View original HTML file with complete header information
(Vaidya 100) / Śālistambasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500386 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994763 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138007 (0.0):
namassarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / 1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585657 (0.0):
Āryabuddhabalādhānaprātihāryavikurvāṇanirdeśanāma Mahāyānasūtram / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān mahānadīnairañjanātīre
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249922 (0.0):
evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583208 (0.0):
195.002. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714634 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714761 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635747 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687259 (0.0):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703116 (0.0):
namo sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789304 (0.0):
C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938340 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛdhrakūṭe parvate dakṣiṇe pārśve buddhagocare ratnavṛkṣe prabhāse
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477261 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888786 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711383 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036199 (0.0):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051468 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590488 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961835 (0.0):
Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
(Vaidya 100) / Śālistambasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500386 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994763 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138007 (0.0):
namassarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / / 1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585657 (0.0):
Āryabuddhabalādhānaprātihāryavikurvāṇanirdeśanāma Mahāyānasūtram / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān mahānadīnairañjanātīre
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249922 (0.0):
evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583208 (0.0):
195.002. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714634 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714761 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635747 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687259 (0.0):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703116 (0.0):
namo sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789304 (0.0):
C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938340 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛdhrakūṭe parvate dakṣiṇe pārśve buddhagocare ratnavṛkṣe prabhāse
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477261 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888786 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711383 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036199 (0.0):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051468 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590488 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961835 (0.0):
Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtram | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣusahasraiḥ saṃbahulaiśca
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500396 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369978 (0.0):
anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936445 (0.0):
31) jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994774 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578280 (0.0):
'nāthapiṇḍadadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583212 (0.0):
195.002. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśābhirbhikṣuśataiḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613441 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ/
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714646 (0.0):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097577 (0.0):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635751 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703120 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamanekaiśca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938357 (0.0):
vanaṣaṇḍe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741527 (0.0):
veṇuvane kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741962 (0.0):
veṇuvane viharati kalandakanivāpe mahatā bhikṣusaṃghena sārdham / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ gacchāma saṃjayim āmantretvā śāstāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18797825 (0.0):
___bhagavāṃ uruvilvākāśyapasya āśramāto mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / ardhatrayodaśabhir bhikṣuśatair maharṣiṇām āśramapadaṃ dharmāraṇyaṃ gato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798868 (0.0):
___atha khalu bhagavāṃ magadheṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena / sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ yena magadhānāṃ rājagṛhaṃ nagaraṃ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22236806 (0.0):
kalandakanivāse mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888790 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / 00402 gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711388 (0.0):
ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036204 (0.0):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair
bodhisattvamahāsattvaiḥ | athāyuṣmān śāriputro yena maitreyasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738339 (0.014):
buddho bhaviṣyasīti | maitreyeṇa bodhisattvena mahāsattvena evamuktam || / atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859573 (0.026):
atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / bhāṣitamabhinandya anupramodya utthāyāsanāt prakrāntaḥ, prakrāntāste ca
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138025 (0.030):
bhikṣubhiḥ saṃbahulaiśca bodhisattvamahāsattvaiḥ / atha
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16524092 (0.034):
tasmādeva sūtre- atha āyuṣmān śāriputro maitreyasya bodhisattvasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524351 (0.047):
ca saṃbahulaiś ca bodhisattvair mahāsattvaiḥ. / atha khalv āyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃśam
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087430 (0.050):
trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ | atha
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019489 (0.052):
bhikṣuśatasahasreṇa saṃbahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ parivṛtaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063444 (0.058):
bhagavān āha: bodhisattvasya mahāsattvasya punaḥ śāriputraivaṃ bhavati,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6596871 (0.062):
tena khalu punaḥ samayena maitreyasya bodhisattvasya mahāsattvasya anyeṣāṃ
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158170 (0.062):
sthavirabhikṣuvītarāgasaṃghair bodhisattvaśatasahasraiḥ saṃbahulaiś ca / śrāvakair daśabhir lokapālaiś caturmahārājakāyikair anekaiś caturvarṇakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270936 (0.063):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāyāṃ caratām asaṅga iti. na khalu punaḥ / śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270976 (0.063):
pratyutpannā dharmāḥ pratyutpannān dharmān saṃjānite. na khalu punaḥ / śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815757 (0.063):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ śāriputram etad avocat: na khalu punaḥ / śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ kaścid
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845401 (0.064):
sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca śrāvakair asaṃkhyayaiś ca / bodhisattvaiḥ sarvabuddhaguṇasamanvāgataiḥ | tatra khalu bhagavāṃs tasyām
bodhisattvasya mahāsattvasya caṃkramaḥ, tenopasamakramīt | upasaṃkramya / anyonyaṃ saṃmodanīyāṃ kathāṃ bahuvidhāṃ vyatisārayitvā ubhau śilātale
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514441 (0.050):
sadāvasthitaḥ, tatra gatvā, ubhau śilātale upaviśatām | athāyuṣmān
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738338 (0.063):
atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28702029 (0.064):
mahākūṭāgārasya mūle 'tiṣṭhanmaitreyasya bodhisattvasya mahāsattvasya / darśanamabhilaṣamāṇo maitreyasya bodhisattvasya samavadhānamākāṅkṣamāṇaḥ /
upāviśatām || / athāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat -
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045952 (0.0):
eṣa enamarthaṃ visarjayiṣyati / atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ / bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat ayamāyuṣman maitreya subhūtiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046090 (0.0):
vyākṛto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau // / atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514447 (0.0):
sadāvasthitaḥ, tatra gatvā, ubhau śilātale upaviśatām | athāyuṣmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654368 (0.0):
atha khalv āyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654485 (0.0):
dharmaṃ na samanupaśyāmi sarva ete dharmā advayā advaidhīkārāḥ. / atha khalv āyuṣmān śāriputro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260539 (0.007):
pariṇāmanākāritram / atha khalv āyuṣmān subhūtir maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014799 (0.022):
evamukte āyupyān subhūtiḥ sthaviraṃ maitreyaṃ bodhisattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015301 (0.025):
āyuṣmān subhūtiḥ sthaviro maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015468 (0.025):
atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ sthaviro maitreyaṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvametadavocat yena maitreya cittenānumodya yatpariṇāmayati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015578 (0.025):
atha khalvāyuṣmān subhūtiḥ sthaviro maitreyaṃ bodhisattvaṃ / mahāsattvamārabhya maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamadhiṣṭhānaṃ kṛtvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602052 (0.027):
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat yaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823652 (0.038):
evam ukte bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad avocat:
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640600 (0.045):
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvametad avocat evametan / maintreya yastvaṃ sālendrarājasya tathāgatasyārhataḥ"
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23930830 (0.046):
atha bhagavān maitreyaṃ bodhisattvammahāsattvamāmantrayate sma- imāmahaṃ"
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310051 (0.048):
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ samāmantryāha /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597412 (0.051):
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599980 (0.051):
aprameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ sattvānāmarthaḥ kṛto 'bhūt | atha khalu bhagavān / maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma asmin khalu punarajita
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065656 (0.051):
bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat na khalu mama kulaputra puruṣeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824310 (0.052):
evam ukte bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam evam āha: na hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911477 (0.055):
09906 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ bodhisattva iti
adyātra śālistambamavalokya maitreya bhagavatā bhikṣubhyaḥ sūtramidamuktam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933747 (0.063):
bodhisattvam etad avocat. śālistambham avalokya bhikṣubhyaḥ sūtram idam / uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813438 (0.0):
paramadharmabuddhadarśanamapi bādhitaṃ bhavati yaḥ pratītyasamutpādaṃ / paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008490 (0.0):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720793 (0.0):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14769642 (0.0):
pratītyasamutpādadarśane dharmadarśanaṃ na bhavati | uktaṃ hi | bhagavatā / yo hi bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736051 (0.0):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933755 (0.0):
bodhisattvam etad avocat. śālistambham avalokya bhikṣubhyaḥ sūtram idam / uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448941 (0.021):
yaduktaṃ bhagavatā dharmasvāminā sarvajñena yo bhikṣavaḥ / pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449033 (0.027):
śivamabhayamahāryamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati / yastu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472406 (0.027):
śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ / paśyati / yastu evaṃ satatasamitaṃ nirjīvam ityādi pūrvavat yāvat
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736262 (0.027):
śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, (sa dharmaṃ / paśyati) | yastu evaṃ dharmaṃ (ŚālSū, Vaidya 101) satatasamitamajīvaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515645 (0.039):
samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798330 (0.051):
bhikṣavo deśayiṣyāmi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514517 (0.051):
kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan / buddhaṃ paśyati? iti tu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854056 (0.052):
athavā | yadetaduktam / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyatīdaṃ sa paśyati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472382 (0.059):
tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā ya imaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736237 (0.059):
tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā - ya imaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515848 (0.062):
jñānacakṣuṣā | āryastu lokottaraḥ | paśyatīti cakṣuṣā | yaḥ paśyatīti yaḥ / pratītyasamutpādaṃ dharmañcaivaṃ paśyati sa dharmajaḥ, dharmajatvād
paśyati, sa buddhaṃ paśyati | ityuktvā bhagavāṃstūṣṇīṃ babhūvaṃ | atha
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813440 (0.0):
paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008492 (0.0):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa / buddhaṃ (SSS_307) paśyatīti | evaṃ yo nāmajaṃ saṃśayaṃ prajahāti so
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448944 (0.0):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa / buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736053 (0.0):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa / dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933761 (0.0):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo / dharmaṃ paśyati. sa buddhaṃ paśyatīty uktvā bhagavāṃs tūṣṇīṃbabhūva. tad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514346 (5.960):
bhikṣurbhikṣuṇī anyo vā yaḥ kaścit kṛtādikaṃ ahetu-pratikūlahetu-virahitaṃ / paśyati, sa / dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514518 (0.029):
kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan / buddhaṃ paśyati? iti tu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736022 (0.030):
paśyati? kathaṃ dharmaṃ paśyan buddhaṃ paśyati?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515826 (0.042):
tathoktamāryaṃ dṛṣṭatvād yaḥ paśyati sa paśyati | / tatheti buddhamiti tathoktatvāt, tādṛśo bhagavān | āryaṃ dṛṣṭatvāditi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514525 (0.048):
pratītyaṃ tu kathaṃ dṛṣṭvā dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449033 (0.049):
śivamabhayamahāryamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati / yastu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472406 (0.049):
śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ / paśyati / yastu evaṃ satatasamitaṃ nirjīvam ityādi pūrvavat yāvat
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736261 (0.049):
śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, (sa dharmaṃ / paśyati) | yastu evaṃ dharmaṃ (ŚālSū, Vaidya 101) satatasamitamajīvaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720795 (0.053):
sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
maitreya sugatoktasūtrāntasya arthaḥ katamaḥ? pratītyasamutpādaḥ katamaḥ?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514478 (0.034):
adya maitreya ityuktvā bhikṣūn bhagavān śālistambopamādeśanayā yaduktam - / maitreya! sugatoktasūtrāntārthaḥ katamaḥ? bhagavatāpyartho na vibhaktaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514498 (0.037):
sarvajñagocara-viṣayāṇāmapi sarvaśrāvaka-pratyekabuddha-viṣayātikrāntatvāt / pratītyasamutpādaḥ katamaḥ? dharmaḥ katamaḥ? buddhaḥ katamaḥ? ityādi
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933770 (0.037):
asya bhagavatā bhāṣitasya sūtrasya ko 'rthaḥ. pratītyasamutpādaḥ katamaḥ. / dharmaḥ katamaḥ. buddhaḥ katamaḥ. kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan
dharma katamaḥ? buddhaḥ katamaḥ? kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933778 (0.0):
asya bhagavatā bhāṣitasya sūtrasya ko 'rthaḥ. pratītyasamutpādaḥ katamaḥ. / dharmaḥ katamaḥ. buddhaḥ katamaḥ. kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514498 (0.009):
sarvajñagocara-viṣayāṇāmapi sarvaśrāvaka-pratyekabuddha-viṣayātikrāntatvāt / pratītyasamutpādaḥ katamaḥ? dharmaḥ katamaḥ? buddhaḥ katamaḥ? ityādi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514515 (0.012):
kiṃ pratītyaṃ ca dharmaḥ kaḥ buddho 'pi katamastathā | ityuktam | / kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736233 (0.060):
āryaprajñānetraḥ dharmakāyasamanvitaḥ śaikṣāśaikṣadharmānimān paśyati || / tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā - ya imaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813434 (0.062):
paramadharmabuddhadarśanamapi bādhitaṃ bhavati yaḥ pratītyasamutpādaṃ / paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720790 (0.062):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515644 (0.062):
samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735989 (0.062):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736047 (0.062):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa / dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933752 (0.062):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14769642 (0.062):
yo hi bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | / dharmadarśanābhāvād brahmacaryavāsābhāvaḥ ||
paśyati? kathaṃ dharmaṃ paśyan buddhaṃ paśyati?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514525 (5.960):
kiṃ pratītyaṃ ca dharmaḥ kaḥ buddho 'pi katamastathā | ityuktam | / kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813439 (0.030):
paramadharmabuddhadarśanamapi bādhitaṃ bhavati yaḥ pratītyasamutpādaṃ / paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008492 (0.030):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa / buddhaṃ (SSS_307) paśyatīti | evaṃ yo nāmajaṃ saṃśayaṃ prajahāti so
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448944 (0.030):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa / buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735995 (0.030):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736053 (0.030):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa / dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933758 (0.030):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514346 (0.044):
bhikṣurbhikṣuṇī anyo vā yaḥ kaścit kṛtādikaṃ ahetu-pratikūlahetu-virahitaṃ / paśyati, sa / dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933776 (0.045):
dharmaḥ katamaḥ. buddhaḥ katamaḥ. kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan / dharmaṃ paśyatītyādi. tatra pratītyasamutpādo nāma idam avidyetyādi. idaṃ
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14769642 (0.049):
yo hi bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | / dharmadarśanābhāvād brahmacaryavāsābhāvaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515826 (0.055):
tathoktamāryaṃ dṛṣṭatvād yaḥ paśyati sa paśyati | / tatheti buddhamiti tathoktatvāt, tādṛśo bhagavān | āryaṃ dṛṣṭatvāditi
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720796 (0.056):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515644 (0.061):
samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati |
evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ āyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - atra yaduktaṃ bhadanta śāriputra bhagavatā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254375 (0.011):
evam ukte bhagavān ayuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: yad api
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1162720 (0.012):
| evamukte mañjuśrīḥ kumārabhūtaḥ āyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat - / nāhaṃ bhadanta śāradvatīputra tathā deśayāmi yathā kṛtāvino 'pyarhanta
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972609 (0.012):
evam ukte āyuṣmān subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: nāham
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750813 (0.013):
prajñāpāramitāyāṃ yogaḥ karaṇīyaḥ evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ / śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvena mahāsatvena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754899 (0.013):
anuprāpnoti | bodhisatvamārgaṃ ca pariśodhayati | // evam ukte bhagavān / āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat* iha śāradvatīputra bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654392 (0.016):
vyākṛta eṣa paripraṣṭavya eṣa visarjayiṣyatīti. / evam ukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ śāriputram etad
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448929 (0.016):
tadyathoktamāryaśālistambasūtre / evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252970 (0.017):
[DsP_44] tato bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram avocat: tatra katamāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015284 (0.019):
nimittīkaroti? evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015865 (0.019):
na dṛṣṭiviparyāso bhavati? / evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattva āyuṣmantaṃ subhūtiṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954365 (0.020):
evam ukte āyuṣmān subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: yad
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559219 (0.021):
asādhāraṇacittaṃ | sarvaśrāvakapratyekabuddhair evam uktāyuṣmāṃ subhūtir / āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557102 (0.024):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat -
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250270 (0.025):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: tathāgataṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250606 (0.025):
[DsP_1] evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat: pañca
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553847 (0.025):
acalākampyākṣobhyaparṣadiyaṃ bhagavan / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - guṇāṃstvaṃ śāradvatīputra parṣadaḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559699 (0.025):
bhagavan prajñāpāramitā? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - anantaviṣayagocarā śāradvatīputra
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161030 (0.033):
deśayiṣyasi? evamukte mañjuśrīḥ kumārabhūta āyuṣmantaṃ / śāradvatīputrametadavocat - yadā tāvadbhadanta śāradvatīputra atyantatayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23303242 (0.035):
evam ukta āyuṣman subhūtir āyuṣmantaṃ śāradvatīputram etad avocat:
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160886 (0.035):
kumārabhūtaḥ āyuṣmantaṃ śāradvatīputrametadavocat - evametad bhadanta / śāradvatīputra yathā kathayasi | sarvasattvaparinirvāṇāya saṃnāhaścaiṣa
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14769642 (0.0):
pratītyasamutpādadarśane dharmadarśanaṃ na bhavati | uktaṃ hi | bhagavatā / yo hi bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448937 (0.0):
yaduktaṃ bhagavatā dharmasvāminā sarvajñena yo bhikṣavaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735989 (0.0):
adyātra śālistambamavalokya maitreya bhagavatā bhikṣubhyaḥ sūtramidamuktam / - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933752 (0.0):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813434 (0.039):
paramadharmabuddhadarśanamapi bādhitaṃ bhavati yaḥ pratītyasamutpādaṃ / paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720790 (0.039):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515645 (0.039):
samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798330 (0.051):
bhikṣavo deśayiṣyāmi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515848 (0.062):
jñānacakṣuṣā | āryastu lokottaraḥ | paśyatīti cakṣuṣā | yaḥ paśyatīti yaḥ / pratītyasamutpādaṃ dharmañcaivaṃ paśyati sa dharmajaḥ, dharmajatvād
dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813440 (0.0):
paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008492 (0.0):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720795 (0.0):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448947 (0.0):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735995 (0.0):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933758 (0.0):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo / dharmaṃ paśyati. sa buddhaṃ paśyatīty uktvā bhagavāṃs tūṣṇīṃbabhūva. tad
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449033 (0.027):
śivamabhayamahāryamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati / yastu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472406 (0.027):
śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ / paśyati / yastu evaṃ satatasamitaṃ nirjīvam ityādi pūrvavat yāvat
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736262 (0.027):
śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, (sa dharmaṃ / paśyati) | yastu evaṃ dharmaṃ (ŚālSū, Vaidya 101) satatasamitamajīvaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514518 (0.029):
kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan / buddhaṃ paśyati? iti tu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736022 (0.030):
paśyati? kathaṃ dharmaṃ paśyan buddhaṃ paśyati?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514346 (0.036):
bhikṣurbhikṣuṇī anyo vā yaḥ kaścit kṛtādikaṃ ahetu-pratikūlahetu-virahitaṃ / paśyati, sa / dharmaṃ buddhaṃ ca paśyati |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515826 (0.042):
tathoktamāryaṃ dṛṣṭatvād yaḥ paśyati sa paśyati | / tatheti buddhamiti tathoktatvāt, tādṛśo bhagavān | āryaṃ dṛṣṭatvāditi
katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? pratītyasamutpādo nāma yadidam - asmin
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448948 (0.0):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa / buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam
sati idaṃ bhavati, asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688316 (0.0):
pravartayati, parṣadi samyaksiṃhanādaṃ nadati: yadutāsmin satīdaṃ bhavati, / asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25802717 (0.0):
tatrāyaṃ dharmasaṃketo yadutāsmin satīdaṃ bhavati, / asyotpādādidamutpadyate, yaduta avidyā pratyayāḥ saṃskārāḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813312 (0.0):
sarvabhāvānāṃ tattvamādarśitam, yaduta asmin sati idaṃ bhavati, / asyotpādādidamutpadyate, yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ ityādyaviparītaṃ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821614 (0.0):
DbSū(2) 3 yad utāsmiṃ satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate / yad / utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ yāvat samudayo nirodhaś ca bhavati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653002 (0.0):
vyavalokayati, yaduta asmin satīdaṃ bhavati, asyotpādādidamutpadyate
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664646 (0.0):
utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate / yad utāvidyāpratyayāt
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684923 (0.0):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219213 (0.0):
yad utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219859 (0.0):
NidSa 14.2 pratītyasamutpādaḥ katamaḥ | yadutāsmin satīdaṃ bhavaty / asyotpādād idam utpadyate | yadutāvidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvat samudayo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220171 (0.0):
NidSa 15.4 mahāśūnyatādharmaparyāyāḥ katamāḥ | yad utāsmin satīdaṃ bhavaty / asyotpādād idam utpadyate | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvat samudayo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220458 (0.0):
NidSa 16.2 pratītyasamutpādasyādiḥ katamaḥ | yad utāsmin satīdaṃ bhavaty / asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220897 (0.0):
NidSa 17.5 yadutāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221017 (0.0):
NidSa 18.7 yadutāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221195 (0.0):
NidSa 19.9 yad utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate | yad
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961879 (0.0):
pratītyasamutpādasya ādiḥ katamaḥ? yaduta asmin sati idaṃ bhavati, / asyotpādādidamutpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010840 (0.0):
yaduta asmin sati idaṃ bhavati; asyotpādād idam utpadyate;
madhyantavibhagatika.html 19088103 (0.0):
asyotpādādidam utpadyate yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārā iti vistaraḥ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11851608 (0.0):
tathā hy uktaṃbhagavatā asmin satīdaṃ bhavati asyotpādād idamutpadyate / yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārā iti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297249 (5.960):
caturvaiśāradyaviśārada udārām ārṣabhaṃ parṣadi siṃhanādaṃ nadāmi / yad / utāsmin satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam utpadyate / yad utāvidyāpratyayāt
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24013763 (0.003):
yasyaivotpādādyadutpadyate tasminneva sati tat bhavati nānyasmin /
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953934 (0.0):
(5) tatra bhikṣavaḥ katamo dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ? avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688323 (0.0):
asyotpādād idam utpadyate | yaduta avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25802718 (0.0):
asyotpādādidamutpadyate, yaduta avidyā pratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānamityādi ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855582 (0.0):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684930 (0.0):
pratyayāt | punar evam abhavat | yad utāvidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785527 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887674 (0.0):
iti hi bhikṣavo bodhisattvasyaitadabhūt avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495017 (0.0):
pagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti || / tadevaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpam || nāmarūpavivṛddhyā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111370 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702206 (0.0):
utpadyate / imasya nirodhād idaṃ nirudhyati iti pi / avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799984 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514588 (0.0):
katama pratītyasamutpādo nāma | yadidam - avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518472 (0.0):
yattayormadhye syāt tat tu madhya iṣyate | tasmāt sūtre avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521273 (0.0):
idamucyate vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpavivṛddhayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615398 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216391 (0.0):
NidSa 5.15 ity avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217413 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233036 (0.0):
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448959 (0.0):
buddhaṃ paśyati / tatra katamaḥ pratītyasamutpādo nāma? yadidam / avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam / vijñānapratyayaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460021 (0.0):
saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ / vijñānamiti / tadeva vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpavivṛddhyā
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953943 (0.0):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954349 (0.0):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954370 (0.0):
manaāyatanam | idamucyate ṣaḍāyatanam || / (ū) ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti | sparśaḥ katamaḥ? ṣaṭ sparśakāyāḥ -
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688326 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855590 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684939 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690694 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayan nāmārūpannāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ saparśaprapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785536 (0.0):
1 avidyāpratyayā saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887682 (0.0):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111376 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702215 (0.0):
saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799993 (0.0):
___avidyāpratyayā saṃskārā saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514602 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518481 (0.0):
saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615403 (0.0):
NagSū I.15 yad uta nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216400 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217414 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220621 (0.0):
NidSa 16.8 nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam iti ṣaḍāyatanaṃ katarat |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233045 (0.0):
upadravataḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259959 (0.0):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ,
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688340 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855600 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, / tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250780 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111388 (0.0):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702224 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800002 (0.0):
nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaṃ sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514610 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615416 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhava
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216409 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259968 (0.0):
nāmarūpamb nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayam upādānam,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448977 (0.0):
nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ / / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayamupādānam /
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961904 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434998 (0.0):
ṣaḍāyatanapratyayas sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582009 (0.0):
nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646101 (0.0):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā / vedanā; vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652517 (0.0):
ṣaḍāyatanam; ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ; sparśapratyayā vedanā;
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239237 (5.960):
vedanāsamavasaraṇe (DhskD 11r6) bhavataḥ / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā / 10. (tṛṣṇāpratyayam upādānam)
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684947 (5.960):
ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785544 (5.960):
2 ṣaḍāyatanapratyaya sparśaḥ sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233053 (5.960):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā / vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavo
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jāti | jātipratyayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688348 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855609 (0.0):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ,
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690712 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111396 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702232 (0.0):
vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ upādānapratyayo bhavo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800010 (0.0):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ / upādānapratyayo bhavo bhavapratyayā jātir jātipratyayā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514615 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayaṃ jarāmaraṇam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214809 (0.0):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215058 (0.0):
/ tṛṣṇāpratyayam upādānam / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215447 (0.0):
pravardhate tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216412 (0.0):
| tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jatiḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448985 (0.0):
sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayamupādānam / / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ / jātipratyayā
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961912 (0.0):
sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam | / upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435007 (0.0):
tṛṣṇāpratyayam upādānam upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātir
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582017 (0.0):
sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, / upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652525 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo bhavaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646109 (0.005):
vedanā; vedanāpratyayā tṛṣṇā; tṛṣṇāpratyayam upādānam; upādānapratyayo / bhavaḥ; bhavapratyayā jātiḥ; jātipratyayā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010874 (0.010):
tṛṣṇāpratyaym upādānaṃ upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887700 (0.010):
vedanāpratyayaṃ tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayaṃ bhavaḥ,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097456 (0.011):
/ tṛṣṇāpratyayamupādānam / upādānapratyayo bhavaḥ / bhavapratyayā jātiḥ /
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953963 (0.0):
upādānapratyayādbhavaḥ | bhavapratyayājjātiḥ | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ (AvSū, Vaidya 312)
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954027 (0.0):
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688357 (0.0):
upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ | jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699527 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ, visaṃyukto duḥkhād
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838167 (0.0):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855615 (0.0):
tṛṣṇāpratyayamupādānam, upādānapratyayo bhavaḥ, bhavapratyayā jātiḥ, / jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856637 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ prādurbhavanti /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250852 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsanirodhaḥ. evam asya kevalasya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241725 (0.0):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ)
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297291 (0.0):
tṛṣṇā tṛṣṇāpratyayād upādānam upādānapratyayād bhavo bhavapratyayāj jātir / jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297360 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28697123 (0.0):
cyutyupapattijātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān paśyāvaḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435044 (0.0):
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684963 (0.0):
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785561 (0.0):
3 upādānapratyayo bhavaḥ bhavapratyayā jātiḥ jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887709 (0.0):
bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702237 (0.0):
bhavapratyayā jāti jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavanti / evam asya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783869 (0.0):
bhikṣavaḥ kiṃmūlikā utpadyanti śokaparidevaduḥkhadaurmanasya upāyāsāḥ / saṃbhavanti kiṃjātikā kiṃprabhṛtikā // evam ukte āyuṣmantā paṃcakā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783918 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsās saṃbhavanti rūpajātikā rūpaprabhṛtikā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783938 (0.0):
utpadyanti śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti vijñānajātikā
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | tatra avidyānirodhāt
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953978 (0.0):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6301560 (0.0):
yāvadevamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatyayamucyate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688361 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | yaduta asminn
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855622 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250803 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati. / avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodho,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297295 (0.0):
jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / yad utāsmin
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684973 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690725 (0.0):
jarāmaroṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavantyevam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785568 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / 4 saṃbhavanty evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887713 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / samudayaḥ samudaya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702250 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavanti / evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / ity api
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514634 (0.0):
jarāmaraṇapratyayāḥ śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ sambhavanti | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518511 (0.0):
jarāmaraṇa-śoka-parideva-duḥkha-daurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evamasya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ityuktam |
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27450245 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavaṃty evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati ─ //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214823 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215073 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215422 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216428 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219706 (0.0):
āyatyāṃ jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / saṃbhavanti | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233072 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti. evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati tac cānityato duḥkhato
saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953981 (0.0):
saṃbhavanti | evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / || avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānānirodhaḥ |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250809 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati. / avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodho,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297316 (0.0):
utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664716 (0.0):
nirudhyate / yad utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684976 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690736 (0.0):
KP.62 avidyānirodhā saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785574 (0.0):
4 saṃbhavanty evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / . 62 avidyānirodhā saṃskāranirodhaḥ / 5 saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111705 (0.0):
udapādi / avidyāyām asatyāṃ saṃskārā na bhavaṃti avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ / iti avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho:
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702254 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati / ity api / avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800028 (0.0):
duḥkhaskaṃdhasya samudayo bhavati // iti pi avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216753 (0.0):
NidSa 5.27 ity avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhād
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219045 (0.0):
āryaśrāvakasyāvidyā viraktā vidyotpannā tasyāvidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ pūrvavad yāvan nirodho
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435346 (0.0):
yad uta avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7891669 (0.0):
avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ / saṃskāranirodhādvijñānanirodho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582039 (0.0):
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646139 (0.0):
idaṃ na bhavati; asya nirodhād idaṃ niruddhyate; yaduta avidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ; saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ; vijñānanirodhān
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652551 (0.0):
bhavati; asya nirodhād idaṃ niruddhyate; yadutāvidyānirodhāt / saṃskāranirodhaḥ; saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ; vijñānanirodhān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010904 (0.0):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097478 (0.0):
yadutāvidyānirodhātsaṃrakāranirodhaḥ / saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ / / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ / nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6300202 (5.960):
āśvāsapraśvāsāḥ | tatrāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ | saṃskāra / nirodhājjīvitendriyanirodhaḥ | jīvitendriyanirodhātkāyacittanirodhaḥ [|]
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953996 (0.0):
|| avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhādvijñānānirodhaḥ | / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688391 (0.0):
| saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250812 (0.0):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, saṃskāranirodhād vijñānanirodho, / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ,
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250821 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297319 (0.0):
utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297328 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664728 (0.0):
nirudhyate / yad utāvidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād / vijñānanirodho vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435069 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684989 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23690742 (0.0):
KP.62 avidyānirodhā saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhādvijñānanirodhaḥ / vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhātṣaḍāyatanani
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785579 (0.0):
5 saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111717 (0.0):
iti avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho: / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho: nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702266 (0.0):
avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ / vijñānanirodhāt* nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800043 (0.0):
saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho vijñānanirodhān / nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615774 (0.0):
NagSū I.27 saṃskāranirodhād vijñānanirodhaḥ vijñānanirodhān / nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215144 (0.0):
bhavati nāmarupe / tasya nirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216765 (0.0):
NidSa 5.27 ity avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ | saṃskāranirodhād / vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233120 (0.0):
'nimittato 'praṇihitato 'nabhisaṃskārataḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho / vijñānanirodhād nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233127 (0.0):
vijñānanirodhād nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435358 (0.0):
yad uta avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ saṃskāranirodhād vijñānanirodho / vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhāt vedanānirodhaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954004 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ | / ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ | sparśanirodhādvedanānirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688400 (0.0):
nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ | ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250829 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ, / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodho,
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297336 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664736 (0.0):
vijñānanirodho vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt / ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684997 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111725 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho: nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho:
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702271 (0.0):
vijñānanirodhāt* nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800051 (0.0):
nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt* ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615783 (0.0):
nāmarūpanirodhaḥ nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215145 (0.0):
bhavati nāmarupe / tasya nirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215152 (0.0):
sparśanirodaḥ / sparśanirodhād vedanānirodhaḥ / vedanānirodhāt
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216773 (0.0):
vijñānanirodhaḥ | vijñānanirodhān nāmarūpanirodhaḥ | nāmarūpanirodhāt / ṣaḍāyatananirodhaḥ | ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233132 (0.0):
vijñānanirodhād nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435366 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582059 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ, nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ, / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodhaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646160 (0.0):
nāmarūpanirodhaḥ; nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ; ṣaḍāyatananirodhāt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652573 (0.0):
nāmarūpanirodhaḥ; nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ; ṣaḍāyatananirodhāt / sparśanirodhaḥ; sparśanirodhād vedanānirodhaḥ; vedanārirodhāt
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010924 (0.0):
vijñānanirodhān nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhāt ṣaḍāyatananirodhaḥ / ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097498 (0.0):
vijñānanirodhānnāmarūpanirodhaḥ / nāmarūpanirodhātṣaḍāyatananirodhaḥ / / ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ / sparśanirodhādvedanānirodhaḥ /
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954012 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ | sparśanirodhādvedanānirodhaḥ | / vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688408 (0.0):
sparśanirodhād vedanānirodhaḥ | vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297344 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664741 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhaḥ ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād / vedanānirodho vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111727 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho: / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ (MAV 134) tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615791 (0.0):
sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215160 (0.0):
sparśanirodaḥ / sparśanirodhād vedanānirodhaḥ / vedanānirodhāt / tṛṣṇānirodhaḥ / tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216781 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhaḥ | ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ | sparśanirodhād / vedanānirodhaḥ | vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhād
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435374 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodhaḥ / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582067 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodhaḥ, / vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ, tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ, upādānanirodhād
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646168 (0.0):
sparśanirodhaḥ; sparśanirodhād vedanānirodhaḥ; vedanānirodhāt / tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhāt
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097506 (0.0):
ṣaḍāyatananirodhātsparśanirodhaḥ / sparśanirodhādvedanānirodhaḥ / / vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ / tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250830 (5.960):
ṣaḍāyatananirodhāt sparśanirodhaḥ, sparśanirodhād vedanānirodho, / vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas, tṛṣṇānirodhād upādānanirodha,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684998 (5.960):
sparśanirodhaḥ sparśanirodhād vedanānirodho vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685005 (5.960):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111734 (5.960):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ (MAV 134) tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodho: bhavanirodhāj jātinirodho: jātinirodhāj
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800060 (5.960):
[_Mvu_3.449_] tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214888 (5.960):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ| upādānanirodhād bhavanirodhāh |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214978 (5.960):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215583 (5.960):
tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād
upādānanirodhādbhavanirodhaḥ | bhavanirodhājjātinirodhaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954020 (0.0):
vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ | / upādānanirodhādbhavanirodhaḥ | bhavanirodhājjātinirodhaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688415 (0.0):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ |
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297351 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād / bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27664751 (0.0):
vedanānirodho vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhas tṛṣṇānirodhād upādānanirodha / upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685013 (0.0):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111739 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ (MAV 134) tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodho: bhavanirodhāj jātinirodho: jātinirodhāj
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702289 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800066 (0.0):
[_Mvu_3.449_] tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhaḥ / bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615799 (0.0):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād bhavanirodhaḥ bhavanirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214889 (0.0):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ| upādānanirodhād bhavanirodhāh |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214896 (0.0):
bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj jarāmaraṇanirodhaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214985 (0.0):
| tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād bhavanirodhaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215167 (0.0):
tṛṣṇānirodhaḥ / tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ / bhavanirodhāj jātinirodhaḥ / jātinirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215590 (0.0):
tṛṣṇā nirudhyate | tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ | upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ | bhavanirodhāj jātinirodhaḥ | jātinirodhāj
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216789 (0.0):
vedanānirodhaḥ | vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ | tṛṣṇānirodhād / upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodhaḥ | bhavanirodhāj
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435381 (0.0):
vedanānirodhāt tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ upādānanirodhād / bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582075 (0.0):
vedanānirodhāttṛṣṇānirodhaḥ, tṛṣṇānirodhādupādānanirodhaḥ, upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ, bhavanirodhājjātinirodhaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646175 (0.0):
tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhāt / bhavanirodhaḥ; bhavanirodhāj jātinirodhaḥ; jātinirodhāj
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652588 (0.0):
tṛṣṇānirodhaḥ; tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ; upādānanirodhād / bhavanirodhaḥ; bhavanirodhāj jātinirodhaḥ; jātinirodhāj
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010941 (0.0):
vedanānirodhāt (SBV II 210) tṛṣṇānirodhaḥ tṛṣṇānirodhād upādānanirodhaḥ / upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj jātinirodhaḥ jātinirodhāj
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954031 (0.0):
upādānanirodhādbhavanirodhaḥ | bhavanirodhājjātinirodhaḥ | / jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688353 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti | evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688428 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699527 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ, visaṃyukto duḥkhād
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838167 (0.0):
yāvajjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ / ityayantāvat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855614 (0.0):
jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 856637 (0.0):
jātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ prādurbhavanti /
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250852 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsanirodhaḥ. evam asya kevalasya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241725 (0.0):
13. (jātipratyayā jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ)
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297287 (0.0):
jātipratyayāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297364 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28697123 (0.0):
cyutyupapattijātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān paśyāvaḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_au.htm.txt) 26435040 (0.0):
bhavapratyayā jātir jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684962 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanty evam asya
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685022 (0.0):
tṛṣṇānirodhād upādānanirodha upādānanirodhād bhavanirodho bhavanirodhāj / jātinirodho jātinirodhāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785556 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887707 (0.0):
bhavapratyayā jātiḥ, jātipratyayā / jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ saṃbhavanti / evamasya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887820 (0.0):
avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ / saṃskāranirodhādvijñānanirodho / yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702237 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā bhavanti / evam asya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800075 (0.0):
bhavanirodhāj jātinirodho jātinirodhāj jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhā
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | ayamucyate
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954035 (0.0):
jātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688432 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | svākhyāto me bhikṣavo
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250862 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopayāsanirodhaḥ. evam asya kevalasya / duḥkhaskandhasya nirodho bhavati. eṣa ucyate pratītyasamutpādo 'nulomaś ca
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297368 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati / svākhyāto me bhikṣavo
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6685027 (0.0):
jātinirodho jātinirodhāj jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā / nirudhyante | evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887823 (0.0):
yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavatīti //
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111759 (0.0):
jarāmaraṇanirodhaḥ śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyaṃty evam / asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati iyam atra dharmatā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702306 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati // sarvasaṃskārā anityāḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615814 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyaṃty evam asya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya nirodho bhavati //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214911 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214998 (0.0):
śokaparidevaduḥkhaurmanasyopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya niodho bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215184 (0.0):
jarāmaraṇanirodhaḥ / śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215607 (0.0):
jarāmaraṇanirodhaḥ | śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante / / evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216804 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasopāyāsā nirudhyante | evam asya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233166 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyante. evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati tac ca nirātmataḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444717 (0.0):
yāvajjātinirodhājjarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāśca / nirudhyante / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449010 (0.0):
nirudhyante / peyālaṃ / evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho / bhavati / ayamucyate pratītyasamutpādaḥ / peyālaṃ / ya imaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435398 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā nirudhyaṃty evam asya / kevalasya mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati |
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862419 (0.0):
avidyānirodhāt saṃskāranirodha ityata ārabhya evamasya kevalasya mahato / duḥkhaskandhasya nirodho bhavatīti yāvat / tatra niruddhirnirodha iti
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576846 (0.0):
nirodhayanti | avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ, yāvadevamasya kevalasya / mahato duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | evaṃ cāsya cittaṃ na kuśale
pratītyasamutpādo bhagavatā || / katamo dharmaḥ? āryāṣṭāṅgiko mārgaḥ | tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216143 (0.006):
prasrabdhisaṃbodhyaṅgam, samādhisaṃbodhyaṅgam, upekṣāsaṃbodhyaṅgamiti // / 50. āryāṣṭāṅgikamārgaḥ // samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782929 (0.022):
katamā duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyā / eṣaiva āryāṣṭāṃgo mārgo / / tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvācā samyakkarmāntaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954958 (0.025):
(7) tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ | / samyaksaṃkalpaḥ | samyagvāk | samyakkarmāntaḥ | samyagājīvaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957552 (0.025):
[19] tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅga(mārgaḥ)? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ / samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562288 (0.025):
katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803991 (0.025):
katamaś ca subhūte āryāṣṭāṅgamārgaḥ? samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503312 (0.027):
yadasyāḥ paunarbhavikyāḥ tṛṣṇāyāḥ prahāṇaṃ | mārgasatyaṃ ayamevāryāṣṭāṅgo / mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ,
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616046 (0.027):
NagSū I.34 yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222705 (0.027):
yadutāryāṣṭāṅgo mārgaḥ | tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435549 (0.027):
pūrvakair ṛṣibhir yātānuyātaṃ yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā / samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk* samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12013526 (0.027):
(Abhidh k vy 600) upekṣāsaṃbodhyaṃgam iti. āryāṣṭaṃgo mārgaḥ. / samyagdṛṣṭiḥ. samyaksaṃkalpaḥ. samyagvāk. samyakkarmāntaḥ. samyagājīvaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033105 (0.031):
(lg) katamaś ca subhūte āryāṣṭāṃgo mārgaḥ? tadyathā samyagdṛṣṭiḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2025670 (0.040):
śāstramāha idānīṃ mārgasatyaṃ vicāryate | mārgasatyam āryo 'ṣṭāṅgiko / mārgaḥ samyak dṛṣṭiryāvat samyak samādhiḥ | āryo 'ṣṭāṅgiko mārgaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648096 (0.042):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyaṃ katamat? āryāṣṭāṅgo mārgaḥ; / tadyathā, samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṅkalpaḥ; samyagvāk, samyakkarmāntaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647385 (0.057):
saṃvartate; madhyamā pratipat katamā? āryāṣṭāṅgo mārgaḥ; tasya / samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṅkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ;
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933769 (0.061):
asya bhagavatā bhāṣitasya sūtrasya ko 'rthaḥ. pratītyasamutpādaḥ katamaḥ. / dharmaḥ katamaḥ. buddhaḥ katamaḥ. kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514637 (0.064):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate / pratītyasamutpādo bhagavatā | tatra pratītyasamutpādo nāma sahetukaḥ
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954968 (0.0):
(7) tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ | / samyaksaṃkalpaḥ | samyagvāk | samyakkarmāntaḥ | samyagājīvaḥ |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957555 (0.0):
[19] tatra bhikṣavaḥ katama āryāṣṭāṅga(mārgaḥ)? tadyathā - samyagdṛṣṭiḥ / samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957562 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033114 (0.0):
(lg) katamaś ca subhūte āryāṣṭāṃgo mārgaḥ? tadyathā samyagdṛṣṭiḥ / samyaksaṃkalpa samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251087 (0.0):
[DsP_12] tatra katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ? yaduta samyagdṛṣṭiḥ, / samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ, samyagvyāyāmaḥ,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562291 (0.0):
katama āryāṣṭāṅgamārgaḥ samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503319 (0.0):
mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898975 (0.0):
deśayati yaduta samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467040 (0.0):
tadya)thā samyagd(ṛ)ṣ(ṭiḥ samyaksaṅkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ / samyagājīvaḥ) samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛt(i)ḥ samyaksam(ā)dh(iḥ || iha)
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782929 (0.0):
katamā duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyā / eṣaiva āryāṣṭāṃgo mārgo / / tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvācā samyakkarmāntaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782939 (0.0):
tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvācā samyakkarmāntaḥ / samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ iyaṃ bhikṣavaḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216147 (0.0):
50. āryāṣṭāṅgikamārgaḥ // samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk,
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616049 (0.0):
NagSū I.34 yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616056 (0.0):
NagSū I.34 yad utāryāṣṭāṅgo mārgaḥ tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ / samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216970 (0.0):
samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ / samyaksamādhiḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222715 (0.0):
yadutāryāṣṭāṅgo mārgaḥ | tadyathā samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951038 (0.0):
20814 samyagdṛṣṭiḥ {samyak}saṃkalpaḥ {samyak}karmāntaḥ {samyag}ājīvaḥ / {samyag}vyāyāmaḥ {samyak }
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772615 (0.0):
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ yad uta samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyakkarmāntaḥ / samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804000 (0.0):
katamaś ca subhūte āryāṣṭāṅgamārgaḥ? samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109005 (0.0):
āryāṣṭāṅgamārgaḥ. katama āryāṣṭāṅgo mārgaḥ? yad uta samyagdṛṣṭiḥ / samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ
samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ | ayamukto bhagavatā āryāṣṭāṅgiko mārgaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954969 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ | samyagvāk | samyakkarmāntaḥ | samyagājīvaḥ | / samyagvyāyāmaḥ | samyaksmṛtiḥ | samyaksamādhiriti || tatra bhikṣavaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2957565 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ | ayamucyate bhikṣava āryāṣṭāṅgamārgaḥ ||
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22406420 (0.0):
samyakkarmmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiśca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033117 (0.0):
samyaksaṃkalpa samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ, ayam ucyate āryāṣṭāṅgo mārgaḥ.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251089 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ, samyagvyāyāmaḥ, / samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiḥ. eṣa ucyata āryāṣṭāngamārgaḥ.
