View original HTML file with complete header information
<
Śāntidevaviracitaḥ bodhicaryāvatāraḥ / / || om namo buddhāya ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403042 (0.052):
(Bcp 1) / śāntidevaviracitaḥ bodhicaryāvatāraḥ /
Śāntidevaviracitaḥ bodhicaryāvatāraḥ / / || om namo buddhāya ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403042 (0.052):
(Bcp 1) / śāntidevaviracitaḥ bodhicaryāvatāraḥ /
1 Bodhicittānuśaṃso nāma prathamaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403059 (0.0):
// om namo buddhāya / / 1. bodhicittānuśaṃso nāma prathamaḥ paricchedaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329201 (0.053):
bodhicaryāvatāre bodhicittānuśaṃsā nāma prathamaḥ paricchedaḥ ||
sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyādarato 'khilāṃśca vandyān /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403070 (0.0):
1. bodhicittānuśaṃso nāma prathamaḥ paricchedaḥ / / sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyādarato 'khilāṃśca bandyān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584126 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān $ praṇipatyādarato 'khilāṃśca vandyān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813724 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān Bca_1.1a
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328656 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyādarato 'khilāṃśca vandyān /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4314853 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyâdarato 'khilāṃś ca vandyān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728693 (0.0):
su gatān sa sutān sa dharma kāyān praṇipatya + ādarato * akhilāṃś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926207 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyādarato 'khilāṃś ca vandyān |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403377 (0.037):
iha ślokabandhānurodhād vyatikramanirdeśo veditavyaḥ / yojanāttu sugatān / sadharmakāyān sasutān praṇipatya, iti anukrameṇaiva / na kaścidatra doṣaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808118 (0.048):
praṇipatya punaḥ punaḥ Bca_2.65d / praṇipatyādarato 'khilāṃśca vandyān Bca_1.1b
sugatātmajasaṃvarāvatāraṃ kathayiṣyāmi yathāgamaṃ samāsāt // SBca_1.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584133 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān $ praṇipatyādarato 'khilāṃśca vandyān & / sugatātmajasaṃvarāvatāraṃ % kathayiṣyāmi yathāgamaṃ samāsāt // Bca_1.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328663 (0.0):
sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyādarato 'khilāṃśca vandyān / / sugatātmajasaṃvarāvatāraṃ kathayiṣyāmi yathāgamaṃ samāsāt // Bca_1.1 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403076 (0.010):
sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyādarato 'khilāṃśca bandyān / / sugatātmajasaṃvarāvatāraṃ kathayiṣyāmi yathāgamaṃ samāsāt // Bca_1.1 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926210 (0.013):
sugatān sasutān sadharmakāyān praṇipatyādarato 'khilāṃś ca vandyān | / sugatātmajasamvarāvatāraṃ kathayiṣyāmi samuccitārthavākyaiḥ ||
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801366 (0.045):
katipayajanasatradāyakaḥ Bca_1.32a / kathayiṣyāmi yathāgamaṃ samāsāt Bca_1.1d / kathaṃ karomi yenedaṃ Bca_7.72c
na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ na ca saṃgrathanakauśalaṃ mamāsti /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403789 (0.0):
tasmādāgamādadhikamapi kiṃcidatra vaktavyamityāśaṅkayāha / na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ na ca saṃgrathanakauśalaṃ mamāsti /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584143 (0.0):
sugatātmajasaṃvarāvatāraṃ % kathayiṣyāmi yathāgamaṃ samāsāt // Bca_1.1 // / na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ $ na ca saṃgrathanakauśalaṃ mamāsti &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328673 (0.0):
sugatātmajasaṃvarāvatāraṃ kathayiṣyāmi yathāgamaṃ samāsāt // Bca_1.1 // / na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ na ca saṃgrathanakauśalaṃ mamāsti /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806564 (0.002):
na hi kālopapannena Bca_6.105a / na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ Bca_1.2a
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4314873 (0.019):
na ca kiñcid apūrvam atra vācyaṃ na ca saṃgranthanakauśalaṃ mamâsti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926222 (0.019):
na ca kiñcid apūrvam atra vācyaṃ na ca saṃgranthanakauśalaṃ mamāsti | ata
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728715 (0.021):
na ca kiñ cid a pūrvam atra vācyaṃ na ca saṃgranthana kauśalaṃ mama + asti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403858 (0.023):
abhyupagacchati / yasmādapūrvaṃ vaktuṃ mama śaktirnāsti / nāpi / saṃgrathanakauśalamasti / na ca parārthacintāpi / parārthopayuktamidaṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805991 (0.044):
na ca vyastasamasteṣu Bca_9.142c / na ca saṃgrathanakauśalaṃ mamāsti Bca_1.2b
ata eva na me parārthacintā svamano vāsayituṃ kṛtaṃ mayedam // SBca_1.2 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403799 (0.0):
na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ na ca saṃgrathanakauśalaṃ mamāsti / / ata eva na me parārthacintā svamano vāsayituṃ kṛtaṃ mayedam // Bca_1.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584155 (0.0):
ataeva na me parārthacintā % svamano vāsayituṃ kṛtaṃ mamedaṃ // Bca_1.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328685 (0.0):
ataeva na me parārthacintā svamano vāsayituṃ kṛtaṃ mamedaṃ // Bca_1.2 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728716 (0.0):
na ca kiñ cid a pūrvam atra vācyaṃ na ca saṃgranthana kauśalaṃ mama + asti / | ata eva na me para artha yatnaḥ sva mano bhāvayituṃ mama + idam iṣṭam ||
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814212 (0.018):
svabhāvastasya nekṣyate Bca_9.65d / svamano vāsayituṃ kṛtaṃ mamedaṃ Bca_1.2d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403861 (0.042):
saṃgrathanakauśalamasti / na ca parārthacintāpi / parārthopayuktamidaṃ
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8202469 (0.051):
tuṣṭo 'si cennaya svargaṃ prajā nārtho 'sti tena me / / ahaṃ paropakāraikasiddhyai tapsye tapo mahat // SoKss_12,5.233 //
mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403930 (0.0):
atrāha / mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584164 (0.0):
ataeva na me parārthacintā % svamano vāsayituṃ kṛtaṃ mamedaṃ // Bca_1.2 // / mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ $ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328694 (0.0):
ataeva na me parārthacintā svamano vāsayituṃ kṛtaṃ mamedaṃ // Bca_1.2 // / mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4314897 (0.0):
iṣṭam || / mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728732 (0.0):
| ata eva na me para artha yatnaḥ sva mano bhāvayituṃ mama + idam iṣṭam || / mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasāda vegaḥ | yadi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926243 (0.0):
eva na me parārthayatnaḥ svamano bhāvayituṃ mamedam iṣṭam || / mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ | yadi
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809401 (0.015):
mama jātaḥ kadācana Bca_7.36b / mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ Bca_1.3a
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802382 (0.054):
kuśalaṃ na karomyahaṃ Bca_4.18b / kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ Bca_1.3b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403946 (0.054):
anena granthena vā / kuśalaṃ śubhamanaskāraṃ bhāvayitumārādhayitum / / vṛddhiṃ yāti prasādavegaḥ / uttarottaravardhamānasya
atha matsamadhātureva paśyed aparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403937 (0.0):
mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ / / atha matsamadhātureva paśyedaparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yam // Bca_1.3
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584171 (0.0):
mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ $ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ & / atha matsamadhātureva paśyed % aparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yaṃ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328701 (0.0):
mama tāvadanena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ / / atha matsamadhātureva paśyed aparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yaṃ // Bca_1.3
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4314902 (0.0):
mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ | / yadi matsamadhātur eva paśyed aparo 'py enam ato 'pi sârthako 'yam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926250 (0.0):
mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasādavegaḥ | yadi / matsamadhātur eva paśyed aparo 'py enam ato 'pi sārthako 'yam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728737 (0.047):
mama tāvad anena yāti vṛddhiṃ kuśalaṃ bhāvayituṃ prasāda vegaḥ | yadi / mat sama dhātur eva paśyed a paro * apy enam ato * api sa arthako * ayam
SBca_1.3 // / kṣaṇasaṃpadiyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣārthasādhanī /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383003 (0.0):
sādhu sādhviti saṃrādhya taṃ baliṃ caivamabravīt // / kṣaṇasaṃpadiyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣārthasādhanī /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584180 (0.0):
atha matsamadhātureva paśyed % aparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yaṃ // / Bca_1.3 // / kṣaṇasaṃpadiyaṃ sudurlabhā $ pratilabdhā puruṣārthasādhanī &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328710 (0.0):
atha matsamadhātureva paśyed aparo 'pyenamato 'pi sārthako 'yaṃ // Bca_1.3 / kṣaṇasaṃpadiyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣārthasādhanī /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728749 (0.0):
kṣaṇa sampad iyaṃ su dur labhā pratilabdhā puruṣa artha sādhanī | yadi na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926258 (0.0):
matsamadhātur eva paśyed aparo 'py enam ato 'pi sārthako 'yam || / kṣaṇasampad iyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣārthasādhanī | yadi nātra
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802751 (0.035):
kṣaṇamaśanakamātradānataḥ Bca_1.32c / kṣaṇasaṃpatsudurlabhā Bca_8.81d
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4314914 (0.039):
[ Bendall ed p2 ---> ] / kṣaṇasampad iyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣârthasādhanī |
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16592147 (0.047):
hatā daivahateneyaṃ % kṣaṇasaṃpatsudurlabhā // Bca_8.81 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6336672 (0.047):
hatā daivahateneyaṃ kṣaṇasaṃpatsudurlabhā // Bca_8.81 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808164 (0.048):
pratimāstūpasaddharma- Bca_6.64a / pratilabdhā puruṣārthasādhanī Bca_1.4b
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1155221 (0.051):
hatā daivahateneyaṃ kṣaṇasaṃpatsudurlabhā // SBca_8.81 // / avaśyaṃ ganturalpasya narakādiprapātinaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19440512 (0.052):
hatā daivahateneyaṃ kṣaṇasaṃpatsudurlabhā // Bca_8.81 // / tasyaivaṃbhūtasya atitucchasya sukhāsvādaleśasya paśorapi sādhāraṇāsyārthe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404062 (0.053):
pratilabdhā prāptā, sā ca puruṣārthasādhanī / puruṣasya arthaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404022 (0.058):
idānīṃ saṃvarāvatārakathāṃ grāhayitumupoddhātaṃ racayannāha / kṣaṇasaṃpadiyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣārthasādhanī /
yadi nātra vicintyate hitaṃ punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // SBca_1.4 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383011 (0.0):
kṣaṇasaṃpadiyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣārthasādhanī / / yadi nātra vicintyate hitaṃ punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584190 (0.0):
kṣaṇasaṃpadiyaṃ sudurlabhā $ pratilabdhā puruṣārthasādhanī & / yadi nātra vicintyate hitaṃ % punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // Bca_1.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328720 (0.0):
kṣaṇasaṃpadiyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣārthasādhanī / / yadi nātra vicintyate hitaṃ punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // Bca_1.4 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3728756 (0.0):
kṣaṇa sampad iyaṃ su dur labhā pratilabdhā puruṣa artha sādhanī | yadi na / + atra vicintyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926265 (0.0):
kṣaṇasampad iyaṃ sudurlabhā pratilabdhā puruṣārthasādhanī | yadi nātra / vicintyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ ||
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807854 (0.048):
putrābhāve pitā nāsti Bca_9.114c / punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ Bca_1.4d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404034 (0.058):
yadi nātra vicintyate hitaṃ punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // Bca_1.4 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4314924 (0.063):
ntyate hitaṃ punar apy eṣa samāgamaḥ kutaḥ ||
rātrau yathā meghaghanāndhakāre vidyut kṣaṇaṃ darśayati prakāśam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383020 (0.0):
yadi nātra vicintyate hitaṃ punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // / rātrau yathā meghaghanāndhakāre vidyutkṣaṇaṃ darśayati prakāśam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404237 (0.0):
tatrābhilāṣamutpādayitumanuśaṃsāmavatārayannāha / rātrau yathā meghaghanāndhakāre vidyut kṣaṇaṃ darśayati prakāśam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584198 (0.0):
yadi nātra vicintyate hitaṃ % punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // Bca_1.4 // / rātrau yathā meghaghanāndhakāre $ vidyutkṣaṇaṃ darśayati prakāśaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328728 (0.0):
yadi nātra vicintyate hitaṃ punarapyeṣa samāgamaḥ kutaḥ // Bca_1.4 // / rātrau yathā meghaghanāndhakāre vidyutkṣaṇaṃ darśayati prakāśaṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811358 (0.032):
rātrindivaṃ ca triskandhaṃ Bca_5.98a / rātrau yathā meghaghanāndhakāre Bca_1.5a
buddhānubhāvena tathā kadācil lokasya puṇyeṣu matiḥ kṣaṇaṃ syāt //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383026 (0.0):
rātrau yathā meghaghanāndhakāre vidyutkṣaṇaṃ darśayati prakāśam / / buddhānubhāvena tathā kadācillokasya puṇyeṣu matiḥkṣaṇaṃ syāt //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404243 (0.0):
rātrau yathā meghaghanāndhakāre vidyut kṣaṇaṃ darśayati prakāśam / / buddhānubhāvena tathā kadācillokasya puṇyeṣu matiḥ kṣaṇaṃ syāt // Bca_1.5
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328735 (0.0):
rātrau yathā meghaghanāndhakāre vidyutkṣaṇaṃ darśayati prakāśaṃ / / buddhānubhāvena tathā kadācil-lokasya puṇyeṣu matiḥ kṣaṇaṃ syāt // Bca_1.5
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584205 (0.001):
rātrau yathā meghaghanāndhakāre $ vidyutkṣaṇaṃ darśayati prakāśaṃ & / buddhānubhāvena tathā kadācil- % lokasya puṇyeṣu matiḥ kṣaṇaṃ syāt //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811492 (0.001):
leśo 'pi mama nekṣyate Bca_7.34b / lokasya puṇyeṣu matiḥ kṣaṇaṃ syāt Bca_1.5d
SBca_1.5 // / tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ balaṃ tu pāpasya mahatsughoram /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383036 (0.0):
buddhānubhāvena tathā kadācillokasya puṇyeṣu matiḥkṣaṇaṃ syāt // / tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ balaṃ tu pāpasya mahatsughoram /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404334 (0.0):
(Bcp 6) yadi nāma evam, tataḥ kimityāha / tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ balaṃ tu pāpasya mahatsughoram /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584216 (0.0):
buddhānubhāvena tathā kadācil- % lokasya puṇyeṣu matiḥ kṣaṇaṃ syāt // / Bca_1.5 // / tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ $ balaṃ tu pāpasya mahatsughoraṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808510 (0.0):
balaṃ tu pāpasya mahatsughoraṃ Bca_1.6b
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328746 (0.0):
buddhānubhāvena tathā kadācil-lokasya puṇyeṣu matiḥ kṣaṇaṃ syāt // Bca_1.5 / tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ balaṃ tu pāpasya mahatsughoraṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804345 (0.063):
tavedaṃ yadi na priyam Bca_6.78b / tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ Bca_1.6a
tajjīyate 'nyena śubhena kena saṃbodhicittaṃ yadi nāma na syāt // SBca_1.6
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383042 (0.0):
tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ balaṃ tu pāpasya mahatsughoram / / tajjīyate 'yena śubhena kena saṃbodhicittaṃ yadi nāma na syāt //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404336 (0.0):
tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ balaṃ tu pāpasya mahatsughoram / / tajjīyate 'nyena śubhena kena saṃbodhicittaṃ yadi nāma na syāt // Bca_1.6
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584225 (0.0):
tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ $ balaṃ tu pāpasya mahatsughoraṃ & / tajjīyate 'nyena śubhena kena % saṃbodhicittaṃ yadi nāma na syāt //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328755 (0.0):
tasmācchubhaṃ durbalameva nityaṃ balaṃ tu pāpasya mahatsughoraṃ / / tajjīyate 'nyena śubhena kena saṃbodhicittaṃ yadi nāma na syāt // Bca_1.6
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813378 (0.003):
saṃprāpto 'smākameṣa jvaladabhayakaraḥ ko 'pi cīrī kumāraḥ Bca_10.13b / saṃbodhicittaṃ yadi nāma na syāt Bca_1.6d
kalpānanalpān pravicintayadbhi rdṛṣṭaṃ munīndrairhitametadeva /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383052 (0.037):
tajjīyate 'yena śubhena kena saṃbodhicittaṃ yadi nāma na syāt // / kalpānanalpān praticiṃtayadbhirdṛṣṭaṃ munīndraiḥ hitametadeva /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584224 (0.047):
tajjīyate 'nyena śubhena kena % saṃbodhicittaṃ yadi nāma na syāt // / Bca_1.6 // / kalpānanalpān pravicintayadbhir $ dṛṣṭaṃ munīndrairhitametadeva &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328754 (0.047):
tajjīyate 'nyena śubhena kena saṃbodhicittaṃ yadi nāma na syāt // Bca_1.6 / kalpānanalpān pravicintayadbhir dṛṣṭaṃ munīndrairhitametadeva /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404461 (0.048):
kalpānanalpān pravicintayadbhirdṛṣṭaṃ munīndrairhitametadeva / / yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddhamutplāvayatyapramitāñjanaughān // Bca_1.7
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584232 (0.048):
kalpānanalpān pravicintayadbhir $ dṛṣṭaṃ munīndrairhitametadeva & / yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddham % utplāvayatyapramitāñjanaughān //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328762 (0.048):
kalpānanalpān pravicintayadbhir dṛṣṭaṃ munīndrairhitametadeva / / yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddham utplāvayatyapramitāñjanaughān //
yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddham utplāvayatyapramitāñjanaughān //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383058 (0.0):
kalpānanalpān praticiṃtayadbhirdṛṣṭaṃ munīndraiḥ hitametadeva / / yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddhamutplāvayatyamitān janaughān //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404467 (0.0):
kalpānanalpān pravicintayadbhirdṛṣṭaṃ munīndrairhitametadeva / / yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddhamutplāvayatyapramitāñjanaughān // Bca_1.7
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584239 (0.0):
kalpānanalpān pravicintayadbhir $ dṛṣṭaṃ munīndrairhitametadeva & / yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddham % utplāvayatyapramitāñjanaughān //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328769 (0.0):
kalpānanalpān pravicintayadbhir dṛṣṭaṃ munīndrairhitametadeva / / yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddham utplāvayatyapramitāñjanaughān //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21800976 (0.037):
utprāsakāstathānye 'pi Bca_3.16c / utplāvayatyapramitāñjanaughān Bca_1.7d
SBca_1.7 // / bhavaduḥkhaśatāni tartukāmairapi sattvavyasanāni hartukāmaiḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383068 (0.0):
yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddhamutplāvayatyamitān janaughān // / (Gkv 97) / bhavaduḥkhaśatāni tartukāmairapi sattvavyasanānio hartukāmaiḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404675 (0.0):
asmādapi svaparahitahetutvādbodhicittaṃ na parityājyameveti darśayannāha / bhavaduḥkhaśatāni tartukāmairapi sattvavyasanāni hartukāmaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584249 (0.0):
yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddham % utplāvayatyapramitāñjanaughān // / Bca_1.7 // / bhavaduḥkhaśatāni tartukāmair $ api sattvavyasanāni hartukāmaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328779 (0.0):
yataḥ sukhenaiva sukhaṃ pravṛddham utplāvayatyapramitāñjanaughān // / Bca_1.7 // / bhavaduḥkhaśatāni tartukāmair api sattvavyasanāni hartukāmaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808967 (0.001):
bhavatyahamiti jñānam Bca_8.111c / bhavaduḥkhaśatāni tartukāmair Bca_1.8a
bahusaukhyaśatāni bhoktukāmair na vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383071 (0.0):
bhavaduḥkhaśatāni tartukāmairapi sattvavyasanānio hartukāmaiḥ / / bahusaukhyaśatāni bhoktukāmairna vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404684 (0.0):
bhavaduḥkhaśatāni tartukāmairapi sattvavyasanāni hartukāmaiḥ / / bahusaukhyaśatāni bhoktukāmairna vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584258 (0.0):
bhavaduḥkhaśatāni tartukāmair $ api sattvavyasanāni hartukāmaiḥ & / bahusaukhyaśatāni bhoktukāmair % na vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittaṃ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328788 (0.0):
bhavaduḥkhaśatāni tartukāmair api sattvavyasanāni hartukāmaiḥ / / bahusaukhyaśatāni bhoktukāmair na vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittaṃ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806432 (0.002):
na vimukhatāmupayāntyasādhayitvā Bca_4.37d / na vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittaṃ Bca_1.8d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383078 (0.019):
bhavaduḥkhaśatāni tartukāmairapi sattvavyasanānio hartukāmaiḥ / / bahusaukhyaśatāni bhoktukāmairna vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808562 (0.027):
bahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ Bca_1.11b / bahusaukhyaśatāni bhoktukāmair Bca_1.8c
SBca_1.8 // / bhavacārakabandhano varākaḥ sugatānāṃ suta ucyate kṣaṇena /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404764 (0.0):
asmādapi guṇaviśeṣādbodhicittaṃ grāhyamityāha / bhavacārakabandhano varākaḥ sugatānāṃ suta ucyate kṣaṇena /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584265 (0.0):
bahusaukhyaśatāni bhoktukāmair % na vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittaṃ // / Bca_1.8 // / bhavacārakabandhano varākaḥ $ sugatānāṃ suta ucyate kṣaṇen &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328795 (0.0):
bahusaukhyaśatāni bhoktukāmair na vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittaṃ // / Bca_1.8 // / bhavacārakabandhano varākaḥ sugatānāṃ suta ucyate kṣaṇen /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383086 (1.192):
bahusaukhyaśatāni bhoktukāmairna vimocyaṃ hi sadaiva bodhicittam // / bhavacārakabandhano varo kaḥ sugatānāṃ suta ucyate kṣaṇena /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808936 (0.024):
bhavacārakapālakā ime Bca_4.35a / bhavacārakabandhano varākaḥ Bca_1.9a
sanarāmaralokavandanīyo bhavati smodita eva bodhicitte // SBca_1.9 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383091 (0.0):
bhavacārakabandhano varo kaḥ sugatānāṃ suta ucyate kṣaṇena / / sanarāmaralokavandanīyo bhavati syādita eva bodhicitte //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404774 (0.0):
bhavacārakabandhano varākaḥ sugatānāṃ suta ucyate kṣaṇena / / sanarāmaralokavandanīyo bhavati smodita eva bodhicitte // Bca_1.9 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584279 (0.0):
bhavacārakabandhano varākaḥ $ sugatānāṃ suta ucyate kṣaṇen & / na narāmaralokavandanīyo % bhavati smodita eva bodhicitte // Bca_1.9 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328809 (0.0):
bhavacārakabandhano varākaḥ sugatānāṃ suta ucyate kṣaṇen / / na narāmaralokavandanīyo bhavati smodita eva bodhicitte // Bca_1.9 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808947 (0.002):
bhavati mama viṣādadainyamadya Bca_4.38c / bhavati smodita eva bodhicitte Bca_1.9d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806148 (0.052):
na dviṣetkastamātmānaṃ Bca_8.121c / na narāmaralokavandanīyo Bca_1.9c
aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā jinaratnapratimāṃ karotyanarghām /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383104 (0.0):
sanarāmaralokavandanīyo bhavati syādita eva bodhicitte // / aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā jinaratnapratimāṃ karotyanarghām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403530 (0.0):
yadanuśaṃsakathanena ca sūcayiṣyati / / aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā jinaratnapratimāṃ karotyanardhām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404854 (0.0):
asmādapi guṇānuśaṃsadarśanādbodhicittagrahaṇe yatnaḥ karaṇīya ityāha / aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā jinaratnapratimāṃ karotyanarghām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584286 (0.0):
na narāmaralokavandanīyo % bhavati smodita eva bodhicitte // Bca_1.9 // / aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā $ jinaratnapratimāṃ karotyanarghāṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328816 (0.0):
na narāmaralokavandanīyo bhavati smodita eva bodhicitte // Bca_1.9 // / aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā jinaratnapratimāṃ karotyanarghāṃ /
rasajātamatīva vedhanīyaṃ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñam // SBca_1.10
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383109 (0.0):
aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā jinaratnapratimāṃ karotyanarghām / / rasajātamatīva vedhanīyaṃ sudṛḍhaṃ gṛhṇīṣva bodhicittaratnam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404862 (0.0):
aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā jinaratnapratimāṃ karotyanarghām / / rasajātamatīva vedhanīyaṃ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñam // Bca_1.10
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584296 (0.0):
aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā $ jinaratnapratimāṃ karotyanarghāṃ & / rasajātamatīva vedhanīyaṃ % sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñaṃ // Bca_1.10
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328826 (0.0):
aśucipratimāmimāṃ gṛhītvā jinaratnapratimāṃ karotyanarghāṃ / / rasajātamatīva vedhanīyaṃ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñaṃ // Bca_1.10
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813760 (1.192):
sutarāṃ duḥkhakārakāḥ Bca_4.33d / sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnaṃ Bca_1.11d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405092 (0.055):
saṃbodhanam / he gatipattanavipravāsaśīlāḥ, sudṛḍhaṃ gṛhṇata / bodhicittaratnam / bodhicittameva ratnaṃ ratnamiva / yathā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147330 (0.055):
gatipattanavipravāsaśīlāḥ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnam // SBca_1.11
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584313 (0.055):
gatipattanavipravāsaśīlāḥ % sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnaṃ // Bca_1.11
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328843 (0.055):
gatipattanavipravāsaśīlāḥ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnaṃ // Bca_1.11 //
suparīkṣitamaprameyadhībhir bahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383121 (0.0):
suparīkṣitamaprameyadhībhīrbahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ / / gatipattanavipravāsaśīlāḥ sudṛḍhaṃ gṛhṇantu bodhicittaratnam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405044 (0.0):
ityupadarśayannāha / suparīkṣitamaprameyadhībhirbahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584304 (0.0):
rasajātamatīva vedhanīyaṃ % sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñaṃ // Bca_1.10 / suparīkṣitamaprameyadhībhir $ bahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328834 (0.0):
rasajātamatīva vedhanīyaṃ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñaṃ // Bca_1.10 / suparīkṣitamaprameyadhībhir bahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813769 (0.034):
suniścitaṃ suprasannaṃ Bca_5.55a / suparīkṣitamaprameyadhībhir Bca_1.11a
gatipattanavipravāsaśīlāḥ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnam // SBca_1.11
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383129 (0.0):
suparīkṣitamaprameyadhībhīrbahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ / / gatipattanavipravāsaśīlāḥ sudṛḍhaṃ gṛhṇantu bodhicittaratnam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405053 (0.0):
suparīkṣitamaprameyadhībhirbahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ / / gatipattanavipravāsaśīlāḥ sudṛḍhaṃ gṛhṇ ata bodhicittaratnam // Bca_1.11
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405093 (0.0):
saṃbodhanam / he gatipattanavipravāsaśīlāḥ, sudṛḍhaṃ gṛhṇata
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584315 (0.0):
suparīkṣitamaprameyadhībhir $ bahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ & / gatipattanavipravāsaśīlāḥ % sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnaṃ // Bca_1.11
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813756 (0.0):
sutarāṃ duḥkhakārakāḥ Bca_4.33d / sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnaṃ Bca_1.11d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328845 (0.0):
suparīkṣitamaprameyadhībhir bahumūlyaṃ jagadekasārthavāhaiḥ / / gatipattanavipravāsaśīlāḥ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnaṃ // Bca_1.11 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383111 (0.051):
rasajātamatīva vedhanīyaṃ sudṛḍhaṃ gṛhṇīṣva bodhicittaratnam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404861 (0.055):
rasajātamatīva vedhanīyaṃ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñam // Bca_1.10
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147309 (0.055):
rasajātamatīva vedhanīyaṃ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñam // SBca_1.10
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584293 (0.055):
rasajātamatīva vedhanīyaṃ % sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñaṃ // Bca_1.10
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328823 (0.055):
rasajātamatīva vedhanīyaṃ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñaṃ // Bca_1.10
kadalīva phalaṃ vihāya yāti kṣayamanyat kuśalaṃ hi sarvameva /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383140 (0.0):
kadalīva falaṃ vihāya yāti kṣayamanyatkuśalaṃ hi sarvameva /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405299 (0.0):
upadarśayannāha / kadalīva phalaṃ vihāya yāti kṣayamanyat kuśalaṃ hi sarvameva /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584325 (0.0):
gatipattanavipravāsaśīlāḥ % sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnaṃ // Bca_1.11 / kadalīva phalaṃ vihāya yāti $ kṣayamanyatkuśalaṃ hi sarvameva &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328855 (0.0):
gatipattanavipravāsaśīlāḥ sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittaratnaṃ // Bca_1.11 // / kadalīva phalaṃ vihāya yāti kṣayamanyatkuśalaṃ hi sarvameva /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801467 (0.062):
kathyamānāpi sā mudhā Bca_9.23d / kadalīva phalaṃ vihāya yāti Bca_1.12a
satataṃ phalati kṣayaṃ na yāti prasavatyeva tu bodhicittavṛkṣaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405300 (0.0):
kadalīva phalaṃ vihāya yāti kṣayamanyat kuśalaṃ hi sarvameva / / satataṃ phalati kṣayaṃ na yāti prasavatyeva tu bodhicittavṛkṣaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584334 (0.0):
kadalīva phalaṃ vihāya yāti $ kṣayamanyatkuśalaṃ hi sarvameva & / satataṃ phalati kṣayaṃ na yāti % prasavatyeva tu bodhicittavṛkṣaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328864 (0.0):
kadalīva phalaṃ vihāya yāti kṣayamanyatkuśalaṃ hi sarvameva / / satataṃ phalati kṣayaṃ na yāti prasavatyeva tu bodhicittavṛkṣaḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383147 (0.001):
kadalīva falaṃ vihāya yāti kṣayamanyatkuśalaṃ hi sarvameva / / satataṃ falati kṣayaṃ na yāti prasavatyeva hi bodhicittavṛkṣaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808344 (0.002):
prasarpati yathā tanau Bca_7.69b / prasavatyeva tu bodhicittavṛkṣaḥ Bca_1.12d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405371 (0.047):
/ pratikṣaṇamanekaprakāraiḥ śubhameghapravāhairāpūryamāṇatvācca / prasavatyeva tu bodhicittavṛkṣaḥ, avicchinnasukhasaṃpattiphalaprasavanāt,
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812541 (0.054):
sajjaḥ sarvatra vartate Bca_7.74d / satataṃ phalati kṣayaṃ na yāti Bca_1.12c
SBca_1.12 // / kṛtvāpi pāpāni sudāruṇāni yadāśrayāduttarati kṣaṇena /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383157 (0.0):
satataṃ falati kṣayaṃ na yāti prasavatyeva hi bodhicittavṛkṣaḥ // / kṛtvāpi pāpāni sudāruṇāni yadāśrayāduttarati kṣaṇena /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584343 (0.0):
satataṃ phalati kṣayaṃ na yāti % prasavatyeva tu bodhicittavṛkṣaḥ // / Bca_1.12 // / kṛtvāpi pāpāni sudāruṇāni $ yadāśrayāduttarati kṣaṇena &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328873 (0.0):
satataṃ phalati kṣayaṃ na yāti prasavatyeva tu bodhicittavṛkṣaḥ // / Bca_1.12 // / kṛtvāpi pāpāni sudāruṇāni yadāśrayāduttarati kṣaṇena /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802475 (0.040):
kṛtvā ca nārakaṃ karma Bca_7.12c / kṛtvāpi pāpāni sudāruṇāni Bca_1.13a
śūrāśrayeṇeva mahābhayāni nāśrīyate tatkathamajñasattvaiḥ // SBca_1.13 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383164 (0.0):
kṛtvāpi pāpāni sudāruṇāni yadāśrayāduttarati kṣaṇena / / śūrāśrayeṇaiva mahābhayāni nāśrīyate tatkathamajñasattvaiḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584353 (0.0):
kṛtvāpi pāpāni sudāruṇāni $ yadāśrayāduttarati kṣaṇena & / śūrāśrayeṇeva mahābhayāni % nāśrīyate tatkathamajñasattvaiḥ // Bca_1.13 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328883 (0.0):
kṛtvāpi pāpāni sudāruṇāni yadāśrayāduttarati kṣaṇena / / śūrāśrayeṇeva mahābhayāni nāśrīyate tatkathamajñasattvaiḥ // Bca_1.13 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806802 (0.002):
nāśayāmīti cintayan Bca_1.21b / nāśrīyate tatkathamajñasattvaiḥ Bca_1.13d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405469 (0.028):
śūrāśrayeṇeva mahābhayāni nāśrīyate tatkathamajñasattvaiḥ // Bca_1.13 // / bodhicittagrahaṇātpūrvaṃ kṛtvāpi pāpāni akuśalakarmāṇi narakādiṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405521 (0.039):
kathamivottarati? śūrāśrayeṇeva mahābhayāni balavatpuruṣāśrayeṇa yathā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405861 (0.050):
nāśrīyate tat kathamajñasattvaiḥ iti atrāpi yojanīyam //
yugāntakālānalavanmahānti pāpāni yannirdahati kṣaṇena /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383175 (0.0):
śūrāśrayeṇaiva mahābhayāni nāśrīyate tatkathamajñasattvaiḥ // / yugāntakālānalavanmahānti pāpāni yannirdahati kṣaṇena /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584362 (0.0):
śūrāśrayeṇeva mahābhayāni % nāśrīyate tatkathamajñasattvaiḥ // Bca_1.13 // / yugāntakālānalavanmahānti $ pāpāni yannirdahati kṣaṇena &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811005 (0.0):
yuktā rātrindivaṃ sadā Bca_2.63b / yugāntakālānalavanmahānti Bca_1.14a
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328892 (0.0):
śūrāśrayeṇeva mahābhayāni nāśrīyate tatkathamajñasattvaiḥ // Bca_1.13 // / yugāntakālānalavanmahānti pāpāni yannirdahati kṣaṇena /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19433093 (0.038):
prāk / yugāntakālānalavanmahānti pāpāni yannirdahati kṣaṇena /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405590 (0.045):
yugāntakālānalavanmahānti pāpāni yannirdahati kṣaṇena / / yugāntakāle pralayasamaye analo bahniḥ saptasūryodayasamudbhūtaḥ yathā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3452162 (0.046):
diśo na jāne na labhe ca śarma prasīda deveśa jagannivāsa || BhG_11.25 || / yugāntakālānalavat sarvasaṃhāre pravṛttāni atighorāṇi tava mukhāni dṛṣṭvā
yasyānuśaṃsānamitānuvāca maitreyanāthaḥ sudhanāya dhīmān // SBca_1.14 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383185 (0.0):
yugāntakālānalavanmahānti pāpāni yannirdahati kṣaṇena / / yasyānuśaṃsānamitān uvāca maitreyanāthaḥ sudhanāya dhīmān //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584372 (0.0):
yugāntakālānalavanmahānti $ pāpāni yannirdahati kṣaṇena & / yasyānuśaṃsānamitānuvāca % maitreyanāthaḥ sudhanāya dhīmān // Bca_1.14 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328902 (0.0):
yugāntakālānalavanmahānti pāpāni yannirdahati kṣaṇena / / yasyānuśaṃsānamitānuvāca maitreyanāthaḥ sudhanāya dhīmān // Bca_1.14 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405779 (0.024):
itthamapi bodhicittamupādeyamityāha / yasyānuśaṃsānamitānuvāca maitreyanāthaḥ sudhanāya dhīmān // Bca_1.14 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810024 (0.028):
maitrīmayebhyo 'pi nivedayāmi Bca_2.18d / maitreyanāthaḥ sudhanāya dhīmān Bca_1.14d
tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ / / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // SBca_1.15 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383194 (0.0):
yasyānuśaṃsānamitān uvāca maitreyanāthaḥ sudhanāya dhīmān // / tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584383 (0.0):
yasyānuśaṃsānamitānuvāca % maitreyanāthaḥ sudhanāya dhīmān // Bca_1.14 // / tadbodhicittaṃ dvividhaṃ $ vijñātavyaṃ samāsataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328913 (0.0):
yasyānuśaṃsānamitānuvāca maitreyanāthaḥ sudhanāya dhīmān // Bca_1.14 // / tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808809 (0.001):
bodhicittāvirahitā Bca_10.32a / bodhipraṇidhicittasya Bca_1.17a
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316177 (0.029):
utpādyânuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayatîdaṃ caturthaṃ kāraṇam / tac ca bodhicittaṃ dvividhaṃ bodhipraṇidhicittaṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927441 (0.029):
cittam utpādayatīdaṃ caturthaṃ kāraṇam iti | tac ca bodhicittaṃ dvividhaṃ / bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthāna cittaṃ ca | yathāryagaṇḍavyūhasūtre
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405872 (0.038):
idānīṃ bodhicittasya prabhedaṃ darśayannāha / tadbodhicittaṃ dvividhaṃ vijñātavyaṃ samāsataḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730014 (0.038):
caturthaṃ kāraṇam iti | tac ca bodhi cittaṃ dvi vidhaṃ / bodhi praṇidhi cittaṃ ca bodhi prasthāna cittaṃ ca | yathā +
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405912 (0.040):
dvividhamucyate / dvividhamapi katham? bodhipraṇidhicittamityekam,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405879 (0.043):
bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // Bca_1.15 // / tat samanantarapradarśitānuśaṃsaṃ bodhicittaṃ dvividhaṃ dviprakāraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316599 (0.048):
evaṃ tāvat praṇidhibodhicittaṃ veditavyaṃ | / idaṃ tu vaktavyaṃ kim abhūmipraviṣṭhasyâpi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3730443 (0.048):
paṭhyate | evaṃ tāvat praṇidhi bodhi cittaṃ veditavyaṃ | idaṃ tu vaktavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927833 (0.048):
evaṃ tāvat praṇidhibodhicittaṃ veditavyaṃ | idaṃ tu vaktavyaṃ kim
gantukāmasya gantuśca yathā bhedaḥ pratīyate / / tathā bhedo 'nayorjñeyo yāthāsaṃkhyena paṇḍitaiḥ // SBca_1.16 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406029 (0.0):
idānīmuktameva prabhedamudāharaṇena vyaktīkurvannāha / gantukāmasya gantuśca yathā bhedaḥ pratīyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584393 (0.0):
bodhipraṇidhicittaṃ ca % bodhiprasthānameva ca // Bca_1.15 // / gantukāmasya gantuśca $ yathā bhedaḥ pratīyate &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328923 (0.0):
bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // Bca_1.15 // / gantukāmasya gantuśca yathā bhedaḥ pratīyate /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383195 (0.060):
bodhipraṇidhicittaṃ ca bodhiprasthānameva ca // / gantukāmaśca gantuśca yathābhedaḥ pratīyate /
bodhipraṇidhicittasya saṃsāre 'pi phalaṃ mahat /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584398 (0.0):
tathā bhedo 'nayorjñeyo % yathāsaṃkhyena paṇḍitaiḥ // Bca_1.16 // / bodhipraṇidhicittasya $ saṃsāre 'pi phalaṃ mahat &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328928 (0.0):
tathā bhedo 'nayorjñeyo yathāsaṃkhyena paṇḍitaiḥ // Bca_1.16 // / bodhipraṇidhicittasya saṃsāre 'pi phalaṃ mahat /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406096 (0.011):
varṇitamityāha / bodhipraṇidhicittasya saṃsāre 'pi phalaṃ mahat /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383206 (0.049):
tadvad bhedā 'nayorjñeyo yathāsaṃkhyena paṇḍitaiḥ // / bodhipraṇidhicittasya samsāre 'pi mahatfalam /
na tvavicchinnapuṇyatvaṃ yathā prasthānacetasaḥ // SBca_1.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584407 (0.0):
bodhipraṇidhicittasya $ saṃsāre 'pi phalaṃ mahat & / na tvavicchinnapuṇyatvaṃ % yathā prasthānacetasaḥ // Bca_1.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328937 (0.0):
bodhipraṇidhicittasya saṃsāre 'pi phalaṃ mahat / / na tvavicchinnapuṇyatvaṃ yathā prasthānacetasaḥ // Bca_1.17 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406368 (0.034):
na tu na punaḥ / yathā prasthānacittasya avicchinnapuṇyatvaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406359 (0.036):
na tvavicchinnapuṇyatvaṃ yathā prasthānacetasaḥ // Bca_1.17 // / na tu na punaḥ / yathā prasthānacittasya avicchinnapuṇyatvaṃ
yataḥ prabhṛtyaparyantasattvadhātupramokṣaṇe / / samādadāti taccittamanivartyena cetasā // SBca_1.18 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383224 (0.0):
na tvavicchinnapuṇyatvaṃ yathāprasthānacetasaḥ // / yataḥ prabhṛtyaparyantasattvadhātupramokṣaṇe /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406394 (0.0):
idameva avicchinnapuṇyatvaṃ vṛttadvayena prasādhayannāha / yataḥ prabhṛtyaparyantasattvadhātupramokṣaṇe /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584417 (0.0):
na tvavicchinnapuṇyatvaṃ % yathā prasthānacetasaḥ // Bca_1.17 // / yataḥ prabhṛtyaparyanta- $ sattvadhātupramokṣaṇe &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328947 (0.0):
na tvavicchinnapuṇyatvaṃ yathā prasthānacetasaḥ // Bca_1.17 // / yataḥ prabhṛtyaparyanta-sattvadhātupramokṣaṇe /
tataḥprabhṛti suptasya pramattasyāpyanekaśaḥ / / avicchinnāḥ puṇyadhārāḥ pravartante nabhaḥsamāḥ // SBca_1.19 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383236 (0.0):
samādadāti taccittamanivartena cetasā // / tataḥ prabhṛti suptasya pramattasyāpyanekaśaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406404 (0.0):
samādadāti taccittamanivartyena cetasā // Bca_1.18 // / tataḥprabhṛti suptasya pramattasyāpyanekaśaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19433109 (0.0):
yaduktam / avicchinnāḥ puṇyadhārāḥ pravartante nabhaḥsamāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584422 (0.0):
samādadāti taccittam % anivartyena cetasā // Bca_1.18 // / tataḥ prabhṛti suptasya $ pramattasyāpyanekaśaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584429 (0.0):
tataḥ prabhṛti suptasya $ pramattasyāpyanekaśaḥ & / avicchinnāḥ puṇyadhārāḥ % pravartante nabhaḥsamāḥ // Bca_1.19 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328952 (0.0):
samādadāti taccittam anivartyena cetasā // Bca_1.18 // / tataḥ prabhṛti suptasya pramattasyāpyanekaśaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328959 (0.0):
tataḥ prabhṛti suptasya pramattasyāpyanekaśaḥ / / avicchinnāḥ puṇyadhārāḥ pravartante nabhaḥsamāḥ // Bca_1.19 //
idaṃ subāhupṛcchāyāṃ sopapattikamuktavān / / hīnādhimuktisattvārthaṃ svayameva tathāgataḥ // SBca_1.20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584434 (0.0):
avicchinnāḥ puṇyadhārāḥ % pravartante nabhaḥsamāḥ // Bca_1.19 // / idaṃ subāhupṛcchāyāṃ $ sopapattikamuktavān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328964 (0.0):
avicchinnāḥ puṇyadhārāḥ pravartante nabhaḥsamāḥ // Bca_1.19 // / idaṃ subāhupṛcchāyāṃ sopapattikamuktavān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584441 (5.960):
idaṃ subāhupṛcchāyāṃ $ sopapattikamuktavān & / hīnādhimuktisattvārthaṃ % svayameva tathāgataḥ // Bca_1.20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328971 (5.960):
idaṃ subāhupṛcchāyāṃ sopapattikamuktavān / / hīnādhimuktisattvārthaṃ svayameva tathāgataḥ // Bca_1.20 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406507 (0.049):
avicchinnapuṇyaṃtvamasya bhagavataivoktamityupadarśayannāha / idaṃ subāhupṛcchāyāṃ sopapattikamuktavān /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406515 (0.054):
hīnādhimuktisattvārthaṃ svayameva tathāgataḥ // Bca_1.20 // / idameva aprameyapuṇyatvaṃ svayameva ātmanaiva tathāgato buddho
śiraḥśūlāni sattvānāṃ nāśayāmīti cintayan / / aprameyeṇa puṇyena gṛhyate sma hitāśayaḥ // SBca_1.21 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584451 (0.0):
hīnādhimuktisattvārthaṃ % svayameva tathāgataḥ // Bca_1.20 // / śiraḥśūlāni sattvānāṃ $ nāśayāmīti cintayan &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328981 (0.0):
hīnādhimuktisattvārthaṃ svayameva tathāgataḥ // Bca_1.20 // / śiraḥśūlāni sattvānāṃ nāśayāmīti cintayan /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406601 (0.001):
aprameyeṇa puṇyena gṛhyate sma hitāśayaḥ // Bca_1.21 // / kimutāpratimaṃ śūlamekaikasya jihīrṣataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406592 (0.052):
tāmevopapattiṃ vṛttadvayena kathayannāha / śiraḥśūlāni sattvānāṃ nāśayāmīti cintayan /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803034 (0.054):
gṛhṇīyānnarakān smaran Bca_7.68d / gṛhyate sma hitāśayaḥ Bca_1.21d
kimutāpratimaṃ śūlamekaikasya jihīrṣataḥ / / aprameyaguṇaṃ sattvamekaikaṃ ca cikīrṣataḥ // SBca_1.22 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406611 (0.0):
aprameyeṇa puṇyena gṛhyate sma hitāśayaḥ // Bca_1.21 // / kimutāpratimaṃ śūlamekaikasya jihīrṣataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584464 (0.0):
aprameyeṇa puṇyena % gṛhyate sma hitāśayaḥ // Bca_1.21 // / kimutāpramitaṃ śūlam $ ekaikasya jihīrṣataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6328994 (0.0):
aprameyeṇa puṇyena gṛhyate sma hitāśayaḥ // Bca_1.21 // / kimutāpramitaṃ śūlam ekaikasya jihīrṣataḥ /
kasya mātuḥ piturvāpi hitāśaṃseyamīdṛśī / / devatānāmṛṣīṇāṃ vā brahmaṇāṃ vā bhaviṣyati // SBca_1.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329002 (0.0):
aprameyaguṇaṃ sattvam ekaikaṃ ca cikīrṣataḥ // Bca_1.22 // / kasya mātuḥ piturvāpi hitāśaṃseyamīdṛśī /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584473 (0.001):
aprameyaguṇaṃ sattvam % ekaikaṃ ca cikīrṣataḥ // Bca_1.22 // / kasya mātuḥ piturvāpi $ hitāśaṃseyamīdṛśī &
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406719 (0.041):
'pyasādhāraṇaguṇātvāt praśasya ityupadarśayannāha / kasya mātuḥ piturvāpi hitāśaṃseyamīdṛśī / / devatānāmṛṣīṇāṃ vā brahmaṇāṃ vā bhaviṣyati // Bca_1.23 //
teṣāmeva ca sattvānāṃ svārthe 'pyeṣa manorathaḥ / / notpannapūrvaḥ svapne 'pi parārthe saṃbhavaḥ kutaḥ // SBca_1.24 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584480 (0.0):
devatānāmṛṣīṇāṃ vā % brahmaṇāṃ vā bhaviṣyati // Bca_1.23 // / teṣāmeva ca sattvānāṃ $ svārthe 'pyeṣa manorathaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584488 (0.0):
teṣāmeva ca sattvānāṃ $ svārthe 'pyeṣa manorathaḥ & / notpannapūrvaḥ svapne 'pi % parārthe saṃbhavaḥ kutaḥ // Bca_1.24 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329009 (0.0):
devatānāmṛṣīṇāṃ vā brahmaṇāṃ vā bhaviṣyati // Bca_1.23 // / teṣāmeva ca sattvānāṃ svārthe 'pyeṣa manorathaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329017 (0.0):
teṣāmeva ca sattvānāṃ svārthe 'pyeṣa manorathaḥ / / notpannapūrvaḥ svapne 'pi parārthe saṃbhavaḥ kutaḥ // Bca_1.24 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406761 (0.005):
kutaḥ punaretadityāha / teṣāmeva ca sattvānāṃ svārthe 'pyeṣa manorathaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807520 (0.023):
parārthe devarājatā Bca_8.125d / parārthe saṃbhavaḥ kutaḥ Bca_1.24d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814362 (0.041):
svārthārthinaśca bālasya Bca_8.130c / svārthe 'pyeṣa manorathaḥ Bca_1.24b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406771 (0.044):
notpannapūrvaḥ svapne 'pi parārthe saṃbhavaḥ kutaḥ // Bca_1.24 // / (Bcp 15) teṣāṃ mātrādīnāṃ svārthe 'pi ātmanaḥ kṛte 'pi eṣa manorathaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406822 (0.061):
lokasya parasmāt / tatraiva cennāsti, parārthe saṃbhāvanāpi kutaḥ? athavā / / svapne 'pi parārthe saṃbhavaḥ kutaḥ iti yojyam //
sattvaratnaviśeṣo 'yamapūrvo jāyate katham /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406837 (0.0):
tadevamasādhāraṇatvaṃ bodhisattvasya pratipādya upasaṃharannāha / sattvaratnaviśeṣo 'yamapūrvo jāyate katham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584494 (0.0):
notpannapūrvaḥ svapne 'pi % parārthe saṃbhavaḥ kutaḥ // Bca_1.24 // / sattvaratnaviśeṣo 'yam $ apūrvo jāyate kathaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329023 (0.0):
notpannapūrvaḥ svapne 'pi parārthe saṃbhavaḥ kutaḥ // Bca_1.24 // / sattvaratnaviśeṣo 'yam apūrvo jāyate kathaṃ /
yatparārthāśayo 'nyeṣāṃ na svārthe 'pyupajāyate // SBca_1.25 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406839 (0.0):
sattvaratnaviśeṣo 'yamapūrvo jāyate katham / / yatparārthāśayo 'nyeṣāṃ na svārthe 'pyupajāyate // Bca_1.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584503 (0.0):
sattvaratnaviśeṣo 'yam $ apūrvo jāyate kathaṃ & / yatparārthāśayo 'nyeṣāṃ % na svārthe 'pyupajāyate // Bca_1.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329032 (0.0):
sattvaratnaviśeṣo 'yam apūrvo jāyate kathaṃ / / yatparārthāśayo 'nyeṣāṃ na svārthe 'pyupajāyate // Bca_1.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806543 (0.042):
na svārthena vinā prītir Bca_8.24c / na svārthe 'pyupajāyate Bca_1.25d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810166 (0.045):
yatparārthāśayo 'nyeṣāṃ Bca_1.25c / yatpratyayā ca tatrāsthā Bca_9.43a
jagadānandabījasya jagadduḥkhauṣadhasya ca /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383244 (0.0):
jagadānandabījasya jagadduḥkhauṣadhasya ca / / cittaratnasya yatpuṇyaṃ tatkathaṃ hi pramīyate //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406920 (0.0):
punarapi bodhicittānuśaṃsādvāreṇa bodhisattvasyāprameyapuṇyatvamāha / jagadānandabījasya jagadduḥkhauṣadhasya ca /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584509 (0.0):
yatparārthāśayo 'nyeṣāṃ % na svārthe 'pyupajāyate // Bca_1.25 // / jagadānandabījasya $ jagadduḥkhauṣadhasya ca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329038 (0.0):
yatparārthāśayo 'nyeṣāṃ na svārthe 'pyupajāyate // Bca_1.25 // / jagadānandabījasya jagadduḥkhauṣadhasya ca /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803421 (0.034):
jagadarthaṃ manorathāḥ Bca_10.49b / jagadānandabījasya Bca_1.26a / jagaddaridramadyāpi Bca_5.9c
cittaratnasya yatpuṇyaṃ tatkathaṃ hi pramīyatām // SBca_1.26 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383249 (0.0):
jagadānandabījasya jagadduḥkhauṣadhasya ca / / cittaratnasya yatpuṇyaṃ tatkathaṃ hi pramīyate //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406926 (0.0):
jagadānandabījasya jagadduḥkhauṣadhasya ca / / cittaratnasya yatpuṇyaṃ tatkathaṃ hi pramīyatām // Bca_1.26 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584517 (0.0):
jagadānandabījasya $ jagadduḥkhauṣadhasya ca & / cittaratnasya yatpuṇyaṃ % tatkathaṃ hi pramīyatāṃ // Bca_1.26 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329046 (0.0):
jagadānandabījasya jagadduḥkhauṣadhasya ca / / cittaratnasya yatpuṇyaṃ tatkathaṃ hi pramīyatāṃ // Bca_1.26 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406944 (0.060):
cittaratnasya bodhicittasya yat puṇyaṃ tat kathaṃ hi pramīyatām, kena
hitāśaṃsanamātreṇa buddhapūjā viśiṣyate /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407021 (0.0):
kathaṃ punaretadyuktamityāśaṅkaya pratipādayannāha / hitāśaṃsanamātreṇa buddhapūjā viśiṣyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584521 (0.0):
cittaratnasya yatpuṇyaṃ % tatkathaṃ hi pramīyatāṃ // Bca_1.26 // / hitāśaṃsanamātreṇa $ buddhapūjā viśiṣyate &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329050 (0.0):
cittaratnasya yatpuṇyaṃ tatkathaṃ hi pramīyatāṃ // Bca_1.26 // / hitāśaṃsanamātreṇa buddhapūjā viśiṣyate /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383255 (0.012):
cittaratnasya yatpuṇyaṃ tatkathaṃ hi pramīyate // / hitāśaṃsanamātrena buddhapūjā viśiṣyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814473 (0.053):
hitaṃ hatvā hato bhavet Bca_4.10b / hitāśaṃsanamātreṇa Bca_1.27a
kiṃ punaḥ sarvasattvānāṃ sarvasaukhyārthamudyamāt // SBca_1.27 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383263 (0.0):
hitāśaṃsanamātrena buddhapūjā viśiṣyate / / kiṃ punaḥ sarvasattvānāṃ sarvasaukhyārthamudyamāt //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407029 (0.0):
hitāśaṃsanamātreṇa buddhapūjā viśiṣyate / / kiṃ punaḥ sarvasattvānāṃ sarvāsaukhyārthamudyamāt // Bca_1.27 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584530 (0.0):
hitāśaṃsanamātreṇa $ buddhapūjā viśiṣyate & / kiṃ punaḥ sarvasattvānāṃ % sarvasaukhyārthamudyamāt // Bca_1.27 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329059 (0.0):
hitāśaṃsanamātreṇa buddhapūjā viśiṣyate / / kiṃ punaḥ sarvasattvānāṃ sarvasaukhyārthamudyamāt // Bca_1.27 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813071 (0.044):
sarvasaṃpat sukhākaram Bca_10.57b / sarvasaukhyārthamudyamāt Bca_1.27d
duḥkhamevābhidhāvanti duḥkhaniḥsaraṇāśayā / / sukhecchayaiva saṃmohāt svasukhaṃ ghnanti śatruvat // SBca_1.28 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383276 (0.0):
kiṃ punaḥ sarvasattvānāṃ sarvasaukhyārthamudyamāt // / (Gkv 98) / duḥkhamevābhidhāvanti duḥkhaniḥsaraṇāśayāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584543 (0.0):
kiṃ punaḥ sarvasattvānāṃ % sarvasaukhyārthamudyamāt // Bca_1.27 // / duḥkhamevābhidhāvanti $ duḥkhaniḥsaraṇāśayā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329072 (0.0):
kiṃ punaḥ sarvasattvānāṃ sarvasaukhyārthamudyamāt // Bca_1.27 // / duḥkhamevābhidhāvanti duḥkhaniḥsaraṇāśayā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814283 (0.002):
svasukhasyānyaduḥkhena Bca_8.131c / svasukhaṃ ghnanti śatruvat Bca_1.28d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407124 (0.044):
kutrodyamasyopayoga iti vṛttatritayena pariharannāha / duḥkhamevābhidhāvanti duḥkhaniḥsaraṇāśayā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407196 (0.049):
sukhecchayaiva sukhābhilāṣeṇaiva svasukhaṃ ghnanti śatruvat /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805303 (0.063):
duḥkhameva tvayārjitam Bca_8.155d / duḥkhamevābhidhāvanti Bca_1.28a / duḥkhavyupaśamārthaṃ tu Bca_9.77c
yasteṣāṃ sukharaṅkāṇāṃ pīḍitānāmanekaśaḥ / / tṛptiṃ sarvasukhaiḥ kuryātsarvāḥ pīḍāśchinatti ca // SBca_1.29 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383289 (0.0):
yasteṣāṃ sukharaṃkāṇāṃ pīḍitānāmanekaśaḥ / / tṛptaṃ sarvasukhaiḥ kuryāt sarvāḥ pīḍāśchinatti ca //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407144 (0.0):
yasteṣāṃ sukharaṅkāṇāṃ pīḍitānāmanekaśaḥ / / tṛptiṃ sarvasukhaiḥ kuryātsarvāḥ pīḍāścchinatti ca // Bca_1.29 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584549 (0.0):
sukhecchayaiva saṃmohāt % svasukhaṃ ghnanti śatruvat // Bca_1.28 // / yasteṣāṃ sukharaṅkāṇāṃ $ pīḍitānāmanekaśaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329078 (0.0):
sukhecchayaiva saṃmohāt svasukhaṃ ghnanti śatruvat // Bca_1.28 // / yasteṣāṃ sukharaṅkāṇāṃ pīḍitānāmanekaśaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584557 (0.001):
yasteṣāṃ sukharaṅkāṇāṃ $ pīḍitānāmanekaśaḥ & / tṛptiṃ pūrvasukhaiḥ kuryāt % sarvāḥ pīḍāśchinatti ca // Bca_1.29 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329086 (0.001):
yasteṣāṃ sukharaṅkāṇāṃ pīḍitānāmanekaśaḥ / / tṛptiṃ pūrvasukhaiḥ kuryāt sarvāḥ pīḍāśchinatti ca // Bca_1.29 //
nāśayatyapi saṃmohaṃ sādhustena samaḥ kutaḥ / / kuto vā tādṛśaṃ mitraṃ puṇyaṃ vā tādṛśaṃ kutaḥ // SBca_1.30 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383300 (0.0):
tṛptaṃ sarvasukhaiḥ kuryāt sarvāḥ pīḍāśchinatti ca // / nāśayatyapi saṃmohaṃ sādhustena samaḥ kutaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584568 (0.0):
tṛptiṃ pūrvasukhaiḥ kuryāt % sarvāḥ pīḍāśchinatti ca // Bca_1.29 // / nāśayatyapi saṃmohaṃ $ sādhustena samaḥ kutaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329097 (0.0):
tṛptiṃ pūrvasukhaiḥ kuryāt sarvāḥ pīḍāśchinatti ca // Bca_1.29 // / nāśayatyapi saṃmohaṃ sādhustena samaḥ kutaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407150 (0.001):
tṛptiṃ sarvasukhaiḥ kuryātsarvāḥ pīḍāścchinatti ca // Bca_1.29 // / nāśayatyapi saṃmohaṃ sādhustena samaḥ kutaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407158 (0.053):
kuto vā tādṛśaṃ mitraṃ puṇyaṃ vā tādṛśaṃ kutaḥ // Bca_1.30 // / duḥkhānniḥsaraṇābhiprāyāḥ prāṇātipātādibhirakuśalaiḥ karmabhiḥ
kṛte yaḥ pratikurvīta so 'pi tāvatpraśasyate / / avyāpāritasādhustu bodhisattvaḥ kimucyatām // SBca_1.31 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407353 (0.0):
kṛte yaḥ pratikurvīta so 'pi tāvatpraśasyate / / avyāpāritasādhustu bodhisattvaḥ kimucyatām // Bca_1.31 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584580 (0.0):
kuto vā tādṛśaṃ mitraṃ % puṇyaṃ vā tādṛśaṃ kutaḥ // Bca_1.30 // / kṛte yaḥ pratikurvīta $ so 'pi tāvatpraśasyate &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329109 (0.0):
kuto vā tādṛśaṃ mitraṃ puṇyaṃ vā tādṛśaṃ kutaḥ // Bca_1.30 // / kṛte yaḥ pratikurvīta so 'pi tāvatpraśasyate /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383303 (0.050):
kuto vā tādṛśaṃ mitraṃ puṇyaṃ vā tādṛśaṃ kutaḥ // / kṛte yaḥ pratikurvīta so 'pi tāvatpraśasyate /
katipayajanasattradāyakaḥ kuśalakṛdityabhipūjyate janaiḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407400 (0.0):
dṛṣṭavyavahāramapekṣyāpi bodhisattvasya puṇyamāhātmyamudbhāvayannāha / katipayajanasattradāyakaḥ kuśalakṛdityabhipūjyate janaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584588 (0.0):
avyāpāritasādhustu % bodhisattvaḥ kimucyatāṃ // Bca_1.31 // / katipayajanasatradāyakaḥ $ kuśalakṛdityabhipūjyate janaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329117 (0.0):
avyāpāritasādhustu bodhisattvaḥ kimucyatāṃ // Bca_1.31 // / katipayajanasatradāyakaḥ kuśalakṛdityabhipūjyate janaiḥ /
kṣaṇamaśanakamātradānataḥ saparibhavaṃ divasārdhayāpanāt // SBca_1.32 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407408 (0.0):
katipayajanasattradāyakaḥ kuśalakṛdityabhipūjyate janaiḥ / / kṣaṇamaśanakamātradānataḥ saparibhavaṃ divasārdhayāpanāt // Bca_1.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584598 (0.0):
katipayajanasatradāyakaḥ $ kuśalakṛdityabhipūjyate janaiḥ & / kṣaṇamaśanakamātradānataḥ % saparibhavaṃ divasārdhayāpanāt // Bca_1.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329127 (0.0):
katipayajanasatradāyakaḥ kuśalakṛdityabhipūjyate janaiḥ / / kṣaṇamaśanakamātradānataḥ saparibhavaṃ divasārdhayāpanāt // Bca_1.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812752 (0.002):
