View original HTML file with complete header information
// Ārya amoghapāśahṛdaya nāma mahāyānasūtram //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994285 (0.062):
Āryāmoghapāśanāmahṛdayasūtram* / oṃ namaḥ śrīlokanāthāya / amoghapāśāya bhagavate namaḥ /
// Ārya amoghapāśahṛdaya nāma mahāyānasūtram //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994285 (0.062):
Āryāmoghapāśanāmahṛdayasūtram* / oṃ namaḥ śrīlokanāthāya / amoghapāśāya bhagavate namaḥ /
// om namo bhagavate ārya amoghapāśahṛdaya //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994287 (0.064):
Āryāmoghapāśanāmahṛdayasūtram* / oṃ namaḥ śrīlokanāthāya / amoghapāśāya bhagavate namaḥ /
evaṃ mayā śrutam - ekasmin samaye bhagavān potalake parvate viharati sma /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994301 (0.0):
oṃ namaḥ śrīlokanāthāya / amoghapāśāya bhagavate namaḥ / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān potalake parvate viharati sma /
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030853 (0.032):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye potalakaparvate āryāvalokiteśvarāyatane
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500388 (0.033):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994761 (0.033):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138005 (0.033):
1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249919 (0.033):
evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714631 (0.033):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714760 (0.033):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635747 (0.033):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687259 (0.033):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789302 (0.033):
C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477258 (0.033):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711383 (0.033):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036199 (0.033):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051465 (0.033):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590487 (0.033):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524228 (0.033):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820788 (0.033):
[SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086680 (0.033):
[SaSū(C) 1] evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549474 (0.033):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma veṇuvane
āryāvalokiteśvarasya bhavane anekaśālatamālacampakāśokātimuktaka
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994313 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān potalake parvate viharati sma / / āryāvalokiteśvarasya bhuvane
nānāvṛkṣasamalaṅkṛte / mahatābhikṣusaṃghena
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994319 (0.027):
anekaśālatālatamālacampakāśokātimuktakanānāratnavṛkṣasamalaṅkṛte mahatā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747781 (0.060):
___atha bhagavāṃ nyagrodhārāme viharati mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi // aśroṣī rājā śuddhodano bhagavān kośaleṣu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747796 (0.060):
cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886750 (0.060):
viharati sma nānāratnagotrapuṣpapratimaṇḍite mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ
sārddhamaṣṭādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / navanavatibhiśca / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ / anekaiśca śuddhāvāsikairdevaputra
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994336 (0.0):
anekaśālatālatamālacampakāśokātimuktakanānāratnavṛkṣasamalaṅkṛte mahatā / bhikṣusaṅghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣusahasraiḥ navanavatibhiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890515 (5.960):
01403 anekair bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890935 (5.960):
gṛhītvā suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713097 (5.960):
anekair bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713513 (5.960):
nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713922 (5.960):
suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889046 (0.010):
00512 yeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyuta / 00513 śatasahasraiḥ sārdham/
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051726 (0.010):
ca maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃ pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054013 (0.010):
nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054867 (0.010):
sahasrapatrāṇi anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055311 (0.010):
anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714822 (0.011):
ājñātakauṇḍinyapramukhaiś cāṣṭaṣaṣṭibhir mahāśrāvakaiḥ, dvāsaptatibhir / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / tadyathā mañjuśriyā kumārabhūtena,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888846 (0.011):
00407 māṇairś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305260 (0.011):
evampramukhaiś caturaśītibhir bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ | / [4] sambahulaiś ca mahāśrāvakaiḥ sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747782 (0.020):
___atha bhagavāṃ nyagrodhārāme viharati mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi // aśroṣī rājā śuddhodano bhagavān kośaleṣu
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747797 (0.020):
cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣuśatehi
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687270 (0.021):
gṛddhakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārddham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607241 (0.022):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ / trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma -
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905564 (0.023):
06304 smṛtimantaḥ saṃprajānanto anekair devakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 727967 (0.023):
saṃprajānanto anekair devakoṭīniyutaśatasahasraiḥ parivṛtāḥ puraskṛtā
koṭiniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛta īśvaramaheśvarabrahmakāyikān
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994344 (0.0):
bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ anekaiś ca śuddhāvāsikāyikair / devaputrakoṭiniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛta īśvaro
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839739 (0.0):
bodhisattvairdevanāgayakṣakoṭiniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4008024 (0.009):
bahubhirbodhisattvaśrāvakakoṭīśatasahasrairbahubhirbodhisattvaśrāvakakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / parivṛtaḥ puraskṛto dharmaṃ deśayatīti / yaś ca khalu punaḥ kauśika
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753402 (0.009):
yāvad akaniṣṭhair anekair devakoṭīniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251986 (0.009):
bodhisattvakoṭīśatasahasrair iyadbhiḥ śrāvakakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / parivṛtaḥ puraskṛto dharmaṃ deśayati. pūrvasyāṃ diśi bahūni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170560 (0.009):
śrāvakakoṭīniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛto dharmaṃ deśayati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170591 (0.009):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair iyadbhiḥ śrāvakakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / parivṛtaḥ puraskṛto dharmaṃ deśayati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170624 (0.009):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair iyadbhiḥ śrāvakakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / parivṛtaḥ puraskṛto dharmaṃ deśayati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898718 (0.013):
'nekadevaputrakoṭīniyutaśatasahasrair bodhimaṇḍa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721247 (0.013):
parivṛtaḥ puraskṛto 'nekadevaputrakoṭīniyutaśatasahasrair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232684 (0.013):
devaputrā anekaiḥ śuddhāvāsakāyikair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264368 (0.013):
atapā akaniṣṭhāḥ, anekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sardhāṃ yena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061573 (0.013):
'nekadevaputrakoṭīniyutaśatasahasrair bodhimaṇḍadrumamūlam upasaṃkrāmeyam
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984983 (0.013):
devendrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985004 (0.013):
devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi saṃnipatitā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985025 (0.013):
sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985046 (0.013):
devaputrās te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985086 (0.013):
'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985150 (0.013):
te sarve 'nekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ tatraiva parṣadi
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444283 (0.014):
viharati sma, lokapālādidevakoṭiniyutasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ
devaputrān adhikṛtya dharma deśayati sma /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994350 (0.017):
devaputrakoṭiniyutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛta īśvaro / maheśvarabrahmakāyikadevaputrān adhikṛtya dharmaṃ deśayati sma /
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanādekāṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142633 (0.0):
pitṛkāryakariṣyanti / atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994358 (0.0):
maheśvarabrahmakāyikadevaputrān adhikṛtya dharmaṃ deśayati sma / / atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād ekāṃsam
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995107 (0.0):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo 'nimiṣanayano bhūtvā
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404776 (0.0):
ca / atha khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460835 (0.0):
buddhadharmāḥ pravartante / tathā coktamāryadharmasaṃgītau / atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat
Pratityasamutpadamahayanasutra (bsu026_u.htm.txt) 6216309 (0.0):
gandharvarājena pañcaśikhena ca sārdham | athāvalokiteśvaro bodhisattvo / mahāsattvaḥ utthāyāsanāt ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānuṃ
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926081 (0.0):
atha khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo yena
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444295 (0.0):
atha khalu bodhisattvo mahāsattvo āryāvalokiteśvaro utthāya
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444411 (0.0):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405224 (0.002):
udgṛhītaṃ camayā hṛdayamanumoditam / bhāṣadhvaṃ kulaputra / tataḥ / khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattva utthāyasanādekāṃsamuttarāsaṅga kṛtvā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099456 (0.008):
athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastaṃ ca sattvanikāyaṃ dṛṣṭvā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099869 (0.008):
āryāvalokiteśvarasya kāyāt, athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101643 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasyā rūpamayyā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101906 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo rājānaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103861 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasya ca balerasurendrasya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104670 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva evaṃ teṣāṃ yakṣarākṣasānāṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104752 (0.008):
tavādarśanāt kathaṃ tiṣṭhāmaḥ? atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo / mahāsattvastāṃśca yakṣarākṣasānetadavocat - anekāni ca mayā kulaputrāḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104797 (0.008):
kimasmābhiḥ kartavyam? atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo / mahāsattvastasyāstamondhakārāyā bhūmyāḥ saṃprasthitaḥ / atha te
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105397 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasmātsiṃhaladvīpādavatīrya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105496 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo sattvaparipākaṃ kṛtvā tasyā
samuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102122 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102236 (0.0):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046842 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046927 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059595 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamayya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630988 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena candraḥ samyaksaṃbuddhas tenāñjaliṃ praṇamya candraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658975 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: iha bhagavan
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359530 (0.0):
dharmarājaputro buddhānubhāvenotthāyāsanād ekaṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361551 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat - bhaviṣyanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472502 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya tac cakraratnam ubhābhyāṃ pāṇibhyāṃ pratigṛhya vāme pāṇau
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249114 (0.0):
ca bodhisattvānāṃ sāmīcīṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya utkuṭukena vā idam syādvacanīyam / ahamevaṃnāmā daśasu dikṣu
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250249 (0.0):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21544497 (0.0):
075.001. <74>upasaṃkramya ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bālāho 'śvarājastenānñjaliṃ praṇamya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552448 (0.0):
kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552598 (0.0):
prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098763 (0.0):
mahāsattva utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100100 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845801 (0.0):
dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9895843 (0.0):
tathāgatasya pādau śirasābhivandyaikāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena tathāgatastenāñjaliṃ praṇamya
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938858 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
bhagavān tenāñjaliṃ kṛtvā praṇamya prahasitavadano bhūtvā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994377 (0.0):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ kṛtvā praṇamya prahasitavadano bhūtvā bhagavantam
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444314 (0.0):
āsanādekamaṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya prahasitavadano bhūtvā
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938860 (5.960):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / kṛtvā bhagavantam eva namasyamāno bhagavantam etad avocat // santi
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24939083 (5.960):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / kṛtvā bhagavantam eva namasyamāno bhagavantam (Mps_5) etad avocat / asmat
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24939176 (5.960):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / kṛtvā bhagavantam eva namasyamāno bhagavantam etad avocat / asmat pariṣado
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11435236 (0.008):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya sa yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21849070 (0.021):
dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya kṛtakarapuṭo bhūtvā bhagavataḥ mukham avalokya yadīdānīṃ tasyāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11343530 (0.023):
tanmahāparṣanmaṇḍalasannipātamavalokya, śākyamuneścaraṇayornipatya, / prahasitavadano bhūtvā, bhagavantametadavocat / tat sādhu bhagavāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611728 (0.024):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇāmya taṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613384 (0.024):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇāmya bhagavantametadavocat
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6614928 (0.024):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇāmya bhagavantametadavocat na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046931 (0.027):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552240 (0.027):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantamidamavocat alpotsuko bhagavān bhavatu/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552450 (0.027):
kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat ahaṃ bhadanta
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721238 (0.027):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya gāthābhir bhagavatam abhyaṣṭāvīt /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100102 (0.027):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732417 (0.027):
ekāṃs anuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko bhagavan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072984 (0.027):
dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010872 (0.027):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ prāvṛtya dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019186 (0.027):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
bhagavantametadavocat / / asti mama bhagavan amoghapāśarājannāma hṛdayaṃ yanmayā pūrvvamekanavatime
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994379 (0.0):
bhagavāṃs tenāñjaliṃ kṛtvā praṇamya prahasitavadano bhūtvā bhagavantam
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994386 (0.0):
bhagavāṃs tenāñjaliṃ kṛtvā praṇamya prahasitavadano bhūtvā bhagavantam / etad avocat* / asti mama bhagavan amoghapāśarājaṃ nāma hṛdayaṃ yan mayā
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444315 (0.022):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya prahasitavadano bhūtvā / bhagavantametadavocat - deśayatu bhagavān prajñāpāramitāṃ svalpākṣarāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11343531 (0.026):
tanmahāparṣanmaṇḍalasannipātamavalokya, śākyamuneścaraṇayornipatya, / prahasitavadano bhūtvā, bhagavantametadavocat / tat sādhu bhagavāṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995115 (0.039):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo 'nimiṣanayano bhūtvā / bhagavantam etad avocat* / śṛṇu me bhagavan
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512580 (0.045):
prītisaumanasyajāto bhagavataścaraṇayornipatya kṛtakarapuṭo bhūtvā / bhagavantametadavocat | udgṛhītā me bhagavan iyaṃ vasudhārā nāma dhāriṇī
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848632 (0.045):
bhagavataś caraṇayor nipatya kṛtakarapuṭo bhūtvā bhagavantam etad avocat | / udgṛhītā me bhagavann iyaṃ vasudhārānāma dhāraṇī prahvīkṛtā dhāritā vācitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046849 (0.048):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat / ahaṃ bhagavan atra sthāne notrasiṣyāmi, na saṃtrasiṣyāmi, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794782 (0.048):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: nāhaṃ bhagavann atra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808178 (0.058):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ punar bhagavan / sarvadharmāṇāṃ dharmalakṣaṇaṃ supratividdhaṃ bhavati?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4007585 (0.060):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat kathaṃ punarbhagavan / sa kulaputro vā kuladuhitā vā evaṃ jānīyāt iha devā vā nāgā vā yakṣā vā
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1876084 (0.060):
atha vajrapāṇiḥ punarapi bhagavantametadavocat / ājñāpayasva bhagavan / kathameṣāṃ duṣṭamaṇḍalānāṃ pratipadyāmi" / atha bhagavānidamuvāca oṃ"
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25827922 (0.061):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūto bhagavantametadavocat kathaṃ / punarbhagavaṃścatvāri āryasatyāni draṣṭavyāni? bhagavānāha yena
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25851373 (0.061):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūto bhagavantametadavocat kathaṃ / punarbhagavan catvāri āryasatyāni draṣṭavyāni? bhagavānāha yena
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161763 (0.063):
evamukte mañjuśrīḥ kumārabhūto bhagavantametadavocat - pratibhāti me / bhagavan bhūyasyā mātrayā prajñāpāramitānirdeśaḥ | pratibhātu te
kalpe vilokitāyāṃ lokadhātau lokendrarājo nāma tathāgatasya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11332693 (0.042):
tathāgataḥ, samudgatarājo nāma tathāgataḥ, śālendrarājo nāma tathāgataḥ, / lokendrarājo nāma tathāgataḥ, amitāyurjñānaviniścayarājo nāma tathāgataḥ,
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994391 (0.045):
etad avocat* / asti mama bhagavan amoghapāśarājaṃ nāma hṛdayaṃ yan mayā / pūrvam ekanavatikalpavilokitāyāṃ lokadhātau lokendrarājatathāgatasya
sakāśādudgṛhītam / yena bhagavannīśvara devamaheśvara devaputrapramukhāni
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994411 (0.014):
arhatsamyaksaṃbuddhasya sakāśād udgrahītaṃ yena bhagavān (AphSū 160) / īśvaro maheśvaradevaputrapramukhāni bahūni
vahūni śuddhāvāsikāyika devaputrapramukhānyanekadevaputraśatasahasrāṇi
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994419 (0.0):
īśvaro maheśvaradevaputrapramukhāni bahūni / śuddhāvāsikāyikadevaputrapramukhāny anekadevaputraśatasahasrāṇi
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141989 (0.045):
stasmin pṛthivīpradeśe īśvaramaheśvarabrahmakāyikapramukhāni / dvādaśadevaputraśatasahasrāṇi rakṣāvaraṇaguptaye sthāsyanti /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994452 (0.045):
tasmin pṛthivīpradeśe īśvaramaheśvarabrahmakāyikapramukhāni / dvādaśadevaputraśatasahasrāṇi rakṣāvaraṇaguptaye sthāsyanti /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660895 (0.052):
prāṇakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitāni,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668334 (0.052):
bahvasaṃkhyeyasattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / samādāpitāni niveśitāni pratiṣṭhāpitāni bhagavataḥ sakāśamupanītāni,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606320 (0.052):
sarve tena anyāni ca bahūni prāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇi anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau samādāpitānyabhūvan ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006754 (0.053):
bahūni devaputraśatasahasrāṇi dharmaśravaṇāyopasaṃkramiṣyanti / te ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250848 (0.053):
kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇāṃ vā imāṃ prajñāpāramitāṃ svādhyāyatāṃ bahūni / devaputraśatasahasrāṇi dharmaśravaṇāyopasaṃkramiṣyanti. teṣāṃ khalu punaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9851414 (0.057):
saṃdarśyamāne dvātriṃśatāṃ devaputraśatasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / ayaṃ bhikṣavo heturayaṃ pratyayo
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9875633 (0.060):
bodhisattvasya khalu punarbhikṣavaḥ snāyato 'nekāni devaputraśatasahasrāṇi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643143 (0.061):
parivitarka udapādi / mayā tāvad bahuprāṇakoṭinayutaśatasahasrāṇi / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitāni / na cāhamasya rājño 'raṇeminaḥ"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644135 (0.064):
bahuprāṇakoṭīnayutaśatasahasrāṇi yānyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
samādāpitānyanuttarāyāṃ samyaksambodhau asaṃmohajñānavyūhapramukhāni ca
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994426 (0.0):
śuddhāvāsikāyikadevaputrapramukhāny anekadevaputraśatasahasrāṇi / samādāpitāny anuttarāyāṃ samyaksambodhau / asaṃmohajñānavyūhapramukhāni ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643144 (0.019):
parivitarka udapādi / mayā tāvad bahuprāṇakoṭinayutaśatasahasrāṇi / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitāni / na cāhamasya rājño 'raṇeminaḥ"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660896 (0.035):
prāṇakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitāni,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668335 (0.035):
bahvasaṃkhyeyasattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / samādāpitāni niveśitāni pratiṣṭhāpitāni bhagavataḥ sakāśamupanītāni,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606322 (0.035):
sarve tena anyāni ca bahūni prāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇi anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau samādāpitānyabhūvan ||
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582512 (0.045):
ṣaṣṭiṣaṣṭigaṅgānadīvālukāsamāni prāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau paripācitavān samādāpitavān saṃharṣitavān samuttejitavān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9851415 (0.047):
saṃdarśyamāne dvātriṃśatāṃ devaputraśatasahasrāṇāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpadyante / ayaṃ bhikṣavo heturayaṃ pratyayo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7639652 (0.051):
mahāprātihāryaṃ kṛtaṃ, anekāni prāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇi / avaivartikānyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpitāni / asmin khalu
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9765053 (0.052):
glānaparipṛcchakānāṃ tathā tathā dharmaṃ deśayati yad bahūni / satvaśatasahasrāṇy anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpādayanti // //
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527708 (0.053):
sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇy anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pratiṣṭhāpitāni, yeṣāṃ na sukaro vākkarmaṇā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408984 (0.053):
tāvadaprameyāsaṃkhyeyāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pratiṣṭhāpitāni, yeṣāṃ na sukaraṃ vākkarmaṇā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646543 (0.054):
pratiśrutya brahmalokāt, yāvad bahuprāṇikoṭīniyutaśatasahasrāṇi / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpādayanti, tataścāvataranti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028044 (0.058):
prāṇikoṭīniyutaśatasahasrāṇi anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau prasthāpayiṣyanti
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645781 (0.061):
anekakumbhāṇḍakoṭīnayutaśatasahasrāṇi anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpādayanti / evaṃ virūpākṣo dhṛtarāṣṭro
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645794 (0.061):
bahunāgagandharvakoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpādayanti / atha khalu dvitīyikāyāścāturdvīpikāyā lokapālā
mayā daśasamādhiśatasahasrāṇi pratilabdhāni / yasmiṃśca puna rbhagavan
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994431 (0.0):
samādāpitāny anuttarāyāṃ samyaksambodhau / asaṃmohajñānavyūhapramukhāni ca / mayā daśasamādhiśatasahasrāṇi pratilabdhāni / yasmiṃś ca punar bhagavan
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24873672 (0.035):
tasyaivamupāya prajñājñānānugata syāvatāra śūnyatāsamādhipramukhāni daśa / samādhimukhaśatasahasrāṇyāmukhī bhavati / yathā śūnyatāsamādhiḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24874131 (0.037):
suniścitaviṣayasamādhipramukhāni daśa samādhiśatasahasrāṇyabhinirharati
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28655091 (0.045):
sarvabodhisattvabhūmyākramaṇasaṃbhavavyūho nāma samādhiḥ / evaṃpramukhāni / asyā daśa samādhimukhaśatasahasrāṇyavakrāntāni //
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 869621 (0.048):
bodhisattvasamādhirāmukhībhavati / tasaivaṃpramukhāni daśa / samādhyasaṃkhyeyaśatasahasrāṇyāmukhībhavanti / sa tān sarvān samādhīn
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 870344 (0.054):
bodhisattvā apratilabdhapūrvāṇi daśa samādhiśatasahasrāṇi pratilabhante /
pṛthivī pradeśe idamamoghapāśahṛdayaṃ pracaret / veditavyaṃ bhagavan
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994440 (0.0):
mayā daśasamādhiśatasahasrāṇi pratilabdhāni / yasmiṃś ca punar bhagavan / pṛthivīpradeśe idam amoghapāśahṛdayaṃ pracaret* / veditavyaṃ bhagavan
stasmin pṛthivīpradeśe īśvaramaheśvarabrahmakāyikapramukhāni
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994450 (0.0):
pṛthivīpradeśe idam amoghapāśahṛdayaṃ pracaret* / veditavyaṃ bhagavan / tasmin pṛthivīpradeśe īśvaramaheśvarabrahmakāyikapramukhāni
dvādaśadevaputraśatasahasrāṇi rakṣāvaraṇaguptaye sthāsyanti /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994459 (0.0):
tasmin pṛthivīpradeśe īśvaramaheśvarabrahmakāyikapramukhāni / dvādaśadevaputraśatasahasrāṇi rakṣāvaraṇaguptaye sthāsyanti /
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141952 (0.045):
vahūni śuddhāvāsikāyika devaputrapramukhānyanekadevaputraśatasahasrāṇi
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994416 (0.045):
śuddhāvāsikāyikadevaputrapramukhāny anekadevaputraśatasahasrāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095585 (0.050):
tāni jvalanāntarate jorājapramukhāni daśadevaputrasahasrāṇīha bhagavato
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095227 (0.052):
yasya kṛtatvādupacitatvādevatāni jvalanāntaratejorājapramukhāni / daśadevaputrasahasrāṇyetarhi trāyastriśaddevabhavanādāgatāni bhagavato
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095750 (0.052):
bhavanti tāvaccaityadaivate jvalanāntaratejorājapramukhāni / daśadevaputrasahasrāṇi sahaśravaṇenāsya sūtrendrarājasyāntike
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095789 (0.052):
pūrvapraṇidhānavaśenaitāni jvalanāntaratejorājapramukhāni / daśadevaputrasahasrāṇyetarhyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau vyākṛtāni /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098157 (0.052):
jvalanāntaratejorājapramukhāni daśadevaputrasahasrāṇi tena kālena tena
caityasammato bhagavan pṛthivīpradeśo bhaviṣyati / yatredam
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994464 (0.0):
dvādaśadevaputraśatasahasrāṇi rakṣāvaraṇaguptaye sthāsyanti / / caityasaṃmato bhagavan pṛthivīpradeśo bhaviṣyati yatredam
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994436 (0.055):
mayā daśasamādhiśatasahasrāṇi pratilabdhāni / yasmiṃś ca punar bhagavan / pṛthivīpradeśe idam amoghapāśahṛdayaṃ pracaret* / veditavyaṃ bhagavan
amoghapāśahṛdayaṃ pracariṣyati / aneka buddhakoṭi
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994472 (0.0):
caityasaṃmato bhagavan pṛthivīpradeśo bhaviṣyati yatredam / amoghapāśahṛdayaṃ pracariṣyati /
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031244 (0.054):
anekabodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇāṃ ca vyākaraṇaṃ prakaṭitam /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835981 (0.055):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862317 (0.055):
mātrayā śrutācāradhāraṇīpratilabdho dharmabhāṇako bhavati anekeṣāṃ ca / buddhakoṭiniyutaśatasahasrāṇāmantike
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7110538 (0.060):
yenāhamanekasattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi duḥkhātparimocayeyam / yathā te
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835972 (0.060):
anekabodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraparigṛhīte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637970 (0.061):
pūrvajinaparipācitakuśalamūlā bhaviṣyanti, / bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā bhaviṣyanti,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087337 (0.062):
rājyaiśvaryeṇa vivardhiṣyate / / anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇāmudārodārāṇāṃ cāvasthānānāṃ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370623 (0.063):
paśyec ced imāṃ bhagavān* | anekaduṣkarakoṭiniyutaśatasahasracīrṇacaritaḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15276268 (0.063):
paśyeccedimāṃ bhagavān / anekaduṣkarakoṭiniyutaśatasahasracīrṇacaritaḥ sa
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571740 (0.063):
vartamāne saṃkṣīṇakāle imaṃ tathāgatasya / anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītaṃ dharmaratnakoṣaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571768 (0.063):
vayaṃ bhagavan imaṃ tathāgatasya / anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītamanuttaraṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571889 (0.063):
punarutsahāmahe vayaṃ bhagavan imaṃ tathāgatasya / anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrakuśalamūlasamudānītamanuttaraṃ
niyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāste bhagavan sattvā bhaviṣyanti / ya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994479 (0.0):
anekabuddhakoṭiniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlās te bhagavan sattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035529 (0.007):
pūrvajinakṛtādhikārā dīrgharātrāvaropitakuśalamūlāste bhagavan sattvā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413672 (0.011):
ete lakṣakoṭīniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlā utpāṭitamānaśalyā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413843 (0.011):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlān | samanantarabhāṣitā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835981 (0.011):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27455083 (0.014):
anyatra bahubuddhāvaropitakuśalamūlās te sattvā bhaviṣyanti ya imaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617481 (0.021):
bhagavan sattvā lābhino bhaviṣyanti | bahubuddhāvaropitakuśalamūlāśca te
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092601 (0.022):
namasyasyānekaguṇakoṭīniyutaśatasahasrasamalaṃkṛtaśarīrasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561737 (0.022):
brahmacāriṇo bahubuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāśca te rājakumārā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835972 (0.022):
anekabodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraparigṛhīte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616333 (0.024):
prajñāpāramitāśrotrāvabhāsam āgamiṣyati. tathāgatāvaropitakuśalamūlās te / sattvā bhaviṣyanti, yeṣām iyaṃ prajñāpāramitāśrotrāvabhāsam āgamiṣyati.
