View original HTML file with complete header information
Cittotpādasaṃvaravidhikramaḥ / namo mañjuśriye kumārabhūtāya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25797997 (0.005):
pratyayaparīkṣā nāma prathamaṃ prakaraṇam | / āryamañjuśriye kumārabhūtāya namaḥ |
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14656765 (0.016):
namo bodhisattvāya mañjuśriye kumārabhūtāya /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16544923 (0.018):
Abhisamayālaṅkāra (Asa) / namo mañjuśriye kumārabhūtāya
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012331 (0.019):
oṃ namo bhagavate mañjuśriye kumārabhūtāya
Nagarjuna: Bhavasamkrantiparikatha (reconstructed text) (bsa067_u.htm.txt) 25796985 (0.024):
Nāgārjuna: Bhavasaṅkrāntiparikathā / namaḥ kumārabhūtāya mañjuśriye /
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9566729 (0.025):
2. bhāvanākramo dvitīyaḥ / namo mañjuśriye kumārabhūtāya /
Vasubandhu: Trisvabhavanirdesa (bsa019_u.htm.txt) 10450397 (0.027):
// namo mañjuśriye kumārabhūtāya // / ācāryavasubandhupraṇītaḥ
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152834 (0.032):
sarvadharmāṇāmādyanutpannatvāt | oṃ āḥ huṃ (hūṃ) phaṭ svāhā | dakṣiṇā | oṃ / mañjuśriye kumārabhūtāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359567 (0.033):
saddharmapratirūpake vartamāne sattvānām anugraham upādāya | atha bhagavān / mañjuśriye kumārabhūtāya sādhukāram adāt - sādhu sādhu mañjuśrīḥ,
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721807 (0.051):
atha khalu bhagavān mañjuśriye kumārabhūtāya sādhukāram adāt / sādhu sādhu
Cittotpādasaṃvaravidhikramaḥ / namo mañjuśriye kumārabhūtāya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25797997 (0.005):
pratyayaparīkṣā nāma prathamaṃ prakaraṇam | / āryamañjuśriye kumārabhūtāya namaḥ |
Bodhipathapradipa (bsa004_u.htm.txt) 14656765 (0.016):
namo bodhisattvāya mañjuśriye kumārabhūtāya /
Abhisamayalamkara (bsa026_u.htm.txt) 16544923 (0.018):
Abhisamayālaṅkāra (Asa) / namo mañjuśriye kumārabhūtāya
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012331 (0.019):
oṃ namo bhagavate mañjuśriye kumārabhūtāya
Nagarjuna: Bhavasamkrantiparikatha (reconstructed text) (bsa067_u.htm.txt) 25796985 (0.024):
Nāgārjuna: Bhavasaṅkrāntiparikathā / namaḥ kumārabhūtāya mañjuśriye /
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9566729 (0.025):
2. bhāvanākramo dvitīyaḥ / namo mañjuśriye kumārabhūtāya /
Vasubandhu: Trisvabhavanirdesa (bsa019_u.htm.txt) 10450397 (0.027):
// namo mañjuśriye kumārabhūtāya // / ācāryavasubandhupraṇītaḥ
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152834 (0.032):
sarvadharmāṇāmādyanutpannatvāt | oṃ āḥ huṃ (hūṃ) phaṭ svāhā | dakṣiṇā | oṃ / mañjuśriye kumārabhūtāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359567 (0.033):
saddharmapratirūpake vartamāne sattvānām anugraham upādāya | atha bhagavān / mañjuśriye kumārabhūtāya sādhukāram adāt - sādhu sādhu mañjuśrīḥ,
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721807 (0.051):
atha khalu bhagavān mañjuśriye kumārabhūtāya sādhukāram adāt / sādhu sādhu
sarvadurgatito hīnaṃ sarvāvaraṇavarjitam /
bodhicittaṃ namasyāmi sambuddhapadadāyakam // 1 //
sambuddhaṃ cāpi saddharma bodhisattvagaṇānapi / / likhāmi bodhisattvānāṃ yathāvad saṃvarakramam // 2 //
tatra prathamaṃ sarvabuddha bodhisattvavandanā pūjādi vidhipūrvakam,
kalyāṇamitre śāstṛsaṃjñām utpādya evam adhyeṣitavyam yathā
pūrvatathāgatārhat samyaksambuddhaiḥ mahābhūmisthitabodhisattvaiśca pūrvam
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779783 (0.039):
anumoditaṃ bhavet taiḥ kuśalamūlaiḥ yathā pūrvakaiḥ / tathāgatārhatsamyaksambuddhaiḥ mahābhūmipraviṣṭaiḥ mahābodhisattvaiśca
anuttarasamyaksambodhau cittotpādaḥ kṛtaḥ tathā evaṃ nāmno mamāpi ācāryo
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24825306 (0.057):
sulabho nihīnaḥ śrāvakapratyekabodhāvapi tāvaccittotpādaḥ / prāgevānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / yannvahamapi tāvaccittamutpādayeyam
'nuttarasamyaksambodhau cittam utpādayed iti triḥ vadet /
evam adhyeṣya triśaraṇagamanam samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779701 (0.021):
samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ
etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ dvipadānāṃ śreṣṭhaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779704 (0.0):
samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779795 (0.0):
anuttarasaṃyaksambodhau cittamutpāditaṃ tathā evaṃnāmā ahamapi / etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ anuttarasamyakmahāsambodhau cittam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301747 (0.021):
(BhīKaVā 9b1) buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302118 (0.021):
samanvāhara upādhyāyike 'ham evannāmikā imaṃ divasam upādāya yāvajjīvaṃ / buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ / dharmaṃ śaraṇaṃ
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19553675 (0.021):
bodher buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryam. dharmaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405583 (0.052):
[eṣa hi pūrvavidhiḥ /] samanvāhara ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam / saṃghaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405739 (0.052):
samanvāhara upādhyāya ahamevaṃnāmā [adyāgre yāvajjīvaṃ] buddhaṃ śaraṇaṃ / gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405782 (0.052):
[adyāgre yāvajjīvam] buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam / dharmaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559220 (0.052):
maraṇabhayabhītaśca śakraṃ devānāmindramidamavocat eṣo 'haṃ kauśika / buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559417 (0.052):
121.003. sa evamāha eṣo 'haṃ kauśika buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / dvipadānāmagryam, dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇāmagryam, saṃghaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517510 (0.052):
samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām / agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām agryaṃ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517824 (0.052):
upādhyāya aham evaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517989 (0.052):
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryaṃ dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi virāgāṇām
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12483068 (0.059):
/ namastasmai varapudgalāya jarāvyādhiparimocakāya / evamahaṃ tsaṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / evaṃ cāha / / asmānnātha mahābhayāt suviṣamāt kṣipraṃ munerbandhanāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582531 (0.059):
192.011. eṣo 'haṃ buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612113 (0.059):
301.020. eṣo 'haṃ bhagavantaṃ buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302128 (0.063):
gacchāmi virāgāṇām śreṣṭhaṃ / saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi gaṇānāṃ pravaraṃ / / taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ śākyasiṃhaṃ śākyādhirājaṃ tathāgatam arhantaṃ
śaraṇaṃ gacchāmi / samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779795 (0.0):
anuttarasaṃyaksambodhau cittamutpāditaṃ tathā evaṃnāmā ahamapi / etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ anuttarasamyakmahāsambodhau cittam
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12483068 (0.039):
/ namastasmai varapudgalāya jarāvyādhiparimocakāya / evamahaṃ tsaṃ buddhaṃ / bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / evaṃ cāha /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582531 (0.049):
192.011. abhikrānto 'haṃ bhadanta abhikrāntaḥ/ / 192.011. eṣo 'haṃ buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612113 (0.049):
301.020. atikrānto 'haṃ bhadanta, atikrāntaḥ/ / 301.020. eṣo 'haṃ bhagavantaṃ buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845843 (0.051):
śatakṛtvo 'pi yāvadanekaśatasahasraśo 'pyahaṃ bhagavan buddhaṃ bhagavantaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi //
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405580 (0.057):
[eṣa hi pūrvavidhiḥ /] samanvāhara ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021861 (0.060):
eṣo 'ham asthito 'pi buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmīty uktvā (A 518b)
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5190621 (0.062):
āha / namas tasmai varapudgalāya jarāvyādhimaraṇaparimocakāya / eṣo 'haṃ / taṃ buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi / evam cāha /
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19553672 (0.064):
cātmanaḥ kuśalam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmi. eṣo 'ham ā / bodher buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dvipadānām agryam. dharmaṃ
yāvadbodhimaṇḍaṃ dharmāṇāmuttamaṃ śāntavirāgaṃ dharma śaraṇaṃ gacchāmi /
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779795 (0.036):
anuttarasaṃyaksambodhau cittamutpāditaṃ tathā evaṃnāmā ahamapi / etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ anuttarasamyakmahāsambodhau cittam
samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779675 (0.0):
