām anuśāsanam | / karma mokṣāya karmāṇi vidhatte hy agadaṃ yathā ||
BhP_11.03.045/1 nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño 'jitendriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819782 (0.0):
karma mokṣāya karmāṇi vidhatte hy agadaṃ yathā // BhP_11.03.044 // / nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño 'jitendriyaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899024 (0.0):
karma mokṣāya karmāṇi vidhatte hy agadaṃ yathā || / nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño'jitendriyaḥ |
BhP_11.03.045/3 vikarmaṇā hy adharmeṇa mṛtyor mṛtyum upaiti saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819787 (0.005):
nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño 'jitendriyaḥ / / vikarmaṇā hy adharmeṇa mṛtyor mṛtyum upaiti saḥ // BhP_11.03.045 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899029 (0.020):
nācared yas tu vedoktaṃ svayam ajño'jitendriyaḥ | / vikarmaṇā hy adharmeṇa mṛtyor mṛtyum upaiti saḥ ||
BhP_11.03.046/1 vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo 'rpitam īśvare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819794 (0.0):
vikarmaṇā hy adharmeṇa mṛtyor mṛtyum upaiti saḥ // BhP_11.03.045 // / vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo 'rpitam īśvare /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899035 (0.0):
vikarmaṇā hy adharmeṇa mṛtyor mṛtyum upaiti saḥ || / vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo'rpitam īśvare |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13924599 (0.0):
kāmināṃ tu na sarvathaiva sarva duṣkarmārpaṇam | vedoktam eva kurvāṇo / niḥsaṅgo'rpitam īśvare [BhP 11.3.4] ity atra punar vaidikam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13925447 (0.039):
rājñaḥ putrāthake (page 114) yajñe | naiṣkarmya prāptiś ca / vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo'rpitam īśvare |
BhP_11.03.046/3 naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala-śrutiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819801 (0.0):
vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo 'rpitam īśvare / / naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala śrutiḥ // BhP_11.03.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899042 (0.0):
vedoktam eva kurvāṇo niḥsaṅgo'rpitam īśvare | / naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala śrutiḥ ||
BhP_11.03.047/1 ya āśu hṛdaya-granthiṃ nirjihīṛṣuḥ parātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819809 (0.0):
naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala śrutiḥ // BhP_11.03.046 // / ya āśu hṛdaya granthiṃ nirjihīṛṣuḥ parātmanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899049 (0.0):
naiṣkarmyaṃ labhate siddhiṃ rocanārthā phala śrutiḥ || / ya āśu hṛdaya granthiṃ nirijihīrṣuḥ parātmanaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934834 (0.037):
nirapekṣāṇāṃ śraddhāvatāṃ darśitam āvirhotreṇa ya āśu hṛdaya granthim
BhP_11.03.047/3 vidhinopacared devaṃ tantroktena ca keśavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819815 (0.0):
ya āśu hṛdaya granthiṃ nirjihīṛṣuḥ parātmanaḥ / / vidhinopacared devaṃ tantroktena ca keśavam // BhP_11.03.047 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899055 (0.032):
ya āśu hṛdaya granthiṃ nirijihīrṣuḥ parātmanaḥ | / vidhinā ca yajed devaṃ tantroktena ca keśavam || [BhP 11.3.44 47] ity ādi
BhP_11.03.048/1 labdhvānugraha ācāryāt tena sandarśitāgamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819821 (0.005):
vidhinopacared devaṃ tantroktena ca keśavam // BhP_11.03.047 // / labdhvānugraha ācāryāt tena sandarśitāgamaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13934161 (0.008):
gurus taṃ viśeṣataḥ pṛcchet | tathodāhṛtam labdhvānugraha ācāryāt tena / sandarśitāgamaḥ [BhP 11.3.48] ity ādinā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923167 (0.015):
mantra gurus tv eka evety āha / labdhvānugraha ācāryāt tena sandarśitāgamaḥ |
BhP_11.03.048/3 mahā-puruṣam abhyarcen mūrtyābhimatayātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819828 (0.0):
labdhvānugraha ācāryāt tena sandarśitāgamaḥ / / mahā puruṣam abhyarcen mūrtyābhimatayātmanaḥ // BhP_11.03.048 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922575 (0.0):
ruciḥ mahā puruṣam abhyarcen mūrtyābhimatayātmanaḥ [BhP 11.3.48] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923173 (0.0):
labdhvānugraha ācāryāt tena sandarśitāgamaḥ | / mahā puruṣam abhyarcen mūrtyābhimatayātmanaḥ || [BhP 11.3.48]
BhP_11.03.049/1 śuciḥ sammukham āsīnaḥ prāṇa-saṃyamanādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819834 (0.0):
mahā puruṣam abhyarcen mūrtyābhimatayātmanaḥ // BhP_11.03.048 // / śuciḥ sammukham āsīnaḥ prāṇa saṃyamanādibhiḥ /
BhP_11.03.049/3 piṇḍaṃ viśodhya sannyāsa- kṛta-rakṣo 'rcayed dharim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819842 (0.0):
śuciḥ sammukham āsīnaḥ prāṇa saṃyamanādibhiḥ / / piṇḍaṃ viśodhya sannyāsa kṛta rakṣo 'rcayed dharim // BhP_11.03.049 //
BhP_11.03.050/1 arcādau hṛdaye cāpi yathā-labdhopacārakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819847 (0.005):
piṇḍaṃ viśodhya sannyāsa kṛta rakṣo 'rcayed dharim // BhP_11.03.049 // / arcādau hṛdaye cāpi yathā labdhopacārakaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13935959 (0.049):
svātantryeṇa vidhānāt arcādau hṛdaye vāpi yathopalabdhopacārakaiḥ [BhP
BhP_11.03.050/3 dravya-kṣity-ātma-liṇgāni niṣpādya prokṣya cāsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819855 (0.0):
arcādau hṛdaye cāpi yathā labdhopacārakaiḥ / / dravya kṣity ātma liṇgāni niṣpādya prokṣya cāsanam // BhP_11.03.050 //
BhP_11.03.051/1 pādyādīn upakalpyātha sannidhāpya samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819861 (0.0):
dravya kṣity ātma liṇgāni niṣpādya prokṣya cāsanam // BhP_11.03.050 // / pādyādīn upakalpyātha sannidhāpya samāhitaḥ /
BhP_11.03.051/3 hṛd-ādibhiḥ kṛta-nyāso mūla-mantreṇa cārcayet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819868 (0.0):
pādyādīn upakalpyātha sannidhāpya samāhitaḥ / / hṛd ādibhiḥ kṛta nyāso mūla mantreṇa cārcayet // BhP_11.03.051 //
BhP_11.03.052/1 sāṅgopāṅgāṃ sa-pārṣadāṃ tāṃ tāṃ mūrtiṃ sva-mantrataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819877 (0.0):
hṛd ādibhiḥ kṛta nyāso mūla mantreṇa cārcayet // BhP_11.03.051 // / sāṅgopāṅgāṃ sa pārṣadāṃ tāṃ tāṃ mūrtiṃ sva mantrataḥ /
BhP_11.03.052/3 pādyārghyācamanīyādyaiḥ snāna-vāso-vibhūṣaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819885 (1.788):
sāṅgopāṅgāṃ sa pārṣadāṃ tāṃ tāṃ mūrtiṃ sva mantrataḥ / / pādyārghyācamanīyādyaiḥ snāna vāso vibhūṣaṇaiḥ // BhP_11.03.052 //
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2868065 (0.051):
devyaṅganyastaṣaḍaṅgapañcāṅgaḥ || Parks_7.22 || / pādyārghyācamanīyasnānavāsogandhapuṣpadhūpadīpanīrājanachatracāmaradarpaṇarakṣācamanīyanaivedyapānīyatāmbūlākhyaṣoḍaśopacārakḷptyante
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18428133 (0.055):
sādhayet / BhP_11.27.022/1 pādyārghyācamanīyārthaṃ trīṇi pātrāṇi deśikaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835263 (0.055):
prokṣya pātrāṇi trīṇy adbhis tais tair dravyaiś ca sādhayet // / BhP_11.27.021 // / pādyārghyācamanīyārthaṃ trīṇi pātrāṇi deśikaḥ /
BhP_11.03.053/1 gandha-mālyākṣata-sragbhir dhūpa-dīpopahārakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819893 (0.0):
pādyārghyācamanīyādyaiḥ snāna vāso vibhūṣaṇaiḥ // BhP_11.03.052 // / gandha mālyākṣata sragbhir dhūpa dīpopahārakaiḥ /
BhP_11.03.053/3 sāṅgam sampūjya vidhivat stavaiḥ stutvā named dharim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819900 (0.0):
gandha mālyākṣata sragbhir dhūpa dīpopahārakaiḥ / / sāṅgam sampūjya vidhivat stavaiḥ stutvā named dharim // BhP_11.03.053 //
BhP_11.03.054/1 ātmānam tan-mayam dhyāyan mūrtiṃ sampūjayed dhareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819908 (0.0):
sāṅgam sampūjya vidhivat stavaiḥ stutvā named dharim // BhP_11.03.053 // / ātmānam tan mayam dhyāyan mūrtiṃ sampūjayed dhareḥ /
BhP_11.03.054/3 śeṣām ādhāya śirasā sva-dhāmny udvāsya sat-kṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819916 (0.0):
ātmānam tan mayam dhyāyan mūrtiṃ sampūjayed dhareḥ / / śeṣām ādhāya śirasā sva dhāmny udvāsya sat kṛtam // BhP_11.03.054 //
BhP_11.03.055/1 evam agny-arka-toyādāv atithau hṛdaye ca yaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819924 (0.0):
śeṣām ādhāya śirasā sva dhāmny udvāsya sat kṛtam // BhP_11.03.054 // / evam agny arka toyādāv atithau hṛdaye ca yaḥ /
BhP_11.03.055/3 yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819930 (0.006):
evam agny arka toyādāv atithau hṛdaye ca yaḥ / / yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ // BhP_11.03.055 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899407 (0.010):
evam agny arka toyād atithau hṛdaye ca yaḥ | / yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ || [BhP 11.3.55]
BhP_11.04.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.04.001/1 yāni yānīha karmāṇi yair yaiḥ svacchanda-janmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819942 (0.0):
yajatīśvaram ātmānam acirān mucyate hi saḥ // BhP_11.03.055 // / BhP_11.04.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6404015 (0.024):
BhP_10.66.043/3 samāhito vā śṛṇuyāt sarva pāpaiḥ pramucyate / BhP_10.67.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.67.001/1 bhuyo 'haṃ śrotum icchāmi rāmasyādbhuta karmaṇaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004889 (0.031):
BhP_09.11.023/2 ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate / BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2800712 (0.034):
samāhito vā śṛṇuyāt sarva pāpaiḥ pramucyate // BhP_10.66.043 // / BhP_10.67.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2805964 (0.034):
rāja mokṣaṃ vitānaṃ ca sarva pāpaiḥ pramucyate // BhP_10.74.054 // / BhP_10.75.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412560 (0.047):
BhP_10.79.034/3 sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14177162 (0.048):
BhP_06.18.046/1 dhārayiṣye vrataṃ brahman brūhi kāryāṇi yāni me / BhP_06.18.046/2 yāni ceha niṣiddhāni na vrataṃ ghnanti yāny uta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808632 (0.049):
sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet // BhP_10.79.034 // / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1138105 (0.049):
nityanaimittikānīha__Vdha_097.015 / karmāṇy uktāni yāni vai__Vdha_097.015
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750027 (0.053):
ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate // BhP_09.11.023 // / BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363101 (0.056):
BhP_10.09.002/1 yāni yānīha gītāni tad bāla caritāni ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.060):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.062):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.062):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1277643 (0.063):
yāni kānīha karmāṇi SvaT_13.6c / yāni cihnāni jāyante KubjT_10.84c
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.064):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.064):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
BhP_11.04.001/3 cakre karoti kartā vā haris tāni bruvantu naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819948 (0.0):
yāni yānīha karmāṇi yair yaiḥ svacchanda janmabhiḥ / / cakre karoti kartā vā haris tāni bruvantu naḥ // BhP_11.04.001 //
BhP_11.04.002/0 śrī-drumila uvāca / BhP_11.04.002/1 yo vā anantasya gunān anantān anukramiṣyan sa tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819961 (0.0):
cakre karoti kartā vā haris tāni bruvantu naḥ // BhP_11.04.001 // / BhP_11.04.002/0 śrī drumila uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386896 (0.054):
mā naḥ / BhP_07.05.029/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.05.029/1 guruṇaivaṃ pratiprokto bhūya āhāsuraḥ sutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720880 (0.054):
naisargikīyaṃ matirasya rājan niyaccha manyuṃ kadadāḥ sma mā naḥ // / BhP_07.05.028 // / BhP_07.05.029/0 śrīnārada uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370260 (0.055):
BhP_10.16.059/3 anugrahaṃ nigrahaṃ vā manyase tad vidhehi naḥ / BhP_10.16.060/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.060/1 ity ākarṇya vacaḥ prāha bhagavān kārya mānuṣaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378463 (0.055):
BhP_10.31.019/4 kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad āyuṣāṃ naḥ / BhP_10.32.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.32.001/1 iti gopyaḥ pragāyantyaḥ pralapantyaś ca citradhā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414702 (0.055):
BhP_10.82.048/4 gehaṃ juṣām api manasy udiyāt sadā naḥ / BhP_10.83.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.83.001/1 tathānugṛhya bhagavān gopīnāṃ sa gurur gatiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173806 (0.055):
BhP_06.14.026/2 yathā tarema duṣpāraṃ prajayā tadvidhehi naḥ / BhP_06.14.027/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.14.027/1 ity arthitaḥ sa bhagavān kṛpālurbrahmaṇaḥ sutaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375955 (0.055):
BhP_08.12.001/1 taddidṛkṣava āyātāḥ paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ / BhP_08.12.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.12.014/1 evamabhyarthito viṣṇurbhagavān śūlapāṇinā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27383054 (0.055):
hi naḥ / BhP_08.24.031/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.24.031/1 iti bruvāṇaṃ nṛpatiṃ jagatpatiḥ satyavrataṃ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998207 (0.055):
BhP_09.01.028/2 praśnamenaṃ samācakṣva paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ / BhP_09.01.029/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.01.029/1 ekadā giriśaṃ draṣṭumṛṣayastatra suvratāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742977 (0.055):
yathetareṣāṃ pṛthagātmanāṃ satām adīdṛśo yadvapuradbhutaṃ hi naḥ // / BhP_08.24.030 // / BhP_08.24.031/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713627 (0.057):
yathā tarema duṣpāraṃ prajayā tadvidhehi naḥ // BhP_06.14.026 // / BhP_06.14.027/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736348 (0.057):
taddidṛkṣava āyātāḥ paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BhP_08.12.013 // / BhP_08.12.014/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743830 (0.057):
praśnamenaṃ samācakṣva paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BhP_09.01.028 // / BhP_09.01.029/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769399 (0.057):
anugrahaṃ nigrahaṃ vā manyase tad vidhehi naḥ // BhP_10.16.059 // / BhP_10.16.060/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777008 (0.057):
bhavad āyuṣāṃ naḥ // BhP_10.31.019 //* / BhP_10.32.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2810621 (0.057):
naḥ // BhP_10.82.048 //* / BhP_10.83.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19541997 (0.058):
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.058):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.058):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
bāla-buddhiḥ / BhP_11.04.002/3 rajāṃsi bhūmer gaṇayet kathañcit kālena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819968 (0.0):
yo vā anantasya gunān anantān anukramiṣyan sa tu bāla buddhiḥ / / rajāṃsi bhūmer gaṇayet kathañcit kālena naivākhila śakti dhāmnaḥ //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3911492 (0.045):
tvayā na dānavā dṛṣṭā $ yatsaṅgaravibhīṣakāḥ & / bālatvādatha te buddhir % evaṃ svalpārthadarśinī // MatsP_160.5 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8950987 (0.045):
tvayā na dānavā dṛṣṭā yatsaṅgaravibhīṣakāḥ / / bālatvādatha te buddhir evaṃ svalpārthadarśinī // MatsP_160.5 //
naivākhila-śakti-dhāmnaḥ / BhP_11.04.003/1 bhūtair yadā pañcabhir ātma-sṛṣṭaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819978 (0.0):
rajāṃsi bhūmer gaṇayet kathañcit kālena naivākhila śakti dhāmnaḥ //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856393 (0.010):
tatra prathamaṃ, yathaikādaśe [BhP 11.4.3] - / bhūtair yadā pañcabhir ātma-sṛṣṭaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397513 (0.026):
[page 4] / bhūtair yadā pañcabhir ātma sṛṣṭaiḥ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861988 (0.036):
yathaikādaśe (11.4.3) -- / bhūtair yadā pañcabhir ātma-sṛṣṭaiḥ
BhP_11.04.003/2 puraṃ virājaṃ viracayya tasmin / BhP_11.04.003/3 svāṃśena viṣṭaḥ puruṣābhidhānam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819986 (0.019):
bhūtair yadā pañcabhir ātma sṛṣṭaiḥ $ puraṃ virājaṃ viracayya tasmin &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397521 (0.019):
bhūtair yadā pañcabhir ātma sṛṣṭaiḥ / puraṃ virājaṃ viracayya tasmin |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856401 (0.019):
bhūtair yadā pañcabhir ātma-sṛṣṭaiḥ / puraṃ virājaṃ viracayya tasmin |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10861998 (0.019):
svāṃśena viṣṭaḥ puruṣābhidhānam / avāpa nārāyaṇa ādidevaḥ // Lbh_1,5.135 //
BhP_11.04.003/4 avāpa nārāyaṇa ādi-devaḥ / BhP_11.04.004/1 yat-kāya eṣa bhuvana-traya-sanniveśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819997 (1.192):
svāṃśena viṣṭaḥ puruṣābhidhānam % avāpa nārāyaṇa ādi devaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14397525 (0.011):
svāṃśena viṣṭaḥ puruṣābhidhānam / avāpa nārāyaṇa ādi devaḥ || [BhP 11.4.3]
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10856403 (0.035):
svāṃśena viṣṭaḥ puruṣābhidhānam / avāpa nārāyaṇa ādidevaḥ // Lbh_1,2.10 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10862001 (0.035):
svāṃśena viṣṭaḥ puruṣābhidhānam / avāpa nārāyaṇa ādidevaḥ // Lbh_1,5.135 //
BhP_11.04.004/2 yasyendriyais tanu-bhṛtām ubhayendriyāṇi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820003 (1.788):
yat kāya eṣa bhuvana traya sanniveśo $ yasyendriyais tanu bhṛtām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993731 (0.041):
yasyendriyas tanu bhṛtām ubhayendriyāṇi
BhP_11.04.004/3 jñānaṃ svataḥ śvasanato balam oja īhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820008 (0.028):
yat kāya eṣa bhuvana traya sanniveśo $ yasyendriyais tanu bhṛtām / ubhayendriyāṇi & / jñānaṃ svataḥ śvasanato balam oja īhā % sattvādibhiḥ sthiti layodbhava
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993733 (0.035):
yasyendriyas tanu bhṛtām ubhayendriyāṇi / jñānaṃ svataḥ śvasanato balabhoja īhā || iti [BhP 11.4.4]
BhP_11.04.004/4 sattvādibhiḥ sthiti-layodbhava ādi-kartā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820015 (0.058):
jñānaṃ svataḥ śvasanato balam oja īhā % sattvādibhiḥ sthiti layodbhava / ādi kartā // BhP_11.04.004 //*
BhP_11.04.005/1 ādāv abhūc chata-dhṛtī rajasāsya sarge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820023 (1.192):
jñānaṃ svataḥ śvasanato balam oja īhā % sattvādibhiḥ sthiti layodbhava / ādi kartā // BhP_11.04.004 //* / ādāv abhūc chata dhṛtī rajasāsya sarge $ viṣṇuḥ sthitau kratu patir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185121 (1.192):
guṇāvatārā yathā - / ādāv abhūc chata-dhṛtī rajasāsya sarge,
BhP_11.04.005/2 viṣṇuḥ sthitau kratu-patir dvija-dharma-setuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820030 (0.0):
ādāv abhūc chata dhṛtī rajasāsya sarge $ viṣṇuḥ sthitau kratu patir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185128 (0.0):
ādāv abhūc chata-dhṛtī rajasāsya sarge, / viṣṇuḥ sthitau kratupatir dvija-dharma-setuḥ |
BhP_11.04.005/3 rudro 'pyayāya tamasā puruṣaḥ sa ādya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820033 (0.021):
ādāv abhūc chata dhṛtī rajasāsya sarge $ viṣṇuḥ sthitau kratu patir / dvija dharma setuḥ & / rudro 'pyayāya tamasā puruṣaḥ sa ādya % ity udbhava sthiti layāḥ satataṃ
BhP_11.04.005/4 ity udbhava-sthiti-layāḥ satataṃ prajāsu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820041 (0.005):
rudro 'pyayāya tamasā puruṣaḥ sa ādya % ity udbhava sthiti layāḥ satataṃ / prajāsu // BhP_11.04.005 //*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185138 (0.009):
rudro'pyayāya tamasā puruṣaḥ sa ādya / ity udbhava-sthiti-layāḥ satataṃ prajāsu || [BhP 11.4.5]
BhP_11.04.006/1 dharmasya dakṣa-duhitary ajaniṣṭa mūrtyāṃ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941545 (5.960):
BhP_02.07.005/4 samyag jagāda munayo yadacakṣatātman / BhP_02.07.006/1 dharmasya dakṣaduhitaryajaniṣṭa mūrtyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642560 (0.004):
yadacakṣatātman // BhP_02.07.005 //* / dharmasya dakṣaduhitaryajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820046 (0.004):
rudro 'pyayāya tamasā puruṣaḥ sa ādya % ity udbhava sthiti layāḥ satataṃ / prajāsu // BhP_11.04.005 //* / dharmasya dakṣa duhitary ajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara ṛṣi pravaraḥ
BhP_11.04.006/2 nārāyaṇo nara ṛṣi-pravaraḥ praśāntaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941546 (1.788):
BhP_02.07.006/1 dharmasya dakṣaduhitaryajaniṣṭa mūrtyāṃ / BhP_02.07.006/2 nārāyaṇo nara iti svatapaḥprabhāvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642561 (0.015):
dharmasya dakṣaduhitaryajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820051 (0.030):
dharmasya dakṣa duhitary ajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara ṛṣi pravaraḥ
BhP_11.04.006/3 naiṣkarmya-lakṣaṇam uvāca cacāra karma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820055 (0.018):
dharmasya dakṣa duhitary ajaniṣṭa mūrtyāṃ $ nārāyaṇo nara ṛṣi pravaraḥ / praśāntaḥ & / naiṣkarmya lakṣaṇam uvāca cacāra karma % yo 'dyāpi cāsta
BhP_11.04.006/4 yo 'dyāpi cāsta ṛṣi-varya-niṣevitāṅghriḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820063 (0.004):
naiṣkarmya lakṣaṇam uvāca cacāra karma % yo 'dyāpi cāsta / ṛṣi varya niṣevitāṅghriḥ // BhP_11.04.006 //*
BhP_11.04.007/1 indro viśaṅkya mama dhāma jighṛkṣatīti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820069 (0.004):
ṛṣi varya niṣevitāṅghriḥ // BhP_11.04.006 //* / indro viśaṅkya mama dhāma jighṛkṣatīti $ kāmaṃ nyayuṅkta sa gaṇaṃ sa
BhP_11.04.007/2 kāmaṃ nyayuṅkta sa-gaṇaṃ sa badary-upākhyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820076 (0.0):
indro viśaṅkya mama dhāma jighṛkṣatīti $ kāmaṃ nyayuṅkta sa gaṇaṃ sa
BhP_11.04.007/3 gatvāpsaro-gaṇa-vasanta-sumanda-vātaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820082 (0.0):
indro viśaṅkya mama dhāma jighṛkṣatīti $ kāmaṃ nyayuṅkta sa gaṇaṃ sa / badary upākhyam & / gatvāpsaro gaṇa vasanta sumanda vātaiḥ % strī prekṣaṇeṣubhir avidhyad
BhP_11.04.007/4 strī-prekṣaṇeṣubhir avidhyad atan-mahi-jñaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820089 (0.0):
gatvāpsaro gaṇa vasanta sumanda vātaiḥ % strī prekṣaṇeṣubhir avidhyad
BhP_11.04.008/1 vijñāya śakra-kṛtam akramam ādi-devaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820097 (0.0):
atan mahi jñaḥ // BhP_11.04.007 //* / vijñāya śakra kṛtam akramam ādi devaḥ $ prāha prahasya gata vismaya
BhP_11.04.008/2 prāha prahasya gata-vismaya ejamānān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820102 (0.033):
vijñāya śakra kṛtam akramam ādi devaḥ $ prāha prahasya gata vismaya
BhP_11.04.008/3 mā bhair vibho madana māruta deva-vadhvo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820109 (0.0):
vijñāya śakra kṛtam akramam ādi devaḥ $ prāha prahasya gata vismaya / ejamānān & / mā bhair vibho madana māruta deva vadhvo % gṛhṇīta no balim aśūnyam imaṃ
BhP_11.04.008/4 gṛhṇīta no balim aśūnyam imaṃ kurudhvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820115 (0.006):
mā bhair vibho madana māruta deva vadhvo % gṛhṇīta no balim aśūnyam imaṃ
BhP_11.04.009/1 itthaṃ bruvaty abhaya-de nara-deva devāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820121 (0.0):
mā bhair vibho madana māruta deva vadhvo % gṛhṇīta no balim aśūnyam imaṃ / kurudhvam // BhP_11.04.008 //* / itthaṃ bruvaty abhaya de nara deva devāḥ $ sa vrīḍa namra śirasaḥ
BhP_11.04.009/2 sa-vrīḍa-namra-śirasaḥ sa-ghṛṇaṃ tam ūcuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820129 (0.0):
itthaṃ bruvaty abhaya de nara deva devāḥ $ sa vrīḍa namra śirasaḥ
BhP_11.04.009/3 naitad vibho tvayi pare 'vikṛte vicitraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820135 (0.0):
sa ghṛṇaṃ tam ūcuḥ & / naitad vibho tvayi pare 'vikṛte vicitraṃ %
BhP_11.04.009/4 svārāma-dhīra-nikarānata-pāda-padme
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820142 (0.0):
naitad vibho tvayi pare 'vikṛte vicitraṃ % / svārāma dhīra nikarānata pāda padme // BhP_11.04.009 //*
BhP_11.04.010/1 tvāṃ sevatāṃ sura-kṛtā bahavo 'ntarāyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820149 (1.192):
svārāma dhīra nikarānata pāda padme // BhP_11.04.009 //* / tvāṃ sevatāṃ sura kṛtā bahavo 'ntarāyāḥ $ svauko vilaṅghya paramaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899474 (1.192):
pūrvaṃ śrī draviḍopadeśe'pi deva kṛta śrī nārāyaṇa stutau / tvāṃ sevatāṃ sura kṛtā bahavo'ntarāyāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13908409 (0.049):
sauhṛdatvād eva tvayety ādi | tathoktaṃ tvāṃ sevatāṃ sura kṛtāḥ [BhP
BhP_11.04.010/2 svauko vilaṅghya paramaṃ vrajatāṃ padaṃ te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820154 (0.013):
tvāṃ sevatāṃ sura kṛtā bahavo 'ntarāyāḥ $ svauko vilaṅghya paramaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899479 (0.013):
tvāṃ sevatāṃ sura kṛtā bahavo'ntarāyāḥ / svauko vilaṅghya paramaṃ vrajatāṃ padaṃ te |
BhP_11.04.010/3 nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva-bhāgān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820161 (0.0):
tvāṃ sevatāṃ sura kṛtā bahavo 'ntarāyāḥ $ svauko vilaṅghya paramaṃ / vrajatāṃ padaṃ te & / nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva bhāgān % dhatte padaṃ tvam avitā yadi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899486 (0.0):
svauko vilaṅghya paramaṃ vrajatāṃ padaṃ te | / nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva bhāgān
BhP_11.04.010/4 dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna-mūrdhni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820168 (0.0):
nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva bhāgān % dhatte padaṃ tvam avitā yadi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899492 (0.0):
nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva bhāgān / dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni || [BhP 11.4.10] ity uktam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13900094 (0.0):
yadīti niścaye | ṭīkāyāṃ dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348869 (0.0):
tatra hetum āha no iti | dhatte padaṃ tvam avitā yadi vighna mūrdhni [BhP
BhP_11.04.011/1 kṣut-tṛṭ-tri-kāla-guṇa-māruta-jaihva-śaiṣṇān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820175 (0.0):
nānyasya barhiṣi balīn dadataḥ sva bhāgān % dhatte padaṃ tvam avitā yadi / vighna mūrdhni // BhP_11.04.010 //* / kṣut tṛṭ tri kāla guṇa māruta jaihva śaiṣṇān $ asmān apāra jaladhīn
BhP_11.04.011/2 asmān apāra-jaladhīn atitīrya kecit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820181 (0.024):
kṣut tṛṭ tri kāla guṇa māruta jaihva śaiṣṇān $ asmān apāra jaladhīn
BhP_11.04.011/3 krodhasya yānti viphalasya vaśaṃ pade gor
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820186 (1.192):
kṣut tṛṭ tri kāla guṇa māruta jaihva śaiṣṇān $ asmān apāra jaladhīn / atitīrya kecit & / krodhasya yānti viphalasya vaśaṃ pade gor % majjanti duścara tapaś ca
BhP_11.04.011/4 majjanti duścara-tapaś ca vṛthotsṛjanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820191 (0.0):
krodhasya yānti viphalasya vaśaṃ pade gor % majjanti duścara tapaś ca / vṛthotsṛjanti // BhP_11.04.011 //*
BhP_11.04.012/1 iti pragṛṇatāṃ teṣāṃ striyo 'ty-adbhuta-darśanāḥ / BhP_11.04.012/3 darśayām āsa śuśrūṣāṃ sv-arcitāḥ kurvatīr vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820205 (0.0):
krodhasya yānti viphalasya vaśaṃ pade gor % majjanti duścara tapaś ca / vṛthotsṛjanti // BhP_11.04.011 //* / iti pragṛṇatāṃ teṣāṃ striyo 'ty adbhuta darśanāḥ /
BhP_11.04.013/1 te devānucarā dṛṣṭvā striyaḥ śrīr iva rūpiṇīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820212 (0.0):
darśayām āsa śuśrūṣāṃ sv arcitāḥ kurvatīr vibhuḥ // BhP_11.04.012 // / te devānucarā dṛṣṭvā striyaḥ śrīr iva rūpiṇīḥ /
BhP_11.04.013/3 gandhena mumuhus tāsāṃ rūpaudārya-hata-śriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820213 (0.022):
te devānucarā dṛṣṭvā striyaḥ śrīr iva rūpiṇīḥ / / gandhena mumuhus tāsāṃ rūpaudārya hata śriyaḥ // BhP_11.04.013 //
BhP_11.04.014/1 tān āha deva-deveśaḥ praṇatān prahasann iva / BhP_11.04.014/3 āsām ekatamāṃ vṛṅdhvaṃ sa-varṇāṃ svarga-bhūṣaṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820229 (0.0):
gandhena mumuhus tāsāṃ rūpaudārya hata śriyaḥ // BhP_11.04.013 // / tān āha deva deveśaḥ praṇatān prahasann iva /
BhP_11.04.015/1 om ity ādeśam ādāya natvā taṃ sura-vandinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820235 (1.192):
āsām ekatamāṃ vṛṅdhvaṃ sa varṇāṃ svarga bhūṣaṇām // BhP_11.04.014 // / om ity ādeśam ādāya natvā taṃ sura vandinaḥ /
BhP_11.04.015/3 urvaśīm apsaraḥ-śreṣṭhāṃ puraskṛtya divaṃ yayuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820241 (0.0):
om ity ādeśam ādāya natvā taṃ sura vandinaḥ / / urvaśīm apsaraḥ śreṣṭhāṃ puraskṛtya divaṃ yayuḥ // BhP_11.04.015 //
BhP_11.04.016/1 indrāyānamya sadasi śṛṇvatāṃ tri-divaukasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820248 (1.192):
urvaśīm apsaraḥ śreṣṭhāṃ puraskṛtya divaṃ yayuḥ // BhP_11.04.015 // / indrāyānamya sadasi śṛṇvatāṃ tri divaukasām /
BhP_11.04.016/3 ūcur nārāyaṇa-balaṃ śakras tatrāsa vismitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820254 (1.192):
indrāyānamya sadasi śṛṇvatāṃ tri divaukasām / / ūcur nārāyaṇa balaṃ śakras tatrāsa vismitaḥ // BhP_11.04.016 //
BhP_11.04.017/1 haṃsa-svarūpy avadad acyuta ātma-yogaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820261 (0.0):
ūcur nārāyaṇa balaṃ śakras tatrāsa vismitaḥ // BhP_11.04.016 // / haṃsa svarūpy avadad acyuta ātma yogaṃ $ dattaḥ kumāra ṛṣabho bhagavān
BhP_11.04.017/2 dattaḥ kumāra ṛṣabho bhagavān pitā naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820267 (0.0):
haṃsa svarūpy avadad acyuta ātma yogaṃ $ dattaḥ kumāra ṛṣabho bhagavān
BhP_11.04.017/3 viṣṇuḥ śivāya jagatāṃ kalayāvatirṇas
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820272 (0.018):
haṃsa svarūpy avadad acyuta ātma yogaṃ $ dattaḥ kumāra ṛṣabho bhagavān / pitā naḥ & / viṣṇuḥ śivāya jagatāṃ kalayāvatirṇas % tenāhṛtā madhu bhidā śrutayo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394947 (0.062):
provāca bhagavān viṣṇuḥ śṛṇutāṃ ma idaṃvacaḥ // LiP_2,5.144 //
BhP_11.04.017/4 tenāhṛtā madhu-bhidā śrutayo hayāsye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820278 (0.027):
viṣṇuḥ śivāya jagatāṃ kalayāvatirṇas % tenāhṛtā madhu bhidā śrutayo
BhP_11.04.018/1 gupto 'pyaye manur ilauṣadhayaś ca mātsye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820284 (0.004):
viṣṇuḥ śivāya jagatāṃ kalayāvatirṇas % tenāhṛtā madhu bhidā śrutayo / hayāsye // BhP_11.04.017 //* / gupto 'pyaye manur ilauṣadhayaś ca mātsye $ krauḍe hato diti ja
BhP_11.04.018/2 krauḍe hato diti-ja uddharatāmbhasaḥ kṣmām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820291 (0.020):
gupto 'pyaye manur ilauṣadhayaś ca mātsye $ krauḍe hato diti ja
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27648190 (0.048):
cdlxx.yasya ca paryaṅko'yaṃ pūrvatano viṣṇumajasaparyaṃ ko'yam | 11 | / tena hato vātarayastṛṇacakro nāma ditisuto'vātarayaḥ |
BhP_11.04.018/3 kaurme dhṛto 'drir amṛtonmathane sva-pṛṣṭhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820298 (0.0):
gupto 'pyaye manur ilauṣadhayaś ca mātsye $ krauḍe hato diti ja / uddharatāmbhasaḥ kṣmām & / kaurme dhṛto 'drir amṛtonmathane sva pṛṣṭhe % grāhāt prapannam ibha rājam
BhP_11.04.018/4 grāhāt prapannam ibha-rājam amuñcad ārtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820304 (1.192):
kaurme dhṛto 'drir amṛtonmathane sva pṛṣṭhe % grāhāt prapannam ibha rājam
BhP_11.04.019/1 saṃstunvato nipatitān śramaṇān ṛṣīṃś ca / BhP_11.04.019/2 śakraṃ ca vṛtra-vadhatas tamasi praviṣṭam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820314 (0.004):
kaurme dhṛto 'drir amṛtonmathane sva pṛṣṭhe % grāhāt prapannam ibha rājam / amuñcad ārtam // BhP_11.04.018 //* / saṃstunvato nipatitān śramaṇān ṛṣīṃś ca $ śakraṃ ca vṛtra vadhatas tamasi
BhP_11.04.019/3 deva-striyo 'sura-gṛhe pihitā anāthā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820320 (0.037):
saṃstunvato nipatitān śramaṇān ṛṣīṃś ca $ śakraṃ ca vṛtra vadhatas tamasi / praviṣṭam & / deva striyo 'sura gṛhe pihitā anāthā % jaghne 'surendram abhayāya satāṃ
BhP_11.04.019/4 jaghne 'surendram abhayāya satāṃ nṛsiṃhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820324 (0.051):
deva striyo 'sura gṛhe pihitā anāthā % jaghne 'surendram abhayāya satāṃ
BhP_11.04.020/1 devāsure yudhi ca daitya-patīn surārthe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820334 (5.960):
nṛsiṃhe // BhP_11.04.019 //* / devāsure yudhi ca daitya patīn surārthe $ hatvāntareṣu bhuvanāny adadhāt
BhP_11.04.020/2 hatvāntareṣu bhuvanāny adadhāt kalābhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820339 (0.019):
devāsure yudhi ca daitya patīn surārthe $ hatvāntareṣu bhuvanāny adadhāt
BhP_11.04.020/3 bhūtvātha vāmana imām aharad baleḥ kṣmāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820345 (0.0):
devāsure yudhi ca daitya patīn surārthe $ hatvāntareṣu bhuvanāny adadhāt / kalābhiḥ & / bhūtvātha vāmana imām aharad baleḥ kṣmāṃ % yācñā cchalena samadād aditeḥ
BhP_11.04.020/4 yācñā-cchalena samadād aditeḥ sutebhyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820351 (0.0):
bhūtvātha vāmana imām aharad baleḥ kṣmāṃ % yācñā cchalena samadād aditeḥ
BhP_11.04.021/1 niḥkṣatriyām akṛta gāṃ ca triḥ-sapta-kṛtvo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820355 (0.0):
bhūtvātha vāmana imām aharad baleḥ kṣmāṃ % yācñā cchalena samadād aditeḥ / sutebhyaḥ // BhP_11.04.020 //* / niḥkṣatriyām akṛta gāṃ ca triḥ sapta kṛtvo $ rāmas tu