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503323 (0.0):
samyagājīvaḥ, samyagvyāyāmaḥ, samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiśca | tatra
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898976 (0.0):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiriti / catvārīmāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782940 (0.0):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ iyaṃ bhikṣavaḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216152 (0.0):
samyakkarmāntaḥ, samyagvyāyāmaḥ, samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiśceti / ete
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616057 (0.0):
samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ / samyaksamādhir evāṣṭamaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216971 (0.0):
samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ / samyaksamādhiḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222717 (0.0):
samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6951038 (0.0):
20814 samyagdṛṣṭiḥ {samyak}saṃkalpaḥ {samyak}karmāntaḥ {samyag}ājīvaḥ / {samyag}vyāyāmaḥ {samyak } / 20815 smṛtiḥ {samyak}samādhiḥ/ tac cānupalambhayogena/ idam api {subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 772616 (0.0):
samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804003 (0.0):
samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109007 (0.0):
samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ samyagvyāyāmaḥ / samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ tac cānupalambhayogena. idam api subhūte
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435560 (0.0):
samyagdṛṣṭiḥ samyaksaṃkalpaḥ samyagvāk* samyakkarmāntaḥ samyagājīvaḥ / samyagvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhir ayam asau bhikṣavaḥ purāṇo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647398 (0.0):
samyagdṛṣṭiḥ, samyaksaṅkalpaḥ, samyagvāk, samyakkarmāntaḥ, samyagājīvaḥ; / samyagvyāyāmaḥ, samyaksmṛtiḥ, samyaksamādhiḥ; aśakad bhagavān pañcakān
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648107 (0.0):
samyagājīvaḥ; samyagvyāyāmaḥ; samyaksmṛtiḥ; samyaksamādhiḥ; so 'pi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24025862 (0.0):
samyagdṛṣṭirbhāvanāparipūriṃ gacchati samyak saṃkalpaḥ samyak vyāyāmaḥ / samyak smṛtiḥ samyak samādhiḥ /
phalalābhanirvāṇaikasaṃgṛhīto dharmaḥ ||
tatra katamo buddho bhagavān? yaḥ sarvadharmāvabodhādbuddha ucyate, sa
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6577082 (0.059):
sarvadharmāvabodhāttu samyaksaṃbuddha ucyate /
āryaprajñānetraḥ dharmakāyasamanvitaḥ śaikṣāśaikṣadharmānimān paśyati ||
tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā - ya imaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472384 (0.0):
niṣidhyate / yaduktamatra bhagavatā śālistambasūtre / tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā ya imaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854057 (0.031):
athavā | yadetaduktam / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyatīdaṃ sa paśyati |
Nagarjuna: Vigrahavyavartani (nagvigvu.htm.txt) 14769642 (0.041):
pratītyasamutpādadarśane dharmadarśanaṃ na bhavati | uktaṃ hi | bhagavatā / yo hi bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798332 (0.058):
bhikṣavo deśayiṣyāmi
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448938 (0.058):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735989 (0.059):
adyātra śālistambamavalokya maitreya bhagavatā bhikṣubhyaḥ sūtramidamuktam / - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736018 (0.060):
dharma katamaḥ? buddhaḥ katamaḥ? kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ / paśyati? kathaṃ dharmaṃ paśyan buddhaṃ paśyati?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514513 (0.060):
kiṃ pratītyaṃ ca dharmaḥ kaḥ buddho 'pi katamastathā | ityuktam | / kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ paśyan dharmaṃ paśyati | dharmaṃ paśyan
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813434 (0.060):
paramadharmabuddhadarśanamapi bādhitaṃ bhavati yaḥ pratītyasamutpādaṃ / paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720790 (0.060):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16515644 (0.060):
samyak-samādhirmārgāṅgameva ucyate | evam yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736047 (0.060):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa / dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933752 (0.060):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6623523 (0.063):
sarvakleśaprahāṇaṃ ca yadyaśūnyaṃ na vidyate // Mś_24.39 // / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyatīdaṃ sa paśyati /
pratītyasamutpādaṃ satatasamitam, ajīvaṃ nirjīvaṃ / yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859448 (0.0):
ya imaṃ pratītyasamutpādamevaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā / satatasamitamajīvaṃ nirjīvaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472397 (0.0):
tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā ya imaṃ / pratītyasamutpādaṃ satatasamitaṃ nirjīvaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736279 (0.0):
paśyati) | yastu evaṃ dharmaṃ (ŚālSū, Vaidya 101) satatasamitamajīvaṃ / nirjīvaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738178 (0.0):
samyakpraṇītamevaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā satatasamitamajīvaṃ nirjīvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117896 (0.0):
samyakpraṇītam evaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā satatasamitam ajīvaṃ / nirjīvaṃ yathāvad aviparītam ajātam abhūtam akṛtam asaṃskṛtam apratigham
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522599 (0.010):
samyakprajñayā satatasamitamajīvaṃ / yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449025 (0.018):
bhavati / ayamucyate pratītyasamutpādaḥ / peyālaṃ / ya imaṃ / pratītyasamutpādaṃ satatasamitaṃ nirjīvaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495655 (0.025):
tathāgatena samyakpraṇītaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā satatasamitaṃ ajīvaṃ / nirjīvaṃ yathāvad (vi)parītaṃ ajātaṃ abhūtaṃ akṛtaṃ asaṃskṛtaṃ apramitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963572 (0.041):
nirjīvaṃ yathāvad aviparītam ajātam abhūtam akṛtam asaṃskṛtam apratigham / annāvaraṇaṃ śivam abhayam ahāryam avyayam avyupaśamam asvabhāvaṃ paśyati |
śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, (sa dharmaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859453 (0.0):
yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanāvaraṇaṃ / śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati asatastucchataḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449033 (0.0):
yathāvadaviparītamajātamabhūtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ / śivamabhayamahāryamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati / yastu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472406 (0.0):
yathāvadaviparītamajīvamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ / śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738183 (0.0):
yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambaṃ / śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, asataḥ tucchataḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495665 (0.024):
anāvaraḥaṃ śivaṃ abhayaṃ ahāryaṃ avyayaṃ avyupaśamasvabhāvaṃ paśyati,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736283 (0.026):
yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ / śivamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, so 'nuttaradharmaśarīraṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522599 (0.046):
yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambaṃ / śivamabhayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati | asataḥ tucchataḥ, riktataḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117898 (0.052):
nirjīvaṃ yathāvad aviparītam ajātam abhūtam akṛtam asaṃskṛtam apratigham / anāvaraṇaṃ śivam abhayam ahāryam avyayam avyupaśamam asvabhāvaṃ paśyati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448941 (0.053):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813437 (0.064):
paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008489 (0.064):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720793 (0.064):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735992 (0.064):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736050 (0.064):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa / dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933755 (0.064):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo / dharmaṃ paśyati. sa buddhaṃ paśyatīty uktvā bhagavāṃs tūṣṇīṃbabhūva. tad
paśyati) | yastu evaṃ dharmaṃ (ŚālSū, Vaidya 101) satatasamitamajīvaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449033 (0.0):
śivamabhayamahāryamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati / yastu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472406 (0.0):
śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ / paśyati / yastu evaṃ satatasamitaṃ nirjīvam ityādi pūrvavat yāvat
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448942 (0.011):
pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharma paśyati / yo dharmaṃ paśyati, sa
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25813438 (0.027):
paśyati sa dharmaṃ paśyati, yo dharmaṃ paśyati sa buddhaṃ paśyatītyāgamāt
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2008490 (0.027):
pratītyasabhutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati sa
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720793 (0.027):
dharmārthaḥ sa tathāgatārthaḥ / tenocyate / yaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati / sa dharmaṃ paśyati / yo dharmaṃ paśyati sa tathāgataṃ paśyati / tathā ca
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735993 (0.027):
- yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736052 (0.027):
dharmasvāminā sarvajñena - yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati, sa / dharmaṃ paśyati | yo dharmaṃ paśyati, sa buddhaṃ paśyati iti, tatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933755 (0.027):
uktaṃ. yo bhikṣavaḥ pratītyasamutpādaṃ paśyati. sa dharmaṃ paśyati. yo / dharmaṃ paśyati. sa buddhaṃ paśyatīty uktvā bhagavāṃs tūṣṇīṃbabhūva. tad
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736243 (0.035):
tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā - ya imaṃ / pratītyasamutpādaṃ satatasamitam, ajīvaṃ nirjīvaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859439 (0.036):
ya imaṃ pratītyasamutpādamevaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā / satatasamitamajīvaṃ nirjīvaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472388 (0.036):
tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā ya imaṃ / pratītyasamutpādaṃ satatasamitaṃ nirjīvaṃ / yathāvadaviparītamajīvamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738169 (0.036):
samyakpraṇītamevaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā satatasamitamajīvaṃ nirjīvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117888 (0.036):
samyakpraṇītam evaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā satatasamitam ajīvaṃ / nirjīvaṃ yathāvad aviparītam ajātam abhūtam akṛtam asaṃskṛtam apratigham
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495651 (0.039):
tathāgatena samyakpraṇītaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā satatasamitaṃ ajīvaṃ / nirjīvaṃ yathāvad (vi)parītaṃ ajātaṃ abhūtaṃ akṛtaṃ asaṃskṛtaṃ apramitaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449016 (0.055):
bhavati / ayamucyate pratītyasamutpādaḥ / peyālaṃ / ya imaṃ / pratītyasamutpādaṃ satatasamitaṃ nirjīvaṃ / yathāvadaviparītamajātamabhūtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103576 (0.055):
āgacchati. na dharmo dharmaṃ paśyati. na dharmo dharmaṃ jānāti. yathā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103611 (0.055):
dharmo dharmasya ābhāsam āgacchati. na dharmo dharmaṃ paśyati. na dharmo / dharmaṃ jānāti. sarvadharmā hy ānanda ajānakāḥ apaśyakāḥ akriyāsamarthāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254021 (0.055):
āgacchati, na dharmo dharmaṃ paśyati, na dharmo dharmaṃ jānāti. yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254057 (0.055):
dharmo dharmasyābhāsam āgacchati, na dharmo dharmaṃ paśyati, na dharmo / dharmaṃ jānāti. sarvadharmā hy ānandājānakā apaśyakā akriyāsamarthāḥ. tat
nirjīvaṃ / yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859447 (0.0):
ya imaṃ pratītyasamutpādamevaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā / satatasamitamajīvaṃ nirjīvaṃ / yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanāvaraṇaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472397 (0.0):
tatra kathaṃ pratītyasamutpādaṃ paśyati? ihoktaṃ bhagavatā ya imaṃ / pratītyasamutpādaṃ satatasamitaṃ nirjīvaṃ / yathāvadaviparītamajīvamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736252 (0.0):
pratītyasamutpādaṃ satatasamitam, ajīvaṃ nirjīvaṃ / yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738178 (0.0):
samyakpraṇītamevaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā satatasamitamajīvaṃ nirjīvaṃ / yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117896 (0.0):
samyakpraṇītam evaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā satatasamitam ajīvaṃ / nirjīvaṃ yathāvad aviparītam ajātam abhūtam akṛtam asaṃskṛtam apratigham
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522598 (0.010):
samyakprajñayā satatasamitamajīvaṃ / yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495655 (0.025):
tathāgatena samyakpraṇītaṃ yathābhūtaṃ samyakprajñayā satatasamitaṃ ajīvaṃ / nirjīvaṃ yathāvad (vi)parītaṃ ajātaṃ abhūtaṃ akṛtaṃ asaṃskṛtaṃ apramitaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449025 (0.026):
bhavati / ayamucyate pratītyasamutpādaḥ / peyālaṃ / ya imaṃ / pratītyasamutpādaṃ satatasamitaṃ nirjīvaṃ / yathāvadaviparītamajātamabhūtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963572 (0.041):
nirjīvaṃ yathāvad aviparītam ajātam abhūtam akṛtam asaṃskṛtam apratigham / annāvaraṇaṃ śivam abhayam ahāryam avyayam avyupaśamam asvabhāvaṃ paśyati |
śivamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, so 'nuttaradharmaśarīraṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516189 (0.0):
pratītyaṃ dharmabuddhau ca śuddhibuddhayā hi paśyati | / so 'nuttaradharmaśarīraṃ buddhaṃ paśyati | iti bhagavatā uktam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472421 (0.0):
paśyati / yastu evaṃ satatasamitaṃ nirjīvam ityādi pūrvavat yāvat / avyupaśamasvabhāvaṃ paśyati so 'nuttaradharmaśarīraṃ buddhaṃ paśyati /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449045 (0.020):
evaṃ satatasamitaṃ yāvadavyupaśamasvabhāvaṃ dharmaṃ paśyati, so 'nuttaraṃ / dharmaśarīraṃ buddhaṃ paśyati / peyālaṃ / tatra avidyā katamā? eteṣāmeva
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472402 (0.026):
yathāvadaviparītamajīvamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ / śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736257 (0.026):
yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ / śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, (sa dharmaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25859453 (0.039):
yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanāvaraṇaṃ / śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati asatastucchataḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738183 (0.039):
yathāvadaviparītamajātamabhūtamakṛtamasaṃskṛtamapratighamanālambaṃ / śivamabhayamanāhāryamavyayamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, asataḥ tucchataḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449027 (0.053):
yathāvadaviparītamajātamabhūtamasaṃskṛtamapratighamanālambanaṃ / śivamabhayamahāryamavyupaśamasvabhāvaṃ paśyati, sa dharmaṃ paśyati / yastu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495664 (0.062):
anāvaraḥaṃ śivaṃ abhayaṃ ahāryaṃ avyayaṃ avyupaśamasvabhāvaṃ paśyati,
buddhaṃ paśyati | āryadharmābhisamaye samyagjñānopanayenaiva ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472429 (0.0):
avyupaśamasvabhāvaṃ paśyati so 'nuttaradharmaśarīraṃ buddhaṃ paśyati /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516189 (0.048):
pratītyaṃ dharmabuddhau ca śuddhibuddhayā hi paśyati | / so 'nuttaradharmaśarīraṃ buddhaṃ paśyati | iti bhagavatā uktam |
pratītyasamutpāda iti kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494079 (0.0):
pratītyasamutpāda iti kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514647 (0.0):
pratītyasamutpādo bhagavatā | tatra pratītyasamutpādo nāma sahetukaḥ / sapratyayo nāhetuko nāpratyayaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472437 (0.0):
[āryadharmābhisamaye samyagjñānādupanayenaiva?] / pratītyasamutpāda iti / kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko nāpratyaya ityucyate / peyālaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516306 (5.960):
sahetukaḥ sapratyaya (ucyate) nāhetuko nāpratyayaḥ | bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262766 (0.052):
hetoḥ? saviṣo hy upalambhaḥ sanimittaḥ sahetukaḥ sapratyayo ya evaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19368410 (0.064):
cotpattimati vināśo bhavati | tasmātsahetukaḥ | yasya punarahetukastasya
nāpratyayaḥ, tasmāt pratītyasamutpāda ityucyate | tatra bhagavatā / pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ saṃkṣepeṇoktamidaṃpratyayatāphalam | utpādādvā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514649 (0.0):
sapratyayo nāhetuko nāpratyayaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516314 (0.018):
sahetukaḥ sapratyaya (ucyate) nāhetuko nāpratyayaḥ | bhagavatā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494081 (0.037):
pratītyasamutpāda iti kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko / nāpratyaya ityucyate | atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472437 (0.037):
kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko nāpratyaya ityucyate / peyālaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514639 (0.044):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | ayamucyate / pratītyasamutpādo bhagavatā | tatra pratītyasamutpādo nāma sahetukaḥ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25563979 (0.051):
itaretarapratyayatvāditi cennotpattimātranimittatvāt / / ayamarthaḥ saṃkṣepato hi pratītyasamutpādalakṣaṇamuktaṃ buddhena 'idaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25563986 (0.053):
pratyayaphalam' iti / / 'utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā sthitaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā' /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590605 (0.055):
ayamarthaḥ saṃkṣepato hi pratītyasamutpādalakṣaṇamuktaṃ buddhena 'idaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516394 (0.057):
tadyathā - pratītyasamutpādasya dharma etatpratyayatāphalamiti bhagavatā / pratītyasamutpādaḥ saṃkṣepeṇa uktaḥ | atra dharmatā tu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826864 (0.058):
dharmasthititā dharmaniyāmatā, yā utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā / tathāgatānāṃ sthitaivaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā dharmaniyāmatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049438 (0.059):
dharmasthititā. dharmaniyāmatā bhūtakoṭiḥ yo 'sāv utpādād vā tathāgatānām / anutpādād vā tathāgatānāṃ sthita eva dharmasthititādhātur yaduta
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516284 (0.064):
dharmanirmāṇaṃ dharmadarśanam buddhadarśanam iti bhagavatā uktam | / pratītyasamutpādalakṣaṇaṃ bhedavyavasthāpanārthaṃ pratītyalakṣaṇaṃ tāvad
tathāgatānāmanutpādādvā sthitaiveṣā dharmāṇāṃ dharmatā yāvadyaiṣā dharmatā
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590616 (0.006):
'utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā sthitaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā' /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566725 (0.015):
parimṛśyamānopalabdho yo 'rthaṃ vā kuryād api tu subhūter utpādād vā / tathāgatānām anutpādād vā /// / 3 sthitaiva dharmaṇān dharmatā sā ca na kasyacid arthaṃ vānarthaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823038 (0.016):
dharmaniyāmatā yasyotpādād vā tathāgatānām anutpādād vā tathāgatānāṃ / sthitaivaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā dharmādhātur yāsaṃpramoṣadharmatāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947380 (0.019):
19806 {tatra katamā} parabhāvaśūnyatā/ yā utpādād vā tathāgatānām / anutpādād vā sthitai
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048148 (0.022):
dharmaniyāmatā dharmasthitā. yad utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24013300 (0.022):
yadutāsmin satīdaṃ bhavatīti vistareṇoktvā iti yā 'tra dharmatā / dharmasthititā yāvadaviparyastatā ayamucyate pratītyasamutpāda iti /"
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114891 (0.024):
api tu khalu subhūte utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā tathāgatānāṃ / sthitaiva dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā sthitaiva dharmadhātu. sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 769050 (0.024):
parabhāvaśūnyatā yā utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā sthitaivaiṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824658 (0.024):
vikalpitaṃ vijñānam ime vikalpitā buddhadharmāḥ. yā utpādād vā / tathāgatānām anutpādād vā sthitaiveyaṃ dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826868 (0.024):
dharmasthititā dharmaniyāmatā, yā utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā / tathāgatānāṃ sthitaivaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā dharmaniyāmatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105311 (0.024):
tatra katamā parabhāvaśūnyatā? yā utpādād vā tathāgatānāṃ anutpādād vā / sthitaivaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā dharmadhātur dharmaniyāmatā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19473960 (0.024):
sarvadā sarvasmin kāle / utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā tathāgatānāṃ / sthitaivaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā dharmasamatā dharmasthititā dharmaniyāmatā"
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2903914 (0.024):
dharmatāvanme hiraṇyarajatamuktākaravanmahāmate dharmadhātusthititā / utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā tathāgatānāṃ sthitaivaiṣāṃ dharmāṇāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23596410 (0.024):
evaṃ kṣaṇikatvamabhyupetya 'utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā / sthitaivaiṣāṃ dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā'iti nityatāmupaitītyādi
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252915 (0.025):
kathaṃ parabhāvaḥ parabhāvena śūnyaḥ? yotpādād vā tathāgatānām anutpādād / vā tathāgatānāṃ sthitaivaiṣā dharmāṇāṃ dharmasthititā, dharmadhātur,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801100 (0.029):
tathā utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā tathāgatānāṃ sthitaivaiṣā / dharmāṇāṃ dharmatā, eko dharmaḥ sattvasthitaye yaduta catvāra āhārāḥ, dvau
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25563987 (0.029):
pratyayaphalam' iti / / 'utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā sthitaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā' /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742848 (0.031):
acittatā yā sarvadharmāṇāṃ dharmatā iyam ucyate acittatā śāriputra āha kiṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828806 (0.033):
subhūtir āha: yadi bhagavan yā dharmāṇāṃ dharmatā saiva dharmatā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13253919 (0.037):
prāmāṇyopapattiḥ? utpādādvā tathāgatānāmanutpādādvā sthitaivaiṣāṃ / dharmanityate"ti śākyena pravāhanityatvena kūṭasthanityatvena vā"
dharmasthititā dharmaniyāmatā pratītyasamutpādasamatā tathatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095112 (0.0):
kṛtā sthitaivaiṣāṃ dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā dharmaniyāmatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101503 (0.0):
dharmāṇāṃ dharmadhātur dharmasthititā dharmaniyāmatā bhūtakoṭiḥ. neha
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25719110 (0.0):
dharmatā / yā dharmatā so 'rthaḥ / sā ca dharmatā dharmasthititā / dharmaniyāmatā, sā dharme na pravartate / yā dharmasyāpravṛttiḥ, yā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219938 (0.0):
NidSa 14.6 iti yātra dharmatā dharmasthititā dharmaniyāmatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937602 (0.0):
dharmasthititā dharmaniyāmatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 769055 (0.0):
dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā dharmaniyāmatā bhūtakoṭis tasyā yā tayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248528 (0.0):
bhūtakoṭitathatā avitathatā ananyatathatā dharmatā dharmasthititā / dharmaniyāmatā loke prajñāyate. pañca cakṣūṃṣi srotaāpattiphalaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15275240 (0.0):
dharmāṇāṃ dharmatā dharmadhātur dharmasthititā dharmaniyāmatā. tāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240744 (0.0):
caivaiteṣāṃ dharmāṇāṃ dharmasthititā dharmaniyāmatā dharmatā dharmadhātus
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241007 (0.0):
dharmasthititā dharmaniyāmatā bhūtakoṭī sā prajñāpāramitāyāṃ caranti?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241077 (0.0):
dharmatā dharmadhātur dharmasthititā dharmaniyāmatā bhūtakoṭī sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258849 (0.0):
dharmasthititā dharmaniyāmatā sā naivotpadyate na nirudhyate, so
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266075 (0.0):
dharmadhātur dharmasthititā dharmaniyāmatā sā naiva kasyacid arthaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826859 (0.0):
dharmasthititā dharmaniyāmatā, yā utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828731 (0.0):
samyaksaṃbuddhasya dharmatā dharmadhātur dharmasthititā dharmaniyāmatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828747 (0.0):
dharmadhātur dharmasthititā dharmaniyāmatā tathatāvitathatānanyatathatā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828772 (0.0):
mahāsattvānāṃ dharmatā dharmadhātur dharmasthititā dharmaniyāmatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828791 (0.0):
tat kasya hetoḥ? tathā hy eṣaiva dharmatā dharmadhātur dharmasthititā / dharmaniyāmatā tathatāvitathatānanyatathatā nānyā kācid anudharmatā.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103689 (0.0):
ananyatathatā dharmatā dharmadhātur dharmasthititā dharmaniyāmatā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19473968 (0.0):
sthitaivaiṣā dharmāṇāṃ dharmatā dharmasamatā dharmasthititā dharmaniyāmatā
aviparītatathatā ananyatathatā bhūtatā satyatā aviparītatā aviparyayatā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933807 (0.025):
tathāgatānāṃ sthitaiveyaṃ dharmatā dharmasthititā dharmaniyāmatā [Tib. / 283a] tathatā avitathatā ananyatathatā bhūtatā satyatā tattvam
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219953 (0.040):
dharmayathātathā avitathatā ananyathā bhūtaṃ satyatā tattvatā yāthātathā / aviparītatā aviparyastatā idaṃpratyayatā pratītyasamutpādānulomatā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555915 (0.044):
punardhātvāyatanapratītyasamutpādābhinirvṛttiparyāpannanirdeśasya tathatā / avitathatā ananyatathatā yāvattathatā, iyaṃ prajñāpāramitā //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555967 (0.044):
punaḥ ṣaṭtriṃśattṛṣṇācaritābhinirvṛttiparyāpannanirdeśasya tathatā / avitathatā ananyatathatā yāvattathatā, iyaṃ prajñāpāramitā //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555992 (0.044):
prajñāpāramitā / yā punardhyānavimokṣasamādhisamāpattinirdeśasya tathatā / avitathatā ananyatathatā yāvattathatā, iyaṃ prajñāpāramitā //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12556109 (0.044):
punaścaturāryasatyanirdeśasya tathatā avitathatā ananyatathatā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12556203 (0.044):
śūnyatānimittāpraṇihitānutpādānabhisaṃskṛtadharmanirdeśasya tathatā / avitathatā ananyatathatā yāvattathatā, iyaṃ prajñāpāramitā //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12556322 (0.044):
nāpyaparyāpannā / yā ca paryāpannāparyāpannānāṃ dharmāṇāṃ tathatā / avitathatā ananyatathatā yāvattathatā, iyaṃ prajñāpāramitā //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12556351 (0.044):
dṛṣṭāḥ, tathaiva te sarvadharmāḥ, tathatā avitathatā ananyatathatā / yāvattathatā, tenocyate tathateti / ayaṃ suvikrāntavikrāmin bodhisattvānāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560900 (0.044):
āyuṣman śāradvatīputra atītānāgatapratyutpannarūpalakṣaṇasya tathatā / avitathatā ananyatathatā yāvattathatā, sā prajñāpāramitā / yā ca
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560915 (0.044):
atītānāgatapratyutpannānāṃ vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāṃ tathatā / avitathatā ananyatathatā yāvattathatā, iyaṃ prajñāpāramitā / yā ca āyuṣman
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560935 (0.044):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānalakṣaṇasya tathatā avitathatā ananyatathatā / yāvattathatā, sā na śakyā prajñapayituṃ vā udāhartuṃ vā abhilapituṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958111 (0.044):
23216 {{sacet subhūte rūpadhātus tathatā avitathatā ananyatathatā / aviparītaṃ bhūtaṃ tattvaṃ yathāvan nityo dhruvaḥ śāśvato 'vipariṇāmadharmī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958165 (0.044):
niryāsyati/ sacet subhūte ārūpyadhātus tathatā avitathatā ananyatathatā / aviparītaṃ bhūtaṃ tattvaṃ yathāvan nityo dhruvaḥ śāśvato 'vipariṇāmadharmī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958057 (0.046):
23210 rūpadhātur ārūpyadhātuḥ/ sacet subhūte kāmadhātus tathatā avitathatā / ananya / 23211 tathatā aviparītaṃ bhūtaṃ tattvaṃ yathāvan nityo dhruvaḥ śāśvato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958274 (0.046):
vedanā saṃjñā saṃskārāḥ/ sacet subhūte vijñānaṃ tathatā avitathatā / ananyatathatā aviparītaṃ bhūtaṃ tattvaṃ yathāvan nityo dhruvaḥ śāśvato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958437 (0.046):
sadevamānuṣāsuraṃ lokam abhibhūya niryāsyati/ sacet subhūte rūpaṃ tathatā / avitathatā ananyatathatā aviparītaṃ bhūtaṃ tattvaṃ yathāvan nityo dhruvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6958494 (0.046):
subhūte dharmaḥ tathatā avitathatā ananyatathatā aviparītaṃ bhūtaṃ tattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779582 (0.046):
subhūte kāmadhātus tathatā avitathatā ananyatathatā aviparītaṃ bhūtaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 779636 (0.046):
rūpadhātus tathatā avitathatā ananyatathatā aviparītaṃ bhūtaṃ tattvaṃ
atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855562 (0.0):
yathoktamāryaśālistambasūtre / evamādhyātmiko 'pi pratītyasamutpādo dvābhyāmeva kāraṇābhyāmutpadyate |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494090 (0.0):
nāpratyaya ityucyate | atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ / kāraṇābhyāmutpadyate | katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472450 (0.0):
kasmāducyate? sahetukaḥ sapratyayo nāhetuko nāpratyaya ityucyate / peyālaṃ / / atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736779 (0.0):
evamādhyātmiko 'pi pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate | / katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590632 (0.012):
'dharmasthititā dharmaniyāmakatā pratītyasamutpādānulomatā'iti / / atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514669 (0.040):
sambhavakramaḥ kathamavagantavyaḥ? lakṣaṇaṃ katamat? karma ca katamad iti / cet? ucyate | tatra pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpanno
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24013304 (0.062):
dharmasthititā yāvadaviparyastatā ayamucyate pratītyasamutpāda iti /"
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590815 (0.064):
tathādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca /
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494095 (0.0):
nāpratyaya ityucyate | atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ / kāraṇābhyāmutpadyate | katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472455 (0.0):
/ atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736783 (0.0):
evamādhyātmiko 'pi pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate | / katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514676 (0.007):
cet? ucyate | tatra pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpanno / 'vagantavyaḥ | katamābhyāṃ dvābhyām? ucyate? hetūpanibandhataḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855565 (0.011):
evamādhyātmiko 'pi pratītyasamutpādo dvābhyāmeva kāraṇābhyāmutpadyate | / katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564011 (0.019):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590638 (0.019):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590821 (0.022):
tathādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516481 (0.041):
katamau dvāviti? ucyate | hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca| tacca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044546 (0.047):
bhagavān āha: dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ na pratitiṣṭhati. katamābhyāṃ dvābhyāṃ?
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24040018 (0.062):
yacca pitā jīvitādvyaparopito yaccārhanniti / / dvābhyāṃ kāraṇābhyāmiti vaktavyam / / dvābhyāṃ vā mukhābhyāṃ paribhāṣitaḥ /"
so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ - bāhyaśca ādhyātmikaśca | tatra bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamāḥ? yadidaṃ bījādaṅkuraḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494107 (0.0):
hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśceti | so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ -
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472467 (0.0):
katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate? hetūpanibandhataḥ / pratyayopanibandhataśca / so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ bāhyaścādhyātmikaśca
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564023 (0.0):
sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590650 (0.0):
sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564016 (0.017):
hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590643 (0.017):
hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516614 (0.031):
paryantaṃ prādurbhāvaḥ | asati na bhavati | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855570 (0.046):
katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736788 (0.046):
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472551 (0.047):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ //
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736456 (0.047):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494355 (0.047):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472706 (0.047):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ / katamaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962435 (0.047):
tatra pratītyasamutpādaḥ śālistambasūtre 'bhihitaḥ | tatrādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ | yad idam avidyāpratyayāḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516491 (0.047):
bāhyādhyātmika-bhedena caturvidho 'vagantavyam - / bāhya ādhyātmikaścāpi dvividho hetupratyayaḥ | ityuktam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514680 (0.049):
'vagantavyaḥ | katamābhyāṃ dvābhyām? ucyate? hetūpanibandhataḥ / pratyayopanibandhataśca | sa ca pratītyasamutpādo bāhya ādhyātmikaśca
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494192 (0.050):
phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518709 (0.052):
heturādhyātmikasyāsya | / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6493836 (0.053):
bāhya ādhyātmikaścāpi dvividho hetupratyayaḥ / / bāhyo hetustu bījādiḥ pratyayaḥ ṣaḍvidho mataḥ // 13 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516517 (0.055):
tatra katamo bāhyaḥ sahetukaḥ pratītyasamutpāda iti uktvā tadidam - / bījādaṅkuraḥ | aṅkurāt patram | patrāt kāṇḍam | kāṇḍānnālam | nālādgaṇḍaḥ
aṅkurātpatram | patrātkāṇḍam | kāṇḍānnālam | nālādgaṇḍaḥ | gaṇḍādgarbham |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494110 (0.0):
tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ / bījādaṅkuraḥ, aṅkurātpatram, patrātkāṇḍam, kāṇḍānnāḍam, nāḍāddaṇḍaḥ,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516529 (0.0):
tatra katamo bāhyaḥ sahetukaḥ pratītyasamutpāda iti uktvā tadidam - / bījādaṅkuraḥ | aṅkurāt patram | patrāt kāṇḍam | kāṇḍānnālam | nālādgaṇḍaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472478 (0.0):
/ tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ / bījādaṅkuraḥ, aṅkurāt patram, patrāt kāṇḍam, kāṇḍānnālam, nālādgaṇḍaḥ,
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564025 (0.0):
tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro / 'ṅkurātpatraṃ patrātkāṇḍaṃ kāṇḍānnālo nālādgarbho garbhācchūkaḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590655 (0.0):
tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ yadidaṃ bījādaṅkuro / 'ṅkurātpatraṃ patrātkāṇḍaṃ kāṇḍānnālo nālādgarbho garbhācchūkaḥ
garbhācchūkaḥ | śūkātpuṣpam | puṣpāt phalam | asati bīje aṅkuro na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494128 (0.0):
daṇḍādgarbhaḥ, garbhācchūkaḥ, śūkātpuṣpam, puṣpātphalamiti | asati bīje
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472488 (0.0):
bījādaṅkuraḥ, aṅkurāt patram, patrāt kāṇḍam, kāṇḍānnālam, nālādgaṇḍaḥ, / gaṇḍādgarbham, garbhācchūkaḥ, śūkāt puṣpam, puṣpāt phalamiti / asati bīje
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590668 (0.0):
'ṅkurātpatraṃ patrātkāṇḍaṃ kāṇḍānnālo nālādgarbho garbhācchūkaḥ / śūkātpuṣpaṃ puṣpātphalamiti /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516530 (0.020):
bījādaṅkuraḥ | aṅkurāt patram | patrāt kāṇḍam | kāṇḍānnālam | nālādgaṇḍaḥ / gaṇḍād garbham [garbhācchūkaḥ] puṣpāt phalam ityuktam |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590680 (0.024):
asati bīje 'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / / sati tu bīje 'ṅkuro bhavati, yāvat puṣpe sati phalamiti /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494135 (0.051):
aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472495 (0.051):
'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564053 (0.055):
sati tu bīje 'ṅkuro bhavati, yāvat puṣpe sati phalamiti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564042 (0.064):
asati bīje 'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati /
bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494139 (0.0):
daṇḍādgarbhaḥ, garbhācchūkaḥ, śūkātpuṣpam, puṣpātphalamiti | asati bīje / aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472499 (0.0):
gaṇḍādgarbham, garbhācchūkaḥ, śūkāt puṣpam, puṣpāt phalamiti / asati bīje / 'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590674 (0.0):
śūkātpuṣpaṃ puṣpātphalamiti / / asati bīje 'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590684 (0.0):
asati bīje 'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / / sati tu bīje 'ṅkuro bhavati, yāvat puṣpe sati phalamiti /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472536 (0.003):
puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736441 (0.003):
puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvat puṣpe sati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518181 (0.032):
tasmādeva sūtre atha punaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātusamavāyād bīje / nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati ityuktam | 'atha punaḥ' iti tu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494313 (0.035):
satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472663 (0.035):
pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494178 (0.042):
puṣpeṇābhinirvartita iti | atha bīje sati ca kāraṇabhūte / aṅkurasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati, evaṃ yāvatpuṣpe sati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518339 (0.050):
yataścocchedato nāsti bīje sati tathāṅkuraḥ | / bījasādṛśyasiddhatvāt tadbhinnaṃ na ceṣyate |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736535 (0.054):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564042 (0.064):
asati bīje 'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati /
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati puṣpe
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494144 (0.0):
aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494187 (0.0):
puṣpeṇābhinirvartita iti | atha bīje sati ca kāraṇabhūte / aṅkurasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati, evaṃ yāvatpuṣpe sati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472504 (0.0):
'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472543 (0.0):
puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736448 (0.0):
puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvat puṣpe sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736611 (0.0):
pratyayeṣu bḥje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttiebhavati | evaṃ yāvat / puṣpe sati phalasyābhinirvṛttirbhavati | sa ca aṅkuro na svayaṃkṛto na
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518181 (0.032):
tasmādeva sūtre atha punaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātusamavāyād bīje / nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati ityuktam | 'atha punaḥ' iti tu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494315 (0.035):
satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472665 (0.035):
pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736536 (0.054):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472608 (0.055):
karoti / asatsu eṣu pratyayeṣu bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati / yadā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736513 (0.055):
bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494281 (0.061):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya dhāraṇākṛtyaṃ karomi iti | evaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472631 (0.061):
avikalā bhavanti, tadā sarveṣāṃ (Bcp 270) samavāyāt bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ
phalasyābhinirvṛttirbhavati | tatra bījasya naivaṃ bhavati -
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494150 (0.0):
aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494187 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati, evaṃ yāvatpuṣpe sati / phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472509 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472543 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati / phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ bāhyasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736448 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvat puṣpe sati / phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ bāhyasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736613 (0.0):
pratyayeṣu bḥje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttiebhavati | evaṃ yāvat / puṣpe sati phalasyābhinirvṛttirbhavati | sa ca aṅkuro na svayaṃkṛto na
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590687 (0.040):
sati tu bīje 'ṅkuro bhavati, yāvat puṣpe sati phalamiti / / tatra bījasya naivaṃ bhavati jñānamahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514708 (0.044):
phalaprādurbhāvaśca | asati ca bīje aṅkurānutpādāt, na hi phalotpāda iti | / bījasya naivaṃ bhavati ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495182 (0.044):
pratyayānāṃ vijñānabījasya abhinirvṛttirbhavati | tatra karmaṇo naivaṃ / bhavati - ahaṃ vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomīti | tṛṣṇāyā api naivaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2023826 (0.047):
kartṛtvasaṃjñābhāvātsarve dharmā akartṛkāḥ | yathā bījasya naivaṃ / bhavati ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | cakṣuṣo rūpasya naivaṃ bhavati "
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737632 (0.049):
vijñānabījasyābhinirvṛttirna bhavati | tatra karmaṇo naivaṃ bhavati - ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768198 (0.049):
bījasya + abhinirvṛttir na bhavati || / tatra karmaṇo na + evaṃ bhavati | ahaṃ vijñāna bījasya kṣetra kāryaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963130 (0.049):
avakirati | asatāṃ yeṣāṃ pratyayānāṃ bījasyābhinirvṛttir na bhavati || / tatra karmaṇo naivaṃ bhavati | ahaṃ vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomīti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516575 (0.064):
aṅkurakāṇḍādiphalaparyantam na prādurbhavati | tatra bījasya naivaṃ / bhavati ahamaṅkurādi abhinirvartayāmi iti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati
ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2023826 (0.0):
kartṛtvasaṃjñābhāvātsarve dharmā akartṛkāḥ | yathā bījasya naivaṃ / bhavati ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | cakṣuṣo rūpasya naivaṃ bhavati "
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494158 (0.0):
ahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti | etena nirīhatvam | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati / - ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514714 (0.0):
bījasya naivaṃ bhavati ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472515 (0.0):
phalasyābhinirvṛttirbhavati / tatra bījasya naivaṃ bhavati / ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564064 (0.013):
tatra bījasya naivaṃ bhavati jñānamahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti / / . aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590692 (0.013):
tatra bījasya naivaṃ bhavati jñānamahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti / / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494150 (0.013):
phalasyābhinirvṛttirbhavati | tatra ca punarbījasya naivaṃ bhavati - / ahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti | etena nirīhatvam | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516581 (0.033):
bhavati ahamaṅkurādi abhinirvartayāmi iti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati
bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494165 (0.0):
ahamaṅkuraṃ nirvartayāmīti | etena nirīhatvam | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati / - ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514721 (0.0):
bījasya naivaṃ bhavati ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti | aṅkurasyāpi naivaṃ / bhavati ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasyāpi naivaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516590 (0.0):
ahaṃ bījādinā abhinirvartitaḥ iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472522 (0.0):
ahamaṅkuramabhinirvartayāmīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / bījenābhinirvartita iti / evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati ahaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590702 (0.0):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti / / evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavatyahaṃ phalaṃ nirvartayāmīti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564073 (0.018):
. aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati jñānamahaṃ bījena nirvartita iti / / evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavatyahaṃ phalaṃ nirvartayāmīti /
phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494172 (0.0):
- ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavati - ahaṃ / phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514724 (0.0):
bhavati ahaṃ bījenābhinirvartita iti | evaṃ yāvat puṣpasyāpi naivaṃ / bhavati phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516597 (0.0):
ahaṃ bījādinā abhinirvartitaḥ iti | evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati / ahaṃ phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472530 (0.0):
bījenābhinirvartita iti / evaṃ yāvat puṣpasya naivaṃ bhavati ahaṃ / phalamabhinirvartayāmīti, phalasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590708 (0.0):
evaṃ yāvatpuṣpasya naivaṃ bhavatyahaṃ phalaṃ nirvartayāmīti / / evaṃ phalasyāpi naivaṃ bhavatyahaṃ puṣpeṇābhinirvartitamiti /
puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472536 (0.0):
phalamabhinirvartayāmīti, phalasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516601 (0.007):
ahaṃ phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / puṣpeṇābhinirvartita iti | atha punarbīje sati aṅkurāditaḥ phalādi
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494139 (0.012):
aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472499 (0.012):
'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736404 (0.012):
bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati puṣpe
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494178 (0.014):
phalamabhinirvartayāmīti | phalasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / puṣpeṇābhinirvartita iti | atha bīje sati ca kāraṇabhūte
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514732 (0.032):
ahamaṅkura-puṣpābhyām abhinirvartita iti | atha punarbīje sati aṅkurāt
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518181 (0.038):
tasmādeva sūtre atha punaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātusamavāyād bīje / nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati ityuktam | 'atha punaḥ' iti tu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494313 (0.040):
satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472663 (0.040):
pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590709 (0.049):
evaṃ phalasyāpi naivaṃ bhavatyahaṃ puṣpeṇābhinirvartitamiti /
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvat puṣpe sati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494187 (0.0):
puṣpeṇābhinirvartita iti | atha bīje sati ca kāraṇabhūte / aṅkurasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati, evaṃ yāvatpuṣpe sati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472543 (0.0):
puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494144 (0.003):
aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472503 (0.003):
'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736408 (0.003):
bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati puṣpe
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736612 (0.024):
pratyayeṣu bḥje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttiebhavati | evaṃ yāvat / puṣpe sati phalasyābhinirvṛttirbhavati | sa ca aṅkuro na svayaṃkṛto na
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518181 (0.033):
tasmādeva sūtre atha punaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātusamavāyād bīje / nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati ityuktam | 'atha punaḥ' iti tu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494313 (0.037):
satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472663 (0.037):
pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494144 (0.0):
aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494192 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati, evaṃ yāvatpuṣpe sati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472504 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472554 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736409 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati puṣpe
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736611 (0.0):
pratyayeṣu bḥje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttiebhavati | evaṃ yāvat / puṣpe sati phalasyābhinirvṛttirbhavati | sa ca aṅkuro na svayaṃkṛto na
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516615 (0.005):
paryantaṃ prādurbhāvaḥ | asati na bhavati | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736875 (0.020):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962521 (0.020):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ || / evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494202 (0.020):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855700 (0.024):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518713 (0.024):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494559 (0.025):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494354 (0.025):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472704 (0.045):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494102 (0.051):
tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472462 (0.051):
/ tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736367 (0.052):
so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ - bāhyaśca ādhyātmikaśca | tatra bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamāḥ? yadidaṃ bījādaṅkuraḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116768 (0.059):
evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyâbhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ || / evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetûpanibandho draṣṭavyaḥ ||katham
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494205 (0.0):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472557 (0.0):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ // / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494354 (0.005):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472705 (0.005):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494192 (0.005):
phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516615 (0.005):
paryantaṃ prādurbhāvaḥ | asati na bhavati | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855706 (0.007):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736881 (0.007):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962527 (0.007):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494226 (0.023):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494567 (0.023):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518715 (0.023):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472575 (0.027):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / tatra pṛthivīdhāturbījasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767564 (0.029):
katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya / iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855724 (0.054):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494581 (0.054):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ / samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736898 (0.054):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962545 (0.054):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516644 (0.019):
draṣṭavyā ityuktam ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāmiti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514755 (0.026):
bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate | / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāmiti | yadidaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855712 (0.029):
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti? / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472564 (0.029):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736888 (0.029):
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494215 (0.036):
svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116788 (0.036):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767571 (0.036):
katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya / iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962534 (0.036):
katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti / | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494206 (0.054):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518751 (0.055):
tasmāt sūtre -ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt / pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494224 (0.0):
svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472575 (0.0):
dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472696 (0.0):
caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736647 (0.0):
caikakāraṇādhḥno) nāpyahetusamutpannaḥ | atha punaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyād bḥje nirudhyamāne
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736891 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116791 (0.0):
katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767573 (0.0):
iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / yad idaṃ pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātūnāṃ samavāyād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962537 (0.0):
| ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad / idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494573 (5.960):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23919204 (5.960):
gṛhapate
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12556256 (0.002):
prajñāpāramitā / na pṛthivyaptejovāyvākāśaparyāpannā prajñāpāramitā / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565981 (0.002):
nārūpyadhātumālambate / na pratītyasamutpādamālambate / na / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātūnālambate / na satyaṃ na mṛṣāṃ ālambate / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12566429 (0.002):
kalpayati na vikalpayati / na mṛṣā kalpayati na vikalpayati / na / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātuṃ kalpayati na vikalpayati / na saṃyogaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567806 (0.002):
jīvapudgaladhātvāyatananiśrito bhavati, na / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānenaivasaṃjñānāsaṃjñāyatananiśrito bhavati, na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568780 (0.002):
/ na dhātvāyatanaiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātubhiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12569972 (0.002):
pudgalajīvasaṃjñāyāṃ pratiṣṭhate / na pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātau
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252293 (0.004):
sarvadhātūn vijñāne 'dhimucya sarvam api vijñānam evaikadhātur bhavati. / pṛthivyaptejovāyvākāśanīlapītalohitāvadātavijñānaṃ sarvam apy ekam eva
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthivīdhāturbījasya / saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti | abdhāturbījaṃ snehayati | tejodhāturbījaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494239 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472588 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / tatra pṛthivīdhāturbījasya