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597921 (0.024):
bahubuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlā bahukalpaśatasahasrapariniṣpannāḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087932 (0.024):
anekabuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāste bodhisattvā mahāsattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637972 (0.025):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā bhaviṣyanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261471 (0.025):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitaḥ sa bodhisattvo mahāsattvaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086206 (0.025):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā dharmikāśca dharmavādinaśca
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571893 (0.025):
anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrakuśalamūlasamudānītamanuttaraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089300 (0.028):
sattvānyanekakalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇyayintyānyudārodārāṇi
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571741 (0.028):
anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītaṃ dharmaratnakoṣaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571769 (0.028):
anekakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītamanuttaraṃ
idaṃmadīyam amoghapāśahṛdayaṃ śroṣyanti / yaḥ kaścidabhagavan kilviṣakārī
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994489 (0.0):
bhaviṣyanti / ya idaṃ amoghapāśahṛdayaṃ śroṣyanti / yaḥ kaścid bhagavan
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142171 (0.033):
pariṣadaścatvāro varṇā yāmā yā sāthenāpiya idamadiyama amoghapāśahṛdayaṃ / śroṣyanti / udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti likhiṣyanti
syāt / sarvvapāpāspadaḥ pāpadharmmasamācāraḥ āryāpavādakaḥ
sadharmapratikṣepakaḥ / avīciparāyaṇaḥ sarvabuddhabodhisattva ārya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994508 (0.013):
kilviṣakārī syāt sarvapāpāspadaḥ pāpadharmasamācārī āryāpavādakaḥ / saddharmapratikṣepakaḥ avīciparāyaṇaḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11424816 (0.033):
sagaurava sarvabuddhabodhisattveṣu pratyekabuddhāryaśrāvaka sarvadeva
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561344 (0.034):
manasikuru bhāvaya / sarvabuddhabodhisattvārya / śrāvakapratyekabuddhapṛthagjanānām ātmanaśca atītānāgatapratyutpannāni
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11351337 (0.034):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakamāhātmyadharmamudbhāvanatāyai
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406239 (0.034):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakapṛthagjanānāmātmanaśca
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302655 (0.034):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakasamyaggatasamyakpratipannānāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11336896 (0.036):
sabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakādhiṣṭhitā evaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11413076 (0.036):
/ sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhāḥ sarvāśca
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11347219 (0.037):
riñcite sarvabuddhakṣetre sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhaiḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342187 (0.038):
sarvabuddhapratyekabuddhāryaśrāvakamahābodhisattvebhya āryānāryebhyo
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830490 (0.040):
daśadiganantāparyantalokadhātupratiṣṭhitasarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669566 (0.040):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ //
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524180 (0.040):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo 'tītānāgata-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405488 (0.040):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927670 (0.042):
sarvabuddhabodhisatvapratyekabuddhāryaśrāvakapṛthagj anānām ātmanaś
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342152 (0.043):
sarvapratyekabuddhāryaśrāvakamahābodhisattvānāryadevatānāṃ ca niryātayet /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11345510 (0.044):
antarīkṣasthitau sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakānāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11350053 (0.044):
ājñākarāḥ sthāpayitvā sarvabuddhabodhisattva / pratyekabuddhāryaśrāvakānāmiha mantrasiddhānāṃ ca / te cāsya maitrātmakā
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911675 (0.046):
buddhabodhi- sattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ /
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561362 (0.047):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ pūjākarmāṇi niryātaya /
śrāvakapratyeka buddha pratikṣepakaḥ / sa cedviprasāraṃ gacchet / āpabhyāṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994510 (0.027):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhapratikṣepakaḥ saced
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11424816 (0.032):
sagaurava sarvabuddhabodhisattveṣu pratyekabuddhāryaśrāvaka sarvadeva
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561344 (0.032):
manasikuru bhāvaya / sarvabuddhabodhisattvārya / śrāvakapratyekabuddhapṛthagjanānām ātmanaśca atītānāgatapratyutpannāni
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11351337 (0.032):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakamāhātmyadharmamudbhāvanatāyai
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406239 (0.032):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakapṛthagjanānāmātmanaśca
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302655 (0.032):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakasamyaggatasamyakpratipannānāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11336896 (0.033):
sabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakādhiṣṭhitā evaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342187 (0.035):
sarvabuddhapratyekabuddhāryaśrāvakamahābodhisattvebhya āryānāryebhyo
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11413076 (0.037):
/ sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhāḥ sarvāśca
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11347219 (0.037):
riñcite sarvabuddhakṣetre sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhaiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830490 (0.040):
daśadiganantāparyantalokadhātupratiṣṭhitasarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669566 (0.040):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ //
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524180 (0.040):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo 'tītānāgata-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405488 (0.040):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26927670 (0.042):
sarvabuddhabodhisatvapratyekabuddhāryaśrāvakapṛthagj anānām ātmanaś
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11345510 (0.043):
antarīkṣasthitau sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakānāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11350054 (0.043):
ājñākarāḥ sthāpayitvā sarvabuddhabodhisattva / pratyekabuddhāryaśrāvakānāmiha mantrasiddhānāṃ ca / te cāsya maitrātmakā
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561362 (0.044):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ pūjākarmāṇi niryātaya /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11345579 (0.044):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāmupariṣṭāddhārayamāṇau
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348550 (0.044):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakāṇāṃ paṭasyādhastānnivedayet
samvaramāpadyate / / yasyaiva tāvadbhagavan ekopavāho jāpena ihaiva janmani tatkarma viśudhyati
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994535 (0.0):
tasyaiva tāvad bhagavan upavāsajāpena ihaiva janmani tat karma viśudhyati / parikṣayaṃ gacchati nivartitaṃ bhavati / ekāhikena jvareṇa dvyāhikena
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050515 (0.016):
anatikramaṇīyā (Mmvr Taku 58) jvareṇa ekāhikena dvaitīyakena traitīyakena / cāturthakena saptāhikenārdhamāsikena māsikena dvaimāsikena mauhūrtikena
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050522 (0.049):
cāturthakena saptāhikenārdhamāsikena māsikena dvaimāsikena mauhūrtikena / nityajvareṇa viṣamajvareṇa bhūtajvareṇa mānuṣajvareṇa amānuṣajvareṇa
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050531 (0.062):
nityajvareṇa viṣamajvareṇa bhūtajvareṇa mānuṣajvareṇa amānuṣajvareṇa / vātikena paittikena śleṣmikena sānnipātikena. anatikramaṇīyā sarvajvaraiḥ.
vā cāturthikena vā evaṃ saptāhi kena vā jvareṇa / akṣiśūlena vā karṇa
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994543 (0.020):
parikṣayaṃ gacchati nivartitaṃ bhavati / ekāhikena jvareṇa dvyāhikena / tryāhikena vā cāturthikena vā jvareṇa evaṃ saptāhikena vā jvareṇa /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050522 (0.034):
cāturthakena saptāhikenārdhamāsikena māsikena dvaimāsikena mauhūrtikena / nityajvareṇa viṣamajvareṇa bhūtajvareṇa mānuṣajvareṇa amānuṣajvareṇa
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050514 (0.042):
anatikramaṇīyā (Mmvr Taku 58) jvareṇa ekāhikena dvaitīyakena traitīyakena / cāturthakena saptāhikenārdhamāsikena māsikena dvaimāsikena mauhūrtikena
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050531 (0.046):
nityajvareṇa viṣamajvareṇa bhūtajvareṇa mānuṣajvareṇa amānuṣajvareṇa / vātikena paittikena śleṣmikena sānnipātikena. anatikramaṇīyā sarvajvaraiḥ.
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050557 (0.056):
mukharogena kaṇṭharogena karṇarogena hṛdayarogena galagrahena karṇaśūlena / dantaśūlena hṛdayaśūlena pārśvaśūlena pṛṣṭhaśūlena udaraśūlena gaṇḍaśūlena
śūlena vā nāsāśūlena vā / daṃtoṣṭhaśūlena vā jivhāśūlena vā / tāluśūlena
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994543 (0.026):
tryāhikena vā cāturthikena vā jvareṇa evaṃ saptāhikena vā jvareṇa / / akṣiśūlena vā dantaśūlena vā karṇaśūlena vā nāsāśūlena vā dantoṣṭhaśūlena
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994551 (0.033):
akṣiśūlena vā dantaśūlena vā karṇaśūlena vā nāsāśūlena vā dantoṣṭhaśūlena
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050559 (0.049):
mukharogena kaṇṭharogena karṇarogena hṛdayarogena galagrahena karṇaśūlena / dantaśūlena hṛdayaśūlena pārśvaśūlena pṛṣṭhaśūlena udaraśūlena gaṇḍaśūlena
va hṛdayaśūlena va udaraśūlena vā pārśvaśūlena vā kaṭiśūlena vā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994561 (0.0):
akṣiśūlena vā dantaśūlena vā karṇaśūlena vā nāsāśūlena vā dantoṣṭhaśūlena / vā jivhāśūlena vā tāluśūlena vā hṛdayaśūlena vā udaraśūlena vā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050569 (0.027):
mukharogena kaṇṭharogena karṇarogena hṛdayarogena galagrahena karṇaśūlena / dantaśūlena hṛdayaśūlena pārśvaśūlena pṛṣṭhaśūlena udaraśūlena gaṇḍaśūlena
aṅgapratyaṅgaśūlena vā arśagrahaṇīśūlena vā atisāreṇa vā hastapādaveda
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994568 (0.0):
vā jivhāśūlena vā tāluśūlena vā hṛdayaśūlena vā udaraśūlena vā / pārśvaśūlena vā kaṭiśūlena vā aṅgaśūlena vā pratyaṅgaśūlena vā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050584 (0.033):
vastiśūlena yoniśūlena prajanaśūlena jaṃghāśūlena ūruśūlena hastaśūlena / pādaśūlena aṅgapratyaṅgaśūlena. anatikramaṇīya
nayā vā śirorujā va valāhakaścitra kuṣṭhaśriyarccikā
kirīmalohaliṅgalagrahabhagaṇḍalavisphoṭaka apasmāra kākhorddakhyai
rvākṛtāpakṛtyaivā vaṃndhanaṃ vandhanatāḍana tarjjanā bhūtākhyanairvā /
saṃkṣepato bhagavan kāyapīḍayāvā cittapīḍayā vā dusvapnadarśanaṃ vā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994602 (0.050):
saṃkṣepato bhagavan kāyapīḍayā vā cittapīḍayā vā dusvapnadarśanena vā tat
tatkarmaparikṣayaṃ gacchati / paryavadānaṃ gacchati / prāgeva
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994609 (0.0):
saṃkṣepato bhagavan kāyapīḍayā vā cittapīḍayā vā dusvapnadarśanena vā tat / karma parikṣayaṃ gacchati / paryavadānaṃ gacchati / prāg eva
śuddhasattvānāṃ śraddhādhimuktikānāṃ yadi bhagavan catasraḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994615 (0.0):
karma parikṣayaṃ gacchati / paryavadānaṃ gacchati / prāg eva / śuddhasattvānāṃ śraddhādhimuktikānāṃ yadi bhagavan catasraḥ parṣadaś
pariṣadaścatvāro varṇā yāmā yā sāthenāpiya idamadiyama amoghapāśahṛdayaṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142022 (0.033):
niyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāste bhagavan sattvā bhaviṣyanti / ya / idaṃmadīyam amoghapāśahṛdayaṃ śroṣyanti / yaḥ kaścidabhagavan kilviṣakārī
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994483 (0.042):
bhaviṣyanti / ya idaṃ amoghapāśahṛdayaṃ śroṣyanti / yaḥ kaścid bhagavan
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994616 (0.042):
śuddhasattvānāṃ śraddhādhimuktikānāṃ yadi bhagavan catasraḥ parṣadaś / catvāro varṇaḥ māyā imadhyanāpi ya idaṃ madīyam amoghapāśahṛdayaṃ śroṣyati
śroṣyanti / udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti likhiṣyanti / likhāpayiṣyanti paryavāpsyanti anyeṣāṃ sattvānāṃ śrāvayiṣyanti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088268 (5.960):
ya imaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājamantaśaḥ śroṣyanti, / prāgevodgrahīṣyanti dhārayiṣyanti likhiṣyanti likhāpayiṣyanti vācayiṣyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027634 (0.006):
mahāsattvā veditavyāḥ, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti likhiṣyanti / udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti pravartayiṣyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027671 (0.006):
prajñāpāramitāṃ śroṣyanti likhiṣyanti udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti pravartayiṣyanti deśayiṣyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027714 (0.006):
prajñāpāramitāṃ śroṣyanti likhiṣyantyudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti pravartayiṣyanti deśayiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621002 (0.010):
kuladuhitaraś ca ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti śrutvā ca / likhiṣyanti udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621031 (0.010):
tathāgatāvaropitakuśalamūlā ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti / śrutvā ca likhiṣyanti udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621059 (0.010):
samaye uttare digbhāge śrutvā likhiṣyanti udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti tathatvāya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621094 (0.010):
ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śrutvā likhiṣyanti udgrahīṣyanti / dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti yoniśaś ca manasikariṣyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001697 (0.012):
paryavāpnuvataḥ pravartayamānasyāntikācchroṣyanti, śrutvā codgrahīṣyanti / dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti pravartayiṣyanti / na ca khalu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003038 (0.012):
jāmbūdvīpakā manuṣyā imāṃ prajñāpāramitāṃ na likhiṣyanti, nodgrahīṣyanti / na dhārayiṣyanti, na vācayiṣyanti na paryavāpsyanti na pravartayiṣyanti na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030892 (0.012):
pātayiṣyati / te saṃśayaprāptā imāṃ prajñāpāramitāṃ nodgrahīṣyanti na / dhārayiṣyanti na vācayiṣyanti na paryavāpsyanti na pravartayiṣyanti na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241208 (0.012):
satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmaḥ ya imāṃ prajñāpāramitām / udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti likhiṣyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027201 (0.012):
kuladuhitaraśca imāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti pravartayiṣyanti / deśayiṣyantyupadekṣyantyuddekṣyanti svādhyāsyanti likhiṣyanti ca,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027329 (0.012):
buddhaparigraheṇa ca imāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti udgrahīṣyanti / dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti pravartayiṣyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027562 (0.012):
prajñāpāramitāmudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti, vācayiṣyanti paryavāpsyanti / pravartayiṣyanti deśayiṣyantyupadekṣyantyuddekṣyanti svādhyāsyanti, antaśo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028113 (0.012):
tasmin kāle imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāmudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti pravartayiṣyanti deśayiṣyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031174 (0.012):
buddhaparigraheṇodgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti / pravartayiṣyanti deśayiṣyantyupadekṣyantyuddekṣyanti svādhyāsyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053137 (0.012):
samanvāgatā bhaviṣyanti ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti / / śrutvā ca udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053168 (0.012):
samanvāgatā bhaviṣyanti, ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ śroṣyanti / / śrutvā codgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059793 (0.012):
prajñāpāramitāmudgrahīṣyanti, dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti / pravartayiṣyanti deśayiṣyantyupadekṣyantyuddekṣyanti svādhyāsyanti, antaśo
antastiryagyonigatānāṃ vā sattvānāṃ karṇāpūṭasthitvā karṇajāpaṃ dāṣyanti /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994642 (0.0):
paryavāpsyati anyeṣāṃ ca sattvānāṃ śrāvayiṣyati antas tiryagyonigatānāṃ vā
imānica mantrapadāni cintayiṣyanti / apratikṣepataḥ asaṃprabhavataḥ /
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512239 (0.026):
tathemāni yathākāmaṃ cintitaṃ satataṃ mama | / prayatnaṃtu prasiddhyantu sarvamantrapadāni ca ||
aviraṃgamataḥ akaraṇataḥ niḥkleśataḥ samacintākṣepakaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994657 (0.028):
cintayiṣyati / apratikṣepataḥ arūpataḥ avikalpataḥ asaṃprabhavataḥ aciram / agamataḥ akaraṇataḥ niḥkleśataḥ samacittanikṣepataḥ virahitapañcaskandhaḥ
virahitapaṃcaskandhasvabhāvena / anena yogena buddhānusmṛtiḥ karttavyā /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994668 (0.023):
/ anena yogena buddhānusmṛtir bhāvayitavyā / tad eṣāṃ daśabhyo digbhyo
teṣāṃ daśabhyo digbhyo buddhasahasraṃ saṃmukhaṃ darśanaṃ kariṣyanti /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994674 (0.0):
/ anena yogena buddhānusmṛtir bhāvayitavyā / tad eṣāṃ daśabhyo digbhyo
atyayadeśanāṃ ca kariṣyanti / peyālaṃ / yāvatpustakalikhitaṃ vā kṛtvā gṛhe
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994675 (0.016):
buddhasahasraṃ saṃmukhaṃ darśanaṃ kariṣyanti / atyayadeśanāṃ ca kariṣyati
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11336968 (0.058):
vaśamānayiṣyāmaḥ / parabalasenābhaṅgaṃ kariṣyāmaḥ / pustakalikhitaṃ vā / kṛtvā svagṛhe sthāpayiṣyati, tasya kulaputrasya vā kuladuhiturvā
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444592 (0.063):
saṃprakāśayiṣyanti, pustakalikhitamapi kṛtvā gṛhe dhārayiṣyanti / pūjayiṣyanti, te sarve alpopāyena alpaśravaṇena ca tathāgatā bhaviṣyanti |
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994683 (0.064):
/ peyālam* / yāvat pustakalikhitaṃ kṛtvā gṛhe sthāpayiṣyati / kiṃ bahunā
sthāpayiṣyanti / kiṃ bahunā bhagavannanyonyaśraddhayā vā śroṣyanti /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994685 (0.013):
/ peyālam* / yāvat pustakalikhitaṃ kṛtvā gṛhe sthāpayiṣyati / kiṃ bahunā
svāmibhayena vā parānuttarā vā / uccagdhanahetunā vā śroṣyanti /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994697 (0.047):
bhagavann anyonyaspardhayā vā śroṣyati / svāmibhayena vā parānuvṛttyā vā / uccagghanahetunā vā śroṣyanti / jñātavyaṃ bhagavan
jñātavyamiti bhagavan paṇḍite nāryāvalokiteśvarasyānubhāvena teṣāṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994703 (0.019):
bhagavann anyonyaspardhayā vā śroṣyati / svāmibhayena vā parānuvṛttyā vā / uccagghanahetunā vā śroṣyanti / jñātavyaṃ bhagavan
karṇapuṭe śabdo niścarati / / tadyathāpi nāma bhagavan kaścidevapurūṣaścandanaṃ vā kapūraṃ vā kasturikaṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994704 (0.050):
paṇḍitenāryāvalokiteśvarasyānubhāvena teṣāṃ karṇapuṭe sthitvā sa śabdo
vā ākṛṣya paribhāṣya śilāyāṃ vā piṣṭvā ātmānaṃ lepayet / na tasya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994724 (0.025):
kesaraṃ vā kastūrikāṃ vā ākṛṣya paribhāṣya śilāyāṃ vā bhūmau vā piṣṭvā / ātmānaṃ lepayet* / na ca tasya candanasya karpūrasya kesarasya
candanasya kapurakasya kasturikāyā vā / evaṃ bhavatyanāmākṛṣṭaḥ / paribhāṣito vā gandhenāti kramiṣyāmiti / api ca gandha eva sa eva meva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6946736 (0.048):
upādāya/ tat kasya hetoḥ/ prakṛtir asyaiṣā/ gandho gandhena śūnyo
bhagavanidaṃ madoyamamoghapāśannāma hṛdayaṃ yaḥ kaścidudgrāsdya ullāpya /
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142597 (0.050):
dvaudharmmī sattvārthe naiva prāpyate / sacetme bhagavan anujānī yāt / / idaṃ hṛdayaṃ tathāgatasya purataḥ kīrtta yeyaṃ catasṛṇāṃ parṣadām
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994384 (0.050):
etad avocat* / asti mama bhagavan amoghapāśarājaṃ nāma hṛdayaṃ yan mayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947061 (0.058):
19622 {tatra katamā} anavakāraśūnyatā/ yasya dharmasya na kaścid avakāraḥ/ / avakāraṃ nāma / 19701 avikiraṇaṃ choraṇam utsargaḥ/ anavakāro 'navakāreṇa śūnyo
peyālaṃ / yāvatmāyāśabdenāpātheye nāpi pūjayeta / teṣāṃ bhagavana khakānāṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994758 (0.038):
(AphSū 162) yāvat* māyāśabdenāpātheyenāpi pūjayet* / teṣāṃ bhagavan / khaṭukāṃ sattvānāṃ sa eva kuśalahetur bhaviṣyati / yatra yatropapatsyante
sattvānāṃ sa eva kuśalamūla heturbhaviṣyati / yatra yatropapatsyante tatra
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994763 (0.021):
(AphSū 162) yāvat* māyāśabdenāpātheyenāpi pūjayet* / teṣāṃ bhagavan / khaṭukāṃ sattvānāṃ sa eva kuśalahetur bhaviṣyati / yatra yatropapatsyante
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15113182 (0.042):
bodhisattvo mahāsattvo yathāyathā sattvānāṃ kuśalamūlapariniṣpattir / bhavati tathātathā saṃcintayātmabhāvaṃ parigṛhṇāti, ayaṃ bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955265 (0.042):
22409 mahāsattvo yathā yathā sattvānāṃ kuśalamūlapariniṣpattir bhavati / 22410 sañcintayātmabhāvasa parigṛhṇāti/ ayaṃ {bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776778 (0.042):
sattvānāṃ kuśalamūlapariniṣpattir bhavati tathā tathā sañcintayātmabhāvasa
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739953 (0.063):
