View original HTML file with complete header information
athottarabhāgaprāramabhaḥ / śrutvā pādaṃ tṛtīyaṃ tu krāntaṃ sūtena dhīmatā /
athottarabhāgaprāramabhaḥ / śrutvā pādaṃ tṛtīyaṃ tu krāntaṃ sūtena dhīmatā /
tataścaturthaṃ papracchuḥ pādaṃ vai ṛṣisattamāḥ // BndP_3,1.1 //
pādaḥ krāntastṛtīyo 'yamanuṣaṅgeṇa nastvayā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557686 (0.052):
pādaḥ śekto dvitīyastu anuṣaṅgena nastvayā / / tṛtīyaṃ vistarātpādaṃ sopoddhātaṃ pravarttaya // BndP_2,1.1 //
caturthaṃ vistarātpādaṃ saṃhāraṃ pārikīrttaya // BndP_3,1.2 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557688 (0.022):
pādaḥ śekto dvitīyastu anuṣaṅgena nastvayā / / tṛtīyaṃ vistarātpādaṃ sopoddhātaṃ pravarttaya // BndP_2,1.1 //
manvantarāṇi sarvāṇi pūrvāṇyevāparaiḥ saha / / saptarṣīṇāmathaiteṣāṃ sāṃpratasyāntare manoḥ // BndP_3,1.3 //
vistarāvayavaṃ caiva nisargasya mahātmanaḥ / / vistareṇānupūrvyā ca sarvameva bravīhi naḥ // BndP_3,1.4 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561903 (0.050):
prabhāvaṃ caiva daityasya vistārādbrūhi naḥ prabho // BndP_2,5.6 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510057 (0.056):
tasyānvavāye ye 'pyanyetānno brūhi yathātatham // BndP_1,36.82 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510560 (0.062):
kuddhairmaharṣibhiḥ pūrvaiḥ kāraṇaṃ brūhi taddhi naḥ // BndP_1,36.121 // / sūta uvāca
sūta uvāca / bhavatāṃ kathayiṣyāmi sarvametadyathātatham /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510562 (0.044):
kuddhairmaharṣibhiḥ pūrvaiḥ kāraṇaṃ brūhi taddhi naḥ // BndP_1,36.121 // / sūta uvāca / kathayiṣyāmi vo viprāḥ pṛthorvainyasya saṃbhavam /
pādaṃ tvimaṃ sasaṃhāraṃ caturthaṃ munisattamāḥ // BndP_3,1.5 //
manorvaivasvatasyemaṃ sāṃpratasya mahātmaṃnaḥ / / vistareṇānupūrvyā ca nisargaṃ śṛṇuta dvijāḥ // BndP_3,1.6 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557719 (0.0):
pādaṃ samuccayādviprā gadato me nibodhata // BndP_2,1.2 // / manorvaivasvatasyemaṃ sāṃprataṃ tu mahātmanaḥ /
manvantarāṇāṃ saṃkṣepaṃ bhaviṣyaiḥ saha saptabhiḥ / / pralayaṃ caiva lokānāṃ bruvato me nibodhata // BndP_3,1.7 //
etānyuktāni vai samyaksaptasaptasu vai prajāḥ /
manvantarāṇi saṃkṣepācchṛṇutā nāgatāni me // BndP_3,1.8 //
sāvarṇasya pravakṣyāmi manorvaivasvatasya ha / / bhaviṣyasya bhaviṣyaṃ tu samāsāttannibodhata // BndP_3,1.9 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557710 (0.057):
pādaṃ samuccayādviprā gadato me nibodhata // BndP_2,1.2 // / manorvaivasvatasyemaṃ sāṃprataṃ tu mahātmanaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4613302 (0.059):
yastu jyeṣṭho mahātejāḥ sargo yasyeti sāṃpratam // BndP_2,59.84 // / vistaraṃ tasya vakṣyāmi manorvaivasvatasya ha / / idaṃ tu janma devānāṃ śṛṇuyādvā paṭhecca vā // BndP_2,59.85 //
anāgatāśca saptaiva smṛtāstviha maharṣayaḥ /
kauśiko gālavaścaiva jāmadagnyaśca bhārgavaḥ // BndP_3,1.10 // / dvaipāyano vaśiṣṭaśca kṛpaḥ śāradvatastathā /
ātreyo dīptimāṃścaiva ṛṣayaśṛṅgastu kāśyapaḥ // BndP_3,1.11 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724398 (0.062):
paulahastattvadarśī cha bhārgavaśca nirupsukaḥ // BndP_3,1.102 // / niṣprakaṃpyastathātreyo nirmohaḥ kāśyapastathā /
bharadvājastathā drauṇiraśvatthāmā mahāyaśāḥ / / ete sapta mahātmāno bhaviṣyāḥ paramarṣayaḥ /
sutapāścāmitābhāśca sukhāścaiva gaṇāstrayaḥ // BndP_3,1.12 //
teṣāṃ gaṇastu devānāmekaiko viṃśakaḥ smṛtaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23415135 (0.0):
sutapāś cāmitābhāś ca % mukhyāś cāpi tadā surāḥ // ViP_3,2.15 // / teṣāṃ gaṇas tu devānām $ ekaiko viṃśakaḥ smṛtaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121792 (0.0):
sutapāś cāmitābhāś ca mukhyāś cāpi tadā surāḥ // ViP_3,2.15 // / teṣāṃ gaṇas tu devānām ekaiko viṃśakaḥ smṛtaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509610 (0.018):
pulastyaputrāste devāstāmasasyāntare manoḥ // BndP_1,36.43 // / gaṇastu teṣāṃ devānāmekaikaḥ pañcaviṃśakaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134951 (0.047):
sutapāścāmitābhāś ca mukhyāścāpi tathā surāḥ // ViP_3,2.15 // / teṣāṃ gaṇāś ca devānāmekaiko viṃśakaḥ smṛtaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509902 (0.051):
gaṇastu teṣāṃ devānāmekaiko hyaṣṭakaḥ smṛtaḥ // BndP_1,36.68 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724312 (0.064):
trayodaśetu paryāye bhāvye raucyentare punaḥ // BndP_3,1.95 // / traya eva gaṇāḥ proktā devānāṃ tu svayaṃbhuvā /
nāmatastu pravakṣyāmi nibodhadhvaṃ samāhitāḥ // BndP_3,1.13 //
ṛtustapaśca śukraśca kṛtirnemiḥ prabhākaraḥ /
prabhāso māsakṛddharmastejoraśmiḥ kraturvirāṭ // BndP_3,1.14 //
arciṣmān dyotano bhānuryaśaḥ kīrttirbudho dhṛtiḥ // BndP_3,1.15 //
viṃśatiḥ sutapā hyete nāmabhiḥ parikīrttitāḥ / / prabhurvibhurvibhāsaśca jetā hantā rihā ṛtuḥ // BndP_3,1.16 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19904873 (0.035):
03,221.080d@022_0037 prabhur vibhuś cāpy atha śatrujetā / 03,221.080d@022_0038 sahasrabhūs tvaṃ dharaṇī tvam eva
sumatiḥ pramatirdīptiḥ samākhyāto maho mahān /
dehī munirinaḥ poṣṭā samaḥ satyaśca viśrutaḥ // BndP_3,1.17 //
ityetehyamitābhāstu viṃśatiḥ parikīrttitāḥ /
dāmo dānī ṛtaḥ somo vittaṃ vaidyo yamo nidhiḥ // BndP_3,1.18 //
homo havyaṃ hutaṃ dānaṃ deyaṃ dātā tapaḥ śamaḥ /
dhruvaṃ sthānaṃ vidhānaṃ ca niyamaśceti viṃśatiḥ // BndP_3,1.19 //
sukhā hyete samākhyātāḥ sāvarṇye pratharmetare / / mārīcasyaiva te putrāḥ kaśyapasya mahātmanaḥ // BndP_3,1.20 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337922 (0.027):
devatānāṃ guṇās tatra trayaḥ proktāḥ svayaṃbhuvā | *HV_7.44*132:1 | / mārīcasyaiva te putrāḥ kaśyapasya mahātmanaḥ | *HV_7.44*132:2 |
sāṃpratasya bhaviṣyanti ṣaṣṭirdevāstadantare /
sāvarṇasya manoḥ putrā bhaviṣyanti navaiva tu // BndP_3,1.21 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17957103 (0.050):
mārīcasyaiva te putrāḥ kaśyapasya prajāpateḥ // MarkP_80.9 // / bhaviṣyāśca bhaviṣyanti sāvarṇasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509605 (0.061):
pulastyaputrāste devāstāmasasyāntare manoḥ // BndP_1,36.43 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521721 (0.061):
sunetraḥ kṣatravṛddhaś ca $ sutapā nirbhayo dṛḍhaḥ / HV_App.I,1.47 / / raucyasyaite manoḥ putrā $ antare tu trayodaśe // HV_App.I,1.48 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007287 (0.061):
sunetraḥ kṣatravṛddhaś ca sutapā nirbhayo dṛḍhaḥ / HV_App.I,1.47 / / raucyasyaite manoḥ putrā antare tu trayodaśe // HV_App.I,1.48 //
virajāścārvarīvāṃśca nirmokādyāstathā pare / / nava cānyeṣu vakṣyāmi sāvarṇeṣvantareṣu vai // BndP_3,1.22 //
sāvarṇamanavaścānye bhaviṣyā brahmaṇaḥ sutāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724555 (0.057):
ūrjasvī subalaścaiva bhautyasyaite manoḥ sutāḥ / / sāvarṇā manavo hyete catvāro brahmaṇaḥ sutāḥ // BndP_3,1.115 //
merusāvarṇitaste vai catvāro divyadṛṣṭayaḥ // BndP_3,1.23 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4439688 (0.054):
śeṣās tato 'gnayaḥ sarve catvāro brahmaṇaḥ sutāḥ / / āvāhayaṃs tadā śīghraṃ bāṇasya puram antikāt // HV_110.33 //
dakṣasya te hi vauhitrāḥ kriyāyā duhituḥ sutāḥ / / mahatā tapasā yuktā merupṛṣṭhe mahau jasaḥ // BndP_3,1.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735580 (0.030):
dakṣasyaite hi dauhitrāḥ % priyāyās tanayā nṛpāḥ // BrP_5.50 // / mahatā tapasā yuktā $ merupṛṣṭhe mahaujasaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006912 (0.030):
dakṣasyaite hi dauhitrāḥ priyāyās tanayā nṛpāḥ // BrP_5.50 // / mahatā tapasā yuktā merupṛṣṭhe mahaujasaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337841 (0.030):
dakṣasyaite hi dauhitrāḥ priyāyās tanayā nṛpa / / mahatā tapasā yuktā merupṛṣṭhe mahaujasaḥ // HV_7.40 //
brahmādibhistejanitā dakṣeṇaiva ca dhīmatā / / maharlokaṃ gatā vṛttā bhaviṣyā merumāśritāḥ // BndP_3,1.25 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8465920 (1.192):
dakṣasya cāpi dauhitrāḥ priyāyā duhituḥ śubhāḥ / / brahmādibhistejanitā dakṣeṇaiva ca dhīmatā // BndP_1,1.103 //
mahānubhāvāste pūrvaṃ jajñire cākṣuṣentare /
jajñire manavaste hi bhaviṣyānāgatāntare // BndP_3,1.26 // / prācetasasya dakṣasya dauhitrā manavastu ye /
sāvarṇā nāmataḥ pañca catvāraḥ paramarṣijāḥ // BndP_3,1.27 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723803 (0.049):
sāvarṇama navo ye ca catvārastu maharṣijāḥ // BndP_3,1.53 //
saṃjñāputrastu sāvarṇireko vaivasvatastathā /
jyeṣṭhaḥ saṃjñāsuto nāma murvaivasvataḥ prabhuḥ // BndP_3,1.28 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723791 (0.039):
jñeyaḥ saṃjñāsuto vidvānmanurvaivasvataḥ prabhuḥ // BndP_3,1.52 // / savarṇāyāḥ sutaścānyaḥ smṛto vaivasvato manuḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478732 (0.059):
teṣāṃ svāyaṃbhuvo dakṣaḥ putratvaṃ jagmi vānprabhuḥ // BndP_1,13.40 // / trayaṃbakasyābhiśāpena cākṣuṣasyātare manoḥ /
vaivasvateṃ'tare prāpte samutpattistayoḥ śubhā / / caturdaśaite manavaḥ kīrtitā kīrtivarddhanāḥ // BndP_3,1.29 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726268 (0.013):
caturdaśaite manavaḥ kīrtitāḥ kīrtivarddhanāḥ // BndP_3,2.2 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479131 (0.057):
kanyāyāṃ śākhināṃ tvaṃ vai prāpte vaivasvateṃ'tare // BndP_1,13.70 //
vede smṛtau purāṇe ca sarve te prabhaviṣṇavaḥ / / prajānāṃ patayaḥ sarve bhūtānāṃ patayaḥ sthitāḥ // BndP_3,1.30 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338274 (0.029):
vedeṣu sapurāṇeṣu sarve te prabhaviṣṇavaḥ / / prajānāṃ patayo rājan dhanyam eṣāṃ prakīrtanam // HV_7.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28969688 (0.040):
prajānāṃ patayaḥ sarve LiP_1,4.3c / prajānāṃ patayaḥ sarve LiP_1,6.4c
tairiyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733595 (0.0):
udīcyāṃ diśi durdharṣaṃ % rājānaṃ so 'bhyaṣecayat // BrP_4.14 // / tair iyaṃ pṛthivī sarvā $ saptadvīpā sapattanā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735610 (0.0):
anāgatāś ca saptaite % kalpe 'smin manavaḥ smṛtāḥ // BrP_5.52 // / tair iyaṃ pṛthivī sarvā $ saptadvīpā sapattanā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26744025 (0.0):
yogād yogīśvarasyeva % prādurbhavati māyayā // BrP_13.165 // / teneyaṃ pṛthivī sarvā $ saptadvīpā sapattanā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006942 (0.0):
anāgatāś ca saptaite kalpe 'smin manavaḥ smṛtāḥ // BrP_5.52 // / tair iyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11012847 (0.0):
tair iyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā // BrP_12.20 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11015355 (0.0):
yogād yogīśvarasyeva prādurbhavati māyayā // BrP_13.165 // / teneyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480269 (0.0):
yairiyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā // BndP_1,14.4 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569876 (0.0):
manuṣyāṇāmadhipatiṃ cakre vaivasvataṃ manum // BndP_2,8.21 // / tairiyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4335258 (0.0):
udīcyāṃ diśi durdharṣaṃ rājānaṃ so 'bhyaṣecayat // HV_4.14 // / tair iyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622415 (1.192):
vyabhajatpañcadhā rājā putrebhyo nāhuṣastadā // BndP_2,68.92 // / tairiyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741515 (0.022):
tair iyaṃ pṛthivī sarvā % saptadvīpā sapattanā // BrP_12.20 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352219 (0.022):
madhye pūruṃ ca rājānam abhyaṣiñcat sa nāhuṣaḥ // HV_22.17 // / tair iyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212404 (0.026):
svāyaṃbhuve 'ntare pūrvaṃ brahmaṇā ye 'bhiṣecitāḥ // LiP_1,63.44 // / tairiyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā saparvatā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004926 (0.028):
udīcyāṃ diśi durdharṣaṃ rājānaṃ so 'bhyaṣecayat // BrP_4.14 // / tair iyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221744 (0.030):
atītā vartamānāś ca bhaviṣyā ye ca vai punaḥ / / tairiyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā saparvatā // LiP_1,70.111 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4356093 (0.035):
teneyaṃ pṛthivī kṛtsnā saptadvīpā sapattanā /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8859868 (0.035):
saṃgrāme vartamānasya vadhaścaivādhikādbhavet // MatsP_43.17 // / teneyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā saparvatā /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044552 (0.037):
svāyaṃbhuvādayaḥ sarve tataḥ sāvarṇikādayaḥ // KūrmP_1,5.12 // / tairiyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā saparvatā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23402656 (0.038):
udīcyāṃ diśi durdharṣaṃ % rājānaṃ so 'bhyaṣecayat // ViP_1,22.12 // / tair iyaṃ pṛthivī sarvā $ saptadvīpā sakānanā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5109321 (0.038):
udīcyāṃ diśi durdharṣaṃ rājānaṃ so 'bhyaṣecayat // ViP_1,22.12 // / tair iyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sakānanā /
pūrṇaṃ yugasahasraṃ vai paripālyā nareśvaraiḥ // BndP_3,1.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735614 (1.788):
tair iyaṃ pṛthivī sarvā $ saptadvīpā sapattanā & / pūrṇaṃ yugasahasraṃ tu % paripālyā dvijottamāḥ // BrP_5.53 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006946 (1.788):
tair iyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā sapattanā / / pūrṇaṃ yugasahasraṃ tu paripālyā dvijottamāḥ // BrP_5.53 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338246 (0.006):
yathāpradeśam adyāpi sarvataḥ paripālyate | *HV_7.47ab*140 | / pūrṇaṃ yugasahasraṃ hi paripālyā nareśvaraiḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044557 (0.029):
pūrṇaṃ yugasahastraṃ vai paripālyā nareśvaraiḥ // KūrmP_1,5.13 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327988 (0.030):
tairiyaṃ pṛthivī sarvā % saptadvīpā saparvatā // LiP_1,70.111 // / pūrṇaṃ yugasahasraṃ vai $ paripālyā maheśvaraiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221754 (0.030):
tairiyaṃ pṛthivī sarvā saptadvīpā saparvatā // LiP_1,70.111 // / pūrṇaṃ yugasahasraṃ vai paripālyā maheśvaraiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468290 (0.041):
pūrṇe yugasahasre tu paripālyaṃ nareśvaraiḥ // BndP_1,4.34 //
prajābhistapasā caiva vistarasteṣu vakṣyate / / caturddaśaite vijñeyāḥ sargāḥ svāyaṃbhuvādayaḥ // BndP_3,1.32 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512661 (0.063):
ityete ṣaṭ nisargāśca krāntā manvantarātmakāḥ // BndP_1,37.56 // / svāyaṃbhuvādyāḥ saṃkṣepāccāśuṣāntā yathākramam /
manvantarādhikāreṣu varttante 'tra sakṛtsakṛt /
vinivṛttādhikārāste mahārlokaṃ samāśritāḥ // BndP_3,1.33 // / samatītāstu ye teṣāmaṣṭau ṣaṭ ca tathāpare /
pūrveṣu sāṃprataścāyaṃ śāsti vaivasvataḥ prabhuḥ // BndP_3,1.34 //
ye śiṣṭāstānpravakṣyāmi saha devarṣidānavaiḥ /
saha prajā nisargeṇa sarvāṃste 'nāgatāndvijaḥ // BndP_3,1.35 //
vaivasvata nisargeṇa teṣāṃ jñeyastu vistaraḥ / / anūnā nātiriktāste yasmātmarve vivasvataḥ // BndP_3,1.36 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512674 (1.192):
ete sargā yathā prājñaiḥ proktā ye dvijasattamāḥ // BndP_1,37.57 // / vaivasvatanisargeṇa teṣāṃ jñeyastu vistaraḥ /
punaruktabahutvāttu na vakṣye teṣu vistaram /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634076 (0.049):
bahutvānnāmadheyānāṃ parisaṃkhyā kulekule // BndP_2,74.247 // / punaruktibahutvācca na mayā parikīrttitā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509380 (0.064):
na śakyo vistarastasya vaktuṃ varṣaśatairapi // BndP_1,36.24 // / punaruktabahutvāttu prajānāṃ vai kulekule /
manvantareṣu bhāvyeṣu bhūteṣvapi tathaiva ca // BndP_3,1.37 // / kulekule nisargāstu tasmājjñeyā vibhāgaśaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117117 (0.027):
utpattiś ca nirodhaś ca nityo bhūteṣu sarvāda / / ṛṣayotra na suhyanti ye cānye divyacakṣuṣaḥ // ViP_1,15.82 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16485482 (0.034):
suradevarṣigandharvair HV_45.14c / suradevī ca bhūteṣu HV_App.I,8.30a / surapriyāṃ surāṃ devīṃ HV_App.I,35.36a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469102 (0.037):
caturddhā ca sthitasso 'pi sarvabhūteṣu kṛtsnaśaḥ // BndP_1,5.60 // / viparyayoṇa śattyā ca buddhyā siddhyā tathaiva ca /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25191348 (0.037):
suradānavasainyānāṃ HV_App.I,42B.907**45:2a / suradevī ca bhūteṣu HV_App.I,8.30a / surapriyāṃ surāṃ devīṃ HV_App.I,35.36a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492253 (0.052):
sākāraḥ śiśumāraśca vijñeyaḥ pravibhāgaśaḥ // BndP_1,23.101 // / auttānapādastasyātha vijñeyo hyattaro hanuḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565616 (0.054):
skandagrahādayo hāsyā āpakāstrāsakādayaḥ // BndP_2,7.159 // / kaumārāste tu vijñeyā bālānāṃ gṛhavṛttayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725586 (0.060):
tato dhagdheṣu bhūteṣu sarveṣvādityaraśimabhiḥ // BndP_3,1.193 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561015 (0.060):
manvantareṣviha sraṣṭumāvarttante punaḥ punaḥ // BndP_2,3.107 // / manvantareṣu sarveṣu prajāḥ sthāvarajaṅgamāḥ /
teṣāmeva hi siddhyarthaṃ vistareṇa krameṇa ca // BndP_3,1.38 // / dakṣasya kanyā dharmiṣṭhā suvratā nāma viśrutā /
sarvakanyāvariṣṭhā tu jyeṣṭhā yā vīriṇīsutā // BndP_3,1.39 //
gṛhītvā tāṃ pitā kanyāṃ jagāma brahmaṇo 'tike /
vairājasthamupāsīnaṃ dharmeṇa ca bhavena ca // BndP_3,1.40 //
bhavadharmasamīpasthaṃ dakṣaṃ brahmābhyabhāṣata /
dakṣa kanyā taveyaṃ vai janayiṣyati suvratā // BndP_3,1.41 //
caturo vai manūnputrāṃścāturvarṇyakarāñchubhān /
brahmaṇo vacanaṃ śrutvā dakṣo dharmo bhavastadā // BndP_3,1.42 //
tāṃ kanyāṃ manasā jagmustrayaste brahmaṇā saha /
satyābhidhyāyināṃ teṣāṃ sadyaḥ kanyā vyajāyata // BndP_3,1.43 //
sadṛśānūpatasteṣāṃ caturo vai kumārakān / / saṃsiddhāḥ kāryakaraṇe saṃbhūtāste śriyānvitāḥ // BndP_3,1.44 //
upabhogāsamarthaiśca sadyojātaiḥ śarīrakaiḥ / / te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082958 (0.009):
paryāhārṣustatprāśīdatha / yamasmai brahmabhāgam paryāharanti tena bhāgī sa yadata ūrdhvamasaṃsthitaṃ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4597285 (0.031):
padātayastu rājante khaḍgacarmadharā nṛpa // BndP_2,38.26 // / ahaṃpūrvamahaṃpūrvamityahaṃpūrvakānvitāḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25385069 (0.038):
varṇitā vai mayā vaṃśā divyā devagaṇānvitāḥ // ŚivP_7.1,17.59ab/ / kriyāvaṃtaḥ prajāvaṃto mahardhibhiralaṃkṛtāḥ // ŚivP_7.1,17.59cd/
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727046 (0.047):
pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 // / brahmaloke vivarttante pūrvapūrvakrameṇa tu /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473679 (0.051):
kuśalākuśalaiḥ kaṃdairakṣīṇaistaistadā yutāḥ // BndP_1,7.193 // / tatkarmaphaladoṣeṇa hyupabādhāḥ prajajñire /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470702 (0.062):
etaiḥ sārdhaṃ maharlokastadānāsāditastu vai // BndP_1,6.42 // / tacchiṣyā vai bhaviṣyanti kalpadāha upasthite /
saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633012 (0.019):
āpolavodvādaśa vai tasya putro bhaviṣyati // BndP_2,74.163 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470702 (0.022):
etaiḥ sārdhaṃ maharlokastadānāsāditastu vai // BndP_1,6.42 // / tacchiṣyā vai bhaviṣyanti kalpadāha upasthite /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633076 (0.025):
ṣaḍeva bhavitā tsamādvijayastu samānṛpaḥ // BndP_2,74.168 // / deḍaśrīśātakarṇī ca tasya putraḥ samāstrayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614580 (0.025):
viparyayasya ropisyā dyasya prādurghaṭī mama // BndP_2,62.14 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477848 (0.025):
acaukapādupastho yaḥ sa vai śālāsukhīyakaḥ // BndP_1,12.25 // / anuheśyo hyahirbudhnyo so 'grirgṛhapatiḥ smṛtaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607625 (0.028):
286.003. na me putro na duhitā/ / 286.003. mamātyayātsvakulavaṃśacchede rāṣṭrāpahāraḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28602668 (0.030):
vistīrṇataraśca apramāṇataraśca gambhīrataraśca vicitrataraśca / tasya / mama kulaputra evaṃ yoniśaścintāmanasikāraprayuktasya
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726189 (0.031):
yathā vāyupravegena dīpārcirupaśamyati / / tathaiva pratisargeṇa brahmā samupaśāmyati // BndP_3,1.240 // / tathā svapratisaṃsṛṣṭe mahadādau maheśvare /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203172 (0.032):
dvayaṃ devatva-mokṣāya $ mame7ti na mame7ti ca & / mame7ti badhyate jantur % na mame7ti vimucyate // 7.114 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727046 (0.033):
pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506124 (0.034):
yo vā na prīyate vidvānsamāhvayatu māciram // BndP_1,34.47 // / tato brahmārṇavaḥ kṣubdaḥ samudra iva saṃplave /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3330488 (0.035):
kiṃ kasmānme mamaitadupatapanamupatapasi sa tvaṃ he roga yo 'haṃ yajño
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872572 (0.035):
pratyodhāvita | āha | nāhaṃ pratyodhāvitā api tu mama devaro
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4598313 (0.036):
mātaryadi varo deyastvayā me bhaktava tsale // BndP_2,39.47 // / tatsucandraṃ jaye yuddhe tavānugrahabhājanam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25760559 (0.037):
kena vānirmitaṃ pūrva tatsarvaṃ me nivadaya // BndP_3,31.1 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558733 (0.037):
tatastā nadahatkruddho vedyarddhe dakṣiṇe tataḥ / / teṣāṃ tu dhṛṣyamāṇānāṃ tatra śālāvṛkaiḥ saha // BndP_2,1.84 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641267 (0.037):
430.002. panthakaḥ saṃlakṣayati eṣāmasau na bhrātā na jñātiḥ/ / 430.002. mamāsau bhrātā bhavati/ / 430.002. ahaṃ kasmāttaṃ na darśanāyopasaṃkrāmāmi? so 'pi
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4598785 (0.037):
jagrāha svaghanurdivyaṃ bāṇavarṣaṃ tathākarot // BndP_2,40.26 // / tāvubhauraṇasaṃdṛptau tadā bhārgavahaihayau /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10173212 (0.038):
mātṛtvamapahāyādya kimevaṃ vartase 'nyathā // ViP_5,27.15 // / sā tasmai kathayāmāsana putrastvaṃ mameti vai /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479494 (0.038):
atha tayoktam-anabhijño 'si | yo 'sau mama prāṇeśvaro, yena mamākaumāraṃ
abhidhyāyātmanotpannānūcurvai te parasparam // BndP_3,1.46 //
yo yasya vapuṣā tulyo bhajatāṃ satataṃ sutam /
yasya yaḥ sadṛśaścāpi rūpe vīrye ca mānataḥ // BndP_3,1.47 //
taṃ gṛhṇātu sa bhadraṃ vo varṇato yasya yaḥ samaḥ /
dhruvaṃ rūpaṃ pituḥ putraḥ so 'nurudhyati sarvadā // BndP_3,1.48 //
tasmādātmasamaḥ putraḥ piturmātuśca vīryataḥ /
evaṃ te samayaṃ kṛtvā sarveṣāṃ jagṛhaḥ sutān // BndP_3,1.49 //
cākṣuṣasyāntare 'tīte prāpte vaivasvatasya ha / / ruceḥ prajāpateḥ putro raucyo nāmābhavatsutaḥ // BndP_3,1.50 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557780 (0.014):
svāyaṃbhuveṃ'tare pūrvaṃ saptāsanye maharṣayaḥ // BndP_2,1.7 // / cākṣuṣasyāntare 'tīte prāpte vaivasvate punaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337848 (0.018):
mahatā tapasā yuktā merupṛṣṭhe mahaujasaḥ // HV_7.40 // / ruceḥ prajāpateḥ putro raucyo nāma manuḥ smṛtaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3801263 (0.027):
raucyādayastathānye 'pi % manavaḥ saṃprakīrtitāḥ // MatsP_9.34 // / ruceḥ prajāpateḥ putro $ raucyo nāma bhaviṣyati &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8840791 (0.027):
raucyādayastathānye 'pi manavaḥ saṃprakīrtitāḥ // MatsP_9.34 // / ruceḥ prajāpateḥ putro raucyo nāma bhaviṣyati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735586 (0.034):
mahatā tapasā yuktā $ merupṛṣṭhe mahaujasaḥ & / ruceḥ prajāpateḥ putro % raucyo nāma manuḥ smṛtaḥ // BrP_5.51 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006918 (0.034):
mahatā tapasā yuktā merupṛṣṭhe mahaujasaḥ / / ruceḥ prajāpateḥ putro raucyo nāma manuḥ smṛtaḥ // BrP_5.51 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512186 (0.039):
dugdhā mahī purāṇena vatsaṃ kṛtvā tu cākṣuṣam / / cākṣuṣasyāntare 'tīte prāpte vaivasvate punaḥ // BndP_1,37.19 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4919229 (0.054):
prītyāṃ pulastyabhāryāyāṃ dādānistatsuto 'bhavat /AP_*4.032ab/ / tasya vai viśravāḥ putrastatputrā rāvaṇādikāḥ //AP_*4.032cd/
bhūtyāmutpādito yastu bhautyo nāma kaveḥ sutaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337855 (0.031):
ruceḥ prajāpateḥ putro raucyo nāma manuḥ smṛtaḥ / / bhūtyāṃ cotpādito devyāṃ bhautyo nāma ruceḥ sutaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735594 (0.036):
ruceḥ prajāpateḥ putro % raucyo nāma manuḥ smṛtaḥ // BrP_5.51 // / bhūtyāṃ cotpādito devyāṃ $ bhautyo nāma ruceḥ sutaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006925 (0.036):
ruceḥ prajāpateḥ putro raucyo nāma manuḥ smṛtaḥ // BrP_5.51 // / bhūtyāṃ cotpādito devyāṃ bhautyo nāma ruceḥ sutaḥ /
vaivasvateṃ'tare jātau dvau manū tu vivasvataḥ // BndP_3,1.51 //
vaivasvato manuryaśca sāvarṇo yaśca vai śrutaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724562 (0.032):
sāvarṇā manavo hyete catvāro brahmaṇaḥ sutāḥ // BndP_3,1.115 // / eko vaivasvataścaiva sāvarṇo manurucyate /
jñeyaḥ saṃjñāsuto vidvānmanurvaivasvataḥ prabhuḥ // BndP_3,1.52 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723483 (0.041):
jyeṣṭhaḥ saṃjñāsuto nāma murvaivasvataḥ prabhuḥ // BndP_3,1.28 // / vaivasvateṃ'tare prāpte samutpattistayoḥ śubhā /
savarṇāyāḥ sutaścānyaḥ smṛto vaivasvato manuḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723483 (0.039):
jyeṣṭhaḥ saṃjñāsuto nāma murvaivasvataḥ prabhuḥ // BndP_3,1.28 // / vaivasvateṃ'tare prāpte samutpattistayoḥ śubhā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617905 (0.057):
tasya bhānumataḥ putraḥ pradyumnaśca patāpavān // BndP_2,64.19 // / munistasya sutaścāpi tasmādūrjavahaḥ smṛtaḥ /
sāvarṇama navo ye ca catvārastu maharṣijāḥ // BndP_3,1.53 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723469 (0.049):
sāvarṇā nāmataḥ pañca catvāraḥ paramarṣijāḥ // BndP_3,1.27 //
tapasā saṃbhṛtātmānaḥ sveṣu manvantareṣu vai /
bhaviṣyeṣu bhaviṣyanti sarvakāryārthasādhakāḥ // BndP_3,1.54 //
prathame merusāvarṇedakṣaputrasya vai manoḥ / / parāmarīcigarbhāśca sudharmāṇaśca te trayaḥ /
saṃbhūtāśca mahātmānaḥ sarve vaivasvatentare // BndP_3,1.55 //
dakṣaputrasya putrāste rohitasya prajāpateḥ / / bhaviṣyanti bhaviṣyāstu ekaiko dvādaśo gaṇaḥ // BndP_3,1.56 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521415 (0.019):
devatānāṃ gaṇās tatra $ traya eva narādhipa / HV_App.I,1.6 / / dakṣaputrasya putrās te $ rohitasya prajāpateḥ // HV_App.I,1.7 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22006981 (0.019):
devatānāṃ gaṇās tatra traya eva narādhipa / HV_App.I,1.6 / / dakṣaputrasya putrās te rohitasya prajāpateḥ // HV_App.I,1.7 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6730951 (0.053):
bhaviṣyanti tadā devā ekaiko dvādaśo gaṇaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23415193 (0.053):
bhaviṣyanti tadā devā % ekaiko dvādaśo gaṇaḥ // ViP_3,2.21 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121850 (0.053):
bhaviṣyanti tadā devā ekaiko dvādaśo gaṇaḥ // ViP_3,2.21 //
aiśvaraśca graho rāhurvākurvaṃśastathaiva ca / / pārā dvādaśa vijñeyā uttarāṃstu nibodhata // BndP_3,1.57 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8488665 (0.048):
kāṣṭhayorlekhayoścaiva hyantaraṃ dakṣiṇottare // BndP_1,21.79 // / tenvavakṣye prasaṃkhyāya cojanaistannibodhata /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8507044 (0.050):
provāca caiva śiṣyebhyo yebhyastāśca nibodhata // BndP_1,35.50 // / rāḍiśca rāḍavīyaśca pañjamau vāhanastathā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614156 (0.056):
gāndhāragrāmikā śyāmā kīrtimānā nibodhata // BndP_2,61.34 // / agniṣṭomaṃ tu mādyaṃ tu dvitīyaṃ vājapeyikam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479549 (0.064):
teṣāṃ sarparṣayaḥ pūrvamāsanye tānnibodhata // BndP_1,13.102 // / bhṛgvaṃ girā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
vājipo vājijiccaiva prabhūtiśca kakudyatha / / dadhikrāvā vipakvaśca praṇīto vijayo madhuḥ // BndP_3,1.58 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8507044 (0.034):
provāca caiva śiṣyebhyo yebhyastāśca nibodhata // BndP_1,35.50 // / rāḍiśca rāḍavīyaśca pañjamau vāhanastathā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723879 (0.037):
sudharmāṇastu vakṣyāmi nāmatastānnibodhata // BndP_3,1.59 // / varṇastathāthagarviśca bhuraṇyo vrajano 'mitaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8488665 (0.040):
kāṣṭhayorlekhayoścaiva hyantaraṃ dakṣiṇottare // BndP_1,21.79 // / tenvavakṣye prasaṃkhyāya cojanaistannibodhata /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563052 (0.060):
varuṇaśca tṛtīyaṃ ca mayā proktaṃ nibodhata / / abhiyuktākṣikaścaiva sāhvāyaśca gaṇaḥ smṛtaḥ // BndP_2,5.95 //
utathyottamakau dvau tu dvādaśaite marīcayaḥ /
sudharmāṇastu vakṣyāmi nāmatastānnibodhata // BndP_3,1.59 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509966 (0.056):
leśāstathā pravakṣyāmi nāmatastānnibodhata // BndP_1,36.74 // / manojavaḥ praghāsaśca pracetāśca mahāyaśāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8485415 (0.062):
paraspareṇa dviguṇā vistṛtā harṣavarddhanāḥ // BndP_1,19.70 // / varṣāṇi tatra vakṣyāmi nāmatastānnibodhata / / kraiñcasya kuśalo deśo vāmanasya manonugaḥ // BndP_1,19.71 //
varṇastathāthagarviśca bhuraṇyo vrajano 'mitaḥ / / amito dravaketuśca jaṃbho 'thājastu śakrakaḥ // BndP_3,1.60 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407790 (0.021):
11. sabhyavasīti / 12. coghamāśakya / aja iti / na jāyate avinaśvara ātmā svarūpaṃ yasyāsāv avyayātmā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8507044 (0.037):
provāca caiva śiṣyebhyo yebhyastāśca nibodhata // BndP_1,35.50 // / rāḍiśca rāḍavīyaśca pañjamau vāhanastathā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723857 (0.037):
pārā dvādaśa vijñeyā uttarāṃstu nibodhata // BndP_3,1.57 // / vājipo vājijiccaiva prabhūtiśca kakudyatha /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481433 (0.052):
mayurabarhavarṇastu śātakaiṃbhaśca śṛṅgavān // BndP_1,15.22 //
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18539506 (0.058):
avadātanidarśano vā | avadātanirbhāso vā | māṃji[ṣ]yo vā | māṃjiṣyavarṇo / vā | māṃjiṣyanida[r]śa
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845437 (0.063):
indraś ca metyādiśatu tataḥ pratimakṛttathā /AP_219.029ab/ / mitaś ca sammitaś caiva amitaś ca mahābalaḥ //AP_219.029cd/
sunemirdyutayaścaiva sudharmāṇaḥ prakīrtitāḥ / / teṣāmindrastadā bhāvyo hyadbhuto nāma nāmataḥ // BndP_3,1.61 //
skando 'sau pārvatīyo vai kārtikeyastu pāvakiḥ /
medhātithiśca paulastyo vasuḥ kāśyapa evaṃ ca // BndP_3,1.62 // / jyotiṣmānbhārgavāścaiva dyutimānaṅgirāstathā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521389 (0.036):
prathame merusāvarṇe $ pravakṣyāmi munīñ śṛṇu // HV_App.I,1.1 // / meghātithis tu paulastyo $ vasuḥ kāśyapa eva ca / HV_App.I,1.2 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22006955 (0.036):
prathame merusāvarṇe pravakṣyāmi munīñ śṛṇu // HV_App.I,1.1 // / meghātithis tu paulastyo vasuḥ kāśyapa eva ca / HV_App.I,1.2 /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479567 (0.063):
āgnīdhraścāgnibāhuśca modhā medhātithir vasuḥ / / jyotiṣmān dyutimānhavyaḥ savanaḥ sattra eva ca // BndP_1,13.104 //
vasinaścaiva vāsiṣṭha ātreyo havyavāhanaḥ // BndP_3,1.63 // / sutapāḥ paulahaścaiva saptaite rohitetare /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22006962 (0.034):
savanaś caiva vāsiṣṭha ātreyo havyavāhanaḥ / HV_App.I,1.4 / / paulahaḥ sapta ity ete ṛṣayo rohite 'ntare // HV_App.I,1.5 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521396 (0.054):
savanaś caiva vāsiṣṭha $ ātreyo havyavāhanaḥ / HV_App.I,1.4 / / paulahaḥ sapta ity ete $ ṛṣayo rohite 'ntare // HV_App.I,1.5 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16163900 (0.064):
ātreyaḥ sutapās tathā HV_App.I,1.31b / ātreyo havyavāhanaḥ HV_App.I,1.4b
dhṛtiketurdīptiketuḥ śāpahastanirāmayāḥ // BndP_3,1.64 //
pṛthuśravāstathānīko bhūridyumno bṛhadyaśaḥ / / prathamasya tu sāvarṇernava putrāḥ prakīrtitāḥ // BndP_3,1.65 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521434 (0.031):
pṛthuśravā bhūridyumna $ ṛcīko bṛhato gayaḥ / HV_App.I,1.9 / / prathamasya tu sāvarṇer $ nava putrā mahaujasaḥ // HV_App.I,1.10 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007000 (0.031):
pṛthuśravā bhūridyumna ṛcīko bṛhato gayaḥ / HV_App.I,1.9 / / prathamasya tu sāvarṇer nava putrā mahaujasaḥ // HV_App.I,1.10 //
daśame tvatha paryāye dharmaputrasya vai manoḥ /
dvītīyasya tu sāvarṇerbhāvyasyaivāntare manoḥ // BndP_3,1.66 //
sudhāmāno viruddhāśca dvāveva tu gaṇau smṛtau /
dīptimantaśca te sarve śatasaṃkhyāśca te samāḥ // BndP_3,1.67 //
prāṇānāṃ yacchataṃ proktaṃ ṛṣibhiḥ puraṣeti vai /
devāste vai bhaviṣyanti dharmaputrasya vai manoḥ // BndP_3,1.68 //
teṣāmindrastathā vidvānbhaviṣyaḥ śāntirucyate / / haviṣmānpaulahaḥ śrīmānsukīrtiścātha bhārgavaḥ // BndP_3,1.69 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521454 (0.054):
daśame tv atha paryāye $ dvitīyasyāntare manoḥ / HV_App.I,1.11 / / haviṣmān paulahaś caiva $ sukṛtiś caiva bhārgavaḥ / HV_App.I,1.12 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007020 (0.054):
daśame tv atha paryāye dvitīyasyāntare manoḥ / HV_App.I,1.11 / / haviṣmān paulahaś caiva sukṛtiś caiva bhārgavaḥ / HV_App.I,1.12 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16499619 (0.060):
haviṣmān paulahaś caiva HV_App.I,1.12a / haviṣmān yaś ca bhārgavaḥ HV_App.I,1.22b
āpomūrtistathātreyo vasiṣṭhaścāpavaḥ smṛtaḥ / / paulastyo 'pratimaścāpi nābhāgaścaiva kāśyapaḥ // BndP_3,1.70 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724104 (0.045):
haviṣmānkāśyapaścāpi vapuṣmāṃścaiva bhārgavaḥ // BndP_3,1.78 // / āruṇiśca tathātreyo vasiṣṭho naga eva ca /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521455 (0.046):
haviṣmān paulahaś caiva $ sukṛtiś caiva bhārgavaḥ / HV_App.I,1.12 / / āpomūrtis tathātreyo $ vāsiṣṭhaś cāṣṭamaḥ smṛtaḥ // HV_App.I,1.13 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007021 (0.046):
haviṣmān paulahaś caiva sukṛtiś caiva bhārgavaḥ / HV_App.I,1.12 / / āpomūrtis tathātreyo vāsiṣṭhaś cāṣṭamaḥ smṛtaḥ // HV_App.I,1.13 //
abhimanyuścāṅgirasaḥ saptaite paramarṣayaḥ / / sukṣetraścottamaujāśca bhūrisenaśca vīryavān // BndP_3,1.71 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6730975 (0.022):
dhamaputrasya putrāṃstu daśa masya manoḥ śṛṇu / / sukṣetraścottamaujāśca bhūriśreṇyaśca vīryavān // GarP_1,87.41 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521491 (0.034):
manoḥ sutottamaujāś ca $ nikuṣañjaś ca vīryavān / HV_App.I,1.17 / / śatānīko nirāmitro $ vṛṣaseno jayadrathaḥ / HV_App.I,1.18 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007057 (0.034):
manoḥ sutottamaujāś ca nikuṣañjaś ca vīryavān / HV_App.I,1.17 / / śatānīko nirāmitro vṛṣaseno jayadrathaḥ / HV_App.I,1.18 /
śatānīko nirāmitro vṛṣaseno jayadrathaḥ / / bhūridyumnaḥ suvarcāśca daśaitemānavāḥ smṛtāḥ // BndP_3,1.72 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6730980 (0.011):
sukṣetraścottamaujāśca bhūriśreṇyaśca vīryavān // GarP_1,87.41 // / śatānīko niramitro vṛṣaseno jayadrathaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521498 (0.025):
manoḥ sutottamaujāś ca $ nikuṣañjaś ca vīryavān / HV_App.I,1.17 / / śatānīko nirāmitro $ vṛṣaseno jayadrathaḥ / HV_App.I,1.18 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007064 (0.025):
manoḥ sutottamaujāś ca nikuṣañjaś ca vīryavān / HV_App.I,1.17 / / śatānīko nirāmitro vṛṣaseno jayadrathaḥ / HV_App.I,1.18 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25116336 (0.062):
bhūridyumnaḥ suvarcāś ca HV_App.I,1.19a / bhūriśravās trigartaś ca HV_App.I,18.682a
ekādaśe tu paryāye sāvarṇe vai tṛtīyake /
nirvāṇaratayo devāḥ kāmagā vai manojavāḥ // BndP_3,1.73 //
gaṇāstvete trayaḥ khyātā devātānāṃ mahātmanām /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558333 (0.031):
ete samāsataḥ khyātāḥ punaranye gaṇāstrayaḥ // BndP_2,1.51 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479407 (0.055):
teṣāṃ yato gaṇā hyete devānāṃ tu trayaḥ smṛtāḥ / / chandajāstu trayastriṃśatsarge svāyaṃbhuvasya ha // BndP_1,13.91 //
ekaikastriṃśatasteṣāṃ gaṇastu tridivaukasām // BndP_3,1.74 //
māsasyāhāni triṃśattu yāni vai kavayo viduḥ /
nirvāṇaratayo devā rātrayastu vihaṅgamāḥ // BndP_3,1.75 //
gaṇastṛtīyo yaḥ prokte devatānāṃ bhaviṣyati /
manojavā mūrūrttāstu iti devāḥ prakīrtitāḥ // BndP_3,1.76 //
ete hi brahmaṇaḥ putrā bhaviṣyā mānavāḥ smṛtāḥ / / teṣāmidro vṛṣā nāma bhaviṣyaḥ surarāṭ tataḥ // BndP_3,1.77 //
teṣāṃ saptaṛṣīṃścāpi kīrtyamānānnivaudhata / / haviṣmānkāśyapaścāpi vapuṣmāṃścaiva bhārgavaḥ // BndP_3,1.78 //
āruṇiśca tathātreyo vasiṣṭho naga eva ca / / puṣṭirāṅgiraso jñeyaḥ paulastyo niścarastathā // BndP_3,1.79 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723998 (0.045):
haviṣmānpaulahaḥ śrīmānsukīrtiścātha bhārgavaḥ // BndP_3,1.69 // / āpomūrtistathātreyo vasiṣṭhaścāpavaḥ smṛtaḥ /
paulaho hyatitejaśca devā hyekādaśentare / / sarvavegaḥ sudharmā ca devānīkaḥ purovahaḥ // BndP_3,1.80 //
kṣemadharmā graheṣuśca ādarśaḥ paiṇḍrako maruḥ /
sāvarṇasya tu te putrāḥ prājāpatyasya vai nava // BndP_3,1.81 //
dvādaśe tvatha paryāye rudraputrasya vai manoḥ /
caturtho rudrasāvarṇo devāṃstasyāntare śṛṇu // BndP_3,1.82 //
pañcaiva tugaṇāḥ proktā devatānāmanāgatāḥ / / haritā rohitāścaiva devāḥ sumanasastathā // BndP_3,1.83 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17007894 (0.031):
ḥkṛtadhāmā tatrendro haritā rohitāḥ sumanasaḥ sukarmāṇaḥ sutapāś ca devāḥ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23415333 (0.051):
haritā lohitā devās $ tathā sumanaso dvija & / sukarmāṇaḥ supārāś ca % daśakāḥ pañca vai gaṇāḥ // ViP_3,2.34 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5121990 (0.051):
haritā lohitā devās tathā sumanaso dvija / / sukarmāṇaḥ supārāś ca daśakāḥ pañca vai gaṇāḥ // ViP_3,2.34 //
sukarmāṇaḥ sutaraśca vidvāṃścaiva sahasradaḥ / / parvato 'nu caraścaiva apāśuśca manojavaḥ // BndP_3,1.84 //
ūrjā svāhā svadhā tārā daśete haritāḥ smṛtāḥ /
tapo jñānī mṛtiścaiva varcā bandhuśca yaḥ smṛtaḥ // BndP_3,1.85 //
rajaścaiva tu rājaśca svarṇapādastathaiva ca / / puṣṭirvidhiśca vai devā daśaite rohitāḥ smṛtāḥ // BndP_3,1.86 //
tuṣtādyāstu ye devāstraya striṃśatprakīrtitāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919527 (0.056):
seṃduḥ svanāmāgharṇādyā ṅenamoṃtā ime smṛtāḥ // NarP_1,66.84 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10818687 (0.058):
ūcuś ca devās te sarve brahmādyā rantidevakam // RKS_63.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887169 (0.058):
carcādyā ādhṛṣīyāstu pyantā vā parikīrtitāḥ // NarP_1,53.70 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582015 (0.060):
śeṣāstu varṇiṃnāṃ jñeyā iti sarve prakīrttitāḥ // BndP_2,20.3 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8507591 (0.060):
ye ca aikṣvākanābhāgā jñeyā rājarṣayastu te // BndP_1,35.96 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25779240 (0.062):
sarvādyā jṛṃbhiṇī śaktiḥ sarvādyā vaśakāriṇī // BndP_3,44.29 // / sarvādyā rañjinī śaktiḥ sarvādyonmādinī tathā /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203439 (0.064):
nandi-skanda-mahākālās $ trayo devāḥ prakīrtitāḥ & / candrā1treyas tathā9triś ca % ṛṣy ātreyo muni-trayam // 7.135 //
te vai sumanaso vedyānnibodhata sukarmaṇaḥ // BndP_3,1.87 //
suparvā vṛṣabhaḥ pṛṣṭā kapidyumnavipaścitaḥ / / vikramaśca kramaścaiva vibhṛtaḥ kānta eva ca // BndP_3,1.88 //
ete devāḥ sukarmāṇaḥ sutarāṃśca nibodhata / / varṣo divyastathāñjiṣṭho varcasvī dyutimānkaviḥ // BndP_3,1.89 //
śubho haviḥ kṛtaprāptirvyāpṛto daśamastathā /
sutārā nāmatastvete devā vai saṃprakīrtitāḥ // BndP_3,1.90 //
teṣāmindrastu vijñeyo ṛtadhāmā mahāyaśāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492254 (0.060):
sākāraḥ śiśumāraśca vijñeyaḥ pravibhāgaśaḥ // BndP_1,23.101 // / auttānapādastasyātha vijñeyo hyattaro hanuḥ /
dyutirvasiṣṭhaputrastu ātreyaḥ sutapāstathā // BndP_3,1.91 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521596 (0.001):
caturthasya tu sāvarṇer $ ṛṣīn sapta nibodha me / HV_App.I,1.30 / / dyutir vasiṣṭhaputraś ca $ ātreyaḥ sutapās tathā // HV_App.I,1.31 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007162 (0.001):
caturthasya tu sāvarṇer ṛṣīn sapta nibodha me / HV_App.I,1.30 / / dyutir vasiṣṭhaputraś ca ātreyaḥ sutapās tathā // HV_App.I,1.31 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16287499 (0.046):
dyutir ādityasaṃbhavā **HV_App.I,42B.2908**210:1b / dyutir vasiṣṭhaputraś ca HV_App.I,1.31a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25066998 (0.054):
dyutir ādityasaṃbhavā HV_App.I,42B.2908**210:1b / dyutir vasiṣṭhaputraś ca HV_App.I,1.31a
tapomūrtistvāṅgirasastapasvī kāśyapastathā /
tapodhanaśca paulastyaḥ paulahaśca taporatiḥ // BndP_3,1.92 //
bhārgavaḥ saptamasteṣāṃ vijñeyastu tapodhṛtiḥ / / ete saptarṣayaḥ siddhā antye sāvarṇikeṃ'tare // BndP_3,1.93 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521616 (0.058):
tapośanaś ca paulastyaḥ $ paulahaś ca tapo raviḥ // HV_App.I,1.33 // / bhārgavaḥ saptamas teṣāṃ $ vijñeyas tu tapodhṛtiḥ / HV_App.I,1.34 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007182 (0.058):
tapośanaś ca paulastyaḥ paulahaś ca tapo raviḥ // HV_App.I,1.33 // / bhārgavaḥ saptamas teṣāṃ vijñeyas tu tapodhṛtiḥ / HV_App.I,1.34 /
devavānupadevaśca devaśreṣṭho vidūrathaḥ / / mitravān mitraseno 'tha citraseno hyamitrahā // BndP_3,1.94 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521637 (0.036):
devavāyur adūraś ca $ devaśreṣṭho vidūrathaḥ / HV_App.I,1.36 / / mitravān mitravindaś ca $ mitrasenaś ca mitrakṛt / HV_App.I,1.37 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007203 (0.036):
devavāyur adūraś ca devaśreṣṭho vidūrathaḥ / HV_App.I,1.36 / / mitravān mitravindaś ca mitrasenaś ca mitrakṛt / HV_App.I,1.37 /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6731077 (0.038):
devavānu padevaśca devaśreṣṭho vidūrathaḥ // GarP_1,87.49 // / mitravānmitradevaśca mitrabinduśca vīryavān /
mitrabāhuḥ suvarcāśca dvādaśasya manoḥ sutāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521649 (0.0):
mitravān mitravindaś ca $ mitrasenaś ca mitrakṛt / HV_App.I,1.37 / / mitrabāhuḥ suvarcāś ca $ dvādaśasya manoḥ sutāḥ // HV_App.I,1.38 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007215 (0.0):
mitravān mitravindaś ca mitrasenaś ca mitrakṛt / HV_App.I,1.37 / / mitrabāhuḥ suvarcāś ca dvādaśasya manoḥ sutāḥ // HV_App.I,1.38 //
trayodaśetu paryāye bhāvye raucyentare punaḥ // BndP_3,1.95 //
traya eva gaṇāḥ proktā devānāṃ tu svayaṃbhuvā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479406 (0.023):
putrāḥ svāyaṃbhuvasyaite śaktā nāma tu mānasāḥ // BndP_1,13.90 // / teṣāṃ yato gaṇā hyete devānāṃ tu trayaḥ smṛtāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521692 (0.029):
sutapāś caiva vāsiṣṭhaḥ $ saptaite tu maharṣayaḥ / HV_App.I,1.43 / / traya eva gaṇāḥ proktā $ devatānāṃ svayaṃbhuvā // HV_App.I,1.44 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007258 (0.029):
sutapāś caiva vāsiṣṭhaḥ saptaite tu maharṣayaḥ / HV_App.I,1.43 / / traya eva gaṇāḥ proktā devatānāṃ svayaṃbhuvā // HV_App.I,1.44 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521627 (0.058):
pañca devagaṇāḥ proktā $ mānasā brahmaṇaś ca te // HV_App.I,1.35 // / devavāyur adūraś ca $ devaśreṣṭho vidūrathaḥ / HV_App.I,1.36 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007193 (0.058):
pañca devagaṇāḥ proktā mānasā brahmaṇaś ca te // HV_App.I,1.35 // / devavāyur adūraś ca devaśreṣṭho vidūrathaḥ / HV_App.I,1.36 /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723283 (0.064):
sutapāścāmitābhāśca sukhāścaiva gaṇāstrayaḥ // BndP_3,1.12 // / teṣāṃ gaṇastu devānāmekaiko viṃśakaḥ smṛtaḥ /
brahmaṇo mānasāḥ putrāste hi sarve mahātmanaḥ // BndP_3,1.96 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470807 (0.056):
punaḥ sarge bhavantīha mānasā brahmaṇaḥ sutāḥ // BndP_1,6.50 // / tatasteṣūpapanneṣu janaistrailokyavāsiṣu /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25397017 (0.064):
daśadikpatayaḥ pūjyāḥ sāstrāḥ sānucarāstathā // ŚivP_7.1,33.49cd/ / brahmaṇo mānasāḥ putrāḥ sarve 'pi jyotiṣāṃ gaṇāḥ // ŚivP_7.1,33.50ab/
sutrāmāṇaḥ sudharmāṇaḥ sukarmāṇaśca te trayaḥ / / tridaśānāṃ gaṇāḥ proktā bhaviṣyāḥ somapāyinām // BndP_3,1.97 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23415377 (0.053):
trayodaśo raucyanāmā $ bhaviṣyati mune manuḥ // ViP_3,2.37 // / sutrāmāṇaḥ sukarmāṇaḥ $ sudharmāṇas tathā surāḥ & / trayas triṃśadvibhedās te % devānāṃ ye tu vai gaṇāḥ // ViP_3,2.38 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5122034 (0.053):
trayodaśo raucyanāmā bhaviṣyati mune manuḥ // ViP_3,2.37 // / sutrāmāṇaḥ sukarmāṇaḥ sudharmāṇas tathā surāḥ / / trayas triṃśadvibhedās te devānāṃ ye tu vai gaṇāḥ // ViP_3,2.38 //
trayastriśaddevatā yāḥ pṛthagijyāstu yājñikaiḥ /
ājyena pṛṣadājyena grahaśreṣṭena caiva ha // BndP_3,1.98 // / ye vai devāstrayastriṃśatpṛthaktvena nibodhata /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8486276 (0.057):
tasminni vasati brahmā sādhyaiḥ sārddhaṃ prajāpatiḥ // BndP_1,19.141 // / upāsaṃte tatra devāstrayastriṃśanmaharṣibhiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498882 (0.057):
pibantyaṃbumayaṃ devāstrayastriṃśattu chandanāḥ // BndP_1,28.26 //
sutrāmāṇaḥ prayājyāstu ājyāśā ye tu sāṃpratam // BndP_3,1.99 //
sukarmāṇo 'nuyājyākhyāḥ pṛṣadājyāśinastu ye /
upayājyāḥ sudharmāṇa iti devāḥ prakīrttitāḥ // BndP_3,1.100 // / divaspatirmahāsatvasteṣāmindro bhaviṣyati /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582016 (0.051):
śeṣāstu varṇiṃnāṃ jñeyā iti sarve prakīrttitāḥ // BndP_2,20.3 // / devāschaitānyajante vai sarvajñāneṣvavasthitān /
pulahātmajaputrāste vijñeyāstu ruceḥ sutāḥ // BndP_3,1.101 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521701 (0.023):
trayodaśasya putrās te $ vijñeyās tu ruceḥ sutāḥ / HV_App.I,1.45 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007267 (0.023):
trayodaśasya putrās te vijñeyās tu ruceḥ sutāḥ / HV_App.I,1.45 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16424994 (0.046):
vijñeyā bhuvi dehinām HV_46.27b / vijñeyās tu ruceḥ sutāḥ HV_App.I,1.45b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25153083 (0.048):
vijñeyaṃ tatra kāraṇam HV_App.I,41.612b / vijñeyās tu ruceḥ sutāḥ HV_App.I,1.45b
aṅgirāścaiva dhṛtimān paulastyo 'pyavyayastu saḥ / / paulahastattvadarśī cha bhārgavaśca nirupsukaḥ // BndP_3,1.102 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521669 (0.045):
trayodaśe 'tha paryāye $ bhāvye manvantare manoḥ / HV_App.I,1.39 / / aṅgirāś caiva dhṛtimān $ paulastyo havyapastu yaḥ // HV_App.I,1.40 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007235 (0.045):
trayodaśe 'tha paryāye bhāvye manvantare manoḥ / HV_App.I,1.39 / / aṅgirāś caiva dhṛtimān paulastyo havyapastu yaḥ // HV_App.I,1.40 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16335320 (0.055):
paulahas tattvadarśī ca HV_App.I,1.41a / paulahaḥ sapta ity ete HV_App.I,1.5a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504906 (0.059):
hiraṇyanābhaḥ kauśilyo laugākṣiḥ kusumistathā / / laṅgalī śālihotraśca śaktirājaśca bhārgavaḥ // BndP_1,33.8 //
niṣprakaṃpyastathātreyo nirmohaḥ kāśyapastathā / / sutapāścaiva vāsiṣṭhaḥ saptaite tu trayodaśa // BndP_3,1.103 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521683 (0.051):
niṣprakampas tathātreyo $ nirmohaḥ kaśyapas tathā // HV_App.I,1.42 // / sutapāś caiva vāsiṣṭhaḥ $ saptaite tu maharṣayaḥ / HV_App.I,1.43 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007249 (0.051):
niṣprakampas tathātreyo nirmohaḥ kaśyapas tathā // HV_App.I,1.42 // / sutapāś caiva vāsiṣṭhaḥ saptaite tu maharṣayaḥ / HV_App.I,1.43 /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504906 (0.056):
hiraṇyanābhaḥ kauśilyo laugākṣiḥ kusumistathā / / laṅgalī śālihotraśca śaktirājaśca bhārgavaḥ // BndP_1,33.8 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723263 (0.062):
ātreyo dīptimāṃścaiva ṛṣayaśṛṅgastu kāśyapaḥ // BndP_3,1.11 //
citraseno vicitraśca nayo dharmo dhṛto bhavaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521707 (0.063):
citraseno vicitraś ca $ nayo dharmabhṛto dhṛtaḥ // HV_App.I,1.46 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007273 (0.063):
citraseno vicitraś ca nayo dharmabhṛto dhṛtaḥ // HV_App.I,1.46 //
anekaḥ kṣatraviddhaśca suraso nirbhayo daśa // BndP_3,1.104 //
raucyasyaite manoḥ putrā hyantare tu trayodaśe /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521725 (0.0):
sunetraḥ kṣatravṛddhaś ca $ sutapā nirbhayo dṛḍhaḥ / HV_App.I,1.47 / / raucyasyaite manoḥ putrā $ antare tu trayodaśe // HV_App.I,1.48 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007291 (0.0):
sunetraḥ kṣatravṛddhaś ca sutapā nirbhayo dṛḍhaḥ / HV_App.I,1.47 / / raucyasyaite manoḥ putrā antare tu trayodaśe // HV_App.I,1.48 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479576 (0.060):
jyotiṣmān dyutimānhavyaḥ savanaḥ sattra eva ca // BndP_1,13.104 // / manoḥ svāyaṃbhuvasyaite daśa putrā mahaujasaḥ /
caturdaśe tu paryāye bhautyasyāpyantare manoḥ // BndP_3,1.105 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521732 (0.002):
raucyasyaite manoḥ putrā $ antare tu trayodaśe // HV_App.I,1.48 // / caturdaśe 'tha paryāye $ bhautyasya evāntare manoḥ / HV_App.I,1.49 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007298 (0.002):
raucyasyaite manoḥ putrā antare tu trayodaśe // HV_App.I,1.48 // / caturdaśe 'tha paryāye bhautyasya evāntare manoḥ / HV_App.I,1.49 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16222362 (0.056):
caturdaśe 'tha paryāye HV_App.I,1.49a / caturdaśe manobhāvye *HV_7.46ab*137:1a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509391 (0.060):
tṛtīye tvatha paryāye uttamasyāntare manoḥ // BndP_1,36.25 //
devatānāṃ gaṇāḥ pañca proktā ye tu bhaviṣyati /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509395 (0.033):
tṛtīye tvatha paryāye uttamasyāntare manoḥ // BndP_1,36.25 // / pañca devagaṇā proktāstānvakṣyāmi nibodhata /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521690 (0.048):
sutapāś caiva vāsiṣṭhaḥ $ saptaite tu maharṣayaḥ / HV_App.I,1.43 / / traya eva gaṇāḥ proktā $ devatānāṃ svayaṃbhuvā // HV_App.I,1.44 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007256 (0.048):
sutapāś caiva vāsiṣṭhaḥ saptaite tu maharṣayaḥ / HV_App.I,1.43 / / traya eva gaṇāḥ proktā devatānāṃ svayaṃbhuvā // HV_App.I,1.44 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338171 (0.059):
[k: S1 K1 Dn D4 ins. after 46: Ds after 41: :k] / devatānāṃ gaṇāḥ proktāḥ pañca vai bharatarṣabha | *HV_7.46*138:1 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13792485 (0.061):
devatānāṃ gaṇāḥ proktāḥ HV_7.46*138:1a / devatānāṃ guṇās tatra HV_7.44*132:1a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908455 (0.064):
trilaghurnagaṇaḥ proktastrikā varṇagaṇā mune // NarP_1,57.4 // / caturlāstu gaṇāḥ pañca proktā āryādisaṃmatāḥ /
cākṣuṣāśca pavitrāśca kaniṣṭhā bhrājitāstathā // BndP_3,1.106 // / vācāvṛddhāśca ityete pañca devagaṇāḥ smṛtāḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23415433 (0.025):
śucir indraḥ suragaṇās % tatra pañca śṛṇuṣva tān // ViP_3,2.42 // / cākṣuṣāś ca pavitrāś ca $ kaniṣṭhā bhrājirās tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5122090 (0.025):
śucir indraḥ suragaṇās tatra pañca śṛṇuṣva tān // ViP_3,2.42 // / cākṣuṣāś ca pavitrāś ca kaniṣṭhā bhrājirās tathā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10135246 (0.057):
śucirindraḥ suragaṇastatra pañca śṛṇuṣva tān // ViP_3,2.42 // / cākṣuṣāś ca pavitrāś ca kaniṣṭhā bhrājikās tathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6731226 (0.060):
vacovṛddhā devagaṇāḥ pañca proktāstu saptakāḥ // GarP_1,87.61 //
niṣādādyāḥ svarāḥ sapta sapta tānviddhi cākṣuṣān // BndP_3,1.107 //
bṛhadādyāni sāmāni kaniṣṭhānsapta tānviduḥ /
sapta lokāḥ pavitrāste bhrājitāḥ saptasiṃdhavaḥ // BndP_3,1.108 //
vācāvṛddhānṛṣīnviddhi manoḥ svāyabhuvasya ye /
sarve manvantaredrāśca vijñeyāstulyalakṣaṇāḥ // BndP_3,1.109 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512805 (5.960):
atītānāgatā ye ca varttante sāṃprataṃ ca ye // BndP_1,38.6 // / sarve manvantaredrāste vijñeyāstulyalakṣaṇāḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17956865 (0.030):
sarve te tridaśendrāstu vijñeyāstulyalakṣaṇāḥ / / sahasrākṣāḥ kuliśinaḥ sarva eva purandarāḥ // MarkP_79.5 //
tejasā tapasā vuddhyā balaśrutaparākramaiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512842 (0.043):