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590765 (0.0):
bhavati, abdhāturbījaṃ snehayati, tejodhāturbījaṃ paripācayati,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516680 (0.012):
pariṇāmastathā teṣāṃ kāryaṃ tadvat pravartate || / tatra pṛthivīdhāturbījasya saṃdhāraṇakṛtyaṃ karotīti
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855727 (0.019):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494584 (0.019):
samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736902 (0.019):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962548 (0.019):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494355 (0.021):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472706 (0.021):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494203 (0.025):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472555 (0.025):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ // / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736459 (0.025):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516615 (0.031):
paryantaṃ prādurbhāvaḥ | asati na bhavati | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / pratyayastu pṛthivyādi kālāntaṃ hi yathā kramam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767583 (0.034):
yad idaṃ pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātūnāṃ samavāyād / ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518762 (0.037):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.037):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518717 (0.037):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962524 (0.037):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494569 (0.039):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
paripācayati | vāyudhāturbījamabhinirharati | / ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karotīti | ṛturapi bījasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494252 (0.0):
saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti, abdhāturbījaṃ snehayati, tejodhāturbījaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472601 (0.0):
saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti / abdhāturbījaṃ snehayati / tejodhāturbījaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590767 (0.0):
bhavati, abdhāturbījaṃ snehayati, tejodhāturbījaṃ paripācayati,
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590779 (0.0):
vāyudhāturbījamabhinirharati yato 'ṅkuro bījānnirgacchati, / ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmaṃ karoti,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516745 (0.023):
ākāśadhāturvighnākaraṇatvād anukūlapravṛteḥ bījāṅkurādyanāvaraṇakṛtyaṃ / karotītyucyate | ṛturapi bījasya pariṇāmanakṛtyaṃ karotīti ṛturapi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516728 (0.048):
ākāśadhāturbījāṅkurādīnām anāvaraṇakṛtyaṃ karotīti | / ākāśadhāturvighnākaraṇatvād anukūlapravṛteḥ bījāṅkurādyanāvaraṇakṛtyaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516718 (0.064):
nayanād vāyudhāturbījamabhinirharati vardhayatīti ucyate | / ākāśadhāturbījāṅkurādīnām anāvaraṇakṛtyaṃ karotīti |
pariṇāmanākṛtyaṃ karoti | asatsu eṣu pratyayeṣu / bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494257 (0.0):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmakṛtyaṃ / karoti | asatsu pratyayeṣu bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494266 (0.0):
karoti | asatsu pratyayeṣu bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472614 (0.0):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti / ṛturapi bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116883 (0.028):
asatsu pratyayeṣu kāyasyôtpattir na bhavati | / yadâdhyātmikaḥ pṛthivīdhātur avikalo bhavaty evam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855802 (0.028):
asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ kāyasyotpattirna bhavati | yadā tvādhyātmikaḥ / pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494677 (0.028):
pratyayeṣu kāyasyotpattirna bhavati | yadā cādhyātmikaḥ / pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736981 (0.028):
vijñānadhātuḥ | tatra asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ kāyasyotpattirnaṃ bhavati | / yadā ādhyātmikaḥ pṛthivīdhāturavikalo bhavati,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962624 (0.028):
asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur / avikalo bhavaty evam aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś cāvikalā bhavanti |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590779 (0.032):
ākāśadhāturbījasyānāvaraṇakṛtyaṃ karoti, ṛturapi bījasya pariṇāmaṃ karoti,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516745 (0.040):
ākāśadhāturvighnākaraṇatvād anukūlapravṛteḥ bījāṅkurādyanāvaraṇakṛtyaṃ / karotītyucyate | ṛturapi bījasya pariṇāmanakṛtyaṃ karotīti ṛturapi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767664 (0.048):
a satsu pratyayeṣu kāyasya + utpattir na bhavati | yadā + ādhyātmikaḥ / pṛthivī dhātur a vikalo bhavaty evam ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātavaś
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494315 (0.055):
satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472665 (0.055):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494138 (0.055):
aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472498 (0.055):
'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736403 (0.055):
bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati puṣpe
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298888 (0.059):
yakṛtpurīṣamayamucyate ādhyātmikaḥ pṛthivīdhātuḥ | / sa punarbāhyaḥ pṛthivīdhātuḥ katamaḥ | kāṣṭhāni vā, loṣṭhāni vā, śarkarā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186639 (0.059):
purīṣam / ayam ucyata ādhyātmikaḥ pṛthivīdhātuḥ / / sa punar bāhyaḥ pṛthivīdhātuḥ katamaḥ / kāṣṭhāni vā, loṣṭāni vā, śarkarā
bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tataḥ savaṣāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494274 (0.0):
bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, / evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tatasteṣāṃ sarveṣāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494682 (0.0):
pratyayeṣu kāyasyotpattirna bhavati | yadā cādhyātmikaḥ / pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472623 (0.0):
bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaśca
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736987 (0.0):
yadā ādhyātmikaḥ pṛthivīdhāturavikalo bhavati, / evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaśca avikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116888 (0.0):
yadâdhyātmikaḥ pṛthivīdhātur avikalo bhavaty evam / aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś câvikalā bhavanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962630 (0.0):
asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur / avikalo bhavaty evam aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś cāvikalā bhavanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767666 (0.017):
pṛthivī dhātur a vikalo bhavaty evam ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātavaś
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472569 (0.019):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472695 (0.019):
caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736474 (0.019):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736646 (0.019):
caikakāraṇādhḥno) nāpyahetusamutpannaḥ | atha punaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyād bḥje nirudhyamāne
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117605 (0.020):
evaṃ rūpâlokâkāśatajjamanasikārāś câvikalā bhavanti | / tataḥ sarvasamavāyāc cakṣurvijñānasyôtpattir bhavati ||
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252293 (0.040):
sarvadhātūn vijñāne 'dhimucya sarvam api vijñānam evaikadhātur bhavati. / pṛthivyaptejovāyvākāśanīlapītalohitāvadātavijñānaṃ sarvam apy ekam eva
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkpu.htm.txt) 7682781 (0.045):
AnTs_3 tatra dravyāṇi pṛthivyaptejovāyvākāśakāladigātmamanāṃsi navaiva //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28114385 (0.045):
phalati/ pṛthivyaptejovāyvākāśakāladigātmamanāṃsītyatra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18350506 (0.045):
dravyāṇi pṛthivyaptejovāyvākāśakālādigātmamanāṃsi /
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5908099 (0.045):
tatra.dravyāṇi.pṛthivyaptejovāyvākāśakāladigātmamanāṃsi.sāmānyaviśeṣasaṃjñayoktāni.{5.saṃjñoktāni}.navaiveti.{5.navaiva}./.tadvyatirekeṇānyasya.saṃjñān.abhidhānāt.{5.tadvyatirekeṇa.saṃjñāntarān.abhidhānāt}.//
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21321552 (0.045):
pṛthivyaptejovāyvākāśakāladigātmamanobhedāt |
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571470 (0.047):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātavo 'saktā abaddhā amuktāḥ /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23919205 (0.055):
gṛhapate
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494283 (0.0):
evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tatasteṣāṃ sarveṣāṃ / samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518181 (0.0):
tasmādeva sūtre atha punaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātusamavāyād bīje / nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati ityuktam | 'atha punaḥ' iti tu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472633 (0.0):
avikalā bhavanti, tadā sarveṣāṃ (Bcp 270) samavāyāt bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472701 (0.0):
caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt / bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494314 (0.024):
satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472664 (0.024):
pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494349 (0.025):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamavāyādbije nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736651 (0.025):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyād bḥje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratḥtyasamutpādasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494138 (0.054):
aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472498 (0.054):
'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736403 (0.054):
bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472534 (0.062):
puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736439 (0.062):
puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvat puṣpe sati
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya saṃdhāraṇakṛtyaṃ karomḥti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855820 (0.0):
bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494287 (0.0):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya dhāraṇākṛtyaṃ karomi iti | evaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494693 (0.0):
bhavanti, tatsteṣāṃ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya kaṭhinatvamabhinirvartayāmīti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472640 (0.0):
avikalā bhavanti, tadā sarveṣāṃ (Bcp 270) samavāyāt bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736998 (0.0):
samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati -
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767683 (0.0):
bhavati || / tatra pṛthivī dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhina bhāvam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962641 (0.0):
tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasyotpattir bhavati || / tatra pṛthivīdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564169 (0.0):
tadeteṣāmavikalānāṃ dhātūnāṃ samavāye bīje rohityaṅkuro jāyate nānyathā / / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavatyahaṃ bījasya saṃgrahakṛtyaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590798 (0.0):
tadeteṣāmavikalānāṃ dhātūnāṃ samavāye bīje rohityaṅkuro jāyate nānyathā / / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavatyahaṃ bījasya saṃgrahakṛtyaṃ karomīti,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494231 (0.039):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya / saṃdhāraṇakṛtyaṃ karoti, abdhāturbījaṃ snehayati, tejodhāturbījaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516804 (0.048):
hetupratyayasāmagryā na naśyet karmaṇaḥ phalam || / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ saṃghātakṛtyaṃ karomīti | tadvat
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116900 (0.058):
tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasyôtpattir bhavati || / tatra pṛthivīdhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam abhinirvartayāmîti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514804 (0.062):
vayaṃ bījasaṃdhāraṇādi karomīti | bījasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ eteṣāṃ
evamabdhātorapi naivaṃ bhavati - ahaṃ bḥjaṃ snehayāmḥti | tejodhātorapi
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24175653 (0.024):
dvāvagragāmināvāstām / tatraika ekamuvāca / kimiti? are pautrāyaṇīyaṃ / tejastvaṃ māgamaḥ / tatsambandhe tadīyaṃ tejastvāṃ dahediti / evamuktaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 328587 (0.024):
(P_7,1.2) KA_III,240.17 241.21 Ro_V,11.2 13.2 {15/32} śaṅkhaḥ śāṇḍhaḥ / iti . dhātoḥ vā īyaṅvacanāt . atha vā yat ayam ṛteḥ īyaṅ iti dhātoḥ īyaṅ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5452692 (0.024):
śāṇḍhaḥ iti . dhātoḥ vā īyaṅvacanāt . atha vā yat ayam ṛteḥ īyaṅ iti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11873471 (0.025):
(I.35) tulayatīti kasya dhātor etad rūpaṃ. tathā hi tula unmāna ity asya / dhātos tolayatīti rūpaṃ bhavati. naiṣa doṣaḥ. tulāṃ karoti tulayatīti
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22926891 (0.028):
cakriṇaṃ caktram asyāstīti cakrī taṃ cakriṇaṃ ca, tejo rāśiṃ tejaḥpujaṃ / sarvatodīptimantaṃ sarvatodīptir asyāstīti sarvatodīptimān, taṃ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567096 (0.030):
trailokyādyatparaṃ tejastadāhṛtyāditertdṛdi /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897916 (0.031):
varṇaṃ tejasā tejo nābhitapato nābhivirocataḥ / tatra ye sattvā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21004124 (0.032):
udbhūta 6 rūpayogyaṃ yāvattejaḥ tatsasarṅgābhāva ityarthaḥ/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7404407 (0.037):
ni sam upa vi ity evaṃ pūrvāt hvayater dhātor ātnamepadaṃ bhavati / / nihvayate / / saṃhvayate upahvayate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824190 (0.037):
saṃskāranimittaṃ vastus tan nirabhilapyād dhātor nānyan nāpy ananyan, sa
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7399675 (0.038):
ukāra upadha adikāra upadhac ca dhāto ralantād dhalādeḥ paraḥ saṃś ca ktvā
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3359035 (0.051):
ChUpBh_7,11.1 tejo vāvādbhyo bhūyaḥ / / tejaso 'pakāraṇatvāt / / kathamapkāraṇatvamityāha /
naivaṃ bhavati - ahaṃ bḥjaṃ paripācayāmḥti | vāyudhātorapi naivaṃ bhavati
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 328587 (0.024):
(P_7,1.2) KA_III,240.17 241.21 Ro_V,11.2 13.2 {15/32} śaṅkhaḥ śāṇḍhaḥ / iti . dhātoḥ vā īyaṅvacanāt . atha vā yat ayam ṛteḥ īyaṅ iti dhātoḥ īyaṅ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5452692 (0.024):
śāṇḍhaḥ iti . dhātoḥ vā īyaṅvacanāt . atha vā yat ayam ṛteḥ īyaṅ iti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11873471 (0.025):
(I.35) tulayatīti kasya dhātor etad rūpaṃ. tathā hi tula unmāna ity asya / dhātos tolayatīti rūpaṃ bhavati. naiṣa doṣaḥ. tulāṃ karoti tulayatīti
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7404407 (0.037):
ni sam upa vi ity evaṃ pūrvāt hvayater dhātor ātnamepadaṃ bhavati / / nihvayate / / saṃhvayate upahvayate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824190 (0.037):
saṃskāranimittaṃ vastus tan nirabhilapyād dhātor nānyan nāpy ananyan, sa
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7399675 (0.038):
ukāra upadha adikāra upadhac ca dhāto ralantād dhalādeḥ paraḥ saṃś ca ktvā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494711 (0.041):
(MŚālSū, Vaidya 111) abdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasyānuparigrahaṃ / karomīti | tejodhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya aśitapītakhāditaṃ
- ahaṃ bḥjamabhinirharāmḥti | ākāśadhātorapi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28112657 (0.015):
nīlaghaṭabhedaviśiṣṭam/ ākāśatvaṃ tu na tathā/ bhedapadena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316444 (0.025):
tulayitvā piṇḍayitvânumodasvâgrayânumodanayā / yāvad ākāśasamatayā nirvāṇasamatayânumodasvânumodya ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6320233 (0.036):
cārthaprabhedaparyantaḥ rūpiṇāṃ tābaddhātūnāmākāśadhātoḥ punaḥ | / yatpunarasya tasmin prayoge śamathavipaśyanābhāvanāyāṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2135240 (0.043):
taseḥ sārvavibhaktikatvāt / / ātmana ākāśa satyanenaikārthatvāditi cenna, tasyāḥ pañcamyāṃbhuvaḥ"
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1866842 (0.043):
vajrāviṣṭaḥ svayaṃ bhatvā vajro 'hamiti bhāvayan / / yāvadāruhate sthānantāvadākāśago bhaved // iti // 4 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960168 (0.044):
23506 nātītaṃ {{nānāgataṃ na pratyutpannam/}} {tenocyate ākāśasamaṃ tad
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 328587 (0.050):
(P_7,1.2) KA_III,240.17 241.21 Ro_V,11.2 13.2 {15/32} śaṅkhaḥ śāṇḍhaḥ / iti . dhātoḥ vā īyaṅvacanāt . atha vā yat ayam ṛteḥ īyaṅ iti dhātoḥ īyaṅ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5452692 (0.050):
śāṇḍhaḥ iti . dhātoḥ vā īyaṅvacanāt . atha vā yat ayam ṛteḥ īyaṅ iti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28200300 (0.050):
iti vyatirekyanumānamākāśasya ekatve pramāṇamupadarśitam/ [88] / ekatvādeveti/ ākāśatvanyūnavṛttidharmaśūnyatvādevetyarthaḥ/
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11873471 (0.052):
(I.35) tulayatīti kasya dhātor etad rūpaṃ. tathā hi tula unmāna ity asya / dhātos tolayatīti rūpaṃ bhavati. naiṣa doṣaḥ. tulāṃ karoti tulayatīti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28193196 (0.062):
asādhāraṇatvasya vighaṭakā iti/ atra vipūrvaghaṭadhātoḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6969821 (0.064):
25516 dvaidhīkāram/ yo bhagavan dharmadhātor anutpādo na sa dharmadhātuḥ/ / yas tathatāyā / 25517 ākāśadhātor bhūtakoṭer acintyadhātor bodher yaḥ sarvākārajñatāyā
bḥjasyānāvaraṇakṛtyaṃ karomḥti | ṛtorapi naivaṃ bhavati - ahaṃ bḥjasya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24882741 (0.054):
sarvākārāvavādaprayogatathāgatakṛtyaṃ [yat] catasrabhiḥ / sarvākārapariśuddhibhiḥ sampādayati / [idaṃ] dvitīyaṃ tathāgatakṛtyam /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5195875 (0.055):
cirasthitaye sarvamāraviṣayabalapramardanāya yāvad / anāvaraṇajñānapāraṃgamāya yad imaṃ
pariṇāmanākṛtyaṃ karomḥti | bḥjasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ bḥjaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120654 (0.005):
dravyanāśakatvāditi bhāvaḥ/ yo 'hamiti/ bhūtakālikadarśanavati
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950076 (0.005):
Śākyabhikṣuḥ - aho acchariaṃ / paravakkhassa lābheṇa ahaṃ parituṭṭho hmi /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6680730 (0.005):
saṃsārabhayāj jagat paripālanīyaṃ so 'ham etau na paripālayiṣyāmīti na tu
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5329070 (0.005):
ākhyātaḥ iti niṣṭhānatvam na bhavati . ruvidhiḥ puṅkhyāne . puṅkhyānam iti
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661677 (0.006):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7562921 (0.006):
kr̥tyapi hi parsamipadaluki ca pratiṣedho bhavati, cikl̥psitā, cikl̥psa / tvam iti //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101357 (0.006):
tuha attiāe hiḍiṃbassamaṃ gacchatīe ahaṃ balakkāreṇa ṇīdā /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18922003 (0.006):
(AVŚ_4,5.7c) otsūryam anyānt svāpayāvyuṣaṃ jāgṛtād aham indra ivāriṣṭo
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489082 (0.007):
śalākāṃ cārayeyaṃ sthānam etad vidyate prabhūtā bhikṣavaḥ adharmaśālākāṃ / gṛhṇiyuḥ na tv ahaṃ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite śalākāṃ cārayeyam
(aṅkuraṃ?) abhinirvartayāmḥti | aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590809 (0.017):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavatyahamebhiḥ pratyayairnirvartita iti /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1397884 (0.020):
7. kāraṇaṃ na padibhi yathā bhapāṅkuraḥ / 8. ^vaṃmanyatnatrāpīni
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494303 (0.063):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha punaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472654 (0.063):
bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ karomīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne
pratyayairabhinirvartita (ŚālSū, Vaidya 102) iti | atha punaḥ satsu eteṣu
pratyayeṣu bḥje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttiebhavati | evaṃ yāvat
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494309 (0.060):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha punaḥ / satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
puṣpe sati phalasyābhinirvṛttirbhavati | sa ca aṅkuro na svayaṃkṛto na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494146 (0.0):
aṅkuro na bhavati, evaṃ yāvat asati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasya abhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati ca puṣpe
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494187 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati, evaṃ yāvatpuṣpe sati / phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494320 (0.0):
satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa / cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495238 (0.0):
nāmarūpāṅkurasyābhinirvṛttirbhavati || sa cāsau nāmarūpāṅkuro na / svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460224 (0.0):
nāmarūpāṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃkṛto na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472506 (0.0):
'ṅkuro na bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati / sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ yāvat sati puṣpe
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472543 (0.0):
puṣpeṇābhinirvartitamiti / atha punarbīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ yāvat puṣpe sati
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472670 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736411 (0.0):
bhavati, yāvadasati puṣpe phalaṃ na bhavati | sati tu bīje / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati, evaṃ yāvat sati puṣpe
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736448 (0.0):
puṣpeṇābhinirvartitamiti | atha punaḥ bīje sati / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvat puṣpe sati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737692 (0.0):
sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto (ŚālSū, Vaidya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963190 (0.0):
nāmarūpāṅkurasyābhinirvṛttir bhavati | sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃkṛto
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117493 (0.016):
sa ca nāmarūpâṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nôbhayakṛto nêśvarâdinirmito
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25799955 (0.049):
sa cāyaṃ bījahetuko 'ṅkura utpadyamāno na svayaṃkṛto na parakṛto"
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590683 (0.054):
sati tu bīje 'ṅkuro bhavati, yāvat puṣpe sati phalamiti /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768257 (0.062):
abhinirvṛttir bhavati | sa ca nāma rūpa aṅkuro na svayaṃ kṛto na para kṛto
parakṛto nobhayakṛto neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto (na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25799958 (0.0):
sa cāyaṃ bījahetuko 'ṅkura utpadyamāno na svayaṃkṛto na parakṛto"
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856524 (0.0):
nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati | sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃ kṛtoa na / parakṛto nobhayakṛto neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494323 (0.0):
cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494333 (0.0):
cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495242 (0.0):
nāmarūpāṅkurasyābhinirvṛttirbhavati || sa cāsau nāmarūpāṅkuro na / svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495251 (0.0):
svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460233 (0.0):
nāmarūpāṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃkṛto na / parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na caikakāraṇādhīno
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472685 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737695 (0.0):
sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto (ŚālSū, Vaidya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737709 (0.0):
105) neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na caikakāraṇādhīno
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963199 (0.0):
nāmarūpāṅkurasyābhinirvṛttir bhavati | sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃkṛto / na parakṛto nobhayakṛto neśvarādinirmito na kālapariṇāmito na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768268 (5.960):
abhinirvṛttir bhavati | sa ca nāma rūpa aṅkuro na svayaṃ kṛto na para kṛto / na + ubhaya kṛto na + īśvara ādi nirmito na kāla pariṇāmito na ca +
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117495 (0.045):
sa ca nāmarūpâṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nôbhayakṛto nêśvarâdinirmito
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676764 (0.050):
'ityeṣa prakṛtikṛtaḥ'; ityādi / ārabhyata ityārambhaḥ / prakṛtikṛta iti / pradhānakṛtaḥ, neśvarādikṛta ityarthaḥ / lokatrayaṃ triguṇātmakaṃ bhavati,
caikakāraṇādhḥno) nāpyahetusamutpannaḥ | atha punaḥ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22579782 (0.037):
ityevaṃ pravartate tadobhayoḥ pakṣayorasiddhiḥ, yadā tu / kāryānyatveprayatnāhetutvamanupalabdhikāraṇopapatteḥ 38""
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856523 (0.042):
parakṛto nobhayakṛto neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na / caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ | atha ca mātāpitṛsaṃyogād,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472691 (0.042):
nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na / caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737708 (0.042):
105) neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na caikakāraṇādhīno
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4528076 (0.044):
nobhayakṛtastadubhayonirīhakatvāt / nāhetusamutpanno bījapratyayānāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494340 (0.047):
kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto nākāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaśca | / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamavāyādbije nirudhyamāne
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6327651 (0.062):
paryeti, na parakṛtaṃ, na svayaṃkṛtaṃ ca parakṛtaṃ ca, na / svayaṃkārāparakārāhetusamutpannaṃ | na ito bahirdhānyaṃ śāstāraṃ paryeṣate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25799962 (0.064):
nobhayakṛto nāpyahetusamutpanno niśvarakālāṇuprakṛtisvabhāvasaṃbhūtaḥ iti"
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyād bḥje nirudhyamāne
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472570 (0.0):
dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472696 (0.0):
caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736475 (0.0):
dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494349 (1.192):
kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto nākāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaśca | / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamavāyādbije nirudhyamāne
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12556256 (0.003):
prajñāpāramitā / na pṛthivyaptejovāyvākāśaparyāpannā prajñāpāramitā / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12565981 (0.003):
nārūpyadhātumālambate / na pratītyasamutpādamālambate / na / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātūnālambate / na satyaṃ na mṛṣāṃ ālambate / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12566429 (0.003):
kalpayati na vikalpayati / na mṛṣā kalpayati na vikalpayati / na / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātuṃ kalpayati na vikalpayati / na saṃyogaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567806 (0.003):
jīvapudgaladhātvāyatananiśrito bhavati, na / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānenaivasaṃjñānāsaṃjñāyatananiśrito bhavati, na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568780 (0.003):
/ na dhātvāyatanaiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātubhiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12569971 (0.003):
pudgalajīvasaṃjñāyāṃ pratiṣṭhate / na pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātau
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494220 (0.004):
svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494573 (0.004):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736891 (0.004):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116791 (0.004):
yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962537 (0.004):
| ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad / idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23919204 (0.004):
gṛhapate
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404808 (0.004):
atha nirākāre lakṣabandhaṃ kartuṃ na śaknoti, tadā / pṛthivyaptejovāyvākāśamanobuddhyātmāvyaktapuruṣāṇāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ dhyātvā
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratḥtyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494357 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamavāyādbije nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736535 (0.025):
bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tataḥ savaṣāṃ / samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494227 (0.027):
pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthividhāturbījasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472708 (0.038):
caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt / bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514747 (0.047):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | / bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494279 (0.060):
evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tatasteṣāṃ sarveṣāṃ / samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518180 (0.061):
tasmādeva sūtre atha punaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśartudhātusamavāyād bīje / nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati ityuktam | 'atha punaḥ' iti tu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472630 (0.061):
avikalā bhavanti, tadā sarveṣāṃ (Bcp 270) samavāyāt bīje nirudhyamāne / aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116776 (0.062):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetûpanibandho draṣṭavyaḥ ||katham / ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayôpanibandho draṣṭavyêti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514762 (0.062):
pṛthivyādi ca kālaśca | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ | bījaṃ pṛthivyādau kiṃ hitaṃ kṛtvā hetoḥ pratyayaṃ matamiti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494202 (0.064):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472553 (0.064):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ // / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736459 (0.064):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460334 (0.064):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738020 (0.064):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494362 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | evaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472713 (0.0):
bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ / katamaiḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738026 (0.0):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522460 (0.006):
tucchaśūnyādiniḥ sāraḥ / tasmāt tatrādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460339 (0.021):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736773 (0.023):
atastatsadṛśānuprabandhataśceti || evaṃ bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ / pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856825 (0.024):
tatrādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495512 (0.024):
(MŚālSū, Vaidya 114) tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ / kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ pañcabhiḥ? yaduta na śāśvatataḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117747 (0.024):
tan nâdhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇair draṣṭavyaḥ || / katamaiḥ pañcabhiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963431 (0.024):
tan nādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇair draṣṭavyaḥ || / katamaiḥ pañcabhiḥ | na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ |
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420626 (0.027):
[bāhyaḥ] pratītyasamutpādaḥ katamaiḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ / [na]
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768510 (0.030):
tan na + ādhyātmikaḥ pratītya samutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇair draṣṭavyaḥ || / katamaiḥ pañcabhiḥ | na śāśvatato na + ucchedato na saṃkrāntitaḥ |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738154 (0.034):
vipāko 'nubhūyate | atastatsadṛśānuprabandhataśca || evamādhyātmikaḥ / pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460459 (0.042):
vipāko 'nubhūyate / atastatsadṛśānuprabandhataḥ / evamādhyātmikaḥ / pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ [kāraṇaiḥ ākāraiḥ] draṣṭavyaḥ // iti vistaraḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514746 (0.051):
phalaparyantaṃ prādurbhavati | evaṃ bāhyapratītyasamutpādaḥ / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | / bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472814 (0.054):
atastatsadṛśānuprabandhataśceti / evaṃ bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ / kāraṇairdraṣṭavyaḥ // iti /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518761 (0.059):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855703 (0.060):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494567 (0.060):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518715 (0.060):
evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ | / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parīttahetuto
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856834 (0.0):
tatrādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ / pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494373 (0.0):
tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ / pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495522 (0.0):
kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ pañcabhiḥ? yaduta na śāśvatataḥ, / nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parittahetutaḥ vipulaphalābhinirvṛttitaḥ,
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420633 (0.0):
[bāhyaḥ] pratītyasamutpādaḥ katamaiḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ / [na] / svayaṃ śāśvatato nocchedato na saṃkrāntito na svayaṃbhūhetutaḥ na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460349 (0.0):
tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ / / katamaiḥ pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472724 (0.0):
tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ / katamaiḥ / pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738035 (0.0):
tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768517 (0.0):
tan na + ādhyātmikaḥ pratītya samutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇair draṣṭavyaḥ || / katamaiḥ pañcabhiḥ | na śāśvatato na + ucchedato na saṃkrāntitaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963437 (0.0):
tan nādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇair draṣṭavyaḥ || / katamaiḥ pañcabhiḥ | na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494365 (5.960):
tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ / pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856924 (0.006):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ | parīttaṃ karma kriyate, vipulaḥ phalavipāko
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460428 (0.006):
jātyantare 'bhinirvartante / ato na saṃkrāntitaḥ / kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ karma kriyate, vipulaphalavipāko
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738122 (0.006):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117753 (0.015):
tan nâdhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇair draṣṭavyaḥ || / katamaiḥ pañcabhiḥ | / na śāśvatato nôcchedato na saṃkrāntitaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494434 (0.026):
kathaṃ na saṃkrāntitaḥ? visadṛśo bījādaṅkura ityato na saṃkrāntitaḥ || / kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495606 (0.026):
ato na saṃkrāntitaḥ || kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472783 (0.026):
saṃkrāntitaḥ? visadṛśo bījādaṅkura iti / ato na saṃkrāntitaḥ / kathaṃ / parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttabījamupyate,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736740 (0.026):
na saṃkrāntitaḥ || kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768604 (0.026):
jāty antare * abhinirvartante | ato na saṃkrāntitaḥ || / kathaṃ parītta hetuto vipula phala abhinirvṛttitaḥ parīttaṃ karma kriyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963523 (0.026):
jātyantare 'bhinirvartante | ato na saṃkrāntitaḥ || / kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ parīttaṃ karma kriyate |
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśca | kathaṃ na śāśvatata
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856840 (0.0):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ / parīttahetuvipulaphalābhinirvṛttitastatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856941 (0.0):
'nubhūyate | ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ | kathaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494377 (0.0):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495624 (0.0):
parīttaṃ karma kriyate, vipulaphalavipāko 'nubhūyate, ataḥ parittahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460354 (0.0):
katamaiḥ pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, / parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśceti /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460445 (0.0):
'nubhūyate / ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472732 (0.0):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti / kathaṃ na śāśvatat
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472800 (0.0):
vipulaphalānyabhinirvartayatīti / ataḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736757 (0.0):
parīttaṃ bījamupyate, vipulaphalamabhinirvartayatīti | ataḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738040 (0.0):
pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttataḥ, tatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738139 (0.0):
'nubhūyate | ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963446 (0.0):
parīttahetuno vipulaphalābhinirvṛttitas tatsadṛśānuprabandhataś ceti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768525 (0.001):
parītta hetuno vipula phala abhinirvṛttitas tat sadṛśa anuprabandhataś ca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856926 (0.006):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ | parīttaṃ karma kriyate, vipulaḥ phalavipāko
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460430 (0.006):
jātyantare 'bhinirvartante / ato na saṃkrāntitaḥ / kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ karma kriyate, vipulaphalavipāko
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738124 (0.006):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ karma kriyate, vipulaḥ phalavipāko
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495529 (0.016):
nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parittahetutaḥ vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, / tatsadṛśānubandhataśceti | kathaṃ na śāśvatataḥ? yasmādanye maraṇāntikāḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494435 (0.024):
kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494453 (0.024):
parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānubandhataḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472784 (0.024):
saṃkrāntitaḥ? visadṛśo bījādaṅkura iti / ato na saṃkrāntitaḥ / kathaṃ / parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttabījamupyate,
iti? yasmādanyo 'ṅkuraḥ anyadbījam | na ca ya evāṅkuraḥ tadeva bījam | na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494393 (0.0):
śāśvatata iti? yasmādanyo 'ṅkuro 'nyadbījam, na ca yadeva bījaṃ sa
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518238 (0.0):
hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ | ityuktam | / 'śāśvatato na' iti yasmādanyadbījam, anyo 'ṅkuraḥ, na ca ya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472734 (5.960):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti / kathaṃ na śāśvatat / iti? yasmādanyo 'ṅkuro 'nyadvījam, na ca yadeva bījaṃ sa evāṅkuraḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518250 (0.020):
'śāśvatato na' iti yasmādanyadbījam, anyo 'ṅkuraḥ, na ca ya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472741 (0.024):
iti? yasmādanyo 'ṅkuro 'nyadvījam, na ca yadeva bījaṃ sa evāṅkuraḥ /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494413 (0.032):
śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472759 (0.032):
kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro niṣpadyate,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736717 (0.032):
pūrvaniruddhād bījādaṅkuro niṣpadyate | nāpyaniruddhāt | api ca bījaṃ ca
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3651880 (0.056):
indriyādimayo 'rtharūpaprakāśasya kāraṇaṃ bhavet bījamivāṅkurasya / na ca / aṅkuro bījāpekṣo 'ṅkurātmā , tato yadi na prakāśātmā sa syāt prāgiva
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25835604 (0.057):
karmaphalādyabhāvaprasaṅgāt | evaṃ tāvad yadeva bījaṃ sa eva aṅkuraḥ iti / na yujyate | na ca anyadapi tattasmāt | nāpi bījādaṅkurasyānyatvam,
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420659 (0.058):
svayaṃ śāśvatataḥ / yasmādvījāṅkurau visadṛśau / na caivaṃ yadvījaṃ sa / evāṅkura [iti] / evaṃ hi bījaṃ niruddhyate / aṅkura utpadyate / kathaṃ
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3671664 (0.062):
yadi bījasyāṅkuraḥ svbhāvastarhi aṅkura eva na bījaṃ syāt kiṃcit
ca niruddhādbījādaṅkura utpadyate nāpyaniruddhāt | bījaṃ punarnirudhyate,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518250 (0.009):
evāṅkurāstadeva bījam, bījamevāpi nāṅkuraḥ | aniruddhād bījādapi aṅkuro
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494414 (0.023):
śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472763 (0.023):
kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro niṣpadyate,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518275 (0.027):
niṣpadyate nācāpyaniruddhād | api tu bījād niruddhāt tasminneva samaye / 'ṅkuro utpadyate | ato nocchedataḥ | na saṃkrāntitaḥ iti tu bījāṅkurau tu
Nagarjuna: Lokatitastava (naglok_u.htm.txt) 28759345 (0.036):
na cāvinaṣṭāt svapnena tulyotpattir matā tava || NagLok_17 / na niruddhān nāniruddhād bījād aṅkurasaṃbhavaḥ |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736720 (0.036):
pūrvaniruddhād bījādaṅkuro niṣpadyate | nāpyaniruddhāt | api ca bījaṃ ca
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494395 (0.036):
śāśvatata iti? yasmādanyo 'ṅkuro 'nyadbījam, na ca yadeva bījaṃ sa / evāṅkuraḥ | atha ca punarbījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate | ato na
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26515959 (0.039):
na vinaṣṭād bījād aṅkura utpadyate iti tasmān nābhāvād bhāvotpattir
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22570701 (0.039):
na vinaṣṭād bījādaṅkura utpadyate iti tasmānnābhāvād bhāvotpattiriti // 17
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518266 (0.046):
tasmān na śāśvatato, na cocchedāditi na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro / niṣpadyate nācāpyaniruddhād | api tu bījād niruddhāt tasminneva samaye
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472745 (0.047):
athavā punaḥ bījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate / ato na śāśvatataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19466741 (0.047):
catuḥstave 'pyuktam / niruddhādvāniruddhādvā bījādaṅkurasaṃbhavaḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1993521 (0.050):
utpadyante | tatra bījādaṅkura utpadyate na tu tuṣādibhyaḥ | evaṃ
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420660 (0.054):
svayaṃ śāśvatataḥ / yasmādvījāṅkurau visadṛśau / na caivaṃ yadvījaṃ sa / evāṅkura [iti] / evaṃ hi bījaṃ niruddhyate / aṅkura utpadyate / kathaṃ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 998323 (0.059):
na vāvinaṣṭāsvapnena tulyotpattirmatā tava // / niruddhādvāniruddhādvā bījādaṅkura saṃbhavaḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3651880 (0.060):
indriyādimayo 'rtharūpaprakāśasya kāraṇaṃ bhavet bījamivāṅkurasya / na ca / aṅkuro bījāpekṣo 'ṅkurātmā , tato yadi na prakāśātmā sa syāt prāgiva
tadaivāṅkuraścotpadyate | tasmānna śāśvatataḥ | kathaṃ nocchedataḥ? na ca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856875 (0.0):
skandhāḥ prādurbhavanti | ato na śāśvatataḥ | kathaṃ nocchedataḥ? na ca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460381 (0.0):
skandhāḥ, ta eva aupapattyaṃśikāḥ prādurbhavanti / ato na śāśvatataḥ / / kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddheṣu māraṇāntikeṣu skandheṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472753 (0.0):
iti? yasmādanyo 'ṅkuro 'nyadvījam, na ca yadeva bījaṃ sa evāṅkuraḥ / / athavā punaḥ bījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate / ato na śāśvatataḥ /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738077 (0.0):
samaye aupapattyaṃśikāḥ skandhāḥ prādurbhavanti | ato na śāśvatataḥ || / kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddheṣu māraṇāntikeṣu skandheṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768559 (0.0):
aupapatty aṃśikāḥ skandhāś ca prādur bhavanti | ato na śāśvatataḥ || / kathaṃ na + ucchedataḥ | na ca niruddheṣu skandheṣu aupapatty aṃśikāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963480 (0.0):
aupapattyaṃśikāḥ skandhāś ca prādurbhavanti | ato na śāśvatataḥ || / kathaṃ nocchedataḥ | na ca niruddheṣu skandheṣu aupapattyaṃśikāḥ skandhāḥ
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420666 (5.960):
svayaṃ śāśvatataḥ / yasmādvījāṅkurau visadṛśau / na caivaṃ yadvījaṃ sa / evāṅkura [iti] / evaṃ hi bījaṃ niruddhyate / aṅkura utpadyate / kathaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494404 (0.005):
śāśvatata iti? yasmādanyo 'ṅkuro 'nyadbījam, na ca yadeva bījaṃ sa / evāṅkuraḥ | atha ca punarbījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate | ato na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495559 (0.007):
na | ato hetorna śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420633 (0.033):
[bāhyaḥ] pratītyasamutpādaḥ katamaiḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ / [na] / svayaṃ śāśvatato nocchedato na saṃkrāntito na svayaṃbhūhetutaḥ na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494415 (0.041):
niṣpadyate, nāpyaniruddhādbījāt | api ca bījaṃ ca nirudhyate, tasminneva / samaye 'ṅkura utpadyate, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856830 (0.048):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495519 (0.048):
kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ pañcabhiḥ? yaduta na śāśvatataḥ, / nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parittahetutaḥ vipulaphalābhinirvṛttitaḥ,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460344 (0.048):
katamaiḥ pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472718 (0.048):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736669 (0.048):
pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parīttahetuto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768515 (0.048):
katamaiḥ pañcabhiḥ | na śāśvatato na + ucchedato na saṃkrāntitaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963436 (0.048):
katamaiḥ pañcabhiḥ | na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472763 (0.054):
nāpyaniruddhādbījāt, api ca, bījaṃ ca nirudhyate, tasminneva samaye 'ṅkura / utpadyate, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat / ato nocchedataḥ / kathaṃ na
pūrvaniruddhād bījādaṅkuro niṣpadyate | nāpyaniruddhāt | api ca bījaṃ ca
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494414 (0.0):
śāśvatataḥ || kathaṃ punarnocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518267 (0.0):
tasmān na śāśvatato, na cocchedāditi na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472762 (0.0):
kathaṃ nocchedataḥ? na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro niṣpadyate,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736694 (0.032):
iti? yasmādanyo 'ṅkuraḥ anyadbījam | na ca ya evāṅkuraḥ tadeva bījam | na / ca niruddhādbījādaṅkura utpadyate nāpyaniruddhāt | bījaṃ punarnirudhyate,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518250 (0.032):
evāṅkurāstadeva bījam, bījamevāpi nāṅkuraḥ | aniruddhād bījādapi aṅkuro
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518274 (0.037):
tasmān na śāśvatato, na cocchedāditi na ca pūrvaniruddhādbījādaṅkuro / niṣpadyate nācāpyaniruddhād | api tu bījād niruddhāt tasminneva samaye
Nagarjuna: Lokatitastava (naglok_u.htm.txt) 28759345 (0.042):
na niruddhān nāniruddhād bījād aṅkurasaṃbhavaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494395 (0.051):
śāśvatata iti? yasmādanyo 'ṅkuro 'nyadbījam, na ca yadeva bījaṃ sa / evāṅkuraḥ | atha ca punarbījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate | ato na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472745 (0.051):
athavā punaḥ bījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate / ato na śāśvatataḥ /
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420664 (0.062):
evāṅkura [iti] / evaṃ hi bījaṃ niruddhyate / aṅkura utpadyate / kathaṃ / nocchedataḥ / na pūrvaniruddhāddhījādaṅkuro niṣpadyate /
nirudhyate, tasminneva samaye aṅkura utpadyate tulādaṇḍonnāmāvanāmavat |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494421 (0.0):
niṣpadyate, nāpyaniruddhādbījāt | api ca bījaṃ ca nirudhyate, tasminneva / samaye 'ṅkura utpadyate, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495588 (0.0):
tasminneva samaye aupapattikāśca skandhāḥ punarbhavanti, prādurbhavanti, / tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ || kathaṃ na saṃkrāntita iti?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522547 (0.0):
skandhā prārdubhavanti, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460408 (0.0):
skandhāḥ prādurbhavanti, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat / ato nocchedataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472770 (0.0):
nāpyaniruddhādbījāt, api ca, bījaṃ ca nirudhyate, tasminneva samaye 'ṅkura
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738103 (0.0):
skandhāḥ prādurbhavanti tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963502 (0.0):
nirudhyante aupapattyaṃśikāś ca prādurbhavanti | tulādaṇḍonnāmāvanāmavat |
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 979157 (0.024):
yadā kāryamutpadyate tadaiva kāraṇaṃ nirudhyate, / tulādaṇḍonnāmāvanāmavaditi kutaḥ samakālikatvaprasaṅgaḥ /
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420680 (0.030):
niruddhamatrādvījāttu tatsamaye aṅkura utpadyate / tulādaṇḍanāmonnāmavat /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736699 (0.039):
ca niruddhādbījādaṅkura utpadyate nāpyaniruddhāt | bījaṃ punarnirudhyate,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11930599 (0.040):
śuklaśoṇitavyatiriktāni. bījāṃkuranirodhotpādanyāyenaikasminn eva kṣaṇe / bījaṃ nirudhyate 'ṃkuraś cotpadyate. tulādaṇḍanāmonnāmavan nāśotpādayoḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494395 (0.045):
evāṅkuraḥ | atha ca punarbījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate | ato na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472745 (0.045):
athavā punaḥ bījaṃ nirudhyate, aṅkuraścotpadyate / ato na śāśvatataḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518276 (0.045):
niṣpadyate nācāpyaniruddhād | api tu bījād niruddhāt tasminneva samaye / 'ṅkuro utpadyate | ato nocchedataḥ | na saṃkrāntitaḥ iti tu bījāṅkurau tu
ato nocchedataḥ || kathaṃ na saṃkrāntitaḥ? visadṛśo bījādaṅkura iti | ato
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856911 (0.0):
tulādaṇḍonnābhāvanāmavat candrabimbapratibimbavat | ato nocchedataḥ | / kathaṃ na saṃkrāntitaḥ? visadṛśāḥ sattvanikāyāḥ sabhāgāyāṃ jātyāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494431 (0.0):
samaye 'ṅkura utpadyate, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495593 (0.0):
tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ || kathaṃ na saṃkrāntita iti?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460413 (0.0):
skandhāḥ prādurbhavanti, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat / ato nocchedataḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472780 (0.0):
utpadyate, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat / ato nocchedataḥ / kathaṃ na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738109 (0.0):
skandhāḥ prādurbhavanti tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963505 (0.0):
nirudhyante aupapattyaṃśikāś ca prādurbhavanti | tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | / ato nocchedataḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522548 (0.043):
skandhā prārdubhavanti, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ,
na saṃkrāntitaḥ || kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494438 (0.0):
samaye 'ṅkura utpadyate, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat | ato nocchedataḥ || / kathaṃ na saṃkrāntitaḥ? visadṛśo bījādaṅkura ityato na saṃkrāntitaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495609 (0.0):
visadṛśāt sattvanikāyāt visabhāgāḥ skandhā jātyantareṣvabhinirvartante, / ato na saṃkrāntitaḥ || kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472786 (0.0):
utpadyate, tulādaṇḍonnāmāvanāmavat / ato nocchedataḥ / kathaṃ na / saṃkrāntitaḥ? visadṛśo bījādaṅkura iti / ato na saṃkrāntitaḥ / kathaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117838 (0.0):
visadṛśāt satvanikāyād dhi sabhāgāḥ skandhā jātyantare 'bhinirvartante | / ato na saṃkrāntitaḥ || / kathaṃ parīttahetuto vipulaphalâbhinirvṛttitaḥ parīttaṃ karma
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768607 (0.0):
jāty antare * abhinirvartante | ato na saṃkrāntitaḥ || / kathaṃ parītta hetuto vipula phala abhinirvṛttitaḥ parīttaṃ karma kriyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963526 (0.0):
jātyantare 'bhinirvartante | ato na saṃkrāntitaḥ || / kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ parīttaṃ karma kriyate |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856938 (5.960):
'nubhūyate | ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ | kathaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494450 (5.960):
bījamupyate(vyāptitvāt - avyā) vipulaṃ phalamabhinirvartayati, ityataḥ / parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānubandhataḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460441 (5.960):
'nubhūyate / ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738135 (5.960):
'nubhūyate | ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460350 (0.005):
katamaiḥ pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, / parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśceti /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856926 (0.011):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ | parīttaṃ karma kriyate, vipulaḥ phalavipāko
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460430 (0.011):
jātyantare 'bhinirvartante / ato na saṃkrāntitaḥ / kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ karma kriyate, vipulaphalavipāko
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738124 (0.011):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ karma kriyate, vipulaḥ phalavipāko
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472796 (0.015):
vipulaphalānyabhinirvartayatīti / ataḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494371 (0.026):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472722 (0.026):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti / kathaṃ na śāśvatat
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736673 (0.026):
pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśca | kathaṃ na śāśvatata
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738034 (0.026):
pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttataḥ, tatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856833 (0.043):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ / parīttahetuvipulaphalābhinirvṛttitastatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ
parīttaṃ bījamupyate, vipulaphalamabhinirvartayatīti | ataḥ parīttahetuto
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494439 (0.0):
kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ / bījamupyate(vyāptitvāt - avyā) vipulaṃ phalamabhinirvartayati, ityataḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472796 (0.011):
parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttabījamupyate,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494449 (0.014):
bījamupyate(vyāptitvāt - avyā) vipulaṃ phalamabhinirvartayati, ityataḥ / parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānubandhataḥ?