BhP_11.04.021/2 rāmas tu haihaya-kulāpyaya-bhārgavāgniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820364 (0.0):
niḥkṣatriyām akṛta gāṃ ca triḥ sapta kṛtvo $ rāmas tu / haihaya kulāpyaya bhārgavāgniḥ &
BhP_11.04.021/3 so 'bdhiṃ babandha daśa-vaktram ahan sa-laṅkaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820371 (0.0):
haihaya kulāpyaya bhārgavāgniḥ & / so 'bdhiṃ babandha daśa vaktram ahan sa laṅkaṃ % sītā patir jayati
BhP_11.04.021/4 sītā-patir jayati loka-mala-ghna-kīṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820378 (0.0):
so 'bdhiṃ babandha daśa vaktram ahan sa laṅkaṃ % sītā patir jayati
BhP_11.04.022/1 bhūmer bharāvataraṇāya yaduṣv ajanmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820384 (0.005):
loka mala ghna kīṛtiḥ // BhP_11.04.021 //* / bhūmer bharāvataraṇāya yaduṣv ajanmā $ jātaḥ kariṣyati surair api
BhP_11.04.022/2 jātaḥ kariṣyati surair api duṣkarāṇi / BhP_11.04.022/3 vādair vimohayati yajña-kṛto 'tad-arhān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820394 (0.0):
bhūmer bharāvataraṇāya yaduṣv ajanmā $ jātaḥ kariṣyati surair api
BhP_11.04.022/4 śūdrān kalau kṣiti-bhujo nyahaniṣyad ante
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820400 (0.0):
vādair vimohayati yajña kṛto 'tad arhān % śūdrān kalau kṣiti bhujo
BhP_11.04.023/1 evaṃ-vidhāni janmāni karmāṇi ca jagat-pateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820407 (0.0):
vādair vimohayati yajña kṛto 'tad arhān % śūdrān kalau kṣiti bhujo / nyahaniṣyad ante // BhP_11.04.022 //* / evaṃ vidhāni janmāni karmāṇi ca jagat pateḥ /
BhP_11.04.023/3 bhūrīṇi bhūri-yaśaso varṇitāni mahā-bhuja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820413 (0.0):
evaṃ vidhāni janmāni karmāṇi ca jagat pateḥ / / bhūrīṇi bhūri yaśaso varṇitāni mahā bhuja // BhP_11.04.023 //
BhP_11.05.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.05.001/1 bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma-vittamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820425 (0.0):
bhūrīṇi bhūri yaśaso varṇitāni mahā bhuja // BhP_11.04.023 // / BhP_11.05.001/0 śrī rājovāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899423 (0.0):
agre ca vyatirekamukhena / bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma vittamāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392910 (0.031):
BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / BhP_10.52.018/1 bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412558 (0.035):
BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.80.001/1 bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808630 (0.035):
sāyaṃ prātar anantasya viṣṇoḥ sa dayito bhavet // BhP_10.79.034 // / BhP_10.80.001/0 śrī rājovāca / bhagavan yāni cānyāni mukundasya mahātmanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790414 (0.038):
paśyatāṃ sarva lokānāṃ tārkṣya putraḥ sudhām iva // BhP_10.52.017 // / BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.039):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.039):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.043):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.047):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.047):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.050):
BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.050):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.050):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.050):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.050):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419898 (0.051):
BhP_10.87.050/4 taṃ kaivalya nirasta yonim abhayaṃ dhyāyed ajasraṃ harim / BhP_10.88.001/0 śrī rājovāca / BhP_10.88.001/1 devāsura manuṣyesu ye bhajanty aśivaṃ śivam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.051):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca / BhP_06.13.003/1 indrasyānirvṛterhetuṃ śrotumicchāmi bho mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837242 (0.051):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382609 (0.052):
BhP_08.24.001/0 śrīrājovāca / BhP_08.24.001/1 bhagavan chrotumicchāmi hareradbhutakarmaṇaḥ
BhP_11.05.001/3 teṣām aśānta-kāmānāṃ ka niṣṭhāvijitātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820431 (0.0):
bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma vittamāḥ / / teṣām aśānta kāmānāṃ ka niṣṭhāvijitātmanām // BhP_11.05.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899428 (0.006):
bhagavantaṃ hariṃ prāyo na bhajanty ātma vittamāḥ | / teṣām aśānta kāmānāṃ kā niṣṭhā vijitātmanām || [BhP 11.5.1]
BhP_11.05.002/0 śrī-camasa uvāca / BhP_11.05.002/1 mukha-bāhūru-pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898743 (0.0):
vigītā eva | yad uktam / mukha bāhūru pādebhyaḥ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825317 (0.0):
api prāptās te 'pi jñānino vimukta-mānino vigītā eva | yad uktam - / mukha-bāhūru-pādebhyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820442 (0.0):
teṣām aśānta kāmānāṃ ka niṣṭhāvijitātmanām // BhP_11.05.001 // / BhP_11.05.002/0 śrī camasa uvāca
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119091 (0.0):
yathā, ekādāśe (11.5.2 3) tu vyaktam evoktam / mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120515 (0.009):
ekādaśe [BhP 11.5.2 3] / mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902288 (0.016):
mantratas tantrataś chidram [BhP 8.23.16] ity ādi nyāyena mukha bāhūru / pādebhyaḥ [BhP 11.5.2] ity ādy ukta nityatvena ca sarvathā tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907067 (0.035):
ādi, man manā bhava mad bhaktaḥ [Gītā 9.24] ity ādi ca | vyatirekeṇa yathā / mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899438 (0.044):
ity etat praśnottaram / mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911677 (0.050):
yuktaṃ caitat śravaṇaṃ kīrtanaṃ cāsya [BhP 7.11.10] ity ādinā | mukha / bāhūru pādebhyaḥ [BhP 11.5.2] ity ādinā | sarva vidhi niṣedhāḥ syuḥ ity
BhP_11.05.002/3 catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820449 (0.0):
mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha / / catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak // BhP_11.05.002 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120522 (0.0):
mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak // Hbhv_11.609 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899445 (0.0):
mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119098 (0.0):
mukha bāhūru pādebhyaḥ puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak || RBhrs_1,2.10 ||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825324 (0.014):
mukha-bāhūru-pādebhyaḥ / puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907078 (0.022):
catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak || / ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898743 (0.052):
mukha bāhūru pādebhyaḥ / puruṣasyāśramaiḥ saha | / catvāro jajñire varṇā
BhP_11.05.003/1 ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma-prabhavam īśvaram
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898757 (0.0):
guṇair viprādayaḥ pṛthak || (BhP 11.5.2) / ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād / ātma prabhavam īśvaram |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825331 (0.0):
guṇair viprādayaḥ pṛthak || (BhP 11.5.2) / ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820456 (0.0):
catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak // BhP_11.05.002 // / ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899451 (0.0):
catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak || / ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119105 (0.0):
catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak || RBhrs_1,2.10 || / ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120529 (0.003):
catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak // Hbhv_11.609 // / ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907084 (0.003):
catvāro jajñire varṇā guṇair viprādayaḥ pṛthak || / ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram |
BhP_11.05.003/3 na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6825338 (0.0):
ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād / ātma-prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820463 (0.0):
ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram / / na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ // BhP_11.05.003 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21120535 (0.0):
ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ // Hbhv_11.610 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899458 (0.0):
ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ || [BhP 11.5.2 3]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119111 (0.0):
ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ || RBhrs_1,2.11 ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17898760 (0.020):
ya evaṃ puruṣaṃ sākṣād / ātma prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907091 (0.020):
ya eṣāṃ puruṣaṃ sākṣād ātma prabhavam īśvaram | / na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ || [BhP 11.5.2 3]
BhP_11.05.004/1 dūre hari-kathāḥ kecid dūre cācyuta-kīrtanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820471 (0.0):
na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ // BhP_11.05.003 // / dūre hari kathāḥ kecid dūre cācyuta kīrtanāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913268 (0.0):
kuṭilātmano vijñān iti dṛśyate | yathā / dūre hari kathāḥ kecid dūre cācyuta kīrtanāḥ
BhP_11.05.004/3 striyaḥ śūdrādayaś caiva te 'nukampyā bhavādṛśām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820477 (1.192):
dūre hari kathāḥ kecid dūre cācyuta kīrtanāḥ / / striyaḥ śūdrādayaś caiva te 'nukampyā bhavādṛśām // BhP_11.05.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913273 (0.026):
dūre hari kathāḥ kecid dūre cācyuta kīrtanāḥ / striyaḥ śūdrādayaś caiva te'nukampyā bhavādṛśām |
BhP_11.05.005/1 vipro rājanya-vaiśyau vā hareḥ prāptāḥ padāntikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820485 (0.0):
striyaḥ śūdrādayaś caiva te 'nukampyā bhavādṛśām // BhP_11.05.004 // / vipro rājanya vaiśyau vā hareḥ prāptāḥ padāntikam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913281 (0.0):
striyaḥ śūdrādayaś caiva te'nukampyā bhavādṛśām | / vipro rājanya vaiśyau vā hareḥ prāptāḥ padāntikam
BhP_11.05.005/3 śrautena janmanāthāpi muhyanty āmnāya-vādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820492 (0.0):
vipro rājanya vaiśyau vā hareḥ prāptāḥ padāntikam / / śrautena janmanāthāpi muhyanty āmnāya vādinaḥ // BhP_11.05.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13913287 (0.0):
vipro rājanya vaiśyau vā hareḥ prāptāḥ padāntikam / śrautena janmanāthāpi muhyanty āmnāya vādinaḥ || [BhP 11.5.5]
BhP_11.05.006/1 karmaṇy akovidāḥ stabdhā mūrkhāḥ paṇḍita-māninaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820500 (0.0):
śrautena janmanāthāpi muhyanty āmnāya vādinaḥ // BhP_11.05.005 // / karmaṇy akovidāḥ stabdhā mūrkhāḥ paṇḍita māninaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971390 (0.0):
MSS_8929 1 karmaṇyakovidāḥ stabdhā mūrkhāḥ paṇḍitamāninaḥ /
BhP_11.05.006/3 vadanti cāṭukān mūḍhā yayā mādhvyā girotsukāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820506 (0.0):
karmaṇy akovidāḥ stabdhā mūrkhāḥ paṇḍita māninaḥ / / vadanti cāṭukān mūḍhā yayā mādhvyā girotsukāḥ // BhP_11.05.006 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971396 (0.0):
MSS_8929 1 karmaṇyakovidāḥ stabdhā mūrkhāḥ paṇḍitamāninaḥ / / MSS_8929 2 vadanti cāṭukān mūḍhā yayā mādhvyā girotsukāḥ //
BhP_11.05.007/1 rajasā ghora-saṅkalpāḥ kāmukā ahi-manyavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820513 (0.0):
vadanti cāṭukān mūḍhā yayā mādhvyā girotsukāḥ // BhP_11.05.006 // / rajasā ghora saṅkalpāḥ kāmukā ahi manyavaḥ /
BhP_11.05.007/3 dāmbhikā māninaḥ pāpā vihasanty acyuta-priyān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820520 (0.0):
rajasā ghora saṅkalpāḥ kāmukā ahi manyavaḥ / / dāmbhikā māninaḥ pāpā vihasanty acyuta priyān // BhP_11.05.007 //
BhP_11.05.008/1 vadanti te 'nyonyam upāsita-striyo gṛheṣu maithunya-pareṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820527 (0.0):
dāmbhikā māninaḥ pāpā vihasanty acyuta priyān // BhP_11.05.007 // / vadanti te 'nyonyam upāsita striyo gṛheṣu maithunya pareṣu cāśiṣaḥ /
cāśiṣaḥ / BhP_11.05.008/3 yajanty asṛṣṭānna-vidhāna-dakṣiṇaṃ vṛttyai paraṃ ghnanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820536 (0.0):
vadanti te 'nyonyam upāsita striyo gṛheṣu maithunya pareṣu cāśiṣaḥ / / yajanty asṛṣṭānna vidhāna dakṣiṇaṃ vṛttyai paraṃ ghnanti paśūn atad vidaḥ
paśūn atad-vidaḥ / BhP_11.05.009/1 śriyā vibhūtyābhijanena vidyayā tyāgena rūpeṇa balena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820547 (0.0):
yajanty asṛṣṭānna vidhāna dakṣiṇaṃ vṛttyai paraṃ ghnanti paśūn atad vidaḥ
karmaṇā / BhP_11.05.009/3 jāta-smayenāndha-dhiyaḥ saheśvarān sato 'vamanyanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820557 (0.0):
śriyā vibhūtyābhijanena vidyayā tyāgena rūpeṇa balena karmaṇā / / jāta smayenāndha dhiyaḥ saheśvarān sato 'vamanyanti hari priyān khalāḥ //
hari-priyān khalāḥ / BhP_11.05.010/1 sarveṣu śaśvat tanu-bhṛtsv avasthitaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820564 (0.0):
jāta smayenāndha dhiyaḥ saheśvarān sato 'vamanyanti hari priyān khalāḥ //
BhP_11.05.010/2 yathā kham ātmānam abhīṣṭam īśvaram / BhP_11.05.010/3 vedopagītaṃ ca na śṛṇvate 'budhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820572 (0.013):
BhP_11.05.009 // / sarveṣu śaśvat tanu bhṛtsv avasthitaṃ $ yathā kham ātmānam abhīṣṭam
BhP_11.05.010/4 mano-rathānāṃ pravadanti vārtayā / BhP_11.05.011/1 loke vyavāyāmiṣa-madya-sevā nityā hi jantor na hi tatra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820586 (0.0):
vedopagītaṃ ca na śṛṇvate 'budhā % mano rathānāṃ pravadanti vārtayā //
codanā / BhP_11.05.011/3 vyavasthitis teṣu vivāha-yajña surā-grahair āsu nivṛttir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820593 (0.0):
loke vyavāyāmiṣa madya sevā nityā hi jantor na hi tatra codanā / / vyavasthitis teṣu vivāha yajña surā grahair āsu nivṛttir iṣṭā //
iṣṭā / BhP_11.05.012/1 dhanaṃ ca dharmaika-phalaṃ yato vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820600 (1.192):
vyavasthitis teṣu vivāha yajña surā grahair āsu nivṛttir iṣṭā // / BhP_11.05.011 // / dhanaṃ ca dharmaika phalaṃ yato vai $ jñānaṃ sa vijñānam anupraśānti &
BhP_11.05.012/2 jñānaṃ sa-vijñānam anupraśānti / BhP_11.05.012/3 gṛheṣu yuñjanti kalevarasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820606 (0.017):
dhanaṃ ca dharmaika phalaṃ yato vai $ jñānaṃ sa vijñānam anupraśānti &
BhP_11.05.012/4 mṛtyuṃ na paśyanti duranta-vīryam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820613 (0.0):
dhanaṃ ca dharmaika phalaṃ yato vai $ jñānaṃ sa vijñānam anupraśānti & / gṛheṣu yuñjanti kalevarasya % mṛtyuṃ na paśyanti duranta vīryam //
BhP_11.05.013/1 yad ghrāṇa-bhakṣo vihitaḥ surāyās tathā paśor ālabhanaṃ na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820621 (0.0):
gṛheṣu yuñjanti kalevarasya % mṛtyuṃ na paśyanti duranta vīryam // / BhP_11.05.012 //* / yad ghrāṇa bhakṣo vihitaḥ surāyās tathā paśor ālabhanaṃ na hiṃsā /
hiṃsā / BhP_11.05.013/3 evaṃ vyavāyaḥ prajayā na ratyā imaṃ viśuddhaṃ na viduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820629 (0.0):
yad ghrāṇa bhakṣo vihitaḥ surāyās tathā paśor ālabhanaṃ na hiṃsā / / evaṃ vyavāyaḥ prajayā na ratyā imaṃ viśuddhaṃ na viduḥ sva dharmam //
sva-dharmam / BhP_11.05.014/1 ye tv anevaṃ-vido 'santaḥ stabdhāḥ sad-abhimāninaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820640 (0.0):
evaṃ vyavāyaḥ prajayā na ratyā imaṃ viśuddhaṃ na viduḥ sva dharmam // / BhP_11.05.013 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19655291 (0.060):
01,113.025c nātivartavya ity evaṃ dharmaṃ dharmavido viduḥ
BhP_11.05.014/3 paśūn druhyanti viśrabdhāḥ pretya khādanti te ca tān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820646 (0.004):
ye tv anevaṃ vido 'santaḥ stabdhāḥ sad abhimāninaḥ / / paśūn druhyanti viśrabdhāḥ pretya khādanti te ca tān // BhP_11.05.014 //
BhP_11.05.015/1 dviṣantaḥ para-kāyeṣu svātmānaṃ harim īśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820654 (0.0):
paśūn druhyanti viśrabdhāḥ pretya khādanti te ca tān // BhP_11.05.014 // / dviṣantaḥ para kāyeṣu svātmānaṃ harim īśvaram /
BhP_11.05.015/3 mṛtake sānubandhe 'smin baddha-snehāḥ patanty adhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820660 (0.0):
dviṣantaḥ para kāyeṣu svātmānaṃ harim īśvaram / / mṛtake sānubandhe 'smin baddha snehāḥ patanty adhaḥ // BhP_11.05.015 //
BhP_11.05.016/1 ye kaivalyam asamprāptā ye cātītāś ca mūḍhatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820667 (0.0):
mṛtake sānubandhe 'smin baddha snehāḥ patanty adhaḥ // BhP_11.05.015 // / ye kaivalyam asamprāptā ye cātītāś ca mūḍhatām /
BhP_11.05.016/3 trai-vargikā hy akṣaṇikā ātmānaṃ ghātayanti te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820672 (0.005):
ye kaivalyam asamprāptā ye cātītāś ca mūḍhatām / / trai vargikā hy akṣaṇikā ātmānaṃ ghātayanti te // BhP_11.05.016 //
BhP_11.05.017/1 eta ātma-hano 'śāntā ajñāne jñāna-māninaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820679 (0.0):
trai vargikā hy akṣaṇikā ātmānaṃ ghātayanti te // BhP_11.05.016 // / eta ātma hano 'śāntā ajñāne jñāna māninaḥ /
BhP_11.05.017/3 sīdanty akṛta-kṛtyā vai kāla-dhvasta-manorathāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820688 (0.0):
eta ātma hano 'śāntā ajñāne jñāna māninaḥ / / sīdanty akṛta kṛtyā vai kāla dhvasta manorathāḥ // BhP_11.05.017 //
BhP_11.05.018/1 hitvātma-māyā-racitā gṛhāpatya-suhṛt-striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820696 (0.0):
sīdanty akṛta kṛtyā vai kāla dhvasta manorathāḥ // BhP_11.05.017 // / hitvātma māyā racitā gṛhāpatya suhṛt striyaḥ /
BhP_11.05.018/3 tamo viśanty anicchanto vāsudeva-parāṅ-mukhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820703 (0.0):
hitvātma māyā racitā gṛhāpatya suhṛt striyaḥ / / tamo viśanty anicchanto vāsudeva parāṅ mukhāḥ // BhP_11.05.018 //
BhP_11.05.019/0 śrī rājovāca / BhP_11.05.019/1 kasmin kāle sa bhagavān kiṃ varṇaḥ kīdṛśo nṛbhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820713 (0.0):
tamo viśanty anicchanto vāsudeva parāṅ mukhāḥ // BhP_11.05.018 // / BhP_11.05.019/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006666 (0.035):
BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / BhP_09.15.016/1 kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173075 (0.037):
BhP_06.13.002/2 pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837243 (0.037):
kṛṣṇa saṃjñaṃ nato 'smi // BhP_11.29.049 //* / BhP_11.30.001/0 śrī rājovāca / tato mahā bhāgavata uddhave nirgate vanam /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.039):
BhP_06.18.019/2 ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.039):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004892 (0.039):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.039):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.039):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168979 (0.041):
BhP_06.06.045/2 vimatena parityaktā guruṇāṅgirasena yat / BhP_06.07.001/0 śrīrājovāca / BhP_06.07.001/1 kasya hetoḥ parityaktā ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716382 (0.044):
ta āsannaprajāḥ sarve nītā indreṇa sātmatām // BhP_06.18.019 // / BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743815 (0.044):
dṛṣṭvā vimanaso 'bhūvan vīkṣamāṇāḥ parasparam // BhP_09.01.027 // / BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750029 (0.044):
ānṛśaṃsyaparo rājan karmabandhairvimucyate // BhP_09.11.023 // / BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt n vā svayamātmanaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430253 (0.044):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819714 (0.046):
savitṛ prakāśaḥ // BhP_11.03.040 //* / BhP_11.03.041/0 śrī rājovāca / karma yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.046):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.046):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751677 (0.047):
rajastamovṛtamahan phalgunyapi kṛte 'ṃhasi // BhP_09.15.015 // / BhP_09.15.016/0 śrīrājovāca / kiṃ tadaṃho bhagavato rājanyairajitātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712944 (0.047):
pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ // BhP_06.13.002 // / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6391797 (0.047):
BhP_10.51.013/0 śrī rājovāca / BhP_10.51.013/1 ko nāma sa pumān brahman kasya kiṃ vīrya eva ca
BhP_11.05.019/3 nāmnā vā kena vidhinā pūjyate tad ihocyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820718 (0.006):
kasmin kāle sa bhagavān kiṃ varṇaḥ kīdṛśo nṛbhiḥ / / nāmnā vā kena vidhinā pūjyate tad ihocyatām // BhP_11.05.019 //
BhP_11.05.020/0 śrī-karabhājana uvāca / BhP_11.05.020/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalir ity eṣu keśavaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402422 (0.0):
BhP_03.11.018/0 maitreya uvāca / BhP_03.11.018/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur-yugam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820729 (0.0):
nāmnā vā kena vidhinā pūjyate tad ihocyatām // BhP_11.05.019 // / BhP_11.05.020/0 śrī karabhājana uvāca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583856 (0.013):
tretāyāṃ yajñarūpeṇa pāñcarātreṇa dvāpare // / bhāgavate / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalirityatra keśavaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899571 (0.029):
praśno'pi yuktaḥ | kasmin kāla ity ādinā [BhP 11.5.18] tathaivottaritam | / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalir ity eṣu keśavaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651816 (0.029):
BhP_03.11.018/0 maitreya uvāca / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur yugam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 522110 (0.030):
**HV_App.I,2.34**5:1 / / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca $ kaliś caiva caturyugam / HV_App.I,2.35 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007676 (0.030):
sasarja sa punas tāta jagat sarvam idaṃ vibhuḥ / **HV_App.I,2.34**5:1 / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś caiva caturyugam / HV_App.I,2.35 /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543154 (0.034):
BhP_12.02.038/3 varṇāśrama-yutaṃ dharmaṃ pūrva-vat prathayiṣyataḥ / BhP_12.02.039/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur-yugam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839487 (0.038):
varṇāśrama yutaṃ dharmaṃ pūrva vat prathayiṣyataḥ // BhP_12.02.038 // / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur yugam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759532 (0.038):
dharmadhvajo vedakartā % vedāṅgo vedavāhanaḥ // BrP_33.37 // / kṛtaṃ tretā dvāparaś ca $ kaliḥ sarvāmarāśrayaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11030861 (0.038):
dharmadhvajo vedakartā vedāṅgo vedavāhanaḥ // BrP_33.37 // / kṛtaṃ tretā dvāparaś ca kaliḥ sarvāmarāśrayaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26748423 (0.040):
vasanti bhārate varṣe $ yugāny atra mahāmune & / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca % kaliś cānyatra na kvacit // BrP_19.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11019750 (0.040):
vasanti bhārate varṣe yugāny atra mahāmune / / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś cānyatra na kvacit // BrP_19.20 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23405208 (0.040):
catvāri bhārate varṣe $ yugāny atra mahāmune & / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca % kaliś cānyatra na kvacit // ViP_2,3.19 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5111872 (0.040):
catvāri bhārate varṣe yugāny atra mahāmune / / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś cānyatra na kvacit // ViP_2,3.19 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12775107 (0.042):
atha vakṣye laghūktena yugadharmāṃstataḥ param / / kṛtaṃ tretā dvāparaśca kaliśceti caturyugam // BhS_37.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865302 (0.043):
tathā vināsamāyāti dharṃma eva mahītale // NarP_1,41.3 // / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliśceti caturyugam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3860759 (0.045):
catvāri bhārate varṣe $ yugāni munayo 'bruvan & / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca % kaliśceti caturyugam \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3883550 (0.045):
catvāri bhārate varṣe $ yugāni ṛṣayo 'bruvan & / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca % kaliścaivaṃ caturyugam // MatsP_142.17 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8923043 (0.045):
catvāri bhārate varṣe yugāni ṛṣayo 'bruvan / / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliścaivaṃ caturyugam // MatsP_142.17 //
BhP_11.05.020/3 nānā-varṇābhidhākāro nānaiva vidhinejyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820736 (0.006):
kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalir ity eṣu keśavaḥ / / nānā varṇābhidhākāro nānaiva vidhinejyate // BhP_11.05.020 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583864 (0.018):
kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalirityatra keśavaḥ / / nānāvarṇābhidhākāro nānaiva vidhinejyate //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899578 (0.026):
kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalir ity eṣu keśavaḥ | / nānā varṇābhidhākāro nānaiva vidhinejyate || [BhP 11.5.20]
BhP_11.05.021/1 kṛte śuklaś catur-bāhur jaṭilo valkalāmbaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820744 (0.0):
nānā varṇābhidhākāro nānaiva vidhinejyate // BhP_11.05.020 // / kṛte śuklaś catur bāhur jaṭilo valkalāmbaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583865 (0.044):
nānāvarṇābhidhākāro nānaiva vidhinejyate // / kṛte śuklascaturbāhurjaṭilo balkalāmbaraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13937333 (0.054):
atha kṛte śuklaś catur bāhuḥ [BhP 11.5.19] ity ādinā yuga bhede yaś
BhP_11.05.021/3 kṛṣṇājinopavītākṣān bibhrad daṇḍa-kamaṇḍalū
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820749 (0.0):
kṛte śuklaś catur bāhur jaṭilo valkalāmbaraḥ / / kṛṣṇājinopavītākṣān bibhrad daṇḍa kamaṇḍalū // BhP_11.05.021 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122951 (0.060):
cīrakṛṣṇājināmbaraḥ Ram_3,32.5b / cīrakṛṣṇājināmbaraiḥ Ram_3,1.6d
BhP_11.05.022/1 manuṣyās tu tadā śāntā nirvairāḥ suhṛdaḥ samāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820760 (0.0):
kṛṣṇājinopavītākṣān bibhrad daṇḍa kamaṇḍalū // BhP_11.05.021 // / manuṣyās tu tadā śāntā nirvairāḥ suhṛdaḥ samāḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583883 (0.0):
kṛṣṇājinopavītī ca citradaṇḍakamaṇḍaluḥ // / manuṣyāstu tadā śāntā nirvairāḥ suhṛdaḥ samāḥ /
BhP_11.05.022/3 yajanti tapasā devaṃ śamena ca damena ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820766 (0.0):
manuṣyās tu tadā śāntā nirvairāḥ suhṛdaḥ samāḥ / / yajanti tapasā devaṃ śamena ca damena ca // BhP_11.05.022 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583887 (0.038):
manuṣyāstu tadā śāntā nirvairāḥ suhṛdaḥ samāḥ / / yajante tapasā devaṃ śamena ca damena ca //
BhP_11.05.023/1 haṃsaḥ suparṇo vaikuṇṭho dharmo yogeśvaro 'malaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820772 (0.0):
yajanti tapasā devaṃ śamena ca damena ca // BhP_11.05.022 // / haṃsaḥ suparṇo vaikuṇṭho dharmo yogeśvaro 'malaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583894 (0.051):
haṃsānuvarṇo vaikuṇṭho varyo yogeśvaro 'malaḥ / / īśvaraḥ puruṣo 'saktaḥ paramātmeti gīyate //
BhP_11.05.023/3 īśvaraḥ puruṣo 'vyaktaḥ paramātmeti gīyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820778 (0.004):
haṃsaḥ suparṇo vaikuṇṭho dharmo yogeśvaro 'malaḥ / / īśvaraḥ puruṣo 'vyaktaḥ paramātmeti gīyate // BhP_11.05.023 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583897 (0.043):
haṃsānuvarṇo vaikuṇṭho varyo yogeśvaro 'malaḥ / / īśvaraḥ puruṣo 'saktaḥ paramātmeti gīyate //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26909056 (0.062):
vyaktaḥ sa evam avyaktaḥ % sa eva puruṣo 'vyayaḥ // BrP_233.44 // / paramātmā ca viśvātmā $ viśvarūpadharo hariḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180355 (0.062):
vyaktaḥ sa evam avyaktaḥ sa eva puruṣo 'vyayaḥ // BrP_233.44 // / paramātmā ca viśvātmā viśvarūpadharo hariḥ /
BhP_11.05.024/1 tretāyāṃ rakta-varṇo 'sau catur-bāhus tri-mekhalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820785 (0.0):
īśvaraḥ puruṣo 'vyaktaḥ paramātmeti gīyate // BhP_11.05.023 // / tretāyāṃ rakta varṇo 'sau catur bāhus tri mekhalaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583905 (0.0):
īśvaraḥ puruṣo 'saktaḥ paramātmeti gīyate // / tretāyāṃ raktavarṇo 'sau caturbāhustrimekhalaḥ /
BhP_11.05.024/3 hiraṇya-keśas trayy-ātmā sruk-sruvādy-upalakṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820793 (0.0):
tretāyāṃ rakta varṇo 'sau catur bāhus tri mekhalaḥ / / hiraṇya keśas trayy ātmā sruk sruvādy upalakṣaṇaḥ // BhP_11.05.024 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583912 (0.047):
hiraṇyakeśastrayyātmā sruksruvādyupalakṣaṇaḥ // / taṃ tadā manujā devaṃ sarvadevamayaṃ harim /
BhP_11.05.025/1 taṃ tadā manujā devaṃ sarva-deva-mayaṃ harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820801 (0.0):
hiraṇya keśas trayy ātmā sruk sruvādy upalakṣaṇaḥ // BhP_11.05.024 // / taṃ tadā manujā devaṃ sarva deva mayaṃ harim /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583920 (0.0):
hiraṇyakeśastrayyātmā sruksruvādyupalakṣaṇaḥ // / taṃ tadā manujā devaṃ sarvadevamayaṃ harim /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13008599 (0.039):
BhP_09.18.048/2 sarvadevamayaṃ devaṃ sarvavedamayaṃ harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753475 (0.046):
sarvadevamayaṃ devaṃ sarvavedamayaṃ harim // BhP_09.18.048 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13001495 (0.052):
BhP_09.06.035/2 sarvadevamayaṃ devaṃ sarvātmakamatīndriyam
BhP_11.05.025/3 yajanti vidyayā trayyā dharmiṣṭhā brahma-vādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820808 (5.960):
taṃ tadā manujā devaṃ sarva deva mayaṃ harim / / yajanti vidyayā trayyā dharmiṣṭhā brahma vādinaḥ // BhP_11.05.025 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583926 (5.960):
taṃ tadā manujā devaṃ sarvadevamayaṃ harim / / yajanti vidyayā trayyā dharmiṣṭhā brahmavādinaḥ //
BhP_11.05.026/1 viṣṇur yajñaḥ pṛśnigarbhaḥ sarvadeva urukramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820814 (0.0):
yajanti vidyayā trayyā dharmiṣṭhā brahma vādinaḥ // BhP_11.05.025 // / viṣṇur yajñaḥ pṛśnigarbhaḥ sarvadeva urukramaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583930 (0.033):
yajanti vidyayā trayyā dharmiṣṭhā brahmavādinaḥ // / viṣṇuryajñaḥ pṛsnigarbhaḥ sarvadeva urukramaḥ /
BhP_11.05.026/3 vṛṣākapir jayantaś ca urugāya itīryate / BhP_11.05.027/1 dvāpare bhagavāñ śyāmaḥ pīta-vāsā nijāyudhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820827 (0.0):
vṛṣākapir jayantaś ca urugāya itīryate // BhP_11.05.026 // / dvāpare bhagavāñ śyāmaḥ pīta vāsā nijāyudhaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410422 (0.0):
dvāparāntaravac chuka pakṣa varṇasyānyasya / dvāpare bhagavāñ śyāmaḥ pīta vāsā nijāyudhaḥ |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583944 (0.030):
dvāpare bhagavān śyīmaḥ pītavāsā nijāyudhaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820815 (0.034):
viṣṇur yajñaḥ pṛśnigarbhaḥ sarvadeva urukramaḥ / / vṛṣākapir jayantaś ca urugāya itīryate // BhP_11.05.026 //
BhP_11.05.027/3 śrīvatsādibhir aṅkaiś ca lakṣaṇair upalakṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820833 (0.004):
dvāpare bhagavāñ śyāmaḥ pīta vāsā nijāyudhaḥ / / śrīvatsādibhir aṅkaiś ca lakṣaṇair upalakṣitaḥ // BhP_11.05.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410427 (0.016):
dvāpare bhagavāñ śyāmaḥ pīta vāsā nijāyudhaḥ | / śrīvatsādibhir aṅkaiś ca lakṣaṇair upalakṣitaḥ ||
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583949 (0.027):
dvāpare bhagavān śyīmaḥ pītavāsā nijāyudhaḥ / / śrīvatsādibhiraṅkaiśca lakṣaṇairupalakṣitaḥ //
BhP_11.05.028/1 taṃ tadā puruṣaṃ martyā mahā-rājopalakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820839 (0.005):
śrīvatsādibhir aṅkaiś ca lakṣaṇair upalakṣitaḥ // BhP_11.05.027 // / taṃ tadā puruṣaṃ martyā mahā rājopalakṣaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410433 (0.017):
śrīvatsādibhir aṅkaiś ca lakṣaṇair upalakṣitaḥ || / taṃ tadā puruṣaṃ martyā mahārājopalakṣaṇam |
BhP_11.05.028/3 yajanti veda-tantrābhyāṃ paraṃ jijñāsavo nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820845 (0.0):
taṃ tadā puruṣaṃ martyā mahā rājopalakṣaṇam / / yajanti veda tantrābhyāṃ paraṃ jijñāsavo nṛpa // BhP_11.05.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410439 (0.0):
taṃ tadā puruṣaṃ martyā mahārājopalakṣaṇam | / yajanti veda tantrābhyāṃ paraṃ jijñāsavo nṛpa ||
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583960 (0.0):
taṃ tathā puruṃṣaṃ marttyā mahārājopalakṣaṇam / / yajanti vedatantrābhyāṃ paraṃ jijñāsavo nṛpa! //
BhP_11.05.029/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca / BhP_11.05.029/3 pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383801 (0.0):
BhP_10.40.020/3 namas te raghu varyāya rāvaṇānta karāya ca / BhP_10.40.021/1 namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820856 (0.003):
yajanti veda tantrābhyāṃ paraṃ jijñāsavo nṛpa // BhP_11.05.028 // / namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410447 (0.006):
yajanti veda tantrābhyāṃ paraṃ jijñāsavo nṛpa || / namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca |
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175081 (0.011):
BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714812 (0.014):
bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha // BhP_06.16.017 // / oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583967 (0.015):