evam adhyeṣya triśaraṇagamanam samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā / etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ dvipadānāṃ śreṣṭhaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779795 (0.0):
anuttarasaṃyaksambodhau cittamutpāditaṃ tathā evaṃnāmā ahamapi / etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ anuttarasamyakmahāsambodhau cittam
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405580 (0.057):
[eṣa hi pūrvavidhiḥ /] samanvāhara ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
gaṇānāmuttamaṃ āryabodhisattvāvaivartikabodhisattvasaṃghaṃ śaraṇaṃ
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19553685 (0.056):
śaraṇaṃ gacchāmi samagraṃ mahāyānam. saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmy / avaivartikabodhisattvagaṇam. aho batāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ
gacchāmi iti triḥ vadet / / evaṃ viśiṣṭaṃ śaraṇagamanaṃ kṛttvā bhagavantaṃ śākyamuniṃ, daśadiśāṃ
sarvabuddhān bodhisattvāṃśca manasā ālambya praṇamanaṃ yathālabdhaṃ
pūjādikaṃ ca kuryāt / ācāryam sammukhaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102234 (0.0):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046839 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046927 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630988 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena candraḥ samyaksaṃbuddhas tenāñjaliṃ praṇamya candraṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359528 (0.0):
dharmarājaputro buddhānubhāvenotthāyāsanād ekaṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472502 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya tac cakraratnam ubhābhyāṃ pāṇibhyāṃ pratigṛhya vāme pāṇau
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249114 (0.0):
ca bodhisattvānāṃ sāmīcīṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya utkuṭukena vā idam syādvacanīyam / ahamevaṃnāmā daśasu dikṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21544497 (0.0):
075.001. <74>upasaṃkramya ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bālāho 'śvarājastenānñjaliṃ praṇamya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552445 (0.0):
kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552598 (0.0):
prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24939078 (0.0):
atha dhṛtarāṣṭro mahārājo 'bhyudgamyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379850 (0.0):
evamukte bhagavān mañjuśrīḥ kumārabhūto utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11456436 (0.0):
utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911221 (0.0):
09709 m uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733516 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524363 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525066 (0.0):
ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613380 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇāmya bhagavantametadavocat
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6614924 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇāmya bhagavantametadavocat na
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7822323 (0.0):
ekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya utkuṭukāsano 'pi vā kṛtāñjaliḥ cittam utpādayet /
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780119 (0.029):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya utkuṭukāsanena vāpi
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141903 (0.036):
samuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6311007 (0.036):
punarupasaṃkramya kālenāvakāśaṃ kṛtvā, ekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, nīcataramevāsane niṣadya, sapratīśena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102234 (0.036):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046839 (0.036):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046927 (0.036):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359528 (0.036):
dharmarājaputro buddhānubhāvenotthāyāsanād ekaṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472502 (0.036):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya tac cakraratnam ubhābhyāṃ pāṇibhyāṃ pratigṛhya vāme pāṇau
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249116 (0.036):
ca bodhisattvānāṃ sāmīcīṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya utkuṭukena vā idam syādvacanīyam / ahamevaṃnāmā daśasu dikṣu
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250246 (0.036):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21544497 (0.036):
075.001. <74>upasaṃkramya ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bālāho 'śvarājastenānñjaliṃ praṇamya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552235 (0.036):
098.026. atha lūhasudatto gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552598 (0.036):
prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938855 (0.036):
atha vaiśramaṇo mahārājo 'bhyudgamyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24939171 (0.036):
atha virūḍhako mahārājo 'bhyudgamyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24939275 (0.036):
atha virūpākṣo mahārājo 'bhyudgamyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367491 (0.036):
mahāsattvaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena bhagavāṃ, tenāñjaliṃ pragṛhya,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11435231 (0.036):
'bhūt / sanniṣaṇṇaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11456436 (0.036):
utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya kṛtāñjalipuṭaḥ utphullanayanaḥ animiṣanayanaḥ sarvāṃstāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525066 (0.036):
ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya, yenāsau bhagavān lokeśvararājas tathāgatas
daśadigavasthitāḥ sarve buddhabodhisattvāḥ! mām samanvāharata / ācārya!
Dipankarasrijnana (bsa041_u.htm.txt) 1530242 (0.011):
guravo mahāvajradharādajaḥ
Triskandhasutra (bsu039_u.htm.txt) 13674445 (0.028):
buddhā bhagavantaḥ / yanmayā asyāṃ jātau anyāsu vā jātiṣu anavarāgre
Triskandhasutra (bsu039_u.htm.txt) 13674545 (0.028):
samanvāharantu māṃ te buddhā bhagavanto yanmayā asyāṃ jātāvanyāsu vā / jātiṣvanavarāgre vā jātisaṃsāre saṃsaratā dānaṃ dattaṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24406091 (0.058):
jānante tava saṃbuddhāḥ sarve 'pi daśadik sthitāḥ / / bodhisattvāśca sarve 'pi sarve 'rhanto 'pi yoginaḥ //
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517783 (0.063):
purata utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam* / samanvāharācārya aham / evaṃnāmā ācāryam upādhyāyaṃ yāce ācāryo me upādhyāyo bhavatu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954100 (0.063):
yan mayāsyāṃ jātau anyāsu vā jātiṣv annavarāgre jātisaṃsāre saṃsaratā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954206 (0.063):
mayāsyāṃ jātāv anyāsu vā jātiṣv annavarāgre vā jātisaṃsāre saṃsaratā dānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3758552 (0.064):
buddhā bhagavanto yan mayā + asyāṃ jātau anyāsu vā jātiṣv an avara agre
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3758664 (0.064):
māṃ te buddhā bhagavanto yan mayā + asyāṃ jātāv anyāsu vā jātiṣv / an avara agre vā jāti saṃsāre saṃsaratā dānaṃ dattaṃ bhaved antaśas
dāna śīla bhāvanāyaṃ kuśalamūlaṃ mayā kṛtaṃ syāt kāritaṃ kriyamāṇaṃ vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3758566 (5.960):
jāti saṃsāre saṃsaratā [doubtful] pāpakaṃ karma kṛtaṃ syāt kāritaṃ vā / kriyamāṇaṃ vā + anumoditaṃ bhavet | staupikaṃ vā sāṅghikaṃ vā dravyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954114 (5.960):
[doubtful] pāpakaṃ karma kṛtaṃ syāt kāritaṃ vā kriyamāṇaṃ vānumoditaṃ
Triskandhasutra (bsu039_u.htm.txt) 13674455 (5.960):
jātisaṃsāre saṃsaratā pāpakaṃ karma kṛtaṃ syātkāritaṃ vā kriyamāṇaṃ vā / anumoditaṃ bhavet, staupikaṃ vā sāṃghikaṃ vā dravyamapahṛtaṃ syāt, hāritaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316180 (0.005):
jātiṣv anavarâgre jātisaṃsāre saṃsaratā [[DOUBT]] pāpakaṃ karma kṛtaṃ syāt / kāritaṃ vā kriyamāṇaṃ vânumoditaṃ bhavet |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759820 (0.029):
dharma āvaraṇaṃ kṛtaṃ vā syāt kāritaṃ vā + anumoditaṃ syāt | tat sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26955273 (0.029):
kāyavāṅmanasā karmāvaraṇaṃ kleśāvaraṇaṃ dharmāvaraṇaṃ kṛtaṃ vā syāt / kāritaṃ vānumoditaṃ syāt | tat sarvaṃ tena prāṇātipātavairamaṇacakreṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14317408 (0.036):
kṛtaṃ vā syāt kāritaṃ vânumoditaṃ syāt | / tat sarvaṃ tena prāṇâtipātavairamaṇacakreṇa sarvânarthaṃ mardayati |
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9772671 (0.046):
āha: yat kṛtaṃ kṛtaṃ kuśalamūlaṃ sarvasatvebhya utsṛjati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264554 (0.049):
yat kuśalamūlaṃ dānapāramitā śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramita
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382554 (0.050):
yanmayā paśunā pāpaṃ kṛtaṃ kāritameva vā // / yaccānumoditaṃ kiṃcidātmaghātāya mohinaḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11451673 (0.053):
