View original HTML file with complete header information
Vajrasūcī (Vs) / jagadguruṃ mañjughoṣaṃ natvā vākkāyacetasā /
Vajrasūcī (Vs) / jagadguruṃ mañjughoṣaṃ natvā vākkāyacetasā /
aśvaghoṣo vajrasūcīṃ sūtrayāmi yathāmatam // Vs_1 //
vedāḥ pramāṇaṃ smṛtayaḥ pramāṇaṃ dharmārthayuktaṃ vacanaṃ pramāṇam /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9606362 (0.0):
[YājñavalkyaDhŚ 1.9] / [93.23] vedāḥ pramāṇaṃ smṛtayaḥ pramāṇaṃ dharmārthayuktaṃ vacanaṃ
yasya pramāṇaṃ na bhavetpramāṇaṃ kastasya kuryādvacanaṃ pramāṇam // Vs_2
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9606368 (0.0):
[93.23] vedāḥ pramāṇaṃ smṛtayaḥ pramāṇaṃ dharmārthayuktaṃ vacanaṃ / pramāṇaṃ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11576826 (0.032):
[93.24] yasya pramāṇaṃ na bhavet pramāṇaṃ kas tasya kuryād vacanaṃ / pramāṇaṃ // / !{758}! Ebenfalls zitiert als Kapiñjalasaṃhitā" in DHN[D] 62.16 17."
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22354431 (0.053):
s.)(pramāṇam, n. 1st s.)(vā*)(apramāṇam, n. 1st s.)(katham*)(apramāṇam, n. / 1st s.)(bhavet ”bhū I C. Opt.)(aṅgam, n. 1st s.)(yathā artha )(niścayāya,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 446120 (0.063):
yadyasya bādho bhaviṣyati tadāpramāṇaṃ na cetpramāṇameveti tatprāmāṇyamapi
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10382668 (0.063):
12,252.010a te cet sarve pramāṇaṃ vai pramāṇaṃ tan na vidyate / 12,252.010c pramāṇe cāpramāṇe ca viruddhe śāstratā kutaḥ
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11661000 (0.063):
bhavataḥ. na hi māyāsuvarṇajñāne cireṇa visaṃvādo dṛśyata{2,125}iti tat / pramāṇam. ato yat pramāṇaṃ tat pramāṇam, apramāṇaṃ cāpramāṇaṃ na tv
saptavyādhā daśārṇeṣu mṛgāḥ kālañjare girau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4349908 (0.016):
śrāvayām āsa rājānaṃ ślokaṃ taṃ sacivau ca tau // HV_19.17 // / sapta vyādhā daśārṇeṣu mṛgāḥ kālaṃjare girau /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4808985 (0.038):
sapta vyādhā daśāraṇye(6) mṛgāḥ kālañjare girau /AP_117.054ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790476 (0.039):
tacca saptavyādhā daśārṇeṣu mṛgāḥ kālañjare girau / / cakravākāḥ śarādvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // GarP_1,218.20 //
cakravākāḥ śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // Vs_3 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4808987 (0.0):
sapta vyādhā daśāraṇye(6) mṛgāḥ kālañjare girau /AP_117.054ab/ / cakravākāḥ śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānse //AP_117.054cd/
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908426 (0.043):
sapta vyādhā daśāraṇye mṛgāḥ kāliñjare girau // KDA_107 // / cakravākau śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānase /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790479 (0.050):
tacca saptavyādhā daśārṇeṣu mṛgāḥ kālañjare girau / / cakravākāḥ śarādvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // GarP_1,218.20 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28827749 (0.057):
cakravākā nadīdvīpe haṃsāḥ sarasi mānase // Bhmj_19.173 //
te 'pi jātāḥ kurukṣetre brāhmaṇā vedapāragāḥ // Vs_4 // / adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgena tavatttaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908428 (0.046):
cakravākau śaradvīpe haṃsāḥ sarasi mānase / / te 'pi jātāḥ kurukṣetre brāhmaṇā vedapāragāḥ // KDA_108 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10171317 (0.047):
vicintya tau tadā mene prāptau candradivākarau // ViP_5,21.22 // / sāṃgāṃś ca caturo vedānsarvaśāstrāṇi caiva hi /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908471 (0.048):
jīvamāno bhavec chūdro mṛtaś ca sa prajāyate // KDA_111 // / adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgāṃś ca tatvataḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18849040 (0.053):
huṅkāre caturo vedān vidyātsāṅgapadakramān // RKV_83.105 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20976649 (0.056):
yo veda caturo vedān sāṅgopaniṣado dvijāḥ |
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10940007 (0.058):
tasmādyathaikavedapraśaṃsāyāṃ prakṛtāyāmeṣa tu mahābrāhmaṇo yaścaturo / vedānadhīta ityekavedebhyor'thāntarabhūtaścaturvedaḥ praśasyate
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15470562 (0.064):
05,107.018a atra siddhāḥ śivā nāma brāhmaṇā vedapāragāḥ / 05,107.018c adhītya sakhilān vedān ālabhante yamakṣayam
śūdrātpratigrahagrāhī brāhmaṇo jāyate kharaḥ // Vs_5 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908481 (0.0):
adhītya caturo vedān sāṅgopāṅgāṃś ca tatvataḥ / / śūdrāt pratigrahagrāhī brāhmaṇo jāyate kharaḥ // KDA_112 //
kharo dvādaśajanmāni ṣaṣṭhijanmāni śūkaraḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908488 (0.039):
śūdrāt pratigrahagrāhī brāhmaṇo jāyate kharaḥ // KDA_112 // / kharo dvādaśa janmāni ṣaṣṭi janmāni sūkaraḥ /
śvānaḥ saptatijanmāni ityevaṃ manurabravīt // Vs_6 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908491 (0.012):
kharo dvādaśa janmāni ṣaṣṭi janmāni sūkaraḥ / / śvānaḥ saptati janmāni ity evaṃ manur abravīt* // KDA_113 //
hastinyāmacalo jāta ulūkyāṃ keśapiṅgalaḥ /
agastyo 'gastipuṣpācca kauśikaḥ kuśasambhavaḥ // Vs_7 //
kapilaḥ kapilājjātaḥ śaragulmācca gautamaḥ /
droṇācāryastu kalaśāttittiristittirīsutaḥ // Vs_8 //
reṇukājanayadrāmamṛṣyaśṛṅgamuniṃ mṛgī /
kaivartinyajanayad vyāsaṃ kuśikaṃ caiva śūdrikā // Vs_9 //
viśvāmitraṃ ca caṇḍālī vasiṣṭhaṃ caiva urvaśī / / na teṣāṃ brāhmaṇī mātā lokācārācca brāhmaṇāḥ // Vs_10 //
sadyaḥ patati māṃsena lākṣayā lavaṇena ca / / tryahācchūdraśca bhavati brāhmaṇaḥ kṣīravikrayī // Vs_11 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598946 (0.0):
kṛmibhūtaḥ śvaviṣṭhāyāṃ pitṛbhiḥ saha majjati // Mn_10.91 // / sadyaḥ patati māṃsena lākṣayā lavaṇena ca /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21037891 (0.035):
māsena śūdro bhavati brāhmaṇaḥ kṣīravikrayī"/"
