View original HTML file with complete header information
(Vaidya 117) / Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtram |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962302 (0.044):
idamavocadbhagavān | āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan / pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtraṃ samāptam ||
(Vaidya 117) / Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtram |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962302 (0.044):
idamavocadbhagavān | āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan / pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtraṃ samāptam ||
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404667 (0.0):
Adbhutadharmaparyāya / [0] evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369968 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān* śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275632 (0.0):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936433 (0.0):
1. evam mayā śrutam, ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma (As
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127822 (0.0):
Aparimitāyuḥ Sūtra / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharatisma jetavane
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607233 (0.0):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1436476 (0.0):
sāṃpratabhāṣyamāṇaṃ // / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati / iti sūtraṃ
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21814571 (0.0):
Āps 1. bhagavāṃc chrāvastyāṃ viharati sma jetavane anāthapiṇḍadasyārāme.
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585657 (0.0):
Āryabuddhabalādhānaprātihāryavikurvāṇanirdeśanāma Mahāyānasūtram / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān mahānadīnairañjanātīre
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520711 (0.0):
001.001. buddho bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525264 (0.0):
015.001. bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553605 (0.0):
104.002. buddho bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566055 (0.0):
142.003. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578271 (0.0):
180.001. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613433 (0.0):
307.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615792 (0.0):
314.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640256 (0.0):
427.002. buddho bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587891 (0.0):
// om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097565 (0.0):
1. Jetavanavihāravarṇanaṃ prathamaṃ prakaraṇam / / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830508 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasminsamaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
jetavane anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158150 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye buddho bhagavāñ chrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369974 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān* śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275635 (0.0):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahātā bhikṣusaṅghena
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936442 (0.0):
31) jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607238 (0.0):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21814573 (0.0):
Āps 1. bhagavāṃc chrāvastyāṃ viharati sma jetavane anāthapiṇḍadasyārāme.
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24820753 (0.0):
DbSū(1) 0. evaṃ mayā śrutaṃ / ekasmiṃ samaye bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati / sma jetavane anāthapiṇḍadasyārāme /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578278 (0.0):
'nāthapiṇḍadadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613439 (0.0):
307.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639880 (0.0):
426.002. ekasmin samaye bhagavāñchrāvastyāṃ viahrati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham/
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587893 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahāvyūhe kūṭāgāre sārdhaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097570 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830514 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasminsamaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012410 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma. jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068082 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15614928 (0.0):
NagSū I.1 evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme ─
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216050 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme / tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayati |
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160458 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ paripūrṇena
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499127 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917158 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme.
sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ | tatra bhagavānāmantrayate sma -
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500396 (0.0):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairanekairbrahmaśakralokapālairdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragairūpāsakopāsikābhiḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369977 (0.0):
anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936448 (0.0):
31) jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994774 (0.0):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578280 (0.0):
'nāthapiṇḍadadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613441 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714644 (0.0):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097574 (0.0):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938358 (0.0):
vanaṣaṇḍe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741529 (0.0):
veṇuvane kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741962 (0.0):
veṇuvane viharati kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ gacchāma saṃjayim āmantretvā śāstāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18797826 (0.0):
___bhagavāṃ uruvilvākāśyapasya āśramāto mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśatair maharṣiṇām āśramapadaṃ dharmāraṇyaṃ gato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798869 (0.0):
___atha khalu bhagavāṃ magadheṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena / sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ yena magadhānāṃ rājagṛhaṃ nagaraṃ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236808 (0.0):
kalandakanivāse mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669587 (0.0):
gṛdhrakūṭe parvate mahatābhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ pañcabhiśca bodhisattvasahasraiḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735941 (0.0):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣusahasraiḥ saṃbahulaiśca
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499130 (0.0):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairabhijñātābhijñātaiḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549488 (0.0):
kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ, aprameyāsaṃkhyaiśca
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687434 (0.0):
sma jetavane 'nāthapiṃḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679871 (0.0):
jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ / atha khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye
pratītyasamutpādasya vo bhikṣavaḥ ādiṃ vo deśayiṣyāmi vibhaṅgaṃ ca |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962287 (0.027):
ayamucyate pratītyasamutpādasya vibhaṅgaḥ | pratītyasamutpādasyādiṃ vo / deśayiṣyāmi iti vibhaṅgaṃ ca iti vo yaduktam, tadetat pratyuktam ||
tacchṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta, bhāṣiṣye -
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628958 (0.0):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636431 (0.0):
nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638358 (0.0):
yūyaṃ bhikṣavaḥ śrotum iti? ta ūcuḥ: evaṃ bhadanteti | tena hi bhikṣavaḥ / śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644526 (0.0):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645136 (0.0):
puṇyamayaiḥ saṃskāraiḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, / bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645579 (0.0):
codgṛhītaś ca, tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646432 (0.0):
apakāraṃ kṛtvā mahaduḥkham anubhūtam* | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648329 (0.0):
svajīvitaparityāgena grāmāntān nivārya araṇyavāse niyuktaḥ | tac chṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649519 (0.0):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650371 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye | tathāgatenaitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651583 (0.0):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666271 (0.0):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677274 (0.0):
saṃvejya pañcasu vratapradeśeṣu pratiṣṭhāpitā | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682343 (0.0):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468647 (0.0):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451266 (0.0):
2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451527 (0.0):
2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451575 (0.0):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451614 (0.0):
2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451656 (0.0):
2.26 (aparān api saptāparihāṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
pratītyasamutpādasya ādiḥ katamaḥ? yaduta asmin sati idaṃ bhavati,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688311 (0.0):
pravartayati, parṣadi samyaksiṃhanādaṃ nadati: yadutāsmin satīdaṃ bhavati, / asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25802712 (0.0):
tatrāyaṃ dharmasaṃketo yadutāsmin satīdaṃ bhavati, / asyotpādādidamutpadyate, yaduta avidyā pratyayāḥ saṃskārāḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813308 (0.0):
sarvabhāvānāṃ tattvamādarśitam, yaduta asmin sati idaṃ bhavati, / asyotpādādidamutpadyate, yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ ityādyaviparītaṃ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821610 (0.0):
DbSū(2) 3 yad utāsmiṃ satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate / yad / utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ yāvat samudayo nirodhaś ca bhavati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652998 (0.0):
vyavalokayati, yaduta asmin satīdaṃ bhavati, asyotpādādidamutpadyate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664646 (0.0):
utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate / yad utāvidyāpratyayāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219208 (0.0):
yad utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219859 (0.0):
ca dharmān | tāñ chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye | / NidSa 14.2 pratītyasamutpādaḥ katamaḥ | yadutāsmin satīdaṃ bhavaty
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220167 (0.0):
NidSa 15.4 mahāśūnyatādharmaparyāyāḥ katamāḥ | yad utāsmin satīdaṃ bhavaty / asyotpādād idam utpadyate | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvat samudayo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220453 (0.0):
| tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye | / NidSa 16.2 pratītyasamutpādasyādiḥ katamaḥ | yad utāsmin satīdaṃ bhavaty
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220897 (0.0):
NidSa 17.5 yadutāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221017 (0.0):
NidSa 18.7 yadutāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221190 (0.0):
NidSa 19.9 yad utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate | yad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010835 (0.0):
yaduta asmin sati idaṃ bhavati; asyotpādād idam utpadyate;
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24013290 (0.041):
sūtre 'nyathā nirdeśāt / / pratītyasamutpādaḥ katamaḥ / / yadutāsmin satīdaṃ bhavatīti vistareṇoktvā iti yā 'tra dharmatā"
asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688316 (0.0):
pravartayati, parṣadi samyaksiṃhanādaṃ nadati: yadutāsmin satīdaṃ bhavati, / asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25802717 (0.0):
tatrāyaṃ dharmasaṃketo yadutāsmin satīdaṃ bhavati, / asyotpādādidamutpadyate, yaduta avidyā pratyayāḥ saṃskārāḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813312 (0.0):
sarvabhāvānāṃ tattvamādarśitam, yaduta asmin sati idaṃ bhavati, / asyotpādādidamutpadyate, yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ ityādyaviparītaṃ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821614 (0.0):
DbSū(2) 3 yad utāsmiṃ satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate / yad / utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ yāvat samudayo nirodhaś ca bhavati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653002 (0.0):
vyavalokayati, yaduta asmin satīdaṃ bhavati, asyotpādādidamutpadyate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664646 (0.0):
utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate / yad utāvidyāpratyayāt
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684924 (0.0):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219213 (0.0):