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494373 (0.026):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472724 (0.026):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti / kathaṃ na śāśvatat
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736675 (0.026):
pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśca | kathaṃ na śāśvatata
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856926 (0.031):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ | parīttaṃ karma kriyate, vipulaḥ phalavipāko
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460430 (0.031):
jātyantare 'bhinirvartante / ato na saṃkrāntitaḥ / kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ karma kriyate, vipulaphalavipāko
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738124 (0.031):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ karma kriyate, vipulaḥ phalavipāko
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460350 (0.050):
parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśceti /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495621 (0.051):
parīttaṃ karma kriyate, vipulaphalavipāko 'nubhūyate, ataḥ parittahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ?
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856840 (0.0):
parīttahetuvipulaphalābhinirvṛttitastatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856941 (0.0):
'nubhūyate | ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ | kathaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494377 (0.0):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495624 (0.0):
parīttaṃ karma kriyate, vipulaphalavipāko 'nubhūyate, ataḥ parittahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460354 (0.0):
parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśceti /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460445 (0.0):
'nubhūyate / ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472728 (0.0):
pañcabhiḥ? na śāśvatato nocchedato na saṃkrāntitaḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti / kathaṃ na śāśvatat
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472801 (0.0):
vipulaphalānyabhinirvartayatīti / ataḥ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472808 (0.0):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ / bījamupyate tādṛśaṃ phalamabhinirvartayatīti /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736679 (0.0):
pañcabhiḥ? na śāśvatataḥ, nocchedataḥ, na saṃkrāntitaḥ, parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśca | kathaṃ na śāśvatata
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738139 (0.0):
'nubhūyate | ataḥ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963446 (0.0):
parīttahetuno vipulaphalābhinirvṛttitas tatsadṛśānuprabandhataś ceti ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856926 (5.960):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ | parīttaṃ karma kriyate, vipulaḥ phalavipāko
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494457 (5.960):
bījamupyate(vyāptitvāt - avyā) vipulaṃ phalamabhinirvartayati, ityataḥ / parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānubandhataḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460430 (5.960):
jātyantare 'bhinirvartante / ato na saṃkrāntitaḥ / kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ karma kriyate, vipulaphalavipāko
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738124 (5.960):
jātimabhinirvartayanti | ato na saṃkrāntitaḥ | kathaṃ parīttahetuto / vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ karma kriyate, vipulaḥ phalavipāko
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768524 (0.001):
parītta hetuno vipula phala abhinirvṛttitas tat sadṛśa anuprabandhataś ca
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494435 (0.015):
kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495607 (0.015):
ato na saṃkrāntitaḥ || kathaṃ parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472784 (0.015):
saṃkrāntitaḥ? visadṛśo bījādaṅkura iti / ato na saṃkrāntitaḥ / kathaṃ / parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ? parīttabījamupyate,
bījamupyate, tādṛśaṃ phalamabhinirvartayatīti | / atastatsadṛśānuprabandhataśceti || evaṃ bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494466 (0.0):
parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ || kathaṃ tatsadṛśānubandhataḥ? / yādṛśaṃ bījamupyate tādṛśaṃ phalamabhinirvartayati, ityataḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472812 (0.0):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ / kathaṃ tatsadṛśānuprabandhataḥ? yādṛśaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738151 (0.021):
vipāko 'nubhūyate | atastatsadṛśānuprabandhataśca || evamādhyātmikaḥ / pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ ||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26836786 (0.024):
na kopi kasyacit kiṃcit % karoty atra hitāhite // BrP_136.19 // / yādṛśaṃ copyate bījaṃ $ phalaṃ bhavati tādṛśam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11108097 (0.024):
na kopi kasyacit kiṃcit karoty atra hitāhite // BrP_136.19 // / yādṛśaṃ copyate bījaṃ phalaṃ bhavati tādṛśam /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460457 (0.028):
vipāko 'nubhūyate / atastatsadṛśānuprabandhataḥ / evamādhyātmikaḥ / pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ [kāraṇaiḥ ākāraiḥ] draṣṭavyaḥ // iti vistaraḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518318 (0.030):
tasmāt parīttahetormahāphalābhinirvṛtiḥ | sadṛśānuprabodhād iti tu yādṛśaṃ / bījamupyate tādṛśameva phalābhinirvṛtiriti | atastatsadṛśānuprabandhaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856840 (0.063):
parīttahetuvipulaphalābhinirvṛttitastatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ / na śāśvatataḥ? yasmādanye māraṇāntikāḥ skandhāḥ, anye aupapattyaṃśikāḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494377 (0.063):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti | kathaṃ na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460354 (0.063):
parīttahetuto vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśceti / / kathaṃ na śāśvatataḥ? yasmādanye māraṇāntikāḥ skandhāḥ, anye
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472728 (0.063):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ tatsadṛśānuprabandhataśceti / kathaṃ na śāśvatat
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736679 (0.063):
vipulaphalābhinirvṛttitaḥ, tatsadṛśānuprabandhataśca | kathaṃ na śāśvatata
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963446 (0.063):
parīttahetuno vipulaphalābhinirvṛttitas tatsadṛśānuprabandhataś ceti || / kathaṃ na śāśvatataḥ | yasmād anye māraṇāntikāḥ skandhā anyae
pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ || / evamādhyātmiko 'pi pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855562 (0.0):
yathoktamāryaśālistambasūtre / evamādhyātmiko 'pi pratītyasamutpādo dvābhyāmeva kāraṇābhyāmutpadyate |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494090 (0.0):
nāpratyaya ityucyate | atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ / kāraṇābhyāmutpadyate | katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472450 (0.0):
/ atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736354 (0.0):
atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738153 (0.017):
vipāko 'nubhūyate | atastatsadṛśānuprabandhataśca || evamādhyātmikaḥ / pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522458 (0.020):
tucchaśūnyādiniḥ sāraḥ / tasmāt tatrādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736663 (0.023):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738024 (0.025):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhirākārairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472816 (0.027):
atastatsadṛśānuprabandhataśceti / evaṃ bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ / kāraṇairdraṣṭavyaḥ // iti /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460459 (0.029):
vipāko 'nubhūyate / atastatsadṛśānuprabandhataḥ / evamādhyātmikaḥ / pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ [kāraṇaiḥ ākāraiḥ] draṣṭavyaḥ // iti vistaraḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590815 (0.035):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavatyahamebhiḥ pratyayairnirvartita iti / / tathādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514669 (0.042):
sambhavakramaḥ kathamavagantavyaḥ? lakṣaṇaṃ katamat? karma ca katamad iti / cet? ucyate | tatra pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpanno
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963429 (0.046):
tan nādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇair draṣṭavyaḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856823 (0.048):
tatrādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495510 (0.048):
(MŚālSū, Vaidya 114) tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ / kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ pañcabhiḥ? yaduta na śāśvatataḥ,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460337 (0.048):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590631 (0.049):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494467 (0.050):
tatsadṛśānubandhataśceti | evaṃ bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ / kāraṇairdraṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494360 (0.051):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472711 (0.051):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ // / tatra bāhyaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ / katamaiḥ
katamābhyāṃ dvābhyām? yadidaṃ hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736358 (0.0):
atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855569 (1.788):
evamādhyātmiko 'pi pratītyasamutpādo dvābhyāmeva kāraṇābhyāmutpadyate | / katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494092 (0.006):
nāpratyaya ityucyate | atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ / kāraṇābhyāmutpadyate | katamābhyāṃ dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472452 (0.006):
/ atha ca punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpadyate /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514677 (0.007):
cet? ucyate | tatra pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāmutpanno / 'vagantavyaḥ | katamābhyāṃ dvābhyām? ucyate? hetūpanibandhataḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590637 (0.022):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590821 (0.022):
tathādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564010 (0.025):
atha punarayaṃ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataśca pratyayopanibandhataśca / / sa punardvividho bāhya ādhyātmikaśca /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564273 (0.026):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590914 (0.026):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516482 (0.039):
katamau dvāviti? ucyate | hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca| tacca
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494566 (0.046):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044546 (0.047):
bhagavān āha: dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ na pratitiṣṭhati. katamābhyāṃ dvābhyāṃ?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518420 (0.050):
dvidhā hetuścapratyaya iti tu ādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo / hetūpanibandhanaḥ pratyayopanibandhanaśca dvayākāro 'vagantavyaḥ | iṣṭa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962547 (0.052):
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ || / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti | yo 'yaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24040018 (0.062):
yacca pitā jīvitādvyaparopito yaccārhanniti / / dvābhyāṃ kāraṇābhyāmiti vaktavyam / / dvābhyāṃ vā mukhābhyāṃ paribhāṣitaḥ /"
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? / yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti |
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24838180 (0.0):
saṃkleśasyānuvyavahārahetuḥ / avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvajjātipratyayaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855575 (0.0):
katamābhyāṃ dvābhyām? hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca | / tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ?
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2055782 (0.0):
dharmasthitijñānam | yathā jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ yāvadavidyāpratyayāḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494488 (0.0):
(MŚālSū, Vaidya 110) tatra punaścādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116695 (0.0):
hetûpanibandhaḥ katamaḥ | / yad idam avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767481 (0.0):
ādhyātmikasya pratītya samutpādasya hetu upanibandhaḥ katamaḥ | yad idam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962439 (0.0):
tatra pratītyasamutpādaḥ śālistambasūtre 'bhihitaḥ | tatrādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ | yad idam avidyāpratyayāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962446 (0.0):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ | yad idam avidyāpratyayāḥ / saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | avidyā cen nābhaviṣyan
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564204 (0.0):
tatrāsya hetūpanibandho yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvajjātipratyayaṃ / jarāmaraṇādaya udapatsyanta /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590832 (0.0):
tathādhyātmikaḥ pratītyasamutpādo dvābhyāṃ kāraṇābhyāṃ bhavati / hetūpanibandhataḥ pratyayopanibandhataśca / / tatrāsya hetūpanibandho yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvajjātipratyayaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24013884 (0.007):
kathaṃ puna rvidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvat jātipratyayaṃ jarāmaraṇāmi"ti"
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564274 (0.014):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590915 (0.014):
so 'yamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ / / atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222344 (0.014):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati | nānyatrajātipratyayaṃ jarāmaraṇam | / yāvad avidyāyāṃ satyāṃ saṃskārā bhavanti | nānyatrāvidyāpratyayāḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11932342 (0.016):
ity etāvad eva brūyāt. avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvaj jātipratyayā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514677 (0.018):
'vagantavyaḥ | katamābhyāṃ dvābhyām? ucyate? hetūpanibandhataḥ / pratyayopanibandhataśca | sa ca pratītyasamutpādo bāhya ādhyātmikaśca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045891 (0.023):
evamavidyāpratyayāḥ saṃskārā api viviktāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānamapi, / yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇam api viviktam / evameva āyuṣman śāriputra
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332960 (0.024):
syāt | tadabhāvāṭ ṣaḍāyatanaṃ na syāt | evaṃ yāvaj jātipratyayaṃ / jarāmaraṇaṃ na syāt | tataś ca saṃsārapravṛttir eva na syāt |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494103 (0.026):
bāhyaśca ādhyātmikaśca || / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472463 (0.026):
pratyayopanibandhataśca / so 'pi dvividho draṣṭavyaḥ bāhyaścādhyātmikaśca / / tatra bāhyasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ katamaḥ? yadidaṃ
avidyā cennābhaviṣyat, naiva saṃskārāḥ prajñāsyante | evaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855635 (0.0):
evamasya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati | avidyā / cennābhaviṣyannaiva saṃskārāḥ prajñāsyante | evaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494495 (0.0):
yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti | avidyā cennābhaviṣyat, naivaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590839 (0.0):
tatrāsya hetūpanibandho yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvajjātipratyayaṃ / jarāmaraṇādīti avidyā cennābhaviṣyannaiva saṃskārā ajaniṣyanta /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962454 (1.788):
saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | avidyā cen nābhaviṣyan
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518631 (0.019):
'avidyā yadi nādau syād' iti tu yadi avidyā cennābhaviṣyan naiva saṃskārāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116696 (0.020):
yad idam avidyāpratyayāḥ saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | / avidyā cen nâbhaviṣyan nâiva saṃskārāḥ prājñāsyanta |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767482 (0.028):
a vidyā pratyayāḥ saṃskārā yāvaj jāti pratyayaṃ jarā maraṇam iti | a vidyā / cen na + abhaviṣyan na + eva saṃskārāḥ prājñāsyanta | evaṃ yāvad yadi
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2055779 (0.037):
dharmasthitijñānam | yathā jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ yāvadavidyāpratyayāḥ
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332961 (0.049):
syāt | tadabhāvāṭ ṣaḍāyatanaṃ na syāt | evaṃ yāvaj jātipratyayaṃ / jarāmaraṇaṃ na syāt | tataś ca saṃsārapravṛttir eva na syāt |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222344 (0.055):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati | nānyatrajātipratyayaṃ jarāmaraṇam | / yāvad avidyāyāṃ satyāṃ saṃskārā bhavanti | nānyatrāvidyāpratyayāḥ
yāvajjātiścennābhaviṣyat, jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855640 (0.0):
cennābhaviṣyannaiva saṃskārāḥ prajñāsyante | evaṃ / yāvajjātiścennābhaviṣyajjarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | athavā,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494508 (0.0):
pañcānāṃ prādurbhāvo jātiriti), tatra jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962462 (0.013):
naiva saṃskārāḥ prājñāsyanta | evaṃ yāvad yadi jātir nābhaviṣyan na / jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494496 (0.015):
yāvajjātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti | avidyā cennābhaviṣyat, naivaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590846 (0.020):
evaṃ yāvajjātiḥ / / jātiścennābhaviṣyannaiva jarāmaraṇādaya utpatsyanta /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767492 (0.034):
cen na + abhaviṣyan na + eva saṃskārāḥ prājñāsyanta | evaṃ yāvad yadi / jātir na + abhaviṣyan na jarā maraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām a vidyāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116708 (0.047):
evaṃ yāvad yadi jātir nâbhaviṣyan na jarāmaraṇaṃ prājñāsyata |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767482 (0.048):
a vidyā pratyayāḥ saṃskārā yāvaj jāti pratyayaṃ jarā maraṇam iti | a vidyā / cen na + abhaviṣyan na + eva saṃskārāḥ prājñāsyanta | evaṃ yāvad yadi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962447 (0.049):
saṃskārā yāvaj jātipratyayaṃ jarāmaraṇam iti | avidyā cen nābhaviṣyan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 752338 (0.062):
bhavo no bhagavann anyā jātir anyā māyā jātir eva māyā māyaiva jātiḥ no / bhagavann anyaj jarāmaraṇam anyā māyā jarāmaraṇam eva māyā māyaiva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15092116 (0.062):
jātir eva māyā māyaiva jātiḥ, na bhagavann anyaj jarāmaraṇam anyā māyā,
satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ sattyāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855649 (0.0):
yāvajjātiścennābhaviṣyajjarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | athavā, / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494511 (0.0):
pañcānāṃ prādurbhāvo jātiriti), tatra jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha ca / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavatīti | tatrāvidyāyā naivaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736866 (0.0):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116717 (0.0):
evaṃ yāvad yadi jātir nâbhaviṣyan na jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | / atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116763 (0.0):
ahaṃ jātyā nirvṛttêti |atha ca satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962471 (0.0):
jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962512 (0.0):
jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām / avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvaj
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767506 (0.009):
jātir na + abhaviṣyan na jarā maraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767539 (0.010):
na + evaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518694 (0.028):
atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārādyabhinirvṛttirbhavati, prādurbhāvaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767548 (0.029):
saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ / jarā maraṇasya + abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855691 (0.035):
rbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494553 (0.035):
jātyābhinirvartita iti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222337 (0.048):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati | nānyatrajātipratyayaṃ jarāmaraṇam |
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati | tatra avidyāyā naivaṃ bhavati - ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855659 (0.0):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati | atrāvidyāyā naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494519 (0.0):
satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavatīti | tatrāvidyāyā naivaṃ / bhavati - ahaṃ saṃskārānabhinirvartayāmīti | punaḥ sarvasaṃskārāṇāmapyevaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962473 (0.0):
jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir / bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962480 (0.0):
bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati | / tatrāvidyāyā naivaṃ bhavati | ahaṃ saṃskārān abhinirvartayāmīti |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590856 (0.0):
jātiścennābhaviṣyannaiva jarāmaraṇādaya utpatsyanta / / tatrāvidyāyā naivaṃ bhavatyahaṃ saṃskārānabhinirvartayāmīti /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855652 (0.004):
satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati | atrāvidyāyā naivaṃ bhavati ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855692 (0.015):
rbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494555 (0.015):
saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736867 (0.015):
saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767515 (0.015):
saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ / jarā maraṇasya + abhinirvṛttir bhavati | tatra + a vidyāyā na + evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767548 (0.015):
saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ / jarā maraṇasya + abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962513 (0.015):
avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvaj / jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116719 (0.021):
atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | / evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyâbhinirvṛttir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116764 (0.021):
evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyâbhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ ||
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396625 (0.053):
jighatsāmapekṣya bhojane // ākṣepakāraṇaṃ vidūraḥ pratyayaḥ / tadyathā / avidyā jarāmaraṇasya // abhinirvṛttikāraṇamāsannaḥ pratyayaḥ / tadyathā
saṃskārānabhinirvartayāmīti | saṃskārāṇāmapi naivaṃ bhavati - / vayamavidyayā abhinirvatitā iti | evaṃ yāvajjāterapi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855660 (0.0):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati | atrāvidyāyā naivaṃ bhavati ahaṃ / saṃskārānabhinirvartayāmīti | saṃskārāṇāmapi naivaṃ bhavati
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855669 (0.0):
saṃskārānabhinirvartayāmīti | saṃskārāṇāmapi naivaṃ bhavati / vayamavidyayābhinirvartitā iti | evaṃ yāvajjāterapi naivaṃ bhavati ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767518 (0.0):
jarā maraṇasya + abhinirvṛttir bhavati | tatra + a vidyāyā na + evaṃ / bhavati | ahaṃ saṃskārān abhinirvartayāmi + iti | saṃskārāṇām apy evaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962483 (0.0):
tatrāvidyāyā naivaṃ bhavati | ahaṃ saṃskārān abhinirvartayāmīti | / saṃskārāṇām apy evaṃ na bhavati | vayam avidyayābhinirvṛttā iti | evaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590857 (0.0):
tatrāvidyāyā naivaṃ bhavatyahaṃ saṃskārānabhinirvartayāmīti / / saṃskārāṇāmapi naivaṃ bhavati vayamavidyayā nirvartitā iti /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590865 (0.0):
tatrāvidyāyā naivaṃ bhavatyahaṃ saṃskārānabhinirvartayāmīti / / saṃskārāṇāmapi naivaṃ bhavati vayamavidyayā nirvartitā iti /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494524 (0.010):
satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavatīti | tatrāvidyāyā naivaṃ / bhavati - ahaṃ saṃskārānabhinirvartayāmīti | punaḥ sarvasaṃskārāṇāmapyevaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767525 (0.042):
bhavati | vayam a vidyayā + abhinirvṛttā iti | evaṃ yāvaj jātyā na + evaṃ / bhavati | ahaṃ jarā maraṇam abhinirvartayāmi + iti | jarā maraṇasya + api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962490 (0.042):
yāvaj jātyā naivaṃ bhavati | ahaṃ jarāmaraṇam abhinirvartayāmīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855676 (0.051):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavatyahaṃ / jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇābhinirvṛtti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494540 (0.051):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / jātyābhinirvartita iti | atha ca satyāmavidyāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767532 (0.051):
bhavati | ahaṃ jarā maraṇam abhinirvartayāmi + iti | jarā maraṇasya + api / na + evaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām a vidyāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962497 (0.051):
jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28234584 (0.052):
kṛtitvādijāteḥ śakyatāvcdedakatāvacchedakamapyaṅgīkāryamiti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22963981 (0.054):
paryāyeṇa yo jāter anutpādo na sā jātiḥ, jarāmaraṇam āyuṣmañ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25820383 (0.055):
ahetukamajātasya syājjarāmaraṇaṃ katham || 4 || / jātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti vacanājjātihetukaṃ jarāmaraṇamuktaṃ bhagavatā
Nagarjuna: Madhyamakasastra (Karika only!) (bsa027_u.htm.txt) 6620839 (0.058):
ahetukamajātasya syājjarāmaraṇaṃ katham // Mś_11.4 // / na jarāmaraṇenaiva jātiśca saha yujyate /
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23333760 (0.060):
bhavo yā ca jātir yac ca jarāmaraṇaṃ yaś ca bodhisattvo yā ca
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396338 (0.061):
sattvānabhinirvarttayati pratyayaśca bhavati jarāmaraṇasya // jarāmaraṇaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18680930 (0.061):
. . . . . duḥkhakriyā na bhavet* // / yadi jātijarāmaraṇaṃ na bhavet*
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855678 (0.0):
vayamavidyayābhinirvartitā iti | evaṃ yāvajjāterapi naivaṃ bhavati ahaṃ / jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavatyahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494541 (0.0):
yāvajjāteḥ(skandhaprādurbhāvasya) naivaṃ bhavati - ahaṃ / jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767533 (0.0):
bhavati | vayam a vidyayā + abhinirvṛttā iti | evaṃ yāvaj jātyā na + evaṃ / bhavati | ahaṃ jarā maraṇam abhinirvartayāmi + iti | jarā maraṇasya + api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962498 (0.0):
yāvaj jātyā naivaṃ bhavati | ahaṃ jarāmaraṇam abhinirvartayāmīti |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590869 (0.030):
evaṃ yāvajjātyā api naivaṃ bhavatyahaṃ jarāmaraṇādyabhinirvartayāmīti /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24930454 (0.040):
yo bhagavan jarāmaraṇasyānutpādo na taj jarāmaraṇam, iti hi jarāmaraṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22964005 (0.040):
notpādaḥ, anenāyuṣmañ chāradvatīputra paryāyeṇa yo jarāmaraṇasyānutpādo na / taj jarāmaraṇam.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24933968 (0.044):
yo bhagavan jarāmaraṇasya vyayo na taj jarāmaraṇam, iti hi (ŚsP_II 1_190)
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24933994 (0.044):
jarāmaraṇasya vyayo na taj jarāmaraṇam.
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396338 (0.044):
sattvānabhinirvarttayati pratyayaśca bhavati jarāmaraṇasya // jarāmaraṇaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518677 (0.047):
saṃskārādīnāmapi naivaṃ bhavati vayamavidyādibhyo 'bhinirvartitāḥ | evam / yāvajjarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati vayaṃ jātyādibhirabhinirvartitā iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116739 (0.063):
evaṃ yāvaj jātyā nâivaṃ bhavati | / ahaṃ jarāmaraṇam abhinirvartayāmîti |
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ / saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855681 (0.0):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavatyahaṃ / jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇābhinirvṛtti
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855691 (0.0):
jātyābhinirvartitamiti | atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇābhinirvṛtti / rbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494513 (0.0):
pañcānāṃ prādurbhāvo jātiriti), tatra jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha ca / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavatīti | tatrāvidyāyā naivaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494554 (0.0):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / jātyābhinirvartita iti | atha ca satyāmavidyāyāṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736824 (0.0):
yāvajjātiścennābhaviṣyat, jarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | atha / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ sattyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116716 (0.0):
evaṃ yāvad yadi jātir nâbhaviṣyan na jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | / atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116763 (0.0):
ahaṃ jātyā nirvṛttêti |atha ca satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962470 (0.0):
jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962511 (0.0):
jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494544 (0.006):
jarāmaraṇamabhinirvartayāmīti | jarāmaraṇasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / jātyābhinirvartita iti | atha ca satyāmavidyāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767506 (0.010):
jātir na + abhaviṣyan na jarā maraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām a vidyāyāṃ / saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767548 (0.010):
na + evaṃ bhavati | ahaṃ jātyā nirvṛtta iti |atha ca satyām a vidyāyāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855649 (0.011):
yāvajjātiścennābhaviṣyajjarāmaraṇaṃ na prajñāsyate | athavā, / satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518696 (0.028):
atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārādyabhinirvṛttirbhavati, prādurbhāvaḥ |
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855650 (0.0):
satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati | atrāvidyāyā naivaṃ bhavati ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855697 (0.0):
rbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvajjātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494559 (0.0):
saṃskārāṇāmabhinirvṛttiebhavati prādurbhāva eva, evaṃ yāvat jātyāṃ satyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767507 (0.0):
saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ / jarā maraṇasya + abhinirvṛttir bhavati | tatra + a vidyāyā na + evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767552 (0.0):
saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ / jarā maraṇasya + abhinirvṛttir bhavati prādur bhāvaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962472 (0.0):
jarāmaraṇaṃ prājñāsyata | atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir / bhavati | evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962518 (0.0):
avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ yāvaj / jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116768 (0.008):
evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyâbhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116717 (0.008):
atha satyām avidyāyāṃ saṃskārāṇām abhinirvṛttir bhavati | / evaṃ yāvaj jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyâbhinirvṛttir bhavati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736825 (0.015):
satyāmavidyāyāṃ saṃskārāṇāmabhinirvṛttirbhavati | evaṃ yāvajjātyāṃ sattyāṃ / jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati | tatra avidyāyā naivaṃ bhavati - ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494191 (0.025):
phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472547 (0.025):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ //
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736452 (0.025):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518707 (0.043):
evaṃ yāvajjarāmaraṇaṃ, śokaparidevādyabhinirvṛttirbhavati | / heturādhyātmikasyāsya | / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518698 (0.064):
atha ca satyāmavidyāyāṃ saṃskārādyabhinirvṛttirbhavati, prādurbhāvaḥ | / evaṃ yāvajjarāmaraṇaṃ, śokaparidevādyabhinirvṛttirbhavati |
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855706 (0.0):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494568 (0.0):
jarāmaraṇasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evamādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518717 (0.0):
heturādhyātmikasyāsya | / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962527 (0.0):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇasyābhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ || / evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494205 (5.960):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472557 (5.960):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518762 (0.005):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736462 (0.007):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767564 (0.010):
evam ādhyātmikasya pratītya samutpādasya hetu upanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855726 (0.016):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494583 (0.016):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ / samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736901 (0.016):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962547 (0.016):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460331 (0.018):
hetupratyayānāmavaikalyāt / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738017 (0.018):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518434 (0.019):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandhaḥ kathamavagantavyaḥ?
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472548 (0.020):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ / evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ //
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736453 (0.020):
phalasyābhinirvṛttirbhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494191 (0.025):
phalasyābhinirvṛttiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ ca bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516614 (0.042):
paryantaṃ prādurbhāvaḥ | asati na bhavati | evaṃ bāhyasya / pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855714 (0.0):
kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti? / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494206 (0.0):
(MŚālSū, Vaidya 109) punaḥ kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494216 (0.0):
pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514756 (0.0):
bāhyapratītyasamutpādaḥ pratyayopanibandhaḥ kathaṃ draṣṭavyaḥ? ucyate | / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāmiti | yadidaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472565 (0.0):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116789 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767572 (0.0):
katham ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavya / iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962535 (0.0):
katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti / | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516644 (0.013):
draṣṭavyā ityuktam ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāmiti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518751 (0.018):
tasmāt sūtre -ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt / pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736469 (0.029):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810269 (0.0):
tatra ṣaḍ dhātava uktāḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānākhyāḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855723 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494218 (0.0):
svabhāvadhāraṇāddhātuḥ | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśadhātusamanvayādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494580 (0.0):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518754 (0.0):
tasmāt sūtre -ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt / pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472567 (0.0):
dhātūnāṃ samavāyāt / katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736471 (0.0):
dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116798 (0.0):
katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767573 (0.0):
iti | ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | / yad idaṃ pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātūnāṃ samavāyād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962544 (0.0):
| ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | katam eṣāṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ samavāyāt | yad / idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557474 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadharmadhātvasvabhāvato 'svabhāvā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12568782 (0.0):
/ na dhātvāyatanaiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na / pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātubhiḥ saṃyujyate na visaṃyujyate / na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12569972 (0.0):
pudgalajīvasaṃjñāyāṃ pratiṣṭhate / na pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātau
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571470 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātavo 'saktā abaddhā amuktāḥ /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564283 (0.0):
atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590924 (0.0):
atha pratyayopanibandhaḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23919206 (5.960):
gṛhapate
pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855734 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatrādhyātmikasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494592 (0.0):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ / samavāyādādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767595 (0.0):
yad idaṃ pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātūnāṃ samavāyād / ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pratyaya upanibandho draṣṭavyaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962557 (0.0):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460333 (0.007):
hetupratyayānāmavaikalyāt / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ //
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738019 (0.007):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518762 (0.009):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | ityuktam |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494569 (0.011):
punaḥ kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho / draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518717 (0.014):
heturādhyātmikasyāsya | / evamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855705 (0.016):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti?
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736878 (0.016):
pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / kathamādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962526 (0.016):
evam ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya hetūpanibandho draṣṭavyaḥ || / katham ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavya iti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472575 (0.019):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt bāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ / tatra pṛthivīdhāturbījasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736480 (0.019):
pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtudhātusamavāyādbāhyasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ | tatra pṛthivīdhāturbījasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495501 (0.025):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evaṃ ādhyātmikasya pratītyasamutpādasya / pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737002 (0.038):
samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - / ahaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti | abdhātornaivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116804 (0.039):
yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pratyayôpanibandho draṣṭavyaḥ ||tatrâdhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116813 (0.054):
pratītyasamutpādasya pratyayôpanibandho draṣṭavyaḥ ||tatrâdhyātmikasya / pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamêti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736461 (0.054):
kathaṃ bāhyasya pratītyasamutpādasya pratyayopanibandho draṣṭavyaḥ? ṣaṇṇāṃ / dhātūnā samudāyāt | katameṣāṃ ṣaṇṇāṃ samavāyāt? yadidaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186609 (0.055):
sa punar ādhyātmikapṛthivīdhātuḥ katamaḥ / tadyathā keśā, romāṇi, nakhā,
kaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855743 (0.0):
pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yaḥ kāyasya / saṃśleṣātkaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494600 (0.0):
| tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti? yo 'yaṃ / kāyasya saṃśleṣataḥ(saṃparkāt) kaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116817 (0.0):
pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamêti | / yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767601 (0.0):
tatra + ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pṛthivī dhātuḥ katama iti | yo / * ayaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhina bhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962563 (0.0):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti | yo 'yaṃ / kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737005 (0.023):
samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - / ahaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti | abdhātornaivaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736949 (0.042):
kāyasyāntaḥśauṣiryamabhinirvartayati, ayamucyate ākāśadhātuḥ | ya kāyasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494640 (0.044):
vāyudhātuḥ || yaḥ kāyasyāntaḥśauṣiryabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate / ākāśadhātuḥ || yo nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116853 (0.044):
yaḥ kāyasyântaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | / yo nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767634 (0.044):
vāyu dhātuḥ | yaḥ kāyasya + antaḥ sauṣirya bhāvam abhinirvartayaty ayam / ucyate ākāśa dhātuḥ | yo nāma rūpam abhinirvartayati naḍa kalāpa yogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962593 (0.044):
kāyasyāntaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | yo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855824 (0.055):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767688 (0.055):
tatra pṛthivī dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhina bhāvam / abhinirvartayāmi + iti | ab dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962645 (0.055):
tatra pṛthivīdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam / abhinirvartayāmīti | abdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
anuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaṃ kāyasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855748 (0.0):
saṃśleṣātkaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ / kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962571 (0.022):
pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasyānuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855763 (0.037):
āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoti, ayamucyate vāyudhātuḥ | yaḥ kāyasyāntaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962585 (0.037):
kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoty ayam ucyate vāyudhātuḥ | yaḥ / kāyasyāntaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | yo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855831 (0.053):
| abdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737010 (0.053):
ahaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti | abdhātornaivaṃ / bhavati - ahaṃ kāyasya anuparigrahakṛtyaṃ karomīti | tejodhātorapi naivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767695 (0.053):
abhinirvartayāmi + iti | ab dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya + / anuparigraha kṛtyaṃ karomi + iti | tejo dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962653 (0.053):
abhinirvartayāmīti | abdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti | tejodhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494610 (0.060):
karoti, ayamucyate abdhātuḥ || yaśca punaḥ kāyasya aśitaṃ pītaṃ bhakṣitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116822 (0.061):
yaḥ kāyasyânuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ |
aśitapītabhakṣitaṃ paripācayati, (ŚālSū, Vaidya 103) ayamucyate tejodhātuḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767612 (0.018):
ab dhātuḥ | yaḥ kāyasya + aśita pīta bhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962573 (0.018):
pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasyānuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ / | yaḥ kāyasyāśitapītabhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate tejodhātuḥ | yaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737022 (0.040):
bhavati - ahaṃ kāyasya aśitapītabhakṣitaṃ paripācayāmīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855842 (0.058):
tejodhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494717 (0.058):
karomīti | tejodhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya aśitapītakhāditaṃ / paripācayāmīti | vāyudhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767706 (0.058):
anuparigraha kṛtyaṃ karomi + iti | tejo dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasya + aśita pīta khāditaṃ paripācayāmi + iti | vāyu dhātor na + evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962664 (0.058):
kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti | tejodhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti | vāyudhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855751 (0.062):
kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaḥ / kāyasyāśitabhakṣitaṃ paripācayati, ayamucyate tejodhātuḥ | yaḥ kāyasya
| yaṃ kāyasya āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoti, ayamucyate vāyudhātuḥ | yaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855764 (0.0):
kāyasyāśitabhakṣitaṃ paripācayati, ayamucyate tejodhātuḥ | yaḥ kāyasya / āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoti, ayamucyate vāyudhātuḥ | yaḥ kāyasyāntaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767623 (0.0):
ab dhātuḥ | yaḥ kāyasya + aśita pīta bhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate / tejo dhātuḥ | yaḥ kāyasya + āśvāsa praśvāsa kṛtyaṃ karoty ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962586 (0.0):
| yaḥ kāyasyāśitapītabhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate tejodhātuḥ | yaḥ / kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoty ayam ucyate vāyudhātuḥ | yaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494622 (0.020):
paripācayati ayamucyate tejodhātuḥ || yaḥ kāyasya / āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ(vāyorākarṣaṇamāśvāsaḥ etatkṛtyaṃ)karoti, ayamucyate
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494633 (0.029):
āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ(vāyorākarṣaṇamāśvāsaḥ etatkṛtyaṃ)karoti, ayamucyate / vāyudhātuḥ || yaḥ kāyasyāntaḥśauṣiryabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855852 (0.036):
vāyudhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494727 (0.036):
paripācayāmīti | vāyudhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ / kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśadhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737031 (0.036):
vāyudhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767716 (0.036):
bhavati | ahaṃ kāyasya + āśvāsa praśvāsa kṛtyaṃ karomi + iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962674 (0.036):
kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti | vāyudhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśadhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855747 (0.037):
kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaḥ / kāyasyāśitabhakṣitaṃ paripācayati, ayamucyate tejodhātuḥ | yaḥ kāyasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962568 (0.037):
pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasyānuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116835 (0.064):
yaḥ kāyasyâśitapītabhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate tejodhātuḥ | / yaḥ kāyasyâśvāsapraśvāsa-
kāyasyāntaḥśauṣiryamabhinirvartayati, ayamucyate ākāśadhātuḥ | ya kāyasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494641 (0.025):
āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ(vāyorākarṣaṇamāśvāsaḥ etatkṛtyaṃ)karoti, ayamucyate / vāyudhātuḥ || yaḥ kāyasyāntaḥśauṣiryabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855740 (0.042):
saṃśleṣātkaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ / kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736915 (0.042):
kaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767599 (0.042):
* ayaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhina bhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate / pṛthivī dhātuḥ | yaḥ kāyasya + anuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate *
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962561 (0.042):
kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate / pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasyānuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855771 (0.047):
śauṣīryamabhinirvartayati, ayamucyate ākāśadhātuḥ | yo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116854 (0.047):
yaḥ kāyasyântaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | / yo nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767635 (0.047):
vāyu dhātuḥ | yaḥ kāyasya + antaḥ sauṣirya bhāvam abhinirvartayaty ayam / ucyate ākāśa dhātuḥ | yo nāma rūpam abhinirvartayati naḍa kalāpa yogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962594 (0.047):
kāyasyāntaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | yo / nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃprayuktaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116817 (0.051):
yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate / pṛthivīdhātuḥ | / yaḥ kāyasyânuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ |
nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, naḍakalāpayogena,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855778 (0.0):
śauṣīryamabhinirvartayati, ayamucyate ākāśadhātuḥ | yo / nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃyuktaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116861 (0.0):
yo nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767642 (0.0):
ucyate ākāśa dhātuḥ | yo nāma rūpam abhinirvartayati naḍa kalāpa yogena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962601 (0.0):
kāyasyāntaḥsauṣiryabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate ākāśadhātuḥ | yo / nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃprayuktaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494648 (0.055):
ākāśadhātuḥ || yo nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590957 (0.057):
yastu nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati pañcavijñānakāryasaṃyuktaṃ sāsravaṃ
pañcavijñānakāyasaṃyuktaṃ sāsravaṃ ca manovijñānam, ayamucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855788 (0.0):
nāmarūpamabhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃyuktaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116869 (0.0):
yo nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena / pañcavijñānakāyasaṃprayuktaṃ sâsravaṃ ca manovijñānam ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767651 (0.0):
ucyate ākāśa dhātuḥ | yo nāma rūpam abhinirvartayati naḍa kalāpa yogena / pañca vijñāna kāya saṃprayuktaṃ sa āsravaṃ ca mano vijñānam ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962610 (0.0):
nāmarūpam abhinirvartayati naḍakalāpayogena pañcavijñānakāyasaṃprayuktaṃ
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564328 (0.009):
yastu nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati pañcavijñānakāryasaṃyuktaṃ sāsravaṃ / ca manovijñānaṃ,so 'yamucyate vijñānadhātuḥ /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590969 (0.009):
yastu nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati pañcavijñānakāryasaṃyuktaṃ sāsravaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299258 (0.043):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃ | tat punaścittaṃ manovijñānaṃ ca | / ayamucyate vijñānadhātuḥ ||
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15187035 (0.043):
śrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānam / tat punaś cittaṃ mano vijñānaṃ ca / / ayam ucyate vijñānadhātuḥ //
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494663 (0.048):
sāsravaṃ(sāvaraṇaṃ) manovijñānam, ayamucyate vijñānadhātuḥ || asatsu
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18059941 (0.050):
chidramākāśadhātvākhyam ālokatamasī kila / / vijñānadhāturvijñānaṃ sāsravaṃ janmaniśrayāḥ // VAkK_1.28 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23986861 (0.052):
rūpasyetyapare / / vijñānadhāturvijñānaṃ sāsravaṃ
vijñānadhātuḥ | tatra asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ kāyasyotpattirnaṃ bhavati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855795 (1.192):
sāsravaṃ ca manovijñānam, ayamucyate bhikṣavo vijñānadhātuḥ | tatra / asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ kāyasyotpattirna bhavati | yadā tvādhyātmikaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494671 (0.040):
pratyayeṣu kāyasyotpattirna bhavati | yadā cādhyātmikaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767659 (0.040):
a satsu pratyayeṣu kāyasya + utpattir na bhavati | yadā + ādhyātmikaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494664 (0.057):
sāsravaṃ(sāvaraṇaṃ) manovijñānam, ayamucyate vijñānadhātuḥ || asatsu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116870 (0.057):
pañcavijñānakāyasaṃprayuktaṃ sâsravaṃ ca manovijñānam ayam ucyate / vijñānadhātuḥ || / asatsu pratyayeṣu kāyasyôtpattir na bhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962611 (0.057):
sāsravaṃ ca manovijñānam ayam ucyate vijñānadhātuḥ || / asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962618 (0.064):
asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur
yadā ādhyātmikaḥ pṛthivīdhāturavikalo bhavati,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494267 (0.0):
karoti | asatsu pratyayeṣu bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā / bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494678 (0.0):
pratyayeṣu kāyasyotpattirna bhavati | yadā cādhyātmikaḥ / pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736521 (0.0):
bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116884 (0.0):
asatsu pratyayeṣu kāyasyôtpattir na bhavati | / yadâdhyātmikaḥ pṛthivīdhātur avikalo bhavaty evam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962625 (0.0):
asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur / avikalo bhavaty evam aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś cāvikalā bhavanti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855802 (1.788):
asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ kāyasyotpattirna bhavati | yadā tvādhyātmikaḥ / pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767666 (0.016):
a satsu pratyayeṣu kāyasya + utpattir na bhavati | yadā + ādhyātmikaḥ / pṛthivī dhātur a vikalo bhavaty evam ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātavaś
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472616 (0.017):
karoti / asatsu eṣu pratyayeṣu bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati / yadā / bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaśca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252292 (0.040):
sarvadhātūn vijñāne 'dhimucya sarvam api vijñānam evaikadhātur bhavati. / pṛthivyaptejovāyvākāśanīlapītalohitāvadātavijñānaṃ sarvam apy ekam eva
evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaśca avikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494268 (0.0):
bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, / evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tatasteṣāṃ sarveṣāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494275 (0.0):
bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, / evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tatasteṣāṃ sarveṣāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494688 (0.0):
pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736526 (0.0):
bījādaṅkurasyābhinirvṛttirna bhavati | yadā bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo / bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tataḥ savaṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116893 (0.0):
yadâdhyātmikaḥ pṛthivīdhātur avikalo bhavaty evam / aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś câvikalā bhavanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962635 (0.0):
asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur / avikalo bhavaty evam aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś cāvikalā bhavanti |
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571471 (0.0):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātavo 'saktā abaddhā amuktāḥ /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590980 (0.003):