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514523 (0.036):
Manu10.92a/ sadyaḥ patati) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca |
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545216 (0.042):
Va.2.27 sadyas^patati(pat-) māṃsena lākṣayā lavaṇena ca (c)/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035346 (0.063):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_11.26a / brāhmaṇaḥ kṣīravikrayāt Mn_10.92d / brāhmaṇaḥ ksatriyo 'pi vā Mn_10.83b
ākāśagāmino viprāḥ patanti māṃsabhakṣaṇāt /
viprāṇāṃ patanaṃ dṛṣṭvā tato māṃsāni varjayet // Vs_12 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909858 (0.0):
ākāśagāmino priyāḥ patitā māṃsabhakṣaṇāt* / / viprāṇāṃ patanaṃ dṛṣṭvā tato māṃsāni varjayet // KDA_215 //
brāhmaṇatvaṃ na śāstreṇa na saṃskārairna jātibhiḥ /
na kulena na vedena na karmaṇā bhavettataḥ // Vs_13 //
nirmamo nirahaṅkāro niḥsaṅgo niṣparigrahaḥ / / rāgadveṣavinirmuktastaṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_14 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909711 (0.062):
caṇḍālo 'pi hi śīlasthas taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // KDA_204 // / satyaṃ brahma tapo brahma śīlaś cendriyasaṃyamaḥ /
satyaṃ brahma tapo brahma brahma cendriyanigrahaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909715 (0.060):
caṇḍālo 'pi hi śīlasthas taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // KDA_204 // / satyaṃ brahma tapo brahma śīlaś cendriyasaṃyamaḥ /
sarvabhūte dayā brahma etad brāhmaṇa lakṣaṇam // Vs_15 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742667 (0.046):
satyaṃ śaucaṃ manaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / / sarvabhūte dayā śaucaṃ jalaśaucañca pañcamam // GarP_1,113.38 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909724 (0.047):
sarvabhūtadayā brahma etad brāhmaṇalakṣaṇam* // KDA_205 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4838241 (0.061):
ahiṃsā prathamaṃ puṣpaṃ puṣpamindriyanigrahaḥ /AP_202.017ab/ / sarvapuṣpaṃ dayā bhūte puṣpaṃ śāntirviśiṣyate //AP_202.017cd/
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544034 (0.062):
maithunaṃ hi sadā tyaktaṃ caturthaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_37 // / satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ /
satyaṃ nāsti tapo nāsti nāsti cendriyanigrahaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909732 (0.0):
satyaṃ nāsti tapo nāsti nāsti cendriyasaṃyamaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716620 (5.960):
satyaṃ nāsti tapo nāsti KDA_206a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24385002 (0.047):
kṣāntyā samaṃ tapo nāsti na tvetattadupasthitam //
sarvabhūte dayā nāsti etaccāṇḍālalakṣaṇam // Vs_16 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742667 (0.033):
satyaṃ śaucaṃ manaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / / sarvabhūte dayā śaucaṃ jalaśaucañca pañcamam // GarP_1,113.38 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4838241 (0.049):
ahiṃsā prathamaṃ puṣpaṃ puṣpamindriyanigrahaḥ /AP_202.017ab/ / sarvapuṣpaṃ dayā bhūte puṣpaṃ śāntirviśiṣyate //AP_202.017cd/
devamānuṣanārīṇāṃ tiryagyonigateṣvapi / / maithunaṃ nādhigacchanti te viprāste ca brāhmaṇāḥ // Vs_17 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909751 (0.0):
devamanuṣyanārīṇāṃ tiryagyonigateṣv api / / maithunaṃ nādhigacchanti te narā brāhmaṇāḥ khalu // KDA_207 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910386 (0.029):
devamanuṣyanārīṇāṃ tiryagyonigateṣv api / / maithunaṃ hi sadā tyaktaṃ caturthaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_256 //
na jātirdṛśyate tāvad guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23544144 (0.035):
tasmai dānaṃ pradātavyamaprameyaṃ yudhiṣṭhira // Vs_44 // / na jātirdṛśyate rājan guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910506 (0.035):
na jātir dṛśyate rājan guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ /
caṇḍālo 'pi hi tatrasthastaṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_18 //
vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca / / tatraiva ca prasūtasya niṣkṛtirnopalabhyate // Vs_19 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576729 (0.0):
nāśnanti pitṛdevās tan na ca svargaṃ sa gacchati // Mn_3.18 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314131 (0.022):
vṛṣalī sā tu vijñeyā % na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopahatasya ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663190 (0.022):
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487478 (0.023):
Manu3.19a/ vṛṣalīphena.pītasya niḥśvāsa.upahatasya ca |
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843507 (0.023):
vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopagatasya ca & / tasyāṃ caiva prasūtasya % niṣkṛtir na vidhīyate // YS182v_3.15 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381619 (0.023):
vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopagatasya ca / / tasyāṃ caiva prasūtasya niṣkṛtir na vidhīyate // YS182v_3.15 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908448 (0.026):
mithyājīvena jīvan yaḥ patito brāhmaṇo hy asau // KDA_109 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
śūdrīhastena yo bhuṃkte māsamekaṃ nirantaram /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909763 (0.027):
śūdrīhastena yo bhuṅkte māsam ekaṃ nirantaram* /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908461 (0.052):
śūdrīhastena yo bhuñkte māsam ekaṃ nirantaram* /
jīvamāno bhavecchūdro mṛtaḥ śvānaśca jāyate // Vs_20 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908464 (0.0):
śūdrīhastena yo bhuñkte māsam ekaṃ nirantaram* / / jīvamāno bhavec chūdro mṛtaś ca sa prajāyate // KDA_111 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909767 (0.0):
