View original HTML file with complete header information
unatriṃśe tu rāsārtham uktiprātyuktayo hareḥ /
unatriṃśe tu rāsārtham uktiprātyuktayo hareḥ /
gopībhī rāsasaṃrambhe tasya cāntardhikautukam // 1 // / brahmādijayasaṃrūḍhadarpakandarpadarpahā /
jayati śrīpatir gopīrāsamaṇḍalamaṇḍanaḥ // 2 // / BhP_10,29.01
śrīśuka uvāca / bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphullamallikāḥ[*1] / vīkṣya rantuṃ manaś
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775128 (0.0):
BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436702 (0.0):
bhagavān api tā rātrīḥ śaradotphulla mallikāḥ | / vīkṣya rantuṃ manaś cakre yoga māyām upāśritaḥ || [BhP 10.29.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346629 (0.0):
bhagavān api tā rātrīḥ śaradotphullamallikāḥ | / vīkṣya rantuṃ manaścakre yogamāyām upāśritaḥ || [BhP 10.29.1]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435090 (0.0):
bhagavān api tā rātrīḥ śaradotphullamallikāḥ / vīkṣya rantuṃ manaścakre yogamāyām upāśritaḥ || (BhP 10.29.1)
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436671 (0.0):
bhagavān api tā rātrīḥ śaradotphullamallikāḥ | / vīkṣya rantuṃ manaścakre ity atraiva (BhP 10.29.1) nava-saṅgamasya
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13007884 (0.015):
BhP_09.17.018/2 kṣatravṛddhānvayā bhūpā ime śṛṇv atha nāhuṣān / BhP_09.18.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376432 (0.015):
BhP_10.29.001/0 śrī bādarāyaṇir uvāca / BhP_10.29.001/1 bhagavān api tā rātṛīḥ śāradotphulla mallikāḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14165733 (0.020):
BhP_06.02.020/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.02.020/1 ta evaṃ suvinirṇīya dharmaṃ bhāgavataṃ nṛpa
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26554927 (0.020):
BhP_05.18.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_05.18.001/1 tathā ca bhadraśravā nāma dharma-sutas tat-kula-patayaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168328 (0.023):
BhP_06.05.044/2 etāvān sādhuvādo hi titikṣeteśvaraḥ svayam / BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736363 (0.024):
prahasya bhāvagambhīraṃ giriśaṃ pratyabhāṣata // BhP_08.12.014 // / BhP_08.12.015/0 śrībhagavān uvāca / kautūhalāya daityānāṃ yoṣidveṣo mayā dhṛtaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2739019 (0.024):
kṣetrajñaḥ sarvabhūtānāmiti hovāca bhārata // BhP_08.17.011 // / BhP_08.17.012/0 śrībhagavān uvāca / devamātarbhavatyā me vijñātaṃ cirakāṅkṣitam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787833 (0.024):
akrūraṃ sa smitaṃ prāha gīrbhiḥ sammohayann iva // BhP_10.48.028 // / BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2815836 (0.024):
abhivādayām āsa ca taṃ kuśa pāṇir vinīta vat // BhP_10.88.028 // / BhP_10.88.029/0 śrī bhagavān uvāca / śākuneya bhavān vyaktaṃ śrāntaḥ kiṃ dūram āgataḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2826215 (0.024):
katham anyonya santyāgo mumukṣor atititīrṣoḥ // BhP_11.13.017 // / BhP_11.13.018/0 śrī bhagavān uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2834817 (0.024):
viduṣāṃ cāpy avisrabdhaḥ ṣaḍ vargaḥ kim u mādṛśām // BhP_11.26.024 // / BhP_11.26.025/0 śrī bhagavān uvāca / evaṃ pragāyan nṛpa deva devaḥ sa urvaśī lokam atho vihāya /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390132 (0.025):
BhP_10.48.028/3 akrūraṃ sa smitaṃ prāha gīrbhiḥ sammohayann iva / BhP_10.48.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.48.029/1 tvaṃ no guruḥ pitṛvyaś ca ślāghyo bandhuś ca nityadā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420339 (0.025):
BhP_10.88.029/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.88.029/1 śākuneya bhavān vyaktaṃ śrāntaḥ kiṃ dūram āgataḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27375971 (0.025):
BhP_08.12.015/0 śrībhagavān uvāca / BhP_08.12.015/1 kautūhalāya daityānāṃ yoṣidveṣo mayā dhṛtaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18418435 (0.025):
BhP_11.13.017/3 katham anyonya-santyāgo mumukṣor atititīrṣoḥ / BhP_11.13.018/0 śrī-bhagavān uvāca / BhP_11.13.018/1 evaṃ pṛṣṭo mahā-devaḥ svayambhūr bhūta-bhāvanaḥ
cakre yogamāyām upāśritaḥ // / [*1] śarado mallikāvikasahetutvābhāve 'pi hetutvoktyā 'bhinavatvaṃ tena ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376435 (0.0):
BhP_10.29.001/3 vīkṣya rantuṃ manaś cakre yoga māyām upāśritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775131 (0.0):
vīkṣya rantuṃ manaś cakre yoga māyām upāśritaḥ // BhP_10.29.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436705 (0.0):
vīkṣya rantuṃ manaś cakre yoga māyām upāśritaḥ || [BhP 10.29.1]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346632 (0.0):
vīkṣya rantuṃ manaścakre yogamāyām upāśritaḥ || [BhP 10.29.1]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435093 (0.0):
vīkṣya rantuṃ manaścakre yogamāyām upāśritaḥ || (BhP 10.29.1)
sarvapuṣpavikāso vyajyate | / nanu viparītam idam, paradāravinodena kandarpavijetṛtvapratīteḥ | maivam,
yogamāyām upāśritaḥ, ātmārāmo 'py arīramat, sākṣān
manmathamanmathaḥ, ātmany avaruddha-saurataḥ, ity ādiṣu
svātantryābhidhānāt | tasmād rāsakrīḍāviḍambanaṃ kāmavijayakhyāpanāyety
eva tattvam | kiṃ ca śṛṅgārakathāpadeśena viśeṣato nivṛttipareyaṃ
pañcādhyāyīti vyaktīkariṣyāmaḥ | tā rātrīḥ yātābalā vrajaṃ siddhā mayemā
raṃsyatha kṣapāḥ iti pratiśrutā ity arthaḥ ||BhPC_10,29.1|| / BhP_10,29.02
tadoḍurājaḥ kakubhaḥ karair mukhaṃ prācyā vilimpann aruṇena śantamaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376447 (0.0):
BhP_10.29.002/1 tadoḍurājaḥ kakubhaḥ karair mukhaṃ prācyā vilimpann
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775142 (0.0):
vīkṣya rantuṃ manaś cakre yoga māyām upāśritaḥ // BhP_10.29.001 // / tadoḍurājaḥ kakubhaḥ karair mukhaṃ prācyā vilimpann aruṇena śantamaiḥ /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3412762 (0.054):
kurvan | dīrghakālena darśanaṃ yasya sa priyaḥ svapriyāyā mukham aruṇena / kuṅkumena yathā vilimpati tathā prācyāḥ kakubho diśo mukhaṃ śantamaiḥ
sa carṣaṇīnām udagāc chuco mṛjan priyaḥ priyāyā iva dīrghadarśanaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376456 (0.0):
BhP_10.29.002/1 tadoḍurājaḥ kakubhaḥ karair mukhaṃ prācyā vilimpann / aruṇena śantamaiḥ / BhP_10.29.002/3 sa carṣaṇīnām udagāc chuco mṛjan priyaḥ priyāyā iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775151 (0.0):
tadoḍurājaḥ kakubhaḥ karair mukhaṃ prācyā vilimpann aruṇena śantamaiḥ / / sa carṣaṇīnām udagāc chuco mṛjan priyaḥ priyāyā iva dīrgha darśanaḥ //
tadā tasminn eva kṣaṇe tatpratītaye uḍurājaś candra udagād uditaḥ | kiṃ
kurvan | dīrghakālena darśanaṃ yasya sa priyaḥ svapriyāyā mukham aruṇena
kuṅkumena yathā vilimpati tathā prācyāḥ kakubho diśo mukhaṃ śantamaiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376443 (0.054):
BhP_10.29.002/1 tadoḍurājaḥ kakubhaḥ karair mukhaṃ prācyā vilimpann / aruṇena śantamaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775139 (0.054):
tadoḍurājaḥ kakubhaḥ karair mukhaṃ prācyā vilimpann aruṇena śantamaiḥ /
sukhatamaiḥ karai raśmibhir aruṇenodayarāgeṇa vilimpann aruṇīkurvann ity
arthaḥ | sa prasiddha uḍurājaḥ | tathā carṣaṇināṃ janānāṃ śucas tāpaglānīr
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771211 (0.058):
galāvalastatraiva prasiddhaḥ | vetasaḥ prasiddhaḥ | śimbalaḥ prasiddhaḥ | / sipunaḥ kevanikā | syandano himavati narmadāyāmātharvaṇikasthāne
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1771174 (0.063):
jambuḥ prasiddhaḥ | kāmpīlo mālavake prasiddhaḥ | srak mālavake prasiddhaḥ
mṛjann apanayan ||BhPC_10,29.2|| / BhP_10,29.03 / dṛṣṭvā kumudvantam akhaṇḍamaṇḍalaṃ ramānanābhaṃ navakuṅkumāruṇam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376466 (0.0):
dīrgha darśanaḥ / BhP_10.29.003/1 dṛṣṭvā kumudvantam akhaṇḍa maṇḍalaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775160 (0.0):
sa carṣaṇīnām udagāc chuco mṛjan priyaḥ priyāyā iva dīrgha darśanaḥ // / BhP_10.29.002 // / dṛṣṭvā kumudvantam akhaṇḍa maṇḍalaṃ $ ramānanābhaṃ nava kuṅkumāruṇam &
vanaṃ ca tatkomalagobhī rañjitaṃ jagau kalaṃ vāmadṛśāṃ manoharam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775168 (0.0):
dṛṣṭvā kumudvantam akhaṇḍa maṇḍalaṃ $ ramānanābhaṃ nava kuṅkumāruṇam & / vanaṃ ca tat komala gobhī rañjitaṃ % jagau kalaṃ vāma dṛśāṃ manoharam //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376476 (0.016):
BhP_10.29.003/2 ramānanābhaṃ nava kuṅkumāruṇam / BhP_10.29.003/3 vanaṃ ca tat komala gobhī rañjitaṃ
kumut kumudaṃ vikasanīyaṃ vidyate yasya taṃ kumudvantam | na khaṇḍaṃ
maṇḍalaṃ yasya tam | ramāyā ānanasyābheva ābhā yasya tam | navakuṅkumam
ivāruṇam evaṃvidhaṃ candraṃ dṛṣṭvā | tathā vanaṃ ca tasya komalair gobhī
raśmibhī rañjitaṃ dṛṣṭvā kalaṃ madhuraṃ jagau agāyata | katham | vāmadṛśāṃ
vāmā manoharā dṛśo yāsāṃ tāsāṃ manoharaṃ yathā ||BhPC_10,29.3||
BhP_10,29.04 / niśamya gītāṃ tad anaṅgavardhanaṃ vrajastriyaḥ kṛṣṇagṛhītamānasāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376488 (0.0):
BhP_10.29.003/4 jagau kalaṃ vāma dṛśāṃ manoharam / BhP_10.29.004/1 niśamya gītāṃ tad anaṅga vardhanaṃ vraja striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775180 (0.0):
vanaṃ ca tat komala gobhī rañjitaṃ % jagau kalaṃ vāma dṛśāṃ manoharam // / BhP_10.29.003 //* / niśamya gītāṃ tad anaṅga vardhanaṃ vraja striyaḥ kṛṣṇa gṛhīta mānasāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352581 (0.0):
niśamya gītaṃ tad anaṅga vardhanaṃ / vraja striyaḥ kṛṣṇa gṛhīta mānasāḥ |
ājagmur anyonyam alakṣitodyamāḥ sa yatra kānto javalolakuṇḍalāḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376496 (0.0):
kṛṣṇa gṛhīta mānasāḥ / BhP_10.29.004/3 ājagmur anyonyam alakṣitodyamāḥ sa yatra kānto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775187 (0.0):
niśamya gītāṃ tad anaṅga vardhanaṃ vraja striyaḥ kṛṣṇa gṛhīta mānasāḥ / / ājagmur anyonyam alakṣitodyamāḥ sa yatra kānto java lola kuṇḍalāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352587 (0.0):
vraja striyaḥ kṛṣṇa gṛhīta mānasāḥ | / ājagmur anyonyam alakṣitodyamāḥ
asāpatnyāyānyonyam alakṣito na jñāpita udyamo yābhis tāḥ | sa kānto yatra
tatra gītadhvani-mārgeṇa ājagmuḥ[*2] | javena vegena lolāni cañcalāni
kuṇḍalāni yāsāṃ tāḥ ||BhPC_10,29.4|| / [*2] jagmur iti vaktavye ājagmur ity uktiḥ śukasya kṛṣṇāntike
svāvasthānasphūrteḥ || / BhP_10,29.05 / duhantyo 'bhiyayuḥ kāścid dohaṃ hitvā samutsukāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376505 (0.0):
java lola kuṇḍalāḥ / BhP_10.29.005/1 duhantyo 'bhiyayuḥ kāścid dohaṃ hitvā samutsukāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775196 (0.0):
ājagmur anyonyam alakṣitodyamāḥ sa yatra kānto java lola kuṇḍalāḥ // / BhP_10.29.004 // / duhantyo 'bhiyayuḥ kāścid dohaṃ hitvā samutsukāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349849 (0.0):
āvegaś citta sambhrame duhantyo'bhiyayuḥ kāścid dohaṃ hitvā samutsukāḥ
payo 'dhiśritya saṃyāvam anudvāsyāparā[*3] yayuḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775199 (1.192):
duhantyo 'bhiyayuḥ kāścid dohaṃ hitvā samutsukāḥ / / payo 'dhiśritya saṃyāvam anudvāsyāparā yayuḥ // BhP_10.29.005 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376510 (0.024):
BhP_10.29.005/1 duhantyo 'bhiyayuḥ kāścid dohaṃ hitvā samutsukāḥ / BhP_10.29.005/3 payo 'dhiśritya saṃyāvam anudvāsyāparā yayuḥ
[*3] aparā iti pūrveṇa pareṇāpy anveti | / śrīkṛṣṇasūcakaśabdaśarvaṇena tatpravaṇacittānāṃ tatkṣaṇam eva
traivargikakarmanivṛttiṃ dyotayantya ivārdhāvasitaṃ karma vihāya yayuḥ |
tad āha-duhantya iti | payaḥ sthālīsthaṃ cullyām adhiśrityaitat
kvāthamapratīkṣamānāḥ kāścid yayuḥ | saṃyāvaṃ godhūmakaṇānnaṃ pakvam
anudvāsyānuttārya ||BhPC_10,29.5|| ||BhPC_10,29.6|| / BhP_10,29.07 / limpantyaḥ[*4] pramṛjantyo 'nyā añjantyaḥ kāśca locane /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775220 (1.192):
śuśrūṣantyaḥ patīn kāścid aśnantyo 'pāsya bhojanam // BhP_10.29.006 // / limpantyaḥ pramṛjantyo 'nyā añjantyaḥ kāśca locane /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544400 (1.192):
yathā vā, śrī daśame (10.29.7) / limpantyaḥ pramṛjantyo'nyā añjantyaḥ kāś ca locane |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376531 (0.023):
BhP_10.29.006/3 śuśrūṣantyaḥ patīn kāścid aśnantyo 'pāsya bhojanam / BhP_10.29.007/1 limpantyaḥ pramṛjantyo 'nyā añjantyaḥ kāśca locane
vyatyastavastrābharaṇāḥ kāścit kṛṣṇāntikaṃ yayuḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376537 (0.0):
BhP_10.29.007/1 limpantyaḥ pramṛjantyo 'nyā añjantyaḥ kāśca locane / BhP_10.29.007/3 vyatyasta vastrābharaṇāḥ kāścit kṛṣṇāntikaṃ yayuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775225 (0.0):
limpantyaḥ pramṛjantyo 'nyā añjantyaḥ kāśca locane / / vyatyasta vastrābharaṇāḥ kāścit kṛṣṇāntikaṃ yayuḥ // BhP_10.29.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348005 (0.0):
sa yathā vyatyasta vastrābharaṇāḥ kāścit kṛṣṇāntikaṃ yayuḥ [BhP
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544405 (0.0):
limpantyaḥ pramṛjantyo'nyā añjantyaḥ kāś ca locane | / vyatyasta vastrābharaṇāḥ kāścit kṛṣṇāntikaṃ yayuḥ // RUnm_11.41 //
[*4] limpantyaḥ aṅgarāgaṃ kurvatyaḥ | / anyāḥ pramṛjantyaḥ aṅgodvartanādi kurvantyaḥ | kāśca kāścit
kṛṣṇatuṣṭyarthaṃ karma tadāsaktam anasāmanyathā kṛtam api phalaty eveti
dyotayann āha-vyatyasteti | sthānataḥ svarūpataś cordhvādhodhāraṇena
viparyayaṃ prāptāni vastrābharaṇāni yāsāṃ tāḥ ||BhPC_10,29.7||
BhP_10,29.08 / tā vāryamāṇāḥ patibhiḥ pitṛbhir bhrātṛbandhubhiḥ / govindāpahṛtātmāno na
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376550 (0.0):
BhP_10.29.007/3 vyatyasta vastrābharaṇāḥ kāścit kṛṣṇāntikaṃ yayuḥ / BhP_10.29.008/1 tā vāryamāṇāḥ patibhiḥ pitṛbhir bhrātṛ bandhubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775237 (0.0):
vyatyasta vastrābharaṇāḥ kāścit kṛṣṇāntikaṃ yayuḥ // BhP_10.29.007 // / tā vāryamāṇāḥ patibhiḥ pitṛbhir bhrātṛ bandhubhiḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630533 (0.036):
ṭīkā gopīnāṃ yoṣita iti tāsāṃ spaṣṭam eva parakīyatvam | / tā vāryamāṇāḥ patibhiḥ pitṛbhir bhātṛ bandhubhiḥ | (BhP 10.33.19)
nyavartanta mohitāḥ // / na ca kṛṣṇākṛṣṭamanasāṃ vighnāḥ prabhavantīty āha-tā vāryamāṇā iti
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376550 (0.015):
BhP_10.29.008/3 govindāpahṛtātmāno na nyavartanta mohitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775237 (0.025):
govindāpahṛtātmāno na nyavartanta mohitāḥ // BhP_10.29.008 //
||BhPC_10,29.8|| / BhP_10,29.09 / antargṛhagatāḥ kāścid gopyo 'labdhavinirgamāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775246 (0.0):
antar gṛha gatāḥ kāścid gopyo 'labdha vinirgamāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422250 (0.0):
antar gṛha gatāḥ kāścid gopyo 'labdha vinirgamāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376560 (0.014):
BhP_10.29.009/1 antar gṛha gatāḥ kāścid gopyo 'labdha vinirgamāḥ
kṛṣṇaṃ tadbhāvanāyuktā dadhyur mīlitalocanāḥ[*5] //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376566 (0.0):
BhP_10.29.009/1 antar gṛha gatāḥ kāścid gopyo 'labdha vinirgamāḥ / BhP_10.29.009/3 kṛṣṇaṃ tad bhāvanā yuktā dadhyur mīlita locanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775252 (0.0):
antar gṛha gatāḥ kāścid gopyo 'labdha vinirgamāḥ / / kṛṣṇaṃ tad bhāvanā yuktā dadhyur mīlita locanāḥ // BhP_10.29.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422256 (0.0):
antar gṛha gatāḥ kāścid gopyo 'labdha vinirgamāḥ | / kṛṣṇaṃ tad bhāvanāyuktā dadhyur mīlita locanāḥ ||
[*5] mudritanetrāḥ, yadvā mīlitaṃ locanam anyāśeṣajñānaṃ yāsāṃ tāḥ |
na labdho nirgamo yābhis tāḥ | prāg api tadbhāvanāyuktās tadā nitarāṃ
dadhyur ity arthaḥ ||BhPC_10,29.9|| / BhP_10,29.10-11 / duḥsahapreṣṭhavirahatīvratāpadhutāśubhāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376576 (0.0):
BhP_10.29.009/3 kṛṣṇaṃ tad bhāvanā yuktā dadhyur mīlita locanāḥ / BhP_10.29.010/1 duḥsaha preṣṭha viraha tīvra tāpa dhutāśubhāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775262 (0.0):
kṛṣṇaṃ tad bhāvanā yuktā dadhyur mīlita locanāḥ // BhP_10.29.009 // / duḥsaha preṣṭha viraha tīvra tāpa dhutāśubhāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422265 (0.0):
kṛṣṇaṃ tad bhāvanāyuktā dadhyur mīlita locanāḥ || / duḥsaha preṣṭha viraha tīvratāpa dhutāśubhāḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15813120 (0.038):
maṅkṣu kṛta nivāraṇa bhartsanādi nikarṣās tatas tata eva ca / duḥsaha preṣṭha viraha tīvra tāpa [BhP 10.29.10] ity
dhyānaprāptācyutāśleṣanirvṛtyā kṣīṇamaṅgalāḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376584 (0.0):
BhP_10.29.010/1 duḥsaha preṣṭha viraha tīvra tāpa dhutāśubhāḥ / BhP_10.29.010/3 dhyāna prāptācyutāśleṣa nirvṛtyā kṣīṇa maṅgalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775269 (0.0):
duḥsaha preṣṭha viraha tīvra tāpa dhutāśubhāḥ / / dhyāna prāptācyutāśleṣa nirvṛtyā kṣīṇa maṅgalāḥ // BhP_10.29.010 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422271 (0.0):
duḥsaha preṣṭha viraha tīvratāpa dhutāśubhāḥ | / dhyānaprāptācyutāśleṣa nirvṛtyā kṣīṇamaṅgalāḥ ||
tam eva paramātmānaṃ jārabuddhyāpi[*6] saṅgatāḥ / / jahur[*7] guṇamayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇabandhanāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775279 (0.0):
dhyāna prāptācyutāśleṣa nirvṛtyā kṣīṇa maṅgalāḥ // BhP_10.29.010 // / tam eva paramātmānaṃ jāra buddhyāpi saṅgatāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422281 (0.0):
dhyānaprāptācyutāśleṣa nirvṛtyā kṣīṇamaṅgalāḥ || / tam eva paramātmānaṃ jāra buddhyāpi saṅgatāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431949 (0.0):
tad evam evoktaṃ / tam eva paramātmānaṃ jāra buddhyāpi saṅgatāḥ / jahur guṇamayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇa bandhanāḥ || [BhP 10.29.11]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376595 (1.192):
BhP_10.29.010/3 dhyāna prāptācyutāśleṣa nirvṛtyā kṣīṇa maṅgalāḥ / BhP_10.29.011/1 tam eva paramātmānaṃ jāra buddhyāpi saṅgatāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785733 (1.192):
tam eva paramātmānaṃ jāra buddhyāpi saṅgatāh| / jahur guṇa mayaṃ dehaṃ sadyaḥ prakṣīṇa bandhanāh ||[BhP 10.29.11]
kiṃ ca tadānīm evaṃ taṃ paramātmānaṃ kṛṣṇaṃ dhyānataḥ prāptāḥ satyo
guṇamayaṃ dehaṃ jahur ity āha ślokadvayena-duḥsaheti | nanu kathaṃ jahuḥ
paramātmeti jñānābhāvād ity āśaṅkyāha-jārabuddhyāpīti | na hi vastuśaktir
buddhim apekṣate | anyathā matvāpi pītāmṛtavad iti bhāvaḥ | nanu tad api
prārabdhakarmabandhane sati kathaṃ jahus tatrāha-sadyaḥ prakṣīṇa-bandhanā
iti | nanu kathaṃ bhogam antareṇa prārabdhaṃ karma kṣīṇaṃ bhogenaiva
sadyaḥ kṣīṇam ity āha-duḥsaheti | duḥsaho yaḥ preṣṭhavirahas tena tīvras
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15813119 (0.051):
maṅkṣu kṛta nivāraṇa bhartsanādi nikarṣās tatas tata eva ca / duḥsaha preṣṭha viraha tīvra tāpa [BhP 10.29.10] ity
tāpas tena dhutāni gatāny aśubhāni yāsām | tadaprāptiparamaduḥkhabhogena
pāpaṃ kṣīṇam ity arthaḥ | tathā dhyānena prāptā acyutasya āśleṣeṇa yā
nirvṛtiḥ paramasukhabhogas tayā kṣīṇaṃ maṅgalaṃ puṇyabandhanaṃ yāsāṃ tāḥ |
ato dhyānena paramātmaprāptes tatkālasukhaduḥkhābhyāṃ niḥśeṣakarmakṣayād
guṇamayaṃ dehaṃ jahur iti ||BhPC_10,29.10|| ||BhPC_10,29.11||
[*6] atra jighāṃsayāpi haraye ity atreva jārabuddhyāpīty apinā
tādṛśabuddher nindyatvaṃ vyajya vastumahimnātiprāśastyaṃ vyañjitam |
[*7] guṇamayaṃ dehaṃ jahur ity uktyā cinmayadehena golokādau tatprāptir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422607 (0.060):
atra guṇa mayaṃ dehaṃ jahur ity atra rājñaḥ sandehaḥ kṛṣṇaṃ vidur [BhP
dhvanyate | / BhP_10,29.12 / rājovāca / kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376611 (0.0):
BhP_10.29.012/0 śrī parīkṣid uvāca / BhP_10.29.012/1 kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775295 (0.0):
BhP_10.29.012/0 śrī parīkṣid uvāca / kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422294 (0.0):
rājovāca / kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune |
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413281 (0.063):
mokṣahetur iti śaṅkate-kṛṣṇaṃ vidur iti | paraṃ kevalaṃ kāntaṃ kamanīyam
guṇapravāhoparamas tāsāṃ guṇadhiyāṃ[*8] katham //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422674 (0.045):
katham uparama ity arthaḥ | yad vā tāsāṃ guṇa pravāhaḥ katham uparamaḥ / pāramarthiko na bhavati, yena tato muktiṃ kathayasīti bhāvaḥ | brahmatayā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376612 (0.045):
BhP_10.29.012/1 kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune / BhP_10.29.012/3 guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422646 (0.053):
bhavet prācīna māyika guṇa pravāhoparamaḥ | tāsu tu kāntatayaiva / bhāvayantīṣu prākṛta guṇātīta guṇasyaiva tasyodayāt prākṛta guṇābhāve'pi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775295 (0.064):
kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune / / guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham // BhP_10.29.012 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422294 (0.064):
kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune | / guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham ||
[*8] ato guṇadhiyāṃ śrīkṛṣṇaguṇaikānubaddhapremamayīnāṃ tāsāṃ
guṇapravāhoparamaḥ cinmayaguṇaparam-parāśrayasya cidvigrahasyoparamaḥ
sāyujyamuktiḥ brahmopāsakānām iva katham iti | / nanu yathā patiputrādīnāṃ vastuto brahmatve' pi na tadbhajanān mokṣas
tathā buddhyabhāvād evaṃ kṛṣṇe 'pi brahmabuddhyabhāvena tatsaṅgatiḥ kathaṃ
mokṣahetur iti śaṅkate-kṛṣṇaṃ vidur iti | paraṃ kevalaṃ kāntaṃ kamanīyam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376605 (0.063):
BhP_10.29.012/1 kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775289 (0.063):
kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422288 (0.063):
kṛṣṇaṃ viduḥ paraṃ kāntaṃ na tu brahmatayā mune |
||BhPC_10,29.12|| / BhP_10,29.13 / śrīśuka uvāca / uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376627 (0.0):
BhP_10.29.012/3 guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775310 (0.0):
guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham // BhP_10.29.012 // / BhP_10.29.013/0 śrī śuka uvāca / uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422307 (0.0):
guṇa pravāhoparamas tāsāṃ guṇa dhiyāṃ katham || / śrī śuka uvāca / uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941314 (0.0):
kāmukādy āropaṇaṃ tenātikrameṇa vā pāpa śravaṇena vā | nādyena / uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ |
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419918 (0.015):
kenābhiprāyeṇa kṛtavān iti pṛcchati-āptakāma iti ||BhPC_10,33.29|| / BhP_10,33.30 / śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418518 (0.026):
BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.86.050/1 tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785836 (0.030):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathāgataḥ | / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāh ||[BhP 10.29.13]
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544731 (0.034):
BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943885 (0.034):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414619 (0.035):
vyaktaṃ niścitam ||BhPC_10,29.41|| / BhP_10,29.42 / śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814164 (0.035):
etad anto nṛṇāṃ kleśo yad bhavān akṣi gocaraḥ // BhP_10.86.049 // / BhP_10.86.050/0 śrī śuka uvāca / tad uktam ity upākarṇya bhagavān praṇatārti hā /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.036):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.039):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.039):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.039):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.039):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.039):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.039):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.039):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.039):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣajapriyāḥ // / pariharati-uktam iti | ayaṃ bhāvaḥ-jīveṣv āvṛtaṃ brahmatvaṃ kṛṣṇasya tu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775313 (0.0):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ / / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ // BhP_10.29.013 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422310 (0.0):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ | / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941317 (0.0):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ | / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ || [BhP 10.29.13]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376631 (0.030):
BhP_10.29.013/1 uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ / BhP_10.29.013/3 dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15785838 (0.033):
uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathāgataḥ | / dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāh ||[BhP 10.29.13]
hṛṣīkeśatvād anāvṛtam ato na tatra buddhyapekṣeti ||BhPC_10,29.13||
BhP_10,29.14 / nṛṇāṃ niḥśreyasārthāya vyaktir bhagavato nṛpa / avyayasyāprameyasya[*9]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376645 (0.0):
BhP_10.29.013/3 dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ / BhP_10.29.014/1 nṛṇāṃ niḥśreyasārthāya vyaktir bhagavato nṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775326 (0.0):
dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ // BhP_10.29.013 // / nṛṇāṃ niḥśreyasārthāya vyaktir bhagavato nṛpa /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422321 (0.0):
dviṣann api hṛṣīkeśaṃ kim utādhokṣaja priyāḥ || / nṝṇāṃ niḥśreyasārthāya vyaktir bhagavato nṛpa |
nirguṇasya guṇātmanaḥ // / [*9] aprameyasyāparicchinnasya | / nanu dehī katham anāvṛtaḥ syād ata āha-nṛṇām iti | guṇātmano guṇaniyantuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775326 (0.0):
nṛṇāṃ niḥśreyasārthāya vyaktir bhagavato nṛpa / / avyayasyāprameyasya nirguṇasya guṇātmanaḥ // BhP_10.29.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422322 (0.0):
nṝṇāṃ niḥśreyasārthāya vyaktir bhagavato nṛpa | / avyayasyāprameyasya nirguṇasya guṇātmanaḥ ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376645 (0.024):
BhP_10.29.014/1 nṛṇāṃ niḥśreyasārthāya vyaktir bhagavato nṛpa / BhP_10.29.014/3 avyayasyāprameyasya nirguṇasya guṇātmanaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860369 (0.055):
anaupamyasvabhāvasya nirguṇasya parātmanaḥ / / nīrūpasyāprameyasya kathaṃ nāma karomyaham // NarP_1,35.64 //
| bhagavata evaṃrūpā abhivyaktir ato na dehasādṛśyam atra vaktuṃ yujyata
iti bhāvaḥ ||BhPC_10,29.14|| / BhP_10,29.15 / kāmaṃ krodhaṃ bhayaṃ sneham aikyaṃ sauhṛdam eva ca /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376654 (0.0):
BhP_10.29.014/3 avyayasyāprameyasya nirguṇasya guṇātmanaḥ / BhP_10.29.015/1 kāmaṃ krodhaṃ bhayaṃ sneham aikyaṃ sauhṛdam eva ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775335 (0.0):
avyayasyāprameyasya nirguṇasya guṇātmanaḥ // BhP_10.29.014 // / kāmaṃ krodhaṃ bhayaṃ sneham aikyaṃ sauhṛdam eva ca /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422330 (0.0):
avyayasyāprameyasya nirguṇasya guṇātmanaḥ || / kāmaṃ krodhaṃ bhayaṃ sneham aikyaṃ sauhṛdam eva ca |
nityaṃ harau vidadhato[*10] yānti tanmayatāṃ[*11] hi te //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376654 (0.035):
BhP_10.29.015/1 kāmaṃ krodhaṃ bhayaṃ sneham aikyaṃ sauhṛdam eva ca / BhP_10.29.015/3 nityaṃ harau vidadhato yānti tan mayatāṃ hi te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775336 (0.045):
kāmaṃ krodhaṃ bhayaṃ sneham aikyaṃ sauhṛdam eva ca / / nityaṃ harau vidadhato yānti tan mayatāṃ hi te // BhP_10.29.015 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422331 (0.045):
kāmaṃ krodhaṃ bhayaṃ sneham aikyaṃ sauhṛdam eva ca | / nityaṃ harau vidadhato yānti tan mayatāṃ hi te ||
[*10] vidadhate iti pāṭhaḥ | / [*11] tanmayatāṃ tatsāyujyasārūpyādimuktiṃ tadekasphūrtiṃ ca |
ato yathā kathañcit tadāsaktir muktikāraṇam ity āha-kāmam iti | aikyaṃ
saṃbandham | sauhṛdaṃ bhaktim ||BhPC_10,29.15|| / BhP_10,29.16 / na caivaṃ vismayaḥ kāryo bhavatā bhagavaty aje / yogeśvareśvare kṛṣṇe yata
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376672 (0.0):
BhP_10.29.015/3 nityaṃ harau vidadhato yānti tan mayatāṃ hi te / BhP_10.29.016/1 na caivaṃ vismayaḥ kāryo bhavatā bhagavaty aje
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775350 (0.0):
nityaṃ harau vidadhato yānti tan mayatāṃ hi te // BhP_10.29.015 // / na caivaṃ vismayaḥ kāryo bhavatā bhagavaty aje /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422344 (0.0):
nityaṃ harau vidadhato yānti tan mayatāṃ hi te || / na caivaṃ vismayaḥ kāryo bhavatā bhagavaty aje |
etad vimucyate // / na ca bhagavato 'yam atibhāra ity āha-na caivam iti | yataḥ śrīkṛṣṇād etat
sthāvarādikam api vimucyate ||BhPC_10,29.16|| / BhP_10,29.17 / tā dṛṣṭvāntikam āyātā bhagavān vrajayoṣitaḥ / avadad vadatāṃ śreṣṭho
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376684 (0.0):
BhP_10.29.016/3 yogeśvareśvare kṛṣṇe yata etad vimucyate / BhP_10.29.017/1 tā dṛṣṭvāntikam āyātā bhagavān vraja yoṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775362 (0.0):
yogeśvareśvare kṛṣṇe yata etad vimucyate // BhP_10.29.016 // / tā dṛṣṭvāntikam āyātā bhagavān vraja yoṣitaḥ /
vācaḥpeśair vimohayan // / prastutam[*12] āha-tā dṛṣṭveti | vācaḥpeśair vāgvilāsaiḥ ||BhPC_10,29.17||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376685 (0.0):
BhP_10.29.017/3 avadad vadatāṃ śreṣṭho vācaḥ peśair vimohayan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775363 (0.0):
tā dṛṣṭvāntikam āyātā bhagavān vraja yoṣitaḥ / / avadad vadatāṃ śreṣṭho vācaḥ peśair vimohayan // BhP_10.29.017 //
[*12] rasamayarāsalīlāprasaṅge īdṛśas te praśnaḥ samādhānaprapañcaś ca
rasavighātakatvād anucita iti vyañjayan svayam evotkaṇṭhayā prastauti ||
BhP_10,29.18 / śrībhagavān uvāca / svāgataṃ vo mahābhāgāḥ priyaṃ kiṃ karavāṇi vaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376699 (0.0):
BhP_10.29.018/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.29.018/1 svāgataṃ vo mahā bhāgāḥ priyaṃ kiṃ karavāṇi vaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775377 (0.0):
avadad vadatāṃ śreṣṭho vācaḥ peśair vimohayan // BhP_10.29.017 // / BhP_10.29.018/0 śrī bhagavān uvāca / svāgataṃ vo mahā bhāgāḥ priyaṃ kiṃ karavāṇi vaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10833588 (0.059):
deva uvāca: / svāgataṃ vo mahābhāgā ye kecit tv iha cāgatāḥ /
vrajasyānāmayaṃ kaccid brūtāgamanakāraṇam // / sarvāḥ sasaṃbhramam āgatā vilokya sabhayam ivāha-vrajasyeti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775380 (0.0):
svāgataṃ vo mahā bhāgāḥ priyaṃ kiṃ karavāṇi vaḥ / / vrajasyānāmayaṃ kaccid brūtāgamana kāraṇam // BhP_10.29.018 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376703 (0.029):
BhP_10.29.018/1 svāgataṃ vo mahā bhāgāḥ priyaṃ kiṃ karavāṇi vaḥ / BhP_10.29.018/3 vrajasyānāmayaṃ kaccid brūtāgamana kāraṇam
||BhPC_10,29.18|| / BhP_10,29.19 / rajany eṣā ghorarūpā[*13] ghorasattvaniṣevitā / pratiyāta vrajaṃ neha
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376717 (0.0):
BhP_10.29.018/3 vrajasyānāmayaṃ kaccid brūtāgamana kāraṇam / BhP_10.29.019/1 rajany eṣā ghora rūpā ghora sattva niṣevitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775393 (0.0):
vrajasyānāmayaṃ kaccid brūtāgamana kāraṇam // BhP_10.29.018 // / rajany eṣā ghora rūpā ghora sattva niṣevitā /
stheyaṃ strībhiḥ sumadhyamāḥ // / [*13] yadvā aghorarūpā candrodayena tamohānāt, ato jyotsnayā dinaprāyatvād
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376718 (0.047):
BhP_10.29.019/3 pratiyāta vrajaṃ neha stheyaṃ strībhiḥ su madhyamāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775394 (0.047):
pratiyāta vrajaṃ neha stheyaṃ strībhiḥ su madhyamāḥ // BhP_10.29.019 //
aghoraiḥ sattvair bhṛṅgakokilādyair niṣevitā, athavā ghoraṃ duṣṭānāṃ
bhayajanakaṃ sattvaṃ balaṃ yasya tena mayā niṣevitā | ataḥ sarvathā vrajaṃ
na yāta | prārthanāyāṃ loṭ | ittham evāgre mā vicinvanti, mā yāta ity ādi
yojyam | / lajjayā mandahasitam ālakṣyāha-rajany eṣeti ||BhPC_10,29.19||
BhP_10,29.20 / mātaraḥ pitaraḥ putrā bhrātaraḥ patayaś ca vaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376728 (0.0):
BhP_10.29.019/3 pratiyāta vrajaṃ neha stheyaṃ strībhiḥ su madhyamāḥ / BhP_10.29.020/1 mātaraḥ pitaraḥ putrā bhrātaraḥ patayaś ca vaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775404 (0.0):
pratiyāta vrajaṃ neha stheyaṃ strībhiḥ su madhyamāḥ // BhP_10.29.019 // / mātaraḥ pitaraḥ putrā bhrātaraḥ patayaś ca vaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433256 (0.0):
stanam iti | ataeva mātaraḥ pitaraḥ putrā bhrātaraḥ patayaś ca vaḥ [BhP
vicinvanti hy apaśyanto mā kṛḍhvaṃ bandhusādhvasam //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376733 (0.0):
BhP_10.29.020/1 mātaraḥ pitaraḥ putrā bhrātaraḥ patayaś ca vaḥ / BhP_10.29.020/3 vicinvanti hy apaśyanto mā kṛḍhvaṃ bandhu sādhvasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775408 (0.0):
mātaraḥ pitaraḥ putrā bhrātaraḥ patayaś ca vaḥ / / vicinvanti hy apaśyanto mā kṛḍhvaṃ bandhu sādhvasam // BhP_10.29.020 //
kiṃ ca mātara iti | vicinvanti mṛgayante | bandhūnāṃ sādhvasaṃ kṛcchraṃ mā
kṛdhvaṃ mā kurutety arthaḥ ||BhPC_10,29.20|| / BhP_10,29.21
dṛṣṭaṃ vanaṃ kusumitaṃ rākeśakararañjitam / yamunānilalīlaijat
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376747 (0.0):
BhP_10.29.020/3 vicinvanti hy apaśyanto mā kṛḍhvaṃ bandhu sādhvasam / BhP_10.29.021/1 dṛṣṭaṃ vanaṃ kusumitaṃ rākeśa kara rañjitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775421 (0.0):
vicinvanti hy apaśyanto mā kṛḍhvaṃ bandhu sādhvasam // BhP_10.29.020 // / dṛṣṭaṃ vanaṃ kusumitaṃ rākeśa kara rañjitam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349223 (0.064):
bhāvāntareṇāgati sūcanāt dṛṣṭaṃ vanaṃ kusumitam [BhP 10.29.21] ity anena / tad bhāvoddīpanam api nādṛtam |
tarupallavaśobhitam // / īṣatpraṇayakopenānyato vilokayantī pratyāha-dṛṣṭam iti | rākeśasya
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376748 (1.192):
BhP_10.29.021/3 yamunānila līlaijat taru pallava śobhitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775422 (1.192):
yamunānila līlaijat taru pallava śobhitam // BhP_10.29.021 //
pūrṇacandrasya karai rañjitam | yamunāsparśino 'nilasya līlā mandagatis
tayā ejantaḥ kampamānās tarūṇāṃ pallavās taiḥ śobhitam ||BhPC_10,29.21||
BhP_10,29.22 / tad yāta mā ciraṃ goṣṭhaṃ śuśrūṣadhvaṃ patīn satīḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376758 (0.0):
BhP_10.29.022/1 tad yāta mā ciraṃ goṣṭhaṃ śuśrūṣadhvaṃ patīn satīḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775432 (0.0):
yamunānila līlaijat taru pallava śobhitam // BhP_10.29.021 // / tad yāta mā ciraṃ goṣṭhaṃ śuśrūṣadhvaṃ patīn satīḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630556 (0.0):
strīṇāṃ svadharma iti dharmavidā tvayoktam | (BhP 10.29.32) / tad yāta mā ciraṃ goṣṭhaṃ śuśrūṣadhvaṃ patīn satīḥ |
krandanti vatsā bālāś ca tān pāyayata duhyata // / satīḥ he satyaḥ ||BhPC_10,29.22||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775436 (0.0):
tad yāta mā ciraṃ goṣṭhaṃ śuśrūṣadhvaṃ patīn satīḥ / / krandanti vatsā bālāś ca tān pāyayata duhyata // BhP_10.29.022 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630559 (0.0):
tad yāta mā ciraṃ goṣṭhaṃ śuśrūṣadhvaṃ patīn satīḥ | / krandanti vatsā bālāś ca tān pāyayata duhyata || (10.29.22)
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376760 (0.030):
BhP_10.29.022/1 tad yāta mā ciraṃ goṣṭhaṃ śuśrūṣadhvaṃ patīn satīḥ / BhP_10.29.022/3 krandanti vatsā bālāś ca tān pāyayata duhyata
BhP_10,29.23 / atha vā madabhisnehād bhavatyo yantritāśayāḥ / āgatā hy upapannaṃ vaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376775 (0.0):
BhP_10.29.023/1 atha vā mad abhisnehād bhavatyo yantritāśayāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775447 (0.0):
krandanti vatsā bālāś ca tān pāyayata duhyata // BhP_10.29.022 // / atha vā mad abhisnehād bhavatyo yantritāśayāḥ /
prīyante mayi jantavaḥ // / saṃrambhakṣubhitadṛṣṭīḥ pratyāha-athaveti | yantritāśayā vaśīkṛtacittāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376776 (1.192):
BhP_10.29.023/3 āgatā hy upapannaṃ vaḥ prīyante mayi jantavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775448 (1.192):
atha vā mad abhisnehād bhavatyo yantritāśayāḥ / / āgatā hy upapannaṃ vaḥ prīyante mayi jantavaḥ // BhP_10.29.023 //
upapannaṃ yuktam | prīyante prītā bhavanti ||BhPC_10,29.23||
BhP_10,29.24 / bhartuḥ śuśrūṣaṇaṃ strīṇāṃ paro dharmo hy amāyayā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376785 (0.0):
BhP_10.29.023/3 āgatā hy upapannaṃ vaḥ prīyante mayi jantavaḥ / BhP_10.29.024/1 bhartuḥ śuśrūṣaṇaṃ strīṇāṃ paro dharmo hy amāyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775456 (0.0):
āgatā hy upapannaṃ vaḥ prīyante mayi jantavaḥ // BhP_10.29.023 // / bhartuḥ śuśrūṣaṇaṃ strīṇāṃ paro dharmo hy amāyayā /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630565 (1.788):
krandanti vatsā bālāś ca tān pāyayata duhyata || (10.29.22) / bhartuḥ śuśrūṣaṇaṃ strīṇāṃ paro dharmo hy amāyayā | (10.29.24)
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23394031 (0.047):
na dātavyaṃ na hotavyaṃ % na yaṣṭavyaṃ ca bho dvijāḥ // ViP_1,13.23 // / bhartṛśuśrūṣaṇaṃ dharmo $ yathā strīṇāṃ paro mataḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100696 (0.047):
na dātavyaṃ na hotavyaṃ na yaṣṭavyaṃ ca bho dvijāḥ // ViP_1,13.23 // / bhartṛśuśrūṣaṇaṃ dharmo yathā strīṇāṃ paro mataḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114354 (0.047):
na dātavyaṃ na yaṣṭavyaṃ na hotavyaṃ ca bho dvijāḥ // ViP_1,13.23 // / bhartṛśuśrūṣaṇaṃ dharmo yathā strīṇāṃ paro mataḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348372 (0.049):
nanu bhartṛ śuśrūṣaṇa parityāge strīṇāṃ doṣas tatrāha bhartuḥ śuśrūṣaṇaṃ / [BhP 10.29.24] iti | amāyayā yo bhartā tasyaiva śuśrūṣaṇaṃ paro dharmaḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26798245 (0.053):
{kapoty uvāca: } / strīṇām ayaṃ paro dharmo $ yad bhartur anuveśanam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069560 (0.053):
{kapoty uvāca: } / strīṇām ayaṃ paro dharmo yad bhartur anuveśanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14207957 (0.055):
vedaiḥ śuśrūṣaṇaṃ bhartuḥ strīṇāṃ dharmaḥ prakīrtitaḥ / / yadbravīti patiḥ kiñcittatkāryamāviśaṅkayā // NarP_2,35.73 //
tadbandhūnāṃ ca kalyāṇyaḥ prajānāṃ cānupoṣaṇam // / dṛṣṭādṛṣṭabhayapradarśanena nivartayati-bhartur ity ādi ślokatrayeṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775459 (0.033):
bhartuḥ śuśrūṣaṇaṃ strīṇāṃ paro dharmo hy amāyayā / / tad bandhūnāṃ ca kalyāṇaḥ prajānāṃ cānupoṣaṇam // BhP_10.29.024 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376789 (0.048):
BhP_10.29.024/1 bhartuḥ śuśrūṣaṇaṃ strīṇāṃ paro dharmo hy amāyayā / BhP_10.29.024/3 tad bandhūnāṃ ca kalyāṇaḥ prajānāṃ cānupoṣaṇam
||BhPC_10,29.24|| ||BhPC_10,29.25|| / BhP_10,29.26 / asvargyam ayaśasyaṃ ca phalgu kṛcchraṃ bhayāvaham /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376813 (0.0):
BhP_10.29.025/3 patiḥ strībhir na hātavyo lokepsubhir apātakī / BhP_10.29.026/1 asvargyam ayaśasyaṃ ca phalgu kṛcchraṃ bhayāvaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775482 (0.0):
patiḥ strībhir na hātavyo lokepsubhir apātakī // BhP_10.29.025 // / asvargyam ayaśasyaṃ ca phalgu kṛcchraṃ bhayāvaham /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630571 (0.045):
bhartuḥ śuśrūṣaṇaṃ strīṇāṃ paro dharmo hy amāyayā | (10.29.24) / asvargyam ayaśasyaṃ ca kṛcchraṃ bhayāvaham |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7631025 (0.045):
viruddhatvaṃ ca | ataḥ svayaṃ śrī kṛṣṇenāpi (BhP 10.29.26) | / asvargyam ayaśasyaṃ ca kṛcchraṃ bhayāvaham |
jugupsitaṃ ca sarvatra aupapatyaṃ kulastriyaḥ // / phalgu tuccham | kṛcchraṃ duḥsaṃpādyam | aupapattyaṃ jārasaukhyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775486 (0.0):
asvargyam ayaśasyaṃ ca phalgu kṛcchraṃ bhayāvaham / / jugupsitaṃ ca sarvatra hy aupapatyaṃ kula striyaḥ // BhP_10.29.026 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630575 (0.0):
asvargyam ayaśasyaṃ ca kṛcchraṃ bhayāvaham | / jugupsitaṃ ca sarvatra aupapatyaṃ kula striyāḥ || (10.29.26)
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7631028 (0.0):
asvargyam ayaśasyaṃ ca kṛcchraṃ bhayāvaham | / jugupsitaṃ ca sarvatra aupapatyaṃ kula striyāḥ ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376817 (0.032):
BhP_10.29.026/1 asvargyam ayaśasyaṃ ca phalgu kṛcchraṃ bhayāvaham / BhP_10.29.026/3 jugupsitaṃ ca sarvatra hy aupapatyaṃ kula striyaḥ
