View original HTML file with complete header information
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.0):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.0):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838423 (5.960):
labheta // BhP_11.31.028 //* / BhP_12.01.001/0 śrī śuka uvāca / yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.004):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.004):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.004):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.004):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689214 (0.005):
pracetasāṃ nāradasya saṃvādaṃ hari kīrtanam // BhP_04.31.025 // / BhP_04.31.026/0 śrī śuka uvāca / ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710302 (0.005):
prāsya prācīsarasvatyāṃ snātvā dhāma svamanvagāt // BhP_06.08.040 // / BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.005):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.006):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.006):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.006):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.006):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.006):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.007):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.007):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.007):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.007):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.007):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
BhP_12.01.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.01.001/1 yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.0):
BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170291 (0.0):
BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.08.041/1 ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838423 (5.960):
labheta // BhP_11.31.028 //* / BhP_12.01.001/0 śrī śuka uvāca / yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.004):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.004):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.004):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.004):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689214 (0.005):
pracetasāṃ nāradasya saṃvādaṃ hari kīrtanam // BhP_04.31.025 // / BhP_04.31.026/0 śrī śuka uvāca / ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710302 (0.005):
prāsya prācīsarasvatyāṃ snātvā dhāma svamanvagāt // BhP_06.08.040 // / BhP_06.08.041/0 śrīśuka uvāca / ya idaṃ śṛṇuyāt kāle yo dhārayati cādṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.005):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.006):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.006):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.006):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.006):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.006):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.007):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.007):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.007):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.007):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.007):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
BhP_12.01.001/3 tasyāmātyas tu śunako hatvā svāminam ātma-jam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838430 (0.0):
yo 'ntyaḥ purañjayo nāma bhaviṣyo bārahadrathaḥ / / tasyāmātyas tu śunako hatvā svāminam ātma jam // BhP_12.01.001 //
BhP_12.01.002/1 pradyota-saṃjñaṃ rājānaṃ kartā yat-pālakaḥ sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838438 (0.0):
tasyāmātyas tu śunako hatvā svāminam ātma jam // BhP_12.01.001 // / pradyota saṃjñaṃ rājānaṃ kartā yat pālakaḥ sutaḥ /
BhP_12.01.002/3 viśākhayūpas tat-putro bhavitā rājakas tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838445 (0.005):
pradyota saṃjñaṃ rājānaṃ kartā yat pālakaḥ sutaḥ / / viśākhayūpas tat putro bhavitā rājakas tataḥ // BhP_12.01.002 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5144909 (0.042):
tasyāpi pālako nāma putro bhavitā | / tataś ca viśākhayūpas tatputro janakas tasya ca nandivardhanaḥ |
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005248 (0.054):
BhP_09.12.011/2 pratīkāśvo bhānumataḥ supratīko 'tha tatsutaḥ / BhP_09.12.012/1 bhavitā marudevo 'tha sunakṣatro 'tha puṣkaraḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542341 (0.058):
BhP_12.01.024/3 tasyāpi gomatī putraḥ purīmān bhavitā tataḥ / BhP_12.01.025/1 medaśirāḥ śivaskando yajñaśrīs tat-sutas tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838733 (0.060):
tasyāpi gomatī putraḥ purīmān bhavitā tataḥ // BhP_12.01.024 // / medaśirāḥ śivaskando yajñaśrīs tat sutas tataḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542305 (0.061):
BhP_12.01.021/3 śrī-śāntakarṇas tat-putraḥ paurṇamāsas tu tat-sutaḥ / BhP_12.01.022/1 lambodaras tu tat-putras tasmāc cibilako nṛpaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542256 (0.062):
BhP_12.01.019/1 tasya putras tu bhūmitras tasya nārāyaṇaḥ sutaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26900879 (0.063):
vṛjinīvataś ca bhavitā $ uṣaṅgur aparājitaḥ & / uṣaṅgor bhavitā putraḥ % śūraś citrarathas tathā // BrP_226.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11172177 (0.063):
vṛjinīvataś ca bhavitā uṣaṅgur aparājitaḥ / / uṣaṅgor bhavitā putraḥ śūraś citrarathas tathā // BrP_226.37 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750361 (0.063):
pratīkāśvo bhānumataḥ supratīko 'tha tatsutaḥ // BhP_09.12.011 // / bhavitā marudevo 'tha sunakṣatro 'tha puṣkaraḥ /
BhP_12.01.003/1 nandivardhanas tat-putraḥ pañca pradyotanā ime / BhP_12.01.003/3 aṣṭa-triṃśottara-śataṃ bhokṣyanti pṛthivīṃ nṛpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838455 (0.0):
viśākhayūpas tat putro bhavitā rājakas tataḥ // BhP_12.01.002 // / nandivardhanas tat putraḥ pañca pradyotanā ime /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838446 (0.005):
pradyota saṃjñaṃ rājānaṃ kartā yat pālakaḥ sutaḥ / / viśākhayūpas tat putro bhavitā rājakas tataḥ // BhP_12.01.002 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542072 (0.047):
BhP_12.01.005/3 darbhakas tat-suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ / BhP_12.01.006/1 nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838484 (0.053):
darbhakas tat suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ // BhP_12.01.005 // / nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ /
BhP_12.01.004/1 śiśunāgas tato bhāvyaḥ kākavarṇas tu tat-sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838462 (0.0):
aṣṭa triṃśottara śataṃ bhokṣyanti pṛthivīṃ nṛpāḥ // BhP_12.01.003 // / śiśunāgas tato bhāvyaḥ kākavarṇas tu tat sutaḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5144926 (0.059):
tataś ca śiśunāgas tatputraś ca kākavarṇo bhavitā |
BhP_12.01.004/3 kṣemadharmā tasya sutaḥ kṣetrajñaḥ kṣemadharma-jaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838469 (0.0):
śiśunāgas tato bhāvyaḥ kākavarṇas tu tat sutaḥ / / kṣemadharmā tasya sutaḥ kṣetrajñaḥ kṣemadharma jaḥ // BhP_12.01.004 //
BhP_12.01.005/1 vidhisāraḥ sutas tasyā- jātaśatrur bhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838475 (0.0):
kṣemadharmā tasya sutaḥ kṣetrajñaḥ kṣemadharma jaḥ // BhP_12.01.004 // / vidhisāraḥ sutas tasyā jātaśatrur bhaviṣyati /
BhP_12.01.005/3 darbhakas tat-suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838482 (0.0):
kṣemadharmā tasya sutaḥ kṣetrajñaḥ kṣemadharma jaḥ // BhP_12.01.004 // / vidhisāraḥ sutas tasyā jātaśatrur bhaviṣyati /
BhP_12.01.006/1 nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838485 (0.0):
darbhakas tat suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ // BhP_12.01.005 // / nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755949 (0.013):
yaduputrasya ca kroṣṭoḥ putro vṛjinavāṃstataḥ // BhP_09.23.030 // / svāhito 'to viṣadgurvai tasya citrarathastataḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006461 (0.017):
BhP_09.15.002/1 śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ / BhP_09.15.002/2 rayasya suta ekaśca jayasya tanayo 'mitaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4444540 (0.019):
parāvṛtya sthitas tūrṇaṃ sabalaḥ sasutas tadā | *HV_112.49*1401:6 | / [k: T1.2 G1.3 M4 cont.: :k]
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13011256 (0.022):
BhP_09.23.030/2 yaduputrasya ca kroṣṭoḥ putro vṛjinavāṃstataḥ / BhP_09.23.031/1 svāhito 'to viṣadgurvai tasya citrarathastataḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750740 (0.024):
sanadvājātkulirjāto 'nañjanastu kuleḥ sutaḥ // GarP_1,138.53 // / anañjanācca kulajittasyāpi cādhinemikaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697283 (0.024):
tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin nāma putro 'bhavat // BhP_05.15.002 //_* / athāsuryāṃ tat tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ parameṣṭhī tasya
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542425 (0.025):
BhP_12.01.030/3 kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ / BhP_12.01.031/1 śiśunandiś ca tad-bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838811 (0.025):
kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ // BhP_12.01.030 // / śiśunandiś ca tad bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ /
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7304733 (0.026):
RV_08.032.05.2{01} puraṃ naśūra darṣasi / RV_08.032.06.1{02} yadi me rāraṇaḥ suta ukthe vā dadhase canaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553374 (0.028):
BhP_05.15.003/1 athāsuryāṃ tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 527872 (0.039):
vijayasya kṛtiḥ putras $ tasya haryaśvataḥ sutaḥ / HV_App.I,7.5 / / haryaśvatasuto rājā $ sahadevaḥ pratāpavān // HV_App.I,7.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22013437 (0.039):
vijayasya kṛtiḥ putras tasya haryaśvataḥ sutaḥ / HV_App.I,7.5 / / haryaśvatasuto rājā sahadevaḥ pratāpavān // HV_App.I,7.6 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005116 (0.041):
BhP_09.12.002/1 devānīkastato 'nīhaḥ pāriyātro 'tha tatsutaḥ / BhP_09.12.002/2 tato balasthalastasmādvajranābho 'rkasambhavaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621284 (0.041):
vijayasya jayaḥ putrastasya haryaśvakaḥ smṛtaḥ / / iryaśvasya suto rājā sahadevaḥ pratāpavān // BndP_2,68.9 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817625 (0.043):
subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ // BhP_10.90.038 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998688 (0.044):
BhP_09.02.019/2 tasya mīḍhvāṃstataḥ pūrṇa indrasenastu tatsutaḥ / BhP_09.02.020/1 vītihotrastv indrasenāt tasya satyaśravā abhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838446 (0.044):
viśākhayūpas tat putro bhavitā rājakas tataḥ // BhP_12.01.002 // / nandivardhanas tat putraḥ pañca pradyotanā ime /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2784562 (0.044):
abhyadhāvann ati kruddhā bhrātur nirveśa kāriṇaḥ // BhP_10.44.040 // / tathāti rabhasāṃs tāṃs tu saṃyattān rohiṇī sutaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422275 (0.044):
BhP_10.90.038/3 subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ / BhP_10.90.039/1 na hy etasmin kule jātā adhanā abahu prajāḥ
BhP_12.01.006/3 śiśunāgā daśaivaite saṣṭy-uttara-śata-trayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838492 (0.0):
darbhakas tat suto bhāvī darbhakasyājayaḥ smṛtaḥ // BhP_12.01.005 // / nandivardhana ājeyo mahānandiḥ sutas tataḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4632652 (0.033):
bhaviṣyanti ca varṣāṇi ṣaṣṭyuttaraśatatrayam // BndP_2,74.134 // / śiśunāgā daśaivaite rājānaḥ kṣatrabandhavaḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22539221 (0.038):
BhP_04.29.021/3 haranty āyuḥ parikrāntyā ṣaṣṭy-uttara-śata-trayam / BhP_04.29.022/1 kāla-kanyā jarā sākṣāl lokas tāṃ nābhinandati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687031 (0.038):
haranty āyuḥ parikrāntyā ṣaṣṭy uttara śata trayam // BhP_04.29.021 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006461 (0.041):
BhP_09.15.002/1 śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ / BhP_09.15.002/2 rayasya suta ekaśca jayasya tanayo 'mitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2697279 (0.041):
tasmād vṛddhasenāyāṃ devatājin nāma putro 'bhavat // BhP_05.15.002 //_* / athāsuryāṃ tat tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ parameṣṭhī tasya
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19501760 (0.043):
prakramamitāyāṃ vedyāmaratnivihitayoḥsadohavirdhānayoḥsarvato daśapadāyā / uttaravedeśvāsaṃbhavāt padenaiva sadohavirdhāna. yorvimāna
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005116 (0.047):
BhP_09.12.002/1 devānīkastato 'nīhaḥ pāriyātro 'tha tatsutaḥ / BhP_09.12.002/2 tato balasthalastasmādvajranābho 'rkasambhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755948 (0.047):
yaduputrasya ca kroṣṭoḥ putro vṛjinavāṃstataḥ // BhP_09.23.030 // / svāhito 'to viṣadgurvai tasya citrarathastataḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817625 (0.048):
subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ // BhP_10.90.038 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4444540 (0.048):
parāvṛtya sthitas tūrṇaṃ sabalaḥ sasutas tadā | *HV_112.49*1401:6 | / [k: T1.2 G1.3 M4 cont.: :k]
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26553370 (0.050):
BhP_05.15.003/1 athāsuryāṃ tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyāṃ sutaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422275 (0.050):
BhP_10.90.038/3 subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ / BhP_10.90.039/1 na hy etasmin kule jātā adhanā abahu prajāḥ
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026407 (0.052):
Yāj3.84c/ saḍ.aṅgāni tathā^asthnām ca saha ṣaṣṭyā śata.trayam // / Yāj3.85a/ sthālaih saha catuh.ṣaṣṭir dantā vai vimśatir nakhāh /(p.375)
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542188 (0.053):
BhP_12.01.014/1 mauryā hy ete daśa nṛpāḥ sapta-triṃśac-chatottaram / BhP_12.01.014/3 samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kalau kuru-kulodvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2784562 (0.053):
abhyadhāvann ati kruddhā bhrātur nirveśa kāriṇaḥ // BhP_10.44.040 // / tathāti rabhasāṃs tāṃs tu saṃyattān rohiṇī sutaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2784000 (0.054):
āsasādātha caṇūraṃ muṣṭtikaṃ rohiṇī sutaḥ // BhP_10.44.001 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481044 (0.055):
udgīthastasya putro 'bhūtaprastāviścāpi tatsutaḥ / / prastāvestu vibhuḥ putraḥ pṛthustasya suto 'bhavat // BndP_1,14.67 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21142065 (0.057):
grāmaḥ vyāsarājasvāmibhyaḥ / navacatvāriṃśatadadhikacatuḥśatottaraikasahasratame śakābde dattaḥiti hi"
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998688 (0.058):
BhP_09.02.019/2 tasya mīḍhvāṃstataḥ pūrṇa indrasenastu tatsutaḥ / BhP_09.02.020/1 vītihotrastv indrasenāt tasya satyaśravā abhūt
BhP_12.01.007/1 samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kuru-śreṣṭha kalau nṛpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838500 (0.0):
śiśunāgā daśaivaite saṣṭy uttara śata trayam // BhP_12.01.006 // / samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kuru śreṣṭha kalau nṛpāḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542193 (0.039):
BhP_12.01.014/1 mauryā hy ete daśa nṛpāḥ sapta-triṃśac-chatottaram / BhP_12.01.014/3 samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kalau kuru-kulodvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838596 (0.041):
mauryā hy ete daśa nṛpāḥ sapta triṃśac chatottaram / / samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kalau kuru kulodvaha // BhP_12.01.014 //
BhP_12.01.007/3 mahānandi-suto rājan śūdrā-garbhodbhavo balī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838507 (1.192):
samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kuru śreṣṭha kalau nṛpāḥ / / mahānandi suto rājan śūdrā garbhodbhavo balī // BhP_12.01.007 //
BhP_12.01.008/1 mahāpadma-patiḥ kaścin nandaḥ kṣatra-vināśa-kṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838514 (0.0):
mahānandi suto rājan śūdrā garbhodbhavo balī // BhP_12.01.007 // / mahāpadma patiḥ kaścin nandaḥ kṣatra vināśa kṛt /
BhP_12.01.008/3 tato nṛpā bhaviṣyanti śūdra-prāyās tv adhārmikāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838521 (0.0):
mahāpadma patiḥ kaścin nandaḥ kṣatra vināśa kṛt / / tato nṛpā bhaviṣyanti śūdra prāyās tv adhārmikāḥ // BhP_12.01.008 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542511 (0.049):
BhP_12.01.036/3 vrātyā dvijā bhaviṣyanti śūdra-prāyā janādhipāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838890 (0.049):
vrātyā dvijā bhaviṣyanti śūdra prāyā janādhipāḥ // BhP_12.01.036 //
BhP_12.01.009/1 sa eka-cchatrāṃ pṛthivīm anullaṅghita-śāsanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838527 (0.006):
tato nṛpā bhaviṣyanti śūdra prāyās tv adhārmikāḥ // BhP_12.01.008 // / sa eka cchatrāṃ pṛthivīm anullaṅghita śāsanaḥ /
BhP_12.01.009/3 śāsiṣyati mahāpadmo dvitīya iva bhārgavaḥ / BhP_12.01.010/1 tasya cāṣṭau bhaviṣyanti sumālya-pramukhāḥ sutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838537 (0.004):
sa eka cchatrāṃ pṛthivīm anullaṅghita śāsanaḥ / / śāsiṣyati mahāpadmo dvitīya iva bhārgavaḥ // BhP_12.01.009 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5144986 (0.050):
sa caikacchatrām anullaṅghitaśāsano mahāpadmaḥ pṛthivīṃ bhokṣyati || / ViP_4,24.4 ||
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158363 (0.060):
sa caikacchatrāmanullaṅghitaśāsano mahāpadmaḥ pṛthivīṃ bhokṣyate // / ViP_4,24.22 //
BhP_12.01.010/3 ya imāṃ bhokṣyanti mahīṃ rājānaś ca śataṃ samāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838543 (0.005):
śāsiṣyati mahāpadmo dvitīya iva bhārgavaḥ // BhP_12.01.009 // / tasya cāṣṭau bhaviṣyanti sumālya pramukhāḥ sutāḥ /
BhP_12.01.011/1 nava nandān dvijaḥ kaścit prapannān uddhariṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838550 (0.0):
ya imāṃ bhokṣyanti mahīṃ rājānaś ca śataṃ samāḥ // BhP_12.01.010 // / nava nandān dvijaḥ kaścit prapannān uddhariṣyati /
BhP_12.01.011/3 teṣāṃ abhāve jagatīṃ mauryā bhokṣyanti vai kalau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838557 (0.0):
nava nandān dvijaḥ kaścit prapannān uddhariṣyati / / teṣāṃ abhāve jagatīṃ mauryā bhokṣyanti vai kalau // BhP_12.01.011 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145008 (0.062):
navaitān nandān kauṭilyo brāhmaṇaḥ samuddhariṣyati || ViP_4,24.5 || / teṣām abhāve mauryāḥ pṛthivīṃ bhokṣyanti |
BhP_12.01.012/1 sa eva candraguptaṃ vai dvijo rājye 'bhiṣekṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838563 (0.005):
teṣāṃ abhāve jagatīṃ mauryā bhokṣyanti vai kalau // BhP_12.01.011 // / sa eva candraguptaṃ vai dvijo rājye 'bhiṣekṣyati /
BhP_12.01.012/3 tat-suto vārisāras tu tataś cāśokavardhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838570 (0.0):
sa eva candraguptaṃ vai dvijo rājye 'bhiṣekṣyati / / tat suto vārisāras tu tataś cāśokavardhanaḥ // BhP_12.01.012 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158410 (0.053):
tasyāpi putro bindusāro bhaviṣyati // ViP_4,24.29 // / tasyāpyaśokavardhanastataḥsuyaśāstataś ca daśarathastataś ca saṃyutastataḥ
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145021 (0.061):
tasyāpi putro bindusāro bhaviṣyati | / tasyāpy aśokavardhanas tataḥ suyaśās tato daśarathas tataḥ saṃgatas tataḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005116 (0.063):
BhP_09.12.002/1 devānīkastato 'nīhaḥ pāriyātro 'tha tatsutaḥ / BhP_09.12.002/2 tato balasthalastasmādvajranābho 'rkasambhavaḥ
BhP_12.01.013/1 suyaśā bhavitā tasya saṅgataḥ suyaśaḥ-sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838575 (5.960):
tat suto vārisāras tu tataś cāśokavardhanaḥ // BhP_12.01.012 // / suyaśā bhavitā tasya saṅgataḥ suyaśaḥ sutaḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145021 (0.060):
tasyāpi putro bindusāro bhaviṣyati | / tasyāpy aśokavardhanas tataḥ suyaśās tato daśarathas tataḥ saṃgatas tataḥ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158409 (0.063):
tasyāpi putro bindusāro bhaviṣyati // ViP_4,24.29 // / tasyāpyaśokavardhanastataḥsuyaśāstataś ca daśarathastataś ca saṃyutastataḥ
BhP_12.01.013/3 śāliśūkas tatas tasya somaśarmā bhaviṣyati / BhP_12.01.013/5 śatadhanvā tatas tasya bhavitā tad-bṛhadrathaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838585 (0.006):
suyaśā bhavitā tasya saṅgataḥ suyaśaḥ sutaḥ / / śāliśūkas tatas tasya somaśarmā bhaviṣyati /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145028 (0.064):
tasyāpy aśokavardhanas tataḥ suyaśās tato daśarathas tataḥ saṃgatas tataḥ / śāliśūkas tasmāt somaśarmā tasmāc chatadhanvā |
BhP_12.01.014/1 mauryā hy ete daśa nṛpāḥ sapta-triṃśac-chatottaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838592 (0.0):
śatadhanvā tatas tasya bhavitā tad bṛhadrathaḥ // BhP_12.01.013 // / mauryā hy ete daśa nṛpāḥ sapta triṃśac chatottaram /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542080 (0.053):
BhP_12.01.006/3 śiśunāgā daśaivaite saṣṭy-uttara-śata-trayam / BhP_12.01.007/1 samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kuru-śreṣṭha kalau nṛpāḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633145 (0.055):
saptaṣaṣṭiṃ ca varṣāṇi daśābhīrāstato nṛpāḥ / / sapta gardabhinaścaiva bhokṣyantīmāṃ dvisaptatim // BndP_2,74.174 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838492 (0.061):
śiśunāgā daśaivaite saṣṭy uttara śata trayam // BhP_12.01.006 // / samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kuru śreṣṭha kalau nṛpāḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145033 (0.063):
śāliśūkas tasmāt somaśarmā tasmāc chatadhanvā | / tasyāpy'nu bṛhadrathanāmā bhavitā | / evaṃ mauryā daśa bhūpatayo bhaviṣyanti abdaśataṃ saptatriṃśaduttaram |
BhP_12.01.014/3 samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kalau kuru-kulodvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838599 (0.0):
mauryā hy ete daśa nṛpāḥ sapta triṃśac chatottaram / / samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kalau kuru kulodvaha // BhP_12.01.014 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542085 (0.039):
BhP_12.01.006/3 śiśunāgā daśaivaite saṣṭy-uttara-śata-trayam / BhP_12.01.007/1 samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kuru-śreṣṭha kalau nṛpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838497 (0.039):
śiśunāgā daśaivaite saṣṭy uttara śata trayam // BhP_12.01.006 // / samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kuru śreṣṭha kalau nṛpāḥ /
BhP_12.01.015/1 agnimitras tatas tasmāt sujyeṣṭho bhavitā tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838605 (0.0):
samā bhokṣyanti pṛthivīṃ kalau kuru kulodvaha // BhP_12.01.014 // / agnimitras tatas tasmāt sujyeṣṭho bhavitā tataḥ /
BhP_12.01.015/3 vasumitro bhadrakaś ca pulindo bhavitā sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838611 (5.960):
agnimitras tatas tasmāt sujyeṣṭho bhavitā tataḥ / / vasumitro bhadrakaś ca pulindo bhavitā sutaḥ // BhP_12.01.015 //
BhP_12.01.016/1 tato ghoṣaḥ sutas tasmād vajramitro bhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838617 (0.005):
vasumitro bhadrakaś ca pulindo bhavitā sutaḥ // BhP_12.01.015 // / tato ghoṣaḥ sutas tasmād vajramitro bhaviṣyati /
BhP_12.01.016/3 tato bhāgavatas tasmād devabhūtiḥ kurūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838622 (0.012):
tato ghoṣaḥ sutas tasmād vajramitro bhaviṣyati / / tato bhāgavatas tasmād devabhūtiḥ kurūdvaha // BhP_12.01.016 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145068 (0.057):
tataḥ pulindakas tato ghoṣavasus tasmād api vajramitras tato bhāgavataḥ || / ViP_4,24.9 || / tasmād devabhūtiḥ |
BhP_12.01.017/1 śuṅgā daśaite bhokṣyanti bhūmiṃ varṣa-śatādhikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838630 (0.0):
tato bhāgavatas tasmād devabhūtiḥ kurūdvaha // BhP_12.01.016 // / śuṅgā daśaite bhokṣyanti bhūmiṃ varṣa śatādhikam /
BhP_12.01.017/3 tataḥ kāṇvān iyaṃ bhūmir yāsyaty alpa-guṇān nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838637 (0.0):
śuṅgā daśaite bhokṣyanti bhūmiṃ varṣa śatādhikam / / tataḥ kāṇvān iyaṃ bhūmir yāsyaty alpa guṇān nṛpa // BhP_12.01.017 //
BhP_12.01.018/1 śuṅgaṃ hatvā devabhūtiṃ kāṇvo 'mātyas tu kāminam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838645 (0.0):
tataḥ kāṇvān iyaṃ bhūmir yāsyaty alpa guṇān nṛpa // BhP_12.01.017 // / śuṅgaṃ hatvā devabhūtiṃ kāṇvo 'mātyas tu kāminam /
BhP_12.01.018/3 svayaṃ kariṣyate rājyaṃ vasudevo mahā-matiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838652 (1.192):
śuṅgaṃ hatvā devabhūtiṃ kāṇvo 'mātyas tu kāminam / / svayaṃ kariṣyate rājyaṃ vasudevo mahā matiḥ // BhP_12.01.018 //
BhP_12.01.019/1 tasya putras tu bhūmitras tasya nārāyaṇaḥ sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838657 (1.788):
svayaṃ kariṣyate rājyaṃ vasudevo mahā matiḥ // BhP_12.01.018 // / tasya putras tu bhūmitras tasya nārāyaṇaḥ sutaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481045 (0.052):
udgīthastasya putro 'bhūtaprastāviścāpi tatsutaḥ / / prastāvestu vibhuḥ putraḥ pṛthustasya suto 'bhavat // BndP_1,14.67 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838700 (0.054):
śrī śāntakarṇas tat putraḥ paurṇamāsas tu tat sutaḥ // BhP_12.01.021 // / lambodaras tu tat putras tasmāc cibilako nṛpaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542305 (0.058):
BhP_12.01.021/3 śrī-śāntakarṇas tat-putraḥ paurṇamāsas tu tat-sutaḥ / BhP_12.01.022/1 lambodaras tu tat-putras tasmāc cibilako nṛpaḥ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158500 (0.060):
tasya putro bhūmitrastasyāpi nārāyaṇaḥ // ViP_4,24.40 // / nārāyaṇātmajaḥsuśarmā // ViP_4,24.41 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005564 (0.061):
BhP_09.13.018/2 sītā śīrāgrato jātā tasmāt śīradhvajaḥ smṛtaḥ / BhP_09.13.019/1 kuśadhvajastasya putrastato dharmadhvajo nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750652 (0.061):
sītā śīrāgrato jātā tasmāt śīradhvajaḥ smṛtaḥ // BhP_09.13.018 // / kuśadhvajastasya putrastato dharmadhvajo nṛpaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542021 (0.062):
BhP_12.01.002/1 pradyota-saṃjñaṃ rājānaṃ kartā yat-pālakaḥ sutaḥ / BhP_12.01.002/3 viśākhayūpas tat-putro bhavitā rājakas tataḥ
BhP_12.01.019/3 kāṇvāyanā ime bhūmiṃ catvāriṃśac ca pañca ca / BhP_12.01.019/5 śatāni trīṇi bhokṣyanti varṣāṇāṃ ca kalau yuge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838667 (0.0):
tasya putras tu bhūmitras tasya nārāyaṇaḥ sutaḥ / / kāṇvāyanā ime bhūmiṃ catvāriṃśac ca pañca ca /
BhP_12.01.020/1 hatvā kāṇvaṃ suśarmāṇaṃ tad-bhṛtyo vṛṣalo balī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838674 (0.004):
śatāni trīṇi bhokṣyanti varṣāṇāṃ ca kalau yuge // BhP_12.01.019 // / hatvā kāṇvaṃ suśarmāṇaṃ tad bhṛtyo vṛṣalo balī /
BhP_12.01.020/3 gāṃ bhokṣyaty andhra-jātīyaḥ kañcit kālam asattamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838682 (0.0):
hatvā kāṇvaṃ suśarmāṇaṃ tad bhṛtyo vṛṣalo balī / / gāṃ bhokṣyaty andhra jātīyaḥ kañcit kālam asattamaḥ // BhP_12.01.020 //
BhP_12.01.021/1 kṛṣṇa-nāmātha tad-bhrātā bhavitā pṛthivī-patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838690 (0.0):
gāṃ bhokṣyaty andhra jātīyaḥ kañcit kālam asattamaḥ // BhP_12.01.020 // / kṛṣṇa nāmātha tad bhrātā bhavitā pṛthivī patiḥ /
BhP_12.01.021/3 śrī-śāntakarṇas tat-putraḥ paurṇamāsas tu tat-sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838699 (0.0):
kṛṣṇa nāmātha tad bhrātā bhavitā pṛthivī patiḥ / / śrī śāntakarṇas tat putraḥ paurṇamāsas tu tat sutaḥ // BhP_12.01.021 //
BhP_12.01.022/1 lambodaras tu tat-putras tasmāc cibilako nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838704 (0.005):
śrī śāntakarṇas tat putraḥ paurṇamāsas tu tat sutaḥ // BhP_12.01.021 // / lambodaras tu tat putras tasmāc cibilako nṛpaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542257 (0.058):
BhP_12.01.019/1 tasya putras tu bhūmitras tasya nārāyaṇaḥ sutaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542021 (0.061):
BhP_12.01.002/1 pradyota-saṃjñaṃ rājānaṃ kartā yat-pālakaḥ sutaḥ / BhP_12.01.002/3 viśākhayūpas tat-putro bhavitā rājakas tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838655 (0.062):
svayaṃ kariṣyate rājyaṃ vasudevo mahā matiḥ // BhP_12.01.018 // / tasya putras tu bhūmitras tasya nārāyaṇaḥ sutaḥ /
BhP_12.01.022/3 meghasvātiś cibilakād aṭamānas tu tasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838707 (0.006):
lambodaras tu tat putras tasmāc cibilako nṛpaḥ / / meghasvātiś cibilakād aṭamānas tu tasya ca // BhP_12.01.022 //
BhP_12.01.023/1 aniṣṭakarmā hāleyas talakas tasya cātma-jaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838715 (0.0):
meghasvātiś cibilakād aṭamānas tu tasya ca // BhP_12.01.022 // / aniṣṭakarmā hāleyas talakas tasya cātma jaḥ /
BhP_12.01.023/3 purīṣabhīrus tat-putras tato rājā sunandanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838722 (0.0):
aniṣṭakarmā hāleyas talakas tasya cātma jaḥ / / purīṣabhīrus tat putras tato rājā sunandanaḥ // BhP_12.01.023 //
BhP_12.01.024/1 cakoro bahavo yatra śivasvātir arin-damaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838728 (0.0):
purīṣabhīrus tat putras tato rājā sunandanaḥ // BhP_12.01.023 // / cakoro bahavo yatra śivasvātir arin damaḥ /
BhP_12.01.024/3 tasyāpi gomatī putraḥ purīmān bhavitā tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838733 (0.005):
cakoro bahavo yatra śivasvātir arin damaḥ / / tasyāpi gomatī putraḥ purīmān bhavitā tataḥ // BhP_12.01.024 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13006460 (0.039):
BhP_09.15.002/1 śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ / BhP_09.15.002/2 rayasya suta ekaśca jayasya tanayo 'mitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755948 (0.040):
yaduputrasya ca kroṣṭoḥ putro vṛjinavāṃstataḥ // BhP_09.23.030 // / svāhito 'to viṣadgurvai tasya citrarathastataḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13011256 (0.040):
BhP_09.23.030/2 yaduputrasya ca kroṣṭoḥ putro vṛjinavāṃstataḥ / BhP_09.23.031/1 svāhito 'to viṣadgurvai tasya citrarathastataḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16773072 (0.041):
uṣaṅgur aparājitaḥ BrP_226.37b / uṣaṅgor bhavitā putraḥ BrP_226.37c
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2751484 (0.041):
āyuḥ śrutāyuḥ satyāyū rayo 'tha vijayo jayaḥ // BhP_09.15.001 // / śrutāyorvasumān putraḥ satyāyośca śrutañjayaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13754850 (0.042):
autpātikam idaṃ ghoṣe HV_51.32a / audbhido bhavitā kaścit HV_115.40a / aurvakopāgnisaṃtaptāṃl HV_35.53a*507:4a
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580402 (0.044):
[8] sarve sa smitam ūcuḥ kavi cakra cakravartinā bhavatā na kiṃ vā / supraśastaṅkaraṃ bhavitā, tato yad eva yojayiṣyate, tad eva vijeṣyate |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398442 (0.044):
bhūtvā nāyaṃ na2 bhavitā / bhūyaḥ punaḥ / kiṃ tarhi3 / / bhavitaiva / bhāviny api kāle sattāṃ na hāsyatīty arthaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10157983 (0.045):
yo gaṅgayāpahṛte hastinapure kauśāṃbyāṃ nivatsyati // ViP_4,21.8 // / tasyā pyuṣmaḥ putro bhavitā // ViP_4,21.9 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16185246 (0.045):
audumbarā hy abhiṣṇātās HV_App.I,6B.109a / audbhido bhavitā kaścit HV_115.40a
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5144908 (0.045):
tasyāpi pālako nāma putro bhavitā | / tataś ca viśākhayūpas tatputro janakas tasya ca nandivardhanaḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26900879 (0.045):
vṛjinīvataś ca bhavitā $ uṣaṅgur aparājitaḥ & / uṣaṅgor bhavitā putraḥ % śūraś citrarathas tathā // BrP_226.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11172177 (0.045):
vṛjinīvataś ca bhavitā uṣaṅgur aparājitaḥ / / uṣaṅgor bhavitā putraḥ śūraś citrarathas tathā // BrP_226.37 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634132 (0.046):
devāpeśca sapaulastu elādirbhavitā nṛpaḥ // BndP_2,74.252 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5144648 (0.047):
śatānīkād apy aśvamedhadatto bhavitā | / tasmād apy adhisīmakṛṣṇaḥ adhisīmakṛṣṇān niścaknuḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7844020 (0.048):
te'yaṃ tarhi putro bhaviteti sa ha saṃvatsaratamīṃ / rātrimājagāmeddhiraṇyavimitāni
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633012 (0.049):
pañcāśattu samāḥ ṣaṭ ca śāntakarṇir bhaviṣyati / / āpolavodvādaśa vai tasya putro bhaviṣyati // BndP_2,74.163 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15783115 (0.052):
<12337.46/1> vīta-rāgaś ca putras te !paramā3tmā bhaviṣyati ! / <12337.46/2> mahe4śvara-prasādena !nai7tad vacanam anyathā !!12337.46!
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6422275 (0.053):
BhP_10.90.038/3 subāhoḥ śāntaseno 'bhūc chatasenas tu tat sutaḥ / BhP_10.90.039/1 na hy etasmin kule jātā adhanā abahu prajāḥ
BhP_12.01.025/1 medaśirāḥ śivaskando yajñaśrīs tat-sutas tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838741 (0.0):
tasyāpi gomatī putraḥ purīmān bhavitā tataḥ // BhP_12.01.024 // / medaśirāḥ śivaskando yajñaśrīs tat sutas tataḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28580402 (0.059):
supraśastaṅkaraṃ bhavitā, tato yad eva yojayiṣyate, tad eva vijeṣyate |
BhP_12.01.025/3 vijayas tat-suto bhāvyaś candravijñaḥ sa-lomadhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838748 (0.0):
medaśirāḥ śivaskando yajñaśrīs tat sutas tataḥ / / vijayas tat suto bhāvyaś candravijñaḥ sa lomadhiḥ // BhP_12.01.025 //
BhP_12.01.026/1 ete triṃśan nṛpatayaś catvāry abda-śatāni ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838754 (0.005):
vijayas tat suto bhāvyaś candravijñaḥ sa lomadhiḥ // BhP_12.01.025 // / ete triṃśan nṛpatayaś catvāry abda śatāni ca /
BhP_12.01.027/3 ṣaṭ-pañcāśac ca pṛthivīṃ bhokṣyanti kuru-nandana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838760 (0.0):
ete triṃśan nṛpatayaś catvāry abda śatāni ca / / ṣaṭ pañcāśac ca pṛthivīṃ bhokṣyanti kuru nandana // BhP_12.01.026 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145182 (0.060):
tasmād yajñaśrīs tato vijayas tataś candraśrīs tasyāpi pulomāviḥ | / evam ete triṃśac catvāry abdaśatāni ṣaṭpañcāśadadhikāni pṛthivīṃ
BhP_12.01.027/1 saptābhīrā āvabhṛtyā daśa gardabhino nṛpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838767 (0.0):
ṣaṭ pañcāśac ca pṛthivīṃ bhokṣyanti kuru nandana // BhP_12.01.026 // / saptābhīrā āvabhṛtyā daśa gardabhino nṛpāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633147 (0.013):
saptaṣaṣṭiṃ ca varṣāṇi daśābhīrāstato nṛpāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3829857 (0.055):
vāhlīkasya tu dāyādāḥ % sapta vāhlīśvarā nṛpāḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8869374 (0.055):
vāhlīkasya tu dāyādāḥ sapta vāhlīśvarā nṛpāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158688 (0.056):
tataḥ puṣpamitrāḥ paṭumiyatrāstrayodasaikalāś ca saptāndhrāḥ // / ViP_4,24.58 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633112 (0.064):
saptaiva tu bhaviṣyanti daśābhīrāstato nṛpāḥ // BndP_2,74.171 // / sapta gardabhinaścāpi tato 'tha daśa vai śakāḥ /
BhP_12.01.027/3 kaṅkāḥ ṣoḍaśa bhū-pālā bhaviṣyanty ati-lolupāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838773 (1.192):
saptābhīrā āvabhṛtyā daśa gardabhino nṛpāḥ / / kaṅkāḥ ṣoḍaśa bhū pālā bhaviṣyanty ati lolupāḥ // BhP_12.01.027 //
BhP_12.01.028/1 tato 'ṣṭau yavanā bhāvyāś caturdaśa turuṣkakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838780 (0.0):
kaṅkāḥ ṣoḍaśa bhū pālā bhaviṣyanty ati lolupāḥ // BhP_12.01.027 // / tato 'ṣṭau yavanā bhāvyāś caturdaśa turuṣkakāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158618 (0.045):
tataḥṣoḍaśa bhūpatayo bhavitāraḥ // ViP_4,24.52 // / tataścāṣṭau yavanāścaturdaśa turuṣkārā muṇḍāś ca 6yodaśa yekādaśa maunā
BhP_12.01.028/3 bhūyo daśa guruṇḍāś ca maulā ekādaśaiva tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838785 (0.0):
tato 'ṣṭau yavanā bhāvyāś caturdaśa turuṣkakāḥ / / bhūyo daśa guruṇḍāś ca maulā ekādaśaiva tu // BhP_12.01.028 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22415947 (0.054):
pañca-dinottara-ṣaḍ-māsādhika-daśa-varṣīyā jñeyā (10-6-5) atha ca (BhP / ekādaśa-samās tatra gūḍhārciḥ sabalo 'vasat // GGS_122 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620098 (0.064):
ṛṣayaḥ/ / 330.002. tatra daśa kaṭhāḥ/ / 330.003. daśa kaṇimāḥ/ / 330.003. ekādaśa vājasaneyinaḥ/
BhP_12.01.029/1 ete bhokṣyanti pṛthivīṃ daśa varṣa-śatāni ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838791 (0.005):
bhūyo daśa guruṇḍāś ca maulā ekādaśaiva tu // BhP_12.01.028 // / ete bhokṣyanti pṛthivīṃ daśa varṣa śatāni ca /
BhP_12.01.029/3 navādhikāṃ ca navatiṃ maulā ekādaśa kṣitim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838797 (0.0):
ete bhokṣyanti pṛthivīṃ daśa varṣa śatāni ca / / navādhikāṃ ca navatiṃ maulā ekādaśa kṣitim // BhP_12.01.029 //
BhP_12.01.030/1 bhokṣyanty abda-śatāny aṅga trīṇi taiḥ saṃsthite tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838805 (0.0):
navādhikāṃ ca navatiṃ maulā ekādaśa kṣitim // BhP_12.01.029 // / bhokṣyanty abda śatāny aṅga trīṇi taiḥ saṃsthite tataḥ /
BhP_12.01.030/3 kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838810 (0.0):
bhokṣyanty abda śatāny aṅga trīṇi taiḥ saṃsthite tataḥ / / kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ // BhP_12.01.030 //
BhP_12.01.031/1 śiśunandiś ca tad-bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838817 (0.0):
kilakilāyāṃ nṛpatayo bhūtanando 'tha vaṅgiriḥ // BhP_12.01.030 // / śiśunandiś ca tad bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6396981 (0.004):
BhP_10.57.033/3 devo 'bhivarṣate tatra nopatāpā na mārīkāḥ / BhP_10.57.034/1 iti vṛddha vacaḥ śrutvā naitāvad iha kāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2794195 (0.004):
devo 'bhivarṣate tatra nopatāpā na mārīkāḥ // BhP_10.57.033 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405941 (0.010):
BhP_03.15.031/1 tābhyāṃ miṣatsv animiṣeṣu niṣidhyamānāḥ / BhP_03.15.031/2 svarhattamā hy api hareḥ pratihāra-pābhyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2744841 (0.010):
bhiṣajāv iti yat pūrvaṃ somāhutyā bahiṣkṛtau // BhP_09.03.026 // / uttānabarhirānarto bhūriṣeṇa iti trayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2642829 (0.018):
prabhubhirna cālyaḥ // BhP_02.07.017 //* / nārtho balerayam urukramapādaśaucam $ āpaḥ śikhādhṛtavato vibudhādhipatyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2755948 (0.019):
yaduputrasya ca kroṣṭoḥ putro vṛjinavāṃstataḥ // BhP_09.23.030 // / svāhito 'to viṣadgurvai tasya citrarathastataḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_pu.htm.txt) 21896459 (0.045):
12) Sūhadeva (LS 4377-4396) / tadbhrātā sūhadevo 'tha kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17422490 (0.045):
12) Sūhadeva (LS 4377-4396) / tadbhrātā Sūhadevo 'tha Kāmasūhopabṛṃhitaḥ /
BhP_12.01.031/3 ity ete vai varṣa-śataṃ bhaviṣyanty adhikāni ṣaṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838824 (1.192):
śiśunandiś ca tad bhrātā yaśonandiḥ pravīrakaḥ / / ity ete vai varṣa śataṃ bhaviṣyanty adhikāni ṣaṭ // BhP_12.01.031 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158383 (0.033):
mahāpadmaputrāścakaṃ varṣaśatamavanīpatayo bhaviṣyanti // ViP_4,24.25 // / tataś ca navacaitānnandān kauṭilyo brāhmaṇaḥsamuddhariṣyati // ViP_4,24.26
BhP_12.01.032/1 teṣāṃ trayodaśa sutā bhavitāraś ca bāhlikāḥ / BhP_12.01.032/3 puṣpamitro 'tha rājanyo durmitro 'sya tathaiva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838833 (0.004):
ity ete vai varṣa śataṃ bhaviṣyanty adhikāni ṣaṭ // BhP_12.01.031 // / teṣāṃ trayodaśa sutā bhavitāraś ca bāhlikāḥ /
BhP_12.01.033/1 eka-kālā ime bhū-pāḥ saptāndhrāḥ sapta kauśalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838842 (0.0):
puṣpamitro 'tha rājanyo durmitro 'sya tathaiva ca // BhP_12.01.032 // / eka kālā ime bhū pāḥ saptāndhrāḥ sapta kauśalāḥ /
BhP_12.01.033/3 vidūra-patayo bhāvyā niṣadhās tata eva hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838848 (0.004):
eka kālā ime bhū pāḥ saptāndhrāḥ sapta kauśalāḥ / / vidūra patayo bhāvyā niṣadhās tata eva hi // BhP_12.01.033 //
BhP_12.01.034/1 māgadhānāṃ tu bhavitā viśvasphūrjiḥ purañjayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838854 (0.0):
vidūra patayo bhāvyā niṣadhās tata eva hi // BhP_12.01.033 // / māgadhānāṃ tu bhavitā viśvasphūrjiḥ purañjayaḥ /
BhP_12.01.034/3 kariṣyaty aparo varṇān pulinda-yadu-madrakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838860 (0.0):
māgadhānāṃ tu bhavitā viśvasphūrjiḥ purañjayaḥ / / kariṣyaty aparo varṇān pulinda yadu madrakān // BhP_12.01.034 //
BhP_12.01.035/1 prajāś cābrahma-bhūyiṣṭhāḥ sthāpayiṣyati durmatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838866 (0.005):
kariṣyaty aparo varṇān pulinda yadu madrakān // BhP_12.01.034 // / prajāś cābrahma bhūyiṣṭhāḥ sthāpayiṣyati durmatiḥ /
BhP_12.01.035/3 vīryavān kṣatram utsādya padmavatyāṃ sa vai puri
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838871 (5.960):
prajāś cābrahma bhūyiṣṭhāḥ sthāpayiṣyati durmatiḥ / / vīryavān kṣatram utsādya padmavatyāṃ sa vai puri /
BhP_12.01.035/5 anu-gaṅgam ā-prayāgaṃ guptāṃ bhokṣyati medinīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838878 (0.004):
vīryavān kṣatram utsādya padmavatyāṃ sa vai puri / / anu gaṅgam ā prayāgaṃ guptāṃ bhokṣyati medinīm // BhP_12.01.035 //
BhP_12.01.036/1 saurāṣṭrāvanty-ābhīrāś ca śūrā arbuda-mālavāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838886 (0.0):
anu gaṅgam ā prayāgaṃ guptāṃ bhokṣyati medinīm // BhP_12.01.035 // / saurāṣṭrāvanty ābhīrāś ca śūrā arbuda mālavāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26748385 (0.063):
tathā parāntyāḥ saurāṣṭrāḥ $ śūdrābhīrās tathārbudāḥ & / mārukā mālavāś caiva % pāriyātranivāsinaḥ // BrP_19.17 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11019712 (0.063):
tathā parāntyāḥ saurāṣṭrāḥ śūdrābhīrās tathārbudāḥ / / mārukā mālavāś caiva pāriyātranivāsinaḥ // BrP_19.17 //
BhP_12.01.036/3 vrātyā dvijā bhaviṣyanti śūdra-prāyā janādhipāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838891 (0.0):
saurāṣṭrāvanty ābhīrāś ca śūrā arbuda mālavāḥ / / vrātyā dvijā bhaviṣyanti śūdra prāyā janādhipāḥ // BhP_12.01.036 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542110 (0.049):
BhP_12.01.008/3 tato nṛpā bhaviṣyanti śūdra-prāyās tv adhārmikāḥ
BhP_12.01.037/1 sindhos taṭaṃ candrabhāgāṃ kauntīṃ kāśmīra-maṇḍalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838898 (0.0):
vrātyā dvijā bhaviṣyanti śūdra prāyā janādhipāḥ // BhP_12.01.036 // / sindhos taṭaṃ candrabhāgāṃ kauntīṃ kāśmīra maṇḍalam /
BhP_12.01.037/3 bhokṣyanti śūdrā vrātyādyā mlecchāś cābrahma-varcasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838906 (0.0):
sindhos taṭaṃ candrabhāgāṃ kauntīṃ kāśmīra maṇḍalam / / bhokṣyanti śūdrā vrātyādyā mlecchāś cābrahma varcasaḥ // BhP_12.01.037 //
BhP_12.01.038/1 tulya-kālā ime rājan mleccha-prāyāś ca bhū-bhṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838913 (0.0):
bhokṣyanti śūdrā vrātyādyā mlecchāś cābrahma varcasaḥ // BhP_12.01.037 // / tulya kālā ime rājan mleccha prāyāś ca bhū bhṛtaḥ /
BhP_12.01.038/3 ete 'dharmānṛta-parāḥ phalgu-dās tīvra-manyavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838920 (0.0):
tulya kālā ime rājan mleccha prāyāś ca bhū bhṛtaḥ / / ete 'dharmānṛta parāḥ phalgu dās tīvra manyavaḥ // BhP_12.01.038 //
BhP_12.01.039/1 strī-bāla-go-dvija-ghnāś ca para-dāra-dhanādṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838930 (0.0):
ete 'dharmānṛta parāḥ phalgu dās tīvra manyavaḥ // BhP_12.01.038 // / strī bāla go dvija ghnāś ca para dāra dhanādṛtāḥ /
BhP_12.01.039/3 uditāsta-mita-prāyā alpa-sattvālpakāyuṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838938 (0.0):
strī bāla go dvija ghnāś ca para dāra dhanādṛtāḥ / / uditāsta mita prāyā alpa sattvālpakāyuṣaḥ // BhP_12.01.039 //
BhP_12.01.040/1 asaṃskṛtāḥ kriyā-hīnā rajasā tamasāvṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838944 (0.0):
uditāsta mita prāyā alpa sattvālpakāyuṣaḥ // BhP_12.01.039 // / asaṃskṛtāḥ kriyā hīnā rajasā tamasāvṛtāḥ /
BhP_12.01.040/3 prajās te bhakṣayiṣyanti mlecchā rājanya-rūpiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838949 (0.005):
asaṃskṛtāḥ kriyā hīnā rajasā tamasāvṛtāḥ / / prajās te bhakṣayiṣyanti mlecchā rājanya rūpiṇaḥ // BhP_12.01.040 //
BhP_12.01.041/1 tan-nāthās te janapadās tac-chīlācāra-vādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838957 (0.0):
prajās te bhakṣayiṣyanti mlecchā rājanya rūpiṇaḥ // BhP_12.01.040 // / tan nāthās te janapadās tac chīlācāra vādinaḥ /
BhP_12.01.041/3 anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838962 (0.0):
tan nāthās te janapadās tac chīlācāra vādinaḥ / / anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ // BhP_12.01.041 //
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838974 (0.0):
anyonyato rājabhiś ca kṣayaṃ yāsyanti pīḍitāḥ // BhP_12.01.041 // / BhP_12.02.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (5.960):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (5.960):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (5.960):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (5.960):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.002):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.002):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.002):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.002):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358662 (0.003):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.003):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.003):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.003):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.003):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.003):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.003):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.003):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.003):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.003):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.003):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
BhP_12.02.001/3 kālena balinā rājan naṅkṣyaty āyur balaṃ smṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838981 (0.0):
tataś cānu dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā / / kālena balinā rājan naṅkṣyaty āyur balaṃ smṛtiḥ // BhP_12.02.001 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12776286 (0.034):
tataśchānudinaṃ dharmassatyaṃ śaucaṃ dayā kṣamā / / kālena balinā sarvaṃ naśyatyāyurbalaṃ smṛtiḥ // BhS_37.91 //
BhP_12.02.002/1 vittam eva kalau nṝṇāṃ janmācāra-guṇodayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838989 (0.0):
kālena balinā rājan naṅkṣyaty āyur balaṃ smṛtiḥ // BhP_12.02.001 // / vittam eva kalau nṝṇāṃ janmācāra guṇodayaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12776298 (0.029):
vīttameva kalau nṝṇāṃ janmācāraguṇodayam /
BhP_12.02.002/3 dharma-nyāya-vyavasthāyāṃ kāraṇaṃ balam eva hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2838994 (0.006):
vittam eva kalau nṝṇāṃ janmācāra guṇodayaḥ / / dharma nyāya vyavasthāyāṃ kāraṇaṃ balam eva hi // BhP_12.02.002 //
BhP_12.02.003/1 dāmpatye 'bhirucir hetur māyaiva vyāvahārike
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839000 (0.005):
dharma nyāya vyavasthāyāṃ kāraṇaṃ balam eva hi // BhP_12.02.002 // / dāmpatye 'bhirucir hetur māyaiva vyāvahārike /
BhP_12.02.003/3 strītve puṃstve ca hi ratir vipratve sūtram eva hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839007 (0.0):
dāmpatye 'bhirucir hetur māyaiva vyāvahārike / / strītve puṃstve ca hi ratir vipratve sūtram eva hi // BhP_12.02.003 //
BhP_12.02.004/1 liṅgaṃ evāśrama-khyātāv anyonyāpatti-kāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839014 (0.0):
strītve puṃstve ca hi ratir vipratve sūtram eva hi // BhP_12.02.003 // / liṅgaṃ evāśrama khyātāv anyonyāpatti kāraṇam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12776320 (0.044):
strītvamevopabhoge svādvipratve sūtrameva hi // BhS_37.93 // / liṅgamevāśramakhyātāvanyāyo vṛttikāraṇam /
BhP_12.02.004/3 avṛttyā nyāya-daurbalyaṃ pāṇḍitye cāpalaṃ vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839021 (0.0):
liṅgaṃ evāśrama khyātāv anyonyāpatti kāraṇam / / avṛttyā nyāya daurbalyaṃ pāṇḍitye cāpalaṃ vacaḥ // BhP_12.02.004 //
BhP_12.02.005/1 anāḍhyataivāsādhutve sādhutve dambha eva tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839029 (0.0):
avṛttyā nyāya daurbalyaṃ pāṇḍitye cāpalaṃ vacaḥ // BhP_12.02.004 // / anāḍhyataivāsādhutve sādhutve dambha eva tu /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17889501 (0.054):
cāsādhutva śaṅkāyāṃ sādhutve caprayujyate śiṣṭaiḥ | tasmād
Bhagavadgita 17 (bhg4c17u.htm.txt) 26403940 (0.054):
cāsādhutva-śaṅkāyāṃ sādhutve caprayujyate śiṣṭaiḥ | tasmād
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2874972 (0.060):
yatsādhvasādhutāparijñānaṃ, tad tāvat anayoḥ ādhigamikameva /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10473775 (0.061):
pratyayosmatpratyastadgocarayoriti vigraha iti vācyam, śabdasādhutve / 'pyarthāsādhutvāt / / na hyahaṅkārādyanātmano yūyamiti pratyayavipayatvamastīti cet na /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13263939 (0.061):
pratyayosmatpratyastadgocarayoriti vigraha iti vācyam, śabdasādhutve / 'pyarthāsādhutvāt / / na hyahaṅkārādyanātmano yūyamiti pratyayavipayatvamastīti cet na /
BhP_12.02.005/3 svīkāra eva codvāhe snānam eva prasādhanam / BhP_12.02.006/1 dūre vāry-ayanaṃ tīrthaṃ lāvaṇyaṃ keśa-dhāraṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839041 (0.0):
anāḍhyataivāsādhutve sādhutve dambha eva tu / / svīkāra eva codvāhe snānam eva prasādhanam // BhP_12.02.005 //
BhP_12.02.006/3 udaraṃ-bharatā svārthaḥ satyatve dhārṣṭyam eva hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839049 (0.0):
dūre vāry ayanaṃ tīrthaṃ lāvaṇyaṃ keśa dhāraṇam / / udaraṃ bharatā svārthaḥ satyatve dhārṣṭyam eva hi // BhP_12.02.006 //
BhP_12.02.006/5 dākṣyaṃ kuṭumba-bharaṇaṃ yaśo 'rthe dharma-sevanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839056 (0.0):
udaraṃ bharatā svārthaḥ satyatve dhārṣṭyam eva hi // BhP_12.02.006 // / dākṣyaṃ kuṭumba bharaṇaṃ yaśo 'rthe dharma sevanam /
BhP_12.02.007/1 evaṃ prajābhir duṣṭābhir ākīrṇe kṣiti-maṇḍale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839061 (0.004):
dākṣyaṃ kuṭumba bharaṇaṃ yaśo 'rthe dharma sevanam / / evaṃ prajābhir duṣṭābhir ākīrṇe kṣiti maṇḍale // BhP_12.02.007 //
BhP_12.02.007/3 brahma-viṭ-kṣatra-śūdrāṇāṃ yo balī bhavitā nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839070 (0.0):
evaṃ prajābhir duṣṭābhir ākīrṇe kṣiti maṇḍale // BhP_12.02.007 // / brahma viṭ kṣatra śūdrāṇāṃ yo balī bhavitā nṛpaḥ /
BhP_12.02.008/1 prajā hi lubdhai rājanyair nirghṛṇair dasyu-dharmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839076 (0.0):
brahma viṭ kṣatra śūdrāṇāṃ yo balī bhavitā nṛpaḥ / / prajā hi lubdhai rājanyair nirghṛṇair dasyu dharmabhiḥ // BhP_12.02.008 //
BhP_12.02.008/3 ācchinna-dāra-draviṇā yāsyanti giri-kānanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839083 (0.0):
prajā hi lubdhai rājanyair nirghṛṇair dasyu dharmabhiḥ // BhP_12.02.008 // / ācchinna dāra draviṇā yāsyanti giri kānanam /
BhP_12.02.009/1 śāka-mūlāmiṣa-kṣaudra- phala-puṣpāṣṭi-bhojanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839091 (0.0):
ācchinna dāra draviṇā yāsyanti giri kānanam / / śāka mūlāmiṣa kṣaudra phala puṣpāṣṭi bhojanāḥ // BhP_12.02.009 //
BhP_12.02.009/3 anāvṛṣṭyā vinaṅkṣyanti durbhikṣa-kara-pīḍitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839097 (0.0):
śāka mūlāmiṣa kṣaudra phala puṣpāṣṭi bhojanāḥ // BhP_12.02.009 // / anāvṛṣṭyā vinaṅkṣyanti durbhikṣa kara pīḍitāḥ /
BhP_12.02.010/1 śīta-vātātapa-prāvṛḍ- himair anyonyataḥ prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839104 (0.0):
anāvṛṣṭyā vinaṅkṣyanti durbhikṣa kara pīḍitāḥ / / śīta vātātapa prāvṛḍ himair anyonyataḥ prajāḥ // BhP_12.02.010 //
BhP_12.02.010/3 kṣut-tṛḍbhyāṃ vyādhibhiś caiva santapsyante ca cintayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839110 (0.004):
śīta vātātapa prāvṛḍ himair anyonyataḥ prajāḥ // BhP_12.02.010 // / kṣut tṛḍbhyāṃ vyādhibhiś caiva santapsyante ca cintayā /
BhP_12.02.011/1 triṃśad viṃśati varṣāṇi / BhP_12.02.011/2 paramāyuḥ kalau nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839118 (0.005):
kṣut tṛḍbhyāṃ vyādhibhiś caiva santapsyante ca cintayā / / triṃśad viṃśati varṣāṇi paramāyuḥ kalau nṛṇām // BhP_12.02.011 //
BhP_12.02.012/1 kṣīyamāṇeṣu deheṣu dehināṃ kali-doṣataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839123 (0.004):
triṃśad viṃśati varṣāṇi paramāyuḥ kalau nṛṇām // BhP_12.02.011 // / kṣīyamāṇeṣu deheṣu dehināṃ kali doṣataḥ /
BhP_12.02.012/3 varṇāśramavatāṃ dharme naṣṭe veda-pathe nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839131 (0.0):
kṣīyamāṇeṣu deheṣu dehināṃ kali doṣataḥ / / varṇāśramavatāṃ dharme naṣṭe veda pathe nṛṇām // BhP_12.02.012 //
BhP_12.02.013/1 pāṣaṇḍa-pracure dharme dasyu-prāyeṣu rājasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839137 (1.192):
varṇāśramavatāṃ dharme naṣṭe veda pathe nṛṇām // BhP_12.02.012 // / pāṣaṇḍa pracure dharme dasyu prāyeṣu rājasu /
BhP_12.02.013/3 cauryānṛta-vṛthā-hiṃsā- nānā-vṛttiṣu vai nṛṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839146 (0.0):
pāṣaṇḍa pracure dharme dasyu prāyeṣu rājasu / / cauryānṛta vṛthā hiṃsā nānā vṛttiṣu vai nṛṣu // BhP_12.02.013 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12775784 (0.034):
pāṣaṇḍapracuredharme dasyuprāyeṣu rājasu / / cauryānṛtavṛdhāhiṃsānānāvṛttiṣu vai nṛṣu // BhS_37.52 //
BhP_12.02.014/1 śūdra-prāyeṣu varṇeṣu cchāga-prāyāsu dhenuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839153 (0.0):