bhavitā kṣatriyo rājā pūrvakarmaistu coditaḥ / / tenaiva kāritaṃ karma kṛtaṃ cāpyanumoditam // Mmk_53.721 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604031 (0.064):
yan mayā prakṛtaṃ pāpaṃ kāritaṃ cānumoditaṃ /
anumoditaṃ bhavet taiḥ kuśalamūlaiḥ yathā pūrvakaiḥ / tathāgatārhatsamyaksambuddhaiḥ mahābhūmipraviṣṭaiḥ mahābodhisattvaiśca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24854932 (0.034):
buddhairmahābhūmipraviṣṭaiśca bodhisattvaiḥ / saṃprakāśitadharmārthasyodgrahaṇadhāraṇāt / adhigamopetā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3758566 (0.036):
jāti saṃsāre saṃsaratā [doubtful] pāpakaṃ karma kṛtaṃ syāt kāritaṃ vā / kriyamāṇaṃ vā + anumoditaṃ bhavet | staupikaṃ vā sāṅghikaṃ vā dravyam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954114 (0.036):
[doubtful] pāpakaṃ karma kṛtaṃ syāt kāritaṃ vā kriyamāṇaṃ vānumoditaṃ
Triskandhasutra (bsu039_u.htm.txt) 13674455 (0.036):
jātisaṃsāre saṃsaratā pāpakaṃ karma kṛtaṃ syātkāritaṃ vā kriyamāṇaṃ vā / anumoditaṃ bhavet, staupikaṃ vā sāṃghikaṃ vā dravyamapahṛtaṃ syāt, hāritaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779645 (0.039):
pūrvatathāgatārhat samyaksambuddhaiḥ mahābhūmisthitabodhisattvaiśca pūrvam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316179 (0.050):
jātiṣv anavarâgre jātisaṃsāre saṃsaratā [[DOUBT]] pāpakaṃ karma kṛtaṃ syāt / kāritaṃ vā kriyamāṇaṃ vânumoditaṃ bhavet |
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6438643 (0.060):
daśabhūmipraviṣṭamahābodhisattvaiḥ / paramānavadyamahāyānadharmasaṃbhogaprītisukhopabhogāt buddhasya bhagavataḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24864965 (0.060):
śrāvakāṇāṃ putrasthānīyānāṃ pitṛkalpairbuddhairbodhisattvaiśca / mahābhūmipraviṣṭairnirvāṇapratyakṣadarśibhisteṣāṃ bodhisattvānāṃ
anuttarasaṃyaksambodhau cittamutpāditaṃ tathā evaṃnāmā ahamapi
etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ anuttarasamyakmahāsambodhau cittam
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779674 (0.0):
evam adhyeṣya triśaraṇagamanam samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā / etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ dvipadānāṃ śreṣṭhaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779688 (0.0):
śaraṇaṃ gacchāmi / samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti / yāvadbodhimaṇḍaṃ dharmāṇāmuttamaṃ śāntavirāgaṃ dharma śaraṇaṃ gacchāmi /
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779703 (0.0):
samanvāhara ācārya / ahamevaṃnāmā etatkālaprabhṛti yāvadbodhimaṇḍaṃ
utpādayeyam / atīrṇān sattvān tārayeyam / amuktasattvān mocayeyam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615244 (0.047):
atirṇāṃs tārayeyam, amuktān mocayeyam, anāśvastānāśvāsayeyam,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21585835 (0.050):
śamayeyam, atīrṇāṃstārayeyam, amuktān mocayeyam, anāśvastānāśvāsayeyam,
anāśvastān āśvāsayeyam / aparinirvṛtān parinirvāpayeyam / evaṃ triḥ vadet
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614241 (0.022):
samyaksambodhimabhisambudhya adāntān damayeyam, amuktān mocayeyam, / anāśvastānāśvāsayeyam, aparinirvṛtān parinirvāpayeyam, tena satyena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615246 (0.022):
atirṇāṃs tārayeyam, amuktān mocayeyam, anāśvastānāśvāsayeyam, / aparinirvṛtān parinirvāpayeyam, tena satyena satyavacanena mā me parityāgo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21585836 (0.042):
śamayeyam, atīrṇāṃstārayeyam, amuktān mocayeyam, anāśvastānāśvāsayeyam, / aparinirvṛtān parinirvāpayeyam/
tathaiva ācāryābhāve 'pi svayaṃ bodhicittotpādavidhiḥ tathāgataśākyamuniṃ
daśadiksarvatathāgatāṃśca manasā vicintya vandanā pūjādividhiṃ ca kṛtvā
adhyeṣaṇāsahitamācāryapadavirahitaśaraṇagamanādikramaṃ pūrvavad niṣpādayet
rātrau ca trivāraṃ / buddhaṃ ca dharmañca gaṇottamaṃ ca yāvaddhi bodhiṃ śaraṇaṃ gato 'smi /
Dipankarasrijnana (bsa035_u.htm.txt) 15590355 (0.0):
/ antaśaśca evam / buddhaṃ ca dharmañca gaṇottamaṃ ca / yāvaddhi bodhiṃ śaraṇaṃ gato 'smi /
dānādikṛtyaiśca kṛtairmayaibhiḥ buddho bhaveyaṃ jagato hitāya // 3 //
Dipankarasrijnana (bsa035_u.htm.txt) 15590362 (0.0):
yāvaddhi bodhiṃ śaraṇaṃ gato 'smi / / dānādi kṛtyaiśca kṛtairmayaibhiḥ
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152343 (0.032):
iṣṭāṃ cariṣye varabodhicaryāṃ buddho bhaveyaṃ jagato hitāya ||
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561534 (0.057):
'nuttarāṃ samyaksambodhim abhisamprasthitāḥ iti / sakalajagato hitāya / buddho bhaveyamiti prathamataraṃ prārthanākārā cetanā (Bhk 171)"
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19405933 (0.059):
tat praṇidhicittam / tadyathā sarvajagatparitrāṇāya buddho bhaveyamiti
iti bodhicittamutpādayet / bodhicittavyāghātakebhyaścaturbhyo rdharmebhyo
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722009 (0.046):
ātmabhāvaṃ pratilabheyuḥ / mānuṣyakam ātmabhāvaṃ pratilabhya bodhicittam / utpādayeyuḥ / bodhicittam utpādya ekaiko bodhisattvo
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9567434 (0.048):
śīlaparivartapradarśita vidhivad bodhisattvaḥ saṃvarasthitānyavidvatsu / cittamutpādayet / / tathā saṃvṛtabodhicittamutpādya paramārthabodhicittotpādārthaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003359 (0.060):
kauśika aprameyā asaṃkhyeyāḥ sattvāḥ, ye bodhicittamutpādayanti, / bodhicittamutpādya bodhicittamupabṛṃhayanti, bodhicittamupabṛṃhayitvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652820 (0.063):
bodhicittamutpādayeyuḥ, sahotpādite ca bodhicitte 'vaivartikā
madhyantavibhagatika.html 19079954 (0.064):
bodhicittam uktaṃ / / utpāditabodhicittasya ṣaṭpāramitāsu prayogaḥ kujanaduṣṭajanābhyāñca
vyāvṛtto bhavet / katame catvāraḥ? gurudakṣiṇīyavisaṃvādanam, pareṣu
akaukṛtyasthānīyeṣu kaukṛtyopādanam, utpannacittebhyo bodhisattvebhyo
dveṣeṇa avarṇabhāṣaṇam, sarvasattveṣu māyāśāṭhyācaraṇañca /
bodhicittāvyāghātakān caturdharmān śikṣeta / katamāṃścaturaḥ? jīvitasyāpi
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1871800 (0.058):
sarvalokadhātuprasarameghasamudrasarvatathāgataparṣanmaḍaleṣu / sarvatathāgatānuttaramahābodhicittotpādanasarvatathāgatakulārāgaṇasamantabhadracaryāniṣpādanamaho
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12481305 (0.060):
na jīvapoṣapudgalo 'pi kārako na vidyate / vijñātva māyāśāṭhya bodhicitta nāmaya // Rkp_3.51 //
hetoḥ prajānan amṛṣāvādam, sarvasattveṣu adhyāśayaviśuddhyā sthitiḥ na
māyāśāṭhyena, utpannacitteṣu bodhisattveṣu / śāstṛsaṃjñāmutpādya daśasu dikṣu samyagguṇākhyānam, ye sattvāḥ kuśale
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594734 (0.040):
cāntike śāstṛsaṃjñāmutpādayati | ye ca daśasu dikṣu loke bodhisattvā
sthāpitāḥ teṣām anuttarasamyaksambodhau sthāpanaṃ na tu
śrāvakapratyekabuddhatveṣviti / / viśeṣeṇābhijñāṃ śīghraṃ labdhukāmo bodhisattvaḥ
ārya avalokiteśvara paripṛcchā saptadharmaka nāma mahāyānasūtraṃ śikṣeta /
bodhicittotpādānuśaṃsā tu gaṇḍavyūhasūtrā dibhyo jñātavyā /
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2590459 (0.061):
vyākaraṇaṃ prāpnityanuttarāṃ samyaksambodhim || / (iti bodhicittotpādasūtraśāstre puṇyaparigraho nāma dvādaśo vargaḥ ||)
tatra prathamaṃ vidhivad utpannabodhicittasya bodhisattvasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604834 (0.051):
śikṣitavyam? kathaṃ pratipattavyam? kathaṃ bodhisattvasya / bodhisattvabodhicittotpādo na praṇaśyati? sarvabhavagatiṣu kathamāśayo
sarvabodhisattvaśīlaśikṣāṃ suśikṣitukāmanayā bodhisattvaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604834 (0.063):
śikṣitavyam? kathaṃ pratipattavyam? kathaṃ bodhisattvasya / bodhisattvabodhicittotpādo na praṇaśyati? sarvabhavagatiṣu kathamāśayo
bodhisattvasaṃvarasthitaṃ,bodhisattvasaṃvaravidhijñaṃ
bodhisattvasaṃvarapradānena śiṣyānugrahasamartha kalyāṇamitraṃ namaskṛtya
taccaraṇe nipatya adhyeṣaṇā ācārya! tavāhaṃ
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṃkṣāmyādātuṃ tadarhasyanuparodhena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846147 (0.0):
kulaputrāntikādbodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṃkṣāmyādātuṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846402 (0.007):
evanāmnā bodhisattvena mama evaṃnāmno bodhisattvasyāntikādyāvat trirapi / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so 'hamevanāmātmānaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846366 (0.028):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādāna dattvā pratijñāñca pratigṛhyāvyutthita eva
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11389420 (0.029):
utpāditabodhicittena ca / moṣadhaśīlasaṃvarasamādāpanābodhisattvasaṃvarasaṃvaraparigṛhītena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850737 (0.033):
āprāṇairvipadyamānastacchīlasaṃvarasamādānaṃ na chidrīkaroti / kutaḥ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248496 (0.034):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṅkṣābhyādātum / tadarhasyanuparodhena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850379 (0.036):
etadapi bodhisattvasaṃvarasamādānam / yadi tairguṇairyuṃktaḥ puṅgalo na
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847028 (0.037):
/ na tu bodhisattvaḥ sakṛdeva pārājayikasthānīyadharmasamudācārāt / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ vijahāti / tadyathā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24868975 (0.040):