śūdrīhastena yo bhuṅkte māsam ekaṃ nirantaram* / / jīvamāno bhavec chūdro mṛtaḥ sa śvā prajāyate // KDA_207 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193711 (0.054):
ṣaṇmāsānatha yo bhuṅkte $ śūdrasyānnaṃ nirantaram & / jīvanneva bhavecchūdro % mṛtaḥ śvā cābhijāyate // Ang_2,8.8 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729380 (0.054):
ṣaṇmāsānatha yo bhuṅkte śūdrasyānnaṃ nirantaram / / jīvanneva bhavecchūdro mṛtaḥ śvā cābhijāyate // Ang_2,8.8 //
śūdrīparivṛto vipraḥ śūdrī ca gṛhamedhinī / / varjitaḥ pitṛdevena rauravaṃ so 'dhigacchati // Vs_21 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909778 (0.0):
jīvamāno bhavec chūdro mṛtaḥ sa śvā prajāyate // KDA_207 // / śūdrīparivṛto vipraḥ śūdrī ca gṛhamedhinī /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989303 (0.052):
yaḥ śūdryā pācayen nityaṃ śūdrī ca gṛhamedhinī / / varjitaḥ pitṛdevebhyo rauravaṃ yāti sa dvijaḥ (II,2, p. 29) //
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465414 (0.053):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908615 (0.053):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543867 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543880 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543891 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908607 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908619 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908632 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908644 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908656 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908669 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205437 (0.049):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543868 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543879 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543891 (0.0):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 // / tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908606 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908619 (0.0):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 // / kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908632 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908644 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908656 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908669 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205437 (0.049):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543886 (0.0):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 // / tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908653 (0.039):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543874 (0.044):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 // / caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908641 (0.047):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908628 (0.051):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908609 (0.057):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 // / kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ /
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543832 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543879 (0.0):
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543891 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908606 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908619 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908633 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908644 (0.0):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 // / hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908656 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908669 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205437 (0.049):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543886 (0.050):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 // / tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908640 (0.062):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543832 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543844 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543891 (0.0):
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908606 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908619 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908632 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908646 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908656 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908669 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205437 (0.049):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
caṇḍālī garbhasambhūto viśvāmitro? mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543850 (0.044):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 // / urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908647 (0.059):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 // / caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908640 (0.062):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_26 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543832 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543845 (0.0):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 // / kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908609 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908619 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908632 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908644 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908656 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908669 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205437 (0.049):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
tāṇḍūlīgarbhasambhūto nārado hi mahāmuniḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543850 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908641 (0.038):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908653 (0.049):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543862 (0.050):