yad utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219859 (0.0):
NidSa 14.2 pratītyasamutpādaḥ katamaḥ | yadutāsmin satīdaṃ bhavaty / asyotpādād idam utpadyate | yadutāvidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvat samudayo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220171 (0.0):
NidSa 15.4 mahāśūnyatādharmaparyāyāḥ katamāḥ | yad utāsmin satīdaṃ bhavaty / asyotpādād idam utpadyate | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvat samudayo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220458 (0.0):
NidSa 16.2 pratītyasamutpādasyādiḥ katamaḥ | yad utāsmin satīdaṃ bhavaty / asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220897 (0.0):
NidSa 17.5 yadutāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221017 (0.0):
NidSa 18.7 yadutāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221195 (0.0):
NidSa 19.9 yad utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate | yad
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736070 (0.0):
sati idaṃ bhavati, asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010840 (0.0):
yaduta asmin sati idaṃ bhavati; asyotpādād idam utpadyate;
madhyantavibhagatika.html 19088103 (0.0):
asyotpādādidam utpadyate yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārā iti vistaraḥ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11851608 (0.0):
tathā hy uktaṃbhagavatā asmin satīdaṃ bhavati asyotpādād idamutpadyate / yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārā iti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297249 (5.960):
utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate / yad utāvidyāpratyayāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690679 (0.011):
KP.61 yadapi kāśyapa yuṣmākaṃ mayākhyāta / yaduta avidyāpratyayā saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayan nāmārūpannāmarūpapratyayaṃ
saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953934 (0.0):
(5) tatra bhikṣavaḥ katamo dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ? avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688323 (0.0):
asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855582 (0.0):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684930 (0.0):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785527 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887674 (0.0):
iti hi bhikṣavo bodhisattvasyaitadabhūt avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495017 (0.0):
pagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti || / tadevaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpam || nāmarūpavivṛddhyā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111370 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702206 (0.0):
utpadyate / imasya nirodhād idaṃ nirudhyati iti pi / avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799984 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514592 (0.0):
katama pratītyasamutpādo nāma | yadidam - avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518472 (0.0):
yattayormadhye syāt tat tu madhya iṣyate | tasmāt sūtre avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521273 (0.0):
idamucyate vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpavivṛddhayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615398 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216391 (0.0):
NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217413 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233036 (0.0):
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448959 (0.0):
buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460021 (0.0):
saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ / vijñānamiti / tadeva vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpavivṛddhyā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434980 (0.0):
yad uta vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953943 (0.0):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954349 (0.0):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954370 (0.0):
manaāyatanam | idamucyate ṣaḍāyatanam || / (ū) ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti | sparśaḥ katamaḥ? ṣaṭ sparśakāyāḥ -
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688326 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855590 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684939 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690694 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayan nāmārūpannāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ saparśaprapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785536 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887682 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111376 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702215 (0.0):
saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799993 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514602 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518481 (0.0):
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615403 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216400 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217414 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220621 (0.0):
NidSa 16.8 nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam iti ṣaḍāyatanaṃ katarat |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233045 (0.0):
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259959 (0.0):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688340 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855600 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, / tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250780 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111388 (0.0):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702224 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800002 (0.0):
nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514610 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615416 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216409 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259968 (0.0):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayam upādānam,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448977 (0.0):
nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ / / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayamupādānam /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434998 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayas sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582009 (0.0):
nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736094 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646101 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā / vedanā; vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652517 (0.0):
ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā vedanā;
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239237 (5.960):
vedanāsamavasaraṇe (DhskD 11r6) bhavataḥ / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā / 10. (tṛṣṇāpratyayam upādānam)
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684947 (5.960):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785544 (5.960):
2 ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233053 (5.960):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688348 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855608 (0.0):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684955 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo / bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690712 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785552 (0.0):
tṛṣṇāpratyayam upādānam / 3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887700 (0.0):
vedanāpratyayaṃ tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayaṃ bhavaḥ,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111392 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702228 (0.0):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800010 (0.0):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ / upādānapratyayo bhavo bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514617 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518498 (0.0):
vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyaya mupādānam, upādānapratyayo / bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214809 (0.0):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215060 (0.0):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215447 (0.0):
pravardhate tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216412 (0.0):
| tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jatiḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233061 (0.0):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo / bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448985 (0.0):
sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayamupādānam / / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ / jātipratyayā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435003 (0.0):
tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātir
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582017 (0.0):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, / upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736098 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jāti | jātipratyayā
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953963 (0.0):
upādānapratyayādbhavaḥ | bhavapratyayājjātiḥ | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ (AvSū, Vaidya 312)
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954027 (0.0):
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688357 (0.0):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699527 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ, visaṃyukto duḥkhād
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838167 (0.0):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855615 (0.0):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, / jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856637 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ prādurbhavanti /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250852 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsanirodhaḥ. evam asya kevalasya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241725 (0.0):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ)
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297291 (0.0):
tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayād upādānam upādānapratyayād bhavo bhavapratyayāj jātir / jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297360 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28697123 (0.0):
cyutyupapattijātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān paśyāvaḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435044 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684963 (0.0):
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785561 (0.0):
3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887709 (0.0):
bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702237 (0.0):
bhavapratyayā jāti jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavanti / evam asya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783869 (0.0):
bhikṣavaḥ kiṃmūlikā utpadyanti śokaparidevaduḥkhadaurmanasya upāyāsāḥ / saṃbhavanti kiṃjātikā kiṃprabhṛtikā // evam ukte āyuṣmantā paṃcakā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783918 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsās saṃbhavanti rūpajātikā rūpaprabhṛtikā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783938 (0.0):
utpadyanti śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti vijñānajātikā
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953974 (0.0):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301562 (0.0):
yāvadevamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatyayamucyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688359 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | yaduta asminn
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855619 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297294 (0.0):
jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / yad utāsmin
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684967 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690725 (0.0):
jarāmaroṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantyevam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785564 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / 4 saṃbhavanty evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887712 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / samudayaḥ samudaya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514636 (0.0):
jarāmaraṇapratyayāḥ śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ sambhavanti | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518512 (0.0):
jarāmaraṇa-śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ityuktam |
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27450245 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavaṃty evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati ─ //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214821 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215073 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215422 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216428 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219706 (0.0):