bodhisattvasyādhyāśayaḥ so 'gryāśaya ityucyate / / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādāne yo 'dhyāśayo 'yaṃ vṛttāśaya ityucyate /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847045 (0.040):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānasya bhavati nābhavya eva tadyathā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24863108 (0.041):
samādāpayati yaduta mātṛjñatāyāṃ vistareṇa yāvacchīlasamādānānuvartanāyām / / ta evaṃ bodhisattvena samādāpyamānāḥ sa cedvikampanena [na]
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24858349 (0.042):
nirnimittena cetasā viharati / prāgeva tata uttari tato bhūyaḥ / tathā / bodhisattvaśīlasaṃvaraparipālanā / śamathavipaśyanāyāṃ bodhipākṣikeṣu ca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846516 (0.043):
mātrayā vṛddhiḥ pratikāṃkṣitavyā kuśalānāṃ dharmāṇāṃ na hāniḥ / / pratigṛhītañca tacchīlasaṃvarasamādānārocanaṃ tairveditavyam /
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780354 (0.047):
bodhisattvasyāntikād yāvat trirapi bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so / 'hamevaṃnāmātmānaṃ sākṣibhūtamasyaitannāmno bodhisattvasya paramāryāṇāṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780132 (0.052):
ācāryo bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ me śīghraṃ dadātu" ityevaṃ"
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780378 (0.053):
dikṣvanantāparyanteṣu lokadhātuṣvārocayāmyasmin / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / iti trivāraṃ"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847079 (0.053):
parivṛttajanmāpi bodhisattvaḥ bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ vijahāti /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850793 (0.054):
tatra samāttaṃ śīlaṃ yena trividhamapi bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ / kṛtaṃ bhavati saṃvaraśīlasya kuśalasaṃgrāhaka[śīlasya]
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846599 (0.054):
nopayanti yaduta puṇyaparigrahamupādāya / tena punarbodhisattvenaivaṃ / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānavyavasthitena svayaṃ cābhyuhyābhyuhyedaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847123 (0.056):
punarādānaṃ karoti / na tvabhinavasamādānam / / evaṃ bodhisattvaśīlasaṃvarasthitasya bodhisattvasyāpattirapi veditavyā /
muhūrtamasmākamanukampayā dātuṃ śrotuñca, ityevaṃ trivāraṃ adhyeṣitavyam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846149 (0.0):
kulaputrāntikādbodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṃkṣāmyādātuṃ / tadarhasyanuparodhena muhūrtamasmākamanukampayā dātuṃ śrotuñca / ityevaṃ
kulaputra! tvaṃ śrṛṇu / tvam evaṃ sattvān anuttīrṇān uttārya, amuktān
mocayitvā, anāśvatān āśvāsya, aparinirvṛttān parinirvāpya, / buddhavaṃśānucchedam icchasi? tatastvaṃ cittotpādadārḍhya
samādānadārḍhyañca kuru / na tvanyaiḥ saha pratispardhāhetave /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27633007 (0.064):
tadanyairmil . itaiḥ sarvaistaccaturthāṃ śa eva ca | 26.208 |
nānyairbalād grāhito 'si? evaṃ pṛcchet /
tatpaścāt tathāgataśākyamuneḥ niṣiktāṃ pratimāṃ paṭacitram vā purato
'vasthāpya tathāgataśākyamunyādīn daśadiksarvalokadhātvavasthitān
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2898744 (0.052):
mahāsattvānāṃ mahāyānaprabhāsaṃ bodhisattvasamādhim, atha / daśadiglokadhātuvyavasthitāstathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7900997 (0.060):
dharmaḥ saptaviṃśatividhaṃ kāritram / tasyākopyatā avadhyatā / / daśadiksarvalokadhātusthiteṣu sarvasattveṣu sarvairākāraiḥ yathā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637207 (0.062):
tatsarvadharmadaśadiglokadhātuvyūhaspharaṇamabhijñānabalaṃ nirharan, taṃ
madhyantavibhagatika.html 19093936 (0.062):
daśamyāṃ hi bhūmau bodhisatto mārganiṣṭhāgato / daśadiglokadhātuvyavasthitānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ raśmīṇām
sarvabuddhabodhisattvān purato bhāvayet / yathāśakti bāhyapañcapūjayā
pūjāṃ vandanaṃ ca kuryāt / / tadanantaraṃ kalyāṇamitram uccāsanasthitaṃ śāstṛsaṃjñayā namaskṛtya
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya utkuṭukāsanena vāpi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102234 (0.025):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046839 (0.025):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046927 (0.025):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361549 (0.025):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472502 (0.025):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya tac cakraratnam ubhābhyāṃ pāṇibhyāṃ pratigṛhya vāme pāṇau
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249116 (0.025):
ca bodhisattvānāṃ sāmīcīṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya utkuṭukena vā idam syādvacanīyam / ahamevaṃnāmā daśasu dikṣu
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250246 (0.025):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25779743 (0.025):
pūjādikaṃ ca kuryāt / ācāryam sammukhaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya utkuṭukāsano 'pi vā kṛtāñjaliḥ cittam utpādayet /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524320 (0.025):
kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yenāyuṣmān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21544497 (0.025):
075.001. <74>upasaṃkramya ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bālāho 'śvarājastenānñjaliṃ praṇamya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552235 (0.025):
098.026. atha lūhasudatto gṛhapatirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552445 (0.025):
kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552598 (0.025):
prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098760 (0.025):
mahāsattva utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24939078 (0.025):
atha dhṛtarāṣṭro mahārājo 'bhyudgamyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24939275 (0.025):
atha virūpākṣo mahārājo 'bhyudgamyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473420 (0.025):
atha kolitaḥ pari[vrājaka e]kāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yenopatiṣyaḥ parivrājakastenāñjaliṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911221 (0.025):
09709 m uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670695 (0.025):
kṛtāñjalipuṭa utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ (Vaidya, RP 124) praṇamya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524363 (0.025):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
kṛtāñjaliḥ kalyāṇamitraṃ bodhisattvasaṃvaragrahaṇāya evam adhyeṣayet
ācāryo bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ me śīghraṃ dadātu ityevaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850793 (0.049):
tatra samāttaṃ śīlaṃ yena trividhamapi bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ / kṛtaṃ bhavati saṃvaraśīlasya kuśalasaṃgrāhaka[śīlasya]
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847045 (0.051):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānasya bhavati nābhavya eva tadyathā
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780018 (0.052):
taccaraṇe nipatya adhyeṣaṇā ācārya! tavāhaṃ / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṃkṣāmyādātuṃ tadarhasyanuparodhena"
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780354 (0.052):
bodhisattvasyāntikād yāvat trirapi bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so / 'hamevaṃnāmātmānaṃ sākṣibhūtamasyaitannāmno bodhisattvasya paramāryāṇāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846401 (0.053):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so 'hamevanāmātmānaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846463 (0.056):
nimittaṃ pradurbhāvati / yena teṣāmevaṃ bhavati / bodhisattvena / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ samāptamiti / teṣāñcānantaraṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249070 (0.056):
evaṃnāmno bodhisattvasyāntikāt bodhisattvaśīlasaṃvara samādānaṃ / samāttamiti // evaṃ tāvat parataḥ samādānavidhiruktaḥ //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24868975 (0.056):
bodhisattvasyādhyāśayaḥ so 'gryāśaya ityucyate / / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādāne yo 'dhyāśayo 'yaṃ vṛttāśaya ityucyate /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846987 (0.059):
pārājayikasthānīyadharmasamudācārādbodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ [na]
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850391 (0.060):
sannihitaḥsyāttato bodhisattvena tathāgatapratimāyāḥ purataḥ svayameva / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ karaṇīyam / evañca punaḥ karaṇīyam /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846215 (0.060):
kulaputrāyuṣman bhadanteti vā bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / ityuktvā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860185 (0.062):
nāsti tacchīlasaṃvarasamādānaṃ yanna kuryāt / nāsti sa parāpakāraḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847026 (0.062):
/ na tu bodhisattvaḥ sakṛdeva pārājayikasthānīyadharmasamudācārāt / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ vijahāti / tadyathā