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 // / hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908665 (0.050):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908616 (0.057):
tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 // / kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465415 (0.058):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543828 (0.058):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_27 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15465418 (0.0):
05,092.037d*0423_11 kaivartīgarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / 05,092.037d*0423_12 tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir na kāraṇam
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543832 (0.0):
araṇīgarbhasambhūtaḥ kaṭho nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_22 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543843 (0.0):
kaivartīgarbhasambhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_23 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543854 (0.0):
urvarśīgarbhasambhūto vasiṣṭho 'pi mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_24 //
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543867 (0.0):
hariṇīgarbhasambhūta ṛṣyaśrṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Vs_25 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908606 (0.0):
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ kaṭhinākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_122 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908619 (0.0):
kaivartigarbhasaṃbhūto vyāso nāma mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_123 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908632 (0.0):
urvaśīgarbhasaṃbhūto vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_124 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908644 (0.0):
hariṇīgarbhasaṃbhūto ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_125 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908656 (0.0):
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto viśvāmitro mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_126 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908669 (0.0):
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto nāradākhyo mahāmuniḥ / / tapasā brāhmaṇo jātas tasmāj jātir akāraṇam* // KDA_127 //
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19205437 (0.049):
kaivarttīgarbhambhūtaḥ kaściñcā[ṇḍālajātimān / / tapasā brāhmaṇo jātastasmājjātirakāraṇam // Cvp_104 //
jitātmā yatirbhavati..................... jitendriyaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939233 (0.037):
jitakrodho jitendriyaḥ LiP_1,83.24b / jitātmā tu mahābalī LiP_1,66.49d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207626 (0.051):
jitendriyaśca bhavati tv SvaT_12.93a / jitendriyaikacittastu SvaT_13.5c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20099108 (0.053):
06,027.007a yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ / 06,027.007c sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25623312 (0.053):
yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ / sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate 5.7
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17764491 (0.053):
yoga yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarva bhūtātma bhūtātmā kurvann api na lipyate ||7||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22911331 (0.053):
yoga yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarva bhūtātma bhūtātmā kurvann api na lipyate ||BhG_5.7||
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9730558 (0.053):
yoga-yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarva-bhūtātma-bhūtātmā kurvann api na lipyate ||7||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413282 (0.053):
(yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ / / sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate // BhG_5.7 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3436407 (0.053):
yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate || BhG_5.7 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20723125 (0.053):
13,110.111c sadā dvādaśa māsāṃs tu jitātmā vijitendriyaḥ / 13,110.112a phalaṃ devarṣicaritaṃ vipulaṃ samupāśnute
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524949 (0.055):
jitakrodho jitendriyaḥ Mn_8.173d / jitendriyo hi śaknoti Mn_7.44c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300648 (0.055):
bhasmasnānaviśuddhātmā $ jitakrodho jitendriyaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194420 (0.055):
bhasmasnānaviśuddhātmā jitakrodho jitendriyaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15909602 (0.055):
āraṇeyastu śuddhātmā jitakrodho jitendriyaḥ // NarP_1,58.67 //
[yatātmā yatirbhavati vijitātmā(jitātmā ca)jitendriyaḥ /]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20099109 (0.009):
06,027.007a yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25623313 (0.009):
yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17764492 (0.009):
yoga yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22911332 (0.009):
yoga yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarva bhūtātma bhūtātmā kurvann api na lipyate ||BhG_5.7||
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9730559 (0.009):
yoga-yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413283 (0.009):
(yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3436408 (0.009):
yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20723125 (0.026):
13,110.111c sadā dvādaśa māsāṃs tu jitātmā vijitendriyaḥ / 13,110.112a phalaṃ devarṣicaritaṃ vipulaṃ samupāśnute
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15623696 (0.027):
yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ Bhg_05.007a [=MBh_06,027.007a]
