View original HTML file with complete header information
Suvarṇaprabhāsasūtram / // suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.023):
praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089975 (0.030):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089407 (0.036):
tāni sarvāṇi bhagavatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja upadarśitaḥ paridīpitaḥ saṃprakāśitaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101518 (0.039):
ityāryaśrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ parisamāptaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090065 (0.043):
smṛtyasaṃpramoṣaṇāya / yathā cāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarājasteṣāṃ buddhasahasrāvaruptakuśalamūlānāṃ sattvānāmarthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090853 (0.043):
padavyañjanānyupanāmayiṣyati / vyupaparīkṣiṣyati / yenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājasteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085253 (0.045):
tādṛśakṣetramanantaguṇaṃ bheṣyati mahyamanāgatasarvam // Suv_5.35 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094241 (0.045):
Suv_14.32 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092565 (0.045):
sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni cātyantena samucchinnāni bhaveyuriti / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje saṃjñeyamahāyakṣasenāpati
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086367 (0.047):
bhagavantametadavocan / ayaṃ bhadanta bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo 'nāgate 'dhvani yatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081594 (0.047):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086073 (0.047):
viṣayeṣūpasaṃkrameyusteṣu te viṣayeṣuḥ cemaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayeyuḥ / ya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089522 (0.047):
sukhacittāḥ / imaṃ suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa sattvānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091385 (0.049):
uttare dundubhisvaro nāma tathāgataḥ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084563 (0.049):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśanaṃ praviṣyatīti // Suv_4.101 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098249 (0.050):
samyaksaṃbodhāviti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje jalavāhanasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089371 (0.051):
samyaksaṃbuddhenāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājo vistareṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091447 (0.051):
rājakule vopasaṃkramiṣyati / yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājo / vistareṇa saṃprakāśayiṣyati / yatra yatra bhagavanpṛthivīpradeśe tasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094296 (0.051):
yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ vistareṇa saṃprakāśyate /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101237 (0.051):
vaiḍūryavarṇaimaṇitorṇaraśmibhirvirocate sūrya ivāntarīkṣe // Suv_20.16 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma
Suvarṇaprabhāsasūtram / // suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.023):
praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089975 (0.030):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089407 (0.036):
tāni sarvāṇi bhagavatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja upadarśitaḥ paridīpitaḥ saṃprakāśitaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101518 (0.039):
ityāryaśrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ parisamāptaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090065 (0.043):
smṛtyasaṃpramoṣaṇāya / yathā cāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarājasteṣāṃ buddhasahasrāvaruptakuśalamūlānāṃ sattvānāmarthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090853 (0.043):
padavyañjanānyupanāmayiṣyati / vyupaparīkṣiṣyati / yenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājasteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085253 (0.045):
tādṛśakṣetramanantaguṇaṃ bheṣyati mahyamanāgatasarvam // Suv_5.35 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094241 (0.045):
Suv_14.32 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092565 (0.045):
sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni cātyantena samucchinnāni bhaveyuriti / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje saṃjñeyamahāyakṣasenāpati
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086367 (0.047):
bhagavantametadavocan / ayaṃ bhadanta bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo 'nāgate 'dhvani yatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081594 (0.047):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086073 (0.047):
viṣayeṣūpasaṃkrameyusteṣu te viṣayeṣuḥ cemaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayeyuḥ / ya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089522 (0.047):
sukhacittāḥ / imaṃ suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa sattvānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091385 (0.049):
uttare dundubhisvaro nāma tathāgataḥ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084563 (0.049):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśanaṃ praviṣyatīti // Suv_4.101 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098249 (0.050):
samyaksaṃbodhāviti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje jalavāhanasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089371 (0.051):
samyaksaṃbuddhenāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājo vistareṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091447 (0.051):
rājakule vopasaṃkramiṣyati / yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājo / vistareṇa saṃprakāśayiṣyati / yatra yatra bhagavanpṛthivīpradeśe tasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094296 (0.051):
yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ vistareṇa saṃprakāśyate /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101237 (0.051):
vaiḍūryavarṇaimaṇitorṇaraśmibhirvirocate sūrya ivāntarīkṣe // Suv_20.16 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma
// nidānaparivartaḥ // / om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9281792 (0.0):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635725 (0.0):
dharma cakra pravartano nāma prathamaḥ parivartaḥ / om namaḥ / śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311377 (0.0):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405476 (0.0):
om namo ratnatrayāya | om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namo
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572447 (0.016):
++ oṃ namaḥ śrīsarvabuddhabodhisatvebhyaḥ ++
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604286 (0.016):
oṃ namaḥ śrīsarvabuddhabodhisatvebhyaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587882 (0.037):
// Gaṇḍavyūhasūtram // / 1 // nidānaparivartaḥ / / // om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404760 (0.037):
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutamekasamaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma karīramaṇḍale
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693785 (0.037):
Sarvajñatākāradhāraṇī / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7925997 (0.037):
om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutamekasamaye bhagavān sukhāvatyāṃ viharati sma mahatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883216 (0.047):
(ŚsP_II 1_1) / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ.
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886724 (0.047):
om namo ratnatrayāya / om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4636100 (0.052):
|| oṃ || / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / prathamo 'dhikāraḥ
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3721939 (0.053):
om namo vajrayoginyai / om namo buddhadharmasaṃghebhyaḥ / om namo / gurubuddhabodhisattvebhyaḥ / om namo locanādidaśavajravilāsinībhyaḥ / namo
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28306241 (0.061):
[14] namaḥ sarvatathāgatānām | namo namaḥ / sarvabuddhabodhisattvasaṃghebhyaḥ | / oṃ vipulagarbhe | vipulavimale | jayagarbhe | vajrajvālāgarbhe |
om namaḥ śrībhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai // tadyathā /
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9281792 (0.0):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635725 (0.0):
om namaḥ / śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311377 (0.0):
om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405476 (0.0):
om namo ratnatrayāya | om namaḥ śrīsarvabuddhabodhisattvebhyaḥ | namo
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12572447 (0.016):
++ oṃ namaḥ śrīsarvabuddhabodhisatvebhyaḥ ++
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12604286 (0.016):
oṃ namaḥ śrīsarvabuddhabodhisatvebhyaḥ /
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160443 (0.023):
Mañjuśrīparivartāparaparyāyā Saptaśatikā prajñāpāramitā | / om namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994749 (0.027):
// aṣṭasāhasrikā prajñāpāramitā // / om namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai /
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404760 (0.037):
oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutamekasamaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma karīramaṇḍale
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587882 (0.037):
1 // nidānaparivartaḥ / / // om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693785 (0.037):
Sarvajñatākāradhāraṇī / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ /
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7925997 (0.037):
om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutamekasamaye bhagavān sukhāvatyāṃ viharati sma mahatā
Ratnagunasamcayagatha (bsu028au.htm.txt) 6809764 (0.042):
Ratnaguṇasaṃcayagāthā / / om namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāratnaguṇasaṃcayagāthāyai /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24883216 (0.047):
(ŚsP_II 1_1) / oṃ namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ.
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2886724 (0.047):
om namo ratnatrayāya / om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ //
Adhyardhasatika prajnaparamita (bsu056_u.htm.txt) 6686551 (0.050):
Adhyardhaśatikā prajñāpāramitā | / om namo bhagavatyai prajñāpāramitāyai namaḥ |
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845370 (0.052):
āryavasudhārādhāraṇīsūtra / oṃ namo bhagavatyai āryaśrīvasudhārāyai |
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4636100 (0.052):
|| oṃ || / namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ / prathamo 'dhikāraḥ
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3683157 (0.052):
(Ārya)tārānamaskāraikaviṃśatistotram / om namo bhagavatyai āryaśrī ekaviṃśatitārāyai
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3722669 (0.052):
Vasudhārānāmadhāraṇīstotram / om namo / bhagavatyai āryaśrīvasudhārāyai divyarūpī surūpī ca saumyarūpī balapradā /
om śrutismṛtigativijaye svāhā //
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21846460 (0.062):
śrīsarvatathāgatabhavāya svāhā | oṃ prajñe 2 mahāprajñe śrutismṛtivijaye / svāhā | oṃ cale cule cunde svāhā | tadyathā ḥ oṃ śrīsaubhāgyarūpe svāhā |
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703597 (0.063):
namo prajñāpāramitāyai | tadyathā - oṃ hrī śrī dhī śruti smṛti mati gati / vijaye svāhā ||
yasmin pāramitā daśottamaguṇāstaistairnayaiḥ sūcitāḥ
sarvajñena jagaddhitāya daśa ca prakhyāpitā bhūmayaḥ /
ucchedadhruvavarjitā ca vimalā proktā gatirmadhyamā
tatsūtraṃ svarṇaprabhānigaditaṃ śṛṇvantu bodhyarthinaḥ //
śrutaṃ mayaikasamaye gṛdhrakūṭe tathāgataḥ //
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679854 (0.063):
namo śākyamunaye tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya / // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān / śrāvastyāṃ viharati sma /
vijahāra dharmadhātau gambhīre buddhagocare // Suv_1.1 //
bodhisattvasamuccayayā mahākuladevatayā, sarasvatyā ca mahādevatayā, śriyā
ca mahādevatayā, dṛḍhayā ca mahāpṛthivīdevatayā, hārītyā ca mahādevatayā,
pramukhābhirmahādevatābhiranekadevanāgayakṣarākṣasagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579955 (0.0):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637790 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678011 (0.0):
yakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragakanyā vā, tāḥ sarvāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710497 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26663847 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān aḍakavatyāṃ mahānagaryām / anekadevanāgayakṣarākṣasagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāpasmārādityasomāṅgārabudhabṛhaspatiśukraśaniścararāhuketvādibhiś
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105886 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśatasahasrāṇi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831795 (0.0):
śakrabrahmamaheśvaralokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarākṣasagaṇairabhinanditayaśasaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9857508 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmetadabhavat
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9857729 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāparṣadamupasaṃkramitum,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9868326 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragasaṃghaṃ visarjayati sma /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880132 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamānuṣyāmānuṣyāṇāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475619 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnara-mahoragapretapiśāca-kumābhāṇḍa
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12480293 (0.0):
yāvadevāsmiṃścāturdvīpike / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnara-mahoraga-preta-piśāca-kumbhāṇḍā
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12487822 (0.0):
śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrāste
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488785 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrā ye ca
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5187814 (0.0):
atyayenemaṃ jaṃbudvīpam anuprāptaḥ aṅgamagadhasandhau gagane tasthuḥ yāvad / ye cāsmiṃś cāturdvīpike / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196813 (0.0):
śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrās te
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197911 (0.0):
śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrāṇāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11430185 (0.0):
atrāntare vidyārājena śāsane suśāsitā / sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6560201 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāmimamevaṃrūpaṃ
sārdham / athāyuṣmānānando bhagavantametadavocat / kiṃ tāsāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9777366 (0.0):
parṣat suvarṇavarṇā saṃdṛśyate sma / athāyuṣmān ānando bhagavantam etad / avocat: kasyedaṃ bhagavan pūrvanimittaṃ yad idam āmrapālīvanam evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006259 (0.001):
atha khalvāyuṣmānānando bhagavantametadavocat na bhagavan dānapāramitāyā
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23927383 (0.001):
tata āyuṣmānānando bhagavantametadavocat- "idam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242206 (0.002):
atha khalv āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: kiṃ punar bhagavan
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527916 (0.002):
evam ukte, āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat : / kiṃ punar bhagavan sa dharmākaro bodhisattvo mahāsattvo
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409263 (0.002):
evamukte āyuṣmānānando bhagavantametadavocat - kiṃ punarbhagavan sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243042 (0.004):
atha khalv āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832194 (0.005):
10. evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | yato khalu bhagavan
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27846487 (0.005):
atha khalv āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | kiṃ bhagavann imāhi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054481 (0.005):
evamukte āyuṣmānānando bhagavantametadavocat asti bhagavaṃsteṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242839 (0.005):
evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: asti bhagavann eteṣāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8362234 (0.005):
athāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat - ko nāmāyaṃ bhagavan
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040221 (0.006):
'sthāt. ekāntasthitaś cāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat. iha / bhagavan chrāvastyāṃ jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme svātir nāma bhikṣuḥ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832138 (0.009):
evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | ye ime bhagavan catvāro
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361354 (0.010):
vā vimatir vā vicikitsā vā atra gambhīre buddhagocare? athāyuṣmān ānando / bhagavantam etad avocat - na me bhadanta bhagavan atra kāṅkṣā vā vimatir
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561859 (0.010):
129.015. athāyuṣmānānando bhagavantamidamavocat nāhetvapratyayaṃ bhadanta
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3759436 (0.010):
atha + āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | na me bhadanta bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26954931 (0.010):
athāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat | na me bhadanta bhagavan kāṅkṣā
bhagavandharmavinayaṃ bhaviṣyatīti? / bhagavānāha gāthābhiḥ / bhāvanaṃ ca na duḥpṛcchayā virajaskaṃ samādhiṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8362234 (0.045):
athāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat - ko nāmāyaṃ bhagavan / dharmaparyāyaḥ? kathaṃ cainaṃ dhārayāmi? bhagavān āha - tena hi ānanda
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527917 (0.049):
evam ukte, āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat : / kiṃ punar bhagavan sa dharmākaro bodhisattvo mahāsattvo
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409264 (0.049):
evamukte āyuṣmānānando bhagavantametadavocat - kiṃ punarbhagavan sa
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23927383 (0.058):
tata āyuṣmānānando bhagavantametadavocat- "idam
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040222 (0.058):
'sthāt. ekāntasthitaś cāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat. iha / bhagavan chrāvastyāṃ jetavane 'nāthapiṇḍasyārāme svātir nāma bhikṣuḥ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19036081 (0.058):
athāyuṣmānānando bhagavantametadavocat / kiṃnāmāyaṃ bhagavan / dharmaparyāyaḥ kathaṃ ca vayaṃ bhagavan dhārayāmaḥ / bhagavānāha /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242207 (0.058):
atha khalv āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: kiṃ punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243042 (0.059):
atha khalv āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006260 (0.059):
atha khalvāyuṣmānānando bhagavantametadavocat na bhagavan dānapāramitāyā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524516 (0.060):
ānando bhagavantam etad avocat : na me bhagavan devatā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405798 (0.060):
pratyutpannamīmāṃsājñānenaivaṃ prajānāsīti? evamukte āyuṣmānānando / bhagavantametadavocat - na me bhagavan devatā etamarthamārocayanti, nāpi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054482 (0.060):
evamukte āyuṣmānānando bhagavantametadavocat asti bhagavaṃsteṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242840 (0.060):
evam ukte āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: asti bhagavann eteṣāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529252 (0.061):
evam ukta āyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat : ye / punas te bhagavaṃś cāturmahārājakāyikā devāḥ sumerupārśva-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410616 (0.061):
pāṇitalajātaṃ nānāvidharatnamaṇicitabhūmibhāgam | evamukte āyuṣmānānando / bhagavantametadavocat - ye ca punaste bhagavaṃścāturmahārājakāyikā devāḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9777366 (0.061):
parṣat suvarṇavarṇā saṃdṛśyate sma / athāyuṣmān ānando bhagavantam etad / avocat: kasyedaṃ bhagavan pūrvanimittaṃ yad idam āmrapālīvanam evaṃ
dharmasāraṃ pratiṣṭhitam / / śuddheṣu virajaskeṣu bodhisattvottameṣu ca /
nidānaṃ sūtrarājendraṃ svarṇaprabhāsottamamidam // Suv_1.2 //
tato gambhīraśravaṇena gambhīravyupaparīkṣaṇena / / dikṣu catasṛṣu buddhairadhiṣṭhānamadhiṣṭhitam // Suv_1.3 //
(Bagchi 2) / akṣobhyarājaḥ pūrvasmindakṣiṇe ratnaketunā /
paścimāyāmamitābha uttare dundubhisvaraḥ // Suv_1.4 //
taṃ pravakṣyāmyadhiṣṭhānaṃ māṅgalyadeśanottamam / / sarvapāpavināśārthaṃ sarvapāpakṣayaṃkaram // Suv_1.5 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13558165 (0.062):
sarvapāpavināśanam__Vdha_070.083 / sarvapāpavinirmuktaḥ__Vdha_007.023
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29010323 (0.062):
sarvapāpavināśanam LiP_1,62.19b / sarvapāpavināśanam LiP_1,86.117b
sarvasaukhyapradātāraṃ sarvaduḥkhavināśanam /
mūlaṃ sarvajñatattvasya sarvaśrīsamalaṅkṛtam // Suv_1.6 //
upahatendriyā ye hi sattvā naṣṭā hatāyuṣaḥ /
alakṣmyā pariviṣṭā hi devatāsu parāṅmukhāḥ // Suv_1.7 // / kāntayā te janā dviṣṭāḥ kuṭumbādiṣvapadrutāḥ /
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286511 (0.021):
upaśāntendriyo bhūtvā naṣṭāśrayahatāyuṣaḥ | / alakṣmyā pariviṣṭāśca devatāśca parāṅmukhāḥ ||
parasparaviruddhā vā arthanāśairupadrutāḥ // Suv_1.8 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21501265 (0.036):
[M.sārthaṃ ] / Manu7.152a[153ṃa]/ parasparaviruddhānāṃ teṣāṃ ca samupārjanam |
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3103391 (0.041):
puruṣatvaṃ hi apuruṣatvena viruddham / na tu parasparāvyāghātena / / ye tvanantadeśakālasvabhāvabhedabhinnāsteṣu sutarāmevānekavyāpāraniṣedho
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2572792 (0.049):
pratīyeyātāṃ tato viruddhyeyātāṃ, na tu tayoḥ parasparopamardena pratītiḥ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 998052 (0.051):
'vayavī dṛṣṭāntatvena pradaśryate, tadā sa khallavasiddha eva / / parasparaviruddhayorunnāmāvanāmādikṛtyayorekasmin yugapadbhāvo naiva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28196637 (0.051):
kṛteḥ ātmamātradharmatvādityata āha [66] ārabdhe janya u iti/ [66] / parasparavirodhenetīti/ virodhaḥ pratībandhakatvam, tatra
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24241374 (0.056):
rūpam, tadapi dṛśyaṃ vyavaccidyate | tataḥ dvapracyutivat pracyutimanto / 'pi vyavaccinnā iti ye parasparaparihārasthitarūpāḥ sarve te 'nena
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1005200 (0.064):
viccinnastadā sa nāstyeva, parasparaparihārasthitalakṣaṇatvāttayoḥ / ye
śokāyāseṣvanarthe ca bhaye vyasana eva ca / / grahanakṣatrapīḍāyāṃ kākhordadāruṇagrahaiḥ // Suv_1.9 //
pāpakaṃ paśyati svapnaṃ śokāyāsasamucchritam /
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286541 (0.033):
pāpakaṃ paśyate svapne śokāyāsasamucchritam ||
tena ca snānaśucinā śrotavyaṃ sūtramuttamam // Suv_1.10 //
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286549 (0.051):
tacca susnātaśucinā śrotavyaṃ sūtramuttamam |
śṛṇvanti ya idaṃ sūtraṃ gambhīraṃ buddhagocaram /
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286555 (0.012):
śṛṇvantu ye (te) idaṃ sūtraṃ gambhīraṃ buddhagocaram ||
prasannacittāḥ sumanasaḥ śucivastrairalaṅkṛtāḥ // Suv_1.11 //
Vajravidarana-Dharani (vjviddhu.htm.txt) 17286559 (0.062):
prasannacittasumanāḥ śucivastrairalaṅkṛtāḥ |
teṣāṃ sarve tathā nityamupasargāḥ sudāruṇāḥ / / tejasā cāsya sūtrasya śāmyante sarvaprāṇinām // Suv_1.12 //
svayaṃ te lokapālāśca sāmātyāḥ sagaṇeśvarāḥ /
teṣāṃ rakṣāṃ kariṣyanti hyanekairyakṣakoṭibhiḥ // Suv_1.13 //
sarasvatī mahādevī tathā nairañjanavāsinī / / hārītī bhūtamātā ca dṛḍhā pṛthivīdevatā // Suv_1.14 //
brahmendraistridaśendraiśca maharddhikinnareśvaraiḥ /
garuḍendraistathā sārdhaṃ yakṣagandharvapannagaiḥ // Suv_1.15 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623663 (0.038):
sarve lokādhipaiś cāpi dānavendraiḥ śubhārthibhiḥ // Rm_20.8{8} // / nāgendrair garuḍendraiś ca yakṣagaṃdharvakinnaraiḥ /
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669699 (0.057):
susthitamatinā ca devaputreṇa sarvaiśca devendrairnāgendaiḥ / kinnarendrairgandharvendrairyakṣendrairasurendrairgaruḍendraiḥ
(Bagchi 3) / te ca tatropasaṃkramya sasainyabalavāhanāḥ /
teṣāṃ rakṣāṃ kariṣyanti divārātrau samāhitāḥ // Suv_1.16 // / idaṃ sūtraṃ prakāśiṣye gambhīraṃ buddhagocaram /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094704 (0.062):
teṣāṃ rakṣāṃ kariṣyanti divārātrāvatandritāḥ // Suv_15.32 // / mahābalaiśca yakṣendrairnārāyaṇamaheśvarau /
rahasyaṃ sarvabuddhānāṃ durlabhaṃ kalpakoṭibhiḥ // Suv_1.17 //
śṛṇvanti ya idaṃ sūtraṃ ye cānye śrāvayanti ca /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094668 (0.040):
dharmadhātupraveśena ya ete praviśanti ca / / ye śṛṇvanti idaṃ sūtraṃ ye cānyāñśrāvayanti ca // Suv_15.29 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350148 (0.047):
akṣayaṃ ca pitṝṇāṃ vai prītir bhavati śāśvatī || *HV_19.33*312:2 | / ye paṭhanti ca śṛṇvanti śrāvayanti ca ye dvijān | *HV_19.33*312:3 |
ye kecidanumodante ye ca pūjāṃ karonti hi // Suv_1.18 //
te pūjitā bhaviṣyanti hyanekaiḥ kalpakoṭibhiḥ / / devanāgamanuṣyaiśca kinnarāsuraguhyakaiḥ // Suv_1.19 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625206 (0.062):
garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti / devanāgayakṣāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538430 (0.062):
nāgairyakṣairasurairgaruḍaiḥ kinnarairmahoragairiti / devanāgayakṣāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavāṃl lābhī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547570 (0.062):
nāgairasurairyakṣairgauḍaiḥ kinnarairmahoragairiti / devanāgayakṣāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavāñ jñāto
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917128 (0.062):
yakṣair asurair garuḍair gandharvaiḥ kinnarair mahoragair iti / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān
puṇyaskandhamaparyantamasaṃkhyeyamacintitam / / yatteṣāṃ prasṛtaṃ bhoti kṛtapuṇyāna prāṇinām // Suv_1.20 //
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523892 (0.061):
tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam iti / yadāha tatra kena prakāreṇa aprameyākhyeyāvabodhaḥ syāt? ityatra
pragṛhītā bhaviṣyanti sarvabuddhairdiśo daśa /
gambhīracaritebhiśca bodhisattvaistathaiva ca // Suv_1.21 // / caukṣacīvaraprāvṛtya sugandhajalapāvanaiḥ /
maitrīcittaṃ samutthāpya pūjitavyamatandritaiḥ // Suv_1.22 //
vipulaṃ vimalaṃ cittamātmānaṃ prakariṣyati / / prasādayaṃśca cetāṃsi śṛṇudhvaṃ sūtramuttamam // Suv_1.23 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28651991 (0.057):
ratanārciparvatamerunibhaṃ tava ābhakūṭu vipulaṃ vimalam / / yena prabhāsati samantajage mohāndhakāra vinivartayase // 5 //
svāgataṃ ca manuṣyeṣu sulabdhaṃ manuṣaṃ phalam /
sujīvitāśca jīvanti sūtraṃ śṛṇvanti ye tvidam // Suv_1.24 //
uptakuśalamūlāste bahubuddhaprakāśitāḥ /
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084557 (0.038):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśanaṃ praviṣyatīti // Suv_4.101 //
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084562 (0.0):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśanaṃ praviṣyatīti // Suv_4.101 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085254 (0.0):
tādṛśakṣetramanantaguṇaṃ bheṣyati mahyamanāgatasarvam // Suv_5.35 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094242 (0.0):
yathābhiprāyeṇa mi bodhi prāptā saddharmakāyaśca mayā hi labdha // / Suv_14.32 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095183 (0.0):
viśeṣeṇa ca tadrāṣṭraṃ yatra sūtramidaṃ bhavet // Suv_15.73 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje yakṣāśrayo nāmarakṣāparivartaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092566 (5.960):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje saṃjñeyamahāyakṣasenāpati
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096562 (5.960):
nānāvyādhibhyaḥ parimocitāni babhūvuriti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyādhipraśamana parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098249 (5.960):
samyaksaṃbodhāviti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje jalavāhanasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100839 (5.960):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyāghrīparivarto
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085791 (0.008):
anekakalpakoṭīṣu na śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_6.30 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9093641 (0.008):
yaśasvī bhavate rājā sukhaṃ pālayate prajāmiti // Suv_13.66 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje devendrasamayaṃ nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082784 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje tathāgatāyuḥpramāṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089975 (0.023):
mānayanāya paripālanāya ceti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095806 (0.026):
katamāni ca kuladevate pūrvapraṇidhānānīti / / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101236 (0.026):
vaiḍūryavarṇaimaṇitorṇaraśmibhirvirocate sūrya ivāntarīkṣe // Suv_20.16 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090785 (0.027):
Suv_8.20 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086074 (0.028):
viṣayeṣūpasaṃkrameyusteṣu te viṣayeṣuḥ cemaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayeyuḥ / ya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091317 (0.030):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.034):
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082909 (0.036):
yāścaiva tāḥ svapnāntare dundubhiśabdena deśanāgāthāḥ śrutāstā uvāca / / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086316 (0.036):
sarvaparacakrapramardakasya suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasyārthāya
(Bagchi 4) / // Tathāgatāyuḥpramāṇanirdeśaparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082796 (0.047):
iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje tathāgatāyuḥpramāṇa / nirdeśaparivarto nāma dvitīyaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082918 (0.049):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ // / (Bagchi 11) / // Deśanāparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090786 (0.049):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ / (Bagchi 60)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092187 (0.053):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottasūtrendrarāje dṛḍhāpṛthivī devatāparivarto / nāmaikādaśaḥ // / (Bagchi 68) / // Saṃjñeyamahāyakṣasenāpatiparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091318 (0.057):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ / (Bagchi 63)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094249 (0.059):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma / caturdaśamaḥ // / (Bagchi 83) / // Yakṣāśrayarakṣāparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091411 (0.062):
saṃdhāraṇioparivarto nāma daśamaḥ // / (Bagchi 64)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101247 (0.064):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma / viṃśatitamaḥ // / (Bagchi 126)
tena khalu punaḥ kālena tena samayena rājagṛhe mahānagare ruciraketurnāma
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18645908 (0.032):
abhūṣi // anyo sa tena kālena tena samayena rājagṛhe rājā abhūṣi // na
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18645938 (0.046):
[_Mvu_1.290_] hetoḥ // eṣa vāsiṣṭhāho tomaro lecchavis tena kālena tena / samayena rājagṛhe brāhmaṇo abhūṣi yena taṃ aṅgarājño sakāśāto ṛṣabho
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18741415 (0.054):
tena khalu puna samayena rājagṛhe nagare saṃjayī nāma vairaṭīputro
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440750 (0.056):
tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe nagare bimbisāro rājā rājyaṃ kārayati /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734359 (0.056):
[2] tena khalu punaḥ samayena rājagṛhe nagare divākaro nāma sārthavāhaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735194 (0.056):
[9] tena khalu samayena rājagṛhe nagare vimalo nāma sārthavāho
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18675924 (0.057):
rājagṛhe nagare // / ___tena khalu punas samayena udrako rāmaputro rājagṛhe prativasati /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9833712 (0.058):
tena khalu punarbhikṣavaḥ samayena rājagṛhe mahānagare
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735692 (0.063):
samayena rājagṛhe nagare kāśisundarī nāma veśyā prativasati |
bodhisattvo mahāsattvaḥ prativasati pūrvajinakṛtādhikāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28600010 (5.960):
sudhanaḥ khalu śreṣṭhidārakaḥ pūrvajinakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261183 (5.960):
kalyāṇamitraparigṛhīto bhaviṣyati pūrvajinakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6560154 (5.960):
syādetamarthaṃ visarjayitum? tasyaitadabhūt ayaṃ mañjuśrīḥ kumārabhūtaḥ / pūrvajinakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlo bahubuddhaparyupāsitaḥ |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010843 (5.960):
kumārabhūtaḥ saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ pūrvajinakṛtādhikāro / 'varopitakuśalamūlo jātismaro labdhapratibhāno mahāyānasaṃprasthito
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913806 (5.960):
licchavirāsīt, pūrvajinakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlo
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764351 (5.960):
nāma licchaviḥ prativasati sma / pūrvajinakṛtādhikāraḥ,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086198 (0.020):
pūrvajinakṛtādhikārā avaropitakuśalamūlā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553224 (0.020):
'dhimānasya vaśena gacchanti / śuddheyamānanda parṣat pūrvajinakṛtādhikārā / avaropitakuśalamūlā bahubuddhaparyupāsitā gambhīradharmādhimuktikā
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2916805 (0.021):
pūrvajinakṛtādhikārāṇāmavaropitakuśalamūlānāṃ śrāddhānāmavikalpānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28598624 (0.026):
pūrvajinakṛtādhikārā avaropitakuśalamūlā dūrānugatādhimuktayaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067909 (0.030):
bodhisattvo mahāsattvo dhāraṇīpratilabdhaḥ pañcābhijñaḥ / pūrvajinākṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlaḥ, prajñāpāramitāyāṃ upāyakauśalye
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488184 (0.049):
syāddīrgharātramaniṣṭaṃ phalam / mahāsatpuruṣo hyeṣa bahubuddhakṛtādhikāro / 'varopitakuśalamūlo buddhānāṃ bhagavatāmantike / anena punaḥ satpuruṣeṇa
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197175 (0.049):
mahāsatpuruṣo hy eṣa bahubuddhakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlo buddhānāṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533644 (0.053):
avaropitakuśalamūlāḥ, pūrvajinakṛtādhikārā, buddhādhiṣṭhānādhiṣṭhitāś
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21415129 (0.056):
atyarthaṃ sulabdhalābhāste sattvā avaropitakuśalamūlāḥ / pūrvajinakṛtādhikārā buddhādhiṣṭhitāśca bhaviṣyanti, yeṣāmanāgate 'dhvani
'varopitakuśalamūlo bahubuddhakoṭiniyutaśatasahasraparyupāsitaḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111541 (0.0):
'nenopāyakauśalena samanvāgataḥ / bahubuddhakoṭiniyutaśatasahasraparyupāsitaḥ sa bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261186 (0.0):
kalyāṇamitraparigṛhīto bhaviṣyati pūrvajinakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6560157 (0.0):
pūrvajinakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlo bahubuddhaparyupāsitaḥ |
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764354 (0.0):
nāma licchaviḥ prativasati sma / pūrvajinakṛtādhikāraḥ, / avaropitakuśalamūlaḥ, bahubuddhaparyupāsitaḥ, pratilabdhakṣāntikaḥ,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28600011 (5.960):
sudhanaḥ khalu śreṣṭhidārakaḥ pūrvajinakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlaḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010845 (5.960):
kumārabhūtaḥ saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ pūrvajinakṛtādhikāro / 'varopitakuśalamūlo jātismaro labdhapratibhāno mahāyānasaṃprasthito
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23913808 (5.960):
licchavirāsīt, pūrvajinakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlo
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488186 (0.020):
syāddīrgharātramaniṣṭaṃ phalam / mahāsatpuruṣo hyeṣa bahubuddhakṛtādhikāro / 'varopitakuśalamūlo buddhānāṃ bhagavatāmantike / anena punaḥ satpuruṣeṇa
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197177 (0.020):
mahāsatpuruṣo hy eṣa bahubuddhakṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlo buddhānāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568525 (0.023):
11 pūrvajinakṛtādhikārā vā bodhisatvā mahāsatvāḥ / bahubuddhakoṭyavaropitakuśalamūlāḥ kalyāṇamitraparigṛhītā vā kulaputrāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067911 (0.025):
pūrvajinākṛtādhikāro 'varopitakuśalamūlaḥ, prajñāpāramitāyāṃ upāyakauśalye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619625 (0.028):
bhavati, ṣaṭsu pāramitāsu tathāgatāvaropitakuśalamūlo bhavati, / bahubuddhaparyupāsitaḥ kalyāṇamitraparigṛhīto bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619808 (0.028):
carito bhavati ṣaṭsu pāramitāsu tathāgatāvaropitakuśalamūlo bhavati / bahubuddhaparyupāsitaḥ kalyāṇamitraparigṛhīto bhavati.
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086206 (0.034):
pūrvajinakṛtādhikārā avaropitakuśalamūlā / bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā dharmikāśca dharmavādinaśca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831779 (0.038):
sarvasattvasamacittasya aparimitabuddhakoṭinayutaśatasahasraparyupāsitasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261472 (0.046):
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitaḥ sa bodhisattvo mahāsattvaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587310 (0.048):
paripūrṇabuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāvinaste bhaiṣajyarāja
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612754 (0.049):
bahubuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlaḥ kṛtabuddhaparikarmā |
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142010 (0.049):
amoghapāśahṛdayaṃ pracariṣyati / aneka buddhakoṭi / niyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāste bhagavan sattvā bhaviṣyanti / ya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994473 (0.049):
anekabuddhakoṭiniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlās te bhagavan sattvā
tasyaitadabhavat, ko hetu kaḥ pratyayo yadbhagavataḥ śākyamunerevaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081950 (1.192):
/ kathametat,kimetad yadbhagavataḥ śākyamunerevaṃ parīttamāyuḥpramāṇaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081974 (0.021):
bodhisattvametadavocan / mā tvaṃ kulaputraivaṃ cintaya evaṃ parīttaṃ / bhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇam / tatkasya hetoḥ / na ca vai kulaputra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082002 (0.063):
syādbhagavataḥ śākyamunestathāgatasyāyuḥpramāṇaparyantamadhigantuṃ
parīttamāyuḥ pramāṇaṃ yadutāśītivarṣāṇīti /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081954 (0.0):
/ kathametat,kimetad yadbhagavataḥ śākyamunerevaṃ parīttamāyuḥpramāṇaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081975 (0.0):
bodhisattvametadavocan / mā tvaṃ kulaputraivaṃ cintaya evaṃ parīttaṃ / bhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇam / tatkasya hetoḥ / na ca vai kulaputra
punastasyaitadabhavat, uktaṃ caiva bhagavatā dvau hetū dvau ca pratyayau
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11904782 (5.960):
prativiśeṣaḥ. na kaścid ity āha. tathā hy uktaṃ bhagavatā. dvau hetū dvau
dīrghāyuṣkatāyām / katamau dvau prāṇātipātaviramaṇaṃ bhojanapradānaṃ ca /
atha bahunyasaṃkhyeyakalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi bhagavāñchākyamuniḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089510 (0.014):
gaṅgānadīvālukāsamānātmabhāvān parityajet, anena paryāyeṇa bahūni / kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇyātmabhāvān parityajet, yaścemaṃ dharmaparyāyaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9850142 (0.018):
śuddhāvāsakāyikān devaputrānāmantryaivamāha yo 'sau mārṣā / asaṃkhyeyakalpakoṭiniyutaśatasahasrasukṛtakarmadānaśīlakṣāntivīryadhyānaprajñopāyaśratacaraṇavratatapaḥsucaritacaraṇaḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862326 (0.019):
anekakalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇyasaṃpramoṣatayā / tasya asyāṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409914 (0.020):
kalpakoṭīśatasahasrāṇi, iyanti vā kalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇīti | atha
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 858977 (0.021):
kalpakoṭiśatasahasrāni anekāni kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859023 (0.021):
vimalāyāṃ bodhisattvabhūmau sthito 'nekān kalpān yāvadanekāni / kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi mātsaryadauḥśīlyamalāpanītatayā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860478 (0.021):
anekān kalpān yāvadanekāni kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi ... .prahāṇaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865479 (0.021):
anekāni kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi tāni kuśalamūlānyuttapyante,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072251 (0.021):
kalpaśatasahasrāṇy anekāny api kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi anusmarati
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523394 (0.021):
duravagāho dravyaviśeṣaḥ | kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi iti kālaviśeṣaḥ |
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826592 (0.022):
śatamasaṃkhyeyakalpakoṭīniyutasahasrāṇi samanusmarāmi / āha / kena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095261 (0.022):
gaṇanāsamatikrānteṣvanekeṣvasaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasreṣvatikrānteṣu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095483 (0.022):
pūrveṣvasaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasreṣvanekānāmasaṃkhyeyatathāgatakoṭīniyutaśatasahasrāṇāmanekācintyaiḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095606 (0.022):
'dhvanyanekeṣvasaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasreṣvatikrānteṣu tatreva
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826654 (0.022):
tasyānekāni kalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇi sarvadurgatidvārāṇi pithitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248274 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etd avocat: / asaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasaṃprasthitāḥ subhūte 'mī bodhisattvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086738 (0.024):
sādhu mahārājāḥ sādhu khalu punaryuṣmākaṃ mahārājānām / yadyūyamatyā / asaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītāyā anuttarāyāḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781456 (0.024):
tathāgatasyāsaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasrasamudānītām anuttarāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869228 (0.026):
yāvatkalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇyapyanusmarati / amutrāha māsamevaṃ nāmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909351 (0.027):
08606 ny api kalpaśatasahasrāṇy ekāni api kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
prāṇātipātavirato babhūva / yāvaddaśakuśalakarmapathaṃ samādāpayet,
tāvadbhagavatā bhojanamādhyātmikaṃ bāhyāni ca vastūni sattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621622 (0.054):
teṣām eva sarvasattvānāṃ sarvavastūni parityajanti, yadi vā adhyātmikāni / yadi vā bāhyāni sa tena kuśalamūlena anyāni buddhakṣetrāṇi adhyālambiṣyati
parityaktāni / antaśaḥ svaśarīramāṃsarudhirāsthimajjayā bubhukṣitāḥ
sattvāḥ saṃtarpitāḥ prāgevānyena bhojanena / / atha tasya puruṣasya buddhānusmṛtimanasikārasyemāmevaṃrūpāṃ cintāṃ
cintayamānasya gṛhaṃ vipulaṃ vistīrṇaṃ saṃpravṛttamabhavat /
vaiḍūryamayamanekadivyaratnapratyuptaṃ tathāgatavigrahaṃ divyātikrāntena
gandhena sphuṭam / tasmiṃśca gṛhe caturdiśi catvāri
divyaratnamayānyāsanāni prādurbhutānyabhūvan / teṣu cāsaneṣu divyāni
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618658 (0.035):
tato yathākramaṃ tatra divyaratnamayāni ca / / svāsanāni samāstīryya sugaṃdhīḥ samadhūpayat // Rm_18.37{37} //
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16534065 (0.060):
saṃstṛtam abhūt. divyamānuṣikāni ca tūryāṇi saṃvāditāny / abhūvan. anumodakāśabdena ca yāvad akaniṣṭhabhavanaṃ
paryaṅkāni divyaratnapuṣpapatraiḥ prajñaptāni prādurbhūtāni babhūvaḥ /
teṣu paryaṅkeṣu divyānyanekaratnapratyuptāni tathāgatavigrahāṇi padmāni
prādurbhūtāni / teṣu ca padmeṣu catvāro buddhā bhagavantaḥ prādurbhūtāḥ
babhuvuḥ / purāntikena tvakṣobhyastathāgataḥ prādurbhūto dakṣiṇena
ratnaketustathāgataḥ prādurbhūtaḥ paścimenāmitāyustathāgataḥ prādurbhūta
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091375 (0.034):
dakṣiṇena ratnaketurnāma tathāgataḥ / paścimenāmitāyurnāma tathāgataḥ /
uttareṇa dundubhisvarastathāgataḥ prādurbhūtaḥ / samanantaraprādurbhūtāśca
te buddhā bhagavantasteṣu siṃhāsaneṣu / / atha tāvadeva rājagṛhaṃ mahānagaraṃ mahatāvabhāsenāvabhāsitaṃ sphuṭaṃ
babhūvu / yāvatrisāhasramahāsāhasralokadhāturyāvatsamantāddaśasu dikṣu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749317 (0.015):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām (LPG 4v) adhastād upariṣṭād yāvat / samantād daśasu dikṣu gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn abhibhūya sthitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751619 (0.015):
upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu gaṃgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751664 (0.015):
uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu / gaṃgānadīvālukopamāni buddhakṣetrāṇi tāni sarvāṇy
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751711 (0.015):
uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu / gaṃgānadīvālikopamāni buddhakṣetrāṇi vijñapayitukāmena bodhisatvena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088304 (0.017):
atha khalu tāni samantāddaśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088128 (0.028):
samantāddaśasu dikṣvanekeṣu gaṅgānadīvālukopameṣu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749738 (0.031):
(LPG 5v) paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu / dikṣu ye gaṃgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu satvās te 'pīmaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752242 (0.031):
uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu ye / gaṃgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu satvās tān sarvāṃc chīlaskandhe |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 854953 (0.032):
trisāhasramahāsāhasralokadhāturidaṃ ca bhagavataḥ śākyamuneḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9856007 (0.032):
trisāhasramahāsāhasralokadhāturvipulaśca vistīrṇaśca / sa yāvanti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888425 (0.032):
saṃpreṣayanti sma / yairdharmācchādairayaṃ / trisāhasramahāsāhasralokadhāturanekaratnasaṃchanno 'bhūt / tebhyaśca
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12485664 (0.032):
[trisāhasramahāsāhasraloka]dhātuḥ ṣaḍvikāraṃ pracakampe / yāni ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249464 (0.037):
lokadhātuṣu yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣv
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752853 (0.040):
bhagavantaḥ samantād daśasu dikṣu gaṃgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771416 (0.041):
saṃtiṣṭhante | sarvaś ca tri sāhasra mahā sāhasro loka dhātuḥ saṃtiṣṭhate
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680622 (0.041):
yāvaddaśasu dikṣu sahasraṃ gaṅgānadīvālikāsamā buddhakṣetrā evaṃ vistīrṇāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890167 (0.042):
01206 yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt/ / 01207 yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712752 (0.042):
smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad / daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan ye ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052826 (0.042):
'bhūt, yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan,
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583421 (0.045):
gaṃgānadīvālukāsameṣvasaṃkhyeyeṣu trisāhasramahāsāhasralokadhātuṣuyāvantaḥ
gaṅgānadīvālukāsamā lokadhātavastenāvabhāsena sphuṭā babhūvaḥ / divyāni ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088305 (0.0):
atha khalu tāni samantāddaśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749317 (0.012):
samantād daśasu dikṣu gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn abhibhūya sthitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751619 (0.012):
upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu gaṃgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751664 (0.012):
uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu / gaṃgānadīvālukopamāni buddhakṣetrāṇi tāni sarvāṇy
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752853 (0.012):
bhagavantaḥ samantād daśasu dikṣu gaṃgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650078 (0.016):
pañcamaṇḍalakena kāyena pādau vandāmi tadā me daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālikāsamā buddhā bhagavanto vyākurvantu, sumanāvarṣaśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890169 (0.020):
01207 yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712754 (0.020):
smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad / daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626677 (0.023):
jñānālokasya kārikā, ye 'pi te daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899771 (0.023):
sa evaṃ nirūpayati / ye te daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo ye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070435 (0.023):
paścimāyāmuttarasyāṃ diśi, vidikṣu adha ūrdhvaṃ ca diśi daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889439 (0.023):
00801 m uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu/ evakikasyāṃ ca diśi daśasu / dikṣu gaṅgā / 00802 nadīvālukopameṣu aparimāṇeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910994 (0.023):
09611 yāvad ūrdhvaṃ diśi evaṃ daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712033 (0.023):
uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu evakikasyāṃ ca diśi daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu aparimāṇeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733297 (0.023):
ūrdhvaṃ diśi evaṃ daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo 'vabhāsena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892288 (0.025):
gṛhītvā}} yena te uttarapūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714438 (0.025):