yajanti vedatantrābhyāṃ paraṃ jijñāsavo nṛpa! // / namaste vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165977 (0.016):
8.1.56.7 padmanābhāya namaḥ / 8.1.56.8 dāmodarāya namaḥ / 8.1.56.9 saṅkarṣaṇāya namaḥ / 8.1.56.10 vāsudevāya namaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164796 (0.022):
BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629497 (0.023):
gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca // BhP_01.05.036 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7002055 (0.023):
na cārpitaṃ karma yad apy akāraṇam || [BhP 1.5.12] / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ / vāsudevāya dhīmahi |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783016 (0.029):
oṃ namo vāsudevāya $ namaḥ saṃkarṣaṇāya ca & / pradyumnāyāniruddhāya % namo nārāyaṇāya ca // BrP_59.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054331 (0.029):
oṃ namo vāsudevāya namaḥ saṃkarṣaṇāya ca / / pradyumnāyāniruddhāya namo nārāyaṇāya ca // BrP_59.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26869409 (0.032):
oṃ namo vāsudevāya $ namaḥ saṃkarṣaṇāya ca & / pradyumnāya namas tubhyam % aniruddhāya te namaḥ // BrP_192.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11140720 (0.032):
oṃ namo vāsudevāya namaḥ saṃkarṣaṇāya ca / / pradyumnāya namas tubhyam aniruddhāya te namaḥ // BrP_192.58 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23449704 (0.032):
oṃ namo vāsudevāya $ namaḥ saṃkarṣaṇāya te & / pradyumnāya namas tubhyam % aniruddhāya te namaḥ // ViP_5,18.58 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5156364 (0.032):
oṃ namo vāsudevāya namaḥ saṃkarṣaṇāya te / / pradyumnāya namas tubhyam aniruddhāya te namaḥ // ViP_5,18.58 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10169235 (0.032):
oṃ namo vāsudevāya namaḥsaṃkarṣaṇāya ca / / pradyumnāya namastubhyamaniruddhāya te namaḥ // ViP_5,18.58 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781963 (0.033):
namas te raghu varyāya rāvaṇānta karāya ca // BhP_10.40.020 // / namas te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418918 (0.034):
oṃ namo vāsudevāya namaḥ saṃkarṣaṇāya ca / / pradyumnāya pradhānāya aniruddhāya vai namaḥ // LiP_2,48.36 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795628 (0.034):
namaḥ paṅkaja netrāya namas tepaṅkajāṅghraye // BhP_10.59.026 // / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave /
BhP_11.05.030/1 nārāyaṇāya ṛṣaye puruṣāya mahātmane / BhP_11.05.030/3 viśveśvarāya viśvāya sarva-bhūtātmane namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820866 (0.0):
pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_11.05.029 // / nārāyaṇāya ṛṣaye puruṣāya mahātmane /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583979 (0.0):
pradyumnāyāniruddhāya tubyaṃ bhagavate namaḥ // / nārāyaṇāya ṛṣaye puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378218 (0.037):
BhP_08.16.034/1 namasta ādidevāya sākṣibhūtāya te namaḥ / BhP_08.16.034/3 nārāyaṇāya ṛṣaye narāya haraye namaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369949 (0.039):
BhP_10.16.039/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375854 (0.039):
BhP_10.27.010/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391399 (0.039):
BhP_07.10.010/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane / BhP_07.10.010/2 haraye 'dbhutasiṃhāya brahmaṇe paramātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769112 (0.039):
BhP_10.16.038 // / namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774588 (0.039):
BhP_10.27.009 // / namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2738456 (0.040):
nārāyaṇāya ṛṣaye narāya haraye namaḥ // BhP_08.16.034 //
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168092 (0.041):
BhP_06.05.028/1 oṃ namo nārāyaṇāya puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541003 (0.041):
BhP_04.30.042/2 vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398522 (0.042):
BhP_10.59.027/1 namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688694 (0.043):
vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_04.30.042 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708251 (0.043):
ārādhayan mantramimamabhyasyanta iḍaspatim // BhP_06.05.027 // / oṃ namo nārāyaṇāya puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795628 (0.043):
namaḥ paṅkaja netrāya namas tepaṅkajāṅghraye // BhP_10.59.026 // / namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya viṣṇave /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009052 (0.044):
BhP_09.19.029/1 namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164790 (0.045):
BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi / BhP_01.05.037/3 pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175075 (0.045):
BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi / BhP_06.16.018/2 pradyumnāyāniruddhāya namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375875 (0.045):
BhP_10.27.011/3 sarvasmai sarva bījāya sarva bhūtātmane namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2753895 (0.045):
kṛṣṇe manaḥ samāveśya vyadhunol liṅgamātmanaḥ // BhP_09.19.028 // / namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya vedhase /
BhP_11.05.031/1 iti dvāpara urv-īśa stuvanti jagad-īśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820873 (1.192):
viśveśvarāya viśvāya sarva bhūtātmane namaḥ // BhP_11.05.030 // / iti dvāpara urv īśa stuvanti jagad īśvaram /
BhP_11.05.031/3 nānā-tantra-vidhānena kalāv api tathā śṛṇu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820878 (0.006):
iti dvāpara urv īśa stuvanti jagad īśvaram / / nānā tantra vidhānena kalāv api tathā śṛṇu // BhP_11.05.031 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21072255 (0.006):
āgamika vidhinaiva pūjā kāryeti bhāvaḥ | tathā caikādaśa skandhe [BhP / 11.5.61] nānā tantra vidhānena kalāv api tathā śṛṇu iti | tatra
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583990 (0.035):
iti dvāpara urvīśaṃ stuvanti jagadīśvaram // / nānātantravidhānena kalāvapi yathā śṛṇu /
BhP_11.05.032/1 kṛṣṇa-varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820888 (0.0):
nānā tantra vidhānena kalāv api tathā śṛṇu // BhP_11.05.031 // / kṛṣṇa varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstra pārṣadam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117673 (0.0):
ekādaśe [BhP 11.5.32] / kṛṣṇa varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstra pārṣadam |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7621199 (0.0):
śrī kṛṣṇatve ārṣa pramāṇāni bahūni santi | yathā kṛṣṇa varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ / sāṅgopāṅgāstra pārṣadam, śrī bhāgavate saptama skandhe (7.9.78)
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10855926 (0.0):
yo dhatte sarva-bhūtānām abhavāyośatīḥ kalāḥ // Lbh_1,1.1 // / (BhP 10.87.46) / kṛṣṇa-varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583999 (1.192):
kṛṣṇavarṇānvitaṃ kṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstrapārṣadam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20973823 (0.015):
śrī-kṛṣṇo jayati | / kṛṣṇa-varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam |
BhP_11.05.032/3 yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820895 (0.0):
kṛṣṇa varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstra pārṣadam / / yajñaiḥ saṅkīrtana prāyair yajanti hi su medhasaḥ // BhP_11.05.032 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117678 (0.0):
kṛṣṇa varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstra pārṣadam | / yajñaiḥ saṅkīrtana prāyair yajanti hi su medhasaḥ // Hbhv_11.458 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10855931 (0.0):
kṛṣṇa-varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam | / yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ // Lbh_1,1.2 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933164 (0.025):
ataeva yadyapi anya bhaktiḥ kalau kartavyā tadā tat saṃyogenaivety uktam / yajñaiḥ saṅkīrtana (page 141) prāyair yajanti hi su medhasaḥ [BhP 11.5.29]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20973827 (0.029):
kṛṣṇa-varṇaṃ tviṣākṛṣṇaṃ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam | / yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ ||1|| [BhP 11.5.32]
BhP_11.05.033/1 dhyeyaṃ sadā paribhava-ghnam abhīṣṭa-dohaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820901 (0.0):
yajñaiḥ saṅkīrtana prāyair yajanti hi su medhasaḥ // BhP_11.05.032 // / dhyeyaṃ sadā paribhava ghnam abhīṣṭa dohaṃ $ tīrthāspadaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091625 (0.0):
ekādaśa skandhe [BhP 11.5.33 34] / dhyeyaṃ sadā paribhava ghnam abhīṣṭa dohaṃ
BhP_11.05.033/2 tīrthāspadaṃ śiva-viriñci-nutaṃ śaraṇyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820907 (0.0):
dhyeyaṃ sadā paribhava ghnam abhīṣṭa dohaṃ $ tīrthāspadaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091631 (0.0):
dhyeyaṃ sadā paribhava ghnam abhīṣṭa dohaṃ / tīrthāspadaṃ śiva viriñci nutaṃ śaraṇyaṃ
BhP_11.05.033/3 bhṛtyārti-haṃ praṇata-pāla bhavābdhi-potaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820915 (0.0):
śiva viriñci nutaṃ śaraṇyam & / bhṛtyārti haṃ praṇata pāla bhavābdhi potaṃ % vande mahā puruṣa te
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091639 (0.0):
tīrthāspadaṃ śiva viriñci nutaṃ śaraṇyaṃ / bhṛtyārti haṃ praṇata pāla bhavābdhi potaṃ
BhP_11.05.033/4 vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412766 (0.0):
BhP_11.05.034/4 vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820921 (0.006):
bhṛtyārti haṃ praṇata pāla bhavābdhi potaṃ % vande mahā puruṣa te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820944 (0.006):
māyā mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad % vande mahā puruṣa te caraṇāravindam
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860122 (0.028):
māyā-mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad / vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam // Lbh_1,5.29 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091645 (0.029):
bhṛtyārti haṃ praṇata pāla bhavābdhi potaṃ / vande mahā puruṣa te caraṇāravindam // Hbhv_8.342 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091668 (0.029):
māyā mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad / vande mahā puruṣa te caraṇāravindam // Hbhv_8.343 //
BhP_11.05.034/1 tyaktvā su-dustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820929 (0.0):
bhṛtyārti haṃ praṇata pāla bhavābdhi potaṃ % vande mahā puruṣa te / caraṇāravindam // BhP_11.05.033 //* / tyaktvā su dustyaja surepsita rājya lakṣmīṃ $ dharmiṣṭha ārya vacasā yad
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091653 (0.0):
vande mahā puruṣa te caraṇāravindam // Hbhv_8.342 // / tyaktvā su dustyaja surepsita rājya lakṣmīṃ
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860107 (0.0):
ekādaśe (11.5.34) -- / tyaktvā su-dustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīṃ
BhP_11.05.034/2 dharmiṣṭha ārya-vacasā yad agād araṇyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820934 (1.788):
tyaktvā su dustyaja surepsita rājya lakṣmīṃ $ dharmiṣṭha ārya vacasā yad
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091658 (1.788):
tyaktvā su dustyaja surepsita rājya lakṣmīṃ / dharmiṣṭha ārya vacasā yad agād araṇyam |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860112 (1.788):
tyaktvā su-dustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīṃ / dharmiṣṭha ārya-vacasā yad agād araṇyam |
BhP_11.05.034/3 māyā-mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820940 (0.015):
tyaktvā su dustyaja surepsita rājya lakṣmīṃ $ dharmiṣṭha ārya vacasā yad / agād araṇyam & / māyā mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad % vande mahā puruṣa te caraṇāravindam
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091664 (0.015):
dharmiṣṭha ārya vacasā yad agād araṇyam | / māyā mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860118 (0.015):
dharmiṣṭha ārya-vacasā yad agād araṇyam | / māyā-mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad
BhP_11.05.034/4 vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412738 (0.0):
BhP_11.05.033/4 vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820919 (0.006):
bhṛtyārti haṃ praṇata pāla bhavābdhi potaṃ % vande mahā puruṣa te / caraṇāravindam // BhP_11.05.033 //*
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820946 (0.006):
māyā mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad % vande mahā puruṣa te caraṇāravindam
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860122 (0.028):
māyā-mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad / vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam // Lbh_1,5.29 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091643 (0.029):
bhṛtyārti haṃ praṇata pāla bhavābdhi potaṃ / vande mahā puruṣa te caraṇāravindam // Hbhv_8.342 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091668 (0.029):
māyā mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad / vande mahā puruṣa te caraṇāravindam // Hbhv_8.343 //
BhP_11.05.035/1 evaṃ yugānurūpābhyāṃ bhagavān yuga-vartibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820951 (0.0):
māyā mṛgaṃ dayitayepsitam anvadhāvad % vande mahā puruṣa te caraṇāravindam / // BhP_11.05.034 //* / evaṃ yugānurūpābhyāṃ bhagavān yuga vartibhiḥ /
BhP_11.05.035/3 manujair ijyate rājan śreyasām īśvaro hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820958 (0.0):
evaṃ yugānurūpābhyāṃ bhagavān yuga vartibhiḥ / / manujair ijyate rājan śreyasām īśvaro hariḥ // BhP_11.05.035 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584014 (0.0):
evaṃ yugānurūpeṇa bhagavānyugavarttibhiḥ // / manujairijyate rājan! śreyasāmīśvaro hariḥ /
BhP_11.05.036/1 kaliṃ sabhājayanty āryā guṇa jñāḥ sāra-bhāginaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820966 (0.0):
manujair ijyate rājan śreyasām īśvaro hariḥ // BhP_11.05.035 // / kaliṃ sabhājayanty āryā guṇa jñāḥ sāra bhāginaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932789 (0.0):
ataeva / kaliṃ sabhājayanty āryā guṇa jñāḥ sāra bhāginaḥ |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584184 (0.0):
yadāpnoti tadāpnoti kalau saṅkīrtya keśavam // / bhāgavate / kaliṃ sabhājayantyāryā guṇajñāḥ sārabhāginaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116604 (0.037):
kaliṃ sabhājayanty āryā guṇa jāḥ sāra bhāginaḥ |
BhP_11.05.036/3 yatra saṅkīrtanenaiva sarva-svārtho 'bhilabhyate / BhP_11.05.037/1 na hy ataḥ paramo lābho dehināṃ bhrāmyatām iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820976 (0.0):
kaliṃ sabhājayanty āryā guṇa jñāḥ sāra bhāginaḥ / / yatra saṅkīrtanenaiva sarva svārtho 'bhilabhyate // BhP_11.05.036 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932836 (0.0):
kīrtanasyaiva mahimānam āha / na hy ataḥ paramo lābho dehināṃ bhrāmyatām iha |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584199 (0.0):
saṅkīrttanenauharisahkīrttanena / / na hyataḥ paramo lābho dehināṃ bhrāmyatāmiha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932792 (0.021):
kaliṃ sabhājayanty āryā guṇa jñāḥ sāra bhāginaḥ | / yatra saṅkīrtanenaiva sarva svārtho'bhilabhyate || [BhP 11.5.36]
BhP_11.05.037/3 yato vindeta paramāṃ śāntiṃ naśyati saṃsṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820981 (0.004):
na hy ataḥ paramo lābho dehināṃ bhrāmyatām iha / / yato vindeta paramāṃ śāntiṃ naśyati saṃsṛtiḥ // BhP_11.05.037 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932841 (0.008):
na hy ataḥ paramo lābho dehināṃ bhrāmyatām iha | / yato vindeta paramāṃ śāntiṃ naśyati saṃsṛtiḥ || [BhP 11.5.37]
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584203 (0.018):
na hyataḥ paramo lābho dehināṃ bhrāmyatāmiha / / yato vindeta paramāṃ śāntiṃ naśyati saṃsṛtiḥ //
BhP_11.05.038/1 kṛtādiṣu prajā rājan kalāv icchanti sambhavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820989 (0.0):
yato vindeta paramāṃ śāntiṃ naśyati saṃsṛtiḥ // BhP_11.05.037 // / kṛtādiṣu prajā rājan kalāv icchanti sambhavam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932891 (0.0):
iti skāndādy anusāreṇa kṛtādiṣu prajā rājan kalāv icchanti sambhavam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932946 (0.0):
kevalaṃ nija janma prārthayanta ity āha / kṛtādiṣu prajā rājan kalāv icchanti sambhavam |
BhP_11.05.038/3 kalau khalu bhaviṣyanti nārāyaṇa-parāyaṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820995 (0.005):
kṛtādiṣu prajā rājan kalāv icchanti sambhavam / / kalau khalu bhaviṣyanti nārāyaṇa parāyaṇāḥ // BhP_11.05.038 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932951 (0.009):
kṛtādiṣu prajā rājan kalāv icchanti sambhavam | / kalau khalu bhaviṣyanti nārāyaṇa parāyaṇāḥ || [BhP 11.5.35]
BhP_11.05.039/1 kvacit kvacin mahā-rāja draviḍeṣu ca bhūriśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820999 (0.0):
kalau khalu bhaviṣyanti nārāyaṇa parāyaṇāḥ // BhP_11.05.038 // / kvacit kvacin mahā rāja draviḍeṣu ca bhūriśaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20979382 (0.0):
teṣām eva bāhulyena tatra vaiṣṇavatvena prasiddhatvāt | śrī-bhāgavata eva, / kvacit kvacin mahārāja draviḍeṣu ca bhūriśaḥ (BhP 11.5.39) ity anena
BhP_11.05.039/3 tāmraparṇī nadī yatra kṛtamālā payasvinī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821008 (0.0):
kvacit kvacin mahā rāja draviḍeṣu ca bhūriśaḥ / / tāmraparṇī nadī yatra kṛtamālā payasvinī // BhP_11.05.039 //
BhP_11.05.040/1 kāverī ca mahā-puṇyā pratīcī ca mahā-nadī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821012 (0.0):
tāmraparṇī nadī yatra kṛtamālā payasvinī // BhP_11.05.039 //
BhP_11.05.040/3 ye pibanti jalaṃ tāsāṃ manujā manujeśvara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821019 (0.0):
kāverī ca mahā puṇyā pratīcī ca mahā nadī / / ye pibanti jalaṃ tāsāṃ manujā manujeśvara /
BhP_11.05.040/5 prāyo bhaktā bhagavati vāsudeve 'malāśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821026 (1.788):
ye pibanti jalaṃ tāsāṃ manujā manujeśvara / / prāyo bhaktā bhagavati vāsudeve 'malāśayāḥ // BhP_11.05.040 //
BhP_11.05.041/1 devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṃ pitṝṇāṃ na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17901407 (0.0):
devarṣi bhūtāpta nṝṇāṃ pitṝṇāṃ / nāyaṃ kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6827982 (0.0):
devarṣi-bhūtāpta-nṝṇāṃ pitṝṇāṃ / nāyaṃ kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821035 (0.0):
prāyo bhaktā bhagavati vāsudeve 'malāśayāḥ // BhP_11.05.040 // / devarṣi bhūtāpta nṛṇāṃ pitṝṇāṃ na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121647 (0.0):
devarṣi bhūtāpta nṝṇāṃ pitṝṇāṃ / nāyaṃ kiṅkaro nāyaṃ ṛṇī ca rājan |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916022 (0.0):
śrīkara bhājanena / devarṣi bhūtāpta nṛṇāṃ pitṝṇāṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120118 (0.0):
devarṣi bhūtāpta nṝṇāṃ pitṝṇāṃ / na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21080878 (0.029):
bhavantīti devarṣi bhūtāpta nṝṇāṃ pitṝṇām [BhP 11.5.41] ity ādi vacanaiḥ |
rājan / BhP_11.05.041/3 sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ gato mukundaṃ parihṛtya
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6827991 (0.0):
nāyaṃ kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan | / sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821045 (0.0):
devarṣi bhūtāpta nṛṇāṃ pitṝṇāṃ na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan / / sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ gato mukundaṃ parihṛtya kartam //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121656 (0.0):
nāyaṃ kiṅkaro nāyaṃ ṛṇī ca rājan | / sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916033 (0.0):
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ / gato mukundaṃ parihṛtya kartam || [BhP 11.5.41]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120127 (0.0):
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan | / sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752889 (0.058):
tameva śaraṇaṃ devaṃ gataḥ sarvātmanā tadā // VamP_58.27 //
kartam / BhP_11.05.042/1 sva-pāda-mūlam bhajataḥ priyasya tyaktānya-bhāvasya hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821055 (0.0):
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ gato mukundaṃ parihṛtya kartam // / BhP_11.05.041 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916099 (0.0):
anantara padyenaiva / sva pāda mūlaṃ bhajataḥ priyasya
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119286 (0.010):
ataivoktaṃ tatraiva śrī karabhājanena [BhP 11.5.42] / sva pāda mūlaṃ bhajataḥ priyasya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916033 (0.017):
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ / gato mukundaṃ parihṛtya kartam || [BhP 11.5.41]
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6827992 (0.043):
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ / gato mukundaṃ parihṛtya kartam || (BhP 11.5.41)
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17901418 (0.049):
gato mukundaṃ parihṛtya kartam || (BhP 11.5.41) / martyo yadā tyakta samasta karmā
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120128 (0.055):
gato mukundaṃ parihṛtya kartam || RBhrs_1,2.68 || / śrī bhagavad gītāsu (18.66)
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21121657 (0.060):
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ / gato mukundaṃ parihṛtya kartam // Hbhv_11.670 //
pareśaḥ / BhP_11.05.042/3 vikarma yac cotpatitaṃ kathañcid dhunoti sarvaṃ hṛdi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821065 (0.0):
sva pāda mūlam bhajataḥ priyasya tyaktānya bhāvasya hariḥ pareśaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119301 (0.0):
tyaktānya bhāvasya hariḥ pareśaḥ | / vikarma yac cotpatitaṃ kathañcid / dhunoti sarvaṃ hṛdi sanniviṣṭaḥ // Hbhv_11.550 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916109 (0.0):
tyaktānya bhāvasya hariḥ pareśaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120179 (0.0):
tyaktāny abhāvasya hariḥ pareśaḥ | / vikarma yac cotpatitaṃ kathañcid
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13915861 (1.192):
niyamena vikarma ya cotpatitaṃ kathañcid dhunoti sarvaṃ hṛdi sanniviṣṭaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940400 (0.031):
kṣaṇād eva naśyaty api | uktaṃ ca vikarma yac cotpatitaṃ kathaṃcid dhunoti
sanniviṣṭaḥ / BhP_11.05.043/0 śrī-nārada uvāca / BhP_11.05.043/1 dharmān bhāgavatān itthaṃ śrutvātha mithileśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821077 (0.0):
vikarma yac cotpatitaṃ kathañcid dhunoti sarvaṃ hṛdi sanniviṣṭaḥ // / BhP_11.05.042 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13940400 (0.018):
kṣaṇād eva naśyaty api | uktaṃ ca vikarma yac cotpatitaṃ kathaṃcid dhunoti / sarvaṃ hṛdi sanniviṣṭaḥ [BhP 11.5.38] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13915860 (0.018):
niyamena vikarma ya cotpatitaṃ kathañcid dhunoti sarvaṃ hṛdi sanniviṣṭaḥ / [BhP 11.5.38] ity atrāpi kathañcit śabda prayogeṇa labdha bhaktīnāṃ ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363589 (0.040):
BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.10.008/1 na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405511 (0.040):
BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.69.017/1 naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416060 (0.040):
BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.84.030/1 nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394067 (0.043):
BhP_07.13.046/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.13.046/1 dharmaṃ pāramahaṃsyaṃ vai muneḥ śrutvāsureśvaraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916109 (0.047):
vikarma yac cotpatitaṃ kathañcid / dhunoti sarvaṃ hṛdi sanniviṣṭaḥ || [BhP 11.5.42] iti |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409985 (0.050):
BhP_11.02.011/0 śrī-nārada uvāca / BhP_11.02.011/1 samyag etad vyavasitaṃ bhavatā sātvatarṣabha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763219 (0.050):
tayor anugrahārthāya śāpaṃ dāsyann idaṃ jagau // BhP_10.10.007 // / BhP_10.10.008/0 śrī nārada uvāca / na hy anyo juṣato joṣyān buddhi bhraṃśo rajo guṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2802097 (0.050):
kim // BhP_10.69.016 //* / BhP_10.69.017/0 śrī nārada uvāca / naivādbhutaṃ tvayi vibho 'khila loka nāthe $ maitrī janeṣu sakaleṣu damaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811875 (0.050):
karmaṇā karma nirhāro yathā syān nas tad ucyatām // BhP_10.84.029 // / BhP_10.84.030/0 śrī nārada uvāca / nāti citram idaṃ viprā vasudevo bubhutsayā /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388702 (0.051):
BhP_07.08.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.08.001/1 atha daityasutāḥ sarve śrutvā tadanuvarṇitam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387983 (0.051):
BhP_07.07.009/2 āsyatāṃ yāvat prasavaṃ mokṣye 'rthapadavīṃ gataḥ / BhP_07.07.010/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.07.010/1 ayaṃ niṣkilbiṣaḥ sākṣān mahābhāgavato mahān
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385440 (0.052):
BhP_07.03.021/2 martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.03.022/1 ityuktvādibhavo devo bhakṣitāṅgaṃ pipīlikaiḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384192 (0.052):
BhP_07.01.047/2 brūhi me bhagavan yena prahlādasyācyutātmatā / BhP_07.02.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.02.001/1 bhrātaryevaṃ vinihate hariṇā kroḍamūrtinā
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387847 (0.054):
BhP_07.06.030/2 chindhi naḥ saṃśayaṃ saumya syāc cedvisrambhakāraṇam / BhP_07.07.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.07.001/1 evaṃ daityasutaiḥ pṛṣṭo mahābhāgavato 'suraḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386540 (0.054):
BhP_07.05.006/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.05.006/1 śrutvā putragiro daityaḥ parapakṣasamāhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720545 (0.054):
BhP_07.05.005 // / BhP_07.05.006/0 śrīnārada uvāca / śrutvā putragiro daityaḥ parapakṣasamāhitāḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394707 (0.055):
BhP_07.15.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.15.001/1 karmaniṣṭhā dvijāḥ kecit taponiṣṭhā nṛpāpare
BhP_11.05.043/3 jāyanteyān munīn prītaḥ sopādhyāyo hy apūjayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821083 (0.0):
dharmān bhāgavatān itthaṃ śrutvātha mithileśvaraḥ / / jāyanteyān munīn prītaḥ sopādhyāyo hy apūjayat // BhP_11.05.043 //
BhP_11.05.044/1 tato 'ntardadhire siddhāḥ sarva-lokasya paśyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821090 (0.005):
jāyanteyān munīn prītaḥ sopādhyāyo hy apūjayat // BhP_11.05.043 // / tato 'ntardadhire siddhāḥ sarva lokasya paśyataḥ /
BhP_11.05.044/3 rājā dharmān upātiṣṭhann avāpa paramāṃ gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821097 (0.0):
tato 'ntardadhire siddhāḥ sarva lokasya paśyataḥ / / rājā dharmān upātiṣṭhann avāpa paramāṃ gatim // BhP_11.05.044 //
BhP_11.05.045/1 tvam apy etān mahā-bhāga dharmān bhāgavatān śrutān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821104 (0.0):
rājā dharmān upātiṣṭhann avāpa paramāṃ gatim // BhP_11.05.044 // / tvam apy etān mahā bhāga dharmān bhāgavatān śrutān /
BhP_11.05.045/3 āsthitaḥ śraddhayā yukto niḥsaṅgo yāsyase param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821111 (0.0):
tvam apy etān mahā bhāga dharmān bhāgavatān śrutān / / āsthitaḥ śraddhayā yukto niḥsaṅgo yāsyase param // BhP_11.05.045 //
BhP_11.05.046/1 yuvayoḥ khalu dampatyor yaśasā pūritaṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821117 (0.0):
āsthitaḥ śraddhayā yukto niḥsaṅgo yāsyase param // BhP_11.05.045 // / yuvayoḥ khalu dampatyor yaśasā pūritaṃ jagat /
BhP_11.05.046/3 putratām agamad yad vāṃ bhagavān īśvaro hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821124 (0.0):
yuvayoḥ khalu dampatyor yaśasā pūritaṃ jagat / / putratām agamad yad vāṃ bhagavān īśvaro hariḥ // BhP_11.05.046 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377801 (0.063):
BhP_10.30.028/1 anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_10.30.028/3 yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ
BhP_11.05.047/1 darśanāliṅganālāpaiḥ śayanāsana-bhojanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821131 (0.0):
putratām agamad yad vāṃ bhagavān īśvaro hariḥ // BhP_11.05.046 // / darśanāliṅganālāpaiḥ śayanāsana bhojanaiḥ /
BhP_11.05.047/3 ātmā vāṃ pāvitaḥ kṛṣṇe putra-snehaṃ prakurvatoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821139 (0.0):
darśanāliṅganālāpaiḥ śayanāsana bhojanaiḥ / / ātmā vāṃ pāvitaḥ kṛṣṇe putra snehaṃ prakurvatoḥ // BhP_11.05.047 //
BhP_11.05.048/1 vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla-pauṇḍra-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821143 (0.004):
ātmā vāṃ pāvitaḥ kṛṣṇe putra snehaṃ prakurvatoḥ // BhP_11.05.047 // / vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra $ śālvādayo
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062477 (0.007):
ekādaśa skandhe [BhP 11.5.48] / vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741243 (0.013):
arthaḥ - / vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla-pauṇḍra-
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942329 (0.013):
evābhidheyatvam āha / vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra
BhP_11.05.048/2 śālvādayo gati-vilāsa-vilokanādyaiḥ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741249 (0.0):
vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla-pauṇḍra- / śālvādayo gati-vilāsa-vilokanādyaiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942335 (0.0):
vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra / śālvādayo gati vilāsa vilokanādyaiḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821149 (0.040):
vaireṇa yaṃ nṛpatayaḥ śiśupāla pauṇḍra $ śālvādayo / gati vilāsa vilokanādyaiḥ & / dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau % tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ
BhP_11.05.048/3 dhyāyanta ākṛta-dhiyaḥ śayanāsanādau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821155 (0.0):
gati vilāsa vilokanādyaiḥ & / dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau % tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741255 (0.0):
śālvādayo gati-vilāsa-vilokanādyaiḥ | / dhyāyanta ākṛta-dhiyaḥ śayanāsanādau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942341 (0.0):
śālvādayo gati vilāsa vilokanādyaiḥ | / dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062491 (0.043):
dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau / tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ punaḥ kim // Hbhv_3.125 //
BhP_11.05.048/4 tat-sāmyam āpur anurakta-dhiyāṃ punaḥ kim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821160 (0.006):
dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau % tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22741259 (0.009):
dhyāyanta ākṛta-dhiyaḥ śayanāsanādau / tat-sāmyam āpur anurakta-dhiyāṃ punaḥ kim || [BhP 11.5.48] ity ekādaśāt ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942345 (0.009):
dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau / tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ punaḥ kim || [BhP 11.5.48]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062495 (0.019):
dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau / tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ punaḥ kim // Hbhv_3.125 //
BhP_11.05.049/1 māpatya-buddhim akṛthāḥ kṛṣṇe sarvātmanīśvare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821169 (0.0):
dhyāyanta ākṛta dhiyaḥ śayanāsanādau % tat sāmyam āpur anurakta dhiyāṃ / punaḥ kim // BhP_11.05.048 //* / māpatya buddhim akṛthāḥ kṛṣṇe sarvātmanīśvare /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942871 (1.788):
ca yathā putropalālanenaiva bhāgavata dharma sarvasva niṣpatteḥ ity eṣā / tathā māpatya buddhim akṛthāḥ kṛṣṇe sarveśvareśvare [BhP 11.5.45] iti |
BhP_11.05.049/3 māyā-manuṣya-bhāvena gūḍhaiśvarye pare 'vyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821176 (0.0):
māpatya buddhim akṛthāḥ kṛṣṇe sarvātmanīśvare / / māyā manuṣya bhāvena gūḍhaiśvarye pare 'vyaye // BhP_11.05.049 //
BhP_11.05.050/1 bhū-bhārāsura-rājanya- hantave guptaye satām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821184 (0.0):
māyā manuṣya bhāvena gūḍhaiśvarye pare 'vyaye // BhP_11.05.049 // / bhū bhārāsura rājanya hantave guptaye satām /
BhP_11.05.050/3 avatīrṇasya nirvṛtyai yaśo loke vitanyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821190 (1.192):
bhū bhārāsura rājanya hantave guptaye satām / / avatīrṇasya nirvṛtyai yaśo loke vitanyate // BhP_11.05.050 //
BhP_11.05.051/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.05.051/1 etac chrutvā mahā-bhāgo vasudevo 'ti-vismitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415547 (5.960):
BhP_10.84.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.84.001/1 śrutvā pṛthā subala putry atha yājñasenī
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176414 (5.960):
BhP_06.17.036/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.036/1 iti śrutvā bhagavataḥ śivasyomābhibhāṣitam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392367 (5.960):
BhP_07.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_07.11.001/1 śrutvehitaṃ sādhu sabhāsabhājitaṃ mahattamāgraṇya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725952 (5.960):
BhP_07.10.071 // / BhP_07.11.001/0 śrīśuka uvāca / śrutvehitaṃ sādhu sabhāsabhājitaṃ mahattamāgraṇya urukramātmanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821200 (0.004):
avatīrṇasya nirvṛtyai yaśo loke vitanyate // BhP_11.05.050 // / BhP_11.05.051/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716063 (0.004):
mahāpuruṣabhakteṣu śānteṣu samadarśiṣu // BhP_06.17.035 // / BhP_06.17.036/0 śrīśuka uvāca / iti śrutvā bhagavataḥ śivasyomābhibhāṣitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811398 (0.004):