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939234 (0.027):
jitakrodho jitendriyaḥ LiP_1,83.24b / jitātmā tu mahābalī LiP_1,66.49d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300649 (0.053):
bhasmasnānaviśuddhātmā $ jitakrodho jitendriyaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194421 (0.053):
bhasmasnānaviśuddhātmā jitakrodho jitendriyaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15909602 (0.055):
āraṇeyastu śuddhātmā jitakrodho jitendriyaḥ // NarP_1,58.67 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498345 (0.058):
bhasmasnānaviśuddhātmā jitakrodho jitendriyaḥ / / matsamīpasupāgamya na bhūyo vinivartate // BndP_1,27.115 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22911354 (0.059):
yogena yukto yoga yukto viśuddhātmā viśuddha sattvo vijitātmā vijita deho / jitendriyaś ca sarva bhūtātma bhūtātmā sarveṣāṃ brahmādīnāṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849723 (0.064):
japecca praṇavaṃ nityaṃ jitātmā vijitendriyaḥ // NarP_1,27.97 //
tapasā tāpaso jāto brahmacaryeṇa brāhmaṇaḥ // Vs_28 //
na ca te brāhmaṇīputrāste ca lokasya brāhmaṇāḥ / / śīlaśaucamayaṃ brahma tasmātkulama kāraṇam // Vs_29 //
śīlaṃ pradhānaṃ na kulaṃ pradhānaṃ kulena kiṃ śīlavivarjitena /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909687 (0.0):
vaiśyaśūdre tathānyeṣu samaṃ jñānaṃ pravartate // KDA_202 // / śīlaṃ pradhānaṃ na kulaṃ pradhānaṃ kulena kiṃ śīlavivarjitena /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716306 (0.056):
śīlasaṃvaravarjitam* KDA_51b / śīlaṃ pradhānaṃ na kulaṃ pradhānaṃ KDA_203a
bahavo narā nīcakula prasūtāḥ svargaṃ gatāḥ śīlamupetya dhīrāḥ // Vs_30 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909695 (0.0):
śīlaṃ pradhānaṃ na kulaṃ pradhānaṃ kulena kiṃ śīlavivarjitena / / bahavo narā nīcakulaprasūtāḥ svargaṃ gatāḥ śīlam upetya dhīrāḥ // KDA_203
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714070 (0.051):
balipūjāvidhānataḥ KDA_184b / bahavo narā nīcakulaprasūtāḥ KDA_203c
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717686 (0.056):
svayaṃ vīravrataṃ dadhat* KDA_430b / svargaṃ gatāḥ śīlam upetya dhīrāḥ KDA_203d
mukhato brāhmaṇo jāto bāhubhyāṃ kṣatriyastathā / / urubhyāṃ vaiśyaḥ saṃjātaḥ padbhyāṃ śūdraka eva ca // Vs_31 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910210 (0.040):
svayaṃbhūdehasaṃbhūtaṃ cāturvarṇyam idaṃ khalu // KDA_241 // / mukhato brāhmaṇo jāto bāhubhyāṃ kṣatriyaḥ smṛtaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10287162 (0.055):
12,073.004c bāhubhyāṃ kṣatriyaḥ sṛṣṭa ūrubhyāṃ vaiśya ucyate
pāṇḍostu viśrutaḥ putraḥ sa vai nāmnā yudhiṣṭhiraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4631091 (0.061):
kālānalasya dharmātmā sṛṃjayo nāma viśrutaḥ / / sṛṃjayasyābhavatputro vīro nāmnā purañjayaḥ // BndP_2,74.14 //
vaiśampāyanamāgamya prāñjaliḥ paripṛcchati // Vs_32 // / ke ca te brāhmaṇāḥ proktāḥ kiṃ vā brāhmaṇalakṣaṇam /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910321 (0.0):
ke te ye brāhmaṇāḥ proktāḥ kiṃ vā brāhmaṇalakṣaṇam* / / etad icchāmi bho jñātuṃ tadbhavān vyākarotu me // KDA_251 //
etadicchāmi bho jñātuṃ tad bhavān vyākaroti me // Vs_33 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910325 (1.192):
ke te ye brāhmaṇāḥ proktāḥ kiṃ vā brāhmaṇalakṣaṇam* / / etad icchāmi bho jñātuṃ tadbhavān vyākarotu me // KDA_251 //
kṣāntyādibhirguṇairyuktastyakta daṇḍo nirāmiṣaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910347 (0.0):
pratyuvāceti kaunteya śṛṇu tat kathyate mayā // KDA_252 // / kṣāntyādibhir guṇair yuktas tyaktadaṇḍo nirāmiṣaḥ /
na hanti sarvabhūtāni prathamaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_34 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910351 (0.0):
kṣāntyādibhir guṇair yuktas tyaktadaṇḍo nirāmiṣaḥ / / na hanti sarvabhūtāni prathamaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_253 //
yadā sarvaṃ paradravyaṃ pathi vā yadi vā gṛhe /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910361 (1.192):
yadā sarvaparadravyaṃ pathi vā yadi vā gṛhe /
adattaṃ naiva gṛhṇāti dvitīyaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_35 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910364 (0.0):
yadā sarvaparadravyaṃ pathi vā yadi vā gṛhe / / adattaṃ naiva gṛhṇāti dvitīyaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_254 //
tyaktvā krūrasvabhāvaṃ tu nirmamo niṣparigrahaḥ /
muktaścarati yo nityaṃ tṛtīyaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_36 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910378 (0.038):
tyaktakrūrasvabhāvas tu nirmamo niḥparigrahaḥ / / muktaś carati yo nityaṃ tṛtīyaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_255 //
devamānuṣa nārīṇāṃ tiryagyonigateṣvapi / / maithunaṃ hi sadā tyaktaṃ caturthaṃ brahmalakṣaṇam // Vs_37 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910390 (0.0):
devamanuṣyanārīṇāṃ tiryagyonigateṣv api / / maithunaṃ hi sadā tyaktaṃ caturthaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_256 //
satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910402 (0.0):
maithunaṃ hi sadā tyaktaṃ caturthaṃ brāhmalakṣaṇam* // KDA_256 // / satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ śaucam indriyanigrahaḥ /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23880794 (0.0):
* satyaṃ śaucaṃ tapaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / sarvabhūtadayā śaucam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742665 (0.028):
yo 'nnārthaiḥ śuciḥ śaucānna mṛdā vāriṇā śuciḥ // GarP_1,113.37 // / satyaṃ śaucaṃ manaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716634 (0.032):