cauryānṛta vṛthā hiṃsā nānā vṛttiṣu vai nṛṣu // BhP_12.02.013 // / śūdra prāyeṣu varṇeṣu cchāga prāyāsu dhenuṣu /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12775795 (0.034):
cauryānṛtavṛdhāhiṃsānānāvṛttiṣu vai nṛṣu // BhS_37.52 // / śūdraprāyeṣu varṇeṣu chāgaprāyeṣu goṣu ca /
BhP_12.02.014/3 gṛha-prāyeṣv āśrameṣu yauna-prāyeṣu bandhuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839159 (5.960):
śūdra prāyeṣu varṇeṣu cchāga prāyāsu dhenuṣu / / gṛha prāyeṣv āśrameṣu yauna prāyeṣu bandhuṣu // BhP_12.02.014 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12776275 (0.035):
gṛhaprāyeṣvāśrameṣu yogiprāyeṣu bandhuṣu // BhS_37.90 //
BhP_12.02.015/1 aṇu-prāyāsv oṣadhīṣu śamī-prāyeṣu sthāsnuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839165 (1.192):
gṛha prāyeṣv āśrameṣu yauna prāyeṣu bandhuṣu // BhP_12.02.014 // / aṇu prāyāsv oṣadhīṣu śamī prāyeṣu sthāsnuṣu /
BhP_12.02.015/3 vidyut-prāyeṣu megheṣu śūnya-prāyeṣu sadmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839171 (0.0):
aṇu prāyāsv oṣadhīṣu śamī prāyeṣu sthāsnuṣu / / vidyut prāyeṣu megheṣu śūnya prāyeṣu sadmasu // BhP_12.02.015 //
BhP_12.02.016/1 itthaṃ kalau gata-prāye janeṣu khara-dharmiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839179 (0.0):
vidyut prāyeṣu megheṣu śūnya prāyeṣu sadmasu // BhP_12.02.015 // / itthaṃ kalau gata prāye janeṣu khara dharmiṣu /
BhP_12.02.016/3 dharma-trāṇāya sattvena bhagavān avatariṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839184 (0.005):
itthaṃ kalau gata prāye janeṣu khara dharmiṣu / / dharma trāṇāya sattvena bhagavān avatariṣyati // BhP_12.02.016 //
BhP_12.02.017/1 carācara-guror viṣṇor īśvarasyākhilātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839191 (1.192):
dharma trāṇāya sattvena bhagavān avatariṣyati // BhP_12.02.016 // / carācara guror viṣṇor īśvarasyākhilātmanaḥ /
BhP_12.02.017/3 dharma-trāṇāya sādhūnāṃ janma karmāpanuttaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839197 (0.0):
carācara guror viṣṇor īśvarasyākhilātmanaḥ / / dharma trāṇāya sādhūnāṃ janma karmāpanuttaye // BhP_12.02.017 //
BhP_12.02.018/1 śambhala-grāma-mukhyasya brāhmaṇasya mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839203 (0.0):
dharma trāṇāya sādhūnāṃ janma karmāpanuttaye // BhP_12.02.017 // / śambhala grāma mukhyasya brāhmaṇasya mahātmanaḥ /
BhP_12.02.018/3 bhavane viṣṇuyaśasaḥ kalkiḥ prādurbhaviṣyati / BhP_12.02.019/1 aśvam āśu-gam āruhya devadattaṃ jagat-patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839215 (0.0):
śambhala grāma mukhyasya brāhmaṇasya mahātmanaḥ / / bhavane viṣṇuyaśasaḥ kalkiḥ prādurbhaviṣyati // BhP_12.02.018 //
BhP_12.02.019/3 asināsādhu-damanam aṣṭaiśvarya-guṇānvitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839223 (0.0):
aśvam āśu gam āruhya devadattaṃ jagat patiḥ / / asināsādhu damanam aṣṭaiśvarya guṇānvitaḥ // BhP_12.02.019 //
BhP_12.02.020/1 vicarann āśunā kṣauṇyāṃ hayenāpratima-dyutiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839229 (1.788):
asināsādhu damanam aṣṭaiśvarya guṇānvitaḥ // BhP_12.02.019 // / vicarann āśunā kṣauṇyāṃ hayenāpratima dyutiḥ /
BhP_12.02.020/3 nṛpa-liṅga-cchado dasyūn koṭiśo nihaniṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839235 (0.0):
vicarann āśunā kṣauṇyāṃ hayenāpratima dyutiḥ / / nṛpa liṅga cchado dasyūn koṭiśo nihaniṣyati // BhP_12.02.020 //
BhP_12.02.021/1 atha teṣāṃ bhaviṣyanti manāṃsi viśadāni vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839241 (0.006):
nṛpa liṅga cchado dasyūn koṭiśo nihaniṣyati // BhP_12.02.020 // / atha teṣāṃ bhaviṣyanti manāṃsi viśadāni vai /
BhP_12.02.021/3 vāsudevāṅga-rāgāti- puṇya-gandhānila-spṛśām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839248 (0.0):
atha teṣāṃ bhaviṣyanti manāṃsi viśadāni vai / / vāsudevāṅga rāgāti puṇya gandhānila spṛśām /
BhP_12.02.021/5 paura-jānapadānāṃ vai hateṣv akhila-dasyuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839255 (1.192):
vāsudevāṅga rāgāti puṇya gandhānila spṛśām / / paura jānapadānāṃ vai hateṣv akhila dasyuṣu // BhP_12.02.021 //
BhP_12.02.022/1 teṣāṃ prajā-visargaś ca sthaviṣṭhaḥ sambhaviṣyati / BhP_12.02.022/3 vāsudeve bhagavati sattva-mūrtau hṛdi sthite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839265 (5.960):
paura jānapadānāṃ vai hateṣv akhila dasyuṣu // BhP_12.02.021 // / teṣāṃ prajā visargaś ca sthaviṣṭhaḥ sambhaviṣyati /
BhP_12.02.023/1 yadāvatīrṇo bhagavān kalkir dharma-patir hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839273 (0.0):
vāsudeve bhagavati sattva mūrtau hṛdi sthite // BhP_12.02.022 // / yadāvatīrṇo bhagavān kalkir dharma patir hariḥ /
BhP_12.02.023/3 kṛtaṃ bhaviṣyati tadā prajā-sūtiś ca sāttvikī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839280 (1.192):
yadāvatīrṇo bhagavān kalkir dharma patir hariḥ / / kṛtaṃ bhaviṣyati tadā prajā sūtiś ca sāttvikī // BhP_12.02.023 //
BhP_12.02.024/1 yadā candraś ca sūryaś ca tathā tiṣya-bṛhaspatī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839285 (0.004):
kṛtaṃ bhaviṣyati tadā prajā sūtiś ca sāttvikī // BhP_12.02.023 // / yadā candraś ca sūryaś ca tathā tiṣya bṛhaspatī /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19886193 (0.020):
03,188.086c bhaviṣyati punar daivam anukūlaṃ yadṛcchayā / 03,188.087a yadā candraś ca sūryaś ca tathā tiṣyabṛhaspatī
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23438990 (0.020):
yadā candraś ca sūryaś ca $ yadā tiṣyabṛhaspatī &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145652 (0.020):
yadā candraś ca sūryaś ca yadā tiṣyabṛhaspatī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567127 (0.024):
yadā candraśca sūryaśca yadā tiṣyabṛhaspatī /
BhP_12.02.024/3 eka-rāśau sameṣyanti bhaviṣyati tadā kṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839291 (0.0):
yadā candraś ca sūryaś ca tathā tiṣya bṛhaspatī / / eka rāśau sameṣyanti bhaviṣyati tadā kṛtam // BhP_12.02.024 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23438996 (0.0):
yadā candraś ca sūryaś ca $ yadā tiṣyabṛhaspatī & / ekarāśau sameṣyanti % bhaviṣyati tadā kṛtam // ViP_4,24.22 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145658 (0.0):
yadā candraś ca sūryaś ca yadā tiṣyabṛhaspatī / / ekarāśau sameṣyanti bhaviṣyati tadā kṛtam // ViP_4,24.22 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19886198 (0.031):
03,188.087a yadā candraś ca sūryaś ca tathā tiṣyabṛhaspatī / 03,188.087c ekarāśau sameṣyanti prapatsyati tadā kṛtam
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159148 (0.033):
yathā candraś ca sūryaś ca tathā tiṣyo bṛhaspatiḥ / / ekarāśau sameṣyanti tadā bhavati vai kṛtam // ViP_4,24.102 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633786 (0.043):
yadā yandraśca sūryaśca tathā tiṣyabṛhaspatī / / ekarāśau bhaviṣyanti tadā kṛtayugaṃ bhavet // BndP_2,74.225 //
BhP_12.02.025/1 ye 'tītā vartamānā ye bhaviṣyanti ca pārthivāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839298 (0.0):
eka rāśau sameṣyanti bhaviṣyati tadā kṛtam // BhP_12.02.024 // / ye 'tītā vartamānā ye bhaviṣyanti ca pārthivāḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402728 (0.039):
vṛkṣāṇāṃ parvatānāṃ ca $ grahāṇāṃ cāpi ye 'dhipāḥ & / atītā vartamānāś ca % ye bhaviṣyanti cāpare \
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5109394 (0.039):
vṛkṣāṇāṃ parvatānāṃ ca grahāṇāṃ cāpi ye 'dhipāḥ / / atītā vartamānāś ca ye bhaviṣyanti cāpare /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10122718 (0.042):
atītā vartamānāś ca ye bhaviṣyanti cāpare / / te sarve sarvabhūtasya viṣṇoraṃśasamudbhāvāḥ // ViP_1,22.20 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439000 (0.048):
ekarāśau sameṣyanti % bhaviṣyati tadā kṛtam // ViP_4,24.22 // / atītā vartamānāś ca $ tathaivānāgatāś ca ye &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145662 (0.048):
ekarāśau sameṣyanti bhaviṣyati tadā kṛtam // ViP_4,24.22 // / atītā vartamānāś ca tathaivānāgatāś ca ye /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159153 (0.048):
ekarāśau sameṣyanti tadā bhavati vai kṛtam // ViP_4,24.102 // / atītā vartamānāś ca tathaivānāgatāś ca ye /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327973 (0.061):
atītā vartamānāś ca $ bhaviṣyā ye ca vai punaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221739 (0.061):
atītā vartamānāś ca bhaviṣyā ye ca vai punaḥ /
BhP_12.02.025/3 te ta uddeśataḥ proktā vaṃśīyāḥ soma-sūryayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839304 (0.004):
ye 'tītā vartamānā ye bhaviṣyanti ca pārthivāḥ / / te ta uddeśataḥ proktā vaṃśīyāḥ soma sūryayoḥ // BhP_12.02.025 //
BhP_12.02.026/1 ārabhya bhavato janma yāvan nandābhiṣecanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839310 (0.0):
te ta uddeśataḥ proktā vaṃśīyāḥ soma sūryayoḥ // BhP_12.02.025 // / ārabhya bhavato janma yāvan nandābhiṣecanam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439014 (0.050):
yāvat parīkṣito janma $ yāvan nandābhiṣecanam & / etad varṣasahasraṃ tu % jñeyaṃ pañcadaśottaram // ViP_4,24.24 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145676 (0.050):
yāvat parīkṣito janma yāvan nandābhiṣecanam / / etad varṣasahasraṃ tu jñeyaṃ pañcadaśottaram // ViP_4,24.24 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159167 (0.050):
yāvatparīkṣito janma yāvannandābhiṣecanam / / etadvarṣasahasraṃ tu jñeyaṃ pañcāśaduttaram // ViP_4,24.104 //
BhP_12.02.026/3 etad varṣa-sahasraṃ tu śataṃ pañcadaśottaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839317 (5.960):
ārabhya bhavato janma yāvan nandābhiṣecanam / / etad varṣa sahasraṃ tu śataṃ pañcadaśottaram // BhP_12.02.026 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439018 (0.017):
yāvat parīkṣito janma $ yāvan nandābhiṣecanam & / etad varṣasahasraṃ tu % jñeyaṃ pañcadaśottaram // ViP_4,24.24 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145680 (0.017):
yāvat parīkṣito janma yāvan nandābhiṣecanam / / etad varṣasahasraṃ tu jñeyaṃ pañcadaśottaram // ViP_4,24.24 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159169 (0.017):
yāvatparīkṣito janma yāvannandābhiṣecanam / / etadvarṣasahasraṃ tu jñeyaṃ pañcāśaduttaram // ViP_4,24.104 //
BhP_12.02.027/1 saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau dṛśyete uditau divi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839324 (0.0):
etad varṣa sahasraṃ tu śataṃ pañcadaśottaram // BhP_12.02.026 // / saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau dṛśyete uditau divi /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439028 (0.0):
etad varṣasahasraṃ tu % jñeyaṃ pañcadaśottaram // ViP_4,24.24 // / saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau $ dṛśyete uditau divi &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145690 (0.0):
etad varṣasahasraṃ tu jñeyaṃ pañcadaśottaram // ViP_4,24.24 // / saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau dṛśyete uditau divi /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159181 (0.0):
etadvarṣasahasraṃ tu jñeyaṃ pañcāśaduttaram // ViP_4,24.104 // / saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau dṛśyete hyuditau divi /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633891 (0.014):
tebhyaḥ pravartate kālo divyaḥ saptarṣibhistu taiḥ / / saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau dṛśyete uttarādiśi // BndP_2,74.233 //
BhP_12.02.027/3 tayos tu madhye nakṣatraṃ dṛśyate yat samaṃ niśi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839331 (0.0):
saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau dṛśyete uditau divi / / tayos tu madhye nakṣatraṃ dṛśyate yat samaṃ niśi // BhP_12.02.027 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439033 (0.0):
saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau $ dṛśyete uditau divi & / tayos tu madhye nakṣatraṃ % dṛśyate yat samaṃ niśi \
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145696 (0.0):
saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau dṛśyete uditau divi / / tayos tu madhye nakṣatraṃ dṛśyate yat samaṃ niśi /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159187 (0.0):
saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau dṛśyete hyuditau divi / / tayostu madhye nakṣatraṃ dṛśyate yatsamaṃ niśi // ViP_4,24.105 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633899 (0.035):
saptarṣīṇāṃ tu yau pūrvau dṛśyete uttarādiśi // BndP_2,74.233 // / tayormadhye ca nakṣatraṃ dṛśyate yatsamaṃ divi /
BhP_12.02.028/1 tenaiva ṛṣayo yuktās tiṣṭhanty abda-śataṃ nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839338 (0.0):
tayos tu madhye nakṣatraṃ dṛśyate yat samaṃ niśi // BhP_12.02.027 // / tenaiva ṛṣayo yuktās tiṣṭhanty abda śataṃ nṛṇām /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159194 (0.016):
tayostu madhye nakṣatraṃ dṛśyate yatsamaṃ niśi // ViP_4,24.105 // / tena saptarṣayo yuktāstiṣṭhantyabdaśataṃ nṛṇām /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145702 (0.023):
tayos tu madhye nakṣatraṃ dṛśyate yat samaṃ niśi / / tena saptarṣayo yuktās tiṣṭhanty abdaśataṃ nṛṇām // ViP_4,24.25 //
BhP_12.02.028/3 te tvadīye dvijāḥ kāla adhunā cāśritā maghāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839344 (0.0):
tenaiva ṛṣayo yuktās tiṣṭhanty abda śataṃ nṛṇām / / te tvadīye dvijāḥ kāla adhunā cāśritā maghāḥ // BhP_12.02.028 //
BhP_12.02.029/1 viṣṇor bhagavato bhānuḥ kṛṣṇākhyo 'sau divaṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839351 (0.0):
te tvadīye dvijāḥ kāla adhunā cāśritā maghāḥ // BhP_12.02.028 // / viṣṇor bhagavato bhānuḥ kṛṣṇākhyo 'sau divaṃ gataḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416895 (0.0):
imam eva lokaṃ dyu śabdenāpy āha / viṣṇor bhagavato bhānuḥ kṛṣṇākhyo 'sau divaṃ gataḥ |
BhP_12.02.029/3 tadāviśat kalir lokaṃ pāpe yad ramate janaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839359 (0.0):
viṣṇor bhagavato bhānuḥ kṛṣṇākhyo 'sau divaṃ gataḥ / / tadāviśat kalir lokaṃ pāpe yad ramate janaḥ // BhP_12.02.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416903 (0.0):
viṣṇor bhagavato bhānuḥ kṛṣṇākhyo 'sau divaṃ gataḥ | / tadāviśat kalir lokaṃ pāpe yad ramate janaḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416950 (0.018):
mathurādīnām eva prakāśa viśeṣa rūpaṃ vaikuṇṭha lokaṃ gatas tadā kalir / lokam āviśat | eṣāṃ sa ca prakāśaḥ pṛthivīstho'py antardhāna śaktyā tām
BhP_12.02.030/1 yāvat sa pāda-padmābhyāṃ spṛśan āste ramā-patiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839368 (1.192):
tadāviśat kalir lokaṃ pāpe yad ramate janaḥ // BhP_12.02.029 // / yāvat sa pāda padmābhyāṃ spṛśan āste ramā patiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416911 (1.192):
tadāviśat kalir lokaṃ pāpe yad ramate janaḥ || / yāvat sa pāda padmābhyāṃ spṛśan āste ramā patiḥ |
BhP_12.02.030/3 tāvat kalir vai pṛthivīṃ parākrantuṃ na cāśakat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839375 (0.0):
yāvat sa pāda padmābhyāṃ spṛśan āste ramā patiḥ / / tāvat kalir vai pṛthivīṃ parākrantuṃ na cāśakat // BhP_12.02.030 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14416918 (0.0):
yāvat sa pāda padmābhyāṃ spṛśan āste ramā patiḥ | / tāvat kalir vai pṛthivīṃ parākrantuṃ na cāśakat || [BhP 12.2.29 30]
BhP_12.02.031/1 yadā devarṣayaḥ sapta maghāsu vicaranti hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839381 (0.006):
tāvat kalir vai pṛthivīṃ parākrantuṃ na cāśakat // BhP_12.02.030 // / yadā devarṣayaḥ sapta maghāsu vicaranti hi /
BhP_12.02.031/3 tadā pravṛttas tu kalir dvādaśābda-śatātmakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839389 (0.0):
yadā devarṣayaḥ sapta maghāsu vicaranti hi / / tadā pravṛttas tu kalir dvādaśābda śatātmakaḥ // BhP_12.02.031 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439055 (0.005):
te tu pārīkṣite kāle $ maghāsv āsan dvijottama & / tadā pravṛttaś ca kalir % dvādaśābdaśatātmakaḥ // ViP_4,24.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145717 (0.005):
te tu pārīkṣite kāle maghāsv āsan dvijottama / / tadā pravṛttaś ca kalir dvādaśābdaśatātmakaḥ // ViP_4,24.26 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159209 (0.005):
te tu pārīkṣite kāle maghāsvāsandvijottama // ViP_4,24.106 // / tadā pravṛttaś ca kalirdvādaśābdaśatātmakaḥ // ViP_4,24.107 //
BhP_12.02.032/1 yadā maghābhyo yāsyanti pūrvāṣāḍhāṃ maharṣayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839396 (0.0):
tadā pravṛttas tu kalir dvādaśābda śatātmakaḥ // BhP_12.02.031 // / yadā maghābhyo yāsyanti pūrvāṣāḍhāṃ maharṣayaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439114 (0.052):
yāte kṛṣṇe cakārātha % so 'bhiṣekaṃ parīkṣitaḥ // ViP_4,24.30 // / prayāsyanti yadā caite $ pūrvāṣāḍhāṃ maharṣayaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145776 (0.052):
yāte kṛṣṇe cakārātha so 'bhiṣekaṃ parīkṣitaḥ // ViP_4,24.30 // / prayāsyanti yadā caite pūrvāṣāḍhāṃ maharṣayaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159268 (0.052):
yāte kṛṣṇe cakārātha so 'bhiṣekaṃ parīkṣitaḥ // ViP_4,24.111 // / prayāsyanti yadā caite pūrvāṣāḍhāṃ maharṣayaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159210 (0.056):
tadā pravṛttaś ca kalirdvādaśābdaśatātmakaḥ // ViP_4,24.107 // / yadaiva bhagavānviṣṇoraṃśo yāto divaṃ dvija /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439056 (0.063):
tadā pravṛttaś ca kalir % dvādaśābdaśatātmakaḥ // ViP_4,24.26 // / yadaiva bhagavadviṣṇor $ aṃśo yāto divaṃ dvija &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145718 (0.063):
tadā pravṛttaś ca kalir dvādaśābdaśatātmakaḥ // ViP_4,24.26 // / yadaiva bhagavadviṣṇor aṃśo yāto divaṃ dvija /
BhP_12.02.032/3 tadā nandāt prabhṛty eṣa kalir vṛddhiṃ gamiṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839404 (0.0):
yadā maghābhyo yāsyanti pūrvāṣāḍhāṃ maharṣayaḥ / / tadā nandāt prabhṛty eṣa kalir vṛddhiṃ gamiṣyati // BhP_12.02.032 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439122 (0.0):
prayāsyanti yadā caite $ pūrvāṣāḍhāṃ maharṣayaḥ & / tadā nandāt prabhṛty eṣa % kalir vṛddhiṃ gamiṣyati // ViP_4,24.31 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145784 (0.0):
prayāsyanti yadā caite pūrvāṣāḍhāṃ maharṣayaḥ / / tadā nandāt prabhṛty eṣa kalir vṛddhiṃ gamiṣyati // ViP_4,24.31 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159272 (0.021):
prayāsyanti yadā caite pūrvāṣāḍhāṃ maharṣayaḥ / / tadā nandātprabhṛtyeṣa gativṛddhiṃ gamiṣyati // ViP_4,24.112 //
BhP_12.02.033/1 yasmin kṛṣṇo divaṃ yātas tasminn eva tadāhani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839410 (0.0):
tadā nandāt prabhṛty eṣa kalir vṛddhiṃ gamiṣyati // BhP_12.02.032 // / yasmin kṛṣṇo divaṃ yātas tasminn eva tadāhani /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439129 (0.0):
tadā nandāt prabhṛty eṣa % kalir vṛddhiṃ gamiṣyati // ViP_4,24.31 // / yasmin kṛṣṇo divaṃ yātas $ tasminn eva tadāhani &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145791 (0.021):
tadā nandāt prabhṛty eṣa kalir vṛddhiṃ gamiṣyati // ViP_4,24.31 // / yasmin kṛṣṇo divaṃ yātas tasminn eva tadāhani /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159281 (0.021):
tadā nandātprabhṛtyeṣa gativṛddhiṃ gamiṣyati // ViP_4,24.112 // / yasmin kṛṣṇo divaṃ yātastasminneva tadā hani /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7796014 (0.052):
yasmiñ jagad yo jagad etad ādyo ViP_4,1.67a / yasmin kṛṣṇo divaṃ yātas ViP_4,24.32a
BhP_12.02.033/3 pratipannaṃ kali-yugam iti prāhuḥ purā-vidaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839416 (0.0):
yasmin kṛṣṇo divaṃ yātas tasminn eva tadāhani / / pratipannaṃ kali yugam iti prāhuḥ purā vidaḥ // BhP_12.02.033 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439131 (0.055):
yasmin kṛṣṇo divaṃ yātas $ tasminn eva tadāhani & / pratipannaṃ kaliyugaṃ % tasya saṃkhyāṃ nibodha me // ViP_4,24.32 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145793 (0.055):
yasmin kṛṣṇo divaṃ yātas tasminn eva tadāhani / / pratipannaṃ kaliyugaṃ tasya saṃkhyāṃ nibodha me // ViP_4,24.32 //
BhP_12.02.034/1 divyābdānāṃ sahasrānte caturthe tu punaḥ kṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839425 (0.0):
pratipannaṃ kali yugam iti prāhuḥ purā vidaḥ // BhP_12.02.033 // / divyābdānāṃ sahasrānte caturthe tu punaḥ kṛtam /
BhP_12.02.034/3 bhaviṣyati tadā nṝṇāṃ mana ātma-prakāśakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839431 (0.0):
divyābdānāṃ sahasrānte caturthe tu punaḥ kṛtam / / bhaviṣyati tadā nṝṇāṃ mana ātma prakāśakam // BhP_12.02.034 //
BhP_12.02.035/1 ity eṣa mānavo vaṃśo yathā saṅkhyāyate bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839437 (0.005):
bhaviṣyati tadā nṝṇāṃ mana ātma prakāśakam // BhP_12.02.034 // / ity eṣa mānavo vaṃśo yathā saṅkhyāyate bhuvi /
BhP_12.02.035/3 tathā viṭ-śūdra-viprāṇāṃ tās tā jñeyā yuge yuge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839444 (5.960):
ity eṣa mānavo vaṃśo yathā saṅkhyāyate bhuvi / / tathā viṭ śūdra viprāṇāṃ tās tā jñeyā yuge yuge // BhP_12.02.035 //
BhP_12.02.036/1 eteṣāṃ nāma-liṅgānāṃ puruṣāṇāṃ mahātmanām / BhP_12.02.036/3 kathā-mātrāvaśiṣṭānāṃ kīrtir eva sthitā bhuvi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839454 (0.0):
tathā viṭ śūdra viprāṇāṃ tās tā jñeyā yuge yuge // BhP_12.02.035 // / eteṣāṃ nāma liṅgānāṃ puruṣāṇāṃ mahātmanām /
BhP_12.02.037/1 devāpiḥ śāntanor bhrātā maruś cekṣvāku-vaṃśa-jaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839462 (0.0):
kathā mātrāvaśiṣṭānāṃ kīrtir eva sthitā bhuvi // BhP_12.02.036 // / devāpiḥ śāntanor bhrātā maruś cekṣvāku vaṃśa jaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439192 (0.052):
devāpiḥ pauravo rājā $ maruś cekṣvākuvaṃśajaḥ & / mahāyogabalopetau % kalāpagrāmasaṃśrayau // ViP_4,24.37 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5145854 (0.052):
devāpiḥ pauravo rājā maruś cekṣvākuvaṃśajaḥ / / mahāyogabalopetau kalāpagrāmasaṃśrayau // ViP_4,24.37 //
BhP_12.02.037/3 kalāpa-grāma āsāte mahā-yoga-balānvitau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839469 (0.0):
devāpiḥ śāntanor bhrātā maruś cekṣvāku vaṃśa jaḥ / / kalāpa grāma āsāte mahā yoga balānvitau // BhP_12.02.037 //
BhP_12.02.038/1 tāv ihaitya kaler ante vāsudevānuśikṣitau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839476 (1.192):
kalāpa grāma āsāte mahā yoga balānvitau // BhP_12.02.037 // / tāv ihaitya kaler ante vāsudevānuśikṣitau /
BhP_12.02.038/3 varṇāśrama-yutaṃ dharmaṃ pūrva-vat prathayiṣyataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839483 (0.0):
tāv ihaitya kaler ante vāsudevānuśikṣitau / / varṇāśrama yutaṃ dharmaṃ pūrva vat prathayiṣyataḥ // BhP_12.02.038 //
BhP_12.02.039/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur-yugam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402425 (0.0):
BhP_03.11.018/0 maitreya uvāca / BhP_03.11.018/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur-yugam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651818 (5.960):
BhP_03.11.018/0 maitreya uvāca / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur yugam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839490 (0.004):
varṇāśrama yutaṃ dharmaṃ pūrva vat prathayiṣyataḥ // BhP_12.02.038 // / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur yugam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21512734 (0.031):
Manu9.301a/ kṛtaṃ tretāyugaṃ ca eva dvāparaṃ kalir eva ca |
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8500149 (0.033):
catvāri bhārate varṣe yugāni kavayo 'buvan / / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliśceti catuṣṭayam // BndP_1,29.23 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412533 (0.034):
BhP_11.05.020/0 śrī-karabhājana uvāca / BhP_11.05.020/1 kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalir ity eṣu keśavaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 522114 (0.034):
**HV_App.I,2.34**5:1 / / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca $ kaliś caiva caturyugam / HV_App.I,2.35 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007680 (0.034):
sasarja sa punas tāta jagat sarvam idaṃ vibhuḥ / **HV_App.I,2.34**5:1 / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś caiva caturyugam / HV_App.I,2.35 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26905745 (0.038):
caturyugasahasre tu % brahmaṇo 'har dvijottamāḥ // BrP_230.4 // / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca $ kaliś ceti caturyugam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11177044 (0.038):
caturyugasahasre tu brahmaṇo 'har dvijottamāḥ // BrP_230.4 // / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti caturyugam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18815575 (0.039):
tvaṃ kalirdvāparaṃ deva tretā kṛtayugaṃ tathā /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18597475 (0.040):
kṛtaṃ tretāyugaṃ caiva dvāparaṃ kalir eva ca / / rājño vṛttāni sarvāṇi rājā hi yugam ucyate // Mn_9.301 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1144544 (0.042):
kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca__Vdha_104.009 / kaliś ceti caturyugam__Vdha_104.009
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865302 (0.044):
tathā vināsamāyāti dharṃma eva mahītale // NarP_1,41.3 // / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliśceti caturyugam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583855 (0.045):
tretāyāṃ yajñarūpeṇa pāñcarātreṇa dvāpare // / bhāgavate / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kalirityatra keśavaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12775108 (0.045):
atha vakṣye laghūktena yugadharmāṃstataḥ param / / kṛtaṃ tretā dvāparaśca kaliśceti caturyugam // BhS_37.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759532 (0.045):
dharmadhvajo vedakartā % vedāṅgo vedavāhanaḥ // BrP_33.37 // / kṛtaṃ tretā dvāparaś ca $ kaliḥ sarvāmarāśrayaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11030861 (0.045):
dharmadhvajo vedakartā vedāṅgo vedavāhanaḥ // BrP_33.37 // / kṛtaṃ tretā dvāparaś ca kaliḥ sarvāmarāśrayaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23463103 (0.046):
caturyugasahasre tu % brahmaṇo dve dvijottama // ViP_6,1.4 // / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca $ kaliś caiva caturyugam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5169763 (0.046):
caturyugasahasre tu brahmaṇo dve dvijottama // ViP_6,1.4 // / kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś caiva caturyugam /
BhP_12.02.039/3 anena krama-yogena bhuvi prāṇiṣu vartate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839496 (0.006):
kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś ceti catur yugam / / anena krama yogena bhuvi prāṇiṣu vartate // BhP_12.02.039 //
BhP_12.02.040/1 rājann ete mayā proktā nara-devās tathāpare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839502 (0.0):
anena krama yogena bhuvi prāṇiṣu vartate // BhP_12.02.039 // / rājann ete mayā proktā nara devās tathāpare /
BhP_12.02.040/3 bhūmau mamatvaṃ kṛtvānte hitvemāṃ nidhanaṃ gatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839510 (0.0):
rājann ete mayā proktā nara devās tathāpare / / bhūmau mamatvaṃ kṛtvānte hitvemāṃ nidhanaṃ gatāḥ // BhP_12.02.040 //
BhP_12.02.041/1 kṛmi-viḍ-bhasma-saṃjñānte rāja-nāmno 'pi yasya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839517 (0.0):
bhūmau mamatvaṃ kṛtvānte hitvemāṃ nidhanaṃ gatāḥ // BhP_12.02.040 // / kṛmi viḍ bhasma saṃjñānte rāja nāmno 'pi yasya ca /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363625 (0.053):
BhP_10.10.010/1 deva saṃjñitam apy ante kṛmi viḍ bhasma saṃjñitam / BhP_10.10.010/3 bhūta dhruk tat kṛte svārthaṃ kiṃ veda nirayo yataḥ
BhP_12.02.041/3 bhūta-dhruk tat-kṛte svārthaṃ kiṃ veda nirayo yataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363633 (0.0):
BhP_10.10.010/1 deva saṃjñitam apy ante kṛmi viḍ bhasma saṃjñitam / BhP_10.10.010/3 bhūta dhruk tat kṛte svārthaṃ kiṃ veda nirayo yataḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176857 (0.0):
BhP_06.18.025/2 bhūtadhruk tatkṛte svārthaṃ kiṃ veda nirayo yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763260 (0.0):
deva saṃjñitam apy ante kṛmi viḍ bhasma saṃjñitam / / bhūta dhruk tat kṛte svārthaṃ kiṃ veda nirayo yataḥ // BhP_10.10.010 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839525 (0.0):
kṛmi viḍ bhasma saṃjñānte rāja nāmno 'pi yasya ca / / bhūta dhruk tat kṛte svārthaṃ kiṃ veda nirayo yataḥ // BhP_12.02.041 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716473 (0.008):
bhūtadhruk tatkṛte svārthaṃ kiṃ veda nirayo yataḥ // BhP_06.18.025 //
BhP_12.02.042/1 kathaṃ seyam akhaṇḍā bhūḥ pūrvair me puruṣair dhṛtā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839533 (0.0):
bhūta dhruk tat kṛte svārthaṃ kiṃ veda nirayo yataḥ // BhP_12.02.041 // / kathaṃ seyam akhaṇḍā bhūḥ pūrvair me puruṣair dhṛtā /
BhP_12.02.042/3 mat-putrasya ca pautrasya mat-pūrvā vaṃśa-jasya vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839541 (0.0):
kathaṃ seyam akhaṇḍā bhūḥ pūrvair me puruṣair dhṛtā / / mat putrasya ca pautrasya mat pūrvā vaṃśa jasya vā // BhP_12.02.042 //
BhP_12.02.043/1 tejo-'b-anna-mayaṃ kāyaṃ gṛhītvātmatayābudhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839549 (0.0):
mat putrasya ca pautrasya mat pūrvā vaṃśa jasya vā // BhP_12.02.042 // / tejo 'b anna mayaṃ kāyaṃ gṛhītvātmatayābudhāḥ /
BhP_12.02.043/3 mahīṃ mamatayā cobhau hitvānte 'darśanaṃ gatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839557 (0.0):
tejo 'b anna mayaṃ kāyaṃ gṛhītvātmatayābudhāḥ / / mahīṃ mamatayā cobhau hitvānte 'darśanaṃ gatāḥ // BhP_12.02.043 //
BhP_12.02.044/1 ye ye bhū-patayo rājan bhuñjate bhuvam ojasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839565 (0.0):
mahīṃ mamatayā cobhau hitvānte 'darśanaṃ gatāḥ // BhP_12.02.043 // / ye ye bhū patayo rājan bhuñjate bhuvam ojasā /
BhP_12.02.044/3 kālena te kṛtāḥ sarve kathā-mātrāḥ kathāsu ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839572 (0.0):
ye ye bhū patayo rājan bhuñjate bhuvam ojasā / / kālena te kṛtāḥ sarve kathā mātrāḥ kathāsu ca // BhP_12.02.044 //
BhP_12.03.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.03.001/1 dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839583 (0.0):
kālena te kṛtāḥ sarve kathā mātrāḥ kathāsu ca // BhP_12.02.044 // / BhP_12.03.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.014):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.014):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.014):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.014):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.014):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.015):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358663 (0.016):
BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.001/1 atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.016):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.016):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6384789 (0.016):
BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.42.001/1 atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6388778 (0.016):
BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.022/1 athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389510 (0.016):
BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.064/1 atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.016):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6405973 (0.016):
BhP_10.70.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.70.001/1 athoṣasy upavṛttāyāṃ kukkuṭān kūjato 'śapan
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410376 (0.016):
BhP_10.76.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.76.001/1 athānyad api kṛṣṇasya śṛṇu karmādbhutaṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413888 (0.016):
BhP_10.82.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.82.001/1 athaikadā dvāravatyāṃ vasato rāma kṛṣṇayoḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413066 (0.016):
BhP_11.06.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.06.001/1 atha brahmātma-jaiḥ devaiḥ prajeśair āvṛto 'bhyagāt
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18431070 (0.016):
BhP_11.31.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.31.001/1 atha tatrāgamad brahmā bhavānyā ca samaṃ bhavaḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547165 (0.016):
BhP_05.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.04.001/1 atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṃ
BhP_12.03.001/3 aho mā vijigīṣanti mṛtyoḥ krīḍanakā nṛpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839590 (1.192):
dṛṣṭvātmani jaye vyagrān nṛpān hasati bhūr iyam / / aho mā vijigīṣanti mṛtyoḥ krīḍanakā nṛpāḥ // BhP_12.03.001 //
BhP_12.03.002/1 kāma eṣa narendrāṇāṃ moghaḥ syād viduṣām api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839596 (1.788):
aho mā vijigīṣanti mṛtyoḥ krīḍanakā nṛpāḥ // BhP_12.03.001 // / kāma eṣa narendrāṇāṃ moghaḥ syād viduṣām api /
BhP_12.03.002/3 yena phenopame piṇḍe ye 'ti-viśrambhitā nṛpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839603 (0.0):
kāma eṣa narendrāṇāṃ moghaḥ syād viduṣām api / / yena phenopame piṇḍe ye 'ti viśrambhitā nṛpāḥ // BhP_12.03.002 //
BhP_12.03.003/1 pūrvaṃ nirjitya ṣaḍ-vargaṃ jeṣyāmo rāja-mantriṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839611 (0.0):
yena phenopame piṇḍe ye 'ti viśrambhitā nṛpāḥ // BhP_12.03.002 // / pūrvaṃ nirjitya ṣaḍ vargaṃ jeṣyāmo rāja mantriṇaḥ /
BhP_12.03.003/3 tataḥ saciva-paurāpta- karīndrān asya kaṇṭakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839617 (0.0):
pūrvaṃ nirjitya ṣaḍ vargaṃ jeṣyāmo rāja mantriṇaḥ / / tataḥ saciva paurāpta karīndrān asya kaṇṭakān // BhP_12.03.003 //
BhP_12.03.004/1 evaṃ krameṇa jeṣyāmaḥ pṛthvīṃ sāgara-mekhalām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839623 (0.005):
tataḥ saciva paurāpta karīndrān asya kaṇṭakān // BhP_12.03.003 // / evaṃ krameṇa jeṣyāmaḥ pṛthvīṃ sāgara mekhalām /
BhP_12.03.004/3 ity āśā-baddha-hṛdayā na paśyanty antike 'ntakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839631 (0.0):
evaṃ krameṇa jeṣyāmaḥ pṛthvīṃ sāgara mekhalām / / ity āśā baddha hṛdayā na paśyanty antike 'ntakam // BhP_12.03.004 //
BhP_12.03.005/1 samudrāvaraṇāṃ jitvā māṃ viśanty abdhim ojasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839638 (0.0):
ity āśā baddha hṛdayā na paśyanty antike 'ntakam // BhP_12.03.004 // / samudrāvaraṇāṃ jitvā māṃ viśanty abdhim ojasā /
BhP_12.03.005/3 kiyad ātma-jayasyaitan muktir ātma-jaye phalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839645 (0.0):
samudrāvaraṇāṃ jitvā māṃ viśanty abdhim ojasā / / kiyad ātma jayasyaitan muktir ātma jaye phalam // BhP_12.03.005 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159520 (0.048):
samudrāvaraṇaṃ yāti bhūmaṇḍalamatho vaśam / / kiyadātmajayasyaitanmuktirātmajayephalam // ViP_4,24.131 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23439368 (0.060):
kiyad ātmajayād etan % muktir ātmajaye phalam // ViP_4,24.50 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5146030 (0.060):
kiyad ātmajayād etan muktir ātmajaye phalam // ViP_4,24.50 //
BhP_12.03.006/1 yāṃ visṛjyaiva manavas tat-sutāś ca kurūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839652 (0.0):
kiyad ātma jayasyaitan muktir ātma jaye phalam // BhP_12.03.005 // / yāṃ visṛjyaiva manavas tat sutāś ca kurūdvaha /
BhP_12.03.006/3 gatā yathāgataṃ yuddhe tāṃ māṃ jeṣyanty abuddhayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839659 (0.0):
yāṃ visṛjyaiva manavas tat sutāś ca kurūdvaha / / gatā yathāgataṃ yuddhe tāṃ māṃ jeṣyanty abuddhayaḥ // BhP_12.03.006 //
BhP_12.03.007/1 mat-kṛte pitṛ-putrāṇāṃ bhrātṛṇāṃ cāpi vigrahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839665 (0.0):
gatā yathāgataṃ yuddhe tāṃ māṃ jeṣyanty abuddhayaḥ // BhP_12.03.006 // / mat kṛte pitṛ putrāṇāṃ bhrātṛṇāṃ cāpi vigrahaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159543 (0.051):
matkṛte pitṛ putrāṇāṃ bhrātṝṇāṃ cāpi vigrahaḥ /
BhP_12.03.007/3 jāyate hy asatāṃ rājye mamatā-baddha-cetasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839671 (0.0):
mat kṛte pitṛ putrāṇāṃ bhrātṛṇāṃ cāpi vigrahaḥ / / jāyate hy asatāṃ rājye mamatā baddha cetasām // BhP_12.03.007 //
BhP_12.03.008/1 mamaiveyaṃ mahī kṛtsnā na te mūḍheti vādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839678 (0.006):
jāyate hy asatāṃ rājye mamatā baddha cetasām // BhP_12.03.007 // / mamaiveyaṃ mahī kṛtsnā na te mūḍheti vādinaḥ /
BhP_12.03.008/3 spardhamānā mitho ghnanti mriyante mat-kṛte nṛpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839685 (0.0):
mamaiveyaṃ mahī kṛtsnā na te mūḍheti vādinaḥ / / spardhamānā mitho ghnanti mriyante mat kṛte nṛpāḥ // BhP_12.03.008 //
BhP_12.03.009/1 pṛthuḥ purūravā gādhir nahuṣo bharato 'rjunaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839693 (0.0):
spardhamānā mitho ghnanti mriyante mat kṛte nṛpāḥ // BhP_12.03.008 // / pṛthuḥ purūravā gādhir nahuṣo bharato 'rjunaḥ /
BhP_12.03.009/3 māndhātā sagaro rāmaḥ khaṭvāṅgo dhundhuhā raghuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839695 (0.024):
pṛthuḥ purūravā gādhir nahuṣo bharato 'rjunaḥ / / māndhātā sagaro rāmaḥ khaṭvāṅgo dhundhuhā raghuḥ // BhP_12.03.009 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20093764 (0.055):
06,017.010a nābhāgo hi yayātiś ca māndhātā nahuṣo nṛgaḥ / 06,017.010b*0068_01 arjunaḥ sagaro vainyo ye cānye kṣatriyottamāḥ
BhP_12.03.010/1 tṛṇabindur yayātiś ca śaryātiḥ śantanur gayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839705 (0.002):
māndhātā sagaro rāmaḥ khaṭvāṅgo dhundhuhā raghuḥ // BhP_12.03.009 // / tṛṇabindur yayātiś ca śaryātiḥ śantanur gayaḥ /
BhP_12.03.010/3 bhagīrathaḥ kuvalayāśvaḥ kakutstho naiṣadho nṛgaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839712 (0.0):
tṛṇabindur yayātiś ca śaryātiḥ śantanur gayaḥ / / bhagīrathaḥ kuvalayāśvaḥ kakutstho naiṣadho nṛgaḥ // BhP_12.03.010 //
BhP_12.03.011/1 hiraṇyakaśipur vṛtro rāvaṇo loka-rāvaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839718 (5.960):
bhagīrathaḥ kuvalayāśvaḥ kakutstho naiṣadho nṛgaḥ // BhP_12.03.010 // / hiraṇyakaśipur vṛtro rāvaṇo loka rāvaṇaḥ /
BhP_12.03.011/3 namuciḥ śambaro bhaumo hiraṇyākṣo 'tha tārakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839723 (0.0):
bhagīrathaḥ kuvalayāśvaḥ kakutstho naiṣadho nṛgaḥ // BhP_12.03.010 // / hiraṇyakaśipur vṛtro rāvaṇo loka rāvaṇaḥ /
BhP_12.03.012/1 anye ca bahavo daityā rājāno ye maheśvarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839730 (0.0):
namuciḥ śambaro bhaumo hiraṇyākṣo 'tha tārakaḥ // BhP_12.03.011 // / anye ca bahavo daityā rājāno ye maheśvarāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753338 (0.055):
ete cānye ca bahavo HV_28.8*434:1a / ete cānye ca bahavo HV_31.149a / ete cānye ca rājāno HV_80.16a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855066 (0.055):
duryodhanaṃ ca rājānaṃ % putrabhrātṛsamanvitam // MatsP_103.5 // / rājāno nihatāḥ sarve $ ye cānye śūramāninaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894572 (0.055):
duryodhanaṃ ca rājānaṃ putrabhrātṛsamanvitam // MatsP_103.5 // / rājāno nihatāḥ sarve ye cānye śūramāninaḥ /
BhP_12.03.012/3 sarve sarva-vidaḥ śūrāḥ sarve sarva-jito 'jitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839739 (0.0):
anye ca bahavo daityā rājāno ye maheśvarāḥ / / sarve sarva vidaḥ śūrāḥ sarve sarva jito 'jitāḥ // BhP_12.03.012 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921557 (0.041):
03,259.013a sarve vedavidaḥ śūrāḥ sarve sucaritavratāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15486613 (0.041):
05,149.005c ete senāpraṇetāro vīrāḥ sarve tanutyajaḥ / 05,149.006a sarve vedavidaḥ śūrāḥ sarve sucaritavratāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15505849 (0.041):
05,196.003a sarve vedavidaḥ śūrāḥ sarve sucaritavratāḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26671117 (0.043):
1.017.013c babhūva bhūyo bhūtānāṃ svayambhūr iva saṃmataḥ / 1.017.014a sarve vedavidaḥ śūrāḥ sarve lokahite ratāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19835814 (0.047):
03,084.007c dhṛtarāṣṭrasya putreṇa vṛtā yudhi mahābalāḥ / 03,084.007e sarve vedavidaḥ śūrāḥ sarve 'strakuśalās tathā
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14714770 (0.055):
11,009.001d@001_0034 tathā svargam upāyānti yathā śūrās tanutyajaḥ / 11,009.001d@001_0035 sarve vedavidaḥ śūrāḥ sarve ca caritavratāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19811254 (0.057):
03,046.011c sarve hy astravidaḥ śūrāḥ sarve prāptā mahad yaśaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15447729 (0.057):
05,048.037d*0322_01 sarve hy astravidaḥ śūrāḥ sarve prāptā mahad yaśaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15449272 (0.057):
05,051.006a sarve hy astravidaḥ śūrāḥ sarve prāptā mahad yaśaḥ
BhP_12.03.013/1 mamatāṃ mayy avartanta kṛtvoccair martya-dharmiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839746 (0.0):
sarve sarva vidaḥ śūrāḥ sarve sarva jito 'jitāḥ // BhP_12.03.012 // / mamatāṃ mayy avartanta kṛtvoccair martya dharmiṇaḥ /
BhP_12.03.013/3 kathāvaśeṣāḥ kālena hy akṛtārthāḥ kṛtā vibho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839752 (0.0):
mamatāṃ mayy avartanta kṛtvoccair martya dharmiṇaḥ / / kathāvaśeṣāḥ kālena hy akṛtārthāḥ kṛtā vibho // BhP_12.03.013 //
BhP_12.03.014/1 kathā imās te kathitā mahīyasāṃ vitāya lokeṣu yaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839759 (0.0):
kathāvaśeṣāḥ kālena hy akṛtārthāḥ kṛtā vibho // BhP_12.03.013 // / kathā imās te kathitā mahīyasāṃ vitāya lokeṣu yaśaḥ pareyuṣām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929743 (0.0):
atha guṇa śravaṇam / kathā imās te kathitā mahīyasāṃ / vitāya lokeṣu yaśaḥ pareyuṣām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328025 (0.037):
upayuktatvaṃ tat prīti pariṇāmatvaṃ ceti | yathoktaṃ dvādaśe / kathā imās te kathitā mahīyasāṃ / vitāya lokeṣu yaśaḥ pareyuṣām |
pareyuṣām / BhP_12.03.014/3 vijñāna-vairāgya-vivakṣayā vibho vaco-vibhūtīr na tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839769 (0.0):
kathā imās te kathitā mahīyasāṃ vitāya lokeṣu yaśaḥ pareyuṣām / / vijñāna vairāgya vivakṣayā vibho vaco vibhūtīr na tu pāramārthyam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929753 (0.0):
vitāya lokeṣu yaśaḥ pareyuṣām | / vijñāna vairāgya vivakṣayā vibho
pāramārthyam / BhP_12.03.015/1 yas tūttamaḥ-śloka-guṇānuvādaḥ saṅgīyate 'bhīkṣṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839779 (0.0):
vijñāna vairāgya vivakṣayā vibho vaco vibhūtīr na tu pāramārthyam // / BhP_12.03.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929762 (0.0):
vaco vibhūtīr na tu pāramārthyam || / yat tūttamaḥ śloka guṇānuvādaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328047 (0.0):
yat tūttamaḥ śloka guṇānuvādaḥ / saṅgīyate 'bhīkṣṇam amaṅgala ghnaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121776 (0.0):
yas tūttamaḥśloka guṇānuvādaḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108756 (0.027):
dvādaśe [BhP 12.3.15] / yat tūttamaḥ śloka guṇānuvādaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932309 (0.061):
yad uttamaḥśloka guṇānuvarṇanam || 267 || [BhP 1.5.22] / (p138) śrutaṃ vedādhyayanam | sviṣṭaṃ yāgādi | sūktaṃ mantrādi jayaḥ |
amaṅgala-ghnaḥ / BhP_12.03.015/3 tam eva nityaṃ śṛṇuyād abhīkṣṇaṃ kṛṣṇe 'malāṃ bhaktim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839787 (0.0):
yas tūttamaḥ śloka guṇānuvādaḥ saṅgīyate 'bhīkṣṇam amaṅgala ghnaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108769 (0.0):
saṅgīyate 'bhīkṣṇam amaṅgala ghnaḥ | / tam eva nityaṃ śṛṇuyād abhīkṣṇaṃ / kṛṣṇe 'malāṃ bhaktim abhīpsamānaḥ // Hbhv_10.445 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929769 (0.0):
yat tūttamaḥ śloka guṇānuvādaḥ / saṅgīyate'bhīkṣṇam amaṅgala ghnaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328055 (0.0):
yat tūttamaḥ śloka guṇānuvādaḥ / saṅgīyate 'bhīkṣṇam amaṅgala ghnaḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121784 (0.0):
yas tūttamaḥśloka guṇānuvādaḥ / saṅgīyate 'bhīkṣṇam amaṅgala ghnaḥ |
abhīpsamānaḥ / BhP_12.03.016/0 śrī-rājovāca / BhP_12.03.016/1 kenopāyena bhagavan kaler doṣān kalau janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839798 (0.0):
tam eva nityaṃ śṛṇuyād abhīkṣṇaṃ kṛṣṇe 'malāṃ bhaktim abhīpsamānaḥ // / BhP_12.03.015 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328056 (0.013):
tam eva nityaṃ śṛṇuyād abhīkṣṇaṃ / kṛṣṇe 'malāṃ bhaktim abhīpsamānaḥ || [BhP 12.3.14 15] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929771 (0.035):
tam eva nityaṃ śṛṇuyād abhīkṣṇaṃ / kṛṣṇe'malāṃ bhaktim abhīpsamānaḥ || [BhP 12.3.14 15]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121784 (0.046):
kṛṣṇe 'malāṃ bhaktim abhīpsamānaḥ || RBhrs_1,2.173 || / atha tat kṛpekṣaṇaṃ, yathā daśame (10.14.8)
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18430252 (0.047):
BhP_11.30.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.30.001/1 tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369145 (0.048):
BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / BhP_10.16.002/1 katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6400367 (0.048):
BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / BhP_10.61.020/1 kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410515 (0.050):
BhP_11.02.044/0 śrī-rājovāca / BhP_11.02.044/1 atha bhāgavataṃ brūta yad-dharmo yādṛśo nṛṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2818866 (0.050):
BhP_11.02.043 // / BhP_11.02.044/0 śrī rājovāca / atha bhāgavataṃ brūta yad dharmo yādṛśo nṛṇām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2761317 (0.057):
śṛṇuyāc chraddhayā martyo govinde labhate ratim // BhP_10.06.044 // / BhP_10.07.001/0 śrī rājovāca / yena yenāvatāreṇa bhagavān harir īśvaraḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108770 (0.058):
tam eva nityaṃ śṛṇuyād abhīkṣṇaṃ / kṛṣṇe 'malāṃ bhaktim abhīpsamānaḥ // Hbhv_10.445 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18410745 (0.058):
bhāgavata-pradhāna uktaḥ / BhP_11.03.001/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.001/1 parasya viṣṇor īśasya māyinām api mohinīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819082 (0.058):
praṇaya rasanayā dhṛtāṅghri padmaḥ sa bhavati bhāgavata pradhāna uktaḥ // / BhP_11.02.055 // / BhP_11.03.001/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176759 (0.058):
BhP_06.18.020/0 śrīrājovāca / BhP_06.18.020/1 kathaṃ ta āsuraṃ bhāvamapohyautpattikaṃ guro
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998191 (0.058):
BhP_09.01.028/0 śrīrājovāca / BhP_09.01.028/1 kathamevaṃ guṇo deśaḥ kena vā bhagavan kṛtaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13004890 (0.058):
BhP_09.11.024/0 śrīrājovāca / BhP_09.11.024/1 kathaṃ sa bhagavān rāmo bhrāt-n vā svayamātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768388 (0.058):
tasyā viśuddhim anvicchan sarpaṃ tam udavāsayat // BhP_10.16.001 // / BhP_10.16.002/0 śrī rājovāca / katham antar jale 'gādhe nyagṛhṇād bhagavān ahim /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2797321 (0.058):
mātaraḥ kṛṣṇa jātīnāṃ sahasrāṇi ca ṣoḍaśa // BhP_10.61.019 // / BhP_10.61.020/0 śrī rājovāca / kathaṃ rukmy arī putrāya prādād duhitaraṃ yudhi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392910 (0.061):
BhP_10.52.018/0 śrī rājovāca / BhP_10.52.018/1 bhagavān bhīṣmaka sutāṃ rukmiṇīṃ rucirānanām
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18411429 (0.062):
BhP_11.03.041/0 śrī-rājovāca / BhP_11.03.041/1 karma-yogaṃ vadata naḥ puruṣo yena saṃskṛtaḥ
BhP_12.03.016/3 vidhamiṣyanty upacitāṃs tan me brūhi yathā mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839803 (0.006):
kenopāyena bhagavan kaler doṣān kalau janāḥ / / vidhamiṣyanty upacitāṃs tan me brūhi yathā mune // BhP_12.03.016 //
BhP_12.03.017/1 yugāni yuga-dharmāṃś ca mānaṃ pralaya-kalpayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839810 (1.192):
vidhamiṣyanty upacitāṃs tan me brūhi yathā mune // BhP_12.03.016 // / yugāni yuga dharmāṃś ca mānaṃ pralaya kalpayoḥ /
BhP_12.03.017/3 kālasyeśvara-rūpasya gatiṃ viṣṇor mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839817 (0.0):
yugāni yuga dharmāṃś ca mānaṃ pralaya kalpayoḥ / / kālasyeśvara rūpasya gatiṃ viṣṇor mahātmanaḥ // BhP_12.03.017 //
BhP_12.03.018/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.03.018/1 kṛte pravartate dharmaś catuṣ-pāt taj-janair dhṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415546 (0.0):
BhP_10.83.043/3 gāvaś cārayato gopāḥ pada sparśaṃ mahātmanaḥ / BhP_10.84.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.84.001/1 śrutvā pṛthā subala putry atha yājñasenī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839829 (0.0):
kālasyeśvara rūpasya gatiṃ viṣṇor mahātmanaḥ // BhP_12.03.017 // / BhP_12.03.018/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811397 (0.004):
gāvaś cārayato gopāḥ pada sparśaṃ mahātmanaḥ // BhP_10.83.043 // / BhP_10.84.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000552 (0.030):
BhP_09.04.071/2 kṣamāpaya mahābhāgaṃ tataḥ śāntirbhaviṣyati / BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.05.001/1 evaṃ bhagavatādiṣṭo durvāsāścakratāpitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369126 (0.031):
BhP_10.15.052/3 pītvā viṣaṃ paretasya punar utthānam ātmanaḥ / BhP_10.16.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.001/1 vilokya dūṣitāṃ kṛṣṇāṃ kṛṣṇaḥ kṛṣṇāhinā vibhuḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.031):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544731 (0.031):
BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943885 (0.031):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429941 (0.031):
BhP_11.29.034/3 tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma-bhūyāya ca kalpate vai / BhP_11.29.035/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.29.035/1 sa evam ādarśita-yoga-mārgas tadottamaḥśloka-vaco niśamya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2836949 (0.031):
tadāmṛtatvaṃ pratipadyamāno mayātma bhūyāya ca kalpate vai // / BhP_11.29.034 // / BhP_11.29.035/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746020 (0.032):
kṣamāpaya mahābhāgaṃ tataḥ śāntirbhaviṣyati // BhP_09.04.071 // / BhP_09.05.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176245 (0.032):
BhP_06.17.024/2 yan manyase hy asādhūktaṃ mama tat kṣamyatāṃ sati / BhP_06.17.025/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.025/1 iti prasādya giriśau citraketurarindama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715904 (0.032):
yan manyase hy asādhūktaṃ mama tat kṣamyatāṃ sati // BhP_06.17.024 // / BhP_06.17.025/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6395872 (0.032):
BhP_10.56.002/3 syamantakaḥ kutas tasya kasmād dattā sutā hareḥ / BhP_10.56.003/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2768370 (0.032):
pītvā viṣaṃ paretasya punar utthānam ātmanaḥ // BhP_10.15.052 // / BhP_10.16.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376620 (0.033):
BhP_10.29.012/3 guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.033):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.033):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.033):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.033):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
BhP_12.03.018/3 satyaṃ dayā tapo dānam iti pādā vibhor nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839836 (0.0):
kṛte pravartate dharmaś catuṣ pāt taj janair dhṛtaḥ / / satyaṃ dayā tapo dānam iti pādā vibhor nṛpa // BhP_12.03.018 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173167 (0.044):
BhP_01.17.024/1 tapaḥ śaucaṃ dayā satyam iti pādāḥ kṛte kṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637326 (0.057):
cetaso vacasaścāpi bhūtānām iti niścayaḥ // BhP_01.17.023 // / tapaḥ śaucaṃ dayā satyam iti pādāḥ kṛte kṛtāḥ /
BhP_12.03.019/1 santuṣṭāḥ karuṇā maitrāḥ śāntā dāntās titikṣavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839844 (5.960):
satyaṃ dayā tapo dānam iti pādā vibhor nṛpa // BhP_12.03.018 // / santuṣṭāḥ karuṇā maitrāḥ śāntā dāntās titikṣavaḥ /
BhP_12.03.019/3 ātmārāmāḥ sama-dṛśaḥ prāyaśaḥ śramaṇā janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839851 (0.0):
santuṣṭāḥ karuṇā maitrāḥ śāntā dāntās titikṣavaḥ / / ātmārāmāḥ sama dṛśaḥ prāyaśaḥ śramaṇā janāḥ // BhP_12.03.019 //
BhP_12.03.020/1 tretāyāṃ dharma-pādānāṃ turyāṃśo hīyate śanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839858 (0.0):
ātmārāmāḥ sama dṛśaḥ prāyaśaḥ śramaṇā janāḥ // BhP_12.03.019 // / tretāyāṃ dharma pādānāṃ turyāṃśo hīyate śanaiḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543609 (0.055):
BhP_12.03.024/1 kalau tu dharma-pādānāṃ turyāṃśo 'dharma-hetubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839914 (0.055):
kalau tu dharma pādānāṃ turyāṃśo 'dharma hetubhiḥ /
BhP_12.03.020/3 adharma-pādair anṛta- hiṃṣāsantoṣa-vigrahaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839865 (0.0):
tretāyāṃ dharma pādānāṃ turyāṃśo hīyate śanaiḥ / / adharma pādair anṛta hiṃṣāsantoṣa vigrahaiḥ // BhP_12.03.020 //
BhP_12.03.021/1 tadā kriyā-tapo-niṣṭhā nāti-hiṃsrā na lampaṭāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839872 (0.0):
adharma pādair anṛta hiṃṣāsantoṣa vigrahaiḥ // BhP_12.03.020 // / tadā kriyā tapo niṣṭhā nāti hiṃsrā na lampaṭāḥ /
BhP_12.03.021/3 trai-vargikās trayī-vṛddhā varṇā brahmottarā nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839881 (0.0):
tadā kriyā tapo niṣṭhā nāti hiṃsrā na lampaṭāḥ / / trai vargikās trayī vṛddhā varṇā brahmottarā nṛpa // BhP_12.03.021 //
BhP_12.03.022/1 tapaḥ-satya-dayā-dāneṣv ardhaṃ hrasvati dvāpare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839889 (0.0):
trai vargikās trayī vṛddhā varṇā brahmottarā nṛpa // BhP_12.03.021 // / tapaḥ satya dayā dāneṣv ardhaṃ hrasvati dvāpare /
BhP_12.03.022/3 hiṃsātuṣṭy-anṛta-dveṣair dharmasyādharma-lakṣaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839897 (0.0):
tapaḥ satya dayā dāneṣv ardhaṃ hrasvati dvāpare / / hiṃsātuṣṭy anṛta dveṣair dharmasyādharma lakṣaṇaiḥ // BhP_12.03.022 //
BhP_12.03.023/1 yaśasvino mahā-śīlāḥ svādhyāyādhyayane ratāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839903 (0.0):