||BhPC_10,29.26|| / BhP_10,29.27 / śravaṇād darśanād dhyānān mayi bhāvo 'nukīrtanāt / na tathā sannikarṣeṇa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6373901 (0.0):
BhP_10.23.032/3 tan mano mayi yuñjānā acirān mām avāpsyatha / BhP_10.23.033/1 śravaṇād darśanād dhyānān mayi bhāvo 'nukīrtanāt
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376828 (0.0):
BhP_10.29.026/3 jugupsitaṃ ca sarvatra hy aupapatyaṃ kula striyaḥ / BhP_10.29.027/1 śravaṇād darśanād dhyānān mayi bhāvo 'nukīrtanāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772768 (0.0):
tan mano mayi yuñjānā acirān mām avāpsyatha // BhP_10.23.032 // / śravaṇād darśanād dhyānān mayi bhāvo 'nukīrtanāt /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775496 (0.0):
jugupsitaṃ ca sarvatra hy aupapatyaṃ kula striyaḥ // BhP_10.29.026 // / śravaṇād darśanād dhyānān mayi bhāvo 'nukīrtanāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349233 (0.051):
atha śravaṇād [BhP 10.29.27] ity ādau darśanān mayi bhāvaḥ ity anena yan
pratiyāta tato gṛhān // / kiṃ ca śravaṇād iti ||BhPC_10,29.27|| ||BhPC_10,29.28||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772770 (5.960):
śravaṇād darśanād dhyānān mayi bhāvo 'nukīrtanāt / / na tathā sannikarṣeṇa pratiyāta tato gṛhān // BhP_10.23.033 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775498 (5.960):
śravaṇād darśanād dhyānān mayi bhāvo 'nukīrtanāt / / na tathā sannikarṣeṇa pratiyāta tato gṛhān // BhP_10.29.027 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6373903 (0.047):
BhP_10.23.033/1 śravaṇād darśanād dhyānān mayi bhāvo 'nukīrtanāt / BhP_10.23.033/3 na tathā sannikarṣeṇa pratiyāta tato gṛhān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376830 (0.047):
BhP_10.29.027/1 śravaṇād darśanād dhyānān mayi bhāvo 'nukīrtanāt / BhP_10.29.027/3 na tathā sannikarṣeṇa pratiyāta tato gṛhān
BhP_10,29.29 / kṛtvā mukhāny ava śucaḥ śvasanena śuṣyad bimbādharāṇi caraṇena bhuvaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775526 (0.0):
viṣaṇṇā bhagna saṅkalpāś cintām āpur duratyayām // BhP_10.29.028 // / kṛtvā mukhāny ava śucaḥ śvasanena śuṣyad $ bimbādharāṇi caraṇena bhuvaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376860 (0.019):
BhP_10.29.029/1 kṛtvā mukhāny ava śucaḥ śvasanena śuṣyad
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136834 (0.048):
kṛtvā mukhāny avaśucaḥ śvasanena śuṣyad / bimbādharāṇi caraṇena likhantyaḥ |
likhantyaḥ / / asrair upāttamaṣibhiḥ kucakuṅkumāni tasthur mṛjantya uruduḥkhabharāḥ sma
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376873 (0.0):
BhP_10.29.029/3 asrair upātta masibhiḥ kuca kuṅkumāni / BhP_10.29.029/4 tasthur mṛjantya uru duḥkha bharāḥ sma tūṣṇīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775536 (0.0):
kṛtvā mukhāny ava śucaḥ śvasanena śuṣyad $ bimbādharāṇi caraṇena bhuvaḥ / likhantyaḥ & / asrair upātta masibhiḥ kuca kuṅkumāni % tasthur mṛjantya uru duḥkha bharāḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136846 (0.0):
bimbādharāṇi caraṇena likhantyaḥ | / asrer upātta masibhiḥ kuca kuṅkumāni
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376861 (0.039):
BhP_10.29.029/2 bimbādharāṇi caraṇena bhuvaḥ likhantyaḥ / BhP_10.29.029/3 asrair upātta masibhiḥ kuca kuṅkumāni
tūṣṇīm // / cintāṃ prāptānāṃ sthitim āha-kṛtveti | śucaḥ śokād udgatena śvasanena
śuṣyanto bimbaphalasadṛśā adharā yeṣu mukheṣu tāni ava avāñci kṛtvā tathā
'ṅguṣṭhena mahīṃ likhantyaḥ | tathā gṛhītakajjalair aśrubhiḥ kucakuṅkumāni
kṣalayantyas tūṣṇīṃ sthitāḥ | yata uruduḥkhasya bharo bhāro yāsāṃ tāḥ
||BhPC_10,29.29|| / BhP_10,29.30 / preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ kṛṣṇaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775544 (0.0):
sma tūṣṇīm // BhP_10.29.029 //* / preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ $ kṛṣṇaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13133086 (0.0):
amarṣād, yathā tatraiva (10.29.30) / preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ / kṛṣṇaṃ tad artha vinivartita sarva kāmāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376881 (1.788):
BhP_10.29.029/4 tasthur mṛjantya uru duḥkha bharāḥ sma tūṣṇīm / BhP_10.29.030/1 preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413792 (0.056):
abruvat sma | saṃrambhe kāraṇaṃ-preṣṭham ity ādi | priyetaram iva / pratibhāṣamāṇaṃ pratyācakṣāṇam ||BhPC_10,29.30||
tadarthavinivartitasarvakāmāḥ / / netre vimṛjya ruditopahate sma kiñcit saṃrambhagadgadagiro
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376898 (0.0):
BhP_10.29.030/1 preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ / BhP_10.29.030/2 kṛṣṇaṃ tad artha vinivartita sarva kāmāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775559 (0.0):
preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ $ kṛṣṇaṃ / tad artha vinivartita sarva kāmāḥ &
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13133093 (0.0):
preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ / kṛṣṇaṃ tad artha vinivartita sarva kāmāḥ |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13133100 (0.0):
kṛṣṇaṃ tad artha vinivartita sarva kāmāḥ | / netre vimṛjya ruditopahate sma kiñcit
'bruvatānuraktāḥ // / kiṃ ca preṣṭham iti | kiñcit saṃrambhena kopāveśena gadgadā giro yāsāṃ tā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775559 (0.033):
netre vimṛjya ruditopahate sma kiñcit % saṃrambha gadgada giro / 'bruvatānuraktāḥ // BhP_10.29.030 //*
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376898 (0.047):
BhP_10.29.030/4 saṃrambha gadgada giro 'bruvatānuraktāḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13133101 (0.058):
saṃrambha gadgada giro 'bruvatānuraktāḥ || RBhrs_2,3.40 ||
abruvat sma | saṃrambhe kāraṇaṃ-preṣṭham ity ādi | priyetaram iva
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13133085 (0.024):
sa vepathur gadgadayailatelayā || RBhrs_2,3.39 || / amarṣād, yathā tatraiva (10.29.30) / preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413758 (0.056):
preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ kṛṣṇaṃ / tadarthavinivartitasarvakāmāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775543 (0.056):
preṣṭhaṃ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṃ $ kṛṣṇaṃ / tad artha vinivartita sarva kāmāḥ &
pratibhāṣamāṇaṃ pratyācakṣāṇam ||BhPC_10,29.30|| / BhP_10,29.31 / gopya ūcuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376904 (0.042):
BhP_10.29.031/0 śrī gopya ūcuḥ / BhP_10.29.031/1 maivaṃ vibho 'rhati bhavān gadituṃ nṛ śaṃsaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775565 (0.042):
BhP_10.29.031/0 śrī gopya ūcuḥ / maivaṃ vibho 'rhati bhavān gadituṃ nṛ śaṃsaṃ $ santyajya sarva viṣayāṃs
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418158 (0.050):
saṃsparśanena saṃmardanena ||BhPC_10,32.15|| / BhP_10,32.16 / gopya ūcuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6372390 (0.062):
BhP_10.21.006/3 śrutvā vraja striyaḥ sarvā varṇayantyo 'bhirebhire / BhP_10.21.007/0 śrī gopya ūcuḥ / BhP_10.21.007/1 akṣaṇvatāṃ phalam idaṃ na paraṃ vidāmaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2771383 (0.064):
śrutvā vraja striyaḥ sarvā varṇayantyo 'bhirebhire // BhP_10.21.006 // / BhP_10.21.007/0 śrī gopya ūcuḥ
maivaṃ vibho 'rhati bhavān gadituṃ nṛśaṃsaṃ santyajya sarvaviṣayāṃs tava
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376908 (0.0):
BhP_10.29.031/0 śrī gopya ūcuḥ / BhP_10.29.031/1 maivaṃ vibho 'rhati bhavān gadituṃ nṛ śaṃsaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376916 (0.0):
BhP_10.29.031/2 santyajya sarva viṣayāṃs tava pāda mūlam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772683 (0.0):
BhP_10.23.029/0 śrī patnya ūcuḥ / maivaṃ vibho 'rhati bhavān gadituṃ nr śaṃsaṃ $ satyaṃ kuruṣva nigamaṃ tava
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775569 (0.0):
BhP_10.29.031/0 śrī gopya ūcuḥ / maivaṃ vibho 'rhati bhavān gadituṃ nṛ śaṃsaṃ $ santyajya sarva viṣayāṃs
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775576 (0.0):
maivaṃ vibho 'rhati bhavān gadituṃ nṛ śaṃsaṃ $ santyajya sarva viṣayāṃs
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6373807 (0.037):
BhP_10.23.029/0 śrī patnya ūcuḥ / BhP_10.23.029/1 maivaṃ vibho 'rhati bhavān gadituṃ nr śaṃsaṃ
pādamūlam / / bhaktā bhajasva duravagraha mā tyajāsmān devo yathādipuruṣo bhajate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775587 (0.0):
maivaṃ vibho 'rhati bhavān gadituṃ nṛ śaṃsaṃ $ santyajya sarva viṣayāṃs / tava pāda mūlam & / bhaktā bhajasva duravagraha mā tyajāsmān % devo yathādi puruṣo bhajate
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376930 (1.192):
BhP_10.29.031/2 santyajya sarva viṣayāṃs tava pāda mūlam / BhP_10.29.031/3 bhaktā bhajasva duravagraha mā tyajāsmān
mumukṣūn // / nṛśaṃsaṃ krūram | he duravagraha svacchanda, tava pādamūlaṃ bhaktāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348562 (0.059):
prārthanā nirākaraṇe sarva viṣayān pati putrādīn santyajya yās tava pāda / mūlaṃ bhaktās tā eva duravagrahaṃ nirargalaṃ yathā syāt tathā bhajasva |
sevitavatīr asmān bhajasva mā tyajeti ||BhPC_10,29.31||
BhP_10,29.32 / yat patyapatyasuhṛdām anuvṛttir aṅga strīṇāṃ svadharma iti dharmavidā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376943 (0.0):
BhP_10.29.032/1 yat paty apatya suhṛdām anuvṛttir aṅga
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775600 (0.0):
mumukṣūn // BhP_10.29.031 //* / yat paty apatya suhṛdām anuvṛttir aṅga $ strīṇāṃ sva dharma iti
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630545 (0.0):
tā vāryamāṇāḥ patibhiḥ pitṛbhir bhātṛ bandhubhiḥ | (BhP 10.33.19) / yat patyapatyasuhṛdām anuvṛttir aṅga
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433289 (0.029):
nāntar dṛṣṭitaḥ yat paty apatya suhṛdām anuvṛttir aṅga [BhP 10.29.32] ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941675 (0.029):
athopapati bhāvena na ca pāpāvaho'sau yat paty apatya suhṛdām anuvṛttir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14431273 (0.055):
prāptāv api mat kāmāḥ iti yat paty apaty suhṛdām anuvṛttir aṅga [BhP
tvayoktam / / astv evam etad upadeśapade tvayīśe preṣṭho bhavāṃs tanubhṛtāṃ kila
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775609 (0.0):
yat paty apatya suhṛdām anuvṛttir aṅga $ strīṇāṃ sva dharma iti / dharma vidā tvayoktam &
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376953 (0.023):
BhP_10.29.032/2 strīṇāṃ sva dharma iti dharma vidā tvayoktam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19338972 (0.040):
tathā maivaṃ vibho'rhati [BhP 10.23.31] ity ādau preṣṭho bhavāṃs / tanubhṛtāṃ / kila bandhur ātmā [BhP 10.29.32] ity atrāpi narmālāpa maya śleṣam aṅgyā
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413927 (0.052):
saty asmāsu ca dharmaṃ jijñāsamānāsu satīṣu tvayā dharmavidā yad uktam / evam etad astu | na tu tvaṃ dharmopadeṣṭā kintu bhavān ātmeti | atha vā
bandhur[*14] ātmā // / [*14] bandhuro manohara ātmā yasyeti vā |
api ca yad uktam patyapatya- ity ādi tvayā dharmavideti sopahāsam evam,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.040):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na"
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10177062 (0.046):
śrībhagavānuvāca / paiṇḍrakoktaṃ tvayā yattudūtavaktreṇa māṃ prati /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.047):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451907 (0.047):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628957 (0.048):
astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate me /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17864650 (0.050):
madhusūdanaḥ : rajyate viṣayeṣu puruṣo 'neneti rāgaḥ kāmo gardhaḥ sa / evātmā svarūpaṃ yasya dharma dharmitṇos tādātmyāt tad rāgātmakaṃ rajo
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16033263 (0.050):
madhusūdanaḥ : rajyate viṣayeṣu puruṣo 'neneti rāgaḥ kāmo gardhaḥ sa / evātmā svarūpaṃ yasya dharma-dharmitṇos tādātmyāt tad rāgātmakaṃ rajo
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4373114 (0.050):
na hi tad vidyate bhūtaṃ yat tvayā nānudhāryate || *HV_42.13*542:6 | / tvam eva kuruṣe deva nārāyaṇa yuge yuge | *HV_42.13*542:7 |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,2 (nvtp1_2u.htm.txt) 1427855 (0.050):
avidyamānamārabhbhakaṃ yasya tat tathoktam / / tasya bhāvastatvattvamiti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23822441 (0.051):
iha sūtre muktasyānanyādhipatiriti yadananyabhṛtyatvamuktaṃ tattūditebhyā / ye yasya muktasyādhipatitvenoditāḥ śāstre tebhyaḥ anyasya bhṛtyo na
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8717433 (0.052):
samyagvettyanayeti saṃvinmanaḥ, tasyā ya ānandamayaḥ carvaṇārūpo vyāpāraḥ / tena, rasanīyamāsvādanīyaṃ rūpaṃ yasya saḥ / / yathoktaṃ muninā āsvādayanti manase"tyādi /"
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164223 (0.053):
BhP_01.05.005/1 astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001978 (0.053):
asty eva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ / tathāpi nātmā parituṣyate me |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16386611 (0.053):
yat tvayā nānudhāryate *HV_42.13*542:6b / yat tvayā nāvadhāryate HV_App.I,42.139b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830681 (0.053):
yat tvayā nānudhāryate HV_42.13*542:6b / yat tvayā nihato mohād HV_44.35c
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23817519 (0.054):
ivaśabdasyābhāvārthatve dvaitamiva bhavatītyasya dvaitaṃ nāstītyarthaḥ / syāt / / yatra tvasya sarvamātmaivābhūdityasya tāvad dvaitābhāvo 'rthaḥ sphuṭa eva
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243756 (0.055):
vikalpānmayā bhavato dūṣaṇaṃ kṛtam / yadbhavatoktaṃ / dūṣayitavyabhavādastyātmeti / tato dūṣaṇānnāstyātmeti jñātam / bhavata
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302193 (0.055):
yattu sākāṃkṣatvamuktaṃ tadapi nānuṣaṅgahetuḥ sannidhimātreṇākāṅkṣāyā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824161 (0.055):
14,093.087c āśayā parayā prāpto na cāhaṃ kāñcanīkṛtaḥ / 14,093.088a tato mayoktaṃ tad vākyaṃ prahasya dvijasattamāḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23728912 (0.055):
kiṃ tu tvayā na tāvaddhi saṃyamyā dharma mānavāḥ // VamP_34.60 //
etad upadeśānāṃ pade viṣaye tvayy evāstu | upadeśapadatve hetuḥ-īśa iti |
vividiṣāvākyena sarvopadeśānām īśaparatvāvagamād iti bhāvaḥ | īśatve
hetuḥ-ātmā kila bhavān iti | bhogyasya hi sarvasya bhoktā ātmaiveśa ity
ataḥ preṣṭho bandhuś ca bhavān eveti sarvabandhuṣu karaṇīyaṃ tvayy evāstv
ity arthaḥ | atha vā dharmopadeśānāṃ pade sthāne dharmopadeṣṭari tvayi
saty asmāsu ca dharmaṃ jijñāsamānāsu satīṣu tvayā dharmavidā yad uktam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376946 (0.027):
BhP_10.29.032/2 strīṇāṃ sva dharma iti dharma vidā tvayoktam / BhP_10.29.032/3 astv evam etad upadeśa pade tvayīśe
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775603 (0.032):
yat paty apatya suhṛdām anuvṛttir aṅga $ strīṇāṃ sva dharma iti / dharma vidā tvayoktam & / astv evam etad upadeśa pade tvayīśe % preṣṭho bhavāṃs tanu bhṛtāṃ kila
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413849 (0.052):
yat patyapatyasuhṛdām anuvṛttir aṅga strīṇāṃ svadharma iti dharmavidā / tvayoktam / / astv evam etad upadeśapade tvayīśe preṣṭho bhavāṃs tanubhṛtāṃ kila
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413870 (0.059):
api ca yad uktam patyapatya-" ity ādi tvayā dharmavideti sopahāsam evam
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13542587 (0.060):
yan mayoktaṃ tathāstu tat__Vdha_028.057 / yan mayoktaṃ tathāstu tat__Vdha_028.*(27)
yad uktam etad upadeśapade tadgocare puruṣe 'stu nāma, tvayi tu īśe
svāmini saty evam | kā kvā naivam ity arthaḥ | yatas tanubhṛtāṃ tvam ātmā
phalarūpa iti | yadvā yad uktaṃ patyādiśuśrūṣaṇaṃ dharma iti evam etat
tvayy evāstu | kutaḥ | upadeśapade śuśrūṣaṇīyatvenopadiśyamānānāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702891 (0.057):
saṃsargamātramanugrāhyatvābhāvāt / / 'pahiasāmāiesu' ityatra tu pade saṅkīrṇābhyāṃ tābhyāmupamārūpakābhyāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14232446 (0.059):
raktastvamiti / / atra raktaśilīmukhādipade 'rthaśleṣaḥ /
patyādīnāṃ pade 'dhiṣṭhāne | kutaḥ īśe | na hīśvaram adhiṣṭhānaṃ vinā ko
'pi patiputrādir nāmeti | anyat samānam | alam ativistareṇa
||BhPC_10,29.32|| / BhP_10,29.33 / kurvanti hi tvayi ratiṃ kuśalāḥ sva ātman[*15] nityapriye patisutādibhir
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376974 (0.0):
BhP_10.29.032/4 preṣṭho bhavāṃs tanu bhṛtāṃ kila bandhur ātmā / BhP_10.29.033/1 kurvanti hi tvayi ratiṃ kuśalāḥ sva ātman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775628 (0.0):
bandhur ātmā // BhP_10.29.032 //* / kurvanti hi tvayi ratiṃ kuśalāḥ sva ātman $ nitya priye pati sutādibhir
ārtidaiḥ kim / / tan naḥ prasīda parameśvara[*16] mā sma chindyā[*17] āśāṃ bhṛtāṃ tvayi
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376986 (0.0):
BhP_10.29.033/2 nitya priye pati sutādibhir ārti daiḥ kim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775638 (0.0):
kurvanti hi tvayi ratiṃ kuśalāḥ sva ātman $ nitya priye pati sutādibhir / ārti daiḥ kim &
cirād aravindanetra // / [*15] ātman ātmani | / [*16] varadeśvara iti pāṭhaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6376988 (0.034):
BhP_10.29.033/4 āśāṃ dhṛtāṃ tvayi cirād aravinda netra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775639 (0.034):
tan naḥ prasīda parameśvara mā sma chindyā % āśāṃ dhṛtāṃ tvayi cirād / aravinda netra // BhP_10.29.033 //*
[*17] chindyādāśām iti pāṭhaḥ | tatra bhavān ity adhyāhāraḥ, chāndasaḥ
puruṣavyatyayo vā | / etat sadācāreṇa draḍhayantyaḥ prārthayante-kurvantīti | kuśalāḥ
śāstranipuṇāḥ | tathā ca śāstram-kiṃ prajayā kariṣyāmo yeṣāṃ no 'yam ātmā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16063436 (0.0):
tathā ca śrutiḥ - 'kiṃ prajayā kariṣyāmo yeṣāṃ no 'yamātmāyaṃ lokaḥ' (bṛ.
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22895678 (0.0):
vidhāya tac cheṣeṇa kiṃ prajayā kariṣyāmo yeṣāṃ no 'yam ātmāyaṃ lokaḥ [BAU
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26519340 (0.0):
tat pūrve brāhmaṇā anūcānā vidvāṃsaḥ prajāṃ na kāmayante kiṃ prajayā / kariṣyāmo yeṣāṃ no 'yam ātmāyaṃ loka iti te ha sma putraiṣaṇāyāś ca
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24585067 (0.0):
karmaniṣṭhāprātikūlyenātmasvarūpaniṣṭhaiva darśitākiṃ prajayā kariṣyāmo / yeṣāṃ no 'yamātmāyaṃ lokaḥ"(bṛ. u. 4 / 4 / 22) ityādinā /"
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1028049 (0.0):
prajayā kariṣyāmo yeṣāṃ no'yamātmāyaṃ loka iti te ha sma putraiṣaṇāyāśca
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4152119 (0.033):
pareṇa ca kevalavidyāviṣayeṇa viśeṣaṇāt -kiṃ prajayā kariṣyāmo yeṣāṃ no / 'yamātmāyaṃ lokaḥ"(bṛ.u.4 / 4 / 22) ithi /"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27204380 (0.033):
pareṇa ca kevalavidyāviṣayeṇa viśeṣaṇāt kiṃ prajayā kariṣyāmo yeṣāṃ no / 'yamātmāyaṃ lokaḥ"(bṛ.u.4 / 4 / 22) ithi /"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2992029 (0.041):
vidvāṃsaḥ prajāṃ na kāmayante kiṃ prajayā kariṣyāmo yeṣāṃ no 'yamātmāyaṃ / lokaḥ' (bṛ. 4.4.22) iti anubhavārūḍhameva ca vidyāphalaṃ na
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11248242 (0.051):
etaddha sma vai pūrve vidvāṃsaḥ prajāṃ nākāmayanta, prajayā kiṃ kariṣyāmo / yeṣāṃ nāyamātmā nāyaṃ loka iti te ha sma putraiṣaṇāyāśca vittaiṣaṇāyāśca
'yaṃ ca lokaḥ iti ||BhPC_10,29.33|| / BhP_10,29.34 / cittaṃ sukhena bhavatāpahṛtaṃ gṛheṣu yan nirviśaty uta karāv api
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377001 (0.0):
BhP_10.29.034/1 cittaṃ sukhena bhavatāpahṛtaṃ gṛheṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775652 (0.0):
aravinda netra // BhP_10.29.033 //* / cittaṃ sukhena bhavatāpahṛtaṃ gṛheṣu $ yan nirviśaty uta karāv api
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347492 (0.0):
nirvikārātmake citte bhāvaḥ prathama vikriyā || UN 11.6] | sa yathā / cittaṃ / sukhena bhavatāpahṛtaṃ gṛheṣu [BhP 10.29.34] ity ādi | spaṣṭam |
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414093 (0.045):
apahṛtatvād ity āhuḥ-cittam iti | yad asmākaṃ cittam etāvantaṃ kālaṃ / sukhena gṛheṣu nirviśati tat tvayāpahṛtam | karāv api yau gṛhakṛtye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348775 (0.056):
eva vartate na tu bhavatā tasmād apahṛtam | yasmāg gṛheṣu nirviśati |
gṛhyakṛtye / / pādau padaṃ na calatas tava pādamūlād yāmaḥ kathaṃ vrajam atho karavāma
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377015 (0.0):
BhP_10.29.034/3 pādau padaṃ na calatas tava pāda mūlād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775664 (0.0):
cittaṃ sukhena bhavatāpahṛtaṃ gṛheṣu $ yan nirviśaty uta karāv api / gṛhya kṛtye &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348794 (0.0):
tatrāhuḥ pādau kathaṃ tava pāda mūlāt padam api na calataḥ | tataḥ kathaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377005 (0.016):
BhP_10.29.034/2 yan nirviśaty uta karāv api gṛhya kṛtye
kiṃ ca pratiyāta iti yad uktaṃ tad aśakyaṃ, tvayaiva cittādīnām
apahṛtatvād ity āhuḥ-cittam iti | yad asmākaṃ cittam etāvantaṃ kālaṃ
sukhena gṛheṣu nirviśati tat tvayāpahṛtam | karāv api yau gṛhakṛtye
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414055 (0.045):
cittaṃ sukhena bhavatāpahṛtaṃ gṛheṣu yan nirviśaty uta karāv api
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775647 (0.045):
cittaṃ sukhena bhavatāpahṛtaṃ gṛheṣu $ yan nirviśaty uta karāv api
nirviśatas tāv api | sukhātmanā tvayeti vā ||BhPC_10,29.34|| / BhP_10,29.35
siñcāṅga nas tvadadharāmṛtapūrakeṇa hāsāvalokakalagītajahṛcchayāgnim /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377025 (0.0):
BhP_10.29.034/4 yāmaḥ kathaṃ vrajam atho karavāma kiṃ vā / BhP_10.29.035/1 siñcāṅga nas tvad adharāmṛta pūrakeṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775674 (0.0):
pādau padaṃ na calatas tava pāda mūlād % yāmaḥ kathaṃ vrajam atho karavāma / kiṃ vā // BhP_10.29.034 //* / siñcāṅga nas tvad adharāmṛta pūrakeṇa $
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348845 (0.050):
tava hṛc chayāgnis taṃ tvad adharāmṛta pūrakeṇaiva siñca | asmadīyasya
no ced vayaṃ virahajāgnyupayuktadehā dhyānena yāma padayoḥ padavīṃ sakhe
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377046 (0.0):
BhP_10.29.035/2 hāsāvaloka kala gīta ja hṛc chayāgnim / BhP_10.29.035/3 no ced vayaṃ virahajāgny upayukta dehā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775692 (1.192):
hāsāvaloka kala gīta ja hṛc chayāgnim & / no ced vayaṃ virahajāgny upayukta dehā % dhyānena yāma padayoḥ padavīṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348883 (0.053):
vayaṃ te tava virahajāgny upayukta dehā no bhavāmaḥ | tato dhyāne
ato 'ṅga he kṛṣṇa, no 'smākaṃ tavādharāmṛtapūrvakeṇa tavaiva
hāsasahitenāvalokena kalagītena ca jāto yo hṛcchayāgniḥ kāmāgnis taṃ siñca
| no ced vayaṃ tāvad eko 'gnis tathā virahāj janiṣyate yo 'gnis tena
copayuktadehā dagdhaśarīrā yogina iva te padavīm antikaṃ dhyānena yāma
prāpnuyāmaḥ ||BhPC_10,29.35|| / BhP_10,29.36 / yarhy ambujākṣa tava pādatalaṃ ramāyā dattakṣaṇaṃ kvacid
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377057 (0.0):
BhP_10.29.035/4 dhyānena yāma padayoḥ padavīṃ sakhe te / BhP_10.29.036/1 yarhy ambujākṣa tava pāda talaṃ ramāyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775703 (0.0):
sakhe te // BhP_10.29.035 //* / yarhy ambujākṣa tava pāda talaṃ ramāyā $ datta kṣaṇaṃ kvacid
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28578687 (0.0):
tad dvārā śrī parīkṣic chikṣā guruṇā nikṣiptaṃ, tad yathā / yarhy ambujākṣa tava pāda talaṃ ramāyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352543 (0.042):
pūrṇāḥ pulindyaḥ [BhP 10.21.17] ity anusāreṇa kāsāñcit tu yarhy ambujākṣa / [BhP 10.29.36] ity ādāv asprākṣa tat prabhṛtīḥ ity anena śruto yaḥ sparśaḥ
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13168667 (0.064):
sarvasaubhagam / BhP_01.11.009/1 yarhyambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn madhūn vātha
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2633125 (0.064):
premasmitasnigdhanirīkṣaṇānanaṃ paśyema rūpaṃ tava sarvasaubhagam // / BhP_01.11.008 // / yarhyambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn madhūn vātha suhṛddidṛkṣayā /
araṇyajanapriyasya / / asprākṣma tatprabhṛti nānyasamakṣam aṅga sthātuṃs tvayābhiramitā bata
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377074 (0.021):
BhP_10.29.036/3 asprākṣma tat prabhṛti nānya samakṣam añjaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377066 (0.023):
BhP_10.29.036/2 datta kṣaṇaṃ kvacid araṇya jana priyasya / BhP_10.29.036/3 asprākṣma tat prabhṛti nānya samakṣam añjaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775717 (0.036):
araṇya jana priyasya & / asprākṣma tat prabhṛti nānya samakṣam añjaḥ % sthātuṃs tvayābhiramitā bata
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28578695 (0.039):
datta kṣaṇaṃ kvacid araṇya jana priyasya | / asprākṣma tat prabhṛti nānya samakṣam añjaḥ
pārayāmaḥ // / nanu svapatīn evopagacchata ta enam agniṃ siñceyur iti cet
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377074 (0.054):
BhP_10.29.036/4 sthātuṃs tvayābhiramitā bata pārayāmaḥ / BhP_10.29.037/1 śrīr yat padāmbuja rajaś cakame tulasyā
tatrāhuḥ-yarhīti | ramāyā lakṣmyā dattakṣaṇaṃ dattotsavaṃ dattāvasaraṃ vā
| tad api kvacid eva na sarvadā | araṇyajanāḥ priyā yasya tasya tava |
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072536 (0.041):
6.101.016c matpriyākhyānakasyeha tava pratyabhinandanam
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365314 (0.050):
priyo 'haṃ sarvadā haysyā mamaiṣā sarvadā priyā // Suk_70.1 (=322) //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9884160 (0.056):
suvasantake ṛtuvara āgatake ramimo priya phullitapādapake / / tava rūpa surūpa suśobhanake vaśavartisulakṣaṇacitritake // Lal_21.90 //
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23917055 (0.061):
maitreya, tavāpi tathātā / tvañcedevaṃvyākṛtaḥ, sarvasattvā apy-(evaṃ-)
araṇyajanapriyatvād araṇye kvacid yarhy asprākṣma spṛṣṭavatyo vayaṃ tatra
ca tvayābhiramitā ānanditāḥ satyas tadārabhyānyasamakṣaṃ sthātum api na
pārayāmaḥ | tucchās te na rocanta ity arthaḥ ||BhPC_10,29.36||
BhP_10,29.37 / śrīr yat padāmbujarajaś cakame tulasyā labdhvāpi vakṣasi padaṃ kila
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377089 (0.0):
BhP_10.29.037/1 śrīr yat padāmbuja rajaś cakame tulasyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775730 (0.0):
pārayāmaḥ // BhP_10.29.036 //* / śrīr yat padāmbuja rajaś cakame tulasyā $ labdhvāpi vakṣasi padaṃ kila
bhṛtyajuṣṭam / / yasyāḥ svavīkṣaṇakṛte 'nyasuraprayāsas tadvad vayaṃ ca tava pādarajaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377104 (0.0):
BhP_10.29.037/3 yasyāḥ sva vīkṣaṇa utānya sura prayāsas / BhP_10.29.037/4 tadvad vayaṃ ca tava pāda rajaḥ prapannāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775732 (0.0):
śrīr yat padāmbuja rajaś cakame tulasyā $ labdhvāpi vakṣasi padaṃ kila / bhṛtya juṣṭam & / yasyāḥ sva vīkṣaṇa utānya sura prayāsas % tadvad vayaṃ ca tava pāda rajaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775744 (0.0):
yasyāḥ sva vīkṣaṇa utānya sura prayāsas % tadvad vayaṃ ca tava pāda rajaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377091 (0.024):
BhP_10.29.037/2 labdhvāpi vakṣasi padaṃ kila bhṛtya juṣṭam / BhP_10.29.037/3 yasyāḥ sva vīkṣaṇa utānya sura prayāsas
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349100 (0.055):
satyaḥ tasya tava pāda rajaḥ prapannāḥ api tu naivety arthaḥ |
prapannāḥ // / tvatpādasaubhāgyaṃ tv aticitram ity āhuḥ-śrīr iti | vakṣasy asāpatnyaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349100 (0.042):
satyaḥ tasya tava pāda rajaḥ prapannāḥ api tu naivety arthaḥ |
sthānaṃ labdhvāpi tulasyā sapatnyā saha tava pādāmbujarajaḥ kāmayate sma |
bhṛtyaiḥ sarvair juṣṭam iti saubhāgyātirekoktiḥ | yasyāḥ svavīkṣaṇakṛte
śrīr ātmānaṃ vilokaya tv ity etad artham anyeṣāṃ brahmādīnāṃ tapobhiḥ
prayāsaḥ sā tad rajas tadvad vayam api prapannā iti ||BhPC_10,29.37||
BhP_10,29.38 / tan naḥ prasīda vṛjinārdana te 'nghrimūlaṃ prāptā visṛjya vasatīs
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377113 (0.0):
BhP_10.29.037/4 tadvad vayaṃ ca tava pāda rajaḥ prapannāḥ / BhP_10.29.038/1 tan naḥ prasīda vṛjinārdana te 'nghri mūlaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775755 (0.0):
yasyāḥ sva vīkṣaṇa utānya sura prayāsas % tadvad vayaṃ ca tava pāda rajaḥ / prapannāḥ // BhP_10.29.037 //* / tan naḥ prasīda vṛjinārdana te 'nghri mūlaṃ $ prāptā visṛjya vasatīs
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349765 (0.048):
dainyam aurjitya rāhitye tan naḥ prasīda vṛjinārdana [BhP 10.29.38] ity / ādi |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6546711 (0.048):
tan naḥ prasīda vṛjinārdana te æṅghrimūlaṃ
tvadupāsanāśāḥ / / tvatsundarasmitanirīkṣaṇatīvrakāma taptātmanāṃ puruṣabhūṣaṇa dehi dāsyam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377133 (0.0):
BhP_10.29.038/3 tvat sundara smita nirīkṣaṇa tīvra kāma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775769 (0.0):
tan naḥ prasīda vṛjinārdana te 'nghri mūlaṃ $ prāptā visṛjya vasatīs / tvad upāsanāśāḥ &
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6546730 (0.0):
prāptā visṛjya vasatīs tvadupāsanāśāḥ | / tvat sundara smita nirīkṣaṇa tīvra kāma
he vṛjinārdana[*18] duḥkhahantaḥ, tvadupāsane tvadbhajana evāśā yāsāṃ tā
vayaṃ vāsatīr gṛhān visṛjya hitvā yogina iva prāptāḥ | tava
sundarasmitavilasitanirīkṣaṇena yas tīvraḥ kāmas tena taptacittānām | he
puruṣaratna, dāsyaṃ dehi ||BhPC_10,29.38|| / BhP_10,29.39
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775772 (0.056):
tvat sundara smita nirīkṣaṇa tīvra kāma % taptātmanāṃ puruṣa bhūṣaṇa dehi / dāsyam // BhP_10.29.038 //* / vīkṣyālakāvṛta mukhaṃ tava kuṇdala śrī $ gaṇḍa sthalādhara sudhaṃ
vīkṣyālakāvṛtamukhaṃ tava kuṇḍalaśrīgaṇḍasthalādharasudhaṃ hasitāvalokam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377149 (0.0):
BhP_10.29.039/1 vīkṣyālakāvṛta mukhaṃ tava kuṇdala śrī / BhP_10.29.039/2 gaṇḍa sthalādhara sudhaṃ hasitāvalokam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775785 (0.0):
tvat sundara smita nirīkṣaṇa tīvra kāma % taptātmanāṃ puruṣa bhūṣaṇa dehi / dāsyam // BhP_10.29.038 //* / vīkṣyālakāvṛta mukhaṃ tava kuṇdala śrī $ gaṇḍa sthalādhara sudhaṃ
dattābhayaṃ ca bhujadaṇḍayugaṃ vilokya vakṣaḥ śriyaikaramaṇaṃ[*19] ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377157 (0.0):
BhP_10.29.039/2 gaṇḍa sthalādhara sudhaṃ hasitāvalokam / BhP_10.29.039/3 dattābhayaṃ ca bhuja daṇḍa yugaṃ vilokya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775791 (0.0):
vīkṣyālakāvṛta mukhaṃ tava kuṇdala śrī $ gaṇḍa sthalādhara sudhaṃ / hasitāvalokam & / dattābhayaṃ ca bhuja daṇḍa yugaṃ vilokya % vakṣaḥ śriyaika ramaṇaṃ ca
bhavāma[*20] dāsyaḥ // / [*18] niṣedhapakṣe vṛjinārda na iti cchedaḥ, gṛhādi tyaktvā na prāptā
vayam iti yojanā | / [*19] śriyāḥ ekaramaṇam iti cchedaḥ | sandhir ārṣaḥ |
[*20] niṣedhapakṣe kiṃ dāsyo bhavāmeti kākvā naivety arthaḥ |
nanu gṛhasvāmyaṃ vihāya dāsyaṃ kim iti prārthyate 'ta āhuḥ-vīkṣyati |
alakāvṛtamukhaṃ keśāntarair āvṛtamukham | tathā kuṇḍalayoḥ śrīr yayos te
gaṇḍasthale yasmin, adhare sudhā yasmiṃs tac ca tac ca tava mukhaṃ vīkṣya
dattābhayaṃ bhujadaṇḍayugmaṃ vakṣaś ca śriyā ekam eva ramaṇaṃ ratijanakaṃ
vīkṣya dāsya eva bhavāmeti ||BhPC_10,29.39|| / BhP_10,29.40 / kā stry aṅga te kalapadāyatamūrcchitena[*21] sammohitāryacaritān na[*22]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377163 (0.048):
BhP_10.29.039/4 vakṣaḥ śriyaika ramaṇaṃ ca bhavāma dāsyaḥ / BhP_10.29.040/1 kā stry aṅga te kala padāyata veṇu gīta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775797 (0.048):
dattābhayaṃ ca bhuja daṇḍa yugaṃ vilokya % vakṣaḥ śriyaika ramaṇaṃ ca / bhavāma dāsyaḥ // BhP_10.29.039 //* / kā stry aṅga te kala padāyata veṇu gīta $ sammohitārya caritān na calet
calet trilokyām / / trailokyasaubhagam idaṃ ca nirīkṣya rūpaṃ yad godvijadrumamṛgāḥ pulakāny
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377189 (0.0):
BhP_10.29.040/2 sammohitārya caritān na calet tri lokyām / BhP_10.29.040/3 trailokya saubhagam idaṃ ca nirīkṣya rūpaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775820 (0.0):
kā stry aṅga te kala padāyata veṇu gīta $ sammohitārya caritān na calet / tri lokyām & / trailokya saubhagam idaṃ ca nirīkṣya rūpaṃ % yad go dvija druma mṛgāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435407 (0.0):
tathaiva coktaṃ / trailokya saubhagam idaṃ ca nirīkṣya rūpaṃ / yad go dvija druma mṛgān pulakāny abibhrat || [BhP 10.29.40] ity ādiṣu |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634310 (0.0):
trailokya saubhagam idaṃ ca nirīkṣya rūpaṃ / yat go dvija druma mṛgāḥ pulakāny abibhran | iti |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10868721 (0.0):
sammohitā 'ryapadavīṃ na calet trilokyām | / trailokya-saubhagam idaṃ ca nirīkṣya rūpaṃ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129087 (0.0):
saṃmohitā'ryapadavīṃ na calet trilokyām | / trailokya saubhagam idaṃ ca nirīkṣya rūpaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6545195 (0.0):
sammohitā æryapadavīṃ na calet trilokyām | / trailokya saubhagam idaṃ ca nirīkṣya rūpaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19328405 (0.043):
ādi, kā stry aṅga [BhP 10.29.40] ity ādau yad go dvija druma mṛgān / pulakāny
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19320344 (0.053):
kiṃ ca kā stry aṅga te kalapadāyata ity ādau yad go divja druma mṛgāḥ / pulakāny abhibhrann [BhP 10.29.40] iti |
abibhran // / [*21] padāyataveṇugītasaṃmohitā iti pāṭhaḥ |
[*22] niṣedhapakṣe āryacaritabhaṅgabhiyā kā strī nāpayāyād iti yojanā |
nanu jugupsitam aupapatyam ity uktam, tatrāhuḥ-kā strīti | aṅga he kṛṣṇa,
kalāni padāni yasmiṃs tad āyataṃ dhīrgaṃ mūrcchitaṃ svarālāpabhedas tena |
pāṭhāntare[*23] kalapadāmṛtamayaṃ veṇugītaṃ tena saṃmohitā kā vā strī
āryacaritān nijadharmān na calet | yanmohitāḥ puruṣā api calitāḥ, kiṃ ca
trailokyasaubhagam iti yad yataḥ abibhrann abibharuḥ | / tvaddyotakaśabdaśravaṇa-mātreṇāpi tāvan nijadharmatyāgo yuktaḥ, kiṃ punas
tvadanubhaveneti bhāvaḥ ||BhPC_10,29.40|| / [*23] kalapadāmṛtaveṇugītasaṃmohitety evaṃrūpe |
BhP_10,29.41 / vyaktaṃ bhavān vrajabhayārtiharo[*24] 'bhijāto devo yathādipuruṣaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377199 (0.0):
BhP_10.29.041/1 vyaktaṃ bhavān vraja bhayārti haro 'bhijāto
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775832 (0.0):
pulakāny abibhran // BhP_10.29.040 //* / vyaktaṃ bhavān vraja bhayārti haro 'bhijāto $ devo yathādi puruṣaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19348163 (0.0):
vo mahābhāgāḥ [BhP 10.29.18] ity ādikaṃ | vyaktaṃ bhavān vraja bhayārti
suralokagoptā / / tan no[*25] nidhehi karapaṅkajam ārtabandho taptastaneṣu ca śirassu ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775843 (0.027):
vyaktaṃ bhavān vraja bhayārti haro 'bhijāto $ devo yathādi puruṣaḥ / sura loka goptā &
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377215 (0.028):
BhP_10.29.041/3 tan no nidhehi kara paṅkajam ārta bandho
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377203 (0.053):
BhP_10.29.041/2 devo yathādi puruṣaḥ sura loka goptā
kiṅkarīṇām // / [*24] vrajajanārtiharaḥ iti pāṭhaḥ |
[*25] niṣedhapakṣe kiṅkarīṇām api śirassu karaṃ no vidhehi mā sthāpayeti |
vyaktaṃ niścitam ||BhPC_10,29.41|| / BhP_10,29.42 / śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377223 (0.005):
BhP_10.29.042/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.042/1 iti viklavitaṃ tāsāṃ śrutvā yogeśvareśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775851 (0.005):
kiṅkarīṇām // BhP_10.29.041 //* / BhP_10.29.042/0 śrī śuka uvāca / iti viklavitaṃ tāsāṃ śrutvā yogeśvareśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413287 (0.035):
mokṣahetur iti śaṅkate-kṛṣṇaṃ vidur iti | paraṃ kevalaṃ kāntaṃ kamanīyam / ||BhPC_10,29.12|| / BhP_10,29.13 / śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812070 (0.036):
BhP_10.84.042/0 śrī śuka uvāca / iti tad vacanaṃ śrutvā vasudevo mahā manāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416268 (0.038):
BhP_10.84.042/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.84.042/1 iti tad vacanaṃ śrutvā vasudevo mahā manāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419918 (0.039):
kenābhiprāyeṇa kṛtavān iti pṛcchati-āptakāma iti ||BhPC_10,33.29|| / BhP_10,33.30 / śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413036 (0.042):
BhP_11.05.051/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.05.051/1 etac chrutvā mahā-bhāgo vasudevo 'ti-vismitaḥ
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167831 (0.043):
BhP_06.05.010/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.010/1 tan niśamyātha haryaśvā autpattikamanīṣayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175997 (0.044):
BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.009/1 bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2715672 (0.045):
BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821194 (0.046):
BhP_11.05.051/0 śrī śuka uvāca / etac chrutvā mahā bhāgo vasudevo 'ti vismitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2708010 (0.047):
BhP_06.05.010/0 śrīśuka uvāca / tan niśamyātha haryaśvā autpattikamanīṣayā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370262 (0.049):
BhP_10.16.060/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.060/1 ity ākarṇya vacaḥ prāha bhagavān kārya mānuṣaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6371465 (0.050):
BhP_10.19.011/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.19.011/1 vaco niśamya kṛpaṇaṃ bandhūnāṃ bhagavān hariḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374362 (0.050):
BhP_10.24.012/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.24.012/1 vaco niśamya nandasya tathānyeṣāṃ vrajaukasām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2770521 (0.050):
BhP_10.19.011/0 śrī śuka uvāca / vaco niśamya kṛpaṇaṃ bandhūnāṃ bhagavān hariḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773196 (0.050):
BhP_10.24.012/0 śrī śuka uvāca / vaco niśamya nandasya tathānyeṣāṃ vrajaukasām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14166222 (0.050):
BhP_06.03.002/2 etan mune vṛścati lokasaṃśayaṃ na hi tvadanya iti me / viniścitam / BhP_06.03.003/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706516 (0.050):
etan mune vṛścati lokasaṃśayaṃ na hi tvadanya iti me viniścitam // / BhP_06.03.002 // / BhP_06.03.003/0 śrīśuka uvāca
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392368 (0.050):
BhP_07.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_07.11.001/1 śrutvehitaṃ sādhu sabhāsabhājitaṃ mahattamāgraṇya
iti viklavitaṃ tāsāṃ śrutvā yogeśvareśvaraḥ / prahasya sadayaṃ gopīr
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377233 (0.0):
BhP_10.29.042/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.29.042/1 iti viklavitaṃ tāsāṃ śrutvā yogeśvareśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775859 (0.0):
BhP_10.29.042/0 śrī śuka uvāca / iti viklavitaṃ tāsāṃ śrutvā yogeśvareśvaraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346656 (0.0):
sambhogātmakena yathā / iti viklavitaṃ tāsāṃ śrutvā yogeśvareśvaraḥ | / prahasya sadayaṃ gopīr ātmārāmo 'py arīramat || [BhP 10.29.42]
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14175997 (0.061):
BhP_06.17.009/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.17.009/1 bhagavān api tac chrutvā prahasyāgādhadhīrnṛpa
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413036 (0.062):
BhP_11.05.051/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.05.051/1 etac chrutvā mahā-bhāgo vasudevo 'ti-vismitaḥ
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392368 (0.064):
BhP_07.11.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_07.11.001/1 śrutvehitaṃ sādhu sabhāsabhājitaṃ mahattamāgraṇya
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6416268 (0.064):
BhP_10.84.042/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.84.042/1 iti tad vacanaṃ śrutvā vasudevo mahā manāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812070 (0.064):
BhP_10.84.042/0 śrī śuka uvāca / iti tad vacanaṃ śrutvā vasudevo mahā manāḥ /
ātmārāmo 'py arīramat // / viklavitaṃ pāravaśyapralapitam | gopīḥ arīramad ramayāmāsa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377233 (0.0):
BhP_10.29.042/3 prahasya sa dayaṃ gopīr ātmārāmo 'py arīramat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775860 (0.0):