padmāni gṛhītvā yena te uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249465 (0.026):
lokadhātuṣu yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052827 (0.028):
'bhūt, yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061842 (0.030):
na syāt, sahaśravaṇena ca me nāmadheyasya ye daśasu dikṣu / gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te niyatā bhaveyur anuttarāyāḥ
puṣpāṇi prāvarṣurdivyāni ca tūryāṇi pravādayāmāsuḥ / sarve
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411643 (0.033):
abhipravarṣayanti divyāni sarvavarṇikāni kusumāni, divyāni saptaratnāni,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411659 (0.033):
divyaṃ candanacūrṇam, divyāśchatradhvajapatākā abhipravarṣayanti | divyāni / sarvavarṇikāni kusumāni, divyāni (Sukhv, Vaidya 240) vitānāni dhriyante,
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108116 (0.036):
candanacūrṇāni divyāni mandārakāni puṣpāṇi kṣipanti divyāni ca vādyāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781611 (0.050):
purato ca varṣavalāhakā devaputrā divyāni puṣpāṇi prākiriṣyanti mandaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9851321 (0.051):
cailavikṣepāṇi cākārṣuḥ / sarvaṃ ca kapilavastumahānagaraṃ ṣaṅvikāraṃ / prākampitam / divyāni ca kusumāni prāvarṣan / tūryaśatasahasrāṇi
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16534065 (0.052):
saṃstṛtam abhūt. divyamānuṣikāni ca tūryāṇi saṃvāditāny / abhūvan. anumodakāśabdena ca yāvad akaniṣṭhabhavanaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781588 (0.052):
/ tatra ca vayaṃ bhagavan mārge yāva ca bodhir yāva ca vārāṇasī divyāni / cchattrāṇi abhinirminitvā divyāni dhvajāni abhinirminiṣyāmaḥ / divyāni
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21328197 (0.053):
sadā kaitakavarjyāni divyāni vidalāni ca // Āk_1,2.178 // / tatpuṣpāṇi ca kahlārakamalotpalakairavam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552006 (0.054):
tamālapatrāṇi, divyāni māndārakāṇi puṣpāṇi kṣipanti, divyāni ca vāditrāṇi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18682921 (0.056):
bhīṣmāṇi mahābhīṣmāṇi samantagandhāni mahāsamantagandhāni pārijātakāni / divyāni suvarṇapuṣpāṇi divyāni rūpyapuṣpāṇi divyāni ratnapuṣpāṇi divyāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24469247 (0.060):
candanacūrṇāni divyān(i) m(andārakap)uṣpāṇi kṣipanti divyāni ca vādyāni / sa(ṃ)pravādayanti cailav(i)kṣ(e)paṃ cākārṣuḥ ||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702499 (0.061):
maṃjūṣakāni mahāmaṃjūṣakāni pārijātakapuṣpāṇi divyāni suvarṇapuṣpāṇi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067496 (0.061):
suvarṇarūpyamayaiś ca puṣpairavākiran abhyavākiran abhiprākiran, divyāni / ca vādyāni saṃpravādayati sma dharmapūjāmevopādāya //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21585981 (0.064):
tamālapatrāṇi divyāni <203>māndāravāṇi puṣpāṇi, divyāni ca vādyāni / pravādayitmārabdhāḥ, cailavikṣepāṃśca cākarṣuḥ/
cāsmiṃstrisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvā buddhānubhāvena divyasukhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890179 (0.009):
01207 yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan/ / ye / 01208 ca trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098286 (0.009):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115732 (0.009):
yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve śrāvakabhūmau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115895 (0.009):
mahāsattvā. evaṃ saced ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115925 (0.009):
upaniśām api na kṣamate. sacet punaḥ ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvās te sarve gotrabhūmau pratiṣṭhitā bhaveyuḥ, teṣāṃ yat puṇyaṃ tat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029810 (0.009):
niścariṣyati yo so 'nuśrāvayiṣyate, tatra ye trisāhasramahāsāhasre
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010228 (0.009):
etena paryāyeṇa ye 'pi te kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā daśasu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010621 (0.009):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011047 (0.009):
'pi te kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012155 (0.009):
puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012599 (0.009):
pratiṣṭhāpya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013615 (0.009):
pratiṣṭhāpya puṇyābhisaṃskāraḥ, ye 'pi kecitkauśika trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014025 (0.009):
puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, teṣām api sarveṣāṃ (Vaidya 66) kaścideva kulaputro vā kuladuhitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014391 (0.009):
puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, te 'pi sarve 'vinivartanīyā bhaveyuranuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056012 (0.009):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ / bhagavānāha yaḥ subhūte eko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058188 (0.009):
anyato vā / tatkasya hetoḥ? ye subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, te sarve mārāḥ pāpīyāṃso bhaveyuḥ / ekaikaś ca māraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253451 (0.009):
yatra bhagavaṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvā imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256626 (0.009):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvā yāvat pratyekabuddhatve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263725 (0.009):
punar aparaṃ suhbute yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263795 (0.009):
punar aparaṃ subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
samanvāgatā babhūvuḥ / jātyandhāśca sattvā rūpāṇi paśyanti sma /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712300 (0.038):
sma atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ / sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052381 (0.044):
te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma, vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031056 (0.047):
avabhāsitā abhūvan / sarvarūpāṇi sphuṭitāni / ye ca sattvā jātyandhāḥ / cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma / vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti sma /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889705 (0.051):
00914 atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ / 00915 sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma/ vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036544 (0.053):
andhās satvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ śrotreṇa śabdāñ
vadhirāśca sattvāḥ sattvebhyaḥ śabdāni śṛṇvanti / unmattāśca sattvāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052387 (0.055):
te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma, vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712306 (0.056):
sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18648204 (0.058):
sarvaṃ ca nagaraṃ prakampati / andhā ālokenti badhirāḥ śabdaṃ śṛṇvanti / unmattakāḥ smṛtiṃ pratilabhante vyādhitā vyādhito muṃcanti gurviṇīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712299 (0.060):
sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889715 (0.061):
śabdān / 00916 śṛṇvanti sma/ unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma/ vikṣiptacittā
smṛtiṃ pratilabhante 'vikṣiptacittāśca smṛtimanto babhūvuḥ / nagnāśca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052390 (0.044):
sma, unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma, vikṣiptacittā ekāgracittā bhavanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712309 (0.060):
śṛṇvanti sma unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma vikṣiptacittā ekāgracittā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036554 (0.060):
cchṛṇvanti sma unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma vikṣiptacittā ekāgracittā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889718 (0.064):
00916 śṛṇvanti sma/ unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma/ vikṣiptacittā
sattvāścīvaraprāvṛtā (Bagchi 5) babhūvuḥ / jighatsitāśca sattvāḥ
paripūrṇagātrā babhūvuḥ / tṛṣitāśca sattvā vigatatṛṣṇā babhūvaḥ /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060635 (0.059):
jighatsitāḥ sattvāḥ pūrṇagātrā bhaviṣyantīti, pipāsitāḥ sattvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060927 (0.059):
pratilapsyanta iti, jighatsitāḥ sattvāḥ pūrṇagātrā bhaviṣyantīti, / pipāsitāḥ sattvā vigatapipāsā bhaviṣyantīti, apāyopapannāś ca sattvāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061318 (0.059):
pratilapsyanta iti, nagnāś cailāni pratilapsyanta iti, jighatsitāḥ sattvāḥ / pūrṇagātrā bhaviṣyantīti, pipāsitāḥ sattvā vigatapipāsā bhaviṣyantīti,
rogaspṛṣṭāśca sattvā vigatarogā babhūvuḥ / hīnakāyāśca sattvāḥ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031080 (0.042):
unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma / hīnakāyāḥ paripūrṇendriyā babhūvuḥ /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749147 (0.062):
pratilabhante sma | rogaspṛṣṭā vigatarogā abhūvan* vikalendriyāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052410 (0.062):
sma, jighatsitāḥ pūrṇagātrā bhavanti sma, tṛṣitā vigatapipāsā bhavanti / sma, rogaspṛṣṭā vigatarogā bhavanti sma, hīnendriyāḥ paripūrṇendriyā
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031066 (0.062):
cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma / vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti sma / / rogaspṛṣṭā vigatarogā bhavanti sma / nagnāśca vastrāvṛtā vabhūvuḥ /
paripūrṇendriyā babhūvuḥ / vistareṇa bahūnāmāścaryādbhutadharmāṇāṃ loke
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031080 (0.042):
unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma / hīnakāyāḥ paripūrṇendriyā babhūvuḥ /
prādurbhāvo 'bhūt / / atha khalu ruciraketurbodhiosattvo mahāsattvastānbuddhānbhagavato
dṛṣṭvāścaryaprāpto babhūva / kathametaditi santuṣṭa udagra āttamanāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9849413 (0.008):
vyākaraṇaṃ śrutvā saṃtuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajāta
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371620 (0.011):
ajitasenas taṃ nandimitraṃ mahāśrāvakaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ / pramuditaḥ prītisaumanasyajāto 'bhūt* | atha rājñājitasenena amātyaḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373220 (0.011):
śāsane pravrajiṣyāmi | atha bhagavān tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373250 (0.011):
atha rājā ajitasenas tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumansyajātas
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373521 (0.011):
rājā ajitasenaḥ putrasya vākyaṃ śrutvā tuṣṭa udagra (Asv 131) āttamanāḥ / pramuditaḥ [prīti]saumansyajāto bhagavantam uddiśya vihāraṃ kārayati sma |
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277246 (0.011):
ajitasenastaṃ nandimitraṃ mahāśrāvakaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ / pramuditaḥ prītisaumanasyajāto 'bhūt / atha rājñājitasenena amātyaḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15278846 (0.011):
śāsane pravrajiṣyāmi / atha bhagavān tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15278876 (0.011):
atha rājā ajitasenastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātastaṃ kalyāṇamitraṃ bhikṣuṃ purataḥsthāpya svagṛhaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279147 (0.011):
rājā ajitasenaḥ putrasya vākyaṃ śrutvā tuṣṭa udagra (Asv 131) āttamanāḥ / pramuditaḥ prītisaumanasyajāto bhagavantamuddiśya vihāraṃ kārayati sma /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054180 (0.011):
tasminnānanda samaye māraḥ pāpīyāṃstuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhavati, saṃharṣajāto harṣitacittaḥ prītiprāmodyajāto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054367 (0.011):
saṃpaśyan māraḥ pāpīyāṃstuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhavati //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069566 (0.011):
nirghoṣaṃ śrutvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajātastaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614268 (0.011):
309.014. atha khalu śakro devendrastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātas tata eva ṛddhyā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601239 (0.011):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto mañjuśriyaḥ kumārabhūtasya pādau śirasābhivandya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28603823 (0.011):
caṃkramyamāṇaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātaḥ prāñjaliḥ supratiṣṭhitaṃ bhikṣuṃ namaskṛtya evamāha
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28611372 (0.011):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātaḥ sāradhvajasya bhikṣorantikādāttasāraḥ upajīvitadharmā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615495 (0.011):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhīṣmottaranirghoṣasya ṛṣeḥ pādau śirasābhivandya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28617139 (0.011):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātaḥ imamevaṃ rūpaṃ dharmanayaṃ śrutvā jayoṣmāyanate
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623496 (0.011):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto viduṣi gṛhapatau dharmagauravācchiṣyabhāvamupadarśya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28661017 (0.011):
dṛṣṭvā ca tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajātaḥ
pramuditaḥ prītisaumanasyajāto yena te buddhā bhagavantastenāñjāliṃ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371623 (0.0):
ajitasenas taṃ nandimitraṃ mahāśrāvakaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ / pramuditaḥ prītisaumanasyajāto 'bhūt* | atha rājñājitasenena amātyaḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277249 (0.0):
ajitasenastaṃ nandimitraṃ mahāśrāvakaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ / pramuditaḥ prītisaumanasyajāto 'bhūt / atha rājñājitasenena amātyaḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15278848 (0.0):
śāsane pravrajiṣyāmi / atha bhagavān tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātaḥ / alabdhalābhā ye tatra mama śāsanaṃ vaistārikaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15278878 (0.0):
atha rājā ajitasenastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātastaṃ kalyāṇamitraṃ bhikṣuṃ purataḥsthāpya svagṛhaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279150 (0.0):
rājā ajitasenaḥ putrasya vākyaṃ śrutvā tuṣṭa udagra (Asv 131) āttamanāḥ / pramuditaḥ prītisaumanasyajāto bhagavantamuddiśya vihāraṃ kārayati sma /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054183 (0.0):
tasminnānanda samaye māraḥ pāpīyāṃstuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhavati, saṃharṣajāto harṣitacittaḥ prītiprāmodyajāto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054371 (0.0):
saṃpaśyan māraḥ pāpīyāṃstuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhavati //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054435 (0.0):
bhūyasyā mātrayā tuṣṭo bhavati, udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhavati / evaṃ cāsya bhavati ubhāvapyetau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579741 (0.0):
184.006. atha rājā kanakavarṇo hṛṣṭatuṣṭah udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614271 (0.0):
309.014. atha khalu śakro devendrastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātas tata eva ṛddhyā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601241 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto mañjuśriyaḥ kumārabhūtasya pādau śirasābhivandya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28611373 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātaḥ sāradhvajasya bhikṣorantikādāttasāraḥ upajīvitadharmā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615496 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhīṣmottaranirghoṣasya ṛṣeḥ pādau śirasābhivandya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28617142 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātaḥ imamevaṃ rūpaṃ dharmanayaṃ śrutvā jayoṣmāyanate
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623498 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto viduṣi gṛhapatau dharmagauravācchiṣyabhāvamupadarśya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637402 (0.0):
āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajāto yena vasumitrāyā bhāgavatyā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28642265 (0.0):
udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajāto vāsantyā rātridevatāyāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28661019 (0.0):
dṛṣṭvā ca tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajātaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28702091 (0.0):
udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajāto yena maitreyo
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9849414 (0.0):
vyākaraṇaṃ śrutvā saṃtuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajāta
praṇāmyakāratastānbuddhānbhagavato 'nusmaramāṇo bhagavataḥ
śākyamunerguṇānanusmaramāṇo bhagavataḥ / śākyamunerāyuḥpramāṇasaṃśayaprāptastāṃ cintāṃ cintayamānaḥ sthito babhuva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081643 (0.0):
tasyaitadabhavat, ko hetu kaḥ pratyayo yadbhagavataḥ śākyamunerevaṃ / parīttamāyuḥ pramāṇaṃ yadutāśītivarṣāṇīti /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081975 (0.0):
bodhisattvametadavocan / mā tvaṃ kulaputraivaṃ cintaya evaṃ parīttaṃ / bhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇam / tatkasya hetoḥ / na ca vai kulaputra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082003 (0.046):
syādbhagavataḥ śākyamunestathāgatasyāyuḥpramāṇaparyantamadhigantuṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082061 (0.047):
samāgatā āsan / atha te tathāgatāḥ sarvaparṣado bhagavataḥ / śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ gāthābhirabhyabhāṣan /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082750 (0.049):
dvayoḥ satpuruṣayorantikādbhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ śrutvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589825 (0.064):
lokadhātustathāgataparipūrṇābhūt | na tāvad bhagavataḥ / śākyamunestathāgatasyātmabhāvanirmitā ekasmādapi digbhāgāt sarva āgatā
yadutāśīti varṣāṇi / / atha khalu te buddhā bhagavantaḥ smṛtāḥ saṃprajānāstaṃ ruciraketuṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081646 (0.0):
parīttamāyuḥ pramāṇaṃ yadutāśītivarṣāṇīti /
bodhisattvametadavocan / mā tvaṃ kulaputraivaṃ cintaya evaṃ parīttaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067318 (0.063):
sadāpraruditaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat na tvaṃ kulaputra
bhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇam / tatkasya hetoḥ / na ca vai kulaputra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081642 (0.0):
tasyaitadabhavat, ko hetu kaḥ pratyayo yadbhagavataḥ śākyamunerevaṃ / parīttamāyuḥ pramāṇaṃ yadutāśītivarṣāṇīti /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081950 (0.0):
/ kathametat,kimetad yadbhagavataḥ śākyamunerevaṃ parīttamāyuḥpramāṇaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082003 (0.047):
syādbhagavataḥ śākyamunestathāgatasyāyuḥpramāṇaparyantamadhigantuṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082750 (0.058):
dvayoḥ satpuruṣayorantikādbhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ śrutvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081935 (0.062):
śākyamunerguṇānanusmaramāṇo bhagavataḥ / śākyamunerāyuḥpramāṇasaṃśayaprāptastāṃ cintāṃ cintayamānaḥ sthito babhuva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082061 (0.063):
samāgatā āsan / atha te tathāgatāḥ sarvaparṣado bhagavataḥ / śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ gāthābhirabhyabhāṣan /
taṃ samanupaśyāmaḥ sadevake loke samārake sabrahmake
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958511 (5.960):
ityatra kaścidvādaṃ samāropayet sadevake loke samārake sabrahmake
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033463 (5.960):
me kaścit sadevake loke samārake sabrahmake sabrahmaṇa [brāṇikāyā]prajāyāṃ
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509519 (5.960):
5 paśyatu śaradāśataṃ // na cāhaṃ tam ānanda samanupaśyāmi sadevake loke / samārake sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18539898 (5.960):
ñ1.6 nā[haṃ] bhagava(n/t) samanupaśyāmi sadevake loke samārake sabrahmake
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404848 (5.960):
sarvavighnavināyakānāṃ praśamanāya / nāhaṃ bhagavan samanupaśyāmi (Em 36) / sadevake loke samārake sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇikāyāḥ prajāyā yadanena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28713536 (5.960):
anavadyo bhavati sarvajātaḥ / adoṣaḥ sadevake loke samārake sabrahmake / saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyām / kulīno bhavati uttamabuddhakulasaṃbhūto
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9834874 (5.960):
bhavati sarvajātivādadoṣaiḥ sadevake loke samārake sabrahmake
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9841775 (5.960):
kaścit sadevake loke samārake sabrahmake sadṛśo 'sti ākṛtyā vā varṇena vā
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041699 (5.960):
śaradāśataṃ. nāham ānanda samanupaśyāmi sadevake loke samārake sabrahmake
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18771149 (5.960):
amohante saphalaṃ ca dharmo prakāśitaṃ yasya te sadṛśo nāsti sadevake loke / samārake sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇavaṇīpake prajāyāṃ sadevamānuṣāsurāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249402 (5.960):
śāriputra samanupaśyāmi sadevake loke samārake sabrahmake
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804726 (5.960):
pratijānata ime dharmā nābhisaṃbuddhā ity atra me kaścit sadevake loke / samārake, sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ vā dharmā kopayed iti
Pratityasamutpadamahayanasutra (bsu026_u.htm.txt) 6216343 (5.960):
etatpariṣanmaṇḍalapatitāḥ kathamapi brahmacaryapuṇyaprasavāḥ sadevake / samārake sabrahmake loke saśramaṇabrāhmaṇaprajāsu bhikṣavo bhikṣuṇyaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611198 (5.960):
| na tava kulaputra sadevake loke samārake sabrahmake
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178700 (5.960):
gurukṛtya mānayitvā pūjayitvopaniśrāya vihareyaṃ so 'haṃ kauśika sadevake / loke samārake sabrahmake saśravaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512816 (5.960):
nāhaṃ ānaṃda taṃ dharme samanupaśyāmi sadevake loke samārake sabrahmake
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848960 (5.960):
manuṣyāṇāṃ ca nāham ānanda taṃ dharmaṃ samanupaśyāmi | sadevake loke / samārake sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ sadevāsuramānuṣyāṇāṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958596 (0.033):
kaścidvādamāropayet sadevaloke samārake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163305 (0.040):
parṣadam upasaṃkramitavyaṃ maṃyante nāhaṃ taṃ śāradvatīputra / samanupaśyāmi, sadevaloke samārake sabrahmake saśravaṇabrāhmaṇikāyāṃ
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797861 (0.042):
devamanuṣyāṇāṃ / nāham ānanda samanupaśyāmi sadevake loke samārake
saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ sadevamānuṣāsurāyāṃ yaḥ samarthaḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958514 (0.0):
ityatra kaścidvādaṃ samāropayet sadevake loke samārake sabrahmake / saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ sadevamānuṣāyām |
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958599 (0.0):
kaścidvādamāropayet sadevaloke samārake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18509525 (0.0):
5 paśyatu śaradāśataṃ // na cāhaṃ tam ānanda samanupaśyāmi sadevake loke / samārake sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616429 (0.0):
316.003. nāhamānanda taṃ samanupaśyāmi sadevaloke samāraloke sabrahmaloke / saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ sadevamānuṣikāyāṃ sāsurāyām yastvanayā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28713538 (0.0):
anavadyo bhavati sarvajātaḥ / adoṣaḥ sadevake loke samārake sabrahmake / saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyām / kulīno bhavati uttamabuddhakulasaṃbhūto
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9834876 (0.0):
bhavati sarvajātivādadoṣaiḥ sadevake loke samārake sabrahmake / saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyām / ebhirmārṣāścatuṣṣaṣṭyākāraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249404 (0.0):
śāriputra samanupaśyāmi sadevake loke samārake sabrahmake / saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyām imāṃ prajñāpāramitām upārambhābhiprāyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255636 (0.0):
yadā nādrākṣaṃ sadevake loke sabrahmake samārake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804727 (0.0):
pratijānata ime dharmā nābhisaṃbuddhā ity atra me kaścit sadevake loke / samārake, sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ vā dharmā kopayed iti
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611200 (0.0):
| na tava kulaputra sadevake loke samārake sabrahmake / saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ sadṛśo vidyate tathāgatamekaṃ vinirmucya |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624932 (0.0):
sabrahma^loke saśramaṇa^brāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ sa^deva^mānuṣikāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178708 (0.0):
loke samārake sabrahmake saśravaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ / sadevamānuṣāsurāyām ātmanaḥ sadṛśaṃ cādhikaṃ vā na samanupaśyāmi, tasya
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512822 (0.0):
nāhaṃ ānaṃda taṃ dharme samanupaśyāmi sadevake loke samārake sabrahmake / saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ sadevamānuṣāsurāyāṃ ca imāṃ vasudhārā nāma
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848964 (0.0):
manuṣyāṇāṃ ca nāham ānanda taṃ dharmaṃ samanupaśyāmi | sadevake loke / samārake sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ sadevāsuramānuṣyāṇāṃ
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797868 (0.0):
devamanuṣyāṇāṃ / nāham ānanda samanupaśyāmi sadevake loke samārake / sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ / [GBM 1431(fol. 38)v1]
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21404848 (0.009):
sadevake loke samārake sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇikāyāḥ prajāyā yadanena
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041708 (0.020):
saśravaṇabrāhmaṇikāyāṃ prajāyāṃ sadevamānuṣyāsurāyāṃ yasyānayā mahāmāyūryā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18771149 (0.033):
amohante saphalaṃ ca dharmo prakāśitaṃ yasya te sadṛśo nāsti sadevake loke / samārake sabrahmake saśramaṇabrāhmaṇavaṇīpake prajāyāṃ sadevamānuṣāsurāyāṃ
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18539898 (0.038):
ñ1.6 nā[haṃ] bhagava(n/t) samanupaśyāmi sadevake loke samārake sabrahmake / saśramaṇabrāhmaṇikāyā<ḥ> prajāyā, yad anena hṛdayena rakṣe kṛte paritre
Pratityasamutpadamahayanasutra (bsu026_u.htm.txt) 6216343 (0.038):
samārake sabrahmake loke saśramaṇabrāhmaṇaprajāsu bhikṣavo bhikṣuṇyaḥ
syādbhagavataḥ śākyamunestathāgatasyāyuḥpramāṇaparyantamadhigantuṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082061 (0.033):
samāgatā āsan / atha te tathāgatāḥ sarvaparṣado bhagavataḥ / śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ gāthābhirabhyabhāṣan /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082750 (0.036):
dvayoḥ satpuruṣayorantikādbhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ śrutvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589827 (0.044):
lokadhātustathāgataparipūrṇābhūt | na tāvad bhagavataḥ / śākyamunestathāgatasyātmabhāvanirmitā ekasmādapi digbhāgāt sarva āgatā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081936 (0.046):
śākyamunerguṇānanusmaramāṇo bhagavataḥ / śākyamunerāyuḥpramāṇasaṃśayaprāptastāṃ cintāṃ cintayamānaḥ sthito babhuva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081975 (0.047):
bhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇam / tatkasya hetoḥ / na ca vai kulaputra
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611137 (0.060):
saddharmapuṇḍarīkaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā tasya bhagavataḥ / śākyamunestathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya pravacane uddiṣṭaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28598928 (0.060):
yadapyasmākamanyatkuśalamūlaṃ tvaṃ jānīṣe, upādhyāyaśca, yacca bhagavataḥ / śākyamunestathāgatasya pratyakṣam, tena vayaṃ kuśalamūlena īdṛśā eva
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444541 (0.062):
(Svalp, Vaidya 94) prajñāpāramitā śrutā mahāśākyamunestathāgatasya sākṣāt / | tena hi tvaṃ sarvabodhisattvānāmagrato buddhatve ca vyākṛtaḥ -
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597312 (0.062):
deśayanti sma, ye bhagavataḥ śākyamunestathāgatasyārhataḥ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1859651 (0.063):
svayamātmanyadhiṣṭhāya, bhagavataḥ śākyamunestathāgatasya / sarvasamatāsuprativedhatvāt sarvadiksamatāmabhyālambya, catasṛṣu dikṣu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081640 (0.063):
tasyaitadabhavat, ko hetu kaḥ pratyayo yadbhagavataḥ śākyamunerevaṃ / parīttamāyuḥ pramāṇaṃ yadutāśītivarṣāṇīti /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081948 (0.063):
/ kathametat,kimetad yadbhagavataḥ śākyamunerevaṃ parīttamāyuḥpramāṇaṃ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617096 (0.064):
NagSū II.6 bhagavataḥ punar etarhi śākyamunes tathāgatasyārhataḥ
yāvadaparāntakoṭibhiḥ sthāpayitvā tathāgatairarhadbhiḥ samyaksambuddhaiḥ /
samanantarodāhṛte tairbuddhairbhagavadbhistathāgatāyuḥpramāṇanirdeśe /
atha tāvadbuddhānubhāvena kāmāvacarā rūpāvacarāśca devaputrāḥ saṃnipatitā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682327 (0.035):
vicitrārthapadavyañjanarutavyāhāraiḥ stavamānāḥ / atha tāvaccaiva / kāmāvacarā rūpāvacarāśca devaputrā vicitrāṃ ca gandhamālyavilepanavṛṣṭiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035606 (0.047):
kalpaṃ vā kalpāvaśeṣaṃ vā caratām / atha khalu te kāmāvacarā rūpāvacarāś / ca devaputrā bhagavantametadavocan mahāpāramiteyaṃ bhagavan yaduta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631484 (0.047):
atha khalu te kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā bhagavantam etad avocan:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631716 (0.047):
atha khalu te kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā udānam udānayāmāsuh:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631787 (0.047):
atha khalu te kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā bhagavataḥ pādau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639919 (0.047):
atha khalu kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā divyāni candanacūrṇāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642203 (0.047):
atha khalu kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā divyaiś candanacūrṇair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643634 (0.047):
atha khalu kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā bhagavantam etad avocan:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628886 (0.053):
atha khalu yāvantas trisāhasramahāsāhasralokadhātau kāmāvacarā rūpāvacarāś / ca devaputrās te sarve divyāni candanacūrṇāni parigṛhya yena bhagavāṃs
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677971 (0.057):
pūrvanimittaṃ prādurabhūt / punaryāvanta iha lokadhātau kāmāvacarā / rūpāvacarāśca devaputrā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038982 (0.061):
atha khalu devānāmindro brahmā sahāpatiste ca kāmāvacarā rūpāvacarāś ca / devaputrā bhagavantametadavocan anujāto batāyaṃ bhagavan bhagavataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035635 (0.063):
'vidūraṃ gatvā antarhitāḥ / kāmāvacarāś ca devaputrāḥ kāmadhātau / prātiṣṭhantaḥ, rūpāvacarāś ca devaputrā brahmaloke prātiṣṭhanteti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034085 (0.064):
bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte tasthuḥ / ekāntasthitāś ca te / kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā bhagavantametadavocan gambhīrā
yāvannāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā anekāni ca
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158158 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060889 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832075 (0.0):
śramaṇabrāhmaṇaśrāvakabodhisattvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāyāḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24832616 (0.0):
devalokasthānudārān devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585957 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsurakinnaragaruḍamahoragarājāmātyabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 865385 (0.0):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśakrabrahmalokapālātirekavyūhālaṃkāraviṭhapanāprāptaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579955 (0.0):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28618746 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālamanuṣyāmanuṣyaiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28629931 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavaneṣu vā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630408 (0.0):
acalendrānekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparivāro
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632664 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyagandhānapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28636887 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyabhavanagatānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28637790 (0.0):
nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyāṇāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640248 (0.0):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28677978 (0.0):
rūpāvacarāśca devaputrā nāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678011 (0.0):
yakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragakanyā vā, tāḥ sarvāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28678952 (0.0):
sarvanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyendrabhavanavyūhaparibhogasamatikrāntāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28685199 (0.0):
prathamasaptāhābhisaṃbuddho bodhisattvagaṇaparivṛto / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragadevendrabrahmābhāsvarākaniṣṭhadevagaṇapuraskṛtaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710497 (0.0):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28710739 (0.0):
keṣāṃcinnāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālacakravartimeghān
bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi tasmin ruciraketubodhisattvasya gṛhe
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108272 (0.0):
mahāsattvaḥ prātihāryāṇi samupadarśayati / anekāni ca / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi paripācayati, sattvāṃśca tān bodhimārge
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112000 (0.0):
tato romavivarādavatīrya sūryaprabho nāma romavivaraḥ / tatrānekāni / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi prativasanti / tasmin sūryaprabhe
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112557 (0.0):
devaputrāṇi saṃnipatitāni / anekāni bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 870267 (0.010):
tathāgatavikurvitāni saṃdarśya bahūni bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088290 (0.010):
sūtrendrarājasyānekāni bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇyavaivartikāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095476 (0.010):
parityaktapūrvā na śrūyante / yathā tānyanekāni / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112326 (0.015):
romavivarādavatīrya cittarājo nama romavivaraḥ / tatrānekāni / pratyekabuddhakoṭiniyutaśatasahasrāṇi prativasanti, ye
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109414 (0.018):
paramāṇurajopamān lokadhātūn paribhramitaḥ / anekāni / tathāgatakoṭiniyutaśatasahasrāṇi mayā paryupāsitāni / na ca teṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618854 (0.019):
anekāni sattvaśatasahasrāṇi anekāni sattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251930 (0.021):
bahūni bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi drakṣyati dharmasaṃgītiratāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647406 (0.021):
bodhisattvaśatasahasrāṇi bahūni bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360976 (0.024):
anyāni ca anekāni ca devakoṭiniyutaśatasahasrāṇi upasaṃkramiṣyanti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267178 (0.026):
buddhaśatāni bahūni buddhasahasrāṇi bahūni buddhaśatasahasrāṇi bahūni / buddhakoṭiniyutaśatasahasrāṇi dṛṣṭāni bhavanti. tebhyaś cāntike
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906528 (0.027):
07010 śatasahasrāṇi parigṛhṇanti/ tatra sthitvā anekāni ca buddhakoṭī / 07011 niyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti/ tāṃś ca buddhān bhagavataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728917 (0.027):
cakravartirājyaśatasahasrāṇi parigṛhṇanti tatra sthitvā anekāni ca / buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti tāṃś ca buddhān bhagavataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069368 (0.027):
cakravartirājyaśatasahasrāṇi parigṛhṇanti, tatra sthitvā anekāni ca / buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti, tāṃś ca buddhān bhagavataḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413004 (0.027):
te ekapurobhaktenānyāṃllokadhātūn gatvā anekāni / buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇyupatiṣṭhanti yāvadākāṅkṣanti buddhānubhāvena
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 858977 (0.029):
kalpakoṭiśatasahasrāni anekāni kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072251 (0.029):
kalpaśatasahasrāṇy anekāny api kalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇi anusmarati
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031261 (0.046):
dharmamahāvākyasya pūrvanimittaṃ saṃdṛśyate / kulaputra anekānāṃ ca / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇāṃ sarvāśāparipūri mahājñānapratilambho
samāgatā āsan / atha te tathāgatāḥ sarvaparṣado bhagavataḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11385277 (0.049):
samanantarasamāpannasya bhagavataḥ śākyamuneḥ sarve ca te tathāgatāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073138 (0.053):
atha khalu bhagavataḥ śākyamuneḥ parṣanmaṇḍalād daśabhiḥ prāṇisahasraiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597300 (0.056):
anyebhyo lokadhātukoṭīnayutaśatasahasrebhyo 'bhyāgatā bhagavataḥ / śākyamunestathāgatasya nirmitāḥ, ye 'nyeṣu lokadhātuṣu sattvānāṃ dharmaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597312 (0.057):
deśayanti sma, ye bhagavataḥ śākyamunestathāgatasyārhataḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589826 (0.061):
lokadhātustathāgataparipūrṇābhūt | na tāvad bhagavataḥ / śākyamunestathāgatasyātmabhāvanirmitā ekasmādapi digbhāgāt sarva āgatā
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1859651 (0.062):
svayamātmanyadhiṣṭhāya, bhagavataḥ śākyamunestathāgatasya / sarvasamatāsuprativedhatvāt sarvadiksamatāmabhyālambya, catasṛṣu dikṣu
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15617096 (0.062):
NagSū II.6 bhagavataḥ punar etarhi śākyamunes tathāgatasyārhataḥ
śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ gāthābhirabhyabhāṣan /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082751 (0.0):
dvayoḥ satpuruṣayorantikādbhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ śrutvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082004 (0.033):
syādbhagavataḥ śākyamunestathāgatasyāyuḥpramāṇaparyantamadhigantuṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081936 (0.047):
śākyamunerguṇānanusmaramāṇo bhagavataḥ / śākyamunerāyuḥpramāṇasaṃśayaprāptastāṃ cintāṃ cintayamānaḥ sthito babhuva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073138 (0.057):
atha khalu bhagavataḥ śākyamuneḥ parṣanmaṇḍalād daśabhiḥ prāṇisahasraiḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081975 (0.063):
bhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇam / tatkasya hetoḥ / na ca vai kulaputra
jalārṇaveṣu sarveṣu śakyante bindubhirgaṇayitum /
na tu śākyamunerāyuḥ śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_2.1 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082123 (0.0):
na tu śākyamunerāyuḥ śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_2.4 //
sumeruṃ paramāṇavaḥ kṛtvā śakyaṃ ca saṃkhyayā / / na tu śākyamunerāyuḥ śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_2.2 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082123 (0.0):
na tu śākyamunerāyuḥ śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_2.4 //
(Bagchi 6) / yāḥ kāścit pṛthivīḥ santi yāvantaḥ paramāṇavaḥ /
śakyaṃ gaṇayituṃ sarvā na tu cāyurjinasya vai // Suv_2.3 //
ākāśaṃ yadi vā kaścidicchetpramituṃ kenacit / / na tu śākyamunerāyuḥ śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_2.4 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082078 (0.0):
jalārṇaveṣu sarveṣu śakyante bindubhirgaṇayitum / / na tu śākyamunerāyuḥ śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_2.1 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082092 (0.0):
na tu śākyamunerāyuḥ śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_2.2 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5190373 (0.046):
naivopalebhe / tadyathāpi nāma kaścid ākāśam icchet parāmarṣṭuṃ na
ityuktāni ca kalpāni kalpakoṭiśatāni ca / / eṣa tiṣṭhecca saṃbuddhaḥ saṃkhyāto na hi labhyate // Suv_2.5 //
yasmād dve kāraṇe tasya tathaiva dvau ca pratyayau / / virataḥ parahiṃsāyā bahu dattaṃ ca bhojanam // Suv_2.6 //
yasmāttasya mahātmasya hyāyuḥsaṃkhyā na labhyate /
ityuktāni ca kalpāni saṃkhyāyāṃ na tathaiva ca // Suv_2.7 // / tasmānna saṃśayo bho hi mā kiñcit kuru saṃśayam /
na jinasyāyuḥparyantaṃ kācitsaṃkhyopalabhyate // Suv_2.8 //
atha khalu tasminsamaye tatra parṣadyācāryavyākaraṇaprāptaḥ kauṇḍinyo nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082571 (0.010):
etāśca gāthāḥ śrutvācāryavyākaraṇaprāptaḥ kauṇḍinyo brāhmaṇaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090446 (0.011):
atha khalvācāryavyākaraṇaprāptaḥ kauṇḍinyo mahābrāhmaṇastāṃ
brāhmaṇo 'nekairbrāhmaṇasahasraiḥ sārdhaṃ bhagavataḥ pūjākarma kṛtvā
tathāgatasya mahāparinirvāṇaśabdaṃ śrutvā sahasotthāya
bhagavataścaraṇayornipatya bhagavantamevamāha / sacetkila
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11373871 (0.018):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃ tenāñjali pragṛhya / bhagavataścaraṇayornipatya punarevotthāya bhagavantamanimiṣaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11428321 (0.025):
atha mañjuśrīḥ kumārabhūto bodhisattvo mahāsattvaḥ punarapi utthāyāsanād / bhagavataḥ caraṇayornipatya bhagavantametadavocat / tat sādhu bhagavāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348383 (0.051):
sannipatito 'bhūt sanniṣaṇṇaḥ / sa utthāyāsanāt sattvaramāṇarūpo / bhagavataścaraṇayornipatya bhagavantametadavocat nāhetukaṃ nāpratyayaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11394617 (0.051):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūtaḥ utthāyāsanād bhagavataścaraṇayornipatya
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033328 (0.052):
āryāvalokiteśvaro bodhisattvo bhagavataścaraṇayornipatya / bhagavantametadavocat / anusmarāmyahaṃ bhagavan asti vyavalokanaprātihāryā
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034672 (0.054):
bhagavataścaraṇayornipatya bhagavantametadavocat / ahamapi bhagavaṃsteṣāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379862 (0.055):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya, triḥ pradakṣiṇīkṛtya, / bhagavataścaraṇayornipatyotthāyaivamāha tat sādhu bhagavāṃ nirdiśatu /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11361029 (0.059):
pradakṣiṇīkṛtya, bhagavataścaraṇayornipatya, bhagavantametadavocat sādhu
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797713 (0.064):
prītisaumanasyajāto bhagavataś caraṇayor nipatya bhagavantam etad avocat*
bhagavansarvasattvānukampako mahākāruṇiko hitaiṣī sarvasattvānāṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4548657 (0.029):
deśayatyanukampakaḥ kāruṇiko 'rthakāmo hitaiṣī karuṇāyamānaḥ idaṃ vo
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17093630 (0.043):
abhisaṃbuddhaḥ, sarvasatvahitaiṣī, kāruṇikaḥ, satvānāṃ nirodhadharman
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12025498 (0.043):
deśayati anukaṃpakaḥ kāruṇiko 'rthakāmo hitaiṣī karuṇāyamānaḥ. idaṃ vo
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861211 (0.049):
sukhakāmo yogakṣemakāmo lokānukampako hitaiṣī maitrīvihārī mahākāruṇikaḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046530 (0.051):
hitaiṣī anukampakaḥ arthakāmaḥ | sa cāsya rājā atṛpto
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569425 (0.052):
mahākāruṇiko 'parikhinnamānaso hitaiṣī anukampakaḥ | sa traidhātuke mahatā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839332 (0.053):
pariśaṅkayā | ovadantu mo āryo saṃgho arthakāmo hitaiṣī anukampako / anukampām upādāya jānantyo paśyantyo smarantyo yathā dharmavinayaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839553 (0.053):
artha kāmo hitaiṣī anukampako anukampām upādāya jānantī paśyanti smarantī
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21406697 (0.053):
saṃprakāśitavānarthakāmo hitaiṣī anukampako 'nukampāmupādāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484152 (0.054):
'nekamataṃgaśatasahasraparivāro maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ / sarvasatvahitānukaṃpī / tasya viṣaye yadā durbhikṣaṃ bhavati tadā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484450 (0.054):
triśaṃkur nāma mataṃgarājo 'bhūt maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ / sarvasatvahitānukaṃpī yasya satyopayācanena devo vṛṣṭaḥ durbhikṣaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484479 (0.054):
maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ sarvasatvahitānukaṃpī yasya satyopayācanena devo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484312 (0.056):
kaliṃgaviṣaye triśaṃkur nāma mataṃgarājo maitryātmakaḥ kāruṇiko mahātmā / sarvasatvahitavatsalaḥ / tasya satyopayācanena devo varṣati / tatra
Manjusrinamasamgiti (manjnsiu.htm.txt) 28248766 (0.056):
hitāya sarvasattvānām Mns_8c / hitaiṣī sattvavatsalaḥ Mns_88d
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828133 (0.056):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ sarvasattvahitaiṣiṇaḥ kāruṇikaḥ / sattvānāṃ nirodhadharman deśayiṣyāmi /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379901 (0.057):
sukhāvahaṃ sarvaśabdagaṇanāsamatikramajñānaṃ tad bhagavāṃ arthakāmo / hitaiṣī sarvasattvānāmarthe bhāṣayatu //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649784 (0.059):
sma maitryātmakaḥ kāruṇikaḥ sarvasatvahitavatsalaḥ; tena piṇḍapātaṃ
mātāpitṛbhūto 'samasamabhūtaścandrabhūta ālokakaro
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108876 (0.042):
avalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvasattvānāṃ mātāpitṛbhūtaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105749 (0.059):
bhayabhītānāmabhayaṃdadaḥ, vyādhiparipīḍitānāṃ vaidyabhūtaḥ, duḥkhitānāṃ / sattvānāṃ mātāpitṛbhūtaḥ, avīcyupapannānāṃ sattvānāṃ nirvāṇapradarśakaḥ /
mahāprajñājñānasūryasamudgataḥ / yadi tvaṃ sarvasattvān rāhulaṃ svaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902939 (0.058):
ālokabhūto lokasya prajñājñānaprabhaṃkaraḥ /
saṃpaśyasi mahyamekaṃ varaṃ dehi / bhagavāṃstūṣṇīmbhūto 'bhūt /
atha buddhānubhāvena tasyāṃ parṣadi sarvasattvapriyadarśano nāma
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305576 (0.046):
atha khalu sarvasattvapriyadarśano nāma bodhisattvaḥ smṛtimān saṃprajānaṃs
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305604 (0.046):
atha khalu sarvasattvapriyadarśano nāma bodhisattvas tasyāṃ velāyām
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14305521 (0.052):
sarvasattvapriyadarśano nāma bodhisattvas tasyāṃ velāyāṃ tathārūpaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592938 (0.052):
pareṇa paratareṇa bodhisattvacaryāṃ paripūrya sarvasattvapriyadarśano nāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho loke bhaviṣyasi vidyācaraṇasaṃpannaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6609193 (0.059):
sarvarūpasaṃdarśanaḥ (Vaidya 237) samādhiḥ pratilabdhaḥ | tasyāṃ velāyāṃ / sa sarvasattvapriyadarśano bodhisattvo mahāsattva evaṃ cintayati sma
litsavikumāraḥ / tasya pratibhānamutpannam / sa ācāryavyākaraṇaprāptaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082391 (0.054):
atha sarvasattvapriyadarśano nāma litsavikumāra ācāryavyākaraṇaprāptaṃ / kauṇḍinyabrāhmaṇaṃ gāthābhirabhyabhāṣata /
kauṇḍinyaṃ brāhmaṇamevamāha / kiṃ nu tvaṃ mahābrāhmaṇa bhagavantamekaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082391 (0.056):
atha sarvasattvapriyadarśano nāma litsavikumāra ācāryavyākaraṇaprāptaṃ / kauṇḍinyabrāhmaṇaṃ gāthābhirabhyabhāṣata /
varaṃ yācase / ahaṃ te varaṃ dadāmi / brāhmaṇa āha /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18655734 (0.049):
vareṇa pravāritā // jentī vareṇa pravāremi / yaṃ me varaṃ yācasi taṃ te / varaṃ dadāmi // sā dāni āha // mahārāja yāvatā khu mātāpitaraṃ āpṛcchāmi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9838411 (0.050):
abhiprāyu tubhya manasā svanucintitāni yadyācase tava varaṃ tadahaṃ dadāmi
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16926701 (0.055):
varaṃ ca dattaṃ gatavān ahaṃ ca BrP_229.45a / varaṃ tasmād dadāmi te BrP_35.53d / varaṃ tasmai pradattavān BrP_176.17d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18831822 (0.060):
tuṣṭaste dānavendrāhaṃ varaṃ vṛṇu yathepsitam / / dadāmi te varaṃ nūnamapi trailokyadurlabham // RKV_48.25 //
ahamasmiṃllitsavikumāra (Bagchi 7) bhagavataḥ pūjopasthānāya bhagavataḥ
sarṣapaphalamātraṃ dhātumicchāmi nikṣepituṃ cūrṇaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178433 (0.059):
bhagavan tathagatasyāntasaḥ sarṣapaphalamātraṃ dhātuṃ pūjayiṣyanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907263 (0.060):
manyate/ na ghrāṇavijñānadhātuṃ manyate/ na jihvādhātuṃ manyate/ na / rasadhātuṃ manyate/ na jihvāvijñānadhātuṃ manyate/ na kāyadhātuṃ manyate/
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082337 (0.064):
suvarṇaprabhāsottamasūtram / asmākameva pratyantadvīpikānāṃ brāhmaṇānāṃ / sarṣapaphalamātraṃ dhātuṃ karaṇḍake nikṣipya dhāraṇamucitam / ahaṃ te
dhātumabhiprayojanāyainaṃ sarṣapaphalamātraṃ dhātumabhipūjayitvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178432 (0.053):
bhagavan tathagatasyāntasaḥ sarṣapaphalamātraṃ dhātuṃ pūjayiṣyanti
tridaśādhipatyaṃ labhyata ityevaṃ śrūūyate / śṛṇu tvaṃ litsavikumāra
suvarṇaprabhāsottamasūtraṃ durvijñeyaṃ sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082330 (0.021):
bhāvayiṣyati / evaṃ bho litsavikumāra durvijñeyaṃ duranubodhaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtram / asmākameva pratyantadvīpikānāṃ brāhmaṇānāṃ
tādṛśairlakṣaṇaguṇaiḥ samanvāgataṃ kila suvarṇaprabhāsottamasūtraṃ
bhāvayiṣyati / evaṃ bho litsavikumāra durvijñeyaṃ duranubodhaṃ
suvarṇaprabhāsottamasūtram / asmākameva pratyantadvīpikānāṃ brāhmaṇānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082309 (0.021):
tridaśādhipatyaṃ labhyata ityevaṃ śrūūyate / śṛṇu tvaṃ litsavikumāra / suvarṇaprabhāsottamasūtraṃ durvijñeyaṃ sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ
sarṣapaphalamātraṃ dhātuṃ karaṇḍake nikṣipya dhāraṇamucitam / ahaṃ te
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178432 (0.048):
bhagavan tathagatasyāntasaḥ sarṣapaphalamātraṃ dhātuṃ pūjayiṣyanti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082286 (0.064):
sarṣapaphalamātraṃ dhātumicchāmi nikṣepituṃ cūrṇaṃ
varaṃ yāce yena sattvāḥ kṣiprameva tridaśādhipatyaṃ pratilambhino
bhaviṣyanti / tvaṃ kila bho litsavikumāra sarṣapaphalamātraṃ dhātuṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291544 (0.062):
ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya śarīradhātuṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291757 (0.062):
śrutaṃ me / ye ke cit paścime kāle sarṣapaphalamātraṃ tathāgatasya / śarīradhātuṃ pūjayiṣyanti, tathāgatasya dhātustūpaṃ pūjayiṣyanti, teṣāṃ
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942331 (0.062):
vicaritvovāca / ye kecit paścime kāle paścime samaye sarṣapaphalamātraṃ / tathāgatasya śarīradhātuṃ pūjayiṣyanti / imāṃ ca mahāsāhasrapramardanīṃ
tathāgatasya yācitum / dhātuṃ ratnakaraṇḍake nikṣipya dhāraṇāt
sarvasattvānāṃ tridaśādhipatyeśvaralābha itīcchase / evaṃ mayā ca
litsavikumāra iṣṭaṃ varam / / atha sarvasattvapriyadarśano nāma litsavikumāra ācāryavyākaraṇaprāptaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082260 (0.054):
litsavikumāraḥ / tasya pratibhānamutpannam / sa ācāryavyākaraṇaprāptaṃ / kauṇḍinyaṃ brāhmaṇamevamāha / kiṃ nu tvaṃ mahābrāhmaṇa bhagavantamekaṃ
kauṇḍinyabrāhmaṇaṃ gāthābhirabhyabhāṣata / / yadā strotaḥsu gaṅgāyā roheyuḥ kumudāni ca /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082260 (0.056):
litsavikumāraḥ / tasya pratibhānamutpannam / sa ācāryavyākaraṇaprāptaṃ / kauṇḍinyaṃ brāhmaṇamevamāha / kiṃ nu tvaṃ mahābrāhmaṇa bhagavantamekaṃ
raktāḥ kākā bhaviṣyanti śaṅkhavarṇāśca kokilāḥ // Suv_2.9 //
jambustālaphalaṃ dadyāt kharjūraścāmramañjarīm /
tadā sarṣapamātraṃ ca vyaktaṃ dhāturbhaviṣyati // Suv_2.10 //
yadā kacchapalomānāṃ prāvāraiḥ suvṛto bhavet /
hemante śītaharaṇo tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.11 //
yadā maśakapādānāmaṭṭakālambanaṃ bhavet /
dṛḍhaṃ cāpyaprakampi ca tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.12 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082475 (0.059):
svargasyārohaṇārthāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.14 // / tāṃ niśreṇīṃ yadāruhya candraṃ bhakṣati mūṣikaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082486 (0.059):
rāhuṃ ca paridhāveta tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.15 // / yadā madyaghaṭaṃ pītvā makṣikā grāmacāriṇyaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082539 (0.059):
varṣasya pratipātāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.19 // / yadā sāmudrikā nāvaḥ sayantrāḥ sapatākikāḥ /
(Bagchi 8) / yadā tīkṣṇā mahāntaśca dantā jāyanti pāṇḍurāḥ /
jalaukānāṃ hi sarveṣāṃ tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.13 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082486 (0.043):
rāhuṃ ca paridhāveta tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.15 // / yadā madyaghaṭaṃ pītvā makṣikā grāmacāriṇyaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082539 (0.043):
varṣasya pratipātāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.19 // / yadā sāmudrikā nāvaḥ sayantrāḥ sapatākikāḥ /
yadā śaśaviṣāṇena niḥśreṇī sudṛḍhā bhavet /
svargasyārohaṇārthāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.14 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082540 (0.0):
varṣasya pratipātāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082446 (0.059):
dṛḍhaṃ cāpyaprakampi ca tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.12 //
tāṃ niśreṇīṃ yadāruhya candraṃ bhakṣati mūṣikaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082540 (0.044):
varṣasya pratipātāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.19 // / yadā sāmudrikā nāvaḥ sayantrāḥ sapatākikāḥ /
rāhuṃ ca paridhāveta tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.15 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082540 (0.0):
varṣasya pratipātāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082460 (0.043):
jalaukānāṃ hi sarveṣāṃ tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.13 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082446 (0.059):
dṛḍhaṃ cāpyaprakampi ca tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.12 //
yadā madyaghaṭaṃ pītvā makṣikā grāmacāriṇyaḥ /
agāre vāsaṃ kalpeyustadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.16 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082552 (0.050):
sthalamāruhya gaccheyustadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.20 // / yadā hyulūkaśakunāḥ parvataṃ gandhamādanam /
yadā bimboṣṭhasampanno gardabhaḥ sukhito bhavet /
kuśalaṃ nṛtyagīteṣu tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.17 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082554 (1.192):
sthalamāruhya gaccheyustadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.20 // / yadā hyulūkaśakunāḥ parvataṃ gandhamādanam /
yadā hyulūkakākāśca ramayeyuḥ sahāgatāḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082554 (0.048):
sthalamāruhya gaccheyustadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.20 // / yadā hyulūkaśakunāḥ parvataṃ gandhamādanam /
anyonyamanukūlena tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.18 //
yadā palāśapatrāṇāṃ chatraṃ hi vipulaṃ bhavet /
varṣasya pratipātāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082476 (0.0):
svargasyārohaṇārthāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.14 // / tāṃ niśreṇīṃ yadāruhya candraṃ bhakṣati mūṣikaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082486 (0.0):
rāhuṃ ca paridhāveta tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.15 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082460 (0.043):
jalaukānāṃ hi sarveṣāṃ tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.13 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082446 (0.059):
dṛḍhaṃ cāpyaprakampi ca tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.12 //
yadā sāmudrikā nāvaḥ sayantrāḥ sapatākikāḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082476 (0.058):
svargasyārohaṇārthāya tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.14 // / tāṃ niśreṇīṃ yadāruhya candraṃ bhakṣati mūṣikaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082486 (0.058):
rāhuṃ ca paridhāveta tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.15 // / yadā madyaghaṭaṃ pītvā makṣikā grāmacāriṇyaḥ /
sthalamāruhya gaccheyustadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.20 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082516 (1.192):
kuśalaṃ nṛtyagīteṣu tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.17 // / yadā hyulūkakākāśca ramayeyuḥ sahāgatāḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082500 (0.050):
agāre vāsaṃ kalpeyustadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.16 // / yadā bimboṣṭhasampanno gardabhaḥ sukhito bhavet /
yadā hyulūkaśakunāḥ parvataṃ gandhamādanam / / tuṇḍenādāya gaccheyustadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.21 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082516 (0.048):
kuśalaṃ nṛtyagīteṣu tadā dhāturbhaviṣyati // Suv_2.17 // / yadā hyulūkakākāśca ramayeyuḥ sahāgatāḥ /
etāśca gāthāḥ śrutvācāryavyākaraṇaprāptaḥ kauṇḍinyo brāhmaṇaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090446 (0.005):
atha khalvācāryavyākaraṇaprāptaḥ kauṇḍinyo mahābrāhmaṇastāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082183 (0.010):
atha khalu tasminsamaye tatra parṣadyācāryavyākaraṇaprāptaḥ kauṇḍinyo nāma
sarvalokapriyadarśanaṃ litsavikumāraṃ gāthābhiḥ pratyabhāṣata /
sādhu sādhu kumārāgra jinaputra mahāgira /
upāyakuśalo vīraḥ prāptavyākaraṇottamaḥ // Suv_2.22 //
mama kumāra śṛṇohi lokanāthasya tāyinaḥ /
tathāgatasya māhātmyaṃ yathākramamacintitam // Suv_2.23 // / acintyaṃ buddhaviṣayamasamāśca tathāgatāḥ /
sarvabuddhāḥ śivā nityaṃ sarvabuddhāḥ samācarāḥ // Suv_2.24 //
sarvabuddhāḥ samavaṇā eṣā buddheṣu dharmatā / / na kṛtrimo 'sau bhagavānnotpannaśca tathāgataḥ // Suv_2.25 //
(Bagchi 9) / vajrasaṃhananakāyo nirmitakāyadarśakaḥ /
nāpi sarṣapamātraṃ ca dhāturnāma maharṣiṇām // Suv_2.26 //
anasthirudhire kāye kuto dhāturbhaviṣyati /
upāyadhātunikṣepaḥsattvānāṃ hitakāraṇam // Suv_2.27 //
dharmakāyo hi sambuddho dharmadhātustathāgataḥ / / idṛśo bhagavatkāya īdṛśī dharmadeśanā // Suv_2.28 //
etacchrutaṃ mayā jñātvābhiyācitaṃ varaṃ mayā /
tattvavyākaraṇārthāya varotpādaṃ muneḥ kṛtam // Suv_2.29 //
atha khalu dvātriṃśaddevaputrasahasrāṇi tathāgatasya yaṃ
gambhīramāyuḥpramāṇanirdeśaṃ śrutvā sarvairanuttarāyāṃ samyaksambodhau
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.047):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646607 (0.047):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779828 (0.047):
devamānuṣikāyāḥ prajāyā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni / / sarvaiś cābhiratyāṃ lokadhātau praṇidhānam utpāditam upapattaye / te sarve
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28709580 (0.051):
bhaviṣyanti ca, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057706 (0.052):
namaskartavyāste sattvāḥ, yairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni abhinirhṛtāni / ye ceha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828782 (0.057):
mamāntikāddharmaṃ śroṣyanti / śrutvā ca (tā) sarve 'nuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittānyutpādayiṣyanti /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751425 (0.058):
sākṣātkṛtaṃ | kaiścid anuttarāyāṃ samyaksambodhau cittāny utpāditāni |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061344 (0.059):
dharmaparyāye bhāṣyamāṇe aprameyaiḥ sattvairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni, aprameyāśca sattvā avaivartikā abhūvannanuttarāyāṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7830202 (0.059):
saṃghāṭaṃ (sūtraṃ) dharmaparyāyaṃ śrutvānuttarāyāḥ / samyaksaṃbodheścittānyutpāditāni / tena yūyaṃ bhadramukhāḥ kuśalamūlena na
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646513 (0.060):
sastrīpuruṣadārakadārikairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni / yāvadupasaṃkrāntā dharmaśravaṇāya /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9769120 (0.060):
Vkn .3.77 tatrāsau nagaradaridra idaṃ prātihāryaṃ dṛṣṭvā, imaṃ ca / dharmanirdeśaṃ śrutvā, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādayati sma /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367967 (0.062):
dṛṣṭāni kaiścidarhatvaṃ kṛtam, kaiścit pratyekabodhaḥ, kaiścidanuttarāyāṃ / samyak sambodhau cittānyutpāditāni, sarvaṃ ca niyatāvyākṛtānuttarāyāṃ
cittānyutpāditāni te prahṛṣṭamanaḥsaṃkalpā ekasvaranirghoṣeṇa
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9767109 (0.053):
Vkn .3.41 tatra dvātriṃśatā licchavikumārair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittāny utpāditāni / tan nāhaṃ bhagavan utsahe tasya satpuruṣasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646606 (0.058):
bahubhistrayastriṃśaddevaniyutaśatasahasrairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpāditāni sastrīpuruṣadārakadārikaiste ca sahaśakreṇemāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779828 (0.059):
devamānuṣikāyāḥ prajāyā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni / / sarvaiś cābhiratyāṃ lokadhātau praṇidhānam utpāditam upapattaye / te sarve
gāthāmabhāṣan / / na buddhaḥ parinirvāti na dharma parihīyate /
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673878 (0.018):
na buddhaḥ parinirvāti na dharmaḥ parihīyate /
sattvānāṃ paripākāya parinirvāṇaṃ nidarśayet // Suv_2.30 // / acintyo bhagavānbuddho nityakāyastathāgataḥ /
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673880 (0.014):
na buddhaḥ parinirvāti na dharmaḥ parihīyate / / sattvānāṃ paripākāya parinirvāṇaṃ nidarśayet //
deśeti vividhānvyūhānsattvānāṃ hitakāraṇāt // Suv_2.31 //
atha khalu ruciraketurbodhisattvasteṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ tayośca
dvayoḥ satpuruṣayorantikādbhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ śrutvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082062 (0.0):
samāgatā āsan / atha te tathāgatāḥ sarvaparṣado bhagavataḥ / śākyamunerāyuḥpramāṇanirdeśaṃ gāthābhirabhyabhāṣan /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082004 (0.036):
syādbhagavataḥ śākyamunestathāgatasyāyuḥpramāṇaparyantamadhigantuṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081936 (0.049):
śākyamunerguṇānanusmaramāṇo bhagavataḥ / śākyamunerāyuḥpramāṇasaṃśayaprāptastāṃ cintāṃ cintayamānaḥ sthito babhuva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081975 (0.058):
bhagavataḥ śākyamunerāyuḥpramāṇam / tatkasya hetoḥ / na ca vai kulaputra
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9857394 (0.064):
sarvāṃ gāthāṃ pratibhānanirdeśam / śrutvā ca punastuṣṭa udagra āttamanāḥ
tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajātaścodāreṇa
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371623 (0.0):
ajitasenas taṃ nandimitraṃ mahāśrāvakaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ / pramuditaḥ prītisaumanasyajāto 'bhūt* | atha rājñājitasenena amātyaḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373220 (0.0):
śāsane pravrajiṣyāmi | atha bhagavān tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373250 (0.0):
atha rājā ajitasenas tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumansyajātas
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373521 (0.0):
rājā ajitasenaḥ putrasya vākyaṃ śrutvā tuṣṭa udagra (Asv 131) āttamanāḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277249 (0.0):
ajitasenastaṃ nandimitraṃ mahāśrāvakaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ / pramuditaḥ prītisaumanasyajāto 'bhūt / atha rājñājitasenena amātyaḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15278848 (0.0):
śāsane pravrajiṣyāmi / atha bhagavān tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15278878 (0.0):
atha rājā ajitasenastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātastaṃ kalyāṇamitraṃ bhikṣuṃ purataḥsthāpya svagṛhaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279150 (0.0):
rājā ajitasenaḥ putrasya vākyaṃ śrutvā tuṣṭa udagra (Asv 131) āttamanāḥ / pramuditaḥ prītisaumanasyajāto bhagavantamuddiśya vihāraṃ kārayati sma /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054184 (0.0):
tasminnānanda samaye māraḥ pāpīyāṃstuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhavati, saṃharṣajāto harṣitacittaḥ prītiprāmodyajāto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054371 (0.0):
saṃpaśyan māraḥ pāpīyāṃstuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhavati //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054435 (0.0):
bhūyasyā mātrayā tuṣṭo bhavati, udagra āttamanāḥ pramuditaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069568 (0.0):
nirghoṣaṃ śrutvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajātastaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579741 (0.0):
184.006. atha rājā kanakavarṇo hṛṣṭatuṣṭah udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21614272 (0.0):
309.014. atha khalu śakro devendrastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātas tata eva ṛddhyā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601241 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto mañjuśriyaḥ kumārabhūtasya pādau śirasābhivandya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28603825 (0.0):
caṃkramyamāṇaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28611373 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātaḥ sāradhvajasya bhikṣorantikādāttasāraḥ upajīvitadharmā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28615496 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto bhīṣmottaranirghoṣasya ṛṣeḥ pādau śirasābhivandya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28617142 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajātaḥ imamevaṃ rūpaṃ dharmanayaṃ śrutvā jayoṣmāyanate
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623498 (0.0):
atha khalu sudhanaḥ śreṣṭhidārakastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ / prītisaumanasyajāto viduṣi gṛhapatau dharmagauravācchiṣyabhāvamupadarśya
prītiprāmodyena sphuṭo 'bhūt / asmiṃstathāgatāyuḥpramāṇanirdeśe
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599969 (0.030):
asmin khalu punastathāgatāyuṣpramāṇanirdeśe nirdiśyamāne
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6584387 (0.047):
prītiprāmodyena sphuṭo 'bhūt | mahatā ca prītiprāmodyena mahatā ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067830 (0.050):
so 'haṃ tenaiva mahatodāreṇa prītiprāmodyena sphuṭastataḥ
nirdiśyamāne 'prameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ sattvānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599972 (0.014):
asmin khalu punastathāgatāyuṣpramāṇanirdeśe nirdiśyamāne / aprameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ sattvānāmarthaḥ kṛto 'bhūt | atha khalu bhagavān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984935 (0.018):
prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇānām asaṃkhyeyānām aprameyānāṃ sattvānām / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 796123 (0.024):
prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ bhāṣamāṇānām asaṃkhyeyānām / aparimāṇānāṃ sattvānām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15131051 (0.024):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ bhāṣamāṇānām asaṃkhyeyānām aparimāṇānāṃ / sattvānām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpannāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974846 (0.029):
26904 prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ bhāṣamāṇānām / asaṃkhyeyānām a / 26905 parimāṇānāṃ sattvānām anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013923 (0.034):
tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika jāmbūdvīpakānāṃ sarvasattvānāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013952 (0.034):
tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika cāturmahādvīpake lokadhātau / sarvasattvānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014016 (0.034):
lokadhātau sarvasattvānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014052 (0.034):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāmanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549800 (0.039):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayiṣyanti / sarvasattvānāṃ ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614789 (0.044):
evamāhaanena māṇavakāḥ kulaputreṇa anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam / sarvasattvāścābhayenopanimantritāḥ / ayaṃ sa kulaputrāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604993 (0.047):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / yena kulaputra anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpāditam, sa sarvabuddhavaṃśasyānupacchedāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492077 (0.048):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati / sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013981 (0.050):
cittamutpādayet / tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika sāhasre cūlike lokadhātau / sarvasattvānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādya puṇyābhisaṃskāraḥ,
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28031274 (0.052):
sattvānāṃ devamānuṣikāyāḥ prajāyā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittānyutpannāni | aprameyāṇāṃ ca sattvānāmarthaḥ kṛto 'bhūta ||
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046511 (0.052):
sattvenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ bhavati / yāvan na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232882 (0.052):
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ, yaiś ca devaputrair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ tair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614938 (0.052):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditaṃ bhavati, sa bodhisattvacaryāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705159 (0.055):
sarvabuddhadharmapratilambhāya anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / / sulabdhāste kulaputra lābhāḥ, svāgataśca tvaṃ manuṣyapratilambhaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614957 (0.055):
pratilabhate / anena māṇavakāḥ kulaputreṇa anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam / sa eṣa sarvabuddhaguṇabhūmiṃ paripūrayiṣyati / atha
cittamutpāditam / te ca tathāgatā antaritā iti / / iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje tathāgatāyuḥpramāṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9093641 (0.0):
yaśasvī bhavate rājā sukhaṃ pālayate prajāmiti // Suv_13.66 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje devendrasamayaṃ nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081594 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084562 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085255 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092565 (0.008):
sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni cātyantena samucchinnāni bhaveyuriti / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje saṃjñeyamahāyakṣasenāpati
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094241 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095182 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje yakṣāśrayo nāmarakṣāparivartaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096562 (0.008):
nānāvyādhibhyaḥ parimocitāni babhūvuriti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyādhipraśamana parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098249 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje jalavāhanasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100839 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyāghrīparivarto
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28614789 (0.026):
evamāhaanena māṇavakāḥ kulaputreṇa anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditam / sarvasattvāścābhayenopanimantritāḥ / ayaṃ sa kulaputrāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089974 (0.029):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101518 (0.029):
ityāryaśrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ parisamāptaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095805 (0.031):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje / daśadevaputrasahasravyākaraṇaparivartaḥ ṣoḍaśaḥ //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680843 (0.034):
pratiṣṭhāpitastasya ca vacanena mayānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / cittamutpāditaṃ tena tathāgatenāhaṃ prathamaṃ dānapāramitāyāṃ niveśito,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604993 (0.037):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpāditam / yena kulaputra anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittamutpāditam, sa sarvabuddhavaṃśasyānupacchedāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232887 (0.038):
prajñāpāramitāyāṃ sthātavyaṃ, yaiś ca devaputrair anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau cittaṃ notpāditaṃ tair anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549800 (0.038):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayiṣyanti / sarvasattvānāṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492077 (0.039):
satvenāvaivartyam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpāditaṃ bhavati / sarvabuddhavineyā vinītā bhavanti / tribhāga āyuṣaḥ utsṛṣṭo bhavati /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082909 (0.039):
yāścaiva tāḥ svapnāntare dundubhiśabdena deśanāgāthāḥ śrutāstā uvāca / / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ //
nirdeśaparivarto nāma dvitīyaḥ // / (Bagchi 10)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082918 (0.004):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ // / (Bagchi 11)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094249 (0.019):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma / caturdaśamaḥ // / (Bagchi 83)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092187 (0.021):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottasūtrendrarāje dṛḍhāpṛthivī devatāparivarto / nāmaikādaśaḥ // / (Bagchi 68)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101249 (0.024):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma / viṃśatitamaḥ // / (Bagchi 126)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085263 (0.043):
kamalākarasarvatathāgatastavaparivarto nāma pañcamaḥ // / (Bagchi 30)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089982 (0.046):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma / saptamaḥ // / (Bagchi 55)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090785 (0.047):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ / (Bagchi 60)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081599 (0.047):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ / (Bagchi 4)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095816 (0.049):
daśadevaputrasahasravyākaraṇaparivartaḥ ṣoḍaśaḥ // / (Bagchi 93) / // Vyādhipraśamanaparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091317 (0.049):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ / (Bagchi 63)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084568 (0.050):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ // / (Bagchi 24)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081606 (0.050):
// Tathāgatāyuḥpramāṇanirdeśaparivartaḥ // / tena khalu punaḥ kālena tena samayena rājagṛhe mahānagare ruciraketurnāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091410 (0.051):
saṃdhāraṇioparivarto nāma daśamaḥ // / (Bagchi 64)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095189 (0.057):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje yakṣāśrayo nāmarakṣāparivartaḥ / pañcadaśamaḥ // / (Bagchi 90)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085798 (0.061):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ // / (Bagchi 36)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096568 (0.064):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyādhipraśamana parivarto nāma / saptadaśaḥ // / (Bagchi 98)
// Svapnaparivartaḥ // / atha khalu ruciraketurnāma bodhisattvaḥ svuptaḥ svapnāntaragataḥ suvarṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101250 (0.0):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma / viṃśatitamaḥ // / (Bagchi 126)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082918 (0.011):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ // / (Bagchi 11)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094249 (0.027):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma / caturdaśamaḥ // / (Bagchi 83) / // Yakṣāśrayarakṣāparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092187 (0.029):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottasūtrendrarāje dṛḍhāpṛthivī devatāparivarto / nāmaikādaśaḥ // / (Bagchi 68) / // Saṃjñeyamahāyakṣasenāpatiparivartaḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240773 (0.038):
prajñāpāramitāyām abhisamayālaṃkārānusāreṇa pariśodhitāyāṃ śakraparivarto / nāma dyitīyaḥ. / atha khalu bhagavāṃś catasraḥ pariṣado bhikṣubhibhṣuṇyupāsakopāsikā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095816 (0.047):
daśadevaputrasahasravyākaraṇaparivartaḥ ṣoḍaśaḥ // / (Bagchi 93) / // Vyādhipraśamanaparivartaḥ //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2889076 (0.049):
ṣaṭtriṃśatsāhasrasarvadharmasamuccayo nāma dvitīyaḥ parivartaḥ / / atha khalu mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo mahāmatibodhisattvasahitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085265 (0.056):
kamalākarasarvatathāgatastavaparivarto nāma pañcamaḥ // / (Bagchi 30)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091410 (0.056):
saṃdhāraṇioparivarto nāma daśamaḥ // / (Bagchi 64)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081599 (0.057):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ / (Bagchi 4) / // Tathāgatāyuḥpramāṇanirdeśaparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090785 (0.057):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ / (Bagchi 60)
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884953 (0.060):
19. gaṅgadevābhaginīparivarto nāmekonaviṃśatitamaḥ / / atha khalvityādi prāgevamuktāt / na pūrveṇa cittena bodhirna ca paścimena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089982 (0.062):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma / saptamaḥ // / (Bagchi 55)
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361653 (0.063):
vijñānaṃ punar api pratinivarteta, svapnāntaragata ivātmānaṃ saṃjānīte |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091317 (0.063):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ / (Bagchi 63)
suvarṇamayīṃ bherīmadrākṣīt / samantādavabhāsamānāṃ tadyathāpi nāma
sūryamaṇḍalaṃ sarvāsu / dikṣvaprameyānasaṃkhyeyānbuddhānadrākṣīdratnavṛkṣamūle siṃhāsane
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601481 (0.058):
ajita ākāśa dhāturaparyantaḥ pūrvadakṣiṇapaścimottarādharordhvāsu dikṣu / vidikṣu, evamaprameyāsaṃkhyeyān sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2584821 (0.059):
śubhavipākaṃ tadahaṃ pratārayāmi daśadikṣu bhagavato / 'prameyānāparyantānasaṃkhyeyān pratputpannāṃstathāgatān anāgate 'śvanyapi
vaiḍūryamaye pratiniṣaṇṇānanekaśatasahasrikāyāṃ pariṣadāyāṃ parivṛtāyāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781723 (0.029):
bhagavāṃ mahatīye pariṣāye anekaśatāye anekasahasrāye anekaśatasahasrāye
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9552163 (0.041):
brāhmaṇamekaśa tamekaśataṃ kācānāvayanti śatāyurvai puruṣa ātmaikaśata
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27143636 (0.042):
| aśnavāva | jayāva | it | atra | śata nītham | ājim | yat | samyañcā |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085909 (0.043):
vividhanānopadravyapraśamayitopadravaśatasahasrapraṇāśayitā / imamasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681955 (0.045):
puṇyaskandhaḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sāhasṛtamām api / / śatasāhasṛtamām api / koṭīśatasāhasṛtamām api / saṃkhyām api kalām api
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4316522 (0.045):
[ Cambridge MS f7b ---> ] / vipākenânekaśatakṛtvo deveṣûpapanno 'bhūḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510561 (0.045):
paśyantī vāgvadati tadetadekaśatavidhena vaivāptavyaṃ śatāyutayā vā ya
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2589609 (0.047):
ryāvajjīvaṃ pūjitāḥ | punaḥ khalu labdhāni dvāpaṣṭibuddhaśatasahasrāṇi / ekaṣapṭayuttaradvādaśabuddhaśatāni ca | sarveṣāṃ kāle 'hamāsaṃ cakavartī |
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553257 (0.056):
parṣadapagataparpaṭaśarkatakaṭhalyā bahubuddhaśatasahasraparyupāsitā sāre
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646503 (0.056):
yāvadanekairmārakoṭīnayutaśatasahasrairmārakāyikairdevaputrasiḥ / sastrīpuruṣadārakadārikairanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittānyutpāditāni
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2910001 (0.057):
tribhirnāmāsaṃkhyeyaśatasahasrairanūnairanadhikairihānyeṣu ca lokadhātuṣu
puraskṛtāyāṃ dharmadeśayamānān / tatra ca brāhmaṇarūpeṇa puruṣamadrākṣīt
tāṃ bherīṃ parāhantam / tatra bherīśabdādimāmevaṃrūpāṃ gāthāṃ
niścaramāṇāmaśrauṣīt / / atha khalu ruciraketurbodhisattvaḥ prativibuddhaḥ samanantaraṃ tāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082893 (0.058):
atha khalu ruciraketurbodhisattvo yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
dharmadeśanāgāthāmanusmarati sma / anusmaramāṇastasyā rātryā atyayena
rājagṛhānmahānagarānniṣkramyānekaiḥ prāṇisahasraiḥ sārdhaṃ yena
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138068 (0.039):
rājabalena rājagṛhānmahānagarānniṣkramya yena veṇuvanaṃ yena ca bhagavān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28687750 (0.063):
sārdhaṃ daśabhiḥ prāṇisahasrairyena bhagavān
gṛdhrakūṭaḥ parvatarājo yena bhagavāṃstenopasaṃkrānta upasaṃkramya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616887 (0.0):
bodhisattvo mahāsattva imāṃ lokadhātuṃ saṃprāptaḥ | sa yenagṛdhrakūṭaḥ / parvatarājaḥ yena ca bhagavāṃstenopasaṃkrāmat | upasaṃkramya bhagavataḥ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670234 (0.007):
rājagṛhaṃ mahānagaraṃ yena ca gṛdhrakūṭaḥ parvatarājastenopasaṃkrāntaḥ //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632185 (0.023):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635432 (0.023):
tūṣṇībhāvena, athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas taṃ gṛhapatim ādāya yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641847 (0.023):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650678 (0.023):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvāikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664325 (0.023):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467774 (0.023):
pravārayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470109 (0.023):
sthālīpākaṃ samudānīya śakaṭe āropya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474095 (0.023):
adyāpy āhāraḥ sajjīkṛta eva / athāgnidatto brāhmaṇarājo yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474923 (0.023):
gaṃgāyās tīre / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479589 (0.023):
śrāvastyāṃ viharati jetavane asmākam evārāme iti / śrutvā ca punar yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300871 (0.023):
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218224 (0.023):
bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / sa tam ādāya (MSV II 48) yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221202 (0.023):
mātaraṃ ghoṣayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantam idam avocat* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221841 (0.023):
atha rājā prasenajit kosalo rajasāvacūrṇitagātro yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224287 (0.023):
śrāvastyāṃ nidānam* / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte (MSV II 92) asthāt*
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14298463 (0.023):
athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas taṃ gṛhapatim ādāya yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112854 (0.023):
atha maheśvaro devaputro yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantametadavocat - labheyāhaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040210 (0.023):
svapantaṃ, dṛṣṭvā ca punas tvaritaṃ tvaritaṃ yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ tripradakṣiṇīkṛtyaikānte
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404808 (0.0):
pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt. ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625987 (0.0):
atha rājā prasenajit kauśalyo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | ekānte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632185 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635432 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641848 (0.0):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650678 (0.0):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvāikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664325 (0.0):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686144 (0.0):
āyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692967 (0.0):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700083 (0.0):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467775 (0.0):
pravārayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470110 (0.0):
sthālīpākaṃ samudānīya śakaṭe āropya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474096 (0.0):
adyāpy āhāraḥ sajjīkṛta eva / athāgnidatto brāhmaṇarājo yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474923 (0.0):
gaṃgāyās tīre / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479590 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480288 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300872 (0.0):
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218224 (0.0):
bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / sa tam ādāya (MSV II 48) yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218453 (0.0):
eva me karaṇīyaṃ bhavatv iti / sa yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221204 (0.0):
mātaraṃ ghoṣayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantam idam avocat* /
nyaṣīdat / / atha khalu ruciraketurbodhisattvo yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28599738 (0.026):
śirasābhivandya mañjuśriyaṃ kumārabhūtaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya ekānte / nyaṣīdat // / atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūto dhanyākarānnagarāt tāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682354 (0.043):
tatra vaiśāradyasamuddhāraṇirnāma bodhisattvo yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocat (KpSū 417) kiṃ nāmāyaṃ bhadanta bhagavan"
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9836062 (0.045):
bodhisattvān / dṛṣṭvā ca punaryena bodhisattvastena sāñjaliṃ praṇamya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087493 (0.046):
bhagavataḥ pādau śirobhirabhivandya bhagavantaṃ triṣpradakṣiṇīkṛtya ekānte / nyaṣīdan || 1 || / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhutistasyāmeva parṣadi saṃnipatito
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926113 (0.052):
śirasābhivandyaikānte nyaṣīdat / / atha khalu bhagavānanekaśatasahasrapuṇyālaṃkṛtastathāgatakoṭiparivṛtaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082852 (0.058):
atha khalu ruciraketurbodhisattvaḥ prativibuddhaḥ samanantaraṃ tāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12485839 (0.063):
[atha māraḥ pāpīmān] yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamyaivamāha / / bhagavan śaraṇaṃ yāmi vipra[kṛṣṭena cetasā /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641795 (0.064):
tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvā triṣkṛtvaḥ / pradakṣiṇīkṛtyaikānte nyaṣīdad, ekānte niṣaṇṇaṃ rājānam araṇeminaṃ
yāścaiva tāḥ svapnāntare dundubhiśabdena deśanāgāthāḥ śrutāstā uvāca /
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091313 (0.013):
/ sarvābhiprāyāṃścaiṣāṃ paripūrayiṣyatīti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090781 (0.030):
Suv_8.20 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085798 (0.031):
anekakalpakoṭīṣu na śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_6.30 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081593 (0.036):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084568 (0.036):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśanaṃ praviṣyatīti // Suv_4.101 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085252 (0.036):
tādṛśakṣetramanantaguṇaṃ bheṣyati mahyamanāgatasarvam // Suv_5.35 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092564 (0.036):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje saṃjñeyamahāyakṣasenāpati
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094240 (0.036):
Suv_14.32 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095181 (0.036):
viśeṣeṇa ca tadrāṣṭraṃ yatra sūtramidaṃ bhavet // Suv_15.73 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje yakṣāśrayo nāmarakṣāparivartaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096561 (0.036):
nānāvyādhibhyaḥ parimocitāni babhūvuriti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyādhipraśamana parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098248 (0.036):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje jalavāhanasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100838 (0.036):
tatraivāntardhānamanuprāpta iti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyāghrīparivarto
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089974 (0.036):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082784 (0.039):
iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje tathāgatāyuḥpramāṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9093640 (0.039):
iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje devendrasamayaṃ nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101518 (0.043):
ityāryaśrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ parisamāptaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085261 (0.047):
kamalākarasarvatathāgatastavaparivarto nāma pañcamaḥ // / (Bagchi 30)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082796 (0.051):
nirdeśaparivarto nāma dvitīyaḥ // / (Bagchi 10)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089982 (0.052):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma / saptamaḥ // / (Bagchi 55)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095803 (0.056):
katamāni ca kuladevate pūrvapraṇidhānānīti / / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
(Bagchi 11) / // Deśanāparivartaḥ // / ekarātramatandreṇa svapnāntaragataṃ mayā /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082797 (0.004):
nirdeśaparivarto nāma dvitīyaḥ // / (Bagchi 10) / // Svapnaparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094249 (0.018):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma / caturdaśamaḥ // / (Bagchi 83) / // Yakṣāśrayarakṣāparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092187 (0.019):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottasūtrendrarāje dṛḍhāpṛthivī devatāparivarto / nāmaikādaśaḥ // / (Bagchi 68) / // Saṃjñeyamahāyakṣasenāpatiparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101249 (0.022):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma / viṃśatitamaḥ // / (Bagchi 126)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085261 (0.040):
kamalākarasarvatathāgatastavaparivarto nāma pañcamaḥ // / (Bagchi 30)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090785 (0.044):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ / (Bagchi 60)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089982 (0.044):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma / saptamaḥ // / (Bagchi 55)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091317 (0.046):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ / (Bagchi 63)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095816 (0.048):
daśadevaputrasahasravyākaraṇaparivartaḥ ṣoḍaśaḥ // / (Bagchi 93) / // Vyādhipraśamanaparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081599 (0.049):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ / (Bagchi 4)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091410 (0.050):
saṃdhāraṇioparivarto nāma daśamaḥ // / (Bagchi 64)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084568 (0.054):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ // / (Bagchi 24) / // kamalākarasarvatathāgatastavaparivartaḥ //
dundubhī rucirā dṛṣṭā samantakanakaprabhā // Suv_4.1 //
jvalamānaṃ yathā sūryaṃ samantena virocitam / / prabhāsitā daśa diśo dṛṣṭā buddhāḥ samantataḥ // Suv_4.2 //
niṣaṇṇā ratnavṛkṣeṣu vaiḍūrye ca prabhāsvare / / anekaśatasāhasryā pariṣadā prabhāskṛtāḥ // Suv_4.3 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781723 (0.063):
bhagavāṃ mahatīye pariṣāye anekaśatāye anekasahasrāye anekaśatasahasrāye / puraskṛto parivārito uruvilvāto gayāṃ gacchati gayāto aparagayāṃ gacchati
dṛṣṭā brāhmaṇarūpeṇa parāhanyantī dundubhī / / tenāsyāstāḍyamānāyā ime ślokā abhiśrutāḥ // Suv_4.4 //
suvarṇaprabhāsottamadundubhena śāmyantu duḥkhā trisahasraloke /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081591 (0.038):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084559 (0.038):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśanaṃ praviṣyatīti // Suv_4.101 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962039 (0.040):
suvarṇabhāsottamadundubhena śāmyantu duṣkhās trisahasraloke | apāyaduṣkhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116266 (0.044):
suvarṇabhāsôttamadundubhena śāmyantu duṣkhās trisahasraloke |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767063 (0.044):
suvarṇa bhāsa uttama dundubhena śāmyantu duṣkhās tri sahasra loke |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090782 (0.063):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ
apāyaduḥkhā yamalokaduḥkhā dāridraduḥkhāni tathaiva loke // Suv_4.5 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116269 (0.040):
suvarṇabhāsôttamadundubhena śāmyantu duṣkhās trisahasraloke | / apāyaduṣkhā yamalokaduṣkhā dāridryaduṣkhāś cêha triloke ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767066 (0.040):
suvarṇa bhāsa uttama dundubhena śāmyantu duṣkhās tri sahasra loke | / apāya duṣkhā yama loka duṣkhā dāridrya duṣkhāś ca iha tri loke ||
anena co dundubhiśabdanādinā śāmyantu sarvavyasanāni loke /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962056 (0.033):
yamalokaduṣkhā dāridryaduṣkhāś ca iha triloke || / anena co dundubhighoṣanādinā śāmyantu sarvavyasanāni loke | bhavantu satvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116282 (0.034):
anena cô dundubhighoṣanādinā śāmyantu sarvavyasanāni loke |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767080 (0.034):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā śāmyantu sarva vyasanāni loke |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083020 (0.047):
tathaiva bhontu guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇairupetāḥ // Suv_4.7 / anena co dundubhighoṣanādinā bhavantu brahmasvara sarvasattvāḥ /
samantasattvā hṛdayāhatā tathā tathābhayā śāntabhayā munīndra // Suv_4.6
yathaiva sarvāryaguṇopapannaḥ saṃsārasarvajñamahāmunīndraḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962071 (0.032):
yathaiva sarvāryaguṇopapannāḥ saṃsārasarvajñamahāsamudrāḥ | tathaiva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767095 (0.060):
yathā + eva sarva ārya guṇa upapannāḥ saṃsāra sarva jña mahā samudrāḥ |
tathaiva bhontu guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇairupetāḥ // Suv_4.7
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116311 (0.0):
tathâiva bhontū guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇair upetāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767107 (0.0):
tathā + eva bhontū guṇa sāgarāḥ prajāḥ samādhi bodhy aṅga guṇair upetāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962083 (0.0):
bhontū guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇair upetāḥ ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101154 (0.052):
vicitrapūrṇairanuvyañ anārcitaṃ samādhibodhyaṅgaguṇairalaṃkṛtam // / Suv_20.12 //
anena co dundubhighoṣanādinā bhavantu brahmasvara sarvasattvāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116320 (0.0):
tathâiva bhontū guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇair upetāḥ || / anena cô dundubhighoṣanādinā bhavantu brahmasvara sarvasatvāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767117 (0.0):
tathā + eva bhontū guṇa sāgarāḥ prajāḥ samādhi bodhy aṅga guṇair upetāḥ || / anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā bhavantu brahma svara sarva satvāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962093 (0.0):
bhontū guṇasāgarāḥ prajāḥ samādhibodhyaṅgaguṇair upetāḥ || / anena co dundubhighoṣanādinā bhavantu brahmasvara sarvasatvāḥ | spṛśantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962053 (0.040):
yamalokaduṣkhā dāridryaduṣkhāś ca iha triloke || / anena co dundubhighoṣanādinā śāmyantu sarvavyasanāni loke | bhavantu satvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082984 (0.047):
apāyaduḥkhā yamalokaduḥkhā dāridraduḥkhāni tathaiva loke // Suv_4.5 // / anena co dundubhiśabdanādinā śāmyantu sarvavyasanāni loke /
spṛśantu buddhatvavarāṅgabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram // Suv_4.8
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767124 (0.028):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā bhavantu brahma svara sarva satvāḥ | / spṛśantu buddhatva vara agra bodhiṃ pravartayantū śubha dharma cakram ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962100 (0.028):
anena co dundubhighoṣanādinā bhavantu brahmasvara sarvasatvāḥ | spṛśantu / buddhatvavarāgrabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116328 (0.056):
spṛśantu buddhatvavarâgrabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116320 (0.060):
anena cô dundubhighoṣanādinā bhavantu brahmasvara sarvasatvāḥ | / spṛśantu buddhatvavarâgrabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram ||
(Bagchi 12) / tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116341 (0.0):
[ Bendall ed p217 ---> ] / tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962110 (0.0):
buddhatvavarāgrabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram || / tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | hanantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767134 (5.960):
tiṣṭhantu kalpāni a cintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | hanantu
hanantu kleśānvidhamantu duḥkhāṃ śamentu rāgaṃ tatha doṣamoham // Suv_4.9
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116348 (0.0):
tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | / hanantu kleśān vidhamantu duṣkhān samentu rāgaṃ tatha doṣa moham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767141 (0.0):
tiṣṭhantu kalpāni a cintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | hanantu / kleśān vidhamantu duṣkhān samentu rāgaṃ tatha doṣa moham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962117 (0.0):
tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | hanantu / kleśān vidhamantu duṣkhān samentu rāgaṃ tatha doṣa moham ||
ye sattva tiṣṭhinti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitāgnigātrāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116354 (0.044):
ye satva tiṣṭhanti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitâsthigātrāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767151 (0.049):
ye satva tiṣṭhanti apāya bhūmau ādīpta saṃprajvalita asthi gātrāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962127 (0.049):
ye satva tiṣṭhanti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitāsthigātrāḥ | śṛṇvantu te
śṛṇvantu te dundubhisaṃpravāditāṃ namo 'stu buddhāya vaco labhantu //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116363 (0.0):
ye satva tiṣṭhanti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitâsthigātrāḥ | / śṛṇvantu te dundubhisaṃpravāditaṃ namo 'stu buddhāya bhaṇantu vācam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767156 (0.0):
ye satva tiṣṭhanti apāya bhūmau ādīpta saṃprajvalita asthi gātrāḥ | / śṛṇvantu te dundubhi saṃpravāditaṃ namo * astu buddhāya bhaṇantu vācam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962132 (0.0):
ye satva tiṣṭhanti apāyabhūmau ādīptasaṃprajvalitāsthigātrāḥ | śṛṇvantu te / dundubhisaṃpravāditaṃ namo 'stu buddhāya bhaṇantu vācam ||
Suv_4.10 // / jātismarāḥ sattva bhavantu sarve jātīśatā jātisahasrakoṭyaḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116374 (0.033):
jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767167 (0.033):
jāti smarāḥ satvā bhavantu sarve jātī śataṃ jāti sahasra koṭyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962143 (0.033):
jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ | anusmarantū
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084046 (0.043):
jātismaro nitya bhaveya cāhaṃ jātiśatā jātisahasrakoṭyaḥ /
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12485484 (0.062):
jātismarāḥ sarve santu sattva dharmacāriṇaḥ // Rkp_4.[65] //
anusmarantaḥ satataṃ munīndraṃ śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hyudāram // Suv_4.11
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767174 (0.033):