gāvaś cārayato gopāḥ pada sparśaṃ mahātmanaḥ // BhP_10.83.043 // / BhP_10.84.001/0 śrī śuka uvāca / śrutvā pṛthā subala putry atha yājñasenī $ mādhavy atha kṣitipa patnya uta
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416268 (0.014):
BhP_10.84.042/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.84.042/1 iti tad vacanaṃ śrutvā vasudevo mahā manāḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175997 (0.014):
BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.009/1 bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.016):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.016):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.016):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.016):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.016):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395967 (0.016):
BhP_10.56.009/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.56.009/1 niśamya bāla vacanaṃ prahasyāmbuja locanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407809 (0.016):
BhP_10.72.012/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.72.012/1 niśamya bhagavad gītaṃ prītaḥ phulla mukhāmbujaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415779 (0.016):
BhP_10.84.014/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.84.014/1 niśamyetthaṃ bhagavataḥ kṛṣṇasyākuṇtha medhasaḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403594 (0.016):
BhP_03.13.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.13.001/1 niśamya vācaṃ vadato muneḥ puṇyatamāṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15404529 (0.016):
BhP_03.14.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.14.001/1 niśamya kauṣāraviṇopavarṇitāṃ hareḥ kathāṃ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167831 (0.016):
BhP_06.05.010/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.010/1 tan niśamyātha haryaśvā autpattikamanīṣayā
BhP_11.05.051/3 devakī ca mahā-bhāgā jahatur moham ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821206 (0.0):
etac chrutvā mahā bhāgo vasudevo 'ti vismitaḥ / / devakī ca mahā bhāgā jahatur moham ātmanaḥ // BhP_11.05.051 //
BhP_11.05.052/1 itihāsam imaṃ puṇyaṃ dhārayed yaḥ samāhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821211 (0.005):
devakī ca mahā bhāgā jahatur moham ātmanaḥ // BhP_11.05.051 // / itihāsam imaṃ puṇyaṃ dhārayed yaḥ samāhitaḥ /
BhP_11.05.052/3 sa vidhūyeha śamalaṃ brahma-bhūyāya kalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821219 (0.0):
itihāsam imaṃ puṇyaṃ dhārayed yaḥ samāhitaḥ / / sa vidhūyeha śamalaṃ brahma bhūyāya kalpate // BhP_11.05.052 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836947 (0.047):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429938 (0.049):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381305 (0.0):
BhP_08.21.024/3 tasmāt kālaṃ pratīkṣadhvaṃ yo no 'rthatvāya kalpate / BhP_08.21.025/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821232 (0.0):
sa vidhūyeha śamalaṃ brahma bhūyāya kalpate // BhP_11.05.052 // / BhP_11.06.001/0 śrī śuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319994 (0.0):
evam anyatrāpi / atha brahmātma jair devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (2.384):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (2.384):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (2.384):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (2.384):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (2.384):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (2.384):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (2.384):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (2.384):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (2.384):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (2.384):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (2.384):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (2.384):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549899 (2.384):
BhP_05.09.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.09.001/1 atha kasyacid dvija-varasyāṅgiraḥ-pravarasya
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26550499 (2.384):
BhP_05.10.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.10.001/1 atha sindhu-sauvīra-pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14171252 (2.384):
haraye namaste / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.09.046/1 athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000969 (2.384):
BhP_09.05.026/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.026/1 athāmbarīṣastanayeṣu rājyaṃ samānaśīleṣu visṛjya dhīraḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005695 (2.384):
BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.14.001/1 athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ
BhP_11.06.001/3 bhavaś ca bhūta-bhavyeśo yayau bhūta-gaṇair vṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821241 (0.0):
atha brahmātma jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt / / bhavaś ca bhūta bhavyeśo yayau bhūta gaṇair vṛtaḥ // BhP_11.06.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320002 (0.0):
atha brahmātma jair devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt | / bhavaś ca bhūta bhavyeśo yayau bhūta gaṇair vṛtaḥ || [BhP 11.6.1]
BhP_11.06.002/1 indro marudbhir bhagavān ādityā vasavo 'śvinau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821248 (0.0):
bhavaś ca bhūta bhavyeśo yayau bhūta gaṇair vṛtaḥ // BhP_11.06.001 // / indro marudbhir bhagavān ādityā vasavo 'śvinau /
BhP_11.06.002/3 ṛbhavo 'ṅgiraso rudrā viśve sādhyāś ca devatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821254 (0.0):
indro marudbhir bhagavān ādityā vasavo 'śvinau / / ṛbhavo 'ṅgiraso rudrā viśve sādhyāś ca devatāḥ // BhP_11.06.002 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9590107 (0.050):
[2.20] sādhyā viśve ca vasavo maruto ṛbhavas tathā / / [2.21] tathaivāṅgiraso rudrā ādityāś ca tathaiva ca /"
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362848 (0.057):
yajñiyān akarod daityān ayajñīyāś ca devatāḥ // HV_31.57 // / ādityāś ca tataḥ sādhyā viśve 'tha vasavas tathā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726605 (0.058):
aniketāntarikṣāste bhuvarlokā divaukasaḥ / / ādityā ṛbhavo viśve sādhyāśca pitarastathā // BndP_3,2.28 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19937742 (0.058):
03,292.014a ādityā vasavo rudrāḥ sādhyā viśve ca devatāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880897 (0.060):
yajñīyān akarod daityān % ayajñīyāś ca devatāḥ // BrP_213.69 // / ādityā vasavaḥ sādhyā $ viśve ca marutas tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152210 (0.060):
yajñīyān akarod daityān ayajñīyāś ca devatāḥ // BrP_213.69 // / ādityā vasavaḥ sādhyā viśve ca marutas tathā /
BhP_11.06.003/1 gandharvāpsaraso nāgāḥ siddha-cāraṇa-guhyakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821261 (0.0):
ṛbhavo 'ṅgiraso rudrā viśve sādhyāś ca devatāḥ // BhP_11.06.002 // / gandharvāpsaraso nāgāḥ siddha cāraṇa guhyakāḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417783 (0.016):
BhP_11.12.003/1 sat-saṅgena hi daiteyā yātudhānā mṛgāḥ khagāḥ / BhP_11.12.003/3 gandharvāpsaraso nāgāḥ siddhāś cāraṇa-guhyakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825602 (0.016):
sat saṅgena hi daiteyā yātudhānā mṛgāḥ khagāḥ / / gandharvāpsaraso nāgāḥ siddhāś cāraṇa guhyakāḥ // BhP_11.12.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13928190 (0.016):
sat saṅgena hi daiteyā yātudhānā mṛgāḥ khagāḥ | / gandharvāpsaraso nāgāḥ siddhāś cāraṇa guhyakāḥ ||
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532273 (0.030):
BhP_04.20.035/1 devarṣi-pitṛ-gandharva- siddha-cāraṇa-pannagāḥ / BhP_04.20.035/2 kinnarāpsaraso martyāḥ khagā bhūtāny anekaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680545 (0.032):
devarṣi pitṛ gandharva siddha cāraṇa pannagāḥ / / kinnarāpsaraso martyāḥ khagā bhūtāny anekaśaḥ // BhP_04.20.035 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26687796 (0.033):
1.075.009c pitāmahaṃ puraskṛtya sametās tatra saṃghaśaḥ / 1.075.010a gandharvāpsarasaś caiva siddhacāraṇakiṃnarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401372 (0.037):
BhP_10.63.009/1 brahmādayaḥ surādhīśā munayaḥ siddha cāraṇāḥ / BhP_10.63.009/3 gandharvāpsaraso yakṣā vimānair draṣṭum āgaman
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829693 (0.038):
03,081.003c yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ / 03,081.004a gandharvāpsaraso yakṣāḥ pannagāś ca mahīpate
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442878 (0.041):
gandharvāpsarasaś caiva yakṣā vidyādharās tathā | *HV_112.17*1361:15 / siddhacāraṇasaṃghāś ca paśyanto 'tha divi sthitāḥ ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798256 (0.047):
brahmādayaḥ surādhīśā munayaḥ siddha cāraṇāḥ / / gandharvāpsaraso yakṣā vimānair draṣṭum āgaman // BhP_10.63.009 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832159 (0.048):
03,082.003c yatra brahmādayo devā ṛṣayaś ca tapodhanāḥ / 03,082.004a siddhacāraṇagandharvāḥ kiṃnarāḥ samahoragāḥ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10126859 (0.048):
gandharvāpsarasaḥ siddhāḥ kinnaroragacāraṇāḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776284 (0.048):
yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ / / gandharvāpsaraso yakṣāḥ sevanti sthānakāṅkṣiṇaḥ // VamPSm_12.17 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10821847 (0.054):
siṣicuḥ pitaras tat tu brahmādyāḥ sutapodhanāḥ / / siddhacāraṇagandharvāḥ sakinnaramahoragāḥ // RKS_68.8 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400991 (0.060):
BhP_10.62.017/1 ity uktvā deva gandharva siddha cāraṇa pannagān / BhP_10.62.017/3 daitya vidyādharān yakṣān manujāṃś ca yathālikhat
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402102 (0.064):
BhP_03.10.027/1 deva-sargaś cāṣṭa-vidho vibudhāḥ pitaro 'surāḥ / BhP_03.10.027/2 gandharvāpsarasaḥ siddhā yakṣa-rakṣāṃsi cāraṇāḥ
BhP_11.06.003/3 ṛṣayaḥ pitaraś caiva sa-vidyādhara-kinnarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821265 (0.005):
gandharvāpsaraso nāgāḥ siddha cāraṇa guhyakāḥ / / ṛṣayaḥ pitaraś caiva sa vidyādhara kinnarāḥ // BhP_11.06.003 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389425 (0.043):
BhP_07.08.037/1 tatropavrajya vibudhā brahmendragiriśādayaḥ / BhP_07.08.037/2 ṛṣayaḥ pitaraḥ siddhā vidyādharamahoragāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832157 (0.063):
03,082.003c yatra brahmādayo devā ṛṣayaś ca tapodhanāḥ / 03,082.004a siddhacāraṇagandharvāḥ kiṃnarāḥ samahoragāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2723250 (0.063):
ṛṣayaḥ pitaraḥ siddhā vidyādharamahoragāḥ // BhP_07.08.037 //
BhP_11.06.004/1 dvārakām upasañjagmuḥ sarve kṛṣṇa-didṛkṣavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821271 (0.005):
ṛṣayaḥ pitaraś caiva sa vidyādhara kinnarāḥ // BhP_11.06.003 // / dvārakām upasañjagmuḥ sarve kṛṣṇa didṛkṣavaḥ /
BhP_11.06.004/3 vapuṣā yena bhagavān nara-loka-manoramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821276 (1.192):
dvārakām upasañjagmuḥ sarve kṛṣṇa didṛkṣavaḥ / / vapuṣā yena bhagavān nara loka manoramaḥ /
BhP_11.06.004/5 yaśo vitene lokeṣu sarva-loka-malāpaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821285 (0.0):
vapuṣā yena bhagavān nara loka manoramaḥ / / yaśo vitene lokeṣu sarva loka malāpaham // BhP_11.06.004 //
BhP_11.06.005/1 tasyāṃ vibhrājamānāyāṃ samṛddhāyāṃ maharddhibhiḥ / BhP_11.06.005/3 vyacakṣatāvitṛptākṣāḥ kṛṣṇam adbhuta-darśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821295 (0.0):
yaśo vitene lokeṣu sarva loka malāpaham // BhP_11.06.004 // / tasyāṃ vibhrājamānāyāṃ samṛddhāyāṃ maharddhibhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407573 (0.0):
āgamane vyacakṣatāvitṛptākṣāḥ kṛṣṇam adbhuta darśanam [BhP 11.6.5] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320010 (0.026):
vyacakṣatāvitṛptākṣaḥ kṛṣṇam adbhuta darśanam | [BhP 11.6.5] iti |
BhP_11.06.006/1 svargodyānopagair mālyaiś chādayanto yudūttamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821302 (0.0):
vyacakṣatāvitṛptākṣāḥ kṛṣṇam adbhuta darśanam // BhP_11.06.005 // / svargodyānopagair mālyaiś chādayanto yudūttamam /
BhP_11.06.006/3 gīrbhiś citra-padārthābhis tuṣṭuvur jagad-īśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821309 (0.0):
svargodyānopagair mālyaiś chādayanto yudūttamam / / gīrbhiś citra padārthābhis tuṣṭuvur jagad īśvaram // BhP_11.06.006 //
BhP_11.06.007/0 śrī-devā ūcuḥ / BhP_11.06.007/1 natāḥ sma te nātha padāravindaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821318 (1.192):
gīrbhiś citra padārthābhis tuṣṭuvur jagad īśvaram // BhP_11.06.006 // / BhP_11.06.007/0 śrī devā ūcuḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170804 (0.046):
BhP_06.09.030/2 daṇḍavat patitā rājañ chanairutthāya tuṣṭuvuḥ / BhP_06.09.031/0 śrīdevā ūcuḥ / BhP_06.09.031/1 namaste yajñavīryāya vayase uta te namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710783 (0.053):
daṇḍavat patitā rājañ chanairutthāya tuṣṭuvuḥ // BhP_06.09.030 // / BhP_06.09.031/0 śrīdevā ūcuḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14169367 (0.060):
BhP_06.07.026/2 ṛṣiṃ tvāṣṭramupavrajya pariṣvajyedamabruvan / BhP_06.07.027/0 śrīdevā ūcuḥ / BhP_06.07.027/1 vayaṃ te 'tithayaḥ prāptā āśramaṃ bhadramastu te
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170610 (0.063):
BhP_06.09.020/2 pratyañcamādipuruṣamupatasthuḥ samāhitāḥ / BhP_06.09.021/0 śrīdevā ūcuḥ / BhP_06.09.021/1 vāyvambarāgnyapkṣitayastrilokā brahmādayo ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709435 (0.064):
ṛṣiṃ tvāṣṭramupavrajya pariṣvajyedamabruvan // BhP_06.07.026 // / BhP_06.07.027/0 śrīdevā ūcuḥ
buddhīndriya-prāṇa-mano-vacobhiḥ / BhP_11.06.007/3 yac cintyate 'ntar hṛdi bhāva-yuktair mumukṣubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821329 (0.0):
natāḥ sma te nātha padāravindaṃ buddhīndriya prāṇa mano vacobhiḥ /
karma-mayoru-pāśāt / BhP_11.06.008/1 tvaṃ māyayā tri-guṇayātmani durvibhāvyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821340 (0.0):
yac cintyate 'ntar hṛdi bhāva yuktair mumukṣubhiḥ karma mayoru pāśāt //
BhP_11.06.008/2 vyaktaṃ sṛjasy avasi lumpasi tad-guṇa-sthaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821347 (0.0):
tvaṃ māyayā tri guṇayātmani durvibhāvyaṃ $ vyaktaṃ sṛjasy avasi lumpasi
BhP_11.06.008/3 naitair bhavān ajita karmabhir ajyate vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821352 (1.192):
tad guṇa sthaḥ & / naitair bhavān ajita karmabhir ajyate vai % yat sve sukhe 'vyavahite
BhP_11.06.008/4 yat sve sukhe 'vyavahite 'bhirato 'navadyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821359 (1.192):
naitair bhavān ajita karmabhir ajyate vai % yat sve sukhe 'vyavahite / 'bhirato 'navadyaḥ // BhP_11.06.008 //*
BhP_11.06.009/1 śuddhir nṛṇāṃ na tu tatheḍya durāśayānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821364 (0.0):
naitair bhavān ajita karmabhir ajyate vai % yat sve sukhe 'vyavahite / 'bhirato 'navadyaḥ // BhP_11.06.008 //* / śuddhir nṛṇāṃ na tu tatheḍya durāśayānāṃ $
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108259 (0.0):
ekādaśe ca deva stutau [BhP 11.6.9] / śuddhir nṛṇāṃ na tu tatheḍya durāśayānāṃ
BhP_11.06.009/2 vidyā-śrutādhyayana-dāna-tapaḥ-kriyābhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821372 (0.0):
śuddhir nṛṇāṃ na tu tatheḍya durāśayānāṃ $ / vidyā śrutādhyayana dāna tapaḥ kriyābhiḥ &
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108267 (0.0):
śuddhir nṛṇāṃ na tu tatheḍya durāśayānāṃ / vidyā śrutādhyayana dāna tapaḥ kriyābhiḥ |
BhP_11.06.009/3 sattvātmanām ṛṣabha te yaśasi pravṛddha-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821377 (0.032):
vidyā śrutādhyayana dāna tapaḥ kriyābhiḥ & / sattvātmanām ṛṣabha te yaśasi pravṛddha % sac chraddhayā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108272 (0.032):
vidyā śrutādhyayana dāna tapaḥ kriyābhiḥ | / sattvātmanām ṛṣabha te yaśasi pravṛddha
BhP_11.06.009/4 sac-chraddhayā śravaṇa-sambhṛtayā yathā syāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821382 (0.005):
sattvātmanām ṛṣabha te yaśasi pravṛddha % sac chraddhayā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108276 (0.016):
sattvātmanām ṛṣabha te yaśasi pravṛddha / sac chraddhayā śravaṇa sambhṛtayā yathā syāt // Hbhv_10.422 //
BhP_11.06.010/1 syān nas tavāṅghrir aśubhāśaya-dhūmaketuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821390 (0.0):
śravaṇa sambhṛtayā yathā syāt // BhP_11.06.009 //* / syān nas tavāṅghrir aśubhāśaya dhūmaketuḥ $ kṣemāya yo munibhir
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413320 (0.029):
BhP_11.06.012/4 bhūyāt sadāṅghrir aśubhāśaya-dhūmaketuḥ / BhP_11.06.013/1 ketus tri-vikrama-yutas tri-patat-patāko
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821453 (0.036):
yaḥ su praṇītam amuyārhaṇam ādadan no % bhūyāt sadāṅghrir / aśubhāśaya dhūmaketuḥ // BhP_11.06.012 //*
BhP_11.06.010/2 kṣemāya yo munibhir ārdra-hṛdohyamānaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821396 (0.0):
syān nas tavāṅghrir aśubhāśaya dhūmaketuḥ $ kṣemāya yo munibhir
BhP_11.06.010/3 yaḥ sātvataiḥ sama-vibhūtaya ātmavadbhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821401 (0.041):
syān nas tavāṅghrir aśubhāśaya dhūmaketuḥ $ kṣemāya yo munibhir / ārdra hṛdohyamānaḥ & / yaḥ sātvataiḥ sama vibhūtaya ātmavadbhir % vyūhe 'rcitaḥ savanaśaḥ
BhP_11.06.010/4 vyūhe 'rcitaḥ savanaśaḥ svar-atikramāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821408 (0.0):
yaḥ sātvataiḥ sama vibhūtaya ātmavadbhir % vyūhe 'rcitaḥ savanaśaḥ
BhP_11.06.011/1 yas cintyate prayata-pāṇibhir adhvarāgnau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821414 (0.0):
yaḥ sātvataiḥ sama vibhūtaya ātmavadbhir % vyūhe 'rcitaḥ savanaśaḥ / svar atikramāya // BhP_11.06.010 //* / yas cintyate prayata pāṇibhir adhvarāgnau $ trayyā nirukta vidhineśa havir
BhP_11.06.011/2 trayyā nirukta-vidhineśa havir gṛhītvā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821420 (0.0):
yas cintyate prayata pāṇibhir adhvarāgnau $ trayyā nirukta vidhineśa havir
BhP_11.06.011/3 adhyātma-yoga uta yogibhir ātma-māyāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821426 (0.0):
yas cintyate prayata pāṇibhir adhvarāgnau $ trayyā nirukta vidhineśa havir / gṛhītvā & / adhyātma yoga uta yogibhir ātma māyāṃ % jijñāsubhiḥ parama bhāgavataiḥ
BhP_11.06.011/4 jijñāsubhiḥ parama-bhāgavataiḥ parīṣṭaḥ / BhP_11.06.012/1 paryuṣṭayā tava vibho vana-mālayeyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821435 (0.004):
adhyātma yoga uta yogibhir ātma māyāṃ % jijñāsubhiḥ parama bhāgavataiḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13171563 (0.048):
rājanyavaryarathamaṇḍalamaṇḍitāsu / BhP_01.15.015/3 agrecaro mama vibho rathayūthapānām āyurmanāṃsi ca dṛśā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12970528 (0.053):
śrīśambhuntaki kīrtayas tava vibho darvīkarendrantaki // / MSS_8883 1 karpūranti sudhādravanti kamalāhāsanti haṃsanti ca prāleyanti
BhP_11.06.012/2 saṃspārdhinī bhagavatī pratipatnī-vac chrīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821441 (0.018):
paryuṣṭayā tava vibho vana mālayeyaṃ $ saṃspārdhinī bhagavatī / pratipatnī vac chrīḥ &
BhP_11.06.012/3 yaḥ su-praṇītam amuyārhaṇam ādadan no
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821447 (0.038):
pratipatnī vac chrīḥ & / yaḥ su praṇītam amuyārhaṇam ādadan no % bhūyāt sadāṅghrir
BhP_11.06.012/4 bhūyāt sadāṅghrir aśubhāśaya-dhūmaketuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821454 (1.192):
yaḥ su praṇītam amuyārhaṇam ādadan no % bhūyāt sadāṅghrir / aśubhāśaya dhūmaketuḥ // BhP_11.06.012 //*
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413248 (0.029):
BhP_11.06.010/1 syān nas tavāṅghrir aśubhāśaya-dhūmaketuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821388 (0.064):
syān nas tavāṅghrir aśubhāśaya dhūmaketuḥ $ kṣemāya yo munibhir
BhP_11.06.013/1 ketus tri-vikrama-yutas tri-patat-patāko
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821461 (0.0):
aśubhāśaya dhūmaketuḥ // BhP_11.06.012 //* / ketus tri vikrama yutas tri patat patāko $ yas te bhayābhaya karo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410147 (0.0):
yathā ca devāḥ / ketus tri vikrama yutas tri patat patāko
BhP_11.06.013/2 yas te bhayābhaya-karo 'sura-deva-camvoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821468 (0.0):
ketus tri vikrama yutas tri patat patāko $ yas te bhayābhaya karo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410154 (0.0):
ketus tri vikrama yutas tri patat patāko / yas te bhayābhaya karo 'sura deva camvoḥ |
BhP_11.06.013/3 svargāya sādhuṣu khaleṣv itarāya bhūman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821473 (0.023):
ketus tri vikrama yutas tri patat patāko $ yas te bhayābhaya karo / 'sura deva camvoḥ & / svargāya sādhuṣu khaleṣv itarāya bhūman % padaḥ punātu bhagavan bhajatām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410158 (0.023):
yas te bhayābhaya karo 'sura deva camvoḥ | / svargāya sādhuṣu khaleṣv itarāya bhūman
BhP_11.06.013/4 padaḥ punātu bhagavan bhajatām aghaṃ naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821479 (1.788):
svargāya sādhuṣu khaleṣv itarāya bhūman % padaḥ punātu bhagavan bhajatām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14410164 (0.010):
pādaḥ punātu bhagavan bhajatām aghaṃ naḥ || [BhP 11.6.13]
BhP_11.06.014/1 nasy ota-gāva iva yasya vaśe bhavanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821486 (1.192):
svargāya sādhuṣu khaleṣv itarāya bhūman % padaḥ punātu bhagavan bhajatām / aghaṃ naḥ // BhP_11.06.013 //* / nasy ota gāva iva yasya vaśe bhavanti $ brahmādayas tanu bhṛto mithur
BhP_11.06.014/2 brahmādayas tanu-bhṛto mithur ardyamānāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821489 (0.047):
nasy ota gāva iva yasya vaśe bhavanti $ brahmādayas tanu bhṛto mithur
BhP_11.06.014/3 kālasya te prakṛti-pūruṣayoḥ parasya / BhP_11.06.014/4 śaṃ nas tanotu caraṇaḥ puruṣottamasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821502 (0.005):
nasy ota gāva iva yasya vaśe bhavanti $ brahmādayas tanu bhṛto mithur / ardyamānāḥ & / kālasya te prakṛti pūruṣayoḥ parasya % śaṃ nas tanotu caraṇaḥ
BhP_11.06.015/1 asyāsi hetur udaya-sthiti-saṃyamānām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821507 (0.005):
kālasya te prakṛti pūruṣayoḥ parasya % śaṃ nas tanotu caraṇaḥ / puruṣottamasya // BhP_11.06.014 //* / asyāsi hetur udaya sthiti saṃyamānām $ avyakta jīva mahatām api kālam āhuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375808 (0.038):
BhP_08.12.008/1 viśvasya heturudayasthitisaṃyamānām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736216 (0.062):
viśvasya heturudayasthitisaṃyamānām % ātmeśvaraśca tadapekṣatayānapekṣaḥ
BhP_11.06.015/2 avyakta-jīva-mahatām api kālam āhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821512 (0.033):
asyāsi hetur udaya sthiti saṃyamānām $ avyakta jīva mahatām api kālam āhuḥ
BhP_11.06.015/3 so 'yaṃ tri-ṇābhir akhilāpacaye pravṛttaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821517 (0.031):
asyāsi hetur udaya sthiti saṃyamānām $ avyakta jīva mahatām api kālam āhuḥ / so 'yaṃ tri ṇābhir akhilāpacaye pravṛttaḥ % kālo gabhīra raya
BhP_11.06.015/4 kālo gabhīra-raya uttama-pūruṣas tvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821523 (0.038):
so 'yaṃ tri ṇābhir akhilāpacaye pravṛttaḥ % kālo gabhīra raya
BhP_11.06.016/1 tvattaḥ pumān samadhigamya yayāsya vīryaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821529 (0.005):
uttama pūruṣas tvam // BhP_11.06.015 //* / tvattaḥ pumān samadhigamya yayāsya vīryaṃ $ dhatte mahāntam iva garbham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401863 (0.044):
[B reads here: evam eva taṃ pratyuktaṃ devair apy ekādaśe tattvaḥ pumān / samadhigamya yayāsya vīryaṃ dhatte mahāntam iva garbham amogha vīryaḥ
BhP_11.06.016/2 dhatte mahāntam iva garbham amogha-vīryaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401867 (0.010):
[B reads here: evam eva taṃ pratyuktaṃ devair apy ekādaśe tattvaḥ pumān / samadhigamya yayāsya vīryaṃ dhatte mahāntam iva garbham amogha vīryaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821534 (0.029):
tvattaḥ pumān samadhigamya yayāsya vīryaṃ $ dhatte mahāntam iva garbham
BhP_11.06.016/3 so 'yaṃ tayānugata ātmana āṇḍa-kośaṃ / BhP_11.06.016/4 haimaṃ sasarja bahir āvaraṇair upetam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821544 (0.005):
tvattaḥ pumān samadhigamya yayāsya vīryaṃ $ dhatte mahāntam iva garbham / amogha vīryaḥ & / so 'yaṃ tayānugata ātmana āṇḍa kośaṃ % haimaṃ sasarja bahir āvaraṇair
BhP_11.06.017/1 tat tasthūṣaś ca jagataś ca bhavān adhīśo / BhP_11.06.017/2 yan māyayottha-guṇa-vikriyayopanītān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821554 (0.0):
so 'yaṃ tayānugata ātmana āṇḍa kośaṃ % haimaṃ sasarja bahir āvaraṇair / upetam // BhP_11.06.016 //* / tat tasthūṣaś ca jagataś ca bhavān adhīśo $ yan
BhP_11.06.017/3 arthāñ juṣann api hṛṣīka-pate na lipto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821560 (0.0):
māyayottha guṇa vikriyayopanītān & / arthāñ juṣann api hṛṣīka pate na lipto % ye 'nye svataḥ parihṛtād api
BhP_11.06.017/4 ye 'nye svataḥ parihṛtād api bibhyati sma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821566 (0.0):
arthāñ juṣann api hṛṣīka pate na lipto % ye 'nye svataḥ parihṛtād api
BhP_11.06.018/1 smāyāvaloka-lava-darśita-bhāva-hāri-
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400101 (0.0):
BhP_10.61.003/4 svair vibhramaiḥ samaśakan vanitā vibhūmnaḥ / BhP_10.61.004/1 smāyāvaloka lava darśita bhāva hāri
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821573 (1.192):
arthāñ juṣann api hṛṣīka pate na lipto % ye 'nye svataḥ parihṛtād api / bibhyati sma // BhP_11.06.017 //* / smāyāvaloka lava darśita bhāva hāri $
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550360 (1.192):
tadā tad utthitair bhāvair vaśyatā duṣkarā hariḥ // RUnm_14.50 // / smāyāvaloka lava darśita bhāva hāri
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332302 (0.034):
strī jātīya vibhramānuvāda pūrvakaṃ pūrvārtham eva viśadayati / smāyāvaloka lava darśita bhāva hāri
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350387 (0.042):
kvacid bhedita sambhogecchaḥ paṭṭa mahiṣīṣu yathā, smāyāvaloka lava / darśita [BhP 10.61.4] ity ādiṣu | svarūpābhinna sambhogecchaḥ śrī vraja
BhP_11.06.018/2 bhrū-maṇḍala-prahita-saurata-mantra-śauṇḍaiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400109 (0.0):
BhP_10.61.004/1 smāyāvaloka lava darśita bhāva hāri / BhP_10.61.004/2 bhrū maṇḍala prahita saurata mantra śauṇḍaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797085 (1.192):
smāyāvaloka lava darśita bhāva hāri $ / bhrū maṇḍala prahita saurata mantra śauṇḍaiḥ &
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550366 (1.192):
smāyāvaloka lava darśita bhāva hāri / bhrū maṇḍala prahita saurata mantra śauṇḍaiḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821579 (0.014):
smāyāvaloka lava darśita bhāva hāri $ / bhrū maṇḍala prahita saurata mantra śauṇḍaiḥ &
BhP_11.06.018/3 patnyas tu ṣoḍaśa-sahasram anaṅga-bāṇair
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400115 (0.0):
BhP_10.61.004/2 bhrū maṇḍala prahita saurata mantra śauṇḍaiḥ / BhP_10.61.004/3 patnyas tu śoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821585 (0.0):
bhrū maṇḍala prahita saurata mantra śauṇḍaiḥ & / patnyas tu ṣoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair % yasyendriyaṃ vimathituṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550372 (0.0):
bhrū maṇḍala prahita saurata mantra śauṇḍaiḥ | / patnyas tu ṣoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332317 (0.020):
patnyas tu ṣoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair / yasyendriyaṃ vimathituṃ karaṇair na śekuḥ || [BhP 10.61.4]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797090 (0.021):
bhrū maṇḍala prahita saurata mantra śauṇḍaiḥ & / patnyas tu śoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair % yasyendriyaṃ vimathitum
BhP_11.06.018/4 yasyendriyaṃ vimathituṃ karaṇair na vibhvyaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400119 (0.0):
BhP_10.61.004/3 patnyas tu śoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair / BhP_10.61.004/4 yasyendriyaṃ vimathitum karaṇair na śekuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821592 (1.788):
patnyas tu ṣoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair % yasyendriyaṃ vimathituṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797094 (0.016):
patnyas tu śoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair % yasyendriyaṃ vimathitum
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19332320 (0.016):
patnyas tu ṣoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair / yasyendriyaṃ vimathituṃ karaṇair na śekuḥ || [BhP 10.61.4]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550375 (0.016):
patnyas tu ṣoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair / yasyendriyaṃ vimathituṃ karaṇair na śekuḥ // RUnm_14.51 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169135 (0.061):
BhP_01.11.037/4 yasyendriyaṃ vimathituṃ kuhakairna śekuḥ
BhP_11.06.019/1 vibhvyas tavāmṛta-kathoda-vahās tri-lokyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821600 (0.0):
patnyas tu ṣoḍaśa sahasram anaṅga bāṇair % yasyendriyaṃ vimathituṃ / karaṇair na vibhvyaḥ // BhP_11.06.018 //* / vibhvyas tavāmṛta kathoda vahās tri lokyāḥ $ pādāvane ja saritaḥ śamalāni
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22522944 (0.035):
BhP_04.07.044/4 yuṣmat-kathāmṛta-niṣevaka udvyudasyet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2671839 (0.037):
kṣipto 'py asad viṣaya lālasa ātma mohaṃ % yuṣmat kathāmṛta niṣevaka / udvyudasyet // BhP_04.07.044 //*
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22452214 (0.053):
Nar_1.2.10-1 tvadbhaktistu kathārasāmṛtajñarīnirmajjanena svayaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416865 (0.061):
kiṃ ca asmākaṃ tvadvirahe prāptam eva mataṇaṃ kintu tvatkathāmṛtaṃ / pāyayadbhiḥ sukṛtibhir vañcitam ity āhuḥ-taveti | kathaivāmṛtam | atra
BhP_11.06.019/2 pādāvane-ja-saritaḥ śamalāni hantum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821606 (1.192):
vibhvyas tavāmṛta kathoda vahās tri lokyāḥ $ pādāvane ja saritaḥ śamalāni
BhP_11.06.019/3 ānuśravaṃ śrutibhir aṅghri-jam aṅga-saṅgais
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821612 (1.788):
vibhvyas tavāmṛta kathoda vahās tri lokyāḥ $ pādāvane ja saritaḥ śamalāni / hantum & / ānuśravaṃ śrutibhir aṅghri jam aṅga saṅgais % tīrtha dvayaṃ śuci ṣadas ta
BhP_11.06.019/4 tīrtha-dvayaṃ śuci-ṣadas ta upaspṛśanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821617 (0.037):
ānuśravaṃ śrutibhir aṅghri jam aṅga saṅgais % tīrtha dvayaṃ śuci ṣadas ta
BhP_11.06.020/0 śrī-bādarāyaṇir uvāca / BhP_11.06.020/1 ity abhiṣṭūya vibudhaiḥ seśaḥ śata-dhṛtir harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821630 (0.0):
ānuśravaṃ śrutibhir aṅghri jam aṅga saṅgais % tīrtha dvayaṃ śuci ṣadas ta / upaspṛśanti // BhP_11.06.019 //* / BhP_11.06.020/0 śrī bādarāyaṇir uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358645 (0.024):
BhP_10.02.042/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.02.042/1 ity abhiṣṭūya puruṣaṃ yad rūpam anidaṃ yathā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6367901 (0.024):
BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.14.041/1 ity abhiṣṭūya bhūmānaṃ triḥ parikramya pādayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758620 (0.024):
BhP_10.02.041 //* / BhP_10.02.042/0 śrī śuka uvāca / ity abhiṣṭūya puruṣaṃ yad rūpam anidaṃ yathā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767231 (0.027):
namas te // BhP_10.14.040 //* / BhP_10.14.041/0 śrī śuka uvāca / ity abhiṣṭūya bhūmānaṃ triḥ parikramya pādayoḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416739 (0.028):
BhP_10.85.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.85.001/1 athaikadātmajau prāptau kṛta pādābhivandanau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714553 (0.028):
cirādupaiti // BhP_06.15.028 //* / BhP_06.16.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / atha devaṛṣī rājan samparetaṃ nṛpātmajam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750044 (0.028):
tasmin vā te 'nvavartanta prajāḥ paurāśca īśvare // BhP_09.11.024 // / BhP_09.11.025/0 śrībādarāyaṇiruvāca / athādiśaddigvijaye bhrāt ṃstribhuvaneśvaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812510 (0.029):
yad āsīt tīrtha yātrāyāṃ suhṛt sandarśanādikam // BhP_10.84.071 // / BhP_10.85.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / athaikadātmajau prāptau kṛta pādābhivandanau /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775119 (0.029):
kṛṣṇaṃ ca tatra cchandobhiḥ stūyamānaṃ su vismitāḥ // BhP_10.28.017 // / BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376422 (0.030):
BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.29.001/1 bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2752569 (0.033):
pravarāntaramāpannaṃ taddhi caivaṃ prakalpitam // BhP_09.16.037 // / BhP_09.17.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / yaḥ purūravasaḥ putra āyustasyābhavan sutāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2709091 (0.037):
etadācakṣva bhagavañ chiṣyāṇāmakramaṃ gurau // BhP_06.07.001 // / BhP_06.07.002/0 śrībādarāyaṇiruvāca / indrastribhuvanaiśvarya madollaṅghitasatpathaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392957 (0.037):
BhP_10.52.021/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.52.021/1 rājāsīd bhīṣmako nāma vidarbhādhipatir mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790458 (0.037):
ko nu tṛpyeta śṛṇvānaḥ śruta jño nitya nūtanāḥ // BhP_10.52.020 // / BhP_10.52.021/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / rājāsīd bhīṣmako nāma vidarbhādhipatir mahān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818015 (0.038):