yadā hyādhyātmikāḥ pṛthivyādidhātavo bhavantyavikalāstadā sarveṣāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557474 (0.008):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadharmadhātvasvabhāvato 'svabhāvā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855814 (0.008):
pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā / bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767677 (0.014):
pṛthivī dhātur a vikalo bhavaty evam ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātavaś / ca + a vikalā bhavanti | tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasya + utpattir
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472625 (0.016):
bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaśca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472617 (0.017):
bāhyaśca pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaśca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767666 (0.017):
pṛthivī dhātur a vikalo bhavaty evam ap tejo vāyv ākāśa vijñāna dhātavaś
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25810269 (0.018):
tatra ṣaḍ dhātava uktāḥ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānākhyāḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494575 (0.018):
draṣṭavyaḥ? yadidaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518755 (0.018):
pṛthivyaptejovāyvākāśa-vijñānādistvādhyātmikasya pratītyasamutpādasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736893 (0.018):
pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyādādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116793 (0.018):
yad idaṃ pṛthivy-aptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962539 (0.018):
idaṃ pṛthivyaptejovāyvākāśavijñānadhātūnāṃ samavāyād ādhyātmikasya
samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati -
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855821 (0.0):
bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494285 (0.0):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya dhāraṇākṛtyaṃ karomi iti | evaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494694 (0.0):
bhavanti, tatsteṣāṃ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472635 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736540 (0.0):
samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ bījasya saṃdhāraṇakṛtyaṃ karomḥti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767684 (0.0):
ca + a vikalā bhavanti | tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasya + utpattir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962642 (0.0):
avikalo bhavaty evam aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś cāvikalā bhavanti | / tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasyotpattir bhavati ||
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564166 (0.010):
tadeteṣāmavikalānāṃ dhātūnāṃ samavāye bīje rohityaṅkuro jāyate nānyathā / / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavatyahaṃ bījasya saṃgrahakṛtyaṃ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590792 (0.010):
tadeteṣāmavikalānāṃ dhātūnāṃ samavāye bīje rohityaṅkuro jāyate nānyathā / / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavatyahaṃ bījasya saṃgrahakṛtyaṃ karomīti,
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590983 (0.039):
yadā hyādhyātmikāḥ pṛthivyādidhātavo bhavantyavikalāstadā sarveṣāṃ / samavāyādbhavati kāyasyotpattiḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116901 (0.045):
tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasyôtpattir bhavati || / tatra pṛthivīdhātor nâivaṃ bhavati | / ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam abhinirvartayāmîti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516804 (0.048):
hetupratyayasāmagryā na naśyet karmaṇaḥ phalam || / tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ saṃghātakṛtyaṃ karomīti | tadvat
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855838 (0.059):
tejodhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494713 (0.059):
karomīti | tejodhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya aśitapītakhāditaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767702 (0.059):
anuparigraha kṛtyaṃ karomi + iti | tejo dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasya + aśita pīta khāditaṃ paripācayāmi + iti | vāyu dhātor na + evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962660 (0.059):
kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti | tejodhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti | vāyudhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855858 (0.064):
ākāśadhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāntaḥśauṣīryamabhinirvartayāmīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494733 (0.064):
kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśadhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ / kāyasyāntaḥśauṣiryabhāvamabhinirvartayāmīti | vijñānadhātornaivaṃ bhavati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737037 (0.064):
ākāśadhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasyāntaḥśauṣiryamabhinirvartayāmīti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767722 (0.064):
ākāśa dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya + antaḥ saurṣiryaṃ karomi +
ahaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti | abdhātornaivaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855828 (0.0):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736912 (0.023):
pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ / kaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116814 (0.023):
pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamêti | / yo 'yaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767596 (0.023):
tatra + ādhyātmikasya pratītya samutpādasya pṛthivī dhātuḥ katama iti | yo / * ayaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhina bhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962558 (0.023):
tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti | yo 'yaṃ / kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvam abhinirvartayaty ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767691 (0.033):
tatra pṛthivī dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhina bhāvam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962647 (0.033):
tatra pṛthivīdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494593 (0.036):
| tatrādhyātmikasya pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katama iti? yo 'yaṃ / kāyasya saṃśleṣataḥ(saṃparkāt) kaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855736 (0.049):
pratītyasamutpādasya pṛthivīdhātuḥ katamaḥ? yaḥ kāyasya / saṃśleṣātkaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494696 (0.057):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya kaṭhinatvamabhinirvartayāmīti |
bhavati - ahaṃ kāyasya anuparigrahakṛtyaṃ karomīti | tejodhātorapi naivaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855837 (0.0):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti / | abdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494712 (0.0):
(MŚālSū, Vaidya 111) abdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasyānuparigrahaṃ / karomīti | tejodhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya aśitapītakhāditaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767701 (0.0):
abhinirvartayāmi + iti | ab dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya + / anuparigraha kṛtyaṃ karomi + iti | tejo dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962659 (0.0):
abhinirvartayāmīti | abdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti | tejodhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855856 (0.048):
vāyudhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | / ākāśadhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāntaḥśauṣīryamabhinirvartayāmīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494731 (0.048):
kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśadhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767720 (0.048):
bhavati | ahaṃ kāyasya + āśvāsa praśvāsa kṛtyaṃ karomi + iti | / ākāśa dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya + antaḥ saurṣiryaṃ karomi +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962678 (0.048):
kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśadhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855744 (0.053):
saṃśleṣātkaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ / kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736919 (0.053):
kaṭhinabhāvamabhinirvartayati, ayamucyate pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasya / anuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaṃ kāyasya
bhavati - ahaṃ kāyasya aśitapītabhakṣitaṃ paripācayāmīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855848 (0.0):
tejodhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494723 (0.0):
karomīti | tejodhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya aśitapītakhāditaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767712 (0.0):
anuparigraha kṛtyaṃ karomi + iti | tejo dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasya + aśita pīta khāditaṃ paripācayāmi + iti | vāyu dhātor na + evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962670 (0.0):
kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti | tejodhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti | vāyudhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767612 (0.023):
ab dhātuḥ | yaḥ kāyasya + aśita pīta bhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962573 (0.023):
pṛthivīdhātuḥ | yaḥ kāyasyānuparigrahaṃ kṛtyaṃ karoti ayam ucyate 'bdhātuḥ / | yaḥ kāyasyāśitapītabhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate tejodhātuḥ | yaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736927 (0.040):
anuparigrahakṛtyaṃ karoti, ayamucyate 'bdhātuḥ | yaṃ kāyasya / aśitapītabhakṣitaṃ paripācayati, (ŚālSū, Vaidya 103) ayamucyate tejodhātuḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855821 (0.059):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494694 (0.059):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya kaṭhinatvamabhinirvartayāmīti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767684 (0.059):
tatra pṛthivī dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhina bhāvam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962642 (0.059):
tatra pṛthivīdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam
vāyudhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855858 (0.0):
tejodhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494733 (0.0):
karomīti | tejodhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya aśitapītakhāditaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767722 (0.0):
anuparigraha kṛtyaṃ karomi + iti | tejo dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasya + aśita pīta khāditaṃ paripācayāmi + iti | vāyu dhātor na + evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962680 (0.0):
kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti | tejodhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti | vāyudhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855760 (0.032):
kāyasyāśitabhakṣitaṃ paripācayati, ayamucyate tejodhātuḥ | yaḥ kāyasya / āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoti, ayamucyate vāyudhātuḥ | yaḥ kāyasyāntaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767621 (0.032):
tejo dhātuḥ | yaḥ kāyasya + āśvāsa praśvāsa kṛtyaṃ karoty ayam ucyate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962582 (0.032):
| yaḥ kāyasyāśitapītabhakṣitaṃ paripācayati ayam ucyate tejodhātuḥ | yaḥ / kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoty ayam ucyate vāyudhātuḥ | yaḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736938 (0.036):
| yaṃ kāyasya āśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karoti, ayamucyate vāyudhātuḥ | yaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116938 (0.058):
ahaṃ kāyasyâśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomîti |
ākāśadhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasyāntaḥśauṣiryamabhinirvartayāmīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855863 (0.0):
vāyudhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494739 (0.0):
paripācayāmīti | vāyudhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ / kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśadhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767727 (0.0):
kāyasya + aśita pīta khāditaṃ paripācayāmi + iti | vāyu dhātor na + evaṃ / bhavati | ahaṃ kāyasya + āśvāsa praśvāsa kṛtyaṃ karomi + iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962685 (0.0):
kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti | vāyudhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ / kāyasyāśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśadhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855875 (0.035):
vijñānadhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya nāmarūpamabhinirvartayāmīti | / kāyasyāpi naivaṃ bhavati ahamemiḥ pratyayairjanita iti | atha ca punaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116941 (0.048):
ahaṃ kāyasyâśvāsapraśvāsakṛtyaṃ karomîti | / ākāśadhātor nâivaṃ bhavati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855836 (0.048):
| abdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti | / tejodhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāśitapītakhāditaṃ paripācayāmīti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767700 (0.048):
anuparigraha kṛtyaṃ karomi + iti | tejo dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962658 (0.048):
kāyasyānuparigrahakṛtyaṃ karomīti | tejodhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855821 (0.064):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494694 (0.064):
pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya kaṭhinatvamabhinirvartayāmīti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736999 (0.064):
samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati - / ahaṃ kāyasya saṃśleṣataḥ kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti | abdhātornaivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767684 (0.064):
tatra pṛthivī dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhina bhāvam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962642 (0.064):
tatra pṛthivīdhātor naivaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvam
vijñānadhātornaivaṃ bhavati - ahaṃ kāyasya nāmarūpamabhinirvartayāmīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855874 (0.0):
ākāśadhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasyāntaḥśauṣīryamabhinirvartayāmīti | / vijñānadhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya nāmarūpamabhinirvartayāmīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494742 (0.0):
kāyasyāntaḥśauṣiryabhāvamabhinirvartayāmīti | vijñānadhātornaivaṃ bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767693 (0.055):
abhinirvartayāmi + iti | ab dhātor na + evaṃ bhavati | ahaṃ kāyasya +
kāyasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha ca satsu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855878 (0.0):
vijñānadhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya nāmarūpamabhinirvartayāmīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494308 (0.0):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha punaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472658 (0.0):
bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ karomīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767737 (0.0):
iti | vijñāna dhātor na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair janita iti / | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasya + utpattir bhavati | tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768443 (0.0):
iti | cakṣur vijñānasya + api na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair / janita iti | atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu cakṣur vijñānasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962695 (0.0):
kāyasyāntaḥ saurṣiryaṃ karomīti | vijñānadhātor naivaṃ bhavati | aham / ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963368 (0.0):
samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati | aham / ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963160 (0.005):
naivaṃ bhavati | ahaṃ vijñānabījam avakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ / bhavaty aham ebhiḥ pratyayair janita iti | api tu vijñānabīje
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737877 (0.030):
cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494756 (0.037):
- ahaṃ kāyamabhinirvartayāmīti | kāyasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ / pratyayaviśeṣairjanita iti || atha ca satsu pratyayeṣu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856477 (0.045):
vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti || / atha ca vijñānabījaṃ karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856675 (0.045):
cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522023 (0.045):
samanvāhāra-kṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti | / atha ca punaḥ satsveṣu pratyayeṣu cakṣurvijñānasyotpattirbhavati |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737661 (0.045):
vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti | atha ca vijñānabījaṃ karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116960 (0.051):
aham ebhiḥ pratyayair janitêti | / atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyôtpattir bhavati |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521607 (0.053):
ityādi tu naivaṃ bhavati ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460198 (0.053):
vijñānabījamavakirāmīti / vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti / api tu vijñānabījaṃ karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494748 (0.057):
kāyasyāntaḥśauṣiryabhāvamabhinirvartayāmīti | vijñānadhātornaivaṃ bhavati / - ahaṃ kāyamabhinirvartayāmīti | kāyasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495432 (0.064):
ahamebhiḥ pratyayasamavāyairjanita iti | atha ca satsu pratyayeṣu
eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattirbhavati || / tatra pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na jantuḥ na manajo na mānavo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855896 (0.0):
satāmeṣāṃ pratyayānāṃ samavāyātkāyasyotpatti rbhavati | tatra / pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855931 (0.0):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na / sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494762 (0.0):
pratyayaviśeṣairjanita iti || atha ca satsu pratyayeṣu / kāyasyotpattirbhavati ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519200 (0.0):
tadvat jalam, agnirvāyurākāśo vijñānadhātuścāpi nātmā, na sattvo, na jīvo,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812938 (0.0):
na sattvaprajñaptir nātmā na sattvo na jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813088 (0.0):
cāviparyāso, yatrāvikalpas tatra viparyāso nāsti na tatrātmā na sattvo na / jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na pudgalo na manujo na mānavo na kārako
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815983 (0.0):
dharmaniyāmatā tathatānanyatathatā, tatra nātmā na sattvo na jīvo na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737107 (0.0):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhātuḥ nātmā na sattvo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767742 (0.0):
iti | vijñāna dhātor na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair janita iti / | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasya + utpattir bhavati | tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767749 (0.0):
| atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasya + utpattir bhavati | tatra / pṛthivī dhātur na + ātmā na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962700 (0.0):
ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962707 (0.0):
bhavati | tatra pṛthivīdhātur nātmā na satvo na jīvo na jantur na manujo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042463 (1.788):
tathatā avitathatā yatra na ātmā na sattvo na jīvo na pudgalo na kārako na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767658 (0.004):
vijñāna dhātuḥ || / a satsu pratyayeṣu kāyasya + utpattir na bhavati | yadā + ādhyātmikaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494670 (0.019):
sāsravaṃ(sāvaraṇaṃ) manovijñānam, ayamucyate vijñānadhātuḥ || asatsu / pratyayeṣu kāyasyotpattirna bhavati | yadā cādhyātmikaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962617 (0.019):
sāsravaṃ ca manovijñānam ayam ucyate vijñānadhātuḥ || / asatsu pratyayeṣu kāyasyotpattir na bhavati | yadādhyātmikaḥ pṛthivīdhātur
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26486391 (0.026):
doṣanimittaḥ saṃsāra iti, pretyabhāve nāsti jantur jīvo vā sattva ātmā vā,
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22542553 (0.026):
pretyabhāve nāsti janturjīvo vā sattva ātmā vā yaḥ preyāt pretya ca
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26486617 (0.035):
khalu asti jantur jīvaḥ sattva ātmā vā, yaḥ pretya bhaved iti,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855818 (0.039):
bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra / pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati ahaṃ kāyasya kaṭhinabhāvamabhinirvartayāmīti
na strī na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855915 (0.0):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī / na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855947 (0.0):
sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494786 (0.0):
na mānavo na strī na puruṣo na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na ca mama, nāpyanyasya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519206 (0.0):
na jantuḥ, na manujo, na mānavo, na strī, na pumān, na napuṃsakam na cāhaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737123 (0.0):
na jīvo na jantuḥ na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767766 (0.0):
na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy / anyasya kasya cit | evam ab dhātus tejo dhātur vāyu dhātur ākāśa dhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767801 (0.0):
pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962723 (0.0):
na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ | na cāhaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962754 (0.0):
vijñānadhātur na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na / pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cāpy anyasya kasyacit ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380040 (5.960):
12,242.022a naiva strī na pumān etan naiva cedaṃ napuṃsakam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26913111 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ % na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11184410 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963902 (5.960):
vāg iti ca strīliṅgaḥ śabdaḥ, avahantis tu na strī na pumān na napuṃsakam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116983 (5.960):
tatra pṛthivīdhātur nâtmā na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo / na strī na pumān na napuṃsakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117015 (5.960):
jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na câhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767758 (5.960):
pṛthivī dhātur na + ātmā na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo / na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767793 (5.960):
vijñāna dhātur na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo na strī na / pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10363124 (0.017):
12,212.052d@019_0227 na ca strī na pumāṃś caiva yathaiva na napuṃsakaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17933645 (0.019):
na cāśvanāgādi balaṃ na tasya / nānyasya vā kasyacidvā mamāsti // MarkP_37.41 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519153 (0.019):
mānava' stu antaḥ sthitamānavāsadṛśatvāt | 'na strī', na pumān - na / napuṃsakastu ādhyātmikastrī puruṣa-napuṃsakātmakaḥ | na cāhaṃ mam iti tu
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhātuḥ nātmā na sattvo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298823 (0.0):
pṛthivīdhāturabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhātuśca |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855894 (0.0):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855923 (0.0):
na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit | / evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737070 (0.0):
tatra pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na jantuḥ na manajo na mānavo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767778 (0.0):
anyasya kasya cit | evam ab dhātus tejo dhātur vāyu dhātur ākāśa dhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771059 (0.0):
dhātavaḥ | katame ṣaṭ | tad yathā pṛthivī dhātur ab dhātus tejo dhātur / vāyu dhātur ākāśa dhātur vijñāna dhātuś ca | ime mahā rāja ṣaḍ dhātavaḥ ||
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23986791 (0.0):
pṛthivīdhāturabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturityeṣāṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829806 (5.960):
pṛthivīdhāturabdhātustejodhāturvāyudhāturato nāṃtataraḥ sattvadhātuḥ santi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042463 (1.788):
tathatā avitathatā yatra na ātmā na sattvo na jīvo na pudgalo na kārako na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494797 (1.788):
na mānavo na strī na puruṣo na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na ca mama, nāpyanyasya / kasyacit |(evaṃ / abdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā..............
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812936 (1.788):
na sattvaprajñaptir nātmā na sattvo na jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813086 (1.788):
cāviparyāso, yatrāvikalpas tatra viparyāso nāsti na tatrātmā na sattvo na / jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na pudgalo na manujo na mānavo na kārako
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815982 (1.788):
dharmaniyāmatā tathatānanyatathatā, tatra nātmā na sattvo na jīvo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901703 (0.006):
04613 dhātur nābdhātur na tejodhātur na vāyudhātur nākāśadhātur na / vijñānadhātur na cakṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917522 (0.006):
11116 tejodhātur na vāyudhātur nākāśadhātur na vijñānadhātuḥ, na rūpāṇi na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724157 (0.006):
tejodhātur na vāyudhātur nākāśadhātur na vijñānadhātur na cakṣur āyatanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739681 (0.006):
nākāśadhātur na vijñānadhātuḥ, na rūpāṇi na śabdā na gandhā na rasā na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15064604 (0.006):
nābdhātur na tejodhātur na vāyudhātur nākāśadhātur na vijñānadhātur na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079712 (0.006):
pṛthivīdhātur nābdhātur na tejodhātur na vāyudhātur nākāśadhātur na / vijñānadhātur na rūpāṇi na śabdā na gandhā na rasā na spraṣṭavyā na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908597 (0.007):
so 'bdhātur na sa tejodhātur na sa vāyudhātur na sa ākāśadhātur na sa / vijñānadhātuḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hi nāma śūnyaṃ nāma svabhāvena yac
na jīvo na jantuḥ na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040114 (0.0):
sattvaprajñaptiṃ na ātmā na jīvo na poṣo na pudgalo na jantur na manujo na / mānavo na kārako na kārāpako na vedako na vedayitā na utthāpako na janako
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855901 (0.0):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855908 (0.0):
pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī / na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855943 (0.0):
evamabdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā (Pp_246) na / sattvo na jīvo na janturna manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494778 (0.0):
tatra pṛthivīdhāturnātmā (na mukto na baddho) na jīvo na janturna manujo
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519206 (0.0):
na jantuḥ, na manujo, na mānavo, na strī, na pumān, na napuṃsakam na cāhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812938 (0.0):
na sattvaprajñaptir nātmā na sattvo na jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813088 (0.0):
cāviparyāso, yatrāvikalpas tatra viparyāso nāsti na tatrātmā na sattvo na / jīvo na jantur na poṣo na puruṣo na pudgalo na manujo na mānavo na kārako
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9815983 (0.0):
dharmaniyāmatā tathatānanyatathatā, tatra nātmā na sattvo na jīvo na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737072 (0.0):
tatra pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na jantuḥ na manajo na mānavo
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737084 (0.0):
tatra pṛthivīdhāturnātmā na sattvo na jīvo na jantuḥ na manajo na mānavo / na strī na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116983 (0.0):
tatra pṛthivīdhātur nâtmā na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117015 (0.0):
evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur na satvo na / jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ na câhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962719 (0.0):
bhavati | tatra pṛthivīdhātur nātmā na satvo na jīvo na jantur na manujo
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962750 (0.0):
vijñānadhātur na satvo na jīvo na jantur na manujo na mānavo na strī na
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380040 (5.960):
12,242.022a naiva strī na pumān etan naiva cedaṃ napuṃsakam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26913111 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ % na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11184410 (5.960):
naiva strī na pumān evaṃ na caivedaṃ napuṃsakam // BrP_238.36 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963902 (5.960):
vāg iti ca strīliṅgaḥ śabdaḥ, avahantis tu na strī na pumān na napuṃsakam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767758 (5.960):
pṛthivī dhātur na + ātmā na satvo na jīvo na jantur na manu jo na mānavo / na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855912 (0.0):
na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855950 (0.0):
na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494786 (0.0):
na mānavo na strī na puruṣo na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na ca mama, nāpyanyasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737088 (0.0):
na strī na pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767766 (0.0):
na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy / anyasya kasya cit | evam ab dhātus tejo dhātur vāyu dhātur ākāśa dhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767801 (0.0):
pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962723 (0.0):
na mānavo na strī na pumān na napuṃsakaṃ | na cāhaṃ | na mama | na ca apy / anyasya kasyacit | evam abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962757 (0.0):
pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cāpy anyasya kasyacit ||
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17933645 (0.019):
na cāśvanāgādi balaṃ na tasya / nānyasya vā kasyacidvā mamāsti // MarkP_37.41 //
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikaau.htm.txt) 11521577 (0.042):
ahameko na me kaścin $ nāhamanyasya kasyacit &
Devikalottara-Agama (Devikalottaragama; mula text only!) (devikapu.htm.txt) 24445426 (0.042):
ahameko na me kaścin nāhamanyasya kasyacit /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874004 (0.042):
MSS_4059 1 ahameko na me kaścin nāhamanyasya kasyacit /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494801 (0.051):
abdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā.............. / nāpyanyasya kasyacit) || / tatrāvidyā katamā? yā eṣveva ṣaḍdhātuṣu ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā
tatra avidyā katamā? yā eṣāmeva ṣaṇṇāṃ dhātūnāmekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494812 (0.0):
tatrāvidyā katamā? yā eṣveva ṣaḍdhātuṣu ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519783 (0.0):
yadajñānaṃ sāvidyā| tridhātvavacchādi ketyucyate | tasmāt sūtre- yeṣāmeva / ṣaṇṇāṃ dhātūnāmeka-saṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā, dhruvasaṃjñā,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449059 (0.0):
dharmaśarīraṃ buddhaṃ paśyati / peyālaṃ / tatra avidyā katamā? eteṣāmeva / ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ yā ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117036 (0.0):
yâiṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767815 (0.0):
tatra + a vidyā katamā | yā eṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv eka saṃjñā piṇḍa saṃjñā / nitya saṃjñā dhruva saṃjñā śāśvata saṃjñā sukha saṃjñā ātma saṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962767 (0.0):
tatrāvidyā katamā | yā eṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā / nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591024 (0.0):
tatraiteṣveva ṣaṭsu dhātuṣu yaikasaṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855956 (1.192):
na cāhaṃ na mama na cānyasya kasyacit || / tatra avidyā katamā? yā eṣāmevaṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāyamaiksaṃjñā piṇḍasaṃjñā
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564383 (0.023):
tatraiteṣveva ṣaṭsu dhātuṣu yaikasaṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā, / suḥkhasaṃjñā,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962757 (0.032):
pumān na napuṃsakaṃ na cāhaṃ na mama na cāpy anyasya kasyacit || / tatrāvidyā katamā | yā eṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494802 (0.053):
abdhātustejodhāturvāyudhāturākāśadhāturvijñānadhāturnātmā.............. / nāpyanyasya kasyacit) || / tatrāvidyā katamā? yā eṣveva ṣaḍdhātuṣu ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā
nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855968 (0.0):
tatra avidyā katamā? yā eṣāmevaṃ ṣaṇṇāṃ dhātūnāyamaiksaṃjñā piṇḍasaṃjñā / nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494819 (0.0):
tatrāvidyā katamā? yā eṣveva ṣaḍdhātuṣu ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519793 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāmeka-saṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā, dhruvasaṃjñā,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449069 (0.0):
ṣaṇṇāṃ dhātūnāṃ yā ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117040 (0.0):
yâiṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767823 (0.0):
tatra + a vidyā katamā | yā eṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv eka saṃjñā piṇḍa saṃjñā / nitya saṃjñā dhruva saṃjñā śāśvata saṃjñā sukha saṃjñā ātma saṃjñā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962774 (0.0):
tatrāvidyā katamā | yā eṣv eva ṣaṭsu dhātuṣv ekasaṃjñā piṇḍasaṃjñā / nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827936 (0.028):
ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā poṣasaṃjñā puruṣasaṃjñā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089211 (0.028):
nāsīnme tasmin samaye ātmasaṃjñā vā sattvasaṃjñā vā jīvasaṃjñā vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121006 (0.031):
nityasaṃjñāsukhasaṃjñāśubhasaṃjñātmasaṃjñāvibhāvanābhāvanā
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591026 (0.032):
tatraiteṣveva ṣaṭsu dhātuṣu yaikasaṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242651 (0.032):
nityasaṃjñāsukhasaṃjñātmasaṃjñāśucisaṃjñāśubhasaṃjñātṛṣṇāvicaritānāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087977 (0.033):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmātmasaṃjñā pravartate, na sattvasaṃjñā, na / jīvasaṃjñā, na pudgalasaṃjñā pravartate | nāpi teṣāṃ subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089105 (0.033):
na sattvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā pravartiṣyate, nāpi teṣāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089272 (0.033):
yadahaṃ kṣāntivādī ṛṣirabhūvam | tatrāpi me nātmasaṃjñā babhūva, na / sattvasaṃjñā, na jīvasaṃjñā, na pudgalasaṃjñā babhūva | tasmāttarhi
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25564385 (0.034):
tatraiteṣveva ṣaṭsu dhātuṣu yaikasaṃjñā, piṇḍasaṃjñā, nityasaṃjñā, / suḥkhasaṃjñā, / sattvasaṃjñā,pudgalasaṃjñā, manuṣyasaṃjñā, mātṛduhitṛsaṃjñā,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049850 (0.040):
6. me tasmin samaye ātmasaṃjñā vā satvasaṃjñā vā jīvasaṃjñā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681453 (0.040):
nāsīn me tasmin samaye ātmasaṃjñā vā satvasaṃjñā vā jīvasaṃjñā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049883 (0.047):
7. yo 'haṃ kṣāntivādī ṛṣir abhūvaṃs tatrāpi me nātmasaṃjñābhūn na / satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā | tasmāt tarhi subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681501 (0.047):
na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā / tasmāt tarhi subhūte
sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalasaṃjñā manujamānavasaṃjñā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449079 (0.0):
śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895109 (0.0):
skandhadhātvāyataneṣvātmasattvajīvajantupoṣapuruṣapudgaladṛṣṭisamāropaḥ /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494829 (5.960):
dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā / sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavasaṃjñā ahaṃkāramamakārasaṃjñā,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519805 (0.004):
śāśvatasaṃjñā, sukhasaṃjñā, ātmasaṃjñā, satva(saṃjñā), jīva(saṃjñā),
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1638285 (0.011):
iti. evaṃ vistareṇa subhūte nāyaṃ saṃnāha / ātmasattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavakārakavedakajānakapaśyakasaṃbandho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1638586 (0.011):
prajñāpāramitābhāvanā, / sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavakārakavedakajānakapaśyakabhāvanāvibhāvanaiṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640611 (0.011):
asaṃkleśāvyavadānasamatayā, anabhisaṃskārasamatayā ātmagambhīratayā / sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavakārakavedakajānakapaśyakagambhīratayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1641824 (0.011):
tathāgatatathatā tathāgatatathatayānanyatathatā, evaṃ / sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavakārakavedakajānakapaśyakatathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649834 (0.011):
vānatyayaṃ vā samanupaśyati. nātmakathāyogam anuyukto viharati, evaṃ na / sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavakārakavedakajānakapaśyakakathāyogam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658419 (0.011):
dīrgharātram ime sattvā upalambhacaratā ātmeti, / sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavakārakavedakajānakapaśyakā iti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17274780 (0.011):
mahākaruṇā sarvākārajñatā, / ātmasattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavakārakavedakajānakapaśyakaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827939 (0.018):
ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā poṣasaṃjñā puruṣasaṃjñā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454027 (0.021):
yāvat nāsti pratītyasamutpādasya parijñā / nāsti / ātmasattvajīvajantupoṣapudgalanujamānavakārakavedakajānakapaśyakasaṃjñāyāḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15185161 (0.021):
sacet sa revata, bhikṣuḥ saṃskārāṇāṃ svalakṣaṇe saṃmūdha / ātmasattvajīvajantupoṣapudgalavastusaṃmūḍhaḥ skandhakauśalye cittam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120981 (0.022):
prajñāpāramitābhāvanā. ātmasaṃjñāvibhāvanābhāvanā prajñāpāramitābhāvanā. / sattvasaṃjñajīvasaṃjñājantusaṃjñāmanujasaṃjñā mānavasaṃjñā [f. 263b]
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2908819 (0.023):
punarātmasattvajīvapoṣapuruṣapudgalasarvadharmāvināśataśca nirvāṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039618 (0.023):
nobhayam antareṇopalabhyate evam / ātmasatvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavakārakavedakajanakapaśyakā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029399 (0.028):
ātmasattvajīvajantupuruṣapudgalamanujamānavavirahitāparikalpasamutthitās,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855975 (0.028):
nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā / jīvapudgalamanujamānavasaṃjñā ahaṃkārasaṃjñā mamakārasaṃjñā evamādi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827948 (0.029):
ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā poṣasaṃjñā puruṣasaṃjñā
ahaṃkāramamakārasaṃjñā, evamādi vividhamajñānam | iyamucyate avidyeti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855983 (0.0):
jīvapudgalamanujamānavasaṃjñā ahaṃkārasaṃjñā mamakārasaṃjñā evamādi
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494836 (0.0):
sattvajīvajantupoṣapuruṣapudgalamanujamānavasaṃjñā ahaṃkāramamakārasaṃjñā,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519810 (0.0):
puruṣasaṃjñā, pudgala(saṃjñā), manuja(saṃjñā), mānava(saṃjñā), / ahaṃkāra-mamakārasaṃjñā | evamādi vividhamajñānamiyamucyate 'vidyeti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449086 (0.0):
śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā / manujasaṃjñā mānavasaṃjñā ahaṃkāramamakārasaṃjñā / evamādi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962788 (0.0):
satvajīvamanujamānavasaṃjñā | ahaṃkāramamakārasaṃjñā | evamādi vividham
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117059 (0.012):
[ Bendall ed p222 ---> ] / saṃjñā | / evamādi vividham ajñānam iyam ucyate 'vidyêti |
evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855992 (0.0):
vividhamajñānam | iyamucyate 'vidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494846 (0.0):
evamādi vividhamajñānam, iyamucyate avidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449096 (0.0):
vividhamajñānam, iyamucyate 'vidyā / evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117071 (0.0):
evamādi vividham ajñānam iyam ucyate 'vidyêti | / evam avidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu rāgadveṣamohāḥ pravartante |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767850 (0.0):
vividham a jñānam iyam ucyate * a vidyā + iti | evam a vidyāyāṃ satyāṃ / viṣayeṣu rāga dveṣa mohāḥ pravartante | tatra ye rāga dveṣa mohā viṣayeṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962798 (0.0):
satvajīvamanujamānavasaṃjñā | ahaṃkāramamakārasaṃjñā | evamādi vividham / ajñānam iyam ucyate 'vidyeti | evam avidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591051 (0.023):
saṃsārānarthasaṃbhārasya mūlakāraṇaṃ, tasyāmavidyāyāṃ satyāṃsaṃskārā / rāgadveṣamohā viṣayeṣu pravartante /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521236 (0.063):
ayoniśomanasikārahetutvād ajñānamaṃ avidyā | avidyāyāṃ satyāṃ vibhinnāḥ
rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī(avidyāpratyayāḥ) saṃskārā ityucyante |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855992 (0.0):
vividhamajñānam | iyamucyate 'vidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu / rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī saṃskārā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494846 (0.0):
evamādi vividhamajñānam, iyamucyate avidyeti | evamavidyāyāṃ satyāṃ / viṣayeṣu rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449102 (0.0):
vividhamajñānam, iyamucyate 'vidyā / evamavidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu / rāgadveṣamohāḥ pravartante / tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117071 (0.0):
evam avidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu rāgadveṣamohāḥ pravartante |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767850 (0.0):
vividham a jñānam iyam ucyate * a vidyā + iti | evam a vidyāyāṃ satyāṃ / viṣayeṣu rāga dveṣa mohāḥ pravartante | tatra ye rāga dveṣa mohā viṣayeṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962798 (0.0):
ajñānam iyam ucyate 'vidyeti | evam avidyāyāṃ satyāṃ viṣayeṣu / rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣv amī ucyante
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591051 (0.023):
saṃsārānarthasaṃbhārasya mūlakāraṇaṃ, tasyāmavidyāyāṃ satyāṃsaṃskārā / rāgadveṣamohā viṣayeṣu pravartante /
vastuprativijñaptirvijñānam | vijñānasahabhuvaścatvāraḥ skandhā arūpiṇaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856006 (0.0):
rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣu, amī saṃskārā / ityucyante | vastuprativijñaptirvijñānam | vijñānasahabhuvaścatvāraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962810 (0.0):
rāgadveṣamohāḥ pravartante | tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣv amī ucyante / saṃskārā iti | vastuprativijñaptir vijñānaṃ | vijñānasahajāś catvāro
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24012301 (0.0):
yā cetanā te saṃskārāḥ / / vastuprativijñaptirvijñānam / / vijñānasahabhuvaścatvāraḥ skandhā nāmarūpam /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737386 (5.960):
idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti | vijñānasahabhuvaścatvāro / 'rūpiṇaḥ skandhā nāmarūpam | tadvijñānapratyayaṃ nāmarūpamucyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767855 (0.008):
viṣayeṣu rāga dveṣa mohāḥ pravartante | tatra ye rāga dveṣa mohā viṣayeṣv / amī ucyante saṃskārā iti | vastu prati vijñaptir vijñānaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117079 (0.034):
tatra ye rāgadveṣamohā viṣayeṣv amī ucyante saṃskārêti | / vastuprativijñaptir vijñānaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767862 (0.039):
amī ucyante saṃskārā iti | vastu prati vijñaptir vijñānaṃ | / vijñāna saha jāś catvāro * a rūpiṇa upādāna skandhās tan nāma rūpaṃ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520329 (0.042):
iti vijñānena sahodgatā iti tu vijñānasya hetuta udbhūtāḥ | catuḥskandhā / arūpiṇaḥ | iti tu catvāro vijñāna-skandhāḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449103 (0.045):
avidyāpratyayāḥ saṃskārā iutyucyante / vastuprativijñaptirvijñānam /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494859 (0.047):
ucyante saṃskārā iti || vastuprajñaptiḥ(indriyavijñānacetanā) vijñānam || / vijñānasahajāścatvāra upādānaskandhāḥ, tannāmarūpam |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862785 (0.053):
cittaṃ vijñānam / vijñānasahajāścatvāra upādānaskandhā (Dbh 31) nāmarūpam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956299 (0.055):
tadviparyayacittamupādāya karmāṇi sañcinotīti avidyāpratyayāḥ saṃskārā / ityucyante | vijñānaṃ karmānuyāyi iti satkāyamupādatte | ataḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494851 (0.061):
ucyante saṃskārā iti || vastuprajñaptiḥ(indriyavijñānacetanā) vijñānam ||
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11846408 (0.062):
vedanādyupādānaskandhāś catvāras traidhātukā vedanādayaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6319144 (0.064):
nimittavitarkopakleśālambanādhipateyā vedanādayaścatvāro [a]rūpiṇaḥ / skandhāsteṣāmā(yā)pāyikatāṃ tāvatkālikatāmitvarapratyupasthāyitāṃ,
upādānākhyāḥ tannāma | rūpaṃ catvāri mahābhūtāni tāni copādāya rūpam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856013 (0.0):
ityucyante | vastuprativijñaptirvijñānam | vijñānasahabhuvaścatvāraḥ / skandhā arūpiṇaḥ upādānākhyāḥ, tannāmarūpaṃ catvāri mahābhūtāni, tāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962815 (0.016):
saṃskārā iti | vastuprativijñaptir vijñānaṃ | vijñānasahajāś catvāro / 'rūpiṇa upādānaskandhās tan nāmarūpaṃ | catvāri ca mahābhūtāni copādāya
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962826 (0.027):
(pṛ) uktaṃ khalu sūtre yatkiñcana rūpaṃ sarvaṃ tat catvāri mahābhūtāni / catvāri mahābhūtānyupādāya [rūpam] iti | kasmāduktaṃ yatkiñcana rūpaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4521663 (0.028):
catvāri ca mahābhūtānyupādāyeti / kathamupādāyarūpam / catvāri
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220607 (0.030):
rūpaskandhaḥ katarat | yat kiñcid rūpaṃ sarvaṃ tac catvāri mahābhūtāni | / catvāri ca mahābhūtāny upādāya itīdaṃ ca rūpaṃ | pūrvakaṃ ca nāma | tad
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767868 (0.032):
vijñāna saha jāś catvāro * a rūpiṇa upādāna skandhās tan nāma rūpaṃ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449109 (0.038):
avidyāpratyayāḥ saṃskārā iutyucyante / vastuprativijñaptirvijñānam / / catvāri mahābhūtāni copādāya rūpamaikadhyarūpam / vijñānasahajāścatvāro
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962854 (0.043):
tatpratyākhyānāyāha catvāri [eva] mahābhūtāni catvāri mahābhūtānyupādāya / [rūpam] iti | catvāri mahābhūtāni prajñaptitaḥ santi | vyāpitvāt
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591061 (0.043):
vastuviṣayā vijñaptirvijñānaṃ, vijñānāccatvāro rūpiṇa / upādānaskandhāstannāma, tānyupādāya rūpamabhinirvartate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12038160 (0.048):
cāgniś caitad ubhayam apy aṣṭadravyakaṃ. cetvāri mahābhūtāni catvāri / copādāyarūpāṇi rūpaṃ yāvat spraṣṭavyam iti.
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11841091 (0.049):
catvāri ca mahābhūtāny upādāyeti catvāri ca mahābhūtānirūpaṃ catvāri ca mahābhūtāny upādāya rūpam iti ubhayatrāpicaśabdaḥ sambadhyate
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1966918 (0.050):
cakṣurbhikṣo [ādhyātmikamāyatana] catvāri mahābhūtānyupādāya / rūpamanidarśanaṃ sapratighamiti | yo dharmo dravyasan na sa upādāyāsti |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962072 (0.051):
mahābhūtāni | catvāri ca mahābhūtānyupādāya itīdaṃ ca nāma, / tadaikadhyamabhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494860 (0.059):
vijñānasahajāścatvāra upādānaskandhāḥ, tannāmarūpam |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520328 (0.060):
iti vijñānena sahodgatā iti tu vijñānasya hetuta udbhūtāḥ | catuḥskandhā / arūpiṇaḥ | iti tu catvāro vijñāna-skandhāḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6319055 (0.062):
idaṃ te bhaviṣyatyadhyātmabahirdhā kāye kāyānupaśyanāyāḥ sa[t]tvaṃ, / punarapi catvāro 'rūpiṇaḥ skandhāḥ śrutacintādhipateyena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6319144 (0.062):
nimittavitarkopakleśālambanādhipateyā vedanādayaścatvāro [a]rūpiṇaḥ / skandhāsteṣāmā(yā)pāyikatāṃ tāvatkālikatāmitvarapratyupasthāyitāṃ,
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11846408 (0.064):
vedanādyupādānaskandhāś catvāras traidhātukā vedanādayaḥ
tacca nāma tacca rūpamaikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856020 (0.0):
skandhā arūpiṇaḥ upādānākhyāḥ, tannāmarūpaṃ catvāri mahābhūtāni, tāni / copādāya rūpam | tacca nāma rūpam | aikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117096 (0.010):
catvāri ca mahābhūtāni côpādāyôpādāya r ūpam aikadhyam abhisaṃkṣipya tan / nāmarūpaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767876 (0.010):
catvāri ca mahā bhūtāni ca + upādāya upādāya r ūpam aikadhyam / abhisaṃkṣipya tan nāma rūpaṃ | nāma rūpa saṃniśritāni + indriyāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962822 (0.010):
'rūpiṇa upādānaskandhās tan nāmarūpaṃ | catvāri ca mahābhūtāni copādāya / upādāya r ūpam aikadhyam abhisaṃkṣipya tan nāmarūpaṃ |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962078 (0.012):
mahābhūtāni | catvāri ca mahābhūtānyupādāya itīdaṃ ca nāma, / tadaikadhyamabhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate ||
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954344 (0.015):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591068 (0.037):
upādānaskandhāstannāma, tānyupādāya rūpamabhinirvartate / / tadaikadhyamabhisaṃkṣipyanāmarūpaṃnirucyate śarīrasyaiva
nāmarūpasaṃniśritāni indriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856030 (0.0):
copādāya rūpam | tacca nāma rūpam | aikadhyamabhisaṃkṣipya tannāmarūpam | / nāmarūpasaṃniśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494872 (0.0):
nāmarūpasaṃśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520428 (0.0):
bhagavatā / nāmarūpasaṃniśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanamityuktam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449130 (0.0):
'rūpiṇa upādānaskandhā nāma, tannāmarūpam / nāmarūpasaṃniśritāni indriyāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767885 (0.0):
abhisaṃkṣipya tan nāma rūpaṃ | nāma rūpa saṃniśritāni + indriyāṇi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962831 (0.0):
upādāya r ūpam aikadhyam abhisaṃkṣipya tan nāmarūpaṃ | / nāmarūpasaṃniśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanaṃ | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117106 (5.960):
catvāri ca mahābhūtāni côpādāyôpādāya r ūpam aikadhyam abhisaṃkṣipya tan / nāmarūpaṃ | / nāmarūpasaṃniśritānîndriyāṇi ṣaḍāyatanaṃ |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24075106 (0.045):
cakṣuḥpratītya rūpāṇi cotpadyate cakṣurvijñānaṃ trayāṇāṃ saṃnipātaḥ / sparśaḥ sparśasahajātā vedanā saṃjñā cetanā itīme catvāro rupiṇaḥ"
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25822844 (0.053):
saṃsargopadeśaḥ | cakṣuḥ pratītya rūpāṇi cotpadyate cakṣurvijñānam, / trayāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ, sparśasahajā vedaneti vistaraḥ | tathā saṃjñā
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591084 (0.064):
kalalabuddudādyavasthā nāmarūpasaṃmiśritānīndriyāṇiṣaḍāyatanaṃ, / nāmarūpendriyāṇāṃ trayāṇāṃ saṃnipātaḥsparśaḥ,
sparśaḥ | sparśānubhavo vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856037 (0.0):
nāmarūpasaṃniśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ / sparśaḥ | sparśānubhavo vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449137 (0.0):
ṣaḍāyatanam / trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ / sparśānubhavo vedanā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767892 (0.0):
ṣaḍ āyatanaṃ | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ | sparśa anubhavanā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962838 (0.0):
nāmarūpasaṃniśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanaṃ | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ / sparśaḥ | sparśānubhavanā vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā | tṛṣṇā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494884 (0.025):
sparśaḥ, (viṣayendriyavijñānasaṃnipāta ityarthaḥ) | sparśānubhāvo vedanā | / vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā(adhyavasānaṃ kāṅkṣā sukhādyanubhavaḥ) |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862810 (0.032):
sāsravaṃ sparśaḥ / sparśasahajā vedanā / vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23998363 (0.043):
sati hi vijñāne trayāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ / / sparśapratyayā ca vedanā saṃjñā cetan''etyuktaṃ bhagavatā /"
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238606 (0.045):
adhyavasānaṃ tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238649 (0.045):
saṃrāgaḥ ālayo niyantir adhyavasānaṃ tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā / tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238484 (0.046):
cakṣurvijñānaṃ / trayāṇāṃ sannipātaḥ sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / / vedanāpratyayā (DhskD 9v8) tṛṣṇā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117112 (0.047):
nāmarūpasaṃniśritānîndriyāṇi ṣaḍāyatanaṃ | / trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ | / sparśânubhavanā vedanā |
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238503 (0.049):
/ trayāṇāṃ sannipātāt sparśaḥ / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908668 (0.049):
nāmarūpaṃ na tat ṣaḍāyatanaṃ na sa sparśo na sā vedanā na sā tṛṣṇā na tad
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455464 (0.050):
vedanāpratyayā tṛṣṇā vedanaiṣāṃ ca vidyate / / sparśapratyayā vedanā, vedanāpratyayā ca tṛṣṇā / sā vedanā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520480 (0.052):
tasmādeva bhagavatāpi trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśa ityuktam | / ālambanāvabhāsākāreṇa sparśo jātaḥ | tadvat sparśarasāsvādaniyantraṇe
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494873 (0.053):
nāmarūpasaṃśritānīndriyāṇi ṣaḍāyatanam | trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ / sparśaḥ, (viṣayendriyavijñānasaṃnipāta ityarthaḥ) | sparśānubhāvo vedanā |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24012314 (0.055):
ṣaḍḍāyatanābhinipātaḥ sparśaḥ / / sparśānubhavanaṃ vedanā / / yo lobhaḥ sa tṛṣṇā /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24075108 (0.055):
cakṣuḥpratītya rūpāṇi cotpadyate cakṣurvijñānaṃ trayāṇāṃ saṃnipātaḥ / sparśaḥ sparśasahajātā vedanā saṃjñā cetanā itīme catvāro rupiṇaḥ"
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954391 (0.057):
kāyasaṃsparśaḥ | manaḥsaṃsparśaḥ |(ayamucyate sparśaḥ) || / (e) sparśapratyayā vedanā | vedanā katamā? ṣaḍ vedanāḥ | katame(māḥ?)ṣaṭ?
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591087 (0.059):
nāmarūpendriyāṇāṃ trayāṇāṃ saṃnipātaḥsparśaḥ, / sparśādvedanā sukhādikā, vedanāyāṃ satyāṃ kartavyametatsukhaṃ
tṛṣṇāvaipulyamupādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856047 (0.0):
sparśaḥ | sparśānubhavo vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā | / tṛṣṇāvaipulyamuipādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494899 (0.0):
vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā(adhyavasānaṃ kāṅkṣā sukhādyanubhavaḥ) | / tṛṣṇāvaipulyamupādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449146 (0.0):
ṣaḍāyatanam / trayāṇāṃ dharmāṇāṃ saṃnipātaḥ sparśaḥ / sparśānubhavo vedanā / / vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā / tṛṣṇāvaipulyamupādānam / upādānanirjātaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117121 (0.0):
vedanâdhyavasānaṃ tṛṣṇā | / tṛṣṇā vaipulyam upādānaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767901 (0.0):
vedanā | vedanā adhyavasānaṃ tṛṣṇā | tṛṣṇā vaipulyam upādānaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962846 (0.0):
sparśaḥ | sparśānubhavanā vedanā | vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā | tṛṣṇā / vaipulyam upādānaṃ | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma | bhavaḥ |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862810 (0.032):
sāsravaṃ sparśaḥ / sparśasahajā vedanā / vedanādhyavasānaṃ tṛṣṇā / / tṛṣṇāvivṛddhirupādānam / upādānaprasṛtaṃ sāsravaṃ karma bhavaḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908673 (0.053):
nāmarūpaṃ na tat ṣaḍāyatanaṃ na sa sparśo na sā vedanā na sā tṛṣṇā na tad / upādānaṃ na sa bhavo na sā jātir na taj jarāmaraṇam. tat kasya hetoḥ?
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15214801 (0.054):
NidSa 1.3 upādānīyeṣu dharmeṣv āsvādānudarśino viharatas tṛṣṇā pravardhate / / tṛṣṇāpratyayam upādānam | upādānapratyayo bhavaḥ | bhavapratyayā jātiḥ |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12040530 (0.059):
sattvākhyaskandhasamudāyas tṛṣṇopādānaḥ. tṛṣṇā upādānam asyeti / tṛṣṇopādānaḥ. kṣaṇiko 'pi saṃtatyā saṃsaratīti.