jāti smarāḥ satvā bhavantu sarve jātī śataṃ jāti sahasra koṭyaḥ | / anusmarantū satataṃ muni indrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962150 (0.033):
jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ | anusmarantū / satataṃ munīndrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084052 (0.057):
jātismaro nitya bhaveya cāhaṃ jātiśatā jātisahasrakoṭyaḥ / / anusmareyaṃ satataṃ munīndraṃ śṛṇvīya teṣāṃ vacanaṃ hyudāram // Suv_4.73
anena co dundibhi ghoṣanādinā labhantu buddhehi sadā samāgamam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116392 (0.0):
anena cô dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767185 (0.0):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962162 (0.0):
anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116625 (0.025):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962385 (0.025):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084064 (0.035):
anena cāhaṃ kuśalena karmaṇā labheya buddhehi sadā samāgamam / / vivarjayeyaṃ khalu pāpakarma careya puṇyāni śubhākarāṇi // Suv_4.74 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767418 (0.037):
āsādayantū jina rājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084348 (0.044):
āsādayantu jinarājamūrti labhantu buddhehi sadā samāgamam // Suv_4.89 //
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18534741 (0.047):
yatra sthitāstaṃ ca pareṣadeśayu sarvehi buddhehi parigṛhātā vaiiśvāsikāḥ
vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi // Suv_4.12 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116398 (0.0):
anena cô dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi ||sarvatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767191 (0.0):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpa karma carantu kuśalāni śubha kriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962168 (0.0):
anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084065 (0.058):
anena cāhaṃ kuśalena karmaṇā labheya buddhehi sadā samāgamam / / vivarjayeyaṃ khalu pāpakarma careya puṇyāni śubhākarāṇi // Suv_4.74 //
narāsurāṇāmapi sarvaprāṇīnāṃ yācantu tāṃ deśanaprārthanāya /
anena co dundubhighoṣanādinā tatsarvi teṣāṃ paripūrayeyam // Suv_4.13 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962156 (0.064):
anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
ye ghoranarake upapannasattvā ādīptasaṃprajvalitāgnigātrāḥ /
nistīrṇaśokāśca paribhramanti nirvāpaṇaṃ bheṣyati teṣu cāmunā // Suv_4.14
ye duḥkhasattvāḥ sudāruṇārśca ghorā narakeṣu preteṣu manuṣyaloke /
anena ca dundubhighoṣanādinā sarve ca teṣāṃ praśamantu duḥkhāḥ // Suv_4.15
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767077 (0.030):
apāya duṣkhā yama loka duṣkhā dāridrya duṣkhāś ca iha tri loke || / anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā śāmyantu sarva vyasanāni loke |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116279 (0.046):
apāyaduṣkhā yamalokaduṣkhā dāridryaduṣkhāś cêha triloke || / anena cô dundubhighoṣanādinā śāmyantu sarvavyasanāni loke |
(Bagchi 13) / nisrāṇamaparitrāṇamaśaraṇyaṃ kṛtāni ca /
trātā teṣāṃ bhaveyaṃ ca śaraṇyaḥ śaraṇottamaḥ // Suv_4.16 //
samanvāharantu māṃ buddhāṃ kṛpākāruṇyacetasaḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314625 (0.025):
samanvāharantu māṃ buddhāḥ kṛpākāruṇyacetasaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757029 (0.025):
samanvāharantu māṃ buddhāḥ kṛpā kāruṇya cetasaḥ | ye ca daśa diśi loke
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952668 (0.025):
samanvāharantu māṃ buddhāḥ kṛpākāruṇyacetasaḥ | ye ca daśadiśi loke
atyayaṃ pratigṛhṇantu daśadikṣu vyavasthitāḥ // Suv_4.17 //
yacca me pāpakaṃ karma kṛtapūrvaṃ sudāruṇam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20644610 (0.029):
13,009.010a kiṃ tvayā pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314646 (0.029):
yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952685 (0.029):
yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ | tat sarvaṃ deśayiṣyāmi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757043 (0.035):
yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ su dāruṇaṃ | tat sarvaṃ deśayiṣyāmi
tatsarvaṃ deśayiṣyāmi sthito daśabalāgrataḥ // Suv_4.18 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314648 (0.0):
yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ | / tat sarvaṃ deśayiṣyāmi sthito daśabalâgrataḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757052 (0.0):
yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ su dāruṇaṃ | tat sarvaṃ deśayiṣyāmi / sthito daśa bala agrataḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952689 (0.0):
yac ca me pāpakaṃ karma kṛtaṃ pūrvaṃ sudāruṇaṃ | tat sarvaṃ deśayiṣyāmi
mātāpitṝnavajānantā buddhānāmaprajānatā /
kuśalaṃ cāprajānantā yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083234 (0.0):
anādīnavadṛṣṭena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.21 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083261 (0.0):
atṛptadhanadoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.23 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083276 (0.0):
śāṭhyadāridradoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.24 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083290 (0.0):
anaiśvaryagatenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.25 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083306 (0.0):
kṣuptipāsārditenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.26 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083324 (0.0):
vividhakleśasaṃtāpairyattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.27 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083522 (0.026):
atyayaṃ pratigṛhṇātu vimocayatu māṃ bhayāt // Suv_4.42 // / yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28050057 (0.058):
bhaviṣyatyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | pāpaṃ mayā karma kṛtaṃ / mahānagarakasaṃvartanīyam | kṣiprameva mayā mahāniraye pratipattavyaṃ
eścaryamadamattena kularūpamadena ca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314672 (0.023):
aiśvaryamadamattena kulabhogamadena ca | / tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757074 (0.023):
aiśvarya mada mattena kula bhoga madena ca | tāruṇya mada mattena yat tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952711 (0.023):
aiśvaryamadamattena kulabhogamadena ca | tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ
tāruṇyamadamattena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.20 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314678 (0.0):
kuśalaṃ câprajānatā yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / aiśvaryamadamattena kulabhogamadena ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757077 (0.0):
tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / aiśvarya mada mattena kula bhoga madena ca | tāruṇya mada mattena yat tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952715 (0.0):
mātāpitṝn ajānatā buddhānām aprajānatā | kuśalaṃ cāprajānatā yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā || / aiśvaryamadamattena kulabhogamadena ca | tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083261 (0.0):
atṛptadhanadoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.23 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083276 (0.0):
śāṭhyadāridradoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.24 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083290 (0.0):
anaiśvaryagatenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.25 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083306 (0.0):
kṣuptipāsārditenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.26 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083324 (0.0):
vividhakleśasaṃtāpairyattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.27 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083522 (0.026):
atyayaṃ pratigṛhṇātu vimocayatu māṃ bhayāt // Suv_4.42 // / yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757161 (0.045):
cala citta vaśena + eva kāma krodha vaśena vā | kṣut pipāsa ārditena + api / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952795 (0.045):
calacittavaśenaiva kāmakrodhavaśena vā | kṣutpipāsārditenāpi yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757147 (0.052):
vyasana āgama kāle * asmin kāmānāṃ bhaya hetunā | an aiśvarya gatena + api / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952781 (0.052):
vyasanāgamakāle 'smin kāmānāṃ bhayahetunā | annaiśvaryagatenāpi yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314713 (0.060):
atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314727 (0.060):
śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757118 (0.060):
krīḍā rati vaśāc ca + eva śoka roga vaśena vā | a tṛpta dhana doṣeṇa yat / tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757133 (0.060):
an ārya jana saṃsargair īrṣyā mātsarya hetunā | śāṭhya dāridrya doṣeṇa yat / tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952752 (0.060):
krīḍārativaśāc caiva śokarogavaśena vā | atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952767 (0.060):
annāryajanasaṃsargair īrṣyāmātsaryahetunā | śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
duścintitaṃ daruktaṃ ca duṣkṛtenāpi karmaṇā / / anādīnavadṛṣṭena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.21 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083207 (0.0):
kuśalaṃ cāprajānantā yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083261 (0.0):
atṛptadhanadoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.23 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083276 (0.0):
śāṭhyadāridradoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.24 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083290 (0.0):
anaiśvaryagatenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.25 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083305 (0.0):
kṣuptipāsārditenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.26 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083322 (0.0):
vividhakleśasaṃtāpairyattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.27 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083523 (0.026):
atyayaṃ pratigṛhṇātu vimocayatu māṃ bhayāt // Suv_4.42 // / yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314689 (0.039):
duścintitaṃ duruktaṃ ca duṣkṛtenâpi karmaṇā | / anādīnavadarśinā yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757094 (0.039):
duś cintitaṃ dur uktaṃ ca duṣ kṛtena + api karmaṇā | an ādīnava darśinā / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952728 (0.039):
duścintitaṃ duruktaṃ ca duṣkṛtenāpi karmaṇā | annādīnavadarśinā yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314874 (0.050):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757273 (0.050):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpa śateṣu ca | tasya + arthaṃ śoka citto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952902 (0.050):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca | tasyārthaṃ śokacitto 'haṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757147 (0.053):
vyasana āgama kāle * asmin kāmānāṃ bhaya hetunā | an aiśvarya gatena + api / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952781 (0.053):
vyasanāgamakāle 'smin kāmānāṃ bhayahetunā | annaiśvaryagatenāpi yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314676 (0.059):
tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / duścintitaṃ duruktaṃ ca duṣkṛtenâpi karmaṇā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952715 (0.059):
aiśvaryamadamattena kulabhogamadena ca | tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā || / duścintitaṃ duruktaṃ ca duṣkṛtenāpi karmaṇā | annādīnavadarśinā yat tu
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16739323 (0.060):
tam.ha.uvāca.ajīgartaḥ.sauyavasiḥ.|.tad.vai.mā.tāta.tapati.pāpam.karma.mayā.kṛtam.|.tad.aham.nihnuve.tubhyam.pratiyantu.śatā.gavām.|.iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757161 (0.060):
cala citta vaśena + eva kāma krodha vaśena vā | kṣut pipāsa ārditena + api / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952795 (0.060):
calacittavaśenaiva kāmakrodhavaśena vā | kṣutpipāsārditenāpi yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā ||
bālabuddhipracāreṇa ajñānāvṛtacetasā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952735 (0.0):
pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / bālabuddhipracāreṇa ajñānāvṛtacetasā | pāpamitravaśāc caiva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757101 (0.016):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / bāla buddhi pracāreṇa a jñāna āvṛta cetasā | pāpa mitra vaśāc ca + eva
pāpamitravaśāccaiva kleśavyākulacetasā // Suv_4.22 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314702 (0.0):
bālabuddhipracāreṇâjñānâvṛtacetasā | / pāpamitravaśāc câiva kleśavyākulacetasā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757107 (0.0):
bāla buddhi pracāreṇa a jñāna āvṛta cetasā | pāpa mitra vaśāc ca + eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952741 (0.0):
bālabuddhipracāreṇa ajñānāvṛtacetasā | pāpamitravaśāc caiva
krīḍāratiśāccaiva śokarogavaśena ca / / atṛptadhanadoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.23 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314715 (0.0):
krīḍārativaśāc câiva śokarogavaśena vā | / atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314727 (0.0):
śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757118 (0.0):
krīḍā rati vaśāc ca + eva śoka roga vaśena vā | a tṛpta dhana doṣeṇa yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757133 (0.0):
an ārya jana saṃsargair īrṣyā mātsarya hetunā | śāṭhya dāridrya doṣeṇa yat / tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952752 (0.0):
krīḍārativaśāc caiva śokarogavaśena vā | atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952767 (0.0):
annāryajanasaṃsargair īrṣyāmātsaryahetunā | śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083207 (0.0):
kuśalaṃ cāprajānantā yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083223 (0.0):
tāruṇyamadamattena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.20 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083234 (0.0):
anādīnavadṛṣṭena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.21 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083290 (0.0):
anaiśvaryagatenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.25 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083305 (0.0):
kṣuptipāsārditenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.26 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083322 (0.0):
vividhakleśasaṃtāpairyattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.27 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083523 (0.026):
atyayaṃ pratigṛhṇātu vimocayatu māṃ bhayāt // Suv_4.42 // / yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16739323 (0.058):
tam.ha.uvāca.ajīgartaḥ.sauyavasiḥ.|.tad.vai.mā.tāta.tapati.pāpam.karma.mayā.kṛtam.|.tad.aham.nihnuve.tubhyam.pratiyantu.śatā.gavām.|.iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757147 (0.060):
vyasana āgama kāle * asmin kāmānāṃ bhaya hetunā | an aiśvarya gatena + api / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952781 (0.060):
vyasanāgamakāle 'smin kāmānāṃ bhayahetunā | annaiśvaryagatenāpi yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314874 (0.060):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757273 (0.060):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpa śateṣu ca | tasya + arthaṃ śoka citto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952902 (0.060):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca | tasyārthaṃ śokacitto 'haṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314675 (0.060):
tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
anāryajanasaṃsargādīrṣyāmātsaryahetunā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314722 (0.018):
atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / anāryajanasaṃsargair īrṣyāmātsaryahetunā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757128 (0.018):
an ārya jana saṃsargair īrṣyā mātsarya hetunā | śāṭhya dāridrya doṣeṇa yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952762 (0.018):
annāryajanasaṃsargair īrṣyāmātsaryahetunā | śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu
śāṭhyadāridradoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.24 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314713 (0.0):
atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314727 (0.0):
anāryajanasaṃsargair īrṣyāmātsaryahetunā | / śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757118 (0.0):
krīḍā rati vaśāc ca + eva śoka roga vaśena vā | a tṛpta dhana doṣeṇa yat / tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757135 (0.0):
an ārya jana saṃsargair īrṣyā mātsarya hetunā | śāṭhya dāridrya doṣeṇa yat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952752 (0.0):
krīḍārativaśāc caiva śokarogavaśena vā | atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952769 (0.0):
annāryajanasaṃsargair īrṣyāmātsaryahetunā | śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083207 (0.0):
kuśalaṃ cāprajānantā yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083223 (0.0):
tāruṇyamadamattena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.20 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083234 (0.0):
anādīnavadṛṣṭena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.21 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083305 (0.0):
kṣuptipāsārditenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.26 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083322 (0.0):
vividhakleśasaṃtāpairyattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.27 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083523 (0.026):
atyayaṃ pratigṛhṇātu vimocayatu māṃ bhayāt // Suv_4.42 // / yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16739323 (0.058):
tam.ha.uvāca.ajīgartaḥ.sauyavasiḥ.|.tad.vai.mā.tāta.tapati.pāpam.karma.mayā.kṛtam.|.tad.aham.nihnuve.tubhyam.pratiyantu.śatā.gavām.|.iti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757147 (0.060):
vyasana āgama kāle * asmin kāmānāṃ bhaya hetunā | an aiśvarya gatena + api / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952781 (0.060):
vyasanāgamakāle 'smin kāmānāṃ bhayahetunā | annaiśvaryagatenāpi yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314874 (0.060):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757273 (0.060):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpa śateṣu ca | tasya + arthaṃ śoka citto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952902 (0.060):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca | tasyārthaṃ śokacitto 'haṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314675 (0.060):
tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757077 (0.060):
aiśvarya mada mattena kula bhoga madena ca | tāruṇya mada mattena yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
vyasanāgamakāle 'sminkāmānāṃ bhayahetunā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757142 (1.192):
tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / vyasana āgama kāle * asmin kāmānāṃ bhaya hetunā | an aiśvarya gatena + api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952774 (1.192):
pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / vyasanāgamakāle 'smin kāmānāṃ bhayahetunā | annaiśvaryagatenāpi yat tu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314735 (0.037):
vyasanâgamakāle 'smin kāmānāṃ bhayahetunā |
anaiśvaryagatenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.25 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757149 (0.0):
vyasana āgama kāle * asmin kāmānāṃ bhaya hetunā | an aiśvarya gatena + api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952783 (0.0):
vyasanāgamakāle 'smin kāmānāṃ bhayahetunā | annaiśvaryagatenāpi yat tu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083207 (0.0):
kuśalaṃ cāprajānantā yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083223 (0.0):
tāruṇyamadamattena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.20 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083234 (0.0):
anādīnavadṛṣṭena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.21 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083261 (0.0):
atṛptadhanadoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.23 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083322 (0.0):
vividhakleśasaṃtāpairyattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.27 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083523 (0.026):
atyayaṃ pratigṛhṇātu vimocayatu māṃ bhayāt // Suv_4.42 // / yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314743 (0.043):
anaiśvaryagatenâpi yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / calacittavaśenâiva kāmakrodhavaśena vā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757161 (0.049):
cala citta vaśena + eva kāma krodha vaśena vā | kṣut pipāsa ārditena + api / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952795 (0.049):
calacittavaśenaiva kāmakrodhavaśena vā | kṣutpipāsārditenāpi yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314675 (0.052):
tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757077 (0.052):
aiśvarya mada mattena kula bhoga madena ca | tāruṇya mada mattena yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952714 (0.052):
aiśvaryamadamattena kulabhogamadena ca | tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314687 (0.053):
anādīnavadarśinā yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757092 (0.053):
duś cintitaṃ dur uktaṃ ca duṣ kṛtena + api karmaṇā | an ādīnava darśinā / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952726 (0.053):
duścintitaṃ duruktaṃ ca duṣkṛtenāpi karmaṇā | annādīnavadarśinā yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314713 (0.060):
atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314727 (0.060):
śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757118 (0.060):
krīḍā rati vaśāc ca + eva śoka roga vaśena vā | a tṛpta dhana doṣeṇa yat / tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
calacittavaśenaiva kāmakrodhavaśena vā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757154 (0.0):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / cala citta vaśena + eva kāma krodha vaśena vā | kṣut pipāsa ārditena + api
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952788 (0.0):
pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / calacittavaśenaiva kāmakrodhavaśena vā | kṣutpipāsārditenāpi yat tu pāpaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314747 (0.057):
calacittavaśenâiva kāmakrodhavaśena vā |
kṣuptipāsārditenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.26 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083208 (0.0):
kuśalaṃ cāprajānantā yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083224 (0.0):
tāruṇyamadamattena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.20 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083234 (0.0):
anādīnavadṛṣṭena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.21 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083261 (0.0):
atṛptadhanadoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.23 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083276 (0.0):
śāṭhyadāridradoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.24 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757161 (5.960):
cala citta vaśena + eva kāma krodha vaśena vā | kṣut pipāsa ārditena + api / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952795 (5.960):
calacittavaśenaiva kāmakrodhavaśena vā | kṣutpipāsārditenāpi yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083522 (0.026):
atyayaṃ pratigṛhṇātu vimocayatu māṃ bhayāt // Suv_4.42 // / yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314675 (0.045):
tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757077 (0.045):
aiśvarya mada mattena kula bhoga madena ca | tāruṇya mada mattena yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952714 (0.045):
aiśvaryamadamattena kulabhogamadena ca | tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757147 (0.049):
vyasana āgama kāle * asmin kāmānāṃ bhaya hetunā | an aiśvarya gatena + api / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952781 (0.049):
vyasanāgamakāle 'smin kāmānāṃ bhayahetunā | annaiśvaryagatenāpi yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28050057 (0.058):
bhaviṣyatyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | pāpaṃ mayā karma kṛtaṃ / mahānagarakasaṃvartanīyam | kṣiprameva mayā mahāniraye pratipattavyaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314713 (0.063):
atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314727 (0.063):
śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757118 (0.063):
krīḍā rati vaśāc ca + eva śoka roga vaśena vā | a tṛpta dhana doṣeṇa yat / tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757133 (0.063):
an ārya jana saṃsargair īrṣyā mātsarya hetunā | śāṭhya dāridrya doṣeṇa yat / tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952752 (0.063):
krīḍārativaśāc caiva śokarogavaśena vā | atṛptadhanadoṣeṇa yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952767 (0.063):
annāryajanasaṃsargair īrṣyāmātsaryahetunā | śāṭhyadāridryadoṣeṇa yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
pānarthāṃ bhojanārthaṃ ca vastrārthaṃ strīpsuhetunā /
vividhakleśasaṃtāpairyattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.27 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314776 (0.0):
pānârthaṃ bhojanârthaṃ ca vastrârthaṃ strīṣu hetunā | / vicitraiḥ kleśasaṃtāpair yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757177 (0.0):
pāna arthaṃ bhojana arthaṃ ca vastra arthaṃ strīṣu hetunā | vicitraiḥ / kleśa saṃtāpair yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952811 (0.0):
pānārthaṃ bhojanārthaṃ ca vastrārthaṃ strīṣu hetunā | vicitraiḥ / kleśasaṃtāpair yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083207 (0.0):
kuśalaṃ cāprajānantā yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083223 (0.0):
tāruṇyamadamattena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.20 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083234 (0.0):
anādīnavadṛṣṭena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.21 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083261 (0.0):
atṛptadhanadoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.23 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083276 (0.0):
śāṭhyadāridradoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.24 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083290 (0.0):
anaiśvaryagatenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.25 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083522 (0.026):
atyayaṃ pratigṛhṇātu vimocayatu māṃ bhayāt // Suv_4.42 // / yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
kāyavāṅbhānasaṃ pāpaṃ tridhātucaritaṃ ca tat /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083207 (0.041):
kuśalaṃ cāprajānantā yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.19 // / eścaryamadamattena kularūpamadena ca /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083223 (0.058):
tāruṇyamadamattena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.20 // / duścintitaṃ daruktaṃ ca duṣkṛtenāpi karmaṇā /
yatkṛtmīdṛśaiḥ rūpaistatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.28 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314792 (0.034):
yat kṛtam īdṛśai rūpais tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757194 (0.034):
kāya vāṅ manasāṃ pāpaṃ tridhā duś caritaṃ cittaṃ | yat kṛtam īdṛśai rūpais / tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952827 (0.034):
kāyavāṅmanasāṃ pāpaṃ tridhā duścaritaṃ cittaṃ | yat kṛtam īdṛśai rūpais / tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083647 (0.060):
sthāsyāmi daśabhūmau ca paśye daśabalottamam // Suv_4.51 // / (Bagchi 16) / yacca me pāpakaṃ karma aniṣṭaphalavāhakam /
(Bagchi 14) / yattadbuddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathaiva ca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952834 (0.002):
tat sarvaṃ deśayāmy aham || / yat tu buddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathaiva ca | agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757200 (0.013):
tat sarvaṃ deśayāmy aham || / yat tu buddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathā + eva ca | a gauravaṃ kṛtaṃ syād
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314799 (0.025):
yat kṛtam īdṛśai rūpais tat sarvaṃ deśayāmy aham || / yat tu buddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathâiva ca |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083647 (0.056):
sthāsyāmi daśabhūmau ca paśye daśabalottamam // Suv_4.51 // / (Bagchi 16) / yacca me pāpakaṃ karma aniṣṭaphalavāhakam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100706 (0.061):
Suv_19.71 // / (Bagchi 122) / ahaṃ ca sa śākyamunistathāgataḥ pūrvaṃ mahāsattvavaro babhūva //
agauravaṃ kṛtaṃ syāddhi tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.29 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952840 (0.0):
tat sarvaṃ deśayāmy aham || / yat tu buddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathaiva ca | agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757203 (0.010):
tat sarvaṃ deśayāmy aham || / yat tu buddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathā + eva ca | a gauravaṃ kṛtaṃ syād
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314799 (0.030):
yat kṛtam īdṛśai rūpais tat sarvaṃ deśayāmy aham || / yat tu buddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathâiva ca |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083617 (0.039):
mānasaṃ triprakāraṃ ca tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.49 // / kāyakṛtaṃ ca vākkṛtaṃ manasā ca vicintitam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314806 (0.040):
yat tu buddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathâiva ca | / agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952860 (0.040):
saddharmabhāṇakeṣv eva anyeṣu guṇavatsu vā | agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi tat / sarvaṃ deśayāmy aham ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083590 (0.047):
yacca hyetarhi me pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.47 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757230 (0.059):
sad dharma bhāṇakeṣv eva anyeṣu guṇavatsu vā | a gauravaṃ kṛtaṃ syād * dhi / tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083629 (0.061):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.50 // / daśākuśala varjitvā sevitvā kuśalāndaśa /
yattatpratyekabuddheṣu bodhisattveṣu vā punaḥ / / agauravaṃ kṛtaṃ syāddhi tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.30 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314811 (0.032):
agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi tat sarvaṃ deśayāmy aham || / yat tu pratyekabuddheṣu bodhisatveṣu vā punaḥ |agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314802 (0.036):
agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952841 (0.036):
yat tu buddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathaiva ca | agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi / tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952864 (0.036):
saddharmabhāṇakeṣv eva anyeṣu guṇavatsu vā | agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi tat / sarvaṃ deśayāmy aham ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083617 (0.039):
mānasaṃ triprakāraṃ ca tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.49 // / kāyakṛtaṃ ca vākkṛtaṃ manasā ca vicintitam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314832 (0.041):
agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi tat sarvaṃ deśayāmy aham || / saddharmaḥ pratikṣiptaḥ syād ajñānaṃ tena me sadā |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083588 (0.049):
yacca hyetarhi me pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.47 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757203 (0.053):
yat tu buddheṣu dharmeṣu śrāvakeṣu tathā + eva ca | a gauravaṃ kṛtaṃ syād / * dhi tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757230 (0.053):
sad dharma bhāṇakeṣv eva anyeṣu guṇavatsu vā | a gauravaṃ kṛtaṃ syād * dhi / tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
saddharmaḥ pratikṣiptaḥ syādajānantena me sadā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314835 (0.046):
agauravaṃ kṛtaṃ syād dhi tat sarvaṃ deśayāmy aham || / saddharmaḥ pratikṣiptaḥ syād ajñānaṃ tena me sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952867 (0.046):
sarvaṃ deśayāmy aham || / saddharmaḥ pratikṣiptaḥ syād ajñānaṃ tena me sadā | mātāpitṛṣv agauravaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757240 (0.056):
sad dharmaḥ pratikṣiptaḥ syād a jñānaṃ tena me sadā | mātā pitṛṣv
mātāpitṛṣvagauravaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.31 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757246 (0.0):
sad dharmaḥ pratikṣiptaḥ syād a jñānaṃ tena me sadā | mātā pitṛṣv / a gauravaṃ tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
mūrkhatvenāpi bālatvānmānadarpāvṛtena ca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757255 (0.004):
a gauravaṃ tat sarvaṃ deśayāmy aham || / mūrkhatvena bālatvena māna darpa āvṛtena ca | rāga dveṣeṇa mohena tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952884 (0.004):
tat sarvaṃ deśayāmy aham || / mūrkhatvena bālatvena mānadarpāvṛtena ca | rāgadveṣeṇa mohena tat sarvaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314846 (0.055):
mātāpitṛṣv agauravaṃ tat sarvaṃ deśayāmy aham || / mūrkhatvena bālatvena mānadarpâvṛtena ca |
rāgadveṣeṇa mohena tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.32 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314855 (0.0):
mūrkhatvena bālatvena mānadarpâvṛtena ca | / rāgadveṣeṇa mohena tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757258 (0.0):
mūrkhatvena bālatvena māna darpa āvṛtena ca | rāga dveṣeṇa mohena tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952887 (0.0):
mūrkhatvena bālatvena mānadarpāvṛtena ca | rāgadveṣeṇa mohena tat sarvaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083629 (0.064):
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.50 // / daśākuśala varjitvā sevitvā kuśalāndaśa /
pūjayitvā daśadiśi loke daśabalāñjinān /
uddhariṣyāmyahaṃ sattvānsarvaduḥkhāddaśaddiśi // Suv_4.33 //
sthāpayiṣye daśabhuvi sarvasattvānacintiyān /
daśabhūmau hi sthitvā ca sarve bhontu tathāgatāḥ // Suv_4.34 //
ekaikasya hi sattvasya careyaṃ kalpakoṭayaḥ / / yāvacchakyaṃ hi tatsarvaṃ mokṣituṃ duḥkhasāgarāt // Suv_4.35 //
teṣāṃ sattvānāṃ deśeyaṃ gambhīrāṃ deśanāmimām / / svarṇaprabhottamāṃ nāma sarvakarmakṣayaṃkarīṃ // Suv_4.36 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870361 (0.055):
gambhīrāmudārāṃ dharmadeśanāṃ śrutvā utvrasyati / bhavati cāsya cetaso
yena kalpasahasreṣu kṛtaṃ pāpaṃ sudāruṇam /
ekavelaṃ prakāśantu sarve vrajantu saṃkṣayam // Suv_4.37 //
deśayiṣye imāṃ dharmāṃ svarṇaprabhāmanuttarām / / ye śṛṇvanti śubhāṃ teṣāṃ saṃyāntu pāpasaṃkṣayam // Suv_4.38 //
sthāsyāmi daśabhūmau tāndaśaratnākare vare /
ābhāsayanbuddhaguṇaistareyaṃ bhavasāgarāt // Suv_4.39 //
(Bagchi 15) / yacca buddhasamudaughaṃ gambhīraṃ guṇasāgaram /
acintiyabudhaguṇaiḥ sarvajñatvaṃ prapūraye // Suv_4.40 //
samādhiśatasāhasrairdhāraṇībhiracintitaiḥ / / indriyabalabodhyaṅgairbhave daśabalottamaḥ // Suv_4.41 //
vyavalokaya māṃ buddha samanvāhṛtacetasā / / atyayaṃ pratigṛhṇātu vimocayatu māṃ bhayāt // Suv_4.42 //
yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314877 (0.0):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757277 (0.0):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpa śateṣu ca | tasya + arthaṃ śoka citto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952906 (0.0):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca | tasyārthaṃ śokacitto 'haṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083207 (0.026):
kuśalaṃ cāprajānantā yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.19 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083223 (0.026):
tāruṇyamadamattena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.20 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083233 (0.026):
anādīnavadṛṣṭena yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.21 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083260 (0.026):
atṛptadhanadoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.23 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083275 (0.026):
śāṭhyadāridradoṣeṇa yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.24 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083289 (0.026):
anaiśvaryagatenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.25 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083305 (0.026):
kṣuptipāsārditenāpi yattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.26 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083321 (0.026):
vividhakleśasaṃtāpairyattu pāpaṃ kṛtaṃ mayā // Suv_4.27 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314929 (0.042):
sarvaṃ pāpaṃ deśayāmi yat tu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757328 (0.042):
sarvaṃ pāpaṃ deśayāmi yat tu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā | yac ca etarhi me pāpaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083581 (0.042):
sarvapāpaṃ deśayāmi yattu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16739323 (0.049):
tam.ha.uvāca.ajīgartaḥ.sauyavasiḥ.|.tad.vai.mā.tāta.tapati.pāpam.karma.mayā.kṛtam.|.tad.aham.nihnuve.tubhyam.pratiyantu.śatā.gavām.|.iti
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847909 (0.054):
sādhu sādhvity uvāceśaḥ kaṣṭaṃ vatsa tvayā kṛtam // RKV_83.23 // / na ca pūrvaṃ tvayā pāpaṃ kṛtaṃ rāvaṇasaṃkṣaye /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17097756 (0.054):
paryaṃkaṃ sa bandhitvā pratijñām akarot tataḥ // / (4) pūrvaṃ mayā kṛtaṃ pāpaṃ rājño bandhanam āgataḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9496215 (0.055):
paśyataḥ paradāreṣu yaḥ pumān + + + + / + + kṛtaṃ mayā pāpaṃ pūrvam anyāsu jātiṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314676 (0.055):
tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / duścintitaṃ duruktaṃ ca duṣkṛtenâpi karmaṇā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952715 (0.055):
aiśvaryamadamattena kulabhogamadena ca | tāruṇyamadamattena yat tu pāpaṃ / kṛtaṃ mayā || / duścintitaṃ duruktaṃ ca duṣkṛtenāpi karmaṇā | annādīnavadarśinā yat tu
tasyārthe śokacitto 'haṃ kṛpaṇastṛṣṇayārditaḥ // Suv_4.43 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757279 (0.020):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpa śateṣu ca | tasya + arthaṃ śoka citto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952908 (0.020):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca | tasyārthaṃ śokacitto 'haṃ
vibhemi pāpakarmo 'haṃ satataṃ hīnamānasaḥ /
yatra yatra cariṣyāmi na cāsti maṅgalaṃ kvacit // Suv_4.44 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757291 (0.064):
bhavāmi pāpa karmāṇāṃ satataṃ dīna mānasaḥ | yatra yatra cariṣyāmi na ca + / asti me balaṃ kva cit ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952920 (0.064):
bhavāmi pāpakarmāṇāṃ satataṃ dīnamānasaḥ | yatra yatra cariṣyāmi na cāsti
sarve kāruṇikā buddhāḥ sattvabhayaharāḥ jināḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314905 (0.024):
sarve kāruṇikā buddhāḥ sarve bhayaharā jage |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757304 (0.024):
sarve kāruṇikā buddhāḥ sarve bhaya harā jage | atyayaṃ pratigṛhṇantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952932 (0.024):
sarve kāruṇikā buddhāḥ sarve bhayaharā jage | atyayaṃ pratigṛhṇantu
atyayaṃ pratigṛhṇantu mocayantu ca māṃ bhayāt // Suv_4.45 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314910 (0.035):
sarve kāruṇikā buddhāḥ sarve bhayaharā jage | / atyayaṃ pratigṛhṇantu mocayantu ca māṃ bhayāt ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757309 (0.035):
sarve kāruṇikā buddhāḥ sarve bhaya harā jage | atyayaṃ pratigṛhṇantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952937 (0.035):
sarve kāruṇikā buddhāḥ sarve bhayaharā jage | atyayaṃ pratigṛhṇantu
kleśakarmaphalaṃ mahyaṃ pravāhantu tathāgatāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314917 (0.0):
kleśakarmaphalaṃ mahyaṃ pravāhayantu tathāgatāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952944 (0.0):
kleśakarmaphalaṃ mahyaṃ pravāhayantu tathāgatāḥ | snāpayantu ca māṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757316 (0.047):
kleśa karma phalaṃ mahyaṃ pravāhayantu tathā gatāḥ | snāpayantu ca māṃ
snāpayantu ca māṃ buddhāḥ kāruṇyavimalodakaiḥ // Suv_4.46 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314919 (0.0):
kleśakarmaphalaṃ mahyaṃ pravāhayantu tathāgatāḥ | / snāpayantu ca māṃ buddhāḥ kāruṇyasaritôdakaiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952947 (0.0):
kleśakarmaphalaṃ mahyaṃ pravāhayantu tathāgatāḥ | snāpayantu ca māṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757319 (0.039):
kleśa karma phalaṃ mahyaṃ pravāhayantu tathā gatāḥ | snāpayantu ca māṃ / buddhāḥ kāruṇya sarita udakaiḥ ||
sarvapāpaṃ deśayāmi yattu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314931 (0.0):
sarvaṃ pāpaṃ deśayāmi yat tu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757330 (0.0):
sarvaṃ pāpaṃ deśayāmi yat tu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā | yac ca etarhi me pāpaṃ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16875683 (0.027):
pūrvaṃ brahma sanātanam BrP_240.98d / pūrvaṃ yac ca mayā kṛtam BrP_228.77b
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314874 (0.042):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757273 (0.042):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpa śateṣu ca | tasya + arthaṃ śoka citto
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952902 (0.042):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca | tasyārthaṃ śokacitto 'haṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083523 (0.042):
yattu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704011 (0.047):
padāni trīṇi daityendra $ paryāptāni mamānagha / HV_App.I,42B.2823 / / yan mayā pūrvam uktaṃ hi $ tat tathā na tad anyathā // HV_App.I,42B.2824
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22189560 (0.047):
padāni trīṇi daityendra paryāptāni mamānagha / HV_App.I,42B.2823 / / yan mayā pūrvam uktaṃ hi tat tathā na tad anyathā // HV_App.I,42B.2824 //
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15654800 (0.051):
09,017.022*0100_01 vāryamāṇo (sic) mayā pūrvaṃ na kṛtaṃ vacanaṃ tvayā
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173902 (0.056):
hitamuktaṃ mayā pūrvaṃ na śrutaṃ na kṛtaṃ tvayā // KAvk_30.34 //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2921732 (0.059):
karmaṇo 'gniṃ na vai pūrvaṃ na kṛtaṃ na ca saṃskṛtam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083700 (0.060):
daśabalasaṃmukhamagrataḥ sthitastatsarvapāpaṃ pratideśayāmi ca // Suv_4.55 / tatpāpaṃ samuccitaṃ janmasaṃkaṭe vividhakāmapracārasaṃkaṭe /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6798425 (0.061):
kṣantumarhasi tatsarvaṃ yatkṛtaṃ na kṛtaṃ mayā // GarP_1,234.44 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24382587 (0.062):
yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham //
Santideva: Bodhicaryavatara (bsa003_u.htm.txt) 1148170 (0.062):
yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // SBca_2.31 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcau.htm.txt) 16585143 (0.062):
yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ % tatsarvaṃ deśayāmyaham // Bca_2.31 //
Santideva: Bodhicaryavatara (santbcpu.htm.txt) 6329672 (0.062):
yatkṛtaṃ dāruṇaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // Bca_2.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26903015 (0.063):
śrūyatāṃ yo 'ham āsaṃ vai $ pūrvaṃ yac ca mayā kṛtam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11174314 (0.063):
śrūyatāṃ yo 'ham āsaṃ vai pūrvaṃ yac ca mayā kṛtam /
yacca hyetarhi me pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.47 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757334 (0.0):
sarvaṃ pāpaṃ deśayāmi yat tu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā | yac ca etarhi me pāpaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314935 (0.036):
sarvaṃ pāpaṃ deśayāmi yat tu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā | / yac câitarhi me pāpaṃ tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083349 (0.047):
agauravaṃ kṛtaṃ syāddhi tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.29 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083359 (0.049):
agauravaṃ kṛtaṃ syāddhi tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.30 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083617 (0.062):
mānasaṃ triprakāraṃ ca tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.49 // / kāyakṛtaṃ ca vākkṛtaṃ manasā ca vicintitam /
āyatyā sarvamāpadyansarvaduṣkṛtakarmaṇā /
na cchādayāmi tatpāpaṃ yadbhavenmama duṣkṛtam // Suv_4.48 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20283503 (0.021):
07,168.030d*1383_03 tasya viprabruvavadhe kathaṃ pāpaṃ bhaven mama
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1961701 (0.035):
nāmamātramiti | yathā mṛṇmayagohanane nāsti pāpam | tathā / vāstavikagohanane 'pi pāpaṃ na bhavet | yathā bālakānāṃ nāmamātreṇa
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27603224 (0.040):
yāsyati tvaṃ sadā mūrchāṃ gato naiva vibuddhyase | 18.114 | / naca pāpaṃ tataste syādityukte cainamāviśat |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18692822 (0.040):
so avaca eṣo artho nayena jāto yadā mayā pāpaṃ / / avijānantena kṛtaṃ evaṃ kṣamyantu me devā //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314951 (0.042):
na chādayāmi tat pāpaṃ yad bhaven mama duṣkṛtam || / trividhaṃ kāyikaṃ karma vacasā ca caturvidham |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952978 (0.042):
āyatyāṃ saṃvaram āpadye sarvaduṣkṛtakarmaṇām | na chādayāmi tat pāpaṃ yad / bhaven mama duṣkṛtam || / trividhaṃ kāyikaṃ karma vacasā ca caturvidham | manasā triprakāreṇa tat
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4310302 (0.043):
Baudh3.6.5-2cd/ sarvaṃ (punīta [K: punatha] me pāpaṃ yan mayā duṣkṛtaṃ / kṛtam // / Baudh3.6.5-3ab/ vācā kṛtaṃ karma kṛtaṃ manasā durvicintitam /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1991344 (0.049):
hatavānasmīti bhrānto bhavati | tadā tatkarma pāpaṃ puṇyañca syāt | tattu
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15464565 (0.052):
05,091.007a manasā cintayan pāpaṃ karmaṇā nābhirocayan / 05,091.007c na prāpnoti phalaṃ tasya evaṃ dharmavido viduḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1805698 (0.053):
atha duṣṭe pratigrahe saumye vā kṛte yājane vā dakṣiṇāpratigrahaṇe / yena karmaṇā pāpaṃ vinaśyati taducyate
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12680134 (0.054):
tataḥ sa śūkaraś cāhaṃ prarudat purāto mama / / kiṃ mayā prakṛtaṃ pāpam iti devy abhipṛchyatāṃ // Rm_38.751{89} //
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785368 (0.058):
tena tyaktavatā dārān |yat tvayā pāpam arjitam | / tān eva bharamāṇena |tat samucchidyatām iti ||21.157|
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16908135 (0.059):
yat pāpaṃ didhiṣūpatau BrP_228.27b / yat pāpaṃ parivitte ca BrP_228.35a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16908143 (0.059):
yat pāpaṃ parivedinaḥ BrP_228.35b / yat pāpaṃ piśunasya ca BrP_228.30d
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683403 (0.059):
vitinnaparalokassa nāsti pāpam akāriyaṃ || / Uv11:4
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773735 (0.060):
nārhantiyasmāttatsaktaṃ pāpaṃ sāṃkrāmikaṃ bhavet / / yadyanyathā bhavetsadyassa pāpī saṃprajāyate // BhS_36.554 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4975904 (0.063):
nanu vaidike 'pi pratigrahe 'pratigrāhyāt pratigṛhṇataḥ pāpam asti. ucyate / bhaved evam, yadi pratigrahasya kartur iṣṭir bhavet, sā tu khalu yathā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1400265 (0.063):
kurvato yat pāpaṃ8 bhavati tan niṣidhyate9 / / atha vā pāpam iti saṃsāravyasanam / tan naivam avāpsyasi /
% Mahabharata: Dronaparvan (mbh_07_u.htm.txt) 21789470 (0.064):
07,166.019c dharmadhvajavatā pāpaṃ kṛtaṃ tad viditaṃ mama
trividhaṃ kāyikaṃ karma vācikaṃ tu caturvidham /
Dipankarasrijnana (bsa039_u.htm.txt) 6979320 (5.960):
kenacit sugatiprāptukāmena heyā daśākuśalakarmapathāḥ prakṛtisāvadyāḥ, / trividhaṃ kāyikaṃ karma vācikaṃ tu caturvidham /"
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25828777 (0.020):
kāyavācorbhavatvāt taddvāreṇa ca niṣṭhāgamanāt | evaṃ ca trividham / kāyikaṃ vācikaṃ mānasaṃ ca || 3 || / etadapi trividhaṃ karma punarbhidyamānaṃ saptavidhaṃ saṃjāyate, ityevaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1404220 (0.039):
tato jātaiḥ kāryakāraṇaiḥ sattvādiguṇādhiṣṭhitai(r guṇaiḥ) / / trividhaṃ karma kāyikaṃ vācikaṃ mānasaṃ ceti /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855219 (0.043):
pravartate, sa pañcaskandha svabhāvo veditavyaḥ | trividhamapi kāyikaṃ / vācikaṃ mānasikaṃ ca karma bhavatyasmādanāgataṃ skandha pañcakaṃ bhavaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25828762 (0.043):
taccetayitvā karmetyucyate | tatpunardvividham, kāyikaṃ vācikaṃ ca |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18822434 (0.046):
pradakṣiṇīkṛtā tena pṛthivī nātra saṃśayaḥ // RKV_28.135 // / vācikaṃ mānasaṃ caiva kāyikaṃ trividhaṃ ca yat /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2012444 (0.048):
hiṃsāyai prarohati | tena kṛtaṃ kāyikaṃ vācikaṃ mānasaṃ karma / sarvamaśubhavipākāya bhavati | yathoktaṃ sūtre mithyādṛṣṭikasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314951 (0.048):
na chādayāmi tat pāpaṃ yad bhaven mama duṣkṛtam || / trividhaṃ kāyikaṃ karma vacasā ca caturvidham |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952978 (0.048):
āyatyāṃ saṃvaram āpadye sarvaduṣkṛtakarmaṇām | na chādayāmi tat pāpaṃ yad / bhaven mama duṣkṛtam || / trividhaṃ kāyikaṃ karma vacasā ca caturvidham | manasā triprakāreṇa tat
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1984544 (0.051):
mānasaṃ karma | cetayitvā karma kāyikaṃ vācikam | cetayitveti prārthayitvā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2003433 (0.051):
satvā vadanti kāyikaṃ vācikaṃ karmākuśalaṃ na tathā mānasamiti | (SSS_285)
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1993042 (0.052):
bhedaḥ | (u) ābhidhārmikā āhuḥ pṛthagjanānāṃ yat kāyikaṃ vācikaṃ mānasaṃ / kuśalaṃ karma tat sucaritamityucyate | śaikṣāṇāṃ saṃyojanaprahāṇāttadeva
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1987824 (0.053):
cetanāsañcitaṃ karma kāyikaṃ vācikaṃ karmeti | tatra mānasaṃ karma
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2002302 (0.053):
triṣu karmasu kiṃ gurutaraṃ kiṃ kāyikaṃ karma, vācikaṃ karma kiṃ vā / mānasaṃ karma | (pṛ) kecidāhuḥ kāyikaṃ vācikañca karma gurutaram | na
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1987552 (0.054):
tatra karma kleśāśca samudayasatyam | trividhaṃ karma kāyikaṃ vācikaṃ / mānasikamiti | kāyena kṛtaṃ karma kāyikam | tat trividhaṃ akuśalaṃ
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6819647 (0.055):
Viśvanātha : śarīrādibhir iti śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ceti karma trividham / | tac ca sarvaṃ dvividham | nyāyyaṃ dharmyaṃ viparītam anyāyyam adharmyaṃ