hiṃsātuṣṭy anṛta dveṣair dharmasyādharma lakṣaṇaiḥ // BhP_12.03.022 // / yaśasvino mahā śīlāḥ svādhyāyādhyayane ratāḥ /
BhP_12.03.023/3 ādhyāḥ kuṭumbino hṛṣṭā varṇāḥ kṣatra-dvijottarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839910 (0.0):
yaśasvino mahā śīlāḥ svādhyāyādhyayane ratāḥ / / ādhyāḥ kuṭumbino hṛṣṭā varṇāḥ kṣatra dvijottarāḥ // BhP_12.03.023 //
BhP_12.03.024/1 kalau tu dharma-pādānāṃ turyāṃśo 'dharma-hetubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839918 (0.0):
ādhyāḥ kuṭumbino hṛṣṭā varṇāḥ kṣatra dvijottarāḥ // BhP_12.03.023 // / kalau tu dharma pādānāṃ turyāṃśo 'dharma hetubhiḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19543545 (0.055):
BhP_12.03.020/1 tretāyāṃ dharma-pādānāṃ turyāṃśo hīyate śanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839854 (0.062):
ātmārāmāḥ sama dṛśaḥ prāyaśaḥ śramaṇā janāḥ // BhP_12.03.019 // / tretāyāṃ dharma pādānāṃ turyāṃśo hīyate śanaiḥ /
BhP_12.03.024/3 edhamānaiḥ kṣīyamāṇo hy ante so 'pi vinaṅkṣyati / BhP_12.03.025/1 tasmin lubdhā durācārā nirdayāḥ śuṣka-vairiṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839928 (0.003):
kalau tu dharma pādānāṃ turyāṃśo 'dharma hetubhiḥ / / edhamānaiḥ kṣīyamāṇo hy ante so 'pi vinaṅkṣyati // BhP_12.03.024 //
BhP_12.03.025/3 durbhagā bhūri-tarṣāś ca śūdra-dāsottarāḥ prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839935 (0.0):
tasmin lubdhā durācārā nirdayāḥ śuṣka vairiṇaḥ / / durbhagā bhūri tarṣāś ca śūdra dāsottarāḥ prajāḥ // BhP_12.03.025 //
BhP_12.03.026/1 sattvaṃ rajas tama iti dṛśyante puruṣe guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839942 (1.788):
durbhagā bhūri tarṣāś ca śūdra dāsottarāḥ prajāḥ // BhP_12.03.025 // / sattvaṃ rajas tama iti dṛśyante puruṣe guṇāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793563 (1.788):
janāstadā durācārā bhaviṣyanti ca nirdayāḥ / / sattvaṃ rajastama iti dṛśyante puruṣe guṇāḥ /
BhP_12.03.026/3 kāla-sañcoditās te vai parivartanta ātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839948 (0.005):
sattvaṃ rajas tama iti dṛśyante puruṣe guṇāḥ / / kāla sañcoditās te vai parivartanta ātmani // BhP_12.03.026 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793567 (0.044):
sattvaṃ rajastama iti dṛśyante puruṣe guṇāḥ / / kālasañcoditāste 'pi parivartanta ātmani // GarP_1,223.23 //
BhP_12.03.027/1 prabhavanti yadā sattve mano-buddhīndriyāṇi ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839953 (0.005):
kāla sañcoditās te vai parivartanta ātmani // BhP_12.03.026 // / prabhavanti yadā sattve mano buddhīndriyāṇi ca /
BhP_12.03.027/3 tadā kṛta-yugaṃ vidyāj jñāne tapasi yad ruciḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839961 (0.0):
prabhavanti yadā sattve mano buddhīndriyāṇi ca / / tadā kṛta yugaṃ vidyāj jñāne tapasi yad ruciḥ // BhP_12.03.027 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793580 (0.0):
prabhūtañca yadā sattvaṃ mano burdhondriyāṇi ca / / tadā kṛtayugaṃ vidyājjñāne tapasi yadratiḥ // GarP_1,223.24 //
BhP_12.03.028/1 yadā karmasu kāmyeṣu bhaktir yaśasi dehinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839968 (1.192):
tadā kṛta yugaṃ vidyāj jñāne tapasi yad ruciḥ // BhP_12.03.027 // / yadā karmasu kāmyeṣu bhaktir yaśasi dehinām /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793588 (0.040):
yadā karmasu kāmyeṣu śaktiryaśasi dehinām /
BhP_12.03.028/3 tadā tretā rajo-vṛttir iti jānīhi buddhiman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839974 (0.0):
yadā karmasu kāmyeṣu bhaktir yaśasi dehinām / / tadā tretā rajo vṛttir iti jānīhi buddhiman // BhP_12.03.028 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793591 (0.053):
yadā karmasu kāmyeṣu śaktiryaśasi dehinām / / tadā tretā rajobhūtiriti jānīhiśaunaka // GarP_1,223.25 //
BhP_12.03.029/1 yadā lobhas tv asantoṣo māno dambho 'tha matsaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839983 (0.0):
tadā tretā rajo vṛttir iti jānīhi buddhiman // BhP_12.03.028 // / yadā lobhas tv asantoṣo māno dambho 'tha matsaraḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793604 (5.960):
tadā tretā rajobhūtiriti jānīhiśaunaka // GarP_1,223.25 // / yadā lobhastvasantoṣo māno dambhaśca matsaraḥ /
BhP_12.03.029/3 karmaṇāṃ cāpi kāmyānāṃ dvāparaṃ tad rajas-tamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839988 (0.004):
yadā lobhas tv asantoṣo māno dambho 'tha matsaraḥ / / karmaṇāṃ cāpi kāmyānāṃ dvāparaṃ tad rajas tamaḥ // BhP_12.03.029 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793609 (0.057):
karmaṇāñcāpi kāmyānāṃ dvāparaṃ tadrajastamaḥ // GarP_1,223.26 // / yadā sadānṛtaṃ nandrā nidrā hiṃsādisādhanam /
BhP_12.03.030/1 yadā māyānṛtaṃ tandrā nidrā hiṃsā viṣādanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2839996 (0.0):
karmaṇāṃ cāpi kāmyānāṃ dvāparaṃ tad rajas tamaḥ // BhP_12.03.029 // / yadā māyānṛtaṃ tandrā nidrā hiṃsā viṣādanam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12776361 (0.0):
itthaṃ kaliyuge prāpte dharmassarvo 'pi jīryate // BhS_37.96 // / yadā māyānṛtaṃ tandrā nidrā hiṃsā viṣāyanam /
BhP_12.03.030/3 śoka-mohau bhayaṃ dainyaṃ sa kalis tāmasaḥ smṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840005 (0.0):
yadā māyānṛtaṃ tandrā nidrā hiṃsā viṣādanam / / śoka mohau bhayaṃ dainyaṃ sa kalis tāmasaḥ smṛtaḥ // BhP_12.03.030 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12776369 (0.0):
śoko moho bhayaṃ dainyaṃ sa kalistāmasaḥsmṛtaḥ // BhS_37.97 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793624 (0.0):
yadā sadānṛtaṃ nandrā nidrā hiṃsādisādhanam / / śokamohau bhayaṃ dainyaṃ sa kalistamasi smṛtaḥ // GarP_1,223.27 //
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19185343 (0.059):
kiṃ sukhaṃ tatra yatrāṅga jīvanasyaiva saṃśayaḥ // NBs_4,7.13 // / śokamohau bhayaṃ dainyamādhirvyādhiḥ kṣudhā tṛṣā /
BhP_12.03.031/1 tasmāt kṣudra-dṛśo martyāḥ kṣudra-bhāgyā mahāśanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840012 (0.0):
śoka mohau bhayaṃ dainyaṃ sa kalis tāmasaḥ smṛtaḥ // BhP_12.03.030 // / tasmāt kṣudra dṛśo martyāḥ kṣudra bhāgyā mahāśanāḥ /
BhP_12.03.031/3 kāmino vitta-hīnāś ca svairiṇyaś ca striyo 'satīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840020 (0.0):
tasmāt kṣudra dṛśo martyāḥ kṣudra bhāgyā mahāśanāḥ / / kāmino vitta hīnāś ca svairiṇyaś ca striyo 'satīḥ // BhP_12.03.031 //
BhP_12.03.032/1 dasyūtkṛṣṭā janapadā vedāḥ pāṣaṇḍa-dūṣitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840025 (0.0):
kāmino vitta hīnāś ca svairiṇyaś ca striyo 'satīḥ // BhP_12.03.031 // / dasyūtkṛṣṭā janapadā vedāḥ pāṣaṇḍa dūṣitāḥ /
BhP_12.03.032/3 rājānaś ca prajā-bhakṣāḥ śiśnodara-parā dvijāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840032 (0.0):
dasyūtkṛṣṭā janapadā vedāḥ pāṣaṇḍa dūṣitāḥ / / rājānaś ca prajā bhakṣāḥ śiśnodara parā dvijāḥ // BhP_12.03.032 //
BhP_12.03.033/1 avratā baṭavo 'śaucā bhikṣavaś ca kuṭumbinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840038 (0.003):
rājānaś ca prajā bhakṣāḥ śiśnodara parā dvijāḥ // BhP_12.03.032 // / avratā baṭavo 'śaucā bhikṣavaś ca kuṭumbinaḥ /
BhP_12.03.033/3 tapasvino grāma-vāsā nyāsino 'tyartha-lolupāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840045 (0.0):
avratā baṭavo 'śaucā bhikṣavaś ca kuṭumbinaḥ / / tapasvino grāma vāsā nyāsino 'tyartha lolupāḥ // BhP_12.03.033 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793656 (0.022):
avratā vaṭacavo 'śaucā bhikṣavaśca kuṭumbinaḥ // GarP_1,223.29 // / tapasvinogrāmavāsāḥ nyāsino hyarthalolupāḥ /
BhP_12.03.034/1 hrasva-kāyā mahāhārā bhūry-apatyā gata-hriyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840053 (0.0):
tapasvino grāma vāsā nyāsino 'tyartha lolupāḥ // BhP_12.03.033 // / hrasva kāyā mahāhārā bhūry apatyā gata hriyaḥ /
BhP_12.03.034/3 śaśvat kaṭuka-bhāṣiṇyaś caurya-māyoru-sāhasāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840060 (0.0):
hrasva kāyā mahāhārā bhūry apatyā gata hriyaḥ / / śaśvat kaṭuka bhāṣiṇyaś caurya māyoru sāhasāḥ // BhP_12.03.034 //
BhP_12.03.035/1 paṇayiṣyanti vai kṣudrāḥ kirāṭāḥ kūṭa-kāriṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840066 (0.0):
śaśvat kaṭuka bhāṣiṇyaś caurya māyoru sāhasāḥ // BhP_12.03.034 // / paṇayiṣyanti vai kṣudrāḥ kirāṭāḥ kūṭa kāriṇaḥ /
BhP_12.03.035/3 anāpady api maṃsyante vārtāṃ sādhu jugupsitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840072 (0.004):
paṇayiṣyanti vai kṣudrāḥ kirāṭāḥ kūṭa kāriṇaḥ / / anāpady api maṃsyante vārtāṃ sādhu jugupsitām // BhP_12.03.035 //
BhP_12.03.036/1 patiṃ tyakṣyanti nirdravyaṃ bhṛtyā apy akhilottamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840077 (0.004):
anāpady api maṃsyante vārtāṃ sādhu jugupsitām // BhP_12.03.035 // / patiṃ tyakṣyanti nirdravyaṃ bhṛtyā apy akhilottamam /
BhP_12.03.036/3 bhṛtyaṃ vipannaṃ patayaḥ kaulaṃ gāś cāpayasvinīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840083 (0.0):
patiṃ tyakṣyanti nirdravyaṃ bhṛtyā apy akhilottamam / / bhṛtyaṃ vipannaṃ patayaḥ kaulaṃ gāś cāpayasvinīḥ // BhP_12.03.036 //
BhP_12.03.037/1 pitṛ-bhrātṛ-suhṛj-jñātīn hitvā saurata-sauhṛdāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840092 (0.0):
bhṛtyaṃ vipannaṃ patayaḥ kaulaṃ gāś cāpayasvinīḥ // BhP_12.03.036 // / pitṛ bhrātṛ suhṛj jñātīn hitvā saurata sauhṛdāḥ /
BhP_12.03.037/3 nanāndṛ-śyāla-saṃvādā dīnāḥ straiṇāḥ kalau narāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840101 (0.0):
pitṛ bhrātṛ suhṛj jñātīn hitvā saurata sauhṛdāḥ / / nanāndṛ śyāla saṃvādā dīnāḥ straiṇāḥ kalau narāḥ // BhP_12.03.037 //
BhP_12.03.038/1 śūdrāḥ pratigrahīṣyanti tapo-veṣopajīvinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840106 (0.004):
nanāndṛ śyāla saṃvādā dīnāḥ straiṇāḥ kalau narāḥ // BhP_12.03.037 // / śūdrāḥ pratigrahīṣyanti tapo veṣopajīvinaḥ /
BhP_12.03.038/3 dharmaṃ vakṣyanty adharma-jñā adhiruhyottamāsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840113 (0.0):
śūdrāḥ pratigrahīṣyanti tapo veṣopajīvinaḥ / / dharmaṃ vakṣyanty adharma jñā adhiruhyottamāsanam // BhP_12.03.038 //
BhP_12.03.039/1 nityaṃ udvigna-manaso durbhikṣa-kara-karśitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840120 (0.0):
dharmaṃ vakṣyanty adharma jñā adhiruhyottamāsanam // BhP_12.03.038 // / nityaṃ udvigna manaso durbhikṣa kara karśitāḥ /
BhP_12.03.039/3 niranne bhū-tale rājan anāvṛṣṭi-bhayāturāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840128 (0.0):
nityaṃ udvigna manaso durbhikṣa kara karśitāḥ / / niranne bhū tale rājan anāvṛṣṭi bhayāturāḥ // BhP_12.03.039 //
BhP_12.03.040/1 vāso-'nna-pāna-śayana- vyavāya-snāna-bhūṣaṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840135 (0.0):
niranne bhū tale rājan anāvṛṣṭi bhayāturāḥ // BhP_12.03.039 // / vāso 'nna pāna śayana vyavāya snāna bhūṣaṇaiḥ /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11911164 (0.064):
'nnapānasnānaśayanādiparibhogakriyāyāṃ prayogaḥ. tadvat samaprayogatvam
BhP_12.03.040/3 hīnāḥ piśāca-sandarśā bhaviṣyanti kalau prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840143 (0.0):
vāso 'nna pāna śayana vyavāya snāna bhūṣaṇaiḥ / / hīnāḥ piśāca sandarśā bhaviṣyanti kalau prajāḥ // BhP_12.03.040 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26905958 (0.056):
arthāś cāthopabhogāntā % bhaviṣyanti tadā kalau // BrP_230.20 // / striyaḥ kalau bhaviṣyanti $ svairiṇyo lalitaspṛhāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11177257 (0.056):
arthāś cāthopabhogāntā bhaviṣyanti tadā kalau // BrP_230.20 // / striyaḥ kalau bhaviṣyanti svairiṇyo lalitaspṛhāḥ /
BhP_12.03.041/1 kalau kākiṇike 'py arthe vigṛhya tyakta-sauhṛdāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840148 (1.192):
hīnāḥ piśāca sandarśā bhaviṣyanti kalau prajāḥ // BhP_12.03.040 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12775770 (1.192):
putrāḥ pitṛṣu jīvatsu mriyante ca tadagrataḥ // BhS_37.50 // / kalau kākiṇike 'pyarthe vigṛhya tyaktasauhṛdāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26905958 (0.056):
arthāś cāthopabhogāntā % bhaviṣyanti tadā kalau // BrP_230.20 // / striyaḥ kalau bhaviṣyanti $ svairiṇyo lalitaspṛhāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11177257 (0.056):
arthāś cāthopabhogāntā bhaviṣyanti tadā kalau // BrP_230.20 // / striyaḥ kalau bhaviṣyanti svairiṇyo lalitaspṛhāḥ /
BhP_12.03.041/3 tyakṣyanti ca priyān prāṇān haniṣyanti svakān api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840154 (0.004):
kalau kākiṇike 'py arthe vigṛhya tyakta sauhṛdāḥ / / tyakṣyanti ca priyān prāṇān haniṣyanti svakān api // BhP_12.03.041 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12775774 (0.013):
kalau kākiṇike 'pyarthe vigṛhya tyaktasauhṛdāḥ / / tyakṣyantihi priyān prāṇān haniṣyanti svabāndhavān // BhS_37.51 //
BhP_12.03.042/1 na rakṣiṣyanti manujāḥ sthavirau pitarāv api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840159 (0.005):
tyakṣyanti ca priyān prāṇān haniṣyanti svakān api // BhP_12.03.041 //
BhP_12.03.042/3 putrān bhāryāṃ ca kula-jāṃ kṣudrāḥ śiśnodaraṃ-bharāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840168 (0.0):
na rakṣiṣyanti manujāḥ sthavirau pitarāv api / / putrān bhāryāṃ ca kula jāṃ kṣudrāḥ śiśnodaraṃ bharāḥ // BhP_12.03.042 //
BhP_12.03.043/1 kalau na rājan jagatāṃ paraṃ guruṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840175 (0.0):
putrān bhāryāṃ ca kula jāṃ kṣudrāḥ śiśnodaraṃ bharāḥ // BhP_12.03.042 // / kalau na rājan jagatāṃ paraṃ guruṃ tri loka nāthānata pāda paṅkajam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933229 (0.0):
kalau na rājan jagatāṃ paraṃ guruṃ
tri-loka-nāthānata-pāda-paṅkajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840181 (0.0):
kalau na rājan jagatāṃ paraṃ guruṃ tri loka nāthānata pāda paṅkajam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933235 (0.0):
kalau na rājan jagatāṃ paraṃ guruṃ / tri loka nāthānata pāda paṅkajam |
BhP_12.03.043/3 prāyeṇa martyā bhagavantam acyutaṃ yakṣyanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840187 (0.0):
kalau na rājan jagatāṃ paraṃ guruṃ tri loka nāthānata pāda paṅkajam / / prāyeṇa martyā bhagavantam acyutaṃ yakṣyanti pāṣaṇḍa vibhinna cetasaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933241 (0.0):
tri loka nāthānata pāda paṅkajam | / prāyeṇa martyā bhagavantam acyutaṃ
pāṣaṇḍa-vibhinna-cetasaḥ / BhP_12.03.044/1 yan-nāmadheyaṃ mriyamāṇa āturaḥ patan skhalan vā vivaśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840198 (0.0):
prāyeṇa martyā bhagavantam acyutaṃ yakṣyanti pāṣaṇḍa vibhinna cetasaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116162 (5.960):
yan nāma dheyaṃ mriyamāṇa āturaḥ / patan skhalan vā vivaśo gṛṇan pumān |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933251 (5.960):
prāyeṇa martyā bhagavantam acyutaṃ / yakṣyanti pāṣaṇḍa vibhinna cetasaḥ ||
gṛṇan pumān / BhP_12.03.044/3 vimukta-karmārgala uttamāṃ gatiṃ prāpnoti yakṣyanti na taṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840208 (0.0):
yan nāmadheyaṃ mriyamāṇa āturaḥ patan skhalan vā vivaśo gṛṇan pumān /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116173 (0.0):
yan nāma dheyaṃ mriyamāṇa āturaḥ / patan skhalan vā vivaśo gṛṇan pumān |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933261 (0.0):
yan nāmadheyaṃ mriyamāṇa āturaḥ / patan skhalan vā vivaśo gṛṇan pumān |
kalau janāḥ / BhP_12.03.045/1 puṃsāṃ kali-kṛtān doṣān dravya-deśātma-sambhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840218 (0.0):
vimukta karmārgala uttamāṃ gatiṃ prāpnoti yakṣyanti na taṃ kalau janāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933261 (0.012):
vimukta karmārgala uttamāṃ gatiṃ / prāpnoti yakṣyanti na taṃ kalau janāḥ || [BhP 12.3.37 38]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116173 (0.029):
vimukta karmārgala uttamāṃ gatiṃ / prāpnoti yakṣyanti na taṃ kalau janāḥ // Hbhv_11.372 //
BhP_12.03.045/3 sarvān harati citta-stho bhagavān puruṣottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840225 (0.0):
puṃsāṃ kali kṛtān doṣān dravya deśātma sambhavān / / sarvān harati citta stho bhagavān puruṣottamaḥ // BhP_12.03.045 //
BhP_12.03.046/1 śrutaḥ saṅkīrtito dhyātaḥ pūjitaś cādṛto 'pi vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840231 (0.003):
sarvān harati citta stho bhagavān puruṣottamaḥ // BhP_12.03.045 // / śrutaḥ saṅkīrtito dhyātaḥ pūjitaś cādṛto 'pi vā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110178 (0.061):
ekādaśe śrī nāradena [BhP 11.2.12] / śruto 'nupaṭhito dhyāta ādṛto vānumoditaḥ
BhP_12.03.046/3 nṛṇāṃ dhunoti bhagavān hṛt-stho janmāyutāśubham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840239 (0.0):
śrutaḥ saṅkīrtito dhyātaḥ pūjitaś cādṛto 'pi vā / / nṛṇāṃ dhunoti bhagavān hṛt stho janmāyutāśubham // BhP_12.03.046 //
BhP_12.03.047/1 yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu-jam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840246 (0.0):
nṛṇāṃ dhunoti bhagavān hṛt stho janmāyutāśubham // BhP_12.03.046 // / yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu jam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061296 (0.0):
dvādaśa skandhe [BhP 12.3.47] / yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu jam |
BhP_12.03.047/3 evam ātma-gato viṣṇur yoginām aśubhāśayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840253 (0.0):
yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu jam / / evam ātma gato viṣṇur yoginām aśubhāśayam // BhP_12.03.047 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061302 (0.0):
yathā hemni sthito vahnir durvarṇaṃ hanti dhātu jam | / evam ātma gato viṣṇur yoginām aśubhāśayam // Hbhv_3.61 //
BhP_12.03.048/1 vidyā-tapaḥ-prāṇa-nirodha-maitrī-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840259 (0.0):
evam ātma gato viṣṇur yoginām aśubhāśayam // BhP_12.03.047 // / vidyā tapaḥ prāṇa nirodha maitrī tīrthābhiṣeka vrata dāna japyaiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061416 (0.0):
dvādaśa skandhe [BhP 12.3.48] / vidyā tapaḥ prāṇa nirodha maitrī
tīrthābhiṣeka-vrata-dāna-japyaiḥ / BhP_12.03.048/3 nātyanta-śuddhiṃ labhate 'ntarātmā yathā hṛdi-sthe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840264 (0.0):
vidyā tapaḥ prāṇa nirodha maitrī tīrthābhiṣeka vrata dāna japyaiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840271 (0.0):
vidyā tapaḥ prāṇa nirodha maitrī tīrthābhiṣeka vrata dāna japyaiḥ / / nātyanta śuddhiṃ labhate 'ntarātmā yathā hṛdi sthe bhagavaty anante //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061421 (0.0):
vidyā tapaḥ prāṇa nirodha maitrī / tīrthābhiṣeka vrata dāna japyaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061428 (0.037):
tīrthābhiṣeka vrata dāna japyaiḥ | / nātyanta śuddhiṃ labhate 'ntar ātmā
bhagavaty anante / BhP_12.03.049/1 tasmāt sarvātmanā rājan hṛdi-sthaṃ kuru keśavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840280 (0.0):
nātyanta śuddhiṃ labhate 'ntarātmā yathā hṛdi sthe bhagavaty anante //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061429 (0.036):
nātyanta śuddhiṃ labhate 'ntar ātmā / yathā hṛdi sthe bhagavaty anante // Hbhv_3.67 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901449 (0.052):
tasmāt sarvātmanā rājan hṛdisthaṃ kuru keśavam |
BhP_12.03.049/3 mriyamāṇo hy avahitas tato yāsi parāṃ gatim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840287 (0.0):
tasmāt sarvātmanā rājan hṛdi sthaṃ kuru keśavam / / mriyamāṇo hy avahitas tato yāsi parāṃ gatim // BhP_12.03.049 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901456 (0.034):
tasmāt sarvātmanā rājan hṛdisthaṃ kuru keśavam | / mriyamāṇo hy avahitas tato yāti parāṃ gatim ||
BhP_12.03.050/1 mriyamāṇair abhidhyeyo bhagavān parameśvaraḥ / BhP_12.03.050/3 ātma-bhāvaṃ nayaty aṅga sarvātmā sarva-saṃśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840292 (0.0):
mriyamāṇo hy avahitas tato yāsi parāṃ gatim // BhP_12.03.049 // / mriyamāṇair abhidhyeyo bhagavān parameśvaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840300 (0.0):
mriyamāṇair abhidhyeyo bhagavān parameśvaraḥ / / ātma bhāvaṃ nayaty aṅga sarvātmā sarva saṃśrayaḥ // BhP_12.03.050 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901466 (0.0):
mriyamāṇo hy avahitas tato yāti parāṃ gatim || / mriyamāṇair abhidhyeyo bhagavān parameśvaraḥ |
BhP_12.03.051/1 kaler doṣa-nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840308 (0.0):
ātma bhāvaṃ nayaty aṅga sarvātmā sarva saṃśrayaḥ // BhP_12.03.050 // / kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117382 (0.0):
viśeṣataḥ kalau, dvādaśa skandhe [BhP 12.3.51] / kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901477 (0.0):
ātma bhāvaṃ nayaty aṅga sarvātmā sarva sambhavaḥ || / kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12973571 (0.0):
MSS_9037 1 kalerdoṣanidhe rājann asti hyeko mahān guṇaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793732 (0.057):
kalerdeṣanidherviprā asti hyeko mahāguṇaḥ // GarP_1,223.35 // / kīrtanādeva kṛṣṇasya mahābandhaṃ parityajet /
BhP_12.03.051/3 kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṃ vrajet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840315 (0.0):
kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ / / kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta saṅgaḥ paraṃ vrajet // BhP_12.03.051 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117387 (0.0):
kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ | / kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta saṅgaḥ paraṃ vrajet // Hbhv_11.440 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901483 (0.0):
kaler doṣa nidhe rājann asti hy eko mahān guṇaḥ / kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta saṅgaḥ paraṃ vrajet || [BhP 12.3.48 50]
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793733 (0.048):
kalerdeṣanidherviprā asti hyeko mahāguṇaḥ // GarP_1,223.35 // / kīrtanādeva kṛṣṇasya mahābandhaṃ parityajet /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464398 (0.057):
kīrtanād eva kṛṣṇasya $ muktabandho paraṃ vrajet // ViP_6,1.39*3 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171058 (0.057):
kīrtanād eva kṛṣṇasya muktabandho paraṃ vrajet // ViP_6,1.39*3 //
BhP_12.03.052/1 kṛte yad dhyāyato viṣṇuṃ tretāyāṃ yajato makhaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840322 (0.0):
kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta saṅgaḥ paraṃ vrajet // BhP_12.03.051 // / kṛte yad dhyāyato viṣṇuṃ tretāyāṃ yajato makhaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907626 (0.0):
sarveṣu yugeṣu / kṛte yad dhyāyato viṣṇuṃ tretāyāṃ yajato makhaiḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117656 (0.011):
dvādaśa skandhe [BhP 12.3.52] / kṛte yad dhyāyato viṣṇuṃ tretāyāṃ yajato makhaiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932746 (0.021):
iti skānda cāturmāsya māhātmya vacanānusāreṇa | tad evam āha / kṛte yad dhyāyato viṣṇuṃ tretāyāṃ yajato makhaiḥ |
BhP_12.03.052/3 dvāpare paricaryāyāṃ kalau tad dhari-kīrtanāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840328 (0.0):
kṛte yad dhyāyato viṣṇuṃ tretāyāṃ yajato makhaiḥ / / dvāpare paricaryāyāṃ kalau tad dhari kīrtanāt // BhP_12.03.052 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907631 (0.005):
kṛte yad dhyāyato viṣṇuṃ tretāyāṃ yajato makhaiḥ | / dvāpare paricaryāyāṃ kalau tad dhari kīrtanāt || [BhP 12.3.52] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13932752 (0.005):
kṛte yad dhyāyato viṣṇuṃ tretāyāṃ yajato makhaiḥ | / dvāpare paricaryāyāṃ kalau tad dhari kīrtanāt || [BhP 12.3.52]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117661 (0.017):
kṛte yad dhyāyato viṣṇuṃ tretāyāṃ yajato makhaiḥ | / dvāpare paricaryāyāṃ kalau tad dhari kīrtanāt // Hbhv_11.457 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793748 (0.054):
dvāpare paricaryāyāṃ kalau taddharikīrtanāt /
BhP_12.04.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.04.001/1 kālas te paramāṇv-ādir dvi-parārdhāvadhir nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652090 (0.0):
avyākṛtasyānantasya hy anāder jagad ātmanaḥ // BhP_03.11.037 // / kālo 'yaṃ paramāṇv ādir dvi parārdhānta īśvaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840339 (0.0):
dvāpare paricaryāyāṃ kalau tad dhari kīrtanāt // BhP_12.03.052 // / BhP_12.04.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689214 (0.020):
pracetasāṃ nāradasya saṃvādaṃ hari kīrtanam // BhP_04.31.025 // / BhP_04.31.026/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773456 (0.020):
ayaṃ go brāhmaṇādrīṇāṃ mahyaṃ ca dayito makhaḥ // BhP_10.24.030 // / BhP_10.24.031/0 śrī śuka uvāca / kālātmanā bhagavatā śakra darpa jighāṃsayā /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22541557 (0.020):
BhP_04.31.025/2 pracetasāṃ nāradasya saṃvādaṃ hari-kīrtanam / BhP_04.31.026/0 śrī-śuka uvāca / BhP_04.31.026/1 ya eṣa uttānapado mānavasyānuvarṇitaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374641 (0.025):
BhP_10.24.031/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.24.031/1 kālātmanā bhagavatā śakra darpa jighāṃsayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775302 (0.031):
guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham // BhP_10.29.012 // / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6385374 (0.031):
BhP_10.43.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.43.001/1 atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛta śaucau parantapa
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26558321 (0.031):
BhP_05.23.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.23.001/1 atha tasmāt paratas trayodaśa-lakṣa-yojanāntarato yat tad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2693880 (0.031):
mṛga śarīraṃ tīrthodaka klinnam ut sasarja // BhP_05.08.031 //_* / BhP_05.09.001/0 śrī śuka uvāca / atha kasyacid dvija varasyāṅgiraḥ pravarasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2694483 (0.031):
bhāgavata paramahaṃsānām // BhP_05.09.020 //_* / BhP_05.10.001/0 śrī śuka uvāca / atha sindhu sauvīra pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās taṭe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2702163 (0.031):
prakramanti // BhP_05.22.017 //_* / BhP_05.23.001/0 śrī śuka uvāca / atha tasmāt paratas trayodaśa lakṣa yojanāntarato yat tad viṣṇoḥ paramaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2711228 (0.031):
// BhP_06.09.045 // / BhP_06.09.046/0 śrīśuka uvāca / athaivamīḍito rājan sādaraṃ tridaśairhariḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750775 (0.031):
yogeśvaraprasādena dvandvairmuktā gṛheṣv api // BhP_09.13.027 // / BhP_09.14.001/0 śrīśuka uvāca / athātaḥ śrūyatāṃ rājan vaṃśaḥ somasya pāvanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758636 (0.031):
brahmeśānau purodhāya devāḥ pratiyayur divam // BhP_10.02.042 // / BhP_10.03.001/0 śrī śuka uvāca / atha sarva guṇopetaḥ kālaḥ parama śobhanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769907 (0.031):
tam agnim apibat tīvram ananto 'nanta śakti dhṛk // BhP_10.17.025 // / BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2782882 (0.031):
balam āyur yaśaḥ kāntiṃ nirjagāma sahāgrajaḥ // BhP_10.41.052 // / BhP_10.42.001/0 śrī śuka uvāca / atha vrajan rāja pathena mādhavaḥ striyaṃ gṛhītāṅga vilepa bhājanām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2783427 (0.031):
niveditopāyanās ta ekasmin mañca āviśan // BhP_10.42.038 // / BhP_10.43.001/0 śrī śuka uvāca / atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca kṛta śaucau parantapa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2786582 (0.031):
adhāsyat kadā nu // BhP_10.47.021 //* / BhP_10.47.022/0 śrī śuka uvāca / athoddhavo niśamyaivaṃ kṛṣṇa darśana lālasāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787258 (0.031):
yāsāṃ hari kathodgītaṃ punāti bhuvana trayam // BhP_10.47.063 // / BhP_10.47.064/0 śrī śuka uvāca / atha gopīr anujñāpya yaśodāṃ nandam eva ca /
BhP_12.04.001/3 kathito yuga-mānaṃ ca śṛṇu kalpa-layāv api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840345 (0.0):
kālas te paramāṇv ādir dvi parārdhāvadhir nṛpa / / kathito yuga mānaṃ ca śṛṇu kalpa layāv api // BhP_12.04.001 //
BhP_12.04.002/1 catur-yuga-sahasraṃ tu brahmaṇo dinam ucyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808440 (0.0):
catur yugaṃ bhavati | catur yuga sahasraṃ tu brahmaṇo dinam | tāvat
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808636 (0.0):
nṛ māṇena sahasra yuga paryantaṃ viduḥ catur yuga sahasraṃ tu brahmaṇo
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101178 (0.0):
varṣa-sahasraiś catur-yugaṃ bhavati | catur-yuga-sahasraṃ tu brahmaṇo
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101374 (0.0):
nṛ-māṇena sahasra-yuga-paryantaṃ viduḥ catur-yuga-sahasraṃ tu brahmaṇo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840352 (0.0):
kathito yuga mānaṃ ca śṛṇu kalpa layāv api // BhP_12.04.001 // / catur yuga sahasraṃ tu brahmaṇo dinam ucyate /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 522155 (0.0):
caturyugasahasraṃ tu $ brahmaṇo dinam ucyate / **HV_App.I,2.39**6:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007721 (0.0):
caturyugasahasraṃ tu brahmaṇo dinam ucyate / **HV_App.I,2.39**6:1 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908086 (0.027):
caturyugasahasraṃ tu % kathyate brahmaṇo dinam // BrP_232.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179387 (0.027):
caturyugasahasraṃ tu kathyate brahmaṇo dinam // BrP_232.11 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464564 (0.027):
caturyugasahasraṃ tu % kathyate brahmaṇo dinam // ViP_6,3.11 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171224 (0.027):
caturyugasahasraṃ tu kathyate brahmaṇo dinam // ViP_6,3.11 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808402 (0.028):
atra caturyugam abhipretaṃ caturyuga sahasraṃ tu brahmaṇo dinam ucyate iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808485 (0.028):
yasya tat | caturyuga sahasraṃ tu brahmaṇo dinam ucyate iti hi paurāṇikaṃ
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101140 (0.028):
atra caturyugam abhipretaṃ caturyuga-sahasraṃ tu brahmaṇo dinam ucyate iti
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101223 (0.028):
yasya tat | caturyuga-sahasraṃ tu brahmaṇo dinam ucyate iti hi paurāṇikaṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808688 (0.033):
catur yugānāṃ sahasraṃ tu brahmaṇo dinaṃ rātriś ca tāvaty eva tādṛśaiś
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101426 (0.033):
varṣa-sahasraiś catur-yugaṃ catur-yugānāṃ sahasraṃ tu brahmaṇo dinaṃ
BhP_12.04.002/3 sa kalpo yatra manavaś caturdaśa viśām-pate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840359 (1.788):
catur yuga sahasraṃ tu brahmaṇo dinam ucyate / / sa kalpo yatra manavaś caturdaśa viśām pate // BhP_12.04.002 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464569 (0.052):
caturyugasahasraṃ tu % kathyate brahmaṇo dinam // ViP_6,3.11 // / sa kalpas tatra manavaś $ caturdaśa mahāmune &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171229 (0.052):
caturyugasahasraṃ tu kathyate brahmaṇo dinam // ViP_6,3.11 // / sa kalpas tatra manavaś caturdaśa mahāmune /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10181925 (0.052):
caturyugasahasraṃ tu kathyate brahmaṇo dinam // ViP_6,3.11 // / sa kalpastatra manavaścaturdaśa mahāmune /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908092 (0.052):
caturyugasahasraṃ tu % kathyate brahmaṇo dinam // BrP_232.11 // / sa kalpas tatra manavaś $ caturdaśa dvijottamāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179393 (0.052):
caturyugasahasraṃ tu kathyate brahmaṇo dinam // BrP_232.11 // / sa kalpas tatra manavaś caturdaśa dvijottamāḥ /
BhP_12.04.003/1 tad-ante pralayas tāvān brāhmī rātrir udāhṛtā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840366 (0.0):
sa kalpo yatra manavaś caturdaśa viśām pate // BhP_12.04.002 // / tad ante pralayas tāvān brāhmī rātrir udāhṛtā /
BhP_12.04.003/3 trayo lokā ime tatra kalpante pralayāya hi / BhP_12.04.004/1 eṣa naimittikaḥ proktaḥ pralayo yatra viśva-sṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840377 (0.0):
tad ante pralayas tāvān brāhmī rātrir udāhṛtā / / trayo lokā ime tatra kalpante pralayāya hi // BhP_12.04.003 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840400 (0.060):
tadā prakṛtayaḥ sapta kalpante pralayāya vai // BhP_12.04.005 // / eṣa prākṛtiko rājan pralayo yatra līyate /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544130 (0.063):
BhP_12.04.005/3 tadā prakṛtayaḥ sapta kalpante pralayāya vai / BhP_12.04.006/1 eṣa prākṛtiko rājan pralayo yatra līyate
BhP_12.04.004/3 śete 'nantāsano viśvam ātmasāt-kṛtya cātma-bhūḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840385 (0.0):
eṣa naimittikaḥ proktaḥ pralayo yatra viśva sṛk / / śete 'nantāsano viśvam ātmasāt kṛtya cātma bhūḥ // BhP_12.04.004 //
BhP_12.04.005/1 dvi-parārdhe tv atikrānte brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840392 (0.0):
śete 'nantāsano viśvam ātmasāt kṛtya cātma bhūḥ // BhP_12.04.004 // / dvi parārdhe tv atikrānte brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ /
BhP_12.04.005/3 tadā prakṛtayaḥ sapta kalpante pralayāya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840399 (1.192):
dvi parārdhe tv atikrānte brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ / / tadā prakṛtayaḥ sapta kalpante pralayāya vai // BhP_12.04.005 //
BhP_12.04.006/1 eṣa prākṛtiko rājan pralayo yatra līyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840405 (0.005):
tadā prakṛtayaḥ sapta kalpante pralayāya vai // BhP_12.04.005 // / eṣa prākṛtiko rājan pralayo yatra līyate /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544099 (0.063):
BhP_12.04.003/3 trayo lokā ime tatra kalpante pralayāya hi / BhP_12.04.004/1 eṣa naimittikaḥ proktaḥ pralayo yatra viśva-sṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840371 (0.063):
trayo lokā ime tatra kalpante pralayāya hi // BhP_12.04.003 // / eṣa naimittikaḥ proktaḥ pralayo yatra viśva sṛk /
BhP_12.04.006/3 aṇḍa-koṣas tu saṅghāto vighāṭa upasādite
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840412 (0.0):
eṣa prākṛtiko rājan pralayo yatra līyate / / aṇḍa koṣas tu saṅghāto vighāṭa upasādite // BhP_12.04.006 //
BhP_12.04.007/1 parjanyaḥ śata-varṣāṇi bhūmau rājan na varṣati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840418 (0.0):
aṇḍa koṣas tu saṅghāto vighāṭa upasādite // BhP_12.04.006 // / parjanyaḥ śata varṣāṇi bhūmau rājan na varṣati /
BhP_12.04.007/3 tadā niranne hy anyonyaṃ bhakṣyamāṇāḥ kṣudhārditāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840426 (0.0):
parjanyaḥ śata varṣāṇi bhūmau rājan na varṣati / / tadā niranne hy anyonyaṃ bhakṣyamāṇāḥ kṣudhārditāḥ // BhP_12.04.007 //
BhP_12.04.007/5 kṣayaṃ yāsyanti śanakaiḥ kālenopadrutāḥ prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840432 (0.0):
tadā niranne hy anyonyaṃ bhakṣyamāṇāḥ kṣudhārditāḥ // BhP_12.04.007 // / kṣayaṃ yāsyanti śanakaiḥ kālenopadrutāḥ prajāḥ /
BhP_12.04.008/1 sāmudraṃ daihikaṃ bhaumaṃ rasaṃ sāṃvartako raviḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840439 (0.0):
kṣayaṃ yāsyanti śanakaiḥ kālenopadrutāḥ prajāḥ / / sāmudraṃ daihikaṃ bhaumaṃ rasaṃ sāṃvartako raviḥ // BhP_12.04.008 //
BhP_12.04.008/3 raśmibhiḥ pibate ghoraiḥ sarvaṃ naiva vimuñcati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840444 (0.0):
sāmudraṃ daihikaṃ bhaumaṃ rasaṃ sāṃvartako raviḥ // BhP_12.04.008 // / raśmibhiḥ pibate ghoraiḥ sarvaṃ naiva vimuñcati /
BhP_12.04.009/1 tataḥ saṃvartako vahniḥ saṅkarṣaṇa-mukhotthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840452 (0.0):
raśmibhiḥ pibate ghoraiḥ sarvaṃ naiva vimuñcati / / tataḥ saṃvartako vahniḥ saṅkarṣaṇa mukhotthitaḥ // BhP_12.04.009 //
BhP_12.04.009/3 dahaty anila-vegotthaḥ śūnyān bhū-vivarān atha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840460 (0.0):
tataḥ saṃvartako vahniḥ saṅkarṣaṇa mukhotthitaḥ // BhP_12.04.009 // / dahaty anila vegotthaḥ śūnyān bhū vivarān atha /
BhP_12.04.010/1 upary adhaḥ samantāc ca śikhābhir vahni-sūryayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840466 (2.980):
dahaty anila vegotthaḥ śūnyān bhū vivarān atha / / upary adhaḥ samantāc ca śikhābhir vahni sūryayoḥ // BhP_12.04.010 //
BhP_12.04.010/3 dahyamānaṃ vibhāty aṇḍaṃ dagdha-gomaya-piṇḍa-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840473 (0.0):
upary adhaḥ samantāc ca śikhābhir vahni sūryayoḥ // BhP_12.04.010 // / dahyamānaṃ vibhāty aṇḍaṃ dagdha gomaya piṇḍa vat /
BhP_12.04.011/1 tataḥ pracaṇḍa-pavano varṣāṇām adhikaṃ śatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840481 (1.192):
dahyamānaṃ vibhāty aṇḍaṃ dagdha gomaya piṇḍa vat / / tataḥ pracaṇḍa pavano varṣāṇām adhikaṃ śatam // BhP_12.04.011 //
BhP_12.04.011/3 paraḥ sāṃvartako vāti dhūmraṃ khaṃ rajasāvṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840488 (1.192):
tataḥ pracaṇḍa pavano varṣāṇām adhikaṃ śatam // BhP_12.04.011 // / paraḥ sāṃvartako vāti dhūmraṃ khaṃ rajasāvṛtam /
BhP_12.04.012/1 tato megha-kulāny aṅga citra varṇāny anekaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840495 (0.0):
paraḥ sāṃvartako vāti dhūmraṃ khaṃ rajasāvṛtam / / tato megha kulāny aṅga citra varṇāny anekaśaḥ // BhP_12.04.012 //
BhP_12.04.012/3 śataṃ varṣāṇi varṣanti nadanti rabhasa-svanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840502 (0.0):
tato megha kulāny aṅga citra varṇāny anekaśaḥ // BhP_12.04.012 // / śataṃ varṣāṇi varṣanti nadanti rabhasa svanaiḥ /
BhP_12.04.013/1 tata ekodakaṃ viśvaṃ / BhP_12.04.013/2 brahmāṇḍa-vivarāntaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840509 (0.005):
śataṃ varṣāṇi varṣanti nadanti rabhasa svanaiḥ / / tata ekodakaṃ viśvaṃ brahmāṇḍa vivarāntaram // BhP_12.04.013 //
BhP_12.04.014/1 tadā bhūmer gandha-guṇaṃ grasanty āpa uda-plave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840517 (0.0):
tata ekodakaṃ viśvaṃ brahmāṇḍa vivarāntaram // BhP_12.04.013 // / tadā bhūmer gandha guṇaṃ grasanty āpa uda plave /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908661 (0.061):
āpo grasanti vai pūrvaṃ $ bhūmer gandhādikaṃ guṇam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179961 (0.061):
āpo grasanti vai pūrvaṃ bhūmer gandhādikaṃ guṇam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465206 (0.061):
āpo grasanti vai pūrvaṃ $ bhūmer gandhātmakaṃ guṇam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171865 (0.061):
āpo grasanti vai pūrvaṃ bhūmer gandhātmakaṃ guṇam /
BhP_12.04.014/3 grasta-gandhā tu pṛthivī pralayatvāya kalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840525 (0.0):
tadā bhūmer gandha guṇaṃ grasanty āpa uda plave / / grasta gandhā tu pṛthivī pralayatvāya kalpate // BhP_12.04.014 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730394 (0.044):
āttagandhā tato bhūmiḥ pralayatvāya kalpate // BndP_3,3.7 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465215 (0.044):
āttagandhā tato bhūmiḥ % pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171874 (0.044):
āttagandhā tato bhūmiḥ pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373629 (0.049):
12,225.003c āttagandhā tadā bhūmiḥ pralayatvāya kalpate
BhP_12.04.015/1 apāṃ rasam atho tejas tā līyante 'tha nīrasāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840532 (0.0):
grasta gandhā tu pṛthivī pralayatvāya kalpate // BhP_12.04.014 // / apāṃ rasam atho tejas tā līyante 'tha nīrasāḥ /
BhP_12.04.015/3 grasate tejaso rūpaṃ vāyus tad-rahitaṃ tadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840539 (0.0):
apāṃ rasam atho tejas tā līyante 'tha nīrasāḥ / / grasate tejaso rūpaṃ vāyus tad rahitaṃ tadā // BhP_12.04.015 //
BhP_12.04.016/1 līyate cānile tejo vāyoḥ khaṃ grasate guṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840547 (0.0):
grasate tejaso rūpaṃ vāyus tad rahitaṃ tadā // BhP_12.04.015 // / līyate cānile tejo vāyoḥ khaṃ grasate guṇam /
BhP_12.04.016/3 sa vai viśati khaṃ rājaṃs tataś ca nabhaso guṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840555 (0.0):
līyate cānile tejo vāyoḥ khaṃ grasate guṇam / / sa vai viśati khaṃ rājaṃs tataś ca nabhaso guṇam // BhP_12.04.016 //
BhP_12.04.017/1 śabdaṃ grasati bhūtādir nabhas tam anu līyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840561 (0.004):
sa vai viśati khaṃ rājaṃs tataś ca nabhaso guṇam // BhP_12.04.016 // / śabdaṃ grasati bhūtādir nabhas tam anu līyate /
BhP_12.04.017/3 taijasaś cendriyāṇy aṅga devān vaikāriko guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840567 (0.0):
śabdaṃ grasati bhūtādir nabhas tam anu līyate / / taijasaś cendriyāṇy aṅga devān vaikāriko guṇaiḥ // BhP_12.04.017 //
BhP_12.04.018/1 mahān grasaty ahaṅkāraṃ guṇāḥ sattvādayaś ca tam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840574 (0.0):
taijasaś cendriyāṇy aṅga devān vaikāriko guṇaiḥ // BhP_12.04.017 // / mahān grasaty ahaṅkāraṃ guṇāḥ sattvādayaś ca tam /
BhP_12.04.018/3 grasate 'vyākṛtaṃ rājan guṇān kālena coditam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840580 (1.192):
mahān grasaty ahaṅkāraṃ guṇāḥ sattvādayaś ca tam / / grasate 'vyākṛtaṃ rājan guṇān kālena coditam // BhP_12.04.018 //
BhP_12.04.019/1 na tasya kālāvayavaiḥ pariṇāmādayo guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840587 (0.0):
grasate 'vyākṛtaṃ rājan guṇān kālena coditam // BhP_12.04.018 // / na tasya kālāvayavaiḥ pariṇāmādayo guṇāḥ /
BhP_12.04.019/3 anādy anantam avyaktaṃ nityaṃ kāraṇam avyayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840593 (1.788):
na tasya kālāvayavaiḥ pariṇāmādayo guṇāḥ / / anādy anantam avyaktaṃ nityaṃ kāraṇam avyayam // BhP_12.04.019 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25770702 (0.062):
anādyanantamavyaktaṃ vyaktānāmādikāraṇam /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27384712 (0.063):
anādim ajaraṃ nityaṃ NsP_55.6c / anādim avyaktam acintyam avyayaṃ NsP_53.11c
BhP_12.04.020/1 na yatra vāco na mano na sattvaṃ tamo rajo vā mahad-ādayo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840603 (0.0):
anādy anantam avyaktaṃ nityaṃ kāraṇam avyayam // BhP_12.04.019 // / na yatra vāco na mano na sattvaṃ tamo rajo vā mahad ādayo 'mī /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938824 (0.030):
BhP_02.02.017/3 na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640012 (0.030):
na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān pradhānam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997463 (0.030):
na yatra sattvaṃ na rajas tamaś ca / na vai vikāro na mahān pradhānam ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566236 (0.037):
indriyāṇi mano buddhis $ tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051794 (0.037):
indriyāṇi mano buddhis tathā sattvaṃ rajas tamaḥ // HV_App.I,24.12 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103675 (0.038):
06,036.010a rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata / 06,036.010c rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627658 (0.038):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15629329 (0.038):
rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā Bhg_14.010c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22938748 (0.038):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||BhG_14.10||
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16033755 (0.038):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā ||10||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9065505 (0.038):
sattvaṃ rajas tamaś caiva Mn_12.24a / sattvaṃ rajas tamaś caiva Yj_3.182a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3460530 (0.038):
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṃ bhavati bhārata | / rajaḥ sattvaṃ tamaś caiva tamaḥ sattvaṃ rajas tathā || BhG_14.10 ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19457815 (0.043):
ito 'pi na pāramārthiko 'yaṃ vyapadeśa ityāha sattvaṃ raja iti / sattvaṃ rajastamo vāpi na putro na pitā yataḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416924 (0.047):
BhP_10.85.013/1 sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27372620 (0.048):
BhP_08.07.032/3 jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733257 (0.048):
jyotiḥ paraṃ yatra rajastamaśca sattvaṃ na yadbrahma nirastabhedam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186934 (0.048):
paraṃ yatra rajas tamaś ca sattvaṃ na yad brahma nirasta-bhedam ity [BhP
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812682 (0.049):
yathā dravya vikāreṣu dravya mātraṃ nirūpitam // BhP_10.85.012 // / sattvam rajas tama iti guṇās tad vṛttayaś ca yāḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426891 (0.052):
BhP_11.25.011/3 taṃ rajaḥ-prakṛtiṃ vidyāt hiṃsām āśāsya tāmasam / BhP_11.25.012/1 sattvaṃ rajas tama iti guṇā jīvasya naiva me
BhP_12.04.020/3 na prāṇa-buddhīndriya-devatā vā na sanniveśaḥ khalu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840611 (0.0):
na yatra vāco na mano na sattvaṃ tamo rajo vā mahad ādayo 'mī / / na prāṇa buddhīndriya devatā vā na sanniveśaḥ khalu loka kalpaḥ //
loka-kalpaḥ / BhP_12.04.021/1 na svapna-jāgran na ca tat suṣuptaṃ na khaṃ jalaṃ bhūr
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840624 (0.0):
na prāṇa buddhīndriya devatā vā na sanniveśaḥ khalu loka kalpaḥ // / BhP_12.04.020 //
Kaivalya-Upanisad (kaivup_u.htm.txt) 21863414 (0.063):
sūkṣmāt sūkṣmataraṃ nityaṃ tat tvam eva tvam eva tat ||16|| / jāgratsvapnasuṣuptyādiprapañcaṃ yat prakāśate |
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8783680 (0.064):
AbhT_10.238b/. jāgrajjāgradabuddhaṃ tajjāgratsvapnastu buddhatā // 238
anilo 'gnir arkaḥ / BhP_12.04.021/3 saṃsupta-vac chūnya-vad apratarkyaṃ tan mūla-bhūtaṃ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840634 (0.0):
na svapna jāgran na ca tat suṣuptaṃ na khaṃ jalaṃ bhūr anilo 'gnir arkaḥ /
āmananti / BhP_12.04.022/1 layaḥ prākṛtiko hy eṣa puruṣāvyaktayor yadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840642 (0.0):
saṃsupta vac chūnya vad apratarkyaṃ tan mūla bhūtaṃ padam āmananti // / BhP_12.04.021 // / layaḥ prākṛtiko hy eṣa puruṣāvyaktayor yadā /
BhP_12.04.022/3 śaktayaḥ sampralīyante vivaśāḥ kāla-vidrutāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840648 (0.004):
layaḥ prākṛtiko hy eṣa puruṣāvyaktayor yadā / / śaktayaḥ sampralīyante vivaśāḥ kāla vidrutāḥ // BhP_12.04.022 //
BhP_12.04.023/1 buddhīndriyārtha-rūpeṇa jñānaṃ bhāti tad-āśrayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840655 (0.0):
śaktayaḥ sampralīyante vivaśāḥ kāla vidrutāḥ // BhP_12.04.022 // / buddhīndriyārtha rūpeṇa jñānaṃ bhāti tad āśrayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195878 (0.0):
paramātma-svabhāva-śaktimayatvam āha | / buddhīndriyārtha-rūpeṇa / jñānaṃ bhāti tad-āśrayam |
BhP_12.04.023/3 dṛśyatvāvyatirekābhyām ādy-antavad avastu yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840663 (0.0):
buddhīndriyārtha rūpeṇa jñānaṃ bhāti tad āśrayam / / dṛśyatvāvyatirekābhyām ādy antavad avastu yat // BhP_12.04.023 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195885 (0.0):
jñānaṃ bhāti tad-āśrayam | / dṛśyatvāvyatirekābhyām
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544483 (0.012):
BhP_12.04.028/3 anyonyāpāśrayāt sarvam ādy-antavad avastu yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840729 (0.012):
anyonyāpāśrayāt sarvam ādy antavad avastu yat // BhP_12.04.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196296 (0.020):
anyonyāpāśrayāt sarvam / ādyantavad avastu yat || [BhP 12.4.28]
BhP_12.04.024/1 dīpaś cakṣuś ca rūpaṃ ca jyotiṣo na pṛthag bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840670 (0.0):
dṛśyatvāvyatirekābhyām ādy antavad avastu yat // BhP_12.04.023 // / dīpaś cakṣuś ca rūpaṃ ca jyotiṣo na pṛthag bhavet /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195999 (0.026):
dīpaś cakṣuṣaś ca rūpaṃ ca / jyotiṣo na pṛthag bhavet |
BhP_12.04.024/3 evaṃ dhīḥ khāni mātrāś ca na syur anyatamād ṛtāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840679 (0.0):
dīpaś cakṣuś ca rūpaṃ ca jyotiṣo na pṛthag bhavet / / evaṃ dhīḥ khāni mātrāś ca na syur anyatamād ṛtāt // BhP_12.04.024 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196004 (0.019):
jyotiṣo na pṛthag bhavet | / evaṃ dhīḥ khāni mātrāś ca
BhP_12.04.025/1 buddher jāgaraṇaṃ svapnaḥ suṣuptir iti cocyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840684 (0.004):
evaṃ dhīḥ khāni mātrāś ca na syur anyatamād ṛtāt // BhP_12.04.024 // / buddher jāgaraṇaṃ svapnaḥ suṣuptir iti cocyate /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388211 (0.028):
BhP_07.07.024/2 svargasthānasamāmnāyairvimṛśadbhirasatvaraiḥ / BhP_07.07.025/1 buddherjāgaraṇaṃ svapnaḥ suṣuptiriti vṛttayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196086 (0.029):
doṣatvam uktvā teṣ dhī-vṛttiṣu tāvac chuddhasyaiva jīvasya sakāraṇam / adhyāsam āha -- / buddher jāgaraṇaṃ svapnaḥ / suṣuptir iti cocyate |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2722106 (0.033):
svargasthānasamāmnāyairvimṛśadbhirasatvaraiḥ // BhP_07.07.024 // / buddherjāgaraṇaṃ svapnaḥ suṣuptiriti vṛttayaḥ /
BhP_12.04.025/3 māyā-mātram idaṃ rājan nānātvaṃ pratyag-ātmani
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840691 (0.0):
buddher jāgaraṇaṃ svapnaḥ suṣuptir iti cocyate / / māyā mātram idaṃ rājan nānātvaṃ pratyag ātmani // BhP_12.04.025 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196092 (0.0):
buddher jāgaraṇaṃ svapnaḥ / suṣuptir iti cocyate | / māyāmātram idaṃ rājan
BhP_12.04.026/1 yathā jala-dharā vyomni bhavanti na bhavanti ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840696 (1.192):
māyā mātram idaṃ rājan nānātvaṃ pratyag ātmani // BhP_12.04.025 // / yathā jala dharā vyomni bhavanti na bhavanti ca /
BhP_12.04.026/3 brahmaṇīdaṃ tathā viśvam avayavy udayāpyayāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840702 (0.018):
yathā jala dharā vyomni bhavanti na bhavanti ca / / brahmaṇīdaṃ tathā viśvam avayavy udayāpyayāt // BhP_12.04.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196138 (0.042):
bhavanti na bhavanti ca | / brahmaṇīdaṃ tathā viśvam / avayavyudayāpyayāt || [BhP 12.4.26]
BhP_12.04.027/1 satyaṃ hy avayavaḥ proktaḥ sarvāvayavinām iha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840709 (0.0):
brahmaṇīdaṃ tathā viśvam avayavy udayāpyayāt // BhP_12.04.026 // / satyaṃ hy avayavaḥ proktaḥ sarvāvayavinām iha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196193 (0.0):
tad evaṃ vaktuṃ kāraṇāstitvaṃ dṛṣṭāntena pratipādayati -- / satyaṃ hy avayavaḥ proktaḥ / sarvāvayavinām iha |
BhP_12.04.027/3 vinārthena pratīyeran paṭasyevāṅga tantavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840716 (0.0):
satyaṃ hy avayavaḥ proktaḥ sarvāvayavinām iha / / vinārthena pratīyeran paṭasyevāṅga tantavaḥ // BhP_12.04.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196199 (0.0):
satyaṃ hy avayavaḥ proktaḥ / sarvāvayavinām iha | / vinārthena pratīyeran
BhP_12.04.028/1 yat sāmānya-viśeṣābhyām upalabhyeta sa bhramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840722 (0.0):
vinārthena pratīyeran paṭasyevāṅga tantavaḥ // BhP_12.04.027 // / yat sāmānya viśeṣābhyām upalabhyeta sa bhramaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196229 (0.0):
pratipādayati | / yat sāmānya-viśeṣābhyām / upalabhyeta sa bhramaḥ | [BhP 12.4.28]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196258 (0.0):
viśeṣākāreṇa jagad-rūpeṇa pariṇatam iti tad asat | yataḥ yad eva sāmānya- / viśeṣābhyām upalabhyeta sa bhramo vivarta-vāda eva | tatra hi śuddhaṃ
BhP_12.04.028/3 anyonyāpāśrayāt sarvam ādy-antavad avastu yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840730 (0.0):
yat sāmānya viśeṣābhyām upalabhyeta sa bhramaḥ / / anyonyāpāśrayāt sarvam ādy antavad avastu yat // BhP_12.04.028 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196296 (0.0):
jñāyatāṃ tatrāha - / anyonyāpāśrayāt sarvam / ādyantavad avastu yat || [BhP 12.4.28]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840662 (1.192):
dṛśyatvāvyatirekābhyām ādy antavad avastu yat // BhP_12.04.023 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544411 (0.012):
BhP_12.04.023/3 dṛśyatvāvyatirekābhyām ādy-antavad avastu yat / BhP_12.04.024/1 dīpaś cakṣuś ca rūpaṃ ca jyotiṣo na pṛthag bhavet
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195885 (0.015):
ādy-antavad avastu yat || [BhP 12.4.23]
BhP_12.04.029/1 vikāraḥ khyāyamāno 'pi pratyag-ātmānam antarā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840736 (0.0):
anyonyāpāśrayāt sarvam ādy antavad avastu yat // BhP_12.04.028 // / vikāraḥ khyāyamāno 'pi pratyag ātmānam antarā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196371 (0.013):
tad evaṃ svābhāvaika-śaktimayam eva paramātmano jagad ity upasaṃharati - / vikāraḥ khyāyamāno'pi / pratyag-ātmānam antarā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196489 (0.013):
yasmād vikāraḥ khyāyamāno'pi pratyag-ātmānam antarā na nirūpyo'sty aṇur
BhP_12.04.029/3 na nirūpyo 'sty aṇur api syāc cec cit-sama ātma-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840746 (0.0):
vikāraḥ khyāyamāno 'pi pratyag ātmānam antarā / / na nirūpyo 'sty aṇur api syāc cec cit sama ātma vat // BhP_12.04.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196381 (0.0):
vikāraḥ khyāyamāno'pi / pratyag-ātmānam antarā | / na nirūpyo'sty aṇur api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196492 (0.025):
yasmād vikāraḥ khyāyamāno'pi pratyag-ātmānam antarā na nirūpyo'sty aṇur
BhP_12.04.030/1 na hi satyasya nānātvam avidvān yadi manyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840752 (0.006):
na nirūpyo 'sty aṇur api syāc cec cit sama ātma vat // BhP_12.04.029 // / na hi satyasya nānātvam avidvān yadi manyate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196445 (0.010):
atrāha -- / na hi satyasya nānātvam / avidvān yadi manyate |
BhP_12.04.030/3 nānātvaṃ chidrayor yadvaj jyotiṣor vātayor iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840757 (0.004):
na hi satyasya nānātvam avidvān yadi manyate / / nānātvaṃ chidrayor yadvaj jyotiṣor vātayor iva // BhP_12.04.030 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196446 (0.012):