prahasya sa dayaṃ gopīr ātmārāmo 'py arīramat // BhP_10.29.042 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346657 (0.0):
prahasya sadayaṃ gopīr ātmārāmo 'py arīramat || [BhP 10.29.42]
||BhPC_10,29.42|| / BhP_10,29.43 / tābhiḥ sametābhir udāraceṣṭitaḥ priyekṣaṇotphullamukhībhir acyutaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377244 (0.0):
BhP_10.29.042/3 prahasya sa dayaṃ gopīr ātmārāmo 'py arīramat / BhP_10.29.043/1 tābhiḥ sametābhir udāra ceṣṭitaḥ / priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775871 (0.0):
prahasya sa dayaṃ gopīr ātmārāmo 'py arīramat // BhP_10.29.042 // / tābhiḥ sametābhir udāra ceṣṭitaḥ priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787573 (0.0):
[2] atha saṅkṣepeṇa varṇitaṃ, yathā / tābhiḥ sametābhir udāraceṣṭitaḥ / priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ |
udārahāsadvijakundadīdhitir vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛtaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775879 (0.0):
tābhiḥ sametābhir udāra ceṣṭitaḥ priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ / / udāra hāsa dvija kunda dīdhatir vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛtaḥ //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787580 (0.0):
priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ | / udāra hāsa dvija kunda dīdhitir
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434274 (0.025):
devakī-sutaḥ ity ādi | cakāśa gopī-pariṣad-gato 'rcita ity ādi | / vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛta ity ādi | svarūpa-śaktitvād evādhikaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377253 (0.030):
priyekṣaṇotphulla mukhībhir acyutaḥ / BhP_10.29.043/3 udāra hāsa dvija kunda dīdhatir vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345426 (0.040):
udāra ceṣṭitaḥ [BhP 10.29.43] ity ādau vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛtaḥ iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346582 (0.058):
prahasya iti tābhiḥ sametābhir udāra ceṣṭitaḥ [BhP 10.29.43] iti, / udāra hāsa / dvija kunda dīdhiti [BhP 10.29.46] cābhivyakta bhāvatvodāharaṇam |
priyasyekṣaṇenotphullāni mukhāni yāsāṃ tābhiḥ udārahāsaś ca dvijāś ca teṣu
kundakusumavad-dīdhitir yasya saḥ | eṇāṅkaś candraḥ ||BhPC_10,29.43||
||BhPC_10,29.44|| ||BhPC_10,29.45|| / BhP_10,29.46 / bāhuprasāraparirambhakarālakorunīvīstanālabhananarmanakhāgrapātaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377295 (0.0):
nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775919 (0.0):
bāhu prasāra parirambha karālakoru nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787966 (0.0):
nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ |
kṣvelyāvalokahasitair vrajasundarīṇām uttambhayan ratipatiṃ ramayāṃ cakāra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775923 (0.0):
bāhu prasāra parirambha karālakoru nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ / kṣvelyāvaloka hasitair vraja sundarīṇām uttambhayan rati patiṃ ramayāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15787970 (0.0):
nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ | / kṣvelyāvaloka hasitair vraja sundarīṇām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377300 (5.960):
nīvī stanālabhana narma nakhāgra pātaiḥ / BhP_10.29.046/3 kṣvelyāvaloka hasitair vraja sundarīṇām uttambhayan
bāhuprasāraś ca parirambhaś ca karādīnām ālabhanaṃ sparśaś ca narma
parihāsaś ca nakhāgrapātaś ca taiḥ | kṣvelyā krīḍayā | avalokaiś ca
hastitaiś ca kāmaṃ tāsām uddīpayaṃs tā ramayāmāsa ||BhPC_10,29.46|| / BhP_10,29.47
evaṃ bhagavataḥ kṛṣṇāl labdhamānā mahātmanaḥ / / ātmānaṃ menire strīṇāṃ māninyo 'bhyadhikaṃ bhuvi //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377317 (0.0):
rati patiṃ ramayāṃ cakāra / BhP_10.29.047/1 evaṃ bhagavataḥ kṛṣṇāl labdha mānā mahātmanaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775939 (0.0):
cakāra // BhP_10.29.046 // / evaṃ bhagavataḥ kṛṣṇāl labdha mānā mahātmanaḥ /
mahātmano vimuktacittāt ||BhPC_10,29.47|| / BhP_10,29.48 / tāsāṃ tatsaubhagamadaṃ vīkṣya mānaṃ ca keśavaḥ / praśamāya prasādāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775948 (0.0):
ātmānaṃ menire strīṇāṃ māninyo hy adhikaṃ bhuvi // BhP_10.29.047 // / tāsāṃ tat saubhaga madaṃ vīkṣya mānaṃ ca keśavaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377326 (0.014):
BhP_10.29.047/3 ātmānaṃ menire strīṇāṃ māninyo hy adhikaṃ bhuvi / BhP_10.29.048/1 tāsāṃ tat saubhaga madaṃ vīkṣya mānaṃ ca keśavaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352864 (0.057):
tūddīpano'pi prasaṅgād atrodāharaṇīyaḥ | yathā tāsāṃ tat saubhāgya madaṃ / vīkṣya mānaṃ ca keśava [BhP 10.29.48] ity ādi prakaraṇaṃ yojanāntareṇa
tatraivāntaradhīyata // / tatsaubhagena madam asvādhīnatām | mānaṃ garvaṃ | keśavaḥ kaś ca īśaś ca
tau vaśayatīti tathā saḥ ||BhPC_10,29.48|| / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416141 (0.0):
yāsāṃ tāḥ militāḥ satyaḥ kṛṣṇam eva jagur iti ||BhPC_10,30.44|| / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417664 (5.960):
[*55] bhavadāyuṣām iti | ittham eva ca tvayi dhṛtāsavaḥ" ity upakramo 'pi / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ"
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418648 (5.960):
[*71] yadvā vigato budho gaṇanābhijño yasmāt tenānantenāyuṣāpi | / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420383 (5.960):
śrībhāgavatabhāvārthadīpikā daśamāśrayā // 1 // / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
ṭīkāyāṃ ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ **29** / triṃśe virahasaṃtaptagopībhiḥ kṛṣṇamārgaṇam /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417666 (0.004):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ ekatriṃśo 'dhyāyaḥ **31**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418650 (0.012):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ dvātriṃśo 'dhyāyaḥ **32**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416141 (0.020):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ triṃśattamo 'dhyāyaḥ **30**
unamattavan na niyataṃ bhramantībhir vane vane // 1 //
BhP_10,30.01 / śrīśuka uvāca / antarhite bhagavati sahasaiva vrajāṅganāḥ / atapyaṃs tam acakṣāṇāḥ kariṇya
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377341 (0.0):
BhP_10.30.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.30.001/1 antarhite bhagavati sahasaiva vrajāṅganāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775961 (0.0):
praśamāya prasādāya tatraivāntaradhīyata // BhP_10.29.048 // / BhP_10.30.001/0 śrī śuka uvāca / antarhite bhagavati sahasaiva vrajāṅganāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353757 (0.0):
pūrvo / antarhite bhagavati sahasaiva vrajāṅganāḥ |
iva yūthapam // / acakṣāṇā apaśyantyaḥ ||BhPC_10,30.1|| / BhP_10,30.02 / gatyānurāgasmitavibhramekṣitair manoramālāpavihāravibhramaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377348 (5.960):
BhP_10.30.001/3 atapyaṃs tam acakṣāṇāḥ kariṇya iva yūthapam / BhP_10.30.002/1 gatyānurāga smita vibhramekṣitair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775975 (0.004):
atapyaṃs tam acakṣāṇāḥ kariṇya iva yūthapam // BhP_10.30.001 // / gatyānurāga smita vibhramekṣitair mano ramālāpa vihāra vibhramaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377355 (0.040):
BhP_10.30.002/1 gatyānurāga smita vibhramekṣitair / mano ramālāpa vihāra vibhramaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353759 (0.063):
atapyaṃs tam acakṣāṇāḥ kariṇya iva yūthapam || [BhP 10.30.1] ity ādi |
ākṣiptacittāḥ pramadā ramāpates tās tā viceṣṭā jagṛhus tadātmikāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775979 (1.788):
gatyānurāga smita vibhramekṣitair mano ramālāpa vihāra vibhramaiḥ / / ākṣipta cittāḥ pramadā ramā pates tās tā viceṣṭā jagṛhus tad ātmikāḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377360 (0.034):
mano ramālāpa vihāra vibhramaiḥ / BhP_10.30.002/3 ākṣipta cittāḥ pramadā ramā pates tās tā viceṣṭā jagṛhus
gatyā cānurāgasmitābhyāṃ vibhramekṣitāni savilāsanirīkṣaṇāni taiś ca
manoramā ālāpāś ca vihārāḥ krīḍāś ca vibhramā anye ca vilāsās taiś ca
ramāpater gatyādibhir etair ākṣiptāny ākṛṣṭāni cittāni yāsāṃ tāḥ, atas
tasminn evātmā yāsāṃ tās tasya vividhāś ceṣṭhā jagṛhus / tadanukaraṇenākrīḍan ||BhPC_10,30.2||
BhP_10,30.03 / gatismitaprekṣaṇabhāṣaṇādiṣu priyāḥ priyasya pratirūḍhamūrtayaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377375 (0.0):
tad ātmikāḥ / BhP_10.30.003/1 gati smita prekṣaṇa bhāṣaṇādiṣu priyāḥ priyasya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2775994 (0.0):
ākṣipta cittāḥ pramadā ramā pates tās tā viceṣṭā jagṛhus tad ātmikāḥ // / BhP_10.30.002 // / gati smita prekṣaṇa bhāṣaṇādiṣu priyāḥ priyasya pratirūḍha mūrtayaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347703 (0.008):
paścādāveśena rūpaṃ tad abheda bhāvanā rūpam | gati smita prekṣaṇa / bhāṣaṇādiṣu [BhP 10.30.3] ity ādi |
asāv ahaṃ tv ity abalās tadātmikā nyavediṣuḥ kṛṣṇavihāravibhramāḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377383 (0.0):
BhP_10.30.003/1 gati smita prekṣaṇa bhāṣaṇādiṣu priyāḥ priyasya / pratirūḍha mūrtayaḥ / BhP_10.30.003/3 asāv ahaṃ tv ity abalās tad ātmikā nyavediṣuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776001 (0.0):
gati smita prekṣaṇa bhāṣaṇādiṣu priyāḥ priyasya pratirūḍha mūrtayaḥ / / asāv ahaṃ tv ity abalās tad ātmikā nyavediṣuḥ kṛṣṇa vihāra vibhramāḥ //
api ca gatismiteti | priyasya gatyādiṣu pratirūḍhā āviṣṭā mūrtayo yāsāṃ
tāḥ | ataḥ kṛṣṇavihāra-vibhramāḥ kṛṣṇasya eva vihāravibhramāḥ krīḍāvilāsā
yāsāṃ tāḥ | aham eva kṛṣṇa iti parasparaṃ niveditavatyaḥ ||BhPC_10,30.3||
BhP_10,30.04 / gāyantya uccair amum eva saṃhatā vicikyur unmattakavad vanād vanam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377396 (0.0):
kṛṣṇa vihāra vibhramāḥ / BhP_10.30.004/1 gāyantya uccair amum eva saṃhatā vicikyur unmattaka vad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776013 (0.0):
asāv ahaṃ tv ity abalās tad ātmikā nyavediṣuḥ kṛṣṇa vihāra vibhramāḥ // / BhP_10.30.003 // / gāyantya uccair amum eva saṃhatā vicikyur unmattaka vad vanād vanam /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13135761 (0.0):
virahād, yathā śrī daśame (10.30.4) / gāyantya uccair amum eva saṃhatā / vicikyur unmattakavad vanād vanam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349860 (0.023):
unmādo hṛdaya bhrāntau gāyantya uccair amum eva saṃhatā [BhP 10.30.4]
papracchur ākāśavad antaraṃ bahir bhūteṣu santaṃ puruṣaṃ vanaspatīn //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377403 (0.0):
BhP_10.30.004/1 gāyantya uccair amum eva saṃhatā vicikyur unmattaka vad / vanād vanam / BhP_10.30.004/3 papracchur ākāśa vad antaraṃ bahir bhūteṣu santaṃ puruṣaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776020 (0.0):
gāyantya uccair amum eva saṃhatā vicikyur unmattaka vad vanād vanam / / papracchur ākāśa vad antaraṃ bahir bhūteṣu santaṃ puruṣaṃ vanaspatīn //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13135768 (0.0):
vicikyur unmattakavad vanād vanam | / papracchur ākāśavad antaraṃ bahir
kiṃ ca gāyantya iti | vanād vanāntaraṃ gacchantyo vicikyur amṛgayan |
unmattatulyatvam āha- vanaspatīn papracchuḥ | bhūteṣv antaraṃ madhye
santaṃ puruṣaṃ bahiś ca santam iti ||BhPC_10,30.4|| / BhP_10,30.05
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377402 (0.028):
BhP_10.30.004/3 papracchur ākāśa vad antaraṃ bahir bhūteṣu santaṃ puruṣaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776019 (0.028):
papracchur ākāśa vad antaraṃ bahir bhūteṣu santaṃ puruṣaṃ vanaspatīn //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13135767 (0.028):
papracchur ākāśavad antaraṃ bahir / bhūteṣu santaṃ puruṣaṃ vanaspatīn || RBhrs_2,4.83 ||
dṛṣṭo vaḥ kaccid aśvattha plakṣa nyagrodha no manaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377412 (0.0):
vanaspatīn / BhP_10.30.005/1 dṛṣṭo vaḥ kaccid aśvattha plakṣa nyagrodha no manaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776029 (0.0):
papracchur ākāśa vad antaraṃ bahir bhūteṣu santaṃ puruṣaṃ vanaspatīn // / BhP_10.30.004 // / dṛṣṭo vaḥ kaccid aśvattha plakṣa nyagrodha no manaḥ /
nandasūnur gato hṛtvā premahāsāvalokanaiḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377419 (0.0):
BhP_10.30.005/1 dṛṣṭo vaḥ kaccid aśvattha plakṣa nyagrodha no manaḥ / BhP_10.30.005/3 nanda sūnur gato hṛtvā prema hāsāvalokanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776035 (0.0):
dṛṣṭo vaḥ kaccid aśvattha plakṣa nyagrodha no manaḥ / / nanda sūnur gato hṛtvā prema hāsāvalokanaiḥ // BhP_10.30.005 //
tat prapañcayati navabhiḥ-tatra mahattvād ete paśyeyur ity āśayāśvatthādīn
pṛcchanti-dṛṣṭa iti | premahāsavilasitair avalokanair asmākaṃ mano hṛtvā
cora iva gato vo yuṣmābhiḥ kiṃ dṛṣṭa iti ||BhPC_10,30.5||
BhP_10,30.06 / kaccit kurabakāśokanāgapunnāgacampakāḥ / rāmānujo māninīnām ito[*26]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377432 (5.960):
BhP_10.30.005/3 nanda sūnur gato hṛtvā prema hāsāvalokanaiḥ / BhP_10.30.006/1 kaccit kurabakāśoka nāga punnāga campakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776041 (0.003):
nanda sūnur gato hṛtvā prema hāsāvalokanaiḥ // BhP_10.30.005 // / kaccit kurabakāśoka nāga punnāga campakāḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22521357 (0.062):
BhP_04.06.015/1 cūtaiḥ kadambair nīpaiś ca nāga-punnāga-campakaiḥ / BhP_04.06.015/2 pāṭalāśoka-bakulaiḥ kundaiḥ kurabakair api
darpaharasmitaḥ // / [*26] gataḥ iti pāṭhaḥ | / mahāntaḥ svapuṣpair bahūpakāriṇaś ceti kurabakādīn pṛcchanti-kaccid iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377433 (0.0):
BhP_10.30.006/3 rāmānujo māninīnām ito darpa hara smitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776047 (0.036):
rāmānujo māninīnām ito darpa hara smitaḥ // BhP_10.30.006 //
he kurabakādayaḥ, darpaharaṃ smitaṃ yasya saḥ ito gataḥ kaccid dṛṣṭa iti
||BhPC_10,30.6|| / BhP_10,30.07 / kaccit tulasi kalyāṇi govindacaraṇapriye / saha tvālikulair bibhrad dṛṣṭas
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776057 (0.0):
rāmānujo māninīnām ito darpa hara smitaḥ // BhP_10.30.006 // / kaccit tulasi kalyāṇi govinda caraṇa priye /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377440 (1.192):
BhP_10.30.006/3 rāmānujo māninīnām ito darpa hara smitaḥ / BhP_10.30.007/1 kaccit tulasi kalyāṇi govinda caraṇa priye
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7603058 (0.033):
atha rāgānugīya vidhivat pūjā tulasī samarpaṇaṃ yathā (10.30.1) / kaccit tulasi kalyāṇi govinda caraṇa priye |
te 'tipriyo 'cyutaḥ // / alikulaiḥ saha tvā tvāṃ bibhrat tavātipriyas tvayā kiṃ dṛṣṭa iti
||BhPC_10,30.7|| / BhP_10,30.08 / mālaty adarśi vaḥ kaccin mallike jātiyūthike / prītiṃ vo janayan yātaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377462 (0.0):
BhP_10.30.007/3 saha tvāli kulair bibhrad dṛṣṭas te 'ti priyo 'cyutaḥ / BhP_10.30.008/1 mālaty adarśi vaḥ kaccin mallike jāti yūthike
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415060 (0.0):
mallike, jāti, yūthike, vo yuṣmābhiḥ kim adarśi dṛṣṭaḥ | karasparśena vaḥ / prītiṃ janayan kiṃ yāta iti | atra mālatījātyor avāntaraviśeṣo draṣṭavyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776074 (0.0):
saha tvāli kulair bibhrad dṛṣṭas te 'ti priyo 'cyutaḥ // BhP_10.30.007 // / mālaty adarśi vaḥ kaccin mallike jāti yūthike /
karasparśena mādhavaḥ // / guṇātireke 'pi namratvād imāḥ paśyeyur iti pṛcchanti-mālatīti | he mālati
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377463 (1.192):
BhP_10.30.008/3 prītiṃ vo janayan yātaḥ kara sparśena mādhavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776075 (1.192):
prītiṃ vo janayan yātaḥ kara sparśena mādhavaḥ // BhP_10.30.008 //
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415059 (0.057):
mallike, jāti, yūthike, vo yuṣmābhiḥ kim adarśi dṛṣṭaḥ | karasparśena vaḥ / prītiṃ janayan kiṃ yāta iti | atra mālatījātyor avāntaraviśeṣo draṣṭavyaḥ
mallike, jāti, yūthike, vo yuṣmābhiḥ kim adarśi dṛṣṭaḥ | karasparśena vaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377461 (0.053):
BhP_10.30.008/1 mālaty adarśi vaḥ kaccin mallike jāti yūthike / BhP_10.30.008/3 prītiṃ vo janayan yātaḥ kara sparśena mādhavaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415036 (0.053):
mālaty adarśi vaḥ kaccin mallike jātiyūthike / prītiṃ vo janayan yātaḥ / karasparśena mādhavaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776073 (0.053):
prītiṃ vo janayan yātaḥ kara sparśena mādhavaḥ // BhP_10.30.008 //
prītiṃ janayan kiṃ yāta iti | atra mālatījātyor avāntaraviśeṣo draṣṭavyaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377462 (0.0):
BhP_10.30.008/3 prītiṃ vo janayan yātaḥ kara sparśena mādhavaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415037 (0.0):
mālaty adarśi vaḥ kaccin mallike jātiyūthike / prītiṃ vo janayan yātaḥ / karasparśena mādhavaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776074 (0.0):
mālaty adarśi vaḥ kaccin mallike jāti yūthike / / prītiṃ vo janayan yātaḥ kara sparśena mādhavaḥ // BhP_10.30.008 //
||BhPC_10,30.8|| / BhP_10,30.09 / cūtapriyālapanasāsanakovidārajambvarkabilvabakulāmrakadambanīpāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377479 (0.0):
BhP_10.30.009/1 cūta priyāla panasāsana kovidāra / jambv arka bilva bakulāmra kadamba nīpāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776091 (0.0):
cūta priyāla panasāsana kovidāra jambv arka bilva bakulāmra kadamba nīpāḥ
ye 'nye parārthabhavakā yamunopakūlāḥ śaṃsantu kṛṣṇapadavīṃ rahitātmanāṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377491 (0.0):
jambv arka bilva bakulāmra kadamba nīpāḥ / BhP_10.30.009/3 ye 'nye parārtha bhavakā yamunopakūlāḥ śaṃsantu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776102 (0.0):
cūta priyāla panasāsana kovidāra jambv arka bilva bakulāmra kadamba nīpāḥ / ye 'nye parārtha bhavakā yamunopakūlāḥ śaṃsantu kṛṣṇa padavīṃ rahitātmanāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415114 (0.058):
cūtāmrayor avāntarajātibhedaḥ kadambanīpayoś ca | he cūtādayaḥ, ye 'nye ca / parārthabhavakāḥ parārtham eva bhavo janma yeṣāṃ te | yamunopakūlās tasyāḥ
naḥ // / phalādibhiḥ sarvaprāṇināṃ saṃtarpakā ete paśyeyur iti pṛcchanti-cūteti |
cūtāmrayor avāntarajātibhedaḥ kadambanīpayoś ca | he cūtādayaḥ, ye 'nye ca
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7140773 (0.054):
ekopādānatve 'pi rūpādīnāṃ na vyaktikṛto bhedaḥ, nāpyavāntara jātikṛtaḥ
parārthabhavakāḥ parārtham eva bhavo janma yeṣāṃ te | yamunopakūlās tasyāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377482 (0.039):
BhP_10.30.009/3 ye 'nye parārtha bhavakā yamunopakūlāḥ śaṃsantu
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415083 (0.058):
cūtapriyālapanasāsanakovidārajambvarkabilvabakulāmrakadambanīpāḥ / / ye 'nye parārthabhavakā yamunopakūlāḥ śaṃsantu kṛṣṇapadavīṃ rahitātmanāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776093 (0.058):
cūta priyāla panasāsana kovidāra jambv arka bilva bakulāmra kadamba nīpāḥ / ye 'nye parārtha bhavakā yamunopakūlāḥ śaṃsantu kṛṣṇa padavīṃ rahitātmanāṃ
kūlasamīpe vartamānāḥ | tīrthavāsina ity arthaḥ | te bhavanto rahitātmanāṃ
śūnyacetasāṃ naḥ kṛṣṇapadavīṃ kṛṣṇasya mārgaṃ śaṃsantu kathayantu
||BhPC_10,30.9|| / BhP_10,30.10 / kiṃ te kṛtaṃ kṣiti tapo bata keśavāṅghrisparśotsavotpulakitāṅgaruhair
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377503 (0.0):
kṛṣṇa padavīṃ rahitātmanāṃ naḥ / BhP_10.30.010/1 kiṃ te kṛtaṃ kṣiti tapo bata keśavāṅghri
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776114 (0.0):
naḥ // BhP_10.30.009 // / kiṃ te kṛtaṃ kṣiti tapo bata keśavāṅghri $ sparśotsavotpulakitāṅga nahair
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13132978 (0.0):
harṣād, yathā śrī daśame (10.30.10) / kiṃ te kṛtaṃ kṣiti tapo bata keśavāṅghri
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347198 (0.031):
avaniḥ [BhP 5.8.23] ity ādinā | evam eva / kiṃ te kṛtaṃ kṣiti tapo bata keśavāṅghri
vibhāsi / / apy aṅghrisambhava urukramavikramād vā āho varāhavapuṣaḥ parirambhaṇena //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13132984 (0.0):
sparśotsavotpulakitāṅga ruhair vibhāsi | / apy aṅghri sambhava urukrama vikramād vā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377513 (0.014):
BhP_10.30.010/2 sparśotsavotpulakitāṅga nahair vibhāsi / BhP_10.30.010/3 apy aṅghri sambhava urukrama vikramād vā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776122 (0.022):
kiṃ te kṛtaṃ kṣiti tapo bata keśavāṅghri $ sparśotsavotpulakitāṅga nahair / vibhāsi & / apy aṅghri sambhava urukrama vikramād vā % āho varāha vapuṣaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347213 (0.029):
sparśotsavotpulakitāṅga ruhair vibhāsi | / apy aṅghri sambhava urukrama vikramād vā / āho varāhavapuṣaḥ parirambhaṇena || [BhP 10.30.10]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347262 (0.043):
arthaḥ | apīti stokārthe vā sarpiṣo'pi syād itivat | tataś ca / urukrama vikramād / api eṣo'ṅghri sambhavo vikāraḥ syāt | kintu stoka eva syād ity arthaḥ |
he kṣiti kṣite, tvayā kiṃ tapaḥ kṛtaṃ yā tvaṃ keśavāṅghrisparśotsavā
keśavasyāṅghrisparśenotsavo yasyāḥ sā | kutaḥ | aṅgaruhair utpulakitā
romāñcitā vibhāsi śobhase | tatra viśeṣaṃ pṛcchati-api kim ayam utsavo
'ṅghrisaṃbhavo 'dhunā tavaikadeśāṅghrisparśasaṃbhūtaḥ | yadvā naitāvat
kintu urukramavikramāt pūrvam eva trivikramasya padā sarvākramaṇāt | aho
athavā | naitāvad eva, api tu tato 'pi pūrvaṃ varāhasya vapuṣaḥ
parirambhaṇeneti | atas tvayā nūnaṃ dṛṣṭas taṃ darśayeti ||BhPC_10,30.10||
BhP_10,30.11 / apy eṇapatny[*27] upagataḥ priyayeha gātrais tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377528 (0.0):
BhP_10.30.010/4 āho varāha vapuṣaḥ parirambhaṇena / BhP_10.30.011/1 apy eṇa patny upagataḥ priyayeha gātrais
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776134 (0.0):
parirambhaṇena // BhP_10.30.010 //* / apy eṇa patny upagataḥ priyayeha gātrais $ tanvan dṛśāṃ sakhi su nirvṛtim
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788758 (0.0):
vyāharanti sma / apy eṇapatny upagataḥ priyayeha gātrais
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436402 (0.009):
yan no vihāya govindaḥ prīto 'yam anayad rahaḥ ||121|| (BhP 10.30.28) / apy eṇapatny upagataḥ priyayeha gātrais
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345791 (0.034):
purato darśanīyā | atra hi tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim iti svīya tad
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351055 (0.039):
atha sākṣāt tad anumodanātmaka pūrṇa kānta bhāvasyodāharaṇam āha / apy eṇapatny upagataḥ priyayeha gātrais
acyuto vaḥ / / kāntāṅgasaṅgakucakuṅkumarañjitāyāḥ kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377535 (0.0):
BhP_10.30.011/2 tanvan dṛśāṃ sakhi su nirvṛtim acyuto vaḥ / BhP_10.30.011/3 kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776141 (0.0):
apy eṇa patny upagataḥ priyayeha gātrais $ tanvan dṛśāṃ sakhi su nirvṛtim / acyuto vaḥ & / kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ % kunda srajaḥ kula pater iha vāti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776148 (0.0):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ % kunda srajaḥ kula pater iha vāti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351075 (0.0):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788770 (0.0):
tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim acyuto vaḥ | / kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436422 (0.0):
tanvan dṛśāṃ sakhi sunirvṛtim acyuto vaḥ | / kāntāṅga-saṅga-kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377543 (1.192):
BhP_10.30.011/3 kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / BhP_10.30.011/4 kunda srajaḥ kula pater iha vāti gandhaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415300 (0.045):
aṅgasaṅgas tena tatkucakuṅkumena rañjitāyāḥ kundakusumasrajo gandhaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379235 (0.056):
BhP_10.33.022/2 ghṛṣṭa srajaḥ sa kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / BhP_10.33.022/3 gandharva pālibhir anudruta āviśad vāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419608 (0.060):
tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅgasaṅgaghṛṣṭasrajaḥ sa[*82] / kucakuṅkumarañjitāyāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777724 (0.060):
tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga saṅga $ ghṛṣṭa srajaḥ sa / kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ &
[*27] eṇapatnīti patyur no yajñasaṃyoge iti sūtrād eṇānāṃ
bhavāntarayajñair yājñikatvaṃ | eṇyā yajñapatnītvam iti dṛṣṭa-praśaṃsā |
hariṇyā dṛṣṭipratyāsattyā kṛṣṇadarśanaṃ saṃbhāvyāhuḥ-apīti | he sakhi
eṇapatni, api kim upagataḥ samīpaṃ gataḥ | gātraiḥ sundarair
mukhabāhvādibhiḥ | priyayā saheti yad uktaṃ tatra dyotakam | kāṇtāyā
aṅgasaṅgas tena tatkucakuṅkumena rañjitāyāḥ kundakusumasrajo gandhaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351213 (0.033):
lālasāspada rūpā yā syāt tasyā aṅga saṅge kuca kuṅkumena rañjitāyāḥ |
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415244 (0.045):
kāntāṅgasaṅgakucakuṅkumarañjitāyāḥ kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776143 (0.045):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ % kunda srajaḥ kula pater iha vāti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351072 (0.045):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788767 (0.045):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / kunda srajaḥ kula pater iha vāti gandhaḥ ||[BhP 10.30.11] [vasantatilaka]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436419 (0.045):
kāntāṅga-saṅga-kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ / kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ ||122|| (BhP 10.30.11)
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377537 (0.046):
BhP_10.30.011/3 kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / BhP_10.30.011/4 kunda srajaḥ kula pater iha vāti gandhaḥ
kulapateḥ śrīkṛṣṇasya | vātyāgacchati ||BhPC_10,30.11||
BhP_10,30.12 / bāhuṃ priyāṃsa[*28] upadhāya gṛhītapadmo rāmānujas tulasikālikulair
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351089 (0.0):
bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhītapadmo / rāmānujas tulasikālikulair madāndhaiḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436439 (0.0):
bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhītapadmo / rāmānujas tulasikālikulair madāndhaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776156 (0.015):
bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhīta padmo $ rāmānujas tulasikāli kulair
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788781 (0.015):
bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhīta padmo / rāmānujas tulasikāli kulair madāndhaiḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377551 (0.039):
BhP_10.30.012/1 bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhīta padmo
madāndhaiḥ / / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ kiṃ vābhinandati caran praṇayāvalokaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776170 (0.0):
bāhuṃ priyāṃsa upadhāya gṛhīta padmo $ rāmānujas tulasikāli kulair / madāndhaiḥ & / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ % kiṃ vābhinandati caran
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351098 (0.0):
rāmānujas tulasikālikulair madāndhaiḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788795 (0.0):
rāmānujas tulasikāli kulair madāndhaiḥ | / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436448 (0.0):
rāmānujas tulasikālikulair madāndhaiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377567 (0.027):
BhP_10.30.012/2 rāmānujas tulasikāli kulair madāndhaiḥ / BhP_10.30.012/3 anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415356 (0.061):
alikulair atas tadāmodamadāndhair anvīyamāno 'nugamyamāna iha carann iti
[*28] priyāyāḥ snigdhāyā aṃse skandhe | / phalabhāreṇa natāṃs tarūn kṛṣṇaṃ dṛṣṭvā praṇatā iti matvā priyayā saha
tasya gativilāsaṃ saṃbhāvayantyaḥ pṛcchanti-bāhum iti | tulasikāyā
alikulair atas tadāmodamadāndhair anvīyamāno 'nugamyamāna iha carann iti
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415322 (0.061):
bāhuṃ priyāṃsa[*28] upadhāya gṛhītapadmo rāmānujas tulasikālikulair / madāndhaiḥ / / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ kiṃ vābhinandati caran praṇayāvalokaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351090 (0.061):
rāmānujas tulasikālikulair madāndhaiḥ | / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436440 (0.061):
rāmānujas tulasikālikulair madāndhaiḥ / anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377559 (0.062):
BhP_10.30.012/2 rāmānujas tulasikāli kulair madāndhaiḥ / BhP_10.30.012/3 anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṃ
||BhPC_10,30.12|| / BhP_10,30.13 / pṛcchatemā latā bāhūn apy āśliṣṭā vanaspateḥ / nūnaṃ tatkarajaspṛṣṭā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776182 (0.011):
praṇayāvalokaiḥ // BhP_10.30.012 //* / pṛcchatemā latā bāhūn apy āśliṣṭā vanaspateḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345850 (0.011):
pṛcchatemā latā bāhūn apy āśliṣṭā vanaspateḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377581 (0.011):
BhP_10.30.012/4 kiṃ vābhinandati caran praṇayāvalokaiḥ / BhP_10.30.013/1 pṛcchatemā latā bāhūn apy āśliṣṭā vanaspateḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415404 (0.053):
bāhunāśliṣṭā api aho bhāgyaṃ nūnaṃ tan nakhaiḥ spṛṣṭā yata utpulakāni / bibhrati | na hi svapatisaṅgatāv īdṛkpulakasaṃbhava iti bhāvaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347276 (0.060):
nakhāṅkaḥ pṛcchatemā latā bāhūn [BhP 10.30.31] ity ādāv eva jñātaḥ |
bibhraty utpulakāny aho // / kāścid āhuḥ-he sakhyaḥ, imā latāḥ kṛṣṇena saṅgatā nūnam, ata imāḥ pṛcchata
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377582 (0.014):
BhP_10.30.013/3 nūnaṃ tat karaja spṛṣṭā bibhraty utpulakāny aho
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776183 (0.022):
nūnaṃ tat karaja spṛṣṭā bibhraty utpulakāny aho // BhP_10.30.013 //
| nanu svapati-saṅgatau tatsaṅgatir durghaṭā, na | vanaspateḥ patyur
bāhunāśliṣṭā api aho bhāgyaṃ nūnaṃ tan nakhaiḥ spṛṣṭā yata utpulakāni
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415373 (0.053):
pṛcchatemā latā bāhūn apy āśliṣṭā vanaspateḥ / nūnaṃ tatkarajaspṛṣṭā / bibhraty utpulakāny aho //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377580 (0.059):
BhP_10.30.013/3 nūnaṃ tat karaja spṛṣṭā bibhraty utpulakāny aho
bibhrati | na hi svapatisaṅgatāv īdṛkpulakasaṃbhava iti bhāvaḥ
||BhPC_10,30.13|| / BhP_10,30.14 / ity unmattavaco gopyaḥ kṛṣṇānveṣaṇakātarāḥ / līlā bhagavatas tās tā hy
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377593 (0.0):
BhP_10.30.014/1 ity unmatta vaco gopyaḥ kṛṣṇānveṣaṇa kātarāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776193 (0.0):
nūnaṃ tat karaja spṛṣṭā bibhraty utpulakāny aho // BhP_10.30.013 // / ity unmatta vaco gopyaḥ kṛṣṇānveṣaṇa kātarāḥ /
anucakrus tadātmikāḥ // / unmattavat prapacchur ity etat prapañcitam idānīṃ-ramāpates tās tā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776194 (0.028):
ity unmatta vaco gopyaḥ kṛṣṇānveṣaṇa kātarāḥ / / līlā bhagavatas tās tā hy anucakrus tad ātmikāḥ // BhP_10.30.014 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377595 (0.041):
BhP_10.30.014/1 ity unmatta vaco gopyaḥ kṛṣṇānveṣaṇa kātarāḥ / BhP_10.30.014/3 līlā bhagavatas tās tā hy anucakrus tad ātmikāḥ
viceṣṭā jagṛhus tadātmikāḥ iti yad uktaṃ tat prapañcayati-itīti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378046 (0.053):
BhP_10.30.043/1 tan manaskās tad alāpās tad viceṣṭās tad ātmikāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416075 (0.053):
tanmanaskās tadalāpās tadviceṣṭās tadātmikāḥ / tadguṇān eva gāyantyo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776614 (0.053):
tan manaskās tad alāpās tad viceṣṭās tad ātmikāḥ /
unmattavaco gopyaḥ unmattavacasaś ca tā gopyaś ca | kṛṣṇasyānveṣaṇena
kātarā ativiḥvalāḥ | anucakrur anukṛtavatyaḥ ||BhPC_10,30.14|| / BhP_10,30.15
kasyāścit pūtanāyantyāḥ kṛṣṇāyanty apibat stanam / tokayitvā rudaty anyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776206 (0.017):
līlā bhagavatas tās tā hy anucakrus tad ātmikāḥ // BhP_10.30.014 // / kasyācit pūtanāyantyāḥ kṛṣṇāyanty apibat stanam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377607 (0.023):
BhP_10.30.015/1 kasyācit pūtanāyantyāḥ kṛṣṇāyanty apibat stanam
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419326 (0.061):
utprekṣitam | bhagavatā saha nanṛtuḥ | kva | bhramarā eva gāyakā yasyāṃ / rāsasabhāyām ||BhPC_10,33.16|| / BhP_10,33.17 / evaṃ pariṣvaṅgakarābhimarśasnigdhekṣaṇoddāmavilāsahāsaiḥ /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420157 (0.062):
arthaḥ | tathā jñāninaś ca na nahyamānā bandhanam aprāptavantaḥ / ||BhPC_10,33.35|| / BhP_10,33.36
padāhan śakaṭāyatīm // / kasyāścid ity ādibhiś caturbhir anukaraṇaṃ prapañcyate, tataś caturbhis
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377609 (0.0):
BhP_10.30.015/3 tokayitvā rudaty anyā padāhan śakaṭāyatīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776208 (0.021):
tokayitvā rudaty anyā padāhan śakaṭāyatīm // BhP_10.30.015 //
tanmayatvaṃ punar ekenānukaraṇam iti vivekaḥ | pūtanāyantyāḥ pūtanāvad
ācarantyāḥ kṛṣṇavad ācarantī stanam apibat | tokāyitvā tokavad ātmānaṃ
kṛtvā ||BhPC_10,30.15|| / BhP_10,30.16 / daityāyitvā jahārānyām eko kṛṣṇārbhabhāvanām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377616 (0.0):
BhP_10.30.015/3 tokayitvā rudaty anyā padāhan śakaṭāyatīm / BhP_10.30.016/1 daityāyitvā jahārānyām eko kṛṣṇārbha bhāvanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776216 (0.0):
tokayitvā rudaty anyā padāhan śakaṭāyatīm // BhP_10.30.015 // / daityāyitvā jahārānyām eko kṛṣṇārbha bhāvanām /
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14173978 (0.046):
BhP_06.14.039/1 tāḥ paryatapyannātmānaṃ garhayantyo 'bhyasūyayā / BhP_06.14.039/2 ānapatyena duḥkhena rājñaścānādareṇa ca
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2713785 (0.050):
na tathānyeṣu sañjajñe bālaṃ lālayato 'nvaham // BhP_06.14.038 // / tāḥ paryatapyannātmānaṃ garhayantyo 'bhyasūyayā / / ānapatyena duḥkhena rājñaścānādareṇa ca // BhP_06.14.039 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8385586 (0.060):
BhP_07.03.030/1 tvaṃ saptatantūn vitanoṣi tanvā trayyā caturhotrakavidyayā / BhP_07.03.030/2 tvameka ātmātmavatāmanādir anantapāraḥ kavirantarātmā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2663181 (0.061):
līneṣv asati yas tatra vinidro nirahaṅkriyaḥ // BhP_03.27.014 // / manyamānas tadātmānam anaṣṭo naṣṭavan mṛṣā /
riṅgayāmāsa kāpy aṅghrī karṣantī ghoṣaniḥsvanaiḥ[*29] // / [*29] ghoṣāḥ kiṅkiṇyas tāsāṃ niḥsvanaiḥ sahitāvaṅghrī karṣantī satī
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776219 (0.048):
daityāyitvā jahārānyām eko kṛṣṇārbha bhāvanām / / riṅgayām āsa kāpy aṅghrī karṣantī ghoṣa niḥsvanaiḥ // BhP_10.30.016 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377621 (0.050):
BhP_10.30.016/3 riṅgayām āsa kāpy aṅghrī karṣantī ghoṣa niḥsvanaiḥ
riṅgayāmāsa | ṇijartho 'vivakṣitaḥ | / daityāyitvā daityavat tṛṇāvartavad ātmānaṃ kṛtvā ekā kṛṣṇārbhabhāvanāṃ
kṛṣṇasyārbhaṃ bālyaṃ bhāvayati yā tām anyāṃ jahāra ||BhPC_10,30.16||
||BhPC_10,30.17|| / BhP_10,30.18 / āhūya dūragā yadvat kṛṣṇas tam anuvartatīm /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776243 (0.032):
vatsāyatīṃ hanti cānyā tatraikā tu bakāyatīm // BhP_10.30.017 // / āhūya dūra gā yadvat kṛṣṇas tam anuvartatīm /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377646 (0.036):
BhP_10.30.018/1 āhūya dūra gā yadvat kṛṣṇas tam anuvartatīm
veṇuṃ kvaṇantīṃ krīḍantīm anyāḥ śaṃsanti sādhv iti //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377651 (0.0):
BhP_10.30.018/1 āhūya dūra gā yadvat kṛṣṇas tam anuvartatīm / BhP_10.30.018/3 veṇuṃ kvaṇantīṃ krīḍantīm anyāḥ śaṃsanti sādhv iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776247 (0.0):
āhūya dūra gā yadvat kṛṣṇas tam anuvartatīm / / veṇuṃ kvaṇantīṃ krīḍantīm anyāḥ śaṃsanti sādhv iti // BhP_10.30.018 //
dūragāḥ dūre vartamānā gāḥ | yadvad yathā kṛṣṇas tathāhūya taṃ kṛṣṇam
anuvartamānām | anukurvatīm iti vā pāṭhaḥ ||BhPC_10,30.18|| / ||BhPC_10,30.19|| / BhP_10,30.20
mā bhaiṣṭa vātavarṣābhyāṃ tattrāṇaṃ vihitaṃ maya /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377676 (0.0):
BhP_10.30.020/1 mā bhaiṣṭa vāta varṣābhyāṃ tat trāṇaṃ vihitaṃ maya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776272 (0.0):
kṛṣṇo 'haṃ paśyata gatiṃ lalitām iti tan manāḥ // BhP_10.30.019 // / mā bhaiṣṭa vāta varṣābhyāṃ tat trāṇaṃ vihitaṃ maya /
ity uktvaikena hastena yatanty unnidadhe 'mbaram //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377682 (0.0):
BhP_10.30.020/1 mā bhaiṣṭa vāta varṣābhyāṃ tat trāṇaṃ vihitaṃ maya / BhP_10.30.020/3 ity uktvaikena hastena yatanty unnidadhe 'mbaram
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776276 (0.0):
mā bhaiṣṭa vāta varṣābhyāṃ tat trāṇaṃ vihitaṃ maya / / ity uktvaikena hastena yatanty unnidadhe 'mbaram // BhP_10.30.020 //
yatantī prayatnaṃ kurvatī ambaram uttarīyaṃ vastram unnidadhe ūrdhvaṃ
dhṛtavatī ||BhPC_10,30.20|| ||BhPC_10,30.21|| / BhP_10,30.22 / tatraikovāca he gopā dāvāgniṃ paśyatolbaṇam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377711 (0.0):
BhP_10.30.022/1 tatraikovāca he gopā dāvāgniṃ paśyatolbaṇam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776303 (0.0):
duṣṭāhe gaccha jāto 'haṃ khalānām nanu daṇḍa kṛt // BhP_10.30.021 // / tatraikovāca he gopā dāvāgniṃ paśyatolbaṇam /
cakṣūṃṣy āśv apidadhvaṃ vo vidhāsye kṣemam añjasā //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377717 (0.0):
BhP_10.30.022/1 tatraikovāca he gopā dāvāgniṃ paśyatolbaṇam / BhP_10.30.022/3 cakṣūṃṣy āśv apidadhvaṃ vo vidhāsye kṣemam añjasā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776309 (0.0):
tatraikovāca he gopā dāvāgniṃ paśyatolbaṇam / / cakṣūṃṣy āśv apidadhvaṃ vo vidhāsye kṣemam añjasā // BhP_10.30.022 //
apidadhvaṃ nimīlayata ||BhPC_10,30.22|| / BhP_10,30.23 / baddhānyayā srajā kācit tanvī tatra ulūkhale / bhītā sudṛk pidhāyāsyaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377724 (0.0):
BhP_10.30.022/3 cakṣūṃṣy āśv apidadhvaṃ vo vidhāsye kṣemam añjasā / BhP_10.30.023/1 baddhānyayā srajā kācit tanvī tatra ulūkhale
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377740 (0.0):
BhP_10.30.023/5 bhītā su dṛk pidhāyāsyaṃ bheje bhīti viḍambanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776316 (0.0):
cakṣūṃṣy āśv apidadhvaṃ vo vidhāsye kṣemam añjasā // BhP_10.30.022 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776330 (0.0):
badhnāmi bhāṇḍa bhettāraṃ haiyaṅgava muṣaṃ tv iti / / bhītā su dṛk pidhāyāsyaṃ bheje bhīti viḍambanam // BhP_10.30.023 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347848 (0.034):
tataḥ baddhānyayā srajā kācid [BhP 10.30.23] ity ādau śrī yaśodānukaraṇaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420157 (0.059):
arthaḥ | tathā jñāninaś ca na nahyamānā bandhanam aprāptavantaḥ / ||BhPC_10,33.35|| / BhP_10,33.36
bheje bhītiviḍambanam // / sudṛk sunayanam āsyaṃ pidhāya | sudṛk varākṣīti vā | bhīti viḍambanaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377741 (0.0):
BhP_10.30.023/5 bhītā su dṛk pidhāyāsyaṃ bheje bhīti viḍambanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776331 (0.0):
bhītā su dṛk pidhāyāsyaṃ bheje bhīti viḍambanam // BhP_10.30.023 //
bhayānukaraṇam ||BhPC_10,30.23|| / BhP_10,30.24 / evaṃ kṛṣṇaṃ pṛcchamānā vṛndāvanalatās tarūn / vyacakṣata vanoddeśe padāni
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776343 (0.0):
evaṃ kṛṣṇaṃ pṛcchamānā vrṇdāvana latās tarūn / / vyacakṣata vanoddeśe padāni paramātmanaḥ // BhP_10.30.024 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377754 (0.019):
BhP_10.30.024/1 evaṃ kṛṣṇaṃ pṛcchamānā vrṇdāvana latās tarūn / BhP_10.30.024/3 vyacakṣata vanoddeśe padāni paramātmanaḥ
paramātmanaḥ // / evaṃ punar api vṛndāvane latās tarūṃś ca kṛṣṇaṃ pṛcchantyo vanoddeśe
vanapradeśe | vyacakṣatāpaśyan ||BhPC_10,30.24|| ||BhPC_10,30.25||
BhP_10,30.26 / tais taiḥ padais tatpadavīm anvicchantyo 'grato' balāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437374 (0.027):
kṛpasyāpi mama / tais taiḥ padais tatpadavīm anvicchantyo 'grato 'balāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377774 (0.028):
BhP_10.30.025/3 lakṣyante hi dhvajāmbhoja vajrāṅkuśa yavādibhiḥ / BhP_10.30.026/1 tais taiḥ padais tat padavīm anvicchantyo 'grato'balāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776363 (0.035):