santu svādhīnavṛttayaḥ Bca_10.28d / saparibhavaṃ divasārdhayāpanāt Bca_1.32d
kimu niravadhisattvasaṃkhyayā niravadhikālamanuprayacchataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407497 (0.0):
bodhisattvasya punaretadviparītaṃ dānamiti pratipādayannāha / kimu niravadhisattvasaṃkhyayā niravadhikālamanuprayacchataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584605 (0.0):
kṣaṇamaśanakamātradānataḥ % saparibhavaṃ divasārdhayāpanāt // Bca_1.32 // / kimu niravadhisattvasaṃkhyayā $ niravadhikālamanuprayacchataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329134 (0.0):
kṣaṇamaśanakamātradānataḥ saparibhavaṃ divasārdhayāpanāt // Bca_1.32 // / kimu niravadhisattvasaṃkhyayā niravadhikālamanuprayacchataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802096 (0.042):
kimutāhaṃ naro jātyā Bca_7.19a / kimu niravadhisattvasaṃkhyayā Bca_1.33a
gaganajanaparikṣayākṣayaṃ sakalamanorathasaṃprapūraṇam // SBca_1.33 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407503 (0.0):
kimu niravadhisattvasaṃkhyayā niravadhikālamanuprayacchataḥ / / gaganajanaparikṣayākṣayaṃ sakalamanorathasaṃprapūraṇam // Bca_1.33 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584613 (0.0):
kimu niravadhisattvasaṃkhyayā $ niravadhikālamanuprayacchataḥ & / gaganajanaparikṣayākṣayaṃ % sakalamanorathasaṃprapūraṇaṃ // Bca_1.33 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329142 (0.0):
kimu niravadhisattvasaṃkhyayā niravadhikālamanuprayacchataḥ / / gaganajanaparikṣayākṣayaṃ sakalamanorathasaṃprapūraṇaṃ // Bca_1.33 //
iti sattrapatau jinasya putre kaluṣaṃ sve hṛdaye karoti yaśca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407740 (0.0):
ityupadarśayannāha / iti sattrapatau jinasya putre kaluṣaṃ sve hṛdaye karoti yaśca /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584621 (0.0):
gaganajanaparikṣayākṣayaṃ % sakalamanorathasaṃprapūraṇaṃ // Bca_1.33 // / iti sattrapatau jinasya puttre $ kaluṣaṃ sve hṛdaye karoti yaśca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329150 (0.0):
gaganajanaparikṣayākṣayaṃ sakalamanorathasaṃprapūraṇaṃ // Bca_1.33 // / iti sattrapatau jinasya puttre kaluṣaṃ sve hṛdaye karoti yaśca /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383317 (0.035):
iti mantrayatau jinasya putre kaluṣaṃ svahṛdaye karoti yaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21800819 (0.049):
itisatatadīrghavairiṣu Bca_4.34a / iti sattrapatau jinasya puttre Bca_1.34a
kaluṣodayasaṃkhyayā sa kalpān narakeṣvāvasatīti nātha āha // SBca_1.34 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383321 (0.0):
iti mantrayatau jinasya putre kaluṣaṃ svahṛdaye karoti yaḥ / / kaluṣodayasaṃkhyayā sakalpānnarakeṣvāsatīti nātha āha //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407748 (0.0):
iti sattrapatau jinasya putre kaluṣaṃ sve hṛdaye karoti yaśca / / kaluṣodayasaṃkhyayā sa kalpān narakeṣvāvasatīti nātha āha // Bca_1.34 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584630 (0.0):
iti sattrapatau jinasya puttre $ kaluṣaṃ sve hṛdaye karoti yaśca & / kaluṣodayasaṃkhyayā sa kalpān % narakeṣvāvasatīti nātha āha // Bca_1.34 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329159 (0.0):
iti sattrapatau jinasya puttre kaluṣaṃ sve hṛdaye karoti yaśca / / kaluṣodayasaṃkhyayā sa kalpān narakeṣvāvasatīti nātha āha // Bca_1.34 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801614 (0.039):
kaluṣaṃ sve hṛdaye karoti yaśca Bca_1.34b / kaluṣodayasaṃkhyayā sa kalpān Bca_1.34c
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19407793 (0.045):
adhikaraṇavivakṣā / kiyad yāvat kaluṣodayasaṃkhyayā kalpān / yāvataḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806389 (0.053):
narakeṣu sahasraśaḥ Bca_6.74b / narakeṣvāvasatīti nātha āha Bca_1.34d
atha yasya manaḥ prasādameti prasavettasya tato 'dhikaṃ phalam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383332 (0.0):
atha yasya manaḥ prasādameti prasavettasya tato 'dhikaṃ falam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408027 (0.0):
atha yasya manaḥ prasādameti prasavettasya tato 'dhikaṃ phalam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584640 (0.0):
kaluṣodayasaṃkhyayā sa kalpān % narakeṣvāvasatīti nātha āha // Bca_1.34 // / atha yasya manaḥ prasādameti $ prasavettasya tato 'dhikaṃ phalaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329169 (0.0):
kaluṣodayasaṃkhyayā sa kalpān narakeṣvāvasatīti nātha āha // Bca_1.34 // / atha yasya manaḥ prasādameti prasavettasya tato 'dhikaṃ phalaṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21799565 (0.002):
atha matsamadhātureva paśyed Bca_1.3c / atha yasya manaḥ prasādameti Bca_1.35a
mahatā hi balena pāpakaṃ jinaputreṣu śubhaṃ tvayatnataḥ // SBca_1.35 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408034 (0.0):
atha yasya manaḥ prasādameti prasavettasya tato 'dhikaṃ phalam / / mahatā hi balena pāpakaṃ jinaputreṣu śubhaṃ tvayatnataḥ // Bca_1.35 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584651 (0.001):
mahatā hi balena pāpakarma % jinaputtreṣu śubhaṃ tvayatnataḥ // Bca_1.35 / teṣāṃ śarīrāṇi namaskaromi $ yatroditaṃ tadvaracittaratnaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329180 (0.001):
mahatā hi balena pāpakarma jinaputtreṣu śubhaṃ tvayatnataḥ // Bca_1.35 // / teṣāṃ śarīrāṇi namaskaromi yatroditaṃ tadvaracittaratnaṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584641 (0.040):
atha yasya manaḥ prasādameti $ prasavettasya tato 'dhikaṃ phalaṃ & / mahatā hi balena pāpakarma % jinaputtreṣu śubhaṃ tvayatnataḥ // Bca_1.35
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329170 (0.040):
atha yasya manaḥ prasādameti prasavettasya tato 'dhikaṃ phalaṃ / / mahatā hi balena pāpakarma jinaputtreṣu śubhaṃ tvayatnataḥ // Bca_1.35 //
teṣāṃ śarīrāṇi namaskaromi yatroditaṃ tadvaracittaratnam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408266 (0.0):
teṣāṃ śarīrāṇi namaskaromi yatroditaṃ tadvaracittaratnam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584657 (0.0):
mahatā hi balena pāpakarma % jinaputtreṣu śubhaṃ tvayatnataḥ // Bca_1.35 / teṣāṃ śarīrāṇi namaskaromi $ yatroditaṃ tadvaracittaratnaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329186 (0.0):
mahatā hi balena pāpakarma jinaputtreṣu śubhaṃ tvayatnataḥ // Bca_1.35 // / teṣāṃ śarīrāṇi namaskaromi yatroditaṃ tadvaracittaratnaṃ /
yatrāpakāro 'pi sukhānubandhī sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi // SBca_1.36
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408272 (0.0):
teṣāṃ śarīrāṇi namaskaromi yatroditaṃ tadvaracittaratnam / / yatrāpakāro 'pi sukhānubandhī sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi // Bca_1.36
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584663 (0.0):
teṣāṃ śarīrāṇi namaskaromi $ yatroditaṃ tadvaracittaratnaṃ & / yatrāpakāro 'pi sukhānubandhī % sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi // Bca_1.36
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329192 (0.0):
teṣāṃ śarīrāṇi namaskaromi yatroditaṃ tadvaracittaratnaṃ / / yatrāpakāro 'pi sukhānubandhī sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi // Bca_1.36
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813643 (0.041):
sukhaṃ tiṣṭhantu duḥkhitāḥ Bca_3.1d / sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi Bca_1.36d
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408445 (0.0):
bhāvaḥ // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414866 (0.0):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148648 (0.0):
na bhadrakamidaṃ nāthā na kartavyaṃ punarmayā // SBca_2.66 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149090 (0.0):
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // SBca_3.33 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149814 (0.0):
vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam // / SBca_4.48 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151278 (0.0):
cikitsāpāṭhamātreṇa rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // SBca_5.109 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153095 (0.0):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // SBca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154163 (0.0):
tathotsāhavaśaṃ yāyādṛddhiścaivaṃ samṛdhyati // SBca_7.75 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1158927 (0.0):
saṃvṛtyānupalambhena puṇyasaṃbhāramādarāt // SBca_9.168 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413591 (0.001):
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // Bca_3.33 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431122 (0.001):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // Bca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422532 (0.027):
tasmāt sarvametat kriyānuṣṭhānena niṣpādayitavyamiti // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19476093 (0.028):
mañjuśrīriva sadguṇaikavasatiḥ prajñākaro jāyatām // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403044 (0.031):
śāntidevaviracitaḥ bodhicaryāvatāraḥ / / prajñākaramativiracitayā pañjikākhyavyākhyayā saṃvalitaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329197 (0.048):
bodhicaryāvatāre bodhicittānuśaṃsā nāma prathamaḥ paricchedaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19436118 (0.054):
dhyānaparicchede eva vyākhyeye // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411897 (0.058):
etacca triskandhapravartanaprastāve [bodhe, 5.98 99] vyaktīkariṣyate // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408450 (0.0):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414866 (0.027):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149814 (0.027):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ ||
Datta, Kedaranatha (=Bhaktivinoda, 1838-1914): Harinamacintamani (harinc_u.htm.txt) 22784279 (0.030):
iti śrī-hari-nāma-cintāmaṇau nāma-māhātma-sūcanaṃ nāma prathamaḥ / paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413596 (0.041):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149095 (0.041):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ ||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881908 (0.043):
sāhityadarpaṇo kāvyasvarūpanirūpaṇo nāma prathamaḥ paricchedaḥ / / dvitīyaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329201 (0.043):
bodhicaryāvatāre bodhicittānuśaṃsā nāma prathamaḥ paricchedaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403057 (0.051):
1. bodhicittānuśaṃso nāma prathamaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422532 (0.052):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151278 (0.052):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148656 (0.053):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883898 (0.054):
ihi sāhityārpaṇo vākyasvarūpanirūpaṇo nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ / / tṛtīyaḥ paricchedaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19476094 (0.057):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / prajñāpāramitāparicchedo navamaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1158928 (0.057):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / prajñāpāramitāparicchedo navamaḥ ||
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24233191 (0.061):
ācāryadharmottarakṛtāyāṃ vyāyabinduṭīkāyāṃ svārthānumānaṃ nāma dvitīyaḥ / paricchedaḥ || / tṛtīyaḥ parārthānumānaparicchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893542 (0.062):
iti sāhityadarpaṇe rasādinirūpaṇo nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ / / caturthaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151287 (0.063):
saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ || / 6 kṣāntipāramitā nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ / / sarvametatsucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913906 (0.064):
iti sāhityādarpaṇe rītivivecano nāma navamaḥ paricchedaḥ / / daśamaḥ paricchedaḥ
2 Pāpadeśanā nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ / / taccittaratnagrahaṇāya samyak pūjāṃ karomyeṣa tathāgatānām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408497 (0.0):
taccittaratnagrahaṇāya samyak pūjāṃ karomyeṣa tathāgatānām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584685 (0.0):
Pariccheda 2 / taccittaratnagrahaṇāya samyak $ pūjāṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329214 (0.0):
Pariccheda 2 / taccittaratnagrahaṇāya samyak pūjāṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881909 (0.0):
sāhityadarpaṇo kāvyasvarūpanirūpaṇo nāma prathamaḥ paricchedaḥ / / dvitīyaḥ paricchedaḥ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382318 (1.192):
saccittaratnagrahaṇāya samyakpūjāṃ karomyeṣa tathāgatānām /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883899 (0.008):
ihi sāhityārpaṇo vākyasvarūpanirūpaṇo nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ / / tṛtīyaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148657 (0.008):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma / dvitīyaḥ paricchedaḥ || / 3 Bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893543 (0.017):
iti sāhityadarpaṇe rasādinirūpaṇo nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ / / caturthaḥ paricchedaḥ
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13671972 (0.025):
vāgvivekamelāvaṇasaṃśayaparicchedastṛtīyaḥ // 3 // / 4. caturthaḥ paricchedaḥ / dūraṅgamekacaramaśarīraṃ guhāśayam /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24233191 (0.026):
ācāryadharmottarakṛtāyāṃ vyāyabinduṭīkāyāṃ svārthānumānaṃ nāma dvitīyaḥ / paricchedaḥ || / tṛtīyaḥ parārthānumānaparicchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896129 (0.027):
iti sāhityadarpaṇe dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyakāvyabhedanirūpaṇo nāma / caturthaḥ paricchedaḥ / / pañcamaḥ paricchedaḥ
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4071824 (0.029):
iti bhāmahālaṅkāre prathamaḥ paricchedaḥ / dvitīyaḥ paricchedaḥ / mādhuryamabhivāñchantaḥ prasādaṃ ca sumedhasaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151287 (0.030):
saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ || / 6 kṣāntipāramitā nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413598 (0.034):
bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ // / (Bcp 44) / 4. bodhicittāpramādo nāma caturthaḥ paricchedaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149097 (0.035):
bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ || / 4 Bodhicittāpramādo nāma caturthaḥ paricchedaḥ /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1005197 (0.037):
tato 'tulyaviparyayaviccedenaiva paricchedaḥ / paricchedo yadi naiva / viccinnastadā sa nāstyeva, parasparaparihārasthitalakṣaṇatvāttayoḥ / ye
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557894 (0.038):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26932685 (0.039):
śīlapāramitāyāṃ saddharmaparigraho nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ || / evam eṣām ātmabhāvādīnām utsṛṣṭānām api rakṣā kāryā | kuto | yasmāt ||
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13355863 (0.040):
iti śrīvijñānabhikṣuviracite sāṅkhyasāre puruṣasvarūpaparicchedaḥ // * // / atha dvitīyaḥ paricchedaḥ // / athātmānātmavaidharmye guṇadoṣātmake tayoḥ /
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13358967 (0.040):
iti śrīvijñānabhikṣuviracite sāṅkhyasāre rājayogaprakāraparicchedaḥ // * / atha saptamaḥ paricchedaḥ /
saddharmaratnasya ca nirmalasya buddhātmajānāṃ ca guṇodadhīnām // SBca_2.1
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408503 (0.0):
taccittaratnagrahaṇāya samyak pūjāṃ karomyeṣa tathāgatānām / / saddharmaratnasya ca nirmalasya buddhātmajānāṃ ca guṇodadhīnām // Bca_2.1
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584692 (0.0):
taccittaratnagrahaṇāya samyak $ pūjāṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ & / saddharmaratnasya ca nirmalasya % buddhātmajānāṃ ca guṇodadhīnāṃ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329221 (0.0):
taccittaratnagrahaṇāya samyak pūjāṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ / / saddharmaratnasya ca nirmalasya buddhātmajānāṃ ca guṇodadhīnāṃ // Bca_2.1
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382322 (0.014):
saccittaratnagrahaṇāya samyakpūjāṃ karomyeṣa tathāgatānām / / saddharmaratnasya ca nirmalāsya buddhātmajānāṃ ca guṇākarāṇām //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808677 (0.034):
buddhaṃ gacchāmi śaraṇaṃ Bca_2.26a / buddhātmajānāṃ ca guṇodadhīnāṃ Bca_2.1d
yāvanti puṣpāṇi phalāni caiva bhaiṣajyajātāni ca yāni santi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584700 (0.0):
saddharmaratnasya ca nirmalasya % buddhātmajānāṃ ca guṇodadhīnāṃ // / Bca_2.1 // / yāvanti puṣpāṇi phalāni caiva $ bhaiṣajyajātāni ca yāni santi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329229 (0.0):
saddharmaratnasya ca nirmalasya buddhātmajānāṃ ca guṇodadhīnāṃ // Bca_2.1 / yāvanti puṣpāṇi phalāni caiva bhaiṣajyajātāni ca yāni santi /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382333 (0.039):
yāvanti puṣpāṇi falāni cauvaṃ bhaiṣajyajātāni ca yānio santi / / ratnāni yāvanti ca santi loke jalāni ca svacchamanoramāṇi //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408610 (0.044):
pūjāmeva kathayannāha / yāvanti puṣpāṇi phalāni caiva bhaiṣajyajātāni ca yāni santi /
ratnāni yāvanti ca santi loke jalāni ca svacchamanoramāṇi // SBca_2.2 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382341 (0.0):
yāvanti puṣpāṇi falāni cauvaṃ bhaiṣajyajātāni ca yānio santi / / ratnāni yāvanti ca santi loke jalāni ca svacchamanoramāṇi //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584708 (0.0):
yāvanti puṣpāṇi phalāni caiva $ bhaiṣajyajātāni ca yāni santi & / ratnāni yāvanti ca santi loke % jalāni ca svacchamanoramāṇi // Bca_2.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329237 (0.0):
yāvanti puṣpāṇi phalāni caiva bhaiṣajyajātāni ca yāni santi / / ratnāni yāvanti ca santi loke jalāni ca svacchamanoramāṇi // Bca_2.2 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408621 (0.024):
ratnāni yāvanti ca santi loke jalāni ca svacchamanoramāṇi // Bca_2.2 // / yat parimāṇameṣāmiti yāvanti niravaśeṣāṇi / puṣpāṇi phalāni caiva /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811304 (0.057):
ratnātapatrāṇyatiśobhanāni Bca_2.19d / ratnāni yāvanti ca santi loke Bca_2.2c
mahīdharā ratnamayāstathānye vanapradeśāśca vivekaramyāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382349 (0.0):
ratnāni yāvanti ca santi loke jalāni ca svacchamanoramāṇi // / mahīdharā ratnamayāstathānye vanapradeśāśca vivekaramyāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584716 (0.0):
ratnāni yāvanti ca santi loke % jalāni ca svacchamanoramāṇi // Bca_2.2 // / mahīdharā ratnamayāstathānye $ vanapradeśāśca vivekaramyāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329245 (0.0):
ratnāni yāvanti ca santi loke jalāni ca svacchamanoramāṇi // Bca_2.2 // / mahīdharā ratnamayāstathānye vanapradeśāśca vivekaramyāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809597 (0.035):
mahārhasiddhyai tu samudyatasya Bca_4.39c / mahīdharā ratnamayāstathānye Bca_2.3a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408656 (0.053):
ratnānāmapi viśeṣaṇam // / mahīdharā ratnamayāstathānye vanapradeśāśca vivekaramyāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408693 (0.056):
sarāṃsi cāmbhoruhabhūṣaṇāni haṃsasvanātyantamanoharāṇi // Bca_2.4 // / mahīdharāḥ parvatāḥ / ratnamayā ratnasvabhāvāḥ / vivekaramyā iti
latāḥ sapuṣpābharaṇojjvalāśca drumāśca ye satphalanamraśākhāḥ // SBca_2.3
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584727 (0.0):
mahīdharā ratnamayāstathānye $ vanapradeśāśca vivekaramyāḥ & / latāḥ sapuṣpābharaṇojjvalāśca % drumāśca ye satphalanamraśākhāḥ // Bca_2.3
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805610 (0.0):
draṣṭuṃ spraṣṭuṃ ca śakyate Bca_8.55b / drumāśca ye satphalanamraśākhāḥ Bca_2.3d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329256 (0.0):
mahīdharā ratnamayāstathānye vanapradeśāśca vivekaramyāḥ / / latāḥ sapuṣpābharaṇojjvalāśca drumāśca ye satphalanamraśākhāḥ // Bca_2.3
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382352 (0.005):
mahīdharā ratnamayāstathānye vanapradeśāśca vivekaramyāḥ / / latāḥ supuṣpābharaṇojjvalāśca dumāśca ye satfalanamraśākhāḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408674 (0.032):
latāḥ sapuṣpābharaṇojjvalāśca drumāśca ye satphalanamraśākhāḥ // Bca_2.3 / (Bcp 23) devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811391 (0.051):
laṅghyāścāśucayaścaiva Bca_9.120c / latāḥ sapuṣpābharaṇojjvalāśca Bca_2.3c
devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382369 (0.0):
latāḥ supuṣpābharaṇojjvalāśca dumāśca ye satfalanamraśākhāḥ // / devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408684 (0.0):
(Bcp 23) devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584737 (0.0):
latāḥ sapuṣpābharaṇojjvalāśca % drumāśca ye satphalanamraśākhāḥ // Bca_2.3 / devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ $ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329266 (0.0):
latāḥ sapuṣpābharaṇojjvalāśca drumāśca ye satphalanamraśākhāḥ // Bca_2.3 / devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805530 (0.002):
devatānāmṛṣīṇāṃ vā Bca_1.23c / devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ Bca_2.4a
sarāṃsi cāmbhoruhabhūṣaṇāni haṃsasvanātyantamanoharāṇi // SBca_2.4 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408690 (0.0):
(Bcp 23) devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ / / sarāṃsi cāmbhoruhabhūṣaṇāni haṃsasvanātyantamanoharāṇi // Bca_2.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584745 (0.0):
devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ $ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ & / sarāṃsi cāmbhoruhabhūṣaṇāni % haṃsasvanātyantamanoharāṇi // Bca_2.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329274 (0.0):
devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ / / sarāṃsi cāmbhoruhabhūṣaṇāni haṃsasvanātyantamanoharāṇi // Bca_2.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814424 (0.038):
hastādibhedena bahuprakāraḥ Bca_8.91a / haṃsasvanātyantamanoharāṇi Bca_2.4d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382376 (0.047):
devādilokeṣu ca gandhadhūpāḥ kalpadrumā ratnamayāśca vṛkṣāḥ / / sarāṃsi cāmbhoruhabhūṣanāni haṃsasvanātyantamanoharāṇi //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408741 (0.056):
bhūṣaṇāni yeṣāṃ tāni tathā / haṃsasvanātyantamanoharāṇi haṃsānāṃ svanai
akṛṣṭajātāni ca śasyajātāny anyāni vā pūjyavibhūṣaṇāni /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382382 (0.0):
sarāṃsi cāmbhoruhabhūṣanāni haṃsasvanātyantamanoharāṇi // / akṛṣṭajātāni ca śasyajātānyanyāni vā pūjyavibhūṣaṇāni /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408758 (0.0):
rūtairatyantamanoharāṇi ramaṇīyāni tāni tathā // / akṛṣṭajātāni ca śasyajātānyanyāni vā pūjyavibhūṣaṇāni /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584752 (0.0):
sarāṃsi cāmbhoruhabhūṣaṇāni % haṃsasvanātyantamanoharāṇi // Bca_2.4 // / akṛṣṭajātāni ca śasyajātāny $ anyāni vā pūjyavibhūṣaṇāni &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329281 (0.0):
sarāṃsi cāmbhoruhabhūṣaṇāni haṃsasvanātyantamanoharāṇi // Bca_2.4 // / akṛṣṭajātāni ca śasyajātāny anyāni vā pūjyavibhūṣaṇāni /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21799349 (0.037):
akurvataśca kuśalaṃ Bca_4.19a / akṛṣṭajātāni ca śasyajātāny Bca_2.5a
ākāśadhātuprasarāvadhīni sarvāṇyapīmānyaparigrahāṇi // SBca_2.5 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408635 (0.0):
yat parimāṇameṣāmiti yāvanti niravaśeṣāṇi / puṣpāṇi phalāni caiva / / ākāśadhātuprasarāvadhīni sarvāṇyapīmāni aparigrahāṇi / ādāya buddhayā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408763 (0.0):
akṛṣṭajātāni ca śasyajātānyanyāni vā pūjyavibhūṣaṇāni / / ākāśadhātuprasarāvadhīni sarvāṇyapīmānyaparigrahāṇi // Bca_2.5 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584759 (1.788):
akṛṣṭajātāni ca śasyajātāny $ anyāni vā pūjyavibhūṣaṇāni & / ākāśadhātuprasarāvidhīni % sarvāṇyapīmānyaparigrahāṇi // Bca_2.5 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329288 (1.788):
akṛṣṭajātāni ca śasyajātāny anyāni vā pūjyavibhūṣaṇāni / / ākāśadhātuprasarāvidhīni sarvāṇyapīmānyaparigrahāṇi // Bca_2.5 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382384 (0.042):
akṛṣṭajātāni ca śasyajātānyanyāni vā pūjyavibhūṣaṇāni / / ākāśadhātiprasarāvadhīni sarvānyapīmānyaparigrahāni //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408787 (0.052):
śobhākarāṇi / anyāni aparāṇi ākāśadhātuprasarāvadhīni ākāśadhātoḥ prasaro
ādāya buddhyā munipuṃgavebhyo niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382396 (0.0):
ādāya buddhayā munīpuṃgavebhyo niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408641 (0.0):
ākāśadhātuprasarāvadhīni sarvāṇyapīmāni aparigrahāṇi / ādāya buddhayā / munipuṃgavebhyo niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ iti sarvatra pūrveṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408815 (0.0):
uktasadṛśāni aparigrahāṇi amamāni na kenacit svīkṛtānītyarthaḥ // / ādāya buddhyā munipuṃgavebhyo niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584766 (0.0):
ākāśadhātuprasarāvidhīni % sarvāṇyapīmānyaparigrahāṇi // Bca_2.5 // / ādāya buddhyā munipuṅgavebhyo $ niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329295 (0.0):
ākāśadhātuprasarāvidhīni sarvāṇyapīmānyaparigrahāṇi // Bca_2.5 // / ādāya buddhyā munipuṅgavebhyo niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21800616 (0.061):
ātmotkarṣaḥ parāvarṇaḥ Bca_8.13a / ādāya buddhyā munipuṅgavebhyo Bca_2.6a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408834 (0.064):
ādāya buddhayā gṛhītvā manovijñānena / munipuṃgavebhyo munivṛṣabhebhyo / niryātayāmi prayacchāmi / saputrakebhyaḥ sabodhisattvagaṇebhyaḥ / gṛhṇantu
gṛhṇantu tanme varadakṣiṇīyā mahākṛpā māmanukampamānāḥ // SBca_2.6 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382405 (0.0):
ādāya buddhayā munīpuṃgavebhyo niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ / / gṛhṇantu tanme varadakṣiṇīyā mahākṛpā māmanukampamānāḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408818 (0.0):
ādāya buddhyā munipuṃgavebhyo niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ / / gṛhṇantu tanme varadakṣiṇīyā mahākṛpā māmanukampamānāḥ // Bca_2.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584776 (0.0):
ādāya buddhyā munipuṅgavebhyo $ niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ & / gṛhṇantu tanme varadakṣiṇīyā % mahākṛpā māmanukampamānāḥ // Bca_2.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329305 (0.0):
ādāya buddhyā munipuṅgavebhyo niryātayāmyeṣa saputrakebhyaḥ / / gṛhṇantu tanme varadakṣiṇīyā mahākṛpā māmanukampamānāḥ // Bca_2.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809546 (0.034):
mahākāśyapamukhyaiśca Bca_9.52a / mahākṛpā māmanukampamānāḥ Bca_2.6d
apuṇyavānasmi mahādaridraḥ pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408902 (0.0):
(Bcp 24) apuṇyavānasmi mahādaridraḥ pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584788 (0.0):
gṛhṇantu tanme varadakṣiṇīyā % mahākṛpā māmanukampamānāḥ // Bca_2.6 // / apuṇyavānasmi mahādaridraḥ $ pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807948 (0.0):
pūjāmeghairanantaiśca Bca_10.38c / pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit Bca_2.7b
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329317 (0.0):
gṛhṇantu tanme varadakṣiṇīyā mahākṛpā māmanukampamānāḥ // Bca_2.6 // / apuṇyavānasmi mahādaridraḥ pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408932 (5.960):
sarvopakaraṇasaṃpattibhirbhavati / tadabhāvāt pūjārthamanyadupakaraṇaṃ / mama nāsti kiṃcit / ato mamārthāya mama puṇyakāmatayā bhagavantaśca
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382414 (1.788):
apuṇyavānasmi mahādaridraḥ pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit / / ato mamārthaya parārthacintā gṛṇantu nāthā idamātmaśaktyā //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382407 (0.038):
gṛhṇantu tanme varadakṣiṇīyā mahākṛpā māmanukampamānāḥ // / apuṇyavānasmi mahādaridraḥ pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22915815 (0.044):
sarvaṃ na tato 'nyat kiṃcid astīty evam ātma saṃsthaṃ manaḥ kṛtvā na
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12534993 (0.049):
akurvad iṣṭaṃ yadi vāsya kārakaṃ na kiṃcid anyan nanu nāsty akārakam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10419893 (0.055):
12,308.191d@029C_0228 cāsya nirdvaṃdvatā ca | yadā tv ayam eva syān nānyad / asti mama param ity abhimanyamāno
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17794496 (0.062):
mattas tvat sakhāt kṛṣṇāt parataraḥ śreṣṭham anyat kiñcid api nāsty aham / eva sarva śreṣṭhaṃ vastv ity arthaḥ | nanu tato yad uttarataram ity ādāv
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6348207 (0.062):
mattas tvat-sakhāt kṛṣṇāt parataraḥ śreṣṭham anyat kiñcid api nāsty aham / eva sarva-śreṣṭhaṃ vastv ity arthaḥ | nanu tato yad uttarataram ity ādāv
ato mamārthāya parārthacittā gṛhṇantu nāthā idamātmaśaktyā // SBca_2.7 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408909 (0.0):
(Bcp 24) apuṇyavānasmi mahādaridraḥ pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit / / ato mamārthāya parārthacittā gṛhṇantu nāthā idamātmaśaktyā // Bca_2.7 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584789 (0.0):
apuṇyavānasmi mahādaridraḥ $ pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit & / ato mamārthāya parārthacintā % gṛhṇantu nāthā idamātmaśaktyā // Bca_2.7 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329326 (0.0):
apuṇyavānasmi mahādaridraḥ pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit / / ato mamārthāya parārthacintā gṛhṇantu nāthā idamātmaśaktyā // Bca_2.7 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584797 (0.001):
ato mamārthāya parārthacintā % gṛhṇantu nāthā idamātmaśaktyā // Bca_2.7 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408932 (0.036):
mama nāsti kiṃcit / ato mamārthāya mama puṇyakāmatayā bhagavantaśca
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382425 (0.042):
ato mamārthaya parārthacintā gṛṇantu nāthā idamātmaśaktyā // / dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803021 (0.051):
gṛhṇantu tanme varadakṣiṇīyā Bca_2.6c / gṛhṇantu nāthā idamātmaśaktyā Bca_2.7d
dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382432 (0.0):
ato mamārthaya parārthacintā gṛṇantu nāthā idamātmaśaktyā // / dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408972 (0.0):
ayaṃ punarātmabhāvo mamāyatto 'sti / taṃ niryātayāmītyāha / dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584804 (0.0):
ato mamārthāya parārthacintā % gṛhṇantu nāthā idamātmaśaktyā // Bca_2.7 // / dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ $ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329333 (0.0):
ato mamārthāya parārthacintā gṛhṇantu nāthā idamātmaśaktyā // Bca_2.7 // / dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408989 (0.028):
parigrahaṃ me kurutāgrasattvā yuṣmāsu dāsatvamupaimi bhaktyā // Bca_2.8 // / ātmānaṃ ca prayacchāmi jinebhyaḥ / sarveṇa sarvaṃ ca sarvaprakāreṇa /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805023 (0.049):
dadāti na ca sevyate Bca_6.5b / dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ Bca_2.8a
parigrahaṃ me kurutāgrasattvā yuṣmāsu dāsatvamupaimi bhaktyā // SBca_2.8
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382440 (0.0):
dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ / / parigrahaṃ me kurutāgrasattvā yuṣmāsu dāsatvamupaimi bhaktyā //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408982 (0.0):
dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ / / parigrahaṃ me kurutāgrasattvā yuṣmāsu dāsatvamupaimi bhaktyā // Bca_2.8 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584816 (0.0):
dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ $ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ & / parigrahaṃ me kurutāgrasattvāḥ % yuṣmāsu dāsatvamupaimi bhaktyā // Bca_2.8
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329345 (0.0):
dadāmi cātmānamahaṃ jinebhyaḥ sarveṇa sarvaṃ ca tadātmajebhyaḥ / / parigrahaṃ me kurutāgrasattvāḥ yuṣmāsu dāsatvamupaimi bhaktyā // Bca_2.8
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811017 (0.001):
yuddhe ca sulabhā vyathā Bca_6.19d / yuṣmāsu dāsatvamupaimi bhaktyā Bca_2.8d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807548 (0.059):
parigraharakṣaṇakhedamuktaḥ Bca_8.87c / parigrahaṃ me kurutāgrasattvāḥ Bca_2.8c
parigraheṇāsmi bhavatkṛtena nirbhīrbhave sattvahitaṃ karomi /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382452 (0.0):
parigraṇāsmi bhavatkṛtena nibhīrbhave sattvahitaṃ karomi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584825 (0.0):
parigrahaṃ me kurutāgrasattvāḥ % yuṣmāsu dāsatvamupaimi bhaktyā // Bca_2.8 / parigraheṇāsmi bhavatkṛtena $ nirbhīrbhave sattvahitaṃ karomi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329354 (0.0):
parigrahaṃ me kurutāgrasattvāḥ yuṣmāsu dāsatvamupaimi bhaktyā // Bca_2.8 / parigraheṇāsmi bhavatkṛtena nirbhīrbhave sattvahitaṃ karomi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409025 (0.026):
nanu kaḥ punaratra guṇo 'stītyāha / parigraheṇāsmi bhavatkṛtena nirbhīrbhave sattvahitaṃ karomi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807554 (0.039):
parigrahaṃ me kurutāgrasattvāḥ Bca_2.8c / parigraheṇāsmi bhavatkṛtena Bca_2.9a
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807026 (0.040):
nirbhayo vihariṣyāmi Bca_8.29c / nirbhīrbhave sattvahitaṃ karomi Bca_2.9b
pūrvaṃ ca pāpaṃ samatikramāmi nānyacca pāpaṃ prakaromi bhūyaḥ // SBca_2.9
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382457 (0.0):
parigraṇāsmi bhavatkṛtena nibhīrbhave sattvahitaṃ karomi / / pūrvaṃ ca pāpaṃ samatikramāmi nānyacca pāpaṃ prakaromi bhūyaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584833 (0.0):
parigraheṇāsmi bhavatkṛtena $ nirbhīrbhave sattvahitaṃ karomi & / pūrvaṃ ca pāpaṃ samatikramāmi % nānyacca pāpaṃ prakaromi bhūyaḥ // Bca_2.9
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329362 (0.0):
parigraheṇāsmi bhavatkṛtena nirbhīrbhave sattvahitaṃ karomi / / pūrvaṃ ca pāpaṃ samatikramāmi nānyacca pāpaṃ prakaromi bhūyaḥ // Bca_2.9
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806698 (0.034):
nāntrāṇi cūṣitavyāni Bca_5.65c / nānyacca pāpaṃ prakaromi bhūyaḥ Bca_2.9d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409038 (0.060):
pūrvaṃ ca pāpaṃ samatikramāmi nānyacca pāpaṃ prakaromi bhūyaḥ // Bca_2.9 / bhavatkṛtena yuṣmadīyena mahadāśrayeṇa vigatabhayaḥ saṃsāre lokānāṃ
ratnojjvalastambhamanorameṣu muktāmayodbhāsivitānakeṣu /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584841 (0.0):
pūrvaṃ ca pāpaṃ samatikramāmi % nānyacca pāpaṃ prakaromi bhūyaḥ // Bca_2.9 / ratnojjvalastambhamanorameṣu $ muktāmayodbhāsivitānakeṣu &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329370 (0.0):
pūrvaṃ ca pāpaṃ samatikramāmi nānyacca pāpaṃ prakaromi bhūyaḥ // Bca_2.9 / ratnojjvalastambhamanorameṣu muktāmayodbhāsivitānakeṣu /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811311 (0.041):
ratnāni yāvanti ca santi loke Bca_2.2c / ratnojjvalastambhamanorameṣu Bca_2.10a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409111 (0.061):
vidhātumāha / ratnojjvalastambhamanorameṣu muktāmayodbhāsivitānakeṣu /
svacchojjvalasphāṭikakuṭṭimeṣu sugandhiṣu snānagṛheṣu teṣu // SBca_2.10 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584849 (0.0):
ratnojjvalastambhamanorameṣu $ muktāmayodbhāsivitānakeṣu & / svacchojjvalasphāṭikakuṭṭimeṣu % sugandhiṣu snānagṛheṣu teṣu // Bca_2.10
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329378 (0.0):
ratnojjvalastambhamanorameṣu muktāmayodbhāsivitānakeṣu / / svacchojjvalasphāṭikakuṭṭimeṣu sugandhiṣu snānagṛheṣu teṣu // Bca_2.10 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409123 (0.053):
svacchojjvalasphāṭikakuṭṭimeṣu sugandhiṣu snānagṛheṣu teṣu // Bca_2.10 // / (Bcp 25) ratnairindranīlādibhirujjvalāḥ prabhāsvarā ye stambhāḥ
manojñagandhodakapuṣpapūrṇaiḥ kumbhairmahāratnamayairanekaiḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409180 (0.0):
teṣu / sugandhiṣu kṛṣṇāgurucandanādidhūpitavāsiteṣu / snānāya gṛhāḥ teṣu / manojñagandhodakapuṣpapūrṇaiḥ kumbhairmahāratnamathairanekaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584858 (0.0):
svacchojjvalasphāṭikakuṭṭimeṣu % sugandhiṣu snānagṛheṣu teṣu // Bca_2.10 / manojñagandhodakapuṣpapūrṇaiḥ $ kumbhairmahāratnamayairanekaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329387 (0.0):
svacchojjvalasphāṭikakuṭṭimeṣu sugandhiṣu snānagṛheṣu teṣu // Bca_2.10 // / manojñagandhodakapuṣpapūrṇaiḥ kumbhairmahāratnamayairanekaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809344 (0.001):
manuṣyāṇāṃ śarīrakam Bca_5.66d / manojñagandhodakapuṣpapūrṇaiḥ Bca_2.11a
snānaṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ tadātmajānāṃ ca sagītivādyam // SBca_2.11 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409189 (0.0):
manojñagandhodakapuṣpapūrṇaiḥ kumbhairmahāratnamathairanekaiḥ / / snānaṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ tadātmajānāṃ ca sagītivādyam // Bca_2.11 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584866 (0.0):
manojñagandhodakapuṣpapūrṇaiḥ $ kumbhairmahāratnamayairanekaiḥ & / snānaṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ % tadātmajānāṃ ca sagītavādyaṃ // Bca_2.11
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329395 (0.0):
manojñagandhodakapuṣpapūrṇaiḥ kumbhairmahāratnamayairanekaiḥ / / snānaṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ tadātmajānāṃ ca sagītavādyaṃ // Bca_2.11 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804132 (0.051):
tadā jñānaṃ kuto bhavet Bca_9.106b / tadātmajānāṃ ca sagītavādyaṃ Bca_2.11d
pradhūpitairghautamalairatulyair vastraiśca teṣāṃ tanumunmṛṣāmi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409227 (0.011):
pradhūpitairdhautamalairatulyairvastraiśca teṣāṃ tanumunmṛṣāmi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584873 (0.031):
snānaṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ % tadātmajānāṃ ca sagītavādyaṃ // Bca_2.11 / pradhūpitairdhautamalairatulyair $ varstraiśca teṣāṃ tanumunmṛśāmi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329402 (0.031):
snānaṃ karomyeṣa tathāgatānāṃ tadātmajānāṃ ca sagītavādyaṃ // Bca_2.11 // / pradhūpitairdhautamalairatulyair varstraiśca teṣāṃ tanumunmṛśāmi /
tataḥ suraktāni sudhūpitāni dadāmi tebhyo varacīvarāṇi // SBca_2.12 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409229 (0.0):
pradhūpitairdhautamalairatulyairvastraiśca teṣāṃ tanumunmṛṣāmi / / tataḥ suraktāni sudhūpitāni dadāmi tebhyo varacīvarāṇi // Bca_2.12 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409236 (0.0):
pradhūpitairdhautamalairatulyairvastraiśca teṣāṃ tanumunmṛṣāmi / / tataḥ suraktāni sudhūpitāni dadāmi tebhyo varacīvarāṇi // Bca_2.12 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584883 (0.0):
pradhūpitairdhautamalairatulyair $ varstraiśca teṣāṃ tanumunmṛśāmi & / tataḥ suraktāni sudhūpitāni % dadāmi tebhyo varacīvarāṇi // Bca_2.12 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329412 (0.0):
pradhūpitairdhautamalairatulyair varstraiśca teṣāṃ tanumunmṛśāmi / / tataḥ suraktāni sudhūpitāni dadāmi tebhyo varacīvarāṇi // Bca_2.12 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18727936 (0.060):
dāni sudarśanā tāni colakāni suraktāni sudarśanīyāni suvicitrāṇi dṛṣṭvā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18727917 (0.060):
[_Mvu_2.468_] antaḥpurikā dṛṣṭvā vismitā imāni sudarśanāye colakāni tāni / suraktāni sudarśanīyāni suvicitrāṇi imāye sudarśanāye dviguṇaṃ triguṇaṃ
divyairmṛduślakṣṇavicitraśobhair vastrairalaṃkāravaraiśca taistaiḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409284 (0.0):
anuttarāṇyācchādanāni // / divyairmṛduślakṣṇavicitraśobhairvastrairalaṃkāravaraiśca taistaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584891 (0.0):
tataḥ suraktāni sudhūpitāni % dadāmi tebhyo varacīvarāṇi // Bca_2.12 // / divyairmṛduślakṣṇavicitraśobhair $ vastrairalaṅkāravaraiśca taistaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329420 (0.0):
tataḥ suraktāni sudhūpitāni dadāmi tebhyo varacīvarāṇi // Bca_2.12 // / divyairmṛduślakṣṇavicitraśobhair vastrairalaṅkāravaraiśca taistaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805163 (0.001):
divyenaikena kāyena Bca_10.47c / divyairmṛduślakṣṇavicitraśobhair Bca_2.13a
samantabhadrājitamañjughoṣalokeśvarādīnapi maṇḍayāmi // SBca_2.13 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409290 (0.0):
divyairmṛduślakṣṇavicitraśobhairvastrairalaṃkāravaraiśca taistaiḥ / / samantabhadrājitamañjughoṣalokeśvarādīnapi maṇḍayāmi // Bca_2.13 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409324 (0.0):
mukuṭakaṭakakeyūrahāranūpurādibhiḥ / / samantabhadrājitamañjughoṣalokeśvarādīnapi bodhisattvān maṇḍayāmi
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584899 (0.0):
divyairmṛduślakṣṇavicitraśobhair $ vastrairalaṅkāravaraiśca taistaiḥ & / samantabhadrājitamañjughoṣa- % lokeśvarādīnapi maṇḍayāmi // Bca_2.13 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329428 (0.0):
divyairmṛduślakṣṇavicitraśobhair vastrairalaṅkāravaraiśca taistaiḥ / / samantabhadrājitamañjughoṣa-lokeśvarādīnapi maṇḍayāmi // Bca_2.13 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811524 (0.023):
lokena bhāvā dṛśyante Bca_9.5a / lokeśvarādīnapi maṇḍayāmi Bca_2.13d
sarvatrisāhasravisārigandhair gandhottamaistānanulepayāmi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409331 (0.0):
alaṃkaromi // / sarvatrisāhasravisārigandhairgandhottamaistānanulepayāmi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584906 (0.0):
samantabhadrājitamañjughoṣa- % lokeśvarādīnapi maṇḍayāmi // Bca_2.13 // / sarvatrisāhasravisārigandhair $ gandhottamaistānanulepayāmi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329435 (0.0):
samantabhadrājitamañjughoṣa-lokeśvarādīnapi maṇḍayāmi // Bca_2.13 // / sarvatrisāhasravisārigandhair gandhottamaistānanulepayāmi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812917 (0.002):
sarvatrāsaharāṃjinān Bca_2.48d / sarvatrisāhasravisārigandhair Bca_2.14a
sūttaptasūnmṛṣṭasudhautahemaprabhojjvalān sarvamunīndrakāyān // SBca_2.14
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409348 (0.0):
sarvatrisāhasravisārigandhairgandhottamaistānanulepayāmi / / sūttaptasūnmṛṣṭasudhautahemaprabhojjvalān sarvamunīndrakāyān // Bca_2.14
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584920 (0.002):
sarvatrisāhasravisārigandhair $ gandhottamaistānanulepayāmi & / sūttaptasūnmṛṣṭasudhautahema- % prabhojjvalānsarvamunīndrakāyān //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808253 (0.002):
prabhojjvalānsarvamunīndrakāyān Bca_2.14d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329449 (0.002):
sarvatrisāhasravisārigandhair gandhottamaistānanulepayāmi / / sūttaptasūnmṛṣṭasudhautahema-prabhojjvalānsarvamunīndrakāyān // Bca_2.14
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813815 (0.025):
sūttaptasūnmṛṣṭasudhautahema- Bca_2.14c
māndāravendīvaramallikādyaiḥ sarvaiḥ sugandhaiḥ kusumairmanojñaiḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409457 (0.0):
sāṃprataṃ mālyapūjāmupakṣipati / māndāravendīvaramallikādyaiḥ sarvaiḥ sugandhaiḥ kusumairmanojñaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584928 (0.0):
sūttaptasūnmṛṣṭasudhautahema- % prabhojjvalānsarvamunīndrakāyān // / Bca_2.14 // / mandāravendīvaramallikādyaiḥ $ sarvaiḥ sugandhaiḥ kusumairmanojñaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329457 (0.0):
sūttaptasūnmṛṣṭasudhautahema-prabhojjvalānsarvamunīndrakāyān // Bca_2.14 / mandāravendīvaramallikādyaiḥ sarvaiḥ sugandhaiḥ kusumairmanojñaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809383 (0.053):
mandavṛtterna tatphalam Bca_5.15b / mandāravendīvaramallikādyaiḥ Bca_2.15a
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813241 (0.054):
sarvaiḥ sugandhaiḥ kusumairmanojñaiḥ Bca_2.15b / salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ Bca_5.55c
abhyarcayābhyarcyatamān munīndrān sragbhiśca saṃsthānamanoramābhiḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409462 (0.0):
māndāravendīvaramallikādyaiḥ sarvaiḥ sugandhaiḥ kusumairmanojñaiḥ / / abhyarcayābhyarcyatamān munīndrān stragbhiśca saṃsthānamanoramābhiḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584936 (0.001):
mandāravendīvaramallikādyaiḥ $ sarvaiḥ sugandhaiḥ kusumairmanojñaiḥ & / abhyarcayāmyarcyatamānmunīndrān % sragbhiśca saṃsthānamanoramābhiḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329465 (0.001):
mandāravendīvaramallikādyaiḥ sarvaiḥ sugandhaiḥ kusumairmanojñaiḥ / / abhyarcayāmyarcyatamānmunīndrān sragbhiśca saṃsthānamanoramābhiḥ //
SBca_2.15 // / sphītasphuradgandhamanoramaiśca tān dhūpameghairupadhūpayāmi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409496 (0.0):
dhūpapūjāmāha / sphītasphuradgandhamanoramaiśca tān dhūpameghairupadhūpayāmi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584942 (0.0):
abhyarcayāmyarcyatamānmunīndrān % sragbhiśca saṃsthānamanoramābhiḥ // / Bca_2.15 // / sphītasphuradgandhamanoramaiśca $ tāndhūpameghairupadhūpayāmi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329471 (0.0):
abhyarcayāmyarcyatamānmunīndrān sragbhiśca saṃsthānamanoramābhiḥ // / Bca_2.15 // / sphītasphuradgandhamanoramaiśca tāndhūpameghairupadhūpayāmi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814030 (0.032):
spṛhaṇīyo ripurmama Bca_6.107d / sphītasphuradgandhamanoramaiśca Bca_2.16a
bhojyaiśca khādyairvividhaiśca peyais tebhyo nivedyaṃ ca nivedayāmi //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409538 (0.014):
naivedyapūjāmāha / bhojyaiśca khādyairvividhaiśca peyaistebhyo nivedyaṃ ca nivedayāmi //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584949 (0.052):
bhaujyaiśca svādyairvividhaiśca peyais % tebhyo nividyaṃ ca nivedayāmi // / Bca_2.16 // / ratnapradīpāṃśca nivedayāmi $ suvarṇapadmeṣu niviṣṭapaṅkvīn &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329478 (0.052):
bhaujyaiśca svādyairvividhaiśca peyais tebhyo nividyaṃ ca nivedayāmi // / Bca_2.16 // / ratnapradīpāṃśca nivedayāmi suvarṇapadmeṣu niviṣṭapaṅkvīn /
SBca_2.16 // / ratnapradīpāṃśca nivedayāmi suvarṇapadmeṣu niviṣṭapaṅktīn /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409574 (0.0):
dīpapūjāmāha / ratnapradīpāṃśca nivedayāmi suvarṇapadmeṣu niviṣṭapaṅktin /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584958 (0.0):
bhaujyaiśca svādyairvividhaiśca peyais % tebhyo nividyaṃ ca nivedayāmi // / Bca_2.16 // / ratnapradīpāṃśca nivedayāmi $ suvarṇapadmeṣu niviṣṭapaṅkvīn &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329487 (0.0):
bhaujyaiśca svādyairvividhaiśca peyais tebhyo nividyaṃ ca nivedayāmi // / Bca_2.16 // / ratnapradīpāṃśca nivedayāmi suvarṇapadmeṣu niviṣṭapaṅkvīn /
gandhopalipteṣu ca kuṭṭimeṣu kirāmi puṣpaprakarān manojñān // SBca_2.17 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409581 (0.0):
ratnapradīpāṃśca nivedayāmi suvarṇapadmeṣu niviṣṭapaṅktin / / (Bcp 27) gandhopalipteṣu ca kuṭṭimeṣu kirāmi puṣpaprakarān manojñān //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584965 (0.0):
ratnapradīpāṃśca nivedayāmi $ suvarṇapadmeṣu niviṣṭapaṅkvīn & / gandhopalipteṣu ca kuṭṭimeṣu % kirāmi puṣpaprakarānmanojñān // Bca_2.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329494 (0.0):
ratnapradīpāṃśca nivedayāmi suvarṇapadmeṣu niviṣṭapaṅkvīn / / gandhopalipteṣu ca kuṭṭimeṣu kirāmi puṣpaprakarānmanojñān // Bca_2.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802114 (0.059):
kiyato mārayiṣyāmi Bca_5.12a / kirāmi puṣpaprakarānmanojñān Bca_2.17d
pralambamuktāmaṇihāraśobhān ābhāsvarān diṅmukhamaṇḍanāṃstān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584973 (0.0):
gandhopalipteṣu ca kuṭṭimeṣu % kirāmi puṣpaprakarānmanojñān // Bca_2.17 // / pralambamuktāmaṇihāraśobhān $ ābhāsvarāndigmukhamaṇḍanāṃstān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329502 (0.0):
gandhopalipteṣu ca kuṭṭimeṣu kirāmi puṣpaprakarānmanojñān // Bca_2.17 // / pralambamuktāmaṇihāraśobhān ābhāsvarāndigmukhamaṇḍanāṃstān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808294 (0.001):
pralambapādaṃ nāsīta Bca_5.92c / pralambamuktāmaṇihāraśobhān Bca_2.18a
vimānameghān stutigītaramyān maitrīmayebhyo 'pi nivedayāmi // SBca_2.18 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584982 (0.0):
pralambamuktāmaṇihāraśobhān $ ābhāsvarāndigmukhamaṇḍanāṃstān & / vimānameghān stutigītaramyān % maitrīmayebhyo 'pi nivedayāmi // Bca_2.18
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329511 (0.0):
pralambamuktāmaṇihāraśobhān ābhāsvarāndigmukhamaṇḍanāṃstān / / vimānameghān stutigītaramyān maitrīmayebhyo 'pi nivedayāmi // Bca_2.18 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409620 (1.192):
pralambamuktāmaṇihāraśobhānābhāsvarān diṅmukhamaṇḍanāṃstān / / vimānameghān stutigītaramyān maitrīmayebhyo 'pi nivedayāmi // Bca_2.18 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811806 (0.045):
vibadhnāti mṛṣā ca sā Bca_9.141d / vimānameghān stutigītaramyān Bca_2.18c
suvarṇadaṇḍaiḥ kamanīyarūpaiḥ saṃsaktamuktāni samucchritāni /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584990 (0.0):
vimānameghān stutigītaramyān % maitrīmayebhyo 'pi nivedayāmi // Bca_2.18 / suvarṇadaṇḍaiḥ kamanīyarūpaiḥ $ saṃsaktamuktāni samucchritāni &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329519 (0.0):
vimānameghān stutigītaramyān maitrīmayebhyo 'pi nivedayāmi // Bca_2.18 // / suvarṇadaṇḍaiḥ kamanīyarūpaiḥ saṃsaktamuktāni samucchritāni /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813797 (0.050):
sulabhā yācakā loke Bca_6.106a / suvarṇadaṇḍaiḥ kamanīyarūpaiḥ Bca_2.19a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409640 (0.051):
ālokakāriṇaḥ sarvadikūśobhākarān // / suvarṇadaṇḍaiḥ kamanīyarūpaiḥ saṃsaktamuktāni samucchritāni /
pradhārayāmyeṣa mahāmunīnāṃ ratnātapatrāṇyatiśobhanāni // SBca_2.19 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16584997 (0.0):
suvarṇadaṇḍaiḥ kamanīyarūpaiḥ $ saṃsaktamuktāni samucchritāni & / pradhārayāmyeṣa mahāmunīnāṃ % ratnātapatrāṇyatiśobhanāni // Bca_2.19 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329526 (0.0):
suvarṇadaṇḍaiḥ kamanīyarūpaiḥ saṃsaktamuktāni samucchritāni / / pradhārayāmyeṣa mahāmunīnāṃ ratnātapatrāṇyatiśobhanāni // Bca_2.19 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409651 (0.032):
pradhārayāmyeṣa mahāmunīnāṃ ratnātapatrāṇyatiśobhanāni // Bca_2.19 // / kanakamayadaṇḍaiḥ kāntimatsaṃsthānaiḥ / muktākhacitāni ratnamayāni
ataḥ paraṃ pratiṣṭhantāṃ pūjāmeghā manoramāḥ / / tūryasaṃgītimeghāśca sarvasattvapraharṣaṇāḥ // SBca_2.20 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409679 (0.0):
idānīṃ pūjopahāramupasaṃharannāha / ataḥ paraṃ pratiṣṭhantāṃ pūjāmeghā manoramāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585010 (0.002):
pradhārayāmyeṣa mahāmunīnāṃ % ratnātapatrāṇyatiśobhanāni // Bca_2.19 // / ataḥ paraṃ pritaṣṭhantāṃ $ pūjāmeghā manoramāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329539 (0.002):
pradhārayāmyeṣa mahāmunīnāṃ ratnātapatrāṇyatiśobhanāni // Bca_2.19 // / ataḥ paraṃ pritaṣṭhantāṃ pūjāmeghā manoramāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813005 (0.061):
sarvasattvapraharṣaṇāḥ Bca_2.20d / sarvasattvasukhāvahān Bca_3.3b
sarvasaddharmaratneṣu caityeṣu pratimāsu ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409746 (0.0):
sāmānyenābhisaṃkṣipya saddharmādiṣu pūjāmāha / sarvasaddharmaratneṣu caityeṣu pratimāsu ca /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585016 (0.0):
tūryasaṅgītimeghāśca % sarvasattvapraharṣaṇāḥ // Bca_2.20 // / sarvasaddharmaratneṣu $ caityeṣu pratimāsu ca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329545 (0.0):
tūryasaṅgītimeghāśca sarvasattvapraharṣaṇāḥ // Bca_2.20 // / sarvasaddharmaratneṣu caityeṣu pratimāsu ca /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382465 (0.031):
sabuddhadharmasaṃgheṣu caityeṣu pratimāsu ca / / puṣparatnādivarṣāśca pravartantāṃ nirantaram //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813062 (0.041):
sarvasaddharmaratneṣu Bca_2.21a / sarvasaṃpat sukhākaram Bca_10.57b
puṣparatnādivarṣāśca pravartantāṃ nirantaram // SBca_2.21 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409751 (0.0):
sarvasaddharmaratneṣu caityeṣu pratimāsu ca / / puṣparatnādivarṣāśca pravartantāṃ nirantaram // Bca_2.21 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585022 (0.0):
sarvasaddharmaratneṣu $ caityeṣu pratimāsu ca & / puṣparatnādivarṣāśca % pravarttantāṃ nirantaram // Bca_2.21 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329551 (0.0):
sarvasaddharmaratneṣu caityeṣu pratimāsu ca / / puṣparatnādivarṣāśca pravarttantāṃ nirantaram // Bca_2.21 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382468 (5.960):
sabuddhadharmasaṃgheṣu caityeṣu pratimāsu ca / / puṣparatnādivarṣāśca pravartantāṃ nirantaram //
mañjughoṣaprabhṛtayaḥ pūjayanti yathā jinān / / tathā tathāgatānnāthān saputrān pūjayāmyaham // SBca_2.22 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409808 (0.0):
(Bcp 28) anuttarapūjāmatidiśannāha / mañjughoṣaprabhṛtayaḥ pūjayanti yathā jinān / / tathā tathāgatānnāthān saputrān pūjayāmyaham // Bca_2.22 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585033 (0.0):
puṣparatnādivarṣāśca % pravarttantāṃ nirantaram // Bca_2.21 // / mañjughoṣaprabhṛtayaḥ $ pūjayanti yathā jinān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329562 (0.0):
puṣparatnādivarṣāśca pravarttantāṃ nirantaram // Bca_2.21 // / mañjughoṣaprabhṛtayaḥ pūjayanti yathā jinān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812762 (0.043):
sa paścānniyataḥ so 'sti Bca_9.108c / saputrānpūjayāmyaham Bca_2.22d
svarāṅgasāgaraiḥ stotraiḥ staumi cāhaṃ guṇodadhīn /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382489 (0.0):
svarāṃgasāgaraiḥ strotraiḥ staumi cāhaṃ guṇodadhīn / / stutisaṃgītimeghāśca saṃbhavantyeṣvananyathā //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409841 (0.0):
stutipūjāmāha / svarāṅgasāgaraiḥ stotraiḥ staumi cāhaṃ guṇodadhīn /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585041 (0.0):
tathā tathāgatānnāthān % saputrānpūjayāmyaham // Bca_2.22 // / svarāṅgasāgaraiḥ stotraiḥ $ staumi cāhaṃ guṇodadhīn &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329570 (0.0):
tathā tathāgatānnāthān saputrānpūjayāmyaham // Bca_2.22 // / svarāṅgasāgaraiḥ stotraiḥ staumi cāhaṃ guṇodadhīn /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814261 (0.009):
svayūthyānmāryamāṇāṃstvaṃ Bca_7.5a / svarāṅgasāgaraiḥ stotraiḥ Bca_2.23a
stutisaṃgītimeghāśca saṃbhavantveṣvananyathā // SBca_2.23 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382493 (0.0):
svarāṃgasāgaraiḥ strotraiḥ staumi cāhaṃ guṇodadhīn / / stutisaṃgītimeghāśca saṃbhavantyeṣvananyathā //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409846 (0.0):
svarāṅgasāgaraiḥ stotraiḥ staumi cāhaṃ guṇodadhīn / / stutisaṃgītimeghāśca saṃbhavantveṣvananyathā // Bca_2.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585047 (0.001):
svarāṅgasāgaraiḥ stotraiḥ $ staumi cāhaṃ guṇodadhīn & / stutisaṅgītimeghāśca % saṃbhavantveṣvananyathā // Bca_2.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329576 (0.001):
svarāṅgasāgaraiḥ stotraiḥ staumi cāhaṃ guṇodadhīn / / stutisaṅgītimeghāśca saṃbhavantveṣvananyathā // Bca_2.23 //
sarvakṣetrāṇusaṃkhyaiśca praṇāmaiḥ praṇamāmyaham /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409889 (0.0):
buddhadharmasaṃgharatneṣu praṇāmapūjāmāha / sarvakṣetrāṇusaṃkhyaiśca praṇāmaiḥ praṇamāmyaham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585055 (0.0):
stutisaṅgītimeghāśca % saṃbhavantveṣvananyathā // Bca_2.23 // / sarvakṣetrāṇusaṃkhyaiśca $ praṇāmaiḥ praṇamāmyahaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329584 (0.0):
stutisaṅgītimeghāśca saṃbhavantveṣvananyathā // Bca_2.23 // / sarvakṣetrāṇusaṃkhyaiśca praṇāmaiḥ praṇamāmyahaṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812877 (0.034):
sarvakālaṃ pariśramaḥ Bca_8.82d / sarvakṣetrāṇusaṃkhyaiśca Bca_2.24a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382500 (0.034):
sarvakṣatrāṇusaṃkhyaiśca praṇāmaiḥ praṇamāmyaham /
sarvatryadhvagatān buddhān sahadharmagaṇottamān // SBca_2.24 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409895 (0.0):
sarvakṣetrāṇusaṃkhyaiśca praṇāmaiḥ praṇamāmyaham / / sarvatryadhvagatān buddhān sahadharmagaṇottamān // Bca_2.24 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382509 (1.192):
sarvakṣatrāṇusaṃkhyaiśca praṇāmaiḥ praṇamāmyaham / / sarvāṃstryadhvagatān buddhān sahadharmagaṇottamān //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585062 (1.192):
sarvakṣetrāṇusaṃkhyaiśca $ praṇāmaiḥ praṇamāmyahaṃ & / sarvatrādhvagatānbuddhān % sahadharmagaṇottamān // Bca_2.24 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329591 (1.192):
sarvakṣetrāṇusaṃkhyaiśca praṇāmaiḥ praṇamāmyahaṃ / / sarvatrādhvagatānbuddhān sahadharmagaṇottamān // Bca_2.24 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409907 (0.064):
yāvanti daśasu dikṣu buddhakṣetrāṇi, teṣu yāvanto 'ṇavaḥ, tatsaṃkhyaiḥ / praṇāmaiḥ / sarvatryadhvagatāniti atītapratyutpannānāgatān tathāgatān /
sarvacaityāni vande 'haṃ bodhisattvāśrayāṃstathā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382514 (0.0):
sarvāṃstryadhvagatān buddhān sahadharmagaṇottamān // / sarvacaityāni vande 'haṃ bodhisattvāśrayānapi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409937 (0.0):
sarvacaityāni vande 'haṃ bodhisattvāśrayāṃstathā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585068 (0.0):
sarvatrādhvagatānbuddhān % sahadharmagaṇottamān // Bca_2.24 // / sarcacaityāni vande 'haṃ $ bodhisattvāśrayāṃstathā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329597 (0.0):
sarvatrādhvagatānbuddhān sahadharmagaṇottamān // Bca_2.24 // / sarcacaityāni vande 'haṃ bodhisattvāśrayāṃstathā /
namaḥ karomyupādhyāyānabhivandyān yatīṃstathā // SBca_2.25 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19409942 (0.0):
sarvacaityāni vande 'haṃ bodhisattvāśrayāṃstathā / / namaḥ karomyupādhyāyānabhivandyān yatīṃstathā // Bca_2.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585070 (0.018):
sarcacaityāni vande 'haṃ $ bodhisattvāśrayāṃstathā & / namaḥ karomyupādhyāyān % abhivandyānyatīṃstathā // Bca_2.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329599 (0.018):
sarcacaityāni vande 'haṃ bodhisattvāśrayāṃstathā / / namaḥ karomyupādhyāyān abhivandyānyatīṃstathā // Bca_2.25 //
buddhaṃ gacchāmi śaraṇaṃ yāvadā bodhimaṇḍataḥ / / dharmaṃ gacchāmi śaraṇaṃ bodhisattvagaṇaṃ tathā // SBca_2.26 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410073 (0.0):
sāṃprataṃ ratnatrayaśaraṇagamanapūrvakaṃ pāpadeśanāmāha / buddhaṃ gacchāmi śaraṇaṃ yāvadā bodhimaṇḍataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585086 (0.001):
namaḥ karomyupādhyāyān % abhivandyānyatīṃstathā // Bca_2.25 // / buddhaṃ gacchāmi śaraṇaṃ $ yāvadābodhimaṇḍataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329615 (0.001):
namaḥ karomyupādhyāyān abhivandyānyatīṃstathā // Bca_2.25 // / buddhaṃ gacchāmi śaraṇaṃ yāvadābodhimaṇḍataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382521 (0.041):
namaskaromyupādhyāyānabhivandyān yatīṃstathā // / buddhaṃ gacchāmi śaraṇaṃ yāvadābodhimaṇdataḥ /
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13948850 (0.058):
viramanaṃ śikṣāpadam / asmākaṃ {buddhadharmaṃ : buddhaṃ dharmaṃ G} śaraṇaṃ / gacchāmi /]
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382531 (0.061):
dharmaṃ gacchāmi śaraṇaṃ bodhisattvagaṇāṃstathā // / (Gkv 94) / vijñāpayāmi saṃbuddhān sarvadikṣu vyavasthitān /
vijñāpayāmi saṃbuddhān sarvadikṣu vyavasthitān / / mahākāruṇikāṃścāpi bodhisattvān kṛtāñjaliḥ // SBca_2.27 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382538 (0.0):
(Gkv 94) / vijñāpayāmi saṃbuddhān sarvadikṣu vyavasthitān /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410117 (0.0):