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780378 (0.064):
dikṣvanantāparyanteṣu lokadhātuṣvārocayāmyasmin / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / iti trivāraṃ"
trivāraṃ kalyāṇamitram adhyeṣeta / tataḥ kalyāṇamitra upaviṣṭa utthito
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26938177 (0.049):
bhavati kalyāṇamitraṃ | kiṃ cāpi sa apātrībhūtaḥ tena ca punaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28607603 (0.051):
kalyāṇamitrajñānamavikopayan kalyāṇamitrādhīnāṃ sarvajñatāṃ samanupaśyan
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28693202 (0.051):
kalyāṇamitraparyupāsanena samādāpitam / so 'haṃ kalyāṇamitraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26932952 (0.054):
kalyāṇamitravacanāvicikitsakasyāsannībhavanti kalyāṇamitrāṇi | / kalyāṇamitramanasikārāvirahitasya sarvārthā abhimukhā bhavantīti | ata
Santideva: Siksasamuccaya (sanss02u.htm.txt) 12778271 (0.054):
kalyāṇamitravacanâvicikitsakasyâsannībhavanti / kalyāṇamitrāṇi | / kalyāṇamitramanasikārâvirahitasya sarvârthâbhimukhā bhavantîti |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15178063 (0.054):
codako bhavati smārako 'vavādako 'nuśāsako dharmadeśakah, tasmāt sa / kalyāṇamitra ity ucyate / ayaṃ tāvat kalyāṇamitratāyā vistaravibhāgaḥ//
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15178130 (0.060):
/ samāsataḥ kalyāṇamitro veditavyaḥ / ayaṃ ca punaḥ kalyāṇamitratāyāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28698305 (0.062):
sarvabodhisattvapraṇidhānavaiśeṣikatā / kalyāṇamitrapradhāna ekotībhāvaḥ / / kalyāṇamitragotrāḥ sarvabodhisattvasamudāgamavaiśeṣikaśraddhāḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614619 (0.063):
bhūtakalyāṇamitrapratilambanāśayakalyāṇamitrāyadvārāṃ sarvajñatāṃ
vāpi saḥ bodhisattvasaṃvaragrāhakaṃ taṃ evaṃ paripṛcchet evaṃnāmā tvaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780400 (0.056):
tata utthāya kalyāṇamitraḥ bodhisattvasaṃvaragrāhakaṃ bodhisattvam evaṃ / brūyāt evaṃnāma bodhisattva! tvaṃ śṛṇu iyaṃ hi dharmatā / yadā"
bodhisattvo 'si bodhau ca kṛtapraṇidhānaḥ / evaṃ pṛṣṭe sati tena
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248613 (0.011):
tvamevannāman kulaputrāyuṣmān bhadanteti vā bodhisattvo 'si bodhau / kṛtapraṇidhāno mamāntikāt sarvvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvvañca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846262 (0.032):
dharmabhrātariti vā bodhisattvo 'si bodhau ca kṛtapraṇidhānaḥ / tena omiti
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248593 (0.032):
kulaputrāyuṣman bhadanteti vā bodhisattvo 'si bodhau ca kṛtapraṇidhānaḥ /
grāhakabodhisattvenāpi āmeti pratijñātavyam / / tataḥ 'akṣayāprameyānuttarapuṇyamahānidhibhūtaḥ sarvabuddhaguṇaratnākaro
bodhisattvasaṃvaro 'cireṇa adhigamyata' iti cintayan cittaprasādāt saharṣa
tūṣṇībhūya kṛtāñjalistiṣṭhet / / atha sa kalyāṇamitraḥ trikālasarvabodhisattvasarvaśikṣāpadāni sarvañca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24844564 (0.030):
samudācāraprātikūlyañca / sarvabodhisattvaśikṣāpadāni cāsya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846284 (0.033):
tvamevaṃnāman (Dutt 106) kulaputra mamāntikāt sarvāṇi / bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780248 (0.033):
saṃjñakāt sarvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ"
śīlaṃsaṃvaraśīlaṃ , kuśaladharmasaṅgrāhakaśīlaṃ, sattvārthakriyāśīlañca
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658597 (0.027):
trividhaṃ śīlaṃ | saṃgharaśīlaṃ | kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843985 (0.027):
saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846293 (0.027):
bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ / kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni śikṣāpadāni
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780257 (0.027):
saṃjñakāt sarvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ / saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni"
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248452 (0.038):
śīlaskandhā uktāḥ / saṃvara śīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ / sattvārthakriyāśīlaṃ ca teṣu śikṣitukāmena gṛhiṇā vā pravrajitena vā
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248632 (0.038):
bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ / sattvārthakriyāśīlaṃ ca yacchīlamatītānāṃ bodhisattvanāmabhūt yāni ca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850232 (0.042):
vyagrāṇi bhagavatā ākhyātāni saṃvaraśīlaṃ kuśalasaṃgrāhakaṃ śīlaṃ / sattvārthakriyāśīlañcārabhya / tānyasyāṃ bodhisattvapiṭakamātṛkāyāṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543784 (0.042):
dharmadānamāmiṣadānaṃ ca / trividhaṃ śīlam saṃvaraśīlaṃ / kuśaladharmasaṃgrāhakaṃ śīlaṃ sattvārthakriyāśīlaṃ ca / trividhā
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11315118 (0.044):
trividhaṃ śīlaṃ | saṃvaraśīlaṃ | kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ |
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217747 (0.044):
106. śīlaṃ trividham / tadyathā saṃbhāraśīlam, kuśalasaṃgrāhaśīlam, / sattvārthakriyāśīlaṃ ceti //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846091 (0.061):
/ saṃvaraśīlasaṃgṛhītaḥ kuśala dharmasaṃgrāhaka[śīla]saṃgṛhītaḥ / sattvārthakriyāśīlasaṃgrahītaśca śīlaskandhaḥ /
samāsataḥ śiṣyam ababodhya sarvabodhisattvaśikṣāpadāni tāni ca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24844565 (0.006):
samudācāraprātikūlyañca / sarvabodhisattvaśikṣāpadāni cāsya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846283 (0.046):
tvamevaṃnāman (Dutt 106) kulaputra mamāntikāt sarvāṇi / bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780247 (0.046):
saṃjñakāt sarvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850429 (0.052):
vijñāpayāmi / teṣāñca purataḥ sarvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvaṃ / bodhisattvaśīlaṃ samādade saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmaṃsaṃgrāhakaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414556 (0.059):
tathāgatena teṣu teṣu sūtrānteṣu bodhisattvasamudācārā / bodhisattvaśikṣāpadāni prajñaptāni, teṣu mayā śikṣitavyam / iti vistaraḥ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248621 (0.062):
kṛtapraṇidhāno mamāntikāt sarvvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvvañca / bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ
sarvabodhisattvaśīlāni kiṃ mattaḥ gṛhītukāmo 'si evaṃ śiṣyaṃ pṛcchet /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846283 (0.044):
tvamevaṃnāman (Dutt 106) kulaputra mamāntikāt sarvāṇi / bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780247 (0.044):
saṃjñakāt sarvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850429 (0.047):
vijñāpayāmi / teṣāñca purataḥ sarvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvaṃ / bodhisattvaśīlaṃ samādade saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmaṃsaṃgrāhakaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19414556 (0.053):
tathāgatena teṣu teṣu sūtrānteṣu bodhisattvasamudācārā / bodhisattvaśikṣāpadāni prajñaptāni, teṣu mayā śikṣitavyam / iti vistaraḥ
tasmin tathā gṛhītukāmo 'smi iti pratijñāte sati bodhisattvasaṃvaro
dātavyaḥ / / tvamevaṃnāmā bhadanta āyuṣmān kulaputro vā mat bodhisattva ityeva
saṃjñakāt sarvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846286 (0.0):
tvamevaṃnāman (Dutt 106) kulaputra mamāntikāt sarvāṇi / bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850431 (0.017):
vijñāpayāmi / teṣāñca purataḥ sarvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvaṃ / bodhisattvaśīlaṃ samādade saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmaṃsaṃgrāhakaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780198 (0.033):
atha sa kalyāṇamitraḥ trikālasarvabodhisattvasarvaśikṣāpadāni sarvañca
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780217 (0.044):
samāsataḥ śiṣyam ababodhya sarvabodhisattvaśikṣāpadāni tāni ca / sarvabodhisattvaśīlāni kiṃ mattaḥ gṛhītukāmo 'si" evaṃ śiṣyaṃ pṛcchet /"
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249136 (0.051):
purataḥ sarvvāṇi bodhisatvaśikṣāpadāni sarvvaṃ ca bodhisattvaśīlaṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248625 (0.059):
kṛtapraṇidhāno mamāntikāt sarvvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvvañca / bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ
saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11315120 (0.0):
punar loke 'kṣayaṃ sthāpitam || AMsa_16.37 || / trividhaṃ śīlaṃ | saṃvaraśīlaṃ | kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4658598 (0.0):
trividhaṃ śīlaṃ | saṃgharaśīlaṃ | kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843986 (0.0):
tatpunargṛhipakṣāśritaṃ pravrajitapakṣāśritañca śīlaṃ samāsatastrividham / / saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846298 (0.0):
bodhisattvaśikṣāpadāni sarvañca bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4543785 (0.007):
dharmadānamāmiṣadānaṃ ca / trividhaṃ śīlam saṃvaraśīlaṃ / kuśaladharmasaṃgrāhakaṃ śīlaṃ sattvārthakriyāśīlaṃ ca / trividhā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850232 (0.008):