lakṣyante hi dhvajāmbhoja vajrāṅkuśa yavādibhiḥ // BhP_10.30.025 // / tais taiḥ padais tat padavīm anvicchantyo 'grato'balāḥ /
vadhvāḥ padaiḥ supṛktāni vilokyārtāḥ samabruvan //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377783 (0.0):
BhP_10.30.026/3 vadhvāḥ padaiḥ su pṛktāni vilokyārtāḥ samabruvan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776370 (0.0):
tais taiḥ padais tat padavīm anvicchantyo 'grato'balāḥ / / vadhvāḥ padaiḥ su pṛktāni vilokyārtāḥ samabruvan // BhP_10.30.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437380 (0.0):
tais taiḥ padais tatpadavīm anvicchantyo 'grato 'balāḥ | / vadhvāḥ padaiḥ supṛktāni vilokyārtāḥ samabruvan || [BhP 10.30.26]
supṛktāni saṃmiśrāṇi ||BhPC_10,30.26|| / BhP_10,30.27 / kasyāḥ padāni caitāni yātāyā nandasūnunā / aṃsanyastaprakoṣṭhāyāḥ kareṇoḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377793 (0.0):
BhP_10.30.026/3 vadhvāḥ padaiḥ su pṛktāni vilokyārtāḥ samabruvan
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776379 (0.0):
vadhvāḥ padaiḥ su pṛktāni vilokyārtāḥ samabruvan // BhP_10.30.026 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356088 (0.0):
varṇayanti / kasyāḥ padāni caitāni yātāyā nandasūnunā | / aṃsanyastaprakoṣṭhāyāḥ kareṇoḥ kariṇā yathā ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14437380 (0.056):
vadhvāḥ padaiḥ supṛktāni vilokyārtāḥ samabruvan || [BhP 10.30.26]
kariṇā yathā // / tenāṃse nyastaḥ prakoṣṭho yasyāḥ | kareṇor hastinyāḥ ||BhPC_10,30.27||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776378 (0.058):
kasyāḥ padāni caitāni yātāyā nanda sūnunā / / aṃsa nyasta prakoṣṭhāyāḥ kareṇoḥ kariṇā yathā // BhP_10.30.027 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356088 (0.058):
kasyāḥ padāni caitāni yātāyā nandasūnunā | / aṃsanyastaprakoṣṭhāyāḥ kareṇoḥ kariṇā yathā ||
BhP_10,30.28 / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ / yan no vihāya govindaḥ prīto
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377807 (0.0):
BhP_10.30.027/3 aṃsa nyasta prakoṣṭhāyāḥ kareṇoḥ kariṇā yathā / BhP_10.30.028/1 anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776392 (0.0):
aṃsa nyasta prakoṣṭhāyāḥ kareṇoḥ kariṇā yathā // BhP_10.30.027 // / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327032 (0.0):
saubhāgyātiśayā śrī rādhikaiva bhavet | atas tan nāmnaiva tāḥ sūcayāmāsuḥ / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356099 (0.0):
aṃsanyastaprakoṣṭhāyāḥ kareṇoḥ kariṇā yathā || / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789166 (0.0):
[42] atha tatra suhṛdāṃ vacanam / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436396 (0.0):
tāsāṃ tām evoddhiśya tad idaṃ vacanaṃ śrūyate yathā - / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14435472 (0.008):
prakāśātiśaya sīmā darśitā | tataḥ sarvāsv api tāsu anayārādhito nūnaṃ / bhagavān harir īśvaraḥ [BhP 10.30.28] ity ādibhiḥ | prema varīyastvena
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616441 (0.025):
śrī bhāgavate ca (10.30.28) / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ | iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345826 (0.034):
priyāṃsā [BhP 10.30.12] ity ādinā | suhṛd yathā / anayārādhito nūnaṃ bhagavān harir īśvaraḥ |
yām anayad rahaḥ // / raha ekāntasthānam ||BhPC_10,30.28||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377808 (0.0):
BhP_10.30.028/3 yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776393 (0.0):
yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ // BhP_10.30.028 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789167 (0.0):
yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ ||[BhP 10.30.28] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327033 (0.040):
yan no vihāya govindaḥ prīto'yam anayad rahaḥ || [BhP 10.30.28]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356100 (0.040):
yan no vihāya govindaḥ prīto'yam anayad rahaḥ ||
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436397 (0.040):
yan no vihāya govindaḥ prīto 'yam anayad rahaḥ ||121|| (BhP 10.30.28)
BhP_10,30.29 / dhanyā aho amī ālyo govindāṅghryabjareṇavaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347146 (0.0):
pada dhūliḥ / dhanyā aho amī ālyo govindāṅghry abja reṇavaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356109 (0.0):
yan no vihāya govindaḥ prīto'yam anayad rahaḥ || / dhanyā aho amī ālyo govindāṅghryabjareṇavaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377818 (1.192):
BhP_10.30.028/3 yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ / BhP_10.30.029/1 dhanyā aho amī ālyo govindāṅghry abja reṇavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776402 (1.192):
yan no vihāya govindaḥ prīto yām anayad rahaḥ // BhP_10.30.028 // / dhanyā aho amī ālyo govindāṅghry abja reṇavaḥ /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415745 (0.044):
he ālyaḥ sakhyaḥ, aho dhanyā atipuṇyā govindāṅghryabjareṇavaḥ | tatra
yān brahmeśo ramā devī dadhur mūrdhny aghanuttaye[*30] //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377826 (0.0):
BhP_10.30.029/1 dhanyā aho amī ālyo govindāṅghry abja reṇavaḥ / BhP_10.30.029/3 yān brahmeśau ramā devī dadhur mūrdhny agha nuttaye
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776410 (0.0):
dhanyā aho amī ālyo govindāṅghry abja reṇavaḥ / / yān brahmeśau ramā devī dadhur mūrdhny agha nuttaye // BhP_10.30.029 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347152 (0.0):
dhanyā aho amī ālyo govindāṅghry abja reṇavaḥ | / yān brahmeśo ramā devī dadhur mūrdhny agha nuttaye || [BhP 10.30.29]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356115 (0.0):
dhanyā aho amī ālyo govindāṅghryabjareṇavaḥ | / yān brahmeśo ramā devī dadhur mūrdhny aghanuttaye ||
[*30] agham aparādho virahaduḥkhaṃ vā | / he ālyaḥ sakhyaḥ, aho dhanyā atipuṇyā govindāṅghryabjareṇavaḥ | tatra
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377817 (0.030):
BhP_10.30.029/1 dhanyā aho amī ālyo govindāṅghry abja reṇavaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776402 (0.036):
dhanyā aho amī ālyo govindāṅghry abja reṇavaḥ /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415723 (0.044):
dhanyā aho amī ālyo govindāṅghryabjareṇavaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347145 (0.044):
dhanyā aho amī ālyo govindāṅghry abja reṇavaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356108 (0.044):
dhanyā aho amī ālyo govindāṅghryabjareṇavaḥ |
hetuḥ-yān iti | asmābhir apy etad reṇvabhiṣekeṇa tathaiva kṛṣṇaḥ prāptuṃ
śakya iti bhāvaḥ ||BhPC_10,30.29|| / BhP_10,30.30 / tasyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ[*31] padāni yat /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377834 (0.0):
BhP_10.30.030/1 tasyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776418 (0.0):
yān brahmeśau ramā devī dadhur mūrdhny agha nuttaye // BhP_10.30.029 // / tasyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat yaikāpahṛtya gopīnām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345884 (0.0):
atha prātipakṣikā yathā / asyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356122 (0.0):
yān brahmeśo ramā devī dadhur mūrdhny aghanuttaye || / tasyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13137507 (0.0):
yathā vā śrī daśame (10.30.30) / tasyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat |
yaikāpahṛtya gopīnām raho[*32] bhunkte 'cyutādharam //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345887 (0.0):
asyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat | / yaikāpahṛtya gopīnāṃ raho bhuṅkte 'cyutādharam || [BhP 10.30.30]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356125 (0.0):
tasyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat | / yaikāpahṛtya gopīnāṃ raho bhuṅkte 'cyutādharam ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13137510 (0.0):
tasyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat | / yaikāpahṛtya gopīnāṃ raho bhuṅkte 'cyutādharam || RBhrs_2,4.166 ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377842 (0.030):
BhP_10.30.030/1 tasyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat / BhP_10.30.030/3 yaikāpahṛtya gopīnām raho bhunkte 'cyutādharam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776425 (0.030):
tasyā amūni naḥ kṣobhaṃ kurvanty uccaiḥ padāni yat yaikāpahṛtya gopīnām
[*31] uccaiḥ adhikaṃ kṣobhaṃ duḥkham | / [*32] dhanaṃ bhuṅkte iti pāṭhaḥ |
anyā āhuḥ-tasyā iti | gopīnāṃ sarvasvam | ayaṃ bhāvaḥ-bhaved[*33] evaṃ
yadi tasyāḥ padāni saṃpṛktāni na bhaveyus tāni tu no duḥkhaṃ kurvantīti
||BhPC_10,30.30|| / [*33] yadi tasyāḥ padāni saṃpṛktāni na bhaveyus tarhi evaṃ
kṛṣṇaprāptisādhanaṃ tatpadarajaḥsevanaṃ bhavet | tāni nu saṃpṛktāni
tatpadāni no duḥkhaṃ kurvanti | tasyāḥ pādarajasā miśritatvāt
kṛṣṇapādarajasa iti bhāvaḥ | / BhP_10,30.31 / na lakṣyante padāny atra tasyā nūnaṃ tṛṇāṅkuraiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377852 (0.0):
BhP_10.30.030/5 na lakṣyante padāny atra tasyā nūnaṃ tṛṇāṅkuraiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776434 (0.0):
na lakṣyante padāny atra tasyā nūnaṃ tṛṇāṅkuraiḥ khidyat sujātāṅghri talām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356138 (0.0):
na lakṣyante padāny atra tasyā nūnaṃ tṛṇāṅkuraiḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350052 (0.053):
aho vitarka ity uktaḥ na lakṣyante padāny atra [BhP 10.30.31] ity ādi |
khidyatsujātāṅghritalām unninye preyasīṃ priyaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377858 (0.0):
BhP_10.30.030/5 na lakṣyante padāny atra tasyā nūnaṃ tṛṇāṅkuraiḥ / BhP_10.30.030/7 khidyat sujātāṅghri talām unninye preyasīṃ priyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776439 (0.0):
na lakṣyante padāny atra tasyā nūnaṃ tṛṇāṅkuraiḥ khidyat sujātāṅghri talām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356143 (0.0):
na lakṣyante padāny atra tasyā nūnaṃ tṛṇāṅkuraiḥ | / khidyat sujātāṅghritalām unninye preyasīṃ priyaḥ ||
tad asaṃpṛktān kevalaṃ kṛṣṇapādareṇūn eva vicinvatyas tān dṛṣṭvā punar
atyantaṃ samatapan | tad āha ślokatrayeṇa-na lakṣyanta iti | khidyatī
sujāte sukumāre aṅghritale yasyās tām unninye skandham āropitavān
||BhPC_10,30.31|| / BhP_10,30.32 / atra prasūnāvacayaḥ priyārthe preyasā kṛtaḥ / prapadākramaṇa ete
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377889 (0.0):
BhP_10.30.032/1 atra prasūnāvacayaḥ priyārthe preyasā kṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776468 (0.0):
atrāvaropitā kāntā puṣpa hetor mahātmanā // BhP_10.30.031 // / atra prasūnāvacayaḥ priyārthe preyasā kṛtaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356168 (0.0):
1trāvaropitā kāntā puṣpahetor mahātmanā | / atra prasūnāvacayaḥ priyārthe preyasā kṛtaḥ ||
paśyatāsakale pade // / prapadābhyām ākramaṇaṃ kṣoṇīmardanaṃ yayoḥ | ata evāsakale pade paśyateti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776470 (1.192):
atra prasūnāvacayaḥ priyārthe preyasā kṛtaḥ / / prapadākramaṇa ete paśyatāsakale pade // BhP_10.30.032 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356170 (0.025):
atra prasūnāvacayaḥ priyārthe preyasā kṛtaḥ || / prapadākramaṇe ete paśyatāsakale pade |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377892 (0.036):
BhP_10.30.032/1 atra prasūnāvacayaḥ priyārthe preyasā kṛtaḥ / BhP_10.30.032/3 prapadākramaṇa ete paśyatāsakale pade
||BhPC_10,30.32|| / BhP_10,30.33 / keśaprasādhanaṃ tv atra kāminyāḥ kāminā kṛtam / tāni cūḍayatā kāntām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377904 (0.0):
BhP_10.30.033/1 keśa prasādhanaṃ tv atra kāminyāḥ kāminā kṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776481 (0.0):
prapadākramaṇa ete paśyatāsakale pade // BhP_10.30.032 // / keśa prasādhanaṃ tv atra kāminyāḥ kāminā kṛtam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356181 (0.0):
keśaprasādhanaṃ tv atra kāminyāḥ kāminā kṛtam |
upaviṣṭam iha dhruvam // / tasyāḥ kṛṣṇajānvantarupaviṣṭāyāś cihnaṃ dṛṣṭvāhuḥ-keśaprasādhanam iti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776483 (0.0):
keśa prasādhanaṃ tv atra kāminyāḥ kāminā kṛtam / / tāni cūḍayatā kāntām upaviṣṭam iha dhruvam // BhP_10.30.033 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356183 (0.0):
keśaprasādhanaṃ tv atra kāminyāḥ kāminā kṛtam | / tāni cūḍatayā kāntām upaviṣṭam iha dhruvam || [BhP 10.30.27 34]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377906 (0.035):
BhP_10.30.033/1 keśa prasādhanaṃ tv atra kāminyāḥ kāminā kṛtam / BhP_10.30.033/3 tāni cūḍayatā kāntām upaviṣṭam iha dhruvam
kāntām adhikṛtya tāni prasūnāni cūḍayatā cūḍānukāreṇa badhnatā dhruvam
upaviṣṭam ||BhPC_10,30.33|| / BhP_10,30.34 / reme tayā cātmarata[*34] ātmārāmo 'py akhaṇḍitaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346153 (0.0):
pratyākhyātavān asti | yathā / reme tayā cātmarata ātmārāmo 'py akhaṇḍitaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377915 (0.037):
BhP_10.30.034/1 reme tayā cātma rata ātmārāmo 'py akhaṇḍitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776492 (0.041):
tāni cūḍayatā kāntām upaviṣṭam iha dhruvam // BhP_10.30.033 // / reme tayā cātma rata ātmārāmo 'py akhaṇḍitaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379182 (0.061):
BhP_10.33.019/3 reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo 'pi līlayā
kāmināṃ darśayan dainyaṃ strīṇāṃ caiva durātmatām // / [*34] svātmarataḥ iti pāṭhaḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776494 (0.0):
reme tayā cātma rata ātmārāmo 'py akhaṇḍitaḥ / / kāmināṃ darśayan dainyaṃ strīṇāṃ caiva durātmatām // BhP_10.30.034 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346155 (0.0):
reme tayā cātmarata ātmārāmo 'py akhaṇḍitaḥ | / kāmināṃ darśayan dainyaṃ strīṇāṃ caiva durātmatām || [BhP 10.30.35]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377917 (0.017):
BhP_10.30.034/1 reme tayā cātma rata ātmārāmo 'py akhaṇḍitaḥ / BhP_10.30.034/3 kāmināṃ darśayan dainyaṃ strīṇāṃ caiva durātmatām
reme ity ādiśukoktiḥ | ātmarataḥ svatas tuṣṭaḥ | ātmārāmaḥ svakrīḍaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346166 (0.033):
kāmināṃ darśayan dainyaṃ strīṇāṃ caiva durātmatām || [BhP 10.30.35] / svātma rataḥ svatas tuṣṭo'pi ātmarāmaḥ sva krīḍo'pi akhaṇḍitaḥ | tasyāṃ
akhaṇḍitaḥ strīvibhramair anākṛṣṭo 'pi tathā cet kim iti reme 'ta
āha-kāminām iti ||BhPC_10,30.34|| ||BhPC_10,30.35|| / BhP_10,30.36 / sā ca mene tadātmānaṃ variṣṭhaṃ sarvayoṣitām / hitvā gopīḥ kāmayānā mām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377942 (0.0):
BhP_10.30.035/3 yāṃ gopīm anayat kṛṣṇo vihāyānyāḥ striyo vane / BhP_10.30.036/1 sā ca mene tadātmānaṃ variṣṭhaṃ sarva yoṣitām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776517 (0.0):
yāṃ gopīm anayat kṛṣṇo vihāyānyāḥ striyo vane // BhP_10.30.035 // / sā ca mene tadātmānaṃ variṣṭhaṃ sarva yoṣitām /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616454 (0.0):
yāṃ gopīm anayat kṛṣṇo vihāyānyāḥ striyo vane | / sā ca mene tadātmānaṃ variṣṭhaṃ sarva yoṣitām || (10.30.36)
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415981 (0.033):
tā gopīr hitvā māṃ bhajata iti hetor ātmānaṃ variṣṭhaṃ mene iti / ||BhPC_10,30.36|| ||BhPC_10,30.37||
asau bhajate priyaḥ // / strīṇāṃ durātmatām āha-sā ceti dvābhyām | kāmo yānam āgamanasādhanaṃ yāsāṃ
tā gopīr hitvā māṃ bhajata iti hetor ātmānaṃ variṣṭhaṃ mene iti
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415952 (0.049):
āha-kāminām iti ||BhPC_10,30.34|| ||BhPC_10,30.35|| / BhP_10,30.36 / sā ca mene tadātmānaṃ variṣṭhaṃ sarvayoṣitām / hitvā gopīḥ kāmayānā mām
||BhPC_10,30.36|| ||BhPC_10,30.37|| / BhP_10,30.38 / evam uktaḥ priyām āha skandha āruhyatām iti / tataś cāntardadhe kṛṣṇaḥ sā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776547 (0.0):
na pāraye 'haṃ calituṃ naya māṃ yatra te manaḥ // BhP_10.30.037 // / evam uktaḥ priyām āha skandha āruhyatām iti /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377975 (5.960):
BhP_10.30.037/3 na pāraye 'haṃ calituṃ naya māṃ yatra te manaḥ / BhP_10.30.038/1 evam uktaḥ priyām āha skandha āruhyatām iti
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415952 (0.033):
āha-kāminām iti ||BhPC_10,30.34|| ||BhPC_10,30.35|| / BhP_10,30.36 / sā ca mene tadātmānaṃ variṣṭhaṃ sarvayoṣitām / hitvā gopīḥ kāmayānā mām
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353765 (0.035):
atapyaṃs tam acakṣāṇāḥ kariṇya iva yūthapam || [BhP 10.30.1] ity ādi | / tataś cāntardadhe kṛṣṇaḥ sā vadhūr anvatapyata | [BhP 10.30.39] iti
vadhūr anvatapyata // / kāmināṃ dainyaṃ darśayati-evam ukta iti | akhaṇḍitatvam āha-tataś ceti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353765 (0.045):
atapyaṃs tam acakṣāṇāḥ kariṇya iva yūthapam || [BhP 10.30.1] ity ādi | / tataś cāntardadhe kṛṣṇaḥ sā vadhūr anvatapyata | [BhP 10.30.39] iti
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377975 (0.053):
BhP_10.30.038/3 tataś cāntardadhe kṛṣṇaḥ sā vadhūr anvatapyata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776547 (0.054):
evam uktaḥ priyām āha skandha āruhyatām iti / / tataś cāntardadhe kṛṣṇaḥ sā vadhūr anvatapyata // BhP_10.30.038 //
tasyāṃ skandhārohodyatāyām antarhita ity arthaḥ ||BhPC_10,30.38||
BhP_10,30.39 / hā nātha ramaṇa preṣṭha kvāsi kvāsi mahābhuja / dāsyās te kṛpaṇāyā me
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377991 (0.0):
BhP_10.30.038/3 tataś cāntardadhe kṛṣṇaḥ sā vadhūr anvatapyata / BhP_10.30.039/1 hā nātha ramaṇa preṣṭha kvāsi kvāsi mahā bhuja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776562 (0.0):
tataś cāntardadhe kṛṣṇaḥ sā vadhūr anvatapyata // BhP_10.30.038 // / hā nātha ramaṇa preṣṭha kvāsi kvāsi mahā bhuja /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353776 (0.057):
atra pralāpākhyā daśā ca hā nātha ramaṇa preṣṭha [BhP 10.30.40] ity ādiḥ |
sakhe darśaya sannidhim // / anutāpam āha-hā nātheti ||BhPC_10,30.39||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377993 (0.0):
BhP_10.30.039/3 dāsyās te kṛpaṇāyā me sakhe darśaya sannidhim
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776564 (0.0):
dāsyās te kṛpaṇāyā me sakhe darśaya sannidhim // BhP_10.30.039 //
BhP_10,30.40 / anvicchantyo bhagavato mārgaṃ gopyo 'vidūrataḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346027 (0.026):
anvicchantyo bhagavato mārge gopyo 'vidūrataḥ | / dadṛśuḥ priyaviśleṣān mohitāṃ duḥkhitāṃ sakhīm || [BhP 10.30.41]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378003 (0.033):
BhP_10.30.040/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.30.040/1 anvicchantyo bhagavato mārgaṃ gopyo 'vidūritaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776575 (0.041):
BhP_10.30.040/0 śrī śuka uvāca / anvicchantyo bhagavato mārgaṃ gopyo 'vidūritaḥ /
dadṛśuḥ priyaviśleṣamohitāṃ duḥkhitāṃ sakhīm //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378010 (0.015):
BhP_10.30.040/3 dadṛśuḥ priya viśleṣān mohitāṃ duḥkhitāṃ sakhīm
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776580 (0.015):
anvicchantyo bhagavato mārgaṃ gopyo 'vidūritaḥ / / dadṛśuḥ priya viśleṣān mohitāṃ duḥkhitāṃ sakhīm // BhP_10.30.040 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346033 (0.052):
anvicchantyo bhagavato mārge gopyo 'vidūrataḥ | / dadṛśuḥ priyaviśleṣān mohitāṃ duḥkhitāṃ sakhīm || [BhP 10.30.41]
anvicchantyo mṛgayamāṇāḥ | avidūrataḥ samīpe ||BhPC_10,30.40|| / ||BhPC_10,30.41||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346031 (0.056):
anvicchantyo bhagavato mārge gopyo 'vidūrataḥ | / dadṛśuḥ priyaviśleṣān mohitāṃ duḥkhitāṃ sakhīm || [BhP 10.30.41]
BhP_10,30.42 / tato 'viśan vanaṃ candra jyotsnā yāvad vibhāvyate /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378032 (0.0):
BhP_10.30.042/1 tato 'viśan vanaṃ candra jyotsnā yāvad vibhāvyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776600 (0.0):
avamānaṃ ca daurātmyād vismayaṃ paramaṃ yayuḥ // BhP_10.30.041 // / tato 'viśan vanaṃ candra jyotsnā yāvad vibhāvyate /
tamaḥ praviṣṭam ālakṣya tato nivavṛtuḥ striyaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378037 (0.0):
BhP_10.30.042/1 tato 'viśan vanaṃ candra jyotsnā yāvad vibhāvyate / BhP_10.30.042/3 tamaḥ praviṣṭam ālakṣya tato nivavṛtuḥ striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776605 (0.0):
tato 'viśan vanaṃ candra jyotsnā yāvad vibhāvyate / / tamaḥ praviṣṭam ālakṣya tato nivavṛtuḥ striyaḥ // BhP_10.30.042 //
tatas tayāpi sahitāḥ kṛṣṇānveṣaṇāya vanam aviśan | tato harer anveṣaṇān
nivṛttāḥ ||BhPC_10,30.42|| / BhP_10,30.43 / tanmanaskās tadalāpās tadviceṣṭās tadātmikāḥ / tadguṇān eva gāyantyo
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378050 (0.0):
BhP_10.30.043/1 tan manaskās tad alāpās tad viceṣṭās tad ātmikāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776618 (0.0):
tamaḥ praviṣṭam ālakṣya tato nivavṛtuḥ striyaḥ // BhP_10.30.042 // / tan manaskās tad alāpās tad viceṣṭās tad ātmikāḥ /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415436 (0.053):
unmattavat prapacchur ity etat prapañcitam idānīṃ-ramāpates tās tā / viceṣṭā jagṛhus tadātmikāḥ" iti yad uktaṃ tat prapañcayati-itīti |"
nātmagārāṇi sasmaruḥ // / evaṃ tam aprāptā api svagṛhān naiva smṛtavatyaḥ | tadātmikāḥ sa evātmā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378054 (0.0):
BhP_10.30.043/3 tad guṇān eva gāyantyo nātmagārāṇi sasmaruḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776620 (0.0):
tad guṇān eva gāyantyo nātmagārāṇi sasmaruḥ // BhP_10.30.043 //
yāsāṃ tāḥ | tanmayya ity arthaḥ ||BhPC_10,30.43|| / BhP_10,30.44
punaḥ pulinam āgatya kālindyāḥ kṛṣṇabhāvanāḥ / samavetā jaguḥ kṛṣṇaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378067 (0.0):
BhP_10.30.043/3 tad guṇān eva gāyantyo nātmagārāṇi sasmaruḥ / BhP_10.30.044/1 punaḥ pulinam āgatya kālindyāḥ kṛṣṇa bhāvanāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776633 (0.0):
tad guṇān eva gāyantyo nātmagārāṇi sasmaruḥ // BhP_10.30.043 // / punaḥ pulinam āgatya kālindyāḥ kṛṣṇa bhāvanāḥ /
tadāgamanakāṅkṣitāḥ // / kintu pūrvaṃ yatra śrīkṛṣṇena saṅgatir āsīt tad eva kālindyāḥ puliam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378067 (0.014):
BhP_10.30.044/1 punaḥ pulinam āgatya kālindyāḥ kṛṣṇa bhāvanāḥ / BhP_10.30.044/3 samavetā jaguḥ kṛṣṇaṃ tad āgamana kāṅkṣitāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776633 (0.023):
punaḥ pulinam āgatya kālindyāḥ kṛṣṇa bhāvanāḥ / / samavetā jaguḥ kṛṣṇaṃ tad āgamana kāṅkṣitāḥ // BhP_10.30.044 //
āgatya kṛṣṇaṃ bhāvayanti dhyāyantīti tathā tāḥ kṛṣṇasyāgamanaṃ kāṅkṣitaṃ
yāsāṃ tāḥ militāḥ satyaḥ kṛṣṇam eva jagur iti ||BhPC_10,30.44||
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414766 (0.0):
tau vaśayatīti tathā saḥ ||BhPC_10,29.48|| / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417663 (5.960):
[*55] bhavadāyuṣām iti | ittham eva ca tvayi dhṛtāsavaḥ" ity upakramo 'pi / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ"
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418647 (5.960):
[*71] yadvā vigato budho gaṇanābhijño yasmāt tenānantenāyuṣāpi | / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420383 (5.960):
śrībhāgavatabhāvārthadīpikā daśamāśrayā // 1 // / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
ṭīkāyāṃ triṃśattamo 'dhyāyaḥ **30** / ekatriṃśe nirāśāstāḥ punaḥ pulinam āgatāḥ /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414768 (0.020):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ **29**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417665 (0.022):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ ekatriṃśo 'dhyāyaḥ **31**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418648 (0.025):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ dvātriṃśo 'dhyāyaḥ **32**
kṛṣṇam evānugāyantyaḥ prārthayante tadāgamam // 1 // / BhP_10,31.01
gopya ūcuḥ / jayati[*35] te 'dhikaṃ janmanā vrajaḥ śrayata indirā śaśvad atra hi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378080 (0.0):
BhP_10.31.001/0 gopya ūcuḥ / BhP_10.31.001/1 jayati te 'dhikaṃ janmanā vrajaḥ śrayata indirā śaśvad
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776645 (0.0):
samavetā jaguḥ kṛṣṇaṃ tad āgamana kāṅkṣitāḥ // BhP_10.30.044 // / BhP_10.31.001/0 gopya ūcuḥ / jayati te 'dhikaṃ janmanā vrajaḥ śrayata indirā śaśvad atra hi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353788 (0.0):
|| 10.30 || śrī rādhā || 391 || / jayati te'dhikaṃ janmanā vrajaḥ śrayata indirā śaśvad atra hi |
dayita dṛśyatāṃ[*36] dikṣu tāvakās tvayi dhṛtāsavas tvāṃ vicinvate //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378088 (0.0):
BhP_10.31.001/3 dayita dṛśyatāṃ dikṣu tāvakās tvayi dhṛtāsavas tvāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776653 (0.0):
dayita dṛśyatāṃ dikṣu tāvakās tvayi dhṛtāsavas tvāṃ vicinvate //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353795 (0.024):
dayita dṛśyatāṃ dikṣu tāvakās tvayi dhṛtāsavās tvāṃ vicinvate || [BhP
[*35] jayatītyādiślokeṣu prāyaścaturṇāṃ pādānāṃ dvitīyākṣarahalaikyaṃ
keṣucit pādeṣu prathamasaptamākṣarahalaikyaṃ tatra kvacit śasabavādīnām
ālaṅkārikādisamayasiddhasāvarṇyād aikyam iti jñeyam |
[*36] tvayā dṛśyatāṃ pratyakṣībhūyatām iti preraṇātyāgenākarmakatvād bhāve
loṭ | yadvā asmābhir bhavān dṛśyatām iti karmaṇi loṭ |
jayatīti | he dayita, te janmanā vrajo 'dhikaṃ yathā bhavati tathā jayaty
utkarṣeṇa vartate | yasmāt tvam atra jātas tasmad indirā lakṣmīr atra hi
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2212957 (0.044):
yasya saḥ "vivekātmā" vivekānvita ity arthaḥ | "jayati" sarvotkarṣeṇa / vartate ity arthaḥ || MoT_2
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365094 (0.054):
viśeṣeṇa sarveṣu devagaṇeṣu jayati sarvotkarṣeṇa vartate yaḥ sa vijayaḥ |
śrayate vrajam alaṅkṛtya vartate | evaṃ vraje sarvasmin modamāne 'tra tu
tāvakās tvadīyā gopījanās tvayi tvadartham eva kathañcid dhṛtā asavo yais
te tvāṃ vicinvate | atas tvayā dṛṣyatāṃ pratyakṣībhūyatām iti | yadvā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16386611 (0.049):
yat tvayā dhāryate kiṃcit *HV_42.13*542:3a / yat tvayā nānudhāryate *HV_42.13*542:6b
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6538438 (0.050):
aghahara mama genād yāntam abhyarthaye tvāṃ / punar iyam atimugdhā na tvayā khedanīyā // RUnm_8.62 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8040527 (0.051):
etadevānimittaṃ naḥ kimanyenādhvamīluka / / yattvamasmābhirānītaḥ kākaśaṅkī pade pade // SoKss_6,6.52 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4373114 (0.051):
na hi tad vidyate bhūtaṃ yat tvayā nānudhāryate || *HV_42.13*542:6 | / tvam eva kuruṣe deva nārāyaṇa yuge yuge | *HV_42.13*542:7 |
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906055 (0.054):
tadvākyasamakālañca proktamasmābhirādṛtaiḥ / / yadvakṣyati bhavāṃstadvai kṛtamevāvadhāryatām // MarkP_3.36 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830681 (0.054):
yat tvayā dhāryate kiṃcit HV_42.13*542:3a / yat tvayā nānudhāryate HV_42.13*542:6b
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.055):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11607998 (0.055):
āpāditaṃ tena kāraṇenedaṃ tulyatvam asti nāstīti sampradhāraṇīyam asmābhir / tām idānīṃ sampradhāraṇām avatārayati sarvajña iti. ayam abhiprāyaḥ
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.057):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394626 (0.058):
4. ^ubharūpānnivartimasmābhirna / 5. ^mitithyaḥ / 6. kimūtairasmābhiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967546 (0.058):
samanviṣṭo 'smābhir nārāgitaḥ; katham atra pratipattavyam? iti; sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659267 (0.060):
svajanabandhuvargeṇa na pūrvapretair na śramaṇabrāhmaṇairyadbhavatā / asmākaṃ kṛtam/ / 489.002. smucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ,
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243754 (0.062):
vikalpānmayā bhavato dūṣaṇaṃ kṛtam / yadbhavatoktaṃ / dūṣayitavyabhavādastyātmeti / tato dūṣaṇānnāstyātmeti jñātam / bhavata
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5810342 (0.062):
kaṃsaka eva dhvaṃsaka āsīt | tad-balād anye punar asmābhir na gaṇyeṣu / kṛtāḥ, bhavatā pramāpite tu tasmin pracura-pramāṇas tad-vidhā jātāḥ, yato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653885 (0.063):
tvayā dunṛtyam/ / 470.008. api tu mayā tava nṛtyantyā vināśalakṣaṇaṃ dṛṣṭam saptame divase
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7727443 (0.063):
vināśasvabhāvāni kṣayasvabhāvāni ca / idānīmanyadvacanamuccaryate / / tataśca yadbhavatoktaṃ bhavān pūrvavacanaṃ vadatīti tanmithyā /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8339552 (0.063):
adya cakrapure 'smābhir gantavyaṃ cakramelake / / iha ca śvāpadākīrṇe rakṣāsya brāhmaṇasya kā // SoKss_18,4.213 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16399301 (0.063):
yenāsau dṛśyate mayā HV_App.I,31.797b / yenāsmābhir vayodhikaiḥ HV_App.I,20.221b
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3pu.htm.txt) 6653719 (0.064):
gurvī punaś ca lajjeyam uttamarṇair ivādhunā / / mārgitavyo yad asmābhiḥ plavagāḥ pratyupakriyām // Rc_1.88 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10177062 (0.064):
śrībhagavānuvāca / paiṇḍrakoktaṃ tvayā yattudūtavaktreṇa māṃ prati /
asmābhir bhavān dṛṣyatām | yadvā evaṃ tvayā dṛṣyatām ete vicinvata iti
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394629 (0.027):
4. ^ubharūpānnivartimasmābhirna / 5. ^mitithyaḥ / 6. kimūtairasmābhiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21526496 (0.028):
kathayati pūrṇaka avatareti/ / 018.022. so 'vatīrṇaḥ/ / 018.022. mā bhūyo 'bhirokṣyasi/ / 018.022. kiṃ kāraṇam? asmābhirbhājitam/
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16315970 (0.034):
naiṣo 'rthaḥ śakyate 'smābhir HV_107.61c / naiṣṭhikāni ca nāma ca *HV_7.44*133:7b / naiṣṭhikena vidhānena HV_78.43c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13804585 (0.034):
naiṣo 'rthaḥ śakyate 'smābhir HV_107.61c / naiṣṭhikāni ca nāma ca HV_7.44*133:7b / naiṣṭhikena vidhānena HV_78.43c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659267 (0.035):
svajanabandhuvargeṇa na pūrvapretair na śramaṇabrāhmaṇairyadbhavatā / asmākaṃ kṛtam/ / 489.002. smucchoṣitā rudhirāśrusamudrāḥ, laṅghitā asthiparvatāḥ,
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19750027 (0.042):
02,035.015c yaśaḥ śauryaṃ jayaṃ cāsya vijñāyārcāṃ prayujmahe / 02,035.016a na hi kaś cid ihāsmābhiḥ subālo 'py aparīkṣitaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571841 (0.042):
'nupreṣitah āgamiṣyatīti/ / 159.010. jājase 'smābhiridānīṃ kiṃ karaṇīyamiti? gacchasva,
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8040527 (0.045):
etadevānimittaṃ naḥ kimanyenādhvamīluka / / yattvamasmābhirānītaḥ kākaśaṅkī pade pade // SoKss_6,6.52 //
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11607998 (0.045):
āpāditaṃ tena kāraṇenedaṃ tulyatvam asti nāstīti sampradhāraṇīyam asmābhir / tām idānīṃ sampradhāraṇām avatārayati sarvajña iti. ayam abhiprāyaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16386611 (0.049):
yat tvayā dhāryate kiṃcit *HV_42.13*542:3a / yat tvayā nānudhāryate *HV_42.13*542:6b
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967546 (0.051):
samanviṣṭo 'smābhir nārāgitaḥ; katham atra pratipattavyam? iti; sa
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4373114 (0.051):
na hi tad vidyate bhūtaṃ yat tvayā nānudhāryate || *HV_42.13*542:6 | / tvam eva kuruṣe deva nārāyaṇa yuge yuge | *HV_42.13*542:7 |
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3975572 (0.051):
[NAV_2.0] sāmprataṃ yad asmābhiḥ prāg vivṛṇvadbhir vyudapādi, yad uta
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243754 (0.052):
vikalpānmayā bhavato dūṣaṇaṃ kṛtam / yadbhavatoktaṃ / dūṣayitavyabhavādastyātmeti / tato dūṣaṇānnāstyātmeti jñātam / bhavata
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906055 (0.052):
tadvākyasamakālañca proktamasmābhirādṛtaiḥ / / yadvakṣyati bhavāṃstadvai kṛtamevāvadhāryatām // MarkP_3.36 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378410 (0.054):
etāvāñ chaktipāto 'yam asmāsu pravijṛmbhitaḥ // 26 // / yenādhikāritair etad asmābhiḥ prakaṭīkṛtam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830681 (0.054):
yat tvayā dhāryate kiṃcit HV_42.13*542:3a / yat tvayā nānudhāryate HV_42.13*542:6b
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.055):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24407724 (0.057):
bhagavan yadbhavāṃcchāstā sarvarmahitārthabhṛt /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.057):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
||BhPC_31.1|| / BhP_10,31.02 / śaradudāśaye sādhujātasatsarasijodaraśrīmuṣā dṛśā[*37] /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776665 (0.0):
BhP_10.31.001 // / śarad udāśaye sādhu jāta sat sarasijodara śrī muṣā dṛśā /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564533 (0.0):
sarasijodara śrī muṣā dṛśā | / surata nātha te' śulka dāsikā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353802 (0.026):
dayita dṛśyatāṃ dikṣu tāvakās tvayi dhṛtāsavās tvāṃ vicinvate || [BhP / śarad udāśaye sādhu jāta [BhP 10.31.2] ity ādi | viṣa jalāpyayād [BhP
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378101 (0.045):
BhP_10.31.002/1 śarad udāśaye sādhu jāta sat sarasijodara śrī muṣā dṛśā / BhP_10.31.002/3 surata nātha te 'śulka dāsikā vara da nighnato neha kiṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378093 (0.056):
BhP_10.31.001/3 dayita dṛśyatāṃ dikṣu tāvakās tvayi dhṛtāsavas tvāṃ / vicinvate / BhP_10.31.002/1 śarad udāśaye sādhu jāta sat sarasijodara śrī muṣā dṛśā
suratanātha te 'śulkadāsikā varada nighnato neha kiṃ vadhaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378110 (0.0):
BhP_10.31.002/1 śarad udāśaye sādhu jāta sat sarasijodara śrī muṣā dṛśā / BhP_10.31.002/3 surata nātha te 'śulka dāsikā vara da nighnato neha kiṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776674 (0.0):
śarad udāśaye sādhu jāta sat sarasijodara śrī muṣā dṛśā / / surata nātha te 'śulka dāsikā vara da nighnato neha kiṃ vadhaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346354 (0.0):
śarad udāśaye sādhu jāta sat sarasijodare śrī muṣā dṛṣā | / surata nātha te 'śulka dāsikā varada nighnato neha kiṃ vadhaḥ || [BhP
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564541 (0.0):
sarasijodara śrī muṣā dṛśā | / surata nātha te' śulka dāsikā
[*37] athavā dṛśaiva śulkadāsikāḥ dṛgrūpaśulkenaiva dāsīr api tyāgena
mārayataḥ iti yojanā | / atra svatantrāṇāṃ bāhūnāṃ vaktṛtvād aparā āhur iti sarvaślokeṣv avatāraṇā,
athāpi saṅgatir ucyate | tatra vicinvantu mama kim iti cet
tatrāhuḥ-śaradeti | śarad udāśaye śaratkālīne sarasi sādhu jātaṃ samyak
jātaṃ yat sarasijaṃ vikasitaṃ padmaṃ tasyodare garbhe yā śrīs tāṃ muṣṇāti
haratīti tathā tayā dṛśā netreṇa he suratanātha saṃbhogapate
varadābhīṣṭaprada, aśulkadāsikā amūlyadāsīr no nighnato mārayatas te tava
tvayā kriyamāṇa iha loke 'yaṃ vadho na bhavati kim | śastreṇaiva vadho
vadhaḥ kiṃ dṛśā vadho na bhavati, kintu bhavaty eva | atas tava dṛśā
'pahṛtaprāṇapratyarpaṇāya tvayā dṛśyatām iti bhāvaḥ | tvayā dṛśyatām iti
yathāsaṃbhavaṃ sarvatra vākyaśeṣaḥ ||BhPC_31.2|| / BhP_10,31.03
viṣajalāpyayād vyālarākṣasād varṣamārutād vaidyutānalāt /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378120 (0.0):
vadhaḥ / BhP_10.31.003/1 viṣa jalāpyayād vyāla rākṣasād varṣa mārutād vaidyutānalāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776684 (0.0):
surata nātha te 'śulka dāsikā vara da nighnato neha kiṃ vadhaḥ // / BhP_10.31.002 // / viṣa jalāpyayād vyāla rākṣasād varṣa mārutād vaidyutānalāt /
vṛṣamayātmajād[*38] viśvato bhayād ṛṣabha te vayaṃ rakṣitā muhuḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776693 (1.192):
vṛṣa mayātmajād viśvato bhayād ṛṣabha te vayaṃ rakṣitā muhuḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378130 (0.015):
BhP_10.31.003/3 vṛṣa mayātmajād viśvato bhayād ṛṣabha te vayaṃ rakṣitā / muhuḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19749678 (0.058):
02,034.011c kiṃ rājabhir ihānītair avamānāya bhārata / 02,034.012a vayaṃ tu na bhayād asya kaunteyasya mahātmanaḥ
[*38] vṛṣātmajo vatsāsuraḥ varāhatokoniragād itivat | mayātmajo
vyomāsuraḥ | taccaritram agre vakṣyamāṇam api rāsāt pūrvabhāvīti jñeyam |
kiṃ ca bahubhyo mṛtyubhyaḥ kṛpayā rakṣitvā kimitīdānīṃ dṛśā manmathaṃ
preṣya ghātayasīty āhuḥ-viṣeti | he ṛṣabha śreṣṭha, viṣamayāj jalādyo
'pyayo nāśas tasmāt tathā vyālarākṣasād aghāsurād varṣān mārutād
vaidyutānalād aśanipātāt vṛṣo 'ṛṣṭas[*39] tasmān mayātmajād vyomād viśvato
'nyasmād api sarvato bhayāc ca kāliyadamanādinā rakṣitāḥ kim idānīm
upekṣasa iti bhāvaḥ ||BhPC_31.3|| / BhP_10,31.04 / na khalu gopīkānandano bhavān akhiladehinām antarātmadṛk /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776705 (0.0):
BhP_10.31.003 // / na khalu gopīkā nandano bhavān akhila dehinām antarātma dṛk /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9591046 (0.0):
[7.20-21] śrībhāgavate: na khalu gopikānandano bhavān akhiladehinām / antarātmadṛk /"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11554262 (0.0):
[7.20 21] śrībhāgavate: na khalu gopikānandano bhavān akhiladehinām / antarātmadṛk /"
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378143 (0.013):
BhP_10.31.004/1 na khalu gopīkā nandano bhavān akhila dehinām
vikhanasārthito viśvaguptaye sakha udeyivān sātvatāṃ kule //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378149 (0.0):
BhP_10.31.004/1 na khalu gopīkā nandano bhavān akhila dehinām / antarātma dṛk / BhP_10.31.004/3 vikhanasārthito viśva guptaye sakha udeyivān sātvatāṃ kule
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776711 (0.0):
na khalu gopīkā nandano bhavān akhila dehinām antarātma dṛk / / vikhanasārthito viśva guptaye sakha udeyivān sātvatāṃ kule //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9591052 (0.0):
[7.20-21] śrībhāgavate: na khalu gopikānandano bhavān akhiladehinām / antarātmadṛk / / [7.22-23] vikhanasārthito viśvaguptaye sakha udeyivān sāttvatāṃ kule"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11554268 (0.0):
[7.20 21] śrībhāgavate: na khalu gopikānandano bhavān akhiladehinām / antarātmadṛk / / [7.22 23] vikhanasārthito viśvaguptaye sakha udeyivān sāttvatāṃ kule"
[*39] ariṣṭavyomāsurayor vadhasya bhāvitve 'pi gargādimukhāc chrutatvena
vipralambapoṣakatvena vā bhūtavan nirdeśaḥ |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21003542 (0.041):
gṛhyamāṇatvapaṅkabhūtatvapāṭhyamānatvādigrahaḥ//
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7121170 (0.057):
niṣprayojanībhūtatvād vā na parīkṣyet tattajjātīyajñānasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8707590 (0.061):
sambhāvanārūpabuddhyāropitatvanimittkabhūtatve paryavasyatīrtthaḥ / / uktārthe dṛṣṭāntamāha yatheti /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28790094 (0.061):
cānuvādyavidheyabhāvenaikavākyārthīkṛtaḥ/ sābhiprāyatvaṃ / caprakṛtārthapoṣakatā/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28112481 (0.064):
ityanumānena guṇatvajātiḥ sidhyatīti bhāvaḥ/ / bhūtatvasaṅkarasyeti/ bhūtatvena sākamekatra samāveśasyetyarthaḥ/ nanu
api ca viśvapālanāyāvatīrṇasya tava bhaktopekṣā 'tyantam anucitety
āśayenāhuḥ-na khalv iti | he sakhe, bhavān khalu niścitaṃ yaśodāsuto na
bhavati, kintu sarvaprāṇināṃ buddhisākṣī | nanu sa kiṃ dṛśyo bhavati
tatrāhuḥ-vikhanasā brahmaṇā viśvapālanāya prārthitaḥ sansātvatāṃ kule
udeyivān udita iti ||BhPC_31.4|| / BhP_10,31.05 / viracitābhayaṃ vṛṣṇidhūrya te caraṇam[*40] īyuṣāṃ saṃsṛter bhayāt /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378160 (0.0):
BhP_10.31.005/1 viracitābhayaṃ vṛṣṇi dhūrya te caraṇam īyuṣāṃ saṃsṛter
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776722 (0.0):
BhP_10.31.004 // / viracitābhayaṃ vṛṣṇi dhūrya te caraṇam īyuṣāṃ saṃsṛter bhayāt /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416593 (0.038):
āhuḥ-viracitābhayam ity ādi caturbhiḥ | he vṛṣṇidhurya, saṃsṛter bhayāt te / caraṇam īyuṣāṃ śaraṇaṃ prāptānāṃ prāṇināṃ viracitaṃ dattam abhayaṃ yena
karasaroruhaṃ kānta[*41] kāmadaṃ śirasi dhehi naḥ śrīkaragraham //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378167 (0.0):
BhP_10.31.005/1 viracitābhayaṃ vṛṣṇi dhūrya te caraṇam īyuṣāṃ saṃsṛter / bhayāt / BhP_10.31.005/3 kara saroruhaṃ kānta kāma daṃ śirasi dhehi naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776728 (0.0):
viracitābhayaṃ vṛṣṇi dhūrya te caraṇam īyuṣāṃ saṃsṛter bhayāt / / kara saroruhaṃ kānta kāma daṃ śirasi dhehi naḥ śrī kara graham //
[*40] śaraṇam īyuṣām iti pāṭhaḥ | / [*41] yadvā kāntaṃ ca tatkāmadaṃ ceti svataḥ sukharūpam abhīṣṭadaṃ ceti
kecit | / tasmāt tvadbhaktānām asmākam etat prārthanācatuṣṭayaṃ saṃpādayety