katham ekātmanāṃ bheda etat sarvaṃ vadasva me // BhP_11.01.009 // / BhP_11.01.010/0 śrī bādarāyaṇir uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18409597 (0.039):
BhP_11.01.009/3 katham ekātmanāṃ bheda etat sarvaṃ vadasva me / BhP_11.01.010/0 śrī-bādarāyaṇir uvāca / BhP_11.01.010/1 bibhrad vapuḥ sakala-sundara-sanniveśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711385 (0.040):
bhūyaḥ prāpsyatha bhadraṃ vo na hiṃsanti ca matparān // BhP_06.09.055 // / BhP_06.10.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / indramevaṃ samādiśya bhagavān viśvabhāvanaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174802 (0.040):
BhP_06.16.001/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_06.16.001/1 atha devaṛṣī rājan samparetaṃ nṛpātmajam
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004907 (0.040):
BhP_09.11.025/0 śrībādarāyaṇiruvāca / BhP_09.11.025/1 athādiśaddigvijaye bhrāt-ṃstribhuvaneśvaraḥ
BhP_11.06.020/3 abhyabhāṣata govindaṃ praṇamyāmbaram āśritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821636 (0.004):
ity abhiṣṭūya vibudhaiḥ seśaḥ śata dhṛtir harim / / abhyabhāṣata govindaṃ praṇamyāmbaram āśritaḥ // BhP_11.06.020 //
BhP_11.06.021/0 śrī-brahmovāca / BhP_11.06.021/1 bhūmer bhārāvatārāya purā vijñāpitaḥ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821646 (0.0):
abhyabhāṣata govindaṃ praṇamyāmbaram āśritaḥ // BhP_11.06.020 // / BhP_11.06.021/0 śrī brahmovāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381833 (0.064):
BhP_08.22.021/0 śrībrahmovāca / BhP_08.22.021/1 bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jaganmaya
BhP_11.06.021/3 tvam asmābhir aśeṣātman tat tathaivopapāditam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821652 (0.0):
bhūmer bhārāvatārāya purā vijñāpitaḥ prabho / / tvam asmābhir aśeṣātman tat tathaivopapāditam // BhP_11.06.021 //
BhP_11.06.022/1 dharmaś ca sthāpitaḥ satsu satya-sandheṣu vai tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821657 (0.0):
tvam asmābhir aśeṣātman tat tathaivopapāditam // BhP_11.06.021 // / dharmaś ca sthāpitaḥ satsu satya sandheṣu vai tvayā /
BhP_11.06.022/3 kīrtiś ca dikṣu vikṣiptā sarva-loka-malāpahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821666 (0.0):
dharmaś ca sthāpitaḥ satsu satya sandheṣu vai tvayā / / kīrtiś ca dikṣu vikṣiptā sarva loka malāpahā // BhP_11.06.022 //
BhP_11.06.023/1 avatīrya yador vaṃśe bibhrad rūpam anuttamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821672 (0.0):
kīrtiś ca dikṣu vikṣiptā sarva loka malāpahā // BhP_11.06.022 // / avatīrya yador vaṃśe bibhrad rūpam anuttamam /
BhP_11.06.023/3 karmāṇy uddāma-vṛttāni hitāya jagato 'kṛthāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821679 (0.0):
avatīrya yador vaṃśe bibhrad rūpam anuttamam / / karmāṇy uddāma vṛttāni hitāya jagato 'kṛthāḥ // BhP_11.06.023 //
BhP_11.06.024/1 yāni te caritānīśa manuṣyāḥ sādhavaḥ kalau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821686 (0.0):
karmāṇy uddāma vṛttāni hitāya jagato 'kṛthāḥ // BhP_11.06.023 // / yāni te caritānīśa manuṣyāḥ sādhavaḥ kalau /
BhP_11.06.024/3 śṛṇvantaḥ kīrtayantaś ca tariṣyanty añjasā tamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821691 (0.005):
yāni te caritānīśa manuṣyāḥ sādhavaḥ kalau / / śṛṇvantaḥ kīrtayantaś ca tariṣyanty añjasā tamaḥ // BhP_11.06.024 //
BhP_11.06.025/1 yadu-vaṃśe 'vatīrṇasya bhavataḥ puruṣottama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821697 (0.005):
śṛṇvantaḥ kīrtayantaś ca tariṣyanty añjasā tamaḥ // BhP_11.06.024 // / yadu vaṃśe 'vatīrṇasya bhavataḥ puruṣottama /
BhP_11.06.025/3 śarac-chataṃ vyatīyāya pañca-viṃśādhikaṃ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821704 (0.0):
yadu vaṃśe 'vatīrṇasya bhavataḥ puruṣottama / / śarac chataṃ vyatīyāya pañca viṃśādhikaṃ prabho // BhP_11.06.025 //
BhP_11.06.026/1 nādhunā te 'khilādhāra deva-kāryāvaśeṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821711 (0.0):
śarac chataṃ vyatīyāya pañca viṃśādhikaṃ prabho // BhP_11.06.025 // / nādhunā te 'khilādhāra deva kāryāvaśeṣitam /
BhP_11.06.026/3 kulaṃ ca vipra-śāpena naṣṭa-prāyam abhūd idam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821719 (1.192):
nādhunā te 'khilādhāra deva kāryāvaśeṣitam / / kulaṃ ca vipra śāpena naṣṭa prāyam abhūd idam // BhP_11.06.026 //
BhP_11.06.027/1 tataḥ sva-dhāma paramaṃ viśasva yadi manyase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821725 (0.0):
kulaṃ ca vipra śāpena naṣṭa prāyam abhūd idam // BhP_11.06.026 // / tataḥ sva dhāma paramaṃ viśasva yadi manyase /
BhP_11.06.027/3 sa-lokāl loka-pālān naḥ pāhi vaikuṇṭha-kiṅkarān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821734 (0.0):
tataḥ sva dhāma paramaṃ viśasva yadi manyase / / sa lokāl loka pālān naḥ pāhi vaikuṇṭha kiṅkarān // BhP_11.06.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409797 (0.034):
ca yāsyāmi bhavanaṃ brahmann etad ante evānagha [BhP 11.3.31] ity atra / pāhi vaikuṇṭha kiṅkarān [BhP 11.6.27] ity atra ca svāmi vyākhyānusāreṇa
BhP_11.06.028/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.06.028/1 avadhāritam etan me yad āttha vibudheśvara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821744 (0.0):
sa lokāl loka pālān naḥ pāhi vaikuṇṭha kiṅkarān // BhP_11.06.027 // / BhP_11.06.028/0 śrī bhagavān uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409797 (0.034):
ca yāsyāmi bhavanaṃ brahmann etad ante evānagha [BhP 11.3.31] ity atra / pāhi vaikuṇṭha kiṅkarān [BhP 11.6.27] ity atra ca svāmi vyākhyānusāreṇa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375926 (0.045):
BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.27.015/1 mayā te 'kāri maghavan makha bhaṅgo 'nugṛhṇatā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18416393 (0.045):
BhP_11.10.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.10.001/1 mayoditeṣv avahitaḥ sva-dharmeṣu mad-āśrayaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426722 (0.045):
BhP_11.24.029/3 pratilomānulomābhyāṃ parāvara-dṛśa mayā / BhP_11.25.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.25.001/1 guṇānām asammiśrāṇāṃ pumān yena yathā bhavet
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412475 (0.045):
BhP_03.24.035/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.24.035/1 mayā proktaṃ hi lokasya pramāṇaṃ satya-laukike
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661136 (0.045):
BhP_03.24.034 // / BhP_03.24.035/0 śrī bhagavān uvāca / mayā proktaṃ hi lokasya pramāṇaṃ satya laukike /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.048):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.048):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.048):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.048):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364086 (0.053):
BhP_10.10.040/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.10.040/1 jñātaṃ mama puraivaitad ṛṣiṇā karuṇātmanā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.053):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.053):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.053):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.053):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.053):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.055):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.055):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.055):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
BhP_11.06.028/3 kṛtaṃ vaḥ kāryam akhilaṃ bhūmer bhāro 'vatāritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821752 (0.0):
avadhāritam etan me yad āttha vibudheśvara / / kṛtaṃ vaḥ kāryam akhilaṃ bhūmer bhāro 'vatāritaḥ // BhP_11.06.028 //
BhP_11.06.029/1 tad idaṃ yādava-kulaṃ vīrya-śaurya-śriyoddhatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821758 (1.192):
kṛtaṃ vaḥ kāryam akhilaṃ bhūmer bhāro 'vatāritaḥ // BhP_11.06.028 // / tad idaṃ yādava kulaṃ vīrya śaurya śriyoddhatam /
BhP_11.06.029/3 lokaṃ jighṛkṣad ruddhaṃ me velayeva mahārṇavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821765 (1.192):
tad idaṃ yādava kulaṃ vīrya śaurya śriyoddhatam / / lokaṃ jighṛkṣad ruddhaṃ me velayeva mahārṇavaḥ // BhP_11.06.029 //
BhP_11.06.030/1 yady asaṃhṛtya dṛptānāṃ yadūnāṃ vipulaṃ kulam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821771 (0.004):
lokaṃ jighṛkṣad ruddhaṃ me velayeva mahārṇavaḥ // BhP_11.06.029 // / yady asaṃhṛtya dṛptānāṃ yadūnāṃ vipulaṃ kulam /
BhP_11.06.030/3 gantāsmy anena loko 'yam udvelena vinaṅkṣyati / BhP_11.06.031/1 idānīṃ nāśa ārabdhaḥ kulasya dvija-śāpa-jaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821783 (0.0):
yady asaṃhṛtya dṛptānāṃ yadūnāṃ vipulaṃ kulam / / gantāsmy anena loko 'yam udvelena vinaṅkṣyati // BhP_11.06.030 //
BhP_11.06.031/3 yāsyāmi bhavanaṃ brahmann etad-ante tavānagha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821789 (0.022):
idānīṃ nāśa ārabdhaḥ kulasya dvija śāpa jaḥ / / yāsyāmi bhavanaṃ brahmann etad ante tavānagha // BhP_11.06.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14409791 (0.032):
ca yāsyāmi bhavanaṃ brahmann etad ante evānagha [BhP 11.3.31] ity atra
BhP_11.06.032/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.032/1 ity ukto loka-nāthena svayam-bhūḥ praṇipatya tam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821800 (0.0):
yāsyāmi bhavanaṃ brahmann etad ante tavānagha // BhP_11.06.031 // / BhP_11.06.032/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384230 (5.960):
BhP_10.41.018/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.41.018/1 evam ukto bhagavatā so 'krūro vimanā iva
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387633 (5.960):
BhP_10.46.007/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.46.007/1 ity ukta uddhavo rājan sandeśaṃ bhartur ādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430141 (5.960):
BhP_11.29.045/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.045/1 sa evam ukto hari-medhasoddhavaḥ pradakṣiṇaṃ taṃ parisṛtya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380066 (5.960):
BhP_08.19.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.028/1 ity uktaḥ sa hasannāha vāñchātaḥ pratigṛhyatām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392257 (0.004):
BhP_10.51.044/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.51.044/1 ity uktas taṃ praṇamyāha mucukundo mudānvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740179 (0.004):
etāvataiva siddho 'haṃ vittaṃ yāvat prayojanam // BhP_08.19.027 // / BhP_08.19.028/0 śrīśuka uvāca / ity uktaḥ sa hasannāha vāñchātaḥ pratigṛhyatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782362 (0.004):
yadu cakra druhaṃ hatvā vitariṣye suhṛt priyam // BhP_10.41.017 // / BhP_10.41.018/0 śrī śuka uvāca / evam ukto bhagavatā so 'krūro vimanā iva /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785527 (0.004):
pratyāgamana sandeśair ballavyo me mad ātmikāḥ // BhP_10.46.006 // / BhP_10.46.007/0 śrī śuka uvāca / ity ukta uddhavo rājan sandeśaṃ bhartur ādṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2789807 (0.004):
māṃ prasanno janaḥ kaścin na bhūyo 'rhati śocitum // BhP_10.51.043 // / BhP_10.51.044/0 śrī śuka uvāca / ity uktas taṃ praṇamyāha mucukundo mudānvitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837137 (0.004):
ativrajya gatīs tisro mām eṣyasi tataḥ param // BhP_11.29.044 // / BhP_11.29.045/0 śrī śuka uvāca / sa evam ukto hari medhasoddhavaḥ pradakṣiṇaṃ taṃ parisṛtya pādayoḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376620 (0.016):
BhP_10.29.012/3 guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418517 (0.016):
BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.86.050/1 tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544731 (0.019):
BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943885 (0.019):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.019):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.019):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.019):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.019):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.019):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
BhP_11.06.032/3 saha deva-gaṇair devaḥ sva-dhāma samapadyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821807 (0.0):
ity ukto loka nāthena svayam bhūḥ praṇipatya tam / / saha deva gaṇair devaḥ sva dhāma samapadyata // BhP_11.06.032 //
BhP_11.06.033/1 atha tasyāṃ mahotpātān dvāravatyāṃ samutthitān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821814 (0.006):
saha deva gaṇair devaḥ sva dhāma samapadyata // BhP_11.06.032 // / atha tasyāṃ mahotpātān dvāravatyāṃ samutthitān /
BhP_11.06.033/3 vilokya bhagavān āha yadu-vṛddhān samāgatān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821820 (0.004):
saha deva gaṇair devaḥ sva dhāma samapadyata // BhP_11.06.032 // / atha tasyāṃ mahotpātān dvāravatyāṃ samutthitān /
BhP_11.06.034/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.06.034/1 ete vai su-mahotpātā vyuttiṣṭhantīha sarvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821830 (0.0):
vilokya bhagavān āha yadu vṛddhān samāgatān // BhP_11.06.033 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390990 (0.012):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.012):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.012):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.012):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391410 (0.012):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422434 (0.013):
BhP_11.19.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.19.001/1 yo vidyā-śruta-sampannaḥ ātmavān nānumānikaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423731 (0.013):
BhP_11.21.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.21.001/1 ya etān mat-patho hitvā bhakti-jñāna-kriyātmakān
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.014):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413390 (0.014):
BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.001/1 atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2788630 (0.014):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.014):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.014):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.014):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.014):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418533 (0.016):
BhP_10.86.050/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.86.051/1 brahmaṃs te 'nugrahārthāya samprāptān viddhy amūn munīn
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397547 (0.016):
BhP_03.04.010/2 āśṛṇvato mām anurāga-hāsa- samīkṣayā viśramayann uvāca / BhP_03.04.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.04.011/1 vedāham antar manasīpsitaṃ te dadāmi yat tad duravāpam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26545476 (0.016):
sadaya-hāsāvaloka iti hovāca / BhP_05.01.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.01.011/1 nibodha tātedam ṛtaṃ bravīmi māsūyituṃ devam arhasy
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.016):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.016):
BhP_10.48.028/3 akrūraṃ sa smitaṃ prāha gīrbhiḥ sammohayann iva / BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
BhP_11.06.034/3 śāpaś ca naḥ kulasyāsīd brāhmaṇebhyo duratyayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821836 (0.0):
ete vai su mahotpātā vyuttiṣṭhantīha sarvataḥ / / śāpaś ca naḥ kulasyāsīd brāhmaṇebhyo duratyayaḥ // BhP_11.06.034 //
BhP_11.06.035/1 na vastavyam ihāsmābhir jijīviṣubhir āryakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821844 (0.0):
śāpaś ca naḥ kulasyāsīd brāhmaṇebhyo duratyayaḥ // BhP_11.06.034 // / na vastavyam ihāsmābhir jijīviṣubhir āryakāḥ /
BhP_11.06.035/3 prabhāsaṃ su-mahat-puṇyaṃ yāsyāmo 'dyaiva mā ciram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821851 (0.0):
na vastavyam ihāsmābhir jijīviṣubhir āryakāḥ / / prabhāsaṃ su mahat puṇyaṃ yāsyāmo 'dyaiva mā ciram // BhP_11.06.035 //
BhP_11.06.036/1 yatra snātvā dakṣa-śāpād gṛhīto yakṣmaṇodu-rāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821859 (0.0):
prabhāsaṃ su mahat puṇyaṃ yāsyāmo 'dyaiva mā ciram // BhP_11.06.035 // / yatra snātvā dakṣa śāpād gṛhīto yakṣmaṇodu rāṭ /
BhP_11.06.036/3 vimuktaḥ kilbiṣāt sadyo bheje bhūyaḥ kalodayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821865 (1.192):
yatra snātvā dakṣa śāpād gṛhīto yakṣmaṇodu rāṭ / / vimuktaḥ kilbiṣāt sadyo bheje bhūyaḥ kalodayam // BhP_11.06.036 //
BhP_11.06.037/1 vayaṃ ca tasminn āplutya tarpayitvā pitṝn surān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821871 (0.005):
vimuktaḥ kilbiṣāt sadyo bheje bhūyaḥ kalodayam // BhP_11.06.036 // / vayaṃ ca tasminn āplutya tarpayitvā pitṝn surān /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16822086 (0.064):
tarpayitvā pitṝn dvijān BrP_138.22d / tarpayitvā surān ādau BrP_93.24a
BhP_11.06.037/3 bhojayitvoṣijo viprān nānā-guṇavatāndhasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821878 (0.005):
bhojayitvoṣijo viprān nānā guṇavatāndhasā // BhP_11.06.037 //
BhP_11.06.038/1 teṣu dānāni pātreṣu śraddhayoptvā mahānti vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821885 (0.0):
bhojayitvoṣijo viprān nānā guṇavatāndhasā // BhP_11.06.037 // / teṣu dānāni pātreṣu śraddhayoptvā mahānti vai /
BhP_11.06.038/3 vṛjināni tariṣyāmo dānair naubhir ivārṇavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821891 (0.0):
teṣu dānāni pātreṣu śraddhayoptvā mahānti vai / / vṛjināni tariṣyāmo dānair naubhir ivārṇavam // BhP_11.06.038 //
BhP_11.06.039/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.039/1 evaṃ bhagavatādiṣṭā yādavāḥ kuru-nandana
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6373185 (0.0):
BhP_10.22.028/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.22.028/1 ity ādiṣṭā bhagavatā labdha kāmāḥ kumārikāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395070 (0.0):
BhP_10.54.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.54.050/1 evaṃ bhagavatā tanvī rāmeṇa pratibodhitā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6399384 (0.0):
BhP_10.60.032/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.60.032/1 saivaṃ bhagavatā rājan vaidarbhī parisāntvitā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417152 (0.0):
BhP_10.85.026/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.85.026/1 evaṃ bhagavatā rājan vasudeva udāhṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420373 (0.0):
BhP_10.88.031/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.88.031/1 evaṃ bhagavatā pṛṣṭo vacasāmṛta varṣiṇā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376368 (0.0):
BhP_08.12.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.12.041/1 evaṃ bhagavatā rājan śrīvatsāṅkena satkṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000554 (0.0):
BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.001/1 evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736735 (0.004):
mayā sametā kālena kālarūpeṇa bhāgaśaḥ // BhP_08.12.040 // / BhP_08.12.041/0 śrīśuka uvāca / evaṃ bhagavatā rājan śrīvatsāṅkena satkṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746022 (0.004):
kṣamāpaya mahābhāgaṃ tataḥ śāntirbhaviṣyati // BhP_09.04.071 // / BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca / evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2792420 (0.004):
tattva jñānena nirhṛtya sva sthā bhava śuci smite // BhP_10.54.049 // / BhP_10.54.050/0 śrī śuka uvāca / evaṃ bhagavatā tanvī rāmeṇa pratibodhitā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796426 (0.004):
yan narmair īyate yāmaḥ priyayā bhīru bhāmini // BhP_10.60.031 // / BhP_10.60.032/0 śrī śuka uvāca / saivaṃ bhagavatā rājan vaidarbhī parisāntvitā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812894 (0.004):
āvis tiro 'lpa bhūry eko nānātvaṃ yāty asāv api // BhP_10.85.025 // / BhP_10.85.026/0 śrī śuka uvāca / evaṃ bhagavatā rājan vasudeva udāhṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815868 (0.004):
bhaṇyatāṃ prāyaśaḥ pumbhir dhṛtaiḥ svārthān samīhate // BhP_10.88.030 // / BhP_10.88.031/0 śrī śuka uvāca / evaṃ bhagavatā pṛṣṭo vacasāmṛta varṣiṇā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821900 (0.004):
vṛjināni tariṣyāmo dānair naubhir ivārṇavam // BhP_11.06.038 // / BhP_11.06.039/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772106 (0.004):
BhP_10.22.028/0 śrī śuka uvāca / ity ādiṣṭā bhagavatā labdha kāmāḥ kumārikāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376620 (0.017):
BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418517 (0.017):
BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.86.050/1 tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775303 (0.020):
guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham // BhP_10.29.012 // / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814164 (0.020):
etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ // BhP_10.86.049 // / BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca / tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380526 (0.022):
BhP_08.20.013/3 hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
BhP_11.06.039/3 gantuṃ kṛta-dhiyas tīrthaṃ syandanān samayūyujan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821906 (0.0):
evaṃ bhagavatādiṣṭā yādavāḥ kuru nandana / / gantuṃ kṛta dhiyas tīrthaṃ syandanān samayūyujan // BhP_11.06.039 //
BhP_11.06.040/1 tan nirīkṣyoddhavo rājan śrutvā bhagavatoditam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821913 (0.0):
gantuṃ kṛta dhiyas tīrthaṃ syandanān samayūyujan // BhP_11.06.039 // / tan nirīkṣyoddhavo rājan śrutvā bhagavatoditam /
BhP_11.06.040/3 dṛṣṭvāriṣṭāni ghorāṇi nityaṃ kṛṣṇam anuvrataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821919 (0.0):
tan nirīkṣyoddhavo rājan śrutvā bhagavatoditam / / dṛṣṭvāriṣṭāni ghorāṇi nityaṃ kṛṣṇam anuvrataḥ // BhP_11.06.040 //
BhP_11.06.041/1 vivikta upasaṅgamya jagatām īśvareśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821925 (0.004):
dṛṣṭvāriṣṭāni ghorāṇi nityaṃ kṛṣṇam anuvrataḥ // BhP_11.06.040 // / vivikta upasaṅgamya jagatām īśvareśvaram /
BhP_11.06.041/3 praṇamya śirisā pādau prāñjalis tam abhāṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821931 (0.004):
vivikta upasaṅgamya jagatām īśvareśvaram / / praṇamya śirisā pādau prāñjalis tam abhāṣata // BhP_11.06.041 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416258 (0.048):
BhP_10.84.041/3 jagatām īśvaraṃ prārcaḥ sa yad vāṃ putratāṃ gataḥ
BhP_11.06.042/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.06.042/1 deva-deveśa yogeśa puṇya-śravaṇa-kīrtana
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388794 (0.0):
BhP_10.47.022/3 sāntvayan priya sandeśair gopīr idam abhāṣata / BhP_10.47.023/0 śrī uddhava uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821941 (0.0):
praṇamya śirisā pādau prāñjalis tam abhāṣata // BhP_11.06.041 // / BhP_11.06.042/0 śrī uddhava uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786597 (0.005):
sāntvayan priya sandeśair gopīr idam abhāṣata // BhP_10.47.022 // / BhP_10.47.023/0 śrī uddhava uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420155 (0.016):
BhP_11.15.036/3 yathā bhūtāni bhūteṣu bahir antaḥ svayaṃ tathā / BhP_11.16.001/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.16.001/1 tvaṃ brahma paramaṃ sākṣād anādy-antam apāvṛtam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18428780 (0.018):
BhP_11.28.009/3 ādy-antavad asaj jñātvā niḥsaṅgo vicared iha / BhP_11.28.010/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.28.010/1 naivātmano na dehasya saṃsṛtir draṣṭṛ-dṛśyayoḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406820 (0.018):
BhP_10.71.002/0 śrī uddhava uvāca / BhP_10.71.002/1 yad uktam ṛṣinā deva sācivyaṃ yakṣyatas tvayā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420804 (0.021):
BhP_11.17.001/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.17.001/1 yas tvayābhihitaḥ pūrvaṃ dharmas tvad-bhakti-lakṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827814 (0.022):
yathā bhūtāni bhūteṣu bahir antaḥ svayaṃ tathā // BhP_11.15.036 // / BhP_11.16.001/0 śrī uddhava uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429389 (0.023):
BhP_11.29.001/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.29.001/1 su-dustarām imāṃ manye yoga-caryām anātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835867 (0.024):
ādy antavad asaj jñātvā niḥsaṅgo vicared iha // BhP_11.28.009 // / BhP_11.28.010/0 śrī uddhava uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803309 (0.025):
sabhyānāṃ matam ājñāya kṛṣṇasya ca mahā matiḥ // BhP_10.71.001 // / BhP_10.71.002/0 śrī uddhava uvāca / yad uktam ṛṣinā deva sācivyaṃ yakṣyatas tvayā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2828418 (0.029):
mad bhakti yuktayā buddhyā tataḥ parisamāpyate // BhP_11.16.044 // / BhP_11.17.001/0 śrī uddhava uvāca / yas tvayābhihitaḥ pūrvaṃ dharmas tvad bhakti lakṣaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836435 (0.032):
nāntarāyair vihanyeta niḥspṛhaḥ sva sukhānubhūḥ // BhP_11.28.044 // / BhP_11.29.001/0 śrī uddhava uvāca / su dustarām imāṃ manye yoga caryām anātmanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679963 (0.036):
yajñair yajña patis tuṣṭo yajña bhuk tam abhāṣata // BhP_04.20.001 // / BhP_04.20.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2724844 (0.036):
prahrādaṃ praṇataṃ prīto yatamanyurabhāṣata // BhP_07.09.051 // / BhP_07.09.052/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844305 (0.036):
parituṣṭaḥ prasannātmā prahasaṃs tam abhāṣata // BhP_12.10.018 // / BhP_12.10.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826167 (0.037):
sarvato mana ākṛṣya mayy addhāveśyate yathā // BhP_11.13.014 // / BhP_11.13.015/0 śrī uddhava uvāca / yadā tvaṃ sanakādibhyo yena rūpeṇa keśava /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418384 (0.037):
BhP_11.13.014/3 sarvato mana ākṛṣya mayy addhāveśyate yathā / BhP_11.13.015/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.13.015/1 yadā tvaṃ sanakādibhyo yena rūpeṇa keśava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822076 (0.039):
ekāntinaṃ priyaṃ bhṛtyam uddhavaṃ samabhāṣata // BhP_11.06.050 // / BhP_11.07.001/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827066 (0.039):
yoṣit saṅgād yathā puṃso yathā tat saṅgi saṅgataḥ // BhP_11.14.030 // / BhP_11.14.031/0 śrī uddhava uvāca / yathā tvām aravindākṣa yādṛśaṃ vā yad ātmakam /
BhP_11.06.042/3 saṃhṛtyaitat kulaṃ nūnaṃ lokaṃ santyakṣyate bhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821948 (0.0):
deva deveśa yogeśa puṇya śravaṇa kīrtana / / saṃhṛtyaitat kulaṃ nūnaṃ lokaṃ santyakṣyate bhavān /
BhP_11.06.042/5 vipra-śāpaṃ samartho 'pi pratyahan na yad īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821955 (0.0):
saṃhṛtyaitat kulaṃ nūnaṃ lokaṃ santyakṣyate bhavān / / vipra śāpaṃ samartho 'pi pratyahan na yad īśvaraḥ // BhP_11.06.042 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531043 (0.044):
BhP_04.19.003/1 yatra yajña-patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_04.19.003/2 anvabhūyata sarvātmā sarva-loka-guruḥ prabhuḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386071 (0.056):
BhP_07.04.022/1 tasyai namo 'stu kāṣṭhāyai yatrātmā harirīśvaraḥ / BhP_07.04.022/2 yadgatvā na nivartante śāntāḥ sannyāsino 'malāḥ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7451538 (0.057):
bhavataḥ / / īśvaro 'bhicaritoḥ / / abhicaritum ity arthaḥ / / īśvaro vilikhaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16782429 (0.059):
kaḥ saṃkhyāṃ kartum īśvaraḥ BrP_110.178f / kaḥ saṃvaritum īśvaraḥ BrP_100.12b / kākakākīsamākīrṇaṃ BrP_184.49a
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27368656 (0.062):
BhP_08.01.015/1 īhate bhagavān īśo na hi tatra visajjate / BhP_08.01.015/3 ātmalābhena pūrṇārtho nāvasīdanti ye 'nu tam
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 2 (abhmal2u.htm.txt) 15156460 (0.063):
tadīśvaraparajñānagrāhyatāsti sadātanī / tasyām avidyamānāyām īśvaraḥ kāraṇaṃ kutaḥ // 2.209 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 653159 (0.063):
mṛgavyādhaḥ pinākī ca $ dahano 'theśvaraś ca vai // HV_App.I,41.518 // / ahirbūdhnyaś ca bhagavān $ kapālī cāparājitaḥ / HV_App.I,41.519 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22138717 (0.063):
mṛgavyādhaḥ pinākī ca dahano 'theśvaraś ca vai // HV_App.I,41.518 // / ahirbūdhnyaś ca bhagavān kapālī cāparājitaḥ / HV_App.I,41.519 /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1415190 (0.064):
ādatte / hetvabhāvāt2 / yad īśvaraḥ svārthaṃ na prayuṅkte lokaṃ
BhP_11.06.043/1 nāhaṃ tavāṅghri-kamalaṃ kṣaṇārdham api keśava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821963 (0.0):
vipra śāpaṃ samartho 'pi pratyahan na yad īśvaraḥ // BhP_11.06.042 // / nāhaṃ tavāṅghri kamalaṃ kṣaṇārdham api keśava /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14420932 (0.0):
nāhaṃ tavāṅghri kamalaṃ kṣaṇārdham api keśava |
BhP_11.06.043/3 tyaktuṃ samutsahe nātha sva-dhāma naya mām api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821971 (0.0):
nāhaṃ tavāṅghri kamalaṃ kṣaṇārdham api keśava / / tyaktuṃ samutsahe nātha sva dhāma naya mām api // BhP_11.06.043 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14420940 (0.0):
nāhaṃ tavāṅghri kamalaṃ kṣaṇārdham api keśava | / tyaktuṃ samutsahe nātha sva dhāma naya mām api || [BhP 11.6.43]
BhP_11.06.044/1 tava vikrīḍitaṃ kṛṣṇa nṛnāṃ parama-maṅgalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821978 (1.192):
tyaktuṃ samutsahe nātha sva dhāma naya mām api // BhP_11.06.043 // / tava vikrīḍitaṃ kṛṣṇa nṛnāṃ parama maṅgalam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914031 (0.044):
tava vikrīḍitaṃ kṛṣṇa nṛṇāṃ parama maṅgalam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108488 (0.053):
ekādaśe ca śrī bhagavantaṃ praty uddhava vākye [BhP 11.6.44] / tava vikrīḍitaṃ kṛṣṇa nṛṇāṃ parama maṅgalam |
BhP_11.06.044/3 karṇa-pīyūṣam āsādya tyajanty anya-spṛhāṃ janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821985 (0.0):
tava vikrīḍitaṃ kṛṣṇa nṛnāṃ parama maṅgalam / / karṇa pīyūṣam āsādya tyajanty anya spṛhāṃ janāḥ // BhP_11.06.044 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108497 (0.0):
tava vikrīḍitaṃ kṛṣṇa nṛṇāṃ parama maṅgalam | / karṇa pīyūṣam āsādya tyajanty anya spṛhāṃ janāḥ // Hbhv_10.433 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13914039 (0.0):
tava vikrīḍitaṃ kṛṣṇa nṛṇāṃ parama maṅgalam | / karṇa pīyūṣam āsādya tyajanty anya spṛhāṃ janāḥ || [BhP 11.6.44]
BhP_11.06.045/1 śayyāsanāṭana-sthāna- snāna-krīḍāśanādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821994 (5.960):
karṇa pīyūṣam āsādya tyajanty anya spṛhāṃ janāḥ // BhP_11.06.044 // / śayyāsanāṭana sthāna snāna krīḍāśanādiṣu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310057 (0.035):
yathoktam / śayyāsanāṭanālāpa krīḍā snānāśanādiṣu |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432234 (0.035):
śayyāsanāṭanālāpa- / krīḍā-snānāśanādiṣu |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422379 (0.035):
BhP_10.90.046/1 śayyāsanāṭanālāpa krīḍā snānādi karmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817722 (0.035):
śayyāsanāṭanālāpa krīḍā snānādi karmasu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14434172 (0.035):
śayyāsanāṭanālāpa / krīḍā snānādi karmasu |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869137 (0.047):
śayyāsanāṭanālāpa-krīḍā-snānāśanādiṣu |
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414878 (0.060):
BhP_11.07.055/1 śayyāsanāṭana-sthāna vārtā-krīḍāśanādikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822898 (0.060):
śayyāsanāṭana sthāna vārtā krīḍāśanādikam /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549411 (0.060):
BhP_05.08.011/1 iti kṛtānuṣaṅga āsana-śayanāṭana-snānāśanādiṣu saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693391 (0.060):
iti kṛtānuṣaṅga āsana śayanāṭana snānāśanādiṣu saha mṛga jahunā
BhP_11.06.045/3 kathaṃ tvāṃ priyam ātmānaṃ vayaṃ bhaktās tyajema hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822001 (0.0):
śayyāsanāṭana sthāna snāna krīḍāśanādiṣu / / kathaṃ tvāṃ priyam ātmānaṃ vayaṃ bhaktās tyajema hi // BhP_11.06.045 //
BhP_11.06.046/1 tvayopabhukta-srag-gandha- vāso-'laṅkāra-carcitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822009 (0.0):
kathaṃ tvāṃ priyam ātmānaṃ vayaṃ bhaktās tyajema hi // BhP_11.06.045 // / tvayopabhukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938539 (0.0):
sammatam | śrīmad uddhava vākye ca / tvayopabhukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9611184 (0.022):
[120.7] bhāgavate: tvayopabhuktasraggandha vāso 'laṅkāracarcitāḥ /"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11582881 (0.022):
!{865}! BhāgavataP: tvayopabhuktasraggandhavāso 'laṅkāracarcitāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21099951 (0.038):
ekādaśa skandhe [BhP 11.6.46] / tvayopabhukta srag gandha vāso 'laŚkāra carcitāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899662 (0.049):
tvayopayukta srag gandha vāso'laṅkāra carcitāḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120987 (0.049):
tvayopayukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11582733 (0.049):
[120.7] bhāgavate: tvayopabhuktasraggandha vāso 'laṅkāracarcitāḥ / / [120.8] ucchiṣṭabhojino dāsās tava māyāṃ taremahi //*{865}*" iti"
BhP_11.06.046/3 ucchiṣṭa-bhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822015 (0.0):
tvayopabhukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ / / ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi // BhP_11.06.046 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13938545 (0.0):
tvayopabhukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ | / ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi || [BhP 11.6.46] iti |
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11582886 (0.0):
!{865}! BhāgavataP: tvayopabhuktasraggandhavāso 'laṅkāracarcitāḥ / / ucchiṣṭabhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi.