satyaṃ brahma tapo brahma KDA_205a / satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ KDA_257a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344507 (0.035):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ $ śaucamindriyanigrahaḥ & / sarvavrateṣvayaṃ dharmaḥ % sāmānyo rudrapūjanam // LiP_1,84.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238273 (0.035):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / / sarvavrateṣvayaṃ dharmaḥ sāmānyo rudrapūjanam // LiP_1,84.22 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745290 (0.035):
tapo 'hiṃsā ca satyaṃ ca śaucamindriyanigrahaḥ / / dayā dānaṃ tvānṛśaṃsyaṃ śuśruṣā yajñakarma ca // VamP_49.11 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062733 (0.040):
śaucam indriyanigrahaḥ Mn_6.92b / śaucam indriyanigrahaḥ Mn_10.63b / śaucam indriyanigrahaḥ Mn_12.31b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2544399 (0.040):
śaucam akrodham atvarām Mn_3.235[225M]d / śaucam indriyanigrahaḥ Mn_6.92b
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3282631 (0.047):
ahiṃsā satyam asteyaṃ śaucam indriyanigrahaḥ / / dānaṃ damo dayā kṣāntiḥ sarveṣāṃ dharmasādhanam // Yj_1.122 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29004723 (0.060):
śaucamijyā tapo dānaṃ LiP_1,8.29c / śaucamindriyanigrahaḥ LiP_1,84.22b / śaucamevaṃ prakīrtitam LiP_1,8.36d
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543743 (0.062):
sarvabhūte dayā brahma etad brāhmaṇa lakṣaṇam // Vs_15 // / satyaṃ nāsti tapo nāsti nāsti cendriyanigrahaḥ /
sarvabhūta dayā śaucaṃ tapaḥ śaucañca pañcamam // Vs_38 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910405 (0.0):
satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ śaucam indriyanigrahaḥ / / sarvabhūtadayā śaucaṃ tapaḥ śaucaṃ ca pañcamam* // KDA_257 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23880795 (0.0):
* satyaṃ śaucaṃ tapaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / sarvabhūtadayā śaucam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742667 (0.036):
satyaṃ śaucaṃ manaḥ śaucaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / / sarvabhūte dayā śaucaṃ jalaśaucañca pañcamam // GarP_1,113.38 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20782952 (0.040):
13,148.036d@019_0005 satyaṃ tīrthaṃ kṣamā tīrthaṃ satyam indriyanigrahaḥ / 13,148.036d@019_0006 sarvabhūtadayā tīrthaṃ tīrtham ārjavam eva ca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344507 (0.043):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ $ śaucamindriyanigrahaḥ & / sarvavrateṣvayaṃ dharmaḥ % sāmānyo rudrapūjanam // LiP_1,84.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238273 (0.043):
kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ / / sarvavrateṣvayaṃ dharmaḥ sāmānyo rudrapūjanam // LiP_1,84.22 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745290 (0.051):
tapo 'hiṃsā ca satyaṃ ca śaucamindriyanigrahaḥ / / dayā dānaṃ tvānṛśaṃsyaṃ śuśruṣā yajñakarma ca // VamP_49.11 //
pañcalakṣaṇasampanna īdṛśo yo bhaved dvijaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910415 (0.0):
pañcalakṣaṇasaṃpanna īdṛśo yo bhaved dvijaḥ /
tamahaṃ brāhmaṇaṃ brūyāṃ śeṣāḥ śūdrā yudhiṣṭhira // Vs_39 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910420 (0.0):
pañcalakṣaṇasaṃpanna īdṛśo yo bhaved dvijaḥ / / tam ahaṃ brāhmaṇaṃ brūyāṃ śeṣāḥ śudrā yudhiṣṭhira // KDA_258 //
na kulena na jātyā vā kriyābhirbrāhmaṇo bhavet /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910429 (0.0):
na kulena na jātyā ca kriyābhir brāhmaṇo na ca /
caṇḍālo 'pi hi vṛtastho brāhmaṇaḥ sa yudhiṣṭhira // Vs_40 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910436 (0.056):
cāṇḍālo 'pi hi vṛttastho brāhmaṇaḥ sa yudhiṣṭhira // KDA_259 // / ahiṃsā brahmacaryaṃ ca viśuddhātmāparigrahaḥ /
ahiṃsā brahmacaryaṃ ca viśuddhācca pratigrahaḥ / / phalena na samarthaṃ ca brāhmaṇaḥ syādyudhiṣṭhira // Vs_40a //
ekavarṇamidaṃ pūrvaṃ viśvamāsīdyudhiṣṭhira /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910454 (0.0):
ekavarṇam idaṃ viśvaṃ pūrvam āsīd yudhiṣṭhira /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12942681 (0.0):
MSS_7538 1 ekavarṇamidaṃ pūrvaṃ viśvamāsīd yudhiṣṭhira /
karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam // Vs_41 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910460 (0.0):
ekavarṇam idaṃ viśvaṃ pūrvam āsīd yudhiṣṭhira / / karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam* // KDA_261 //
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908716 (0.0):
dharmakalpavikalpena cāturvarṇyaṃ prakalpitam* // KDA_130 // / sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910468 (1.192):
karmakriyāviśeṣeṇa cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam* // KDA_261 // / sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27717107 (0.041):
sarve mūtrapurīṣiṇaḥ KDA_262b / sarve vai yonijā martyāḥ KDA_131a
ekendriyendriyārthāśca tasmācchīlaguṇairdvijāḥ // Vs_42 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908724 (0.038):
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ / / ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_131 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910476 (0.038):
sarve vai yonijā martyāḥ sarve mūtrapurīṣiṇaḥ / / ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_262 //
śūdro 'pi śīlasampannoguṇavān brāhmaṇo bhavet /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908731 (0.010):
ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_131 // / śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910483 (0.010):
ekendriyakriyārthāś ca tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ // KDA_262 // / śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* /
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27716392 (0.056):
śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* KDA_228d / śūdro 'pi śīlasaṃpanno KDA_132a
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrātpratyavaro bhavet // Vs_43 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908735 (0.0):
śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* / / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrāt pratyavaro bhavet* // KDA_132 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910487 (0.0):