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238605 (0.059):
adhyavasānaṃ tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238649 (0.059):
saṃrāgaḥ ālayo niyantir adhyavasānaṃ tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā / tṛṣṇā /
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962144 (0.060):
arūpyatṛṣṇā ca || / tṛṣṇāpratyayamupādānamiti upādānaṃ katamat? catvāryupādānāni | kāmopādānaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954476 (0.064):
dharmatṛṣṇā |(iyamucyate tṛṣṇā) || / (ka) tṛṣṇāpratyayamupādānam | upādānaṃ katamat? catvāri upādānāni |
bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | jātasya skandhaparipāko jarā |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856056 (0.0):
tṛṣṇāvaipulyamuipādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ | / bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | jātasya skandhasya paripāko jarā |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494905 (0.0):
tṛṣṇāvaipulyamupādānam | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ | / bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | skandhaparipāko jarā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449149 (0.0):
punarbhavajanakaṃ karma bhavaḥ / bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117128 (0.033):
upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma | / bhavaḥ | / taddhetukaskandhaprādurbhāvo jātiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962853 (0.033):
vaipulyam upādānaṃ | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma | bhavaḥ | / taddhetukaskandhaprādurbhāvo jātiḥ | skandhaparipāko jarā vināśo maraṇaṃ |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591116 (0.042):
tato bhavo bhavatyasmājjanmeti bhavo dharmādharmau, taddhetukaḥ / skandhaprādurbhāvo jātiḥjanma /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767909 (0.047):
upādāna nirjātaṃ punar bhava janakaṃ karma | bhavaḥ | / tad dhetuka skandha prādur bhāvo jātiḥ | skandha paripāko jarā vināśo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855282 (0.055):
vyākhyānaṃ veditavyam | tatra skandhaparipāko jarā | jīrṇasya skandhabhedo
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862827 (0.055):
karmaniṣyando jātiḥ skandhonmajjanam / skandhaparipāko jarā / jīrṇasya
jīrṇasya skandhasya vināśo maraṇam | mriyamāṇasya saṃmūḍhasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856062 (0.0):
bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | jātasya skandhasya paripāko jarā | / jīrṇasya skandhasya vināśo maraṇam | mriyamāṇasya saṃmūḍhasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449161 (0.0):
jātyabhinirvṛttānāṃ skandhānāṃ paripāko jarā / skandhavināśo maraṇam /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494916 (0.013):
(skandhajīrṇatetyarthaḥ) | skandhavināśo maraṇam | mriyamāṇasya mūḍhasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767914 (0.016):
tad dhetuka skandha prādur bhāvo jātiḥ | skandha paripāko jarā vināśo / maraṇaṃ | mriyamāṇasya mūḍhasya sva abhiṣvaṅgasya + antar dāhaḥ śokaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962859 (0.016):
taddhetukaskandhaprādurbhāvo jātiḥ | skandhaparipāko jarā vināśo maraṇaṃ | / mriyamāṇasya mūḍhasya svābhiṣvaṅgasyāntardāhaḥ śokaḥ | lālapyanaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862832 (0.034):
karmaniṣyando jātiḥ skandhonmajjanam / skandhaparipāko jarā / jīrṇasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117131 (0.041):
skandhaparipāko jarā vināśo maraṇaṃ | / mriyamāṇasya mūḍhasya svâbhiṣvaṅgasyântardāhaḥ śokaḥ |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591130 (0.044):
jātānāṃ skandhānāṃ paripāko jarā / / skandhānāṃ nāśo maraṇam / / mriyamāṇasya mūḍhasya sābhiṣaṅgasya putrakalatrādāvāntardāhaḥśokaḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855283 (0.044):
vyākhyānaṃ veditavyam | tatra skandhaparipāko jarā | jīrṇasya skandhabhedo
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21932646 (0.047):
jātānāṃ skandhānāṃ paripāko jarāskandhaḥ, maraṇaṃ nāśaḥ, mriyamāṇasya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3235802 (0.047):
jātānāṃ skandhānāṃ paripāko jarāskandhaḥ, maraṇaṃ nāśaḥ, mriyamāṇasya
sābhiṣvaṅgasya antaḥparidāhaḥ śokaḥ | śokotthamālapanaṃ paridevaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856070 (0.0):
jīrṇasya skandhasya vināśo maraṇam | mriyamāṇasya saṃmūḍhasya / sābhiṣvaṅgasyāntardāhaḥ śokaḥ | śokotthamālapanaṃ paridevaḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494918 (0.017):
(skandhajīrṇatetyarthaḥ) | skandhavināśo maraṇam | mriyamāṇasya mūḍhasya / sābhiṣvaṅgasyāntardāhaḥ śokaḥ | śokenālapanaṃ paridevanam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767919 (0.020):
tad dhetuka skandha prādur bhāvo jātiḥ | skandha paripāko jarā vināśo / maraṇaṃ | mriyamāṇasya mūḍhasya sva abhiṣvaṅgasya + antar dāhaḥ śokaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449165 (0.034):
jātyabhinirvṛttānāṃ skandhānāṃ paripāko jarā / skandhavināśo maraṇam / / mriyamāṇasya saṃmūḍhasya sābhiṣvaṅgasya antardāhaḥ śokaḥ / śokotthalapanaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862836 (0.044):
skandhabhedo maraṇam / mriyamāṇasya vigacchataḥ saṃmūḍhasya sābhiṣvaṅgasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962859 (0.051):
taddhetukaskandhaprādurbhāvo jātiḥ | skandhaparipāko jarā vināśo maraṇaṃ | / mriyamāṇasya mūḍhasya svābhiṣvaṅgasyāntardāhaḥ śokaḥ | lālapyanaṃ
pañcavijñānakāyasaṃyuktamasātamanubhavanaṃ duḥkham | manasikārasaṃyuktaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856078 (0.0):
sābhiṣvaṅgasyāntardāhaḥ śokaḥ | śokotthamālapanaṃ paridevaḥ | / pañcavijñānakāyasaṃyuktamasātamanubhavanaṃ duḥkham | manasā saṃyuktaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117142 (0.038):
mriyamāṇasya mūḍhasya svâbhiṣvaṅgasyântardāhaḥ śokaḥ | / lālapyanaṃ paridevaḥ | / pañcavijñānakāyasaṃprayuktam aśātânubhavanaṃ duṣkhaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767923 (0.038):
maraṇaṃ | mriyamāṇasya mūḍhasya sva abhiṣvaṅgasya + antar dāhaḥ śokaḥ | / lālapyanaṃ paridevaḥ | pañca vijñāna kāya saṃprayuktam a śāta anubhavanaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962867 (0.038):
mriyamāṇasya mūḍhasya svābhiṣvaṅgasyāntardāhaḥ śokaḥ | lālapyanaṃ / paridevaḥ | pañcavijñānakāyasaṃprayuktam aśātānubhavanaṃ duṣkhaṃ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449177 (0.043):
paridevaḥ / pañcavijñānasaṃprayuktamāghātānubhavanaṃ duḥkham / / duḥkhamanasikārasaṃprayuktaṃ mānasaṃ duḥkhaṃ daurmanasyam / ye cānye
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23591153 (0.058):
putrakalatrādītiparidevanā / / pañcavijñānakāryasaṃyuktamasādhyanubhavananduḥkham /
mānasaṃ duḥkhaṃ daurmanasyam | ye cāpi anye evamādayaḥ kleśāḥ, te upāyāsā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494944 (0.017):
duḥkha(m) | manasikāra saṃprayuktaṃ mānasaṃ duḥkha(m) daurmanasyam | ye
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449181 (0.032):
paridevaḥ / pañcavijñānasaṃprayuktamāghātānubhavanaṃ duḥkham / / duḥkhamanasikārasaṃprayuktaṃ mānasaṃ duḥkhaṃ daurmanasyam / ye cānye
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856086 (0.041):
mānasaṃ duḥkhaṃ dārmanasyam | ye cāpyanye evamādaya upakleśāste upāyāsā
tatra mahāndhakārārthena avidyā | abhisaṃskārārthena saṃskārāḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856094 (0.0):
mānasaṃ duḥkhaṃ dārmanasyam | ye cāpyanye evamādaya upakleśāste upāyāsā / tatra mohāndhakārārthenāvidyā | abhisaṃskārārthena saṃskārāḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521127 (0.0):
tamo 'bhijñānāmarūpāyatasparśavittarṣataḥ | ityuktam | / tatra andhakārārthenāvidyā | abhīti abhisaṃskārārthena saṃskārāḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449192 (0.0):
evamādāya upakleśāḥ, ime upāyāsā ityucyante // / tatra mahāndhakārārthena avidyā / abhisaṃskārārthena saṃskārāḥ /
vijñāpanārthena vijñānam | anyonyopastambhanārthena nāmarūpam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856104 (0.0):
tatra mohāndhakārārthenāvidyā | abhisaṃskārārthena saṃskārāḥ | / vijñāpanārthena vijñānam | anyonyopastambhanārthena nāmarūpam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449203 (0.019):
viajñānanārthena vijñānam / mananārthena nāmarūpam / āyadvārārthena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521126 (0.053):
tatra andhakārārthenāvidyā | abhīti abhisaṃskārārthena saṃskārāḥ | / pravaṇatvānnāma | ropaṇārthena rūpam | āyatasparśavittarṣataḥ | iti
āyadvārārthena ṣaḍāyatanam | sparśanārthena sparśaḥ | anubhavanārthena
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856114 (0.0):
vijñāpanārthena vijñānam | anyonyopastambhanārthena nāmarūpam | / āyadvārārthena ṣaḍāyatanam | sparśanārthena sparśaḥ | anubhavanārthena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521148 (0.0):
āyadvārārthe nāyatanam | sparśanārthena sparśaḥ | anubhavanārthena vedanā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449213 (0.0):
viajñānanārthena vijñānam / mananārthena nāmarūpam / āyadvārārthena
vedanā | paritarṣaṇārthena tṛṣṇā | upādānarthena upādānam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856120 (0.0):
āyadvārārthena ṣaḍāyatanam | sparśanārthena sparśaḥ | anubhavanārthena / vedanā | paritarṣaṇārthena tṛṣṇā | upādānārthenopādānam | punarbhavārthena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521149 (0.0):
āyadvārārthe nāyatanam | sparśanārthena sparśaḥ | anubhavanārthena vedanā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449219 (0.0):
ṣaḍāyatanam / sparśanārthena sparśaḥ / anubhavanārthena vedanā /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521160 (0.042):
tṛṣṇādānabhavotpādaḥ pākanāśa viśokataḥ | / upādānārthena upādānam | punarbhavajananārthena bhavaḥ |
punarbhavajananārthena bhavaḥ | skandhaprādurbhāvārthena jātiḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521164 (0.0):
tṛṣṇādānabhavotpādaḥ pākanāśa viśokataḥ | / upādānārthena upādānam | punarbhavajananārthena bhavaḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449228 (0.0):
paritarṣaṇārthena tṛṣṇā / upādānārthena upādānam / punarbhavajananārthena
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856122 (0.025):
vedanā | paritarṣaṇārthena tṛṣṇā | upādānārthenopādānam | punarbhavārthena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117126 (0.053):
bhavaḥ | / taddhetukaskandhaprādurbhāvo jātiḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962851 (0.053):
vaipulyam upādānaṃ | upādānanirjātaṃ punarbhavajanakaṃ karma | bhavaḥ | / taddhetukaskandhaprādurbhāvo jātiḥ | skandhaparipāko jarā vināśo maraṇaṃ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494902 (0.058):
bhavahetukaḥ skandhaprādurbhāvo jātiḥ | skandhaparipāko jarā
skandhaparipākārthena jarā | vināśārthena (ŚālSū, Vaidya 104) maraṇam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449232 (0.0):
(Bcp 187) bhavaḥ / skandhaprādurbhāvārthena jātiḥ / skandhaparipākārthena
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856129 (0.036):
bhavaḥ | janmārthena jātiḥ | paripākārthena jarā | vināśārthena maraṇam |
śocanārthena śokaḥ | vacanaparidevanārthena paridevaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521191 (0.0):
kleśādanvarthakaṃ nāma yathākramamudīritam | / vacanaparidevanārthena paridevaḥ | kāyasaṃpīḍanārthena duḥkham |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449242 (0.0):
jarā / vināśārthena maraṇam / śocanārthena śokaḥ / vacanaparidevanārthena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521176 (0.024):
bhāvārthena jātiḥ, pākārthena jarā | vināśārthena maraṇam | śocanārthena / śokaḥ | / vacanādi kāyasaṃpīḍā cittadaurmānasaṃ tathā |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856138 (0.030):
bhavaḥ | janmārthena jātiḥ | paripākārthena jarā | vināśārthena maraṇam | / śocanārthena śokaḥ | paridevanārthena paridevaḥ kāyaparipīḍanārthena
kāyasaṃpīḍanārthena duḥkham | cittasaṃpīḍanārthena daurmanasyam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856146 (0.0):
śocanārthena śokaḥ | paridevanārthena paridevaḥ kāyaparipīḍanārthena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521200 (0.0):
vacanaparidevanārthena paridevaḥ | kāyasaṃpīḍanārthena duḥkham |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449250 (0.0):
jarā / vināśārthena maraṇam / śocanārthena śokaḥ / vacanaparidevanārthena / paridevaḥ / kāyasaṃpīḍanārthena duḥkham / cittasaṃpīḍanārthena
upakleśārthena upāyāsāḥ || / punaraparam - tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856156 (0.0):
duḥkham | cittasaṃpīḍanārthena daurmanasyam | upakleśārthenopāyāsāḥ ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494963 (0.0):
(manovikalpajātamāyāśāṭhyadainyakāmarāgādayaste sarve | peyālam) || / punaraparam - tattve 'pratipattiḥ mithyāpratipattirajñānam
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521201 (0.0):
vacanaparidevanārthena paridevaḥ | kāyasaṃpīḍanārthena duḥkham | / cittasaṃpīḍanārthena daurmanasyam | upakleśārthena upāyāsāḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444856 (0.0):
(Bcp 171) / punaraparam tattve 'pratipattiḥ mithyāpratipattiḥ, ajñānamavidyā / iti /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19459978 (0.0):
śālistambasūtre 'pyuktam / punaraparaṃ tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117168 (0.0):
punar aparaṃ tatve 'pratipattiḥ mithyā pratipattiḥ ajñānam avidyā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962892 (0.0):
punar aparaṃ tatve 'pratipattiḥ mithyā pratipattiḥ ajñānam avidyā | evam
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449251 (1.788):
paridevaḥ / kāyasaṃpīḍanārthena duḥkham / cittasaṃpīḍanārthena / daurmanasyam / upakleśārthena upāyāsāḥ / iti vistaraḥ //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767947 (0.052):
punar a paraṃ tatve * a pratipattiḥ mithyā pratipattiḥ a jñānam a vidyā |
evamavidyāyāṃ satyāṃ trividhāḥ saṃskārā abhinirvartante - puṇyopagā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856163 (0.0):
athavā tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā | evamavidyāyāṃ / satyāṃ trividhāḥ saṃskārā abhinirvartante puṇyopagā apuṇyopagā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494979 (0.0):
(saṃvṛtiparamārthayorvibhāgājñānaṃ ajñānam) | avidyāyāṃ satyāṃ trividhāḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19459985 (0.0):
punaraparaṃ tattve 'pratipattirmithyāpratipattirajñānamavidyā / / evamavidyāyāṃ satyāṃ trividhāḥ saṃskārā abhinirvartante puṇyopagāḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962900 (0.0):
punar aparaṃ tatve 'pratipattiḥ mithyā pratipattiḥ ajñānam avidyā | evam / avidyāyāṃ satyāṃ trividhāḥ saṃskārāḥ abhinirvartante | puṇyopagā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521244 (0.007):
ayoniśomanasikārahetutvād ajñānamaṃ avidyā | avidyāyāṃ satyāṃ vibhinnāḥ / saṃskārā abhinirvartante puṇyopagāḥ, apuṇyopagāḥ, āneñjyopagāḥ| tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767959 (0.009):
evam a vidyāyāṃ satyāṃ tri vidhāḥ saṃskārāḥ abhinirvartante | puṇya upagā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887799 (0.044):
tasyaitadabhavat avidyāyāṃ satyāṃ saṃskārā na bhavanti, / avidyānirodhātsaṃskāranirodhaḥ / saṃskāranirodhādvijñānanirodho
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887658 (0.051):
kiṃpratyayāśca punaḥ saṃskārāḥ? tasyaitadabhavat avidyāyāṃ satyāṃ / saṃskārā bhavanti, avidyāpratyayā hi saṃskārāḥ //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216376 (0.051):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi | avidyāyāṃ satyāṃ saṃskārā bhavanti | / avidyāpratyayāś ca punaḥ saṃskārāḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216739 (0.053):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi | avidyāyām asatyāṃ saṃskārā na bhavanti | / avidyānirodhāt saṃskāranirodhaḥ |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435330 (0.053):
yathābhūtasyābhisamayo babhūva | avidyāyām asatyāṃ saṃskārā na bhavanti / avidyānirodhāc ca punaḥ saṃskāranirodha iti
apuṇyopagā āneñjyopagāḥ | tatra puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856171 (0.0):
satyāṃ trividhāḥ saṃskārā abhinirvartante puṇyopagā apuṇyopagā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856179 (0.0):
āneñjyopagāḥ | tatra puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494993 (0.0):
saṃbhāvyante avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti | puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ / puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, apuṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ apuṇyopagameva
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521251 (0.0):
saṃskārā abhinirvartante puṇyopagāḥ, apuṇyopagāḥ, āneñjyopagāḥ| tatra
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521260 (0.0):
puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati | apuṇyopagānāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19459997 (0.0):
apuṇyopagāḥ ānañjayopagāśca / ime ucyante avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti / / puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, apuṇyopagānāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460004 (0.0):
puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, apuṇyopagānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767978 (0.013):
saṃskārā iti | puṇya upagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇya upagam eva vijñānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962919 (0.013):
apuṇyopagā āniñjyopagāś cemae ucyante 'vidyāpratyayāḥ saṃskārā iti | / puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagam eva vijñānaṃ bhavati | apuṇyopagānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962901 (0.023):
avidyāyāṃ satyāṃ trividhāḥ saṃskārāḥ abhinirvartante | puṇyopagā / apuṇyopagā āniñjyopagāś cemae ucyante 'vidyāpratyayāḥ saṃskārā iti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494979 (0.028):
saṃskārā abhinirvartante - puṇyopagā apuṇyopagā aniñjyopagāśceti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767960 (0.030):
evam a vidyāyāṃ satyāṃ tri vidhāḥ saṃskārāḥ abhinirvartante | puṇya upagā / a puṇya upagā āniñjya upagāś ca + imae ucyante * a vidyā pratyayāḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19459985 (0.035):
evamavidyāyāṃ satyāṃ trividhāḥ saṃskārā abhinirvartante puṇyopagāḥ, / apuṇyopagāḥ ānañjayopagāśca / ime ucyante avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti /
vijñānaṃ bhavati | apuṇyopagānāṃ saṃskārāṇāmapuṇyopagameva vijñānaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856181 (0.0):
āneñjyopagāḥ | tatra puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494997 (0.0):
saṃbhāvyante avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti | puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ / puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, apuṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ apuṇyopagameva
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521262 (0.0):
puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati | apuṇyopagānāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460004 (0.0):
puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, apuṇyopagānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962920 (0.0):
puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagam eva vijñānaṃ bhavati | apuṇyopagānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767978 (0.029):
saṃskārā iti | puṇya upagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇya upagam eva vijñānaṃ / bhavati | a puṇya upagānāṃ saṃskārāṇām a puṇya upagam eva vijñānaṃ bhavati
bhavati | āneñjyopagānāṃ saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856187 (0.0):
āneñjyopagāḥ | tatra puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ / bhavati | apuṇyopagānāṃ saṃskārāṇāmapuṇyopagameva vijñānaṃ bhavati |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521268 (0.0):
puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati | apuṇyopagānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117211 (0.014):
apuṇyôpagānāṃ saṃskārāṇām apuṇyôpagam eva vijñānaṃ bhavati |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494996 (0.024):
saṃbhāvyante avidyāpratyayāḥ saṃskārā iti | puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ / puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, apuṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ apuṇyopagameva
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460013 (0.024):
puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagameva vijñānaṃ bhavati, apuṇyopagānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962921 (0.031):
puṇyopagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyopagam eva vijñānaṃ bhavati | apuṇyopagānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767980 (0.051):
saṃskārā iti | puṇya upagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇya upagam eva vijñānaṃ / bhavati | a puṇya upagānāṃ saṃskārāṇām a puṇya upagam eva vijñānaṃ bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117198 (0.053):
puṇyôpagānāṃ saṃskārāṇāṃ puṇyôpagam eva vijñānaṃ bhavati |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15218848 (0.061):
vijñānam | apuṇyān abhisaṃskārān abhisaṃskaroti | apuṇyopagam apy asya / bhavati vijñānam | ānijyān abhisaṃskārān abhisaṃskaroti | ānijyopagam apy
idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti | vijñānasahabhuvaścatvāro
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495013 (0.0):
pagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460017 (0.0):
saṃskārāṇāmānañjyopagameva vijñānaṃ bhavati / idamucyate saṃskārapratyayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117215 (0.0):
āniñjyôpagānāṃ saṃskārāṇām āniñjyôpagam eva vijñānaṃ bhavati | / idam ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānam iti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767991 (0.0):
| āniñjya upagānāṃ saṃskārāṇām āniñjya upagam eva vijñānaṃ bhavati | idam / ucyate saṃskāra pratyayaṃ vijñānam iti | evaṃ nāma rūpaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962932 (0.0):
āniñjyopagam eva vijñānaṃ bhavati | idam ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856003 (5.960):
ityucyante | vastuprativijñaptirvijñānam | vijñānasahabhuvaścatvāraḥ / skandhā arūpiṇaḥ upādānākhyāḥ, tannāmarūpaṃ catvāri mahābhūtāni, tāni
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737185 (5.960):
vastuprativijñaptirvijñānam | vijñānasahabhuvaścatvāraḥ skandhā arūpiṇaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887642 (0.010):
kiṃpratyayaṃ punarvijñānam? tasyaitadabhavat saṃskāreṣu satsu vijñānaṃ / bhavati, saṃskārapratyayaṃ ca vijñānam // / atha bodhisattvasya punaretadabhavat kasmin sati saṃskārā bhavanti,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954243 (0.019):
niśritya pravartate | tasmāccetanā manaḥsaṃskāra ityucyate || / (i) saṃskārapratyayaṃ vijñānamiti | vijñānaṃ katamat? ṣaḍ vijñānakāyāḥ |
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332842 (0.021):
kevalaṃ vijñānam | tatra vijñānam eva saṃskārapratyayaṃ na nāmarūpam iti
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11852113 (0.021):
pratisandhau canāmarūpam eva na kevalaṃ vijñānam / tatra vijñānam evasaṃskārapratyayam na ca nāmarūpam iti kātra yuktiḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24012301 (0.024):
vastuprativijñaptirvijñānam / / vijñānasahabhuvaścatvāraḥ skandhā nāmarūpam /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216353 (0.026):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi | saṃskāreṣu satsu vijñānaṃ bhavati | / saṃskārapratyayañ ca punar vijñānam |
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236257 (0.026):
/ tatra manaḥsaṃskṛtaṃ dharmāś ca bāhyaṃ pratyayaṃ manovijñānasya tad / ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ / api khalv evam uktaṃ bhagavatā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856189 (0.030):
āneñjyopagānāṃ saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati | idamucyate / vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpamiti vedanādayo 'rūpiṇaścatvāraḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521269 (0.030):
saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati | / idamucyate vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpavivṛddhayā
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332977 (0.032):
tasmād avidyāpratyayāḥ saṃskārās tadadhivāsitañ cālayavijñānaṃ / saṃskārapratyayaṃ vijñānam | tatpratyayaṃ pratisandhau nāmarūpam ity
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953931 (0.033):
(5) tatra bhikṣavaḥ katamo dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ? avidyāpratyayāḥ / saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855579 (0.033):
yadidamavidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, saṃskārapratyayaṃ vijñānam, / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887671 (0.033):
iti hi bhikṣavo bodhisattvasyaitadabhūt avidyāpratyayāḥ saṃskārāḥ, / saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
'rūpiṇaḥ skandhā nāmarūpam | tadvijñānapratyayaṃ nāmarūpamucyate |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954274 (0.0):
(ī) vijñānapratyayaṃ nāmarūpamiti | tatra nāmarūpam - nāma catvāro
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954345 (0.0):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16520379 (0.0):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpamityucyate | / nāmarūpamupādāya cendriyāyatanodbhavaḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521273 (0.0):
saṃskārāṇāmāneñjyopagameva vijñānaṃ bhavati | / idamucyate vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpavivṛddhayā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220584 (0.0):
NidSa 16.7 vijñānapratyayaṃ nāmarūpam iti nāmarūpaṃ katarat |
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962079 (0.0):
tadaikadhyamabhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti ṣaḍāyatanaṃ katamat?
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217289 (0.008):
nāmarūpam | api tu vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217367 (0.008):
nāpy asvayaṃkāraparakārahetusamutpannaṃ nāmarūpam | api tu / vijñānapratyayaṃ nāmarūpam |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887624 (0.009):
kiṃpratyayaṃ ca punarnāmarūpam? tasyaitadabhavat vijñāne sati nāmarūpaṃ / bhavati, vijñānapratyayaṃ hi nāmarūpam //
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217415 (0.012):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ vijñānam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117217 (0.012):
idam ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānam iti | / evaṃ nāmarūpaṃ | / nāmarūpavivṛddhyā ṣaḍbhir āyatanadvāraiḥ kṛtyakriyāḥ pravartante |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767993 (0.012):
ucyate saṃskāra pratyayaṃ vijñānam iti | evaṃ nāma rūpaṃ | / nāma rūpa vivṛddhyā ṣaḍbhir āyatana dvāraiḥ kṛtya kriyāḥ pravartante | tan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962934 (0.012):
āniñjyopagam eva vijñānaṃ bhavati | idam ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānam / iti | evaṃ nāmarūpaṃ | nāmarūpavivṛddhyā ṣaḍbhir āyatanadvāraiḥ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236604 (0.014):
idaṃ nāmasya vijñānapratyayaṃ nāmarūpasya / tad ucyate vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28236666 (0.014):
vijñānapratyayayaṃ (DhskD 6r3) nāmarūpasya / tad ucyate vijñānapratyayaṃ / nāmarūpaṃ /
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2953934 (0.015):
saṃskārāḥ | saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688323 (0.015):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam* | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam* | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855583 (0.015):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam,
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6684931 (0.015):
saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887675 (0.015):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam, vijñānapratyayaṃ nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ
nāmarūpavivṛddhyā ṣaḍbhirāyatanadvāraiḥ kṛtyakriyāḥ pravartante |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856218 (0.0):
rūpaṃ ceti nāmarūpamucyate | nāmarūpavivṛddhayā ṣaḍbhirāyatanadvāraiḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521283 (0.0):
idamucyate vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpavivṛddhayā / ṣaḍbhirāyatanadvārai kṛtyakriyāḥ pravartante | tannāmarūpapratyayaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460031 (0.0):
vijñānamiti / tadeva vijñānapratyayaṃ nāmarūpam / nāmarūpavivṛddhyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117226 (0.0):
idam ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānam iti | / evaṃ nāmarūpaṃ | / nāmarūpavivṛddhyā ṣaḍbhir āyatanadvāraiḥ kṛtyakriyāḥ pravartante |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768002 (0.0):
ucyate saṃskāra pratyayaṃ vijñānam iti | evaṃ nāma rūpaṃ | / nāma rūpa vivṛddhyā ṣaḍbhir āyatana dvāraiḥ kṛtya kriyāḥ pravartante | tan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962943 (0.0):
āniñjyopagam eva vijñānaṃ bhavati | idam ucyate saṃskārapratyayaṃ vijñānam / iti | evaṃ nāmarūpaṃ | nāmarūpavivṛddhyā ṣaḍbhir āyatanadvāraiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495026 (0.018):
tadevaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpam || nāmarūpavivṛddhyā
tannāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamityucyate | ṣaḍbhyaścāyatanebhyaḥ ṣaṭ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954347 (0.0):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / (u) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti | ṣaḍāyatanaṃ katamat? cakṣurāyatanam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856226 (0.0):
kṛtyakriyāḥ pravartante prajñāyante, tannāmarūpapratyayaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237108 (0.0):
ucyate nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / iti eṣa uṣṇapracurāc chītaṃ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237295 (0.0):
abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvas / tad ucyate nāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanam iti /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237376 (0.0):
tatra ca ṣaṇṇām indriyāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ / tad ucyate / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237441 (0.0):
tatra ca ṣaṇṇām indriyāṇām abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ / tad ucyate / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam iti /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237502 (0.0):
abhinirvṛttir bhavati prādurbhāvaḥ / tad ucyate nāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanam iti /
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495035 (0.0):
ṣaḍbhirāyatagadvāraiḥ kṛtyakriyā(ḥ) pravartante, tannāmarūpapratyayaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521293 (0.0):
ṣaḍbhirāyatanadvārai kṛtyakriyāḥ pravartante | tannāmarūpapratyayaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460041 (0.0):
ṣaḍbhirāyatanadvāraiḥ kṛtyakriyāḥ pravartante, tannāmarūpapratyayaṃ
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962081 (0.0):
tadaikadhyamabhisaṃkṣipya nāmarūpamityucyate || / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanamiti ṣaḍāyatanaṃ katamat?
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117230 (0.0):
nāmarūpavivṛddhyā ṣaḍbhir āyatanadvāraiḥ kṛtyakriyāḥ pravartante | / tan nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam ity ucyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768013 (0.0):
nāma rūpa vivṛddhyā ṣaḍbhir āyatana dvāraiḥ kṛtya kriyāḥ pravartante | tan / nāma rūpa pratyayaṃ ṣaḍ āyatanam ity ucyate | ṣaḍbhya āyatanebhyaḥ ṣaṭ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962953 (0.0):
iti | evaṃ nāmarūpaṃ | nāmarūpavivṛddhyā ṣaḍbhir āyatanadvāraiḥ / kṛtyakriyāḥ pravartante | tan nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam ity ucyate |
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111301 (0.005):
/ nāmarūpe sati ṣaḍāyatanaṃ bhavati nāmarūpapratyayaṃ ca punaḥ ṣaḍāyatanaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434926 (0.005):
yathābhūtasyābhisamayo babhūva | nāmarūpe sati ṣaḍāyatanaṃ bhavati | / nāmarūpapratyayaṃ ca punaḥ ṣaḍāyatanam iti ||
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237037 (0.011):
pūrvoktaṃ / / 5. (nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam)
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111373 (0.014):
nāmarūpapratyayaṃ vijñānaṃ vijñānapratyayaṃ nāmarūpaṃ nāmarūpapratyayaṃ / ṣaḍāyatanaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ sparśapratyayā vedanā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514595 (0.014):
saṃskārapratyayaṃ vijñānam | vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216394 (0.014):
vijñānapratyayaṃ nāmarūpam | nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam |
sparśakāyāḥ pravartante | ayaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa ityucyate |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856237 (0.0):
ṣaḍāyatanamityucyate | ṣaḍbhyaścāyataṃebhyaḥ ṣaṭ sparśakāyāḥ pravartante, / ayaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa ityucyate | yajjātīyaḥ sparśo bhavati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495046 (0.0):
ṣaḍāyatanamucyate || ṣaḍbhya āyatanebhyaḥ ṣaṭ sparśakāyasamūhāḥ / pravartante, ayaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa ucyate || yajjātīyaḥ sparśo
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521300 (0.0):
ṣaḍāyatanamityucyate | ṣaḍbhyaścāyatanebhyaḥ ṣaṭsparśakāyāḥ pravartante |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460048 (0.0):
ṣaḍāyatanamucyate / ṣaḍbhya āyatanebhyaḥ ṣaṭ sparśakāyāḥ pravartante /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962960 (0.0):
kṛtyakriyāḥ pravartante | tan nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam ity ucyate | / ṣaḍbhya āyatanebhyaḥ ṣaṭ sparśakāyāḥ pravartante 'yaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768020 (1.192):
nāma rūpa pratyayaṃ ṣaḍ āyatanam ity ucyate | ṣaḍbhya āyatanebhyaḥ ṣaṭ / sparśa kāyāḥ pravartante * ayaṃ ṣaḍ āyatana pratyayaḥ sparśa ity ucyate |
madhyantavibhagatika.html 19073352 (0.005):
ata evāyam indriyavikārasādṛśyaṃ spṛśati tadākāratayeti sparśa ucyate / / atha vā ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa indriyasya sukhādivedanānukūlaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117240 (0.012):
ṣaḍbhyâyatanebhyaḥ ṣaṭ sparśakāyāḥ pravartante 'yaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615248 (0.016):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi ─ ṣaḍāyatane sati sparśo bhavati / ṣaḍāyatanapratyayaś ca punaḥ sparśaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216268 (0.016):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi | ṣaḍāyatane sati sparśo bhavati | / ṣaḍāyatanapratyayaś ca punaḥ sparśaḥ |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434897 (0.016):
babhūva | ṣaḍāyatane sati sparśo bhavati ṣaḍāyatanapratyayaś ca punaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887577 (0.016):
kiṃpratyayaśca punaḥ sparśaḥ? tasyaitadabhavat ṣaḍāyatane sati sparśo / bhavati, ṣaḍāyatanapratyayo hi sparśaḥ //
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238002 (0.018):
/ trayāṇāṃ sannipātāt sparśas / tad ucyate ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa iti
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238128 (0.021):
dharmāṇāṃ saṃgatiḥ sannikarṣaḥ samavāyaḥ saṃsparśaḥ tad ucyate / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa / iti sparśaḥ ṣaḍāyatanam (DhskD 9r4) āgamya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238025 (0.029):
bāhyaṃ pratyayaṃ cakṣuḥsaṃsparśasya / tad ucyate ṣaḍāyatanapratyayaḥ / sparśa iti /
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111271 (0.035):
ṣaḍāyatane sati sparśo bhavati ṣaḍāyatanapratyayaś ca puna sparśaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514601 (0.050):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448968 (0.050):
nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ / / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayamupādānam /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582000 (0.050):
nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam,
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736085 (0.050):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayamupādānam |
yajjātīyaḥ sparśo bhavati, tajjātīyā vedanā pravartate | iyamucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856245 (0.0):
ayaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa ityucyate | yajjātīyaḥ sparśo bhavati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495056 (0.0):
pravartante, ayaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa ucyate || yajjātīyaḥ sparśo
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521310 (0.0):
ayaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa ityucyate | yajjātīyaḥ sparśo bhavati,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460058 (0.0):
ayaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśa ityucyate / yajjātīyaḥ sparśo bhavati
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117252 (0.0):
sparśêty ucyate | / yajjātīyaḥ sparśo bhavati tajjātīyā vedanā pravartate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962970 (0.0):
ṣaḍbhya āyatanebhyaḥ ṣaṭ sparśakāyāḥ pravartante 'yaṃ ṣaḍāyatanapratyayaḥ / sparśa ity ucyate | yajjātīyaḥ sparśo bhavati tajjātīyā vedanā pravartate
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768031 (0.023):
sparśa kāyāḥ pravartante * ayaṃ ṣaḍ āyatana pratyayaḥ sparśa ity ucyate | / yaj jātīyaḥ sparśo bhavati taj jātīyā vedanā pravartate | iyaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28237546 (0.059):
6. (nāmarūpapratyayaḥ sparśaḥ) / nāmarūpapratyayaḥ sparśaḥ kataraḥ /
sparśapratyayā vedaneti | yastāṃ vedanāṃ viśeṣeṇāsvādayati abhinandati
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856256 (0.0):
tajjātīyā vedanā pravartate | iyamucyate bhikṣavaḥ sparśapratyayā vedaneti
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521317 (0.0):
tajjātīyā vedanā pravartate | iyamucyate sparśapratyayā vedaneti | yastāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768038 (0.0):
yaj jātīyaḥ sparśo bhavati taj jātīyā vedanā pravartate | iyaṃ / sparśa pratyayā vedanā + ity ucyate | yas tāṃ vedayati viśeṣeṇa +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962970 (0.0):
sparśa ity ucyate | yajjātīyaḥ sparśo bhavati tajjātīyā vedanā pravartate / | iyaṃ sparśapratyayā vedanety ucyate | yas tāṃ vedayati viśeṣeṇāsvādayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962977 (0.0):
sparśa ity ucyate | yajjātīyaḥ sparśo bhavati tajjātīyā vedanā pravartate / | iyaṃ sparśapratyayā vedanety ucyate | yas tāṃ vedayati viśeṣeṇāsvādayati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495057 (0.013):
bhavati, tajjātīyā vedanā pravartate, iyaṃ sparśapratyayā vedanā ucyate ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460058 (0.013):
tajjātīyā vedanā pravartate / iyaṃ sparśapratyayā vedanetyucyate / yastāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460065 (0.019):
tajjātīyā vedanā pravartate / iyaṃ sparśapratyayā vedanetyucyate / yastāṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238259 (0.036):
aduḥkhāsukhavedanīyaṃ sparśaṃ pratītyotpadyate aduḥkhāsukhā (DhskD 9r9) / vedanā / tad ucyate sparśapratyayā vedanā /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887557 (0.038):
kiṃpratyayā punarvedanā? tasyaitadabhūt sparśe sati vedanā bhavati, / sparśapratyayā hi vedanā //
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954391 (0.044):
kāyasaṃsparśaḥ | manaḥsaṃsparśaḥ |(ayamucyate sparśaḥ) || / (e) sparśapratyayā vedanā | vedanā katamā? ṣaḍ vedanāḥ | katame(māḥ?)ṣaṭ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117254 (0.046):
yajjātīyaḥ sparśo bhavati tajjātīyā vedanā pravartate | / iyaṃ sparśapratyayā vedanêty ucyate |
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111249 (0.052):
sparśe sati vedanā bhavati sparśapratyayā ca punar vedanā /
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615221 (0.052):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi ─ sparśe sati vedanā bhavati ─ / sparśapratyayā ca punar vedanā ─
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216241 (0.052):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi | sparśe sati vedanā bhavati | / sparśapratyayā ca punar vedanā |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434870 (0.052):
babhūva | sparśe sati vedanā bhavati sparśapratyayā ca punar vedaneti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688334 (0.061):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam* | ṣaḍayatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā | tṛṣṇāpratyayam upādānam* |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16514604 (0.061):
nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam | ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ | / sparśapratyayā vedanā | vedanāpratyayā tṛṣṇā| tṛṣṇāpratyayamupādānam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19448971 (0.061):
nāmarūpam / nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam / ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ / / sparśapratyayā vedanā / vedanāpratyayā tṛṣṇā / tṛṣṇāpratyayamupādānam /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582003 (0.061):
nāmarūpam, nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanam, ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ, / sparśapratyayā vedanā vedanāpratyayā tṛṣṇā, tṛṣṇāpratyayamupādānam,
adhyavasyati adhyavasāya tiṣṭhati, sā vedanāpratyayā tṛṣṇetyucyate |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856262 (0.0):
| yastāṃ vedanāṃ viśeṣeṇāsvādayati abhinandati adhyavasyati adhyavasāya
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521322 (0.0):
vedanāṃ viśeṣeṇāsvādayati, abhinandati, adhyavasāyaṃ tiṣṭhati sā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768044 (5.960):
sparśa pratyayā vedanā + ity ucyate | yas tāṃ vedayati viśeṣeṇa + / āsvādayati | abhinandaty adhyavasyaty atyadhitiṣṭhati | sā vedanā pratyayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962983 (5.960):
| iyaṃ sparśapratyayā vedanety ucyate | yas tāṃ vedayati viśeṣeṇāsvādayati / | abhinandaty adhyavasyaty atyadhitiṣṭhati | sā vedanāpratyayā tṛṣṇety
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495073 (0.009):
(kāṅkṣati) adhitiṣṭhati, sā vedanāpratyayā tṛṣṇetyucyate || / āsvādanābhinandanaṃ ādhyavasāyasthānam, na me priyarūpasātarūpaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460068 (0.046):
vedayati, viśeṣeṇāsvādayati, abhinandayati, adhyavasyati, adhitiṣṭhati, sā / vedanāpratyayā tṛṣṇetyucyate / āsvadanā, abhinandanā, adhyavasāyasthānam,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1951631 (0.047):
sparśapratyayā vedanā iti | kadācidasamagra heturucyate yathā / vedanāpratyayā tṛṣṇā iti | na tūcyate avidyeti | kadācidanyathocyate |
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238720 (0.053):
bhūyo vistareṇa yāvad utpadyate tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3743204 (0.055):
paśyati | sa tadā svādayati adhyavasyati adhyavasāya tiṣṭhati | ayam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26939705 (0.055):
'pi tu mātṛgrāmaṃ cakṣuṣā rūpaṃ nidhyāyan paśyati | sa tadā svādayati / adhyavasyati adhyavasāya tiṣṭhati | ayam ucyate brāhmaṇa brahmacārī
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13877400 (0.055):
sa tadā svādayati adhyavasyati adhyavasāya tiṣṭhati |
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238756 (0.055):
/ ity etac cakṣuṣa āsvādaṃ vedayitaṃ pratītya bhūyo vistareṇa yāvat tṛṣṇā / / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238791 (0.055):
vistareṇa yāvat tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238866 (0.055):
yāvat tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238902 (0.055):
etad rūpāsvādavedayitaṃ pratītya yāvat tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā / tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239007 (0.055):
pratītya vedayitaṃ vistareṇa yāvat tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239145 (0.055):
pratītya vistareṇa yāvat tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239172 (0.055):
saumanasyam ayaṃ rūpe āsvādaḥ / ity etad rūpāsvādavedayitaṃ pratītya yāvat / tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238605 (0.056):
adhyavasānaṃ tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā tṛṣṇā /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28238649 (0.056):
saṃrāgaḥ ālayo niyantir adhyavasānaṃ tṛṣṇā / tad ucyate vedanāpratyayā / tṛṣṇā /
āsvādanābhinandanādhyavasānādhyavasāyasthānādātmapriyarūpasātarūpairviyogo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856266 (0.0):
tiṣṭhati, sā vedanāpratyayā tṛṣṇetyucyate | / āsvādanābhinandanādhyavasānasthānādātmapriyarūpasātarūpairviyogo mā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521330 (0.0):
vedanāpratyayā tṛṣṇetyucyate | / āsvādanādhyavasānādhyavasāyasthānādātmapriyarūpa-sātarūpa-viyogo mābhūditi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768051 (0.006):
āsvādayati | abhinandaty adhyavasyaty atyadhitiṣṭhati | sā vedanā pratyayā / tṛṣṇā + ity ucyate | āsvādana abhinandana adhyavasānaṃ | mā me
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962990 (0.006):
| abhinandaty adhyavasyaty atyadhitiṣṭhati | sā vedanāpratyayā tṛṣṇety / ucyate | āsvādanābhinandanādhyavasānaṃ | mā me priyarūpaśātarūpair viyogo
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495072 (0.051):
(kāṅkṣati) adhitiṣṭhati, sā vedanāpratyayā tṛṣṇetyucyate || / āsvādanābhinandanaṃ ādhyavasāyasthānam, na me priyarūpasātarūpaiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495080 (0.052):
āsvādanābhinandanaṃ ādhyavasāyasthānam, na me priyarūpasātarūpaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117276 (0.063):
mā me priyarūpaśātarūpair viyogo bhavatv iti |
mā bhūditi nityamaparityāgāya yaivaṃ prārthanā, idamucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856272 (0.023):
āsvādanābhinandanādhyavasānasthānādātmapriyarūpasātarūpairviyogo mā / bhūnnityamaparityāgo bhavediti yaivaṃ prārthanā idamucyate
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856279 (0.058):
bhūnnityamaparityāgo bhavediti yaivaṃ prārthanā idamucyate / bhikṣavastṛṣṇāpratyayamupādānam | yatra vastuni satṛṣṇastasya vastuno
tṛṣṇāpratyayamupādānam | evaṃ prārthayamānaḥ punarbhavajanakaṃ karma
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495098 (0.0):
pañcabhiḥ kāmaguṇairviyogo bhavatu aparityāgaḥ, bhūyobhūyaśca prārthanā, / idaṃ tṛṣṇāpratyayamupādānamityucyate || evaṃ prārthayamānaḥ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521344 (0.0):
yasya bhūyaḥ praṇidhānamiyaṃ tṛṣṇā pratyayopādānetyucyate | evaṃ / prārthayamānaḥ punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayati kāyena vācā manasā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460091 (0.0):
ātmapriyarūpasātarūpairviyogo mā bhavatviti aparityāgo bhūyo bhūyaśca / prārthanā, idaṃ tṛṣṇāpratyayamupādānamityucyate / evaṃ prārthayamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117290 (0.0):
mā me priyarūpaśātarūpair viyogo bhavatv iti | / aparityāgo bhūyo bhūyaś ca prārthanā | / idaṃ tṛṣṇāpratyayam upādānam ity ucyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768065 (0.0):
priya rūpa śāta rūpair viyogo bhavatv iti | a parityāgo bhūyo bhūyaś ca / prārthanā | idaṃ tṛṣṇā pratyayam upādānam ity ucyate | evaṃ prārthayamānaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963004 (0.0):
bhavatv iti | aparityāgo bhūyo bhūyaś ca prārthanā | idaṃ tṛṣṇāpratyayam / upādānam ity ucyate | evaṃ prārthayamānaḥ punarbhavajanakaṃ karma
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856280 (0.041):
bhūnnityamaparityāgo bhavediti yaivaṃ prārthanā idamucyate / bhikṣavastṛṣṇāpratyayamupādānam | yatra vastuni satṛṣṇastasya vastuno
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856294 (0.044):
'rjanāya viṭhapanāyopādānamupādatte, tatra tatra prārthayate, evaṃ / prārthayamānaḥ punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayati kāyena vācā manasā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1984625 (0.045):
prārthayate iti | āha ca yadā puruṣaḥ pañcakāmaguṇeṣu rajyate sa rāga eva / prārthanā iti | api cāha tṛṣṇāpratyayamupādānamiti paryeṣaṇaṃ pūrvaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239933 (0.058):
/ tad ucyate tṛṣṇāpratyayam upādānaṃ / / na svākhyāto bhagavato dharmo na sāṃdṛṣṭiko na nirjvaraḥ nākālikaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434823 (0.061):
yathābhūtasyābhisamayo babhūva | tṛṣṇāyāṃ satyām upādānaṃ bhavati | / tṛṣṇāpratyayaṃ ca punar upādānam iti | / tasya mamaitad abhavat* kasmiṃ sati tṛṣṇā bhavati kiṃpratyayā ca punas
samutthāpayati kāyena vācā manasā ca, sa upādānapratyayo bhava ityucyate |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856302 (0.0):
prārthayamānaḥ punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayati kāyena vācā manasā / ca, sa upādānapratyayo bhava ityucyate | (Pp_247) tatkarmanirjātānāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495104 (0.0):
idaṃ tṛṣṇāpratyayamupādānamityucyate || evaṃ prārthayamānaḥ / punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayati kāyena manasā vācā, sa
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521350 (0.0):
prārthayamānaḥ punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayati kāyena vācā manasā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117294 (0.0):
evaṃ prārthayamānaḥ punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayati kāyena vācā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768072 (0.0):
punar bhava janakaṃ karma samutthāpayati kāyena vācā manasā | ayam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963010 (0.0):
upādānam ity ucyate | evaṃ prārthayamānaḥ punarbhavajanakaṃ karma / samutthāpayati kāyena vācā manasā | ayam upādānapratyayo bhava ity ucyate
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460098 (0.038):
punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayatti kāyena vācā manasā, sa
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25811039 (0.056):
raktaḥ san rāgajaṃ dveṣajaṃ mohajaṃ karmābhisaṃskaroti kāyena vācā / manaseti vistaraḥ | ucyate | syuḥ skandhāyatanadhātavo yadi rāgādaya eva
tatkarmanirjātānāṃ pañcaskandhānāmabhinirvṛttiryā, sā bhavapratyayā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521360 (0.0):
ca sa upādāna-pratyayo bhava ityucyate | tatkarmanirjātānāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460111 (0.0):
upādānapratyayo bhava ityucyate / tatkarmanirjātānāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495114 (0.014):
upādānapratyayo bhava ityucyate || yat karmanirjātānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117306 (0.014):
ayam upādānapratyayo bhavêty ucyate | / yā karmanirjātānāṃ skandhānām abhinirvṛttiḥ sā bhavapratyayā jātir ity
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768081 (0.014):
upādāna pratyayo bhava ity ucyate | yā karma nirjātānāṃ skandhānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963019 (0.014):
samutthāpayati kāyena vācā manasā | ayam upādānapratyayo bhava ity ucyate / | yā karmanirjātānāṃ skandhānām abhinirvṛttiḥ sā bhavapratyayā jātir ity
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856314 (0.049):
ca, sa upādānapratyayo bhava ityucyate | (Pp_247) tatkarmanirjātānāṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220716 (0.049):
NidSa 16.14 bhavapratyayā jātir iti jātiḥ katamā | / yā teṣāṃ teṣāṃ satvānāṃ tasmin tasmin satvanikāye jātiḥ sañjātir
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962175 (0.049):
bhavapratyayā jātiriti jātiḥ katamā? yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240671 (0.052):
12. (bhavapratyayā jātiḥ) / bhavapratyayā jātiḥ katamā / āha / yathā khalv ihaikatyo rāgaparyavasthito
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954612 (0.054):
(ga) bhavapratyayā jātiriti | jātiḥ katamāḥ? yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887489 (0.056):
kiṃpratyayā ca punarjātiḥ? tasyaitadabhavat bhave sati jātirbhavati / bhavapratyayā ca punarjātiḥ // / atha bodhisattvasyaitabhavat kasmin sati bhavo bhavati, kiṃpratyayaśca
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241431 (0.061):
jātir imaṃ bhavaṃ pratītya tad ucyate bhavapratyayā jātir iti / / yathā khalv ihaikatya ākiṃcanyāyatanānāṃ devānām avekṣāvān bhavati
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241513 (0.061):
pratītya tad ucyate bhavapratyayā jātir iti / / yathā khalv ihaikatyo naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanānāṃ devānām avekṣāvān
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28241602 (0.061):
prādurbhāvaḥ (DhskD 16r3) / itīyaṃ jātir imaṃ bhavaṃ pratītya tad ucyate / bhavapratyayā jātir iti / / api khalv evam uktam bhagavatā mahānidānaparyāye vyākaraṇe āyuṣmaty ānande
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555879 (0.062):
skandhānāmabhinirvṛttiparyāpannanirdeśaḥ, sā prajñāpāramitā / yā punaḥ / pañcaskandhānāmabhinirvṛttiparyāpannanirdeśasya tathatā avitathatā
jātirityucyate | jātyābhinirvṛttānāṃ skandhānāmupacayanaparipākādvināśo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856320 (0.0):