āyatyāṃ jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / saṃbhavanti | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233072 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti. evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati tac cānityato duḥkhato
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444651 (0.0):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448996 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / evamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / tatra avidyānirodhāt saṃskārā
pratītyasamutpādasyādiḥ || / vibhaṅgaḥ katamaḥ? avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ ityavidyā katamā? yat
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220476 (0.0):
yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ pūrvavad yāvat samudayo bhavati | ayam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235249 (0.027):
(DhskD 3r1) saṃmohaḥ pramoho mohaṃ mohajam iyam ucyate avidyā / / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ katame / evam uktaṃ bhagavatā /
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962016 (0.027):
avidyāndhakāram, iyamucyate 'vidyā || / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ katame? trayaḥ saṃskārāḥ - kāyasaṃskārāḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954171 (0.034):
'vidyāndhakāram | iyamucyate 'vidyeti || / (ā) avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti | saṃskārāḥ katame? trayaḥ saṃskārāḥ -
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768749 (0.035):
punar yad ucyate * avidyā pratyayāḥ saṃskārā iti | eṣā pūrva antiky apekṣā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963667 (0.035):
duṣkhavartmano 'vyavacchedaḥ | api tu khalu punar yad ucyate / 'vidyāpratyayāḥ saṃskārā iti | eṣā pūrvāntiky apekṣā ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494481 (0.041):
hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736792 (0.041):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? / yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116688 (0.041):
hetûpanibandhaḥ katamaḥ | / yad idam avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962439 (0.041):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ | yad idam avidyāpratyayāḥ / saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | avidyā cen nābhaviṣyan
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863113 (0.042):
tatra avidyāpratyayāḥ saṃskārā ityavidyāpratyayatā saṃskārāṇāmanucchedo
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956356 (0.043):
tatra yaducyate avidyā pratyayāḥ saṃskārā iti tadatītādhvaprakāśanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220547 (0.045):
ayam ucyate avidyā | / NidSa 16.5 avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti saṃskārāḥ katame |
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332969 (0.045):
jarāmaraṇaṃ na syāt | tataś ca saṃsārapravṛttir eva na syāt | / tasmād avidyāpratyayāḥ saṃskārās tadadhivāsitañ cālayavijñānaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855574 (0.047):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? / yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam,
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863199 (0.049):
api tu khalu punaryaducyate avidyāpratyayāḥ saṃskārā ityeṣā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801081 (0.049):
bhavadbhiḥ, yattarhi bhagavatoktam avidyāpratyayāḥ saṃskārā / avidyānirodhātsaṃskāranirodha iti, tathā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216380 (0.050):
avidyāpratyayāś ca punaḥ saṃskārāḥ | / NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2007634 (0.053):
| ayaṃ saṃskārāṇāṃ pratyayaḥ | arhataḥ samucchedānna santi avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | yadi na vidyā avidyeti | arhato buddhadharmeṣu vidyā nāstīti
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954039 (0.054):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati || / (a) tatra katamā avidyā? yattatpūrvānte 'jñānam | aparānte 'jñānam |
pūrvānte 'jñānam, aparānte 'jñānam, pūrvāntāparānte 'jñānam,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2049083 (0.0):
yathoktamavidyāvibhaṅgasūtre avidyā katamā | yat pūrvānte 'jñānamaparānte
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220487 (0.0):
NidSa 16.4 avidyāpratyayāḥ saṃskārā ity avidyā katamā | / yat tat pūrvānte ajñānam aparānte ajñānaṃ pūrvāntāparānte ajñānam adhyātme
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954045 (5.960):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati || / (a) tatra katamā avidyā? yattatpūrvānte 'jñānam | aparānte 'jñānam |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933587 (5.960):
yadiśabdaṃ prayuṃkte. pūrvānte 'jñānam aparānte 'jñānaṃ madhyānte 'jñānaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24013130 (1.192):
avidyā katamā / / yattat pūrvānte 'jñānami"ti vistareṇa /"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11892803 (0.008):
jātavedā agnir iti. sūtre 'py uktam avidyā katamā. pūrvānte ajñānam
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525606 (0.049):
2470-6 /// + + + .. lyaṃ | arthānarthasaṃbhedapadanirhārakauśyalyaṃ jñānaṃ / | pūrvānte jñānaṃ | aparānte jñānaṃ |
adhyātmajñānam, bahirdhājñānam, adhyātmabahirdhājñānam, karmaṇyajñānam,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954064 (0.005):
pūrvā(ntā) parānte 'jñānam | adhyātma ajñānam | bahirdhā ajñānam | / adhyātmabahirdhā ajñānam | karmaṇyajñānam | vipāke 'jñānam | karmavipāke
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220498 (0.005):
ajñānaṃ bahirdhā ajñānam adhyātmabahirdhā ajñānaṃ karmaṇy ajñānaṃ vipāke
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2049087 (0.029):
'jñānaṃ pūrvāntāparāntājñānaṃ karmaṇyajñānaṃ karmavipāke 'jñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254360 (0.061):
bahirdhāśūnyatājñānam adhyātmabahirdhāśūnyatājñānaṃ yāvad
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18525604 (0.064):
2470-6 /// + + + .. lyaṃ | arthānarthasaṃbhedapadanirhārakauśyalyaṃ jñānaṃ / | pūrvānte jñānaṃ | aparānte jñānaṃ |
vipāke 'jñānam, karmavipāke 'jñānam, buddhe 'jñānam, dharme 'jñānam,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954064 (0.0):
adhyātmabahirdhā ajñānam | karmaṇyajñānam | vipāke 'jñānam | karmavipāke
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2049087 (0.0):
'jñānaṃ pūrvāntāparāntājñānaṃ karmaṇyajñānaṃ karmavipāke 'jñānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220504 (0.0):
ajñānaṃ bahirdhā ajñānam adhyātmabahirdhā ajñānaṃ karmaṇy ajñānaṃ vipāke / ajñānaṃ buddhe ajñānaṃ dharme ajñānaṃ saṃghe ajñānaṃ duḥkhe ajñānaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954094 (5.960):
pratītyasamutpanneṣu dharmeṣvajñānam | buddhe 'jñānam | dharme 'jñānam |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933594 (5.960):
yadiśabdaṃ prayuṃkte. pūrvānte 'jñānam aparānte 'jñānaṃ madhyānte 'jñānaṃ / buddhe 'jñānaṃ dharme 'jñānaṃ saṃghe 'jñānam ity evamādīnāṃ sarveṣām
saṃghe 'jñānam, duḥkhe 'jñānam, samudaye 'jñānam, nirodhe 'jñānam, mārge
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954102 (0.0):
pratītyasamutpanneṣu dharmeṣvajñānam | buddhe 'jñānam | dharme 'jñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220511 (0.0):
ajñānaṃ bahirdhā ajñānam adhyātmabahirdhā ajñānaṃ karmaṇy ajñānaṃ vipāke / ajñānaṃ buddhe ajñānaṃ dharme ajñānaṃ saṃghe ajñānaṃ duḥkhe ajñānaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933594 (0.029):
yadiśabdaṃ prayuṃkte. pūrvānte 'jñānam aparānte 'jñānaṃ madhyānte 'jñānaṃ / buddhe 'jñānaṃ dharme 'jñānaṃ saṃghe 'jñānam ity evamādīnāṃ sarveṣām
'jñānam, hetāvajñānam, hetusamutpanneṣu dharmeṣvajñānam, kuśalākuśaleṣu
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220519 (0.0):
samudaye nirodhe mārge ajñānaṃ hetāv ajñānaṃ hetusamutpanneṣu dharmeṣv
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954102 (0.038):
saṃghe 'jñānam | duḥkhe 'jñānam | samudaye 'jñānam | nirodhe 'jñānam | / mārge 'jñānam | kuśale 'jñānam | akuśale 'jñānam | kuśalākuśaleṣu
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954088 (0.040):
dharmeṣvajñānam | hetāvajñānam | phale 'jñānam | hetuphale 'jñānam | / hetusamutpanneṣu dharmeṣvajñānam | pratītyasamutpāde 'jñānam |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15195103 (0.063):
nādhivāsayiṣyāmi prahāsyāmi prativinodayiṣyāmi / / yad anutpanneṣu pāpakeṣv akuśaleṣu dharmeṣu pūrvam evānutpādāya spṛhām"
sāvadyānavadyeṣu sevitavyāsevitavyeṣu / hīnapraṇītakṛṣṇaśuklasapratibhāgapratītyasamutpanneṣu dharmeṣvajñānam,
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220522 (0.0):
samudaye nirodhe mārge ajñānaṃ hetāv ajñānaṃ hetusamutpanneṣu dharmeṣv / ajñānaṃ kuśalākuśaleṣu sāvadyānavadyeṣu sevitavyāsevitavyeṣu hīnapraṇīteṣu
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235413 (1.192):
sāvadyānavadyān sevitavyāsevitavyān / hīnapraṇītakṛṣṇaśuklasapratibhāgapratītyasamutpannān (DhskD 3r9) dharmān
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7086550 (1.192):
dharmān yathābhūtaṃ na prajānāti sāvadyānavadyān sevitavyāsevitavyān / hīnapraṇītakṛṣṇaśuklasapratibhāgapratītyasamutpannān dharmān yathābhūtaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7086641 (1.192):
prajānāti / sa kuśalākuśalān dharmān yathābhūtaṃ prajānan sāvadyānavadyān / sevitavyāsevitavyān hīnapraṇītakṛṣṇaśuklasapratibhāgapratītyasamutpannān
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7086568 (0.044):
sāvadyānavadyān sevitavyāsevitavyān / hīnapraṇītakṛṣṇaśuklasapratibhāgapratītyasamutpannān dharmān yathābhūtaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24828060 (0.057):
kuśalākuśalāndharmān sāvadyānanavadyān hīnapraṇītān / kṛṣṇaśuklasapravibhāgapratītyasamutpannān dharmān yathābhūtaṃ pravicinoti
ṣaṭsu vā punaḥ sparśāyataneṣu yathābhūta(tā?)saṃprativedhaḥ iti | yadatra
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220534 (1.788):
kṛṣṇaśukleṣu pratibhāgapratītyasamutpanneṣu dharmeṣv ajñānam | / ṣaṭsu vā punaḥ sparśāyataneṣu yathābhūtam asaṃprativedha iti |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954156 (0.055):
pratyutpanne 'jñānam | atītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣvajñānam | ṣaṭ su / vā sparśāyataneṣu yathābhūtamajñānamadarśanamanabhisamayastamaḥ saṃmoho
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26499080 (0.059):
prāmāṇyam? sākṣātkṛtadharmatā bhūtadayā yathābhūtārthacikhyāpayiṣeti/ / % yathābhūtārthacikhyāpayiṣeti/] p.566
tatra yathābhūtasyājñānam, adarśanam, anabhisamayaḥ, tamaḥ, saṃmohaḥ,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954165 (0.0):
vā sparśāyataneṣu yathābhūtamajñānamadarśanamanabhisamayastamaḥ saṃmoho
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2049100 (0.0):
pūrvāparakarmavipākājñānaṃ ityādi tatra tatra / yathābhūtasyājñānamadarśanamanabhisamayaḥ tamaḥ saṃmohaḥ [avidyā]ndhakāraḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220540 (0.0):
ṣaṭsu vā punaḥ sparśāyataneṣu yathābhūtam asaṃprativedha iti | / yatra tatrājñānam adarśanam anabhisamayas tamaḥ saṃmoho avidyānuśayaḥ |
avidyāndhakāram, iyamucyate 'vidyā || / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ katame? trayaḥ saṃskārāḥ - kāyasaṃskārāḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954176 (0.0):
vā sparśāyataneṣu yathābhūtamajñānamadarśanamanabhisamayastamaḥ saṃmoho / 'vidyāndhakāram | iyamucyate 'vidyeti ||
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235249 (0.0):
(DhskD 3r1) saṃmohaḥ pramoho mohaṃ mohajam iyam ucyate avidyā / / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ katame / evam uktaṃ bhagavatā /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220553 (0.0):
yatra tatrājñānam adarśanam anabhisamayas tamaḥ saṃmoho avidyānuśayaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220474 (0.027):
NidSa 16.3 vibhaṅgaḥ katamaḥ | / NidSa 16.4 avidyāpratyayāḥ saṃskārā ity avidyā katamā |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961935 (0.027):
vibhaṅgaḥ katamaḥ? avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ ityavidyā katamā? yat
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235650 (0.033):
sucaritaṃ carati vācā manasā sucaritaṃ carati / iti ye te kuśalāḥ / kāyasaṃskārā vā vāksaṃskārā vā manaḥsaṃskārā vā ima ucyante puṇyāḥ (DhskD
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240776 (0.033):
tatsaṃvartanīyaṃ kāyena sucaritaṃ carati vācā manasā sucaritaṃ carati / ye / te kuśalāḥ kāyasaṃskārā vāksaṃskārā manaḥsaṃskārā (DhskD 14r7) ayam ucyate
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015474 (0.033):
te hy asyāyuṣmataḥ kāyasaṃskārāḥ vāksaṃskārāḥ manaḥsaṃskārāḥ (SBV II 231)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015635 (0.033):
ahitāya duḥkhāya; tat kasya hetoḥ? te hy asyāyuṣmataḥ kāyasaṃskārāḥ / vāksaṃskārāḥ manaḥsaṃskārāḥ amūḍhasya; ayaṃ caiṣa dharmaṃ bhāṣate
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956356 (0.035):
bhavanti | / tatra yaducyate avidyā pratyayāḥ saṃskārā iti tadatītādhvaprakāśanaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863199 (0.038):
api tu khalu punaryaducyate avidyāpratyayāḥ saṃskārā ityeṣā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768748 (0.038):
punar yad ucyate * avidyā pratyayāḥ saṃskārā iti | eṣā pūrva antiky apekṣā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963666 (0.038):
duṣkhavartmano 'vyavacchedaḥ | api tu khalu punar yad ucyate / 'vidyāpratyayāḥ saṃskārā iti | eṣā pūrvāntiky apekṣā ||
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197555 (0.042):
vadāyuṣmaṃ. ke te tasmiṃ samaye kāyasaṃskārā vāksaṃskārā manaḥsaṃskārā.