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21099961 (0.011):
tvayopabhukta srag gandha vāso 'laŚkāra carcitāḥ | / ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayemahi // Hbhv_9.355 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899666 (0.011):
tvayopayukta srag gandha vāso'laṅkāra carcitāḥ | / ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayemahi ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13120992 (0.011):
tvayopayukta srag gandha vāso 'laṅkāra carcitāḥ | / ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayemahi || RBhrs_1,2.125 ||
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9611188 (0.020):
[120.7] bhāgavate: tvayopabhuktasraggandha vāso 'laṅkāracarcitāḥ / / [120.8] ucchiṣṭabhojino dāsās tava māyāṃ taremahi //" iti [BhāgavataP"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11582737 (0.020):
[120.7] bhāgavate: tvayopabhuktasraggandha vāso 'laṅkāracarcitāḥ / / [120.8] ucchiṣṭabhojino dāsās tava māyāṃ taremahi //*{865}*" iti"
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21094116 (0.022):
ucchista bhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi // Hbhv_8.496 //
BhP_11.06.047/1 vāta-vasanā ya ṛṣayaḥ śramaṇā ūrdhra-manthinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822023 (0.006):
ucchiṣṭa bhojino dāsās tava māyāṃ jayema hi // BhP_11.06.046 // / vāta vasanā ya ṛṣayaḥ śramaṇā ūrdhra manthinaḥ /
BhP_11.06.047/3 brahmākhyaṃ dhāma te yānti śāntāḥ sannyāsīno 'malāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822031 (0.0):
vāta vasanā ya ṛṣayaḥ śramaṇā ūrdhra manthinaḥ / / brahmākhyaṃ dhāma te yānti śāntāḥ sannyāsīno 'malāḥ // BhP_11.06.047 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899682 (0.030):
brahmākhyaṃ dhāma te yānti śāntāḥ sannyāsino'malāḥ ||
BhP_11.06.048/1 vayaṃ tv iha mahā-yogin bhramantaḥ karma-vartmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822039 (0.0):
brahmākhyaṃ dhāma te yānti śāntāḥ sannyāsīno 'malāḥ // BhP_11.06.047 // / vayaṃ tv iha mahā yogin bhramantaḥ karma vartmasu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899690 (0.0):
brahmākhyaṃ dhāma te yānti śāntāḥ sannyāsino'malāḥ || / vayaṃ tv iha mahāyogin bhramantaḥ karma vartmasu |
BhP_11.06.048/3 tvad-vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822045 (0.0):
vayaṃ tv iha mahā yogin bhramantaḥ karma vartmasu / / tvad vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ // BhP_11.06.048 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899696 (0.0):
vayaṃ tv iha mahāyogin bhramantaḥ karma vartmasu | / tvad vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ ||
BhP_11.06.049/1 smarantaḥ kīrtayantas te kṛtāni gaditāni ca / BhP_11.06.049/3 gaty-utsmitekṣaṇa-kṣveli yan nṛ-loka-viḍambanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822059 (0.0):
tvad vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ // BhP_11.06.048 // / smarantaḥ kīrtayantas te kṛtāni gaditāni ca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899709 (0.009):
tvad vārtayā tariṣyāmas tāvakair dustaraṃ tamaḥ || / smarantaḥ kīrtayantaś ca kṛtāni gaditāni te |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759174 (0.049):
bibharti so 'yaṃ mama garbhago 'bhūd aho nṛ lokasya viḍambanaṃ hi tat // / BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359242 (0.054):
BhP_10.03.031/3 bibharti so 'yaṃ mama garbhago 'bhūd aho nṛ lokasya / viḍambanaṃ hi tat / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca
BhP_11.06.050/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.050/1 evaṃ vijñāpito rājan bhagavān devakī-sutaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413246 (0.0):
BhP_10.80.045/3 śreyasāṃ tasya guruṣu vāso 'tyanta viḍambanam / BhP_10.81.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2809273 (0.004):
śreyasāṃ tasya guruṣu vāso 'tyanta viḍambanam // BhP_10.80.045 // / BhP_10.81.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822068 (0.004):
gaty utsmitekṣaṇa kṣveli yan nṛ loka viḍambanam // BhP_11.06.049 // / BhP_11.06.050/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6373379 (0.004):
BhP_10.23.002/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.23.002/1 iti vijñāpito gopair bhagavān devakī sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772287 (0.004):
eṣā vai bādhate kṣun nas tac chāntiṃ kartum arhathaḥ // BhP_10.23.001 // / BhP_10.23.002/0 śrī śuka uvāca / iti vijñāpito gopair bhagavān devakī sutaḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380526 (0.028):
BhP_08.20.013/3 hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.20.014/1 evamaśraddhitaṃ śiṣyamanādeśakaraṃ guruḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384229 (0.030):
BhP_10.41.018/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.41.018/1 evam ukto bhagavatā so 'krūro vimanā iva
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387632 (0.030):
BhP_10.46.007/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.46.007/1 ity ukta uddhavo rājan sandeśaṃ bhartur ādṛtaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413692 (0.030):
BhP_11.06.032/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.032/1 ity ukto loka-nāthena svayam-bhūḥ praṇipatya tam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430140 (0.030):
BhP_11.29.045/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.045/1 sa evam ukto hari-medhasoddhavaḥ pradakṣiṇaṃ taṃ parisṛtya
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380066 (0.030):
BhP_08.19.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.19.028/1 ity uktaḥ sa hasannāha vāñchātaḥ pratigṛhyatām
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414187 (0.030):
BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740609 (0.030):
hatvā maināṃ haredyuddhe śayīta nihato mayā // BhP_08.20.013 // / BhP_08.20.014/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392256 (0.030):
BhP_10.51.044/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.51.044/1 ity uktas taṃ praṇamyāha mucukundo mudānvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2740178 (0.030):
etāvataiva siddho 'haṃ vittaṃ yāvat prayojanam // BhP_08.19.027 // / BhP_08.19.028/0 śrīśuka uvāca / ity uktaḥ sa hasannāha vāñchātaḥ pratigṛhyatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782361 (0.030):
yadu cakra druhaṃ hatvā vitariṣye suhṛt priyam // BhP_10.41.017 // / BhP_10.41.018/0 śrī śuka uvāca / evam ukto bhagavatā so 'krūro vimanā iva /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2785529 (0.030):
pratyāgamana sandeśair ballavyo me mad ātmikāḥ // BhP_10.46.006 // / BhP_10.46.007/0 śrī śuka uvāca / ity ukta uddhavo rājan sandeśaṃ bhartur ādṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2789806 (0.030):
māṃ prasanno janaḥ kaścin na bhūyo 'rhati śocitum // BhP_10.51.043 // / BhP_10.51.044/0 śrī śuka uvāca / ity uktas taṃ praṇamyāha mucukundo mudānvitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821794 (0.030):
yāsyāmi bhavanaṃ brahmann etad ante tavānagha // BhP_11.06.031 // / BhP_11.06.032/0 śrī śuka uvāca / ity ukto loka nāthena svayam bhūḥ praṇipatya tam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2837137 (0.030):
ativrajya gatīs tisro mām eṣyasi tataḥ param // BhP_11.29.044 // / BhP_11.29.045/0 śrī śuka uvāca / sa evam ukto hari medhasoddhavaḥ pradakṣiṇaṃ taṃ parisṛtya pādayoḥ /
BhP_11.06.050/3 ekāntinaṃ priyaṃ bhṛtyam uddhavaṃ samabhāṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822074 (0.003):
evaṃ vijñāpito rājan bhagavān devakī sutaḥ / / ekāntinaṃ priyaṃ bhṛtyam uddhavaṃ samabhāṣata // BhP_11.06.050 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406765 (0.062):
BhP_10.70.045/3 vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam uddhavaṃ prāha keśavaḥ / BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401998 (0.0):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798835 (0.0):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822085 (0.0):
ekāntinaṃ priyaṃ bhṛtyam uddhavaṃ samabhāṣata // BhP_11.06.050 // / BhP_11.07.001/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (5.960):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.004):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.004):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.004):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.004):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.004):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.005):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.005):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.005):
BhP_10.70.045/3 vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam uddhavaṃ prāha keśavaḥ / BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.005):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407734 (0.007):
BhP_10.72.006/4 sevānurūpam udayo na viparyayo 'tra / BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.72.007/1 samyag vyavasitaṃ rājan bhavatā śatru karśana
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422434 (0.007):
BhP_11.19.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.19.001/1 yo vidyā-śruta-sampannaḥ ātmavān nānumānikaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423731 (0.007):
BhP_11.21.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.21.001/1 ya etān mat-patho hitvā bhakti-jñāna-kriyātmakān
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.008):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413390 (0.008):
BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.001/1 atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175642 (0.009):
BhP_06.16.050/0 śrībhagavān uvāca / BhP_06.16.050/1 yan nāradāṅgirobhyāṃ te vyāhṛtaṃ me 'nuśāsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662116 (0.009):
brūhi kāraṇayor asya sad asac ca yad ātmakam // BhP_03.26.009 // / BhP_03.26.010/0 śrī bhagavān uvāca / yat tat tri guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad asad ātmakam /
BhP_11.07.001/3 brahmā bhavo loka-pālāḥ svar-vāsaṃ me 'bhikāṅkṣiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822093 (0.0):
yad āttha māṃ mahā bhāga tac cikīrṣitam eva me / / brahmā bhavo loka pālāḥ svar vāsaṃ me 'bhikāṅkṣiṇaḥ // BhP_11.07.001 //
BhP_11.07.002/1 mayā niṣpāditaṃ hy atra deva-kāryam aśeṣataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822100 (0.0):
brahmā bhavo loka pālāḥ svar vāsaṃ me 'bhikāṅkṣiṇaḥ // BhP_11.07.001 // / mayā niṣpāditaṃ hy atra deva kāryam aśeṣataḥ /
BhP_11.07.002/3 yad-artham avatīrṇo 'ham aṃśena brahmaṇārthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822108 (0.0):
mayā niṣpāditaṃ hy atra deva kāryam aśeṣataḥ / / yad artham avatīrṇo 'ham aṃśena brahmaṇārthitaḥ // BhP_11.07.002 //
BhP_11.07.003/1 kulaṃ vai śāpa-nirdagdhaṃ naṅkṣyaty anyonya-vigrahāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822115 (0.0):
yad artham avatīrṇo 'ham aṃśena brahmaṇārthitaḥ // BhP_11.07.002 // / kulaṃ vai śāpa nirdagdhaṃ naṅkṣyaty anyonya vigrahāt /
BhP_11.07.003/3 samudraḥ saptame hy enāṃ purīṃ ca plāvayiṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822121 (0.004):
kulaṃ vai śāpa nirdagdhaṃ naṅkṣyaty anyonya vigrahāt / / samudraḥ saptame hy enāṃ purīṃ ca plāvayiṣyati // BhP_11.07.003 //
BhP_11.07.004/1 yarhy evāyaṃ mayā tyakto loko 'yaṃ naṣṭa-maṅgalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822127 (0.0):
samudraḥ saptame hy enāṃ purīṃ ca plāvayiṣyati // BhP_11.07.003 // / yarhy evāyaṃ mayā tyakto loko 'yaṃ naṣṭa maṅgalaḥ /
BhP_11.07.004/3 bhaviṣyaty acirāt sādho kalināpi nirākṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822132 (0.005):
yarhy evāyaṃ mayā tyakto loko 'yaṃ naṣṭa maṅgalaḥ / / bhaviṣyaty acirāt sādho kalināpi nirākṛtaḥ // BhP_11.07.004 //
BhP_11.07.005/1 na vastavyaṃ tvayaiveha mayā tyakte mahī-tale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822141 (0.0):
bhaviṣyaty acirāt sādho kalināpi nirākṛtaḥ // BhP_11.07.004 // / na vastavyaṃ tvayaiveha mayā tyakte mahī tale /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420887 (0.052):
BhP_11.17.006/1 kartrāvitrā pravaktrā ca bhavatā madhusūdana / BhP_11.17.006/3 tyakte mahī-tale deva vinaṣṭaṃ kaḥ pravakṣyati
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576487 (0.059):
pareṇa mohapuruṣa naśya tvaṃ na tvayeha vastavyam iti / / yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11398808 (0.061):
nirvṛte hi mayā loke śūnyībhūte mahītale / / tvayaiva bālarūpeṇa buddhakṛtyaṃ kariṣyasi // Mmk_34.52 //
BhP_11.07.005/3 jano 'bhadra-rucir bhadra bhaviṣyati kalau yuge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822149 (0.0):
na vastavyaṃ tvayaiveha mayā tyakte mahī tale / / jano 'bhadra rucir bhadra bhaviṣyati kalau yuge // BhP_11.07.005 //
BhP_11.07.006/1 tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva-jana-bandhuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822157 (0.0):
jano 'bhadra rucir bhadra bhaviṣyati kalau yuge // BhP_11.07.005 // / tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899599 (0.0):
tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629389 (0.0):
tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28977809 (0.061):
bhaviṣyanti kalau tadā LiP_1,24.65b / bhaviṣyanti kalau yuge LiP_1,40.26b
BhP_11.07.006/3 mayy āveśya manaḥ saṃyak sama-dṛg vicarasva gām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822165 (0.0):
tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu / / mayy āveśya manaḥ saṃyak sama dṛg vicarasva gām // BhP_11.07.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899607 (0.018):
tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu / mayy āveśya manaḥ samyak sama dṛg vicarasva gām || [BhP 11.7.6]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629395 (0.018):
tvaṃ tu sarvaṃ parityajya snehaṃ sva jana bandhuṣu | / mayy āveśya manaḥ samyak sama dṛg vicarasva gām ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408709 (0.057):
BhP_10.73.023/3 mayy āveśya manaḥ samyaṅ mām ante brahma yāsyatha
BhP_11.07.007/1 yad idaṃ manasā vācā cakṣurbhyāṃ śravaṇādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822172 (1.788):
mayy āveśya manaḥ saṃyak sama dṛg vicarasva gām // BhP_11.07.006 // / yad idaṃ manasā vācā cakṣurbhyāṃ śravaṇādibhiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193969 (1.788):
manomayatvaṃ coktam - / yad idaṃ manasā vācā / cakṣurbhyāṃ śravaṇādibhiḥ |
BhP_11.07.007/3 naśvaraṃ gṛhyamāṇaṃ ca viddhi māyā-mano-mayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822178 (0.0):
yad idaṃ manasā vācā cakṣurbhyāṃ śravaṇādibhiḥ / / naśvaraṃ gṛhyamāṇaṃ ca viddhi māyā mano mayam // BhP_11.07.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23193974 (0.026):
yad idaṃ manasā vācā / cakṣurbhyāṃ śravaṇādibhiḥ | / naśvaraṃ gṛhyamāṇaṃ ca
BhP_11.07.008/1 puṃso 'yuktasya nānārtho bhramaḥ sa guṇa-doṣa-bhāk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822187 (0.0):
naśvaraṃ gṛhyamāṇaṃ ca viddhi māyā mano mayam // BhP_11.07.007 // / puṃso 'yuktasya nānārtho bhramaḥ sa guṇa doṣa bhāk /
BhP_11.07.008/3 karmākarma-vikarmeti guṇa-doṣa-dhiyo bhidā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822196 (0.0):
puṃso 'yuktasya nānārtho bhramaḥ sa guṇa doṣa bhāk / / karmākarma vikarmeti guṇa doṣa dhiyo bhidā // BhP_11.07.008 //
BhP_11.07.009/1 tasmād yuktendriya-grāmo yukta-citta idam jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822201 (0.0):
karmākarma vikarmeti guṇa doṣa dhiyo bhidā // BhP_11.07.008 // / tasmād yuktendriya grāmo yukta citta idam jagat /
BhP_11.07.009/3 ātmanīkṣasva vitatam ātmānaṃ mayy adhīśvare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822208 (0.0):
tasmād yuktendriya grāmo yukta citta idam jagat / / ātmanīkṣasva vitatam ātmānaṃ mayy adhīśvare // BhP_11.07.009 //
BhP_11.07.010/1 jñāna-vijñāna-saṃyukta ātma-bhūtaḥ śarīriṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822215 (0.0):
ātmanīkṣasva vitatam ātmānaṃ mayy adhīśvare // BhP_11.07.009 // / jñāna vijñāna saṃyukta ātma bhūtaḥ śarīriṇām /
BhP_11.07.010/3 atmānubhava-tuṣṭātmā nāntarāyair vihanyase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822223 (0.0):
jñāna vijñāna saṃyukta ātma bhūtaḥ śarīriṇām / / atmānubhava tuṣṭātmā nāntarāyair vihanyase // BhP_11.07.010 //
BhP_11.07.011/1 doṣa-buddhyobhayātīto niṣedhān na nivartate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822230 (0.0):
atmānubhava tuṣṭātmā nāntarāyair vihanyase // BhP_11.07.010 // / doṣa buddhyobhayātīto niṣedhān na nivartate /
BhP_11.07.011/3 guṇa-buddhyā ca vihitaṃ na karoti yathārbhakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822236 (0.0):
doṣa buddhyobhayātīto niṣedhān na nivartate / / guṇa buddhyā ca vihitaṃ na karoti yathārbhakaḥ // BhP_11.07.011 //
BhP_11.07.012/1 sarva-bhūta-suhṛc chānto jñāna-vijñāna-niścayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822244 (0.0):
guṇa buddhyā ca vihitaṃ na karoti yathārbhakaḥ // BhP_11.07.011 // / sarva bhūta suhṛc chānto jñāna vijñāna niścayaḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393415 (0.050):
BhP_07.13.003/1 eka eva caredbhikṣurātmārāmo 'napāśrayaḥ / BhP_07.13.003/2 sarvabhūtasuhṛcchānto nārāyaṇaparāyaṇaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14165968 (0.057):
BhP_06.02.036/1 vimucya tamimaṃ bandhamavidyākāmakarmajam / BhP_06.02.036/2 sarvabhūtasuhṛc chānto maitraḥ karuṇa ātmavān
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822253 (0.0):
sarva bhūta suhṛc chānto jñāna vijñāna niścayaḥ / / paśyan mad ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ // BhP_11.07.012 //
BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000555 (0.0):
BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.001/1 evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.003):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.003):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.003):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.003):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.003):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (0.003):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.003):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.003):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.003):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.003):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.003):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.003):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.003):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.003):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.003):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.003):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (0.003):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (0.003):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26549899 (0.003):
BhP_05.09.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.09.001/1 atha kasyacid dvija-varasyāṅgiraḥ-pravarasya
BhP_11.07.013/3 uddhavaḥ praṇipatyāha tattvaṃ jijñāsur acyutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822268 (0.004):
ity ādiṣṭo bhagavatā mahā bhāgavato nṛpa / / uddhavaḥ praṇipatyāha tattvaṃ jijñāsur acyutam // BhP_11.07.013 //
BhP_11.07.014/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.07.014/1 yogeśa yoga-vinyāsa yogātman yoga-sambhava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822280 (0.0):
uddhavaḥ praṇipatyāha tattvaṃ jijñāsur acyutam // BhP_11.07.013 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18428780 (0.031):
BhP_11.28.009/3 ādy-antavad asaj jñātvā niḥsaṅgo vicared iha / BhP_11.28.010/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.28.010/1 naivātmano na dehasya saṃsṛtir draṣṭṛ-dṛśyayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420154 (0.033):
BhP_11.15.036/3 yathā bhūtāni bhūteṣu bahir antaḥ svayaṃ tathā / BhP_11.16.001/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.16.001/1 tvaṃ brahma paramaṃ sākṣād anādy-antam apāvṛtam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406820 (0.035):
BhP_10.71.002/0 śrī uddhava uvāca / BhP_10.71.002/1 yad uktam ṛṣinā deva sācivyaṃ yakṣyatas tvayā
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420804 (0.036):
BhP_11.17.001/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.17.001/1 yas tvayābhihitaḥ pūrvaṃ dharmas tvad-bhakti-lakṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429389 (0.038):
BhP_11.29.001/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.29.001/1 su-dustarām imāṃ manye yoga-caryām anātmanaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413843 (0.039):
BhP_11.06.042/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.06.042/1 deva-deveśa yogeśa puṇya-śravaṇa-kīrtana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2803309 (0.040):
sabhyānāṃ matam ājñāya kṛṣṇasya ca mahā matiḥ // BhP_10.71.001 // / BhP_10.71.002/0 śrī uddhava uvāca / yad uktam ṛṣinā deva sācivyaṃ yakṣyatas tvayā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2828418 (0.041):
mad bhakti yuktayā buddhyā tataḥ parisamāpyate // BhP_11.16.044 // / BhP_11.17.001/0 śrī uddhava uvāca / yas tvayābhihitaḥ pūrvaṃ dharmas tvad bhakti lakṣaṇaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827813 (0.041):
yathā bhūtāni bhūteṣu bahir antaḥ svayaṃ tathā // BhP_11.15.036 // / BhP_11.16.001/0 śrī uddhava uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835867 (0.041):
ādy antavad asaj jñātvā niḥsaṅgo vicared iha // BhP_11.28.009 // / BhP_11.28.010/0 śrī uddhava uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422563 (0.044):
BhP_11.19.007/4 ādy-antayor yad asato 'sti tad eva madhye / BhP_11.19.008/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.19.008/1 jñānaṃ viśuddhaṃ vipulaṃ yathaitad vairāgya-vijñāna-yutaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827066 (0.044):
yoṣit saṅgād yathā puṃso yathā tat saṅgi saṅgataḥ // BhP_11.14.030 // / BhP_11.14.031/0 śrī uddhava uvāca / yathā tvām aravindākṣa yādṛśaṃ vā yad ātmakam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418384 (0.046):
BhP_11.13.014/3 sarvato mana ākṛṣya mayy addhāveśyate yathā / BhP_11.13.015/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.13.015/1 yadā tvaṃ sanakādibhyo yena rūpeṇa keśava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427819 (0.047):
BhP_11.27.001/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.27.001/1 kriyā-yogaṃ samācakṣva bhavad-ārādhanaṃ prabho
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417349 (0.047):
BhP_11.11.025/3 sa vai me darśitaṃ sadbhir añjasā vindate padam / BhP_11.11.026/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.11.026/1 sādhus tavottama-śloka mataḥ kīdṛg-vidhaḥ prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825195 (0.047):
sa vai me darśitaṃ sadbhir añjasā vindate padam // BhP_11.11.025 // / BhP_11.11.026/0 śrī uddhava uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821934 (0.047):
praṇamya śirisā pādau prāñjalis tam abhāṣata // BhP_11.06.041 // / BhP_11.06.042/0 śrī uddhava uvāca / deva deveśa yogeśa puṇya śravaṇa kīrtana /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2830061 (0.047):
tad eva madhye // BhP_11.19.007 //* / BhP_11.19.008/0 śrī uddhava uvāca / jñānaṃ viśuddhaṃ vipulaṃ yathaitad vairāgya vijñāna yutaṃ purāṇam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419354 (0.047):
BhP_11.14.030/3 yoṣit-saṅgād yathā puṃso yathā tat-saṅgi-saṅgataḥ / BhP_11.14.031/0 śrī-uddhava uvāca / BhP_11.14.031/1 yathā tvām aravindākṣa yādṛśaṃ vā yad-ātmakam
BhP_11.07.014/3 niḥśreyasāya me proktas tyāgaḥ sannyāsa-lakṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822287 (5.960):
yogeśa yoga vinyāsa yogātman yoga sambhava / / niḥśreyasāya me proktas tyāgaḥ sannyāsa lakṣaṇaḥ // BhP_11.07.014 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17891700 (0.061):
phalābhisandhi kartṛtvābhiniveśayos tyāga eva tyāgaḥ sannyāsaś cocyata ity / bhāvaḥ ||6|| / Baladeva : yajñādīnāṃ pāvanatā prakāram āha etāny apīti | saṅgaṃ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6818275 (0.061):
phalābhisandhi-kartṛtvābhiniveśayos tyāga eva tyāgaḥ sannyāsaś cocyata ity / bhāvaḥ ||6|| / Baladeva : yajñādīnāṃ pāvanatā-prakāram āha etāny apīti | saṅgaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893549 (0.063):
Viśvanātha : tad evaṃ bhagavan mata ukta lakṣaṇaḥ sāttvikas tyāga eva / sannyāso jñāninām, bhaktānāṃ tu karma yogasya svarūpeṇaiva tyāgo
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820124 (0.063):
Viśvanātha : tad evaṃ bhagavan-mata ukta-lakṣaṇaḥ sāttvikas tyāga eva / sannyāso jñāninām, bhaktānāṃ tu karma-yogasya svarūpeṇaiva tyāgo
BhP_11.07.015/1 tyāgo 'yaṃ duṣkaro bhūman kāmānāṃ viṣayātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822293 (0.0):
niḥśreyasāya me proktas tyāgaḥ sannyāsa lakṣaṇaḥ // BhP_11.07.014 // / tyāgo 'yaṃ duṣkaro bhūman kāmānāṃ viṣayātmabhiḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17891700 (0.049):
phalābhisandhi kartṛtvābhiniveśayos tyāga eva tyāgaḥ sannyāsaś cocyata ity / bhāvaḥ ||6|| / Baladeva : yajñādīnāṃ pāvanatā prakāram āha etāny apīti | saṅgaṃ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6818275 (0.049):
phalābhisandhi-kartṛtvābhiniveśayos tyāga eva tyāgaḥ sannyāsaś cocyata ity / bhāvaḥ ||6|| / Baladeva : yajñādīnāṃ pāvanatā-prakāram āha etāny apīti | saṅgaṃ
BhP_11.07.015/3 sutarāṃ tvayi sarvātmann abhaktair iti me matiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822301 (0.0):
tyāgo 'yaṃ duṣkaro bhūman kāmānāṃ viṣayātmabhiḥ / / sutarāṃ tvayi sarvātmann abhaktair iti me matiḥ // BhP_11.07.015 //
BhP_11.07.016/1 so 'haṃ mamāham iti mūḍha-matir vigāḍhas
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822306 (0.008):
sutarāṃ tvayi sarvātmann abhaktair iti me matiḥ // BhP_11.07.015 // / so 'haṃ mamāham iti mūḍha matir vigāḍhas $ tvan māyayā viracitātmani
BhP_11.07.016/2 tvan-māyayā viracitātmani sānubandhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822314 (0.0):
so 'haṃ mamāham iti mūḍha matir vigāḍhas $ tvan māyayā viracitātmani
BhP_11.07.016/3 tat tv añjasā nigaditaṃ bhavatā yathāhaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822319 (0.014):
so 'haṃ mamāham iti mūḍha matir vigāḍhas $ tvan māyayā viracitātmani / sānubandhe & / tat tv añjasā nigaditaṃ bhavatā yathāhaṃ % saṃsādhayāmi bhagavann anuśādhi
BhP_11.07.016/4 saṃsādhayāmi bhagavann anuśādhi bhṛtyam / BhP_11.07.017/1 satyasya te sva-dṛśa ātmana ātmano 'nyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822330 (1.192):
tat tv añjasā nigaditaṃ bhavatā yathāhaṃ % saṃsādhayāmi bhagavann anuśādhi
BhP_11.07.017/2 vaktāram īśa vibudheṣv api nānucakṣe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822335 (0.013):
satyasya te sva dṛśa ātmana ātmano 'nyaṃ $ vaktāram īśa vibudheṣv api
BhP_11.07.017/3 sarve vimohita-dhiyas tava māyayeme
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822340 (0.015):
satyasya te sva dṛśa ātmana ātmano 'nyaṃ $ vaktāram īśa vibudheṣv api / nānucakṣe & / sarve vimohita dhiyas tava māyayeme % brahmādayas tanu bhṛto
BhP_11.07.017/4 brahmādayas tanu-bhṛto bahir-artha-bhāvāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822347 (0.0):
sarve vimohita dhiyas tava māyayeme % brahmādayas tanu bhṛto
BhP_11.07.018/1 tasmād bhavantam anavadyam ananta-pāraṃ / BhP_11.07.018/2 sarva-jñam īśvaram akuṇṭha-vikuṇṭha-dhiṣṇyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822358 (0.0):
bahir artha bhāvāḥ // BhP_11.07.017 //* / tasmād bhavantam anavadyam ananta pāraṃ $ sarva jñam īśvaram
BhP_11.07.018/3 nirviṇṇa-dhīr aham u he vṛjinābhitapto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822364 (0.0):
tasmād bhavantam anavadyam ananta pāraṃ $ sarva jñam īśvaram / akuṇṭha vikuṇṭha dhiṣṇyam & / nirviṇṇa dhīr aham u he vṛjinābhitapto % nārāyaṇaṃ nara sakhaṃ śaraṇaṃ
BhP_11.07.018/4 nārāyaṇaṃ nara-sakhaṃ śaraṇaṃ prapadye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822370 (0.004):
nirviṇṇa dhīr aham u he vṛjinābhitapto % nārāyaṇaṃ nara sakhaṃ śaraṇaṃ
BhP_11.07.019/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.019/1 prāyeṇa manujā loke loka-tattva-vicakṣaṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822380 (5.960):
nirviṇṇa dhīr aham u he vṛjinābhitapto % nārāyaṇaṃ nara sakhaṃ śaraṇaṃ / prapadye // BhP_11.07.018 //* / BhP_11.07.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407734 (0.047):
BhP_10.72.006/4 sevānurūpam udayo na viparyayo 'tra / BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.72.007/1 samyag vyavasitaṃ rājan bhavatā śatru karśana
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393424 (0.047):
BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.53.002/1 tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418292 (0.047):
BhP_11.13.008/3 tathāpi bhuñjate kṛṣṇa tat kathaṃ śva-kharāja-vat / BhP_11.13.009/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.009/1 aham ity anyathā-buddhiḥ pramattasya yathā hṛdi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420232 (0.047):
BhP_11.16.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.16.006/1 evam etad ahaṃ pṛṣṭaḥ praśnaṃ praśna-vidāṃ vara
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22523047 (0.047):
BhP_04.07.050/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.07.050/1 ahaṃ brahmā ca śarvaś ca jagataḥ kāraṇaṃ param
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000410 (0.047):
BhP_09.04.063/0 śrībhagavān uvāca / BhP_09.04.063/1 ahaṃ bhaktaparādhīno hyasvatantra iva dvija
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745888 (0.047):
BhP_09.04.062 // / BhP_09.04.063/0 śrībhagavān uvāca / ahaṃ bhaktaparādhīno hyasvatantra iva dvija /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827886 (0.047):
BhP_11.16.005 // / BhP_11.16.006/0 śrī bhagavān uvāca / evam etad ahaṃ pṛṣṭaḥ praśnaṃ praśna vidāṃ vara /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370371 (0.049):
BhP_08.04.017/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.04.017/1 ye māṃ tvāṃ ca saraścedaṃ girikandarakānanam
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524522 (0.050):
BhP_04.08.081/2 vidhehi tan no vṛjinād vimokṣaṃ prāptā vayaṃ tvāṃ śaraṇaṃ / śaraṇyam / BhP_04.08.082/0 śrī-bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804144 (0.051):
'tra // BhP_10.72.006 //* / BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.052):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.052):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.052):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.052):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373776 (0.052):
BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.09.009/1 kathaṃ kaśyapadāyādāḥ puṃścalyāṃ mayi saṅgatāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.052):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.052):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.052):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
BhP_11.07.019/3 samuddharanti hy ātmānam ātmanaivāśubhāśayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822385 (0.005):
prāyeṇa manujā loke loka tattva vicakṣaṇāḥ / / samuddharanti hy ātmānam ātmanaivāśubhāśayāt // BhP_11.07.019 //
BhP_11.07.020/1 ātmano gurur ātmaiva puruṣasya viśeṣataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822391 (0.006):
samuddharanti hy ātmānam ātmanaivāśubhāśayāt // BhP_11.07.019 // / ātmano gurur ātmaiva puruṣasya viśeṣataḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12883910 (0.029):
MSS_4576 1 ātmano gururātmaiva puruṣasya viśeṣataḥ /
BhP_11.07.020/3 yat pratyakṣānumānābhyāṃ śreyo 'sāv anuvindate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822397 (0.005):
ātmano gurur ātmaiva puruṣasya viśeṣataḥ / / yat pratyakṣānumānābhyāṃ śreyo 'sāv anuvindate // BhP_11.07.020 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12883916 (0.031):
MSS_4576 1 ātmano gururātmaiva puruṣasya viśeṣataḥ / / MSS_4576 2 yat pratyakṣānumānābhyāṃ śreyo'sāvanuvindate //
BhP_11.07.021/1 puruṣatve ca māṃ dhīrāḥ sāṅkhya-yoga-viśāradāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822405 (0.0):
yat pratyakṣānumānābhyāṃ śreyo 'sāv anuvindate // BhP_11.07.020 // / puruṣatve ca māṃ dhīrāḥ sāṅkhya yoga viśāradāḥ /
BhP_11.07.021/3 āvistarāṃ prapaśyanti sarva-śakty-upabṛṃhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822409 (0.006):
puruṣatve ca māṃ dhīrāḥ sāṅkhya yoga viśāradāḥ / / āvistarāṃ prapaśyanti sarva śakty upabṛṃhitam // BhP_11.07.021 //
BhP_11.07.022/1 eka-dvi-tri-catus-pādo bahu-pādas tathāpadaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822418 (0.0):
āvistarāṃ prapaśyanti sarva śakty upabṛṃhitam // BhP_11.07.021 // / eka dvi tri catus pādo bahu pādas tathāpadaḥ /
BhP_11.07.022/3 bahvyaḥ santi puraḥ sṛṣṭās tāsāṃ me pauruṣī priyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822425 (0.0):
eka dvi tri catus pādo bahu pādas tathāpadaḥ / / bahvyaḥ santi puraḥ sṛṣṭās tāsāṃ me pauruṣī priyā // BhP_11.07.022 //
BhP_11.07.023/1 atra māṃ mṛgayanty addhā yuktā hetubhir īśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822433 (1.192):
bahvyaḥ santi puraḥ sṛṣṭās tāsāṃ me pauruṣī priyā // BhP_11.07.022 // / atra māṃ mṛgayanty addhā yuktā hetubhir īśvaram /
BhP_11.07.023/3 gṛhyamāṇair guṇair liṅgair agrāhyam anumānataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822438 (0.004):
atra māṃ mṛgayanty addhā yuktā hetubhir īśvaram / / gṛhyamāṇair guṇair liṅgair agrāhyam anumānataḥ // BhP_11.07.023 //
BhP_11.07.024/1 atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / BhP_11.07.024/3 avadhūtasya saṃvādaṃ yador amita-tejasaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420101 (0.0):
BhP_10.88.012/3 sadyaḥ śāpa prasādo 'ṅga śivo brahmā na cācyutaḥ / BhP_10.88.013/1 atra codāharantīmam itihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410033 (0.0):
BhP_11.02.013/3 smārito bhagavān adya devo nārāyaṇo mama / BhP_11.02.014/1 atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164759 (0.0):
cīrṇaniṣkṛtāḥ / BhP_06.01.020/1 atra codāharantīmamitihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8384565 (0.0):
BhP_07.02.026/2 avivekaśca cintā ca vivekāsmṛtireva ca / BhP_07.02.027/1 atrāpyudāharantīmamitihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393538 (0.0):
BhP_07.13.010/2 kavirmūkavadātmānaṃ sa dṛṣṭyā darśayen nṛṇām / BhP_07.13.011/1 atrāpyudāharantīmamitihāsaṃ purātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822449 (0.003):
gṛhyamāṇair guṇair liṅgair agrāhyam anumānataḥ // BhP_11.07.023 // / atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818414 (0.019):
smārito bhagavān adya devo nārāyaṇo mama // BhP_11.02.013 // / atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20674142 (0.036):
13,032.002a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 13,032.002c nāradasya ca saṃvādaṃ vāsudevasya cobhayoḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676475 (0.036):
13,038.002a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 13,038.002c nāradasya ca saṃvādaṃ puṃścalyā pañcacūḍayā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20798214 (0.036):
14,024.001a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 14,024.001c nāradasya ca saṃvādam ṛṣer devamatasya ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10389858 (0.036):
12,267.001a atraivodāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,267.001c nāradasya ca saṃvādaṃ devalasyāsitasya ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10396919 (0.036):
12,275.002a atraivodāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,275.002c nāradasya ca saṃvādaṃ samaṅgasya ca bhārata
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10432152 (0.036):
12,321.007a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,321.007c nāradasya ca saṃvādam ṛṣer nārāyaṇasya ca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27002788 (0.036):
<12321.7/1> atrāpy udāharantīmam !itihāsaṃ purātanam ! / <12321.7/2> nāradasya ca saṃvādam !ṛṣer nārāyaṇasya ca !!12321.7!