āhuḥ-viracitābhayam ity ādi caturbhiḥ | he vṛṣṇidhurya, saṃsṛter bhayāt te
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378157 (0.038):
BhP_10.31.005/1 viracitābhayaṃ vṛṣṇi dhūrya te caraṇam īyuṣāṃ saṃsṛter / bhayāt
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416552 (0.038):
viracitābhayaṃ vṛṣṇidhūrya te caraṇam[*40] īyuṣāṃ saṃsṛter bhayāt /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776719 (0.038):
viracitābhayaṃ vṛṣṇi dhūrya te caraṇam īyuṣāṃ saṃsṛter bhayāt /
caraṇam īyuṣāṃ śaraṇaṃ prāptānāṃ prāṇināṃ viracitaṃ dattam abhayaṃ yena
tat tathā he kānta, kāmadaṃ varadaṃ tathā śriyaḥ karaṃ gṛhṇātīti tathā tad
bhavatkarasaroruhaṃ na śirasi dehi ||BhPC_31.5||
BhP_10,31.06 / vrajajanārtihan vīra yoṣitāṃ nijajanasmayadhvaṃsanasmita /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378184 (0.0):
BhP_10.31.006/1 vraja janārti han vīra yoṣitāṃ / nija jana smaya dhvaṃsana smita
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776745 (0.0):
vraja janārti han vīra yoṣitāṃ nija jana smaya dhvaṃsana smita /
bhaja sakhe bhavatkiṅkarīḥ[*42] sma no jalaruhānanaṃ cāru darśaya //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378193 (0.0):
nija jana smaya dhvaṃsana smita / BhP_10.31.006/3 bhaja sakhe bhavat kiṅkarīḥ sma no jalaruhānanaṃ cāru
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776753 (0.0):
vraja janārti han vīra yoṣitāṃ nija jana smaya dhvaṃsana smita / / bhaja sakhe bhavat kiṅkarīḥ sma no jalaruhānanaṃ cāru darśaya //
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416677 (0.048):
nāśakaṃ smitaṃ yasya tathābhūta he sakhe, bhavatkiṅkarīr no 'smān bhaja
[*42] athavā abhavatkiṅkarīḥ anyā eva bhaja | mukhapadmaṃ ca no pradarśaya
| maraṇasyaiva niścitatvād iti praṇayakope yojanā |
he vrajajanārtihan he vīra, nija janānāṃ yaḥ smayo garvas tasya dhvaṃsanaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378178 (0.035):
BhP_10.31.006/1 vraja janārti han vīra yoṣitāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776739 (0.035):
BhP_10.31.005 // / vraja janārti han vīra yoṣitāṃ nija jana smaya dhvaṃsana smita /
nāśakaṃ smitaṃ yasya tathābhūta he sakhe, bhavatkiṅkarīr no 'smān bhaja
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378188 (0.048):
BhP_10.31.006/3 bhaja sakhe bhavat kiṅkarīḥ sma no jalaruhānanaṃ cāru
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416633 (0.048):
bhaja sakhe bhavatkiṅkarīḥ[*42] sma no jalaruhānanaṃ cāru darśaya //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776748 (0.048):
bhaja sakhe bhavat kiṅkarīḥ sma no jalaruhānanaṃ cāru darśaya //
āśraya | smeti niścitam | prathamaṃ tāvaj jalaruhānanaṃ cāru yoṣitāṃ no
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378193 (0.064):
BhP_10.31.006/3 bhaja sakhe bhavat kiṅkarīḥ sma no jalaruhānanaṃ cāru / darśaya / BhP_10.31.007/1 praṇata dehināṃ pāpa karṣaṇaṃ tṛṇa carānugaṃ śrī niketanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776753 (0.064):
bhaja sakhe bhavat kiṅkarīḥ sma no jalaruhānanaṃ cāru darśaya // / BhP_10.31.006 //
darśaya ||BhPC_31.6|| / BhP_10,31.07 / praṇatadehināṃ pāpakarṣaṇaṃ tṛṇacarānugaṃ śrīniketanam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378202 (0.0):
BhP_10.31.006/3 bhaja sakhe bhavat kiṅkarīḥ sma no jalaruhānanaṃ cāru / darśaya / BhP_10.31.007/1 praṇata dehināṃ pāpa karṣaṇaṃ tṛṇa carānugaṃ śrī niketanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776764 (0.0):
bhaja sakhe bhavat kiṅkarīḥ sma no jalaruhānanaṃ cāru darśaya // / BhP_10.31.006 // / praṇata dehināṃ pāpa karṣaṇaṃ tṛṇa carānugaṃ śrī niketanam /
phaṇiphaṇārpitaṃ[*43] te padāmbujaṃ kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi hṛcchayam //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378213 (1.192):
BhP_10.31.007/3 phaṇi phaṇārpitaṃ te padāmbujaṃ kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776772 (1.192):
praṇata dehināṃ pāpa karṣaṇaṃ tṛṇa carānugaṃ śrī niketanam / / phaṇi phaṇārpitaṃ te padāmbujaṃ kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi hṛc chayam //
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416749 (0.022):
phaṇinaḥ phanāsv arpitaṃ te padāmbujaṃ naḥ kuceṣu kṛṇu kuru | kim artham |
[*43] phaṇinaḥ phaṇāsv arpaṇamātreṇa tadviṣadarpasyeva hṛdi sparśamātreṇa
kandarpasya nāśo na duṣkara iti bhāvaḥ | / aviśeṣeṇa praṇatāṇāṃ dehināṃ pāpakarśanaṃ pāpahantṛ tṛṇacarān paśūn apy
anu gacchati kṛpayeti tathā saubhāgyena śriyo niketanaṃ vīryātirekeṇa
phaṇinaḥ phanāsv arpitaṃ te padāmbujaṃ naḥ kuceṣu kṛṇu kuru | kim artham |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378212 (0.0):
BhP_10.31.007/3 phaṇi phaṇārpitaṃ te padāmbujaṃ kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776771 (0.0):
phaṇi phaṇārpitaṃ te padāmbujaṃ kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi hṛc chayam //
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416707 (0.022):
phaṇiphaṇārpitaṃ[*43] te padāmbujaṃ kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi hṛcchayam //
hṛcchayaṃ kāmaṃ kṛndhi chindhi ||BhPC_31.7|| / BhP_10,31.08
madhurayā girā valguvākyayā budhamanojñayā puṣkarekṣaṇa /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378225 (0.0):
hṛc chayam / BhP_10.31.008/1 madhurayā girā valgu vākyayā budha manojñayā puṣkarekṣaṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776784 (0.0):
phaṇi phaṇārpitaṃ te padāmbujaṃ kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi hṛc chayam // / BhP_10.31.007 // / madhurayā girā valgu vākyayā budha manojñayā puṣkarekṣaṇa /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346417 (0.023):
ubhayam api tat tad viśeṣaṇair vyaktam | tathā / madhurayā girā valgu vākyayā / budha mano jñayā puṣkarekṣaṇa |
vidhikarīr[*44] imā vīra muhyatīr adharasīdhunāpyāyayasva naḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378234 (0.0):
BhP_10.31.008/3 vidhi karīr imā vīra muhyatīr adhara sīdhunāpyāyayasva naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776792 (0.0):
vidhi karīr imā vīra muhyatīr adhara sīdhunāpyāyayasva naḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346426 (0.0):
vidhi karīr imā vīra muhyatīr / adhara sīdhunāpyāyayasva naḥ || [BhP 10.31.8]
[*44] yadvā giraiva vidhikarīr adhunā virahāt saṃmuhyatīḥ imāḥ pratyakṣāḥ
he puṣkarekṣaṇa, tavaiva madhurayā girā valgūni vākyāni yasyāṃ tayā
budhānāṃ manojñayā hṛdyayā gambhīrayety arthaḥ | muhyatīr imā no
vidhikarīḥ kiṅkarīr adharasīdhunā āpyāyayasva saṃjīvayeti ||BhPC_31.8||
BhP_10,31.09 / tava kathāmṛtaṃ[*45] taptajīvanaṃ kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378245 (1.192):
BhP_10.31.009/1 tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776803 (1.192):
tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110409 (1.192):
tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ / kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15791079 (0.032):
tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ / kavibhir īḍitaṃ kalmaṣārdanam |
śravaṇamaṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti te bhūridā janāḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378253 (0.0):
BhP_10.31.009/1 tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham / BhP_10.31.009/3 śravaṇa maṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti ye bhūri dā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776811 (0.0):
tava kathāmṛtaṃ tapta jīvanaṃ kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham / / śravaṇa maṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti ye bhūri dā janāḥ //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110412 (0.0):
kavibhir īḍitaṃ kalmaṣāpaham | / śravaṇa maṅgalaṃ śrīmad ātataṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416941 (0.047):
bahudātāraḥ | jīvitaṃ dadatīty arthaḥ | yadvā evaṃbhūtaṃ tvatkathāmṛtaṃ ye / bhuvi gṛṇanti te bhūridāḥ pūrvajanmasu bahu dattavantaḥ sukṛtina ity
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416925 (0.054):
yathā bhavati tathā ye bhuvi gṛṇanti nirūpayanti te janā bhūridā
[*45] yadvā santaptā āhuḥ-tava kathā eva ṃrtaṃ mṛtiḥ
saivoddīpanavidhayāsmān mārayati | tathā taptajīvanaṃ tapte taile jīvanam
ivety arthaḥ | tathā ca ye 'smat purato gṛṇanti te bhūridā mahāghātakāḥ |
do avakhaṇḍane iti dhātuḥ | ataḥ kathāmṛtenālam iti yojanā |
kiṃ ca asmākaṃ tvadvirahe prāptam eva mataṇaṃ kintu tvatkathāmṛtaṃ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413479 (0.061):
BhP_11.06.018/4 yasyendriyaṃ vimathituṃ karaṇair na vibhvyaḥ / BhP_11.06.019/1 vibhvyas tavāmṛta-kathoda-vahās tri-lokyāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416916 (0.064):
kiṃ ca śrīmat suśāntam | tat tu mādakam | evaṃbhūtaṃ tvatkathāmṛtam ātataṃ
pāyayadbhiḥ sukṛtibhir vañcitam ity āhuḥ-taveti | kathaivāmṛtam | atra
hetuḥ-taptajīvanam | prasiddhāmṛtād utkarṣam āhuḥ-kavibhir brahmavidbhir
apīḍitaṃ stutam | devabhogyaṃ tv amṛtaṃ tair tucchīkṛtam | kiṃ ca
kalmaṣāpahaṃ kāmakarmanirasanam | tattvamṛtaṃ naivaṃbhūtam | kiṃ ca
śravaṇamaṅgalaṃ śravaṇamātreṇa maṅgalapradam | tat tv anuṣṭhānāpekṣam |
kiṃ ca śrīmat suśāntam | tat tu mādakam | evaṃbhūtaṃ tvatkathāmṛtam ātataṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416865 (0.064):
kiṃ ca asmākaṃ tvadvirahe prāptam eva mataṇaṃ kintu tvatkathāmṛtaṃ / pāyayadbhiḥ sukṛtibhir vañcitam ity āhuḥ-taveti | kathaivāmṛtam | atra
yathā bhavati tathā ye bhuvi gṛṇanti nirūpayanti te janā bhūridā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378254 (0.034):
BhP_10.31.009/3 śravaṇa maṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti ye bhūri dā / janāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416824 (0.054):
śravaṇamaṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti te bhūridā janāḥ // / [*45] yadvā santaptā āhuḥ-tava kathā eva ṃrtaṃ mṛtiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776810 (0.055):
śravaṇa maṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti ye bhūri dā janāḥ //
bahudātāraḥ | jīvitaṃ dadatīty arthaḥ | yadvā evaṃbhūtaṃ tvatkathāmṛtaṃ ye
bhuvi gṛṇanti te bhūridāḥ pūrvajanmasu bahu dattavantaḥ sukṛtina ity
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776810 (0.041):
śravaṇa maṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti ye bhūri dā janāḥ //
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416824 (0.047):
śravaṇamaṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti te bhūridā janāḥ // / [*45] yadvā santaptā āhuḥ-tava kathā eva ṃrtaṃ mṛtiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378253 (0.060):
BhP_10.31.009/3 śravaṇa maṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti ye bhūri dā / janāḥ
arthaḥ | etad uktaṃ bhavati-ye kevalaṃ kathāmṛtaṃ gṛṇanti te 'pi tāvad
atidhanyāḥ kiṃ punar ye tvāṃ paśyanti, ataḥ prārthayāmahe tvayā dṛśyatām
iti ||BhPC_31.9|| / BhP_10,31.10 / prahasitaṃ priya premavīkṣaṇaṃ viharaṇaṃ ca te dhyānamaṅgalam[*46] /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378264 (0.0):
janāḥ / BhP_10.31.010/1 prahasitaṃ priya prema vīkṣaṇaṃ viharaṇaṃ ca te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776821 (0.0):
śravaṇa maṅgalaṃ śrīmad ātataṃ bhuvi gṛṇanti ye bhūri dā janāḥ // / BhP_10.31.009 // / prahasitaṃ priya prema vīkṣaṇaṃ viharaṇaṃ ca te dhyāna maṅgalam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346454 (0.0):
viśeṣa mādhuryaṃ vyañjitam | / prahasitaṃ priya premavīkṣaṇaṃ / viharaṇaṃ ca te dhyānamaṅgalam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564649 (0.019):
[17] idam eva ca tābhir vakṣyate, / prahasitaṃ priya prema vīkṣitaṃ / viharaṇaṃ ca te dhyāna maṅgalam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15791208 (0.053):
prahasitaṃ priya prema vīkṣaṇaṃ / vihasitādikaṃ valgu lakṣaṇam |
rahasi saṃvido yā hṛdi spṛśaḥ kuhaka no manaḥ kṣobhayanti hi //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378272 (0.0):
BhP_10.31.010/1 prahasitaṃ priya prema vīkṣaṇaṃ viharaṇaṃ ca te / dhyāna maṅgalam / BhP_10.31.010/3 rahasi saṃvido yā hṛdi spṛśaḥ kuhaka no manaḥ kṣobhayanti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776828 (0.0):
prahasitaṃ priya prema vīkṣaṇaṃ viharaṇaṃ ca te dhyāna maṅgalam / / rahasi saṃvido yā hṛdi spṛśaḥ kuhaka no manaḥ kṣobhayanti hi //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346460 (0.0):
prahasitaṃ priya premavīkṣaṇaṃ / viharaṇaṃ ca te dhyānamaṅgalam | / rahasi saṃvido yā hṛdi spṛśaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564655 (0.0):
prahasitaṃ priya prema vīkṣitaṃ / viharaṇaṃ ca te dhyāna maṅgalam | / rahasi saṃvido yā hṛdi spṛśaḥ
[*46] dhyānamātreṇa maṅgalapradam | idaṃ prahasitādīnāṃ viśeṣaṇam |
nanu matkathāśravaṇenaiva nirvṛtā bhavata kiṃ maddarśanena, na,
tvadvilāsakṣubhitacittā vayaṃ tatrāpi śāntiṃ na vindāma ity
āhuḥ-prahasitam iti | he priya, kuhaka kapaṭa, saṃvidaḥ saṅketanarmāṇi
||BhPC_31.10|| / BhP_10,31.11 / calasi yad vrajāc cārayan paśūn nalinasundaraṃ nātha te padam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378284 (0.0):
BhP_10.31.011/1 calasi yad vrajāc cārayan paśūn nalina sundaraṃ nātha te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776839 (0.0):
BhP_10.31.010 // / calasi yad vrajāc cārayan paśūn nalina sundaraṃ nātha te padam /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417060 (0.008):
kapaṭam ācarasīty āhuḥ ślokadvayena-calasīti | he nātha he kānta, yat yadā / vrajāc calasi paśūṃś cārayaṃs tadā tan nalinasundaraṃ komalaṃ te padaṃ
śilatṛṇāṅkuraiḥ sīdatīti naḥ kalilatāṃ manaḥ kānta gacchati //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378292 (0.0):
padam / BhP_10.31.011/3 śila tṛṇāṅkuraiḥ sīdatīti naḥ kalilatāṃ manaḥ kānta
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776847 (0.0):
calasi yad vrajāc cārayan paśūn nalina sundaraṃ nātha te padam / / śila tṛṇāṅkuraiḥ sīdatīti naḥ kalilatāṃ manaḥ kānta gacchati //
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417071 (0.051):
śilaiḥ kaṇiśais tṛṇair aṅkuraiś ca sīdati kliśyed iti no manaḥ kalilatām
kiṃ ca tvayi vayam atipremārdracittās tvaṃ punar asmāsu kena hetunā
kapaṭam ācarasīty āhuḥ ślokadvayena-calasīti | he nātha he kānta, yat yadā
vrajāc calasi paśūṃś cārayaṃs tadā tan nalinasundaraṃ komalaṃ te padaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378279 (0.008):
BhP_10.31.011/1 calasi yad vrajāc cārayan paśūn nalina sundaraṃ nātha te
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417021 (0.008):
BhP_10,31.11 / calasi yad vrajāc cārayan paśūn nalinasundaraṃ nātha te padam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776835 (0.008):
BhP_10.31.010 // / calasi yad vrajāc cārayan paśūn nalina sundaraṃ nātha te padam /
śilaiḥ kaṇiśais tṛṇair aṅkuraiś ca sīdati kliśyed iti no manaḥ kalilatām
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378290 (0.051):
BhP_10.31.011/3 śila tṛṇāṅkuraiḥ sīdatīti naḥ kalilatāṃ manaḥ kānta
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417031 (0.051):
śilatṛṇāṅkuraiḥ sīdatīti naḥ kalilatāṃ manaḥ kānta gacchati //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776845 (0.051):
śila tṛṇāṅkuraiḥ sīdatīti naḥ kalilatāṃ manaḥ kānta gacchati //
asvāsthyaṃ gacchati prāpnoti | evaṃbhūtās tvadduḥkhaśaṅkitacittā vayam
||BhPC_31.11|| / BhP_10,31.12 / dinaparikṣaye nīlakuntalair vanaruhānanaṃ bibhrad āvṛtam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378303 (0.0):
BhP_10.31.012/1 dina parikṣaye nīla kuntalair vanaruhānanaṃ bibhrad āvṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776857 (0.0):
BhP_10.31.011 // / dina parikṣaye nīla kuntalair vanaruhānanaṃ bibhrad āvṛtam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346475 (0.021):
dina parikṣaye nīla kuntalair / vana ruhānanaṃ bibhrad āvṛtam |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564697 (0.064):
vana ruhānanaṃ bibhrad āvṛtam | / dhana rajasvalaṃ darśayan muhur
ghanarajasvalaṃ darśayan muhur manasi naḥ smaraṃ vīra yacchasi //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378311 (0.0):
BhP_10.31.012/1 dina parikṣaye nīla kuntalair vanaruhānanaṃ bibhrad āvṛtam / BhP_10.31.012/3 ghana rajasvalaṃ darśayan muhur manasi naḥ smaraṃ vīra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776865 (0.0):
dina parikṣaye nīla kuntalair vanaruhānanaṃ bibhrad āvṛtam / / ghana rajasvalaṃ darśayan muhur manasi naḥ smaraṃ vīra yacchasi //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346483 (0.0):
vana ruhānanaṃ bibhrad āvṛtam | / ghana rajasvalaṃ darśayan muhur
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564705 (0.0):
vana ruhānanaṃ bibhrad āvṛtam | / dhana rajasvalaṃ darśayan muhur
tvaṃ tu dinaparikṣaye sāyaṃ kāle nīlakuntalair āvṛtaṃ ghanarajasvalaṃ
gorajaś churitaṃ vanaruhānanam alimālākulaparāgacchuritapadmatulyam ānanaṃ
bibhrat tac ca muhur muhur darśayan no manasi kevalaṃ smaraṃ[*47] yacchasy
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15808540 (0.061):
mleccha paricchadatayā manasi nācchatāṃ maṃsyase | / [105] atha punaḥ punar jāta iva sa rājā jarā jātaḥ pūrva pūrvavad eva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952120 (0.064):
saṃpādya sādhyāprasiddhiḥ parihāraṇīyetyata āha na cātrāpīti// kevalaṃ / kāryātavādiprayoge
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7878117 (0.064):
tadyathāpītyādi tadyathāpītyataḥ prāk / kevalamātmadamaśamathameveti / / saṃvarṇata iti vartate / ityapītyādi / pratisaṃlayanaṃ samādhiḥ / tadapi
arpayasi | na tu saṅgaṃ dadāsīti kapaṭas tvam iti bhāvaḥ ||BhPC_31.12||
[*47] smaraṃ smaraṇamātreṇāpi kṣobhakam | / BhP_10,31.13 / praṇatakāmadaṃ padmajārcitaṃ dharaṇimaṇḍanaṃ[*48] dhyeyam āpadi /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378320 (0.0):
yacchasi / BhP_10.31.013/1 praṇata kāma daṃ padmajārcitaṃ dharaṇi maṇḍanaṃ dhyeyam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776876 (0.0):
ghana rajasvalaṃ darśayan muhur manasi naḥ smaraṃ vīra yacchasi // / BhP_10.31.012 // / praṇata kāma daṃ padmajārcitaṃ dharaṇi maṇḍanaṃ dhyeyam āpadi /
caraṇapaṅkajaṃ śantamaṃ ca te ramaṇa naḥ staneṣv arpayādhihan //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378328 (0.0):
BhP_10.31.013/1 praṇata kāma daṃ padmajārcitaṃ dharaṇi maṇḍanaṃ dhyeyam / āpadi / BhP_10.31.013/3 caraṇa paṅkajaṃ śantamaṃ ca te ramaṇa naḥ staneṣv
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776881 (0.0):
praṇata kāma daṃ padmajārcitaṃ dharaṇi maṇḍanaṃ dhyeyam āpadi / / caraṇa paṅkajaṃ śantamaṃ ca te ramaṇa naḥ staneṣv arpayādhi han //
[*48] dharaṇiṃ dhvajādicihnair maṇḍayatīti | / ato 'dhunā kapaṭaṃ vihāyaivaṃ kurv iti prārthayanti
ślokadvayena-praṇatakāmadam iti | he adhihan he ramaṇa, padmajena
brahmaṇārcitam āpadi dhyeyaṃ dhyānamātreṇāpannivartakaṃ śantamaṃ ca
sevāsamaye 'pi sukhatamaṃ te caraṇapaṅkajaṃ kāmatāpaśāntaye naḥ staneṣv
arpayeti ||BhPC_31.13|| / BhP_10,31.14 / suratavardhanaṃ śokanāśanaṃ svaritaveṇunā suṣṭhu cumbitam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378341 (0.0):
BhP_10.31.014/1 surata vardhanaṃ śoka nāśanaṃ svarita veṇunā suṣṭhu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776893 (0.0):
BhP_10.31.013 // / surata vardhanaṃ śoka nāśanaṃ svarita veṇunā suṣṭhu cumbitam /
itararāgavismāraṇaṃ nṛṇāṃ[*49] vitara vīra nas te 'dharāmṛtam //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378349 (0.0):
BhP_10.31.014/1 surata vardhanaṃ śoka nāśanaṃ svarita veṇunā suṣṭhu / cumbitam / BhP_10.31.014/3 itara rāga vismāraṇaṃ nṛṇāṃ vitara vīra nas te 'dharāmṛtam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776901 (0.0):
surata vardhanaṃ śoka nāśanaṃ svarita veṇunā suṣṭhu cumbitam / / itara rāga vismāraṇaṃ nṛṇāṃ vitara vīra nas te 'dharāmṛtam //
[*49] nṛṇām iti puṃsām api, kim uta nārīṇām | / api ca he vīra, te 'dharāmṛtaṃ no vitara dehi | svaritena nāditena veṇunā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776901 (0.047):
itara rāga vismāraṇaṃ nṛṇāṃ vitara vīra nas te 'dharāmṛtam // / BhP_10.31.014 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378349 (0.061):
BhP_10.31.014/3 itara rāga vismāraṇaṃ nṛṇāṃ vitara vīra nas te 'dharāmṛtam / BhP_10.31.015/1 aṭati yad bhavān ahni kānanaṃ truṭi yugāyate tvām
suṣṭhu cumbitam iti nādāmṛtavāsitam iti bhāvaḥ | itararāgavismāraṇaṃ nṛṇām
itareṣu sārvabhaumādisukheṣu rāgam icchāṃ vismārayati vilāpayatīti tathā
tat ||BhPC_31.14|| / BhP_10,31.15 / aṭati yad bhavān ahni kānanaṃ truṭir yugāyate tvām apaśyatām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776913 (0.0):
BhP_10.31.014 // / aṭati yad bhavān ahni kānanaṃ truṭi yugāyate tvām apaśyatām /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7621003 (0.0):
tatra śrī bhāgavate (10.31.15) / aṭati yad bhavān ahni kānanaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378361 (0.007):
BhP_10.31.015/1 aṭati yad bhavān ahni kānanaṃ truṭi yugāyate tvām
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13128949 (0.045):
(62) premṇā priyādhikyam, yathā śrī daśame (10.31.15) / aṭati yad bhavān ahni kānanaṃ
kuṭilakuntalaṃ śrīmukhaṃ ca te jaḍa[*50] udīkṣatāṃ pakṣmakṛd dṛśām //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378369 (0.034):
BhP_10.31.015/3 kuṭila kuntalaṃ śrī mukhaṃ ca te jaḍa udīkṣatāṃ pakṣma kṛd / dṛśām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776920 (0.034):
aṭati yad bhavān ahni kānanaṃ truṭi yugāyate tvām apaśyatām / / kuṭila kuntalaṃ śrī mukhaṃ ca te jaḍa udīkṣatāṃ pakṣma kṛd dṛśām //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378361 (0.044):
BhP_10.31.015/1 aṭati yad bhavān ahni kānanaṃ truṭi yugāyate tvām / apaśyatām / BhP_10.31.015/3 kuṭila kuntalaṃ śrī mukhaṃ ca te jaḍa udīkṣatāṃ pakṣma kṛd
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7621003 (0.049):
truṭir yugāyate tvām apaśyatām | / kuṭila kuntalaṃ śrī mukhaṃ ca te
[*50] yadvā ajaḍa iti chedaḥ | yaḥ pakṣmāṇi kṛntati sa
nimīlanābhāvasaṃpādaka eva ajaḍo rasajñaḥ | kiṃ vā svadṛśāṃ pakṣmacchideva
ajaḍaḥ udīkṣatāṃ uccaiḥ paśyatu | vayaṃ tu pakṣmapihitadṛśo jaḍāḥ kiṃ
paśyāmeti darśane 'pi vidhāna duḥkham iti bhāvaḥ | / kiṃ ca kṣaṇam api tvadadarśane duḥkhaṃ darśane ca sukhaṃ dṛṣṭvā
sarvasaṅgaparityāgena yataya iva vayaṃ truṭiḥ kṣaṇārdham api yugavad
bhavati | evam adarśane duḥkham uktam | punaś ca kathañcid dinānte te tava
śrīman mukham uduccair īkṣamānānāṃ teṣāṃ dṛṣāṃ pakṣmakṛd brahmā jaḍo manda
eva | nimeṣamātram apy antaram asahyam iti darśane sukham uktam
||BhPC_31.15|| / BhP_10,31.16 / patisutānvayabhrātṛbāndhavān ativilaṅghya te 'nty acyutāgatāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378378 (0.0):
dṛśām / BhP_10.31.016/1 pati sutānvaya bhrātṛ bāndhavān ativilaṅghya te 'nty
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776932 (0.0):
kuṭila kuntalaṃ śrī mukhaṃ ca te jaḍa udīkṣatāṃ pakṣma kṛd dṛśām // / BhP_10.31.015 // / pati sutānvaya bhrātṛ bāndhavān ativilaṅghya te 'nty acyutāgatāḥ /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13137417 (0.0):
pati sutānvaya bhārtṛ bāndhavān / ativilaṅghya te 'nty acyutāgatāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432548 (1.192):
bahunā, mātaram ity ādau mātrādīn jahima ity uktaṃ na tu pūrva rāgavat / pati sutānvaya bhrātṛ bāndhavān ativilaṅghya [BhP 10.31.16] ity mātram
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353867 (0.039):
surata vardhanaṃ [BhP 10.31.14] ity ādi | aṭati yad bhavān [BhP 10.31.15] / ādi | pati sutānvaya [BhP 10.31.16] ity ādi | rahasi saṃvidaṃ [BhP
gatividas tavodgītamohitāḥ kitava yoṣitaḥ kas tyajen niśi //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378389 (0.0):
acyutāgatāḥ / BhP_10.31.016/3 gati vidas tavodgīta mohitāḥ kitava yoṣitaḥ kas tyajen
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776939 (0.0):
pati sutānvaya bhrātṛ bāndhavān ativilaṅghya te 'nty acyutāgatāḥ / / gati vidas tavodgīta mohitāḥ kitava yoṣitaḥ kas tyajen niśi //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346508 (0.0):
gati vidas tavodgīta mohitāḥ / kitava yoṣitaḥ kas tyajen niśi ||
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13137424 (0.0):
ativilaṅghya te 'nty acyutāgatāḥ | / gati vidas tavodgīta mohitāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346532 (0.050):
muhur atispṛhā muhyate manaḥ || [BhP 10.31.16 17] / gati vidas tavodgīta mohitā iti asmākaṃ mohana prakāra jñānenaiva tvaṃ
tasmāt he acyuta, patīn sutān anvayāṃs tatsaṃbandhino bhrātṝn bāndhavāṃś
cātivilaṅghya tava samīpam āgatā vayam | kathaṃbhūtasya | gativido 'smad
āgamanaṃ jānataḥ, gītagatīr vā jānataḥ, gativido vayaṃ vā |
tavodgītenoccair gītena mohitāḥ he kitava śaṭha, evaṃbhūtā yoṣito niśi
svayam āgatās tvām ṛte kas tyajet | na ko 'pīty arthaḥ ||BhPC_31.16||
BhP_10,31.17 / rahasi[*51] saṃvidaṃ hṛcchayodayaṃ prahasitānanaṃ premavīkṣaṇam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378399 (0.029):
BhP_10.31.017/1 rahasi saṃvidaṃ hṛc chayodayaṃ prahasitānanaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776949 (0.035):
rahasi saṃvidaṃ hṛc chayodayaṃ prahasitānanaṃ prema vīkṣaṇam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346517 (0.035):
rahasi saṃvidaṃ hṛc chayodayaṃ / prahasitānanaṃ prema vīkṣaṇam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353871 (0.064):
ādi | pati sutānvaya [BhP 10.31.16] ity ādi | rahasi saṃvidaṃ [BhP / ādi | vraja vanaukasāṃ [BhP 10.31.18] ity ādi |
bṛhaduraḥ śriyo vīkṣya dhāma te muhur atispṛhā[*52] muhyate manaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378409 (0.0):
BhP_10.31.017/3 bṛhad uraḥ śriyo vīkṣya dhāma te muhur ati spṛhā muhyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776958 (0.0):
bṛhad uraḥ śriyo vīkṣya dhāma te muhur ati spṛhā muhyate manaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346524 (0.054):
bṛhad uraḥ śriyo vīkṣya dhāma te / muhur atispṛhā muhyate manaḥ || [BhP 10.31.16 17]
[*51] rahasi saṃvido yatra tam | alugārṣaḥ | prahasitam ānanaṃ yatra | / premṇā vīkṣṇaṃ yatra |
[*52] atispṛhā bhavati | yadvā spṛheti saṃpadāditvād bhāve kvipi tṛtīyā |
mano vīkṣya atispṛhayā muhyatīty arthaḥ | 'atispṛhaṃ' iti citsukhapāṭhaḥ |
atas tvayā tyaktānām asmākaṃ prāktanatvaddarśananidānahṛdrogasya
tvatsaṅgatyaiva cikitsāṃ kurvityāśayenāhur dvayena-rahasīti | śriyo dhāma
te bṛhad viśālam uraś ca vīkṣyātispṛhā bhavati | tathā ca muhur muhur mano
muhyati ||BhPC_31.17|| / BhP_10,31.18 / vrajavanaukasāṃ[*53] vyaktir aṅga te vṛjinahantry alaṃ viśvamaṅgalam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378421 (0.0):
BhP_10.31.018/1 vraja vanaukasāṃ vyaktir aṅga te vṛjina hantry alaṃ / viśva maṅgalam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776970 (0.0):
vraja vanaukasāṃ vyaktir aṅga te vṛjina hantry alaṃ viśva maṅgalam /
tyaja manāk ca nas tvatspṛhātmanāṃ svajanahṛdrujāṃ yan niṣūdanam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776975 (0.0):
vraja vanaukasāṃ vyaktir aṅga te vṛjina hantry alaṃ viśva maṅgalam / / tyaja manāk ca nas tvat spṛhātmanāṃ sva jana hṛd rujāṃ yan niṣūdanam //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378427 (0.030):
BhP_10.31.018/1 vraja vanaukasāṃ vyaktir aṅga te vṛjina hantry alaṃ / viśva maṅgalam / BhP_10.31.018/3 tyaja manāk ca nas tvat spṛhātmanāṃ sva jana hṛd rujāṃ yan
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335725 (0.058):
prītimayaḥ krodhaḥ | vṛddhayās tat prītimayatvaṃ vraja janatvāt tadāpi / svābhāvikyāḥ prīter antarbhāva mātreṇa anveṣāṃ tad vikāratvena | tac ca
[*53] vrajaukasāṃ vanaukasāṃ ca | / tava ca vyaktir abhivyaktir vrajavanaukasāṃ sarveṣām aviśeṣeṇa
vṛjinahantrī duḥkhanirasanīti viśvamaṅgalaṃ sarvamaṅgalarūpā ca | atas
tvatspṛhātmanāṃ tvatspṛhārūḍhamanasāṃ no manāg īṣat kim api tyaja muñca |
kārpaṇyam akurvan dehīty arthāḥ | kiṃ tat | svajanahṛdrogāṇāṃ yad
atigopyaṃ niṣūdanaṃ nivartakam auṣadhaṃ tat tvam eva vetasīti
gūḍhābhiprāyam ||BhPC_31.18|| / BhP_10,31.19 / yat te sujātacaraṇāmburuhaṃ staneṣu bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776993 (0.0):
yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu $ bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941353 (0.0):
premaika rūpaḥ | yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu bhītāḥ śanaiḥ priya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321317 (0.0):
siddham | atra tu yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu bhītāḥ śanaiḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353889 (0.0):
yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ staneṣu / bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789918 (0.0):
yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ staneṣu / bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu | [BhP 10.31.19] ity ādinā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552552 (0.0):
yat te sujāta caraṇāmbu ruhaṃ staneṣu; / bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378446 (0.033):
BhP_10.31.019/1 yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu / BhP_10.31.019/2 bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
karkaśeṣu / / tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṃ svit kūrpādibhir bhramati dhīr
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378457 (0.0):
BhP_10.31.019/2 bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu / BhP_10.31.019/3 tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṃ svit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777002 (0.0):
yat te sujāta caraṇāmburuhaṃ staneṣu $ bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi / karkaśeṣu & / tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṃ svit % kūrpādibhir bhramati dhīr
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353898 (0.0):
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu | / tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṃ svit
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552561 (0.0):
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu / tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṃ svit;
bhavadāyuṣāṃ naḥ // / atipremadharṣitā rudatya āhuḥ-yad iti | he priya, yat te tava sukumāraṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378459 (0.0):
BhP_10.31.019/4 kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad āyuṣāṃ naḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777004 (0.0):
tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṃ svit % kūrpādibhir bhramati dhīr / bhavad āyuṣāṃ naḥ // BhP_10.31.019 //*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353900 (0.0):
kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad āyuṣāṃ naḥ || [BhP 10.31.19]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6552563 (0.0):
kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad āyuṣāṃ naḥ // RUnm_14.166 //
padābjaṃ kaṭhineṣu kuceṣu saṃmardanaśaṅkitāḥ śanair dadhīmahi[*54]
dhārayema vayam | tvaṃ tu tenāṭavīm aṭasi | nayasi iti pāṭhe paśūn vā
kāñcid anyāṃ vā ātmānam eva vā nayasi prāpayasi | tat tataḥ tat padāmbujaṃ
vā kūrpādibhiḥ sūkṣmapāṣāṇādibhiḥ kiṃ svin na vyathate kathaṃ nu nāma na
vyatheteti bhavān[*55] evāyur jīvanaṃ yāsāṃ tāsāṃ no dhīr bhramati
muhyatīti ||BhPC_31.19|| / [*54] dadhīmahi dhartuṃ yogyam | arhe kṛtyatṛcaś ca iti liṅ |
[*55] bhavadāyuṣām iti | ittham eva ca tvayi dhṛtāsavaḥ ity upakramo 'pi
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414767 (0.0):
tau vaśayatīti tathā saḥ ||BhPC_10,29.48|| / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416141 (5.960):
yāsāṃ tāḥ militāḥ satyaḥ kṛṣṇam eva jagur iti ||BhPC_10,30.44|| / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418648 (5.960):
[*71] yadvā vigato budho gaṇanābhijño yasmāt tenānantenāyuṣāpi | / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420383 (5.960):
śrībhāgavatabhāvārthadīpikā daśamāśrayā // 1 // / iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
ṭīkāyāṃ ekatriṃśo 'dhyāyaḥ **31** / dvātriṃśe virahālāpaviklinnahṛdayo hariḥ /
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435199 (1.192):
prākṛta-kāmamayīti | śrī-svāmibhir api vyaktam uktaṃ dvātriṃśe / virahālāpa-viklinna-hṛdayo harir iti
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414769 (0.004):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ **29**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418650 (0.013):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ dvātriṃśo 'dhyāyaḥ **32**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416141 (0.022):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ triṃśattamo 'dhyāyaḥ **30**
tatrāvirbhūya gopīs tāḥ sāntvayāmāsa mānayan // 1 // / svapremāmṛtakallolavihvalīkṛtacetasaḥ /
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435205 (0.020):
virahālāpa-viklinna-hṛdayo harir iti / sva-premāmṛta-kallola-vihvalī-kṛta-cetasa iti | ataiva
sad ayaṃ nandayan gopīr udgato nandanandanaḥ // 2 //
BhP_10,32.01 / iti gopyaḥ pragāyantyaḥ pralapantyaś ca citradhā / / ruruduḥ susvaraṃ rājan kṛṣṇadarśanalālasāḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378476 (0.0):
BhP_10.32.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.32.001/1 iti gopyaḥ pragāyantyaḥ pralapantyaś ca citradhā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777020 (0.0):
BhP_10.32.001/0 śrī śuka uvāca / iti gopyaḥ pragāyantyaḥ pralapantyaś ca citradhā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26866981 (0.060):
babhramus tās tato gopyaḥ $ kṛṣṇadarśanalālasāḥ & / kṛṣṇasya caraṇaṃ rātrau % dṛṣṭvā vṛndāvane dvijāḥ // BrP_189.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11138292 (0.060):
babhramus tās tato gopyaḥ kṛṣṇadarśanalālasāḥ / / kṛṣṇasya caraṇaṃ rātrau dṛṣṭvā vṛndāvane dvijāḥ // BrP_189.23 //
iti gopya iti | ity evaṃ prabhṛti | citradhā anekadhā susvaram uccaiḥ
kṛṣṇadarśane lālasātispṛhā yāsāṃ tāḥ ||BhPC_10,32.1||
BhP_10,32.02 / tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamānamukhāmbujaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378484 (0.0):
BhP_10.32.001/3 ruruduḥ su svaraṃ rājan kṛṣṇa darśana lālasāḥ / BhP_10.32.002/1 tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamāna mukhāmbujaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777028 (0.0):
ruruduḥ su svaraṃ rājan kṛṣṇa darśana lālasāḥ // BhP_10.32.001 // / tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamāna mukhāmbujaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19344836 (0.0):
|| śrī rukmiṇī || 274 || / tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamānamukhāmbujaḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557963 (0.0):
yathā śrī daśame (10.32.2) / tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamānamukhāmbujaḥ |
pītāmbaradharaḥ sragvī sākṣān manmathamanmathaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378491 (0.0):
BhP_10.32.002/1 tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamāna mukhāmbujaḥ / BhP_10.32.002/3 pītāmbara dharaḥ sragvī sākṣān manmatha manmathaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777033 (0.0):
tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamāna mukhāmbujaḥ / / pītāmbara dharaḥ sragvī sākṣān manmatha manmathaḥ // BhP_10.32.002 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333887 (0.0):
viśeṣataḥ prakāśayatīti tasya tat tad apekṣāpi sidhyati | ataeva / pītāmbara / dharaḥ sragvī sākṣān manmatha manmathaḥ [BhP 10.32.2] ity ādau
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19344841 (0.0):
tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamānamukhāmbujaḥ | / pītāmbara dharaḥ sragvī sākṣān manmatha manmathaḥ || [BhP 10.32.2]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6557968 (0.0):
tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamānamukhāmbujaḥ | / pītāmbara dharaḥ sragvī sākṣān manmatha manmathaḥ // RUnm_15.202 //
sākṣān manmathamanmatho jaganmohanasya kāmasyāpi manasy udbhūtaḥ kāmaḥ
sākṣāt tasyāpi mohaka ity arthaḥ ||BhPC_10,32.2|| / BhP_10,32.03 / taṃ vilokyāgataṃ preṣṭhaṃ prītyutphulladṛśo 'balāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378500 (0.0):
BhP_10.32.002/3 pītāmbara dharaḥ sragvī sākṣān manmatha manmathaḥ / BhP_10.32.003/1 taṃ vilokyāgataṃ preṣṭhaṃ prīty utphulla dṛśo 'balāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777043 (0.0):
pītāmbara dharaḥ sragvī sākṣān manmatha manmathaḥ // BhP_10.32.002 // / taṃ vilokyāgataṃ preṣṭhaṃ prīty utphulla dṛśo 'balāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347945 (0.0):
sa yathā / taṃ vilokyāgataṃ preṣṭhaṃ prīty utphulla dṛśo 'balāḥ [BhP 10.32.3] iti
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548556 (1.192):
atha harṣaḥ | so'bhīṣṭekṣaṇena, yathā śrī daśame (10.32.3) / taṃ vilokyāgataṃ preṣṭhaṃ prīty utphulla dṛśo æbalāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19354201 (0.054):
etad anantaraṃ sambhogodāharaṇaṃ ca darśitam | taṃ vilokyāgataṃ preṣṭham / [BhP 10.32.3] ity ādibhiḥ | atra ca krameṇa viraha santāpa dhutiḥ | tatra
uttasthur yugapat sarvās tanvaḥ prāṇam ivāgatam //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378505 (0.0):
BhP_10.32.003/1 taṃ vilokyāgataṃ preṣṭhaṃ prīty utphulla dṛśo 'balāḥ / BhP_10.32.003/3 uttasthur yugapat sarvās tanvaḥ prāṇam ivāgatam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777047 (0.0):
taṃ vilokyāgataṃ preṣṭhaṃ prīty utphulla dṛśo 'balāḥ / / uttasthur yugapat sarvās tanvaḥ prāṇam ivāgatam // BhP_10.32.003 //
tanvaḥ karacaraṇādayaḥ ||BhPC_10,32.3|| ||BhPC_10,32.4||
BhP_10,32.05 / kācid añjalināgṛhṇāt tanvī tāmbūlacarvitam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378530 (0.0):
BhP_10.32.004/3 kācid dadhāra tad bāhum aṃse candana bhūṣitam / BhP_10.32.005/1 kācid añjalināgṛhṇāt tanvī tāmbūla carvitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777070 (0.0):
kācid dadhāra tad bāhum aṃse candana bhūṣitam // BhP_10.32.004 // / kācid añjalināgṛhṇāt tanvī tāmbūla carvitam /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15791604 (0.015):
kurvatīva śivārcanam ||JGc_1,25.31|| [anuṣṭubh] eṣā padmā | / kācid añjalināgṛhṇāt / tanvī tāmbula carvitam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350494 (0.032):
kācid añjalināgṛhāt tanvī tāmbūla carvitam |
ekā tadaṅghrikamalaṃ santaptā stanayor adhāt //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378536 (0.0):
BhP_10.32.005/1 kācid añjalināgṛhṇāt tanvī tāmbūla carvitam / BhP_10.32.005/3 ekā tad aṅghri kamalaṃ santaptā stanayor adhāt
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777076 (0.0):
kācid añjalināgṛhṇāt tanvī tāmbūla carvitam / / ekā tad aṅghri kamalaṃ santaptā stanayor adhāt // BhP_10.32.005 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350500 (0.0):
kācid añjalināgṛhāt tanvī tāmbūla carvitam | / ekā tad aṅghri kamalaṃ santaptā stanayor adhāt ||
añjalinā saṃhatahastadvayena ||BhPC_10,32.5|| / BhP_10,32.06
ekā bhrukuṭim ābadhya premasaṃrambhavihvalā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777086 (0.0):
ekā bhru kuṭim ābadhya prema saṃrambha vihvalā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378544 (0.050):
BhP_10.32.006/1 ekā bhru kuṭim ābadhya prema saṃrambha vihvalā
ghnantīvaikṣat kaṭākṣepaiḥ sandaṣṭadaśanacchadā // / bhrukuṭiṃ bhruvam ābadhya kuṭilīkṛtya premasaṃrambheṇa praṇayakopāveśena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777089 (1.192):
ekā bhru kuṭim ābadhya prema saṃrambha vihvalā / / ghnantīvaikṣat kaṭākṣepaiḥ sandaṣṭa daśana cchadā // BhP_10.32.006 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378546 (0.051):
BhP_10.32.006/1 ekā bhru kuṭim ābadhya prema saṃrambha vihvalā / BhP_10.32.006/3 ghnantīvaikṣat kaṭākṣepaiḥ sandaṣṭa daśana cchadā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350511 (0.052):
ekā bhrū kuṭim ābaddhya prema saṃrambha vihvalā | / ghnatīvaikṣat sandaṣṭa daśana cchadā ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6551359 (0.052):
ekā bhrū kuṭim ābaddhya prema saṃrambha vihvalā | / ghnatīvaikṣat sandaṣṭa daśana cchadā // RUnm_14.104 //
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436205 (0.052):
ekā bhrū-kuṭim ābaddhya prema-saṃrambha-vihvalā | / ghnatīvaikṣat kaṭākṣepaiḥ sandaṣṭa-daśana-cchadā ||116|| (BhP 10.32.6)
vihvalā vivaśā daṣṭādharoṣṭhā kaṭāḥ kaṭākṣās tair ye ākṣepāḥ paribhavās
tais tāḍayantīvaikṣat ||BhPC_10,32.6|| / BhP_10,32.07 / aparānimiṣaddṛgbhyāṃ juṣāṇā tanmukhāmbujam /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350520 (0.025):
ghnatīvaikṣat sandaṣṭa daśana cchadā || / aparānimiṣaddṛgbhyāṃ juṣāṇā tan mukhāmbujam |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777099 (0.025):
aparānimiṣad dṛgbhyāṃ juṣāṇā tan mukhāmbujam / / āpītam api nātṛpyat santas tac caraṇaṃ yathā // BhP_10.32.007 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378560 (0.060):
BhP_10.32.007/1 aparānimiṣad dṛgbhyāṃ juṣāṇā tan mukhāmbujam / BhP_10.32.007/3 āpītam api nātṛpyat santas tac caraṇaṃ yathā
āpītam api nātṛpyat santas[*56] taccaraṇaṃ yathā //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378562 (0.018):