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332969 (0.046):
jarāmaraṇaṃ na syāt | tataś ca saṃsārapravṛttir eva na syāt | / tasmād avidyāpratyayāḥ saṃskārās tadadhivāsitañ cālayavijñānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216380 (0.050):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi | avidyāyāṃ satyāṃ saṃskārā bhavanti | / avidyāpratyayāś ca punaḥ saṃskārāḥ |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2049102 (0.053):
yathābhūtasyājñānamadarśanamanabhisamayaḥ tamaḥ saṃmohaḥ [avidyā]ndhakāraḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236306 (0.053):
duścaritaṃ carati / iti ye te akuśalāḥ kāyasaṃskārā vāksaṃskārā / manaḥsaṃskārā ima ucyante 'puṇyāḥ (DhskD 5r8) saṃskārāḥ / yad api
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494481 (0.053):
hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti | avidyā cennābhaviṣyat, naivaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736792 (0.053):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? / yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti |
vāksaṃskārāḥ manaḥsaṃskārā iti || / saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti vijñānaṃ katamat? ṣaḍ vijñānakāyāḥ -
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954251 (0.0):
niśritya pravartate | tasmāccetanā manaḥsaṃskāra ityucyate || / (i) saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti | vijñānaṃ katamat? ṣaḍ vijñānakāyāḥ |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22392873 (0.0):
samanantaraniruddhaṃ vijñānam // vijñānaṃ katamat / ṣaḍ vijñānakāyāḥ /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953930 (0.029):
(5) tatra bhikṣavaḥ katamo dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ? avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688319 (0.029):
asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855578 (0.029):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684926 (0.029):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785523 (0.029):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887670 (0.029):
iti hi bhikṣavo bodhisattvasyaitadabhūt avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702202 (0.029):
utpadyate / imasya nirodhād idaṃ nirudhyati iti pi / avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514588 (0.029):
katama pratītyasamutpādo nāma | yadidam - avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518468 (0.029):
yattayormadhye syāt tat tu madhya iṣyate | tasmāt sūtre avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam,
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216387 (0.029):
NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448955 (0.029):
avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961882 (0.029):
asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581987 (0.029):
'vidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646079 (0.029):
asmin sati idaṃ bhavati; asyotpādād idam utpadyate; yadutāvidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ; saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652495 (0.029):
159) asyotpādād idam utpadyate; yadutāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ; / saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam; nāmarūpapratyayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010843 (0.029):
yaduta avidyāpratyāyāḥ saṃskārāḥ; saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ / vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189444 (0.029):
/ avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097426 (0.029):
yadutāvidyāpratyayā saṃskārā / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam /
cakṣurvijñānaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam ||
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22392875 (0.0):
samanantaraniruddhaṃ vijñānam // vijñānaṃ katamat / ṣaḍ vijñānakāyāḥ / / cakṣurvijñānaṃ śrotraghrāṇajivhākāyamanovijñānam / cakṣurvijñānaṃ katamat
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299252 (0.0):
vijñānadhātuḥ katamaḥ [|] yaccakṣurvijñānaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ | tat punaścittaṃ manovijñānaṃ ca |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301225 (0.0):
tatra vijñānaskandhaḥ katamaḥ | yaccittaṃ manovijñānaṃ [|] te punaḥ / ṣaḍvijñānakāyāḥ | cakṣurvijñānaṃ śrotraghrāṇajihvakāyamanovijñānaṃ | sā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220573 (0.0):
ṣaḍ vijñānakāyāḥ | cakṣur vijñānaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamano vijñānam |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187028 (0.0):
vijñānadhātuḥ katamaḥ / yac cakṣurvijñānaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam / tat punaś cittaṃ mano vijñānaṃ ca /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189112 (0.0):
tatra vijñānaskandhaḥ katamaḥ / yac cittaṃ mano vijñānam / te punaḥ ṣaḍ / vijñānakāyāḥ / cakṣurvijñānaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17262825 (5.960):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ manovijñānena śūnyaṃ draṣṭavyaṃ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11862704 (0.009):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyavijñānālambanāny abhisamasya manovijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257990 (0.010):
chrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānadhātum anityo duḥkho 'nātmāśubha ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274122 (0.010):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānabhāvanāvibhāvanā prajñāpāramitābhāvanā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275111 (0.010):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānasaṃjñino manaḥsaṃsparśasaṃjñino
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9829895 (0.010):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānasaṃjñāyā vivecayati,
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23987808 (0.010):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānadhātavo manodhātuśca ete sapta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15236864 (0.010):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānasya manaḥsaṃsparśasya manaḥsaṃsparśajāyā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238074 (0.012):
sannipātāt sparśaḥ / cakṣuṣṭo rūpataś ca cakṣurvijñānataḥ / / evaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamano vaktavyam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273463 (0.012):
saṃskāralakṣaṇe na vijñānalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419061 (0.012):
na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānaṃ, / na cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-manāṃsi,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12561117 (0.012):
vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ nidarśanamupaiti, na / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanasāṃ nidarśanamupaiti / nāpi dhātvāyatanānāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522090 (0.013):
tatra dharmastu cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-mana-ādayo dharmāḥ |
Jitari: Hetutattvopadesa (= Htu) (jithettu.htm.txt) 2861054 (0.014):
jñānam ity upapannaṃ bhavati // / 91. cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyākhyāni pañcendriyāṇi tadāśritāni pañca
vijñānapratyayaṃ nāmarūpamiti nāma katamat? catvāra arūpiṇaḥ skandhāḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953933 (5.960):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688322 (5.960):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855581 (5.960):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684929 (5.960):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785526 (5.960):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887673 (5.960):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495016 (5.960):
pagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti || / tadevaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpam || nāmarūpavivṛddhyā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111369 (5.960):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702205 (5.960):
saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799983 (5.960):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518472 (5.960):
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615398 (5.960):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216391 (5.960):
NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233035 (5.960):
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448959 (5.960):
avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ / nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460020 (5.960):
vijñānamiti / tadeva vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpavivṛddhyā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961885 (5.960):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581990 (5.960):
'vidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ / nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646082 (5.960):
saṃskārāḥ; saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam; / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652499 (5.960):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam; vijñānapratyayaṃ nāmarūpam; nāmarūpapratyayaṃ
katame catvāraḥ? vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandhaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953799 (0.0):
(1) tatra bhikṣavaḥ katame pañca skandhāḥ? tadyathā - rūpaskandhaḥ | / vedanāskandhaḥ | saṃjñāskandhaḥ | saṃskāraskandhaḥ | vijñānaskandhaḥ | ime
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954283 (0.0):
(ī) vijñānapratyayaṃ nāmarūpamiti | tatra nāmarūpam - nāma catvāro / 'rūpiṇaḥ skandhāḥ | katame catvāraḥ? vedanāskandhaḥ | saṃjñāskandhaḥ |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390448 (0.0):
skandhā dhātava āyatanāni ca kati / skandhāḥ pañca / rūpaskandho / vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho vijñānaskandhaśca // dhātavo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220594 (0.0):
NidSa 16.7 vijñānapratyayaṃ nāmarūpam iti nāmarūpaṃ katarat | / catvāro 'rūpiṇaḥ skandhāḥ / vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184792 (0.0):
tatra yāvadbhāvikatā katamā / yasmāt pareṇa nāsti rūpaskandho vā, / vedanāskandho vā, saṃjñāskandho vā, saṃskāraskandho vā, vijñānaskandho
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15188982 (0.0):
rūpaskandho vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho vijñānaskandhaś
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470520 (0.0):
rūpaskandhaḥ vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandhaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22392958 (5.960):
rasadhātuḥ kāyadhātuḥ spraṣṭavyadhātuḥ mano dhātvekadeśaśca // / vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandhaśca dharmadhātvekadeśaḥ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22393812 (5.960):
saptavijñānadhātavo manaāyatanaṃ ca // caitasikā dharmā vedanāskandhaḥ / saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho dharmadhātvāyatanaikadeśaśca /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11865410 (5.960):
sapta dravyāṇīti. avijñaptir vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ / saṃskāraskandhaḥ ākāśaṃ pratisaṃkhyānirodho 'pratisaṃkhyānirodhaś ceti.
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301087 (0.013):
katamaḥ (mat) skandhakauśalyaṃ || āha | paṃca skandhāḥ | rūpaskandho / vedanāskandhaḥ | saṃskāraskandho vijñānaskandhaśca ||
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23983808 (0.013):
rūpaskandho vedanāskandhaḥ saṃskāraskandho vijñānaskandhaścetyete saṃskṛtā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962708 (0.035):
rūpaskandhaḥ, vijñānaskandhaḥ, saṃjñāvedanāsaṃskāraskandhāḥ | rūpaskandho
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6297252 (0.041):
tatra yāvadbhāvikatā katamā | yasmātpareṇa rūpaskandho (Śbh_Sh: 196) vā, / vedanāskandho vā, saṃjñāskandho [vā], saṃskā[ra]skandho vā, vijñānaskandho
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590243 (0.041):
suḥkhaduḥkhatadrahitaviśeṣāvasthā cittasya jāyate sa vedanāskandhaḥ / / saṃjñāskandhaḥ savikalpapratyayaḥ saṃjñāsaṃsargayogyapratibhāsaḥ, yathā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23985095 (0.044):
caturbhyo 'nye tu saṃskāraskandhaḥ / rūpavedanāsaṃjñāvijñānebhyaścatubbryo 'nye tu saṃskārāḥ saṃskāraskandhaḥ/
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520330 (0.048):
iti vijñānena sahodgatā iti tu vijñānasya hetuta udbhūtāḥ | catuḥskandhā / arūpiṇaḥ | iti tu catvāro vijñāna-skandhāḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856196 (0.050):
vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpamiti vedanādayo 'rūpiṇaścatvāraḥ / skandhāstatra tatra bhave nāmayantīti nāma | saharūpaskandhena ca nāma
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6319145 (0.062):
nimittavitarkopakleśālambanādhipateyā vedanādayaścatvāro [a]rūpiṇaḥ / skandhāsteṣāmā(yā)pāyikatāṃ tāvatkālikatāmitvarapratyupasthāyitāṃ,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11907817 (0.063):
catvāras tu skandhā vedanādayo na rūpasya sabhāgahetur viśiṣṭatvāt. na hi
vijñānaskandhaḥ | rūpaṃ katamat? yat kiṃcidrūpam, sarvaṃ tat catvāri
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390820 (0.0):
rūpaskandhavyavasthānaṃ katamat / yatkiṃcidrūpaṃ sarvaṃ taccatvāri
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301098 (0.0):
tatra rūpaskandho yatkiṃcidrūpaṃ sarvaṃ taccatvāri mahābhūtāni | catvāri
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220595 (0.007):