skandhānāmabhinirvṛtiryā sā bhavapratyayā jātirityucyate |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521369 (0.0):
pañcaskandhānām abhinirvṛttiryā sā bhavapratyayo jātirityucyate | / jātyābhinirvṛttānāṃ skandhānāmupacayana-paripākādvināśo bhavati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460119 (0.007):
pañcaskandhānāmabhinirvṛttiryā, sā bhavapratyayā jātirityucyate / yā (yo)
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117313 (0.007):
yā karmanirjātānāṃ skandhānām abhinirvṛttiḥ sā bhavapratyayā jātir ity
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768089 (0.007):
upādāna pratyayo bhava ity ucyate | yā karma nirjātānāṃ skandhānām / abhinirvṛttiḥ sā bhava pratyayā jātir ity ucyate | yo jāty abhinirvṛttānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963027 (0.007):
| yā karmanirjātānāṃ skandhānām abhinirvṛttiḥ sā bhavapratyayā jātir ity
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495122 (0.009):
upādānapratyayo bhava ityucyate || yat karmanirjātānāṃ / skandhānāmabhinirvṛttiḥ, sā bhavapratyayā jātirityucyate || yo
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887489 (0.036):
kiṃpratyayā ca punarjātiḥ? tasyaitadabhavat bhave sati jātirbhavati / bhavapratyayā ca punarjātiḥ //
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615040 (0.036):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi ─ bhave sati jātir bhavati bhavapratyayā ca / punar jātiḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215349 (0.036):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi / bhave sati jātir bhavati / bhavapratyayā / ca punar jātiḥ /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216141 (0.036):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi | bhave sati jātir bhavati | bhavapratyayā / ca punar jātiḥ |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434773 (0.036):
babhūva | bhave sati jātir bhavati bhavapratyayā ca punar jātir iti |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954612 (0.040):
(ga) bhavapratyayā jātiriti | jātiḥ katamāḥ? yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220716 (0.041):
NidSa 16.14 bhavapratyayā jātir iti jātiḥ katamā | / yā teṣāṃ teṣāṃ satvānāṃ tasmin tasmin satvanikāye jātiḥ sañjātir
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8962175 (0.041):
rūpabhavaḥ arūpyabhavaḥ || / bhavapratyayā jātiriti jātiḥ katamā? yā teṣāṃ teṣāṃ sattvānāṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111160 (0.045):
sati jātir bhavati bhavapratyayā ca punar jāti
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460109 (0.049):
pañcaskandhānāmabhinirvṛttiryā, sā bhavapratyayā jātirityucyate / yā (yo)
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240670 (0.050):
12. (bhavapratyayā jātiḥ) / bhavapratyayā jātiḥ katamā / āha / yathā khalv ihaikatyo rāgaparyavasthito
bhavati, tadidaṃ jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856326 (0.0):
jātyābhinirvṛttānāṃ skandhānāmupacayanaparipākādvināśo bhavati | tadidaṃ / jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495126 (0.0):
jātyabhinirvṛttānāṃ skandhānāmupacayaparipākādvināśo bhavati, tadidaṃ / jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate | (peyālam, tatra avidyādiṣu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521373 (0.0):
jātyābhinirvṛttānāṃ skandhānāmupacayana-paripākādvināśo bhavati | / tadidaṃ jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate| pūrvapūrvāṅgānāmuttarottarāṇāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460123 (0.0):
jātyabhinirvṛttānāṃ skandhānāmupacayaparipākādvināśo bhavati, tadidaṃ / jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate / peyālaṃ / tatra vijñānaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768093 (0.0):
skandhānām upacaya paripākād vināśo bhavati | tad idaṃ jāti pratyayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963031 (0.0):
ucyate | yo jātyabhinirvṛttānāṃ skandhānām upacayaparipākād vināśo bhavati / | tad idaṃ jātipratyayaṃ jarāmaraṇam ucyate || pe ||
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2010824 (0.004):
na jarāmaraṇādi | saṃvṛtyā tūcyate jātipratyayaṃ jarāmaraṇam | iyamucyate
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111138 (0.012):
/ jātyāṃsatyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati jātipratyayaṃ ca punar jarāmaraṇaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434750 (0.012):
jarāmaraṇaṃ bhavati jātipratyayaṃ ca punar jarāmaraṇam iti |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887470 (0.012):
jarāmaraṇaṃ bhavati, jātipratyayaṃ jarāmaraṇam //
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1332960 (0.017):
syāt | tadabhāvāṭ ṣaḍāyatanaṃ na syāt | evaṃ yāvaj jātipratyayaṃ / jarāmaraṇaṃ na syāt | tataś ca saṃsārapravṛttir eva na syāt |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25820383 (0.018):
ahetukamajātasya syājjarāmaraṇaṃ katham || 4 || / jātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti vacanājjātihetukaṃ jarāmaraṇamuktaṃ bhagavatā
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615015 (0.029):
jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati ─ jātipratyayañ ca punar jarāmaraṇam ─
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15215324 (0.029):
yathābhūtasyābhisamaya udapādi / jātyāṃ satyāṃ jarāmaraṇaṃ bhavati / / jātipratyayañ ca punar jarāmaraṇam /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217226 (0.038):
jarāmaraṇam | api tu jātipratyayaṃ jarāmaraṇam |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2024747 (0.051):
saṃvṛtita ucyate jātipratyayaṃ jarāmaraṇamiti | yathā ghaṭasaṃjñātyaye
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2055777 (0.052):
dharmasthitijñānam | yathā jātipratyayaṃ jarāmaraṇaṃ yāvadavidyāpratyayāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117323 (0.053):
[ Bendall ed p224 ---> ] / jātipratyayaṃ jarāmaraṇam ucyate ||
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1956448 (0.053):
bhavaśca | ime 'nāgatādhvahetavaḥ | tatpratyayaṃ phalaṃ yat / jātijarāmaraṇam | vedanā vedayataḥ punastṛṣṇopādānañca bhavati | ata idaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954718 (0.059):
tadubhayamekatrābhisaṃkṣipya jarāmaraṇamityucyate || ayaṃ bhikṣavo / dvādaśāṅgapratītyasamutpādasyāyaṃ vibhaṅga iti ||
evamayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ anyonyahetukaḥ anyonyapratyayaḥ |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856333 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate || / evamayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayo
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737543 (0.0):
'pravartate nadīsrotavat || / yadyayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayaḥ, na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963041 (0.0):
| tad idaṃ jātipratyayaṃ jarāmaraṇam ucyate || pe || / evam ayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayato |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117333 (0.034):
evam ayaṃ dvādaśâṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayato |
na nityo nānityo na saṃskṛto nāsaṃskṛto nāhetuko nāpratyayo na vedayitā na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856345 (0.0):
evamayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayo / naivānityo naiva nityo na saṃskṛto nāsaṃskṛto nāhetuko nāpratyayo na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737550 (0.0):
yadyayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayaḥ, na / nityo nānityo na saṃskṛto nāsaṃskṛto nāhetuko nāpratyayo na vedayitā na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737557 (0.0):
nityo nānityo na saṃskṛto nāsaṃskṛto nāhetuko nāpratyayo na vedayitā na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963048 (0.0):
evam ayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayato | / naivānityo na nityo | na saṃskṛto nāsaṃskṛto | na vedayitā | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768112 (0.019):
anyo nya pratyayato | na + eva + a nityo na nityo | na saṃskṛto na +
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117340 (0.031):
nâivânityo na nityo | / na saṃskṛto nâsaṃskṛto |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7139611 (0.058):
guṇadharmastvanityo na bhavatyeva, nityastu sāmānyarūpo na
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13240915 (0.061):
sampannañca yathā / ātmavādyevaṃ praṣṭavyaḥ / yaduktaṃ bhavatātmeti sa / nityo 'nityo vā / yadyanityastadā saṃskāravadvināśadharmā / nitya iti
kṣayadharmo na vināśadharmo na nirodhadharmo 'nādikālapravṛtto 'nucchinno
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737569 (0.0):
nityo nānityo na saṃskṛto nāsaṃskṛto nāhetuko nāpratyayo na vedayitā na / kṣayadharmo na vināśadharmo na nirodhadharmo 'nādikālapravṛtto 'nucchinno
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117345 (5.960):
na saṃskṛto nâsaṃskṛto | / na vedayitā | / na kṣayadharmo na nirodhadharmo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768118 (5.960):
a saṃskṛto | na vedayitā | na kṣaya dharmo na nirodha dharmo | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963054 (5.960):
naivānityo na nityo | na saṃskṛto nāsaṃskṛto | na vedayitā | na / kṣayadharmo na nirodhadharmo | na virāgadharmo | annādikārapravṛtto
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856365 (0.025):
kṣayadharmo nākṣayadharmo na vināśadharmo nāvināśadharmo na nirodhadharmo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856375 (0.025):
kṣayadharmo nākṣayadharmo na vināśadharmo nāvināśadharmo na nirodhadharmo
'pravartate nadīsrotavat || / yadyayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayaḥ, na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856333 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate || / evamayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856381 (0.0):
nānirodhadharmo 'nādikālapravṛtto 'nucchinno 'nupravartate nadīsrotavat ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737505 (0.0):
bhavati, tadidaṃ jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate || / evamayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ anyonyahetukaḥ anyonyapratyayaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963042 (0.0):
| tad idaṃ jātipratyayaṃ jarāmaraṇam ucyate || pe || / evam ayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayato |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117333 (0.034):
evam ayaṃ dvādaśâṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayato |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963068 (0.044):
kṣayadharmo na nirodhadharmo | na virāgadharmo | annādikārapravṛtto / 'nnudbhinno 'nupravartate nadīsrotavat ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117357 (0.044):
anādikārapravṛtto 'nudbhinno 'nupravartate nadīsrotavat ||
nityo nānityo na saṃskṛto nāsaṃskṛto nāhetuko nāpratyayo na vedayitā na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856345 (0.0):
evamayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayo / naivānityo naiva nityo na saṃskṛto nāsaṃskṛto nāhetuko nāpratyayo na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737519 (0.0):
evamayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādaḥ anyonyahetukaḥ anyonyapratyayaḥ | / na nityo nānityo na saṃskṛto nāsaṃskṛto nāhetuko nāpratyayo na vedayitā na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963048 (0.0):
evam ayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nyonyahetuko 'nyonyapratyayato | / naivānityo na nityo | na saṃskṛto nāsaṃskṛto | na vedayitā | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768112 (0.019):
anyo nya pratyayato | na + eva + a nityo na nityo | na saṃskṛto na +
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117340 (0.031):
nâivânityo na nityo | / na saṃskṛto nâsaṃskṛto |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7139611 (0.058):
guṇadharmastvanityo na bhavatyeva, nityastu sāmānyarūpo na
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13240915 (0.061):
sampannañca yathā / ātmavādyevaṃ praṣṭavyaḥ / yaduktaṃ bhavatātmeti sa / nityo 'nityo vā / yadyanityastadā saṃskāravadvināśadharmā / nitya iti
kṣayadharmo na vināśadharmo na nirodhadharmo 'nādikālapravṛtto 'nucchinno
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737531 (0.0):
na nityo nānityo na saṃskṛto nāsaṃskṛto nāhetuko nāpratyayo na vedayitā na / kṣayadharmo na vināśadharmo na nirodhadharmo 'nādikālapravṛtto 'nucchinno
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117345 (5.960):
na saṃskṛto nâsaṃskṛto | / na vedayitā | / na kṣayadharmo na nirodhadharmo |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768118 (5.960):
a saṃskṛto | na vedayitā | na kṣaya dharmo na nirodha dharmo | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963054 (5.960):
naivānityo na nityo | na saṃskṛto nāsaṃskṛto | na vedayitā | na / kṣayadharmo na nirodhadharmo | na virāgadharmo | annādikārapravṛtto
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856365 (0.025):
kṣayadharmo nākṣayadharmo na vināśadharmo nāvināśadharmo na nirodhadharmo
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856375 (0.025):
kṣayadharmo nākṣayadharmo na vināśadharmo nāvināśadharmo na nirodhadharmo
'nupravartate nadīsrotavat, atha ca imānyasya dvādaśāṅgasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856390 (0.0):
yadyapyayaṃ dvādaśāṅgaḥ pratītyasamutpādo 'nucchinno 'nupravartate / nadīsrotavat, atha cemānyasya dvādaśāṅgasya pratītyasamutpādasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963073 (0.041):
'nnudbhinno 'nupravartate nadīsrotavat || / atha cemāny asya dvādaśāṅgasya pratītyasamutpādasya catvāri aṅgāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768137 (0.061):
nadī srota vat || / atha ca + imāny asya dvādaśa aṅgasya pratītya samutpādasya catvāri aṅgāni
pratītyasamutpādasya catvāri aṅgāni saṃghātakriyāyai hetutvena pravartante
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856398 (0.0):
nadīsrotavat, atha cemānyasya dvādaśāṅgasya pratītyasamutpādasya / catvāryaṅgāni saṃghātakriyāyai hetutvena pravartante | katamāni catvāri?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521489 (0.0):
cemānyasya catvāryaṅgāni hetuḥ saṃghātakārakāṇi ca, dvādaśāṅgasya / pratītyasamutpādasya catvāryaṅgāni saṃghātakriyāyai hetutvena pravartante
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117371 (0.0):
atha cêmāny asya dvādaśâṅgasya pratītyasamutpādasya catvāri aṅgāni / saṃghātakriyāyai hetutvena pravartante |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768146 (0.0):
nadī srota vat || / atha ca + imāny asya dvādaśa aṅgasya pratītya samutpādasya catvāri aṅgāni
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963081 (0.0):
'nnudbhinno 'nupravartate nadīsrotavat || / atha cemāny asya dvādaśāṅgasya pratītyasamutpādasya catvāri aṅgāni
| katamāni catvāri? yaduta avidyā tṛṣṇā karma vijñānaṃ ca | tatra vijñānaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856407 (0.0):
catvāryaṅgāni saṃghātakriyāyai hetutvena pravartante | katamāni catvāri?
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117380 (0.0):
saṃghātakriyāyai hetutvena pravartante | / katamāni catvāri |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768155 (0.0):
saṃghāta kriyāyai hetutvena pravartante | katamāni catvāri | yad uta |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963090 (0.0):
saṃghātakriyāyai hetutvena pravartante | katamāni catvāri | yad uta |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521490 (0.007):
pratītyasamutpādasya catvāryaṅgāni saṃghātakriyāyai hetutvena pravartante / | tasmāt katamāni catvāri? ityuktam|
bījasvabhāvatvena hetuḥ | karma kṣetrasvabhāvena hetuḥ | avidyā tṛṣṇā ca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856419 (0.0):
yaduta avidyā tṛṣṇā karma vijñānaṃ ca | tatra vijñānaṃ bījasvabhāvatvena
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495148 (0.0):
śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ peyālārthena nidarśitāḥ) || / tatra vijñānaṃ bījasvabhāvatvena hetuḥ | karma kṣetrasvabhāvatvena hetuḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521510 (0.0):
avidyā, tṛṣṇā, karma, vijñānañceti yathākramam | heturvijñānabījaṃ hi | / vijñānaṃ bīja-svabhāvatvena hetuḥ | karma kṣetramudīritam | karma
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460140 (0.0):
jātipratyayaṃ jarāmaraṇamityucyate / peyālaṃ / tatra vijñānaṃ / bījasvabhāvatvena hetuḥ / karma kṣetrasvabhāvatvena hetuḥ / avidyā tṛṣṇā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117392 (0.0):
avidyā tṛṣṇā karma vijñānaṃ ca | / tatra vijñānaṃ bījasvabhāvatvena hetuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963102 (0.0):
avidyā tṛṣṇā karma vijñānaṃ ca | tatra vijñānaṃ bījasvabhāvatvena hetuḥ |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495155 (0.027):
tatra vijñānaṃ bījasvabhāvatvena hetuḥ | karma kṣetrasvabhāvatvena hetuḥ | / avidyā tṛṣṇā ca kleśasvabhāvatvena hetuḥ | karmakleśā vijñānabījaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521524 (0.027):
vijñānaṃ bīja-svabhāvatvena hetuḥ | karma kṣetramudīritam | karma / kṣetra-svabhāvatvena heturityuktam | avidyā tṛṣṇā ca kleśasvabhāvatvena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768158 (0.028):
a vidyā tṛṣṇā karma vijñānaṃ ca | tatra vijñānaṃ bīja sva bhāvatvena hetuḥ
kleśasvabhāvatvena hetuḥ | tatra karmakleśā vijñānabījaṃ janayanti | tatra
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856427 (0.0):
hetuḥ | karma kṣetrasvabhāvatvena hetuḥ | avidyā tṛṣṇā ca / kleśasvabhāvatvena hetuḥ | karmakleśā vijñānabījaṃ janayanti | tatra karma
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495162 (0.0):
tatra vijñānaṃ bījasvabhāvatvena hetuḥ | karma kṣetrasvabhāvatvena hetuḥ | / avidyā tṛṣṇā ca kleśasvabhāvatvena hetuḥ | karmakleśā vijñānabījaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521527 (0.0):
kṣetra-svabhāvatvena heturityuktam | avidyā tṛṣṇā ca kleśasvabhāvatvena
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521537 (0.0):
kṣetra-svabhāvatvena heturityuktam | avidyā tṛṣṇā ca kleśasvabhāvatvena / hetuḥ | / karmakleśā vijñānabījatvena vyavasthitāḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460147 (0.0):
bījasvabhāvatvena hetuḥ / karma kṣetrasvabhāvatvena hetuḥ / avidyā tṛṣṇā / ca kleśasvabhāvatvena hetuḥ / karmakleśā vijñānabījaṃ saṃjanayanti / tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117399 (0.0):
karma kṣetrasvabhāvatvena hetuḥ | / avidyā tṛṣṇā ca kleśasvabhāvatvena hetuḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768177 (0.0):
| karma kṣetra sva bhāvatvena hetuḥ | a vidyā tṛṣṇā ca / kleśa sva bhāvatvena hetuḥ | karma kleśā vijñāna bījaṃ saṃjanayanti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963109 (0.0):
karma kṣetrasvabhāvatvena hetuḥ | avidyā tṛṣṇā ca kleśasvabhāvatvena hetuḥ
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494220 (0.045):
prathamaḥ ca tṛṣā prokte hetuḥ kleśasvabhāvataḥ // 43 // / karmakleśāstuvijñānabījatvena vyavasthitāḥ /
karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856437 (0.0):
kleśasvabhāvatvena hetuḥ | karmakleśā vijñānabījaṃ janayanti | tatra karma / vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati | avidyā
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495172 (0.0):
avidyā tṛṣṇā ca kleśasvabhāvatvena hetuḥ | karmakleśā vijñānabījaṃ / janayanti | tatra karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti, tṛṣṇā
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494228 (0.0):
karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti ca // 44 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521541 (0.0):
karmakleśā vijñānabījaṃ janayanti | tatra / karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti ca |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460158 (0.0):
ca kleśasvabhāvatvena hetuḥ / karmakleśā vijñānabījaṃ saṃjanayanti / tatra / karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti / tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117410 (0.0):
karmakleśā vijñānabījaṃ saṃjanayanti | / tatra karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768187 (0.0):
kleśa sva bhāvatvena hetuḥ | karma kleśā vijñāna bījaṃ saṃjanayanti | / tatra karma vijñāna bījasya kṣetra kāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñāna bījaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963120 (0.0):
| karmakleśā vijñānabījaṃ saṃjanayanti | tatra karma vijñānabījasya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856453 (0.047):
vijñānabījasyabhinirvṛttirna bhavati | tatra karmaṇo naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomīti | tṛṣṇāyā api naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495187 (0.047):
bhavati - ahaṃ vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomīti | tṛṣṇāyā api naivaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521578 (0.047):
tatra karmaṇo 'pi naivaṃ bhavati ityādi tu karmaṇo 'pi naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñāna-bījasya kṣetrakāryaṃ karomi| tṛṣṇāyā api ityādi tu evaṃ tṛṣṇāyā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460174 (0.047):
vijñānabījasyābhinirvṛttirna bhavati / tatra karmaṇāṃ naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomi / (Bcp 226) tṛṣṇāyāṃ api naivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768204 (0.047):
tatra karmaṇo na + evaṃ bhavati | ahaṃ vijñāna bījasya kṣetra kāryaṃ
avidyā vijñānabījamavakirati | asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856443 (0.0):
vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati | avidyā / vijñānabījamavakirati | asatāṃ teṣāṃ pratyayānāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495178 (0.0):
janayanti | tatra karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti, tṛṣṇā / vijñānabījaṃ snehayati, avidyā vijñānabījamavakirati | satāmeṣāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460165 (0.0):
karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti / tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati / / avidyā vijñānabījamavakirati / asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117415 (0.0):
tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati | / avidyā vijñānabījam avakirati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963125 (0.0):
kṣetrakāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati | avidyā vijñānabījam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768193 (0.018):
tatra karma vijñāna bījasya kṣetra kāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñāna bījaṃ / snehayati | a vidyā vijñāna bījam avakirati | a satāṃ yeṣāṃ pratyayānāṃ
vijñānabījasyābhinirvṛttirna bhavati | tatra karmaṇo naivaṃ bhavati - ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856451 (0.0):
vijñānabījamavakirati | asatāṃ teṣāṃ pratyayānāṃ / vijñānabījasyabhinirvṛttirna bhavati | tatra karmaṇo naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495185 (0.0):
vijñānabījaṃ snehayati, avidyā vijñānabījamavakirati | satāmeṣāṃ / pratyayānāṃ vijñānabījasya abhinirvṛttirbhavati | tatra karmaṇo naivaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521576 (0.0):
tatra karmaṇo 'pi naivaṃ bhavati ityādi tu karmaṇo 'pi naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñāna-bījasya kṣetrakāryaṃ karomi| tṛṣṇāyā api ityādi tu evaṃ tṛṣṇāyā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460172 (0.0):
avidyā vijñānabījamavakirati / asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ / vijñānabījasyābhinirvṛttirna bhavati / tatra karmaṇāṃ naivaṃ bhavati ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768202 (0.0):
snehayati | a vidyā vijñāna bījam avakirati | a satāṃ yeṣāṃ pratyayānāṃ / bījasya + abhinirvṛttir na bhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963134 (0.0):
avakirati | asatāṃ yeṣāṃ pratyayānāṃ bījasyābhinirvṛttir na bhavati ||
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460165 (5.960):
avidyā vijñānabījamavakirati / asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ / vijñānabījasyābhinirvṛttirna bhavati / tatra karmaṇāṃ naivaṃ bhavati ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117424 (0.047):
asatāṃ yeṣāṃ pratyayānāṃ bījasyâbhinirvṛttir na bhavati ||tatra karmaṇo / nâivaṃ bhavati | / ahaṃ vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomîti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472507 (0.049):
phalasyābhinirvṛttirbhavati / tatra bījasya naivaṃ bhavati
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736412 (0.049):
phalasyābhinirvṛttirbhavati | tatra bījasya naivaṃ bhavati -
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494147 (0.052):
phalasyābhinirvṛttirbhavati | tatra ca punarbījasya naivaṃ bhavati -
vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomīti | tṛṣṇāyā api naivaṃ bhavati - ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856459 (0.0):
vijñānabījasyabhinirvṛttirna bhavati | tatra karmaṇo naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomīti | tṛṣṇāyā api naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495194 (0.0):
pratyayānāṃ vijñānabījasya abhinirvṛttirbhavati | tatra karmaṇo naivaṃ / bhavati - ahaṃ vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomīti | tṛṣṇāyā api naivaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521581 (0.0):
tatra karmaṇo 'pi naivaṃ bhavati ityādi tu karmaṇo 'pi naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñāna-bījasya kṣetrakāryaṃ karomi| tṛṣṇāyā api ityādi tu evaṃ tṛṣṇāyā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521588 (0.0):
vijñāna-bījasya kṣetrakāryaṃ karomi| tṛṣṇāyā api ityādi tu evaṃ tṛṣṇāyā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460175 (0.0):
vijñānabījasyābhinirvṛttirna bhavati / tatra karmaṇāṃ naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomi / (Bcp 226) tṛṣṇāyāṃ api naivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117427 (0.0):
nâivaṃ bhavati | / ahaṃ vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768211 (0.0):
tatra karmaṇo na + evaṃ bhavati | ahaṃ vijñāna bījasya kṣetra kāryaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963143 (0.0):
tatra karmaṇo naivaṃ bhavati | ahaṃ vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomīti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460182 (0.036):
vijñānabījasyābhinirvṛttirna bhavati / tatra karmaṇāṃ naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomi / (Bcp 226) tṛṣṇāyāṃ api naivaṃ
Nagarjuna: Salistambakakarika. (bsa062_u.htm.txt) 6494228 (0.040):
karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti ca // 44 // / vijñānanāmakaṃ bījaṃ tṛṣṇayā snihyate param /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521541 (0.040):
karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti ca | / vijñānanāmakaṃ bījaṃ tṛṣṇayā snihyate param |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495167 (0.043):
janayanti | tatra karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti, tṛṣṇā / vijñānabījaṃ snehayati, avidyā vijñānabījamavakirati | satāmeṣāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460153 (0.043):
karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti / tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati /
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737617 (0.043):
karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117405 (0.043):
tatra karma vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768183 (0.043):
tatra karma vijñāna bījasya kṣetra kāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñāna bījaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963115 (0.043):
| karmakleśā vijñānabījaṃ saṃjanayanti | tatra karma vijñānabījasya / kṣetrakāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati | avidyā vijñānabījam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856430 (0.047):
kleśasvabhāvatvena hetuḥ | karmakleśā vijñānabījaṃ janayanti | tatra karma / vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karoti | tṛṣṇā vijñānabījaṃ snehayati | avidyā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856468 (0.061):
vijñānasya snehakāryaṃ karomiti | avidyāyā api naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495201 (0.061):
bhavati - ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmīti | avidyāyā api naivaṃ bhavati - / ahaṃ vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ
vijñānabījaṃ snehayāmīti | avidyāyā api naivaṃ bhavati - ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856468 (0.0):
vijñānasya snehakāryaṃ karomiti | avidyāyā api naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495201 (0.0):
bhavati - ahaṃ vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomīti | tṛṣṇāyā api naivaṃ / bhavati - ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmīti | avidyāyā api naivaṃ bhavati -
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521591 (0.0):
vijñāna-bījasya kṣetrakāryaṃ karomi| tṛṣṇāyā api ityādi tu evaṃ tṛṣṇāyā / api naivaṃ bhavati ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmīti | avidyāyā api ityādi tu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521598 (0.0):
api naivaṃ bhavati ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmīti | avidyāyā api ityādi tu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460189 (0.0):
vijñānabījasya kṣetrakāryaṃ karomi / (Bcp 226) tṛṣṇāyāṃ api naivaṃ / bhavati ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmīti / avidyāyā api naivaṃ bhavati ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963150 (0.0):
tṛṣṇāyā api naivaṃ bhavati |ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmīti | avidyāyā api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768218 (1.788):
karomi + iti | tṛṣṇāyā api na + evaṃ bhavati |ahaṃ vijñāna bījaṃ snehayāmi
vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856479 (0.0):
vijñānasya snehakāryaṃ karomiti | avidyāyā api naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495208 (0.0):
bhavati - ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmīti | avidyāyā api naivaṃ bhavati - / ahaṃ vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460200 (0.0):
bhavati ahaṃ vijñānabījaṃ snehayāmīti / avidyāyā api naivaṃ bhavati ahaṃ / vijñānabījamavakirāmīti / vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768226 (0.0):
+ iti | a vidyāyā api na + evaṃ bhavati | ahaṃ vijñāna bījam avakirāmi +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963158 (0.0):
naivaṃ bhavati | ahaṃ vijñānabījam avakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521608 (0.041):
ityādi tu naivaṃ bhavati ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856675 (0.056):
cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522022 (0.056):
samanvāhāra-kṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737874 (0.056):
cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
pratyayairjanitamiti | atha ca vijñānabījaṃ karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856485 (0.0):
vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495219 (0.0):
pratyayai (pratītyotpādai)rjanita iti || api tu vijñānabījaṃ / karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ tṛṣṇāsnehābhisyanditamavidyāvakīrṇaṃ virohati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460205 (0.0):
vijñānabījamavakirāmīti / vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti / api tu vijñānabījaṃ karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856676 (2.384):
cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522023 (2.384):
samanvāhāra-kṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737875 (2.384):
cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521610 (0.006):
ityādi tu naivaṃ bhavati ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963166 (0.038):
naivaṃ bhavati | ahaṃ vijñānabījam avakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ / bhavaty aham ebhiḥ pratyayair janita iti | api tu vijñānabīje
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768234 (0.043):
iti | vijñāna bījasya + api na + evaṃ bhavaty aham ebhiḥ pratyayair janita / iti | api tu vijñāna bīje karma kṣetra pratiṣṭhite
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494305 (0.045):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha punaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472656 (0.045):
bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ karomīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737056 (0.045):
kāyasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha ca satsu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767733 (0.045):
iti | vijñāna dhātor na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair janita iti / | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasya + utpattir bhavati | tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768440 (0.045):
iti | cakṣur vijñānasya + api na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair / janita iti | atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu cakṣur vijñānasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962691 (0.045):
kāyasyāntaḥ saurṣiryaṃ karomīti | vijñānadhātor naivaṃ bhavati | aham / ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963365 (0.045):
samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati | aham / ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117462 (0.064):
api tu vijñānabīje karmakṣetrapratiṣṭhite tṛṣṇāsnehâbhiṣyandite
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11868366 (0.064):
pratiṣṭhitaṃ vijñānam iti kṣetrabījasaṃdarśānārthaḥ skandhānukrama iti
tṛṣṇāsnehābhiṣyanditamavidyayā svavakīrṇaṃ virohati | tatratatra
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856490 (0.0):
atha ca vijñānabījaṃ karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ / tṛṣṇāsnehābhiṣyanditamavidyayā svavakīrṇaṃ vibhajyamānaṃ virohati |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495221 (0.048):
pratyayai (pratītyotpādai)rjanita iti || api tu vijñānabījaṃ / karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ tṛṣṇāsnehābhisyanditamavidyāvakīrṇaṃ virohati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460207 (0.048):
pratyayairjanitamiti / api tu vijñānabījaṃ karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ / tṛṣṇāsnehābhisyanditam avidyāvakīrṇaṃ virohati,
upapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥkukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856503 (0.0):
tatratatropapattyāṃyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati | sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃ kṛtoa na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856807 (0.0):
evameva bhikṣavaḥ karmakleśajanitaṃ vijñānabījaṃ / tatratatropapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495484 (0.0):
karmakleśajanitaṃ vijñānabījaṃ tatratatropapattyā āyatanapratisaṃdhau / mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, asvāmikeṣu adharmeṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460262 (0.0):
pratyayānāṃ samavāyādāsvādanānuprabaddhaṃ vijñānabījaṃ / tatratatropapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460314 (0.0):
vijñānabījaṃ tatratatropapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856547 (1.192):
ṛtusamavāyād, anyeṣāṃ pratyayānāṃ samavāyād āsvādānuviddhaṃ vijñānabījaṃ / mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati asvāmikeṣu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495280 (1.192):
tatratropapattyā mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, asvāmikeṣu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521791 (1.192):
samavāyāttatrāsvādaviddhaṃ vijñānabījaṃ mātuḥ kukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522320 (1.192):
jvalati | evameva karmakleśajanitaṃ vijñānabījaṃ tatra / tatropapattyāyatana-pratisandhau mātuḥkukṣau
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737735 (1.192):
vijñānabījamupapattyāyatanapratisaṃghau mātuḥ kukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, asvāmikeṣu dharmeṣu amameṣu aparigraheṣu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738001 (1.192):
upapattyāyatanapratisaṃghau mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768487 (1.192):
tatra tatra + utpatty āyatana prati sandhau mātuḥ kukṣau nāma rūpa aṅkuram
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963410 (1.192):
tatra tatrotpattyāyatanapratisandhau mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuram
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521665 (0.002):
iti tu hetu pratyayasāmagyā utpādastu nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati |
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590958 (0.019):
yastu nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati pañcavijñānakāryasaṃyuktaṃ sāsravaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768295 (0.043):
vijñāna bījaṃ mātuḥ kukṣau nāma rūpa aṅkura bījam abhinirvartayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963226 (0.043):
vijñānabījaṃ mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkurabījam abhinirvartayati | asvāmikeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117724 (0.048):
tatrôtpattyāyatanapratisandhau mātuḥ kukṣau nāmarūpâṅkuram
sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto (ŚālSū, Vaidya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25799958 (0.0):
sa cāyaṃ bījahetuko 'ṅkura utpadyamāno na svayaṃkṛto na parakṛto"
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856504 (0.0):
nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati | sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃ kṛtoa na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494323 (0.0):
satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa / cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495241 (0.0):
nāmarūpāṅkurasyābhinirvṛttirbhavati || sa cāsau nāmarūpāṅkuro na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460227 (0.0):
nāmarūpāṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃkṛto na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472673 (0.0):
aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati / sa cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736624 (0.0):
puṣpe sati phalasyābhinirvṛttirbhavati | sa ca aṅkuro na svayaṃkṛto na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963193 (0.0):
nāmarūpāṅkurasyābhinirvṛttir bhavati | sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃkṛto
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856512 (5.960):
nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati | sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃ kṛtoa na / parakṛto nobhayakṛto neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768262 (5.960):
abhinirvṛttir bhavati | sa ca nāma rūpa aṅkuro na svayaṃ kṛto na para kṛto
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521667 (0.011):
iti tu hetu pratyayasāmagyā utpādastu nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117495 (0.016):
sa ca nāmarūpâṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nôbhayakṛto nêśvarâdinirmito
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590959 (0.025):
yastu nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati pañcavijñānakāryasaṃyuktaṃ sāsravaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768253 (0.041):
abhinirvṛttir bhavati | sa ca nāma rūpa aṅkuro na svayaṃ kṛto na para kṛto
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495281 (0.062):
tatratropapattyā mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, asvāmikeṣu / (dharmanairātmyena) adharmeṣu (pudgalanairātmyena) amameṣu aparigraheṣu
105) neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na caikakāraṇādhīno
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856528 (0.0):
parakṛto nobhayakṛto neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494335 (0.0):
cāyamaṅkuro na svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na / kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto nākāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaśca |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495253 (0.0):
svayaṃkṛto na parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460240 (0.0):
parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na caikakāraṇādhīno / nāpyahetusamutpannaḥ / atha ca mātāpitṛsaṃyogādṛtusamavāyādanyeṣāṃ ca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472688 (0.0):
nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736633 (0.0):
parakṛto nobhayakṛto neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto (na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963207 (0.0):
na parakṛto nobhayakṛto neśvarādinirmito na kālapariṇāmito na / caikakāraṇādhīno nāpy ahetusamutpannaḥ | atha ca mātāpitṛsaṃyogād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768275 (0.045):
na + ubhaya kṛto na + īśvara ādi nirmito na kāla pariṇāmito na ca + / eka kāraṇa adhīno na + apy a hetu samutpannaḥ | atha ca mātā pitṛ saṃyogād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768268 (0.052):
na + ubhaya kṛto na + īśvara ādi nirmito na kāla pariṇāmito na ca +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963199 (0.052):
na parakṛto nobhayakṛto neśvarādinirmito na kālapariṇāmito na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460233 (0.053):
parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na caikakāraṇādhīno
nāpyahetusamutpannaḥ | atha ca mātāpitṛsaṃyogadṛtusamavāyādanyeṣāṃ ca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856536 (5.960):
parakṛto nobhayakṛto neśvarakṛto na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na / caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ | atha ca mātāpitṛsaṃyogād,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495264 (5.960):
prakṛtisaṃbhūto nākāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ | atha ca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460242 (5.960):
parakṛto nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na caikakāraṇādhīno / nāpyahetusamutpannaḥ / atha ca mātāpitṛsaṃyogādṛtusamavāyādanyeṣāṃ ca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472689 (5.960):
nobhayakṛto neśvaranirmito na kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto na / caikakāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaḥ / pṛthivyaptejovāyvākāśaṛtusamavāyāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963209 (5.960):
na parakṛto nobhayakṛto neśvarādinirmito na kālapariṇāmito na / caikakāraṇādhīno nāpy ahetusamutpannaḥ | atha ca mātāpitṛsaṃyogād
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460250 (0.023):
nāpyahetusamutpannaḥ / atha ca mātāpitṛsaṃyogādṛtusamavāyādanyeṣāṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117511 (0.023):
na kālapariṇāmito na câikakāraṇâdhīno nâpy ahetusamutpannaḥ | / atha ca mātāpitṛsaṃyogād ṛtusamavāyād anyeṣāṃ ca pratyayānāṃ samavāyād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963217 (0.023):
caikakāraṇādhīno nāpy ahetusamutpannaḥ | atha ca mātāpitṛsaṃyogād
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494338 (0.027):
kālapariṇāmito na prakṛtisaṃbhūto nākāraṇādhīno nāpyahetusamutpannaśca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768276 (0.028):
eka kāraṇa adhīno na + apy a hetu samutpannaḥ | atha ca mātā pitṛ saṃyogād
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768286 (0.033):
eka kāraṇa adhīno na + apy a hetu samutpannaḥ | atha ca mātā pitṛ saṃyogād
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117518 (0.035):
atha ca mātāpitṛsaṃyogād ṛtusamavāyād anyeṣāṃ ca pratyayānāṃ samavāyād
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521780 (0.055):
atha ca mātāpitṛsaṃyogād-ṛtusamavāyād anyeṣāṃ ca pratyayānāṃ / samavāyāttatrāsvādaviddhaṃ vijñānabījaṃ mātuḥ kukṣau
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25536138 (0.064):
bhūdyāgādīnāmapi svargādisādhanatvamadṛṣṭamiti manuṣyaśararasya / mātāpitṛsaṃyogajatvaniyamādapi pitroḥ saṃyoge kutaḥ saṃbhavaḥ, saṃbhave
pratyayānāṃ samavāyāt tatra tatra āsvādaviddhaṃ / vijñānabījamupapattyāyatanapratisaṃghau mātuḥ kukṣau
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521785 (0.0):
atha ca mātāpitṛsaṃyogād-ṛtusamavāyād anyeṣāṃ ca pratyayānāṃ / samavāyāttatrāsvādaviddhaṃ vijñānabījaṃ mātuḥ kukṣau
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737998 (0.0):
evameva karmakleśajanitaṃ vijñānabījaṃ tatra tatra / upapattyāyatanapratisaṃghau mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768288 (1.788):
ṛtu samavāyād anyeṣāṃ ca pratyayānāṃ samavāyād āsvāda anupraviddhaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963219 (1.788):
ṛtusamavāyād anyeṣāṃ ca pratyayānāṃ samavāyād āsvādānupraviddhaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460259 (0.008):
nāpyahetusamutpannaḥ / atha ca mātāpitṛsaṃyogādṛtusamavāyādanyeṣāṃ ca / pratyayānāṃ samavāyādāsvādanānuprabaddhaṃ vijñānabījaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856540 (0.030):
ṛtusamavāyād, anyeṣāṃ pratyayānāṃ samavāyād āsvādānuviddhaṃ vijñānabījaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117518 (0.044):
atha ca mātāpitṛsaṃyogād ṛtusamavāyād anyeṣāṃ ca pratyayānāṃ samavāyād / āsvādânupraviddhaṃ vijñānabījaṃ mātuḥ kukṣau nāmarūpâṅkurabījam
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495266 (0.046):
mātāpitṛsaṃyogāt ṛtusamavāyādanyeṣāṃ ca pratyayānāṃ / samavāyādāsvādātprabuddhaṃ (MŚālSū, Vaidya 113) vijñānabījaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856804 (0.051):
evameva bhikṣavaḥ karmakleśajanitaṃ vijñānabījaṃ / tatratatropapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460311 (0.051):
vijñānabījaṃ tatratatropapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856496 (0.052):
tatratatropapattyāṃyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati | sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃ kṛtoa na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495481 (0.057):
karmakleśajanitaṃ vijñānabījaṃ tatratatropapattyā āyatanapratisaṃdhau / mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, asvāmikeṣu adharmeṣu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737680 (0.058):
upapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥkukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522315 (0.059):
jvalati | evameva karmakleśajanitaṃ vijñānabījaṃ tatra / tatropapattyāyatana-pratisandhau mātuḥkukṣau
nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, asvāmikeṣu dharmeṣu amameṣu aparigraheṣu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856553 (0.0):
ṛtusamavāyād, anyeṣāṃ pratyayānāṃ samavāyād āsvādānuviddhaṃ vijñānabījaṃ / mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati asvāmikeṣu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856810 (0.0):
tatratatropapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati asvāmikeṣu dharmeṣvaparigraheṣu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522323 (0.0):
tatropapattyāyatana-pratisandhau mātuḥkukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati | asvāmikeṣu dharmeṣu aparigraheṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460269 (0.0):
tatratatropapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati asvāmikeṣu dharmeṣu amameṣu aparigraheṣu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738007 (0.0):
upapattyāyatanapratisaṃghau mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963417 (0.0):
tatra tatrotpattyāyatanapratisandhau mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuram
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856499 (1.192):
tatratatropapattyāṃyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati | sa ca nāmarūpāṅkuro na svayaṃ kṛtoa na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495282 (1.192):
tatratropapattyā mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, asvāmikeṣu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495489 (1.192):
karmakleśajanitaṃ vijñānabījaṃ tatratatropapattyā āyatanapratisaṃdhau / mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, asvāmikeṣu adharmeṣu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521791 (1.192):
samavāyāttatrāsvādaviddhaṃ vijñānabījaṃ mātuḥ kukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460314 (1.192):
vijñānabījaṃ tatratatropapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥ kukṣau / nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati asvāmikeṣu dharmeṣu amameṣu aparigraheṣu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737683 (1.192):
upapattyāyatanapratisaṃdhau mātuḥkukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768486 (1.192):
tatra tatra + utpatty āyatana prati sandhau mātuḥ kukṣau nāma rūpa aṅkuram / abhinirvartayati | a svāmikeṣu dharmeṣv a mameṣv a parigraheṣv
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117535 (0.013):
āsvādânupraviddhaṃ vijñānabījaṃ mātuḥ kukṣau nāmarūpâṅkurabījam / abhinirvartayati | / asvāmikeṣu dharmeṣv amameṣv aparigraheṣv apratyarthikeṣv ākāśasameṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963234 (0.013):
ṛtusamavāyād anyeṣāṃ ca pratyayānāṃ samavāyād āsvādānupraviddhaṃ / vijñānabījaṃ mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkurabījam abhinirvartayati | asvāmikeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117730 (0.035):
tatrôtpattyāyatanapratisandhau mātuḥ kukṣau nāmarūpâṅkuram / abhinirvartayati | / asvāmikeṣu dharmeṣv amameṣv aparigraheṣv apratyarthikeṣv ākāśasameṣu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495291 (0.038):
(dharmanairātmyena) adharmeṣu (pudgalanairātmyena) amameṣu aparigraheṣu / apratyarthikeṣu ākāśasameṣu māyālambanasvabhāveṣu,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117523 (0.062):
āsvādânupraviddhaṃ vijñānabījaṃ mātuḥ kukṣau nāmarūpâṅkurabījam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768291 (0.062):
ṛtu samavāyād anyeṣāṃ ca pratyayānāṃ samavāyād āsvāda anupraviddhaṃ / vijñāna bījaṃ mātuḥ kukṣau nāma rūpa aṅkura bījam abhinirvartayati |
ākāśasameṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu hetupratyayānāmavaikalyāt | tadyathā -
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856561 (0.0):
mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati asvāmikeṣu / dharmeṣvaparigraheṣvamameṣvākāśasameṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521813 (0.0):
tasmād asvāmikeṣu dharmeṣu amameṣu aparigraheṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu / hetupratyayānāmavaikalyādityuktam |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460275 (0.0):
nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati asvāmikeṣu dharmeṣu amameṣu aparigraheṣu / apratyarthikeṣu ākāśasameṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460327 (0.0):
nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati asvāmikeṣu dharmeṣu amameṣu aparigraheṣu / apratyarthikeṣu ākāśasameṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738013 (0.0):
asvāmikeṣu dharmeṣu amameṣu aparigraheṣu ākāśasameṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117543 (0.0):
asvāmikeṣu dharmeṣv amameṣv aparigraheṣv apratyarthikeṣv ākāśasameṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963242 (0.0):
dharmeṣv amameṣv aparigraheṣv apratyarthikeṣv ākāśasameṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963423 (0.0):
abhinirvartayati | asvāmikeṣu dharmeṣv amameṣv aparigraheṣv / apratyarthikeṣv ākāśasameṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu hetupratyayānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768313 (0.021):
a svāmikeṣu dharmeṣv a mameṣv a parigraheṣv a praty arthikeṣv ākāśa sameṣu / māyā lakṣaṇa sva bhāveṣu hetu pratyayānām a vaikalyāt ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495291 (0.023):
(dharmanairātmyena) adharmeṣu (pudgalanairātmyena) amameṣu aparigraheṣu / apratyarthikeṣu ākāśasameṣu māyālambanasvabhāveṣu,
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495496 (0.027):
mātuḥ kukṣau nāmarūpāṅkuramabhinirvartayati, asvāmikeṣu adharmeṣu / aparigraheṣu apratyarthikeṣu ākāśasameṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu,
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768501 (0.035):
a praty arthikeṣv ākāśa sameṣu māyā lakṣaṇa sva bhāveṣu hetu pratyayānām
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117740 (0.042):
asvāmikeṣu dharmeṣv amameṣv aparigraheṣv apratyarthikeṣv ākāśasameṣu / māyālakṣaṇasvabhāveṣu hetupratyayānām avaikalyāt ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856816 (0.050):
māyālakṣaṇasvabhāveṣu amameṣu kṛtrimeṣu hetupratyayānāmavaikalyāt ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522329 (0.054):
paraspara-pratyayamanmāyālakṣaṇasvabhāveṣu hetupratyayānāmavaikalyāt |
pañcabhiḥ kāraṇaiḥ cakṣurvijñānamutpadyate | katamaiḥ pañcabhiḥ? yaduta
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856569 (0.0):
dharmeṣvaparigraheṣvamameṣvākāśasameṣu māyālakṣaṇasvabhāveṣu / hetupratyayānāmavaikalyāt || / tadyathā pañcabhiḥ kāraṇaiścakṣurvijñānamutpadyate | katamaiḥ pañcabhiḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117550 (0.0):
māyālakṣaṇasvabhāveṣu hetupratyayānām avaikalyāt || / tad yathā pañcabhiḥ kāraṇaiś cakṣurvijñānam utpadyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963249 (0.0):
māyālakṣaṇasvabhāveṣu hetupratyayānām avaikalyāt || / tad yathā pañcabhiḥ kāraṇaiś cakṣurvijñānam utpadyate | katamaiḥ pañcabhiḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495314 (1.788):
hetupratyayānāmavaikalyāt | (peyālam, peyālaśabdena sāvaśeṣaṃ nirdiśati) / tadyathā - pañcabhiḥ kāraṇaiścakṣurvijñānamutpadyate | katamaiḥ pañcabhiḥ?