abhibhūyāvatiṣṭhanti dharmādyaiḥ kāraṇairapi // BndP_1,38.9 // / tejasā tapasā buddhyā balaśrutaparākramaiḥ /
trailokye yāni sattvāni gatimanti dhruvāṇi ca // BndP_3,1.110 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512831 (1.192):
sarvaiḥ kratuśateneṣṭaṃ pṛthakchataguṇena tu // BndP_1,38.8 // / trailokye yāni sattvāni gatimanti dhruvāṇi ca /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726145 (0.063):
trailokye yāni sattvāni gatimantidhruvāṇi ca // BndP_3,1.236 //
sarvaśaḥ sarvairguṇaistāni indrāste 'bhibhavanti vai /
bhūtāpavādino hṛṣṭā madhyasthā bhūtavādinaḥ // BndP_3,1.111 //
bhūtābhavādinaḥ śaktāstrayo vedāḥ pravādinām /
agnīdhraḥ kāśyapaścaiva paulastyo māgadhaśca yaḥ // BndP_3,1.112 //
bhārgavo hyagnivāhuśca śucirāṅgirasastathā / / śukraścaiva tu vāsiṣṭhaḥ paulaho mukta eva ca // BndP_3,1.113 //
ātreyaḥ śvājitaḥ prokto manuputrānataḥ śṛṇu /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10135266 (0.064):
yuktas tathā jitaścānyo manuputrānataḥ śṛṇu // ViP_3,2.44 //
ururguruśca gaṃbhīro buddhaḥ śuddhaḥ śuciḥ kṛtī // BndP_3,1.114 //
ūrjasvī subalaścaiva bhautyasyaite manoḥ sutāḥ / / sāvarṇā manavo hyete catvāro brahmaṇaḥ sutāḥ // BndP_3,1.115 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723411 (0.057):
sāvarṇamanavaścānye bhaviṣyā brahmaṇaḥ sutāḥ /
eko vaivasvataścaiva sāvarṇo manurucyate / / raucyo bhautyaśca yau tau tu matau paulahabhārgavau /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723779 (0.032):
vaivasvateṃ'tare jātau dvau manū tu vivasvataḥ // BndP_3,1.51 // / vaivasvato manuryaśca sāvarṇo yaśca vai śrutaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337344 (0.040):
rudraputras tu sāvarṇir bhavitaikādaśo manuḥ | *HV_7.4*127:2 | / sāvarṇiś ca manus tāta bhautyo raucyas tathaiva ca /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509138 (0.060):
sāvarṇiścaiva raucyaśca bhautyo vaivasvatastathā // BndP_1,36.4 // / vakṣyāmyetānpurastāttu manorvevasvatasya ca /
bhautyasyaivādhipatye tu tūrṇaṃ kalpastu pūryate // BndP_3,1.116 //
sūta uvāca / niḥśeṣeṣu tu sarveṣu tadā manvantareṣviha // BndP_3,1.117 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561016 (0.046):
manvantareṣviha sraṣṭumāvarttante punaḥ punaḥ // BndP_2,3.107 // / manvantareṣu sarveṣu prajāḥ sthāvarajaṅgamāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474064 (0.056):
pitṝṇāṃ mānuṣāṇāṃ ca atītānā gateṣu vai // BndP_1,8.26 // / manvantareṣu sarveṣu nimittāni bhavanti hi /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567084 (0.061):
niruktamasya tu vibho yāthātathyena suvrata // BndP_2,7.275 // / sūta uvāca / sṛtyamāneṣu bhūteṣu prajāpatiratha svayam // BndP_2,7.276 //
ante 'nekayuge tasminkṣīṇe saṃhāra ucyate /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730355 (0.056):
ante kaliyuge tasminkṣīṇe saṃhāra ucyate // BndP_3,3.4 //
saptaite bhārgavā devā ante manvantare tadā // BndP_3,1.118 //
bhuktvā trailokyama dhyasthā yugākhyā hyekasaptatīḥ /
pitṛbhirmanubhiḥ sārddhaṃ kṣīṇe manvantare tadā // BndP_3,1.119 //
anādhāramidaṃ sarvaṃ trailokyaṃ vai bhaviṣyati / / tataḥ sthānā ni śubhrāṇi sthānināṃ tāni vai tadā // BndP_3,1.120 //
prabhraśayante vimuktāni tārā ṛkṣagrahaistathā / / tatasteṣu vyatīteṣu trailokyasyeśvareṣviha // BndP_3,1.121 //
saṃprapteṣu maharlokaṃ yasmiṃste kalpavāsinaḥ /
ajitādyā gaṇā yatra āyuṣmantaścaturdaśa // BndP_3,1.122 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8491362 (0.057):
caturdaśasu sarveṣu gaṇā manvantareṣviha // BndP_1,23.36 //
manvantareṣu sarveṣu devāste vai caturddaśa / / saśarīrāśca śrūyante janaloke sahānugāḥ // BndP_3,1.123 //
evaṃ deveṣvatīteṣu maharlokājjanaṃ prati / / bhūtādiṣvavaśiṣṭeṣu sthāvarāṃ teṣu teṣu vai // BndP_3,1.124 //
śūnyeṣu lokasthāneṣu mahānteṣu bhuvādiṣu /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8508852 (0.057):
tatasteṣu vyatīteṣu pūrvadeveṣu vai tadā / / śūnyeṣu devasthāneṣu trailokye teṣu sarvaśaḥ // BndP_1,35.199 //
deveṣu ca gateṣvūrddhvaṃ sāyujyaṃ kalpavāsinām // BndP_3,1.125 //
saṃhṛtya tāstato brahmā devarṣipitṛdānavān /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373208 (0.060):
12,224.045c ajo janayate brahmā devarṣipitṛmānavān / 12,224.046a lokān nadīḥ samudrāṃś ca diśaḥ śailān vanaspatīn
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23386500 (0.060):
yathā sasarja devo 'sau $ devarṣipitṛdānavān & / manuṣyatiryagvṛkṣādīn % bhūvyomasalilaukasaḥ // ViP_1,5.1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5093159 (0.060):
yathā sasarja devo 'sau devarṣipitṛdānavān / / manuṣyatiryagvṛkṣādīn bhūvyomasalilaukasaḥ // ViP_1,5.1 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7767299 (0.061):
devarṣipitṛdānavān ViP_1,5.1b / devarṣipitṛbhūtāni ViP_3,18.43a
saṃsthāpayati vai sargamahardṛṣṭvā yugakṣaye // BndP_3,1.126 //
caturyugasahasrāntamaharyadbrahmaṇo viduḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100694 (1.788):
06,030.017a sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373024 (1.788):
12,224.030a sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4187298 (1.788):
sahasrayugaparyantam ahar yat brahmaṇaḥ viduḥ |
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624836 (1.788):
sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808285 (1.788):
sahasra yuga paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920455 (1.788):
sahasra yuga paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ | / rātriṃ yuga sahasrāntāṃ te 'ho rātra vido janāḥ ||BhG_8.17||
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101023 (1.788):
sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1421601 (1.788):
(sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3444251 (1.788):
sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 522208 (0.050):
sahasrayugaparyantam $ ahar yad brahmaṇo viduḥ / **HV_App.I,2.43**7:1
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007774 (0.050):
sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ / **HV_App.I,2.43**7:1 /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808362 (0.051):
sahasraṃ yugāni paryanto 'vasānaṃ ysya tad brahmaṇo yad ahas tad ye viduḥ / yuga sahasram anto yasyās tāṃ rātriṃ ca yoga balena ye vidus ta eva
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101100 (0.051):
sahasraṃ yugāni paryanto 'vasānaṃ ysya tad brahmaṇo yad ahas tad ye viduḥ / yuga-sahasram anto yasyās tāṃ rātriṃ ca yoga-balena ye vidus ta eva
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4214517 (0.054):
ã sahasrayugaparyantam ahar yat brahmaṇaḥ viduḥ" iti abhidhāya taiḥ eva"
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625680 (0.054):
sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ Bhg_08.017a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3444301 (0.058):
brahmaṇaś caturmukhasya yad ahaḥ tac caturyugasahasrāvasānaṃ viduḥ, rātriṃ
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25647251 (0.059):
06,030.017a sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ / 06,030.017c rātriṃ yugasahasrāntāṃ te 'horātravido janāḥ
rātriṃ yugasahasrāntāṃ te 'horātravido janāḥ // BndP_3,1.127 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100700 (0.0):
06,030.017a sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ / 06,030.017c rātriṃ yugasahasrāntāṃ te 'horātravido janāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373030 (0.0):
12,224.030a sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ / 12,224.030c rātriṃ yugasahasrāntāṃ te 'horātravido janāḥ
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4187304 (0.0):
sahasrayugaparyantam ahar yat brahmaṇaḥ viduḥ | / rātrim yugasahasrāntām te ahorātravidaḥ janāḥ ||
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624838 (0.0):
sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ / rātriṃ yugasahasrāntāṃ te.ahorātravido janāḥ 8.17
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808291 (0.0):
sahasra yuga paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ | / rātriṃ yuga sahasrāntāṃ te 'horātra vido janāḥ ||17||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920458 (0.0):
sahasra yuga paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ | / rātriṃ yuga sahasrāntāṃ te 'ho rātra vido janāḥ ||BhG_8.17||
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101029 (0.0):
sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ | / rātriṃ yuga-sahasrāntāṃ te 'horātra-vido janāḥ ||17||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1421608 (0.0):
(sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ / / rātriṃ yugasahasrāntāṃ te 'horātravido janāḥ // BhG_8.17 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3444257 (0.0):
sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ | / rātriṃ yugasahasrāntāṃ te 'horātravido janāḥ || BhG_8.17 ||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625691 (1.192):
[=MBh_06,030.017a] / rātriṃ yugasahasrāntāṃ te 'horātravido janāḥ Bhg_08.017c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 522214 (0.032):
sahasrayugaparyantam $ ahar yad brahmaṇo viduḥ / **HV_App.I,2.43**7:1 / rātriṃ yugasahasrānte $ te 'horātravido janāḥ / **HV_App.I,2.43**7:2
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007780 (0.032):
sahasrayugaparyantam ahar yad brahmaṇo viduḥ / **HV_App.I,2.43**7:1 / / rātriṃ yugasahasrānte te 'horātravido janāḥ / **HV_App.I,2.43**7:2 /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808499 (0.035):
vacanam | tādṛśaṃ brahmaṇaḥ prajāpater ahar dinaṃ yad ye viduḥ tathā / rātriṃ yuga sahasrāntāṃ caturyuga sahasra paryantāṃ ye vidur ity
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101237 (0.035):
vacanam | tādṛśaṃ brahmaṇaḥ prajāpater ahar-dinaṃ yad ye viduḥ tathā / rātriṃ yuga-sahasrāntāṃ caturyuga-sahasra-paryantāṃ ye vidur ity
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808584 (0.039):
te 'ho rātra vido janā rātrim api tasya yuga sahasrāntāṃ viduḥ | tena
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101322 (0.039):
te 'ho-rātra-vido janā rātrim api tasya yuga-sahasrāntāṃ viduḥ | tena
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4214494 (0.041):
rātrim yugasahasrāntām te ahorātravidaḥ janāḥ || / [bhagavadgītā, 8.17]
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101385 (0.043):
dinam ucyate iti smṛteḥ | sahasraṃ caturyugāni paryanto 'vasānaṃ yasya tat / | tasya rātriṃ ca caturyuga-sahasrāntāṃ vidus ta eva yogino janā
% Mahabharata: Bhismaparvan (mbh_06_u.htm.txt) 25647254 (0.048):
06,030.017c rātriṃ yugasahasrāntāṃ te 'horātravido janāḥ
naimittikaḥ prākṛtiko yaścaivātyantikor'thataḥ / / trividhiḥ sarvabhūtānāmityeṣa pratisaṃcaraḥ // BndP_3,1.128 //
brāhmo naimittikastasya kalpadāhaḥ prasaṃyamaḥ / / pratisarge tu bhūtānāṃ prākṛtaḥ karaṇakṣayaḥ // BndP_3,1.129 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455461 (0.047):
nityaḥ saṃkīrtyate nāmnā munibhiḥ pratisaṃcaraḥ // KūrmP_2,43.6 // / brāhmo naimittiko nāma kalpānte yo bhaviṣyati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26907957 (0.059):
naimittikaḥ prākṛtikas % tathaivātyantiko mataḥ // BrP_232.1 // / brāhmo naimittikas teṣāṃ $ kalpānte pratisaṃcaraḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179258 (0.059):
naimittikaḥ prākṛtikas tathaivātyantiko mataḥ // BrP_232.1 // / brāhmo naimittikas teṣāṃ kalpānte pratisaṃcaraḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464433 (0.063):
naimittikaḥ prākṛtikas % tathaivātyantiko mataḥ // ViP_6,3.1 // / brāhmo naimittikas teṣāṃ $ kalpānte pratisaṃcaraḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171093 (0.063):
naimittikaḥ prākṛtikas tathaivātyantiko mataḥ // ViP_6,3.1 // / brāhmo naimittikas teṣāṃ kalpānte pratisaṃcaraḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10181787 (0.063):
naimittikaḥ prākṛtikaḥ tathaivātyantiko layaḥ // ViP_6,3.1 // / brāhmo naimittikasteṣāṃ kalpānte pratisaṃcaraḥ /
jñānāccātyantikaḥ proktaḥ kāraṇānāmasaṃbhavaḥ / / tataḥ saṃhṛtya tānbrahmā devāṃstrailokyavāsinaḥ // BndP_3,1.130 //
praharati prakurute sargasya pralayaṃ punaḥ / / suṣupsurbhagavānbrahmā prajāḥ saṃharate tadā // BndP_3,1.131 //
tato yugasahasrānte saṃprāpte ca yugakṣaye /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19883390 (0.033):
03,186.055d*0928_02 bhartāram api jīvantam anyān vyabhicaranty uta / 03,186.056a tasmin yugasahasrānte saṃprāpte cāyuṣaḥ kṣaye
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16181737 (0.039):
ete yugasahasrānte HV_App.I,42.331a / ete yugasahasrānte HV_3.55c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16241855 (0.046):
tato yāsyāmy ahaṃ rathī HV_103.11b / tato yugasahasrānte **HV_App.I,42.332**15:1a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25038785 (0.049):
tato yāsyāmi nirvṛtim HV_App.I,31.3041b / tato yugasahasrānte HV_App.I,42.332**15:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13809680 (0.050):
punar yayau kṛṣṇapārśvaṃ HV_110.56ab*1320:20a / punar yugasahasrānte HV_13.9c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16329706 (0.054):
punar yāsyāva nirvṛtau HV_App.I,31.2306b / punar yugasahasrānte HV_13.9c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13834956 (0.054):
yugānteṣv iva mūrcchitau HV_36.34d / yugānte samanuprāpte HV_116.22c / yugānte samupasthite HV_116.34d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16775960 (0.056):
ete yātā itas tataḥ BrP_103.11d / ete yugasahasrānte BrP_3.62a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16396941 (0.057):
yugānte samanuprāpte HV_116.22c / yugānte samupasthite HV_116.34d / yugānte sarvanāśanaḥ HV_App.I,42B.2253b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28988583 (0.058):
yugānte samupasthite LiP_1,40.19d / yugānte samupasthite LiP_1,40.34d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16916085 (0.058):
yugānte samupasthite BrP_40.88b / yugānte samupasthite BrP_231.33b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16916093 (0.058):
yugānte samupasthite BrP_231.34b / yugānte samupasthite BrP_231.36b
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471043 (0.063):
ekārṇave tadā tasminnaṣṭe sthāvarajaṅgame // BndP_1,6.67 // / caturyugasahasrānte sarvataḥ sa jalāvṛte /
tatrātmasthāḥ prajāḥ kartuṃ prapede sa prajāpatiḥ // BndP_3,1.132 //
tadā bhavatyanāvṛṣṭiḥ saṃtatā śatavārṣikī /
tayā yānyalpasārāṇi sattvāni vṛthivītale // BndP_3,1.133 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19883401 (0.022):
03,186.056c anāvṛṣṭir mahārāja jāyate bahuvārṣikī / 03,186.057a tatas tāny alpasārāṇi sattvāni kṣudhitāni ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908131 (0.042):
anāvṛṣṭir atīvogrā % jāyate śatavārṣikī // BrP_232.14 // / tato yāny alpasārāṇi $ tāni sattvāny anekaśaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179432 (0.042):
anāvṛṣṭir atīvogrā jāyate śatavārṣikī // BrP_232.14 // / tato yāny alpasārāṇi tāni sattvāny anekaśaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455539 (0.047):
tato yānyalpasārāṇi sattvāni pṛthivītale /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18808341 (0.047):
tatrāpi sarve śuṣyanti saridbhiḥ saha sāgarāḥ / / tato yānyalpasārāṇi sattvāni pṛthivītale // RKV_10.19 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464610 (0.055):
anāvṛṣṭir atīvogrā % jāyate śatavārṣikī // ViP_6,3.14 // / tato yāny alpasārāṇi $ tāni sattvāny aśeṣataḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171270 (0.055):
anāvṛṣṭir atīvogrā jāyate śatavārṣikī // ViP_6,3.14 // / tato yāny alpasārāṇi tāni sattvāny aśeṣataḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10181965 (0.055):
anāvṛṣṭiratīvogrā jāyate śatavārṣikī // ViP_6,3.14 // / tato yānyalpasārāṇi tāni sattvānyaśeṣataḥ /
tānyevātra pralīyante bhūmitvamupayānti ca / / saptaraśmiratho bhūtvā udattiṣṭhadvibhāvasuḥ // BndP_3,1.134 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724988 (0.008):
tatastāni pralīyante bhūmitvamupayānti ca // BndP_3,1.149 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455549 (0.041):
tāni cāgre pralīyante bhūmitvamupayānti ca // KūrmP_2,43.13 // / saptaraśmiratho bhūtvā samuttiṣṭhan divākaraḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455694 (0.059):
tatastāni pralīyante bhūmitvamupayānti ca // KūrmP_2,43.25 //
asahyaraśmirbhagavānpibatyaṃbho ganastibhiḥ /
harītāraśmayastasyadīpyamānāstu saptatiḥ // BndP_3,1.135 //
bhūya eva vivarttante vyāpnuvantoṃbaraṃ śanaiḥ / / bhaumaṃ kāṣṭhendhanaṃ tejo bhṛśamadbhistu dīpyate // BndP_3,1.136 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25750970 (0.064):
anyeṣāmapi pañcānāṃ pañcatvamakarocchanaiḥ // BndP_3,24.97 // / taiḥ saptadaityamuṇḍaiścagrathitānyonyakeśakaiḥ /
tasmādudakabhṛtsūryastapatīti hi kathyate / / nāvṛṣṭyā tapate sūryyo nāvṛṣṭyā pariṣicyate // BndP_3,1.137 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26757138 (0.044):
jagatprabhāvād viśate % bhāskarād vāritaskarāt // BrP_31.10 // / nāvṛṣṭyā tapate sūryo $ nāvṛṣṭyā pariśuṣyati &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11028466 (0.044):
jagatprabhāvād viśate bhāskarād vāritaskarāt // BrP_31.10 // / nāvṛṣṭyā tapate sūryo nāvṛṣṭyā pariśuṣyati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16859187 (0.047):
nāvṛṣṭyā tapate sūryo BrP_31.11a / nāvṛṣṭyā paridhiṃ dhatte BrP_31.11c
nāvṛṣṭyā pariviśyeta vāriṇā dīpyate raviḥ /
tasmādapaḥ pibanyo vai dīpyate raviraṃbare // BndP_3,1.138 //
tasya te raśmayaḥ sapta pibantyaṃbho mahārṇavāt /
tenāhāreṇa saṃdīptāḥ sūryāḥ sapta bhavantyuta // BndP_3,1.139 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455574 (0.049):
tenāhāreṇa tā dīptāḥ sūryāḥ sapta bhavantyuta // KūrmP_2,43.15 // / tataste raśmayaḥ sapta sūryā bhūtvā caturdiśam /
tataste raśmayaḥ sapta sūryabhūtāścaturddiśam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455574 (0.050):
tenāhāreṇa tā dīptāḥ sūryāḥ sapta bhavantyuta // KūrmP_2,43.15 // / tataste raśmayaḥ sapta sūryā bhūtvā caturdiśam /
caturlokamimaṃ sarvaṃ dahanti śikhinastadā // BndP_3,1.140 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455583 (0.024):
tataste raśmayaḥ sapta sūryā bhūtvā caturdiśam / / caturlokamidaṃ sarvaṃ dahanti śikhinastathā // KūrmP_2,43.16 //
prāpnuvanti ca tābhistu hyūrddhvaṃ cādhaśca raśmibhiḥ / / dīpyante bhāskarāḥ sapta yugāntāgnipratāpinaḥ // BndP_3,1.141 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455597 (0.0):
vyāpnuvantaśca te viprāstūrdhvaṃ cādhaśca raśmibhiḥ / / dīpyante bhāskarāḥ sapta yugāntāgnipratāpinaḥ // KūrmP_2,43.17 //
te vāriṇā pradīptāśca bahusāhasraraśmayaḥ / / svaṃ samāvṛtya tiṣṭhanti nirdahanto vasuṃdharām // BndP_3,1.142 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455611 (0.029):
te sūryā vāriṇā dīptā bahusāhastraraśmayaḥ / / khaṃ samāvṛtya tiṣṭhanti nirdahanto vasuṃdharām // KūrmP_2,43.18 //
tatasteṣāṃ pratāpena dahyamānā vasuṃdharā / / sādrinadyarṇavā pṛthvī nisnehā samapadyata // BndP_3,1.143 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455620 (0.0):
khaṃ samāvṛtya tiṣṭhanti nirdahanto vasuṃdharām // KūrmP_2,43.18 // / tatasteṣāṃ pratāpena dahyamānā vasuṃdharā /
dīptābhiḥ saṃtatābhiśca citrābhiśca samantataḥ / / adhaścordhvaṃ ca tiryak ca saṃrūddhā sūryaraśmibhiḥ // BndP_3,1.144 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455631 (0.029):
dīptābhiḥ saṃtatābhiśca raśmibhirvai samantataḥ / / adhaścordhvaṃ ca lagnābhistiryak caiva samāvṛtam // KūrmP_2,43.20 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4842933 (0.040):
dvāsaptatisahasrāṇi nābhimadhye vyavasthitāḥ /AP_214.002ab/ / tiryagūrdhvamadhaś caiva vyāptantābhiḥ samantataḥ //AP_214.002cd/
sūryāgnīnāṃ pravṛddhānāṃ saṃsṛṣṭānāṃ parasparam / / ekatvamupayātānāmekajvālā bhavatyuta // BndP_3,1.145 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455642 (0.0):
sūryāgninā pramṛṣṭānāṃ saṃsṛṣṭānāṃ parasparam / / ekatvamupayātānāmekajvālaṃ bhavatyuta // KūrmP_2,43.21 //
sarvalokapraṇāśaśca so 'gnirbhūtvānumaṇḍalī /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455654 (0.0):
ekatvamupayātānāmekajvālaṃ bhavatyuta // KūrmP_2,43.21 // / sarvalokapraṇāśaśca so 'gnirbhūtvā sukuṇḍalī /
caturlokamidaṃ sarvaṃ nirdahatyāśu tejasā // BndP_3,1.146 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455657 (0.0):
sarvalokapraṇāśaśca so 'gnirbhūtvā sukuṇḍalī / / caturlokamidaṃ sarvaṃ nirdahatyātmatejasā // KūrmP_2,43.22 //
tataḥ pralīne sarvasmiñjaṅgame sthāvare tathā / / nirvṛkṣā nistṛṇā bhūmiḥ kūrmapṛṣṭhasamā bhavet // BndP_3,1.147 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455668 (0.0):
caturlokamidaṃ sarvaṃ nirdahatyātmatejasā // KūrmP_2,43.22 // / tataḥ pralīne sarvasmiñ jaṅgame sthāvare tathā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373616 (0.031):
12,225.001c tāny evāgre pralīyante bhūmitvam upayānti ca / 12,225.002a tataḥ pralīne sarvasmin sthāvare jaṅgame tathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803362 (0.041):
14,042.005a tataḥ pralīne sarvasmin bhūte sthāvarajaṅgame
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10409929 (0.045):
12,300.006c kūrmapṛṣṭhasamā bhūmir bhavaty atha samantataḥ
aṃbarīṣamivābhāti sarvamapyakhilaṃ jagat / / sarvameva tadarcirbhiḥ pūrṇaṃ jājvalyate ghanaḥ // BndP_3,1.148 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455681 (5.960):
ambarīṣamivābhāti sarvamāpūritaṃ jagat / / sarvameva tadarcirbhiḥ pūrṇaṃ jājvalyate punaḥ // KūrmP_2,43.24 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373593 (0.006):
12,224.075c sarvam etat tadārcirbhiḥ pūrṇaṃ jājvalyate jagat
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1712754 (0.055):
ākāśadarpaṇe yasminyajjagadbhāsate 'khilam / / tatsarvaṃ brahmarūpaṃ ca māyāmayaviceṣṭitam // 39 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 651154 (0.060):
yuge yuge ca srakṣyāmi $ mārkaṇḍeyākhilaṃ jagat // HV_App.I,41.289 // / tad etad akhilaṃ sarvaṃ $ mārkaṇḍeyāvadhāraya / HV_App.I,41.290 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136712 (0.060):
yuge yuge ca srakṣyāmi mārkaṇḍeyākhilaṃ jagat // HV_App.I,41.289 // / tad etad akhilaṃ sarvaṃ mārkaṇḍeyāvadhāraya / HV_App.I,41.290 /
bhūtale yāni sattvāni mahodadhigatāni ca /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455690 (5.960):
pātāle yāni sattvāni mahodadhigatāni ca /
tatastāni pralīyante bhūmitvamupayānti ca // BndP_3,1.149 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455694 (0.0):
pātāle yāni sattvāni mahodadhigatāni ca / / tatastāni pralīyante bhūmitvamupayānti ca // KūrmP_2,43.25 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724793 (0.008):
tayā yānyalpasārāṇi sattvāni vṛthivītale // BndP_3,1.133 // / tānyevātra pralīyante bhūmitvamupayānti ca /
dvīpāśca parvatāścaiva varṣāṇyatha mahodadhiḥ /
sarvaṃ tadbhasmasāccakre sarvātmā pāvakastu saḥ // BndP_3,1.150 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455710 (0.056):
tān sarvān bhasmasāt kṛtvā saptātmā pāvakaḥ prabhuḥ // KūrmP_2,43.26 // / samudrebhyo nadībhyaśca pātālebhyaśca sarvaśaḥ /
samudrebhyo nadībhyaśca pātālebhyaśca sarvaśaḥ / / pibatyapaḥ samiddho 'gniḥ pṛthivīmāśrito jvalan // BndP_3,1.151 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455721 (1.192):
tān sarvān bhasmasāt kṛtvā saptātmā pāvakaḥ prabhuḥ // KūrmP_2,43.26 // / samudrebhyo nadībhyaśca pātālebhyaśca sarvaśaḥ /
tataḥ saṃvarddhitaḥ śailānati kramya grahāṃstathā / / lokānsaṃharate dīpto ghoraḥ saṃvarttako 'nalaḥ // BndP_3,1.152 //
tataḥ sa pṛthivīṃ bhittvā rasātalamaśoṣyat /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19883446 (0.056):
03,186.060c lokam āviśate pūrvam ādityair upaśoṣitam / 03,186.061a tataḥ sa pṛthivīṃ bhittvā samāviśya rasātalam
nirdahyānte tu pātālaṃ vāyulokamathādahat // BndP_3,1.153 //
adhastātpṛthivīṃ dagdhvā tūrddhvaṃ sa dahato divam /
yojanānāṃ sahasrāṇi prayutānyarbudāni ca // BndP_3,1.154 // / udatiṣṭhañśikhāstasya bahvyaḥ saṃvarttakasya tu /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18812217 (0.060):
tatastasyā vyavardhanta daṃṣṭrāḥ kundendusannibhāḥ / / yojanānāṃ sahasrāṇi ayutānyarbudāni ca // RKV_14.55 //
gandharvāṃśca piśācāṃśca samahoragarākṣasān // BndP_3,1.155 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455764 (0.037):
gandharvāṃśca piśācāṃśca sayakṣoragarākṣasān /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1086408 (0.044):
vetālāṃś ca piśācāṃś ca__Vdha_028.042 / gandharvān yakṣarākṣasān__Vdha_028.042
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27814682 (0.051):
arcayed yakṣagandharvān % piśācān rākṣasāṃstathā // Ras_2.119 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11788057 (0.051):
arcayed yakṣagandharvān piśācān rākṣasāṃstathā // Ras_2.119 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731913 (0.054):
ṛṣīn devān sagandharvān % asurān yakṣarākṣasān // BrP_3.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003245 (0.054):
ṛṣīn devān sagandharvān asurān yakṣarākṣasān // BrP_3.3 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15329759 (0.055):
tato 'sṛjat sa bhūtāni % sthāvarāṇi carāṇi ca // LiP_1,70.250 // / yakṣānpiśācān gandharvāṃs tv $ athaivāpsarasāṃ gaṇān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223526 (0.055):
tato 'sṛjat sa bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca // LiP_1,70.250 // / yakṣānpiśācān gandharvāṃs tv athaivāpsarasāṃ gaṇān /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932506 (0.056):
viśvasyādau sumanasā % sṛṣṭvā devāṃs tathā pitṛn // NsP_2.22 // / gandharvān rākṣasān yakṣān $ piśācān guhyakāṃs tathā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997495 (0.056):
viśvasyādau sumanasā sṛṣṭvā devāṃs tathā pitṛn // NsP_2.22 // / gandharvān rākṣasān yakṣān piśācān guhyakāṃs tathā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760812 (0.057):
grahān pretagrahāṃścāpi tathā vai ḍākinīgrahān(1) /AP_31.029ab/ / vetālāṃś ca piśācāṃś ca gandharvān yakṣarākṣasān(2) //AP_31.029cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20166659 (0.061):
07,008.037d*0064_01 yaḥ sa devān sagandharvān sayakṣoragarākṣasān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19807861 (0.062):
03,041.009a daheyaṃ yena saṃgrāme dānavān rākṣasāṃs tathā / 03,041.009c bhūtāni ca piśācāṃś ca gandharvān atha pannagān
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407313 (0.062):
mārgaṃ jānāmi / kiṃ paśyasi / devān paśyāmi / nāgān yakṣān gandharvān / kinnarān mahoragān pretān piśācān kumbhāṇḍān kaṭaputanān [paśyāmi / devāḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14194216 (0.063):
tyaktvāmarāndaityagaṇāṃśca sarvāngandharvayakṣoragarākṣasāṃśca /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304458 (0.063):
devān paśyami nāgān yakṣān garuḍān gandharvān kinnarān mahoragān piśācān / kaṭapūtanān paśyāmi /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520546 (0.063):
paśyāmi nāgān yakṣān* garuḍān gandharvāṃ kinnarān mahoragān pretān piśācān
tadā dahati saṃdīpto golakaṃ caiva sarvaśaḥ / / bhūrlokaṃ ca bhuvarllokaṃ svarlokaṃ ca mahastathā // BndP_3,1.156 //
ghoro dahati kālāgnirevaṃ lokacatuṣṭayam / / vyāpteṣu teṣu lokeṣu tiryagūrddhvamathāgninā // BndP_3,1.157 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455788 (0.022):
vyāpteṣveteṣu lokeṣu tiryagūrdhvamathāgninā /
tattejaḥ samanuprāpya kṛtsnaṃ jagadidaṃ śanaiḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455795 (0.0):
vyāpteṣveteṣu lokeṣu tiryagūrdhvamathāgninā / / tat tejaḥ samanuprāpya kṛtsnaṃ jagadidaṃ śanaiḥ /
ayoguḍanibhaṃ sarvaṃ tadā hyevaṃ prakāśate // BndP_3,1.158 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455800 (0.0):
tat tejaḥ samanuprāpya kṛtsnaṃ jagadidaṃ śanaiḥ / / ayoguḍanibhaṃ sarvaṃ tadā caikaṃ prakāśate // KūrmP_2,43.33 //
tato gajakulākārāstaḍidbhiḥ samalaṅkṛtāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455809 (0.050):
tato gajakulonnādāstaḍidbhiḥ samalaṅkṛtāḥ /
uttiṣṭhanti tadā ghorā vyomni saṃvartakā ghanāḥ // BndP_3,1.159 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908358 (0.0):
tato gajakulaprakhyās $ taḍidvanto ninādinaḥ & / uttiṣṭhanti tadā vyomni % ghorāḥ saṃvartakā ghanāḥ // BrP_232.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179659 (0.0):
tato gajakulaprakhyās taḍidvanto ninādinaḥ / / uttiṣṭhanti tadā vyomni ghorāḥ saṃvartakā ghanāḥ // BrP_232.31 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455815 (0.0):
tato gajakulonnādāstaḍidbhiḥ samalaṅkṛtāḥ / / uttiṣṭhanti tadā vyomni ghorāḥ saṃvartakā ghanāḥ // KūrmP_2,43.34 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464850 (0.0):
tato gajakulaprakhyās $ taḍidvanto ninādinaḥ & / uttiṣṭhanti tadā vyomni % ghorāḥ saṃvartakā ghanāḥ // ViP_6,3.31 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171510 (0.0):
tato gajakulaprakhyās taḍidvanto ninādinaḥ / / uttiṣṭhanti tadā vyomni ghorāḥ saṃvartakā ghanāḥ // ViP_6,3.31 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182187 (0.015):
tato gajakulaprakhyāstaḍitvanto 'tinādinaḥ / / uttiṣṭhanti tathā vyomnighorāḥsaṃvartakā ghanāḥ // ViP_6,3.31 //
kecinnīlotpalaśyāmāḥ kecitkumudasannibhāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455821 (5.960):
uttiṣṭhanti tadā vyomni ghorāḥ saṃvartakā ghanāḥ // KūrmP_2,43.34 // / kecinnīlotpalaśyāmāḥ kecit kumudasannibhāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182193 (5.960):
uttiṣṭhanti tathā vyomnighorāḥsaṃvartakā ghanāḥ // ViP_6,3.31 // / kecinnīlotpalaśyāmāḥ kecitkumudasannibhāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778271 (0.011):
samuttasthur mahāmeghā % nabhasy adbhutadarśanāḥ // BrP_53.1 // / kecin nīlotpalaśyāmāḥ $ kecit kumudasaṃnibhāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049588 (0.011):
samuttasthur mahāmeghā nabhasy adbhutadarśanāḥ // BrP_53.1 // / kecin nīlotpalaśyāmāḥ kecit kumudasaṃnibhāḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464856 (0.011):
uttiṣṭhanti tadā vyomni % ghorāḥ saṃvartakā ghanāḥ // ViP_6,3.31 // / kecin nīlotpalaśyāmāḥ $ kecit kumudasaṃnibhāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171516 (0.011):
uttiṣṭhanti tadā vyomni ghorāḥ saṃvartakā ghanāḥ // ViP_6,3.31 // / kecin nīlotpalaśyāmāḥ kecit kumudasaṃnibhāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16789630 (0.051):
kecin nīlotpalaśyāmāḥ BrP_53.2a / kecin nīlotpalaśyāmāḥ BrP_68.31c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789746 (0.064):
kecin nīlotpalaśyāmāḥ % kecit kāñcanasaṃnibhāḥ // BrP_68.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061062 (0.064):
kecin nīlotpalaśyāmāḥ kecit kāñcanasaṃnibhāḥ // BrP_68.31 //
kecidvaiḍūryasaṃkāśā indranīlanibhāḥ pare // BndP_3,1.160 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464877 (0.008):
kecid rāsabhavarṇābhā $ lākṣārasanibhās tathā & / kecid vaiḍūryasaṃkāśā % indranīlanibhāḥ kvacit // ViP_6,3.33 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171537 (0.008):
kecid rāsabhavarṇābhā lākṣārasanibhās tathā / / kecid vaiḍūryasaṃkāśā indranīlanibhāḥ kvacit // ViP_6,3.33 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182215 (0.008):
kecidrāsabhavarṇābhā lākṣārasanibhās tathā / / kecidvaiḍūryasaṃkāśā indranīlanibhāḥ kvacit // ViP_6,3.33 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908383 (0.020):
kecid dharidrāvarṇābhā $ lākṣārasanibhās tathā & / kecid vaidūryasaṃkāśā % indranīlanibhās tathā // BrP_232.33 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179684 (0.020):
kecid dharidrāvarṇābhā lākṣārasanibhās tathā / / kecid vaidūryasaṃkāśā indranīlanibhās tathā // BrP_232.33 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908363 (0.051):
kecid añjanasaṃkāśāḥ $ kecit kumudasaṃnibhāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179664 (0.051):
kecid añjanasaṃkāśāḥ kecit kumudasaṃnibhāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778273 (0.059):
kecin nīlotpalaśyāmāḥ $ kecit kumudasaṃnibhāḥ & / kecit kiñjalkasaṃkāśāḥ % kecit pītāḥ payodharāḥ // BrP_53.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049590 (0.059):
kecin nīlotpalaśyāmāḥ kecit kumudasaṃnibhāḥ / / kecit kiñjalkasaṃkāśāḥ kecit pītāḥ payodharāḥ // BrP_53.2 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14186095 (0.064):
kecidvidrumasaṃkāśāḥ kecidrajatasannibhāḥ / / kecinnīlasamaprakhyāḥ kecitkāñcanasatviṣaḥ // NarP_2,14.2 //
śaṅkhakundanibhāścānye jātyañjananibhāstathā /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455842 (0.0):
kecid rāsabhavarṇāstu lākṣārasanibhāstathā / / śaṅkhakundanibhāścānye jātyañjananibhāḥ pare // KūrmP_2,43.36 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464887 (0.0):
kecid vaiḍūryasaṃkāśā % indranīlanibhāḥ kvacit // ViP_6,3.33 // / śaṅkhakundanibhāś cānye $ jātyañjananibhās tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171547 (0.0):
kecid vaiḍūryasaṃkāśā indranīlanibhāḥ kvacit // ViP_6,3.33 // / śaṅkhakundanibhāś cānye jātyañjananibhās tathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908392 (0.048):
kecid vaidūryasaṃkāśā % indranīlanibhās tathā // BrP_232.33 // / śaṅkhakundanibhāś cānye $ jātīkundanibhās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179693 (0.048):
kecid vaidūryasaṃkāśā indranīlanibhās tathā // BrP_232.33 // / śaṅkhakundanibhāś cānye jātīkundanibhās tathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16940266 (0.060):
śaṅkhakāhalanāditam BrP_214*.115d / śaṅkhakundanibhāś cānye BrP_232.34a
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182220 (0.063):
kecidvaiḍūryasaṃkāśā indranīlanibhāḥ kvacit // ViP_6,3.33 // / śaṅkhakundanibhāś cānye jātyaṃ jananibhāḥ pare /
dhūmravarṇā ghanāḥ kecitkecitpītāḥpayodharāḥ // BndP_3,1.161 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908373 (5.960):
kecid añjanasaṃkāśāḥ $ kecit kumudasaṃnibhāḥ & / dhūmavarṇā ghanāḥ kecit % kecit pītāḥ payodharāḥ // BrP_232.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179674 (5.960):
kecid añjanasaṃkāśāḥ kecit kumudasaṃnibhāḥ / / dhūmavarṇā ghanāḥ kecit kecit pītāḥ payodharāḥ // BrP_232.32 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464865 (5.960):
kecin nīlotpalaśyāmāḥ $ kecit kumudasaṃnibhāḥ & / dhūmravarṇā ghanāḥ kecit % kecit pītāḥ payodharāḥ // ViP_6,3.32 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171525 (5.960):
kecin nīlotpalaśyāmāḥ kecit kumudasaṃnibhāḥ / / dhūmravarṇā ghanāḥ kecit kecit pītāḥ payodharāḥ // ViP_6,3.32 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182200 (5.960):
kecinnīlotpalaśyāmāḥ kecitkumudasannibhāḥ / / dhūmravarṇā ghanāḥ kecitkecitpītāḥ payo dharāḥ // ViP_6,3.32 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455829 (0.022):
kecinnīlotpalaśyāmāḥ kecit kumudasannibhāḥ / / dhūmravarṇāstathā kecit kecit pītāḥ payodharāḥ // KūrmP_2,43.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16789498 (0.036):
kecit parvatasaṃnibhāḥ BrP_232.35d / kecit pītāḥ payodharāḥ BrP_53.2d / kecit pītāḥ payodharāḥ BrP_232.32d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778278 (0.049):
kecit kiñjalkasaṃkāśāḥ % kecit pītāḥ payodharāḥ // BrP_53.2 // / kecid dharitasaṃkāśāḥ $ kākāṇḍasaṃnibhās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049595 (0.049):
kecit kiñjalkasaṃkāśāḥ kecit pītāḥ payodharāḥ // BrP_53.2 // / kecid dharitasaṃkāśāḥ kākāṇḍasaṃnibhās tathā /
kecidrāsabhavarṇābhā lākṣārasanibhāstathā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464871 (1.192):
dhūmravarṇā ghanāḥ kecit % kecit pītāḥ payodharāḥ // ViP_6,3.32 // / kecid rāsabhavarṇābhā $ lākṣārasanibhās tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171531 (1.192):
dhūmravarṇā ghanāḥ kecit kecit pītāḥ payodharāḥ // ViP_6,3.32 // / kecid rāsabhavarṇābhā lākṣārasanibhās tathā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182209 (1.192):
dhūmravarṇā ghanāḥ kecitkecitpītāḥ payo dharāḥ // ViP_6,3.32 // / kecidrāsabhavarṇābhā lākṣārasanibhās tathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908378 (0.034):
kecid dharidrāvarṇābhā $ lākṣārasanibhās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179679 (0.034):
kecid dharidrāvarṇābhā lākṣārasanibhās tathā /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455834 (0.035):
dhūmravarṇāstathā kecit kecit pītāḥ payodharāḥ // KūrmP_2,43.35 // / kecid rāsabhavarṇāstu lākṣārasanibhāstathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6718541 (0.051):
palāladhūmavarṇābhā lākṣārasanibhāruṇāḥ / / dvīpanadyadrayudanvanto bhuvanāniharestanuḥ // GarP_1,58.31 //
manaśilābhāstvapare kapotābhāstathāṃbudāḥ // BndP_3,1.162 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908378 (0.022):
dhūmavarṇā ghanāḥ kecit % kecit pītāḥ payodharāḥ // BrP_232.32 // / kecid dharidrāvarṇābhā $ lākṣārasanibhās tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179679 (0.022):
dhūmavarṇā ghanāḥ kecit kecit pītāḥ payodharāḥ // BrP_232.32 // / kecid dharidrāvarṇābhā lākṣārasanibhās tathā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6718541 (0.045):
palāladhūmavarṇābhā lākṣārasanibhāruṇāḥ / / dvīpanadyadrayudanvanto bhuvanāniharestanuḥ // GarP_1,58.31 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464871 (0.064):
kecid rāsabhavarṇābhā $ lākṣārasanibhās tathā & / kecid vaiḍūryasaṃkāśā % indranīlanibhāḥ kvacit // ViP_6,3.33 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171531 (0.064):
kecid rāsabhavarṇābhā lākṣārasanibhās tathā / / kecid vaiḍūryasaṃkāśā indranīlanibhāḥ kvacit // ViP_6,3.33 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182209 (0.064):
kecidrāsabhavarṇābhā lākṣārasanibhās tathā / / kecidvaiḍūryasaṃkāśā indranīlanibhāḥ kvacit // ViP_6,3.33 //
indragopanibhāḥ keciddharitālanibhāstathā / / cāṣapatranibhāḥ keciduttiṣṭhanti ghanā divi // BndP_3,1.163 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464915 (0.0):
manaḥśilābhāḥ kecid vai $ haritālanibhāḥ pare // ViP_6,3.34*5:2 // / cāṣapatranibhāḥ kecid $ uttiṣṭhanti ghanā ghanāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171575 (0.0):
manaḥśilābhāḥ kecid vai haritālanibhāḥ pare // ViP_6,3.34*5:2 // / cāṣapatranibhāḥ kecid uttiṣṭhanti ghanā ghanāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455863 (0.027):
manaḥ śilābhāstvanye ca kapotasadṛśāḥ pare / / indragopanibhāḥ keciddharitālanibhāstathā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182244 (0.031):
manaḥśilābhāḥ kecid vai haritālanibhāḥ pare / / cāṣapatranibhāḥ keciduttiṣṭhante mahāghanāḥ // ViP_6,3.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908396 (0.041):
śaṅkhakundanibhāś cānye $ jātīkundanibhās tathā & / indragopanibhāḥ kecin % manaḥśilānibhās tathā // BrP_232.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179697 (0.041):
śaṅkhakundanibhāś cānye jātīkundanibhās tathā / / indragopanibhāḥ kecin manaḥśilānibhās tathā // BrP_232.34 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182233 (0.042):
indragopanibhāḥ kecit tataḥ śakhinibhās tathā // ViP_6,3.34 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464890 (0.045):
śaṅkhakundanibhāś cānye $ jātyañjananibhās tathā & / indragopanibhāḥ kecin % manaḥśilanibhās tathā // ViP_6,3.34 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171550 (0.045):
śaṅkhakundanibhāś cānye jātyañjananibhās tathā / / indragopanibhāḥ kecin manaḥśilanibhās tathā // ViP_6,3.34 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7739116 (0.053):
indragopanibhāḥ kecit ViP_6,3.34*5:1a / indragopanibhāḥ kecin ViP_6,3.34c
kecitpuravarākārāḥ kecidgajakulopamāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778295 (0.026):
kecit kamalapattrābhāḥ % kecid dhiṅgulasaṃnibhāḥ // BrP_53.3 // / kecit puravarākārāḥ $ kecid girivaropamāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16789507 (0.026):
kecit pītāḥ payodharāḥ BrP_232.32d / kecit puravarākārāḥ BrP_53.4a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049612 (0.026):
kecit kamalapattrābhāḥ kecid dhiṅgulasaṃnibhāḥ // BrP_53.3 // / kecit puravarākārāḥ kecid girivaropamāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455869 (0.027):
kecit parvatasaṃkāśāḥ kecid gajakulopamāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182251 (0.033):
cāṣapatranibhāḥ keciduttiṣṭhante mahāghanāḥ // ViP_6,3.35 // / kecitpuravarākārāḥ kecitparvatasannibhāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908408 (0.043):
padmapattranibhāḥ kecid $ uttiṣṭhanti ghanāghanāḥ & / kecit puravarākārāḥ % kecit parvatasaṃnibhāḥ // BrP_232.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179709 (0.043):
padmapattranibhāḥ kecid uttiṣṭhanti ghanāghanāḥ / / kecit puravarākārāḥ kecit parvatasaṃnibhāḥ // BrP_232.35 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464921 (0.043):
cāṣapatranibhāḥ kecid $ uttiṣṭhanti ghanā ghanāḥ & / kecit puravarākārāḥ % kecit parvatasaṃnibhāḥ // ViP_6,3.35 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171581 (0.043):
cāṣapatranibhāḥ kecid uttiṣṭhanti ghanā ghanāḥ / / kecit puravarākārāḥ kecit parvatasaṃnibhāḥ // ViP_6,3.35 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19883547 (0.044):
03,186.068a ke cit puravarākārāḥ ke cid gajakulopamāḥ
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7746890 (0.046):
kecit puravarākārāḥ ViP_6,3.35c / kecit sthalanibhā ghanāḥ ViP_6,3.36b
kecitparvatasaṃkāśāḥ kecitsthalanibhā ghanāḥ // BndP_3,1.164 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455870 (0.0):
kecit parvatasaṃkāśāḥ kecid gajakulopamāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16789524 (0.056):
kecit stuvanti deveśaṃ BrP_109.24a / kecit sthalanibhā ghanāḥ BrP_232.36b
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464932 (0.057):
kūṭāgāranibhāś cānye $ kecit sthalanibhā ghanāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171592 (0.057):
kūṭāgāranibhāś cānye kecit sthalanibhā ghanāḥ /
krīḍāgāranibhāḥ kecitkecinmīnakulopamāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18813992 (0.019):
kecinmahāparvatakalparūpāḥ kecinmahāmīnakulopamāśca /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455876 (0.059):
kūṭāṅgāranibhāścānye kecinmīnakulodvahāḥ /
bahurūpā ghorarūpā ghorasvaraninādinaḥ // BndP_3,1.165 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455886 (0.033):
bahūrūpā ghorūpā ghorasvaraninādinaḥ // KūrmP_2,43.38 // / tadā jaladharāḥ sarve pūrayanti nabhaḥ sthalam /
tadā jaladharāḥ sarve pūrayanti nabhastalam / / tataste jaladā ghorarāviṇo bhāskarātmakāḥ // BndP_3,1.166 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455889 (0.030):
bahūrūpā ghorūpā ghorasvaraninādinaḥ // KūrmP_2,43.38 // / tadā jaladharāḥ sarve pūrayanti nabhaḥ sthalam /
saptadhā saṃvṛtātmānastamagniṃ śamayantyuta /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455903 (0.0):
tataste jaladā ghorā rāviṇo bhāskarātmajāḥ / / saptadhā saṃvṛtātmānastamagniṃ śamayantyuta // KūrmP_2,43.39 //
tataste jaladā varṣaṃ muñcanti ca mahaughavat // BndP_3,1.167 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455911 (0.012):
saptadhā saṃvṛtātmānastamagniṃ śamayantyuta // KūrmP_2,43.39 // / tataste jaladā varṣaṃ muñcantīha mahaughavat /
sughoramaśivaṃ sarvaṃ nāśayanti ca pāvakam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455918 (0.0):
tataste jaladā varṣaṃ muñcantīha mahaughavat / / sughoramaśivaṃ sarvaṃ nāśayanti ca pāvakam // KūrmP_2,43.40 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19883611 (0.038):
03,186.072c sughoram aśivaṃ raudraṃ nāśayanti ca pāvakam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778361 (0.060):
sughoram aśivaṃ raudraṃ $ nāśayanti sma pāvakam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049678 (0.060):
sughoram aśivaṃ raudraṃ nāśayanti sma pāvakam /
pravṛṣṭaiśca tathātyarthaṃ vāriṇā pūryate jagat // BndP_3,1.168 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455926 (0.055):
pravṛṣṭe ca tadātyarthamambhasā pūryate jagat / / adbhistejobhibhūtatvāt tadāgniḥ praviśatyapaḥ // KūrmP_2,43.41 //
adbhistejobhibhūtaṃ ca tadāgniḥ praviśatyapaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455935 (0.033):
adbhistejobhibhūtatvāt tadāgniḥ praviśatyapaḥ // KūrmP_2,43.41 // / naṣṭe cāgnau varṣaśataiḥ payodāḥ kṣayasaṃbhavāḥ /
naṣṭe cāgnau varṣagate payodāḥ pāvakodbhavāḥ // BndP_3,1.169 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455936 (0.054):
adbhistejobhibhūtatvāt tadāgniḥ praviśatyapaḥ // KūrmP_2,43.41 // / naṣṭe cāgnau varṣaśataiḥ payodāḥ kṣayasaṃbhavāḥ /
plāvayanto jagatsarvaṃ bṛhajjalaparisravaiḥ /
dhārābhiḥ pūrayantīmaṃ codyamānāḥ svayaṃbhuvā // BndP_3,1.170 // / anye tu salilaughaistu velāmabhibhavantyapi /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455951 (0.058):
plāvayanto 'tha bhuvanaṃ mahājalaparistravaiḥ // KūrmP_2,43.42 // / dhārābhiḥ pūrayantīdaṃ codyamānāḥ svayaṃbhuvā /
sādridvīpāntaraṃ pītaṃ jalamanneṣu tiṣṭhati // BndP_3,1.171 //
punaḥ patati bhūmau tatpayodhastānnabhastale / / saṃveṣṭayati ghorātmā divi vāyuḥ samatataḥ // BndP_3,1.172 //
tasminnekārmave ghore naṣṭe sthāvārajaṅgame / / pūrme yugasahasre vai niḥśeṣaḥ kalpa ucyate // BndP_3,1.173 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735690 (0.005):
pūrṇe yugasahasre tu $ kalpo niḥśeṣa ucyate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11007022 (0.005):
pūrṇe yugasahasre tu kalpo niḥśeṣa ucyate /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338319 (0.005):
pūrṇe yugasahasre tu kalpo niḥśeṣa ucyate // HV_7.52 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16189391 (0.057):
kalpe niḥśeṣamukte tu HV_App.I,42.332a / kalpo niḥśeṣa ucyate HV_App.I,2.47b
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781710 (0.059):
pūrvamekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame / / bṛhadaṇḍamabhūdekaṃ prajānāṃ bījasaṃbhavam // VamPSm_22.17 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455997 (0.062):
tasminnekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame / / yoganindrāṃ samāsthāya śete devaḥ prajāpatiḥ // KūrmP_2,43.46 //
athāṃbhasa''vṛte loke prāhurekārmavaṃ budhāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480446 (0.022):
maṇīvasya caturthaṃ tu maṇīvakamihocyate // BndP_1,14.19 // / kusumottaravarṣaṃ yatpañcamaṃ kusumottaram /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727048 (0.026):
pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
Dantyosthavidhi (dantyovu.htm.txt) 25317844 (0.032):
brahma śabdaṃ tu sarvārtham auṣṭhyam eva vidur budhāḥ || 2.8 || / chubukābdaṣkaye bāle keśabāle tathaiva ca |
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10671283 (0.041):
madhunāmuṣmiṃl loka upatiṣṭhate, traiṣṭubham ayanaṃ bhavaty / ojaskāmasyāthakāraṇidhana mājyenāmuṣmiṃl loka upatiṣṭhate, jāgatam ayanaṃ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8472590 (0.045):
atra madhyaṃ praśaṃsaṃti hrasvaṃ kāṣṭhavivarjjitam // BndP_1,7.109 // / atha kiṣkuśatānyaṣṭau prāhurmukhyaṃ niveśanam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8500766 (0.046):
nyagrodhau tu smṛtau bāhū vyāmo nyagrodha ucyate // BndP_1,29.72 // / vyāme naivochrayo yasya sama ūrddhaṃ tu dehinaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4573779 (0.047):
saubhāgyamuttamaṃ loke mādhūke samudātdṛtam // BndP_2,11.37 // / phalagupātreṣu kurvāṇaḥ sarvānkāmānavāpnuyāt /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023846 (0.048):
paścāt kāranibaddhaṃ yat K_294a / paścātkāraṃ vidur budhāḥ K_264b / paścātkāro bhavet tatra K_264e
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563798 (0.049):
varūtho 'tha vareṇyaśya tato vasuruciḥ smṛtaḥ // BndP_2,7.11 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821522 (0.052):
vidveṣakāraṇaṃ prāhuḥ tāmiśramupadeṣṭṛṣu // PS_1,5.64 // / kuyuktibhiḥ kvāgamyaiśca gāḍhājñānaikasādhanam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504365 (0.052):
anuśete yataḥ sarvānkṣetrajñānamathāpi vā // BndP_1,32.83 // / puriṣatvācca puruṣaḥ kṣatrejñānātsa ucyate /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8507176 (0.060):
nakṣatrakalpo vaitānastṛtīyaḥ saṃhitāvidhiḥ // BndP_1,35.61 // / caturthoṃ'girasaḥ kalpaḥ śāntikalpaśca pañcamaḥ /
Katyayanasmrti (katy2piu.htm.txt) 12515257 (0.060):
paścātkāraṃ vidur budhāḥ K_264b / paścātkāro bhavet tatra K_264e / paścāt prāptaṃ vibhajyeta K_886c
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11510603 (0.062):
navaṃ nāvāṃtaramiti praṇavaṃ vai vidurbudhāḥ // ŚivP_1,17.4cd/ / praḥprapañconanāstivo yuṣmākaṃpraṇavaṃviduḥ // ŚivP_1,17.5ab/
atha bhūmirjalaṃ khaṃ ca vāyuścaikārmave tadā // BndP_3,1.174 //
naṣṭe 'nale 'ndhabhūte tu prājñāyata na kiñcana /
pārthivāstvatha sāmudrā āpo daivyāśca sarvaśaḥ // BndP_3,1.175 //
asarantyo vrajantyaikyaṃ salilākhyāṃ bhajantyuta /
āgatāgatike caiva tadā tatsalilaṃ smṛtam // BndP_3,1.176 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470012 (0.047):
śaramāṇā vrajantyeva salilākhyāstathācalāḥ // BndP_1,5.131 // / āgatāgatikaṃ caiva yadā tu salilaṃ bahu /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783050 (0.056):
mākṣikaṃ madhu ca kṣaudraṃ tacca puṣparasaṃ smṛtam // GarP_1,204.66 // / jyeṣṭhantu sodakaṃ tatsyātkāñjikantu suvīrakam /
pracchādyati mahīmetāmarṇavākhyaṃ tu tajjalam /
ābhāti yasmāttadbhābhirbhāśabdo vyāptidīptiṣu // BndP_3,1.177 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470856 (0.062):
ābhāti yasmāt svābhāso bhāśabdo vyāptidīptiṣu // BndP_1,6.54 // / sarvataḥ samanuprāptyā tāsāṃ cāmbho vibhāvyate /
bhasma sarvamanuprāpya tasmādaṃbho nirucyate / / nānātve caiva śīghre ca dhāturvai ara ucyate // BndP_3,1.178 //
ekārmave tadā hyo vai na śīghrastena tā narāḥ /
tasminyugasahasrānte divase brahmaṇo gate // BndP_3,1.179 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470894 (0.037):
ekārṇave bhavatyāpo na śīghrāstena te narāḥ / / tasmin yugasahasrānte saṃsthite brahmaṇo 'hani // BndP_1,6.57 //
tāvantaṃ kālamevaṃ tu bhavatyekārmavaṃ jagat /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20758196 (0.043):
13,134.057d@015_2275 kālaḥ pacati bhūtāni kālenākulitaṃ jagat / 13,134.057d@015_2276 kālaṃ nātikrameran hi sadevāsuramānavāḥ
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6680729 (0.047):
saṃsārabhayāj jagat paripālanīyaṃ so 'ham etau na paripālayiṣyāmīti na tu
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27758288 (0.048):
adhigataparamārthaḥ śrīghanavyūha eva $ prati tuṣitajanārthaṃ yo 'bhavac / chvetaketuḥ & / tata iha jagadarthaṃ cābhavac chākyaketuḥ % sa jayatu jitamṛtyur
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10758133 (0.048):
adhigataparamārthaḥ śrīghanavyūha eva prati tuṣitajanārthaṃ yo 'bhavac / chvetaketuḥ / / tata iha jagadarthaṃ cābhavac chākyaketuḥ sa jayatu jitamṛtyur
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18811838 (0.050):
tato 'haṃ mardayiṣyāmi plāvayiṣye tathā jagat / / kṛtvā caikārṇavaṃ bhūyaḥ sukhaṃ svapsye tvayā saha // RKV_14.27 //
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1372462 (0.051):
aho sulabdhā praṇidhīkṛtaṃ tvayā / vimocayī sarvajagat* sadevakam* /
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15278091 (0.051):
aho sulabdhā praṇidhīkṛtaṃ tvayā vimocayī sarvajagat sadevakam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182590 (0.051):
sa cāgniḥ sarvato vyāpya cādatte tajjalaṃ tathā / / sarvamāpūryatercirbhis tadā jagadidaṃ śanaiḥ // ViP_6,4.19 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2991199 (0.051):
apahatapāpmatvādi viśeṣaṇaṃ tu stutyarthaṃ bhaviṣyati / / nanu tatra tatra prasīdhitametadadhikamasaṃsāri brahma jagatkāraṇaṃ tadeva
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026888 (0.052):
Yāj3.117c/ ātmanas tu jagat sarvam jagataś ca^ātma.sambhavah // / Yāj3.118a/ katham etad (vimuhyāmah sa.deva.asura.mānavam /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565629 (0.052):
1 yadā yadā maṇikaro vaiḍūrya + + + vabhi 'vadeti | tadā tadā / prabhasvaratarai bhavati pariśuddhataraś ca bhavati | evam evāvusa pūṛṇa
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10519829 (0.053):
kuta evaṃpadayorarthamāha kathamiti / / svatamāha saditi / / tadidaṃ jagaddha kila tarhi prākkāle 'vyākṛtaṃ kāraṇātmakāmāsīt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13346141 (0.053):
kuta evaṃpadayorarthamāha kathamiti / / svatamāha saditi / / tadidaṃ jagaddha kila tarhi prākkāle 'vyākṛtaṃ kāraṇātmakāmāsīt /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24161058 (0.053):
yojanā / 'prajāyeya'; prajanayeyaṃ jagatsṛjāni/ tadarthaṃ 'bahu syām';
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13863213 (0.056):
sa saṃkṣipya jagat sarvaṃ HV_40.42a / sa saṃcodayitavyas te HV_73.3a
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3329946 (0.056):
prāṇo vā idaṃsarvaṃ bhūtaṃ yadidaṃ jagat / / yathā vārānābhāv" iti vakṣyati /"
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15771329 (0.057):
<12326.66/2> tato yuga-sahasrā1nte !saṃhariṣye jagat punaḥ ! / <12326.66/3> kṛtvā0tma-sthāni bhūtāni !sthāvarāṇi carāṇi ca !!12326.66!