catvāro 'rūpiṇaḥ skandhāḥ / vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho / vijñānaskandhaḥ |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15188983 (0.007):
rūpaskandho vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho vijñānaskandhaś
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954295 (0.008):
saṃskāraskandhaḥ | vijñānaskandhaḥ | idaṃ (AvSū, Vaidya 313) nāma | rūpaṃ / katamat? yatkiṃcidrūpam, taccatvāri mahābhūtāni | catvāri ca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15184792 (0.010):
vedanāskandho vā, saṃjñāskandho vā, saṃskāraskandho vā, vijñānaskandho
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470521 (0.012):
rūpaskandhaḥ vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandhaḥ / vijñānaskandhaśca // 1 //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220603 (0.012):
vijñānaskandhaḥ | / rūpaskandhaḥ katarat | yat kiñcid rūpaṃ sarvaṃ tac catvāri mahābhūtāni |
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15188991 (0.012):
rūpaskandho vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho vijñānaskandhaś / tatra rūpaskandhaḥ katamaḥ / yat kiñcid rūpaṃ sarvaṃ tac catvāri
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470533 (0.012):
rūpaṃ katamat / yat kiñcid rūpaṃ sarvaṃ taccatvāri mahābhūtāni catvāri ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301089 (0.016):
katamaḥ (mat) skandhakauśalyaṃ || āha | paṃca skandhāḥ | rūpaskandho / vedanāskandhaḥ | saṃskāraskandho vijñānaskandhaśca ||
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23983808 (0.016):
rūpaskandho vedanāskandhaḥ saṃskāraskandho vijñānaskandhaścetyete saṃskṛtā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523654 (0.016):
ākāra-viśeṣānanta-prasarānvitasya saṃskāra-skandha-saṃgṛhītatvāt / saṃskāraskandha iti | tatra vijñāna-skandhastvaṣṭavidhaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953799 (0.018):
vedanāskandhaḥ | saṃjñāskandhaḥ | saṃskāraskandhaḥ | vijñānaskandhaḥ | ime
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954284 (0.018):
'rūpiṇaḥ skandhāḥ | katame catvāraḥ? vedanāskandhaḥ | saṃjñāskandhaḥ | / saṃskāraskandhaḥ | vijñānaskandhaḥ | idaṃ (AvSū, Vaidya 313) nāma | rūpaṃ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390448 (0.018):
vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho vijñānaskandhaśca // dhātavo
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962822 (0.028):
(pṛ) uktaṃ khalu sūtre yatkiñcana rūpaṃ sarvaṃ tat catvāri mahābhūtāni
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22399483 (0.032):
yaduktaṃ yatkiṃcidrūpaṃ sarvantaccatvāri mahābhūtāni catvāri ca
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21321064 (0.048):
tatrendriyatadviṣayātmā rūpaskandhaḥ | / tajjñānaṃ vijñānaskandhaḥ |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11935348 (0.062):
nāmarūpavibhaṃga evaṃ nirdeśāt. nāma katamat. catvāro 'rūpiṇaḥ skandhā / iti. rūpaṃ katamat. yatkimcid rūpam iti vistareṇa. yāvad yac cedaṃ rūpaṃ
mahābhūtāni | catvāri ca mahābhūtānyupādāya itīdaṃ ca nāma, / tadaikadhyamabhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate ||
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954344 (0.0):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390824 (0.0):
rūpaskandhavyavasthānaṃ katamat / yatkiṃcidrūpaṃ sarvaṃ taccatvāri / mahābhūtāni catvāri ca mahābhūtānyupādāya // katamāni catvāri mahābhūtāni
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301101 (0.0):
tatra rūpaskandho yatkiṃcidrūpaṃ sarvaṃ taccatvāri mahābhūtāni | catvāri
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962825 (0.0):
(pṛ) uktaṃ khalu sūtre yatkiñcana rūpaṃ sarvaṃ tat catvāri mahābhūtāni / catvāri mahābhūtānyupādāya [rūpam] iti | kasmāduktaṃ yatkiñcana rūpaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220606 (0.0):
rūpaskandhaḥ katarat | yat kiñcid rūpaṃ sarvaṃ tac catvāri mahābhūtāni | / catvāri ca mahābhūtāny upādāya itīdaṃ ca rūpaṃ | pūrvakaṃ ca nāma | tad
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15188994 (0.0):
tatra rūpaskandhaḥ katamaḥ / yat kiñcid rūpaṃ sarvaṃ tac catvāri / mahābhūtāni catvāri mahābhūtāny upādāya / tat punar
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470535 (0.0):
rūpaṃ katamat / yat kiñcid rūpaṃ sarvaṃ taccatvāri mahābhūtāni catvāri ca
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954297 (0.011):
katamat? yatkiṃcidrūpam, taccatvāri mahābhūtāni | catvāri ca / mahābhūtānyupādāya | tadyathā - pṛthivīdhātuḥ | abdhātuḥ | tejodhātuḥ |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962854 (0.011):
tatpratyākhyānāyāha catvāri [eva] mahābhūtāni catvāri mahābhūtānyupādāya / [rūpam] iti | catvāri mahābhūtāni prajñaptitaḥ santi | vyāpitvāt
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856020 (0.012):
skandhā arūpiṇaḥ upādānākhyāḥ, tannāmarūpaṃ catvāri mahābhūtāni, tāni / copādāya rūpam | tacca nāma rūpam | aikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737202 (0.012):
upādānākhyāḥ tannāma | rūpaṃ catvāri mahābhūtāni tāni copādāya rūpam |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962722 (0.019):
yaduta catvāri mahābhūtāni catvāri mahābhūtānyupādāya dharmāśca | catvāri
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23988042 (0.021):
spraṣṭavyāni bhikṣo bāhyamāyatanaṃ catvāri mahābhūtāni catvāri / mahābhūtānyupādāya rūpyanidarśanaṃ sapratighamiti /"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11873056 (0.021):
bhikṣo bāhyam āyatanaṃ catvāri mahābhūtāni catvāri mahābhūtāny upādāya
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22399484 (0.022):
yaduktaṃ yatkiṃcidrūpaṃ sarvantaccatvāri mahābhūtāni catvāri ca / mahābhūtānyupādāyeti / tatkiṃ sandhāyoktam / saṃbhavaṃ sandhāyoktam /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11841089 (0.022):
catvāri ca mahābhūtāny upādāyeti catvāri ca mahābhūtānirūpaṃ catvāri ca mahābhūtāny upādāya rūpam iti ubhayatrāpicaśabdaḥ sambadhyate
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11870901 (0.022):
sapratighaṃ. yāvat spraṣṭavyāni bhikṣo bāhyam āyatanaṃ. catvāri / mahābhūtāni catvāri ca mahābhūtāny upādāya rūpy anidarśanaṃ sapratighaṃ.
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117096 (0.023):
catvāri ca mahābhūtāni côpādāyôpādāya r ūpam aikadhyam abhisaṃkṣipya tan / nāmarūpaṃ | / nāmarūpasaṃniśritānîndriyāṇi ṣaḍāyatanaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767876 (0.023):
catvāri ca mahā bhūtāni ca + upādāya upādāya r ūpam aikadhyam / abhisaṃkṣipya tan nāma rūpaṃ | nāma rūpa saṃniśritāni + indriyāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962822 (0.023):
'rūpiṇa upādānaskandhās tan nāmarūpaṃ | catvāri ca mahābhūtāni copādāya / upādāya r ūpam aikadhyam abhisaṃkṣipya tan nāmarūpaṃ |
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti ṣaḍāyatanaṃ katamat?
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953939 (0.0):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954352 (0.0):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855587 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856224 (0.0):
kṛtyakriyāḥ pravartante prajñāyante, tannāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanamityucyate | ṣaḍbhyaścāyataṃebhyaḥ ṣaṭ sparśakāyāḥ pravartante,
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237108 (0.0):
ucyate nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / iti eṣa uṣṇapracurāc chītaṃ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237295 (0.0):
abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvas / tad ucyate nāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanam iti /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237376 (0.0):
tatra ca ṣaṇṇām indriyāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ / tad ucyate / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237441 (0.0):
tatra ca ṣaṇṇām indriyāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ / tad ucyate / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam iti /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237502 (0.0):
abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ / tad ucyate nāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanam iti /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684935 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690691 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayan nāmārūpannāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ saparśaprapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785532 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887680 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495031 (0.0):
ṣaḍbhirāyatagadvāraiḥ kṛtyakriyā(ḥ) pravartante, tannāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanamucyate || ṣaḍbhya āyatanebhyaḥ ṣaṭ sparśakāyasamūhāḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111375 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702212 (0.0):
saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799990 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518477 (0.0):
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521287 (0.0):
ṣaḍbhirāyatanadvārai kṛtyakriyāḥ pravartante | tannāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanamityucyate | ṣaḍbhyaścāyatanebhyaḥ ṣaṭsparśakāyāḥ pravartante |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216396 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
ṣaḍādhyātmikānyāyatanāni | cakṣurādhyātmikamāyatanaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220631 (0.011):
NidSa 16.8 nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam iti ṣaḍāyatanaṃ katarat | / ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni | cakṣur ādhyātmikam āyatanaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250636 (0.051):
tatra katamāni ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni? yaduta cakṣurāyatanaṃ,
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853146 (0.054):
kaścāyatanārtha ity ata āha dvādaśāyatanānīti / tāni punaḥ / katamāni / cakṣurāyatanaṃ rūpāyatanaṃ yāvadmanaāyatanaṃ dharmāyatanaṃ caiti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19463662 (0.055):
sparśāyatanāni / katamāni ṣaṭ? cakṣuḥsparśāyatanaṃ rūpāṇāṃ darśanāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771073 (0.055):
yāvat ṣaḍ imāni mahā rāja sparśa āyatanāni | katamāni ṣaṭ | cakṣuḥ / sparśa āyatanaṃ rūpāṇāṃ darśanāya | śrotraṃ sparśa āyatanaṃ śabdānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26965873 (0.055):
yāvat ṣaḍ imāni mahārāja sparśāyatanāni | katamāni ṣaṭ | cakṣuḥ / sparśāyatanaṃ rūpāṇāṃ darśanāya | śrotraṃ sparśāyatanaṃ śabdānāṃ śravaṇāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768461 (0.061):
bahirdāśūnyatā tatra katamā adhyātmabahirdhāśūnyatā ṣaḍādhyātmikāny / āyatanāni ṣaḍbāhyāny āyatanāni iyam ucyate adhyātmabahirdhāśūnyatā tatra
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189335 (0.062):
dvādaśāyatanāni, cakṣurāyatanam, rūpāyatanam, śrotrāyatanam, śabdāyatanam,
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2471760 (0.062):
dvādaśāyatanāni / cakṣurāyatanam, rūpāyatanam, śrotrāyatanam,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954355 (0.063):
(u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam / | śrotrāyatanam | ghrāṇāyatanam | jihvāyatanam | kāyāyatanam |
śrotaghrāṇajihvākāyamanaādhyātmikamāyatanam ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220634 (0.020):
ṣaḍ ādhyātmikāny āyatanāni | cakṣur ādhyātmikam āyatanaṃ / śrotraghrāṇajihvākāyamana ādhyātmikam āyatanam |
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215702 (0.033):
24. dvādaśāyatanāni / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaāyatanāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809547 (0.033):
śūnyam, evaṃ śrotraghrāṇajihvākāyāyatanāni, manaāyatanaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559786 (0.039):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃcakṣuḥsaṃsparśaḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562210 (0.039):
caraṃścarati prajñāpāramitāyām, na śrotraghrāṇajihvākāyamanaārambaṇe
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562945 (0.039):
bodhisattvo na cakṣurārambaṇaviśuddhau carati, na / śrotraghrāṇajihvākāyamanaārambaṇaviśuddhau carati / tatkasmāddhetoḥ?
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22397768 (0.042):
dhātuśca / yathā cakṣurāyatanaṃ tayā / śrotraghrāṇajihvākāyarūpaśabdagandharasaspraṣṭavyāyatanāni //
madhyantavibhagatika.html 19100033 (0.043):
cakṣuḥ śrotra ghrāṇa jihvā kāya mana āyatanānāṃ ca grahaṇaṃ /
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4529697 (0.044):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaindriyānām, tadādhipatyena
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 399837 (0.046):
grasati / tadvac / chrotaghrāṇajihvākāyamanorūpaśabdagandharasaspṛṣṭavyadharmā"
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1955882 (0.047):
cakṣurāyatanamiti cāturmautikaṃ cakṣurvijñānāśrayaścakṣurdhāturityucyate | / śrotraghrāṇajihvākāyāyatanānyapyevam | mana āyatanamiti yaduta cittam ||
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094406 (0.048):
cakṣurvijñānaṃśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ, evaṃ cakṣuḥsaṃsparśaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954364 (0.048):
| śrotrāyatanam | ghrāṇāyatanam | jihvāyatanam | kāyāyatanam | / manaāyatanam | idamucyate ṣaḍāyatanam ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269444 (0.050):
gambhirā. evaṃ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanoviśuddhatvād gambhīrā.