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5495056 (0.057):
kuśalamarīcitoyākārapratibhāsamavagāhanāya paryeṣante | trividhaṃ karma- / kāyikaṃ vācikaṃ mānasikañca | kāyikamapi trividhaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2002639 (0.058):
atrocyate | yat bhavānāha kāyikaṃ vācikaṃ karmaiva gurutaraṃ na mānasam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2002904 (0.058):
karma kāyikasya vācikasya vā vipākaḥ | ato jñāyate mānasaṃ karma gurutaraṃ / na kāyikaṃ vācikam | iti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2003456 (0.058):
pūrvañcoktaṃ puṇyapāpayorlakṣaṇam | tallakṣaṇatvānmānasaṃ karmaiva / gurutaraṃ na kāyikaṃ vācikaṃ vā ||
mānasaṃ triprakāraṃ ca tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.49 //
Dipankarasrijnana (bsa039_u.htm.txt) 6979321 (1.788):
trividhaṃ kāyikaṃ karma vācikaṃ tu caturvidham / / mānasaṃ triprakāraṃ ca daśaite 'kuśalā matāḥ // 1 //"
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083349 (0.039):
agauravaṃ kṛtaṃ syāddhi tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.29 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083359 (0.039):
agauravaṃ kṛtaṃ syāddhi tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.30 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083588 (0.062):
yacca hyetarhi me pāpaṃ tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.47 //
kāyakṛtaṃ ca vākkṛtaṃ manasā ca vicintitam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314969 (0.022):
manasā triprakāreṇa tat sarvaṃ deśayāmy aham || / kāyakṛtaṃ vācakṛtaṃ manasā ca vicintitaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757370 (0.022):
sarvaṃ deśayāmy aham || / kāya kṛtaṃ vāca kṛtaṃ manasā ca vicintitaṃ | kṛtaṃ daśa vidhaṃ karma tat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952996 (0.022):
sarvaṃ deśayāmy aham || / kāyakṛtaṃ vācakṛtaṃ manasā ca vicintitaṃ | kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18853224 (0.023):
vācā kṛtaṃ karmakṛtaṃ manasā yadvicintitam // RKV_90.101 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10849320 (0.032):
vācā kṛtaṃ karmakṛtaṃ manasā yac ca cintitam // RKS_106.92 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13586330 (0.039):
(AVParis_40,5.4) vācā tu yat kṛtaṃ karma manasā ca vicintitam | alakṣmīś
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4310308 (0.043):
Baudh3.6.5-3ab/ vācā kṛtaṃ karma kṛtaṃ manasā durvicintitam /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396202 (0.043):
vācā kṛtaṃ karmakṛtaṃ manasā durvicintitam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203362 (0.062):
Viṣṇu 48.19a/ vācā kṛtaṃ karma-kṛtaṃ manasā dur-vicintitam /
kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.50 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314971 (0.0):
kāyakṛtaṃ vācakṛtaṃ manasā ca vicintitaṃ | / kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat sarvaṃ deśayāmy aham ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952999 (0.0):
kāyakṛtaṃ vācakṛtaṃ manasā ca vicintitaṃ | kṛtaṃ daśavidhaṃ karma tat
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18853224 (0.030):
vācā kṛtaṃ karmakṛtaṃ manasā yadvicintitam // RKV_90.101 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13586330 (0.035):
(AVParis_40,5.4) vācā tu yat kṛtaṃ karma manasā ca vicintitam | alakṣmīś
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10849320 (0.040):
vācā kṛtaṃ karmakṛtaṃ manasā yac ca cintitam // RKS_106.92 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757376 (0.049):
kāya kṛtaṃ vāca kṛtaṃ manasā ca vicintitaṃ | kṛtaṃ daśa vidhaṃ karma tat
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083349 (0.061):
agauravaṃ kṛtaṃ syāddhi tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.29 // / yattatpratyekabuddheṣu bodhisattveṣu vā punaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083388 (0.064):
rāgadveṣeṇa mohena tatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.32 // / pūjayitvā daśadiśi loke daśabalāñjinān /
daśākuśala varjitvā sevitvā kuśalāndaśa /
sthāsyāmi daśabhūmau ca paśye daśabalottamam // Suv_4.51 //
(Bagchi 16) / yacca me pāpakaṃ karma aniṣṭaphalavāhakam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083339 (0.056):
yatkṛtmīdṛśaiḥ rūpaistatsarvaṃ deśayāmyaham // Suv_4.28 // / (Bagchi 14)
tatsarvaṃ deśayiṣyāmi buddhānāṃ purataḥ sthitaḥ // Suv_4.52 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314988 (0.032):
yac ca me pāpakaṃ karmâniṣṭaphaladāyakaṃ | / tat sarvaṃ deśayiṣyāmi buddhānāṃ purataḥ sthitaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757389 (0.032):
yac ca me pāpakaṃ karma an iṣṭa phala dāyakaṃ | tat sarvaṃ deśayiṣyāmi / buddhānāṃ purataḥ sthitaḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953011 (0.032):
yac ca me pāpakaṃ karma anniṣṭaphaladāyakaṃ | tat sarvaṃ deśayiṣyāmi / buddhānāṃ purataḥ sthitaḥ ||
ye cāpi jambudvīpe 'sminye cānyalokadhātuṣu / / kurvanti kuśalaṃ karma tatsarvamanumodaye // Suv_4.53 //
yacca puṇyārjitaṃ mahyaṃ kāyavāṅbhanasāpi ca /
tena kuśalamūlena spṛśeyaṃ bodhimuktamām // Suv_4.54 //
bhavagatisaṃkaṭabālabuddhinā pāpaṃ hyapi yacca kṛtaṃ sudāruṇam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315000 (0.016):
tat sarvaṃ deśayiṣyāmi buddhānāṃ purataḥ sthitaḥ || / bhavagatisaṃkaṭe bālabuddhinā pāpaṃ yan me kṛtaṃ sudāruṇam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757398 (0.016):
buddhānāṃ purataḥ sthitaḥ || / bhava gati saṃkaṭe bāla buddhinā pāpaṃ yan me kṛtaṃ su dāruṇam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953023 (0.016):
buddhānāṃ purataḥ sthitaḥ || / bhavagatisaṃkaṭe bālabuddhinā pāpaṃ yan me kṛtaṃ sudāruṇam | daśabalam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20282951 (0.038):
07,167.047d*1376_01 aho bata mahat pāpaṃ kṛtaṃ karma sudāruṇaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314689 (0.055):
anādīnavadarśinā yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / bālabuddhipracāreṇâjñānâvṛtacetasā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757094 (0.055):
yat tu pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / bāla buddhi pracāreṇa a jñāna āvṛta cetasā | pāpa mitra vaśāc ca + eva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26952728 (0.055):
duścintitaṃ duruktaṃ ca duṣkṛtenāpi karmaṇā | annādīnavadarśinā yat tu / pāpaṃ kṛtaṃ mayā || / bālabuddhipracāreṇa ajñānāvṛtacetasā | pāpamitravaśāc caiva
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10849311 (0.061):
yat tu bālakṛtaṃ pāpaṃ yad vā kṛtam ajānatā /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11347015 (0.064):
yat kṛtaṃ kāritaṃ cāpi pāpaṃ karma sudāruṇam /
daśabalasaṃmukhamagrataḥ sthitastatsarvapāpaṃ pratideśayāmi ca // Suv_4.55
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315007 (0.047):
daśabalam agrataḥ sthitaḥ tat sarvaṃ pāpaṃ pratideśayāmi | / deśayāmi ca tat pāpaṃ yan mayā saṃcitaṃ janmasaṃkaṭe vividhaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757409 (0.047):
daśa balam agrataḥ sthitaḥ tat sarvaṃ pāpaṃ pratideśayāmi | deśayāmi ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953030 (0.047):
agrataḥ sthitaḥ tat sarvaṃ pāpaṃ pratideśayāmi | deśayāmi ca tat pāpaṃ yan
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083749 (0.056):
atuliyajinasaṃmukhasthitaḥ tatsarvapāpaṃ pratideśayāmi ca // Suv_4.58 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315055 (0.057):
jinasaṃkaṭasaṃmukhasthitaḥ | / tat sarvapāpaṃ pratideśayāmi || / viśeṣatas tu bodhisatvâpattīnāṃ gurvīṇāṃ laghvīnāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757458 (0.057):
kāla saṃkaṭe puṇya upārjana saṃkaṭair api | jina saṃkaṭa saṃmukha sthitaḥ / | tat sarva pāpaṃ pratideśayāmi || / viśeṣatas tu bodhi satva āpattīnāṃ gurvīṇāṃ laghvīnāṃ deśanā +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953078 (0.057):
jinasaṃkaṭasaṃmukhasthitaḥ | tat sarvapāpaṃ pratideśayāmi || / viśeṣatas tu bodhisatvāpattīnāṃ gurvīṇāṃ laghvīnāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083577 (0.060):
snāpayantu ca māṃ buddhāḥ kāruṇyavimalodakaiḥ // Suv_4.46 // / sarvapāpaṃ deśayāmi yattu pūrvaṃ kṛtaṃ mayā /
tatpāpaṃ samuccitaṃ janmasaṃkaṭe vividhakāmapracārasaṃkaṭe /
lokasaṃkaṭe bhavasaṃkaṭe ca sarvamūrkhakṛtakleśasaṃkaṭe // Suv_4.56 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315029 (0.027):
kāyapracārasaṃkaṭair bhavasaṃkaṭalokasaṃkaṭe cāpalacalacittasaṃkaṭe / mūrkhabālakṛtakleśasaṃkaṭe |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757431 (0.027):
bhava saṃkaṭa loka saṃkaṭe cāpala cala citta saṃkaṭe / mūrkha bāla kṛta kleśa saṃkaṭe | pāpa mitra āgama saṃkaṭe ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953052 (0.027):
bhavasaṃkaṭalokasaṃkaṭe cāpalacalacittasaṃkaṭe mūrkhabālakṛtakleśasaṃkaṭe
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315020 (0.041):
kāyapracārasaṃkaṭair bhavasaṃkaṭalokasaṃkaṭe cāpalacalacittasaṃkaṭe
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757422 (0.041):
tat pāpaṃ yan mayā saṃcitaṃ janma saṃkaṭe vividhaiḥ kāya pracāra saṃkaṭair / bhava saṃkaṭa loka saṃkaṭe cāpala cala citta saṃkaṭe
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953043 (0.041):
mayā saṃcitaṃ janmasaṃkaṭe vividhaiḥ kāyapracārasaṃkaṭair / bhavasaṃkaṭalokasaṃkaṭe cāpalacalacittasaṃkaṭe mūrkhabālakṛtakleśasaṃkaṭe
cāpalyamadanacittasaṃkaṭe pāpamitrāgamasaṃkaṭairapi /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757437 (0.039):
mūrkha bāla kṛta kleśa saṃkaṭe | pāpa mitra āgama saṃkaṭe ca |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953058 (0.039):
bhavasaṃkaṭalokasaṃkaṭe cāpalacalacittasaṃkaṭe mūrkhabālakṛtakleśasaṃkaṭe / | pāpamitrāgamasaṃkaṭe ca | bhayasaṃkaṭarāgasaṃkaṭe doṣamohatamasaṃkaṭair
saṃsārasaṃkaṭarāgasaṃkaṭe dveṣamohatamasaṃkaṭairapi // Suv_4.57 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315041 (0.019):
pāpamitrâgamasaṃkaṭe ca | / bhayasaṃkaṭarāgasaṃkaṭe doṣamohatamasaṃkaṭair api kṣaṇasaṃkaṭe kālasaṃkaṭe
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953064 (0.019):
| pāpamitrāgamasaṃkaṭe ca | bhayasaṃkaṭarāgasaṃkaṭe doṣamohatamasaṃkaṭair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757443 (0.038):
mūrkha bāla kṛta kleśa saṃkaṭe | pāpa mitra āgama saṃkaṭe ca | / bhaya saṃkaṭa rāga saṃkaṭe doṣa moha tama saṃkaṭair api kṣaṇa saṃkaṭe
akṣayasaṃkaṭakālasaṃkaṭe puṇyamapārjanasaṃkaṭairapi /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757452 (0.032):
bhaya saṃkaṭa rāga saṃkaṭe doṣa moha tama saṃkaṭair api kṣaṇa saṃkaṭe / kāla saṃkaṭe puṇya upārjana saṃkaṭair api | jina saṃkaṭa saṃmukha sthitaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953072 (0.032):
| pāpamitrāgamasaṃkaṭe ca | bhayasaṃkaṭarāgasaṃkaṭe doṣamohatamasaṃkaṭair / api kṣaṇasaṃkaṭe kālasaṃkaṭe puṇyopārjanasaṃkaṭair api |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315049 (0.033):
bhayasaṃkaṭarāgasaṃkaṭe doṣamohatamasaṃkaṭair api kṣaṇasaṃkaṭe kālasaṃkaṭe / puṇyôpārjanasaṃkaṭair api |
atuliyajinasaṃmukhasthitaḥ tatsarvapāpaṃ pratideśayāmi ca // Suv_4.58 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14315055 (0.050):
puṇyôpārjanasaṃkaṭair api | / jinasaṃkaṭasaṃmukhasthitaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3757458 (0.054):
kāla saṃkaṭe puṇya upārjana saṃkaṭair api | jina saṃkaṭa saṃmukha sthitaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26953078 (0.054):
api kṣaṇasaṃkaṭe kālasaṃkaṭe puṇyopārjanasaṃkaṭair api | / jinasaṃkaṭasaṃmukhasthitaḥ | tat sarvapāpaṃ pratideśayāmi ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083700 (0.056):
daśabalasaṃmukhamagrataḥ sthitastatsarvapāpaṃ pratideśayāmi ca // Suv_4.55
vandāmi buddhān guṇasāgaropamān suvarṇavarṇānavabhāsitadigantān /
teṣāṃ jinānāṃ śaraṇaṃ vrajāmi mūrdhrā ca tānsarvajinānnamāmi // Suv_4.59
suvarṇavarṇaṃ ---- kanakācalābham vaiḍūryanirmalaviśuddhasulocanāṅgam /
śrītejakīrtijvalanākarabuddhasūryaṃ karuṇāprabhaṃ vidhamakaṃ
tamasāndhakānām // Suv_4.60 // / (Bagchi 17) / sunirmalaṃ suruciraṃ suvirājitāṅgaṃ saṃbuddhasūryakanakāmalaniḥsṛtāṅgam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083832 (0.053):
dvātriṃśalakṣaṇadharaṃ lalitendriyāṅgam anuvyañjanaḥ suruciraṃ / suvirājitāṅgam / śrīpuṇyatejajvalanākularaśmijālaṃ saṃtiṣṭhase tamasi
kleśāgnitaptamanasāṃ jvalanāgnikalpaṃ prahlādanaṃ muniniśākararaśmijālam
// Suv_4.61 // / dvātriṃśalakṣaṇadharaṃ lalitendriyāṅgam anuvyañjanaḥ suruciraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083801 (0.064):
sunirmalaṃ suruciraṃ suvirājitāṅgaṃ saṃbuddhasūryakanakāmalaniḥsṛtāṅgam /
suvirājitāṅgam / śrīpuṇyatejajvalanākularaśmijālaṃ saṃtiṣṭhase tamasi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083801 (0.053):
sunirmalaṃ suruciraṃ suvirājitāṅgaṃ saṃbuddhasūryakanakāmalaniḥsṛtāṅgam /
sūrya iva triloke // Suv_4.62 // / vaiḍūryanirmalaviśālavicitravarṇastāmrāruṇai rajatasphaṭikalohitāṅgam /
nānāvicitrasamalaṅkṛtaraśmijālaṃ tvaṃ saṃvirocasi mahāmuni sūryakalpaḥ //
Suv_4.63 // / saṃsāranadyapatitavyasanaughamadhye śokākule maraṇatoyajarātaraṅge /
duḥkhārṇave paramakampitacaṇḍavege saṃtāraya sugatabhāskararaśmijālaiḥ //
Suv_4.64 // / vandāmi buddhān kanakojvalāṅgān suvarṇavarṇavyavabhāsitāṅgān /
jñānākarān sarvatrilokasārān vicitrarūpān śubhalakṣaṇāṅgān // Suv_4.65 //
yathā samudre jalamaprameyaṃ yathā mahī cāṇurajairanantā /
yathopalairmeruranantatulyo yathaiva cākāśamanantapāram // Suv_4.66 //
tathaiva buddhasya guṇā anantāḥ na śakya jñātuṃ khalu sarvasattvaiḥ /
(Bagchi 18) / anekakalpāni tu cintayante na śakya paryantaguṇāni jñātum // Suv_4.67 //
mahī saśailā sagiriḥ sasāgarā gaṇaṃ tu kalpairapi śakya jānitum /
jalaṃ ca vālāgramapi pramāṇaṃ na śakya buddhasya guṇāgrapāram // Suv_4.68
etādṛśī sattva bhavantu sarve guṇena varṇena yaśena koṭyā /
gātreṇa te śobhitalakṣaṇena aśītyanuvyañjanamaṇḍitena // Suv_4.69 //
anena cāhaṃ kuśalena karmaṇā bhaveya buddho na cireṇa loke /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25303245 (0.0):
anena cāhaṃ kuśalakarmaṇā bhaveya buddho // / na cireṇa loke deśaye dharmaṃ jagato hitāya //
deśeya dharmaṃ jagato hitāya moceya sattvānbahuduḥkhapīḍitān // Suv_4.70
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25303253 (0.026):
na cireṇa loke deśaye dharmaṃ jagato hitāya //
jayeya māraṃ sabalaṃ sasainyaṃ pravartayeyaṃ śubhadharmacakram /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958718 (0.057):
yāvad ekākinā mayâdvitīyenâsahāyena vajramaye mahīmaṇḍale sthitena sabalaṃ / savāhanaṃ māraṃ dharṣayitvâikacittakṣaṇasamâyuktayā prajñayânuttarā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6560778 (0.057):
nihatya māraṃ sabalaṃ savāhanaṃ parāhanantī imu dharmadundubhim //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9886156 (0.062):
prāpyādya bodhi virajāmiha cāsanasthaḥ tvāṃ jitva māra vihataṃ sabalaṃ / sasainyam / / varteṣyi asya jagataḥ prabhavodbhavaṃ ca nirvāṇa duḥkhaśamanaṃ tatha
tiṣṭheya kalpāni acintiyāni tarpeya sattvānamṛtena pāṇinā // Suv_4.71 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962103 (0.054):
buddhatvavarāgrabodhiṃ pravartayantū śubhadharmacakram || / tiṣṭhantu kalpāni acintiyāni deśentu dharmaṃ jagato hitāya | hanantu
pūreya ṣaṭpāramitā anuttarā yathaiva pūrvaṃ jinapūrvakānām /
haneya kleśānvidhameya duḥkhān śameya rāgāṃstatha dveṣamohān // Suv_4.72
jātismaro nitya bhaveya cāhaṃ jātiśatā jātisahasrakoṭyaḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116376 (0.031):
jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ | / anusmarantū satataṃ munîndrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767170 (0.031):
jāti smarāḥ satvā bhavantu sarve jātī śataṃ jāti sahasra koṭyaḥ | / anusmarantū satataṃ muni indrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962146 (0.031):
jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ | anusmarantū
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083084 (0.043):
jātismarāḥ sattva bhavantu sarve jātīśatā jātisahasrakoṭyaḥ /
anusmareyaṃ satataṃ munīndraṃ śṛṇvīya teṣāṃ vacanaṃ hyudāram // Suv_4.73
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767171 (0.0):
jāti smarāḥ satvā bhavantu sarve jātī śataṃ jāti sahasra koṭyaḥ | / anusmarantū satataṃ muni indrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962147 (0.0):
jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ | anusmarantū / satataṃ munīndrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116377 (0.033):
jātismarāḥ satvā bhavantu sarve jātīśataṃ jātisahasrakoṭyaḥ | / anusmarantū satataṃ munîndrān śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hy udāraṃ ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083090 (0.057):
jātismarāḥ sattva bhavantu sarve jātīśatā jātisahasrakoṭyaḥ / / anusmarantaḥ satataṃ munīndraṃ śṛṇvantu teṣāṃ vacanaṃ hyudāram // Suv_4.11
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094535 (0.058):
muhūrtenābhidṛśyante punaścāntarahāyiṣu // Suv_15.18 // / (Bagchi 85)
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24407973 (0.058):
ityādiśya munīndro 'sau bhagavāṃstrijagadguruḥ / / viṣkambhine sudhīrāya bodhisattvāya saddhiye //
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22455287 (0.064):
Nar_3.13.8-4 munīndrāḥ sāndrābhiḥ stutibhiranuvannadhvaratanam //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12619477 (0.064):
tad asmābhir munīndro 'yaṃ pūjanīyaḥ samādaraiḥ / / ato nimaṃtraṇīyo 'tra sarvaiḥ saṃbhūya nānyathā // Rm_18.101{2} //
(Bagchi 19) / anena cāhaṃ kuśalena karmaṇā labheya buddhehi sadā samāgamam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083100 (0.035):
anena co dundibhi ghoṣanādinā labhantu buddhehi sadā samāgamam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116391 (0.052):
anena cô dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi ||sarvatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767184 (0.052):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpa karma carantu kuśalāni śubha kriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962161 (0.052):
anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116623 (0.059):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962383 (0.059):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā
vivarjayeyaṃ khalu pāpakarma careya puṇyāni śubhākarāṇi // Suv_4.74 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116392 (0.058):
anena cô dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi ||sarvatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767185 (0.058):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpa karma carantu kuśalāni śubha kriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962162 (0.058):
anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083101 (0.058):
anena co dundibhi ghoṣanādinā labhantu buddhehi sadā samāgamam / / vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi // Suv_4.12 //
sarvatra kṣetreṣu ca sarvaprāṇināṃ sarve ca pāpāḥ praśamantu loke /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116406 (0.046):
vivarjayantū khalu pāpakarma carantu kuśalāni śubhakriyāṇi ||sarvatra / kṣetreṣu ca sarvaprāṇināṃ sarve ca duṣkhāḥ praśamantu loke |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767199 (0.046):
sarvatra kṣetreṣu ca sarva prāṇināṃ sarve ca duṣkhāḥ praśamantu loke | ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962176 (0.046):
sarvatra kṣetreṣu ca sarvaprāṇināṃ sarve ca duṣkhāḥ praśamantu loke | ye
ye sattvā vikalendriya aṅgahīnāḥ te sarvi kuśalendriya bhontu sāṃpratam //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962186 (0.036):
sarvatra kṣetreṣu ca sarvaprāṇināṃ sarve ca duṣkhāḥ praśamantu loke | ye / satva vikalendriya aṅgahīnāḥ te sarvi sakalendriya bhontu sāṃpratam ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116416 (0.058):
ye satva vikalêndriyâṅgahīnāḥ te sarvi sakalêndriya bhontu sāṃpratam ||
Suv_4.75 // / ye vyādhinā durbalakṣīṇagātrā niśrāṇabhūtāśca daśodiśāsu /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116427 (0.027):
ye vyādhitā durbalakṣīṇagātrā nistrāṇabhūtāḥ śayitā diśāsu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962197 (0.027):
ye vyādhitā durbalakṣīṇagātrā nistrāṇabhūtāḥ śayitā diśāsu | te sarvi
te sarvi mucyantu ca vyādhito laghu labhantu cārogyabalendriyāni //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116433 (0.0):
ye vyādhitā durbalakṣīṇagātrā nistrāṇabhūtāḥ śayitā diśāsu | / te sarvi mucyantu ca vyādhito laghu labhantu cârogya balêndriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767230 (0.0):
ye vyādhitā dur bala kṣīṇa gātrā nis trāṇa bhūtāḥ śayitā diśāsu | te sarvi / mucyantu ca vyādhito laghu labhantu ca + ārogya bala indriyāṇi ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962204 (0.0):
ye vyādhitā durbalakṣīṇagātrā nistrāṇabhūtāḥ śayitā diśāsu | te sarvi / mucyantu ca vyādhito laghu labhantu cārogya balendriyāṇi ||
Suv_4.76 // / kurājacaurasamārjitabadhyaprāptā nānāvidhairmayaśatairvyasanopapannāḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962215 (0.041):
ye rājacaurabhaṭa tarjita vadhyaprāptā nānāvidhair bhayaśatair / vyasanopapannāḥ | te sarvi satva vyasanāgataduṣkhitā hi mucyantu tair
te sarvi sattvā vyasanāgataduḥkhitā hi mucyantu te bhayaśataiḥ paramaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116459 (0.0):
rvi satva vyasanâgataduṣkhitā hi mucyantu tair bhayaśataiḥ paramaiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767254 (0.0):
ye rāja caura bhaṭa tarjita vadhya prāptā nānā vidhair bhaya śatair / vyasana upapannāḥ | te sarvi satva vyasana āgata duṣkhitā hi mucyantu tair
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962226 (0.0):
ye rājacaurabhaṭa tarjita vadhyaprāptā nānāvidhair bhayaśatair / vyasanopapannāḥ | te sarvi satva vyasanāgataduṣkhitā hi mucyantu tair
sughoraiḥ // Suv_4.77 // / ye pīḍitā bandhanabaddhapīḍitā vividheṣu vyasaneṣu saṃsthitā hi /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962234 (0.011):
vyasanopapannāḥ | te sarvi satva vyasanāgataduṣkhitā hi mucyantu tair / bhayaśataiḥ paramaiḥ sughoraiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116471 (0.018):
ye tāḍitā bandhanabaddhapīḍitā vividheṣu vyasaneṣu ca saṃsthitāhi |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767261 (0.018):
vyasana upapannāḥ | te sarvi satva vyasana āgata duṣkhitā hi mucyantu tair / bhaya śataiḥ paramaiḥ su ghoraiḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116459 (0.049):
rvi satva vyasanâgataduṣkhitā hi mucyantu tair bhayaśataiḥ paramaiḥ / sughoraiḥ ||
anekaāyāsasahasravyākulā vicitrabhayadāruṇaśokaprāptāḥ // Suv_4.78 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767274 (0.014):
an eka āyāsa sahasra ākulā vicitra bhaya dāruṇa śoka prāptāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962246 (0.014):
ye tāḍitā bandhanabaddhapīḍitā vividheṣu vyasaneṣu ca saṃsthitāhi | anneka / āyāsasahasra ākulā vicitrabhayadāruṇaśokaprāptāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116481 (0.033):
anekâyāsasahasrâkulā vicitrabhayadāruṇaśokaprāptāḥ || te sarvi mucyantv
te sarve mucyantu ca bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyantu ca tāḍanebhyaḥ /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767279 (0.036):
an eka āyāsa sahasra ākulā vicitra bhaya dāruṇa śoka prāptāḥ || / te sarvi mucyantv iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962251 (0.042):
āyāsasahasra ākulā vicitrabhayadāruṇaśokaprāptāḥ || / te sarvi mucyantv iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116487 (0.060):
iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ | / vadhyāś ca saṃyujyiṣu jīvitena vyasanâgatā nirbhaya bhontu sarve ||ye
vadhyāśca mucyantu jīvitebhyo vyasanāgatā nirbhayā bhontu sarve //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962259 (0.038):
te sarvi mucyantv iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ | / vadhyāś ca saṃyujyiṣu jīvitena vyasanāgatā nirbhaya bhontu sarve ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767285 (0.048):
te sarvi mucyantv iha bandhanebhyaḥ saṃtāḍitā mucyiṣu tāḍanebhyaḥ | / vadhyāś ca saṃyujyiṣu jīvitena vyasana āgatā nir bhaya bhontu sarve ||
Suv_4.79 // / ye sattva kṣuttarṣanipīḍitāśca labhantu te bhojanapānacitram /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116505 (0.022):
satva kṣuttarṣapipāsapīḍitā labhantu te bhojanapānacitram |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767297 (0.022):
ye satva kṣut tarṣa pipāsa pīḍitā labhantu te bhojana pāna citram | andhāś
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962269 (0.022):
ye satva kṣuttarṣapipāsapīḍitā labhantu te bhojanapānacitram | andhāś ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7672374 (0.059):
bhaveyurye sattvāḥ kṣuttarṣapīḍitā annapānavirahitā yakṣadāridrā vāntaśaḥ
(Bagchi 20) / andhāśca paśyantu vicitrarūpān vadhirāśca śṛṇvantu manojñaghoṣān //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116514 (0.042):
andhāś ca paśyantu vicitrarūpāṃ badhirāś ca śṛṇvantu manojñaghoṣān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962278 (0.042):
ye satva kṣuttarṣapipāsapīḍitā labhantu te bhojanapānacitram | andhāś ca / paśyantu vicitrarūpāṃ badhirāś ca śṛṇvantu manojñaghoṣān ||
Suv_4.80 // / nagnāśca vastrāṇi labhantu citrā daridrasattvāśca dhanāṃllabhantu /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116518 (0.037):
andhāś ca paśyantu vicitrarūpāṃ badhirāś ca śṛṇvantu manojñaghoṣān / ||nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridrasatvāś ca nidhiṃ labhantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767311 (0.037):
nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridra satvāś ca nidhiṃ labhantu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962282 (0.037):
paśyantu vicitrarūpāṃ badhirāś ca śṛṇvantu manojñaghoṣān || / nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridrasatvāś ca nidhiṃ labhantu |
prabhūtadhanadhānyavicitraratnāḥ sarve ca sattvāḥ sukhino bhavantu //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116529 (0.033):
||nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridrasatvāś ca nidhiṃ labhantu | / prabhūtadhanadhānyavicitraratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu ||mā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767322 (0.033):
nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridra satvāś ca nidhiṃ labhantu | / prabhūta dhana dhānya vicitra ratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962293 (0.033):
nagnāś ca vastrāṇi labhantu citrāṃ daridrasatvāś ca nidhiṃ labhantu | / prabhūtadhanadhānyavicitraratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu ||
Suv_4.81 // / mā kasyaciddhāvatu duḥkhavedanā sudarśanāḥ sattva bhavantu sarve /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116541 (0.059):
kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyânvitāḥ satva bhavantu sarve | / abhirūpaprāsādikasaumyarūpâneka sukha saṃcita nitya bhontu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767334 (0.061):
mā kasya cid bhāvatu duṣkha vedanāḥ saukhya anvitāḥ satva bhavantu sarve | / abhirūpa prāsādika saumya rūpā an eka sukha saṃcita nitya bhontu ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962305 (0.061):
mā kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyānvitāḥ satva bhavantu sarve | / abhirūpaprāsādikasaumyarūpā anneka sukha saṃcita nitya bhontu ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116531 (0.063):
prabhūtadhanadhānyavicitraratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu ||mā / kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyânvitāḥ satva bhavantu sarve |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962295 (0.063):
prabhūtadhanadhānyavicitraratnaiḥ sarve ca satvāḥ sukhino bhavantu || / mā kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyānvitāḥ satva bhavantu sarve |
abhirūpaprāsādikasaumyarūpā anekasukhasaṃcita nitya bhontu // Suv_4.82 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767341 (0.0):
mā kasya cid bhāvatu duṣkha vedanāḥ saukhya anvitāḥ satva bhavantu sarve | / abhirūpa prāsādika saumya rūpā an eka sukha saṃcita nitya bhontu ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962312 (0.0):
mā kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyānvitāḥ satva bhavantu sarve | / abhirūpaprāsādikasaumyarūpā anneka sukha saṃcita nitya bhontu ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116543 (0.013):
kasyacid bhāvatu duṣkhavedanāḥ saukhyânvitāḥ satva bhavantu sarve | / abhirūpaprāsādikasaumyarūpâneka sukha saṃcita nitya bhontu
manaḥśāntapaurāḥ susamṛddhapuṇyāḥ vīṇā mṛdaṅgā paṭahā sughoṣā /
utsāḥ sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ suvarṇapadmotpalapadminībhiḥ // Suv_4.83 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767366 (0.0):
vīṇā mṛdaṅgāḥ paṇavāḥ su ghoṣakāḥ utsā sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962336 (0.0):
mṛdaṅgāḥ paṇavāḥ sughoṣakāḥ utsā sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116572 (0.017):
vīṇā mṛdaṅgāḥ paṇavāḥ sughoṣakāḥ utsā sarāḥ puṣkariṇī taḍāgāḥ ||
sahacittamātreṇa tu teṣa bhontu annaṃ ca pānaṃ ca tathaiva vastram /
dhanaṃ hiraṇyaṃ maṇimuktibhūṣaṇaṃ suvarṇavaiḍūryavicitraratnam // Suv_4.84
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085728 (0.061):
nayanottamāṅgaṃ priyadāraputraṃ suvarṇavaiḍūryavicitraratnāni // Suv_6.26
mā duḥkhaśabdāḥ kvaci loki bhontu bhā caikasattvaḥ pratikūladarśī /
sarve ca te bhontu udāravarṇāḥ prabhākarā bhontu paraspareṇa // Suv_4.85
yā kāci saṃpatti manuṣyaloke sā teṣu bhotū manasopapattiḥ /
(Bagchi 21) / sarvābhiprāyā sahacittamātraiḥ puṇyena phalena paripūrayantu // Suv_4.86
gandhaṃ ca mālyaṃ ca vilepanaṃ ca dhūpaṃ ca cūrṇaṃ kusumaṃ ca pūrṇam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041287 (0.011):
devānnamaskaroti, na cānyebhyo devebhyaḥ puṣpaṃ vā dhūpaṃ vā gandhaṃ vā / mālyaṃ vā vilepanaṃ vā cūrṇaṃ vā vastraṃ vā chatraṃ vā dhvajaṃ vā ghaṇṭāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817618 (0.011):
yānaṃ vastrāṃ mālyaṃ gandhaṃ vilepanaṃ puṣpaṃ dhūpaṃ cūrṇaṃ yāvat sarvān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116581 (0.033):
gandhaṃ ca mālyaṃ ca vilepanaṃ ca vāsaś ca cūrṇaṃ kusumaṃ vicitram
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767375 (0.033):
gandhaṃ ca mālyaṃ ca vilepanaṃ ca vāsaś ca cūrṇaṃ kusumaṃ vicitram ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962345 (0.033):
suvarṇapadmotpalapadminīś ca saha cittamātreṇa bhavantu teṣām | gandhaṃ ca / mālyaṃ ca vilepanaṃ ca vāsaś ca cūrṇaṃ kusumaṃ vicitram ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066041 (0.035):
sphāṭikaṃ vā puṣpaṃ vā dhūpaṃ vā gandhaṃ vā mālyaṃ va vilepanaṃ vā cūrṇaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18620837 (0.042):
[_Mvu_1.108_] dharmalabdhā mama bhogā mā bhavanto viṣīdatha // / ahaṃ mālyaṃ ca gandhaṃ ca dhūpaṃ cūrṇaṃ manoramaṃ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065272 (0.045):
vaidūryaṃ vā śaṅkhaśilā vā pravālaṃ vā rajataṃ vā puṣpaṃ vā dhūpo vā / gandho vā mālyaṃ vā vilepanaṃ vā cūrṇaṃ vā cīvaraṃ vā chatraṃ vā dhvajaṃ
trikāle vṛkṣehi pravarṣayantu gṛhṇantu te sattva bhavantu tuṣṭāḥ //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116590 (0.064):
||triṣkālavṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ | / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767385 (0.064):
triṣ kāla vṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ | / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu a cintiyāṃ sarva tathā gatānām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962354 (0.064):
triṣkālavṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ | / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām ||
Suv_4.87 // / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116597 (0.0):
||triṣkālavṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ | / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962363 (0.0):
triṣkālavṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ | / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767390 (0.050):
triṣ kāla vṛkṣebhi pravarṣayantu gṛhṇantu te satva bhavantu hṛṣṭāḥ | / kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu a cintiyāṃ sarva tathā gatānām ||
sabodhisattvān saśrāvakāṇāṃ dharmasya bodhipratisaṃsthitasya // Suv_4.88
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962367 (0.023):
kurvantu pūjāṃ daśasū diśāsu acintiyāṃ sarvatathāgatānām || / sa bodhisatvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya | nīcāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116607 (0.026):
[ Bendall ed p219 ---> ] / sa bodhisatvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767398 (0.048):
sa bodhi satvān atha śrāvakāṇāṃ dharmasya bodhi pratisṛṣṭi tasya | nīcāṃ
nīcāṃ gatiṃ sarvi vivarjayantu tarantu aṣṭāṅgikavīcivṛttāḥ /
āsādayantu jinarājamūrti labhantu buddhehi sadā samāgamam // Suv_4.89 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116390 (0.044):
anena cô dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767183 (0.044):
anena ca + u dundubhi ghoṣa nādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962160 (0.044):
anena co dundubhighoṣanādinā labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9083099 (0.044):
anena co dundibhi ghoṣanādinā labhantu buddhehi sadā samāgamam /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116625 (0.046):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767418 (0.046):
āsādayantū jina rājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962385 (0.046):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā
uccaiḥ kulīnā hi bhavantu nityaṃ prabhūtadhanadhānyasamṛddhakośāḥ /
rūpeṇa śauryeṇa yaśena kīrtyā samalaṅkṛtā bhontu anekakalpān // Suv_4.90
sarvā striyo nitya narā bhavantu śūrāśca vīrāśca vijñapaṇḍitāśca /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116633 (0.0):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | / sarvā striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidupaṇḍitāś ca ||te sarvi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767428 (0.0):
āsādayantū jina rājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā / striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidu paṇḍitāś ca ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962393 (0.0):
āsādayantū jinarājam uttamaṃ labhantu buddhehi samāgamaṃ sadā | sarvā / striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidupaṇḍitāś ca ||
te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu // Suv_4.91 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116642 (5.960):
sarvā striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidupaṇḍitāś ca ||te sarvi / bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767436 (5.960):
striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidu paṇḍitāś ca || / te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu | paśyantu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962402 (0.036):
striyo nitya narā bhavantu śūrāś ca vīrā vidupaṇḍitāś ca || / te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu | paśyantu
paśyantu buddhān daśasū diśāsu ratnottamavṛkṣasukhopaviṣṭān /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19116644 (0.034):
bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu | / paśyantu buddhān daśasū diśāsu ratnadrumêndreṣu sukhôpaviṣṭān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767439 (0.034):
te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu | paśyantu / buddhān daśasū diśāsu ratna druma indreṣu sukha upaviṣṭān |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26962404 (0.034):
te sarvi bodhāya carantu nityaṃ carantu te pāramitāsu ṣaṭsu | paśyantu / buddhān daśasū diśāsu ratnadrumendreṣu sukhopaviṣṭān |
(Bagchi 22) / vaiḍūryasiṃhāsani saṃniṣaṇṇān śṛṇvantu dharmāṃśca prakāśyamānān //
Suv_4.92 // / pāpāni karmāṇi mayā jitāni pūrvārjitā yadbhavasaṃkaṭeṣu /
ye pāpakarmābhiratā vahante te sarvi kṣīyantu ca nirviśeṣāḥ // Suv_4.93 //
te sarvasattvā bhavabandhanasthāḥ saṃsārapāśairdṛḍhabandhabaddhāḥ /
prajñākarairbhāsita bhontu bandhanānmucyantu duḥkhairupajā bhavantu //
Suv_4.94 // / ye cāpi sattvā iha jāmbudvīpe ye cāpi anyaṣu ca lokadhātuṣu /
kurvantu gambhīravicitrapuṇyaṃ tatsarvapuṇyaṃ hyanumodayāmi // Suv_4.95 //
tenaiva puṇyābhyanumodanena kāyena vācā manasārjitena /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801376 (0.046):
manasākuśalān vābhisaṃskārān abhisaṃskaroti, kāyena vācā manasā / puṇyāpuṇyāneñjyān abhisaṃskārān abhisaṃskaroti. kāyena vācā manasā tān
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19460094 (0.049):
punarbhavajanakaṃ karma samutthāpayatti kāyena vācā manasā, sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046368 (0.054):
vyāpādakrodharoṣā utpādayitavyāḥ / teṣām api ca mayā na kāyena na vācā na / manasā aparāddhavyam / evaṃ ca me tasmin samaye dānapāramitā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269464 (0.059):
kāyena vācā suparijitān kṛtvā manasā tatprekṣitān karoti, dṛṣṭyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906951 (0.061):
07309 caran kāyam upalabhate na vācam upalabhate na mana upalabhate/ yena / kāyena / 07310 vācā manasā mātsaryadauḥśīlyavyāpādakausīdya vikṣepadauṣprajñacitta
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24844108 (0.062):
bhavati / tathā sarvaṃ vyatikramaṃ pratisaṃkhyāya pareṣāṃ kṣamitā bhavati / / tathā sarvaṃ kāyena vācā manasā kṛtaṃ kuśalamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14263200 (0.064):
kāyena vācā manasāpi śaśvad $ yat saṃbhṛtaṃ vāsavadhairyalopi &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15374883 (0.064):
kāyena vācā manasāpi śaśvad yat saṃbhṛtaṃ vāsavadhairyalopi /
praṇidhānasiddhiḥ saphalā mayāstu spṛśeya bodhiṃ virajāmanuttarām //
Suv_4.96 // / yo vandate toṣyati daśabalān sadā ca prasannaśuddhāmalamānasena /
imāya pariṇāmanadeśanāya ṣaṣṭiṃ ca kalpān jahate apāyān // Suv_4.97 //
etebhi ślokebhi ca varṇitebhiḥ puruṣāḥ striyo brahmaṇakṣatriyā ca /
(Bagchi 23) / yastoṣyate muniṃ sa kṛtāñjalibhiḥ sthihitva sarvatra jātismaru śatajātiṣu
// Suv_4.98 // / sarvāṅga sarvendriya śobhitāṅgo vicitrapūrṇebhirguṇairupetaḥ /
narendrarājaiśca supūjitaḥ sadā etādṛśo bheṣyati tatra tatra // Suv_4.99
na tairekasya buddhasya cāntike kuśalaṃ kṛtam /
na dvayorapi trayeṣu na pañcasu na daśasu // Suv_4.100 //
tathā buddhasahasrāṇāmāntike kuśalaṃ kṛtam / / yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśanaṃ praviṣyatīti // Suv_4.101 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081589 (0.038):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 //
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081594 (0.0):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085254 (0.0):
tādṛśakṣetramanantaguṇaṃ bheṣyati mahyamanāgatasarvam // Suv_5.35 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094247 (0.0):
yathābhiprāyeṇa mi bodhi prāptā saddharmakāyaśca mayā hi labdha // / Suv_14.32 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095182 (0.0):
viśeṣeṇa ca tadrāṣṭraṃ yatra sūtramidaṃ bhavet // Suv_15.73 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje yakṣāśrayo nāmarakṣāparivartaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092565 (5.960):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje saṃjñeyamahāyakṣasenāpati
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096562 (5.960):
nānāvyādhibhyaḥ parimocitāni babhūvuriti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyādhipraśamana parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098249 (5.960):
samyaksaṃbodhāviti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje jalavāhanasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100840 (5.960):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyāghrīparivarto
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085791 (0.008):
anekakalpakoṭīṣu na śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_6.30 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9093641 (0.008):
yaśasvī bhavate rājā sukhaṃ pālayate prajāmiti // Suv_13.66 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje devendrasamayaṃ nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082785 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje tathāgatāyuḥpramāṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089974 (0.023):
mānayanāya paripālanāya ceti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095805 (0.026):
katamāni ca kuladevate pūrvapraṇidhānānīti / / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101236 (0.026):
vaiḍūryavarṇaimaṇitorṇaraśmibhirvirocate sūrya ivāntarīkṣe // Suv_20.16 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090782 (0.031):
Suv_8.20 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091313 (0.033):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082915 (0.036):
yāścaiva tāḥ svapnāntare dundubhiśabdena deśanāgāthāḥ śrutāstā uvāca / / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101518 (0.037):
ityāryaśrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ parisamāptaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082965 (0.038):
tenāsyāstāḍyamānāyā ime ślokā abhiśrutāḥ // Suv_4.4 // / suvarṇaprabhāsottamadundubhena śāmyantu duḥkhā trisahasraloke /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085798 (0.041):
anekakalpakoṭīṣu na śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_6.30 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ //
(Bagchi 24) / // kamalākarasarvatathāgatastavaparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085261 (0.010):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje / kamalākarasarvatathāgatastavaparivarto nāma pañcamaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089983 (0.039):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma / saptamaḥ // / (Bagchi 55)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100851 (0.048):
// Sarvatathāgatastavaparivartaḥ // / atha khalu tānyanekāni bodhisattvaśatasahasrāṇi yena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082795 (0.051):
nirdeśaparivarto nāma dvitīyaḥ // / (Bagchi 10)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094248 (0.052):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma / caturdaśamaḥ // / (Bagchi 83)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082917 (0.054):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ // / (Bagchi 11)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085798 (0.059):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ // / (Bagchi 36)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101247 (0.061):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma / viṃśatitamaḥ // / (Bagchi 126)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092186 (0.064):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottasūtrendrarāje dṛḍhāpṛthivī devatāparivarto / nāmaikādaśaḥ // / (Bagchi 68) / // Saṃjñeyamahāyakṣasenāpatiparivartaḥ //
atha khalu bhagavāṃstāṃ bodhisattvasamuccayāṃ kuladevatāmetadavocat / tena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095658 (1.788):
manuṣyāṇāṃ ca buddhā bhagavantaḥ // / evamukte bhagavāṃstāṃ bodhisattvasamuccayāṃ kuladevatāmetadavocat / asti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098005 (0.003):
atha khalu bhagavānpunastāṃ bodhisattvasamuccayāṃ kuladevatāmetadavocat //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598334 (0.050):
Saddhp_15: tathāgatāyuṣpramāṇaparivartaḥ | / atha khalu bhagavān sarvāvantaṃ bodhisattvagaṇamāmantrayate sma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6615007 (0.050):
Saddhp_25: śubhavyūharājapūrvayogaparivartaḥ | / atha khalu bhagavān sarvāvantaṃ bodhisattvagaṇamāmantrayāmāsa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100852 (0.052):
// Sarvatathāgatastavaparivartaḥ // / atha khalu tānyanekāni bodhisattvaśatasahasrāṇi yena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095202 (0.058):
evamukte bodhisattvasamuccayā kuladevatā bhagavantametadavocat / kena
khalu punaḥ kuladevate kālena tena samayena rājā suvarṇabhujendro nāmāsīt
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095858 (0.0):
devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān / tena khalu punaḥ kuladevate / kālena tena samayena tasya bhagavato ratnaśikhinastathāgatasyārhataḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095894 (0.0):
tena khalu punaḥ kuladevate kālena tena samayena tasya rājñaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095954 (0.0):
sarvaśāstragatiṃgato lipisaṃkhyāgaṇanākuśalaḥ sarvaśilpī babhūva / tena / khalu punaḥ kuladevate kālena tena samayena tasya rājñaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095982 (0.0):
tena khalu punaḥ kuladevate kālena tena samayena tasya jalavāhanasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096111 (0.0):
nānāvyādhibhyaḥ parimocayiṣyāmi / / tena khalu punaḥ kuladevate kālena tena samayena jalavāhanaḥ śreṣṭhiputro
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096386 (0.0):
dhātukauśalyena paripṛṣṭena sarvāṣṭāṅgāyurvaidyamadhigato 'bhūt / tena / khalu punaḥ kuladevate kālena tena samayena jalavāhanaḥ śreṣṭhiputro
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096490 (0.0):
samanvāgatāni babhūvuḥ / tena khalu punaḥ kuladevate kālena tena samayena
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700374 (0.008):
atha khalu kamalavane sarvatathāgatastavenātītānāgatapratyutpannānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095660 (0.024):
evamukte bhagavāṃstāṃ bodhisattvasamuccayāṃ kuladevatāmetadavocat / asti / kuladevate saheturasti tatkāraṇam / asti taduptaṃ kuśalamūlaṃ yasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095919 (0.024):
babhūva / / tena khalu kuladevate kālena tena samayena tasya jaṭiṃdharasya śreṣṭhino
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098005 (0.026):
atha khalu bhagavānpunastāṃ bodhisattvasamuccayāṃ kuladevatāmetadavocat // / syātkhalu punaryuṣmākaṃ kuladevate 'nyaḥ sa tena kālena tena samayena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096687 (0.030):
atha khalu punaḥ kuladevate 'pareṇa tena kālena tena samayena jalavāhanaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092702 (0.033):
atha khalu kuladevate rājā baladaketustena kālena tena samayena putrasya
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929859 (0.037):
likhiṣyanti, udgrahīṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti, te / hyatītānāgatapratyutpannān bhagavato buddhān pūjayiṣyanti /
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524555 (0.038):
atītānāgatapratyutpannān sarvān buddhān bhagavataḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405832 (0.040):
| jinavihāreṇa sarvajñatāvihāreṇa batādya tathāgato viharati | / atītānāgatapratyutpannān vā buddhān bhagavataḥ samanusmaratīti | evamukte
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098012 (0.042):
syātkhalu punaryuṣmākaṃ kuladevate 'nyaḥ sa tena kālena tena samayena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098039 (0.042):
sureśvaraprabho nāma rājā babhūva / syātkhalu punaḥ kuladevate 'nyaḥ sa / tena kālena tena samayena jaṭiṃdharo nāma śreṣṭhī babhūva / na khalu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098068 (0.042):
syātkhalu punaste kuladevate 'nyaḥ sa tena kālena tena samayena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9846083 (0.045):
bhagavānāha yā gatirbuddhabodhimantardhāyāpyatītānāgatapratyutpannāṃśca / buddhān bhagavato 'tyākhyāya tāṃ te gatiṃ gamiṣyanti //
bhagavato 'bhyastāvīt // / ye jina pūrvaka ye ca bhavanti ye ca dhriyanti daśodiśi loke /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700386 (0.045):
ye jinapūrvakāye bhavanti ye ca dhriyanti daśadiśi loke /
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929859 (0.059):
likhiṣyanti, udgrahīṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti, te / hyatītānāgatapratyutpannān bhagavato buddhān pūjayiṣyanti /
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524555 (0.060):
atītānāgatapratyutpannān sarvān buddhān bhagavataḥ
teṣa jināna karomi praṇāmaṃ taṃ jinasaṃghamahaṃ praśayiṣye // Suv_5.1 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700396 (0.0):
ye jinapūrvakāye bhavanti ye ca dhriyanti daśadiśi loke / / tān hi jināṃśca karomi praṇāmaṃ taṃ jinasaṃghamahaṃ prabhijaṣye //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3688296 (0.040):
kṣetrarajopamakāyapramāṇaiḥ sarvajināna karomi praṇāmam / / sarvajinābhimukhena manena bhadracarīpraṇidhānabalena // BuSto_17.2 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717884 (0.040):
kṣetrarajopamakāyapramāṇaiḥ sarvajināna karomi praṇāmam / / sarvajinābhimukhena manena bhadracarīpraṇidhānabalena // 2 //
śāntapraśāntaviśuddhamunīndraṃ suvarṇavarṇaprabhāsitagātram /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700406 (0.019):
tān hi jināṃśca karomi praṇāmaṃ taṃ jinasaṃghamahaṃ prabhijaṣye // / BuSto_36.1 // / śāntapraśāntaviśuddhamunīndraṃ svarṇasuvarṇaprabhāsitagātram /
sarvasurāsurasusvarabuddhaṃ brahmarute svaragarjitaghoṣam // Suv_5.2 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700409 (0.0):
śāntapraśāntaviśuddhamunīndraṃ svarṇasuvarṇaprabhāsitagātram / / sarvasurāsurasusvaraghoṣaṃ brahmarutasvaragarjitaghoṣam // BuSto_36.2 //
ṣaṭpadamaulamahīruhakeśaṃ nīlasukuñcitakāśanikāśam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700428 (0.0):
ṣaṭpadabhauṃramahīruhakeśaṃ nīlasukuñcitakāśanikāśam /
śaṅkhatuṣārasupāṇḍaladantaṃ hemavirājitabhāsitanābham // Suv_5.3 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700429 (0.0):
ṣaṭpadabhauṃramahīruhakeśaṃ nīlasukuñcitakāśanikāśam / / śaṅkhatuṣārasupāṇḍaradantaṃ hemavirājitabhāṣitanābham // BuSto_36.3 //
nīlaviśālaviśuddhasunetraṃ nīlamivitpalapracyutibhāsam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700440 (0.039):
śaṅkhatuṣārasupāṇḍaradantaṃ hemavirājitabhāṣitanābham // BuSto_36.3 // / nīlaviśālaviśuddhasunetraṃ nīlamivotpalaphullitakṣetram /
padmasuvarṇaviśālasujihvaṃ padmaprabhāsitapadmamukhābham // Suv_5.4 //
śaṅkhamṛṇālanibhāmukhatorṇaṃ dakṣiṇavartitaverulivarṇam /
sūkṣmaniśākarakṣīṇaśaśīva gātra munermramarājvalanābham // Suv_5.5 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700467 (0.057):
śaṅkhamṛṇālanibhaṃ sukhatārṇaṃ dakṣiṇavartitaveḍulitarṇam / / sūkṣmaniśākarakṣīṇaśaśīva mātrasumantrasarojasunābham // BuSto_36.5 //
(Bagchi 25) / kāñcanakoṭi suvarṇamṛduraṃ nāsamukhonnata pīvaraghrāṇam /
agradharāgraviśiṣṭasunāsaṃ mṛduka sarvajināṃśa satatam // Suv_5.6 //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28021280 (0.057):
imi guṇa sugatasya aprameyā naravṛṣabhasya guṇāgrapāragasya / / sarvaguṇaviśeṣapāragasya śirasi namasyatha buddhapuṇyakṣetram // SRS_10.90
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541329 (0.058):
cendriyāntaravadabhūtātmaviśeṣaguṇāgrāhaktavāttiḥ / tadgrāhakatvopagame
ekasame cittaromamukhāgraṃ vālasuromapradakṣiṇavartam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700501 (0.031):
ekasamekataromamukhāgraṃ bālasuromapradakṣiṇavartam /
nīlanibhā jvalakuṇḍalajātaṃ nīlavirājitamaulisugrīvam // Suv_5.7 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700509 (0.049):
nīlanibhojjvalakuṇḍalajātaṃ nīlavirājitamaulasugrīvam // BuSto_36.7 //
jātasamānaprabhāsitagātraṃ pūjitasarvi deśodiśi loke /
duḥkhamanantapraśāntatriloke sarvasukhena ca tarpitasattvam // Suv_5.8 //
narakagātiṣvatha tiryaggatīṣu pretasurāsuramanuṣyagatīṣu /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700538 (0.040):
narakasthāsu ca tiryaggatiṣu pretasurāsuramanujagatīṣu /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25301366 (0.049):
asyā vidyāyā bhāṣaṇānantaram eva sarvasattvānāṃ durgatir vinipātitā / sarvanarakatiryakpretagatiḥ śodhitā /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5540356 (0.056):
duhkha-utpādanān..narakatiryakpretādiṣu..duhkham..anubhavati..[anu-bhū],..jīvitavyaparopaṇāt..pratikṣaṇam..ca..jīvitātyaya7..vartamāna1..maraṇam..icchann..api..duhkhavipākasya..niyatavipākavedanīyatvāt..kathaṃcid..eva..+..ucchvasiti..[ut-śvas].