BhP_10.32.007/1 aparānimiṣad dṛgbhyāṃ juṣāṇā tan mukhāmbujam / BhP_10.32.007/3 āpītam api nātṛpyat santas tac caraṇaṃ yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777101 (0.034):
aparānimiṣad dṛgbhyāṃ juṣāṇā tan mukhāmbujam / / āpītam api nātṛpyat santas tac caraṇaṃ yathā // BhP_10.32.007 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350524 (0.034):
aparānimiṣaddṛgbhyāṃ juṣāṇā tan mukhāmbujam | / āpītam api nātṛpyat santas taccaraṇaṃ yathā ||
[*56] santo dāsyabhaktiniṣṭhā iti tṛptyabhāve dṛṣṭāntaḥ |
animiṣantībhyām animīlantībhyāṃ dṛgbhyām āpītam api samyag dṛṣṭam api
punaḥ punar juṣāṇā nātṛpyat ||BhPC_10,32.7||
BhP_10,32.08 / taṃ kācin netrarandhreṇa hṛdi kṛtya nimīlya ca /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777112 (0.030):
āpītam api nātṛpyat santas tac caraṇaṃ yathā // BhP_10.32.007 // / taṃ kācin netra randhreṇa hṛdi kṛtvā nimīlya ca /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378572 (0.031):
BhP_10.32.007/3 āpītam api nātṛpyat santas tac caraṇaṃ yathā / BhP_10.32.008/1 taṃ kācin netra randhreṇa hṛdi kṛtvā nimīlya ca
pulakāṅgy upaguhyāste yogīvānandasamplutā[*57] //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777117 (0.0):
taṃ kācin netra randhreṇa hṛdi kṛtvā nimīlya ca / / pulakāṅgy upaguhyāste yogīvānanda samplutā // BhP_10.32.008 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378581 (0.026):
BhP_10.32.008/1 taṃ kācin netra randhreṇa hṛdi kṛtvā nimīlya ca / BhP_10.32.008/3 pulakāṅgy upaguhyāste yogīvānanda samplutā
[*57] yogīvety antaḥsphūrtau dṛṣṭāntaḥ | / hṛdi kṛtya hṛdayaṃ nītvety arthaḥ ||BhPC_10,32.8||
BhP_10,32.09 / sarvās tāḥ keśavālokaparamotsavanirvṛtāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378590 (0.0):
BhP_10.32.009/1 sarvās tāḥ keśavāloka paramotsava nirvṛtāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777126 (0.0):
pulakāṅgy upaguhyāste yogīvānanda samplutā // BhP_10.32.008 // / sarvās tāḥ keśavāloka paramotsava nirvṛtāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350543 (0.0):
pulakāṅgulyupaguhyās te yogīvānandasamplutā || / sarvās tāḥ keśavālokaparamotsavanirvṛtāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19354214 (1.192):
prathamato yathā / sarvās tāḥ keśavālokaparamotsavanirvṛtāḥ |
jahur virahajaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378596 (0.0):
BhP_10.32.009/1 sarvās tāḥ keśavāloka paramotsava nirvṛtāḥ / BhP_10.32.009/3 jahur viraha jaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777132 (0.0):
sarvās tāḥ keśavāloka paramotsava nirvṛtāḥ / / jahur viraha jaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ // BhP_10.32.009 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350549 (0.0):
sarvās tāḥ keśavālokaparamotsavanirvṛtāḥ | / jahur virahajaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ || [BhP 10.32.4 9]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19354220 (0.0):
sarvās tāḥ keśavālokaparamotsavanirvṛtāḥ | / jahur virahajaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ || [BhP 10.32.9]
prājñaṃ īśvaraṃ prāpya yathā mumukṣavo janāḥ | yadvā prājñaṃ brahmajñaṃ
prāpya yathā saṃsāriṇaḥ | yadvā prājñaṃ sauṣuptaṃ[*58] prāpya yathā
viśvataijasāvasthā jīvāḥ ||BhPC_10,32.9|| / [*58] sauṣuptaṃ suṣuptisākṣiṇam ity arthaḥ |
BhP_10,32.10 / tābhir vidhūtaśokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378604 (0.0):
BhP_10.32.009/3 jahur viraha jaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ / BhP_10.32.010/1 tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777140 (0.0):
jahur viraha jaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ // BhP_10.32.009 // / tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735749 (0.0):
ityādi | tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī-sutaḥ [BhP 10.33.6] iti | / vidhūta-śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | vyarocatādhikam [BhP 10.32.20]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434253 (0.0):
tābhir vidhuta-śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | / vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā || iti | (10.32.10)
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789851 (0.007):
tvayy eva nitya sukha bodha tanāv anante | [BhP 10.14.22], / tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436606 (0.029):
ittham eva vyākhyeyam / tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vibhuḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345445 (0.057):
guṇa vaibhava kṛtam apy āha / tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vibhuḥ |
vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā // / puruṣaḥ paramātmā śaktibhiḥ sattvādibhir yathā | yadvā upāsakaḥ puruṣo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777143 (0.0):
tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ / / vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā // BhP_10.32.010 //
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434256 (0.0):
tābhir vidhuta-śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | / vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā || iti | (10.32.10)
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378608 (0.015):
BhP_10.32.010/1 tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ / BhP_10.32.010/3 vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735749 (0.028):
vidhūta-śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | vyarocatādhikam [BhP 10.32.20]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436610 (0.032):
tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vibhuḥ | / vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā || [BhP 10.32.10]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789854 (0.053):
tābhir vidhūta śokābhir bhagavān acyuto vṛtaḥ | / vyārocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā ||[BhP 10.32.10] iti ca |
jñānabalavīryādibhiḥ | yadvā puruṣo 'nuśāyī prakṛtyādyupādhibhir vṛto
yathā 'dhikaṃ virocate tadvat ||BhPC_10,32.10|| / BhP_10,32.11 / tāḥ samādāya kālindyā nirviśya[*59] pulinaṃ vibhuḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378616 (0.0):
BhP_10.32.010/3 vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā / BhP_10.32.011/1 tāḥ samādāya kālindyā nirviśya pulinaṃ vibhuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777151 (0.0):
vyarocatādhikaṃ tāta puruṣaḥ śaktibhir yathā // BhP_10.32.010 // / tāḥ samādāya kālindyā nirviśya pulinaṃ vibhuḥ /
vikasatkundamandāra surabhyanilaṣaṭpadam //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378621 (0.0):
BhP_10.32.011/1 tāḥ samādāya kālindyā nirviśya pulinaṃ vibhuḥ / BhP_10.32.011/3 vikasat kunda mandāra surabhy anila ṣaṭpadam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777155 (0.0):
tāḥ samādāya kālindyā nirviśya pulinaṃ vibhuḥ / / vikasat kunda mandāra surabhy anila ṣaṭpadam // BhP_10.32.011 //
[*59] nirviśya adhiṣṭhāya | / vikasatkundamandāraiḥ surabhir yo 'nilas tasmāt ṣaṭpadā yasmiṃs tat
||BhPC_10,32.11|| / BhP_10,32.12 / śaraccandrāṃśusandohadhvastadoṣātamaḥ śivam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378629 (0.043):
BhP_10.32.012/1 śarac candrāṃśu sandoha dhvasta doṣā tamaḥ śivam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777163 (0.044):
vikasat kunda mandāra surabhy anila ṣaṭpadam // BhP_10.32.011 // / śarac candrāṃśu sandoha dhvasta doṣā tamaḥ śivam /
kṛṣṇāyā hastataralācitakomalavālukam // / śaraccandrāṃśūnāṃ sandohaiḥ samūhair dhvastaṃ doṣātamo rātrigataṃ tamo
yasmiṃs tat | ataḥ śivaṃ sukhakaram | hastarūpais taralais taraṅgair ācitā
āstṛtā komalā vālukā yasmin | evaṃbhūtaṃ pulinaṃ tāḥ samādāya nirviśya
tābhir vṛto 'dhikaṃ vyarocateti pūrveṇānvayaḥ ||BhPC_10,32.12||
BhP_10,32.13 / taddarśanāhlādavidhūtahṛdrujo manorathāntaṃ śrutayo yathā yayuḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777182 (0.0):
tad darśanāhlāda vidhūta hṛd rujo manorathāntaṃ śrutayo yathā yayuḥ / / svair uttarīyaiḥ kuca kuṅkumāṅkitair acīkḷpann āsanam ātma bandhave //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548503 (0.0):
manorathāntaṃ śrutayo yathā yayuḥ | / svair uttarīyaiḥ kucakuṅkumāṅkitair
svair uttarīyaiḥ kucakuṅkumāṅkitair acīk pann āsanam ātmabandhave //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378659 (0.0):
yathā yayuḥ / BhP_10.32.013/3 svair uttarīyaiḥ kuca kuṅkumāṅkitair acīkḷpann āsanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777191 (0.0):
tad darśanāhlāda vidhūta hṛd rujo manorathāntaṃ śrutayo yathā yayuḥ / / svair uttarīyaiḥ kuca kuṅkumāṅkitair acīkḷpann āsanam ātma bandhave //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6548507 (0.0):
manorathāntaṃ śrutayo yathā yayuḥ | / svair uttarīyaiḥ kucakuṅkumāṅkitair
tāś ca manorathānām antaṃ yayuḥ pūrṇakāmā babhūvuḥ | śrutayo yatheti |
ayam arthaḥ-yathā karmakāṇḍe śrutayaḥ parameśvaram apaśyantyas tat
tatkāmānubandhair apūrṇā iva bhavanti, jñānakāṇḍe tu parameśvaraṃ dṛṣṭvā
tadāhlādapūrṇāḥ kāmānubandhaṃ jahati tadvad iti | āptakāmā api premṇā tam
abhajann ity āha-svair iti | acīk pan racayāmāsuḥ | ātmabandhave
'ntaryāmiṇe ||BhPC_10,32.13|| / BhP_10,32.14 / tatropaviṣṭo bhagavān sa īśvaro yogeśvarāntarhṛdikalpitāsanaḥ[*60] /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420157 (0.053):
arthaḥ | tathā jñāninaś ca na nahyamānā bandhanam aprāptavantaḥ / ||BhPC_10,33.35|| / BhP_10,33.36
cakāsa gopīpariṣadgato 'rcitas[*61] trailokyalakṣmyekapadaṃ vapur dadhat
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378680 (1.192):
kalpitāsanaḥ / BhP_10.32.014/3 cakāsa gopī pariṣad gato 'rcitas
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777211 (1.192):
tatropaviṣṭo bhagavān sa īśvaro yogeśvarāntar hṛdi kalpitāsanaḥ / / cakāsa gopī pariṣad gato 'rcitas trailokya lakṣmy eka padaṃ vapur dadhat
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434268 (0.052):
devakī-sutaḥ ity ādi | cakāśa gopī-pariṣad-gato 'rcita ity ādi |
[*60] hṛdikalpitāsanaḥ ity aluksamāsaḥ | / [*61] arcitas tāmbūlanarmasmitādinā satkṛtaḥ |
gopīsabhāgatas tābhiḥ saṃmānitaḥ san cakāsa śuśubhe | trailokye yā lakṣmīḥ
śobhā tasyā ekam eva padaṃ sthānaṃ tadvapur dadhad darśayan
||BhPC_10,32.14|| / BhP_10,32.15 / sabhājayitvā tam anaṅgadīpanaṃ sahāsalīlekṣaṇavibhramabhruvā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777222 (0.018):
sabhājayitvā tam anaṅga dīpanaṃ sahāsa līlekṣaṇa vibhrama bhruvā / / saṃsparśanenāṅka kṛtāṅghri hastayoḥ saṃstutya īṣat kupitā babhāṣire //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136531 (0.018):
sahāsa līlekṣaṇa vibhrama bhruvā | / saṃsparśanenāṅka kṛtāṅghri hastayoḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378691 (0.040):
BhP_10.32.015/1 sabhājayitvā tam anaṅga dīpanaṃ / sahāsa līlekṣaṇa vibhrama bhruvā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19350021 (0.054):
avahittākāra guptau | sabhājayitvā tam anaṅga dīpanam [BhP 10.32.15] ity / ādi | atra sambhājanādinā kopācchādanam |
saṃsparśanenāṅkakṛtāṅghrihastayoḥ saṃstutya īṣat kupitā babhāṣire[*62] //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378700 (0.0):
sahāsa līlekṣaṇa vibhrama bhruvā / BhP_10.32.015/3 saṃsparśanenāṅka kṛtāṅghri hastayoḥ saṃstutya īṣat kupitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777229 (0.0):
sabhājayitvā tam anaṅga dīpanaṃ sahāsa līlekṣaṇa vibhrama bhruvā / / saṃsparśanenāṅka kṛtāṅghri hastayoḥ saṃstutya īṣat kupitā babhāṣire //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352794 (0.0):
saṃsparśanenāṅka kṛtāṅghri hastayoḥ / saṃstutya īṣat kupitā babhāṣire || [BhP 10.32.15] ity ādi |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136538 (0.0):
sahāsa līlekṣaṇa vibhrama bhruvā | / saṃsparśanenāṅka kṛtāṅghri hastayoḥ
[*62] babhāṣire vakṣyamāṇaṃ papracchur iti śeṣaḥ | / sahāsalīlekṣaṇena vibhramo vilāso yasyāṃ tayā bhruvopalakṣitāḥ |
saṃsparśanena saṃmardanena ||BhPC_10,32.15|| / BhP_10,32.16 / gopya ūcuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378706 (0.034):
BhP_10.32.016/0 śrī gopya ūcuḥ / BhP_10.32.016/1 bhajato 'nubhajanty eka eka etad viparyayam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777235 (0.034):
BhP_10.32.015 // / BhP_10.32.016/0 śrī gopya ūcuḥ / bhajato 'nubhajanty eka eka etad viparyayam /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413797 (0.050):
pratibhāṣamāṇaṃ pratyācakṣāṇam ||BhPC_10,29.30|| / BhP_10,29.31 / gopya ūcuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2771383 (0.064):
śrutvā vraja striyaḥ sarvā varṇayantyo 'bhirebhire // BhP_10.21.006 // / BhP_10.21.007/0 śrī gopya ūcuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6372390 (0.064):
BhP_10.21.006/3 śrutvā vraja striyaḥ sarvā varṇayantyo 'bhirebhire / BhP_10.21.007/0 śrī gopya ūcuḥ / BhP_10.21.007/1 akṣaṇvatāṃ phalam idaṃ na paraṃ vidāmaḥ
bhajato 'nubhajanty eka eka etadviparyayam / / nobhayāṃś[*63] ca bhajanty eka etan no brūhi sādhu bhoḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378710 (0.0):
BhP_10.32.016/0 śrī gopya ūcuḥ / BhP_10.32.016/1 bhajato 'nubhajanty eka eka etad viparyayam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378718 (0.0):
BhP_10.32.016/3 nobhayāṃś ca bhajanty eka etan no brūhi sādhu bhoḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777240 (0.0):
BhP_10.32.016/0 śrī gopya ūcuḥ / bhajato 'nubhajanty eka eka etad viparyayam /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777247 (0.0):
nobhayāṃś ca bhajanty eka etan no brūhi sādhu bhoḥ // BhP_10.32.016 //
[*63] nobhayāś ca bhajanty anye iti pāṭhaḥ | / tatra bhagavato 'kṛtajñatāṃ tadvacanenaivāpādayitukāmā gūḍhābhiprāyā
lokavṛttāntam iva pṛcchanti-bhajata iti | bhajataḥ prāṇinaḥ | anu
anantaraṃ | kecit tadbhajanānusāreṇa bhajanti | kecid etad viparyayaṃ
yathā bhavati tathā | tadbhajanān apekṣam abhajato 'pi bhajanti | anye tu
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418302 (0.063):
[*68] nirapavādo nirbādhaḥ | idaṃ sauhṛdasyāpi viśeṣaṇam | / ye tv abhajato bhajanti te dvividhāḥ | karuṇāḥ snigdhāś ca | tatra tu
nobhayān[*64] iti ||BhPC_10,32.16|| / [*64] ubhayān bhajataḥ abhajataś ca |
BhP_10,32.17 / śrībhagavān uvāca / mitho bhajanti ye sakhyaḥ svārthaikāntodyamā hi te /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378733 (0.0):
BhP_10.32.017/0 śrī bhagavān uvāca / BhP_10.32.017/1 mitho bhajanti ye sakhyaḥ svārthaikāntodyamā hi te
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777263 (0.0):
nobhayāṃś ca bhajanty eka etan no brūhi sādhu bhoḥ // BhP_10.32.016 // / BhP_10.32.017/0 śrī bhagavān uvāca / mitho bhajanti ye sakhyaḥ svārthaikāntodyamā hi te /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318537 (0.0):
laukika śuddha prīti nidarśanenāpi svayaṃ tathaiva draḍhayati / mitho bhajanti ye sakhyaḥ svārthaikāntodyamā hi te |
na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tad dhi nānyathā[*65] //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378740 (0.0):
BhP_10.32.017/1 mitho bhajanti ye sakhyaḥ svārthaikāntodyamā hi te / BhP_10.32.017/3 na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tad dhi nānyathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777267 (0.0):
mitho bhajanti ye sakhyaḥ svārthaikāntodyamā hi te / / na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tad dhi nānyathā // BhP_10.32.017
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318539 (0.0):
mitho bhajanti ye sakhyaḥ svārthaikāntodyamā hi te | / na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tadd hi nānyathā ||
[*65] nānyathā parārtham ity arthaḥ | / viditābhiprāya uttaram āha-mitha iti | he sakhyaḥ, upakārapratyupakāratayā
ye mitho bhajanti te 'nyaṃ na bhajanti kiṃ tv ātmānam eva | kutaḥ | hi
yasmāt svārtha[*66] evaikānta udyamo yeṣāṃ te | tatra ca na[*67] sauhṛdam
ato na sukhaṃ, na ca dharmo dṛṣṭoddeśād gomahiṣyādibhajanavad ity arthaḥ
||BhPC_10,32.17|| / [*66] svārthe svīye dṛṣṭaphale |
[*67] na sauhṛdaṃ kaitavamayatvāt | / BhP_10,32.18
bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitaro yathā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318551 (0.0):
na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tadd hi nānyathā || / bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitaro yathā |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378746 (1.788):
BhP_10.32.017/3 na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tad dhi nānyathā / BhP_10.32.018/1 bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitarau yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777276 (0.006):
na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tad dhi nānyathā // BhP_10.32.017 / bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitarau yathā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378759 (0.062):
BhP_10.32.019/1 bhajato 'pi na vai kecid bhajanty abhajataḥ kutaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418319 (0.062):
BhP_10,32.19 / bhajato 'pi na vai kecid bhajanty abhajataḥ kutaḥ /
dharmo nirapavādo[*68] 'tra sauhṛdaṃ ca sumadhyamāḥ // / [*68] nirapavādo nirbādhaḥ | idaṃ sauhṛdasyāpi viśeṣaṇam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318551 (0.0):
bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitaro yathā | / dharmo nirapavādo 'tra sauhrdaṃ ca sumadhyamāḥ || [BhP 10.32.17 18]
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777280 (0.052):
bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitarau yathā / / dharmo nirapavādo 'tra sauhṛdaṃ ca su madhyamāḥ // BhP_10.32.018 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378753 (0.059):
BhP_10.32.018/3 dharmo nirapavādo 'tra sauhṛdaṃ ca su madhyamāḥ
ye tv abhajato bhajanti te dvividhāḥ | karuṇāḥ snigdhāś ca | tatra tu
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318546 (0.043):
na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tadd hi nānyathā || / bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitaro yathā |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378745 (0.058):
BhP_10.32.018/1 bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitarau yathā
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418204 (0.063):
yathā bhavati tathā | tadbhajanān apekṣam abhajato 'pi bhajanti | anye tu
yathākramaṃ dharmakāmau bhavata ity āha-bhajanty abhajata iti
||BhPC_10,32.18|| / BhP_10,32.19 / bhajato 'pi na vai kecid bhajanty abhajataḥ kutaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378764 (0.0):
BhP_10.32.019/1 bhajato 'pi na vai kecid bhajanty abhajataḥ kutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777290 (0.0):
dharmo nirapavādo 'tra sauhṛdaṃ ca su madhyamāḥ // BhP_10.32.018 // / bhajato 'pi na vai kecid bhajanty abhajataḥ kutaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993392 (0.0):
uktaṃ svayam eva / bhajato'pi na vai kecid bhajanty abhajataḥ kutaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378744 (0.051):
BhP_10.32.017/3 na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tad dhi nānyathā / BhP_10.32.018/1 bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitarau yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777272 (0.057):
na tatra sauhṛdaṃ dharmaḥ svārthārthaṃ tad dhi nānyathā // BhP_10.32.017 / bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitarau yathā /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418287 (0.062):
[*67] na sauhṛdaṃ kaitavamayatvāt | / BhP_10,32.18 / bhajanty abhajato ye vai karuṇāḥ pitaro yathā /
ātmārāmā hy āptakāmā akṛtajñā gurudruhaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777295 (0.0):
bhajato 'pi na vai kecid bhajanty abhajataḥ kutaḥ / / ātmārāmā hy āpta kāmā akṛta jñā guru druhaḥ // BhP_10.32.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993397 (0.0):
bhajato'pi na vai kecid bhajanty abhajataḥ kutaḥ | / ātmārāmā hy āpta kāmā akṛta jñā gurudruhaḥ ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378765 (0.045):
BhP_10.32.019/1 bhajato 'pi na vai kecid bhajanty abhajataḥ kutaḥ / BhP_10.32.019/3 ātmārāmā hy āpta kāmā akṛta jñā guru druhaḥ
tṛtīyapraśnottaraṃ bhajato 'pīti | ayam arthaḥ-te tu caturvidhāḥ | eke
ātmārāmā aparāgdṛśaḥ, kecid āptakāmā viṣayadarśino 'pi pūrṇakāmatvena
bhogecchārahitāḥ, anye 'kṛtajñā mūḍhāḥ, anye tu gurudruho 'tikaṭhināḥ sa
pitā yas tu poṣakaḥ iti nyāyād upakartā gurutulyas tasmai druhyantīti
tathā te ||BhPC_10,32.19|| / BhP_10,32.20 / nāhaṃ tu sakhyo bhajato 'pi jantūn bhajāmy amīṣām anuvṛttivṛttaye /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378783 (0.0):
BhP_10.32.020/1 nāhaṃ tu sakhyo bhajato 'pi jantūn bhajāmy amīṣām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777309 (0.0):
ātmārāmā hy āpta kāmā akṛta jñā guru druhaḥ // BhP_10.32.019 // / nāhaṃ tu sakhyo bhajato 'pi jantūn bhajāmy amīṣām anuvṛtti vṛttaye /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9345552 (0.0):
eva svayam uktam-nāhaṃ tu sakhyo bhajato'pi jantūn [BhP 10.32.20] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6993408 (0.0):
nāhaṃ tu sakhyo bhajato'pi jantūn
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318570 (0.0):
nāhaṃ tu sakhyo bhajato 'pi jantūn
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346065 (0.0):
śrī kṛṣṇāya ca tāsāṃ tad vṛddhir athyarthaṃ rocate | yathoktaṃ nāhaṃ tu / sakhyo bhajato'pi jantūn [BhP 10.32.10] ity ādinā | tasmān madhye
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351373 (0.0):
yad uktaṃ svayaṃ kṛṣṇena nāhaṃ tu sakhyo bhajato'pi jantūn [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331023 (0.014):
śaśvat [BhP 1.8.25] iti | nāhaṃ tu sakhyo bhajato'pi [BhP 10.32.20] iti ca
yathādhano labdhadhane vinaṣṭe taccintayānyan nibhṛto na veda //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378791 (0.0):
BhP_10.32.020/1 nāhaṃ tu sakhyo bhajato 'pi jantūn bhajāmy amīṣām / anuvṛtti vṛttaye / BhP_10.32.020/3 yathādhano labdha dhane vinaṣṭe tac cintayānyan nibhṛto na
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777316 (0.0):
nāhaṃ tu sakhyo bhajato 'pi jantūn bhajāmy amīṣām anuvṛtti vṛttaye / / yathādhano labdha dhane vinaṣṭe tac cintayānyan nibhṛto na veda //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19318577 (0.0):
nāhaṃ tu sakhyo bhajato 'pi jantūn / bhajāmy amīṣām anuvṛttivṛttaye | / yathādhano labdha dhane vinaṣṭe
atra caramakoṭigatam ātmānaṃ matvā, akṣisaṃkocaiḥ parasparaṃ
gūḍhasmitamukhīs tā dṛṣṭvā āha-nāhaṃ tv iti | he sakhyaḥ, ahaṃ teṣāṃ
madhye na ko 'pi, kiṃ tu paramakāruṇikaḥ paramasuhṛc ca | katham | amīṣāṃ
bhajatām anuvṛttivṛtaye nirantaradhyānapravṛttyarthaṃ tān na bhajāmi |
etat sadṛṣṭāntam āha-yatheti | tasya dhanasyaiva cintayā nibhṛtaḥ pūrṇaḥ |
vyāpta iti yāvat | anyat kṣutpipāsādy api na veda ||BhPC_10,32.20||
BhP_10,32.21 / evaṃ madarthojjhitalokavedasvānāṃ hi vo mayy anuvṛttaye 'balāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378803 (0.0):
BhP_10.32.020/3 yathādhano labdha dhane vinaṣṭe tac cintayānyan nibhṛto na / veda / BhP_10.32.021/1 evaṃ mad arthojjhita loka veda svānām hi vo mayy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777329 (0.0):
yathādhano labdha dhane vinaṣṭe tac cintayānyan nibhṛto na veda // / BhP_10.32.020 // / evaṃ mad arthojjhita loka veda svānām hi vo mayy anuvṛttaye 'balāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352815 (0.0):
eṣa ca stuty ādibhiḥ śāmyati | yathaiva tās tuṣṭāva / evaṃ mad arthojjhita loka veda
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418468 (0.025):
evaṃ madarthojjhitalokavedasvānāṃ madarthe ujjhito loko
mayā parokṣaṃ bhajatā tirohitaṃ māsūyituṃ mārhatha tat priyaṃ priyāḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378813 (0.0):
BhP_10.32.021/1 evaṃ mad arthojjhita loka veda svānām hi vo mayy / anuvṛttaye 'balāḥ / BhP_10.32.021/3 mayāparokṣaṃ bhajatā tirohitaṃ māsūyituṃ mārhatha tat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777337 (0.0):
evaṃ mad arthojjhita loka veda svānām hi vo mayy anuvṛttaye 'balāḥ / / mayāparokṣaṃ bhajatā tirohitaṃ māsūyituṃ mārhatha tat priyaṃ priyāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352823 (0.0):
svānāṃ hi vo mayy anuvṛttaye 'balāḥ | / mayā parokṣaṃ bhajatā tirohitaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418524 (0.061):
[*69] yadvā mādvayaṃ niṣedhe | tathāpi priyaṃ mallakṣaṇam asūyituṃ / mārhatheti mā | api tu mayā dattaduḥkhatvād athaiveti |
evaṃ madarthojjhitalokavedasvānāṃ madarthe ujjhito loko
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378798 (0.0):
veda / BhP_10.32.021/1 evaṃ mad arthojjhita loka veda svānām hi vo mayy
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777323 (0.0):
yathādhano labdha dhane vinaṣṭe tac cintayānyan nibhṛto na veda // / BhP_10.32.020 // / evaṃ mad arthojjhita loka veda svānām hi vo mayy anuvṛttaye 'balāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352809 (0.0):
evaṃ mad arthojjhita loka veda / svānāṃ hi vo mayy anuvṛttaye 'balāḥ |
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418447 (0.025):
BhP_10,32.21 / evaṃ madarthojjhitalokavedasvānāṃ hi vo mayy anuvṛttaye 'balāḥ /
yuktāyuktāpratīkṣaṇāt, vedaś ca dharmādharmāpratīkṣaṇāt, svā jñātayaś ca
snehatyāgāt yābhis tāsāṃ vo yuṣmākaṃ parokṣam adarśanaṃ yathā bhavati
tathā bhajatā yuṣmat premālāpān śṛṇvataiva tirohitam antardhānena sthitam
| tat tasmāt he abalā he priyāḥ, mā mām[*69] asūyituṃ doṣāropeṇa draṣṭuṃ
yūyaṃ mārhatha na yogyāḥ stha ||BhPC_10,32.21||
[*69] yadvā mādvayaṃ niṣedhe | tathāpi priyaṃ mallakṣaṇam asūyituṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418461 (0.061):
mayā parokṣaṃ bhajatā tirohitaṃ māsūyituṃ mārhatha tat priyaṃ priyāḥ // / evaṃ madarthojjhitalokavedasvānāṃ madarthe ujjhito loko
mārhatheti mā | api tu mayā dattaduḥkhatvād athaiveti |
BhP_10,32.22 / na pāraye 'haṃ niravadyasaṃyujāṃ svasādhukṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378826 (0.0):
priyaṃ priyāḥ / BhP_10.32.022/1 na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ sva sādhu kṛtyaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777349 (0.0):
mayāparokṣaṃ bhajatā tirohitaṃ māsūyituṃ mārhatha tat priyaṃ priyāḥ // / BhP_10.32.021 // / na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941697 (0.0):
[BhP 10.33.35] ity ādinā śrī śuka vacanena ca | / na pāraye'haṃ niravadya saṃyujāṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331580 (0.0):
kānta bhāva vaśyatvam āha / na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790019 (0.0):
na pāraye' haṃ niravadya saṃyujāṃ / sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ | [BhP 10.32.22] ity ādinā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532561 (0.0):
na pāraye æhaṃ niravadya saṃyujāṃ / sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321464 (0.007):
vaśīkṛtatvaṃ ca svayaṃ darśitaṃ na pāraye'haṃ niravadya saṃyujām [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352829 (0.012):
māsūyituṃ mārhatha tat priyaṃ priyāḥ || [BhP 10.32.21] / na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ [BhP 10.32.22] ity ādi | spaṣṭam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346866 (0.045):
atraivam api svayam uktaṃ na pāraye'ham [BhP 10.32.12] ity ādi | atha
yā mābhajan durjaragehaśṛṅkhalāḥ[*70] saṃvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378835 (0.0):
vibudhāyuṣāpi vaḥ / BhP_10.32.022/3 yā mābhajan durjara geha śṛṅkhalāḥ saṃvṛścya tad vaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777358 (0.0):
na pāraye 'haṃ niravadya saṃyujāṃ sva sādhu kṛtyaṃ vibudhāyuṣāpi vaḥ / / yā mābhajan durjara geha śṛṅkhalāḥ saṃvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331591 (0.0):
yām ābhajan durjara geha śṛṅkhalāḥ / saṃvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā || [BhP 10.32.22]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532570 (0.0):
yām ābhajan durjara geha śṛṅkhalāḥ / saṃvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā // RUnm_3.29 //
[*70] śṛṅkhalām iti vā pāṭhaḥ | / āstām idaṃ, paramarthaṃ tu śṛṇutety āha-neti | niravadyā saṃyuk saṃyogo
yāsāṃ tāsāṃ vo vibudhānām[*71] āyuṣāpi cirakāle 'pi svīyaṃ sādhu kṛtyaṃ
pratyupakāraṃ kartuṃ na pāraye na śaknomi | kathaṃ bhūtānām | yā bhavatyo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331624 (0.051):
parama sukhada sevāṃ na pāraye | na pratyupakāreṇānukartuṃ śaknomīty
durjarā ajarā yā gehaśṛṅkhalās tāḥ saṃvṛścya niḥśeṣaṃ chittvā mā mām
abhajaṃs tāsām | maccittaṃ tu bahuṣu premayuktatayā naikaniṣṭham | tasmād
vo yuṣmākam eva sādhunā sādhukṛtyena tat yuṣmat sādhu kṛtyaṃ pratiyātu
pratikṛtaṃ bhavatu | yuṣmat sauśīlyenaiva mamānṛṇyaṃ, na tu
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452092 (0.014):
madarthameva saṃvardhitāyāṃ kulapālikāyāṃ maddāridṣadoṣātpunaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275460 (0.018):
sneha paramparāyāḥ parādhīnaḥ | sā ca sādguṇyasya, tac ca / sarva samañjasatāyāḥ | sā cātra yathā tathā na mad vidhe | saiva ca khalu
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12408942 (0.020):
tadāgacchāśramaṃ tāvannātidūramito mama // SoKss_12,34.157 // / tatrānayā matsutāyā sahāssva svagṛhe yathā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25120983 (0.021):
mallasya mattraṇā cātra HV_App.I,44.28**4:1a / mallārir mallabhāvanaḥ HV_App.I,36.49b
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6456447 (0.023):
madanugrahalabdhenāpi rūpeṇa lokalocanotsavāyamānena / matsapatnīrabhiramayiṣyasi / / nāhamātmavināśāya vetālotthāpanamācareyam' iti /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24177441 (0.024):
bhagavān 'me sapatnīṃ'; madanyāṃ matpatipāṇigṛhītīṃ 'parādhama'; parāṇuda / / mama patiṃ 'kevalaṃ'; mayyevāsaktaṃ kuru / 'ahamuttarābhyaḥ';
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203172 (0.024):
dvayaṃ devatva-mokṣāya $ mame7ti na mame7ti ca & / mame7ti badhyate jantur % na mame7ti vimucyate // 7.114 //
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872572 (0.026):
pratyodhāvita | āha | nāhaṃ pratyodhāvitā api tu mama devaro
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16907876 (0.030):
yat kṛtaṃ tv atra matprītyāai BrP_140.29a
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13702800 (0.031):
bhrātarvasaṃtatilakānatimuktakaṃ ca saṃdaśyate 'tra kimu / matparamastvametat /
Kusalamisra: Gudharthadipika (ghatgu_u.htm.txt) 7946127 (0.031):
15 tatra gatā|| santa|| pāṃsunivāraṇaṃ, matsandeśai|| taccittāka[=] / 16 rṣaṇaṃ ca, kariṣyatha ity upakāre kṛte bhavatkāya|| prakāśa||
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330488 (0.032):
kiṃ kasmānme mamaitadupatapanamupatapasi sa tvaṃ he roga yo 'haṃ yajño
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23826461 (0.032):
asmadādiprasādam antareṇa / ābhir matprattābhir mayā pradattābhiḥ / paricāriṇībhiḥ paricārayasvātmānam, pādaprakṣālanādiśuśrūṣāṃ kārayātmana
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13033953 (0.034):
RV_10.010.10.2{07} upa barbṛhi vṛṣabhāya bāhumanyamichasva subhagepatiṃ / mat / RV_10.010.11.1{08} kiṃ bhratāsad yadanāthaṃ bhavāti kimu svasā yan
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072535 (0.034):
6.101.016c matpriyākhyānakasyeha tava pratyabhinandanam
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4682400 (0.035):
te janā pāram ehiṃti maccudheyaṃ suduttaraṃ || / Uv29:34 / ye tarhi samyag ākhyāte dharme dharmānudarśinaḥ |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2504683 (0.058):
agatavantaḥ |bhavatu, mayā tu pitṛvyatāyāḥ pitṛtāyāś cānusartavyatayā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076493 (0.063):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
matkṛtapratyupakāreṇety arthaḥ ||BhPC_10,32.22|| / [*71] yadvā vigato budho gaṇanābhijño yasmāt tenānantenāyuṣāpi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331630 (0.047):
arthaḥ | kenāpi na pāraye | vigato budho gaṇanā vijño yasmāt tena
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414766 (0.0):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416140 (5.960):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ triṃśattamo 'dhyāyaḥ **30**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417663 (5.960):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ ekatriṃśo 'dhyāyaḥ **31**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420383 (5.960):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ trayastriṃśo 'dhyāyaḥ **33**
ṭīkāyāṃ dvātriṃśo 'dhyāyaḥ **32** / trayastriṃśe tato gopīmaṇḍalīmadhyago hariḥ /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3414769 (0.012):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ **29**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3417666 (0.013):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ ekatriṃśo 'dhyāyaḥ **31**
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3416141 (0.025):
iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe daśamaskandhe pūrvārdhe bhāvārthadīpikāyāṃ / ṭīkāyāṃ triṃśattamo 'dhyāyaḥ **30**
priyās tā ramayāmāsa hradinīvanakelibhiḥ // 1 // / BhP_10,33.01
śrīśuka uvāca / itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ supeśalāḥ[*72] /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378849 (0.0):
BhP_10.33.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.33.001/1 itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ su peśalāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777372 (0.0):
BhP_10.32.022 // / BhP_10.33.001/0 śrī śuka uvāca / itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ su peśalāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353334 (0.0):
atha mānānantarajaḥ sambhogo, yathā / itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ supeśalāḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19354240 (0.0):
tṛtīyo yathā / itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ supeśalāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370167 (0.025):
BhP_10.16.054/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.16.054/1 itthaṃ sa nāga patnībhir bhagavān samabhiṣṭutaḥ
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18420913 (0.029):
BhP_11.17.008/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.17.008/1 itthaṃ sva-bhṛtya-mukhyena pṛṣṭaḥ sa bhagavān hariḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2769312 (0.032):
BhP_10.16.054/0 śrī śuka uvāca / itthaṃ sa nāga patnībhir bhagavān samabhiṣṭutaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2828520 (0.034):
BhP_11.17.008/0 śrī śuka uvāca / itthaṃ sva bhṛtya mukhyena pṛṣṭaḥ sa bhagavān hariḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6364071 (0.037):
BhP_10.10.039/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.10.039/1 itthaṃ saṅkīrtitas tābhyāṃ bhagavān gokuleśvaraḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6372273 (0.037):
BhP_10.21.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.21.001/1 itthaṃ śarat svaccha jalaṃ padmākara sugandhinā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374867 (0.037):
BhP_10.25.008/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.25.008/1 itthaṃ maghavatājñaptā meghā nirmukta bandhanāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6392663 (0.037):
BhP_10.52.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.52.001/1 itthaṃ so 'nagrahīto 'nga kṛṣṇenekṣvāku nandanaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6413247 (0.037):
BhP_10.81.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.81.001/1 sa itthaṃ dvija mukhyena saha saṅkathayan hariḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418640 (0.037):
BhP_10.86.058/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.86.058/1 sa itthaṃ prabhunādiṣṭaḥ saha kṛṣṇān dvijottamān
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6420818 (0.037):
BhP_10.89.019/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.89.019/1 itthaṃ sārasvatā viprā nṛṇām saṃśaya nuttaye
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15399584 (0.037):
BhP_03.07.008/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.07.008/1 sa itthaṃ coditaḥ kṣattrā tattva-jijñāsunā muniḥ
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15400079 (0.037):
BhP_03.07.042/0 śrī-śuka uvāca / BhP_03.07.042/1 sa ittham āpṛṣṭa-purāṇa-kalpaḥ kuru-pradhānena
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27379105 (0.037):
BhP_08.18.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.18.001/1 itthaṃ viriñcastutakarmavīryaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27381659 (0.037):
BhP_08.22.012/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.22.012/1 tasyetthaṃ bhāṣamāṇasya prahrādo bhagavatpriyaḥ
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13002646 (0.037):
BhP_09.08.028/0 śrīśuka uvāca / BhP_09.08.028/1 itthaṃ gītānubhāvastaṃ bhagavān kapilo muniḥ
jahur virahajaṃ tāpaṃ tadaṅgopacitāśiṣaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378856 (0.0):
BhP_10.33.001/1 itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ su peśalāḥ / BhP_10.33.001/3 jahur viraha jaṃ tāpaṃ tad aṅgopacitāśiṣaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777378 (0.0):
itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ su peśalāḥ / / jahur viraha jaṃ tāpaṃ tad aṅgopacitāśiṣaḥ // BhP_10.33.001 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353340 (0.0):
itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ supeśalāḥ | / jahur virahajaṃ tāpaṃ tadaṅgopacitāśiṣaḥ || [BhP 10.33.1] ity ādi |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19354246 (0.0):
itthaṃ bhagavato gopyaḥ śrutvā vācaḥ supeśalāḥ | / jahur virahajaṃ tāpaṃ tadaṅgopacitāśiṣaḥ || [BhP 10.33.1]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378592 (0.062):
BhP_10.32.009/1 sarvās tāḥ keśavāloka paramotsava nirvṛtāḥ / BhP_10.32.009/3 jahur viraha jaṃ tāpaṃ prājñaṃ prāpya yathā janāḥ
[*72] supeśalā manoharāḥ | / tat tadā aṅga he rājan, yadvā tasya bhagavato 'ṅgena vapuṣā
karacaraṇādyavayavair vopacitāḥ samṛddhā āśiṣo yāsāṃ[*73] tāḥ
||BhPC_10,33.1|| / [*73] yadvā tāsāṃ gopīnām aṅgair upacitā āśiṣo yasya |
BhP_10,33.02 / tatrārabhata govindo rāsakrīḍām anuvrataiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378864 (0.0):
BhP_10.33.001/3 jahur viraha jaṃ tāpaṃ tad aṅgopacitāśiṣaḥ / BhP_10.33.002/1 tatrārabhata govindo rāsa krīḍām anuvrataiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777386 (0.0):
jahur viraha jaṃ tāpaṃ tad aṅgopacitāśiṣaḥ // BhP_10.33.001 // / tatrārabhata govindo rāsa krīḍām anuvrataiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356017 (0.006):
|| 10.34 || śrī śukaḥ || 424 || / rāsaḥ | tatrārabhata govindo rāsakrīḍām anuvrataiḥ [BhP 10.33.2] ity ādi |
strīratnair anvitaḥ prītair anyonyābaddhabāhubhiḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378871 (0.0):
BhP_10.33.002/1 tatrārabhata govindo rāsa krīḍām anuvrataiḥ / BhP_10.33.002/3 strī ratnair anvitaḥ prītair anyonyābaddha bāhubhiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777392 (0.0):
tatrārabhata govindo rāsa krīḍām anuvrataiḥ / / strī ratnair anvitaḥ prītair anyonyābaddha bāhubhiḥ // BhP_10.33.002 //
rāsakrīḍāṃ rāso[*74] nāma bahunartakīyukto nṛtyaviśeṣas tāṃ krīḍām |
anyonyam ābaddhāḥ saṃgrathitā bāhavo yais taiḥ saha ||BhPC_10,33.2||
[*74] natair gṛhītakaṇṭhānām anyonyāttakaraśriyam / nartakīnāṃ bhaved
rāso maṇḍalībhūya nartanam // iti rāsalakṣaṇam | / BhP_10,33.03
rāsotsavaḥ sampravṛtto gopīmaṇḍalamaṇḍitaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378879 (0.0):
BhP_10.33.002/3 strī ratnair anvitaḥ prītair anyonyābaddha bāhubhiḥ / BhP_10.33.003/1 rāsotsavaḥ sampravṛtto gopī maṇḍala maṇḍitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777400 (0.0):
strī ratnair anvitaḥ prītair anyonyābaddha bāhubhiḥ // BhP_10.33.002 // / rāsotsavaḥ sampravṛtto gopī maṇḍala maṇḍitaḥ /
yogeśvareṇa kṛṣṇena[*75] tāsāṃ madhye dvayor dvayoḥ / / praviṣṭena gṛhītānāṃ kaṇṭhe svanikaṭaṃ striyaḥ //
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418798 (0.0):
sārdhena | tāsāṃ maṇḍalarūpeṇāvasthitānāṃ dvayor dvayor madhye praviṣṭena
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777409 (0.0):
rāsotsavaḥ sampravṛtto gopī maṇḍala maṇḍitaḥ / / yogeśvareṇa kṛṣṇena tāsāṃ madhye dvayor dvayoḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378890 (1.192):
BhP_10.33.003/1 rāsotsavaḥ sampravṛtto gopī maṇḍala maṇḍitaḥ / BhP_10.33.003/3 yogeśvareṇa kṛṣṇena tāsāṃ madhye dvayor dvayoḥ
[*75] kṛṣṇena nimittena saṃpravṛttaḥ | yadvāntarbhāvitaṇyarthaḥ | kṛṣṇena
samyak pravṛtta ity arthaḥ | / tatsāhityam abhinayena darśayati-rāsotsava ity akṣaracatuṣṭayādhikena
sārdhena | tāsāṃ maṇḍalarūpeṇāvasthitānāṃ dvayor dvayor madhye praviṣṭena
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418764 (0.0):