tathānavaropitakuśalamūlānāṃ sattvānāṃ kuśalamūlāvaropaṇaṅ karoti |
tatra virahitāśca bhaviṣyanti / śīlasamādhiprajñāpuṇyasambhāragandhena
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994770 (0.006):
khaṭukāṃ sattvānāṃ sa eva kuśalahetur bhaviṣyati / yatra yatropapatsyante / tatra tatra avirahitāś ca bhaviṣyanti
śīlasaugandhikameva karoti / yaḥ kaścit bhagavan kulaputro vā kuladuhitā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994781 (0.0):
śīlasamādhiprajñāpuṇyasaṃbhāragandhena / śīlasaugandhikam eva karoti / yaḥ
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714805 (0.0):
yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256964 (0.0):
samyaksaṃbodhau / kaḥ punar vādo ya imāṃ mahāpratisarāṃ dhāraṇīṃ śrāddhaḥ / kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā upāsikā vā
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310825 (0.0):
kaḥ punar vādo ya imāṃ mahāpratisarāṃ dhāraṇīṃ śrāddhaḥ kulaputro vā / kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā upāsikā vā rājā vā
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487557 (0.0):
'dhitiṣṭhāmaḥ / yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣurvā bhikṣuṇī
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196548 (0.0):
'dhiṣṭhāmaḥ / yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245197 (0.0):
evam ukte śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: yo hi kaścid / bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255212 (0.0):
bhagavan prajñāpāramitā. yaḥ kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274371 (0.0):
subhūtir āha: yo hi kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620276 (0.0):
śāriputra āha: yaḥ kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155110 (0.0):
śakra āha: yo hi kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā, imāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164050 (0.0):
tenābhiprakiranti sma, evañ ca vācam abhāṣanta, yo hi kaścid bhagavan / kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati (ŚsP_II 4_64)
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178234 (0.0):
aparyavasānaguṇasamanvāgatayā tayā hi kaścid bhagavan kulaputro vā / kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā pustakagatāṃ kṛtvā dhārayet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002703 (0.013):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat yo bhagavan kulaputro / vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā pustakagatāṃ kṛtvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009633 (0.013):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat yo bhagavan / kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009867 (0.013):
svayameva pratyātmaṃ pūjayet? śakra āha yo bhagavan kulaputro vā / kuladuhitā vā svayaṃ ca tathāgataśarīraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026122 (0.013):
bhagavan yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026189 (0.013):
bhagavan yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā enāṃ gambhīrāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253281 (0.013):
punar aparaṃ bhagavan yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273118 (0.013):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: yo bhagavan / kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati
vā bhikṣurvā bhikṣuṇī vā upāśako vā upāśikā vā / tadanyo vā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994786 (0.0):
kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāśako
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13880693 (0.034):
dharmabhāṇakasyêdaṃ rūpam iti cintayati vadati bhikṣur vā / bhikṣuṇī vôpāsako vôpāsikā vā | / sarvaḥ sa saddharmaṃ pratikṣipatîty ādi ||
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305332 (0.037):
na bhikṣuṇyā bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavya āvṛtam bhikṣuṇyā bhikṣum
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714805 (0.040):
yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256964 (0.040):
kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā upāsikā vā
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310825 (0.040):
kaḥ punar vādo ya imāṃ mahāpratisarāṃ dhāraṇīṃ śrāddhaḥ kulaputro vā / kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā upāsikā vā rājā vā
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487557 (0.040):
'dhitiṣṭhāmaḥ / yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣurvā bhikṣuṇī
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196548 (0.040):
'dhiṣṭhāmaḥ / yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691758 (0.043):
anyataro vā bhikṣur adhyeṣyo na punaḥ sâraṇyako bhikṣur utpīḍayitavyas
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651894 (0.049):
464.013. yaḥ punarbhikṣurityudāyī iti, so vā punaranyo 'pyevaṃjātīyah / anirgatāyāṃ rajanyāmityaprabhātāyām, anudgata ityanudite aruṇe iti, aruṇo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839992 (0.051):
bhikṣuṇīyo pārājikāyo bhavanti | yo ca bhikṣuḥ sātiyati |
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367824 (0.055):
Pāy.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur ajñātikāyā bhikṣuṇyāś
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368230 (0.055):
Pāy.44 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862888 (0.055):
221. bhagavān rājagṛhe viharati | tahiṃ dāni jetā nāma bhikṣuṇī | sā / antevāsinīṃ bhikṣuṇīhi upasaṃpādīyāna sthūlanandāṃ bhikṣuṇīm āha | ārye
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175523 (0.057):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21973726 (0.057):
utpādakaḥ kaviḥ kaścitkaściñca parivarttakaḥ / / ācchādakastathā cānyastathā saṃvargako 'paraḥ //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487836 (0.058):
dūtena cīvarace tāpanāni preṣeya so bhikṣustenopasaṃkramitvā taṃ / bhikṣumevaṃ vadeya imāni khalvāryamuddiśya itthannāmena rājñā ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530425 (0.058):
bhikṣūṇāṃ mama śraddhādhimuktānām yaduta vakkalī bhikṣuriti/ / 030.015. tato bhagavān bhikṣusahasraparivṛto vicitrāṇi prātihāryāṇi kurvan
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485523 (0.059):
prativedetha-ko bhikṣu bhikṣuṇīnāṃ chandahārako nāsti cātra
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335106 (0.059):
tenākāmakaṃ na codayeyaṃ na smārayeyam iti / utkṣiptako bhikṣur
kaścidamoghapāśahṛdayamuddisyaśuklāṣṭamyāmupavāsaṃ kuryāt / saptavārān
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994798 (0.0):
vā upāśikā vā tadanyo vā kaścit sattvaḥ amoghapāśahṛdayam uddiṣya
amoghapāśahṛdayamanālapataḥ āvarttayet / tasya bhagavan dṛṣṭa eva dharmma
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994803 (1.192):
śuklāṣṭamyām upavāsaṃ kuryāt* / saptavārān amoghapāśahṛdayam anālāpataḥ
viśatiranuśaṃsaḥ pratikāṃkṣitavyāḥ / katame viṃśatiḥ? yaduta rogāścāsya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994812 (0.021):
āvartayet* tasya bhagavan dṛṣṭa eva dharmā viṃśatir anuśaṃsāḥ / pratikāṃkṣitavyāḥ / katame viṃśati? yaduta rogāś cāsya kāye notpatsyante /
kāyenopapatsyante / utpanāścāsya rogāḥ karmmavaśena śīghraṃ prasamaṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994823 (0.025):
utpannāś cāsya rogāḥ karmavaśena śīghraṃ prasamaṃ yāsyanti /
yāsyanti / snigdhamanojñasāślakṣlagātra śca bhaviṣyati / vahujanapriyaśca
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994824 (0.028):
utpannāś cāsya rogāḥ karmavaśena śīghraṃ prasamaṃ yāsyanti / / snigdhamanojñaślakṣṇagātraś ca bhaviṣyati / bahujanapriyaś ca bhaviṣyati /
'rthemyo pratilapsyate / / agninā dahyante nodakena hrīyante / rājā na śaknoti manasā pāpahartum /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994849 (0.0):
pratimocayanti / agninā dahyate / nodakena hrīyate / na rājā śaknoti
karmāntaścāsya sphītā bhavanti / nāśaninodakabhayaṃ bhaviṣyati / na
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994860 (1.192):
manasāpahartum* / karmāntāś cāsya sphītā bhaviṣyanti / nāśaninodakabhayaṃ
vātavṛṣṭibhayaṃ bhaviṣyati / saptavārāna amoghapāśahṛdayena bhasmodakaṃ vā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994861 (0.0):
manasāpahartum* / karmāntāś cāsya sphītā bhaviṣyanti / nāśaninodakabhayaṃ / bhaviṣyati / na vātavṛṣṭibhayaṃ bhaviṣyati / saptavārān amoghapāśahṛdayena
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994869 (0.0):
bhaviṣyati / na vātavṛṣṭibhayaṃ bhaviṣyati / saptavārān amoghapāśahṛdayena
parijapya digavidigūrddhaṃ ca kṣetrasya vandho dātavya / sarvopadravā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994870 (0.062):
bhaviṣyati / na vātavṛṣṭibhayaṃ bhaviṣyati / saptavārān amoghapāśahṛdayena / bhasmodakaṃ vā parijapya digvidig adha ūrdhvaś ca kṣetrasya bandho
upaśamisyati / na ojohārā ojopaharantuṃ śaknuvanti / sarvasattvānāṃ priyo
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994888 (0.031):
dātavyaḥ / sarvopadravopaśamiṣyati / na caujohārā ojo 'pahartuṃ śaknuvanti / / sarvasattvānāṃ ca priyo bhaviṣyati mana-āpaś ca bhaviṣyati / na cāsya
bhaviṣyati / mana āpaśca bhaviṣyati / śatru bhayaṃ cāsya na bhaviṣyati /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994897 (0.0):
/ sarvasattvānāṃ ca priyo bhaviṣyati mana-āpaś ca bhaviṣyati / na cāsya
utpannacāsya śatru bhayaṃ śīghraṃ praśamaṃ yāsyati / na cāsya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994904 (0.0):
śatrubhayaṃ bhaviṣyati / utpannaś cāsya śatrubhayaṃ śīghraṃ praśamaṃ
manuṣyabhayaṃ bhaviṣyati / na kākhorddhabhayaṃ na cāsya ḍākinībhayaṃ na
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994906 (0.0):
śatrubhayaṃ bhaviṣyati / utpannaś cāsya śatrubhayaṃ śīghraṃ praśamaṃ / yāsyati / na cāsya manuṣyabhayaṃ bhaviṣyati / na ca kākhordabhayaṃ na ca
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994916 (0.0):
yāsyati / na cāsya manuṣyabhayaṃ bhaviṣyati / na ca kākhordabhayaṃ na ca / ḍākinībhayaṃ na ca tīvrāḥ kleśopakleśā bhaviṣyanti / nāgninā na viṣeṇa na
cāsya tīvrāḥ kleśopakleśā bhaviṣyanti / nāgninā na śastreṇaviṣeṇaṃ kālaṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994921 (0.0):
yāsyati / na cāsya manuṣyabhayaṃ bhaviṣyati / na ca kākhordabhayaṃ na ca / ḍākinībhayaṃ na ca tīvrāḥ kleśopakleśā bhaviṣyanti / nāgninā na viṣeṇa na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4005621 (0.039):
viṣamāparihāreṇa kālaṃ kariṣyanti, na viṣeṇa kālaṃ kariṣyanti, na śastreṇa / kālaṃ kariṣyanti, nāgninā kālaṃ kariṣyati, nodakena kālaṃ kariṣyanti, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248910 (0.039):
bhagavān āha: tena hi kauśika kulaputrā vā kuladuhitaro vā na viṣeṇa kālaṃ / kariṣyanti nāgninā na śastreṇa nodakena kālaṃ kariṣyanti yāvan na kenacid
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162818 (0.061):
ca manasikariṣyati, sa na viṣeṇa kālaṃ kariṣyati, na śastreṇa kālaṃ / kariṣyati, nāgninā kālaṃ kariṣyati, nodakena kālaṃ kariṣyati, yāvan
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477792 (0.063):
na rogo na jvaro na prajvaro na vidyāmantro na vetāḍaḥ / na vyādhinā / nāgninā na viṣodakena kālaṃ kariṣyati / vidyāmantraprayogānāṃ ca sarveṣāṃ
kariṣyanti / devatācāsya satata samitaṃ rakṣāvaraṇaguptaye sthāsyanti /
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14313276 (0.042):
caturaśītivajrakulakoṭiniyutaśatasahasrāṇi vidyādevatā nityaṃ / satatasamitaṃ tasya rakṣāvaraṇaguptiṃ kariṣyanti / caturaśītivajradūtī
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28308616 (0.046):
mahāsattvasya sarvaśokavigamo bhaviṣyati | sarvadevatāś cāsya / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti |
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150620 (0.046):
satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti, yaḥ kulaputro vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154940 (0.046):
sudarśanā devā akaniṣṭhā devās teṣāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṝṇāṃ ca / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyanti, ye imāṃ prajñāpāramitāṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14254661 (0.051):
mahāsatvasya sarvaśokavigamo bhaviṣyati / sarvadevatāś cāsya satatasamitaṃ / rakṣāvaraṇaguptiṃ vidhāsyanti / imāni cānena catvāry
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626878 (0.056):
samyaksaṃbuddhāḥ satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaṃ guptiṃ saṃvidhāsyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250798 (0.058):
tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ / saṃvidhāsyāmi ya imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyati dhārayiṣyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168534 (0.058):
satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmi, ya imāṃ prajñāpāramitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241201 (0.060):
etad avocat: vayaṃ bhagavaṃs teṣāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṝṇāṃ ca / satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmaḥ ya imāṃ prajñāpāramitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249811 (0.060):
satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmaḥ, śāstāram iti bhagavaṃs taṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354331 (0.060):
kuladuhitṝṇāṃ ca satatasamitaṃ rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmo ya imāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164081 (0.060):
bhagavaṃs tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā satatasamitaṃ / rakṣāvaraṇaguptiṃ saṃvidhāsyāmaḥ. tat kasya hetoḥ? śāstāram eva bhagavaṃs
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23355368 (0.063):
gurukartavyā mānayitavyāḥ pūjayitavyāḥ, satatasamitaṃ cāsya / rakṣāvaraṇaguptiḥ saṃvidhātavyā, mānsa kauśika satkartavyaṃ gurukartavyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23355402 (0.063):
gurukartavyo mānayitavyaḥ pūjayītavyaḥ satatasamitaṃ cāsya / rakṣāvaraṇaguptiḥ saṃvidhātavyā, yac ca kauśikāyaṃ trisāhasramahāsāhasro
yatra yatropapatsyante tatra tatrāvirahitaśca bhaviṣyati / maitrīkarūṇāmuditopekṣāyāḥ / ime viśatiranuśaṃsāḥ pratikāṃkṣitavyaḥ /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994937 (0.054):
śastreṇa kālaṃ kariṣyanti / yatra yatropapatsyante tatra tatrāvirahitāś ca / bhaviṣyanti maitrīkaruṇāmuditopekṣayā / ime viṃśatir anuśaṃsāḥ
aparānaṣṭau dharmān pratilapsyante / katamānaṣṭau? maraṇakālasamaye
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994946 (0.0):
bhaviṣyanti maitrīkaruṇāmuditopekṣayā / ime viṃśatir anuśaṃsāḥ / pratikāṃkṣitavyāḥ / / aparān aṣṭau dharmān pratilapsyante / katamān aṣṭau? maraṇakāle
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9903155 (0.030):
kariṣyati, so 'ṣṭāvutkṛṣṭān dharmān pratilapsyate / katamānaṣṭau? tadyathā
āryāvalokiteśvaro bhikṣurūpeṇa sammukhadarśanaṃ dāsyanti // 1 //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994950 (0.015):
aparān aṣṭau dharmān pratilapsyante / katamān aṣṭau? maraṇakāle / āryāvalokiteśvaro bhikṣurūpeṇa saṃmukhaṃ darśanaṃ dāsyati / sukhena kālaṃ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1888293 (0.059):
atha vajraviśvo bodhisatva imāṃ svavidyottamāmabhāṣat oṃ karmasamaye hūṃ / atha bhagavānāryāvalokiteśvaro bodhisatva idaṃ
sasukhenakālaṃ kariṣyati // 2 // na bhrāntadṛṣṭirbhaviṣyati // 3 // na
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994961 (0.0):
āryāvalokiteśvaro bhikṣurūpeṇa saṃmukhaṃ darśanaṃ dāsyati / sukhena kālaṃ / kariṣyati / na bhrāntadṛṣṭir (AphSū 163) bhaviṣyati / na hastavikṣepaṃ
hastavikṣepaṃ kariṣyati // 4 // na pādavikṣepaṃ kariṣyati // 5 //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994967 (0.0):
kariṣyati / na bhrāntadṛṣṭir (AphSū 163) bhaviṣyati / na hastavikṣepaṃ / kariṣyati / na pādavikṣepaṃ noccāraṃ na prasrāvaṃ na cārūḍhaḥ kālaṃ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23696470 (0.0):
cakṣuvibhramaścāsya na bhaviṣyati............... stavikṣepaṃ ca kariṣyati / 3 na pādavikṣepaṃ ca kariṣyati / 4 noccāraṃ kariṣyati / 5 na prasrāvaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9791650 (0.0):
cakṣuvibhramaś cāsya na bhaviṣyati 2 na hastavikṣepaṃ / 4 ca kariṣyati 3 na pādavikṣepaṃ ca kariṣyati / 4 noccāraṃ kariṣyati / 5
noccāraṇannaprasrāvaṃ na cārūḍha kālaṃ kariṣyati // 6 // sukhapratiṣṭhita
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994979 (0.021):
kariṣyati / na pādavikṣepaṃ noccāraṃ na prasrāvaṃ na cārūḍhaḥ kālaṃ / kariṣyati / supratiṣṭhitasmṛtir bhaviṣyati / nādhomukhaḥ kālaṃ kariṣyati /
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23696466 (0.060):
cakṣuvibhramaścāsya na bhaviṣyati............... stavikṣepaṃ ca kariṣyati / 3 na pādavikṣepaṃ ca kariṣyati / 4 noccāraṃ kariṣyati / 5 na prasrāvaṃ
smṛtirbhaviṣyati // 7 // nādhomukhakālaṃ kariṣyati // 8 // maraṇakāle
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994987 (0.0):
kariṣyati / na pādavikṣepaṃ noccāraṃ na prasrāvaṃ na cārūḍhaḥ kālaṃ / kariṣyati / supratiṣṭhitasmṛtir bhaviṣyati / nādhomukhaḥ kālaṃ kariṣyati /
akṣayapratibhānaṃ cāsya bhaviṣyati / yatra cāsya buddhakṣetre / praṇidhistatropapattirbhaviṣyati / avirahitaśca kalyānamitrā bhaviṣyanti /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994995 (0.0):
kariṣyati / supratiṣṭhitasmṛtir bhaviṣyati / nādhomukhaḥ kālaṃ kariṣyati / / maraṇakāle 'kṣayapratibhānaṃ cāsya bhaviṣyati / yatra yatra cāsya
dine dine triṣkālaṃ triṇi vārān pariāvarttayitavyaṃ /
madyamāṃsapālāṇḍuguṃ kṛtocchiṣṭhaṃ viṣayardhinājyate varjjayitavyaṃ / ayaṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456982 (0.033):
(21) trijanmacatuḥpañcaṣaṭsaptajanmodbhavais taiś ca nāraiḥ / (22) śubhaiḥ phalguṣais tarpyase madyamāṃsapriye
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422990 (0.034):
nākākṣādikṛtaikāryaviṣayatve 'svatantratā |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9872188 (0.035):
mantravicārakairhastapralehakairnayācanakairanāmantraṇakairanekamūlikairamatsyamāṃsakairavārṣikaiḥ / surātuṣodakarvajanairekatripañcasaptakulabhikṣāgrahaṇairmūlaphalaśaivālakakuśapatragomayagomūtrapāyasadadhisarpiḥ
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25423472 (0.048):
niśaṃbhaśuṃbhasaṃhatrī madhumāṃsāsavapriyā // ŚivP_7.2,31.90ab/
cāmoghapāśahṛdayo nāma dharmaparyāyaḥ sarvasatvānāṃ ca valāvalaṃ jñātvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss09u.htm.txt) 16710521 (0.054):
yena mayā sarvasatvānāṃ vivādôtsārayitavyaḥ | / so 'haṃ svayam eva vivadāmi |
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995020 (0.055):
varjyaḥ / ayaṃ cāmoghapāśahṛdayaṃ nāma dharmaparyāyaḥ sarvasattvānāṃ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2951904 (0.062):
evamātmānabheva sarvātmatvena ācāryagamābhyāṃ śrutvā, matvā tarkato
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2057261 (0.063):
yanmanuṣyagatau bhavati | (pṛ) kena karmaṇā punarātmasañjananī bhavati | / (u) sattvānāmavihiṃsanena karmaṇā pratilabhate | kasmāt | maraṇakāla
śrāvayitavyam / ācāryamuṣṭirna karttavyāḥ / yasmādvigato
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995029 (0.051):
balābalaṃ jñātvā śroṣayitavyaḥ / ācāryamuṣṭir na kartavyā / yasmād dhi
malamātsaryobyāpagato bodhisattvā bhavanti / satvānāmārthakaraṇena
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342989 (0.055):
prasaviṣyathe '; ti / sarva mantrāśca na pratikṣeptavyāḥ / / sarvabuddhabodhisattvāśca na visaṃvādanīyāḥ / gururārādhanīyaśceti /
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9789842 (0.063):
5 śāntapraśānta-upaśāntamānaso kalpavikalpāpagato niraṃgaṇaḥ / sarveñjanāmanyanavipramuktaḥ sa śīlavān
buddhabodhiḥ prāpyate bodhirityucyate prajñāsattva ityupāyaḥ // etau
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552385 (0.039):
alambhātsarvadharmāṇāmanupalambhātsarvadharmāṇāṃ bodhirityucyate / evaṃ / buddhabodhirityucyate, na punaryathocyate / yena suvikrāntavikrāmin
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995050 (0.048):
bodhiḥ prāpyate bodhisattvānāṃ gaṇanāṃś ca gacchanti / bodhir ity ucyate
Nagarjuna: Ratnavali, 3 (nrat_4_u.htm.txt) 28818679 (0.053):
mahāyānaprasādena taduktācaraneṇa ca | / prāpyate 'nuttarā bodhiḥ sarvasaukhyāni cāntarā || RATNA_04.98
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12551548 (0.063):
hyeṣā bodhiḥ, anutpannaiṣā bodhiḥ, anabhisaṃvṛttaiṣā bodhiḥ, alakṣaṇaiṣā / bodhiḥ / na cāsyāṃ sattvaḥ saṃvidyate, nopalabhyate / na bodhiḥ sattvatayā
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28753337 (0.064):
tenocyate bodhisattvā iti / tatkasya hetoḥ? akalpitā avikalpitā hi bodhiḥ, / aviṭhapitā hi bodhiḥ, anupalambhā hi bodhiḥ / na hi
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552366 (0.064):
akalpitā avikalpitā hi bodhiḥ, aviṭhapitā hi bodhiḥ, anupalambhā hi bodhiḥ
dvaudharmmī sattvārthe naiva prāpyate / sacetme bhagavan anujānī yāt /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115061 (0.024):
upalabhyate. tat kasya hetoḥ? anupalaṃbho hi prāpti sā na anupalaṃbhena / prāpyate na punar upalaṃbhena prāpyate. (63)
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142277 (0.050):
bhagavanidaṃ madoyamamoghapāśannāma hṛdayaṃ yaḥ kaścidudgrāsdya ullāpya /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23877071 (0.063):
* paśupater iti kāryakāraṇayoḥ prasādasya coddeśaḥ / tasmāt prasādāt sa / duḥkhāntaḥ prāpyate / na tu jñānavairāgyadharmaiśvāryatyāgamātrād ity
idaṃ hṛdayaṃ tathāgatasya purataḥ kīrtta yeyaṃ catasṛṇāṃ parṣadām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250923 (0.052):
prajñāpāramitāṃ bhāṣyamāṇānāṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ purato nāvalīnacittatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168665 (0.055):
punar aparaṃ kauśika tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā imāṃ / prajñāpāramitāṃ bhāṣyamānasya catasṛṇāṃ parṣadāṃ purato 'nācalayatā
arthāyabodhisattvaṃ mahāsattvametadavocata / bhāṣatvaṃ śuddhasattvāya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995086 (0.058):
atha khalu bhagavān āryāvalokiteśvaro bodhisattvaṃ mahāsattvam etad / avocat* / bhāṣasva śuddhasattvāya yasyedānīṃ kālaṃ manyase / anumoditaṃ
yasyedāniṃ kāla manyase / / anumoditaṃ tathāgatena paścime kāle paścime samaye bodhisattvayānikānāṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995099 (0.023):
avocat* / bhāṣasva śuddhasattvāya yasyedānīṃ kālaṃ manyase / anumoditaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087879 (0.047):
api tu khalu punaḥ subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani bodhisattvā / mahāsattvāḥ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621069 (0.048):
bhagavān āha: kiṃ cāpi śāriputra paścime kāle paścime samaye uttare
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14296909 (0.052):
paścime samaye paścime kāle paścimake tathāgate 'nuttarāyāṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521441 (0.053):
sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime (Vajraṭ_165) samaye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617877 (0.056):
svalābhasaṃtuṣṭāśca te samantabhadra dharmabhāṇakā bhaviṣyanti | yaḥ / samantabhadra paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617065 (0.057):
ahaṃ bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617287 (0.057):
ye ca bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcāśatyāṃ bhikṣavo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089762 (0.058):
ārāgitāḥ, ārāgya na virāgitāḥ, yacca paścime kāle paścime samaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620989 (0.058):
bhaviṣyati. tatra śāriputra paścime kāle paścime samaye te kulaputrāḥ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360909 (0.058):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūto bhagavantam etad avocat - ahaṃ bhagavan / paścime kāle paścime samaye teṣāṃ śrāddhānāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṝṇāṃ ca
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035861 (0.059):
kariṣyati paścime kāle paścime samaye sarvasattvānām /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6588439 (0.061):
yaḥ kaścid bhaiṣajyarāja bodhisattvo mahāsattvastathāgatasya / parinirvṛtasya paścime kāle paścime samaye imaṃ dharmaparyāyaṃ catasṛṇāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592812 (0.061):
saṃprakāśayiṣyāmastathāgatasya parinirvṛtasya paścime kāle paścime samaye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594314 (0.061):
punaraparaṃ mañjuśrirbodhisattvo mahāsattvastathāgatasya parinirvṛtasya / paścime kāle paścime samaye saddharmavipralope vartamāne imaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781194 (0.061):
parigraheṇa tathāgatasya parinirvṛtasya paścime kāle paścime samaye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593578 (0.062):
dharmaparyāyaṃ paścime kāle paścime samaye saṃprakāśayitavyaḥ | kathaṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620968 (0.062):
śāriputra āha: vaistārikī punar iyaṃ bhagavan gambhīrā prajñāpāramitā / paścime kāle paścime samaye uttarasyāṃ diśi bhaviṣyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620980 (0.062):
prajñāpāramitā paścime kāle paścime samaye uttarasyāṃ diśi vaistārikī
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6596128 (0.063):
mama parinirvṛtasya paścime kāle paścime samaye imaṃ dharmaparyāyaṃ
pitṛkāryakariṣyanti / atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141892 (0.0):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanādekāṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994355 (0.0):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād ekāṃsam
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995109 (0.0):
tathāgatena paścimakāle paścimasamaye bodhisattvayānikānāṃ pitṛkāryaṃ / kariṣyati /
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404776 (0.0):
ca / atha khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460835 (0.0):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926081 (0.0):
atha khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo yena
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444293 (0.0):
atha khalu bodhisattvo mahāsattvo āryāvalokiteśvaro utthāya
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444411 (0.0):
sidhyanti || / atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104799 (5.960):
kimasmābhiḥ kartavyam? atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo / mahāsattvastasyāstamondhakārāyā bhūmyāḥ saṃprasthitaḥ / atha te
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105399 (5.960):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasmātsiṃhaladvīpādavatīrya
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405225 (0.002):
udgṛhītaṃ camayā hṛdayamanumoditam / bhāṣadhvaṃ kulaputra / tataḥ / khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattva utthāyasanādekāṃsamuttarāsaṅga kṛtvā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099456 (0.008):
athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastaṃ ca sattvanikāyaṃ dṛṣṭvā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099869 (0.008):
āryāvalokiteśvarasya kāyāt, athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101644 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasyā rūpamayyā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101906 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo rājānaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103861 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasya ca balerasurendrasya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104670 (0.008):
supariśuddhakāyāśca te satpuruṣā bhaviṣyanti // / atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva evaṃ teṣāṃ yakṣarākṣasānāṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104752 (0.008):
tavādarśanāt kathaṃ tiṣṭhāmaḥ? atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo / mahāsattvastāṃśca yakṣarākṣasānetadavocat - anekāni ca mayā kulaputrāḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105496 (0.008):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo sattvaparipākaṃ kṛtvā tasyā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105537 (0.008):
yāvat sattvān paśyanti sma parasparaṃ māṃsabhakṣaṇaṃ kurvāṇān / atha / āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastānevamāha - kasmādbhoḥ, yūyaṃ
'nibhiṣanayano bhūtvā bhagavanta metadabocata / śṛṇu me bhagavan
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995110 (0.056):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo 'nimiṣanayano bhūtvā
sarvabodhisattva namaskṛtamidaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995127 (0.0):
bhagavantam etad avocat* / śṛṇu me bhagavan / sarvabuddhabodhisattvanamaskṛtam idaṃ vimokṣamukhamaṇḍalaṃ bahujanahitāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843912 (0.049):
kalyāṇaṃ veditavyamātmahitāya parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586816 (0.049):
rocate tathā tadā tathāgatā loka utpadyante bahujanahitāya bahujanasukhāya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242775 (0.049):
parahitāya ca (DhskD 18r9) bahujanahitāya bahujanasukhāya ca / ātmanā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243015 (0.049):
parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya ca / ātmanā śraddhāsaṃpanno
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243100 (0.049):
parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya (DhskD 19r2) ca //
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7087630 (0.049):
(EĀ.Trip 18.12) eko dharmo loka utpadyate bahujanahitāya bahujanasukhāya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467461 (0.049):
yathedaṃ brahmacaryaṃ cira(sthitikaṃ bha)viṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya (lokānu)kaṃpāyārthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇām ||
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19110917 (0.049):
śrāvakān udyojayeyaṃ carata bhikṣavaś caryāṃ (MAV 124) bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukaṃpāya arthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇāṃ yadā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112835 (0.049):
bhikṣavaś caryāṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyārthāya hitāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612997 (0.049):
āśvasto āśvāseyaṃ parinirvṛto parinirvāpayeyaṃ taṃ bhaveyaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613119 (0.049):
yathāpi ahaṃ etarahiṃ / taṃ bhaviṣyasi bahujanahitāya bahujanasukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615743 (0.049):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāya mahato janakāyasyārthāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615856 (0.049):
bhaveyaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāya mahato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636780 (0.049):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukaṃpāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652635 (0.049):
bhaviṣyasi bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāyai mahāto
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652752 (0.049):
bhagavāṃ kāśyapo etarahiṃ // tad bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697311 (0.049):
dhārayiṣyanti bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697483 (0.049):
śrutvā tathatvāya dhārayiṣyanti / taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18747284 (0.049):
cārikāṃ care bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāye mahato
bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031402 (0.0):
tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya, hitāya sukhāya devānāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031546 (0.0):
samyaksaṃbuddhā daśadiśi loke tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya, hitāya sukhāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24823648 (0.0):
apyātma hitāya api parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāyai arthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇām / tatrāyaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836516 (0.0):
bahujanahitāya [bahujanasukhāya] lokānukampāyai arthāya hitāya sukhāya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24843914 (0.0):
kalyāṇaṃ veditavyamātmahitāya parahitāya bahujanahitāya bahujanasukhāya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637222 (0.0):
avaivartikacakraṃ nāma dhārmikaṃ dharmacakraṃ pravartitavān bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai, arthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831284 (0.0):
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831460 (0.0):
tadbhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896331 (0.0):
tadbhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato / janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca / parihāsyante
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896398 (0.0):
pratiśrutam / tadbhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467462 (0.0):
yathedaṃ brahmacaryaṃ cira(sthitikaṃ bha)viṣyati bahujanahitāya / bahujanasukhāya (lokānu)kaṃpāyārthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇām ||
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5193949 (0.0):
parinirvāpaṇīṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukaṃpāyai mahato / janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca //
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19110918 (0.0):
śrāvakān udyojayeyaṃ carata bhikṣavaś caryāṃ (MAV 124) bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukaṃpāya arthāya hitāya sukhāya devamanuṣyāṇāṃ yadā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613004 (0.0):
āśvasto āśvāseyaṃ parinirvṛto parinirvāpayeyaṃ taṃ bhaveyaṃ bahujanahitāya / bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613127 (0.0):
lokānukaṃpāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613260 (0.0):
samyaksaṃbodhaye vyākṛto taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613267 (0.0):
lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614355 (0.0):
parinirvāpayeyaṃ / taṃ bhaveyaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya / lokānukaṃpāya mahato janakāyasyārthāya sukhāya hitāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614363 (0.0):
lokānukaṃpāya mahato janakāyasyārthāya sukhāya hitāya devānāṃ ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18638265 (0.0):
bhaveyaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasya
nāmastryadhvānugatapratiṣṭhitebhya sarvabuddhabodhisattvebhyo namaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995151 (0.0):
bahujanasukhāya lokānukampāya mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya / vimokṣārthāya / nāmas tryadhvānugatapratiṣṭhitebhyaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559336 (0.019):
|| namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namaḥ / sarvatathāgatapratyekabuddhāryaśrāvakebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyaśca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669566 (0.030):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342187 (0.039):
sarvabuddhapratyekabuddhāryaśrāvakamahābodhisattvebhya āryānāryebhyo
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18539775 (0.045):
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / ñ1.1 evaṃ mayā śru[tam eka{smin}?] samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24367155 (0.048):
om namaḥ śrīratnatrayāyaḥ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11455740 (0.050):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyo 'pratihataśāsanebhyaḥ / om hana hana
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830490 (0.052):
daśadiganantāparyantalokadhātupratiṣṭhitasarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524180 (0.052):
oṃ namo daśadiganantāparyantalokadhātupratiṣṭhitebhyaḥ / sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo 'tītānāgata-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405488 (0.052):
daśadiganantāparyantalokadhātupratiṣṭhitebhyaḥ / sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27453484 (0.055):
namo namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || namo bhagavatyā / āryaprajñāpāramitāyai ||
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9565492 (0.062):
kariṣyāmi yathā sarvajñatvaṃ prāpya eteṣāṃ dharmatāmavabodhayeyamiti / / tataḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ pūjāstotropahāraṃ kṛtvā
Vimsatikakarika (bsa023_u.htm.txt) 16544613 (0.064):
// namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / Viṃśatikākārikā (Vk)
pratyekabuddhāryaśrāvaka saṃghebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyo namaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995158 (0.0):
vimokṣārthāya / nāmas tryadhvānugatapratiṣṭhitebhyaḥ / sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / namaḥ pratyekabuddhāryaśrāvakasaṃghebhyo
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142703 (0.013):
mahādānapataye / namaḥ āryāmaitreyapramukhebhyo mahābodhisattvasaṃghebhyaḥ / namo 'tītānāgatapratyutpannebhyastathāgatebhyo 'rhatsaṃmyakasambuddhebhyo
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830494 (0.015):
daśadiganantāparyantalokadhātupratiṣṭhitasarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524185 (0.015):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo 'tītānāgata-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405493 (0.015):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11342187 (0.016):
sarvabuddhapratyekabuddhāryaśrāvakamahābodhisattvebhya āryānāryebhyo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559341 (0.018):
|| namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namaḥ / sarvatathāgatapratyekabuddhāryaśrāvakebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyaśca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669567 (0.027):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ //
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730490 (0.028):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyo namaḥ |
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142804 (0.030):
/ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya / namo atītānāgata / pratyutpannebhyo buddhebhyo bhagavadbhyaḥ // tadyathā //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995307 (0.030):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya / namo / 'tītānāgatapratyutpannebhyo buddhebhyo bhagavadbhyaḥ / tadyathā Ō
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405253 (0.030):
āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya / namaḥ / atītānāgatapratyutpannebhyaḥ sarvatathāgatebhyo 'rhad bhyaḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846130 (0.030):
sarvatathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ | namaḥ kṣemaṅkarasya tathāgatasya namo
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911671 (0.039):
1. buddhakṣetrapariśuddhinidānam namaḥ sarvātītapratyutpannānāgatebhyo / buddhabodhi- sattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608285 (0.040):
bhikṣor vyākaraṇaṃ // / ___evaṃ namo 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ saṃbuddhebhyaḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608061 (0.041):
[_Mvu_1.1_] oṃ namaḥ śrīmahābuddhāya atītānāgatapratyutpannebhyaḥ / sarvabuddhebhyaḥ // / ___mahāvastuye ādi // catvāri imāni bodhisatvānāṃ bodhisatvacaryāṇi //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11424816 (0.043):
sagaurava sarvabuddhabodhisattveṣu pratyekabuddhāryaśrāvaka sarvadeva
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994507 (0.043):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhapratikṣepakaḥ saced
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9561344 (0.043):
manasikuru bhāvaya / sarvabuddhabodhisattvārya / śrāvakapratyekabuddhapṛthagjanānām ātmanaśca atītānāgatapratyutpannāni
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11351337 (0.043):
sarvabuddhabodhisattvapratyekabuddhāryaśrāvakamāhātmyadharmamudbhāvanatāyai
samyaggatānāṃ / namaḥ samyakapratipannānā / namaḥ śāradvatīputrāya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995159 (0.031):
sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / namaḥ pratyekabuddhāryaśrāvakasaṃghebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ / namaḥ samyaggatānām* / (AphSū 164) namaḥ
mahādānapataye / namaḥ āryāmaitreyapramukhebhyo mahābodhisattvasaṃghebhyaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995175 (1.788):
samyakpratipannānām* / namaḥ śāradvatīputrāya mahāmataye / namaḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039880 (0.056):
'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ sarvadharmamahāsaṃghebhyaḥ. / namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya, namaḥ saptānāṃ
namo 'tītānāgatapratyutpannebhyastathāgatebhyo 'rhatsaṃmyakasambuddhebhyo
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405255 (0.011):
āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya / namaḥ / atītānāgatapratyutpannebhyaḥ sarvatathāgatebhyo 'rhad bhyaḥ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142680 (0.013):
pratyekabuddhāryaśrāvaka saṃghebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyo namaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995156 (0.013):
sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / namaḥ pratyekabuddhāryaśrāvakasaṃghebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ / namaḥ samyaggatānām* / (AphSū 164) namaḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846131 (0.013):
sarvatathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ | namaḥ kṣemaṅkarasya tathāgatasya namo
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730490 (0.020):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyo namaḥ |
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142804 (0.024):
/ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya / namo atītānāgata / pratyutpannebhyo buddhebhyo bhagavadbhyaḥ // tadyathā //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995307 (0.024):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya / namo / 'tītānāgatapratyutpannebhyo buddhebhyo bhagavadbhyaḥ / tadyathā Ō
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039879 (0.032):
namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyo 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ sarvadharmamahāsaṃghebhyaḥ.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524185 (0.036):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo 'tītānāgata- / pratyutpannebhyaḥ. / namo 'mitābhāya. namo 'mitāyuṣe. namo 'cintyaguṇāka-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405493 (0.036):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ | namo 'mitābhāya | namo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608286 (0.036):
bhikṣor vyākaraṇaṃ // / ___evaṃ namo 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ saṃbuddhebhyaḥ //
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911670 (0.036):
1. buddhakṣetrapariśuddhinidānam namaḥ sarvātītapratyutpannānāgatebhyo / buddhabodhi- sattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608063 (0.038):
[_Mvu_1.1_] oṃ namaḥ śrīmahābuddhāya atītānāgatapratyutpannebhyaḥ / sarvabuddhebhyaḥ //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559340 (0.046):
sarvatathāgatapratyekabuddhāryaśrāvakebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyaśca / bodhisattvebhyaḥ ||
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995287 (0.048):
tathāgatāya / namo ratnaprabhāseśvararājāya tathāgatāya / namo
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2171803 (0.062):
namaḥ siṃharathinyai ca $ śūlinyai ca namo namaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19181876 (0.062):
namaḥ siṃharathinyai ca śūlinyai ca namo namaḥ /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995200 (0.063):
suvarṇavarṇasupratibhāsavinivartiteśvararājāya tathāgatāya / namaḥ / siṃhavikrīḍitarājāya tathāgatāya / namo amitābhāya tathāgatāya / namaḥ
Dipankarasrijnana (bsa037_u.htm.txt) 18541068 (0.063):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / sarvātītādyabuddhānāṃ janakatvāt pitarau tathā /
tathāgatāya / namo vipaśvine tathāgatāya / namaḥ śikhine tathāgatāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608254 (0.023):
abhijibhikṣuvyākaranaṃ // namo vipaśyine tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya // namo krakutsaṃdāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995288 (0.027):
tathāgatāya / namo ratnaprabhāseśvararājāya tathāgatāya / namo
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995232 (0.028):
samantaraśmyudgataśrīkūṭarājāya tathāgatāya / namo vipaśyine tathāgatāya / / namaḥ śikhine tathāgatāya / namo viśvabhuve tathāgatāya / namaḥ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311628 (0.030):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / (Sitā 148) namo bhagavate śikhine / tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate viśvabhuve
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311640 (0.032):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate krakucchandāya
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311580 (0.032):
vajradharasāgaragarjine tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo / bhagavate bhaiṣajyaguruvaidūryaprabharājāya tathāgatāyārhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942272 (0.034):
udīrayati ghoṣam anuśrāvayati namas tathāgatāyārhate samyaksambuddhāyeti/ / tatas te nairayikāḥ sattvās taṃ buddhaghoṣaṃ śrutvā sukhaṃ pratilabhante/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942331 (0.034):