teṣu ca sarvasukhārpitasattvaṃ sarvapraśānta apāyagatīṣu // Suv_5.9 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700546 (0.020):
narakasthāsu ca tiryaggatiṣu pretasurāsuramanujagatīṣu / / sarvapiśācasukhārpitasattvaṃ sarvapraśāntamapāyagatīṣu // BuSto_36.9 //
varṇasuvarṇakanākanibhāsaṃ kāñcanataptaprabhāsitagātram /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700559 (0.0):
varṇasuvarṇaṃ kanakanibhāsaṃ kāñcanataptaprabhāsitagātram /
saumyaśaśāṅkasuvimalavakraṃ vikāsitarājitasuvimalavadanam // Suv_5.10 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700561 (0.0):
varṇasuvarṇaṃ kanakanibhāsaṃ kāñcanataptaprabhāsitagātram / / saumyaśaśāṅkasuvimalavaktraṃ vikasitarājitasuvimalavadanam // BuSto_36.10
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700568 (0.047):
saumyaśaśāṅkasuvimalavaktraṃ vikasitarājitasuvimalavadanam // BuSto_36.10
taruṇatanūruhakomalagātraṃ siṃhamivākramavikramanāgam /
lambitahasta pralambitabāhuṃ mārutapreritaśālalateva // Suv_5.11 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700583 (0.0):
taruṇaruhāgrakakomalagātraṃ siṃhavivādakavikramanādam / / lambitahastapralambitabāhuṃ mārutapreritasālalajihvam // BuSto_36.11 //
(Bagchi 26) / vyomaprabhājvalamuñcitaraśmiṃ sūryasahasramiva pratapantam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700595 (0.048):
vyomaprabhojjvalamuṃcitaraśmiṃ sūryamiva prabhayā pratapantam /
nirmalagātravarebhi munīndraṃ sarvaprabhāsita kṣetramanantam // Suv_5.12
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700606 (0.0):
vyomaprabhojjvalamuṃcitaraśmiṃ sūryamiva prabhayā pratapantam / / nirmalagātravarebhi munīndraṃ sarvaprabhāsitakṣetramanantam // BuSto_36.12
candraniśākarabhāskarajālaṃ kṣetramanantasahasraśateṣu /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700612 (0.0):
nirmalagātravarebhi munīndraṃ sarvaprabhāsitakṣetramanantam // BuSto_36.12 / candraniśākarabhāskarajālaṃ kṣetramanantasahasragateṣu /
te 'pi ca niṣṭhita sarvamabhūṣi buddhaprabhāsavirocanatāyai // Suv_5.13 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700622 (0.040):
te 'pi ca niścitasarvi babhūva buddhaprabhāsavirocanatāyai // BuSto_36.13
buddhadivākaralokapradipaṃ buddhadivākaraśatasahasram /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700631 (0.034):
buddhadivākaralokapradīpaṃ buddhadivākararaśmisahasram /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700623 (0.047):
te 'pi ca niścitasarvi babhūva buddhaprabhāsavirocanatāyai // BuSto_36.13 / buddhadivākaralokapradīpaṃ buddhadivākararaśmisahasram /
kṣetramanantasahasraśateṣu paśyatu sattva tathāgatasūryam // Suv_5.14 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700636 (0.025):
buddhadivākaralokapradīpaṃ buddhadivākararaśmisahasram / / kṣetramanantasahasragateṣu paśyatu lokatathāgatasūryam // BuSto_36.14 //
puṇyasahasraśatāccitakāyaṃ sarvaguṇebhiralaṅkṛtagātram /
śauṇḍagajendranibhaṃ jinabāhuṃ vimalasulakṣaṇamaṇḍitahastam // Suv_5.15 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700652 (0.058):
sauragajendranibhaṃ jitabāhuṃ vimalarakṣitamaṇḍitabāhum // BuSto_36.15 //
bhūmitalopamarajasamatulyaṃ sūkṣmarajopama ye gatabuddhāḥ //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700673 (0.023):
bhūmitalopama śālitatulyaṃ sūkṣmarajopamamāgatabuddhāḥ /
sūkṣmarajopama ye ca bhavanti sūkṣmarajopama ye ca sthihanti // Suv_5.16
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700676 (0.0):
bhūmitalopama śālitatulyaṃ sūkṣmarajopamamāgatabuddhāḥ / / sūkṣmarajopama ye ca bhavanti sūkṣmarajopama ye tiṣṭhanti // BuSto_36.16
teṣa jināna karomi praṇāmaṃ kāyatu vācamanena prasannaḥ /
puṣpapradānasugandhapradānairvarṇaśatena sucetasi cāpi // Suv_5.17 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700691 (1.788):
tāṃśca jinān prakaromi praṇāmaṃ kāyena vācā manasā prasannā / / puṣpapradāna sugandhapradānairvarṇaśatena śuciśca smarāmi // BuSto_36.17
jihvaśatairapi buddhaguṇāni kalpasahasraśate na hi vaktum /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700699 (0.043):
jihvaśatairapi buddhaguṇānāṃ kalpasahasraśatena hi vaktum /
(Bagchi 27) / ye guṇasādhunivṛtti jinānāṃ sā ca varāgravicitra anekaiḥ // Suv_5.18 //
ekajinasya guṇā na hi śakyā jihvaśatairapi bhāṣitu kaścit /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700721 (0.049):
ekajinasya guṇān nahi śakyo jihvasahasreṇa bhāṣitu kiṃcit / / kāmamaśakti hi sarvajinānāṃ ekaguṇasya hi vistaravaktum // BuSto_36.19 //
kāmamaśakti hi sarvajinānāṃ ekaguṇasya hi vistara vaktum // Suv_5.19 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700728 (0.0):
ekajinasya guṇān nahi śakyo jihvasahasreṇa bhāṣitu kiṃcit / / kāmamaśakti hi sarvajinānāṃ ekaguṇasya hi vistaravaktum // BuSto_36.19 //
sarvasadevakuloktasamūhaḥ sarvabhavāgrabhave jalapūrṇā /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700738 (1.192):
sarva sadevakuloktasamūhaḥ sarvabhavāgra bhavajalapūrṇān /
keśagrahaṇena tu śakya pramātuṃ naiva ca ekaguṇā sugatānām // Suv_5.20 //
varṇita saṃstuta me jinasarvaṃ kāyatu vāca prasannamanena /
yanmama sañcitapuṇyaphalāgraṃ tena ca sattva prabhotu jinatvam // Suv_5.21
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700768 (0.0):
prameya saṃcita puṇyaphalāgraṃ tena ca sattva prabhotu jinatvam //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089582 (0.063):
jinakamalavimalanetraṃ jinakumudatuṣāravirajadaśanāgram // Suv_7.1 // / jinaguṇasāgarakalpa anekaratnākara jinasamudram /
evaṃ stavitva narapati buddhaṃ evaṃ karoti nṛpaḥ praṇidhānam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700776 (0.059):
eva tu viśvaṃ narapatibuddhaṃ eva karomi nṛpaḥpraṇidhānam / / yatra ca kutra ci mabhyabhaveta jāti anāgata kalpamanantā // BuSto_36.22
yatra ca kutraci mahya bhaveta jāti anāgatakalpamanantā // Suv_5.22 //
īdṛśi bheri mi paśyami svapne īdṛśa deśana tatra śṛṇomi /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700791 (0.057):
īdṛśabherī paśyami svapne īdṛśanādaṃ tatra śṛṇomi / / īdṛśa jinastuti kamalākareṇa jāti jarāsmara tatra labheyam // BuSto_36.23
īdṛśa jīnastutikamalākara jātiṣu tatra labhe smaraṇatvam // Suv_5.23 //
buddhaguṇāni anantamatulyā ye 'pi ca durlabha kalpasahasraiḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700807 (0.026):
buddhaguṇāni anantamatulyaṃ ye 'pi ca durlabha kalpasahasram /
(Bagchi 28) / amu śruṇeya ca svapnagato 'pi teṣu ca deśayi divasagato 'pi // Suv_5.24 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700817 (0.059):
anuśruta ye ca svapnagate 'pi teṣu ca deśayi divasagato 'pi // BuSto_36.24 / duḥkhasamudra vimocayi sattvā pūrayi ṣaḍabhiḥ pāramitābhiḥ /
duḥkhasamudra vimocayi sattvā pūrayi ṣaḍabhi pi pāramitābhiḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700825 (1.192):
anuśruta ye ca svapnagate 'pi teṣu ca deśayi divasagato 'pi // BuSto_36.24 / duḥkhasamudra vimocayi sattvā pūrayi ṣaḍabhiḥ pāramitābhiḥ /
bodhimanuttara paśca labheyaṃ kṣetra bhaveta mamā asamarthyam // Suv_5.25
bheripradānavipākaphalena sarvajināna ca saṃstutihetoḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700843 (0.0):
bodhimanuttara puṇya labheyaṃ kṣatrabhavettamabhāsamapatthyā // / BuSto_36.25 // / bheripradānavipākaphalena sarvajināna ca saṃstutihetoḥ /
saṃmukha paśyami śākyamunīndraṃ vyākaraṇaṃ hyahu tatra labheyam //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700849 (0.0):
bheripradānavipākaphalena sarvajināna ca saṃstutihetoḥ / / saṃmukhapaśyami śākyamunīndraṃ vyākaraṇaṃ hyahu tatra labheyam //
Suv_5.26 // / ye ima dāraka dvau mama putrau kanakendra kanakaprabhāsvaraḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700860 (0.0):
yau ima dārakadvau mama putrau kanakendra kanakaprabhāśvarau /
te ubhi dāraka tatra labheyaṃ bodhimanuttara vyākaraṇaṃ ca // Suv_5.27 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700868 (0.0):
yau ima dārakadvau mama putrau kanakendra kanakaprabhāśvarau / / tau ubhi dāraka tatra labheyaṃ bodhimanuttaravyākaraṇaṃ ca // BuSto_36.27
ye 'pi ca sattva arakṣa atrāṇā śaraṇavihīna viyāsagatāśca /
teṣu bhaveya anāgata sarva trāṇaparāyaṇaśaraṇebhiśca // Suv_5.28 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700882 (5.960):
ye pi ca sattva anekamanantā śaraṇavihīnā vyasanagatāśca / / teṣu bhaveya anāgata sarvatrāṇaparāyaṇa śaraṇapradaśca // BuSto_36.28 //
duḥkhasamudbhavasaṃkṣayakartā sarvasukhasya ca ākarabhūtaḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700891 (5.960):
teṣu bhaveya anāgata sarvatrāṇaparāyaṇa śaraṇapradaśca // BuSto_36.28 // / duḥkhasamudbhava saṃkṣayakartā sarvasukhasya ca ākarabhaṃta /
kalpa anāgata bodhi careyaṃ yattaka pūrvakakoṭigatāśca // Suv_5.29 //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085230 (0.049):
kalpamanāgata bodhi careyaṃ yattakapūrvakakoṭigatāśca // Suv_5.34 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700897 (0.057):
duḥkhasamudbhava saṃkṣayakartā sarvasukhasya ca ākarabhaṃta / / kalpa anāgata bodhi careyaṃ yattahu pūrvaṃ koṭi gatāśca // BuSto_36.29 //
svarṇaprabhottamadeśanatāya pāpasamudra śoṣatu mahyam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700911 (0.023):
kalpa anāgata bodhi careyaṃ yattahu pūrvaṃ koṭi gatāśca // BuSto_36.29 // / svarṇaprabhāsottamadeśanatāya pāpasamudraṃ śoṣatu mahyam /
(Bagchi 29) / karmasamudra vikīryatu mahyaṃ kleśasamudra vicchidyatu mahyam // Suv_5.30
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700920 (0.0):
svarṇaprabhāsottamadeśanatāya pāpasamudraṃ śoṣatu mahyam / / karmasamudra vikīryatu mahyaṃ kleśasamudra vichidyatu mahyam //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3688904 (0.058):
kṣetrasamudra viśodhayamānaḥ sattvasamudra vimocayamānaḥ / / dharmasamudra vipaśyayamāno jñānasamudra vigāhayamānaḥ // BuSto_17.39 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28718459 (0.058):
kṣetrasamudra viśodhayamānaḥ sattvasamudra vimocayamānaḥ / / dharmasamudra vipaśyayamāno jñānasamudra vigāhayamānaḥ // 39 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700927 (0.058):
puṇyasamudraṃ pūryatu mahyaṃ jñānasamudra viśodhyatu mahyam /
puṇyasamudra prapūryatu mahyaṃ jñānasamudra viśodhyatu mahyam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700930 (0.0):
karmasamudra vikīryatu mahyaṃ kleśasamudra vichidyatu mahyam // / BuSto_36.30 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700918 (0.049):
svarṇaprabhāsottamadeśanatāya pāpasamudraṃ śoṣatu mahyam / / karmasamudra vikīryatu mahyaṃ kleśasamudra vichidyatu mahyam //
vimalajñānaprabhāsabalena sarvaguṇāna samudra bhaveyā // Suv_5.31 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700931 (5.960):
puṇyasamudraṃ pūryatu mahyaṃ jñānasamudra viśodhyatu mahyam / / vimalajñāna prabhāsavareṇa kāma prabhā ca bhaviṣyatu mahyam // BuSto_36.31
bodhiguṇairguṇaratna prapūrṇā deśanasvarṇa prabhāsabalena /
puṇyaprabhāsa bhaviṣyati mahyaṃ bodhiprabhāsa viśodhyatu mahyam //
Suv_5.32 // / kāyaprabhāsa bhaviṣyati mahyaṃ puṇyaprabhāsa virocanatā ca /
sarvatriloki viśiṣṭa bhaveyaṃ pūṇyabalena samanvita nityam // Suv_5.33 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700949 (0.055):
puṇyaprabhāsa vilocanatā ca sarvatriloki viśiṣṭa bhaveyam /
duḥkhasamudra uttārayitā sarvasukhasya ca sāgarakalpya /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700960 (0.047):
puṇyavareṇa samanvita nityaṃ duḥkhasamudra uttārayitā ca // BuSto_36.32 //
kalpamanāgata bodhi careyaṃ yattakapūrvakakoṭigatāśca // Suv_5.34 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3700964 (0.041):
sarvasukhasya ca sāgarakalpaṃ kalpamanāgata bodhi careyam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085141 (0.049):
kalpa anāgata bodhi careyaṃ yattaka pūrvakakoṭigatāśca // Suv_5.29 //
yādṛśakṣetraviśiṣṭa triloke sarvajinānamananta guṇena /
tādṛśakṣetramanantaguṇaṃ bheṣyati mahyamanāgatasarvam // Suv_5.35 //
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081595 (0.0):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084562 (0.0):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśanaṃ praviṣyatīti // Suv_4.101 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094242 (0.0):
yathābhiprāyeṇa mi bodhi prāptā saddharmakāyaśca mayā hi labdha // / Suv_14.32 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095182 (0.0):
viśeṣeṇa ca tadrāṣṭraṃ yatra sūtramidaṃ bhavet // Suv_15.73 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje yakṣāśrayo nāmarakṣāparivartaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092566 (5.960):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje saṃjñeyamahāyakṣasenāpati
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095806 (5.960):
katamāni ca kuladevate pūrvapraṇidhānānīti / / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096562 (5.960):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyādhipraśamana parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098249 (5.960):
samyaksaṃbodhāviti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje jalavāhanasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100839 (5.960):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyāghrīparivarto
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085791 (0.008):
anekakalpakoṭīṣu na śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_6.30 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9093641 (0.008):
yaśasvī bhavate rājā sukhaṃ pālayate prajāmiti // Suv_13.66 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje devendrasamayaṃ nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082784 (0.008):
iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje tathāgatāyuḥpramāṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089974 (0.023):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101236 (0.026):
vaiḍūryavarṇaimaṇitorṇaraśmibhirvirocate sūrya ivāntarīkṣe // Suv_20.16 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090781 (0.031):
Suv_8.20 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091313 (0.033):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091401 (0.035):
iti śrīsuparṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarvabuddhabodhisattvanāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082909 (0.036):
yāścaiva tāḥ svapnāntare dundubhiśabdena deśanāgāthāḥ śrutāstā uvāca / / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.036):
praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101518 (0.037):
ityāryaśrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ parisamāptaḥ //
kamalākarasarvatathāgatastavaparivarto nāma pañcamaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084573 (0.010):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ // / (Bagchi 24)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089983 (0.034):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma / saptamaḥ // / (Bagchi 55)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082918 (0.040):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ // / (Bagchi 11)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082796 (0.043):
nirdeśaparivarto nāma dvitīyaḥ // / (Bagchi 10)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094248 (0.044):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma / caturdaśamaḥ // / (Bagchi 83)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092186 (0.045):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottasūtrendrarāje dṛḍhāpṛthivī devatāparivarto / nāmaikādaśaḥ // / (Bagchi 68)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101248 (0.048):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma / viṃśatitamaḥ // / (Bagchi 126)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092573 (0.053):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje saṃjñeyamahāyakṣasenāpati / parivarto nāma dvādaśaḥ // / (Bagchi 70)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085798 (0.053):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ // / (Bagchi 36)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095189 (0.056):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje yakṣāśrayo nāmarakṣāparivartaḥ / pañcadaśamaḥ // / (Bagchi 90)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085839 (0.063):
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082786 (0.064):
iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje tathāgatāyuḥpramāṇa
(Bagchi 30) / // Śūnyatāparivartaḥ // / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata //
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9672453 (0.0):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata -
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2892011 (0.0):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061290 (0.0):
40 Parīndanāparivartaḥ | / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17088474 (0.0):
avocat: duḥkhaṃ bhagavan duḥkhaṃ sugata notsahāmi śrotuṃ! 2. atha khalu / bhagavāṃs tasyāṃ velāyām imā gāthā abhāṣata:
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085798 (0.017):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ // / (Bagchi 36)
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21415267 (0.028):
atha khalu punarbhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata -
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9672300 (0.030):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata -
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597665 (0.030):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata / ye bodhisattvā ime aprameyā acintiyā yeṣa pramāṇu nāsti /
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679495 (0.030):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata -
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578736 (0.030):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28021727 (0.030):
manopagatān sarvadharmān yathābhūtaṃ prajānāti | atha khalu / bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6605452 (0.037):
(Vaidya 222) / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057136 (0.037):
(Vaidya 287) / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18539157 (0.044):
iti ||| atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyām imā gāthā abhāṣataḥ || ya
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7822751 (0.044):
- duḥkhaṃ bhagavan duḥkhaṃ sugata notsahāmi śrotuṃ / atha khalu / bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣataḥ //
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050852 (0.044):
6. | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ // atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ / velāyām imā gāthā abhāṣataḥ // ye māṃ rūpeṇa adrākṣur ye māṃ ghoṣeṇa
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28040953 (0.046):
mahābhijñāparikarmeti || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606740 (0.046):
vācayitavyo deśayitavyaḥ saṃprakāśayitavya iti || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28039860 (0.046):
bahulīkartavyaḥ parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayitavyaḥ || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28040171 (0.046):
vistareṇa saṃprakāśayitavyaḥ || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
anyeṣu sūtreṣu acintiyeṣu ativistaraṃ deśitaśūnyadharmāḥ /
tasmādime sūtravarottame vaḥ saṃkṣepato deśita śūnyadharmāḥ // Suv_6.1 //
sattvo 'lpabuddhiravijānamāno na śakya jñātuṃ khalu sarvadharmā /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24229792 (0.062):
abhaviṣyatyatra ghaṭo 'nupalapsyamānatvādi śakyaṃ jñātum | anāgatāyā
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1005498 (0.064):
nirākaraṇaṃ karttavyam, atyantaparokṣeṣu pratyakṣeṇa niṣeddhuśakyatvāt / / atastasmin kathaṃ na sarva vivādā āpateyuriti /
paśyeha sūtrendravarottamena saṃkṣepato deśita śūnyadharmāḥ // Suv_6.2 //
anyairupāyairnayahetubhiśca sattvāna kāruṇyavaśodayārtham /
prakāśitaṃ sūtravarendrametaṃ yathābhijānanti hi sarvasattvāḥ // Suv_6.3
ayaṃ ca kāyo yatha śūnyagrāmaḥ ṣaḍgrāma coropama indriyāṇi /
tānyekagrāme nivasanti sarve na te vijānanti paraspareṇa // Suv_6.4 //
cakṣurindriyaṃ rūpameteṣu dhāvati śrotrendriyaṃ śabdavicāraṇena /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390855 (0.055):
// vāyudhātuḥ katamaḥ / kampanatā // upādāya rūpaṃ katamat / / cakṣurindriyaṃ śrotrendriyaṃ ghrāṇendriyaṃ jivhendriyaṃ kāyendriyaṃ
Vasubandhu: Pancaskandhaprakarana (bsa065_u.htm.txt) 2470577 (0.055):
upādayarūpaṃ katamat / cakṣurindriyam, śrotrendriyam, ghraṇendriyam,
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955614 (0.056):
(8) dvāviṃśatīndriyāṇi katamāni? yaduta cakṣurindriyaṃ śrotrendriyaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23990965 (0.056):
cakṣurindriyaṃ śrotrendriyaṃ ghrāṇendriyaṃ jihvendriyaṃ kāyendriyaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24074940 (0.056):
tadyathā cakṣurindriyaṃ śrotrendriyaṃ ghrāṇendriyaṃ jihvendriyaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11879658 (0.056):
indriyāṇi. katamāni dvāviṃśatiḥ. cakṣurindriyaṃ śrotrendriyaṃ / ghrāṇendriyaṃ jihvendriyaṃ kāyendriyaṃ manaindriyaṃ strīndriyaṃ
ghrāṇendriyaṃ gandhavicitrahāri jihvandriyaṃ nitya raseṣu dhāvati //
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22390862 (0.051):
cakṣurindriyaṃ śrotrendriyaṃ ghrāṇendriyaṃ jivhendriyaṃ kāyendriyaṃ / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyānāmekadeśo dharmāyatanasaṃgṛhītaṃ ca rūpam //
Suv_6.5 // / (Bagchi 31) / kāyendriyaṃ sparśagato 'bhidhāvati manendriyaṃ dharmavicāraṇena /
ṣaḍindriyāṇīti paraspareṇa svakaṃ svakaṃ viṣayamabhidhāvati // Suv_6.6 //
cittaṃ hi māyopama cañcalaṃ ca ṣaḍindriyaṃ viṣayavicāraṇaṃ ca /
yathā naro dhāvati śūnyagrāme saṃgrāma caurebhi samāśritaśca // Suv_6.7 //
cittaṃ yathā ṣaḍviṣayāśritaṃ ca prajānate indriya gocaraṃ ca /
rūpaṃ ca śabdaṃ ca tathaiva gandhaṃ rasaṃ ca sparśa tatha dharmagocaram //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074280 (0.051):
śabdaṃ sparśaṃ tato rūpaṃ rasaṃ gandhaṃ ca mastake |
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2243167 (0.051):
"tat" karmendriyam | "apy asau devaḥ" bhavati | tathā "rūpaṃ rasaṃ gandhaṃ / sparśaṃ śabdaṃ yad vetsi tad" vedanam | "asau devaḥ" bhavati | "yena""
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21369473 (0.051):
yadā jīvo gataścaikyaṃ tadā naivendriyaṃ manaḥ // Āk_1,20.180 // / śabdaṃ sparśaṃ ca rūpaṃ ca rasaṃ gandhaṃ paraṃ tathā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10411034 (0.056):
12,304.013c śabdaṃ sparśaṃ tathā rūpaṃ rasaṃ gandhaṃ tathaiva ca / 12,304.014a pratibhām apavargaṃ ca pratisaṃhṛtya maithila
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10375800 (0.058):
12,231.009c darśanānīndriyoktāni dvārāṇy āhārasiddhaye / 12,231.010a śabdaṃ sparśaṃ tathā rūpaṃ rasaṃ gandhaṃ ca pañcamam
Suv_6.8 // / cittaṃ ca sarvatra ṣaḍindriyeṣu śakuniriva cañcalaṃ indriyasaṃpraviṣṭam /
yatra yatrendriyasaṃśritaṃ ca na cendriyaṃ kurvatu jānamātmakam // Suv_6.9
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1968911 (0.046):
mūlaprakṛtiśca nāstītyuktameva | na tu nendriyamiti || / na vijānātīndriyavargo 'ṣṭacatvāriṃśaḥ |
kāyaśca niśceṣṭa nirvyāpāraṃ ca asārakaḥ pratyayasaṃbhavaśca /
abhūtavikalpasamutthitaśca sthitakarmayantraṃ ivaṃ śūnyagrāmaḥ // Suv_6.10
(Bagchi 32) / kṣityambhatejo 'nilāni yathā cauragrāmāntaḥ sthita deśadeśe /
paraspareṇaiva sadā viruddhā yathaiva āśīviṣa ekaveśmani // Suv_6.11 //
dhātūragāste ca caturvidhāni dve ūrdhvagāmī dvaya heṣṭagāmī /
dvayādvayaṃ diśi vidiśāsu sarvaṃ naśyanti tā dhātubhujaṅgamāni // Suv_6.12
kṣityuragaśca saliloragaśca imau ca heṣṭā kṣayatāṃ vrajete /
tejoragaścānilamārutoraga imau hi dve ūrdhvagatau nabho 'nte // Suv_6.13
cittaṃ ca vijñānamadhyasthitaṃ ca gatvā yathā pūrvakṛtena karmāṇā /
deve manuṣyaeṣu ca triṣvapāyā yathākṛtaṃ pūrvabhave pravarttyā // Suv_6.14
śleṣmānilapittakṣayāntaprāptaḥ kāyaḥ śakṛnmūtraparīṣapūrṇaḥ /
nirābhirāmaḥ kṛmikṣudrapūrṇaḥ kṣiptaḥ śmaśāne yatha kāṣṭhabhūtaḥ //
Suv_6.15 // / paśyāhi tvaṃ devata ebhi evaṃ katyatra sattvastatha pudgalo vā /
(Bagchi 33) / śūnyā hi ete khalu sarvadharmā avidyataḥ pratyayasaṃbhavāśca // Suv_6.16
ete mahābhūta abhūta sarvāśca yasmānmahābhūtaprakṛtyabhāvā /
tasmācca bhūtā hi asaṃbhavāśca avidyamānā na kadāci vidyate // Suv_6.17 //
avidyataḥ pratyayasaṃbhavāśca avidyamānaiva avidyavācaḥ /
tasmānmayā ukta avidya eṣā saṃskāravijñāna sanāmarūpam // Suv_6.18 //
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25845281 (0.047):
avidyamāneyamavidya loke tasmānmayā ukta avidya eṣā ||
ṣaḍāyatanasparśa tathaiva vedanā tṛṣṇā upādāna tathā bhavaśca /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2059580 (0.016):
jātibhavopādānatṛṣṇāvedanāsparśaṣaḍāyatananāmarūpavijñānasaṃskāreṣvapyevam
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15616211 (0.016):
NagSū I.37 evaṃ jātibhavopādānatṛṣṇāvedanāsparśaṣaḍāyatananāmarūpavijñānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217013 (0.016):
NidSa 5.37 evaṃ jātibhavopādānatṛṣṇāvedanāsparśaṣaḍāyatananāmarūpavijñānaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217521 (0.016):
jātibhavopādānatṛṣṇāvedanāsparśaṣaḍāyatananāmarūpavijñānasya bhikṣur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917590 (0.016):
saṃskāravijñānanāmarūpa / 11121 ṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaṃ bodhisattva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739749 (0.016):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242587 (0.016):
nāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275149 (0.016):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsasaṃjñinaḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15081368 (0.016):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905504 (0.016):
avidyāsaṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavā jātau
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905545 (0.016):
avidyāsaṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātayo
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905573 (0.016):
avidyāsaṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātiṣu
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557910 (0.016):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsagambhīratayā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558769 (0.016):
ṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsānantatayā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11931324 (0.016):
vijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavāṃgāni. [Tib. 273a]
madhyantavibhagatika.html 19100504 (0.027):
evaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo / jāti jarā maraṇaṃ grāhyaṃ grāhakañcetyantaḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905465 (0.028):
avidyāsaṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānāni bhave na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905427 (0.031):
avidyāsaṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇā upādāne na
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905488 (0.032):
bhavo 'vidyāsaṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādāneṣu na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558433 (0.039):
sparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇapariśuddhitaḥ pariśuddhā
jātijarāmaraṇaśoka upadravāṇāṃ duḥkhāni saṃskāra acintiyāni // Suv_6.19 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809696 (0.028):
sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir, / jarāmaraṇaśokaparidevaduṣkhadaurmanasyopāyāsā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242589 (0.036):
nāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275151 (0.036):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsasaṃjñinaḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15081370 (0.036):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12557912 (0.036):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsagambhīratayā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558435 (0.036):
sparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇapariśuddhitaḥ pariśuddhā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12558771 (0.036):
ṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsānantatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6917591 (0.037):
11121 ṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaṃ bodhisattva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739751 (0.037):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233701 (0.040):
vijñānaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇopādānaṃ bhavo jātir / jarāmaraṇanirodho jarāmaraṇanirodhena śūnyaḥ bodhisattvo bodhisattvena
madhyantavibhagatika.html 19100505 (0.047):
evaṃ nāmarūpaṃ ṣaḍāyatanaṃ sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo / jāti jarā maraṇaṃ grāhyaṃ grāhakañcetyantaḥ /
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11216004 (0.047):
ṣaḍāyatanam, sparśaḥ, vedanā, tṛṣṇā, upādānam, bhavaḥ, jātiḥ, jarāmaraṇam, / śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāśceti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651226 (0.047):
sparśo vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātir jarāmaraṇaṃ / śokaparidevaduṣkhadaurmanasyopāyāsāḥ subhūte gambhīrāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800111 (0.047):
tṛṣṇā upādānaṃ bhāvo jātir jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25809322 (0.056):
tṛṣṇāpratyayamupādānamityādinā upādānabhavajātijarāmaraṇādikaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3235413 (0.058):
vedanā tṛṣṇā upādānaṃ bhavo jātirjarā maraṇaṃ śokaḥ paridevanā duḥkhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079782 (0.059):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaṃ / bodhisattva iti, yāvan na skandhadhātvāyatanapratītyasamutpādo bodhisattva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080088 (0.059):
saṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātijarāmaraṇaṃ / bodhisattvo bhaviṣyati.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905546 (0.061):
avidyāsaṃskāravijñānanāmarūpaṣaḍāyatanasparśavedanātṛṣṇopādānabhavajātayo / jarāmaraṇe na saṃvidyante nopalabhyante,
saṃsāracakre ca yathā sthitāni abhūta saṃbhūta asaṃbhavāśca /
ayoniśaścittavicāraṇaṃ tathā dṛṣṭīgataṃ chetsyatha ātmanaiva // Suv_6.20
jñānāsinā chindatha kleśajālaṃ skandhālayaṃ paśyatha śūnyabhūtam /
sparśetha taṃ bodhiguṇaṃ hyudāraṃ vivarta ca me amṛtapurasya dvāram //
Suv_6.21 // / saṃdarśi taṃ amṛtapurasya bhājanaṃ pravekṣya taṃ amṛtapurālayaṃ śubham /
(Bagchi 34) / tarpiṣya ha amṛtatarasena ātmanāṃ parāhatā me varadharmabherīḥ // Suv_6.22
āpūrito me varadharmaśaṅkhaḥ prajvālitā me varadharma ulkā /
suvarṣitaṃ me varadharmavarṣaṃ parājitā me parakleśaśatravaḥ // Suv_6.23
ucchrepitaṃ me varadharmadhvajaṃ pratāritā me bhavasattvasamudrāḥ /
pidhitāni me 'pāyapathāni trīṇi kleśāgnidāhaṃ śamayitva prāṇinām //
Suv_6.24 // / yasmāddhi pūrvamahamanekakalpān acintiyā pūjitva nāyakā hi /
caritva bodhāya dṛḍhavratena saddharmakāyaṃ pariveṣamāṇaḥ // Suv_6.25 //
hastau ca pādau ca parityajitvā dhanaṃ hiraṇyaṃ maṇimuktabhūṣaṇam /
nayanottamāṅgaṃ priyadāraputraṃ suvarṇavaiḍūryavicitraratnāni // Suv_6.26
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084261 (0.061):
dhanaṃ hiraṇyaṃ maṇimuktibhūṣaṇaṃ suvarṇavaiḍūryavicitraratnam // Suv_4.84 / mā duḥkhaśabdāḥ kvaci loki bhontu bhā caikasattvaḥ pratikūladarśī /
chinditvā trisāhasrāyāṃ sarvavṛkṣavanaspatīm /
sarvaṃ ca cūrṇayitvā tat kuryāt sūkṣmarajopamam // Suv_6.27 //
cūrṇarāśiṃ karitvā tu yāvadākāśagocaram /
aśakadbhabhāgabhinnāya dharaṇīrajaḥsamāni vā // Suv_6.28 //
(Bagchi 35) / sarvasattvā aneke hi jñānavata tathaiva ca /
sarvaṃ gaṇayituṃ śakyaṃ na tu jñātaṃ jinasya ca // Suv_6.29 //
ekakṣaṇapravṛttaṃ tu yajjñānaṃ ca mahāmuneḥ /
anekakalpakoṭīṣu na śakyaṃ gaṇayituṃ kvacit // Suv_6.30 //
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śūnyatāparivarto nāma ṣaṣṭhaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081593 (0.008):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084561 (0.008):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśanaṃ praviṣyatīti // Suv_4.101 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085252 (0.008):
tādṛśakṣetramanantaguṇaṃ bheṣyati mahyamanāgatasarvam // Suv_5.35 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094240 (0.008):
yathābhiprāyeṇa mi bodhi prāptā saddharmakāyaśca mayā hi labdha // / Suv_14.32 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje susaṃbhavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095181 (0.008):
viśeṣeṇa ca tadrāṣṭraṃ yatra sūtramidaṃ bhavet // Suv_15.73 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje yakṣāśrayo nāmarakṣāparivartaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9093640 (0.012):
yaśasvī bhavate rājā sukhaṃ pālayate prajāmiti // Suv_13.66 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje devendrasamayaṃ nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085265 (0.017):
kamalākarasarvatathāgatastavaparivarto nāma pañcamaḥ // / (Bagchi 30)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090781 (0.023):
Suv_8.20 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091313 (0.030):
/ sarvābhiprāyāṃścaiṣāṃ paripūrayiṣyatīti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082915 (0.031):
yāścaiva tāḥ svapnāntare dundubhiśabdena deśanāgāthāḥ śrutāstā uvāca / / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101236 (0.034):
vaiḍūryavarṇaimaṇitorṇaraśmibhirvirocate sūrya ivāntarīkṣe // Suv_20.16 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092564 (0.041):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje saṃjñeyamahāyakṣasenāpati
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096561 (0.041):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyādhipraśamana parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098248 (0.041):
samyaksaṃbodhāviti // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje jalavāhanasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9100838 (0.041):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje vyāghrīparivarto
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101518 (0.041):
ityāryaśrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ parisamāptaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089974 (0.044):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089983 (0.045):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma / saptamaḥ // / (Bagchi 55)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084568 (0.047):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082784 (0.048):
iti śrīsuvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarāje tathāgatāyuḥpramāṇa
(Bagchi 36) / // Caturmahārājaparivartaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089983 (0.054):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma / saptamaḥ // / (Bagchi 55)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085263 (0.058):
kamalākarasarvatathāgatastavaparivarto nāma pañcamaḥ // / (Bagchi 30)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9084568 (0.059):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje deśanāparivarto nāma caturthaḥ // / (Bagchi 24)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082793 (0.062):
nirdeśaparivarto nāma dvitīyaḥ // / (Bagchi 10)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082917 (0.063):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje svapnaparivarto nāma tṛtīyaḥ // / (Bagchi 11)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101247 (0.064):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma / viṃśatitamaḥ // / (Bagchi 126)
atha khalu vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086343 (0.0):
paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyata // / atha vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo viruḍhako mahārājo virūpākṣo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087132 (0.0):
bhaviṣyanti / sarvaparacakrānyavamarditāni cānupasargāṇi cānupāyāsāni ceti / evamukte vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089538 (0.0):
atha khalu vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9893374 (0.038):
(Vaidya 278) / atha khalu vaiśravaṇo mahārājastadanyāstrīn mahārājānāmantrayate sma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608350 (0.062):
atha khalu vaiśravaṇo mahārājo bhagavantametadavocat ahamapi bhagavan
virūpākṣo mahārāja utthāyasanebhya ekāṃsena cīvarāṇi prāvṛtya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089543 (0.0):
atha khalu vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087131 (0.017):
evamukte vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086344 (0.020):
atha vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo viruḍhako mahārājo virūpākṣo
dakṣiṇajānumaṇḍalāni pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658976 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: iha bhagavan
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250250 (0.0):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: sacen me bhagavān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552240 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721238 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya gāthābhir bhagavatam abhyaṣṭāvīt /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098765 (0.0):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100101 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636473 (0.0):
dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845804 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānandaḥ utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379854 (0.0):
kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya, triḥ pradakṣiṇīkṛtya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656657 (0.0):
pravaritvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252607 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072983 (0.0):
dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074184 (0.0):
janumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524368 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6572132 (0.0):
jānuṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608002 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat kiyad
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010872 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ prāvṛtya dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019186 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023685 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yāvat subhāṣiteyaṃ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1163862 (0.0):
jānumāṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452494 (0.009):
uttar(āsa)ṅgaṃ kṛtvā ye(na) bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocan || adhivāsayatv asmākaṃ bhagavān āvasathe rātriṃvāsāya ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086367 (0.010):
jānumaṇḍalāni pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocan / ayaṃ bhadanta bhagavan,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089976 (0.013):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091427 (0.014):
atha khalu dṛḍhā pṛthivīdevatā bhagavantametadavocat / ayaṃ bhadanta / bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarāja etarhi cānāgate 'dhvani yatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092226 (0.014):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat / ayaṃ bhadanta bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046934 (0.015):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat ko bhagavan hetuḥ, (Vaidya 181) kaḥ pratyayaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297207 (0.015):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpyā yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat // bhagavan kasmin
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645141 (0.015):
athāraṇemī rājā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat / kena bhagavan karmaṇā bodhisattvo mahāsattvaḥ pariśuddhaṃ buddhakṣetraṃ"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911309 (0.015):
09801 pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantam etad avocat/ / 09802 ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya prādurbhāvāya/ atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732420 (0.015):
yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733604 (0.015):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038218 (0.015):
pratisthāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko / bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya prāviṣkaraṇāya nāhetukān nāpratyayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656659 (0.015):
pravaritvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252609 (0.015):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayaḥ? smitasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072986 (0.015):
dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074187 (0.015):
janumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1163865 (0.015):
jānumāṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat - ko bhagavan hetuḥ, kaḥ pratyayo 'sya mahataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629531 (0.017):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat*: adhivāsayatu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664447 (0.017):
buddhaṃ bhagavantaṃ padbhyāṃ saṃprasthitam* | tato rathād avatīrya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: pratigṛhyatāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359534 (0.017):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantam etad avocat - deśayatu bhagavaṃs teṣāṃ tathāgatānāṃ
sarvatathāgatāvalokitaḥ sarvatathāgatasamanvāgataḥ
sarvabodhisattvagaṇanamaskṛtaḥ sarvadevagaṇapūjitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089817 (0.062):
devagaṇa arcito 'yaṃ devendranamaskṛtaśca sūtrendraḥ /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25300820 (0.062):
gurukṛto 'rcitaḥ pūjitaḥ suprakṛṣṭo mahāparṣadgaṇamadhye mahābrahmā
sarvedevendragaṇasaṃpraharṣakaḥ sarvalokapālastutaḥ stavito varṇitaḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28027308 (0.049):
gaṇendra gaṇamukhyu gaṇeśvaraśca gaṇābhibhūrgaṇivara śuddhajñānī /
praśaṃsitaḥ sarvadevabhavanāvabhāsitaḥ sarvasattvānāṃ
paramasukhapradāyakaḥ sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhasaṃśodhakaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092169 (0.016):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyuḥ / sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090910 (0.016):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbodhayeyuḥ / / sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhānyatyantasamucchinnāni bhaveyuriti //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895295 (0.027):
02301 sattvānām arthāya narakatiryagyoniyamalokaduḥkhāny utsoḍhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717835 (0.027):
śikṣitavyam sarvasattvānām (PSP1: 23) arthāya / narakatiryagyoniyamalokaduḥkhāny utsoḍhukāmena kalpaśatasahasrasañcitam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058064 (0.027):
śikṣitavyam, sarvasattvānām arthāya narakatiryagyoniyamalokaduḥkhāny / utsoḍhukāmena kalpaśatasahasrasañcitam api śīlaṃ sattvopekṣayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959137 (0.029):
sarvajagac ca niḥkretavyaṃ narakatiryagyoniyamalokakāntārād ahaṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26971724 (0.029):
bandhako dātavyaḥ | sarvajagac ca niḥkretavyaṃ / narakatiryagyoniyamalokakāntārād ahaṃ ca sarvasatvānām arthāya
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28754857 (0.029):
bodhisattvastu duḥkhamayanarakatiryagyoniyamalokādighoralokāntargataṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7637620 (0.029):
cittaklamatā na kāyaklamatā na narakatiryagyoniyamalokaśabdaḥ,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591831 (0.031):
dvāraṃ pithitaṃ bhaviṣyati ḥ narakatiryagyoniyamalokopapattiṣu na
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092555 (0.033):
sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni cātyantena samucchinnāni bhaveyuriti
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7655190 (0.033):
pādatale 'vanamedutkṣipte pādatale punarunnamet / na cātra / narakatiryagyoniyamalokapretaviṣayāṃ (KpSū 166) prajñāyeyuḥ / na ca tatra
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26222033 (0.037):
apramāṇaparivarjanaḥ | / narakatiryagyoniyamalokaprapātano lābhasatkāraḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26944240 (0.037):
gaṇikāsadṛśaḥ | dhyanāpramāṇaparivarjanaḥ | / narakatiryagyoniyamalokaprapātano lābhasatkāraḥ | devadattodrakasamācāro
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586590 (0.043):
mokṣayanti / (BuBal 181) sarvanarakatiryagyoniyamalokākṣaṇāpāyadurgatibhyo
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586923 (0.043):
sarvanarakatiryagyoniyamalokākṣaṇadurgativinipātebhyaḥ sarvaduḥkhebhyaḥ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035190 (0.044):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhya / sarvanarakatiryagyoniyamalokebhyaḥ / tasmāt tathāgata ayaṃ puṇyaskandha
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28756872 (0.046):
tadantyaphalabhūtaṃ pūrvakṛtaprāṇātipātakarmaṇaḥ prāṇināṃ / narakatiryagyoniyamalokādi paripākaphalaṃ ghoram anubhūyamānaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636414 (0.052):
sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāḥ sattvā vigataduḥkhāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839949 (0.052):
sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāśca sattvāstasmin kṣaṇe vigataduḥkhā
sarvabhayapratiśamanaḥ sarvaparacakrapratinivartako
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27942905 (0.033):
goṇikāputra, ils doivent avoir subi avec succès trois épreuves : kāma-Ś, / bhaya-Ś, artha-Ś.