yāvat / yāvat samyaksaṃbodhiṃ nādhigacchāmi ityarthaḥ // / vijñāpayāmi saṃbuddhān sarvadikṣu vyavasthitān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585096 (0.0):
dharmaṃ gacchāmi śaraṇaṃ % bodhisattvagaṇaṃ tathā // Bca_2.26 // / vijñāpayāmi saṃbuddhān $ sarvadikṣu vyavasthitān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329625 (0.0):
dharmaṃ gacchāmi śaraṇaṃ bodhisattvagaṇaṃ tathā // Bca_2.26 // / vijñāpayāmi saṃbuddhān sarvadikṣu vyavasthitān /
anādimati saṃsāre janmanyatraiva vā punaḥ / / yanmayā paśunā pāpaṃ kṛtaṃ kāritameva vā // SBca_2.28 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382553 (0.0):
anādigatisaṃsāre janmanyatraiva vā punaḥ / / yanmayā paśunā pāpaṃ kṛtaṃ kāritameva vā //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585108 (0.0):
mahākāruṇikāṃścāpi % bodhisattvānkṛtāñjaliḥ // Bca_2.27 // / anādimati saṃsāre $ janmanyatraiva vā punaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329637 (0.0):
mahākāruṇikāṃścāpi bodhisattvānkṛtāñjaliḥ // Bca_2.27 // / anādimati saṃsāre janmanyatraiva vā punaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410150 (0.001):
yanmayā paśunā pāpaṃ kṛtaṃ kāritameva vā // Bca_2.28 // / yaccānumoditaṃ kiṃcidātmaghātāya mohataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410140 (0.009):
añjaliḥ karadvayena saṃpuṭaṃ kṛtvetyarthaḥ // / anādimati saṃsāre janmanyatraiva vā punaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802430 (0.039):
kṛtaṃ kalpasahasrairyat Bca_6.1c / kṛtaṃ kāritameva vā Bca_2.28d / kṛtaṃ pāpamanekadhā Bca_2.39d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810704 (0.052):
yanmayā paśunā pāpaṃ Bca_2.28c / yanmayāsāditaṃ śubhaṃ Bca_3.6b
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604032 (0.054):
yan mayā prakṛtaṃ pāpaṃ kāritaṃ cānumoditaṃ /
yaccānumoditaṃ kiṃcidātmaghātāya mohataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410156 (0.0):
yanmayā paśunā pāpaṃ kṛtaṃ kāritameva vā // Bca_2.28 // / yaccānumoditaṃ kiṃcidātmaghātāya mohataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585114 (0.0):
yanmayā paśunā pāpaṃ % kṛtaṃ kāritameva vā // Bca_2.28 // / yaccānumoditaṃ kiṃcid $ ātmaghātāya mohataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329643 (0.0):
yanmayā paśunā pāpaṃ kṛtaṃ kāritameva vā // Bca_2.28 // / yaccānumoditaṃ kiṃcid ātmaghātāya mohataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382558 (0.040):
yanmayā paśunā pāpaṃ kṛtaṃ kāritameva vā // / yaccānumoditaṃ kiṃcidātmaghātāya mohinaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802428 (0.063):
kṛtaṃ kalpasahasrairyat Bca_6.1c / kṛtaṃ kāritameva vā Bca_2.28d / kṛtaṃ pāpamanekadhā Bca_2.39d
tadatyayaṃ deśayāmi paścāttāpena tāpitaḥ // SBca_2.29 // / ratnatraye 'pakāro yo mātapitṛṣu vā mayā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410159 (0.0):
yaccānumoditaṃ kiṃcidātmaghātāya mohataḥ / / tadatyayaṃ deśayāmi paścāttāpena tāpitaḥ // Bca_2.29 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410224 (0.0):
adhunā yathāpradhānamatyayadeśanāmāha / ratnatraye 'pakāro yo mātapitṛṣu vā mayā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585125 (0.0):
yaccānumoditaṃ kiṃcid $ ātmaghātāya mohataḥ & / tadatyayaṃ deśayāmi % paścāttāpena tāpitaḥ // Bca_2.29 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329654 (0.0):
yaccānumoditaṃ kiṃcid ātmaghātāya mohataḥ / / tadatyayaṃ deśayāmi paścāttāpena tāpitaḥ // Bca_2.29 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382570 (0.023):
yaccānumoditaṃ kiṃcidātmaghātāya mohinaḥ / / tadatyayaṃ deśayāmyatra paścāttāpena tāpitaḥ //
guruṣvanyeṣu vā kṣepāt kāyavāgbuddhibhiḥ kṛtaḥ // SBca_2.30 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410226 (0.0):
ratnatraye 'pakāro yo mātapitṛṣu vā mayā / / guruṣvanyeṣu vā kṣepāt kāyavāgbuddhibhiḥ kṛtaḥ // Bca_2.30 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585133 (0.0):
ratnatraye 'pakāro yo $ mātāpitṛṣu vā mayā & / guruṣvanyeṣu vā kṣepāt % kāyavāgbuddhibhiḥ kṛtaḥ // Bca_2.30 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329662 (0.0):
ratnatraye 'pakāro yo mātāpitṛṣu vā mayā / / guruṣvanyeṣu vā kṣepāt kāyavāgbuddhibhiḥ kṛtaḥ // Bca_2.30 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801853 (0.047):
kāyamadyāpi rakṣasi Bca_5.64d / kāyavāgbuddhibhiḥ kṛtaḥ Bca_2.30d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382577 (0.054):
ratnatraye 'pakāro yo mātāpitṛṣu vā mayā / / guruṣvanyeṣu vā kṣopātkāyavāgbuddhibhiḥ kṛtaḥ //
anekadoṣaduṣṭena mayā pāpena nāyakāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585139 (0.0):
guruṣvanyeṣu vā kṣepāt % kāyavāgbuddhibhiḥ kṛtaḥ // Bca_2.30 // / anekadoṣaduṣṭena $ mayā pāpena nāyakāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329668 (0.0):
guruṣvanyeṣu vā kṣepāt kāyavāgbuddhibhiḥ kṛtaḥ // Bca_2.30 // / anekadoṣaduṣṭena mayā pāpena nāyakāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410248 (0.035):
tatrāpakārasya vistaratīvraduḥkhavipākatvāt // / anekadoṣaduṣṭena mayā pāpena nāyakāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382582 (0.039):
guruṣvanyeṣu vā kṣopātkāyavāgbuddhibhiḥ kṛtaḥ // / anekadoṣaduṣṭena mayā pāpena mohanā /
yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // SBca_2.31 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382590 (0.0):
anekadoṣaduṣṭena mayā pāpena mohanā / / yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585147 (0.0):
anekadoṣaduṣṭena $ mayā pāpena nāyakāḥ & / yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ % tatsarvaṃ deśayāmyaham // Bca_2.31 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329676 (0.0):
anekadoṣaduṣṭena mayā pāpena nāyakāḥ / / yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // Bca_2.31 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410258 (0.038):
yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // Bca_2.31 // / anekadoṣaduṣṭeneti rāgādikleśadūṣitena, na svatantreṇetyarthaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803954 (0.061):
tat sattvānāṃ samṛdhyatu Bca_10.49d / tatsarvaṃ deśayāmyaham Bca_2.31d / tatsarvaṃ deśayāmyeṣa Bca_2.65a
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314927 (0.062):
sarvaṃ pāpaṃ deśayāmi yat tu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757326 (0.062):
sarvaṃ pāpaṃ deśayāmi yat tu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā | yac ca etarhi me pāpaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083579 (0.062):
sarvapāpaṃ deśayāmi yattu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā /
kathaṃ ca niḥsarāmyasmānnityodvego'smi nāyakāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585154 (0.0):
yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ % tatsarvaṃ deśayāmyaham // Bca_2.31 // / kathaṃ ca niḥsarāmyasmān $ nityodvego 'smi nāyakāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329682 (0.0):
yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // Bca_2.31 // / kathaṃ ca niḥsarāmyasmān nityodvego 'smi nāyakāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382590 (0.054):
yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // / kathaṃ ca niḥsarāmyasmāt nityodvigno 'smi sāmpratam //
mā bhūnme mṛtyuracirādakṣīṇe pāpasaṃcaye // SBca_2.32 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382602 (0.0):
mā bhūnme mṛtyuracirādakṣīṇe pāpasaṃcaye //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585162 (0.0):
kathaṃ ca niḥsarāmyasmān $ nityodvego 'smi nāyakāḥ & / mā bhūnme mṛtyuracirād % akṣīṇe pāpasaṃcaye // Bca_2.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329690 (0.0):
kathaṃ ca niḥsarāmyasmān nityodvego 'smi nāyakāḥ / / mā bhūnme mṛtyuracirād akṣīṇe pāpasaṃcaye // Bca_2.32 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410284 (0.028):
mā bhūnme mṛtyuracirād akṣīṇe pāpasaṃcaye // Bca_2.32 // / (Bcp 30) pāpakarmaṇi saṃvegamāha
kathaṃ ca niḥsarāmyasmāt paritrāyata satvaram / / mā mamākṣīṇapāpasya maraṇaṃ śīghrameṣyati // SBca_2.33 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585175 (0.0):
mā bhūnme mṛtyuracirād % akṣīṇe pāpasaṃcaye // Bca_2.32 // / kathaṃ ca niḥsarāmyasmāt $ paritrāyata satvaraṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329703 (0.0):
mā bhūnme mṛtyuracirād akṣīṇe pāpasaṃcaye // Bca_2.32 // / kathaṃ ca niḥsarāmyasmāt paritrāyata satvaraṃ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410294 (0.027):
(Bcp 30) pāpakarmaṇi saṃvegamāha / kathaṃ ca niḥsarāmyasmāt paritrāyata satvaram /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410310 (0.030):
bhavata ityāha / mā mamākṣīṇapāpasya maraṇaṃ śīghrameṣyati // Bca_2.33 //
kṛtākṛtāparīkṣo 'yaṃ mṛtyurviśrambhaghātakaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585181 (0.0):
mā mamākṣīṇapāpasya % maraṇaṃ śīghrameṣyati // Bca_2.33 // / kṛtākṛtāparīkṣo 'yaṃ $ mṛtyurviśrambhaghātakaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329710 (0.0):
mā mamākṣīṇapāpasya maraṇaṃ śīghrameṣyati // Bca_2.33 // / kṛtākṛtāparīkṣo 'yaṃ mṛtyurviśrambhaghātakaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382610 (0.052):
kṛtākṛtoparīkṣo 'yaṃ mṛtyurviśrambhaghātakaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410333 (0.054):
nanu ca akṛtapāpaparikṣayasya bhavato mṛtyoḥ ko 'vakāśa ityāha / kṛtākṛtāparīkṣo 'yaṃ mṛtyurviśrambhaghātakaḥ /
svasthāsvasthairaviśvāsya ākasmikamahāśaniḥ // SBca_2.34 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329718 (0.0):
kṛtākṛtāparīkṣo 'yaṃ mṛtyurviśrambhaghātakaḥ / / svasthāsvasthairaviśvāsya ākasmikamahāśaniḥ // Bca_2.34 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382612 (1.192):
kṛtākṛtoparīkṣo 'yaṃ mṛtyurviśrambhaghātakaḥ / / svasthāsvasthairaviśvāsya āhasmikamahāśaniḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585189 (0.001):
svasthāsvasthairaviśvāsya % ākasmikamahāśaniḥ // Bca_2.34 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410343 (0.050):
svasthāsvasthairaviśvāsya ākasmikamahāśaniḥ // Bca_2.34 // / idaṃ kṛtamidamakṛtaṃ tāvaditi na parīkṣate mṛtyuḥ / viśrambho viśvāsaḥ /
priyāpriyanimittena pāpaṃ kṛtamanekadhā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410379 (0.0):
yadyevaṃ pāpād bhayam, kimarthaṃ tarhi tat kṛtamityāha / priyāpriyanimittena pāpaṃ kṛtamanekadhā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585194 (0.0):
svasthāsvasthairaviśvāsya % ākasmikamahāśaniḥ // Bca_2.34 // / priyāpriyanimittena $ pāpaṃ kṛtamanekadhā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329723 (0.0):
svasthāsvasthairaviśvāsya ākasmikamahāśaniḥ // Bca_2.34 // / priyāpriyanimittena pāpaṃ kṛtamanekadhā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382622 (0.031):
svasthāsvasthairaviśvāsya āhasmikamahāśaniḥ // / priyāpriyanimittena pāpaṃ kṛtamanenekadhā /
sarvamutsṛjya gantavyamiti na jñātamīdṛśam // SBca_2.35 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410385 (0.0):
priyāpriyanimittena pāpaṃ kṛtamanekadhā / / sarvamutsṛjya gantavyamiti na jñātamīdṛśam // Bca_2.35 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585200 (0.0):
priyāpriyanimittena $ pāpaṃ kṛtamanekadhā & / sarvamutsṛjya gantavyam % iti na jñātamīdṛśam // Bca_2.35 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329729 (0.0):
priyāpriyanimittena pāpaṃ kṛtamanekadhā / / sarvamutsṛjya gantavyam iti na jñātamīdṛśam // Bca_2.35 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382628 (0.018):
priyāpriyanimittena pāpaṃ kṛtamanenekadhā / / sarvamutsṛjya gantavyaṃ mayā na jñātamīdṛśam //
apriyā na bhaviṣyanti priyo me na bhaviṣyati /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12840009 (0.0):
MSS_2200 1 apriyā na bhaviṣyanti priyo me na bhaviṣyati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410438 (0.0):
na mayā mugdhena paribhāvitam // / apriyā na bhaviṣyanti priyo me na bhaviṣyati /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585225 (0.0):
svapnānubhūtavatsarvaṃ % gataṃ na punarīkṣyate // Bca_2.36 // / apriyā na bhaviṣyanti $ priyo me na bhaviṣyati &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329754 (0.0):
svapnānubhūtavatsarvaṃ gataṃ na punarīkṣyate // Bca_2.36 // / apriyā na bhaviṣyanti priyo me na bhaviṣyati /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382630 (0.041):
sarvamutsṛjya gantavyaṃ mayā na jñātamīdṛśam // / apriyā na bhaviṣyanti bhaviṣyanti na me priyāḥ /
ahaṃ ca na bhaviṣyāmi sarvaṃ ca na bhaviṣyati // SBca_2.36 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382642 (0.0):
ahaṃ ca na bhaviṣyāmi sarvaṃ ca na bhaviṣyati //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12840015 (0.0):
MSS_2200 1 apriyā na bhaviṣyanti priyo me na bhaviṣyati / / MSS_2200 2 ahaṃ ca na bhaviṣyāmi sarvaṃ ca na bhaviṣyati //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410444 (0.0):
apriyā na bhaviṣyanti priyo me na bhaviṣyati / / ahaṃ ca na bhaviṣyāmi sarvaṃ ca na bhaviṣyati // Bca_2.36 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585231 (0.0):
apriyā na bhaviṣyanti $ priyo me na bhaviṣyati & / ahaṃ ca na bhaviṣyāmi % sarvaṃ ca na bhaviṣyati // Bca_2.37 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329760 (0.0):
apriyā na bhaviṣyanti priyo me na bhaviṣyati / / ahaṃ ca na bhaviṣyāmi sarvaṃ ca na bhaviṣyati // Bca_2.37 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11927803 (0.013):
no ca me syāt na bhaviṣyāmi na me bhaviṣyati yad asti yad bhūtaṃ tat
Nagarjuna: Ratnavali (1-2.46, and 4; Sanskrit text of 2.47-95 and 3 lost!) (bsa025_u.htm.txt) 9586646 (0.021):
nāsmyahaṃ na bhaviṣyāmi na me 'sti na bhaviṣyati /
Nagarjuna: Ratnavali, 1 (nrat_1_u.htm.txt) 7037439 (0.021):
nāsmy ahaṃ na bhaviṣyāmi na me 'sti na bhaviṣyati |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24045082 (0.023):
no ca me syāt na bhaviṣyāmi na me bhaviṣyatīti /"
tattatsmaraṇatāṃ yāti yadyadvastvanubhūyate /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382649 (0.0):
ahaṃ ca na bhaviṣyāmi sarvaṃ ca na bhaviṣyati // / tattatsmaraṇatāṃ yāti yadyadvastvanubhūyate /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410458 (0.0):
tattatsmaraṇatāṃ yāti yadyadvastvanubhūyate / / svapnānubhūtavatsarvaṃ gataṃ na punarīkṣyate // Bca_2.37 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585211 (0.0):
sarvamutsṛjya gantavyam % iti na jñātamīdṛśam // Bca_2.35 // / tattatsmaraṇatāṃ yāti $ yadyadvastvanubhūyate &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329740 (0.0):
sarvamutsṛjya gantavyam iti na jñātamīdṛśam // Bca_2.35 // / tattatsmaraṇatāṃ yāti yadyadvastvanubhūyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803827 (0.012):
tattatsahasraguṇitaṃ Bca_8.18c / tattatsmaraṇatāṃ yāti Bca_2.36a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410476 (0.044):
yadyadvastviti sukhaheturduḥkhaheturvā / anubhūyate saṃvedyate / kathaṃ / punarevamityāhasvapnānubhūtavaditi / yathā svapnāvasthāyāmupalabdhaṃ
svapnānubhūtavatsarvaṃ gataṃ na punarīkṣyate // SBca_2.37 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410465 (0.0):
tattatsmaraṇatāṃ yāti yadyadvastvanubhūyate / / svapnānubhūtavatsarvaṃ gataṃ na punarīkṣyate // Bca_2.37 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585217 (0.0):
tattatsmaraṇatāṃ yāti $ yadyadvastvanubhūyate & / svapnānubhūtavatsarvaṃ % gataṃ na punarīkṣyate // Bca_2.36 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329746 (0.0):
tattatsmaraṇatāṃ yāti yadyadvastvanubhūyate / / svapnānubhūtavatsarvaṃ gataṃ na punarīkṣyate // Bca_2.36 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802857 (0.037):
gaṇḍo 'yaṃ pratimākāro Bca_6.44a / gataṃ na punarīkṣyate Bca_2.36d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410477 (0.049):
yadyadvastviti sukhaheturduḥkhaheturvā / anubhūyate saṃvedyate / kathaṃ / punarevamityāhasvapnānubhūtavaditi / yathā svapnāvasthāyāmupalabdhaṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382656 (0.050):
svapnānūbhūtavat sarveṃ gataṃ na punarīkṣyate //
ihaiva tiṣṭhatastāvadgatā naike priyāpriyāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410506 (0.0):
ihaiva tiṣṭhatastāvadgatā naike priyāpriyāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585241 (0.0):
ahaṃ ca na bhaviṣyāmi % sarvaṃ ca na bhaviṣyati // Bca_2.37 // / ihaiva tiṣṭhatastāvad $ gatā naike priyāpriyāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329770 (0.0):
ahaṃ ca na bhaviṣyāmi sarvaṃ ca na bhaviṣyati // Bca_2.37 // / ihaiva tiṣṭhatastāvad gatā naike priyāpriyāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802862 (0.040):
gataṃ na punarīkṣyate Bca_2.36d / gatā naike priyāpriyāḥ Bca_2.38b
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382659 (0.042):
svapnānūbhūtavat sarveṃ gataṃ na punarīkṣyate // / ihaiva tiṣṭhatastāvadgatānekapriyāpriyāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21800925 (0.056):
iha śayyāgatenāpi Bca_2.41a / ihaiva tiṣṭhatastāvad Bca_2.38a / ihaiva saubhāgyayaśaḥ Bca_6.133c
tannimittaṃ tu yatpāpaṃ tatsthitaṃ ghoramagrataḥ // SBca_2.38 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410513 (0.0):
ihaiva tiṣṭhatastāvadgatā naike priyāpriyāḥ / / tannimittaṃ tu yatpāpaṃ tatsthitaṃ ghoramagrataḥ // Bca_2.38 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585250 (0.0):
ihaiva tiṣṭhatastāvad $ gatā naike priyāpriyāḥ & / tannimittaṃ tu yatpāpaṃ % tatsthitaṃ ghoramagrataḥ // Bca_2.38 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329779 (0.0):
ihaiva tiṣṭhatastāvad gatā naike priyāpriyāḥ / / tannimittaṃ tu yatpāpaṃ tatsthitaṃ ghoramagrataḥ // Bca_2.38 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382670 (0.025):
ihaiva tiṣṭhatastāvadgatānekapriyāpriyāḥ / / tannimittaṃ kṛtaṃ pāpaṃ me puraḥsthitam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410542 (0.055):
tannimittamityādi / teṣāṃ priyādīnāṃ nimittaṃ tadarthaṃ yatkṛtaṃ pāpaṃ / tatpunaragrata eva sthitaṃ me / tanmayā saha yāsyatītyarthaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803969 (0.056):
tatsukhena sukhitvaṃ cet Bca_6.96a / tatsthitaṃ ghoramagrataḥ Bca_2.38d
evamāgantuko 'smīti na mayā pratyavekṣitam / / mohānunayavidveṣaiḥ kṛtaṃ pāpamanekadhā // SBca_2.39 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410564 (0.0):
evamāgantuko 'smīti na mayā pratyavekṣitam / / mohānunayavidveṣaiḥ kṛtaṃ pāpamanekadhā // Bca_2.39 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585261 (0.0):
tannimittaṃ tu yatpāpaṃ % tatsthitaṃ ghoramagrataḥ // Bca_2.38 // / evamāgantuko 'smīti $ na mayā pratyavekṣitaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329790 (0.0):
tannimittaṃ tu yatpāpaṃ tatsthitaṃ ghoramagrataḥ // Bca_2.38 // / evamāgantuko 'smīti na mayā pratyavekṣitaṃ /
rātriṃdivamaviśrāmamāyuṣo vardhate vyayaḥ / / āyasya cāgamo nāsti na mariṣyāmi kiṃ nvaham // SBca_2.40 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382689 (0.0):
mohanunayāvidveaṣaiḥ kṛtaṃ pāpamanekaśaḥ // / rātriṃdivamaviśrāmamāyuṣo vardhate vyayaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410600 (0.0):
cirataramatidīrghāyuṣo bhavataḥ kā maraṇāśaṅkā? tat kimevaṃ bibheṣītyāha / rātriṃdivamaviśrāmamāyuṣo vardhate vyayaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585268 (0.0):
mohānunayavidvaiṣaiḥ % kṛtaṃ pāpamanekadhā // Bca_2.39 // / rātrindivamaviśrāmam $ āyuṣo vardhate vyayaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585275 (0.0):
rātrindivamaviśrāmam $ āyuṣo vardhate vyayaḥ & / āyasya cāgamo nāsti % na mariṣyāmi kiṃ nvaham // Bca_2.40 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329797 (0.0):
mohānunayavidvaiṣaiḥ kṛtaṃ pāpamanekadhā // Bca_2.39 // / rātrindivamaviśrāmam āyuṣo vardhate vyayaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329804 (0.0):
rātrindivamaviśrāmam āyuṣo vardhate vyayaḥ / / āyasya cāgamo nāsti na mariṣyāmi kiṃ nvaham // Bca_2.40 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806299 (0.037):
na mayā pratyavekṣitaṃ Bca_2.39b / na mariṣyāmi kiṃ nvaham Bca_2.40d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410632 (0.061):
āyasya upacayasya leśato 'pi na saṃvidyate tadahamevaṃ kiṃ nu na / mariṣyāmi? api tu ciramapi sthitvā jīvitaṃ maraṇaparyavasānamiti //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522844 (0.063):
āhosvinna bhaviṣyāmi iti moho 'pyatra nāstyeva | kiṃ nvahaṃ / bhaviṣyāmyanāgate 'dhvani iti anāgate 'dhvani devo vā piśāco vā naro vā
iha śayyāgatenāpi bandhumadhye 'pi tiṣṭhatā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410669 (0.0):
kātarabhāvamavalambase ityatrāha / āstāṃ tāvatparaloke / iha śayyāgatenāpi bandhumadhye 'pi tiṣṭhatā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585281 (0.0):
āyasya cāgamo nāsti % na mariṣyāmi kiṃ nvaham // Bca_2.40 // / iha śayyāgatenāpi $ bandhumadhye 'pi tiṣṭhatā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329810 (0.0):
āyasya cāgamo nāsti na mariṣyāmi kiṃ nvaham // Bca_2.40 // / iha śayyāgatenāpi bandhumadhye 'pi tiṣṭhatā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382704 (1.192):
āyasyajyāgamo māsti na mariṣyāmyahaṃ katham // / iha śayyāgatenāpi bandhumadhye 'pi tiṣṭhatā /
mayaivekena soḍhavyā marmacchedādivedanā // SBca_2.41 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410675 (0.0):
iha śayyāgatenāpi bandhumadhye 'pi tiṣṭhatā / / mayaivekena soḍhavyā marmacchedādivedanā // Bca_2.41 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585289 (0.001):
iha śayyāgatenāpi $ bandhumadhye 'pi tiṣṭhatā & / mayaivaikena soḍhavyā % marmacchedādivedanā // Bca_2.41 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329818 (0.001):
iha śayyāgatenāpi bandhumadhye 'pi tiṣṭhatā / / mayaivaikena soḍhavyā marmacchedādivedanā // Bca_2.41 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382712 (0.039):
iha śayyāgatenāpi bandhumadhye 'pi tiṣṭhatā / / mayaivaikena soḍhavyā marmachedādivedanā //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12916726 (0.042):
MSS_6209 2 mayaivaikena soḍhavyā marmacchedādivedanā //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809509 (0.043):
maraṇājjāyate bhayam Bca_8.17d / marmacchedādivedanā Bca_2.41d
yamadūtairgṛhītasya kuto bandhuḥ kutaḥ suhṛt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585297 (0.0):
mayaivaikena soḍhavyā % marmacchedādivedanā // Bca_2.41 // / yamadūtairgṛhītasya $ kuto bandhuḥ kutaḥ suhṛt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329826 (0.0):
mayaivaikena soḍhavyā marmacchedādivedanā // Bca_2.41 // / yamadūtairgṛhītasya kuto bandhuḥ kutaḥ suhṛt /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410711 (0.040):
kiṃ punarnarakādāvityāha / yamadūtairgṛhītasya kuto bandhuḥ kutaḥ suhṛt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382714 (0.041):
mayaivaikena soḍhavyā marmachedādivedanā // / (Gkv 95) / yamadūtairgṛhītasya kuto bandhusuhṛtsakhāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410749 (0.055):
karmānubhavabhūmiṃ nīyamānasya / kuto bandhuḥ kutaḥ suhṛt iti na tatra
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810729 (0.064):
yamadūtairadhiṣṭhitaḥ Bca_2.45b / yamadūtairgṛhītasya Bca_2.42a / yamadūtaiḥ pracoditaḥ Bca_4.24d
puṇyamekaṃ tadā trāṇaṃ mayā tacca na sevitam // SBca_2.42 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585304 (0.0):
yamadūtairgṛhītasya $ kuto bandhuḥ kutaḥ suhṛt & / puṇyamekaṃ tadā trāṇaṃ % mayā tacca na sevitam // Bca_2.42 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329833 (0.0):
yamadūtairgṛhītasya kuto bandhuḥ kutaḥ suhṛt / / puṇyamekaṃ tadā trāṇaṃ mayā tacca na sevitam // Bca_2.42 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410760 (0.007):
kecit sahāyāsrāṇaṃ saṃbhavanti / puṇyamevaikaṃ tadā trāṇaṃ syāt / mayā
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382723 (0.034):
yamadūtairgṛhītasya kuto bandhusuhṛtsakhāḥ / / puṇyamekaṃ tadā trāṇaṃ mayā tatraiva saṃcitam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410722 (0.039):
puṇyamekaṃ tadā trāṇaṃ mayā tacca na sevitam // Bca_2.42 // / kāladūtairgṛhītasya adhiṣṭhitasya galapāśena baddhasya
anityajīvitāsaṅgādidaṃ bhayamajānatā / / pramattena mayā nāthā bahu pāpamupārjitam // SBca_2.43 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410783 (0.0):
(Bcp 32) punarapi pāpāt saṃvegamāha / anityajīvitāsaṅgādidaṃ bhayamajānatā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585317 (0.0):
puṇyamekaṃ tadā trāṇaṃ % mayā tacca na sevitam // Bca_2.42 // / anityajīvitāsaṅgād $ idaṃ bhayamajānatā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329846 (0.0):
puṇyamekaṃ tadā trāṇaṃ mayā tacca na sevitam // Bca_2.42 // / anityajīvitāsaṅgād idaṃ bhayamajānatā /
aṅgacchedārthamapyadya nīyamāno viśuṣyati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410814 (0.0):
aṅgacchedārthamapyadya nīyamāno viśuṣyati / / pipāsito dīnadṛṣṭiranyadevekṣate jagat // Bca_2.44 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585323 (0.0):
pramattena mayā nāthā % bahu pāpamupārjitam // Bca_2.43 // / aṅgacchedārthamapyadya $ nīyamāno viśuṣyati &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329852 (0.0):
pramattena mayā nāthā bahu pāpamupārjitam // Bca_2.43 // / aṅgacchedārthamapyadya nīyamāno viśuṣyati /
pipāsito dīnadṛṣṭiranyadevekṣate jagat // SBca_2.44 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410819 (0.0):
aṅgacchedārthamapyadya nīyamāno viśuṣyati / / pipāsito dīnadṛṣṭiranyadevekṣate jagat // Bca_2.44 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585329 (0.0):
aṅgacchedārthamapyadya $ nīyamāno viśuṣyati & / pipāsito dīnadṛṣṭir % anyadevekṣate jagat // Bca_2.44 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329858 (0.0):
aṅgacchedārthamapyadya nīyamāno viśuṣyati / / pipāsito dīnadṛṣṭir anyadevekṣate jagat // Bca_2.44 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382747 (0.057):
aṃgachedārthamapyanyo nīyamāno viśuṣyati / / pipasito dīnadṛṣṭiranyadevekṣate jagat //
kiṃ punarbhairavākārairyamadūtairadhiṣṭhitaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410853 (0.0):
kiṃ punarbhairavākārairyamadūtairadhiṣṭhitaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585335 (0.0):
pipāsito dīnadṛṣṭir % anyadevekṣate jagat // Bca_2.44 // / kiṃ punarbhairavākārair $ yamadūtairadhiṣṭhitaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329864 (0.0):
pipāsito dīnadṛṣṭir anyadevekṣate jagat // Bca_2.44 // / kiṃ punarbhairavākārair yamadūtairadhiṣṭhitaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382755 (0.025):
kiṃ duṣṭairbhairavākārairyamadūtairadhiṣṭhitaḥ /
mahātrāsajvaragrastaḥ purīṣotsargaveṣṭitaḥ // SBca_2.45 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410861 (0.0):
kiṃ punarbhairavākārairyamadūtairadhiṣṭhitaḥ / / mahātrāsajvaragrastaḥ purīṣotsargaveṣṭitaḥ // Bca_2.45 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585343 (0.0):
kiṃ punarbhairavākārair $ yamadūtairadhiṣṭhitaḥ & / mahātrāsajvaragrastaḥ % purīṣotsargaveṣṭitaḥ // Bca_2.45 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329872 (0.0):
kiṃ punarbhairavākārair yamadūtairadhiṣṭhitaḥ / / mahātrāsajvaragrastaḥ purīṣotsargaveṣṭitaḥ // Bca_2.45 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382762 (0.041):
mahātrāsaṃkaragrastaḥ purīṣotsargaveṣṭitaḥ // / kātarairnatravikṣopaistrāṇānveṣī caturdiśam /
kātarairdṛṣṭipātaiśca trāṇānveṣī caturdiśam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585350 (0.0):
mahātrāsajvaragrastaḥ % purīṣotsargaveṣṭitaḥ // Bca_2.45 // / kātarairdṛṣṭipātaiśca $ trāṇānveṣī caturdiśaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329879 (0.0):
mahātrāsajvaragrastaḥ purīṣotsargaveṣṭitaḥ // Bca_2.45 // / kātarairdṛṣṭipātaiśca trāṇānveṣī caturdiśaṃ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410866 (1.788):
mahātrāsajvaragrastaḥ purīṣotsargaveṣṭitaḥ // Bca_2.45 // / kātarairdṛṣṭipātaiśca trāṇānveṣī caturdiśam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410891 (0.058):
vinirgamaḥ, tena veṣṭito viliptaḥ / kātarairiti dīnaiḥ / caturdiśaṃ / trāṇānveṣī / kathamityāha / ko me mahābhayādasmātsādhustrāṇaṃ bhaviṣyati // Bca_2.46 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382769 (0.061):
kātarairnatravikṣopaistrāṇānveṣī caturdiśam / / ko me mahābhayādasmāt sādhustrātā bhavediha //
ko me mahābhayādasmātsādhustrāṇaṃ bhaviṣyati // SBca_2.46 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382771 (0.0):
kātarairnatravikṣopaistrāṇānveṣī caturdiśam / / ko me mahābhayādasmāt sādhustrātā bhavediha //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585357 (0.0):
kātarairdṛṣṭipātaiśca $ trāṇānveṣī caturdiśaṃ & / ko me mahābhayādasmāt % sādhustrāṇaṃ bhaviṣyati // Bca_2.46 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329886 (0.0):
kātarairdṛṣṭipātaiśca trāṇānveṣī caturdiśaṃ / / ko me mahābhayādasmāt sādhustrāṇaṃ bhaviṣyati // Bca_2.46 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410897 (1.192):
vinirgamaḥ, tena veṣṭito viliptaḥ / kātarairiti dīnaiḥ / caturdiśaṃ / trāṇānveṣī / kathamityāha / ko me mahābhayādasmātsādhustrāṇaṃ bhaviṣyati // Bca_2.46 //
trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā punaḥ saṃmohamāgataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382783 (0.0):
ko me mahābhayādasmāt sādhustrātā bhavediha // / trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā punaḥ saṃmohamāgataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410911 (0.0):
sādhurakāraṇavatsalaḥ / trāṇaṃ paritrātā // / trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā punaḥ saṃmohamāgataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585364 (0.0):
ko me mahābhayādasmāt % sādhustrāṇaṃ bhaviṣyati // Bca_2.46 // / trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā $ punaḥ saṃmohamāgataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329893 (0.0):
ko me mahābhayādasmāt sādhustrāṇaṃ bhaviṣyati // Bca_2.46 // / trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā punaḥ saṃmohamāgataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804899 (0.023):
trastāḥ paśyantvakasmādiha yamapuruṣāḥ kākagṛdhrāśca ghorāḥ Bca_10.11a / trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā Bca_2.47a
tadāhaṃ kiṃ kariṣyāmi tasmin sthāne mahābhaye // SBca_2.47 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382785 (0.0):
trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā punaḥ saṃmohamāgataḥ / / tadāhaṃ kiṃ kariṣyāmi tasmin sthāne mahābhaye //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410916 (0.0):
trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā punaḥ saṃmohamāgataḥ / / tadāhaṃ kiṃ kariṣyāmi tasmin sthāne mahābhaye // Bca_2.47 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585370 (0.0):
trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā $ punaḥ saṃmohamāgataḥ & / tadāhaṃ kiṃ kariṣyāmi % tasminsthāne mahābhaye // Bca_2.47 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329899 (0.0):
trāṇaśūnyā diśo dṛṣṭvā punaḥ saṃmohamāgataḥ / / tadāhaṃ kiṃ kariṣyāmi tasminsthāne mahābhaye // Bca_2.47 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410929 (0.031):
evamapi yadā kutracidapi trāṇaṃ na paśyati, tadā trāṇābhāvāt punaḥ / saṃmohamāgataḥ / tadā tasmin kāle kiṃ kariṣyāmi? sarvakriyāsu asamarthaḥ
adyaiva śaraṇaṃ yāmi jagannāthān mahābalān /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382794 (0.0):
adhaiva śaraṇaṃ yāmi jagannāthān mahābalān /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410949 (0.0):
tasmādidānīmeva pratīkārānuṣṭhānaṃ yuktamityāha / adyaiva śaraṇaṃ yāmi jagannāthān mahābalān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329905 (0.0):
tadāhaṃ kiṃ kariṣyāmi tasminsthāne mahābhaye // Bca_2.47 // / adyaiva śaraṇaṃ yāmi jagannāthānmahābalān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585376 (0.001):
tadāhaṃ kiṃ kariṣyāmi % tasminsthāne mahābhaye // Bca_2.47 // / adyaiva śaraṇaṃ yāmi $ jagannāthānmahābalān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21799646 (0.056):
adyaiva maraṇaṃ neti Bca_2.59a / adyaiva śaraṇaṃ yāmi Bca_2.48a
jagadrakṣārthamudyuktān sarvatrāsaharān jinān // SBca_2.48 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382802 (0.0):
adhaiva śaraṇaṃ yāmi jagannāthān mahābalān / / jagadrakṣārthamudyuktān sarvatrāsaharān jinān //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410957 (0.0):
adyaiva śaraṇaṃ yāmi jagannāthān mahābalān / / jagadrakṣārthamudyuktān sarvatrāsaharān jinān // Bca_2.48 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329909 (0.0):
adyaiva śaraṇaṃ yāmi jagannāthānmahābalān / / jagadrakṣārthamudyuktān sarvatrāsaharāṃjinān // Bca_2.48 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585380 (1.788):
adyaiva śaraṇaṃ yāmi $ jagannāthānmahābalān & / jagadrakṣārthamudyuktān % sarvatrāsaharāṃjinān // Bca_2.48 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19410974 (0.051):
sarvatrāpratihatasāmarthyān / jagadrakṣārthamudyuktāniti / sarvasattvaparitrāṇārthamudyuktān / evamapi (Bcp 33) trāṇānāśritya
taiścāpyadhigataṃ dharmaṃ saṃsārabhayanāśanam / / śaraṇaṃ yāmi bhāvena bodhisattvagaṇaṃ tathā // SBca_2.49 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382812 (0.0):
jagadrakṣārthamudyuktān sarvatrāsaharān jinān // / taiścādhigataṃ dharmaṃ saṃsārabhayanāśanam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411010 (0.0):
dharmasaṃghaśaraṇagamanamāha / taiścāpyadhigataṃ dharmaṃ saṃsārabhayanāśanam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585393 (0.0):
jagadrakṣārthamudyuktān % sarvatrāsaharāṃjinān // Bca_2.48 // / taiścāpyadhigataṃ dharmaṃ $ saṃsārabhayanāśanaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329922 (0.0):
jagadrakṣārthamudyuktān sarvatrāsaharāṃjinān // Bca_2.48 // / taiścāpyadhigataṃ dharmaṃ saṃsārabhayanāśanaṃ /
samantabhadrāyātmānaṃ dadāmi bhayavihvalaḥ / / punaśca mañjughoṣāya dadāmyātmānamātmanā // SBca_2.50 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411050 (0.0):
idānīṃ yathāpradhānaṃ bodhisattvebhya ātmaniryātanaṃ kurvannāha / samantabhadrāyātmānaṃ dadāmi bhayavihvalaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585407 (0.0):
samastabhadrāyātmānaṃ $ dadāmi bhayavihvalaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329936 (0.0):
samastabhadrāyātmānaṃ dadāmi bhayavihvalaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382815 (0.022):
śaraṇaṃ yāmi bhāvena bodhisattvagaṇaṃ tathā // / samantabhadrāyātmānaṃ dadāmi bhayavihvalaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411058 (0.034):
samantabhadrāyātmānaṃ dadāmi bhayavihvalaḥ / / punaśca mañjughoṣāya dadāmyātmānamātmanā // Bca_2.50 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805037 (0.050):
dadāmi bhayavihvalaḥ Bca_2.50b / dadāmyanyebhya ātmānaṃ Bca_8.136c
taṃ cāvalokitaṃ nāthaṃ kṛpāvyākulacāriṇam / / viraumyārtaravaṃ bhītaḥ sa māṃ rakṣatu pāpinam // SBca_2.51 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411087 (0.0):
parapreraṇayā / svayameva prasannacitta ityarthaḥ // / taṃ cāvalokitaṃ nāthaṃ kṛpāvyākulacāriṇam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329949 (0.0):
punaśca mañjughoṣāya dadāmyātmānamātmanā // Bca_2.50 // / taṃ cāvalokitaṃ nāthaṃ kṛpāvyākulacāriṇaṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585421 (1.788):
punaśca mañjughoṣāya % dadāmyātmānamātmanā // Bca_2.50 // / taṃ cāvalokitaṃ nāthaṃ $ kṛpāvyākulacāriṇaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585409 (0.001):
punaśca mañjughoṣāya % dadāmyātmānamātmanā // Bca_2.50 // / taṃ cāvalokitaṃ nāthaṃ $ kṛpāvyākulacāriṇaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812833 (0.034):
samā pāṇitalopamā Bca_10.35b / sa māṃ rakṣatu pāpinam Bca_2.51d
āryamākāśagarbhaṃ ca kṣitigarbhaṃ ca bhāvataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411130 (0.0):
trāyatām // / āryamākāśagarbhaṃ ca kṣitigarbhaṃ ca bhāvataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585426 (0.0):
viraumyārtaravaṃ bhītaḥ % sa māṃ rakṣatu pāpinam // Bca_2.51 // / āryamākāśagarbhaṃ ca $ kṣitigarbhaṃ ca bhāvataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329954 (0.0):
viraumyārtaravaṃ bhītaḥ sa māṃ rakṣatu pāpinam // Bca_2.51 // / āryamākāśagarbhaṃ ca kṣitigarbhaṃ ca bhāvataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411142 (0.047):
sarvān mahākṛpāṃścāpi trāṇānveṣī viraumyaham // Bca_2.52 // / āryamākāśagarbhaṃ ca bodhisattvam / kṣitigarbhaṃ ca bodhisattvam /
sarvān mahākṛpāṃścāpi trāṇānveṣī viraumyaham // SBca_2.52 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411137 (0.0):
āryamākāśagarbhaṃ ca kṣitigarbhaṃ ca bhāvataḥ / / sarvān mahākṛpāṃścāpi trāṇānveṣī viraumyaham // Bca_2.52 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585434 (0.0):
āryamākāśagarbhaṃ ca $ kṣitigarbhaṃ ca bhāvataḥ & / sarvānmahākṛpāṃścāpi % trāṇānveṣī viraumyaham // Bca_2.52 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329962 (0.0):
āryamākāśagarbhaṃ ca kṣitigarbhaṃ ca bhāvataḥ / / sarvānmahākṛpāṃścāpi trāṇānveṣī viraumyaham // Bca_2.52 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804907 (0.048):
trāṇānveṣī caturdiśaṃ Bca_2.46b / trāṇānveṣī viraumyaham Bca_2.52d
yaṃ dṛṣṭvaiva ca saṃtrastāḥ palāyante caturdiśam / / yamadūtādayo duṣṭāstaṃ namasyāmi vajriṇam // SBca_2.53 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411172 (0.0):
nāmagrahaṇenodāhṛtāḥ, tānapi paramakāruṇikān paraduḥkhaduḥkhinaḥ // / yaṃ dṛṣṭvaiva ca saṃtrastāḥ palāyante caturdiśam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585447 (0.0):
sarvānmahākṛpāṃścāpi % trāṇānveṣī viraumyaham // Bca_2.52 // / yaṃ dṛṣṭvaiva ca saṃtrastāḥ $ palāyante caturdiśaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329975 (0.0):
sarvānmahākṛpāṃścāpi trāṇānveṣī viraumyaham // Bca_2.52 // / yaṃ dṛṣṭvaiva ca saṃtrastāḥ palāyante caturdiśaṃ /
atītya yuṣmadvacanaṃ sāṃprataṃ bhayadarśanāt /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411241 (0.0):
punaranyathātvaśaṃkāṃ nirākartumāha / atītya yuṣmadvacanaṃ sāṃprataṃ bhayadarśanāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585453 (0.001):
yamadūtādayo duṣṭās % taṃ namasyāmi vajriṇam // Bca_2.53 // / atītya yuṣmadvacanaṃ $ sāmprataṃ bhayadarśanāt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329981 (0.001):
yamadūtādayo duṣṭās taṃ namasyāmi vajriṇam // Bca_2.53 // / atītya yuṣmadvacanaṃ sāmprataṃ bhayadarśanāt /
śaraṇaṃ yāmi vo bhīto bhayaṃ nāśayata drutam // SBca_2.54 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411247 (0.0):
atītya yuṣmadvacanaṃ sāṃprataṃ bhayadarśanāt / / śaraṇaṃ yāmi vo bhīto bhayaṃ nāśayata drutam // Bca_2.54 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585461 (0.0):
atītya yuṣmadvacanaṃ $ sāmprataṃ bhayadarśanāt & / śaraṇaṃ yāmi vo bhīto % bhayaṃ nāśayata drutam // Bca_2.54 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329989 (0.0):
atītya yuṣmadvacanaṃ sāmprataṃ bhayadarśanāt / / śaraṇaṃ yāmi vo bhīto bhayaṃ nāśayata drutam // Bca_2.54 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411265 (0.047):
yasmādaniṣṭaphalasaṃbhavadarśanāt, vo yuṣmān śaraṇaṃ yāmi bhītaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808916 (0.064):
bhayaṃ duḥkhaṃ ca na priyam Bca_8.96b / bhayaṃ nāśayata drutam Bca_2.54d
itvaravyādhibhīto 'pi vaidyavākyaṃ na laṅghayet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411301 (0.0):
dṛḍhatāmāha / itvaravyādhibhīto 'pi vaidyavākyaṃ na laṅghayet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585467 (0.0):
śaraṇaṃ yāmi vo bhīto % bhayaṃ nāśayata drutam // Bca_2.54 // / itvaravyādhibhīto 'pi $ vaidyavākyaṃ na laṅghayet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329995 (0.0):
śaraṇaṃ yāmi vo bhīto bhayaṃ nāśayata drutam // Bca_2.54 // / itvaravyādhibhīto 'pi vaidyavākyaṃ na laṅghayet /
kimu vyādhiśatairgrastaścaturbhiścaturuttaraiḥ // SBca_2.55 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411308 (0.0):
itvaravyādhibhīto 'pi vaidyavākyaṃ na laṅghayet / / kimu vyādhiśatairgrastaścaturbhiścaturuttaraiḥ // Bca_2.55 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585475 (0.0):
itvaravyādhibhīto 'pi $ vaidyavākyaṃ na laṅghayet & / kimu vyādhiśatairgrastaś % caturbhiścaturuttaraiḥ // Bca_2.55 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330003 (0.0):
itvaravyādhibhīto 'pi vaidyavākyaṃ na laṅghayet / / kimu vyādhiśatairgrastaś caturbhiścaturuttaraiḥ // Bca_2.55 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411339 (0.004):
nātikramet / mā ayaṃ vyādhirmama vṛddhimupagacchet / kimu kiṃ punaḥ / / vyādhiśatairgrasto laṅghayet / caturbhiścaturuttarairiti
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 401807 (0.057):
3 rogair upahatāḥ sarvasatvāḥ āvir bhavanti / śāriraiś caturuttaraiś / caturbhiḥ rogaśataiḥ mānasaiś cāṣṭottaraiḥ 'ṣṭābhiḥ rogaśataiḥ dṛṣṭvā"
ekenāpi yataḥ sarve jambudvīpagatā narāḥ / / naśyanti yeṣāṃ bhaiṣajyaṃ sarvadikṣu na labhyate // SBca_2.56 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585489 (0.0):
kimu vyādhiśatairgrastaś % caturbhiścaturuttaraiḥ // Bca_2.55 // / ekenāpi yataḥ sarve $ jambudvīpagatā narāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330017 (0.0):
kimu vyādhiśatairgrastaś caturbhiścaturuttaraiḥ // Bca_2.55 // / ekenāpi yataḥ sarve jambudvīpagatā narāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411389 (0.041):
nanu tathāpi kimatra bhayakāraṇaṃ yannāstītyāha / ekenāpi yataḥ sarve jambudvīpagatā narāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812942 (0.045):
sarvadikṣu na labhyate Bca_2.56d / sarvadikṣu vyavasthitān Bca_2.27b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411407 (0.047):
ekenāpi vyādhinā kupitena yasmātsarve jambudvīpagatā narāḥ prāṇino / naśyanti mriyante / anyacca / yeṣāṃ vyādhīnāṃ bhaiṣajyaṃ auṣadhaṃ
tatra sarvajñavaidyasya sarvaśalyāpahāriṇaḥ / / vākyamullaṅghayāmīti dhiṅ māmatyantamohitam // SBca_2.57 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411514 (0.0):
pratyuktavantaḥ / iti vistaraḥ / idameva jātakaṃ bhavopalakṣaṇaṃ darśitam / tatra sarvajñavaidyasya sarvaśalyāpahāriṇaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585500 (0.0):
naśyanti yeṣāṃ bhaiṣajyaṃ % sarvadikṣu na labhyate // Bca_2.56 // / tatra sarvajñavaidyasya $ sarvaśalyāpahāriṇaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330028 (0.0):
naśyanti yeṣāṃ bhaiṣajyaṃ sarvadikṣu na labhyate // Bca_2.56 // / tatra sarvajñavaidyasya sarvaśalyāpahāriṇaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382834 (0.048):
vākyamullaṃghayāmīti dhigmāmatyantamohitam // / tiṣṭhāmyatyapramatto 'haṃ prayāteṣvitareṣvapi /
atyapramattastiṣṭhāmi prapāteṣvitareṣvapi / / kimu yojanasāhasre prapāte dīrghakālike // SBca_2.58 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382844 (0.0):
tiṣṭhāmyatyapramatto 'haṃ prayāteṣvitareṣvapi / / kimu yojanasāhasre prapāte dīrghakālike //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411550 (0.0):
tadā mama mohasya paryanto nāsti / kutsanīyo 'smītyarthaḥ // / kiṃ punarevamityāha / atyapramattastiṣṭhāmi prapāteṣvitareṣvapi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585510 (0.0):
vākyamullaṅghayāmīti % dhiṅmāmatyantamohitam // Bca_2.57 // / atyapramattastiṣṭhāmi $ prapāteṣvitareṣvapi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330038 (0.0):
vākyamullaṅghayāmīti dhiṅmāmatyantamohitam // Bca_2.57 // / atyapramattastiṣṭhāmi prapāteṣvitareṣvapi /
adyaiva maraṇaṃ naiti na yuktā me sukhāsikā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411599 (0.0):
adyaiva maraṇaṃ naiti na yuktā me sukhāsikā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585517 (1.788):
kimu yojanasāhastre % prapāte dīrghakālike // Bca_2.58 // / adyaiva maraṇaṃ neti $ na yuktā me sukhāsikā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330045 (1.788):
kimu yojanasāhastre prapāte dīrghakālike // Bca_2.58 // / adyaiva maraṇaṃ neti na yuktā me sukhāsikā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382850 (0.050):
kimu yojanasāhasre prapāte dīrghakālike // / adyaiva maraṇaṃ naiti na yukta me sukhāsikā /
avaśyameti sā velā na bhaviṣyāmyahaṃ yadā // SBca_2.59 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411601 (0.0):
adyaiva maraṇaṃ naiti na yuktā me sukhāsikā / / avaśyameti sā velā na bhaviṣyāmyahaṃ yadā // Bca_2.59 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585524 (0.0):
adyaiva maraṇaṃ neti $ na yuktā me sukhāsikā & / avaśyameti sā velā % na bhaviṣyāmyahaṃ yadā // Bca_2.59 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330052 (0.0):
adyaiva maraṇaṃ neti na yuktā me sukhāsikā / / avaśyameti sā velā na bhaviṣyāmyahaṃ yadā // Bca_2.59 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806262 (0.060):
na bhaviṣyāmyahaṃ yadā Bca_2.59d / na bhavetkasyacidduḥkhaṃ Bca_6.34c
abhayaṃ kena me dattaṃ niḥsariṣyāmi vā katham / / avaśyaṃ na bhaviṣyāmi kasmānme susthitaṃ manaḥ // SBca_2.60 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411618 (0.0):
tathāpi bhayamayuktamityāha / abhayaṃ kena me dattaṃ niḥsariṣyāmi vā katham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585529 (0.0):
avaśyameti sā velā % na bhaviṣyāmyahaṃ yadā // Bca_2.59 // / abhayaṃ kena me dattaṃ $ niḥsariṣyāmi vā kathaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585538 (0.0):
abhayaṃ kena me dattaṃ $ niḥsariṣyāmi vā kathaṃ & / avaśyaṃ na bhaviṣyāmi % kasmānme susthitaṃ manaḥ // Bca_2.60 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330057 (0.0):
avaśyameti sā velā na bhaviṣyāmyahaṃ yadā // Bca_2.59 // / abhayaṃ kena me dattaṃ niḥsariṣyāmi vā kathaṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330066 (0.0):
abhayaṃ kena me dattaṃ niḥsariṣyāmi vā kathaṃ / / avaśyaṃ na bhaviṣyāmi kasmānme susthitaṃ manaḥ // Bca_2.60 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801735 (0.056):
kasmānmāmavamanyate Bca_8.145b / kasmānme susthitaṃ manaḥ Bca_2.60d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21800090 (0.063):
aprītiduḥkhaṃ dveṣaistu Bca_5.78c / abhayaṃ kena me dattaṃ Bca_2.60a
pūrvānubhūtanaṣṭebhyaḥ kiṃ me sāramavasthitam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382863 (0.0):
pūrvānubhūte naṣṭebhyaḥ kiṃ me sāramavasthitam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411665 (0.0):
itthamapi na yuktā me sukhāsiketyāha / pūrvānubhūtanaṣṭebhyaḥ kiṃ me sāramavasthitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585543 (0.0):
avaśyaṃ na bhaviṣyāmi % kasmānme susthitaṃ manaḥ // Bca_2.60 // / pūrvānubhūtanaṣṭebhyaḥ $ kiṃ me sāramavasthitaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330071 (0.0):
avaśyaṃ na bhaviṣyāmi kasmānme susthitaṃ manaḥ // Bca_2.60 // / pūrvānubhūtanaṣṭebhyaḥ kiṃ me sāramavasthitaṃ /
yeṣu me 'bhiniviṣṭena gurūṇāṃ laṅghitaṃ vacaḥ // SBca_2.61 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382865 (0.0):
pūrvānubhūte naṣṭebhyaḥ kiṃ me sāramavasthitam / / yeṣu me 'bhiniviṣṭena guruṇāṃ laṃghinaṃ vacaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411673 (0.0):
pūrvānubhūtanaṣṭebhyaḥ kiṃ me sāramavasthitam / / yeṣu me 'bhiniviṣṭena gurūṇāṃ laṅghitaṃ vacaḥ // Bca_2.61 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585550 (0.0):
pūrvānubhūtanaṣṭebhyaḥ $ kiṃ me sāramavasthitaṃ & / yeṣu me 'bhiniviṣṭena % gurūṇāṃ laṅghitaṃ vacaḥ // Bca_2.61 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330078 (0.0):
pūrvānubhūtanaṣṭebhyaḥ kiṃ me sāramavasthitaṃ / / yeṣu me 'bhiniviṣṭena gurūṇāṃ laṅghitaṃ vacaḥ // Bca_2.61 //
jīvalokamimaṃ tyaktvā bandhūn paricitāṃstathā / / ekākī kvāpi yāsyāmi kiṃ me sarvaiḥ priyāpriyaiḥ // SBca_2.62 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382882 (0.0):
yeṣu me 'bhiniviṣṭena guruṇāṃ laṃghinaṃ vacaḥ // / jīvalokamimaṃ tyaktvā bandhūn paricitānapi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411697 (0.0):
tasmādidamaharniśaṃ mama manasi kartumucitamityāha / jīvalokamimaṃ tyaktvā bandhūn paricitāṃstathā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585563 (0.0):
yeṣu me 'bhiniviṣṭena % gurūṇāṃ laṅghitaṃ vacaḥ // Bca_2.61 // / jīvalokamimaṃ tyaktvā $ bandhūnparicitāṃstathā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330091 (0.0):
yeṣu me 'bhiniviṣṭena gurūṇāṃ laṅghitaṃ vacaḥ // Bca_2.61 // / jīvalokamimaṃ tyaktvā bandhūnparicitāṃstathā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802218 (0.010):
kiṃ mamaitadguṇaiḥ kṛtyam Bca_8.145c / kiṃ me sarvaiḥ priyāpriyaiḥ Bca_2.62d
iyameva tu me cintā yuktā rātriṃdivaṃ tadā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411717 (0.0):
ekākītyasahāyaḥ / kvāpītyaniścitasthānam // / iyameva tu me cintā yuktā rātriṃdivaṃ tadā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585569 (0.002):
ekākī kvāpi yāsyāmi % kiṃ me sarvaiḥ priyāpriyaiḥ // Bca_2.62 // / iyameva tu me cintā $ yuktā rātrindivaṃ sadā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330097 (0.002):
ekākī kvāpi yāsyāmi kiṃ me sarvaiḥ priyāpriyaiḥ // Bca_2.62 // / iyameva tu me cintā yuktā rātrindivaṃ sadā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382884 (0.056):
ekākī kvāpi yāsyāmi kiṃ me sarvaiḥ priyāpriyaiḥ // / (Gkv 96) / iyameva tu me cintā yuktā rātraṃdivaṃ sadā /
aśubhānniyataṃ duḥkhaṃ niḥsareyaṃ tataḥ katham // SBca_2.63 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585576 (5.960):
iyameva tu me cintā $ yuktā rātrindivaṃ sadā & / aśubhānniyataṃ duḥkhaṃ % niḥsareyaṃ tataḥ katham // Bca_2.63 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330104 (0.002):
iyameva tu me cintā yuktā rātrindivaṃ sadā / / aśubhānniyataṃ duḥkhaṃ niḥsareyaṃ tataḥ katham // Bca_2.63 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411723 (0.019):
iyameva tu me cintā yuktā rātriṃdivaṃ tadā / / aśubhānniyataṃ duḥkhaṃ niḥsareyaṃ tataḥ katham // Bca_2.63 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382893 (0.023):
iyameva tu me cintā yuktā rātraṃdivaṃ sadā / / aśubhānniyataṃ duḥkhaṃ niḥsareyaṃ tataḥ katham //
mayā bālena mūḍhena yatkiṃcitpāpamācitam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411749 (0.0):
punaratyayadeśanāmārabhata ityāha / mayā bālena mūḍhena yatkiṃcitpāpamācitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585584 (0.0):
aśubhānniyataṃ duḥkhaṃ % niḥsareyaṃ tataḥ katham // Bca_2.63 // / mayā bālena mūḍhena $ yatkiṃcitpāpamācitaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330112 (0.0):
aśubhānniyataṃ duḥkhaṃ niḥsareyaṃ tataḥ katham // Bca_2.63 // / mayā bālena mūḍhena yatkiṃcitpāpamācitaṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809452 (0.019):
mayāpi pūrvaṃ sattvānām Bca_6.42a / mayā bālena mūḍhena Bca_2.64a
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152360 (0.025):
mayā bālena mūḍhena yatkiñcitpāpamāgatam |
prakṛtyā yacca sāvadyaṃ prajñaptyāvadyameva ca // SBca_2.64 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411751 (0.0):
mayā bālena mūḍhena yatkiṃcitpāpamācitam / / prakṛtyā yacca sāvadyaṃ prajñaptyāvadyameva ca // Bca_2.64 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585590 (0.0):
mayā bālena mūḍhena $ yatkiṃcitpāpamācitaṃ & / prakṛtyā yacca sāvadyaṃ % prajñaptyāvadyameva ca // Bca_2.64 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330118 (0.0):
mayā bālena mūḍhena yatkiṃcitpāpamācitaṃ / / prakṛtyā yacca sāvadyaṃ prajñaptyāvadyameva ca // Bca_2.64 //
tatsarvaṃ deśayāmyeṣa nāthānāmagrataḥ sthitaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585596 (5.960):
prakṛtyā yacca sāvadyaṃ % prajñaptyāvadyameva ca // Bca_2.64 // / tatsarvaṃ deśayāmyeṣa $ nāthānāmagrataḥ sthitaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330124 (5.960):
prakṛtyā yacca sāvadyaṃ prajñaptyāvadyameva ca // Bca_2.64 // / tatsarvaṃ deśayāmyeṣa nāthānāmagrataḥ sthitaḥ /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152375 (1.192):
tadatyayaṃ deśayāmyeṣa nāthānāmagrataḥ sthitaḥ |
kṛtāñjalirduḥkhabhītaḥ praṇipatya punaḥ punaḥ // SBca_2.65 //
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152379 (0.0):
tadatyayaṃ deśayāmyeṣa nāthānāmagrataḥ sthitaḥ | / kṛtāñjalirduḥkhabhītaḥ praṇipatya punaḥ punaḥ ||
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585602 (0.0):
tatsarvaṃ deśayāmyeṣa $ nāthānāmagrataḥ sthitaḥ & / kṛtāñjalirduḥkhabhītaḥ % praṇipatya punaḥ punaḥ // Bca_2.65 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330130 (0.0):
tatsarvaṃ deśayāmyeṣa nāthānāmagrataḥ sthitaḥ / / kṛtāñjalirduḥkhabhītaḥ praṇipatya punaḥ punaḥ // Bca_2.65 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382915 (0.032):
kṛtāṃjalirduḥkhabhītaḥ praṇipatya punaḥ punaḥ //
atyayamatyayatvena pratigṛhṇantu nāyakāḥ / / na bhadrakamidaṃ nāthā na kartavyaṃ punarmayā // SBca_2.66 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411856 (0.0):
bhadrakamityādi / / na bhadrakamidaṃ nāthā na kartavyaṃ punarmayā // Bca_2.66 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585613 (0.0):
kṛtāñjalirduḥkhabhītaḥ % praṇipatya punaḥ punaḥ // Bca_2.65 // / atyayamatyayatvena $ pratigṛhṇantu nāyakāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330141 (0.0):
kṛtāñjalirduḥkhabhītaḥ praṇipatya punaḥ punaḥ // Bca_2.65 // / atyayamatyayatvena pratigṛhṇantu nāyakāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382921 (0.004):
kṛtāṃjalirduḥkhabhītaḥ praṇipatya punaḥ punaḥ // / atyayamatyayatvena pratigṛhṇantu nāyakāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411771 (0.031):
atyayamatyayatvena pratigṛhṇantu nāyakāḥ / / bāleneti ajānatā / mūḍheneti mohāndhena / yatkiṃciditi kāyena vācā manasā
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21799501 (0.040):
atyapramattastiṣṭhāmi Bca_2.58a / atyayamatyayatvena Bca_2.66a / atra kopo na yujyate Bca_6.102b
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152387 (0.049):
atyayamatyayaṃ tena pratigṛhṇantu nāyakāḥ | / na bhadrakamidaṃ cātha na kartavyaṃ punarmayā ||
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411904 (0.0):
etacca triskandhapravartanaprastāve [bodhe, 5.98 99] vyaktīkariṣyate // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147689 (0.0):
yatrāpakāro 'pi sukhānubandhī sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi // SBca_1.36 / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149089 (0.0):
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // SBca_3.33 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149812 (0.0):
vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam // / SBca_4.48 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151278 (0.0):
cikitsāpāṭhamātreṇa rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // SBca_5.109 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153095 (0.0):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // SBca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154163 (0.0):
tathotsāhavaśaṃ yāyādṛddhiścaivaṃ samṛdhyati // SBca_7.75 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1158927 (0.0):
saṃvṛtyānupalambhena puṇyasaṃbhāramādarāt // SBca_9.168 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413590 (0.001):
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // Bca_3.33 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431122 (0.001):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // Bca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408445 (0.030):
bhāvaḥ // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414864 (0.030):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403044 (0.031):
śāntidevaviracitaḥ bodhicaryāvatāraḥ / / prajñākaramativiracitayā pañjikākhyavyākhyayā saṃvalitaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422532 (0.034):
tasmāt sarvametat kriyānuṣṭhānena niṣpādayitavyamiti // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19476093 (0.035):
mañjuśrīriva sadguṇaikavasatiḥ prajñākaro jāyatām // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408456 (0.046):
bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ // / (Bcp 22) / 2. pāpadeśanā nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411911 (0.048):
3. bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ / / adhunā pāpadeśanānantaraṃ puṇyānumodanāmāha
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19436118 (0.054):
dhyānaparicchede eva vyākhyeye // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
dvitīyaḥ paricchedaḥ || / 3 Bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883899 (1.788):
ihi sāhityārpaṇo vākyasvarūpanirūpaṇo nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ / / tṛtīyaḥ paricchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893543 (0.007):
iti sāhityadarpaṇe rasādinirūpaṇo nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ / / caturthaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147699 (0.008):
bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ || / 2 Pāpadeśanā nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881908 (0.008):
sāhityadarpaṇo kāvyasvarūpanirūpaṇo nāma prathamaḥ paricchedaḥ / / dvitīyaḥ paricchedaḥ
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13671972 (0.016):
vāgvivekamelāvaṇasaṃśayaparicchedastṛtīyaḥ // 3 // / 4. caturthaḥ paricchedaḥ / dūraṅgamekacaramaśarīraṃ guhāśayam /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24233191 (0.017):
ācāryadharmottarakṛtāyāṃ vyāyabinduṭīkāyāṃ svārthānumānaṃ nāma dvitīyaḥ / paricchedaḥ || / tṛtīyaḥ parārthānumānaparicchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896129 (0.021):
iti sāhityadarpaṇe dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyakāvyabhedanirūpaṇo nāma / caturthaḥ paricchedaḥ / / pañcamaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151287 (0.035):
saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ || / 6 kṣāntipāramitā nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 897281 (0.035):
iti sahityarpaṇo vyañjanāvyāpāranirūpaṇo nāma pañcamaḥ paricchedaḥ / / ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558267 (0.037):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413598 (0.040):
bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ // / (Bcp 44) / 4. bodhicittāpramādo nāma caturthaḥ paricchedaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149097 (0.042):
bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ || / 4 Bodhicittāpramādo nāma caturthaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9119212 (0.045):
ihi sāhityārpaṇo vākyasvarūpanirūpaṇo nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ / / tṛtīyaḥ paricchedaḥ / atha ko 'yaṃ rasa ityucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26934365 (0.050):
śīlapāramitāyāṃ saddharmaparigraho nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ || / [III. dharmabhāṇakādirakṣā]
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408456 (0.050):
bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ // / (Bcp 22) / 2. pāpadeśanā nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422541 (0.053):
saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ // / (Bcp 91) / 6. kṣāntipāramitā nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ /
Maitreya (attrib.): Madhyantavibhagakarika (bsa010_u.htm.txt) 23541194 (0.054):
// iti pratipakṣabhāvanādiparicchedaścaturthaḥ // / 5 Yānānuttaryaparicchedaḥ pañcamaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411904 (0.057):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma / dvitīyaḥ paricchedaḥ //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3680889 (0.058):
yatropakṣipya kathyeta sā vakturatilolatā // BuSto_1.41 // / nirupamastavo nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411911 (0.059):
3. bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ / / adhunā pāpadeśanānantaraṃ puṇyānumodanāmāha
apāyaduḥkhaviśrāmaṃ sarvasattvaiḥ kṛtaṃ śubham /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382933 (0.0):
abhadrakaṃ punarnāthā na kariṣyāmi sarvadā // / apāyaduḥkhaviśrāmaṃ sarvasattvaiḥ kṛtaṃ śumam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411924 (0.0):
adhunā pāpadeśanānantaraṃ puṇyānumodanāmāha / apāyaduḥkhaviśrāmaṃ sarvasattvaiḥ kṛtaṃ śubham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585623 (0.037):
Pariccheda 3 / apāyaduḥkhaviśrāmaṃ $ sarvasattvaiḥ kṛtaṃśubhaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330151 (0.037):
Pariccheda 3 / apāyaduḥkhaviśrāmaṃ sarvasattvaiḥ kṛtaṃśubhaṃ /
anumode pramodena sukhaṃ tiṣṭhantu duḥkhitāḥ // SBca_3.1 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411928 (0.0):
apāyaduḥkhaviśrāmaṃ sarvasattvaiḥ kṛtaṃ śubham / / anumode pramodena sukhaṃ tiṣṭhantu duḥkhitāḥ // Bca_3.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585632 (0.001):