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853973 (0.052):
evaṃśrot ragh rāṇarasanasparśanamanaāśrayā ṇ iśabdagandharasasparśadharmālambanāni yathākramaṃśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānāniśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823409 (0.052):
manovijñānadhātau kathaṃ śikṣitavyam? cakṣuḥsaṃsparśāyatane / śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśāyatane kathaṃ śikṣitavyam? avidyāyāṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23993786 (0.052):
yaścakṣurindriyeṇa so 'vaśyaṃ pañcabhirupekṣājīvitamanaḥ kāyendriyaistena / ca/ / evaṃ śrotraghrāṇajihvendriyairveditavyam /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22391348 (0.061):
cetanā śrotraghrāṇajvihākāyamanaḥsaṃsparśajā cetanā yayā kuśalatvāya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11912280 (0.062):
tṛīṇi. tad eva kāyāyatanaṃ spraṣṭavyāyatanaṃ ca tadāśrayabhūtacatuṣkaṃ.
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215716 (0.064):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanorūpagandhaśabdarasasparśadharmadhātavaḥ
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti sparśaḥ katamaḥ? ṣaṭ sparśakāyāḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954376 (0.0):
manaāyatanam | idamucyate ṣaḍāyatanam || / (ū) ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti | sparśaḥ katamaḥ? ṣaṭ sparśakāyāḥ -
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238130 (0.0):
dharmāṇāṃ saṃgatiḥ sannikarṣaḥ samavāyaḥ saṃsparśaḥ tad ucyate / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa / iti sparśaḥ ṣaḍāyatanam (DhskD 9r4) āgamya
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220646 (0.0):
NidSa 16.9 ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti sparśaḥ katamaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953942 (0.013):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayādupādānam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855590 (0.013):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684938 (0.013):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514600 (0.013):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518480 (0.013):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216399 (0.013):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233044 (0.013):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259958 (0.013):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448967 (0.013):
nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434988 (0.013):
yad uta vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ / ṣaḍāyatanapratyayas sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581999 (0.013):
nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736084 (0.013):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646091 (0.013):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652507 (0.013):
ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā vedanā;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010855 (0.013):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297266 (0.015):
nāmarūpapratyayāt ṣaḍāyatanaṃ saḍāyatanapratyayāt sparśaḥ sparśapratyayāt
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887577 (0.018):
kiṃpratyayaśca punaḥ sparśaḥ? tasyaitadabhavat ṣaḍāyatane sati sparśo / bhavati, ṣaḍāyatanapratyayo hi sparśaḥ //
cakṣuḥsaṃsparśaḥ śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśaḥ ||
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238106 (0.0):
sannipātaḥ saṃsparśaḥ / / evaṃ śrotraghrāṇajihvākāyamano (DhskD 9r3) vaktavyaṃ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220651 (0.0):
NidSa 16.9 ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti sparśaḥ katamaḥ | / ṣaṭ sparśakāyāḥ | cakṣuḥ saṃsparśaḥ | śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094415 (0.0):
cakṣurvijñānaṃśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ, evaṃ cakṣuḥsaṃsparśaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559787 (5.960):
jihvā kāyaḥ manaḥ. rūpaṃ śabdaḥ gandhaḥ rasaḥ sparśaḥ dharmāḥ. / cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃcakṣuḥsaṃsparśaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24015038 (0.005):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyasaṃsparśajāḥ pañccavedanāḥ kāyikī
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301176 (0.005):
saṃjñā || śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā saṃjñā ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6930173 (0.005):
15117 anyac chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanād utpadyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 752088 (0.005):
chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanād utpadyate vedayitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257792 (0.005):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayā vedanā anityā ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257928 (0.005):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15257935 (0.005):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayā vedanā duḥkhety anātmety
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823410 (0.005):
manovijñānadhātau kathaṃ śikṣitavyam? cakṣuḥsaṃsparśāyatane / śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśāyatane kathaṃ śikṣitavyam? avidyāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089031 (0.005):
chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedayitaṃ sukhaṃ vā duḥkhaṃ vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15091876 (0.005):
chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayād utpadyate vedayitaṃ sukhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126082 (0.005):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanāś cādvayam etad
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189030 (0.005):
cakṣuḥsaṃsparśajā vedanā śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā vedanā /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189066 (0.005):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā saṃjñā /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15189083 (0.005):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā cetanā / vedanāṃ ca saṃjñāṃ ca
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24015024 (0.005):
cakṣuḥsaṃsparśajā vedanā śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśajā vedanāḥ /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089007 (0.007):
'dhimucyate, sacec chrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśam adhitiṣṭhati
(Psvibh, Vaidya 118) sparśapratyayā vedaneti vedanā katamā? tisro vedanāḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220663 (0.0):
NidSa 16.10 sparśapratyayā vedaneti vedanā katamā | / tisro vedanāḥ | sukhā vedanā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca |
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233330 (0.013):
13. tisra imā agnivaiśyāyana vedanāḥ. katamās tisraḥ. sukhā vedanā duḥkhā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954394 (0.028):
kāyasaṃsparśaḥ | manaḥsaṃsparśaḥ |(ayamucyate sparśaḥ) || / (e) sparśapratyayā vedanā | vedanā katamā? ṣaḍ vedanāḥ | katame(māḥ?)ṣaṭ?
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699294 (0.034):
tisra imā agnivaiśyāyana vedanāḥ | katamās tisraḥ? sukhā duḥkhā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11858987 (0.043):
tṛtīyarāśyāśaṃkānivṛttyartham arthāpattisiddham apy etat punar ucyate. / yathā hi tisro vedanā bhavanti. sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ceti. evaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1951869 (0.047):
vātarogapratikūlamityucyate | kiñca vadanti tisro vedanā duḥkhā vedanā / sukhā vedanā aduḥkhāsukhā vedanā iti | sūtrāntaramāha vidyamānāḥ sarvā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887558 (0.059):
kiṃpratyayā punarvedanā? tasyaitadabhūt sparśe sati vedanā bhavati, / sparśapratyayā hi vedanā // / atha bodhisattvasya punaretadabhavat kasmin sati sparśo bhavati,
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238258 (0.060):
vedanā / tad ucyate sparśapratyayā vedanā / / api khalv evam uktam āyuṣmatā ānandena ghoṣilasya gṛhapater /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2018873 (0.061):
kāmadhātumatikrāmanti | dhātusparśamupādāya tisro vedanā bhavanti | ataḥ / sparśapratyayā vedanetyucyate | manaḥsañcetanāhāro 'pyevam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688332 (0.062):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
| sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca || / vedanāpratyayā tṛṣṇeti tṛṣṇā katamā? tisrastṛṣṇāḥ | kāmatṛṣṇā rūpatṛṣṇā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220673 (0.0):
NidSa 16.10 sparśapratyayā vedaneti vedanā katamā | / tisro vedanāḥ | sukhā vedanā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220680 (0.0):
NidSa 16.11 vedanāpratyayā tṛṣṇeti tṛṣṇā katamā | / tisras tṛṣṇāḥ | kāmatṛṣṇā rūpatṛṣṇā ārūpyatṛṣṇā |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1983107 (0.009):
vedanā sukhādibhinnā | sūtre tūktam sukhā vedanā duḥkhā vedanā / aduḥkhāsukhā vedanā iti | yadi vedyata iti vedanā | kena tadvedyata iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699296 (0.013):
tisra imā agnivaiśyāyana vedanāḥ | katamās tisraḥ? sukhā duḥkhā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233333 (0.015):
13. tisra imā agnivaiśyāyana vedanāḥ. katamās tisraḥ. sukhā vedanā duḥkhā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11858988 (0.017):
tṛtīyarāśyāśaṃkānivṛttyartham arthāpattisiddham apy etat punar ucyate. / yathā hi tisro vedanā bhavanti. sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ceti. evaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954454 (0.018):
manaḥsaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | iyamucyate vedanā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954438 (0.020):
ca | kāyasaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19463976 (0.021):
trividhā hi vedanāsukhā vedanā, duḥkhā vedanā, aduḥkhāsukhā ceti / tatra
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193657 (0.022):
Ch.440b8 / tatra vedanā katamā / tadyathā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca vedanā / tatra
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954430 (0.022):
duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | jihvāsaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1980703 (0.024):
(pṛ) vedanā katamā | (u) sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | (pṛ) sukhā katamā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855042 (0.028):
vittirvedanetyucyate | duḥkhā sukhā aduḥkhāsukhā ca trividhā | yathā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11935368 (0.030):
289a] iti. kāmatṛṣṇeti. kāmāvacarī tṛṣṇā. rūpatṛṣṇeti. yā sukhāyāṃ triṣu
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193841 (0.031):
ucyate duḥkhā aduḥkhāsukhā vedanā / sā punar yā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1951871 (0.031):
vātarogapratikūlamityucyate | kiñca vadanti tisro vedanā duḥkhā vedanā / sukhā vedanā aduḥkhāsukhā vedanā iti | sūtrāntaramāha vidyamānāḥ sarvā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1972269 (0.033):
kiñcālambanasthaṃ cittaṃ vedanetyucyate | tā vedanā stistraḥ duḥkhāḥ vā / sukhā vā aduḥkhāsukhā veti | yadi cittaṃ pradeśāntaraṃ prāpnoti | tadā tā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6305776 (0.033):
naivasātaṃ nāsātaṃ veditaṃ [vigatarāgaṃ] | vedanāgatamidamucyate duḥkhā / aduḥkhāsukhā vedanā | sā punaryā pañcavijñānakāyasaṃprayuktā | sā kāyikī |
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1328569 (0.033):
vedanā trividhā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | dharmāś catuḥ prakārāḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954405 (0.034):
cakṣuḥsaṃsparśajā vedanā sukhā duḥkhā aduḥkhāsukhā ca | śrotrasaṃsparśajā
arūpyatṛṣṇā ca || / tṛṣṇāpratyayamupādānamiti upādānaṃ katamat? catvāryupādānāni | kāmopādānaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954480 (0.0):
dharmatṛṣṇā |(iyamucyate tṛṣṇā) || / (ka) tṛṣṇāpratyayamupādānam | upādānaṃ katamat? catvāri upādānāni |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22400785 (0.0):
punaryathāyogameṣaṇātrayabhāvanā / / upādānāni catvāri / kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2013882 (0.0):
(pṛ) catvāryupādānāni kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220691 (0.0):
tisras tṛṣṇāḥ | kāmatṛṣṇā rūpatṛṣṇā ārūpyatṛṣṇā |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24047941 (0.0):
catvāro yogā eta eva / / catvāryupādānāni kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240322 (0.023):
tṛṣṇāprabhavāni / katamāni catvāri / kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239568 (0.027):
paryavasthānaṃ tṛṣṇā paścimam upādānaṃ / tad ucyate tṛṣṇāpratyayam / upādānaṃ / / na haiva rūpam ātmeti samanupaśyaty api tu rūpavantam ātmānaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887522 (0.029):
ca punarupādānam? tasyaitadabhavat tṛṣṇāyāṃ satyāmupādānaṃ bhavati, / tṛṣṇāpratyayaṃ hyupādānam // / atha bodhisattvasya punaretadabhavat kasmin sati tṛṣṇā bhavati,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111205 (0.029):
tṛṣṇāyāṃ satyām upādānaṃ bhavati tṛṣṇāpratyayaṃ ca punar upādānaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434822 (0.029):