yogeśvareṇa kṛṣṇena[*75] tāsāṃ madhye dvayor dvayoḥ / / praviṣṭena gṛhītānāṃ kaṇṭhe svanikaṭaṃ striyaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777406 (0.0):
yogeśvareṇa kṛṣṇena tāsāṃ madhye dvayor dvayoḥ / / praviṣṭena gṛhītānāṃ kaṇṭhe sva nikaṭaṃ striyaḥ // BhP_10.33.003_1 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378886 (0.024):
BhP_10.33.003/3 yogeśvareṇa kṛṣṇena tāsāṃ madhye dvayor dvayoḥ / BhP_10.33.003/5 praviṣṭena gṛhītānāṃ kaṇṭhe sva nikaṭaṃ striyaḥ
tenaiva kaṇṭhe gṛhītānām ubhayata āliṅgitānām | kathaṃbhūtena | yaṃ sarvāḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418763 (0.044):
yogeśvareṇa kṛṣṇena[*75] tāsāṃ madhye dvayor dvayoḥ / / praviṣṭena gṛhītānāṃ kaṇṭhe svanikaṭaṃ striyaḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777405 (0.044):
yogeśvareṇa kṛṣṇena tāsāṃ madhye dvayor dvayoḥ / / praviṣṭena gṛhītānāṃ kaṇṭhe sva nikaṭaṃ striyaḥ // BhP_10.33.003_1 //
striyaḥ svanikaṭaṃ mām evāśliṣṭavān iti manyeraṃs tena etad arthaṃ dvayor
dvayor madhye praviṣṭenety arthaḥ | nanv ekasya kathaṃ tathā praveśaḥ,
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378885 (0.054):
BhP_10.33.003/3 yogeśvareṇa kṛṣṇena tāsāṃ madhye dvayor dvayoḥ / BhP_10.33.003/5 praviṣṭena gṛhītānāṃ kaṇṭhe sva nikaṭaṃ striyaḥ
sarvasannihitatve vā kutaḥ svaikanikaṭatvābhimānas tāsām ity ata
uktaṃ-yogeśvareṇeti | acintyaśaktinety arthaḥ ||BhPC_10,33.3||
BhP_10,33.04 / yaṃ manyeran nabhas tāvad vimānaśatasaṅkulam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378900 (0.0):
BhP_10.33.003/5 praviṣṭena gṛhītānāṃ kaṇṭhe sva nikaṭaṃ striyaḥ / BhP_10.33.003/7 yaṃ manyeran nabhas tāvad vimāna śata saṅkulam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777419 (0.0):
praviṣṭena gṛhītānāṃ kaṇṭhe sva nikaṭaṃ striyaḥ // BhP_10.33.003_1 // / yaṃ manyeran nabhas tāvad vimāna śata saṅkulam /
divaukasāṃ sadārāṇām autsukyāpahṛtātmanām //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378906 (0.0):
BhP_10.33.003/7 yaṃ manyeran nabhas tāvad vimāna śata saṅkulam / BhP_10.33.003/9 divaukasāṃ sa dārāṇām autsukyāpahṛtātmanām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777424 (0.0):
yaṃ manyeran nabhas tāvad vimāna śata saṅkulam / / divaukasāṃ sa dārāṇām autsukyāpahṛtātmanām // BhP_10.33.003_2 //
tāvat tatkṣaṇam evautsukyavyāptamanasāṃ sastrīkāṇāṃ devānāṃ vimānaśataiḥ
saṅkulaṃ saṅkīrṇaṃ nabho babhūva ||BhPC_10,33.4|| / BhP_10,33.05
tato dundubhayo nedur nipetuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378914 (0.0):
BhP_10.33.003/9 divaukasāṃ sa dārāṇām autsukyāpahṛtātmanām / BhP_10.33.004/1 tato dundubhayo nedur nipetuḥ puṣpa vṛṣṭayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777432 (0.0):
divaukasāṃ sa dārāṇām autsukyāpahṛtātmanām // BhP_10.33.003_2 // / tato dundubhayo nedur nipetuḥ puṣpa vṛṣṭayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25745702 (0.009):
kṣubhyanti sarvabhūtāni laliteśāvinirgame / / devadundubhayo nedurnipetuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ // BndP_3,20.100 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25757416 (0.039):
devadundubhayo neduḥ patitāḥ puṣpavṛṣṭayaḥ /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23248920 (0.055):
suradundubhayo nendurnipetuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841366 (0.062):
deva dundubhayo nedur gandharvāpsaraso jaguḥ / / vavṛṣuḥ puṣpa varṣāṇi vibudhāḥ sādhu vādinaḥ // BhP_12.06.015 //
jagur gandharvapatayaḥ sastrīkās tadyaśo 'malam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777437 (0.0):
tato dundubhayo nedur nipetuḥ puṣpa vṛṣṭayaḥ / / jagur gandharva patayaḥ sa strīkās tad yaśo 'malam // BhP_10.33.004 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378920 (0.015):
BhP_10.33.004/1 tato dundubhayo nedur nipetuḥ puṣpa vṛṣṭayaḥ / BhP_10.33.004/3 jagur gandharva patayaḥ sa strīkās tad yaśo 'malam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16228627 (0.056):
jagur anye ca tadgaṇāḥ HV_App.I,29.490b / jagur gandharvapatayo HV_App.I,31.3561a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 638224 (0.062):
hato haṃso hato haṃsaḥ $ kṛṣṇena ripumardinā // HV_App.I,31.3560 // / jagur gandharvapatayo $ devaloke divāniśam / HV_App.I,31.3561 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22123781 (0.062):
hato haṃso hato haṃsaḥ kṛṣṇena ripumardinā // HV_App.I,31.3560 // / jagur gandharvapatayo devaloke divāniśam / HV_App.I,31.3561 /
tat tasya bhagavataḥ śrīkṛṣṇasyāmalaṃ nirmalaṃ yaśo jagur iti
||BhPC_10,33.5|| / BhP_10,33.06 / valayānāṃ nūpurāṇāṃ kiṅkiṇīnāṃ ca yoṣitām /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777444 (0.0):
jagur gandharva patayaḥ sa strīkās tad yaśo 'malam // BhP_10.33.004 // / valayānāṃ nūpurāṇāṃ kiṅkiṇīnāṃ ca yoṣitām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378927 (5.960):
BhP_10.33.004/3 jagur gandharva patayaḥ sa strīkās tad yaśo 'malam / BhP_10.33.005/1 valayānāṃ nūpurāṇāṃ kiṅkiṇīnāṃ ca yoṣitām
sapriyāṇām abhūc chabdas tumulo rāsamaṇḍale //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378933 (0.0):
BhP_10.33.005/1 valayānāṃ nūpurāṇāṃ kiṅkiṇīnāṃ ca yoṣitām / BhP_10.33.005/3 sa priyāṇām abhūc chabdas tumulo rāsa maṇḍale
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777449 (0.0):
valayānāṃ nūpurāṇāṃ kiṅkiṇīnāṃ ca yoṣitām / / sa priyāṇām abhūc chabdas tumulo rāsa maṇḍale // BhP_10.33.005 //
sapriyāṇāṃ kṛṣṇasahitānām | tumulaḥ saṅkīrṇaḥ ||BhPC_10,33.6||
BhP_10,33.07 / tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakīsutaḥ / / madhye maṇīnāṃ haimānāṃ mahāmarakato yathā //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378944 (0.0):
BhP_10.33.005/3 sa priyāṇām abhūc chabdas tumulo rāsa maṇḍale / BhP_10.33.006/1 tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī sutaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777459 (0.0):
sa priyāṇām abhūc chabdas tumulo rāsa maṇḍale // BhP_10.33.005 // / tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī sutaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345436 (0.023):
udāra ceṣṭitaḥ [BhP 10.29.43] ity ādau vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛtaḥ iti / spaṣṭam | / tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī sutaḥ | (page 122)
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22735741 (0.037):
[BhP 10.59.43] iti | nāyaṃ śriyo'ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ [BhP / ityādi | tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī-sutaḥ [BhP 10.33.6] iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422376 (0.049):
uktaṃ ca tāsāṃ vigraha māhātmyaṃ tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān devakī / sutaḥ [BhP 10.33.6] ity ādibhiḥ | śrīmad uddhavena ca tān namasyatā
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434262 (0.053):
tābhiḥ śaktibhir yathā yāvat tathā tatrātiśuśubhe tābhir bhagavān / devakī-sutaḥ ity ādi | cakāśa gopī-pariṣad-gato 'rcita ity ādi |
mahāmarakato nīlamaṇir iva haimānāṃ maṇīnāṃ madhye madhye tābhiḥ
svarṇavarṇābhir āśliṣṭābhiḥ śuśubhe | gopīdṛṣṭyabhiprāyeṇa vā vinaiva
madhyapadāvṛttim ekavacanam ||BhPC_10,33.7||
BhP_10,33.08 / pādanyāsair bhujavidhutibhiḥ sasmitair bhrūvilāsair
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378955 (0.0):
BhP_10.33.006/3 madhye maṇīnāṃ haimānāṃ mahā marakato yathā / BhP_10.33.007/1 pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ sa smitair bhrū vilāsair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777470 (0.0):
madhye maṇīnāṃ haimānāṃ mahā marakato yathā // BhP_10.33.006 // / pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ sa smitair bhrū vilāsair $ bhajyan madhyaiś
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804133 (0.0):
[78] tathā ca tena tad varṇanam / pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ sasmitair bhrū vilāsair
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345460 (0.004):
kalā vaidagdhīkṛtam āha pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ [BhP 10.33.7] ity
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418976 (0.054):
sa yathā tābhiḥ śuśubhe, tathā tā api tena virejur ity āha-pādanyāsair iti / | bhujavidhutibhiḥ karacālanair bhajyamānair madhyaiś caladbhiḥ kucaiś ca
bhajyan madhyaiś calakucapaṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍalolaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378964 (0.0):
BhP_10.33.007/1 pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ sa smitair bhrū vilāsair / BhP_10.33.007/2 bhajyan madhyaiś cala kuca paṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍa lolaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777478 (0.0):
pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ sa smitair bhrū vilāsair $ bhajyan madhyaiś
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804141 (0.0):
pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ sasmitair bhrū vilāsair / bhajyan madhyaiś cala kuca paṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍalolaiḥ |
svidyanmukhyaḥ kabararaśanāgranthayaḥ kṛṣṇavadhvo
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378972 (0.045):
BhP_10.33.007/3 svidyan mukhyaḥ kavara rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa vadhvo / BhP_10.33.007/4 gāyantyas taṃ taḍita iva tā megha cakre virejuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777478 (0.049):
cala kuca paṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍa lolaiḥ & / svidyan mukhyaḥ kavara rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa vadhvo % gāyantyas taṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804141 (0.049):
bhajyan madhyaiś cala kuca paṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍalolaiḥ | / svidyan mukhyaḥ kavara rasanā granthayaḥ kṛṣṇa vadhvo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777485 (0.052):
svidyan mukhyaḥ kavara rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa vadhvo % gāyantyas taṃ / taḍita iva tā megha cakre virejuḥ // BhP_10.33.007 //*
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804148 (0.052):
svidyan mukhyaḥ kavara rasanā granthayaḥ kṛṣṇa vadhvo / gāyantyas taṃ taḍita iva tā megha cakre virejuḥ ||[BhP 10.33.7] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378964 (0.060):
BhP_10.33.007/2 bhajyan madhyaiś cala kuca paṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍa lolaiḥ / BhP_10.33.007/3 svidyan mukhyaḥ kavara rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa vadhvo
gāyantyas taṃ taḍita iva tā meghacakre virejuḥ // / sa yathā tābhiḥ śuśubhe, tathā tā api tena virejur ity āha-pādanyāsair iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777488 (0.0):
svidyan mukhyaḥ kavara rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa vadhvo % gāyantyas taṃ / taḍita iva tā megha cakre virejuḥ // BhP_10.33.007 //*
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804151 (0.0):
svidyan mukhyaḥ kavara rasanā granthayaḥ kṛṣṇa vadhvo / gāyantyas taṃ taḍita iva tā megha cakre virejuḥ ||[BhP 10.33.7] iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378976 (0.015):
BhP_10.33.007/3 svidyan mukhyaḥ kavara rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa vadhvo / BhP_10.33.007/4 gāyantyas taṃ taḍita iva tā megha cakre virejuḥ
| bhujavidhutibhiḥ karacālanair bhajyamānair madhyaiś caladbhiḥ kucaiś ca
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378950 (0.054):
BhP_10.33.007/1 pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ sa smitair bhrū vilāsair
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418945 (0.054):
BhP_10,33.08 / pādanyāsair bhujavidhutibhiḥ sasmitair bhrūvilāsair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777465 (0.054):
pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ sa smitair bhrū vilāsair $ bhajyan madhyaiś
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804128 (0.054):
pāda nyāsair bhuja vidhutibhiḥ sasmitair bhrū vilāsair
paṭaiś ca | gaṇḍalolair gaṇḍeṣu cañcalaiḥ | svidyan mukhyaḥ svidyanti
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378963 (0.058):
BhP_10.33.007/2 bhajyan madhyaiś cala kuca paṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍa lolaiḥ / BhP_10.33.007/3 svidyan mukhyaḥ kavara rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa vadhvo
svedam udgiranti mukhāni yāsāṃ tāḥ | kabareṣu raśanāsu ca granthayo dṛḍhā
yāsām | yadvā teṣu tāsu cāgranthayaḥ, śithilagranthaya ity arthaḥ | tatra
nānāmūrtiḥ kṛṣṇo meghacakram iva, tās tu bahuvidhās taḍita iva svedas
tuṣāra iva, gītaṃ garjitam eveti yathāsaṃbhavamūhyam ||BhPC_10,33.8||
BhP_10,33.09 / uccair jagur nṛtyamānā[*76] raktakaṇṭhyo ratipriyāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777498 (0.0):
uccair jagur nṛtyamānā rakta kaṇṭhyo rati priyāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345469 (0.030):
uccair jagur nṛtyamānā raktakaṇṭhyo ratipriyāḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378986 (0.034):
BhP_10.33.008/1 uccair jagur nṛtyamānā rakta kaṇṭhyo rati priyāḥ
kṛṣṇābhimarśamuditā yadgītenedam āvṛtam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777501 (0.0):
uccair jagur nṛtyamānā rakta kaṇṭhyo rati priyāḥ / / kṛṣṇābhimarśa muditā yad gītenedam āvṛtam // BhP_10.33.008 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345472 (0.030):
uccair jagur nṛtyamānā raktakaṇṭhyo ratipriyāḥ | / kṛṣṇābhi marśamuditā yad gītenedam āvṛtam || [BhP 10.33.9]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6378991 (0.031):
BhP_10.33.008/1 uccair jagur nṛtyamānā rakta kaṇṭhyo rati priyāḥ / BhP_10.33.008/3 kṛṣṇābhimarśa muditā yad gītenedam āvṛtam
[*76] nṛtyamānā iti nṛtyakāle 'pi gānaṃ śānajārṣaḥ | yadvā tācchīlyād
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985466 (0.046):
'dhipatir abhūt tan na vindāmā iti tad uparavāṇām uparavatvam, yat tad / upāravanta tac caturdhāvastād evaichan, ekadhā paro 'nvavindan, tasmāc
auśānac | yadvā nṛtyena mānaḥ kṛṣṇakṛto yāsām |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985466 (0.056):
'dhipatir abhūt tan na vindāmā iti tad uparavāṇām uparavatvam, yat tad / upāravanta tac caturdhāvastād evaichan, ekadhā paro 'nvavindan, tasmāc
nṛtyamānā nṛtyantyaḥ | raktakaṇṭhyo nānārāgair anurañjitakaṇṭhyaḥ |
kṛṣṇasyābhimarśena saṃsparśena muditāḥ | idaṃ viśvam ||BhPC_10,33.9||
BhP_10,33.10 / kācit samaṃ mukundena svarajātīr amiśritāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379000 (0.0):
BhP_10.33.009/1 kācit samaṃ mukundena svara jātīr amiśritāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777511 (0.0):
kṛṣṇābhimarśa muditā yad gītenedam āvṛtam // BhP_10.33.008 // / kācit samaṃ mukundena svara jātīr amiśritāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345512 (0.0):
ante ca teṣām eva vibhāgaś ca tatra svargādiṣu darśita iti | kiṃ ca / kācit samaṃ mukundena svarajātīr amiśritāḥ |
unninye pūjitā tena prīyatā sādhu sādhv iti / / tad eva dhruvam unninye tasyai mānaṃ ca bahv adāt //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777519 (0.0):
kācit samaṃ mukundena svara jātīr amiśritāḥ / / unninye pūjitā tena prīyatā sādhu sādhv iti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345520 (0.0):
kācit samaṃ mukundena svarajātīr amiśritāḥ | / unninye pūjitā tena prīyatā sādhu sādhv iti |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379010 (0.027):
BhP_10.33.009/1 kācit samaṃ mukundena svara jātīr amiśritāḥ / BhP_10.33.009/3 unninye pūjitā tena prīyatā sādhu sādhv iti
mukundena saha svarajātīḥ ṣaḍjādisvarālāpagatīḥ | amiśritāḥ kṛṣṇonnītābhir
asaṅkīrṇāḥ | prīyamāṇena saṃmānitā tajjāty unnayanam eva dhruvaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681807 (0.030):
nābhimupaspṛśedetenaivopaspṛśetkastadveda yadvra2taprado vratamupotsiñcet / atha yatra mekṣyanbhavati | tatkṛṣṇaviṣāṇayā loṣṭaṃ vā kiṃcidvopahantīyaṃ
Srighanacarasamgraha (=Śghs) (sghancsu.htm.txt) 4259290 (0.039):
bhedaṃ yāsyati so 'nyena saṃdhāsyati mayā saha | / yatira jātyādivādena paiśunyaṃ na samācaret || Śghs_3,4.13 ||
dhruvākhyaṃ tālaviśeṣaṃ kṛtvā unninye unnītavatī ||BhPC_10,33.10||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345572 (0.056):
dhruvākhyaṃ tāla viśeṣaṃ kṛtvā yā tato'py utkarṣeṇa jagau tasyai pūrvasyā
BhP_10,33.11 / kācid rāsapariśrāntā pārśvasthasya gadābhṛtaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379016 (0.005):
BhP_10.33.010/1 kācid rāsa pariśrāntā pārśva sthasya gadā bhṛtaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777525 (0.005):
tad eva dhruvam unninye tasyai mānaṃ ca bahv adāt // BhP_10.33.009 // / kācid rāsa pariśrāntā pārśva sthasya gadā bhṛtaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347590 (0.036):
mādhuryaṃ nāma ceṣṭānāṃ sarvāvasthāsu cārutā [UN 11.19] | tad yathā / kācid rāsa pariśrāntā pārśvasthasya gadā bhṛtaḥ |
jagrāha bāhunā skandhaṃ ślathadvalayamallikā //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777533 (1.192):
kācid rāsa pariśrāntā pārśva sthasya gadā bhṛtaḥ / / jagrāha bāhunā skandhaṃ ślathad valaya mallikā // BhP_10.33.010 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347598 (1.192):
kācid rāsa pariśrāntā pārśvasthasya gadā bhṛtaḥ | / jagrāha bāhunā skandhaṃ ślathad valaya mallikā || [BhP 10.33.11]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379024 (0.055):
BhP_10.33.010/3 jagrāha bāhunā skandhaṃ ślathad valaya mallikā
evaṃ nṛtyagītādinā śrīkṛṣṇasaṃmānitānāṃ tāsām atiprītivilasitaṃ vṛttam
āha-kācid iti | ślathanti valayāni mallikāś ca yasyāḥ sā ||BhPC_10,33.11||
BhP_10,33.12 / tatraikāṃsagataṃ bāhuṃ kṛṣṇasyotpalasaurabham /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379034 (0.0):
BhP_10.33.010/3 jagrāha bāhunā skandhaṃ ślathad valaya mallikā / BhP_10.33.011/1 tatraikāṃsa gataṃ bāhuṃ kṛṣṇasyotpala saurabham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777542 (0.0):
jagrāha bāhunā skandhaṃ ślathad valaya mallikā // BhP_10.33.010 // / tatraikāṃsa gataṃ bāhuṃ kṛṣṇasyotpala saurabham /
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13137104 (0.0):
abhīṣṭa lābhena, yathā śrī daśame (10.33.12) / tatraikāṃsagataṃ bāhuṃ kṛṣṇasyotpalasaurabham |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347469 (1.192):
sāttvikāḥ / tatraikāṃsa gataṃ bāhuṃ kṛṣṇasyotpala saurabham |
candanāliptam āghrāya hṛṣṭaromā cucumba ha //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777546 (0.0):
tatraikāṃsa gataṃ bāhuṃ kṛṣṇasyotpala saurabham / / candanāliptam āghrāya hṛṣṭa romā cucumba ha // BhP_10.33.011 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13137108 (0.0):
tatraikāṃsagataṃ bāhuṃ kṛṣṇasyotpalasaurabham | / candanāliptam āghrāya hṛṣṭaromā cucumba ha || RBhrs_2,4.150 ||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379039 (1.192):
BhP_10.33.011/1 tatraikāṃsa gataṃ bāhuṃ kṛṣṇasyotpala saurabham / BhP_10.33.011/3 candanāliptam āghrāya hṛṣṭa romā cucumba ha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347473 (0.059):
tatraikāṃsa gataṃ bāhuṃ kṛṣṇasyotpala saurabham | / candanāli samāghrāya hṛṣṭa romā cucumba ha || [BhP 10.33.12]
utpalasya saurabhaṃ yasya taṃ bāhum ||BhPC_10,33.12|| / BhP_10,33.13
kasyāścin nāṭyavikṣiptakuṇḍalatviṣamaṇḍitam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379048 (0.0):
BhP_10.33.011/3 candanāliptam āghrāya hṛṣṭa romā cucumba ha / BhP_10.33.012/1 kasyāścin nāṭya vikṣipta kuṇḍala tviṣa maṇḍitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777555 (0.0):
candanāliptam āghrāya hṛṣṭa romā cucumba ha // BhP_10.33.011 // / kasyāścin nāṭya vikṣipta kuṇḍala tviṣa maṇḍitam /
gaṇḍaṃ gaṇḍe sandadhatyā adāt tāmbūlacarvitam //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777558 (0.0):
kasyāścin nāṭya vikṣipta kuṇḍala tviṣa maṇḍitam / / gaṇḍaṃ gaṇḍe sandadhatyāḥ prādāt tāmbūla carvitam // BhP_10.33.012 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379052 (0.020):
BhP_10.33.012/1 kasyāścin nāṭya vikṣipta kuṇḍala tviṣa maṇḍitam / BhP_10.33.012/3 gaṇḍaṃ gaṇḍe sandadhatyāḥ prādāt tāmbūla carvitam
nāṭyena nṛtyena vikṣiptayoś cañcalayoḥ kuṇḍalayos[*77] tviṣeṇa tviṣā
maṇḍitaṃ gaṇḍaṃ kapolaṃ tathābhūte svagaṇḍe saṃdadhatyāḥ saṃyojayantyāḥ
||BhPC_10,33.13|| / [*77] nṛtyena vikṣipte cañcale kuṇḍale ca svābhāvikī gaṇḍatviṭ ca
tatsamāhāras tviṣaṃ tena maṇḍitam iti | dvandvāc cudaṣahāntāt iti ṭac |
BhP_10,33.14 / nṛtyantī gāyatī kācit kūjan nūpuramekhalā /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777568 (0.0):
gaṇḍaṃ gaṇḍe sandadhatyāḥ prādāt tāmbūla carvitam // BhP_10.33.012 // / nṛtyatī gāyatī kācit kūjan nūpura mekhalā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379062 (0.012):
BhP_10.33.013/1 nṛtyatī gāyatī kācit kūjan nūpura mekhalā
pārśvasthācyutahastābjaṃ śrāntādhāt stanayoḥ śivam //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379070 (0.0):
BhP_10.33.013/1 nṛtyatī gāyatī kācit kūjan nūpura mekhalā / BhP_10.33.013/3 pārśva sthācyuta hastābjaṃ śrāntādhāt stanayoḥ śivam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777575 (0.0):
nṛtyatī gāyatī kācit kūjan nūpura mekhalā / / pārśva sthācyuta hastābjaṃ śrāntādhāt stanayoḥ śivam // BhP_10.33.013 //
kūjatī nūpure mekhalā ca yasyāḥ sā ||BhPC_10,33.14|| / BhP_10,33.15
gopyo labdhvācyutaṃ kāntaṃ śriya ekāntavallabham /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379080 (0.0):
BhP_10.33.013/3 pārśva sthācyuta hastābjaṃ śrāntādhāt stanayoḥ śivam / BhP_10.33.014/1 gopyo labdhvācyutaṃ kāntaṃ śriya ekānta vallabham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777585 (0.0):
pārśva sthācyuta hastābjaṃ śrāntādhāt stanayoḥ śivam // BhP_10.33.013 // / gopyo labdhvācyutaṃ kāntaṃ śriya ekānta vallabham /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436633 (0.0):
prakāśakatvāt śrī bhagavataḥ / gopyo labdhvācyutaṃ kāntaṃ śriya ekānta vallabham |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434316 (0.0):
(end page 19) gopyo labdhvācyutaṃ kāntaṃ śriya ekānta-vallabham iti
gṛhītakaṇṭhyas taddorbhyāṃ gāyantyas taṃ vijahrire //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379085 (0.0):
BhP_10.33.014/1 gopyo labdhvācyutaṃ kāntaṃ śriya ekānta vallabham / BhP_10.33.014/3 gṛhīta kaṇṭhyas tad dorbhyāṃ gāyantyas tam vijahrire
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777589 (0.0):
gopyo labdhvācyutaṃ kāntaṃ śriya ekānta vallabham / / gṛhīta kaṇṭhyas tad dorbhyāṃ gāyantyas tam vijahrire // BhP_10.33.014 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14436638 (0.0):
gopyo labdhvācyutaṃ kāntaṃ śriya ekānta vallabham | / gṛhīta kaṇṭhyas tad dorbhyāṃ gāyantyas taṃ vijahrire || [BhP 10.33.15]
evam anyā api gopyo yathā yathaṃ nānāvibhramair vijahrur ity āha-gopya iti
||BhPC_10,33.15|| / BhP_10,33.16 / karṇotpalālakaviṭaṅkakapolagharmavaktraśriyo valayanūpuraghoṣavādyaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379101 (0.0):
BhP_10.33.014/3 gṛhīta kaṇṭhyas tad dorbhyāṃ gāyantyas tam vijahrire / BhP_10.33.015/1 karṇotpalālaka viṭaṅka kapola gharma
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777603 (0.0):
gṛhīta kaṇṭhyas tad dorbhyāṃ gāyantyas tam vijahrire // BhP_10.33.014 // / karṇotpalālaka viṭaṅka kapola gharma $ vaktra śriyo
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6373691 (0.043):
BhP_10.23.022/3 vinyasta hastam itareṇa dhunānam abjaṃ / BhP_10.23.022/4 karṇotpalālaka kapola mukhābja hāsam
gopyaḥ samaṃ bhagavatā nanṛtuḥ svakeśasrastasrajo
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379109 (0.0):
BhP_10.33.015/2 vaktra śriyo valaya nūpura ghoṣa vādyaiḥ / BhP_10.33.015/3 gopyaḥ samaṃ bhagavatā nanṛtuḥ sva keśa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777611 (0.0):
valaya nūpura ghoṣa vādyaiḥ & / gopyaḥ samaṃ bhagavatā nanṛtuḥ sva keśa % srasta srajo
bhramaragāyakarāsagoṣṭhyām // / tatra vādakeṣu gāyakeṣu gandharvakinnarādiṣu rasāveśena muhyatsu cānyām
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649172 (0.042):
manoramabhūmau sarvadevāsuramanuṣyagandharvagaruḍakinnaramahoragāṇāṃ / manoharṣāspadībhūte sarvabhūtapretapiśācayakṣarākṣasanārakadrohiṇām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19859843 (0.047):
03,146.032a priyapārśvopaviṣṭābhir vyāvṛttābhir viceṣṭitaiḥ / 03,146.032c yakṣagandharvayoṣābhir adṛśyābhir nirīkṣitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373188 (0.055):
BhP_08.08.020/3 gandharvasiddhāsurayakṣacāraṇa traipiṣṭapeyādiṣu / nānvavindata
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733783 (0.055):
gandharvasiddhāsurayakṣacāraṇa traipiṣṭapeyādiṣu nānvavindata //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19330453 (0.055):
gandharva siddhāsura yakṣa cāraṇa / traipiṣṭapeyādiṣu nānvavindata || [BhP 8.8.19 20]
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10125789 (0.056):
tasminvasanti manujāḥ saha daite yadānavaiḥ / / tathaiva devagandharvayakṣakiṃpuruṣādayaḥ // ViP_2,4.37 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075525 (0.056):
sarve namasyanti sahastrabhānuṃ / gandharvadevoragakinvannarādyāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777611 (0.064):
gopyaḥ samaṃ bhagavatā nanṛtuḥ sva keśa % srasta srajo / bhramara gāyaka rāsa goṣṭhyām // BhP_10.33.015 //*
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18828144 (0.064):
sa vai sukhī modate svargaloke gandharvasiddhāpsaraḥsampragīte / / evaṃ tu te dharmasuta prabhāvastīrthasya sarvaḥ kathitaśca pārtha //
eva vādyādi-sampattiṃ darśayan rāsasaṃbhramam āha-karṇotpalair iti |
karṇotpalaiś cālakaviṭaṅkair alakālaṅkṛtaiḥ kapolaiś ca gharmaiś ca
vaktreṣu śrīḥ śobhā yāsāṃ tāḥ | ghoṣāḥ kiṅkiṇyaḥ | valayanūpuraghoṣair
vādyair vāditraiḥ svakeśebhyaḥ srastāḥ srajo yāsāṃ tāḥ | etena
tālagatisaṃtuṣṭāḥ keśāḥ saśiraḥkampaṃ pādeṣu puṣpavṛṣṭim ivākurvann ity
utprekṣitam | bhagavatā saha nanṛtuḥ | kva | bhramarā eva gāyakā yasyāṃ
rāsasabhāyām ||BhPC_10,33.16|| / BhP_10,33.17 / evaṃ pariṣvaṅgakarābhimarśasnigdhekṣaṇoddāmavilāsahāsaiḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379124 (0.0):
BhP_10.33.015/4 srasta srajo bhramara gāyaka rāsa goṣṭhyām / BhP_10.33.016/1 evaṃ pariṣvaṅga karābhimarśa / snigdhekṣaṇoddāma vilāsa hāsaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777625 (0.0):
bhramara gāyaka rāsa goṣṭhyām // BhP_10.33.015 //* / evaṃ pariṣvaṅga karābhimarśa snigdhekṣaṇoddāma vilāsa hāsaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346723 (0.0):
evaṃ pariṣvāṅgakarābhimarśa / snigdhekṣaṇoddāmavilāsahāsaiḥ |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793515 (0.0):
||JGc_1,26.30||[sragdharā] / evaṃ pariṣvaṅga karābhimarśa snigdhekṣaṇoddāma vilāsa hāsān | samaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415456 (0.061):
kātarā ativiḥvalāḥ | anucakrur anukṛtavatyaḥ ||BhPC_10,30.14|| / BhP_10,30.15 / kasyāścit pūtanāyantyāḥ kṛṣṇāyanty apibat stanam / tokayitvā rudaty anyā
reme rameśo vrajasundarībhir yathārbhakaḥ svapratibimbavibhramaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346728 (0.0):
snigdhekṣaṇoddāmavilāsahāsaiḥ | / reme rameśo vrajasundarībhir
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379124 (0.031):
snigdhekṣaṇoddāma vilāsa hāsaiḥ / BhP_10.33.016/3 reme rameśo vraja sundarībhir yathārbhakaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777625 (0.042):
evaṃ pariṣvaṅga karābhimarśa snigdhekṣaṇoddāma vilāsa hāsaiḥ / / reme rameśo vraja sundarībhir yathārbhakaḥ sva pratibimba vibhramaḥ //
yathā gopyo nānāvibhramair bhagavatā saha vijahrur evaṃ bhagavān api
svavilāsais tābhiḥ saha rema ity āha-evam iti | tadvilāsānabhibhūtasyaiva
ratau dṛṣṭāntaḥ-yathārbhaka iti | svapratibimbair vibhramaḥ krīḍā yasya sa
iva | anenaitad darśitam-svīyam eva sarvakalākauśalaṃ / saugandhyalāvaṇyamādhuryādi ca tāsu sañcārya tābhiḥ saha reme yathārbhakaḥ
svapratibimbair iti ||BhPC_10,33.17|| / BhP_10,33.18 / tadaṅgasaṅgapramudākulendriyāḥ keśān dukūlaṃ kucapaṭṭikāṃ vā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379144 (0.0):
BhP_10.33.017/1 tad aṅga saṅga pramudākulendriyāḥ keśān dukūlaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777643 (0.0):
BhP_10.33.016 // / tad aṅga saṅga pramudākulendriyāḥ keśān dukūlaṃ kuca paṭṭikāṃ vā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347448 (0.0):
jṛmbhā ghrāṇasya phullatvaṃ niśvāsādyāś ca te matāḥ ||[UN 10.70] iti | / tad aṅga saṅga pramudākulendriyāḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349949 (0.0):
tatra kṛṣṇa kṛtyebhyo'nyatra tad yathā tad aṅga saṅga ity ādau keśān / dukūlaṃ kuca paṭṭikāṃ vā | nāñjaḥ tu prativyoḍhum alaṃ vraja striyaḥ [BhP
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346729 (0.061):
yathārbhakaḥ svapratibimbavibhramaiḥ || [BhP 10.33.17] / atra rameśa ity anena tasya ramā vaśīkāritvaṃ darśitam | pariṣvaṅgety
nāñjaḥ prativyoḍhum alaṃ vrajastriyo visrastamālābharaṇāḥ kurūdvaha //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379155 (0.0):
BhP_10.33.017/1 tad aṅga saṅga pramudākulendriyāḥ keśān dukūlaṃ / kuca paṭṭikāṃ vā / BhP_10.33.017/3 nāñjaḥ prativyoḍhum alaṃ vraja striyo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777654 (0.0):
tad aṅga saṅga pramudākulendriyāḥ keśān dukūlaṃ kuca paṭṭikāṃ vā / / nāñjaḥ prativyoḍhum alaṃ vraja striyo visrasta mālābharaṇāḥ kurūdvaha //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347459 (0.0):
keśān dukūlaṃ kuca paṭṭikāṃ vā | / nāñjaḥ prativyoḍhum alaṃ vraja striyo
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19349954 (0.000):
dukūlaṃ kuca paṭṭikāṃ vā | nāñjaḥ tu prativyoḍhum alaṃ vraja striyaḥ [BhP
tās tu bhagavadvilāsair ākulā babhūvur ity āha-tadaṅgeti | tasyāṅgasaṅgena
prakṛṣṭām utprītis tayā ākulāny avaśānīndriyāṇi yāsāṃ tāḥ viślathabandhān
keśādīn añjasā[*78] prativyoḍhuṃ yathāpūrvaṃ dhartuṃ nālaṃ na samarthā
babhūvuḥ | visrastā mālā ābharaṇāni ca yāsāṃ tāḥ ||BhPC_10,33.18||
[*78] añjasā anusaṃdhānapūrvakam | / BhP_10,33.19 / kṛṣṇavikrīḍitaṃ vīkṣya mumuhuḥ khecarastriyaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379159 (0.050):
visrasta mālābharaṇāḥ kurūdvaha / BhP_10.33.018/1 kṛṣṇa vikrīḍitaṃ vīkṣya mumuhuḥ khe cara striyaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777658 (0.050):
nāñjaḥ prativyoḍhum alaṃ vraja striyo visrasta mālābharaṇāḥ kurūdvaha // / BhP_10.33.017 // / kṛṣṇa vikrīḍitaṃ vīkṣya mumuhuḥ khe cara striyaḥ /
kāmārditāḥ śaśāṅkaś ca sagaṇo vismito 'bhavat //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379171 (0.0):
BhP_10.33.018/3 kāmārditāḥ śaśāṅkaś ca sa gaṇo vismito 'bhavat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777668 (0.0):
kṛṣṇa vikrīḍitaṃ vīkṣya mumuhuḥ khe cara striyaḥ / / kāmārditāḥ śaśāṅkaś ca sa gaṇo vismito 'bhavat // BhP_10.33.018 //
na kevalaṃ tā evākulendriyāḥ kintu devyo 'pīty āha-kṛṣṇavikrīḍitam iti |
kiṃ ca śaśāṅkaś ceti | anenaitat sūcitam-śaśāṅkena vismitena gatau / vismṛtāyā tataḥ prāktanāḥ sarve 'pi grahās tatra tatraiva tasthus tataś
cātidīrghāsu rātriṣu yathāsukhaṃ vijahrur iti ||BhPC_10,33.19|| / BhP_10,33.20
kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379179 (0.0):
BhP_10.33.019/1 kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopa yoṣitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777677 (0.0):
kāmārditāḥ śaśāṅkaś ca sa gaṇo vismito 'bhavat // BhP_10.33.018 // / kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopa yoṣitaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333640 (0.0):
anyatra ca pūrva rītyaivāha / kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630518 (0.0):
kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ | / reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo'pi līlayā ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7632818 (0.0):
saṃmatam | tat tu prakaṭāprakaṭe nityatvāt | tatra ca (10.33.19) / kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532510 (0.0):
yathā śrī daśame (10.33.19) / kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ |
reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo 'pi līlayā //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379184 (0.0):
BhP_10.33.019/1 kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopa yoṣitaḥ / BhP_10.33.019/3 reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo 'pi līlayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777681 (0.0):
kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopa yoṣitaḥ / / reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo 'pi līlayā // BhP_10.33.019 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333644 (0.0):
kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ | / reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo 'pi līlayā || [BhP 10.33.20]
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630521 (0.0):
kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ | / reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo'pi līlayā ||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7632823 (0.0):
kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ | / reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo 'pi līlayā ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532514 (0.0):
kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ | / reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo æpi līlayā // RUnm_3.23 //
kiṃ ca kṛtveti | ayaṃ bhāvaḥ-kātyāyani mahāmāye mahāyoginy adhīśvari /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2771748 (0.049):
kātyāyani mahā māye mahā yoginy adhīśvari / / nanda gopa sutaṃ devi patiṃ me kuru te namaḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531037 (0.049):
kātyāyani mahā māye / mahāyoginy adhīśvari | / nanda gopa sutaṃ devi
nandagopasutaṃ devi patiṃ me kuru te namaḥ // [*79] iti pratyekaṃ tābhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6372807 (0.0):
BhP_10.22.004/1 kātyāyani mahā māye mahā yoginy adhīśvari / BhP_10.22.004/3 nanda gopa sutaṃ devi patiṃ me kuru te namaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2771755 (0.0):
kātyāyani mahā māye mahā yoginy adhīśvari / / nanda gopa sutaṃ devi patiṃ me kuru te namaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14430915 (0.0):
paryante | nanda gopa sutaṃ devi patiṃ me kuru te namaḥ [BhP 10.22.4] iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433713 (0.0):
ramaṇam iti padyaṃ yojitam | nanda gopa sutaṃ devi patiṃ me kuru te namaḥ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531043 (0.0):
mahāyoginy adhīśvari | / nanda gopa sutaṃ devi
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18434214 (1.192):
saṅkalpa-vacanam - nanda-gopa-sutaṃ devi patiṃ me kurute namaḥ iti
prārthanād bhagavatāpi-yātābalā vrajaṃ siddhā mayemā raṃsyatha kṣapāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6373170 (0.0):
BhP_10.22.027/1 yātābalā vrajaṃ siddhā mayemā raṃsyathā kṣapāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2772092 (0.0):
bharjitā kvathitā dhānāḥ prāyo bījāya neśate // BhP_10.22.026 // / yātābalā vrajaṃ siddhā mayemā raṃsyathā kṣapāḥ /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630667 (0.0):
caraṇair uktam (10.22.21) / yātābalā vrajaṃ siddhā mayemā raṃsyatha kṣapāḥ |
[*80] iti tathaiva pratiśrutatvāt tāvantam ātmānaṃ kṛtvā reme iti |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7632814 (0.062):
saṃmatam | tat tu prakaṭāprakaṭe nityatvāt | tatra ca (10.33.19) / kṛtvā tāvantam ātmānaṃ yāvatīr gopayoṣitaḥ |
yāvatīr yāvatyaḥ ||BhPC_10,33.20|| / [*79] BhP 10.22.04 / [*80] BhP 10.22.27 / BhP_10,33.21
tāsāṃ ativihāreṇa[*81] śrāntānāṃ vadanāni saḥ / / prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379196 (0.0):
BhP_10.33.020/1 tāsāṃ rati vihāreṇa śrāntānāṃ vadanāni saḥ / BhP_10.33.020/3 prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777692 (0.0):
reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo 'pi līlayā // BhP_10.33.019 // / tāsāṃ rati vihāreṇa śrāntānāṃ vadanāni saḥ / / prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā // BhP_10.33.020 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331424 (0.0):
kāntābhāvārdratvam āha / tāsām ativihāreṇa śrāntānāṃ vadanāni saḥ | / prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā || [BhP 10.33.21]
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13134721 (0.0):
ratād, yathā śrī daśame (10.33.20) / tāsām ativihāreṇa śrāntānāṃ vadanāni saḥ | / prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā || RBhrs_2,4.34 ||
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12497525 (0.023):
yas tāsāṃ sva-vihāreṇa śrāntānāṃ mukha-paṅkajam | / prāmṛjat karuṇaḥ premnā śantamenāṅga-pāṇinā ||96||8
[*81] tāsāṃ rativihāreṇa iti pāṭhaḥ | / kṛpātiśayam āha-tāsām iti ||BhPC_10,33.21||
BhP_10,33.22 / gopyaḥ sphuratpuraṭakuṇḍalakuntalatviḍgaṇḍaśriyā sudhitahāsanirīkṣaṇena /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777706 (0.0):
gopyaḥ sphurat puraṭa kuṇḍala kuntala tviḍ $ gaṇḍa śriyā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379205 (1.788):
BhP_10.33.020/3 prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā / BhP_10.33.021/1 gopyaḥ sphurat puraṭa kuṇḍala kuntala tviḍ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777699 (0.003):
prāmṛjat karuṇaḥ premṇā śantamenāṅga pāṇinā // BhP_10.33.020 // / gopyaḥ sphurat puraṭa kuṇḍala kuntala tviḍ $ gaṇḍa śriyā
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347568 (0.011):
tāsām ativihāreṇa [BhP 10.33.21] ity ādi, gopyaḥ sphurat puraṭa kuṇḍala
mānaṃ dadhatya ṛṣabhasya jaguḥ kṛtāni puṇyāni tatkararuhasparśapramodāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777713 (0.0):
sudhita hāsa nirīkṣaṇena & / mānaṃ dadhatya ṛṣabhasya jaguḥ kṛtāni % puṇyāni
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379218 (0.014):
BhP_10.33.021/2 gaṇḍa śriyā sudhita hāsa nirīkṣaṇena / BhP_10.33.021/3 mānaṃ dadhatya ṛṣabhasya jaguḥ kṛtāni
tato 'tihṛṣṭānāṃ gopīnāṃ caritam āha-gopya iti | sphuratāṃ
svarṇakuṇḍalānāṃ kuntalānāṃ ca tviṣā gaṇḍeṣu yā śrīs tayā
sudhitenāmṛtāyitena hāsasahitena nirīkṣaṇena ca ṛṣabhasya patyuḥ kṛṣṇasya
mānaṃ dadhatyaḥ pūjāṃ kurvatyas tatkarmāṇi jaguḥ | tasya kararuhair
nakhaiḥ sparśena pramodo yāsāṃ tāḥ ||BhPC_10,33.22|| / BhP_10,33.23
tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅgasaṅgaghṛṣṭasrajaḥ sa[*82]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379234 (0.0):
BhP_10.33.021/4 puṇyāni tat kara ruha sparśa pramodāḥ / BhP_10.33.022/1 tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga saṅga
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777725 (0.0):
tat kara ruha sparśa pramodāḥ // BhP_10.33.021 //* / tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga saṅga $ ghṛṣṭa srajaḥ sa
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415243 (0.060):
kāntāṅgasaṅgakucakuṅkumarañjitāyāḥ kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2776142 (0.060):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ % kunda srajaḥ kula pater iha vāti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19351071 (0.060):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ ||
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15788766 (0.060):
kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / kunda srajaḥ kula pater iha vāti gandhaḥ ||[BhP 10.30.11] [vasantatilaka]
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18436418 (0.060):
kāntāṅga-saṅga-kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ / kundasrajaḥ kulapater iha vāti gandhaḥ ||122|| (BhP 10.30.11)
kucakuṅkumarañjitāyāḥ / / gandharvapālibhir anudruta āviśad vāḥ śrānto gajībhir ibharāḍ iva
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379241 (0.0):
BhP_10.33.022/2 ghṛṣṭa srajaḥ sa kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777737 (0.0):
tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga saṅga $ ghṛṣṭa srajaḥ sa / kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ &
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379248 (1.192):
BhP_10.33.022/3 gandharva pālibhir anudruta āviśad vāḥ / BhP_10.33.022/4 śrānto gajībhir ibha rāḍ iva bhinna setuḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6377537 (0.055):
BhP_10.30.011/3 kāntāṅga saṅga kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ / BhP_10.30.011/4 kunda srajaḥ kula pater iha vāti gandhaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419638 (0.062):
srak tasyāḥ ata eva tāsāṃ kucakuṅkumena rañjitāyāḥ saṃbandhibhir / gandharvapālibhir gandharvapā gandharvapataya iva gāyanto yo 'layas tair
bhinnasetuḥ // / [*82] svakucakuṅkuma iti pāṭhaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379248 (0.018):
BhP_10.33.022/4 śrānto gajībhir ibha rāḍ iva bhinna setuḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777737 (0.027):
gandharva pālibhir anudruta āviśad vāḥ % śrānto gajībhir ibha rāḍ iva / bhinna setuḥ // BhP_10.33.022 //*
atha jalakelim āha-tābhir iti | tāsām aṅgasaṅgena ghṛṣṭā saṃmarditā yā
srak tasyāḥ ata eva tāsāṃ kucakuṅkumena rañjitāyāḥ saṃbandhibhir / gandharvapālibhir gandharvapā gandharvapataya iva gāyanto yo 'layas tair