na hi satyasya nānātvam / avidvān yadi manyate | / nānātvaṃ chidrayor yadvaj
BhP_12.04.031/1 yathā hiraṇyaṃ bahudhā samīyate nṛbhiḥ kriyābhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840764 (0.0):
nānātvaṃ chidrayor yadvaj jyotiṣor vātayor iva // BhP_12.04.030 // / yathā hiraṇyaṃ bahudhā samīyate nṛbhiḥ kriyābhir vyavahāra vartmasu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196503 (0.057):
yathā hiraṇyaṃ bahudhā samīyate / nṛbhiḥ kiryābhir vyavahāra-vartmasu |
vyavahāra-vartmasu / BhP_12.04.031/3 evaṃ vacobhir bhagavān adhokṣajo vyākhyāyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840771 (1.192):
yathā hiraṇyaṃ bahudhā samīyate nṛbhiḥ kriyābhir vyavahāra vartmasu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196510 (1.192):
nṛbhiḥ kiryābhir vyavahāra-vartmasu | / evaṃ vacobhir bhagavān adhokṣajo
laukika-vaidikair janaiḥ / BhP_12.04.032/1 yathā ghano 'rka-prabhavo 'rka-darśito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840778 (0.0):
evaṃ vacobhir bhagavān adhokṣajo vyākhyāyate laukika vaidikair janaiḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196512 (0.0):
evaṃ vacobhir bhagavān adhokṣajo / vyākhyāyate laukika-vaidikair janaiḥ || [BhP 12.4.31]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196579 (0.026):
jīva-svarūpa-prakāśāvarakatva-rūpaṃ doṣaṃ sadṛṣṭāntam upapādayati -- / yathā ghano'rka-prabhavo'rka-darśito
BhP_12.04.032/2 hy arkāṃśa-bhūtasya ca cakṣuṣas tamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840783 (0.014):
BhP_12.04.031 // / yathā ghano 'rka prabhavo 'rka darśito $ hy arkāṃśa bhūtasya ca cakṣuṣas
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196584 (0.014):
yathā ghano'rka-prabhavo'rka-darśito / hy arkāṃśa-bhūtasya ca cakṣuṣas tamaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196630 (0.046):
.śitaś ca ghano niviḍo meghaḥ | arkāṃśa-bhūtasya cakṣuṣas tamaḥ divi
BhP_12.04.032/3 evaṃ tv ahaṃ brahma-guṇas tad-īkṣito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840789 (0.0):
yathā ghano 'rka prabhavo 'rka darśito $ hy arkāṃśa bhūtasya ca cakṣuṣas / tamaḥ & / evaṃ tv ahaṃ brahma guṇas tad īkṣito % brahmāṃśakasyātmana ātma bandhanaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196590 (0.0):
hy arkāṃśa-bhūtasya ca cakṣuṣas tamaḥ | / evaṃ tv ahaṃ brahma-guṇas tad-īkṣito
BhP_12.04.032/4 brahmāṃśakasyātmana ātma-bandhanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840795 (0.005):
evaṃ tv ahaṃ brahma guṇas tad īkṣito % brahmāṃśakasyātmana ātma bandhanaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196595 (0.011):
evaṃ tv ahaṃ brahma-guṇas tad-īkṣito / brahmāṃśakasyātmana ātma-bandhanaḥ || [BhP 12.4.32]
BhP_12.04.033/1 ghano yadārka-prabhavo vidīryate cakṣuḥ svarūpaṃ ravim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840803 (0.0):
evaṃ tv ahaṃ brahma guṇas tad īkṣito % brahmāṃśakasyātmana ātma bandhanaḥ / // BhP_12.04.032 //* / ghano yadārka prabhavo vidīryate cakṣuḥ svarūpaṃ ravim īkṣate tadā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196704 (0.057):
jijñāsayā naśyati tarhy anusmaret || [BhP 12.4.33] / ghano yathārka-prabhavo vidīryate iti dṛṣṭāntāṃśe tad-vidāraṇasya na
īkṣate tadā / BhP_12.04.033/3 yadā hy ahaṅkāra upādhir ātmano jijñāsayā naśyati tarhy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840813 (0.0):
ghano yadārka prabhavo vidīryate cakṣuḥ svarūpaṃ ravim īkṣate tadā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196700 (0.0):
ghano yadārka-prabhavo vidīyaryate / cakṣuḥ svarūpaṃ ravim īkṣate tadā |
anusmaret / BhP_12.04.034/1 yadaivam etena viveka-hetinā / māyā-mayāhaṅkaraṇātma-bandhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840823 (0.0):
yadā hy ahaṅkāra upādhir ātmano jijñāsayā naśyati tarhy anusmaret // / BhP_12.04.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306985 (0.0):
śrī sūtena / yadaivam etena viveka hetinā / māyā mayāhaṅkaraṇātma bandhanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196803 (0.031):
yadaivam etena viveka-hetinā / māyāmayāhaṅkāraṇātma-bandhanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196700 (0.047):
yadā hy ahaṅkāra upādhir ātmano / jijñāsayā naśyati tarhy anusmaret || [BhP 12.4.33]
BhP_12.04.034/3 chittvācyutātmānubhavo 'vatiṣṭhate tam āhur ātyantikam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840830 (0.0):
yadaivam etena viveka hetinā māyā mayāhaṅkaraṇātma bandhanam / / chittvācyutātmānubhavo 'vatiṣṭhate tam āhur ātyantikam aṅga samplavam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306992 (0.0):
māyā mayāhaṅkaraṇātma bandhanam | / chittvācyutātmānubhavo 'vatiṣṭhate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23196812 (0.048):
māyāmayāhaṅkāraṇātma-bandhanam | / cchitvācyutātmānubhavo'vatiṣṭhate
aṅga samplavam / BhP_12.04.035/1 nityadā sarva-bhūtānāṃ brahmādīnāṃ parantapa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840838 (0.0):
chittvācyutātmānubhavo 'vatiṣṭhate tam āhur ātyantikam aṅga samplavam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19306992 (0.011):
chittvācyutātmānubhavo 'vatiṣṭhate / tam āhur ātyantikam aṅga samplavam || [BhP 12.4.34] iti |
BhP_12.04.035/3 utpatti-pralayāv eke sūkṣma-jñāḥ sampracakṣate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840844 (0.0):
nityadā sarva bhūtānāṃ brahmādīnāṃ parantapa / / utpatti pralayāv eke sūkṣma jñāḥ sampracakṣate // BhP_12.04.035 //
BhP_12.04.036/1 kāla-sroto-javenāśu hriyamāṇasya nityadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840851 (0.0):
utpatti pralayāv eke sūkṣma jñāḥ sampracakṣate // BhP_12.04.035 // / kāla sroto javenāśu hriyamāṇasya nityadā /
BhP_12.04.036/3 pariṇāmināṃ avasthās tā janma-pralaya-hetavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840856 (0.004):
kāla sroto javenāśu hriyamāṇasya nityadā / / pariṇāmināṃ avasthās tā janma pralaya hetavaḥ // BhP_12.04.036 //
BhP_12.04.037/1 anādy-antavatānena kāleneśvara-mūrtinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840862 (0.005):
pariṇāmināṃ avasthās tā janma pralaya hetavaḥ // BhP_12.04.036 // / anādy antavatānena kāleneśvara mūrtinā /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15417969 (0.063):
BhP_03.32.014/1 sa saṃsṛtya punaḥ kāle kāleneśvara-mūrtinā / BhP_03.32.014/2 jāte guṇa-vyatikare yathā-pūrvaṃ prajāyate
BhP_12.04.037/3 avasthā naiva dṛśyante viyati jyotiṣāṃ iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840866 (0.007):
anādy antavatānena kāleneśvara mūrtinā / / avasthā naiva dṛśyante viyati jyotiṣāṃ iva // BhP_12.04.037 //
BhP_12.04.038/1 nityo naimittikaś caiva tathā prākṛtiko layaḥ / BhP_12.04.038/3 ātyantikaś ca kathitaḥ kālasya gatir īdṛśī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840878 (0.0):
avasthā naiva dṛśyante viyati jyotiṣāṃ iva // BhP_12.04.037 // / nityo naimittikaś caiva tathā prākṛtiko layaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842569 (0.0):
vaṃśānucaritaṃ teṣām vṛttaṃ vaṃśa dharās ca ye // BhP_12.07.016 // / naimittikaḥ prākṛtiko nitya ātyantiko layaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546460 (0.003):
BhP_12.07.016/3 vaṃśānucaritaṃ teṣām vṛttaṃ vaṃśa-dharās ca ye / BhP_12.07.017/1 naimittikaḥ prākṛtiko nitya ātyantiko layaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986164 (0.034):
puruṣaḥ paramātmā viriñcāntaḥstha iti bodhyam | sphuṭārthāni śiṣṭāni / naimittikaḥ prākṛtiko nitya ātyantiko layaḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4917778 (0.044):
alaṅkāro vighaṇḍuś ca śikṣākalpa ihoditaḥ smṛtaḥ /AP_382.061ab/ / naimittikaḥ prākṛtiko laya ātyantikaḥ //AP_382.061cd/
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10181783 (0.045):
sarveṣāmeva bhūtānāṃ trividhaḥ pratisaṃcaraḥ / / naimittikaḥ prākṛtikaḥ tathaivātyantiko layaḥ // ViP_6,3.1 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6752454 (0.045):
svargādikṛddhi bhagavānsākṣānnārāyaṇo 'vyayaḥ // GarP_1,141.12 // / naimittikaḥ prākṛtikastathaivātyantiko layaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388464 (0.055):
naimittikaḥ prākṛtikas $ tathaivātyantiko dvija & / nityaś ca sarvabhūtānāṃ % pralayo 'yaṃ caturvidhaḥ // ViP_1,7.37 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5095127 (0.055):
naimittikaḥ prākṛtikas tathaivātyantiko dvija / / nityaś ca sarvabhūtānāṃ pralayo 'yaṃ caturvidhaḥ // ViP_1,7.37 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108916 (0.055):
naimittikaḥ prākṛtikastathaivātyantiko dvija / / nityaś ca sarvabhūtānāṃ pralayo 'yaṃ caturvidhaḥ // ViP_1,7.41 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464429 (0.061):
sarveṣām eva bhūtānāṃ $ trividhaḥ pratisaṃcaraḥ & / naimittikaḥ prākṛtikas % tathaivātyantiko mataḥ // ViP_6,3.1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171089 (0.061):
sarveṣām eva bhūtānāṃ trividhaḥ pratisaṃcaraḥ / / naimittikaḥ prākṛtikas tathaivātyantiko mataḥ // ViP_6,3.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26907953 (0.063):
sarveṣām eva bhūtānāṃ $ trividhaḥ pratisaṃcaraḥ & / naimittikaḥ prākṛtikas % tathaivātyantiko mataḥ // BrP_232.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179254 (0.063):
sarveṣām eva bhūtānāṃ trividhaḥ pratisaṃcaraḥ / / naimittikaḥ prākṛtikas tathaivātyantiko mataḥ // BrP_232.1 //
BhP_12.04.039/1 etāḥ kuru-śreṣṭha jagad-vidhātur / nārāyaṇasyākhila-sattva-dhāmnaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840886 (0.006):
ātyantikaś ca kathitaḥ kālasya gatir īdṛśī // BhP_12.04.038 // / etāḥ kuru śreṣṭha jagad vidhātur nārāyaṇasyākhila sattva dhāmnaḥ /
BhP_12.04.039/3 līlā-kathās te kathitāḥ samāsataḥ kārtsnyena nājo 'py
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840893 (0.0):
etāḥ kuru śreṣṭha jagad vidhātur nārāyaṇasyākhila sattva dhāmnaḥ / / līlā kathās te kathitāḥ samāsataḥ kārtsnyena nājo 'py abhidhātum īśaḥ //
abhidhātum īśaḥ / BhP_12.04.040/1 saṃsāra-sindhum ati-dustaram uttitīrṣor
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840899 (0.0):
līlā kathās te kathitāḥ samāsataḥ kārtsnyena nājo 'py abhidhātum īśaḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108545 (0.010):
dvādaśe ca śrī śukoktau [BhP 12.4.40] / saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899833 (0.018):
abhyāsenaiva bhagavad ākāre ca niṣṭhā jāyate | tad uktam / saṃsāra sindhum atidustaram uttitīrṣor
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901072 (0.041):
śrī śukopadeśopasaṃhāre ca śravaṇam upalakṣya / saṃsāra sindhum atidustaram uttitīrṣor / nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya |
BhP_12.04.040/2 nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840904 (0.014):
BhP_12.04.039 // / saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor $ nānyaḥ plavo bhagavataḥ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108550 (0.014):
dvādaśe ca śrī śukoktau [BhP 12.4.40] / saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor / nānyaḥ plavo bhagavato puruṣottamasya |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899838 (0.014):
saṃsāra sindhum atidustaram uttitīrṣor / nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya |
BhP_12.04.040/3 līlā-kathā-rasa-niṣevaṇam antareṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840909 (0.027):
saṃsāra sindhum ati dustaram uttitīrṣor $ nānyaḥ plavo bhagavataḥ / puruṣottamasya & / līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa % puṃso bhaved
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899843 (0.027):
nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya | / līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901083 (0.027):
līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa / puṃso bhaved vividha duḥkha davārditasya || [BhP 12.4.40]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108552 (0.039):
nānyaḥ plavo bhagavato puruṣottamasya | / līlā kathā rasa niṣevanam antareṇa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328084 (0.056):
śrī bhāgavata viśeṣaṇāt | līlā kathā rasa niṣevaṇam [BhP 12.4.40] iti
BhP_12.04.040/4 puṃso bhaved vividha-duḥkha-davārditasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840917 (0.0):
līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa % puṃso bhaved
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108561 (0.0):
līlā kathā rasa niṣevanam antareṇa / puṃso bhaved vividha duḥkha davārditasya // Hbhv_10.436 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13899850 (0.0):
līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa / puṃso bhaved vividha duḥkha davārditasya ||[BhP 12.4.40] (page24)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901089 (0.0):
līlā kathā rasa niṣevaṇam antareṇa / puṃso bhaved vividha duḥkha davārditasya || [BhP 12.4.40]
BhP_12.04.041/1 purāṇa-saṃhitām etām ṛṣir nārāyaṇo 'vyayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840923 (0.0):
vividha duḥkha davārditasya // BhP_12.04.040 //* / purāṇa saṃhitām etām ṛṣir nārāyaṇo 'vyayaḥ /
BhP_12.04.041/3 nāradāya purā prāha kṛṣṇa-dvaipāyanāya saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840929 (0.004):
purāṇa saṃhitām etām ṛṣir nārāyaṇo 'vyayaḥ / / nāradāya purā prāha kṛṣṇa dvaipāyanāya saḥ // BhP_12.04.041 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935958 (0.062):
nāradāya sa viśvātmā $ prāhaivaṃ viṣṇur avyayaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000944 (0.062):
nāradāya sa viśvātmā prāhaivaṃ viṣṇur avyayaḥ /
BhP_12.04.042/1 sa vai mahyaṃ mahā-rāja bhagavān bādarāyaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840936 (0.0):
nāradāya purā prāha kṛṣṇa dvaipāyanāya saḥ // BhP_12.04.041 // / sa vai mahyaṃ mahā rāja bhagavān bādarāyaṇaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15411865 (0.057):
BhP_03.23.051/0 devahūtir uvāca / BhP_03.23.051/1 sarvaṃ tad bhagavān mahyam upovāha pratiśrutam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5821796 (0.061):
aham | dām | gṛṇate | pūrvyam | vasu | aham | brahma | kṛṇavam | mahyam | / vadharnam | aham | bhuvam | yajamānasya | coditā | ayajvanaḥ | sākṣi |
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10672526 (0.064):
iti tam abruvan ko nv ayaṃ kasmā alam ity alaṃ nu vai mahyam iti tad / alammasyālammatvam / (PB 13.10.9) iheheti gāyet pratiṣṭhāyai
BhP_12.04.042/3 imāṃ bhāgavatīṃ prītaḥ saṃhitāṃ veda-sammitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840942 (0.004):
sa vai mahyaṃ mahā rāja bhagavān bādarāyaṇaḥ / / imāṃ bhāgavatīṃ prītaḥ saṃhitāṃ veda sammitām // BhP_12.04.042 //
BhP_12.04.043/1 imāṃ vakṣyaty asau sūta ṛṣibhyo naimiṣālaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840947 (0.004):
imāṃ bhāgavatīṃ prītaḥ saṃhitāṃ veda sammitām // BhP_12.04.042 // / imāṃ vakṣyaty asau sūta ṛṣibhyo naimiṣālaye /
BhP_12.04.043/3 dīrgha-satre kuru-śreṣṭha sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840955 (0.0):
imāṃ vakṣyaty asau sūta ṛṣibhyo naimiṣālaye / / dīrgha satre kuru śreṣṭha sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ // BhP_12.04.043 //
BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943885 (0.0):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840964 (0.0):
dīrgha satre kuru śreṣṭha sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ // BhP_12.04.043 // / BhP_12.05.001/0 śrī śuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186133 (0.0):
|| 2.6 || brahmā nāradam ||15|| / atrānuvarṇyate'bhīkṣṇaṃ / viśvātmā bhagavān hariḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365063 (5.960):
BhP_10.11.059/3 nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ / BhP_10.12.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.12.001/1 kvacid vanāśāya mano dadhad vrajāt prātaḥ samutthāya
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (5.960):
BhP_10.14.061/3 nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6421609 (5.960):
BhP_10.89.065/3 añjasā vartayām āsa dharmaṃ dharma sutādibhiḥ / BhP_10.90.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166008 (5.960):
BhP_06.02.038/2 dhāsye mano bhagavati śuddhaṃ tatkīrtanādibhiḥ / BhP_06.02.039/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706315 (0.004):
dhāsye mano bhagavati śuddhaṃ tatkīrtanādibhiḥ // BhP_06.02.038 // / BhP_06.02.039/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2764591 (0.004):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.11.059 // / BhP_10.12.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767554 (0.004):
nilāyanaiḥ setu bandhair markaṭotplavanādibhiḥ // BhP_10.14.061 // / BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2817013 (0.004):
añjasā vartayām āsa dharmaṃ dharma sutādibhiḥ // BhP_10.89.065 // / BhP_10.90.001/0 śrī śuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2644690 (0.005):
yathāsīt tadupākhyāste praśnān anyāṃśca kṛtsnaśaḥ // BhP_02.09.045 // / BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.005):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.005):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.005):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.005):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164550 (0.005):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.006):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.006):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.006):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
BhP_12.05.001/3 yasya prasāda-jo brahmā rudraḥ krodha-samudbhavaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439060 (0.0):
12,328.011c nārāyaṇāya viśvāya nirguṇāya guṇātmane / 12,328.012a yasya prasādajo brahmā rudraś ca krodhasaṃbhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840973 (0.0):
atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ / / yasya prasāda jo brahmā rudraḥ krodha samudbhavaḥ // BhP_12.05.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186140 (0.0):
atrānuvarṇyate'bhīkṣṇaṃ / viśvātmā bhagavān hariḥ | / yasya prasāda-jo brahmā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901130 (0.0):
atrānugīyate'bhīkṣṇaṃ bhagavān harir īśvaraḥ | / yasya prasādajo brahmā rudraḥ krodha samudbhavaḥ || [BhP 12.5.1]
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27569467 (0.0):
xxv.sa eṣa bhagavān kṛṣṇo naiva kevalamānuṣaḥ | / yasya prasādajo brahmā rudraśca krodhasambhavaḥ | 2.109 |"
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009990 (0.0):
<12328.11/2> nārāyaṇāya viśvāya !nirguṇāya guṇātmane !!12328.11! / <12328.12/1> yasya prasādajo brahmā !rudraś ca krodhasaṃbhavaḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15774478 (0.0):
<12328.11/2> nārāyaṇāya viśvāya !nir-guṇāya guṇā3tmane !!12328.11! / <12328.12/1> yasya prasāda-jo brahmā !rudraś ca krodha-saṃbhavaḥ !
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10433149 (0.024):
12,322.038a tathā pramāṇaṃ hi mayā kṛto brahmā prasādajaḥ / 12,322.038c rudraś ca krodhajo viprā yūyaṃ prakṛtayas tathā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27003834 (0.024):
<12322.38/1> tathāpramāṇaṃ hi mayā !kṛto brahmā prasādajaḥ ! / <12322.38/2> rudraś ca krodhajo viprā !yūyaṃ prakṛtayas tathā !!12322.38!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15767851 (0.024):
<12322.38/1> tathā-pramāṇaṃ hi mayā !kṛto brahmā prasāda-jaḥ ! / <12322.38/2> rudraś ca krodha-jo viprā !yūyaṃ prakṛtayas tathā !!12322.38!
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4446628 (0.047):
tava prasādajo brahmā tathāhaṃ krodhasaṃbhavaḥ | *HV_112.108*1459 |
BhP_12.05.002/1 tvaṃ tu rājan mariṣyeti paśu-buddhim imāṃ jahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840980 (1.192):
yasya prasāda jo brahmā rudraḥ krodha samudbhavaḥ // BhP_12.05.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186141 (0.043):
yasya prasāda-jo brahmā / rudraḥ krodha-samudbhavaḥ || [BhP 12.5.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901129 (0.048):
yasya prasādajo brahmā rudraḥ krodha samudbhavaḥ || [BhP 12.5.1]
BhP_12.05.002/3 na jātaḥ prāg abhūto 'dya deha-vat tvaṃ na naṅkṣyasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840990 (0.0):
tvaṃ tu rājan mariṣyeti paśu buddhim imāṃ jahi / / na jātaḥ prāg abhūto 'dya deha vat tvaṃ na naṅkṣyasi // BhP_12.05.002 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15405986 (0.030):
BhP_03.15.032/4 ko vātmavat kuhakayoḥ pariśaṅkanīyaḥ / BhP_03.15.033/1 na hy antaraṃ bhagavatīha samasta-kukṣāv
Agamasastra 3) Advaitaprakarana (agsas_3u.htm.txt) 26451282 (0.037):
dehaphalādivatsāvayavatvaṃ vikriyāvatvaṃ ca dehādivadeveti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2655127 (0.042):
tasmin praśānta puruṣe gata vigrahe vāṃ % ko vātmavat kuhakayoḥ / pariśaṅkanīyaḥ // BhP_03.15.032 //* / na hy antaraṃ bhagavatīha samasta kukṣāv $ ātmānam ātmani nabho nabhasīva
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394212 (0.052):
BhP_07.14.009/1 mṛgoṣṭrakharamarkākhu sarīsṛp khagamakṣikāḥ / BhP_07.14.009/2 ātmanaḥ putravat paśyet taireṣāmantaraṃ kiyat
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10510049 (0.052):
arthitvavadityarthaḥ / / aparyudastatvamāha nacateṣāmiti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13326570 (0.052):
arthitvavadityarthaḥ / / aparyudastatvamāha nacateṣāmiti /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941848 (0.057):
BhP_02.07.017/4 yācñām ṛte pathi caran prabhubhirna cālyaḥ / BhP_02.07.018/1 nārtho balerayam urukramapādaśaucam
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389562 (0.057):
BhP_07.08.043/3 tadvipraluptamamunādya śaraṇyapāla / BhP_07.08.043/4 rakṣāgṛhītavapuṣā punaranvamaṃsthāḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385586 (0.058):
BhP_07.03.030/1 tvaṃ saptatantūn vitanoṣi tanvā trayyā caturhotrakavidyayā / BhP_07.03.030/2 tvameka ātmātmavatāmanādir anantapāraḥ kavirantarātmā
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10638297 (0.059):
prakṛtyarthagocarecchāvācitvāt pipakṣādivat / / na tu kṛtiviṣayapākādiviṣaye kṛtisādhyatvaprakārakecchābhidhāyakatvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637073 (0.064):
naradevo 'si veṣeṇa naṭavat karmaṇādvijaḥ // BhP_01.17.005 // / yastvaṃ kṛṣṇe gate dūraṃ sahagāṇḍīvadhanvanā /
BhP_12.05.003/1 na bhaviṣyasi bhūtvā tvaṃ putra-pautrādi-rūpavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840998 (0.0):
na jātaḥ prāg abhūto 'dya deha vat tvaṃ na naṅkṣyasi // BhP_12.05.002 // / na bhaviṣyasi bhūtvā tvaṃ putra pautrādi rūpavān /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28703006 (0.050):
tvaṃ bhaviṣyasi guṇān bhājanaṃ tvaṃ bhaviṣyasi śubhāna saṃbhavaḥ / / tvaṃ bhaviṣyasi jinaurasaiḥ samo yādṛśaṃ ti adhimuktimaṇḍalam // 108 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574212 (0.062):
sarveṇa sarvaṃ na bhaviṣyasīti/ / 167.008. sa na pratigṛhṇāti/ / 167.008. tatra bhagavāñ jīvakaṃ kumārabhūtamāmantrayate gṛhāṇa jīvaka
BhP_12.05.003/3 bījāṅkura-vad dehāder vyatirikto yathānalaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841006 (0.0):
na bhaviṣyasi bhūtvā tvaṃ putra pautrādi rūpavān / / bījāṅkura vad dehāder vyatirikto yathānalaḥ // BhP_12.05.003 //
BhP_12.05.004/1 svapne yathā śiraś-chedaṃ pañcatvādy ātmanaḥ svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841014 (0.0):
bījāṅkura vad dehāder vyatirikto yathānalaḥ // BhP_12.05.003 // / svapne yathā śiraś chedaṃ pañcatvādy ātmanaḥ svayam /
BhP_12.05.004/3 yasmāt paśyati dehasya tata ātmā hy ajo 'maraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841022 (0.0):
svapne yathā śiraś chedaṃ pañcatvādy ātmanaḥ svayam / / yasmāt paśyati dehasya tata ātmā hy ajo 'maraḥ // BhP_12.05.004 //
BhP_12.05.005/1 ghaṭe bhinne ghaṭākāśa ākāśaḥ syād yathā purā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841029 (0.0):
yasmāt paśyati dehasya tata ātmā hy ajo 'maraḥ // BhP_12.05.004 // / ghaṭe bhinne ghaṭākāśa ākāśaḥ syād yathā purā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195816 (0.050):
ucyate | ataeva / ghaṭe bhinne ghaṭākāśa / ākāśaḥ syād yathā purā |
BhP_12.05.005/3 evaṃ dehe mṛte jīvo brahma sampadyate punaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841035 (0.0):
ghaṭe bhinne ghaṭākāśa ākāśaḥ syād yathā purā / / evaṃ dehe mṛte jīvo brahma sampadyate punaḥ // BhP_12.05.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195823 (0.0):
ghaṭe bhinne ghaṭākāśa / ākāśaḥ syād yathā purā | / evaṃ dehe mṛte jīvo
BhP_12.05.006/1 manaḥ sṛjati vai dehān guṇān karmāṇi cātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841043 (0.0):
evaṃ dehe mṛte jīvo brahma sampadyate punaḥ // BhP_12.05.005 // / manaḥ sṛjati vai dehān guṇān karmāṇi cātmanaḥ /
BhP_12.05.006/3 tan manaḥ sṛjate māyā tato jīvasya saṃsṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841050 (0.0):
manaḥ sṛjati vai dehān guṇān karmāṇi cātmanaḥ / / tan manaḥ sṛjate māyā tato jīvasya saṃsṛtiḥ // BhP_12.05.006 //
BhP_12.05.007/1 snehādhiṣṭhāna-varty-agni- saṃyogo yāvad īyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841056 (0.0):
tan manaḥ sṛjate māyā tato jīvasya saṃsṛtiḥ // BhP_12.05.006 // / snehādhiṣṭhāna varty agni saṃyogo yāvad īyate /
BhP_12.05.007/3 tāvad dīpasya dīpatvam evaṃ deha-kṛto bhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841062 (0.0):
snehādhiṣṭhāna varty agni saṃyogo yāvad īyate / / tāvad dīpasya dīpatvam evaṃ deha kṛto bhavaḥ /
BhP_12.05.007/5 rajaḥ-sattva-tamo-vṛttyā jāyate 'tha vinaśyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841071 (0.0):
tāvad dīpasya dīpatvam evaṃ deha kṛto bhavaḥ / / rajaḥ sattva tamo vṛttyā jāyate 'tha vinaśyati // BhP_12.05.007 //
BhP_12.05.008/1 na tatrātmā svayaṃ-jyotir yo vyaktāvyaktayoḥ paraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841080 (0.0):
rajaḥ sattva tamo vṛttyā jāyate 'tha vinaśyati // BhP_12.05.007 // / na tatrātmā svayaṃ jyotir yo vyaktāvyaktayoḥ paraḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417120 (0.059):
BhP_10.85.024/1 ātmā hy ekaḥ svayaṃ jyotir nityo 'nyo nirguṇo guṇaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812863 (0.062):
sarve 'py evaṃ yadu śreṣṭha vimṛgyāḥ sa carācaram // BhP_10.85.023 // / ātmā hy ekaḥ svayaṃ jyotir nityo 'nyo nirguṇo guṇaiḥ /
BhP_12.05.008/3 ākāśa iva cādhāro dhruvo 'nantopamas tataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841086 (0.0):
na tatrātmā svayaṃ jyotir yo vyaktāvyaktayoḥ paraḥ / / ākāśa iva cādhāro dhruvo 'nantopamas tataḥ // BhP_12.05.008 //
BhP_12.05.009/1 evam ātmānam ātma-stham ātmanaivāmṛśa prabho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841093 (0.0):
ākāśa iva cādhāro dhruvo 'nantopamas tataḥ // BhP_12.05.008 // / evam ātmānam ātma stham ātmanaivāmṛśa prabho /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165081 (0.038):
BhP_01.06.016/1 tasmin nirmanuje 'raṇye pippalopastha āśritaḥ / BhP_01.06.016/3 ātmanātmānam ātmasthaṃ yathāśrutam acintayam
BhP_12.05.009/3 buddhyānumāna-garbhiṇyā vāsudevānucintayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841098 (0.012):
evam ātmānam ātma stham ātmanaivāmṛśa prabho / / buddhyānumāna garbhiṇyā vāsudevānucintayā // BhP_12.05.009 //
BhP_12.05.010/1 codito vipra-vākyena na tvāṃ dhakṣyati takṣakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841107 (0.0):
buddhyānumāna garbhiṇyā vāsudevānucintayā // BhP_12.05.009 // / codito vipra vākyena na tvāṃ dhakṣyati takṣakaḥ /
BhP_12.05.010/3 mṛtyavo nopadhakṣyanti mṛtyūnāṃ mṛtyum īśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841113 (0.0):
codito vipra vākyena na tvāṃ dhakṣyati takṣakaḥ / / mṛtyavo nopadhakṣyanti mṛtyūnāṃ mṛtyum īśvaram // BhP_12.05.010 //
BhP_12.05.011/1 ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841121 (0.0):
mṛtyavo nopadhakṣyanti mṛtyūnāṃ mṛtyum īśvaram // BhP_12.05.010 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27736021 (0.023):
brahmovāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma paramātmānam īśvaram /"
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369913 (0.036):
manaḥ karmabhirākṣiptaṃ śubhārthe dhārayeddhiyā // GarP_2,49.106 // / ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23392011 (0.043):
§pulastya uvāca: / paraṃ brahma paraṃ dhāma $ yo 'sau brahma tathā param &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5098676 (0.043):
§pulastya uvāca: / paraṃ brahma paraṃ dhāma yo 'sau brahma tathā param /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10112446 (0.043):
pulastya uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma yo 'sau brahma tathā param /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16819736 (0.048):
tad brahma paramaṃ dhāma BrP_23.42a / tad brahma paramaṃ dhāma BrP_234.65c
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25776618 (0.048):
paraṃ dhāma paraṃ brahma mama tvaṃ paradevatā // BndP_3,43.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16952841 (0.050):
sa brahma tat paraṃ dhāma BrP_233.37c / sa brahmapāraḥ parapārabhūtaḥ BrP_178.114c
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3448928 (0.050):
paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān | / paraṃ brahma paraṃ dhāma paramaṃ pavitraṃ iti yaṃ śrutayo vadanti, sa hi
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26868462 (0.050):
pulakāñcitasarvāṅgas % tadākrūro 'bhavad dvijāḥ // BrP_191.25 // / ya etat paramaṃ dhāma $ etat tat paramaṃ padam &
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549477 (0.051):
paraṃ brahma paraṃ dhāma yo 'sau brahma sanātanam
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13526651 (0.053):
paraṃ brahma paraṃ dhāma__Vdha_093.018 / paraṃ brahma prapaśyati__Vdha_096.015
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819928 (0.058):
parañjyotiḥ paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ padam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20290701 (0.062):
07,173.062d*1465_02 tvaṃ bhavas tvaṃ mahādevas tvaṃ dhāma paramaṃ padam
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058033 (0.062):
tvaṃ brahmā tvaṃ mahādevastvaṃ dhāma paramaṃ padam // KūrmP_1,15.182 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22928434 (0.064):
vedya jātasya | yac ca vedyaṃ vedanārhaṃ tac cāsi paraṃ ca dhāma paramaṃ / padaṃ vaiṣṇavam | tvayā tataṃ vyāptaṃ viśvaṃ samastam | he 'nanta rūpa !
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3448958 (0.064):
sa yo ha vai tat paramaṃ brahma veda brahmaiva bhavati" iti / tathā paraṃ / dhāma; dhāmaśabdo jyotirvacanaḥ; paraṃ jyotiḥ "atha yad ataḥ paro divo"
BhP_12.05.011/3 evaṃ samīkṣya cātmānam ātmany ādhāya niṣkale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841127 (0.004):
ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam / / evaṃ samīkṣya cātmānam ātmany ādhāya niṣkale // BhP_12.05.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195830 (0.015):
brahma sampadyate punaḥ || ity atra | / evaṃ samīkṣya cātmānam ātmany ādhāya niṣkale |
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14369917 (0.019):
ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam / / evaṃ samīkṣya cātmānamātmanyādhāya niṣkale // GarP_2,49.107 //
BhP_12.05.012/1 daśantaṃ takṣakaṃ pāde lelihānaṃ viṣānanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841132 (0.0):
evaṃ samīkṣya cātmānam ātmany ādhāya niṣkale // BhP_12.05.011 // / daśantaṃ takṣakaṃ pāde lelihānaṃ viṣānanaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195834 (0.023):
evaṃ samīkṣya cātmānam ātmany ādhāya niṣkale | / daśantaṃ takṣakaṃ pāde lelihānaṃ viṣānalam ||
BhP_12.05.012/3 na drakṣyasi śarīraṃ ca viśvaṃ ca pṛthag ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841139 (0.0):
daśantaṃ takṣakaṃ pāde lelihānaṃ viṣānanaiḥ / / na drakṣyasi śarīraṃ ca viśvaṃ ca pṛthag ātmanaḥ // BhP_12.05.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23195842 (0.003):
na drakṣyasi śarīraṃ tvaṃ viśvaṃ ca pṛthag-ātmanaḥ || [BhP 12.5.12]
BhP_12.05.013/1 etat te kathitaṃ tāta yad ātmā pṛṣṭavān nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841146 (0.0):
na drakṣyasi śarīraṃ ca viśvaṃ ca pṛthag ātmanaḥ // BhP_12.05.012 // / etat te kathitaṃ tāta yad ātmā pṛṣṭavān nṛpa /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901138 (0.030):
ity upakramya, etat kathitaṃ tāta yad ātmā pṛṣṭavān nṛpaḥ [BhP 1.19.5]
BhP_12.05.013/3 harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841153 (0.0):
etat te kathitaṃ tāta yad ātmā pṛṣṭavān nṛpa / / harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_12.05.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901144 (0.052):
ity upakramya, etat kathitaṃ tāta yad ātmā pṛṣṭavān nṛpaḥ [BhP 1.19.5] / harer / viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi [BhP 12.5.14] ity
BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / BhP_12.06.001/1 etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841161 (0.005):
harer viśvātmanaś ceṣṭāṃ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_12.05.013 // / BhP_12.06.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.034):
uśanti nānyathā / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.034):
prākhyāhi duḥkhairmuhurarditātmanāṃ saṅkleśanirvāṇam uśanti nānyathā // / BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527662 (0.047):
jagāma / BhP_04.13.001/0 sūta uvāca / BhP_04.13.001/1 niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṃ dhruvasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676231 (0.047):
hitvārbhakaḥ krīḍanakāni mātur gṛhaṃ ca viṣṇuṃ śaraṇaṃ yo jagāma // / BhP_04.12.052 // / BhP_04.13.001/0 sūta uvāca / niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṃ dhruvasya vaikuṇṭha padādhirohaṇam /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165859 (0.054):
BhP_01.07.029/0 sūta uvāca / BhP_01.07.029/1 śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2819312 (0.055):
tri varṇā varṇitāsmābhiḥ kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // BhP_11.03.016 // / BhP_11.03.017/0 śrī rājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630490 (0.055):
jahyastrateja unnaddham astrajño hyastratejasā // BhP_01.07.028 // / BhP_01.07.029/0 sūta uvāca / śrutvā bhagavatā proktaṃ phālgunaḥ paravīrahā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357048 (0.058):
BhP_10.01.014/0 sūta uvāca / BhP_10.01.014/1 evaṃ niśamya bhṛgu nandana sādhu vādaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2757147 (0.061):
pibantaṃ tvan mukhāmbhoja cyutaṃ hari kathāmṛtam // BhP_10.01.013 // / BhP_10.01.014/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhṛgu nandana sādhu vādaṃ $ vaiyāsakiḥ sa bhagavān atha
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176787 (0.062):
BhP_06.18.021/2 parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
BhP_12.06.001/2 vyāsātmajena nikhilātma-dṛśā samena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841165 (1.192):
BhP_12.06.001/0 sūta uvāca / etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid $ vyāsātmajena nikhilātma dṛśā samena
BhP_12.06.001/3 tat-pāda-mūlam upasṛtya natena mūrdhnā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841171 (0.023):
etan niśamya muninābhihitaṃ parīkṣid $ vyāsātmajena nikhilātma dṛśā samena / tat pāda mūlam upasṛtya natena mūrdhnā % baddhāñjalis tam idam āha sa
BhP_12.06.001/4 baddhāñjalis tam idam āha sa viṣṇurātaḥ / BhP_12.06.002/0 rājovāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841178 (0.005):
tat pāda mūlam upasṛtya natena mūrdhnā % baddhāñjalis tam idam āha sa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2696229 (0.062):
bhagavad āśritāśritānubhāvaḥ // BhP_05.13.025 //_* / BhP_05.13.026/0 rājovāca / yo ha vā iha bahu vidā mahā bhāgavata tvayābhihitaḥ parokṣeṇa vacasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2712944 (0.064):
pratijagmuḥ svadhiṣṇyāni brahmeśendrādayastataḥ // BhP_06.13.002 // / BhP_06.13.003/0 śrīrājovāca
BhP_12.06.002/1 siddho 'smy anugṛhīto 'smi bhavatā karuṇātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841186 (0.0):
viṣṇurātaḥ // BhP_12.06.001 //* / BhP_12.06.002/0 rājovāca / siddho 'smy anugṛhīto 'smi bhavatā karuṇātmanā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901238 (0.0):
kṛtārthatvam uktam | / siddho'smy anugṛhīto'smi bhavatā karuṇātmanā |
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16992005 (0.015):
dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi tvayātikaruṇātmanā /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000833 (0.030):
BhP_09.05.017/1 rājannanugṛhīto 'haṃ tvayātikaruṇātmanā
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000872 (0.056):
BhP_09.05.020/1 prīto 'smyanugṛhīto 'smi tava bhāgavatasya vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746322 (0.060):
tṛptātmā nṛpatiṃ prāha bhujyatāmiti sādaram // BhP_09.05.019 // / prīto 'smyanugṛhīto 'smi tava bhāgavatasya vai /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2746285 (0.061):
rājannanugṛhīto 'haṃ tvayātikaruṇātmanā /
BhP_12.06.002/3 śrāvito yac ca me sākṣād anādi-nidhano hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841192 (0.0):
siddho 'smy anugṛhīto 'smi bhavatā karuṇātmanā / / śrāvito yac ca me sākṣād anādi nidhano hariḥ // BhP_12.06.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901244 (0.0):
siddho'smy anugṛhīto'smi bhavatā karuṇātmanā | / śrāvito yac ca me sākṣād anādi nidhano hariḥ ||
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549461 (0.054):
BhP_12.11.049/3 purato 'bhimukhaṃ yānti stuvanti stutibhir vibhum / BhP_12.11.050/1 evaṃ hy anādi-nidhano bhagavān harir īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845348 (0.058):
purato 'bhimukhaṃ yānti stuvanti stutibhir vibhum // BhP_12.11.049 // / evaṃ hy anādi nidhano bhagavān harir īśvaraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26872274 (0.063):
prāheśaḥ sarvabhūtānām % anādinidhano hariḥ // BrP_197.1 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11143584 (0.063):
prāheśaḥ sarvabhūtānām anādinidhano hariḥ // BrP_197.1 // / {śrīkṛṣṇa uvāca: }
BhP_12.06.003/1 nāty-adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841201 (0.0):
śrāvito yac ca me sākṣād anādi nidhano hariḥ // BhP_12.06.002 // / nāty adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104632 (0.0):
dvādaśe ca śrī parīkṣitaḥ [BhP 12.6.3] / nāty adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901251 (0.0):
nātyadbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām |
BhP_12.06.003/3 ajñeṣu tāpa-tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841207 (5.960):
nāty adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām / / ajñeṣu tāpa tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ // BhP_12.06.003 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104637 (5.960):
nāty adbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām | / ajñeṣu tāpa tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ // Hbhv_10.216 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901257 (5.960):
nātyadbhutam ahaṃ manye mahatām acyutātmanām | / ajñeṣu tāpa tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ ||
BhP_12.06.004/1 purāṇa-saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841214 (0.0):
ajñeṣu tāpa tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ // BhP_12.06.003 // / purāṇa saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901263 (0.0):
ajñeṣu tāpa tapteṣu bhūteṣu yad anugrahaḥ || / purāṇa saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam |
BhP_12.06.004/3 yasyāṃ khalūttamaḥ-śloko bhagavān anavarṇyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841220 (0.0):
purāṇa saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam / / yasyāṃ khalūttamaḥ śloko bhagavān anavarṇyate // BhP_12.06.004 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901267 (0.022):
purāṇa saṃhitām etām aśrauṣma bhavato vayam | / yasyāṃ khalūttamaḥśloko bhagavān anuvarṇyate || [BhP 12.6.2 4] iti |
BhP_12.06.005/1 bhagavaṃs takṣakādibhyo mṛtyubhyo na bibhemy aham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841228 (0.0):
yasyāṃ khalūttamaḥ śloko bhagavān anavarṇyate // BhP_12.06.004 // / bhagavaṃs takṣakādibhyo mṛtyubhyo na bibhemy aham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901305 (0.064):
bhagavaṃs takṣakādibhyo mṛtyuṃ yo na bibhemy aham |
BhP_12.06.005/3 praviṣṭo brahma nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841235 (0.0):
bhagavaṃs takṣakādibhyo mṛtyubhyo na bibhemy aham / / praviṣṭo brahma nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā // BhP_12.06.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901314 (0.019):
bhagavaṃs takṣakādibhyo mṛtyuṃ yo na bibhemy aham | / praviṣṭo bhrama nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā ||
BhP_12.06.006/1 anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841241 (5.960):
praviṣṭo brahma nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā // BhP_12.06.005 // / anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901320 (5.960):
praviṣṭo bhrama nirvāṇam abhayaṃ darśitaṃ tvayā || / anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje |
BhP_12.06.006/3 mukta-kāmāśayaṃ cetaḥ praveśya visṛjāmy asūn
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841249 (0.0):
anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje / / mukta kāmāśayaṃ cetaḥ praveśya visṛjāmy asūn // BhP_12.06.006 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901327 (0.0):
anujānīhi māṃ brahman vācaṃ yacchāmy adhokṣaje | / mukta kāmāśayaṃ cetaḥ praveśya visṛjāmy asūn || [BhP 12.6.5 6] iti |
BhP_12.06.007/1 ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñāna-vijñāna-niṣṭhayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841255 (1.192):
mukta kāmāśayaṃ cetaḥ praveśya visṛjāmy asūn // BhP_12.06.006 // / ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñāna vijñāna niṣṭhayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901351 (0.035):
ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñā vijñāna niṣṭhayā |
BhP_12.06.007/3 bhavatā darśitaṃ kṣemaṃ paraṃ bhagavataḥ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841261 (1.192):
ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñāna vijñāna niṣṭhayā / / bhavatā darśitaṃ kṣemaṃ paraṃ bhagavataḥ padam // BhP_12.06.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13901359 (1.788):
ajñānaṃ ca nirastaṃ me jñā vijñāna niṣṭhayā | / bhavatā darśitaṃ kṣemaṃ paraṃ bhagavataḥ padam || [BhP 12.6.7] iti |
BhP_12.06.008/0 sūta uvāca / BhP_12.06.008/1 ity uktas tam anujñāpya bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841269 (0.0):
bhavatā darśitaṃ kṣemaṃ paraṃ bhagavataḥ padam // BhP_12.06.007 // / BhP_12.06.008/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22532429 (0.030):
paraṃ padam / BhP_04.21.008/0 sūta uvāca / BhP_04.21.008/1 tad ādi-rājasya yaśo vijṛmbhitaṃ guṇair aśeṣair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2680691 (0.030):
kurvan śaśāsāvani maṇḍalaṃ yaśaḥ sphītaṃ nidhāyāruruhe paraṃ padam // / BhP_04.21.007 // / BhP_04.21.008/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841541 (0.032):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545358 (0.035):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742606 (0.041):
uttamaślokacaritaṃ sarvalokasukhāvaham // BhP_08.24.003 // / BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382661 (0.044):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
BhP_12.06.008/3 jagāma bhikṣubhiḥ sākaṃ nara-devena pūjitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841276 (1.788):
ity uktas tam anujñāpya bhagavān bādarāyaṇiḥ / / jagāma bhikṣubhiḥ sākaṃ nara devena pūjitaḥ // BhP_12.06.008 //
BhP_12.06.009/1 parīkṣid api rājarṣir ātmany ātmānam ātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841281 (0.004):
jagāma bhikṣubhiḥ sākaṃ nara devena pūjitaḥ // BhP_12.06.008 // / parīkṣid api rājarṣir ātmany ātmānam ātmanā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16463733 (0.064):
samādhāya savarṇāṃ tu HV_8.13a / samādhāyātmanātmānaṃ HV_App.I,41.1796a
BhP_12.06.009/3 samādhāya paraṃ dadhyāv aspandāsur yathā taruḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841287 (0.0):
parīkṣid api rājarṣir ātmany ātmānam ātmanā / / samādhāya paraṃ dadhyāv aspandāsur yathā taruḥ // BhP_12.06.009 //
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7941257 (0.055):
BhP_02.06.038/3 ātmātmanyātmanātmānaṃ sa saṃyacchati pāti ca
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16463737 (0.060):
samādhāya savarṇāṃ tu HV_8.13a / samādhāyātmanātmānaṃ HV_App.I,41.1796a
BhP_12.06.010/1 prāk-kūle barhiṣy āsīno gaṅgā-kūla udaṅ-mukhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841295 (0.0):
samādhāya paraṃ dadhyāv aspandāsur yathā taruḥ // BhP_12.06.009 // / prāk kūle barhiṣy āsīno gaṅgā kūla udaṅ mukhaḥ /
BhP_12.06.010/3 brahma-bhūto mahā-yogī niḥsaṅgaś chinna-saṃśayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841302 (0.0):
prāk kūle barhiṣy āsīno gaṅgā kūla udaṅ mukhaḥ / / brahma bhūto mahā yogī niḥsaṅgaś chinna saṃśayaḥ // BhP_12.06.010 //
BhP_12.06.011/1 takṣakaḥ prahito viprāḥ kruddhena dvija-sūnunā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841309 (1.192):
brahma bhūto mahā yogī niḥsaṅgaś chinna saṃśayaḥ // BhP_12.06.010 // / takṣakaḥ prahito viprāḥ kruddhena dvija sūnunā /
BhP_12.06.011/3 hantu-kāmo nṛpaṃ gacchan dadarśa pathi kaśyapam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841316 (0.0):
takṣakaḥ prahito viprāḥ kruddhena dvija sūnunā / / hantu kāmo nṛpaṃ gacchan dadarśa pathi kaśyapam // BhP_12.06.011 //
BhP_12.06.012/1 taṃ tarpayitvā draviṇair nivartya viṣa-hāriṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841322 (0.004):
hantu kāmo nṛpaṃ gacchan dadarśa pathi kaśyapam // BhP_12.06.011 // / taṃ tarpayitvā draviṇair nivartya viṣa hāriṇam /
BhP_12.06.012/3 dvija-rūpa-praticchannaḥ kāma-rūpo 'daśan nṛpam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841329 (0.0):
taṃ tarpayitvā draviṇair nivartya viṣa hāriṇam / / dvija rūpa praticchannaḥ kāma rūpo 'daśan nṛpam // BhP_12.06.012 //
BhP_12.06.013/1 brahma-bhūtasya rājarṣer deho 'hi-garalāgninā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841337 (0.0):
dvija rūpa praticchannaḥ kāma rūpo 'daśan nṛpam // BhP_12.06.012 // / brahma bhūtasya rājarṣer deho 'hi garalāgninā /
BhP_12.06.013/3 babhūva bhasmasāt sadyaḥ paśyatāṃ sarva-dehinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841343 (0.0):
brahma bhūtasya rājarṣer deho 'hi garalāgninā / / babhūva bhasmasāt sadyaḥ paśyatāṃ sarva dehinām // BhP_12.06.013 //
BhP_12.06.014/1 hāhā-kāro mahān āsīd bhuvi khe dikṣu sarvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841352 (0.0):
babhūva bhasmasāt sadyaḥ paśyatāṃ sarva dehinām // BhP_12.06.013 // / hāhā kāro mahān āsīd bhuvi khe dikṣu sarvataḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6411098 (0.044):
BhP_10.77.015/3 bibheda nyapatad dhastāc chārṅgam āsīt tad adbhutam / BhP_10.77.016/1 hāhā kāro mahān āsīd bhūtānāṃ tatra paśyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2807272 (0.046):
bibheda nyapatad dhastāc chārṅgam āsīt tad adbhutam // BhP_10.77.015 // / hāhā kāro mahān āsīd bhūtānāṃ tatra paśyatām /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15407116 (0.059):
BhP_03.16.034/1 tadā vikuṇṭha-dhiṣaṇāt tayor nipatamānayoḥ / BhP_03.16.034/2 hāhā-kāro mahān āsīd vimānāgryeṣu putrakāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408319 (0.059):
BhP_10.72.044/3 eka bāhv akṣi bhrū karṇe śakale dadṛśuḥ prajāḥ / BhP_10.72.045/1 hāhā kāro mahān āsīn nihate magadheśvare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804687 (0.060):
eka bāhv akṣi bhrū karṇe śakale dadṛśuḥ prajāḥ // BhP_10.72.044 // / hāhā kāro mahān āsīn nihate magadheśvare /
BhP_12.06.014/3 vismitā hy abhavan sarve devāsura-narādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841359 (0.0):
hāhā kāro mahān āsīd bhuvi khe dikṣu sarvataḥ / / vismitā hy abhavan sarve devāsura narādayaḥ // BhP_12.06.014 //
BhP_12.06.015/1 deva-dundubhayo nedur gandharvāpsaraso jaguḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841366 (0.0):
vismitā hy abhavan sarve devāsura narādayaḥ // BhP_12.06.014 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6410008 (0.045):
BhP_10.75.019/3 ācāntaṃ snāpayāṃ cakrur gaṅgāyāṃ saha kṛṣṇayā / BhP_10.75.020/1 deva dundubhayo nedur nara dundubhibhiḥ samam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2806256 (0.045):
ācāntaṃ snāpayāṃ cakrur gaṅgāyāṃ saha kṛṣṇayā // BhP_10.75.019 // / deva dundubhayo nedur nara dundubhibhiḥ samam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730914 (0.054):
mumucuḥ kusumāsāraṃ śaṃsantaḥ karma taddhareḥ // BhP_08.04.001 // / nedurdundubhayo divyā gandharvā nanṛturjaguḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19622546 (0.057):
01,068.002d*0624_02 devadundubhayo nedur nanṛtuś cāpsarogaṇāḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367031 (0.057):
sasṛjuḥ puṣpavarṣāṇi % khecarāḥ siddhacāraṇāḥ // LiP_1,103.51 // / devadundubhayo nedur $ nanṛtuścāpsarogaṇāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260791 (0.057):
sasṛjuḥ puṣpavarṣāṇi khecarāḥ siddhacāraṇāḥ // LiP_1,103.51 // / devadundubhayo nedur nanṛtuścāpsarogaṇāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758707 (0.059):
jāyamāne 'jane tasmin nedur dundubhayaḥ samam // BhP_10.03.005 // / jaguḥ kinnara gandharvās tuṣṭuvuḥ siddha cāraṇāḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370129 (0.059):
BhP_08.04.002/1 nedurdundubhayo divyā gandharvā nanṛturjaguḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10426435 (0.063):
12,311.014a jegīyante sma gandharvā nanṛtuś cāpsarogaṇāḥ / 12,311.014c devadundubhayaś caiva prāvādyanta mahāsvanāḥ
BhP_12.06.015/3 vavṛṣuḥ puṣpa-varṣāṇi vibudhāḥ sādhu-vādinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841373 (0.0):
deva dundubhayo nedur gandharvāpsaraso jaguḥ / / vavṛṣuḥ puṣpa varṣāṇi vibudhāḥ sādhu vādinaḥ // BhP_12.06.015 //
BhP_12.06.016/1 janmejayaḥ sva-pitaraṃ śrutvā takṣaka-bhakṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841379 (0.0):
vavṛṣuḥ puṣpa varṣāṇi vibudhāḥ sādhu vādinaḥ // BhP_12.06.015 // / janmejayaḥ sva pitaraṃ śrutvā takṣaka bhakṣitam /
BhP_12.06.016/3 yathājuhāva sankruddho nāgān satre saha dvijaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841387 (0.0):
janmejayaḥ sva pitaraṃ śrutvā takṣaka bhakṣitam / / yathājuhāva sankruddho nāgān satre saha dvijaiḥ // BhP_12.06.016 //
BhP_12.06.017/1 sarpa-satre samiddhāgnau dahyamānān mahoragān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841394 (0.0):
yathājuhāva sankruddho nāgān satre saha dvijaiḥ // BhP_12.06.016 // / sarpa satre samiddhāgnau dahyamānān mahoragān /
BhP_12.06.017/3 dṛṣṭvendraṃ bhaya-saṃvignas takṣakaḥ śaraṇaṃ yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841403 (0.0):
sarpa satre samiddhāgnau dahyamānān mahoragān / / dṛṣṭvendraṃ bhaya saṃvignas takṣakaḥ śaraṇaṃ yayau // BhP_12.06.017 //
BhP_12.06.018/1 apaśyaṃs takṣakaṃ tatra rājā pārīkṣito dvijān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841408 (1.192):
dṛṣṭvendraṃ bhaya saṃvignas takṣakaḥ śaraṇaṃ yayau // BhP_12.06.017 // / apaśyaṃs takṣakaṃ tatra rājā pārīkṣito dvijān /
BhP_12.06.018/3 uvāca takṣakaḥ kasmān na dahyetoragādhamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841414 (1.192):
apaśyaṃs takṣakaṃ tatra rājā pārīkṣito dvijān / / uvāca takṣakaḥ kasmān na dahyetoragādhamaḥ // BhP_12.06.018 //
BhP_12.06.019/1 taṃ gopāyati rājendra śakraḥ śaraṇam āgatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841421 (0.0):
uvāca takṣakaḥ kasmān na dahyetoragādhamaḥ // BhP_12.06.018 // / taṃ gopāyati rājendra śakraḥ śaraṇam āgatam /
BhP_12.06.019/3 tena saṃstambhitaḥ sarpas tasmān nāgnau pataty asau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841425 (0.006):
taṃ gopāyati rājendra śakraḥ śaraṇam āgatam / / tena saṃstambhitaḥ sarpas tasmān nāgnau pataty asau // BhP_12.06.019 //
BhP_12.06.020/1 pārīkṣita iti śrutvā prāhartvija udāra-dhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841432 (1.192):
tena saṃstambhitaḥ sarpas tasmān nāgnau pataty asau // BhP_12.06.019 // / pārīkṣita iti śrutvā prāhartvija udāra dhīḥ /
BhP_12.06.020/3 sahendras takṣako viprā nāgnau kim iti pātyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841441 (0.0):
pārīkṣita iti śrutvā prāhartvija udāra dhīḥ / / sahendras takṣako viprā nāgnau kim iti pātyate // BhP_12.06.020 //
BhP_12.06.021/1 tac chrutvājuhuvur viprāḥ sahendraṃ takṣakaṃ makhe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841447 (0.0):
sahendras takṣako viprā nāgnau kim iti pātyate // BhP_12.06.020 // / tac chrutvājuhuvur viprāḥ sahendraṃ takṣakaṃ makhe /
BhP_12.06.021/3 takṣakāśu patasveha sahendreṇa marutvatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841454 (0.0):
tac chrutvājuhuvur viprāḥ sahendraṃ takṣakaṃ makhe / / takṣakāśu patasveha sahendreṇa marutvatā // BhP_12.06.021 //
BhP_12.06.022/1 iti brahmoditākṣepaiḥ sthānād indraḥ pracālitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841461 (0.0):
takṣakāśu patasveha sahendreṇa marutvatā // BhP_12.06.021 // / iti brahmoditākṣepaiḥ sthānād indraḥ pracālitaḥ /
BhP_12.06.022/3 babhūva sambhrānta-matiḥ sa-vimānaḥ sa-takṣakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841469 (0.0):
iti brahmoditākṣepaiḥ sthānād indraḥ pracālitaḥ / / babhūva sambhrānta matiḥ sa vimānaḥ sa takṣakaḥ // BhP_12.06.022 //
BhP_12.06.023/1 taṃ patantaṃ vimānena saha-takṣakam ambarāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841474 (0.0):
babhūva sambhrānta matiḥ sa vimānaḥ sa takṣakaḥ // BhP_12.06.022 // / taṃ patantaṃ vimānena saha takṣakam ambarāt /
BhP_12.06.023/3 vilokyāṅgirasaḥ prāha rājānaṃ taṃ bṛhaspatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841479 (0.0):
taṃ patantaṃ vimānena saha takṣakam ambarāt / / vilokyāṅgirasaḥ prāha rājānaṃ taṃ bṛhaspatiḥ // BhP_12.06.023 //
BhP_12.06.024/1 naiṣa tvayā manuṣyendra vadham arhati sarpa-rāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841489 (0.0):
vilokyāṅgirasaḥ prāha rājānaṃ taṃ bṛhaspatiḥ // BhP_12.06.023 // / naiṣa tvayā manuṣyendra vadham arhati sarpa rāṭ /
BhP_12.06.024/3 anena pītam amṛtam atha vā ajarāmaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841495 (0.031):
naiṣa tvayā manuṣyendra vadham arhati sarpa rāṭ / / anena pītam amṛtam atha vā ajarāmaraḥ // BhP_12.06.024 //
BhP_12.06.025/1 jīvitaṃ maraṇaṃ jantor gatiḥ svenaiva karmaṇā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841501 (1.192):