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10338165 (0.036):
12,172.002 bhīṣma uvāca / 12,172.002a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,172.002c prahrādasya ca saṃvādaṃ muner ājagarasya ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10364998 (0.036):
12,215.003 bhīṣma uvāca / 12,215.003a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,215.003c prahrādasya ca saṃvādam indrasya ca yudhiṣṭhira
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2727045 (0.036):
kavirmūkavadātmānaṃ sa dṛṣṭyā darśayen nṛṇām // BhP_07.13.010 // / atrāpyudāharantīmamitihāsaṃ purātanam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815615 (0.040):
sadyaḥ śāpa prasādo 'ṅga śivo brahmā na cācyutaḥ // BhP_10.88.012 // / atra codāharantīmam itihāsaṃ purātanam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10288461 (0.042):
12,075.003a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 12,075.003c mucukundasya saṃvādaṃ rājño vaiśravaṇasya ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19776382 (0.043):
02,061.058a atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / 02,061.058c prahlādasya ca saṃvādaṃ muner āṅgirasasya ca
BhP_11.07.025/1 avadhūtaṃ dviyaṃ kañcic carantam akuto-bhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822455 (0.0):
avadhūtasya saṃvādaṃ yador amita tejasaḥ // BhP_11.07.024 // / avadhūtaṃ dviyaṃ kañcic carantam akuto bhayam /
BhP_11.07.025/3 kaviṃ nirīkṣya taruṇaṃ yaduḥ papraccha dharma-vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822462 (0.0):
avadhūtaṃ dviyaṃ kañcic carantam akuto bhayam / / kaviṃ nirīkṣya taruṇaṃ yaduḥ papraccha dharma vit // BhP_11.07.025 //
BhP_11.07.026/0 śrī-yadur uvāca / BhP_11.07.026/1 kuto buddhir iyaṃ brahmann akartuḥ su-viśāradā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822473 (0.0):
kaviṃ nirīkṣya taruṇaṃ yaduḥ papraccha dharma vit // BhP_11.07.025 // / BhP_11.07.026/0 śrī yadur uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358870 (0.055):
prabhāva vit / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca / BhP_10.03.013/1 vidito 'si bhavān sākṣāt puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758831 (0.055):
sva rociṣā bhārata sūtikā gṛhaṃ virocayantaṃ gata bhīḥ prabhāva vit // / BhP_10.03.012 // / BhP_10.03.013/0 śrī vasudeva uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164593 (0.059):
nidānavit / BhP_06.01.009/0 śrīrājovāca / BhP_06.01.009/1 dṛṣṭaśrutābhyāṃ yat pāpaṃ jānannapy ātmano 'hitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2704997 (0.059):
doṣasya dṛṣṭvā gurulāghavaṃ yathā bhiṣak cikitseta rujāṃ nidānavit // / BhP_06.01.008 // / BhP_06.01.009/0 śrīrājovāca
BhP_11.07.026/3 yām āsādya bhavāl lokaṃ vidvāṃś carati bāla-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822481 (0.0):
kuto buddhir iyaṃ brahmann akartuḥ su viśāradā / / yām āsādya bhavāl lokaṃ vidvāṃś carati bāla vat // BhP_11.07.026 //
BhP_11.07.027/1 prāyo dharmārtha-kāmeṣu vivitsāyāṃ ca mānavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822488 (1.192):
yām āsādya bhavāl lokaṃ vidvāṃś carati bāla vat // BhP_11.07.026 // / prāyo dharmārtha kāmeṣu vivitsāyāṃ ca mānavāḥ /
BhP_11.07.027/3 hetunaiva samīhanta āyuṣo yaśasaḥ śriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822494 (0.005):
prāyo dharmārtha kāmeṣu vivitsāyāṃ ca mānavāḥ / / hetunaiva samīhanta āyuṣo yaśasaḥ śriyaḥ // BhP_11.07.027 //
BhP_11.07.028/1 tvaṃ tu kalpaḥ kavir dakṣaḥ su-bhago 'mṛta-bhāṣaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822502 (0.0):
hetunaiva samīhanta āyuṣo yaśasaḥ śriyaḥ // BhP_11.07.027 // / tvaṃ tu kalpaḥ kavir dakṣaḥ su bhago 'mṛta bhāṣaṇaḥ /
BhP_11.07.028/3 na kartā nehase kiñcij jaḍonmatta-piśāca-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822512 (0.0):
tvaṃ tu kalpaḥ kavir dakṣaḥ su bhago 'mṛta bhāṣaṇaḥ / / na kartā nehase kiñcij jaḍonmatta piśāca vat // BhP_11.07.028 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13172039 (0.036):
BhP_01.15.043/3 darśayann ātmano rūpaṃ jaḍonmattapiśācavat / BhP_01.15.044/1 anavekṣamāṇo niragādaśṛṇvan badhiro yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2636280 (0.041):
darśayann ātmano rūpaṃ jaḍonmattapiśācavat // BhP_01.15.043 //
BhP_11.07.029/1 janeṣu dahyamāneṣu kāma-lobha-davāgninā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822519 (0.0):
na kartā nehase kiñcij jaḍonmatta piśāca vat // BhP_11.07.028 // / janeṣu dahyamāneṣu kāma lobha davāgninā /
BhP_11.07.029/3 na tapyase 'gninā mukto gaṅgāmbhaḥ-stha iva dvipaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822527 (1.192):
janeṣu dahyamāneṣu kāma lobha davāgninā / / na tapyase 'gninā mukto gaṅgāmbhaḥ stha iva dvipaḥ // BhP_11.07.029 //
BhP_11.07.030/1 tvaṃ hi naḥ pṛcchatāṃ brahmann ātmany ānanda-kāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822535 (0.0):
na tapyase 'gninā mukto gaṅgāmbhaḥ stha iva dvipaḥ // BhP_11.07.029 // / tvaṃ hi naḥ pṛcchatāṃ brahmann ātmany ānanda kāraṇam /
BhP_11.07.030/3 brūhi sparśa-vihīnasya bhavataḥ kevalātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822541 (0.0):
tvaṃ hi naḥ pṛcchatāṃ brahmann ātmany ānanda kāraṇam / / brūhi sparśa vihīnasya bhavataḥ kevalātmanaḥ // BhP_11.07.030 //
BhP_11.07.031/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.031/1 yadunaivaṃ mahā-bhāgo brahmaṇyena su-medhasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822552 (0.0):
brūhi sparśa vihīnasya bhavataḥ kevalātmanaḥ // BhP_11.07.030 // / BhP_11.07.031/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6411976 (0.026):
BhP_10.78.036/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.78.036/1 ātmā vai putra utpanna iti vedānuśāsanam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422434 (0.031):
BhP_11.19.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.19.001/1 yo vidyā-śruta-sampannaḥ ātmavān nānumānikaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423731 (0.031):
BhP_11.21.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.21.001/1 ya etān mat-patho hitvā bhakti-jñāna-kriyātmakān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.031):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.031):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.031):
BhP_10.70.045/3 vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam uddhavaṃ prāha keśavaḥ / BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.031):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (0.032):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (0.032):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (0.032):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548143 (0.032):
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (0.032):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.032):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.032):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.032):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.032):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413723 (0.033):
BhP_11.06.034/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.06.034/1 ete vai su-mahotpātā vyuttiṣṭhantīha sarvataḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.033):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413390 (0.033):
BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.001/1 atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak
BhP_11.07.031/3 pṛṣṭaḥ sabhājitaḥ prāha praśrayāvanataṃ dvijaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822559 (0.0):
yadunaivaṃ mahā bhāgo brahmaṇyena su medhasā / / pṛṣṭaḥ sabhājitaḥ prāha praśrayāvanataṃ dvijaḥ // BhP_11.07.031 //
BhP_11.07.032/0 śrī-brāhmaṇa uvāca / BhP_11.07.032/1 santi me guravo rājan bahavo buddhy-upaśritāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822570 (0.0):
pṛṣṭaḥ sabhājitaḥ prāha praśrayāvanataṃ dvijaḥ // BhP_11.07.031 // / BhP_11.07.032/0 śrī brāhmaṇa uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393671 (0.052):
BhP_07.13.019/2 smayamānastamabhyāha tadvāgamṛtayantritaḥ / BhP_07.13.020/0 śrībrāhmaṇa uvāca / BhP_07.13.020/1 vededamasuraśreṣṭha bhavān nanvāryasammataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421002 (0.052):
BhP_10.89.029/3 anistīrṇa pratijño 'gniṃ pravekṣye hata kalmaṣaḥ / BhP_10.89.030/0 śrī brāhmaṇa uvāca / BhP_10.89.030/1 saṅkarṣaṇo vāsudevaḥ pradyumno dhanvināṃ varaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2816454 (0.052):
anistīrṇa pratijño 'gniṃ pravekṣye hata kalmaṣaḥ // BhP_10.89.029 // / BhP_10.89.030/0 śrī brāhmaṇa uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2727170 (0.056):
smayamānastamabhyāha tadvāgamṛtayantritaḥ // BhP_07.13.019 // / BhP_07.13.020/0 śrībrāhmaṇa uvāca / vededamasuraśreṣṭha bhavān nanvāryasammataḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22538661 (0.061):
BhP_04.28.051/2 sāntvayan valgunā sāmnā tām āha rudatīṃ prabho / BhP_04.28.052/0 brāhmaṇa uvāca / BhP_04.28.052/1 kā tvaṃ kasyāsi ko vāyaṃ śayāno yasya śocasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2686508 (0.061):
sāntvayan valgunā sāmnā tām āha rudatīṃ prabho // BhP_04.28.051 // / BhP_04.28.052/0 brāhmaṇa uvāca / kā tvaṃ kasyāsi ko vāyaṃ śayāno yasya śocasi /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18415161 (0.062):
BhP_11.08.001/0 śrī-brāhmaṇa uvāca / BhP_11.08.001/1 sukham aindriyakaṃ rājan svarge naraka eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18415798 (0.063):
BhP_11.08.042/3 apramatta idaṃ paśyed grastaṃ kālāhinā jagat / BhP_11.08.043/0 śrī-brāhmaṇa uvāca / BhP_11.08.043/1 evaṃ vyavasita-matir durāśāṃ kānta-tarṣa-jām
BhP_11.07.032/3 yato buddhim upādāya mukto 'ṭāmīha tān śṛṇu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822576 (0.0):
santi me guravo rājan bahavo buddhy upaśritāḥ / / yato buddhim upādāya mukto 'ṭāmīha tān śṛṇu // BhP_11.07.032 //
BhP_11.07.033/1 pṛthivī vāyur ākāśam āpo 'gniś candramā raviḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822584 (0.0):
yato buddhim upādāya mukto 'ṭāmīha tān śṛṇu // BhP_11.07.032 // / pṛthivī vāyur ākāśam āpo 'gniś candramā raviḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19901877 (0.025):
03,218.011a asūrye ca bhavet sūryas tathācandre ca candramāḥ / 03,218.011c bhavaty agniś ca vāyuś ca pṛthivy āpaś ca kāraṇaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19929949 (0.025):
03,275.023c sa me vimuñcatu prāṇān yadi pāpaṃ carāmy aham / 03,275.024a agnir āpas tathākāśaṃ pṛthivī vāyur eva ca
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566226 (0.043):
aṅgāny upāṅgāni tathā $ savyākhyānāni pāntu mām // HV_App.I,24.10 // / pṛthivī vāyur ākāśam $ āpo jyotiś ca pañcamam / HV_App.I,24.11 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618647 (0.043):
tāni tvām āhur īśānaṃ $ bhūtānīti jagatpate / HV_App.I,31.1145 / / pṛthivī vāyur ākāśam $ āpo jyotiś ca pañcamam // HV_App.I,31.1146 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051784 (0.043):
aṅgāny upāṅgāni tathā savyākhyānāni pāntu mām // HV_App.I,24.10 // / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam / HV_App.I,24.11 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104200 (0.043):
tāni tvām āhur īśānaṃ bhūtānīti jagatpate / HV_App.I,31.1145 / / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam // HV_App.I,31.1146 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20648978 (0.050):
13,013.006d@003_0284 ahaṃkāras tu sṛjati mahābhūtāni pañca vai / 13,013.006d@003_0285 pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803326 (0.050):
14,042.001a ahaṃkārāt prasūtāni mahābhūtāni pañca vai / 14,042.001c pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10419068 (0.050):
12,308.191d@029C_0098 ahaṃkāraś ca sṛjati mahābhūtāni pañca vai / 12,308.191d@029C_0099 pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15543863 (0.052):
bhūmirāpo 'nalo vāyur $ ākāśaṃ sūrya eva ca &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27801070 (0.052):
bhūmirāpo 'nalo vāyur ākāśaṃ sūrya eva ca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361614 (0.053):
bhūtāvāptis tatas tasya jāyatendriyagocarā // HV_30.49 // / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429568 (0.053):
ṛṣayo devatā yajñā mattejo bharatarṣabha // HV_104.19 // / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam /
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2622479 (0.053):
15,035.019a yathā hy agnir yathā vāyur yathāpaḥ pṛthivī yathā / 15,035.019c yathākāśaṃ tathā dharma iha cāmutra ca sthitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20727072 (0.053):
13,112.020 bṛhaspatir uvāca / 13,112.020a pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotiś ca pañcamam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888824 (0.053):
{vyāsa uvāca: } / pṛthivī vāyur ākāśam $ āpo jyotir manontaram &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11160133 (0.053):
{vyāsa uvāca: } / pṛthivī vāyur ākāśam āpo jyotir manontaram /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19882725 (0.060):
03,186.008a yadā naiva ravir nāgnir na vāyur na ca candramāḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8486976 (0.062):
adhaḥpramāṇamūrddhva ca vakṣyamāṇaṃ nibodhata / / pṛthivī vāyurākāśamāpo jyotiśca pañcamam // BndP_1,20.1 //
BhP_11.07.033/3 kapoto 'jagaraḥ sindhuḥ pataṅgo madhukṛd gajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822591 (0.0):
pṛthivī vāyur ākāśam āpo 'gniś candramā raviḥ / / kapoto 'jagaraḥ sindhuḥ pataṅgo madhukṛd gajaḥ // BhP_11.07.033 //
BhP_11.07.034/1 madhu-hā hariṇo mīnaḥ piṅgalā kuraro 'rbhakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822598 (0.0):
kapoto 'jagaraḥ sindhuḥ pataṅgo madhukṛd gajaḥ // BhP_11.07.033 // / madhu hā hariṇo mīnaḥ piṅgalā kuraro 'rbhakaḥ /
BhP_11.07.034/3 kumārī śara-kṛt sarpa ūrṇanābhiḥ supeśakṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822605 (0.0):
madhu hā hariṇo mīnaḥ piṅgalā kuraro 'rbhakaḥ / / kumārī śara kṛt sarpa ūrṇanābhiḥ supeśakṛt // BhP_11.07.034 //
BhP_11.07.035/1 ete me guravo rājan catur-viṃśatir āśritāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822612 (1.192):
kumārī śara kṛt sarpa ūrṇanābhiḥ supeśakṛt // BhP_11.07.034 // / ete me guravo rājan catur viṃśatir āśritāḥ /
BhP_11.07.035/3 śikṣā vṛttibhir eteṣām anvaśikṣam ihātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822617 (0.006):
ete me guravo rājan catur viṃśatir āśritāḥ / / śikṣā vṛttibhir eteṣām anvaśikṣam ihātmanaḥ // BhP_11.07.035 //
BhP_11.07.036/1 yato yad anuśikṣāmi yathā vā nāhuṣātmaja / BhP_11.07.036/3 tat tathā puruṣa-vyāghra nibodha kathayāmi te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822626 (0.005):
śikṣā vṛttibhir eteṣām anvaśikṣam ihātmanaḥ // BhP_11.07.035 // / yato yad anuśikṣāmi yathā vā nāhuṣātmaja /
BhP_11.07.037/1 bhūtair ākramyamāṇo 'pi dhīro daiva-vaśānugaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822633 (0.0):
tat tathā puruṣa vyāghra nibodha kathayāmi te // BhP_11.07.036 // / bhūtair ākramyamāṇo 'pi dhīro daiva vaśānugaiḥ /
BhP_11.07.037/3 tad vidvān na calen mārgād anvaśikṣaṃ kṣiter vratam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822641 (0.0):
bhūtair ākramyamāṇo 'pi dhīro daiva vaśānugaiḥ / / tad vidvān na calen mārgād anvaśikṣaṃ kṣiter vratam // BhP_11.07.037 //
BhP_11.07.038/1 śaśvat parārtha-sarvehaḥ parārthaikānta-sambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822648 (0.0):
tad vidvān na calen mārgād anvaśikṣaṃ kṣiter vratam // BhP_11.07.037 // / śaśvat parārtha sarvehaḥ parārthaikānta sambhavaḥ /
BhP_11.07.038/3 sādhuḥ śikṣeta bhū-bhṛtto naga-śiṣyaḥ parātmatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822657 (0.0):
śaśvat parārtha sarvehaḥ parārthaikānta sambhavaḥ / / sādhuḥ śikṣeta bhū bhṛtto naga śiṣyaḥ parātmatām // BhP_11.07.038 //
BhP_11.07.039/1 prāṇa-vṛttyaiva santuṣyen munir naivendriya-priyaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822665 (0.0):
sādhuḥ śikṣeta bhū bhṛtto naga śiṣyaḥ parātmatām // BhP_11.07.038 // / prāṇa vṛttyaiva santuṣyen munir naivendriya priyaiḥ /
BhP_11.07.039/3 jñānaṃ yathā na naśyeta nāvakīryeta vāṅ-manaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822672 (0.025):
prāṇa vṛttyaiva santuṣyen munir naivendriya priyaiḥ / / jñānaṃ yathā na naśyeta nāvakīryeta vāṅ manaḥ // BhP_11.07.039 //
BhP_11.07.040/1 viṣayeṣv āviśan yogī nānā-dharmeṣu sarvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822679 (0.0):
jñānaṃ yathā na naśyeta nāvakīryeta vāṅ manaḥ // BhP_11.07.039 // / viṣayeṣv āviśan yogī nānā dharmeṣu sarvataḥ /
BhP_11.07.040/3 guṇa-doṣa-vyapetātmā na viṣajjeta vāyu-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822688 (0.0):
viṣayeṣv āviśan yogī nānā dharmeṣu sarvataḥ / / guṇa doṣa vyapetātmā na viṣajjeta vāyu vat // BhP_11.07.040 //
BhP_11.07.041/1 pārthiveṣv iha deheṣu praviṣṭas tad-guṇāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822695 (0.0):
guṇa doṣa vyapetātmā na viṣajjeta vāyu vat // BhP_11.07.040 // / pārthiveṣv iha deheṣu praviṣṭas tad guṇāśrayaḥ /
BhP_11.07.041/3 guṇair na yujyate yogī gandhair vāyur ivātma-dṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822703 (0.0):
pārthiveṣv iha deheṣu praviṣṭas tad guṇāśrayaḥ / / guṇair na yujyate yogī gandhair vāyur ivātma dṛk // BhP_11.07.041 //
BhP_11.07.042/1 antarhitaś ca sthira-jaṅgameṣu brahmātma-bhāvena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822710 (0.0):
guṇair na yujyate yogī gandhair vāyur ivātma dṛk // BhP_11.07.041 // / antarhitaś ca sthira jaṅgameṣu brahmātma bhāvena samanvayena /
samanvayena / BhP_11.07.042/3 vyāptyāvyavacchedam asaṅgam ātmano munir nabhastvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822719 (0.0):
antarhitaś ca sthira jaṅgameṣu brahmātma bhāvena samanvayena / / vyāptyāvyavacchedam asaṅgam ātmano munir nabhastvaṃ vitatasya bhāvayet //
vitatasya bhāvayet / BhP_11.07.043/1 tejo-'b-anna-mayair bhāvair meghādyair vāyuneritaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822730 (0.0):
vyāptyāvyavacchedam asaṅgam ātmano munir nabhastvaṃ vitatasya bhāvayet //
BhP_11.07.043/3 na spṛśyate nabhas tadvat kāla-sṛṣṭair guṇaiḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822739 (0.0):
tejo 'b anna mayair bhāvair meghādyair vāyuneritaiḥ / / na spṛśyate nabhas tadvat kāla sṛṣṭair guṇaiḥ pumān // BhP_11.07.043 //
BhP_11.07.044/1 svacchaḥ prakṛtitaḥ snigdho mādhuryas tīrtha-bhūr nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822745 (0.0):
na spṛśyate nabhas tadvat kāla sṛṣṭair guṇaiḥ pumān // BhP_11.07.043 // / svacchaḥ prakṛtitaḥ snigdho mādhuryas tīrtha bhūr nṛṇām /
BhP_11.07.044/3 muniḥ punāty apāṃ mitram īkṣopasparśa-kīrtanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822753 (0.0):
svacchaḥ prakṛtitaḥ snigdho mādhuryas tīrtha bhūr nṛṇām / / muniḥ punāty apāṃ mitram īkṣopasparśa kīrtanaiḥ // BhP_11.07.044 //
BhP_11.07.045/1 tejasvī tapasā dīpto durdharṣodara-bhājanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822760 (1.192):
muniḥ punāty apāṃ mitram īkṣopasparśa kīrtanaiḥ // BhP_11.07.044 // / tejasvī tapasā dīpto durdharṣodara bhājanaḥ /
BhP_11.07.045/3 sarva-bhakṣyo 'pi yuktātmā nādatte malam agni-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822769 (0.0):
tejasvī tapasā dīpto durdharṣodara bhājanaḥ / / sarva bhakṣyo 'pi yuktātmā nādatte malam agni vat // BhP_11.07.045 //
BhP_11.07.046/1 kvacic channaḥ kvacit spaṣṭa upāsyaḥ śreya icchatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822777 (0.0):
sarva bhakṣyo 'pi yuktātmā nādatte malam agni vat // BhP_11.07.045 // / kvacic channaḥ kvacit spaṣṭa upāsyaḥ śreya icchatām /
BhP_11.07.046/3 bhuṅkte sarvatra dātṛṇāṃ dahan prāg-uttarāśubham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822784 (0.0):
kvacic channaḥ kvacit spaṣṭa upāsyaḥ śreya icchatām / / bhuṅkte sarvatra dātṛṇāṃ dahan prāg uttarāśubham // BhP_11.07.046 //
BhP_11.07.047/1 sva-māyayā sṛṣṭam idaṃ sad-asal-lakṣaṇaṃ vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822792 (5.960):
bhuṅkte sarvatra dātṛṇāṃ dahan prāg uttarāśubham // BhP_11.07.046 // / sva māyayā sṛṣṭam idaṃ sad asal lakṣaṇaṃ vibhuḥ /
BhP_11.07.047/3 praviṣṭa īyate tat-tat- svarūpo 'gnir ivaidhasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822797 (0.004):
sva māyayā sṛṣṭam idaṃ sad asal lakṣaṇaṃ vibhuḥ / / praviṣṭa īyate tat tat svarūpo 'gnir ivaidhasi // BhP_11.07.047 //
BhP_11.07.048/1 visargādyāḥ śmaśānāntā bhāvā dehasya nātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822804 (0.0):
praviṣṭa īyate tat tat svarūpo 'gnir ivaidhasi // BhP_11.07.047 // / visargādyāḥ śmaśānāntā bhāvā dehasya nātmanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187394 (0.0):
vikāritvaṃ nirasyann āha - / visargādyāḥ śmaśānāntā bhāvā dehasya nātmanaḥ |
BhP_11.07.048/3 kalānām iva candrasya kālenāvyakta-vartmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822811 (0.005):
visargādyāḥ śmaśānāntā bhāvā dehasya nātmanaḥ / / kalānām iva candrasya kālenāvyakta vartmanā // BhP_11.07.048 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23187401 (0.010):
visargādyāḥ śmaśānāntā bhāvā dehasya nātmanaḥ | / kalānām iva candrasya kālenāvyakta-vartmanā || [BhP 11.7.48]
BhP_11.07.049/1 kālena hy ogha-vegena bhūtānāṃ prabhavāpyayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822818 (0.0):
kalānām iva candrasya kālenāvyakta vartmanā // BhP_11.07.048 // / kālena hy ogha vegena bhūtānāṃ prabhavāpyayau /
BhP_11.07.049/3 nityāv api na dṛśyete ātmano 'gner yathārciṣām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822824 (0.0):
kālena hy ogha vegena bhūtānāṃ prabhavāpyayau / / nityāv api na dṛśyete ātmano 'gner yathārciṣām // BhP_11.07.049 //
BhP_11.07.050/1 guṇair guṇān upādatte yathā-kālaṃ vimuñcati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822830 (0.005):
nityāv api na dṛśyete ātmano 'gner yathārciṣām // BhP_11.07.049 // / guṇair guṇān upādatte yathā kālaṃ vimuñcati /
BhP_11.07.050/3 na teṣu yujyate yogī gobhir gā iva go-patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822837 (0.0):
guṇair guṇān upādatte yathā kālaṃ vimuñcati / / na teṣu yujyate yogī gobhir gā iva go patiḥ // BhP_11.07.050 //
BhP_11.07.051/1 budhyate sve na bhedena vyakti-stha iva tad-gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822845 (0.0):
na teṣu yujyate yogī gobhir gā iva go patiḥ // BhP_11.07.050 // / budhyate sve na bhedena vyakti stha iva tad gataḥ /
BhP_11.07.051/3 lakṣyate sthūla-matibhir ātmā cāvasthito 'rka-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822852 (0.0):
budhyate sve na bhedena vyakti stha iva tad gataḥ / / lakṣyate sthūla matibhir ātmā cāvasthito 'rka vat // BhP_11.07.051 //
BhP_11.07.052/1 nāti-snehaḥ prasaṅgo vā kartavyaḥ kvāpi kenacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822859 (0.0):
lakṣyate sthūla matibhir ātmā cāvasthito 'rka vat // BhP_11.07.051 // / nāti snehaḥ prasaṅgo vā kartavyaḥ kvāpi kenacit /
BhP_11.07.052/3 kurvan vindeta santāpaṃ kapota iva dīna-dhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822865 (0.0):
nāti snehaḥ prasaṅgo vā kartavyaḥ kvāpi kenacit / / kurvan vindeta santāpaṃ kapota iva dīna dhīḥ // BhP_11.07.052 //
BhP_11.07.053/1 kapotaḥ kaścanāraṇye kṛta-nīḍo vanaspatau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822872 (1.788):
kurvan vindeta santāpaṃ kapota iva dīna dhīḥ // BhP_11.07.052 // / kapotaḥ kaścanāraṇye kṛta nīḍo vanaspatau /
BhP_11.07.053/3 kapotyā bhāryayā sārdham uvāsa katicit samāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822879 (1.192):
kapotaḥ kaścanāraṇye kṛta nīḍo vanaspatau / / kapotyā bhāryayā sārdham uvāsa katicit samāḥ // BhP_11.07.053 //
BhP_11.07.054/1 kapotau sneha-guṇita- hṛdayau gṛha-dharmiṇau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822885 (0.0):
kapotyā bhāryayā sārdham uvāsa katicit samāḥ // BhP_11.07.053 // / kapotau sneha guṇita hṛdayau gṛha dharmiṇau /
BhP_11.07.054/3 dṛṣṭiṃ dṛṣṭyāṅgam aṅgena buddhiṃ buddhyā babandhatuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822892 (0.0):
kapotau sneha guṇita hṛdayau gṛha dharmiṇau / / dṛṣṭiṃ dṛṣṭyāṅgam aṅgena buddhiṃ buddhyā babandhatuḥ // BhP_11.07.054 //
BhP_11.07.055/1 śayyāsanāṭana-sthāna vārtā-krīḍāśanādikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822901 (0.0):
dṛṣṭiṃ dṛṣṭyāṅgam aṅgena buddhiṃ buddhyā babandhatuḥ // BhP_11.07.054 // / śayyāsanāṭana sthāna vārtā krīḍāśanādikam /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413904 (0.060):
BhP_11.06.045/1 śayyāsanāṭana-sthāna- snāna-krīḍāśanādiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821991 (0.060):
śayyāsanāṭana sthāna snāna krīḍāśanādiṣu /
BhP_11.07.055/3 mithunī-bhūya viśrabdhau ceratur vana-rājiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822907 (0.0):
śayyāsanāṭana sthāna vārtā krīḍāśanādikam / / mithunī bhūya viśrabdhau ceratur vana rājiṣu // BhP_11.07.055 //
BhP_11.07.056/1 yaṃ yaṃ vāñchati sā rājan tarpayanty anukampitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822912 (0.006):
mithunī bhūya viśrabdhau ceratur vana rājiṣu // BhP_11.07.055 // / yaṃ yaṃ vāñchati sā rājan tarpayanty anukampitā /
BhP_11.07.056/3 taṃ taṃ samanayat kāmaṃ kṛcchreṇāpy ajitendriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822920 (0.0):
yaṃ yaṃ vāñchati sā rājan tarpayanty anukampitā / / taṃ taṃ samanayat kāmaṃ kṛcchreṇāpy ajitendriyaḥ // BhP_11.07.056 //
BhP_11.07.057/1 kapotī prathamaṃ garbhaṃ gṛhṇantī kāla āgate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822926 (0.0):
taṃ taṃ samanayat kāmaṃ kṛcchreṇāpy ajitendriyaḥ // BhP_11.07.056 // / kapotī prathamaṃ garbhaṃ gṛhṇantī kāla āgate /
BhP_11.07.057/3 aṇḍāni suṣuve nīḍe sta-patyuḥ sannidhau satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822933 (0.0):
kapotī prathamaṃ garbhaṃ gṛhṇantī kāla āgate / / aṇḍāni suṣuve nīḍe sta patyuḥ sannidhau satī // BhP_11.07.057 //
BhP_11.07.058/1 teṣu kāle vyajāyanta racitāvayavā hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822939 (0.005):
aṇḍāni suṣuve nīḍe sta patyuḥ sannidhau satī // BhP_11.07.057 // / teṣu kāle vyajāyanta racitāvayavā hareḥ /
BhP_11.07.058/3 śaktibhir durvibhāvyābhiḥ komalāṅga-tanūruhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822945 (0.005):
teṣu kāle vyajāyanta racitāvayavā hareḥ / / śaktibhir durvibhāvyābhiḥ komalāṅga tanūruhāḥ // BhP_11.07.058 //
BhP_11.07.059/1 prajāḥ pupuṣatuḥ prītau dampatī putra-vatsalau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822951 (5.960):
śaktibhir durvibhāvyābhiḥ komalāṅga tanūruhāḥ // BhP_11.07.058 // / prajāḥ pupuṣatuḥ prītau dampatī putra vatsalau /
BhP_11.07.059/3 śṛṇvantau kūjitaṃ tāsāṃ nirvṛtau kala-bhāṣitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822957 (0.004):
prajāḥ pupuṣatuḥ prītau dampatī putra vatsalau / / śṛṇvantau kūjitaṃ tāsāṃ nirvṛtau kala bhāṣitaiḥ // BhP_11.07.059 //
BhP_11.07.060/1 tāsāṃ patatraiḥ su-sparśaiḥ kūjitair mugdha-ceṣṭitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822963 (1.192):
śṛṇvantau kūjitaṃ tāsāṃ nirvṛtau kala bhāṣitaiḥ // BhP_11.07.059 // / tāsāṃ patatraiḥ su sparśaiḥ kūjitair mugdha ceṣṭitaiḥ /
BhP_11.07.060/3 pratyudgamair adīnānāṃ pitarau mudam āpatuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822968 (0.004):
tāsāṃ patatraiḥ su sparśaiḥ kūjitair mugdha ceṣṭitaiḥ / / pratyudgamair adīnānāṃ pitarau mudam āpatuḥ // BhP_11.07.060 //
BhP_11.07.061/1 snehānubaddha-hṛdayāv anyonyaṃ viṣṇu-māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822975 (1.192):
pratyudgamair adīnānāṃ pitarau mudam āpatuḥ // BhP_11.07.060 // / snehānubaddha hṛdayāv anyonyaṃ viṣṇu māyayā /
BhP_11.07.061/3 vimohitau dīna-dhiyau śiśūn pupuṣatuḥ prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822982 (0.0):
snehānubaddha hṛdayāv anyonyaṃ viṣṇu māyayā / / vimohitau dīna dhiyau śiśūn pupuṣatuḥ prajāḥ // BhP_11.07.061 //
BhP_11.07.062/1 ekadā jagmatus tāsām annārthaṃ tau kuṭumbinau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822987 (0.005):
vimohitau dīna dhiyau śiśūn pupuṣatuḥ prajāḥ // BhP_11.07.061 // / ekadā jagmatus tāsām annārthaṃ tau kuṭumbinau /