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18624507 (0.037):
yaśaketuś citracchadaś cārucchadaḥ lokaparitrātā duḥkhamuktaḥ rāṣṭradevaḥ
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454833 (0.037):
sarvasamatāpraveśani | sarvaduḥkhakṣayaṅkari | sarvasukhapradāyike |
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13005448 (0.038):
BhP_09.13.010/1 dehaṃ nāvarurutse 'haṃ duḥkhaśokabhayāvaham
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11515955 (0.040):
padmāsīnaṃsamaṃtātsthitamamaragaṇairvyāghrakṛttiṃvasānaṃviśvādyaṃviśvabījaṃnikhilabhayaharaṃpañcavaktraṃtrinetram
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21634243 (0.043):
396.021. abhīkṣṇaṃ vāśet, paracakrabhayaṃ nivedayati/ / 396.021. ityāha bhagavāṃstriśaṅkuḥ//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643982 (0.043):
para^cakra^bhayaṃ nivedayati/ ity āha bhagavāṃs triśaṅkuḥ/
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2039614 (0.044):
mahātāmastram araśmikamarakṣaṇam asahāyakamanupasthāpakaṃ / paramabhayasthānaṃ iti | ato maraṇasaṃjñāmanusmaret | kiñca sattvā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391725 (0.044):
sthāvarakīṭapataṅgādiyonisahasrāvartabhramaṇasadyomaraṇajarāvyādhikṣutpipāsābandhanāṅgacchedādiduḥkhabhayocchedakāri4
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101344 (0.045):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22455809 (0.045):
Nar_3.15.10-2 sakalabhayavinetrīṃ sarvakāmopanetrīm /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25776290 (0.046):
sarvapriyaṅkari sarvamaṅgalakāriṇi sarvakāmaprade sarvaduḥkhavimocini / sarvamṛtyupraśamini sarvavighnanivāriṇi sarvāṅgasundari
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947715 (0.048):
sarvākārāvatāro nāma samādhiḥ/ sarvasukhaduḥkhanirabhinandī nāma samādhiḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6648661 (0.048):
u15.41ab/.tri^rātrāc catūrātrād vā yadi luṅgaḥ prajāyate/ / u15.41cd/.ativṛṣṭir bhavet tatra para^cakra^bhayaṃ viduḥ//
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26713923 (0.049):
evamarthaikāvalyubhayaikāvalyau ṭraṣṭavyau /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221491 (0.049):
BP1.3.008a/ priyapūrvaṃ vacaḥ sāma bhedas tu bhayadarśanam/ / BP1.3.008b/ arthāpakarṣaṇaṃ daṇḍas tāḍanaṃ bandhanaṃ tathā//
Sarvatathagatosnisasitatpatra-nama-aparitamahapratyangiravidyarajni (Sitatapatra) (bsu004_u.htm.txt) 14311765 (0.050):
viṣaśastrāgnyudakottāraṇīm / sarvadurgatibhayottaraṇīm / / yāvadaṣṭāvakālamaraṇaparitrāṇakarīm / aparājitāṃ mahāghorāṃ mahābalāṃ
Dharmasamuccaya (bsa052_u.htm.txt) 18058098 (0.051):
niṣpratīkāraviṣamaḥ sarvabhūtabhayāvahaḥ / / cakravātapravego (vai) mṛtyurājaiṣa dhāvati // Dhs_33.54 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18280877 (0.052):
anakṣaram asmāsu śrāvitam? bhavatv, adyāpy avadyam idaṃ madīya saṃstyāye / na prastāvyam | sā tu tad duḥkha duḥkhitā śrī devakī sakhī tathā
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21507373 (0.052):
Manu8.347c/ samutsṛjet) sāhasikān sarvabhūtabhayāvahān || / Manu8.348a/ śastraṃ dvijātibhir grāhyaṃ) dharmo yatra uparudhyate) |
durbhikṣakāntārapraśamano vyādhikāntārapraṇāśako jñānaprakāśakaḥ
paramaśāntikaraḥ śokāyāsapraśamano
vividhanānopadravyapraśamayitopadravaśatasahasrapraṇāśayitā / imamasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082832 (0.043):
vaiḍūryamaye pratiniṣaṇṇānanekaśatasahasrikāyāṃ pariṣadāyāṃ parivṛtāyāṃ / puraskṛtāyāṃ dharmadeśayamānān / tatra ca brāhmaṇarūpeṇa puruṣamadrākṣīt
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681955 (0.044):
puṇyaskandhaḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sāhasṛtamām api / / śatasāhasṛtamām api / koṭīśatasāhasṛtamām api / saṃkhyām api kalām api
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21543502 (0.044):
prāsādikatarāścāpsarasah pratispardhinyaḥ/ / 072.007. śatasahasraśobhitā bhaviṣyanti/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612881 (0.045):
dhautapāṇiṃ apanītapātraṃ viditvā tena śatasahasrakeśareṇa bhagavantaṃ / sarvābhibhūṃ saśrāvakasaṃghaṃ okiresi adhyokiresi prakiresi okiritvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7665882 (0.046):
ekaikasya sattvasyārthāyāhaṃ bahuyojanaśatasahasrāṇi pradbhyāṃ gaccheyaṃ, / bahuvividhanānāprakārārthapadavyañjanopāyaprātihāryairakhedamutsaheyaṃ,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553257 (0.046):
parṣadapagataparpaṭaśarkatakaṭhalyā bahubuddhaśatasahasraparyupāsitā sāre
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510561 (0.051):
paśyantī vāgvadati tadetadekaśatavidhena vaivāptavyaṃ śatāyutayā vā ya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086089 (0.053):
nānāvidhānyupadravaśatānyupadravasahasrānyupadravaśatasahasrāṇi ca / praśamayiṣyanti // / yasya ca bhadanta bhagavan manuṣyarājasya viṣaye te sūtrendradhārakā
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531275 (0.054):
2534-2 /// .. prīṇita janeta bodhicchandam* || śrūyati ca manojña vādyaś / cabdoturyasahasra aghaṭitā raṇaṃti | pramudita tada bhonti
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739481 (0.054):
pūrvajanmavairānubanndhasāmarthyād anekaprāṇiśatasahastropaghātatham / abhiprajvālitakrūrahutāśanasya mānuṣamāṃsarasāsvādalobhāt
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088497 (0.056):
satpuruṣānuttaraṃ mahādharmavarṣam / parājayiṣyasi tvaṃ satpuruṣanekāni / kleśaśatasahasrāṇi / pratārayiṣyasi tvaṃ satpuruṣānekāni
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11387857 (0.056):
maṇḍalakarmāṇi karoti / grahakarmāṇi śatasahasrajaptena mayūrapicchakena / sarvaviṣāṃ nāśayati / tenaiva jvaramakṣiśūlarogādīṃ nāśayati / sūtrakeṇa
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5007611 (0.057):
*{4/542: E2: tat}* / kāraṇād abhyāvṛttiḥ//5.2.3// / anekasahasrāśvapratigrahe tantrānuṣṭhānam iti pūrvaḥ pakṣaḥ. kāṇḍānusamayo
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 870223 (0.058):
śrīvatsālaṃkāre vajrasvastika evāstaṃ gacchati / samanantarādastamitāyāśca / tasyā raśmyāḥ śatasahasraguṇottarā tasya bodhisattvasya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531139 (0.058):
sadāpuṣpaḥ sadāphalo, nānāvarṇo 'nekaśatasahasravarṇo, / nānāpattro nānāpuṣpo nānāphalo, nānāvicitrarūpena samalaṃkṛtaś,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831669 (0.058):
devaśatasahasrastutastaumitavarṇitapraśaṃsitasya labdhābhiṣekasya
bhadanta bhagavan suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya vistareṇa parṣadi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086046 (0.010):
suvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarājasya teṣāṃ ca sūtredradhāriṇāṃ bhikṣūṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086255 (0.012):
mahārājāsteṣāṃ manuṣyarājasya ca suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087796 (0.023):
mahārājānāmarthāya nānāgandhā dhūpayitavyāḥ / sahadhūpiteṣu bhadanta / bhagavaṃstasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087642 (0.023):
yadā ca mahārājāḥ sa manuṣyarājo 'nenaivaṃrūpeṇa saddharmagauraveṇa / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājadhārakā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101238 (0.029):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101507 (0.029):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e nigamanaparivarto
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086366 (0.040):
bhagavantametadavocan / ayaṃ bhadanta bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo 'nāgate 'dhvani yatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090041 (0.045):
citpadavyañjanānītaḥ suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājātparibhraṣṭāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091426 (0.050):
atha khalu dṛḍhā pṛthivīdevatā bhagavantametadavocat / ayaṃ bhadanta / bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarāja etarhi cānāgate 'dhvani yatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092225 (0.050):
bhagavantametadavocat / ayaṃ bhadanta bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarāja etarhi cānagate 'dhvani yatra grāme vā nagare vā nigame vā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086316 (0.060):
sarvaparacakrapramardakasya suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasyārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088546 (0.061):
evamukte catvāro mahārājā bhagavantametadavocan / asya bhadanta / bhagavansuvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyemānyevaṃrūpāṇi
saṃprakāśyamānasyāsmākaṃ catūrṇāṃ mahārājānāṃ sabalaparivārāṇām / etena ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087658 (0.026):
satkuryādgurukuryānmānayedyuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ sabalaparivārāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086806 (0.037):
vivādayautsukyamapapadyatha / yathā ca te yuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ / sabalaparivārāṇāmasmiñjambudvīpe teṣu caturṣu nagarasahasreṣu tāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086879 (0.037):
viṣayeṣvabhiramerantena puṇyena caturṇāṃ mahārājānāṃ sabalaparivārāṇāmayaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086977 (0.037):
gurukuryānmānayetpūjayet / yuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ / sabalaparivārāṇāmanekeṣāṃ ca yakṣaśatasahasrāṇāmanukampārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088978 (0.037):
teṣāmasmākaṃ bhadanta bhagavaṃścaturṇāṃ mahārājānāṃ / sabalaparivārāṇāmanekeṣāṃ ca yakṣaśatasahasrāṇāṃ viṣayavāsināṃ ca
dharmaśravaṇena dharmāmṛtarasena ca divyātmabhāvamahātejasā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091522 (0.048):
saṃpraharṣayitvemamaṣṭaṣaṣṭiyojanasahasrāṇi pṛthivīskandhamātmānaṃ cānena / dharmaśravaṇena dharmāmṛtarasena yāvadvajramayaṃ pṛthivītalamupādāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091502 (0.054):
dharmabhāṇakasya bhikṣoḥ pādatalau pratisaṃhariṣyāmi / ātmānaṃ cānena / dharmaśravaṇena dharmāmṛtarasena saṃtarpayiṣyāmi / saṃpratimānayiṣyāmi
vivardhayiṣyanti // asmākaṃ kāyeṣu vīryaṃ ca balaṃ sthāma ca saṃjanitaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086454 (0.046):
mahataujasā vivardhayet / mahāntaṃ vīryaṃ ca sthāma ca balaṃ cāsmākaṃ / kāyeṣu tejaḥśriyaśca lakṣmī cāsmākaṃ vivardhayet / tena vayaṃ bhadanta
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089266 (0.047):
yathā cāsmākaṃ kāye mahāntaṃ vīryaṃ ca balaṃ ca sthāma ca saṃjanitaṃ / bhaviṣyanti / yathā cāsmākaṃ kāye tejaśca śrīśca lakṣmīśca bhūyasyā
bhaviṣyanti / tejaśca śriyaṃ ca lakṣmīṃ cāsmākaṃ kāyeṣvāviśanti / vayaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088836 (0.058):
vivardhayenna cāsmākaṃ vīryaṃ ca balaṃ ca saṃjanayet / tejaśca śriyaśca / lakṣmīṃ cāsmākaṃ kāyeṣu na vivardhayet / na te 'pi vayaṃ bhadanta
bhagavaṃścatvāro mahārājā dhārmikāśca dharmavādinaśca dharmarājā dharmeṇa
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781571 (0.043):
pracariṣyanti deśayiṣyanti prakāśayiṣyanti, tatra tatra vayaṃ bhagavan / catvāro mahārājāḥ sabalāḥ savāhanāḥ saparivārā
vayaṃ bhadanta bhagavan devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍanaramahoragāṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016817 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragairmanuṣyāmanuṣyairvā sa
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28586108 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarājāmātyagṛhapatayo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565536 (5.960):
139.027. anekadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579952 (5.960):
bhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragādayaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9868323 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragasaṃghaṃ visarjayati sma /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9891113 (5.960):
gaṇanāsamatikrāntāśca devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāstena
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251358 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragabhūtapretapiśāconmārdāpasmārasādhyasāhillakoṣṭarakaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305534 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragabhūtapretapiśāconmādāpasmārasādhyamahallakaustārakaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305845 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ | atha khalu bhagavān
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488289 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāścātra cchandaṃ dadatu
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5183081 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍamanuṣyāmanuṣyā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185873 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakuṃbhāṇḍakanyānāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5190768 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśatasahasrāṇi
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196810 (5.960):
śakrabrahmalokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragendrās te
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280477 (5.960):
ye cānye devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā manuṣyāmanuṣyāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953247 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarutajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763415 (5.960):
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāsureṇa lokena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252121 (5.960):
(PSP_2 3:87) daśasu dikṣu buddhā bhagavantas te 'pi / sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261909 (5.960):
śrutvā ca yaiś ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262724 (5.960):
ca tatra devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ kuśalamūlāny
rājatvaṃ kārayiṣyāmaḥ / te vayaṃ bhagavan, catvāro mahārājāḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781571 (0.039):
pracariṣyanti deśayiṣyanti prakāśayiṣyanti, tatra tatra vayaṃ bhagavan / catvāro mahārājāḥ sabalāḥ savāhanāḥ saparivārā
sārdhamaṣṭāviṃśatiyakṣasenāpatibhiranekaiśca yakṣaśatasahasraiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645455 (0.047):
darśanāya / atha khalu vaiśravaṇo mahārājānekairyakṣaśatasahasraiḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086684 (0.049):
bhadanta bhagavañcatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā / anekairyakṣarākṣasaśatasahasrairadṛśyairātmabhāvaistatropasaṃkramiṣyāmaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092202 (0.052):
mahāyakṣasenāpatiraṣṭāviṃśatibhirmahāyakṣasenāpatibhiḥ / sārdhamutthāyāsanādekāṃsaṃ cīvaraṃ prāvṛtya dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088712 (0.052):
te vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājā / anekairyakṣaśatasahasrairebhiśca sarvaiḥ sārdhaṃ samagrā bhaviṣyāmastasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092257 (0.055):
gṛhe vā pracariṣyati / tatrāhaṃ bhadanta bhagavansaṃjñeyo nāma / mahāyakṣasenāpatiḥ sārdhamaṣṭāviṃśati bhirmahāyakṣasenāpatibhistatra grāme
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088582 (0.059):
anekairyakṣaśatasahasraiḥ sārdhaṃ svabhavanagatā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086276 (0.059):
sabalaparivārairanekaiśca yakṣaśatasahasrairatītānāgatapratyutpannānāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335348 (0.060):
triyasiraśceti / etaiścānyaiśca mahāyakṣasenāpatibhiḥ / anekayakṣakoṭīniyutaśatasahasraparivāritaistatraiva mahāparṣanmaṇḍale
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050375 (0.061):
aṣṭāviṃśatibhiś ca kumbhāṇḍasenāpatiḥ, aṣṭāviṃśatibhiś ca / nāgasenāpatibhiḥ, aṣṭāviṃśatibhiś ca yakṣasenāpatibhiḥ, pāñcikena ca
satatasamitaṃ sarve jambudvīpaṃ divyena viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821138 (0.022):
antargatā mārgayitavyāyāṃ mārgayamāṇo divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇātmanas tān kuśalān dharmān paśyati, parāṃś ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018868 (0.038):
divyaśrotrajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇāmayati sa / divyena śrotreṇa viśuddhenātikrāntamānuṣyenobhayān śabdān śṛṇoti mānuṣyān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018922 (0.038):
abhinirṇāmayati sa divyena śrotreṇa viśuddhenātikrāntamānuṣyenobhayān
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701884 (0.039):
rātryā purime yāme divyacakṣujñānadarśanapratisaṃkhāya cittam abhinirhare / abhinirnāmaye / sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678220 (0.039):
. . . . . . abhinirnāmayāmi / sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ paśyāmi cyavantāṃ upapadyantāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579185 (0.040):
paribhuñjīya? atha bhagavān pratyekabuddho divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa sarvāvantamimaṃ jambudvīpaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869342 (0.044):
bhedātparaṃmaraṇādapāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante / iuti hi / divyena cakṣuṣā atikrāntamānuṣyakena daśadiśi loke sarvalokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909530 (0.051):
08712 maraṇād apāya durgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante/ iti hi divyena / 08713 cakṣuṣā viśuddhenātikrāntam ānuṣyakeṇa daśadiśi loke
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057549 (0.054):
maraṇāt sugatau svargaloke deveṣūpapannāḥ | iti hi devyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣakeṇa sattvān paśyati cyavamānānupapadyamānān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566749 (0.054):
144.001. bhagavatā ca jetavanasthena sa vādaḥ śruto divyena śrotreṇa / viśuddhena atikrāntamānuṣeṇa/ / 144.002. śrutvā ca punarbhagavatā sa nādastathā adhiṣṭhito yathā tena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887207 (0.056):
svargalokeṣūpapadyante // / iti hi divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvānāpaśyati sma
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781043 (0.056):
saṃprajānanti ye divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909451 (0.056):
08702 nirharati/ / 08703 sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntam ānuṣyakeṇa sattvān paśyati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033423 (0.057):
anusmarati. (ix) divyena cakṣuṣā viśuddhena atikrānta mānuṣena sattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796547 (0.058):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. sa divyena śrotreṇa / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ śabdaṃ śṛṇoti,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027411 (0.061):
ṛddhiviṣayajñānasākṣātkriyābhijñeti. iha bhikṣur divyena śrotreṇa / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa ubhayāṃ cchabdān śṛṇoti mānuṣān amānuṣān api
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860237 (0.061):
sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757730 (0.061):
sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037579 (0.061):
pūrvanivāsānusmṛtyabhijñājñānasākṣātkriyā dānam abhinirharati sa divyena / cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvān paśyati cyavamānān
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28037277 (0.061):
pañcābhijñāḥ pratilabhate | sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa pūrvasyāṃ diśi aprameyānasaṃkhyeyān buddhān
vyavalokayiṣyāma ārakṣayiṣyāmaḥ paripācayiṣyāmaḥ / tena hetunā bhadanta / bhagavannasmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ lokapāla iti saṃjñotpāditā //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088975 (0.0):
paracakrāṇi ca tadviṣayaṃ vekṣyanti / āyāsabahulaṃ bhaviṣyati / / teṣāmasmākaṃ bhadanta bhagavaṃścaturṇāṃ mahārājānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092441 (0.050):
hetunā mama bhadanta bhagavansaṃjñeyasya mahāyakṣasenāpateḥ saṃjñeya iti
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682670 (0.059):
saṃjanayasvā hai"vaṃ. bhadanta bhagavaṃścaturaśītimahākalpā atikrāmantā / yanmayā bhadanta bhagavan pūrvaṃ praṇidhānena"
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091788 (0.060):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhitānyupabhujantu / tena bhadanta bhagavanhetunā / sarvasattvairasmākaṃ kṛtajñatā kartavyā / avaśyamayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887208 (0.063):
iti hi divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvānāpaśyati sma
(Bagchi 37) / ye kecidbhadanta bhagavannasmin jambudvīpe viparyāsāḥ paracakreṇa copahatā
bhaviṣyanti, durbhikṣakāntareṇa vā / nānāvidhairupadravaśatairupadravasahasrairupadravaśatasahasrairupahatā
bhaviṣyanti, te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājā idamasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086123 (1.192):
paripālanaṃ kuryāt / te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086160 (1.192):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ sarvasukhopadhānaiḥ sukhatāṃ kuryāt / te / vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstaṃ manuṣyarājaṃ sarvarājebhyaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086465 (1.192):
kāyeṣu tejaḥśriyaśca lakṣmī cāsmākaṃ vivardhayet / tena vayaṃ bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā anekaiḥ (Bagchi 39)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088574 (1.192):
manuṣyarājasyānukampāccāparimitapuṇyaskandhaparigrahaṃ saṃpaśyamānāste / vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088845 (1.192):
lakṣmīṃ cāsmākaṃ kāyeṣu na vivardhayet / na te 'pi vayaṃ bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089952 (1.192):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan / vayamapi bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājā ekaiko mahārājo vayaṃ pañcayakṣaśataparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088707 (0.036):
te vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781571 (0.037):
pracariṣyanti deśayiṣyanti prakāśayiṣyanti, tatra tatra vayaṃ bhagavan / catvāro mahārājāḥ sabalāḥ savāhanāḥ saparivārā
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945060 (0.057):
tasya ca bhadanta bhagavan vayaṃ catvāro mahārājānaś
suvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarājasya teṣāṃ ca sūtredradhāriṇāṃ bhikṣūṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086255 (0.006):
mahārājāsteṣāṃ manuṣyarājasya ca suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085918 (0.010):
bhadanta bhagavan suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya vistareṇa parṣadi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087642 (0.033):
yadā ca mahārājāḥ sa manuṣyarājo 'nenaivaṃrūpeṇa saddharmagauraveṇa / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājadhārakā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086316 (0.047):
sarvaparacakrapramardakasya suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasyārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090042 (0.048):
citpadavyañjanānītaḥ suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājātparibhraṣṭāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101238 (0.052):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101507 (0.052):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e nigamanaparivarto
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091899 (0.056):
suvarṇaprabhāsottamātsūtrendrarājādantaśa ekadṛṣṭāntamapyārocayeyurantaśa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092005 (0.056):
sattvā itaḥ suvarṇaprabhāsottamātsūtrendrarājādantaśa ekapadamapi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086655 (0.063):
svaviṣayānniṣkrānto bhavet / yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sutrendrarājo
saṃcodanāṃ kariṣyāmaḥ / yadā ceme bhadanta bhagavan dharmabhāṇakā bhikṣavo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088861 (0.063):
anekairyakṣakoṭīniyutaśatasahasraistasya ca viṣaye rakṣāṃ kariṣyāmaḥ / / bhadanta bhagavanviṣayamasmākamupekṣantaḥ sarvaviṣayavāsino devagaṇāstaṃ
'smākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ saṃcodanayā buddhādhiṣṭhānena ca yeṣu
viṣayeṣūpasaṃkrameyusteṣu te viṣayeṣuḥ cemaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayeyuḥ / ya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089523 (5.960):
sukhacittāḥ / imaṃ suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa sattvānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089182 (0.010):
ṛṣikoṭīniyutaśatasahasrebhyastathāgato 'grataraśca viśiṣṭataraścemaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa sattvānāmarthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088240 (0.019):
suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayitukāmaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089481 (0.019):
(Bagchi 51) kariṣyanti / imaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ / vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti / avaśyaṃ yuṣmābhiścaturbhirmahārājaisteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091472 (0.019):
yatra yatrāsane dharmabhāṇako niṣadyemaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ / sūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayiṣyati / tatrāhaṃ bhadanta
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091825 (0.027):
niṣkrameyusteṣāṃ dharmabhāṇakānāmupasakramaṇāya / upasaṃkramya cemaṃ / suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ śṛṇuyuḥ / śrutvā ca punareva te
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081595 (0.028):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090064 (0.032):
smṛtyasaṃpramoṣaṇāya / yathā cāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarājasteṣāṃ buddhasahasrāvaruptakuśalamūlānāṃ sattvānāmarthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094297 (0.033):
yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ vistareṇa saṃprakāśyate /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086316 (0.033):
sarvaparacakrapramardakasya suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasyārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.034):
praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090782 (0.034):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086423 (0.034):
satkuryādgurukuryānmānayetpūjayetsatatasamitaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ śṛṇuyāt / anena dharmaśravaṇena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089372 (0.035):
samyaksaṃbuddhenāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājo vistareṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091447 (0.035):
rājakule vopasaṃkramiṣyati / yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091313 (0.040):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090851 (0.041):
padavyañjanānyupanāmayiṣyati / vyupaparīkṣiṣyati / yenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājasteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088257 (0.042):
(Bagchi 46) na caite sattvā itareṇa kuśalamūlena samanvāgatā bhaviṣyanti / / ya imaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājamantaśaḥ śroṣyanti,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089975 (0.044):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088110 (0.045):
sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
imānyevaṃrūpāṇi viṣayagatāti / nānāvidhānyupadravaśatānyupadravasahasrānyupadravaśatasahasrāṇi ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088995 (0.048):
devanāgānāṃ taṃ viṣayamupekṣatastatra viṣaya imānyevaṃ rūpāṇi / nānāvidhānyupadravaśatāni bhaviṣyantyupadrasahasrāṇi vā //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086633 (0.057):
bhagavaṃstasya sāmantakasya pratiśatrurājasya svaviṣayagatānyevaṃrūpāṇi / nānopadravaśatāni nānāvyakṣepaśatāni bhaveyuḥ / sa ca bhadanta bhagavan
praśamayiṣyanti // / yasya ca bhadanta bhagavan manuṣyarājasya viṣaye te sūtrendradhārakā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085910 (0.053):
vividhanānopadravyapraśamayitopadravaśatasahasrapraṇāśayitā / imamasya / bhadanta bhagavan suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya vistareṇa parṣadi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088767 (0.058):
yaḥ kaścidbhadanta bhagavanmanuṣyarājo bhavet / yasya ca manuṣyarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088778 (0.060):
viṣaye 'yaṃ sūtrendrarājaṃ saṃpracaret / yadā cāsau bhadanta / bhagavanmanuṣyarājaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya (Bagchi 48)
bhikṣavā dharmabhāṇākā upasaṃkrāntā bhaviṣyanti / ayaṃ ca manuṣyarāja imaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7878805 (0.031):
dharmāntarāyikaḥ / tattayā tabhdāvena na sambhaviṣyanti na bhaviṣyanti /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091573 (0.038):
bhaviṣyanti / gandhatarāṇi snigdhatarāṇyāsvadanīyāni darśanīyatarāṇi / mahottarāṇi ca bhaviṣyanti / te ca sattvāstāni pānabhojanāni
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14510939 (0.047):
vihariṣyatha / karṇṇa(lla)to yyeva āgacchatha / tehi pi dāni āraṇyakehi na / vighnayitavyaṃ / yadi arthikā bhaviṣyanti pratipālayiṣyantīti / atha khalu
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779960 (0.051):
imaṃ dharmaparyāyaṃ svādhyāsyante / dharmasaṃrakṣakās te bhaviṣyanti, ya / etaddharmādhimuktānām upasthānaparicaryāṃ kariṣyanti / gṛhagatas teṣāṃ
suvarṇaprabhāsasūtrendrarājaṃ śṛṇyāt / śrutvā ca teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197550 (0.050):
strīpuruṣadārakadārikāṇām upāsakopasikānāṃ vā dharmabhāṇākānāṃ / dhārmaśrāvaṇikānāṃ bhikṣūṇāṃ bhikṣuṇīnāṃ vā dhyānasvādhyāyābhiyuktānāṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833176 (0.054):
bhikṣū bhikṣūṇīupāśrayaṃ praviṣṭā bhavanti | sarvāhi bhikṣuṇīhi stherīhi / vā navāhi vā madhyamāhi vā sarveṣāṃ bhikṣūṇāṃ stherāṇāṃ navānāñ ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833221 (0.054):
bhikṣuṇīyo bhikṣuvihāraṃ nirdhāvanti sarvāhi bhikṣuṇīhi stherīhi vā navāhi / vā madhyamāhi vā sarveṣāṃ bhikṣūṇāṃ therāṇāṃ navānāṃ madhyamānāṃ pādā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833153 (0.054):
20. atha khalu sarvāhi bhikṣuṇīhi sthavirīhi vā navāhi vā madhyamāhi vā / sarveṣāṃ bhikṣūṇām stherāṇāṃ navānāṃ madhyamānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089447 (0.058):
sabalaparivārā avaśyaṃ teṣāṃ manuṣyarājānāmasya suvarṇaprabhāsottamaya / sūtrendrarājasya śrotṝṇāṃ pūjayitṝṇāṃ mahāntamautsukyaṃ kariṣyanti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092119 (0.061):
bhikṣoruttamāṅgena pādatalau pratisaṃhariṣyāmi / yathāpyayaṃ / suvarṇaprabhasottamaḥ sūtrendrarājasteṣāṃ
bhikṣūṇāṃ sarvapratyarthikebhya ārakṣāṃ kuryāt paritrāṇaṃ parigrahaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092340 (0.053):
vā teṣāṃ sarveṣāmārakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092360 (0.056):
nigamānāṃ teṣāṃ cāraṇyānāṃ teṣāṃ ca rājakulānāmārakṣāṃ kariṣyāmi / / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086262 (0.058):
pūjāsatkārābhiyuktānāmārakṣāṃ kariṣyata paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086327 (0.061):
teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣāṃ kariṣyata / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyata //
paripālanaṃ kuryāt / te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086162 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ sarvasukhopadhānaiḥ sukhatāṃ kuryāt / te / vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstaṃ manuṣyarājaṃ sarvarājebhyaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086039 (1.192):
bhaviṣyanti, te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājā idamasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086465 (1.192):
kāyeṣu tejaḥśriyaśca lakṣmī cāsmākaṃ vivardhayet / tena vayaṃ bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā anekaiḥ (Bagchi 39)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088574 (1.192):
vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088845 (1.192):
lakṣmīṃ cāsmākaṃ kāyeṣu na vivardhayet / na te 'pi vayaṃ bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089952 (1.192):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan / vayamapi bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājā ekaiko mahārājo vayaṃ pañcayakṣaśataparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088707 (0.036):
te vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781571 (0.037):
pracariṣyanti deśayiṣyanti prakāśayiṣyanti, tatra tatra vayaṃ bhagavan / catvāro mahārājāḥ sabalāḥ savāhanāḥ saparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086249 (0.058):
sarvasattvānāṃ sarvahitopasaṃhārābhiyuktāḥ / te yūyaṃ catvāro / mahārājāsteṣāṃ manuṣyarājasya ca suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945060 (0.063):
tasya ca bhadanta bhagavan vayaṃ catvāro mahārājānaś
manuṣyarājasya sarvaviṣayagatānāṃ ca sattvānāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086249 (0.039):
sarvasattvānāṃ sarvahitopasaṃhārābhiyuktāḥ / te yūyaṃ catvāro / mahārājāsteṣāṃ manuṣyarājasya ca suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086163 (0.056):
vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstaṃ manuṣyarājaṃ sarvarājebhyaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086524 (0.064):
teṣāṃ ca rāṣṭrāṇāṃ teṣāṃ ca viṣayāṇāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / yadā ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088742 (0.0):
saṃtarpitāḥ saṃtarpya tasya manuṣyarājasyārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / tasya rājakulasya ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088753 (0.0):
nagarasya ca viṣayasya ca rakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaṃ / tacca viṣayaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086759 (0.018):
sūtrendrarājasya śrotṝṇāmārakṣāṃ kariṣyatha / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyatha / tāni ca rājakulāni tāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087090 (0.024):
rājakulasya ca sarvasya mahatyārakṣā kṛtā bhaviṣyati / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kṛtaṃ bhaviṣyati /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086266 (0.024):
pūjāsatkārābhiyuktānāmārakṣāṃ kariṣyata paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086331 (0.024):
teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣāṃ kariṣyata / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyata //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086525 (0.026):
teṣāṃ ca rāṣṭrāṇāṃ teṣāṃ ca viṣayāṇāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092341 (0.031):
vā teṣāṃ sarveṣāmārakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324763 (0.038):
dvādaśayojanārveṇa rakṣāṃ karomi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092361 (0.044):
nigamānāṃ teṣāṃ cāraṇyānāṃ teṣāṃ ca rājakulānāmārakṣāṃ kariṣyāmi / / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324870 (0.048):
rāhulasya kumārasya rakṣāṃ dāsyāmi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19044808 (0.049):
sarvasatvānāṃ ca rakṣāṃ kurvantu, guptiṃ paritrāṇaṃ sarvasatvānāṃ ca / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042988 (0.051):
karotu, guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19050028 (0.051):
bhikṣor mama sarvasatvānāṃ ca rakṣāṃ kurvantu, guptiṃ paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664236 (0.058):
dharmabhāṇakasya rakṣāṃ kuryāmaḥ / guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092278 (0.064):
vopasaṃkramiṣyāmi / adṛśyamānenātmabhāvena tasya dharmabhāṇakasya bhikṣo / rakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ
bhadanta bhagavan sarvamanuṣyarājaḥ sūtrendradhārakāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086391 (0.048):
manuṣyarājasya viṣayamanuprāpto bhaviṣyati / kaścidbhadanta / bhagavanmanuṣyarājo bhagavan yenānena devendrasamayena rājaśāsreṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088779 (0.056):
viṣaye 'yaṃ sūtrendrarājaṃ saṃpracaret / yadā cāsau bhadanta / bhagavanmanuṣyarājaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya (Bagchi 48)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089005 (0.057):
yaḥ kaścidbhadanta bhagavanmanuṣyarājo bhavet / ya ātmano mahatīmārakṣāṃ
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ sarvasukhopadhānaiḥ sukhatāṃ kuryāt / te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7665841 (0.014):
śānte 'bhayapure nirvāṇe pratiṣṭhāpayeyaṃ / evamahaṃ caturṇāṃ parṣadāṃ / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ dharmaṃ deśayeyaṃ; ye ca vādārthino
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594676 (0.019):
na cānyeṣāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ śrāvakayānīyānāṃ vā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6595043 (0.021):
saṃprakāśayamāno 'vyābādho bhavati, satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ rājñā rajaputrāṇāṃ rājāmātyānāṃ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305840 (0.026):
mahāśrāvakair bodhisattvair mahāsattvair bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606165 (0.030):
sma nāhaṃ yuṣmākaṃ paribhavāmīti | tasya / tābhirabhimānikabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhiḥ satatasamitaṃ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035406 (0.039):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikārājarājaputramahāmātrāmātyā bhājanībhūtāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060883 (0.044):
catasraḥ parṣado / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090396 (0.044):
duḥkhasvapnavināyakapīḍānsarvakākhordavetālānpraśamayiṣyāmi / yathā teṣāṃ / sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ jīvitānugraho bhavet /
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23003918 (0.044):
arhantaṃ samyaksaṃbuddham abhinirmimīte. catasraś ca parṣado 'binirmimīto / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāśikāḥ sa ca nirmitas tābhyo nirmitābhyaḥ parṣadbhyo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231366 (0.046):
prasthāpitas tadā tatra bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ mahāsannipāto
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086323 (0.048):
sarvaparacakrapramardakasya suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasyārthāya / teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣāṃ kariṣyata
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6560193 (0.051):
tāsāṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ bahūnāṃ ca
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034141 (0.052):
sarvāśāparipūraṇārthāya bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ ca / / namaḥ sarvatathāgatānāṃ saṃyyathīd ha ha / hī hī / hu hu / sara sara /
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251670 (0.064):
dharmaṃ darśayati sma / sārdhaṃ (Mp_5) mahāśrāvakair bodhisatvair / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaiḥ sārdham //
vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstaṃ manuṣyarājaṃ sarvarājebhyaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086126 (0.0):
paripālanaṃ kuryāt / te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086039 (1.192):
bhaviṣyanti, te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājā idamasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086465 (1.192):
kāyeṣu tejaḥśriyaśca lakṣmī cāsmākaṃ vivardhayet / tena vayaṃ bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā anekaiḥ (Bagchi 39)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088574 (1.192):
vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088845 (1.192):
lakṣmīṃ cāsmākaṃ kāyeṣu na vivardhayet / na te 'pi vayaṃ bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089952 (1.192):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan / vayamapi bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājā ekaiko mahārājo vayaṃ pañcayakṣaśataparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088707 (0.036):
te vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781571 (0.037):
pracariṣyanti deśayiṣyanti prakāśayiṣyanti, tatra tatra vayaṃ bhagavan / catvāro mahārājāḥ sabalāḥ savāhanāḥ saparivārā
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24945060 (0.063):
tasya ca bhadanta bhagavan vayaṃ catvāro mahārājānaś
satkṛtataraṃ kariṣyāmo gurukṛtaṃ ca kariṣyāmo mānitaṃ ca pūjitaṃ ca
sarvaviṣayeṣu ca prasaṃśanīyaṃ kariṣyāmaḥ / / atha khalu bhagavāṃścaturṇāṃ mahārājānāṃ sādhukāramadāt / sādhu sādhu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086725 (0.0):
upasaṃkramitum / kutaḥ punarvināśaṃ kariṣyati // / atha khalu bhagavāṃsteṣāṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ sādhukāramadāt / sādhu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648858 (0.029):
'raṇeminaḥ sādhukāramadāt / sādhu sādhu mahārāja
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7107949 (0.045):
atha bhagavān sādhukāramadāt / sādhu sādhu sarvanīvaraṇaviṣkambhin,
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033391 (0.048):
bodhisattvadarśanaṃ bhavati / tad bhagavān sādhukāramadāt / sādhu sādhu
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108006 (0.049):
praśnamanirdiṣṭaṃ tadā devaputrāṇāmabhedyā śraddhotpannā / atha bhagavān / sādhukāramadāt - sādhu sādhu kulaputra, yastvamevaṃ punaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112809 (0.049):
karmabhūmirniṣpāditā / atha bhagavān sādhukāramadāt - sādhu sādhu
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032605 (0.049):
maraṇakāle ca buddhaṃ paśyati / ahaṃ ca darśanaṃ dāsyāmi / atha bhagavān / sādhukāramadāt / sādhu sādhu vajrapāṇe anatikramaṇīyā iyaṃ mudrā / nātra
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034468 (0.049):
atha bhagavān sādhukāramadāt / sādhu sādhu bhagini / sādhu khalu punastvaṃ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1898892 (0.051):
atha bhagavān vajrapāṇaye bodhisatvāya mahāsatvāya sādhukāramadāt / sādhu / sādhu vajrapāṇe subhāṣitaṃ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19036172 (0.052):
parṣayathāsamāgatā bhagavato bhāṣitamabhinandya[sādhukāramadāt / sādhu / sādhu bhagavan] / [iti / sarvatathāgatādhiṣṭhānasattvavalokanabuddhakṣetrasandarśanavyūham nāma
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645521 (0.054):
pratigṛhya ekaṃ pātram adhimucyeyam iti; atha bhagavāṃś caturṇāṃ / mahārājānām antikāc catvāri patrāṇi pratigṛhya ekaṃ pātram adhimuktavān
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774365 (0.054):
Vkn .7.4 atha sthaviro mahākāśyapo mañjuśriye kumārabhūtāya sādhukāram / adāt: sādhu sādhu mañjuśrīḥ subhāṣitā ta iyaṃ vāg bhūtam / etat kleśā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611448 (0.056):
sādhukāramadāt sādhu sādhu nakṣatrarājasaṃkusumitābhijña, yatra hi nāma
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608239 (0.057):
sādhukāramadāt sādhu sādhu bhaiṣajyarāja, sattvānāmarthaḥ kṛtaḥ |
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8362209 (0.058):
bhagavāṃs teṣāṃ yakṣasenāpatīnāṃ sādhukāram adāt - sādhu sādhu
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19032968 (0.059):
dharmaparyāyaḥ pracariṣyati / atha sā yathā samāgatā parṣat sādhukāramadāt / / sādhu sādhu bhagavan / vayamapi bhagavan dharmabhāṇakaṃ dharmaśrāvaṇikaṃ
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444356 (0.060):
mahākaruṇikāya sādhukāramadāt - sādhu sādhu kulaputra, yastvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023060 (0.063):
atha khalu bhagavānāyuṣmate subhūtaye sādhukāramadāt sādhu sādhu / subhūte, yastvaṃ bodhisattvān mahāsattvānimāḥ saṅgakoṭīrbodhayasi / tena
mahārājāḥ sādhu sādhu yuṣmākaṃ mahārājāḥ / yathāpi te yūyaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086726 (0.0):
atha khalu bhagavāṃsteṣāṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ sādhukāramadāt / sādhu / sādhu mahārājāḥ sādhu khalu punaryuṣmākaṃ mahārājānām / yadyūyamatyā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16480235 (0.042):
sādhu sādhv iti vaikuṇṭhaṃ HV_38.50c / sādhu sādhv iti vai tatra *HV_108.24*1224:2a / sādhu sādhv iti sarvaśaḥ HV_36.38d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13865981 (0.042):
sādhu sādhv iti vaikuṇṭhaṃ HV_38.50c / sādhu sādhv iti vai tatra HV_108.24*1224:2a / sādhu sādhv iti sarvaśaḥ HV_36.38d
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648858 (0.049):
'raṇeminaḥ sādhukāramadāt / sādhu sādhu mahārāja
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27454644 (0.049):
apratihatāśusiddhyarthaṃ vajrapāṇaye sādhukāram adāt* / sādhu sādhu mahāsattva sādhu sādhu mahāsukha |
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25309548 (0.051):
saṃhṛṣṭaromakūpajātāḥ / sādhukāraṃ prādaduḥ / sādhu sādhu bhagavan sādhu / sādhu vajradhara / deśaya tu vidyāṃ mahātejāṃ mahābalaparākramāṃ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670993 (0.055):
evamukte bhagavānāyuṣmāntaṃ rāṣṭrapālametadavocat - sādhu sādhu rāṣṭrapāla / / sādhu sādhu punastvaṃ rāṣṭrapāla yastvaṃ tathāgatametamarthaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16480203 (0.056):
sādhu sādhv iti cābruvan *HV_75.34*843b / sādhu sādhv iti bāṇaṃ tu HV_112.69a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13865956 (0.056):
sādhu sādhv iti cābruvan HV_75.34*843b / sādhu sādhv iti bāṇaṃ tu HV_112.69a
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8362210 (0.057):
bhagavāṃs teṣāṃ yakṣasenāpatīnāṃ sādhukāram adāt - sādhu sādhu / mahāyakṣasenāpatayaḥ, yad yūyaṃ tasya bhagavato
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25308016 (0.057):
svakasvakāni hṛdayāni pradadāmaḥ // / sādhu sādhu lokapālāḥ sādhu sādhu vadateti //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13865965 (0.058):
sādhu sādhv iti bhūtāni HV_64.22c / sādhu sādhv iti rāmāya HV_83.50c
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9296826 (0.060):
utthāyāsanātsampariṣvajyainamuvāca sādhu sādhu putraka sādhu sādhu / mahābrāhmaṇa pratirūpametatte praśamālaṅkṛtasyāsya medhāvikasya /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16964340 (0.060):
sādhu sādhu mahābhāga BrP_228.58a / sādhu sādhu mahīpāla BrP_50.34a
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14302589 (0.062):
sādhu sādhu dvijaśreṣṭha sādhu sādhu subhāṣitaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16964357 (0.062):
sādhu sādhv iti cābruvan BrP_187.29d / sādhu sādhv iti cābruvan BrP_235.30b
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912828 (0.062):
evamukte, bhagavān ratnākarāya licchavikumārāya sādhukāram adāt- sādhu / sādhu kumāra / sādhu (yathā) tvaṃ pariśuddaṃ buddhakṣetram ārabhya
bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā dharmikāśca dharmavādinaśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637973 (0.0):
pūrvajinaparipācitakuśalamūlā bhaviṣyanti, / bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā bhaviṣyanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261472 (0.0):
mahāsattvaḥ, upāyakauśalyena samanvāgato / bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitaḥ sa bodhisattvo mahāsattvaḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413842 (0.0):
samyaksaṃbuddhaṃ draṣṭum, tāṃśca bodhisattvān mahāsattvān / bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlān | samanantarabhāṣitā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835982 (0.014):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414760 (0.023):
yāni sukhāvatyāṃ lokadhātāvupapatsyante pariniṣpannānāmavaivartikānāṃ / bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇyavaropitaiḥ kuśalamūlaiḥ, kaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582591 (0.025):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāścīrṇacaritā
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142010 (0.025):
amoghapāśahṛdayaṃ pracariṣyati / aneka buddhakoṭi / niyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāste bhagavan sattvā bhaviṣyanti / ya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994473 (0.025):
anekabuddhakoṭiniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlās te bhagavan sattvā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414664 (0.025):
ajita etarhi nāma pañcabhirvarṣaśatairbahūni / buddhakoṭīniyutaśatasahasropasthānāni syurbahvaparimāṇāsaṃkhyeyāprameyāṇi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667498 (0.026):
śakratvādhipatyāsanapratilambhena / bahukalpakoṭīniyutaśatasahasraparyavasānena, na
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717227 (0.026):
bahukalpakoṭīniyutaśatasahasradurlabhaprādurbhāvāṃ durlabhasaṃdarśanām /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835972 (0.027):
anekabodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraparigṛhīte
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532220 (0.028):
ye te bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlā,
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532391 (0.028):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlān. samanantarābhāṣitā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563152 (0.028):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasraparyupāsitāvino hi śāriputra tathāgatā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563163 (0.028):
arhantaḥ samyaksaṃbuddhā bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasracīrṇacaritāvino
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616751 (0.028):
bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlau etāvubhāvapi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092601 (0.029):
namasyasyānekaguṇakoṭīniyutaśatasahasrasamalaṃkṛtaśarīrasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635940 (0.030):
prajñāpāramitāgatiṃgatairbahulokadhātuśatasahasraviśrutairbahuprāṇakoṭīniyutaśatasahasrasaṃpālakaiḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16525704 (0.030):
bhaveyur, antaśa ekacittakṣaṇalavena buddhakṣetrakoṭīniyuta- / śatasahasrātikramaṇatayāpi, mā tāvad aham anuttarāṃ
dharmeṇa devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca rājatvaṃ kārayadhvam / yathāpi
pūrvadīrgharātraṃ sarvasattvānāṃ hitacittāḥ sukhamaitrīcittāḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101214 (0.047):
dayācittāḥ sattvānāmantike hitasukhacittā bhāvaṃ samanvāhṛtya imaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11407326 (0.061):
stambhitā bhavanti / dṛṣṭvā taṃ prapalāyante / vigatakrodhāśca bhavanti / / maitracittā hitacittā sarvasattvā samāśvastāśca bhavanti / dṛṣṭvā taṃ
sarvasattvahitasukhādhyāśayapratipannāḥ (Bagchi 38) sarvāhitapratiṣedhikāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805868 (0.0):
bhagavanto bhavanti snigdhasvajanavat sarvasattvahitasukhādhyāśayacittāḥ,
madhyantavibhagatika.html 19079486 (0.049):
bodhisattvā hi sarvasattvahitasukhādhyāśayena sambhāreṣu pravartamānā
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 400557 (0.050):
sarvasatvahitasukhādhyāśayapravṛttā tadā + + + + + + + + + + + satvānāṃ"
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3749418 (0.053):
satva hita adhiṣṭhāna nimittaṃ sarva satva hita sukha adhyāśaya pravṛttaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945481 (0.053):
sarvasatvahitasukhādhyāśayapravṛttaṃ | sa evaṃ hitāśayaḥ evaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879113 (0.056):
kālāprameyatayāaprameyasattvahitasukhāśayādhipateyatvādāśayā 'prameyatayā
Abhisamayalankaravrttih sphutartha (bsa031_u.htm.txt) 6439234 (0.060):
(2) sarvasattvahitādhyāśayatvena snigdhanakhatā /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6511694 (0.063):
āśayamahattvaṃ tu sarvasattvahitasukhotpādāśayāt | sambhāramahattvaṃ
sarvasattvānāṃ sarvahitopasaṃhārābhiyuktāḥ / te yūyaṃ catvāro
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19406703 (0.046):
yaścaivaṃ sarvasattvānāṃ hitasukhārthamudyujyate, sa devādibhyo
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28657320 (0.050):
dharmaṃ deśayāmi / ātmahitaprayuktānāṃ sattvānāṃ / sarvasattvahitāvahanapraṇidhānaparipūraye dharmaṃ deśayāmi /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12570362 (0.053):
sarvasattvānāmanukampakena bhavitukāmena, sarvasatvānāṃ hitaiṣiṇā / bhavitukāmena, sarvasattvānāṃ dharmasubhikṣaṃ kartukāmena, sarvasattvānāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24842407 (0.061):
pratanukaṃ dharmalābhapracuratāyai / ananuprayacchaṃścāhaṃ sarvasattvānāṃ / hitasukhāya jñānaṃ samudānaya tasya ca sattvasya tadanyeṣāñca
mahārājāsteṣāṃ manuṣyarājasya ca suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086046 (0.006):
bhaviṣyanti, te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājā idamasya / suvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarājasya teṣāṃ ca sūtredradhāriṇāṃ bhikṣūṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085918 (0.012):
bhadanta bhagavan suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya vistareṇa parṣadi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087642 (0.033):
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājadhārakā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086126 (0.039):
paripālanaṃ kuryāt / te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstasya / manuṣyarājasya sarvaviṣayagatānāṃ ca sattvānāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086316 (0.050):
sarvaparacakrapramardakasya suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasyārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101237 (0.052):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e sarvatathāgatastavaparivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101506 (0.052):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarā e nigamanaparivarto
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090041 (0.055):
citpadavyañjanānītaḥ suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājātparibhraṣṭāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088782 (0.062):
bhagavanmanuṣyarājaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya (Bagchi 48)
pūjāsatkārābhiyuktānāmārakṣāṃ kariṣyata paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086331 (0.0):
teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣāṃ kariṣyata / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyata //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087090 (0.020):
rājakulasya ca sarvasya mahatyārakṣā kṛtā bhaviṣyati / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kṛtaṃ bhaviṣyati /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086759 (0.020):
sūtrendrarājasya śrotṝṇāmārakṣāṃ kariṣyatha / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyatha / tāni ca rājakulāni tāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086138 (0.024):
manuṣyarājasya sarvaviṣayagatānāṃ ca sattvānāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / yadā ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088742 (0.024):
saṃtarpitāḥ saṃtarpya tasya manuṣyarājasyārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / tasya rājakulasya ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088753 (0.025):
nagarasya ca viṣayasya ca rakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaṃ / tacca viṣayaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092341 (0.041):
vā teṣāṃ sarveṣāmārakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086525 (0.042):
teṣāṃ ca rāṣṭrāṇāṃ teṣāṃ ca viṣayāṇāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324763 (0.047):
dvādaśayojanārveṇa rakṣāṃ karomi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti / svastyayanaṃ karomi daṇḍaparihāraṃ karomi / śastraparihāraṃ karomi /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092361 (0.050):
nigamānāṃ teṣāṃ cāraṇyānāṃ teṣāṃ ca rājakulānāmārakṣāṃ kariṣyāmi / / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324870 (0.054):
rāhulasya kumārasya rakṣāṃ dāsyāmi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256856 (0.057):
rakṣā kṛtā guptiḥ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiḥ svastyayanaṃ / daṇḍaparihāraḥ śastraparihāro viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ kṛto bhavet /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086116 (0.058):
bhikṣūṇāṃ sarvapratyarthikebhya ārakṣāṃ kuryāt paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ kuryāt / te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstasya
śāntisvastyayanaṃ kariṣyata / tena yuṣmābhiścaturmahārājaiḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086331 (0.0):
teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣāṃ kariṣyata / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyata //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087090 (0.020):
rājakulasya ca sarvasya mahatyārakṣā kṛtā bhaviṣyati / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kṛtaṃ bhaviṣyati /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086759 (0.020):
sūtrendrarājasya śrotṝṇāmārakṣāṃ kariṣyatha / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyatha / tāni ca rājakulāni tāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086138 (0.025):
manuṣyarājasya sarvaviṣayagatānāṃ ca sattvānāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / yadā ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088742 (0.025):
saṃtarpitāḥ saṃtarpya tasya manuṣyarājasyārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / tasya rājakulasya ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088753 (0.025):
nagarasya ca viṣayasya ca rakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaṃ / tacca viṣayaṃ
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324763 (0.047):
dvādaśayojanārveṇa rakṣāṃ karomi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti / svastyayanaṃ karomi daṇḍaparihāraṃ karomi / śastraparihāraṃ karomi /
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324870 (0.054):
rāhulasya kumārasya rakṣāṃ dāsyāmi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256856 (0.057):
rakṣā kṛtā guptiḥ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiḥ svastyayanaṃ / daṇḍaparihāraḥ śastraparihāro viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ kṛto bhavet /
sabalaparivārairanekaiśca yakṣaśatasahasrairatītānāgatapratyutpannānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088582 (0.018):
vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā / anekairyakṣaśatasahasraiḥ sārdhaṃ svabhavanagatā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937615 (0.021):
[GBM 575.l = LPG(Ch) 204r] atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / saśrāvakasaṃghānām yat kuśalamūlaṃ tat sarvam anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264521 (0.021):
samyaksaṃbodhau saṃprasthito bhavet so 'tītānāgatapratyutpannānāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ sapratyekabuddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652437 (0.021):
atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ yaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262798 (0.021):
maitreya āha: kathaṃ punar atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115406 (0.022):
nātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatām anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248511 (0.022):
ekāṃsamuttarāṅgaṃ kṛtvādaśasu dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ mahābhūmipraviṣṭānāṃ ca bodhisattvānāṃ sāmīcīṃ kṛttvā teṣāṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249104 (0.022):
dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ mahābhūmipraviṣṭānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017433 (0.022):
lokadhātuṣu atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / sarvalokadhātuṣu tatsarvaṃ kuśalamūlamekato 'bhisaṃkṣipya piṇḍayitvā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880604 (0.022):
daśasu dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / sarvabuddhakṣetreṣu bodhimaṇḍālaṃkāravyūhāstān sarvāṃstasmin bodhimaṇḍe
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752514 (0.022):
punar aparaṃ śāradvatīputrātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254600 (0.022):
prajñāpāramitā, 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / sarvadharma ukto mayā, tasmāt tarhy ānandārocayāmi te prativedayāmi te, ya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048541 (0.024):
ārakṣyo bhavet, na mayā atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087499 (0.024):
bhaviṣyanti / adya mayātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāmacintyā mahatī vipulā vistīrṇā pūjā kṛtā bhaviṣyati / adya mama
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261880 (0.024):
saced bodhisattvo mahāsattvo 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ yāvat prathamacittotpādam upādāya parinirvāṇaṃ yāvad ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094279 (0.024):
vistīrṇāṃ sarvopakaraṇaiḥ pūjāṃ karttukāmaḥ syāt / / atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ gambhīraṃ buddhagocaraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017490 (0.025):
kathamatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ kuśalamūlaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752886 (0.026):
mahāsatvenātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ buddhakṣetrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896372 (0.026):
atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ buddhaguṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718904 (0.026):
bodhisattvena mahāsattvena atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / buddhaguṇān anuprāptukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam punar aparaṃ
buddhānāṃ bhagavatāṃ dharmanetryārakṣitā bhaviṣyati paripālitā ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115406 (0.019):
nātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatām anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017434 (0.020):
lokadhātuṣu atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / sarvalokadhātuṣu tatsarvaṃ kuśalamūlamekato 'bhisaṃkṣipya piṇḍayitvā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880605 (0.020):
daśasu dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / sarvabuddhakṣetreṣu bodhimaṇḍālaṃkāravyūhāstān sarvāṃstasmin bodhimaṇḍe
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752515 (0.020):
punar aparaṃ śāradvatīputrātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254601 (0.020):
prajñāpāramitā, 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937615 (0.020):
[GBM 575.l = LPG(Ch) 204r] atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / saśrāvakasaṃghānām yat kuśalamūlaṃ tat sarvam anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264521 (0.020):
samyaksaṃbodhau saṃprasthito bhavet so 'tītānāgatapratyutpannānāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ sapratyekabuddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652437 (0.020):
atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ yaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094279 (0.020):
vistīrṇāṃ sarvopakaraṇaiḥ pūjāṃ karttukāmaḥ syāt / / atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ gambhīraṃ buddhagocaraṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248511 (0.021):
ekāṃsamuttarāṅgaṃ kṛtvādaśasu dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ mahābhūmipraviṣṭānāṃ ca bodhisattvānāṃ sāmīcīṃ kṛttvā teṣāṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249104 (0.021):
dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ mahābhūmipraviṣṭānāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752886 (0.021):
mahāsatvenātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ buddhakṣetrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896373 (0.021):
atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ buddhaguṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718904 (0.021):
bodhisattvena mahāsattvena atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / buddhaguṇān anuprāptukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam punar aparaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059160 (0.021):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvena mahāsattvenātītānāgatapratyutpannānāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ buddhaguṇān anuprāptukāmena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262798 (0.022):
maitreya āha: kathaṃ punar atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023116 (0.023):
hi subhūte saṅgaḥ / iti hi so 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ ye anāsravā dharmāstānanumode ityanumodya anumodanāsahagataṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017490 (0.023):
kathamatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ kuśalamūlaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048543 (0.024):
ārakṣyo bhavet, na mayā atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087499 (0.024):
bhaviṣyanti / adya mayātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāmacintyā mahatī vipulā vistīrṇā pūjā kṛtā bhaviṣyati / adya mama
parigṛhītā ca bhaviṣyati / tena yuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086804 (0.0):
vivādayautsukyamapapadyatha / yathā ca te yuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086975 (0.0):
gurukuryānmānayetpūjayet / yuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ / sabalaparivārāṇāmanekeṣāṃ ca yakṣaśatasahasrāṇāmanukampārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087656 (0.0):
satkuryādgurukuryānmānayedyuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ sabalaparivārāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087920 (0.052):
evamukte bhagavāṃścaturo mahārājānetadavocat / na kevalaṃ yuṣmākaṃ / caturṇāṃ mahārājānāṃ svakasvakabhavanagatānāmuparyantarīkṣagatāti
sabalaparivārāṇamanekeṣāṃ yakṣaśatasahasrāṇāṃ devānāṃ devāsurasaṃgrāme
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087666 (0.016):
satkuryādgurukuryānmānayedyuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ sabalaparivārāṇāṃ / teṣāṃ ca devagaṇānāmanekeṣāṃ ca yakṣaśatasahasrāṇāṃ mahā tathā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086980 (0.040):
gurukuryānmānayetpūjayet / yuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ / sabalaparivārāṇāmanekeṣāṃ ca yakṣaśatasahasrāṇāmanukampārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088981 (0.040):
teṣāmasmākaṃ bhadanta bhagavaṃścaturṇāṃ mahārājānāṃ / sabalaparivārāṇāmanekeṣāṃ ca yakṣaśatasahasrāṇāṃ viṣayavāsināṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504738 (0.041):
dharmeṣu dharmacakṣur utpannam anekeṣāṃ ca tatsabhāgānāṃ / kumbhāṇḍaśatasahasrāṇāṃ //
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645521 (0.053):
pratigṛhya ekaṃ pātram adhimucyeyam iti; atha bhagavāṃś caturṇāṃ / mahārājānām antikāc catvāri patrāṇi pratigṛhya ekaṃ pātram adhimuktavān
jayo bhaviṣyati, asurāṇāṃ ca parijayo bhaviṣyati / / sarvaparacakrapramardakasya suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasyārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091649 (0.025):
suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyārthāya teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091672 (0.026):