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18813753 (0.058):
jvālāmālākulaṃ kṛtvā jagatsarvaṃ cidāmakam / / mahārūpadharo rudro vyatiṣṭhata maheśvaraḥ // RKV_17.25 //
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25349519 (0.058):
evaṃ tarhīhāpi caitrābhāvasya jagadavartina ekadeśabhāvena sambandha
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16907029 (0.058):
yajñadevo jaganmayaḥ BrP_161.56b / yajñadvīpaḥ sa ucyate BrP_151.21d
tadā tu sarve vyāpārā nivarttante prajāpateḥ // BndP_3,1.180 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27758288 (0.057):
adhigataparamārthaḥ śrīghanavyūha eva $ prati tuṣitajanārthaṃ yo 'bhavac / chvetaketuḥ & / tata iha jagadarthaṃ cābhavac chākyaketuḥ % sa jayatu jitamṛtyur
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10758133 (0.057):
adhigataparamārthaḥ śrīghanavyūha eva prati tuṣitajanārthaṃ yo 'bhavac / chvetaketuḥ / / tata iha jagadarthaṃ cābhavac chākyaketuḥ sa jayatu jitamṛtyur
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18811838 (0.058):
tato 'haṃ mardayiṣyāmi plāvayiṣye tathā jagat / / kṛtvā caikārṇavaṃ bhūyaḥ sukhaṃ svapsye tvayā saha // RKV_14.27 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12646245 (0.058):
gachantu ca surāḥ sarve iti mayā yadehyate / / tadā sarva ime devā gachaṃti ca svam ālayaṃ // Rm_29.98{97} //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13863213 (0.059):
sa saṃkṣipya jagat sarvaṃ HV_40.42a / sa saṃcodayitavyas te HV_73.3a
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182590 (0.059):
sa cāgniḥ sarvato vyāpya cādatte tajjalaṃ tathā / / sarvamāpūryatercirbhis tadā jagadidaṃ śanaiḥ // ViP_6,4.19 //
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6680729 (0.062):
saṃsārabhayāj jagat paripālanīyaṃ so 'ham etau na paripālayiṣyāmīti na tu
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6540456 (0.063):
nmanye sarvaṃ jagad api tataḥ prekṣayāmohayiṣyat // RUnm_9.17 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10519829 (0.064):
kuta evaṃpadayorarthamāha kathamiti / / svatamāha saditi / / tadidaṃ jagaddha kila tarhi prākkāle 'vyākṛtaṃ kāraṇātmakāmāsīt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13346141 (0.064):
kuta evaṃpadayorarthamāha kathamiti / / svatamāha saditi / / tadidaṃ jagaddha kila tarhi prākkāle 'vyākṛtaṃ kāraṇātmakāmāsīt /
ekamekārṇave tasminnaṣṭe sthāvarajaṅgame / / tadā sa bhavati brahmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BndP_3,1.181 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468336 (0.0):
śāntavātaiḥ pralīne 'sminna prājñāyata kiñcana // BndP_1,5.1 // / ekārṇave tadā tasminnaṣṭe sthāvarajaṅgame /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470121 (0.0):
ekarṇave tatastasminnaṣṭe sthāvara jaṅgame / / tadā bhavati sa brahmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BndP_1,5.139 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470942 (0.0):
vibhāgamasya lokasya prakartuṃ punaraicchata / / ekārṇave tadā tasminnaṣṭe sthāvarajaṅgame // BndP_1,6.60 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328042 (0.008):
śāntatāraikanīre 'smin % na prājñāyata kiṃcana // LiP_1,70.115 // / ekārṇave tadā tasmin $ naṣṭe sthāvarajaṅgame &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221808 (0.008):
śāntatāraikanīre 'smin na prājñāyata kiṃcana // LiP_1,70.115 // / ekārṇave tadā tasmin naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471039 (0.013):
sṛjati grasate caiva vīkṣyate ca tribhiḥ svayam / / ekārṇave tadā tasminnaṣṭe sthāvarajaṅgame // BndP_1,6.67 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496118 (0.027):
sahasraśīrṣā bhūtvā ca sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BndP_1,26.11 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044719 (0.033):
śāntavātādikaṃ sarvaṃ na prajñāyata kiñcana // KūrmP_1,6.1 // / ekārṇave tadā tasmin naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10822352 (0.033):
dyāvāpṛthivyoḥ kartā ca vāsudevo 'stu me gatiḥ // RKS_68.45 // / sahasraśīrṣā bhagavān sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288635 (0.034):
suṣvāpāṃbhasi yogātmā % nirmalo nirupaplavaḥ // LiP_1,17.10 // / sahasraśīrṣā viśvātmā $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182664 (0.034):
suṣvāpāṃbhasi yogātmā nirmalo nirupaplavaḥ // LiP_1,17.10 // / sahasraśīrṣā viśvātmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13448210 (0.043):
āsthāya paramaṃ bhāvaṃ nanarta jagato haraḥ // KūrmP_2,34.52 // / sahasraśīrṣā bhūtvā sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13450816 (0.043):
sa eva mohayet kṛtsnaṃ sa eva paramā gatiḥ // KūrmP_2,37.73 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772736 (0.046):
tasmin kṣaṇe samutpannaḥ % sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BrP_45.40 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ $ puṇḍarīkanibhekṣaṇaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11044057 (0.046):
tasmin kṣaṇe samutpannaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BrP_45.40 // / sahasraśīrṣā puruṣaḥ puṇḍarīkanibhekṣaṇaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560561 (0.047):
vyāsa uvāca: / sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891019 (0.051):
03,194.008c ekārṇave tadā ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15282040 (0.051):
rātrau caikārṇave brahmā % naṣṭe sthāvarajaṅgame // LiP_1,4.58 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176073 (0.051):
rātrau caikārṇave brahmā naṣṭe sthāvarajaṅgame // LiP_1,4.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26780455 (0.056):
loke yac ca bhavet kiṃcid % iha sthāvarajaṅgamam // BrP_56.57 // / {brahmovāca: }
sahasraśīrṣā sumanāḥ sahasrapātsahasracakṣurvadanaḥ sahasravāk /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470972 (0.0):
āpūryamāṇāstatrāste tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // BndP_1,6.62 // / sahasraśīrṣā sumanāḥ sahasrapāt sahasracakṣurvadanaḥ sahasrakṛt /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468336 (0.032):
vibhurbhavati sa brahmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BndP_1,5.2 // / sahasraśīrṣā puruṣo rukmavarṇo hyatīndriyaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470121 (0.032):
tadā bhavati sa brahmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BndP_1,5.139 // / sahasraśīrṣā puruṣo rukmavarṇo hyatīndriyaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496118 (0.038):
sahasraśīrṣā bhūtvā ca sahasrākṣaḥ sahasrapāt // BndP_1,26.11 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328042 (0.047):
tadā bhavati vai brahmā % sahasrākṣaḥ sahasrapāt // LiP_1,70.116 // / sahasraśīrṣā puruṣo $ rukmavarṇas tvatīndriyaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221808 (0.047):
tadā bhavati vai brahmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt // LiP_1,70.116 // / sahasraśīrṣā puruṣo rukmavarṇas tvatīndriyaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470941 (0.048):
tadā bhavati sa brahmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt / / sahasraśīrṣā puruṣo rukmavarṇo jitendriyaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288635 (0.049):
suṣvāpāṃbhasi yogātmā % nirmalo nirupaplavaḥ // LiP_1,17.10 // / sahasraśīrṣā viśvātmā $ sahasrākṣaḥ sahasrapāt &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182664 (0.049):
suṣvāpāṃbhasi yogātmā nirmalo nirupaplavaḥ // LiP_1,17.10 // / sahasraśīrṣā viśvātmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10822352 (0.054):
dyāvāpṛthivyoḥ kartā ca vāsudevo 'stu me gatiḥ // RKS_68.45 // / sahasraśīrṣā bhagavān sahasrākṣaḥ sahasrapāt /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19920481 (0.055):
03,256.028d@027_0016 tato nārāyaṇākhyas tu sahasrākṣaḥ sahasrapāt / 03,256.028d@027_0017 sahasraśīrṣā puruṣaḥ svaptukāmas tv atīndriyaḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13049927 (0.057):
RV_10.090.01.1{17} sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14117513 (0.057):
RV_10,090.01a sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt | / RV_10,090.01c sa bhūmiṃ viśvato vṛtvāty atiṣṭhad daśāṅgulam ||
sahasrabāhuḥ prathamaḥ prajāpatistrayī mayo yaḥ puruṣo nirucyate //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470979 (0.016):
sahasraśīrṣā sumanāḥ sahasrapāt sahasracakṣurvadanaḥ sahasrakṛt / / sahasrabāhuḥ prathamaḥ prajāpatistrayīmayo 'yaṃ puruṣo nirucyate //
BndP_3,1.182 // / ādityavarmā bhuvanasya goptā apūrva ekaḥ prathamasturāṣāṭ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470986 (0.044):
ādityavarṇo bhuvanasya goptā eko hyamūrtaḥ prathamastvaso virāṭ /
hiraṇyagarbhaḥ puruṣo mahānvai saṃpaṭhyate vai rajasaḥ parastāt //
BndP_3,1.183 // / caturyugasahasrānte sarvataḥ salilāplute /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471044 (0.039):
ekārṇave tadā tasminnaṣṭe sthāvarajaṅgame // BndP_1,6.67 // / caturyugasahasrānte sarvataḥ sa jalāvṛte /
suṣupsuraprakāśepsuḥ sa rātriṃ kurute prabhuḥ // BndP_3,1.184 //
caturvidhā yadā śete prajāḥ sarvā layaṃ gatāḥ /
paśyanti taṃ mahātmānaṃ kālaṃ sapta maharṣayaḥ // BndP_3,1.185 //
janalokaṃ vivarttāste tapasā labdhacakṣuṣaḥ // BndP_3,1.185 //
bhṛgvādayo mahātmānaḥ pūrve vyākhyātalakṣaṇāḥ // BndP_3,1.186 //
satyādīnsaptalokānvai te hi paśyanti cakṣuṣā /
brahmāṇaṃ te tu paśyanti sadā brāhmīṣu rātriṣu // BndP_3,1.187 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11827916 (0.058):
tādṛjjotistāvadantaṃ viṣṇuṃ paśyati cakṣuṣā / / svārūpikeṇa bādhyena naiva paśyanti ceśvaram // PS_1,10.130 //
saptarṣayaḥ prapaśyanti svapnaṃ kālaṃ svarātriṣu /
kalpānāṃ parameṣṭi tvāttasmādādyaḥ sa paṭhyate // BndP_3,1.188 //
sa sraṣṭā sarvabhūtānāṃ kalpādiṣu punaḥ punaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471156 (0.0):
kalpayā māsa vai brahmā tasmātkalpo nirucyate // BndP_1,6.74 // / sa sraṣṭā sarvabhūtānāṃ kalpādiṣu punaḥ punaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8508507 (0.0):
sa sraṣṭā sarva bhūtānāṃ kalpādiṣu punaḥ punaḥ // BndP_1,35.170 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725709 (1.192):
brahmāṇaṃ sarvabhūtāni mahāyogaṃ maheśvaram // BndP_3,1.203 // / sa sraṣṭā sarvabhūtānāṃ kalpādiṣu punaḥ punaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665756 (0.031):
kṛtvātmagarbhaṃ bhagavān $ āsta eko jagadguruḥ // HV_App.I,42.45 // / yaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ $ kalpānteṣu punaḥ punaḥ / HV_App.I,42.46 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151313 (0.031):
kṛtvātmagarbhaṃ bhagavān āsta eko jagadguruḥ // HV_App.I,42.45 // / yaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ kalpānteṣu punaḥ punaḥ / HV_App.I,42.46 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735714 (0.044):
praviśanti suraśreṣṭhaṃ % harinārāyaṇaṃ prabhum // BrP_5.61 // / sraṣṭāraṃ sarvabhūtānāṃ $ kalpānteṣu punaḥ punaḥ &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338356 (0.044):
sraṣṭāraṃ sarvabhūtānāṃ kalpānteṣu punaḥ punaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328300 (0.059):
viśvakarmā vibhajate % kalpādiṣu punaḥ punaḥ // LiP_1,70.136 // / sasamudrāmimāṃ pṛthvīṃ $ saptadvīpāṃ saparvatām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222066 (0.059):
viśvakarmā vibhajate kalpādiṣu punaḥ punaḥ // LiP_1,70.136 // / sasamudrāmimāṃ pṛthvīṃ saptadvīpāṃ saparvatām /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11007044 (0.060):
praviśanti suraśreṣṭhaṃ harinārāyaṇaṃ prabhum // BrP_5.61 // / sraṣṭāraṃ sarvabhūtānāṃ kalpānteṣu punaḥ punaḥ /
evameśāyitvā tu hyātmanyeva prajāpatiḥ // BndP_3,1.189 // / athātmani mahātejāḥ sarvamādāya sarvakṛt /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567087 (0.049):
sṛtyamāneṣu bhūteṣu prajāpatiratha svayam // BndP_2,7.276 //
tataḥ sa vasate rātriṃ tamasyekārṇave jale // BndP_3,1.190 //
tato rātrikṣaye prāpte prati buddhaḥ prajāpatiḥ /
manaḥ sisṛkṣayā yuktaḥ sargāya nidadhe punaḥ // BndP_3,1.191 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338421 (0.035):
tadā prabuddho bhagavān brahmā lokapitāmahaḥ | *HV_7.54*142:6 | / punaḥ sisṛkṣayā yuktaḥ sargāya vidadhe manaḥ || *HV_7.54*142:7 |
evaṃ sa loke nirvṛtta upaśānte prajāpatau / / brāhme naimittike tasminkalpite vai prasaṃyame // BndP_3,1.192 //
dehairviyogaḥ sattvānāṃ tasminvai kṛtsnaśaḥ smṛtaḥ /
tato dhagdheṣu bhūteṣu sarveṣvādityaraśimabhiḥ // BndP_3,1.193 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952142 (0.041):
kasyacit pāpam "samaṃ sarveṣu bhūteṣu" "avimattkaṃ vibhattkepu" "grasiṣṇu"
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6851226 (0.048):
tejasvitamam iti śastreṣu bhavati | evaṃ haiva sa sarveṣu bhūteṣu / śrīmattamo yaśasvitamas tejasitamo bhavati ya evaṃ veda | tad etad
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2969707 (0.057):
tadapi nāsti / / ārohānarthakyāt / / apica sarveṣu prayatsu candralokaṃ prāpnuvatsvasau lokaḥ prayadbhiḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28573599 (0.058):
vraja rājāya divyac chatrādy arcāmatrādiṣu samarpiteṣu santarpiteṣu ca / sarveṣu tad apracchannam eva sa papraccha kathyatāṃ tathyaṃ kim idaṃ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501177 (0.060):
saṃpragītheṣu sarveṣu sāmageṣvatha susvagm /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723591 (0.060):
manvantareṣu bhāvyeṣu bhūteṣvapi tathaiva ca // BndP_3,1.37 // / kulekule nisargāstu tasmājjñeyā vibhāgaśaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsgor4u.htm.txt) 16539493 (0.061):
śrutastathāpyubhayaśrutyanugrahāya prāṇo jīve līyate, jīvadvārā ca / tadupādhiṣu tejaādibhūteṣviti śrutyarthasphuṭīkaraṇārthaṃ sūtraṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16070698 (0.061):
śrutastathāpyubhayaśrutyanugrahāya prāṇo jīve līyate, jīvadvārā ca / tadupādhiṣu tejaādibhūteṣviti śrutyarthasphuṭīkaraṇārthaṃ sūtraṃ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469102 (0.062):
caturddhā ca sthitasso 'pi sarvabhūteṣu kṛtsnaśaḥ // BndP_1,5.60 // / viparyayoṇa śattyā ca buddhyā siddhyā tathaiva ca /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624874 (0.062):
paras tasmāt tu bhāvonyovyaktovyaktāt sanātanaḥ / yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu naśyatsu na vinaśyati 8.20
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29010551 (0.063):
sarvabhūteśvareśāya LiP_1,16.13c / sarvabhūteṣu kṛtsnaśaḥ LiP_1,70.169d
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1410787 (0.063):
prapañcaḥ sarvaṃ khalv idaṃ11 brahma iti śruteḥ12 / / tatra yaḥ sarveṣu vikāreṣu kāraṇarūpaṃ brahmānugataṃ13 paśyati sa
devarṣimanuvaryeṣu tasminnaṃbuplave tadā /
gandharvādīni sattvāni piśāyāntāni sarvaśaḥ // BndP_3,1.194 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557971 (0.041):
yajñāṅgāni ca sarvāṇi vaṣaṭhkāraśca mūrttimān // BndP_2,1.22 // / mūrttimanti ca sāmāni yajūṃṣi ca sahasraśaḥ /
kalpādāvaprataptāni janamevāśrayanti vai / / tiryagyonīni narake yāni yāni gatānyapi // BndP_3,1.195 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506699 (0.055):
sūrye brahma yadutpannaṃ taṃ gatvā pratitiṣṭhati // BndP_1,35.23 // / tato yāni gatānyūrdhvaṃ yajūṣyādityamaḍalam /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11823777 (0.057):
kṛtāni sātvikādīni karmāṇyucyāvacāni ca // PS_1,8.31 // / yāni yānyapi sarvāṇi saṃcintānyapi teṣvalam /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18646355 (0.058):
yānīha bhūtāni samāgatāni / bhūmyāni vā yāni va antarīkṣe /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19871487 (0.060):
03,164.030c vaiṣṇavāni ca sarvāṇi nairṛtāni tathaiva ca / 03,164.030e madgatāni ca yānīha sarvāstrāṇi kurūdvaha
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27958770 (0.062):
yāni vastunibaddhāni yāni cāṅgikṛtāni tu // BhN_4.292 //
tadā tānyāpi dagdhāni dhūtapāpāni sarvaśaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567153 (0.056):
sarvabhūtāni yānīha syāvarāṇi caraṇi ca // BndP_2,7.281 // / tāni dagdhāni na cirādbhaviṣyanti na saṃśayaḥ /
jale tānyupapadyante yāvatsaṃplavate jagat // BndP_3,1.196 //
vyuṣṭāyāṃ ca racanyāṃ tu brahmaṇo 'vyaktayonitaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726915 (0.054):
vyuṣṭāyāṃ tu rajanyāṃ vai brahmaṇo 'vyaktayonitaḥ // BndP_3,2.53 //
jāyante hi punastāni sarvabhūtāni kṛtasnaśaḥ // BndP_3,1.197 //
ṛṣayo manavo devāḥ prajāḥ sarvāścaturvidhāḥ /
teṣāmapi ca siddhānāṃ nidhanotpattirucyate // BndP_3,1.198 // / yathāsūryasya loke 'sminnudayāstamane smṛte /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560450 (0.046):
vaivasvateṃ'tare hyasminnaranārāyaṇau tadā // BndP_2,3.62 // / teṣāmapi hi devānāṃ nidhanotpattirucyate / / yathā sūryasya loke 'sminnudayāstamayāvubhau // BndP_2,3.63 //
tathā janmanirodhaśca bhūtānāmiha dṛśyate // BndP_3,1.199 //
ābhūtasaṃplavāttasmādbhavaḥ saṃsāra ucyate / / yathā sarvāṇi bhūtānāṃ jāyante varṣaṇeṣviha // BndP_3,1.200 //
sthāvarādīni niyamātkalpe kalpe tathā prajāḥ /
yathārttāvṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye // BndP_3,1.201 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338462 (0.023):
yathartāv ṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye | *HV_7.54*142:13 |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356250 (0.033):
12,203.015a yathartuṣv ṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373528 (0.033):
12,224.070a yathartuṣv ṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578602 (0.045):
01,001.037a yathartāv ṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045900 (0.045):
yathartāvṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10946907 (0.048):
yathartuṣvṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17939936 (0.048):
yathartāvṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye / / dṛśyante tāni tānyeva tathā bhāvā yugādiṣu // MarkP_48.44 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23387381 (0.048):
yathartuṣv ṛtuliṅgāni $ nānārūpāṇi paryaye &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094044 (0.048):
yathartuṣv ṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye /
dṛśyante tāni tānyeva tathā brahmadyurātriṣu / / pratyāhāre visarge ca gatimanti dhruvāṇi ca // BndP_3,1.202 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338464 (0.022):
yathartāv ṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye | *HV_7.54*142:13 | / dṛśyante tāni tāny eva tathā brāhmīṣu rātriṣu || *HV_7.54*142:14 |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10356252 (0.060):
12,203.015a yathartuṣv ṛtuliṅgāni nānārūpāṇi paryaye / 12,203.015c dṛśyante tāni tāny eva tathā brahmāharātriṣu / 12,203.016a atha yad yad yadā bhāvi kālayogād yugādiṣu
niṣkramante viśante ca prajāḥ kāle prajāpatim / / brahmāṇaṃ sarvabhūtāni mahāyogaṃ maheśvaram // BndP_3,1.203 //
sa sraṣṭā sarvabhūtānāṃ kalpādiṣu punaḥ punaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471155 (0.0):
kalpayā māsa vai brahmā tasmātkalpo nirucyate // BndP_1,6.74 // / sa sraṣṭā sarvabhūtānāṃ kalpādiṣu punaḥ punaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8508507 (0.0):
sa sraṣṭā sarva bhūtānāṃ kalpādiṣu punaḥ punaḥ // BndP_1,35.170 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725529 (1.192):
kalpānāṃ parameṣṭi tvāttasmādādyaḥ sa paṭhyate // BndP_3,1.188 // / sa sraṣṭā sarvabhūtānāṃ kalpādiṣu punaḥ punaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665756 (0.031):
kṛtvātmagarbhaṃ bhagavān $ āsta eko jagadguruḥ // HV_App.I,42.45 // / yaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ $ kalpānteṣu punaḥ punaḥ / HV_App.I,42.46 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151313 (0.031):
kṛtvātmagarbhaṃ bhagavān āsta eko jagadguruḥ // HV_App.I,42.45 // / yaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ kalpānteṣu punaḥ punaḥ / HV_App.I,42.46 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735715 (0.044):
praviśanti suraśreṣṭhaṃ % harinārāyaṇaṃ prabhum // BrP_5.61 // / sraṣṭāraṃ sarvabhūtānāṃ $ kalpānteṣu punaḥ punaḥ &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338357 (0.044):
sraṣṭāraṃ sarvabhūtānāṃ kalpānteṣu punaḥ punaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11007047 (0.060):
praviśanti suraśreṣṭhaṃ harinārāyaṇaṃ prabhum // BrP_5.61 // / sraṣṭāraṃ sarvabhūtānāṃ kalpānteṣu punaḥ punaḥ /
vyakto 'vyakto mahādevastasya sarvamidaṃ jagat // BndP_3,1.204 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338525 (0.050):
saṃharaty atha bhūtāni sṛjate ca punaḥ punaḥ | *HV_7.54*142:22 | / vyaktāvyakto mahādevo harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ | *HV_7.54*142:23 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 677355 (0.062):
tvaṃ vyaktaś ca tathāvyaktas $ tvattaḥ sarvam idaṃ jagat /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22162904 (0.062):
tvaṃ vyaktaś ca tathāvyaktas tvattaḥ sarvam idaṃ jagat / HV_App.I,42A.538
yenaiva sṛṣṭāḥ prathamaṃ prayātā āpo hi mārgeṇa mahītale 'smin /
pūrvaṃ prayātena yathātvathāpastenaiva tenaiva tu svarvrajanti //
BndP_3,1.205 // / yathā śūbhena tvaśubhena caiva tatraiva tatraiva vivarttamānāḥ / / martyāstu dehāntarabhāvitatvādravervaśādūrdhvamadhaścaranti //
BndP_3,1.206 // / ye cāpi devā manavaḥ prajeśā anye 'pi ye svargagatāśca siddhāḥ /
tadbhāvitāḥ khyātivaśāśca dharmyāḥ punarvisargeṇa bhavanti sattvāḥ //
BndP_3,1.207 // / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi kālamābhūtasaṃplavam /
manvantarāṇi yāni syurvyākhyātāni mayā dvijāḥ // BndP_3,1.208 //
saha prajānisargeṇa saha devaiścaturddaśa /
sā yugākhyā sahasraṃ tu sarvāṇyevāntarāṇi vai // BndP_3,1.209 //
asyāḥ sahasre dva pūrṇa viśeṣaḥ kalpa ucyate /
etadbrāhmamaharjñeyaṃ tasya sakhyāṃ nibodhata // BndP_3,1.210 //
nimeṣatulyamātrā hi kṛtā labdakṣaṇena tu /
mānuṣākṣinimeṣāstu kāṣṭhā pañcadaśa smṛtāḥ // BndP_3,1.211 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25762138 (0.053):
etā ṣoḍaśamātrasthāḥ śaktayaḥ ṣoḍaśa smṛtāḥ // BndP_3,32.13 // / kalā kāṣṭhā nimeṣāśca kṣaṇāścaiva lavāstruṭiḥ /
nava kṣaṇastu pañjaiva viṃśatkāṣṭhā tu te trayaḥ /
prasthā sapto dakāścaiva sādhikāktu lavaḥ smṛtaḥ // BndP_3,1.212 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563799 (0.038):
varūtho 'tha vareṇyaśya tato vasuruciḥ smṛtaḥ // BndP_2,7.11 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8499325 (0.043):
anumatyāścarākāyāḥ sinīvālyāḥ kuhūṃvinā // BndP_1,28.60 // / etāsāṃ dvilavaḥ kālaḥ kuhūmātraṅkuhūḥsmṛtāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478664 (0.059):
mainākasyā tmajaḥ kraucaḥ kraiñcadvīpo yataḥ smṛtaḥ // BndP_1,13.35 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3882832 (0.061):
kālaḥ kuhūsinīvālyoḥ $ samuddho dvilavaḥ smṛtaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8922325 (0.061):
kālaḥ kuhūsinīvālyoḥ samuddho dvilavaḥ smṛtaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17943571 (0.061):
bhrāmaṇyāstanayastvekaḥ kākajaṅgha iti smṛtaḥ // MarkP_51.99 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578648 (0.064):
01,001.041c devabhrāṭ tanayas tasya tasmāt subhrāḍ iti smṛtaḥ / 01,001.042a subhrājas tu trayaḥ putrāḥ prajāvanto bahuśrutāḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617806 (0.064):
pratiṃbakasya dharmātmā rājā kīrttirathaḥ smṛtaḥ // BndP_2,64.11 // / putraḥ kīrttirathasyāpi devamīḍha iti śrutaḥ /
lavāstriṃśatkalā jñeyā muhūrttastriṃśataḥ kalāḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549624 (0.033):
daśa pañca nimeṣāśca % kāṣṭhā caiva prakīrtitā // SvaT_11.202 // / triṃśatkāṣṭhāḥ kalā jñeyā $ muhūrtastriṃśadeva tāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806826 (0.033):
daśa pañca nimeṣāśca kāṣṭhā caiva prakīrtitā // SvaT_11.202 // / triṃśatkāṣṭhāḥ kalā jñeyā muhūrtastriṃśadeva tāḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932298 (0.042):
kāṣṭhās triṃśat kalā jñeyā $ kalās triṃśan muhūrtakam &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4918086 (0.059):
aṣṭādaśa nimeṣāś ca kāṣṭhaikā parikīrtitā /AP_*1.005ab/ / kāṣṭhāstriṃśat kalāstriṃśat kalā jñeyā muhūrtakaṃ //AP_*1.005cd/
muhūrttāstu punastriṃśadahorātramiti sthitiḥ // BndP_3,1.213 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489106 (0.051):
kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva triṃśacca kāṣṭhā gaṇayetkalāṃ tu / / triṃśatkalāścāpi bhavenmuhūrttastaistriṃśatā rātryahanī samete //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3883339 (0.053):
kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva $ triṃśacca kāṣṭhāṃ gaṇayetkalāṃ tu & / triṃśatkalāścaiva bhavenmuhūrtas % taistriṃśatā rātryahanī samete //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8922832 (0.053):
kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva triṃśacca kāṣṭhāṃ gaṇayetkalāṃ tu / / triṃśatkalāścaiva bhavenmuhūrtas taistriṃśatā rātryahanī samete //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932299 (0.053):
kāṣṭhās triṃśat kalā jñeyā $ kalās triṃśan muhūrtakam & / triṃśatsaṃkhyair ahorātraṃ % muhūrtair mānuṣaṃ smṛtam // NsP_2.7 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997288 (0.053):
kāṣṭhās triṃśat kalā jñeyā kalās triṃśan muhūrtakam / / triṃśatsaṃkhyair ahorātraṃ muhūrtair mānuṣaṃ smṛtam // NsP_2.7 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17938617 (0.059):
kalāstriṃśacca vai kāṣṭhā muhūrtaṃ triṃśattāḥ kalāḥ // MarkP_46.23 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15549622 (0.060):
triṃśatkāṣṭhāḥ kalā jñeyā $ muhūrtastriṃśadeva tāḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806824 (0.060):
triṃśatkāṣṭhāḥ kalā jñeyā muhūrtastriṃśadeva tāḥ /
ahorātraṃ kalānāṃ tu adhikāni śatāni ṣaṭ /
tāścaiva saṃkhyāyā jñeyāścandrādityagatiryathā // BndP_3,1.214 //
nimeṣā daśapañcaivaṃ kāṣṭhā stāstriṃśataḥ kalā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8499915 (0.031):
nimeṣakāla tulyaṃ hi vidyāllaghvakṣaraṃ ca yat // BndP_1,29.5 // / kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva triśacca kāṣṭhā gaṇayetkalāṃ tu /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572886 (0.041):
nimeṣā daśa cāṣṭau ca kāṣṭhā triṃśat tu tāḥ kalā / / triṃśat kalā muhūrtaḥ syād ahorātraṃ tu tāvataḥ // Mn_1.64 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372784 (0.050):
12,224.012a kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva; triṃśat tu kāṣṭhā gaṇayet
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489098 (0.051):
vālakhilyaiśca munibhirdhṛtārciḥ samarīcibhiḥ // BndP_1,21.115 // / kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva triṃśacca kāṣṭhā gaṇayetkalāṃ tu /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23409006 (0.055):
mahātmabhir mahātmā vai $ .... .... // ViP_2,8.58*9:2 // / kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva $ triṃśac ca kāṣṭhā gaṇayet kalāṃ tām &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5115666 (0.055):
mahātmabhir mahātmā vai .... .... // ViP_2,8.58*9:2 // / kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva triṃśac ca kāṣṭhā gaṇayet kalāṃ tām /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10128890 (0.055):
vālakhilyādibhiścaiva jagataḥ pālanodyataḥ // ViP_2,8.58 // / kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva triṃśacca kāṣṭhā gaṇayetkalāṃ ca /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044437 (0.055):
kāṣṭhāstriṃśat kalā triṃśat kalā mauhūrtikī gatiḥ // KūrmP_1,5.4 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21364397 (0.056):
mātrāṣṭādaśabhiḥ kāṣṭhā kāṣṭhātriṃśadyutā kalā // Āk_1,19.8 // / kalātriṃśatkṣaṇaḥ proktaḥ kṣaṇaiḥ ṣaḍbhiśca nāḍikā /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21979762 (0.060):
kāṣṭā nimeṣā daśa pañca triṃśacca kāṣṭhāḥ kathitāḥ kaleti /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8922823 (0.061):
nimeṣatulyakālāni mātrālabdhekṣarāṇi ca // MatsP_142.3 // / kāṣṭhā nimeṣā daśa pañca caiva triṃśacca kāṣṭhāṃ gaṇayetkalāṃ tu /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1144580 (0.061):
nimeṣā daśa pañca ca__Vdha_104.011 / kāṣṭhātriṃśat kalā jñeyā__Vdha_104.011
triṃśatkalā muhūrttaṃ tu daśabhāgaṃ kalā smṛtam // BndP_3,1.215 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572889 (0.027):
nimeṣā daśa cāṣṭau ca kāṣṭhā triṃśat tu tāḥ kalā / / triṃśat kalā muhūrtaḥ syād ahorātraṃ tu tāvataḥ // Mn_1.64 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044437 (0.055):
kāṣṭhāstriṃśat kalā triṃśat kalā mauhūrtikī gatiḥ // KūrmP_1,5.4 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21364398 (0.059):
mātrāṣṭādaśabhiḥ kāṣṭhā kāṣṭhātriṃśadyutā kalā // Āk_1,19.8 // / kalātriṃśatkṣaṇaḥ proktaḥ kṣaṇaiḥ ṣaḍbhiśca nāḍikā /
catvāriṃśatkalāḥ pañca muhūrtta iti saṃjñitaḥ / / muhūrttāśca lavāścāpi pramāṇajñaiḥ prakalpitāḥ // BndP_3,1.216 //
tathānenāṃbhasaścāpiṃ palānyatha trayodaśa / / māgadhenaiva mānena jalaprastho vidhīyate // BndP_3,1.217 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10181872 (0.050):
unmānenāṃbhasaḥsā tu palānyardhatrayodaśa / / māgadhena tu mānena jalaprasthastu sa smṛtaḥ /
ete vārāplutaprasthāścatvāro nālikoccayaḥ /
hemamāṣaiḥ kṛtacchidraścaturbhiścaturaṅgulaiḥ // BndP_3,1.218 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464518 (0.021):
hemamāṣaiḥ kṛtacchidraṃ % caturbhiś caturaṅgulaiḥ \
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171178 (0.021):
hemamāṣaiḥ kṛtacchidraṃ caturbhiś caturaṅgulaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179341 (0.036):
hemamāṣaiḥ kṛtacchidrā caturbhiś caturaṅgulaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908040 (0.037):
hemamāṣaiḥ kṛtacchidrā $ caturbhiś caturaṅgulaiḥ &
samāhani ca rātrau ca muhūrttā vai dvinālikāḥ /
ravergativiśeṣeṇa sarveṣveteṣu nityaśaḥ // BndP_3,1.219 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 521844 (0.022):
[k: D3 ins. :k] / raver gativiśeṣeṇa $ sarveṣv eteṣu nityaśaḥ // **HV_App.I,2.7**1:1 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22007410 (0.022):
[k: D3 ins. :k] / raver gativiśeṣeṇa sarveṣv eteṣu nityaśaḥ // **HV_App.I,2.7**1:1 //
adhikaṃ ṣaṭśataṃ yacca kalānāṃ pravidhīyate /
tadaharmānuṣaṃ jñeyaṃ nākṣatraṃ tu daśādhikam // BndP_3,1.220 //
sāvanena tu mānena abdo 'yaṃ mānuṣaḥ smṛtaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3883421 (0.030):
laukikena pramāṇena $ abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ & / etaddivyamahorātram % ityeṣā vaidikī śrutiḥ // MatsP_142.9 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8922914 (0.030):
laukikena pramāṇena abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ / / etaddivyamahorātram ityeṣā vaidikī śrutiḥ // MatsP_142.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281489 (0.039):
laukikenaiva mānena % abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ // LiP_1,4.14 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175522 (0.039):
laukikenaiva mānena abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ // LiP_1,4.14 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25379422 (0.050):
laukikenaiva mānena abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ // ŚivP_7.1,8.7cd/
etaddivyamahorātramiti śāstraviniścayaḥ // BndP_3,1.221 // / ahlānena tu yā saṃkhyā māsartvayanavārṣikī /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3883421 (0.030):
laukikena pramāṇena $ abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ & / etaddivyamahorātram % ityeṣā vaidikī śrutiḥ // MatsP_142.9 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8922914 (0.030):
laukikena pramāṇena abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ / / etaddivyamahorātram ityeṣā vaidikī śrutiḥ // MatsP_142.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281490 (0.057):
laukikenaiva mānena % abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ // LiP_1,4.14 // / etaddivyamahorātram $ iti laiṅge 'tra paṭhyate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175523 (0.057):
laukikenaiva mānena abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ // LiP_1,4.14 // / etaddivyamahorātram iti laiṅge 'tra paṭhyate /
tadā baddhamidaṃ jñānaṃ saṃjñayā hyupalakṣitam // BndP_3,1.222 //
kalānāṃ tu parimāṇaṃ kalā ityabhidhīyate / / yadaho brahmaṇaḥ proktaṃ divyā koṭī tu sā smṛtā // BndP_3,1.223 //
śatānāṃ ca sahasrāṇi daśadviguṇitāni ca / / navatiṃ ca sahasrāṇi tathaivānyāni yāni tu // BndP_3,1.224 //
etacchrutvā tu ṛṣayo vismayaṃ paramādbhutam /
saṃkhyāsaṃbhajanaṃ jñānamapṛcchansutarāṃ tadā // BndP_3,1.225 //
ṛṣaya ūcuḥ / saṃprakālana mānaṃ tu mānuṣeṇaiva sammatam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726311 (0.064):
vinivṛttādhikārāste yāvanmanvantarakṣayaḥ // BndP_3,2.5 // / ṛṣaya ūcuḥ / maharlloketi yatproktaṃ mātariśvaṃstvayā vibhoḥ // BndP_3,2.6 //
mānena śrotumicchāmaḥ saṃkṣepārthapādākṣaram // BndP_3,1.226 //
teṣāṃ śrutvā sa devastu vāyurlokahite rataḥ /
saṃkṣepāddivyacakṣuṣṭvā tprovāca vacanaṃ prabhuḥ // BndP_3,1.227 //
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5562206 (0.055):
KAZ01.5.17cd/ ananyāṃ pṛthivīṃ bhuṅkte sarva.bhūta.hite rataḥ //E / (ṣection.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732562 (0.059):
gautamāya bharadvājaḥ so 'pi niryyantare punaḥ // BndP_3,4.63 // / niryyantarastu provāca tathā vājaśravāya vai /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478729 (0.064):
teṣāṃ svāyaṃbhuvo dakṣaḥ putratvaṃ jagmi vānprabhuḥ // BndP_1,13.40 // / trayaṃbakasyābhiśāpena cākṣuṣasyātare manoḥ /
ete rātryahanī pūrvaṃ kīrtite tviha laukike /
tāsāṃ saṃkhyātha varṣāgraṃ brāhme vakṣyāmyahaḥkṣaye // BndP_3,1.228 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372869 (0.040):
12,224.017c tayoḥ saṃkhyāya varṣāgraṃ brāhme vakṣyāmy ahaḥkṣape
koḍīśatāni catvāri varṣāṇi mānuṣāṇi tu /
dvātriṃśacca tathā koṭyaḥ saṃkhyātāḥ saṃkhyayā dvijaiḥ // BndP_3,1.229 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3883744 (0.041):
manvantarasya saṃkhyā tu $ mānuṣeṇa nibodhata & / ekatriṃśattathā koṭyaḥ % saṃkhyātāḥ saṃkhyayā dvijaiḥ // MatsP_142.30 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8923237 (0.041):
manvantarasya saṃkhyā tu mānuṣeṇa nibodhata / / ekatriṃśattathā koṭyaḥ saṃkhyātāḥ saṃkhyayā dvijaiḥ // MatsP_142.30 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932469 (0.063):
triṃśat koṭyas tu saṃpūrṇāḥ $ saṃkhyātāḥ saṃkhyayā dvija &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997458 (0.063):
triṃśat koṭyas tu saṃpūrṇāḥ saṃkhyātāḥ saṃkhyayā dvija /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385487 (0.063):
triṃśatkoṭyas tu saṃpūrṇāḥ $ saṃkhyātāḥ saṃkhyayā dvija &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092148 (0.063):
triṃśatkoṭyas tu saṃpūrṇāḥ saṃkhyātāḥ saṃkhyayā dvija /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10106051 (0.063):
triṃśatkoṭyastu saṃpūrṇāḥ saṃkhyātāḥ saṃkhyayā dvija /
tathā śatasahasrāṇi ekonanavatiḥ punaḥ / / aśītiśca sahasrāṇi eṣa kālaḥ plavasya tu // BndP_3,1.230 //
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2589595 (0.032):
pratyekabuddhakoṭicaturaśītiśatasahasrāṇi / pratyekabuddhanavatiśatasahasrāṇi ca | sava'pi caturbhiḥ pariṣkārai
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21622364 (0.043):
338.003. etena punarakṣinimeṣeṇa ṣoḍaśakoṭyo 'ṣṭapañcāśañca śatasahasrāṇi / aṣṭāśītisahasrāṇi sa evaṃ māpitaḥ/
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3867985 (0.044):
tathā śatasahasrāṇām $ ekonanavatiṃ punaḥ & / pañcāśacca sahasrāṇi % pṛthivyardhasya vistaraḥ // MatsP_124.14 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8907486 (0.044):
tathā śatasahasrāṇām ekonanavatiṃ punaḥ / / pañcāśacca sahasrāṇi pṛthivyardhasya vistaraḥ // MatsP_124.14 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6631246 (0.046):
parimāṇaṃ piṇḍitaṃ/ dve koṭiśate tisraś ca koṭaya ekonatiṃśac ca / śata^sahasrāṇi catuḥsaptati (60) sahasrāṇi sapta ca śatāni viṃśatiś ca
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21815698 (0.050):
gaṇanayā ekavarṣakoṭīṇāṃ koṭiḥ triṇī ca varṣakoṭīśatasahasrāṇi aṣṭāṣaṣṭīṇi / ca varṣakoṭīsahasrāṇy āyuṣaḥ (GBM 1694.7) pramāṇam, asty antareṇa
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21816089 (0.051):
1697.5) gaṇanayā paṃca varṣakoṭīkoṭiśatāni triṃśac ca varṣakoṭikoṭyaś / caturaśītiś ca varṣakoṭīśatasahasrāṇi ṣoḍaśa ca varṣakoṭīsahasrāṇy āyuṣaḥ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6631063 (0.052):
p.58.2/.etena punarakṣinimeṣeṇa ṣoḍaśakoṭayo +aṣṭapañcāśac ca / śata^sahasrāṇi aṣṭāśīti^sahasrāṇi sa evaṃ māpitaḥ/ tac ca brāhmaṇa
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578150 (0.053):
sthitvā abhīkḥṇaṃ dharmaṃ deśayiḥyati, bahūni ca bodhisattvaśatasahasrāṇi / bahūni ca śrāvakaśatasahasrāṇi vineḥyati ||
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6631286 (0.053):
dvir aśītiś ca śata sahasrāṇi eka^ṣaṣṭiś ca sahasrāṇi pañca^śatāni triṃśac
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 871182 (0.057):
abhijñābhinirhāraśatasahasrāṇi pratilabhate / jñānālokaśatasahasrāṇi / vikurvaṇaśatasahasrāṇi prasaṃvinnirhāraśatasahasrāṇi
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7835582 (0.058):
viṃśatiryojanasahasrāṇyūrdhvamāruhanti / daśa koṭīsahasrāṇi
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17100851 (0.058):
niṣīdanti. 9. viṃśatir yojanasahasrāṇy ūrdhvam āruhanti. 10. daśa / koṭīsahasrāṇi candramasūryāṇimavataranti.
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8488639 (0.059):
kāṣṭhayorantaraṃ yacca tadvakṣyeyajanaiḥ punaḥ // BndP_1,21.77 // / etacchatasahasrāṇāmaṣṭābhiścottaraṃ śatam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26938658 (0.060):
sa evam avīcipradeśas trīṇi yojanaśatasahasrāṇi pakṣibhairavapakṣo nāma |
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694854 (0.060):
bhāvayamānaś caturaśītidhāraṇīśatasahasrāṇi dvāsaptatiś ca ṣaṣṭiñ ca / sahasrāṇi pratilabhate mahāmaitrīkaruṇādayaḥ / ye ca māṃ dhāraṇīṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16159389 (0.061):
aṣṭau śatasahasrāṇi HV_91.52a / aṣṭau śatasahasrāṇi HV_92.12c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776001 (0.063):
tataḥ śaṅkhaṃ samānīya HV_110.34a / tataḥ śatasahasrāṇi HV_112.18a / tataḥ śamadamābhyāṃ ca HV_31.34a
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27980565 (0.063):
ekatriṃśatsahasrāṇi vṛttānāñca dvisaptatiḥ / / tathā śatasahasrañca chandāṃsyatyaṣṭisaṃjñite // BhN_14.65 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25757060 (0.064):
dvisahasrākṣauhiṇīnāṃ pañcāśītiḥ parārdhikā // BndP_3,29.19 //
mānuṣākhyena saṃkhyātaḥ kālo hyābhūtasaṃ plavaḥ /
saptasūryapradagdheṣu tadā lokeṣu teṣu vai /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649849 (0.051):
u17.21ab/.bhagavān śrotriyaḥ śreṣṭhas tvatto bhūyān na vidyate/ / u17.21cd/.sa^devakeṣu lokeṣu mahā^brahmāsamo bhavān//
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10657087 (0.054):
yad ṛcā svarūpaṃ yanty asmiṃ loke pratitiṣṭhanti yad ekāro 'tarikṣe yat / sāmnāmuṣmint sarveṣu lokeṣu pratitiṣṭhanti svarṇidhanena tuṣṭuvānāḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16158152 (0.055):
avāryaḥ sarvalokeṣu HV_App.I,31.1428a / aviglānaṃ kathaṃ hariḥ **HV_App.I,29.1**1:2b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24986861 (0.055):
avāryaḥ sarvalokeṣu HV_App.I,31.1428a / aviglānaṃ kathaṃ hariḥ HV_App.I,29.1**1:2b
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510607 (0.056):
tadye'rvāgviṃśeṣu varṣeṣu prayanti ahorātreṣu te lokeṣu sajyante'tha ye / paroviṃśeṣvarvākcatvāriṃśeṣvardhamāseṣu te'tha ye
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15476640 (0.058):
05,126.041a dvaidhībhūteṣu lokeṣu vinaśyatsu ca bhārata / 05,126.041c abravīt sṛṣṭimān devo bhagavāṃl lokabhāvanaḥ
mahābhūtaṣu līyanta prajāḥ sarvāścaturvidhāḥ // BndP_3,1.231 //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081721 (0.024):
triṣṭuptadene sayujau karoti tasmādime sambhuñjāte anayoranu sambhogamimāḥ / sarvāḥ prajā anu sambhuñjate / sa vā aṅkhayannivaivānuvākyāmanubrūyāt | asau hyanuvākyā bṛhaddhyasau
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23909057 (0.030):
ityetadacinnapatrāḥ prajā anuvīkṣasvetīmā vai sarvāḥ prajā yā imā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083256 (0.032):
girermanoravasarpaṇamityaugho ha / tāḥ sarvāḥ prajā niruvāhātheha manurevaikaḥ pariśiśiṣe
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865752 (0.045):
vidyāgrahaṇaśūnyatvādadharmo vartate punaḥ / / vyātkrameṇa prajāḥ sarvā mniyante pāpatatparāḥ // NarP_1,41.34 //
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9552717 (0.046):
garbhadhamā tvamajāsi garbhadhamiti prajā vai paśavo garbhaḥ prajāmeva
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14183230 (0.046):
anunīya prajāḥ sarvāḥ samāśvātyata punaḥ punaḥ / / na divā na ca śarvaryāṃ śete dharmāṃ gadaḥ sadā // NarP_2,9.36 //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22287107 (0.047):
atho eka iti brūyāt | aviritīyaṃ vā aviriyaṃ hīmāḥ sarvāḥ prajā avatīyamu
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558489 (0.047):
brahmā suragurustatra tridaśaiḥ saṃprasāditaḥ // BndP_2,1.63 // / imevai janayiṣyanti prajāḥ sarvāḥ praceśvarāḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302656 (0.048):
yat sādhu (karoti / sarvā^asya^eṣā prajā (bhavati / atha yadavācīṇaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10253937 (0.048):
12,009.016a jaṅgamājaṅgamān sarvān navihiṃsaṃś caturvidhān / 12,009.016c prajāḥ sarvāḥ svadharmasthāḥ samaḥ prāṇabhṛtaḥ prati
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15782831 (0.056):
<12337.26/2> bhūyaś cai7naṃ vacaḥ prāha !sṛje7mā vi-vidhāḥ prajāḥ / <12337.27/001> [X K1.2.4.6.7 V1 Bo.6-9 Da3..a4 Dn2.ṇ4 Ds D2-5.7-9 T1
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3524381 (0.056):
ardhamāsam atho māsam atho saṃvatsaram iti sa vā imāḥ sarvāḥ snotyāḥ / paryaśayat tasmād vā indro 'bibhet tasmād u tvaṣṭābibhet tasyendraḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27017837 (0.057):
<12337.26/2> bhūyaś cainaṃ vacaḥ prāha !sṛjemā vividhāḥ prajāḥ !!12337.26! / <12337.27/001> [X K1.2.4.6.7 V1 Bo.6-9 Da3..a4 Dn2.ṇ4 Ds D2-5.7-9 T1
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6387515 (0.059):
BhP_10.45.049/3 āyātau sva puraṃ tāta parjanya ninadena vai / BhP_10.45.050/1 samanandan prajāḥ sarvā dṛṣṭvā rāma janārdanau
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27296107 (0.060):
yajñastāyate sarvā vai tattāḥ samiṣṭā bhavanti tadyattāsu sarvāsu
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16338179 (0.060):
pratyāhartum ihārhasi HV_App.I,42B.53b / pratyāhṛtāḥ prajāḥ sarvāś *HV_2.34*42a
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083914 (0.060):
eṣā vā āśīḥ jīveyam prajā me syācriyaṃ gaceyamiti tadyatpaśūnāśāste
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622062 (0.062):
ānṛśaṃsyena śūdrāṃśca dasyūnsaṃnigraheṇa ca / / dharmeṇa ca prajāḥ sarvā yathāvadanurañjayat // BndP_2,68.67 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11520493 (0.062):
tatprabhāvādbhaveyurvaividyāḥ sarvāḥ pratiṣṭhitāḥ // ŚivP_1,25.67cd/ / caturvaktraḥ svayaṃbrahmānarahatyāṃvyapohati // ŚivP_1,25.68ab/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 525592 (0.063):
yasminn aham avātsaṃ vai $ darśayām āsa taṃ nṛpam // HV_App.I,6.46 // / samāvignās tu tāḥ sarvāḥ $ punar eva narādhipaḥ / HV_App.I,6.47 /
salilenāplute loke naṣṭe sthāvarajaṅgame // BndP_3,1.232 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18806205 (0.014):
punarekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṃgame / / salilenāplute loke nirāloke tamodbhave // RKV_7.1 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8508716 (0.053):
vārttāyāṃ saṃpravṛttāyāṃ dharme caivopasaṃsthite // BndP_1,35.187 // / nirānande cāpi loke naṣṭe sthāvarajaṅgame /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19882738 (0.057):
03,186.009a tasminn ekārṇave loke naṣṭe sthāvarajaṅgame / 03,186.009c naṣṭe devāsuragaṇe samutsannamahorage
vinivṛtte ca saṃhāre upaśānte prajāpatau / / nirāloke pradagdhe tu naiśena tamasā vṛte // BndP_3,1.233 //
īśvarādhiṣṭhite tvasmiṃ stadā hyekārmave kila /
tāvadekārmave jñeyaṃ yāvadāsīdahaḥ prabhoḥ // BndP_3,1.234 //
rātristu salilāvasthā nivṛttau vāpyahaḥ smṛtam /
ahorātrastathaivāsya krameṇa parivartate // BndP_3,1.235 // / ābhūtasaṃplavo hyeṣa ahorātraḥ smṛtaḥ prabhoḥ /
trailokye yāni sattvāni gatimantidhruvāṇi ca // BndP_3,1.236 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512830 (0.063):
sarvaiḥ kratuśateneṣṭaṃ pṛthakchataguṇena tu // BndP_1,38.8 // / trailokye yāni sattvāni gatimanti dhruvāṇi ca /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724495 (0.063):
trailokye yāni sattvāni gatimanti dhruvāṇi ca // BndP_3,1.110 //
ābhūtebhyaḥ pralīyante tasmādābhūtasaṃplavaḥ / / atītā vartamānāśca tathaivānāgatāḥ prajāḥ // BndP_3,1.237 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634053 (0.063):
ete vivasvataḥ putrāḥ kīrtitāḥ kīrttivarddhanāḥ // BndP_2,74.245 // / atītā vartamānāśca tathaivānāgatāśca ye /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633802 (0.064):
eṣa vaṃśakramaḥ kṛtsnaḥ kīrtito vo yathākramam / / atītā vartamānāśca tathaivānāgatāśca ye // BndP_2,74.226 //
divyasaṃkhyā prasaṃkhyātā aparārdhaguṇīkṛtāḥ /
parārddhaṃ dviguṇaṃ cāpi paramāyuḥ prakīrttatam // BndP_3,1.238 //
etāvānsthitikālastu hyajasyeha prajāpateḥ /
sthityantaṃ pratisargaśca brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ // BndP_3,1.239 //
yathā vāyupravegena dīpārcirupaśamyati / / tathaiva pratisargeṇa brahmā samupaśāmyati // BndP_3,1.240 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727046 (0.019):
pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614264 (0.022):
sasauvīrāṃ susovīrā brahmaṇo hyapagīyate // BndP_2,61.43 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18785280 (0.025):
sagāravo sapratīso brahmā kṛtvānam aṃjaliṃ //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614580 (0.026):
viparyayasya ropisyā dyasya prādurghaṭī mama // BndP_2,62.14 // / ekottaraḥ svarastu syātṣaḍjataḥ paramaḥ svaraḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16357559 (0.026):
brahmā sabrahmacaraṇā HV_App.I,41.757a / brahmā samīṣṭe niyataṃ janārdana HV_App.I,27.71
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558733 (0.027):
tatastā nadahatkruddho vedyarddhe dakṣiṇe tataḥ / / teṣāṃ tu dhṛṣyamāṇānāṃ tatra śālāvṛkaiḥ saha // BndP_2,1.84 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477848 (0.030):
acaukapādupastho yaḥ sa vai śālāsukhīyakaḥ // BndP_1,12.25 // / anuheśyo hyahirbudhnyo so 'grirgṛhapatiḥ smṛtaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723693 (0.031):
te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 // / saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4628239 (0.032):
prahlādasya vacaḥ śrutvā satyānuvyātdṛtaṃ tu tat // BndP_2,72.113 // / tato devā nyavarttanta vijvarā muditāśca ha /
tathā svapratisaṃsṛṣṭe mahadādau maheśvare / / mahatpralīyate vyakte guṇasāmyaṃ tato bhavet // BndP_3,1.241 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727046 (0.036):
pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723693 (0.050):
te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 // / saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4612063 (0.054):
tatra daivāttathā sthānānnimnatvātsa pralakṣya tu // BndP_2,58.24 // / tatasteṣāṃ bhṛguśreṣṭho munīnāṃ bhāvitātmanām /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470702 (0.059):
etaiḥ sārdhaṃ maharlokastadānāsāditastu vai // BndP_1,6.42 // / tacchiṣyā vai bhaviṣyanti kalpadāha upasthite /
ityeṣa vaḥ samākhyāto mayā hyābhūtasaṃplavaḥ / / brahmanaimittiko hyeṣa saṃprakṣālanasaṃyamaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732193 (0.057):
viprayogaśca bhūtānāṃ guṇebhyaḥ saṃpravarttate // BndP_3,4.33 // / ityeṣa vo mayā khyātaḥ punaḥ sargaḥ samāsataḥ /
samāsena samākhyāto bhūyaḥ kiṃ varmayāmi vaḥ // BndP_3,1.242 // / ya idaṃ dhārayennityaṃ śṛṇuyādvāpyabhīkṣṇaśaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467388 (5.960):
kathyamānāṃ mayā citrāṃ bahvarthāṃ śrutisaṃmatām // BndP_1,3.1 // / ya imāṃ dhārayennityaṃ śṛṇuyādvāpyabhīkṣṇaśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730832 (0.025):
kathyamānāṃ mayā citrāṃ % bahvarthāṃ śrutivistarām // BrP_1.31 // / yas tv imāṃ dhārayen nityaṃ $ śṛṇuyād vāpy abhīkṣṇaśaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002164 (0.025):
kathyamānāṃ mayā citrāṃ bahvarthāṃ śrutivistarām // BrP_1.31 // / yas tv imāṃ dhārayen nityaṃ śṛṇuyād vāpy abhīkṣṇaśaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19788508 (0.045):
03,004.003f@002_0004 tad āpnuyād yady api tat sudurlabham / 03,004.003f@002_0005 yaś cedaṃ dhārayen nityaṃ śṛṇuyād vāpy abhīkṣṇaśaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16912939 (0.053):
yas tv idaṃ śṛṇuyān nityaṃ BrP_112.28a / yas tv imāṃ dhārayen nityaṃ BrP_1.32a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854461 (0.056):
śṛṇuyād dhārayeta vā HV_8.48b / śṛṇuyād dhārayed vāpi HV_21.37c / śṛṇuyād vāpy abhīkṣṇaśaḥ HV_1.16b
kīrttayedvarṇayedvāpi mahatīṃ siddhimāpnuyāt // BndP_3,1.243 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480201 (1.192):
kīrttayanpuṇyakīrttīnāṃ mahatīṃ siddhimāpnuyāt // BndP_1,13.151 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467356 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca tasya vakṣyāmyanukramam // BndP_1,2.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467856 (0.0):
āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480202 (0.0):
kīrttayanpuṇyakīrttīnāṃ mahatīṃ siddhimāpnuyāt // BndP_1,13.151 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481163 (0.0):
teṣāṃ sṛṣṭiriyaṃ proktā yugaiḥ saha vivarttate // BndP_1,14.75 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487679 (0.0):
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi sūryācandramasorgatim // BndP_1,20.58 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489865 (0.0):
dharmadhruvādyāstiṣṭhanti yatra te lokasādhakāḥ // BndP_1,21.176 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490939 (0.0):
udveṣāṭayansa vegena maṇḍalāni tu gacchati // BndP_1,22.84 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495963 (0.0):
adhītya sarvaṃ tvakhilaṃ salakṣaṇaṃ prayāti cādityapadaṃ dvijottamaḥ // / BndP_1,25.117 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrva bhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496883 (0.0):
etadvaḥ sarvamākhyātaṃ mayā māheśvaraṃ balam // BndP_1,26.66 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501022 (0.0):
saṃdhyāpādaḥ svabhāvastu soṃ'śapadena tiṣṭhati // BndP_1,29.92 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503302 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca sthitiṃ vakṣye yugeṣviha // BndP_1,31.127 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509077 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,35.215 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8511942 (0.0):
carācarasya lokasya pratiṣṭhā yonireva ca // BndP_1,36.227 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅga pāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512710 (0.0):
samāsavyāsataḥ sargaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,37.60 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513140 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ kathayāmyaham // BndP_1,38.33 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559241 (0.0):
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559680 (0.0):
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563192 (0.0):
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4577176 (0.0):
na sannāsanna sadasannaiva kiñcidavasthitaḥ // BndP_2,13.143 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4580692 (0.0):
pitṛdavā maghā yasmāttasmāttāsvakṣayaṃ smṛtam // BndP_2,17.22 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
ābhūtasaṃplavākhyavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / vāyuruvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730301 (0.010):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732719 (0.013):
uttarabhāge caturthaṃ upasaṃhārapāde brahmāṇḍāvarttaṃ nāma caturtho
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466772 (0.041):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / kṛtyasamuddeśo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467365 (0.046):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / naimiṣākhyānakathanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505529 (0.047):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / ṛṣilakṣaṇaṃ nāma trayastrinttamo 'dhyāyaḥ / vāyuruvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14178549 (0.049):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge dvādaśīmāhātmyavarṇanaṃ nāma prathamo / 'dhyāyaḥ / vasiṣṭa uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834280 (0.051):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmānukathanaṃ nāma / trayodaśo 'dhyāyaḥ
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25380108 (0.052):
sṛṣṭipālanapralayakartṛtvavarṇanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / Chapter 10 / vāyuruvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731776 (0.054):
upasaṃhārapāde pratisargo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820576 (0.055):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860515 (0.055):
iti śrībṛhannārādīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde jñānanirūpaṇa nāma / pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467866 (0.056):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / hiraṇyagarbhotpattivarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāya
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985272 (0.058):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde / maheśamantrakathanaṃ nāmaikanavatitamo 'dhyāyaḥ / iti tṛtīyaḥ pādaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853628 (0.058):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde prāyaścittavidhirnāma / ghatriṃśo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474589 (0.058):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / mānasasṛṣṭivarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835606 (0.059):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmaśāntinirdeśo nāma / caturdaśo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513150 (0.059):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / manvantaravarṇanaṃ nāmāṣṭātriṃśattamo 'dhyāyaḥ / samāpto 'yaṃ brahmāṇḍamahāpurāṇapūrvabhāgaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559252 (0.060):
ṛṣisargavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470159 (0.060):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / lokakalpanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25734264 (0.060):
lalitopākhyāne hiṃsādyasvarūpakathanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / indra uvāca
asādhāraṇavṛttaistu hutaśeṣādibhirjanaiḥ /
dharmā vaiśeṣikāścaiva ācīrṇāḥ sūkṣmadarśibhiḥ // BndP_3,2.1 //
te devaiḥ saha tiṣṭhanti maharlokanivāsinaḥ /
caturdaśaite manavaḥ kīrtitāḥ kīrtivarddhanāḥ // BndP_3,2.2 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723493 (0.013):
vaivasvateṃ'tare prāpte samutpattistayoḥ śubhā / / caturdaśaite manavaḥ kīrtitā kīrtivarddhanāḥ // BndP_3,1.29 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634051 (0.029):
ete vivasvataḥ putrāḥ kīrtitāḥ kīrttivarddhanāḥ // BndP_2,74.245 // / atītā vartamānāśca tathaivānāgatāśca ye /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4338267 (0.039):
kṛtatretādiyuktāni manor antaram ucyate // HV_7.48 // / caturdaśaite manavaḥ kīrtitāḥ kīrtivardhanāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735636 (0.046):
kṛtatretādiyuktāni $ manor antaram ucyate & / caturdaśaite manavaḥ % kathitāḥ kīrtivardhanāḥ // BrP_5.55 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006968 (0.046):
kṛtatretādiyuktāni manor antaram ucyate / / caturdaśaite manavaḥ kathitāḥ kīrtivardhanāḥ // BrP_5.55 //
atītā varttamānāśca tathaivānāgatāśca ye / / devāśca ṛṣayaścaiva manavaḥ pitarastathā // BndP_3,2.3 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634054 (0.013):
ete vivasvataḥ putrāḥ kīrtitāḥ kīrttivarddhanāḥ // BndP_2,74.245 // / atītā vartamānāśca tathaivānāgatāśca ye /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473616 (0.026):
dharmārthakāmamokṣāṇāṃ vārttānāṃ sādhakāśca yāḥ // BndP_1,7.188 // / devāśca pitaraścaiva ṛṣayo manavastathā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8508589 (0.026):
etasminnantare pūrvaṃ trailākyasye śvarāstu ye / / saptarṣayaśca devāśca pitaro manavastathā // BndP_1,35.177 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8508284 (0.032):
etena kramayogena manvantaraviniścayaḥ / / evaṃ devāḥ sapitara ṛṣayo manavaśca vai // BndP_1,35.152 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726794 (0.043):
ete devā yajante vai yajñaiḥ sarvaiḥ parasparam // BndP_3,2.43 // / atītā varttamānāśca tathā ye cāpyanāgatāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633803 (0.050):
eṣa vaṃśakramaḥ kṛtsnaḥ kīrtito vo yathākramam / / atītā vartamānāśca tathaivānāgatāśca ye // BndP_2,74.226 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20736614 (0.058):
13,125.038d@014_0449 tataḥ sarve mahābhāgā devāś ca pitaraś ca ha / 13,125.038d@014_0450 ṛṣayaś ca mahābhāgāḥ pramathān vākyam abruvan
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470425 (0.060):
devāśca pitaraścaiva ṛṣayo 'mṛtapāstathā // BndP_1,6.20 // / teṣāmanucarāścaiva patnyaḥ putrāstathaiva ca /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503650 (0.061):
gṛhastho brahmacārī ca vānaprastho yatistathā // BndP_1,32.26 // / atha devā na pitaro munayo na ca mānuṣāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337360 (0.062):
tathaiva merusāvarṇāś catvāro manavaḥ smṛtāḥ // HV_7.5 // / atītā vartamānāś ca tathaivānāgatāś ca ye /
sarve hyuktā mayātīta maharlokaṃ samāśritāḥ /
brāhmaṇaiḥ kṣatriyairvaiśyairdhārmikaiḥ sahitaiḥ saraiḥ // BndP_3,2.4 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470514 (0.048):
taiḥ kalpavāsibhiḥ sārddhaṃ mahānāsāditastadā / / brāhmaṇaiḥ kṣatriyairvaiśyaistadbhavaiścāparairjanaiḥ // BndP_1,6.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730533 (0.058):
nānājalāśayaiḥ puṇyair % dīrghikādyair alaṃkṛte // BrP_1.7 // / brāhmaṇaiḥ kṣatriyair vaiśyaiḥ $ śūdraiś cānyaiś ca jātibhiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786507 (0.058):
madhye subhadrāṃ cāsthāpya % jayamaṅgalanisvanaiḥ // BrP_65.8 // / brāhmaṇaiḥ kṣatriyair vaiśyaiḥ $ śūdraiś cānyaiś ca jātibhiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11001865 (0.058):
nānājalāśayaiḥ puṇyair dīrghikādyair alaṃkṛte // BrP_1.7 // / brāhmaṇaiḥ kṣatriyair vaiśyaiḥ śūdraiś cānyaiś ca jātibhiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057822 (0.058):
madhye subhadrāṃ cāsthāpya jayamaṅgalanisvanaiḥ // BrP_65.8 // / brāhmaṇaiḥ kṣatriyair vaiśyaiḥ śūdraiś cānyaiś ca jātibhiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976304 (0.061):
brāhmaṇaiḥ kṣatriyairvaiśyaiḥ LiP_1,105.24a / brāhmaṇaiḥ sahitāṃ sthāpya LiP_1,84.38a
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12758057 (0.063):
pratiṣṭāpyārcake viṣṇussarvadeveśvareśvaraḥ / / brāhmaṇaiḥ kṣatriyairvaiśyaiśśūdrairvānyairnarottamaiḥ // BhS_34.66 //
taistathākāribhiryuktaiḥ śraddhāvadbhiradarpitaiḥ / / varṇāśramāṇāndharmeṣu śrautasmārtteṣu saṃsthitaiḥ /
vinivṛttādhikārāste yāvanmanvantarakṣayaḥ // BndP_3,2.5 //
ṛṣaya ūcuḥ / maharlloketi yatproktaṃ mātariśvaṃstvayā vibhoḥ // BndP_3,2.6 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726008 (0.064):
saṃkhyāsaṃbhajanaṃ jñānamapṛcchansutarāṃ tadā // BndP_3,1.225 // / ṛṣaya ūcuḥ / saṃprakālana mānaṃ tu mānuṣeṇaiva sammatam /
pratiloke tu karttavyaṃ tatrakiṃ samadhiṣṭhitam / / provāca madhuraṃ vākyaṃ yathā tattvena tattvavit // BndP_3,2.7 //
vāyuruvāca / catardaśaiva sthānāni nirmitāni maharṣibhiḥ /
lokākhyāni tu yāni syuryeṣāṃ tiṣṭhanti mānavāḥ // BndP_3,2.8 //
sapta teṣu kṛtānyāhurakṛtāni tu sapta vai /
bhūrādayastu satyāntāḥ sapta lokāḥ kṛtāstviha // BndP_3,2.9 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17808612 (0.059):
baladevaḥ svargādayaḥ satyāntāḥ sarve lokāḥ kāla paricchinnatvād
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13101350 (0.059):
baladevaḥ - svargādayaḥ satyāntāḥ sarve lokāḥ kāla-paricchinnatvād
akṛtāni tu saptaiva prākṛtāni tu yāni vai /
sthānāni sthānibhiḥ sārddhaṃ kṛtāni tu nibandhanam // BndP_3,2.10 //
pṛthivī cāntarīkṣaṃ ca divyaṃ yacca mahaḥ smṛtam /
sthānānyetāni catvāri smṛtānyāvarṇakāni ca // BndP_3,2.11 // / kṣayātiśayayuktāni tathāyuktāni cakṣate /
yāni naimittikāni syustiṣṭhantyābhūtasaṃplavāt // BndP_3,2.12 //
janastapaśca satyaṃ ca sthānānyetāni trīṇi tu /
ekāntikāni tāni syustiṣṭhantīhāprasaṃyamāt // BndP_3,2.13 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727166 (0.043):
ābhūtasaṃplavāstatra daśa tiṣṭhanti te 'jvarāḥ // BndP_3,2.72 // / sarve sūkṣmaśarīrāste vidvāṃso ghanamūrtayaḥ /
Samkhyasutravivarana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_vivu.htm.txt) 13946160 (0.044):
atrocyate | / daśamanvantarāṇīha tiṣṭhantīndriyacintakāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19894881 (0.046):
03,200.019a na mriyeyur na jīryeyuḥ sarve syuḥ sārvakāmikāḥ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4178555 (0.047):
anye syurupagātāra uditebhyo na vā yathā / / loke 'trāpi tathā maivaṃ nādhvaryuritiliṅgataḥ // MJaiNy_3,7.22 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3554615 (0.047):
vicīyamānasya syur yad upadraṣṭāro vicīyamānasya syuḥ kṣudhaṃ prajā nīyur
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10430841 (0.051):
12,318.037a na mriyeran na jīryeran sarve syuḥ sarvakāmikāḥ
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19517078 (0.056):
prathamāgnerato 'nyatra tatsthāne syuraṇūkikāḥ / / ye tvatra pañcadaśabhāgīyābhiḥsaṃkhyāpūraṇaṃ kurvanti te kimupadeśato vā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18923489 (0.056):
(AVŚ_4,16.6a) ye te pāśā varuṇa saptasapta tredhā tiṣṭhanti viṣitā / ruṣantaḥ | / (AVŚ_4,16.6c) chinantu sarve anṛtaṃ vadantaṃ yaḥ satyavādy ati taṃ sṛjantu
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865317 (0.061):
tato yadyanena prāptā na syurnāyaṃ sarvavibhdavet / tasmānna tatkiñcidasti
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727037 (0.061):
evaṃ devagaṇāḥ sarve daśakṛtvo nivartyavai // BndP_3,2.62 // / vairājeṣūpapannāste daśa tiṣṭhantyupaplavān /
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3298744 (0.063):
brahmaṇaḥ prathamā ye ca tṛtīyādyā jagatrtraye // 12 // / brahma pratyadvitīyatvātsvasthāstiṣṭhantyabādhitāḥ /
vyaktāni tu pravakṣyāmi sthānānyetāni sapta vai /
bhūrlokaḥ prathamasteṣāṃ dvitīyastu bhuvaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.14 //
svastṛtīyastu vijñeyaścaturtho vai mahaḥ smṛtaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15293674 (0.064):
svarloko vai tṛtīyaś ca % caturthastu mahas tathā // LiP_1,23.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7187701 (0.064):
svarloko vai tṛtīyaś ca caturthastu mahas tathā // LiP_1,23.33 //
janastu pañcamo lokastapaḥ ṣaṣṭho vibhāvyate // BndP_3,2.15 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15293682 (0.045):
svarloko vai tṛtīyaś ca % caturthastu mahas tathā // LiP_1,23.33 // / pañcamastu janastatra $ ṣaṣṭhaś ca tapa ucyate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7187709 (0.045):
svarloko vai tṛtīyaś ca caturthastu mahas tathā // LiP_1,23.33 // / pañcamastu janastatra ṣaṣṭhaś ca tapa ucyate /
satyastu saptamo loko nirālokastataḥ param /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726566 (0.044):
brahmalokastataḥ satyaḥ saptamaḥ sa tu bhāsvaraḥ // BndP_3,2.25 //
bhūriti vyāhṛteḥ pūrva bhūrlokaśca tato 'bhavat // BndP_3,2.16 //
dvītīyo bhuva ityukta antarikṣaṃ tato 'bhavat /
tṛtīyaṃ svaritītyukto divaṃ prādurbabhūva ha // BndP_3,2.17 //
vyāhāraistribhiretaistu brahmā lokamakalpayat /
tato bhūḥ pārthivo loko hyantarikṣaṃ bhūvaḥ smṛtam // BndP_3,2.18 //
svarlokaṃ vai divaṃ hyeṣa purāṇe niścayo gataḥ /
bhūtasyādhipatiścāgnistato bhūtapatiḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.19 //
vāyurbhuvaścādhipatistena vāyurbhuvaspatiḥ / / divasya sūryo 'dhipatistena sūryo divaspatiḥ // BndP_3,2.20 //
maheti vyātdṛtenaiva maharlokastato 'bhavat /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470700 (0.045):
etaiḥ sārdhaṃ maharlokastadānāsāditastu vai // BndP_1,6.42 //
vinivṛttādhikāraṇāṃ devānāṃ tatra vai kṣayaḥ // BndP_3,2.21 //
janastu pañcamo lokastasmājjāyanti vai janāḥ /
tāsāṃ svāyaṃbhuvādyānāṃ prajānāṃ jananājjanaḥ // BndP_3,2.22 //
ye te svāyaṃbhuvādyā hi purastātparikīrttitāḥ / / kalpa ete yadā loke pratiṣṭhanti tadā tapaḥ // BndP_3,2.23 //
ṛbhuḥ sanatkumārādyā yatrāsannūrddhvaretasaḥ / / tapasā bhāvitātmānastatra saṃtīti vā tapaḥ // BndP_3,2.24 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726679 (0.043):
niḥsattvā nirmamāścaiva tatra te hyūrdvaretasaḥ // BndP_3,2.34 // / ṛbhuḥ sanatkumārādyā vairājāste tapodhanāḥ /
satyeti brahmaṇaḥ śabdaḥ sattāmātrastu sa smṛtaḥ /
brahmalokastataḥ satyaḥ saptamaḥ sa tu bhāsvaraḥ // BndP_3,2.25 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726444 (0.044):
satyastu saptamo loko nirālokastataḥ param /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7076538 (0.056):
apunarmārakāstatra brahmalokastu sa smṛtaḥ // KūrmP_1,42.4 //
gandharvāpsaraso yakṣā guhyakāstu sarākṣasāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732970 (0.019):
02,011.045a tathā dhanapater yakṣā guhyakā rākṣasās tathā / 02,011.045c gandharvāpsarasaś caiva bhagavāṃś ca vṛṣadhvajaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987428 (0.023):
gandharvaś ca śubhāṃ giram Yj_1.71b / gandharvā guhyakā yakṣā Mn_12.47a / gandharvāpsaraso 'surān Mn_1.37b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523397 (0.026):
gandhamālyaiḥ surabhibhir Mn_3.209[199M]c / gandharvā guhyakā yakṣā Mn_12.47a / gandharvāpsaraso 'surān Mn_1.37b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2158115 (0.030):
gandharvāpsarasaḥ sarve $ nāgā yakṣāḥ sarākṣasāḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19168192 (0.030):
gandharvāpsarasaḥ sarve nāgā yakṣāḥ sarākṣasāḥ / / guhyakāḥ khecarāścānye kiṃnarā devacāraṇāḥ // SkP_13.69 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617758 (0.031):
tataḥ prītaḥ prasannātmā $ lalāṭākṣa umāpatiḥ / HV_App.I,31.1035 / / tato bhūtapiśācāś ca $ rākṣasā guhyakās tathā / HV_App.I,31.1036 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103311 (0.031):
tataḥ prītaḥ prasannātmā lalāṭākṣa umāpatiḥ / HV_App.I,31.1035 / / tato bhūtapiśācāś ca rākṣasā guhyakās tathā / HV_App.I,31.1036 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829241 (0.033):
03,080.106d*0388_01 ṛṣayaḥ pitaro devā gandharvāpsarasāṃ gaṇāḥ / 03,080.106d*0388_02 guhyakāḥ kiṃnarā yakṣāḥ siddhā vidyādharā narāḥ
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23252904 (0.035):
āgatyātra samālokya dharmadhātoḥ svayaṃbhuvaḥ // SvayambhuP_4.139 // / gandharvā guhyakā yakṣāḥ kinnarā rākṣasā api /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23255410 (0.035):
siddhāḥ sādhyāśca rudrāśca munayo 'pi maharṣayaḥ // SvayambhuP_6.11 // / gandharvāḥ kinnarā yakṣā guhyakā rākṣasā api /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442876 (0.037):
tripurāntakam udyantaṃ jñātvā rudram upāgamat || *HV_112.17*1361:14 | / gandharvāpsarasaś caiva yakṣā vidyādharās tathā | *HV_112.17*1361:15
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23251350 (0.037):
grahāstārāgaṇāḥ siddhāsādhyā vidyādharā api // SvayambhuP_4.21 // / gandharvā kinnarā yakṣā guhyakā rākṣasā api /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335152 (0.037):
atha te nāgā mahānāgā yakṣā mahāyakṣā rākṣasā mahārākṣasāḥ piśācā
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420074 (0.040):
devāsurās tathā yakṣā $ nāgā gandharvarākṣasāḥ & / piśācā guhyakāḥ siddhāḥ % kūṣmāṇḍās taravaḥ khagāḥ // ViP_3,11.33 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126733 (0.040):
devāsurās tathā yakṣā nāgā gandharvarākṣasāḥ / / piśācā guhyakāḥ siddhāḥ kūṣmāṇḍās taravaḥ khagāḥ // ViP_3,11.33 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20274711 (0.040):
07,160.014a taṃ na devā na gandharvā na yakṣā na ca rākṣasāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11034393 (0.042):
devanadyo mahānadyaḥ siddhā munaya eva ca // BrP_36.65 // / gandharvāpsarasaḥ sarve nāgā yakṣāḥ sarākṣasāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20846010 (0.043):
14,096.015d@004_3402 devā brahmarṣayaḥ siddhā gandharvāpsarasas tathā / 14,096.015d@004_3403 bhūtā yakṣā grahāś caiva guhyakā bhujagās tathā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15943725 (0.044):
mahālohitabhoktāro vetālā ye ca guhyakāḥ / / gandharvāpsarasaḥ siddhā ye ca devādiyonayaḥ // NarP_1,77.66 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340836 (0.046):
viśālajaghanā yakṣā % gandharvāpsarasas tathā // LiP_1,80.38 // / kinnaryaḥ kiṃnarāścaiva $ bhujaṅgāḥ siddhakanyakāḥ &
sarvabhūtapiśācāśca nāgāśca saha mānuṣaiḥ // BndP_3,2.26 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617758 (0.020):
tataḥ prītaḥ prasannātmā $ lalāṭākṣa umāpatiḥ / HV_App.I,31.1035 / / tato bhūtapiśācāś ca $ rākṣasā guhyakās tathā / HV_App.I,31.1036 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103311 (0.020):
tataḥ prītaḥ prasannātmā lalāṭākṣa umāpatiḥ / HV_App.I,31.1035 / / tato bhūtapiśācāś ca rākṣasā guhyakās tathā / HV_App.I,31.1036 /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8508760 (0.050):
sarpā bhūtapiśācāśca gandharvā yakṣarākṣasāḥ // BndP_1,35.191 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 673961 (0.056):
maruto devagandharvā $ ṛṣayaś ca tapodhanāḥ / HV_App.I,42A.211 / / nāgā yakṣāḥ piśācāś ca $ rākṣasā bhīmavikramāḥ // HV_App.I,42A.212 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159512 (0.056):
maruto devagandharvā ṛṣayaś ca tapodhanāḥ / HV_App.I,42A.211 / / nāgā yakṣāḥ piśācāś ca rākṣasā bhīmavikramāḥ // HV_App.I,42A.212 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780405 (0.059):
tasmintīrthavare puṇye śoṇitaṃ samupāvahat / / tato bhūtapiśācāśca rākṣasāśca samāgatāḥ // VamPSm_19.24 //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9863508 (0.063):
yatte dṛṣṭā medinī kampamānā kūṭā śailā medinīye patantā / / devā nāgā rākṣasā bhūtasaṃghāḥ sarve tubhyaṃ pūjyaśreṣṭhāṃ karonti //
svarlokavāsinaḥ sarve devā bhuvi nivāsinaḥ /
maruto mātariśvāno rudrā devāstathāśvinau // BndP_3,2.27 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751815 (0.043):
02,035.029d@021_0261 ādityā vasavaḥ sādhyā viśve ca marutas tathā / 02,035.029d@021_0262 rudrā maharṣayaś caiva aśvinau ca surūpiṇau
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8630511 (0.062):
ādityā vasavo rudrā marutaścāśvināvapi / / bṛhaspatiśac kāmaśca manurdakṣo vināyakaḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22927297 (0.064):
rudrādityāḥ vasavo ye ca sādhyāḥ rudrādayo gaṇāḥ viśve devā aśvinau ca / devau marutaś ca ūṣmapā ca pitaraḥ, gandharvayakṣāsurasiddhasaṃghāḥ
aniketāntarikṣāste bhuvarlokā divaukasaḥ / / ādityā ṛbhavo viśve sādhyāśca pitarastathā // BndP_3,2.28 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9590103 (0.045):
utpattikāraṇam. surāṇāṃ indrādīnām aditiḥ. ṛbhūṇāṃ: / [2.20] sādhyā viśve ca vasavo maruto ṛbhavas tathā /"
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413097 (0.058):
BhP_11.06.002/3 ṛbhavo 'ṅgiraso rudrā viśve sādhyāś ca devatāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821251 (0.058):
ṛbhavo 'ṅgiraso rudrā viśve sādhyāś ca devatāḥ // BhP_11.06.002 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362849 (0.061):
yajñiyān akarod daityān ayajñīyāś ca devatāḥ // HV_31.57 // / ādityāś ca tataḥ sādhyā viśve 'tha vasavas tathā /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15673852 (0.064):
09,043.029c sādhyā viśve 'tha maruto vasavaḥ pitaras tathā
ṛṣayoṅgira saścaiva bhuvarlokaṃ samāśritāḥ / / ete vaimānikā devāstārāgrahanivāsinaḥ // BndP_3,2.29 //
āraṃbhante tu tanmātraiḥ śuddhāsteṣāṃ parasparam / / śukrādyāścakṣuṣāntāśca ye vyatītā bhuvaṃ śritāḥ // BndP_3,2.30 //
maharlokaścaturthastu tasmiṃste kalpavāsinaḥ /
ityete kramaśaḥ proktā brahmavyāhārasaṃbhavāḥ // BndP_3,2.31 //
bhūrlokaprathamā lokā maharantāśca te smṛtāḥ /
tānsarvānsaptasūryāste arcibhirnirdahanti vai // BndP_3,2.32 //
mārīciḥ kaśyapo dakṣastathā svāyaṃbhuvoṅgirāḥ / / bhṛguḥ pulastyaḥ pulahaḥ kraturityevamādayaḥ // BndP_3,2.33 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10223950 (0.024):
47.63ab/ saptarṣayaḥ sadārāś ca dhruvasthānāni yāni ca/ / 47.63cd/ marīcir atriḥ pulahaḥ pulastyaḥ kratur aṅgirāḥ//
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16984287 (0.036):
pulastyaḥ pulahaś caiva kratur dakṣo dvijottama / / bhṛgur vasiṣṭho 'tharvā ca kardamādyāḥ prajeśvarāḥ // SatvT_1.44
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478910 (0.037):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaśca hyaṅgirā pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,13.53 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10432479 (0.037):
12,321.033a brahmā sthāṇur manur dakṣo bhṛgur dharmas tapo damaḥ / 12,321.033c marīcir aṅgirātriś ca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27003124 (0.037):
<12321.33/2> marīcir aṅgirāatriś ca !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !!12321.33! / <12321.34/1> vasiṣṭhaḥ parameṣṭhī ca !vivasvān soma eva ca !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15767100 (0.037):
<12321.33/1> brahmā sthāṇur manur dakṣo !bhṛgur dharmas tapo damaḥ ! / <12321.33/2> marīcir aṅgirāatriś ca !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !!12321.33!
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726844 (0.037):
marīciḥ kaśyapo dakṣo vasiṣṭhaścāṅgirā bhṛguḥ // BndP_3,2.47 // / pulastyaḥ pulahaschaiva kraturityevāmādayaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566288 (0.039):
marīcir aṅgirāś cātriḥ $ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,24.15 / / bhṛgur vasiṣṭho bhagavān $ pāntu te māṃ maharṣayaḥ // HV_App.I,24.16 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051846 (0.039):
marīcir aṅgirāś cātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,24.15 / / bhṛgur vasiṣṭho bhagavān pāntu te māṃ maharṣayaḥ // HV_App.I,24.16 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24951002 (0.042):
viśvāmitro vasiṣṭotrirmarīciḥ pulahaḥ kratuḥ / / pulastyoṅgirasaścaiva tathā vaivasvato manuḥ // GarP_3,5.24 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658109 (0.042):
13,015.020c marīcir aṅgirā atriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / 13,015.021a manavaḥ saptasomaś ca atharvā sabṛhaspatiḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773160 (0.042):
<12327.29/1> marīcir aṅgirāś cā7triḥ !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773617 (0.042):
<12327.61/1> marīcir aṅgirāś cā7triḥ !pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ !
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10784462 (0.046):
agniś ca śaunakaś caiva bṛhaspatir athāṅgirāḥ / / bhṛgur atris tathā vatsyaḥ pulastyaḥ pulahastathā // RKS_22.26 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652430 (0.046):
marīcir atry aṅgirasau pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / bhṛgur vasiṣṭho dakṣaś ca daśamas tatra nāradaḥ // BhP_03.12.022 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20670682 (0.052):
13,027.004a atrir vasiṣṭho 'tha bhṛguḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475281 (0.052):
rudro bhṛgurmarīciśca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,9.53 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10210194 (0.054):
13.05cd/ tasyāṅgirās tato +atris tasyāsannaḥ pulastyaś ca// / 13.06ab/ pulahaḥ kratur iti bhagān āsannā anukrameṇa
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10786737 (0.055):
tāvad eva muniścātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ // RKS_25.25 // / bhṛguragnir marīciś ca kaśyapo 'tha vibhāṇḍakaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16331618 (0.056):
pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ *HV_12.13*239:1b / pulastyenānuyācitaḥ *HV_23.150*396:29b
prajānāṃ patayaḥ sarve varttaṃnne tatra taiḥ saha / / niḥsattvā nirmamāścaiva tatra te hyūrdvaretasaḥ // BndP_3,2.34 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558493 (0.048):
imevai janayiṣyanti prajāḥ sarvāḥ praceśvarāḥ / / sarve prajānāṃ patayaḥ sarve cāpi tapasvinaḥ // BndP_2,1.64 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478167 (0.056):
sarve tapasvino hyete sarve brahmabhṛtastathā / / prajānāṃ patayaḥ sarve jyotiṣmantaśca te smṛtāḥ // BndP_1,12.50 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8497361 (0.063):
kratavo na vyavarttanta ṛtukālābhigāminām // BndP_1,27.38 // / te carati punarddharmmaṃ nirmamā nirahaṅkṛtāḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11557562 (0.063):
[18.20] ete hi prasavās*{209}* sarve prajānāṃ patayas trayaḥ / / [18.21] sarvaṃ saṃtānam eteṣām idam ity avadhāraya //*{210}* [MBh
ṛbhuḥ sanatkumārādyā vairājāste tapodhanāḥ / / manvantarāṇāṃ sarveṣāṃ sāvarṇānāṃ tataḥ smṛtāḥ // BndP_3,2.35 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726546 (0.043):
kalpa ete yadā loke pratiṣṭhanti tadā tapaḥ // BndP_3,2.23 // / ṛbhuḥ sanatkumārādyā yatrāsannūrddhvaretasaḥ /
caturdaśānāṃ sarveṣāṃ punarāvṛttihetavaḥ / / yogaṃ tapaśca sattvaṃ ca samādhāya tadātmani // BndP_3,2.36 //
ṣaṣṭhe kāle nivarttate tadā prāhurviparyayāt /
satyastu saptamo loko hyapunarmārgagāminām // BndP_3,2.37 //
brahmalokaḥ samākhyāto hyapratīghātalakṣaṇaḥ / / paryāsaparimāṇena bhūrlokaḥ samabhismṛtaḥ // BndP_3,2.38 //
bhūmyantaraṃ yadādityādantarikṣaṃ bhuvaḥ smṛtam /
sūryadhruvāntaraṃ yacca svargaloko divaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.39 //
dhruvājjanāntaraṃ yacca maharlokaḥ sa ucyate /
vyākhyātāḥ saptalokāstu teṣāṃ vakṣyāmi siddhayaḥ // BndP_3,2.40 //
bhūrlokavāsinaḥ sarve unnādāstu rasātmakāḥ /
bhuvi svarge ca ye sarve somapā ājyapāśca te // BndP_3,2.41 //
caturthe ye 'pi varttante maharlokaṃ samāśritāḥ /
vijñeyā mānasī teṣāṃ siddhirvai pañcalakṣaṇā // BndP_3,2.42 //
sadyaścotpadyate teṣāṃ manasā sarvamīpsitam / / ete devā yajante vai yajñaiḥ sarvaiḥ parasparam // BndP_3,2.43 //
atītā varttamānāśca tathā ye cāpyanāgatāḥ / / prathamānantaroddiṣṭā antarāḥ sāṃprataiḥ punaḥ // BndP_3,2.44 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726272 (0.043):
caturdaśaite manavaḥ kīrtitāḥ kīrtivarddhanāḥ // BndP_3,2.2 // / atītā varttamānāśca tathaivānāgatāśca ye /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4634054 (0.053):
ete vivasvataḥ putrāḥ kīrtitāḥ kīrttivarddhanāḥ // BndP_2,74.245 // / atītā vartamānāśca tathaivānāgatāśca ye /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633802 (0.054):
eṣa vaṃśakramaḥ kṛtsnaḥ kīrtito vo yathākramam / / atītā vartamānāśca tathaivānāgatāśca ye // BndP_2,74.226 //
nivarttate hi saṃbandho 'tīte devagaṇe tapaḥ /
vinivṛttādhikārāṇāṃ siddhasteṣāṃ tu mānasī // BndP_3,2.45 //
taṣāṃ tu mānasī jñeyā śuddhā siddhiḥ parasparāt /
uktā lokāstu catvāro janasyānuvidhistathā /
samāsena mayā viprā bhūyastaṃ varttayāmi vaḥ // BndP_3,2.46 //
vāyuruvāca / marīciḥ kaśyapo dakṣo vasiṣṭhaścāṅgirā bhṛguḥ // BndP_3,2.47 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075592 (0.020):
āpyāyanti vai bhānuṃ vasantādiṣu vai kramāt // KūrmP_1,40.3 // / pulastyaḥ pulahaścātrirvasiṣṭhaścāṅgirā bhṛguḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15314096 (0.020):
tvaṣṭā viṣṇuḥ pulastyaś ca $ pulahaścātrireva ca & / vasiṣṭhaścāṅgirāścaiva % bhṛgurbuddhimatāṃ varaḥ // LiP_1,55.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207870 (0.020):
tvaṣṭā viṣṇuḥ pulastyaś ca pulahaścātrireva ca / / vasiṣṭhaścāṅgirāścaiva bhṛgurbuddhimatāṃ varaḥ // LiP_1,55.26 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478909 (0.021):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaśca hyaṅgirā pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,13.53 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23725816 (0.025):
marīciratriḥ pulahaḥ pulastyaḥ kraturvasiṣṭho bhṛguraṅgirāśca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786823 (0.027):
pitāmahaḥ pulastyaś ca % pulahaś ca mahātapāḥ // BrP_65.33 // / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca $ marīcir bhṛgur eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058138 (0.027):
pitāmahaḥ pulastyaś ca pulahaś ca mahātapāḥ // BrP_65.33 // / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca marīcir bhṛgur eva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20670682 (0.029):
13,027.004a atrir vasiṣṭho 'tha bhṛguḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759975 (0.029):
guṇaiś caivādhikāḥ ślāghyāḥ % sarve te tryambakāt sati // BrP_34.17 // / vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031304 (0.029):
guṇaiś caivādhikāḥ ślāghyāḥ sarve te tryambakāt sati // BrP_34.17 // / vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15674220 (0.031):
09,044.009a pitāmahaḥ pulastyaś ca pulahaś ca mahātapāḥ / 09,044.009c aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca marīcir bhṛgur eva ca
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10784461 (0.036):
agniś ca śaunakaś caiva bṛhaspatir athāṅgirāḥ / / bhṛgur atris tathā vatsyaḥ pulastyaḥ pulahastathā // RKS_22.26 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504515 (0.037):
ityetā ṛṣijātīstā nāmabhiḥ pañca vai śṛṇu // BndP_1,32.95 // / bhṛgurmarīciratriśca hyaṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768077 (0.037):
ṛgyajuḥsāmātharvāṇi cāturvarṇyā dvijottamāḥ // RKS_2.20 // / pulastyaśca vasiṣṭhaśca pulahaśca kratustathā / / bhṛguratrirmarīciśca bhāradvājo 'tha kāśyapaḥ // RKS_2.21 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2652430 (0.037):
marīcir atry aṅgirasau pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / bhṛgur vasiṣṭho dakṣaś ca daśamas tatra nāradaḥ // BhP_03.12.022 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2687328 (0.037):
marīcir atry aṅgirasau pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / bhṛgur vasiṣṭha ity ete mad antā brahma vādinaḥ // BhP_04.29.043 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475281 (0.037):
rudro bhṛgurmarīciśca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,9.53 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20658118 (0.038):
13,015.021a manavaḥ saptasomaś ca atharvā sabṛhaspatiḥ / 13,015.021c bhṛgur dakṣaḥ kaśyapaś ca vasiṣṭhaḥ kāśya eva ca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469222 (0.038):
devāṃścaiva pitṝṃścaiva yaurimā varddhitāḥ prajāḥ // BndP_1,5.69 // / bhṛgvaṅgirā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557952 (0.038):
ṛṣayo jajñire dīrghe dvitīyamiti naḥ śrutam // BndP_2,1.20 // / bhṛgvaṅgirā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
pulastyaḥ pulahaschaiva kraturityevāmādayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478910 (0.034):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaśca hyaṅgirā pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,13.53 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726665 (0.037):
bhṛguḥ pulastyaḥ pulahaḥ kraturityevamādayaḥ // BndP_3,2.33 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475282 (0.046):
rudro bhṛgurmarīciśca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,9.53 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469222 (0.047):
devāṃścaiva pitṝṃścaiva yaurimā varddhitāḥ prajāḥ // BndP_1,5.69 // / bhṛgvaṅgirā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557952 (0.047):
ṛṣayo jajñire dīrghe dvitīyamiti naḥ śrutam // BndP_2,1.20 // / bhṛgvaṅgirā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566288 (0.047):
marīcir aṅgirāś cātriḥ $ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,24.15 / / bhṛgur vasiṣṭho bhagavān $ pāntu te māṃ maharṣayaḥ // HV_App.I,24.16 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051846 (0.047):
marīcir aṅgirāś cātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,24.15 / / bhṛgur vasiṣṭho bhagavān pāntu te māṃ maharṣayaḥ // HV_App.I,24.16 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504514 (0.054):
ityetā ṛṣijātīstā nāmabhiḥ pañca vai śṛṇu // BndP_1,32.95 // / bhṛgurmarīciratriśca hyaṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20670682 (0.058):
13,027.004a atrir vasiṣṭho 'tha bhṛguḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / 13,027.004c aṅgirā gautamo 'gastyaḥ sumatiḥ svāyur ātmavān
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759976 (0.059):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ & / bhṛgur marīciś ca tathā % śreṣṭhā jāmātaro mama // BrP_34.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031305 (0.059):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ / / bhṛgur marīciś ca tathā śreṣṭhā jāmātaro mama // BrP_34.18 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10786737 (0.060):
tāvad eva muniścātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ // RKS_25.25 // / bhṛguragnir marīciś ca kaśyapo 'tha vibhāṇḍakaḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15403082 (0.062):
BhP_03.12.022/1 marīcir atry-aṅgirasau pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / BhP_03.12.022/2 bhṛgur vasiṣṭho dakṣaś ca daśamas tatra nāradaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22539538 (0.062):
BhP_04.29.043/1 marīcir atry-aṅgirasau pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / BhP_04.29.043/2 bhṛgur vasiṣṭha ity ete mad-antā brahma-vādinaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768076 (0.064):
ṛgyajuḥsāmātharvāṇi cāturvarṇyā dvijottamāḥ // RKS_2.20 // / pulastyaśca vasiṣṭhaśca pulahaśca kratustathā / / bhṛguratrirmarīciśca bhāradvājo 'tha kāśyapaḥ // RKS_2.21 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25421354 (0.064):
dakṣo rucirbhṛguścaiva marīciśca tathāṃgirāḥ // ŚivP_7.2,30.43ab/ / pulastyaḥ pulahaścaiva kraturatriśca kaśyapaḥ // ŚivP_7.2,30.43cd/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10784461 (0.064):
agniś ca śaunakaś caiva bṛhaspatir athāṅgirāḥ / / bhṛgur atris tathā vatsyaḥ pulastyaḥ pulahastathā // RKS_22.26 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779551 (0.064):
atriś caiva vaśiṣṭhaśca pulastya pulahaḥ kratuḥ // RKS_15.9 // / bhṛguś caiva marīciś ca bhāradvājo mahātapāḥ /
pūrvaṃ te saṃprasūyante brahmaṇo mānasā iha // BndP_3,2.48 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470807 (0.060):
punaḥ sarge bhavantīha mānasā brahmaṇaḥ sutāḥ // BndP_1,6.50 // / tatasteṣūpapanneṣu janaistrailokyavāsiṣu /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582155 (0.062):
evameṣā sthitā sattā brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ // BndP_2,20.14 // / pitṝṇamādisargetu lokānāmakṣayārthinām /
tataḥ prajāḥ pratiṣṭhāpya janamevāśrayanti te / / kalpadāheṣu tu sadā tathā kāleṣu teṣu vai // BndP_3,2.49 //
bhūrādiṣu mahānteṣu bhṛśaṃ vyāpte yathāgninā /
śikhāḥ saṃvarttakāgneryāḥ prāpnuvanti savāsanāḥ // BndP_3,2.50 //
yāmādayo gaṇāḥ sarve maharlokanivāsinaḥ /
maharlokeṣu dīpteṣu janamevāśrayanti te // BndP_3,2.51 //
sarve sūkṣmaśarīrāste tatrasthāśca bhavanti te / / teṣāṃ te tulyasāmarthyā stulyamūrttidharāstathā // BndP_3,2.52 //
janaloke vivarttante saṃvarttaḥ plavate jagat /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4597283 (0.064):
padātayastu rājante khaḍgacarmadharā nṛpa // BndP_2,38.26 // / ahaṃpūrvamahaṃpūrvamityahaṃpūrvakānvitāḥ /
vyuṣṭāyāṃ tu rajanyāṃ vai brahmaṇo 'vyaktayonitaḥ // BndP_3,2.53 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492442 (0.0):
divyasya bhautikasyāgnerabyoneḥ pārthi vasya tu // BndP_1,24.6 // / vyuṣṭāyāṃ tu rajanyāṃ vai brahmaṇo 'vyaktajanmanaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15315821 (0.041):
divyasya bhautikasyāgner $ atho 'gneḥ pārthivasya ca & / vyuṣṭāyāṃ tu rajanyāṃ ca % brahmaṇo 'vyaktajanmanaḥ // LiP_1,59.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209594 (0.041):
divyasya bhautikasyāgner atho 'gneḥ pārthivasya ca / / vyuṣṭāyāṃ tu rajanyāṃ ca brahmaṇo 'vyaktajanmanaḥ // LiP_1,59.6 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725628 (0.054):
vyuṣṭāyāṃ ca racanyāṃ tu brahmaṇo 'vyaktayonitaḥ /
aharādau prasūyante pūrvavatkramaśastviha /
svāyaṃbhuvādayaḥ sarve marīcyantāstu sādhakāḥ // BndP_3,2.54 //
devāste vai punasteṣāṃ jāyante nidhaneṣviha /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728026 (0.057):
yatra te brahmaṇaḥ putrā dakṣādyāḥ sādhakāḥ smṛtāḥ // BndP_3,2.140 // / vai rājā yatra te devā bhūtadāhavivarjitāḥ /
yāmādayaḥ krameṇaiva kaniṣṭhādyāḥ prajāpateḥ // BndP_3,2.55 //
pūrvaṃ pūrve prasūyante paścime paścimāstathā / / devānvaye devatā hi sapta saṃbhūta yaḥ smṛtāḥ // BndP_3,2.56 //
vyatītāḥ kalpajāsteṣāṃ tisraḥ śiṣṭāstathāpare /
āvarttamānā devāste krameṇaitena sarvaśaḥ // BndP_3,2.57 // / gatvā java javībhāvaṃ daśakṛtvāḥ punaḥ punaḥ /
tataste vai gaṇāḥ sarve dṛṣṭvā bhāveṣvanityatām // BndP_3,2.58 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 669957 (0.042):
samudyatāyudhaṃ dṛṣṭvā $ sarve devagaṇās tadā / HV_App.I,42.527 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22155509 (0.042):
samudyatāyudhaṃ dṛṣṭvā sarve devagaṇās tadā / HV_App.I,42.527 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665237 (0.056):
viṣṇūnā caiva rājendra $ sa yajñaḥ saṃdhitaḥ punaḥ / HV_App.I,41.1980 / / yathāpakṣaṃ ca te sarve $ gaṇā āsan mahīpate / HV_App.I,41.1981 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22150794 (0.056):
viṣṇūnā caiva rājendra sa yajñaḥ saṃdhitaḥ punaḥ / HV_App.I,41.1980 / / yathāpakṣaṃ ca te sarve gaṇā āsan mahīpate / HV_App.I,41.1981 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16812418 (0.061):
tato devagaṇāḥ sarve BrP_160.15c / tato devagirir nāma BrP_105.10a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13776456 (0.064):
tato devagaṇāḥ sarve HV_112.73c / tato devaśravāḥ punaḥ HV_24.18b
bhāvinor'thasya ca balātpuṇyakhyātibalena ca /
nivṛttavṛttyaḥ sarve 'trasthāḥ sumanasastathā // BndP_3,2.59 //
vairājamupapadyante lokānutsṛjya taṃ gatāḥ / / tato 'nenaiva kālena nityayuktāstapasvinaḥ // BndP_3,2.60 //
kathanāccaiva dharmasya teṣāṃ te jajñire 'nvaye / / ihotpannāstataste vai sthānānyāpūrayantyuta // BndP_3,2.61 //
devatve ca ṛṣitve ca manuṣyatve ca sarvaśaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26862082 (0.047):
pradyumneti samākhyātā % rakṣākarmaṇy avasthitā // BrP_180.40 // / devatve 'tha manuṣyatve $ tiryagyonau ca saṃsthitā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16842701 (0.047):
deva tvāṃ nātham āsādya BrP_49.49c / devatve 'tha manuṣyatve BrP_180.41a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11133392 (0.047):
pradyumneti samākhyātā rakṣākarmaṇy avasthitā // BrP_180.40 // / devatve 'tha manuṣyatve tiryagyonau ca saṃsthitā /
evaṃ devagaṇāḥ sarve daśakṛtvo nivartyavai // BndP_3,2.62 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727078 (0.015):
evaṃ pūrvānupūrvyeṇa brahmalokagatena vai // BndP_3,2.65 // / vairājeṣūpapadyante daśakṛtvo vivartyata /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633115 (0.056):
saptaiva tu bhaviṣyanti daśābhīrāstato nṛpāḥ // BndP_2,74.171 // / sapta gardabhinaścāpi tato 'tha daśa vai śakāḥ /
vairājeṣūpapannāste daśa tiṣṭhantyupaplavān / / pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4571944 (0.006):
aparṇāmekaparṇāṃ ca tṛtīyāmekapāṭalām // BndP_2,10.8 // / nyagrodhame kaparṇā tu pāṭhalaṃ tvekapāṭalā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25761335 (0.006):
ikṣavaḥ kṣīriṇaścaiva śleṣmāntakavibhītakāḥ // BndP_3,31.61 // / harītkyastvavākpuṣpyo ghoṇṭālyaḥ svargapuṣpikāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4608467 (0.009):
ārūḍhayogaṃ vidhivaddhyeyasaṃlīnamānasam // BndP_2,53.20 // / cdṛdadyatdadvaḍḍha dyadṛ / ḍaddhaṭhṭhaṇthrṭhṭhadaḍḍaṭhṭha thrṭhṭhaḍḍaṇnrṭhṭhaḍaṇṭhṭhagṭhṭha
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25761283 (0.009):
śiṃśapāśca śirīṣāśca devadārunameravaḥ // BndP_3,31.56 // / punnāgā nāgabhadrāśca mucukundāśca kaṭphalāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4619505 (0.009):
pārthivā devarātāśca jājñavalkyāḥ samarpaṇāḥ / / uduṃbarāśca vātaḍyāstalakāyanacāndravāḥ // BndP_2,66.70 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25746819 (0.009):
puruṣeṇo viṣeṇaśca kuntiṣeṇaḥ parūṣakaḥ // BndP_3,21.84 // / malakaśca kaśūraśca maṅgalo draghaṇastathā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25751400 (0.009):
ādyo madanako nāma dīrghajihvo dvitīyakaḥ // BndP_3,25.27 // / hubako hulumuluśca kaklasaḥ kaklivāhanaḥ / / thuklasaḥ puṇḍraketuśca caṇḍabāhuśca kukkuraḥ // BndP_3,25.28 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25764680 (0.009):
avadhavarṣyo 'varṣyaśca medhyo vidyutya eva ca // BndP_3,34.38 // / idhryātapyau tathā vātyau reṣmyaścaiva tathāparaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25764759 (0.009):
talpayo gehya stathā kāṭyo gahvareṣṭhorudīpakaḥ // BndP_3,34.45 // / niveṣṭyaścāpi pāntavyo rathanyaḥ śukya eva ca /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25764774 (0.009):
harītyalothā lopyāśca uryyasūrmyai tathā mune // BndP_3,34.46 // / payeyaśca parṇaśaśca tathā vaguramāṇakaḥ / / abhighnanāśiduścaiva prakhidana kirikāstathā // BndP_3,34.47 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25745956 (0.009):
catuṣkikāsvaliṅgeṣu pragrīveṣu valeṣu ca // BndP_3,21.14 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614789 (0.015):
dvevdyaparatukiṃvidyāddvayamuṣṇantikasyatu // BndP_2,62.32 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727078 (0.015):
evaṃ pūrvānupūrvyeṇa brahmalokagatena vai // BndP_3,2.65 // / vairājeṣūpapadyante daśakṛtvo vivartyata /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558733 (0.015):
tatastā nadahatkruddho vedyarddhe dakṣiṇe tataḥ / / teṣāṃ tu dhṛṣyamāṇānāṃ tatra śālāvṛkaiḥ saha // BndP_2,1.84 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726190 (0.019):
yathā vāyupravegena dīpārcirupaśamyati / / tathaiva pratisargeṇa brahmā samupaśāmyati // BndP_3,1.240 // / tathā svapratisaṃsṛṣṭe mahadādau maheśvare /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482889 (0.019):
pauleyāśca kirātāśca rūpakāstāpakaiḥ saha // BndP_1,16.60 // / tathā karītayaścaiva sarve caiva karandharāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614580 (0.020):
viparyayasya ropisyā dyasya prādurghaṭī mama // BndP_2,62.14 // / ekottaraḥ svarastu syātṣaḍjataḥ paramaḥ svaraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614264 (0.021):
sasauvīrāṃ susovīrā brahmaṇo hyapagīyate // BndP_2,61.43 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725312 (0.026):
pūrme yugasahasre vai niḥśeṣaḥ kalpa ucyate // BndP_3,1.173 // / athāṃbhasa''vṛte loke prāhurekārmavaṃ budhāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727166 (0.028):
tataḥ prāpya tu sarveśaṃ śuddhabuddhiṃ tamāśrayat / / ābhūtasaṃplavāstatra daśa tiṣṭhanti te 'jvarāḥ // BndP_3,2.72 //
brahmaloke vivarttante pūrvapūrvakrameṇa tu /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25725312 (0.026):
pūrme yugasahasre vai niḥśeṣaḥ kalpa ucyate // BndP_3,1.173 // / athāṃbhasa''vṛte loke prāhurekārmavaṃ budhāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4573779 (0.053):
saubhāgyamuttamaṃ loke mādhūke samudātdṛtam // BndP_2,11.37 // / phalagupātreṣu kurvāṇaḥ sarvānkāmānavāpnuyāt /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18765652 (0.057):
tato haṃmi prādurahu brahmā loke sanātano /
etasminbrahmaloke tu kalpe vairājake gate // BndP_3,2.64 //
vairājaḥ punaravyakte kalpasthānamakalpayat /
evaṃ pūrvānupūrvyeṇa brahmalokagatena vai // BndP_3,2.65 //
vairājeṣūpapadyante daśakṛtvo vivartyata / / evaṃ devayugānīha vyatītāni sahasraśaḥ // BndP_3,2.66 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727036 (0.015):
evaṃ devagaṇāḥ sarve daśakṛtvo nivartyavai // BndP_3,2.62 // / vairājeṣūpapannāste daśa tiṣṭhantyupaplavān /
nidhanaṃ brahmaloke tu gatānāmṛṣibhiḥ saha /
na śakyamānupūrvyeṇa teṣāṃ vaktuṃ pravistaram // BndP_3,2.67 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8508353 (0.062):
nidhanaṃ brahmaloke vai gatāni ṛṣibhiḥ saha // BndP_1,35.157 // / na śakya ānupūrvyeṇa teṣāṃ vaktuṃ suvistaraḥ /
anāditvācca kālasya hyasaṃkhyānācca sarvaśaḥ / / evameva na saṃdeho yathāvatkathitaṃ mayā // BndP_3,2.68 //
tadupaśrutya vākyārthamṛṣayaḥ saṃśayānvitāḥ /
sūtamāhuḥ purāṇajñaṃ vyāsaśiṣyaṃ mahāmatim // BndP_3,2.69 //
ṛṣaya ūcuḥ / vairājāste yadāhārā yatsattvāśca yadāśrayāḥ /
tiṣṭhanti caiva yatkālaṃ tanno brūhi yathātatham // BndP_3,2.70 //
taduktamṛṣibhirvākyaṃ śrutvā lokārthatattvavit /
sūtaḥ paurāṇiko vākyaṃ vinayenedama bravīt // BndP_3,2.71 //
tataḥ prāpya tu sarveśaṃ śuddhabuddhiṃ tamāśrayat /
ābhūtasaṃplavāstatra daśa tiṣṭhanti te 'jvarāḥ // BndP_3,2.72 // / sarve sūkṣmaśarīrāste vidvāṃso ghanamūrtayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727037 (0.028):
evaṃ devagaṇāḥ sarve daśakṛtvo nivartyavai // BndP_3,2.62 // / vairājeṣūpapannāste daśa tiṣṭhantyupaplavān /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726409 (0.043):
ekāntikāni tāni syustiṣṭhantīhāprasaṃyamāt // BndP_3,2.13 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18923489 (0.057):
(AVŚ_4,16.6a) ye te pāśā varuṇa saptasapta tredhā tiṣṭhanti viṣitā / ruṣantaḥ | / (AVŚ_4,16.6c) chinantu sarve anṛtaṃ vadantaṃ yaḥ satyavādy ati taṃ sṛjantu
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140966 (0.062):
rakṣaḥ piśācā nāgāśca ye 'tra tiṣṭhanti nityaśaḥ // Vis_3.36 // / vyapagacchantu te sarve sannidhattāṃ sadā hariḥ /
sthitalokasthitatvācca teṣāṃ bhūtaṃ na vidyate // BndP_3,2.73 //
ūcuḥ sanatkumārādyāḥ siddhāste yogadharmiṇaḥ /
evameva mahābhāgāḥ praṇavaṃ saṃpraviśya ha // BndP_3,2.74 // / brahmaloke pravarttāmastannaḥ śreyo bhaviṣyate /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560420 (0.043):
gacchema putratāmasyāstannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,3.60 // / evamuktvā tu te sarve varttamāneṃ'tare tadā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559848 (0.046):
manvantare bhaviṣyāmastannaḥ śreyo bhaviṣyati / / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.13 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333378 (0.047):
manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati // HV_3.48 // / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
evamuktvā tadā sarve brahmāṇḍādhyavasāyi naḥ // BndP_3,2.75 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559848 (0.021):
manvantare bhaviṣyāmastannaḥ śreyo bhaviṣyati / / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ // BndP_2,3.13 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333379 (0.041):
manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati // HV_3.48 // / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557908 (0.053):
pitāmahātmajāḥ sarve tannaḥ śreyo bhaviṣyati // BndP_2,1.17 // / evamuktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
yājayitvā tadātmāno varttante yogadharmiṇaḥ /
tatraiva saṃpralīyante śāntā dīparciṣo yathā // BndP_3,2.76 // / brahmakāyamavarttanta puna rāvṛttidurlabham /
lokaṃ taṃ samanuprāpya sarve te bhāvanāmayam // BndP_3,2.77 //
ānandaṃ brahmaṇaḥ prāpya amṛtatvāya te gatāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727254 (0.032):
te sarve praṇavātmāno buddhiśuddhatayā sthitāḥ // BndP_3,2.79 // / ānandaṃ brahmaṇaḥ prāpya hyamṛtatvaṃ bhajantyuta /
vairājebhyastathaivorddhva mantare ṣaḍguṇe tataḥ // BndP_3,2.78 //
brahmalokaḥ samākhyāto yatra brahmā purohitaḥ / / te sarve praṇavātmāno buddhiśuddhatayā sthitāḥ // BndP_3,2.79 //
ānandaṃ brahmaṇaḥ prāpya hyamṛtatvaṃ bhajantyuta /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727230 (0.032):
lokaṃ taṃ samanuprāpya sarve te bhāvanāmayam // BndP_3,2.77 // / ānandaṃ brahmaṇaḥ prāpya amṛtatvāya te gatāḥ /
dvandvaiste nābhibhūyante bhāvatrayavivarjitāḥ // BndP_3,2.80 //
ādhipatyaṃ vinā tulyā brahmaṇaste mahaujasaḥ /
prabhāvavijayaiśvaryasthitivairāgyadarśanaḥ // BndP_3,2.81 //
te brahmalaukikāḥ sarve gatiṃ prāpyānivarttinīm /
brahmaṇā sahadevaiśca saṃprāpte pratisaṃcare // BndP_3,2.82 // / tapasoṃ'te kriyātmāno buddhāvasthā manīṣiṇaḥ /
avyakte saṃpralīyante sarve te kṣaṇadarśinaḥ // BndP_3,2.83 //
ityetadamṛtaṃ śukraṃ nityamakṣayavyayam / / devarṣayo brahmasatraṃ sanātanamupāsate // BndP_3,2.84 //
apunarmārakādīnāṃ teṣāṃ caivoddhvaretasām / / karmābhyāsakṛtāṃ śraddhāṃ vedānteṣūpalakṣyate // BndP_3,2.85 //
tatra te 'bhyāsino yuktāḥ parāṃ kāṣṭhāmupāsate / / hitvā śarīraṃ pāpmānamamṛtatvāya te gātāḥ // BndP_3,2.86 //
vītarāgā jitakrodhā nirmohāḥ satyavādinaḥ /
śāntāḥ praṇihitātmāno dayāvanto jitendriyāḥ // BndP_3,2.87 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19915212 (0.051):
03,247.004a dharmātmāno jitātmānaḥ śāntā dāntā vimatsarāḥ
niḥsaṃgāḥ śucayaścaiva brahmasāyujyagāḥ smṛtāḥ /
akāmayuktairye vīrāstapobhirdagdhakilbiṣāḥ // BndP_3,2.88 //
teṣāṃmabhraṃśino lokā aprameyasukhāḥ smṛtāḥ /
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23824671 (0.053):
ṛtvigbhyo dakṣiṇābuddhyā dadatprayacchannanandā anānandā asukhā nāmety / etad ye te lokās tān sa yajamāno gacchati // KaUBh_1.3/1,1.3 //
etadbrahmapadaṃ divyaṃ parame vyomni bhāsvaram /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489848 (0.061):
etadviṣṇupadaṃ divyaṃ tṛtīyaṃ vyomni bhāsvaram / / yatra gatvā na śocanti tadviṣṇoḥ paramaṃ padam /
yatra gatvā na śocanti hyamarā brahmaṇā saha // BndP_3,2.89 //
ṛṣaya ūcuḥ / kasmādeṣu parārddhaṃśca kaścaiva para ucyate / / etadveditumicchāmastanno nigada sattama // BndP_3,2.90 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489921 (0.0):
kaścidbhāmayate tāni bhramante yadi vā svayam / / etadveditumicchāmastanno nigada sattama // BndP_1,22.4 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557856 (1.192):
putratve kalpitāścaiva tanno nigada sattama // BndP_2,1.13 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482199 (0.030):
caturdaśaite manavaḥ prajāsarge 'bhavanpunaḥ // BndP_1,16.2 // / etadveditumicchāmastanno nigada sattmaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3869346 (0.040):
kaśca bhrāmayate tāni $ bhramanti yadi vā svayam & / etadveditum icchāmas % tato nigada sattama // MatsP_125.3 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8908848 (0.040):
kaśca bhrāmayate tāni bhramanti yadi vā svayam / / etadveditum icchāmas tato nigada sattama // MatsP_125.3 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8494429 (0.045):
tadvayaṃ śrotumicchāma stanno nigada sattama / / tatsarva śrotumicchāmastvatprasādātprabhañjana // BndP_1,25.7 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4619569 (0.059):
aṣṭakasya suto lauhiḥ prokto jahnugaṇo mayā // BndP_2,66.75 // / ṛṣaya ūcuḥ / kiṃlakṣaṇena dharmeṇa tapaseha śrutena vā // BndP_2,66.76 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614044 (0.063):
tāṃ kathāmṛṣayaḥ śrutvā papracchuktadanantaram // BndP_2,61.25 // / ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ bahuyuge kāle samatīte mahāmate /
sūta uvāca / śṛṇudhvaṃ me parārddhasya parisaṃkhyāṃ parasyaca // BndP_3,2.91 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557856 (0.038):
putratve kalpitāścaiva tanno nigada sattama // BndP_2,1.13 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489921 (0.043):
etadveditumicchāmastanno nigada sattama // BndP_1,22.4 // / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626194 (0.049):
jaghāna putrānbālānvai tanno vyākhyātumarhasi // BndP_2,71.223 // / sūta uvāca / śṛṇudhvaṃ vai yathā kaṃsaḥ putrānānakadundubheḥ /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11514812 (0.051):
sarvotkṛṣṭaścakathitovyāsatobrūhitaṃpunaḥ // ŚivP_1,19.2cd/ / sūta uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarve sadbhaktyā harato khilāḥ // ŚivP_1,19.3ab/
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11516191 (0.062):
śivapārthivaliṃgānāṃ kṛpayādīnavatsala // ŚivP_1,21.2cd/ / sūta uvāca / śṛṇudhvamṛṣayaḥ sarvepārthivārcāvidhānakam // ŚivP_1,21.3ab/
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4627560 (0.062):
karmaṇāścaryabhūtasya viṣṇoḥ sattvamihocyate // BndP_2,72.61 // / sūta uvāca / ahaṃ vaḥ kīrttayiṣyāmi prādurbhāvaṃ mahātmanaḥ // BndP_2,72.62 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479658 (0.063):
kiṃ nāmadheyaṃ ko 'syātmā eptattvaṃ brūhi tattvataḥ // BndP_1,13.110 // / sūta uvāca
ekaṃ daśaśataṃ caiva sahasraṃ caiva saṃkhyāyā / / vijñeyamāsahasraṃ tu sahasrāṇi daśāyutam // BndP_3,2.92 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733762 (0.038):
catuṣpado 'ṇḍajābjāśca tiryaco 'nasthikāstathā // BndP_3,6.38 // / ayutaṃ ca sahasraṃ ca śataṃ daśa tathā daśa /
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4191852 (0.057):
saṅkhyāsthānanirūpaṇārtham āha ã / ekam ca daśa ca śatam ca / sahasram tu ayutaniyute tathā prayutam |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565921 (0.058):
pātāle ca jale vāyau hyavināśina eva te // BndP_2,7.184 // / daśakoṭisahasrāṇi daśārbudaśatāni ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14190539 (0.060):
dhenūnāṃ ghaṭadogdhrīṇāmekaikasyai tathāyutam / / yugandharāṇāṃ bhadrāṇāṃ śatāni daśa vai pṛthak // NarP_2,18.38 //
ekaṃ śatasahasraṃ tu niyutaṃ procyate budhaiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733762 (0.031):
catuṣpado 'ṇḍajābjāśca tiryaco 'nasthikāstathā // BndP_3,6.38 // / ayutaṃ ca sahasraṃ ca śataṃ daśa tathā daśa /
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13108227 (0.042):
proktāśeṣakālaprasarapravilayacakrabhramodayaḥ // AbhTs_6.53 / ekaṃ daśa śataṃ sahasram ayutaṃ lakṣaṃ niyutaṃ koṭiḥ arbudaṃ vṛndaṃ
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4191852 (0.045):
ekam ca daśa ca śatam ca / sahasram tu ayutaniyute tathā prayutam |
Aryabhatiya (aryabh_u.htm.txt) 24184777 (0.052):
AB_2.2a/ %ekam %daśa ca %śatam ca %sahasram %ayuta-%niyute tathā
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18903950 (0.056):
dakṣiṇāṃ dehi me vipra kalmaṣāṃ dhenumuttamām // RKV_218.14 // / śataṃ śatasahasrāṇām ayutaṃ niyutaṃ param /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8766251 (0.057):
AbhT_6.168a/. daśaśatasahasramayutaṃ lakṣaniyutakoṭi sārbudaṃ vṛndam /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11505064 (0.061):
ekaṃ daśārṇaṃ maṃtraṃ ca śatonaṃ ca tadūrdhvakam // ŚivP_1,11.48ab/ / ayutaṃ ca sahasraṃ ca śatamekaṃ vinā bhavet // ŚivP_1,11.48cd/
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11458600 (0.063):
/ araṇyaṃ prativiśitvā daśasahasraṃ japet / śatasahasraṃ japet / punarapi
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4191903 (0.064):
ekam ca daśa ca śatam ca sahasram | eteṣām ekadaśaśatasahasrāṇām
tathā śatasahasrāṇāṃ daśaprayutamucyate // BndP_3,2.93 //
tathā daśasahasrāṇāmayutaṃ koṭirucyate / / arbudaṃ daśakoṭyastu hyabjaṃ koṭiśataṃ viduḥ // BndP_3,2.94 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15719684 (0.040):
daśa koṭistathārbudam SvaT_11.260d / daśa koṭyaḥ prakīrtitāḥ SvaT_10.459b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550397 (0.055):
daśa tāni ca koṭiḥ syād % daśa koṭistathārbudam // SvaT_11.260 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807598 (0.055):
daśa tāni ca koṭiḥ syād daśa koṭistathārbudam // SvaT_11.260 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28619850 (0.060):
gaṇanānayaṃ jānāmi / sa punaḥ katamaḥ? śataṃ śatasahasrāṇāṃ koṭiḥ, koṭiḥ / koṭīnāmayutam, ayutamayutānāṃ niyutam, niyutaṃ niyutānāṃ bimbaram,
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18279716 (0.060):
ayutaṃ prayutaṃ niyutaṃ bhavati daśānāṃ sahasram ārabhya |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733761 (0.061):
catuṣpado 'ṇḍajābjāśca tiryaco 'nasthikāstathā // BndP_3,6.38 // / ayutaṃ ca sahasraṃ ca śataṃ daśa tathā daśa /
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8445940 (0.064):
18,005.038x@001_0004 dharmadattādivaiśyāś ca somyavaṃśyādiśūdrakāḥ / 18,005.038x@001_0005 prayutaṃ cāyutaṃ ceti sahasraṃ śatam ity api / 18,005.038x@001_0006 daśakaṃ ceti niṣkāṇām ānarcus taṃ mahāgurum
sahasramāpi koṭīnāṃ kharvamāhurmanīṣiṇaḥ /
daśakoṭisahasrāṇi nikharvamiti taṃ viduḥ // BndP_3,2.95 //
śataṃ koṭi sahasrāṇāṃ śaṅkurityabhidhīyate / / sahasraṃ tu sahasrāṇāṃ koṭīnāṃ padmamucyate // BndP_3,2.96 //
sahasrāṇi sahasrāṇāṃ koṭīnāṃ daśadhā punaḥ / / guṇitāni samudraṃ vai prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // BndP_3,2.97 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8500127 (0.005):
divyavarṣasahasra tu prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // BndP_1,29.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281608 (0.022):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu % prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // LiP_1,4.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175641 (0.022):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // LiP_1,4.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28973160 (0.033):
prāhuḥ karma sumānavāḥ LiP_1,70.255d / prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ LiP_1,4.23d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8923020 (0.036):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // MatsP_142.15 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727846 (0.037):
dhanuṣāṃ triśataṃ nalvamāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // BndP_3,2.125 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14927880 (0.058):
prāhuste sahasāgatam MatsP_129.12d / prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ MatsP_142.15f
koṭīsahasraniyutamantyamityabhidhīyate / / koṭīsahasraprayutaṃ madhyamityabhisaṃjñitam // BndP_3,2.98 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335353 (0.042):
anekayakṣakoṭīniyutaśatasahasraparivāritaistatraiva mahāparṣanmaṇḍale
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21407271 (0.050):
antaśaḥ kalpakoṭīniyutaśatasahasragaṇayāpi, mā tāvadahamanuttarāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086739 (0.050):
asaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītāyā anuttarāyāḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413737 (0.050):
sacetkalpakoṭīniyutaśatasahasrasthitikenāpyāyuṣpramāṇena tathāgatā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835983 (0.052):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722555 (0.052):
buddhakṣetrānabhilāpyakoṭīniyutaśatasahasraparamaṇurajaḥsamān (JĀA 83)
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333509 (0.053):
abjoṣṇīṣapramukhairanantanirhāradharmameghaniṣyandasamādhibhūtairanekaśatasahasra / koṭīniyutavidīpaparivāritairanekaiśca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717229 (0.059):
bahukalpakoṭīniyutaśatasahasradurlabhaprādurbhāvāṃ durlabhasaṃdarśanām /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635942 (0.059):
prajñāpāramitāgatiṃgatairbahulokadhātuśatasahasraviśrutairbahuprāṇakoṭīniyutaśatasahasrasaṃpālakaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4320672 (0.060):
tādṛśānāṃ chatrāṇām anekakoṭīniyutaśatasahasrâlaṃkārāṇāṃ tadatiriktāni
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333430 (0.060):
samādhiviśeṣaniṣyanditairaparimitakoṭīśatasahasraparivāritaiḥ / sarvavidyāgaṇa uparyupari pravartamānairvidyārājñaiḥ / te 'pi tatra
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9832358 (0.060):
apsarasaḥkoṭīniyutaśatasahasrasaṃgītisaṃpracalite
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532431 (0.062):
tena khalv api samayena sarvatra koṭīśatasahasrabuddhakṣetrāṇāṃ, / ye kecit kālaparvatā vā, ratnaparvatā vā,
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714879 (0.063):
anyonyalokadhātuṣu tathāgatakoṭīniyutaśatasahasrasaṃpreṣitaiḥ, sarvair
koṭikoṭisahasraṃ tu parārddha iti kīrtyate /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28931381 (0.051):
koṭikoṭisahasrāṇi LiP_1,70.109a / koṭikoṭyā sumantrakaḥ LiP_1,103.21d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196316 (0.057):
tasyāpyāyuḥ samākhyātaṃ parārdhadvayasaṃmitam // LiP_1,37.9 // / koṭikoṭisahasrāṇi aharbhūtāni yāni vai /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296915 (0.062):
śatakoṭipravistarā SvaT_4.102b / śatakoṭipravistīrṇa MrgT_1,13.120a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15745871 (0.063):
śatakoṭipravistarā SvaT_4.102b / śatakoṭipravistīrṇaṃ SvaT_1.5a
parārddhaṃ dviguṇaṃ cāpi paramāhurmanīṣiṇaḥ // BndP_3,2.99 //
śatamāhuḥ parivṛḍhaṃ sahasraṃ paripadmakam / / vijñeyamayutaṃ tasmānniyutaṃ prayutaṃ tataḥ // BndP_3,2.100 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13591093 (0.039):
vyomanī | śatam | sahasram | ayutam | niyutam | prayutam | arbudam |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961898 (0.040):
sahasraṃ cāyutaṃ ca, ayutaṃ ca prayutaṃ ca prayutaṃ cāyutaṃ ca o arbudaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535476 (0.040):
sahasraṃ cāyutaṃ cāyutaṃ ca prayutaṃ ca prayutaṃ cāyutaṃ ca o arbudaṃ ca
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8445940 (0.043):
18,005.038x@001_0004 dharmadattādivaiśyāś ca somyavaṃśyādiśūdrakāḥ / 18,005.038x@001_0005 prayutaṃ cāyutaṃ ceti sahasraṃ śatam ity api
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10355594 (0.044):
12,202.033d@017C_0102 atīva mṛdubhāvena gacchann iva sa dṛśyate / 12,202.033d@017C_0103 ayutaṃ niyutaṃ cāhaṃ prayutaṃ cārbudaṃ tathā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18279716 (0.064):
ayutaṃ prayutaṃ niyutaṃ bhavati daśānāṃ sahasram ārabhya |
arbudaṃ nyarbudaṃ caiva kharbudaṃ ca tataḥ smṛtam / / kharvaṃ caiva nikharvaṃ ca śaṅkuḥ padmantathaiva ca // BndP_3,2.101 //
samudramantyaṃ madhyaṃ ca parārddhaṃ ca paraṃ tataḥ /
evamaṣṭādaśaitāni sthānāni gaṇanāvidhau // BndP_3,2.102 // / śatādīni vijānīyātsaṃjñitāni maharṣibhiḥ /
kalpasaṃkhyāpravṛttasya parārddho brahmamaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.103 //
tāvaccheṣo 'pi kālo 'sya tasyānte pratitiṣṭhate / / para eva parārddhaśca saṃkhyātaḥ saṃkhyāyā mayā // BndP_3,2.104 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327931 (0.048):
kālasaṃkhyāvivṛttasya $ parārdho brahmaṇaḥ smṛtaḥ & / tāvaccheṣo 'sya kālo 'nyas % tasyānte pratisṛjyate // LiP_1,70.108 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221698 (0.048):
kālasaṃkhyāvivṛttasya parārdho brahmaṇaḥ smṛtaḥ / / tāvaccheṣo 'sya kālo 'nyas tasyānte pratisṛjyate // LiP_1,70.108 //
yasmādasya paraṃ viryaṃ paramāyuḥ paraṃ tapaḥ /
parā śaktiḥ paro dharmaḥ parāvidyā parā dhṛtiḥ // BndP_3,2.105 //
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221926 (0.060):
N1.195a/ satyam eva paraṃ dānaṃ satyam eva paraṃ tapaḥ / / N1.195c/ satyam eva paro dharmo lokānām iti naḥ śrutam //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817817 (0.061):
vāsadevaparo dharmo vāsudevaparaṃ tapaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12849776 (0.061):
MSS_2716 2 rāga evādhikastatra haridrācūrṇayoriva // / MSS_2717 1 ayameva paro dharmo hyayameva paraṃ tapaḥ /
paraṃ brahma paraṃ jñānaṃ paramaiśvaryameva ca /
tasmātparataraṃ bhūtaṃ brahmaṇo yanna vidyate // BndP_3,2.106 //
pare sthito hyeṣa paraḥ sarvārthevu tataḥ param /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663128 (0.054):
yāvad asau bhagavaddarśanotkaṇṭhitaḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ | tato 'mātyar uktaḥ: kimarthaṃ deva śokaḥ kriyata iti |
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26394297 (0.054):
mātraṃśo 'pi pare bhāge bahudhā yat sthitas tataḥ / parāparatayodriktaḥ paro mantreśarūpakaḥ // 1.956 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21513191 (0.060):
Manu9.334c/ śuśrūṣā eva tu śūdrasya dharmo naiśreyasaḥ paraḥ || [K: param] / Manu9.335a/ śucir utkṛṣṭaśuśrūṣur mṛdu.vāg an.ahaṃkṛtaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687546 (0.061):
dogdhyatha dvāvathaikaṃ tāḥ paro 'hvīryā vai paro 'hvīstāḥ paraurvīryāḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720933 (0.063):
ityādiranvitābidhānavādimataprakriyānyato 'vadheyā / / yatpara iti / / yo 'rthaḥ paraḥ pradhānapratipādyaḥ tātparyaviṣayo yasya saḥ śabdārthaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699459 (0.063):
irṣyākopavyagyaparamityarthaḥ / / uktamupapadayati eṣetyādi /
saṃkhyātastu paro brahmā tasyārddhasya parārddhatā // BndP_3,2.107 //
saṃkhyeyaṃ cāpyasaṃkhyeyaṃ satataṃ cāpi tāntrikam / / saṃkhyeyaṃ saṃkhyayā dṛṣṭamaparārddhādvibhāṣyate // BndP_3,2.108 //
rāśau dṛṣṭe na saṃkhyāsti tadasaṃkhyāstu lakṣṇam /
ānantyaṃ sikatā dyeṣu hṛṣṭaṃ cānyaṃ tvalakṣaṇam // BndP_3,2.109 //
īśvaraistatprasaṃkhyānaṃ śuddhatvāddivyadṛṣṭibhiḥ /
evaṃ jñānapratiṣṭhatvātsarvaṃ brahmānupaśyati // BndP_3,2.110 //
etacchrutvā tu te sarve naimiṣeyāstapasvinaḥ / / bāṣpaparyākulākṣāstu praharṣādgadgadasvarāḥ // BndP_3,2.111 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729380 (0.058):
bālasuryamayaiścāpi sauvarṇaiścāgnisaprabhaiḥ // BndP_3,2.245 // / cukruśurmunayaḥ śrutvā naimiṣeyāstapasvinaḥ /
papracchurmātāriśvānaṃ sarve te brahmavādinaḥ /
brahmalokastu bhagavanyāvanmātrāntare prabho // BndP_3,2.112 //
yojanāgreṇa saṃkhyātaḥ sādhanaṃ yojanasya tu /
krośasya ca parīmāṇaṃ śrotumīcchāma tattvataḥ // BndP_3,2.113 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679430 (0.042):
1.047.006c varāyudhadharau vīrau śrotum icchāmi tattvataḥ / 1.047.007a tasya tad vacanaṃ śrutvā yathāvṛtthaṃ nyavedayat
teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā mātariśvā vinītavat / / uvāca madhuraṃ vākyaṃ yathādṛṣṭaṃ yathākramam // BndP_3,2.114 //
vāyuruvāca / etadvo 'haṃ pravakṣyāmi śruṇudhvaṃ me vivakṣitam /
avyaktādvyaktabhāgo vai mahānsthūlo vibhāṣyate // BndP_3,2.115 //
daśaiva mahato bhāgā bhūtādiḥ sthūla ucyate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530973 (0.049):
dvipañcabhāgo mahato $ bhūtādiḥ sthūla ucyate &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27788190 (0.049):
dvipañcabhāgo mahato bhūtādiḥ sthūla ucyate /
daśabhāgādhikaṃ cāpi bhūtādiparimāṇakam // BndP_3,2.116 //
paramāṇuḥ susūkṣmastu bhāvagrāhyo na cakṣuṣā /
yadabhedyatamaṃ loke vijñeyaṃ paramāṇuvat // BndP_3,2.117 //
jālāntaragate bhānaiṃ yatsūkṣmaṃ dṛśyate rajaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21504295 (0.0):
Manu8.132a/ jālāntaragate bhānau yat sūkṣmaṃ dṛśyate) rajaḥ | / Manu8.132c/ prathamaṃ tat pramāṇānāṃ trasareṇuṃ pracakṣate) ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590481 (0.043):
jālāntaragate bhānau yat sūkṣmaṃ dṛśyate rajaḥ / / prathamaṃ tat pramāṇānāṃ trasareṇuṃ pracakṣate // Mn_8.132 //
prathamaṃ tatpramāṇānāṃ paramāṇuṃ pracakṣate // BndP_3,2.118 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18590481 (0.004):
jālāntaragate bhānau yat sūkṣmaṃ dṛśyate rajaḥ / / prathamaṃ tat pramāṇānāṃ trasareṇuṃ pracakṣate // Mn_8.132 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21504295 (0.030):
Manu8.132a/ jālāntaragate bhānau yat sūkṣmaṃ dṛśyate) rajaḥ | / Manu8.132c/ prathamaṃ tat pramāṇānāṃ trasareṇuṃ pracakṣate) ||
aṣṭānāṃ paramāṇūnāṃ samāvāyo yadā bhavet / / trasareṇuḥ samākhyātastatpadmaraja ucyate // BndP_3,2.119 //
trasareṇavo 'tha ye 'pyaṣṭau rathareṇustu sasmṛtaḥ /
te 'pyaṣṭau samavāyasthā bālāgraṃ tatsmṛtaṃ budhaiḥ // BndP_3,2.120 //
bālāgrāṇyaṣṭalikṣā syādyūkālikṣāṣṭakaṃ bhavet /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27952650 (0.004):
vālāstvaṣṭau bhavellikṣā yūkā likṣāṣṭakaṃ bhavet // BhN_2.14 //
yūkāṣṭakaṃ yavaprāhuraṅgulaṃ tu yavāṣṭakam // BndP_3,2.121 //
dvādaśāṅgulaparvāṇi vitastisthānamucyate /
ratniścāguliparvāṇi vijñeyo hyekaviṃśatiḥ // BndP_3,2.122 //
catvāro viṃśatiścaiva hastaḥ syādaṅgulāni tu /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8472450 (0.063):
ratniraṃgulaparvāṇi saṃkhyayā tvekaviśatiḥ // BndP_1,7.98 // / catvāri viṃśatiścaiva hastaḥ syādaṃgulāni tu /
kiṣkurdviratnirvijñeyo dvicatvāriṃśadaṅgulaḥ // BndP_3,2.123 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8472461 (0.023):
catvāri viṃśatiścaiva hastaḥ syādaṃgulāni tu / / kiṣkuḥ smṛto dviratnistu dvicatvāriṃśadaṃgulaḥ // BndP_1,7.99 //
ṣaṇṇavatyaṅgulaṃ caiva dhanurāhurmanīṣiṇaḥ / / etadgavyūtisaṃkhyāyāmādānaṃ dhanuṣaḥ smṛtam // BndP_3,2.124 //
dhanurdaṇḍayugaṃ nālī tulyānyastaistathāṅgulaiḥ /
dhanuṣāṃ triśataṃ nalvamāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // BndP_3,2.125 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727477 (0.037):
guṇitāni samudraṃ vai prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // BndP_3,2.97 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8500127 (0.040):
divyavarṣasahasra tu prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // BndP_1,29.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281607 (0.053):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu % prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // LiP_1,4.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175640 (0.053):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // LiP_1,4.23 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8923018 (0.053):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu prāhuḥ saṃkhyāvido janāḥ // MatsP_142.15 //
dhanuḥ sahasre dve cāpi gavyūtirupadiśyate / / aṣṭau dhanuḥ sahasrāṇi yojanaṃ tu vidhīyate // BndP_3,2.126 //
etena dhanuṣā caiva yojanaṃ tu samāpyate / / etatsahasraṃ vijñeyaṃ śakrakośāntaraṃ tathā // BndP_3,2.127 //
yojanānāṃ ca saṃkhyātaṃ saṃkhyājñānaviśāradaiḥ / / etena yojanāgreṇa śṛṇudhvaṃ brahmaṇoṃ'tare // BndP_3,2.128 //
mahītalātsahasrāṇāṃ rātādūrdhvaṃ divākaraḥ /
divākarātsahasre tu śate caurddhvaṃ niśākaraḥ // BndP_3,2.129 //
pūrṇaṃ śatasahasraṃ tu yojanānāṃ niśākarāt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750861 (0.019):
pūrṇe śatasahasre tu $ yojanānāṃ niśākarāt & / nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnam % upariṣṭāt prakāśate // BrP_23.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11022187 (0.019):
pūrṇe śatasahasre tu yojanānāṃ niśākarāt / / nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnam upariṣṭāt prakāśate // BrP_23.6 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407740 (0.019):
pūrṇe śatasahasre tu $ yojanānāṃ niśākarāt & / nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnam % upariṣṭāt prakāśate // ViP_2,7.6 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114399 (0.019):
pūrṇe śatasahasre tu yojanānāṃ niśākarāt / / nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnam upariṣṭāt prakāśate // ViP_2,7.6 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127644 (0.019):
pūrṇo śatasahasre tu yojanānāṃ niśākarāt /
nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnamupariṣṭātprakāśata // BndP_3,2.130 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750864 (1.192):
pūrṇe śatasahasre tu $ yojanānāṃ niśākarāt & / nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnam % upariṣṭāt prakāśate // BrP_23.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11022190 (1.192):
pūrṇe śatasahasre tu yojanānāṃ niśākarāt / / nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnam upariṣṭāt prakāśate // BrP_23.6 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407743 (1.192):
pūrṇe śatasahasre tu $ yojanānāṃ niśākarāt & / nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnam % upariṣṭāt prakāśate // ViP_2,7.6 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114402 (1.192):
pūrṇe śatasahasre tu yojanānāṃ niśākarāt / / nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnam upariṣṭāt prakāśate // ViP_2,7.6 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127647 (0.024):
pūrṇo śatasahasre tu yojanānāṃ niśākarāt / / nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtstramupariṣṭātprakāśate // ViP_2,7.6 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727946 (0.062):
urddhvaṃ śatasahasraṃ tu yojanānāṃ śanaiścarāt // BndP_3,2.133 // / saptarṣimaṇḍalaṃ kṛtsnamupariṣṭātprakāśate /
śataṃ sahasraṃ saṃkhyātametaddviguṇitaṃ punaḥ /
grahāntaramathaikaikamūrddhvaṃ nakṣatramaṇḍarāt // BndP_3,2.131 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3872592 (0.023):
grahāntaram athaikaikam % ūrdhvaṃ nakṣatramaṇḍalāt // MatsP_128.75 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8912091 (0.023):
grahāntaram athaikaikam ūrdhvaṃ nakṣatramaṇḍalāt // MatsP_128.75 //
tārāgrahāṇāṃ sarveṣāmadhyastāccarate budhaḥ /
tasyorddhvaṃ carate śukrastasmādūrddhvaṃ ca lohitaḥ // BndP_3,2.132 //
tato bṛhaspatiścorddhvaṃ tasmādūrddhvaṃ śanaiścaraḥ / / urddhvaṃ śatasahasraṃ tu yojanānāṃ śanaiścarāt // BndP_3,2.133 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8493966 (0.022):
vakrastu bhārgavādūrddhva vakrādūrddhvaṃ bṛhaspatiḥ // BndP_1,24.121 // / tasmācchanaiścaraścorddhvaṃ tasmātsaptarṣimaṇḍalam /
saptarṣimaṇḍalaṃ kṛtsnamupariṣṭātprakāśate / / ṛṣibhyastu sahasrāṇāṃ śatādūrddhvaṃ vibhāṣyate // BndP_3,2.134 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727903 (0.062):
nakṣatramaṇḍalaṃ kṛtsnamupariṣṭātprakāśata // BndP_3,2.130 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750908 (0.063):
saptarṣimaṇḍalaṃ tasmāl % lakṣam ekaṃ dvijottamāḥ // BrP_23.9 // / ṛṣibhyas tu sahasrāṇāṃ $ śatād ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11022234 (0.063):
saptarṣimaṇḍalaṃ tasmāl lakṣam ekaṃ dvijottamāḥ // BrP_23.9 // / ṛṣibhyas tu sahasrāṇāṃ śatād ūrdhvaṃ vyavasthitaḥ /
yo 'sau tārāmaye divye vimāne hrasvarūpake /
uttānapādaputro 'sau meḍhībhūto dhruvo divi // BndP_3,2.135 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489945 (0.0):
yo 'yaṃ caturddiśaṃ pucche śaiśumāre vyavasthitaḥ / / uttānapādaputro 'sau meḍhībhūto dhruvo divi // BndP_1,22.6 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3869373 (0.0):
yo 'sau caturdaśarkṣeṣu $ śiśumāro vyavasthitaḥ & / uttānapādaputro 'sau % meḍhībhūto dhruvo divi // MatsP_125.5 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8908875 (0.0):
yo 'sau caturdaśarkṣeṣu śiśumāro vyavasthitaḥ / / uttānapādaputro 'sau meḍhībhūto dhruvo divi // MatsP_125.5 //
trailokyasyaiṣa utsedho vyākhyāto yojanairmayā / / manvantareṣu devānāmijyā yatraiva laukikī // BndP_3,2.136 //
varṇāśramebhya iṣṭā tu loke 'sminsaṃpravarttate /
sarvāsāṃ devayonīnāṃ sthitihetuḥ sa vai smṛtaḥ // BndP_3,2.137 //
trailokyametadvyākhyātamata ūrddhvaṃ nibodhata / / dhruvādūrddhvaṃ maharloko yasmiṃste kalpavāsinaḥ // BndP_3,2.138 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750935 (0.057):
ijyāphalasya bhūr eṣā % ijyā cātra pratiṣṭhitā // BrP_23.11 // / dhruvād ūrdhvaṃ maharloko $ yatra te kalpavāsinaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11022261 (0.057):
ijyāphalasya bhūr eṣā ijyā cātra pratiṣṭhitā // BrP_23.11 // / dhruvād ūrdhvaṃ maharloko yatra te kalpavāsinaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407815 (0.060):
ijyāphalasya bhūr eṣā % ijyā cātra pratiṣṭhitā // ViP_2,7.11 // / dhruvād ūrdhvaṃ maharloko $ yatra te kalpavāsinaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114474 (0.060):
ijyāphalasya bhūr eṣā ijyā cātra pratiṣṭhitā // ViP_2,7.11 // / dhruvād ūrdhvaṃ maharloko yatra te kalpavāsinaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127717 (0.063):
ijyāphalasya bhūreṣā ijyā cātra pratiṣṭhitā // ViP_2,7.11 // / dhruvādūrdhvaṃ maharloko yatra te kalpavāsināḥ /
ekāyojanakoṭīśā ityevaṃ niścayogataḥ / / dvīkoṭyāṃ tu maharlokājjanaloko vyavasthitaḥ // BndP_3,2.139 //
yatra te brahmaṇaḥ putrā dakṣādyāḥ sādhakāḥ smṛtāḥ // BndP_3,2.140 //
vai rājā yatra te devā bhūtadāhavivarjitāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726934 (0.057):
svāyaṃbhuvādayaḥ sarve marīcyantāstu sādhakāḥ // BndP_3,2.54 // / devāste vai punasteṣāṃ jāyante nidhaneṣviha /
ṣaḍguṇaṃ tu tapolokātsatyalokāntaraṃ smṛtam // BndP_3,2.141 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5114510 (0.040):
vairājā yatra te devāḥ sthitā dāhavivarjitāḥ // ViP_2,7.14 // / ṣaḍguṇena tapolokāt satyaloko virājate /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11022298 (0.054):
vairājā yatra te devāḥ sthitā dehavivarjitāḥ // BrP_23.14 // / ṣaḍguṇena tapolokāt satyaloko virājate /
apunarmārako nāma brahmalokaḥ sa ucyate /
yasminna cyavate bhūyo brahmaṇaṃ ya upāsate // BndP_3,2.142 //
ekakoṭiryojanānāṃ pañcāśanniyutāni tu /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729106 (0.049):
ekā yojanakoṭī tu pañcāśanniyutāni ca /
ūrddhvabhāgastatoṃ'ḍasya brahmalokātparaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.143 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729109 (0.060):
ekā yojanakoṭī tu pañcāśanniyutāni ca / / ūrddhva bhāgavato 'ḍaṃ tu brahmalokātparaṃ smṛtam // BndP_3,2.224 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6879524 (0.064):
pratinirdiśyante-sa vā ayaṃ ya evaṃ saṃsaratyātmā brahmaiva para eva yo / 'śanāyādyatīto, vijñānamayo vijñānaṃ budvistenopalaṅyamāṇastanmayaḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27260384 (0.064):
pratinirdiśyante sa vā ayaṃ ya evaṃ saṃsaratyātmā brahmaiva para eva yo / 'śanāyādyatīto, vijñānamayo vijñānaṃ budvistenopalaṅyamāṇastanmayaḥ /
caturdaśaiva koṭyastu niyutāni ca pañca ṣaṭ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729090 (0.051):
vistareṇānupūrvyā ca bruvato me nibodhata // BndP_3,2.222 // / trayodaśaiva koṭyastu niyutāni daśeṣavaḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1988920 (0.051):
śataṃ sahasrāṇāṃ nirarbudānāṃ ṣaṭ triṃśacca pañca ca arbudānām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9928473 (0.061):
dvau ye sapta tāṃs trayas, ye ṣaṭ tāṃś catvāras, atha vai pañcaiva / pañcāsan, tā imāḥ pañca daśata imān pañca nirabhajan yad eva kiṃca manoḥ
sa caurddhva saṃpracāro 'sya gatyantaścaparaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.144 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871081 (0.023):
/var{@dvitatamadharāntaḥ prati gati@/lem / /conj/ /Ingalls, @dvitatimadhurāntaḥpratigati@ /edKG}
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1988920 (0.038):
śataṃ sahasrāṇāṃ nirarbudānāṃ ṣaṭ triṃśacca pañca ca arbudānām
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5945551 (0.047):
3.14cv ṣaṭ kūrcāḥ sapta sevanyo 3.14cv ṣaṭ kūrcāḥ sapta sevinyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9928473 (0.051):
dvau ye sapta tāṃs trayas, ye ṣaṭ tāṃś catvāras, atha vai pañcaiva
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16723079 (0.052):
ŚŚS_7.27.13: ṣaṭ.sapta.ity.aticchandasām / / ŚŚS_7.27.14: sa.hi.śardho.na.mārutam.ity.aṣṭau /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563798 (0.054):
varūtho 'tha vareṇyaśya tato vasuruciḥ smṛtaḥ // BndP_2,7.11 //
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056282 (0.057):
niramimataikarcān dvyṛcāṃs tṛcāṃs caturṛcān pañcarcānt ṣaḍarcānt saptarcān
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4803603 (0.063):
caturbhiḥ saprabhiś caiva pañcapañcāśadeva tu /AP_106.023ab/ / ṣaḍalindāni viṃśaiva aṣṭābhirviṃśa eva hi(2) //AP_106.023cd/
dhruvāgrametadvyākhyātaṃ yojanagrādyathāśrutam / / adhogatīnāṃ vakṣyāmi bhūtānāṃ sthānakalpanām // BndP_3,2.145 //
gacchanti ghorakarmāṇaḥ prāṇino yatra karmabhiḥ / / narako rauravo ghoraḥ śūkarastāla evaṃ ca // BndP_3,2.146 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882413 (0.035):
yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 // / narako rauravo raudraḥ $ śūkaras tāla eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884088 (0.035):
yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 // / narako rauravo raudraḥ $ śūkaras tāla eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153725 (0.035):
yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 // / narako rauravo raudraḥ śūkaras tāla eva ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155400 (0.035):
yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 // / narako rauravo raudraḥ śūkaras tāla eva ca /
taptakumbho mahājvālaḥ śabalo 'tha vimohanaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332108 (0.0):
tathā hi narako rodhaḥ śūkarastāla eva ca / / taptakumbho mahājvālaḥ śabalo 'tha vimohanaḥ // GarP_2,3.50 //
kṛmī ca kṛmibhakṣaśca lālābhakṣo viśaṃsanaḥ // BndP_3,2.147 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332117 (0.048):
krimiśca krimabhakṣaśca lālābhakṣo viṣañjanaḥ / / adhaḥ śirāḥ pūyavaho rudhirāndhaśca viḍrabhujaḥ // GarP_2,3.51 //
adhaḥśirāḥ pūyavaho rudhirāndhustathaivaca / / viṣṭākīrṇaśca narako mūtrakīrṇa stathaiva ca // BndP_3,2.148 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332119 (0.049):
krimiśca krimabhakṣaśca lālābhakṣo viṣañjanaḥ / / adhaḥ śirāḥ pūyavaho rudhirāndhaśca viḍrabhujaḥ // GarP_2,3.51 //
tathā vaitaraṇī kṛṣṇamasipatravanaṃ tathā / / agnijvālo mahāghoraḥ saṃdaṃśo 'thāśvabhojanaḥ // BndP_3,2.149 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882435 (0.010):
nadyaḥ pūyavahāś cānyā % rudhirāmbhas tathaiva ca // BrP_214.16 // / agnijvālo mahāghoraḥ $ saṃdaṃśaḥ śunabhojanaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884109 (0.010):
nadyaḥ pūyavahāś cānyā % rudhirāmbhas tathaiva ca // BrP_214*.16 // / agnijvālo mahāghoraḥ $ saṃdaṃśaḥ śunabhojanaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153747 (0.010):
nadyaḥ pūyavahāś cānyā rudhirāmbhas tathaiva ca // BrP_214.16 // / agnijvālo mahāghoraḥ saṃdaṃśaḥ śunabhojanaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155421 (0.010):
nadyaḥ pūyavahāś cānyā rudhirāmbhas tathaiva ca // BrP_214*.16 // / agnijvālo mahāghoraḥ saṃdaṃśaḥ śunabhojanaḥ /
tamaścakṛṣṇasūtraśca lohaścāpyabhijastathā / / apratiṣṭho 'tha vīciśca narakā hyevamādayaḥ // BndP_3,2.150 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332146 (0.039):
apratiṣṭho 'pyavīciśca narakā evamādayaḥ // GarP_2,3.53 // / tāmasā narakāḥ sarve yamasya viṣaye sthitāḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23407050 (0.062):
śvabhojano 'thāpratiṣṭho $ avīciś ca tathāparaḥ & / ity evamādayaś cānye % narakā bhṛśadāruṇāḥ // ViP_2,6.5 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5113711 (0.062):
śvabhojano 'thāpratiṣṭho avīciś ca tathāparaḥ / / ity evamādayaś cānye narakā bhṛśadāruṇāḥ // ViP_2,6.5 //
tāmasā narakāḥ sarve yamasya viṣaye sthitāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332153 (0.0):
apratiṣṭho 'pyavīciśca narakā evamādayaḥ // GarP_2,3.53 // / tāmasā narakāḥ sarve yamasya viṣaye sthitāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882402 (0.029):
dvāviṃśatiś ca narakā $ yamasya viṣaye sthitāḥ & / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884077 (0.029):
dvāviṃśatiś ca narakā $ yamasya viṣaye sthitāḥ & / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153714 (0.029):
dvāviṃśatiś ca narakā yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155389 (0.029):
dvāviṃśatiś ca narakā yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 //
yeṣu duṣkṛtakarmāṇaḥ patantīha vṛthakpṛthak // BndP_3,2.151 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332155 (0.0):
tāmasā narakāḥ sarve yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇaḥ patanti hi pṛthakpṛthak // GarP_2,3.54 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882403 (1.788):
dvāviṃśatiś ca narakā $ yamasya viṣaye sthitāḥ & / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884078 (1.788):
dvāviṃśatiś ca narakā $ yamasya viṣaye sthitāḥ & / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo % vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153715 (1.788):
dvāviṃśatiś ca narakā yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155390 (1.788):
dvāviṃśatiś ca narakā yamasya viṣaye sthitāḥ / / yeṣu duṣkṛtakarmāṇo vipacyante pṛthak pṛthak // BrP_214*.14 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1097746 (0.052):
ye tu duṣkṛtakarmāṇas__Vdha_045.009 / te patanti pṛthak pṛthak__Vdha_045.009
bhūmeradhastātte sarve rauravādyaḥ prakīrttitāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332161 (0.037):
yeṣu duṣkṛtakarmāṇaḥ patanti hi pṛthakpṛthak // GarP_2,3.54 // / bhūmeradhastātte sarve rauravādyāḥ prakīrtitāḥ /
raurave kūṭasākṣe tumithyā yaścābhiśasati // BndP_3,2.152 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837085 (0.031):
brahmasvaharaṇaṃ rājannihāmātra ca duḥkhadam // NarP_1,15.106 // / ihasaṃpadvināśāyaparatranarakāya ca / / kūṭasākṣyaṃvadedyastu tasya pāpaphalaṃśṛṇu // NarP_1,15.107 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15901405 (0.057):
meṣādiṣu kligneṣu śuddheṣvevaṃ prasiddhyati / / krūragrahekṣiteṣūgrasaṃyuteṣūgrameva hi // NarP_1,56.302 //
krūragraha pakṣavādī hyasaktaḥ patate naraḥ /
rādho godhro bhrūṇahā ca hyagnidātā purasya ca // BndP_3,2.153 //
śūkare brahmahā majjetsurāpaḥ svarṇataskaraḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332183 (0.0):
rogho goghno bhrūṇahā ca agnidātā naraḥ patet // GarP_2,3.55 // / sūkare brahmahā majjetsurāpaḥ svarṇataskaraḥ /
tāle patetkṣatriyahā hatvā vaiśyaṃ ca majjati // BndP_3,2.154 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332186 (0.035):
sūkare brahmahā majjetsurāpaḥ svarṇataskaraḥ / / tāle patetkṣattrahantā hatvā vaiśyaṃ ca durgatiḥ // GarP_2,3.56 //
brahmahatyā ca yaḥ kuryādyaśca syādgurutalpagaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332200 (0.0):
brahmahatyāṃ ca yaḥ kuryādyaśca syādgurutalpagaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10267189 (5.960):
12,035.014a pitrā vibhajate putro yaś ca syād gurutalpagaḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21515797 (0.024):
Manu11.49c[48ṃc]/ brahmahā kṣayarogitvaṃ dauścarmyaṃ gurutalpagaḥ ||
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302849 (0.028):
Baudh2.1.1.12/ brāhmaṇavad ātreyyāḥ // / Baudh2.1.1.13/ gurutalpagas tapte loha.śayane (śayīta //
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13226075 (0.039):
N12.74a/ āsām anyatamāṃ gatvā gurutalpaga ucyate / / N12.74c/ śiśnasyotkartanaṃ daṇḍo nānyas tatra vidhīyate //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18599999 (0.039):
brahmahā kṣayarogitvaṃ dauścarmyaṃ gurutalpagaḥ // Mn_11.49[48M] //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21511835 (0.045):
Manu9.235a/ brahmahā ca surāpaś ca steyī ca gurutalpagaḥ | [M.taskaro / gurutalpagaḥ ] / Manu9.235c/ ete sarve pṛthag jñeyā) mahāpātakino narāḥ ||
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4831269 (0.050):
ācāryāṇīṃ sutāṃ svāñca gacchaṃś ca gurutalpagaḥ //AP_173.048cd/ / gurutalpe 'bhibhāṣyainastapte pacyādayomaye /AP_173.049ab/
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17917201 (0.054):
suvarṇasteyī vipraghraḥ surāpī gurutalpagaḥ / / adhaścordhvañca dīptāgnau dahyamānāḥ samantataḥ // MarkP_14.91 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127040 (0.054):
rājanyavaiśyahantā ca tathaiva gurutalpagaḥ / / taptakuṇḍesvasṛgāmī hanti rājabhaṭāṃś ca yaḥ // ViP_2,6.10 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18878421 (0.055):
kunakhī svarṇaharaṇād duḥścarmā gurutalpagaḥ / / saṃyogī hīnayoniḥ syād daridro 'dattadānataḥ // RKV_159.13 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12825461 (0.060):
MSS_1361 2 surāpo vṛṣalībhartā braḥmahā gurutalpagaḥ // / MSS_1362 1 asatpratigrahe yukttaḥ stenaḥ kutsitayājakaḥ /
saptakumbheṣvasau gāmī tathā rājabhaṭaśca yaḥ // BndP_3,2.155 // / saṃtāpyate vāśvaṇiktathāca dhanarakṣitā /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21515797 (0.024):
Manu11.49c[48ṃc]/ brahmahā kṣayarogitvaṃ dauścarmyaṃ gurutalpagaḥ || / Manu11.50a[49ṃa]/ piśunaḥ pautināsikyaṃ sūcakaḥ pūtivaktratām |
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25734466 (0.025):
punaśca tatpuraṃ prāyādvajro 'pi dhanatṛṣmayā // BndP_3,7.14 // / evaṃ bahudhanaṃ tdṛtvā niścikṣepa mahītale /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741897 (0.032):
lolābhiḥ ketumālābhirullikhantī dhanādhanāt // BndP_3,16.10 // / tasyāśca saṃpannāthāyāḥ pīnastanasusaṃkaṭaḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302848 (0.032):
Baudh2.1.1.12/ brāhmaṇavad ātreyyāḥ // / Baudh2.1.1.13/ gurutalpagas tapte loha.śayane (śayīta //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10267188 (0.035):
12,035.014a pitrā vibhajate putro yaś ca syād gurutalpagaḥ / 12,035.014c aprajāyann adharmeṇa bhavaty ādharmiko janaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332200 (0.041):
brahmahatyāṃ ca yaḥ kuryādyaśca syādgurutalpagaḥ / / svasṛgāmī taptakumbhī tathā rājabhaṭo 'nṛtī // GarP_2,3.57 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18599999 (0.041):
brahmahā kṣayarogitvaṃ dauścarmyaṃ gurutalpagaḥ // Mn_11.49[48M] // / piśunaḥ pautināsikyaṃ sūcakaḥ pūtivaktratām /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13226074 (0.046):
N12.74a/ āsām anyatamāṃ gatvā gurutalpaga ucyate / / N12.74c/ śiśnasyotkartanaṃ daṇḍo nānyas tatra vidhīyate //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127040 (0.054):
rājanyavaiśyahantā ca tathaiva gurutalpagaḥ / / taptakuṇḍesvasṛgāmī hanti rājabhaṭāṃś ca yaḥ // ViP_2,6.10 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15894999 (0.059):
tīkṣṇe 'tihiṃsraśca bhavedgurutalpagatoṭanaḥ // NarP_1,55.264 //
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6652090 (0.059):
asame sajo saguruyuktau ketumatī same bharanagādgaḥ // KedV_4.5 // / ākhyānakīṃ tau jagurū ga oje jatāvanoje jagurū guruścet // KedV_4.6 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25734826 (0.059):
cacāra dvādaśābdaṃ tu vāyubhūtoṃ'tarikṣagaḥ // BndP_3,7.42 // / bhāryāṃ tasyāha sa munistava doṣo na kiñcana /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17917201 (0.062):
suvarṇasteyī vipraghraḥ surāpī gurutalpagaḥ / / adhaścordhvañca dīptāgnau dahyamānāḥ samantataḥ // MarkP_14.91 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908442 (0.062):
tagaṇoṃ'talaghuḥ khyāto madhyago jo bhaādigaḥ / / trilaghurnagaṇaḥ proktastrikā varṇagaṇā mune // NarP_1,57.4 //
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2931187 (0.064):
re re rorūrurūrorugāgogo 'gāṅgago 'gaguḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21511834 (0.064):
Manu9.235a/ brahmahā ca surāpaś ca steyī ca gurutalpagaḥ | [M.taskaro / gurutalpagaḥ ] / Manu9.235c/ ete sarve pṛthag jñeyā) mahāpātakino narāḥ ||
sādhvīvikrayakarttā ca yastu bhaktaṃ parityajet // BndP_3,2.156 //
mahājvāle duhitaraṃ snuṣāṃ gacchati yastu vai /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332224 (1.788):
mādhvī vikrayakartāṃ ca yastu bhaktaṃ parityajet // GarP_2,3.58 // / mahājvālī duhitaraṃ snuṣāṃ gacchati yastu vai /
vedaṃ vikrīṇateye ca vedaṃ vai dūṣayanti ye // BndP_3,2.157 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16436263 (0.043):
vedabhāṣyārthakovidān HV_App.I,29B.100b / vedam adhyāpayeta tam HV_App.I,6A.36b / vedam adhyāpya vidhivad HV_App.I,6A.60a