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419611 (0.062):
tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅgasaṅgaghṛṣṭasrajaḥ sa[*82] / kucakuṅkumarañjitāyāḥ / / gandharvapālibhir anudruta āviśad vāḥ śrānto gajībhir ibharāḍ iva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777727 (0.062):
tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga saṅga $ ghṛṣṭa srajaḥ sa / kuca kuṅkuma rañjitāyāḥ & / gandharva pālibhir anudruta āviśad vāḥ % śrānto gajībhir ibha rāḍ iva
anudruto 'nugataḥ sa kṛṣṇo vāḥ udakam āviśat | bhinnasetur vidārita vapraḥ
svayaṃ cātikrāntalokavedamaryādaḥ ||BhPC_10,33.23||
BhP_10,33.24 / so 'mbhasy alaṃ yuvatibhiḥ pariṣicyamānaḥ premṇekṣitaḥ[*83] prahasatībhir
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777747 (0.0):
bhinna setuḥ // BhP_10.33.022 //* / so 'mbhasy alaṃ yuvatibhiḥ pariṣicyamānaḥ $ premṇekṣitaḥ prahasatībhir
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379259 (1.192):
BhP_10.33.023/1 so 'mbhasy alaṃ yuvatibhiḥ pariṣicyamānaḥ / BhP_10.33.023/2 premṇekṣitaḥ prahasatībhir itas tato 'ṅga
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356025 (0.036):
jala krīḍā so 'mbhasy alaṃ yuvatibhiḥ pariṣicyamānaḥ [BhP 10.33.23] ity
itas tato 'ṅga / / vaimānikaiḥ kusumavarṣibhir īdyamāno reme svayaṃ svaratir[*84] atra
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777752 (0.0):
so 'mbhasy alaṃ yuvatibhiḥ pariṣicyamānaḥ $ premṇekṣitaḥ prahasatībhir / itas tato 'ṅga &
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777759 (0.0):
vaimānikaiḥ kusuma varṣibhir īdyamāno % reme svayaṃ sva ratir atra
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379273 (1.192):
BhP_10.33.023/2 premṇekṣitaḥ prahasatībhir itas tato 'ṅga
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346695 (1.192):
evaṃ reme svayaṃ svaratir atra gajendra līlaḥ [BhP 10.33.23] iti |
gajendralīlaḥ // / [*83] premṇokṣitaḥ ity api pāṭhaḥ |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379274 (1.192):
BhP_10.33.023/4 reme svayaṃ sva ratir atra gajendra līlaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777760 (1.192):
vaimānikaiḥ kusuma varṣibhir īdyamāno % reme svayaṃ sva ratir atra / gajendra līlaḥ // BhP_10.33.023 //*
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346696 (1.192):
evaṃ reme svayaṃ svaratir atra gajendra līlaḥ [BhP 10.33.23] iti |
[*84] svaratiḥ ātmārāmo 'pi, yadvā svāsu tāsu ratir yasya, kiṃ vā svā
asādhāraṇī ratir jalakrīḍā yasya | / svaratir ātmārāmo 'pi atra gopīmaṇḍale 'mbhasi vā ||BhPC_10,33.24||
BhP_10,33.25 / tataś ca kṛṣṇopavane jalasthalaprasūnagandhānilajuṣṭadiktaṭe /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379285 (0.0):
BhP_10.33.024/1 tataś ca kṛṣṇopavane jala sthala
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777773 (0.0):
gajendra līlaḥ // BhP_10.33.023 //* / tataś ca kṛṣṇopavane jala sthala prasūna gandhānila juṣṭa dik taṭe /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356038 (0.0):
vṛndāvana vihāraḥ tataś ca kṛṣṇopavane jala sthala prasūna gandhānila
cacāra bhṛṅgapramadāgaṇāvṛto yathā madacyud dviradaḥ kareṇubhiḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379296 (0.0):
prasūna gandhānila juṣṭa dik taṭe / BhP_10.33.024/3 cacāra bhṛṅga pramadā gaṇāvṛto yathā mada cyud dviradaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777781 (0.0):
tataś ca kṛṣṇopavane jala sthala prasūna gandhānila juṣṭa dik taṭe / / cacāra bhṛṅga pramadā gaṇāvṛto yathā mada cyud dviradaḥ kareṇubhiḥ //
sthalajalakrīḍe darśite vanakrīḍāṃ darśayati-tataś ceti | yamunāyā upavane
jalasthalaprasūnānāṃ gandho yasmiṃs tenānilena juṣṭāni diśāṃ taṭāny antā
yasmin | yadvā diśaś ca taṭaṃ sthalaṃ ca yasminn upavane | bhṛṅgāṇāṃ
pramadānāṃ ca gaṇair āvṛtaḥ ||BhPC_10,33.25|| / BhP_10,33.26 / evaṃ śaśāṅkāṃśuvirājitā niśāḥ sa satyakāmo 'nuratābalāgaṇaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379302 (0.0):
kareṇubhiḥ / BhP_10.33.025/1 evaṃ śaśāṅkāṃśu virājitā niśāḥ sa satya kāmo
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777793 (0.0):
cacāra bhṛṅga pramadā gaṇāvṛto yathā mada cyud dviradaḥ kareṇubhiḥ // / BhP_10.33.024 // / evaṃ śaśāṅkāṃśu virājitā niśāḥ sa satya kāmo 'nuratābalā gaṇaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19356068 (0.022):
iyaṃ ca śrī kṛṣṇa candrasyojjvala līlā rāsa sambandhiny apy anantatvena / sammatā evaṃ śaśāṅkāṃśu virājitā niśāḥ [BhP 10.33.25] ity ādau | atha
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346768 (0.038):
nṛtyādi vilāseṣu eka ceṣṭatāpatti sūcanayā mithaḥ parama premāsaktir / darśitā | / evaṃ śaśāṅkāṃśu virājitā niśāḥ
siṣeva ātmany avaruddhasaurataḥ sarvāḥ śaratkāvyakathārasāśrayāḥ //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777797 (0.0):
evaṃ śaśāṅkāṃśu virājitā niśāḥ sa satya kāmo 'nuratābalā gaṇaḥ / / siṣeva ātmany avaruddha saurataḥ sarvāḥ śarat kāvya kathā rasāśrayāḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19346777 (0.053):
sa satya kāmo 'nuratābalā gaṇaḥ | / siṣeva ātmany avaruddha saurataḥ
rāsakrīḍāṃ nigamayati-evam iti | sa kṛṣṇaḥ satyasaṅkalpo
'nurāgistrīkadambastha evaṃ sarvā niśāḥ sevitavān |
śaratkāvyakathārasāśrayāḥ śaradi bhavāḥ kāvyeṣu kathyamānā ye rasās teṣām
āśrayabhūtā niśāḥ | yadvā niśā iti dvitīyā 'tyantasaṃyoge |
śṛṅgārarasāśrayāḥ śaradi[*85] prasiddhāḥ kāvyeṣu yāḥ kathās tāḥ siṣeve iti
| evam apy ātmany evāvaruddhaḥ saurataś caramadhātur na tu skhalito
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379312 (0.059):
'nuratābalā gaṇaḥ / BhP_10.33.025/3 siṣeva ātmany avaruddha saurataḥ sarvāḥ
yasyeti kāmajayoktiḥ ||BhPC_10,33.26|| ||BhPC_10,33.27|| / [*85] śaratkāvyakathāḥ śaradi sarvadeśakālakavibhir yāvatyo varṇayituṃ
śakyante tāvatīḥ kathāḥ siṣeve ācacāra | / BhP_10,33.28
sa kathaṃ dharmasetūnāṃ vaktā kartābhirakṣitā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379344 (0.0):
BhP_10.33.027/1 sa kathaṃ dharma setūnāṃ vaktā kartābhirakṣitā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777827 (0.0):
avatīrṇo hi bhagavān aṃśena jagad īśvaraḥ // BhP_10.33.026 // / sa kathaṃ dharma setūnāṃ vaktā kartābhirakṣitā /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630584 (0.0):
sa kathaṃ dharma setūnāṃ vaktā kartābhirakṣitā |
pratīpam ācarad brahman paradārābhimarśanam //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379349 (0.0):
BhP_10.33.027/1 sa kathaṃ dharma setūnāṃ vaktā kartābhirakṣitā / BhP_10.33.027/3 pratīpam ācarad brahman para dārābhimarśanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777831 (0.0):
sa kathaṃ dharma setūnāṃ vaktā kartābhirakṣitā / / pratīpam ācarad brahman para dārābhimarśanam // BhP_10.33.027 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7630588 (0.0):
sa kathaṃ dharma setūnāṃ vaktā kartābhirakṣitā | / pratīpam ācarad brahman para dārābhimarśanam || (10.33.27)
pratīpaṃ pratikūlādharmam ity arthaḥ | ācarat kṛtavān | na cedam
adharmamātraṃ kalañja-bhakṣaṇādivat kintu mahāsāhasam ity
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13244980 (0.054):
jyotiṣṭomādiṣvivāṣṭakākalañjabhakṣaṇādiṣvapi dharmatvenādharmatvena ca
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11620435 (0.062):
na caiṣv iti. nanv aśrūyamāṇo 'pi kalañjabhakṣaṇādivat kalpayiṣyate,
āha-paradārābhimarśanam iti ||BhPC_10,33.28|| / BhP_10,33.29 / āptakāmo yadupatiḥ kṛtavān vai jugupsitam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379359 (0.0):
BhP_10.33.027/3 pratīpam ācarad brahman para dārābhimarśanam / BhP_10.33.028/1 āpta kāmo yadu patiḥ kṛtavān vai jugupsitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777841 (0.0):
pratīpam ācarad brahman para dārābhimarśanam // BhP_10.33.027 // / āpta kāmo yadu patiḥ kṛtavān vai jugupsitam /
kim abhiprāya etan naḥ saṃśayaṃ chindhi suvrata // / āptakāmasya nāyam adharma iti ced yady evaṃ kāmābhāvān ninditaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379359 (0.056):
BhP_10.33.028/1 āpta kāmo yadu patiḥ kṛtavān vai jugupsitam / BhP_10.33.028/3 kim abhiprāya etan naḥ śaṃśayaṃ chindhi su vrata
kenābhiprāyeṇa kṛtavān iti pṛcchati-āptakāma iti ||BhPC_10,33.29||
BhP_10,33.30 / śrīśuka uvāca / dharmavyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ[*86] ca sāhasam /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379371 (0.0):
BhP_10.33.029/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.33.029/1 dharma vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777856 (1.192):
BhP_10.33.029/0 śrī śuka uvāca / dharma vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3413287 (0.015):
||BhPC_10,29.12|| / BhP_10,29.13 / śrīśuka uvāca / uktaṃ purastād etat te caidyaḥ siddhiṃ yathā gataḥ /
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18414186 (0.031):
BhP_11.07.012/3 paśyan mad-ātmakaṃ viśvaṃ na vipadyeta vai punaḥ / BhP_11.07.013/0 śrī-śuka uvāca / BhP_11.07.013/1 ity ādiṣṭo bhagavatā mahā-bhāgavato nṛpa
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6368248 (0.033):
BhP_10.15.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.15.001/1 tataś ca paugaṇḍa vayaḥ śrītau vraje
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389282 (0.033):
BhP_10.47.053/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.47.053/1 tatas tāḥ kṛṣṇa sandeśair vyapeta viraha jvarāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6412057 (0.033):
BhP_10.79.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.79.001/1 tataḥ parvaṇy upāvṛtte pracaṇḍaḥ pāṃśu varṣaṇaḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19542592 (0.033):
BhP_12.02.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.02.001/1 tataś cānu-dinaṃ dharmaḥ satyaṃ śaucaṃ kṣamā dayā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14168330 (0.033):
BhP_06.06.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.06.001/2 tataḥ prācetaso 'siknyāmanunītaḥ svayambhuvā
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14164549 (0.033):
BhP_06.01.007/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.01.007/1 na cedihaivāpacitiṃ yathāṃhasaḥ kṛtasya kuryān
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544731 (0.033):
BhP_12.05.001/0 śrī-śuka uvāca / BhP_12.05.001/1 atrānuvarṇyate 'bhīkṣṇaṃ viśvātmā bhagavān hariḥ
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7943885 (0.033):
BhP_02.10.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_02.10.001/1 atra sargo visargaśca sthānaṃ poṣaṇam ūtayaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6357556 (0.034):
BhP_10.01.046/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.01.046/1 evaṃ sa sāmabhir bhedair bodhyamāno 'pi dāruṇaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6390263 (0.034):
BhP_10.49.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.49.001/1 sa gatvā hāstinapuraṃ pauravendra yaśo 'ṅkitam
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14167700 (0.034):
BhP_06.05.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_06.05.001/1 tasyāṃ sa pāñcajanyāṃ vai viṣṇumāyopabṛṃhitaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370268 (0.034):
BhP_08.04.010/3 viprāvamantā viśatāṃ tamisraṃ yathā gajaḥ stabdhamatiḥ sa / BhP_08.04.011/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.011/1 evaṃ śaptvā gato 'gastyo bhagavān nṛpa sānugaḥ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27370108 (0.034):
BhP_08.04.001/0 śrīśuka uvāca / BhP_08.04.001/1 tadā devarṣigandharvā brahmeśānapurogamāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6359059 (0.034):
BhP_10.03.023/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.03.023/1 athainam ātmajaṃ vīkṣya mahā puruṣa lakṣaṇam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6370806 (0.034):
BhP_10.18.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.18.001/1 atha kṛṣṇaḥ parivṛto jñātibhir muditātmabhiḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6389596 (0.034):
BhP_10.48.001/0 śrī śuka uvāca / BhP_10.48.001/1 atha vijñāya bhagavān sarvātmā sarva darśanaḥ
tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ[*87] sarvabhujo yathā //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17709243 (0.0):
dharma vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam | / tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva bhujo yathā || [BhP 10.33.30]
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264952 (0.0):
dharma-vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam | / tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva-bhujo yathā || [BhP 10.33.30]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379382 (0.0):
BhP_10.33.029/1 dharma vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam / BhP_10.33.029/3 tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva bhujo yathā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777860 (0.0):
dharma vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam / / tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva bhujo yathā // BhP_10.33.029 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7631104 (0.0):
dharma vyatikramo dṛṣṭa īśvarāṇāṃ ca sāhasam | / tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva bhujo yathā ||
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25784313 (0.0):
tato'haṃ kiñcid vihasya - lalite! tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva-bhujo
[*86] īśvarāṇāṃ karmādipāratantryahīnānām | / [*87] vahneḥ sarvabhuktvaṃ yathā nāpāvitryāyeti |
parameśvare kaimutikanyāyena parihartuṃ sāmānyato mahatāṃ vṛttam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536151 (0.061):
jagadupādānopakaraṇa- prayojanasākṣātkartṛtvādi jīveṣi na sa bhavatīti / kaimutikanyāyena sādhayituṃ svīyādṛṣṭāsākṣātkartṛtvamapi na teṣvityāha 'na
āha-dharmavyatikrama iti | sāhasaṃ ca dṛṣṭaṃ / prajāpatīndrasomaviśvāmitrādīnām | tac ca teṣāṃ tejasvināṃ doṣāya na
bhavatīti ||BhPC_10,33.30|| / BhP_10,33.31 / naitat samācarej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379389 (0.0):
BhP_10.33.030/1 naitat samācarej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5224553 (1.192):
buddhimāṃs tat samācaret || / naitat samācarej jātu / manasāpi hy anīśvaraḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777869 (1.192):
tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva bhujo yathā // BhP_10.33.029 // / naitat samācarej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532523 (1.192):
reme sa bhagavāṃs tābhir ātmārāmo æpi līlayā // RUnm_3.23 // / naitat samācarej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ |
vinaśyaty ācaran mauḍhyād yathā rudro 'bdhijaṃ viṣam //
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5224555 (1.192):
naitat samācarej jātu / manasāpi hy anīśvaraḥ | / vinaśyaty ācaran mauḍhyād
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777870 (1.192):
naitat samācarej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ / / vinaśyaty ācaran mauḍhyād yathārudro 'bdhi jaṃ viṣam // BhP_10.33.030 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742478 (0.020):
manasāpi hy anīśvaraḥ | / vinaśyaty ācaran mauḍhyād / yathārudro |bdhi jaṃ viṣam || [BhP 10.33.31 2] iti ||24||
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379391 (0.024):
BhP_10.33.030/1 naitat samācarej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ / BhP_10.33.030/3 vinaśyaty ācaran mauḍhyād yathārudro 'bdhi jaṃ viṣam
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532525 (0.043):
naitat samācarej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ | / vinaśyaty ācaran mauṭhyād yathārudro æbdhi jaṃ viṣam // RUnm_3.26 //
tarhi yad yad ācarati śreṣṭhaḥ iti nyāyenānyo 'pi kuryād ity
āśaṅkyāha-naitad iti | anīśvaro dehādiparatantraḥ yathā rudravyatirikto
viṣam ācaran bhakṣayan ||BhPC_10,33.31|| / BhP_10,33.32 / īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742466 (0.0):
naivācaraṇīyam | yad uktaṃ śrīmatā śukena / īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ / tathaivācaritaṃ kvacit |
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5224543 (0.0):
īśvarīyatvāc cāvarair naivācaraṇīyam | yad uktaṃ śrīmatā śukena - / īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ / tathaivācaritaṃ kvacit |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379403 (0.0):
BhP_10.33.030/3 vinaśyaty ācaran mauḍhyād yathārudro 'bdhi jaṃ viṣam / BhP_10.33.031/1 īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777882 (0.0):
vinaśyaty ācaran mauḍhyād yathārudro 'bdhi jaṃ viṣam // BhP_10.33.030 // / īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917667 (0.026):
MSS_6264 1 īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit /
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420020 (0.057):
satyam, atas tad uktam ācared eva | ācaritaṃ tu kvacit satyam | ataḥ / svavacoyuktaṃ teṣāṃ vacasā yadyad yuktam aviruddhaṃ tattad evācaret
teṣāṃ yat svavacoyuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742470 (0.0):
īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ / tathaivācaritaṃ kvacit | / teṣāṃ yat sva vaco yuktaṃ
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5224547 (0.0):
īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ / tathaivācaritaṃ kvacit | / teṣāṃ yat sva-vaco-yuktaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777885 (0.0):
īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit / / teṣāṃ yat sva vaco yuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret // BhP_10.33.031 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917673 (0.0):
MSS_6264 1 īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit / / MSS_6264 2 teṣāṃ yat svavacoyuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379407 (0.025):
BhP_10.33.031/1 īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit / BhP_10.33.031/3 teṣāṃ yat sva vaco yuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret
kathaṃ tarhi sadācārasya prāmāṇyam ata āha-īśvarāṇām iti | teṣāṃ vacaḥ
satyam, atas tad uktam ācared eva | ācaritaṃ tu kvacit satyam | ataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17742466 (0.003):
īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ / tathaivācaritaṃ kvacit | / teṣāṃ yat sva vaco yuktaṃ
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5224543 (0.003):
īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ / tathaivācaritaṃ kvacit | / teṣāṃ yat sva-vaco-yuktaṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777882 (0.003):
īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit / / teṣāṃ yat sva vaco yuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret // BhP_10.33.031 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379403 (0.027):
BhP_10.33.031/1 īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit / BhP_10.33.031/3 teṣāṃ yat sva vaco yuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12917667 (0.040):
MSS_6264 1 īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit / / MSS_6264 2 teṣāṃ yat svavacoyuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret //
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419999 (0.057):
īśvarāṇāṃ vacaḥ satyaṃ tathaivācaritaṃ kvacit / / teṣāṃ yat svavacoyuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret //
svavacoyuktaṃ teṣāṃ vacasā yadyad yuktam aviruddhaṃ tattad evācaret
||BhPC_10,33.32|| / BhP_10,33.33 / kuśalācaritenaiṣām iha svārtho na vidyate / viparyayeṇa vānartho
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379422 (0.0):
BhP_10.33.031/3 teṣāṃ yat sva vaco yuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret / BhP_10.33.032/1 kuśalācaritenaiṣām iha svārtho na vidyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777898 (0.0):
teṣāṃ yat sva vaco yuktaṃ buddhimāṃs tat samācaret // BhP_10.33.031 // / kuśalācaritenaiṣām iha svārtho na vidyate /
nirahaṅkāriṇāṃ prabho // / nanu tarhi te 'pi kim evaṃ sāhasam ācaranti tatrāha-kuśaleti |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777898 (0.011):
kuśalācaritenaiṣām iha svārtho na vidyate / / viparyayeṇa vānartho nirahaṅkāriṇāṃ prabho // BhP_10.33.032 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379420 (0.017):
BhP_10.33.032/1 kuśalācaritenaiṣām iha svārtho na vidyate / BhP_10.33.032/3 viparyayeṇa vānartho nirahaṅkāriṇāṃ prabho
prārabdhakarmakṣapaṇamātram eva teṣāṃ kṛtyaṃ nānyad ity arthaḥ
||BhPC_10,33.33|| / BhP_10,33.34 / kim[*88] utākhilasattvānāṃ tiryaṅmartyadivaukasām / īśituś ceśitavyānāṃ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777906 (0.017):
viparyayeṇa vānartho nirahaṅkāriṇāṃ prabho // BhP_10.33.032 // / kim utākhila sattvānāṃ tiryaṅ martya divaukasām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379429 (0.019):
BhP_10.33.033/1 kim utākhila sattvānāṃ tiryaṅ martya divaukasām
kuśalākuśalānvayaḥ // / [*88] yadā īśitavyānāṃ niyamyānāṃ nirahaṅkāriṇāṃ jīvānāṃ kuśalākuśalānvayo
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1012435 (0.033):
api ca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242044 (0.036):
sajjayati, na tāvadaryayatītyanvayaḥ / / sajjīkaraṇādyanvayopapatyarthamāha locane vasantaścetava iti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21019618 (0.037):
nanu vyakteraśabdārthatve śabdārthabhūtaikatvā 3 disaṃkhyādyanvayo na / syādatastatra śakttayaivopasthitirapekṣitetyāśaṅkate na ceti//
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11946928 (0.039):
dhātugatiyonyādibhedena. bhājanavaicitryaṃ merudvīpādibhedena. / vyāmiśrakāriṇām iti. kuśalākuśalakarmakāriṇāṃ. atha kasmāt teṣām āśrayā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4523669 (0.042):
pañcamaṃ kāraṇam / iti pūrvakarmapravarttamānapratyahetuto 'pi / kuśalākuśalato 'pi tajjātyanupalaṃbhato 'pi pratiniyatāśrayato 'pi punaḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 873594 (0.046):
abhyutkṣiptaṃ ca bhavati kuśalakarmārasuparitāpitaṃ ca suparipiṇḍitaṃ ca
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3279993 (0.047):
sarvaduḥśakunavighnavyupaśamanakarī | sarvamārārikarmadūrīkaraṇī | / sarvakuśalamūlapuṇyasyopacayakarī | sarvāyoniśomanaskārasyānutpādanakarī |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28698649 (0.048):
kṣāntīnām / saṃbhāvayitāraḥ sarvakuśalamūlānām / utthāpayitāraḥ / sarvasaṃbhārāṇām / dātāraḥ sarvabodhisattvaguṇānām / saṃprāpayitāraḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24833340 (0.049):
sattvānām / tadyathā saṃdarśayatāṃ samādāpayatāṃ vā samuttejayatāṃ / saṃpraharṣayatāṃ kuśalasamādānamārabhyākuśalatyāgañca / (Dutt 48) tathā
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379435 (0.050):
BhP_10.33.033/3 īśituś ceśitavyānāṃ kuśalākuśalānvayaḥ / BhP_10.33.034/1 yat pāda paṅkaja parāga niṣeva tṛptā
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584371 (0.051):
yadavaropitaṃ kuśalamūlaṃ tadutsṛjāmyaparmantebhyaḥ sarvasattvebhyaḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10490628 (0.053):
nāstītyanvayaḥ / / aupādikasya jīveśvarabhedasyamayoktatvānnāpasiddhānta ityāha atrocyata iti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13286126 (0.053):
nāstītyanvayaḥ / / aupādikasya jīveśvarabhedasyamayoktatvānnāpasiddhānta ityāha atrocyata
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843228 (0.054):
atra cavijñaptisamādhijatvaṃ subodham eveti na punar ihaprapañcitam / kuśalākuśalatvaṃ tu saṃvarāsaṃvaracetanānāṃsvata eva tadanubandhasya kuśalākuśalacetanākṣiptatvāt kuśalākuśalacetanāphalatvāc ca
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059437 (0.054):
anyalokadhātusthitānāṃ buddhānāmabhīkṣṇadarśanatā ca || / kuśaladharmābhisaṃpat? yadidaṃ āsannībhāvo 'nuttarāyāḥ samaksaṃbodheḥ ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28706400 (0.055):
sarvakuśalamūlānyupaśuṣyanti / tadyathā asti sarvaprabhāsasamuccayaṃ nāma
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28672268 (0.055):
kuśalamūlanyavaropayāmi / avaropitāni ca vipulīkaromi / vipulīkṛtāni ca / kuśalamūlāni vivardhayāmi / praticittakṣaṇaṃ ca anantamadhyaṃ
na vidyate tadā tiryagādirūpāṇām akhilasattvānām īśitur niyantuḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420107 (0.043):
prastutam āha-kim uteti | kuśalākuśalānvayo na vidyata iti kiṃ punar
kuśalākuśalānvayo na vidyata iti kim u vaktavyam iti pūrvaślokasthena na
vidyate iti padasaṃbandhenānvayaḥ | / prastutam āha-kim uteti | kuśalākuśalānvayo na vidyata iti kiṃ punar
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420078 (0.043):
[*88] yadā īśitavyānāṃ niyamyānāṃ nirahaṅkāriṇāṃ jīvānāṃ kuśalākuśalānvayo / na vidyate tadā tiryagādirūpāṇām akhilasattvānām īśitur niyantuḥ
vaktavyam ity arthaḥ ||BhPC_10,33.34|| / BhP_10,33.35 / yatpādapaṅkajaparāganiṣevatṛptā yogaprabhāvavidhutākhilakarmabandhāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777925 (0.011):
yat pāda paṅkaja parāga niṣeva tṛptā $ / yoga prabhāva vidhutākhila karma bandhāḥ &
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379451 (0.011):
BhP_10.33.034/1 yat pāda paṅkaja parāga niṣeva tṛptā / BhP_10.33.034/2 yoga prabhāva vidhutākhila karma bandhāḥ
svairaṃ caranti munayo 'pi na nahyamānās tasyecchayāttavapuṣaḥ kuta eva
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777934 (0.0):
yoga prabhāva vidhutākhila karma bandhāḥ & / svairaṃ caranti munayo 'pi na nahyamānās % tasyecchayātta vapuṣaḥ kuta eva
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379454 (0.015):
BhP_10.33.034/2 yoga prabhāva vidhutākhila karma bandhāḥ / BhP_10.33.034/3 svairaṃ caranti munayo 'pi na nahyamānās
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379462 (0.046):
BhP_10.33.034/3 svairaṃ caranti munayo 'pi na nahyamānās
bandhaḥ // / etad eva sphuṭīkaroti-yasya pādapaṅkajaparāgasya niṣevaṇena tṛptāḥ, yadvā
yasya pādapaṅkajaparāge niṣevā yeṣāṃ te ca te tṛptāś ceti bhaktā ity
arthaḥ | tathā jñāninaś ca na nahyamānā bandhanam aprāptavantaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418072 (0.053):
abhajann ity āha-svair iti | acīk pan racayāmāsuḥ | ātmabandhave / 'ntaryāmiṇe ||BhPC_10,32.13|| / BhP_10,32.14
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415608 (0.059):
cakṣūṃṣy āśv apidadhvaṃ vo vidhāsye kṣemam añjasā // / apidadhvaṃ nimīlayata ||BhPC_10,30.22|| / BhP_10,30.23 / baddhānyayā srajā kācit tanvī tatra ulūkhale / bhītā sudṛk pidhāyāsyaṃ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3415456 (0.062):
kātarā ativiḥvalāḥ | anucakrur anukṛtavatyaḥ ||BhPC_10,30.14|| / BhP_10,30.15 / kasyāścit pūtanāyantyāḥ kṛṣṇāyanty apibat stanam / tokayitvā rudaty anyā
||BhPC_10,33.35|| / BhP_10,33.36 / gopīnāṃ tatpatīnāṃ ca sarveṣām eva dehinām /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379469 (0.006):
BhP_10.33.034/4 tasyecchayātta vapuṣaḥ kuta eva bandhaḥ / BhP_10.33.035/1 gopīnāṃ tat patīnāṃ ca sarveṣām eva dehinām
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777941 (0.011):
bandhaḥ // BhP_10.33.034 //* / gopīnāṃ tat patīnāṃ ca sarveṣām eva dehinām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427701 (0.025):
tad evaṃ svārasikya prakaṭa līlā darśitā | athāprakaṭa līle dve apy artha / viśeṣeṇāha / gopīnāṃ tat patīnāṃ ca sarveṣām eva dehinām |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325642 (0.027):
rāsānte / gopīnāṃ tat patīnāṃ ca / sarveṣām api dehinām | (page 61)
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28559145 (0.035):
bodhāya paramātmatayā śrī bādarāyaṇinā bodhitam: gopīnāṃ tat patīnāṃ ca / sarveṣām api ca dehinām | yo' ntaś carati so' dhyakṣaḥ eṣa
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345321 (0.049):
avalambamānāsu yuktaṃ, tatraiva jugupsitatvāt | atra tu gopīnāṃ / tat patīnāṃ / ca [BhP 10.33.35] ity ādinā tat pratyākhyānāt | atra ca tat patīnām iti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13941682 (0.055):
aṅga [BhP 10.29.19] ity ādinā tābhir evottaritatvāt | gopīnāṃ tat patīnāṃ / [BhP 10.33.35] ity ādinā śrī śuka vacanena ca |
yo 'ntaś carati so 'dhyakṣaḥ krīḍaneneha dehabhāk //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379476 (0.0):
BhP_10.33.035/1 gopīnāṃ tat patīnāṃ ca sarveṣām eva dehinām / BhP_10.33.035/3 yo 'ntaś carati so 'dhyakṣaḥ krīḍaneneha deha bhāk
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777947 (0.0):
gopīnāṃ tat patīnāṃ ca sarveṣām eva dehinām / / yo 'ntaś carati so 'dhyakṣaḥ krīḍaneneha deha bhāk // BhP_10.33.035 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427707 (0.0):
gopīnāṃ tat patīnāṃ ca sarveṣām eva dehinām | / yo 'ntaś carati so 'dhyakṣaḥ krīḍaneneha deha bhāk || [BhP 10.33.35]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19325649 (0.0):
sarveṣām api dehinām | (page 61) / yo 'ntaś carati so 'dhyakṣaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28559146 (0.039):
bodhāya paramātmatayā śrī bādarāyaṇinā bodhitam: gopīnāṃ tat patīnāṃ ca / sarveṣām api ca dehinām | yo' ntaś carati so' dhyakṣaḥ eṣa
paradāratvaṃ gopīnām aṅgīkṛtya parihṛtam, idānīṃ bhagavataḥ
sarvāntaryāmiṇaḥ paradārasevā nāma na kācid ity āha-gopīnām iti | yo 'ntaś
caraty adhyakṣo buddhyādisākṣī sa eva krīḍanena dehabhāk, na tv
asmadāditulyo yena doṣaḥ syād iti ||BhPC_10,33.36||
BhP_10,33.37 / anugrahāya bhūtānāṃ[*89] mānuṣaṃ deham āsthitaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379484 (0.035):
BhP_10.33.036/1 anugrahāya bhaktānāṃ mānuṣaṃ deham āsthitaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777955 (0.044):
yo 'ntaś carati so 'dhyakṣaḥ krīḍaneneha deha bhāk // BhP_10.33.035 // / anugrahāya bhaktānāṃ mānuṣaṃ deham āsthitaḥ /
bhajate tādṛśīḥ krīḍā yāḥ śrutvā[*90] tatparo bhavet //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14433224 (0.003):
svāpatyatve sati vibhāva vaiguṇyena rasābhāsatvam āpadyeta | tataś ca / bhajate / tādṛśīḥ krīḍā yāḥ śrutvā tāt paro bhavet [BhP 10.33.36] iti, siṣeva ity
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19331087 (0.012):
(page 77) anabhirūceḥ bhajate tādṛśīḥ krīḍā yāḥ śrutvā tat paro bhavet
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345954 (0.012):
tatrocyate sarvaiva hi śrī bhagavataḥ krīḍā prīti poṣāyaiva pravartate | / bhajate tādṛśīḥ krīḍā yāḥ śrutvā tat paro bhavet [BhP 10.33.36] ity ādi |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532541 (0.012):
anugrahāya bhaktānāṃ mānuṣaṃ deham āśritaḥ | / bhajate tādṛśīḥ krīḍā yāḥ śrutvā tat paro bhavet // RUnm_3.27 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777959 (0.019):
anugrahāya bhaktānāṃ mānuṣaṃ deham āsthitaḥ / / bhajate tādṛśīḥ krīḍa yāḥ śrutvā tat paro bhavet // BhP_10.33.036 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379489 (0.040):
BhP_10.33.036/1 anugrahāya bhaktānāṃ mānuṣaṃ deham āsthitaḥ / BhP_10.33.036/3 bhajate tādṛśīḥ krīḍa yāḥ śrutvā tat paro bhavet
[*89] bhaktānām iti pāṭhaḥ | / [*90] smṛtvā iti pāṭhaḥ | / nanv evaṃ ced āptakāmasya nindite kutaḥ pravṛttir ity ata āha-anugrahāyeti
| śṛṅgāra-rasākṛṣṭacetaso 'tibahirmukhān api svaparān kartum iti bhāvaḥ
||BhPC_10,33.37|| / BhP_10,33.38 / nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379499 (0.0):
BhP_10.33.036/3 bhajate tādṛśīḥ krīḍa yāḥ śrutvā tat paro bhavet / BhP_10.33.037/1 nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777969 (0.0):
bhajate tādṛśīḥ krīḍa yāḥ śrutvā tat paro bhavet // BhP_10.33.036 // / nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422847 (0.0):
eva tad abhisāra pratirodha samaye / nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432674 (0.0):
prema mayyāṃ śrī gokula sabhāyāṃ loka rītyaiva samādheyam | tathā hi / nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558447 (0.0):
gāsyanti / nāsūyan khalu kṛṣṇāya / mohitās tasya māyayā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532626 (0.0):
tathā hi śrī daśame (10.33.37) / nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14427771 (0.032):
tatas teṣāṃ tat patitvaṃ ca | nāsūyan khalu kṛṣṇāya [BhP 10.33.37] ityādi
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2502752 (0.048):
nāsūyan khalu kṛṣṇāya [BhP 10.33.37] ityādi-rītyā
manyamānāḥ svapārśvasthān svān svān dārān vrajaukasaḥ //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379508 (0.0):
BhP_10.33.037/1 nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā / BhP_10.33.037/3 manyamānāḥ sva pārśva sthān svān svān dārān vrajaukasaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777977 (0.0):
nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā / / manyamānāḥ sva pārśva sthān svān svān dārān vrajaukasaḥ // BhP_10.33.037
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14422855 (0.0):
nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā | / manyamānāḥ svapārśvasthān svān svān dārān vrajaukasaḥ || [BhP 10.33.37]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432682 (0.0):
nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā | / manyamānāḥ sva pārśva sthān svān svān dārān vrajaukasaḥ | [BhP 10.33.37]
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28558454 (0.0):
nāsūyan khalu kṛṣṇāya / mohitās tasya māyayā | / manyamānāḥ sva pārśva sthān
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7631309 (0.0):
ataeva (BhP 10.33.27) / manyamānāḥ svapārśvasthān svān svān dārān vrajaukasaḥ ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6532633 (0.0):
nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā | / manyamānāḥ svapārśvasthān svān svān dārān vrajaukasaḥ // RUnm_3.33 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345411 (0.063):
manyamānāḥ svapārśvasthān svān svān dārān vrajaukasaḥ || [BhP 10.33.37] / tad evaṃ bhāvata utkarṣo darśitaḥ | daihikaṃ tam āha tābhiḥ sametābhir
nanv anye 'pi bhinnācārāḥ svaceṣṭitam evam eveti vadanti tatrāha-nāsūyann
iti | evaṃbhūtaiśvaryābhāve tathā kurvantaḥ pāpā jñeyā iti bhāvaḥ
||BhPC_10,33.38|| / BhP_10,33.39 / brahmarātra upāvṛtte vāsudevānumoditāḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777984 (0.023):
manyamānāḥ sva pārśva sthān svān svān dārān vrajaukasaḥ // BhP_10.33.037 / brahma rātra upāvṛtte vāsudevānumoditāḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379515 (0.032):
BhP_10.33.038/1 brahma rātra upāvṛtte vāsudevānumoditāḥ
anicchantyo yayur gopyaḥ svagṛhān bhagavatpriyāḥ[*91] //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379521 (0.0):
BhP_10.33.038/1 brahma rātra upāvṛtte vāsudevānumoditāḥ / BhP_10.33.038/3 anicchantyo yayur gopyaḥ sva gṛhān bhagavat priyāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777989 (0.0):
brahma rātra upāvṛtte vāsudevānumoditāḥ / / anicchantyo yayur gopyaḥ sva gṛhān bhagavat priyāḥ // BhP_10.33.038 //
[*91] bhagavān priyo yāsāṃ, bhagavato vā priyāḥ | / brahmarātre brāhme muhūrte upāvṛtte prāpte ||BhPC_10,33.39||
BhP_10,33.40 / vikrīḍitaṃ vrajavadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893716 (0.0):
uktam / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād ity ādau
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820291 (0.0):
uktam - / vikrīḍitaṃ vraja-vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād ity ādau
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778000 (0.0):
anicchantyo yayur gopyaḥ sva gṛhān bhagavat priyāḥ // BhP_10.33.038 // / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ $ śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789948 (0.0):
tatkeliśrutiphalaśrutir api tathā viśrutiḥ / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito' nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435228 (0.0):
(end page 25) / vikrīḍitaṃ vraja-vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629884 (0.0):
nyāyato bodha saṃcārābhāvāt | / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā |
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379533 (5.960):
BhP_10.33.038/3 anicchantyo yayur gopyaḥ sva gṛhān bhagavat priyāḥ / BhP_10.33.039/1 vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321369 (0.033):
asiddham | tathā darśitaṃ ca / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944449 (0.038):
vaiśiṣṭyam āha / vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ / śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā |
varṇayed yaḥ / / bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ hṛdrogam āśv apahinoty acireṇa
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893730 (0.0):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || (BhP 10.33.42) iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820305 (0.0):
śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād ity ādau / bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379546 (0.0):
BhP_10.33.039/3 bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ / BhP_10.33.039/4 hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778011 (0.0):
vikrīḍitaṃ vraja vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ $ śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha / varṇayed yaḥ &
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944466 (0.0):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || [BhP 10.33.39]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321387 (0.0):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || [BhP 10.33.40] ity anena |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789961 (0.0):
śraddhānvito' nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435241 (0.0):
śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā / bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629896 (0.0):
śraddhānvito yaḥ śṛṇuyād atha varṇayed vā | / bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379539 (0.015):
BhP_10.33.039/2 śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420343 (0.038):
āha-vikrīḍitam iti | acireṇa dhīraḥ san hṛdrogaṃ kāmam[*92] āśu apahinoti
dhīraḥ // / bhagavataḥ kāmavijayarūparāsakrīḍāśravaṇādeḥ kāmavijayam eva phalam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321387 (0.057):
hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || [BhP 10.33.40] ity anena | / yad vikrīḍitaṃ khalu nija śravaṇa dvārāpy anyeṣāṃ dūra deśa kāla
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893730 (0.062):
hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || (BhP 10.33.42) iti | / atra tv ātma pratyayeṇa hṛd rogavattve vādhikāriṇi paramāyā bhakter api
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820305 (0.062):
hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || (BhP 10.33.42) iti | / atra tv ātma-pratyayeṇa hṛd-rogavattve vādhikāriṇi paramāyā bhakter api
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435241 (0.062):
hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || (BhP 10.33.42) iti ||84 / atra sva-priyābhiḥ saṃvalitasya śrī-kṛṣṇasya krīḍāyāḥ
āha-vikrīḍitam iti | acireṇa dhīraḥ san hṛdrogaṃ kāmam[*92] āśu apahinoti
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379543 (0.031):
BhP_10.33.039/3 bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ / BhP_10.33.039/4 hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17893727 (0.034):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || (BhP 10.33.42) iti |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6820302 (0.034):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || (BhP 10.33.42) iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13944464 (0.034):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || [BhP 10.33.39]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19321384 (0.034):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || [BhP 10.33.40] ity anena |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15789959 (0.034):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ ||[BhP 10.33.39] iti |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18435238 (0.034):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || (BhP 10.33.42) iti ||84
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7629894 (0.034):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati parilabhya kāmaṃ / hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ || (BhP 10.33.39)
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3420321 (0.038):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ hṛdrogam āśv apahinoty acireṇa
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2778009 (0.038):
bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ % hṛd rogam āśv apahinoty
parityajatīti ||BhPC_10,33.40|| / [*92] yadvā kāmaṃ yatheṣṭaṃ āśu bhaktiṃ labdhvā kāmādisarvahṛdrogam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379544 (0.061):
BhP_10.33.039/4 hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ
acireṇa hinotīty arthaḥ | / seyaṃ śrīparamānandaseviśrīdharanirmitā /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379544 (0.058):
BhP_10.33.039/4 hṛd rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ
śrībhāgavatabhāvārthadīpikā daśamāśrayā // 1 //