anena pītam amṛtam atha vā ajarāmaraḥ // BhP_12.06.024 // / jīvitaṃ maraṇaṃ jantor gatiḥ svenaiva karmaṇā /
BhP_12.06.025/3 rājaṃs tato 'nyo nāsty asya pradātā sukha-duḥkhayoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841510 (0.0):
jīvitaṃ maraṇaṃ jantor gatiḥ svenaiva karmaṇā / / rājaṃs tato 'nyo nāsty asya pradātā sukha duḥkhayoḥ // BhP_12.06.025 //
BhP_12.06.026/1 sarpa-caurāgni-vidyudbhyaḥ kṣut-tṛd-vyādhy-ādibhir nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841519 (0.0):
rājaṃs tato 'nyo nāsty asya pradātā sukha duḥkhayoḥ // BhP_12.06.025 // / sarpa caurāgni vidyudbhyaḥ kṣut tṛd vyādhy ādibhir nṛpa /
BhP_12.06.026/3 pañcatvam ṛcchate jantur bhuṅkta ārabdha-karma tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841525 (0.0):
sarpa caurāgni vidyudbhyaḥ kṣut tṛd vyādhy ādibhir nṛpa / / pañcatvam ṛcchate jantur bhuṅkta ārabdha karma tat // BhP_12.06.026 //
BhP_12.06.027/1 tasmāt satram idaṃ rājan saṃsthīyetābhicārikam / BhP_12.06.027/3 sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841537 (0.0):
pañcatvam ṛcchate jantur bhuṅkta ārabdha karma tat // BhP_12.06.026 // / tasmāt satram idaṃ rājan saṃsthīyetābhicārikam /
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841546 (5.960):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382658 (0.018):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742609 (0.023):
uttamaślokacaritaṃ sarvalokasukhāvaham // BhP_08.24.003 // / BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545062 (0.035):
BhP_12.06.007/3 bhavatā darśitaṃ kṣemaṃ paraṃ bhagavataḥ padam / BhP_12.06.008/0 sūta uvāca / BhP_12.06.008/1 ity uktas tam anujñāpya bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841266 (0.035):
bhavatā darśitaṃ kṣemaṃ paraṃ bhagavataḥ padam // BhP_12.06.007 // / BhP_12.06.008/0 sūta uvāca / ity uktas tam anujñāpya bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6365787 (0.048):
'ntar gato hi kiṃ punaḥ / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.12.040/1 itthaṃ dvijā yādavadeva dattaḥ śrutvā sva rātuś caritaṃ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173498 (0.048):
BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / BhP_01.18.001/1 yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370712 (0.048):
BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.05.014/1 sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.048):
BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396236 (0.049):
anāthāhaṃ jagannātha vṛttiṃ dehi namostu te // LiP_2,6.83 // / sūta uvāca / ityukto bhagavānviṣṇuḥ prahasyāha janārdanaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169223 (0.051):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168525 (0.051):
BhP_01.10.036/3 sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca / BhP_01.11.001/1 ānartān sa upavrajya svṛddhāñ janapadān svakān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731459 (0.054):
nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam // BhP_08.05.013 // / BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173388 (0.054):
BhP_01.17.038/0 sūta uvāca / BhP_01.17.038/1 abhyarthitastadā tasmai sthānāni kalaye dadau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2765265 (0.055):
sa eva nityātma sukhānubhūty abhi vyudasta māyo 'ntar gato hi kiṃ punaḥ / // BhP_10.12.039 // / BhP_10.12.040/0 śrī sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632991 (0.056):
sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā // BhP_01.10.036 // / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637635 (0.057):
yasya pālayataḥ kṣauṇīṃ yūyaṃ satrāya dīkṣitāḥ // BhP_01.17.045 // / BhP_01.18.001/0 sūta uvāca / yo vai drauṇyastravipluṣṭo na māturudare mṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939780 (0.057):
BhP_02.04.010/3 śābde brahmaṇi niṣṇātaḥ parasmiṃśca bhavān khalu / BhP_02.04.011/0 sūta uvāca / BhP_02.04.011/1 ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548172 (0.057):
BhP_12.10.007/3 ayaṃ hi paramo lābho nṛṇāṃ sādhu-samāgamaḥ / BhP_12.10.008/0 sūta uvāca / BhP_12.10.008/1 ity uktvā tam upeyāya bhagavān sa satāṃ gatiḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173537 (0.057):
BhP_06.14.008/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.14.008/1 parīkṣito 'tha sampraśnaṃ bhagavān bādarāyaṇiḥ
BhP_12.06.028/3 sarpa-satrād uparataḥ pūjayām āsa vāk-patim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841554 (0.0):
ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ / / sarpa satrād uparataḥ pūjayām āsa vāk patim // BhP_12.06.028 //
BhP_12.06.029/1 saiṣā viṣṇor mahā-māyā- bādhyayālakṣaṇā yayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841560 (0.007):
sarpa satrād uparataḥ pūjayām āsa vāk patim // BhP_12.06.028 // / saiṣā viṣṇor mahā māyā bādhyayālakṣaṇā yayā /
BhP_12.06.029/3 muhyanty asyaivātma-bhūtā bhūteṣu guṇa-vṛttibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841566 (0.0):
saiṣā viṣṇor mahā māyā bādhyayālakṣaṇā yayā / / muhyanty asyaivātma bhūtā bhūteṣu guṇa vṛttibhiḥ // BhP_12.06.029 //
BhP_12.06.030/1 na yatra dambhīty abhayā virājitā māyātma-vāde 'sakṛd
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841577 (0.0):
muhyanty asyaivātma bhūtā bhūteṣu guṇa vṛttibhiḥ // BhP_12.06.029 // / na yatra dambhīty abhayā virājitā māyātma vāde 'sakṛd ātma vādibhiḥ /
ātma-vādibhiḥ / BhP_12.06.030/3 na yad vivādo vividhas tad-āśrayo manaś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841584 (0.0):
na yatra dambhīty abhayā virājitā māyātma vāde 'sakṛd ātma vādibhiḥ /
saṅkalpa-vikalpa-vṛtti yat / BhP_12.06.031/1 na yatra sṛjyaṃ sṛjatobhayoḥ paraṃ śreyaś ca jīvas tribhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841591 (0.0):
na yad vivādo vividhas tad āśrayo manaś ca saṅkalpa vikalpa vṛtti yat //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841598 (0.0):
BhP_12.06.030 // / na yatra sṛjyaṃ sṛjatobhayoḥ paraṃ śreyaś ca jīvas tribhir anvitas tv aham
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407354 (0.052):
manasas tu parā buddhiḥ3 / sa eva hetuḥ / atha buddhimanasoḥ4 ko bhedaḥ / saṅkalpavikalpavṛttihetur manaḥ / buddhir adhyavasāyātmikā /
anvitas tv aham / BhP_12.06.031/3 tad etad utsādita-bādhya-bādhakaṃ niṣidhya cormīn virameta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841607 (0.0):
na yatra sṛjyaṃ sṛjatobhayoḥ paraṃ śreyaś ca jīvas tribhir anvitas tv aham
tan muniḥ / BhP_12.06.032/1 paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti netīty
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938838 (0.0):
pradhānam / BhP_02.02.018/1 paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640026 (0.0):
na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān pradhānam // / BhP_02.02.017 // / paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti netītyatadutsisṛkṣavaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841615 (0.0):
tad etad utsādita bādhya bādhakaṃ niṣidhya cormīn virameta tan muniḥ // / BhP_12.06.031 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997476 (0.0):
na vai vikāro na mahān pradhānam || / paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad / yan neti netīty atad utsisṛkṣavaḥ |
atad-utsisṛkṣavaḥ / BhP_12.06.032/3 visṛjya daurātmyam ananya-sauhṛdā hṛdopaguhyāvasitaṃ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938846 (0.0):
BhP_02.02.018/1 paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti / netītyatadutsisṛkṣavaḥ / BhP_02.02.018/3 visṛjya daurātmyam ananyasauhṛdā hṛdopaguhyārhapadaṃ pade
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841624 (0.0):
paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti netīty atad utsisṛkṣavaḥ / / visṛjya daurātmyam ananya sauhṛdā hṛdopaguhyāvasitaṃ samāhitaiḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640033 (5.960):
paraṃ padaṃ vaiṣṇavam āmananti tad yan neti netītyatadutsisṛkṣavaḥ / / visṛjya daurātmyam ananyasauhṛdā hṛdopaguhyārhapadaṃ pade pade //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997483 (5.960):
yan neti netīty atad utsisṛkṣavaḥ | / visṛjya daurātmyam ananya sauhṛdā
samāhitaiḥ / BhP_12.06.033/1 ta etad adhigacchanti viṣṇor yat paramaṃ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841631 (0.0):
visṛjya daurātmyam ananya sauhṛdā hṛdopaguhyāvasitaṃ samāhitaiḥ // / BhP_12.06.032 // / ta etad adhigacchanti viṣṇor yat paramaṃ padam /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22526405 (0.013):
BhP_04.11.001/1 ārādhyāpa durārādhyaṃ viṣṇos tat paramaṃ padam / BhP_04.11.001/1 sa tvaṃ harer anudhyātas tat-puṃsām api sammataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2675061 (0.024):
ārādhyāpa durārādhyaṃ viṣṇos tat paramaṃ padam // BhP_04.11.011 // / sa tvaṃ harer anudhyātas tat puṃsām api sammataḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940722 (0.035):
prāpya na nivartante, yac ca sūryādir na bhāsayate, tad dhāma padaṃ / paramaṃ viṣṇor mama padam ||BhGS_15.6||
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13542395 (0.046):
yad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_100.028 / yad vṛṇoṣi dadāmi tat__Vdha_090.037
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1139924 (0.046):
yad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_100.028 / na tad yajñair na dānena__Vdha_100.029
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16992360 (0.046):
yogaiś ca vividhair vipra yad viṣṇoḥ paramaṃ padam // SatvT_7.22 / na yānti mānavās tad vai nāmakīrtanamātrataḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23389718 (0.048):
avyaktam avikāraṃ yat % tad viṣṇoḥ paramaṃ padam // ViP_1,9.50 // / na sthūlaṃ na ca sūkṣmaṃ yan $ na viśeṣaṇagocaram &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5096380 (0.048):
avyaktam avikāraṃ yat tad viṣṇoḥ paramaṃ padam // ViP_1,9.50 // / na sthūlaṃ na ca sūkṣmaṃ yan na viśeṣaṇagocaram /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10110175 (0.048):
avyaktamavikāraṃ yattadviṣṇoḥ paramaṃ padam // ViP_1,9.51 // / na sthulaṃ na ca sūkṣmaṃ yanna viśeṣaṇagocaram /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10110220 (0.048):
paśyanti praṇave cintyaṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // ViP_1,9.54 // / yanna devā na munayo na cāhaṃ na ca śaṅkaraḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10951348 (0.050):
anantaranirdiṣṭatvāttu kiṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padamitīdamiha vivakṣyate /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1111317 (0.051):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_068.044 / ahaṃ bhagavatas tasya__Vdha_068.045
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395517 (0.051):
natāḥ sma tat paraṃ brahma % viṣṇor yat paramaṃ padam // ViP_1,14.38 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5102182 (0.051):
natāḥ sma tat paraṃ brahma viṣṇor yat paramaṃ padam // ViP_1,14.38 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054683 (0.052):
viṣṇor yat paramaṃ padam // Hbhv_1.146 // / atha śrī rāma mantrāṇāṃ māhātmyam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354674 (0.053):
12,202.033d@017B_0121 anṛṇo gantum icchāmi tad viṣṇoḥ paramaṃ padam / 12,202.033d@017B_0122 ahaṃ bhagavatas tasya mama cāsau sanātanaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920780 (0.053):
saṃsārāya, tad dhāma sthānaṃ paramaṃ prakṛṣṭaṃ mama, viṣṇoḥ paramaṃ padam
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13510577 (0.054):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_068.044 / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_093.019
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13510585 (0.054):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_095.001 / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_103.065
BhP_12.06.033/3 ahaṃ mameti daurjanyaṃ na yeṣāṃ deha-geha-jam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841639 (0.0):
ta etad adhigacchanti viṣṇor yat paramaṃ padam / / ahaṃ mameti daurjanyaṃ na yeṣāṃ deha geha jam // BhP_12.06.033 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16161255 (0.055):
ahaṃ tatparamaṃ padam HV_App.I,41.277b / ahaṃ tatra gamiṣyāmi HV_App.I,11.185a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 651035 (0.055):
ahaṃ sāṃkhyam ahaṃ yogo $ ahaṃ tatparamaṃ padam / HV_App.I,41.277 / / aham īḍyo bhavaś cāham $ ahaṃ vidyādhipaḥ smṛtaḥ // HV_App.I,41.278 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136593 (0.055):
ahaṃ sāṃkhyam ahaṃ yogo ahaṃ tatparamaṃ padam / HV_App.I,41.277 / / aham īḍyo bhavaś cāham ahaṃ vidyādhipaḥ smṛtaḥ // HV_App.I,41.278 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940722 (0.064):
prāpya na nivartante, yac ca sūryādir na bhāsayate, tad dhāma padaṃ / paramaṃ viṣṇor mama padam ||BhGS_15.6||
BhP_12.06.034/1 ativādāṃs titikṣeta nāvamanyeta kañcana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841645 (0.005):
ahaṃ mameti daurjanyaṃ na yeṣāṃ deha geha jam // BhP_12.06.033 // / ativādāṃs titikṣeta nāvamanyeta kañcana /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422170 (0.026):
BhP_11.18.031/1 nodvijeta janād dhīro janaṃ codvejayen na tu / BhP_11.18.031/3 ati-vādāṃs titikṣeta nāvamanyeta kañcana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2829694 (0.039):
nodvijeta janād dhīro janaṃ codvejayen na tu / / ati vādāṃs titikṣeta nāvamanyeta kañcana /
BhP_12.06.034/3 na cemaṃ deham āśritya vairaṃ kurvīta kenacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841651 (1.192):
ativādāṃs titikṣeta nāvamanyeta kañcana / / na cemaṃ deham āśritya vairaṃ kurvīta kenacit // BhP_12.06.034 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12811403 (1.192):
MSS_0606 2 na cemaṃ dehamāśritya vairaṃ kurvīta kenacit //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422171 (0.037):
BhP_11.18.031/3 ati-vādāṃs titikṣeta nāvamanyeta kañcana / BhP_11.18.031/5 deham uddiśya paśu-vad vairaṃ kuryān na kenacit
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498391 (0.044):
Manu6.47c/ na ca imaṃ deham āśritya vairaṃ kurvīta kena cit ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18585662 (0.044):
ativādāṃs titikṣeta nāvamanyeta kaṃ cana / / na cemaṃ deham āśritya vairaṃ kurvīta kena cit // Mn_6.47 //
BhP_12.06.035/1 namo bhagavate tasmai kṛṣṇāyākuṇṭha-medhase
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374150 (0.0):
BhP_10.23.049/3 jāto yaduṣv ity āśṛṇma hy api mūḍhā na vidmahe / BhP_10.23.050/1 tasmai namo bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415925 (0.0):
BhP_10.84.021/3 tvayā saṅgamya sad gatyā yad antaḥ śreyasāṃ paraḥ / BhP_10.84.022/1 namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772998 (0.003):
jāto yaduṣv ity āśṛṇma hy api mūḍhā na vidmahe // BhP_10.23.049 // / tasmai namo bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811749 (0.003):
tvayā saṅgamya sad gatyā yad antaḥ śreyasāṃ paraḥ // BhP_10.84.021 // / namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841657 (0.003):
na cemaṃ deham āśritya vairaṃ kurvīta kenacit // BhP_12.06.034 // / namo bhagavate tasmai kṛṣṇāyākuṇṭha medhase /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418268 (0.012):
BhP_10.86.035/1 namas tubhyaṃ bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14401687 (0.013):
paraṃ ca / namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10855907 (0.013):
oṃ namaḥ śrī-kṛṣṇāya -- / namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha-medhase |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961090 (0.019):
pāpāpahaṃ vairiharaṃ rādhāmādhavabhaktidam // NarP_1,82.212 // / namastasmai bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭhamedhase /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813932 (0.025):
yaśo vitene tac chāntyai trai lokya vṛjināpaham // BhP_10.86.034 // / namas tubhyaṃ bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase /
BhP_12.06.035/3 yat-pādāmburuha-dhyānāt saṃhitām adhyagām imām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841664 (0.0):
namo bhagavate tasmai kṛṣṇāyākuṇṭha medhase / / yat pādāmburuha dhyānāt saṃhitām adhyagām imām // BhP_12.06.035 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415926 (0.052):
BhP_10.84.022/1 namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyākuṇṭha medhase / BhP_10.84.022/3 sva yogamāyayācchanna mahimne paramātmane
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388293 (0.059):
BhP_07.07.031/2 tatpādāmburuhadhyānāt talliṅgekṣārhaṇādibhiḥ
BhP_12.06.036/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.06.036/1 pailādibhir vyāsa-śiṣyair vedācāryair mahātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841674 (0.0):
yat pādāmburuha dhyānāt saṃhitām adhyagām imām // BhP_12.06.035 // / BhP_12.06.036/0 śrī śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548700 (0.030):
karmāśaya-saṃsṛtir bhavet / BhP_12.11.001/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.11.001/1 athemam arthaṃ pṛcchāmo bhavantaṃ bahu-vittamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844643 (0.030):
saṃśrāvayet saṃśṛṇuyād u tāv ubhau tayor na karmāśaya saṃsṛtir bhavet // / BhP_12.10.042 // / BhP_12.11.001/0 śrī śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549138 (0.056):
BhP_12.11.027/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.11.027/1 śuko yad āha bhagavān viṣṇu-rātāya śṛṇvate
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546583 (0.057):
BhP_12.07.025/3 śiṣya-śiṣya-praśiṣyāṇāṃ brahma-tejo-vivardhanam / BhP_12.08.001/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.08.001/1 sūta jīva ciraṃ sādho vada no vadatāṃ vara
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176788 (0.058):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845049 (0.060):
tac cittaḥ prayato japtvā brahma veda guhāśayam // BhP_12.11.026 // / BhP_12.11.027/0 śrī śaunaka uvāca / śuko yad āha bhagavān viṣṇu rātāya śṛṇvate /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842684 (0.061):
śiṣya śiṣya praśiṣyāṇāṃ brahma tejo vivardhanam // BhP_12.07.025 // / BhP_12.08.001/0 śrī śaunaka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716409 (0.062):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14174818 (0.064):
BhP_06.16.002/0 śrīnārada uvāca / BhP_06.16.002/1 jīvātman paśya bhadraṃ te mātaraṃ pitaraṃ ca te
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8387984 (0.064):
BhP_07.07.010/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.07.010/1 ayaṃ niṣkilbiṣaḥ sākṣān mahābhāgavato mahān
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8383806 (0.064):
BhP_07.01.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.01.022/1 nindanastavasatkāra nyakkārārthaṃ kalevaram
BhP_12.06.036/3 vedāś ca kathitā vyastā etat saumyābhidhehi naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841680 (0.0):
pailādibhir vyāsa śiṣyair vedācāryair mahātmabhiḥ / / vedāś ca kathitā vyastā etat saumyābhidhehi naḥ // BhP_12.06.036 //
BhP_12.06.037/0 sūta uvāca / BhP_12.06.037/1 samāhitātmano brahman brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841689 (0.006):
vedāś ca kathitā vyastā etat saumyābhidhehi naḥ // BhP_12.06.036 // / BhP_12.06.037/0 sūta uvāca
BhP_12.06.037/3 hṛdy ākāśād abhūn nādo vṛtti-rodhād vibhāvyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841696 (0.0):
samāhitātmano brahman brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ / / hṛdy ākāśād abhūn nādo vṛtti rodhād vibhāvyate // BhP_12.06.037 //
BhP_12.06.038/1 yad-upāsanayā brahman yogino malam ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841703 (0.0):
hṛdy ākāśād abhūn nādo vṛtti rodhād vibhāvyate // BhP_12.06.037 // / yad upāsanayā brahman yogino malam ātmanaḥ /
BhP_12.06.038/3 dravya-kriyā-kārakākhyaṃ dhūtvā yānty apunar-bhavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841711 (0.0):
yad upāsanayā brahman yogino malam ātmanaḥ / / dravya kriyā kārakākhyaṃ dhūtvā yānty apunar bhavam // BhP_12.06.038 //
BhP_12.06.039/1 tato 'bhūt tri-vṛd oṃkāro yo 'vyakta-prabhavaḥ sva-rāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841721 (0.0):
dravya kriyā kārakākhyaṃ dhūtvā yānty apunar bhavam // BhP_12.06.038 // / tato 'bhūt tri vṛd oṃkāro yo 'vyakta prabhavaḥ sva rāṭ /
BhP_12.06.039/3 yat tal liṅgaṃ bhagavato brahmaṇaḥ paramātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841728 (0.0):
tato 'bhūt tri vṛd oṃkāro yo 'vyakta prabhavaḥ sva rāṭ / / yat tal liṅgaṃ bhagavato brahmaṇaḥ paramātmanaḥ // BhP_12.06.039 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007639 (0.008):
yo'vyakta prabhavaḥ svarāṭ | / yat tal liṅgaṃ bhagavato / brahmaṇaḥ paramātmanaḥ || [BhP 12.6.39] iti ||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2664628 (0.055):
yayor ekatareṇaiva puruṣaḥ puruṣaṃ vrajet // BhP_03.29.035 // / etad bhagavato rūpaṃ brahmaṇaḥ paramātmanaḥ / / paraṃ pradhānaṃ puruṣaṃ daivaṃ karma viceṣṭitam // BhP_03.29.036 //
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15416241 (0.056):
BhP_03.29.036/1 etad bhagavato rūpaṃ brahmaṇaḥ paramātmanaḥ / BhP_03.29.036/2 paraṃ pradhānaṃ puruṣaṃ daivaṃ karma-viceṣṭitam
BhP_12.06.040/1 śṛṇoti ya imaṃ sphoṭaṃ supta-śrotre ca śūnya-dṛk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841735 (0.0):
yat tal liṅgaṃ bhagavato brahmaṇaḥ paramātmanaḥ // BhP_12.06.039 // / śṛṇoti ya imaṃ sphoṭaṃ supta śrotre ca śūnya dṛk /
BhP_12.06.040/3 yena vāg vyajyate yasya vyaktir ākāśa ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841743 (0.0):
śṛṇoti ya imaṃ sphoṭaṃ supta śrotre ca śūnya dṛk / / yena vāg vyajyate yasya vyaktir ākāśa ātmanaḥ // BhP_12.06.040 //
BhP_12.06.041/1 sva-dhāmno brāhmaṇaḥ sākṣād vācakaḥ paramātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841749 (0.0):
yena vāg vyajyate yasya vyaktir ākāśa ātmanaḥ // BhP_12.06.040 // / sva dhāmno brāhmaṇaḥ sākṣād vācakaḥ paramātmanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007411 (0.040):
svadhāmno brahmaṇaḥ sākṣād / vācakaḥ paramātmanaḥ |
BhP_12.06.041/3 sa sarva-mantropaniṣad veda-bījaṃ sanātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841756 (0.0):
sva dhāmno brāhmaṇaḥ sākṣād vācakaḥ paramātmanaḥ / / sa sarva mantropaniṣad veda bījaṃ sanātanam // BhP_12.06.041 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7007418 (0.0):
svadhāmno brahmaṇaḥ sākṣād / vācakaḥ paramātmanaḥ | / sa sarva mantropaniṣad
BhP_12.06.042/1 tasya hy āsaṃs trayo varṇā a-kārādyā bhṛgūdvaha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841764 (1.192):
sa sarva mantropaniṣad veda bījaṃ sanātanam // BhP_12.06.041 // / tasya hy āsaṃs trayo varṇā a kārādyā bhṛgūdvaha /
BhP_12.06.042/3 dhāryante yais trayo bhāvā guṇa-nāmārtha-vṛttayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841772 (0.0):
tasya hy āsaṃs trayo varṇā a kārādyā bhṛgūdvaha / / dhāryante yais trayo bhāvā guṇa nāmārtha vṛttayaḥ // BhP_12.06.042 //
BhP_12.06.043/1 tato 'kṣara-samāmnāyam asṛjad bhagavān ajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841779 (0.0):
dhāryante yais trayo bhāvā guṇa nāmārtha vṛttayaḥ // BhP_12.06.042 // / tato 'kṣara samāmnāyam asṛjad bhagavān ajaḥ /
BhP_12.06.043/3 antasthoṣma-svara-sparśa- hrasva-dīrghādi-lakṣaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841787 (0.0):
tato 'kṣara samāmnāyam asṛjad bhagavān ajaḥ / / antasthoṣma svara sparśa hrasva dīrghādi lakṣaṇam // BhP_12.06.043 //
BhP_12.06.044/1 tenāsau caturo vedāṃś caturbhir vadanair vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841793 (0.004):
antasthoṣma svara sparśa hrasva dīrghādi lakṣaṇam // BhP_12.06.043 // / tenāsau caturo vedāṃś caturbhir vadanair vibhuḥ /
BhP_12.06.044/3 sa-vyāhṛtikān soṃkārāṃś cātur-hotra-vivakṣayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841799 (0.005):
tenāsau caturo vedāṃś caturbhir vadanair vibhuḥ / / sa vyāhṛtikān soṃkārāṃś cātur hotra vivakṣayā // BhP_12.06.044 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16155456 (0.055):
amṛtatvam avāpnuyāt *HV_113.8*1492:2b / amṛtaprāśanaṃ vibhuḥ HV_App.I,18.524b / amṛtaprāśinaś caiva HV_App.I,43.105a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24985180 (0.057):
amūrtimantaṃ yaṃ prāhur HV_App.I,42B.2258a / amṛtaprāśanaṃ vibhuḥ HV_App.I,18.524b / amṛtaprāśinaś caiva HV_App.I,43.105a
BhP_12.06.045/1 putrān adhyāpayat tāṃs tu brahmarṣīn brahma-kovidān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841806 (0.0):
sa vyāhṛtikān soṃkārāṃś cātur hotra vivakṣayā // BhP_12.06.044 // / putrān adhyāpayat tāṃs tu brahmarṣīn brahma kovidān /
BhP_12.06.045/3 te tu dharmopadeṣṭāraḥ sva-putrebhyaḥ samādiśan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841813 (0.0):
putrān adhyāpayat tāṃs tu brahmarṣīn brahma kovidān / / te tu dharmopadeṣṭāraḥ sva putrebhyaḥ samādiśan // BhP_12.06.045 //
BhP_12.06.046/1 te paramparayā prāptās tat-tac-chiṣyair dhṛta-vrataiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841819 (1.788):
te tu dharmopadeṣṭāraḥ sva putrebhyaḥ samādiśan // BhP_12.06.045 // / te paramparayā prāptās tat tac chiṣyair dhṛta vrataiḥ /
BhP_12.06.046/3 catur-yugeṣv atha vyastā dvāparādau maharṣibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841827 (0.0):
te paramparayā prāptās tat tac chiṣyair dhṛta vrataiḥ / / catur yugeṣv atha vyastā dvāparādau maharṣibhiḥ // BhP_12.06.046 //
BhP_12.06.047/1 kṣīṇāyuṣaḥ kṣīṇa-sattvān durmedhān vīkṣya kālataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841835 (0.0):
catur yugeṣv atha vyastā dvāparādau maharṣibhiḥ // BhP_12.06.046 // / kṣīṇāyuṣaḥ kṣīṇa sattvān durmedhān vīkṣya kālataḥ /
BhP_12.06.047/3 vedān brahmarṣayo vyasyan hṛdi-sthācyuta-coditāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841842 (0.0):
kṣīṇāyuṣaḥ kṣīṇa sattvān durmedhān vīkṣya kālataḥ / / vedān brahmarṣayo vyasyan hṛdi sthācyuta coditāḥ // BhP_12.06.047 //
BhP_12.06.048/1 asminn apy antare brahman bhagavān loka-bhāvanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841848 (0.005):
vedān brahmarṣayo vyasyan hṛdi sthācyuta coditāḥ // BhP_12.06.047 // / asminn apy antare brahman bhagavān loka bhāvanaḥ /
BhP_12.06.048/3 brahmeśādyair loka-pālair yācito dharma-guptaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841856 (0.0):
asminn apy antare brahman bhagavān loka bhāvanaḥ / / brahmeśādyair loka pālair yācito dharma guptaye // BhP_12.06.048 //
BhP_12.06.049/1 parāśarāt satyavatyām aṃśāṃśa-kalayā vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841864 (0.0):
brahmeśādyair loka pālair yācito dharma guptaye // BhP_12.06.048 // / parāśarāt satyavatyām aṃśāṃśa kalayā vibhuḥ /
BhP_12.06.049/3 avatīrṇo mahā-bhāga vedaṃ cakre catur-vidham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841871 (0.0):
parāśarāt satyavatyām aṃśāṃśa kalayā vibhuḥ / / avatīrṇo mahā bhāga vedaṃ cakre catur vidham // BhP_12.06.049 //
BhP_12.06.050/1 ṛg-atharva-yajuḥ-sāmnāṃ rāśīr uddhṛtya vargaśaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841878 (0.0):
avatīrṇo mahā bhāga vedaṃ cakre catur vidham // BhP_12.06.049 // / ṛg atharva yajuḥ sāmnāṃ rāśīr uddhṛtya vargaśaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628723 (0.056):
vyadadhādyajñasantatyai vedam ekaṃ caturvidham // BhP_01.04.019 // / ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāścatvāra uddhṛtāḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403318 (0.057):
BhP_03.12.037/0 maitreya uvāca / BhP_03.12.037/1 ṛg-yajuḥ-sāmātharvākhyān vedān pūrvādibhir mukhaiḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163971 (0.058):
BhP_01.04.019/3 vyadadhādyajñasantatyai vedam ekaṃ caturvidham / BhP_01.04.020/1 ṛgyajuḥsāmātharvākhyā vedāścatvāra uddhṛtāḥ
BhP_12.06.050/3 catasraḥ saṃhitāś cakre mantrair maṇi-gaṇā iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841884 (0.0):
ṛg atharva yajuḥ sāmnāṃ rāśīr uddhṛtya vargaśaḥ / / catasraḥ saṃhitāś cakre mantrair maṇi gaṇā iva // BhP_12.06.050 //
BhP_12.06.051/1 tāsāṃ sa caturaḥ śiṣyān upāhūya mahā-matiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841891 (0.0):
catasraḥ saṃhitāś cakre mantrair maṇi gaṇā iva // BhP_12.06.050 // / tāsāṃ sa caturaḥ śiṣyān upāhūya mahā matiḥ /
BhP_12.06.051/3 ekaikāṃ saṃhitāṃ brahmann ekaikasmai dadau vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841898 (0.0):
tāsāṃ sa caturaḥ śiṣyān upāhūya mahā matiḥ / / ekaikāṃ saṃhitāṃ brahmann ekaikasmai dadau vibhuḥ // BhP_12.06.051 //
BhP_12.06.052/1 pailāya saṃhitām ādyāṃ bahvṛcākhyāṃ uvāca ha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841905 (0.0):
ekaikāṃ saṃhitāṃ brahmann ekaikasmai dadau vibhuḥ // BhP_12.06.051 //
BhP_12.06.052/3 vaiśampāyana-saṃjñāya nigadākhyaṃ yajur-gaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841912 (0.0):
pailāya saṃhitām ādyāṃ bahvṛcākhyāṃ uvāca ha / / vaiśampāyana saṃjñāya nigadākhyaṃ yajur gaṇam // BhP_12.06.052 //
BhP_12.06.053/1 sāmnāṃ jaiminaye prāha tathā chandoga-saṃhitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841919 (1.192):
vaiśampāyana saṃjñāya nigadākhyaṃ yajur gaṇam // BhP_12.06.052 // / sāmnāṃ jaiminaye prāha tathā chandoga saṃhitām /
BhP_12.06.053/3 atharvāṅgirasīṃ nāma sva-śiṣyāya sumantave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841925 (0.006):
sāmnāṃ jaiminaye prāha tathā chandoga saṃhitām / / atharvāṅgirasīṃ nāma sva śiṣyāya sumantave // BhP_12.06.053 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545827 (0.049):
BhP_12.06.058/1 jātūkarṇyaś ca tac-chiṣyaḥ sa-niruktāṃ sva-saṃhitām / BhP_12.06.058/3 balāka-paila-jābāla- virajebhyo dadau muniḥ
BhP_12.06.054/1 pailaḥ sva-saṃhitām ūce indrapramitaye muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841931 (0.0):
atharvāṅgirasīṃ nāma sva śiṣyāya sumantave // BhP_12.06.053 // / pailaḥ sva saṃhitām ūce indrapramitaye muniḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545827 (0.054):
BhP_12.06.058/1 jātūkarṇyaś ca tac-chiṣyaḥ sa-niruktāṃ sva-saṃhitām / BhP_12.06.058/3 balāka-paila-jābāla- virajebhyo dadau muniḥ
BhP_12.06.054/3 bāṣkalāya ca so 'py āha śiṣyebhyaḥ saṃhitāṃ svakām / BhP_12.06.055/1 caturdhā vyasya bodhyāya yājñavalkyāya bhārgava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841941 (0.004):
pailaḥ sva saṃhitām ūce indrapramitaye muniḥ / / bāṣkalāya ca so 'py āha śiṣyebhyaḥ saṃhitāṃ svakām // BhP_12.06.054 //
BhP_12.06.055/3 parāśarāyāgnimitra indrapramitir ātmavān / BhP_12.06.056/1 adhyāpayat saṃhitāṃ svāṃ māṇḍūkeyam ṛṣiṃ kavim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841952 (0.0):
caturdhā vyasya bodhyāya yājñavalkyāya bhārgava / / parāśarāyāgnimitra indrapramitir ātmavān // BhP_12.06.055 //
BhP_12.06.056/3 tasya śiṣyo devamitraḥ saubhary-ādibhya ūcivān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841959 (0.0):
adhyāpayat saṃhitāṃ svāṃ māṇḍūkeyam ṛṣiṃ kavim / / tasya śiṣyo devamitraḥ saubhary ādibhya ūcivān // BhP_12.06.056 //
BhP_12.06.057/1 śākalyas tat-sutaḥ svāṃ tu pañcadhā vyasya saṃhitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841966 (0.0):
tasya śiṣyo devamitraḥ saubhary ādibhya ūcivān // BhP_12.06.056 // / śākalyas tat sutaḥ svāṃ tu pañcadhā vyasya saṃhitām /
BhP_12.06.057/3 vātsya-mudgala-śālīya- gokhalya-śiśireṣv adhāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841974 (5.960):
śākalyas tat sutaḥ svāṃ tu pañcadhā vyasya saṃhitām / / vātsya mudgala śālīya gokhalya śiśireṣv adhāt // BhP_12.06.057 //
BhP_12.06.058/1 jātūkarṇyaś ca tac-chiṣyaḥ sa-niruktāṃ sva-saṃhitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841981 (0.0):
vātsya mudgala śālīya gokhalya śiśireṣv adhāt // BhP_12.06.057 // / jātūkarṇyaś ca tac chiṣyaḥ sa niruktāṃ sva saṃhitām /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545768 (0.049):
BhP_12.06.053/1 sāmnāṃ jaiminaye prāha tathā chandoga-saṃhitām / BhP_12.06.053/3 atharvāṅgirasīṃ nāma sva-śiṣyāya sumantave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841925 (0.062):
atharvāṅgirasīṃ nāma sva śiṣyāya sumantave // BhP_12.06.053 // / pailaḥ sva saṃhitām ūce indrapramitaye muniḥ /
BhP_12.06.058/3 balāka-paila-jābāla- virajebhyo dadau muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841988 (0.0):
jātūkarṇyaś ca tac chiṣyaḥ sa niruktāṃ sva saṃhitām / / balāka paila jābāla virajebhyo dadau muniḥ // BhP_12.06.058 //
BhP_12.06.059/1 bāṣkaliḥ prati-śākhābhyo vālakhilyākhya-saṃhitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841994 (0.004):
balāka paila jābāla virajebhyo dadau muniḥ // BhP_12.06.058 // / bāṣkaliḥ prati śākhābhyo vālakhilyākhya saṃhitām /
BhP_12.06.059/3 cakre vālāyanir bhajyaḥ kāśāraś caiva tāṃ dadhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842000 (0.003):
bāṣkaliḥ prati śākhābhyo vālakhilyākhya saṃhitām / / cakre vālāyanir bhajyaḥ kāśāraś caiva tāṃ dadhuḥ // BhP_12.06.059 //
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26557752 (0.034):
grahāḥ somādayo nakṣatraiḥ saha jyotiś-cakre samabhyudyanti saha vā / nimlo-canti / BhP_05.21.012/1 evaṃ muhūrtena catus-triṃśal-lakṣa-yojanāny
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2701594 (0.034):
nakṣatraiḥ saha jyotiś cakre samabhyudyanti saha vā nimlo canti // / BhP_05.21.011 //_*
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4822136 (0.062):
śiṣyānadhyāpayāmāsa paipyalādān sahasraśaḥ //AP_150.030cd/ / purāṇasaṃhitāṃ cakre suto vyāsaprasādataḥ //31//AP_150.031ab/
BhP_12.06.060/1 bahvṛcāḥ saṃhitā hy etā ebhir brahmarṣibhir dhṛtāḥ / BhP_12.06.060/3 śrutvaitac-chandasāṃ vyāsaṃ sarva-pāpaiḥ pramucyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842012 (0.0):
bahvṛcāḥ saṃhitā hy etā ebhir brahmarṣibhir dhṛtāḥ / / śrutvaitac chandasāṃ vyāsaṃ sarva pāpaiḥ pramucyate // BhP_12.06.060 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842004 (0.004):
cakre vālāyanir bhajyaḥ kāśāraś caiva tāṃ dadhuḥ // BhP_12.06.059 // / bahvṛcāḥ saṃhitā hy etā ebhir brahmarṣibhir dhṛtāḥ /
BhP_12.06.061/1 vaiśampāyana-śiṣyā vai carakādhvaryavo 'bhavan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842018 (0.0):
śrutvaitac chandasāṃ vyāsaṃ sarva pāpaiḥ pramucyate // BhP_12.06.060 // / vaiśampāyana śiṣyā vai carakādhvaryavo 'bhavan /
BhP_12.06.061/3 yac cerur brahma-hatyāṃhaḥ kṣapaṇaṃ sva-guror vratam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842027 (0.0):
vaiśampāyana śiṣyā vai carakādhvaryavo 'bhavan / / yac cerur brahma hatyāṃhaḥ kṣapaṇaṃ sva guror vratam // BhP_12.06.061 //
BhP_12.06.062/1 yājñavalkyaś ca tac-chiṣya āhāho bhagavan kiyat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842034 (0.0):
yac cerur brahma hatyāṃhaḥ kṣapaṇaṃ sva guror vratam // BhP_12.06.061 // / yājñavalkyaś ca tac chiṣya āhāho bhagavan kiyat /
BhP_12.06.062/3 caritenālpa-sārāṇāṃ cariṣye 'haṃ su-duścaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842041 (0.0):
yājñavalkyaś ca tac chiṣya āhāho bhagavan kiyat / / caritenālpa sārāṇāṃ cariṣye 'haṃ su duścaram // BhP_12.06.062 //
BhP_12.06.063/1 ity ukto gurur apy āha kupito yāhy alaṃ tvayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842048 (0.0):
caritenālpa sārāṇāṃ cariṣye 'haṃ su duścaram // BhP_12.06.062 // / ity ukto gurur apy āha kupito yāhy alaṃ tvayā /
BhP_12.06.063/3 viprāvamantrā śiṣyeṇa mad-adhītaṃ tyajāśv iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842056 (1.192):
ity ukto gurur apy āha kupito yāhy alaṃ tvayā / / viprāvamantrā śiṣyeṇa mad adhītaṃ tyajāśv iti // BhP_12.06.063 //
BhP_12.06.064/1 devarāta-sutaḥ so 'pi charditvā yajuṣāṃ gaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842061 (0.004):
viprāvamantrā śiṣyeṇa mad adhītaṃ tyajāśv iti // BhP_12.06.063 // / devarāta sutaḥ so 'pi charditvā yajuṣāṃ gaṇam /
BhP_12.06.064/3 tato gato 'tha munayo dadṛśus tān yajur-gaṇān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842068 (0.0):
devarāta sutaḥ so 'pi charditvā yajuṣāṃ gaṇam / / tato gato 'tha munayo dadṛśus tān yajur gaṇān // BhP_12.06.064 //
BhP_12.06.065/1 yajūṃṣi tittirā bhūtvā tal-lolupatayādaduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842075 (0.0):
tato gato 'tha munayo dadṛśus tān yajur gaṇān // BhP_12.06.064 // / yajūṃṣi tittirā bhūtvā tal lolupatayādaduḥ /
BhP_12.06.065/3 taittirīyā iti yajuḥ- śākhā āsan su-peśalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842082 (1.192):
yajūṃṣi tittirā bhūtvā tal lolupatayādaduḥ / / taittirīyā iti yajuḥ śākhā āsan su peśalāḥ // BhP_12.06.065 //
BhP_12.06.066/1 yājñavalkyas tato brahmaṃś chandāṃsy adhi gaveṣayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842087 (0.006):
taittirīyā iti yajuḥ śākhā āsan su peśalāḥ // BhP_12.06.065 // / yājñavalkyas tato brahmaṃś chandāṃsy adhi gaveṣayan /
BhP_12.06.066/3 guror avidyamānāni sūpatasthe 'rkam īśvaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842093 (0.005):
yājñavalkyas tato brahmaṃś chandāṃsy adhi gaveṣayan / / guror avidyamānāni sūpatasthe 'rkam īśvaram // BhP_12.06.066 //
BhP_12.06.067/0 śrī-yājñavalkya uvāca / BhP_12.06.067/1 oṃ namo bhagavate ādityāyākhila-jagatām ātma-svarūpeṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842105 (0.0):
guror avidyamānāni sūpatasthe 'rkam īśvaram // BhP_12.06.066 // / BhP_12.06.067/0 śrī yājñavalkya uvāca
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554762 (0.041):
BhP_05.17.017/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.17.017/1 oṃ namo bhagavate mahā-puruṣāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714805 (0.042):
bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha // BhP_06.16.017 // / oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175073 (0.043):
BhP_06.16.017/2 bhagavān nāradaḥ prīto vidyāmetāmuvāca ha / BhP_06.16.018/1 oṃ namastubhyaṃ bhagavate vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2698666 (0.052):
BhP_05.17.017/0 śrī bhagavān uvāca / oṃ namo bhagavate mahā puruṣāya sarva guṇa saṅkhyānāyānantāyāvyaktāya nama
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524073 (0.055):
BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya / BhP_04.08.054/1 mantreṇānena devasya kuryād dravyamayīṃ budhaḥ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27552249 (0.057):
mārkaṇḍeya uvāca / oṃ namo bhagavate vāsudevāya / Vdha_3,346.0.[1] /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369515 (0.057):
BhP_08.03.003/0 śrīgajendra uvāca / BhP_08.03.002/1 oṃ namo bhagavate tasmai yata etac cidātmakam
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164788 (0.058):
BhP_01.05.037/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629491 (0.059):
gṛṇanti guṇanāmāni kṛṣṇasyānusmaranti ca // BhP_01.05.036 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ vāsudevāya dhīmahi /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391396 (0.062):
BhP_07.10.010/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725045 (0.063):
tarhyeva puṇḍarīkākṣa bhagavattvāya kalpate // BhP_07.10.009 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2672896 (0.063):
yaṃ sapta rātraṃ prapaṭhan pumān paśyati khecarān // BhP_04.08.053 // / BhP_04.08.054/0 oṃ namo bhagavate vāsudevāya
kāla- / BhP_12.06.067/2 svarūpeṇa catur-vidha-bhūta-nikāyānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842111 (0.0):
oṃ namo bhagavate ādityāyākhila jagatām ātma svarūpeṇa kāla svarūpeṇa
brahmādi-stamba-paryantānām antar-hṛdayeṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842117 (0.0):
catur vidha bhūta nikāyānāṃ brahmādi stamba paryantānām antar hṛdayeṣu
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3460003 (0.052):
sarvabhūtānāṃ brahmādistambaparyantānāṃ saṃbhavo bhavati // BhGR_14.3 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22911365 (0.055):
jitendriyaś ca sarva bhūtātma bhūtātmā sarveṣāṃ brahmādīnāṃ / stamba paryantānāṃ bhūtānām ātma bhūta ātmā pratyak cetano yasya sa
BhP_12.06.067/3 bahir api cākāśa ivopādhināvyavadhīyamāno bhavān eka
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842123 (0.014):
catur vidha bhūta nikāyānāṃ brahmādi stamba paryantānām antar hṛdayeṣu / bahir api cākāśa ivopādhināvyavadhīyamāno bhavān eka eva
BhP_12.06.067/4 eva kṣaṇa-lava-nimeṣāvayavopacita-saṃvatsara-gaṇenāpām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842131 (0.0):
bahir api cākāśa ivopādhināvyavadhīyamāno bhavān eka eva / kṣaṇa lava nimeṣāvayavopacita saṃvatsara gaṇenāpām ādāna visargābhyām imāṃ
ādāna- / BhP_12.06.067/5 visargābhyām imāṃ loka-yātrām anuvahati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842136 (0.0):
kṣaṇa lava nimeṣāvayavopacita saṃvatsara gaṇenāpām ādāna visargābhyām imāṃ / loka yātrām anuvahati // BhP_12.06.067 //_*
BhP_12.06.068/1 yad u ha vāva vibudharṣabha savitar adas tapaty anusavanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842146 (0.0):
loka yātrām anuvahati // BhP_12.06.067 //_* / yad u ha vāva vibudharṣabha savitar adas tapaty anusavanam ahar ahar
BhP_12.06.068/2 ahar āmnāya-vidhinopatiṣṭhamānānām akhila-durita-vṛjina-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842153 (0.0):
yad u ha vāva vibudharṣabha savitar adas tapaty anusavanam ahar ahar / āmnāya vidhinopatiṣṭhamānānām akhila durita vṛjina bījāvabharjana
BhP_12.06.068/3 bījāvabharjana bhagavataḥ samabhidhīmahi tapana maṇḍalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842160 (0.005):
āmnāya vidhinopatiṣṭhamānānām akhila durita vṛjina bījāvabharjana
BhP_12.06.069/1 ya iha vāva sthira-cara-nikarāṇāṃ nija-niketanānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842169 (0.0):
bhagavataḥ samabhidhīmahi tapana maṇḍalam // BhP_12.06.068 //_* / ya iha vāva sthira cara nikarāṇāṃ nija niketanānāṃ mana indriyāsugaṇān
mana-indriyāsu- / BhP_12.06.069/2 gaṇān anātmanaḥ svayam ātmāntar-yāmī pracodayati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842179 (0.0):
ya iha vāva sthira cara nikarāṇāṃ nija niketanānāṃ mana indriyāsugaṇān
BhP_12.06.070/1 ya evemaṃ lokam / ati-karāla-vadanāndhakāra-saṃjñājagara-graha-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842187 (0.0):
anātmanaḥ svayam ātmāntar yāmī pracodayati // BhP_12.06.069 //_* / ya evemaṃ lokam ati karāla vadanāndhakāra saṃjñājagara graha gilitaṃ
BhP_12.06.070/2 gilitaṃ mṛtakam iva vicetanam avalokyānukampayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842193 (0.0):
ya evemaṃ lokam ati karāla vadanāndhakāra saṃjñājagara graha gilitaṃ / mṛtakam iva vicetanam avalokyānukampayā parama kāruṇika
parama-kāruṇika / BhP_12.06.070/3 īkṣayaivotthāpyāhar ahar anusavanaṃ śreyasi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842200 (0.0):
mṛtakam iva vicetanam avalokyānukampayā parama kāruṇika
sva-dharmākhyātmāva- / BhP_12.06.070/4 sthane pravartayati
BhP_12.06.071/1 avani-patir ivāsādhūnāṃ bhayam udīrayann aṭati parita
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842215 (0.0):
īkṣayaivotthāpyāhar ahar anusavanaṃ śreyasi sva dharmākhyātmāva sthane / pravartayati // BhP_12.06.070 //_* / avani patir ivāsādhūnāṃ bhayam udīrayann aṭati parita āśā pālais tatra
āśā-pālais / BhP_12.06.071/2 tatra tatra kamala-kośāñjalibhir upahṛtārhaṇaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842223 (0.004):
avani patir ivāsādhūnāṃ bhayam udīrayann aṭati parita āśā pālais tatra / tatra kamala kośāñjalibhir upahṛtārhaṇaḥ // BhP_12.06.071 //_*
BhP_12.06.072/1 atha ha bhagavaṃs tava caraṇa-nalina-yugalaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842230 (0.0):
tatra kamala kośāñjalibhir upahṛtārhaṇaḥ // BhP_12.06.071 //_* / atha ha bhagavaṃs tava caraṇa nalina yugalaṃ tri bhuvana gurubhir
tri-bhuvana-gurubhir abhivanditam / BhP_12.06.072/3 aham ayāta-yāma-yajuṣ-kāma upasarāmīti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842239 (0.0):
atha ha bhagavaṃs tava caraṇa nalina yugalaṃ tri bhuvana gurubhir
BhP_12.06.073/0 sūta uvāca / BhP_12.06.073/1 evaṃ stutaḥ sa bhagavān vāji-rūpa-dharo raviḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548325 (0.0):
BhP_12.10.017/3 rajo-juṣe 'tha ghorāya namas tubhyaṃ tamo-juṣe / BhP_12.10.018/0 sūta uvāca / BhP_12.10.018/1 evaṃ stutaḥ sa bhagavān ādi-devaḥ satāṃ gatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842250 (0.0):
abhivanditam aham ayāta yāma yajuṣ kāma upasarāmīti // BhP_12.06.072 //_* / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844292 (0.006):
rajo juṣe 'tha ghorāya namas tubhyaṃ tamo juṣe // BhP_12.10.017 // / BhP_12.10.018/0 sūta uvāca / evaṃ stutaḥ sa bhagavān ādi devaḥ satāṃ gatiḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10136585 (0.024):
ityevamādibhis tena stūyamānaḥsa vai raviḥ / / vājirūpadharaḥ prāha vrīyatāmiti vāñchitam // ViP_3,5.26 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.035):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.037):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.037):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.037):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547462 (0.038):
BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / BhP_12.09.001/1 saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547569 (0.039):
BhP_12.09.007/0 sūta uvāca / BhP_12.09.007/1 itīḍito 'rcitaḥ kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843491 (0.039):
ātma nigūḍha bodham // BhP_12.08.049 //* / BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.041):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.041):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843592 (0.044):
drakṣye māyāṃ yayā lokaḥ sa pālo veda sad bhidām // BhP_12.09.006 // / BhP_12.09.007/0 sūta uvāca / itīḍito 'rcitaḥ kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176788 (0.045):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.046):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.046):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.050):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169223 (0.053):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.055):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
BhP_12.06.073/3 yajūṃṣy ayāta-yāmāni munaye 'dāt prasāditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842256 (1.192):
evaṃ stutaḥ sa bhagavān vāji rūpa dharo raviḥ / / yajūṃṣy ayāta yāmāni munaye 'dāt prasāditaḥ // BhP_12.06.073 //
BhP_12.06.074/1 yajurbhir akaroc chākhā daśa pañca śatair vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842264 (0.0):
yajūṃṣy ayāta yāmāni munaye 'dāt prasāditaḥ // BhP_12.06.073 // / yajurbhir akaroc chākhā daśa pañca śatair vibhuḥ /
BhP_12.06.074/3 jagṛhur vājasanyas tāḥ kāṇva-mādhyandinādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842270 (0.005):
yajurbhir akaroc chākhā daśa pañca śatair vibhuḥ / / jagṛhur vājasanyas tāḥ kāṇva mādhyandinādayaḥ // BhP_12.06.074 //
BhP_12.06.075/1 jaimineḥ sama-gasyāsīt sumantus tanayo muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842278 (0.0):
jagṛhur vājasanyas tāḥ kāṇva mādhyandinādayaḥ // BhP_12.06.074 // / jaimineḥ sama gasyāsīt sumantus tanayo muniḥ /
BhP_12.06.075/3 sutvāṃs tu tat-sutas tābhyām ekaikāṃ prāha saṃhitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842284 (0.0):
jaimineḥ sama gasyāsīt sumantus tanayo muniḥ / / sutvāṃs tu tat sutas tābhyām ekaikāṃ prāha saṃhitām // BhP_12.06.075 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005666 (0.053):
BhP_09.13.025/2 śrutastato jayastasmādvijayo 'smādṛtaḥ sutaḥ / BhP_09.13.026/1 śunakastatsuto jajñe vītahavyo dhṛtistataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750748 (0.058):
śrutastato jayastasmādvijayo 'smādṛtaḥ sutaḥ // BhP_09.13.025 // / śunakastatsuto jajñe vītahavyo dhṛtistataḥ /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005616 (0.060):
BhP_09.13.022/1 śucistu tanayastasmāt sanadvājaḥ suto 'bhavat / BhP_09.13.022/2 ūrjaketuḥ sanadvājādajo 'tha purujit sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2750702 (0.063):
śucistu tanayastasmāt sanadvājaḥ suto 'bhavat / / ūrjaketuḥ sanadvājādajo 'tha purujit sutaḥ // BhP_09.13.022 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12998687 (0.064):
BhP_09.02.019/2 tasya mīḍhvāṃstataḥ pūrṇa indrasenastu tatsutaḥ / BhP_09.02.020/1 vītihotrastv indrasenāt tasya satyaśravā abhūt
BhP_12.06.076/1 sukarmā cāpi tac-chiṣyaḥ sāma-veda-taror mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842291 (0.0):
sutvāṃs tu tat sutas tābhyām ekaikāṃ prāha saṃhitām // BhP_12.06.075 // / sukarmā cāpi tac chiṣyaḥ sāma veda taror mahān /
BhP_12.06.076/3 sahasra-saṃhitā-bhedaṃ cakre sāmnāṃ tato dvija
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842298 (1.192):
sukarmā cāpi tac chiṣyaḥ sāma veda taror mahān / / sahasra saṃhitā bhedaṃ cakre sāmnāṃ tato dvija // BhP_12.06.076 //
BhP_12.06.077/1 hiraṇyanābhaḥ kauśalyaḥ pauṣyañjiś ca sukarmaṇaḥ / BhP_12.06.077/3 śiṣyau jagṛhatuś cānya āvantyo brahma-vittamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842309 (1.192):
sahasra saṃhitā bhedaṃ cakre sāmnāṃ tato dvija // BhP_12.06.076 // / hiraṇyanābhaḥ kauśalyaḥ pauṣyañjiś ca sukarmaṇaḥ /
BhP_12.06.078/1 udīcyāḥ sāma-gāḥ śiṣyā āsan pañca-śatāni vai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842318 (0.0):
śiṣyau jagṛhatuś cānya āvantyo brahma vittamaḥ // BhP_12.06.077 // / udīcyāḥ sāma gāḥ śiṣyā āsan pañca śatāni vai /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9928474 (0.053):
dvau ye sapta tāṃs trayas, ye ṣaṭ tāṃś catvāras, atha vai pañcaiva / pañcāsan, tā imāḥ pañca daśata imān pañca nirabhajan yad eva kiṃca manoḥ
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5070927 (0.057):
(GBr_1,5.10b) teṣāṃ pañca śatāni saṃvatsarāṇāṃ paryupetāny āsann athedaṃ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10136702 (0.057):
udīcyāḥsāmagāḥ śiṣyāstasya pañcaśataṃ smṛtāḥ // ViP_3,6.4 //
BhP_12.06.078/3 pauṣyañjy-āvantyayoś cāpi tāṃś ca prācyān pracakṣate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842324 (0.005):
udīcyāḥ sāma gāḥ śiṣyā āsan pañca śatāni vai / / pauṣyañjy āvantyayoś cāpi tāṃś ca prācyān pracakṣate // BhP_12.06.078 //
BhP_12.06.079/1 laugākṣir māṅgaliḥ kulyaḥ kuśīdaḥ kukṣir eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842328 (0.003):
pauṣyañjy āvantyayoś cāpi tāṃś ca prācyān pracakṣate // BhP_12.06.078 //
BhP_12.06.079/3 pauṣyañji-siṣyā jagṛhuḥ saṃhitās te śataṃ śatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842337 (0.004):
pauṣyañji siṣyā jagṛhuḥ saṃhitās te śataṃ śatam // BhP_12.06.079 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842327 (0.064):
pauṣyañjy āvantyayoś cāpi tāṃś ca prācyān pracakṣate // BhP_12.06.078 // / laugākṣir māṅgaliḥ kulyaḥ kuśīdaḥ kukṣir eva ca /
BhP_12.06.080/1 kṛto hiraṇyanābhasya catur-viṃśati saṃhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842342 (0.004):
pauṣyañji siṣyā jagṛhuḥ saṃhitās te śataṃ śatam // BhP_12.06.079 // / kṛto hiraṇyanābhasya catur viṃśati saṃhitāḥ /
BhP_12.06.080/3 śiṣya ūce sva-śiṣyebhyaḥ śeṣā āvantya ātmavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842349 (0.0):
kṛto hiraṇyanābhasya catur viṃśati saṃhitāḥ / / śiṣya ūce sva śiṣyebhyaḥ śeṣā āvantya ātmavān // BhP_12.06.080 //
BhP_12.07.001/0 sūta uvāca / BhP_12.07.001/1 atharva-vit sumantuś ca śiṣyam adhyāpayat svakām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842359 (0.0):
śiṣya ūce sva śiṣyebhyaḥ śeṣā āvantya ātmavān // BhP_12.06.080 // / BhP_12.07.001/0 sūta uvāca
BhP_12.07.001/3 saṃhitāṃ so 'pi pathyāya vedadarśāya coktavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842364 (0.004):
atharva vit sumantuś ca śiṣyam adhyāpayat svakām / / saṃhitāṃ so 'pi pathyāya vedadarśāya coktavān // BhP_12.07.001 //
BhP_12.07.002/1 śauklāyanir brahmabalir modoṣaḥ pippalāyaniḥ / BhP_12.07.002/3 vedadarśasya śiṣyās te pathya-śiṣyān atho śṛṇu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842376 (0.0):
saṃhitāṃ so 'pi pathyāya vedadarśāya coktavān // BhP_12.07.001 // / śauklāyanir brahmabalir modoṣaḥ pippalāyaniḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427371 (0.031):
BhP_11.26.006/3 na veda yāntīr nāyāntīr urvaśy-ākṛṣṭa-cetanaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13011259 (0.049):
BhP_09.23.031/1 svāhito 'to viṣadgurvai tasya citrarathastataḥ / BhP_09.23.031/2 śaśabindurmahāyogī mahābhāgo mahān abhūt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2714374 (0.052):
andhe tamasi magnasya jñānadīpa udīryatām // BhP_06.15.016 // / BhP_06.15.017/0 śrīaṅgirā uvāca / ahaṃ te putrakāmasya putrado 'smy aṅgirā nṛpa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691578 (0.053):
praśraya praṇaya bhara suyantritān apy upaśikṣayann iti hovāca // / BhP_05.04.019 //_* / BhP_05.05.001/0 ṛṣabha uvāca
BhP_12.07.002/5 kumudaḥ śunako brahman jājaliś cāpy atharva-vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842383 (0.0):
vedadarśasya śiṣyās te pathya śiṣyān atho śṛṇu / / kumudaḥ śunako brahman jājaliś cāpy atharva vit // BhP_12.07.002 //
BhP_12.07.003/1 babhruḥ śiṣyo 'thāngirasaḥ saindhavāyana eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842388 (0.0):
kumudaḥ śunako brahman jājaliś cāpy atharva vit // BhP_12.07.002 // / babhruḥ śiṣyo 'thāngirasaḥ saindhavāyana eva ca /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23573565 (0.057):
sa+śiṣyaḥ kapilaś* ca*iha |(pratibuddhir* Cpratibuddha* )iti smṛtiḥ |
BhP_12.07.003/3 adhīyetāṃ saṃhite dve sāvarṇādyās tathāpare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842395 (0.0):
babhruḥ śiṣyo 'thāngirasaḥ saindhavāyana eva ca / / adhīyetāṃ saṃhite dve sāvarṇādyās tathāpare // BhP_12.07.003 //
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7086419 (0.045):
hetuḥ pūrvaṃgamaś caiva mūlaṃ tac ca sagīyakaṃ / / dve aṣṭike dve kṣatike kṛṣṇapakṣeṇa yojayet //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505821 (0.054):
dve kṛtvā saṃhite caiva śiṣyābhyā madadādvibuḥ /
BhP_12.07.004/1 nakṣatrakalpaḥ śāntiś ca kaśyapāṅgirasādayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842402 (0.0):
adhīyetāṃ saṃhite dve sāvarṇādyās tathāpare // BhP_12.07.003 // / nakṣatrakalpaḥ śāntiś ca kaśyapāṅgirasādayaḥ /
BhP_12.07.004/3 ete ātharvaṇācāryāḥ śṛṇu paurāṇikān mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842408 (0.004):
nakṣatrakalpaḥ śāntiś ca kaśyapāṅgirasādayaḥ / / ete ātharvaṇācāryāḥ śṛṇu paurāṇikān mune // BhP_12.07.004 //
BhP_12.07.005/1 trayyāruṇiḥ kaśyapaś ca sāvarṇir akṛtavranaḥ / BhP_12.07.005/3 vaiśampāyana-hārītau ṣaḍ vai paurāṇikā ime
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842417 (0.003):
ete ātharvaṇācāryāḥ śṛṇu paurāṇikān mune // BhP_12.07.004 // / trayyāruṇiḥ kaśyapaś ca sāvarṇir akṛtavranaḥ /
BhP_12.07.006/1 adhīyanta vyāsa-śiṣyāt saṃhitāṃ mat-pitur mukhāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842425 (0.0):
vaiśampāyana hārītau ṣaḍ vai paurāṇikā ime // BhP_12.07.005 // / adhīyanta vyāsa śiṣyāt saṃhitāṃ mat pitur mukhāt /
BhP_12.07.006/3 ekaikām aham eteṣāṃ śiṣyaḥ sarvāḥ samadhyagām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842431 (0.0):
adhīyanta vyāsa śiṣyāt saṃhitāṃ mat pitur mukhāt / / ekaikām aham eteṣāṃ śiṣyaḥ sarvāḥ samadhyagām // BhP_12.07.006 //
BhP_12.07.007/1 kaśyapo 'haṃ ca sāvarṇī rāma-śiṣyo 'kṛtavranaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842439 (0.0):
ekaikām aham eteṣāṃ śiṣyaḥ sarvāḥ samadhyagām // BhP_12.07.006 // / kaśyapo 'haṃ ca sāvarṇī rāma śiṣyo 'kṛtavranaḥ /
BhP_12.07.007/3 adhīmahi vyāsa-śiṣyāc catvāro mūla-saṃhitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842446 (0.0):
kaśyapo 'haṃ ca sāvarṇī rāma śiṣyo 'kṛtavranaḥ / / adhīmahi vyāsa śiṣyāc catvāro mūla saṃhitāḥ // BhP_12.07.007 //
BhP_12.07.008/1 purāṇa-lakṣaṇaṃ brahman brahmarṣibhir nirūpitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842451 (0.004):
adhīmahi vyāsa śiṣyāc catvāro mūla saṃhitāḥ // BhP_12.07.007 // / purāṇa lakṣaṇaṃ brahman brahmarṣibhir nirūpitam /
BhP_12.07.008/3 śṛṇuṣva buddhim āśritya veda-śāstrānusārataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842458 (0.0):
purāṇa lakṣaṇaṃ brahman brahmarṣibhir nirūpitam / / śṛṇuṣva buddhim āśritya veda śāstrānusārataḥ // BhP_12.07.008 //
BhP_12.07.009/1 sargo 'syātha visargaś ca vṛtti-rakṣāntarāṇi ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842464 (0.0):
śṛṇuṣva buddhim āśritya veda śāstrānusārataḥ // BhP_12.07.008 // / sargo 'syātha visargaś ca vṛtti rakṣāntarāṇi ca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985720 (0.025):
sargo'syātha visargaś ca vṛttī rakṣāntarāṇi ca |
BhP_12.07.009/3 vaṃśo vaṃśānucarītaṃ saṃsthā hetur apāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842469 (0.005):
sargo 'syātha visargaś ca vṛtti rakṣāntarāṇi ca / / vaṃśo vaṃśānucarītaṃ saṃsthā hetur apāśrayaḥ // BhP_12.07.009 //
BhP_12.07.010/1 daśabhir lakṣaṇair yuktaṃ purāṇaṃ tad-vido viduḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842477 (0.0):
vaṃśo vaṃśānucarītaṃ saṃsthā hetur apāśrayaḥ // BhP_12.07.009 // / daśabhir lakṣaṇair yuktaṃ purāṇaṃ tad vido viduḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985732 (0.0):
vaṃśo vaṃśānucaritaṃ saṃsthā hetur apāśrayaḥ || / daśabhir lakṣaṇair yuktaṃ purāṇaṃ tad-vido viduḥ |
BhP_12.07.010/3 kecit pañca-vidhaṃ brahman mahad-alpa-vyavasthayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842485 (1.192):
daśabhir lakṣaṇair yuktaṃ purāṇaṃ tad vido viduḥ / / kecit pañca vidhaṃ brahman mahad alpa vyavasthayā // BhP_12.07.010 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985738 (1.192):
daśabhir lakṣaṇair yuktaṃ purāṇaṃ tad-vido viduḥ | / kecit pañca-vidhaṃ brahman mahad-alpa-vyavasthayā ||[BhP 12.7.9-10]
BhP_12.07.011/1 avyākṛta-guṇa-kṣobhān mahatas tri-vṛto 'hamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842492 (0.0):
kecit pañca vidhaṃ brahman mahad alpa vyavasthayā // BhP_12.07.010 // / avyākṛta guṇa kṣobhān mahatas tri vṛto 'hamaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985954 (0.057):
avyākṛta-guṇa-kṣobhān mahatas trivṛto'hamaḥ | / bhūta-mātrendriyārthānāṃ sambhavaḥ sarga ucyate || (BhP 12.7.11)
BhP_12.07.011/3 bhūta-sūkṣmendriyārthānāṃ sambhavaḥ sarga ucyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842500 (0.0):
avyākṛta guṇa kṣobhān mahatas tri vṛto 'hamaḥ / / bhūta sūkṣmendriyārthānāṃ sambhavaḥ sarga ucyate // BhP_12.07.011 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985962 (0.011):
bhūta-mātrendriyārthānāṃ sambhavaḥ sarga ucyate || (BhP 12.7.11)
BhP_12.07.012/1 puruṣānugṛhītānām eteṣāṃ vāsanā-mayaḥ / BhP_12.07.012/3 visargo 'yaṃ samāhāro bījād bījaṃ carācaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842510 (0.005):
bhūta sūkṣmendriyārthānāṃ sambhavaḥ sarga ucyate // BhP_12.07.011 // / puruṣānugṛhītānām eteṣāṃ vāsanā mayaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20985994 (0.009):
upalakṣita-tad-devatānāṃ ca sambhavaḥ sargaḥ | kāraṇa-sṛṣṭiḥ sarga ity / arthaḥ | / puruṣānugṛhītānām eteṣāṃ vāsanāmayaḥ |
BhP_12.07.013/1 vṛttir bhūtāni bhūtānāṃ carāṇām acarāṇi ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842515 (5.960):
visargo 'yaṃ samāhāro bījād bījaṃ carācaram // BhP_12.07.012 // / vṛttir bhūtāni bhūtānāṃ carāṇām acarāṇi ca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986028 (0.034):
uktā - / vṛttir bhūtāni bhūtānāṃ carāṇām acarāṇi ca |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925749 (0.062):
na tad asti vinā yat syān mayā bhūtaṃ carācaram ||BhG_10.39|| / yac cāpi sarva bhūtānāṃ bījaṃ praroha kāraṇam, tad aham arjuna |
BhP_12.07.013/3 kṛtā svena nṛṇāṃ tatra kāmāc codanayāpi vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842520 (1.192):
vṛttir bhūtāni bhūtānāṃ carāṇām acarāṇi ca / / kṛtā svena nṛṇāṃ tatra kāmāc codanayāpi vā // BhP_12.07.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986032 (0.035):
vṛttir bhūtāni bhūtānāṃ carāṇām acarāṇi ca | / kṛtā svena nṝṇāṃ tatra kāmāc codanayāpi vā || (BhP 12.7.13)
BhP_12.07.014/1 rakṣācyutāvatārehā viśvasyānu yuge yuge
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842528 (0.0):
kṛtā svena nṛṇāṃ tatra kāmāc codanayāpi vā // BhP_12.07.013 // / rakṣācyutāvatārehā viśvasyānu yuge yuge /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986061 (0.014):
jīvikākṛtā, sā vṛttir ucyata ity arthaḥ | / rakṣācyutāvatārehā viśvasyānuyuge yuge |
BhP_12.07.014/3 tiryaṅ-martyarṣi-deveṣu hanyante yais trayī-dviṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842536 (0.0):
rakṣācyutāvatārehā viśvasyānu yuge yuge / / tiryaṅ martyarṣi deveṣu hanyante yais trayī dviṣaḥ // BhP_12.07.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986070 (0.0):
rakṣācyutāvatārehā viśvasyānuyuge yuge | / tiryaṅ-martyarṣideveṣu hanyante yais trayī-dviṣaḥ || (BhP 12.7.14)
BhP_12.07.015/1 manvantaraṃ manur devā manu-putrāḥ sureśvarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842544 (0.0):
tiryaṅ martyarṣi deveṣu hanyante yais trayī dviṣaḥ // BhP_12.07.014 // / manvantaraṃ manur devā manu putrāḥ sureśvarāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986087 (0.0):
yair avatāraiḥ | aneneśakathā | sthānaṃ poṣaṇaṃ ceti trayam uktam | / manvantaraṃ manur devā manu-putrāḥ sureśvarāḥ |
BhP_12.07.015/3 rṣayo 'ṃśāvatārāś ca hareḥ ṣaḍ-vidham ucyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986093 (0.0):
manvantaraṃ manur devā manu-putrāḥ sureśvarāḥ | / ṛṣayo'ṃśāvatārāś ca hareḥ ṣaḍ-vidham ucyate || (BhP 12.7.15)
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842551 (0.019):
manvantaraṃ manur devā manu putrāḥ sureśvarāḥ / / rṣayo 'ṃśāvatārāś ca hareḥ ṣaḍ vidham ucyate // BhP_12.07.015 //
BhP_12.07.016/1 rājñāṃ brahma-prasūtānāṃ vaṃśas trai-kāliko 'nvayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842560 (0.0):
rṣayo 'ṃśāvatārāś ca hareḥ ṣaḍ vidham ucyate // BhP_12.07.015 // / rājñāṃ brahma prasūtānāṃ vaṃśas trai kāliko 'nvayaḥ /
BhP_12.07.016/3 vaṃśānucaritaṃ teṣām vṛttaṃ vaṃśa-dharās ca ye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842564 (0.005):
rājñāṃ brahma prasūtānāṃ vaṃśas trai kāliko 'nvayaḥ / / vaṃśānucaritaṃ teṣām vṛttaṃ vaṃśa dharās ca ye // BhP_12.07.016 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986119 (0.034):
rājñāṃ brahma-prasūtānāṃ vaṃśas traikāliko'nvayaḥ | / vaṃśyānucaritaṃ teṣāṃ vṛttaṃ vaṃśadharāś ca ye || (BhP 12.7.16)
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986126 (0.049):
teṣāṃ rājñāṃ ye ca vaṃśa-dharās teṣāṃ vṛttaṃ vaṃśyānucaritam || 62 ||
BhP_12.07.017/1 naimittikaḥ prākṛtiko nitya ātyantiko layaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544638 (0.003):
BhP_12.04.037/3 avasthā naiva dṛśyante viyati jyotiṣāṃ iva / BhP_12.04.038/1 nityo naimittikaś caiva tathā prākṛtiko layaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840872 (0.003):
avasthā naiva dṛśyante viyati jyotiṣāṃ iva // BhP_12.04.037 // / nityo naimittikaś caiva tathā prākṛtiko layaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842570 (0.003):
vaṃśānucaritaṃ teṣām vṛttaṃ vaṃśa dharās ca ye // BhP_12.07.016 // / naimittikaḥ prākṛtiko nitya ātyantiko layaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986165 (0.025):
puruṣaḥ paramātmā viriñcāntaḥstha iti bodhyam | sphuṭārthāni śiṣṭāni / naimittikaḥ prākṛtiko nitya ātyantiko layaḥ |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388464 (0.039):
tais tai rūpair acintyātmā % karoty avyāhatān vibhuḥ // ViP_1,7.36 // / naimittikaḥ prākṛtikas $ tathaivātyantiko dvija & / nityaś ca sarvabhūtānāṃ % pralayo 'yaṃ caturvidhaḥ // ViP_1,7.37 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5095127 (0.039):
tais tai rūpair acintyātmā karoty avyāhatān vibhuḥ // ViP_1,7.36 // / naimittikaḥ prākṛtikas tathaivātyantiko dvija / / nityaś ca sarvabhūtānāṃ pralayo 'yaṃ caturvidhaḥ // ViP_1,7.37 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108916 (0.039):
tais tai rūpair acintyātmā karotyavyāhato vibhuḥ // ViP_1,7.40 // / naimittikaḥ prākṛtikastathaivātyantiko dvija / / nityaś ca sarvabhūtānāṃ pralayo 'yaṃ caturvidhaḥ // ViP_1,7.41 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6752454 (0.043):
svargādikṛddhi bhagavānsākṣānnārāyaṇo 'vyayaḥ // GarP_1,141.12 // / naimittikaḥ prākṛtikastathaivātyantiko layaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10181783 (0.050):
sarveṣāmeva bhūtānāṃ trividhaḥ pratisaṃcaraḥ / / naimittikaḥ prākṛtikaḥ tathaivātyantiko layaḥ // ViP_6,3.1 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4917778 (0.061):
alaṅkāro vighaṇḍuś ca śikṣākalpa ihoditaḥ smṛtaḥ /AP_382.061ab/ / naimittikaḥ prākṛtiko laya ātyantikaḥ //AP_382.061cd/ / vedāntaṃ brahmavijñānaṃ yogo hy aṣṭāṅga īritaḥ /AP_382.062ab/
BhP_12.07.017/3 saṃstheti kavibhiḥ proktaś caturdhāsya svabhāvataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842575 (0.005):
naimittikaḥ prākṛtiko nitya ātyantiko layaḥ / / saṃstheti kavibhiḥ proktaś caturdhāsya svabhāvataḥ // BhP_12.07.017 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986169 (0.009):
naimittikaḥ prākṛtiko nitya ātyantiko layaḥ | / saṃstheti kavibhiḥ proktaś caturdhāsya svabhāvataḥ || (BhP 12.7.17)
BhP_12.07.018/1 hetur jīvo 'sya sargāder avidyā-karma-kārakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842583 (0.0):
saṃstheti kavibhiḥ proktaś caturdhāsya svabhāvataḥ // BhP_12.07.017 // / hetur jīvo 'sya sargāder avidyā karma kārakaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986185 (0.0):
atra praveśitā | / hetur jīvo'sya sargāder avidyā-karma-kārakaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23190201 (0.0):
uktaṃ śrī-sūtena - hetur jīvo'sya sargāder avidyā-karma-kāraka [BhP
BhP_12.07.018/3 yaṃ cānuśāyinaṃ prāhur avyākṛtam utāpare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842589 (1.788):
hetur jīvo 'sya sargāder avidyā karma kārakaḥ / / yaṃ cānuśāyinaṃ prāhur avyākṛtam utāpare // BhP_12.07.018 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986191 (0.026):
hetur jīvo'sya sargāder avidyā-karma-kārakaḥ | / yaṃ cānuśayinaṃ prāhur avyākṛtam utāpare || (BhP 12.7.18)
BhP_12.07.019/1 vyatirekānvayo yasya jāgrat-svapna-suṣuptiṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842597 (0.0):
yaṃ cānuśāyinaṃ prāhur avyākṛtam utāpare // BhP_12.07.018 // / vyatirekānvayo yasya jāgrat svapna suṣuptiṣu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986216 (0.0):
prādhānyenāvyākṛtam iti | / vyatirekānvayo yasya jāgrat-svapna-suṣuptiṣu |
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19191510 (0.062):
anvayavyatirekābhyāṃ jāgratsvapnasuṣuptiṣu / / yadekaṃ kevalaṃ jñānaṃ tadevāhamahaṃ hi tat // NBs_16,3.2 //
BhP_12.07.019/3 māyā-mayeṣu tad brahma jīva-vṛttiṣv apāśrayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842603 (0.0):
vyatirekānvayo yasya jāgrat svapna suṣuptiṣu / / māyā mayeṣu tad brahma jīva vṛttiṣv apāśrayaḥ // BhP_12.07.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986220 (0.0):
vyatirekānvayo yasya jāgrat-svapna-suṣuptiṣu | / māyāmayeṣu tad brahma jīva-vṛttiṣv apāśrayaḥ || (BhP 12.7.19)
BhP_12.07.020/1 padārtheṣu yathā dravyaṃ san-mātraṃ rūpa-nāmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842609 (1.192):
māyā mayeṣu tad brahma jīva vṛttiṣv apāśrayaḥ // BhP_12.07.019 // / padārtheṣu yathā dravyaṃ san mātraṃ rūpa nāmasu /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986293 (0.044):
padārtheṣu yathā dravyaṃ tan-mātraṃ rūpa-nāmasu |
BhP_12.07.020/3 bījādi-pañcatāntāsu hy avasthāsu yutāyutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842617 (1.192):
padārtheṣu yathā dravyaṃ san mātraṃ rūpa nāmasu / / bījādi pañcatāntāsu hy avasthāsu yutāyutam // BhP_12.07.020 //
BhP_12.07.021/1 virameta yadā cittaṃ hitvā vṛtti-trayaṃ svayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842624 (0.0):
bījādi pañcatāntāsu hy avasthāsu yutāyutam // BhP_12.07.020 // / virameta yadā cittaṃ hitvā vṛtti trayaṃ svayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986307 (0.0):
bījādi-pañcatāṃ tāsu hy avasthāsu yutāyutam || / virameta yadā cittaṃ hitvā vṛtti-trayaṃ svayam |
BhP_12.07.021/3 yogerla vā tadātmānaṃ vedehāyā nivartate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842631 (0.0):
virameta yadā cittaṃ hitvā vṛtti trayaṃ svayam / / yogerla vā tadātmānaṃ vedehāyā nivartate // BhP_12.07.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20986313 (0.034):
virameta yadā cittaṃ hitvā vṛtti-trayaṃ svayam | / yogena vā tad-ātmānaṃ vedehāyā nivartate || (BhP 12.7.20-21)
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9595130 (0.057):
[32.2] paścād apaśyad viṣṇūktam āgamaṃ vistarāt tadā // / [32.3] saśrautañ ca sagṛhyañ ca vedamantrair abhiṣṭutam /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11560551 (0.057):
[32.2] paścād apaśyad viṣṇūktam āgamaṃ vistarāt tadā // / [32.3] saśrautañ ca sagṛhyañ*{301}* ca vedamantrair abhiṣṭutam /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3370637 (0.057):
atha yo vededam abhivyāharāṇīti sa ātmā abhivyāhārāya vāk |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542398 (0.061):
14,25: ya.imam.sambhṛtam.veda.katham.sa.jīvati/ / 14,25: ity.adhidaivatam/ / 14,25: atha.adhyātmam/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4913219 (0.062):
nṛpāś ca pṛthivīdānair dhanaiś ca sudhanādhipāḥ //AP_375.007cd/ / vedādisarvaśāstrañca svayameva pravartate /AP_375.008ab/
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3340269 (0.064):
sa hovāca yathā mā tvaṃ tadaitān avado yathāham eṣāṃ naikaṃcana veda | / yady aham imān avediṣyaṃ kathaṃ te nāvakṣyam iti || ChUp_5,3.5 ||
BhP_12.07.022/1 evaṃ lakṣaṇa-lakṣyāṇi purāṇāni purā-vidaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842637 (0.005):
yogerla vā tadātmānaṃ vedehāyā nivartate // BhP_12.07.021 // / evaṃ lakṣaṇa lakṣyāṇi purāṇāni purā vidaḥ /
BhP_12.07.022/3 munayo 'ṣṭādaśa prāhuḥ kṣullakāni mahānti ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842642 (0.005):
evaṃ lakṣaṇa lakṣyāṇi purāṇāni purā vidaḥ / / munayo 'ṣṭādaśa prāhuḥ kṣullakāni mahānti ca // BhP_12.07.022 //
BhP_12.07.023/1 brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca śaivaṃ laiṅgaṃ sa-gāruḍaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842651 (0.0):
munayo 'ṣṭādaśa prāhuḥ kṣullakāni mahānti ca // BhP_12.07.022 // / brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca śaivaṃ laiṅgaṃ sa gāruḍaṃ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303981 (0.024):
itihāsapurāṇāni $ bhidyante kālagauravāt & / brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca % śaivaṃ bhāgavataṃ tathā // LiP_1,39.61 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197751 (0.024):
itihāsapurāṇāni bhidyante kālagauravāt / / brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca śaivaṃ bhāgavataṃ tathā // LiP_1,39.61 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23417165 (0.030):
aṣṭādaśa purāṇāni % purāṇajñāḥ pracakṣate // ViP_3,6.20 // / brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca $ śaivaṃ bhāgavataṃ tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123823 (0.030):
aṣṭādaśa purāṇāni purāṇajñāḥ pracakṣate // ViP_3,6.20 // / brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca śaivaṃ bhāgavataṃ tathā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10136896 (0.030):
aṣṭādaśapurāṇāni purāṇajñāḥ pracakṣate // ViP_3,6.20 // / brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca śaivaṃ bhāgavataṃ tathā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25374915 (0.030):
bṛhatsūkṣmaprabhedena munibhistattvavittamaiḥ // ŚivP_7.1,1.42cd/ / brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca śaivaṃ bhāgavataṃ tathā // ŚivP_7.1,1.43ab/
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7040248 (0.035):
brāhmaṃ purāṇaṃ prathamaṃ pādmaṃ vaiṣṇavameva ca / / śaivaṃ bhāgavataṃ caiva bhaviṣyaṃ nāradīyakam // KūrmP_1,1.13 //
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21319206 (0.038):
daśadhā cāṣṭadhā caitat purāṇamupadiśyate / / brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca śaivaṃ bhāgavataṃ tathā //"
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976332 (0.057):
brāhmaṃ tatpadamucyate LiP_1,91.55d / brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca LiP_1,39.61c
BhP_12.07.023/3 nāradīyaṃ bhāgavatam āgneyaṃ skānda-saṃjñitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842656 (0.003):
brāhmaṃ pādmaṃ vaiṣṇavaṃ ca śaivaṃ laiṅgaṃ sa gāruḍaṃ / / nāradīyaṃ bhāgavatam āgneyaṃ skānda saṃjñitam // BhP_12.07.023 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13244233 (0.054):
bhagavatābādarāyaṇena kṛtāni purāṇāni brāhmaṃ pādmaṃ śaivaṃ bhāgavataṃ / nāradīyaṃ mārkaṇḍeyaṃ āgneyaṃ bhaviṣyaṃ brahmakaivartaṃ laiṅgaṃ vārāhaṃ
BhP_12.07.024/1 bhaviṣyaṃ brahma-vaivartaṃ mārkaṇḍeyaṃ sa-vāmanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842663 (0.0):
nāradīyaṃ bhāgavatam āgneyaṃ skānda saṃjñitam // BhP_12.07.023 // / bhaviṣyaṃ brahma vaivartaṃ mārkaṇḍeyaṃ sa vāmanam /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11820486 (0.051):
śrīmadbhāgavataṃ caiva sātvikānīti hi śrutiḥ // PS_1,4.32 // / brahmāṇḍaṃ brahmavaivartaṃ mārkaṇḍeyaṃ ca vāmanam / / bhaviṣyaṃ nārasiṃhaṃ ca rājasāni ṣaḍaiva hi // PS_1,4.33 //
BhP_12.07.024/3 vārāhaṃ mātsyaṃ kaurmaṃ ca brahmāṇḍākhyam iti tri-ṣaṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842669 (0.0):
bhaviṣyaṃ brahma vaivartaṃ mārkaṇḍeyaṃ sa vāmanam / / vārāhaṃ mātsyaṃ kaurmaṃ ca brahmāṇḍākhyam iti tri ṣaṭ // BhP_12.07.024 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7040264 (0.029):
laiṅgaṃ tathā ca vārāhaṃ skāndaṃ vāmanameva ca // KūrmP_1,1.14 // / kaurmaṃ mātsyaṃ gāruḍaṃ ca vāyavīyamanantaram /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21319220 (0.032):
āgneyaṃ brahmavaivarttaṃ laiṅgaṃ vārāhameva ca // / skāndaṃ ca vāmanaṃ caiva kaurmaṃ mātsyaṃ ca gāruḍam /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549729 (0.033):
BhP_12.12.019/3 manv-antarāvatārāś ca viṣṇor hayaśirādayaḥ / BhP_12.12.020/1 kaurmaṃ mātsyaṃ nārasiṃhaṃ vāmanaṃ ca jagat-pateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845597 (0.035):
manv antarāvatārāś ca viṣṇor hayaśirādayaḥ // BhP_12.12.019 // / kaurmaṃ mātsyaṃ nārasiṃhaṃ vāmanaṃ ca jagat pateḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1110271 (0.036):
susvapnaṃ ca bhaviṣyati__Vdha_067.068 / kaurmaṃ mātsyaṃ ca vārāhaṃ__Vdha_067.069 / vāmanaṃ tārkṣyam eva ca__Vdha_067.069
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13244245 (0.047):
nāradīyaṃ mārkaṇḍeyaṃ āgneyaṃ bhaviṣyaṃ brahmakaivartaṃ laiṅgaṃ vārāhaṃ / brahmāṇḍaṃ vāyupurāṇaṃ skāndaṃ vāmanaṃ kaurmaṃ mātsyaṃ gāruḍaṃ ceti
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13502310 (0.060):
kaumodakīṃ cāpi gadām anuttamāṃ__Vdha_039.041 / kaurmaṃ mātsyaṃ ca vārāhaṃ__Vdha_067.069 / kauśyaṃ vedam athāṅgirāḥ__Vdha_076.087
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25374928 (0.063):
āgneyaṃ brahmavaivartaṃ laiṃgaṃ vārāhameva ca // ŚivP_7.1,1.44ab/ / skāndaṃ ca vāmanaṃ caiva kaurmyaṃ mātsyaṃ ca gāruḍam // ŚivP_7.1,1.44cd/
BhP_12.07.025/1 brahmann idaṃ samākhyātaṃ śākhā-praṇayanaṃ muneḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842675 (0.005):
vārāhaṃ mātsyaṃ kaurmaṃ ca brahmāṇḍākhyam iti tri ṣaṭ // BhP_12.07.024 // / brahmann idaṃ samākhyātaṃ śākhā praṇayanaṃ muneḥ /
BhP_12.07.025/3 śiṣya-śiṣya-praśiṣyāṇāṃ brahma-tejo-vivardhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842682 (1.788):
brahmann idaṃ samākhyātaṃ śākhā praṇayanaṃ muneḥ / / śiṣya śiṣya praśiṣyāṇāṃ brahma tejo vivardhanam // BhP_12.07.025 //
BhP_12.08.001/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.08.001/1 sūta jīva ciraṃ sādho vada no vadatāṃ vara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842693 (0.0):
śiṣya śiṣya praśiṣyāṇāṃ brahma tejo vivardhanam // BhP_12.07.025 // / BhP_12.08.001/0 śrī śaunaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15914017 (0.017):
śaunaka uvāca / sūta sādho ciraṃ jīva sarvaśāstraviśāradaḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18425273 (0.037):
BhP_11.22.060/2 vada no vadatāṃ vara / BhP_11.22.061/1 su-duḥṣaham imaṃ manya ātmany asad-atikramam
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548700 (0.038):
karmāśaya-saṃsṛtir bhavet / BhP_12.11.001/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.11.001/1 athemam arthaṃ pṛcchāmo bhavantaṃ bahu-vittamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844643 (0.038):
saṃśrāvayet saṃśṛṇuyād u tāv ubhau tayor na karmāśaya saṃsṛtir bhavet // / BhP_12.10.042 // / BhP_12.11.001/0 śrī śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163698 (0.044):
BhP_01.04.002/1 sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara / BhP_01.04.002/3 kathāṃ bhāgavatīṃ puṇyāṃ yadāha bhagavāñ chukaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549138 (0.048):
BhP_12.11.027/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.11.027/1 śuko yad āha bhagavān viṣṇu-rātāya śṛṇvate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845049 (0.055):
tac cittaḥ prayato japtvā brahma veda guhāśayam // BhP_12.11.026 // / BhP_12.11.027/0 śrī śaunaka uvāca / śuko yad āha bhagavān viṣṇu rātāya śṛṇvate /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545492 (0.057):
BhP_12.06.036/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.06.036/1 pailādibhir vyāsa-śiṣyair vedācāryair mahātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841667 (0.059):
yat pādāmburuha dhyānāt saṃhitām adhyagām imām // BhP_12.06.035 // / BhP_12.06.036/0 śrī śaunaka uvāca / pailādibhir vyāsa śiṣyair vedācāryair mahātmabhiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163690 (0.061):
BhP_01.04.001/3 vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca / BhP_01.04.002/1 sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628461 (0.063):
vṛddhaḥ kulapatiḥ sūtaṃ bahvṛcaḥ śaunako 'bravīt // BhP_01.04.001 // / BhP_01.04.002/0 śaunaka uvāca / sūta sūta mahābhāga vada no vadatāṃ vara /
BhP_12.08.001/3 tamasy apāre bhramatāṃ nṝṇāṃ tvaṃ pāra-darśanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842701 (0.0):
sūta jīva ciraṃ sādho vada no vadatāṃ vara / / tamasy apāre bhramatāṃ nṝṇāṃ tvaṃ pāra darśanaḥ // BhP_12.08.001 //
BhP_12.08.002/1 āhuś cirāyuṣam ṛṣiṃ mṛkaṇḍu-tanayaṃ janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842709 (0.0):
tamasy apāre bhramatāṃ nṝṇāṃ tvaṃ pāra darśanaḥ // BhP_12.08.001 // / āhuś cirāyuṣam ṛṣiṃ mṛkaṇḍu tanayaṃ janāḥ /
BhP_12.08.002/3 yaḥ kalpānte hy urvarito yena grastam idaṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842716 (0.0):
āhuś cirāyuṣam ṛṣiṃ mṛkaṇḍu tanayaṃ janāḥ / / yaḥ kalpānte hy urvarito yena grastam idaṃ jagat // BhP_12.08.002 //
BhP_12.08.003/1 sa vā asmat-kulotpannaḥ kalpe 'smin bhārgavarṣabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842725 (0.0):
yaḥ kalpānte hy urvarito yena grastam idaṃ jagat // BhP_12.08.002 // / sa vā asmat kulotpannaḥ kalpe 'smin bhārgavarṣabhaḥ /
BhP_12.08.003/3 naivādhunāpi bhūtānāṃ samplavaḥ ko 'pi jāyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842730 (0.005):
sa vā asmat kulotpannaḥ kalpe 'smin bhārgavarṣabhaḥ / / naivādhunāpi bhūtānāṃ samplavaḥ ko 'pi jāyate // BhP_12.08.003 //
BhP_12.08.004/1 eka evārṇave bhrāmyan dadarśa puruṣaṃ kila
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842737 (0.0):
naivādhunāpi bhūtānāṃ samplavaḥ ko 'pi jāyate // BhP_12.08.003 // / eka evārṇave bhrāmyan dadarśa puruṣaṃ kila /
BhP_12.08.004/3 vaṭa-patra-puṭe tokaṃ śayānaṃ tv ekam adbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842745 (0.0):
eka evārṇave bhrāmyan dadarśa puruṣaṃ kila / / vaṭa patra puṭe tokaṃ śayānaṃ tv ekam adbhutam // BhP_12.08.004 //
BhP_12.08.005/1 eṣa naḥ saṃśayo bhūyān sūta kautūhalaṃ yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842752 (0.0):
vaṭa patra puṭe tokaṃ śayānaṃ tv ekam adbhutam // BhP_12.08.004 // / eṣa naḥ saṃśayo bhūyān sūta kautūhalaṃ yataḥ /
BhP_12.08.005/3 taṃ naś chindhi mahā-yogin purāṇeṣv api sammataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842760 (1.192):
eṣa naḥ saṃśayo bhūyān sūta kautūhalaṃ yataḥ / / taṃ naś chindhi mahā yogin purāṇeṣv api sammataḥ // BhP_12.08.005 //
BhP_12.08.006/0 sūta uvāca / BhP_12.08.006/1 praśnas tvayā maharṣe 'yaṃ kṛto loka-bhramāpahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842769 (0.0):
taṃ naś chindhi mahā yogin purāṇeṣv api sammataḥ // BhP_12.08.005 // / BhP_12.08.006/0 sūta uvāca
BhP_12.08.006/3 nārāyaṇa-kathā yatra gītā kali-malāpahā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842776 (0.011):
praśnas tvayā maharṣe 'yaṃ kṛto loka bhramāpahaḥ / / nārāyaṇa kathā yatra gītā kali malāpahā // BhP_12.08.006 //
BhP_12.08.007/1 prāpta-dvijāti-saṃskāro mārkaṇḍeyaḥ pituḥ kramāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842783 (0.0):
nārāyaṇa kathā yatra gītā kali malāpahā // BhP_12.08.006 // / prāpta dvijāti saṃskāro mārkaṇḍeyaḥ pituḥ kramāt /
BhP_12.08.007/3 chandāṃsy adhītya dharmeṇa tapaḥ-svādhyāya-saṃyutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842789 (0.0):
prāpta dvijāti saṃskāro mārkaṇḍeyaḥ pituḥ kramāt / / chandāṃsy adhītya dharmeṇa tapaḥ svādhyāya saṃyutaḥ // BhP_12.08.007 //
BhP_12.08.008/1 bṛhad-vrata-dharaḥ śānto jaṭilo valkalāmbaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842797 (0.0):
chandāṃsy adhītya dharmeṇa tapaḥ svādhyāya saṃyutaḥ // BhP_12.08.007 // / bṛhad vrata dharaḥ śānto jaṭilo valkalāmbaraḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546778 (0.060):
BhP_12.08.013/1 itthaṃ bṛhad-vrata-dharas tapaḥ-svādhyāya-saṃyamaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842868 (0.060):
itthaṃ bṛhad vrata dharas tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ /
BhP_12.08.008/3 bibhrat kamaṇḍaluṃ daṇḍam upavītaṃ sa-mekhalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842803 (5.960):
bṛhad vrata dharaḥ śānto jaṭilo valkalāmbaraḥ / / bibhrat kamaṇḍaluṃ daṇḍam upavītaṃ sa mekhalam // BhP_12.08.008 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21290037 (0.060):
tatrāhanyavādānaṃ vāsasaḥ 'udagayanapūrvapakṣāhaḥ'iti niyamāt / / mekhalāmajinaṃ daṇḍamupavītaṃ kamaṇḍalum /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484519 (0.061):
Manu2.64a/ mekhalām ajinaṃ daṇḍam upavītaṃ kamaṇḍalum |
BhP_12.08.009/1 kṛṣṇājinaṃ sākṣa-sūtraṃ kuśāṃś ca niyamarddhaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842809 (0.0):
bibhrat kamaṇḍaluṃ daṇḍam upavītaṃ sa mekhalam // BhP_12.08.008 // / kṛṣṇājinaṃ sākṣa sūtraṃ kuśāṃś ca niyamarddhaye /
BhP_12.08.009/3 agny-arka-guru-viprātmasv arcayan sandhyayor harim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842819 (0.0):
kṛṣṇājinaṃ sākṣa sūtraṃ kuśāṃś ca niyamarddhaye / / agny arka guru viprātmasv arcayan sandhyayor harim // BhP_12.08.009 //
BhP_12.08.010/1 sāyaṃ prātaḥ sa gurave bhaikṣyam āhṛtya vāg-yataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842826 (0.0):
agny arka guru viprātmasv arcayan sandhyayor harim // BhP_12.08.009 // / sāyaṃ prātaḥ sa gurave bhaikṣyam āhṛtya vāg yataḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392973 (0.026):
BhP_07.12.005/1 sāyaṃ prātaścaredbhaikṣyaṃ gurave tan nivedayet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726519 (0.028):
bibhṛyādupavītaṃ ca darbhapāṇiryathoditam // BhP_07.12.004 // / sāyaṃ prātaścaredbhaikṣyaṃ gurave tan nivedayet /
BhP_12.08.010/3 bubhuje gurv-anujñātaḥ sakṛn no ced upoṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842833 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ sa gurave bhaikṣyam āhṛtya vāg yataḥ / / bubhuje gurv anujñātaḥ sakṛn no ced upoṣitaḥ // BhP_12.08.010 //
BhP_12.08.011/1 evaṃ tapaḥ-svādhyāya-paro varṣāṇām ayutāyutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842840 (0.0):
bubhuje gurv anujñātaḥ sakṛn no ced upoṣitaḥ // BhP_12.08.010 // / evaṃ tapaḥ svādhyāya paro varṣāṇām ayutāyutam /
BhP_12.08.011/3 ārādhayan hṛṣīkeśaṃ jigye mṛtyuṃ su-durjayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842847 (0.0):
evaṃ tapaḥ svādhyāya paro varṣāṇām ayutāyutam / / ārādhayan hṛṣīkeśaṃ jigye mṛtyuṃ su durjayam // BhP_12.08.011 //
BhP_12.08.012/1 brahmā bhṛgur bhavo dakṣo brahma-putrāś ca ye 'pare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842856 (0.0):
ārādhayan hṛṣīkeśaṃ jigye mṛtyuṃ su durjayam // BhP_12.08.011 // / brahmā bhṛgur bhavo dakṣo brahma putrāś ca ye 'pare /
BhP_12.08.012/3 nṛ-deva-pitṛ-bhūtāni tenāsann ati-vismitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842862 (0.0):
brahmā bhṛgur bhavo dakṣo brahma putrāś ca ye 'pare / / nṛ deva pitṛ bhūtāni tenāsann ati vismitāḥ // BhP_12.08.012 //
BhP_12.08.013/1 itthaṃ bṛhad-vrata-dharas tapaḥ-svādhyāya-saṃyamaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842871 (0.0):
nṛ deva pitṛ bhūtāni tenāsann ati vismitāḥ // BhP_12.08.012 // / itthaṃ bṛhad vrata dharas tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546695 (0.060):
BhP_12.08.007/3 chandāṃsy adhītya dharmeṇa tapaḥ-svādhyāya-saṃyutaḥ / BhP_12.08.008/1 bṛhad-vrata-dharaḥ śānto jaṭilo valkalāmbaraḥ
BhP_12.08.013/3 dadhyāv adhokṣajaṃ yogī dhvasta-kleśāntarātmanā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842877 (0.0):
itthaṃ bṛhad vrata dharas tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ / / dadhyāv adhokṣajaṃ yogī dhvasta kleśāntarātmanā // BhP_12.08.013 //
BhP_12.08.014/1 tasyaivaṃ yuñjataś cittaṃ mahā-yogena yoginaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842882 (0.005):
dadhyāv adhokṣajaṃ yogī dhvasta kleśāntarātmanā // BhP_12.08.013 // / tasyaivaṃ yuñjataś cittaṃ mahā yogena yoginaḥ /
BhP_12.08.014/3 vyatīyāya mahān kālo manvantara-ṣaḍ-ātmakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842888 (0.017):
tasyaivaṃ yuñjataś cittaṃ mahā yogena yoginaḥ / / vyatīyāya mahān kālo manvantara ṣaḍ ātmakaḥ // BhP_12.08.014 //
BhP_12.08.015/1 etat purandaro jñātvā saptame 'smin kilāntare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842894 (0.005):
vyatīyāya mahān kālo manvantara ṣaḍ ātmakaḥ // BhP_12.08.014 // / etat purandaro jñātvā saptame 'smin kilāntare /
BhP_12.08.015/3 tapo-viśaṅkito brahmann ārebhe tad-vighātanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842900 (0.014):
etat purandaro jñātvā saptame 'smin kilāntare / / tapo viśaṅkito brahmann ārebhe tad vighātanam // BhP_12.08.015 //
BhP_12.08.016/1 gandharvāpsarasaḥ kāmaṃ vasanta-malayānilau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842907 (0.0):
tapo viśaṅkito brahmann ārebhe tad vighātanam // BhP_12.08.015 // / gandharvāpsarasaḥ kāmaṃ vasanta malayānilau /
BhP_12.08.016/3 munaye preṣayām āsa rajas-toka-madau tathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842914 (1.192):
gandharvāpsarasaḥ kāmaṃ vasanta malayānilau / / munaye preṣayām āsa rajas toka madau tathā // BhP_12.08.016 //
BhP_12.08.017/1 te vai tad-āśramaṃ jagmur himādreḥ pārśva uttare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842921 (0.0):
munaye preṣayām āsa rajas toka madau tathā // BhP_12.08.016 // / te vai tad āśramaṃ jagmur himādreḥ pārśva uttare /
BhP_12.08.017/3 puṣpabhadrā nadī yatra citrākhyā ca śilā vibho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842927 (1.788):
te vai tad āśramaṃ jagmur himādreḥ pārśva uttare / / puṣpabhadrā nadī yatra citrākhyā ca śilā vibho // BhP_12.08.017 //
BhP_12.08.018/1 tad-āśrama-padaṃ puṇyaṃ puṇya-druma-latāñcitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842936 (0.0):
puṣpabhadrā nadī yatra citrākhyā ca śilā vibho // BhP_12.08.017 // / tad āśrama padaṃ puṇyaṃ puṇya druma latāñcitam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16469903 (0.058):
sarvāśramanivāsiṣu HV_App.I,42B.2440b / sarvāśramapadaṃ puṇyaṃ HV_App.I,41.492a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 652938 (0.058):
viśveśaṃ prathamaṃ nāma $ mahātapasam ātmajam / HV_App.I,41.491 / / sarvāśramapadaṃ puṇyaṃ $ nāmnā dharmaṃ sa sṛṣṭavān // HV_App.I,41.492 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22138495 (0.058):
viśveśaṃ prathamaṃ nāma mahātapasam ātmajam / HV_App.I,41.491 / / sarvāśramapadaṃ puṇyaṃ nāmnā dharmaṃ sa sṛṣṭavān // HV_App.I,41.492 //
BhP_12.08.018/3 puṇya-dvija-kulākīṛnaṃ puṇyāmala-jalāśayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842942 (0.0):
tad āśrama padaṃ puṇyaṃ puṇya druma latāñcitam / / puṇya dvija kulākīṛnaṃ puṇyāmala jalāśayam // BhP_12.08.018 //
BhP_12.08.019/1 matta-bhramara-saṅgītaṃ matta-kokila-kūjitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842951 (0.0):
puṇya dvija kulākīṛnaṃ puṇyāmala jalāśayam // BhP_12.08.018 // / matta bhramara saṅgītaṃ matta kokila kūjitam /
BhP_12.08.019/3 matta-barhi-naṭāṭopaṃ matta-dvija-kulākulam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842959 (0.0):
matta bhramara saṅgītaṃ matta kokila kūjitam /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15410255 (0.038):
BhP_03.21.041/1 matta-dvija-gaṇair ghuṣṭaṃ matta-bhramara-vibhramam / BhP_03.21.041/2 matta-barhi-naṭāṭopam āhvayan-matta-kokilam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2659081 (0.038):
matta barhi naṭāṭopam āhvayan matta kokilam // BhP_03.21.041 //
BhP_12.08.020/1 vāyuḥ praviṣṭa ādāya hima-nirjhara-śīkarān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842966 (0.0):
matta barhi naṭāṭopaṃ matta dvija kulākulam // BhP_12.08.019 // / vāyuḥ praviṣṭa ādāya hima nirjhara śīkarān /
BhP_12.08.020/3 sumanobhiḥ pariṣvakto vavāv uttambhayan smaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842971 (0.004):
vāyuḥ praviṣṭa ādāya hima nirjhara śīkarān / / sumanobhiḥ pariṣvakto vavāv uttambhayan smaram // BhP_12.08.020 //
BhP_12.08.021/1 udyac-candra-niśā-vaktraḥ pravāla-stabakālibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842978 (0.0):
sumanobhiḥ pariṣvakto vavāv uttambhayan smaram // BhP_12.08.020 // / udyac candra niśā vaktraḥ pravāla stabakālibhiḥ /
BhP_12.08.021/3 gopa-druma-latā-jālais tatrāsīt kusumākaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842985 (0.0):
udyac candra niśā vaktraḥ pravāla stabakālibhiḥ / / gopa druma latā jālais tatrāsīt kusumākaraḥ // BhP_12.08.021 //
BhP_12.08.022/1 anvīyamāno gandharvair gīta-vāditra-yūthakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842991 (0.004):
gopa druma latā jālais tatrāsīt kusumākaraḥ // BhP_12.08.021 // / anvīyamāno gandharvair gīta vāditra yūthakaiḥ /
BhP_12.08.022/3 adṛśyatātta-cāpeṣuḥ svaḥ-strī-yūtha-patiḥ smaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843001 (0.0):
anvīyamāno gandharvair gīta vāditra yūthakaiḥ / / adṛśyatātta cāpeṣuḥ svaḥ strī yūtha patiḥ smaraḥ // BhP_12.08.022 //
BhP_12.08.023/1 hutvāgniṃ samupāsīnaṃ dadṛśuḥ śakra-kiṅkarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843008 (0.0):
adṛśyatātta cāpeṣuḥ svaḥ strī yūtha patiḥ smaraḥ // BhP_12.08.022 // / hutvāgniṃ samupāsīnaṃ dadṛśuḥ śakra kiṅkarāḥ /
BhP_12.08.023/3 mīlitākṣaṃ durādharṣaṃ mūrtimantam ivānalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843014 (0.004):
hutvāgniṃ samupāsīnaṃ dadṛśuḥ śakra kiṅkarāḥ / / mīlitākṣaṃ durādharṣaṃ mūrtimantam ivānalam // BhP_12.08.023 //
BhP_12.08.024/1 nanṛtus tasya purataḥ striyo 'tho gāyakā jaguḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843020 (0.0):
mīlitākṣaṃ durādharṣaṃ mūrtimantam ivānalam // BhP_12.08.023 // / nanṛtus tasya purataḥ striyo 'tho gāyakā jaguḥ /
BhP_12.08.024/3 mṛdaṅga-vīṇā-paṇavair vādyaṃ cakrur mano-ramam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843027 (0.0):
nanṛtus tasya purataḥ striyo 'tho gāyakā jaguḥ / / mṛdaṅga vīṇā paṇavair vādyaṃ cakrur mano ramam // BhP_12.08.024 //
BhP_12.08.025/1 sandadhe 'straṃ sva-dhanuṣi kāmaḥ pañca-mukhaṃ tadā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843034 (0.0):
mṛdaṅga vīṇā paṇavair vādyaṃ cakrur mano ramam // BhP_12.08.024 // / sandadhe 'straṃ sva dhanuṣi kāmaḥ pañca mukhaṃ tadā /
BhP_12.08.025/3 madhur mano rajas-toka indra-bhṛtyā vyakampayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843044 (0.0):
sandadhe 'straṃ sva dhanuṣi kāmaḥ pañca mukhaṃ tadā / / madhur mano rajas toka indra bhṛtyā vyakampayan // BhP_12.08.025 //
BhP_12.08.026/1 krīḍantyāḥ puñjikasthalyāḥ kandukaiḥ stana-gauravāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843050 (0.0):
madhur mano rajas toka indra bhṛtyā vyakampayan // BhP_12.08.025 // / krīḍantyāḥ puñjikasthalyāḥ kandukaiḥ stana gauravāt /
BhP_12.08.026/3 bhṛśam udvigna-madhyāyāḥ keśa-visraṃsita-srajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843057 (0.0):
krīḍantyāḥ puñjikasthalyāḥ kandukaiḥ stana gauravāt / / bhṛśam udvigna madhyāyāḥ keśa visraṃsita srajaḥ // BhP_12.08.026 //
BhP_12.08.027/1 itas tato bhramad-dṛṣṭeś calantyā anu kandukam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843063 (1.192):
bhṛśam udvigna madhyāyāḥ keśa visraṃsita srajaḥ // BhP_12.08.026 // / itas tato bhramad dṛṣṭeś calantyā anu kandukam /
BhP_12.08.027/3 vāyur jahāra tad-vāsaḥ sūkṣmaṃ truṭita-mekhalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843071 (0.0):
itas tato bhramad dṛṣṭeś calantyā anu kandukam / / vāyur jahāra tad vāsaḥ sūkṣmaṃ truṭita mekhalam // BhP_12.08.027 //
BhP_12.08.028/1 visasarja tadā bāṇaṃ matvā taṃ sva-jitaṃ smaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843078 (0.0):
vāyur jahāra tad vāsaḥ sūkṣmaṃ truṭita mekhalam // BhP_12.08.027 // / visasarja tadā bāṇaṃ matvā taṃ sva jitaṃ smaraḥ /
BhP_12.08.028/3 sarvaṃ tatrābhavan mogham anīśasya yathodyamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843084 (0.005):
visasarja tadā bāṇaṃ matvā taṃ sva jitaṃ smaraḥ / / sarvaṃ tatrābhavan mogham anīśasya yathodyamaḥ // BhP_12.08.028 //
BhP_12.08.029/1 ta ittham apakurvanto munes tat-tejasā mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843089 (0.004):
sarvaṃ tatrābhavan mogham anīśasya yathodyamaḥ // BhP_12.08.028 // / ta ittham apakurvanto munes tat tejasā mune /
BhP_12.08.029/3 dahyamānā nivavṛtuḥ prabodhyāhim ivārbhakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843095 (0.004):
ta ittham apakurvanto munes tat tejasā mune / / dahyamānā nivavṛtuḥ prabodhyāhim ivārbhakāḥ // BhP_12.08.029 //
BhP_12.08.030/1 itīndrānucarair brahman dharṣito 'pi mahā-muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843100 (0.0):
dahyamānā nivavṛtuḥ prabodhyāhim ivārbhakāḥ // BhP_12.08.029 // / itīndrānucarair brahman dharṣito 'pi mahā muniḥ /
BhP_12.08.030/3 yan nāgād ahamo bhāvaṃ na tac citraṃ mahatsu hi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843108 (0.0):
itīndrānucarair brahman dharṣito 'pi mahā muniḥ / / yan nāgād ahamo bhāvaṃ na tac citraṃ mahatsu hi // BhP_12.08.030 //
BhP_12.08.031/1 dṛṣṭvā nistejasaṃ kāmaṃ sa-gaṇaṃ bhagavān svarāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843116 (0.0):
yan nāgād ahamo bhāvaṃ na tac citraṃ mahatsu hi // BhP_12.08.030 // / dṛṣṭvā nistejasaṃ kāmaṃ sa gaṇaṃ bhagavān svarāṭ /
BhP_12.08.031/3 śrutvānubhāvaṃ brahmarṣer vismayaṃ samagāt param
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843123 (0.0):
dṛṣṭvā nistejasaṃ kāmaṃ sa gaṇaṃ bhagavān svarāṭ / / śrutvānubhāvaṃ brahmarṣer vismayaṃ samagāt param // BhP_12.08.031 //
BhP_12.08.032/1 tasyaivaṃ yuñjataś cittaṃ tapaḥ-svādhyāya-saṃyamaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843128 (0.005):
śrutvānubhāvaṃ brahmarṣer vismayaṃ samagāt param // BhP_12.08.031 // / tasyaivaṃ yuñjataś cittaṃ tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548431 (0.058):
BhP_12.10.024/3 bibhraty ātma-samādhāna- tapaḥ-svādhyāya-saṃyamaiḥ / BhP_12.10.025/1 śravaṇād darśanād vāpi mahā-pātakino 'pi vaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844391 (0.062):
bibhraty ātma samādhāna tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ // BhP_12.10.024 //
BhP_12.08.032/3 anugrahāyāvirāsīn nara-nārāyaṇo hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843133 (0.004):
tasyaivaṃ yuñjataś cittaṃ tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ / / anugrahāyāvirāsīn nara nārāyaṇo hariḥ // BhP_12.08.032 //
BhP_12.08.033/1 tau śukla-kṛṣṇau nava-kañja-locanau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843139 (0.004):
anugrahāyāvirāsīn nara nārāyaṇo hariḥ // BhP_12.08.032 // / tau śukla kṛṣṇau nava kañja locanau $ catur bhujau raurava valkalāmbarau &
BhP_12.08.033/2 catur-bhujau raurava-valkalāmbarau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843144 (0.035):
tau śukla kṛṣṇau nava kañja locanau $ catur bhujau raurava valkalāmbarau &
BhP_12.08.033/3 pavitra-pāṇī upavītakaṃ tri-vṛt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843149 (0.037):
tau śukla kṛṣṇau nava kañja locanau $ catur bhujau raurava valkalāmbarau & / pavitra pāṇī upavītakaṃ tri vṛt % kamaṇḍaluṃ daṇḍam ṛjuṃ ca vaiṇavam //
BhP_12.08.033/4 kamaṇḍaluṃ daṇḍam ṛjuṃ ca vaiṇavam / BhP_12.08.034/1 padmākṣa-mālām uta jantu-mārjanaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843160 (0.0):
pavitra pāṇī upavītakaṃ tri vṛt % kamaṇḍaluṃ daṇḍam ṛjuṃ ca vaiṇavam //
BhP_12.08.034/2 vedaṃ ca sākṣāt tapa eva rūpiṇau / BhP_12.08.034/3 tapat-taḍid-varṇa-piśaṅga-rociṣā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843169 (0.034):
padmākṣa mālām uta jantu mārjanaṃ $ vedaṃ ca sākṣāt tapa eva rūpiṇau &
BhP_12.08.034/4 prāṃśū dadhānau vibudharṣabhārcitau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843174 (0.0):
tapat taḍid varṇa piśaṅga rociṣā % prāṃśū dadhānau vibudharṣabhārcitau //
BhP_12.08.035/1 te vai bhagavato rūpe nara-nārāyaṇāv ṛṣī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843181 (0.0):
tapat taḍid varṇa piśaṅga rociṣā % prāṃśū dadhānau vibudharṣabhārcitau // / BhP_12.08.034 //* / te vai bhagavato rūpe nara nārāyaṇāv ṛṣī /
BhP_12.08.035/3 dṛṣṭvotthāyādareṇoccair nanāmāṅgena daṇḍa-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843189 (0.0):
te vai bhagavato rūpe nara nārāyaṇāv ṛṣī / / dṛṣṭvotthāyādareṇoccair nanāmāṅgena daṇḍa vat // BhP_12.08.035 //
BhP_12.08.036/1 sa tat-sandarśanānanda- nirvṛtātmendriyāśayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843198 (0.0):
dṛṣṭvotthāyādareṇoccair nanāmāṅgena daṇḍa vat // BhP_12.08.035 // / sa tat sandarśanānanda nirvṛtātmendriyāśayaḥ /
BhP_12.08.036/3 hṛṣṭa-romāśru-pūrṇākṣo na sehe tāv udīkṣitum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843206 (0.0):
sa tat sandarśanānanda nirvṛtātmendriyāśayaḥ / / hṛṣṭa romāśru pūrṇākṣo na sehe tāv udīkṣitum // BhP_12.08.036 //
BhP_12.08.037/1 utthāya prāñjaliḥ prahva autsukyād āśliṣann iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843212 (0.004):
hṛṣṭa romāśru pūrṇākṣo na sehe tāv udīkṣitum // BhP_12.08.036 // / utthāya prāñjaliḥ prahva autsukyād āśliṣann iva /
BhP_12.08.037/3 namo nama itīśānau babhāśe gadgadākṣaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843218 (0.0):
utthāya prāñjaliḥ prahva autsukyād āśliṣann iva / / namo nama itīśānau babhāśe gadgadākṣaram // BhP_12.08.037 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4880060 (0.064):
namo brahmasutābhyaś ca pavitrābhyo namo namaḥ //AP_291.019cd/
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171826 (0.064):
namaḥ piñcchadhvajinyai ca $ dhāriṇyai paṭṭisasya ca & / namo 'stu bhūtamātre ca % skandasya ca namo namaḥ // SkP_29.199 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181900 (0.064):
namaḥ piñcchadhvajinyai ca dhāriṇyai paṭṭisasya ca / / namo 'stu bhūtamātre ca skandasya ca namo namaḥ // SkP_29.199 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299674 (0.064):
namo gārgyai girīśaye HV_App.I,30.363b / namo godharadhāriṇe *HV_62.10ab*721A:8b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 643306 (0.064):
namaḥ kumāragurave $ pradyumnagurave namaḥ / HV_App.I,37.72 / / namo dharaṇīdharāya $ ganṅgādharāya vai namaḥ // HV_App.I,37.73 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074843 (0.064):
namo gārgyai girīśaye HV_App.I,30.363b / namo goptre jagannātha HV_App.I,42.613**33:11a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074894 (0.064):
namo dharaṇīdharāya HV_App.I,37.73a / namo namaḥ satyajagatpate te HV_App.I,42B.2855**199:11
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128862 (0.064):
namaḥ kumāragurave pradyumnagurave namaḥ / HV_App.I,37.72 / / namo dharaṇīdharāya ganṅgādharāya vai namaḥ // HV_App.I,37.73 //
BhP_12.08.038/1 tayor āsanam ādāya pādayor avanijya ca / BhP_12.08.038/3 arhaṇenānulepena dhūpa-mālyair apūjayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843229 (0.003):
namo nama itīśānau babhāśe gadgadākṣaram // BhP_12.08.037 // / tayor āsanam ādāya pādayor avanijya ca /
BhP_12.08.039/1 sukham āsanam āsīnau prasādābhimukhau munī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843235 (1.192):
arhaṇenānulepena dhūpa mālyair apūjayat // BhP_12.08.038 // / sukham āsanam āsīnau prasādābhimukhau munī /
BhP_12.08.039/3 punar ānamya pādābhyāṃ gariṣṭhāv idam abravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843241 (0.006):
sukham āsanam āsīnau prasādābhimukhau munī / / punar ānamya pādābhyāṃ gariṣṭhāv idam abravīt // BhP_12.08.039 //
BhP_12.08.040/0 śrī-mārkaṇḍeya uvāca / BhP_12.08.040/1 kiṃ varṇaye tava vibho yad-udīrito 'suḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843251 (0.0):
punar ānamya pādābhyāṃ gariṣṭhāv idam abravīt // BhP_12.08.039 // / BhP_12.08.040/0 śrī mārkaṇḍeya uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910922 (0.0):
iti vadan pūrvārtham eva sādhayati / kiṃ varṇaye tava vibho yad udīrito'suḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548482 (1.788):
BhP_12.10.027/3 śiva-vāg-amṛta-dhvasta- kleśa-puñjas tam abravīt / BhP_12.10.028/0 śrī-mārkaṇḍeya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844438 (0.006):
śiva vāg amṛta dhvasta kleśa puñjas tam abravīt // BhP_12.10.027 // / BhP_12.10.028/0 śrī mārkaṇḍeya uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408898 (0.041):
BhP_10.74.001/3 kṛṣṇasya cānubhāvaṃ taṃ śrutvā prītas tam abravīt / BhP_10.74.002/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca / BhP_10.74.002/1 ye syus trai lokya guravaḥ sarve lokā maheśvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375925 (0.043):
BhP_10.27.014/3 megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.27.015/1 mayā te 'kāri maghavan makha bhaṅgo 'nugṛhṇatā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393423 (0.043):
BhP_10.53.001/3 pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.53.002/1 tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524995 (0.043):
BhP_04.09.018/2 bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt / BhP_04.09.019/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.09.019/1 vedāhaṃ te vyavasitaṃ hṛdi rājanya-bālaka
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373775 (0.043):
BhP_08.09.008/3 prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.09.009/1 kathaṃ kaśyapadāyādāḥ puṃścalyāṃ mayi saṅgatāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379660 (0.043):
BhP_08.19.001/3 niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.002/1 vacastavaitaj janadeva sūnṛtaṃ kulocitaṃ dharmayutaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673745 (0.046):
bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt // BhP_04.09.018 // / BhP_04.09.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734329 (0.046):
prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt // BhP_08.09.008 // / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739801 (0.046):
niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt // BhP_08.19.001 // / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774655 (0.046):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790885 (0.046):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548074 (0.046):
BhP_12.10.001/3 vaibhavaṃ yoga-māyāyās tam eva śaraṇaṃ yayau / BhP_12.10.002/0 śrī-mārkaṇḍeya uvāca / BhP_12.10.002/1 prapanno 'smy aṅghri-mūlaṃ te prapannābhaya-daṃ hare
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418533 (0.050):
BhP_10.86.050/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.86.051/1 brahmaṃs te 'nugrahārthāya samprāptān viddhy amūn munīn
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15397547 (0.050):
BhP_03.04.010/2 āśṛṇvato mām anurāga-hāsa- samīkṣayā viśramayann uvāca / BhP_03.04.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.04.011/1 vedāham antar manasīpsitaṃ te dadāmi yat tad duravāpam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26545476 (0.050):
sadaya-hāsāvaloka iti hovāca / BhP_05.01.011/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.01.011/1 nibodha tātedam ṛtaṃ bravīmi māsūyituṃ devam arhasy
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18874979 (0.051):
vistareṇa mamākhyāhi śravaṇau mama lampaṭau // RKV_153.12 // / śrīmārkaṇḍeya uvāca:
BhP_12.08.040/2 saṃspandate tam anu vāṅ-mana-indriyāṇi / BhP_12.08.040/3 spandanti vai tanu-bhṛtām aja-śarvayoś ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843261 (0.016):
kiṃ varṇaye tava vibho yad udīrito 'suḥ $ saṃspandate tam anu / vāṅ mana indriyāṇi &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910932 (0.016):
kiṃ varṇaye tava vibho yad udīrito'suḥ / saṃspandate tam anu vāṅ mana indriyāṇi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910982 (0.027):
ca tat prasiddha ity arthaḥ | na kevalaṃ prākṛtānāṃ tanu bhṛtāṃ kintu aja / śarvayoś ca | ataḥ svasya mamāpi tathaiva | evaṃ saty api na kvacid api
BhP_12.08.040/4 svasyāpy athāpi bhajatām asi bhāva-bandhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843267 (0.0):
spandanti vai tanu bhṛtām aja śarvayoś ca % svasyāpy athāpi bhajatām asi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910938 (0.0):
spandanti vai tanu bhṛtām aja śarvayoś ca / svasyāpy athāpi bhajatām asi bhāva bandhuḥ || [BhP 12.8.40]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13910983 (0.052):
ca tat prasiddha ity arthaḥ | na kevalaṃ prākṛtānāṃ tanu bhṛtāṃ kintu aja / śarvayoś ca | ataḥ svasya mamāpi tathaiva | evaṃ saty api na kvacid api
BhP_12.08.041/1 mūrtī ime bhagavato bhagavaṃs tri-lokyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843273 (0.005):
spandanti vai tanu bhṛtām aja śarvayoś ca % svasyāpy athāpi bhajatām asi / bhāva bandhuḥ // BhP_12.08.040 //* / mūrtī ime bhagavato bhagavaṃs tri lokyāḥ $ kṣemāya tāpa viramāya ca
BhP_12.08.041/2 kṣemāya tāpa-viramāya ca mṛtyu-jityai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843278 (0.030):
mūrtī ime bhagavato bhagavaṃs tri lokyāḥ $ kṣemāya tāpa viramāya ca
BhP_12.08.041/3 nānā bibharṣy avitum anya-tanūr yathedaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843283 (0.020):
mūrtī ime bhagavato bhagavaṃs tri lokyāḥ $ kṣemāya tāpa viramāya ca / mṛtyu jityai & / nānā bibharṣy avitum anya tanūr yathedaṃ % sṛṣṭvā punar grasasi sarvam
BhP_12.08.041/4 sṛṣṭvā punar grasasi sarvam ivorṇanābhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843290 (0.0):
nānā bibharṣy avitum anya tanūr yathedaṃ % sṛṣṭvā punar grasasi sarvam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15409903 (0.058):
BhP_03.21.019/2 sṛjasy adaḥ pāsi punar grasiṣyase yathorṇa-nābhir bhagavan / sva-śaktibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2658751 (0.058):
sṛjasy adaḥ pāsi punar grasiṣyase yathorṇa nābhir bhagavan sva śaktibhiḥ
BhP_12.08.042/1 tasyāvituḥ sthira-careśitur aṅghri-mūlaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843296 (0.0):
nānā bibharṣy avitum anya tanūr yathedaṃ % sṛṣṭvā punar grasasi sarvam / ivorṇanābhiḥ // BhP_12.08.041 //*
BhP_12.08.042/2 yat-sthaṃ na karma-guṇa-kāla-rajaḥ spṛśanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843304 (0.0):
tasyāvituḥ sthira careśitur aṅghri mūlaṃ $ yat sthaṃ na
BhP_12.08.042/3 yad vai stuvanti ninamanti yajanty abhīkṣṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843310 (0.0):
karma guṇa kāla rajaḥ spṛśanti & / yad vai stuvanti ninamanti yajanty abhīkṣṇaṃ % dhyāyanti veda hṛdayā
BhP_12.08.042/4 dhyāyanti veda-hṛdayā munayas tad-āptyai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843316 (0.023):
yad vai stuvanti ninamanti yajanty abhīkṣṇaṃ % dhyāyanti veda hṛdayā
BhP_12.08.043/1 nānyaṃ tavāṅghry-upanayād apavarga-mūrteḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843324 (0.0):
munayas tad āptyai // BhP_12.08.042 //* / nānyaṃ tavāṅghry upanayād apavarga mūrteḥ $ kṣemaṃ janasya parito bhiya
BhP_12.08.043/2 kṣemaṃ janasya parito-bhiya īśa vidmaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843328 (0.026):
nānyaṃ tavāṅghry upanayād apavarga mūrteḥ $ kṣemaṃ janasya parito bhiya
BhP_12.08.043/3 brahmā bibhety alam ato dvi-parārdha-dhiṣṇyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843337 (0.0):
nānyaṃ tavāṅghry upanayād apavarga mūrteḥ $ kṣemaṃ janasya parito bhiya / īśa vidmaḥ & / brahmā bibhety alam ato dvi parārdha dhiṣṇyaḥ % kālasya te kim uta
BhP_12.08.043/4 kālasya te kim uta tat-kṛta-bhautikānām / BhP_12.08.044/1 tad vai bhajāmy ṛta-dhiyas tava pāda-mūlaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843349 (0.0):
brahmā bibhety alam ato dvi parārdha dhiṣṇyaḥ % kālasya te kim uta
BhP_12.08.044/2 hitvedam ātma-cchadi cātma-guroḥ parasya
BhP_12.08.044/3 dehādy apārtham asad antyam abhijña-mātraṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843362 (0.0):
tad vai bhajāmy ṛta dhiyas tava pāda mūlaṃ $ hitvedam ātma cchadi / cātma guroḥ parasya & / dehādy apārtham asad antyam abhijña mātraṃ % vindeta te tarhi
BhP_12.08.044/4 vindeta te tarhi sarva-manīṣitārtham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843367 (0.009):
dehādy apārtham asad antyam abhijña mātraṃ % vindeta te tarhi / sarva manīṣitārtham // BhP_12.08.044 //*
BhP_12.08.045/1 sattvaṃ rajas tama itīśa tavātma-bandho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843373 (0.0):
sarva manīṣitārtham // BhP_12.08.044 //* / sattvaṃ rajas tama itīśa tavātma bandho $ māyā mayāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981662 (0.0):
anytamatvaṃ dvādaśe śrī nārāyaṇa rṣiṃ prati mārkaṇḍeyena / sattvaṃ rajas tama itīśa tavātma bandho
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981713 (0.014):
anayor arthaḥ | he īśa yad api sattvaṃ rajas tama iti tavaiva māyā kṛtā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010642 (0.033):
prati mārkaṇḍeyena | / sattvaṃ rajas tama itīśa tavātmabandho
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7938822 (0.063):
BhP_02.02.017/3 na yatra sattvaṃ na rajastamaśca na vai vikāro na mahān
BhP_12.08.045/2 māyā-mayāḥ sthiti-layodaya-hetavo 'sya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843381 (0.0):
sattvaṃ rajas tama itīśa tavātma bandho $ māyā mayāḥ / sthiti layodaya hetavo 'sya &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010648 (0.038):
māyāmayāḥ sthiti layodbhava hetavo'sya |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981664 (0.047):
sattvaṃ rajas tama itīśa tavātma bandho / māyāmayāḥ sthit layodbhava hetavo'sya |
BhP_12.08.045/3 līlā dhṛtā yad api sattva-mayī praśāntyai
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843386 (0.0):
sthiti layodaya hetavo 'sya & / līlā dhṛtā yad api sattva mayī praśāntyai % nānye nṛṇāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981673 (0.0):
līlādhṛtā yad api sattvamayī praśāntyai
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010655 (0.0):
līlādhṛtā yad api sattva mayī praśāntyai
BhP_12.08.045/4 nānye nṛṇāṃ vyasana-moha-bhiyaś ca yābhyām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843395 (0.0):
līlā dhṛtā yad api sattva mayī praśāntyai % nānye nṛṇāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010663 (0.011):
līlādhṛtā yad api sattva mayī praśāntyai / nānye nṝṇāṃ vyasana moha bhiyaś ca yābhyām || [BhP 12.8.39]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981681 (0.027):
līlādhṛtā yad api sattvamayī praśāntyai / nānye nṝṇāṃ vyasana moha bhiyaś ca yābhyām ||
BhP_12.08.046/1 tasmāt taveha bhagavann atha tāvakānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843400 (0.008):
vyasana moha bhiyaś ca yābhyām // BhP_12.08.045 //* / tasmāt taveha bhagavann atha tāvakānāṃ $ śuklāṃ tanuṃ sva dayitāṃ kuśalā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7010667 (0.013):
nānye nṝṇāṃ vyasana moha bhiyaś ca yābhyām || [BhP 12.8.39] / tasmāt taveha bhagavann atha tāvakānāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981686 (0.024):
nānye nṝṇāṃ vyasana moha bhiyaś ca yābhyām || / tasmāt taveha bhagavann atha tāvakānāṃ
BhP_12.08.046/2 śuklāṃ tanuṃ sva-dayitāṃ kuśalā bhajanti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981692 (1.788):
tasmāt taveha bhagavann atha tāvakānāṃ / śuklāṃ tanuṃ sva dayitāṃ kuśalā bhajanti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843406 (0.013):
tasmāt taveha bhagavann atha tāvakānāṃ $ śuklāṃ tanuṃ sva dayitāṃ kuśalā
BhP_12.08.046/3 yat sātvatāḥ puruṣa-rūpam uśanti sattvaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843412 (0.0):
tasmāt taveha bhagavann atha tāvakānāṃ $ śuklāṃ tanuṃ sva dayitāṃ kuśalā / bhajanti & / yat sātvatāḥ puruṣa rūpam uśanti sattvaṃ % loko yato 'bhayam utātma sukhaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981698 (0.0):
śuklāṃ tanuṃ sva dayitāṃ kuśalā bhajanti | / yat sātvatāḥ puruṣa rūpam uśanti sattvaṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433245 (0.0):
prakāśate | tad uktaṃ - yat sātvatāḥ puruṣa-rūpam uśanti sattvaṃ loko yata
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7011654 (0.030):
bhagavad dhāma prakāśate | tad uktaṃ yat sātvatāḥ puruṣa rūpam uśanti
BhP_12.08.046/4 loko yato 'bhayam utātma-sukhaṃ na cānyat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843419 (1.192):
yat sātvatāḥ puruṣa rūpam uśanti sattvaṃ % loko yato 'bhayam utātma sukhaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6981704 (1.192):
yat sātvatāḥ puruṣa rūpam uśanti sattvaṃ / loko yato'bhayam utātma sukhaṃ na cānyad || [BhP 12.8.39 40] iti ||
BhP_12.08.047/1 tasmai namo bhagavate puruṣāya bhūmne / BhP_12.08.047/2 viśvāya viśva-gurave para-daivatāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843429 (0.003):
yat sātvatāḥ puruṣa rūpam uśanti sattvaṃ % loko yato 'bhayam utātma sukhaṃ / na cānyat // BhP_12.08.046 //* / tasmai namo bhagavate puruṣāya bhūmne $ viśvāya viśva gurave
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2738385 (0.056):
arcāyāṃ sthaṇḍile sūrye jale vahnau gurāvapi // BhP_08.16.028 // / namastubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahīyase /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18412670 (0.056):
BhP_11.05.029/3 pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ / BhP_11.05.030/1 nārāyaṇāya ṛṣaye puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725045 (0.056):
tarhyeva puṇḍarīkākṣa bhagavattvāya kalpate // BhP_07.10.009 // / oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369518 (0.056):
BhP_08.03.002/1 oṃ namo bhagavate tasmai yata etac cidātmakam / BhP_08.03.002/3 puruṣāyādibījāya pareśāyābhidhīmahi
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378144 (0.058):
BhP_08.16.029/1 namastubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahīyase
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554762 (0.058):
BhP_05.17.017/1 oṃ namo bhagavate mahā-puruṣāya
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940037 (0.058):
BhP_02.04.024/1 namastasmai bhagavate vāsudevāya vedhase / BhP_02.04.024/3 papurjñānam ayaṃ saumyā yanmukhāmburuhāsavam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2820857 (0.058):
pradyumnāyāniruddhāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_11.05.029 // / nārāyaṇāya ṛṣaye puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6369949 (0.059):
BhP_10.16.039/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375853 (0.059):
BhP_10.27.010/1 namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391398 (0.059):
BhP_07.10.010/1 oṃ namo bhagavate tubhyaṃ puruṣāya mahātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769112 (0.059):
BhP_10.16.038 // / namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774587 (0.059):
BhP_10.27.009 // / namas tubhyaṃ bhagavate puruṣāya mahātmane /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524675 (0.061):
BhP_04.09.006/4 prāṇān namo bhagavate puruṣāya tubhyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673460 (0.061):
anyāṃś ca hasta caraṇa śravaṇa tvag ādīn % prāṇān namo bhagavate puruṣāya / tubhyam // BhP_04.09.006 //* / ekas tvam eva bhagavann idam ātma śaktyā $ māyākhyayoru guṇayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688695 (0.062):
vāsudevāya sattvāya tubhyaṃ bhagavate namaḥ // BhP_04.30.042 // / BhP_04.30.043/0 maitreya uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401243 (0.063):
BhP_03.09.019/4 tasmai namo bhagavate puruṣottamāya / BhP_03.09.020/1 yo 'vidyayānupahato 'pi daśārdha-vṛttyā
BhP_12.08.047/3 nārāyaṇāya ṛṣaye ca narottamāya / BhP_12.08.047/4 haṃsāya saṃyata-gire nigameśvarāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843438 (0.0):
tasmai namo bhagavate puruṣāya bhūmne $ viśvāya viśva gurave / para daivatāya & / nārāyaṇāya ṛṣaye ca narottamāya % haṃsāya saṃyata gire nigameśvarāya //
BhP_12.08.048/1 yaṃ vai na veda vitathākṣa-pathair bhramad-dhīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843447 (0.0):
nārāyaṇāya ṛṣaye ca narottamāya % haṃsāya saṃyata gire nigameśvarāya // / BhP_12.08.047 //* / yaṃ vai na veda vitathākṣa pathair bhramad dhīḥ $ santaṃ svakeṣv asuṣu
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10670304 (0.064):
(PB 12.13.6) stṛṇute taṃ yaṃ tustūrṣate ya evaṃ veda / (PB 12.13.7) tasmād dharivatīṣu stuvanti harivatīḥ śaṃsanti harivatīṣu
BhP_12.08.048/2 santaṃ svakeṣv asuṣu hṛdy api dṛk-patheṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843453 (1.192):
yaṃ vai na veda vitathākṣa pathair bhramad dhīḥ $ santaṃ svakeṣv asuṣu
BhP_12.08.048/3 tan-māyayāvṛta-matiḥ sa u eva sākṣād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843458 (0.028):
yaṃ vai na veda vitathākṣa pathair bhramad dhīḥ $ santaṃ svakeṣv asuṣu / hṛdy api dṛk patheṣu & / tan māyayāvṛta matiḥ sa u eva sākṣād % ādyas tavākhila guror upasādya
BhP_12.08.048/4 ādyas tavākhila-guror upasādya vedam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843464 (0.0):
tan māyayāvṛta matiḥ sa u eva sākṣād % ādyas tavākhila guror upasādya
BhP_12.08.049/1 yad-darśanaṃ nigama ātma-rahaḥ-prakāśaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843471 (0.0):
tan māyayāvṛta matiḥ sa u eva sākṣād % ādyas tavākhila guror upasādya / vedam // BhP_12.08.048 //* / yad darśanaṃ nigama ātma rahaḥ prakāśaṃ $ muhyanti yatra kavayo 'ja parā
BhP_12.08.049/2 muhyanti yatra kavayo 'ja-parā yatantaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843474 (0.021):
yad darśanaṃ nigama ātma rahaḥ prakāśaṃ $ muhyanti yatra kavayo 'ja parā
BhP_12.08.049/3 taṃ sarva-vāda-viṣaya-pratirūpa-śīlaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843480 (0.020):
yatantaḥ & / taṃ sarva vāda viṣaya pratirūpa śīlaṃ % vande mahā puruṣam
BhP_12.08.049/4 vande mahā-puruṣam ātma-nigūḍha-bodham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843487 (0.0):
taṃ sarva vāda viṣaya pratirūpa śīlaṃ % vande mahā puruṣam
BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / BhP_12.09.001/1 saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843495 (0.005):
ātma nigūḍha bodham // BhP_12.08.049 //* / BhP_12.09.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546110 (0.038):
BhP_12.06.072/3 aham ayāta-yāma-yajuṣ-kāma upasarāmīti / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca / BhP_12.06.073/1 evaṃ stutaḥ sa bhagavān vāji-rūpa-dharo raviḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548324 (0.038):
BhP_12.10.018/0 sūta uvāca / BhP_12.10.018/1 evaṃ stutaḥ sa bhagavān ādi-devaḥ satāṃ gatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842244 (0.045):
abhivanditam aham ayāta yāma yajuṣ kāma upasarāmīti // BhP_12.06.072 //_* / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca / evaṃ stutaḥ sa bhagavān vāji rūpa dharo raviḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844291 (0.045):
rajo juṣe 'tha ghorāya namas tubhyaṃ tamo juṣe // BhP_12.10.017 // / BhP_12.10.018/0 sūta uvāca / evaṃ stutaḥ sa bhagavān ādi devaḥ satāṃ gatiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165397 (0.054):
BhP_01.06.038/0 sūta uvāca / BhP_01.06.038/1 evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26875203 (0.056):
jagadupakṛtim ādyaṃ ko vijetuṃ samarthaḥ BrP_203.73d / {vyāsa uvāca: } / saṃstuto bhagavān itthaṃ $ devarājena keśavaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11146514 (0.056):
jagadupakṛtim ādyaṃ ko vijetuṃ samarthaḥ BrP_203.73d / {vyāsa uvāca: } / saṃstuto bhagavān itthaṃ devarājena keśavaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715327 (0.056):
BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630058 (0.058):
janmakarmarahasyaṃ me bhavataścātmatoṣaṇam // BhP_01.06.037 // / BhP_01.06.038/0 sūta uvāca / evaṃ sambhāṣya bhagavān nārado vāsavīsutam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731460 (0.058):
BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175627 (0.058):
BhP_06.16.049/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.16.049/1 saṃstuto bhagavān evamanantastamabhāṣata
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.060):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939780 (0.060):
BhP_02.04.010/3 śābde brahmaṇi niṣṇātaḥ parasmiṃśca bhavān khalu / BhP_02.04.011/0 sūta uvāca / BhP_02.04.011/1 ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.061):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10175383 (0.061):
śrīparāśara uvāca / saṃstuto bhagavānitthaṃ devarājena keśavaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173388 (0.061):
BhP_01.17.038/0 sūta uvāca / BhP_01.17.038/1 abhyarthitastadā tasmai sthānāni kalaye dadau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640911 (0.061):
śābde brahmaṇi niṣṇātaḥ parasmiṃśca bhavān khalu // BhP_02.04.010 // / BhP_02.04.011/0 sūta uvāca / ityupāmantrito rājñā guṇānukathane hareḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164848 (0.063):
BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / BhP_01.06.001/1 evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2629547 (0.063):
BhP_01.05.040 // / BhP_01.06.001/0 sūta uvāca / evaṃ niśamya bhagavān devarṣerjanma karma ca /
BhP_12.09.001/3 nārāyaṇo nara-sakhaḥ prīta āha bhṛgūdvaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843502 (0.0):
saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā / / nārāyaṇo nara sakhaḥ prīta āha bhṛgūdvaham // BhP_12.09.001 //
BhP_12.09.002/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.09.002/1 bho bho brahmarṣi-varyo 'si siddha ātma-samādhinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843514 (0.0):
nārāyaṇo nara sakhaḥ prīta āha bhṛgūdvaham // BhP_12.09.001 // / BhP_12.09.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175642 (0.019):
BhP_06.16.049/2 vidyādharapatiṃ prītaścitraketuṃ kurūdvaha / BhP_06.16.050/0 śrībhagavān uvāca / BhP_06.16.050/1 yan nāradāṅgirobhyāṃ te vyāhṛtaṃ me 'nuśāsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715341 (0.021):
vidyādharapatiṃ prītaścitraketuṃ kurūdvaha // BhP_06.16.049 // / BhP_06.16.050/0 śrībhagavān uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15301786 (0.027):
dadhīcamāha brahmarṣim % abhivandya jagadguruḥ // LiP_1,36.33 // / śrībhagavānuvāca / bhobho dadhīca brahmarṣe $ bhavārcanaratāvyaya &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7195557 (0.027):
dadhīcamāha brahmarṣim abhivandya jagadguruḥ // LiP_1,36.33 // / śrībhagavānuvāca / bhobho dadhīca brahmarṣe bhavārcanaratāvyaya /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10160605 (0.027):
brahmāṇamāha prītena viśvarūpaṃ prakāśayan // ViP_5,1.52 // / śrībhagavānuvāca / bhobho brahmaṃstvayā mattaḥsaha devair yadiṣyate /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777251 (0.037):
nobhayāṃś ca bhajanty eka etan no brūhi sādhu bhoḥ // BhP_10.32.016 // / BhP_10.32.017/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2647277 (0.040):
āśṛṇvato mām anurāga hāsa samīkṣayā viśramayann uvāca // BhP_03.04.010 // / BhP_03.04.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2689540 (0.040):
sadaya hāsāvaloka iti hovāca // BhP_05.01.010 //_* / BhP_05.01.011/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814179 (0.040):
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha // BhP_10.86.050 // / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821822 (0.043):
vilokya bhagavān āha yadu vṛddhān samāgatān // BhP_11.06.033 // / BhP_11.06.034/0 śrī bhagavān uvāca / ete vai su mahotpātā vyuttiṣṭhantīha sarvataḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661994 (0.044):
tīvreṇa bhakti yogena mano mayy arpitaṃ sthiram // BhP_03.25.045 // / BhP_03.26.001/0 śrī bhagavān uvāca / atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2833547 (0.044):
dhārayañ chrāvayañ chṛṇvan dvandvair naivābhibhūyate // BhP_11.23.061 // / BhP_11.24.001/0 śrī bhagavān uvāca / atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2662116 (0.045):
brūhi kāraṇayor asya sad asac ca yad ātmakam // BhP_03.26.009 // / BhP_03.26.010/0 śrī bhagavān uvāca / yat tat tri guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad asad ātmakam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822077 (0.045):
ekāntinaṃ priyaṃ bhṛtyam uddhavaṃ samabhāṣata // BhP_11.06.050 // / BhP_11.07.001/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha māṃ mahā bhāga tac cikīrṣitam eva me /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725057 (0.046):
haraye 'dbhutasiṃhāya brahmaṇe paramātmane // BhP_07.10.010 // / BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye bhavadvidhāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2788629 (0.046):
hitvā vā mac charaiś chinnaṃ dehaṃ svar yāhi māṃ jahi // BhP_10.50.018 // / BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825558 (0.046):
su gopyam api vakṣyāmi tvaṃ me bhṛtyaḥ suhṛt sakhā // BhP_11.11.049 // / BhP_11.12.001/0 śrī bhagavān uvāca / na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835036 (0.046):
bhaktāya cānuraktāya brūhi viśveśvareśvara // BhP_11.27.005 // / BhP_11.27.006/0 śrī bhagavān uvāca / na hy anto 'nanta pārasya karma kāṇḍasya coddhava /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844122 (0.046):
kurv asya tapasaḥ sākṣāt saṃsiddhiṃ siddhi do bhavān // BhP_12.10.005 // / BhP_12.10.006/0 śrī bhagavān uvāca / naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta /
BhP_12.09.002/3 mayi bhaktyānapāyinyā tapaḥ-svādhyāya-saṃyamaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843521 (0.0):
bho bho brahmarṣi varyo 'si siddha ātma samādhinā / / mayi bhaktyānapāyinyā tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ // BhP_12.09.002 //
BhP_12.09.003/1 vayaṃ te parituṣṭāḥ sma tvad-bṛhad-vrata-caryayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843528 (0.0):
mayi bhaktyānapāyinyā tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ // BhP_12.09.002 // / vayaṃ te parituṣṭāḥ sma tvad bṛhad vrata caryayā /
BhP_12.09.003/3 varaṃ pratīccha bhadraṃ te vara-do 'smi tvad-īpsitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843537 (0.0):
vayaṃ te parituṣṭāḥ sma tvad bṛhad vrata caryayā / / varaṃ pratīccha bhadraṃ te vara do 'smi tvad īpsitam // BhP_12.09.003 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19688021 (0.032):
01,157.009a tasyāḥ sa bhagavāṃs tuṣṭas tām uvāca tapasvinīm / 01,157.009c varaṃ varaya bhadraṃ te varado 'smīti bhāmini
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061204 (0.032):
tataḥ prasanno bhagavān viriñco viśvabhāvanaḥ / / varaṃ varaya bhadraṃ te varado 'smītyabhāṣata // KūrmP_1,19.55 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153327 (0.032):
varaṃ varaya bhadraṃ te % varado 'smi tavādya vai // SkP_6.8 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163406 (0.032):
varaṃ varaya bhadraṃ te varado 'smi tavādya vai // SkP_6.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19690615 (0.047):
01,162.018d*1737_11 stuto 'smi varadas te 'haṃ varaṃ varaya suvrata
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18823682 (0.048):
īśvara uvāca: / varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te varado 'haṃ tavānagha /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19916006 (0.055):
03,247.047d@025_0031 āha cainaṃ durādharṣo varado 'smīti bhārata / 03,247.047d@025_0032 varaṃ varaya bhadraṃ te yat te manasi vartate
BhP_12.09.004/0 śrī-ṛṣir uvāca / BhP_12.09.004/1 jitaṃ te deva-deveśa prapannārti-harācyuta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843548 (0.0):
varaṃ pratīccha bhadraṃ te vara do 'smi tvad īpsitam // BhP_12.09.003 // / BhP_12.09.004/0 śrī ṛṣir uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2804819 (0.027):
namas te deva deveśa prapannārti harāvyaya /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408461 (0.030):
BhP_10.73.008/1 namas te deva deveśa prapannārti harāvyaya
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23457646 (0.050):
devadeva mahādeva $ praṇatārtiharācyuta // ViP_5,33.18*67:2 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5164306 (0.050):
devadeva mahādeva praṇatārtiharācyuta // ViP_5,33.18*67:2 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7767182 (0.050):
deva prapannārtihara ViP_1,20.16a / devapraharaṇāḥ sutāḥ ViP_1,15.137b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16340434 (0.057):
prabhopamardaḥ kenātha HV_App.I,29.186a / prabho prapannārtiharādideva HV_App.I,27.83
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 570327 (0.057):
tam arcayāmaḥ satataṃ purātana @ HV_App.I,27.82 @ / prabho prapannārtiharādideva || HV_App.I,27.83 ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6414791 (0.059):
BhP_10.83.005/0 śrī ṛṣir uvāca / BhP_10.83.005/1 ity uttamaḥ śloka śikhā maṇiṃ janeṣv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815340 (0.060):
pūrṇaḥ śruta dharo rājann āha vīra vrato muniḥ // BhP_10.87.045 // / BhP_10.87.046/0 śrī nārada uvāca
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22055881 (0.061):
tam arcayāmaḥ satataṃ purātana @ HV_App.I,27.82 @ / prabho prapannārtiharādideva || HV_App.I,27.83 ||
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385440 (0.063):
BhP_07.03.021/2 martasya te hyamartasya darśanaṃ nāphalaṃ mama / BhP_07.03.022/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.03.022/1 ityuktvādibhavo devo bhakṣitāṅgaṃ pipīlikaiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6419805 (0.063):
BhP_10.87.045/3 pūrṇaḥ śruta dharo rājann āha vīra vrato muniḥ / BhP_10.87.046/0 śrī nārada uvāca / BhP_10.87.046/1 namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyāmala kīrtaye
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8388702 (0.064):
BhP_07.08.001/0 śrīnārada uvāca / BhP_07.08.001/1 atha daityasutāḥ sarve śrutvā tadanuvarṇitam
BhP_12.09.004/3 vareṇaitāvatālaṃ no yad bhavān samadṛśyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843554 (1.192):
jitaṃ te deva deveśa prapannārti harācyuta / / vareṇaitāvatālaṃ no yad bhavān samadṛśyata // BhP_12.09.004 //
BhP_12.09.005/1 gṛhītvājādayo yasya śrīmat-pādābja-darśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843563 (0.0):
vareṇaitāvatālaṃ no yad bhavān samadṛśyata // BhP_12.09.004 // / gṛhītvājādayo yasya śrīmat pādābja darśanam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310812 (0.0):
gṛhītvājādayo yasya śrīmat pādābja darśanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310828 (0.029):
ṭīkā ca yasya tava śrīmat pādābja darśanaṃ manasāpi gṛhītvā prāpya
BhP_12.09.005/3 manasā yoga-pakvena sa bhavān me 'kṣi-gocaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843571 (0.0):
gṛhītvājādayo yasya śrīmat pādābja darśanam / / manasā yoga pakvena sa bhavān me 'kṣi gocaraḥ // BhP_12.09.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310819 (0.0):
gṛhītvājādayo yasya śrīmat pādābja darśanam | / manasā yoga pakvena sa bhavān me 'kṣi gocaraḥ || [BhP 12.9.5]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418513 (0.054):
BhP_10.86.049/3 etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ / BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19310839 (0.059):
prākṛtā apy ajādayo bhavanti sa bhavān me'kṣi gocaro jāto'sti kim ataḥ
BhP_12.09.006/1 athāpy ambuja-patrākṣa puṇya-śloka-śikhāmaṇe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843579 (0.0):
manasā yoga pakvena sa bhavān me 'kṣi gocaraḥ // BhP_12.09.005 // / athāpy ambuja patrākṣa puṇya śloka śikhāmaṇe /
BhP_12.09.006/3 drakṣye māyāṃ yayā lokaḥ sa-pālo veda sad-bhidām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843589 (0.0):
athāpy ambuja patrākṣa puṇya śloka śikhāmaṇe / / drakṣye māyāṃ yayā lokaḥ sa pālo veda sad bhidām // BhP_12.09.006 //
BhP_12.09.007/0 sūta uvāca / BhP_12.09.007/1 itīḍito 'rcitaḥ kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843598 (0.0):
drakṣye māyāṃ yayā lokaḥ sa pālo veda sad bhidām // BhP_12.09.006 // / BhP_12.09.007/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.037):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.038):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.039):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.039):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546108 (0.039):
BhP_12.06.072/3 aham ayāta-yāma-yajuṣ-kāma upasarāmīti / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca / BhP_12.06.073/1 evaṃ stutaḥ sa bhagavān vāji-rūpa-dharo raviḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.040):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.040):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842242 (0.041):
abhivanditam aham ayāta yāma yajuṣ kāma upasarāmīti // BhP_12.06.072 //_* / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca / evaṃ stutaḥ sa bhagavān vāji rūpa dharo raviḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633643 (0.046):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176790 (0.046):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.047):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.049):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169224 (0.050):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661354 (0.050):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.051):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.051):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630644 (0.054):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.055):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15408712 (0.055):
BhP_03.19.032/2 yathā hiraṇyākṣa udāra-vikramo mahā-mṛdhe krīḍanavan / nirākṛtaḥ / BhP_03.19.033/0 sūta uvāca / BhP_03.19.033/1 iti kauṣāravākhyātām āśrutya bhagavat-kathām
BhP_12.09.007/3 tatheti sa smayan prāgād badary-āśramam īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843605 (0.0):
itīḍito 'rcitaḥ kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune / / tatheti sa smayan prāgād badary āśramam īśvaraḥ // BhP_12.09.007 //
BhP_12.09.008/1 tam eva cintayann artham ṛṣiḥ svāśrama eva saḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843610 (0.005):
tatheti sa smayan prāgād badary āśramam īśvaraḥ // BhP_12.09.007 // / tam eva cintayann artham ṛṣiḥ svāśrama eva saḥ /
BhP_12.09.008/3 vasann agny-arka-somāmbu- bhū-vāyu-viyad-ātmasu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843620 (0.0):
tam eva cintayann artham ṛṣiḥ svāśrama eva saḥ / / vasann agny arka somāmbu bhū vāyu viyad ātmasu // BhP_12.09.008 //
BhP_12.09.009/1 dhyāyan sarvatra ca hariṃ bhāva-dravyair apūjayat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843626 (1.192):
vasann agny arka somāmbu bhū vāyu viyad ātmasu // BhP_12.09.008 // / dhyāyan sarvatra ca hariṃ bhāva dravyair apūjayat /
BhP_12.09.009/3 kvacit pūjāṃ visasmāra prema-prasara-samplutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843632 (0.0):
dhyāyan sarvatra ca hariṃ bhāva dravyair apūjayat / / kvacit pūjāṃ visasmāra prema prasara samplutaḥ // BhP_12.09.009 //
BhP_12.09.010/1 tasyaikadā bhṛgu-śreṣṭha puṣpabhadrā-taṭe muneḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843639 (2.980):
kvacit pūjāṃ visasmāra prema prasara samplutaḥ // BhP_12.09.009 // / tasyaikadā bhṛgu śreṣṭha puṣpabhadrā taṭe muneḥ /
BhP_12.09.010/3 upāsīnasya sandhyāyāṃ brahman vāyur abhūn mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843645 (0.0):
tasyaikadā bhṛgu śreṣṭha puṣpabhadrā taṭe muneḥ / / upāsīnasya sandhyāyāṃ brahman vāyur abhūn mahān // BhP_12.09.010 //
BhP_12.09.011/1 taṃ caṇḍa-śabdaṃ samudīrayantaṃ balāhakā anv abhavan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843651 (0.0):
upāsīnasya sandhyāyāṃ brahman vāyur abhūn mahān // BhP_12.09.010 // / taṃ caṇḍa śabdaṃ samudīrayantaṃ balāhakā anv abhavan karālāḥ /
karālāḥ / BhP_12.09.011/3 akṣa-sthaviṣṭhā mumucus taḍidbhiḥ svananta uccair abhi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843661 (0.0):
taṃ caṇḍa śabdaṃ samudīrayantaṃ balāhakā anv abhavan karālāḥ / / akṣa sthaviṣṭhā mumucus taḍidbhiḥ svananta uccair abhi varṣa dhārāḥ //
varṣa-dhārāḥ / BhP_12.09.012/1 tato vyadṛśyanta catuḥ samudrāḥ samantataḥ kṣmā-talam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843670 (0.0):
akṣa sthaviṣṭhā mumucus taḍidbhiḥ svananta uccair abhi varṣa dhārāḥ //
āgrasantaḥ / BhP_12.09.012/3 samīra-vegormibhir ugra-nakra-
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843677 (0.0):
tato vyadṛśyanta catuḥ samudrāḥ samantataḥ kṣmā talam āgrasantaḥ / / samīra vegormibhir ugra nakra mahā bhayāvarta gabhīra ghoṣāḥ //
mahā-bhayāvarta-gabhīra-ghoṣāḥ / BhP_12.09.013/1 antar bahiś cādbhir ati-dyubhiḥ kharaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843687 (0.0):
samīra vegormibhir ugra nakra mahā bhayāvarta gabhīra ghoṣāḥ //
BhP_12.09.013/2 śatahradābhir upatāpitaṃ jagat / BhP_12.09.013/3 catur-vidhaṃ vīkṣya sahātmanā munir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843696 (0.0):
antar bahiś cādbhir ati dyubhiḥ kharaiḥ $ śatahradābhir upatāpitaṃ jagat &
BhP_12.09.013/4 jalāplutāṃ kṣmāṃ vimanāḥ samatrasat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843702 (0.003):
catur vidhaṃ vīkṣya sahātmanā munir % jalāplutāṃ kṣmāṃ vimanāḥ samatrasat
BhP_12.09.014/1 tasyaivam udvīkṣata ūrmi-bhīṣaṇaḥ prabhañjanāghūrṇita-vār
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843708 (0.0):
catur vidhaṃ vīkṣya sahātmanā munir % jalāplutāṃ kṣmāṃ vimanāḥ samatrasat / // BhP_12.09.013 //* / tasyaivam udvīkṣata ūrmi bhīṣaṇaḥ prabhañjanāghūrṇita vār mahārṇavaḥ /
mahārṇavaḥ / BhP_12.09.014/3 āpūryamāṇo varaṣadbhir ambudaiḥ kṣmām apyadhād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843715 (0.014):
tasyaivam udvīkṣata ūrmi bhīṣaṇaḥ prabhañjanāghūrṇita vār mahārṇavaḥ /
dvīpa-varṣādribhiḥ samam / BhP_12.09.015/1 sa-kṣmāntarikṣaṃ sa-divaṃ sa-bhā-gaṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843728 (0.0):
āpūryamāṇo varaṣadbhir ambudaiḥ kṣmām apyadhād dvīpa varṣādribhiḥ samam //
BhP_12.09.015/2 trai-lokyam āsīt saha digbhir āplutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843733 (0.0):
sa kṣmāntarikṣaṃ sa divaṃ sa bhā gaṇaṃ $ trai lokyam āsīt saha digbhir
BhP_12.09.015/3 sa eka evorvarito mahā-munir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843739 (0.018):
sa kṣmāntarikṣaṃ sa divaṃ sa bhā gaṇaṃ $ trai lokyam āsīt saha digbhir / āplutam & / sa eka evorvarito mahā munir % babhrāma vikṣipya jaṭā jaḍāndha vat //
BhP_12.09.015/4 babhrāma vikṣipya jaṭā jaḍāndha-vat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843745 (0.028):
sa eka evorvarito mahā munir % babhrāma vikṣipya jaṭā jaḍāndha vat //
BhP_12.09.016/1 kṣut-tṛṭ-parīto makarais timiṅgilair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843751 (0.0):
sa eka evorvarito mahā munir % babhrāma vikṣipya jaṭā jaḍāndha vat // / BhP_12.09.015 //* / kṣut tṛṭ parīto makarais timiṅgilair $ upadruto vīci nabhasvatāhataḥ &
BhP_12.09.016/2 upadruto vīci-nabhasvatāhataḥ / BhP_12.09.016/3 tamasy apāre patito bhraman diśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843760 (0.013):
kṣut tṛṭ parīto makarais timiṅgilair $ upadruto vīci nabhasvatāhataḥ &
BhP_12.09.016/4 na veda khaṃ gāṃ ca pariśrameṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843766 (0.0):
tamasy apāre patito bhraman diśo % na veda khaṃ gāṃ ca pariśrameṣitaḥ //
BhP_12.09.017/1 kracin magno mahāvarte taralais tāḍitaḥ kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843772 (0.0):
tamasy apāre patito bhraman diśo % na veda khaṃ gāṃ ca pariśrameṣitaḥ // / BhP_12.09.016 //* / kracin magno mahāvarte taralais tāḍitaḥ kvacit /
BhP_12.09.017/3 yādobhir bhakṣyate kvāpi svayam anyonya-ghātibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843778 (0.0):
kracin magno mahāvarte taralais tāḍitaḥ kvacit / / yādobhir bhakṣyate kvāpi svayam anyonya ghātibhiḥ // BhP_12.09.017 //
BhP_12.09.018/1 kvacic chokaṃ kvacin mohaṃ kvacid duḥkhaṃ sukhaṃ bhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843787 (0.0):
yādobhir bhakṣyate kvāpi svayam anyonya ghātibhiḥ // BhP_12.09.017 // / kvacic chokaṃ kvacin mohaṃ kvacid duḥkhaṃ sukhaṃ bhayam /
BhP_12.09.018/3 kvacin mṛtyum avāpnoti vyādhy-ādibhir utārditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843794 (0.0):
kvacic chokaṃ kvacin mohaṃ kvacid duḥkhaṃ sukhaṃ bhayam / / kvacin mṛtyum avāpnoti vyādhy ādibhir utārditaḥ // BhP_12.09.018 //
BhP_12.09.019/1 ayutāyata-varṣāṇāṃ sahasrāṇi śatāni ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843800 (0.004):
kvacin mṛtyum avāpnoti vyādhy ādibhir utārditaḥ // BhP_12.09.018 // / ayutāyata varṣāṇāṃ sahasrāṇi śatāni ca /
BhP_12.09.019/3 vyatīyur bhramatas tasmin viṣṇu-māyāvṛtātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843806 (0.0):
ayutāyata varṣāṇāṃ sahasrāṇi śatāni ca / / vyatīyur bhramatas tasmin viṣṇu māyāvṛtātmanaḥ // BhP_12.09.019 //
BhP_12.09.020/1 sa kadācid bhramaṃs tasmin pṛthivyāḥ kakudi dvijaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843813 (0.0):
vyatīyur bhramatas tasmin viṣṇu māyāvṛtātmanaḥ // BhP_12.09.019 // / sa kadācid bhramaṃs tasmin pṛthivyāḥ kakudi dvijaḥ /
BhP_12.09.020/3 nyāgrodha-potaṃ dadṛśe phala-pallava-śobhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843819 (0.0):
sa kadācid bhramaṃs tasmin pṛthivyāḥ kakudi dvijaḥ / / nyāgrodha potaṃ dadṛśe phala pallava śobhitam // BhP_12.09.020 //
BhP_12.09.021/1 prāg-uttarasyāṃ śākhāyāṃ tasyāpi dadṛśe śiśum
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843825 (0.0):
nyāgrodha potaṃ dadṛśe phala pallava śobhitam // BhP_12.09.020 // / prāg uttarasyāṃ śākhāyāṃ tasyāpi dadṛśe śiśum /
BhP_12.09.021/3 śayānaṃ parṇa-puṭake grasantaṃ prabhayā tamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843831 (1.788):
prāg uttarasyāṃ śākhāyāṃ tasyāpi dadṛśe śiśum / / śayānaṃ parṇa puṭake grasantaṃ prabhayā tamaḥ // BhP_12.09.021 //
BhP_12.09.022/1 mahā-marakata-śyāmaṃ śrīmad-vadana-paṅkajam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843839 (0.0):
śayānaṃ parṇa puṭake grasantaṃ prabhayā tamaḥ // BhP_12.09.021 // / mahā marakata śyāmaṃ śrīmad vadana paṅkajam /
BhP_12.09.022/3 kambu-grīvaṃ mahoraskaṃ su-nasaṃ sundara-bhruvam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843845 (0.0):
mahā marakata śyāmaṃ śrīmad vadana paṅkajam / / kambu grīvaṃ mahoraskaṃ su nasaṃ sundara bhruvam // BhP_12.09.022 //
BhP_12.09.023/1 śvāsaijad-alakābhātaṃ kambu-śrī-karṇa-dāḍimam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843854 (0.0):
kambu grīvaṃ mahoraskaṃ su nasaṃ sundara bhruvam // BhP_12.09.022 // / śvāsaijad alakābhātaṃ kambu śrī karṇa dāḍimam /
BhP_12.09.023/3 vidrumādhara-bhāseṣac- choṇāyita-sudhā-smitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843861 (0.0):
śvāsaijad alakābhātaṃ kambu śrī karṇa dāḍimam / / vidrumādhara bhāseṣac choṇāyita sudhā smitam // BhP_12.09.023 //
BhP_12.09.024/1 padma-garbhāruṇāpāṅgaṃ hṛdya-hāsāvalokanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843868 (0.0):
vidrumādhara bhāseṣac choṇāyita sudhā smitam // BhP_12.09.023 // / padma garbhāruṇāpāṅgaṃ hṛdya hāsāvalokanam /
BhP_12.09.024/3 śvāsaijad-vali-saṃvigna- nimna-nābhi-dalodaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843876 (0.0):
padma garbhāruṇāpāṅgaṃ hṛdya hāsāvalokanam / / śvāsaijad vali saṃvigna nimna nābhi dalodaram // BhP_12.09.024 //
BhP_12.09.025/1 cārv-aṅgulibhyāṃ pāṇibhyām unnīya caraṇāmbujam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843883 (0.0):
śvāsaijad vali saṃvigna nimna nābhi dalodaram // BhP_12.09.024 // / cārv aṅgulibhyāṃ pāṇibhyām unnīya caraṇāmbujam /
BhP_12.09.025/3 mukhe nidhāya viprendro dhayantaṃ vīkṣya vismitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843891 (0.0):
cārv aṅgulibhyāṃ pāṇibhyām unnīya caraṇāmbujam / / mukhe nidhāya viprendro dhayantaṃ vīkṣya vismitaḥ // BhP_12.09.025 //
BhP_12.09.026/1 tad-darśanād vīta-pariśramo mudā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843897 (0.0):
mukhe nidhāya viprendro dhayantaṃ vīkṣya vismitaḥ // BhP_12.09.025 // / tad darśanād vīta pariśramo mudā protphulla hṛt paulma vilocanāmbujaḥ /
protphulla-hṛt-paulma-vilocanāmbujaḥ / BhP_12.09.026/3 prahṛṣṭa-romādbhuta-bhāva-śaṅkitaḥ praṣṭuṃ puras taṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843902 (0.0):
tad darśanād vīta pariśramo mudā protphulla hṛt paulma vilocanāmbujaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843909 (0.0):
tad darśanād vīta pariśramo mudā protphulla hṛt paulma vilocanāmbujaḥ / / prahṛṣṭa romādbhuta bhāva śaṅkitaḥ praṣṭuṃ puras taṃ prasasāra bālakam //
prasasāra bālakam / BhP_12.09.027/1 tāvac chiśor vai śvasitena bhārgavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843916 (0.0):
prahṛṣṭa romādbhuta bhāva śaṅkitaḥ praṣṭuṃ puras taṃ prasasāra bālakam //
BhP_12.09.027/2 so 'ntaḥ śarīraṃ maśako yathāviśat / BhP_12.09.027/3 tatrāpy ado nyastam acaṣṭa kṛtsnaśo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843924 (0.020):
tāvac chiśor vai śvasitena bhārgavaḥ $ so 'ntaḥ śarīraṃ maśako yathāviśat
BhP_12.09.027/4 yathā purāmuhyad atīva vismitaḥ / BhP_12.09.028/1 khaṃ rodasī bhā-gaṇān adri-sāgarān dvīpān sa-varṣān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843938 (0.0):
tatrāpy ado nyastam acaṣṭa kṛtsnaśo % yathā purāmuhyad atīva vismitaḥ //
kakubhaḥ surāsurān / BhP_12.09.028/3 vanāni deśān saritaḥ purākarān kheṭān vrajān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843947 (0.0):
khaṃ rodasī bhā gaṇān adri sāgarān dvīpān sa varṣān kakubhaḥ surāsurān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20086223 (0.064):
06,001.009c paryākrāmanta deśāṃś ca nadīḥ śailān vanāni ca / 06,001.010a teṣāṃ yudhiṣṭhiro rājā sarveṣāṃ puruṣarṣabha
āśrama-varṇa-vṛttayaḥ / BhP_12.09.029/1 mahānti bhūtāny atha bhautikāny asau kālaṃ ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843955 (0.0):
vanāni deśān saritaḥ purākarān kheṭān vrajān āśrama varṇa vṛttayaḥ //
nānā-yuga-kalpa-kalpanam / BhP_12.09.029/3 yat kiñcid anyad vyavahāra-kāraṇaṃ dadarśa viśvaṃ sad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843967 (0.0):
mahānti bhūtāny atha bhautikāny asau kālaṃ ca nānā yuga kalpa kalpanam /
ivāvabhāsitam / BhP_12.09.030/1 himālayaṃ puṣpavahāṃ ca tāṃ nadīṃ nijāśramaṃ yatra ṛṣī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843976 (0.0):
yat kiñcid anyad vyavahāra kāraṇaṃ dadarśa viśvaṃ sad ivāvabhāsitam // / BhP_12.09.029 // / himālayaṃ puṣpavahāṃ ca tāṃ nadīṃ nijāśramaṃ yatra ṛṣī apaśyata /
apaśyata / BhP_12.09.030/3 viśvaṃ vipaśyañ chvasitāc chiśor vai bahir nirasto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843984 (0.0):
himālayaṃ puṣpavahāṃ ca tāṃ nadīṃ nijāśramaṃ yatra ṛṣī apaśyata / / viśvaṃ vipaśyañ chvasitāc chiśor vai bahir nirasto nyapatal layābdhau //
nyapatal layābdhau / BhP_12.09.031/1 tasmin pṛthivyāḥ kakudi prarūḍhaṃ vaṭaṃ ca tat-parṇa-puṭe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843994 (0.0):
viśvaṃ vipaśyañ chvasitāc chiśor vai bahir nirasto nyapatal layābdhau //
śayānam / BhP_12.09.031/3 tokaṃ ca tat-prema-sudhā-smitena nirīkṣito
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844003 (0.0):
tasmin pṛthivyāḥ kakudi prarūḍhaṃ vaṭaṃ ca tat parṇa puṭe śayānam / / tokaṃ ca tat prema sudhā smitena nirīkṣito 'pāṅga nirīkṣaṇena //
'pāṅga-nirīkṣaṇena / BhP_12.09.032/1 atha taṃ bālakaṃ vīkṣya netrābhyāṃ dhiṣṭhitaṃ hṛdi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844010 (0.0):
tokaṃ ca tat prema sudhā smitena nirīkṣito 'pāṅga nirīkṣaṇena //
BhP_12.09.032/3 abhyayād ati-saṅkliṣṭaḥ pariṣvaktum adhokṣajam / BhP_12.09.033/1 tāvat sa bhagavān sākṣād yogādhīśo guhā-śayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844023 (0.0):
abhyayād ati saṅkliṣṭaḥ pariṣvaktum adhokṣajam // BhP_12.09.032 // / tāvat sa bhagavān sākṣād yogādhīśo guhā śayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844015 (0.004):
atha taṃ bālakaṃ vīkṣya netrābhyāṃ dhiṣṭhitaṃ hṛdi / / abhyayād ati saṅkliṣṭaḥ pariṣvaktum adhokṣajam // BhP_12.09.032 //
BhP_12.09.033/3 antardadha ṛṣeḥ sadyo yathehānīśa-nirmitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844025 (0.029):
tāvat sa bhagavān sākṣād yogādhīśo guhā śayaḥ / / antardadha ṛṣeḥ sadyo yathehānīśa nirmitā // BhP_12.09.033 //
BhP_12.09.034/1 tam anv atha vaṭo brahman salilaṃ loka-samplavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844035 (0.0):
antardadha ṛṣeḥ sadyo yathehānīśa nirmitā // BhP_12.09.033 // / tam anv atha vaṭo brahman salilaṃ loka samplavaḥ /
BhP_12.09.034/3 tirodhāyi kṣaṇād asya svāśrame pūrva-vat sthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844042 (0.0):
tam anv atha vaṭo brahman salilaṃ loka samplavaḥ / / tirodhāyi kṣaṇād asya svāśrame pūrva vat sthitaḥ // BhP_12.09.034 //
BhP_12.10.001/0 sūta uvāca / BhP_12.10.001/1 sa evam anubhūyedaṃ nārāyaṇa-vinirmitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844049 (0.005):
tirodhāyi kṣaṇād asya svāśrame pūrva vat sthitaḥ // BhP_12.09.034 // / BhP_12.10.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168525 (0.053):
BhP_01.10.036/3 sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca / BhP_01.11.001/1 ānartān sa upavrajya svṛddhāñ janapadān svakān
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.058):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632991 (0.059):
sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā // BhP_01.10.036 // / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2657641 (0.063):
yathā hiraṇyākṣa udāra vikramo mahā mṛdhe krīḍanavan nirākṛtaḥ // / BhP_03.19.032 // / BhP_03.19.033/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.064):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
BhP_12.10.001/3 vaibhavaṃ yoga-māyāyās tam eva śaraṇaṃ yayau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844055 (0.005):
BhP_12.10.001/0 sūta uvāca / sa evam anubhūyedaṃ nārāyaṇa vinirmitam / / vaibhavaṃ yoga māyāyās tam eva śaraṇaṃ yayau // BhP_12.10.001 //
BhP_12.10.002/0 śrī-mārkaṇḍeya uvāca / BhP_12.10.002/1 prapanno 'smy aṅghri-mūlaṃ te prapannābhaya-daṃ hare
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844066 (0.0):
vaibhavaṃ yoga māyāyās tam eva śaraṇaṃ yayau // BhP_12.10.001 // / BhP_12.10.002/0 śrī mārkaṇḍeya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843243 (0.044):
punar ānamya pādābhyāṃ gariṣṭhāv idam abravīt // BhP_12.08.039 // / BhP_12.08.040/0 śrī mārkaṇḍeya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844438 (0.044):
śiva vāg amṛta dhvasta kleśa puñjas tam abravīt // BhP_12.10.027 // / BhP_12.10.028/0 śrī mārkaṇḍeya uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547183 (0.046):
BhP_12.08.039/3 punar ānamya pādābhyāṃ gariṣṭhāv idam abravīt / BhP_12.08.040/0 śrī-mārkaṇḍeya uvāca / BhP_12.08.040/1 kiṃ varṇaye tava vibho yad-udīrito 'suḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548481 (0.046):
BhP_12.10.027/3 śiva-vāg-amṛta-dhvasta- kleśa-puñjas tam abravīt / BhP_12.10.028/0 śrī-mārkaṇḍeya uvāca / BhP_12.10.028/1 aho īśvara-līleyaṃ durvibhāvyā śarīriṇām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390262 (0.057):
BhP_10.48.036/3 saṅkarṣaṇoddhavābhyāṃ vai tataḥ sva bhavanaṃ yayau / BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844074 (0.0):
prapanno 'smy aṅghri mūlaṃ te prapannābhaya daṃ hare / / yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 //
BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844082 (0.005):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.018):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548626 (0.018):
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.019):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.019):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.021):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.025):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176789 (0.029):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844573 (0.029):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.030):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661355 (0.037):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.038):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169224 (0.040):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166024 (0.045):
BhP_01.07.039/3 bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / BhP_01.07.040/1 evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163882 (0.046):
BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412631 (0.048):
BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / BhP_10.80.005/1 viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808700 (0.048):
BhP_10.80.004 // / BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630645 (0.049):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628640 (0.050):
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 // / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15412709 (0.052):
BhP_03.25.003/2 tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca / BhP_03.25.004/1 dvaipāyana-sakhas tv evaṃ maitreyo bhagavāṃs tathā
BhP_12.10.003/3 rudrāṇyā bhagavān rudro dadarśa sva-gaṇair vṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844089 (0.0):
tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan / / rudrāṇyā bhagavān rudro dadarśa sva gaṇair vṛtaḥ // BhP_12.10.003 //
BhP_12.10.004/1 athomā tam ṛṣiṃ vīkṣya giriśaṃ samabhāṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844097 (5.960):
rudrāṇyā bhagavān rudro dadarśa sva gaṇair vṛtaḥ // BhP_12.10.003 // / athomā tam ṛṣiṃ vīkṣya giriśaṃ samabhāṣata /
BhP_12.10.004/3 paśyemaṃ bhagavan vipraṃ nibhṛtātmendriyāśayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844103 (0.0):
athomā tam ṛṣiṃ vīkṣya giriśaṃ samabhāṣata / / paśyemaṃ bhagavan vipraṃ nibhṛtātmendriyāśayam // BhP_12.10.004 //
BhP_12.10.005/1 nibhṛtoda-jhaṣa-vrāto vātāpāye yathārṇavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844111 (0.0):
paśyemaṃ bhagavan vipraṃ nibhṛtātmendriyāśayam // BhP_12.10.004 // / nibhṛtoda jhaṣa vrāto vātāpāye yathārṇavaḥ /
BhP_12.10.005/3 kurv asya tapasaḥ sākṣāt saṃsiddhiṃ siddhi-do bhavān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844119 (0.0):
nibhṛtoda jhaṣa vrāto vātāpāye yathārṇavaḥ / / kurv asya tapasaḥ sākṣāt saṃsiddhiṃ siddhi do bhavān // BhP_12.10.005 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419645 (0.050):
BhP_11.15.002/3 kati vā siddhayo brūhi yogināṃ siddhi-do bhavān / BhP_11.15.003/0 śrī-bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827338 (0.061):
kati vā siddhayo brūhi yogināṃ siddhi do bhavān // BhP_11.15.002 // / BhP_11.15.003/0 śrī bhagavān uvāca
BhP_12.10.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.006/1 naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419647 (0.0):
BhP_11.15.002/3 kati vā siddhayo brūhi yogināṃ siddhi-do bhavān / BhP_11.15.003/0 śrī-bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844130 (0.0):
kurv asya tapasaḥ sākṣāt saṃsiddhiṃ siddhi do bhavān // BhP_12.10.005 // / BhP_12.10.006/0 śrī bhagavān uvāca
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119713 (0.0):
dvādaśe śrī rudroktau (12.10.6) / naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390989 (5.960):
BhP_10.50.019/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.50.019/1 na vai śūrā vikatthante darśayanty eva pauruṣam
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417736 (5.960):
BhP_11.12.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.12.001/1 na rodhayati māṃ yogo na sāṅkhyaṃ dharma eva ca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18427892 (5.960):
BhP_11.27.006/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.27.006/1 na hy anto 'nanta-pārasya karma-kāṇḍasya coddhava
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391409 (5.960):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.10.011/1 naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359245 (0.004):
BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.03.032/1 tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390133 (0.004):
BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406769 (0.004):
BhP_10.70.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.70.046/1 tvaṃ hi naḥ paramaṃ cakṣuḥ suhṛn mantrārtha tattva vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759177 (0.004):
BhP_10.03.031 // / BhP_10.03.032/0 śrī bhagavān uvāca / tvam eva pūrva sarge 'bhūḥ pṛśniḥ svāyambhuve sati /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401995 (0.004):
BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.63.046/1 yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.004):
BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.07.001/1 yad āttha māṃ mahā-bhāga tac-cikīrṣitam eva me
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413521 (0.004):
BhP_03.26.010/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.010/1 yat tat tri-guṇam avyaktaṃ nityaṃ sad-asad-ātmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798833 (0.004):
BhP_10.63.045 // / BhP_10.63.046/0 śrī bhagavān uvāca / yad āttha bhagavaṃs tvaṃ naḥ karavāma priyaṃ tava /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18426297 (0.005):
BhP_11.24.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.24.001/1 atha te sampravakṣyāmi sāṅkhyaṃ pūrvair viniścitam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15413390 (0.005):
BhP_03.26.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_03.26.001/1 atha te sampravakṣyāmi tattvānāṃ lakṣaṇaṃ pṛthak
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6407734 (0.007):
BhP_10.72.006/4 sevānurūpam udayo na viparyayo 'tra / BhP_10.72.007/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.72.007/1 samyag vyavasitaṃ rājan bhavatā śatru karśana
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827340 (0.007):
kati vā siddhayo brūhi yogināṃ siddhi do bhavān // BhP_11.15.002 // / BhP_11.15.003/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18422434 (0.008):
BhP_11.19.001/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.19.001/1 yo vidyā-śruta-sampannaḥ ātmavān nānumānikaḥ
BhP_12.10.006/3 bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe 'vyaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844136 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta / / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe 'vyaye // BhP_12.10.006 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119839 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe'vyaye // Hbhv_11.578 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903953 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe'vyaye || [BhP 12.10.6] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19312949 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe 'vyaye || [BhP 12.10.6] iti
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13119718 (0.0):
naivecchaty āśiṣaḥ kvāpi brahmarṣir mokṣam apy uta | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe 'vyaye || RBhrs_1,2.43 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933655 (0.031):
pravartakayor api | tatra hetuḥ ruddha dhī vṛttir bhagavad āviṣṭa cittaḥ / bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān [BhP 12.10.6] iti pūrvokteḥ | tasmād
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379537 (0.060):
BhP_10.33.039/2 śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ / BhP_10.33.039/3 bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ
BhP_12.10.007/1 athāpi saṃvadiṣyāmo bhavāny etena sādhunā / BhP_12.10.007/3 ayaṃ hi paramo lābho nṛṇāṃ sādhu-samāgamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844147 (0.0):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati labdhavān puruṣe 'vyaye // BhP_12.10.006 // / athāpi saṃvadiṣyāmo bhavāny etena sādhunā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105981 (0.010):
dvādaśe śrī mārkaṇḍeyopākhyāne śrī śivasya [BhP 12.10.7] / athāpi saṃvadiṣyāmo bhavāny etena sādhunā | / ayaṃ hi paramo lābho nṛṇāṃ sādhu samāgamaḥ // Hbhv_10.286 //
BhP_12.10.008/0 sūta uvāca / BhP_12.10.008/1 ity uktvā tam upeyāya bhagavān sa satāṃ gatiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844156 (0.0):
ayaṃ hi paramo lābho nṛṇāṃ sādhu samāgamaḥ // BhP_12.10.007 // / BhP_12.10.008/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.057):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7939636 (0.060):
BhP_02.03.025/3 yadāha vaiyāsakirātmavidyā viśārado nṛpatiṃ sādhu pṛṣṭaḥ / BhP_02.04.001/0 sūta uvāca / BhP_02.04.001/1 vaiyāsakeriti vacastattvaniścayam ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2640778 (0.060):
yadāha vaiyāsakirātmavidyā viśārado nṛpatiṃ sādhu pṛṣṭaḥ // BhP_02.03.025 / BhP_02.04.001/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548329 (0.061):
BhP_12.10.018/1 evaṃ stutaḥ sa bhagavān ādi-devaḥ satāṃ gatiḥ / BhP_12.10.018/3 parituṣṭaḥ prasannātmā prahasaṃs tam abhāṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.064):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168525 (0.064):
BhP_01.10.036/3 sāyaṃ bheje diśaṃ paścādgaviṣṭho gāṃ gatastadā / BhP_01.11.001/0 sūta uvāca / BhP_01.11.001/1 ānartān sa upavrajya svṛddhāñ janapadān svakān
BhP_12.10.008/3 īśānaḥ sarva-vidyānām īśvaraḥ sarva-dehinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844162 (0.0):
ity uktvā tam upeyāya bhagavān sa satāṃ gatiḥ / / īśānaḥ sarva vidyānām īśvaraḥ sarva dehinām // BhP_12.10.008 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4893110 (0.037):
īśānaḥ sarvavidyānāmīśvaraḥsarvabhūtānāṃ //AP_322.018cd/
Pasupatasutra (pasupspu.htm.txt) 12044205 (0.042):
īśānaḥ sarva-vidyānām // PS_5.42 // / īśvaraḥ sarva-bhūtānām // PS_5.43 //
BhP_12.10.009/1 tayor āgamanaṃ sākṣād īśayor jagad-ātmanoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844168 (0.005):
īśānaḥ sarva vidyānām īśvaraḥ sarva dehinām // BhP_12.10.008 // / tayor āgamanaṃ sākṣād īśayor jagad ātmanoḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933626 (0.012):
samādhim āha / tayor āgamanaṃ sākṣād īśayor jagad ātmanoḥ |