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521894 (1.788):
cakṣurvijñānamapyataḥ | pañcabhirhetubhirjātam | ityuktam | / tadyathā pañcabhiḥ kāraṇaiścakṣurvijñānamutpadyate | katamaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768320 (1.788):
māyā lakṣaṇa sva bhāveṣu hetu pratyayānām a vaikalyāt || / tad yathā pañcabhiḥ kāraṇaiś cakṣur vijñānam utpadyate | katamaiḥ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2891761 (0.043):
caturbhirmahāmate kāraṇaiścakṣurvijñānaṃ pravartate / katamaiścaturbhiḥ?
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117743 (0.062):
māyālakṣaṇasvabhāveṣu hetupratyayānām avaikalyāt || / tan nâdhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇair draṣṭavyaḥ ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856821 (0.064):
māyālakṣaṇasvabhāveṣu amameṣu kṛtrimeṣu hetupratyayānāmavaikalyāt || / tatrādhyātmikaḥ pratītyasamutpādaḥ pañcabhiḥ kāraṇairdraṣṭavyaḥ | katamaiḥ
cakṣuḥ pratītya rūpaṃ ca ālokaṃ ca ākāśaṃ ca tajjamanasikāraṃ ca pratītya
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856580 (0.0):
tadyathā pañcabhiḥ kāraṇaiścakṣurvijñānamutpadyate | katamaiḥ pañcabhiḥ? / yaduta cakṣuḥ pratītya rūpaṃ cālokaṃ cākāśaṃ ca tajjamanasikāraṃ ca
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495324 (0.0):
tadyathā - pañcabhiḥ kāraṇaiścakṣurvijñānamutpadyate | katamaiḥ pañcabhiḥ? / cakṣuśca pratītya rūpaṃ ca ālokaṃ ca ākāśaṃ ca tajjamanasikāraṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963257 (0.0):
tad yathā pañcabhiḥ kāraṇaiś cakṣurvijñānam utpadyate | katamaiḥ pañcabhiḥ / cakṣuś ca pratītya rūpaṃ cālokaṃ cākāśaṃ tajjaṃ ca manasikāraṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768323 (0.038):
pañcabhiḥ || / cakṣuś ca pratītya rūpaṃ ca + ālokaṃ ca + ākāśaṃ taj jaṃ ca manasi kāraṃ
utpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856587 (0.0):
yaduta cakṣuḥ pratītya rūpaṃ cālokaṃ cākāśaṃ ca tajjamanasikāraṃ ca / pratītyotpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495331 (0.0):
cakṣuśca pratītya rūpaṃ ca ālokaṃ ca ākāśaṃ ca tajjamanasikāraṃ ca / pratītya utpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117567 (0.0):
pratītyôtpadyate cakṣurvijñānaṃ || / tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768338 (0.0):
cakṣuś ca pratītya rūpaṃ ca + ālokaṃ ca + ākāśaṃ taj jaṃ ca manasi kāraṃ / ca pratītya + utpadyate cakṣur vijñānaṃ || / tatra cakṣur vijñānasya cakṣur āśraya kṛtyaṃ karoti | rūpam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963266 (0.0):
cakṣuś ca pratītya rūpaṃ cālokaṃ cākāśaṃ tajjaṃ ca manasikāraṃ ca / pratītyotpadyate cakṣurvijñānaṃ ||
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11918036 (0.015):
yadi kāraṇāntaravaikalyāc cakṣurvijñānaṃ notpadyate na tatra cakṣur
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521924 (0.017):
uktam | tatra cakṣuriti rūpaṃ draṣṭuṃ cakṣurindriyaṃ vikalaṃ bhavati | / tasmādeva cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karoti ityuktam | āloka iti
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19357109 (0.023):
dhātudeśanā | tadūrdhvaṃ skandhaprajñaptiḥ | yathoktam cakṣuḥ pratītya / rūpaṃ cotpadyate cakṣurvijñānam | trayāṇāṃ sannipātāt sparśaḥ | sahajā"
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19384688 (0.023):
āgamastāvat cakṣuḥ pratītya rūpaṃ cotpadyate cakṣurvijñānaṃ yāvanmanaḥ"
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11268355 (0.023):
kāyavijñānaṃ, manovijñānamiti / tatra rūpaṃ pratītya cakṣuścotpadyate
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11268394 (0.023):
rūpaṃ pratītya cakṣuścotpadyate cakṣurvijñānamityādi,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2022972 (0.028):
paścāccakṣurvijñānamutpadyate | tadedaṃ cakṣurvijñānaṃ nirāśrayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245672 (0.035):
saṃskārā, vijñānam apy avikalpaṃ, cakṣuś cakṣurvijñānaṃ cakṣuḥsaṃsparśaś
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1951706 (0.035):
cakṣuḥ pratītya rūpañca cakṣurvijñānamutpadyate iti | ayamutsargaḥ | yadi
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1964465 (0.035):
na syuḥ | ataścakṣuḥ pratītya rūpañcotpadyate cakṣurvijñānamitīdamatattvaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1974983 (0.035):
dvābhyāṃ cittamutpadyate | tribhiścaitasikāḥ | yathoktaṃ sūtre cakṣuḥ / pratītya rūpañca cakṣurvijñānamutpadyate | trayāṇāṃ sannipātaḥ sparśaḥ |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1976734 (0.035):
iti | uktañca sūtre cakṣuḥ pratītya rūpañca cakṣurvijñānamutpadyate |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1976795 (0.035):
cakṣuḥ pratītya rūpañca cakṣurvijñānamutpadyate | trayāṇāṃ sannipātaḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050114 (0.035):
iti | bhagavānāha cakṣuḥ pratītya rūpañca cakṣurvijñānamutpadyate |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11878478 (0.036):
catuḥkoṭika uttiṣṭhate. prathamā koṭiś cakṣur iti. cakṣurvijñānasya cakṣur / āśrayabhāvena na samanantarapratyayabhāvena. na hi cakṣuś
karoti | rūpaṃ cakṣurvijñānasya ālambanakṛtyaṃ karoti | ālokaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856593 (0.0):
pratītyotpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya / cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti | rūpamālambanakṛtyaṃ karoti | āloko
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495337 (0.0):
pratītya utpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya / cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti, rūpamālambanakṛtyaṃ karoti, āloko
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117573 (0.0):
tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768344 (0.0):
tatra cakṣur vijñānasya cakṣur āśraya kṛtyaṃ karoti | rūpam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963265 (0.0):
tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti | rūpam ārambaṇakṛtyaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521925 (0.017):
uktam | tatra cakṣuriti rūpaṃ draṣṭuṃ cakṣurindriyaṃ vikalaṃ bhavati | / tasmādeva cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karoti ityuktam | āloka iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963272 (0.024):
tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti | rūpam ārambaṇakṛtyaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521987 (0.039):
karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati, ahaṃ cakṣurvijñānasyālambanakṛtyaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737839 (0.039):
cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / cakṣurvijñānasya ālambanakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati -
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856637 (0.041):
samavāyāccakṣurvijñānamutpadyate | tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495383 (0.041):
samavāyāccakṣurvijñānasyotpattirbhavati | tatrāpi cakṣuṣo naivaṃ bhavati - / ahaṃ cakṣurvijñānasya āśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati -
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737827 (0.041):
samavāyāccakṣurvijñānamutpadyate | tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati - ahaṃ / cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768392 (0.041):
tatra cakṣuṣo na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya + āśraya kṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963317 (0.041):
tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495390 (0.062):
ahaṃ cakṣurvijñānasya āśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati - / ahaṃ cakṣurvijñānasya avalambanakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ
avabhāsakṛtyaṃ karoti | ākāśamanāvaraṇakṛtyaṃ karoti | tajjamanasikāraḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856604 (0.0):
cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti | rūpamālambanakṛtyaṃ karoti | āloko
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495348 (0.0):
cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti, rūpamālambanakṛtyaṃ karoti, āloko
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117584 (0.0):
tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti | / rūpam ārambaṇakṛtyaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963284 (0.0):
karoti | āloko 'vabhāsakṛtyaṃ karoti | ākāśam annāvaraṇakṛtyaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768349 (5.960):
tatra cakṣur vijñānasya cakṣur āśraya kṛtyaṃ karoti | rūpam / ārambaṇa kṛtyaṃ karoti | āloko * avabhāsa kṛtyaṃ karoti | ākāśam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963273 (5.960):
tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti | rūpam ārambaṇakṛtyaṃ / karoti | āloko 'vabhāsakṛtyaṃ karoti | ākāśam annāvaraṇakṛtyaṃ karoti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737858 (0.037):
- ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti | tajjamanasikārasyāpi
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856660 (0.038):
cakṣurvijñānasyānāvaraṇakṛtyaṃ karomiti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768356 (0.052):
an āvaraṇa kṛtyaṃ karoti | taj ja manasi kāraḥ samanvāhāra kṛtyaṃ karoti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522006 (0.060):
karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasyāvaraṇakṛtyaṃ / karomīti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya
samanvāhārakṛtyaṃ karoti | asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ cakṣurvijñānaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856609 (0.0):
'vabhāsakṛtyaṃ karoti | ākāśamanāvaraṇakṛtyaṃ karoti | tajjamanasikāraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117584 (0.0):
ākāśam anāvaraṇakṛtyaṃ karoti | / tajjamanasikāraḥ samanvāhārakṛtyaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963284 (0.0):
karoti | āloko 'vabhāsakṛtyaṃ karoti | ākāśam annāvaraṇakṛtyaṃ karoti | / tajjamanasikāraḥ samanvāhārakṛtyaṃ karoti | asatsv eṣu pratyayeṣu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495348 (0.011):
'vabhāsakṛtyaṃ karoti, ākāśamanāvaraṇakṛtyaṃ karoti, tajjamanasikāraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768356 (0.052):
an āvaraṇa kṛtyaṃ karoti | taj ja manasi kāraḥ samanvāhāra kṛtyaṃ karoti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856660 (0.061):
cakṣurvijñānasyānāvaraṇakṛtyaṃ karomiti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ
notpadyate | yadā tu cakṣurādhyātmikamāyatanamavikalaṃ bhavati, evaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856619 (0.0):
samanvāharaṇakṛtyaṃ karoti | asatāmeṣāṃ pratyayānāṃ cakṣurvijñānaṃ / notpadyate | yadā tu cakṣurādhyātmikamāyatanamavikalaṃ bhavati, evaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495362 (0.0):
samanvāharaṇakṛtyaṃ karoti | asatsu pratyayeṣu cakṣurvijñānaṃ notpadyate | / yadā cakṣurādhyātmikamāyatanamavikalaṃ bhavati, evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963298 (0.0):
tajjamanasikāraḥ samanvāhārakṛtyaṃ karoti | asatsv eṣu pratyayeṣu / cakṣurvijñānaṃ notpadyate || / yadā cakṣur ādhyātmikam āyatanam avikalaṃ bhavati | evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768370 (0.001):
asatsv eṣu pratyayeṣu cakṣur vijñānaṃ na + utpadyate || / yadā cakṣur ādhyātmikam āyatanam a vikalaṃ bhavati | evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117595 (0.004):
asatsv eṣu pratyayeṣu cakṣurvijñānaṃ nôtpadyate || / yadā cakṣur ādhyātmikam āyatanam avikalaṃ bhavati |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1979687 (0.019):
vijñānotpādako manaskāraśca yadi na bhavati | tadā na / cakṣurvijñānamutpadyata iti | ato jñāyate vijñānāni manaskāramapekṣya
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1985444 (0.027):
purovarti bhavati | cittāntarotpādakamanaskāraśca nāsti | tadā na / cakṣurvijñānamutpadyata iti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2022973 (0.053):
paścāccakṣurvijñānamutpadyate | tadedaṃ cakṣurvijñānaṃ nirāśrayaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23984421 (0.054):
yadetadbahuvidhaṃ rūpamuktaṃ tatra kadācidekena dravyeṇa / cakṣurvijñānamutpadyate yadā tatprakāravyavacchedo bhavati /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11876919 (0.055):
vyavahite vijñānam utpadyeta. na tūtpadyate. tasmāc cakṣuḥ paśyati na
rūpālokākāśatajjamanasikārāśca avikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856627 (0.0):
notpadyate | yadā tu cakṣurādhyātmikamāyatanamavikalaṃ bhavati, evaṃ / rūpālokākāśatajjamanasikārāścāvikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495370 (0.0):
yadā cakṣurādhyātmikamāyatanamavikalaṃ bhavati, evaṃ / rūpālokākāśatajjamanasikārāścāvikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963304 (0.0):
yadā cakṣur ādhyātmikam āyatanam avikalaṃ bhavati | evaṃ / rūpālokākāśatajjamanasikārāś cāvikalā bhavanti | tataḥ sarvasamavāyāc
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768371 (0.021):
yadā cakṣur ādhyātmikam āyatanam a vikalaṃ bhavati | evaṃ / rūpa āloka ākāśa taj ja manasi kārāś ca + a vikalā bhavanti | tataḥ
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590979 (0.038):
yadā hyādhyātmikāḥ pṛthivyādidhātavo bhavantyavikalāstadā sarveṣāṃ / samavāyādbhavati kāyasyotpattiḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117606 (0.044):
evaṃ rūpâlokâkāśatajjamanasikārāś câvikalā bhavanti | / tataḥ sarvasamavāyāc cakṣurvijñānasyôtpattir bhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768381 (0.044):
rūpa āloka ākāśa taj ja manasi kārāś ca + a vikalā bhavanti | tataḥ / sarva samavāyāc cakṣur vijñānasya + utpattir bhavati ||
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494275 (0.053):
evamaptejovāyvākāśaṛtudhātavaścāvikalā bhavanti, tatasteṣāṃ sarveṣāṃ / samavāyādbīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | tatra
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736991 (0.053):
evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaśca avikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ / samavāyāt kāyasyābhinirvṛttirbhavati | tatra pṛthivīdhātornaivaṃ bhavati -
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962634 (0.053):
avikalo bhavaty evam aptejovāyvākāśavijñānadhātavaś cāvikalā bhavanti | / tataḥ sarveṣāṃ samavāyāt kāyasyotpattir bhavati ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855812 (0.055):
pṛthivīdhāturavikalo bhavati, evamaptejovāyvākāśavijñānadhātavaścāvikalā / bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ samavāyātkāyasyotpattirbhavati | tatra
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472625 (0.059):
avikalā bhavanti, tadā sarveṣāṃ (Bcp 270) samavāyāt bīje nirudhyamāne
samavāyāccakṣurvijñānamutpadyate | tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati - ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856635 (0.0):
rūpālokākāśatajjamanasikārāścāvikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ / samavāyāccakṣurvijñānamutpadyate | tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495379 (0.0):
rūpālokākāśatajjamanasikārāścāvikalā bhavanti, tataḥ sarveṣāṃ / samavāyāccakṣurvijñānasyotpattirbhavati | tatrāpi cakṣuṣo naivaṃ bhavati -
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768390 (0.0):
rūpa āloka ākāśa taj ja manasi kārāś ca + a vikalā bhavanti | tataḥ / sarva samavāyāc cakṣur vijñānasya + utpattir bhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963315 (0.0):
cakṣurvijñānasyotpattir bhavati || / tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11918036 (0.035):
yadi kāraṇāntaravaikalyāc cakṣurvijñānaṃ notpadyate na tatra cakṣur
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521973 (0.037):
iti tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati 'ahaṃ cakṣurvijñānasyāśraya-kṛtyaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495355 (0.043):
samanvāharaṇakṛtyaṃ karoti | asatsu pratyayeṣu cakṣurvijñānaṃ notpadyate | / yadā cakṣurādhyātmikamāyatanamavikalaṃ bhavati, evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768364 (0.043):
asatsv eṣu pratyayeṣu cakṣur vijñānaṃ na + utpadyate || / yadā cakṣur ādhyātmikam āyatanam a vikalaṃ bhavati | evaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963291 (0.043):
cakṣurvijñānaṃ notpadyate || / yadā cakṣur ādhyātmikam āyatanam avikalaṃ bhavati | evaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856582 (0.046):
pratītyotpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya / cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti | rūpamālambanakṛtyaṃ karoti | āloko
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495326 (0.046):
pratītya utpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya / cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti, rūpamālambanakṛtyaṃ karoti, āloko
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737770 (0.046):
utpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768333 (0.046):
ca pratītya + utpadyate cakṣur vijñānaṃ || / tatra cakṣur vijñānasya cakṣur āśraya kṛtyaṃ karoti | rūpam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963261 (0.046):
pratītyotpadyate cakṣurvijñānaṃ || / tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti | rūpam ārambaṇakṛtyaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2022972 (0.047):
paścāccakṣurvijñānamutpadyate | tadedaṃ cakṣurvijñānaṃ nirāśrayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117607 (0.048):
evaṃ rūpâlokâkāśatajjamanasikārāś câvikalā bhavanti | / tataḥ sarvasamavāyāc cakṣurvijñānasyôtpattir bhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117562 (0.049):
pratītyôtpadyate cakṣurvijñānaṃ || / tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti |
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11907556 (0.049):
bhavati. parasparaṃ tu kathaṃ. na hi cakṣurvijñānaṃ tasya cakṣuṣo hetur / bhavatīti. āha. ata eva kāraṇād bhāvābhāvayos tadvattvād ity arthaḥ.
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4524626 (0.050):
(Abhidh s bh 17) cakṣuṣā nīlādirūpeṣvapi pītadarśanameva bhavatīti / / cakṣuṣo vijñānaṃ cakṣurvijñānam, vijñānabījānubandhāccakṣuṣastannirvṛtteḥ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17309771 (0.054):
yā bodharūpatopalabdhā sā cakṣurvijñānasyāpi bhavati | tasyaiva / cakṣurvijñānasya | kidṛśasya? | upalambhātmanaḥsato bhavataḥ jāyamānasya
cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856642 (0.0):
samavāyāccakṣurvijñānamutpadyate | tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495388 (0.0):
samavāyāccakṣurvijñānasyotpattirbhavati | tatrāpi cakṣuṣo naivaṃ bhavati - / ahaṃ cakṣurvijñānasya āśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati -
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521980 (0.0):
iti tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati 'ahaṃ cakṣurvijñānasyāśraya-kṛtyaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521989 (0.0):
karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati, ahaṃ cakṣurvijñānasyālambanakṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768399 (0.0):
tatra cakṣuṣo na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya + āśraya kṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963324 (0.0):
tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856672 (0.030):
bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti | / cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495426 (0.030):
samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati -
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522019 (0.030):
karomīti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāhāra-kṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737871 (0.030):
naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | / cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768436 (0.030):
+ api na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya samanvāhāra kṛtyaṃ karomi +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963361 (0.030):
samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati | aham
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521924 (0.035):
uktam | tatra cakṣuriti rūpaṃ draṣṭuṃ cakṣurindriyaṃ vikalaṃ bhavati | / tasmādeva cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karoti ityuktam | āloka iti
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495395 (0.035):
ahaṃ cakṣurvijñānasya avalambanakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495409 (0.039):
naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737855 (0.039):
- ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti | tajjamanasikārasyāpi
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856586 (0.041):
pratītyotpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya / cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti | rūpamālambanakṛtyaṃ karoti | āloko
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495330 (0.041):
pratītya utpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya / cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti, rūpamālambanakṛtyaṃ karoti, āloko
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737776 (0.041):
utpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117566 (0.041):
pratītyôtpadyate cakṣurvijñānaṃ || / tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ karoti |
cakṣurvijñānasya ālambanakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati -
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856643 (0.0):
samavāyāccakṣurvijñānamutpadyate | tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495400 (0.0):
ahaṃ cakṣurvijñānasya āśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati -
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521990 (0.0):
iti tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati 'ahaṃ cakṣurvijñānasyāśraya-kṛtyaṃ / karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati, ahaṃ cakṣurvijñānasyālambanakṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768406 (0.0):
tatra cakṣuṣo na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya + āśraya kṛtyaṃ / karomi + iti | rūpasya + api na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963331 (0.0):
tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495382 (0.030):
samavāyāccakṣurvijñānasyotpattirbhavati | tatrāpi cakṣuṣo naivaṃ bhavati - / ahaṃ cakṣurvijñānasya āśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati -
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768393 (0.030):
tatra cakṣuṣo na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya + āśraya kṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963318 (0.030):
tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856671 (0.035):
bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti | / cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495425 (0.035):
samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati -
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522018 (0.035):
karomīti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737870 (0.035):
- ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti | tajjamanasikārasyāpi / naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomīti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768435 (0.035):
+ api na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya samanvāhāra kṛtyaṃ karomi +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963360 (0.035):
tajjamanasikārasyāpi na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati | aham
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737780 (0.039):
utpadyate cakṣurvijñānam | tatra cakṣurvijñānasya cakṣurāśrayakṛtyaṃ / karoti | rūpaṃ cakṣurvijñānasya ālambanakṛtyaṃ karoti | ālokaḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495410 (0.041):
naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2021845 (0.041):
jñānam | kasmāt | manovijñānasya sarvadharmālambanatvāt | cakṣuryadi rūpaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117661 (0.049):
tajjamanasikārasyâpi nâivaṃ bhavati | / ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomîti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856655 (0.054):
cakṣurvijñānasyāvabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyānāvaraṇakṛtyaṃ karomiti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23990478 (0.055):
rūpaṃ tu manovijñānasyālambanībhavatyanyacakṣurvijñānasyāpīti /
ahaṃ cakṣurvijñānasya avabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856648 (0.0):
cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyāvabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856656 (0.0):
cakṣurvijñānasyāvabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495401 (0.0):
ahaṃ cakṣurvijñānasya avalambanakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ / bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya avabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495410 (0.0):
bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya avabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi / naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521995 (0.0):
karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasyāvabhāsakṛtyaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522003 (0.0):
karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasyāvabhāsakṛtyaṃ / karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasyāvaraṇakṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768414 (0.0):
ārambaṇa kṛtyaṃ karomi + iti | ālokasya + api na + evaṃ bhavati | aham / avabhāsa kṛtyaṃ karomi + iti | ākāśasya + api na + evaṃ bhavati | ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963339 (0.0):
ālokasyāpi naivaṃ bhavati | aham avabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768403 (0.033):
karomi + iti | rūpasya + api na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya + / ārambaṇa kṛtyaṃ karomi + iti | ālokasya + api na + evaṃ bhavati | aham
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963328 (0.033):
rūpasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyārambaṇakṛtyaṃ karomīti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522018 (0.034):
karomīti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāhāra-kṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768435 (0.034):
+ api na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya samanvāhāra kṛtyaṃ karomi +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963360 (0.034):
tajjamanasikārasyāpi na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati | aham
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856671 (0.039):
bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495425 (0.039):
tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati -
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737870 (0.039):
naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | / cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495391 (0.040):
ahaṃ cakṣurvijñānasya āśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati - / ahaṃ cakṣurvijñānasya avalambanakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117661 (0.045):
tajjamanasikārasyâpi nâivaṃ bhavati | / ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomîti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856635 (0.056):
samavāyāccakṣurvijñānamutpadyate | tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495379 (0.056):
samavāyāccakṣurvijñānasyotpattirbhavati | tatrāpi cakṣuṣo naivaṃ bhavati - / ahaṃ cakṣurvijñānasya āśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati -
- ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti | tajjamanasikārasyāpi
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856662 (0.0):
cakṣurvijñānasyāvabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyānāvaraṇakṛtyaṃ karomiti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495413 (0.0):
bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya avabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi / naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522009 (0.0):
karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasyāvaraṇakṛtyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768419 (0.0):
avabhāsa kṛtyaṃ karomi + iti | ākāśasya + api na + evaṃ bhavati | ahaṃ / cakṣur vijñānasya + an āvaraṇa kṛtyaṃ karomi + iti | taj ja manasi kārasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963340 (0.0):
ālokasyāpi naivaṃ bhavati | aham avabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi / naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyānnāvaraṇakṛtyaṃ karomīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856671 (0.030):
bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495425 (0.030):
tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati -
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522018 (0.030):
karomīti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāhāra-kṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768435 (0.030):
+ api na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya samanvāhāra kṛtyaṃ karomi +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963360 (0.030):
tajjamanasikārasyāpi na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati | aham
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768403 (0.030):
karomi + iti | rūpasya + api na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya + / ārambaṇa kṛtyaṃ karomi + iti | ālokasya + api na + evaṃ bhavati | aham
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963328 (0.030):
rūpasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyārambaṇakṛtyaṃ karomīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856647 (0.034):
cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyāvabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495400 (0.034):
bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya avabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521994 (0.034):
karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasyāvabhāsakṛtyaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856600 (0.037):
'vabhāsakṛtyaṃ karoti | ākāśamanāvaraṇakṛtyaṃ karoti | tajjamanasikāraḥ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495344 (0.037):
'vabhāsakṛtyaṃ karoti, ākāśamanāvaraṇakṛtyaṃ karoti, tajjamanasikāraḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737790 (0.037):
avabhāsakṛtyaṃ karoti | ākāśamanāvaraṇakṛtyaṃ karoti | tajjamanasikāraḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117580 (0.037):
ākāśam anāvaraṇakṛtyaṃ karoti | / tajjamanasikāraḥ samanvāhārakṛtyaṃ karoti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963348 (0.041):
naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyānnāvaraṇakṛtyaṃ karomīti | / tajjamanasikārasyāpi na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasya
naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856670 (0.0):
cakṣurvijñānasyānāvaraṇakṛtyaṃ karomiti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ / bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522017 (0.0):
karomīti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117662 (0.0):
tajjamanasikārasyâpi nâivaṃ bhavati | / ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomîti |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768434 (0.0):
+ api na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya samanvāhāra kṛtyaṃ karomi +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963359 (0.0):
tajjamanasikārasyāpi na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasya
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495424 (0.007):
tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768400 (0.057):
karomi + iti | rūpasya + api na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya + / ārambaṇa kṛtyaṃ karomi + iti | ālokasya + api na + evaṃ bhavati | aham
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963325 (0.057):
rūpasyāpi naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyārambaṇakṛtyaṃ karomīti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521983 (0.060):
karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati, ahaṃ cakṣurvijñānasyālambanakṛtyaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737835 (0.060):
cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / cakṣurvijñānasya ālambanakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati -
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856654 (0.064):
cakṣurvijñānasyāvabhāsakṛtyaṃ karomīti | ākāśasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyānāvaraṇakṛtyaṃ karomiti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495407 (0.064):
naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti |
cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti | atha
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856676 (0.0):
bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495427 (0.0):
tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāharaṇakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati -
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522025 (0.0):
karomīti | tajjamanasikārasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāhāra-kṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768442 (0.0):
+ api na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya samanvāhāra kṛtyaṃ karomi +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963367 (0.0):
tajjamanasikārasyāpi na evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasya / samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati | aham
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856478 (2.384):
vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti ||
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737662 (2.384):
vijñānabījamavakirāmīti | vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti | atha ca vijñānabījaṃ karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521609 (0.006):
ityādi tu naivaṃ bhavati ahamebhiḥ pratyayairjanitamiti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460199 (0.006):
vijñānabījamavakirāmīti / vijñānabījasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanitamiti / api tu vijñānabījaṃ karmakṣetrapratiṣṭhitaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117662 (0.014):
tajjamanasikārasyâpi nâivaṃ bhavati | / ahaṃ cakṣurvijñānasya samanvāhārakṛtyaṃ karomîti |
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494307 (0.029):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha punaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472657 (0.029):
bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ karomīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495409 (0.030):
naivaṃ bhavati - ahaṃ cakṣurvijñānasya anāvaraṇakṛtyaṃ karomīti |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856638 (0.030):
samavāyāccakṣurvijñānamutpadyate | tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati ahaṃ / cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati ahaṃ
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495387 (0.030):
ahaṃ cakṣurvijñānasya āśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati -
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737828 (0.030):
samavāyāccakṣurvijñānamutpadyate | tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati - ahaṃ / cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768398 (0.030):
tatra cakṣuṣo na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya + āśraya kṛtyaṃ / karomi + iti | rūpasya + api na + evaṃ bhavati | ahaṃ cakṣur vijñānasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963323 (0.030):
tatra cakṣuṣo naivaṃ bhavati | ahaṃ cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16521985 (0.035):
karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati, ahaṃ cakṣurvijñānasyālambanakṛtyaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737837 (0.035):
cakṣurvijñānasyāśrayakṛtyaṃ karomīti | rūpasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ / cakṣurvijñānasya ālambanakṛtyaṃ karomīti | ālokasyāpi naivaṃ bhavati -
ca punaḥ satsu eṣu pratyayeṣu cakṣurvijñānasyotpattirbhavati | evaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856685 (0.0):
ca satāmeṣāṃ pratyayānāṃ samavāyāccakṣurvijñānasyotpattirbhavati | evaṃ / śeṣāṇāmindriyāṇāṃ yathāyogaṃ karaṇīyam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768447 (0.0):
iti | cakṣur vijñānasya + api na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair / janita iti | atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu cakṣur vijñānasya +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963374 (0.0):
samanvāhārakṛtyaṃ karomīti | cakṣurvijñānasyāpi naivaṃ bhavati | aham / ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495439 (0.002):
ahamebhiḥ pratyayasamavāyairjanita iti | atha ca satsu pratyayeṣu / cakṣurvijñānasyotpattiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ śeṣāṇāmindriyāṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117680 (0.006):
aham ebhiḥ pratyayair janitêti | / atha ca punaḥ satsv eṣu pratyayeṣu cakṣurvijñānasyôtpattir bhavati
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25494307 (0.020):
aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha punaḥ / satsu pratyayeṣu teṣu bīje nirudhyamāne aṅkurasyābhinirvṛttirbhavati | sa
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737059 (0.030):
kāyasyāpi naivaṃ bhavati - ahamebhiḥ pratyayairjanita iti | atha ca satsu / eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattirbhavati ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767736 (0.030):
iti | vijñāna dhātor na + evaṃ bhavati | aham ebhiḥ pratyayair janita iti / | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasya + utpattir bhavati | tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962694 (0.030):
kāyasyāntaḥ saurṣiryaṃ karomīti | vijñānadhātor naivaṃ bhavati | aham / ebhiḥ pratyayair janita iti | atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyotpattir
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522030 (0.050):
pratyayairjanitamiti | / atha ca punaḥ satsveṣu pratyayeṣu cakṣurvijñānasyotpattirbhavati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116960 (0.052):
aham ebhiḥ pratyayair janitêti | / atha ca satsv eṣu pratyayeṣu kāyasyôtpattir bhavati |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19472657 (0.064):
bījasya pariṇāmanākṛtyaṃ karomīti / aṅkurasyāpi naivaṃ bhavati ahamebhiḥ / pratyayairjanita iti / atha punaḥ satsu eteṣu bīje nirudhyamāne
śeṣāṇāmindriyāṇāṃ yathāyogaṃ yojyam || / tatra na kaściddharmo 'smāllokāt paralokaṃ saṃkrāmati | asti ca
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138298 (0.0):
tatra mahārāja na kaściddharmaḥ asmāt lokātparalokaṃ saṅkrāmati /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856686 (0.0):
ca satāmeṣāṃ pratyayānāṃ samavāyāccakṣurvijñānasyotpattirbhavati | evaṃ / śeṣāṇāmindriyāṇāṃ yathāyogaṃ karaṇīyam ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856697 (0.0):
tatra na kaściddharmo 'smāllokātparalokaṃ saṃkrāmati | asti ca
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495450 (0.0):
yathāyogaṃ kartavyam || tatra pratītyasamutpāde na kaściddharmo / asmāllokātparalokaṃ saṃkrāmati, (iti śāśvatāntaniṣedhaḥ), asti ca
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19459885 (0.0):
prathamavijñānasya prādurbhāvaḥ, tatropapattiriti / iti mahārāja na / kaściddharmo 'smāllokāt paralokaṃ gacchati, cyutyupapattī prajñāyete /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460286 (0.0):
hetupratyayānāmavaikalyāt / peyālaṃ / na tatra kaściddharmo 'smāllokāt / paralokaṃ saṃkrāmati / asti ca karmaphalam, asti ca vijñaptiḥ,
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19117696 (0.022):
tatra na kaścid dharmo 'smāl lokāt paraṃ lokaṃ saṃkrāmati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963386 (0.022):
cakṣurvijñānasyotpattir bhavati prādurbhāvaḥ | evaṃ śeṣāṇām indriyāṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768463 (0.025):
tatra na kaś cid dharmo * asmāl lokāt paraṃ lokaṃ saṃkrāmati | asti ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss14u.htm.txt) 5178973 (0.031):
iti hi mahārāja na kaścid dharmo 'smāl lokāt paraṃ lokaṃ gacchati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26967591 (0.031):
prathamavijñānasya prādurbhāvas tatropapattiḥ | iti hi mahārāja na kaścid / dharmo 'smāl lokāt paraṃ lokaṃ gacchati | cyutyupapattī ca prajāyete |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522118 (0.040):
asmāllokāt paraṃ lokam athavā paralokād amuṃ lokaṃ kaściddharmo na
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495440 (0.043):
cakṣurvijñānasyotpattiḥ prādurbhāvo bhavati | evaṃ śeṣāṇāmindriyāṇāṃ
Nagarjuna: Pratityasamutpadahrdayavyakhyana (bsa013_u.htm.txt) 1160122 (0.062):
pṛcchati / yadyevam, tarhi asmāllokāt kaḥ paralokaṃ saṅkrāmati / āha / / asmāllokātparalokaṃ sūkṣmo 'ṇurapi na saṅkrāmati / atha ca śūnyebhya eva
karmaphalaprativijñaptiḥ, hetupratyayānāmavaikalyāt | tadyathā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856704 (0.0):
tatra na kaściddharmo 'smāllokātparalokaṃ saṃkrāmati | asti ca / karmaphalaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt | tadyathā bhikṣavaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856737 (0.0):
nāpyanyatropapannaḥ, asti ca / karmaphalaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt | tadyathā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856783 (0.0):
evamasmāllokānna kaściccyuto nānyatropapannaḥ, asti ca / karmaphalaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522297 (0.0):
hetupratyayānāmavaikalyāt | evamasmāllokānna kaścid cyavate nāpyutpadyate / | asti ca karmaphala-prativijñaptiḥ hetupratyayānāmavaikalyāt |
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737932 (0.0):
nāpyanyatropapannaḥ | asti ca karmaphalaprativijñaptiḥ, / hetupratyayānāmavaikalyāt | tadyathā candramaṇḍalaṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737978 (0.0):
kaścit cyutaḥ, nāpyanyatropapannaḥ | asti ca karmaphalaprativijñaptiḥ, / hetupratyayānāmavaikalyāt ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3768468 (0.0):
tatra na kaś cid dharmo * asmāl lokāt paraṃ lokaṃ saṃkrāmati | asti ca / karma phala prativijñaptiḥ | hetu pratyayānām a vaikalyāt | yathā + agnir
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26963391 (0.0):
tatra na kaścid dharmo 'smāl lokāt paraṃ lokaṃ saṃkrāmati | asti ca / karmaphalaprativijñaptiḥ | hetupratyayānām avaikalyāt | yathāgnir
Madhyamakasalistambasutra (bsu023_u.htm.txt) 25495460 (0.003):
asmāllokātparalokaṃ saṃkrāmati, (iti śāśvatāntaniṣedhaḥ), asti ca / karmaphalaprativijñaptihetupratyayānāmavaikalyāt | (peyālam) | yathā
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522192 (0.010):
nāpyanyatrotpadyate | asti ca karmaphalavijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856720 (0.055):
tatrādarśamaṇḍale mukhaṃ saṃkrāmati, asti ca / mukhaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt, evamasmāllokānna kaściccyuto
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737965 (0.063):
candramaṇḍalaprativijñaptiḥ, hetupratyayānāmavaikalyāt | evamasmāllokānna
supariśuddhe ādarśamaṇḍale mukhapratibimbakaṃ dṛśyate | na ca tatra
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856713 (0.0):
karmaphalaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt | tadyathā bhikṣavaḥ / supariśuddhe ādarśamaṇḍale mukhapratibimbakaṃ dṛśyate, na ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522170 (0.012):
tasmād uktam | tadyathā- supariśuddha ādarśamaṇḍale mukha-pratibimbakaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9843402 (0.042):
kukṣigatam, tadyathāpi nāma supariśuddha ādarśamaṇḍale mukhamaṇḍalaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3774279 (0.043):
kāraṇaṃ | yat sva bhāva śūnyam ādarśa maṇḍale su pariśuddhe saṃdṛśyate / pratibimbam | tathā + eva druma jānīhi + imān dharmān | a vi kāraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26968876 (0.043):
kāraṇaṃ | yat svabhāvaśūnyam ādarśamaṇḍale supariśuddhe saṃdṛśyate / pratibimbam | tathaiva druma jānīhīmān dharmān | avikāraṃ dharmadhātum
ādarśamaṇḍale mukhaṃ saṃkrāmati | asti ca mukhaprativijñaptiḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856720 (0.0):
supariśuddhe ādarśamaṇḍale mukhapratibimbakaṃ dṛśyate, na ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522176 (0.0):
tasmād uktam | tadyathā- supariśuddha ādarśamaṇḍale mukha-pratibimbakaṃ / dṛśyate | na ca tatrādarśamaṇḍale mukhaṃ saṃkrāmati | asti ca mukha
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9843402 (0.059):
kukṣigatam, tadyathāpi nāma supariśuddha ādarśamaṇḍale mukhamaṇḍalaṃ / dṛśyate / dṛṣṭvā ca punastuṣṭā udagrā āttamanā pramuditā
hetupratyayānāmavaikalyāt | evamasmāllokāt na kaścit cyutaḥ,
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856727 (0.0):
tatrādarśamaṇḍale mukhaṃ saṃkrāmati, asti ca / mukhaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt, evamasmāllokānna kaściccyuto
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856774 (0.0):
bhavati asti ca candramaṇḍalaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt | / evamasmāllokānna kaściccyuto nānyatropapannaḥ, asti ca
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522288 (0.0):
'bhyudakasthabhājane dṛśyate | asti ca candramaṇḍalaprativijñaptiḥ, / hetupratyayānāmavaikalyāt | evamasmāllokānna kaścid cyavate nāpyutpadyate
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522183 (0.034):
dṛśyate | na ca tatrādarśamaṇḍale mukhaṃ saṃkrāmati | asti ca mukha / prativijñapti rhetupratyayānāmavaikalyāt | evamasmāllokānna kaściccyavate
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5737967 (0.042):
candramaṇḍalaprativijñaptiḥ, hetupratyayānāmavaikalyāt | evamasmāllokānna
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856703 (0.053):
karmaphalaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt | tadyathā bhikṣavaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856737 (0.053):
karmaphalaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt | tadyathā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25856783 (0.053):
karmaphalaprativijñaptirhetupratyayānāmavaikalyāt ||
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16522297 (0.053):
| asti ca karmaphala-prativijñaptiḥ hetupratyay