vyagrāṇi bhagavatā ākhyātāni saṃvaraśīlaṃ kuśalasaṃgrāhakaṃ śīlaṃ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217749 (0.011):
106. śīlaṃ trividham / tadyathā saṃbhāraśīlam, kuśalasaṃgrāhaśīlam, / sattvārthakriyāśīlaṃ ceti //
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248452 (0.015):
śīlaskandhā uktāḥ / saṃvara śīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248634 (0.015):
kṛtapraṇidhāno mamāntikāt sarvvāṇi bodhisattvaśikṣāpadāni sarvvañca / bodhisattvaśīlaṃ saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmmasaṃgrāhakaśīlaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780208 (0.027):
śīlaṃsaṃvaraśīlaṃ , kuśaladharmasaṅgrāhakaśīlaṃ, sattvārthakriyāśīlañca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850433 (0.029):
bodhisattvaśīlaṃ samādade saṃvaraśīlaṃ kuśaladharmaṃsaṃgrāhakaṃ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25303278 (0.045):
trividhāṃ śīlaśikṣāṃ ca kuśaladharmasaṃgraham // / sattvārthakriyāśīlaṃ ca pratigṛhṇāmy ahaṃ dṛḍham //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846091 (0.046):
/ saṃvaraśīlasaṃgṛhītaḥ kuśala dharmasaṃgrāhaka[śīla]saṃgṛhītaḥ / sattvārthakriyāśīlasaṃgrahītaśca śīlaskandhaḥ /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24853068 (0.054):
tatpunarubhayapakṣāśritamapi trividhaṃ veditavyam / sannāhavīryaṃ / kuśaladharmasaṃgrāhakaṃ sattvārthakriyāyai ca /
śikṣāpadāni yacchīlamatītānāṃ sarvabodhisattvānāmabhūt / yāni śikṣāpadāni
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846308 (0.0):
kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni śikṣāpadāni
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248643 (0.0):
sattvārthakriyāśīlaṃ ca yacchīlamatītānāṃ bodhisattvanāmabhūt yāni ca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846317 (0.015):
yacchīlamatītānāṃ sarvabodhisattvānāmabhūt / yāni śikṣāpadāni / yacchīlamanāgatānāṃ sarvabodhisattvānāṃ bhaviṣyati / yāni śikṣāpadāni
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248651 (0.034):
sattvārthakriyāśīlaṃ ca yacchīlamatītānāṃ bodhisattvanāmabhūt yāni ca / śikṣāpadāni / yacchīlamanāgatānām bodhisattvānāṃ bhaviṣyati yāni ca
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248659 (0.055):
śikṣāpadāni / yacchīlametarhi daśasu dikṣu pratyutpannānāṃ bodhisattvānāṃ / bhavati yāni ca śikṣāpadāni / yeṣu ca śikṣāpadeṣu yeṣu śīleṣvatītāḥ
yacchīlamanāgatānāṃ sarvabodhisattvānāṃ bhaviṣyati / yāni śikṣāpadāni
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846317 (0.0):
kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni śikṣāpadāni / yacchīlamatītānāṃ sarvabodhisattvānāmabhūt / yāni śikṣāpadāni
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248651 (0.0):
sattvārthakriyāśīlaṃ ca yacchīlamatītānāṃ bodhisattvanāmabhūt yāni ca / śikṣāpadāni / yacchīlamanāgatānām bodhisattvānāṃ bhaviṣyati yāni ca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846300 (0.015):
kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni śikṣāpadāni / yacchīlamatītānāṃ sarvabodhisattvānāmabhūt / yāni śikṣāpadāni
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248660 (0.042):
śikṣāpadāni / yacchīlametarhi daśasu dikṣu pratyutpannānāṃ bodhisattvānāṃ / bhavati yāni ca śikṣāpadāni / yeṣu ca śikṣāpadeṣu yeṣu śīleṣvatītāḥ
yacchīlametarhi daśasu dikṣu pratyutpannānāṃ sarvabodhisattvānāṃ bhavati /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846324 (0.0):
yacchīlamanāgatānāṃ sarvabodhisattvānāṃ bhaviṣyati / yāni śikṣāpadāni / yacchīlametarhi daśasu dikṣu pratyutpannānāṃ sarvabodhisattvānāṃ bhavati /
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248657 (0.0):
śikṣāpadāni / yacchīlamanāgatānām bodhisattvānāṃ bhaviṣyati yāni ca / śikṣāpadāni / yacchīlametarhi daśasu dikṣu pratyutpannānāṃ bodhisattvānāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850452 (0.028):
sarvabodhisattvāḥ śikṣiṣyante pratyutpannā daśasu dikṣu sarvabodhisattvā / etarhi śikṣante / dvirapi trirapyevaṃ vaktavyam / uktvā utthātavyam /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28591572 (0.033):
sarvatathāgatānāmaparāntakoṭīgatānāṃ ca anāgatānāṃ vyākṛtāvyākṛtānāṃ / sarvatathāgatānāṃ pratyutpannānāṃ ca daśasu dikṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28638629 (0.039):
sarvaśrāvakapratyekabuddhaistadviṣayānavakrāntaiśca bodhisattvaiḥ / pratyutpannānāṃ ca daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu vairocanapramukhānāṃ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10694240 (0.050):
samyaksaṃbuddhair yauvarājyābhiṣiktānāṃ bodhisattvānāṃ deśitaṃ / ye / caitarhi daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhantas te
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678270 (0.050):
/ yaśca daśasu dikṣu sarvabodhisattvānāṃ / buddhavikurvitajanmābhiniṣkramaṇabodhivibudhyanajñānādhigamālokāvabhāsaḥ,
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846308 (0.051):
yacchīlamatītānāṃ sarvabodhisattvānāmabhūt / yāni śikṣāpadāni / yacchīlamanāgatānāṃ sarvabodhisattvānāṃ bhaviṣyati / yāni śikṣāpadāni
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248643 (0.051):
sattvārthakriyāśīlaṃ ca yacchīlamatītānāṃ bodhisattvanāmabhūt yāni ca / śikṣāpadāni / yacchīlamanāgatānām bodhisattvānāṃ bhaviṣyati yāni ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678226 (0.056):
prādurbabhūva / yaśca daśasu dikṣu bodhisattvānāṃ / sarvapraṇidhānavaśitājñānālokāvabhāsaḥ, sa iha lumbinīvane prādurbabhūva /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678197 (0.057):
yacca daśasu dikṣu bodhisattvānāṃ / sarvabodhisattvabhūmyākramaṇāvabhāsavikurvitam, tadiha lumbinīvane
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185420 (0.058):
/ aham apy etarhi ratnaketudhāraṇīṃ bhāṣiṣyāmi / anumoditya ca daśasu / dikṣu pratyutpannānāṃ tathāgatānāṃ bhāṣamāṇānām aham imāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678211 (0.061):
prādurabhūt / yaśca daśasu dikṣu bodhisattvānāṃ / sarvapāramitāpariniṣpattijñānādhigamālokāvabhāsaḥ, sa iha lumbinīvane
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846379 (0.063):
daśasu dikṣu sarvabuddhabodhisattvānāṃ tiṣṭhatāṃ dhriyatāṃ yāpayatāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846299 (0.063):
kuśaladharmasaṃgrāhakaśīlaṃ sattvārthakriyāśīlañca / yāni śikṣāpadāni / yacchīlamatītānāṃ sarvabodhisattvānāmabhūt / yāni śikṣāpadāni
yeṣu śikṣāpadeśu yacchīle 'tītāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣitavantaḥ /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846338 (0.0):
yeṣu śikṣāpadeṣu yacchīle 'tītāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣitavantaḥ /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850447 (0.0):
sattvārthakriyāśīlañca yatrātītāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣitavantaḥ anāgatāḥ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248673 (0.054):
bhavati yāni ca śikṣāpadāni / yeṣu ca śikṣāpadeṣu yeṣu śīleṣvatītāḥ / sarvvabodhisattvāḥ śikṣitavantaḥ / anāgatāḥ sarvvabodhisattvāḥ śikṣiṣyante
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250545 (0.060):
anuvyañjānāni ca. ete te sarvadharmā yeṣv anabhiniviṣṭā bodhisattvā
anāgatāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣiṣyante / pratyutpannāḥ sarvabodhisattvāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846342 (0.0):
yeṣu śikṣāpadeṣu yacchīle 'tītāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣitavantaḥ / / anāgatāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣiṣyante / pratyutpannāḥ sarvabodhisattvāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850448 (0.0):
sattvārthakriyāśīlañca yatrātītāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣitavantaḥ anāgatāḥ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248677 (0.019):
sarvvabodhisattvāḥ śikṣitavantaḥ / anāgatāḥ sarvvabodhisattvāḥ śikṣiṣyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784725 (0.058):
daśadiśi loke 'saṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu bodhisattvā mahāsattvāḥ / pratyutpannās te 'py atra mahāyāne śikṣitvā sarvākārajñatām anuprāpnuvanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121866 (0.058):
'saṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu bodhisattvā mahāsattvāḥ pratyutpannās te 'py atra / mahāyāne śikṣitvā sarvākārajñatām anuprāpnuvanti, tasmāt tarhi bhagavan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121849 (0.064):
sarvākārajñatā anuprāptā, anāgatā api bodhisattvā mahāsattvā atra mahāyāne / śikṣamāṇāḥ sarvākārajñatām anuprāpsyanti, ye 'pi bhagavan daśadiśi loke
śikṣante / tena pratigṛhṇāmīti pratijñātavyam / evam ācāryeṇa trivāraṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846342 (5.960):
anāgatāḥ sarvabodhisattvāḥ śikṣiṣyante / pratyutpannāḥ sarvabodhisattvāḥ / śikṣante / tena pratigṛhṇāmīti pratijñātavyam / evaṃ dvirapi trirapi tena
grahīṣyasi kiṃ iti uktvā śiṣyeṇa ām sugṛhīṣyāmi iti trivāraṃ abhihite
saṃvaraṃ samādadyāt / / tataḥ sa kalyāṇamitraḥ śiṣyāya bodhisattvasaṃvaraṃ sattvā
daśadiksarvabuddhabodhisattvebhyaḥ pañcāṅganamaskārapūrva kṛtāñjaliḥ evaṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405477 (0.060):
om namo ratnatrayāya | om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namo / daśadiganantāparyantalokadhātupratiṣṭhitebhyaḥ