ghoṣam anuśrāvayati namas tathāgatāyārhate samyaksambuddhāyeti/ tatas te
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311619 (0.035):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate padmottararājāya / tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddāya / namo bhagavate vipaśyine
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256503 (0.039):
namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya / / namaḥ samantebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ //
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874504 (0.039):
namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya / namaḥ samantebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ / oṃ giri giri
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995203 (0.046):
siṃhavikrīḍitarājāya tathāgatāya / namo amitābhāya tathāgatāya / namaḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846124 (0.046):
bhagavate 'kṣobhyāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | oṃ namaḥ / sarvatathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311566 (0.050):
bhagavate amitābhāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311674 (0.051):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate ratnaketurājāya / tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate samantabhadrāya
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311598 (0.052):
samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate amoghasiddhaye tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate supuṣpitasālendrarājāya
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311653 (0.053):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate kanakamunaye / tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate kāśyapāya
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311667 (0.053):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate śākyamunaye / tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate ratnacandrāya
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311695 (0.056):
vikasitakamalottaragandhaketurājāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / / ebhyo namaskṛtvā imāṃ bhagavatīṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28749172 (0.064):
kṛtakarapuṭāñjalir namas tasmai bhagavate tathāgatāyārhate / samyaksambuddhāyācintyācintāmaṇaye 'nuttarāya puṇyakṣetrāyety uktvā
arhate samyak sambuddhāya / namo viśvabhuve tathāgatāya / namaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995232 (5.960):
samantaraśmyudgataśrīkūṭarājāya tathāgatāya / namo vipaśyine tathāgatāya / / namaḥ śikhine tathāgatāya / namo viśvabhuve tathāgatāya / namaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608251 (0.035):
nāma tathāgato 'rhaṃ samyaksaṃbuddha ity evamādi vistareṇodīrayiṣyaṃ / abhijibhikṣuvyākaranaṃ // namo vipaśyine tathāgatāyārhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942272 (0.041):
udīrayati ghoṣam anuśrāvayati namas tathāgatāyārhate samyaksambuddhāyeti/ / tatas te nairayikāḥ sattvās taṃ buddhaghoṣaṃ śrutvā sukhaṃ pratilabhante/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942331 (0.041):
ghoṣam anuśrāvayati namas tathāgatāyārhate samyaksambuddhāyeti/ tatas te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608176 (0.048):
anulomacaryāyāṃ pratiṣṭhitena [katamā nivartanacaryā] // namo dīpaṃkarāya / tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / yenāyaṃ bhagavān prathamata evaṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12164812 (0.048):
8.1.32.3 pramodāya namaḥ / 8.1.32.4 pramukhāya namaḥ / 8.1.32.5 durmukhāya namaḥ / 8.1.32.6 vighṇa kartre namaḥ
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311640 (0.050):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate krakucchandāya
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311580 (0.050):
vajradharasāgaragarjine tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo / bhagavate bhaiṣajyaguruvaidūryaprabharājāya tathāgatāyārhate
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311618 (0.050):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddāya / namo bhagavate vipaśyine
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256503 (0.053):
namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya / / namaḥ samantebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ //
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874504 (0.053):
namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya / namaḥ samantebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ / oṃ giri giri
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846123 (0.055):
bhagavate 'kṣobhyāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | oṃ namaḥ / sarvatathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18959209 (0.059):
(AVŚ_11,2.30c) idaṃ mahāsyebhyaḥ śvabhyo akaraṃ namaḥ ||30|| / (AVŚ_11,2.31a) namas te ghoṣiṇībhyo namas te keśinībhyaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18932936 (0.059):
(AVŚ_6,13.2c) sumatyai mṛtyo te namo durmatyai te idaṃ namaḥ ||2|| / (AVŚ_6,13.3a) namas te yātudhānebhyo namas te bheṣajebhyaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18936523 (0.059):
(AVŚ_6,90.3a) namas te rudrāsyate namaḥ pratihitāyai | / (AVŚ_6,90.3c) namo visṛjyamānāyai namo nipatitāyai ||3||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18976710 (0.059):
(AVŚ_17,1.22a) udyate nama udāyate nama uditāya namaḥ | / (AVŚ_17,1.22c) virāje namaḥ svarāje namaḥ samrāje namaḥ ||22||
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3719026 (0.060):
namaste viśvarūpāya jyotīrūpāya te namaḥ / / namaḥ svayaṃbhave nityaṃ jagaduddhārahetave // BuSto_90.1 //
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18506935 (0.062):
rudrāya namaḥ namo vaiśravaṇāya namo marutānāṃ namaḥ prāsakā
krakucchandāya tathāgatāya / namaḥ kanakamunaye tathagatāya / namaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995240 (0.0):
samantaraśmyudgataśrīkūṭarājāya tathāgatāya / namo vipaśyine tathāgatāya / / namaḥ śikhine tathāgatāya / namo viśvabhuve tathāgatāya / namaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608250 (0.035):
abhijibhikṣuvyākaranaṃ // namo vipaśyine tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya // namo krakutsaṃdāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316024 (0.044):
namaḥ śākyamunaye tathāgatāyârhate samyaksaṃbuddhāya | / namo vajrapramardine |
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995287 (0.048):
tathāgatāya / namo ratnaprabhāseśvararājāya tathāgatāya / namo
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311640 (0.050):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate krakucchandāya
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311580 (0.050):
vajradharasāgaragarjine tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo / bhagavate bhaiṣajyaguruvaidūryaprabharājāya tathāgatāyārhate
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311617 (0.050):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddāya / namo bhagavate vipaśyine
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256503 (0.053):
namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya / / namaḥ samantebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ //
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874504 (0.053):
namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya / namaḥ samantebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ / oṃ giri giri
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846123 (0.055):
bhagavate 'kṣobhyāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | oṃ namaḥ / sarvatathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
kāśyapāya tathāgatāyā / namaḥ śākyamunaye tathagatāryārhate
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995241 (5.960):
krakucchandāya tathāgatāya / namaḥ kanakamunaye tathāgatāya / namaḥ / kāśyapāya tathāgatāyā / namaḥ śākyamunaye tathāgatāyārhate
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444511 (0.043):
prajñāpāramitāhṛdayamāgrahītavyam - namo ratnatrayāya | namaḥ śākyamunaye
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608104 (0.057):
pravartamānena // namo 'tītāya śākyamunaye tathāgatāyārhate
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566510 (0.061):
parṇaśadāya parṇāya namaścābhighnate namaḥ / / nama udguramāṇāya namaḥ ākhidate namaḥ // Valc_2,20.60 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536180 (0.062):
pratiśravāya ca namaḥ pathyāya ca srutyāya ca namo nādyāya ca vaiśantāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14316023 (0.062):
namaḥ śākyamunaye tathāgatāyârhate samyaksaṃbuddhāya |
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2166223 (0.064):
dhāvadbhyaśca dravadbhyaśca $ prasthitebhyo namo namaḥ & / namo munibhyo gāyadbhyo % japadbhyaśca namo namaḥ // SkP_25.45 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19176299 (0.064):
dhāvadbhyaśca dravadbhyaśca prasthitebhyo namo namaḥ / / namo munibhyo gāyadbhyo japadbhyaśca namo namaḥ // SkP_25.45 //
samyaksambuddhāya // tadyathā // / om mune mune mahāmunaye svāhā / om same same mahāsame rakṣa rakṣa māṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995251 (0.0):
kāśyapāya tathāgatāyā / namaḥ śākyamunaye tathāgatāyārhate / samyaksambuddhāya / tadyathā Ō / oṃ mune mune mahāmunaye svāhā / oṃ śame śame mahāśame rakṣa rakṣa māṃ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25303529 (0.0):
tataḥ paścād yogino hṛdayamadhye 'kāreṇa candramaṇḍalaṃ tasyopari / / oṃ mune mune mahāmunaye svāhā /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25303898 (0.0):
oṃ sarvavid jaḥ huṃ vaṃ hoḥ samayas tvaṃ samaya hoḥ / / oṃ mune mune mahāmunaye svāhā / trir uccārayet sāmānyam api /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25305608 (0.0):
(Sdp 172) / oṃ mune mune mahāmunaye svāhā /
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444521 (0.0):
tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya | tadyathā - oṃ mune mune mahāmunaye
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25303611 (0.027):
(Sdp 150) / oṃ mune mune mahāmunaye svāhā /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25304822 (0.028):
sattvārthahetusaṃpannamantrarūpaṃ bhavati / / oṃ mune mune mahāmunaye svāhā /
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730658 (0.053):
hulu-hulu mulu-mulu rakṣa-rakṣa māṃ / sarvasattvānāñcā(ttvāṃścā)nāthānatrāṇāna(nni)rayanānaśaraṇānaparāyaṇān
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068320 (0.056):
ratnatrayāya oṃ ālo tālo kālo sacchalo satvamudrati rakṣa rakṣa māṃ / saparivārasya sarvasatvānāṃ ca sarvabhayopadravebhyaḥ svāhā /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995258 (0.060):
oṃ mune mune mahāmunaye svāhā / oṃ śame śame mahāśame rakṣa rakṣa māṃ / sarvasattvāṃś ca sarvapāpaṃ praśamane svāhā / namaḥ
sarvasattvānāṃca sarvapāpaprasamane svāhā // // // namaḥ suparikīrttita
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730658 (0.017):
hulu-hulu mulu-mulu rakṣa-rakṣa māṃ / sarvasattvānāñcā(ttvāṃścā)nāthānatrāṇāna(nni)rayanānaśaraṇānaparāyaṇān
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154898 (0.024):
5.2.92.14 devatāryai svāhā / 5.2.92.15 pūtanāyai svāhā / 5.2.92.16 pāpa rākṣasyai svāhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949448 (0.024):
namo sabbasammasaṃbuddhāṇaṃ sijjhantu me mantapadāḥ svāhā ||
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068321 (0.025):
ratnatrayāya oṃ ālo tālo kālo sacchalo satvamudrati rakṣa rakṣa māṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154137 (0.031):
5.2.65.5 pramattāyai svāhā / 5.2.65.6 kumudvatyai svāhā / 5.2.65.7 susahāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172330 (0.031):
[*907] Text: svaphsyate / 8.1.169.1 prabhotsyate[*908] svāhā / 8.1.169.2 prabuddhyamānāya svāhā
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13583565 (0.035):
(AVParis_36,1.12) athocchuṣmahṛdayam || dyurudyuru daradara / vidārayavidāraya milimili namaḥ svāhā ||
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068302 (0.036):
amūrcchiteṣu māṃ gopaya / nāgato me rakṣa / caṇḍamṛgato me rakṣa / rakṣa 2 / mama sarvasatvānāṃ ca sarvaduṣṭapraduṣṭebhyaḥ / tadyathā ḥ namo
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7927037 (0.037):
sarvapavitramaṅgalahastāyai svāhā / siṃhavāhinyai svāhā / padmasaṃbhūtāyai / svāhā / sarvakṛtyakākhordavināśanyai svāhā / imāni
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154152 (0.037):
[*308] Text: nivṛtyai / 5.2.66.1 sugandhinyai svāhā / 5.2.66.2 sarva modāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174670 (0.037):
8.4.6.1 sāgara rūpiṇyai svāhā / 8.4.6.2 ambhudhi vardhinyai svāhā / 8.4.6.3 sarvāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174784 (0.037):
8.4.10.1 ātmam bharāyai svāhā / 8.4.10.2 sarva sahāyai svāhā / 8.4.10.3 nirnidrāyai svāhā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19046681 (0.037):
daṇḍadharāya svāhā. mahādaṇḍadharāya svāhā. mucilindāya svāhā. / mahāmucilindāya svāhā. jayantīye svāhā. śāntiye svāhā. avyākṛtāya svāhā.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12146677 (0.037):
5.1.100.9 skandhāntarāyai svāhā / 5.1.100.10 vedikāyai svāhā / 5.1.100.11 mahā paṭṭikāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174719 (0.038):
8.4.7.8 vāsasthalāyai svāhā / 8.4.7.9 atikāntikāyai svāhā / 8.4.7.10 ādi mūrtyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172358 (0.038):
[*908] Text: prabothsyate / 8.1.170.1 vīkṣamāṇāya svāhā / 8.1.170.2 vīkṣitāya svāhā / 8.1.170.3 sa(g)ṃhāsyate svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12174273 (0.039):
8.3.2.10 lakṣmīṃ bharāyai svāhā / 8.3.3.1 svātmaṃ bharāyai svāhā
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21095250 (0.039):
sarvotpāta praśamanaṃ sarva pāpa nivārañam | / sarva kalyāña sukhadaṃ sarva kāma phala pradam // Hbhv_9.59 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11358176 (0.039):
sarvabuddhasattvasamāśvāsakaṃ sarvapāpapraṇāśakaṃ sarvakāmadaṃ
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703555 (0.040):
sarvakālaparipūrṇadharme svāhā || / namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - akhane nikhane mukhana
nāma dheyāya tathāgatāyā / namaḥ samantāvabhāsavijitasaṃgrāmaśriye
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995283 (0.0):
suparikīrtitanāmadheyāya tathāgatāya / namaḥ / samantāvabhāsavijitasaṃgrāmaśriye tathāgatāya / namaḥ indraketudhvajaśriye
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926550 (1.192):
namaḥ smṛtiketurājaśriye tathāgatāya / nama indraketudhvajarājaśriye
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926375 (0.027):
namaścandanakusumatejonakṣatraprabhāsaśriye tathāgatāya / namaḥ / samantāvabhāsavijitasaṃgrāmaśriye tathāgatāya / namo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3758496 (0.030):
dhana śriye | namaḥ smṛti śriye | namaḥ su parikīrtita nāma dheya śriye | / nama indra ketu dhvaja rājāya | namaḥ su vikrānta śriye | namo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536278 (0.045):
iriṇyāya ca prapathyāya ca namo gṛhyāya ca goṣṭhyāya ca namo gehyāya ca / talpyāya ca namaḥ kūlyāya ca tīrthyāya ca namaḥ pāryāya cāvāryāya ca namaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566499 (0.045):
pāṃsavyāya rajasyāya lopyāya ca namo 'stu te / / ulapyāya ca ūrvvāya sarvvāya ca namonamaḥ // Valc_2,20.59 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536301 (0.045):
gahvareṣṭhyāya ca namaḥ śuṣyāya ca harityāya ca namaḥ pāṃsavyāya ca / rajasyāya ca namo lopyāya colapāya ca namā ūrmyāya ca sūrmyāya ca namaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566333 (0.046):
namo yāmyāya kṣemyāya ślokyāya ca namonamaḥ / / urvaryyāyāvasānyāya khalyāya ca namastu te // Valc_2,20.44 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536168 (0.046):
pratisarāya ca namo yāmyāya ca kṣemyāya ca namo 'vasānyāya ca ślokyāya ca / nama urvaryāya ca khalyāya ca namo vanyāya ca kakṣyāya ca namaḥ śravāya ca
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9543157 (0.046):
14,37: brahmaṇaḥ.sāriṣṭam.sarūpatām.salokatām.gamayati.ya.evam.veda/ / 14,37: namo.brahmaṇe/ / 14,37: namo.mahate.bhūtāya/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289790 (0.046):
īśānāya śmaśānāya $ ativegāya vegine & / namo 'stu śrutipādāya % ūrdhvaliṅgāya liṅgine // LiP_1,18.5 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183820 (0.046):
īśānāya śmaśānāya ativegāya vegine / / namo 'stu śrutipādāya ūrdhvaliṅgāya liṅgine // LiP_1,18.5 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566037 (0.046):
śaṣyiñjāya tviṣīmate pathīnāmpataye namaḥ / / sūtriṇe harikeśāya puṣṭānāmpataye namaḥ // Valc_2,20.18 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9962695 (0.047):
iriṇyāya ca prapathyāya ca namo gṛhyāya ca goṣṭhyāya ca namo gehyāya ca / talpyāya ca namaḥ kūlyāya ca tīrthyāya ca namaḥ pāryāya cāvāryāya ca namaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608084 (0.050):
anivartanacaryā // namo aparājitadhvajāya tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya / yasyāntike 'nenaiva bhagavatā śākyamuninā prathamaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954046 (0.055):
dhanaśriye | namaḥ smṛtiśriye | namaḥ suparikīrtitanāmadheyaśriye | nama / indraketudhvajarājāya | namaḥ suvikrāntaśriye | namo vicitrasaṃkramāya |
Triskandhasutra (bsu039_u.htm.txt) 13674389 (0.055):
smṛtiśriye / namaḥ suparikīrtitanāmadheyaśriye / nama / indraketudhvajarājāya / namaḥ suvikrāntaśriye / namaḥ suvijitasaṃgrāmāya /
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311673 (0.061):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate ratnaketurājāya
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311666 (0.062):
tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / namo bhagavate ratnacandrāya
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846123 (0.064):
bhagavate 'kṣobhyāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | oṃ namaḥ / sarvatathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
samyaksambuddhāya / namo vikrāntagāmine tathāgatāyārhate samyaksambuddhāya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995308 (0.0):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya / namo
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995301 (5.960):
'pratihatabhaiṣajyarājāya tathāgatāya / namo vikrāntagāmine tathāgatāya /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508617 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24372554 (5.960):
namo buddhāya dharmāya saṃghāya ca namo namaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105447 (5.960):
prāṇakāḥ namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāyeti nāmamanusmārayanti /
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039886 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya, namaḥ saptānāṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040993 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namo bhagavatyai mahāmāyūryai
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041236 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namaḥ suvarṇāvabhāsasya
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252091 (5.960):
namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya / namaḥ sarvatathāgatānāṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256493 (5.960):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya //
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310384 (5.960):
namo buddhāya | namo dharmāya | namaḥ saṃghāya | namo bhagavate
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730480 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
Pratisarakalpadharani (psarkdhu.htm.txt) 27874494 (5.960):
namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya / / namo bhagavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12576124 (5.960):
namo buddhāya dharmāya saṃghāyeti namo namaḥ // Rm_2.37{38} //
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695576 (5.960):
buddhanirmita āha / bhoḥ sattvā evaṃ bhāṣadhvaṃ, namo buddhāya namo / dharmāya namaḥ saṃghāya, nityam evaṃ sukhasamarpitā bhaviṣyatha / tatas te
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695594 (5.960):
nairayikās sattvā añjaliṃ pragṛhya vācam udīrayanti, namo buddhāya namo / dharmāya namaḥ saṃghāya / atha te sattvās tena cittaprasādakuśalamūlena
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311439 (5.960):
apraṇihato uṣṇīṣāya / namo buddhāya / namo dharmāya / namo saṃghāya /
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846130 (0.021):
bhagavate 'kṣobhyāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | oṃ namaḥ / sarvatathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142703 (0.024):
mahādānapataye / namaḥ āryāmaitreyapramukhebhyo mahābodhisattvasaṃghebhyaḥ / namo 'tītānāgatapratyutpannebhyastathāgatebhyo 'rhatsaṃmyakasambuddhebhyo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608245 (0.028):
abhijibhikṣuvyākaranaṃ // namo vipaśyine tathāgatāyārhate / samyaksaṃbuddhāya // namo krakutsaṃdāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya
pratyutpannebhyo buddhebhyo bhagavadbhyaḥ // tadyathā // / smṛtivarddhani gativarddhani dhṛtivarddhani prajñāvarddhani
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995316 (0.0):
namo buddhāya / namo dharmāya / namaḥ saṃghāya / namo / 'tītānāgatapratyutpannebhyo buddhebhyo bhagavadbhyaḥ / tadyathā Ō
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995323 (0.0):
smṛtivarddhani mativarddhani gativarddhani dhṛtivarddhani prajñāvarddhani
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142703 (0.024):
mahādānapataye / namaḥ āryāmaitreyapramukhebhyo mahābodhisattvasaṃghebhyaḥ / namo 'tītānāgatapratyutpannebhyastathāgatebhyo 'rhatsaṃmyakasambuddhebhyo
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405253 (0.027):
āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya / namaḥ / atītānāgatapratyutpannebhyaḥ sarvatathāgatebhyo 'rhad bhyaḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846130 (0.027):
sarvatathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya | namaḥ sarvatathāgatebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ | namaḥ kṣemaṅkarasya tathāgatasya namo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608061 (0.030):
[_Mvu_1.1_] oṃ namaḥ śrīmahābuddhāya atītānāgatapratyutpannebhyaḥ / sarvabuddhebhyaḥ //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19039877 (0.035):
namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyo 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ sarvadharmamahāsaṃghebhyaḥ.