yathābhūtasyābhisamayo babhūva | tṛṣṇāyāṃ satyām upādānaṃ bhavati | / tṛṣṇāpratyayaṃ ca punar upādānam iti |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887692 (0.035):
vedanāpratyayaṃ tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayaṃ bhavaḥ,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688340 (0.037):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855600 (0.037):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, / tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250780 (0.037):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, / tṛṣṇāpratyayam upādānam, upādānapratyayo bhavo, bhavapratyayā jātir,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111388 (0.037):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702224 (0.037):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800002 (0.037):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514610 (0.037):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615416 (0.037):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216409 (0.037):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā / | tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jatiḥ |
dṛṣṭyupādānaṃ śīlavratopādānamātmavādopādānam ||
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22400791 (0.0):
upādānāni catvāri / kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240328 (0.0):
tṛṣṇāprabhavāni / katamāni catvāri / kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ / śīlavratopādānam ātmavādopādānaṃ (DhskD 13r10) /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2013888 (0.0):
(pṛ) catvāryupādānāni kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220698 (0.0):
catvāry upādānāni | kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ śīlavratopādānam ātmopādānaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24047946 (0.0):
catvāryupādānāni kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11983368 (0.0):
pṛthakkaraṇāc catuṣṭvaṃ. kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ śīlavratopādānam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240376 (0.014):
dṛṣṭayo / dṛṣṭyupādānam ity ucyate / / śīlavratopādānaṃ katamad / yathā (DhskD 13v2) khalv ihaikatyaḥ śīlaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240409 (0.031):
śīlavratopādānaṃ / / ātmavratopādānam (DhskD 13v3) ātmavādopādānaṃ katamat* /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2018788 (0.032):
yadutāhamityātmavādopādānam | tadupādānamupādāyānyāni trīṇyupādānāni
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4553992 (0.033):
tṛṣṇādiprahāṇapariṇāmanādyathākramaṃ tṛṣṇām, karmabhavam, sopādānaṃ / vijñānam, dṛṣṭiśīlavrataparāmarśadvayam, ṣaḍāyatanaṃ ca sagocaramadhikṛtya
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720656 (0.034):
upādānānāṃ vigamaḥ / katameṣāṃ caturṇām / kāmopādānasya, dṛṣṭyupādānasya, / śīlavrataparāmarśopādānasya, ātmavādopādānasya ca, eṣāṃ caturṇām
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22400853 (0.034):
śīlavratopādānam // tadāśritā ca satkāyadṛṣṭiḥ ātmavādopādānam // / dṛṣṭiśīlavratopādānābhyāṃ tīrthyā anyo 'nyaṃ vivadanti / ātmavādopādāne tu
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954494 (0.034):
katamāni catvāri? tṛṣṇopādānam | śīlavratopādānam | ātmavedanopādānam |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1961275 (0.051):
caturṣūpādāneṣu uktamātmavādopādānamiti | yadyastyātmā ātmopādānamiti
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2013898 (0.051):
tadvādopādānamātmavādopādānam | astyātmeti paśyato 'ntadvayaṃ bhavati
upādānapratyayo bhava iti bhavaḥ katamaḥ? trayo bhavāḥ | kāmabhavaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954506 (0.0):
(idamucyate upādānam) || / (kha) upādānapratyayo bhava iti | bhavaḥ katamaḥ? trayo bhavāḥ | katame
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220708 (0.0):
catvāry upādānāni | kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ śīlavratopādānam ātmopādānaṃ / NidSa 16.13 upādānapratyayo bhava iti bhavaḥ katamaḥ |
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240547 (1.788):
13v8) bhagavatā / yad uktaṃ / trayo bhavāḥ kāmabhavo rūpabhavaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240495 (0.011):
upādānaṃ / iti (DhskD 13v6) yad uktam idaṃ me tat pratyuktam iti // / 11. (upādānapratyayo bhavaḥ) / bhavaḥ katama / āha / upādānāny eva pratītyānekavidhā bhavaprajñaptir uktā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111182 (0.035):
upādāne sati bhavo bhavati upādānapratyayaś ca punar bhavaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615146 (0.035):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi ─ upādāne sati bhavo bhavati / upādānapratyayaś ca punar bhavaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215374 (0.035):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi / upādāne sati bhavo bhavati / / upādānapratyayaś ca punar bhavaḥ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216166 (0.035):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi | upādāne sati bhavo bhavati | / upādānapratyayaś ca punar bhavaḥ |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434798 (0.035):
babhūva | (45r = GBM 6.690) upādāne sati bhavo bhavati upādānapratyayaś ca / punar bhava iti |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887505 (0.036):
punarbhavaḥ? tasyaitadabhavat upādāne sati bhavo bhavati, / upādānapratyayo hi bhavaḥ //
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495105 (0.043):
punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayati kāyena manasā vācā, sa / upādānapratyayo bhava ityucyate || yat karmanirjātānāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460099 (0.043):
punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayatti kāyena vācā manasā, sa / upādānapratyayo bhava ityucyate / tatkarmanirjātānāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688343 (0.045):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855603 (0.045):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690708 (0.045):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800005 (0.045):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ / upādānapratyayo bhavo bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514613 (0.045):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214805 (0.045):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215056 (0.045):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215443 (0.045):
pravardhate tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | / bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ
rūpabhavaḥ arūpyabhavaḥ || / bhavapratyayā jātiriti jātiḥ katamā? yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220720 (5.960):
trayo bhavāḥ | kāmabhavo rūpabhava ārūpyabhavaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954618 (0.010):
bhavaḥ || / (ga) bhavapratyayā jātiriti | jātiḥ katamāḥ? yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240550 (0.011):
13v8) bhagavatā / yad uktaṃ / trayo bhavāḥ kāmabhavo rūpabhavaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954510 (0.013):
trayaḥ? kāmabhavaḥ | rūpabhavaḥ | ārūpyabhavaśca | tatra kāmabhavaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240671 (0.018):
12. (bhavapratyayā jātiḥ) / bhavapratyayā jātiḥ katamā / āha / yathā khalv ihaikatyo rāgaparyavasthito
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519242 (0.019):
bhavatrayam kāmabhavaḥ, rūpabhavaḥ, arūpabhavaśca | te 'pi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887488 (0.030):
kiṃpratyayā ca punarjātiḥ? tasyaitadabhavat bhave sati jātirbhavati / bhavapratyayā ca punarjātiḥ //
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615040 (0.030):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi ─ bhave sati jātir bhavati bhavapratyayā ca / punar jātiḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215349 (0.030):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi / bhave sati jātir bhavati / bhavapratyayā / ca punar jātiḥ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216141 (0.030):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi | bhave sati jātir bhavati | bhavapratyayā / ca punar jātiḥ |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434773 (0.030):
babhūva | bhave sati jātir bhavati bhavapratyayā ca punar jātir iti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1987344 (0.034):
bhagavān svayamāha jāterartham | yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ tasmin tasmin / [sattvanikāye] jātiḥ skandhānāṃ pratilābhaḥ....... [sā jātiḥ] iti | ataḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460110 (0.039):
pañcaskandhānāmabhinirvṛttiryā, sā bhavapratyayā jātirityucyate / yā (yo)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688346 (0.040):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684953 (0.040):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo / bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690711 (0.040):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785550 (0.040):
3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887698 (0.040):
vedanāpratyayaṃ tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayaṃ bhavaḥ, / bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800008 (0.040):
upādānapratyayo bhavo bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518496 (0.040):
bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
tasmiṃstasmin sattvanikāye jātiḥ saṃjātiravakrāntirabhirvṛttiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954619 (0.0):
(ga) bhavapratyayā jātiriti | jātiḥ katamāḥ? yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ / tasmiṃstasmin sattvanikāye jātiḥ, saṃjātiḥ, avakrāntiḥ, abhinirvṛttiḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1987344 (0.026):
bhagavān svayamāha jāterartham | yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ tasmin tasmin / [sattvanikāye] jātiḥ skandhānāṃ pratilābhaḥ....... [sā jātiḥ] iti | ataḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220720 (0.041):
NidSa 16.14 bhavapratyayā jātir iti jātiḥ katamā | / yā teṣāṃ teṣāṃ satvānāṃ tasmin tasmin satvanikāye jātiḥ sañjātir
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241741 (0.044):
jarā katamā / (DhskD 16r8) āha / yat teṣāṃ teṣāṃ satvānāṃ tasmiṃ tasmiṃ / satvanikāye jātiḥ saṃjātir avakrāntir abhinirvṛttir vistareṇa
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240714 (0.059):
tatra yā jātiḥ saṃjātir avakrāntir abhinirvṛttiḥ prādurbhāvaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241584 (0.059):
/ tatra yā jātiḥ saṃjātir avakrāntir abhinirvṛttiḥ prādurbhāvaḥ
prādurbhāvaḥ skandhapratilambho dhātupratilambhaḥ āyatanapratilambhaḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240719 (0.040):
tatra yā jātiḥ saṃjātir avakrāntir abhinirvṛttiḥ prādurbhāvaḥ / skandhapratilābho dhātupratilābha āyatanapratilābho jīvitendriyasya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241589 (0.040):
/ tatra yā jātiḥ saṃjātir avakrāntir abhinirvṛttiḥ prādurbhāvaḥ / skandhapratilābho dhātupratilābhaḥ āyatanapratilābhaḥ jīvitendriyasya
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220729 (0.051):
avakrāntir abhinirvṛttiḥ prādurbhāvaḥ skandhapratilābho dhātupratilābha / āyatanapratilābho jīvitendriyasya prādurbhāvaḥ | iyam ucyate jātiḥ |
skandhānāmabhinirvṛttiḥ jīvitendriyasya prādurbhāvaḥ || / jātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti jarā katamā? yattat khālatyaṃ pālityaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220745 (5.960):
NidSa 16.15 jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti jarā katamā |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954636 (1.788):
(gha) (jātipratyayaṃ jarāmaraṇam | jarā katamā?) nikāyasabhāgatāyāstasyā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241733 (1.788):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ) / jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti / / jarā katamā / (DhskD 16r8) āha / yat teṣāṃ teṣāṃ satvānāṃ tasmiṃ tasmiṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887470 (0.021):
jarāmaraṇaṃ bhavati, jātipratyayaṃ jarāmaraṇam //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217226 (0.024):
jarāmaraṇam | api tu jātipratyayaṃ jarāmaraṇam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25820383 (0.026):
ahetukamajātasya syājjarāmaraṇaṃ katham || 4 || / jātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti vacanājjātihetukaṃ jarāmaraṇamuktaṃ bhagavatā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514621 (0.026):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇam | / jarāmaraṇapratyayāḥ śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ sambhavanti |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954626 (0.029):
tasmiṃstasmin sattvanikāye jātiḥ, saṃjātiḥ, avakrāntiḥ, abhinirvṛttiḥ, / skandhānāṃ prādurbhāvaḥ, āyatanānāṃ pratilambhaḥ, jīvitendriyasyodbhavaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220181 (0.029):
NidSa 15.5a jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | tatra ko jarāmaraṇaṃ kasya vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259979 (0.029):
upādānapratyayo bhavo, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ, / jarāmaraṇapratyayāḥ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā iti pratyavekṣate.
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111138 (0.035):
/ jātyāṃsatyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati jātipratyayaṃ ca punar jarāmaraṇaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434749 (0.035):
jarāmaraṇaṃ bhavati jātipratyayaṃ ca punar jarāmaraṇam iti |
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332960 (0.036):
syāt | tadabhāvāṭ ṣaḍāyatanaṃ na syāt | evaṃ yāvaj jātipratyayaṃ / jarāmaraṇaṃ na syāt | tataś ca saṃsārapravṛttir eva na syāt |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2010823 (0.038):
na jarāmaraṇādi | saṃvṛtyā tūcyate jātipratyayaṃ jarāmaraṇam | iyamucyate
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887459 (0.039):
tato bodhisattvasyaitadabhūt kasmin sati jarāmaraṇaṃ bhavati, / kiṃpratyayaṃ ca punarjarāmaraṇam? tasyaitadabhūt jātyāṃ satyāṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111124 (0.039):
tasyaitad abhavat kasmiṃ nu sati jarāmaraṇaṃ bhavati kiṃpratyayaṃ ca punar / jarāmaraṇaṃ tasya yoniśo manasikurvata evaṃ yathābhūtasyābhisamaya udapādi
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15614999 (0.039):
NagSū I.4 tasya mamaitad abhavat ─ kasmin nu sati jarāmaraṇaṃ bhavati / kiṃpratyayaṃ ca punar jarāmaraṇaṃ tasya mama yoniśo manasikurvata evaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434732 (0.039):
jarāmaraṇaṃ bhavati kiṃpratyayaṃ ca punar jarāmaraṇam iti | tasya mama
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396341 (0.040):
sattvānabhinirvarttayati pratyayaśca bhavati jarāmaraṇasya // jarāmaraṇaṃ / kiṃkarmakam / punaḥ punarvayaḥpariṇāmena jīvitapariṇāmena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6930431 (0.045):
15205 bhagavann anyaj jarāmaraṇam anyā māyā/ jarāmaraṇam eva māyā māyaiva
valīpracuratā jīrṇatā bhugnatā kubjagopānasīvaṅkatā tilakālakācitagātratā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954648 (0.0):
yat khālityaṃ pālityaṃ valīpracuratā jīrṇatā bhugnatā kub
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220756 (0.035):
yat tat khālityaṃ pālityaṃ valipracuratā jīrṇatā bhagnatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3743492 (0.057):
kāyikāḥ santāpāḥ kāyikaṃ duṣkhaṃ | kāyasya jīrṇatā bhagnatā kubjatā | / khālityaṃ pālityaṃ vali pracuratā | indriyāṇāṃ pāripākaḥ paribhedaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26939977 (0.057):
kāyikāḥ santāpāḥ kāyikaṃ duṣkhaṃ | kāyasya jīrṇatā bhagnatā kubjatā | / khālityaṃ pālityaṃ valipracuratā | indriyāṇāṃ pāripākaḥ paribhedaḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13877684 (0.057):
kāyasya jīrṇatā bhagnatā kubjatā | / khālityaṃ pālityaṃ valipracuratā |
khuapraśvāsakāyatā purataḥ prāgbhārakāyatā daṇḍaviṣkambhaṇatā dhandhatvaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220764 (0.0):
kubjagopānasīvaṅkatā khurukhurupraśvāsakāyatā purataḥ prāgbhārakāyatā
mandatvaḥ hāniḥ parihāṇiḥ indriyāṇāṃ paripākaḥ paribhedaḥ saṃskārāṇāṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220783 (0.0):
daṇḍaviṣṭaṃbhanatā tilakāḍaracitagātratā dhandhatvaṃ hāniḥ parihāṇir / indriyāṇāṃ paripākaḥ paribhedaḥ saṃskārāṇāṃ purāṇībhāvo jarjarībhāvaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954678 (0.018):
purataḥ prāgbhārakāyatā daṇḍāvaṣṭambhatā indriyāṇāṃ paripākaḥ paribhedaḥ / saṃbhārāṇāṃ purāṇībhāvo jarjarībhāvaḥ dhandhatvaṃ mandatvaṃ hāniḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26939985 (0.033):
khālityaṃ pālityaṃ valipracuratā | indriyāṇāṃ pāripākaḥ paribhedaḥ / saṃskārāṇāṃ purāṇībhāvo jarjarībhāvaḥ | yāvan nārhasy evam udgharantaṃ
purāṇībhāvaḥ jarjarībhāvaḥ | iyamucyate jarā || / maraṇaṃ karamat? yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ tasmāttasmāt sattvanikāyāt
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241847 (0.0):
jarā katamā / yat tat khālityaṃ pālityaṃ vistareṇa yāvat saṃskārāṇāṃ / purāṇībhāvo jarjarībhāva iyam ucyate jarā /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220785 (0.0):
daṇḍaviṣṭaṃbhanatā tilakāḍaracitagātratā dhandhatvaṃ hāniḥ parihāṇir / indriyāṇāṃ paripākaḥ paribhedaḥ saṃskārāṇāṃ purāṇībhāvo jarjarībhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26939985 (0.029):
khālityaṃ pālityaṃ valipracuratā | indriyāṇāṃ pāripākaḥ paribhedaḥ / saṃskārāṇāṃ purāṇībhāvo jarjarībhāvaḥ | yāvan nārhasy evam udgharantaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954674 (0.043):
purataḥ prāgbhārakāyatā daṇḍāvaṣṭambhatā indriyāṇāṃ paripākaḥ paribhedaḥ / saṃbhārāṇāṃ purāṇībhāvo jarjarībhāvaḥ dhandhatvaṃ mandatvaṃ hāniḥ
cyutiḥ cyavanato bhedaḥ antarahāṇiḥ āyuṣo hāṇiḥ uṣmaṇo hāṇiḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220797 (0.053):
satvanikāyāc cyutiś cyavanaṃ bhedo 'ntarhāṇir āyuṣo hānir uṣmaṇo hānir
jīvitendriyasya nirodhaḥ skandhānāṃ nikṣepaḥ maraṇaṃ kālakriyā |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220807 (0.018):
jīvitasya nirodhaḥ skandhānāṃ nikṣepaṇaṃ maraṇaṃ kālakriyā | idam ucyate
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954706 (0.026):
hāniḥ uṣmaṇo hāniḥ jīvitendriyasya nirodhaḥ skandhānāṃ nikṣepaḥ |
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241873 (0.034):
parihāṇiḥ āyuṣo hānir ūṣmaṇo hāniḥ skandhānāṃ nikṣepo / jīvitendriyasyoparodho maraṇaṃ kālakriyā idam ucyate maraṇaṃ /
idamucyate maraṇamiti | idaṃ ca maraṇa pūrvikā ca jarā, / tadubhayamaikadhyamabhisaṃkṣipya jarāmaraṇamityucyate ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220818 (0.015):
jīvitasya nirodhaḥ skandhānāṃ nikṣepaṇaṃ maraṇaṃ kālakriyā | idam ucyate / maraṇam |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954715 (0.026):
idamucyate maraṇam || yadetanmaraṇaṃ pūrvikā ca jarā,
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241874 (0.047):
jīvitendriyasyoparodho maraṇaṃ kālakriyā idam ucyate maraṇaṃ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105799 (0.056):
atha maraṇam / / maraṇaṃ maraṇārthastu prayatnaḥ parikīrtitaḥ // ViPrud_4.76 //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198775 (0.058):
kleśāḥ kleśamāraḥ / teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ tasmāt tasmāt sattvanikāyād yan / maraṇaṃ kālakriyā maraṇamāraḥ / yo 'sya kuśalapakṣaprayuktasya
ayamucyate pratītyasamutpādasya vibhaṅgaḥ | pratītyasamutpādasyādiṃ vo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220819 (0.050):
itīdañ ca maraṇam | pūrvikā ca jarā | tad ubhayaṃ jarāmaraṇam ity ucyate | / NidSa 16.17 ayam ucyate pratītyasamutpādavibhaṅgaḥ |
deśayiṣyāmi iti vibhaṅgaṃ ca iti vo yaduktam, tadetat pratyuktam ||
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961857 (0.027):
pratītyasamutpādasya vo bhikṣavaḥ ādiṃ vo deśayiṣyāmi vibhaṅgaṃ ca |