trivāraṃ vadet pratīgṛhītamanena evaṃnāmnā bodhisattvena mama evaṃnāmno
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248996 (5.960):
kṛtvā evamārocayitavyam / gṛhītamanenaivaṃnāmnā bodhisattvena / mamaivaṃnāmno bodhisattvasyāntikāt yāvat trirapi
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249066 (0.010):
nimittam prādurbhavati yena teṣāmevaṃ bhavati / evaṃnāmnā bodhisattvena / evaṃnāmno bodhisattvasyāntikāt bodhisattvaśīlasaṃvara samādānaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846394 (0.025):
pādayornipatya sāmīcīṃ kṛtvā evamārocayitavyam / pratigṛhītamanena / evanāmnā bodhisattvena mama evaṃnāmno bodhisattvasyāntikādyāvat trirapi
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846486 (0.056):
pratisaṃvedayanti / yathā evaṃnānmā bodhisattvena amuṣmin / lokadhātāvevaṃnāmno bodhisattvasyāntikāt samyagbodhisattvaśīla
bodhisattvasyāntikād yāvat trirapi bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846401 (0.0):
evanāmnā bodhisattvena mama evaṃnāmno bodhisattvasyāntikādyāvat trirapi
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249004 (0.0):
kṛtvā evamārocayitavyam / gṛhītamanenaivaṃnāmnā bodhisattvena / mamaivaṃnāmno bodhisattvasyāntikāt yāvat trirapi
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846365 (0.007):
tasya pratigrāhakasya bodhisattvasya yāvat trirapi / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādāna dattvā pratijñāñca pratigṛhyāvyutthita eva
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249033 (0.007):
daśadikṣvanantāparyyanteṣu lokadhātuṣvārocayāmi / asmin / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam // trirevam //
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249070 (0.039):
nimittam prādurbhavati yena teṣāmevaṃ bhavati / evaṃnāmnā bodhisattvena / evaṃnāmno bodhisattvasyāntikāt bodhisattvaśīlasaṃvara samādānaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780379 (0.042):
dikṣvanantāparyanteṣu lokadhātuṣvārocayāmyasmin / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / iti trivāraṃ"
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780018 (0.047):
taccaraṇe nipatya adhyeṣaṇā ācārya! tavāhaṃ / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṃkṣāmyādātuṃ tadarhasyanuparodhena"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846463 (0.047):
nimittaṃ pradurbhāvati / yena teṣāmevaṃ bhavati / bodhisattvena / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ samāptamiti / teṣāñcānantaraṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847045 (0.049):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānasya bhavati nābhavya eva tadyathā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846214 (0.051):
kulaputrāyuṣman bhadanteti vā bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / ityuktvā
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780131 (0.052):
ācāryo bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ me śīghraṃ dadātu" ityevaṃ"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850793 (0.053):
tatra samāttaṃ śīlaṃ yena trividhamapi bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ / kṛtaṃ bhavati saṃvaraśīlasya kuśalasaṃgrāhaka[śīlasya]
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24868975 (0.054):
bodhisattvasyādhyāśayaḥ so 'gryāśaya ityucyate / / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādāne yo 'dhyāśayo 'yaṃ vṛttāśaya ityucyate /
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248546 (0.054):
anuprayaccha me kulaputrāyuṣmān bhadanteti vā / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamiti / / tat ekāgrāṃ smṛtimupasthāpya citta prasādamevānuvṛṃhayata / na cirasyedānī
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846486 (0.055):
pratisaṃvedayanti / yathā evaṃnānmā bodhisattvena amuṣmin / lokadhātāvevaṃnāmno bodhisattvasyāntikāt samyagbodhisattvaśīla
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846987 (0.056):
pārājayikasthānīyadharmasamudācārādbodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ [na]
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846545 (0.056):
bodhisattvasya śīlasaṃvarasamādānaṃ sarvaśīla saṃvarasamādānaprativiśiṣṭaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850391 (0.057):
sannihitaḥsyāttato bodhisattvena tathāgatapratimāyāḥ purataḥ svayameva / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ karaṇīyam / evañca punaḥ karaṇīyam /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846597 (0.058):
nopayanti yaduta puṇyaparigrahamupādāya / tena punarbodhisattvenaivaṃ / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānavyavasthitena svayaṃ cābhyuhyābhyuhyedaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847079 (0.059):
parivṛttajanmāpi bodhisattvaḥ bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ vijahāti /
'hamevaṃnāmātmānaṃ sākṣibhūtamasyaitannāmno bodhisattvasya paramāryāṇāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846411 (0.0):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so 'hamevanāmātmānaṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249010 (0.048):
bodhisatvaśīlasaṃvarasamādānam / sohamevaṃnāmā bodhisattva ātmānaṃ
viparokṣāṇāmapi sarvatra sarvasattvāviparokṣabuddhīnāṃ daśasu
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846418 (0.0):
sākṣibhūtamasyaitannāmno bodhisattvasya paramāryāṇāṃ viparokṣāṇāmapi / sarvatra sarvasattvāviparokṣabuddhīnāṃ daśasu dikṣvanantāparyanteṣu
dikṣvanantāparyanteṣu lokadhātuṣvārocayāmyasmin / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / iti trivāraṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846425 (0.0):
sarvatra sarvasattvāviparokṣabuddhīnāṃ daśasu dikṣvanantāparyanteṣu
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249030 (0.0):
daśadikṣvanantāparyyanteṣu lokadhātuṣvārocayāmi / asmin / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam // trirevam //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24825502 (0.023):
lokadhātavo yeṣu duḥkhaṃ nopalabhyate daśasu dikṣvanantāparyanteṣu
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24867342 (0.024):
mahāyaśaḥ kṛpālurmahāpuṇyaḥ īśvaro dhārmikaśceti / teṣāṃ punardaśasu / dikṣvanantāparyanteṣu lokadhātuṣvanantānāṃ bodhisattvānāmaprameyāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836999 (0.024):
prāgeva daśasu dikṣvanantāparyanteṣu lokadhātuṣu / buddhakṣetrāṇyapi
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24858240 (0.024):
trisāhasra ]mahāsāhasre vā yāvaddaśasu dikṣvanantāparyanteṣu lokadhātuṣu
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7896244 (0.026):
samyaksambodhimabhisambudhya tathāgato 'rhansamyaksambuddho daśasu / dikṣvanantāparyanteṣu lokadhātuṣu sarvakālaṃ nānānirmāṇameghena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650215 (0.030):
tāvadbodhicaryāṃ caran, daśasu dikṣvanantāparyanteṣu anyeṣu lokadhātuṣu
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24857613 (0.040):
tathāgata caityaṃ pūjayāmi / tadanyāni ca daśasu dikṣvanantāparyanteṣu / lokadhātuṣu sarvāṇi stūpāni gahāni kūṭāgārāṇi purāṇa caityāni
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780354 (0.042):
bodhisattvasyāntikād yāvat trirapi bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846401 (0.043):
evanāmnā bodhisattvena mama evaṃnāmno bodhisattvasyāntikādyāvat trirapi / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so 'hamevanāmātmānaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780017 (0.053):
taccaraṇe nipatya adhyeṣaṇā ācārya! tavāhaṃ / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṃkṣāmyādātuṃ tadarhasyanuparodhena"
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847045 (0.053):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānasya bhavati nābhavya eva tadyathā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846214 (0.056):
kulaputrāyuṣman bhadanteti vā bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / ityuktvā
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249070 (0.057):
evaṃnāmno bodhisattvasyāntikāt bodhisattvaśīlasaṃvara samādānaṃ / samāttamiti // evaṃ tāvat parataḥ samādānavidhiruktaḥ //
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248546 (0.058):
anuprayaccha me kulaputrāyuṣmān bhadanteti vā / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamiti / / tat ekāgrāṃ smṛtimupasthāpya citta prasādamevānuvṛṃhayata / na cirasyedānī
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846463 (0.059):
nimittaṃ pradurbhāvati / yena teṣāmevaṃ bhavati / bodhisattvena / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ samāptamiti / teṣāñcānantaraṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847079 (0.059):
parivṛttajanmāpi bodhisattvaḥ bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ vijahāti /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24850793 (0.060):
tatra samāttaṃ śīlaṃ yena trividhamapi bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ / kṛtaṃ bhavati saṃvaraśīlasya kuśalasaṃgrāhaka[śīlasya]
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846364 (0.061):
tasya pratigrāhakasya bodhisattvasya yāvat trirapi / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādāna dattvā pratijñāñca pratigṛhyāvyutthita eva