apāyaduḥkhaviśrāmaṃ $ sarvasattvaiḥ kṛtaṃśubhaṃ & / anumode pramodena % sukhaṃ tiṣṭhantu duḥkhitāḥ // Bca_3.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330160 (0.001):
apāyaduḥkhaviśrāmaṃ sarvasattvaiḥ kṛtaṃśubhaṃ / / anumode pramodena sukhaṃ tiṣṭhantu duḥkhitāḥ // Bca_3.1 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382937 (0.032):
apāyaduḥkhaviśrāmaṃ sarvasattvaiḥ kṛtaṃ śumam / / anumode pramodena sukhaṃ tiṣṭhantu duḥkhitāḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813638 (0.064):
sukhaṃ cetkiṃ na rocate Bca_9.89d / sukhaṃ tiṣṭhantu duḥkhitāḥ Bca_3.1d / sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi Bca_1.36d
saṃsāraduḥkhanirmokṣamanumode śarīriṇām / / bodhisattvatvabuddhatvamanumode ca tāyinām // SBca_3.2 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382948 (0.0):
bodhisattvatvabuddhatvamanumode ca tāyinām //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412003 (0.0):
laukikaṃ karmānumodya lokottaramanumodamānaḥ prāha / saṃsāraduḥkhanirmokṣamanumode śarīriṇām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585644 (0.0):
anumode pramodena % sukhaṃ tiṣṭhantu duḥkhitāḥ // Bca_3.1 // / saṃsāraduḥkhanirmokṣam $ anumode śarīriṇāṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330172 (0.0):
anumode pramodena sukhaṃ tiṣṭhantu duḥkhitāḥ // Bca_3.1 // / saṃsāraduḥkhanirmokṣam anumode śarīriṇāṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21799764 (0.061):
anubrūyācca toṣataḥ Bca_5.76b / anumode ca tāyinām Bca_3.2d / anumode ca śāsinām Bca_3.3d
cittotpādasamudrāṃśca sarvasattvasukhāvahān /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382956 (0.0):
bodhisattvatvabuddhatvamanumode ca tāyinām // / cittotpādasamudrāṃśca sarvasattvasukhāvahān /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412068 (0.0):
bodhisattvānāṃ puṇyānumodanāṃ kurvannāha / cittotpādasamudrāṃśca sarvasattvasukhāvahān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585651 (0.0):
bodhisattvatvabuddhatvam % anumode ca tāyinām // Bca_3.2 // / cittotpādasamudrāṃśca $ sarvasattvasukhāvahān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330179 (0.0):
bodhisattvatvabuddhatvam anumode ca tāyinām // Bca_3.2 // / cittotpādasamudrāṃśca sarvasattvasukhāvahān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813010 (0.035):
sarvasattvasukhāvahān Bca_3.3b / sarvasattvasukhecchayā Bca_6.80b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412088 (0.035):
cittotpādāḥ pratikṣaṇabhāvino 'paryantāgādhatayā samudrā iva samudrāḥ tān / / kiṃbhūtān? sarvasattvasukhāvahān sarvasattvānāṃ sukhamāvahantīti
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803241 (0.056):
cittena sahajātatvād Bca_9.100c / cittotpādasamudrāṃśca Bca_3.3a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16958077 (0.058):
sarvasattvasukhāvaham BrP_41.37d / sarvasattvasukhāvahe BrP_67.6d
sarvasattvahitādhānānanumode ca śāsinām // SBca_3.3 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382961 (0.0):
cittotpādasamudrāṃśca sarvasattvasukhāvahān / / sarvasattvahitādhānānanumode ca śāsinām //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412073 (0.0):
cittotpādasamudrāṃśca sarvasattvasukhāvahān / / sarvasattvahitādhānānanumode ca śāsinām // Bca_3.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585658 (0.0):
cittotpādasamudrāṃśca $ sarvasattvasukhāvahān & / sarvasattvahitādhānān % anumode ca śāsinām // Bca_3.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330186 (0.0):
cittotpādasamudrāṃśca sarvasattvasukhāvahān / / sarvasattvahitādhānān anumode ca śāsinām // Bca_3.3 //
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6511694 (0.042):
āśayamahattvaṃ tu sarvasattvahitasukhotpādāśayāt | sambhāramahattvaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412088 (0.044):
/ kiṃbhūtān? sarvasattvasukhāvahān sarvasattvānāṃ sukhamāvahantīti
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813010 (0.051):
sarvasattvasukhāvahān Bca_3.3b / sarvasattvasukhecchayā Bca_6.80b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412102 (0.055):
tadrasaikanimnasvabhāvānityarthaḥ / sarvasattvahitādhānāniti / hitavidhāyakān / śāsināmiti śāsanaṃ śāsaḥ buddhatvopāyābhyāsaḥ,
Adhyardhasatika prajnaparamita (bsu056_u.htm.txt) 6687367 (0.063):
sakalamahātraidhātukaiśvaryottamasiddhirmahābodhisattvānāmaśeṣānavaśeṣasarvasattvadhātuparitrāṇasarvasattvahita / - sukhaparamātyantamahāsukhottamasiddhyai saṃvartate iti || tatkasya
sarvāsu dikṣu saṃbuddhān prārthayāmi kṛtāñjaliḥ / / dharmapradīpaṃ kurvantu mohādduḥkhaprapātinām // SBca_3.4 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382974 (0.0):
sarvadiksaṃsthitān buddhan prārthayāmi kṛtāṃjaliḥ / / dharmapradīpaṃ kurvantu mohādduḥkhaprapātinām //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585670 (0.0):
sarvasattvahitādhānān % anumode ca śāsinām // Bca_3.3 // / sarvāsu dikṣu saṃbuddhān $ prārthayāmi kṛtāñjaliḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330198 (0.0):
sarvasattvahitādhānān anumode ca śāsinām // Bca_3.3 // / sarvāsu dikṣu saṃbuddhān prārthayāmi kṛtāñjaliḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412146 (0.031):
etāvatā anumodanā kathitā / adhyeṣaṇāṃ kathayannāha / sarvāsu dikṣu saṃbuddhān prārthayāmi kṛtāñjaliḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412154 (0.044):
dharmapradīpaṃ kurvantu mohādduḥkhaprapātinām // Bca_3.4 // / (Bcp 38) dharmapradīpaṃ kurvantviti ajñānatamovṛtānāṃ sattvānāṃ
nirvātukāmāṃśca jinān yācayāmi kṛtāñjaliḥ / / kalpānanantāṃstiṣṭhantu mā bhūdandhamidaṃ jagat // SBca_3.5 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412186 (0.0):
etāvatā adhyeṣaṇā kathitā / yācanāmupadarśayannāha / nirvātukāmāṃśca jinān yācayāmi kṛtāñjaliḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585683 (0.0):
dharmapradīpaṃ kurvantu % mohādduḥkhaprapātinām // Bca_3.4 // / nirvātukāmāṃśca jinān $ yācayāmi kṛtāñjaliḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330211 (0.0):
dharmapradīpaṃ kurvantu mohādduḥkhaprapātinām // Bca_3.4 // / nirvātukāmāṃśca jinān yācayāmi kṛtāñjaliḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809702 (0.021):
mābhūtteṣāṃ kadācana Bca_10.3b / mā bhūdandhamidaṃ jagat Bca_3.5d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382976 (0.055):
dharmapradīpaṃ kurvantu mohādduḥkhaprapātinām // / jinān nirvātukāmāṃśca yācayāmi samādarāt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382983 (0.063):
kalpo 'nanalpānstiṣṭhantu mā bhūdandhamidaṃ jagat //
evaṃ sarvamidaṃ kṛtvā yanmayāsāditaṃ śubham /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412220 (0.0):
evaṃ sarvamidaṃ kṛtvā yanmayāsāditaṃ śubham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585689 (0.0):
kalpānanantāṃstiṣṭhantu % mā bhūdandhamidaṃ jagat // Bca_3.5 // / evaṃ sarvamidaṃ kṛtvā $ yanmayāsāditaṃ śubhaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330217 (0.0):
kalpānanantāṃstiṣṭhantu mā bhūdandhamidaṃ jagat // Bca_3.5 // / evaṃ sarvamidaṃ kṛtvā yanmayāsāditaṃ śubhaṃ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953745 (1.788):
MSS_8081 1 evaṃ sarvamidaṃ kṛtvā yan mayāsāditaṃ śubham /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385777 (0.046):
evaṃ tadbhajanaṃ kṛtvā yanmayā sādhitaṃ śubham / / tena syāṃ sarvasattvānāṃ sarvaduḥkhapraśāntikṛt //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810707 (0.054):
yanmayāsāditaṃ śubhaṃ Bca_3.6b / yanmūḍhaiḥ satyataḥ kṛtam Bca_9.143d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412242 (0.063):
evamuktakrameṇa sarvamidaṃ pūjāpāpadeśanāpuṇyānumodanādi kṛtvā vidhāya / yanmayā āsāditaṃ prāptaṃ śubhaṃ sukṛtaṃ tena śubhena syāṃ bhaveyaṃ
tena syāṃ sarvasattvānāṃ sarvaduḥkhapraśāntikṛt // SBca_3.6 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385785 (0.0):
evaṃ tadbhajanaṃ kṛtvā yanmayā sādhitaṃ śubham / / tena syāṃ sarvasattvānāṃ sarvaduḥkhapraśāntikṛt //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953751 (0.0):
MSS_8081 1 evaṃ sarvamidaṃ kṛtvā yan mayāsāditaṃ śubham / / MSS_8081 2 tena syāṃ sarvasattvānāṃ sarvaduḥkhapraśāntikṛt //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412226 (0.0):
evaṃ sarvamidaṃ kṛtvā yanmayāsāditaṃ śubham / / tena syāṃ sarvasattvānāṃ sarvaduḥkhapraśāntikṛt // Bca_3.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585697 (0.0):
evaṃ sarvamidaṃ kṛtvā $ yanmayāsāditaṃ śubhaṃ & / tena syāṃ sarvasattvānāṃ % sarvaduḥkhapraśāntikṛt // Bca_3.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330225 (0.0):
evaṃ sarvamidaṃ kṛtvā yanmayāsāditaṃ śubhaṃ / / tena syāṃ sarvasattvānāṃ sarvaduḥkhapraśāntikṛt // Bca_3.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812955 (0.029):
sarvadurgativāsinaḥ Bca_10.16d / sarvaduḥkhapraśāntikṛt Bca_3.6d
glānānāmasmi bhaiṣajyaṃ bhaveyaṃ vaidya eva ca / / tadupasthāyakaścaiva yāvadrogāpunarbhavaḥ // SBca_3.7 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585708 (0.0):
tena syāṃ sarvasattvānāṃ % sarvaduḥkhapraśāntikṛt // Bca_3.6 // / glānānāmasmi bhaiṣajyaṃ $ bhaveyaṃ vaidya eva ca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330236 (0.0):
tena syāṃ sarvasattvānāṃ sarvaduḥkhapraśāntikṛt // Bca_3.6 // / glānānāmasmi bhaiṣajyaṃ bhaveyaṃ vaidya eva ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412267 (0.021):
iti sāmānyena pariṇamayya punarviśeṣeṇāha / glānānāmasmi bhaiṣajyaṃ bhaveyaṃ vaidya eva ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412274 (0.025):
tadupasthāyakaścaiva yāvadrogāpunarbhavaḥ // Bca_3.7 // / teneti sarvatra yathāyogaṃ saṃbandhanīyam / glānānāmiti vyādhipīḍitānām /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385792 (0.034):
glānānāmasmi bhaiajyaṃ bhaveyaṃ vaidya eva ca / / tadupasthāyakaścāpi yāvadrogī punarbhave //
kṣutpipāsāvyathāṃ hanyāmannapānapravarṣaṇaiḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385802 (0.0):
kṣutpipāasāvyathāṃ hanyāmannapānapravarṣaṇaiḥ / / durbhikṣāntarakalpeṣu bhaveyaṃ pānabhojanam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412302 (0.0):
glānasya paricārakaḥ / rogāpunarbhava iti yāvad vyādhinivṛttiḥ syāt // / kṣutpipāsāvyathāṃ hanyāmannapānapravarṣaṇaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585715 (0.0):
tadupasthāyakaścaiva % yāvadrogāpunarbhavaḥ // Bca_3.7 // / kṣutpipāsāvyathāṃ hanyām $ annapānapravarṣaṇaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330243 (0.0):
tadupasthāyakaścaiva yāvadrogāpunarbhavaḥ // Bca_3.7 // / kṣutpipāsāvyathāṃ hanyām annapānapravarṣaṇaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802810 (0.037):
kṣutpipāsādivedanām Bca_6.15b / kṣutpipāsāvyathāṃ hanyām Bca_3.8a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412317 (0.061):
kṣud bubhukṣā / pipāsā tṛṣṇā / tayorvyathā, tābhyāṃ vā vyathā / tāṃ hanyāṃ / nivarteyam / annapānapravarṣaṇaiḥ prabandhāhārapānasaṃpādanaiḥ /
durbhikṣāntarakalpeṣu bhaveyaṃ pānabhojanam // SBca_3.8 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385808 (0.0):
kṣutpipāasāvyathāṃ hanyāmannapānapravarṣaṇaiḥ / / durbhikṣāntarakalpeṣu bhaveyaṃ pānabhojanam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412307 (0.0):
kṣutpipāsāvyathāṃ hanyāmannapānapravarṣaṇaiḥ / / durbhikṣāntarakalpeṣu bhaveyaṃ pānabhojanam // Bca_3.8 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585722 (0.0):
kṣutpipāsāvyathāṃ hanyām $ annapānapravarṣaṇaiḥ & / durbhikṣāntarakalpeṣu % bhaveyaṃ pānabhojanam // Bca_3.8 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330250 (0.0):
kṣutpipāsāvyathāṃ hanyām annapānapravarṣaṇaiḥ / / durbhikṣāntarakalpeṣu bhaveyaṃ pānabhojanam // Bca_3.8 //
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774775 (0.037):
durbhikṣāntarakalpeṣu bhavanti pānabhojanam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26978146 (0.049):
durbhikṣāntarakalpeṣu bhavantī pānabhojanam |kṣudhāpipāsām apanīya dharmaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23924330 (0.049):
durbhikṣāntarakalpeṣu bhavantī pānabhojanam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412376 (0.055):
kecidalabhamānā āhāravaikalyācca mriyante / tatra bhaveyaṃ pānabhojanam // / daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ /
daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385813 (0.0):
durbhikṣāntarakalpeṣu bhaveyaṃ pānabhojanam // / daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412381 (0.0):
kecidalabhamānā āhāravaikalyācca mriyante / tatra bhaveyaṃ pānabhojanam // / daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585727 (0.0):
durbhikṣāntarakalpeṣu % bhaveyaṃ pānabhojanam // Bca_3.8 // / daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ $ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330255 (0.0):
durbhikṣāntarakalpeṣu bhaveyaṃ pānabhojanam // Bca_3.8 // / daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ /
nānopakaraṇākārairupatiṣṭheyamagrataḥ // SBca_3.9 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385817 (0.0):
daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ / / nānopakaraṇākārairupatiṣṭheyamagrataḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412386 (0.0):
daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ / / nānopakaraṇākārairupatiṣṭheyamagrataḥ // Bca_3.9 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585733 (0.0):
daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ $ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ & / nānopakaraṇākārair % upatiṣṭheyamagrataḥ // Bca_3.9 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330261 (0.0):
daridrāṇāṃ ca sattvānāṃ nidhiḥ syāmahamakṣayaḥ / / nānopakaraṇākārair upatiṣṭheyamagrataḥ // Bca_3.9 //
ātmabhāvāṃstathā bhogān sarvatryadhvagataṃ śubham /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412537 (0.0):
ātmabhāvāṃstathā bhogān sarvatryadhvagataṃ śubham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585741 (0.001):
nānopakaraṇākārair % upatiṣṭheyamagrataḥ // Bca_3.9 // / ātmabhāvāṃstathā bhogān $ sarvatrādhvagataṃ śubhaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330269 (0.001):
nānopakaraṇākārair upatiṣṭheyamagrataḥ // Bca_3.9 // / ātmabhāvāṃstathā bhogān sarvatrādhvagataṃ śubhaṃ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385827 (0.033):
ātmabhāvāṃstathā bhogan sarvaṃ tryadhvagataṃ śubham / / nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye //
nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye // SBca_3.10 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385833 (0.0):
ātmabhāvāṃstathā bhogan sarvaṃ tryadhvagataṃ śubham / / nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412543 (0.0):
ātmabhāvāṃstathā bhogān sarvatryadhvagataṃ śubham / / nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye // Bca_3.10 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585748 (0.0):
ātmabhāvāṃstathā bhogān $ sarvatrādhvagataṃ śubhaṃ & / nirapekṣastyajāmyeṣa % sarvasattvārthasiddhaye // Bca_3.10 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330276 (0.0):
ātmabhāvāṃstathā bhogān sarvatrādhvagataṃ śubhaṃ / / nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye // Bca_3.10 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813045 (0.002):
sarvasattvārthasādhane Bca_10.54b / sarvasattvārthasiddhaye Bca_3.10d
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1150748 (0.054):
yathākāmaṃgamaṃ kāyaṃ kuru sattvārthasiddhaye // SBca_5.70 // / evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587692 (0.058):
yathākāmaṅgamaṃ kāyaṃ % kuru sattvārthasiddhaye // Bca_5.70 // / evaṃ vaśīkṛtasvātmā $ nityaṃ smitamukho bhavet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332220 (0.058):
yathākāmaṅgamaṃ kāyaṃ kuru sattvārthasiddhaye // Bca_5.70 // / evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802329 (0.062):
kuruṣverṣyāṃ tvamātmani Bca_8.160d / kuru sattvārthasiddhaye Bca_5.70d
sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ nirvāṇārthi ca me manaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412721 (0.0):
nirākurvannāha / sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ nirvāṇārthi ca me manaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585756 (0.0):
nirapekṣastyajāmyeṣa % sarvasattvārthasiddhaye // Bca_3.10 // / sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ $ nirvāṇārthi ca me manaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330284 (0.0):
nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye // Bca_3.10 // / sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ nirvāṇārthi ca me manaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385841 (0.024):
nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye // / sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ nirvānārthi ca me manaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412745 (0.035):
tadarthi ca mama cittam / tyaktavyaṃ cediti / nirvāṇasamaye yadi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412738 (0.061):
sarveṣāṃ sāsravātmabhāvādīnāṃ nirvāṇaṃ mokṣaḥ / tadarthi ca me manaḥ,
tyaktavyaṃ cenmayā sarvaṃ varaṃ sattveṣu dīyatām // SBca_3.11 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385846 (0.0):
sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ nirvānārthi ca me manaḥ / / tyaktavyaṃ cenmayā sarvaṃ varaṃ sattveṣu dīyate //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585763 (0.0):
sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ $ nirvāṇārthi ca me manaḥ & / tyaktavyaṃ cenmayā sarvaṃ % varaṃ sattveṣu dīyatāṃ // Bca_3.11 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330291 (0.0):
sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ nirvāṇārthi ca me manaḥ / / tyaktavyaṃ cenmayā sarvaṃ varaṃ sattveṣu dīyatāṃ // Bca_3.11 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412728 (5.960):
sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ nirvāṇārthi ca me manaḥ / / tyaktavyaṃ cenmayā sarva varaṃ sattveṣu dīyatām // Bca_3.11 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412758 (0.049):
sarvamātmabhāvādi avaśyaṃ parityajya yātavyaṃ mayā, tadā varaṃ sattveṣu / dīyatām, kimanena mātsaryahetunā vidhṛteneti bhāvaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412744 (0.050):
sarveṣāṃ sāsravātmabhāvādīnāṃ nirvāṇaṃ mokṣaḥ / tadarthi ca me manaḥ, / tadarthi ca mama cittam / tyaktavyaṃ cediti / nirvāṇasamaye yadi
yaścāsukhīkṛtaścātmā mayāyaṃ sarvadehinām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412772 (0.0):
yaścāsukhīkṛtaścātmā mayāyaṃ sarvadehinām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585769 (0.0):
yathāsukhīkṛtaścātmā $ mayāyaṃ sarvadehināṃ & / ghnantu nindantu vā nityam % ākirantu ca pāṃsubhiḥ // Bca_3.12 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330297 (0.0):
yathāsukhīkṛtaścātmā mayāyaṃ sarvadehināṃ / / ghnantu nindantu vā nityam ākirantu ca pāṃsubhiḥ // Bca_3.12 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987704 (0.063):
mama / tasmād vailakṣaṇyam ? tatraha / yo'sau dehinām ātmā antaryāmi puruṣaḥ | ataeva nārasya jīva samūhasya
ghnantu nindantu vā nityamākirantu ca pāṃsubhiḥ // SBca_3.12 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585775 (0.0):
yathāsukhīkṛtaścātmā $ mayāyaṃ sarvadehināṃ & / ghnantu nindantu vā nityam % ākirantu ca pāṃsubhiḥ // Bca_3.12 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330303 (0.0):
yathāsukhīkṛtaścātmā mayāyaṃ sarvadehināṃ / / ghnantu nindantu vā nityam ākirantu ca pāṃsubhiḥ // Bca_3.12 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412791 (0.001):
ghrantu nindantu vā nityamākirantu ca pāṃsubhiḥ // Bca_3.12 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385857 (0.053):
yathāsukhīkṛtaścātmā kartavyo jayatāṃ mayā / / ghnantu nindantu vā nityamākirantu ca pāṃśubhiḥ //
krīḍantu mama kāyena hasantu vilasantu ca / / dattastebhyo mayā kāyaścintayā kiṃ mamānayā // SBca_3.13 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385868 (0.0):
ghnantu nindantu vā nityamākirantu ca pāṃśubhiḥ // / krīḍantu mama kāyena hasantu vilasantu ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412801 (0.0):
ghrantu nindantu vā nityamākirantu ca pāṃsubhiḥ // Bca_3.12 // / krīḍantu mama kāyena hasantu vilasantu ca /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585785 (0.0):
ghnantu nindantu vā nityam % ākirantu ca pāṃsubhiḥ // Bca_3.12 // / krīḍantu mama kāyena $ hasantu vilasantu ca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330313 (0.0):
ghnantu nindantu vā nityam ākirantu ca pāṃsubhiḥ // Bca_3.12 // / krīḍantu mama kāyena hasantu vilasantu ca /
kārayantu ca karmāṇi yāni teṣāṃ sukhāvaham / / anarthaḥ kasyacinmā bhūnmāmālambya kadācana // SBca_3.14 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385879 (0.0):
dattastebhyo mayā kāyaścintayā kiṃ mamānyathā // / (Gkv 112) / kārayantu ca karmāṇi yāni teṣāṃ sukhāvahe /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412837 (0.0):
anarthaḥ kasyacinmā bhūnmāmālambya kadācana // Bca_3.14 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585799 (0.0):
dattastebhyo mayā kāyaś % cintayā kiṃ mayānayā // Bca_3.13 // / kārayantu ca karmāṇi $ yāni teṣāṃ sukhāvahaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330327 (0.0):
dattastebhyo mayā kāyaś cintayā kiṃ mayānayā // Bca_3.13 // / kārayantu ca karmāṇi yāni teṣāṃ sukhāvahaṃ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412804 (0.001):
dattastebhyo mayā kāyaścintayā kiṃ mamānayā // Bca_3.13 // / kārayantu ca karmāṇi yāni teṣāṃ sukhāvaham /
yeṣāṃ kruddhāprasannā vā māmālambya matirbhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585806 (0.0):
anarthaḥ kasyacinmā bhūn % māmālambya kadācana // Bca_3.14 // / yeṣāṃ kruddhāprasannā vā $ māmālambya matirbhavet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330334 (0.0):
anarthaḥ kasyacinmā bhūn māmālambya kadācana // Bca_3.14 // / yeṣāṃ kruddhāprasannā vā māmālambya matirbhavet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385888 (1.192):
yeṣāṃ kruddhā prasannā vā māmālambya matirbhavet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412856 (1.192):
aniṣṭaṃ kasyacitprāṇino mā bhūt, māmāśritya kadācana, iha paratra vā // / yeṣāṃ kruddhāprasannā vā māmālambya matirbhavet /
teṣāṃ sa eva hetuḥ syānnityaṃ sarvārthasiddhaye // SBca_3.15 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385891 (0.0):
yeṣāṃ kruddhā prasannā vā māmālambya matirbhavet / / sa eva teṣāṃ hetuḥ syānnityaṃ sarvārthasiddhaye //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412861 (0.0):
yeṣāṃ kruddhāprasannā vā māmālambya matirbhavet / / teṣāṃ sa eva hetuḥ syānnityaṃ sarvārthasiddhaye // Bca_3.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585814 (0.0):
yeṣāṃ kruddhāprasannā vā $ māmālambya matirbhavet & / teṣāṃ sa eva hetuḥ syān % nityaṃ sarvārthasiddhaye // Bca_3.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330342 (0.0):
yeṣāṃ kruddhāprasannā vā māmālambya matirbhavet / / teṣāṃ sa eva hetuḥ syān nityaṃ sarvārthasiddhaye // Bca_3.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806891 (0.026):
nityaṃ lokasya kāraṇam Bca_9.127d / nityaṃ sarvārthasiddhaye Bca_3.15d
abhyākhyāsyanti māṃ ye ca ye cānye 'pyapakāriṇaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385901 (0.0):
atyākhyāsyanti māṃ ye ca ye cānye 'pyapakāriṇaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408381 (0.0):
(Bcp 21) abhyākhyāsyanti māṃ ye ca ye cānye 'pyapakāriṇaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585820 (0.0):
teṣāṃ sa eva hetuḥ syān % nityaṃ sarvārthasiddhaye // Bca_3.15 // / abhyākhyāsyanti māṃ ye ca $ ye cānye 'pyapakāriṇaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330348 (0.0):
teṣāṃ sa eva hetuḥ syān nityaṃ sarvārthasiddhaye // Bca_3.15 // / abhyākhyāsyanti māṃ ye ca ye cānye 'pyapakāriṇaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412895 (0.059):
ātmaparābhyudayaniḥśreyasaniṣpattaye // / abhyākhyāsyanti māṃ ye ca ye cānye 'pyapakāriṇaḥ /
utprāsakāstathānye 'pi sarve syurbodhibhāginaḥ // SBca_3.16 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385906 (0.0):
atyākhyāsyanti māṃ ye ca ye cānye 'pyapakāriṇaḥ / / utprāsakāstathānye vā sarve syurbodhibhāginaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408384 (0.0):
(Bcp 21) abhyākhyāsyanti māṃ ye ca ye cānye 'pyapakāriṇaḥ / / utprāsakāstathānye 'pi sarve syurbodhibhāginaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585826 (0.0):
abhyākhyāsyanti māṃ ye ca $ ye cānye 'pyapakāriṇaḥ & / utprāsakāstathānye 'pi % sarve syurbodhibhāginaḥ // Bca_3.16 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330354 (0.0):
abhyākhyāsyanti māṃ ye ca ye cānye 'pyapakāriṇaḥ / / utprāsakāstathānye 'pi sarve syurbodhibhāginaḥ // Bca_3.16 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813228 (0.018):
sarveṣāṃ pathivartinām Bca_10.23b / sarve syurbodhibhāginaḥ Bca_3.16d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412904 (0.038):
utprāsakāstathānye 'pi sarve syurbodhibhāginaḥ // Bca_3.16 // / abhyākhyāsyanti iti mithyāropitadoṣeṇa dūṣayiṣyanti / anye 'pi ye kāyikaṃ
anāthānāmahaṃ nāthaḥ sārthavāhaśca yāyinām / / pārepsūnāṃ ca naubhūtaḥ setuḥ saṃkrama eva ca // SBca_3.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585837 (0.0):
utprāsakāstathānye 'pi % sarve syurbodhibhāginaḥ // Bca_3.16 // / anāthānāmahaṃ nāthaḥ $ sārthavāhaśca yāyināṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330365 (0.0):
utprāsakāstathānye 'pi sarve syurbodhibhāginaḥ // Bca_3.16 // / anāthānāmahaṃ nāthaḥ sārthavāhaśca yāyināṃ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412939 (5.960):
anāthānāmahaṃ nāthaḥ sārthabāhaśca yāyinām / / pārepsūnāṃ ca naubhūtaḥ setuḥ saṃkrama eva ca // Bca_3.17 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385916 (0.034):
pārepsunāṃ ca naubhūtaḥ setuḥ saṃkrama eva ca // / dīpārthināmahaṃ dīpaḥ śayyā śayyārthināmaham /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385907 (0.059):
utprāsakāstathānye vā sarve syurbodhibhāginaḥ // / anāthānāmahaṃ nāthaḥ sārtharvāhaśca jāyinām /
dīpārthināmahaṃ dīpaḥ śayyā śayyārthināmaham /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385924 (0.0):
pārepsunāṃ ca naubhūtaḥ setuḥ saṃkrama eva ca // / dīpārthināmahaṃ dīpaḥ śayyā śayyārthināmaham /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412966 (0.0):
gantukāmānām // / dīpārthināmahaṃ dīpaḥ śayyā śayyārthināmaham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585845 (0.0):
pārepsūnāṃ ca naubhūtaḥ % setuḥ saṅkrama eva ca // Bca_3.17 // / dīpārthināmahaṃ dīpaḥ $ śayyā śayyārthināmahaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330373 (0.0):
pārepsūnāṃ ca naubhūtaḥ setuḥ saṅkrama eva ca // Bca_3.17 // / dīpārthināmahaṃ dīpaḥ śayyā śayyārthināmahaṃ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412981 (0.035):
dīpārthināmiti andhakārāvasthitānām / śayyārthināmiti śayanābhilāṣiṇām / / dāsārthināmiti upasthānārthaṃ ye bhṛtyakarmakarādīnicchanti //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805187 (0.051):
dīnāstu vada kīdṛśāḥ Bca_7.58d / dīpaḥ prakāśata iti Bca_9.22a / dīpārthināmahaṃ dīpaḥ Bca_3.18a
dāsārthināmahaṃ dāso bhaveyaṃ sarvadehinām // SBca_3.18 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385930 (0.0):
dīpārthināmahaṃ dīpaḥ śayyā śayyārthināmaham / / dāsārthināmahaṃ dāso bhaveyaṃ sarvadehinām //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412972 (0.0):
dīpārthināmahaṃ dīpaḥ śayyā śayyārthināmaham / / dāsārthināmahaṃ dāso bhaveyaṃ sarvadehinām // Bca_3.18 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585853 (0.0):
dīpārthināmahaṃ dīpaḥ $ śayyā śayyārthināmahaṃ & / dāsārthināmahaṃ dāso % bhaveyaṃ sarvadehināṃ // Bca_3.18 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330381 (0.0):
dīpārthināmahaṃ dīpaḥ śayyā śayyārthināmahaṃ / / dāsārthināmahaṃ dāso bhaveyaṃ sarvadehināṃ // Bca_3.18 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412981 (0.055):
dīpārthināmiti andhakārāvasthitānām / śayyārthināmiti śayanābhilāṣiṇām / / dāsārthināmiti upasthānārthaṃ ye bhṛtyakarmakarādīnicchanti //
cintāmaṇirbhadraghaṭaḥ siddhavidyā mahauṣadhiḥ / / bhaveyaṃ kalpavṛkṣaśca kāmadhenuśca dehinām // SBca_3.19 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412999 (0.0):
dāsārthināmiti upasthānārthaṃ ye bhṛtyakarmakarādīnicchanti // / cintāmaṇirbhadraghaṭaḥ siddhavidyā mahauṣadhiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585862 (0.0):
dāsārthināmahaṃ dāso % bhaveyaṃ sarvadehināṃ // Bca_3.18 // / cintāmaṇirbhadraghaṭaḥ $ siddhavidyā mahauṣadhiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330390 (0.0):
dāsārthināmahaṃ dāso bhaveyaṃ sarvadehināṃ // Bca_3.18 // / cintāmaṇirbhadraghaṭaḥ siddhavidyā mahauṣadhiḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385938 (5.960):
cintāmaṇirbhadradhaṭaḥ siddhavidyāmahauṣadhiḥ / / bhaveyaṃ kalpavṛkṣaśca kāmadhenuśca dehinām //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803249 (0.052):
cintayā kiṃ mayānayā Bca_3.13d / cintāmaṇirbhadraghaṭaḥ Bca_3.19a
pṛthivyādīni bhūtāni niḥśeṣākāśavāsinām /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385945 (0.0):
pṛthivyādīini bhūtāni niḥśeṣākāśavāsinām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413053 (0.0):
pṛthivyādīni bhūtāni niḥśeṣākāśavāsinām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585869 (0.0):
bhaveyaṃ kalpavṛkṣaśca % kāmadhenuśca dehināṃ // Bca_3.19 // / pṛthivyādīni bhūtāni $ niḥśeṣākāśavāsināṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330397 (0.0):
bhaveyaṃ kalpavṛkṣaśca kāmadhenuśca dehināṃ // Bca_3.19 // / pṛthivyādīni bhūtāni niḥśeṣākāśavāsināṃ /
sattvānāmaprameyāṇāṃ yathābhogānyanekadhā // SBca_3.20 // / evamākāśaniṣṭhasya sattvadhātoranekadhā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385952 (0.0):
pṛthivyādīini bhūtāni niḥśeṣākāśavāsinām / / sattvānāmaprameyāṇāṃ yathābhoogyanyanekadhā //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413055 (0.0):
pṛthivyādīni bhūtāni niḥśeṣākāśavāsinām / / sattvānāmaprameyāṇāṃ yathābhogānyanekadhā // Bca_3.20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585878 (0.0):
pṛthivyādīni bhūtāni $ niḥśeṣākāśavāsināṃ & / sattvānāmaprameyāṇāṃ % yathābhogānyanekadhā // Bca_3.20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330406 (0.0):
pṛthivyādīni bhūtāni niḥśeṣākāśavāsināṃ / / sattvānāmaprameyāṇāṃ yathābhogānyanekadhā // Bca_3.20 //
bhaveyamupajīvyo 'haṃ yāvatsarve na nirvṛtāḥ // SBca_3.21 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385957 (0.0):
evamākāśaniṣṭhasya sattvadhātoranekadhā / / bhaveyamupajīvyo 'haṃ yāvatsarve na nirvṛtāḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585887 (0.0):
evamākāśaniṣṭhasya $ sattvadhātoranekadhā & / bhaveyamupajīvyo 'haṃ % yāvatsarve na nirvṛtāḥ // Bca_3.21 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330415 (0.0):
evamākāśaniṣṭhasya sattvadhātoranekadhā / / bhaveyamupajīvyo 'haṃ yāvatsarve na nirvṛtāḥ // Bca_3.21 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810933 (0.027):
yāvat pramuditāṃ bhūmiṃ Bca_10.51c / yāvatsarve na nirvṛtāḥ Bca_3.21d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413069 (0.056):
bhaveyamupajīvyo 'haṃ yāvatsarve na nirvṛtāḥ // Bca_3.21 // / pṛthivyādīnīti pṛthivī vasaṃdharā / ādiśabdādāpastejo vāyuriti catvāri
yathā gṛhītaṃ sugatairbodhicittaṃ purātanaiḥ / / te bodhisattvaśikṣāyāmānupūrvyā yathā sthitāḥ // SBca_3.22 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385969 (0.0):
yathā gṛhitaṃ sugatairbodhicittaṃ purātanaiḥ / / te bodhisattvaśikṣāyāmānupūrvyā yathāsthitāḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413371 (0.0):
samyaksaṃbodhicittamutpādayitumupakramate / yathā gṛhītaṃ sugatairbodhicittaṃ purātanaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585897 (0.0):
bhaveyamupajīvyo 'haṃ % yāvatsarve na nirvṛtāḥ // Bca_3.21 // / yathā gṛhītaṃ sugatair $ bodhicittaṃ purātanaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330425 (0.0):
bhaveyamupajīvyo 'haṃ yāvatsarve na nirvṛtāḥ // Bca_3.21 // / yathā gṛhītaṃ sugatair bodhicittaṃ purātanaiḥ /
tadvadutpādayāmyeṣa bodhicittaṃ jagaddhite /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385976 (0.0):
te bodhisattvaśikṣāyāmānupūrvyā yathāsthitāḥ // / tadvadutpādayāmyeṣa bodhicittaṃ jagaddhite /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413446 (0.0):
(Bcp 43) tadvadutpādayāmyeṣa bodhicittaṃ jagaddhite /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585904 (0.0):
te bodhisattvaśikṣāyām % ānupūrvyā yathā sthitāḥ // Bca_3.22 // / tadvadutpādayāmyeṣa $ bodhicittaṃ jagaddhite &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330432 (0.0):
te bodhisattvaśikṣāyām ānupūrvyā yathā sthitāḥ // Bca_3.22 // / tadvadutpādayāmyeṣa bodhicittaṃ jagaddhite /
tadvadeva ca tāḥ śikṣāḥ śikṣiṣyāmi yathākramam // SBca_3.23 // / evaṃ gṛhītvā matimān bodhicittaṃ prasādataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413455 (0.0):
(Bcp 43) tadvadutpādayāmyeṣa bodhicittaṃ jagaddhite / / tadvadeva ca tāḥ śikṣāḥ śikṣiṣyāmi yathākramam // Bca_3.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585913 (0.0):
tadvadutpādayāmyeṣa $ bodhicittaṃ jagaddhite & / tadvadeva ca tāḥ śikṣāḥ % śikṣiṣyāmi yathākramaṃ // Bca_3.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330441 (0.0):
tadvadutpādayāmyeṣa bodhicittaṃ jagaddhite / / tadvadeva ca tāḥ śikṣāḥ śikṣiṣyāmi yathākramaṃ // Bca_3.23 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385975 (0.043):
tadvadutpādayāmyeṣa bodhicittaṃ jagaddhite / / tadvadeva ca tāḥ śikṣāḥ śikṣisyāmi yathākramam //
punaḥ pṛṣṭasya puṣṭyarthaṃ cittamevaṃ praharṣayet // SBca_3.24 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585921 (0.002):
evaṃ gṛhītvā matimān $ bodhicittaṃ prasādataḥ & / punaḥ pṛṣṭhasya puṣṭyarthaṃ % cittamevaṃ praharṣayet // Bca_3.24 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330449 (0.002):
evaṃ gṛhītvā matimān bodhicittaṃ prasādataḥ / / punaḥ pṛṣṭhasya puṣṭyarthaṃ cittamevaṃ praharṣayet // Bca_3.24 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413462 (0.041):
punaḥ puṣṭasya puṣṭayarthaṃ cittamevaṃ praharṣayet // Bca_3.24 // / adya me saphalaṃ janma sulabdho mānuṣo bhavaḥ /
adya me saphalaṃ janma sulabdho mānuṣo bhavaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413469 (0.0):
punaḥ puṣṭasya puṣṭayarthaṃ cittamevaṃ praharṣayet // Bca_3.24 // / adya me saphalaṃ janma sulabdho mānuṣo bhavaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585928 (0.0):
punaḥ pṛṣṭhasya puṣṭyarthaṃ % cittamevaṃ praharṣayet // Bca_3.24 // / adya me saphalaṃ janma $ sulabdho mānuṣo bhavaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330456 (0.0):
punaḥ pṛṣṭhasya puṣṭyarthaṃ cittamevaṃ praharṣayet // Bca_3.24 // / adya me saphalaṃ janma sulabdho mānuṣo bhavaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21799630 (0.036):
adya buddhakule jāto Bca_3.25c / adya me saphalaṃ janma Bca_3.25a
adya buddhakule jāto buddhaputro 'smi sāṃpratam // SBca_3.25 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413478 (0.0):
adya me saphalaṃ janma sulabdho mānuṣo bhavaḥ / / adya buddhakule jāto buddhaputro 'smi sāṃpratam // Bca_3.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585937 (0.0):
adya me saphalaṃ janma $ sulabdho mānuṣo bhavaḥ & / adya buddhakule jāto % buddhaputro 'smi sāmprataṃ // Bca_3.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330465 (0.0):
adya me saphalaṃ janma sulabdho mānuṣo bhavaḥ / / adya buddhakule jāto buddhaputro 'smi sāmprataṃ // Bca_3.25 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385992 (0.042):
adya me safalaṃ janma sulabdhāḥ sārasaṃpadaḥ / / adya buddhakule jāto buddhapatro 'smi sāmpratam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808643 (0.055):
buddhadharmodayāṃśastu Bca_6.118a / buddhaputro 'smi sāmprataṃ Bca_3.25d
tathādhunā mayā kāryaṃ svakulocitakāriṇām /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386001 (0.0):
adya buddhakule jāto buddhapatro 'smi sāmpratam // / tathādhunā mayā kāryaṃ svakulocitakāriṇā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413486 (0.0):
adya buddhakule jāto buddhaputro 'smi sāṃpratam // Bca_3.25 // / tathādhunā mayā kāryaṃ svakulocitakāriṇām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585945 (0.0):
adya buddhakule jāto % buddhaputro 'smi sāmprataṃ // Bca_3.25 // / tathādhunā mayā kāryaṃ $ svakulocitakāriṇāṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330473 (0.0):
adya buddhakule jāto buddhaputro 'smi sāmprataṃ // Bca_3.25 // / tathādhunā mayā kāryaṃ svakulocitakāriṇāṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803998 (0.058):
tathā tathāgatānnāthān Bca_2.22c / tathādhunā mayā kāryaṃ Bca_3.26a / tathā na durbalaṃ kaṃcid Bca_6.129c
nirmalasya kulasyāsya kalaṅko na bhavedyathā // SBca_3.26 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413490 (0.0):
tathādhunā mayā kāryaṃ svakulocitakāriṇām / / nirmalasya kulasyāsya kalaṅko na bhavedyathā // Bca_3.26 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585948 (0.0):
tathādhunā mayā kāryaṃ $ svakulocitakāriṇāṃ & / nirmalasya kulasyāsya % kalaṅko na bhavedyathā // Bca_3.26 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330476 (0.0):
tathādhunā mayā kāryaṃ svakulocitakāriṇāṃ / / nirmalasya kulasyāsya kalaṅko na bhavedyathā // Bca_3.26 //
andhaḥ saṃkārakūṭebhyo yathā ratnamavāpnuyāt / / tathā kathaṃcidapyetad bodhicittaṃ mamoditam // SBca_3.27 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413502 (0.0):
nirmalasya kulasyāsya kalaṅko na bhavedyathā // Bca_3.26 // / andhaḥ saṃkārakūṭebhyo yathā ratnamavāpnuyāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585961 (0.0):
nirmalasya kulasyāsya % kalaṅko na bhavedyathā // Bca_3.26 // / andhaḥ saṅkarakūṭebhyo $ yathā ratnamavāpnuyāt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330489 (0.0):
nirmalasya kulasyāsya kalaṅko na bhavedyathā // Bca_3.26 // / andhaḥ saṅkarakūṭebhyo yathā ratnamavāpnuyāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808793 (0.032):
bodhicittaṃ prasādataḥ Bca_3.24b / bodhicittaṃ mamoditaṃ Bca_3.27d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386018 (0.050):
andhaḥ satkālakūṭebhyo yathāa ratnamavāpnuyāt / / tathā kaṃkhacidapyetadbodhicittaṃ mamoditam //
jaganmṛtyuvināśāya jātametadrasāyanam / / jagaddāridryaśamanaṃ nidhānamidamakṣayam // SBca_3.28 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585972 (0.0):
tathā kathaṃcidapyetad % bodhicittaṃ mamoditaṃ // Bca_3.27 // / jaganmṛtyuvināśāya $ jātametadrasāyanaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330500 (0.0):
tathā kathaṃcidapyetad bodhicittaṃ mamoditaṃ // Bca_3.27 // / jaganmṛtyuvināśāya jātametadrasāyanaṃ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386030 (5.960):
tathā kaṃkhacidapyetadbodhicittaṃ mamoditam // / jaganmṛtyuvināśāya jātametadrasāyanam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413512 (5.960):
tathā kathaṃcidapyetad bodhicittaṃ mamoditam // Bca_3.27 // / jaganmṛtyuvināśāya jātametadrasāyanam /
jagadvyādhipraśamanaṃ bhaiṣajyamidamuttamam / / bhavādhvabhramaṇaśrāntajagadviśrāmapādapaḥ // SBca_3.29 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413527 (0.0):
jagadvayādhipraśamanaṃ bhaiṣajyamidamuttamam / / bhavādhvabhramaṇaśrāntajagadviśrāmapādapaḥ // Bca_3.29 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585976 (0.0):
jagaddāridryaśamanaṃ % nidhānamidamakṣayaṃ // Bca_3.28 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330504 (0.0):
jagaddāridryaśamanaṃ nidhānamidamakṣayaṃ // Bca_3.28 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386041 (5.960):
jagaddāridrayaśamanaṃ nidhānamidamakṣayam // / (Gkv 113) / jagad vyādhipraśamanaṃ bhaiṣajyamidamuttamam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585985 (1.192):
jagadvyādhipraśamanaṃ $ bhaiṣajyamidamuttamaṃ & / bhavādhvabhramaṇaśrānto % jagadviśrāmapādapaḥ // Bca_3.29 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330513 (1.192):
jagadvyādhipraśamanaṃ bhaiṣajyamidamuttamaṃ / / bhavādhvabhramaṇaśrānto jagadviśrāmapādapaḥ // Bca_3.29 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413511 (0.051):
jagaddāridyaśamanaṃ nidhānamidamakṣayam // Bca_3.28 //
durgatyuttaraṇe setuḥ sāmānyaḥ sarvayāyinām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413532 (0.0):
bhavādhvabhramaṇaśrāntajagadviśrāmapādapaḥ // Bca_3.29 // / durgatyuttaraṇe setuḥ sāmānyaḥ sarvayāyinām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585990 (0.0):
bhavādhvabhramaṇaśrānto % jagadviśrāmapādapaḥ // Bca_3.29 // / durgatyuttaraṇe setuḥ $ sāmānyaḥ sarvayāyināṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330518 (0.0):
bhavādhvabhramaṇaśrānto jagadviśrāmapādapaḥ // Bca_3.29 // / durgatyuttaraṇe setuḥ sāmānyaḥ sarvayāyināṃ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386047 (0.031):
bhavābdhabhramaṇaśrāntajagadviśrāmapādapaḥ // / durgatyuttaraṇe setuḥ sāmānyaḥ sarvapāpinām /
jagatkleśopaśamana uditaścittacandramāḥ // SBca_3.30 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413540 (0.0):
durgatyuttaraṇe setuḥ sāmānyaḥ sarvayāyinām / / jagatkleśopaśamana uditaścittacandramāḥ // Bca_3.30 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585999 (0.001):
jagatkleśoṣmaśamana % uditaścittacandramāḥ // Bca_3.30 // / jagadajñānatimira- $ protsāraṇamahāraviḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330527 (0.001):
durgatyuttaraṇe setuḥ sāmānyaḥ sarvayāyināṃ / / jagatkleśoṣmaśamana uditaścittacandramāḥ // Bca_3.30 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386055 (0.057):
jagatkleśoṣmaśamana uditaścittacandramāḥ // / jagadajñānatimiraprotsāraṇamahārabiḥ /
jagadajñānatimiraprotsāraṇamahāraviḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413545 (0.0):
jagatkleśopaśamana uditaścittacandramāḥ // Bca_3.30 // / jagadajñānatimiraprotsāraṇamahāraviḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586004 (0.0):
jagatkleśoṣmaśamana % uditaścittacandramāḥ // Bca_3.30 // / jagadajñānatimira- $ protsāraṇamahāraviḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330532 (0.0):
jagatkleśoṣmaśamana uditaścittacandramāḥ // Bca_3.30 // / jagadajñānatimira-protsāraṇamahāraviḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386058 (0.041):
jagatkleśoṣmaśamana uditaścittacandramāḥ // / jagadajñānatimiraprotsāraṇamahārabiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803407 (0.062):
jagat sukhitamastu ca Bca_10.56d / jagadajñānatimira- Bca_3.31a / jagadadya nimantritaṃ mayā Bca_3.33a
saddharmakṣīramathanānnavanītaṃ samutthitam // SBca_3.31 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413552 (0.0):
jagadajñānatimiraprotsāraṇamahāraviḥ / / saddharmakṣīramathanānnavanītaṃ samutthitam // Bca_3.31 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330539 (0.0):
jagadajñānatimira-protsāraṇamahāraviḥ / / saddharmakṣīramathanān navanītaṃ samutthitaṃ // Bca_3.31 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386065 (0.031):
jagadajñānatimiraprotsāraṇamahārabiḥ / / saddharmakṣīramathanānnavanītaṃ samutthitam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586011 (0.046):
jagadajñānatimira- $ protsāraṇamahāraviḥ & / saddharmakṣīramathanān % navanītaṃ samutthitaṃ // Bca_3.31 //
sukhabhogabubhukṣitasya vā janasārthasya bhavādhvacāriṇaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386070 (0.0):
saddharmakṣīramathanānnavanītaṃ samutthitam // / sukhabhogabubhukṣitasya vā janasārthasya bhavābdhacāriṇaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330546 (0.0):
saddharmakṣīramathanān navanītaṃ samutthitaṃ // Bca_3.31 // / sukhabhogabubhukṣitasya vā janasārthasya bhavādhvacāriṇaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413559 (1.192):
saddharmakṣīramathanānnavanītaṃ samutthitam // Bca_3.31 // / sukhabhogabubhukṣitasya vā janasārthasya bhavādhvacāriṇaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586018 (0.001):
saddharmakṣīramathanān % navanītaṃ samutthitaṃ // Bca_3.31 // / sukhabhogabubhukṣitasya vā $ janasārthasya bhavādhvacāriṇaḥ &
sukhasatramidaṃ hyupasthitaṃ sakalābhyāgatasattvatarpaṇam // SBca_3.32 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413561 (0.0):
sukhabhogabubhukṣitasya vā janasārthasya bhavādhvacāriṇaḥ / / sukhasatramidaṃ hyupasthitaṃ sakalā bhyāgatasattvatarpaṇam // Bca_3.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586027 (0.0):
sukhabhogabubhukṣitasya vā $ janasārthasya bhavādhvacāriṇaḥ & / sukhasatramidaṃ hyupasthitaṃ % sakalābhyāgatasattvatarpaṇaṃ // Bca_3.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330555 (0.0):
sukhabhogabubhukṣitasya vā janasārthasya bhavādhvacāriṇaḥ / / sukhasatramidaṃ hyupasthitaṃ sakalābhyāgatasattvatarpaṇaṃ // Bca_3.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812472 (0.020):
sakalaṃ yadi doṣavat Bca_9.51b / sakalābhyāgatasattvatarpaṇaṃ Bca_3.32d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386080 (0.042):
sukhabhogabubhukṣitasya vā janasārthasya bhavābdhacāriṇaḥ / / sukhastramidaṃ hyupasthitaṃ sakalābhyāgatasattvatarpaṇam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413568 (0.056):
sukhasatramidaṃ hyupasthitaṃ sakalā bhyāgatasattvatarpaṇam // Bca_3.32 // / jagadadya nimantritaṃ mayā sugatatvena sukhena cāntarā /
jagadadya nimantritaṃ mayā sugatatvena sukhena cāntarā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386088 (0.0):
sukhastramidaṃ hyupasthitaṃ sakalābhyāgatasattvatarpaṇam // / jagadadya mayā nimantritaṃ sugatatvena sukhena cāntarā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413576 (0.0):
sukhasatramidaṃ hyupasthitaṃ sakalā bhyāgatasattvatarpaṇam // Bca_3.32 // / jagadadya nimantritaṃ mayā sugatatvena sukhena cāntarā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19428172 (0.0):
nanu etadapi na samyak / yasmāt / jagadadya nimantritaṃ mayā sugatatvena sukhena cāntarā //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586035 (0.0):
sukhasatramidaṃ hyupasthitaṃ % sakalābhyāgatasattvatarpaṇaṃ // Bca_3.32 // / jagadadya nimantritaṃ mayā $ sugatatvena sukhena cāntarā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330563 (0.0):
sukhasatramidaṃ hyupasthitaṃ sakalābhyāgatasattvatarpaṇaṃ // Bca_3.32 // / jagadadya nimantritaṃ mayā sugatatvena sukhena cāntarā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803413 (0.044):
jagadajñānatimira- Bca_3.31a / jagadadya nimantritaṃ mayā Bca_3.33a
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // SBca_3.33 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386095 (0.0):
jagadadya mayā nimantritaṃ sugatatvena sukhena cāntarā / / purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413584 (0.0):
jagadadya nimantritaṃ mayā sugatatvena sukhena cāntarā / / purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // Bca_3.33 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586042 (0.0):
jagadadya nimantritaṃ mayā $ sugatatvena sukhena cāntarā & / purataḥ khalu sarvatāyinām % abhinandantu surāsurādayaḥ // Bca_3.33 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330570 (0.0):
jagadadya nimantritaṃ mayā sugatatvena sukhena cāntarā / / purataḥ khalu sarvatāyinām abhinandantu surāsurādayaḥ // Bca_3.33 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21800107 (0.041):
abhinandantu vilokya nārakāste Bca_10.15d / abhinandantu surāsurādayaḥ Bca_3.33d
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413592 (0.0):
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // Bca_3.33 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147689 (0.0):
yatrāpakāro 'pi sukhānubandhī sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi // SBca_1.36 / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148648 (0.0):
na bhadrakamidaṃ nāthā na kartavyaṃ punarmayā // SBca_2.66 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149814 (0.0):
vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam // / SBca_4.48 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151278 (0.0):
cikitsāpāṭhamātreṇa rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // SBca_5.109 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153095 (0.0):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // SBca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154163 (0.0):
tathotsāhavaśaṃ yāyādṛddhiścaivaṃ samṛdhyati // SBca_7.75 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1158928 (0.0):
saṃvṛtyānupalambhena puṇyasaṃbhāramādarāt // SBca_9.168 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431122 (0.001):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // Bca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408445 (0.019):
bhāvaḥ // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414866 (0.019):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19476094 (0.021):
mañjuśrīriva sadguṇaikavasatiḥ prajñākaro jāyatām // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422532 (0.025):
tasmāt sarvametat kriyānuṣṭhānena niṣpādayitavyamiti // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403044 (0.031):
śāntidevaviracitaḥ bodhicaryāvatāraḥ / / prajñākaramativiracitayā pañjikākhyavyākhyayā saṃvalitaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330575 (0.050):
bodhicaryāvatāre bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19436118 (0.054):
dhyānaparicchede eva vyākhyeye // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411897 (0.058):
etacca triskandhapravartanaprastāve [bodhe, 5.98 99] vyaktīkariṣyate // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ || / 4 Bodhicittāpramādo nāma caturthaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413600 (5.960):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893542 (0.032):
iti sāhityadarpaṇe rasādinirūpaṇo nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ / / caturthaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147699 (0.035):
bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ || / 2 Pāpadeśanā nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330577 (0.038):
bodhicaryāvatāre bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148656 (0.039):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma / dvitīyaḥ paricchedaḥ || / 3 Bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883898 (0.039):
ihi sāhityārpaṇo vākyasvarūpanirūpaṇo nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ / / tṛtīyaḥ paricchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896129 (0.039):
iti sāhityadarpaṇe dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyakāvyabhedanirūpaṇo nāma / caturthaḥ paricchedaḥ / / pañcamaḥ paricchedaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12779792 (0.039):
śīlapāramitāyāṃ saddharmaparigraho nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ || / Copyright (c) 2002 by Jens Braarvig - Oslo
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149821 (0.040):
bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ || / 5 Saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ /
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13671972 (0.041):
vāgvivekamelāvaṇasaṃśayaparicchedastṛtīyaḥ // 3 // / 4. caturthaḥ paricchedaḥ / dūraṅgamekacaramaśarīraṃ guhāśayam /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24233191 (0.043):
ācāryadharmottarakṛtāyāṃ vyāyabinduṭīkāyāṃ svārthānumānaṃ nāma dvitīyaḥ / paricchedaḥ || / tṛtīyaḥ parārthānumānaparicchedaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422541 (0.047):
saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ // / (Bcp 91) / 6. kṣāntipāramitā nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881908 (0.047):
sāhityadarpaṇo kāvyasvarūpanirūpaṇo nāma prathamaḥ paricchedaḥ / / dvitīyaḥ paricchedaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19476096 (0.048):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / prajñāpāramitāparicchedo navamaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1158930 (0.048):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / prajñāpāramitāparicchedo navamaḥ ||
Maitreya (attrib.): Madhyantavibhagakarika (bsa010_u.htm.txt) 23541194 (0.051):
// iti pratipakṣabhāvanādiparicchedaścaturthaḥ // / 5 Yānānuttaryaparicchedaḥ pañcamaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151287 (0.053):
saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ || / 6 kṣāntipāramitā nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 897281 (0.053):
iti sahityarpaṇo vyañjanāvyāpāranirūpaṇo nāma pañcamaḥ paricchedaḥ / / ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24248355 (0.054):
nyāyabinduvistaraṭīkāyāṃ śiṣyahitāyāṃ tṛtīyaḥ paricchedaḥ samāptaḥ || / sahastramekaṃ ślokānāṃ triśacślokāstathaiva ca |
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153104 (0.056):
nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ || / 7 Vīryapāramitā nāma saptamaḥ paricchedaḥ /
evaṃ gṛhītvā sudṛḍhaṃ bodhicittaṃ jinātmajaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383342 (0.0):
atha yasya manaḥ prasādameti prasavettasya tato 'dhikaṃ falam // / tasmād gṛhītvā sudṛḍhaṃ bodhicittaṃ jinātmajaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413603 (0.0):
4. bodhicittāpramādo nāma caturthaḥ paricchedaḥ / / evaṃ gṛhītvā sudṛḍhaṃ bodhicittaṃ jinātmajaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586060 (0.0):
Pariccheda 4 / evaṃ gṛhītvā sudṛḍhaṃ $ bodhicittaṃ jinātmajaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330588 (0.0):
Pariccheda 4 / evaṃ gṛhītvā sudṛḍhaṃ bodhicittaṃ jinātmajaḥ /
śikṣānatikrame yatnaṃ kuryānnityamatandritaḥ // SBca_4.1 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383346 (0.0):
tasmād gṛhītvā sudṛḍhaṃ bodhicittaṃ jinātmajaḥ / / śikṣānatikrame yatnaṃ kuryānnityamatandritaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586066 (0.0):
evaṃ gṛhītvā sudṛḍhaṃ $ bodhicittaṃ jinātmajaḥ & / śikṣānatikrame yatnaṃ % kuryānnityamatandritaḥ // Bca_4.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330594 (0.0):
evaṃ gṛhītvā sudṛḍhaṃ bodhicittaṃ jinātmajaḥ / / śikṣānatikrame yatnaṃ kuryānnityamatandritaḥ // Bca_4.1 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413614 (0.001):
śikṣānatikrame yatnaṃ kuryānnityamatandritaḥ // Bca_4.1 // / sahasā yatsamārabdhaṃ samyag yadavicāritam /
sahasā yatsamārabdhaṃ samyag yadavicāritam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413620 (0.0):
śikṣānatikrame yatnaṃ kuryānnityamatandritaḥ // Bca_4.1 // / sahasā yatsamārabdhaṃ samyag yadavicāritam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586072 (5.960):
śikṣānatikrame yatnaṃ % kuryānnityamatandritaḥ // Bca_4.1 // / sahasā yatsamārabdhaṃ $ samyag yadavicāritaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330600 (5.960):
śikṣānatikrame yatnaṃ kuryānnityamatandritaḥ // Bca_4.1 // / sahasā yatsamārabdhaṃ samyag yadavicāritaṃ /
tatra kuryānna vetyevaṃ pratijñāyāpi yujyate // SBca_4.2 // / vicāritaṃ tu yadbuddhairmahāprājñaiśca tatsutaiḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413634 (0.0):
sahasā yatsamārabdhaṃ samyag yadavicāritam / / tatra kuryānna vetyevaṃ pratijñāyāpi yujyate // Bca_4.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586086 (0.0):
tatra kuryānnavetyevaṃ % pratijñāyāpi yujyate // Bca_4.2 // / vicāritaṃ tu yadbuddhair $ mahāprājñaiśca tatsutaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330614 (0.0):
tatra kuryānnavetyevaṃ pratijñāyāpi yujyate // Bca_4.2 // / vicāritaṃ tu yadbuddhair mahāprājñaiśca tatsutaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586079 (0.002):
sahasā yatsamārabdhaṃ $ samyag yadavicāritaṃ & / tatra kuryānnavetyevaṃ % pratijñāyāpi yujyate // Bca_4.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330607 (0.002):
sahasā yatsamārabdhaṃ samyag yadavicāritaṃ / / tatra kuryānnavetyevaṃ pratijñāyāpi yujyate // Bca_4.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811707 (0.027):
vicāraḥ sarva ucyate Bca_9.109d / vicāritaṃ tu yadbuddhair Bca_4.3a
mayāpi ca yathāśakti tatra kiṃ parilambyate // SBca_4.3 // / yadi caivaṃ pratijñāya sādhayeyaṃ na karmaṇā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413642 (0.0):
vicāritaṃ tu yadbuddhairmahāprājñaiśca tatsutaiḥ / / mayāpi ca yathāśakti tatra kiṃ parilambyate // Bca_4.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586095 (0.0):
vicāritaṃ tu yadbuddhair $ mahāprājñaiśca tatsutaiḥ & / mayāpi ca yathāśakti % tatra kiṃ parilambyate // Bca_4.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330623 (0.0):
vicāritaṃ tu yadbuddhair mahāprājñaiśca tatsutaiḥ / / mayāpi ca yathāśakti tatra kiṃ parilambyate // Bca_4.3 //
etāṃ sarvāṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // SBca_4.4 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413644 (0.0):
yadi caivaṃ pratijñāya sādhayeyaṃ na karmaṇā / / etāṃ sarvāṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586103 (0.0):
yadicaivaṃ pratijñāya $ sādhayeyaṃ na karmaṇā & / etāṃ sarvāṃ visaṃvādya % kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330631 (0.0):
yadicaivaṃ pratijñāya sādhayeyaṃ na karmaṇā / / etāṃ sarvāṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149174 (0.039):
jagatsarvaṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // SBca_4.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586127 (0.043):
jagatsarvaṃ visaṃvādya % kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330655 (0.043):
jagatsarvaṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.6 //
manasā cintayitvāpi yo na dadyātpunarnaraḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383375 (0.0):
eatān sarvān visaṃvādya kā gatiste bhaviṣyati // / manasā cintayitvā tu yo na dadyāt punarnaraḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413656 (0.0):
manasā cintayitvāpi yo na dadyātpunarnaraḥ / / sa preto bhavatītyuktamalpamātre 'pi vastuni // Bca_4.5 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586109 (0.0):
etāṃ sarvāṃ visaṃvādya % kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.4 // / manasā cintayitvāpi $ yo na dadyātpunarnaraḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330637 (0.0):
etāṃ sarvāṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.4 // / manasā cintayitvāpi yo na dadyātpunarnaraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4580334 (0.059):
kṣipraṃ prāpnoti tatsarvaṃ pitṛbhaktastu yo naraḥ / / pratiśrayaṃ ca yo dadyādatithibyaḥ kṛtāñjaliḥ // BndP_2,16.56 //
sa preto bhavatītyuktamalpamātre 'pi vastuni // SBca_4.5 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413663 (0.0):
manasā cintayitvāpi yo na dadyātpunarnaraḥ / / sa preto bhavatītyuktamalpamātre 'pi vastuni // Bca_4.5 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586116 (0.0):
manasā cintayitvāpi $ yo na dadyātpunarnaraḥ & / sa preto bhavatītyuktam % alpamātre 'pi vastuni // Bca_4.5 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330644 (0.0):
manasā cintayitvāpi yo na dadyātpunarnaraḥ / / sa preto bhavatītyuktam alpamātre 'pi vastuni // Bca_4.5 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383382 (0.007):
manasā cintayitvā tu yo na dadyāt punarnaraḥ / / sa preto bhagavatītyuktamalpamātre 'pi vastuni //
kimutānuttaraṃ saukhyamuccairuddhuṣya bhāvataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413670 (0.0):
sa preto bhavatītyuktamalpamātre 'pi vastuni // Bca_4.5 // / kimutānuttaraṃ saukhyamuccairuddhuṣya bhāvataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586123 (0.0):
sa preto bhavatītyuktam % alpamātre 'pi vastuni // Bca_4.5 // / kimutānuttaraṃ saukhyam $ uccairuddhuṣya bhāvataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330651 (0.0):
sa preto bhavatītyuktam alpamātre 'pi vastuni // Bca_4.5 // / kimutānuttaraṃ saukhyam uccairuddhuṣya bhāvataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383385 (0.040):
sa preto bhagavatītyuktamalpamātre 'pi vastuni // / kimutānuttaraṃ saukhyamuccairudghuṣya bhāvataḥ /
jagatsarvaṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // SBca_4.6 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413676 (0.0):
kimutānuttaraṃ saukhyamuccairuddhuṣya bhāvataḥ / / jagatsarvaṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586129 (0.0):
kimutānuttaraṃ saukhyam $ uccairuddhuṣya bhāvataḥ & / jagatsarvaṃ visaṃvādya % kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330657 (0.0):
kimutānuttaraṃ saukhyam uccairuddhuṣya bhāvataḥ / / jagatsarvaṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149146 (0.039):
etāṃ sarvāṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // SBca_4.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586100 (0.041):