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730490 (0.038):
namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyo namaḥ |
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142680 (0.041):
pratyekabuddhāryaśrāvaka saṃghebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyo namaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995156 (0.041):
sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / namaḥ pratyekabuddhāryaśrāvakasaṃghebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ / namaḥ samyaggatānām* / (AphSū 164) namaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18608285 (0.045):
bhikṣor vyākaraṇaṃ // / ___evaṃ namo 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ saṃbuddhebhyaḥ //
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405493 (0.050):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo / 'tītānāgatapratyutpannebhyaḥ | namo 'mitābhāya | namo
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524185 (0.051):
sarvabuddhabodhisattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyo 'tītānāgata- / pratyutpannebhyaḥ. / namo 'mitābhāya. namo 'mitāyuṣe. namo 'cintyaguṇāka-
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911670 (0.052):
1. buddhakṣetrapariśuddhinidānam namaḥ sarvātītapratyutpannānāgatebhyo / buddhabodhi- sattvāryaśrāvakapratyekabuddhebhyaḥ /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559340 (0.063):
sarvatathāgatapratyekabuddhāryaśrāvakebhyo 'tītānāgatapratyutpannebhyaśca / bodhisattvebhyaḥ ||
pratibhānavarddhani dhyānavarddhani samaryavarddhani
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995325 (5.960):
smṛtivarddhani mativarddhani gativarddhani dhṛtivarddhani prajñāvarddhani
sarvabodhipakṣadharmmavarddhani sakalaburddhadharmaparipūṇīye svāhā // //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995335 (0.023):
vipaśyanāvarddhani / sarvabodhipakṣadharmavarddhani
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624286 (0.039):
oṃ namo ratnatrayāya / p.1.1/.evaṃ mayā śrutam/ ekasin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma/
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847744 (0.050):
oṃ sarvamahākālāya namaḥ svāhā | oṃ sarvamātaribhyo namaḥ svāhā | oṃ / sarvabhṛṅgaribhyo namaḥ svāhā | oṃ sarvabhūtanībhyo namaḥ svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847760 (0.050):
(Vdh-DH_141) sarvapiśācanībhyo namaḥ svāhā | oṃ sarvayakṣiṇībhyo namaḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846347 (0.050):
vidyāsarvabuddhā bhagavantaḥ samājñāpayanti svāhā | namas tryadhvikānām | / namaḥ sarvatathāgatānām | tadyathā | oṃ namo ratnatrayāya | oṃ namaś
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142769 (0.051):
sarvasattvānāṃca sarvapāpaprasamane svāhā // // // namaḥ suparikīrttita
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703555 (0.056):
sarvakālaparipūrṇadharme svāhā || / namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - akhane nikhane mukhana
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797855 (0.059):
oṃ namo (bhagavateḥ vāsudevāca namaḥ sarvāpahāriṇe /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152872 (0.061):
5.2.20.10 bhūta nāyakāya svāhā / 5.2.21.1 jagad vīkṣanāya svāhā / 5.2.21.2 sarva mātṛkāya svāhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949448 (0.062):
namo sabbasammasaṃbuddhāṇaṃ sijjhantu me mantapadāḥ svāhā ||
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152509 (0.062):
5.2.6.2 puṇya dāyine svāhā / 5.2.6.3 indirāyai svāhā / 5.2.6.4 dharaṇyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152774 (0.062):
5.2.16.10 puṇya dāyine svāhā / 5.2.17.1 indirāyai svāhā / 5.2.17.2 dharaṇyai svāhā
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24371292 (0.063):
asaṃkhyānantarupāya viśvarupāya te namaḥ / / sarvabhūtātmarupāya ādināthāya te namaḥ //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11406731 (0.064):
tadyathā jaye vijaye aparājite mārasainyapramardanīye svāhā / / sarvārthasādhanīye svāhā / eṣā bhagavatī sarvārthasādhikā yathā yathā
namo ratnatrayāya namo āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686577 (0.0):
Avalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī / namo ratnatrayāya / nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405284 (0.0):
pracale pracale / kusume kusumavare / ili mili viṭi svāhā / evaṃ / mūlamantraḥ // / namo ratnatrayāya / nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya /
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405308 (0.0):
snānopasparśanavastrābhyukṣipaṇamantraḥ saptajāpena / (Em 40) / namo ratnatrayāya / nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāyamahāsattvāya /
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405326 (0.0):
tadyathā ṭuru ṭuru hā hā hā hā svāhā / dhūpadīpanivedanamantraḥ / / namo ratnatrayāya / nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāyā mahāsattvāyā /
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405369 (0.0):
balinivedanamantra ekaviṃśatijāpena / / namo ratnatrayāya / nama āryāvalokiteśvarāyabodhisattvāya mahāsattvāya /
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405407 (0.0):
tataḥ karma samārabhet / / namo ratnatrayāya nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444352 (0.0):
atha khalu bhagavān āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya
Hayagrivavidya (bsu017_u.htm.txt) 27758088 (1.788):
sarvān vaḍavāmukhena nikṛntaya phaṭ / namo nama āryāvalokiteśvarāya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995346 (0.011):
sakalabuddhadharmaparipūrṇāya svāhā / namo ratnatrayāya / nama / āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya / namo
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540618 (0.011):
namas-āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya{ḥ} /
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540811 (0.011):
namas- āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-karuṇikāya /
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540837 (0.011):
namas- ratna-trayāya / / namas- āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya / mahā-karuṇikāya /
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540950 (0.011):
[na]mas- āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya / mahā-karuṇikāya
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405246 (0.011):
namo ratnatrayāya / namo vairocanāya tathāgatāya / nama / āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya / namaḥ
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405430 (0.011):
udakena+ +rvā bhasmanā vā saptajāpena / / namo ratnatrayāya / nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405346 (0.014):
tadyathā thiri thiri dhiri dhiri svāhā / gandhapuṣpopanivedanamantraḥ / / namo ratnatrayāya / nama āryāvalokiteśvaraya bodhisattvāya mahāsattvāya
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540702 (0.015):
namas- ratna-trayāya / / namas- āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097546 (0.016):
oṃ namo ratnatrayāya // / śrīāryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya //
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286431 (0.027):
vajrāṅkuśajvālāya svāhā | / (Vvdh_163) / om namo ratnatrayāya | namaścaṇḍavajrapāṇaye mahāyakṣasenāpataye |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613689 (0.033):
avalokiteśvaramākrandet namo namastasmai abhayaṃdadāyāvalokiteśvarāya / bodhisattvāya mahāsattvāyeti (Vaidya 251)| sahanāmagrahaṇenaiva sa sārthaḥ
mahākārūṇikāya / ebhyo namaskṛtvā / idamāryāvalokiteśvaramukhoṅgīrṇamamoghapāśarājannāma hṛdayaṃ tathāgata
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405346 (0.019):
namo ratnatrayāya / nama āryāvalokiteśvaraya bodhisattvāya mahāsattvāya
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686630 (0.031):
mahāyogayogīśvarāya / / tasmai namaskṛtvā idamāryāvalokiteśvaramukhodgīrṇam /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995370 (0.033):
ebhyo namaskṛtvā idam āryāvalokiteśvaramukhodgīrṇam amoghapāśarājanāma
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444352 (0.034):
atha khalu bhagavān āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24371257 (0.038):
namaste bodhisattvāya mahāsattvāya tāyine / / āryāavalokiteśāya maheśvarāya suśrīye //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995360 (0.054):
mahāsthāmaprāptāya (AphSū 165) bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya / / ebhyo namaskṛtvā idam āryāvalokiteśvaramukhodgīrṇam amoghapāśarājanāma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613689 (0.061):
avalokiteśvaramākrandet namo namastasmai abhayaṃdadāyāvalokiteśvarāya / bodhisattvāya mahāsattvāyeti (Vaidya 251)| sahanāmagrahaṇenaiva sa sārthaḥ
saṃmukhabhāṣitaṃ mahatā parṣata madhye ahamidāniṃmāvarttayiṣye sidhyantu
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995370 (0.057):
ebhyo namaskṛtvā idam āryāvalokiteśvaramukhodgīrṇam amoghapāśarājanāma / hṛdayaṃ tathāgatasaṃmukhaṃ bhāṣitaṃ mahatparṣanmadhye 'ham idānīm
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995378 (0.063):
hṛdayaṃ tathāgatasaṃmukhaṃ bhāṣitaṃ mahatparṣanmadhye 'ham idānīm / āvartayiṣye / sidhyantu me mantrapadā sarvakāryāṇi sarvabhayebhyo mama
me mantrapadā sarvvakāryāṇi / / sarvabhayebhyo mama sarvasattvānāṃca rakṣā bhavatu // tadyathā //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995380 (0.010):
hṛdayaṃ tathāgatasaṃmukhaṃ bhāṣitaṃ mahatparṣanmadhye 'ham idānīm / āvartayiṣye / sidhyantu me mantrapadā sarvakāryāṇi sarvabhayebhyo mama
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032142 (0.047):
mahāśrādvopāsaka śulivajrasya / rakṣā bhavatu sarvabhayebhyaḥ tathāgatādhiṣṭhānena svāhā //"
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995388 (0.051):
āvartayiṣye / sidhyantu me mantrapadā sarvakāryāṇi sarvabhayebhyo mama
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040934 (0.060):
teṣāṃ namas te ca mama pālayaṃtu. / sarvabhayebhyaḥ sarvopadravebhyaḥ sarvopasargopāyāsebhyaḥ sarvajvarebhyaḥ
om cara 2 ciri 2 curū 2 mara 2 miri 2 murū 2 mahākārūṇika / sara 2 siri 2
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995392 (0.050):
sarvasattvānāṃ ca rakṣā bhavatu / tadyathā Ō / oṃ cara cara ciri ciri curu curu mara mara miri miri muru muru
surū 2 curū 2 ciri 2 viri 2 piri 2 miri 2 mahāpadāhasta / kala 2 kili 2
Dhvajagrakeyura-Dharani (dhvajkeu.htm.txt) 22451428 (0.040):
para sainya rakṣa rakṣa māṃ cala cala cili cili culu culu kala kala kili / kili kulu kulu muncaṭṭa hāsaya vidhvaṃśaya parasainya bhramaya |
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28306288 (0.043):
2 | cale | mucile | jaye | vijaye | sarvabhayavigate | garbhasaṃbharaṇi | / siri 2 miri 2 ghiri 2 | samantākarṣaṇi | sarvaśatrupramathani | rakṣa 2
kulu 2 mahāśuddhasatvā / buddhaya 2 bodha 2 bodhi 2 bodhaya 2 kaṇa 2 kiṇi
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995439 (0.056):
/ buddhya buddhya bodha bodha bodhi bodhi bodhaya bodhaya kaṇa kaṇa kiṇi
2 kuṇu 2 paramaśuddhasattva / kara 2 kiri 2 kurū 2 mahāsthāmaprāpta //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995445 (0.036):
kiṇi kuṇu kuṇu paramaśuddhasattva / kara kara kiri kiri kuru kuru
cala 2 saṃcala 2 vicala 2 eṭaṭa 2 bhara 2 bhiri 2 bhurū 2 tara 2
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034175 (0.045):
paṭa / bhara bhara / bhiri bhiri / bhūru bhūru / sarvārthaṃ me sādhaya /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995468 (0.056):
mahāsthāmaprāpta / cala cala saṃcala saṃcala vicala vicala pracala pracala / eṭaṭa eṭaṭa bhara bhara bhiri bhiri bhuru bhuru tara tara tiri tiri turu
tiri 2 turū 2 ehi mahākārūṇika / mahāpaśupativeśadhara / dhara 2 dhiri 2
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995488 (0.007):
turu ehy ehi mahākāruṇika / mahāpaśupativeśadhara / dhara dhara dhiri
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142998 (0.024):
bahuvividhaveśadhara / dhara 2 dhiri 2 dhurū 2 tara 2 thara 2 dhara 2 para
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995518 (0.037):
mara lara lara hara hara hāhā hīhī hūhū oṃ kārabrahmaveśadhara / dhara / dhara dhiri dhiri dhuru dhuru tara tara sara sara cara cara nara nara vara
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995588 (0.042):
sanatkumārarudravāsavaviṣṇudhanadavāyvagni-ṛṣināyakavināyakabahuvividhaveśadhara / / dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru tara tara thara thara dhara dhara
dharū 2 tara 2 sara 2 cara 2 para 2 vara 2 mara 2 lara 2 hara 2 hāhā hīhī
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995511 (0.038):
mara lara lara hara hara hāhā hīhī hūhū oṃ kārabrahmaveśadhara / dhara
hūhū // / om kāra brahmeśa dhara / dhara 2 dhiri 2 dhurū 2 tara 2 sara 2 cara 2 para
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995512 (1.192):
mara lara lara hara hara hāhā hīhī hūhū oṃ kārabrahmaveśadhara / dhara
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142998 (0.045):
bahuvividhaveśadhara / dhara 2 dhiri 2 dhurū 2 tara 2 thara 2 dhara 2 para
2 vara 2 hara harā rasmisahasrapratimaṇḍiśarīrā / jvela 2 tapa 2 bhāsa 2
bhrama 2 bhagavana somāditya yamavarūṇakuverabrahmendravāyuagnidhanada ṛṣi
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995578 (0.063):
sanatkumārarudravāsavaviṣṇudhanadavāyvagni-ṛṣināyakavināyakabahuvividhaveśadhara
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1436534 (0.063):
śakrabrahmeśānayamavarūṇakuveravā[va]savasomādityādibhirapyapratihataśāsanaṃ
devagaṇebhyarcitacaraṇa / surū 2 curū 2 murū 2 dhurū 2
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7429657 (5.960):
bhiṣṇaj / / iṣudha / / caraṇa / / curaṇa / / bhuraṇa / / turaṇa /
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7337187 (0.006):
tasya bhuvi bahutithās+tithayas+pratijagmus+ekacaraṇam+niṣīdatas+ //
sanatkumārarudravāsavaviṣṇudhanadavāyuagni ṛṣi nāyakavināyaka /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995582 (0.039):
/ suru suru curu curu muru muru dhuru dhuru / sanatkumārarudravāsavaviṣṇudhanadavāyvagni-ṛṣināyakavināyakabahuvividhaveśadhara
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456944 (0.050):
(17) mahocchuṣmayāgapriyā tvam jayantyājitā rudrasammohanī
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13111917 (0.055):
parameśvarecchāpreritamāyāgarbhādhikārīyarudraviṣṇubrahmādidvāreṇa
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15962792 (0.059):
hṛdantikairbrahma viṣṇurudreśvarasadāśivaiḥ // NarP_1,83.112 //
bahuvividhaveśadhara / dhara 2 dhiri 2 dhurū 2 tara 2 thara 2 dhara 2 para
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995585 (0.0):
sanatkumārarudravāsavaviṣṇudhanadavāyvagni-ṛṣināyakavināyakabahuvividhaveśadhara
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142928 (0.024):
tiri 2 turū 2 ehi mahākārūṇika / mahāpaśupativeśadhara / dhara 2 dhiri 2 / dharū 2 tara 2 sara 2 cara 2 para 2 vara 2 mara 2 lara 2 hara 2 hāhā hīhī
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142947 (0.045):
om kāra brahmeśa dhara / dhara 2 dhiri 2 dhurū 2 tara 2 sara 2 cara 2 para
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995601 (0.054):
/ dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru tara tara thara thara dhara dhara / para para lara lara hara hara yara yara sara sara vara vara varadāyaka /
2 lara 2 hara 2 yara 2 sara 2 vara 2 varadāyaka samantāvalokita lokeśvara
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995615 (0.037):
para para lara lara hara hara yara yara sara sara vara vara varadāyaka / / samantāvalokitavilokitalokeśvaramaheśvaratribhuvaneśvarasarvaguṇasamalaṅkṛtāvalokiteśvara
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995601 (0.058):
/ dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru tara tara thara thara dhara dhara / para para lara lara hara hara yara yara sara sara vara vara varadāyaka /
tribhuvaneśvarasarvvaguṇa samalaṅkṛta avalokiteśvara / muhu 2 murū 2 muya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995625 (0.023):
samantāvalokitavilokitalokeśvaramaheśvaratribhuvaneśvarasarvaguṇasamalaṅkṛtāvalokiteśvara
2 muṃca 2 rakṣa 2 māṃ sarvasatvānāṃca sarvabhayaibhyaḥ sarvopadravebhyaḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040935 (0.047):
teṣāṃ namas te ca mama pālayaṃtu. / sarvabhayebhyaḥ sarvopadravebhyaḥ sarvopasargopāyāsebhyaḥ sarvajvarebhyaḥ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142763 (0.052):
om mune mune mahāmunaye svāhā / om same same mahāsame rakṣa rakṣa māṃ / sarvasattvānāṃca sarvapāpaprasamane svāhā // // // namaḥ suparikīrttita
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085885 (0.059):
paramasukhapradāyakaḥ sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhasaṃśodhakaḥ / sarvabhayapratiśamanaḥ sarvaparacakrapratinivartako
Mahapratisaravidyadharani (mprsvdhu.htm.txt) 4730658 (0.062):
hulu-hulu mulu-mulu rakṣa-rakṣa māṃ / sarvasattvānāñcā(ttvāṃścā)nāthānatrāṇāna(nni)rayanānaśaraṇānaparāyaṇān
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035510 (0.064):
akālamṛtyugomarapaśumaramānuṣamarebhyo nānāvyādhibhayopadravebhya imaṃ / dharmaparyāyaṃ pūjayitvā vācayitavyaḥ dhvaje vā ucchrapitaṃ kṛtvā
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509189 (0.064):
v1 pāraṃ pālayantu svāhā sarvabhayebhyaḥ sarvopadravebhyaḥ / sarvopasargopāyābhyaḥ sarvajvarebhyaḥ
sarvopasagebhyaḥ sarvagrahebhyaḥ sarvavyādhibhya / sarvaviṣebhyaḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040935 (0.028):
teṣāṃ namas te ca mama pālayaṃtu. / sarvabhayebhyaḥ sarvopadravebhyaḥ sarvopasargopāyāsebhyaḥ sarvajvarebhyaḥ
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509193 (0.036):
v1 pāraṃ pālayantu svāhā sarvabhayebhyaḥ sarvopadravebhyaḥ / sarvopasargopāyābhyaḥ sarvajvarebhyaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653592 (0.038):
sarvapṛthivītalebhyaḥ sarvanagarebhyaḥ sarvaprākārebhyaḥ sarvabhavanebhyaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653577 (0.045):
atha khalu tasmin lokadhātau sarvacakravālebhya sarvasumerubhyaḥ / sarvaparvatebhyaḥ sarvanadībhyaḥ sarvasāgarebhyaḥ sarvavṛkṣebhyaḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040947 (0.046):
sarvavyādhibhyaḥ sarvagrahebhyaḥ sarvaviṣebhyaḥ mama sarvasatvānāṃ ca
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936869 (0.047):
sarvagrahebhyaś ca laukikalokottarebhyaḥ sādhāraṇāsādhāraṇebhyaḥ / 5 sāsravānāsravebhyo nivārito nirvāṇaṃ ca sūcitaḥ bhagavān āha / yaḥ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035510 (0.064):
akālamṛtyugomarapaśumaramānuṣamarebhyo nānāvyādhibhayopadravebhya imaṃ / dharmaparyāyaṃ pūjayitvā vācayitavyaḥ dhvaje vā ucchrapitaṃ kṛtvā
sarvajvarebhyaḥ / / evaṃ vandha vandhana tāḍana tarjjana rāja taskarāgnyūdaka
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5506015 (0.064):
madyavikrayaṇaṃ, śastravikrayaṇaṃ, viṣavikrayaṇaṃ, prāṇivikrayaṇaṃ, (SŚ
viṣaśastraparimocaka // kaṇa 2 / kiṇi 2 kuṇu 2 cara 2 ciri 2 curū 2
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995670 (0.057):
tāḍanatarjanarājataskarāgnyudakaviṣaśastraparimocaka / kaṇa kaṇa kiṇi kiṇi / kuṇu kuṇu cara cara ciri ciri curu curu
indriyabalabodhyaṅgacaturāryasaṃprakāśaka // tama 2 dama 2 sama 2 masa 2
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235931 (0.025):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgāryāṣṭāṅgamārgāpramāṇadhyānārūpyasamāpattayaḥ,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861442 (0.032):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇaṛddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgārya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244994 (0.036):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgesv āryasatyesv
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569772 (0.040):
ramiṣyatha paricārayiṣyatha | / indriyabalabodhyaṅgadhyānavimokṣasamādhisamāpattibhiśca mahatīṃ ratiṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15178229 (0.042):
vā, smṛtyupasthānasamyakprahāṇa / rddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgāṅgapratisaṃyuktā vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233823 (0.042):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgābhijñāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattidaśabalavaiśāradyapratisaṃvido
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234051 (0.042):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgābhijñāryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattidaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795948 (0.044):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgaryasatyāpramāṇadhyānārūpyavimokṣasamādhisamāpattidhāraṇīmukhāni
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831830 (0.048):
mahādharmanausmṛtyupasthānasamyakprahāṇaṛdvipādendriyabalabodhyaṅgamārgapāramitopāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655627 (0.050):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgair āryāṣṭāṅgikena
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499503 (0.053):
pravyāharatāmindriyabalabodhyaṅgaśabdo niścarati | tatra teṣāṃ manuṣyāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250190 (0.058):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān / abhinirhariṣyaty, āryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattīḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905452 (0.058):
06208 pādendriyabalabodhyaṅgamārgān samāpadyante/ mahākāruṇikā upāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905897 (0.058):
06516 rddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayanti/
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995681 (0.060):
indriyabalabodhyaṃgacaturāryasatyasaṃprakāśaka / tapa tapa tama tama dama
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090909 (0.062):
indriyabalabodhyaṅgā daśa aṅgikaiś ca kārayet //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6932415 (0.062):
15520 pādendriyabalabodhyaṅgāni/ na mārgaśūnyatayā mārgaḥ śūnyo, mārga eva
dhama 2 mahakārūṇika mahātamondhakāravidhamana ṣaḍpāramitā paripūraka //
mala 2 mili 2 mulu 2 / ṭa ṭa ṭa ṭa / ṭha ṭha ṭha ṭha / ḍi ḍi ḍi ḍi / ṭu ṭu
hi mahākārūṇika / īśvara maheśvara mahābhūta gaṇasaṃbhaṃjaka / kara 2 kiri
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995734 (0.028):
ṭhuṭhu eṇeyacarmakṛtaparikara ehy ehi mahākāruṇika / / īśvaramaheśvaramahābhūtagaṇasaṃbhañjaka / kara kara kiri kiri kuru kuru
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8538669 (0.043):
nāstīti na kintvāvṛtamasti tatpunarīśvaraprasādākasyacidvyajyata / ityāha na nāstīti /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24068066 (0.044):
tasya sarvadharmeśvaratvādicchāmātra pratibadhaḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333158 (0.045):
gaganāḍhya gaganaṃga+kṣiteśvara maheśvara kṣitikṣitigarbha nīvaraṇa / sarvāvaraṇa sarvāvaraṇa viṣkambhi sarvanīvaraṇaviṣkambhi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638571 (0.060):
vidranvumā varakhumā brahmacāriṇa indravani dhidhirāyani maheśvaralalani / mamasume alamini ekākṣaraci vaṃcani carasti ābhicaṇḍāla sūre sarvasurā
2 kurū 2 para 2 hara 2 hiri 2 vara 2 sara 2 kara 2 kaṭa 2 kiṭi 2 kuṭu 2
śvetayajñopavitaratna makuṭa mālādhara / sarvajñaśirasi kṛta jaṭāmakuṭa
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995780 (1.192):
mahākāruṇika / śvetayajñopavītaratnamukuṭamālādharasarvajñaśirasi