daśadiksabuddhabodhisattvebhya uktvā, namaskṛtya ca guruśiṣyau uttiṣṭhetām
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405477 (0.056):
om namo ratnatrayāya | om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namo / daśadiganantāparyantalokadhātupratiṣṭhitebhyaḥ
tata utthāya kalyāṇamitraḥ bodhisattvasaṃvaragrāhakaṃ bodhisattvam evaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780149 (0.056):
vāpi saḥ bodhisattvasaṃvaragrāhakaṃ taṃ evaṃ paripṛcchet evaṃnāmā tvaṃ"
brūyāt evaṃnāma bodhisattva! tvaṃ śṛṇu iyaṃ hi dharmatā / yadā
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780149 (0.056):
vāpi saḥ bodhisattvasaṃvaragrāhakaṃ taṃ evaṃ paripṛcchet evaṃnāmā tvaṃ"
bodhisattvena bodhisattvasaṃvarasamādānakarmavācanā parisampādyate tadā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846598 (0.040):
nopayanti yaduta puṇyaparigrahamupādāya / tena punarbodhisattvenaivaṃ / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānavyavasthitena svayaṃ cābhyuhyābhyuhyedaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846463 (0.046):
nimittaṃ pradurbhāvati / yena teṣāmevaṃ bhavati / bodhisattvena / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ samāptamiti / teṣāñcānantaraṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846725 (0.060):
bodhisattvasūtrapiṭakaṃ bodhisattvapiṭakamātṛkāmapavadamānasya / na ca / punaretat saṃvarasamādānavidhānaṃ bodhisattvenodgṛhya paryavāpyāpi
daśadiksarvabuddhakṣetreṣu buddhabodhisattveṣu etādṛṅnimittāni
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637205 (0.029):
sarvadharmadigavabhāsajñānālokamuttāpayamānaḥ, / tatsarvadharmadaśadiglokadhātuvyūhaspharaṇamabhijñānabalaṃ nirharan, taṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604139 (0.041):
rātriṃdivakṣaṇamuhūrtakālasaṃjñāgatāvatāreṣu saṅgaḥ / nāsti / daśadigbuddhakṣetresu aśarīraspharaṇatāsu saṅgaḥ, yaduta
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9878605 (0.044):
daśadiksarvabuddhakṣetraspharaṇī vineyasattvasaṃcodanī adrutā anupahatā
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9568174 (0.046):
sakalajagadabhyuddharaṇāśayo mahākaruṇām āmukhīkṛtya daśadigavasthitān / sarvabuddhabhodhisattvān pañcāṅgena praṇipatyāgrato buddhabodhisattvan
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28594138 (0.063):
atha khalu dharmadhātupraṇidhisunirmitacandrarājo bodhisattvo / buddhadhiṣṭhānena daśa diśo vyavalokya tasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584941 (0.064):
gaveṣayāmi tadahaṃ pratārayāmi / daśadiglokadhātuṣvaprameyānaparyantānasaṃkhyeyān pratyutpannāṃstathāgatān
prādurbhavanti / te buddhabodhisattvā evaṃ kasmiṃścid buddhakṣetre
evaṃnāmā bodhisattva evaṃnāmno bodhisattvād bodhisattvasaṃvarasamādānaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846463 (0.058):
nimittaṃ pradurbhāvati / yena teṣāmevaṃ bhavati / bodhisattvena / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānaṃ samāptamiti / teṣāñcānantaraṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249067 (0.059):
nimittam prādurbhavati yena teṣāmevaṃ bhavati / evaṃnāmnā bodhisattvena / evaṃnāmno bodhisattvasyāntikāt bodhisattvaśīlasaṃvara samādānaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780464 (0.062):
evaṃnāmabodhisattva / tvaṃ śṛṇu / bodhisattvasaṃvarasamādānamidaṃ
gṛhṇāti iti saṃjānanti / ataḥ te bhagavanto buddhā te ca bodhisattvā / dharmasnehāt putrān bhrātṛkāniva sandadhate / tathā sandhānāt
puṇyajñānasambhāravṛddhirbhaviṣyatīti vaktavyam /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1001961 (0.030):
pravṛttyarthaṃ ye paramārthanukūlāṃ yathāprasiddhāṃ / puṇyajñānasambhārādyarthakṛyāṃ kurvanti, tānevātra paramārthataḥ saditi
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6515912 (0.040):
asmin darśane upalambhakānāṃ jñānapuṇyasambhārapāripūroyogyatvaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23923418 (0.049):
sarvapuṇyajñānasaṃbhāropāttavān; anijyārūpyagatigāmī, paraṃ tu tadgatinna
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9574740 (0.052):
bhūtapratyavekṣā kartavyā sakaladānādipuṇyasambhāraścopārjayitavyaḥ / / tataḥ prekṣāvatālpaśrutānām ābhimānikānāṃ vacanaṃ viṣam
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911821 (0.053):
sarvasattvendriyajñānakuśalaiḥ sarvaparṣadanabhibhūtasya baiśāradyena / bikrāmibhirmahāpuṇyajñānasaṃbhārasaṃcitavadbhiḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24839085 (0.056):
samyaksaṃbodhermahājñānasambhāraparipūṇārtham / na hi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960461 (0.058):
yathārūpeṇa puṇyajñānasaṃbhārôpacayena saṃbhṛtenême
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12025831 (0.058):
mahacchabdavācyatākāraṇaṃ darśāyann āha. / kasmād iyam ityādi. saṃbhāreṇa mahāpuṇyajñānasaṃbhārasamudāgamād iti.
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6309759 (0.059):
pūrvameva nirdiṣṭaḥ samāsataḥ | punaścarvidho bhavati | puṇyasaṃbhāro, / jñānasaṃbhāraḥ, pūrvako, dṛṣṭadhārmikaśca |
atha tena kalyāṇamitreṇa sa bodhisattva evaṃ vaktvyaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242304 (0.064):
punar aparam ānanda yo bodhisattvaḥ kalyāṇamitravirahito bhavati so / 'saṃpaśyamānaḥ kalyāṇamitrānīmāṃ gambhīrāṃ prajñāpāraraitāṃ na śṛṇoty
evaṃnāmabodhisattva / tvaṃ śṛṇu / bodhisattvasaṃvarasamādānamidaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846401 (0.053):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so 'hamevanāmātmānaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780434 (0.062):
evaṃnāmā bodhisattva evaṃnāmno bodhisattvād bodhisattvasaṃvarasamādānaṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780018 (0.062):
taccaraṇe nipatya adhyeṣaṇā ācārya! tavāhaṃ / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṃkṣāmyādātuṃ tadarhasyanuparodhena"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731172 (0.063):
bodhisattvasaṃgho bhaviṣyati (PSP1: 82) ayaṃ bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935168 (0.064):
16016 subhūtir āha/ bodhisattvo bodhisattva iti bhagavann ucyate/ / bodhisattva
aśraddadhānānām agre na vācyam / yato 'śraddhebhyo / bodhisattvasaṃvarapradarśane aśraddadhānā sattvāste bodhisattvasaṃvaraṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846401 (0.051):
bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānam / so 'hamevanāmātmānaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846139 (0.056):
kulaputrāntikādbodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṃkṣāmyādātuṃ
Dipankarasrijnana (bsa040_u.htm.txt) 25780019 (0.056):
taccaraṇe nipatya adhyeṣaṇā ācārya! tavāhaṃ / bodhisattvaśīlasaṃvarasamādānamākāṃkṣāmyādātuṃ tadarhasyanuparodhena"
aśraddhayā parityajanti / ato yāvad bodhisattvo bodhisattvasaṃvarasthitaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24847139 (0.061):
evaṃ bodhisattvaśīlasaṃvarasthito bodhisattvaḥ pratidivasaṃ tathāgatasya
puṇyarāśiyukto bhavati tāvad aśraddhayā sa tenaiva apuṇyarāśinā ca yukto
pāpebhyo nivārayati / ataḥ sakuśalo bodhisattvo gopāyati /
atha śikṣāpadapārājikasthānabhūtān saṃvaranāśahetūn darśayitvā duṣkṛtān
kliṣṭākliṣṭān api darśayet / kalyāṇamitraḥ samāsato
'bodhisattvasaṃvaraviṃśakam' tathā bodhisattvabhūmeḥ śīlaparivarttañca
bhāṣeta / / bodhicittotpāda bodhisattvasaṃvaravidhirmahācāryadīpaṅkaraśrījñāna kṛtaḥ
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587857 (0.027):
sūtrasamuccayopadeśo mahāvidvadācāryadīpaṅkaraśrījñāna viracitaḥ samāptaḥ
Dipankarasrijnana (bsa041_u.htm.txt) 1530368 (0.027):
āpattideśanāvidhiḥ ācāryadīpaṅkaraśrījñānaviracitaḥ samāptaḥ /"
Dipankarasrijnana (bsa037_u.htm.txt) 18541201 (0.057):
'atisaṃkṣiptamahāyānapathasādhanaṃ' mahācāryadīpaṅkaraśrījñānaviracitaṃ / samāptam //
Dipankarasrijnana (bsa043_u.htm.txt) 18130066 (0.062):
samādhisambhāraparivarto mahāpaṇḍitācāryadīpaṅkaraśrījñānapādaviracitaḥ / samāptaḥ // / tenaiva bhāratīyopādhyāyena mahāsaṃśodhakalokacakṣuṣā bhikṣu śākyamatinā
Dipamkara (Dipankara): Caryasamgrahapradipa (bsa005_u.htm.txt) 26545234 (0.064):
caryāsaṅgrahapradīpo mahāpaṇḍitācārya dīpaṅkara śrījñānakṛtaḥ samāptaḥ
samāptaḥ // / tenaiva bhāratīyopādhyāyena mahāsaṃśodhakalokacakṣuṣā bhikṣu kuśalamatinā
Dipankarasrijnana (bsa043_u.htm.txt) 18130074 (0.0):
samādhisambhāraparivarto mahāpaṇḍitācāryadīpaṅkaraśrījñānapādaviracitaḥ / samāptaḥ // / tenaiva bhāratīyopādhyāyena mahāsaṃśodhakalokacakṣuṣā bhikṣu śākyamatinā
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587863 (0.017):
sūtrasamuccayopadeśo mahāvidvadācāryadīpaṅkaraśrījñāna viracitaḥ samāptaḥ / tenaiva bhāratīyamahopādhyāyena mahāsaṃśodhakalokacakṣuṣā jayaśīlena (chul
Dipankarasrijnana (bsa039_u.htm.txt) 6979607 (0.018):
mahācāryadīpaṅkaraśrījñānapādena praṇītā daśākuśalakarmapathadeśanā / samāptā / / tenaiva bhāratīyopādhyāyena mahāsaṃśodhakalokakṣuṣā bhikṣu jayaśīlena
Dipankarasrijnana (bsa041_u.htm.txt) 1530371 (0.030):
āpattideśanāvidhiḥ ācāryadīpaṅkaraśrījñānaviracitaḥ samāptaḥ / / tenaiva bhāratīyopādhyāyena bhoṭīyalokacakṣuṣā bhikṣu jayaśīlena ca anūdya"
Dipankarasrijnana (bsa037_u.htm.txt) 18541210 (0.054):
bhāratasya tenaiva upādhyāya paṇḍitena lokacakṣuṣā bhikṣuṇā kalyāṇamatinā / (dge vahi blo gros) ca anūdya nirṇītam //