etāṃ sarvāṃ visaṃvādya % kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330628 (0.041):
etāṃ sarvāṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.4 //
vetti sarvajña evaitāmacintyāṃ karmaṇo gatim /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413683 (0.0):
jagatsarvaṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.6 // / vetti sarvajña evaitāmacintyāṃ karmaṇo gatim /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586136 (0.0):
jagatsarvaṃ visaṃvādya % kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.6 // / vetti sarvajña evaitām $ acintyāṃ karmaṇo gatiṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330664 (0.0):
jagatsarvaṃ visaṃvādya kā gatirme bhaviṣyati // Bca_4.6 // / vetti sarvajña evaitām acintyāṃ karmaṇo gatiṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811979 (0.062):
vṛddhiṃ caivaṃ gamiṣyati Bca_5.44d / vetāḍeneva kenāpi Bca_8.48c / vetti sarvajña evaitām Bca_4.7a
yadbodhicittatyāge 'pi mocayatyevaṃ tāṃ narān // SBca_4.7 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413690 (0.0):
vetti sarvajña evaitāmacintyāṃ karmaṇo gatim / / yadbodhicittatyāge 'pi mocayatyeva tāṃ narān // Bca_4.7 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586143 (0.0):
vetti sarvajña evaitām $ acintyāṃ karmaṇo gatiṃ & / yadbodhicittatyāge 'pi % mocayatyeva tānnarān // Bca_4.7 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330671 (0.0):
vetti sarvajña evaitām acintyāṃ karmaṇo gatiṃ / / yadbodhicittatyāge 'pi mocayatyeva tānnarān // Bca_4.7 //
bodhisattvasya tenaivaṃ sarvāpattirgarīyasī / / yasmādāpadyamāno 'sau sarvasattvārthahānikṛt // SBca_4.8 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383393 (0.0):
yasmādāpadyamāno 'sau sarvasattvārthahānikṛt //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413702 (0.0):
yadbodhicittatyāge 'pi mocayatyeva tāṃ narān // Bca_4.7 // / bodhisattvasya tenaivaṃ sarvāpattirgarīyasī /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586155 (0.0):
yadbodhicittatyāge 'pi % mocayatyeva tānnarān // Bca_4.7 // / bodhisattvasya tenaivaṃ $ sarvāpattirgarīyasī &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330683 (0.0):
yadbodhicittatyāge 'pi mocayatyeva tānnarān // Bca_4.7 // / bodhisattvasya tenaivaṃ sarvāpattirgarīyasī /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813049 (0.002):
sarvasattvārthasiddhaye Bca_3.10d / sarva sattvārthahānikṛt Bca_4.8d
yo 'pyanyaḥ kṣaṇamapyasya puṇyavighnaṃ kariṣyati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413709 (0.0):
yasmādāpadyamāno 'sau sarvasattvārthahānikṛt // Bca_4.8 // / yo 'pyanyaḥ kṣaṇamapyasya puṇyavighnaṃ kariṣyati /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586162 (0.0):
yasmādāpadyamāno 'sau % sarva sattvārthahānikṛt // Bca_4.8 // / yo 'pyanyaḥ kṣaṇamapyasya $ puṇyavighnaṃ kariṣyati &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330690 (0.0):
yasmādāpadyamāno 'sau sarva sattvārthahānikṛt // Bca_4.8 // / yo 'pyanyaḥ kṣaṇamapyasya puṇyavighnaṃ kariṣyati /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383401 (1.788):
yasmādāpadyamāno 'sau sarvasattvārthahānikṛt // / yo 'pyanyaḥ kṣaṇamapyasya puṇyavighnaṃ kariṣyati /
tasya durgatiparyanto nāsti sattvārthaghātinaḥ // SBca_4.9 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413716 (0.0):
yo 'pyanyaḥ kṣaṇamapyasya puṇyavighnaṃ kariṣyati / / tasya durgatiparyanto nāsti sattvārthaghātinaḥ // Bca_4.9 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586168 (0.0):
yo 'pyanyaḥ kṣaṇamapyasya $ puṇyavighnaṃ kariṣyati & / tasya durgatiparyanto % nāsti sattvārthadhātinaḥ // Bca_4.9 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330696 (0.0):
yo 'pyanyaḥ kṣaṇamapyasya puṇyavighnaṃ kariṣyati / / tasya durgatiparyanto nāsti sattvārthadhātinaḥ // Bca_4.9 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383408 (0.021):
yo 'pyanyaḥ kṣaṇamapyasya puṇyavighnaṃ kariṣyati / / tasya durgatiparyantaṃ nāsti sattvārthaghātinaḥ //
ekasyāpi hi sattvasya hitaṃ hatvā hato bhavet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413721 (0.0):
tasya durgatiparyanto nāsti sattvārthaghātinaḥ // Bca_4.9 // / ekasyāpi hi sattvasya hitaṃ hatvā hato bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586174 (0.0):
tasya durgatiparyanto % nāsti sattvārthadhātinaḥ // Bca_4.9 // / ekasyāpi hi sattvasya $ hitaṃ hatvā hato bhavet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330702 (0.0):
tasya durgatiparyanto nāsti sattvārthadhātinaḥ // Bca_4.9 // / ekasyāpi hi sattvasya hitaṃ hatvā hato bhavet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383411 (0.049):
tasya durgatiparyantaṃ nāsti sattvārthaghātinaḥ // / ekasyāpi hi sattvasya hitaṃ hitvā hato bhavet /
aśeṣākāśaparyantavāsināṃ kimu dehinām // SBca_4.10 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413728 (0.0):
ekasyāpi hi sattvasya hitaṃ hatvā hato bhavet / / aśeṣākāśaparyantavāsināṃ kimu dehinām // Bca_4.10 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586181 (0.0):
ekasyāpi hi sattvasya $ hitaṃ hatvā hato bhavet & / aśeṣākāśaparyanta- % vāsināṃ kimu dehināṃ // Bca_4.10 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330709 (0.0):
ekasyāpi hi sattvasya hitaṃ hatvā hato bhavet / / aśeṣākāśaparyanta-vāsināṃ kimu dehināṃ // Bca_4.10 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383418 (0.036):
ekasyāpi hi sattvasya hitaṃ hitvā hato bhavet / / aśoṣākāśaparyantavāsināṃ kimu dehinām //
evamāpattibalato bodhicittabalena ca / / dolāyamānaḥ saṃsāre bhūmiprāptau cirāyate // SBca_4.11 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413740 (0.0):
aśeṣākāśaparyantavāsināṃ kimu dehinām // Bca_4.10 // / evamāpattibalato bodhicittabalena ca /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586192 (0.0):
aśeṣākāśaparyanta- % vāsināṃ kimu dehināṃ // Bca_4.10 // / evamāpattibalato $ bodhicittabalena ca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330720 (0.0):
aśeṣākāśaparyanta-vāsināṃ kimu dehināṃ // Bca_4.10 // / evamāpattibalato bodhicittabalena ca /
tasmādyathāpratijñātaṃ sādhanīyaṃ mayādarāt / / nādya cetkriyate yatnastalenāsmi talaṃ gataḥ // SBca_4.12 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413754 (0.0):
dolāyamānaḥ saṃsāre bhūmiprāptau cirāyate // Bca_4.11 // / tasmādyathāpratijñātaṃ sādhanīyaṃ mayādarāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586207 (0.0):
dolāyamānaḥ saṃsāre % bhūmiprāptaścirāyate // Bca_4.11 // / tasmādyathā pratijñātaṃ $ sādhanīyaṃ mayādarāt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330735 (0.0):
dolāyamānaḥ saṃsāre bhūmiprāptaścirāyate // Bca_4.11 // / tasmādyathā pratijñātaṃ sādhanīyaṃ mayādarāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804333 (0.034):
tara duḥkhamahānadīm Bca_7.14b / talenāsmi talaṃ gataḥ Bca_4.12d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383355 (0.036):
nādya cet kriyate yatnaṃ talenāpi talaṃ vrajeḥ //
aprameyā gatā buddhāḥ sarvasattvagaveṣakāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586212 (0.0):
nādya cetkriyate yatnas % talenāsmi talaṃ gataḥ // Bca_4.12 // / aprameyā gatā buddhāḥ $ sarvasattvagaveṣakāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330740 (0.0):
nādya cetkriyate yatnas talenāsmi talaṃ gataḥ // Bca_4.12 // / aprameyā gatā buddhāḥ sarvasattvagaveṣakāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413756 (0.001):
nādya cetkriyate yatnastalenāsmi talaṃ gataḥ // Bca_4.12 // / aprameyā gatā buddhāḥ sarvasattvagaveṣakāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383425 (0.011):
apremeyāgatā buddhāḥ sarvasattvagaveṣakāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21800052 (0.029):
aprameyavyathābhājye Bca_7.34c / aprameyā gatā buddhāḥ Bca_4.13a / aprameyā gatāḥ kalpāḥ Bca_8.155a
naiṣāmahaṃ svadoṣeṇa cikitsāgocaraṃ gataḥ // SBca_4.13 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586220 (0.0):
aprameyā gatā buddhāḥ $ sarvasattvagaveṣakāḥ & / naiṣāmahaṃ svadoṣeṇa % cikitsāgocaraṃ gataḥ // Bca_4.13 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330748 (0.0):
aprameyā gatā buddhāḥ sarvasattvagaveṣakāḥ / / naiṣāmahaṃ svadoṣeṇa cikitsāgocaraṃ gataḥ // Bca_4.13 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383427 (0.011):
apremeyāgatā buddhāḥ sarvasattvagaveṣakāḥ / / tvameṣāṃ na svadoṣeṇa cikitsāagocaraṃ gataḥ //
adyāpi cettathaiva syāṃ yathaivāhaṃ punaḥ punaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413773 (0.0):
adyāpi cettathaiva syāṃ yathaivāhaṃ punaḥ punaḥ / / durgativyādhimaraṇacchedabhedādyavāpnuyām // Bca_4.14 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586226 (0.0):
naiṣāmahaṃ svadoṣeṇa % cikitsāgocaraṃ gataḥ // Bca_4.13 // / adyāpi cettathaiva syāṃ $ yathaivāhaṃ punaḥ punaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330754 (0.0):
naiṣāmahaṃ svadoṣeṇa cikitsāgocaraṃ gataḥ // Bca_4.13 // / adyāpi cettathaiva syāṃ yathaivāhaṃ punaḥ punaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21799636 (0.024):
adya me saphalaṃ janma Bca_3.25a / adyāpi cettathaiva syāṃ Bca_4.14a
durgativyādhimaraṇacchedabhedādyavāpnuyām // SBca_4.14 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413782 (0.0):
adyāpi cettathaiva syāṃ yathaivāhaṃ punaḥ punaḥ / / durgativyādhimaraṇacchedabhedādyavāpnuyām // Bca_4.14 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586235 (0.0):
adyāpi cettathaiva syāṃ $ yathaivāhaṃ punaḥ punaḥ & / durgativyādhimaraṇa- % cchedabhedādyavāpnuyāṃ // Bca_4.14 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330763 (0.0):
adyāpi cettathaiva syāṃ yathaivāhaṃ punaḥ punaḥ / / durgativyādhimaraṇa-cchedabhedādyavāpnuyāṃ // Bca_4.14 //
kadā tathāgatotpādaṃ śraddhāṃ mānuṣyameva ca / / kuśalābhyāsayogyatvamevaṃ lapsye 'tidurlabham // SBca_4.15 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413787 (0.0):
durgativyādhimaraṇacchedabhedādyavāpnuyām // Bca_4.14 // / kadā tathāgatotpādaṃ śraddhāṃ mānuṣyameva ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413794 (0.0):
kadā tathāgatotpādaṃ śraddhāṃ mānuṣyameva ca / / kuśalābhyāsayogyatvamevaṃ lapsye 'tidurlabham // Bca_4.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586240 (0.0):
durgativyādhimaraṇa- % cchedabhedādyavāpnuyāṃ // Bca_4.14 // / kadā tathāgatotpādaṃ $ śraddhāṃ mānuṣyameva vā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586247 (0.0):
kadā tathāgatotpādaṃ $ śraddhāṃ mānuṣyameva vā & / kuśalābhyāsayogyatvam % evaṃ lapsye 'ti durlabhaṃ // Bca_4.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330768 (0.0):
durgativyādhimaraṇa-cchedabhedādyavāpnuyāṃ // Bca_4.14 // / kadā tathāgatotpādaṃ śraddhāṃ mānuṣyameva vā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330775 (0.0):
kadā tathāgatotpādaṃ śraddhāṃ mānuṣyameva vā / / kuśalābhyāsayogyatvam evaṃ lapsye 'ti durlabhaṃ // Bca_4.15 //
ārogyaṃ divasaṃ cedaṃ sabhaktaṃ nirupadravam / / āyuḥkṣaṇaṃ visaṃvādi kāyopācitakopamaḥ // SBca_4.16 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413807 (0.0):
kuśalābhyāsayogyatvamevaṃ lapsye 'tidurlabham // Bca_4.15 // / (Bcp 45) ārogyaṃ divasaṃ cedaṃ sabhaktaṃ nirupadravam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586253 (0.0):
kuśalābhyāsayogyatvam % evaṃ lapsye 'ti durlabhaṃ // Bca_4.15 // / ārogyadivasaṃ cedaṃ $ sabhaktaṃ nirupadravaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330781 (0.0):
kuśalābhyāsayogyatvam evaṃ lapsye 'ti durlabhaṃ // Bca_4.15 // / ārogyadivasaṃ cedaṃ sabhaktaṃ nirupadravaṃ /
na hīdṛśairmaccaritairmānuṣyaṃ labhyate punaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413814 (0.0):
āyuḥkṣaṇaṃ visaṃvādi kāyopācitakopamaḥ // Bca_4.16 // / na hīdṛśairmaccaritairmānuṣyaṃ labhyate punaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586266 (0.0):
āyuḥ kṣaṇaṃ visaṃvādi % kāyo yācitakopamaḥ // Bca_4.16 // / nahīdṛśairmaccaritair $ mānuṣyaṃ labhyate punaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330794 (0.0):
āyuḥ kṣaṇaṃ visaṃvādi kāyo yācitakopamaḥ // Bca_4.16 // / nahīdṛśairmaccaritair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286772 (0.040):
nākuśalaiḥ karmapathair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // Dak_3.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601237 (0.040):
nākuśalaiḥ karmapathair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // SRKK_17 //
alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubham // SBca_4.17 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413819 (0.0):
na hīdṛśairmaccaritairmānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubham // Bca_4.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586271 (0.0):
nahīdṛśairmaccaritair $ mānuṣyaṃ labhyate punaḥ & / alabhyamāne mānuṣye % pāpameva kutaḥ śubhaṃ // Bca_4.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330799 (0.0):
nahīdṛśairmaccaritair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubhaṃ // Bca_4.17 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286773 (0.035):
nākuśalaiḥ karmapathair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // Dak_3.3 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601238 (0.035):
nākuśalaiḥ karmapathair mānuṣyaṃ labhyate punaḥ / / alabhyamāne mānuṣye duḥkham eva kutaḥ sukham // SRKK_17 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383447 (0.042):
sadgatāvalabhyamānāyāṃ pāpameva kutaḥ śubham // / (Gkv 99) / yadā kuśalayogyo 'pi kuśalaṃ tvaṃ karoṣi na /
yadā kuśalayogyo 'pi kuśalaṃ na karomyaham /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413826 (0.0):
alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubham // Bca_4.17 // / yadā kuśalayogyo 'pi kuśalaṃ na karomyaham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586278 (0.0):
alabhyamāne mānuṣye % pāpameva kutaḥ śubhaṃ // Bca_4.17 // / yadā kuśalayogyo 'pi $ kuśalaṃ na karomyahaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330806 (0.0):
alabhyamāne mānuṣye pāpameva kutaḥ śubhaṃ // Bca_4.17 // / yadā kuśalayogyo 'pi kuśalaṃ na karomyahaṃ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383452 (0.035):
sadgatāvalabhyamānāyāṃ pāpameva kutaḥ śubham // / (Gkv 99) / yadā kuśalayogyo 'pi kuśalaṃ tvaṃ karoṣi na /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810390 (0.063):
yadarthaṃ dūtadūtīnāṃ Bca_8.41a / yadā kuśalayogyo 'pi Bca_4.18a / yadā ca draṣṭukāmaḥ syāṃ Bca_10.53a
apāyaduḥkhaiḥ saṃmūḍhaḥ kiṃ kariṣyāmyahaṃ tadā // SBca_4.18 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413829 (0.0):
yadā kuśalayogyo 'pi kuśalaṃ na karomyaham / / apāyaduḥkhaiḥ saṃmūḍhaḥ kiṃ kariṣyāmyahaṃ tadā // Bca_4.18 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586286 (0.0):
yadā kuśalayogyo 'pi $ kuśalaṃ na karomyahaṃ & / apāyaduḥkhaiḥ saṃmūḍhaḥ % kiṃ kariṣyāmyahaṃ tadā // Bca_4.18 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330814 (0.0):
yadā kuśalayogyo 'pi kuśalaṃ na karomyahaṃ / / apāyaduḥkhaiḥ saṃmūḍhaḥ kiṃ kariṣyāmyahaṃ tadā // Bca_4.18 //
akurvataśca kuśalaṃ pāpaṃ cāpyupacinvataḥ / / hataḥ sugatiśabdo 'pi kalpakoṭiśatairapi // SBca_4.19 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383468 (0.0):
akurvataśca kauśalyaṃ pāpamevopacinnataḥ / / hataḥ sugatiśabdo 'pi kalpakoṭiśatairapi //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413844 (0.0):
apāyaduḥkhaiḥ saṃmūḍhaḥ kiṃ kariṣyāmyahaṃ tadā // Bca_4.18 // / akurvataśca kuśalaṃ pāpaṃ cāpyupacinvataḥ / / hataḥ sugatiśabdo 'pi kalpakoṭiśatairapi // Bca_4.19 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586296 (0.001):
apāyaduḥkhaiḥ saṃmūḍhaḥ % kiṃ kariṣyāmyahaṃ tadā // Bca_4.18 // / akurvataśca kuśalaṃ $ pāpaṃ cāpyupacinvataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330824 (0.001):
apāyaduḥkhaiḥ saṃmūḍhaḥ kiṃ kariṣyāmyahaṃ tadā // Bca_4.18 // / akurvataśca kuśalaṃ pāpaṃ cāpyupacinvataḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328480 (0.051):
sudurlabho buddhaśabdaḥ kalpakoṭiśatair api | / kiṃ punar darśanaṃ sarvakāṅkṣācchedanam uttamam ||sudṛṣṭo lokapradyotaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3781429 (0.051):
yathā + ārya gaṇḍa vyūhe saṃvarṇitaṃ | su dur labho buddha śabdaḥ / kalpa koṭi śatair api | kiṃ punar darśanaṃ sarva kāṅkṣā cchedanam uttamam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975603 (0.051):
yathāryagaṇḍavyūhe saṃvarṇitaṃ | sudurlabho buddhaśabdaḥ kalpakoṭiśatair / api | kiṃ punar darśanaṃ sarvakāṅkṣācchedanam uttamam ||
ata evāha bhagavān mānuṣyamatidurlabham / / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // SBca_4.20 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3680421 (0.0):
so 'haṃ prāpya manuṣyatvaṃ sasaddharmamahotsavam / / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // BuSto_1.5 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286820 (0.0):
ata evāha bhagavān mānuṣyam atidurlabham / / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // Dak_3.6 //
Matrceta: Prasadapratibhodhava (= Satapancasatka) (matpra_u.htm.txt) 26625568 (0.0):
so 'haṃ prāpya manuṣyatvaṃ sasaddharmamahotsavam | / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam || 5
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413856 (0.0):
hataḥ sugatiśabdo 'pi kalpakoṭiśatairapi // Bca_4.19 // / ata evāha bhagavānmānuṣyamatidurlabham /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19433557 (0.0):
vṛthīkṛtamiti yāvat / kathaṃcillabdhaṃ / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇavat sucireṇa prāptam / ata eva
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19475226 (0.0):
kṣaṇasya daurlabhyaṃ paramadurlabhatvam / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586308 (0.0):
hataḥ sugataśabdo 'pi % kalpakoṭiśatairapi // Bca_4.19 // / ata evāha bhagavān $ mānuṣamatidurlabhaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330836 (0.0):
hataḥ sugataśabdo 'pi kalpakoṭiśatairapi // Bca_4.19 // / ata evāha bhagavān mānuṣamatidurlabhaṃ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601284 (0.0):
ata evāha bhagavān mānuṣyam atidurlabham / / mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpanopamam // SRKK_20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802410 (0.025):
kūṭāgārairmanojñaiḥ stutimukharasurastrīsahastropagītair Bca_10.14c / kūrmagrīvārpaṇopamaṃ Bca_4.20d
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19189118 (0.031):
calārṇavayugacchidrakūrmagrīvāpraveśavat /
Nagarjuna: Suhrllekha (bsa015_u.htm.txt) 16706393 (0.040):
mahārṇavayugacchidre hi kūrmagrīvārpaṇācca mānuṣaṃ janma /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19404054 (0.060):
mahārṇavayugacchidrakurmagrīvārpaṇopamā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27654210 (0.062):
mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // Dak_3.6 //
ekakṣaṇakṛtāt pāpādavīcau kalpamāsyate /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286801 (0.0):
yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // Dak_3.4 // / ekakṣaṇakṛtāt pāpāt avīcau kalpam āsyate /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383479 (0.0):
eke kṣaṇakṛtāt pāpādavīcau kalpamāsyate //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413865 (0.0):
mahārṇavayugacchidrakūrmagrīvārpaṇopamam // Bca_4.20 // / ekakṣaṇakṛtāt pāpādavīcau kalpamāsyate /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601266 (0.0):
yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // SRKK_18 // / ekakṣaṇakṛtāt pāpād avīcau kalpam āsyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586315 (0.025):
mahārṇavayugacchidra- % kūrmagrīvārpaṇopamaṃ // Bca_4.20 // / ekakṣaṇātkṛtātpāpād $ avīcau kalpamāpsyate &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330843 (0.025):
mahārṇavayugacchidra-kūrmagrīvārpaṇopamaṃ // Bca_4.20 // / ekakṣaṇātkṛtātpāpād avīcau kalpamāpsyate /
anādikālopacitāt pāpāt kā sugatau kathā // SBca_4.21 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383481 (0.0):
eke kṣaṇakṛtāt pāpādavīcau kalpamāsyate // / anādikālopacitāt pāpāt kā sugatau kathā //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413870 (0.0):
ekakṣaṇakṛtāt pāpādavīcau kalpamāsyate / / anādikālopacitāt pāpāt kā sugatau kathā // Bca_4.21 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586322 (0.022):
ekakṣaṇātkṛtātpāpād $ avīcau kalpamāpsyate & / anādikālopacitāt % pāpātkā sugatau kathā // Bca_4.21 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330850 (0.022):
ekakṣaṇātkṛtātpāpād avīcau kalpamāpsyate / / anādikālopacitāt pāpātkā sugatau kathā // Bca_4.21 //
na ca tanmātramevāsau vedayitvā vimucyate / / tasmāttadvedayanneva pāpamanyat prasūyate // SBca_4.22 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413881 (0.0):
anādikālopacitāt pāpāt kā sugatau kathā // Bca_4.21 // / na ca tanmātramevāsau vedayitvā vimucyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586334 (0.001):
anādikālopacitāt % pāpātkā sugatau kathā // Bca_4.21 // / na ca tanmātramevāsau $ vedayitvā vimucyate &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330862 (0.001):
anādikālopacitāt pāpātkā sugatau kathā // Bca_4.21 // / na ca tanmātramevāsau vedayitvā vimucyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807703 (0.059):
pāpapuṇyasamudbhavaḥ Bca_9.11d / pāpamanyatprasūyate Bca_4.22d / pāpameva kutaḥ śubhaṃ Bca_4.17d
nātaḥ parā vañcanāsti na ca moho 'styataḥ paraḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413888 (0.0):
tasmāttadvedayanneva pāpamanyat prasūyate // Bca_4.22 // / nātaḥ parā vañcanāsti na ca moho 'styataḥ paraḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586341 (0.0):
yasyāttadvedayanneva % pāpamanyatprasūyate // Bca_4.22 // / nātaḥparā vañcanāsti $ na ca moho 'styataḥparaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330869 (0.0):
yasyāttadvedayanneva pāpamanyatprasūyate // Bca_4.22 // / nātaḥparā vañcanāsti na ca moho 'styataḥparaḥ /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601251 (0.032):
nātaḥ paraṃ vañcanāsti na ca moho 'sty ataḥ param /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286786 (0.036):
nātaḥ paraṃ vañcanāsti na ca moho 'sty ataḥ param / / yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // Dak_3.4 //
yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // SBca_4.23 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413890 (0.0):
nātaḥ parā vañcanāsti na ca moho 'styataḥ paraḥ / / yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // Bca_4.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586348 (0.0):
nātaḥparā vañcanāsti $ na ca moho 'styataḥparaḥ & / yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya % nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // Bca_4.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330876 (0.0):
nātaḥparā vañcanāsti na ca moho 'styataḥparaḥ / / yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // Bca_4.23 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14286790 (0.036):
nātaḥ paraṃ vañcanāsti na ca moho 'sty ataḥ param / / yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // Dak_3.4 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601255 (0.036):
nātaḥ paraṃ vañcanāsti na ca moho 'sty ataḥ param / / yad īdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya na kuryāt kuśalaṃ bahu // SRKK_18 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806742 (0.043):
nābhāvasya vikāro 'sti Bca_9.147a / nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā Bca_4.23d
yadi caivaṃ vimṛṣyāmi punaḥ sīdāmi mohitaḥ / / śociṣyāmi ciraṃ bhūyo yamadūtaiḥ pracoditaḥ // SBca_4.24 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586359 (0.0):
yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya % nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // Bca_4.23 // / yadi caivaṃ vimṛṣyāmi $ punaḥ sīdāmi mohitaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330887 (0.0):
yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya nābhyastaṃ kuśalaṃ mayā // Bca_4.23 // / yadi caivaṃ vimṛṣyāmi punaḥ sīdāmi mohitaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383495 (0.047):
yadīdṛśaṃ kṣaṇaṃ prāpya punaḥ sīdasi mohitaḥ / / śociṣyasi ciraṃ bhūyo yamadūtaiḥ pracoditaḥ //
ciraṃ dhakṣyati me kāyaṃ nārakāgniḥ suduḥsahaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413914 (0.0):
ciraṃ dhakṣyati me kāyaṃ nārakāgniḥ suduḥsahaḥ / / paścāttāpānalaścittaṃ ciraṃ dhakṣyatyaśikṣitam // Bca_4.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586367 (0.0):
śociṣyāmi ciraṃ bhūyo % yamadūtaiḥ pracoditaḥ // Bca_4.24 // / ciraṃ dhakṣyati me kāyaṃ $ nārakāgniḥ suduḥsahaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330895 (0.0):
śociṣyāmi ciraṃ bhūyo yamadūtaiḥ pracoditaḥ // Bca_4.24 // / ciraṃ dhakṣyati me kāyaṃ nārakāgniḥ suduḥsahaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383500 (0.020):
śociṣyasi ciraṃ bhūyo yamadūtaiḥ pracoditaḥ // / ciraṃ dhakṣyati te kāyam nārakāgni suduḥsahaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803270 (0.048):
ciraṃ dhakṣyatiniścitaṃ Bca_4.25d / ciraṃ dhakṣyati me kāyaṃ Bca_4.25a
paścāttāpānalaścittaṃ ciraṃ dhakṣyatyaśikṣitam // SBca_4.25 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413921 (0.0):
ciraṃ dhakṣyati me kāyaṃ nārakāgniḥ suduḥsahaḥ / / paścāttāpānalaścittaṃ ciraṃ dhakṣyatyaśikṣitam // Bca_4.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586373 (0.0):
ciraṃ dhakṣyati me kāyaṃ $ nārakāgniḥ suduḥsahaḥ & / paścāttāpānalaścittaṃ % ciraṃ dhakṣyatiniścitaṃ // Bca_4.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330901 (0.0):
ciraṃ dhakṣyati me kāyaṃ nārakāgniḥ suduḥsahaḥ / / paścāttāpānalaścittaṃ ciraṃ dhakṣyatiniścitaṃ // Bca_4.25 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383505 (0.024):
ciraṃ dhakṣyati te kāyam nārakāgni suduḥsahaḥ / / paścāttāpānalacittaṃ ciraṃ dhakṣyatyaśikṣitam //
kathaṃcidapi saṃprāpto hitabhūmiṃ sudurlabhām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413927 (0.0):
paścāttāpānalaścittaṃ ciraṃ dhakṣyatyaśikṣitam // Bca_4.25 // / kathaṃcidapi saṃprāpto hitabhūmiṃ sudurlabhām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586379 (0.0):
paścāttāpānalaścittaṃ % ciraṃ dhakṣyatiniścitaṃ // Bca_4.25 // / kathaṃcidapi saṃprāpto $ hitabhūmiṃ sudurlabhāṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330907 (0.0):
paścāttāpānalaścittaṃ ciraṃ dhakṣyatiniścitaṃ // Bca_4.25 // / kathaṃcidapi saṃprāpto hitabhūmiṃ sudurlabhāṃ /
jānannapi ca nīye 'haṃ tāneva narakān punaḥ // SBca_4.26 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413932 (0.0):
kathaṃcidapi saṃprāpto hitabhūmiṃ sudurlabhām / / jānannapi ca nīye 'haṃ tāneva narakān punaḥ // Bca_4.26 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586385 (0.003):
jānannapi ca nīyo 'haṃ % tāneva narakānpunaḥ // Bca_4.26 // / atra me cetanā nāsti $ mantrairiva vimohitaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330913 (0.003):
jānannapi ca nīyo 'haṃ tāneva narakānpunaḥ // Bca_4.26 // / atra me cetanā nāsti mantrairiva vimohitaḥ /
atra me cetanā nāsti mantrairiva vimohitaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586394 (0.0):
jānannapi ca nīyo 'haṃ % tāneva narakānpunaḥ // Bca_4.26 // / atra me cetanā nāsti $ mantrairiva vimohitaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330922 (0.0):
jānannapi ca nīyo 'haṃ tāneva narakānpunaḥ // Bca_4.26 // / atra me cetanā nāsti mantrairiva vimohitaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413935 (0.002):
jānannapi ca nīye 'haṃ tāneva narakān punaḥ // Bca_4.26 // / atra me cetanā nāsti mantrairiva vimohitaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21799515 (0.003):
atra grahī bhaviṣyāmi Bca_4.43a / atra me cetanā nāsti Bca_4.27a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383533 (0.008):
atra te cetanā nāsti mantrairiva vimohitaḥ //
na jāne kena muhyāmi ko 'trāntarmama tiṣṭhati // SBca_4.27 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586401 (0.0):
atra me cetanā nāsti $ mantrairiva vimohitaḥ & / na jāne kena muhyāmi % ko 'trāntarmama tiṣṭhati // Bca_4.27 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330929 (0.0):
atra me cetanā nāsti mantrairiva vimohitaḥ / / na jāne kena muhyāmi ko 'trāntarmama tiṣṭhati // Bca_4.27 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413948 (0.002):
na jāne kena muhyāmi ko 'trāntarmama tiṣṭhati // Bca_4.27 // / hastapādādirahitāstṛṣṇādveṣādiśatravaḥ /
hastapādādirahitāstṛṣṇādveṣādiśatravaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383515 (0.0):
hastapādādirahitāstṛṣṇādveṣādiśatravaḥ / / na śurā naiva te prājñāḥ kathaṃ dāsīkṛto 'si taiḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413956 (0.0):
na jāne kena muhyāmi ko 'trāntarmama tiṣṭhati // Bca_4.27 // / hastapādādirahitāstṛṣṇādveṣādiśatravaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586408 (0.0):
na jāne kena muhyāmi % ko 'trāntarmama tiṣṭhati // Bca_4.27 // / hastapādādirahitās $ tṛṣṇādveṣādiśatravaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330936 (0.0):
na jāne kena muhyāmi ko 'trāntarmama tiṣṭhati // Bca_4.27 // / hastapādādirahitās tṛṣṇādveṣādiśatravaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814413 (0.050):
hastapādādirahitās Bca_4.28a / hastādibhedena bahuprakāraḥ Bca_8.91a
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153364 (0.062):
sarvajñanītyanutsargādbodhiṃ kiṃ nāpnuyāmaham // SBca_7.19 // / athāpi hastapādādi dātavyamiti me bhayam /
na śūrā na ca te prājñāḥ kathaṃ dāsīkṛto 'smi taiḥ // SBca_4.28 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413964 (0.0):
hastapādādirahitāstṛṣṇādveṣādiśatravaḥ / / na śūrā na ca te prājñāḥ kathaṃ dāsīkṛto 'smi taiḥ // Bca_4.28 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586417 (0.001):
hastapādādirahitās $ tṛṣṇādveṣādiśatravaḥ & / na śurā na ca te prājñāḥ % kathaṃ dāsīkṛto 'smi taiḥ // Bca_4.28 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330945 (0.001):
hastapādādirahitās tṛṣṇādveṣādiśatravaḥ / / na śurā na ca te prājñāḥ kathaṃ dāsīkṛto 'smi taiḥ // Bca_4.28 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383520 (0.050):
hastapādādirahitāstṛṣṇādveṣādiśatravaḥ / / na śurā naiva te prājñāḥ kathaṃ dāsīkṛto 'si taiḥ //
maccittāvasthitā eva ghnanti māmeva susthitāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413969 (0.0):
na śūrā na ca te prājñāḥ kathaṃ dāsīkṛto 'smi taiḥ // Bca_4.28 // / maccittāvasthitā eva ghnanti māmeva susthitāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586422 (0.001):
na śurā na ca te prājñāḥ % kathaṃ dāsīkṛto 'smi taiḥ // Bca_4.28 // / maccittāvasthitā eva $ dhnanti māmeva susthitāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330950 (0.001):
na śurā na ca te prājñāḥ kathaṃ dāsīkṛto 'smi taiḥ // Bca_4.28 // / maccittāvasthitā eva dhnanti māmeva susthitāḥ /
tatrāpyahaṃ na kupyāmi dhigasthānasahiṣṇutām // SBca_4.29 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413975 (0.0):
maccittāvasthitā eva ghnanti māmeva susthitāḥ / / tatrāpyahaṃ na kupyāmi dhigasthānasahiṣṇutām // Bca_4.29 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586428 (0.0):
maccittāvasthitā eva $ dhnanti māmeva susthitāḥ & / tatrāpyahaṃ na kupyāmi % dhigasthānasahiṣṇutāṃ // Bca_4.29 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330956 (0.0):
maccittāvasthitā eva dhnanti māmeva susthitāḥ / / tatrāpyahaṃ na kupyāmi dhigasthānasahiṣṇutāṃ // Bca_4.29 //
sarve devā manuṣyāśca yadi syurmama śatravaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413981 (0.0):
tatrāpyahaṃ na kupyāmi dhigasthānasahiṣṇutām // Bca_4.29 // / sarve devā manuṣyāśca yadi syurmama śatravaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586434 (0.0):
tatrāpyahaṃ na kupyāmi % dhigasthānasahiṣṇutāṃ // Bca_4.29 // / sarve devā manuṣyāśca $ yadi syurmama śatravaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330962 (0.0):
tatrāpyahaṃ na kupyāmi dhigasthānasahiṣṇutāṃ // Bca_4.29 // / sarve devā manuṣyāśca yadi syurmama śatravaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383540 (0.007):
sarve devā manuṣyāśca yadi syustava śatravaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813198 (0.060):
sarve dāntā bhavanti ca Bca_5.5d / sarve devā manuṣyāśca Bca_4.30a
te 'pi nāvīcikaṃ vahniṃ samudānayituṃ kṣamāḥ // SBca_4.30 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383544 (0.0):
sarve devā manuṣyāśca yadi syustava śatravaḥ / / te 'pi nāvīcikaṃ vahniṃ samudānayituṃ kṣamāḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586440 (0.0):
sarve devā manuṣyāśca $ yadi syurmama śatravaḥ & / te 'pi nāvīcikaṃ vahniṃ % samudānayituṃ kṣamāḥ // Bca_4.30 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330968 (0.0):
sarve devā manuṣyāśca yadi syurmama śatravaḥ / / te 'pi nāvīcikaṃ vahniṃ samudānayituṃ kṣamāḥ // Bca_4.30 //
merorapi yadāsaṅgānna bhasmāpyupalabhyate /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413994 (0.0):
te 'pi nāvīcikaṃ banhiṃ samudānayituṃ kṣamāḥ // Bca_4.30 // / (Bcp 46) merorapi yadāsaṅgānna bhasmāpyupalabhyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330974 (0.035):
te 'pi nāvīcikaṃ vahniṃ samudānayituṃ kṣamāḥ // Bca_4.30 // / merorapi yadāsaṅgān na bhasmāpyupalabhyate /
kṣaṇāt kṣipanti māṃ tatra balinaḥ kleśaśatravaḥ // SBca_4.31 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414001 (0.0):
(Bcp 46) merorapi yadāsaṅgānna bhasmāpyupalabhyate / / kṣaṇāt kṣipanti māṃ tatra balinaḥ kleśaśatravaḥ // Bca_4.31 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586453 (0.0):
merorapi yadāsaṅgān $ na bhasmāpyupalabhyate & / kṣaṇātkṣipanti māṃ tatra % balinaḥ kleśaśatravaḥ // Bca_4.31 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330981 (0.0):
merorapi yadāsaṅgān na bhasmāpyupalabhyate / / kṣaṇātkṣipanti māṃ tatra balinaḥ kleśaśatravaḥ // Bca_4.31 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808519 (0.039):
balaṃ sattvārthasiddhaye Bca_7.31b / balinaḥ kleśaśatravaḥ Bca_4.31d
na hi sarvānyaśatrūṇāṃ dīrghamāyurapīdṛśam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414010 (0.0):
kṣaṇāt kṣipanti māṃ tatra balinaḥ kleśaśatravaḥ // Bca_4.31 // / na hi sarvānyaśatrūṇāṃ dīrghamāyurapīdṛśam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586462 (0.0):
kṣaṇātkṣipanti māṃ tatra % balinaḥ kleśaśatravaḥ // Bca_4.31 // / nahi sarvānyaśatrūṇāṃ $ dīrghamāyurapīdṛśaṃ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330990 (0.0):
kṣaṇātkṣipanti māṃ tatra balinaḥ kleśaśatravaḥ // Bca_4.31 // / nahi sarvānyaśatrūṇāṃ dīrghamāyurapīdṛśaṃ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806580 (0.052):
nahi sarvānyaśatrūṇāṃ Bca_4.32a / na hi so 'nyamapekṣate Bca_9.124b
anādyantaṃ mahādīrghaṃ yanmama kleśavairiṇām // SBca_4.32 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414018 (0.0):
na hi sarvānyaśatrūṇāṃ dīrghamāyurapīdṛśam / / anādyantaṃ mahādīrghaṃ yanmama kleśavairiṇām // Bca_4.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586470 (0.0):
nahi sarvānyaśatrūṇāṃ $ dīrghamāyurapīdṛśaṃ & / anādyantaṃ mahādīrghaṃ % yanmama kleśavairiṇāṃ // Bca_4.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330998 (0.0):
nahi sarvānyaśatrūṇāṃ dīrghamāyurapīdṛśaṃ / / anādyantaṃ mahādīrghaṃ yanmama kleśavairiṇāṃ // Bca_4.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810698 (0.025):
yanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ Bca_5.100b / yanmama kleśavairiṇāṃ Bca_4.32d
sarve hitāya kalpante ānukūlyena sevitāḥ / / sevyamānāstvamī kleśāḥ sutarāṃ duḥkhakārakāḥ // SBca_4.33 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586481 (0.0):
anādyantaṃ mahādīrghaṃ % yanmama kleśavairiṇāṃ // Bca_4.32 // / sarve hitāya kalpante $ ānukūlyena sevitāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331009 (0.0):
anādyantaṃ mahādīrghaṃ yanmama kleśavairiṇāṃ // Bca_4.32 // / sarve hitāya kalpante ānukūlyena sevitāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414020 (0.001):
anādyantaṃ mahādīrghaṃ yanmama kleśavairiṇām // Bca_4.32 // / sarve hitāya kalpante ānukūlyena sevitāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414030 (0.001):
sevyamānāstvamī kleśāḥ sutarāṃ duḥkhakārakāḥ // Bca_4.33 // / iti saṃtatadīrghavairiṣu vyasanaughaprasavaikahetuṣu /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383555 (0.018):
sarve hitāya kalpyante svānukūlyena sevitāḥ /
iti saṃtatadīrghavairiṣu vyasanaughaprasavaikahetuṣu /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414037 (0.0):
sevyamānāstvamī kleśāḥ sutarāṃ duḥkhakārakāḥ // Bca_4.33 // / iti saṃtatadīrghavairiṣu vyasanaughaprasavaikahetuṣu /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586489 (0.0):
sevyamānāstvamī kleśāḥ % sutarāṃ duḥkhakārakāḥ // Bca_4.33 // / itisatatadīrghavairiṣu $ vyasanaughaprasavaikahetuṣu &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331017 (0.0):
sevyamānāstvamī kleśāḥ sutarāṃ duḥkhakārakāḥ // Bca_4.33 // / itisatatadīrghavairiṣu vyasanaughaprasavaikahetuṣu /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812060 (0.047):
vyasanaṃ vinipātaya Bca_8.165d / vyasanaughaprasavaikahetuṣu Bca_4.34b
hṛdaye nivasatsu nirbhayaṃ mama saṃsāraratiḥ kathaṃ bhavet // SBca_4.34 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586498 (0.0):
itisatatadīrghavairiṣu $ vyasanaughaprasavaikahetuṣu & / hṛdaye nivasatsu nirbhayaṃ % mama saṃsāraratiḥ kathaṃ bhavet // Bca_4.34
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331026 (0.0):
itisatatadīrghavairiṣu vyasanaughaprasavaikahetuṣu / / hṛdaye nivasatsu nirbhayaṃ mama saṃsāraratiḥ kathaṃ bhavet // Bca_4.34 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414040 (1.192):
iti saṃtatadīrghavairiṣu vyasanaughaprasavaikahetuṣu / / hṛdaye nivasatsu nirbhayaṃ mama saṃsāraratiḥ kathaṃ bhavet // Bca_4.34 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809411 (0.002):
mama ye pratyupasthitāḥ Bca_6.99b / mama saṃsāraratiḥ kathaṃ bhavet Bca_4.34d
bhavacārakapālakā ime narakādiṣvapi vadhyaghātakāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383564 (0.0):
sevyamānastvamī kleśāḥ sutarāṃ duḥkhakārakāḥ // / bhavacārakapālakā ime narakādiṣvapi vadhyaghātakāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414054 (0.0):
bhavacārakapālakā ime narakādiṣvapi vadhyaghātakāḥ / / mativeśmani lobhapañjare yadi tiṣṭhanti kutaḥ sukhaṃ mama // Bca_4.35 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586506 (0.0):
hṛdaye nivasatsu nirbhayaṃ % mama saṃsāraratiḥ kathaṃ bhavet // Bca_4.34 / bhavacārakapālakā ime $ narakādiṣvapi vadhyaghātakāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331034 (0.0):
hṛdaye nivasatsu nirbhayaṃ mama saṃsāraratiḥ kathaṃ bhavet // Bca_4.34 // / bhavacārakapālakā ime narakādiṣvapi vadhyaghātakāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808930 (0.051):
bhayotsavādisaṃbandhe Bca_5.42a / bhavacārakapālakā ime Bca_4.35a / bhavacārakabandhano varākaḥ Bca_1.9a
mativeśmani lobhapañjare yadi tiṣṭhanti kutaḥ sukhaṃ mama // SBca_4.35 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414063 (0.0):
bhavacārakapālakā ime narakādiṣvapi vadhyaghātakāḥ / / mativeśmani lobhapañjare yadi tiṣṭhanti kutaḥ sukhaṃ mama // Bca_4.35 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586515 (1.192):
bhavacārakapālakā ime $ narakādiṣvapi vadhyaghātakāḥ & / mativeśmani lobhapañjare % yadi tiṣṭhati kutaḥ sukhaṃ mama // Bca_4.35 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331043 (1.192):
bhavacārakapālakā ime narakādiṣvapi vadhyaghātakāḥ / / mativeśmani lobhapañjare yadi tiṣṭhati kutaḥ sukhaṃ mama // Bca_4.35 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810497 (0.047):
yadi tannānubhūyate Bca_9.90b / yadi tiṣṭhati kutaḥ sukhaṃ mama Bca_4.35d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383565 (0.049):
bhavacārakapālakā ime narakādiṣvapi vadhyaghātakāḥ / / mativeśmani lobhayan jale yadi tiṣṭhanti kuta sukhaṃ tava //
tasmānna tāvadahamatra dhuraṃ kṣipāmi yāvanna śatrava ime nihatāḥ samakṣam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414074 (0.0):
mativeśmani lobhapañjare yadi tiṣṭhanti kutaḥ sukhaṃ mama // Bca_4.35 // / tasmānna tāvadahamatra dhuraṃ kṣipāmi yāvanna śatrava ime nihatāḥ samakṣam
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586526 (0.0):
mativeśmani lobhapañjare % yadi tiṣṭhati kutaḥ sukhaṃ mama // Bca_4.35 // / tasmānna tāvadahamatra dhuraṃ kṣipāmi $ yāvanna śatrava ime nihatāḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331054 (0.0):
mativeśmani lobhapañjare yadi tiṣṭhati kutaḥ sukhaṃ mama // Bca_4.35 // / tasmānna tāvadahamatra dhuraṃ kṣipāmi yāvanna śatrava ime nihatāḥ samakṣaṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804483 (1.192):
tasmānna kaścitrailokye Bca_5.8c / tasmānna tāvadahamatra dhuraṃ kṣipāmi Bca_4.36a
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810969 (0.040):
yāvanto nārakāḥ kecid Bca_10.4a / yāvanna śatrava ime nihatāḥ samakṣaṃ Bca_4.36b
svalpe 'pi tāvadapakāriṇi baddharoṣā mānonnatāstamanihatya na yānti nidrām
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414086 (0.0):
tasmānna tāvadahamatra dhuraṃ kṣipāmi yāvanna śatrava ime nihatāḥ samakṣam / svalpe 'pi tāvadapakāriṇi baddharoṣā mānonnatāstamanihatya na yānti nidrām
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586537 (0.0):
khalpe 'pi tāvadapakāriṇi baddharoṣā % mānonnatāstamanihatya na yānti
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809681 (0.0):
mānonnatāstamanihatya na yānti nidrāṃ Bca_4.36d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331065 (0.0):
khalpe 'pi tāvadapakāriṇi baddharoṣā mānonnatāstamanihatya na yānti nidrāṃ
// SBca_4.36 // / prakṛtimaraṇaduḥkhitāndhakārān / raṇaśirasi prasabhaṃ nihantumugrāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414097 (0.0):
svalpe 'pi tāvadapakāriṇi baddharoṣā mānonnatāstamanihatya na yānti nidrām / // Bca_4.36 // / prakṛtimaraṇaduḥkhitāndhakārān / raṇaśirasi prasabhaṃ nihantumugrāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586547 (0.0):
khalpe 'pi tāvadapakāriṇi baddharoṣā % mānonnatāstamanihatya na yānti / nidrāṃ // Bca_4.36 // / prakṛtimaraṇaduḥkhitāndhakārān $ raṇaśirasi prasamaṃ nihantumugrāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331075 (0.0):
khalpe 'pi tāvadapakāriṇi baddharoṣā mānonnatāstamanihatya na yānti nidrāṃ / // Bca_4.36 // / prakṛtimaraṇaduḥkhitāndhakārān raṇaśirasi prasamaṃ nihantumugrāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808061 (0.048):
prakupyanti prahṛṣyanti Bca_9.155c / prakṛtimaraṇaduḥkhitāndhakārān Bca_4.37a
agaṇitaśaraśaktighātaduḥkhā na vimukhatāmupayāntyasādhayitvā // SBca_4.37
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414099 (0.0):
prakṛtimaraṇaduḥkhitāndhakārān / raṇaśirasi prasabhaṃ nihantumugrāḥ / / agaṇitaśaraśaktighātaduḥkhā na vimukhatāmupayāntyasādhayitvā // Bca_4.37
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586558 (0.0):
prakṛtimaraṇaduḥkhitāndhakārān $ raṇaśirasi prasamaṃ nihantumugrāḥ & / agaṇitaśaraśaktighātaduḥkhā % na vimukhatāmupayāntyasādhayitvā // Bca_4.37
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331086 (0.0):
prakṛtimaraṇaduḥkhitāndhakārān raṇaśirasi prasamaṃ nihantumugrāḥ / / agaṇitaśaraśaktighātaduḥkhā na vimukhatāmupayāntyasādhayitvā // Bca_4.37
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21799358 (0.026):
akṣīṇe pāpasaṃcaye Bca_2.32d / agaṇitaśaraśaktighātaduḥkhā Bca_4.37c
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806426 (0.034):
na vipākaphalākāṅkṣā Bca_8.109c / na vimukhatāmupayāntyasādhayitvā Bca_4.37d
kimuta satatasarvaduḥkhahetūn prakṛtiripūnupahantumudyatasya /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586567 (0.0):
agaṇitaśaraśaktighātaduḥkhā % na vimukhatāmupayāntyasādhayitvā // Bca_4.37 / kimuta satatasarvaduḥkhahetūn $ prakṛtiripūnupahantumudyatasya &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331095 (0.0):
agaṇitaśaraśaktighātaduḥkhā na vimukhatāmupayāntyasādhayitvā // Bca_4.37 / kimuta satatasarvaduḥkhahetūn prakṛtiripūnupahantumudyatasya /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802072 (0.002):
kimīrṣyālo na rakṣasi Bca_8.46d / kimuta satatasarvaduḥkhahetūn Bca_4.38a
bhavati mama viṣādadainyamadya vyasanaśatairapi kena hetunā vai //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586576 (0.0):
kimuta satatasarvaduḥkhahetūn $ prakṛtiripūnupahantumudyatasya & / bhavati mama viṣādadainyamadya % vyasanaśatairapi kena hetunā vai //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331104 (0.0):
kimuta satatasarvaduḥkhahetūn prakṛtiripūnupahantumudyatasya / / bhavati mama viṣādadainyamadya vyasanaśatairapi kena hetunā vai //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414125 (0.001):
bhavati mama viṣādadainyamadya vyasanaśatairapi kena hetunā vai // / Bca_4.38 // / akāraṇenaiva ripukṣatāni gātreṣvalaṃkāravadudvahanti /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812052 (0.044):
vyathāyāṃ kutra kupyate Bca_6.44d / vyasanaśatairapi kena hetunā vai Bca_4.38d
SBca_4.38 // / akāraṇenaiva ripukṣatāni gātreṣvalaṃkāravadudvahanti /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414132 (0.0):
bhavati mama viṣādadainyamadya vyasanaśatairapi kena hetunā vai // / Bca_4.38 // / akāraṇenaiva ripukṣatāni gātreṣvalaṃkāravadudvahanti /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586581 (0.001):
bhavati mama viṣādadainyamadya % vyasanaśatairapi kena hetunā vai // / Bca_4.38 // / akāraṇenaiva ripukṣatāni $ gātreṣvalaṇkāravadudvahanti &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331109 (0.001):
bhavati mama viṣādadainyamadya vyasanaśatairapi kena hetunā vai // / Bca_4.38 // / akāraṇenaiva ripukṣatāni gātreṣvalaṇkāravadudvahanti /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383576 (0.058):
mativeśmani lobhayan jale yadi tiṣṭhanti kuta sukhaṃ tava // / akāraṇenāpi ripukṣatāni gātreṣvalaṃkāradudvahanti /
mahārthasiddhyai tu samudyatasya duḥkhāni kasmānmama bādhakāni //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383584 (0.0):
mahārthasiddhyai tu samudyatasya duḥkhāni kasmāttava bādhakāni //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414140 (0.0):
akāraṇenaiva ripukṣatāni gātreṣvalaṃkāravadudvahanti / / mahārthasiddhyai tu samudyatasya duḥkhāni kasmānmama bādhakāni // Bca_4.39
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586590 (0.0):
mahārhasiddhyai tu samudyatasya % duḥkhāni kasmānmama bādhakāni //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331118 (0.0):
mahārhasiddhyai tu samudyatasya duḥkhāni kasmānmama bādhakāni // Bca_4.39
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805390 (0.064):
duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ Bca_5.17a / duḥkhāni kasmānmama bādhakāni Bca_4.39d / duḥkhāni daurmanasyāni Bca_7.41a
SBca_4.39 // / svajīvikāmātranibaddhacittāḥ kaivartacaṇḍālakṛṣīvalādyāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383595 (0.0):
mahārthasiddhyai tu samudyatasya duḥkhāni kasmāttava bādhakāni // / svajīvikāmātranibaddhacittāḥ kaivartacaṇḍālakṛṣīvalādyāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586601 (0.0):
mahārhasiddhyai tu samudyatasya % duḥkhāni kasmānmama bādhakāni // / Bca_4.39 // / svajīvikāmātranibaddhacittāḥ $ kaivartacaṇḍālakṛṣīvalādyāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331129 (0.0):
mahārhasiddhyai tu samudyatasya duḥkhāni kasmānmama bādhakāni // Bca_4.39 / svajīvikāmātranibaddhacittāḥ kaivartacaṇḍālakṛṣīvalādyāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414144 (0.001):
mahārthasiddhyai tu samudyatasya duḥkhāni kasmānmama bādhakāni // Bca_4.39 / svajīvikāmātranibaddhacittāḥ kaivartacaṇḍālakṛṣīvalādyāḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814163 (0.001):
svacchojjvalasphāṭikakuṭṭimeṣu Bca_2.10c / svajīvikāmātranibaddhacittāḥ Bca_4.40a
śītātapādivyasanaṃ sahante jagaddhitārthaṃ na kathaṃ sahe 'ham //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24383602 (0.0):
svajīvikāmātranibaddhacittāḥ kaivartacaṇḍālakṛṣīvalādyāḥ / / śītātapādivyasanaṃ sahante jagaddhitārtham sahase kathaṃ na //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586613 (0.0):
svajīvikāmātranibaddhacittāḥ $ kaivartacaṇḍālakṛṣīvalādyāḥ & / śītātapādivyasanaṃ sahante % jagaddhitārthaṃ na kathaṃ sahe 'ham //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803458 (0.0):
jagaddhitārthaṃ na kathaṃ sahe 'ham Bca_4.40d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331141 (0.0):
svajīvikāmātranibaddhacittāḥ kaivartacaṇḍālakṛṣīvalādyāḥ / / śītātapādivyasanaṃ sahante jagaddhitārthaṃ na kathaṃ sahe 'ham // Bca_4.40
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414163 (0.003):
śītātapādivyasanaṃ sahante jagaddhitārthaṃ na kathaṃ sahe 'ham // Bca_4.40 / daśadigvyomaparyantajagatkleśavimokṣaṇe /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812274 (0.049):
śīghraṃ sarvajñatākāmo Bca_9.55c / śītātapādivyasanaṃ sahante Bca_4.40c
SBca_4.40 // / daśadigvyomaparyantajagatkleśavimokṣaṇe /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414171 (0.0):
śītātapādivyasanaṃ sahante jagaddhitārthaṃ na kathaṃ sahe 'ham // Bca_4.40 / daśadigvyomaparyantajagatkleśavimokṣaṇe /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586620 (0.0):
śītātapādivyasanaṃ sahante % jagaddhitārthaṃ na kathaṃ sahe 'ham // / Bca_4.40 // / daśadigvyomaparyanta- $ jagatkleśavimokṣaṇe &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331148 (0.0):
śītātapādivyasanaṃ sahante jagaddhitārthaṃ na kathaṃ sahe 'ham // Bca_4.40 / daśadigvyomaparyanta-jagatkleśavimokṣaṇe /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1159716 (0.008):
tameva nāthaṃ paśyeyaṃ mañjunāthamavighnataḥ // SBca_10.53 // / daśadigvyomaparyantasarvasattvārthasādhane /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19476997 (0.011):
tameva nāthaṃ paśyeyaṃ mañjunāthamavighnataḥ // Bca_10.53 // / daśadigvyomaparyantasarvasattvārthasādhane /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16596635 (0.011):
tameva nāthaṃ paśyeyaṃ % mañjunāthamavighnataḥ // Bca_10.53 // / daśadigvyomaparyanta- $ sarvasattvārthasādhane &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6341160 (0.011):
tameva nāthaṃ paśyeyaṃ mañjunāthamavighnataḥ // Bca_10.53 // / daśadigvyomaparyanta-sarvasattvārthasādhane /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805074 (0.023):
darśanāt svaṃ prakāśate Bca_9.25b / daśadigvyomaparyanta- Bca_4.41a
pratijñāya madātmāpi na kleśebhyo vimocitaḥ // SBca_4.41 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414178 (0.0):
daśadigvyomaparyantajagatkleśavimokṣaṇe / / pratijñāya madātmāpi na kleśebhyo vimocitaḥ // Bca_4.41 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586627 (0.002):
daśadigvyomaparyanta- $ jagatkleśavimokṣaṇe & / pratijñāya mahātmāpi % na kleśebhyo vimocitaḥ // Bca_4.41 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331155 (0.002):
daśadigvyomaparyanta-jagatkleśavimokṣaṇe / / pratijñāya mahātmāpi na kleśebhyo vimocitaḥ // Bca_4.41 //
ātmapramāṇamajñātvā bruvannunmattakastadā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414184 (0.0):
pratijñāya madātmāpi na kleśebhyo vimocitaḥ // Bca_4.41 // / ātmapramāṇamajñātvā bruvannunmattakastadā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586633 (0.0):
pratijñāya mahātmāpi % na kleśebhyo vimocitaḥ // Bca_4.41 // / ātmapramāṇamajñātvā $ bruvannunmattakastadā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331161 (0.0):
pratijñāya mahātmāpi na kleśebhyo vimocitaḥ // Bca_4.41 // / ātmapramāṇamajñātvā bruvannunmattakastadā /
anivartī bhaviṣyāmi tasmātkleśavadhe sadā // SBca_4.42 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414189 (0.0):
ātmapramāṇamajñātvā bruvannunmattakastadā / / anivartī bhaviṣyāmi tasmātkleśavadhe sadā // Bca_4.42 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586638 (0.002):
ātmapramāṇamajñātvā $ bruvannunmattakastadā & / anivarttī bhaviṣyāmi % tasmātkleśavadhe sadā // Bca_4.42 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331166 (0.002):
ātmapramāṇamajñātvā bruvannunmattakastadā / / anivarttī bhaviṣyāmi tasmātkleśavadhe sadā // Bca_4.42 //
atra grahī bhaviṣyāmi baddhavairaśca vigrahī /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586645 (0.0):
anivarttī bhaviṣyāmi % tasmātkleśavadhe sadā // Bca_4.42 // / atra grahī bhaviṣyāmi $ baddhavairaśca vigrahī &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331173 (0.0):
anivarttī bhaviṣyāmi tasmātkleśavadhe sadā // Bca_4.42 // / atra grahī bhaviṣyāmi baddhavairaśca vigrahī /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414192 (0.001):
anivartī bhaviṣyāmi tasmātkleśavadhe sadā // Bca_4.42 // / atra grahī bhaviṣyāmi baddhavairaśca vigrahī /
anyatra tadvidhātkleśāt kleśaghātānubandhinaḥ // SBca_4.43 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586652 (0.0):
atra grahī bhaviṣyāmi $ baddhavairaśca vigrahī & / anyatra tadvidhātkleśāt % kleśaghātānubandhinaḥ // Bca_4.43 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331180 (0.0):
atra grahī bhaviṣyāmi baddhavairaśca vigrahī / / anyatra tadvidhātkleśāt kleśaghātānubandhinaḥ // Bca_4.43 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802658 (0.063):
krodhaḥ kasmānna vāryate Bca_6.73d / kleśaghātānubandhinaḥ Bca_4.43d / kleśajñeyāvṛtitamaḥ Bca_9.55a
galantvantrāṇi me kāmaṃ śiraḥ patatu nāma me /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586659 (0.0):
anyatra tadvidhātkleśāt % kleśaghātānubandhinaḥ // Bca_4.43 // / galantvantrāṇi me kāmaṃ $ śiraḥ patatu nāma me &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331187 (0.0):
anyatra tadvidhātkleśāt kleśaghātānubandhinaḥ // Bca_4.43 // / galantvantrāṇi me kāmaṃ śiraḥ patatu nāma me /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802907 (0.044):
garbhiṇyaśca prasūyantāṃ Bca_10.19c / galantvantrāṇi me kāmaṃ Bca_4.44a
na tvevāvanatiṃ yāmi sarvathā kleśavairiṇām // SBca_4.44 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586668 (0.0):
galantvantrāṇi me kāmaṃ $ śiraḥ patatu nāma me & / na tvevāvanatiṃ yāmi % sarvathā kleśavairiṇām // Bca_4.44 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331196 (0.0):
galantvantrāṇi me kāmaṃ śiraḥ patatu nāma me / / na tvevāvanatiṃ yāmi sarvathā kleśavairiṇām // Bca_4.44 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414219 (0.001):
na tvevāvanatiṃ yāmi sarvathā kleśavairiṇām // Bca_4.44 // / nirvāsitasyāpi tu nāma śatrordeśāntare sthānaparigrahaḥ syāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812926 (0.045):
sarvatraiva mamāstu tat Bca_6.96b / sarvathā kleśavairiṇām Bca_4.44d / sarvathāpi na tatte 'sti Bca_6.84c
nirvāsitasyāpi tu nāma śatrordeśāntare sthānaparigrahaḥ syāt /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414227 (0.0):
na tvevāvanatiṃ yāmi sarvathā kleśavairiṇām // Bca_4.44 // / nirvāsitasyāpi tu nāma śatrordeśāntare sthānaparigrahaḥ syāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586676 (0.0):
na tvevāvanatiṃ yāmi % sarvathā kleśavairiṇām // Bca_4.44 // / nirvāsitasyāpi tu nāma śatror $ deśāntare sthānaparigrahaḥ syāt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331204 (0.0):
na tvevāvanatiṃ yāmi sarvathā kleśavairiṇām // Bca_4.44 // / nirvāsitasyāpi tu nāma śatror deśāntare sthānaparigrahaḥ syāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805546 (0.039):
deśayiṣyāmi śūnyatām Bca_9.168b / deśāntare sthānaparigrahaḥ syāt Bca_4.45b
yataḥ punaḥ saṃbhṛtaśaktireti na kleśaśatrorgatirīdṛśī tu // SBca_4.45 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414230 (0.0):
nirvāsitasyāpi tu nāma śatrordeśāntare sthānaparigrahaḥ syāt / / yataḥ punaḥ saṃbhṛtaśaktireti na kleśaśatrorgatirīdṛśī tu // Bca_4.45 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586688 (0.0):
nirvāsitasyāpi tu nāma śatror $ deśāntare sthānaparigrahaḥ syāt & / yataḥ punaḥ saṃbhṛtaśaktireti % na kleśaśatrorgatirīdṛśī tu // Bca_4.45 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805869 (0.0):
na kleśavaśago bhavet Bca_7.61d / na kleśaśatrorgatirīdṛśī tu Bca_4.45d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331216 (0.0):
nirvāsitasyāpi tu nāma śatror deśāntare sthānaparigrahaḥ syāt / / yataḥ punaḥ saṃbhṛtaśaktireti na kleśaśatrorgatirīdṛśī tu // Bca_4.45 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414237 (0.057):
yataḥ punaḥ saṃbhṛtaśaktireti na kleśaśatrorgatirīdṛśī tu // Bca_4.45 // / (Bcp 47) nāya, na tu kleśaśatroḥ / na tasya itaraśatruvatsamācāro dṛśyate
kvāsau yāyānmanmanaḥstho nirastaḥ sthitvā yasmin madvadhārthaṃ yateta /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414268 (0.0):
kvāsau yāyānmanmanaḥstho nirastaḥ sthitvā yasmin madvadhārthaṃ yateta /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586699 (0.0):
yataḥ punaḥ saṃbhṛtaśaktireti % na kleśaśatrorgatirīdṛśī tu // Bca_4.45 // / kvāsau yāyānmanaḥstho nirastaḥ $ sthitvā yasminmadvadhārthaṃ yateta &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813971 (0.0):
sthitvā yasminmadvadhārthaṃ yateta Bca_4.46b
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331227 (0.0):
yataḥ punaḥ saṃbhṛtaśaktireti na kleśaśatrorgatirīdṛśī tu // Bca_4.45 // / kvāsau yāyānmanaḥstho nirastaḥ sthitvā yasminmadvadhārthaṃ yateta /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802732 (0.062):
kva yāsyasi mayā dṛṣṭaḥ Bca_8.169a / kvāsau yāyānmanaḥstho nirastaḥ Bca_4.46a
nodyogo me kevalaṃ mandabuddheḥ kleśāḥ prajñādṛṣṭisādhyā varākāḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414270 (0.0):
kvāsau yāyānmanmanaḥstho nirastaḥ sthitvā yasmin madvadhārthaṃ yateta / / nodyogo me kevalaṃ mandabuddheḥ kleśāḥ prajñādṛṣṭisādhyā varākāḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586710 (0.0):
kvāsau yāyānmanaḥstho nirastaḥ $ sthitvā yasminmadvadhārthaṃ yateta & / nodyogo me kevalaṃ mandabuddheḥ % kleśāḥ prajñādṛṣṭisādhyā varākāḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807271 (0.0):
nodyogo me kevalaṃ mandabuddheḥ Bca_4.46c
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331238 (0.0):
kvāsau yāyānmanaḥstho nirastaḥ sthitvā yasminmadvadhārthaṃ yateta / / nodyogo me kevalaṃ mandabuddheḥ kleśāḥ prajñādṛṣṭisādhyā varākāḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802708 (0.001):
kleśāṃśca prahareddṛḍham Bca_7.67b / kleśāḥ prajñādṛṣṭisādhyā varākāḥ Bca_4.46d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414278 (0.013):
nodyogo me kevalaṃ mandabuddheḥ kleśāḥ prajñādṛṣṭisādhyā varākāḥ // / Bca_4.46 // / mama cittānnirvāsitaḥ asau kleśaripuḥ kutra gatvā avasthānaṃ kuryāt,
SBca_4.46 // / na kleśā viṣayeṣu nendriyagaṇe nāpyantarāle sthitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414330 (0.0):
na kleśā viṣayeṣu nendriyagaṇe nāpyantarāle sthitā
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586719 (0.0):
nodyogo me kevalaṃ mandabuddheḥ % kleśāḥ prajñādṛṣṭisādhyā varākāḥ // / Bca_4.46 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805878 (0.0):
na kleśaśatrorgatirīdṛśī tu Bca_4.45d / na kleśā viṣayeṣu nendriyagaṇe nāpyantarāle sthitā Bca_4.47a
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331247 (0.0):
nodyogo me kevalaṃ mandabuddheḥ kleśāḥ prajñādṛṣṭisādhyā varākāḥ // / Bca_4.46 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802708 (0.029):
kleśāṃśca prahareddṛḍham Bca_7.67b / kleśāḥ prajñādṛṣṭisādhyā varākāḥ Bca_4.46d
nāto 'nyatra kuha sthitāḥ punaramī mathnanti kṛtsnaṃ jagat /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414336 (0.0):
na kleśā viṣayeṣu nendriyagaṇe nāpyantarāle sthitā / nāto 'nyatra kuha sthitāḥ punaramī mathnanti kṛtsnaṃ jagat /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586728 (0.0):
na kleśā viṣayeṣu nendriyagaṇe nāpyantarāle sthitā $ nāto 'nyatra / kuhasthitāḥ punarime mathnanti kṛtsnaṃ jagat &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806646 (0.0):
nāto 'nyatra kuhasthitāḥ punarime mathnanti kṛtsnaṃ jagat Bca_4.47b
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331256 (0.0):
na kleśā viṣayeṣu nendriyagaṇe nāpyantarāle sthitā nāto 'nyatra / kuhasthitāḥ punarime mathnanti kṛtsnaṃ jagat /
māyaiveyamato vimuñca hṛdayaṃ trāsaṃ bhajasvodyamaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414400 (0.0):
tathā ca kimatra samucitamasti? āha / māyaiveyamato vimuñca hṛdayaṃ trāsaṃ bhajasvodyamaṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586732 (0.022):
kuhasthitāḥ punarime mathnanti kṛtsnaṃ jagat & / māyaiveyamato vimuñca hṛdayatrāsaṃ bhajasvodyamaṃ % prajñārthaṃ kimakāṇḍa
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809761 (0.022):
māyaiveyamato vimuñca hṛdayatrāsaṃ bhajasvodyamaṃ Bca_4.47c
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331260 (0.022):
kuhasthitāḥ punarime mathnanti kṛtsnaṃ jagat / / māyaiveyamato vimuñca hṛdayatrāsaṃ bhajasvodyamaṃ prajñārthaṃ kimakāṇḍa
prajñārthaṃ kimakāṇḍa eva narakeṣvātmānamābādhase // SBca_4.47 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414406 (0.0):
māyaiveyamato vimuñca hṛdayaṃ trāsaṃ bhajasvodyamaṃ / prajñārthaṃ kimakāṇḍa eva narakeṣvātmānamābādhase // Bca_4.47 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808099 (0.0):
prajñārūpaṃ kulaṃ dhanam Bca_8.151d / prajñārthaṃ kimakāṇḍa eva narakeṣvātmānamābādhase Bca_4.47d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586741 (0.001):
māyaiveyamato vimuñca hṛdayatrāsaṃ bhajasvodyamaṃ % prajñārthaṃ kimakāṇḍa
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331269 (0.001):
māyaiveyamato vimuñca hṛdayatrāsaṃ bhajasvodyamaṃ prajñārthaṃ kimakāṇḍa
evaṃ viniścitya karomi yatnaṃ yathoktaśikṣāpratipattihetoḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386275 (0.0):
sevyāḥ satpuruṣā niratyayaguṇaśrīsampadaṃ vāṃchatā / / evaṃ viniścitya karomi yatnaṃ yathoktaśikṣāpratipattihetoḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586748 (0.0):
eva narakeṣvātmānamābādhase // Bca_4.47 // / evaṃ viniścitya karomi yatnaṃ $ yathoktaśikṣāpratipattihetoḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331276 (0.0):
eva narakeṣvātmānamābādhase // Bca_4.47 // / evaṃ viniścitya karomi yatnaṃ yathoktaśikṣāpratipattihetoḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414471 (0.038):
idānīṃ prāktanamarthamaśeṣamupasaṃharannāha / evaṃ viniścitya karomi yatnaṃ yathoktaśikṣāpratipattihetoḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414502 (0.054):
dṛḍhīkṛtya anantaramāyāsvabhāvatāṃ vā, karomi yatnam / kimartham? / yathoktaśikṣāpratipattihetoḥ, yathoktaśikṣā bodhisattvasya teṣu teṣu
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801283 (0.056):
evaṃ vaśīkṛtasvātmā Bca_5.71a / evaṃ viniścitya karomi yatnaṃ Bca_4.48a
vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386281 (0.0):
evaṃ viniścitya karomi yatnaṃ yathoktaśikṣāpratipattihetoḥ / vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586756 (0.0):
evaṃ viniścitya karomi yatnaṃ $ yathoktaśikṣāpratipattihetoḥ & / vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti % bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331284 (0.0):
evaṃ viniścitya karomi yatnaṃ yathoktaśikṣāpratipattihetoḥ / / vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam // Bca_4.48
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809232 (0.024):
bhaiṣajyamidamuttamaṃ Bca_3.29b / bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam Bca_4.48d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414484 (0.027):
vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam // Bca_4.48 / (Bcp 48) evaṃ samanantarasakalaparicchedapratipāditamarthaṃ viniścitya
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812029 (0.048):
vaidyavākyaṃ na laṅghayet Bca_2.55b / vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti Bca_4.48c
SBca_4.48 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408445 (0.0):
bhāvaḥ // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414866 (0.0):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147689 (0.0):
yatrāpakāro 'pi sukhānubandhī sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi // SBca_1.36 / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148648 (0.0):
na bhadrakamidaṃ nāthā na kartavyaṃ punarmayā // SBca_2.66 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149090 (0.0):
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // SBca_3.33 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151278 (0.0):
cikitsāpāṭhamātreṇa rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // SBca_5.109 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153095 (0.0):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // SBca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154163 (0.0):
tathotsāhavaśaṃ yāyādṛddhiścaivaṃ samṛdhyati // SBca_7.75 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1158927 (0.0):
saṃvṛtyānupalambhena puṇyasaṃbhāramādarāt // SBca_9.168 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413591 (0.001):
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // Bca_3.33 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431122 (0.001):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // Bca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422532 (0.027):
tasmāt sarvametat kriyānuṣṭhānena niṣpādayitavyamiti // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19476093 (0.028):
mañjuśrīriva sadguṇaikavasatiḥ prajñākaro jāyatām // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403044 (0.031):
śāntidevaviracitaḥ bodhicaryāvatāraḥ / / prajñākaramativiracitayā pañjikākhyavyākhyayā saṃvalitaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329197 (0.048):
bodhicaryāvatāre bodhicittānuśaṃsā nāma prathamaḥ paricchedaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19436118 (0.054):
dhyānaparicchede eva vyākhyeye // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411897 (0.058):
etacca triskandhapravartanaprastāve [bodhe, 5.98 99] vyaktīkariṣyate // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ || / 5 Saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414869 (0.0):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151287 (0.020):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408445 (0.031):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147689 (0.031):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422540 (0.036):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896129 (0.038):
iti sāhityadarpaṇe dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyakāvyabhedanirūpaṇo nāma / caturthaḥ paricchedaḥ / / pañcamaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149098 (0.040):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ ||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 897281 (0.043):
iti sahityarpaṇo vyañjanāvyāpāranirūpaṇo nāma pañcamaḥ paricchedaḥ / / ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147698 (0.043):
bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ || / 2 Pāpadeśanā nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413597 (0.048):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893542 (0.050):
iti sāhityadarpaṇe rasādinirūpaṇo nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ / / caturthaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154172 (0.050):
nāma saptamaḥ paricchedaḥ || / 8 Dhyānapāramitā nāma aṣṭamaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913583 (0.053):
iti sāhityadarpaṇe guṇavivecano nāmāṣṭamaḥ paricchedaḥ / / navamaḥ paricchedaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414876 (0.053):
5. saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ / / evamātmabhāvādīnāmutsargaṃ rakṣāṃ ca pratipādya punarvistareṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913906 (0.054):
iti sāhityādarpaṇe rītivivecano nāma navamaḥ paricchedaḥ / / daśamaḥ paricchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881908 (0.054):
sāhityadarpaṇo kāvyasvarūpanirūpaṇo nāma prathamaḥ paricchedaḥ / / dvitīyaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148656 (0.055):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma / dvitīyaḥ paricchedaḥ || / 3 Bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883898 (0.055):
ihi sāhityārpaṇo vākyasvarūpanirūpaṇo nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ / / tṛtīyaḥ paricchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907684 (0.055):
iti sāhityadarpaṇo dṛśyaśravyakāvyanirūpaṇo nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ / / saptamaḥ paricchedaḥ
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24233191 (0.059):
ācāryadharmottarakṛtāyāṃ vyāyabinduṭīkāyāṃ svārthānumānaṃ nāma dvitīyaḥ / paricchedaḥ || / tṛtīyaḥ parārthānumānaparicchedaḥ
śikṣāṃ rakṣitukāmena cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586772 (0.0):
Pariccheda 5 / śikṣāṃ rakṣitukāmena $ cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331300 (0.0):
Pariccheda 5 / śikṣāṃ rakṣitukāmena cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414949 (0.039):
narakādivinipātagamanāt tanna syāt / ata idamabhidhīyate / śikṣāṃ rakṣitukāmena cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386306 (0.051):
tāvaccittaṃ samādhāya śikṣāṃ rakṣa prayatnataḥ // / śikṣāṃ rakṣitukāmena citta rakṣayaṃ prayatnataḥ /
na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā // SBca_5.1 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287929 (0.0):
tasmād dveṣaṃ vinirjitya cittaṃ rakṣa prayatnataḥ / / na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittam arakṣatā // Dak_5.46 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386317 (0.0):
śikṣāṃ rakṣitukāmena citta rakṣayaṃ prayatnataḥ / / na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411365 (0.0):
śikṣāṃ rakṣitukāmena cittīrakṣyaṃ prayatnataḥ / / na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586780 (0.0):
śikṣāṃ rakṣitukāmena $ cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ & / na śikṣā rakṣituṃ śakyā % calaṃ cittamarakṣatā // Bca_5.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331308 (0.0):
śikṣāṃ rakṣitukāmena cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ / / na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā // Bca_5.1 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414958 (0.032):
na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā // Bca_5.1 // / śikṣyate upādīyate gṛhītasaṃvaraṇeneti vihiteṣu karaṇīyatā,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414990 (0.042):
śikṣārakṣaṇādhikāre kimiti cittaṃ rakṣyata ityāha na śikṣeti / anyathā / śikṣaiva rakṣitumaśakyā calamanāyattaṃ cittamarakṣatā / cittasya calatāyāṃ
adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287940 (0.0):
na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittam arakṣatā // Dak_5.46 // / adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586787 (0.0):
na śikṣā rakṣituṃ śakyā % calaṃ cittamarakṣatā // Bca_5.1 // / adāntā mattamātaṅgā $ na kurvantīha tāṃ vyathām &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331315 (0.0):
na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā // Bca_5.1 // / adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386324 (1.192):
na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā // / adāntā mattamātaṃgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415003 (0.045):
ito 'pi cittameva rakṣaṇīyamityāha / adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām /
karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṅgajaḥ // SBca_5.2 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386328 (0.0):
adāntā mattamātaṃgā na kurvantīha tāṃ vyathām / / karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṃgajaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586796 (0.0):
adāntā mattamātaṅgā $ na kurvantīha tāṃ vyathām & / karoti yāmavīcyādau % muktaścittamataṅgajaḥ // Bca_5.2 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331324 (0.0):
adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām / / karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṅgajaḥ // Bca_5.2 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287947 (0.025):
adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām / / karoti yām avīcyādau muktaś cittamataṅgajaḥ // Dak_5.47 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809842 (0.034):
mithyeyaṃ pratikalpanā Bca_8.98b / muktaścittamataṅgajaḥ Bca_5.2d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415015 (0.055):
karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṅgajaḥ // Bca_5.2 // / aparikarmitā mattavaravāraṇā na janayanti tāṃ pīḍāmihaloke / paraloke
baddhaśceccittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287956 (0.0):
baddhaś cec cittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415052 (0.0):
baddhaśceccittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586802 (0.001):
karoti yāmavīcyādau % muktaścittamataṅgajaḥ // Bca_5.2 // / baddhaśceccitamātaṅgaḥ $ smṛtirajjvā samantataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331330 (0.001):
karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṅgajaḥ // Bca_5.2 // / baddhaśceccitamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386337 (0.039):
baddhaśceccittamātaṃgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809842 (0.041):
mithyeyaṃ pratikalpanā Bca_8.98b / muktaścittamataṅgajaḥ Bca_5.2d
bhayamastaṃgataṃ sarvaṃ kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam // SBca_5.3 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287959 (0.0):
baddhaś cec cittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ / / bhayam astaṃgataṃ sarvaṃ sarvakalyāṇam āgatam // Dak_5.48 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415056 (0.0):
baddhaśceccittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ / / bhayamastaṃgataṃ sarvaṃ kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam // Bca_5.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586810 (0.045):
bhayamastaṃ gataṃ sarvaṃ % kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam // Bca_5.3 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331338 (0.045):
bhayamastaṃ gataṃ sarvaṃ kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam // Bca_5.3 //
vyāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣāḥ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386352 (0.0):
vyāghrāḥ sihāṃ gajā ṛkṣāḥ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415116 (0.0):
kathaṃ cittasya vaśīkaraṇād bhayaṃ na bhaviṣyatītyāha / vyāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣāḥ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586818 (0.0):
bhayamastaṃ gataṃ sarvaṃ % kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam // Bca_5.3 // / byāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣāḥ $ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331346 (0.0):
bhayamastaṃ gataṃ sarvaṃ kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam // Bca_5.3 // / byāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣāḥ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3051181 (0.046):
sarīsṛpāś ca kīṭāś ca % mā bhūvan gahane tava // Ram_2,22.6 // / mahādvipāś ca siṃhāś ca $ vyāghrā ṛkṣāś ca daṃṣṭriṇaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7693448 (0.046):
sarīsṛpāś ca kīṭāś ca mā bhūvan gahane tava // Ram_2,22.6 // / mahādvipāś ca siṃhāś ca vyāghrā ṛkṣāś ca daṃṣṭriṇaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4268299 (0.046):
2.022.006c sarīsṛpāś ca kīṭāś ca mā bhūvan gahane tava / 2.022.007a mahādvipāś ca siṃhāś ca vyāghrā ṛkṣāś ca daṃṣṭriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25491801 (0.051):
4.059.015a tam ṛkṣāḥ sṛmarā vyāghrāḥ siṃhā nāgāḥ sarīsṛpāḥ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411399 (0.052):
bhayamastaṃ gataṃ sarvaṃ sadā kalyāṇamāgatam // / vyāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣā sarve ca duṣṭaśatravaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10967059 (0.055):
mahādvipāś ca siṃhāś ca vyāghrā ṛkṣāś ca daṃṣṭriṇaḥ / / mahiṣāḥ śṛṅgiṇo raudrā na te druhyantu putraka // RamS_2,22.7 //
sarve narakapālāśca ḍākinyo rākṣasāstathā // SBca_5.4 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386357 (0.0):
vyāghrāḥ sihāṃ gajā ṛkṣāḥ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ / / sarve narakapālāśca ḍākinyo rākṣasāstathā //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411406 (0.0):
vyāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣā sarve ca duṣṭaśatravaḥ / / sarve narakapālāśca ḍākinyo rākṣasāstathā //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415118 (0.0):
vyāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣāḥ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ / / sarve narakapālāśca ḍākinyo rākṣasāstathā // Bca_5.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586824 (0.0):
byāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣāḥ $ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ & / sarve narakapālāśca % ḍākinyo rākṣasāstathā // Bca_5.4 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331352 (0.0):
byāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣāḥ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ / / sarve narakapālāśca ḍākinyo rākṣasāstathā // Bca_5.4 //
sarve baddhā bhavantyete cittasyaikasya bandhanāt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386364 (0.0):
sarve narakapālāśca ḍākinyo rākṣasāstathā // / sarve baddhā bhavantyete cittasyaikasya bandhanāt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411416 (0.0):
sarve baddhā bhavantyete cittasyaikasya bandhanāt / / cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavantyamī //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586831 (0.0):
sarve narakapālāśca % ḍākinyo rākṣasāstathā // Bca_5.4 // / sarve baddhā bhavantyete $ cittasyaikasya bandhanāt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331359 (0.0):
sarve narakapālāśca ḍākinyo rākṣasāstathā // Bca_5.4 // / sarve baddhā bhavantyete cittasyaikasya bandhanāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803187 (0.064):
cittasyaikasya damanāt Bca_5.5c / cittasyaikasya bandhanāt Bca_5.5b
cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavanti ca // SBca_5.5 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386368 (0.0):
sarve baddhā bhavantyete cittasyaikasya bandhanāt / / cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavantyapi //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411420 (0.0):
sarve baddhā bhavantyete cittasyaikasya bandhanāt / / cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavantyamī //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586837 (0.0):
sarve baddhā bhavantyete $ cittasyaikasya bandhanāt & / cittasyaikasya damanāt % sarve dāntā bhavanti ca // Bca_5.5 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331365 (0.0):
sarve baddhā bhavantyete cittasyaikasya bandhanāt / / cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavanti ca // Bca_5.5 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803188 (0.030):
cittasyaikasya damanāt Bca_5.5c / cittasyaikasya bandhanāt Bca_5.5b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415133 (0.033):
cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavanti ca // Bca_5.5 // / subodham //
yasmādbhayāni sarvāṇi duḥkhānyapramitāni ca / / cittādeva bhavantīti kathitaṃ tattvavādinā // SBca_5.6 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586847 (0.0):
cittasyaikasya damanāt % sarve dāntā bhavanti ca // Bca_5.5 // / yasmādbhayāni sarvāṇi $ duḥkhānyapramitāni ca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331375 (0.0):
cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavanti ca // Bca_5.5 // / yasmādbhayāni sarvāṇi duḥkhānyapramitāni ca /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411425 (0.019):
cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavantyamī // / yasmādbhayāni sarvāṇi duḥkhāpramitānyapi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415141 (0.023):
kutaḥ punarevamityāha / yasmādbhayāni sarvāṇi duḥkhānyapramitāni ca /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386374 (0.027):
cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavantyapi // / yasmādbhayāni sarvāṇi duḥkhāni vividhānyapi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415148 (0.050):
cittādeva bhavantīti kathitaṃ tattvavādinā // Bca_5.6 // / sarve hyete karmākṣepavaśādaniṣṭadāyakā bhavanti / karma ca cittameva /
śastrāṇi kena narake ghaṭitāni prayatnataḥ / / taptāyaḥkuṭṭimaṃ kena kuto jātāśca tāḥ striyaḥ // SBca_5.7 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386400 (0.0):
śastrāṇi narake kena ghaṭṭitāni prayatnataḥ / / taptāyaḥkuṭṭimaṃ kena kuto jātāśca tā striyaḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411439 (0.0):
śastrāṇi narake kena ghaṭitāni samantataḥ / / taptāyaḥkuṭṭimaṃ kena kuto jātāśca tāḥ striyaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586859 (0.0):
cittādeva bhavantīti % kathitaṃ tattvavādinā // Bca_5.6 // / śastrāṇi kena narake $ ghaṭitāni prayatnataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331387 (0.0):
cittādeva bhavantīti kathitaṃ tattvavādinā // Bca_5.6 // / śastrāṇi kena narake ghaṭitāni prayatnataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415249 (0.057):
itthamevaitannānyathā iti prasādhayannāha / śastrāṇi kena narake ghaṭitāni prayatnataḥ / / taptāyaḥkuṭṭimaṃ kena kuto jātāśca tāḥ striyaḥ // Bca_5.7 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415256 (0.062):
taptāyaḥkuṭṭimaṃ kena kuto jātāśca tāḥ striyaḥ // Bca_5.7 // / narakapālānāṃ kuntāsimusalādīni, asipatravanasamudbhūtāni vā kena kṛtāni?
pāpacittasamudbhūtaṃ tattatsarvaṃ jagau muniḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586864 (0.0):
taptāyaḥkuṭṭimaṃ kena % kuto jātāśca tāḥ striyaḥ // Bca_5.7 // / pāpacittasamudbhūtaṃ $ tattatsarvaṃ jagau muniḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331392 (0.0):
taptāyaḥkuṭṭimaṃ kena kuto jātāśca tāḥ striyaḥ // Bca_5.7 // / pāpacittasamudbhūtaṃ tattatsarvaṃ jagau muniḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415341 (5.960):
tasmāccittamevātra kāraṇaṃ nānyadityata āha / pāpacittasamudbhūtaṃ tattatsarvaṃ jagau muniḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386403 (0.046):
taptāyaḥkuṭṭimaṃ kena kuto jātāśca tā striyaḥ // / pāpacittasamudbhūtaṃ taṃ tu sarvaṃ jagurjināḥ /
tasmānna kaścit trailokye cittādanyo bhayānakaḥ // SBca_5.8 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386412 (0.0):
tasmātkaścinna trailokye cittādanyo bhayānakaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415347 (0.0):
pāpacittasamudbhūtaṃ tattatsarvaṃ jagau muniḥ / / tasmānna kaścit trailokye cittādanyo bhayānakaḥ // Bca_5.8 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586871 (0.001):
tasmānna kaścitrailokye % cittādanyo bhayānakaḥ // Bca_5.8 // / adaridraṃ jagatkṛtvā $ dānapāramitā yadi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331399 (0.001):
tasmānna kaścitrailokye cittādanyo bhayānakaḥ // Bca_5.8 // / adaridraṃ jagatkṛtvā dānapāramitā yadi /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411452 (0.034):
tasmānna kaścit trailokye citādanyo bhayānakaḥ //
adaridraṃ jagatkṛtvā dānapāramitā yadi / / jagaddaridramadyāpi sā kathaṃ pūrvatāyinām // SBca_5.9 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386426 (0.0):
adraridraṃ jagatkṛtā dānapāramitā yadi / / jagaddaridramadyāpi sā kathaṃ pūrvatāyinām //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411462 (0.0):
tasmānna kaścit trailokye citādanyo bhayānakaḥ // / (Gkv 269) / adaridraṃ jagat kṛtvā dānapāramitā yadi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586884 (0.0):
tasmānna kaścitrailokye % cittādanyo bhayānakaḥ // Bca_5.8 // / adaridraṃ jagatkṛtvā $ dānapāramitā yadi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331412 (0.0):
tasmānna kaścitrailokye cittādanyo bhayānakaḥ // Bca_5.8 // / adaridraṃ jagatkṛtvā dānapāramitā yadi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415450 (0.038):
sarvasattvānāṃ dāridyāpanayanalakṣaṇetyāha / adaridraṃ jagatkṛtvā dānapāramitā yadi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415458 (0.046):
jagaddaridramadyāpi sā kathaṃ pūrvatāyinām // Bca_5.9 // / dāridyaṃ hi nāma sāsravasukhabhogabubhukṣayā cittakārpaṇyam
phalena saha sarvasvatyāgacittājjane 'khile /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415512 (0.0):
(Bcp 53) yadyevaṃ neṣyate, kathaṃ sā bhavatītyāha / phalena saha sarvasvatyāgacittājjane 'khile /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586892 (0.0):
jagaddaridramadyāpi % sā kathaṃ pūrvatāyinām // Bca_5.9 // / phalena saha sarvasva- $ tyāgacittājjane 'khile &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331420 (0.0):
jagaddaridramadyāpi sā kathaṃ pūrvatāyinām // Bca_5.9 // / phalena saha sarvasva-tyāgacittājjane 'khile /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386435 (0.027):
jagaddaridramadyāpi sā kathaṃ pūrvatāyinām // / phalena saha sarvasvatyāgacitte jane 'khile /
dānapāramitā proktā tasmātsā cittameva tu // SBca_5.10 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386436 (0.0):
phalena saha sarvasvatyāgacitte jane 'khile / / dānapāramitā proktā tasmāt sā cittameva hi //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415515 (0.0):
phalena saha sarvasvatyāgacittājjane 'khile / / dānapāramitā proktā tasmātsā cittameva tu // Bca_5.10 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586896 (0.0):
phalena saha sarvasva- $ tyāgacittājjane 'khile & / dānapāramitā proktā % tasmāt sā cittameva tu // Bca_5.10 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331424 (0.0):
phalena saha sarvasva-tyāgacittājjane 'khile / / dānapāramitā proktā tasmāt sā cittameva tu // Bca_5.10 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805115 (0.046):
dānapāramitādayaḥ Bca_5.83b / dānapāramitā proktā Bca_5.10c
matsyādayaḥ kva nīyantāṃ mārayeyaṃ yato na tān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586902 (0.0):
dānapāramitā proktā % tasmāt sā cittameva tu // Bca_5.10 // / matsyādayaḥ kva nīyantāṃ $ mārayeyaṃ yato na tān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331430 (0.0):
dānapāramitā proktā tasmāt sā cittameva tu // Bca_5.10 // / matsyādayaḥ kva nīyantāṃ mārayeyaṃ yato na tān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809289 (0.020):
matkarmajanitā eva Bca_6.46c / matsyādayaḥ kva nīyantāṃ Bca_5.11a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415556 (0.027):
śīlapāramitā tu sutarāṃ cittamevetyata āha / matsyādayaḥ kva nīyantāṃ mārayeyaṃ yato na tān /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415599 (0.059):
punarvadhādiviṣayavastvabhāvena tadvadhādyabhāvācchīlaṃ syāt, tadā te / matsyādayaḥ kva nīyantāṃ yatra teṣāṃ darśanaṃ na syāt? anyathā
labdhe viraticitte tu śīlapāramitā matā // SBca_5.11 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386451 (0.0):
matsyādayaḥ kva nīyantāṃ mārayeyuryato natān / / labdhe viraticitte tu śīlapāramitā matā //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586911 (0.0):
matsyādayaḥ kva nīyantāṃ $ mārayeyaṃ yato na tān & / labdhe viraticitte tu % śīlapāramitā matā // Bca_5.11 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331439 (0.0):
matsyādayaḥ kva nīyantāṃ mārayeyaṃ yato na tān / / labdhe viraticitte tu śīlapāramitā matā // Bca_5.11 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411485 (0.035):
matsyādayaḥ kva nīyantāṃ mārayeyuryato ratān / / labdhe viraticitte tu śīlapāaramitā matā //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812293 (0.061):
śīladṛṣṭivipattyādi- Bca_8.144a / śīlapāramitā matā Bca_5.11d
kiyato mārayiṣyāmi durjanān gaganopamān / / mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ // SBca_5.12 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386462 (0.0):
labdhe viraticitte tu śīlapāramitā matā // / kiyato mārayiṣyāmi durjanān gaganopamān /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411501 (0.0):
kiyato mārayiṣyanti durjanān gaganopamān / / mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586916 (0.0):
labdhe viraticitte tu % śīlapāramitā matā // Bca_5.11 // / kiyato mārayiṣyāmi $ durjanān gaganopamān &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586923 (0.0):
kiyato mārayiṣyāmi $ durjanān gaganopamān & / mārite krodhacitte tu % māritāḥ sarvaśatravaḥ // Bca_5.12 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331444 (0.0):
labdhe viraticitte tu śīlapāramitā matā // Bca_5.11 // / kiyato mārayiṣyāmi durjanān gaganopamān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331451 (0.0):
kiyato mārayiṣyāmi durjanān gaganopamān / / mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ // Bca_5.12 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14287875 (0.028):
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti durjanā gaganopamāḥ / / mārite krodhacitte tu naśyante sarvaśatravaḥ // Dak_5.42 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384793 (0.028):
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti durjanā gaganopamāḥ / / mārite krodhacitte tu naśyante sarvaśatravaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415634 (0.057):
kṣāntipāramitāpi na cittādbhinnetyāha / kiyato mārayiṣyāmi durjanān gaganopamān /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809787 (0.058):
mārayeyaṃ yato na tān Bca_5.11b / māritāḥ sarvaśatravaḥ Bca_5.12d / mārite krodhacitte tu Bca_5.12c
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415643 (0.058):
mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ // Bca_5.12 // / parāpakārādisaṃbhave 'pi cittasyākopanatā kṣāntiḥ / anyathā yadi
bhūmiṃ chādayituṃ sarvāṃ kutaścarma bhaviṣyati /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386469 (0.0):
mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ // / bhūmiṃ chādayituṃ sarvāṃ kutaḥ carma bhaviṣyati /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586930 (0.0):
mārite krodhacitte tu % māritāḥ sarvaśatravaḥ // Bca_5.12 // / bhūmiṃ chādayituṃ sarvāṃ $ kutaścarma bhaviṣyati &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331458 (0.0):
mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ // Bca_5.12 // / bhūmiṃ chādayituṃ sarvāṃ kutaścarma bhaviṣyati /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411507 (0.038):
bhūmiṃ chādayituṃ sarvān kutaścarma bhaviṣyati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415705 (0.041):
atra aśakyatāyāmapyupāyena pravṛttau dṛṣṭāntopadarśanena śakyatāmāha / bhūmiṃ chādayituṃ sarvāṃ kutaścarma bhaviṣyati /
upānaccarmamātreṇa channā bhavati medinī // SBca_5.13 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386475 (0.0):
bhūmiṃ chādayituṃ sarvāṃ kutaḥ carma bhaviṣyati / / upānaccarmamātreṇa channā bhavati medinī //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411513 (0.0):
bhūmiṃ chādayituṃ sarvān kutaścarma bhaviṣyati / / upānaccarmamātreṇa channā bhavati medinī //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586937 (0.0):
bhūmiṃ chādayituṃ sarvāṃ $ kutaścarma bhaviṣyati & / upānaccarmamātreṇa % channā bhavati medinī // Bca_5.13 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331465 (0.0):
bhūmiṃ chādayituṃ sarvāṃ kutaścarma bhaviṣyati / / upānaccarmamātreṇa channā bhavati medinī // Bca_5.13 //
bāhyā bhāvā mayā tadvacchakyā vārayituṃ na hi /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411519 (0.0):
bāhyā bhāvāḥ sadā tadvacchakyā vārayituṃ na hi /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415754 (0.0):
dṛṣṭāntoktamarthaṃ prakṛte yojayannāha / bāhyā bhāvā mayā tadvacchakyā vārayituṃ na hi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331471 (0.0):
upānaccarmamātreṇa channā bhavati medinī // Bca_5.13 // / bāhyā bhāvā mayā tadvac chakyā vārayituṃ na hi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586940 (0.001):
upānaccarmamātreṇa % channā bhavati medinī // Bca_5.13 // / bāhyā bhāvā mayā tadvac $ chakyā vārayituṃ na hi &
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415768 (0.037):
(Bcp 54) śatruprabhṛtayo bhāvā mayā vārayitumaśakyāḥ / tadvat
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808607 (0.057):
bālaiḥ sabhāgacarito Bca_8.9a / bāhyā bhāvā mayā tadvac Bca_5.14a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386478 (0.063):
bāhyā bhāvāstathā sarvā na śakyā vārayituṃ kvacit /
svacittaṃ vārayiṣyāmi kiṃ mamānyairnivāritaiḥ // SBca_5.14 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415760 (0.0):
bāhyā bhāvā mayā tadvacchakyā vārayituṃ na hi / / svacittaṃ vārayiṣyāmi kiṃ mamānyairnivāritaiḥ // Bca_5.14 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586951 (0.0):
bāhyā bhāvā mayā tadvac $ chakyā vārayituṃ na hi & / svacittaṃ vārayiṣyāmi % kiṃ mamānyairnivāritaiḥ // Bca_5.14 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331479 (0.0):
bāhyā bhāvā mayā tadvac chakyā vārayituṃ na hi / / svacittaṃ vārayiṣyāmi kiṃ mamānyairnivāritaiḥ // Bca_5.14 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411520 (0.063):
bāhyā bhāvāḥ sadā tadvacchakyā vārayituṃ na hi / / svacittameva nivāryaṃ tatkimevānyairnivāritraiḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802208 (0.063):
kiṃ mamānena yantreṇa Bca_8.179a / kiṃ mamānyairnivāritaiḥ Bca_5.14d / kiṃ mamaitadguṇaiḥ kṛtyam Bca_8.145c
sahāpi vākśarīrābhyāṃ mandavṛtterna tatphalam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415805 (0.0):
vīryapāramitā tu kuśalotsāhasvabhāvā ativispaṣṭaṃ cittamevetyāha / sahāpi vākśarīrābhyāṃ mandavṛtterna tatphalam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586958 (0.0):
svacittaṃ vārayiṣyāmi % kiṃ mamānyairnivāritaiḥ // Bca_5.14 // / sahāpi vākcharīrābhyāṃ $ mandavṛtterna tatphalam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331486 (0.0):
svacittaṃ vārayiṣyāmi kiṃ mamānyairnivāritaiḥ // Bca_5.14 // / sahāpi vākcharīrābhyāṃ mandavṛtterna tatphalam /
yatpaṭorekakasyāpi cittasya brahmatādikam // SBca_5.15 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386496 (0.0):
sahāpi vā ccharīlābhyāṃ mandavṛttena tatfalam / / yatpaṭorekakasyāpi cittasya brahmatādikam //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415808 (0.0):
sahāpi vākśarīrābhyāṃ mandavṛtterna tatphalam / / yatpaṭorekakasyāpi cittasya brahmatādikam // Bca_5.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586967 (0.0):
sahāpi vākcharīrābhyāṃ $ mandavṛtterna tatphalam & / yatpaṭorekakasyāpi % cittasya brahmatādikam // Bca_5.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331495 (0.0):
sahāpi vākcharīrābhyāṃ mandavṛtterna tatphalam / / yatpaṭorekakasyāpi cittasya brahmatādikam // Bca_5.15 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803183 (0.027):
cittasya brahmatādikam Bca_5.15d / cittasyaikasya damanāt Bca_5.5c
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411536 (0.035):
yatpaṭorekaikasyāpi cittasya brahmatādikam //
japāstapāṃsi sarvāṇi dīrghakālakṛtānyapi /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386504 (0.0):
yatpaṭorekakasyāpi cittasya brahmatādikam // / japāstapāṃsi sarvāṇi dīrghakālakṛtānyapi /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411545 (0.0):
japāṃstapāṃsi sarvāṇi dīrghakālakṛtānyapi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586972 (0.0):
yatpaṭorekakasyāpi % cittasya brahmatādikam // Bca_5.15 // / japāstapāṃsi sarvāṇi $ dīrghakālakṛtānyapi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331500 (0.0):
yatpaṭorekakasyāpi cittasya brahmatādikam // Bca_5.15 // / japāstapāṃsi sarvāṇi dīrghakālakṛtānyapi /
anyacittena mandena vṛthaivetyāha sarvavit // SBca_5.16 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386511 (0.0):
japāstapāṃsi sarvāṇi dīrghakālakṛtānyapi / / anyacittena mandena vṛthaivetyāha sarvavit //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586979 (0.0):
japāstapāṃsi sarvāṇi $ dīrghakālakṛtānyapi & / anyacittena mandena % vṛthaivetyāha sarvavit // Bca_5.16 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331507 (0.0):
japāstapāṃsi sarvāṇi dīrghakālakṛtānyapi / / anyacittena mandena vṛthaivetyāha sarvavit // Bca_5.16 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411546 (0.059):
japāṃstapāṃsi sarvāṇi dīrghakālakṛtānyapi / / anyacittena mandeana vṛthaiva sidhyate na hi //
duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ te bhramanti mudhāmbare /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386518 (0.0):
anyacittena mandena vṛthaivetyāha sarvavit // / duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ bhramanti te mudhāmbare /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411558 (0.0):
anyacittena mandeana vṛthaiva sidhyate na hi // / duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ te bhramanti mudhāmbare //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586987 (0.0):
anyacittena mandena % vṛthaivetyāha sarvavit // Bca_5.16 // / duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ $ te bhramanti mudhāmbare &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331515 (0.0):
anyacittena mandena vṛthaivetyāha sarvavit // Bca_5.16 // / duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ te bhramanti mudhāmbare /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805387 (0.042):
duḥkhaṃ sthitamayantataḥ Bca_6.12b / duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ Bca_5.17a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19415913 (0.044):
prajñā tu nirvivādā cittamevetyāha / duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ te bhramanti mudhāmbare /
yairetaddharmasarvasvaṃ cittaṃ guhyaṃ na bhāvitam // SBca_5.17 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386523 (0.0):
duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ bhramanti te mudhāmbare / / yaiścaitaddharmasarvasvaṃ cittaguhyaṃ na bhāvitam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411564 (0.0):
duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ te bhramanti mudhāmbare // / yairetaddharmasarvasvaṃ cittaṃ guhyaṃ na bhāvitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16586995 (0.0):
duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ $ te bhramanti mudhāmbare & / yairetaddharmasarvasvaṃ % cittaṃ guhyaṃ na bhāvitam // Bca_5.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331523 (0.0):
duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ te bhramanti mudhāmbare / / yairetaddharmasarvasvaṃ cittaṃ guhyaṃ na bhāvitam // Bca_5.17 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803199 (0.033):
cittasyaiva sa ākāro Bca_9.16c / cittaṃ guhyaṃ na bhāvitam Bca_5.17d
tasmātsvadhiṣṭhitaṃ cittaṃ mayā kāryaṃ surakṣitam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416048 (0.0):
(Bcp 55) iti cittasvabhāvatāṃ sarvatra pratipādya upasaṃharannāha / tasmātsvadhiṣṭhitaṃ cittaṃ mayā kāryaṃ surakṣitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587003 (0.0):
yairetaddharmasarvasvaṃ % cittaṃ guhyaṃ na bhāvitam // Bca_5.17 // / tasmātsvadhiṣṭhitaṃ cittaṃ $ mayā kāryaṃ surakṣitam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331531 (0.0):
yairetaddharmasarvasvaṃ cittaṃ guhyaṃ na bhāvitam // Bca_5.17 // / tasmātsvadhiṣṭhitaṃ cittaṃ mayā kāryaṃ surakṣitam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411573 (0.027):
yairetaddharmasarvasvaṃ cittaṃ guhyaṃ na bhāvitam / / tasmāt svadhiṣṭhitaṃ cittam sadā kāryaṃ surakṣitam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386532 (0.030):
tasmātsvādhiṣṭhitaṃ cittaṃ sadā kāryaṃ surakṣitam / / cittarakṣāvrataṃ muktvā kimanyairbahubhirvrataiḥ //
cittarakṣāvrataṃ mukttvā bahubhiḥ kiṃ mama vrataiḥ // SBca_5.18 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386534 (0.0):
tasmātsvādhiṣṭhitaṃ cittaṃ sadā kāryaṃ surakṣitam / / cittarakṣāvrataṃ muktvā kimanyairbahubhirvrataiḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411575 (0.0):
tasmāt svadhiṣṭhitaṃ cittam sadā kāryaṃ surakṣitam // / cittarakṣāvrataṃ tyaktvā bahubhiḥ kiṃ tapovrataiḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416053 (0.0):
tasmātsvadhiṣṭhitaṃ cittaṃ mayā kāryaṃ surakṣitam / / cittarakṣāvrataṃ mukttvā bahubhiḥ kiṃ mama vrataiḥ // Bca_5.18 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587010 (0.0):
tasmātsvadhiṣṭhitaṃ cittaṃ $ mayā kāryaṃ surakṣitam & / cittarakṣāvrataṃ muktvā % bahubhiḥ kiṃ mama vrataiḥ // Bca_5.18 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331538 (0.0):
tasmātsvadhiṣṭhitaṃ cittaṃ mayā kāryaṃ surakṣitam / / cittarakṣāvrataṃ muktvā bahubhiḥ kiṃ mama vrataiḥ // Bca_5.18 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418445 (0.034):
bodhisattvaśikṣā iti / tena yaduktam / cittarakṣāvrataṃ muktvā bahubhiḥ kiṃ mama vrataiḥ /
yathā capalamadhyastho rakṣati vraṇamādarāt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386546 (0.0):
cittarakṣāvrataṃ muktvā kimanyairbahubhirvrataiḥ // / yathā capalamadhyastho rakṣati vraṇamādarāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587018 (0.0):
cittarakṣāvrataṃ muktvā % bahubhiḥ kiṃ mama vrataiḥ // Bca_5.18 // / yathā capalamadhyastho $ rakṣati vraṇamādarāt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331546 (0.0):
cittarakṣāvrataṃ muktvā bahubhiḥ kiṃ mama vrataiḥ // Bca_5.18 // / yathā capalamadhyastho rakṣati vraṇamādarāt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411586 (0.032):
yathā capalamadhyasthā rakṣati vraṇamādarāt //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416175 (0.062):
evaṃ cittāyattatāṃ sarvatra niścitya cittadṛḍhatāyāmudāharaṇamāha / yathā capalamadhyastho rakṣati vraṇamādarāt /
evaṃ durjanamadhyastho rakṣeccittavraṇaṃ sadā // SBca_5.19 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386549 (0.0):
yathā capalamadhyastho rakṣati vraṇamādarāt / / evaṃ durjanamadhyastho rakṣeścittavraṇaṃ sadā //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587025 (0.0):
yathā capalamadhyastho $ rakṣati vraṇamādarāt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331553 (0.0):
yathā capalamadhyastho rakṣati vraṇamādarāt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411588 (0.029):
yathā capalamadhyasthā rakṣati vraṇamādarāt // / evaṃ durjanamadhyasthā rakṣeccittaṃ prayatnataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811267 (0.054):
rakṣitavyo na yujyate Bca_8.173d / rakṣeccittavraṇaṃ sadā Bca_5.19d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416185 (0.063):
evaṃ durjanamadhyastho rakṣeccittavraṇaṃ sadā // Bca_5.19 // / asamāhitajanamadhye punarupaghātabhayāttadgatamanasā yathā vraṇaṃ rakṣati
vraṇaduḥkhalavādbhīto rakṣāmi vraṇamādarāt /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416231 (0.0):
yathāprasiddhita idamudāharaṇam / na tu punarmanāgapi sādṛśyamastītyāha / vraṇaduḥkhalavādbhīto rakṣāmi vraṇamādarāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587033 (0.001):
evaṃ durjanamadhyastho % rakṣeccittavraṇaṃ sadā // Bca_5.19 // / vraṇaduḥkhalavādbhīto $ rakṣati vraṇamādarāt &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331561 (0.001):
evaṃ durjanamadhyastho rakṣeccittavraṇaṃ sadā // Bca_5.19 // / vraṇaduḥkhalavādbhīto rakṣati vraṇamādarāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812094 (0.033):
vyomavat sphuṭamakriyaḥ Bca_6.29b / vraṇaduḥkhalavādbhīto Bca_5.20a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411601 (0.056):
vraṇaduḥkhalavādvītā rakṣet svaṃ vraṇamādarāt // / saṃghātaparvatāghātādbhītaścittaṃ balaṃ na kim /
saṃghātaparvatāghātādbhītaścittavraṇaṃ na kim // SBca_5.20 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411603 (0.0):
vraṇaduḥkhalavādvītā rakṣet svaṃ vraṇamādarāt // / saṃghātaparvatāghātādbhītaścittaṃ balaṃ na kim /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416235 (0.0):
vraṇaduḥkhalavādbhīto rakṣāmi vraṇamādarāt / / saṃghātaparvatāghātādbhītaścittavraṇaṃ na kim // Bca_5.20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587040 (0.0):
vraṇaduḥkhalavādbhīto $ rakṣati vraṇamādarāt & / saṃghātaparvatāghātād % bhītaścittavraṇaṃ na kim // Bca_5.20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331568 (0.0):
vraṇaduḥkhalavādbhīto rakṣati vraṇamādarāt / / saṃghātaparvatāghātād bhītaścittavraṇaṃ na kim // Bca_5.20 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809147 (0.038):
bhiṣajīva hitodyate Bca_6.110d / bhītaścittavraṇaṃ na kim Bca_5.20d
anena hi vihāreṇa viharan durjaneṣvapi / / pramadājanamadhye 'pi yatirdhīro na khaṇḍyate // SBca_5.21 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411613 (0.0):
saṃghātaparvatāghātādbhītaścittaṃ balaṃ na kim / / anena hi vihārena viharan durjaneṣvapi // / pramadājanamadhye 'pi yatirdhīro na khaṇdate //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416300 (0.0):
kaḥ punarevaṃ sati guṇaḥ syādityāha / anena hi vihāreṇa viharan durjaneṣvapi / / pramadājanamadhye 'pi yatirdhīro na khaṇḍayate // Bca_5.21 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587051 (0.0):
saṃghātaparvatāghātād % bhītaścittavraṇaṃ na kim // Bca_5.20 // / anena hi vihāreṇa $ viharan durjaneṣvapi &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331579 (0.0):
saṃghātaparvatāghātād bhītaścittavraṇaṃ na kim // Bca_5.20 // / anena hi vihāreṇa viharan durjaneṣvapi /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810109 (0.053):
yataḥ svādhikyavṛddhaye Bca_8.147b / yatirdhīro na khaṇḍyate Bca_5.21d
lābhā naśyantu me kāmaṃ satkāraḥ kāyajīvitam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386558 (0.0):
evaṃ durjanamadhyastho rakṣeścittavraṇaṃ sadā // / lābhā naśyantu te kāmaṃ satkāraḥ kāyajīvitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587058 (0.0):
pramadājanamadhye 'pi % yatirdhīro na khaṇḍyate // Bca_5.21 // / lābhā naśyantu me kāmaṃ $ satkāraḥ kāyajīvitam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331586 (0.0):
pramadājanamadhye 'pi yatirdhīro na khaṇḍyate // Bca_5.21 // / lābhā naśyantu me kāmaṃ satkāraḥ kāyajīvitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811446 (0.025):
lābhādiṣu ca tṛṣṇayā Bca_8.3b / lābhā naśyantu me kāmaṃ Bca_5.22a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416342 (0.049):
punarevaṃ karaṇīyamityatrārthe dṛḍhamabhiniveśaṃ darśayannāha / lābhā naśyantu me kāmaṃ satkāraḥ kāyajīvitam /
naśyatvanyacca kuśalaṃ mā tu cittaṃ kadācana // SBca_5.22 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386562 (0.0):
lābhā naśyantu te kāmaṃ satkāraḥ kāyajīvitam / / naśyatvanyacca kuśalaṃ mā tu cittaṃ kadācana //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587067 (0.0):
lābhā naśyantu me kāmaṃ $ satkāraḥ kāyajīvitam & / naśyatvanyacca kuśalaṃ % mā tu cittaṃ kadācana // Bca_5.22 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331595 (0.0):
lābhā naśyantu me kāmaṃ satkāraḥ kāyajīvitam / / naśyatvanyacca kuśalaṃ mā tu cittaṃ kadācana // Bca_5.22 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416385 (0.035):
anyadapi yatkiṃcit sukhasaumanasyanimittaṃ tadapi naśyatu / kuśalaṃ / punarmama cittaṃ mā kasmiṃścidapi kāle naṅkṣīditi //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809615 (0.037):
mātāpitṛṣu vā mayā Bca_2.30b / mā tu cittaṃ kadācana Bca_5.22d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411625 (0.047):
lābhā naśyantu saṃpattiḥ satkāraḥ kāyajīvitam / / naśyatvanyacca kauśalyaṃ mā tu cittaṃ na kasyacit //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416353 (0.064):
naśyatvanyacca kuśalaṃ mā tu cittaṃ kadācana // Bca_5.22 // / civarapiṇḍapātādayo naśyantu, vilayaṃ yāntu mama kāmaṃ yatheṣṭam / satkāro
cittaṃ rakṣitukāmānāṃ mayaiṣa kriyate 'ñjaliḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587073 (0.0):
naśyatvanyacca kuśalaṃ % mā tu cittaṃ kadācana // Bca_5.22 // / cittaṃ rakṣitukāmānāṃ $ mayaiṣa kriyate 'ñjaliḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331601 (0.0):
naśyatvanyacca kuśalaṃ mā tu cittaṃ kadācana // Bca_5.22 // / cittaṃ rakṣitukāmānāṃ mayaiṣa kriyate 'ñjaliḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803212 (0.040):
cittaṃ nedaṃ kariṣyasi Bca_8.168b / cittaṃ rakṣitukāmānāṃ Bca_5.23a / cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ Bca_5.1b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416399 (0.054):
atra punarādaramutpādayituṃ śāstrakāra āha / cittaṃ rakṣitukāmānāṃ mayaiṣa kriyate 'ñjaliḥ /
smṛtiṃ ca saṃprajanyaṃ ca sarvayatnena rakṣata // SBca_5.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587079 (0.0):
cittaṃ rakṣitukāmānāṃ $ mayaiṣa kriyate 'ñjaliḥ & / smṛtiṃ ca saṃprajanyaṃ ca % sarvayatnena rakṣata // Bca_5.23 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331607 (0.0):
cittaṃ rakṣitukāmānāṃ mayaiṣa kriyate 'ñjaliḥ / / smṛtiṃ ca saṃprajanyaṃ ca sarvayatnena rakṣata // Bca_5.23 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416408 (0.063):
smṛtiṃ ca saṃprajanyaṃ ca sarvayatnena rakṣata // Bca_5.23 // / añjaliṃ kṛtvā prārthayāmi / kimartham? smṛtiṃ ca saṃprajanyaṃ ca / na
vyādhyākulo naro yadvanna kṣamaḥ sarvakarmasu /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416567 (0.0):
vyādhyākulo naro yadvanna kṣamaḥ sarvakarmasu /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587084 (0.0):
smṛtiṃ ca saṃprajanyaṃ ca % sarvayatnena rakṣata // Bca_5.23 // / vyādhyākulo naro yadvan $ na kṣamaḥ sarvakarmasu &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331612 (0.0):
smṛtiṃ ca saṃprajanyaṃ ca sarvayatnena rakṣata // Bca_5.23 // / vyādhyākulo naro yadvan na kṣamaḥ sarvakarmasu /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812070 (0.019):
vyādhibandhanatāḍanaiḥ Bca_6.16b / vyādhyākulo naro yadvan Bca_5.24a
tathābhyāṃ vikalaṃ cittaṃ na kṣamaṃ sarvakarmasu // SBca_5.24 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416568 (0.0):
vyādhyākulo naro yadvanna kṣamaḥ sarvakarmasu / / tathābhyāṃ vikalaṃ cittaṃ na kṣamaṃ sarvakarmasu // Bca_5.24 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587093 (0.001):
tathābhyāṃ vyākulaṃ cittaṃ % na kṣamaṃ sarvakarmasu // Bca_5.24 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331621 (0.001):
tathābhyāṃ vyākulaṃ cittaṃ na kṣamaṃ sarvakarmasu // Bca_5.24 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805888 (0.040):
na kleśebhyo vimocitaḥ Bca_4.41d / na kṣamaṃ sarvakarmasu Bca_5.24d
asaṃprajanyacittasya śrutacintitabhāvitam / / sacchidrakumbhajalavanna smṛtāvavatiṣṭhate // SBca_5.25 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386577 (0.0):
asaṃprajanyacittasya śrutacintatabhāvitam / / sachidrakumbhajalavanna smṛtāvavatiṣṭhate //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416611 (0.0):
anayoḥ samudāyābhāve doṣamuktvā pratyekamabhāve kathayitumāha / asaṃprajanyacittasya śrutacintitabhāvitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587099 (0.0):
tathābhyāṃ vyākulaṃ cittaṃ % na kṣamaṃ sarvakarmasu // Bca_5.24 // / asaṃprajanyacittasya $ śrutacintitabhāvitam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331627 (0.0):
tathābhyāṃ vyākulaṃ cittaṃ na kṣamaṃ sarvakarmasu // Bca_5.24 // / asaṃprajanyacittasya śrutacintitabhāvitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331636 (0.0):
asaṃprajanyacittasya śrutacintitabhāvitam / / sacchidrakumbhajalavan na smṛtāvavatiṣṭhate // Bca_5.25 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587108 (1.192):
asaṃprajanyacittasya $ śrutacintitabhāvitam & / sacchidrakumbhajalavan % na smṛtāvavatiṣṭhate // Bca_5.25 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411661 (0.024):
tathābhyāṃ vyākulaṃ cittaṃ na kṣamaṃ bodhisādhane // / asaṃprajanyacittasya śrutacintitabhāvitam /
aneke śrutavanto 'pi śrāddhā yatnaparā api / / asaṃprajanyadoṣeṇa bhavantyāpattikaśmalāḥ // SBca_5.26 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587119 (0.0):
sacchidrakumbhajalavan % na smṛtāvavatiṣṭhate // Bca_5.25 // / aneke śrutavanto 'pi $ śrāddhā yatnaparā api &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331647 (0.0):
sacchidrakumbhajalavan na smṛtāvavatiṣṭhate // Bca_5.25 // / aneke śrutavanto 'pi śrāddhā yatnaparā api /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411679 (1.192):
aneke śrutavanto 'pi śraddhāyatnaparā api / / asaṃprajanyadoṣeṇa bhavantyāpattikaśmalāḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386589 (0.014):
aneke śrutavanto 'pi śraddhāyatnaparā api / / asaṃprajanyadoṣena bhavantyāpattikaśmalāḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416649 (0.044):
idamaparaṃ tadvayatireke dūṣaṇamāha / aneke śrutavanto 'pi śrāddhā yatnaparā api /
asaṃprajanyacaureṇa smṛtimoṣānusāriṇā / / upacityāpi puṇyāni muṣitā yānti durgatim // SBca_5.27 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411689 (0.0):
asaṃprajanyadoṣeṇa bhavantyāpattikaśmalāḥ // / asaṃprajanyacaureṇa smṛtimoṣānusāriṇā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587129 (0.0):
asaṃprajanyadoṣeṇa % bhavantyāpattikaśmalāḥ // Bca_5.26 // / asaṃprajanyacaureṇa $ smṛtimoṣānusāriṇā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331657 (0.0):
asaṃprajanyadoṣeṇa bhavantyāpattikaśmalāḥ // Bca_5.26 // / asaṃprajanyacaureṇa smṛtimoṣānusāriṇā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386599 (0.017):
asaṃprajanyadoṣena bhavantyāpattikaśmalāḥ // / (Gkv 116) / asaṃprajanyacaureṇa smṛtimoṣānusāriṇaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416689 (0.042):
upacityāpi puṇyāni muṣitā yānti durgatim // Bca_5.27 // / asaṃprajanyameva saṃprajanyābhāvaḥ kleśasvabhāvaścauraḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416682 (0.046):
aparamapi tadabhāve dūṣaṇamāha / asaṃprajanyacaureṇa smṛtimoṣānusāriṇā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814047 (0.059):
smṛtikhaḍgaṃ tathā bhraṣṭaṃ Bca_7.68c / smṛtimoṣānusāriṇā Bca_5.27b / smṛtirajjvā samantataḥ Bca_5.3b
kleśataskarasaṃgho 'yamavatāragaveṣakaḥ / / prāpyāvatāraṃ muṣṇāti hanti sadgatijīvitam // SBca_5.28 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386608 (0.0):
upacityāpi puṇyāni muṣitā yānti durgatim // / kleśataskarasaṃgho 'yamavatāragaveṣakaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416738 (0.0):
kutaḥ punarevamiti uktamevārthaṃ spaṣṭayannāha / kleśataskarasaṃgho 'yamavatāragaveṣakaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587139 (0.0):
upacityāpi puṇyāni % muṣitā yānti durgatim // Bca_5.27 // / kleśataskarasaṅgho 'yam $ avatāragaveṣakaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331667 (0.0):
upacityāpi puṇyāni muṣitā yānti durgatim // Bca_5.27 // / kleśataskarasaṅgho 'yam avatāragaveṣakaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411698 (0.037):
kleśataskarasaṃgho 'yameva tāraṇaveṣakaḥ / / prāpyāvatāraṃ muṣṇāti hanti sadgatiṃ jīvitam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411689 (0.058):
upacityāpi puṇyāni muṣitā yānti durgatim // / kleśataskarasaṃgho 'yameva tāraṇaveṣakaḥ /
tasmātsmṛtirmanodvārānnāpaneyā kadācana /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386616 (0.0):
prāpyāvatāraṃ muṣṇāti hanti sadgatijīvitam // / tasmāt smṛtirmanodvārānnāpaneyā kadācana /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411706 (0.0):
prāpyāvatāraṃ muṣṇāti hanti sadgatiṃ jīvitam // / tasmāt smṛtirmanodvārānnāpaneyā kadācana /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416779 (0.0):
tasmātsmṛtirmanodvārānnāpaneyā kadācana /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587148 (0.0):
prāpyāvatāraṃ muṣṇāti % hanti sadgatijībitam // Bca_5.28 // / tasmātsmṛtirmanodvārān $ nāpaneyā kadācana &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331676 (0.023):
prāpyāvatāraṃ muṣṇāti hanti sadgatijībitam // Bca_5.28 // / tasmātsmṛtirmanodvārān nāpaneyā kadācana /
gatāpi pratyupasthāpyā saṃsmṛtyāpāyikīṃ vyathām // SBca_5.29 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416784 (0.0):
tasmātsmṛtirmanodvārānnāpaneyā kadācana / / gatāpi pratyupasthāpyā saṃsmṛtyāpāyikīṃ vyathām // Bca_5.29 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331683 (0.0):
tasmātsmṛtirmanodvārān nāpaneyā kadācana / / gatāpi pratyupasthāpyā saṃsmṛtyāpāyikīṃ vyathām // Bca_5.29 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386619 (0.013):
tasmāt smṛtirmanodvārānnāpaneyā kadācana / / gatāpi pratyupasthāpyā saṃsmṛtvā pāpikīṃ vyathām //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587155 (0.017):
tasmātsmṛtirmanodvārān $ nāpaneyā kadācana & / gatāpi pratyupasthāpyā % saṃsmṛtyāpāyikīṃ vyathām // Bca_5.29 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411707 (0.057):
tasmāt smṛtirmanodvārānnāpaneyā kadācana / / gatāpi pratyupasthāpyā saṃsmṛtyā pāpikīṃ vyathām //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813479 (0.063):
saṃsmṛtyāpāyikīṃ vyathām Bca_5.29d / sā kathaṃ pūrvatāyinām Bca_5.9d
upādhyāyānuśāsanyā bhītyāpyādarakāriṇām / / dhanyānāṃ gurusaṃvāsātsukaraṃ jāyate smṛtiḥ // SBca_5.30 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416878 (0.0):
keṣāṃcit punaranyathāpi smṛtirutpadyate / tadupadarśayannāha / upādhyāyānuśāsanyā bhītyāpyādarakāriṇām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19436009 (0.0):
iti / [bodhi. 5.102] / upādhyāyānuśāsanyā bhītyāpyādarakāriṇām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587167 (0.0):
gatāpi pratyupasthāpyā % saṃsmṛtyāpāyikīṃ vyathām // Bca_5.29 // / upādhyāyānuśāsinyā $ bhītyāpyādarakāriṇām &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331695 (0.0):
gatāpi pratyupasthāpyā saṃsmṛtyāpāyikīṃ vyathām // Bca_5.29 // / upādhyāyānuśāsinyā bhītyāpyādarakāriṇām /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411723 (0.019):
gatāpi pratyupasthāpyā saṃsmṛtyā pāpikīṃ vyathām // / upādhyāyānuśāsinyā bhītyāpyādaracāriṇām /
buddhāśca bodhisattvāśca sarvatrāvyāhatekṣaṇāḥ / / sarvamevāgratasteṣāṃ teṣāmasmi puraḥ sthitaḥ // SBca_5.31 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587178 (0.0):
dhanyānāṃ gurusaṃvāsāt % sukaraṃ jāyate smṛtiḥ // Bca_5.30 // / buddhāśca bodhisattvāśca $ sarvatrāvyāhatekṣaṇāḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331706 (0.0):
dhanyānāṃ gurusaṃvāsāt sukaraṃ jāyate smṛtiḥ // Bca_5.30 // / buddhāśca bodhisattvāśca sarvatrāvyāhatekṣaṇāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411727 (0.022):
dhanyānāṃ gurusaṃvāsāt sukaraṃ jāyate smṛtiḥ // / buddhāśca bodhisattvāśca sarvatrāvyāhatekṣaṇāḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416929 (0.033):
darśayannāha / buddhāśca bodhisattvāśca sarvatrāvyāhatekṣaṇāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386630 (0.060):
sarvamevāgratasteṣāmahaṃ cāpi puraḥsthitaḥ // / iti dhyātvā tathā tiṣṭhan trapādarabhyānvitaḥ /
iti dhyātvā tathā tiṣṭhet trapādarabhayānvitaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411741 (0.0):
sarvo 'pyayaṃ jagallokasteṣāmagre sadā sthitaḥ // / iti dhyātvā sadā tiṣṭhet trapādarabhayānvitaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587184 (0.0):
sarvamevāgratasteṣāṃ % teṣāmasmi puraḥ sthitaḥ // Bca_5.31 // / iti dhyātvā tathā tiṣṭhet $ trapādarabhayānvitaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331712 (0.0):
sarvamevāgratasteṣāṃ teṣāmasmi puraḥ sthitaḥ // Bca_5.31 // / iti dhyātvā tathā tiṣṭhet trapādarabhayānvitaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416977 (0.025):
eva, sarvavastuvat / iti manasi nidhāya tathaiva saṃyatātmā tiṣṭhet / / trapādarabhayānvitaḥ / apratirūpe karmaṇi trapā lajjā / śikṣāyāmādaraḥ,
buddhānusmṛtirapyevaṃ bhavettasya muhurmuhuḥ // SBca_5.32 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411745 (0.0):
iti dhyātvā sadā tiṣṭhet trapādarabhayānvitaḥ / / buddhānusmṛtirapyevaṃ bhavettasya muhurmuhuḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587190 (0.0):
iti dhyātvā tathā tiṣṭhet $ trapādarabhayānvitaḥ & / buddhānusmṛtirapyevaṃ % bhavettasya muhurmuhuḥ // Bca_5.32 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331718 (0.0):
iti dhyātvā tathā tiṣṭhet trapādarabhayānvitaḥ / / buddhānusmṛtirapyevaṃ bhavettasya muhurmuhuḥ // Bca_5.32 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386641 (0.039):
iti dhyātvā tathā tiṣṭhan trapādarabhyānvitaḥ / / buddhānusmṛtirapyeva bhavettava muhurmuhuḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416949 (0.039):
buddhānusmṛtirapyevaṃ bhavettasya muhurmuhuḥ // Bca_5.32 // / sarvadā buddhabodhisattvānāṃ samastavastuviṣayāpratihatajñānacakṣuṣāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809026 (0.056):
bhavetkalpārṇavairna vā Bca_7.35d / bhavettasya muhurmuhuḥ Bca_5.32d / bhavetsatatamutthitaḥ Bca_5.84b
saṃprajanyaṃ tadāyāti na ca yātyāgataṃ punaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386649 (0.0):
buddhānusmṛtirapyeva bhavettava muhurmuhuḥ // / saṃprajanyaṃ tadāyāti naiva yātyāgataṃ punaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411753 (0.0):
buddhānusmṛtirapyevaṃ bhavettasya muhurmuhuḥ // / saṃprajanyaṃ tadā yāti naiva yātyāgataṃ punaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587197 (0.0):
buddhānusmṛtirapyevaṃ % bhavettasya muhurmuhuḥ // Bca_5.32 // / saṃprajanyaṃ tadāyāti $ na ca yātyāgataṃ punaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331725 (0.0):
buddhānusmṛtirapyevaṃ bhavettasya muhurmuhuḥ // Bca_5.32 // / saṃprajanyaṃ tadāyāti na ca yātyāgataṃ punaḥ /
smṛtiryadā manodvāre rakṣārthamavatiṣṭhate // SBca_5.33 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386655 (0.0):
saṃprajanyaṃ tadāyāti naiva yātyāgataṃ punaḥ / / smṛtiryadā manodvāre rakṣārthamavatiṣṭhate //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411759 (0.0):
saṃprajanyaṃ tadā yāti naiva yātyāgataṃ punaḥ / / smṛtiryadā manodvāre rakṣārthamavatiṣṭhate //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587204 (0.0):
saṃprajanyaṃ tadāyāti $ na ca yātyāgataṃ punaḥ & / smṛtiryadā manodvāre % rakṣārthamavatiṣṭhate // Bca_5.33 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331732 (0.0):
saṃprajanyaṃ tadāyāti na ca yātyāgataṃ punaḥ / / smṛtiryadā manodvāre rakṣārthamavatiṣṭhate // Bca_5.33 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417023 (0.028):
smṛtiryadā manodvāre rakṣārthamavatiṣṭhate // Bca_5.33 // / yadā smṛtirmanogṛhadvāri kleśataskarasaṃghātānupraveśanivāriṇī
pūrvaṃ tāvadidaṃ cittaṃ sadopasthāpyamīdṛśam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417065 (0.0):
(Bcp 59) pūrvaṃ tāvadidaṃ cittaṃ sadopasthāpyamīdṛśam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587211 (0.0):
smṛtiryadā manodvāre % rakṣārthamavatiṣṭhate // Bca_5.33 // / pūrvaṃ tāvadidaṃ cittaṃ $ sadopasthāpyamīdṛśam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331739 (0.0):
smṛtiryadā manodvāre rakṣārthamavatiṣṭhate // Bca_5.33 // / pūrvaṃ tāvadidaṃ cittaṃ sadopasthāpyamīdṛśam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411765 (0.029):
smṛtiryadā manodvāre rakṣārthamavatiṣṭhate // / pūrvaṃ tāvadidaṃ cittaṃ sadopasthāpyamīdṛśam /
nirindriyeṇeva mayā sthātavyaṃ kāṣṭhavatsadā // SBca_5.34 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417070 (0.0):
(Bcp 59) pūrvaṃ tāvadidaṃ cittaṃ sadopasthāpyamīdṛśam / / nirindriyeṇeva mayā sthātavyaṃ kāṣṭhavatsadā // Bca_5.34 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587217 (0.0):
pūrvaṃ tāvadidaṃ cittaṃ $ sadopasthāpyamīdṛśam & / nirindriyeṇeva mayā % sthātavyaṃ kāṣṭhavatsadā // Bca_5.34 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331745 (0.0):
pūrvaṃ tāvadidaṃ cittaṃ sadopasthāpyamīdṛśam / / nirindriyeṇeva mayā sthātavyaṃ kāṣṭhavatsadā // Bca_5.34 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813941 (0.025):
styānamiddhaṃ nivārayan Bca_8.185d / sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā Bca_5.48d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417848 (0.057):
sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.50 // / ātmotkarṣaṇaṃ svaguṇātiśayaprakāśanam / tadābhāsaṃ tatpratibhāsaṃ
niṣphalā netravikṣepā na kartavyāḥ kadācana /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411777 (0.0):
niṣfalā netravikṣepā na kartavyāḥ kadācana /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417115 (0.0):
niṣphalā netravikṣepā na kartavyāḥ kadācana /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587223 (0.001):
nirindriyeṇeva mayā % sthātavyaṃ kāṣṭhavatsadā // Bca_5.34 // / niṣphalā netravikṣepā $ na karttavyāḥ kadācana &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331751 (0.001):
nirindriyeṇeva mayā sthātavyaṃ kāṣṭhavatsadā // Bca_5.34 // / niṣphalā netravikṣepā na karttavyāḥ kadācana /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807113 (0.054):
niṣkṛtiḥ kā parā bhavet Bca_6.119d / niṣphalā netravikṣepā Bca_5.35a
nidhyāyantīva satataṃ kāryā dṛṣṭiradhogatā // SBca_5.35 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417117 (0.0):
niṣphalā netravikṣepā na kartavyāḥ kadācana / / nidhyāyantīva satataṃ kāryā dṛṣṭiradhogatā // Bca_5.35 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587230 (0.0):
niṣphalā netravikṣepā $ na karttavyāḥ kadācana & / nidhyāyantīva satataṃ % kāryā dṛṣṭiradhogatā // Bca_5.35 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331758 (0.0):
niṣphalā netravikṣepā na karttavyāḥ kadācana / / nidhyāyantīva satataṃ kāryā dṛṣṭiradhogatā // Bca_5.35 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411782 (0.011):
niṣfalā netravikṣepā na kartavyāḥ kadācana / / nidhyāyantīva sadāpi kāryā dṛṣṭiradhogatā //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801994 (0.062):
kāryā dṛṣṭiradhogatā Bca_5.35d / kāryārthamabhyupetena Bca_9.76c
dṛṣṭiviśrāmahetostu diśaḥ paśyetkadācana /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411787 (0.0):
dṛṣṭiviśrāmahetostu diśaḥ paśyet kadāacana /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587238 (0.0):
nidhyāyantīva satataṃ % kāryā dṛṣṭiradhogatā // Bca_5.35 // / dṛṣṭiviśrāmahetostu $ diśaḥ paśyetkadācana &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331766 (0.0):
nidhyāyantīva satataṃ kāryā dṛṣṭiradhogatā // Bca_5.35 // / dṛṣṭiviśrāmahetostu diśaḥ paśyetkadācana /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417143 (0.060):
prathamārambhiṇaḥ saṃtatābhyāsena kleśasya parihārārthamāha / dṛṣṭiviśrāmahetostu diśaḥ paśyetkadācana /
ābhāsamātraṃ dṛṣṭvā ca svāgatārthaṃ vilokayet // SBca_5.36 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587244 (0.0):
dṛṣṭiviśrāmahetostu $ diśaḥ paśyetkadācana & / ābhāsamātraṃ dṛṣṭvā ca % svāgatārthaṃ vilokayet // Bca_5.36 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331772 (0.0):
dṛṣṭiviśrāmahetostu diśaḥ paśyetkadācana / / ābhāsamātraṃ dṛṣṭvā ca svāgatārthaṃ vilokayet // Bca_5.36 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417153 (0.045):
ābhāsamātraṃ dṛṣṭvā ca svāgatārthaṃ vilokayet // Bca_5.36 // / dṛṣṭicittaparikhedaparityāgāya kadācit karhicit diśo vyavalokayet / atha
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411794 (0.049):
dṛṣṭiviśrāmahetostu diśaḥ paśyet kadāacana / / ābhāsamātramālokya svāgatārthaṃ vilokayan //
mārgādau bhayabodhārthaṃ muhuḥ paśyeccaturdiśam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411806 (0.0):
(Gkv 271) / mārgādau bhayabodhārthaṃ muhuḥ paśyeccaturdiśam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417195 (0.0):
mārge 'pi tathādṛṣṭergacchata upaghātaparihārārthamāha / mārgādau bhayabodhārthaṃ muhuḥ paśyeccaturdiśam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587253 (0.0):
ābhāsamātraṃ dṛṣṭvā ca % svāgatārthaṃ vilokayet // Bca_5.36 // / mārgādau bhayabodhārthaṃ $ muhuḥ paśyeccaturdiśam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331781 (0.0):
ābhāsamātraṃ dṛṣṭvā ca svāgatārthaṃ vilokayet // Bca_5.36 // / mārgādau bhayabodhārthaṃ muhuḥ paśyeccaturdiśam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809801 (0.002):
mārgamapyevamādiśet Bca_5.94d / mārgādau bhayabodhārthaṃ Bca_5.37a
diśo viśramya vīkṣeta parāvṛtyaiva pṛṣṭhataḥ // SBca_5.37 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417199 (0.0):
mārgādau bhayabodhārthaṃ muhuḥ paśyeccaturdiśam / / diśo viśramya vīkṣeta parāvṛtyaiva pṛṣṭhataḥ // Bca_5.37 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587259 (0.0):
mārgādau bhayabodhārthaṃ $ muhuḥ paśyeccaturdiśam & / diśo viśramya vīkṣeta % parāvṛtyeva pṛṣṭhataḥ // Bca_5.37 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331787 (0.0):
mārgādau bhayabodhārthaṃ muhuḥ paśyeccaturdiśam / / diśo viśramya vīkṣeta parāvṛtyeva pṛṣṭhataḥ // Bca_5.37 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411808 (0.035):
mārgādau bhayabodhārthaṃ muhuḥ paśyeccaturdiśam / / diśo viśramya vikṣate parāvṛtyaiva pṛṣṭhataḥ //
saredapasaredvāpi puraḥ paścānnirūpya ca / / evaṃ sarvāsvavasthāsu kāryaṃ buddhvā samācaret // SBca_5.38 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587270 (0.0):
diśo viśramya vīkṣeta % parāvṛtyeva pṛṣṭhataḥ // Bca_5.37 // / saredapasaredvāpi $ puraḥ paścānnirūpya ca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331798 (0.0):
diśo viśramya vīkṣeta parāvṛtyeva pṛṣṭhataḥ // Bca_5.37 // / saredapasaredvāpi puraḥ paścānnirūpya ca /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411821 (0.039):
diśo viśramya vikṣate parāvṛtyaiva pṛṣṭhataḥ // / saredapasaredvāpi puraḥ paścānnirupya ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417235 (0.039):
asamādhānasya ca rakṣaṇāmāha / saredapasaredvāpi puraḥ paścānnirūpya ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417246 (0.040):
evaṃ sarvāsvavasthāsu kāryaṃ buddhvā samācaret // Bca_5.38 // / saretpuraḥ apasaretpaścāt / prapātādyupaghātaṃ nirīkṣya ca /
kāyenaivamavastheyamityākṣipya kriyāṃ punaḥ / / kathaṃ kāyaḥ sthita iti draṣṭavyaṃ punarantarā // SBca_5.39 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411829 (0.0):
evaṃ sarvāsvavasthāsu kāryaṃ buddhvā samācaret // / kāyenaivamavastheyamityākṣipya kriyāṃ punaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417272 (0.0):
idānīṃ saṃprajanyakāritāṃ śikṣayitumāha / kāyenaivamavastheyamityākṣipya kriyāṃ punaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587281 (0.0):
evaṃ sarvāsvavasthāsu % kāryaṃ buddhvā samācaret // Bca_5.38 // / kāyenaivamavastheyam $ ityākṣipya kriyāṃ punaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331809 (0.0):
evaṃ sarvāsvavasthāsu kāryaṃ buddhvā samācaret // Bca_5.38 // / kāyenaivamavastheyam ityākṣipya kriyāṃ punaḥ /
nirūpyaḥ sarvayatnena cittamattadvipastathā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411837 (1.192):
nirupya sarvayatnena cittamattadvipastathā / / dharmacitto mahāstambhe yathāa baddho na mucyate //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417317 (1.192):
nirūpyaḥ sarvayatnena cittamattadvipastathā / / dharmacintāmahāstambhe yathā vaddho na mucyate // Bca_5.40 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587288 (1.192):
kathaṃ kāyaḥ sthita iti % draṣṭavyaṃ punarantarā // Bca_5.39 // / nirūpyaḥ sarvayatnena $ cittamattadvipastathā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331816 (1.192):
kathaṃ kāyaḥ sthita iti draṣṭavyaṃ punarantarā // Bca_5.39 // / nirūpyaḥ sarvayatnena cittamattadvipastathā /
dharmacintāmahāstambhe yathā baddho na mucyate // SBca_5.40 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587295 (0.0):
nirūpyaḥ sarvayatnena $ cittamattadvipastathā & / dharmacintāmahāstambhe % yathā baddho na mucyate // Bca_5.40 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331823 (0.0):
nirūpyaḥ sarvayatnena cittamattadvipastathā / / dharmacintāmahāstambhe yathā baddho na mucyate // Bca_5.40 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417322 (1.192):
nirūpyaḥ sarvayatnena cittamattadvipastathā / / dharmacintāmahāstambhe yathā vaddho na mucyate // Bca_5.40 //
kutra me vartata iti pratyavekṣyaṃ tathā manaḥ / / samādhānadhuraṃ naiva kṣaṇamapyutsṛjedyathā // SBca_5.41 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411856 (0.0):
dharmacitto mahāstambhe yathāa baddho na mucyate // / kutra me vartata iti pratyavekṣyaṃ tathā manaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587307 (0.0):
dharmacintāmahāstambhe % yathā baddho na mucyate // Bca_5.40 // / kutra me vartata iti $ pratyavekṣyaṃ tathā manaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331835 (0.0):
dharmacintāmahāstambhe yathā baddho na mucyate // Bca_5.40 // / kutra me vartata iti pratyavekṣyaṃ tathā manaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417343 (0.061):
tasmin baddho 'pi punaḥ punarnirūpaṇīya ityāha / kutra me vartata iti pratyavekṣyaṃ tathā manaḥ /
bhayotsavādisaṃbandhe yadyaśakto yathāsukham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587313 (0.0):
samādhānadhuraṃ naiva % kṣaṇamapyutsṛjedyathā // Bca_5.41 // / bhayotsavādisaṃbandhe $ yadyaśakto yathāsukham &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331841 (0.0):
samādhānadhuraṃ naiva kṣaṇamapyutsṛjedyathā // Bca_5.41 // / bhayotsavādisaṃbandhe yadyaśakto yathāsukham /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411856 (0.039):
samādhānadhuraṃ naiva kṣaṇamapyutsṛjedyathā // / bhayotsavādisambandhe yadyasakto yathāsukham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808925 (0.062):
bhayāni vividhāni ca Bca_7.41b / bhayotsavādisaṃbandhe Bca_5.42a
dānakāle tu śīlasya yasmāduktamupekṣaṇam // SBca_5.42 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411867 (0.0):
bhayotsavādisambandhe yadyasakto yathāsukham / / dānakāle tu śīlasya yasmāduktamupekṣaṇam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587321 (0.0):
bhayotsavādisaṃbandhe $ yadyaśakto yathāsukham & / dānakāle tu śīlasya % yasmāduktamupekṣaṇam // Bca_5.42 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331849 (0.0):
bhayotsavādisaṃbandhe yadyaśakto yathāsukham / / dānakāle tu śīlasya yasmāduktamupekṣaṇam // Bca_5.42 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417428 (0.032):
dānakāle tu śīlasya yasmāduktamupekṣaṇam // Bca_5.42 // / agnidāhādi bhayam / tathā ratnatrayapūjādikṛta utsavaḥ / samadhikataraḥ
yad buddhvā kartumārabdhaṃ tato 'nyanna vicintayet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417528 (0.0):
tannopādeyamityāha / yad buddhvā kartumārabdhaṃ tato 'nyanna vicintayet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587329 (0.0):
dānakāle tu śīlasya % yasmāduktamupekṣaṇam // Bca_5.42 // / yadbuddhvā kartumārabdhaṃ $ tato 'nyanna vicintayet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331857 (0.0):
dānakāle tu śīlasya yasmāduktamupekṣaṇam // Bca_5.42 // / yadbuddhvā kartumārabdhaṃ tato 'nyanna vicintayet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810613 (0.007):
yadbuddhatvasamaṃ bhavet Bca_6.132b / yadbuddhvā kartumārabdhaṃ Bca_5.43a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411876 (0.031):
dānakāle tu śīlasya yasmāduktamupekṣaṇam // / yadbuddhvā kartumārabdhaṃ tato 'nyatra vicintayet /
tadeva tāvanniṣpādyaṃ tadgatenāntarātmanā // SBca_5.43 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411881 (0.0):
yadbuddhvā kartumārabdhaṃ tato 'nyatra vicintayet / / tadeva tāvanniṣpādyaṃ tadgatenāntarātmanā //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417532 (0.0):
yad buddhvā kartumārabdhaṃ tato 'nyanna vicintayet / / tadeva tāvanniṣpādyaṃ tadgatenāntarātmanā // Bca_5.43 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587335 (0.0):
yadbuddhvā kartumārabdhaṃ $ tato 'nyanna vicintayet & / tadeva tāvanniṣpādyaṃ % tadgatenāntarātmanā // Bca_5.43 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331863 (0.0):
yadbuddhvā kartumārabdhaṃ tato 'nyanna vicintayet / / tadeva tāvanniṣpādyaṃ tadgatenāntarātmanā // Bca_5.43 //
evaṃ hi sukṛtaṃ sarvamanyathā nobhayaṃ bhavet / / asaṃprajanyakleśo 'pi vṛddhiṃ caivaṃ gamiṣyati // SBca_5.44 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411890 (0.0):
tadeva tāvanniṣpādyaṃ tadgatenāntarātmanā // / evaṃ hi sukṛtaṃ sarvamanyathā nobhayaṃ bhavet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417577 (0.0):
kiṃ punarevaṃ syādyadi na syādityāha / evaṃ hi sukṛtaṃ sarvamanyathā nobhayaṃ bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587344 (0.0):
tadeva tāvanniṣpādyaṃ % tadgatenāntarātmanā // Bca_5.43 // / evaṃ hi sukṛtaṃ sarvam $ anyathā nobhayaṃ bhavet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331872 (0.0):
tadeva tāvanniṣpādyaṃ tadgatenāntarātmanā // Bca_5.43 // / evaṃ hi sukṛtaṃ sarvam anyathā nobhayaṃ bhavet /
nānāvidhapralāpeṣu vartamāneṣvanekadhā / / kautūhaleṣu sarveṣu hanyādautsukyamāgatam // SBca_5.45 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587354 (0.0):
asaṃprajanyakleśo 'pi % vṛddhiṃ caivaṃ gamiṣyati // Bca_5.44 // / nānāvidhapralāpeṣu $ vartamāneṣvanekadhā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331882 (0.0):
asaṃprajanyakleśo 'pi vṛddhiṃ caivaṃ gamiṣyati // Bca_5.44 // / nānāvidhapralāpeṣu vartamāneṣvanekadhā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411897 (1.788):
asaṃprajanyakleśo 'pi vṛddhiṃ caiva gamiṣyati // / nānāvidhapralāpeṣu vardhamāneṣvanekadhā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417614 (0.037):
itthamapi niṣphalaṃ varjayedityāha / nānāvidhapralāpeṣu vartamāneṣvanekadhā / / kautūhaleṣu sarveṣu hanyādautsukyamāgatam // Bca_5.45 //
mṛnmardanatṛṇacchedarekhādyaphalamāgatam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417646 (0.0):
mṛnmardanatṝṇacchedarekhādyaphalamāgatam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587362 (0.001):
kautūhaleṣu sarveṣu % hanyādautsukyamāgatam // Bca_5.45 // / mṛnmardanatṛṇaccheda- $ rekhādyaphalamāgatam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331890 (0.001):
kautūhaleṣu sarveṣu hanyādautsukyamāgatam // Bca_5.45 // / mṛnmardanatṛṇaccheda-rekhādyaphalamāgatam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810007 (0.044):
mṛdvī ca vaidūryamayī Bca_10.35c / mṛnmardanatṛṇaccheda- Bca_5.46a
smṛtvā tāthāgatīṃ śikṣāṃ bhītastatkṣaṇamutsṛjet // SBca_5.46 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417653 (0.0):
mṛnmardanatṝṇacchedarekhādyaphalamāgatam / / smṛtvā tāthāgatīṃ śikṣāṃ bhītastatkṣaṇamutsṛjet // Bca_5.46 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587371 (0.0):
mṛnmardanatṛṇaccheda- $ rekhādyaphalamāgatam & / smṛtvā tāthāgatīṃ śikṣāṃ % bhītastatkṣaṇamutsṛjet // Bca_5.46 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331899 (0.0):
mṛnmardanatṛṇaccheda-rekhādyaphalamāgatam / / smṛtvā tāthāgatīṃ śikṣāṃ bhītastatkṣaṇamutsṛjet // Bca_5.46 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809151 (0.019):
bhītaścittavraṇaṃ na kim Bca_5.20d / bhītastatkṣaṇamutsṛjet Bca_5.46d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411909 (0.048):
smṛtvā tathāgatīṃ śikṣāṃ tatkṣaṇādbhīta utsṛjet //
yadā calitukāmaḥ syādvaktukāmo 'pi vā bhavet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411919 (0.0):
smṛtvā tathāgatīṃ śikṣāṃ tatkṣaṇādbhīta utsṛjet // / yadā calitukāmaḥ syādvaktukāmo 'pi vā bhavet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417701 (0.0):
śikṣayitumāha / yadā calitukāmaḥ syādvaktukāmo 'pi vā bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587378 (0.0):
smṛtvā tāthāgatīṃ śikṣāṃ % bhītastatkṣaṇamutsṛjet // Bca_5.46 // / yadā calitukāmaḥ syād $ vaktukāmo 'pi vā bhavet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331906 (0.0):
smṛtvā tāthāgatīṃ śikṣāṃ bhītastatkṣaṇamutsṛjet // Bca_5.46 // / yadā calitukāmaḥ syād vaktukāmo 'pi vā bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810403 (0.060):
yadācarati mañjuśrīḥ Bca_10.54c / yadā calitukāmaḥ syād Bca_5.47a
svacittaṃ pratyavekṣyādau kuryāddhairyeṇa yuktimat // SBca_5.47 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411924 (0.0):
yadā calitukāmaḥ syādvaktukāmo 'pi vā bhavet / / svacittaṃ pratyavekṣyādau kuryāddhairyaṃ yuktimat //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417707 (0.0):
yadā calitukāmaḥ syādvaktukāmo 'pi vā bhavet / / svacittaṃ pratyavekṣyādau kuryāddhairyeṇa yuktimat // Bca_5.47 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587386 (0.0):
yadā calitukāmaḥ syād $ vaktukāmo 'pi vā bhavet & / svacittaṃ pratyavekṣyādau % kuryāddhairyeṇa yuktimat // Bca_5.47 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331914 (0.0):
yadā calitukāmaḥ syād vaktukāmo 'pi vā bhavet / / svacittaṃ pratyavekṣyādau kuryāddhairyeṇa yuktimat // Bca_5.47 //
anunītaṃ pratihataṃ yadā paśyetsvakaṃ manaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411932 (0.0):
svacittaṃ pratyavekṣyādau kuryāddhairyaṃ yuktimat // / anunītaṃ pratihataṃ yadā paśyet svakaṃ manaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587392 (0.0):
svacittaṃ pratyavekṣyādau % kuryāddhairyeṇa yuktimat // Bca_5.47 // / anunītaṃ pratihataṃ $ yadā paśyetsvakaṃ manaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331920 (0.0):
svacittaṃ pratyavekṣyādau kuryāddhairyeṇa yuktimat // Bca_5.47 // / anunītaṃ pratihataṃ yadā paśyetsvakaṃ manaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417721 (0.045):
etadeva darśayati / anunītaṃ pratihataṃ yadā paśyetsvakaṃ manaḥ /
na kartavyaṃ na vaktavyaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // SBca_5.48 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411939 (0.0):
anunītaṃ pratihataṃ yadā paśyet svakaṃ manaḥ / / na kartavyaṃ na vaktavyaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587400 (0.0):
anunītaṃ pratihataṃ $ yadā paśyetsvakaṃ manaḥ & / na kartavyaṃ na vaktavyaṃ % sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.48 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331928 (0.0):
anunītaṃ pratihataṃ yadā paśyetsvakaṃ manaḥ / / na kartavyaṃ na vaktavyaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.48 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813938 (0.037):
styānamiddhaṃ nivārayan Bca_8.185d / sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā Bca_5.48d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417848 (0.044):
sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.50 // / ātmotkarṣaṇaṃ svaguṇātiśayaprakāśanam / tadābhāsaṃ tatpratibhāsaṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1150484 (0.045):
sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // SBca_5.50 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587427 (0.049):
sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ % sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.50 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331955 (0.049):
sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.50 //
uddhataṃ sopahāsaṃ vā yadā mānamadānvitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587408 (0.0):
na kartavyaṃ na vaktavyaṃ % sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.48 // / uddhataṃ sopahāsaṃ vā $ yadā mānamadānvitam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331936 (0.0):
na kartavyaṃ na vaktavyaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.48 // / uddhataṃ sopahāsaṃ vā yadā mānamadānvitam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411945 (1.192):
na kartavyaṃ na vaktavyaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // / uddhataṃ sopahāsaṃ vā yadā mānamadānvitam /
sotprāsātiśayaṃ vakraṃ vañcakaṃ ca mano bhavet // SBca_5.49 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587416 (0.0):
uddhataṃ sopahāsaṃ vā $ yadā mānamadānvitam & / sotprāsātiśayaṃ vakraṃ % vañcakaṃ ca mano bhavet // Bca_5.49 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331944 (0.0):
uddhataṃ sopahāsaṃ vā yadā mānamadānvitam / / sotprāsātiśayaṃ vakraṃ vañcakaṃ ca mano bhavet // Bca_5.49 //
yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ parapaṃsanameva vā / / sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // SBca_5.50 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411966 (0.0):
sotprasātiśayaṃ vaktraṃ vaṃcakaṃ ca mano bhavet // / yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ parapaṃśanameva ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417848 (0.0):
yadi mano bhavet, sthātavyaṃ kāṣṭhavattadeti saṃbandhaḥ // / yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ parapaṃsanameva vā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587419 (0.0):
sotprāsātiśayaṃ vakraṃ % vañcakaṃ ca mano bhavet // Bca_5.49 // / yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ $ parapaṃsanameva ca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587429 (0.0):
yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ $ parapaṃsanameva ca & / sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ % sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.50 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331947 (0.0):
sotprāsātiśayaṃ vakraṃ vañcakaṃ ca mano bhavet // Bca_5.49 // / yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ parapaṃsanameva ca /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331957 (0.0):
yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ parapaṃsanameva ca / / sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.50 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810409 (0.036):
yadā calitukāmaḥ syād Bca_5.47a / yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ Bca_5.50a
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1150456 (0.045):
na kartavyaṃ na vaktavyaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // SBca_5.48 // / uddhataṃ sopahāsaṃ vā yadā mānamadānvitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587399 (0.046):
na kartavyaṃ na vaktavyaṃ % sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.48 // / uddhataṃ sopahāsaṃ vā $ yadā mānamadānvitam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331927 (0.046):
na kartavyaṃ na vaktavyaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.48 // / uddhataṃ sopahāsaṃ vā yadā mānamadānvitam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411954 (0.047):
sotprasātiśayaṃ vaktraṃ vaṃcakaṃ ca mano bhavet // / yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ parapaṃśanameva ca /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813938 (0.049):
styānamiddhaṃ nivārayan Bca_8.185d / sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā Bca_5.48d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411939 (0.060):
na kartavyaṃ na vaktavyaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // / uddhataṃ sopahāsaṃ vā yadā mānamadānvitam /
lābhasatkārakīrtyarthi parivārārthi vā punaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587437 (0.0):
sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ % sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.50 // / lābhasatkārakīrtyarthi $ parivārārthi vā punaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331965 (0.0):
sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // Bca_5.50 // / lābhasatkārakīrtyarthi parivārārthi vā punaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21811422 (0.019):
labhamāno na gṛhṇātu Bca_6.85c / lābhasatkārakīrtyarthi Bca_5.51a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411973 (0.031):
sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā // / (Gkv 272) / lābhasatkārakīrtyarthi parikārārthi vā yadā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417897 (0.036):
sāmānyoktamabhisaṃbadhyate // / lābhasatkārakīrtyarthi parivārārthi vā punaḥ /
upasthānārthe me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // SBca_5.51 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417946 (0.002):
vaktumicchati me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.52 // / parārtharūkṣaṃ parārthavimukham / svārthārthi svārthābhiniviṣṭam / pariṣat
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587444 (0.002):
lābhasatkārakīrtyarthi $ parivārārthi vā punaḥ & / upasthānārthi me cittaṃ % tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.51 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331972 (0.002):
lābhasatkārakīrtyarthi parivārārthi vā punaḥ / / upasthānārthi me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.51 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587459 (0.002):
vaktumicchati me cittaṃ % tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.52 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331987 (0.002):
vaktumicchati me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.52 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417930 (0.047):
pādadhāvanamardanādi / ebhirarthi tadabhilāṣaṃ mama cittam / / tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417908 (0.051):
upasthānārthi me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.51 // / kīrtiryaśaḥ / parivāraḥ dāsīdāsakarmakarādiḥ / upasthānaṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804375 (0.057):
tasmāt kṣāntiṃ prayatnena Bca_6.2c / tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat Bca_5.51d / tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat Bca_5.52d
parārtharūkṣaṃ svārthārthi pariṣatkāmameva vā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587453 (0.0):
upasthānārthi me cittaṃ % tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.51 // / parārtharūkṣaṃ svārthārthi $ pariṣatkāmameva vā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807498 (0.0):
parārādhanatatparam Bca_5.55d / parārtharūkṣaṃ svārthārthi Bca_5.52a
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331981 (0.0):
upasthānārthi me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.51 // / parārtharūkṣaṃ svārthārthi pariṣatkāmameva vā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417949 (0.002):
vaktumicchati me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.52 // / parārtharūkṣaṃ parārthavimukham / svārthārthi svārthābhiniviṣṭam / pariṣat
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24411984 (0.051):
parārtharukṣaṃ svārthārthi parisatkāmameva vā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417933 (0.060):
tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // / parārtharūkṣaṃ svārthārthi pariṣatkāmameva vā /
vaktumicchati me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // SBca_5.52 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587461 (0.0):
parārtharūkṣaṃ svārthārthi $ pariṣatkāmameva vā & / vaktumicchati me cittaṃ % tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.52 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331989 (0.0):
parārtharūkṣaṃ svārthārthi pariṣatkāmameva vā / / vaktumicchati me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.52 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587443 (0.002):
upasthānārthi me cittaṃ % tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.51 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6331971 (0.002):
upasthānārthi me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.51 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417945 (0.033):
vaktumicchati me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.52 // / parārtharūkṣaṃ parārthavimukham / svārthārthi svārthābhiniviṣṭam / pariṣat
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417981 (0.043):
svapakṣābhiniviṣṭaṃ ca tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.53 // / asahiṣṇu asahanaśīlam / alasaṃ kriyāsu akarmaṇyam / kusīdamityarthaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417908 (0.051):
upasthānārthi me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.51 // / kīrtiryaśaḥ / parivāraḥ dāsīdāsakarmakarādiḥ / upasthānaṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804372 (0.060):
tasmāt kṣāntiṃ prayatnena Bca_6.2c / tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat Bca_5.51d / tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat Bca_5.52d
asahiṣṇvalasaṃ bhītaṃ pragalbhaṃ mukharaṃ tathā / / svapakṣābhiniviṣṭaṃ ca tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // SBca_5.53 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19417980 (0.0):
śiṣyāntevāsiprabhṛtijanasamājaḥ / tadabhilāṣi tatparivārārthi // / asahiṣṇvalasaṃ bhītaṃ pragalbhaṃ mukharaṃ tathā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587473 (0.0):
vaktumicchati me cittaṃ % tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.52 // / asahiṣṇvalasaṃ bhītaṃ $ pragalbhaṃ mukharaṃ tathā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332001 (0.0):
vaktumicchati me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.52 // / asahiṣṇvalasaṃ bhītaṃ pragalbhaṃ mukharaṃ tathā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412001 (0.041):
asahiṣṇulasaṃbhītaṃ pragalbhaṃ mukharaṃ yadā / / svapakṣābhiniviṣṭaṃ vā tadā tiṣṭhecca kāṣṭhavat //
evaṃ saṃkliṣṭamālokya niṣphalārambhi vā manaḥ / / nigṛhṇīyād dṛḍhaṃ śūraḥ pratipakṣeṇa tatsadā // SBca_5.54 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587484 (0.0):
svapakṣābhiniviṣṭaṃ vā % tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.53 // / evaṃ saṃkliṣṭamālokya $ niṣphalārambhi vā manaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332012 (0.0):
svapakṣābhiniviṣṭaṃ vā tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat // Bca_5.53 // / evaṃ saṃkliṣṭamālokya niṣphalārambhi vā manaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412019 (0.043):
evaṃ saṃkliṣṭamālokya niṣfalārambhi vā manaḥ / / nigṛhṇīyāddṛdhaṃ śūraḥ pratipakṣeṇa tatsadā //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418029 (0.048):
nigṛhṇīyād dṛḍhaṃ śūraḥ pratipakṣeṇa tatsadā // Bca_5.54 // / upadarśitakrameṇa saṃkliṣṭaṃ saṃkleśasaṃprayuktaṃ niṣphalavyāpāraṃ vā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418021 (0.058):
sāṃprataṃ pratikāranirdeśamāha / evaṃ saṃkliṣṭamālokya niṣphalārambhi vā manaḥ /
suniścitaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sādaragauravam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412027 (0.0):
nigṛhṇīyāddṛdhaṃ śūraḥ pratipakṣeṇa tatsadā // / suniścitaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sādaragauravam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587493 (0.0):
nigṛhṇīyād dṛḍhaṃ śūraḥ % pratipakṣeṇa tatsadā // Bca_5.54 // / suniścitaṃ suprasannaṃ $ dhīraṃ sādaragauravam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332021 (0.0):
nigṛhṇīyād dṛḍhaṃ śūraḥ pratipakṣeṇa tatsadā // Bca_5.54 // / suniścitaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sādaragauravam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3751174 (0.0):
su niś calaṃ su prasannaṃ dhīraṃ sa ādara gauravaṃ | sa lajjaṃ sa bhayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26947123 (0.0):
suniścalaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sādaragauravaṃ | salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813765 (0.028):
sudṛḍhaṃ gṛhṇata bodhicittasaṃjñaṃ Bca_1.10d / suniścitaṃ suprasannaṃ Bca_5.55a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418249 (0.040):
vṛttatritayenopadarśayannāha / suniścitaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sādaragauravam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985234 (0.060):
suniścalaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sâdaragauravaṃ | / salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parârādhanatatparam ||
salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parārādhanatatparam // SBca_5.55 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412035 (0.0):
suniścitaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sādaragauravam / / salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parārādhanatatparam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587502 (0.0):
suniścitaṃ suprasannaṃ $ dhīraṃ sādaragauravam & / salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ % parārādhanatatparam // Bca_5.55 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332030 (0.0):
suniścitaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sādaragauravam / / salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parārādhanatatparam // Bca_5.55 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3751180 (0.0):
su niś calaṃ su prasannaṃ dhīraṃ sa ādara gauravaṃ | sa lajjaṃ sa bhayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26947129 (0.0):
suniścalaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sādaragauravaṃ | salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985238 (5.960):
suniścalaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sâdaragauravaṃ | / salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parârādhanatatparam ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418264 (0.001):
salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parārādhanatatparam // Bca_5.55 // / parasparaviruddhābhirbālecchābhirakheditam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813247 (0.064):
sarvaiḥ sugandhaiḥ kusumairmanojñaiḥ Bca_2.15b / salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ Bca_5.55c
parasparaviruddhābhirbālecchābhirakheditam / / kleśotpādādidaṃ hyetadeṣāmiti dayānvitam // SBca_5.56 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418273 (0.0):
salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parārādhanatatparam // Bca_5.55 // / parasparaviruddhābhirbālecchābhirakheditam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587511 (0.0):
salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ % parārādhanatatparam // Bca_5.55 // / parasparaviruddhābhir $ bālecchābhirakheditam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332039 (0.0):
salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parārādhanatatparam // Bca_5.55 // / parasparaviruddhābhir bālecchābhirakheditam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412039 (0.033):
salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parārādhanatatparam // / parasparaviruddhābhirbālecchābhirakhaṇḍitam /
ātmasattvavaśaṃ nityamanavadyeṣu vastuṣu /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412050 (0.0):
kleśotpādādikaṃ hyetadeṣāmiti dayānvitam // / ātmasattvavaśaṃ nityamanavadyeṣu ca vastuṣu /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418280 (0.0):
kleśotpādādidaṃ hyetadeṣāmiti dayānvitam // Bca_5.56 // / ātmasattvavaśaṃ nityamanavadyeṣu vastuṣu /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587518 (0.0):
kleśotpādādidaṃ hyetad % eṣāmiti dayānvitam // Bca_5.56 // / ātmasattvavaśaṃ nityam $ anavadyeṣu vastuṣu &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332046 (0.0):
kleśotpādādidaṃ hyetad eṣāmiti dayānvitam // Bca_5.56 // / ātmasattvavaśaṃ nityam anavadyeṣu vastuṣu /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985250 (0.0):
ātmasatvavaśaṃ nityam anavadyeṣu vastuṣu |
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21800542 (0.045):
ātmavyāmohanodyuktair Bca_8.69c / ātmasattvavaśaṃ nityam Bca_5.57a
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3751187 (0.048):
ātma satva vaśaṃ nityam an avadyeṣu vastuṣu | nirmāṇam iva nir mānaṃ
nirmāṇamiva nirmānaṃ dhārayāmyeṣa mānasam // SBca_5.57 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418284 (0.0):
ātmasattvavaśaṃ nityamanavadyeṣu vastuṣu / / nirmāṇamiva nirmānaṃ dhārayāmyeṣa mānasam // Bca_5.57 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587523 (0.0):
ātmasattvavaśaṃ nityam $ anavadyeṣu vastuṣu & / nirmāṇamiva nirmānaṃ % dhārayāmyeṣa mānasam // Bca_5.57 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332051 (0.0):
ātmasattvavaśaṃ nityam anavadyeṣu vastuṣu / / nirmāṇamiva nirmānaṃ dhārayāmyeṣa mānasam // Bca_5.57 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss06u.htm.txt) 26985253 (0.0):
ātmasatvavaśaṃ nityam anavadyeṣu vastuṣu | / nirmāṇam iva nirmānaṃ dhārayāmy eṣa mānasam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26947142 (0.0):
ātmasatvavaśaṃ nityam annavadyeṣu vastuṣu | nirmāṇam iva nirmānaṃ / dhārayāmy eṣa mānasam | iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3751191 (0.033):
ātma satva vaśaṃ nityam an avadyeṣu vastuṣu | nirmāṇam iva nir mānaṃ / dhārayāmy eṣa mānasam | iti ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412051 (0.050):
ātmasattvavaśaṃ nityamanavadyeṣu ca vastuṣu / / nirmāṇamiva nirmāṇaṃ dhārayenmānasaṃ sadā //
cirātprāptaṃ kṣaṇavaraṃ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412064 (0.0):
nirmāṇamiva nirmāṇaṃ dhārayenmānasaṃ sadā // / cirāt kṣaṇavaraṃ prāptaṃ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587532 (0.0):
nirmāṇamiva nirmānaṃ % dhārayāmyeṣa mānasam // Bca_5.57 // / cirātprāptaṃ kṣaṇavaraṃ $ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332060 (0.0):
nirmāṇamiva nirmānaṃ dhārayāmyeṣa mānasam // Bca_5.57 // / cirātprāptaṃ kṣaṇavaraṃ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418394 (5.960):
vidhātavyetyāha / cirātprāptaṃ kṣaṇavaraṃ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803279 (0.046):
ciraṃ bhuktvā sukhānyapi Bca_6.59b / cirātprāptaṃ kṣaṇavaraṃ Bca_5.58a
dhārayāmīdṛśaṃ cittamaprakampyaṃ sumeruvat // SBca_5.58 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418399 (0.0):
cirātprāptaṃ kṣaṇavaraṃ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ / / dhārayāmīdṛśaṃ cittamaprakampyaṃ sumeruvat // Bca_5.58 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587539 (0.0):
cirātprāptaṃ kṣaṇavaraṃ $ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ & / dhārayāmīdṛśaṃ cittam % aprakampyaṃ sumeruvat // Bca_5.58 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332067 (0.0):
cirātprāptaṃ kṣaṇavaraṃ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ / / dhārayāmīdṛśaṃ cittam aprakampyaṃ sumeruvat // Bca_5.58 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412067 (0.031):
cirāt kṣaṇavaraṃ prāptaṃ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ / / dhārayedīdṛśaṃ cittamaprakampyaṃ sumeruvat //
gṛdhrairāmiṣasaṃgṛddhaiḥ kṛṣyamāṇa itastataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587544 (0.0):
dhārayāmīdṛśaṃ cittam % aprakampyaṃ sumeruvat // Bca_5.58 // / gṛdhrairāmiṣasaṃgṛddhaiḥ $ kṛṣyamāṇa itastataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332072 (0.0):
dhārayāmīdṛśaṃ cittam aprakampyaṃ sumeruvat // Bca_5.58 // / gṛdhrairāmiṣasaṃgṛddhaiḥ kṛṣyamāṇa itastataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418457 (0.032):
punastadekāntamavadhārayituṃ kāyapratyavekṣāmāha / gṛdhrairāmiṣasaṃgṛddhaiḥ kṛṣyamāṇa itastataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802996 (0.057):
gṛdhrairanyaiśca bhakṣitam Bca_8.47b / gṛdhrairāmiṣasaṃgṛddhaiḥ Bca_5.59a / gṛdhrairvyaktīkṛtaṃ paśya Bca_8.45c
na karotyanyathā kāyaḥ kasmādatra pratikriyām // SBca_5.59 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587550 (0.0):
gṛdhrairāmiṣasaṃgṛddhaiḥ $ kṛṣyamāṇa itastataḥ & / na karotyanyathā kāyaḥ % kasmādatra pratikriyām // Bca_5.59 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332078 (0.0):
gṛdhrairāmiṣasaṃgṛddhaiḥ kṛṣyamāṇa itastataḥ / / na karotyanyathā kāyaḥ kasmādatra pratikriyām // Bca_5.59 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412079 (1.192):
gṛddhairāmiṣasaṃgṛddhaiḥ karṣyamāṇa itastataḥ / / na karotyanyathā kāyaḥ kasmādatra pratikriyām //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418465 (0.037):
na karotyanyathā kāyaḥ kasmādatra pratikriyām // Bca_5.59 // / kāyasya sarvathā kvacidapi vyāpāro nāsti, svātmanyapi sāmarthyābhāvāt /
rakṣasīmaṃ manaḥ kasmādātmīkṛtya samucchrayam / / tvattaścetpṛthagevāyaṃ tenātra tava ko vyayaḥ // SBca_5.60 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418525 (0.0):
evaṃ sarvathānupayogini kāye sāpekṣatāṃ nirasyannāha / rakṣasīmaṃ manaḥ kasmādātmīkṛtya samucchrayam / / tvattaścetpṛthagevāyaṃ tenātra tava ko vyayaḥ // Bca_5.60 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587562 (0.0):
na karotyanyathā kāyaḥ % kasmādatra pratikriyām // Bca_5.59 // / rakṣasīmaṃ manaḥ kasmād $ ātmīkṛtya samucchrayam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332090 (0.0):
na karotyanyathā kāyaḥ kasmādatra pratikriyām // Bca_5.59 // / rakṣasīmaṃ manaḥ kasmād ātmīkṛtya samucchrayam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804744 (0.062):
tenākṛto 'nyo nāstyeva Bca_9.124c / tenātra tava ko vyayaḥ Bca_5.60d
na svīkaroṣi he mūḍha kāṣṭhaputtalakaṃ śucim /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587569 (0.0):
tvattaścetpṛthagevāyaṃ % tenātra tava ko vyayaḥ // Bca_5.60 // / na svīkaroṣi he mūḍha $ kāṣṭhaputtalakaṃ śucim &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332097 (0.0):
tvattaścetpṛthagevāyaṃ tenātra tava ko vyayaḥ // Bca_5.60 // / na svīkaroṣi he mūḍha kāṣṭhaputtalakaṃ śucim /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806548 (0.045):
na svīkaroṣi he mūḍha Bca_5.61a / na hastau nāpyayaṃ pārśvau Bca_9.80a
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418554 (0.049):
pūrvameva ciraṃ svīkṛta iti cedāha / na svīkaroṣi he mūḍha kāṣṭhaputtalakaṃ śucim /
amedhyaghaṭitaṃ yantraṃ kasmādrakṣasi pūtikam // SBca_5.61 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587575 (0.0):
na svīkaroṣi he mūḍha $ kāṣṭhaputtalakaṃ śucim & / amedhyaghaṭitaṃ yantraṃ % kasmādrakṣasi pūtikam // Bca_5.61 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332103 (0.0):
na svīkaroṣi he mūḍha kāṣṭhaputtalakaṃ śucim / / amedhyaghaṭitaṃ yantraṃ kasmādrakṣasi pūtikam // Bca_5.61 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418563 (0.062):
amedhyaghaṭitaṃ yantraṃ kasmādrakṣasi pūtikam // Bca_5.61 // / he mūḍha, mohavijṛmbhitametad bhavataḥ / śuciṃ pavitram / ayaṃ ca aśuciḥ /
imaṃ carmapuṭaṃ tāvatsvabuddhyaiva pṛthakkuru /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587582 (0.0):
amedhyaghaṭitaṃ yantraṃ % kasmādrakṣasi pūtikam // Bca_5.61 // / imaṃ carmapuṭaṃ tāvat $ svabuddhyaiva pṛthak kuru &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332110 (0.0):
amedhyaghaṭitaṃ yantraṃ kasmādrakṣasi pūtikam // Bca_5.61 // / imaṃ carmapuṭaṃ tāvat svabuddhyaiva pṛthak kuru /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418590 (0.028):
imaṃ carmapuṭaṃ tāvatsvabuddhayaiva pṛthakkuru /
asthipañjarato māṃsaṃ prajñāśastreṇa mocaya // SBca_5.62 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418597 (0.0):
imaṃ carmapuṭaṃ tāvatsvabuddhayaiva pṛthakkuru / / asthipañjarato māṃsaṃ prajñāśastreṇa mocaya // Bca_5.62 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587589 (0.0):
imaṃ carmapuṭaṃ tāvat $ svabuddhyaiva pṛthak kuru & / asthipañjarato māṃsaṃ % prajñāśastreṇa mocaya // Bca_5.62 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332117 (0.0):
imaṃ carmapuṭaṃ tāvat svabuddhyaiva pṛthak kuru / / asthipañjarato māṃsaṃ prajñāśastreṇa mocaya // Bca_5.62 //
asthīnyapi pṛthakkṛtvā paśya majjānamantataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418603 (0.0):
asthipañjarato māṃsaṃ prajñāśastreṇa mocaya // Bca_5.62 // / asthīnyapi pṛthakkṛtvā paśya majjānamantataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587595 (0.0):
asthipañjarato māṃsaṃ % prajñāśastreṇa mocaya // Bca_5.62 // / asthīnyapi pṛthak kṛtvā $ paśya majjānamantataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332123 (0.0):
asthipañjarato māṃsaṃ prajñāśastreṇa mocaya // Bca_5.62 // / asthīnyapi pṛthak kṛtvā paśya majjānamantataḥ /
kimatra sāramastīti svayameva vicāraya // SBca_5.63 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418607 (0.0):
asthīnyapi pṛthakkṛtvā paśya majjānamantataḥ / / kimatra sāramastīti svayameva vicāraya // Bca_5.63 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587602 (0.0):
asthīnyapi pṛthak kṛtvā $ paśya majjānamantataḥ & / kimatra sāramastīti % svayameva vicāraya // Bca_5.63 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332130 (0.0):
asthīnyapi pṛthak kṛtvā paśya majjānamantataḥ / / kimatra sāramastīti svayameva vicāraya // Bca_5.63 //
evamanviṣya yatnena na dṛṣṭaṃ sāramatra te /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587607 (0.0):
kimatra sāramastīti % svayameva vicāraya // Bca_5.63 // / evamanviṣya yatnena $ na dṛṣṭaṃ sāramatra te &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332135 (0.0):
kimatra sāramastīti svayameva vicāraya // Bca_5.63 // / evamanviṣya yatnena na dṛṣṭaṃ sāramatra te /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418661 (0.032):
ityātmanaiva vicāraya // / evamanviṣya yatnena na dṛṣṭaṃ sāramatra te /
adhunā vada kasmāttvaṃ kāyamadyāpi rakṣasi // SBca_5.64 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587614 (0.0):
evamanviṣya yatnena $ na dṛṣṭaṃ sāramatra te & / adhunā vada kasmāttvaṃ % kāyamadyāpi rakṣasi // Bca_5.64 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332142 (0.0):
evamanviṣya yatnena na dṛṣṭaṃ sāramatra te / / adhunā vada kasmāttvaṃ kāyamadyāpi rakṣasi // Bca_5.64 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418670 (0.045):
adhunā vada kasmāttvaṃ kāyamadyāpi rakṣasi // Bca_5.64 // / evaṃ kathitanayena / sādhūktamiti cet, adhunā vada kasmāt tvamadyāpi
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801848 (0.047):
kāyabhūmiṃ nijāṃ gatvā Bca_8.30a / kāyamadyāpi rakṣasi Bca_5.64d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418677 (0.057):
evaṃ kathitanayena / sādhūktamiti cet, adhunā vada kasmāt tvamadyāpi / sarvaguṇavikalamapi kāyaṃ rakṣasi? evaṃ vidvānapi //
na khāditavyamaśuci tvayā peyaṃ na śoṇitam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587620 (0.0):
adhunā vada kasmāttvaṃ % kāyamadyāpi rakṣasi // Bca_5.64 // / na khāditavyamaśuci $ tvayā peyaṃ na śoṇitam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332148 (0.0):
adhunā vada kasmāttvaṃ kāyamadyāpi rakṣasi // Bca_5.64 // / na khāditavyamaśuci tvayā peyaṃ na śoṇitam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418692 (0.015):
tathāpi asti kiṃcidatropādeyamiti cedāha / na khāditavyamaśuci tvayā peyaṃ na śoṇitam /
nāntrāṇi cūṣitavyāni kiṃ kāyena kariṣyasi // SBca_5.65 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587626 (0.0):
na khāditavyamaśuci $ tvayā peyaṃ na śoṇitam & / nāntrāṇi cūṣitavyāni % kiṃ kāyena kariṣyasi // Bca_5.65 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332154 (0.0):
na khāditavyamaśuci tvayā peyaṃ na śoṇitam / / nāntrāṇi cūṣitavyāni kiṃ kāyena kariṣyasi // Bca_5.65 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418702 (0.004):
nāntrāṇi cūṣitavyāni kiṃ kāyena kariṣyasi // Bca_5.65 // / yadasti, na tadupayuktamiti saṃkṣepārthaḥ / ataḥ kimanupayoginā kāyena
yuktaṃ gṛdhraśṛgālāderāhārārthaṃ tu rakṣitum /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418730 (0.0):
anyaprayojanābhāvādidamevocitamutpaśyāmaḥ ityāha / yuktaṃ gṛdhraśṛgālāderāhārārthaṃ tu rakṣitum /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587635 (0.0):
nāntrāṇi cūṣitavyāni % kiṃ kāyena kariṣyasi // Bca_5.65 // / yuktaṃ gṛdhraśṛgālāder $ āhārārthaṃ tu rakṣitum &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332163 (0.0):
nāntrāṇi cūṣitavyāni kiṃ kāyena kariṣyasi // Bca_5.65 // / yuktaṃ gṛdhraśṛgālāder āhārārthaṃ tu rakṣitum /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810988 (0.049):
yuktaścedātmanā vinā Bca_9.71b / yuktaṃ gṛdhraśṛgālāder Bca_5.66a
karmopakaraṇaṃ tvetanmanuṣyāṇāṃ śarīrakam // SBca_5.66 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418734 (0.0):
yuktaṃ gṛdhraśṛgālāderāhārārthaṃ tu rakṣitum / / karmopakaraṇaṃ tvetanmanuṣyāṇāṃ śarīrakam // Bca_5.66 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587639 (0.0):
yuktaṃ gṛdhraśṛgālāder $ āhārārthaṃ tu rakṣitum & / karmopakaraṇaṃ tvetan % manuṣyāṇāṃ śarīrakam // Bca_5.66 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332167 (0.0):
yuktaṃ gṛdhraśṛgālāder āhārārthaṃ tu rakṣitum / / karmopakaraṇaṃ tvetan manuṣyāṇāṃ śarīrakam // Bca_5.66 //
evaṃ te rakṣataścāpi mṛtyurācchidya nirdayaḥ / / kāyaṃ dāsyati gṛdhrebhyastadā tvaṃ kiṃ kariṣyasi // SBca_5.67 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418758 (0.0):
tathāpi nātrābhiniveśaḥ kārya ityāha / evaṃ te rakṣataścāpi mṛtyurācchidya nirdayaḥ / / kāyaṃ dāsyati gṛdhrebhyastadā tvaṃ kiṃ kariṣyasi // Bca_5.67 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587651 (0.0):
karmopakaraṇaṃ tvetan % manuṣyāṇāṃ śarīrakam // Bca_5.66 // / evaṃ te rakṣataścāpi $ mṛtyurācchidya nirdayaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332179 (0.0):
karmopakaraṇaṃ tvetan manuṣyāṇāṃ śarīrakam // Bca_5.66 // / evaṃ te rakṣataścāpi mṛtyurācchidya nirdayaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418769 (0.044):
ācchidyeti balāt / bhavato gṛhītvā niṣkṛpo mṛtyustava kāyaṃ gṛdhrebhyo / dāsyati, tadāpi na kaścitpratikāro bhaviṣyati ityabhiprāyaḥ //
na sthāsyatīti bhṛtyāya na vastrādi pradīyate /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418789 (0.0):
ityatrāha na / sthāsyatīti bhṛtyāya na vastrādi pradīyate /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587659 (0.0):
kāyaṃ dāsyati gṛdhrebhyas % tadā tvaṃ kiṃ kariṣyasi // Bca_5.67 // / na sthāsyatīti bhṛtyāya $ na vastrādi pradīyate &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332187 (0.0):
kāyaṃ dāsyati gṛdhrebhyas tadā tvaṃ kiṃ kariṣyasi // Bca_5.67 // / na sthāsyatīti bhṛtyāya na vastrādi pradīyate /
kāyo yāsyati khāditvā kasmāttvaṃ kuruṣe vyayam // SBca_5.68 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418794 (0.0):
sthāsyatīti bhṛtyāya na vastrādi pradīyate / / kāyo yāsyati khāditvā kasmāttvaṃ kuruṣe vyayam // Bca_5.68 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587666 (0.0):
na sthāsyatīti bhṛtyāya $ na vastrādi pradīyate & / kāyo yāsyati khāditvā % kasmāttvaṃ kuruṣe vyayam // Bca_5.68 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332194 (0.0):
na sthāsyatīti bhṛtyāya na vastrādi pradīyate / / kāyo yāsyati khāditvā kasmāttvaṃ kuruṣe vyayam // Bca_5.68 //
datvāsmai vetanaṃ tasmātsvārthaṃ kuru mano 'dhunā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418827 (0.0):
tat kiṃ sarvathaiva niravakāśo 'yaṃ kartavyaḥ? netyāha / datvāsmai vetanaṃ tasmātsvārthaṃ kuru mano 'dhunā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587673 (0.0):
kāyo yāsyati khāditvā % kasmāttvaṃ kuruṣe vyayam // Bca_5.68 // / dattvāsmai vetanaṃ tasmāt $ svārthaṃ kuru mano 'dhunā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332201 (0.0):
kāyo yāsyati khāditvā kasmāttvaṃ kuruṣe vyayam // Bca_5.68 // / dattvāsmai vetanaṃ tasmāt svārthaṃ kuru mano 'dhunā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814348 (0.048):
svārthasya saṃsādhanametadeva Bca_6.127b / svārthaṃ kuru mano 'dhunā Bca_5.69b
na hi vaitanikopāttaṃ sarvaṃ tasmai pradīyate // SBca_5.69 // / kāye naubuddhimādhāya gatyāgamananiśrayāt /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412085 (0.0):
na karotyanyathā kāyaḥ kasmādatra pratikriyām // / kāyanau buddhimādhāya gatyāgamananiśrayāt /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418829 (0.0):
datvāsmai vetanaṃ tasmātsvārthaṃ kuru mano 'dhunā / / na hi vaitanikopāttaṃ sarvaṃ tasmai pradīyate // Bca_5.69 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418874 (0.0):
kāye naubuddhimādhāya gatyāgamananiśrayāt /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587683 (0.0):
dattvāsmai vetanaṃ tasmāt $ svārthaṃ kuru mano 'dhunā & / nahi vaitanikopāttaṃ % sarvaṃ tasmai pradīyate // Bca_5.69 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332211 (0.0):
dattvāsmai vetanaṃ tasmāt svārthaṃ kuru mano 'dhunā / / nahi vaitanikopāttaṃ sarvaṃ tasmai pradīyate // Bca_5.69 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801914 (0.056):
kāyenaivamavastheyam Bca_5.39a / kāye naubuddhimādhāya Bca_5.70a
yathākāmaṃgamaṃ kāyaṃ kuru sattvārthasiddhaye // SBca_5.70 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418879 (0.0):
kāye naubuddhimādhāya gatyāgamananiśrayāt / / yathākāmaṃgamaṃ kāyaṃ kuru sattvārthasiddhaye // Bca_5.70 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587693 (0.0):
yathākāmaṅgamaṃ kāyaṃ % kuru sattvārthasiddhaye // Bca_5.70 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332221 (0.0):
yathākāmaṅgamaṃ kāyaṃ kuru sattvārthasiddhaye // Bca_5.70 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19412543 (0.048):
nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye // Bca_3.10 // / ātmabhāvāniti sarvagaticyutyupapattiṣu sarvakāyān / nirapekṣaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813044 (0.053):
sarvasattvārthasiddhaye Bca_3.10d / sarva sattvārthahānikṛt Bca_4.8d
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148787 (0.054):
nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye // SBca_3.10 // / sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ nirvāṇārthi ca me manaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802329 (0.055):
kuruṣverṣyāṃ tvamātmani Bca_8.160d / kuru sattvārthasiddhaye Bca_5.70d
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585747 (0.055):
nirapekṣastyajāmyeṣa % sarvasattvārthasiddhaye // Bca_3.10 // / sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ $ nirvāṇārthi ca me manaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6330275 (0.055):
nirapekṣastyajāmyeṣa sarvasattvārthasiddhaye // Bca_3.10 // / sarvatyāgaśca nirvāṇaṃ nirvāṇārthi ca me manaḥ /
evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412101 (0.0):
yathākāmaṃ gamaṃ kāryaṃ kuryāt sarvārthasiddhaye // / evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418916 (0.0):
evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet / / tyajed bhṛkuṭisaṃkocaṃ pūrvābhāṣī jagatsuhṛt // Bca_5.71 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587700 (0.0):
yathākāmaṅgamaṃ kāyaṃ % kuru sattvārthasiddhaye // Bca_5.70 // / evaṃ vaśīkṛtasvātmā $ nityaṃ smitamukho bhavet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332228 (0.0):
yathākāmaṅgamaṃ kāyaṃ kuru sattvārthasiddhaye // Bca_5.70 // / evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953496 (5.960):
MSS_8065 1 evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet /
tyajed bhṛkuṭisaṃkocaṃ pūrvābhāṣī jagatsuhṛt // SBca_5.71 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412105 (0.0):
evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet / / tyajed bhṛkuṭisaṃkocaṃ pūrvābhāṣī jagatsuhat //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418922 (0.0):
evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet / / tyajed bhṛkuṭisaṃkocaṃ pūrvābhāṣī jagatsuhṛt // Bca_5.71 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587707 (0.002):
evaṃ vaśīkṛtasvātmā $ nityaṃ smitamukho bhavet & / tyajed bhṛkuṭisaṅkocaṃ % pūrvābhāṣī jagatsuhṛt // Bca_5.71 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332235 (0.002):
evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet / / tyajed bhṛkuṭisaṅkocaṃ pūrvābhāṣī jagatsuhṛt // Bca_5.71 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808023 (0.022):
pūrvānubhūtanaṣṭebhyaḥ Bca_2.61a / pūrvābhāṣī jagatsuhṛt Bca_5.71d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953502 (0.048):
MSS_8065 2 tyajed bhrakuṭisaṃkocaṃ pūrvābhāṣī jagatsuhṛt //
saśabdapātaṃ sahasā na pīṭhādīn vinikṣipet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587716 (0.0):
tyajed bhṛkuṭisaṅkocaṃ % pūrvābhāṣī jagatsuhṛt // Bca_5.71 // / saśabdapātaṃ sahasā $ na pīṭhādīn vinikṣipet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332244 (0.0):
tyajed bhṛkuṭisaṅkocaṃ pūrvābhāṣī jagatsuhṛt // Bca_5.71 // / saśabdapātaṃ sahasā na pīṭhādīn vinikṣipet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813257 (0.005):
savivādaṃ mahāyānam Bca_9.44a / saśabdapātaṃ sahasā Bca_5.72a
nāsphālayetkapāṭaṃ ca syānniḥśabdaruciḥ sadā // SBca_5.72 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587724 (0.0):
saśabdapātaṃ sahasā $ na pīṭhādīn vinikṣipet & / nāsphālayetkapāṭaṃ ca % syānniḥśabdaruciḥ sadā // Bca_5.72 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332252 (0.0):
saśabdapātaṃ sahasā na pīṭhādīn vinikṣipet / / nāsphālayetkapāṭaṃ ca syānniḥśabdaruciḥ sadā // Bca_5.72 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21814091 (0.043):
syānnandanavanadyutiḥ Bca_10.6b / syānniḥśabdaruciḥ sadā Bca_5.72d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412122 (0.055):
nāsfālayet kapāṭaṃ ca syānniḥśabdaruciḥ sadā // / bako viḍālaścauraśca niḥśabdo nibhṛtaścaran /
bako biḍālaścauraśca niḥśabdo nibhṛtaścaran /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418998 (0.0):
kaḥ evaṃ sati guṇaḥ syādityāha / bako biḍālaścauraśca niḥśabdo nibhṛtaścaran /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587730 (0.0):
nāsphālayetkapāṭaṃ ca % syānniḥśabdaruciḥ sadā // Bca_5.72 // / bako biḍālaścauraśca $ niḥśabdo nibhṛtaścaran &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332258 (0.0):
nāsphālayetkapāṭaṃ ca syānniḥśabdaruciḥ sadā // Bca_5.72 // / bako biḍālaścauraśca niḥśabdo nibhṛtaścaran /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412128 (0.011):
nāsfālayet kapāṭaṃ ca syānniḥśabdaruciḥ sadā // / bako viḍālaścauraśca niḥśabdo nibhṛtaścaran /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808468 (0.053):
phalena saha sarvasva- Bca_5.10a / bako biḍālaścauraśca Bca_5.73a
prāpnotyabhimataṃ kāryamevaṃ nityaṃ yatiścaret // SBca_5.73 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419003 (0.0):
bako biḍālaścauraśca niḥśabdo nibhṛtaścaran / / prāpnotyabhimataṃ kāryamevaṃ nityaṃ yatiścaret // Bca_5.73 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587737 (0.0):
bako biḍālaścauraśca $ niḥśabdo nibhṛtaścaran & / prāpnotyabhimataṃ kāryam % evaṃ nityaṃ yatiścaret // Bca_5.73 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332265 (0.0):
bako biḍālaścauraśca niḥśabdo nibhṛtaścaran / / prāpnotyabhimataṃ kāryam evaṃ nityaṃ yatiścaret // Bca_5.73 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412133 (0.036):
bako viḍālaścauraśca niḥśabdo nibhṛtaścaran / / prāpto hyabhimataṃ kāryamevaṃ nityaṃ yatiścaran //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801248 (0.047):
evaṃ duḥkhāgnitaptānāṃ Bca_9.167a / evaṃ nityaṃ yatiścaret Bca_5.73d / evaṃ paravaśaṃ sarvaṃ Bca_6.31a
paracodanadakṣāṇāmanadhīṣṭopakāriṇām / / pratīcchecchirasā vākyaṃ sarvaśiṣyaḥ sadā bhavet // SBca_5.74 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412140 (0.0):
prāpto hyabhimataṃ kāryamevaṃ nityaṃ yatiścaran // / paracodanadakṣāṇāmanadhīṣṭopakāriṇām /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419025 (0.0):
ityapi śikṣitavyamityāha / paracodanadakṣāṇāmanadhīṣṭopakāriṇām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587749 (0.0):
prāpnotyabhimataṃ kāryam % evaṃ nityaṃ yatiścaret // Bca_5.73 // / paracodanadakṣāṇām $ anadhīṣṭopakāriṇām &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332277 (0.0):
prāpnotyabhimataṃ kāryam evaṃ nityaṃ yatiścaret // Bca_5.73 // / paracodanadakṣāṇām anadhīṣṭopakāriṇām /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812997 (0.018):
sarvaśalyāpahāriṇaḥ Bca_2.57b / sarvaśiṣyaḥ sadā bhavet Bca_5.74d
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3789755 (0.044):
para codana dakṣāṇām an adhīṣṭa upakāriṇāṃ | vākyaṃ mūrdhnā pratīcchāmi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26983441 (0.044):
paracodanadakṣāṇām annadhīṣṭopakāriṇāṃ | vākyaṃ mūrdhnā pratīcchāmi / sarvaśiṣyo bhavāmy ahaṃ ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412147 (0.051):
paracodanadakṣāṇāmanadhīṣṭopakāriṇām / / pratīcchecchirasā bāhyaṃ sarvaśiṣyaḥ sadā bhavet //
subhāṣiteṣu sarveṣu sādhukāramudīrayet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412154 (0.0):
pratīcchecchirasā bāhyaṃ sarvaśiṣyaḥ sadā bhavet // / (Gkv 273) / subhāṣiteṣu sarveṣu sādhukāramudīrayet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587756 (0.0):
pratīcchecchirasā vākyaṃ % sarvaśiṣyaḥ sadā bhavet // Bca_5.74 // / subhāṣiteṣu sarveṣu $ sādhukāramudīrayet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332284 (0.0):
pratīcchecchirasā vākyaṃ sarvaśiṣyaḥ sadā bhavet // Bca_5.74 // / subhāṣiteṣu sarveṣu sādhukāramudīrayet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419070 (0.061):
īrṣyāmalaprakṣālanāmāha / subhāṣiteṣu sarveṣu sādhukāramudīrayet /
puṇyakāriṇamālokya stutibhiḥ saṃpraharṣayet // SBca_5.75 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412157 (0.0):
subhāṣiteṣu sarveṣu sādhukāramudīrayet / / puṇyakāriṇamālokya stutibhiḥ saṃpraharṣayet //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587762 (0.0):
subhāṣiteṣu sarveṣu $ sādhukāramudīrayet & / puṇyakāriṇamālokya % stutibhiḥ saṃpraharṣayet // Bca_5.75 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332290 (0.0):
subhāṣiteṣu sarveṣu sādhukāramudīrayet / / puṇyakāriṇamālokya stutibhiḥ saṃpraharṣayet // Bca_5.75 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419078 (0.044):
puṇyakāriṇamālokya stutibhiḥ saṃpraharṣayet // Bca_5.75 // / parakīyaguṇavardhanavacaneṣu tatparitoṣaṇāya sādhu sādhu, bhadrakamidam,
parokṣaṃ ca guṇān brūyādanubrūyācca toṣataḥ / / svavarṇe bhāṣyamāṇe ca bhāvayettadguṇajñatām // SBca_5.76 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419121 (0.0):
lapanāśaṅkāṃ nirasyannāha / parokṣaṃ ca guṇān brūyādanubrūyācca toṣataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587767 (0.0):
puṇyakāriṇamālokya % stutibhiḥ saṃpraharṣayet // Bca_5.75 // / parokṣaṃ ca guṇān brūyād $ anubrūyācca toṣataḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587775 (0.0):
parokṣaṃ ca guṇān brūyād $ anubrūyācca toṣataḥ & / svavarṇe bhāṣyamāṇe ca % bhāvayettadguṇajñatām // Bca_5.76 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332295 (0.0):
puṇyakāriṇamālokya stutibhiḥ saṃpraharṣayet // Bca_5.75 // / parokṣaṃ ca guṇān brūyād anubrūyācca toṣataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332303 (0.0):
parokṣaṃ ca guṇān brūyād anubrūyācca toṣataḥ / / svavarṇe bhāṣyamāṇe ca bhāvayettadguṇajñatām // Bca_5.76 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809091 (0.031):
bhāvayitvaivamādarāt Bca_7.46b / bhāvayettadguṇajñatām Bca_5.76d
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412169 (0.034):
parokṣe ca guṇān śrūyādanuśrūyācca toṣataḥ / / svavarṇabhāṣyamāṇe ca bhāvayettadguṇajñatām //
sarvārambhā hi tuṣṭyarthāḥ sā vittairapi durlabhā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587781 (0.0):
svavarṇe bhāṣyamāṇe ca % bhāvayettadguṇajñatām // Bca_5.76 // / sarvārambhā hi tuṣṭyarthāḥ $ sā vittairapi durlabhā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332309 (0.0):
svavarṇe bhāṣyamāṇe ca bhāvayettadguṇajñatām // Bca_5.76 // / sarvārambhā hi tuṣṭyarthāḥ sā vittairapi durlabhā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412175 (0.028):
svavarṇabhāṣyamāṇe ca bhāvayettadguṇajñatām // / sarvārambhā hi tuṣṭyarthāḥ sa cittairapi durlabhā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419178 (0.050):
sarvārambhā hi tuṣṭayarthāḥ sā vittairapi durlabhā / / bhokṣye tuṣṭisukhaṃ tasmātparaśramakṛtairguṇaiḥ // Bca_5.77 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813158 (0.059):
sarvāpīyaṃ vasundharā Bca_8.175b / sarvārambhā hi tuṣṭyarthāḥ Bca_5.77a
bhokṣye tuṣṭimukhaṃ tasmātparaśramakṛtairguṇaiḥ // SBca_5.77 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587788 (0.002):
sarvārambhā hi tuṣṭyarthāḥ $ sā vittairapi durlabhā & / bhokṣye tuṣṭisukhaṃ tasmāt % paraśramakṛtairguṇaiḥ // Bca_5.77 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332316 (0.002):
sarvārambhā hi tuṣṭyarthāḥ sā vittairapi durlabhā / / bhokṣye tuṣṭisukhaṃ tasmāt paraśramakṛtairguṇaiḥ // Bca_5.77 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807435 (0.017):
paraśoṇitamapyeke Bca_6.17c / paraśramakṛtairguṇaiḥ Bca_5.77d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419186 (0.028):
sarvārambhā hi tuṣṭayarthāḥ sā vittairapi durlabhā / / bhokṣye tuṣṭisukhaṃ tasmātparaśramakṛtairguṇaiḥ // Bca_5.77 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412184 (0.052):
bhuṃjyāttuṣṭisukhaṃ tasmāt paraśramakṛtairguṇaiḥ //
na cātra me vyayaḥ kaścitparatra ca mahatsukham /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419251 (0.0):
na cātra me vyayaḥ kaścitparatra ca mahatsukham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587797 (0.0):
bhokṣye tuṣṭisukhaṃ tasmāt % paraśramakṛtairguṇaiḥ // Bca_5.77 // / na cātra me vyayaḥ kaścit $ paratra ca mahatsukham &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332325 (0.0):
bhokṣye tuṣṭisukhaṃ tasmāt paraśramakṛtairguṇaiḥ // Bca_5.77 // / na cātra me vyayaḥ kaścit paratra ca mahatsukham /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806006 (0.003):
na cācāraṃ parityajya Bca_5.90c / na cātra me vyayaḥ kaścit Bca_5.78a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412196 (0.012):
na cātrāpi vyayaḥ kaścit paratra ca mahatsukham /
aprītiduḥkhaṃ dveṣaistu mahadduḥkhaṃ paratra ca // SBca_5.78 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587805 (0.0):
na cātra me vyayaḥ kaścit $ paratra ca mahatsukham & / aprītiduḥkhaṃ dveṣaistu % mahadduḥkhaṃ paratra ca // Bca_5.78 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332333 (0.0):
na cātra me vyayaḥ kaścit paratra ca mahatsukham / / aprītiduḥkhaṃ dveṣaistu mahadduḥkhaṃ paratra ca // Bca_5.78 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412198 (5.960):
na cātrāpi vyayaḥ kaścit paratra ca mahatsukham / / dveṣairaprītiduḥkhaṃ tu mahaddukhaṃ paratra ca //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419258 (5.960):
na cātra me vyayaḥ kaścitparatra ca mahatsukham / / aprītiduḥkhaṃ dveṣaistu mahadduḥkhaṃ paratra ca // Bca_5.78 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809535 (0.064):
mahatsvapi hi kṛcchreṣu Bca_7.61a / mahadduḥkhaṃ paratra ca Bca_5.78d / mahākāruṇikāṃścāpi Bca_2.27c
viśvastavinyastapadaṃ vispaṣṭārthaṃ manoramam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412204 (0.0):
dveṣairaprītiduḥkhaṃ tu mahaddukhaṃ paratra ca // / viśvastavinyastapadaṃ vispaṣṭārthaṃ manoramam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587810 (0.0):
aprītiduḥkhaṃ dveṣaistu % mahadduḥkhaṃ paratra ca // Bca_5.78 // / viśvastavinyastapadaṃ $ vispaṣṭārthaṃ manoramam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332338 (0.0):
aprītiduḥkhaṃ dveṣaistu mahadduḥkhaṃ paratra ca // Bca_5.78 // / viśvastavinyastapadaṃ vispaṣṭārthaṃ manoramam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419297 (0.060):
tasmāt sarvakalmaṣaparityāgena iyamucitā karmakāritā śiksaṇīyetyāha / viśvastavinyastapadaṃ vispaṣṭārthaṃ manoramam /
śrutisaukhyaṃ kṛpāmūlaṃ mṛdumandasvaraṃ vadet // SBca_5.79 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412213 (0.0):
viśvastavinyastapadaṃ vispaṣṭārthaṃ manoramam / / śrutisaukhyaṃ kṛpāmūlaṃ mṛdumandasvaraṃ vadet //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587820 (0.0):
viśvastavinyastapadaṃ $ vispaṣṭārthaṃ manoramam & / śrutisaukhyaṃ kṛpāmūlaṃ % mṛdumandasvaraṃ vadet // Bca_5.79 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332348 (0.0):
viśvastavinyastapadaṃ vispaṣṭārthaṃ manoramam / / śrutisaukhyaṃ kṛpāmūlaṃ mṛdumandasvaraṃ vadet // Bca_5.79 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419308 (0.034):
śrutisaukhyaṃ kṛpāmūlaṃ mṛdumandasvaraṃ vadet // Bca_5.79 // / sarvāvadyavinirmuktatvādviścastam / ānupūrvyā vyavasthitapadam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21809998 (0.037):
mṛdādyamedhyaliptatvād Bca_8.58a / mṛdumandasvaraṃ vadet Bca_5.79d
ṛju paśyetsadā sattvāṃścakṣuṣā saṃpibanniva /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419357 (0.0):
nātiriktamudīrayan / / ṛju paśyetsadā sattvāṃścakṣuṣā saṃpibanniva /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587827 (0.0):
śrutisaukhyaṃ kṛpāmūlaṃ % mṛdumandasvaraṃ vadet // Bca_5.79 // / ṛju paśyetsadā sattvāṃś $ cakṣuṣā saṃpibanniva &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332355 (0.0):
śrutisaukhyaṃ kṛpāmūlaṃ mṛdumandasvaraṃ vadet // Bca_5.79 // / ṛju paśyetsadā sattvāṃś cakṣuṣā saṃpibanniva /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21801042 (0.054):
uṣṇārtāḥ santu śītalāḥ Bca_10.5b / ṛju paśyetsadā sattvāṃś Bca_5.80a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412216 (0.055):
śrutisaukhyaṃ kṛpāmūlaṃ mṛdumandasvaraṃ vadet // / ṛju paśyet sadā sattvāṃścakṣaṇā saṃpibanniva /
etāneva samāśritya buddhatvaṃ me bhaviṣyati // SBca_5.80 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419358 (0.0):
ṛju paśyetsadā sattvāṃścakṣuṣā saṃpibanniva / / etāneva samāśritya buddhatvaṃ me bhaviṣyati // Bca_5.80 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587833 (0.0):
ṛju paśyetsadā sattvāṃś $ cakṣuṣā saṃpibanniva & / etāneva samāśritya % buddhatvaṃ me bhaviṣyati // Bca_5.80 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332361 (0.0):
ṛju paśyetsadā sattvāṃś cakṣuṣā saṃpibanniva / / etāneva samāśritya buddhatvaṃ me bhaviṣyati // Bca_5.80 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808625 (0.058):
buddhatvaṃ me bhaviṣyati Bca_5.80d / buddhadharmāgamāṃśena Bca_6.116a
sātatyābhiniveśotthaṃ pratipakṣotthameva ca / / guṇopakārikṣetre ca duḥkhite ca mahacchubham // SBca_5.81 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587844 (0.0):
etāneva samāśritya % buddhatvaṃ me bhaviṣyati // Bca_5.80 // / sātatyābhiniveśotthaṃ $ pratipakṣotthameva ca &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332372 (0.0):
etāneva samāśritya buddhatvaṃ me bhaviṣyati // Bca_5.80 // / sātatyābhiniveśotthaṃ pratipakṣotthameva ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419494 (0.031):
tatprasaṅgena anyadapi darśayannāha / sātatyābhiniveśotthaṃ pratipakṣotthameva ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419502 (0.047):
guṇopakārikṣetre ca duḥkhite ca mahacchubham // Bca_5.81 // / samādānena kriyamāṇam / abhiniveśotthaṃ tīvraprasādajanitam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412235 (0.048):
sātatyābhiniśotthaṃ pratipakṣotthameva ca / / guṇopakārikṣitre ca duḥkhite ca mahacchubham //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21813491 (0.059):
sātatyābhiniveśotthaṃ Bca_5.81a / sādhanīyaṃ mayādarāt Bca_4.12b
dakṣa utthānasaṃpannaḥ svayaṃkārī sadā bhavet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419547 (0.0):
idamapi bodhisattvenābhyasanīyamityāha / dakṣa utthānasaṃpannaḥ svayaṃkārī sadā bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587848 (0.001):
guṇopakārikṣetre ca % duḥkhite ca mahacchubham // Bca_5.81 // / dakṣa utthānasaṃpannaḥ $ svayaṅkārī sadā bhavet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332376 (0.001):
guṇopakārikṣetre ca duḥkhite ca mahacchubham // Bca_5.81 // / dakṣa utthānasaṃpannaḥ svayaṅkārī sadā bhavet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412242 (0.011):
guṇopakārikṣitre ca duḥkhite ca mahacchubham // / dakṣa utthānasampannaḥ svayaṃkārī sadā bhavet /
nāvakāśaḥ pradātavyaḥ kasyacitsarvakarmasu // SBca_5.82 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412246 (0.0):
dakṣa utthānasampannaḥ svayaṃkārī sadā bhavet / / nāvakāśaḥ pradātavyaḥ kasyacit sarvakarmasu //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419549 (0.0):
dakṣa utthānasaṃpannaḥ svayaṃkārī sadā bhavet / / nāvakāśaḥ pradātavyaḥ kasyacitsarvakarmasu // Bca_5.82 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587858 (0.0):
dakṣa utthānasaṃpannaḥ $ svayaṅkārī sadā bhavet & / nāvakāśaḥ pradātavyaḥ % kasyacitsarvakarmasu // Bca_5.82 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332386 (0.0):
dakṣa utthānasaṃpannaḥ svayaṅkārī sadā bhavet / / nāvakāśaḥ pradātavyaḥ kasyacitsarvakarmasu // Bca_5.82 //
uttarottarataḥ śreṣṭhā dānapāramitādayaḥ / / netarārthaṃ tyajecchreṣṭhāmanyatrācārasetutaḥ // SBca_5.83 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419594 (0.0):
pāramitābhyāse 'narthavivarjanāyānupūrvakāritāmāha / uttarottarataḥ śreṣṭhā dānapāramitādayaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587864 (0.0):
nāvakāśaḥ pradātavyaḥ % kasyacitsarvakarmasu // Bca_5.82 // / uttarottarataḥ śreṣṭhā $ dānapāramitādayaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587871 (0.0):
uttarottarataḥ śreṣṭhā $ dānapāramitādayaḥ & / netarārthaṃ tyajecchreṣṭhām % anyatrācārasetutaḥ // Bca_5.83 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332392 (0.0):
nāvakāśaḥ pradātavyaḥ kasyacitsarvakarmasu // Bca_5.82 // / uttarottarataḥ śreṣṭhā dānapāramitādayaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332399 (0.0):
uttarottarataḥ śreṣṭhā dānapāramitādayaḥ / / netarārthaṃ tyajecchreṣṭhām anyatrācārasetutaḥ // Bca_5.83 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412260 (1.192):
utarottarataḥ śreṣṭhā dānapāramitādayaḥ / / naitarārthaṃ tyajecchreṣṭhāmanyatrācārasetutaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807191 (0.060):
nṛhe nidhirivotthitaḥ Bca_6.107b / netarārthaṃ tyajecchreṣṭhām Bca_5.83c
evaṃ buddhvā parārtheṣu bhavetsatatamutthitaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412266 (0.0):
naitarārthaṃ tyajecchreṣṭhāmanyatrācārasetutaḥ // / evaṃ buddhvā parārtheṣu bhavet satatamutthitaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587878 (0.0):
netarārthaṃ tyajecchreṣṭhām % anyatrācārasetutaḥ // Bca_5.83 // / evaṃ buddhvā parārtheṣu $ bhavetsatatamutthitaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332406 (0.0):
netarārthaṃ tyajecchreṣṭhām anyatrācārasetutaḥ // Bca_5.83 // / evaṃ buddhvā parārtheṣu bhavetsatatamutthitaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419646 (0.044):
tasmātsaṃbhāramupāditsunā karuṇāparatantreṇa sarvaṃ karaṇīyamuktamityāha / evaṃ buddhvā parārtheṣu bhavetsatatamutthitaḥ /
niṣiddhamapyanujñātaṃ kṛpālorarthadarśinaḥ // SBca_5.84 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587884 (0.0):
evaṃ buddhvā parārtheṣu $ bhavetsatatamutthitaḥ & / niṣiddhamapyanujñātaṃ % kṛpālorarthadarśinaḥ // Bca_5.84 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332412 (0.0):
evaṃ buddhvā parārtheṣu bhavetsatatamutthitaḥ / / niṣiddhamapyanujñātaṃ kṛpālorarthadarśinaḥ // Bca_5.84 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412272 (0.025):
evaṃ buddhvā parārtheṣu bhavet satatamutthitaḥ / / niṣiddhamapyajñātaṃ kṛpālorarthadarśinaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21802507 (0.048):
kṛpāluḥ kena khidyate Bca_7.28d / kṛpālorarthadarśinaḥ Bca_5.84d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419655 (0.055):
niṣiddhamapyanujñātaṃ kṛpālorarthadarśinaḥ // Bca_5.84 // / evamanuttaraṃ jñātvā sattvānāṃ hitasukhavidhānāya nityamārabdhavīryo
vinipātagatānāthavratasthān saṃvibhajya ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419744 (0.0):
ityetat pratipādayitumāha / vinipātagatānāthavratasthān saṃvibhajya ca /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587890 (0.001):
niṣiddhamapyanujñātaṃ % kṛpālorarthadarśinaḥ // Bca_5.84 // / vinipātagatānātha- $ bratasthān saṃvibhajya ca &
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412278 (0.029):
vinipātagatānāthān vratasthān saṃvibhajya ca /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419798 (0.056):
vinipātagatānanāthavratasthān saṃvibhāginaḥ kuryāt / ekaṃ pratyaṅgaṃ
bhuñjīta madhyamāṃ mātrāṃ tricīvarabahistyajet // SBca_5.85 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412286 (0.0):
vinipātagatānāthān vratasthān saṃvibhajya ca / / bhuṃjīta madhyamāṃ mātrāṃ tricīvarabahistyajet //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19419751 (0.0):
vinipātagatānāthavratasthān saṃvibhajya ca / / bhuñjīta madhyamāṃ mātrāṃ tricīvarabahistyajet // Bca_5.85 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587898 (0.0):
vinipātagatānātha- $ bratasthān saṃvibhajya ca & / bhuñjīta madhyamāṃ mātrāṃ % tricīvarabahistyajet // Bca_5.85 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332425 (0.0):
vinipātagatānātha-bratasthān saṃvibhajya ca / / bhuñjīta madhyamāṃ mātrāṃ tricīvarabahistyajet // Bca_5.85 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21804923 (0.050):
trikālaṃ ca pravartayet Bca_5.98b / tricīvarabahistyajet Bca_5.85d
saddharmasevakaṃ kāyamitarārthaṃ na pīḍayet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412292 (0.0):
bhuṃjīta madhyamāṃ mātrāṃ tricīvarabahistyajet // / saddharmasevakaṃ kāyamitarārthaṃ na pīḍayet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420045 (0.0):
atityāgaṃ niṣedhayan punarātmarakṣāmupadarśayannāha / saddharmasevakaṃ kāyamitarārthaṃ na pīḍayet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587905 (0.024):
bhuñjīta madhyamāṃ mātrāṃ % tricīvarabahistyajet // Bca_5.85 // / saddharmasebakaṃ kāyam $ itarārthe na pīḍayet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332432 (0.024):
bhuñjīta madhyamāṃ mātrāṃ tricīvarabahistyajet // Bca_5.85 // / saddharmasebakaṃ kāyam itarārthe na pīḍayet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385530 (0.062):
saddharmasādhanaṃ kāyamitarārthaṃ na pīḍayeḥ /
evameva hi sattvānāmāśāmāśu prapūrayet // SBca_5.86 // / tyajenna jīvitaṃ tasmādaśuddhe karuṇāśaye /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412295 (0.0):
saddharmasevakaṃ kāyamitarārthaṃ na pīḍayet / / evameva hi sattvānāmāśāmāśu prapūrayet //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420049 (0.0):
saddharmasevakaṃ kāyamitarārthaṃ na pīḍayet / / evameva hi sattvānāmāśāmāśu prapūrayet // Bca_5.86 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420100 (0.0):
saṃvardhamānaḥ śīghrameva sattvānāṃ hitasukhasaṃpādanasamartho bhavati // / tyajenna jīvitaṃ tasmādaśuddhe karuṇāśaye /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587918 (0.0):
saddharmasebakaṃ kāyam $ itarārthe na pīḍayet & / evameva hi sattvānām % āśāmāśu prapūrayet // Bca_5.86 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332445 (0.0):
saddharmasebakaṃ kāyam itarārthe na pīḍayet / / evameva hi sattvānām āśāmāśu prapūrayet // Bca_5.86 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412304 (0.016):
evameva hi sattvānāmāśāmāśu prapūrayet // / tyajenna jīvitaṃ tasmādaśuddhe 'karuṇāśaye /
tulyāśaye tu tattyājyamitthaṃ na parihīyate // SBca_5.87 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412308 (0.0):
tyajenna jīvitaṃ tasmādaśuddhe 'karuṇāśaye / / tulyāśaye tu tattyājyamitthaṃ na parihīyate //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420105 (0.0):
tyajenna jīvitaṃ tasmādaśuddhe karuṇāśaye / / tulyāśaye tu tattyājyamitthaṃ na parihīyate // Bca_5.87 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587924 (0.0):
tyajenna jīvitaṃ tasmād $ aśuddhe karuṇāśaye & / tulyāśaye tu tattyājyam % itthaṃ na parihīyate // Bca_5.87 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332451 (0.0):
tyajenna jīvitaṃ tasmād aśuddhe karuṇāśaye / / tulyāśaye tu tattyājyam itthaṃ na parihīyate // Bca_5.87 //
dharmaṃ nirgaurave svasthe na śiroveṣṭite vadet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420349 (0.0):
dharmaṃ nirgaurave svasthe na śiroveṣṭite vadet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587931 (0.001):
tulyāśaye tu tattyājyam % itthaṃ na parihīyate // Bca_5.87 // / dharmaṃ nirgaurave svasthe $ na śiroveṣṭhite vadet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332458 (0.001):
tulyāśaye tu tattyājyam itthaṃ na parihīyate // Bca_5.87 // / dharmaṃ nirgaurave svasthe na śiroveṣṭhite vadet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805702 (0.053):
dharmaṃ gacchāmi śaraṇaṃ Bca_2.26c / dharmaṃ nirgaurave svasthe Bca_5.88a / dharmārthamātramādāya Bca_8.16a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412316 (0.057):
dharmaṃ nigaurave 'svasthe na śiroveṣṭhite vadet / / sachatradaṇḍaśastraṃ ca nāvaguṇṭhitamastake //
sacchatradaṇḍaśastre ca nāvaguṇṭhitamastake // SBca_5.88 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420355 (0.0):
dharmaṃ nirgaurave svasthe na śiroveṣṭite vadet / / sacchatradaṇḍaśastre ca nāvaguṇṭhitamastake // Bca_5.88 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587940 (0.0):
dharmaṃ nirgaurave svasthe $ na śiroveṣṭhite vadet & / sacchatradaṇḍaśastre ca % nāvaguṇṭhitamastake // Bca_5.88 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332467 (0.0):
dharmaṃ nirgaurave svasthe na śiroveṣṭhite vadet / / sacchatradaṇḍaśastre ca nāvaguṇṭhitamastake // Bca_5.88 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412324 (0.031):
dharmaṃ nigaurave 'svasthe na śiroveṣṭhite vadet / / sachatradaṇḍaśastraṃ ca nāvaguṇṭhitamastake //
gambhīrodāramalpeṣu na strīṣu puruṣaṃ vinā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412332 (0.0):
sachatradaṇḍaśastraṃ ca nāvaguṇṭhitamastake // / (Gkv 274) / gambhīrodāramalpeṣu na strīṣu puruṣaṃ vinā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587947 (0.0):
sacchatradaṇḍaśastre ca % nāvaguṇṭhitamastake // Bca_5.88 // / gambhīrodāramalpeṣu $ na strīṣu puruṣaṃ vinā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332474 (0.0):
sacchatradaṇḍaśastre ca nāvaguṇṭhitamastake // Bca_5.88 // / gambhīrodāramalpeṣu na strīṣu puruṣaṃ vinā /
hīnotkṛṣṭeṣu dharmeṣu samaṃ gauravamācaret // SBca_5.89 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412338 (0.0):
gambhīrodāramalpeṣu na strīṣu puruṣaṃ vinā / / hīnotkṛṣṭeṣu dharmeṣu samaṃ gauravamācaret //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587954 (0.0):
gambhīrodāramalpeṣu $ na strīṣu puruṣaṃ vinā & / hīnotkṛṣṭeṣu dharmeṣu % samaṃ gauravamācaret // Bca_5.89 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332481 (0.0):
gambhīrodāramalpeṣu na strīṣu puruṣaṃ vinā / / hīnotkṛṣṭeṣu dharmeṣu samaṃ gauravamācaret // Bca_5.89 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420475 (0.020):
vadan sāpattiko bhavati / na doṣaḥ puruṣo yadi syāt // / hīnotkṛṣṭeṣu dharmeṣu samaṃ gauravamācaret // Bca_5.89 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812798 (0.062):
samastenaiva hastena Bca_5.94c / samaṃ gauravamācaret Bca_5.89d / samaṃ ca tena māhātmyaṃ Bca_6.114c
nodāradharmapātraṃ ca hīne dharme niyojayet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587960 (0.0):
hīnotkṛṣṭeṣu dharmeṣu % samaṃ gauravamācaret // Bca_5.89 // / nodāradharmapātraṃ ca $ hīne dharme niyojayet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332487 (0.0):
hīnotkṛṣṭeṣu dharmeṣu samaṃ gauravamācaret // Bca_5.89 // / nodāradharmapātraṃ ca hīne dharme niyojayet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412344 (0.050):
nodāradharmapātraṃ ca hīnadharme niyojayet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420494 (0.054):
cittaprasādādikaṃ kuryāt / anyathā saddharmapratikṣepaḥ syāt // / nodāradharmapātraṃ ca hīne dharme niyojayet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807265 (0.064):
nodāradharmapātraṃ ca Bca_5.90a / nodyogo me kevalaṃ mandabuddheḥ Bca_4.46c
na cācāraṃ parityajya sūtramantraiḥ pralobhayet // SBca_5.90 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412350 (0.0):
nodāradharmapātraṃ ca hīnadharme niyojayet / / na cācāraṃ parityajya sūtramantraiḥ pralobhayet //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587968 (0.0):
nodāradharmapātraṃ ca $ hīne dharme niyojayet & / na cācāraṃ parityajya % sūtramantraiḥ pralobhayet // Bca_5.90 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332495 (0.0):
nodāradharmapātraṃ ca hīne dharme niyojayet / / na cācāraṃ parityajya sūtramantraiḥ pralobhayet // Bca_5.90 //
dantakāṣṭhasya kheṭasya visarjanamapāvṛtam / / neṣṭaṃ jale sthale bhogye mūtrādeścāpi garhitam // SBca_5.91 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412359 (0.0):
na cācāraṃ parityajya sūtramantraiḥ pralobhayet // / dantakāṣṭhasya kheṭasya visarjanamapāvṛtam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587981 (0.0):
na cācāraṃ parityajya % sūtramantraiḥ pralobhayet // Bca_5.90 // / dantakāṣṭhasya kheṭasya $ visarjanamapāvṛtam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332508 (0.0):
na cācāraṃ parityajya sūtramantraiḥ pralobhayet // Bca_5.90 // / dantakāṣṭhasya kheṭasya visarjanamapāvṛtam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420667 (0.044):
neṣṭaṃ jale sthale bhogye mūtrādeścāpi garhitam // Bca_5.91 // / kheṭasya śleṣmaṇo visarjanamapāvṛtaṃ na kuryāt / jale sthale bhogye
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420658 (0.044):
ataḥ idamapi prātimokṣaniṣiddhaṃ nācaraṇīyamityāha / dantakāṣṭhasya kheṭasya visarjanamapāvṛtam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420675 (0.050):
neṣṭaṃ jale sthale bhogye mūtrādeścāpi garhitam // Bca_5.91 // / kheṭasya śleṣmaṇo visarjanamapāvṛtaṃ na kuryāt / jale sthale bhogye
mukhapūraṃ na bhuñjīta saśabdaṃ prasṛtānanam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412371 (0.0):
mukhapūraṃ na bhuṃjīta saśabdaṃ prasṛtānanam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587988 (0.0):
neṣṭaṃ jale sthale bhogye % mūtrādeścāpi garhitam // Bca_5.91 // / mukhapūraṃ na bhuñjīta $ saśabdaṃ prasṛtānanam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332515 (0.0):
neṣṭaṃ jale sthale bhogye mūtrādeścāpi garhitam // Bca_5.91 // / mukhapūraṃ na bhuñjīta saśabdaṃ prasṛtānanam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946813 (0.0):
mukhapūraṃ na bhuñjīta saśabdaṃ prasṛtānanaḥ | pralambapādaṃ nāsīta na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3750845 (0.031):
mukha pūraṃ na bhuñjīta sa śabdaṃ prasṛta ānanaḥ | pralamba pādaṃ na +
pralambapādaṃ nāsīta na bāhū mardayetsamam // SBca_5.92 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412378 (0.0):
mukhapūraṃ na bhuṃjīta saśabdaṃ prasṛtānanam / / pralambapādaṃ nāsīta na bāhū mardayet samam //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16587996 (0.0):
mukhapūraṃ na bhuñjīta $ saśabdaṃ prasṛtānanam & / pralambapādaṃ nāsīta % na bāhū mardayetsamam // Bca_5.92 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332523 (0.0):
mukhapūraṃ na bhuñjīta saśabdaṃ prasṛtānanam / / pralambapādaṃ nāsīta na bāhū mardayetsamam // Bca_5.92 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806254 (0.002):
na bāhūtkṣepakaṃ kaṃcic Bca_5.95a / na bāhū mardayetsamam Bca_5.92d
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3750850 (0.030):
mukha pūraṃ na bhuñjīta sa śabdaṃ prasṛta ānanaḥ | pralamba pādaṃ na +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26946818 (0.030):
mukhapūraṃ na bhuñjīta saśabdaṃ prasṛtānanaḥ | pralambapādaṃ nāsīta na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420703 (0.040):
pralambapādaṃ nāsīta na bāhū mardayetsamam // Bca_5.92 // / mukhaṃ pūritaṃ kṛtvā mahatkavalagrahaṇāt / saśabdaṃ sukasunikādiśabdena /
naikayānyastriyā kuryādyānaṃ śayanamāsanam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420753 (0.0):
(Bcp 74) naikayānyastriyā kuryādyānaṃ śayanamāsanam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588005 (0.0):
pralambapādaṃ nāsīta % na bāhū mardayetsamam // Bca_5.92 // / naikayā'nyastriyā kuryād $ yānaṃ śayanamāsanam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332532 (0.0):
pralambapādaṃ nāsīta na bāhū mardayetsamam // Bca_5.92 // / naikayā'nyastriyā kuryād yānaṃ śayanamāsanam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412386 (1.192):
naikayānyā striyā kuryādyānaṃ śayanamāsanam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807214 (0.002):
neṣyate viṣabhāgaśca Bca_8.9c / naikayā'nyastriyā kuryād Bca_5.93a
lokāprasādakaṃ sarvaṃ dṛṣṭvā pṛṣṭvā ca varjayet // SBca_5.93 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588012 (0.0):
naikayā'nyastriyā kuryād $ yānaṃ śayanamāsanam & / lokāprasādakaṃ sarvaṃ % dṛṣṭvā pṛṣṭvā ca varjayet // Bca_5.93 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332539 (0.0):
naikayā'nyastriyā kuryād yānaṃ śayanamāsanam / / lokāprasādakaṃ sarvaṃ dṛṣṭvā pṛṣṭvā ca varjayet // Bca_5.93 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21805503 (0.039):
dṛṣṭvāgre mañjughoṣaṃ bhavatu kalakalaḥ sāṃprataṃ nārakāṇām Bca_10.14d / dṛṣṭvā pṛṣṭvā ca varjayet Bca_5.93d / dṛṣṭvāpyanyāyakāriṇam Bca_6.33b
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420778 (0.044):
lokāprasādakaṃ sarvaṃ dṛṣṭvā pṛṣṭvā ca varjayet // Bca_5.93 // / lokānāṃ yat prasādajanakaṃ na bhavati, tat sarva dṛṣṭvā śāstre vyavahāre
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412387 (0.055):
naikayānyā striyā kuryādyānaṃ śayanamāsanam / / lokāprasāditaṃ sarvaṃ dṛṭvā pṛṭvā sa varjayet //
nāṅgulyā kārayetkiṃciddakṣiṇena tu sādaram /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412401 (0.0):
nāṃgulyā kārayet kiṃciddakṣiṇena tu sādaram /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420879 (0.0):
na bodhisattvena avamanyanā kvacidapi kartavyetyāha / nāṅgulyā kārayetkiṃciddakṣiṇena tu sādaram /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588019 (0.0):
lokāprasādakaṃ sarvaṃ % dṛṣṭvā pṛṣṭvā ca varjayet // Bca_5.93 // / nāṅgulyā kārayetkiṃcid $ dakṣiṇena tu sādaram &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332546 (0.0):
lokāprasādakaṃ sarvaṃ dṛṣṭvā pṛṣṭvā ca varjayet // Bca_5.93 // / nāṅgulyā kārayetkiṃcid dakṣiṇena tu sādaram /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806624 (0.043):
nāgāmikāyaduḥkhānme Bca_8.97c / nāṅgulyā kārayetkiṃcid Bca_5.94a
samastenaiva hastena mārgamapyevamādiśet // SBca_5.94 // / na bāhūtkṣepakaṃ kaṃcicchabdayedalpasaṃbhrame /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412405 (0.0):
nāṃgulyā kārayet kiṃciddakṣiṇena tu sādaram / / samastenaiva hastena mārgamapyevamādiśet //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420883 (0.0):
nāṅgulyā kārayetkiṃciddakṣiṇena tu sādaram / / samastenaiva hastena mārgamapyevamādiśet // Bca_5.94 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420915 (0.0):
na bāhūtkṣepakaṃ kaṃcicchabdayedalpasaṃbhrame /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588022 (0.0):
nāṅgulyā kārayetkiṃcid $ dakṣiṇena tu sādaram & / samastenaiva hastena % mārgamapyevamādiśet // Bca_5.94 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332559 (0.0):
nāṅgulyā kārayetkiṃcid dakṣiṇena tu sādaram / / samastenaiva hastena mārgamapyevamādiśet // Bca_5.94 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588030 (0.002):
samastenaiva hastena % mārgamapyevamādiśet // Bca_5.94 // / na bāhūtkṣepakaṃ kaṃcic $ chabdayedalpasaṃbhrame &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806248 (0.048):
na bāhūtkṣepakaṃ kaṃcic Bca_5.95a / na bāhū mardayetsamam Bca_5.92d
acchaṭādi tu kartavyamanyathā syādasaṃvṛtaḥ // SBca_5.95 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420920 (0.0):
na bāhūtkṣepakaṃ kaṃcicchabdayedalpasaṃbhrame / / acchaṭādi tu kartavyamanyathā syādasaṃvṛtaḥ // Bca_5.95 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588038 (0.0):
na bāhūtkṣepakaṃ kaṃcic $ chabdayedalpasaṃbhrame & / acchaṭādi tu kartavyam % anyathā syādasaṃvṛtaḥ // Bca_5.95 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332565 (0.0):
na bāhūtkṣepakaṃ kaṃcic chabdayedalpasaṃbhrame / / acchaṭādi tu kartavyam anyathā syādasaṃvṛtaḥ // Bca_5.95 //
nāthanirvāṇaśayyāvacchayītepsitayā diśā /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420961 (0.0):
sa hi śayyāṃ parikalpayannevaṃ parikalpayedityupadarśayannāha / nāthanirvāṇaśayyāvacchayītepsitayā diśā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332571 (0.0):
acchaṭādi tu kartavyam anyathā syādasaṃvṛtaḥ // Bca_5.95 // / nāthanirvāṇaśayyāvac chayītepsitayā diśā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412426 (1.192):
acchatādiṃ tu kartuvyanyathā syādasaṃhṛtaḥ // / nāthanirvāṇaśayyāvacchayītepsitayā diśā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588040 (0.001):
acchaṭādi tu kartavyam % anyathā syādasaṃvṛtaḥ // Bca_5.95 // / nāthanirvāṇaśayyāvac $ chayītepsitayā diśā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806656 (0.060):
nātmā pūrvaniṣedhataḥ Bca_9.121b / nāthanirvāṇaśayyāvac Bca_5.96a
saṃprajānaṃllaghūtthānaḥ prāgavaśyaṃ niyogataḥ // SBca_5.96 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420966 (0.0):
nāthanirvāṇaśayyāvacchayītepsitayā diśā / / saṃprajānaṃllaghūtthānaḥ prāgavaśyaṃ niyogataḥ // Bca_5.96 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588053 (0.001):
nāthanirvāṇaśayyāvac $ chayītepsitayā diśā & / saṃprajāna/llaghūtthānaḥ % prāgavaśyaṃ niyogataḥ // Bca_5.96 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332580 (0.001):
nāthanirvāṇaśayyāvac chayītepsitayā diśā / / saṃprajāna/llaghūtthānaḥ prāgavaśyaṃ niyogataḥ // Bca_5.96 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412432 (0.017):
nāthanirvāṇaśayyāvacchayītepsitayā diśā / / saṃprajānan laghūtthānaṃ prāgavaśyaṃ niyogataḥ //
ācāro bodhisattvānāmaprameya uadāhṛtaḥ / / cittaśodhanamācāraṃ niyataṃ tāvadācaret // SBca_5.97 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412440 (0.0):
ācāro bodhisattvānāmaprameyamudāhṛtam / / cittaśodhanamācāraṃ niyatam tāvadācarec //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588063 (0.0):
saṃprajāna/llaghūtthānaḥ % prāgavaśyaṃ niyogataḥ // Bca_5.96 // / ācāro bodhisattvānām $ aprameya udāhṛtaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332590 (0.0):
saṃprajāna/llaghūtthānaḥ prāgavaśyaṃ niyogataḥ // Bca_5.96 // / ācāro bodhisattvānām aprameya udāhṛtaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421064 (0.035):
pradarśitaḥ / tatsaṃgraharūpaṃ prathamataḥ cittaśodhanameva ācāramācaret / / niyatamavaśyaṃtayā //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385546 (0.037):
evaṃ budhvā hi sattvānāmāśāmāśu prapūrayeḥ // / ācāro bodhisattvānāmaprameya udāhṛtaḥ / / cittaśodhanamācāraṃ niyataṃ tāvadācara //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421044 (0.037):
ācāro bodhisattvānāmaprameya udāhṛtaḥ / / cittaśodhanamācāraṃ niyataṃ tāvadācaret // Bca_5.97 //
rātriṃdivaṃ ca triskandhaṃ triṣkālaṃ ca pravartayet / / śeṣāpattiśamastena bodhicittajināśrayāt // SBca_5.98 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421081 (0.0):
sāmānyāpattiśodhanāyāha / rātriṃdivaṃ ca triskandhaṃ triṣkālaṃ ca pravartayet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588078 (0.0):
cittaśodhanamācāraṃ % niyataṃ tāvadācaret // Bca_5.97 // / rātrindivaṃ ca triskandhaṃ $ trikālaṃ ca pravartayet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332605 (0.0):
cittaśodhanamācāraṃ niyataṃ tāvadācaret // Bca_5.97 // / rātrindivaṃ ca triskandhaṃ trikālaṃ ca pravartayet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412452 (0.033):
rātriṃ divaṃ ca triskandhaṃ trikālaṃ ca pravartayet / / śeṣāpattisamastena bodhicittajināśayān //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21808748 (0.035):
bodhicaryāsahāyatvāt Bca_6.107c / bodhicittajināśrayāt Bca_5.98d
yā avasthāḥ prapadyeta svayaṃ paravaśo 'pi vā /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588083 (0.0):
śeṣāpattiśamastena % bodhicittajināśrayāt // Bca_5.98 // / yā avasthāḥ prapadyeta $ svayaṃ paravaśo 'pi vā &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332610 (0.0):
śeṣāpattiśamastena bodhicittajināśrayāt // Bca_5.98 // / yā avasthāḥ prapadyeta svayaṃ paravaśo 'pi vā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412461 (0.021):
yo avasthāḥ prapadyate svayaṃ paravaśo 'pi vā /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385553 (0.037):
yā avasthāḥ prapadyante svayaṃ paravaśo 'pi vā / / tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ śikṣettā eva yatnataḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421376 (0.063):
punaraniyamena darśayannāha / yā avasthāḥ prapadyeta svayaṃ paravaśo 'pi vā /
tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ śikṣettā eva yatnataḥ // SBca_5.99 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385559 (0.0):
yā avasthāḥ prapadyante svayaṃ paravaśo 'pi vā / / tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ śikṣettā eva yatnataḥ //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412467 (0.0):
yo avasthāḥ prapadyate svayaṃ paravaśo 'pi vā / / tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ śikṣettā eva yatnataḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588089 (0.0):
yā avasthāḥ prapadyeta $ svayaṃ paravaśo 'pi vā & / tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ % śikṣettā eva yatnataḥ // Bca_5.99 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332616 (0.0):
yā avasthāḥ prapadyeta svayaṃ paravaśo 'pi vā / / tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ śikṣettā eva yatnataḥ // Bca_5.99 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421384 (0.016):
tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ śikṣettā eva yatnataḥ // Bca_5.99 // / svayamātmanā parāyatto vā sattvārthakriyāyāṃ pravṛttaḥ //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21812245 (0.063):
śikṣiṣyāmi yathākramaṃ Bca_3.23d / śikṣettā eva yatnataḥ Bca_5.99d / śikṣedyadguruvartanam Bca_5.103b
na hi tadvidyate kiṃcidyanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385569 (0.0):
na hī tadvidyate kiṃcidyanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412475 (0.0):
tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ śikṣettā eva yatnataḥ / / na hi tadvidyate kiṃcidyanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421405 (0.0):
na hi tadvidyate kiṃcidyanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588099 (0.0):
tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ % śikṣettā eva yatnataḥ // Bca_5.99 // / na hi tadvidyate kiṃcid $ yanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332625 (0.0):
tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ śikṣettā eva yatnataḥ // Bca_5.99 // / na hi tadvidyate kiṃcid yanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21806568 (0.039):
na hi kiṃcidapūrvamatra vācyaṃ Bca_1.2a / na hi tadvidyate kiṃcid Bca_5.100a
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810693 (0.039):
yanna kāye na cānyatra Bca_9.104a / yanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ Bca_5.100b
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1151462 (0.056):
vṛthā sahante muktyarthamahaṃ kasmāttu kātaraḥ // SBca_6.13 // / na kiṃcidasti tadvastu yadabhyāsasya duṣkaram /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21807948 (0.057):
pūjārthamanyanmama nāsti kiṃcit Bca_2.7b
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588401 (0.064):
vṛthā sahante muktyartham % ahaṃ kasmāttu kātaraḥ // Bca_6.13 // / na kiṃcidasti tadvastu $ yadabhyāsasya duṣkaram &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332928 (0.064):
vṛthā sahante muktyartham ahaṃ kasmāttu kātaraḥ // Bca_6.13 // / na kiṃcidasti tadvastu yadabhyāsasya duṣkaram /
na tadasti na yatpuṇyamevaṃ viharataḥ sataḥ // SBca_5.100 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385576 (0.0):
na hī tadvidyate kiṃcidyanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412482 (0.0):
na hi tadvidyate kiṃcidyanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421411 (0.0):
na hi tadvidyate kiṃcidyanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588106 (0.0):
na hi tadvidyate kiṃcid $ yanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332633 (0.0):
na hi tadvidyate kiṃcid yanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21810693 (0.045):
yanna kāye na cānyatra Bca_9.104a / yanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ Bca_5.100b
pāraṃparyeṇa sākṣādvā sattvārthaṃ nānyadācaret /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588114 (0.0):
na tadasti na yatpuṇyam % evaṃ viharataḥ sataḥ // Bca_5.100 // / pāramparyeṇa sākṣādvā $ sattvārthaṃ nānyadācaret &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332641 (0.0):
na tadasti na yatpuṇyam evaṃ viharataḥ sataḥ // Bca_5.100 // / pāramparyeṇa sākṣādvā sattvārthaṃ nānyadācaret /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421457 (0.010):
pāraṃparyeṇa sākṣādvā sattvārtha nānyadācaret /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412482 (0.050):
na tadasti na yatpuṇyameva viharataḥ sataḥ / / pāraṃparyeṇa sākṣādvā sattvārthānnānyadā caret //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385577 (0.055):
na tadasti na yatpuṇyamevaṃ viharataḥ sataḥ // / pāramparyeṇa sākṣādvā sattvārthātmān sadā cara /
sattvānāmeva cārthāya sarvaṃ bodhāya nāmayet // SBca_5.101 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421460 (0.0):
pāraṃparyeṇa sākṣādvā sattvārtha nānyadācaret / / sattvānāmeva cārthāya sarvaṃ bodhāya nāmayet // Bca_5.101 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588119 (0.0):
pāramparyeṇa sākṣādvā $ sattvārthaṃ nānyadācaret & / sattvānāmeva cārthāya % sarvaṃ bodhāya nāmayet // Bca_5.101 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332646 (0.0):
pāramparyeṇa sākṣādvā sattvārthaṃ nānyadācaret / / sattvānāmeva cārthāya sarvaṃ bodhāya nāmayet // Bca_5.101 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412493 (0.013):
pāraṃparyeṇa sākṣādvā sattvārthānnānyadā caret // / sattvānāmeva cārthāya sarvaṃ bodhāya nāmayet /
sadā kalyāṇamitraṃ ca jīvitārthe 'pi na tyajet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588125 (0.0):
sattvānāmeva cārthāya % sarvaṃ bodhāya nāmayet // Bca_5.101 // / sadā kalyāṇamitraṃ ca $ jīvitārthe 'pi na tyajet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332652 (0.0):
sattvānāmeva cārthāya sarvaṃ bodhāya nāmayet // Bca_5.101 // / sadā kalyāṇamitraṃ ca jīvitārthe 'pi na tyajet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385591 (0.020):
sattvānāmeva cārthāya sarvaṃ bodhāya nāmaya // / sadākalyāṇamitraṃ ca jīvitārthe 'pi mā tyaja /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19435997 (0.026):
labhante / tato 'sya avirodhata eva utsāho vardhata iti yuktam / / sadā kalyāṇamitraṃ ca jīvitārthe 'pi na tyajet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421521 (0.032):
(Bcp 77) yaduktaṃ kalyāṇamitrānutsargāditi [śikṣā. sa. kārikā 6] tadāha / sadā kalyāṇamitraṃ ca jīvitārthe 'pi na tyajet /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412495 (0.040):
sattvānāmeva cārthāya sarvaṃ bodhāya nāmayet / / sadā kalyāṇamitraṃ ca jīvītārthe 'pi na tyajet //
bodhisattvavratadharaṃ mahāyānārthakovidam // SBca_5.102 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385599 (0.0):
sadākalyāṇamitraṃ ca jīvitārthe 'pi mā tyaja / / bodhisattvavratadharaṃ mahāyānārthakovidam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412505 (0.0):
sadā kalyāṇamitraṃ ca jīvītārthe 'pi na tyajet // / bodhisattvavratadharaṃ mahāyānārthakovidam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588132 (0.0):
sadā kalyāṇamitraṃ ca $ jīvitārthe 'pi na tyajet & / bodhisattvavratadharaṃ % mahāyānārthakovidam // Bca_5.102 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332659 (0.0):
sadā kalyāṇamitraṃ ca jīvitārthe 'pi na tyajet / / bodhisattvavratadharaṃ mahāyānārthakovidam // Bca_5.102 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421531 (0.047):
bodhisattvavratadharaṃ mahāyānārthakovidam // Bca_5.102 // / kalyāṇakarmaṇi abhyudayaniḥśreyasaprāptilakṣaṇe mitramasādhāraṇo bandhuḥ,
śrīsaṃbhavavimokṣācca śikṣedyadguruvartanam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588140 (0.0):
bodhisattvavratadharaṃ % mahāyānārthakovidam // Bca_5.102 // / śrīsaṃbhavavimokṣācca $ śikṣedyadguruvartanam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332667 (0.0):
bodhisattvavratadharaṃ mahāyānārthakovidam // Bca_5.102 // / śrīsaṃbhavavimokṣācca śikṣedyadguruvartanam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421600 (0.042):
kalyāṇamitrasya paryupāsanaparijñānārthamāha / śrīsaṃbhavavimokṣācca śikṣedyadguruvartanam /
etaccānyacca buddhoktaṃ jñeyaṃ sūtrāntavācanāt // SBca_5.103 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588147 (0.0):
śrīsaṃbhavavimokṣācca $ śikṣedyadguruvartanam & / etaccānyacca buddhoktaṃ % jñeyaṃ sūtrāntavācanāt // Bca_5.103 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332674 (0.0):
śrīsaṃbhavavimokṣācca śikṣedyadguruvartanam / / etaccānyacca buddhoktaṃ jñeyaṃ sūtrāntavācanāt // Bca_5.103 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421752 (0.026):
tadupadarśayitumāha / etaccānyacca buddhoktaṃ jñeyaṃ sūtrāntavācanāt // Bca_5.103 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbciu.htm.txt) 21803665 (0.051):
jñeyaṃ vinā tu kiṃ vetti Bca_9.61c / jñeyaṃ sūtrāntavācanāt Bca_5.103d
śikṣāḥ sūtreṣu dṛśyante tasmātsūtrāṇi vācayet / / ākāśagarbhasūtre ca mūlāpattīrnirūpayet // SBca_5.104 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588159 (0.0):
etaccānyacca buddhoktaṃ % jñeyaṃ sūtrāntavācanāt // Bca_5.103 // / śikṣāḥ sūtreṣu dṛśyante $ tasmātsūtrāṇi vācayet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332686 (0.0):
etaccānyacca buddhoktaṃ jñeyaṃ sūtrāntavācanāt // Bca_5.103 // / śikṣāḥ sūtreṣu dṛśyante tasmātsūtrāṇi vācayet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421799 (1.192):
ratnameghādiṣu / yata evaṃ tasmāt / idaṃ tu viśeṣanirdeśamāha / ākāśagarbhasūtre ca mūlāpattīrnirūpayet // Bca_5.104 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421778 (0.041):
etadeva darśayati / śikṣāḥ sūtreṣu dṛśyante tasmātsūtrāṇi vācayet /
śikṣāsamuccayo 'vaśyaṃ draṣṭavyaśca punaḥ punaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588164 (0.0):
ākāśagarbhe sūtre ca % mūlāpattīrnirūpayet // Bca_5.104 // / śikṣāsamuccayo 'vaśyaṃ $ draṣṭavyaśca punaḥ punaḥ &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332691 (0.0):
ākāśagarbhe sūtre ca mūlāpattīrnirūpayet // Bca_5.104 // / śikṣāsamuccayo 'vaśyaṃ draṣṭavyaśca punaḥ punaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422255 (0.036):
nirūpaṇīyamityāha / śikṣāsamuccayo 'vaśyaṃ draṣṭavyaśca punaḥ punaḥ /
vistareṇa sadācāro yasmāttatra pradarśitaḥ // SBca_5.105 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588171 (0.0):
śikṣāsamuccayo 'vaśyaṃ $ draṣṭavyaśca punaḥ punaḥ & / vistareṇa sadācāro % yasmāttatra pradarśitaḥ // Bca_5.105 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332698 (0.0):
śikṣāsamuccayo 'vaśyaṃ draṣṭavyaśca punaḥ punaḥ / / vistareṇa sadācāro yasmāttatra pradarśitaḥ // Bca_5.105 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422263 (0.049):
vistareṇa sadācāro yasmāttatra pradarśitaḥ // Bca_5.105 // / śikśāsamuccayo 'pi svayamebhireva kṛtaḥ / avaśyaṃ niyamena / draṣṭavyaḥ
saṃkṣepeṇāthavā tāvatpaśyetsūtrasamuccayam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422298 (0.0):
yadi tasyābhyāse 'śaktiḥ, tadā / saṃkṣepeṇāthavā tāvatpaśyetsūtrasamuccayam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588177 (0.0):
vistareṇa sadācāro % yasmāttatra pradarśitaḥ // Bca_5.105 // / saṅkṣepeṇāthavā tāvat $ paśyetsūtrasamuccayam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332704 (0.0):
vistareṇa sadācāro yasmāttatra pradarśitaḥ // Bca_5.105 // / saṅkṣepeṇāthavā tāvat paśyetsūtrasamuccayam /
āryanāgārjunābaddhaṃ dvitīyaṃ ca prayatnataḥ // SBca_5.106 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588182 (0.0):
saṅkṣepeṇāthavā tāvat $ paśyetsūtrasamuccayam & / āryanāgārjunābaddhaṃ % dvitīyaṃ ca prayatnataḥ // Bca_5.106 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332709 (0.0):
saṅkṣepeṇāthavā tāvat paśyetsūtrasamuccayam / / āryanāgārjunābaddhaṃ dvitīyaṃ ca prayatnataḥ // Bca_5.106 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422321 (0.001):
(Bcp 80) āryanāgārjunābaddhaṃ dvitīyaṃ ca prayatnataḥ // Bca_5.106 //
yato nivāryate yatra yadeva ca niyujyate / / tallokacittarakṣārthaṃ śikṣāṃ dṛṣṭvā samācaret // SBca_5.107 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412527 (0.0):
yato nivāryate yatra yadeva ca niyujyate // / tallokacittarakṣārthaṃ śikṣām dṛṣṭvā samācaret /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588195 (0.0):
āryanāgārjunābaddhaṃ % dvitīyaṃ ca prayatnataḥ // Bca_5.106 // / yato nivāryate yatra $ yadeva ca niyujyate &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332722 (0.0):
āryanāgārjunābaddhaṃ dvitīyaṃ ca prayatnataḥ // Bca_5.106 // / yato nivāryate yatra yadeva ca niyujyate /
etadeva samāsena saṃprajanyasya lakṣaṇam / / yatkāyacittāvasthāyāḥ pratyavekṣā muhurmuhuḥ // SBca_5.108 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588206 (0.0):
tallokacittarakṣārthaṃ % śikṣāṃ dṛṣṭvā samācaret // Bca_5.107 // / etadeva samāsena $ saṃprajanyasya lakṣaṇam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332733 (0.0):
tallokacittarakṣārthaṃ śikṣāṃ dṛṣṭvā samācaret // Bca_5.107 // / etadeva samāsena saṃprajanyasya lakṣaṇam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412515 (0.019):
etadeva samāsena saṃprajanyasya lakṣaṇam // / (Gkv 275) / yatkāyacittavasthāyāḥ pratyavekṣya muhurmuhuḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422453 (0.019):
yatkāyacittāvasthāyāḥ pratyavekṣā muhurmuhuḥ // Bca_5.108 // / yatkāyāvasthāyāḥ cittāvasthāyāśca sarveryāpatheṣu pratyavekṣā nirūpaṇaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416540 (0.048):
etadeva samāsena saṃprajanyasya lakṣaṇam / / yatkāyacittovakṣāyāḥ pratyavekṣā muhurmuhuḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422443 (0.054):
tatsvarūpapratipattaye prāha / etadeva samāsena saṃprajanyasya lakṣaṇam / / yatkāyacittāvasthāyāḥ pratyavekṣā muhurmuhuḥ // Bca_5.108 //
kāyenaiva paṭhiṣyāmi vākpāṭhena tu kiṃ bhavet /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588212 (0.0):
yatkāyacittāvasthāyāḥ % pratyavekṣā muhurmuhuḥ // Bca_5.108 // / kāyenaiva paṭhiṣyāmi $ vākpāṭhena tu kiṃ bhavet &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332739 (0.0):
yatkāyacittāvasthāyāḥ pratyavekṣā muhurmuhuḥ // Bca_5.108 // / kāyenaiva paṭhiṣyāmi vākpāṭhena tu kiṃ bhavet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422477 (0.033):
sarvametaduktaśikṣākauśalaṃ karmaṇā niṣpādayitavyaṃ na vacanamātreṇeti / niyamayitumāha / kāyenaiva paṭhiṣyāmi vākpāṭhena tu kiṃ bhavet /
cikitsāpāṭhamātreṇa rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // SBca_5.109 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588216 (0.0):
kāyenaiva paṭhiṣyāmi $ vākpāṭhena tu kiṃ bhavet & / cikitsāpāṭhamātreṇa % rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // Bca_5.109 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332743 (0.0):
kāyenaiva paṭhiṣyāmi vākpāṭhena tu kiṃ bhavet / / cikitsāpāṭhamātreṇa rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // Bca_5.109 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422485 (0.041):
cikitsāpāṭhamātreṇa rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // Bca_5.109 // / manaḥpūrvaṃgamatvāt kāyavyāpārasya, so 'pyanenaiva pratipāditaḥ /
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422534 (0.0):
tasmāt sarvametat kriyānuṣṭhānena niṣpādayitavyamiti // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147687 (0.0):
yatrāpakāro 'pi sukhānubandhī sukhākarāṃstān śaraṇaṃ prayāmi // SBca_1.36 / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148648 (0.0):
na bhadrakamidaṃ nāthā na kartavyaṃ punarmayā // SBca_2.66 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149090 (0.0):
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // SBca_3.33 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149814 (0.0):
vaidyopadeśāccalataḥ kuto 'sti bhaiṣajyasādhyasya nirāmayatvam // / SBca_4.48 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153095 (0.0):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // SBca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154163 (0.0):
tathotsāhavaśaṃ yāyādṛddhiścaivaṃ samṛdhyati // SBca_7.75 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1158927 (0.0):
saṃvṛtyānupalambhena puṇyasaṃbhāramādarāt // SBca_9.168 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413591 (0.001):
purataḥ khalu sarvatāyināmabhinandantu surāsurādayaḥ // Bca_3.33 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19431122 (0.001):
cakravartisukhaṃ sphītaṃ kṣamī prāpnoti saṃsaran // Bca_6.134 // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ kṣāntipāramitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19408443 (0.027):
bhāvaḥ // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414866 (0.027):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19403044 (0.031):
śāntidevaviracitaḥ bodhicaryāvatāraḥ / / prajñākaramativiracitayā pañjikākhyavyākhyayā saṃvalitaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19476093 (0.034):
mañjuśrīriva sadguṇaikavasatiḥ prajñākaro jāyatām // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332748 (0.037):
cikitsāpāṭhamātreṇa rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // Bca_5.109 // / iti bodhicaryāvatāre saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19436118 (0.054):
dhyānaparicchede eva vyākhyeye // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ vīryapāramitā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19411897 (0.058):
etacca triskandhapravartanaprastāve [bodhe, 5.98 99] vyaktīkariṣyate // / iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588220 (0.064):
cikitsāpāṭhamātreṇa % rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati // Bca_5.109 // / iti bodhicaryāvatāre saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ ||
saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ || / 6 kṣāntipāramitā nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422541 (0.0):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ / saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 897281 (0.0):
iti sahityarpaṇo vyañjanāvyāpāranirūpaṇo nāma pañcamaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896130 (0.010):
iti sāhityadarpaṇe dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyakāvyabhedanirūpaṇo nāma / caturthaḥ paricchedaḥ / / pañcamaḥ paricchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907685 (0.010):
iti sāhityadarpaṇo dṛśyaśravyakāvyanirūpaṇo nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ / / saptamaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1149822 (0.020):
bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ || / 5 Saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1154173 (0.023):
nāma saptamaḥ paricchedaḥ || / 8 Dhyānapāramitā nāma aṣṭamaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893542 (0.026):
iti sāhityadarpaṇe rasādinirūpaṇo nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ / / caturthaḥ paricchedaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414875 (0.028):
bodhicittāpramādaścaturthaḥ paricchedaḥ // / (Bcp 50) / 5. saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332751 (0.030):
iti bodhicaryāvatāre saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ ||
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1147698 (0.030):
bodhicittānuśaṃsāvivaraṇaṃ nāma prathamaḥ paricchedaḥ || / 2 Pāpadeśanā nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913583 (0.031):
iti sāhityadarpaṇe guṇavivecano nāmāṣṭamaḥ paricchedaḥ / / navamaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148656 (0.035):
iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ pāpadeśanā nāma / dvitīyaḥ paricchedaḥ || / 3 Bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883898 (0.035):
ihi sāhityārpaṇo vākyasvarūpanirūpaṇo nāma dvitīyaḥ paricchedaḥ / / tṛtīyaḥ paricchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 913906 (0.036):
iti sāhityādarpaṇe rītivivecano nāma navamaḥ paricchedaḥ / / daśamaḥ paricchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13615245 (0.039):
vyañjanā-vyapāra-nirūpaṇo nāma / pañcamaḥ paricchedaḥ / ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881908 (0.041):
sāhityadarpaṇo kāvyasvarūpanirūpaṇo nāma prathamaḥ paricchedaḥ / / dvitīyaḥ paricchedaḥ
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1153104 (0.042):
nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ || / 7 Vīryapāramitā nāma saptamaḥ paricchedaḥ /
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13358967 (0.047):
iti śrīvijñānabhikṣuviracite sāṅkhyasāre rājayogaprakāraparicchedaḥ // * / atha saptamaḥ paricchedaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413598 (0.048):
bodhicittaparigraho nāma tṛtīyaḥ paricchedaḥ // / (Bcp 44) / 4. bodhicittāpramādo nāma caturthaḥ paricchedaḥ /
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728923 (0.051):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittaniyantukathanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
sarvametatsucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384721 (0.0):
sarvaṃ sattvārthamutsṛjya nānyaccintyaṃ tvayādhunā // / sarvametat sucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24412535 (0.0):
tallokacittarakṣārthaṃ śikṣām dṛṣṭvā samācaret / / sarvametat sucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam /
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3421809 (0.0):
uktañca śāntidevena / / sarvametatsucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422583 (0.0):
ityetacca abhidhātumupakramate sarvamityādinā / sarvametatsucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam /
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588233 (0.0):
Pariccheda 6 / sarvametatsucaritaṃ $ dānaṃ sugatapūjanam &
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332761 (0.0):
Pariccheda 6 / sarvametatsucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604814 (0.0):
XXIV. Kṣāntikathā / sarvam etat sucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam /
kṛtaṃ kalpasahasrairyatpratighaḥ pratihanti tat // SBca_6.1 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24384727 (0.0):
sarvametat sucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam / / kṛtaṃ kalpasahasrairyatpratighaḥ pratihanti tat //
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3421814 (0.0):
sarvametatsucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam / / kṛtaṃ kalpasahasrairyat pratighaḥ pratihanti tat //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422588 (0.0):
sarvametatsucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam / / kṛtaṃ kalpasahasrairyatpratighaḥ pratihanti tat // Bca_6.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16588241 (0.0):
sarvametatsucaritaṃ $ dānaṃ sugatapūjanam & / kṛtaṃ kalpasahasrairyat % pratighaḥ pratihanti tat // Bca_6.1 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6332768 (0.0):
sarvametatsucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam / / kṛtaṃ kalpasahasrairyat pratighaḥ pratihanti tat // Bca_6.1 //
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8604817 (0.0):
sarvam etat sucaritaṃ dānaṃ sugatapūjanam / / kṛtaṃ kalpasahasrair yat pratighaḥ pratihanti tat // SRKK_167 //