śūdro 'pi śīlasaṃpanno guṇavān brāhmaṇo bhavet* / / brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ śūdrāt pratyavaro bhavet* // KDA_263 //
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27714374 (0.047):
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ KDA_263c / brāhmaṇo 'pi bhavec chūdraḥ KDA_214c
pañcendriyārṇavaṃ ghoraṃ yadi śūdro 'pi tīrṇavān /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910497 (0.0):
-------------------- Vaidya, p. 282 -------------------- / pañcendriyārṇavaṃ ghoraṃ yadi śūdro 'pi tīrṇavān* /
tasmai dānaṃ pradātavyamaprameyaṃ yudhiṣṭhira // Vs_44 // / na jātirdṛśyate rājan guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910499 (0.0):
pañcendriyārṇavaṃ ghoraṃ yadi śūdro 'pi tīrṇavān* / / tasmai dānaṃ pradātavyam aprameyaṃ yudhiṣṭhira // KDA_264 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910507 (0.0):
na jātir dṛśyate rājan guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ /
Asvaghosa (attrib.): Vajrasuci (bsa020_u.htm.txt) 23543778 (0.035):
maithunaṃ nādhigacchanti te viprāste ca brāhmaṇāḥ // Vs_17 // / na jātirdṛśyate tāvad guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20844929 (0.057):
14,096.015d@004_3227 na jātiḥ pūjyate rājan guṇāḥ kalyāṇakāraṇāḥ
jīvitaṃ yasya dharmārthe parārthe yasya jīvitam /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910524 (0.018):
jīvitaṃ yasya lokārthe dharmārthe yasya jīvitam* /
ahorātraṃ caretkṣāntiṃ taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_45 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910523 (0.046):
jīvitaṃ yasya lokārthe dharmārthe yasya jīvitam* / / ahorātraṃ caren muktas taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // KDA_266 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910530 (0.054):
ahorātraṃ caren muktas taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // KDA_266 // / parityajya gṛhāvāsaṃ ye sthitā mokṣakāṅkṣiṇaḥ /
parityajya gṛhāvāsaṃ ye sthitā mokṣakākṣiṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910536 (0.043):
ahorātraṃ caren muktas taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ // KDA_266 // / parityajya gṛhāvāsaṃ ye sthitā mokṣakāṅkṣiṇaḥ /
kāmeṣvasaktāḥ kaunteya brāhmaṇāste yudhiṣṭhira // Vs_46 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910542 (0.036):
parityajya gṛhāvāsaṃ ye sthitā mokṣakāṅkṣiṇaḥ / / kāmeṣv asaktāḥ kaunteya brāhmaṇās te yudhiṣṭhira // KDA_267 //
ahiṃsānirmamatvaṃ cā matkṛtyasya varjanam /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910543 (0.054):
kāmeṣv asaktāḥ kaunteya brāhmaṇās te yudhiṣṭhira // KDA_267 // / ahiṃsā nirmamatvaṃ vā satkṛtyasya vivarjanam* /
rāgadveṣanivṛttiśca etad brāhmaṇalakṣaṇam // Vs_47 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910553 (0.007):
ahiṃsā nirmamatvaṃ vā satkṛtyasya vivarjanam* / / rāgadveṣanivṛttiś ca etad brāhmaṇalakṣaṇam* // KDA_268 //
kṣamā dayā damo dānaṃ satyaṃ śaucaṃ smṛtirghṛṇā /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910561 (0.0):
rāgadveṣanivṛttiś ca etad brāhmaṇalakṣaṇam* // KDA_268 // / kṣamā dayā damo dānaṃ satyaṃ śaucaṃ smṛtir ghṛṇā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827471 (0.0):
putro 'tha mānaso jātaḥ sākṣād brahmeva cāparaḥ // RKV_40.4 // / kṣamā damo dayā dānaṃ satyaṃ śaucam athārjavam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900276 (0.0):
viṣṇuśarmeti vikhyātaḥ sarvaśāstrārthapāragaḥ // RKV_209.6 // / kṣamā damo dayā dānaṃ satyaṃ śaucaṃ dhṛtistathā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828125 (0.021):
kṣamā damā dayā dānaṃ satyaṃ śaucam athārjavam // RKS_77.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344505 (0.024):
bhavānyā modate sārdhaṃ % sārūpyaṃ prāpya suvratā // LiP_1,84.21 // / kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ $ śaucamindriyanigrahaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238271 (0.024):
bhavānyā modate sārdhaṃ sārūpyaṃ prāpya suvratā // LiP_1,84.21 // / kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17896767 (0.028):
| evam uktaṃ viṣṇunā / kṣamā satyaṃ damaḥ śaucaṃ / dānam indriya saṃyamaḥ |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6823341 (0.028):
tathāpi sattva-prādhānyād brāhmaṇasyeti bhaṇitiḥ | evam uktaṃ viṣṇunā - / kṣamā satyaṃ damaḥ śaucaṃ / dānam indriya-saṃyamaḥ |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386529 (0.028):
kṣamā satyam damaḥ śaucaṃ dānam indriyasaṃyamaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193051 (0.028):
Viṣṇu 2.16a/ kṣamā satyam damaḥ śaucaṃ dānam indriya-saṃyamaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747601 (0.031):
upavāsaḥ praduṣyeta divāsvapnā kṣamaithunāt / / kṣamā satyaṃ dayā dānaṃ śaucamindriyanigrahaḥ // GarP_1,128.8 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547265 (0.036):
Va.6.23 yogas tapas^damas^dānam^satyam^śaucam^śrutam^ghṛṇā (c)/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10341903 (0.042):
12,182.004a satyaṃ dānaṃ damo 'droha ānṛśaṃsyaṃ kṣamā ghṛṇā
Kalpadrumavadanamala (klpdraiu.htm.txt) 27711179 (0.061):
kṣamā dayā damo dānaṃ KDA_269a / kṣamādharmapuraskṛtaḥ KDA_484b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19815403 (0.062):
03,055.009a yasmin satyaṃ dhṛtir dānaṃ tapaḥ śaucaṃ damaḥ śamaḥ
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551771 (0.062):
upavāso japo maunam $ akrodho 'steyamārjavam & / satyaṃ śaucaṃ ca dānaṃ ca % dayā kṣāntiśca sarvadā // SvaT_12.44 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808971 (0.062):
upavāso japo maunam akrodho 'steyamārjavam / / satyaṃ śaucaṃ ca dānaṃ ca dayā kṣāntiśca sarvadā // SvaT_12.44 //
vidyā vijñānamāstikyametad brāhmaṇalakṣaṇam // Vs_48 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23547272 (0.061):
Va.6.23 yogas tapas^damas^dānam^satyam^śaucam^śrutam^ghṛṇā (c)/ / Va.6.23 vidyā vijñānam āstikyam etat^brāhmaṇa.lakṣaṇam (c)//
gāyatrīmātra sāro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910573 (0.0):
vidyā vidyānamādhītyam etad brāhmaṇalakṣaṇam* // KDA_269 // / gāyatrīmātrasāro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574910 (0.0):
sāvitrīmātrasāro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899012 (0.0):
gāyatrīsāramātro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20828571 (0.019):
14,096.015d@004_0511 sāvitrīmātrasāro 'pi varo vipraḥ suyantritaḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485298 (0.038):
Manu2.118a/ sāvitrīmātra.sāro 'api varaṃ vipraḥ suyantritaḥ |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18856887 (0.043):
gāyatrīsāramātro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ // RKV_97.160 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052938 (0.061):
varaṃ vipraḥ suyantritaḥ Mn_2.118b / varaṃ syādgulphayoradhaḥ Ang_1.780b
nāyantritaścaturvedī sarvāśī sarvavikrayī // Vs_49 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20828577 (0.0):
14,096.015d@004_0511 sāvitrīmātrasāro 'pi varo vipraḥ suyantritaḥ / 14,096.015d@004_0512 nāyantritaś caturvedī sarvāśī sarvavikrayī
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18856893 (0.0):
gāyatrīsāramātro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ // RKV_97.160 // / nāyantritaścaturvedī sarvāśī sarvavikrayī /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899018 (0.0):
gāyatrīsāramātro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ / / nāyantritaścaturvedī sarvāśī sarvavikrayī // RKV_200.20 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18574911 (0.026):
sāvitrīmātrasāro 'pi varaṃ vipraḥ suyantritaḥ / / nāyantritas trivedo 'pi sarvāśī sarvavikrayī // Mn_2.118 //
ekarātroṣitasyāpi yā gatirbrahmacāriṇaḥ /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910589 (0.0):
nādhitya caturo vedān sarvāśī sarvavikrayī // KDA_270 // / ekarātroṣitasyāpi yā gatir brahmacāriṇaḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5703174 (0.063):
ekarātroṣitasyāpi yā gatir bhasmaśāyinaḥ /
na tatkratusahasreṇa prāpnuvanti yudhiṣṭhira // Vs_50 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910593 (0.024):
ekarātroṣitasyāpi yā gatir brahmacāriṇaḥ / / na tāṃ kratusahasreṇa prāpnuvanti yudhiṣṭhira // KDA_271 //
pāragaṃ sarvavedānāṃ sarvatīrthābhiṣecanam /
muktaścarati yo dharmaṃ tameva brāhmaṇaṃ viduḥ // Vs_51 //
yadā na kurute pāpaṃ sarvabhūteṣu dāruṇam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19627294 (0.0):
01,070.044b*0693_10 yadā na kurute pāpaṃ sarvabhūteṣu karhi cit
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910617 (0.0):
yadā na kurute pāpaṃ sarvabhūteṣu dāruṇam* /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752471 (0.063):
bhāvaṃ na kurute yastu sarvabhūteṣu pāpakam /
kāyena manasā vācā brahma sampadyate tadā // Vs_52 //
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28910620 (0.0):
yadā na kurute pāpaṃ sarvabhūteṣu dāruṇam* / / kāyena manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // KDA_273 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23879151 (0.029):
* yadā na kuryād drohaṃ ca sarvabhūteṣu dāruṇam / karmaṇā manasā vācā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324591 (0.032):
yadā na kurute bhāvaṃ % sarvabhūteṣu pāpakam // LiP_1,67.18 // / karmaṇā manasā vācā $ brahma sampadyate tadā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218357 (0.032):
yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam // LiP_1,67.18 // / karmaṇā manasā vācā brahma sampadyate tadā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10383649 (0.046):
12,254.017a yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam / 12,254.017c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19627302 (0.048):
01,070.044b*0693_11 karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10259767 (0.048):
12,021.005c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10262028 (0.048):
12,026.036d@004_0029 yadā na bhāvaṃ kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 12,026.036d@004_0030 karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10336359 (0.048):
12,168.044a yadā na kurute dhīraḥ sarvabhūteṣu pāpakam / 12,168.044c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380172 (0.048):
12,243.006a yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam / 12,243.006c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10427529 (0.048):
12,313.034a yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 12,313.034c karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11013120 (0.048):
yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / / karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // BrP_12.42 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4622500 (0.048):
karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // BndP_2,68.99 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4352632 (0.048):
yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / / karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // HV_22.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15910128 (0.048):
karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā // NarP_1,59.31 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20767953 (0.057):
13,134.057d@015_3913 yadā bhāvaṃ na kurute sarvabhūteṣu pāpakam / 13,134.057d@015_3914 karmaṇā manasā vācā brahma saṃpadyate tadā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26741786 (0.057):
yadā bhāvaṃ na kurute $ sarvabhūteṣu pāpakam & / karmaṇā manasā vācā % brahma saṃpadyate tadā // BrP_12.42 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752475 (0.061):
bhāvaṃ na kurute yastu sarvabhūteṣu pāpakam / / karmaṇā manasā vācā sa tu bhāgavatassmṛtaḥ // BhS_30.144 //
asmābhiruktaṃ yadidaṃ dvijānāṃ mohaṃ nihantuṃ hatabuddhiṃkānām /