mahādbhuta kamalālaṅkṛta karataladhyānasamādhivimokṣaṃ aprakampya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995791 (0.0):
kṛtajaṭāmukuṭamahādbhutakamalālaṅkṛtakarataladhyānasamādhivimokṣāprakampya
bahusattva santatiparivāraka / mahākārūṇik sarvakarmābaraṇaviśodhaka /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11510622 (0.028):
sarvakarmakṣayaṃkṛtvādivyajñānaṃtunūtanam // ŚivP_1,17.6cd/
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995791 (0.033):
kṛtajaṭāmukuṭamahādbhutakamalālaṅkṛtakarataladhyānasamādhivimokṣāprakampya / bahusattvasaṃtatiparipālakamahākāruṇika sarvakarmāvaraṇaviśodhaka
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 994426 (0.046):
dṛśyante, tathaiva taddhetukṣāsamākālaṃ sarvasattvāntargatāśeṣakṣaṇā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901225 (0.050):
prāṇātipātavairamaṇyaṃparasattvasamādāyanatvādbahujanatrātetyucyate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953671 (0.055):
21904 prāmodyapratītyanubhavanatā/ yat sarvasattvaparipācanatā iyaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861475 (0.056):
praṇidhānabalādhānataśca kṛpāmaitrībhyāṃ sarvasattvāparityāgataśca / puṇyavijñānasaṃbhāropacayataśca apratiprasrabdhitaśca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091170 (0.056):
syādyathedam / pratipūrṇavare samantagate / mahākāryapratiprāpaṇe / sattvārthasamatānuprapure / āyānadharmitā mahābhāgine / mahātejopamaṃ hite
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28693643 (0.056):
sarvanirayagatinivartanena sarvasattvapūrvakarmasaṃcodanena / sarvasattvadhātuparitrāyaṇena sarvasattvābhimukhakāyasaṃdarśanena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717720 (0.057):
sattvendriyapratikṣaṇajñānapraveśānāṃ sattveindriyajñānaprativedhānāṃ / sattvaparipākavinayānāṃ gambhīrabodhisattvavikurvitavihārāṇāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11358175 (0.058):
sarvabuddhasattvasamāśvāsakaṃ sarvapāpapraṇāśakaṃ sarvakāmadaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28646626 (0.058):
tasyāścāpaśyat sarvaromavivarebhyaḥ sarvasattvābhirocanāṃ / sarvasattvābhirucitāṃ sarvasattvadarśanānukūlāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7872274 (0.059):
sarvajñajñānapariniṣpādakatvādidharmacakrapravartakatvaparyantaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827924 (0.059):
namaste devadeveśa sarvavyāpiñjanārdanā / / sattvādiguṇabhedena lokavyāpārakāraṇa // NarP_1,11.19 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12476974 (0.059):
saddharmārakṣāsa 0 sarvasattvāparityāgāsa 0 sarvavastuparityāgāsa 0
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9673859 (0.059):
vyarthaḥ śramo 'tra hi kṛto me yatra na cātmasattvaupalabdhiḥ // 175 // / kavitāni haiva svamatāni pāpamataiḥ kutīrthikamataiśca /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28597818 (0.059):
sarvajaganmukhākāyāḥ sarvasattvaparipākānukūlakāyāḥ / niścaritvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631458 (0.060):
anuttarā samyaksaṃbodhir na parigrahītavyā nābhiniveṣṭavyā. evaṃ / buddhatvaṃ sarvajñatvaṃ sarvākārajñatvaṃ tathāgatatvan na parigrahītavyaṃ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9566903 (0.061):
karuṇayā preryamāṇā bodhisattvāḥ sarvasattvābhyuddhāraṇartham avaśyaṃ / pratijñāsyanti / ataḥ svātmadṛṣṭiṃ nirākṛtya
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8754278 (0.061):
AbhT_3.83a/. kṣobhaḥ syājjñeyadharmatvaṃ kṣobhaṇā tadbahiṣkṛtiḥ /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4549452 (0.063):
catvāryapramāṇānyanukampetyucyate, ebhiḥ sattvārthaṃ pratyanuguṇaṃ / pravartanāt / atastairviharamāṇaḥ sarvasattveṣvanukampāvihāritayā
sarvajñajñānaparipūraka / sarvavyādhiparimocaka / sarvasattvān paripūraka
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995803 (0.006):
bahusattvasaṃtatiparipālakamahākāruṇika sarvakarmāvaraṇaviśodhaka / sarvajñajñānaparipūraka sarvavyādhivimocaka
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995823 (0.032):
sarvasattvāśāparipūrakasarvasattvasamāśvāsanakara namo 'stu te svāhā / / amoghāya svāhā / amoghapāśāya svāhā / ajitāya svāhā / aparājitāya svāhā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12153316 (0.064):
5.2.36.1 viṣvaksenāya svāhā / 5.2.36.2 śāntāya svāhā / 5.2.36.3 harāya[*286] svāha / 5.2.36.4 amitāya svāhā
amoghapāśāya svāhā / ajitāya svāhā / aparājitāya svāhā / amitābhāya svāhā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995834 (0.0):
sarvasattvāśāparipūrakasarvasattvasamāśvāsanakara namo 'stu te svāhā / / amoghāya svāhā / amoghapāśāya svāhā / ajitāya svāhā / aparājitāya svāhā /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995846 (0.0):
amitābhāya svāhā / amitābhasutāya svāhā / mārasainyapramardanāya svāhā /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154814 (0.031):
5.2.89.5 pūṣaṇāya svāhā / 5.2.89.6 rākṣasāya svāhā / 5.2.89.7 jayāya svāhā / 5.2.89.8 kṛṣṇāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142183 (0.044):
5.1.6.1 bṛhat vace svāhā / 5.1.6.2 puṇyāya svāhā / 5.1.6.3 amita tejase svāhā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11406730 (0.048):
tadyathā jaye vijaye aparājite mārasainyapramardanīye svāhā / / sarvārthasādhanīye svāhā / eṣā bhagavatī sarvārthasādhikā yathā yathā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152204 (0.053):
svāhā kauśikyai svāhā phullāya svāhā śveta varṇāya svāhā vināyakāya / svāhātyucchritāya svāhā mahā bhūtāya svāhā catvāri ca
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12151453 (0.053):
5.1.165.3 jāta vedase svāhā / 5.1.165.4 pāvakāya svāhā / 5.1.165.5 hutāśanāya svāhā / 5.1.165.6 yamāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152646 (0.053):
5.2.11.4 jāta vedase svāhā / 5.2.11.5 pāvakāya svāhā / 5.2.11.6 hutāśanāya svāhā / 5.2.11.7 yamāya svāhā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19046525 (0.053):
svāhā. agnaye svāhā. vāyave svāhā. varuṇāya svāhā. kuverāya svāhā. yamāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12158640 (0.053):
6.0.13 nidhattā(g)ṃ svāhā surādis svāhā jayāya svāhākṣa hantāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12146398 (0.054):
5.1.92.3 sarvasmai svāhā / 5.1.92.4 sarvātmane svāhā / 5.1.92.5 prabhāyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152030 (0.054):
5.1.188.5 viṣvaksenāya svāhā / 5.1.188.6 śāntāya svāhā / 5.1.188.7 harāya svāhā[*266] / 5.1.188.8 amitāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12142154 (0.054):
5.1.4.7 vana rājāya svāhā / 5.1.4.8 somāya svāhā / 5.1.5.1 yamāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154424 (0.057):
5.2.74.5 ajaikapade svāhā / 5.2.74.6 ahirbudhnaye svāhā / 5.2.74.7 pinākine svāhā / 5.2.74.8 aparājitāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152107 (0.059):
5.1.191.8 nityāya svāhā / 5.1.191.9 ugrāya svāhā / 5.1.191.10 mahā bhūtāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12153316 (0.060):
5.2.36.1 viṣvaksenāya svāhā / 5.2.36.2 śāntāya svāhā / 5.2.36.3 harāya[*286] svāha / 5.2.36.4 amitāya svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12151467 (0.061):
5.1.165.10 ārambhādhipataye svāhā / 5.1.166.1 nirṛtaye svāhā / 5.1.166.2 nīlāya svāhā / 5.1.166.3 sarva rakṣo idhipataye svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152660 (0.061):
5.2.12.1 āraṃbhādhipataye svāhā / 5.2.12.2 nirṛtaye svāhā / 5.2.12.3 nīlāya svāhā / 5.2.12.4 sarva rakṣo idhipataye svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12152158 (0.061):
svāhā somāya svāhā bhīmāya svāhā puruṣātmakāya svāhā kali patnyai svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12144625 (0.062):
5.1.43.2 sarpāśine svāhā / 5.1.43.3 cakrāya svāhā / 5.1.43.4 amitāya svāhā
idaṃcamekarma kara namo stute svāhā / om raṇa raṇa om phaṭ svāhā / oṃ jaya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995871 (0.013):
akālamṛtyupraśamanāya svāhā / idaṃ ca me karma kuru namo 'stu te svāhā / / oṃ raṇa raṇa hūṃ phaṭ* svāhā / oṃ jaya hūṃ phaṭ* svahā / oṃ jra jiṃ juṃ
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152747 (0.019):
gṛhṇantu bhuñjantu pibantu cedaṃ idaṃ ca karmaṃ saphalaṃ bhavenme || / huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā punastathaiva ca | oṃ namo ratnatrayāya oṃ
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686872 (0.020):
hayagrīvāya sidhyantu mantrapadaiḥ svāhā / om amitodbhavāya huṃ phaṭ phaṭ / svāhā / om namo hayāya svāhā / om namo viśvamūrtaye svāhā / namaḥ
Vajravidarani-Dharani (vajvidhu.htm.txt) 3042184 (0.020):
aṃ dhara 2 dhiri 2 dhuru 2 huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685351 (0.021):
sarvasattvāṃśca huṃ huṃ phaṭ phaṭ svāhā / om śuddhe viśuddhe sugatātmaje
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995881 (0.025):
phaṭ* svāha / oṃ hūṃ jaya svāhā / oṃ hrīḥ
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24136923 (0.027):
vada sarvarakṣāṃsi hi nāśaya 2 bhañjaya 2 sarvaduṣṭān mohaya 2 deva huṃ / phaṭ svāhā huṃ phaṭ svāhā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4794979 (0.027):
5 huṃ phaṭ namaḥ, oṃ huṃ phaṭ dvāḥsthaśaktaye huṃ phaṭ nama iti kha.. / oṃ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1884658 (0.028):
oṃ bandha bandha huṃ phaṭ // / oṃ vaśībhava huṃ phaṭ // / oṃ jaya jaya huṃ phaṭ //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11343714 (0.029):
kumārarūpadhāriṇe / vikurva vikurva / samayamanusmara / tiṣṭha tiṣṭha / / hum hum phaṭ phaṭ svāhā //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25306342 (0.031):
oṃ huṃ hara hara sarvāvaraṇāni huṃ phaṭ / / oṃ huṃ phaṭ sarvāvaraṇāni sphoṭaya huṃ phaṭ /
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256830 (0.031):
balavati jaya vidye hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā / oṃ maṇidhari vajriṇi /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153390 (0.032):
oṃ namo vyāghracarmāmbaradharāya huṃ huṃ phaṭ | / oṃ namo mahādhūmrāndhakāravapuṣe huṃ huṃ phaṭ svāhā |
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24134909 (0.036):
oṃ namo bhagavate rudrāya caṇḍeśvarāya huṃ huṃ huṃ phaṭ svāhā /
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24136693 (0.039):
mahāsvane huṃ huṃ phaṭ svāhā iti sarvabhūtamāraṇamantraḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11455758 (0.039):
sarvabhayān sādayotsādaya trāsaya moṭaya chinda bhinda jvala jvala huṃ huṃ / phaṭ phaṭ svāhā /
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14313190 (0.043):
2 maunya 2 śānte 2 dānte 2 vajradhara bandhabandhani vajrapāṇe phaṭ / om / hūṃ ṣṭroṃ phaṭ 2 svāhā / om vajrapāśe bandha 2 vajrapāśaṃ ca
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706063 (0.045):
oṃ gadāyai huṃ phaṭ namaḥ / / oṃ triśūlāya huṃ phaṭ namaḥ /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307477 (0.046):
oṃ vajracakrādhipatis tvām abhiṣiñca (yet) oṃ oṃ oṃ / huṃ huṃ huṃ / trāṃ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1884606 (0.047):
atha māyāvajra uvāca oṃ cchinda cchinda huṃ phaṭ // oṃ āviśāviśa huṃ phaṭ / // oṃ bhūrbhuvaḥ sva huṃ phaṭ // oṃ bhinda bhinda huṃ phaṭ //
huṃ phaṭ svāha / oṃ jupi svāhā / oṃ jaya svāhā / oṃ hrīḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995885 (0.0):
oṃ raṇa raṇa hūṃ phaṭ* svāhā / oṃ jaya hūṃ phaṭ* svahā / oṃ jra jiṃ juṃ / phaṭ* svāha / oṃ hūṃ jaya svāhā / oṃ hrīḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995871 (0.025):
oṃ raṇa raṇa hūṃ phaṭ* svāhā / oṃ jaya hūṃ phaṭ* svahā / oṃ jra jiṃ juṃ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1884658 (0.025):
oṃ bandha bandha huṃ phaṭ // / oṃ vaśībhava huṃ phaṭ // / oṃ jaya jaya huṃ phaṭ //
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068360 (0.027):
stambhaya mohaya svāhā / oṃ mārīcyai svāhā / oṃ varālī vadālī vattālī
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686875 (0.029):
hayagrīvāya sidhyantu mantrapadaiḥ svāhā / om amitodbhavāya huṃ phaṭ phaṭ / svāhā / om namo hayāya svāhā / om namo viśvamūrtaye svāhā / namaḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846500 (0.031):
svāhā | oṃ śrīrūpamate svāhā | oṃ śrīrūpaśobhe svāhā | oṃ śrīrūpamati / svāhā | oṃ śrīsuvarṇavapurūpe svāhā | oṃ śrījñānarūpe svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846550 (0.031):
svāhā | oṃ śrīale 2 svāhā | oṃ śrīamale svāhā | oṃ śrīvimale svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846584 (0.031):
svāhā | oṃ śrīacapale/śrīacalabale svāhā | oṃ śrīudghāṭani svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846600 (0.031):
śrīudbhedani svāhā | oṃ śrīudbhāṣiṇi svāhā | oṃ śrīudghoṣaṇi svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846613 (0.031):
śrīprīyaṅkari svāhā | oṃ śrīprītikari svāhā | oṃ śrīśriyaṅkari svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846631 (0.031):
śrīkīrtikari svāhā | oṃ śrīlakṣmīkari svāhā | oṃ śrīsatyavati svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846658 (0.031):
śrīdhanakari svāhā | oṃ śrīdhānyakari svāhā | oṃ śrīdhane 2 svāhā | oṃ / śrīdhaneśvare svāhā | oṃ śrīśrīmati svāhā | oṃ śrīprabhāmati svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846665 (0.031):
śrīdhaneśvare svāhā | oṃ śrīśrīmati svāhā | oṃ śrīprabhāmati svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846723 (0.031):
śrīsarvasukhaprade svāhā | oṃ śrīdhanade dhanapūjite (Vdh-DH_136) svāhā | / oṃ śrīapacāyanīye svāhā | oṃ śrīajamukhe svāhā | oṃ śrīarccanīye svāhā |
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846747 (0.031):
svāhā | oṃ śrīvinaste svāhā | oṃ śrīvinanaste svāhā | oṃ śrīviśvaste svāhā
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846755 (0.031):
svāhā | oṃ śrīvinaste svāhā | oṃ śrīvinanaste svāhā | oṃ śrīviśvaste svāhā / | oṃ śrīviśvakeśi svāhā | oṃ śrīviśuddhaśīle svāhā | oṃ śrīviśvaṛṣi svāhā
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846764 (0.031):
| oṃ śrīviśvakeśi svāhā | oṃ śrīviśuddhaśīle svāhā | oṃ śrīviśvaṛṣi svāhā / | oṃ śrīviśuddharūpe svāhā | oṃ śrīviguṇi viguṇiṣe viguṇe svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846790 (0.031):
śrīviguṇiṣe svāhā | oṃ śrīaṅkure svāhā | oṃ śrīmaṅkure svāhā | oṃ / śrīprabhaṅkure svāhā | oṃ śrīamoghāṅkuśe jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846804 (0.031):
śrīprabhaṅkure svāhā | oṃ śrīamoghāṅkuśe jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ svāhā | oṃ / śrīākarṣaṇi svāhā | oṃ śrīāveśani svāhā | oṃ śrīpraveśani svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846814 (0.031):
śrīākarṣaṇi svāhā | oṃ śrīāveśani svāhā | oṃ śrīpraveśani svāhā | oṃ
trailokyavijayāmoghapāśapratihata hrīṃ haḥ hūṃ phaṭ svāhā / oṃ vasumati
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995904 (0.0):
phaṭ* svāha / oṃ hūṃ jaya svāhā / oṃ hrīḥ
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787717 (0.026):
oṃ hrīṃ krauṃ kṣlaiṃ kṣlaṃ hrīṃ hrīṃ hrīṃ hrūḥ huṃ phaṭ raseśvarāya
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152475 (0.038):
oṃ hrīṃ hrīṃ saṃ oṃ hrīṃ durgāyai namaḥ| / oṃ hrīṃ oṃ hrīṃ sande namaḥ om | Vis_12.44,38 |
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068387 (0.039):
tarjaya hrīṃ hrīṃ hūṃ hūṃ phaṭ* svāhā / oṃ mārīcyai sara sara muhya muhya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4888122 (0.040):
oṃkārādyā namontāś ca japet svāhāgnikāryake //AP_309.018cd/ / oṃ hrīṃ hrūṃ hraḥ hṛdayaṃ hāṃ hṛśceti śiraḥ / hrīṃ jvala jjalaśikhā syāt
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351176 (0.040):
oṃ hrīṃ mālinyai astrāya phaṭ / / oṃ huṃ śivāya namaḥ pādayornyaset /
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512110 (0.043):
om śrīṃ vasumukhīṃ svāhā | om śrīṃ vasuśrī svāhā | om śrīṃ vasuśriye svāhā / | om vasumati svāhā | om vasumatiśriye svāhā | om vasve svāhā | om vasude
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821444 (0.044):
oṃ haṃ khaṃ khaśoklāya svāhā / spūṃ hrūṃ huṃ krūṃ oṃ hroṃ kreṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6780327 (0.045):
aiṃ hrīṃ tripurāyai namaḥ / / oṃ hrīṃ krīṃ paścimavaktraṃ oṃ aiṃ hrīṃ hrīṃ ca tathottaram /
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846500 (0.046):
svāhā | oṃ śrīrūpamate svāhā | oṃ śrīrūpaśobhe svāhā | oṃ śrīrūpamati / svāhā | oṃ śrīsuvarṇavapurūpe svāhā | oṃ śrījñānarūpe svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846550 (0.046):
svāhā | oṃ śrīale 2 svāhā | oṃ śrīamale svāhā | oṃ śrīvimale svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846588 (0.046):
svāhā | oṃ śrīacapale/śrīacalabale svāhā | oṃ śrīudghāṭani svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846600 (0.046):
śrīudbhedani svāhā | oṃ śrīudbhāṣiṇi svāhā | oṃ śrīudghoṣaṇi svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846613 (0.046):
śrīprīyaṅkari svāhā | oṃ śrīprītikari svāhā | oṃ śrīśriyaṅkari svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846631 (0.046):
śrīkīrtikari svāhā | oṃ śrīlakṣmīkari svāhā | oṃ śrīsatyavati svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846658 (0.046):
śrīdhanakari svāhā | oṃ śrīdhānyakari svāhā | oṃ śrīdhane 2 svāhā | oṃ / śrīdhaneśvare svāhā | oṃ śrīśrīmati svāhā | oṃ śrīprabhāmati svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846665 (0.046):
śrīdhaneśvare svāhā | oṃ śrīśrīmati svāhā | oṃ śrīprabhāmati svāhā | oṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846723 (0.046):
śrīsarvasukhaprade svāhā | oṃ śrīdhanade dhanapūjite (Vdh-DH_136) svāhā | / oṃ śrīapacāyanīye svāhā | oṃ śrīajamukhe svāhā | oṃ śrīarccanīye svāhā |
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846747 (0.046):
svāhā | oṃ śrīvinaste svāhā | oṃ śrīvinanaste svāhā | oṃ śrīviśvaste svāhā
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846755 (0.046):
svāhā | oṃ śrīvinaste svāhā | oṃ śrīvinanaste svāhā | oṃ śrīviśvaste svāhā / | oṃ śrīviśvakeśi svāhā | oṃ śrīviśuddhaśīle svāhā | oṃ śrīviśvaṛṣi svāhā
hūṃ phaṭ svāhā // // / sarṣaparavadirakīlakādyaiḥ sarvajvareṣu sūtrakaṃ vandhayitavyaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4882681 (0.017):
āveśaya 2 viṣotthāpanarūpaṃ mantrāntādviṣadhāraṇaṃ oṃ kṣipa oṃ kṣipa svāhā / oṃ hrīṃ khīṃ saḥ ṭhandrauṃ hrīṃ ṭhaḥ
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11787715 (0.023):
nyaset krodhaṃ ca kaṅkālaṃ mālāmantraiḥ samarcayet // Ras_2.97 // / oṃ hrīṃ krauṃ kṣlaiṃ kṣlaṃ hrīṃ hrīṃ hrīṃ hrūḥ huṃ phaṭ raseśvarāya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821123 (0.036):
kārayiṣyati tān sarvān hana 2 daṃṣṭrākarālini hraiṃ hrīṃ huṃ / guhyakubjikāyai dvāhā / hrauṃ oṃ khe(1) voṃ guhyakubjikāyai namaḥ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23143322 (0.039):
vandho bhavati / sarvarakṣā sūtrakena udakena bhasmakena vā sarvagraheṣu / / paṃcaraṅigaka sūtrakaṃ sarvajvareṣu śvetasūtrakaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4821443 (0.047):
oṃ haṃ khaṃ khaśoklāya svāhā / spūṃ hrūṃ huṃ krūṃ oṃ hroṃ kreṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4892733 (0.048):
bhāskarāstrāya phaṭ / candrāstrāya phaṭ / vighneśvarāstrāya phaṭ / khroṃ / khrauṃ phaṭ / hrauṃ hroṃ phaṭ / bhrāmaya 2 phaṭ / chādaya 2 phaṭ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704398 (0.051):
oṃ namo bhagavate hṛdayāya namaḥ kṣaiṃ (kṣeṃ aiṃ) kubjikāyai śirase svāhā / hrīṃ krīṃ hrīṃ āṃ ṅa ña ṇa name śikhāyai vaṣaṭ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4888122 (0.055):
oṃkārādyā namontāś ca japet svāhāgnikāryake //AP_309.018cd/ / oṃ hrīṃ hrūṃ hraḥ hṛdayaṃ hāṃ hṛśceti śiraḥ / hrīṃ jvala jjalaśikhā syāt
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21351167 (0.055):
oṃ hrīṃ kanakakuṇḍalinyai kavacāya huṃ / / oṃ hrīṃ saṃjīvinyai netrebhyo vauṣaṭ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11337352 (0.056):
apratihataśāsanakumārarūpadhāriṇa hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā / ayaṃ samāryāḥ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21327094 (0.057):
aiṃ hrīṃ śrīṃ kṣmauṃ kṣmaṃ hrāṃ hrīṃ hrūṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ phaṭ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21847193 (0.060):
śrīsarvaduṣṭanikṛntani svāhā | oṃ śrīsarvaśatruvināśani hūṃ phaṭ svāhā | / oṃ śrīāgacchāgacchasamayam anusmara svāhā | oṃ śrīhṛdayam anusmara svāhā |
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27814339 (0.062):
nyaset krodhaṃ ca kaṅkālaṃ % mālāmantraiḥ samarcayet // Ras_2.97 // / oṃ hrīṃ krauṃ kṣlaiṃ kṣlaṃ hrīṃ hrīṃ hrīṃ hrūḥ huṃ phaṭ raseśvarāya
sarvavyādhiṣu ghṛtatailamudakaṃ vā parijapya dātavyaṃ / kākhordacchedanaṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995965 (0.0):
bandhayitavyam* / sarvavyādhiṣu ghṛtatailamudakaṃ vā parijapya dātavyam* /
rakṣā sūtreṇa śastreṇa udaraśūlena lavaṇodakaṃ viṣa nāśanaṃ mṛttikayā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995970 (0.033):
kākhordacchedanaṃ śastreṇa rakṣāsūtrakaṃ ca / udaraśūlena lavaṇodakaṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995978 (0.048):
kākhordacchedanaṃ śastreṇa rakṣāsūtrakaṃ ca / udaraśūlena lavaṇodakaṃ / viṣanāśanaṃ mṛttikayā udakena vā / cakṣurogeṇa śvetasūtrakaṃ karṇe
udakena vā cakṣurogena śvetasūtrakaṃ karṇe vandhayitavyaṃ / danta śūle
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995982 (0.013):
kākhordacchedanaṃ śastreṇa rakṣāsūtrakaṃ ca / udaraśūlena lavaṇodakaṃ / viṣanāśanaṃ mṛttikayā udakena vā / cakṣurogeṇa śvetasūtrakaṃ karṇe
karavīradantakāṣṭhaṃ / sīmāvandhe paṃcaraṅigakasūtrakamekaviṃśativārān
parijapya catuḥṣu khadirakīleṣu vaddhvā caturddiśaṃ nikhātavyaṃ simā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16995996 (0.042):
pañcaraṅgikasūtram ekaviṃśativārān parijapya caturṣu khadirakīlakeṣu
vandho bhavati / sarvarakṣā sūtrakena udakena bhasmakena vā sarvagraheṣu /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996010 (0.0):
baddhvā caturdiśaṃ nikhātavyaṃ sīmābandho bhaviṣyati / / sarvarakṣāsūtrakenodakena bhasmena vā / sarvagraheṣu pañcaraṅgikasūtrakam*
paṃcaraṅigaka sūtrakaṃ sarvajvareṣu śvetasūtrakaṃ / sarppakīṭhalūtalohaliṅgala graheṣu / madhupippalīyutaṃ cakṣuroge /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996029 (0.0):
/ sarvajvareṣu śvetasūtrakaṃ sarpakīṭāḥ lūtalohaliṃgagalagraheṣu / madhupippalīyutam* / cakṣuroge gandhodakapalāśodakaṃ madhuyaṣṭyudakaṃ vā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348830 (0.024):
diḍhalohasiṃkhalāṇaṃ assāṇa vivihapāsabandhāṇaṃ /
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23143265 (0.039):
sarṣaparavadirakīlakādyaiḥ sarvajvareṣu sūtrakaṃ vandhayitavyaṃ / sarvavyādhiṣu ghṛtatailamudakaṃ vā parijapya dātavyaṃ / kākhordacchedanaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11463347 (0.064):
apasmāragrahā naśyati / sarvajvareṣu kṛṣṇasūtrakaṃ bandhitavyam / / sarvagrahaḍākinīṣu nīlasūtrakaṃ bandhitavyam /
gandhodakaṃ palāśodakaṃ madhūyaṣṭyudaka vā sarvakalikalaha vivādebhyaḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996040 (0.020):
madhupippalīyutam* / cakṣuroge gandhodakapalāśodakaṃ madhuyaṣṭyudakaṃ vā
ākhyāneṣu udakaṃ parijapya mukhaprakṣālayitavyaṃ / / paraviṣayarājyarāṣṭrakeṣu pūrṇakalaśaṃ sthāpayitvā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996050 (0.020):
sarvakalikalahavivādebhyaḥ abhyākhyāneṣūdakaṃ parijapya mukhaṃ
śūcināsūcivastraprāvṛtena mahatī pūjāṃ kṛtvā bācayitavyaṃ / mahāśānti
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996061 (0.035):
sthāpayitvā śucinā śucivastraprāvṛtena mahatīṃ pūjāṃ kṛtvā vācayitavyaṃ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24972569 (0.056):
suvarṇabindunā yuktaṃ bhūvarāhākhyamucyate // GarP_3,26.72 // / pūjāṃ kṛtvā bhūvarāhasya marterdānaṃ dattvā śravaṇaṃ cāpi kṛtvā /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18712901 (0.059):
na tasya caurā rājāno dhanaskandhaṃ parāmṛṣe / / agnir vā apaskaroti pūjāṃ kṛtvā tathāgate //
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848497 (0.060):
cāgrato yathāvibhavam udārāṃ pūjāṃ kṛtvā susamāhitaḥ tām eva bhagavatiṃ / bhāvayenn ekacittotpādena dānapatihitasukhāśayaḥ śraddhyā paramaśraddhyā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503272 (0.060):
dravīkṛtya paribhoktavyaḥ / aparo 'pi dravīkṛtya na parisphuṭa eva bhavati / / bhagavān āha / vaṃśadalikayā nirlikhyodakena prakṣālayitavyaḥ / tathāpi
bhavati / tena codakena sektavyaṃ sarvasattvānāṃ rakṣā kṛtā bhavati /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996070 (0.0):
mahāśāntir bhavati / tena codakena sektavyaṃ sarvasattvānāṃ rakṣā kṛtā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503273 (0.015):
dravīkṛtya paribhoktavyaḥ / aparo 'pi dravīkṛtya na parisphuṭa eva bhavati / / bhagavān āha / vaṃśadalikayā nirlikhyodakena prakṣālayitavyaḥ / tathāpi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6285154 (0.033):
kaccinme bhogā rājñā vā apahriyeraṃścaurairvā, agninā vā dahyerannudakena / vā uhyeyuḥ | kuniha(hi)tā vā nidhayaḥ praṇaśyeyuḥ (Śbh_Sh: 79) kuprayuktā
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915461 (0.047):
vyavadānānupagataḥ; yatsarvasattvānāmaraṇaṃ, tadbhadantasyāraṇaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11393799 (0.047):
sarvajanapriyo bhavati / śikhāṃ saptajaptāṃ kṛtvā sarvasattvānāmāvadhyo / bhavati / kirimālaṃ daśasahasrāṇi juhuyāt / sarvavyādhirmucyate / dinedine
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1950898 (0.053):
bhagavadupadiṣṭaṃ śāstrantu cāturvargīyāṇāṃ sattvānāmātiryagjantūnāñca / santārakaṃ bhavati iti nāsti pāryantikabādhā |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16493936 (0.054):
svadhiṣṭhitaṃ bhūtagaṇaiḥ HV_40.4c / svadhyaḥ sarvasattvānāṃ HV_67.21c / svanantīnāṃ ca śabdena *HV_49.27*626:5a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13871024 (0.054):
svadhiṣṭhitaṃ bhūtagaṇaiḥ HV_40.4c / svadhyaḥ sarvasattvānāṃ HV_67.21c / svanantīnāṃ ca śabdena HV_49.27*626:5a
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2057262 (0.055):
yanmanuṣyagatau bhavati | (pṛ) kena karmaṇā punarātmasañjananī bhavati | / (u) sattvānāmavihiṃsanena karmaṇā pratilabhate | kasmāt | maraṇakāla
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7870684 (0.056):
yajanam / tasya dharmasya dānena sarvasattvānāṃ santapaṇaṃ saṃpravāraṇaṃ / ca pariveṣanaṃ(ṇam) / vinītāḥ smṛtyupasthānaiḥ (RSt_59) satyeṣvavatāraṇāt
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6618172 (0.056):
prakāśayitavyā | sarvasattvānāṃ ca saṃśrāvayitavyā | amātsaryo 'haṃ
sarvetyupadravopasargāḥ praśāmyanti / mudritāyā candanatilakaṃ hṛdaye
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996072 (0.034):
mahāśāntir bhavati / tena codakena sektavyaṃ sarvasattvānāṃ rakṣā kṛtā / bhavati / sarvety upadravopasargāḥ praśāmyanti / mudritāṃ candanatilakaṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996079 (0.058):
bhavati / sarvety upadravopasargāḥ praśāmyanti / mudritāṃ candanatilakaṃ / hṛdaye ekaviṃśativārān parijapya kartavyaṃ sarvānantaryāṇi kṣayaṃ yānti /
ekaviṃśativārān parijapya kartavyaṃ sarvānantaryāṇi kṣayaṃ yānti / satataṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996087 (0.0):
bhavati / sarvety upadravopasargāḥ praśāmyanti / mudritāṃ candanatilakaṃ / hṛdaye ekaviṃśativārān parijapya kartavyaṃ sarvānantaryāṇi kṣayaṃ yānti /
jāpena gṛharakṣā / padma homena sarvasattvarakṣā / candanahomena
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996098 (0.0):
hṛdaye ekaviṃśativārān parijapya kartavyaṃ sarvānantaryāṇi kṣayaṃ yānti / / satatajāpena gṛharakṣā / padmahomena sarvasattvarakṣā / candanahomena
sarvabhūtagraharakṣā jaya vijayā / aparājitānākulī / gandhanākūlī dhāraṇī
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996108 (0.0):
satatajāpena gṛharakṣā / padmahomena sarvasattvarakṣā / candanahomena / sarvagrahabhūtanakṣatrarakṣā / jayāvijayā-aparājitā nākulī gandhanākūlī
abhayapāṇi / indriyapāṇi / gandhaḥ priyaṃgu tagaracakrā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996113 (0.0):
sarvagrahabhūtanakṣatrarakṣā / jayāvijayā-aparājitā nākulī gandhanākūlī / dhāraṇī abhayapāṇi indriyapāṇigandhapriyaṃgutagaracakrā mahācakrā
mahācakrāviṣṇukrāntā somarājī sūnandā ceti / eṣaṃ yathā saṃbhavataḥ /
aṣṭottaraśatavārān parijapya maṇiṃ kṛtvā śirasi bāhau vā dhārayitavyaṃ /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996131 (0.0):
vikrāntāsomarājī sunandā ceti / yathā saṃbhavata aṣṭottaraśatavārān / parijapya maṇiṃ kṛtvā śirasi bāhau vā dhārayitavyam* / bālānāṃ gale
bālānāṃ galenārīṇāṃ vilagne svayaṃ paraṃ saubhāgyakaraṃ / maṇe
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996137 (0.037):
nārīṇāṃ vilagne svayaṃ paraṃ saubhāgyakaram* / (AphSū 169)
lakṣmīprasamanāṃ putradaṃ ca / etena maṇivaddhena sarvarakṣā kṛtā bhavati
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996149 (0.016):
alakṣmīpraśamanaṃ putradaṃ ca / etena maṇinā baddhena sarvarakṣā kṛtā
viṣakṛtatpadyate / utpannā api na pīḍāṃ janayiṣyanti / śīghraṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996162 (0.060):
bhavati / viṣāgninā na kramati viṣakṛtaṃ notpadyate / utpannāpi na pīḍāṃ / janayiṣyati śīghraṃ praśamayiṣyanti / grahān praśamayiṣyati
prasamayiṣyanti / vātamedhāśanistaṃbhanaṃ vāriṇā karaviralatayā
sarvakarmakaram // āryāvallokiteśvarahṛdayaṃ paramasiddhamasasādhita mete
tāni karmmāṇi kurute / atha sādhayitumicchan dvidhiḥ / paṭe 'śleṣaṃ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996187 (0.029):
āryāvalokiteśvarahṛdayaṃ paramasiddham asādhitam ete tāni karmāṇi kurute / / atha sādhayitum icchan vidhiḥ paṭe 'śeṣakair varṇakair
kairvarṇakairbuddhapratimāmālikhya āryyāvalokiśvaro jaṭāmakutadhārī eṇeya
carmakṛtaparikaraḥ paśupativeśadhara sarvālaṅkāravibhūṣitaṃ kṛtvā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996212 (0.007):
paśupativeśadharaḥ sarvālaṅkārabhūṣitaṃ kṛtvā poṣadhikena citrakareṇa
poṣadhikena citrakareṇa citrāpayitavyaḥ / tataḥsādhakena tasyāgrataḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996217 (5.960):
paśupativeśadharaḥ sarvālaṅkārabhūṣitaṃ kṛtvā poṣadhikena citrakareṇa
gomayena maṇḍalaṃ kṛtvā śvetapuṣpāvakīrṇa aṣṭāu gandhodakapūrṇakumbhāḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996229 (0.0):
citrāpayitavyaḥ / tataḥ sādhakena tasyāgrato 'patitagomayena maṇḍalaṃ
sthāpayitavyāḥ / aṣṭāvupahārāaścatuḥ ṣaṣṭhirūpakaraṇāni / vali mānsaṃ ca
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996230 (0.042):
kṛtvā śvetapuṣpāvakīrṇam aṣṭāu gandhodakapūrṇakumbhāḥ sthāpayitavyāḥ / / aṣṭāv upahārāś catuṣaṣṭir upakaraṇāni / balimāṃsarudhiravarjitaḥ
rūdhirabarjjitaṃ agarūdhūpaṃ dahatā vidyāaṣṭamasahasraṃ jāpayitavyā /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996244 (0.051):
agarudhūpaṃ dahatā vidyāṣṭasahasrajāpayitavyā / ahorātroṣitena vā
ahorātroṣitena rātroṣitena vā / triśūklabhojina triṣkālasnāpayitā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996247 (0.028):
agarudhūpaṃ dahatā vidyāṣṭasahasrajāpayitavyā / ahorātroṣitena vā / trirātroṣitena vā triśuklabhojitā vā trikālasnāpayitā śucivastraprāvṛto
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24128143 (0.062):
uoṃ namo bhagavate śrīuḍḍāmareśvarāya amukam uccāṭaya uccāṭaya vidveṣaya / vidveṣaya svāhā / / ekarātroṣito bhūtvā kṛṣṇāṣṭamyāṃ samāhitaḥ /
śūcivastraprāvṛtto bhūtvā japā dātavyaṃ / ataḥ pratimāyā 'rpataḥ ātmānaṃ
ca likhitaṃ paśyati / taddaṣṭvā ca prahṛṣyati yāvat svapnane vā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996271 (0.035):
bhūtvā jāpo dātavyaḥ / tataḥ pratimāyā agrataḥ ātmānaṃ ca likhitaṃ paśyati / taṃ dṛṣṭvā ca prahṛṣyati yāvat svayam evāryāvalokiteśvara āgacchati /
āryāvalokiteśvaro āgacchati / sarvesā paripūrayati / manaḥ śilāṃ rajataṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104881 (0.023):
sukuṇḍalo nāma devaputro daridro duścittaśceti / atha āryāvalokiteśvaraḥ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24408426 (0.035):
yo 'sau traidhātukādhiśa āryāvalokiteśvaraḥ /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996274 (0.036):
taṃ dṛṣṭvā ca prahṛṣyati yāvat svayam evāryāvalokiteśvara āgacchati /
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18539805 (0.041):
ñ1.2 atha khalv āryāvalokiteśvaro bodhisa[ttvo] mahāsattvo
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1890282 (0.049):
atha vajraviśvo bodhisatva imāṃ svavidyottamāmabhāṣat oṃ viśvakarmi hūṃ // / athāryāvalokiteśvaro bodhisatvo mahāsatva idaṃ svakarmamaṇḍalamabhāṣat /
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405225 (0.056):
khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattva utthāyasanādekāṃsamuttarāsaṅga kṛtvā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11391033 (0.057):
bhadrapālaṃ suśobhanaṃ ca lekhayet / bhagavatpratimā hrasvatarā ca / lekhayitavyā / āryāvalokiteśvarasudhanau camaravyagrahastau kāryau /
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586078 (0.061):
pāsakopāsikārājāmātyabrāhmaṇagṛhapatyākīrṇamadhyatiṣṭhat / / athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo vajrapāṇiśca samādhervyutthāya yena
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033323 (0.061):
satkāru taiśca sad anityu kuryā srigdhāśca vāco madhurā bhaṇeta // / IV / āryāvalokiteśvaro bodhisattvo bhagavataścaraṇayornipatya
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1891223 (0.063):
III.6 Ekamudra mandala / athāryāvalokiteśvaro mahābodhisatva idaṃ sarvajagadvinayaṃnāma
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996195 (0.063):
buddhapratimālikhyāryāvalokiteśvaro jaṭāmukuṭadhārī eṇeyacarmakṛtaparivāsā
vā parijapya kṣīṇāṃjayitvā tatoantarhito bhavati / ākāśe krāmati /
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996289 (0.0):
sarvāśā paripūrayati / manaḥśilāñjanaṃ vā parijapya akṣiṇy aṃjayitvā tato / 'ntarhito bhavati / ākāśe krāmati / asaṃmohajñānavyūhanāma samādhiṃ
asaṃmohavyūha nāma samādhiṃ prati labhate / yadicchati tatkaroti eva
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996298 (0.022):
'ntarhito bhavati / ākāśe krāmati / asaṃmohajñānavyūhanāma samādhiṃ
sādhaka iti // // / idamavocat bhagavānāttamanā āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996307 (0.0):
pratilabhate / yad icchati tat karoty eva sādhaka iti / / idam avocad bhagavān āttamanā āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvas te
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444745 (0.0):
idamavocadbhagavān | āttamanā āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvaḥ,
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142634 (0.009):
pitṛkāryakariṣyanti / atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo / 'nibhiṣanayano bhūtvā bhagavanta metadabocata / śṛṇu me bhagavan
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104798 (0.009):
kimasmābhiḥ kartavyam? atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo / mahāsattvastasyāstamondhakārāyā bhūmyāḥ saṃprasthitaḥ / atha te
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105398 (0.009):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasmātsiṃhaladvīpādavatīrya
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405225 (0.028):
udgṛhītaṃ camayā hṛdayamanumoditam / bhāṣadhvaṃ kulaputra / tataḥ / khalvāryāvalokiteśvaro bodhisattva utthāyasanādekāṃsamuttarāsaṅga kṛtvā
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24402947 (0.028):
evaṃ śrīmānmahāsattva āryāvalokiteśvaraḥ / / bodhisattva mahābhijñaḥ sarvasamādhibhṛdvaraḥ //
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099457 (0.030):
athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastaṃ ca sattvanikāyaṃ dṛṣṭvā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7099869 (0.030):
āryāvalokiteśvarasya kāyāt, athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101644 (0.030):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasyā rūpamayyā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101906 (0.030):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo rājānaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103861 (0.030):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastasya ca balerasurendrasya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104670 (0.030):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva evaṃ teṣāṃ yakṣarākṣasānāṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104752 (0.030):
tavādarśanāt kathaṃ tiṣṭhāmaḥ? atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo / mahāsattvastāṃśca yakṣarākṣasānetadavocat - anekāni ca mayā kulaputrāḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105497 (0.030):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo sattvaparipākaṃ kṛtvā tasyā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105537 (0.030):
yāvat sattvān paśyanti sma parasparaṃ māṃsabhakṣaṇaṃ kurvāṇān / atha / āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastānevamāha - kasmādbhoḥ, yūyaṃ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035062 (0.030):
athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvaḥ punarbhagavantametadavocat
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035906 (0.030):
athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvaḥ punarbhagavantametadavocat /
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926217 (0.030):
athāryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat / kutra
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444670 (0.030):
atha āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat - kena
rūteca bhikṣavarūte ca bodhisatvāste śuddhāvāsakāyikāśca devaputrāḥ
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996313 (5.960):
ca bhikṣavas te ca bodhisattvās te śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061560 (5.960):
āyuṣmāṃścānandaḥ tāścatasraḥ parṣado bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ aneke ca / śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331432 (0.013):
bhāṣiṣye 'haṃ te // / atha te śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ sāñjalayo bhūtvā *+ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830992 (0.026):
samanantaraspṛṣṭāśca khalu punaste śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ tasyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232832 (0.037):
devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino devā / yāvac chuddhāvāsakāyikā devaputrās te sarve saṃnipatitā āyuṣmataḥ subhūteḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615225 (0.039):
itthaṃ vaditvāna te saṃbahulāḥ śuddhāvāsakāyikā devaputrā mama pādau
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104823 (0.039):
sma / atha avalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvastānetadavocat - / pratinivartayadhvam / dūratamevamāha(?) //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251501 (0.041):
devaputrā ye 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthitā ye 'pi / śuddhāvāsakāyikā devaputrās te 'pi tatrāgatyemāṃ prajñāpāramitām
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9840656 (0.041):
atha khalu śuddhāvāsakāyikā devaputrā gaganatalagatā ardhakāyamabhinirmāya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9889195 (0.041):
atha khalu śuddhāvāsakāyikā devaputrā bodhimaṇḍaniṣaṇṇaṃ tathāgataṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985165 (0.042):
saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / śuddhāvāsakāyikā devaputrās te sarve 'nekair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100676 (0.045):
śubhakṛtsnā vṛhatphalāḥ yāvac chuddhāvāsakāyikā devaputrās te 'pi taṃ / bodhisattvaṃ (AdSPG I 62) mahāsattvaṃ namasyaṃti ya evaṃ prajñāparamitāyāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11346508 (0.048):
sthitakāyamabhilekhyau / evaṃ śuddhāvāsakāyikā devaputrā abhilekhyāḥ / / śakraśca devānāmindraḥ sayāmaśca santuṣitaśca sunirmitaśca śuddhaśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241188 (0.049):
paramrmitavaśavartino yāvac chuddhāvāsakāyikā devaputrās te bhagavantam
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9904058 (0.050):
idamavocadbhagavānāttamanāḥ / te maheśvaradevaputrapūrvaṃgamāḥ / śuddhāvāsakāyikā devaputrā maitreyapūrvaṃgamāśca sarvabodhisattvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154782 (0.051):
cāturmahārājakāyikā devaputrās trāyastriṃśā devaputrā yāmā devaputrāḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11340740 (0.052):
padmasyādhastācchuddhāvāsakāyikāḥ devaputrarūpiṇaḥ bodhisattvāḥ pañca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232676 (0.052):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau parīttābhā yāvac chuddhāvāsakāyikāś ca / devaputrā anekaiḥ śuddhāvāsakāyikair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937694 (0.052):
16905 kāraṇena bhagavan {bodhisattvo} mahāsattva ity ucyate/ bhagavān āha/
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154864 (0.054):
aprameyāsaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu cāturmahārājakāyikā devaputrās / trāyastriṃśā devaputrāḥ yāmā devaputrās tuṣitā devaputrā nirmāṇaratayo
sadevamānuṣāsura gandharvaścaloko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti // //
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16996320 (0.0):
ca bhikṣavas te ca bodhisattvās te śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ / sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandann iti /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061564 (0.0):
śuddhāvāsakāyikā devaputrāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138485 (0.024):
bodhisattvāste ca bhikṣavaḥ sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko muditvā
Dhvajagrakeyura-Dharani [alternative version] (dhvajkdu.htm.txt) 7635671 (0.025):
bodhisatvā bhagavato bhāṣitam abhyanandann iti // // / āryadhvajāgrakeyūrā nāma dhāriṇī samāptā //
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051282 (0.034):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś / 3. ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandan // // vajracchedikā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16534092 (0.037):
sadevamānuṣyāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam / P67
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880677 (0.039):
sarvamahāśrāvakagaṇāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś ca lokaḥ sā sarvāvatī
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25723078 (0.040):
ca mahāśrāvakāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682726 (0.040):
idamavocadbhagavān āttamanāḥ sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaśca / loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti //
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068453 (0.040):
sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286629 (0.040):
sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26665199 (0.040):
mahāsattvāḥ sā ca sarvāvatīparṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27455218 (0.040):
mahāsattvāḥ sā ca sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko / bhagavato bhāṣitam abhyanandan* ||
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17102925 (0.041):
bodhisatvā mahāsatvāḥ, sā ca sarvāvatī parṣat, sadevamanuṣāsuragandharvaś / ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandat. 3. 3. saṃghāṭaṃ nāma
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18716071 (0.041):
idam avocad bhagavān āttamanā viśuddhamati bhikṣuḥ sadevamānuṣāsuraloko / bhagavato bhāṣitam abhyanande //
Pratityasamutpadamahayanasutra (bsu026_u.htm.txt) 6216457 (0.043):
sarvāvatī ca sā parṣat, sadevamanuṣyāsuragandharvalokaśca bhagavato / bhāṣitamabhyanandan || / āryapratītyasamutpādo nāma mahāyānasūtram ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21660379 (0.043):
492.015. ityevaṃ vo bhikṣavaḥ śikṣitavyamiti/ / 492.016. bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti//
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688626 (0.044):
te ca bodhisattvāḥ sadevamānuṣāsuragaṃdharvaś ca loko bhagavato
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7903706 (0.045):
śrotāraḥ kimukurvannityāha / bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti / abhipūrvo
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17500362 (0.046):
bodhisattvāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato
// āryāmoghapāśahṛdayaṃ nāma mahāyāna sūtraṃ samāptas //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2929803 (0.047):
ityāryasaddharmalaṅkāvatāro nāma mahāyānasūtraṃ sagāthakaṃ samāptamiti //
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25723083 (0.048):
ca mahāśrāvakāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam / abhyanandann iti // // / āryasarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma mahāyānasūtraṃ samāptam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682729 (0.048):
loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti // / iti śrīkaruṇāpuṇḍarīkaṃ nāma mahāyānasūtraṃ samāptaṃ //
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880685 (0.049):
parṣad bhagavato vajragarbhasya bhāṣitam abhyanandann iti // / iti parindanāparivarto nāmaikādaśamaḥ //
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068454 (0.052):
sarvāvatī parṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko bhagavato / bhāṣitam abhyanandann iti / / // āryamārīcī nāma dhāraṇī samāptā //
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286630 (0.052):
sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaśca loko bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti / || āryavajravidāraṇā nāma dhāraṇī samāptā ||
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26665200 (0.052):
mahāsattvāḥ sā ca sarvāvatīparṣat sadevamānuṣāsuragaruḍagandharvaś ca loko / bhagavato bhāṣitam abhyanandann iti / / āryagrahamātṛkānāma dhāraṇī samāptā //
Pratityasamutpadamahayanasutra (bsu026_u.htm.txt) 6216458 (0.052):
sarvāvatī ca sā parṣat, sadevamanuṣyāsuragandharvalokaśca bhagavato / bhāṣitamabhyanandan || / āryapratītyasamutpādo nāma mahāyānasūtram ||
Dhvajagrakeyura-Dharani [alternative version] (dhvajkdu.htm.txt) 7635671 (0.054):
bodhisatvā bhagavato bhāṣitam abhyanandann iti // // / āryadhvajāgrakeyūrā nāma dhāriṇī samāptā //
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22238058 (0.060):
iti maitreyavyākaraṇaṃ nāma mahāyānasūtraṃ samāptam | / ye dharmā hetuprabhavā hetu teṣāṃ tathāgato hy avadat |
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1374134 (0.060):
sā ca sarvāvatī parṣad bhagavato bhāṣitam abhyanandat* / / ajitasenavyakaraṇanirdeśo nāma mahāyānasūtraṃ samāptam* //
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279757 (0.060):
sā ca sarvāvatī parṣadbhagavato bhāṣitamabhyanandat / / ajitasenavyakaraṇanirdeśo nāma mahāyānasūtraṃ samāptam //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1906768 (0.062):
praviśya bhagavataśca vajrasatvasya ca] bhāṣitamabhyanandanniti // / [sarvatathāgatatatvasaṃgrahaṃ nāma mahāyānasū]traṃ samāptam //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061583 (0.063):
samādhirājaṃ nāma mahāyānasūtraṃ parivarto nāma catvāriṃśatitamaṃ samāptam