BhP_12.10.009/3 na veda ruddha-dhī-vṛttir ātmānaṃ viśvam eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844175 (0.0):
tayor āgamanaṃ sākṣād īśayor jagad ātmanoḥ / / na veda ruddha dhī vṛttir ātmānaṃ viśvam eva ca // BhP_12.10.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933632 (0.0):
tayor āgamanaṃ sākṣād īśayor jagad ātmanoḥ | / na veda ruddha dhī vṛttir ātmānaṃ viśvam eva ca || [BhP 12.10.9]
BhP_12.10.010/1 bhagavāṃs tad abhijñāya giriśo yoga-māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844181 (0.005):
na veda ruddha dhī vṛttir ātmānaṃ viśvam eva ca // BhP_12.10.009 // / bhagavāṃs tad abhijñāya giriśo yoga māyayā /
BhP_12.10.010/3 āviśat tad-guhākāśaṃ vāyuś chidram iveśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844188 (1.192):
bhagavāṃs tad abhijñāya giriśo yoga māyayā / / āviśat tad guhākāśaṃ vāyuś chidram iveśvaraḥ // BhP_12.10.010 //
BhP_12.10.011/1 ātmany api śivaṃ prāptaṃ taḍit-piṅga-jaṭā-dharam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844195 (0.0):
āviśat tad guhākāśaṃ vāyuś chidram iveśvaraḥ // BhP_12.10.010 // / ātmany api śivaṃ prāptaṃ taḍit piṅga jaṭā dharam /
BhP_12.10.011/3 try-akṣaṃ daśa-bhujaṃ prāṃśum udyantam iva bhāskaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844202 (0.0):
ātmany api śivaṃ prāptaṃ taḍit piṅga jaṭā dharam / / try akṣaṃ daśa bhujaṃ prāṃśum udyantam iva bhāskaram // BhP_12.10.011 //
BhP_12.10.012/1 vyāghra-carmāmbaraṃ śūla- dhanur-iṣv-asi-carmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844211 (0.0):
try akṣaṃ daśa bhujaṃ prāṃśum udyantam iva bhāskaram // BhP_12.10.011 // / vyāghra carmāmbaraṃ śūla dhanur iṣv asi carmabhiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2759658 (0.051):
divya srag ambarālepa ratnābharaṇa bhūṣitā / / dhanuḥ śūleṣu carmāsi śaṅkha cakra gadā dharā // BhP_10.04.010 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359760 (0.052):
BhP_10.04.010/3 dhanuḥ śūleṣu carmāsi śaṅkha cakra gadā dharā
BhP_12.10.012/3 akṣa-mālā-ḍamaruka- kapālaṃ paraśuṃ saha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844217 (0.0):
vyāghra carmāmbaraṃ śūla dhanur iṣv asi carmabhiḥ / / akṣa mālā ḍamaruka kapālaṃ paraśuṃ saha // BhP_12.10.012 //
BhP_12.10.013/1 bibhrāṇaṃ sahasā bhātaṃ vicakṣya hṛdi vismitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844224 (0.0):
akṣa mālā ḍamaruka kapālaṃ paraśuṃ saha // BhP_12.10.012 // / bibhrāṇaṃ sahasā bhātaṃ vicakṣya hṛdi vismitaḥ /
BhP_12.10.013/3 kim idaṃ kuta eveti samādher virato muniḥ / BhP_12.10.014/1 netre unmīlya dadṛśe sa-gaṇaṃ somayāgatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844237 (0.0):
kim idaṃ kuta eveti samādher virato muniḥ // BhP_12.10.013 // / netre unmīlya dadṛśe sa gaṇaṃ somayāgatam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844230 (0.004):
bibhrāṇaṃ sahasā bhātaṃ vicakṣya hṛdi vismitaḥ / / kim idaṃ kuta eveti samādher virato muniḥ // BhP_12.10.013 //
BhP_12.10.014/3 rudraṃ tri-lokaika-guruṃ nanāma śirasā muniḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844245 (0.0):
netre unmīlya dadṛśe sa gaṇaṃ somayāgatam / / rudraṃ tri lokaika guruṃ nanāma śirasā muniḥ // BhP_12.10.014 //
BhP_12.10.015/1 tasmai saparyāṃ vyadadhāt sa-gaṇāya sahomayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844252 (1.192):
rudraṃ tri lokaika guruṃ nanāma śirasā muniḥ // BhP_12.10.014 // / tasmai saparyāṃ vyadadhāt sa gaṇāya sahomayā /
BhP_12.10.015/3 svāgatāsana-pādyārghya- gandha-srag-dhūpa-dīpakaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844259 (0.015):
tasmai saparyāṃ vyadadhāt sa gaṇāya sahomayā / / svāgatāsana pādyārghya gandha srag dhūpa dīpakaiḥ // BhP_12.10.015 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415656 (0.018):
BhP_10.84.007/1 tān ānarcur yathā sarve saha rāmo 'cyuto 'rcayat / BhP_10.84.007/3 svāgatāsana pādyārghya mālya dhūpānulepanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811498 (0.027):
tān ānarcur yathā sarve saha rāmo 'cyuto 'rcayat / / svāgatāsana pādyārghya mālya dhūpānulepanaiḥ // BhP_10.84.007 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13186605 (0.045):
sapādyārghyagandhadhūpa- $ dīpapuṣpāṇi kevalāḥ &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4722278 (0.045):
sapādyārghyagandhadhūpadīpapuṣpāṇi kevalāḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174885 (0.063):
arghyapādyācamanagandhapuṣpadhūpadīpairabhyarcyānantaraṃ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407402 (0.063):
vijñāpyāvāhanastāpanasannirodhamānnidhyapādyacamanīyārghyagandhapuṣpadhūpanaivedyācamanīyahasto
BhP_12.10.016/1 āha tv ātmānubhāvena pūrṇa-kāmasya te vibho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844267 (0.0):
svāgatāsana pādyārghya gandha srag dhūpa dīpakaiḥ // BhP_12.10.015 // / āha tv ātmānubhāvena pūrṇa kāmasya te vibho /
BhP_12.10.016/3 karavāma kim īśāna yenedaṃ nirvṛtaṃ jagat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844272 (0.006):
āha tv ātmānubhāvena pūrṇa kāmasya te vibho / / karavāma kim īśāna yenedaṃ nirvṛtaṃ jagat // BhP_12.10.016 //
BhP_12.10.017/1 namaḥ śivāya śāntāya sattvāya pramṛḍāya ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844278 (0.004):
karavāma kim īśāna yenedaṃ nirvṛtaṃ jagat // BhP_12.10.016 // / namaḥ śivāya śāntāya sattvāya pramṛḍāya ca /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10395595 (0.044):
12,274.060d@028_0214 aghoraghorarūpāya ghoraghoratarāya ca / 12,274.060d@028_0215 namaḥ śivāya śāntāya namaḥ śāntatamāya ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26766772 (0.044):
aghoraghorarūpāya $ ghorāghoratarāya ca & / namaḥ śivāya śāntāya % namaḥ śāntatamāya ca // BrP_40.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11038097 (0.044):
aghoraghorarūpāya ghorāghoratarāya ca / / namaḥ śivāya śāntāya namaḥ śāntatamāya ca // BrP_40.24 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617937 (0.045):
namas tuṇḍāya tuṣṭāya $ namas tuṭituṭāya ca / HV_App.I,31.1055 / / namaḥ śivāya śāntāya $ giriśāya ca te namaḥ // HV_App.I,31.1056 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103490 (0.045):
namas tuṇḍāya tuṣṭāya namas tuṭituṭāya ca / HV_App.I,31.1055 / / namaḥ śivāya śāntāya giriśāya ca te namaḥ // HV_App.I,31.1056 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540700 (0.047):
BhP_04.30.022/2 mano-vaco-vega-puro-javāya sarvākṣa-mārgair agatādhvane / namaḥ / BhP_04.30.023/1 śuddhāya śāntāya namaḥ sva-niṣṭhayā manasy apārthaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688411 (0.047):
mano vaco vega puro javāya sarvākṣa mārgair agatādhvane namaḥ // / BhP_04.30.022 // / śuddhāya śāntāya namaḥ sva niṣṭhayā manasy apārthaṃ vilasad dvayāya /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2281446 (0.052):
uktam | tasmai paramabodhavate parātmatattvabodhayuktāya | śivāya / śivībhūtāya puruṣāya | namaḥ astu | śivaś ca samavṛttiḥ sakalaikagatiḥ"
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067416 (0.053):
ādimadhyāntahīnāya svabāvāmaladīptaye / / namaḥ śivāya śāntāya brahmaṇe liṅgamūrtaye // KūrmP_1,25.83 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785536 (0.054):
aghoraghorarūpāya ghoraghoratarāya ca // VamPSm_26.89 // / namaḥ śivāya śāntāya namaḥ śāntatamāya ca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752980 (0.056):
aprarkyāprameyāya atulāya namo namaḥ // VamP_58.33 // / namaḥ śivāya śāntāya niścintāya yaśasvine /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705364 (0.057):
śrīdharāya saśārṅgāya śrīpradāya namonamaḥ // GarP_1,30.15 // / śrīvallabhāya śāntāya śrīmate ca namonamaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797924 (0.059):
namastrai lokyanāthāya namaścakradhāraya ca / / namaḥ śivāya sūkṣmāya purāṇāya namonamaḥ // GarP_1,234.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15292101 (0.060):
pratyudīrṇāya dīptāya % tattvāyātiguṇāya ca // LiP_1,21.30 // / namaḥ pāśāya śastrāya $ namastvābharaṇāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7186129 (0.060):
pratyudīrṇāya dīptāya tattvāyātiguṇāya ca // LiP_1,21.30 // / namaḥ pāśāya śastrāya namastvābharaṇāya ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730533 (0.064):
asatā cchāyayoktāya sadābhāsāya te namaḥ // BhP_08.03.014 // / namo namaste 'khilakāraṇāya niṣkāraṇāyādbhutakāraṇāya /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20580619 (0.064):
12,274.060d@028_0214 aghoraghorarūpāya ghoraghoratarāya ca / 12,274.060d@028_0215 namaḥ śivāya śāntāya namaḥ śāntatamāya ca
BhP_12.10.017/3 rajo-juṣe 'tha ghorāya namas tubhyaṃ tamo-juṣe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844285 (0.021):
namaḥ śivāya śāntāya sattvāya pramṛḍāya ca / / rajo juṣe 'tha ghorāya namas tubhyaṃ tamo juṣe // BhP_12.10.017 //
BhP_12.10.018/0 sūta uvāca / BhP_12.10.018/1 evaṃ stutaḥ sa bhagavān ādi-devaḥ satāṃ gatiḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546110 (0.0):
BhP_12.06.072/3 aham ayāta-yāma-yajuṣ-kāma upasarāmīti / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca / BhP_12.06.073/1 evaṃ stutaḥ sa bhagavān vāji-rūpa-dharo raviḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844297 (1.788):
rajo juṣe 'tha ghorāya namas tubhyaṃ tamo juṣe // BhP_12.10.017 // / BhP_12.10.018/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842244 (0.006):
abhivanditam aham ayāta yāma yajuṣ kāma upasarāmīti // BhP_12.06.072 //_* / BhP_12.06.073/0 sūta uvāca / evaṃ stutaḥ sa bhagavān vāji rūpa dharo raviḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547462 (0.038):
BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / BhP_12.09.001/1 saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843491 (0.039):
ātma nigūḍha bodham // BhP_12.08.049 //* / BhP_12.09.001/0 sūta uvāca / saṃstuto bhagavān itthaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26863084 (0.048):
jānātu māvatāraṃ te % kaṃso 'yaṃ ditijāntaka // BrP_182.17 // / {śrībhagavān uvāca: } / stuto 'haṃ yat tvayā pūrvaṃ $ putrārthinyā tad adya te &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11134394 (0.048):
jānātu māvatāraṃ te kaṃso 'yaṃ ditijāntaka // BrP_182.17 // / {śrībhagavān uvāca: } / stuto 'haṃ yat tvayā pūrvaṃ putrārthinyā tad adya te /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10161575 (0.053):
jānātu māvatāraṃ te kaṃsoyaṃ ditijanmajaḥ // ViP_5,3.13 // / śrībhagavānuvāca / stuto 'haṃ ya ttvayā pūrvaṃ putrārthinyā tadadya te /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841540 (0.056):
sarpā anāgaso dagdhā janair diṣṭaṃ hi bhujyate // BhP_12.06.027 // / BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545357 (0.058):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23441411 (0.061):
jānātu māvatāraṃ te % kaṃso 'yaṃ ditijātmajaḥ // ViP_5,3.13 // / §bhagavān uvāca: / stuto 'haṃ yat tvayā pūrvaṃ $ putrārthinyā tad adya te &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5148073 (0.061):
jānātu māvatāraṃ te kaṃso 'yaṃ ditijātmajaḥ // ViP_5,3.13 // / §bhagavān uvāca: / stuto 'haṃ yat tvayā pūrvaṃ putrārthinyā tad adya te /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548179 (0.061):
BhP_12.10.008/1 ity uktvā tam upeyāya bhagavān sa satāṃ gatiḥ / BhP_12.10.008/3 īśānaḥ sarva-vidyānām īśvaraḥ sarva-dehinām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417680 (0.062):
BhP_10.85.059/0 śrī sūta uvāca / BhP_10.85.059/1 ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742606 (0.064):
uttamaślokacaritaṃ sarvalokasukhāvaham // BhP_08.24.003 // / BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173388 (0.064):
BhP_01.17.038/0 sūta uvāca / BhP_01.17.038/1 abhyarthitastadā tasmai sthānāni kalaye dadau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2731459 (0.064):
nātitṛpyati me cittaṃ suciraṃ tāpatāpitam // BhP_08.05.013 // / BhP_08.05.014/0 śrīsūta uvāca / sampṛṣṭo bhagavān evaṃ dvaipāyanasuto dvijāḥ /
BhP_12.10.018/3 parituṣṭaḥ prasannātmā prahasaṃs tam abhāṣata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844303 (0.004):
evaṃ stutaḥ sa bhagavān ādi devaḥ satāṃ gatiḥ / / parituṣṭaḥ prasannātmā prahasaṃs tam abhāṣata // BhP_12.10.018 //
BhP_12.10.019/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_12.10.019/1 varaṃ vṛṇīṣva naḥ kāmaṃ vara-deśā vayaṃ trayaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531657 (0.0):
BhP_04.20.001/2 yajñair yajña-patis tuṣṭo yajña-bhuk tam abhāṣata / BhP_04.20.002/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.20.002/1 eṣa te 'kārṣīd bhaṅgaṃ haya-medha-śatasya ha
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22540460 (0.0):
BhP_04.30.008/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.30.008/1 varaṃ vṛṇīdhvaṃ bhadraṃ vo yūyaṃ me nṛpa-nandanāḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8391181 (0.0):
BhP_07.09.051/2 prahrādaṃ praṇataṃ prīto yatamanyurabhāṣata / BhP_07.09.052/0 śrībhagavān uvāca / BhP_07.09.052/1 prahrāda bhadra bhadraṃ te prīto 'haṃ te 'surottama
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844315 (0.0):
parituṣṭaḥ prasannātmā prahasaṃs tam abhāṣata // BhP_12.10.018 // / BhP_12.10.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679963 (0.006):
yajñair yajña patis tuṣṭo yajña bhuk tam abhāṣata // BhP_04.20.001 // / BhP_04.20.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2724844 (0.006):
prahrādaṃ praṇataṃ prīto yatamanyurabhāṣata // BhP_07.09.051 // / BhP_07.09.052/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2688186 (0.007):
saghṛṇāvalokaḥ // BhP_04.30.007 //* / BhP_04.30.008/0 śrī bhagavān uvāca / varaṃ vṛṇīdhvaṃ bhadraṃ vo yūyaṃ me nṛpa nandanāḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413996 (0.015):
BhP_11.06.050/3 ekāntinaṃ priyaṃ bhṛtyam uddhavaṃ samabhāṣata / BhP_11.07.001/0 śrī-bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375970 (0.020):
BhP_08.12.014/3 prahasya bhāvagambhīraṃ giriśaṃ pratyabhāṣata / BhP_08.12.015/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.12.015/1 kautūhalāya daityānāṃ yoṣidveṣo mayā dhṛtaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375925 (0.023):
BhP_10.27.014/3 megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393424 (0.023):
BhP_10.53.001/3 pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2822076 (0.024):
ekāntinaṃ priyaṃ bhṛtyam uddhavaṃ samabhāṣata // BhP_11.06.050 // / BhP_11.07.001/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736362 (0.026):
prahasya bhāvagambhīraṃ giriśaṃ pratyabhāṣata // BhP_08.12.014 // / BhP_08.12.015/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524995 (0.028):
BhP_04.09.018/2 bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt / BhP_04.09.019/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.09.019/1 vedāhaṃ te vyavasitaṃ hṛdi rājanya-bālaka
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373775 (0.028):
BhP_08.09.008/3 prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.09.009/1 kathaṃ kaśyapadāyādāḥ puṃścalyāṃ mayi saṅgatāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379660 (0.028):
BhP_08.19.001/3 niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.002/1 vacastavaitaj janadeva sūnṛtaṃ kulocitaṃ dharmayutaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418533 (0.030):
BhP_10.86.050/3 gṛhītvā pāṇinā pāṇiṃ prahasaṃs tam uvāca ha / BhP_10.86.051/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673745 (0.036):
bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt // BhP_04.09.018 // / BhP_04.09.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734329 (0.036):
prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt // BhP_08.09.008 // / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739801 (0.036):
niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt // BhP_08.19.001 // / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca
BhP_12.10.019/3 amoghaṃ darśanaṃ yeṣāṃ martyo yad vindate 'mṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844322 (0.0):
varaṃ vṛṇīṣva naḥ kāmaṃ vara deśā vayaṃ trayaḥ / / amoghaṃ darśanaṃ yeṣāṃ martyo yad vindate 'mṛtam // BhP_12.10.019 //
BhP_12.10.020/1 brāhmaṇāḥ sādhavaḥ śāntā niḥsaṅgā bhūta-vatsalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844329 (0.0):
amoghaṃ darśanaṃ yeṣāṃ martyo yad vindate 'mṛtam // BhP_12.10.019 // / brāhmaṇāḥ sādhavaḥ śāntā niḥsaṅgā bhūta vatsalāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903865 (0.0):
mārkaṇḍeyopākhyāne dvādaśa eva śrī śiva vākyam / brāhmaṇāḥ sādhavaḥ śāntā niḥsaṅgā bhūta vatsalāḥ |
BhP_12.10.020/3 ekānta-bhaktā asmāsu nirvairāḥ sama-darśinaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844335 (0.0):
brāhmaṇāḥ sādhavaḥ śāntā niḥsaṅgā bhūta vatsalāḥ / / ekānta bhaktā asmāsu nirvairāḥ sama darśinaḥ // BhP_12.10.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903871 (0.0):
brāhmaṇāḥ sādhavaḥ śāntā niḥsaṅgā bhūta vatsalāḥ | / ekānta bhaktā asmāsu nirvairāḥ sama darśinaḥ ||
BhP_12.10.021/1 sa-lokā loka-pālās tān vandanty arcanty upāsate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844343 (0.0):
ekānta bhaktā asmāsu nirvairāḥ sama darśinaḥ // BhP_12.10.020 // / sa lokā loka pālās tān vandanty arcanty upāsate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903878 (0.0):
ekānta bhaktā asmāsu nirvairāḥ sama darśinaḥ || / sa lokā loka pālās tān vandanty arcanty upāsate |
BhP_12.10.021/3 ahaṃ ca bhagavān brahmā svayaṃ ca harir īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844349 (5.960):
sa lokā loka pālās tān vandanty arcanty upāsate / / ahaṃ ca bhagavān brahmā svayaṃ ca harir īśvaraḥ // BhP_12.10.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903884 (5.960):
sa lokā loka pālās tān vandanty arcanty upāsate | / ahaṃ ca bhagavān brahmā svayaṃ ca harir īśvaraḥ ||
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7937920 (0.051):
BhP_02.01.005/1 tasmādbhārata sarvātmā bhagavān īśvaro hariḥ / BhP_02.01.005/3 śrotavyaḥ kīrtitavyaśca smartavyaścecchatābhayam
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12141794 (0.058):
priyatāṃ bhagavān viṣṇus sarva deveśvaro hariḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22531040 (0.059):
BhP_04.19.003/1 yatra yajña-patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_04.19.003/2 anvabhūyata sarvātmā sarva-loka-guruḥ prabhuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6363940 (0.060):
BhP_10.10.030/3 tvam eva kālo bhagavān viṣṇur avyaya īśvaraḥ / BhP_10.10.031/1 tvaṃ mahān prakṛtiḥ sūkṣmā rajaḥ sattva tamomayī
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10353989 (0.060):
12,202.033d@017B_0015 śrutvā ca nāradoktaṃ tu devānām īśvaraḥ svayam / 12,202.033d@017B_0016 provāca bhagavān viṣṇur nāradaṃ varadaḥ prabhuḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382744 (0.064):
BhP_08.24.009/3 dadhāra śapharīrūpaṃ bhagavān harirīśvaraḥ / BhP_08.24.010/1 tatra rājaṛṣiḥ kaścin nāmnā satyavrato mahān
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2763542 (0.064):
tvam eva kālo bhagavān viṣṇur avyaya īśvaraḥ // BhP_10.10.030 // / tvaṃ mahān prakṛtiḥ sūkṣmā rajaḥ sattva tamomayī /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377801 (0.064):
BhP_10.30.028/1 anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ / BhP_10.30.028/3 yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ
BhP_12.10.022/1 na te mayy acyute 'je ca bhidām aṇv api cakṣate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844357 (0.0):
ahaṃ ca bhagavān brahmā svayaṃ ca harir īśvaraḥ // BhP_12.10.021 // / na te mayy acyute 'je ca bhidām aṇv api cakṣate /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23186219 (0.0):
nanu trayāṇām eka-bhāvānāṃ yo na paśyati vai bhidāṃ, tathā - na te mayy / acyute'je ca bhidām aṇv api cakṣate ity [BhP 12.10.17] ādāv abhedaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903891 (0.0):
ahaṃ ca bhagavān brahmā svayaṃ ca harir īśvaraḥ || / na te mayy acyute'je ca bhidām aṇv api cakṣate |
BhP_12.10.022/3 nātmanaś ca janasyāpi tad yuṣmān vayam īmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844363 (0.0):
na te mayy acyute 'je ca bhidām aṇv api cakṣate / / nātmanaś ca janasyāpi tad yuṣmān vayam īmahi // BhP_12.10.022 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903897 (0.0):
na te mayy acyute'je ca bhidām aṇv api cakṣate | / nātmanaś ca janasyāpi tad yuṣmān vayam īmahi || [BhP 12.10.20 22] iti |
BhP_12.10.023/1 na hy am-mayāni tīrthāni na devāś cetanojjhitāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390173 (0.0):
BhP_10.48.030/3 śreyas kāmair nṛbhir nityaṃ devāḥ svārthā na sādhavaḥ / BhP_10.48.031/1 na hy am mayāni tīrthāni na devā mṛc chilā mayāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415710 (0.0):
BhP_10.84.010/3 darśana sparśana praśna prahva pādārcanādikam / BhP_10.84.011/1 na hy am mayāni tīrthāni na devā mṛc chilā mayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787872 (0.0):
śreyas kāmair nṛbhir nityaṃ devāḥ svārthā na sādhavaḥ // BhP_10.48.030 // / na hy am mayāni tīrthāni na devā mṛc chilā mayāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844372 (0.0):
nātmanaś ca janasyāpi tad yuṣmān vayam īmahi // BhP_12.10.022 // / na hy am mayāni tīrthāni na devāś cetanojjhitāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13918913 (0.0):
na hy am mayāni tīrthāni na devā mṛc chilā mayāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811547 (0.010):
darśana sparśana praśna prahva pādārcanādikam // BhP_10.84.010 // / na hy am mayāni tīrthāni na devā mṛc chilā mayāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104413 (0.017):
kiṃ ca [BhP 10.84.11] / na hy am mayāni tīrthāni na devā mṛc chilā mayāḥ |
BhP_12.10.023/3 te punanty uru-kālena yūyaṃ darśana-mātrataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844378 (1.192):
na hy am mayāni tīrthāni na devāś cetanojjhitāḥ / / te punanty uru kālena yūyaṃ darśana mātrataḥ // BhP_12.10.023 //
BhP_12.10.024/1 brāhmaṇebhyo namasyāmo ye 'smad-rūpaṃ trayī-mayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844386 (0.0):
te punanty uru kālena yūyaṃ darśana mātrataḥ // BhP_12.10.023 // / brāhmaṇebhyo namasyāmo ye 'smad rūpaṃ trayī mayam /
BhP_12.10.024/3 bibhraty ātma-samādhāna- tapaḥ-svādhyāya-saṃyamaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844393 (0.0):
brāhmaṇebhyo namasyāmo ye 'smad rūpaṃ trayī mayam / / bibhraty ātma samādhāna tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ // BhP_12.10.024 //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547056 (0.058):
BhP_12.08.032/1 tasyaivaṃ yuñjataś cittaṃ tapaḥ-svādhyāya-saṃyamaiḥ / BhP_12.08.032/3 anugrahāyāvirāsīn nara-nārāyaṇo hariḥ
BhP_12.10.025/1 śravaṇād darśanād vāpi mahā-pātakino 'pi vaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844398 (0.004):
bibhraty ātma samādhāna tapaḥ svādhyāya saṃyamaiḥ // BhP_12.10.024 // / śravaṇād darśanād vāpi mahā pātakino 'pi vaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21104649 (0.011):
śrī rudrasya ca mārkaṇḍeyam adhikṛtya [BhP 12.10.25] / śravaṇād darśanād vāpi mahā pātakino 'pi vaḥ |
BhP_12.10.025/3 śudhyerann antya-jāś cāpi kim u sambhāṣaṇādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844404 (0.0):
śravaṇād darśanād vāpi mahā pātakino 'pi vaḥ / / śudhyerann antya jāś cāpi kim u sambhāṣaṇādibhiḥ // BhP_12.10.025 //
BhP_12.10.026/0 sūta uvāca / BhP_12.10.026/1 iti candra-lalāmasya dharma-gahyopabṛṃhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844412 (0.0):
śudhyerann antya jāś cāpi kim u sambhāṣaṇādibhiḥ // BhP_12.10.025 // / BhP_12.10.026/0 sūta uvāca
BhP_12.10.026/3 vaco 'mṛtāyanam ṛṣir nātṛpyat karṇayoḥ piban
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844421 (0.0):
iti candra lalāmasya dharma gahyopabṛṃhitam / / vaco 'mṛtāyanam ṛṣir nātṛpyat karṇayoḥ piban // BhP_12.10.026 //
BhP_12.10.027/1 sa ciraṃ māyayā viṣṇor bhrāmitaḥ karśito bhṛśam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844428 (0.0):
vaco 'mṛtāyanam ṛṣir nātṛpyat karṇayoḥ piban // BhP_12.10.026 // / sa ciraṃ māyayā viṣṇor bhrāmitaḥ karśito bhṛśam /
BhP_12.10.027/3 śiva-vāg-amṛta-dhvasta- kleśa-puñjas tam abravīt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844435 (0.0):
sa ciraṃ māyayā viṣṇor bhrāmitaḥ karśito bhṛśam / / śiva vāg amṛta dhvasta kleśa puñjas tam abravīt // BhP_12.10.027 //
BhP_12.10.028/0 śrī-mārkaṇḍeya uvāca / BhP_12.10.028/1 aho īśvara-līleyaṃ durvibhāvyā śarīriṇām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844444 (0.0):
śiva vāg amṛta dhvasta kleśa puñjas tam abravīt // BhP_12.10.027 // / BhP_12.10.028/0 śrī mārkaṇḍeya uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547184 (1.788):
BhP_12.08.039/3 punar ānamya pādābhyāṃ gariṣṭhāv idam abravīt / BhP_12.08.040/0 śrī-mārkaṇḍeya uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843243 (0.006):
punar ānamya pādābhyāṃ gariṣṭhāv idam abravīt // BhP_12.08.039 // / BhP_12.08.040/0 śrī mārkaṇḍeya uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6408898 (0.041):
BhP_10.74.001/3 kṛṣṇasya cānubhāvaṃ taṃ śrutvā prītas tam abravīt / BhP_10.74.002/0 śrī yudhiṣṭhira uvāca / BhP_10.74.002/1 ye syus trai lokya guravaḥ sarve lokā maheśvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375925 (0.043):
BhP_10.27.014/3 megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.27.015/1 mayā te 'kāri maghavan makha bhaṅgo 'nugṛhṇatā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6393423 (0.043):
BhP_10.53.001/3 pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.53.002/1 tathāham api tac citto nidrāṃ ca na labhe niśi
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22524995 (0.043):
BhP_04.09.018/2 bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt / BhP_04.09.019/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_04.09.019/1 vedāhaṃ te vyavasitaṃ hṛdi rājanya-bālaka
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373775 (0.043):
BhP_08.09.008/3 prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.09.009/1 kathaṃ kaśyapadāyādāḥ puṃścalyāṃ mayi saṅgatāḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379660 (0.043):
BhP_08.19.001/3 niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.19.002/1 vacastavaitaj janadeva sūnṛtaṃ kulocitaṃ dharmayutaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2673745 (0.046):
bhṛtyānurakto bhagavān pratinandyedam abravīt // BhP_04.09.018 // / BhP_04.09.019/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2734329 (0.046):
prahasya rucirāpāṅgairnirīkṣannidamabravīt // BhP_08.09.008 // / BhP_08.09.009/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739801 (0.046):
niśamya bhagavān prītaḥ pratinandyedamabravīt // BhP_08.19.001 // / BhP_08.19.002/0 śrībhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774655 (0.046):
megha gambhīrayā vācā prahasann idam abravīt // BhP_10.27.014 // / BhP_10.27.015/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2790885 (0.046):
pragṛhya pāṇinā pāṇiṃ prahasann idam abravīt // BhP_10.53.001 // / BhP_10.53.002/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548074 (0.046):
BhP_12.10.001/3 vaibhavaṃ yoga-māyāyās tam eva śaraṇaṃ yayau / BhP_12.10.002/0 śrī-mārkaṇḍeya uvāca / BhP_12.10.002/1 prapanno 'smy aṅghri-mūlaṃ te prapannābhaya-daṃ hare
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368338 (0.047):
BhP_10.15.005/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.15.005/1 aho amī deva varāmarārcitaṃ pādāmbujaṃ te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415675 (0.047):
BhP_10.84.009/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.84.009/1 aho vayaṃ janma bhṛto labdhaṃ kārtsnyena tat phalam
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26547109 (0.047):
BhP_05.03.016/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_05.03.016/1 aho batāham ṛṣayo bhavadbhir avitatha-gīrbhir varam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2767640 (0.047):
BhP_10.15.004 // / BhP_10.15.005/0 śrī bhagavān uvāca / aho amī deva varāmarārcitaṃ pādāmbujaṃ te sumanaḥ phalārhaṇam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2691129 (0.050):
varṣa dharābhivāditābhivandita caraṇaḥ sadayam idam āha // BhP_05.03.015 / BhP_05.03.016/0 śrī bhagavān uvāca / aho batāham ṛṣayo bhavadbhir avitatha gīrbhir varam asulabham abhiyācito
BhP_12.10.028/3 yan namantīśitavyāni stuvanti jagad-īśvarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844451 (0.0):
aho īśvara līleyaṃ durvibhāvyā śarīriṇām / / yan namantīśitavyāni stuvanti jagad īśvarāḥ // BhP_12.10.028 //
BhP_12.10.029/1 dharmaṃ grāhayituṃ prāyaḥ pravaktāraś ca dehinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844457 (0.005):
yan namantīśitavyāni stuvanti jagad īśvarāḥ // BhP_12.10.028 // / dharmaṃ grāhayituṃ prāyaḥ pravaktāraś ca dehinām /
BhP_12.10.029/3 ācaranty anumodante kriyamāṇaṃ stuvanti ca / BhP_12.10.030/1 naitāvatā bhagavataḥ sva-māyā-maya-vṛttibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844468 (0.0):
dharmaṃ grāhayituṃ prāyaḥ pravaktāraś ca dehinām / / ācaranty anumodante kriyamāṇaṃ stuvanti ca // BhP_12.10.029 //
BhP_12.10.030/3 na duṣyetānubhāvas tair māyinaḥ kuhakaṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844474 (0.005):
naitāvatā bhagavataḥ sva māyā maya vṛttibhiḥ / / na duṣyetānubhāvas tair māyinaḥ kuhakaṃ yathā // BhP_12.10.030 //
BhP_12.10.031/1 sṛṣṭvedaṃ manasā viśvam ātmanānupraviśya yaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844480 (0.0):
na duṣyetānubhāvas tair māyinaḥ kuhakaṃ yathā // BhP_12.10.030 // / sṛṣṭvedaṃ manasā viśvam ātmanānupraviśya yaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2135901 (0.062):
nahi mṛtsuvarṇādikaṃ ghaṭarucakādi sṛṣṭvā tadanupraviśya tadbhavati / / yadvā viśvaṃ sattyadādiśabdārthatayātra na vivakṣitam
BhP_12.10.031/3 guṇaiḥ kurvadbhir ābhāti karteva svapna-dṛg yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844487 (0.0):
sṛṣṭvedaṃ manasā viśvam ātmanānupraviśya yaḥ / / guṇaiḥ kurvadbhir ābhāti karteva svapna dṛg yathā // BhP_12.10.031 //
BhP_12.10.032/1 tasmai namo bhagavate tri-guṇāya guṇātmane
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844494 (0.0):
guṇaiḥ kurvadbhir ābhāti karteva svapna dṛg yathā // BhP_12.10.031 // / tasmai namo bhagavate tri guṇāya guṇātmane /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554764 (0.061):
BhP_05.17.017/1 oṃ namo bhagavate mahā-puruṣāya / sarva-guṇa-saṅkhyānāyānantāyāvyaktāya nama iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2698668 (0.061):
oṃ namo bhagavate mahā puruṣāya sarva guṇa saṅkhyānāyānantāyāvyaktāya nama
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16310398 (0.061):
nirguṇāya guṇātmane *HV_67.52*773:4b / nirguṇāya namo 'stu te HV_App.I,20.639b
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23753017 (0.062):
namo 'stu tasmai devāya nirguṇāya guṇātmane /
BhP_12.10.032/3 kevalāyādvitīyāya gurave brahma-mūrtaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844499 (0.004):
tasmai namo bhagavate tri guṇāya guṇātmane / / kevalāyādvitīyāya gurave brahma mūrtaye // BhP_12.10.032 //
BhP_12.10.033/1 kaṃ vṛṇe nu paraṃ bhūman varaṃ tvad vara-darśanāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844508 (0.0):
kevalāyādvitīyāya gurave brahma mūrtaye // BhP_12.10.032 // / kaṃ vṛṇe nu paraṃ bhūman varaṃ tvad vara darśanāt /
BhP_12.10.033/3 yad-darśanāt pūrṇa-kāmaḥ satya-kāmaḥ pumān bhavet
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844517 (0.0):
kaṃ vṛṇe nu paraṃ bhūman varaṃ tvad vara darśanāt / / yad darśanāt pūrṇa kāmaḥ satya kāmaḥ pumān bhavet // BhP_12.10.033 //
BhP_12.10.034/1 varam ekaṃ vṛṇe 'thāpi pūrṇāt kāmābhivarṣaṇāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844524 (1.192):
yad darśanāt pūrṇa kāmaḥ satya kāmaḥ pumān bhavet // BhP_12.10.033 // / varam ekaṃ vṛṇe 'thāpi pūrṇāt kāmābhivarṣaṇāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903763 (1.192):
aṅgīkārāt | ataeva dvādaśe śrī śivaṃ prati mārkaṇḍeya vacanam / varam ekaṃ vṛṇe'thāpi pūrṇāt kāmābhivarṣaṇāt |
BhP_12.10.034/3 bhagavaty acyutāṃ bhaktiṃ tat-pareṣu tathā tvayi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844530 (0.0):
varam ekaṃ vṛṇe 'thāpi pūrṇāt kāmābhivarṣaṇāt / / bhagavaty acyutāṃ bhaktiṃ tat pareṣu tathā tvayi // BhP_12.10.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903768 (0.005):
varam ekaṃ vṛṇe'thāpi pūrṇāt kāmābhivarṣaṇāt | / bhagavaty acyutāṃ bhaktiṃ tat pareṣu tathā tvayi || [BhP 12.10.34]
BhP_12.10.035/0 sūta uvāca / BhP_12.10.035/1 ity arcito 'bhiṣṭutaś ca muninā sūktayā girā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844539 (0.0):
bhagavaty acyutāṃ bhaktiṃ tat pareṣu tathā tvayi // BhP_12.10.034 // / BhP_12.10.035/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2843592 (0.057):
drakṣye māyāṃ yayā lokaḥ sa pālo veda sad bhidām // BhP_12.09.006 // / BhP_12.09.007/0 sūta uvāca / itīḍito 'rcitaḥ kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19547569 (0.060):
BhP_12.09.007/0 sūta uvāca / BhP_12.09.007/1 itīḍito 'rcitaḥ kāmam ṛṣiṇā bhagavān mune
BhP_12.10.035/3 tam āha bhagavāñ charvaḥ śarvayā cābhinanditaḥ / BhP_12.10.036/1 kāmo maharṣe sarvo 'yaṃ bhaktimāṃs tvam adhokṣaje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844551 (0.0):
ity arcito 'bhiṣṭutaś ca muninā sūktayā girā / / tam āha bhagavāñ charvaḥ śarvayā cābhinanditaḥ // BhP_12.10.035 //
BhP_12.10.036/3 ā-kalpāntād yaśaḥ puṇyam ajarāmaratā tathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844558 (1.192):
kāmo maharṣe sarvo 'yaṃ bhaktimāṃs tvam adhokṣaje / / ā kalpāntād yaśaḥ puṇyam ajarāmaratā tathā // BhP_12.10.036 //
BhP_12.10.037/1 jñānaṃ trai-kālikaṃ brahman vijñānaṃ ca viraktimat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844565 (0.0):
ā kalpāntād yaśaḥ puṇyam ajarāmaratā tathā // BhP_12.10.036 // / jñānaṃ trai kālikaṃ brahman vijñānaṃ ca viraktimat /
BhP_12.10.037/3 brahma-varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844572 (0.0):
jñānaṃ trai kālikaṃ brahman vijñānaṃ ca viraktimat / / brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 //
BhP_12.10.038/0 sūta uvāca / BhP_12.10.038/1 evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try-akṣa īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844583 (0.0):
brahma varcasvino bhūyāt purāṇācāryatāstu te // BhP_12.10.037 // / BhP_12.10.038/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13167956 (0.002):
akāraṣīt tataḥ / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca / BhP_01.10.002/1 vaṃśaṃ kurorvaṃśadavāgninirhṛtaṃ saṃrohayitvā bhavabhāvano
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2632455 (0.002):
sahānujaiḥ pratyavaruddhabhojanaḥ kathaṃ pravṛttaḥ kim akāraṣīt tataḥ // / BhP_01.10.001 // / BhP_01.10.002/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166314 (0.003):
BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / BhP_01.08.001/1 atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630916 (0.008):
svānāṃ mṛtānāṃ yat kṛtyaṃ cakrurnirharaṇādikam // BhP_01.07.058 // / BhP_01.08.001/0 sūta uvāca / atha te samparetānāṃ svānām udakam icchatām /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13165560 (0.015):
BhP_01.07.009/3 kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / BhP_01.07.010/1 ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14176789 (0.017):
BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / BhP_06.18.022/1 tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2661354 (0.018):
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // BhP_03.25.003 // / BhP_03.25.004/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630210 (0.018):
kasya vā bṛhatīm etām ātmārāmaḥ samabhyasat // BhP_01.07.009 // / BhP_01.07.010/0 sūta uvāca / ātmārāmāśca munayo nirgranthā apyurukrame /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19548093 (0.018):
BhP_12.10.002/3 yan-māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna-kāśayā / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca / BhP_12.10.003/1 tam evaṃ nibhṛtātmānaṃ vṛṣeṇa divi paryaṭan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844075 (0.019):
yan māyayāpi vibudhā muhyanti jñāna kāśayā // BhP_12.10.002 // / BhP_12.10.003/0 sūta uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2716410 (0.023):
parijñānāya bhagavaṃstan no vyākhyātumarhasi // BhP_06.18.021 // / BhP_06.18.022/0 śrīsūta uvāca / tadviṣṇurātasya sa bādarāyaṇir vaco niśamyādṛtamalpamarthavat /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13169224 (0.023):
BhP_01.12.003/3 brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / BhP_01.12.004/1 apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628640 (0.029):
manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt // BhP_01.04.013 // / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13163882 (0.030):
BhP_01.04.013/3 manye tvāṃ viṣaye vācāṃ snātam anyatra chāndasāt / BhP_01.04.014/0 sūta uvāca / BhP_01.04.014/1 dvāpare samanuprāpte tṛtīye yugaparyaye
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166024 (0.032):
BhP_01.07.039/3 bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / BhP_01.07.040/1 evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2630645 (0.032):
bhartuśca vipriyaṃ vīra kṛtavān kulapāṃsanaḥ // BhP_01.07.039 // / BhP_01.07.040/0 sūta uvāca / evaṃ parīkṣatā dharmaṃ pārthaḥ kṛṣṇena coditaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412631 (0.032):
BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / BhP_10.80.005/1 viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2808700 (0.032):
BhP_10.80.004 // / BhP_10.80.005/0 sūta uvāca / viṣṇu rātena sampṛṣṭo bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633643 (0.032):
brūhi naḥ śraddadhānānāṃ yasya jñānam adāc chukaḥ // BhP_01.12.003 // / BhP_01.12.004/0 sūta uvāca / apīpaladdharmarājaḥ pitṛvadrañjayan prajāḥ /
BhP_12.10.038/3 devyai tat-karma kathayann anubhūtaṃ purāmunā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844589 (0.006):
evaṃ varān sa munaye dattvāgāt try akṣa īśvaraḥ / / devyai tat karma kathayann anubhūtaṃ purāmunā // BhP_12.10.038 //
BhP_12.10.039/1 so 'py avāpta-mahā-yoga- mahimā bhārgavottamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844595 (0.0):
devyai tat karma kathayann anubhūtaṃ purāmunā // BhP_12.10.038 // / so 'py avāpta mahā yoga mahimā bhārgavottamaḥ /
BhP_12.10.039/3 vicaraty adhunāpy addhā harāv ekāntatāṃ gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844601 (1.192):
so 'py avāpta mahā yoga mahimā bhārgavottamaḥ / / vicaraty adhunāpy addhā harāv ekāntatāṃ gataḥ // BhP_12.10.039 //
BhP_12.10.040/1 anuvarṇitam etat te mārkaṇḍeyasya dhīmataḥ / BhP_12.10.040/3 anubhūtaṃ bhagavato māyā-vaibhavam adbhutam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844610 (0.004):
vicaraty adhunāpy addhā harāv ekāntatāṃ gataḥ // BhP_12.10.039 // / anuvarṇitam etat te mārkaṇḍeyasya dhīmataḥ /
BhP_12.10.041/1 etat kecid avidvāṃso māyā-saṃsṛtir ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844616 (0.005):
anubhūtaṃ bhagavato māyā vaibhavam adbhutam // BhP_12.10.040 // / etat kecid avidvāṃso māyā saṃsṛtir ātmanaḥ /
BhP_12.10.041/3 anādy-āvartitaṃ nṝṇāṃ kādācitkaṃ pracakṣate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844621 (0.005):
etat kecid avidvāṃso māyā saṃsṛtir ātmanaḥ / / anādy āvartitaṃ nṝṇāṃ kādācitkaṃ pracakṣate // BhP_12.10.041 //
BhP_12.10.042/1 ya evam etad bhṛgu-varya varṇitaṃ rathāṅga-pāṇer
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844629 (0.0):
anādy āvartitaṃ nṝṇāṃ kādācitkaṃ pracakṣate // BhP_12.10.041 // / ya evam etad bhṛgu varya varṇitaṃ rathāṅga pāṇer anubhāva bhāvitam /
anubhāva-bhāvitam / BhP_12.10.042/3 saṃśrāvayet saṃśṛṇuyād u tāv ubhau tayor na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844634 (1.192):
ya evam etad bhṛgu varya varṇitaṃ rathāṅga pāṇer anubhāva bhāvitam /
karmāśaya-saṃsṛtir bhavet / BhP_12.11.001/0 śrī-śaunaka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844643 (0.0):
saṃśrāvayet saṃśṛṇuyād u tāv ubhau tayor na karmāśaya saṃsṛtir bhavet //
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549139 (0.019):
BhP_12.11.026/3 tac-cittaḥ prayato japtvā brahma veda guhāśayam / BhP_12.11.027/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.11.027/1 śuko yad āha bhagavān viṣṇu-rātāya śṛṇvate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845049 (0.025):
tac cittaḥ prayato japtvā brahma veda guhāśayam // BhP_12.11.026 // / BhP_12.11.027/0 śrī śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545492 (0.030):
BhP_12.06.035/3 yat-pādāmburuha-dhyānāt saṃhitām adhyagām imām / BhP_12.06.036/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.06.036/1 pailādibhir vyāsa-śiṣyair vedācāryair mahātmabhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841667 (0.032):
yat pādāmburuha dhyānāt saṃhitām adhyagām imām // BhP_12.06.035 // / BhP_12.06.036/0 śrī śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19546584 (0.038):
BhP_12.07.025/3 śiṣya-śiṣya-praśiṣyāṇāṃ brahma-tejo-vivardhanam / BhP_12.08.001/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.08.001/1 sūta jīva ciraṃ sādho vada no vadatāṃ vara
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2842685 (0.041):
śiṣya śiṣya praśiṣyāṇāṃ brahma tejo vivardhanam // BhP_12.07.025 // / BhP_12.08.001/0 śrī śaunaka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6380540 (0.047):
BhP_10.36.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.36.001/1 atha tarhy āgato goṣṭham ariṣṭo vṛṣabhāsuraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778945 (0.054):
remire 'haḥsu tac cittās tan manaskā mahodayāḥ // BhP_10.35.026 // / BhP_10.36.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / atha tarhy āgato goṣṭham ariṣṭo vṛṣabhāsuraḥ /
BhP_12.11.001/1 athemam arthaṃ pṛcchāmo bhavantaṃ bahu-vittamam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844649 (0.0):
BhP_12.10.042 // / BhP_12.11.001/0 śrī śaunaka uvāca / athemam arthaṃ pṛcchāmo bhavantaṃ bahu vittamam /
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19549140 (0.050):
BhP_12.11.027/0 śrī-śaunaka uvāca / BhP_12.11.027/1 śuko yad āha bhagavān viṣṇu-rātāya śṛṇvate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2845050 (0.053):
BhP_12.11.027/0 śrī śaunaka uvāca / śuko yad āha bhagavān viṣṇu rātāya śṛṇvate /
BhP_12.11.001/3 samasta-tantra-rāddhānte bhavān bhāgavata tattva-vit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844657 (0.0):
athemam arthaṃ pṛcchāmo bhavantaṃ bahu vittamam / / samasta tantra rāddhānte bhavān bhāgavata tattva vit // BhP_12.11.001 //
BhP_12.11.002/1 tāntrikāḥ paricaryāyāṃ kevalasya śriyaḥ pateḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844663 (0.004):
samasta tantra rāddhānte bhavān bhāgavata tattva vit // BhP_12.11.001 // / tāntrikāḥ paricaryāyāṃ kevalasya śriyaḥ pateḥ /
BhP_12.11.002/3 aṅgopāṅgāyudhākalpaṃ kalpayanti yathā ca yaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844669 (0.0):
tāntrikāḥ paricaryāyāṃ kevalasya śriyaḥ pateḥ / / aṅgopāṅgāyudhākalpaṃ kalpayanti yathā ca yaiḥ // BhP_12.11.002 //
BhP_12.11.003/1 tan no varṇaya bhadraṃ te kriyā-yogaṃ bubhutsatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844676 (0.0):
aṅgopāṅgāyudhākalpaṃ kalpayanti yathā ca yaiḥ // BhP_12.11.002 // / tan no varṇaya bhadraṃ te kriyā yogaṃ bubhutsatām /
BhP_12.11.003/3 yena kriyā-naipuṇena martyo yāyād amartyatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844682 (0.023):
tan no varṇaya bhadraṃ te kriyā yogaṃ bubhutsatām / / yena kriyā naipuṇena martyo yāyād amartyatām // BhP_12.11.003 //
BhP_12.11.004/0 sūta uvāca / BhP_12.11.004/1 namaskṛtya gurūn vakṣye vibhūtīr vaiṣṇavīr api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844691 (0.005):
yena kriyā naipuṇena martyo yāyād amartyatām // BhP_12.11.003 // / BhP_12.11.004/0 sūta uvāca
BhP_12.11.004/3 yāḥ proktā veda-tantrābhyām ācāryaiḥ padmajādibhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844699 (0.0):
namaskṛtya gurūn vakṣye vibhūtīr vaiṣṇavīr api / / yāḥ proktā veda tantrābhyām ācāryaiḥ padmajādibhiḥ // BhP_12.11.004 //
BhP_12.11.005/1 māyādyair navabhis tattvaiḥ sa vikāra-mayo virāṭ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844708 (0.0):
yāḥ proktā veda tantrābhyām ācāryaiḥ padmajādibhiḥ // BhP_12.11.004 // / māyādyair navabhis tattvaiḥ sa vikāra mayo virāṭ /
BhP_12.11.005/3 nirmito dṛśyate yatra sa-citke bhuvana-trayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844714 (0.0):
māyādyair navabhis tattvaiḥ sa vikāra mayo virāṭ / / nirmito dṛśyate yatra sa citke bhuvana trayam // BhP_12.11.005 //
BhP_12.11.006/1 etad vai pauruṣaṃ rūpaṃ bhūḥ pādau dyauḥ śiro nabhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844722 (0.0):
nirmito dṛśyate yatra sa citke bhuvana trayam // BhP_12.11.005 // / etad vai pauruṣaṃ rūpaṃ bhūḥ pādau dyauḥ śiro nabhaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16365954 (0.057):
bhūspṛṣṭacaraṇān muhuḥ HV_App.I,12.10b / bhūḥ pādau dyauḥ śiraś cāsya HV_App.I,42B.2829a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704622 (0.057):
sarvadevamayaṃ rūpaṃ $ darśayām āsa vai prabhuḥ // HV_App.I,42B.2828 // / bhūḥ pādau dyauḥ śiraś cāsya $ candrādityau ca cakṣuṣī / HV_App.I,42B.2829
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190171 (0.057):
sarvadevamayaṃ rūpaṃ darśayām āsa vai prabhuḥ // HV_App.I,42B.2828 // / bhūḥ pādau dyauḥ śiraś cāsya candrādityau ca cakṣuṣī / HV_App.I,42B.2829 /
BhP_12.11.006/3 nābhiḥ sūryo 'kṣiṇī nāse vāyuḥ karṇau diśaḥ prabhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844730 (0.0):
etad vai pauruṣaṃ rūpaṃ bhūḥ pādau dyauḥ śiro nabhaḥ / / nābhiḥ sūryo 'kṣiṇī nāse vāyuḥ karṇau diśaḥ prabhoḥ // BhP_12.11.006 //
Aitareya-Upanisad (Aitareyopanisad) [RV] (aitupsbu.htm.txt) 24327796 (0.044):
vāyurnāsike ādityo 'kṣiṇī diśaḥ karṇau oṣadhivanasyatayastvacaṃ candramā
BhP_12.11.007/1 prajāpatiḥ prajananam apāno mṛtyur īśituḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844736 (0.004):
nābhiḥ sūryo 'kṣiṇī nāse vāyuḥ karṇau diśaḥ prabhoḥ // BhP_12.11.006 // / prajāpatiḥ prajananam apāno mṛtyur īśituḥ /
BhP_12.11.007/3 tad-bāhavo loka-pālā manaś candro bhruvau yamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844744 (0.0):
prajāpatiḥ prajananam apāno mṛtyur īśituḥ / / tad bāhavo loka pālā manaś candro bhruvau yamaḥ // BhP_12.11.007 //
BhP_12.11.008/1 lajjottaro 'dharo lobho dantā jyotsnā smayo bhramaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844753 (0.0):
tad bāhavo loka pālā manaś candro bhruvau yamaḥ // BhP_12.11.007 // / lajjottaro 'dharo lobho dantā jyotsnā smayo bhramaḥ /
BhP_12.11.008/3 romāṇi bhūruhā bhūmno meghāḥ puruṣa-mūrdhajāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844760 (0.0):
lajjottaro 'dharo lobho dantā jyotsnā smayo bhramaḥ / / romāṇi bhūruhā bhūmno meghāḥ puruṣa mūrdhajāḥ // BhP_12.11.008 //
BhP_12.11.009/1 yāvān ayaṃ vai puruṣo yāvatyā saṃsthayā mitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844769 (0.0):
romāṇi bhūruhā bhūmno meghāḥ puruṣa mūrdhajāḥ // BhP_12.11.008 // / yāvān ayaṃ vai puruṣo yāvatyā saṃsthayā mitaḥ /
BhP_12.11.009/3 tāvān asāv api mahā- puruṣo loka-saṃsthayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844772 (0.007):
yāvān ayaṃ vai puruṣo yāvatyā saṃsthayā mitaḥ / / tāvān asāv api mahā puruṣo loka saṃsthayā // BhP_12.11.009 //
BhP_12.11.010/1 kaustubha-vyapadeśena svātma-jyotir bibharty ajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844779 (0.0):
tāvān asāv api mahā puruṣo loka saṃsthayā // BhP_12.11.009 // / kaustubha vyapadeśena svātma jyotir bibharty ajaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6996429 (0.024):
maṇim asya kaṇṭhe ity [BhP 3.28.28] api sahāyam | ato dvādaśe'pi / kaustubha / vyapadeśena svātma jyotir vibharty ajaḥ ity [BhP 12.11.10] ādikaṃ virāḍ
BhP_12.11.010/3 tat-prabhā vyāpinī sākṣāt śrīvatsam urasā vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844786 (0.0):
kaustubha vyapadeśena svātma jyotir bibharty ajaḥ / / tat prabhā vyāpinī sākṣāt śrīvatsam urasā vibhuḥ // BhP_12.11.010 //
BhP_12.11.011/1 sva-māyāṃ vana-mālākhyāṃ nānā-guṇa-mayīṃ dadhat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844794 (0.0):
tat prabhā vyāpinī sākṣāt śrīvatsam urasā vibhuḥ // BhP_12.11.010 // / sva māyāṃ vana mālākhyāṃ nānā guṇa mayīṃ dadhat /
BhP_12.11.011/3 vāsaś chando-mayaṃ pītaṃ brahma-sūtraṃ tri-vṛt svaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844804 (0.0):
sva māyāṃ vana mālākhyāṃ nānā guṇa mayīṃ dadhat / / vāsaś chando mayaṃ pītaṃ brahma sūtraṃ tri vṛt svaram // BhP_12.11.011 //
BhP_12.11.012/1 bibharti sāṅkhyaṃ yogaṃ ca devo makara-kuṇḍale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844811 (0.0):
vāsaś chando mayaṃ pītaṃ brahma sūtraṃ tri vṛt svaram // BhP_12.11.011 // / bibharti sāṅkhyaṃ yogaṃ ca devo makara kuṇḍale /
BhP_12.11.012/3 mauliṃ padaṃ pārameṣṭhyaṃ sarva-lokābhayaṅ-karam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844819 (0.0):
bibharti sāṅkhyaṃ yogaṃ ca devo makara kuṇḍale / / mauliṃ padaṃ pārameṣṭhyaṃ sarva lokābhayaṅ karam // BhP_12.11.012 //
BhP_12.11.013/1 avyākṛtam anantākhyam āsanaṃ yad-adhiṣṭhitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844825 (0.0):
mauliṃ padaṃ pārameṣṭhyaṃ sarva lokābhayaṅ karam // BhP_12.11.012 // / avyākṛtam anantākhyam āsanaṃ yad adhiṣṭhitaḥ /
BhP_12.11.013/3 dharma-jñānādibhir yuktaṃ sattvaṃ padmam ihocyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844833 (0.0):
avyākṛtam anantākhyam āsanaṃ yad adhiṣṭhitaḥ / / dharma jñānādibhir yuktaṃ sattvaṃ padmam ihocyate // BhP_12.11.013 //
BhP_12.11.014/1 ojaḥ-saho-bala-yutaṃ mukhya-tattvaṃ gadāṃ dadhat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844842 (0.0):
dharma jñānādibhir yuktaṃ sattvaṃ padmam ihocyate // BhP_12.11.013 // / ojaḥ saho bala yutaṃ mukhya tattvaṃ gadāṃ dadhat /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18415206 (0.041):
BhP_11.08.003/3 yadi nopanayed grāso mahāhir iva diṣṭa-bhuk / BhP_11.08.004/1 ojaḥ-saho-bala-yutaṃ bibhrad deham akarmakam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2823202 (0.049):
yadi nopanayed grāso mahāhir iva diṣṭa bhuk // BhP_11.08.003 // / ojaḥ saho bala yutaṃ bibhrad deham akarmakam /
BhP_12.11.014/3 apāṃ tattvaṃ dara-varaṃ tejas-tattvaṃ sudarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844850 (0.0):
ojaḥ saho bala yutaṃ mukhya tattvaṃ gadāṃ dadhat / / apāṃ tattvaṃ dara varaṃ tejas tattvaṃ sudarśanam // BhP_12.11.014 //
BhP_12.11.015/1 nabho-nibhaṃ nabhas-tattvam asiṃ carma tamo-mayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844858 (0.0):
apāṃ tattvaṃ dara varaṃ tejas tattvaṃ sudarśanam // BhP_12.11.014 // / nabho nibhaṃ nabhas tattvam asiṃ carma tamo mayam /
BhP_12.11.015/3 kāla-rūpaṃ dhanuḥ śārṅgaṃ tathā karma-mayeṣudhim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844865 (0.0):
nabho nibhaṃ nabhas tattvam asiṃ carma tamo mayam / / kāla rūpaṃ dhanuḥ śārṅgaṃ tathā karma mayeṣudhim // BhP_12.11.015 //
BhP_12.11.016/1 indriyāṇi śarān āhur ākūtīr asya syandanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844871 (0.005):
kāla rūpaṃ dhanuḥ śārṅgaṃ tathā karma mayeṣudhim // BhP_12.11.015 // / indriyāṇi śarān āhur ākūtīr asya syandanam /
BhP_12.11.016/3 tan-mātrāṇy asyābhivyaktiṃ mudrayārtha-kriyātmatām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844878 (0.0):
indriyāṇi śarān āhur ākūtīr asya syandanam / / tan mātrāṇy asyābhivyaktiṃ mudrayārtha kriyātmatām // BhP_12.11.016 //
BhP_12.11.017/1 maṇḍalaṃ deva-yajanaṃ dīkṣā saṃskāra ātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844885 (0.0):
tan mātrāṇy asyābhivyaktiṃ mudrayārtha kriyātmatām // BhP_12.11.016 // / maṇḍalaṃ deva yajanaṃ dīkṣā saṃskāra ātmanaḥ /
BhP_12.11.017/3 paricaryā bhagavata ātmano durita-kṣayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844891 (0.005):
maṇḍalaṃ deva yajanaṃ dīkṣā saṃskāra ātmanaḥ / / paricaryā bhagavata ātmano durita kṣayaḥ // BhP_12.11.017 //
BhP_12.11.018/1 bhagavān bhaga-śabdārthaṃ līlā-kamalam udvahan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844899 (0.0):
paricaryā bhagavata ātmano durita kṣayaḥ // BhP_12.11.017 // / bhagavān bhaga śabdārthaṃ līlā kamalam udvahan /
BhP_12.11.018/3 dharmaṃ yaśaś ca bhagavāṃś cāmara-vyajane 'bhajat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844905 (0.0):
bhagavān bhaga śabdārthaṃ līlā kamalam udvahan / / dharmaṃ yaśaś ca bhagavāṃś cāmara vyajane 'bhajat // BhP_12.11.018 //
BhP_12.11.019/1 ātapatraṃ tu vaikuṇṭhaṃ dvijā dhāmākuto-bhayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844912 (0.0):
dharmaṃ yaśaś ca bhagavāṃś cāmara vyajane 'bhajat // BhP_12.11.018 // / ātapatraṃ tu vaikuṇṭhaṃ dvijā dhāmākuto bhayam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997110 (0.025):
prapañcātītatvaṃ tato'skhalanaṃ ca yugapad āha / ātapatraṃ tu vaikuṇṭhaṃ dvijā dhāmākutobhayam | iti [BhP 12.11.19]
BhP_12.11.019/3 tri-vṛd vedaḥ suparṇākhyo yajñaṃ vahati pūruṣam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844920 (0.0):
ātapatraṃ tu vaikuṇṭhaṃ dvijā dhāmākuto bhayam / / tri vṛd vedaḥ suparṇākhyo yajñaṃ vahati pūruṣam // BhP_12.11.019 //
BhP_12.11.020/1 anapāyinī bhagavatī śṛīḥ sākṣād ātmano hareḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844927 (5.960):
tri vṛd vedaḥ suparṇākhyo yajñaṃ vahati pūruṣam // BhP_12.11.019 // / anapāyinī bhagavatī śṛīḥ sākṣād ātmano hareḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7012216 (0.037):
anapāyinī bhagavatī śrīḥ / sākṣād ātmano hareḥ || iti || [BhP 12.11.20]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18433385 (0.037):
bhagavad-vāmāṃśa-vartino mūrtimato lakṣmīr evety āha anapāyinī bhagavatī / śrīḥ sākṣād ātmano hareḥ | [BhP 12.11.20] iti | ṭīkā ca - anapāyinī hareḥ
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739105 (0.059):
dyotamānā sva-prakāśa-rūpā ity arthaḥ | tad-uktaṃ dvādaśe - anapāyinī / bhagavatī śrīḥ śākṣād ātmano hareḥ [BhP 12.11.20] iti | ṭīkā ca --
BhP_12.11.020/3 viṣvakṣenas tantra-mūrtir viditaḥ pārṣadādhipaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844933 (1.192):
anapāyinī bhagavatī śṛīḥ sākṣād ātmano hareḥ / / viṣvakṣenas tantra mūrtir viditaḥ pārṣadādhipaḥ /
BhP_12.11.020/5 nandādayo 'ṣṭau dvāḥ-sthāś ca te 'ṇimādyā harer guṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2844942 (0.0):
viṣvakṣenas tantra mūrtir viditaḥ pārṣadādhipaḥ / /