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4921391 (0.061):
*{1/8: E1,2,3,6, TA; E6, M.pari.: vedaṃ nānadhītya; TB: vedaṃ nādhīta}*
guruṃścaivāvamanyante vākśaraistāḍayanti ca / / agamyagāmī ca naro narakaṃ śabalaṃ vrajet // BndP_3,2.158 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332245 (0.017):
guruṃ caivāvamanyante vākśaraistāḍayanti ca / / agamyāgāmī ca naro narakaṃ śabalaṃ vrajet // GarP_2,3.60 //
vimohe patate ghore maryādāṃ yobhinatti vai /
duriṣṭaṃ kurute yastu kīḍalohaṃ prapadyate // BndP_3,2.159 //
devabrāhmaṇavidveṣṭā gurūṇāṃ vāpyapūjakaḥ /
ratnaṃ dūṣayate yastu kṛmibhakṣe prapadyate // BndP_3,2.160 //
paryaśnāti ya eko 'nnaṃ brāhmaṇānsuhṛdo vinā /
lālābhakṣe sa tiṣṭhettu durgandhe narake gataḥ // BndP_3,2.161 //
kāṇḍakarttā kulālaśca niṣkahartā cikitsakaḥ / / ārāme 'pyagnidātā yaḥ patate sa viśaṃsani // BndP_3,2.162 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332273 (0.059):
kuṇḍakartā kulālaśca nyāsahartā cikitsakaḥ // GarP_2,3.62 // / ārāmeṣvagnidātā ca ete yānti viṣañjane /
asatpratigrahī yaśca tathaivāyājyayājakaḥ / / nakṣatrairjīvate yaśca naro gacchatyadhomukham // BndP_3,2.163 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332282 (0.022):
ārāmeṣvagnidātā ca ete yānti viṣañjane / / asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332292 (0.049):
na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham / / kṣīraṃ surāṃ ca māsaṃ lākṣāṃ gandhaṃ rasaṃ tilān // GarP_2,3.64 //
kṣīraṃ surāṃ ca lavaṇaṃ lākṣāṃ gandhaṃ rasaṃ tilān evamādīni vikrīṇanghore
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332301 (0.035):
kṣīraṃ surāṃ ca māsaṃ lākṣāṃ gandhaṃ rasaṃ tilān // GarP_2,3.64 //
pūyavahe patet // BndP_3,2.164 // / yaḥ kukkuṭānnibadnāti mārjārānsūkarāṃstathā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332312 (0.028):
yaḥ kukkuṭānnibadhnāti mārjārān sūkarāṃśca tān / / pakṣiṇaśca mṛgāṃśchā gānso 'pyevaṃ narakaṃ vrajet // GarP_2,3.65 //
pakṣiṇaśca mṛgāñchāgānso 'pyenaṃ narakaṃ vrajet // BndP_3,2.165 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332313 (0.020):
yaḥ kukkuṭānnibadhnāti mārjārān sūkarāṃśca tān / / pakṣiṇaśca mṛgāṃśchā gānso 'pyevaṃ narakaṃ vrajet // GarP_2,3.65 //
ajāviko māhiṣikastathā cakradhvajī ca yaḥ / / raṅgopajīvako vipraḥ śākanirgrāmayājakaḥ // BndP_3,2.166 //
agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20705679 (0.0):
13,090.006c grāmapreṣyo vārdhuṣiko gāyanaḥ sarvavikrayī / 13,090.007a agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15437235 (0.0):
05,035.038c etāni catvāry abhayaṃkarāṇi; bhayaṃ prayacchanty ayathākṛtāni / 05,035.039a agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332336 (0.0):
raṅgopajīviko vipraḥ śākunirgrāmayājakaḥ // GarP_2,3.66 // / agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489519 (0.0):
Manu3.157c[147ṃc]/ brāhmair yaunaiś ca saṃbandhaiḥ saṃyogaṃ patitair gataḥ / Manu3.158a[148ṃa]/ agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578367 (0.033):
brāhmair yaunaiś ca saṃbandhaiḥ saṃyogaṃ patitair gataḥ // Mn_3.157[147M] / agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16785740 (0.050):
kuṇḍāśī garadas tathā BrP_22.21b / kuṇḍāśī somavikrayī BrP_223.30b
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436834 (0.051):
madyapo vṛṣalīsakto vīrahā didhiṣūpatiḥ / / āgāradāhī kuṇḍāśī somavikrayiṇo dvijāḥ // KūrmP_2,21.38 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4581337 (0.059):
grāmapreṣyo vārdhuṣiko hyāpaṇo vaṇijastathā // BndP_2,19.30 // / agāra dāhī garado vṛṣalo grāmayājakaḥ /
surāpo māsabhakṣaśca tathā ca paśughātakaḥ // BndP_3,2.167 // / viśastā mahiṣādīnāṃ mṛgahantā tathaiva ca /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332338 (0.0):
agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī / / surāpo māṃsabhakṣī ca tathā ca paśughātakaḥ // GarP_2,3.67 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20705679 (0.063):
13,090.007a agāradāhī garadaḥ kuṇḍāśī somavikrayī / 13,090.007c sāmudriko rājabhṛtyas tailikaḥ kūṭakārakaḥ
parvakāraśca mūcī ca yaśca syānmitraghātakaḥ // BndP_3,2.168 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735295 (0.043):
13,125.038d@014_0216 gorakṣake vāṇijake tathā kārukuśīlave / 13,125.038d@014_0217 mitradruhy anadhīyāne yaś ca syād vṛṣalīpatiḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489544 (0.051):
Manu3.160a[150ṃa]/ dhanuḥ.śarāṇāṃ kartā ca yaś ca agredidhiṣūpatiḥ | / Manu3.160c[150ṃc]/ mitradhrug dyūta.vṛttiś ca putra.ācāryas tathā eva ca
rudhirāndhau patantyete hyevamāhurmanīṣiṇaḥ / / upaviṣṭaṃ bhoktumatha paṅktyāṃ vai vañcayanti ye // BndP_3,2.169 //
patanti narake ghore viḍbhuje nātra saṃśayaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28912212 (0.024):
ye ye duṣṭāśayāḥ krūrāḥ svaparārthābhighātakāḥ / / patanti narake ghore te 'pi sarve ruṣāśrayāt* // KDA_391 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332358 (0.030):
upaviṣṭantvekapaṅktyāṃ viṣaṃ sambhojayanti ye // GarP_2,3.68 // / patanti niraye ghore viḍbhuje nātra saṃśayaḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21464063 (0.039):
patiṣyāmi mahā ghore narake nātra saṃśayaḥ ||Panc_3.171||
mṛṣāvādī naro yaśca tathā prākrośako 'śubhaḥ // BndP_3,2.170 //
patate narake ghore mūtrākīrṇe sa pāpakṛta /
madhugrāhābhihantāro yānti vaitagṇīṃ narāḥ // BndP_3,2.171 //
unmattāścittabhagnāścaśaucācāravivarjitāḥ /
krodhanā duḥkhadā ye ca kuhakāḥ kṛṣṇagāminaḥ // BndP_3,2.172 //
asipatra vanacchadakṛto hyorabhrikāśca ye /
karttanaṣu vikṛtyanta mṛgavyādhaḥ sudāruṇaiḥ // BndP_3,2.173 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674570 (0.045):
śataghnībhiś ca dīptābhir $ daṇḍair api sudāruṇaiḥ // HV_App.I,42A.266 // / [k: K1.2 B1.2 D4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22160121 (0.045):
śataghnībhiś ca dīptābhir daṇḍair api sudāruṇaiḥ // HV_App.I,42A.266 // / [k: K1.2 B1.2 D4 ins. :k]
āśrama pratyavasitā hyagnijvāle patanti vai /
bhakṣyante śyāmaśabalairayastuḍaśva vāyasaiḥ // BndP_3,2.174 //
iṣṭāpūrtavratālopātsaṃdaṃśe narake patet /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332383 (0.020):
ijyāyāṃ vratalopācca sandaṃśe narake patet /
skandante ye divāsvapne vratino brahmacāriṇaḥ // BndP_3,2.175 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332384 (0.041):
ijyāyāṃ vratalopācca sandaṃśe narake patet / / skandante yadi vā svapne yatino brahmacāriṇaḥ // GarP_2,3.71 //
putrairadhyāpitā ye ca putrairākṣāpitāśca ye /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332392 (0.026):
skandante yadi vā svapne yatino brahmacāriṇaḥ // GarP_2,3.71 // / putrairadhyāpitā ye ca putrairājñāpitāśca ye /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16872452 (0.050):
putrair adhyāpitā ye tu BrP_22.27c / putrair vā priyavastubhiḥ BrP_153.4d
te sarva narakaṃ yānti niyataṃ tu śvabhojanam // BndP_3,2.176 //
varṇāśramaviruddhā ye krodhaharṣasamanvitāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332407 (0.010):
varṇāśramaviruddhāni krodhaharṣasamanvitāḥ /
karmāṇi ye tu kurvanti sarve nirayavāsinaḥ // BndP_3,2.177 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332414 (0.0):
varṇāśramaviruddhāni krodhaharṣasamanvitāḥ / / karmāṇi ye tu kurvanti sarve nirayavāsinaḥ // GarP_2,3.73 //
upariṣṭātsthito ghora uṣṇātmā rauravo mahān /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332423 (0.0):
karmāṇi ye tu kurvanti sarve nirayavāsinaḥ // GarP_2,3.73 // / upariṣṭātsthito ghora uṣṇātmā rauravo mahān /
sudāruṇastu śītātmā tasyādhastāttapaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.178 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332424 (0.006):
upariṣṭātsthito ghora uṣṇātmā rauravo mahān / / sudāruṇaḥ suśītātmā tasyā dhastāmasaḥ smṛtaḥ // GarP_2,3.74 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728578 (0.059):
ghorātvādrauravaḥ proktaḥ soṣṇako dahanaḥ smṛtaḥ / / sudāruṇastu śītātmā tsyādhastāttapo 'dhamaḥ // BndP_3,2.183 //
evamādikrameṇaiva varṇyamānānnibodhata / / bhūmeradhastātsaptaiva narakāḥ parikīrttitāḥ // BndP_3,2.179 //
adharmasūtayaste syurandhatāmisrakādayaḥ / / rauravaḥ prathamasteṣāṃ mahāraurava eva ca // BndP_3,2.180 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565616 (0.055):
skandagrahādayo hāsyā āpakāstrāsakādayaḥ // BndP_2,7.159 // / kaumārāste tu vijñeyā bālānāṃ gṛhavṛttayaḥ /
asyādhaḥ punarapyanyaḥ śītastapa iti smṛtaḥ /
tṛtīyaḥ kālasūtraḥ syānmahāhirvividhaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.181 //
apratiṣṭhaścaturthaḥ syāda vīciḥ pañcamaḥ smṛtaḥ /
lohaḥ ṣaṣṭhaḥ smṛtasteṣāmavidheyastu saptamaḥ // BndP_3,2.182 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563799 (0.063):
varūtho 'tha vareṇyaśya tato vasuruciḥ smṛtaḥ // BndP_2,7.11 // / aṣṭamaḥ surucisteṣāṃ tato viśvā vasuḥ smṛtaḥ /
ghorātvādrauravaḥ proktaḥ soṣṇako dahanaḥ smṛtaḥ /
sudāruṇastu śītātmā tsyādhastāttapo 'dhamaḥ // BndP_3,2.183 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728516 (0.059):
upariṣṭātsthito ghora uṣṇātmā rauravo mahān / / sudāruṇastu śītātmā tasyādhastāttapaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.178 //
savāṃ nikṛntanaḥ prokto kālasūtro 'tidāruṇaḥ / / apratiṣṭhe sthitirnāsti bhramastasminsadā smṛtaḥ // BndP_3,2.184 //
avīcirdāruṇaḥ prokto yantrasaṃpīḍanācca saḥ / / tasmātsudāruṇo lohaḥ karmaṇāṃ śrayaṇācca saḥ // BndP_3,2.185 //
tathābhūtaśarītvādavidheyastu sa smṛtaḥ /
pīḍābandhavadhāsaṃgādapratīkāralakṣaṇaḥ // BndP_3,2.186 //
ūrddhvādhaḥ saṃgatāste tu nirālokāśca te smṛtāḥ /
duḥkhotkarṣastu sarveṣu hyadharmasya nimittataḥ // BndP_3,2.187 //
ūrddhvalokaiḥ samāvetau nirālokau ca tāvubhau / / kūṭāgārapra māṇaiśca śarīraistatra nārakāḥ // BndP_3,2.187 //
upabhogasamarthaistu sadyo jāyanti karmabhiḥ /
duḥkhaprakarṣaścograstu teṣu sarveṣu vai smṛtaḥ // BndP_3,2.188 //
upabhogasamarthaistu sadyo jāyanti karmabhiḥ /
duḥkhaprakarṣaścograstu teṣu sarveṣu vai smṛtaḥ // BndP_3,2.189 //
yātanāścāpyasaṃkhyeyā nārakāṇāṃ tathā smṛtāḥ / / tatrānubhūyate duḥkhaṃ kṣīṇe karmaṇi vai punaḥ // BndP_3,2.190 //
tiryagyonau prasūyante karmaśeṣeṇa teṃ'tataḥ /
devāṃśca tārakāścaiva hyūrddhvaṃ cādhaśca saṃsthitāḥ // BndP_3,2.191 //
dharmādharmanimittena sadyo jāyanti mūrttayaḥ /
upabhogārthamutpattiraupapattikakarmataḥ // BndP_3,2.192 //
paśyanti nārakāndevā hyadhovaktrā hyaghogatān /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332452 (0.052):
sukhotkarṣaśca sarvatra dharmasyehanimitataḥ / / paśyantinarakāndevā hyadhovaktrānsudāruṇān // GarP_2,3.76 //
nārakāṃśca tathā devānsarvānpaśyaṃ tyadhemukhān // BndP_3,2.193 //
anayostulyatā yasmāddhāramāśca svabhāvataḥ / / tasmādūrddhvamadhobhāvo lokāloke na vidyate // BndP_3,2.194 //
eṣā svābhāvikī saṃjñā lokāloke pravarttate / / athābruvanpunarvāyuṃbrāhmaṇāḥ satriṇastadā // BndP_3,2.195 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466592 (0.057):
īśire caiva satreṇa munayo naimiṣe tadā // BndP_1,1.160 // / mṛteśaradvatitathā tasya cotthāpanaṅkṛtam / / ṛṣayo naimiṣeyāśca dayayā parayā yutāḥ // BndP_1,1.161 //
ṛṣaya ūcuḥ / sarveṣāmeva bhūtānāṃ lokālokanivāsinām /
saṃsāre saṃsarantīha yāvantaḥ prāṇinaśca te // BndP_3,2.196 //
saṃkhyāyā parisaṃkhyāya tānnaḥ prabrūhi kṛtsnaśaḥ / / ṛṣīṇāṃ tadvacaḥ śrutvā maruto vākyamabravīt // BndP_3,2.197 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10791710 (0.057):
iti tasya vacaḥ śrutvā vighneśo vākyam abravīt / / ahaṃ na vighnaye tvāṃ cet katham anye 'rcayanti mām // RKS_29.58 //
vāyuruvāca / na śakyaṃ divyayā dṛṣṭyā jñātuṃ jñānena vā punaḥ /
cakṣuṣā vai prasaṃkhyātumato hyante na ca dvijāḥ // BndP_3,2.198 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8486883 (0.054):
saptadvīpasamudrāḍyo yāthātathyana vai dvijāḥ // BndP_1,19.191 // / vistarānmaṇḍalāścaiva prasaṃkhyānena caiva hi /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557722 (0.060):
vistareṇānupūrvyā ca nisargaṃ śṛṇuta dvijāḥ // BndP_2,1.3 // / caturyugaikasa ptatyā saṃkhyātaṃ pūrvameva tu /
anādhyānādameyatvānnaiva praśno vidhīyate /
brahmaṇā saṃjñitaṃ yattu saṃkhyayā tannibodhata // BndP_3,2.199 //
yaḥ sahasratamo bhāgaḥ sthāvarāṇāṃ bhavediha /
pārthivāḥ kṛmayastāvatsaṃsekādyeṣu saṃbhavaḥ // BndP_3,2.200 //
saṃsekajānāṃ bhāgena sahasreṇaiva saṃmitāḥ / / audakā jantavaḥ sarve niścayāttannidhāryatām // BndP_3,2.201 //
sahasreṇaiva bhāgena sattvānāṃ salilaukasām / / vihaṅgamāstu vijñeyā laukikāste ca sarvaśaḥ // BndP_3,2.202 //
yaḥ sahasratamo bhāgasteṣāṃ vai pakṣimāṃ bhavet /
paśavastatsamā jñeyā laukikāstu catuṣpadāḥ // BndP_3,2.203 //
catuṣpadānāṃ sarveṣāṃ sahasreṇaiva saṃmitāḥ / / dvipadāstatsahasreṇa saṃmitā dhārmikāḥ punaḥ // BndP_3,2.204 //
sahasreṇaiva bhāgena dhārmikebhyo divaṃ gatāḥ / / yaḥ sahasratamo bhāgo dhārmikāṇāṃ bhaveddivi // BndP_3,2.205 //
saṃmitāstena bhāgena mokṣiṇastāvadeva hi / / svargopapādakaistulyā yātanāsthānavāsinaḥ // BndP_3,2.206 //
patitādharmavidveṣāddurātmāno mriyanti ye /
raurave tamasi hyete śītoṣṇaṃ prāpnuvanti te // BndP_3,2.207 //
vedanāḥ kaṭukāḥ stabdhā yātanāsthānamāgatāḥ /
uṣṇastu rauravo jñeyastejoghorarasātmakaḥ // BndP_3,2.208 //
tatoṃ'dhanāmakaścāpi śītānmā satataṃ tapaḥ /
evaṃ sudurlabhāḥ saṃtaḥ svarge vā dhārmikā narāḥ // BndP_3,2.209 //
eṣā saṃjñīkṛtā saṃkhyā ceśvareṇa svayaṃbhuvā / / gaṇānā dinivṛttaiṣā saṃkhyā brāhmī tvamānuṣī // BndP_3,2.210 //
ṛṣaya ūcuḥ / mahāñjanastapaḥ satyo bhūto bhavyo bhavastathā /
uktā hyete tvayā lākā lākānāmantaraṇa ca // BndP_3,2.211 //
lokāntaraṃ ca yādṛk ca tanno brūhi yathā tathā / / teṣāṃ tadvacana śrutvā ṛṣīṇāmūrddhvaretasām /
sa vāyurdṛṣṭatattvārtha idaṃ tattvamuvāca ha // BndP_3,2.212 //
vāyuruvāca / vyaktaṃ tarkeṇa paśyanti yogātpratyakṣadarśinaḥ // BndP_3,2.213 //
pratyāhāreṇa dhyānena tapasā kṣayamātmanaḥ / / ṛbhuḥ sanatkumārādyāḥ saṃbuddhāḥ śuddhabuddhayaḥ // BndP_3,2.214 //
vyapetakośā virajāḥ saṃto brahmaiva sattamāḥ /
akṣayāḥ prītisaṃyuktā brāhme tiṣṭhanti yoginaḥ // BndP_3,2.215 //
ṛṣīṇāṃ bālaśilyānāṃ tairyathākṛtamīśvaraiḥ / / yathātraiva sayā dṛṣṭaṃ sāṃnidhyaṃ tatra kurvatā // BndP_3,2.216 //
agrāhyamakṛtārthānāmālayaṃ ceśvarasya yat / / īśvaraḥ paramāṇutvādbhāvagrāhyo manīṣiṇām // BndP_3,2.217 //
jñānaṃ vairāgyamaiśvaryaṃ tapaḥ satyaṃ kṣamā dhṛtiḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7047967 (1.788):
sthāṇutvaṃ tena tasyāsīd devadevasya śūlinaḥ // KūrmP_1,10.38 // / jñānaṃ vairāgyamaiśvaryaṃ tapaḥ satyaṃ kṣamā dhṛtiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475742 (0.034):
jñānaṃ tapaśca satyaṃ ca hyaiśvaryaṃ dharma eva ca // BndP_1,9.89 //
draṣṭṛtvamātmasaṃbandhamadhiṣṭātṛtvameva ca // BndP_3,2.218 //
avyayāni daśaitāni tasmistiṃṣṭhanti śaṅkare / / vibhutvātkhalu yogāḍhyo brahmaṇo 'nugrahe rataḥ // BndP_3,2.219 //
sa lokavigraho bhūtvā sāhāyyamupatiṣṭhate /
akṣaraṃ dhruvamavyagramaṣṭamaṃ tvaupasargikam // BndP_3,2.220 //
tasyeśvarasya cinmātraṃ sthānaṃ māyāmayaṃ param /
māyayā kṛtamācaṣṭe māyī devo maheśvaraḥ // BndP_3,2.221 //
devānāmupasaṃhārastatpramāṇaṃ hi kīrtyate / / vistareṇānupūrvyā ca bruvato me nibodhata // BndP_3,2.222 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622634 (0.031):
vistareṇānupūrvyā ca gadato me nibodhata // BndP_2,69.1 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3820187 (0.054):
vistareṇānupūrvyā ca % gadato me nibodhata // MatsP_43.5 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8859703 (0.054):
vistareṇānupūrvyā ca gadato me nibodhata // MatsP_43.5 //
trayodaśaiva koṭyastu niyutāni daśeṣavaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728070 (0.051):
ūrddhvabhāgastatoṃ'ḍasya brahmalokātparaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.143 // / caturdaśaiva koṭyastu niyutāni ca pañca ṣaṭ /
bhūlokādbrahmaloko vai yojanaiḥ saṃprakīrtyate // BndP_3,2.223 //
ekā yojanakoṭī tu pañcāśanniyutāni ca /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728057 (0.049):
ekakoṭiryojanānāṃ pañcāśanniyutāni tu /
ūrddhva bhāgavato 'ḍaṃ tu brahmalokātparaṃ smṛtam // BndP_3,2.224 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25728059 (0.060):
ekakoṭiryojanānāṃ pañcāśanniyutāni tu / / ūrddhvabhāgastatoṃ'ḍasya brahmalokātparaḥ smṛtaḥ // BndP_3,2.143 //
eṣorddhvagaḥ pracārastu gatyantaśca tataḥ smṛtaḥ /
nityā hyaparisaṃkṣātāḥ parasparaguṇāśrayāt // BndP_3,2.225 //
sūkṣmāḥ prasavadharmiṇyastataḥ prakṛtayaḥ smṛtāḥ /
yebhyo 'dhikarttā saṃjajñe kṣetrajño brahmasaṃjñitaḥ // BndP_3,2.226 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25380387 (0.047):
tadaṃḍe supravṛddho 'bhūt kṣetrajño brahmasaṃjñitaḥ // ŚivP_7.1,10.21cd/
tāsu prakṛtimatsūkṣmamadhiṣṭhātṛtvamavyayam / / anutpādyaṃ paraṃ dhāma paramāṇu pareśayam // BndP_3,2.227 //
akṣayaścāpyanūhyaśca tvamūrttirmūrttimānasau /
prādurbhāvastirobhāvaḥ sthitiścaivāpyanugrahaḥ // BndP_3,2.228 // / vidhiranyairanaupamyaḥ paramāṇumaheśvaraḥ /
satejā eṣa tamaso yaḥ purastātprakāśakaḥ // BndP_3,2.229 //
yadaṇḍamāsītsauvarmaṃ prathamaṃ tvaupasargikam /
bṛhattu sarvato vṛttamīśvarāttadvyajāyate // BndP_3,2.230 //
īśvarādbījanirbhedaḥ kṣetrajño bījamiṣyate /
yoniṃ prakṛti mācaṣṭe sā ca nārāyaṇātmikā // BndP_3,2.231 //
vibhurlokasya sṛṣṭyarthaṃ lokasaṃsthānameva ca /
sannisargaḥ satattvācca lokadhāturmahātmanaḥ // BndP_3,2.232 //
purastādbrahmalokasya hyaṇḍādarvāk ca brahmaṇaḥ /
tyormadhye puraṃ divyaṃ mana mayamanāmayam // BndP_3,2.233 //
tadvigrahavataḥ sthānamīśvarasyāmitaujasaḥ /
śivaṃ nāma puraṃ tatra śaraṇaṃ janmabhīruṇām // BndP_3,2.234 //
sahasrāṇāṃ śataṃ pūrvaṃ yojanānāṃ dvijottamāḥ / / abhyantaraṃ tu vistīrṇaṃ mahīmaṇḍalasaṃsthitam // BndP_3,2.235 //
madhyāhnārkaprakāśena paratejo 'bhimardinā /
śāta kaiṃbhena mahatā prākāreṇārkavarcasā // BndP_3,2.236 //
dvāraiścaturbhiḥ sauvarṇairmuktādāmavibhūṣitaiḥ /
tapanīyanibhaiḥ śubhrairgāḍhaṃ sukṛtaveṣṭanam // BndP_3,2.237 //
taccākāśe puraṃ ramyaṃ divyaṃ ghaṇṭādināditam /
ramye puravaraśreṣṭhe tasminvaihāyabhūmiṣu // BndP_3,2.238 //
nānāratnavicitreṣu patākābahuleṣu ca / / sarvakāmasamṛddheṣu vanopavanaśobhiṣu // BndP_3,2.239 //
rājateṣu gṛhānteṣu śātakaiṃbhamayeṣu ca / / saṃdhyābhrasannikāśeṣu kailāsapratimeṣu ca // BndP_3,2.240 //
hṛṣṭaiḥ śabdādibhirbhogairye bhaviṣyānusāriṇaḥ /
prāsādavarapṛṣṭheṣu teṣu modanti suvratāḥ // BndP_3,2.241 //
brahmaghoṣairaviratāḥ kathāśca vividhāḥ śubhāḥ / / gītavāditraghoṣāśca saṃsravāśca samantataḥ // BndP_3,2.242 //
saṃhatāścaivamatulā janāśrayakṛtastathā / / evamādīni vartante teṣāṃ prāsādamūrddhani // BndP_3,2.243 //
sahasrapādaḥ prāsādastapanīyamayaḥ śubhaḥ /
anaupamyairvarai ratnaiḥ sarvataḥ saṃvibhūṣitaḥ // BndP_3,2.244 //
sphāṭikaiścandrasaṃkāśairvaiḍūryamaṇisaprabhaiḥ /
bālasuryamayaiścāpi sauvarṇaiścāgnisaprabhaiḥ // BndP_3,2.245 //
cukruśurmunayaḥ śrutvā naimiṣeyāstapasvinaḥ / / āpannasaṃśayāścemaṃ vākyamūcuḥ samīraṇam // BndP_3,2.246 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727644 (0.058):
evaṃ jñānapratiṣṭhatvātsarvaṃ brahmānupaśyati // BndP_3,2.110 // / etacchrutvā tu te sarve naimiṣeyāstapasvinaḥ /
ṛṣaya ūcuḥ / ke tu tatra mahātmāno ye bhavasyānusāriṇaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729582 (0.056):
saṃbhājayitvā cāpyenaṃ vāyumūcurmahābalam // BndP_3,2.261 // / ṛṣaya ūcuḥ
anugrāhyatamāḥ samyakpramodante purottame // BndP_3,2.247 //
ṛṣīṇāṃ vacanaṃ śrutvā vāyurvākyamudairayat /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492393 (0.061):
vāyuruvāca / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ tadā sūtaḥ samāhitaḥ // BndP_1,24.3 //
vāyuruvāca / śrūyatāṃ devadevasya bhaktiryairanukalpitā // BndP_3,2.248 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561198 (0.011):
yadyadvibhūtimatsattvaṃ śrīmadūrjitameva vā // BndP_2,3.121 // / tattadevāvagacchadhvaṃ viṣṇostejoṃ'śasaṃbhavam / / sa eva jāyateṃ'śena kecidicchanti mānavāḥ // BndP_2,3.122 //
hrīmantasphūrjitā dāntāḥ śauryayuktā hyalolupāḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745696 (0.051):
mamāsti dāvanapate pratijñā sādhusaṃmatā // VamP_49.41 // / samāśrayāmi śauryaḍhyaṃ na ca klībaṃ kathañcana /
karmaṇā manasā vācā viśuddhenāntarātmanā // BndP_3,2.249 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729879 (0.0):
susatyaṃ śravasaḥ samyagāropyāgniṃ tathātmani / / karmaṇā manasā vācā viśuddhenāntarātmanā // BndP_3,2.284 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26904169 (0.043):
anyadeveṣu yā bhaktiḥ % puruṣasyeha jāyate // BrP_229.8 // / karmaṇā manasā vācā $ tadgatenāntarātmanā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11175467 (0.043):
anyadeveṣu yā bhaktiḥ puruṣasyeha jāyate // BrP_229.8 // / karmaṇā manasā vācā tadgatenāntarātmanā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8500583 (0.055):
saṃkalpitena manasā vācoktena svakarmaṇā // BndP_1,29.58 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927728 (0.060):
karmaṇā manasā vācā LiP_1,31.34a / karmaṇā manasā vācā LiP_1,67.19a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980700 (0.060):
manasā karmaṇā vācā LiP_1,8.15c / manasā karmaṇā vācā LiP_1,8.18c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980712 (0.060):
manasā karmaṇā vācā LiP_1,39.53c / manasā karmaṇā vācā LiP_1,78.8c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13499052 (0.064):
karmaṇā manasā vācā__Vdha_003.025 / karmaṇā manasā vācā__Vdha_003.032
ananyamanaso bhūtvā prapannā ye maheśvaram /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729882 (0.0):
karmaṇā manasā vācā viśuddhenāntarātmanā // BndP_3,2.284 // / ananyamanaso bhūtvā prapadyante maheśvaram /
tairlabdhaṃ rudrasālokyaṃ śāśvataṃ padamavyayam // BndP_3,2.250 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729910 (0.0):
prapadya parayā bhaktyājñānayuktena tejasā // BndP_3,2.286 // / tairlabdhaṃ rudrasālokyaṃ śāśvataṃ padamavyayam /
bhavasya rūpasādṛśyaṃ gatāścaiva hyanuttamam / / vaiśvānāramukhāḥ sarve viśvarūpāḥ kapardinaḥ // BndP_3,2.251 //
nīlakaṇṭhāḥ śitagrīvāstīkṣṇadaṃṣṭāstrilocanāḥ /
arddhacandrakṛtoṣṇīṣā jaṭāmukuṭa dhāriṇaḥ // BndP_3,2.252 //
sarve daśabhujā vīrāḥ padmāntarasugandhinaḥ /
taruṇādityasaṃkāśāḥ sarve te pītavāsasaḥ // BndP_3,2.253 //
pinākapāṇayaḥ sarveśveta govṛṣavāhanāḥ / / śriyānvitāḥ kuṇḍalino muktāhāravibhūṣitāḥ // BndP_3,2.254 //
tejasābhyadhikairdahaiḥ sarvajñāḥ sarvadarśinaḥ /
vibhajya bahudhātmānaṃ jarāmṛtyuvivarjitāḥ // BndP_3,2.255 //
krīḍante vividhairbhāvairbhogānprāpya sudurlabhān /
svacchandagatayaḥ siddhāḥ siddhaiścanyairvibodhitāḥ // BndP_3,2.256 //
ekādaśānāṃ rudrāṇāṃ koṭyo naikā mahātmanām /
ebhiḥ saha mahātmā vai devadevo maheśvaraḥ // BndP_3,2.257 //
bhaktānukaṃpī bhagavānmodate pārvatīpriyaḥ /
nāhaṃ teṣāṃ tu rudrāṇāṃ bhavasya ca mahātmanaḥ // BndP_3,2.258 //
nānātvamanupaśyāmi satyametadbravīmi vaḥ / / mātāriśvābravītpuṇyamityetāmīśvarācchrutām // BndP_3,2.259 //
atha te ṛṣayaḥ sarve divākarasamaprabhāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729863 (0.002):
eko hi bhagavānnāthaḥ prabhavaścāntakṛddvijāḥ / / tataste ṛṣayaḥ sarve divākarasamaprabhāḥ // BndP_3,2.283 //
śrutvemāṃ paramāṃ puṇyāṃ kathāṃ traiyaṃbakīntataḥ // BndP_3,2.260 //
bhṛśaṃ cānugrahaṃ prāpya harṣaṃ caivāpyanuttamam / / saṃbhājayitvā cāpyenaṃ vāyumūcurmahābalam // BndP_3,2.261 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729389 (0.056):
āpannasaṃśayāścemaṃ vākyamūcuḥ samīraṇam // BndP_3,2.246 // / ṛṣaya ūcuḥ / ke tu tatra mahātmāno ye bhavasyānusāriṇaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16773193 (0.063):
ūcur maharṣayaḥ sarve BrP_4.35c / ūcur munigaṇās tadā BrP_141.4d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13751981 (0.063):
ūcur maharṣayaḥ sarve HV_5.8c / ūcur māṃ sāntvayuktāni HV_100.56c
ṛṣaya ūcuḥ / samīraṇa mahābhāga tvasmākaṃ ca tvayā vibho /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729389 (0.058):
āpannasaṃśayāścemaṃ vākyamūcuḥ samīraṇam // BndP_3,2.246 // / ṛṣaya ūcuḥ / ke tu tatra mahātmāno ye bhavasyānusāriṇaḥ /
īśvarasyottamaṃ puṇyamaṣṭamaṃ tvaupasārgikam // BndP_3,2.262 //
tasya sthānaṃ pramāṇaṃ ca cathāvatparikīrtitam / / yogadharmasamṛddhaṃ vai paramaṃ paramātmanaḥ // BndP_3,2.263 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473497 (0.059):
smṛtaṃ teṣāṃ tu yat sthānaṃ tadeva guruvāsinām // BndP_1,7.180 // / saptarṣīṇā tu yatsthānaṃ smṛtaṃ tadvai vanaukasām /
mahādevasya māhātmyaṃ durvijñeyaṃ surairapi / / svena māhātmyayogena sahasrasyāmitaujasaḥ // BndP_3,2.264 //
yasya bhaktaṃṣu saṃmoho hyanukaṃpārthameva ca / / brāhmī lakṣmyā svayaṃ juṣṭā yā sāpratimaśālinī // BndP_3,2.265 //
vyāpyajyotsneva candrasya vinyastā viśvarūpiṇaḥ /
vibhūtirbhrājate 'tyarthaṃ devadevasya veśmani // BndP_3,2.266 //
mahādevasya tulyānāṃ rudrāṇāṃ tu mahātmanām / / tatsarvaṃ nikhilenedaṃ vaktrādamṛtanisravaḥ // BndP_3,2.267 //
āpītaṃ khalu śarvasya bhaktyāsmābhistu suvrata /
nāsti kiñcidavijñeya manyaccaivānugāminaḥ /
praśnaṃ devavaraprāṇa yathāvadvaktumarhasi // BndP_3,2.268 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4571020 (0.034):
spaṣṭābhidhāna mapi vai tadbhavānvaktumarhasi // BndP_2,9.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15286830 (0.044):
aghoraṃ ca tatheśānaṃ $ yathāvadvaktumarhasi & / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7180860 (0.044):
aghoraṃ ca tatheśānaṃ yathāvadvaktumarhasi / / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393128 (0.048):
yathāvacchrotumicchāmaḥ sūta vaktuṃ tvamarhasi // LiP_2,5.4 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283301 (0.052):
kalpeṣu kasminkalpe no % vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177334 (0.052):
kalpeṣu kasminkalpe no vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396390 (0.054):
lakṣmīvāso bhavenmartyaḥ sūta vaktumihārhasi // LiP_2,7.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319251 (0.054):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340299 (0.054):
paśutvaṃ tatyajurdevās % tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350315 (0.054):
krīḍase vividhairbhogaiḥ % kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357840 (0.054):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367421 (0.054):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213022 (0.054):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234064 (0.054):
paśutvaṃ tatyajurdevās tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244080 (0.054):
krīḍase vividhairbhogaiḥ kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251601 (0.054):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261183 (0.054):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15338062 (0.056):
yatphalaṃ labhate martyas % tatphalaṃ vaktumarhasi // LiP_1,77.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420947 (0.058):
vistareṇa ca tatsarvaṃ saṃkṣepādvaktumarhasi // LiP_2,55.2 // / sūta uvāca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4451338 (0.058):
pranaṣṭadharmaṃ dharmajña nimittair vaktum arhasi // HV_116.3 // / {sūta uvāca} / pṛṣṭa evaṃ bhaviṣyasya gatiṃ tattvena cintayan /
sūta uvāca / sa khalūvāca bhagavānkiṃ bhūyo varttayāmyaham /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4571020 (0.005):
spaṣṭābhidhāna mapi vai tadbhavānvaktumarhasi // BndP_2,9.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393128 (0.027):
yathāvacchrotumicchāmaḥ sūta vaktuṃ tvamarhasi // LiP_2,5.4 // / sūta uvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10177062 (0.028):
śrībhagavānuvāca / paiṇḍrakoktaṃ tvayā yattudūtavaktreṇa māṃ prati /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283301 (0.029):
kalpeṣu kasminkalpe no % vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177334 (0.029):
kalpeṣu kasminkalpe no vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10164048 (0.033):
śrībhagavānuvāca / nātra stheyantvayā sarpa kadācidyamunājale /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396390 (0.036):
lakṣmīvāso bhavenmartyaḥ sūta vaktumihārhasi // LiP_2,7.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319251 (0.036):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340299 (0.036):
paśutvaṃ tatyajurdevās % tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350315 (0.036):
krīḍase vividhairbhogaiḥ % kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357840 (0.036):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367421 (0.036):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213022 (0.036):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234064 (0.036):
paśutvaṃ tatyajurdevās tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244080 (0.036):
krīḍase vividhairbhogaiḥ kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251601 (0.036):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261183 (0.036):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616160 (0.039):
315.007. na ca me bhagavān samanvāharati/ / 315.007. atha bhagavānāyuṣmantamānandaṃ samanvāharati sma/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624660 (0.039):
asmi na ca me bhagavān samanvāharati/ / p.3.6/.atha bhagavān āyuṣmantam ānandaṃ samanvāharati sma/ samanvāhṛtya
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15338063 (0.039):
yatphalaṃ labhate martyas % tatphalaṃ vaktumarhasi // LiP_1,77.2 // / sūta uvāca
yanmayā caiva vaktavyaṃ tadvadiṣyāmi suvratāḥ // BndP_3,2.269 //
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451906 (0.048):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10177061 (0.057):
śrībhagavānuvāca / paiṇḍrakoktaṃ tvayā yattudūtavaktreṇa māṃ prati /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824161 (0.058):
14,093.087c āśayā parayā prāpto na cāhaṃ kāñcanīkṛtaḥ / 14,093.088a tato mayoktaṃ tad vākyaṃ prahasya dvijasattamāḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2104951 (0.060):
pakṣatulyatvāt / / yadatra vaktavyaṃ tadupariṣyādvakṣyata iti /
ṛṣaya ūcuḥ / ādityāḥ paripārśve ye siṃhā vai krodhavikramāḥ /
vaiśvānarā bhūtagaṇa vyāghrāscaivānugāminaḥ // BndP_3,2.270 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729820 (0.036):
yattatsahasraṃ siṃhānāmādityānāṃ tathaiva ca // BndP_3,2.279 // / vaiśvānarā bhūtagaṇā vyāghrāścaivānugāminaḥ /
ābhutasaṃplave ghore sarvaprāṇibhṛtāṃ kṣaye /
kimāvasthā bhavantyete tanno brūhi yathārthavat // BndP_3,2.271 //
vijñāyeśvarasadbhāvamavyaktaṃ prabhavaṃ tathā / / vāyuruvāca
yatra pūrvaṃ gatāste tu kumārā brahmaṇaḥ sutāḥ // BndP_3,2.272 //
sanandanaśca sanakastṛtīyaśca sanātanaḥ / / voḍhuśca kapilasteṣāmāsuriśca mahāyaśāḥ // BndP_3,2.273 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21065856 (0.010):
manuṣyāṃs tarpayed bhaktyā ṛṣi putrān ṛṣīṃs tathā // Hbhv_3.341 // / sanakaś ca sanandaś ca tṛtīyaś ca sanātanaḥ | / kapilaś cāsuriś caiva voḍhuḥ pañca śikhas tathā |
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23174259 (0.010):
duḥkhatrayeti / asyā āryyāyā upodghātaḥ kriyate / iha bhagavānbrahmasutaḥ / kapilo nāma / tadyathā - / sanakaśca sanandaśca tṛtīyaśca sanātanaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10438291 (0.054):
12,327.064a sanaḥ sanatsujātaś ca sanakaḥ sasanandanaḥ / 12,327.064c sanatkumāraḥ kapilaḥ saptamaś ca sanātanaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009198 (0.054):
<12327.64/1> sanaḥ sanatsujātaś ca !sanakaḥ sasanandanaḥ ! / <12327.64/2> sanatkumāraḥ kapilaḥ !saptamaś ca sanātanaḥ !!12327.64!
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283646 (0.058):
suvāhano muniśreṣṭho % meghavāho mahādyutiḥ // LiP_1,7.41 // / kapilaścāsuriścaiva $ tathā pañcaśikho muniḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177677 (0.058):
suvāhano muniśreṣṭho meghavāho mahādyutiḥ // LiP_1,7.41 // / kapilaścāsuriścaiva tathā pañcaśikho muniḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11555973 (0.064):
[12.24] vaiṣṇaveṣv agrajaś śreṣṭho munīnāṃ prathamo muniḥ // [Ā.S / !{136}! ĀS: sanatkumāraś ca tathā sanakaś ca sanātanaḥ / sanandana iti
muniḥ pañjaśikhaścaiva ye cānye 'pyevamādayaḥ / / tataḥ kāle vyatikrānte kalpānāṃ paryaye gate // BndP_3,2.274 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570005 (0.050):
śāṇḍilyānāṃ varaḥ śrīmān devalaḥ sumahāyaśāḥ // BndP_2,8.32 // / nidhruvāḥ śāṇḍilā raibhyāstrayaḥ pakṣāstu kāśyapāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750187 (0.060):
śvabhojano 'thāpratiṣṭhoma $ āvīciś ca tathāparaḥ & / ity evamādayaś cānye % narakā bhṛśadāruṇāḥ // BrP_22.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021513 (0.060):
śvabhojano 'thāpratiṣṭhoma āvīciś ca tathāparaḥ / / ity evamādayaś cānye narakā bhṛśadāruṇāḥ // BrP_22.5 //
mahābhūtavināśānte pralaye pratyupasthite / / anekarudrakoṭyastu yā prasannā maheśvarīm // BndP_3,2.275 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803343 (0.021):
14,042.002c śabdasparśanarūpeṣu rasagandhakriyāsu ca / 14,042.003a mahābhūtavināśānte pralaye pratyupasthite
śabdādīnviṣayānbhogānsaṃtyajyāṣṭavidhāśrayāt /
praviśya sarvabhūtāni jñānayuktena tejasā // BndP_3,2.276 //
vihāya padamavyagraṃ bhūtānāma nukaṃpayā / / tatra yānti mahātmānaḥ paramāṇuṃ maheśvaram // BndP_3,2.277 //
taranti sumahāvarttāṃ janmamṛtyūdakāṃ nadīm /
tataḥ paśyantyaparvāṇaṃ paraṃ brahmāṇāmeva ca // BndP_3,2.278 //
devyā vai sahitāḥ sapta yā devyaḥ parikīrttitāḥ /
yattatsahasraṃ siṃhānāmādityānāṃ tathaiva ca // BndP_3,2.279 // / vaiśvānarā bhūtagaṇā vyāghrāścaivānugāminaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729702 (0.036):
vaiśvānarā bhūtagaṇa vyāghrāscaivānugāminaḥ // BndP_3,2.270 //
āveśyātmani tānsarvān saṃkhyāyogyabhavāṃstathā // BndP_3,2.280 //
lokānsapta imānbhūyo mahābhūtāni pañca ca / / viṣṇunā saha saṃyuktaḥ karoti vikaroti ca // BndP_3,2.281 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13450930 (0.033):
eṣa devo mahādevo hyanādirbhagavān haraḥ / / viṣṇunā saha saṃyuktaḥ karoti vikaroti ca // KūrmP_2,37.82 //
sa rudro yaḥ sāmamayastathaiva ca yajurmayaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23410654 (0.018):
sargādau ṛṅmayo brahmā $ sthitau viṣṇur yajurmayaḥ & / rudraḥ sāmamayo 'ntāya % tasmāt tasyāśucir dhvaniḥ // ViP_2,11.13 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5117315 (0.018):
sargādau ṛṅmayo brahmā sthitau viṣṇur yajurmayaḥ / / rudraḥ sāmamayo 'ntāya tasmāt tasyāśucir dhvaniḥ // ViP_2,11.13 //
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5076600 (0.043):
(GBr_2,2.6dd) so 'gnir devayonir ṛṅmayo yajurmayaḥ sāmamayo brahmamayo
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17010088 (0.049):
ḥṛṅmayo yajurmayaḥ sāmamayo 'tharvamayo bhagavān nārāyaṇo yoganidrāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7840979 (0.052):
nirmucyetaivamasmānmartyācarīrātpāpmano nirmucyate sa ṛṅmayo yajurmayaḥ / sāmamaya āhutimayaḥ svargaṃ lokamabhisambhavati
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10145666 (0.052):
jātepi tasminnamitatejobhiḥ paramarṣibhir iṣṭimaya ṛṅmayo / yajurmayaḥsāmamayotharvaṇamayaḥsar vavedamayo manomayo jñānamayo na
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10145568 (0.055):
tadyathā sakalajagatāmādiranādibhūtaḥsa ṛgyajuḥsāmādimayo bhagavān / viṣṇustasya brahmaṇo martaṃ rūpaṃ hiraṇyagarbho brahmāṇḍabhūto brahmā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17956489 (0.061):
ṛṅmayastvaṃ jagannātha ! tvameva ca yajurmayaḥ // MarkP_78.12 // / yataḥ sāmamayaścaiva tato nātha ! trayīmayaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23416070 (0.064):
sa ṛṅmayaḥ sāmamayaḥ $ sarvātmā sa yajurmayaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5122727 (0.064):
sa ṛṅmayaḥ sāmamayaḥ sarvātmā sa yajurmayaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10135881 (0.064):
sa ṛṅmayaḥsāmamayaḥ sarvātmā sa yajurmayaḥ /
sa eṣa otaḥ protaśca bahirantaśca niścayāt // BndP_3,2.282 //
eko hi bhagavānnāthaḥ prabhavaścāntakṛddvijāḥ /
tataste ṛṣayaḥ sarve divākarasamaprabhāḥ // BndP_3,2.283 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729560 (0.002):
mātāriśvābravītpuṇyamityetāmīśvarācchrutām // BndP_3,2.259 // / atha te ṛṣayaḥ sarve divākarasamaprabhāḥ /
susatyaṃ śravasaḥ samyagāropyāgniṃ tathātmani /
karmaṇā manasā vācā viśuddhenāntarātmanā // BndP_3,2.284 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729427 (0.0):
hrīmantasphūrjitā dāntāḥ śauryayuktā hyalolupāḥ / / karmaṇā manasā vācā viśuddhenāntarātmanā // BndP_3,2.249 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26904169 (0.043):
anyadeveṣu yā bhaktiḥ % puruṣasyeha jāyate // BrP_229.8 // / karmaṇā manasā vācā $ tadgatenāntarātmanā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11175467 (0.043):
anyadeveṣu yā bhaktiḥ puruṣasyeha jāyate // BrP_229.8 // / karmaṇā manasā vācā tadgatenāntarātmanā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8500583 (0.055):
saṃkalpitena manasā vācoktena svakarmaṇā // BndP_1,29.58 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927728 (0.060):
karmaṇā manasā vācā LiP_1,31.34a / karmaṇā manasā vācā LiP_1,67.19a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980700 (0.060):
manasā karmaṇā vācā LiP_1,8.15c / manasā karmaṇā vācā LiP_1,8.18c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980712 (0.060):
manasā karmaṇā vācā LiP_1,39.53c / manasā karmaṇā vācā LiP_1,78.8c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13499052 (0.064):
karmaṇā manasā vācā__Vdha_003.025 / karmaṇā manasā vācā__Vdha_003.032
ananyamanaso bhūtvā prapadyante maheśvaram / / vratopavāsaniratāḥ sarvabhūtadayāparāḥ // BndP_3,2.285 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729430 (0.0):
karmaṇā manasā vācā viśuddhenāntarātmanā // BndP_3,2.249 // / ananyamanaso bhūtvā prapannā ye maheśvaram /
yogaṃ tvanuyamaṃ divyaṃ prāptantaiśchinnasaṃśayaiḥ /
prapadya parayā bhaktyājñānayuktena tejasā // BndP_3,2.286 //
tairlabdhaṃ rudrasālokyaṃ śāśvataṃ padamavyayam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729437 (0.0):
ananyamanaso bhūtvā prapannā ye maheśvaram / / tairlabdhaṃ rudrasālokyaṃ śāśvataṃ padamavyayam // BndP_3,2.250 //
yaḥ paṭhettapasā yukto vāyuproktāmimāṃ śrutim // BndP_3,2.287 //
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpivaiśyo vā svakriyāparaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4577649 (0.055):
vṛṣo vedāśramastasminyo vai samyaṅna paśyati // BndP_2,14.37 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyo vṛṣalaḥ sa na saṃśayaḥ /
labhate rudralokaṃ vai kāraṇaṃ lokakāraṇam // BndP_3,2.288 //
vinivṛtte tadā sarge prakṛtyā vasthitena vai /
tadātyantaparokṣatvādadṛṣṭatvācca kasyacit // BndP_3,2.289 //
anākhyānādabodhyatvādajñānājjñānināmapi / / āgatāgatikatvācca grahaṇaṃ tanna vidyate // BndP_3,2.290 //
bhāvagrāhyānumānācca cintayitvedamucyate / / sthite tu kāraṇe tasminnitye sadasadātmake // BndP_3,2.291 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731568 (0.061):
ātmapratyayakāritvādanyūnaṃ vāpyahetukam // BndP_3,3.98 // / bhāvagrāhyamanumānāccintayanna pramuhyate /
anirdeśye pravṛttirvai svātmikākāraṇena tu /
evaṃ saptadvirabhyastāḥ kramātprakṛtayastu vai // BndP_3,2.292 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465423 (0.034):
evaṃ sapta mahābuddheḥ $ kramāt prakṛtayas tu vai & / pratyāhāre tu tāḥ sarvāḥ % praviśanti parasparam // ViP_6,4.30 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172083 (0.034):
evaṃ sapta mahābuddheḥ kramāt prakṛtayas tu vai / / pratyāhāre tu tāḥ sarvāḥ praviśanti parasparam // ViP_6,4.30 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8486916 (0.063):
etāvadeva śrotavyaṃ saṃniveśe tu pārtheve // BndP_1,19.194 // / sapta prakṛtayastvetā dhārayanti parasparam /
pratyāhāre tadā sarge praviśanti parasparam / / yenedamāvṛtaṃ sarvamaṇḍamapsu pralīyate // BndP_3,2.293 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908879 (0.0):
pratyāhārais tu tāḥ sarvāḥ $ praviśanti parasparam & / yenedam āvṛtaṃ sarvam % aṇḍam apsu pralīyate // BrP_233.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180179 (0.0):
pratyāhārais tu tāḥ sarvāḥ praviśanti parasparam / / yenedam āvṛtaṃ sarvam aṇḍam apsu pralīyate // BrP_233.30 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465436 (5.960):
pratyāhāre tu tāḥ sarvāḥ % praviśanti parasparam // ViP_6,4.30 // / yenedam āvṛtaṃ sarvam $ aṇḍam apsu pralīyate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172096 (5.960):
pratyāhāre tu tāḥ sarvāḥ praviśanti parasparam // ViP_6,4.30 // / yenedam āvṛtaṃ sarvam aṇḍam apsu pralīyate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182715 (5.960):
pratyāhāre tu tāḥsarvāḥ praviśanti parasparam // ViP_6,4.30 // / yenedamāvṛtaṃ sarvamaṇḍamapsu pralīyate /
saptadvīpasamudrāntaṃ saptalokaṃ saparvatam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908888 (0.0):
yenedam āvṛtaṃ sarvam % aṇḍam apsu pralīyate // BrP_233.30 // / saptadvīpasamudrāntaṃ $ saptalokaṃ saparvatam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180188 (0.0):
yenedam āvṛtaṃ sarvam aṇḍam apsu pralīyate // BrP_233.30 // / saptadvīpasamudrāntaṃ saptalokaṃ saparvatam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465444 (0.0):
yenedam āvṛtaṃ sarvam $ aṇḍam apsu pralīyate & / saptadvīpasamudrāntaṃ % saptalokaṃ saparvatam // ViP_6,4.31 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172104 (0.0):
yenedam āvṛtaṃ sarvam aṇḍam apsu pralīyate / / saptadvīpasamudrāntaṃ saptalokaṃ saparvatam // ViP_6,4.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16952314 (0.025):
saptadvīpavatī mahī BrP_87.26d / saptadvīpasamudrāntaṃ BrP_233.31a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7811038 (0.043):
saptadvīpasamudrāntaṃ ViP_6,4.31c / saptadvīpaṃ yathātatham ViP_1,4.49b
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182723 (0.047):
yenedamāvṛtaṃ sarvamaṇḍamapsu pralīyate / / saptadvīpasamudrāntaṃ saptalokaṃ saparvatam // ViP_6,4.31 //
udakāvaraṇaṃ yacca jyotiṣyālīyate tu yat // BndP_3,2.294 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908888 (0.007):
saptadvīpasamudrāntaṃ $ saptalokaṃ saparvatam & / udakāvaraṇaṃ hy atra % jyotiṣā pīyate tu tat // BrP_233.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180188 (0.007):
saptadvīpasamudrāntaṃ saptalokaṃ saparvatam / / udakāvaraṇaṃ hy atra jyotiṣā pīyate tu tat // BrP_233.31 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465446 (0.030):
saptadvīpasamudrāntaṃ % saptalokaṃ saparvatam // ViP_6,4.31 // / udakāvaraṇaṃ yat tu $ jyotiṣā pīyate tu tat &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172106 (0.030):
saptadvīpasamudrāntaṃ saptalokaṃ saparvatam // ViP_6,4.31 // / udakāvaraṇaṃ yat tu jyotiṣā pīyate tu tat /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182725 (0.030):
saptadvīpasamudrāntaṃ saptalokaṃ saparvatam // ViP_6,4.31 // / udakāvaraṇaṃ yattu jyotiṣā pīyate tu tam /
yattejasaṃ cāvaraṇaṃ māruto grasate nu yat /
yadvāyavyaṃ cāvaraṇamākāśagrasate tu tat // BndP_3,2.295 //
ākāśāvaraṇaṃ yacca bhūtādirgrasate tu tat /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893715 (0.064):
bhūtātmā hṛdayāśritaḥ BrP_236.12d / bhūtādir grasate punaḥ BrP_233.27b / bhūtādir bhūtabhāvanaḥ BrP_30.11b
bhūtādiṃ grasate cāpi mahānvai buddhilakṣamaḥ // BndP_3,2.296 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172066 (0.017):
abhimānātmako hy eṣa bhūtādis tāmasaḥ smṛtaḥ // ViP_6,4.27 // / bhūtādiṃ grasate cāpi mahān vai buddhilakṣaṇaḥ // ViP_6,4.28 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465407 (0.033):
bhūtādiṃ grasate cāpi $ mahān vai buddhilakṣaṇaḥ // ViP_6,4.28 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730569 (0.043):
abhimānātmako hyeṣa bhūtādistāmasaḥ smṛtaḥ // BndP_3,3.20 // / bhūtādirgrasate cāpi mahānvai buddhilakṣaṇaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893715 (0.062):
bhūtātmā hṛdayāśritaḥ BrP_236.12d / bhūtādir grasate punaḥ BrP_233.27b / bhūtādir bhūtabhāvanaḥ BrP_30.11b
mahāntaṃ grasate 'vyaktaṃ guṇasāmyaṃ tataḥ param /
etau saṃhāravistārau brahmā vyaktau tataḥ punaḥ // BndP_3,2.297 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731683 (0.056):
etau saṃhāravistārau vyaktāvyaktau tataḥ punaḥ // BndP_3,3.107 // / sṛjyate grasate caiva vyaktau paryavatiṣṭhate /
sṛjate grasate caiva vikārātsargasaṃyame / / saṃsiddhakāryakaraṇāḥ saṃsiddhā jñāninastu ye // BndP_3,2.298 //
gatvā javaṃ javībhāve sthāne sveṣu prasaṃyamāt / / pratyāhāre 'dhiyujyante kṣetrajñāḥ karaṇaiḥ punaḥ // BndP_3,2.299 //
avyaktaṃ kṣetramityāhurbrahmā kṣetrajña ucyate /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17938276 (0.046):
avyaktaṃ kṣetramudiṣṭaṃ brahmā kṣetrajña ucyate // MarkP_45.72 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467828 (0.059):
ādhārādheyabhāvena vikārāste vikāriṣu // BndP_1,3.36 // / avyaktaṃ kṣetramityuktaṃ brahma kṣetrajñamucyate /
sādharmyavaidharmyakṛtaḥ saṃyogo nādimāstayoḥ // BndP_3,2.300 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731701 (0.063):
adhiṣṭhānaṃ prapadyeta tasyānte buddhipūrvakam / / sādharmyavaidharmyakṛtaḥ saṃyogo viditastayoḥ /
evaṃ sargeṣu vijñeyaḥ kṣetrajñeṣviha brāhmaṇāḥ / / brahmaviccaiva vijñeyaḥ kṣetrajñānātpṛthak // BndP_3,2.301 //
viṣayāviṣayatvaṃ ca kṣetrakṣetrajñayoḥ smṛtam /
brahmā tvaviṣayo jñeyo viṣayaḥ kṣetramucyate // BndP_3,2.302 //
kṣetrajñādhiṣṭhitaṃ kṣetraṃ kṣetrajñārthaṃ pracakṣate /
bahutvācca śarīrāṇāṃ śarīrī bahudhā smṛtaḥ // BndP_3,2.303 //
avyūhāśaṅkarāccaiva jyotiryacca vyavasthitam / / yasmātpratiśarīraṃ hi sukhaduḥkho palabdhitā // BndP_3,2.304 //
tasmātpuruṣanānātvaṃ vijñeyaṃ tu vijānatā /
yadā pravarttate caiṣāṃ bhedānāṃ caiva saṃyamaḥ // BndP_3,2.305 // / svabhāvakāritāḥ sarve kālena mahatā tadā /
nivarttante tadā tasminsthitarāgāḥ svayaṃbhuvaḥ // BndP_3,2.306 //
saha sāyujyakaiḥ sarvairbrahmalokanivāsibhiḥ /
vinivṛttestadā teṣāṃ sthiterātmanivāsinām // BndP_3,2.307 //
tatkālavāsināṃ teṣāṃ tatra vai doṣadarśinām /
utpadyate 'tha vairāgyamātmavāda praṇāśanam // BndP_3,2.308 //
bhojyabhoktṛtvanānātvaisteṣāṃ tadbhāvadarśinām /
pṛthagjñānena kṣetrajñāstataste brahmalaukikāḥ // BndP_3,2.309 //
prakṛtau kāraṇātītāḥ sarve nānāpradarśinaḥ /
svātmanyevāvatiṣṭhante praśāntādarśanātmakāḥ // BndP_3,2.310 //
śuddhā nirañjanāḥ sarve cetanācetanāstathā / / tatraiva parinirvāṇāḥ smṛtānāgāminastu te // BndP_3,2.311 //
nirguṇatvāgnirātmānaḥ prakṛtyante vyatikramāt /
ityevaṃ prākṛtaḥ proktaḥ pratisargaḥ svayaṃbhuvā // BndP_3,2.312 // / varṇāśramācārayutaḥ pratisargaṃ śṛṇoti yaḥ /
sa vrajecchivasālokyaṃ bhaktimānvigatajvaraḥ // BndP_3,2.313 //
amadyapaśca ya śūdro bhavabhakto jitedriyaḥ /
ābhūtasaṃplavasthāyī apratīghātalakṣaṇaḥ // BndP_3,2.314 // / gāṇapatyaṃ sa labhate sthānaṃ vā sārvakālikam /
madyapo madyapaiḥ sārddhaṃ bhūtasaṃghaiśca modate // BndP_3,2.315 //
sevyamāno mahīpṛṣṭhe martyānāṃ varado bhavaḥ /
iti hovāca bhagavānvāyurvākyamidavaram // BndP_3,2.316 //
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467356 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca tasya vakṣyāmyanukramam // BndP_1,2.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467856 (0.0):
āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481163 (0.0):
teṣāṃ sṛṣṭiriyaṃ proktā yugaiḥ saha vivarttate // BndP_1,14.75 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487679 (0.0):
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi sūryācandramasorgatim // BndP_1,20.58 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489865 (0.0):
dharmadhruvādyāstiṣṭhanti yatra te lokasādhakāḥ // BndP_1,21.176 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490939 (0.0):
udveṣāṭayansa vegena maṇḍalāni tu gacchati // BndP_1,22.84 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495963 (0.0):
adhītya sarvaṃ tvakhilaṃ salakṣaṇaṃ prayāti cādityapadaṃ dvijottamaḥ // / BndP_1,25.117 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrva bhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496883 (0.0):
etadvaḥ sarvamākhyātaṃ mayā māheśvaraṃ balam // BndP_1,26.66 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501022 (0.0):
saṃdhyāpādaḥ svabhāvastu soṃ'śapadena tiṣṭhati // BndP_1,29.92 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501666 (0.0):
tataḥ prabhṛti yajño 'yaṃ yugaiḥ saha vivarttitaḥ // BndP_1,30.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503302 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca sthitiṃ vakṣye yugeṣviha // BndP_1,31.127 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509077 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,35.215 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8511942 (0.0):
carācarasya lokasya pratiṣṭhā yonireva ca // BndP_1,36.227 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅga pāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512710 (0.0):
samāsavyāsataḥ sargaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,37.60 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513140 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ kathayāmyaham // BndP_1,38.33 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559241 (0.0):
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559680 (0.0):
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563192 (0.0):
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563673 (0.0):
ityete devagandharvāḥ krodhāyāḥ parirīrttitāḥ // BndP_2,6.39 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4577176 (0.0):
na sannāsanna sadasannaiva kiñcidavasthitaḥ // BndP_2,13.143 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467367 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / naimiṣākhyānakathanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561320 (0.005):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732719 (0.009):
uttarabhāge caturthaṃ upasaṃhārapāde brahmāṇḍāvarttaṃ nāma caturtho
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726240 (0.010):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / ābhūtasaṃplavākhyavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559252 (0.011):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣisargavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820578 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470161 (0.017):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / lokakalpanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474591 (0.019):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / mānasasṛṣṭivarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471199 (0.021):
kalpamanvantarākhyānavarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569645 (0.021):
kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477534 (0.024):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / ṛṣisargavarṇanaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503313 (0.025):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / caturyugākhyānaṃ nāmaikatriṃśattamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490950 (0.026):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / devagrahānukīrtanaṃ nāma dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487688 (0.026):
dvitīye 'nuṣaṅgapāde 'dholokavarṇanaṃ nāma viṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8486966 (0.026):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / plakṣādidvīpavarṇanaṃ nāmaikonaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492359 (0.026):
iti śrībrahmāṇḍe mahādṛvāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / dhruvacaryākīrttanaṃ nāma trayoviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4574786 (0.026):
upoddhātapāde śrāddhakalpe samidvarṇana nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ // 11// / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8484574 (0.027):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / jambūdvīpavarṇanaṃ nāmāṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489877 (0.027):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / ādityavyūhakīrttanaṃ nāmaikaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482167 (0.028):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvītīye 'nuṣaṅgapāde / pṛthivyāyāmavistaro nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
pratyāhāraṃ pravakṣyāmi parasyānte svayaṃbhuvaḥ / / brahmaṇaḥ sthitikāle tu kṣīṇe tasmiṃstadā prabhoḥ // BndP_3,3.1 //
yathedaṃ kurute vyaktaṃ susūkṣmaṃ viśvamīśvaraḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373580 (0.064):
12,224.074c yathedaṃ kurute 'dhyātmaṃ susūkṣmaṃ viśvam īśvaraḥ
avyaktaṃ grasate vyaktaṃ pratyāhāre ca kṛtsnaśaḥ // BndP_3,3.2 //
purāntadvyaṇukādyānāṃ saṃpūrṇe kalpasaṃkṣaye /
upasthite mahāghore hyapratyakṣe tu kasyacit // BndP_3,3.3 //
ante drumasya saṃprāpte paścimāsya manostadā /
ante kaliyuge tasminkṣīṇe saṃhāra ucyate // BndP_3,3.4 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466317 (0.036):
anāgatānāṃsaṃghānāṃ prabhūṇāṃ copavarṇanam // BndP_1,1.136 // / bhautyasyānte kaliyuge kṣīṇe saṃhāravarṇanam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25724591 (0.056):
ante 'nekayuge tasminkṣīṇe saṃhāra ucyate /
saṃprakṣāle tadā vṛ tte pratyāhāre hyupasthite /
pratyāhāre tadā tasminbhūtatanmātrasaṃkṣaye // BndP_3,3.5 //
mahadādivikārasya viśeṣāntasya saṃkṣaye /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4909754 (0.013):
anāvṛṣṭyāgnisamparkāt kṛte saṃjvalane dvija //AP_367.017cd/ / mahadādervikārasya viśeṣāntasya saṃkṣaye /AP_367.018ab/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465195 (0.013):
samasteṣv eva lokeṣu % pātāleṣv akhileṣu ca // ViP_6,4.12 // / mahadāder vikārasya $ viśeṣāntasya saṃkṣaye &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171854 (0.013):
samasteṣv eva lokeṣu pātāleṣv akhileṣu ca // ViP_6,4.12 // / mahadāder vikārasya viśeṣāntasya saṃkṣaye /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182502 (0.013):
samasteṣveva lokeṣu pātāleṣvakhileṣu ca // ViP_6,4.12 // / mahadādervikārasya viśeṣāntasya saṃkṣaye /
svabhāvakārite tasminpravṛtte pratisaṃcare // BndP_3,3.6 // / āpo grasaṃti vai pūrvaṃ bhūmergandhātmakaṃ gumam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182517 (0.0):
kṛṣṇecchākārite tasminpravṛtte pratisaṃcare // ViP_6,4.13 // / āpo grasaṃti vai pūrvaṃ bhūmergandhātmakaṃ guṇam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465210 (0.055):
āpo grasanti vai pūrvaṃ $ bhūmer gandhātmakaṃ guṇam & / āttagandhā tato bhūmiḥ % pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171869 (0.055):
āpo grasanti vai pūrvaṃ bhūmer gandhātmakaṃ guṇam / / āttagandhā tato bhūmiḥ pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 //
āttagandhā tato bhūmiḥ pralayatvāya kalpate // BndP_3,3.7 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465218 (0.0):
āttagandhā tato bhūmiḥ % pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171877 (0.0):
āttagandhā tato bhūmiḥ pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373631 (0.003):
12,225.003a bhūmer api guṇaṃ gandham āpa ādadate yadā / 12,225.003c āttagandhā tadā bhūmiḥ pralayatvāya kalpate
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182525 (0.027):
āttagandhā tato bhūmiḥ pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 // / praṇaṣṭe gandhatanmātre bhavatyurvī jalātmikā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4909775 (0.031):
ātmagandhāttato bhūmiḥ pralayatvāya kalpate //AP_367.019cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16763946 (0.039):
āttagandhā tato bhūmiḥ BrP_233.14c / ātmakīyāni vittāni BrP_170.15a
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544262 (0.044):
BhP_12.04.014/3 grasta-gandhā tu pṛthivī pralayatvāya kalpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840522 (0.044):
grasta gandhā tu pṛthivī pralayatvāya kalpate // BhP_12.04.014 //
praṇaṣṭe gandhatanmātre toyāvasthā dharā bhavet /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465220 (0.026):
āttagandhā tato bhūmiḥ % pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 // / praṇaṣṭe gandhatanmātre $ bhavaty urvī jalātmikā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171879 (0.026):
āttagandhā tato bhūmiḥ pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 // / praṇaṣṭe gandhatanmātre bhavaty urvī jalātmikā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182527 (0.026):
āttagandhā tato bhūmiḥ pralayatvāya kalpate // ViP_6,4.14 // / praṇaṣṭe gandhatanmātre bhavatyurvī jalātmikā /
āpastadā praviṣṭāstu vegavatyo mahāsvanāḥ // BndP_3,3.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908686 (0.043):
āpas tadā pravṛttās tu % vegavatyo mahāsvanāḥ // BrP_233.15 // / sarvam āpūrayantīdaṃ $ tiṣṭhanti vicaranti ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11179986 (0.043):
āpas tadā pravṛttās tu vegavatyo mahāsvanāḥ // BrP_233.15 // / sarvam āpūrayantīdaṃ tiṣṭhanti vicaranti ca /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465232 (0.055):
āpas tadā pravṛddhās tu % vegavatyo mahāsvanāḥ // ViP_6,4.15 // / sarvam āpūrayantīdaṃ $ tiṣṭhanti vicaranti ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171891 (0.055):
āpas tadā pravṛddhās tu vegavatyo mahāsvanāḥ // ViP_6,4.15 // / sarvam āpūrayantīdaṃ tiṣṭhanti vicaranti ca /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182539 (0.055):
āpastadā pravṛddhāstu vegavatyo mahāsvanāḥ // ViP_6,4.15 // / sarvamāpūrayantīdaṃ tiṣṭhanti vicaranti ca /
sarvamāpūrayitvedaṃ tiṣṭhanti vicaranti ca / / apāmapi gaṇo yastu jyotiḥṣvālīyate rasaḥ // BndP_3,3.9 //
naśyantyāpastadā tatra rasatanmātrasaṃkṣayāt /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465265 (0.003):
apām api guṇo yas tu $ jyotiṣā pīyate tu saḥ & / naśyanty āpas tatas tāś ca % rasatanmātrasaṃkṣayāt // ViP_6,4.17 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171924 (0.003):
apām api guṇo yas tu jyotiṣā pīyate tu saḥ / / naśyanty āpas tatas tāś ca rasatanmātrasaṃkṣayāt // ViP_6,4.17 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182563 (0.003):
apāmapi guṇo yastu jyotiṣā pīyate tu saḥ / / naśyantyāpastatastāś ca rasatanmātrasaṃkṣayāt // ViP_6,4.17 //
tīvratejohṛtarasājyotiṣṭvaṃ prāpnuvantyuta // BndP_3,3.10 //
graste ca salile tejaḥ sarvatomukhamīkṣate / / athāgniḥ sarvato vyāpta ādatte tajjalaṃ tadā // BndP_3,3.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908731 (0.037):
sa cāgniḥ sarvato vyāpya $ ādatte taj jalaṃ tadā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180031 (0.037):
sa cāgniḥ sarvato vyāpya ādatte taj jalaṃ tadā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465287 (0.042):
sa cāgniḥ sarvato vyāpya $ ādatte taj jalaṃ tathā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171946 (0.042):
sa cāgniḥ sarvato vyāpya ādatte taj jalaṃ tathā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182585 (0.042):
sa cāgniḥ sarvato vyāpya cādatte tajjalaṃ tathā /
sarvamāpūryate 'rcirbhistadā jagadidaṃ śanaiḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465293 (0.021):
sarvam āpūryate 'rcibhis % tadā jagad idaṃ śanaiḥ // ViP_6,4.19 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171952 (0.021):
sarvam āpūryate 'rcibhis tadā jagad idaṃ śanaiḥ // ViP_6,4.19 //
arcirbhiḥ saṃtate tasmiṃstaryagūrdhvamadhastataḥ // BndP_3,3.12 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182592 (0.047):
sarvamāpūryatercirbhis tadā jagadidaṃ śanaiḥ // ViP_6,4.19 // / arcirbhiḥ saṃvṛte tasmiṃstiryagūrdhvamadhastadā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908740 (0.060):
sarvam āpūryato cābhis % tadā jagad idaṃ śanaiḥ // BrP_233.19 // / arcibhiḥ saṃtate tasmiṃs $ tiryag ūrdhvam adhas tathā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180040 (0.060):
sarvam āpūryato cābhis tadā jagad idaṃ śanaiḥ // BrP_233.19 // / arcibhiḥ saṃtate tasmiṃs tiryag ūrdhvam adhas tathā /
jyotiṣo 'pi guṇaṃ rūpaṃ vāyuratti prakāśakam /
pralīyate tadā tasmindīpārciriva mārute // BndP_3,3.13 //
pranaṣṭe rūpatanmātre hṛtarūpo vibhāvasuḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182617 (1.192):
pralīne ca tatastasminvāyubhūte 'khilātmani / / pranaṣṭe rūpatanmātre hṛtarūpo vibhāvasuḥ // ViP_6,4.21 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465318 (0.023):
praṇaṣṭe rūpatanmātre % hṛtarūpo vibhāvasuḥ // ViP_6,4.21 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171977 (0.023):
praṇaṣṭe rūpatanmātre hṛtarūpo vibhāvasuḥ // ViP_6,4.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908764 (0.034):
pranaṣṭe rūpatanmātre % kṛtarūpo vibhāvasuḥ // BrP_233.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180064 (0.034):
pranaṣṭe rūpatanmātre kṛtarūpo vibhāvasuḥ // BrP_233.21 //
upaśāmyati tejo hivāyurādhūyate mahān // BndP_3,3.14 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4606818 (0.056):
sraṣṭuṃ saṃharttumapi ca śaknoṣyeva na saṃśayaḥ // BndP_2,51.5 // / mahānananyasāmānyaprabhāvastapasaśca te /
nirāloke tadā loke vāyubhūte ca tejasi /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465329 (0.041):
praśāmyati tadā jyotir $ vāyur dodhūyate mahān & / nirāloke tadā loke % vāyvavasthe ca tejasi // ViP_6,4.22 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5171988 (0.041):
praśāmyati tadā jyotir vāyur dodhūyate mahān / / nirāloke tadā loke vāyvavasthe ca tejasi // ViP_6,4.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908775 (0.057):
praśāmyati tadā jyotir $ vāyur dodhūyate mahān & / nirāloke tadā loke % vāyusaṃsthe ca tejasi // BrP_233.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180075 (0.057):
praśāmyati tadā jyotir vāyur dodhūyate mahān / / nirāloke tadā loke vāyusaṃsthe ca tejasi // BrP_233.22 //
tatastu mūlamāsādya vāyuḥ saṃbandhamātmanaḥ // BndP_3,3.15 //
ūrdhvañcādhaśca tiryakca dodhavīti diśo daśa /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373691 (0.0):
12,225.008a tatas tu mūlam āsādya vāyuḥ saṃbhavam ātmanaḥ / 12,225.008c adhaś cordhvaṃ ca tiryak ca dodhavīti diśo daśa
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465346 (0.018):
tatas tu mūlam āsādya $ vāyuḥ saṃbhavam ātmanaḥ & / ūrdhvaṃ cādhaś ca tiryak ca % dodhavīti diśo daśa // ViP_6,4.23 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172005 (0.018):
tatas tu mūlam āsādya vāyuḥ saṃbhavam ātmanaḥ / / ūrdhvaṃ cādhaś ca tiryak ca dodhavīti diśo daśa // ViP_6,4.23 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182645 (0.018):
tatastu mūlamāsādya vāyuḥsaṃbhavamātmanaḥ / / ūrdhvaṃ cādhaś ca tiryakca dodhavīti diśo daśa // ViP_6,4.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908790 (0.026):
ūrdhvaṃ ca vāyus tiryak ca % dodhavīti diśo daśa // BrP_233.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180090 (0.026):
ūrdhvaṃ ca vāyus tiryak ca dodhavīti diśo daśa // BrP_233.23 //
vāyorapi guṇaṃ sparśamākāśaṃ grasate ca tat // BndP_3,3.16 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373696 (0.0):
12,225.008c adhaś cordhvaṃ ca tiryak ca dodhavīti diśo daśa / 12,225.009a vāyor api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate yadā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908798 (0.017):
ūrdhvaṃ ca vāyus tiryak ca % dodhavīti diśo daśa // BrP_233.23 // / vāyos tv api guṇaṃ sparśam $ ākāśaṃ grasate tataḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180098 (0.017):
ūrdhvaṃ ca vāyus tiryak ca dodhavīti diśo daśa // BrP_233.23 // / vāyos tv api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate tataḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4909803 (0.018):
naṣṭe jyotiṣi vāyuś cabalī dodhūyate mahān //AP_367.021cd/ / vāyorapi guṇaṃ sparśamākāśaṃ grasate tataḥ /AP_367.022ab/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465352 (0.018):
ūrdhvaṃ cādhaś ca tiryak ca % dodhavīti diśo daśa // ViP_6,4.23 // / vāyor api guṇaṃ sparśam $ ākāśaṃ grasate tataḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172011 (0.018):
ūrdhvaṃ cādhaś ca tiryak ca dodhavīti diśo daśa // ViP_6,4.23 // / vāyor api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate tataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20649214 (0.029):
13,013.006d@003_0326 mahatā balavegena ādatte taṃ hi bhānumān / 13,013.006d@003_0327 vāyor api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate yadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10419299 (0.029):
12,308.191d@029C_0139 mahatā balavegena ādatte taṃ hi bhānumān / 12,308.191d@029C_0140 vāyor api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate yadā
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182651 (0.035):
ūrdhvaṃ cādhaś ca tiryakca dodhavīti diśo daśa // ViP_6,4.23 // / vāyorapi guṇaṃ sparśamākāśo grasate tataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20558717 (0.057):
12,225.008c adhaś cordhvaṃ ca tiryak ca dodhavīti diśo daśa / 12,225.009a vāyor api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate yadā
praśāmyati tadā vāyuḥ khantu tiṣṭhatyanāvṛtam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908799 (0.028):
vāyos tv api guṇaṃ sparśam $ ākāśaṃ grasate tataḥ & / praśāmyati tadā vāyuḥ % khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // BrP_233.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180099 (0.028):
vāyos tv api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate tataḥ / / praśāmyati tadā vāyuḥ khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // BrP_233.24 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465353 (0.032):
vāyor api guṇaṃ sparśam $ ākāśaṃ grasate tataḥ & / praśāmyati tato vāyuḥ % khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // ViP_6,4.24 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172012 (0.032):
vāyor api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate tataḥ / / praśāmyati tato vāyuḥ khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // ViP_6,4.24 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20649215 (0.040):
13,013.006d@003_0327 vāyor api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate yadā / 13,013.006d@003_0328 praśāmyati tato vāyuḥ khaṃ tu tiṣṭhati nānadat
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373697 (0.043):
12,225.009a vāyor api guṇaṃ sparśam ākāśaṃ grasate yadā / 12,225.009c praśāmyati tadā vāyuḥ khaṃ tu tiṣṭhati nānadat
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182652 (0.044):
vāyorapi guṇaṃ sparśamākāśo grasate tataḥ / / praśāmyati tato vāyuḥ khaṃ tu tiṣṭhatyanāvṛtam // ViP_6,4.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908806 (0.064):
praśāmyati tadā vāyuḥ % khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // BrP_233.24 // / arūpam arasasparśam $ agandhavad amūrtimat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180106 (0.064):
praśāmyati tadā vāyuḥ khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // BrP_233.24 // / arūpam arasasparśam agandhavad amūrtimat /
arūpamarasasparśamagandhaṃ na ca mūrtimat // BndP_3,3.17 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373709 (1.788):
12,225.009c praśāmyati tadā vāyuḥ khaṃ tu tiṣṭhati nānadat / 12,225.009d*0673_01 arūpam arasasparśam agandhaṃ na ca mūrtimat
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465367 (1.788):
praśāmyati tato vāyuḥ % khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // ViP_6,4.24 // / arūpam arasasparśam $ agandhaṃ na ca mūrtimat &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172026 (1.788):
praśāmyati tato vāyuḥ khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // ViP_6,4.24 // / arūpam arasasparśam agandhaṃ na ca mūrtimat /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908811 (0.020):
praśāmyati tadā vāyuḥ % khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // BrP_233.24 // / arūpam arasasparśam $ agandhavad amūrtimat &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180111 (0.020):
praśāmyati tadā vāyuḥ khaṃ tu tiṣṭhaty anāvṛtam // BrP_233.24 // / arūpam arasasparśam agandhavad amūrtimat /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182666 (0.043):
arūparasamasparśamagandhaṃ na ca mūrtimat /
sarvamāpūrayacchabdaiḥ sumahattatprakāśate /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908816 (0.048):
sarvam āpūrayac caiva % sumahat tat prakāśate // BrP_233.25 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180116 (0.048):
sarvam āpūrayac caiva sumahat tat prakāśate // BrP_233.25 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465370 (0.062):
sarvam āpūrayac caiva % sumahat tat prakāśate // ViP_6,4.25 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172029 (0.062):
sarvam āpūrayac caiva sumahat tat prakāśate // ViP_6,4.25 //
tasmiṃllīne tadā śiṣṭamākāśaṃ śabdalakṣaṇam // BndP_3,3.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326947 (0.025):
ākāśaṃ suṣiraṃ tasmād % utpannaṃ śabdalakṣaṇam // LiP_1,70.31 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu $ sparśamātraṃ samāvṛṇot &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220714 (0.025):
ākāśaṃ suṣiraṃ tasmād utpannaṃ śabdalakṣaṇam // LiP_1,70.31 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu sparśamātraṃ samāvṛṇot /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908825 (0.030):
parimaṇḍalatas tat tu $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tathākāśaṃ % sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_233.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180125 (0.030):
parimaṇḍalatas tat tu ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tathākāśaṃ sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_233.26 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23384815 (0.036):
sasarja śabdatanmātrād % ākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ $ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091477 (0.036):
sasarja śabdatanmātrād ākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10105372 (0.036):
sasarja śabdatanmātrādākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465379 (0.040):
parimaṇḍalaṃ tat suṣiram $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tadākāśaṃ % sarvam āvṛtya tiṣṭhati // ViP_6,4.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172038 (0.040):
parimaṇḍalaṃ tat suṣiram ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tadākāśaṃ sarvam āvṛtya tiṣṭhati // ViP_6,4.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919671 (0.054):
ākāśaṃ śabdakāraṇam LiP_1,3.19d / ākāśaṃ śabdamātraṃ ca LiP_1,70.43a
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931893 (0.055):
sasarja śabdatanmātrād $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tathākāśaṃ % bhūtādiḥ sa samāvṛṇot // NsP_1.44 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16996883 (0.055):
sasarja śabdatanmātrād ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot // NsP_1.44 //
śabdamātraṃ tadākāśaṃ sarvamāvṛtya tiṣṭhati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908829 (0.0):
parimaṇḍalatas tat tu $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tathākāśaṃ % sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_233.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180129 (0.0):
parimaṇḍalatas tat tu ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tathākāśaṃ sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_233.26 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465382 (0.0):
parimaṇḍalaṃ tat suṣiram $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tadākāśaṃ % sarvam āvṛtya tiṣṭhati // ViP_6,4.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172041 (0.0):
parimaṇḍalaṃ tat suṣiram ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tadākāśaṃ sarvam āvṛtya tiṣṭhati // ViP_6,4.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326947 (0.025):
ākāśaṃ suṣiraṃ tasmād % utpannaṃ śabdalakṣaṇam // LiP_1,70.31 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu $ sparśamātraṃ samāvṛṇot &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220714 (0.025):
ākāśaṃ suṣiraṃ tasmād utpannaṃ śabdalakṣaṇam // LiP_1,70.31 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu sparśamātraṃ samāvṛṇot /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23384815 (0.036):
sasarja śabdatanmātrād % ākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ $ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091477 (0.036):
sasarja śabdatanmātrād ākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10105372 (0.036):
sasarja śabdatanmātrādākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919671 (0.054):
ākāśaṃ śabdakāraṇam LiP_1,3.19d / ākāśaṃ śabdamātraṃ ca LiP_1,70.43a
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931893 (0.055):
sasarja śabdatanmātrād $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tathākāśaṃ % bhūtādiḥ sa samāvṛṇot // NsP_1.44 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16996883 (0.055):
sasarja śabdatanmātrād ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot // NsP_1.44 //
tatra śabdaṃ gumaṃ tasya bhūtadirgrasate punaḥ // BndP_3,3.19 // / bhūtendriyeṣu yugapadbhūtādau saṃsthiteṣu vai /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182678 (0.0):
sarvamāpūrayaccaiva sumahāttatprakāśate // ViP_6,4.25 // / bhūtendriyeṣu yugapadbhūtādau saṃsthiteṣu vai /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908843 (0.038):
tataḥ śabdaguṇaṃ tasya $ bhūtādir grasate punaḥ & / bhūtendriyeṣu yugapad % bhūtādau saṃsthiteṣu vai // BrP_233.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180143 (0.038):
tataḥ śabdaguṇaṃ tasya bhūtādir grasate punaḥ / / bhūtendriyeṣu yugapad bhūtādau saṃsthiteṣu vai // BrP_233.27 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465394 (0.038):
tataḥ śabdaguṇaṃ tasya $ bhūtādir grasate punaḥ & / bhūtendriyeṣu yugapad % bhūtādau saṃsthiteṣu vai \
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172056 (0.038):
tataḥ śabdaguṇaṃ tasya bhūtādir grasate punaḥ / / bhūtendriyeṣu yugapad bhūtādau saṃsthiteṣu vai /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25777784 (0.054):
ṛṣistu śabdabrahmasyācchando bhūtalipirmatā // BndP_3,44.18 //
Rasadhyaya (with Tika), verses 1-302 (rasadhpu.htm.txt) 15003320 (0.064):
* tāmraṃ punarbudhaka eva vilagya tiṣṭhati || 5 / * tataḥ punarapi pūrvavat tāmracūrṇapāradapīṭhīṃ kṛtvā
abhimānātmako hyeṣa bhūtādistāmasaḥ smṛtaḥ // BndP_3,3.20 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172063 (0.0):
bhūtendriyeṣu yugapad bhūtādau saṃsthiteṣu vai / / abhimānātmako hy eṣa bhūtādis tāmasaḥ smṛtaḥ // ViP_6,4.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908851 (5.960):
bhūtendriyeṣu yugapad % bhūtādau saṃsthiteṣu vai // BrP_233.27 // / abhimānātmako hy eṣa $ bhūtādis tāmasaḥ smṛtaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180151 (5.960):
bhūtendriyeṣu yugapad bhūtādau saṃsthiteṣu vai // BrP_233.27 // / abhimānātmako hy eṣa bhūtādis tāmasaḥ smṛtaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182683 (0.024):
bhūtendriyeṣu yugapadbhūtādau saṃsthiteṣu vai / / abimānātmako hyeṣa bhūtādistāmasaḥsmṛtaḥ // ViP_6,4.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893728 (0.030):
bhūtādir bhūr bhuvaḥ svaś ca BrP_33.15c / bhūtādis tāmasaḥ smṛtaḥ BrP_233.28b / bhūtādis tvaṃ tathācyuta BrP_203.9b
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7787326 (0.042):
bhūtādiś caiva tāmasaḥ ViP_1,2.35b / bhūtādis tāmasaḥ smṛtaḥ ViP_6,4.27f
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28979023 (0.051):
bhūtādirmahatā cāpi LiP_1,70.56c / bhūtādistāmasastu saḥ LiP_1,70.30d / bhūtādistu vikurvāṇaḥ LiP_1,70.31a
bhūtādirgrasate cāpi mahānvai buddhilakṣaṇaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465408 (0.011):
bhūtādiṃ grasate cāpi $ mahān vai buddhilakṣaṇaḥ // ViP_6,4.28 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172067 (0.011):
abhimānātmako hy eṣa bhūtādis tāmasaḥ smṛtaḥ // ViP_6,4.27 // / bhūtādiṃ grasate cāpi mahān vai buddhilakṣaṇaḥ // ViP_6,4.28 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730037 (0.043):
ākāśāvaraṇaṃ yacca bhūtādirgrasate tu tat / / bhūtādiṃ grasate cāpi mahānvai buddhilakṣamaḥ // BndP_3,2.296 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908850 (0.053):
abhimānātmako hy eṣa $ bhūtādis tāmasaḥ smṛtaḥ & / bhūtādiṃ grasate cāpi % mahābuddhir vicakṣaṇā // BrP_233.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180150 (0.053):
abhimānātmako hy eṣa bhūtādis tāmasaḥ smṛtaḥ / / bhūtādiṃ grasate cāpi mahābuddhir vicakṣaṇā // BrP_233.28 //
Tattvamimamsa (tattvmiu.htm.txt) 23766419 (0.054):
prakṛtivikāreṣu madhye ādyo vikāro mahānityucyate sa etadbuddhilakṣaṇaḥ / / sa āha mahānsāttviko rājasastāmasaśceti trividhaḥ / buddhestu prathamo
mahānātmā tu vijñeyaḥ saṃkalpo vyavasāyakaḥ // BndP_3,3.21 //
buddhirmanaśca liṅgaṃ ca mahānakṣara eva ca / / paryāyavācakaiḥ śabdaistamāhustattva cintakāḥ // BndP_3,3.22 //
saṃpralīneṣu bhūteṣu guṇasāmye tato mahān /
līyante guṇasāmyaṃ tu svātmanyevāvatiṣṭhate // BndP_3,3.23 //
līyante sarvabhūtānāṃ kāraṇāni prasaṃgame / / ityeṣa saṃyamaścaiva tattvānāṃ kāraṇaiḥ saha // BndP_3,3.24 //
tattvaprasaṃyamo hyeṣa smṛto hyāvartako dvijāḥ /
dharmādharmauṃ tapo jñānaṃ śubhaṃ satyānṛte tathā // BndP_3,3.25 //
ūrdhvabhāvo hyadhobhāvaḥ sukhaduḥkhe priyāpriye /
sarvametatprapañcasthaṃ guṇamātrātmakaṃ smṛtam // BndP_3,3.26 //
nirindriyāṇāṃ ca tadā jñānināṃ yacchubhāśubham /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781192 (0.057):
karma dagdhvā śubhāśubham BrP_239.41b / karma dṛṣṭvātidaivatam BrP_113.17d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21632045 (0.059):
385.010. svapnādhyāyaḥ/ / 385.011. śubhāśubhaṃ ca svapnānām yatphalaṃ samudāhṛtam/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641437 (0.059):
u4.1ab/.śubha^aśubhaṃ ca svapnānāṃ yat phalaṃ samudāhṛtaṃ/
prakṛtyāṃ caiva tatsarvaṃ puṇyaṃ pāpaṃ pratiṣṭhati // BndP_3,3.27 //
yātyavasthā tu sācaiva dehināṃ tu nirucyate /
jantūnāṃ pāpapuṇyaṃ tu prakṛtau yatpratiṣṭhitam // BndP_3,3.28 //
avasthāsthāni tānyeva puṇyapāpāni jantavaḥ / / yojayante punardehānparatvena tathaiva ca // BndP_3,3.29 //
dharmādharmauṃ tu jantūnāṃ guṇamātrātmakāvubhau /
kāraṇaiḥ svaiḥ pracīyete kāyatveneha jantubhiḥ // BndP_3,3.30 //
sacetanāḥ pralīyante kṣetrajñādhiṣṭhitā guṇāḥ /
sarge ca pratisarge ca saṃsāre caiva jantavaḥ // BndP_3,3.31 // / saṃyujyante viyujyante kāraṇaiḥ saṃcaranti ca /
rājasī tāmasī caiva sāttvikī caiva vṛttayaḥ // BndP_3,3.32 // / guṇamātrāḥ pravartante puruṣādhiṣṭhatā stridhā /
urddhvadeśātmakaṃ sattvamadhobhāgātmakaṃ tamaḥ // BndP_3,3.33 //
tayoḥ pravarttakaṃ madhye ihaivāvarttakaṃ rajaḥ / / ityevaṃ parivartantetrayaścetoguṇātmakāḥ // BndP_3,3.34 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3228132 (0.063):
itaśca na pradhānasya pravṛttiravalpate / / yaddhi sattvarajastamasāmānyonyaguṇapradhānabhāvamutsṛjya sāmyena
lokeṣu sarvabhūtānāṃ tanna kāryaṃ vijānatā /
avidyāpratyayāraṃbhā ārabhyante hi mānavaiḥ // BndP_3,3.35 //
etāstu gatayastisraḥ śubhātpāpātmikāḥ smṛtāḥ /
tamaso 'bhibhavājjanturyāthātathyaṃ na vindati // BndP_3,3.36 //
atattvadarśanātso 'tha vividhaṃ vadhyate tataḥ /
prākṛtena ca bandhena tathyāvaikārikeṇa ca // BndP_3,3.37 // / dakṣiṇābhistatīyena baddho 'tyantaṃ vivarttate /
ityete vai trayaḥ proktā bandhā hyajñānahetukāḥ // BndP_3,3.38 //
anitye nityasaṃjñā ca duḥkhe ca sukhadarśanam /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2011536 (0.032):
brūmaḥ yadviparyayacittaṃ sarvaṃ tanmithyādṛṣṭiḥ iti | tadyathā anitye / nityasaṃjñā, duḥkhe sukhasaṃjñā, aśucau śucisaṃjñā, anātmani (SSS_321)
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9891909 (0.052):
saṃjñā nityānitye saṃjñā sukhaduḥkha cātmani ca // Lal_24.45 //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11851258 (0.059):
na ca viparyāsāt kleśaprahāṇaṃ yuktam anitye duḥkhe canityasukhaviparyāsavat
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1980040 (0.064):
iṣyante | yathoktam anitye nityamiti saṃjñāviparyāsaḥ | duḥkhe sukhamiti
asve svamiti ca jñānamaśucau śuciniścayaḥ // BndP_3,3.39 //
yeṣāmete manodoṣā jñānadoṣā viparyayāt /
rāgadveṣanivṛttiśca tajjñānaṃ samudāhṛtam // BndP_3,3.40 //
ajñānaṃ tamaso mūraṃ karmadvayaphalaṃ rajaḥ /
karma jastu punardeho mahāduḥkhaṃ pravarttate // BndP_3,3.41 //
śrotrajā netrajā caiva tvagjihvāghrāṇajā tathā /
punarbhavakarī duḥkhātkarmaṇā jāyate tṛṣā // BndP_3,3.42 //
satṛṣṇo 'bhihito bālaḥ svakṛtaiḥ karmaṇaḥ phalaiḥ /
tailavīḍakavajjīvastatraiva parivarttate // BndP_3,3.43 //
tasmānmūlamanarthānāmajñāna mupadiśyate / / taṃ śatrumavadhāryaikaṃ jñāne yatnaṃ samācaret // BndP_3,3.44 //
jñānāddhi tyajate sarvaṃ tyāgādbuddhirvirajyate /
vairāgyācchudhyate cāpi śuddhaḥ sattvena mucyate // BndP_3,3.45 //
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi rāgaṃ bhūtāpahāriṇam / / abhiṣvaṅgāya yogaḥ syādviṣayeṣvavaśātmanaḥ // BndP_3,3.46 //
aniṣṭamiṣṭamaprītiprītitāpaviṣādanam /
duḥkhalābhe na tāpaśca sukhānusmaraṇaṃ tathā // BndP_3,3.47 //
ityeṣa vaiṣayo rāgaḥ saṃbhūtyāḥ kāraṇaṃ smṛtaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350799 (0.053):
sūcitā bahavo 'nena viprā annādhikāṅkṣayā / / etatkāraṇamuddiśya eṣa sūcimukhaḥ smṛtaḥ // GarP_2,22.43 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4560471 (0.057):
aṣṭātmake 'ṇimādye ca tasmātte jajñire surāḥ // BndP_2,3.64 // / ityeṣa viṣaye rāgaḥ saṃbhūtyāḥ kāraṇaṃ smṛtam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900276 (0.059):
samyagādhīyate yatra sa samādhiriha smṛtaḥ //AP_344.013cd/ / śrūteralabhyamāno 'rtho yasmādbhāti sacetanaḥ /AP_344.014ab/
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208322 (0.059):
tilabhedaḥ khasatilaḥ khākhasaścāpi sa smṛtaḥ / / syāt khākhasaphalādbhūtaṃ valkalaṃ śītalaṃ laghu // 237
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11228696 (0.060):
BP1.10.122b/ kusīda.kṛṣi.vāṇijye nisṛṣṭa.arthas tu sa smṛtaḥ // / BP1.10.123a/ ujjāma.ādikam ādāya svāmine na (dadāti yaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503085 (0.061):
tathā kārtayugānāṃ tu kalijaṣviha saṃbhavaḥ // BndP_1,31.110 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730952 (0.061):
eṣa mārgo hi niraye tiryyagyonau ca kāraṇam // BndP_3,3.50 // / tiryyagyo nigataṃ caiva kāraṇaṃ tattrarucyate / / trividho yātanāsthāne tiryyagyonau ca ṣaḍvidhe // BndP_3,3.51 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26511075 (0.061):
saṃyujyatām iti manaḥ prerayati tadā smṛta evāsāv artho bhavati na / smartavyaḥ/ na cātmapratyakṣa ātmapradeśaḥ saṃskāro vā,
brahmādau sthāvarānte vai saṃsārehyādibhautike // BndP_3,3.48 //
ajñānapūrvakaṃ tasmādajñānaṃ tu vivarjayet / / yasya cārṣe na pramāṇaṃ śiṣṭācāraṃ tathaiva ca // BndP_3,3.49 //
varṇāśramaviruddho yaḥ śiṣṭaśāstravirodhakaḥ /
eṣa mārgo hi niraye tiryyagyonau ca kāraṇam // BndP_3,3.50 //
tiryyagyo nigataṃ caiva kāraṇaṃ tattrarucyate / / trividho yātanāsthāne tiryyagyonau ca ṣaḍvidhe // BndP_3,3.51 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614599 (0.011):
akṣepaskandanākāryaṃ kākasyoyacapuṣkalam // BndP_2,62.15 // / saṃtārau taunusarvāyyau kāryaṃ vā kāraṇaṃ tathā /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25770810 (0.023):
ādyā yāṇutarā sā syāccitparā tvādikāraṇam /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2909625 (0.027):
yacca na kāryaṃ na kāraṇaṃ tannirālambyam / yannirālambyaṃ / tatsarvaprapañcātītam / yatsarvaprapañcātītaṃ sa tathāgataḥ / etaddhi
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5275094 (0.031):
guṇayoḥ . guṇayoḥ cet na acprakaraṇāt . guṇayoḥ samahāraḥ iti cet tat na . / kim kāraṇam . acprakaraṇāt . ac iti vartate . siddham tu acsamudāyasya
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202220 (0.031):
āhārā3cāra-dharmāṇāṃ $ yat kuryād gurur īśvaraḥ & / tathai9va cā7nukurvīta % nā7nuyuñjīta kāraṇam // 7.39 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478765 (0.032):
śāṃśapāyanimāmantrya tryaṃbakācchāpakāraṇam // BndP_1,13.43 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4938976 (0.033):
*{1/695: E2: 2,310; E4: 2,171; E5: 2,252; E6: 1,68}* / kāraṇaṃ syād iti cet // MS_1,4.21 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11512722 (0.033):
punaścakarmajodehojanmakarmapunaḥpunaḥ // ŚivP_1,18.5cd/ / śarīraṃtrividhaṃjñeyaṃsthūlaṃsūkṣmaṃcakāraṇam // ŚivP_1,18.6ab/
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11897042 (0.037):
146b] śarīrendriyasaṃsthānaceṣṭāhārādisābhāgyakāraṇaṃ anyonyābhir / abhisaṃbaṃdhanimittaṃ ca sabhāgateti ācāryasaṃghabhadraḥ. tad etad
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25820406 (0.039):
yatha ukkhitte loḍhammi ukkheve atthi kāraṇaṃ | / ṣaḍane kāraṇaṃ ṇatthi aṇṇaṃ ukkhevakāraṇā || iti |
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9404803 (0.039):
'eattaṃ avaattaṃ sakoaaraṃ miaṅkakāntīiṃ / / sahassapaṃ araindassa kāraṇaṃ bhaṇai sarassa' //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10118481 (0.040):
praṇatosmyantamantānaṃ sarvakāraṇakāraṇam // ViP_1,17.15 //
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 2 (abhmal2u.htm.txt) 15156460 (0.041):
tadīśvaraparajñānagrāhyatāsti sadātanī / tasyām avidyamānāyām īśvaraḥ kāraṇaṃ kutaḥ // 2.209 //
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28772592 (0.041):
anupāyatve padānāmanvayapratītau padārthā api cenna kāraṇam, akāraṇikaivā / dyapadyeta / / syānmatam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18393106 (0.043):
bhuvaneśvarītantre hi saiva mahatī sarvakāraṇamiti cocyate / / tripurātantre tu tripuraiva / / tathā bhaivarītantre bhairavī /
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17326731 (0.044):
parihārārthaḥpravṛttinivṛttilakṣaṇaḥ sa na syāt | kiṃ kāraṇam? | na hi / yasmād ayaṃpratipattā analaṃpaśyann api saṅkīrṇatadatadrūpapratibhāsinā
kāraṇe viṣaye caiva pratighātastu sarvaśaḥ / / anaiśvaryaṃ tu tatsarvaṃ pratighātātmakaṃ smṛtam // BndP_3,3.52 //
ityeṣā tāmasī vṛttirbhūtādīnāṃ caturvidhā / / sattvasthamātrakaṃ cittaṃ yathāsattvaṃ pradarśanāt // BndP_3,3.53 //
tattvānāṃ ca yathātattvaṃ dṛṣṭvā vai tattvadarśanāt /
sattvakṣetrajñanānātvametannānārthadarśanam // BndP_3,3.54 //
nānātvadarśanaṃ jñānaṃ jñānādvai yoga ucyate /
tena baddhasya vai bandho mokṣo muktasya tena ca // BndP_3,3.55 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3268795 (0.018):
tathāca smṛtiḥ puryaṣṭakena liṅgena prāṇādyena sa yujyate / / tena baddhasya vai bandho mokṣo muktasya tena ca /
saṃsāre vinivṛtte tu mukto liṅgena mucyate /
niḥsaṃbandho hyacaitanyaḥ svātmanyevāvatiṣṭhate // BndP_3,3.56 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8486157 (0.058):
āpūryamāṇo hyudadhiḥ svata evābhipūryate / / tathopakṣīyamāṇe 'pi svātmanyevāvakṛṣyate // BndP_1,19.132 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026113 (0.060):
Yāj3.64c/ dhyāna.yogena (sampaśyet sūkṣma ātmā^ātmani sthitah //(p.369) / Yāj3.65a/ na^āśramah kāraṇam dharme (kriyamāṇo (bhaved hi sah /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3651834 (0.060):
prakāśamānatāpi asya sarvān prati na kaṃcit vā prati api tu svātmanyeva , / svātmanyapi vā na syāt iti andhatā jagataḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26493102 (0.061):
vyavasthānād avyavasthā na bhavatīty anupapannaḥ saṃśayaḥ/ / atha avyavasthātmani na vyavasthitā, evam atādātmyād avyavasthā na
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861170 (0.062):
yadvipravigrahe vyastaṃ mantravyūhaṃ tadātmani / / athāniyojanīyaṃ ca kṣantu ?tatpāṇipūrvakam // Paus_27.254 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25712065 (0.063):
sa vāyustatra svātmani tasmai samprāptāya vijihote svātmāvayavānvigamayati
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498853 (0.063):
Manu6.81c/ sarvadvandvavinirmukto brahmaṇy eva avatiṣṭhate || / Manu6.82a/ dhyānikaṃ sarvam eva etad yad etad abhiśabditam |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9143717 (0.064):
sa ca svātmani upahāsakābhedārepāt / / tataśca svaniṣṭhahāse upahāsakahāsābhedāropaḥ vibhāvādīnāṃ
svātmanyavasthitaścāpi virūpākhyena likhyate /
ityetallakṣaṇaṃ proktaṃ samāsājjñāna mokṣayoḥ // BndP_3,3.57 //
sa cāpi trividhaḥ prokto mokṣo vai tattvadarśibhiḥ /
pūrvaṃ viyogo jñānena dvitīye rāgasaṃkṣayāt // BndP_3,3.58 //
tṛṣṇākṣa yāttṛtīyastu vyākhyātaṃ mokṣakāraṇam /
liṅgābhāvāttu kaivalyaṃ kaivalyāttu nirañjanam // BndP_3,3.59 //
nirañjanatvācchuddhastu nitānyo naiva vidyate /
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi vairāgyaṃ doṣadarśanāt // BndP_3,3.60 //
divye ca mānuṣe caiva viṣaye pañcalakṣaṇe / / apradveṣo 'nabhiṣvaṅgaḥ karttavyo doṣadarśanāt // BndP_3,3.61 //
tapaprītiviṣādānāṃ kāryaṃ tu parivarjanam /
evaṃ vairāgyamāsthāya śarīrī nirmamo bhavet // BndP_3,3.62 //
anityamaśivaṃ duḥkhamiti vuddhyānucintya ca / / viśuddhaṃ kāryakaraṇaṃ sattvasyātiniṣaivayā // BndP_3,3.63 //
paripakvakaṣāyo hi kṛtsnāndoṣānprapaśyati / / tataḥ prayāṇakāle hi doṣairnaimittikaistathā // BndP_3,3.64 //
ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20795233 (0.0):
14,017.014c jīvitaṃ procyamānaṃ tad yathāvad upadhāraya / 14,017.015a ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4911068 (0.0):
uktāni yamamārgāṇi vakṣye 'tha maraṇe nṛṇāṃ /AP_370.001ab/ / ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ //AP_370.001cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26882630 (0.0):
sukhāni dhārmiko hṛṣṭa % iha nīto yamakṣaye // BrP_214.31 // / ūṣmā prakupitaḥ kāye $ tīvravāyusamīritaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11153942 (0.0):
sukhāni dhārmiko hṛṣṭa iha nīto yamakṣaye // BrP_214.31 // / ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20795304 (0.003):
14,017.020e śaityāt prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14330815 (0.022):
aṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26884305 (0.023):
sukhāni dhārmiko hṛṣṭa % iha nīto yamakṣaye // BrP_214*.31 // / ūṣmā prakupitaḥ kāye $ tīvravāyusamīritaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155617 (0.023):
sukhāni dhārmiko hṛṣṭa iha nīto yamakṣaye // BrP_214*.31 // / ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914166 (0.028):
utkrāntikālādārabhya yathā nānyo vadiṣyati // MarkP_10.47 // / ūṣmā prakupitaḥ kāye tīvravāyusamīritaḥ /
sa śarīramupāśritya kṛtsnāndoṣānruṇaddhi vai // BndP_3,3.65 //
prāṇakthānāni bhindanhi chindanmarmāṇyatītya ca /
śaityātprakupito vāyurūrddhvaṃ tūtkramate tataḥ // BndP_3,3.66 //
sa cāyaṃ sarvabhūtānāṃ prāṇasthāneṣvavasthitaḥ /
samāsātsaṃvṛte jñāne saṃcṛtteṣu ca karmasu // BndP_3,3.67 //
sa jīvo nābhyadhiṣṭhānaḥ karmabhiḥ svaiḥ purākṛtaiḥ /
aṣṭāṅgapraṇavṛttiṃ vai sa vicyāvayate punaḥ // BndP_3,3.68 //
śarīraṃ prajahansoṃ'te nirucchvāsastato bhavet /
evaṃ prāṇaiḥ parityakto mṛta ityabhidhīyate // BndP_3,3.69 // / yatheha loke svapne taṃ nīyamānamitastataḥ /
rañjanaṃ tadvidheyasya te tānyo na ca vidyate // BndP_3,3.70 //
nṛṣṇākṣayastṛtīyastu vyākhyātaṃ mokṣalakṣaṇam /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3641877 (0.029):
kṛcchrakṣayāt tṛtīyastu vyākhyātaṃ mokṣalakṣaṇam //
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782545 (0.029):
kṛtsnakṣayāt tṛtīyastu vyākhyātaṃ mokṣalakṣaṇam //
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28064206 (0.052):
kṛtsnakṣayāt tṛtīyastu vyākhyātaṃ mokṣalakṣaṇam // / trividhaṃ pramāṇam || Tats_21 ||
śabdādye viṣaye doṣadṛṣṭirvai pañcalakṣaṇe // BndP_3,3.71 //
apradveṣo 'nabhiṣvaṅgaḥ prītitāpavivarjanam / / vairāgyakāraṇaṃ hyete prakṛtīnāṃ layasya ca // BndP_3,3.72 //
aṣṭau prakṛtayo jñeyāḥ pūrvoktā vai yathākramam /
avyaktādyāstu vijñeyā bhūtāntāḥ prakṛterbhavāḥ // BndP_3,3.73 //
varṇāśramācārayuktaḥ śiṣṭaḥ śāstrāvirodhanaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503036 (0.037):
teṣāṃ saptarṣayo dharmaṃ kathayantītareṣu ca // BndP_1,31.106 // / varṇāśramācārayuktaḥ śrautaḥ smārtto dvidhā tu saḥ /
varṇāśramāṇāṃ dharmo 'yaṃ devasthāneṣu kāraṇam // BndP_3,3.74 //
brahmādīni piśācāntānyaṣṭau sthānāni devatā /
aiśvaryamāṇimādyaṃ hi kāraṇaṃ hyaṣṭalakṣaṇam // BndP_3,3.75 //
nimittamapratīghāte dṛṣṭe śabdādilakṣaṇe /
aṣṭāvetāni rūpāṇi prākṛtāni yathākramam // BndP_3,3.76 // / kṣetrajñeṣvanusajjante guṇamātratmakāni tu /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534942 (0.052):
'payantaḥ / tadupabhujasta eva kṣetrajñāḥ samprdānam / na cāmī / svasamavāyināvapi dharmādharmāvalamavalokayitumiti tadatirekī
prāvṛṭkāle pṛthagmeghaṃ paśyantīva sacakṣuṣaḥ // BndP_3,3.77 //
paśyantyevaṃ vidhāḥ siddhā jīvaṃ divyena cakṣuṣā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20795443 (0.024):
14,017.030c cakṣuṣmantaḥ prapaśyanti tathā taṃ jñānacakṣuṣaḥ / 14,017.031a paśyanty evaṃvidhāḥ siddhā jīvaṃ divyena cakṣuṣā
khādataścānnapānāni yonīḥ praviśatastathā // BndP_3,3.78 //
tiryagūrdhvamadhastācca dhāvato 'pi yathākramam / / jīvaḥ prāṇastathā liṅgaṃ karaṇaṃ ca catuṣṭayam // BndP_3,3.79 //
paryāyavācakaiḥ śabdairekārthaiḥ so 'bhilaṣyate /
vyaktāvyaktapramāṇo 'yaṃ sa vai bhuṅkte tu kṛtsnaśaḥ // BndP_3,3.80 //
avyaktānugrahāntaṃ ca kṣetrajñādhiṣṭhitaṃ ca yat /
evaṃ jñātvā śucirbhūtvā jñānādvai vipramucyate // BndP_3,3.81 //
naṣṭaṃ caiva yathā tattvaṃ tattvānāṃ tattvadarśane / / yatheṣṭaṃ pariniryāti bhinne dehe sunirvṛte // BndP_3,3.82 //
bhidyate karaṇaṃ cāpi hyavyaktajñāninastataḥ / / mukto guṇaśarīreṇa praṇādyena tu sarvaśaḥ // BndP_3,3.83 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622464 (0.055):
yābhiḥ pratyāharetkāmātkūrmauṃ'gānīva sarvaśaḥ // BndP_2,68.96 // / na jātu kāmaḥ kāmānamupabhogena śāmyati /
nānyaccharīramādatte dagdhe vīje yathāṅkuraḥ /
jñānī ca sarvasaṃsārāvijñaśārīramānasaḥ // BndP_3,3.84 //
jñānāccaturddaśābuddhaḥ prakṛtistho nivartate /
prakṛtiṃ satyamityāhurvikāro 'nṛtamucyate // BndP_3,3.85 //
asadbhāvo 'nṛtaṃ jñeyaṃ sadbhāvaḥ satya mucyate /
anāmarūpaṃ kṣetrajñanāmarūpaṃ pracakṣate // BndP_3,3.86 //
yasmātkṣetraṃ vijānāti tatmātkṣetrajña ucyate /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10407711 (0.055):
12,294.038a anyad eva ca kṣetraṃ syād anyaḥ kṣetrajña ucyate / 12,294.038c kṣetram avyaktam ity uktaṃ jñātā vai pañcaviṃśakaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26918083 (0.055):
anyad eva ca kṣetraṃ syād $ anyaḥ kṣetrajña ucyate & / kṣetram avyakta ity uktaṃ % jñātāraṃ pañcaviṃśakam // BrP_243.79 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11189383 (0.055):
anyad eva ca kṣetraṃ syād anyaḥ kṣetrajña ucyate / / kṣetram avyakta ity uktaṃ jñātāraṃ pañcaviṃśakam // BrP_243.79 //
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684100 (0.059):
pāṇipādavākpāyūpasthaṃ mana ity asya kṣetraṃ vijānāti | tat kṣetrajña ity / abhidhīyate | kṣetrajñaṃ cātmānam avacakṣate tattvavidaḥ | yac
kṣetraṃ pratyayate yasmātkṣetrajñaḥ śubha ucyate // BndP_3,3.87 //
kṣetrajñaḥ smaryate tasmātkṣetraṃ tajjñairvibhāṣyate / / kṣetraṃ tvatpratyayaṃ dṛṣṭaṃ kṣetrajñaḥ pratyayaḥ sadā // BndP_3,3.88 //
kṣapaṇātkāraṇāccaiva kṣatatrāṇāttathaiva ca / / bhojyatvaviṣayatvācca kṣetraṃ kṣetravido viduḥ // BndP_3,3.89 //
mahadādyaṃ viśeṣāntaṃ sarvairūpyaṃ vilakṣaṇam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423074 (0.032):
tadātmakaṃ tadanyat syāt tadrūpaṃ māmakaṃ viduḥ // KūrmP_2,3.9 // / mahadādyaṃ viśeṣāntaṃ saṃprasūte 'khilaṃ jagat /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467445 (0.033):
brahmaṇe lokatantrāya namaskṛtya svayaṃbhuve // BndP_1,3.6 // / mahadādyaṃ viśeṣāntaṃ savairūpyaṃ salakṣaṇam /
vikāralakṣaṇaṃ tadvai so 'kṣaraḥ kṣarameti ca // BndP_3,3.90 //
tamevānuvikāraṃ tu yasmādvai kṣarate punaḥ /
tasmācca kāraṇāccaiva jñaramityabhidhīyate // BndP_3,3.91 // / saṃsāre narakebhyaśca trāyate puruṣaṃ ca yat /
duḥkhatrāṇātpunaścāpi kṣetramityabhidhīyate // BndP_3,3.92 //
sukhaduḥkhamahaṃbhāvādbhojyamityabhidhīyate / / acetanatvādviṣayastadvidharmā vibhuḥ smṛtaḥ // BndP_3,3.93 //
na kṣīyate na kṣarati vikāraprasṛtaṃ tu tat /
akṣaraṃ tena vāpyuktama kṣīṇatvāttathaiva ca // BndP_3,3.94 // / yasmātpūryanuśete ca tasmātpuruṣa ucyate /
purapratyayiko yasmātpuruṣetyabhidhīyate // BndP_3,3.95 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504368 (0.056):
puriṣatvācca puruṣaḥ kṣatrejñānātsa ucyate / / yasmādvuddhyānuśete ca tasmādvodhātmakaḥ sa vai // BndP_1,32.84 //
puruṣaṃ kathayasvātha kathito 'jñairvibhāṣyate /
śuddho nirañjanābhāso jñātā jñānavivarjitaḥ // BndP_3,3.96 //
astināstīti so 'nyo vā baddho mukto gataḥsthitaḥ /
nairhetukāttvanirdeśyādahastasminna vidyate // BndP_3,3.97 //
śuddhatvānna tu dṛśyo vai draṣṭṛtvātsamadarśanaḥ /
ātmapratyayakāritvādanyūnaṃ vāpyahetukam // BndP_3,3.98 //
bhāvagrāhyamanumānāccintayanna pramuhyate /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25729962 (0.061):
āgatāgatikatvācca grahaṇaṃ tanna vidyate // BndP_3,2.290 // / bhāvagrāhyānumānācca cintayitvedamucyate /
yadā paśyati jñātāraṃ śāntārthaṃ darśanātmakam // BndP_3,3.99 //
dṛśyādṛśyeṣu nirdeśyaṃ tadā taddurddharaṃ varam /
vijñātā na ca dṛśyeta vṛthaktveneha sarvaśaḥ // BndP_3,3.100 //
svenātmanā tathātmānaṃ kāraṇātmā niyacchati /
prakṛtau kāraṇe tatra svātmanyevopatiṣṭhati // BndP_3,3.101 //
astināstīti so 'nyo vā ihāmutreti vā punaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12589956 (0.056):
nānyaḥ kaścid ihāmutra vidyate bhavacāriṇāṃ /
ekatvaṃ vā pṛthakvaṃ vā kṣetrajñaḥ puruṣo 'pi vā // BndP_3,3.102 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2638819 (0.026):
samāgatāḥ sarvata eva sarve vedā yathā mūrtidharāstripṛṣṭhe / / nehātha nāmutra ca kaścanārtha ṛte parānugraham ātmaśīlam // BhP_01.19.023
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10378397 (0.035):
12,237.035c vinītamoho vyapanītakalmaṣo; na ceha nāmutra ca yo 'rtham
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489850 (0.038):
Manu3.181a[171ṃa]/ yat tu vāṇijake dattaṃ na iha na amutra tad bhavet) | / Manu3.181c[171ṃc]/ bhasmani iva hutaṃ dravyaṃ tathā paunarbhave dvije ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715448 (0.042):
vinā ma (ta) ntreṇa yatkarma nāmutreha phalapradam // GarP_1,50.33 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16172245 (0.043):
iha cāmutra ca śrīmān HV_App.I,4.105a / iha cāmutra cākṣayyān HV_App.I,42B.2936a
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398795 (0.045):
kathaṃ kena prakāreṇa3 / sa puruṣaḥ / taṃ4 kṣetrajñaṃ
Nagarjuna: Ratnavali (1-2.46, and 4; Sanskrit text of 2.47-95 and 3 lost!) (bsa025_u.htm.txt) 9587706 (0.048):
lokoparañjanāccaiva neha nāmutra nandati // NRa_2.29 //
Nagarjuna: Ratnavali, 2 (nrat_2_u.htm.txt) 2306264 (0.048):
lokāparañjanāc caiva neha nāmutra nandati || RATNA_02.29
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25708789 (0.051):
tathā ca śrutyantaram-yadeveha tadamutrayadamutra tadanviha"iti /"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27269542 (0.051):
tathā ca śrutyantaram yadeveha tadamutrayadamutra tadanviha"iti /"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20706192 (0.052):
13,090.037c evaṃ śrāddhaṃ bhuktam anarhamāṇair; na ceha nāmutra phalaṃ
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11510381 (0.063):
ihāmutracabhogārthaṃnityabhogārthameva ca // ŚivP_1,16.104cd/
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16027119 (0.063):
Yāj3.133a/ vipākah karmaṇām (pretya keṣāmcid iha (jāyate / / Yāj3.133c/ iha vā^amutra vā^ekeṣām bhāvas tatra prayojanam //
ātmā vā sa nirātmā vā cetano 'cetano 'pi vā / / karttā vā so 'pyakarttā vā bhoktā vā bhojyameva ca // BndP_3,3.103 //
yadgatvā na nivarttante kṣetrajñaṃ tu nirañjanam /
avācyaṃ tadanākhyānādagrāhyaṃ vādahetubhiḥ // BndP_3,3.104 //
apratarkyamacintyatvādavā yetvācca sarvaśaḥ /
nālapya vacasā tattvamaprāpya manasā saha // BndP_3,3.105 //
kṣetrajñe nirguṇe śuddhe śānte kṣīṇe nirañjane /
vyapetasukhaduḥkhe ca niruddhe śāntimāgate // BndP_3,3.106 //
nirātmake punastasminvācyāvācyaṃ na vidyate /
etau saṃhāravistārau vyaktāvyaktau tataḥ punaḥ // BndP_3,3.107 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730054 (0.059):
etau saṃhāravistārau brahmā vyaktau tataḥ punaḥ // BndP_3,2.297 // / sṛjate grasate caiva vikārātsargasaṃyame /
sṛjyate grasate caiva vyaktau paryavatiṣṭhate / / kṣetrajñādhiṣṭhitaṃ sarvaṃ punaḥ sarge pravarttate // BndP_3,3.108 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730054 (0.056):
etau saṃhāravistārau brahmā vyaktau tataḥ punaḥ // BndP_3,2.297 // / sṛjate grasate caiva vikārātsargasaṃyame /
adhiṣṭhānaṃ prapadyeta tasyānte buddhipūrvakam / / sādharmyavaidharmyakṛtaḥ saṃyogo viditastayoḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730087 (0.063):
avyaktaṃ kṣetramityāhurbrahmā kṣetrajña ucyate / / sādharmyavaidharmyakṛtaḥ saṃyogo nādimāstayoḥ // BndP_3,2.300 //
anādimāṃśca saṃyogo mahāpuruṣajaḥ smṛtaḥ // BndP_3,3.109 //
yāvacca sargaprati sargakālastāvajjagattiṣṭhati saṃnirudhya /
pūrvaṃ hi tasyaiva ca buddhipūrvaṃ pravarttate tatpuruṣārthaṃmeva //
BndP_3,3.110 // / eṣā nisargapratisargapūrvā prādhānikī ceśvarakāritā vā /
anādyanantā hyabhimānapūrvakaṃ vitrāsayantī jagadabhyupaiti //
BndP_3,3.111 // / ityeṣa prākṛtaḥ sargastṛtīyo hetulakṣaṇaḥ /
ukto hyasmiṃstadātyantaṃ kālaṃ jñātvā pramucyate // BndP_3,3.112 //
ityeṣa pratisargo vastrividaḥ kīrttito mayā /
vistareṇānupūrvyāca bhūyaḥ kiṃ varttayāmyaham // BndP_3,3.113 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467356 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca tasya vakṣyāmyanukramam // BndP_1,2.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467856 (0.0):
āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481163 (0.0):
teṣāṃ sṛṣṭiriyaṃ proktā yugaiḥ saha vivarttate // BndP_1,14.75 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487680 (0.0):
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi sūryācandramasorgatim // BndP_1,20.58 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489865 (0.0):
dharmadhruvādyāstiṣṭhanti yatra te lokasādhakāḥ // BndP_1,21.176 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490939 (0.0):
udveṣāṭayansa vegena maṇḍalāni tu gacchati // BndP_1,22.84 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495963 (0.0):
adhītya sarvaṃ tvakhilaṃ salakṣaṇaṃ prayāti cādityapadaṃ dvijottamaḥ // / BndP_1,25.117 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrva bhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496883 (0.0):
etadvaḥ sarvamākhyātaṃ mayā māheśvaraṃ balam // BndP_1,26.66 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8499827 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,28.100 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501022 (0.0):
saṃdhyāpādaḥ svabhāvastu soṃ'śapadena tiṣṭhati // BndP_1,29.92 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503302 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca sthitiṃ vakṣye yugeṣviha // BndP_1,31.127 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509078 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,35.215 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8511943 (0.0):
carācarasya lokasya pratiṣṭhā yonireva ca // BndP_1,36.227 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅga pāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512710 (0.0):
samāsavyāsataḥ sargaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,37.60 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513140 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ kathayāmyaham // BndP_1,38.33 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559241 (0.0):
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559680 (0.0):
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563192 (0.0):
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4577176 (0.0):
na sannāsanna sadasannaiva kiñcidavasthitaḥ // BndP_2,13.143 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4580692 (0.0):
pitṛdavā maghā yasmāttasmāttāsvakṣayaṃ smṛtam // BndP_2,17.22 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
upasaṃhārapāde pratisargo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570867 (0.044):
ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8// / ṛṣaya ūcuḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179238 (0.046):
śrībṛhannāradīyapuraṇottarabhāge tithivicāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395154 (0.048):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732718 (0.051):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte dvādaśasāharsyāṃ saṃhitāyāṃ / uttarabhāge caturthaṃ upasaṃhārapāde brahmāṇḍāvarttaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392778 (0.052):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393078 (0.054):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726240 (0.054):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / ābhūtasaṃplavākhyavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730301 (0.056):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775716 (0.057):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kathameṣā samutpannā nadīnāmuttamā nadī /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25379336 (0.059):
kālamahimavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / Chapter 8 / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8483002 (0.059):
bhāratavarmataṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / yacca kiṃpuruṣaṃ varṣaṃ harivarṣaṃ tathaiva ca /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27967266 (0.063):
iti śrībhāratīye nāṭyaśāstre bhāvavyañjako nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ / ṛṣayaḥ ūcuḥ:
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4623345 (0.064):
bhārgavacarite kārttavīryasaṃbhavo nāma ekonasaptatitamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
ṛṣaya ūcuḥ / śrutaṃ sumahadākhyānaṃ bhavatā parikīrttitam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10442388 (0.039):
12,331.001a brahman sumahad ākhyānaṃ bhavatā parikīrtitam / 12,331.001c yac chrutvā munayaḥ sarve vismayaṃ paramaṃ gatāḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013374 (0.039):
<12331.1/1> janamejaya uvāca: brahman sumahad ākhyānaṃ !bhavatā / parikīrtitam ! / <12331.1/2> yac chrutvā munayaḥ sarve !vismayaṃ paramaṃ gatāḥ !!12331.1!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778069 (0.039):
<12331.1/1> janam-ejaya uvāca: brahman su-mahad ākhyānaṃ !bhavatā / parikīrtitam ! / <12331.1/2> yac chrutvā munayaḥ sarve !vismayaṃ paramaṃ gatāḥ !!12331.1!
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644677 (0.040):
saute sumahad ākhyānaṃ $ bhavatā parikīrtitam / **HV_App.I,40.1**1:1
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130233 (0.040):
saute sumahad ākhyānaṃ bhavatā parikīrtitam / **HV_App.I,40.1**1:1 /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395154 (0.043):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179238 (0.053):
śrībṛhannāradīyapuraṇottarabhāge tithivicāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570867 (0.053):
ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8// / ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ dvivārāvutpannā bhavānī prāksatī tu yā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8483002 (0.055):
bhāratavarmataṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / yacca kiṃpuruṣaṃ varṣaṃ harivarṣaṃ tathaiva ca /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392778 (0.057):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4623345 (0.059):
bhārgavacarite kārttavīryasaṃbhavo nāma ekonasaptatitamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775716 (0.061):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kathameṣā samutpannā nadīnāmuttamā nadī /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393078 (0.062):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
prajānāṃ manubhiḥ sārddhaṃ devānāmṛṣibhiḥ saha // BndP_3,4.1 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557734 (0.048):
maha devagaṇaiścaiva ṛṣibhirdānavaissaha // BndP_2,1.4 // / pitṛgandharvayakṣaiśca rakṣobhūtamahoragaiḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644686 (0.060):
prajānāṃ patibhiḥ sārdhaṃ $ devānām ṛṣibhiḥ saha /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130242 (0.060):
prajānāṃ patibhiḥ sārdhaṃ devānām ṛṣibhiḥ saha / **HV_App.I,40.1**1:2
pitṛgandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644695 (5.960):
**HV_App.I,40.1**1:2 / / pitṛgandharvabhūtānāṃ $ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130251 (5.960):
prajānāṃ patibhiḥ sārdhaṃ devānām ṛṣibhiḥ saha / **HV_App.I,40.1**1:2 / pitṛgandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804723 (0.026):
14,044.014a devadānavabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495554 (0.028):
paśyatāṃ surasaṃghānāṃ daityānāṃ ca varānane / / yakṣagandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām // BndP_1,25.90 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747426 (0.041):
devānāṃ dānavānāṃ ca $ gandharvoragarakṣasām & / daityānām atha siddhānāṃ % guhyakānāṃ tathaiva ca // BrP_18.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018753 (0.041):
devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām / / daityānām atha siddhānāṃ guhyakānāṃ tathaiva ca // BrP_18.2 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330803 (0.041):
devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām / / daityānām atha siddhānāṃ guhyakānāṃ tathaiva ca // HV_1.2 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27070840 (0.041):
6.096.030a devadānavayakṣāṇāṃ piśācoragarakṣasām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19650302 (0.042):
01,104.019d*1125_02 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 01,104.019d*1125_03 na taṃ paśyāmi yo hy etat karma kartā bhaviṣyati
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16213593 (0.043):
gandharvoragayakṣāṇāṃ HV_44.5c / gandharvoragarakṣasām HV_1.2b
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561827 (0.044):
ṛṣiruvāca / daityānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555061 (0.044):
daityānām atha nāgānāṃ gandharvoragarakṣasām /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18842994 (0.044):
devadānavasiddhānāṃ gandharvoragarakṣasām / / sarveṣāmeva deveśo harate dhruvamāpadam // RKV_67.38 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772886 (0.047):
daityadānavasiddhānāṃ % gandharvoragarakṣasām // BrP_45.51 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466054 (0.054):
daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣagandharvarakṣasām / / sarvabhūtapiśācānāṃ yakṣaṇāṃ pakṣivīrudhām // BndP_1,1.114 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10287534 (0.055):
12,074.002b@008_0004 rakṣasām asurāṇāṃ ca piśācoragapakṣiṇām / 12,074.002b@008_0005 śatrūṇāṃ ca bhaved vadhyo yasya nāsti purohitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20704953 (0.056):
13,087.004a devāsuramanuṣyāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 13,087.004c piśācakiṃnarāṇāṃ ca pūjyā vai pitaraḥ sadā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 649324 (0.056):
devatānāṃ ca sarvāsāṃ $ brāhmaṇānāṃ mahīpate / HV_App.I,41.99 / / daityānāṃ dānavānāṃ ca $ yakṣagandharvarakṣasām // HV_App.I,41.100 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22134882 (0.056):
devatānāṃ ca sarvāsāṃ brāhmaṇānāṃ mahīpate / HV_App.I,41.99 / / daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣagandharvarakṣasām // HV_App.I,41.100 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4568083 (0.058):
devadānagandharvapiśācoragarakṣasām // BndP_2,7.353 //
daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣāṇāmeva pakṣiṇām // BndP_3,4.2 // / atyadbhutāni karmāṇi vividhā dharmaniścayāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644700 (0.029):
pitṛgandharvabhūtānāṃ $ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 / / daityānāṃ dānavānāṃ ca $ yakṣāṇām atha pakṣiṇām /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130256 (0.029):
pitṛgandharvabhūtānāṃ piśācoragarakṣasām / **HV_App.I,40.1**1:3 / / daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣāṇām atha pakṣiṇām / **HV_App.I,40.1**1:4
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747427 (0.034):
devānāṃ dānavānāṃ ca $ gandharvoragarakṣasām & / daityānām atha siddhānāṃ % guhyakānāṃ tathaiva ca // BrP_18.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018754 (0.034):
devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām / / daityānām atha siddhānāṃ guhyakānāṃ tathaiva ca // BrP_18.2 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330805 (0.034):
bhāratānāṃ ca sarveṣāṃ pārthivānāṃ tathaiva ca // HV_1.1 // / devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27070840 (0.037):
6.096.030a devadānavayakṣāṇāṃ piśācoragarakṣasām
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466052 (0.037):
devatvamindravāsena vāyuskandheṣu cāśramaḥ // BndP_1,1.113 // / daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣagandharvarakṣasām /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 649324 (0.038):
devatānāṃ ca sarvāsāṃ $ brāhmaṇānāṃ mahīpate / HV_App.I,41.99 / / daityānāṃ dānavānāṃ ca $ yakṣagandharvarakṣasām // HV_App.I,41.100 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22134882 (0.038):
devatānāṃ ca sarvāsāṃ brāhmaṇānāṃ mahīpate / HV_App.I,41.99 / / daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣagandharvarakṣasām // HV_App.I,41.100 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561827 (0.040):
ṛṣiruvāca / daityānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām /
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22249006 (0.043):
7.024.003a tatra pannagayakṣāṇāṃ mānuṣāṇāṃ ca rakṣasām / 7.024.003c daityānāṃ dānavānāṃ ca kanyā jagrāha rāvaṇaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19890761 (0.044):
03,193.019a avadhyo devatānāṃ sa daityānām atha rakṣasām / 03,193.019c nāgānām atha yakṣāṇāṃ gandharvāṇāṃ ca sarvaśaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27993854 (0.046):
devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / / nṛpāṇāṃ karkaśānāṃ ca citro veṣa udāhṛtaḥ // BhN_21.125 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330813 (0.048):
atyadbhutāni karmāṇi vikramā dharmaniścayāḥ / / vicitrāś ca kathāyogā janma cāgryam anuttamam // HV_1.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747434 (0.051):
atyadbhutāni karmāṇi $ vikramā dharmaniścayāḥ & / vividhāś ca kathā divyā % janma cāgryam anuttamam // BrP_18.3 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018761 (0.051):
atyadbhutāni karmāṇi vikramā dharmaniścayāḥ / / vividhāś ca kathā divyā janma cāgryam anuttamam // BrP_18.3 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19650302 (0.055):
01,104.019d*1125_02 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām / 01,104.019d*1125_03 na taṃ paśyāmi yo hy etat karma kartā bhaviṣyati
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 703542 (0.064):
na nāgānāṃ na yakṣāṇāṃ $ nāsurāṇāṃ na rakṣasām // / **HV_App.I,42B.2776**192:26 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22189091 (0.064):
na nāgānāṃ na yakṣāṇāṃ nāsurāṇāṃ na rakṣasām // / **HV_App.I,42B.2776**192:26 //
vicitrāśca kathāyogā janma cāgryamanuttamam // BndP_3,4.3 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644745 (0.0):
atyadbhutāni karmāṇi $ vikramā dharmaniścayāḥ / **HV_App.I,40.1**1:9 / vicitrāś ca kathāyogā $ janma cāgryam anuttamam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130301 (0.0):
atyadbhutāni karmāṇi vikramā dharmaniścayāḥ / **HV_App.I,40.1**1:9 / / vicitrāś ca kathāyogā janma cāgryam anuttamam / **HV_App.I,40.1**1:10
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330819 (0.0):
atyadbhutāni karmāṇi vikramā dharmaniścayāḥ / / vicitrāś ca kathāyogā janma cāgryam anuttamam // HV_1.3 //
tatkathyamānamasmākaṃ bhavatā ślakṣṇayā girā / / manaḥ karṇasukhaṃ saute prīṇātyamṛtasannibham // BndP_3,4.4 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644749 (0.038):
vicitrāś ca kathāyogā $ janma cāgryam anuttamam / / **HV_App.I,40.1**1:10 / / tat kathyamānam asmākaṃ $ tvayā vai ślakṣṇayā girā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22130305 (0.038):
vicitrāś ca kathāyogā janma cāgryam anuttamam / **HV_App.I,40.1**1:10 / tat kathyamānam asmākaṃ tvayā vai ślakṣṇayā girā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330830 (0.048):
kathitaṃ bhavatā puṇyaṃ purāṇaṃ ślakṣṇayā girā / / manaḥkarṇasukhaṃ tan māṃ prīṇāty amṛtasaṃmitam // HV_1.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747474 (0.058):
kathitaṃ puṇyaphaladaṃ $ purāṇaṃ ślakṣṇayā girā & / manaḥkarṇasukhaṃ samyak % prīṇāty amṛtasaṃmitam // BrP_18.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018801 (0.058):
kathitaṃ puṇyaphaladaṃ purāṇaṃ ślakṣṇayā girā / / manaḥkarṇasukhaṃ samyak prīṇāty amṛtasaṃmitam // BrP_18.6 //
evamārādhya te sūtaṃ satkṛtya ca maharṣayaḥ / / papracchuḥ sattriṇaḥ sarve punaḥ sargapravarttanam // BndP_3,4.5 //
kathaṃ suta mahāprājña punaḥ sargaḥ prapatsyate /
bandheṣu saṃpralīneṣu guṇasāmye tamomaye // BndP_3,4.6 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467523 (0.061):
guṇasāmye tadā tasminnavibhātaṃ tamomayam // BndP_1,3.12 //
vikāreṣvavisṛṣṭeṣu hyavyakte cātmani sthite / / apravṛtte brahmaṇā tu sahasā yojyagaistadā // BndP_3,4.7 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467872 (0.063):
suta uvāca / ātmanyavasthite vyakte vikāre pratisaṃhate /
kathaṃ prapatsyate sargastannaḥ prabrūhi pṛcchatām /
evamuktastataḥ sūtastadāsau lomaharṣaṇaḥ // BndP_3,4.8 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4612269 (0.033):
evamuktastatastaistu tadāsau lomaharṣaṇaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26730589 (0.060):
tatrājagāma sūtas tu $ matimāṃl lomaharṣaṇaḥ & / taṃ dṛṣṭvā te munivarāḥ % pūjāṃ cakrur mudānvitāḥ // BrP_1.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11001921 (0.060):
tatrājagāma sūtas tu matimāṃl lomaharṣaṇaḥ / / taṃ dṛṣṭvā te munivarāḥ pūjāṃ cakrur mudānvitāḥ // BrP_1.13 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478756 (0.060):
cākṣuṣasyāntare pūrvaṃ tannaḥ prabrūhi pṛcchatām // BndP_1,13.42 // / ityuktaḥ kathayāmāsa sūto dakṣāśrayāṃ kathām /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4869781 (0.064):
prāpya vyāsāt purāṇādi sūto vai lomaharṣaṇaḥ /AP_270.011ab/ / sumatiścāgnivarcāś ca mitrayuḥśiṃśapāyanaḥ //AP_270.011cd/
vyākhyātumupacakrāma punaḥ sargapravarttanam / / atra vo varttayiṣyāmi yathā sargaḥ prapatsyate // BndP_3,4.9 //
pūrvavatsa tu vijñeyaḥ samāsāttannibodhata /
dṛṣṭenaivānumeyaṃ ca tarkaṃ vakṣyāmi yuktitaḥ // BndP_3,4.10 //
yasmādvāco nivarttante tvaprāpya manasā saha /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17845992 (0.036):
paricchinna viṣayatvāt | yato vāco nivartante | aprāpya manasā saha iti
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17855511 (0.036):
sva prakāśa caitanya rūpatvāc ca yato vāco nivartante aprāpya manasā saha
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16978535 (0.036):
paricchinna-viṣayatvāt | yato vāco nivartante | aprāpya manasā saha iti
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26723082 (0.036):
sva-prakāśa-caitanya-rūpatvāc ca yato vāco nivartante aprāpya manasā saha
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8633954 (0.045):
nanu yato vāco nivartante / aprāpya manasā saha /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401978 (0.045):
yato vāco nivartante hyaprāpya manasā saha // LiP_2,18.27 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297593 (0.045):
sūkṣmaṃ vadanti ṛṣayo $ yanna vācyaṃ dvijottamāḥ & / yato vāco nivartante % aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191366 (0.045):
sūkṣmaṃ vadanti ṛṣayo yanna vācyaṃ dvijottamāḥ / / yato vāco nivartante aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25769322 (0.057):
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha // BndP_3,37.87 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17719545 (0.057):
āścaryavat | tathā ca śrutiḥ yato vāco nivartante aprāpya manasā saha / iti | kenāpi śabdenāvācyasya śuddhasyātmano viśiṣṭa śaktena padena
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7275253 (0.057):
yad vacanaṃ tad āścaryavat | tathā ca śrutiḥ - yato vāco nivartante / aprāpya manasā saha iti | kenāpi śabdenāvācyasya śuddhasyātmano
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10926196 (0.059):
nirviśeṣaṃ tu brahma vākyaśeṣe śrūyate, vāṅmanasayoragocaratvābhidhānāt ' / yato vāco nivartante / / aprāpya manasā saha /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009234 (0.061):
ca śrutibhir api yato vāco nivartante aprāpya manasā saha | avacanenaiva
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11249698 (0.063):
sarvān kāmān saha brahmaṇā vipaścitā / / "yato vāco nivartante aprāpya manasā saha /"
avyakta vatparokṣatvādgahanaṃ taddurāsadam // BndP_3,4.11 //
vikāraiḥ pratisaṃsṛṣṭo guṇaḥ sāmyena varttate / / pradhānaṃ puruṣāṇāṃ ca sādharmyeṇaiva tiṣṭhati // BndP_3,4.12 //
dharmādharmauṃ pralīyete hyavyakte prāṇināṃ sadā /
sattvamātrātmako dharmo guṇe sattve pratiṣṭhitaḥ // BndP_3,4.13 //
tamomātrātmako dharmo guṇe tamasi tiṣṭhati /
avibhāgena tāvetau guṇasāmye sthitāvubhau // BndP_3,4.14 //
sarvaṃ kāryaṃ buddhipūrvaṃ pradhānasya prapatsyate /
buddhipūrvaṃ kṣetrajña adhiṣṭhāsyati tānguṇān // BndP_3,4.15 //
evaṃ tānabhimānena prapatsyati punastadā / / yadā pravarttitavyaṃ tu kṣetrakṣetrajñayor dvayoḥ // BndP_3,4.16 //
bhojyabhoktṛtvasaṃbandhāḥ prapatsyante ca tāvubhau /
tasmādakṣaramavyaktaṃ sāmye sthitvā guṇātmakam // BndP_3,4.17 //
kṣetrajñādhiṣṭhitaṃ tatra vaipamyaṃ bhajate tu tat / / tataḥ prapatsyate vyaktaṃ kṣetrakṣetrajñayordvayoḥ // BndP_3,4.18 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504248 (0.059):
cetanādhiṣṭhitaṃ sattvaṃ pravarttati guṇātmakam // BndP_1,32.73 //
kṣetrajñādhiṣṭhitaṃ sattvaṃ vikāraṃ janayiṣyati / / mahadādyaṃ viśeṣāntaṃ caturviṃśaguṇātmakam // BndP_3,4.19 //
kṣetrajñasya pradhānasya puruṣasya pravartsyataḥ / / ādidevaḥ pradhānasyānugrahāya prajakṣate // BndP_3,4.20 //
anādyau varamutpādau ubhau sūkṣmau tu tau smṛtau /
anādisaṃyogayutau sarvaṃ kṣetrajñameva ca // BndP_3,4.21 //
abuddhipūrvakaṃ yuktamāśaktau tu varau tadā /
apratyayamamoghaṃ ca sthitāvudakamatsyavat // BndP_3,4.22 //
pravṛttapūrvauṃ tau pūrvaṃ punaḥ sarvaṃ prapatsyate /
ajñā guṇaiḥ pravarttante rajaḥsattvatamo 'bhidhaiḥ // BndP_3,4.23 //
pravṛttikāle rajasābhipanno mahattvabhūtādiviśeṣatāṃ ca /
viśeṣatāṃ cendriyatāṃ ca yāti guṇāvasānauṣadhibhirmanuṣyaḥ // BndP_3,4.24
satyābhidhyāyinastasya dhyāyinaḥ sannimittakam / / rajaḥ sattvatamovyaktā vidharmāṇaḥ parasparam // BndP_3,4.25 //
ādyantaṃ vai pravatsyante kṣetramajñāmvu sarvaśaḥ /
saṃsiddhakāryakaraṇā utpadyante 'bhimāninaḥ // BndP_3,4.26 //
sarve sattvāḥ prapadyante hyavyaktātpūrvameva ca / / prāksṛtau ye tvasuvahāḥ sādhakāścāpyasādhakāḥ // BndP_3,4.27 //
asaṃśāntāstu te sarve sthānaprakaraṇaiḥ saha /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496999 (0.040):
dantolūkhalinaścānye tvaśmakuṭṭāstathā pare // BndP_1,27.8 // / sthānavīrāsanāścānye mṛgayaryāratāstathā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482891 (0.045):
pauleyāśca kirātāśca rūpakāstāpakaiḥ saha // BndP_1,16.60 // / tathā karītayaścaiva sarve caiva karandharāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4558510 (0.050):
tvadvaṃśavarddhanāḥ śaśvattava tejovivarddhanāḥ // BndP_2,1.65 // / bhaveyurvedavidvāṃsaḥ sarve vākpatayastathā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478128 (0.054):
sthānābhimānino loke prāgāsanhavyavāhanāḥ // BndP_1,12.46 // / kāmyanai mittikā yajñeṣvete karmasvavasthitāḥ /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519300 (0.055):
tripuṃḍraṃ dhārayecchuddho bhuktiṃmuktiṃ ca viṃdati // ŚivP_1,24.95cd/ / ityuktāḥsthānadevāścasarvāṃgeṣumuniśvara // ŚivP_1,24.96ab/
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4596307 (0.058):
pradakṣiṇīkṛtya dharādharādharaṃ sarve vayaṃ svāvasathānupāgatāḥ // / BndP_2,36.55 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4630368 (0.059):
tadvai rūpamupendrasya devādānavamānavāḥ // BndP_2,73.84 // / dṛṣṭvā saṃmumuhuḥ sarve viṣṇutejovimohitāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4565615 (0.060):
skandagrahādayo hāsyā āpakāstrāsakādayaḥ // BndP_2,7.159 // / kaumārāste tu vijñeyā bālānāṃ gṛhavṛttayaḥ /
kāryāṇi pratipatsyante utpatsyante punaḥ punaḥ // BndP_3,4.28 //
guṇamātrātmakāveva dharmādharmauṃ parasparam /
ārapsaṃte hi cānyonyaṃ vareṇānugraheṇa vā // BndP_3,4.29 // / śarvastulyaprasṛṣṭyartha sargādau yāti vikriyām /
guṇāstaṃ pratidhīyante tasmāttattasya rocate // BndP_3,4.30 // / guṇāste yāni karmāṇi prāksṛṣṭyāṃ pratipedire /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373235 (0.0):
12,224.047a teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāk sṛṣṭyāṃ pratipedire
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5093988 (0.0):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāksṛṣṭyāṃ pratipedire /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10946719 (0.016):
smṛtiśca bhavati 'teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāksṛṣṭyāṃ pratipedire /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23387321 (0.025):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi % prāksṛṣṭyāṃ pratipedire \
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17939876 (0.025):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāk sṛṣṭeḥ pratipedire /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15329783 (0.028):
teṣāṃ vai yāni karmāṇi % prāksṛṣṭyāṃ pratipedire // LiP_1,70.252 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223550 (0.028):
teṣāṃ vai yāni karmāṇi prāksṛṣṭyāṃ pratipedire // LiP_1,70.252 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045842 (0.054):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāksṛṣṭau pratipedire / / tānyeva te prapadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ // KūrmP_1,7.61 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474481 (0.063):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāk sṛṣṭāni prapedire / / tānyeva pratipadyante sṛjyamānāḥ punaḥpunaḥ // BndP_1,8.59 //
tānyeva pratipadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ // BndP_3,4.31 // / hiṃsrāhiṃsre mṛdukūre dharmādharmāvṛtānṛte /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373239 (0.0):
12,224.047a teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāk sṛṣṭyāṃ pratipedire / 12,224.047c tāny eva pratipadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10946731 (0.0):
smṛtiśca bhavati 'teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāksṛṣṭyāṃ pratipedire / / tānyeva te prapadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8469508 (0.0):
teṣāṃ te yānti karmāṇi prāk sṛṣṭāni svayaṃbhuvā / / tānyeva pratipadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ // BndP_1,5.92 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474488 (0.0):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāk sṛṣṭāni prapedire / / tānyeva pratipadyante sṛjyamānāḥ punaḥpunaḥ // BndP_1,8.59 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474496 (0.0):
hiṃsrāhiṃsre sṛjan krūre dharmādharmāvṛtānṛte / / tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāttattasya rocate // BndP_1,8.60 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045856 (0.0):
hiṃstrāhiṃstre mṛdukrūre dharmādharmāvṛtānṛte /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17939890 (0.0):
hiṃstrāhiṃstre mṛdukrūre dharmādharmāvṛtānṛte / / tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāttattasya rocate // MarkP_48.40 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5093992 (0.0):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāksṛṣṭyāṃ pratipedire / / tāny eva pratipadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ // ViP_1,5.60 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15329789 (0.012):
teṣāṃ vai yāni karmāṇi % prāksṛṣṭyāṃ pratipedire // LiP_1,70.252 // / tānyeva pratipadyante $ sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223556 (0.012):
teṣāṃ vai yāni karmāṇi prāksṛṣṭyāṃ pratipedire // LiP_1,70.252 // / tānyeva pratipadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10946720 (0.018):
smṛtiśca bhavati 'teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāksṛṣṭyāṃ pratipedire / / tānyeva te prapadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10107775 (0.022):
histrāhiṃstre mṛdukrūre dharmadharmāvṛtānṛte /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25382197 (0.028):
tānyeva te prapadyaṃte sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ // ŚivP_7.1,12.65ab/ / hiṃsrāhiṃsre mṛdukrūre dharmādharmāvṛtānṛte // ŚivP_7.1,12.65cd/
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17939879 (0.028):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāk sṛṣṭeḥ pratipedire / / tānyeva pratipadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ // MarkP_48.39 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482350 (0.032):
Manu1.28c/ sa tad eva svayaṃ bheje) sṛjyamānaḥ) punaḥ punaḥ || / Manu1.29a/ hiṃsra.ahiṃsre mṛdu.krūre dharma.adharmāv ṛta.an.ṛte |
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045845 (0.054):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi prāksṛṣṭau pratipedire / / tānyeva te prapadyante sṛjyamānāḥ punaḥ punaḥ // KūrmP_1,7.61 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10107765 (0.059):
teṣāṃ ye yāni karmāṇi praksṛṣṭyāṃ pratipedire / / tānyeva te prapadyante sṛjyamānāḥ punaḥpunaḥ // ViP_1,5.60 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572460 (0.064):
sa tad eva svayaṃ bheje sṛjyamānaḥ punaḥ punaḥ // Mn_1.28 // / hiṃsrāhiṃsre mṛdukrūre dharmādharmāv ṛtānṛte /
tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāttattasya rocate // BndP_3,4.32 // / mahābhūteṣu nānātvamindriyārtheṣu mūrttiṣu /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10946733 (0.0):
hiṃsrāhiṃsre mṛdukrūre dharmādharmāvṛtānṛte / / tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāttattasya rocate' //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474502 (0.0):
hiṃsrāhiṃsre sṛjan krūre dharmādharmāvṛtānṛte / / tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāttattasya rocate // BndP_1,8.60 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045862 (0.0):
hiṃstrāhiṃstre mṛdukrūre dharmādharmāvṛtānṛte / / tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāt tat tasya rocate // KūrmP_1,7.62 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17939892 (0.0):
hiṃstrāhiṃstre mṛdukrūre dharmādharmāvṛtānṛte / / tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāttattasya rocate // MarkP_48.40 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10107778 (0.0):
histrāhiṃstre mṛdukrūre dharmadharmāvṛtānṛte / / tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāttattasya rocate // ViP_1,5.61 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15329800 (0.024):
hiṃsrāhiṃsre mṛdukrūre % dharmādharme nṛtānṛte // LiP_1,70.253 // / tadbhāvitāḥ prapadyante $ tasmāttattasya rocate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223567 (0.024):
hiṃsrāhiṃsre mṛdukrūre dharmādharme nṛtānṛte // LiP_1,70.253 // / tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāttattasya rocate /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23387339 (0.035):
hiṃsrāhiṃsre mṛdukrūre $ dharmādharmāv ṛtānṛte & / tadbhāvitāḥ prapadyante % tasmāt tat tasya rocate // ViP_1,5.61 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094002 (0.035):
hiṃsrāhiṃsre mṛdukrūre dharmādharmāv ṛtānṛte / / tadbhāvitāḥ prapadyante tasmāt tat tasya rocate // ViP_1,5.61 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373252 (0.036):
12,224.048c ato yan manyate dhātā tasmāt tat tasya rocate / 12,224.049a mahābhūteṣu nānātvam indriyārtheṣu mūrtiṣu
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25382201 (0.048):
hiṃsrāhiṃsre mṛdukrūre dharmādharmāvṛtānṛte // ŚivP_7.1,12.65cd/ / tadbhāvitāḥ prapadyaṃte tasmāttattasya rocate // ŚivP_7.1,12.66ab/
viprayogaśca bhūtānāṃ guṇebhyaḥ saṃpravarttate // BndP_3,4.33 // / ityeṣa vo mayā khyātaḥ punaḥ sargaḥ samāsataḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726205 (0.057):
mahatpralīyate vyakte guṇasāmyaṃ tato bhavet // BndP_3,1.241 // / ityeṣa vaḥ samākhyāto mayā hyābhūtasaṃplavaḥ /
samāsādeva vakṣyāmi brahmaṇo 'tha samudbhavam // BndP_3,4.34 //
avyaktātkāraṇāttasmānnityātsadasadātmakāt /
pradhānapuruṣābhyāṃ tu jāyate ca maheśvaraḥ // BndP_3,4.35 //
sa punaḥ saṃbhāvayitā jāyate brahmasaṃjñitaḥ /
sṛjate sa punarlokānabhimāna guṇātmakān // BndP_3,4.36 //
ahaṅkārastu mahatastasmādbhūtāni cātmanaḥ / / yugapatsaṃpravarttante bhūtānyevendriyāṇi ca // BndP_3,4.37 //
bhūtabhedāśca bhūtebhya iti sargaḥ pravarttate / / vistarāvayavasteṣāṃ yathāprajñaṃ yathāśrutam /
kīrttyato vo yathāpūrvaṃ tathaivāpyupadhāryatām // BndP_3,4.38 // / etacchrutvā naimiṣeyā stadānīṃ lokotpattiṃ susthitiṃ cāpyayaṃ ca /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732562 (0.058):
gautamāya bharadvājaḥ so 'pi niryyantare punaḥ // BndP_3,4.63 // / niryyantarastu provāca tathā vājaśravāya vai /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8464827 (0.061):
dvaipāyanāya pradadau paraṃ brahma sanātanam // BndP_1,1.11 // / dvaipāyanastataḥ prītaḥśaṣyebhyaḥpradadauvaśī / / lokatattvavidhānārthaṃ pañcabhyaḥ paramādbhutam // BndP_1,1.12 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993637 (0.063):
samadhigacchatu vācyamānāḥ / / MSS_9911A 2 lokasthitiṃ yadi na vetti yathānurūpāṃ sarvasya
tasminsatre 'vabhṛthaṃ prāpya śuddhāḥ puṇyaṃ lokamṛṣayaḥ prāpnuvanti //
BndP_3,4.39 // / yathā yūyaṃ vidhinā devātādīniṣṭvā caivāvabhṛthaṃ prāpya śuddhāḥ /
tyaktvā dehānāyuṣoṃ'te kṛtārthāḥ puṇyaṃ lokaṃ prāpya modadhvamevam //
BndP_3,4.40 // / ete te naimiṣeyā vai dṛṣṭvā spṛṣṭvā ca vai tadā /
jagmuścāvabhṛthasnātāḥ svargaṃ sarve tu satriṇaḥ // BndP_3,4.41 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19636979 (0.063):
01,088.016d*0867_02 aikṣvākavo vasumanāś catvāro bhūmipās tadā / 01,088.016d*0867_03 sarve tv avabhṛthasnātāḥ svargatāḥ sādhavaḥ saha
viprāstathā yūyamapi iṣṭā bahuvidhairmakhaiḥ / / āyuṣoṃ'te tataḥ svargaṃ gantāraḥ stha dvijottamāḥ // BndP_3,4.42 //
prakriyā prathamaḥ pādaḥ kathāyāstu parigrahaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8465169 (0.023):
vaṃśyānucaritaṃ caiva purāṇaṃ pañcalakṣaṇam / / prakriyā prathamaḥ pādaḥ kathāyāṃ syātparigrahaḥ // BndP_1,1.38 //
anuṣaṅga upoddhāta upasaṃhāra eva ca // BndP_3,4.43 // / evameva catuḥpādaṃ purāṇaṃ lokasammatam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8465174 (0.030):
prakriyā prathamaḥ pādaḥ kathāyāṃ syātparigrahaḥ // BndP_1,1.38 // / anuṣaṅga utpoddhāta upasaṃhāra eva ca /
uvāca bhāgavānsakṣādvāyulokahite rataḥ // BndP_3,4.44 //
naimiṣe satramā sādya munibhyo munisattama /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750352 (0.048):
atvān bahūṃs tathā cāhaṃ tārāye munisattama |5| / atha sa bhagavān vipaśyī samyaksasambuddhaḥ sakalajaladagambhīrodāttena
tatprasādaṃ ca saṃsiddhaṃ bhūtotpattilayānvitam // BndP_3,4.45 //
prādhānikīmimāṃ sṛṣṭiṃ tathaiveśvarakāritām / / samyagviditvā medhāvī na mohamadhigacchati // BndP_3,4.46 //
idaṃ yo brāhmaṇo vidvānitihāsaṃ purātanam / / śṛṇuyācchrāvayedvāpi tathādhyāpayate 'pi ca // BndP_3,4.47 //
sthāneṣu sa mahendrasya modate śāśvatīḥ samāḥ /
brahmasāyujyago bhūtvā brahmaṇā saha modate // BndP_3,4.48 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732493 (0.044):
tāvatkoṭisahasrāṇi varṣāṇi divi modate / / brahmasāyujyago bhūtvā daivataiḥ saha modate // BndP_3,4.57 //
teṣāṃ kīrtimatāṃ kīrtiṃ prajeśānāṃ mahātmanām / / prathayanpṛthivīśānāṃ brahmabhūyāya gacchati // BndP_3,4.49 //
dhanyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ puṇyaṃ vedaiśca saṃmitam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8510592 (0.0):
varttanīyamidaṃ brahma nāvratāya kathañcana // BndP_1,36.123 // / dhanyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ puṇyaṃ vedaiśca saṃmitam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26733727 (0.022):
kīrtayeyam idaṃ viprāḥ % kṛtaghnāyāhitāya ca // BrP_4.25 // / svargyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ $ dhanyaṃ vedaiś ca saṃmitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11005059 (0.022):
kīrtayeyam idaṃ viprāḥ kṛtaghnāyāhitāya ca // BrP_4.25 // / svargyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ dhanyaṃ vedaiś ca saṃmitam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20291325 (0.024):
07,173.100c yena dattāni te 'strāṇi yais tvayā dānavā hatāḥ / 07,173.101a dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ puṇyaṃ vedaiś ca saṃjñitam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16328025 (0.030):
puṇyaṃ yac cārjitaṃ mahat **HV_App.I,42B.2952**221:5b / puṇyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ *HV_4.18*102a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13808875 (0.030):
puṇyaṃ pāpaprāṇāśanam HV_62.99*732:1b / puṇyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ HV_4.18*102a / puṇyaṃ vedena saṃmitam HV_3.111*93:4b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4334875 (0.030):
svargyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ puṇyaṃ vedena saṃmitam | *HV_3.111*93:4 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16847585 (0.030):
dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyam BrP_152.40a / dhanyaṃ vedaiś ca saṃmitam BrP_4.26b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4335429 (0.036):
svargyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ dhanyaṃ vedena saṃmitam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732616 (0.048):
namaskāryāśca guravaḥ prayatnena manīṣibhiḥ / / dhanyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ puṇyaṃ sarvārthasādhakam // BndP_3,4.68 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567839 (0.051):
dhanyaṃ yaśasyām āyuṣyaṃ $ pavitraṃ vedasaṃmitam // HV_App.I,24.200 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22053394 (0.051):
dhanyaṃ yaśasyām āyuṣyaṃ pavitraṃ vedasaṃmitam // HV_App.I,24.200 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16290695 (0.052):
dhanyaṃ yaśasyām āyuṣyaṃ HV_App.I,24.200a / dhanyaṃ vedena saṃmitam HV_4.25b
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467411 (0.059):
kīrtyamānaṃ nibodhārthaṃ pūrveṣāṃ kīrttivarddhanam // BndP_1,3.3 // / dhanyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ svargyaṃ śatrughnameva ca /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7041729 (0.061):
sannidhau devarājasya tad vakṣye bhavatāmaham // KūrmP_1,1.123 // / dhanyaṃ yaśasyāmāyuṣyaṃ puṇyaṃ mokṣapradaṃ nṛṇām /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618592 (0.062):
vaṃśaṃ tasya dvijaśreṣṭhā kīrtyamānaṃ nibodhata // BndP_2,65.49 // / dhanyamārogyamāyuṣyaṃ puṇyaṃ kalmaṣaśodhanam /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527543 (0.064):
BhP_04.12.045/1 dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ puṇyaṃ svasty-ayanaṃ mahat
kṛṣṇadvaipāyanenoktaṃ purāṇa brahmavādinā // BndP_3,4.50 //
manvantareśvarāṇāṃ ca yaḥ kīrtiṃ prathayedimām / / devatānāmṛṣīṇāṃ ca bhūridravimatejasām // BndP_3,4.51 //
sa sarvairmucyate pāpaiḥ puṇyaṃ ca mahadāpnuyāt /
yaścedaṃ śrāvayedvidvānsadā parvaṇi parvaṇi // BndP_3,4.52 //
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8445677 (0.0):
18,005.035a ya idaṃ śrāvayed vidvān sadā parvaṇi parvaṇi
dhūtapāpmā jitasvargo brahmabhūyāya kalpate /
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8445681 (0.0):
18,005.035a ya idaṃ śrāvayed vidvān sadā parvaṇi parvaṇi / 18,005.035c dhūtapāpmā jitasvargo brahmabhūyāya gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19611076 (0.039):
01,056.028a ya idaṃ śrāvayed vidvān brāhmaṇān iha parvasu / 01,056.028c dhūtapāpmā jitasvargo brahmabhūyaṃ sa gacchati
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15427023 (0.063):
05,018.019a ākhyānam indravijayaṃ ya idaṃ niyataḥ paṭhet / 05,018.019c dhūtapāpmā jitasvargaḥ sa pretyeha ca modate
yaścedaṃ śrāvayecchrāddhe brāhmaṇān pādamantataḥ // BndP_3,4.53 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19611085 (0.0):
01,056.028c dhūtapāpmā jitasvargo brahmabhūyaṃ sa gacchati / 01,056.029a yaś cedaṃ śrāvayec chrāddhe brāhmaṇān pādam antataḥ
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8445700 (0.0):
18,005.035x*0032_02 brahmahatyākṛtaṃ pāpaṃ tatkṣaṇād eva naśyati / 18,005.036a yaś cedaṃ śrāvayec chrāddhe brāhmaṇān pādam antataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19581898 (0.017):
01,001.203a yaś cainaṃ śrāvayec chrāddhe brāhmaṇān pādam antataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19611425 (0.037):
01,056.032d@032_0032 yaś cedaṃ śrāvayet pitrye brāhmaṇān pādam antataḥ
akṣeyaṃ sarvakāmīyaṃ pitṝṃstacchopatiṣṭhate /
yasmātpurā hyaṇantīdaṃ purāṇaṃ tena cocyate // BndP_3,4.54 //
niruktamasya yo veda sarvapāpaiḥ pramucyate /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19581991 (0.0):
01,001.209a mahattvād bhāravattvāc ca mahābhāratam ucyate / 01,001.209c niruktam asya yo veda sarvapāpaiḥ pramucyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19587056 (0.0):
01,002.236d@005_0005 niruktam asya yo veda sarvapāpaiḥ pramucyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19611121 (0.0):
01,056.031a bhāratānāṃ mahaj janma mahābhāratam ucyate / 01,056.031c niruktam asya yo veda sarvapāpaiḥ pramucyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19611477 (0.0):
01,056.032d@032_0040 bhāratānāṃ mahaj janma mahābhāratam ucyate / 01,056.032d@032_0041 niruktam asya yo veda sarvapāpaiḥ pramucyate
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8445762 (0.0):
18,005.037x*0035_03 bharatānāṃ mahaj janma mahābhāratam ucyate / 18,005.037x*0035_04 niruktam asya yo veda sarvapāpaiḥ pramucyate
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466742 (0.0):
yasmātpurā hyabhūccaitatpurāṇaṃ tena tatsmṛtam / / niruktamasya yo veda sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_1,1.173 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27567990 (0.0):
xv.niruktamasya yo veda sarvapāpaiḥ pramucyate28 | 2.10 |"
tathaiva triṣu varṇeṣu ye manuṣyā adhīyate // BndP_3,4.55 //
itihāsamimaṃ śrutvā dharmāya vidadhe matim / / yāvantyasya śarīreṣu romakūpāni sarvaśaḥ // BndP_3,4.56 //
tāvatkoṭisahasrāṇi varṣāṇi divi modate /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20721605 (0.058):
13,109.061c tāvanty eva sahasrāṇi varṣāṇāṃ divi modate / 13,109.062a nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ nāsti mātṛsamo guruḥ
brahmasāyujyago bhūtvā daivataiḥ saha modate // BndP_3,4.57 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732383 (0.044):
brahmasāyujyago bhūtvā brahmaṇā saha modate // BndP_3,4.48 //
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ pavitraṃ ca yaśasvi ca /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16327976 (0.028):
puṇyaṃ triśikharaṃ caiva HV_App.I,41.350a / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca **HV_App.I,40.157**49:53
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16327984 (0.028):
puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca **HV_App.I,40.157**49:53 / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca *HV_1.0*8:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647736 (0.028):
dvaipāyanoṣṭapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ @ **HV_App.I,40.157**49:52 @ / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca | **HV_App.I,40.157**49:53
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25092893 (0.028):
puṇyaṃ triśikharaṃ caiva HV_App.I,41.350a / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca HV_App.I,40.157**49:53
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13808861 (0.028):
puṇyaṃ ca ramaṇīyaṃ ca HV_23.108a / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca HV_1.0*8:1b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13528330 (0.034):
puṇyasvādhyāyasaṃstavaiḥ__Vdha_080.003 / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śubhaṃ ca__Vdha_Maṅg2
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1072307 (0.048):
dvaipāyanauṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ__Vdha_Maṅg2 / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śubhaṃ ca__Vdha_Maṅg2
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686542 (0.049):
ye paṭhanti mahāpuṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / / sarvakāmārthasiddhiṃ ca gamiṣyanti sukhāvatīm // BuSto_10.12 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19587244 (0.049):
01,002.242a dvaipāyanauṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ; puṇyaṃ pavitram atha / pāpaharaṃ śivaṃ ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19942580 (0.049):
04,001.000*0002_001 dvaipāyanoṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ / 04,001.000*0002_002 puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20788610 (0.049):
14,000.000*0002_01 dvaipāyanoṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ / 14,000.000*0002_02 puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10250849 (0.049):
12,001.000*0002_01 dvaipāyanauṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ / 12,001.000*0002_02 puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8446940 (0.049):
18,005.054a dvaipāyanoṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ; puṇyaṃ pavitram atha / pāpaharaṃ śivaṃ ca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330505 (0.049):
dvaipāyanauṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648209 (0.051):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ $ pavitraṃ pāpanāśanam / / **HV_App.I,40.173**53:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22133766 (0.051):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / **HV_App.I,40.173**53:1
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22592986 (0.054):
01,002.242a dvaipāyanauṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ; puṇyaṃ pavitram atha / pāpaharaṃ śivaṃ ca
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556197 (0.059):
/ dhanyaṃ yaśasyaṃ puṇyaṃ / ca pavitraṃ pāpanāśanaṃ // [Vdha_3,352.2.1] //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3810108 (0.061):
*sūta uvāca / puṇyaṃ pavitramāyuṣyaṃ $ sarvapāpavināśanam &
brahmā dadau śāstramidaṃ purāṇaṃ mātariśvane // BndP_3,4.58 //
tasmāccośanasā prāptaṃ tasmāccāpi bṛhaspatiḥ / / bṛhaspatistu provāca savitre tadanantaram // BndP_3,4.59 //
savitā mṛtyave prāha mṛtyuścendrāya vai punaḥ /
indraścāpi vasiṣṭhāya so 'pi sārasvatāya ca // BndP_3,4.60 // / sārasvatastridhāmne 'tha tridhāmā ca śaradvate /
śaradvāṃstu triviṣṭāya soṃ'tarikṣāya dattavān // BndP_3,4.61 //
carṣiṇe cāntarikṣo vai so 'pi trayyāruṇāya ca / / trayyāruṇāddhanañjayaḥ sa vai prādātkṛtañjaye // BndP_3,4.62 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26850281 (0.029):
harṣaṇāya tataḥ prādāt $ kulabhadraṃ tatas tu saḥ & / sarvābhadrapraśamana % pūrvakaṃ bhadram astu te // BrP_165.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11121593 (0.029):
harṣaṇāya tataḥ prādāt kulabhadraṃ tatas tu saḥ / / sarvābhadrapraśamana pūrvakaṃ bhadram astu te // BrP_165.46 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506829 (0.045):
kruddhaṃ dṛṣṭvā tataḥ śakrovaraṃ so 'tha punardadau // BndP_1,35.34 //
kṛtañjayāttṛṇañjayo bharadvājāya so 'pyatha / / gautamāya bharadvājaḥ so 'pi niryyantare punaḥ // BndP_3,4.63 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514729 (0.060):
Manu10.106c/ prāṇānāṃ parirakṣārthaṃ vāmadevo na liptavān) || / Manu10.107a/ bharadvājaḥ kṣudhārtas tu sa.putro vijane vane |
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506829 (0.062):
kruddhaṃ dṛṣṭvā tataḥ śakrovaraṃ so 'tha punardadau // BndP_1,35.34 //
niryyantarastu provāca tathā vājaśravāya vai / / sa dadau somaśuṣmāya sa cādāttṛṇabindave // BndP_3,4.64 //
Varahamihira: Yogayatra (yogay1_u.htm.txt) 28723673 (0.033):
BY_9.2cd/.rāśau rāśau prāgvilagnopayātaiḥ drekkāṇais tu prāha horāṃ / vasiṣṭhaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21596037 (0.033):
238.003. caṇḍagirikaḥ prāha nāvagacchāmi/ / 238.004. vistīryatāṃ vacanametaditi/
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733409 (0.033):
taṃ pramattaṃ viditvātha bhavānīpatikhyayaḥ // BndP_3,6.12 // / durvāsasamathāhūya prajighāya tadantikam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726189 (0.040):
yathā vāyupravegena dīpārcirupaśamyati / / tathaiva pratisargeṇa brahmā samupaśāmyati // BndP_3,1.240 // / tathā svapratisaṃsṛṣṭe mahadādau maheśvare /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727046 (0.044):
pūrṇopūrṇo tataḥ kalpesthitvā vairājake punaḥ // BndP_3,2.63 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723693 (0.045):
te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 // / saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390834 (0.046):
dhanānāmīśvaro bhūtvā yathākālaṃ hi māṃ punaḥ // LiP_2,1.55 // / mālabaṃ mālavīṃ caivaṃ prāha dāmodaro hariḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733455 (0.049):
tatsamarpitamālyaṃ ca labdhvā saṃtuṣṭamānasā // BndP_3,6.15 // / tāṃ dṛṣṭvā mṛguśāvākṣīmuvāca munipuṅgavaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4612063 (0.051):
tatra daivāttathā sthānānnimnatvātsa pralakṣya tu // BndP_2,58.24 // / tatasteṣāṃ bhṛguśreṣṭho munīnāṃ bhāvitātmanām /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 574526 (0.062):
jalaṃ devaḥ svayaṃ kṛṣṇo $ bhṛṅgāreṇa dadau tadā // HV_App.I,29.313 // / athopakalpayām āsa $ sukhāsīnāya keśavaḥ / HV_App.I,29.314 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22060082 (0.062):
jalaṃ devaḥ svayaṃ kṛṣṇo bhṛṅgāreṇa dadau tadā // HV_App.I,29.313 // / athopakalpayām āsa sukhāsīnāya keśavaḥ / HV_App.I,29.314 /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390294 (0.063):
padmākhya iti vikhyātastasmai cānnaṃ dadau tadā // LiP_2,1.13 // / sakuṭuṃbo mahātejā hyuṣṇamannaṃ hi tatra vai /
tṛṇabindustu dakṣāya dakṣaḥ provāca śaktaye /
śakteḥ parāśaraścāpi garbhasthaḥ śrutavānidam // BndP_3,4.65 //
parāśarājjātukarṇyastasmāddvaipāyanaḥ prabhuḥ / / dvaipāyanā tpunaścāpi mayā prāptaṃ dvijottama // BndP_3,4.66 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8465039 (0.049):
śrotuṃ dharmārthayuktāṃ tu etavdyāsācchrutaṃ tvayā // BndP_1,1.28 // / evasuktastadā sūtastvṛṣibhirvinayānvitaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4598313 (0.053):
mātaryadi varo deyastvayā me bhaktava tsale // BndP_2,39.47 // / tatsucandraṃ jaye yuddhe tavānugrahabhājanam /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25723693 (0.059):
te dṛṣṭvā tānsvayaṃbhūtānbrahmavyāhāriṇastadā // BndP_3,1.45 // / saraṃbdhā vai vyakarṣanta mama putro mametyuta /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397313 (0.062):
tatsarvaṃ śrutavān vyāsaḥ kṛṣṇadvaipāyanaḥ prabhuḥ / / tasmādahanumaśrutya yuṣmākaṃ pravadāmi vai // LiP_2,9.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19578952 (0.062):
01,001.062d@001_0001 tasyākhyānavariṣṭhasya kṛtvā dvaipāyanaḥ prabhuḥ / 01,001.062d@001_0002 katham adhyāpayānīha śiṣyān ittham acintayat
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906191 (0.062):
bhakṣayasva suviśrabdhau māmatra dvijasattama / / āhārīkṛtametat te mayā dehamihātmanaḥ // MarkP_3.46 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25738295 (0.063):
yanna kasyacidākhyātaṃ mamaiva tdṛdayesthitam // BndP_3,10.78 // / purā bhaṇḍāsuro nāma sarvadaityaśikhāmaṇiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731762 (0.064):
ityeṣa pratisargo vastrividaḥ kīrttito mayā / / vistareṇānupūrvyāca bhūyaḥ kiṃ varttayāmyaham // BndP_3,3.113 //
mayā caitatpunaḥ proktaṃ putrāyāmitabuddhaye /
ityeva vākyaṃ brahmādiguruṇāṃ samudātdṛtam // BndP_3,4.67 //
namaskāryāśca guravaḥ prayatnena manīṣibhiḥ / / dhanyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ puṇyaṃ sarvārthasādhakam // BndP_3,4.68 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16847580 (0.035):
dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyam BrP_129.122c / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyam BrP_152.40a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19610965 (0.035):
01,056.024c nāsti vyādhibhayaṃ teṣāṃ paralokabhayaṃ kutaḥ / 01,056.025a dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ svargyaṃ puṇyaṃ tathaiva ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20191832 (0.036):
07,049.021d@008_0255 jagāma nandanaṃ śīghraṃ devarṣir amitātmavān / 07,049.021d@008_0256 puṇyaṃ yaśasyaṃ svargyaṃ ca dhanyam āyuṣyam eva ca
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22527543 (0.036):
BhP_04.12.044/2 dhruvasyoddāma-yaśasaś caritaṃ sammataṃ satām / BhP_04.12.045/1 dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ puṇyaṃ svasty-ayanaṃ mahat
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177568 (0.037):
kevalaṃ homamātreṇa cāpyalaṃ tu mahotsavam / / dhanyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ sarvapāpanikṛntanam // Vis_27.176 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19626680 (0.038):
01,070.002c tathaiva bhāratānāṃ ca puṇyaṃ svastyayanaṃ mahat / 01,070.002e dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ kīrtayiṣyāmi te 'nagha
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13808872 (0.039):
puṇyaṃ pāpaprāṇāśanam HV_62.99*732:1b / puṇyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ HV_4.18*102a / puṇyaṃ vedena saṃmitam HV_3.111*93:4b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519456 (0.039):
dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ__Vdha_036.033 / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ__Vdha_089.048
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16328022 (0.040):
puṇyaṃ yac cārjitaṃ mahat **HV_App.I,42B.2952**221:5b / puṇyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ *HV_4.18*102a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16290684 (0.041):
dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ **HV_App.I,29F.291**4:2a / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ HV_App.I,29F.840a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25069009 (0.041):
dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ HV_App.I,29F.291**4:2a / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ HV_App.I,29F.840a
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676119 (0.043):
dhruvasyoddāma yaśasaś caritaṃ sammataṃ satām // BhP_04.12.044 // / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ puṇyaṃ svasty ayanaṃ mahat /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26833983 (0.043):
dātṛbhyo hy akṣayaṃ tat syāt $ kāmadaṃ mokṣadaṃ tathā & / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyam % ārogyaṃ puṇyavardhanam // BrP_129.122 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11105292 (0.043):
dātṛbhyo hy akṣayaṃ tat syāt kāmadaṃ mokṣadaṃ tathā / / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyam ārogyaṃ puṇyavardhanam // BrP_129.122 //
% Mahabharata: Dronaparvan (mbh_07_u.htm.txt) 21799132 (0.043):
07,173.101a dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ puṇyaṃ vedaiś ca saṃjñitam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 606005 (0.046):
pradyumnottaram etat te $ nṛdeva kathitaṃ mayā / HV_App.I,29F.839 / / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ $ śatrunāśanam eva ca // HV_App.I,29F.840 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22091555 (0.046):
pradyumnottaram etat te nṛdeva kathitaṃ mayā / HV_App.I,29F.839 / / dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ śatrunāśanam eva ca // HV_App.I,29F.840 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20291324 (0.048):
07,173.101a dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ puṇyaṃ vedaiś ca saṃjñitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19587135 (0.056):
01,002.236d@005_0020 dhanyam ārogyam āyuṣyaṃ puṇyaṃ satkarmasādhakam
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350953 (0.057):
dhanyam āyuṣyam ārogyaṃ puṇyaṃ saṃkalpasādhakam /
pāpaghnaṃ niyamenedaṃ śrotavyaṃ brāhmaṇaiḥ sadā /
nāśucau nāpi pāpāya nāpyasaṃvatsaroṣite // BndP_3,4.69 //
nāśraddadhāne 'viduṣe nāputrāya kathañcana /
nāhitāya pradātavyaṃ pavitramidamuttamam // BndP_3,4.70 //
avyaktaṃ vai yasya yoniṃ vadanti vyaktaṃ dehaṃ kālametaṃ gatiṃ ca /
vahnirvaktraṃ candrasūryauṃ ca netrediśaḥ śrotre ghrāṇamāhuśca vāyum //
BndP_3,4.71 // / vāco vedā antarikṣaṃ śarīraṃ kṣitiḥ pādāstārakā romakūpāḥ /
sarvāṇi dyaurmastakāni tvatho vai vidyāścaivopaniṣadyasya puccham //
BndP_3,4.72 // / taṃ devadevaṃ jananaṃ janānāṃ yajñātmakaṃ satyalokapratiṣṭham /
varaṃ varāṇāṃ varadaṃ maheśvaraṃ brahmāṇamādiṃ prayato namasye //
BndP_3,4.73 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte dvādaśasāharsyāṃ saṃhitāyāṃ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467357 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca tasya vakṣyāmyanukramam // BndP_1,2.48 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467856 (0.0):
āyuṣmānkīrtimāndhanyaḥ prajñāvāṃśca na saṃśayaḥ // BndP_1,3.38 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8481163 (0.0):
teṣāṃ sṛṣṭiriyaṃ proktā yugaiḥ saha vivarttate // BndP_1,14.75 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487678 (0.0):
ata ūrddhvaṃ pravakṣyāmi sūryācandramasorgatim // BndP_1,20.58 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489865 (0.0):
dharmadhruvādyāstiṣṭhanti yatra te lokasādhakāḥ // BndP_1,21.176 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490939 (0.0):
udveṣāṭayansa vegena maṇḍalāni tu gacchati // BndP_1,22.84 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495961 (0.0):
BndP_1,25.117 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrva bhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496883 (0.0):
etadvaḥ sarvamākhyātaṃ mayā māheśvaraṃ balam // BndP_1,26.66 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501021 (0.0):
saṃdhyāpādaḥ svabhāvastu soṃ'śapadena tiṣṭhati // BndP_1,29.92 // / iti śrī brahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503302 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca sthitiṃ vakṣye yugeṣviha // BndP_1,31.127 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8509076 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ varṇayāmyaham // BndP_1,35.215 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8511941 (0.0):
carācarasya lokasya pratiṣṭhā yonireva ca // BndP_1,36.227 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅga pāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8512710 (0.0):
samāsavyāsataḥ sargaṃ bruvato me nibodhata // BndP_1,37.60 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8513140 (0.0):
vistareṇānupūrvyā ca bhūyaḥ kiṃ kathayāmyaham // BndP_1,38.33 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559241 (0.0):
dhāraṇācchravaṇādvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,1.125 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559680 (0.0):
āyuṣmānkīrttimāndhanyaḥ prajāvāśca bhavatyuta // BndP_2,2.32 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4563192 (0.0):
vāde vijayamāpnoti labdhātmā ca bhavatyuta // BndP_2,5.106 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4577176 (0.0):
na sannāsanna sadasannaiva kiñcidavasthitaḥ // BndP_2,13.143 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4580692 (0.0):
pitṛdavā maghā yasmāttasmāttāsvakṣayaṃ smṛtam // BndP_2,17.22 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4583312 (0.0):
bhaktyā paramayā yuktastato 'bhīṣṭamavāpsyasi // BndP_2,21.81 // / iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde
uttarabhāge caturthaṃ upasaṃhārapāde brahmāṇḍāvarttaṃ nāma caturtho
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730301 (0.009):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25726240 (0.013):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / ābhūtasaṃplavākhyavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987778 (0.030):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde / nāradīyapurāṇānukramaṇīkathanaṃ nāma saptanavatitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835606 (0.031):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmaśāntinirdeśo nāma / caturdaśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987154 (0.031):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde / vāyupurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāma pañcanavatitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985966 (0.031):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde / brāhmapurāṇetihāsakathanaṃ nāma dvinavatitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985272 (0.031):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde / maheśamantrakathanaṃ nāmaikanavatitamo 'dhyāyaḥ / iti tṛtīyaḥ pādaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15986874 (0.032):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde / viṣṇupurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāma caturnavatitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15988058 (0.033):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde / mārkaṇḍeyapurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāmāṣṭanavatitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15986531 (0.033):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde / padmapurāṇānukramaṇikāvarṇanaṃ nāma trinavatitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15967468 (0.036):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde / yakṣiṇīmantrabhedanirūpaṇaṃ nāma pañcāśītitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15920514 (0.037):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge buhadupākhyāne tṛtīyapāde / saṃdhyādinirūpaṇaṃ nāma ṣaṭṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15926136 (0.038):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde / mantravidhānanirūpaṇaṃ nāmaikonasaptatitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945584 (0.038):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde / hanumatkavacanirūpaṇaṃ nāmāṣṭasaptatitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908707 (0.038):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne dvitīyapāde / saṅkṣiptacchandovarṇanaṃ nāma saptapañcāśattamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860515 (0.038):
iti śrībṛhannārādīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde jñānanirūpaṇa nāma / pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834280 (0.038):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmānukathanaṃ nāma / trayodaśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940924 (0.039):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde / dīpavidhinirūpaṇaṃ nāma pañcasaptatitamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15886196 (0.039):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne dvitīyapāde / vyākaraṇanirūpaṇaṃ nāma dvipañcāśattamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15932902 (0.039):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde / nṛsiṃhopāsanāmantragāyatryādinirūpaṇaṃ nāmaikasaptatitamo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ / śrīgaṇeśāya namaḥ / / atha śrīlalitopākhyānaṃ prārabhyate /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1407474 (0.045):
atha caturtho 'dhyāyaḥ / śrībhagavān uvāca1
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11838972 (0.049):
iti śrī prakāśasaṃhitāyāṃ dvitīyaparicchede caturtho 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca / rasātaledhasthāddānavāḥ śatakoṭiśaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468306 (0.052):
lokakalpanaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / śrīsūta uvāca
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24945950 (0.053):
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāyanamaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950697 (0.054):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906729 (0.055):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727543 (0.056):
śrīgaruḍamahāpurāṇam 82 / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14329260 (0.056):
śrīgaruḍamahāpurāṇam / śrīgaṇeśāya namaḥ /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997975 (0.057):
|| iti śrīnarasiṃhapurāṇe sṛṣṭiracanāprakāro nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ || NarP
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904671 (0.058):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952560 (0.058):
tattvābhimānitattaddevatākṛtaviṣṇustutitattaddevatātāratamyanirūpaṇaṃ nāma / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 7
Nara