BhP_11.07.062/3 paritaḥ kānane tasminn arthinau ceratuś ciram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822992 (0.005):
ekadā jagmatus tāsām annārthaṃ tau kuṭumbinau / / paritaḥ kānane tasminn arthinau ceratuś ciram // BhP_11.07.062 //
BhP_11.07.063/1 dṛṣṭvā tān lubdhakaḥ kaścid yadṛcchāto vane-caraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822999 (1.192):
paritaḥ kānane tasminn arthinau ceratuś ciram // BhP_11.07.062 // / dṛṣṭvā tān lubdhakaḥ kaścid yadṛcchāto vane caraḥ /
BhP_11.07.063/3 jagṛhe jālam ātatya carataḥ svālayāntike
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823006 (0.0):
dṛṣṭvā tān lubdhakaḥ kaścid yadṛcchāto vane caraḥ / / jagṛhe jālam ātatya carataḥ svālayāntike // BhP_11.07.063 //
BhP_11.07.064/1 kapotaś ca kapotī ca prajā-poṣe sadotsukau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823013 (0.0):
jagṛhe jālam ātatya carataḥ svālayāntike // BhP_11.07.063 // / kapotaś ca kapotī ca prajā poṣe sadotsukau /
BhP_11.07.064/3 gatau poṣaṇam ādāya sva-nīḍam upajagmatuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823020 (1.192):
kapotaś ca kapotī ca prajā poṣe sadotsukau / / gatau poṣaṇam ādāya sva nīḍam upajagmatuḥ // BhP_11.07.064 //
BhP_11.07.065/1 kapotī svātmajān vīkṣya bālakān jāla-samvṛtān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823027 (0.0):
gatau poṣaṇam ādāya sva nīḍam upajagmatuḥ // BhP_11.07.064 // / kapotī svātmajān vīkṣya bālakān jāla samvṛtān /
BhP_11.07.065/3 tān abhyadhāvat krośantī krośato bhṛśa-duḥkhitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823032 (0.017):
kapotī svātmajān vīkṣya bālakān jāla samvṛtān / / tān abhyadhāvat krośantī krośato bhṛśa duḥkhitā // BhP_11.07.065 //
BhP_11.07.066/1 sāsakṛt sneha-guṇitā dīna-cittāja-māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823041 (0.0):
tān abhyadhāvat krośantī krośato bhṛśa duḥkhitā // BhP_11.07.065 // / sāsakṛt sneha guṇitā dīna cittāja māyayā /
BhP_11.07.066/3 svayaṃ cābadhyata śicā baddhān paśyanty apasmṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823048 (0.0):
sāsakṛt sneha guṇitā dīna cittāja māyayā / / svayaṃ cābadhyata śicā baddhān paśyanty apasmṛtiḥ // BhP_11.07.066 //
BhP_11.07.067/1 kapotaḥ svātmajān baddhān ātmano 'py adhikān priyān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823055 (0.0):
svayaṃ cābadhyata śicā baddhān paśyanty apasmṛtiḥ // BhP_11.07.066 // / kapotaḥ svātmajān baddhān ātmano 'py adhikān priyān /
BhP_11.07.067/3 bhāryāṃ cātma-samāṃ dīno vilalāpāti-duḥkhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823062 (0.0):
kapotaḥ svātmajān baddhān ātmano 'py adhikān priyān / / bhāryāṃ cātma samāṃ dīno vilalāpāti duḥkhitaḥ // BhP_11.07.067 //
BhP_11.07.068/1 aho me paśyatāpāyam alpa-puṇyasya durmateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823069 (0.0):
bhāryāṃ cātma samāṃ dīno vilalāpāti duḥkhitaḥ // BhP_11.07.067 // / aho me paśyatāpāyam alpa puṇyasya durmateḥ /
BhP_11.07.068/3 atṛptasyākṛtārthasya gṛhas trai-vargiko hataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823075 (0.0):
aho me paśyatāpāyam alpa puṇyasya durmateḥ / / atṛptasyākṛtārthasya gṛhas trai vargiko hataḥ // BhP_11.07.068 //
BhP_11.07.069/1 anurūpānukūlā ca yasya me pati-devatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823082 (0.0):
atṛptasyākṛtārthasya gṛhas trai vargiko hataḥ // BhP_11.07.068 // / anurūpānukūlā ca yasya me pati devatā /
BhP_11.07.069/3 śūnye gṛhe māṃ santyajya putraiḥ svar yāti sādhubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823090 (0.0):
anurūpānukūlā ca yasya me pati devatā / / śūnye gṛhe māṃ santyajya putraiḥ svar yāti sādhubhiḥ // BhP_11.07.069 //
BhP_11.07.070/1 so 'haṃ śūnye gṛhe dīno mṛta-dāro mṛta-prajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823099 (0.0):
śūnye gṛhe māṃ santyajya putraiḥ svar yāti sādhubhiḥ // BhP_11.07.069 // / so 'haṃ śūnye gṛhe dīno mṛta dāro mṛta prajaḥ /
BhP_11.07.070/3 jijīviṣe kim arthaṃ vā vidhuro duḥkha-jīvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823104 (0.006):
so 'haṃ śūnye gṛhe dīno mṛta dāro mṛta prajaḥ / / jijīviṣe kim arthaṃ vā vidhuro duḥkha jīvitaḥ // BhP_11.07.070 //
BhP_11.07.071/1 tāṃs tathaivāvṛtān śigbhir mṛtyu-grastān viceṣṭataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823110 (0.004):
jijīviṣe kim arthaṃ vā vidhuro duḥkha jīvitaḥ // BhP_11.07.070 // / tāṃs tathaivāvṛtān śigbhir mṛtyu grastān viceṣṭataḥ /
BhP_11.07.071/3 svayaṃ ca kṛpaṇaḥ śikṣu paśyann apy abudho 'patat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823116 (0.0):
tāṃs tathaivāvṛtān śigbhir mṛtyu grastān viceṣṭataḥ / / svayaṃ ca kṛpaṇaḥ śikṣu paśyann apy abudho 'patat // BhP_11.07.071 //
BhP_11.07.072/1 taṃ labdhvā lubdhakaḥ krūraḥ kapotaṃ gṛha-medhinam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823123 (1.192):
svayaṃ ca kṛpaṇaḥ śikṣu paśyann apy abudho 'patat // BhP_11.07.071 // / taṃ labdhvā lubdhakaḥ krūraḥ kapotaṃ gṛha medhinam /
BhP_11.07.072/3 kapotakān kapotīṃ ca siddhārthaḥ prayayau gṛham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823128 (0.004):
taṃ labdhvā lubdhakaḥ krūraḥ kapotaṃ gṛha medhinam / / kapotakān kapotīṃ ca siddhārthaḥ prayayau gṛham // BhP_11.07.072 //
BhP_11.07.073/1 evaṃ kuṭumby aśāntātmā dvandvārāmaḥ patatri-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823136 (0.0):
kapotakān kapotīṃ ca siddhārthaḥ prayayau gṛham // BhP_11.07.072 // / evaṃ kuṭumby aśāntātmā dvandvārāmaḥ patatri vat /
BhP_11.07.073/3 puṣṇan kuṭumbaṃ kṛpaṇaḥ sānubandho 'vasīdati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823142 (0.0):
evaṃ kuṭumby aśāntātmā dvandvārāmaḥ patatri vat / / puṣṇan kuṭumbaṃ kṛpaṇaḥ sānubandho 'vasīdati // BhP_11.07.073 //
BhP_11.07.074/1 yaḥ prāpya mānuṣaṃ lokaṃ mukti-dvāram apāvṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823150 (0.0):
puṣṇan kuṭumbaṃ kṛpaṇaḥ sānubandho 'vasīdati // BhP_11.07.073 // / yaḥ prāpya mānuṣaṃ lokaṃ mukti dvāram apāvṛtam /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434119 (0.053):
05,033.031d*0172_01 yaḥ prāpya mānuṣaṃ janma mokṣadvāram apāvṛtam
BhP_11.07.074/3 gṛheṣu khaga-vat saktas tam ārūḍha-cyutaṃ viduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823157 (1.192):
yaḥ prāpya mānuṣaṃ lokaṃ mukti dvāram apāvṛtam / / gṛheṣu khaga vat saktas tam ārūḍha cyutaṃ viduḥ // BhP_11.07.074 //
BhP_11.08.001/0 śrī-brāhmaṇa uvāca / BhP_11.08.001/1 sukham aindriyakaṃ rājan svarge naraka eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823167 (0.0):
gṛheṣu khaga vat saktas tam ārūḍha cyutaṃ viduḥ // BhP_11.07.074 // / BhP_11.08.001/0 śrī brāhmaṇa uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18423730 (0.048):
BhP_11.20.037/3 kṣemaṃ vindanti mat-sthānaṃ yad brahma paramaṃ viduḥ / BhP_11.21.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.21.001/1 ya etān mat-patho hitvā bhakti-jñāna-kriyātmakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2831149 (0.057):
kṣemaṃ vindanti mat sthānaṃ yad brahma paramaṃ viduḥ // BhP_11.20.037 // / BhP_11.21.001/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18415798 (0.058):
BhP_11.08.042/3 apramatta idaṃ paśyed grastaṃ kālāhinā jagat / BhP_11.08.043/0 śrī-brāhmaṇa uvāca / BhP_11.08.043/1 evaṃ vyavasita-matir durāśāṃ kānta-tarṣa-jām
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414517 (0.062):
BhP_11.07.031/3 pṛṣṭaḥ sabhājitaḥ prāha praśrayāvanataṃ dvijaḥ / BhP_11.07.032/0 śrī-brāhmaṇa uvāca / BhP_11.07.032/1 santi me guravo rājan bahavo buddhy-upaśritāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823753 (0.064):
apramatta idaṃ paśyed grastaṃ kālāhinā jagat // BhP_11.08.042 // / BhP_11.08.043/0 śrī brāhmaṇa uvāca
BhP_11.08.001/3 dehināṃ yad yathā duḥkhaṃ tasmān neccheta tad-budhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823175 (0.0):
sukham aindriyakaṃ rājan svarge naraka eva ca / / dehināṃ yad yathā duḥkhaṃ tasmān neccheta tad budhaḥ // BhP_11.08.001 //
BhP_11.08.002/1 grāsaṃ su-mṛṣṭaṃ virasaṃ mahāntaṃ stokam eva vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823181 (0.0):
dehināṃ yad yathā duḥkhaṃ tasmān neccheta tad budhaḥ // BhP_11.08.001 // / grāsaṃ su mṛṣṭaṃ virasaṃ mahāntaṃ stokam eva vā /
BhP_11.08.002/3 yadṛcchayaivāpatitaṃ grased ājagaro 'kriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823186 (0.0):
grāsaṃ su mṛṣṭaṃ virasaṃ mahāntaṃ stokam eva vā / / yadṛcchayaivāpatitaṃ grased ājagaro 'kriyaḥ // BhP_11.08.002 //
BhP_11.08.003/1 śayītāhāni bhūrīṇi nirāhāro 'nupakramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823191 (0.0):
yadṛcchayaivāpatitaṃ grased ājagaro 'kriyaḥ // BhP_11.08.002 // / śayītāhāni bhūrīṇi nirāhāro 'nupakramaḥ /
BhP_11.08.003/3 yadi nopanayed grāso mahāhir iva diṣṭa-bhuk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823200 (0.0):
śayītāhāni bhūrīṇi nirāhāro 'nupakramaḥ / / yadi nopanayed grāso mahāhir iva diṣṭa bhuk // BhP_11.08.003 //
BhP_11.08.004/1 ojaḥ-saho-bala-yutaṃ bibhrad deham akarmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823207 (0.0):
yadi nopanayed grāso mahāhir iva diṣṭa bhuk // BhP_11.08.003 // / ojaḥ saho bala yutaṃ bibhrad deham akarmakam /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548907 (0.041):
BhP_12.11.013/3 dharma-jñānādibhir yuktaṃ sattvaṃ padmam ihocyate / BhP_12.11.014/1 ojaḥ-saho-bala-yutaṃ mukhya-tattvaṃ gadāṃ dadhat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844836 (0.041):
dharma jñānādibhir yuktaṃ sattvaṃ padmam ihocyate // BhP_12.11.013 // / ojaḥ saho bala yutaṃ mukhya tattvaṃ gadāṃ dadhat /
BhP_11.08.004/3 śayāno vīta-nidraś ca nehetendriyavān api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823213 (1.788):
ojaḥ saho bala yutaṃ bibhrad deham akarmakam / / śayāno vīta nidraś ca nehetendriyavān api // BhP_11.08.004 //
BhP_11.08.005/1 muniḥ prasanna-gambhīro durvigāhyo duratyayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823219 (0.004):
śayāno vīta nidraś ca nehetendriyavān api // BhP_11.08.004 // / muniḥ prasanna gambhīro durvigāhyo duratyayaḥ /
BhP_11.08.005/3 ananta-pāro hy akṣobhyaḥ stimitoda ivārṇavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823225 (0.0):
muniḥ prasanna gambhīro durvigāhyo duratyayaḥ / / ananta pāro hy akṣobhyaḥ stimitoda ivārṇavaḥ // BhP_11.08.005 //
BhP_11.08.006/1 samṛddha-kāmo hīno vā nārāyaṇa-paro muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823232 (0.0):
ananta pāro hy akṣobhyaḥ stimitoda ivārṇavaḥ // BhP_11.08.005 // / samṛddha kāmo hīno vā nārāyaṇa paro muniḥ /
BhP_11.08.006/3 notsarpeta na śuṣyeta saridbhir iva sāgaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823239 (0.0):
samṛddha kāmo hīno vā nārāyaṇa paro muniḥ / / notsarpeta na śuṣyeta saridbhir iva sāgaraḥ // BhP_11.08.006 //
BhP_11.08.007/1 dṛṣṭvā striyaṃ deva-māyāṃ tad-bhāvair ajitendriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823247 (0.0):
notsarpeta na śuṣyeta saridbhir iva sāgaraḥ // BhP_11.08.006 // / dṛṣṭvā striyaṃ deva māyāṃ tad bhāvair ajitendriyaḥ /
BhP_11.08.007/3 pralobhitaḥ pataty andhe tamasy agnau pataṅga-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823253 (0.0):
dṛṣṭvā striyaṃ deva māyāṃ tad bhāvair ajitendriyaḥ / / pralobhitaḥ pataty andhe tamasy agnau pataṅga vat // BhP_11.08.007 //
BhP_11.08.008/1 yoṣid-dhiraṇyābharaṇāmbarādi- dravyeṣu māyā-raciteṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823263 (0.0):
yoṣid dhiraṇyābharaṇāmbarādi dravyeṣu māyā raciteṣu mūḍhaḥ /
mūḍhaḥ / BhP_11.08.008/3 pralobhitātmā hy upabhoga-buddhyā pataṅga-van naśyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823272 (0.0):
yoṣid dhiraṇyābharaṇāmbarādi dravyeṣu māyā raciteṣu mūḍhaḥ / / pralobhitātmā hy upabhoga buddhyā pataṅga van naśyati naṣṭa dṛṣṭiḥ //
naṣṭa-dṛṣṭiḥ / BhP_11.08.009/1 stokaṃ stokaṃ grased grāsaṃ deho varteta yāvatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823281 (0.0):
pralobhitātmā hy upabhoga buddhyā pataṅga van naśyati naṣṭa dṛṣṭiḥ //
BhP_11.08.009/3 gṛhān ahiṃsann ātiṣṭhed vṛttiṃ mādhukarīṃ muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823287 (0.0):
stokaṃ stokaṃ grased grāsaṃ deho varteta yāvatā / / gṛhān ahiṃsann ātiṣṭhed vṛttiṃ mādhukarīṃ muniḥ // BhP_11.08.009 //
BhP_11.08.010/1 aṇubhyaś ca mahadbhyaś ca śāstrebhyaḥ kuśalo naraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823293 (0.004):
gṛhān ahiṃsann ātiṣṭhed vṛttiṃ mādhukarīṃ muniḥ // BhP_11.08.009 // / aṇubhyaś ca mahadbhyaś ca śāstrebhyaḥ kuśalo naraḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809513 (0.025):
MSS_0485 2 viparītamanāryeṣu yathecchasi tathā kuru // / MSS_0486 1 aṇubhyaśca mahadbhyaśca śāstrebhyaḥ kuśalo naraḥ /
BhP_11.08.010/3 sarvataḥ sāram ādadyāt puṣpebhya iva ṣaṭpadaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823298 (0.005):
aṇubhyaś ca mahadbhyaś ca śāstrebhyaḥ kuśalo naraḥ / / sarvataḥ sāram ādadyāt puṣpebhya iva ṣaṭpadaḥ // BhP_11.08.010 //
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3642447 (0.041):
sārādānaṃ ṣaṭpadavaditi sāṃkhyapravacanasūtrāt | / sarvataḥ sāramādadyāt puṣpebhya iva ṣaṭpada iti smṛteśca |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809518 (0.057):
MSS_0486 1 aṇubhyaśca mahadbhyaśca śāstrebhyaḥ kuśalo naraḥ / / MSS_0486 2 sarvatḥ sāramādadyāt puṣpebhya iva ṣaṭpadaḥ //
BhP_11.08.011/1 sāyantanaṃ śvastanaṃ vā na saṅgṛhṇīta bhikṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823304 (0.004):
sarvataḥ sāram ādadyāt puṣpebhya iva ṣaṭpadaḥ // BhP_11.08.010 // / sāyantanaṃ śvastanaṃ vā na saṅgṛhṇīta bhikṣitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823313 (0.047):
pāṇi pātrodarāmatro makṣikeva na saṅgrahī // BhP_11.08.011 // / sāyantanaṃ śvastanaṃ vā na saṅgṛhṇīta bhikṣukaḥ /
BhP_11.08.011/3 pāṇi-pātrodarāmatro makṣikeva na saṅgrahī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823311 (0.0):
sāyantanaṃ śvastanaṃ vā na saṅgṛhṇīta bhikṣitam / / pāṇi pātrodarāmatro makṣikeva na saṅgrahī // BhP_11.08.011 //
BhP_11.08.012/1 sāyantanaṃ śvastanaṃ vā na saṅgṛhṇīta bhikṣukaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823317 (0.005):
pāṇi pātrodarāmatro makṣikeva na saṅgrahī // BhP_11.08.011 // / sāyantanaṃ śvastanaṃ vā na saṅgṛhṇīta bhikṣukaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823302 (0.045):
sarvataḥ sāram ādadyāt puṣpebhya iva ṣaṭpadaḥ // BhP_11.08.010 // / sāyantanaṃ śvastanaṃ vā na saṅgṛhṇīta bhikṣitam /
BhP_11.08.012/3 makṣikā iva saṅgṛhṇan saha tena vinaśyati / BhP_11.08.013/1 padāpi yuvatīṃ bhikṣur na spṛśed dāravīm api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823328 (0.0):
sāyantanaṃ śvastanaṃ vā na saṅgṛhṇīta bhikṣukaḥ / / makṣikā iva saṅgṛhṇan saha tena vinaśyati // BhP_11.08.012 //
BhP_11.08.013/3 spṛśan karīva badhyeta kariṇyā aṅga-saṅgataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823334 (0.011):
padāpi yuvatīṃ bhikṣur na spṛśed dāravīm api / / spṛśan karīva badhyeta kariṇyā aṅga saṅgataḥ // BhP_11.08.013 //
BhP_11.08.014/1 nādhigacchet striyaṃ prājñaḥ karhicin mṛtyum ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823342 (0.0):
spṛśan karīva badhyeta kariṇyā aṅga saṅgataḥ // BhP_11.08.013 // / nādhigacchet striyaṃ prājñaḥ karhicin mṛtyum ātmanaḥ /
BhP_11.08.014/3 balādhikaiḥ sa hanyeta gajair anyair gajo yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823349 (0.0):
nādhigacchet striyaṃ prājñaḥ karhicin mṛtyum ātmanaḥ / / balādhikaiḥ sa hanyeta gajair anyair gajo yathā // BhP_11.08.014 //
BhP_11.08.015/1 na deyaṃ nopabhogyaṃ ca lubdhair yad duḥkha-sañcitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823358 (0.0):
balādhikaiḥ sa hanyeta gajair anyair gajo yathā // BhP_11.08.014 // / na deyaṃ nopabhogyaṃ ca lubdhair yad duḥkha sañcitam /
BhP_11.08.015/3 bhuṅkte tad api tac cānyo madhu-hevārthavin madhu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823365 (0.0):
na deyaṃ nopabhogyaṃ ca lubdhair yad duḥkha sañcitam / / bhuṅkte tad api tac cānyo madhu hevārthavin madhu // BhP_11.08.015 //
BhP_11.08.016/1 su-duḥkhopārjitair vittair āśāsānāṃ gṛhāśiṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823373 (0.027):
su duḥkhopārjitair vittair āśāsānāṃ gṛhāśiṣaḥ /
BhP_11.08.016/3 madhu-hevāgrato bhuṅkte yatir vai gṛha-medhinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823381 (0.0):
su duḥkhopārjitair vittair āśāsānāṃ gṛhāśiṣaḥ / / madhu hevāgrato bhuṅkte yatir vai gṛha medhinām // BhP_11.08.016 //
BhP_11.08.017/1 grāmya-gītaṃ na śṛṇuyād yatir vana-caraḥ kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823390 (0.0):
madhu hevāgrato bhuṅkte yatir vai gṛha medhinām // BhP_11.08.016 // / grāmya gītaṃ na śṛṇuyād yatir vana caraḥ kvacit /
BhP_11.08.017/3 śikṣeta hariṇād baddhān mṛgayor gīta-mohitāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823396 (0.039):
grāmya gītaṃ na śṛṇuyād yatir vana caraḥ kvacit / / śikṣeta hariṇād baddhān mṛgayor gīta mohitāt // BhP_11.08.017 //
BhP_11.08.018/1 nṛtya-vāditra-gītāni juṣan grāmyāṇi yoṣitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823403 (1.192):
śikṣeta hariṇād baddhān mṛgayor gīta mohitāt // BhP_11.08.017 // / nṛtya vāditra gītāni juṣan grāmyāṇi yoṣitām /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785993 (0.055):
gītavāditranṛtyajño gītavāditrakapriyaḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13600037 (0.058):
nṛtyavāditragītāni sākrośābhāṣitāni ca ||
BhP_11.08.018/3 āsāṃ krīḍanako vaśya ṛṣyaśṛṅgo mṛgī-sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823409 (0.0):
nṛtya vāditra gītāni juṣan grāmyāṇi yoṣitām / / āsāṃ krīḍanako vaśya ṛṣyaśṛṅgo mṛgī sutaḥ // BhP_11.08.018 //
BhP_11.08.019/1 jihvayāti-pramāthinyā jano rasa-vimohitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823414 (0.0):
āsāṃ krīḍanako vaśya ṛṣyaśṛṅgo mṛgī sutaḥ // BhP_11.08.018 // / jihvayāti pramāthinyā jano rasa vimohitaḥ /
BhP_11.08.019/3 mṛtyum ṛcchaty asad-buddhir mīnas tu baḍiśair yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823421 (0.0):
jihvayāti pramāthinyā jano rasa vimohitaḥ / / mṛtyum ṛcchaty asad buddhir mīnas tu baḍiśair yathā // BhP_11.08.019 //
BhP_11.08.020/1 indriyāṇi jayanty āśu nirāhārā manīṣiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823427 (0.006):
mṛtyum ṛcchaty asad buddhir mīnas tu baḍiśair yathā // BhP_11.08.019 // / indriyāṇi jayanty āśu nirāhārā manīṣiṇaḥ /
BhP_11.08.020/3 varjayitvā tu rasanaṃ tan nirannasya vardhate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823431 (0.006):
indriyāṇi jayanty āśu nirāhārā manīṣiṇaḥ / / varjayitvā tu rasanaṃ tan nirannasya vardhate // BhP_11.08.020 //
BhP_11.08.021/1 tāvaj jitendriyo na syād vijitānyendriyaḥ pumān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823442 (0.0):
varjayitvā tu rasanaṃ tan nirannasya vardhate // BhP_11.08.020 // / tāvaj jitendriyo na syād vijitānyendriyaḥ pumān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20723125 (0.050):
13,110.111c sadā dvādaśa māsāṃs tu jitātmā vijitendriyaḥ / 13,110.112a phalaṃ devarṣicaritaṃ vipulaṃ samupāśnute
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543906 (0.060):
[yatātmā yatirbhavati vijitātmā(jitātmā ca)jitendriyaḥ /]
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22911353 (0.063):
yogena yukto yoga yukto viśuddhātmā viśuddha sattvo vijitātmā vijita deho / jitendriyaś ca sarva bhūtātma bhūtātmā sarveṣāṃ brahmādīnāṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17761423 (0.063):
tat paro 'pi kaścid ajitendriyaḥ syād ata āha saṃyatendriyaḥ | saṃyatāni
Bhagavadgita 4 (bhg4c04u.htm.txt) 18521882 (0.063):
tat-paro 'pi kaścid ajitendriyaḥ syād ata āha saṃyatendriyaḥ | saṃyatāni
BhP_11.08.021/3 na jayed rasanaṃ yāvaj jitaṃ sarvaṃ jite rase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823451 (0.0):
tāvaj jitendriyo na syād vijitānyendriyaḥ pumān / / na jayed rasanaṃ yāvaj jitaṃ sarvaṃ jite rase // BhP_11.08.021 //
BhP_11.08.022/1 piṅgalā nāma veśyāsīd videha-nagare purā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823458 (0.0):
na jayed rasanaṃ yāvaj jitaṃ sarvaṃ jite rase // BhP_11.08.021 // / piṅgalā nāma veśyāsīd videha nagare purā /
BhP_11.08.022/3 tasyā me śikṣitaṃ kiñcin nibodha nṛpa-nandana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823465 (0.0):
piṅgalā nāma veśyāsīd videha nagare purā / / tasyā me śikṣitaṃ kiñcin nibodha nṛpa nandana // BhP_11.08.022 //
BhP_11.08.023/1 sā svairiṇy ekadā kāntaṃ saṅketa upaneṣyatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823470 (0.0):
tasyā me śikṣitaṃ kiñcin nibodha nṛpa nandana // BhP_11.08.022 // / sā svairiṇy ekadā kāntaṃ saṅketa upaneṣyatī /
BhP_11.08.023/3 abhūt kāle bahir dvāre bibhratī rūpam uttamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823477 (0.0):
sā svairiṇy ekadā kāntaṃ saṅketa upaneṣyatī / / abhūt kāle bahir dvāre bibhratī rūpam uttamam // BhP_11.08.023 //
BhP_11.08.024/1 mārga āgacchato vīkṣya puruṣān puruṣarṣabha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823482 (0.006):
abhūt kāle bahir dvāre bibhratī rūpam uttamam // BhP_11.08.023 // / mārga āgacchato vīkṣya puruṣān puruṣarṣabha /
BhP_11.08.024/3 tān śulka-dān vittavataḥ kāntān mene 'rtha-kāmukī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823491 (0.0):
mārga āgacchato vīkṣya puruṣān puruṣarṣabha / / tān śulka dān vittavataḥ kāntān mene 'rtha kāmukī // BhP_11.08.024 //
BhP_11.08.025/1 āgateṣv apayāteṣu sā saṅketopajīvinī / BhP_11.08.025/3 apy anyo vittavān ko 'pi mām upaiṣyati bhūri-daḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823502 (1.192):
tān śulka dān vittavataḥ kāntān mene 'rtha kāmukī // BhP_11.08.024 // / āgateṣv apayāteṣu sā saṅketopajīvinī /
BhP_11.08.026/1 evaṃ durāśayā dhvasta- nidrā dvāry avalambatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823508 (0.005):
apy anyo vittavān ko 'pi mām upaiṣyati bhūri daḥ // BhP_11.08.025 // / evaṃ durāśayā dhvasta nidrā dvāry avalambatī /
BhP_11.08.026/3 nirgacchantī praviśatī niśīthaṃ samapadyata / BhP_11.08.027/1 tasyā vittāśayā śuṣyad- vaktrāyā dīna-cetasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823519 (0.0):
evaṃ durāśayā dhvasta nidrā dvāry avalambatī / / nirgacchantī praviśatī niśīthaṃ samapadyata // BhP_11.08.026 //
BhP_11.08.027/3 nirvedaḥ paramo jajñe cintā-hetuḥ sukhāvahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823526 (0.0):
tasyā vittāśayā śuṣyad vaktrāyā dīna cetasaḥ / / nirvedaḥ paramo jajñe cintā hetuḥ sukhāvahaḥ // BhP_11.08.027 //
BhP_11.08.028/1 tasyā nirviṇṇa-cittāyā gītaṃ śṛṇu yathā mama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823532 (0.005):
nirvedaḥ paramo jajñe cintā hetuḥ sukhāvahaḥ // BhP_11.08.027 // / tasyā nirviṇṇa cittāyā gītaṃ śṛṇu yathā mama /
BhP_11.08.028/3 nirveda āśā-pāśānāṃ puruṣasya yathā hy asiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823537 (0.005):
tasyā nirviṇṇa cittāyā gītaṃ śṛṇu yathā mama / / nirveda āśā pāśānāṃ puruṣasya yathā hy asiḥ // BhP_11.08.028 //
BhP_11.08.029/1 na hy aṅgājāta-nirvedo deha-bandhaṃ jihāsati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823545 (0.0):
nirveda āśā pāśānāṃ puruṣasya yathā hy asiḥ // BhP_11.08.028 // / na hy aṅgājāta nirvedo deha bandhaṃ jihāsati /
BhP_11.08.029/3 yathā vijñāna-rahito manujo mamatāṃ nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823551 (0.0):
na hy aṅgājāta nirvedo deha bandhaṃ jihāsati / / yathā vijñāna rahito manujo mamatāṃ nṛpa // BhP_11.08.029 //
BhP_11.08.030/0 piṅgalovāca / BhP_11.08.030/1 aho me moha-vitatiṃ paśyatāvijitātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823561 (0.0):
yathā vijñāna rahito manujo mamatāṃ nṛpa // BhP_11.08.029 // / BhP_11.08.030/0 piṅgalovāca
BhP_11.08.030/3 yā kāntād asataḥ kāmaṃ kāmaye yena bāliśā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823568 (0.0):
aho me moha vitatiṃ paśyatāvijitātmanaḥ / / yā kāntād asataḥ kāmaṃ kāmaye yena bāliśā // BhP_11.08.030 //
BhP_11.08.031/1 santaṃ samīpe ramaṇaṃ rati-pradaṃ vitta-pradaṃ nityam imaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823578 (0.0):
yā kāntād asataḥ kāmaṃ kāmaye yena bāliśā // BhP_11.08.030 // / santaṃ samīpe ramaṇaṃ rati pradaṃ vitta pradaṃ nityam imaṃ vihāya /
vihāya / BhP_11.08.031/3 akāma-daṃ duḥkha-bhayādhi-śoka- moha-pradaṃ tuccham ahaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823589 (0.0):
santaṃ samīpe ramaṇaṃ rati pradaṃ vitta pradaṃ nityam imaṃ vihāya / / akāma daṃ duḥkha bhayādhi śoka moha pradaṃ tuccham ahaṃ bhaje 'jñā //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4146177 (0.063):
śokamohabhayāyāsādiduḥkhadoṣanivartakatvācca tatsmṛteḥ /
bhaje 'jñā / BhP_11.08.032/1 aho mayātmā paritāpito vṛthā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823596 (0.0):
akāma daṃ duḥkha bhayādhi śoka moha pradaṃ tuccham ahaṃ bhaje 'jñā //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18425495 (0.064):
BhP_11.23.014/1 sa cāhedam aho kaṣṭaṃ vṛthātmā me 'nutāpitaḥ / BhP_11.23.014/3 na dharmāya na kāmāya yasyārthāyāsa īdṛśaḥ
sāṅketya-vṛttyāti-vigarhya-vārtayā / BhP_11.08.032/3 straiṇān narād yārtha-tṛṣo 'nuśocyāt krītena vittaṃ ratim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823612 (0.0):
aho mayātmā paritāpito vṛthā sāṅketya vṛttyāti vigarhya vārtayā /
ātmanecchatī / BhP_11.08.033/1 yad asthibhir nirmita-vaṃśa-vaṃsya-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823618 (0.0):
straiṇān narād yārtha tṛṣo 'nuśocyāt krītena vittaṃ ratim ātmanecchatī //
BhP_11.08.033/2 sthūṇaṃ tvacā roma-nakhaiḥ pinaddham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823623 (0.033):
yad asthibhir nirmita vaṃśa vaṃsya $ sthūṇaṃ tvacā roma nakhaiḥ pinaddham
BhP_11.08.033/3 kṣaran-nava-dvāram agāram etad / BhP_11.08.033/4 viṇ-mūtra-pūrṇaṃ mad upaiti kānyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823633 (0.0):
yad asthibhir nirmita vaṃśa vaṃsya $ sthūṇaṃ tvacā roma nakhaiḥ pinaddham / kṣaran nava dvāram agāram etad % viṇ mūtra pūrṇaṃ mad upaiti kānyā //
BhP_11.08.034/1 videhānāṃ pure hy asminn aham ekaiva mūḍha-dhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823640 (0.0):
kṣaran nava dvāram agāram etad % viṇ mūtra pūrṇaṃ mad upaiti kānyā // / BhP_11.08.033 //* / videhānāṃ pure hy asminn aham ekaiva mūḍha dhīḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918013 (0.0):
dvāraivānyeṣāṃ tal lābho yukta iti pūrvavad eva | piṅgalāyā api sat saṅge / videhānāṃ pure hy asminn aham ekaiva mūḍha dhīḥ [BhP 11.8.33] ity atra
BhP_11.08.034/3 yānyam icchanty asaty asmād ātma-dāt kāmam acyutāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823649 (0.0):
videhānāṃ pure hy asminn aham ekaiva mūḍha dhīḥ / / yānyam icchanty asaty asmād ātma dāt kāmam acyutāt // BhP_11.08.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918013 (0.056):
videhānāṃ pure hy asminn aham ekaiva mūḍha dhīḥ [BhP 11.8.33] ity atra
BhP_11.08.035/1 suhṛt preṣṭhatamo nātha ātmā cāyaṃ śarīriṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823654 (0.005):
yānyam icchanty asaty asmād ātma dāt kāmam acyutāt // BhP_11.08.034 // / suhṛt preṣṭhatamo nātha ātmā cāyaṃ śarīriṇām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939628 (0.031):
tatra rāgātmikāyāṃ rucir yathā / suhṛt preṣṭhatamo nātha ātmā cāyaṃ śarīriṇām |
BhP_11.08.035/3 taṃ vikrīyātmanaivāhaṃ rame 'nena yathā ramā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823659 (0.019):
suhṛt preṣṭhatamo nātha ātmā cāyaṃ śarīriṇām / / taṃ vikrīyātmanaivāhaṃ rame 'nena yathā ramā // BhP_11.08.035 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13939632 (0.019):
suhṛt preṣṭhatamo nātha ātmā cāyaṃ śarīriṇām | / taṃ vikrīyātmanaivāhaṃ rame'nena yathā ramā || [BhP 11.8.35]
BhP_11.08.036/1 kiyat priyaṃ te vyabhajan kāmā ye kāma-dā narāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823667 (0.0):
taṃ vikrīyātmanaivāhaṃ rame 'nena yathā ramā // BhP_11.08.035 // / kiyat priyaṃ te vyabhajan kāmā ye kāma dā narāḥ /
BhP_11.08.036/3 ādy-antavanto bhāryāyā devā vā kāla-vidrutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823675 (0.007):
ādy antavanto bhāryāyā devā vā kāla vidrutāḥ // BhP_11.08.036 //
BhP_11.08.037/1 nūna