tāndharmabhāṇakānadhyeṣayeyusya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088113 (0.026):
sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091125 (0.026):
nānārasavihārāśca nikṣeptavyāḥ / tasya ca suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasyānubhāvena tena kālena śrīrmahādevī tasya gṛha
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086072 (0.033):
viṣayeṣūpasaṃkrameyusteṣu te viṣayeṣuḥ cemaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayeyuḥ / ya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090782 (0.034):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje sarasvatīdevīparivarto nāmāṣṭamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081594 (0.036):
yeṣāmidaṃ karṇapuṭe deśitaṃ saṃpraviśyatīti // Suv_1.25 // / iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje nidānaparivartto nāma prathamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092030 (0.040):
devate sattvā asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājāsyārthāya tāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089449 (0.044):
sabalaparivārā avaśyaṃ teṣāṃ manuṣyarājānāmasya suvarṇaprabhāsottamaya / sūtrendrarājasya śrotṝṇāṃ pūjayitṝṇāṃ mahāntamautsukyaṃ kariṣyanti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.044):
praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091313 (0.044):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāje śrīmahādevīparivarto nāma navamaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090064 (0.045):
smṛtyasaṃpramoṣaṇāya / yathā cāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarājasteṣāṃ buddhasahasrāvaruptakuśalamūlānāṃ sattvānāmarthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086046 (0.047):
suvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarājasya teṣāṃ ca sūtredradhāriṇāṃ bhikṣūṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089179 (0.049):
ṛṣikoṭīniyutaśatasahasrebhyastathāgato 'grataraśca viśiṣṭataraścemaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa sattvānāmarthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086254 (0.050):
mahārājāsteṣāṃ manuṣyarājasya ca suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089975 (0.052):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101518 (0.053):
ityāryaśrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ parisamāptaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090851 (0.054):
padavyañjanānyupanāmayiṣyati / vyupaparīkṣiṣyati / yenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājasteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086367 (0.054):
bhagavantametadavocan / ayaṃ bhadanta bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo 'nāgate 'dhvani yatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095708 (0.061):
suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyāntike
teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣāṃ kariṣyata
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091651 (0.021):
suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyārthāya teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānaṃ dharmāsanagatānāmantikamupasaṃkrameyuḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090396 (0.029):
duḥkhasvapnavināyakapīḍānsarvakākhordavetālānpraśamayiṣyāmi / yathā teṣāṃ / sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ jīvitānugraho bhavet /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089494 (0.042):
sūtrendredhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣā kartavyā /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086149 (0.048):
bhadanta bhagavan sarvamanuṣyarājaḥ sūtrendradhārakāṇāṃ / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ sarvasukhopadhānaiḥ sukhatāṃ kuryāt / te
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086966 (0.049):
sūtrendrarājasya śrotā bhavenmānayitā ca pūjayitā ca teṣāṃ ca / sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmautsukyaṃ satkuryād
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6560193 (0.050):
tāsāṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ bahūnāṃ ca
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034140 (0.052):
sarvāśāparipūraṇārthāya bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ ca /
paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyata //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086266 (0.0):
pūjāsatkārābhiyuktānāmārakṣāṃ kariṣyata paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087090 (0.020):
rājakulasya ca sarvasya mahatyārakṣā kṛtā bhaviṣyati / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kṛtaṃ bhaviṣyati /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086759 (0.020):
sūtrendrarājasya śrotṝṇāmārakṣāṃ kariṣyatha / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyatha / tāni ca rājakulāni tāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086138 (0.024):
manuṣyarājasya sarvaviṣayagatānāṃ ca sattvānāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / yadā ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088742 (0.024):
saṃtarpitāḥ saṃtarpya tasya manuṣyarājasyārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / tasya rājakulasya ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088753 (0.025):
nagarasya ca viṣayasya ca rakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaṃ / tacca viṣayaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092341 (0.044):
vā teṣāṃ sarveṣāmārakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086525 (0.045):
teṣāṃ ca rāṣṭrāṇāṃ teṣāṃ ca viṣayāṇāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324763 (0.047):
dvādaśayojanārveṇa rakṣāṃ karomi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti / svastyayanaṃ karomi daṇḍaparihāraṃ karomi / śastraparihāraṃ karomi /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092361 (0.047):
nigamānāṃ teṣāṃ cāraṇyānāṃ teṣāṃ ca rājakulānāmārakṣāṃ kariṣyāmi / / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089497 (0.054):
sūtrendredhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣā kartavyā / / paripālanaṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324870 (0.054):
rāhulasya kumārasya rakṣāṃ dāsyāmi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14256856 (0.057):
rakṣā kṛtā guptiḥ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiḥ svastyayanaṃ / daṇḍaparihāraḥ śastraparihāro viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ kṛto bhavet /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086116 (0.061):
bhikṣūṇāṃ sarvapratyarthikebhya ārakṣāṃ kuryāt paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ kuryāt / te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstasya
atha vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo viruḍhako mahārājo virūpākṣo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085816 (0.0):
atha khalu vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087132 (0.0):
bhaviṣyanti / sarvaparacakrānyavamarditāni cānupasargāṇi cānupāyāsāni ceti / evamukte vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089539 (0.016):
atha khalu vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo / virūpākṣo mahārājotthāyāsanebhya ekāṃsāni cīvarāṇi prāvṛtyottarāsaṅgaṃ
mahārāja utthāyāsanebhya ekāṃsāni cīvaraiḥ prāvṛtya dakṣiṇāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089937 (0.042):
kusumairavakiranti sma / avakiritvā prakiritvotthāyāsanebhya ekāṃsāni / cīvarāṇi prāvaritvā dakṣiṇāni jānumaṇḍalāni pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087131 (0.058):
evamukte vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo / virūpākṣo mahārājaste sarve bhagavantametadavocan / tena ca
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821348 (0.061):
devanāgamanuṣyāpsarakanyākoṭyastena kālena tena samayenotthāyāsanebhyaḥ / ekāṃsānyuttarāsaṃgāni kṛtvā dakṣiṇāni jānumaṇḍalāni pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17087202 (0.061):
tena samayenotthāyāsanebhyaḥ ekāṃsāny uttarāsaṃgāni kṛtvā dakṣiṇāni
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829725 (0.063):
brāhmaṇānyatīrthikacarakaparibrājakanigranthā utthāyāsanebhyaḥ ekāṃsāni / cīvarāṇi pravṛtyāṃjalayaḥ pragṛhya bhagavantaṃ paripṛcchanti (sma) /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085815 (0.064):
atha khalu vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo / virūpākṣo mahārāja utthāyasanebhya ekāṃsena cīvarāṇi prāvṛtya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089538 (0.064):
atha khalu vaiśravaṇo mahārājo dhṛtarāṣṭro mahārājo virūḍhako mahārājo / virūpākṣo mahārājotthāyāsanebhya ekāṃsāni cīvarāṇi prāvṛtyottarāsaṅgaṃ
jānumaṇḍalāni pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658976 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: iha bhagavan
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250250 (0.0):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: sacen me bhagavān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552241 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721238 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya gāthābhir bhagavatam abhyaṣṭāvīt /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098765 (0.0):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100103 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636474 (0.0):
dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845804 (0.0):
dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379854 (0.0):
kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya, triḥ pradakṣiṇīkṛtya,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656658 (0.0):
pravaritvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252608 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072985 (0.0):
dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074184 (0.0):
janumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524368 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6572132 (0.0):
jānuṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608003 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat kiyad
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010872 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ prāvṛtya dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019186 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023685 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yāvat subhāṣiteyaṃ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1163862 (0.0):
jānumāṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
bhagavantametadavocan / ayaṃ bhadanta bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo 'nāgate 'dhvani yatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.010):
dakṣiṇajānumaṇḍalāni pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088546 (0.010):
evamukte catvāro mahārājā bhagavantametadavocan / asya bhadanta / bhagavansuvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyemānyevaṃrūpāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092226 (0.013):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat / ayaṃ bhadanta bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452495 (0.016):
uttar(āsa)ṅgaṃ kṛtvā ye(na) bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocan || adhivāsayatv asmākaṃ bhagavān āvasathe rātriṃvāsāya ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091429 (0.022):
atha khalu dṛḍhā pṛthivīdevatā bhagavantametadavocat / ayaṃ bhadanta / bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarāja etarhi cānāgate 'dhvani yatra
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552454 (0.023):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat ahaṃ bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552607 (0.023):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocat ahaṃ bhadanta bhagavantamadhyeṣe 'sādhāraṇāyām
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090007 (0.023):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat / ahamapi bhadanta bhagavan sarasvatī mahādevī tasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9101518 (0.023):
ityāryaśrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ parisamāptaḥ //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466365 (0.024):
kṛtvā (yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocan ||)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089948 (0.024):
cīvarāṇi prāvaritvā dakṣiṇāni jānumaṇḍalāni pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan / vayamapi bhadanta
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468140 (0.026):
brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocan* / adhivāsayatv asmākaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530013 (0.026):
029.007. tata utthāyāsanāt yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan aho bata bhagavānasmākaṃ kiṃcidatra prayacchet
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530197 (0.026):
029.024. tato yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan labhema vayaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556928 (0.026):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan adhivāsayatvasmākaṃ bhagavāñ śvo 'ntargṛhe bhaktena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557897 (0.026):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocan adhivāsayatvasmākaṃ bhagavān bhadantasvāgatamāgamya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831440 (0.026):
mahāśrāvakā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647572 (0.027):
'rhan samyaksaṃbuddhaḥ tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat mayā / bhadanta bhagavan rājāraṇemī anutarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087796 (0.029):
mahārājānāmarthāya nānāgandhā dhūpayitavyāḥ / sahadhūpiteṣu bhadanta / bhagavaṃstasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu pracariṣyati yasya yasya
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371476 (0.0):
saddharmasyāntardhānakālasamaye grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277104 (0.0):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu ye sattvā vā araṇyāyatane
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059702 (0.0):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīto 'bhiniṣkramiṣyanti,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28595569 (0.0):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu nānāvikurvitairdharmaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28598203 (0.0):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣūpasaṃkrāntāḥ saṃdṛśyante
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28626840 (0.0):
sarvadigvidikpathanimnasthalasamaviṣamajalājalapathaparvatagirikandaragrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣvaparikhinnacitto
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632109 (0.0):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu sattvānāmarthaṃ karomi /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634478 (0.0):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu sarvakāmadhātvantargatāsu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28657126 (0.0):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīgatānāṃ sattvānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712075 (0.0):
kvacidgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīpradānaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28716828 (0.0):
mahārājyāni ca parityaktāni, grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānyaḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527646 (0.0):
evaṃ ca saṃprajāno 'bhūt. yad grāmanagara- / nigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣv avataran, na jātu rūpaśabda-
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6572409 (0.0):
āhāracīvaraparyeṣṭihetorgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589902 (0.0):
viṃśatibuddhakṣetrakoṭīnayutaśatasahasrāṇyapagatagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīni
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590040 (0.0):
apagatagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīni apagatakālaparvatāni
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591271 (0.0):
usāragalvalohitamuktāgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānībhāryāputraduhitṛdāsīdāsakarmakarapauruṣeyahastyaśvarathaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174390 (0.0):
yatra bhagavan grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu yatra ca
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408921 (0.0):
yadgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣvavataranna jātu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086488 (0.0):
yakṣaśatasahasrairadṛśyadbhiḥ kāyātmabhāvairetarhi cānāgate 'dhvani yatra / grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣūpasaṃkramiṣyāmaḥ tatrāyaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096090 (0.0):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣūpasaṃkramiṣyāmi / upasaṃkramya
manuṣyarājasya viṣayamanuprāpto bhaviṣyati / kaścidbhadanta
bhagavanmanuṣyarājo bhagavan yenānena devendrasamayena rājaśāsreṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087719 (0.014):
evamukte catvāro mahārājā bhagavantametadavocan / yaḥ kaścidbhadanta / bhagavanmanuṣyarājo bhavet so 'nenaivaṃrūpeṇa dharmagauraveṇemaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088767 (0.014):
sarvopadravopasargopāyāsebhyaḥ parimocayiṣyāma iti // / yaḥ kaścidbhadanta bhagavanmanuṣyarājo bhavet / yasya ca manuṣyarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089005 (0.014):
yaḥ kaścidbhadanta bhagavanmanuṣyarājo bhavet / ya ātmano mahatīmārakṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086143 (0.048):
paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / yadā ca / bhadanta bhagavan sarvamanuṣyarājaḥ sūtrendradhārakāṇāṃ
rājatvaṃ kārayet / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya śrotā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086549 (0.019):
yaḥ kaścit tasya manuṣyarājasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086502 (0.028):
manuṣyarājānāmasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya śrotṝṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086750 (0.028):
samyaksaṃbodherarthāya teṣāṃ manuṣyarājānāmasya ca suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasya śrotṝṇāmārakṣāṃ kariṣyatha / paritrāṇaṃ parigrahaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087798 (0.036):
bhagavaṃstasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087948 (0.036):
suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjopasthānāya / tataścaiva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088112 (0.036):
sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086584 (0.037):
vināśayitum / tena khalu punarbhadanta bhagavān kālena tena samayenāsya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya tejo 'nubhāvena tasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091673 (0.038):
tāndharmabhāṇakānadhyeṣayeyusya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088548 (0.039):
bhagavansuvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyemānyevaṃrūpāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091126 (0.040):
nānārasavihārāśca nikṣeptavyāḥ / tasya ca suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasyānubhāvena tena kālena śrīrmahādevī tasya gṛha
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091646 (0.041):
tejobalavarṇarūpasamanvāgatāni ca bhaviṣyanti / asya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyārthāya teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088784 (0.042):
bhagavanmanuṣyarājaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya (Bagchi 48)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092331 (0.042):
bhavedudgṛhītaṃ vaikatathāgatanāmadheyaṃ vāntaśaścāsya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya nāmadheyaṃ śrutaṃ bhavedudgṛhītaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091930 (0.043):
saṃśrāvayeyurantaśaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091042 (0.043):
vṛkṣadevatā rohanti śasyāni sucitrabhāvāḥ // Suv_9.1 // / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya nāmadheyamuccārayitavyam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095708 (0.045):
bodhivyākaraṇaṃ śrutvā sahaśravaṇena kuladevate 'sya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyāntike
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088285 (0.045):
tatkasya hetoḥ? sahaśravaṇenāsya puruṣasya suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasyānekāni bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇyavaivartikāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088100 (0.046):
saṃsthāsyanti / tathā cāsya mahārājāḥ suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092030 (0.063):
devate sattvā asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājāsyārthāya tāni
bhavaṃstāśca sūtrendradhārakā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087650 (0.0):
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājadhārakā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ / satkuryādgurukuryānmānayedyuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ sabalaparivārāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087735 (0.0):
suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ śṛṇuyāt / tāśca sūtrendradhārakā / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ satkuryādgurukuryānmānayetpūjayet / asmākaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088794 (0.012):
dhārakān bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā na satkuryānna gurukuryānna mānayenna
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12489757 (0.023):
paripālayiṣyāmaḥ / ye ca dharmapratipattisthitā dharmabhāṇakā / dharmaśrāvaṇikā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ śrāddhāḥ kulaputrāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6605670 (0.029):
sūtrāntadhārakāṃśca bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā ākrośiṣyanti,
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912184 (0.032):
tasyāṃ parṣadyeva saṃnipatitā abhūvan / evameva catuṣpariṣad / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā api tatra saṃnipatitā āsuḥ /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6588554 (0.032):
samāvartayiṣyāmi | nirmitāṃśca bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089511 (0.032):
śāntisvastyayanaṃ kartavyam / yathā ca sūtrendradhārakā / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā ārakṣitā bhaveyuranutpīḍitā anusargopāyāsāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11866262 (0.034):
saṃgrahavastūni. dānaṃ priyavāditā arthacaryā samānārthatā ca. catasraḥ / parṣadab bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ. [tip. 37a] tais tāsāṃ saṃgrahaḥ. sa
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832206 (0.039):
purimakānāṃ tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ catvāro parṣāyo / abhūṃsuḥ bhikṣubhikṣuṇī upāsakopāsikā | ime catvāri śrāmaṇyaphalāni
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031468 (0.044):
bhagavan bodhisattvabhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā devanāgā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051274 (0.046):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaś
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7672302 (0.048):
bhaveyurbhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā ya ekakṣaṇamapi mama sakāśe
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488844 (0.051):
mahāsannipātadharmaparyāyaṃ dhārayiṣyanti yāvallikhitvā / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ saddharmadhārakāḥ pudgalāstān sarvān
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197793 (0.051):
dhārayiṣyaṃti yāval likhitvā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ (Kurumiya 148)
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6606280 (0.051):
sattvā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ, ye pūrvaṃ nāhaṃ yuṣmākaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048471 (0.053):
'bhimānikā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ| saddharmapratikṣepakālaśca
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14496150 (0.055):
bhikṣubhikṣunī upāsakopāsikā āga(6b2)ntuko gamiko vāṇijako
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664857 (0.057):
yaś ca khalu punar vajrapāṇe bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikān ye vā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089083 (0.057):
sūtrendrarājaḥ śrotavyaḥ / śrutvā caitāstaddhārakā / bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ satkartavyā gurukartavyā mānayitavyāḥ
satkuryādgurukuryānmānayetpūjayetsatatasamitaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087651 (0.0):
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājadhārakā bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ / satkuryādgurukuryānmānayedyuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ sabalaparivārāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087737 (0.0):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ satkuryādgurukuryānmānayetpūjayet / asmākaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088798 (0.018):
dhārakān bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā na satkuryānna gurukuryānna mānayenna
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23355456 (0.038):
prathamacittotpādikaṃ ṣaḍbhiḥ pāramitābhir avirahitaṃ satkuryād gurukuryāt / mānayet pūjayed ayam ayam eva tato bahutato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. tat
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18563905 (0.039):
8 ṣaḍbhi pāramitābhir avirahitaṃ satkuryāt gurukuryāt mānayet pūjayet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254111 (0.043):
yaḥ punar bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā tathāgataśarīrāṇi satkuryād / gurukuryāt mānayet pūjayet sa tasya kuśalamūlasya parittīkṛtāni divyāni
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176136 (0.043):
yaḥ punar bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā tathāgataśarīrāṇi satkuryād / gurukuryād mānayet pūjayet sa tasya kuśalamūlasya paryantam adhigamya
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18563888 (0.044):
7 tāni yāva jīva kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā satkuryāt / gurukuryān mānayet pūjayet sarvopakaraṇai yaś ceka prathamacittotpādika
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929899 (0.044):
kuladuhitā vā mānayedgurukuryāt satkuryāt pūjayet sarvapūjāsukhopadhānaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252254 (0.045):
samyaksaṃbuddhān satkuryād gurukuryād mānayet pūjayet saśrāvakasaṃghāṃś
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086969 (0.046):
sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmautsukyaṃ satkuryād / gurukuryānmānayetpūjayet / yuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657578 (0.047):
bahujanaṃ satkuryād gurukuryāt mānayet pūjayet, sa bhūyasyā mātrayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004494 (0.048):
bahuvidhābhiś ca divyamānuṣikībhiḥ sarvapūjābhiḥ / satkuryādgurukuryānmānayetpūjayedarcayedapacāyet, ete evaṃrūpayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004757 (0.048):
sarvadīpamālābhiḥ, bahuvidhābhiś ca divyamānuṣikībhiḥ sarvapūjābhiḥ / satkuryādgurukuryānmānayet pūjayedarcayedapacāyet, ayameva tebhyaḥ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240290 (0.049):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyeraṃs tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā / vā yāvajjīvaṃ satkuryād gurukuryād mānayet pūjayet, tac ca kuśalamūlam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003692 (0.052):
divyadīpamālābhiḥ, bahuvidhābhiś ca divyābhi, pūjābhiḥ, satkuryāt / gurukuryāt mānayet pūjayet arcayet apacāyet, tatkiṃ manyase kauśika api nu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263743 (0.052):
tān sarvān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā yāvajjīvaṃ satkuryād / gurukuryād mānayet pūjayec
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263810 (0.052):
vā kuladuhitā vā yāvajjīvaṃ satkuryād gurukuryād mānayet pūjayec
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003600 (0.062):
caināṃ prajñāpāramitāṃ satkuryāt gurukuryāt mānayet pūjayet arcayet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004147 (0.062):
tāṃ caināṃ prajñāpāramitāṃ / satkuryādgurukuryānmānayetpūjayedarcayedapacāyet
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ śṛṇuyāt / anena dharmaśravaṇena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086989 (0.019):
satatasamitaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājendraṃ śṛṇvan / anena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087728 (0.019):
bhagavanmanuṣyarājo bhavet so 'nenaivaṃrūpeṇa dharmagauraveṇemaṃ / suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ śṛṇuyāt / tāśca sūtrendradhārakā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086073 (0.034):
viṣayeṣūpasaṃkrameyusteṣu te viṣayeṣuḥ cemaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayeyuḥ / ya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089522 (0.034):
sukhacittāḥ / imaṃ suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa sattvānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088258 (0.035):
ya imaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājamantaśaḥ śroṣyanti,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090873 (0.040):
pracatiṣyati / na ca kṣipramantardhāsyati / santi sattvāḥ / suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ śṛṇuyuḥ / anekāni ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091827 (0.040):
niṣkrameyusteṣāṃ dharmabhāṇakānāmupasakramaṇāya / upasaṃkramya cemaṃ / suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ śṛṇuyuḥ / śrutvā ca punareva te
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092140 (0.040):
suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ śṛṇuyuḥ / anāgato 'dhvanyanekāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092517 (0.040):
pracaret / na kṣipramantardhāpayet / sattvāścemaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ / sūtrendrarājaṃ śṛṇuyuḥ / acintyaṃ ca jñānaskandhaṃ pratilabheyuḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090086 (0.042):
sattvānīmaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ śrutvā cintya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.047):
praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088240 (0.048):
gambhīrārthamevaṃ gambhīrāvabhāsamevamacintyaguṇadharmasamanvāgataṃ / suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayitukāmaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089181 (0.050):
ṛṣikoṭīniyutaśatasahasrebhyastathāgato 'grataraśca viśiṣṭataraścemaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaṃ vistareṇa sattvānāmarthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089480 (0.051):
(Bagchi 51) kariṣyanti / imaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājaṃ / vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti / avaśyaṃ yuṣmābhiścaturbhirmahārājaisteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091471 (0.051):
yatra yatrāsane dharmabhāṇako niṣadyemaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ / sūtrendrarājaṃ vistareṇa saṃprakāśayiṣyati / tatrāhaṃ bhadanta
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089975 (0.052):
iti śrīsuvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo caturmahārāja parivarto nāma
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081186 (0.057):
Suvarṇaprabhāsasūtram / // suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089407 (0.058):
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja upadarśitaḥ paridīpitaḥ saṃprakāśitaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091385 (0.060):
uttare dundubhisvaro nāma tathāgataḥ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja / imāni bodhisattvanāmāni ye dhārayanti vācayanti te bodhisattvā nityaṃ
saṃcodanadharmāmṛtapuṇyātmakānāmasmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ
sakalaparivārāṇāmanekeṣāṃ ca yakṣarākṣasaśatasahasrāṇāmimān divyātmabhāvān
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088982 (0.029):
teṣāmasmākaṃ bhadanta bhagavaṃścaturṇāṃ mahārājānāṃ / sabalaparivārāṇāmanekeṣāṃ ca yakṣaśatasahasrāṇāṃ viṣayavāsināṃ ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086981 (0.031):
gurukuryānmānayetpūjayet / yuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ / sabalaparivārāṇāmanekeṣāṃ ca yakṣaśatasahasrāṇāmanukampārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087665 (0.047):
satkuryādgurukuryānmānayedyuṣmākaṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ sabalaparivārāṇāṃ / teṣāṃ ca devagaṇānāmanekeṣāṃ ca yakṣaśatasahasrāṇāṃ mahā tathā
mahataujasā vivardhayet / mahāntaṃ vīryaṃ ca sthāma ca balaṃ cāsmākaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089263 (0.038):
yathā cāsmākaṃ kāye mahāntaṃ vīryaṃ ca balaṃ ca sthāma ca saṃjanitaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085944 (0.046):
vivardhayiṣyanti // asmākaṃ kāyeṣu vīryaṃ ca balaṃ sthāma ca saṃjanitaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087009 (0.059):
mahataujasā yuṣmākametāni śarīrāṇi vivardhayet / mahacca yuṣmākaṃ vīryaṃ / ca sthāma balaṃ ca vapuṣaḥ saṃjanayet / tejaśca śriyaśca lakṣmīśca
kāyeṣu tejaḥśriyaśca lakṣmī cāsmākaṃ vivardhayet / tena vayaṃ bhadanta
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088842 (0.028):
vivardhayenna cāsmākaṃ vīryaṃ ca balaṃ ca saṃjanayet / tejaśca śriyaśca / lakṣmīṃ cāsmākaṃ kāyeṣu na vivardhayet / na te 'pi vayaṃ bhadanta
bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā anekaiḥ (Bagchi 39)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088578 (0.0):
vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088849 (0.0):
lakṣmīṃ cāsmākaṃ kāyeṣu na vivardhayet / na te 'pi vayaṃ bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089094 (0.0):
pūjayitavyāḥ / vayaṃ catvāro mahārājāḥ sabalaparivārā anenaiva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089245 (0.0):
(Bagchi 50) ādīpitāni bhaviṣyanti devairdevaputraiśca / yatha ca vayaṃ / catvāro mahārājāḥ sabalaparivārā anekāni yakṣaśatasahasrāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089440 (0.0):
evamukte bhagavāṃścaturo mahārājānetadavocat / tena hi catvāro mahārājāḥ / sabalaparivārā avaśyaṃ teṣāṃ manuṣyarājānāmasya suvarṇaprabhāsottamaya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086040 (1.192):
bhaviṣyanti, te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājā idamasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086124 (1.192):
paripālanaṃ kuryāt / te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086161 (1.192):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāṃ sarvasukhopadhānaiḥ sukhatāṃ kuryāt / te / vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājāstaṃ manuṣyarājaṃ sarvarājebhyaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089952 (1.192):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocan / vayamapi bhadanta / bhagavaṃścatvāro mahārājā ekaiko mahārājo vayaṃ pañcayakṣaśataparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086680 (0.011):
bhadanta bhagavañcatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā / anekairyakṣarākṣasaśatasahasrairadṛśyairātmabhāvaistatropasaṃkramiṣyāmaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088707 (0.036):
te vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781572 (0.037):
pracariṣyanti deśayiṣyanti prakāśayiṣyanti, tatra tatra vayaṃ bhagavan / catvāro mahārājāḥ sabalāḥ savāhanāḥ saparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088541 (0.063):
evamukte catvāro mahārājā bhagavantametadavocan / asya bhadanta
yakṣaśatasahasrairadṛśyadbhiḥ kāyātmabhāvairetarhi cānāgate 'dhvani yatra
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣūpasaṃkramiṣyāmaḥ tatrāyaṃ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1371476 (0.0):
saddharmasyāntardhānakālasamaye grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277104 (0.0):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu ye sattvā vā araṇyāyatane
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059702 (0.0):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīto 'bhiniṣkramiṣyanti,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28595569 (0.0):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu nānāvikurvitairdharmaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28598204 (0.0):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣūpasaṃkrāntāḥ saṃdṛśyante
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28626840 (0.0):
sarvadigvidikpathanimnasthalasamaviṣamajalājalapathaparvatagirikandaragrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣvaparikhinnacitto
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28632108 (0.0):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu sattvānāmarthaṃ karomi /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634478 (0.0):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu sarvakāmadhātvantargatāsu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28657126 (0.0):
sarvagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīgatānāṃ sattvānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712075 (0.0):
kvacidgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīpradānaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28716828 (0.0):
mahārājyāni ca parityaktāni, grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānyaḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527647 (0.0):
evaṃ ca saṃprajāno 'bhūt. yad grāmanagara- / nigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣv avataran, na jātu rūpaśabda-
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6572409 (0.0):
āhāracīvaraparyeṣṭihetorgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589902 (0.0):
viṃśatibuddhakṣetrakoṭīnayutaśatasahasrāṇyapagatagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīni
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590040 (0.0):
apagatagrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīni apagatakālaparvatāni
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591271 (0.0):
usāragalvalohitamuktāgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānībhāryāputraduhitṛdāsīdāsakarmakarapauruṣeyahastyaśvarathaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174389 (0.0):
yatra bhagavan grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu yatra ca
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408921 (0.0):
yadgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣvavataranna jātu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086377 (0.0):
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājo 'nāgate 'dhvani yatra / grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu pracariṣyati yasya yasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9096091 (0.0):
grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣūpasaṃkramiṣyāmi / upasaṃkramya
suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ pracariṣyati / teṣāṃ ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091447 (0.006):
rājakule vopasaṃkramiṣyati / yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091428 (0.032):
bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarāja etarhi cānāgate 'dhvani yatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092227 (0.032):
bhagavantametadavocat / ayaṃ bhadanta bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarāja etarhi cānagate 'dhvani yatra grāme vā nagare vā nigame vā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090853 (0.036):
padavyañjanānyupanāmayiṣyati / vyupaparīkṣiṣyati / yenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājasteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092496 (0.036):
sukhendriyakāyo bhavet / praharṣajātaśca bhavet / yenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājasteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090065 (0.037):
smṛtyasaṃpramoṣaṇāya / yathā cāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarājasteṣāṃ buddhasahasrāvaruptakuśalamūlānāṃ sattvānāmarthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089371 (0.038):
samyaksaṃbuddhenāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājo vistareṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094296 (0.041):
parijñātukāmo bhavet / tenāvaśyaṃ tatra pradeśe vihāre vāraṇyapradeśe vā / yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ vistareṇa saṃprakāśyate /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087178 (0.042):
śāṭhyamānamadadarpavivarjitena cittenāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarājaḥ śrotavyaḥ / tasya ca dharmabhāṇakasya bhikṣorantike
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089074 (0.042):
tena ca bhadanta bhagavanmanuṣyarājenāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarājaḥ śrotavyaḥ / śrutvā caitāstaddhārakā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089123 (0.042):
hatoḥ? yadbhadanta bhagavaṃstena manuṣyarājenāvaśyamayaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ śrotavyaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094307 (0.042):
tenāvikṣiptacittenāvirahitaśrotreṇāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarājaḥ śrotavyaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089423 (0.046):
manuṣyarājenāvaśyamāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ satkṛtya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091801 (0.046):
sarvasattvairasmākaṃ kṛtajñatā kartavyā / avaśyamayaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ satkṛtya śrotavyaḥ satkartavyo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089407 (0.047):
tāni sarvāṇi bhagavatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja upadarśitaḥ paridīpitaḥ saṃprakāśitaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.048):
praṇamya bhagavantametadavocan / ayaṃ bhagavan, / suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
manuṣyarājānāmasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya śrotṝṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086751 (0.0):
samyaksaṃbodherarthāya teṣāṃ manuṣyarājānāmasya ca suvarṇaprabhāsottamasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088784 (0.027):
bhagavanmanuṣyarājaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya (Bagchi 48)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086549 (0.027):
yaḥ kaścit tasya manuṣyarājasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088099 (0.028):
saṃsthāsyanti / tathā cāsya mahārājāḥ suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086405 (0.028):
rājatvaṃ kārayet / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya śrotā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087798 (0.036):
bhagavaṃstasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088548 (0.036):
bhagavansuvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyemānyevaṃrūpāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091646 (0.037):
tejobalavarṇarūpasamanvāgatāni ca bhaviṣyanti / asya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyārthāya teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091126 (0.038):
nānārasavihārāśca nikṣeptavyāḥ / tasya ca suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasyānubhāvena tena kālena śrīrmahādevī tasya gṛha
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086585 (0.039):
vināśayitum / tena khalu punarbhadanta bhagavān kālena tena samayenāsya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya tejo 'nubhāvena tasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088112 (0.039):
sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091673 (0.039):
tāndharmabhāṇakānadhyeṣayeyusya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095708 (0.041):
bodhivyākaraṇaṃ śrutvā sahaśravaṇena kuladevate 'sya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyāntike
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091041 (0.042):
vṛkṣadevatā rohanti śasyāni sucitrabhāvāḥ // Suv_9.1 // / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya nāmadheyamuccārayitavyam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088285 (0.042):
tatkasya hetoḥ? sahaśravaṇenāsya puruṣasya suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasyānekāni bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇyavaivartikāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089449 (0.043):
sabalaparivārā avaśyaṃ teṣāṃ manuṣyarājānāmasya suvarṇaprabhāsottamaya / sūtrendrarājasya śrotṝṇāṃ pūjayitṝṇāṃ mahāntamautsukyaṃ kariṣyanti
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087948 (0.043):
suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjopasthānāya / tataścaiva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091930 (0.050):
saṃśrāvayeyurantaśaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya / nāmadheyamapi pareṣāṃ sattvānā saṃśrāvayeyuḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092331 (0.050):
suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya nāmadheyaṃ śrutaṃ bhavedudgṛhītaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092030 (0.063):
devate sattvā asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājāsyārthāya tāni
mātāpitṝṇāṃ cārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086772 (0.023):
nagarāṇi tāni ca rāṣṭrāṇi tāni ca viṣayāṇyārakṣayiṣyatha / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087065 (0.023):
mahatyārakṣā kṛtā bhaviṣyati / tena ca tasya rājño rakṣāṃ paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089501 (0.040):
sūtrendredhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣā kartavyā / / paripālanaṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092283 (0.042):
rakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092345 (0.042):
vā teṣāṃ sarveṣāmārakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ / daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ ca kariṣyāmi / teṣāṃ ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092365 (0.042):
nigamānāṃ teṣāṃ cāraṇyānāṃ teṣāṃ ca rājakulānāmārakṣāṃ kariṣyāmi / / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ ca kariṣyāmaḥ / teṣāṃ ca rājakulānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086775 (0.0):
nagarāṇi tāni ca rāṣṭrāṇi tāni ca viṣayāṇyārakṣayiṣyatha / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324874 (0.022):
rāhulasya kumārasya rakṣāṃ dāsyāmi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089504 (0.022):
paripālanaṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ / śāntisvastyayanaṃ kartavyam / yathā ca sūtrendradhārakā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092349 (0.022):
vā teṣāṃ sarveṣāmārakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ / daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ ca kariṣyāmi / teṣāṃ ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092367 (0.022):
paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092283 (0.022):
rakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ / śastraparihāraṃ śāntisvaratyayanaṃ kariṣyami / teṣāṃ ca sarveṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087070 (0.030):
mahatyārakṣā kṛtā bhaviṣyati / tena ca tasya rājño rakṣāṃ paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040299 (0.046):
kuru, guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ / daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ sīmābandhaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041675 (0.046):
paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042632 (0.046):
śāntiṃ svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043302 (0.046):
rakṣāṃ karotu, guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043955 (0.046):
rakṣāṃ kurvantu, guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19047807 (0.046):
kurvantu, guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ / daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ sīmābandhaṃ
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477607 (0.046):
ca rakṣāṃ karotu / guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ
teṣāṃ ca rāṣṭrāṇāṃ teṣāṃ ca viṣayāṇāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086775 (0.0):
nagarāṇi tāni ca rāṣṭrāṇi tāni ca viṣayāṇyārakṣayiṣyatha / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092347 (0.015):
vā teṣāṃ sarveṣāmārakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092367 (0.015):
nigamānāṃ teṣāṃ cāraṇyānāṃ teṣāṃ ca rājakulānāmārakṣāṃ kariṣyāmi / / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324874 (0.022):
rāhulasya kumārasya rakṣāṃ dāsyāmi / paritraṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śānti / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089504 (0.022):
sūtrendredhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣā kartavyā / / paripālanaṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092283 (0.022):
rakṣāṃ kariṣyāmi / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086135 (0.026):
manuṣyarājasya sarvaviṣayagatānāṃ ca sattvānāmārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / yadā ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087070 (0.030):
mahatyārakṣā kṛtā bhaviṣyati / tena ca tasya rājño rakṣāṃ paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ daṇḍaparihāraṃ śasraparihāraṃ śāntisvastyayanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088751 (0.036):
nagarasya ca viṣayasya ca rakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaṃ / tacca viṣayaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088739 (0.039):
saṃtarpitāḥ saṃtarpya tasya manuṣyarājasyārakṣāṃ kariṣyāmaḥ / paritrāṇaṃ / parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyāmaḥ / tasya rājakulasya ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086263 (0.042):
pūjāsatkārābhiyuktānāmārakṣāṃ kariṣyata paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086328 (0.045):
teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikānāmārakṣāṃ kariṣyata / paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyata //
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19040299 (0.046):
kuru, guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ / daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ sīmābandhaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19041675 (0.046):
paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19042632 (0.046):
śāntiṃ svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043302 (0.046):
rakṣāṃ karotu, guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19043955 (0.046):
rakṣāṃ kurvantu, guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19047807 (0.046):
kurvantu, guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ svastyayanaṃ / daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ sīmābandhaṃ
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477607 (0.046):
ca rakṣāṃ karotu / guptiṃ paritrāṇaṃ parigrahaṃ paripālanaṃ śāntiṃ / svastyayanaṃ daṇḍaparihāraṃ śastraparihāraṃ viṣadūṣaṇaṃ viṣanāśanaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086756 (0.051):
sūtrendrarājasya śrotṝṇāmārakṣāṃ kariṣyatha / paritrāṇaṃ parigrahaṃ / paripālanaṃ śāntisvastyayanaṃ kariṣyatha / tāni ca rājakulāni tāni
paracakrāṇi ca pratinivartayiṣyāmaḥ / / yaḥ kaścit tasya manuṣyarājasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088784 (0.016):
bhagavanmanuṣyarājaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya (Bagchi 48)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086405 (0.019):
rājatvaṃ kārayet / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya śrotā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086502 (0.027):
manuṣyarājānāmasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya śrotṝṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086750 (0.027):
samyaksaṃbodherarthāya teṣāṃ manuṣyarājānāmasya ca suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasya śrotṝṇāmārakṣāṃ kariṣyatha / paritrāṇaṃ parigrahaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088100 (0.031):
saṃsthāsyanti / tathā cāsya mahārājāḥ suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086585 (0.031):
vināśayitum / tena khalu punarbhadanta bhagavān kālena tena samayenāsya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya tejo 'nubhāvena tasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087798 (0.032):
bhagavaṃstasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088548 (0.032):
bhagavansuvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyemānyevaṃrūpāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087948 (0.034):
suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjopasthānāya / tataścaiva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088112 (0.034):
sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088285 (0.034):
tatkasya hetoḥ? sahaśravaṇenāsya puruṣasya suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasyānekāni bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇyavaivartikāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091126 (0.035):
nānārasavihārāśca nikṣeptavyāḥ / tasya ca suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasyānubhāvena tena kālena śrīrmahādevī tasya gṛha
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091673 (0.035):
tāndharmabhāṇakānadhyeṣayeyusya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091042 (0.036):
vṛkṣadevatā rohanti śasyāni sucitrabhāvāḥ // Suv_9.1 // / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya nāmadheyamuccārayitavyam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091930 (0.036):
saṃśrāvayeyurantaśaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092331 (0.036):
bhavedudgṛhītaṃ vaikatathāgatanāmadheyaṃ vāntaśaścāsya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya nāmadheyaṃ śrutaṃ bhavedudgṛhītaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091646 (0.037):
tejobalavarṇarūpasamanvāgatāni ca bhaviṣyanti / asya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyārthāya teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095708 (0.037):
bodhivyākaraṇaṃ śrutvā sahaśravaṇena kuladevate 'sya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyāntike
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086785 (0.045):
kariṣyatha / tāni ca viṣayāṇi sarvamayopadravopasargāpāyāsebhyaḥ / parimocayiṣyatha / paracakrāṇi ca nivartayiṣyatha / sarvajambudvīpagatānāṃ
śroturmānayituḥ pūjayituranyaḥ sāmantakaḥ pratiśatrurājā bhavet / yadā ca
bhadanta bhagavaṃstasya sāmantakasya pratiśatro rājña evaṃ cittamutpādet /
so 'haṃ caturaṅgena balakāyena sārdhamasya viṣayamupasaṃkrameyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652734 (0.017):
466.029. asya tvayā ardhatṛtīyāni yojanāni mārgaśobhā kartavyam/ / 466.030. svayameva caturaṅgena balakāyena pratyudgantavyam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653222 (0.017):
ca/ / 468.012. svayameva caturaṅgena balakāyena pratyudgantavyaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653753 (0.017):
ca/ / 469.029. svayameva ca caturaṅgena balakāyena pratyudgantavyam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654754 (0.034):
ca kārayitvā caturaṅgena balakāyena pratyudgataḥ/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18670193 (0.036):
takṣaśilāyāṃ vasati / anyena ca rājñā vārāṇaseyo caturaṅgena balakāyena / veṣṭito // tasya tena bhrātareṇa vārāṇasīto takṣaśilāṃ dūto preṣito /
vināśayitum / tena khalu punarbhadanta bhagavān kālena tena samayenāsya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28055970 (0.063):
śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān | tena khalu punaḥ kumāra / kālena tena samayena tasya bhagavato jñānaprabhāsasya tathāgatasyārhataḥ
suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya tejo 'nubhāvena tasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088100 (0.022):
saṃsthāsyanti / tathā cāsya mahārājāḥ suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088784 (0.030):
bhagavanmanuṣyarājaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya (Bagchi 48)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086548 (0.031):
yaḥ kaścit tasya manuṣyarājasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087798 (0.032):
bhagavaṃstasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088548 (0.032):
bhagavansuvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyemānyevaṃrūpāṇi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091127 (0.032):
nānārasavihārāśca nikṣeptavyāḥ / tasya ca suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasyānubhāvena tena kālena śrīrmahādevī tasya gṛha
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095707 (0.035):
bodhivyākaraṇaṃ śrutvā sahaśravaṇena kuladevate 'sya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyāntike
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091646 (0.035):
tejobalavarṇarūpasamanvāgatāni ca bhaviṣyanti / asya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasyārthāya teṣāṃ sūtrendradhārakāṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092331 (0.037):
bhavedudgṛhītaṃ vaikatathāgatanāmadheyaṃ vāntaśaścāsya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya nāmadheyaṃ śrutaṃ bhavedudgṛhītaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088112 (0.037):
sūtrendrarājasya tejasā kuṇḍahastena dhūpitāstena manuṣyarājena nānāgandhā / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjārthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091674 (0.037):
tāndharmabhāṇakānadhyeṣayeyusya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086404 (0.037):
rājatvaṃ kārayet / asya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya śrotā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087948 (0.038):
sahapradhūpitāśca mahārājāstena manuṣyarājena nānāgandhā asya / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya pūjopasthānāya / tataścaiva
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086501 (0.039):
manuṣyarājānāmasya suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya śrotṝṇāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086749 (0.039):
samyaksaṃbodherarthāya teṣāṃ manuṣyarājānāmasya ca suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasya śrotṝṇāmārakṣāṃ kariṣyatha / paritrāṇaṃ parigrahaṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091042 (0.039):
vṛkṣadevatā rohanti śasyāni sucitrabhāvāḥ // Suv_9.1 // / suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya nāmadheyamuccārayitavyam /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091930 (0.039):
saṃśrāvayeyurantaśaḥ suvarṇaprabhāsottamasya sūtrendrarājasya / nāmadheyamapi pareṣāṃ sattvānā saṃśrāvayeyuḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088285 (0.040):
tatkasya hetoḥ? sahaśravaṇenāsya puruṣasya suvarṇaprabhāsottamasya / sūtrendrarājasyānekāni bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇyavaivartikāni
sāmantakasya pratiśatrurājasyānyai rājabhiḥ sārdhaṃ saṃgrāme bhaviṣyati /
svaviṣayagatāśca viṣayavilopāśca bhaviṣyanti / dāruṇāśca rājasaṃkṣobhā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088884 (0.040):
tatra tatra viṣaye nānāvidhā viṣayalopā bhaviṣyanti / dāruṇāni ca / rājasaṃkṣobhāni bhaviṣyanti / sarvaviṣayagatāni ca sattvāni kalahajātāni
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13209074 (0.048):
juhotītyetadvākyasya juhoterapi svaviṣayaviṣayatvamāpādayantī bhavati
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617989 (0.053):
bhaviṣyanti, varaladantāśca bhaviṣyanti, bībhatsoṣṭhāśca bhaviṣyanti,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086923 (0.054):
sarvadhanadhānyasamṛddhāni bhaviṣyanti / mahābhogāni cāmatsarāṇi ca / bhaviṣyanti / parityāgavanti daśakuśalakarmapathasamanvāgatāni ca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16680240 (0.056):
nanu tayorubhayossatve kuta āropavyavahāra ityata āha viṣayāntaramātrata / viṣayāntaratvamātreṇetyarthaḥ /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25357248 (0.056):
abhāvasya tu sādharmo bhaviṣyati tadviṣayatvāt tasyā' /
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9555167 (0.057):
bhaviṣyantyabhiṣecanīyā atha ya etasyodṛcaṃ na gamiṣyantyarāṣṭraṃ te / bhaviṣyantyarājāno bhaviṣyanti rājanyā viśo'nabhiṣecanīyāstasmānmā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13249152 (0.061):
na tato jñātaṃ sadanuṣṭhitaṃ śreyassādhanaṃ bhavatīti na / tadviṣayatadvacasāṃ prāmāṇyamityarthaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089212 (0.061):
parājitāni bhaviṣyanti / parāṅmukhībhūtāni / yathā ca te viṣayā / anupāyāsāśca / yathā ca sarvaviṣayadharmā anupāyāsāśca
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7878806 (0.064):
dharmāntarāyikaḥ / tattayā tabhdāvena na sambhaviṣyanti na bhaviṣyanti / / nāvatariṣyanti nānyata āgamiṣyanti / aprāptadharmabhāṇina
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623949 (0.064):
dharmaśravaṇikāś ca nāraṇyakā bhaviṣyanti na paiṇḍapātikā na pāṃśukūlikā / na khalupaścādbhaktikā na ekāsanikā na prasthapiṇḍikā na śmāśānikā
nānāvyākṣepaśatāni viṣaye prādurbhūtāni bhaviṣyanti / yadā ca bhadanta
bhagavaṃstasya sāmantakasya pratiśatrurājasya svaviṣayagatānyevaṃrūpāṇi
nānopadravaśatāni nānāvyakṣepaśatāni bhaveyuḥ / sa ca bhadanta bhagavan
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086083 (0.057):
imānyevaṃrūpāṇi viṣayagatāti / nānāvidhānyupadravaśatānyupadravasahasrānyupadravaśatasahasrāṇi ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088995 (0.059):
nānāvidhānyupadravaśatāni bhaviṣyantyupadrasahasrāṇi vā //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7664354 (0.061):
bodhiprāptasya ca me bhadanta bhagavan yāvanto mama romakūpā / bhaveyustāvanto divasaṃ buddhavigrahānnirmiṇuyāṃ
sāmantakapratiśatrurājaścaturaṅgīṇīṃ senāṃ yojayitvā paracakragamanāya
svaviṣayānniṣkrānto bhavet / yatrāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ sutrendrarājo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090065 (0.052):
smṛtyasaṃpramoṣaṇāya / yathā cāyaṃ suvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarājasteṣāṃ buddhasahasrāvaruptakuśalamūlānāṃ sattvānāmarthāya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090853 (0.054):
padavyañjanānyupanāmayiṣyati / vyupaparīkṣiṣyati / yenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājasteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092496 (0.054):
sukhendriyakāyo bhavet / praharṣajātaśca bhavet / yenāyaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājasteṣāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089663 (0.059):
sutrendrarājapravaraḥ suvarṇaprabhāsottamo daśabalānām /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085838 (0.059):
suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥ sarvatathāgatabhāṣitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089122 (0.059):
hatoḥ? yadbhadanta bhagavaṃstena manuṣyarājenāvaśyamayaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ śrotavyaḥ //
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091800 (0.059):
sarvasattvairasmākaṃ kṛtajñatā kartavyā / avaśyamayaṃ / suvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarājaḥ satkṛtya śrotavyaḥ satkartavyo
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091427 (0.061):
bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ sūtrendrarāja etarhi cānāgate 'dhvani yatra
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092226 (0.061):
bhagavantametadavocat / ayaṃ bhadanta bhagavansuvarṇaprabhāsottamaḥ / sūtrendrarāja etarhi cānagate 'dhvani yatra grāme vā nagare vā nigame vā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086990 (0.063):
satatasamitaṃ suvarṇaprabhāsottamaṃ sūtrendrarājendraṃ śṛṇvan / anena
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086044 (0.063):
bhaviṣyanti, te vayaṃ bhadanta bhagavan catvāro mahārājā idamasya / suvarṇaprabhāsoottamasūtrendrarājasya teṣāṃ ca sūtredradhāriṇāṃ bhikṣūṇāṃ
bhavet sa pratiśatrurājaḥ sārdhaṃ caturaṅgabalakāyena taṃ
viṣayamupasaṃkramitukāmo bhavet / taṃ vināśitukāmo bhavet / te vayaṃ
bhadanta bhagavañcatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088579 (0.0):
vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088849 (0.0):
bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086469 (0.011):
bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā anekaiḥ (Bagchi 39)
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089094 (0.054):
pūjayitavyāḥ / vayaṃ catvāro mahārājāḥ sabalaparivārā anenaiva / dharmaśravaṇakuśalamūlopacayenānena dharmākṛtarasena saṃtarpayitavyāḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089246 (0.060):
catvāro mahārājāḥ sabalaparivārā anekāni yakṣaśatasahasrāṇi
anekairyakṣarākṣasaśatasahasrairadṛśyairātmabhāvaistatropasaṃkramiṣyāmaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088581 (0.021):
vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā / anekairyakṣaśatasahasraiḥ sārdhaṃ svabhavanagatā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088852 (0.040):
bhagavaṃścatvāro mahārājāḥ sabalaparivārā / anekairyakṣakoṭīniyutaśatasahasraistasya ca viṣaye rakṣāṃ kariṣyāmaḥ /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25300768 (0.044):
sarvaśakrabrahmādidevavidyādharadevāpsaraḥparṣatkoṭīniyutaśatasahasrair / anekayakṣarākṣasāsuragaruḍagandharvakinnaramahoraganāgādiparṣadbhir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645455 (0.046):
darśanāya / atha khalu vaiśravaṇo mahārājānekairyakṣaśatasahasraiḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086277 (0.048):
sabalaparivārairanekaiśca yakṣaśatasahasrairatītānāgatapratyutpannānāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9085988 (0.049):
sārdhamaṣṭāviṃśatiyakṣasenāpatibhiranekaiśca yakṣaśatasahasraiḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088712 (0.056):
te vayaṃ bhadanta bhagavaṃścatvāro mahārājā / anekairyakṣaśatasahasrairebhiśca sarvaiḥ sārdhaṃ samagrā bhaviṣyāmastasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088666 (0.064):
anekāni ca devakoṭīniyutaśatasahasrāṇyadṛśyairātmabhāvairyena tasya
taṃ paracakramadhvānaṃ mārgapratipannaṃ (Bagchi 40) tathaiva
pratinivartayiṣyāmo nānāvyākṣepaśatāni copasaṃhariṣyāmo vighnāṃśca
kariṣyāmaḥ / yathā ca tatparacakraṃ na śakṣyati tatra viṣaya
upasaṃkramitum / kutaḥ punarvināśaṃ kariṣyati // / atha khalu bhagavāṃsteṣāṃ caturṇāṃ mahārājānāṃ sādhukāramadāt / sādhu
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086187 (0.0):
sarvaviṣayeṣu ca prasaṃśanīyaṃ kariṣyāmaḥ / / atha khalu bhagavāṃścaturṇāṃ mahārājānāṃ sādhukāramadāt / sādhu sādhu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648858 (0.029):
'raṇeminaḥ sādhukāramadāt / sādhu sādhu mahārāja
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7107949 (0.045):
atha bhagavān sādhukāramadāt / sādhu sādhu sarvanīvaraṇaviṣkambhin,
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu03