View original HTML file with complete header information
(Vaidya 75) / Vajracchedikā nāma / triśatikā prajñāpāramitā | / | namo bhagavatyā āryaprajñāpāramitāyai ||
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500382 (0.021):
Ārya advayaśatikā prajñāpāramitā sūtra / namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai //
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160445 (0.021):
om namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27453488 (0.030):
namo namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || namo bhagavatyā / āryaprajñāpāramitāyai ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035937 (0.030):
hyetatsubhūte bhavati yena pūrvaṃ na saṃparipṛṣṭā bhavatīyaṃ / prajñāpāramitā, na saṃparipṛcchitā, (Vaidya 143) na saṃparipraśnīkṛtā, na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555795 (0.034):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāmanyanatā aspandanatā aprapañcatā, iyaṃ / prajñāpāramitā // / (Vaidya 22)
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046146 (0.050):
iti śrīsamādhirāje kṣemadattaparivarto nāma trayastriṃśatitamaḥ || 33 || / (Vaidya 223) / 34 Jñānāvatīparivartaḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4008285 (0.051):
kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā iyameva prajñāpāramitā abhiśraddhātavyā / (Vaidya 47) avakalpayitavyā adhibhoktavyā / prasannacittena bodhāya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28044879 (0.056):
iti śrīsamādhirāje sūtradhāraṇānuśaṃsāparivarto nāma dvātriṃśatitamaḥ || / (Vaidya 218) / 33 Kṣemadattaparivartaḥ | / atha khalu bhagavān punareva candraprabhaṃ kumārabhūtamāmantrayate sma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055780 (0.059):
pratipadyante / (Vaidya 213) tebhyo 'pi subhūte alpatarakebhyastathatvāya / pratipadyamānebhyo 'lpatamāste ye prajñāpāramitāyāṃ yogamāpadyante /
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703466 (0.062):
namo bhagavatyai prajñāpāramitāyai sarvatathāgatasunibhāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966249 (0.063):
25106 iti {{na ca prajñāpāramitāyāṃ nāma na ca nāmni prajñāpāramitā/ tat / kasya hetoḥ/ yac ca nāma yā ca prajñāpāramitā ubhayam etan na saṃvidyate
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9309003 (0.063):
nākasmiko 'yaṃ gamanodyamo me nāsatkriyāmātrakarūkṣikatvāt / / (Vaidya 151) / abhajanatvaṃ tu gato 'si śāṭhyāddharmasya tenāhamito vrajāmi // Jm_23.7 //
(Vaidya 75) / Vajracchedikā nāma / triśatikā prajñāpāramitā | / | namo bhagavatyā āryaprajñāpāramitāyai ||
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500382 (0.021):
Ārya advayaśatikā prajñāpāramitā sūtra / namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai //
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160445 (0.021):
om namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai | / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27453488 (0.030):
namo namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || namo bhagavatyā / āryaprajñāpāramitāyai ||
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035937 (0.030):
hyetatsubhūte bhavati yena pūrvaṃ na saṃparipṛṣṭā bhavatīyaṃ / prajñāpāramitā, na saṃparipṛcchitā, (Vaidya 143) na saṃparipraśnīkṛtā, na
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12555795 (0.034):
rūpavedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānānāmanyanatā aspandanatā aprapañcatā, iyaṃ / prajñāpāramitā // / (Vaidya 22)
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28046146 (0.050):
iti śrīsamādhirāje kṣemadattaparivarto nāma trayastriṃśatitamaḥ || 33 || / (Vaidya 223) / 34 Jñānāvatīparivartaḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4008285 (0.051):
kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā iyameva prajñāpāramitā abhiśraddhātavyā / (Vaidya 47) avakalpayitavyā adhibhoktavyā / prasannacittena bodhāya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28044879 (0.056):
iti śrīsamādhirāje sūtradhāraṇānuśaṃsāparivarto nāma dvātriṃśatitamaḥ || / (Vaidya 218) / 33 Kṣemadattaparivartaḥ | / atha khalu bhagavān punareva candraprabhaṃ kumārabhūtamāmantrayate sma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055780 (0.059):
pratipadyante / (Vaidya 213) tebhyo 'pi subhūte alpatarakebhyastathatvāya / pratipadyamānebhyo 'lpatamāste ye prajñāpāramitāyāṃ yogamāpadyante /
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703466 (0.062):
namo bhagavatyai prajñāpāramitāyai sarvatathāgatasunibhāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966249 (0.063):
25106 iti {{na ca prajñāpāramitāyāṃ nāma na ca nāmni prajñāpāramitā/ tat / kasya hetoḥ/ yac ca nāma yā ca prajñāpāramitā ubhayam etan na saṃvidyate
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9309003 (0.063):
nākasmiko 'yaṃ gamanodyamo me nāsatkriyāmātrakarūkṣikatvāt / / (Vaidya 151) / abhajanatvaṃ tu gato 'si śāṭhyāddharmasya tenāhamito vrajāmi // Jm_23.7 //
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404667 (0.0):
[0] evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500384 (0.0):
namo bhagavatyai āryaprajñāpāramitāyai // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369967 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān* śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275632 (0.0):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936433 (0.0):
1. evam mayā śrutam, ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma (As
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127822 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharatisma jetavane
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1436476 (0.0):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati / iti sūtraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525266 (0.0):
015.000. div2 pūrṇāvadānam/ / 015.001. bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566057 (0.0):
142.003. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578273 (0.0):
180.001. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613432 (0.0):
307.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615794 (0.0):
314.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587890 (0.0):
// om namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097563 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830507 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasminsamaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012407 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma. jetavane
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068076 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma /
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15614926 (0.0):
NagSū I.1 evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15216047 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Pratityasamutpadadivibhanganirdesasutra (bsu027_u.htm.txt) 8961838 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
jetavane' nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārthaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578277 (0.0):
180.001. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639881 (0.011):
426.002. ekasmin samaye bhagavāñchrāvastyāṃ viahrati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520712 (0.016):
001.001. buddho bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525266 (0.016):
015.000. div2 pūrṇāvadānam/ / 015.001. bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553606 (0.016):
104.002. buddho bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566057 (0.016):
142.003. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615794 (0.016):
314.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640258 (0.016):
427.002. buddho bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641787 (0.023):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ amyatama ārāmikaḥ | sa dantakāṣṭham ādāya śrāvastīṃ praviśati |
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687430 (0.033):
evaṃ mayā śrutaṃ / ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati / sma jetavane 'nāthapiṃḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdham
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607240 (0.034):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653027 (0.036):
saśrāvakasaṃghaḥ {śrāvastyāṃ} viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / tena khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ anyatarasmin vṛkṣamūle
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559591 (0.037):
122.002. buddho bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232408 (0.037):
Bl. 159V2-162V1: Anāthapiṇḍada SĀ(Hos1) / 1. // bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme. tena
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624293 (0.037):
p.1.1/.evaṃ mayā śrutam/ ekasin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma/ / jetavane +anāthapiṇḍadasya^ārāme/
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090184 (0.037):
(EĀ.Trip 28.01) evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ / viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / tatra bhagavān bhikṣūn
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275633 (0.037):
evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahātā bhikṣusaṅghena
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21814572 (0.037):
Āps 1. bhagavāṃc chrāvastyāṃ viharati sma jetavane anāthapiṇḍadasyārāme.
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24820753 (0.037):
DbSū(1) 0. evaṃ mayā śrutaṃ / ekasmiṃ samaye bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati / sma jetavane anāthapiṇḍadasyārāme /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28587892 (0.037):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme mahāvyūhe kūṭāgāre sārdhaṃ
trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ | atha
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524351 (0.017):
yad idam : āyuṣmantam ānandaṃ, maitreyapūrvaṃgamaiś / ca saṃbahulaiś ca bodhisattvair mahāsattvaiḥ. / atha khalv āyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃśam
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714648 (0.028):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir / bhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca bodhisatvair mahāsatvaiḥ / tena khalu punaḥ
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607242 (0.032):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ / trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma -
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559361 (0.038):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693800 (0.038):
gṛdhrakūṭe mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhir bhikṣuśatair evaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11933734 (0.040):
parvate bhikṣusaṃghena sārdham ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ. / saṃbahulaiś ca bodhisattvair iti. āyuṣamāṃ cchāriputro maitreyaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019489 (0.040):
bhikṣuśatasahasreṇa saṃbahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ parivṛtaḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845401 (0.042):
sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca śrāvakair asaṃkhyayaiś ca / bodhisattvaiḥ sarvabuddhaguṇasamanvāgataiḥ | tatra khalu bhagavāṃs tasyām
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797244 (0.043):
kaṇṭakasaṃjñake mahāvanavare mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ paṃcamātrair / bhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca bodhisatvair mahāsatvaiḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735947 (0.049):
sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣusahasraiḥ saṃbahulaiśca / bodhisattvamahāsattvaiḥ | athāyuṣmān śāriputro yena maitreyasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798900 (0.050):
bhagavāṃ kila magadheṣu cārikāṃ caramāṇo mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / trayodaśabhikṣuśatair yena magadhānāṃ rājagṛhaṃ nagaraṃ tad anusāri tad
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127837 (0.050):
ardhatrayodaśarbhibhikṣuśataiḥ sambahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ // / tatra khalu bhagavān mañjuśrīyāṃ kumārabhūtām āmantrayate sma / asti
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097576 (0.052):
sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca / bodhisattvaśatasahasraiḥ / tadyathā - vajrapāṇinā ca bodhisattvena
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499165 (0.053):
saṃbahulairmahāśrāvakaiḥ | saṃbahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ |
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687469 (0.053):
ca / etaiś cānyaiś ca saṃbahulair mahāśrāvakaiḥ saṃbahulaiś ca / bodhisattvair / mahāsattvaiḥ / tadyathā maṃjuśriyā ca kumārabhūtenājitena ca
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138025 (0.059):
bhikṣubhiḥ saṃbahulaiśca bodhisattvamahāsattvaiḥ / atha / bhagavānanekaśatasahasraparivāraparivṛtaḥ purato 'valokya dharmaṃ deśayati
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305835 (0.059):
'nekasiṃhāsanavyūhakūṭāgāravimāneṣu dharmaṃ deśayanti sma sārdhaṃ / mahāśrāvakair bodhisattvair mahāsattvair bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635754 (0.060):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830516 (0.062):
'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / dvādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / tadyathā āyuṣmatā ca jñānakauṇḍinyena /
khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye nivāsya pātracīvaramādāya śrāvastīṃ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370064 (0.0):
bhagavataḥ puratas tasthuḥ | atha khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275727 (0.0):
bhagavataḥ puratastasthuḥ / atha khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye nivāsya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615805 (0.0):
314.003. athāyuṣmānānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya śrāvastīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640432 (0.0):
427.018. sthavirasthvirā bhikṣavaḥ pūrvāhṇakālasamaye nivāsya
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942031 (0.0):
kṛto bhaviṣyati buddhakāryaṃ ca // / atha khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye nivāsya pātracīvaram
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624306 (0.0):
p.1.2/.atha^āyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātra^cīvaram ādāya śrāvastīṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679882 (0.0):
ardhatrayodaśabhir bhikṣuśataiḥ / atha khalu bhagavān pūrvāhṇakālasamaye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634244 (0.015):
atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636939 (0.015):
| atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5642460 (0.015):
bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655734 (0.015):
athāyuṣmān nandakaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467278 (0.015):
pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya praviṣṭaḥ / so
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528378 (0.015):
024.006. athāyuṣmān pūrṇastasyā eva rātreratyayāt pūrvāhṇe nivāsya / pātracīvaramādāya śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551431 (0.015):
096.013. atha bhagavān saptame divase pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya / śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560148 (0.015):
123.029. atha saṃbahulā bhikṣavaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya / śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣan/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640469 (0.015):
427.021. bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642251 (0.015):
433.010. āyuṣmān panthakaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya śrāvastīṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977600 (0.015):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme; athāyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya / pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat; anyatamena brāhmaṇena
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624993 (0.015):
p.6.2/.atha^āyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātra^cīvaram ādāya śrāvastīṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689459 (0.021):
samayena pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ gocarāya prasthitaḥ
mahānagarīṃ piṇḍāya prāvikṣat | atha khalu bhagavān śrāvastīṃ mahānagarīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615807 (0.0):
314.003. athāyuṣmānānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya śrāvastīṃ / mahānagarīṃ piṇḍāya prāvikṣat/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624308 (0.0):
p.1.2/.atha^āyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātra^cīvaram ādāya śrāvastīṃ / mahā^nagarīṃ piṇḍāya prāvikṣat/ atha^āyuṣmān ānandaḥ śrāvastīṃ piṇḍāya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679892 (0.0):
nivāsya pātracīvaram ādāya / śrāvastīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāviśat / atha
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6686091 (0.026):
tīrtvānupūrveṇa janapadacārikāṃ caran pātracīvaram ādāya vārāṇasīṃ / mahānagarīṃ piṇḍāya prāvikṣat | tasyāṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhakta
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897367 (0.026):
pātracīvaramādāya vārāṇasīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāvikṣat / tasyāṃ piṇḍāya
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370072 (0.029):
nivāsya pātracīvaramā[traḥ] śrāvastīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāviśat* | atha
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275735 (0.029):
pātracīvaramātraḥ śrāvastīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāviśat / atha
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512506 (0.032):
pātracīvaram ādāya vaiśālīn nagarīṃ piṇḍāya praviṣṭo
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370263 (0.032):
anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho / bhagavān* | so 'yaṃ śrāvastīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāviśat* |
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275912 (0.032):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān / so / 'yaṃ śrāvastīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāviśat / tasyāgamanakālasamaye idaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694474 (0.034):
pravṛttaḥ | sa tāṃ saṃmṛjya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya / prāvikṣat* | tatas tena prabhūtaḥ praṇītaś ca piṇḍapāta āsāditaḥ, yenāsya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528382 (0.037):
pātracīvaramādāya śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat/ / 024.007. śrāvastīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551435 (0.037):
096.013. atha bhagavān saptame divase pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya / śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat/ / 096.014. śrāvastīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830694 (0.040):
tena khalu punaḥ samayena bhagavān śrāvastīṃ mahānagarīmupaniśritya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634247 (0.042):
atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya / prāvikṣat* | dadarśa sa puruṣo buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636941 (0.047):
| atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya / prāvikṣat* | anyatamā ca strī dārakaṃ svabhujābhyām ādāya vīthīm avatīrṇā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977602 (0.051):
pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat; anyatamena brāhmaṇena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5642462 (0.052):
bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675056 (0.054):
nivāsya pātracivaram ādāya bhikṣugaṇaparivṛto bhikṣusaṃghapuraskṛto / vārāṇasīṃ nagarīṃ piṇḍāya prāvikṣat* | yāvad anyataraḥ śreṣṭhī saparijana
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469976 (0.061):
atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya mathurāṃ piṇḍāya / prāvikṣat* / tena khalu samayena mathurāyāṃ nakṣatrarātraḥ pratyupasthitaḥ
piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404798 (0.0):
[2] athāyuṣmān ānando rājagṛhe nagare sāvadānaṃ piṇḍāya caritvā / kṛtabhaktakṛtya paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653878 (0.0):
rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat* | rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655746 (0.0):
athāyuṣmān nandakaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya / caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656804 (0.0):
rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat* | rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ / paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratisamarpya pretacārikāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504399 (0.0):
/ ādumāṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223822 (0.0):
paribhuṃjanta iti viditvā vaiśālīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21528389 (0.0):
pātracīvaramādāya śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat/ / 024.007. śrāvastīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551446 (0.0):
śrāvastīṃ piṇḍāya prāvikṣat/ / 096.014. śrāvastīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560362 (0.0):
125.003. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya vaiśālīṃ piṇḍāya / prāvikṣat/ / 125.004. vaiśālīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646452 (0.0):
446.014. kalmāṣadamyaṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ / paścādbhaktapiṇḍapātraḥ pratikrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653176 (0.0):
pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat/ / 468.008. rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656304 (0.0):
pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat/ / 479.015. rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897375 (0.0):
pātracīvaramādāya vārāṇasīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāvikṣat / tasyāṃ piṇḍāya / caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātrapratikrāntaḥ yena ṛṣipatano
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455205 (0.0):
15.6 a(tha bhagavān) vaiśālīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458892 (0.0):
nivasya pātracīvaram ādāyādumāṃ piṇḍā)ya praviśāmi || ādumāṃ piṇḍāya / caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātaḥ pra(tikramya pātracīvaraṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13655219 (0.0):
pātracīvaram ādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat; rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā / kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātapratikrānto yathāparibhuktaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981019 (0.0):
rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560186 (0.010):
124.001. śrutvā ca punaḥ śrāvastīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642262 (0.021):
433.011. kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktāpiṇḍapātrapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615816 (0.023):
314.004. athāyuṣmānānandaḥ śrāvastīṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyo
pātracīvaraṃ pratiśāmya pādau prakṣālya nyaṣīdatprajñapta evāsane
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453468 (0.010):
paścādbhaktapiṇḍapātāḥ pratikrāntāḥ || pātracīvaraṃ pratiśāmya pādau
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404801 (0.021):
kṛtabhaktakṛtya paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981022 (0.021):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratiśamayya pādau
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679904 (0.024):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pādau prakṣālya nyaṣīdad bhagavān / / prajñapta evāsane paryaṃkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560364 (0.036):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratisamayya yena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455206 (0.037):
paścādbhaktapiṇḍapātaḥpratikrāntaḥ || / 15.7 (pātracīvaraṃ pratiśamayya) yena cāpālaṃ caityaṃ tenopajagāma ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642265 (0.038):
433.011. kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktāpiṇḍapātrapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ / pratisamayya pādau prakṣālya vihāraṃ praviṣṭaḥ pratisamlayanāya/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653878 (0.038):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratisamarpya yena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655746 (0.038):
caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656804 (0.038):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratisamarpya pretacārikāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223824 (0.038):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratiśāmayya pādau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551446 (0.038):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratiśrāmya bahirvihārasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560189 (0.048):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntāḥ pātracīvaraṃ pratisāmayya pādau
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324967 (0.049):
śrāvastīm anuprāptāḥ atha saṃbahulā bhikṣavaḥ pātracīvaraṃ pratiśamayya / pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010036 (0.049):
carantau rājagṛham anuprāptau; athāyuṣmantau śāriputramaudgalyāyanau / pātracīvaraṃ pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntau;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486782 (0.049):
anuprāptāḥ; atha saṃbahulā bhikṣavaḥ pātracīvaraṃ pratiśamayya pādau / prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221682 (0.053):
paścādbhaktapiṇḍapātaṃ pratikrāntāḥ | pātracīvaraṃ pratiśamya pādau / prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ | upetya bhagavatpādau śirasā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233718 (0.053):
kṛtabhaktakṛtyāḥ paścādbhaktapiṇḍapātaḥ pratikrāntāḥ pātracīvaraṃ / pratiśamya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ. upetya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615090 (0.055):
paścādbhakto piṇḍapātrapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratiśāmayitvā pādau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458899 (0.060):
caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātaḥ pra(tikramya pātracīvaraṃ / pratiśamayya pādau prakṣālya bhūtāgāre niṣaṇṇaḥ pratisaṃla)yanāya ||
paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhīṃ smṛtimupasthāpya | atha
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174664 (0.0):
saṃniṣīdati vā, paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya, pratimukhīṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175578 (0.0):
niṣattavyaṃ, paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya, pratimukhīṃ smṛtim
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499224 (0.004):
bahir vihārasya pādau prakṣālya vihāraṃ prāviśat* / praviśya niṣaṇṇaḥ / paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434500 (0.004):
kuṭikāyāḥ pādau prakṣālya kuṭikāṃ praviśya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ / kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435904 (0.004):
'nyatarad vṛkṣamūlam upaniśṛtya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663880 (0.004):
bhagavān bahir agnyāgārasya pādau prakṣālya agnyāgāraṃ parviśya nyaṣīdat / paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya;
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111018 (0.004):
nyaṣīdat paryaṃgam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13643304 (0.004):
suptoragarājabhogaparipiṇḍīkṛtaṃ paryaṅkaṃ baddhvā niṣaṇṇaḥ; ṛjuṃ kāyaṃ / praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya cittam utpādayati; vācaṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18017503 (0.004):
vā niṣīdati paryaṃkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552766 (0.009):
100.010. bhagavāṃśca padmakarṇikāyāṃ niṣaṇṇaḥ paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588596 (0.009):
210.027. āyuṣmān saṃgharakṣito 'nyatamaṃ vṛkṣamūlaṃ niśritya niṣaṇṇaḥ / paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645910 (0.009):
niśritya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646055 (0.009):
tṛṇasaṃstarake niṣaṇṇaḥ, paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751065 (0.009):
kṣāntam ity uktvātīvasaṃvignacitto 'nyatamaṃ vṛkṣamūlaṃ niśritya niṣaṇṇaḥ / paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya tena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529692 (0.009):
ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya prajñapta evāsane
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748442 (0.009):
svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṃkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458627 (0.009):
pariṣiñcati || ato viśrāntaḥ sukhita utthāya nyaṣīdat paryaṅkam / ābhujyarjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya ||)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172644 (0.009):
dūrīkaraṇāya, niṣadya paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679913 (0.009):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pādau prakṣālya nyaṣīdad bhagavān / / prajñapta evāsane paryaṃkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287410 (0.011):
tṛṇasaṃstare vā niṣīdati | paryaṅkamābhujya | ṛjuṃ kāyaṃ
khalu saṃbahulā bhikṣavo yena bhagavāṃstenopasaṃkrāman | upasaṃkramya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831071 (5.960):
divyenāvabhāsenāvabhāsya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāman, upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte tasthuḥ / ekānte sthitāśca te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264374 (5.960):
atapā akaniṣṭhāḥ, anekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sardhāṃ yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāmann upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28598561 (0.003):
puraskṛtaḥ svakādvihārānniṣkramya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāmat / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantamavalokya
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670242 (0.003):
atha khalvāyuṣmān rāṣṭrapālo yena bhagavāṃstenopasaṃkrāmat / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇikṛtyaikānte
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612317 (0.003):
yena bhagavāṃstenopasaṃkrāmat | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616888 (0.003):
parvatarājaḥ yena ca bhagavāṃstenopasaṃkrāmat | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasābhivandya saptakṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavantametadavocat
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762820 (0.003):
mahānagaryāṃ niṣkramya yenāmrapālīvanaṃ yena ca bhagavāṃs tenopasaṃkrāmat / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ saptakṛtvaḥ
Vinayaviniscaya upalipariprccha (bsu040_u.htm.txt) 2935493 (0.003):
vyutthāya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāmat / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038723 (0.009):
sahāpatiḥ sārdhaṃ rūpāvacarairdevaputrairyena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ triḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627941 (0.009):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635431 (0.009):
tūṣṇībhāvena, athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas taṃ gṛhapatim ādāya yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700081 (0.009):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300870 (0.009):
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218223 (0.009):
bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / sa tam ādāya (MSV II 48) yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218451 (0.009):
eva me karaṇīyaṃ bhavatv iti / sa yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221201 (0.009):
mātaraṃ ghoṣayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantam idam avocat* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221840 (0.009):
atha rājā prasenajit kosalo rajasāvacūrṇitagātro yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224286 (0.009):
śrāvastyāṃ nidānam* / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte (MSV II 92) asthāt*
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14298462 (0.009):
athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas taṃ gṛhapatim ādāya yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112853 (0.009):
atha maheśvaro devaputro yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantametadavocat - labheyāhaṃ
bhagavataḥ pādau śirobhirabhivandya bhagavantaṃ triṣpradakṣiṇīkṛtya ekānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889604 (0.0):
00903 saṃkrāntāḥ/ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir abhivandya / bhagavantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712194 (0.0):
anusmaranti sma anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntāḥ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir abhivandya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052272 (0.0):
anusmaranti sma, anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntāḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir abhivandya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6580185 (0.009):
dṛṣṭvā ca punaryena sa bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ | upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādau śirobhirvanditvā taṃ bhagavantamanekaśatasahasrakṛtvaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581594 (0.009):
dṛṣṭvā ca punaryena sa bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirobhirvanditvā taṃ bhagavantamanekaśatasahasrakṛtvaḥ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9790558 (0.010):
vimuktacittā yena bhagavāṃs tenopasaṃkramann / 3 upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir vanditvā ekānte nyaṣīdan*
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6579582 (0.012):
apacāyanārthāya upasaṃkrāntāḥ | upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādau / śirobhirvanditvā taṃ bhagavantaṃ triṣpradakṣiṇīkṛtya añjaliṃ pragṛhya taṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9778926 (0.012):
jānumātraṃ saṃchādya bhagavataś ca parṣanmaṇḍalam abhikīrtiṃ kṛtvā / bhagavataḥ pādau śirobhir vanditvā bhagavantaṃ triṣpradakṣiṇīkṛtyodānam
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821019 (0.017):
samyaksaṃbuddhastenopasaṃkrāmadupasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya bhagavantaṃ triṣpradakṣiṇīkṛtya bhagavataḥ puratastasthire
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086905 (0.017):
tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831073 (0.017):
divyenāvabhāsenāvabhāsya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāman, upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte tasthuḥ / ekānte sthitāśca te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264376 (0.017):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāmann upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6615918 (0.017):
samyaksaṃbuddhaḥ, tenopasaṃkrāman | upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya taṃ bhagavantaṃ triṣkṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya ekānte tasthuḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024139 (0.018):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ triḥ
Dhvajagrakeyura-Dharani [alternative version] (dhvajkdu.htm.txt) 7635269 (0.018):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantam etad avocat* /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28598564 (0.018):
puraskṛtaḥ svakādvihārānniṣkramya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāmat / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantamavalokya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112856 (0.018):
atha maheśvaro devaputro yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantametadavocat - labheyāhaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12477380 (0.018):
yena (Dutt 36) jyotisomyagandhāvabhāsaśrīstathāgatastenopasaṃkrāmat / / upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5184847 (0.018):
tathāgatas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya bhagavantaṃ nānāpuṣpair abhyavakiraṭ / nānāvādyair
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670245 (0.018):
atha khalvāyuṣmān rāṣṭrapālo yena bhagavāṃstenopasaṃkrāmat / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇikṛtyaikānte
nyaṣīdan || 1 || / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhutistasyāmeva parṣadi saṃnipatito
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885585 (0.016):
tena khalu punaḥ samayena śroṇaḥ koṭīkarṇas tasyām eva parṣadi saṃniṣaṇṇo / 'bhūt saṃnipatitaḥ / athāyuṣmān śroṇaḥ koṭīkarṇa utthāyāsanād ekāṃsam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679941 (0.028):
Vaj 2; folio 26v4-27v6 (Cz 27.16-28.17; P 179.14-24) / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhūtiḥ tasyām eva pariṣadi sannipatito
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898382 (0.029):
vyuttiṣṭhate ca. asti caitat sthānam iti yathābhūtaṃ prajānāti. tena khalu / punaḥ samayenāyuṣmān udāyī tasyām eva parṣadi saṃniṣaṇṇo 'bhut
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475611 (0.030):
maraṇabhayam iti / tato 'sau karvaṭakanivāsī janakāyaḥ samāśvastaḥ / / tena khalu samayenāyuṣmān śāriputras tasyām eva parṣadi sanniṣaṇṇo 'bhūt
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623745 (0.035):
dharmyāṃ kathāṃ kuryāt; tena khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas / tasyām eva pariṣadi saṃniṣaṇṇo 'bhūt saṃnipatitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9082889 (0.038):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ tripradakṣiṇīkṛtyaikānte / nyaṣīdat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053075 (0.040):
tena khalu punaḥ samayena śakro devānāmindrastasyāmeva parṣadi / saṃnipatitaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt / atha khalu śakro devānāmindro
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669820 (0.041):
atha khalu prāmodyarājo nāma bodhisattvo mahāsattvastasyāmeva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ / / sa bhagavantaṃ siṃhāsanasthaṃ sūryasahasrātirekayā prabhayā
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10046846 (0.046):
kamalakarṇikāsu niṣaṇṇāḥ / tena khalu punaḥ samayenāyuṣmāñ śāriputro gṛdhrakūṭe parvate saṃghāṭīṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28599738 (0.047):
śirasābhivandya mañjuśriyaṃ kumārabhūtaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya ekānte / nyaṣīdat // / atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūto dhanyākarānnagarāt tāḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250222 (0.051):
tena khalu samayenāyuṣmān śāradvatīputras tasyāṃ parṣadi saṃnipatito 'bhūt
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774459 (0.053):
Vkn .7.6 atha sarvarūpasaṃdarśano nāma bodhisatvas tasyām eva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ / sa vimalakīrtiṃ licchavim evam āha: kasmin
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926113 (0.054):
śirasābhivandyaikānte nyaṣīdat / / atha khalu bhagavānanekaśatasahasrapuṇyālaṃkṛtastathāgatakoṭiparivṛtaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15217098 (0.059):
NidSa 6.2 tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputra āyuṣmāṃś ca mahākoṣṭhilo
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222378 (0.059):
NidSa 23.2 tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputra āyuṣmāṃś ca mahākoṣṭhilo
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9790559 (0.062):
3 upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir vanditvā ekānte nyaṣīdan* / athāyuṣmān subhutis tān bhikṣūn
'bhūtsaṃniṣaṇṇaḥ | atha khalvāyuṣmān / subhūtirutthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102234 (0.0):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046839 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046927 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053076 (0.0):
tena khalu punaḥ samayena śakro devānāmindrastasyāmeva parṣadi / saṃnipatitaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt / atha khalu śakro devānāmindro
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059590 (0.0):
atha khalvāyuṣmānānanda utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630234 (0.0):
mūrdhābhiṣikto utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630988 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631773 (0.0):
samādāpayati | atha sa rājā labdhaprasāda utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658971 (0.0):
saṃpraharṣya tūṣṇīm* | atha rājā bimbisāra utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699630 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359528 (0.0):
dharmarājaputro buddhānubhāvenotthāyāsanād ekaṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā / dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361546 (0.0):
mahāsattvaḥ saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ | utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470135 (0.0):
brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472502 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya tac cakraratnam ubhābhyāṃ pāṇibhyāṃ pratigṛhya vāme pāṇau
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249114 (0.0):
ca bodhisattvānāṃ sāmīcīṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya utkuṭukena vā idam syādvacanīyam / ahamevaṃnāmā daśasu dikṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524319 (0.0):
011.029. athāyuṣmāñ śroṇaḥ koṭikarṇa utthāyāsanād ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yenāyuṣmān
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533467 (0.0):
039.011. atha vāsavo rājā utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533695 (0.0):
039.032. atha dhanasaṃmato rājā utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535521 (0.0):
047.024. abhiprasanno 'thendro brāhmaṇa utthāyāsanāt ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ / kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat yadi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537182 (0.0):
053.027. atha rājā prasenajit kauśala utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141906 (0.0):
samuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavān tenāñjaliṃ kṛtvā praṇamya prahasitavadano bhūtvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102122 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102236 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046842 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059595 (0.0):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamayya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658976 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat*: iha bhagavan
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359534 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361555 (0.0):
uttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat - bhaviṣyanti
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250250 (0.0):
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552241 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantamidamavocat alpotsuko bhagavān bhavatu/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552448 (0.0):
kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena / bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat ahaṃ bhadanta
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721238 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya gāthābhir bhagavatam abhyaṣṭāvīt /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7098765 (0.0):
mahāsattva utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100103 (0.0):
utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat -
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636474 (0.0):
dṛṣṭvā sahasotthāyaikāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ / pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845804 (0.0):
dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9895843 (0.0):
tathāgatasya pādau śirasābhivandyaikāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena tathāgatastenāñjaliṃ praṇamya
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938858 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367494 (0.0):
mahāsattvaḥ utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā, dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ / pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya, yena bhagavāṃ, tenāñjaliṃ pragṛhya,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11375751 (0.0):
atha mañjuśrīḥ kumārabhūto utthāyāsanādekāṃśamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ / jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavataḥ śākyamuneḥ siṃhāsanaṃ
bhagavantametadavocat - āścaryaṃ bhagavan, paramāścaryaṃ sugata, yāvadeva
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019192 (0.0):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat / āścaryaṃ bhagavan yāvat subhāṣitā ceyaṃ bhagavatā bodhisattvānāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023690 (0.0):
dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yāvat subhāṣiteyaṃ
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444724 (0.0):
evamukte āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat - / āścaryaṃ bhagavan, paramāścaryaṃ sugata, yāvadeva bhagavān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088997 (0.0):
atha khalvāyuṣmān subhūtirdharmavegenāśrūṇi prāmuñcat | so 'śrūṇi pramṛjya / bhagavantametadavocat - āścaryaṃ bhagavan, paramāścaryaṃ sugata, yāvadayaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049693 (0.0):
āyuṣmāṃ subhūtir dharmapravegenāsrūṇi prāmuṃcat so 'srūṇi prāmṛjya / bhagavantam etad avocat* āścaryaṃ / 6. bhagavan paramāścaryaṃ sugata | yāvad ayaṃ dharmaparyāyas tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681273 (0.015):
so 'śrūṇi parimārjya bhagavaṃtam etad avocat / āścaryaṃ bhagavan / / paramāścaryaṃ sugata / yāvad ayaṃ dharmaparyāyaḥ tathāgatena bhāṣitaḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001513 (0.015):
atha khalu te devaputrā bhagavantametadavocan āścaryaṃ bhagavan, / paramāścaryaṃ sugata / yāvadiyaṃ prajñāpāramitā bodhisattvānāṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19422685 (0.019):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat yaduktaṃ bhagavatā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3754895 (0.019):
| yāvad atha + āyuṣmān upālir yena bhagavān tena + añjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat | yad uktaṃ bhagavatā + asya bhikṣor evaṃ mahānti
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26950641 (0.019):
yāvad athāyuṣmān upālir yena bhagavān tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam / avocat | yad uktaṃ bhagavatāsya bhikṣor evaṃ mahānti kuśalamūlāni |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046934 (0.020):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat ko bhagavan hetuḥ, (Vaidya 181) kaḥ pratyayaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297207 (0.020):
bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat // bhagavan kasmin
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645141 (0.020):
athāraṇemī rājā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat / kena bhagavan karmaṇā bodhisattvo mahāsattvaḥ pariśuddhaṃ buddhakṣetraṃ"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911309 (0.020):
09801 pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantam etad avocat/ / 09802 ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya prādurbhāvāya/ atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732420 (0.020):
yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733604 (0.020):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko / bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya prādurbhāvāya atha khalu bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038218 (0.020):
pratisthāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat ko / bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya prāviṣkaraṇāya nāhetukān nāpratyayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656659 (0.020):
pravaritvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs / tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252609 (0.020):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayaḥ? smitasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072986 (0.020):
dakṣiṇañ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ / praṇamya bhagavantam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bodhisattvā mahāsattvā anuparigṛhītāḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087581 (0.008):
evametatsubhūte, evametadyathā vadasi | anuparigṛhītāstathāgatena / bodhisattvā mahāsattvāḥ parameṇānugraheṇa | parīnditāstathāgatena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026707 (0.012):
suparīttāśca suparīnditāśca ime bodhisattvā mahāsattvāstathāgatenārhatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618815 (0.017):
yāvad anugṛhītāḥ suparīttāś ceme bodhisattvā mahāsattvās (PSP_4:20) / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028064 (0.026):
evamukte āyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan / yāvadidaṃ tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena atītānāgatapratyutpanneṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621671 (0.026):
śāriputra āha: āścaryaṃ bhagavan yāvad idaṃ tathāgatenārhatā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679973 (0.026):
bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇāmya bhagavaṃtam etad avocat / āścaryaṃ bhagavan / yāvad eva tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bodhisatvā mahāsatvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044650 (0.046):
subhūte tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenākhyātaḥ // / subhūtirāha āścaryaṃ bhagavan yāvadyadiyaṃ tathāgatenārhatā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680001 (0.046):
avocat / sādhu sādhu subhūte evam etat subhūte anuparigṛhītās tathāgatena / bodhisatvāḥ parameṇānugraheṇa / parittās tathāgatena bodhisatvāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167662 (0.048):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: na me bhagavan / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyāḥ sarve (ŚsP_II 4_79)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006495 (0.049):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat na tāvadime / bhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyāḥ sarve guṇāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250416 (0.053):
śakra āha: na khalu punar bhagavaṃs tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272291 (0.053):
bhagavān āha: evam etat subhūte svākhyātaḥ. subhūte tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ saṅgaś cāsaṅgaś ca.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822303 (0.056):
sarvavāsanānusaṃdhiḥ prahīyate, tāṃ bodhisattvo mahāsattvo 'bhisaṃbudhyate / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena sarvadharmā ekakṣaṇasamāyuktayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264115 (0.058):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavān evam āha, / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena pañcabhiś cakṣurbhir nopalabdhās te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113180 (0.059):
na tathāgatena anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā bhavet. bhagavān / āha: abhisaṃbuddhā subhūte tathāgatena arhatā samyaksaṃbuddhena anuttarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6933985 (0.059):
vivecayati/ nātra śikṣitavyam iti / 15804 naitat tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bhāṣitam iti kavikṛtāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 755859 (0.059):
vivecayati dānapāramitāyā vivecayati nātra śikṣitavyam iti naitat / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bhāṣitam iti kavikṛtāny etāni kāvyāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023223 (0.060):
hi subhūte akṛtāḥ sarvadharmāstathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenābhisaṃbuddhāḥ / subhūtirāha tasmāttarhi bhagavan
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2907482 (0.061):
atha khalu mahāmatirbodhisattvo mahāsattvaḥ punarapi bhagavantametadavocat / uktametadbhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena ekasmin kāle
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18763460 (0.063):
samanupaśyāmi nāpy etarahiṃ pratyutpannaṃ anyatraiva tena bhagavatā / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena // / ___evam ukte bhagavaṃ bhūyas trāyastriṃśā devā bhūyasyā mātrayā tuṣṭahṛṣṭā
parameṇānugraheṇa | āścaryaṃ bhagavan yāvadeva tathāgatenārhatā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028065 (0.0):
evamukte āyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan / yāvadidaṃ tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena atītānāgatapratyutpanneṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621671 (0.0):
śāriputra āha: āścaryaṃ bhagavan yāvad idaṃ tathāgatenārhatā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679966 (0.0):
bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇāmya bhagavaṃtam etad avocat / āścaryaṃ bhagavan / yāvad eva tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bodhisatvā mahāsatvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044650 (0.019):
subhūte tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenākhyātaḥ // / subhūtirāha āścaryaṃ bhagavan yāvadyadiyaṃ tathāgatenārhatā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006494 (0.023):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat na tāvadime / bhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyāḥ sarve guṇāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167662 (0.023):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: na me bhagavan / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyāḥ sarve (ŚsP_II 4_79)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618814 (0.025):
yāvad anugṛhītāḥ suparīttāś ceme bodhisattvā mahāsattvās (PSP_4:20) / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena. / bhagavān āha: tathā hi subhūte bodhisattvā mahāsattvā bahujanahitāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026706 (0.027):
suparīttāśca suparīnditāśca ime bodhisattvā mahāsattvāstathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena / bhagavānāha tathā hi te subhūte bodhisattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250416 (0.027):
śakra āha: na khalu punar bhagavaṃs tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275999 (0.036):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavaṃs / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenābhāvasvabhāvāni catvāri dhyānāny
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11366124 (0.036):
evamukte bhagavatā mañjuśrīḥ kumārabhūto bhagavantametadavocat / āścaryaṃ / bhagavan yāvad bhāṣitaṃ parameṇānugraheṇānugṛhītā bodhisattvā mahāsattvā
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2907482 (0.036):
atha khalu mahāmatirbodhisattvo mahāsattvaḥ punarapi bhagavantametadavocat / uktametadbhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena ekasmin kāle
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23122062 (0.037):
vyākaromi. (AdSPG I 200) āha: kathaṃ bhagavaṃs [f. 265a] tathāgatena / arhatā samyaksaṃbuddhena abhāvasvabhāvāni catvāri dhyānāni utpāditāni,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087580 (0.038):
evametatsubhūte, evametadyathā vadasi | anuparigṛhītāstathāgatena / bodhisattvā mahāsattvāḥ parameṇānugraheṇa | parīnditāstathāgatena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057516 (0.039):
sarvakalpavikalpaprahīṇā / tadyathāpi nāma bhagavaṃstathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena yo nirmitako nirmitaḥ, na tasyaivaṃ bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264115 (0.043):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavān evam āha, / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena pañcabhiś cakṣurbhir nopalabdhās te
samyaksaṃbuddhena bodhisattvā mahāsattvāḥ parīnditāḥ paramayā parīndanayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026707 (0.0):
suparīttāśca suparīnditāśca ime bodhisattvā mahāsattvāstathāgatenārhatā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087583 (0.009):
bodhisattvā mahāsattvāḥ parameṇānugraheṇa | parīnditāstathāgatena / bodhisattvā mahāsattvāḥ paramayā parīndanayā | tena hi subhūte śṛṇu, sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618815 (0.017):
yāvad anugṛhītāḥ suparīttāś ceme bodhisattvā mahāsattvās (PSP_4:20) / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena.
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679968 (0.042):
bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇāmya bhagavaṃtam etad avocat / āścaryaṃ bhagavan / yāvad eva tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bodhisatvā mahāsatvā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167662 (0.048):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: na me bhagavan / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyāḥ sarve (ŚsP_II 4_79)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006495 (0.051):
bhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyāḥ sarve guṇāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272291 (0.053):
bhagavān āha: evam etat subhūte svākhyātaḥ. subhūte tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ saṅgaś cāsaṅgaś ca.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822303 (0.056):
sarvavāsanānusaṃdhiḥ prahīyate, tāṃ bodhisattvo mahāsattvo 'bhisaṃbudhyate / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena sarvadharmā ekakṣaṇasamāyuktayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023223 (0.060):
hi subhūte akṛtāḥ sarvadharmāstathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhenābhisaṃbuddhāḥ / subhūtirāha tasmāttarhi bhagavan
| tatkathaṃ bhagavan bodhisattvayānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611404 (0.0):
nakṣatrarājasaṃkusumitābhijña tena bodhisattvayānasaṃprasthitena / kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā evaṃrūpaṃ sūtrāntadhārakaṃ bhikṣuṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261348 (5.960):
avocat: kathaṃ bhadanta subhūte navayānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264790 (5.960):
punar aparaṃ subhūte navayānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā kuladuhitrā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634113 (0.015):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan bodhisattvayānasaṃprasthitāḥ kulaputrāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023017 (0.017):
pariṇāmayāmīti pariṇāmayati / na ca cittaprakṛtiḥ śakyā pariṇāmayituṃ tena / kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā mahāyānasaṃprasthitena / tasmāttarhi kauśika
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262999 (0.017):
punar aparaṃ mahāyānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679983 (0.017):
parittāḥ paramayā parindanayā / kathaṃ bhagavan / bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyam / kathaṃ pratipattavyam / kathaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089869 (0.033):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - kathaṃ bhagavan / bodhisattvayānasaṃprasthitena sthātavyam, kathaṃ pratipattavyam, kathaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099138 (0.035):
anena api kauśika paryāyeṇa tena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā / prathamayānasaṃprasthitānāṃ bodhisattvānām mahāsattvānāṃ kuśalamūlāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262870 (0.043):
subhūtir aha: iha mahāyānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262889 (0.043):
subhūtir āha: iha mahāyānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610404 (0.044):
bodhisattvayānasaṃprasthitaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāmanuttarāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610472 (0.044):
punarnakṣatrarājasaṃkusumitābhijña bodhisattvayānasaṃprasthitaḥ kulaputro / vā kuladuhitā vā imāṃ trisāhasramahāsāhasrīṃ lokadhātuṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610987 (0.044):
nakṣatrarājasaṃkusumitābhijña bodhisattvayānasaṃprasthitaḥ kulaputro vā / kuladuhitā vā puṇyaṃ prasaviṣyati ya imaṃ bhaiṣajyarājapūvayogaparivartaṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524268 (0.047):
pañcadaśasthāmadhikṛtyāha- sūbhūti....... avocat- kathaṃ bhagavan, / bodhisattvayānasamprasthitena sthātavyam iti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262928 (0.051):
samyaksaṃbodhaye. evaṃ mahāyānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262968 (0.051):
pariṇāmayāmy anuttarāyai samyaksaṃbodhaye. evaṃ mahāyānikena kulaputreṇa / vā kuladuhitrā vā tāni kuśalamūlāni pariṇāmayitavyāny anuttarāyai
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089879 (0.053):
cittaṃ pragrahītavyam? bhagavānāha - iha subhūte / bodhisattvayānasaṃprasthitena evaṃ cittamutpādayitavyam - sarve sattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017605 (0.054):
punaraparaṃ bodhisattvayānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017514 (0.055):
samyaksaṃbodhau? ihānena bodhisattvayānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
kuladuhitrā vā sthātavyaṃ kathaṃ pratipattavyaṃ kathaṃ cittaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089875 (0.020):
bodhisattvayānasaṃprasthitena sthātavyam, kathaṃ pratipattavyam, kathaṃ / cittaṃ pragrahītavyam? bhagavānāha - iha subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616811 (0.021):
kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam, evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616842 (0.021):
abhisaṃboddhukāmena dharmacakraṃ pravartayitukāmena kulaputreṇa vā / kuladuhitrā vā prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam, evaṃ srotaāpattiphale sattvān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679989 (0.021):
bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyam / kathaṃ pratipattavyam / kathaṃ / cittaṃ pratigṛhītavyam / evam ukte bhagavān āyuṣmaṃtaṃ subhūtim etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262999 (0.024):
punar aparaṃ mahāyānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264790 (0.028):
punar aparaṃ subhūte navayānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā kuladuhitrā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611404 (0.029):
nakṣatrarājasaṃkusumitābhijña tena bodhisattvayānasaṃprasthitena / kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā evaṃrūpaṃ sūtrāntadhārakaṃ bhikṣuṃ dṛṣṭvā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569651 (0.031):
8 /// .. .. .. thaivaiha kartavyaṃ | kathaṃ .. + + + + + + + + + + + + + + / 9 /// .. .. .. kulaputreṇa kuladuhitrā + + + + + + + + + + + + ///
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022075 (0.036):
susaṃvṛtakāyakarmavākkarmamanaskarmaṇā bhagavan kulaputreṇa vā kuladuhitrā / vā bhavitavyam / tatkasya hetoḥ? yatra hi nāma bhagavan evaṃrūpeṇa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050106 (0.036):
5. āha | kathaṃ bhagavan bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyaṃ kathaṃ / pratipattavyaṃ kathaṃ cittaṃ pragṛhītavyaṃ | bhagavān āha | iha subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017607 (0.038):
punaraparaṃ bodhisattvayānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā evaṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524257 (0.038):
ātmagrāhavikale 'bhisamayākāle kathaṃ sthātavyam, kathaṃ pratipattavyam, / kathaṃ cittaṃ pragrahītavyam? ityetad darśayituṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261348 (0.038):
avocat: kathaṃ bhadanta subhūte navayānasaṃprasthitena kulaputreṇa vā / kuladuhitrā vā tāni kuśalamūlāny. anuttarāyai samyaksaṃbodhaye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102449 (0.040):
kuśalamūlāny avaropitāni bhaviṣyanti. veditavyam ānanda tena kulaputreṇa / vā kuladuhitrā vā, na mayā śrāvakāṇām antike kusalamūlāny avaropitāni, na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176426 (0.041):
api tu khalu punar bhagavan kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027043 (0.041):
likhitā bhavet, tathāpi likhitavyaiva khalu punaḥ subhūte bhavati tena / kulaputreṇa kuladuhitrā vā iyaṃ prajñāpāramitā / tatkasya hetoḥ? evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042497 (0.041):
kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā evaṃ jñātavyamevaṃ samanvāhartavyamevaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262871 (0.042):
subhūtir aha: iha mahāyānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262890 (0.042):
subhūtir āha: iha mahāyānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023016 (0.042):
kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā mahāyānasaṃprasthitena / tasmāttarhi kauśika
pragrahītavyam? / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat - sādhu sādhu subhūte,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023760 (0.0):
parihīyate / deśyamānāpi na vardhate / adeśyamānāpi na vardhate / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034455 (0.0):
samyaksaṃbuddhānāmasya lokasya saṃdarśayitrī? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte, yastvaṃ tathāgatamarhantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040935 (0.0):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043812 (0.0):
gambhīrāṇi sthānāni prajñāpāramitāpratisaṃyuktāni sūcayitavyāni / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte yastvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057155 (0.0):
tadā kathaṃ bhagavan viviktena viviktamabhisaṃbuddhaṃ bhavati? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233442 (0.0):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263991 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651077 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu subhūte,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247326 (0.0):
bhavati? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu (PSP_5:46)
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679997 (0.0):
bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyam / kathaṃ pratipattavyam / kathaṃ / cittaṃ pratigṛhītavyam / evam ukte bhagavān āyuṣmaṃtaṃ subhūtim etad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026678 (0.009):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat sādhu sādhu śāriputra /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6569376 (0.009):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat sādhu sādhu śāriputra |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998800 (0.010):
nāma aniśritattvātsarvadharmāṇām / evamukte āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat sādhu sādhu āyuṣman subhūte / katamaiṣā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998927 (0.012):
evamukte āyuṣmān subhūtirāyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat sādhu sādhu
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090850 (0.015):
lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ | bhagavānāha - sādhu sādhu subhūte, / evametatsubhūte, evametadyathā vadasi | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047363 (0.016):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sarvakuśaladharmāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031652 (0.016):
darśitāḥ? kiṃ vā bhagavan prajñāpāramitayā darśitam? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat na lujyante na pralujyante iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052685 (0.016):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat na khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246354 (0.016):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na kevalaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269032 (0.016):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na hi subhūte
evametatsubhūte, evametadyathā vadasi | anuparigṛhītāstathāgatena / bodhisattvā mahāsattvāḥ parameṇānugraheṇa | parīnditāstathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087535 (0.008):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bodhisattvā mahāsattvā anuparigṛhītāḥ / parameṇānugraheṇa | āścaryaṃ bhagavan yāvadeva tathāgatenārhatā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680002 (0.027):
avocat / sādhu sādhu subhūte evam etat subhūte anuparigṛhītās tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090851 (0.027):
lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ | bhagavānāha - sādhu sādhu subhūte, / evametatsubhūte, evametadyathā vadasi | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679973 (0.046):
yāvad eva tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bodhisatvā mahāsatvā / anuparigṛhītāḥ parameṇānugraheṇa / yāvad eva tathāgatena bodhisatvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266883 (0.050):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, yathā vadasi, namaskaraṇīyās te / subhūte bodhisattvā mahāsattvāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena ya iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740890 (0.051):
bodhisattva bhaviṣyati bhagavān āha sādhu sādhu subhūte evaṃ hi subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080922 (0.051):
nāpraṇihitādhivacanaṃ bodhisattvo bhaviṣyati. / bhagavān āha: sādhu sādhu subhūte, evaṃ hi subhūte bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099372 (0.052):
anubodho bhavati? bhagavān aha: sādhu sādhu subhūte evam etat subhūte evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740250 (0.055):
vidyate bhagavān āha sādhu sādhu subhūte evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080265 (0.055):
bhagavān āha: sādhu sādhu subhūte, evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631316 (0.055):
bhagavān āha: sādhu sādhu subhūte, aham api subhūte tad rūpan na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618815 (0.057):
yāvad anugṛhītāḥ suparīttāś ceme bodhisattvā mahāsattvās (PSP_4:20) / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023761 (0.057):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte / / evametatsubhūte, evam etat / tadyathāpi nāma subhūte tathāgato 'rhan
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11366124 (0.061):
bhagavan yāvad bhāṣitaṃ parameṇānugraheṇānugṛhītā bodhisattvā mahāsattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270583 (0.062):
riñciṣyati dūrīkariṣyatīmāṃ prajñāpāramitām. / bhagavān āha: sādhu sādhu subhūte. evam etat subhūte. nāmato 'pi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029245 (0.062):
mahāsattvasya sarvajñatāṃ paryeṣitavyāṃ vadāmi / api tu khalu punaḥ / subhūte yattathāgatena prajñāpāramitāyāṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742983 (0.064):
buddhadharmā yāvad anuttarā samyaksaṃbodhiḥ śāriputra āha sādhu sādhu / āyuṣman subhūte tad yathāpi nāma bhagavataḥ putra auraso mukhato jāto
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15083071 (0.064):
samyaksaṃbodhiḥ. / śāriputra āha: sādhu sādhu āyuṣman subhūte tadyathāpi nāma bhagavataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233444 (0.064):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu / (PSP_2 3:5) subhūte sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvaṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264322 (0.064):
udīrayāmāsuḥ: āścaryaṃ bhagavan yathāpi nāma bodhisattvā mahāsattvāḥ / prajñāpāramitayā parigṛhītā upāyakauśalyena ca teṣāṃ paurvakāṇāṃ
bodhisattvā mahāsattvāḥ paramayā parīndanayā | tena hi subhūte śṛṇu, sādhu
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680011 (0.0):
bodhisatvāḥ parameṇānugraheṇa / parittās tathāgatena bodhisatvāḥ / paramayānuparindanayā / tena hi subhūte śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087547 (0.009):
parameṇānugraheṇa | āścaryaṃ bhagavan yāvadeva tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena bodhisattvā mahāsattvāḥ parīnditāḥ paramayā parīndanayā
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379832 (0.027):
tvadīyakalpavisare śabdagaṇanānirdeśaṃ nāma vivarttanam / śṛṇu sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'ham //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367584 (0.031):
kumārabhūtametadavocat / sādhu sādhu mañjuśrīḥ! yastathāgatametamarthaṃ / paripṛcchase / tena hi śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001911 (0.044):
parigṛhṇāti / tān kauśik sarvān śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602155 (0.045):
kuladuhiturvā anumodanāsahagataṃ puṇyābhisaṃskāramabhinirdekṣyāmi | taṃ / śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasikuru | bhāṣiṣye 'haṃ te ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535074 (0.046):
anenāhamekayā gāthayā stutaḥ, mayā ca pañcasu grāmavareṣu pratiṣṭhāpitaḥ/ / 046.006. tacchṛṇu{ta}, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru{ta}, bhāṣiṣye//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527984 (0.046):
dharmaṃ deśayatu pūrvavadyāvannāparamasmād bhavaṃ prajānāmīti/ / 022.029. tena hi pūrṇa śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye//
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348249 (0.046):
sādhanopayikaṃ guṇavistaraprabhedavibhāgaśo karmavibhāgaṃ samanubhāṣiṣyāmi / / taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru bhāṣiṣye / sarvasattvānāmarthāya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11375733 (0.046):
kālākālaṃ jñāsyanate / taṃ śṛṇu / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2897402 (0.046):
sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca / tena hi mahāmate śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu / ca manasi kuru / bhāviṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985427 (0.046):
evam ukte āyuṣmān subhūtiḥ śakram devānām indram etad avocat: tena hi / kauśika śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasikurūpadeśyāmi buddhānubhāvena
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013370 (0.047):
te māṇavaka dharmaparyāyaṃ deśayiṣyami. tenahi (MKV 30) śṛṇu sādhu suṣṭhu / ca manasi kuru. bhāṣiṣye. evaṃ bhagavann iti śuko māṇavakas taudeyaputro
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058170 (0.055):
carantastathāgatairarhadbhiḥ samyaksaṃbuddhairanugṛhyante samanvāhriyante, / te te subhūte bodhisattvā mahāsattvā avinivartanīyā anuttarāyāḥ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904060 (0.056):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeran / bhagavānāha tena hi mahāmate śṛṇu, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101089 (0.057):
avaivartikānām atha vaivartikānāṃ? bhagavān aha: asti subhūte [f. 231b] / bodhisattvā mahāsattvā avaivartikā ye prajñāpāramitāyāṃ caraṃti. asty
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564266 (0.058):
kiṃ vakṣyāmi ? tena hi śāriputra śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru |
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9671027 (0.058):
rāṣṭrapāla śṝṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye / sādhu
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087534 (0.059):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bodhisattvā mahāsattvā anuparigṛhītāḥ / parameṇānugraheṇa | āścaryaṃ bhagavan yāvadeva tathāgatenārhatā
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359599 (0.062):
devamanuṣyāṇāṃ ca hitārthāya | tena hi tvaṃ mañjuśrīḥ śṛṇu, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye | evaṃ bhagavan, iti mañjuśrīḥ kumārabhūto
ca suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye 'haṃ te - yathā / bodhisattvayānasaṃprasthitena sthātavyaṃ yathā pratipattavyaṃ yathā cittaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999278 (0.0):
kauśika śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye 'haṃ te yathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001915 (0.0):
parigṛhṇāti / tān kauśik sarvān śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti śakro devānāmindro bhagavataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049489 (0.0):
nimittāni deśayiṣyāmi / tatsādhu ca suṣṭhu ca śṛṇu, manasi kuru, bhāṣiṣye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652700 (0.0):
karmaplotiṃ śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi maudgalyāyana śṛṇu, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653665 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi maudgalyāyana śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuru, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656016 (0.0):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi nandaka śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuru, bhāṣiṣye ||
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250347 (0.0):
pṛcchasi, sādhu; sundaras te saṃkalpaḥ, tena hi tvaṃ śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu / ca manasi kuru, bhāṣiṣye 'haṃ prajñāpāramitām.
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28681865 (0.0):
ayaṃ praśnodāhāraḥ / tena hi kulaputra śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuru, bhāṣiṣye buddhānubhāvena / daśabhiḥ kulaputra dharmaiḥ samanvāgatā
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664125 (0.0):
samyaksaṃbuddhaṃ paripṛcchasi / tac chṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / grahāṇām ugrarūpāṇāṃ krūrātibhīṣaṇamukhānāṃ
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012902 (0.0):
...... māṇava śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru. bhāṣiṣye. yas te māṇava
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13013373 (0.0):
te māṇavaka dharmaparyāyaṃ deśayiṣyami. tenahi (MKV 30) śṛṇu sādhu suṣṭhu / ca manasi kuru. bhāṣiṣye. evaṃ bhagavann iti śuko māṇavakas taudeyaputro
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11331426 (0.0):
sarvasattvānāṃ hitāya bhāṣiṣye / taṃ śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru,
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11347381 (0.0):
idānīṃ bhāṣiṣye / anāgatajanatāpekṣāya taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / katamaṃ ca tat //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11348250 (0.0):
/ taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru bhāṣiṣye / sarvasattvānāmarthāya
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11351438 (0.0):
bhāṣiṣye / taṃ śṛṇu / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye / atha
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11356325 (0.0):
/ taṃ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye / evamukte mañjuśrīḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11361153 (0.0):
sarvavidyāsādhakānāmarthāya / taṃ śṛṇu, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, / bhāṣiṣye 'haṃ te //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11366107 (0.0):
sarvamantracaryārthasādhanopayikapaṭalavisaram / bhāṣiṣye, taṃ śṛṇu, sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuru //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11367585 (0.0):
paripṛcchase / tena hi śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11370042 (0.0):
tena hi mañjuśrīḥ śṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru bhāṣiṣye 'haṃ te //
pragrahītavyam | evaṃ bhagavan ityāyuṣyān subhūtirbhagavataḥ pratyaśrauṣīt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023088 (0.024):
suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavan ityāyuṣmān / subhūtirbhagavataḥ pratyaśrauṣīt // / bhagavānetadavocat iha subhūte śrāddhaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271456 (0.024):
manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801863 (0.024):
'haṃ te, evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir bhagavataḥ pratyaśrauṣīd,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649671 (0.034):
manasikuru bhāṣiṣye 'ham, evaṃ bhagavann ity āyuṣmāṃ subhūtir bhagavataḥ / pratyaśroṣīt.
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550242 (0.038):
suvikrāntavikrāmī bodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ pratyaśrauṣīt //// / bhagavānetadavocat - yattvaṃ suvikrāntavikrāmin evaṃ vadasi -
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996643 (0.039):
kṣamate, tathā vyākuryāḥ / sādhu bhagavannityāyuṣmān subhūtirbhagavataḥ / pratyaśrauṣīt / bhagavānetadavocat tatkiṃ manyase subhūte anyā sā māyā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049499 (0.039):
'haṃ te / sādhu bhagavannityāyuṣmān subhūtirbhagavataḥ pratyaśrauṣīt / / bhagavānetadavocat sacetsubhūte kaścideva puruṣo vā strī vā dārako vā
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524256 (0.041):
ātmagrāhavikale 'bhisamayākāle kathaṃ sthātavyam, kathaṃ pratipattavyam, / kathaṃ cittaṃ pragrahītavyam? ityetad darśayituṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087562 (0.041):
kuladuhitrā vā sthātavyaṃ kathaṃ pratipattavyaṃ kathaṃ cittaṃ / pragrahītavyam?
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089876 (0.041):
bodhisattvayānasaṃprasthitena sthātavyam, kathaṃ pratipattavyam, kathaṃ / cittaṃ pragrahītavyam? bhagavānāha - iha subhūte
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2915011 (0.044):
mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ pratyaśrauṣīt / / bhagavāṃstasyaitadavocat sarvadharmāḥ sarvadharmā iti mahāmate yaduta
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24942429 (0.045):
eva bhadanteti brahmā sahāpatir bhagavataḥ pratyaśrauṣīd bhagavāṃs / tasyaitad avocat / / syād yathedaṃ /
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14532075 (0.045):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat / / yad bhagavān evam āha / durabhisambhavānuttarā samyak=
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617310 (0.050):
318.025. evaṃ sādhu bhagavanniti te bhikṣavo bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ/ / 318.026. bhagavāṃstānidamavocat
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625894 (0.050):
bhāṣiṣye/ evaṃ sādhu bhagavann iti te bhikṣavo bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ/ / bhagavāṃs / tān idam avocat/
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050106 (0.050):
5. āha | kathaṃ bhagavan bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyaṃ kathaṃ / pratipattavyaṃ kathaṃ cittaṃ pragṛhītavyaṃ | bhagavān āha | iha subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944672 (0.053):
19107 subhūtir āha/ yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680024 (0.054):
bhāṣiṣye / yathā bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyaṃ / yathā / pratipattavyam / yathā cittaṃ pratigṛhītavyam / evaṃ bhagavann ity āyuṣmān
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6511284 (0.058):
tasya pratipattilakṣaṇasya sthānaṃ tāvat kasmin viṣaye bodhisattvena / sthātavyam? pratipattavyam? cittaṃ pragrahītavyam? yadetat tattasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679987 (0.059):
bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyam / kathaṃ pratipattavyam / kathaṃ / cittaṃ pratigṛhītavyam / evam ukte bhagavān āyuṣmaṃtaṃ subhūtim etad
bhagavānasyaitadavocat - iha subhūte bodhisattvayānasaṃprasthitenaiva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023089 (0.0):
suṣṭhu ca manasi kuru / bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavan ityāyuṣmān / subhūtirbhagavataḥ pratyaśrauṣīt // / bhagavānetadavocat iha subhūte śrāddhaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15271457 (0.0):
manasikuru bhāṣiṣye 'haṃ te. evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801864 (0.0):
'haṃ te, evaṃ bhagavann ity āyuṣmān subhūtir bhagavataḥ pratyaśrauṣīd,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089882 (0.0):
cittaṃ pragrahītavyam? bhagavānāha - iha subhūte / bodhisattvayānasaṃprasthitena evaṃ cittamutpādayitavyam - sarve sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649673 (0.009):
manasikuru bhāṣiṣye 'ham, evaṃ bhagavann ity āyuṣmāṃ subhūtir bhagavataḥ / pratyaśroṣīt. / bhagavān etad avocat: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050115 (0.013):
pratipattavyaṃ kathaṃ cittaṃ pragṛhītavyaṃ | bhagavān āha | iha subhūte / bodhisatvayānasaṃprasthitenaivaṃ cittam utpādayitavyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996644 (0.017):
kṣamate, tathā vyākuryāḥ / sādhu bhagavannityāyuṣmān subhūtirbhagavataḥ / pratyaśrauṣīt / bhagavānetadavocat tatkiṃ manyase subhūte anyā sā māyā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049500 (0.017):
'haṃ te / sādhu bhagavannityāyuṣmān subhūtirbhagavataḥ pratyaśrauṣīt / / bhagavānetadavocat sacetsubhūte kaścideva puruṣo vā strī vā dārako vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680036 (0.021):
bhagavāṃs tān etad avocat / iha subhūte bodhisatvayānasaṃprasthitair evaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550242 (0.025):
suvikrāntavikrāmī bodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ pratyaśrauṣīt //// / bhagavānetadavocat - yattvaṃ suvikrāntavikrāmin evaṃ vadasi -
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2909831 (0.028):
sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ / pratyaśrauṣīt / bhagavāṃstasyaitadavocat na hi mahāmate abhāvastathāgato
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2915010 (0.029):
mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ pratyaśrauṣīt / / bhagavāṃstasyaitadavocat sarvadharmāḥ sarvadharmā iti mahāmate yaduta
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089867 (0.030):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - kathaṃ bhagavan / bodhisattvayānasaṃprasthitena sthātavyam, kathaṃ pratipattavyam, kathaṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2904721 (0.031):
bhāṣiṣye 'haṃ te / sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo / bhagavataḥ pratyaśrauṣīt / bhagavāṃstasyaitadavocat / arthavividhavaicitryābhūtaparikalpābhiniveśānmahāmate vikalpaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091247 (0.034):
ātmadṛṣṭiriti || / bhagavānāha - evaṃ hi subhūte bodhisattvayānasaṃprasthitena sarvadharmā
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8359611 (0.038):
bhagavataḥ pratyaśrauṣīt | bhagavāṃs tasyaitad avocat - / asti mañjuśrīḥ pūrvasmin digbhāge ito buddhakṣetrād
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6511292 (0.042):
sthānamiti | tadapi iha subhūte ! bodhisattvayānasamprasthitena evaṃ mayā
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524267 (0.043):
pañcadaśasthāmadhikṛtyāha- sūbhūti....... avocat- kathaṃ bhagavan, / bodhisattvayānasamprasthitena sthātavyam iti |
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895404 (0.051):
sādhu bhagavanniti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ / pratyaśrauṣīt / bhagavānetadavocat śūnyatā śūnyateti mahāmate
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2896923 (0.051):
sādhu bhagavan iti mahāmatirbodhisattvo mahāsattvo bhagavataḥ / pratyaśrauṣīt / bhagavānasyaitadavocat caturvidhaṃ mahāmate
cittamutpādayitavyam - yāvantaḥ subhūte sattvāḥ sattvadhātau
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089883 (0.021):
cittaṃ pragrahītavyam? bhagavānāha - iha subhūte / bodhisattvayānasaṃprasthitena evaṃ cittamutpādayitavyam - sarve sattvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050116 (0.044):
pratipattavyaṃ kathaṃ cittaṃ pragṛhītavyaṃ | bhagavān āha | iha subhūte / bodhisatvayānasaṃprasthitenaivaṃ cittam utpādayitavyaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12483360 (0.050):
jñānasāgare 'vatārayitum / nādya bhagavato gamanakālo yuktaḥ / bhagavānāha / / yāvantaḥ sattvadhātau sattvāste sarve mārā bhaveyuḥ yāvanti ca
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5190914 (0.050):
jñānasāgareṇāvatārayituṃ / nādya bhagavato gamanakālo yuktaḥ / bhagavān / āha / yāvantaḥ sattvadhātau sattvās te sarve mārā bhaveyur yāvaṃti ca
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680036 (0.062):
bhagavāṃs tān etad avocat / iha subhūte bodhisatvayānasaṃprasthitair evaṃ / cittam utpādayitavyam / yāvaṃtaḥ satvāḥ satvasaṃgraheṇa saṃgṛhītaḥ aṇḍajā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680018 (0.064):
bhāṣiṣye / yathā bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyaṃ / yathā / pratipattavyam / yathā cittaṃ pratigṛhītavyam / evaṃ bhagavann ity āyuṣmān
sattvasaṃgraheṇa saṃgṛhītā aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18634242 (0.0):
suvarṇarājāno suvarṇādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18661188 (0.0):
punar mātuḥ kukṣigate yavattā nāgarājāno nāgādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā / vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te sarve niveśanam upasaṃkramitvā divyāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18683506 (0.0):
adhipatayo nāgarājāno aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18683544 (0.0):
bhikṣavaḥ abhiniṣkramante yāvatā suvarṇādhipatayo suvarṇarājāno aṇḍajā vā / jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te mahatīṃ caturaṃginīṃ senāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680051 (0.0):
cittam utpādayitavyam / yāvaṃtaḥ satvāḥ satvasaṃgraheṇa saṃgṛhītaḥ aṇḍajā / vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā upapādukā vā rūpiṇo vā arūpiṇo vā saṃjñino vā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18634132 (0.012):
nāgarājādhipatayo aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781663 (0.012):
yāvat suvarṇānām adhipatayo suvarṇarājāno aṇḍajā vā jarāyujā vā aupapādukā / vā saṃsvedajā vā te mahāntaṃ caturaṃginīsenāṃ ṛddhīye abhinirmiṇitvā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781684 (0.012):
nāgarājāno aṇḍajā vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā aupapādukā vā te mahatīṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721984 (0.013):
saṃvidyante, aṇḍajā vā, jarāyujā vā, saṃsvedajā vā, opapādukā vā, rūpiṇo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602180 (0.013):
sattvāḥ santaḥ saṃvidyamānāḥ ṣaṭsu gatiṣūpapannāḥ, aṇḍajā vā jarāyujā vā / saṃsvedajā vā aupapādukā vā rūpiṇo vā arūpiṇo vā saṃjñino vā asaṃjñino vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1655709 (0.013):
yonayaḥ sattvānāṃ na bhaviṣyanti na prajñāsyante, aṇḍajā jarāyujā / saṃsvedajā anyatra sarvasattvā aupapādukā bhaviṣyanti. evaṃ caran subhūte
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24009110 (0.030):
aṇḍajā yonirjarāyujā saṃsvedajā upapādukā yoniḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357236 (0.036):
udbhijjāḥ svedajāścaiva aṇḍajāśca jarāyujāḥ // GarP_2,31.42 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332810 (0.037):
udbhijjāḥ svedajāścaiva aṇḍajāśca jarāyujāḥ / / etatte sarvamākhyātaṃ nirayasya prapañcataḥ // GarP_2,3.105 //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285948 (0.040):
aṇḍajāḥ svedajā aupapādukāś ca jarāyujāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10331020 (0.043):
12,160.020a audbhidāḥ svedajāś caiva aṇḍajāś ca jarāyujāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656215 (0.063):
tatsarvatra lokadhātuṣu sattvāḥ skandhadhātvāyatanaparigṛhītā (KpSū 174) / ye ca sattvāḥ sattvasaṃgraheṇa saṃgṛhītāste sarve maitracittā
vā rūpiṇo vā arūpiṇo vā saṃjñino vā asaṃjñino vā naivasaṃjñino nāsaṃjñino
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626964 (0.0):
vā bahupadā vā, rūpiṇo vā arūpiṇo vā, saṃjñino vā asaṃjñino vā,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664966 (0.0):
dvipadā vā bahupadā vā rūpiṇo vā arūpiṇo va saṃjñino vā asaṃjñino vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551204 (0.0):
sthāpayitvā evaṃ vada ye kecit sattvā apadā vā dvipadā vā bahupadā vā / arūpiṇo vā rūpiṇo vā saṃjñino vā asaṃjñino vā naivasaṃjñino vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1627269 (0.0):
punar aparaṃ subhūte yāvantaḥ sattvāḥ sattvaprajñaptyā prajñapyante rūpiṇo / vā arūpiṇo vā saṃjñino 'saṃjñino naivasaṃjñino nāsaṃjñina iha vā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602186 (0.0):
sattvāḥ santaḥ saṃvidyamānāḥ ṣaṭsu gatiṣūpapannāḥ, aṇḍajā vā jarāyujā vā / saṃsvedajā vā aupapādukā vā rūpiṇo vā arūpiṇo vā saṃjñino vā asaṃjñino vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680057 (0.0):
vā jarāyujā vā saṃsvedajā vā upapādukā vā rūpiṇo vā arūpiṇo vā saṃjñino vā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24857318 (0.017):
tathāgatasya ye kecitsattvā apadā vā [dvipadā vā] catuṣpadā vā bahupadā vā / rūpiṇo vā 'rūpiṇo vā saṃjñino vāsaṃjñino vā naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanopagā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721987 (0.056):
saṃvidyante, aṇḍajā vā, jarāyujā vā, saṃsvedajā vā, opapādukā vā, rūpiṇo / vā, arūpiṇo vā, saṃjñino vā, asaṃjñino vā, apadā vā, dvipadā vā, catuḥpadā
vā, yāvān kaścitsattvadhātuḥ prajñapyamānaḥ prajñapyate, te ca mayā sarve
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680066 (0.0):
asaṃjñino vā naiva saṃjñino nāsaṃjñinaḥ yāvat satvadhātuḥ prajñapyamānaḥ / prajñapyate te mayā sarve anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ /
'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ | evamaparimāṇānapi sattvān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680072 (0.0):
asaṃjñino vā naiva saṃjñino nāsaṃjñinaḥ yāvat satvadhātuḥ prajñapyamānaḥ / prajñapyate te mayā sarve anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089893 (0.008):
bodhisattvayānasaṃprasthitena evaṃ cittamutpādayitavyam - sarve sattvā / mayā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ | evaṃ sa sattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113457 (0.013):
na ca jātu sā kṣīyate yāvan na te sarve 'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113472 (0.013):
kṣīyate yāvan na te sarve 'nupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtā bhavanti?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050126 (0.015):
6. sarvasatvā mayā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ evaṃ ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754676 (0.016):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya sarvasatvā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118457 (0.022):
dharmacakraṃ pravartitaṃ naiva te sattvā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032099 (0.022):
bhavanti yāvan na anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtā bhavanti. evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118477 (0.026):
tathāgatena dharmacakraṃ pravartitaṃ tasmāt te sattvā nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvāsyanti.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017377 (0.028):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhānāṃ bhagavatāṃ yāvacca anupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvṛtānām, ye ca tairbuddhairbhagavadbhirbodhisattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4016014 (0.029):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante, yāvacca anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467677 (0.032):
dharmacakraṃ pravartitam || iha bhagavān anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031582 (0.034):
anupūrveṇa tribhir yānair anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāsyanti. / saced bodhisattvaṃ mahāsattvaṃ sarvo janakāyor vādhyaṃ yāceta, tatra
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029179 (0.034):
nirmāya anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛta, sa khalu punaḥ subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097764 (0.034):
vā yamalaukikaṃ vā duḥkham anubhaveyaṃ, yāvan na te sattvā nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvṛtā bhaveyur iti, etenopāyena sarvasattvānāṃ kṛtaśas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258323 (0.038):
anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtānāṃ tat sarvam anumodya ekataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999690 (0.039):
buddhakṛtyaṃ kṛtvā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau buddhaparinirvāṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799132 (0.042):
avasṛjya nirmitam abhinirmāyānupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pariniryāyāt. sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097781 (0.043):
tan nairayikādikaṃ duḥkham anubhaveyaṃ, yāvan na te sattvā nirupadhiśeṣe / nirvāṇadhātau parinirvṛtā bhaveyur iti, paścād aham ātmanaḥ kṛtakuśalam
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6513404 (0.044):
bhagavatā | sopadhiśeṣe nirvāṇadhātau iti kasmānnoktamiti cet?
parinirvāpya na kaścitsattvaḥ parinirvāpito bhavati | tatkasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759647 (0.0):
tribhir yānaiḥ parinirvāpayitavyāḥ (PSP1: 170) sarvasattvān api mayā / parinirvāpya na kaścit sattvaḥ parinirvāpito bhavati tat kasya hetoḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097629 (0.0):
tribhir yānaiḥ parinirvāpayitavyāḥ, sarvasattvān api mayā parinirvāpya na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089901 (0.0):
mayā anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ | evaṃ sa sattvān / parinirvāpya na kaścitsattvaḥ parinirvāpito bhavati | tatkasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937822 (0.018):
17001 sarvasattvān api mayā parinirvāpya na kaścit sattvaḥ parinirvāpito
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050131 (0.025):
satvān parinirvāpya na kaścit satvaḥ parinirvāpito bhavati | tat kasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680079 (0.032):
prajñapyate te mayā sarve anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvāpayitavyāḥ / / evam aparimāṇāṃś ca satvān parinirvāpayitavyāḥ na ca kaścit satvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997251 (0.033):
na ca te santi yairye parinirvāpayitavyā iti / sa tāṃstāvataḥ sattvān / parinirvāpayati / na ca sa kaścitsattvo yaḥ parinirvṛto yena ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997309 (0.033):
bodhisattvo (Vaidya 11) mahāsattvo 'prameyānasaṃkhyeyān sattvān / parinirvāpayati / na ca sa kaścitsattvo yaḥ parinirvṛto yena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764662 (0.058):
aprameyeṣv apramāṇeṣu lokadhātuṣu sattvāṃs tribhyo 'pāyebhyaḥ parimocya na / kaścit sattvaḥ parimocito bhavati tat kasya hetoḥ dharmas teṣāṃ subhūte
sacetsubhūte bodhisattvasya sattvasaṃjñā pravarteta, na sa bodhisattva iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089908 (0.0):
parinirvāpya na kaścitsattvaḥ parinirvāpito bhavati | tatkasya hetoḥ? / sacetsubhūte bodhisattvasya sattvasaṃjñā pravarteta, na sa bodhisattva iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089921 (0.0):
vaktavyaḥ | jīvasaṃjñā vā yāvatpudgalasaṃjñā vā pravarteta, na sa / bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? nāsti subhūte sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680087 (0.047):
parinirvāpito bhavati / tat kasmād dhetoḥ / sacet subhūte bodhisatvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109568 (0.050):
tathā hy asyāḥ svabhāvo nāsti yatra abhiniviśeta. sacet punaḥ subhūte / bodhisattvo mahāsattva prajñāpāramitām api saṃjānāti cyavate bodhisattvo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680406 (0.051):
kasya hetoḥ / sacet subhūte teṣāṃ bodhisatvānāṃ dharmasaṃjñā pravartsyate
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090177 (0.061):
parinirvāpayiṣyāmiti, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? / asti subhūte sa kaściddharmo yo bodhisattvo nāma? subhūtirāha - no hīdaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650405 (0.064):
evaṃ sthito 'saṃhāryeṇa jñānena samanvāgato bhavati. / sacet khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya māraḥ pāpīyān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048255 (0.064):
samāpadyate, na ca bhūtakoṭiṃ sākṣātkaroti / tatkasya hetoḥ? tathā hi / subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya sarvasattvā aparityaktāḥ / tasyeme
vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? na sa subhūte bodhisattvo vaktavyo yasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089923 (0.0):
vaktavyaḥ | jīvasaṃjñā vā yāvatpudgalasaṃjñā vā pravarteta, na sa / bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? nāsti subhūte sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090179 (0.008):
parinirvāpayiṣyāmiti, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680096 (0.031):
satvasaṃjñā pravartate na sa bodhisatva iti vaktavyaḥ / tat kasya hetoḥ / / na sa subhūte bodhisatvo vaktavyo yasya satvasaṃjñā pravarteta jīvasaṃjñā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050301 (0.036):
2. yo bodhisatva evaṃ vaded ahaṃ satvān parinirvāpayiṣyāmīti | na sa / bodhisatva iti vaktavyaḥ tat kasya hetoḥ asti subhūte sa kaścid dharmo yo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050157 (0.038):
vā na sa bodhisatva iti vaktavyaḥ tat kasya hetoḥ nāsti subhūte sa dharmo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648922 (0.052):
bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo vaktavyaḥ, yaḥ punaḥ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649604 (0.062):
kulodgato vā bhaviṣyati, dīrghāyuṣko vā bhaviṣyati. tat kasya hetoḥ? tathā / hi subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svalakṣaṇaśūnyeṣu dharmeṣu nimittaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648906 (0.064):
'vinivartanīyo vaktavyaḥ? / bhagavān āha: yaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakabhūmau vā
sattvasaṃjñā pravarteta, jīvasaṃjñā vā pudgalasaṃjñā va pravarteta || 3 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050150 (0.0):
1. subhūte bodhisatvasya satvasaṃjñā pravarteta | jīvasaṃjñā pudgalasaṃjñā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680103 (0.0):
na sa subhūte bodhisatvo vaktavyo yasya satvasaṃjñā pravarteta jīvasaṃjñā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089918 (0.020):
sacetsubhūte bodhisattvasya sattvasaṃjñā pravarteta, na sa bodhisattva iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087980 (0.021):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmātmasaṃjñā pravartate, na sattvasaṃjñā, na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089214 (0.026):
nāsīnme tasmin samaye ātmasaṃjñā vā sattvasaṃjñā vā jīvasaṃjñā vā / pudgalasaṃjñā vā, nāpi me kācitsaṃjñā vā asaṃjñā vā babhūva | tatkasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681456 (0.026):
nāsīn me tasmin samaye ātmasaṃjñā vā satvasaṃjñā vā jīvasaṃjñā vā / pudgalasaṃjñā vā na me kācit saṃjñā nāsaṃjñā babhūva / tat kasya hetoḥ /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757727 (0.032):
mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carato na satvasaṃjñotpadyate | na / jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā na jānakapaśyakakārakavedakasaṃjñotpadyate |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089108 (0.032):
na sattvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā pravartiṣyate, nāpi teṣāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089274 (0.032):
yadahaṃ kṣāntivādī ṛṣirabhūvam | tatrāpi me nātmasaṃjñā babhūva, na / sattvasaṃjñā, na jīvasaṃjñā, na pudgalasaṃjñā babhūva | tasmāttarhi
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049779 (0.032):
na teṣām ātmasaṃjñā pravartsyate | na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na / pudgalasaṃjñā | tat kasya hetoḥ sarvasaṃjñāpagatāhi
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049885 (0.032):
satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā | tasmāt tarhi subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680386 (0.032):
bodhisatvānām ātmasaṃjñā pravartsyate na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na / pudgalasaṃjñā pravartsyate / nāpi teṣāṃ subhūte bodhisatvānāṃ dharmasaṃjñā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681356 (0.032):
satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā / na pudgalasaṃjñā pravartsyate / tat kasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681503 (0.032):
na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā / tasmāt tarhi subhūte
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855968 (0.034):
nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā / jīvapudgalamanujamānavasaṃjñā ahaṃkārasaṃjñā mamakārasaṃjñā evamādi
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089127 (0.038):
ātmasaṃjñā, saivāsaṃjñā | yā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā pudgalasaṃjñā,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089239 (0.038):
vyāpādasaṃjñāpi me tasmin samaye 'bhaviṣyat | sacetsattvasaṃjñā jīvasaṃjñā / pudgalasaṃjñābhaviṣyat, vyāpādasaṃjñāpi me tasmin samaye 'bhaviṣyat |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28050930 (0.043):
no ātmasaṃjñā na ca puna sattvasaṃjñā no jīvasaṃjñā pudgalasaṃjña nāpi /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049852 (0.046):
6. me tasmin samaye ātmasaṃjñā vā satvasaṃjñā vā jīvasaṃjñā vā / pudgalasaṃjñā vā | vyāpādasaṃjñā vāpi me tasmin samaye 'bhaviṣyad
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681368 (0.046):
hetoḥ yāsāv ātmasaṃjñā saivāsaṃjñā / yā satvasaṃjñā jīvasaṃjñā / pudgalasaṃjñā saivāsaṃjñā / tat kasya hetoḥ / sarvasaṃjñāpagatā hi buddhā
(Vajr, Vaidya 76) api tu khalu punaḥ subhute na bodhisattvena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090671 (0.032):
nopalabhyate | tenocyate anuttarā samyaksaṃbodhiriti || 22 || / (Vajr, Vaidya 87) api tu khalu punaḥ subhūte samaḥ sa dharmo na tatra
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680113 (0.041):
api tu khalu punaḥ subhūte bodhisatvena na vastupratiṣṭhitena dānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035841 (0.063):
yena khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena pūrvāntata iyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632107 (0.063):
prajñāpāramitāṃ paripraśnīkṛtaḥ sa tena kuśalamūlena ihopapannaḥ. yena / khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena pūrvāntata iyaṃ gambhīrā
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5738334 (0.064):
buddho bhaviṣyasīti | maitreyeṇa bodhisattvena mahāsattvena evamuktam || / atha khalvāyuṣmān śāriputro maitreyasya bodhisattvasya mahāsattvasya
vastupratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam, na kvacitpratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680127 (0.0):
api tu khalu punaḥ subhūte bodhisatvena na vastupratiṣṭhitena dānaṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6515793 (0.029):
tasmāt sarvabhāvānāṃ māyāvadavicāraramaṇīyatvādanabhiniveśena dānaṃ / dātavyam, na tu vastupratiṣṭhitena ityayamartho 'tra yuktisaṅgataḥ | evaṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6515856 (0.032):
yujyata evetyabhiprāyaḥ | na rūpapratiṣṭhitena ityādinā bodhisattvena na / kvacitpratiṣṭhitena dānaṃ dātavyamityeva vistareṇābhihitam |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6515814 (0.033):
yadi paramārthata kasyacidapi vastuno bhāvābhāvād vastupratiṣṭhitena dānaṃ / na dātavyam, tadā avastvabhiniveśena tu dānasya kathaiva kā, ata eva na
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516202 (0.037):
tadabhāvānna rūpapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyamiti bodhisattvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680138 (0.045):
dānaṃ dātavyam na śabdagandharasaspraṣṭavyeṣu na dharmapratiṣṭhitena dānaṃ / dātavyam / evaṃ hi subhūte bodhisatvena dānaṃ dātavyam / yathā na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087716 (0.055):
na rūpapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam | na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu / pratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam | evaṃ hi sūbhūte bodhisattvena mahāsattvena
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006365 (0.056):
dātavyaṃ na tu tatkvacit K_561b / dātavyaṃ pāpamuktyarthaṃ YS182v_4.27c
Katyayanasmrti (katy2piu.htm.txt) 12513132 (0.056):
dātavyaṃ na tu tatkvacit K_561b / dātavyaṃ sthāvarād ṛte K_902d
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089337 (0.063):
dātavyam | na rūpaśabdagandharasasparśadharmapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam / api tu khalu punaḥ subhūte bodhisattvena evaṃrūpo dānaparityāgaḥ kartavyaḥ
na rūpapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam | na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680129 (0.0):
api tu khalu punaḥ subhūte bodhisatvena na vastupratiṣṭhitena dānaṃ / dātavyam / na kvacitpratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam / na rūpapratiṣṭhitena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24870214 (0.006):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣvekadā viparyastacittatāyāḥ /
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408931 (0.006):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣvanunīto 'bhūdapratihataḥ | sa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680136 (0.014):
dānaṃ dātavyam na śabdagandharasaspraṣṭavyeṣu na dharmapratiṣṭhitena dānaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198928 (0.023):
indriyair guptadvārasya viharataḥ, yasya rañjanīyeṣu rūpeṣu / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu nimittagrāhitāyām anuvyañjanagrāhitāyāṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516200 (0.023):
tadabhāvānna rūpapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyamiti bodhisattvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089338 (0.027):
| tasmādeva tathāgato bhāṣate - apratiṣṭhitena bodhisattvena dānaṃ / dātavyam | na rūpaśabdagandharasasparśadharmapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6515793 (0.028):
tasmāt sarvabhāvānāṃ māyāvadavicāraramaṇīyatvādanabhiniveśena dānaṃ / dātavyam, na tu vastupratiṣṭhitena ityayamartho 'tra yuktisaṅgataḥ | evaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094396 (0.030):
rūpaśabdhagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu karttavyaṃ, yāvac
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999342 (0.033):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsu sthātavyam / na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu, na śrotravijñāne, yāvanna manovijñāne /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088563 (0.033):
cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyaṃ na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089298 (0.033):
cittamutpādayitavyam, na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680888 (0.033):
/ na rūpapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyaṃ / na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / na
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6515813 (0.035):
yadi paramārthata kasyacidapi vastuno bhāvābhāvād vastupratiṣṭhitena dānaṃ / na dātavyam, tadā avastvabhiniveśena tu dānasya kathaiva kā, ata eva na
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554533 (0.038):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāyataneṣu bāhyagaurī caurī vettālī
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124258 (0.039):
rūpaṃ rūpe na saṃvidyate nopalabhyate, rūpaṃ śabdagandharasasparśadharmeṣu / na saṃvidyate nopalabhyate,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120376 (0.040):
śikṣitavyaṃ, na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120862 (0.040):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmavibhāvanābhāvanā prajñāpāramitābhāvanā.
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25844563 (0.040):
tasyālambana masti, tadyathā vandhyāsūnoḥ | asti ca / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmākhyaṃ ṣaḍvidhamālambanam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273473 (0.040):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
pratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam | evaṃ hi sūbhūte bodhisattvena mahāsattvena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680140 (0.037):
dānaṃ dātavyam na śabdagandharasaspraṣṭavyeṣu na dharmapratiṣṭhitena dānaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087695 (0.055):
(Vajr, Vaidya 76) api tu khalu punaḥ subhute na bodhisattvena / vastupratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam, na kvacitpratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110241 (0.062):
kathaṃ bhagavaṃ bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā dānaṃ / dātavyaṃ kathaṃ śīlaṃ rakṣitavyaṃ kathaṃ kṣāntir bhāvayitavyāḥ kathaṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516200 (0.063):
tadabhāvānna rūpapratiṣṭhitena dānaṃ dātavyamiti bodhisattvaḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6515855 (0.064):
yujyata evetyabhiprāyaḥ | na rūpapratiṣṭhitena ityādinā bodhisattvena na / kvacitpratiṣṭhitena dānaṃ dātavyamityeva vistareṇābhihitam |
dānaṃ dātavyaṃ yathā na nimittasaṃjñāyāmapi pratitiṣṭhet | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680147 (0.0):
dātavyam / evaṃ hi subhūte bodhisatvena dānaṃ dātavyam / yathā na / nimittasaṃjñāyāṃ pratitiṣṭhet / tat kasya hetoḥ / yaḥ subhūte bodhisatvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087792 (0.042):
sukaraṃ pramāṇamudgrahītum | evaṃ hi subhūte bodhisattvayānasaṃprasthitena / dānaṃ dātavyaṃ yathā na nimittasaṃjñāyāmapi pratitiṣṭhet || 4 ||
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110241 (0.049):
kathaṃ bhagavaṃ bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā dānaṃ / dātavyaṃ kathaṃ śīlaṃ rakṣitavyaṃ kathaṃ kṣāntir bhāvayitavyāḥ kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250927 (0.064):
nirodhikā, tat kathaṃ bhagavan bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā dānaṃ dātavyaṃ? kathaṃ śīlaṃ rakṣitavyaṃ, kathaṃ
yaḥ subhūte bodhisattvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti, tasya subhūte
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010645 (5.960):
pramāṇamudgṛhītum? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / evameva subhūte, yo / bodhisattvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti, tasya subhūte, puṇyaskandhasya na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087776 (5.960):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | bhagavānāha - evameva subhūte yo / bodhisattvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti, tasya subhūte puṇyaskandhasya na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680154 (1.192):
nimittasaṃjñāyāṃ pratitiṣṭhet / tat kasya hetoḥ / yaḥ subhūte bodhisatvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680195 (0.019):
bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat subhūte yo bodhisatvo / 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958225 (0.024):
yo bodhisatvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti | / tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26970859 (0.024):
yathoktaṃ vajracchedikāyāṃ | yo bodhisatvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti | / tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3776380 (0.037):
yathā + uktaṃ vajra cchedikāyāṃ | yo bodhi satvo * a pratiṣṭhito dānaṃ / dadāti | tasya puṇya skandhasya na su karaṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025747 (0.054):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ yad dānaṃ dadāti tan
puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇāmudgrahītum | tatkiṃ manyase subhūte
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010648 (1.192):
bodhisattvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti, tasya subhūte, puṇyaskandhasya na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087780 (1.192):
bodhisattvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti, tasya subhūte puṇyaskandhasya na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680162 (1.192):
apratiṣṭhito dānaṃ dadāti tasya subhūte puṇyaskandhasya na sukaraṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958229 (0.023):
yo bodhisatvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti | / tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680199 (0.023):
bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat subhūte yo bodhisatvo / 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3776381 (0.048):
yathā + uktaṃ vajra cchedikāyāṃ | yo bodhi satvo * a pratiṣṭhito dānaṃ / dadāti | tasya puṇya skandhasya na su karaṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7827277 (0.054):
pratipatyā ca saṃpādayiṣyanti / tadā na śakyaṃ teṣāṃ sattvānāṃ / puṇyaskandhasya pramāṇaṃ udgrahītumapi tu bahutvāt puṇyasya mahān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26970863 (0.057):
yathoktaṃ vajracchedikāyāṃ | yo bodhisatvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti | / tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092774 (0.063):
pratipattyā ca saṃpādayiṣyanti, tadā na śakyaṃ teṣāṃ satvānāṃ / puṇyaskandhasya pramāṇaṃ udgrahītum. api tu bahutvāt puṇyasya mahān
sukaraṃ pūrvasyāṃ diśi ākāśasya pramāṇamudgrahītum? subhūtirāha - no hīdaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680169 (0.0):
pramāṇam udgrahītum / tat kiṃ manyase subhūte sukaraṃ pūrvasyāṃ diśi
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010637 (1.192):
tatkiṃ manyate subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680185 (0.024):
sukaram ākāśasya pramāṇam udgrahītum / subhūtir āha / na hīdaṃ bhagavan /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029065 (0.057):
prāsādaṃ kartukāmena nirmātukāmena sūryācandramasorvimānātpramāṇaṃ / grahītavyaṃ bhavati? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680830 (0.060):
dīpaṃkarāt tathāgatād arhataḥ samyaksaṃbuddhād udgṛhītaḥ / subhūtir āha / / no hīdaṃ bhagavan / bhagavān āha / na sa kaścid dharmaḥ tathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623167 (0.062):
subhūtir āha: śakyā punar bhagavan prajñāpāramitā likhitum. / bhagavān āha: no subhūte, tat kasya hetor? na hi subhūte prajñāpāramitāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740447 (0.064):
adhivacanaṃ bodhisattva iti subhūtir āha no hīdaṃ bhagavan bhagavān āha / kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśaṃ pratītya evaṃ vadasi na rūpasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079679 (0.064):
subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśam upādāyaivaṃ vadasi: na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080491 (0.064):
subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśaṃ pratītya evaṃ vadasi: na
bhagavan | bhagavānāha - evaṃ dakṣiṇapaścimottarāsu adha ūrdhvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260558 (0.0):
dakṣiṇapaścimottarāsu digvidikṣūrdhvam adhaḥ, ekaikasyāṃ diśi yāvad
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680175 (0.012):
ākāśasya pramāṇam udgrahītum / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / evaṃ / dakṣiṇapaścimottarāsv adha ūrdhvaṃ vidikṣu-r-avidikṣu / daśasu dikṣu /
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409419 (0.018):
bhagavato 'mitābhasya prabhayā sadā sphuṭāni | evaṃ / dakṣiṇapaścimottarāsvadha ūrdhvaṃ digvidikṣu ca ekaikasyāṃ diśi
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528071 (0.022):
evaṃ dakṣiṇapaścimottarāsu dikṣv adha ūrdhvam anuvidikṣv
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529197 (0.022):
gatvā, sattvebhyo dharmaṃ deśayanti. evaṃ dakṣiṇapaścimottarāsu / dikṣv adha ūrdhvam anuvidikṣu cānāvaraṇe loke
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410555 (0.022):
evaṃ dakṣiṇapaścimottarāsu dikṣu adha ūrdhvamanuvidikṣu gatāvaraṇe loke
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9836021 (0.043):
pūrvadakṣiṇapaścimottarāsvadha ūrdhvaṃ samantāddaśadikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253387 (0.046):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvaṃ vidikṣu daśadiglokadhātuṣu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898359 (0.047):
atha khalu bhikṣavastasmin samaye pūrvadakṣiṇapaścimottarābhyo digbhya / ūrdhvamadhaḥ samantāddaśabhyo digbhyo bahavo bodhisattvakoṭyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906262 (0.054):
06812 m uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ / paścimottarsyā / 06813 m ūrdhvam adhaḥ sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728655 (0.054):
uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarsyām ūrdhvam / adhaḥ sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601738 (0.056):
pūrvadakṣiṇāyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarāyāmadha ūrdhvaṃ diśi ekamapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28716112 (0.056):
paścimāyāmuttarasyāmuttarapūrvāyāṃ pūrvadakṣiṇāyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ / paścimottarāyāmadhaḥ ūrdhvaṃ samantātsarvadigvidikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890228 (0.058):
01213 dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāgaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28595661 (0.061):
dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyāmadhaḥ ūrdhvaṃ diśi kṣetrakāyadikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712812 (0.061):
paścimāyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ / paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāgaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052887 (0.061):
paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ / paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāge gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069103 (0.061):
pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām ūrdhvam adhaḥ sarvāsu
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680829 (0.063):
dīpaṃkarāt tathāgatād arhataḥ samyaksaṃbuddhād udgṛhītaḥ / subhūtir āha / / no hīdaṃ bhagavan / bhagavān āha / na sa kaścid dharmaḥ tathāgatena
digvidikṣu samantāddaśasu dikṣu sukaramākāśasya pramāṇamudgrahītum?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680184 (0.0):
dakṣiṇapaścimottarāsv adha ūrdhvaṃ vidikṣu-r-avidikṣu / daśasu dikṣu /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28716117 (0.019):
paścimottarāyāmadhaḥ ūrdhvaṃ samantātsarvadigvidikṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052292 (0.020):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣūrdhvam adhaḥ samantād daśasu dikṣv ekaikasmin digbhāge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712213 (0.028):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣūrdhvam adhaḥ samantād daśasu dikṣvaikasmin digbhāge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260558 (0.033):
dakṣiṇapaścimottarāsu digvidikṣūrdhvam adhaḥ, ekaikasyāṃ diśi yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253388 (0.035):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvaṃ vidikṣu daśadiglokadhātuṣu
Bhagavata-Purana 6 (bhp_06u.htm.txt) 14170178 (0.035):
BhP_06.08.034/1 vidikṣu dikṣūrdhvamadhaḥ samantād antarbahirbhagavān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680168 (0.038):
pramāṇam udgrahītum / tat kiṃ manyase subhūte sukaraṃ pūrvasyāṃ diśi / ākāśasya pramāṇam udgrahītum / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070431 (0.039):
paścimāyāmuttarasyāṃ diśi, vidikṣu adha ūrdhvaṃ ca diśi daśasu dikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889623 (0.041):
00905 meṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣūrdhvam / adhaḥ samantā / 00906 d daśasu dikṣvaikasmin digbhāge gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2710198 (0.045):
pātu sarvaiḥ svarūpairnaḥ sadā sarvatra sarvagaḥ // BhP_06.08.033 // / vidikṣu dikṣūrdhvamadhaḥ samantād antarbahirbhagavān nārasiṃhaḥ /
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409421 (0.046):
dakṣiṇapaścimottarāsvadha ūrdhvaṃ digvidikṣu ca ekaikasyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052106 (0.048):
deśayanti sma, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ / digvidikṣu, ekaikasyāṃ ca diśi daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopameṣu
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010635 (0.052):
tatkiṃ manyate subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712029 (0.053):
uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu evakikasyāṃ ca diśi daśasu dikṣu
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529197 (0.056):
gatvā, sattvebhyo dharmaṃ deśayanti. evaṃ dakṣiṇapaścimottarāsu / dikṣv adha ūrdhvam anuvidikṣu cānāvaraṇe loke
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410555 (0.056):
evaṃ dakṣiṇapaścimottarāsu dikṣu adha ūrdhvamanuvidikṣu gatāvaraṇe loke
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | bhagavānāha - evameva subhūte yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826031 (0.0):
subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: iti hi subhūte yaś cābhāvo yaś ca mārgaḥ sarva ete dharmā na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680169 (0.0):
pramāṇam udgrahītum / tat kiṃ manyase subhūte sukaraṃ pūrvasyāṃ diśi / ākāśasya pramāṇam udgrahītum / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045872 (5.960):
āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: evam eva subhūte yo bodhisattvo mahāsattva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029068 (0.005):
prāsādaṃ kartukāmena nirmātukāmena sūryācandramasorvimānātpramāṇaṃ / grahītavyaṃ bhavati? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028810 (0.009):
paṇḍitajātīyaḥ purūṣo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte tathārūpāste bodhisattvayānikāḥ pudgalā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029359 (0.009):
api nu sa puruṣaḥ paṇḍitajātīyo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvāḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029313 (0.011):
subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha tadyathāpi nāma subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 752955 (0.012):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā sarvākārajñatāyāṃ niryāsyati subhūtir āha no / bhagavan bhagavān āha evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010640 (0.012):
tatkiṃ manyate subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739649 (0.013):
pratītyasamutpādatathatā apratītyasamutpādatathatā bodhisattva iti / subhūtir āha no hīdaṃ bhagavan kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035933 (0.014):
āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740448 (0.016):
adhivacanaṃ bodhisattva iti subhūtir āha no hīdaṃ bhagavan bhagavān āha / kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśaṃ pratītya evaṃ vadasi na rūpasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079680 (0.016):
pratītyasamutpādatathatā apratītyasamutpādatathato bodhisattva iti? / subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśam upādāyaivaṃ vadasi: na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080492 (0.016):
vijñānāpraṇihitatāyā etad adhivacanaṃ bodhisattva iti? / subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśaṃ pratītya evaṃ vadasi: na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997295 (0.017):
subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha evameva subhūte / bodhisattvo (Vaidya 11) mahāsattvo 'prameyānasaṃkhyeyān sattvān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079543 (0.017):
aśabdagandharasaspraṣṭavyadharmatathato bodhisattva iti? / subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: yadi subhūte vyasteṣv āyataneṣu na bodhisattvaḥ samasteṣu
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680830 (0.019):
dīpaṃkarāt tathāgatād arhataḥ samyaksaṃbuddhād udgṛhītaḥ / subhūtir āha / / no hīdaṃ bhagavan / bhagavān āha / na sa kaścid dharmaḥ tathāgatena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052877 (0.019):
prajñāpāramitāyām? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte / subhūtirāha kathaṃ
bodhisattvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti, tasya subhūte puṇyaskandhasya na
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1010648 (5.960):
pramāṇamudgṛhītum? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / evameva subhūte, yo / bodhisattvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti, tasya subhūte, puṇyaskandhasya na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087735 (5.960):
dānaṃ dātavyaṃ yathā na nimittasaṃjñāyāmapi pratitiṣṭhet | tatkasya hetoḥ? / yaḥ subhūte bodhisattvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti, tasya subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680157 (1.192):
nimittasaṃjñāyāṃ pratitiṣṭhet / tat kasya hetoḥ / yaḥ subhūte bodhisatvaḥ / apratiṣṭhito dānaṃ dadāti tasya subhūte puṇyaskandhasya na sukaraṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680199 (0.019):
bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat subhūte yo bodhisatvo / 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958228 (0.024):
yo bodhisatvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti | / tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26970861 (0.024):
yathoktaṃ vajracchedikāyāṃ | yo bodhisatvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti | / tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3776381 (0.037):
yathā + uktaṃ vajra cchedikāyāṃ | yo bodhi satvo * a pratiṣṭhito dānaṃ / dadāti | tasya puṇya skandhasya na su karaṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
sukaraṃ pramāṇamudgrahītum | evaṃ hi subhūte bodhisattvayānasaṃprasthitena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21958229 (1.788):
tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680160 (1.788):
apratiṣṭhito dānaṃ dadāti tasya subhūte puṇyaskandhasya na sukaraṃ / pramāṇam udgrahītum / tat kiṃ manyase subhūte sukaraṃ pūrvasyāṃ diśi
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680201 (1.788):
'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam / udgrahītum / api tu khalu punaḥ subhūte evaṃ bodhisatvena dānamayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26970863 (0.044):
tasya puṇyaskandhasya na sukaraṃ pramāṇam udgrahītum iti || / mahatyām api prajñāpāramitāyām uktaṃ | punar aparaṃ śāriputra bodhisatvena
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7827277 (0.047):
pratipatyā ca saṃpādayiṣyanti / tadā na śakyaṃ teṣāṃ sattvānāṃ / puṇyaskandhasya pramāṇaṃ udgrahītumapi tu bahutvāt puṇyasya mahān
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092774 (0.052):
pratipattyā ca saṃpādayiṣyanti, tadā na śakyaṃ teṣāṃ satvānāṃ / puṇyaskandhasya pramāṇaṃ udgrahītum. api tu bahutvāt puṇyasya mahān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091246 (0.053):
bhagavānāha - evaṃ hi subhūte bodhisattvayānasaṃprasthitena sarvadharmā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089880 (0.055):
cittaṃ pragrahītavyam? bhagavānāha - iha subhūte / bodhisattvayānasaṃprasthitena evaṃ cittamutpādayitavyam - sarve sattvā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087610 (0.056):
bhagavānasyaitadavocat - iha subhūte bodhisattvayānasaṃprasthitenaiva / cittamutpādayitavyam - yāvantaḥ subhūte sattvāḥ sattvadhātau
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3776384 (0.059):
dadāti | tasya puṇya skandhasya na su karaṃ pramāṇam udgrahītum iti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680183 (0.062):
sukaram ākāśasya pramāṇam udgrahītum / subhūtir āha / na hīdaṃ bhagavan /
dānaṃ dātavyaṃ yathā na nimittasaṃjñāyāmapi pratitiṣṭhet || 4 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680146 (0.039):
dātavyam / evaṃ hi subhūte bodhisatvena dānaṃ dātavyam / yathā na / nimittasaṃjñāyāṃ pratitiṣṭhet / tat kasya hetoḥ / yaḥ subhūte bodhisatvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087725 (0.042):
pratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam | evaṃ hi sūbhūte bodhisattvena mahāsattvena / dānaṃ dātavyaṃ yathā na nimittasaṃjñāyāmapi pratitiṣṭhet | tatkasya hetoḥ?
tatkiṃ manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ? subhūtirāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090520 (0.0):
rūpakāyapariniṣpattiriti || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090834 (0.0):
tathāgatena bhāṣitāḥ | tenocyante bālapṛthagjanā iti || 25 || / tatkiṃ manyase subhūte - lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ? subhūtirāha
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050541 (5.960):
2. bhāṣitā tenocyate rūpakāyapariniṣpattir iti | bhagavan āha | tat kiṃ / manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ āha | no bhagavan na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050819 (5.960):
4. bhāṣitās tenocyaṃte bālapṛthagjanā iti | tat kiṃ manyase subhūte / lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ āhaivam etad bhagaval lakṣaṇasaṃpadā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680226 (0.013):
Vaj 5; folio 29r5-v4 (Cz 30.6-14) / tat kiṃ manyase subhūte tathāgato lakṣaṇasaṃpadā draṣṭavyaḥ / bhagavān āha
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090863 (0.018):
evametatsubhūte, evametadyathā vadasi | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato / draṣṭavyaḥ | tatkasya hetoḥ? sacetpunaḥ subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050832 (0.018):
lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ āhaivam etad bhagaval lakṣaṇasaṃpadā / tathāgato draṣṭavyaḥ / 5. bhagavān āha | sacet punaḥ subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090486 (0.028):
tatkiṃ manyase subhūte rūpakāyapariniṣpattyā tathāgato draṣṭavyaḥ? / subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na rūpakāyapariniṣpattyā tathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090874 (0.045):
draṣṭavyo 'bhaviṣyat, rājāpi cakravartī tathāgato 'bhaviṣyat | tasmānna / lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ | āyuṣmān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090854 (0.047):
evametatsubhūte, evametadyathā vadasi | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050903 (0.050):
2. samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhāḥ na khalu punaḥ subhūte evaṃ draṣṭavyaṃ / na subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090844 (0.051):
- no hīdaṃ bhagavan | yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, na / lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ | bhagavānāha - sādhu sādhu subhūte,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681203 (0.051):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho draṣṭavyaḥ / subhūtir āha / no hīdaṃ / bhagavan / tat kasya hetoḥ / yāni tāni bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090888 (0.054):
na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmime gāthe abhāṣata -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050848 (0.054):
6. | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ // atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088911 (0.059):
dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇaistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho draṣṭavyaḥ? / subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇaistathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087725 (0.061):
dānaṃ dātavyaṃ yathā na nimittasaṃjñāyāmapi pratitiṣṭhet | tatkasya hetoḥ? / yaḥ subhūte bodhisattvo 'pratiṣṭhito dānaṃ dadāti, tasya subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680146 (0.061):
nimittasaṃjñāyāṃ pratitiṣṭhet / tat kasya hetoḥ / yaḥ subhūte bodhisatvaḥ
no hīdaṃ bhagavan | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ | tatkasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090486 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte rūpakāyapariniṣpattyā tathāgato draṣṭavyaḥ? / subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na rūpakāyapariniṣpattyā tathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090524 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ? / subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavān | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090862 (0.0):
evametatsubhūte, evametadyathā vadasi | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato / draṣṭavyaḥ | tatkasya hetoḥ? sacetpunaḥ subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050552 (0.0):
manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ āha | no bhagavan na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680231 (0.0):
tat kiṃ manyase subhūte tathāgato lakṣaṇasaṃpadā draṣṭavyaḥ / bhagavān āha / na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ / tat kasya hetoḥ / yā sā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090835 (0.005):
tatkiṃ manyase subhūte - lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ? subhūtirāha / - no hīdaṃ bhagavan | yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090844 (0.017):
- no hīdaṃ bhagavan | yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, na / lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ | bhagavānāha - sādhu sādhu subhūte,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090888 (0.021):
subhutirbhagavantametadavocat - yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, / na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050848 (0.021):
bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi / 6. | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ // atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050831 (0.026):
lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ āhaivam etad bhagaval lakṣaṇasaṃpadā / tathāgato draṣṭavyaḥ / 5. bhagavān āha | sacet punaḥ subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050823 (0.027):
4. bhāṣitās tenocyaṃte bālapṛthagjanā iti | tat kiṃ manyase subhūte / lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ āhaivam etad bhagaval lakṣaṇasaṃpadā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681203 (0.029):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho draṣṭavyaḥ / subhūtir āha / no hīdaṃ / bhagavan / tat kasya hetoḥ / yāni tāni bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090873 (0.035):
draṣṭavyo 'bhaviṣyat, rājāpi cakravartī tathāgato 'bhaviṣyat | tasmānna / lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ | āyuṣmān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088911 (0.038):
dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇaistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho draṣṭavyaḥ? / subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇaistathāgato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028878 (0.053):
veditavyaḥ? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha evameva / subhūte tathārūpāste bodhisattvayānikāḥ pudgalā veditavyāḥ, ya imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029446 (0.053):
paṇḍitajātīyaḥ puruṣo veditavyaḥ? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090549 (0.056):
mayā dharmo deśita iti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan tathāgatasyaivaṃ / bhavati - mayā dharmo deśita iti | bhagavānāha - yaḥ subhūte evaṃ vadet -
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113299 (0.060):
kaścit sattvo vyākṛto bhavet? āha: no hīdaṃ bhagavan. bhagavān āha: evam / eva subhūte tathāgatena nirmitopamā sarvadharmā jñātā gaṇitā
hetoḥ? yā sā bhagavan lakṣaṇasaṃpattathāgatena bhāṣitā saivālakṣaṇasaṃpat
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090534 (0.0):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavān | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ | / tatkasya hetoḥ? yaiṣā bhagavan lakṣaṇasaṃpattathāgatena bhāṣitā,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680236 (0.028):
na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ / tat kasya hetoḥ / yā sā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050560 (0.029):
manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ āha | no bhagavan na / lakṣaṇasaṃpadā tathāgato / 3. draṣṭavyaḥ tat kasya hetoḥ yaiṣā lakṣaṇasaṃpat tathāgatena bhāṣitā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090857 (0.050):
evametatsubhūte, evametadyathā vadasi | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato / draṣṭavyaḥ | tatkasya hetoḥ? sacetpunaḥ subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato
| evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yāvatsubhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052889 (0.008):
punarbhagavan bodhisattvo mahāsattvaścarati prajñāpāramitāyām? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat kiṃ punaḥ subhūte samanupaśyasi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1638397 (0.008):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kaṃ punas tvaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807717 (0.008):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kiṃ punaḥ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830375 (0.009):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kiṃ punaḥ subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028469 (0.009):
alakṣaṇānāṃ. prajñaptir bhavati? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: iha subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018979 (0.009):
anumodate iti / tatra kiyatā bhagavan agrānumodanā bhavati? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yadi subhūte bodhisattvayānikaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045169 (0.009):
bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasya kuśalamūlānāmupacayo bhavati? / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat tatkiṃ manyase subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052625 (0.009):
sarvajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairavirahito bhavati? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sacetsubhūte bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057150 (0.009):
tadā kathaṃ bhagavan viviktena viviktamabhisaṃbuddhaṃ bhavati? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247322 (0.009):
bhavati? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu (PSP_5:46)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796076 (0.009):
aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ paripūrir bhavati? / evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: iha subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031652 (0.009):
darśitāḥ? kiṃ vā bhagavan prajñāpāramitayā darśitam? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat na lujyante na pralujyante iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052685 (0.009):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat na khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246354 (0.009):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na kevalaṃ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269033 (0.009):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17271660 (0.009):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: nāsti subhūte rūpasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811146 (0.009):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na subhūte bhūtakoṭir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818718 (0.009):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na subhūte mārgeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820434 (0.009):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na punaḥ suhbūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822917 (0.009):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na subhūte
lakṣaṇasaṃpat tāvanmṛṣā, yāvadalakṣaṇasaṃpat tāvanna mṛṣeti hi
lakṣaṇālakṣaṇatastathāgato draṣṭavyaḥ || 5 || / evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - asti bhagavan |
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109002 (0.0):
sa mokṣaṃ jānāti / atha sarvanīvaraṇaviṣkambhī bhagavantametadavocat - / asti bhagavan kecitsattvā ye ṣaḍakṣarīṃ mahāvidyāṃ jānanti? bhagavānāha -
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826090 (0.0):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: asti bhagavan avastu
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090592 (0.0):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - asti bhagavan kecitsattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801835 (0.003):
mahāsattvasya na śakyaḥ sarvadharmā bhāvayituṃ syāt. / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: katamo bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022185 (0.004):
mahānakuśalakarmābhisaṃskāraḥ parigṛhīto bhavati // / evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat ko 'tra bhagavan hetuḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030728 (0.004):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat kimatra bhagavan kāraṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996889 (0.004):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047458 (0.004):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622259 (0.004):
ayogavihitasvādhyāyāditā / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavan evam āha,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657197 (0.004):
sarvāṃs tān dharmān na saṃyuktān na visaṃyuktān samanupaśyati. / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavān evam āha,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025665 (0.004):
(VII a) evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4063127 (0.004):
brahmacaryaṃ carati / evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat / kathaṃ bhagavan sadāpraruditena bodhisattvena mahāsattveneyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634797 (0.004):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647156 (0.004):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251609 (0.004):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275994 (0.004):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavaṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795343 (0.004):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030744 (0.004):
(VIII 4) atha āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044880 (0.004):
(VIII 5,15) athāyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795526 (0.004):
parigṛhṇāti, tan nānyatra prajñāpāramirayā parigṛhītam. / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavan
kecitsattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521441 (0.0):
dharmaparyāyaṃ bhāṣyamāṇamavakalpayāmi, adhimucye, ye 'pi te bhagavan, / sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime (Vajraṭ_165) samaye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617067 (0.0):
ahaṃ bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617309 (0.0):
sūtrāntalekhakā evaṃ sūtrāntamārgakā evaṃ sūtrāntavācakā ye paścime kāle / paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāmasmin dharmaparyāye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617878 (0.0):
samantabhadra paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617926 (0.0):
imaṃ dharmaparyāyaṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571694 (0.0):
imāṃ prajñāpāramitāmudrāṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ dhārayitum //
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087881 (0.0):
mahāsattvāḥ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089072 (0.0):
bhāṣyamāṇamavakalpayāmi adhimucye | ye 'pi te bhagavan sattvā / bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089765 (0.0):
ārāgitāḥ, ārāgya na virāgitāḥ, yacca paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne imānevaṃrūpān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090602 (0.0):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - asti bhagavan kecitsattvā / bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611292 (0.011):
mahāsattvasya pūrvayogaparivartam, yathā paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcāśatyāṃ vartamānāyāmasmin jambudvīpe pracaret, nāntardhānaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617288 (0.011):
ye ca bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcāśatyāṃ bhikṣavo
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571724 (0.012):
śakyatha yūyaṃ kulaputrāstathāgate parinirvṛte paścime kāle paścime samaye / paścimikāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmāntardhānakālasamaye saddharmavipralope
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109002 (0.025):
sa mokṣaṃ jānāti / atha sarvanīvaraṇaviṣkambhī bhagavantametadavocat - / asti bhagavan kecitsattvā ye ṣaḍakṣarīṃ mahāvidyāṃ jānanti? bhagavānāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050605 (0.027):
dharmo yo dharmadeśanā nāmopalabhyate | āhāsti bhagavan kecit satvā / bhaviṣyanty anāgate 'dhvani ya imān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620969 (0.040):
paścime kāle paścime samaye uttarasyāṃ diśi bhaviṣyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620981 (0.040):
prajñāpāramitā paścime kāle paścime samaye uttarasyāṃ diśi vaistārikī
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680267 (0.044):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavaṃtam etad avocat / asti bhagavan kecit / satvāḥ bhaviṣyaṃty anāgate 'dhvani paścimāyāṃ paṃcāśatyāṃ vartamānāyāṃ ye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587421 (0.053):
kīdṛśāḥ khalvapi te sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248364 (0.054):
abhisaṃbuddhāḥ. ye 'pi te bhagavan bhaviṣyanti anāgate 'dhvani buddhā
paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne, ye
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087885 (0.0):
mahāsattvāḥ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089077 (0.0):
bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne, ye imaṃ bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089770 (0.0):
ārāgitāḥ, ārāgya na virāgitāḥ, yacca paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne imānevaṃrūpān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090606 (0.0):
bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne, ya imānevaṃrūpān dharmān śrutvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617310 (0.013):
sūtrāntalekhakā evaṃ sūtrāntamārgakā evaṃ sūtrāntavācakā ye paścime kāle / paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāmasmin dharmaparyāye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617067 (0.027):
ahaṃ bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617879 (0.027):
samantabhadra paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617926 (0.027):
imaṃ dharmaparyāyaṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571695 (0.027):
imāṃ prajñāpāramitāmudrāṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ dhārayitum //
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521443 (0.032):
sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime (Vajraṭ_165) samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ ye imaṃ bhagavan, dharmaparyāyam udgrahīṣyanti,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571725 (0.033):
śakyatha yūyaṃ kulaputrāstathāgate parinirvṛte paścime kāle paścime samaye / paścimikāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmāntardhānakālasamaye saddharmavipralope
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6594319 (0.040):
paścime kāle paścime samaye saddharmavipralope vartamāne imaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221759 (0.043):
caturbhir maitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhisatvayānikaḥ pudgalaḥ / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne 'kṣato 'nupahataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3747808 (0.043):
maitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhi satva yānikaḥ pudgalaḥ paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ sad dharma vipralope vartamāne * a kṣato * an upahataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26943983 (0.043):
maitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhisatvayānikaḥ pudgalaḥ paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne 'kṣato 'nnupahataḥ svastinā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611292 (0.044):
mahāsattvasya pūrvayogaparivartam, yathā paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcāśatyāṃ vartamānāyāmasmin jambudvīpe pracaret, nāntardhānaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617288 (0.044):
ye ca bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcāśatyāṃ bhikṣavo
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521463 (0.050):
atrāyaṃ sāmānyena samāsārthaḥ- anāgate saddharmavipralopakāle ye
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048266 (0.052):
saddharmāntardhānakālasamaye saddharmavipralope vartamāne ime evaṃrūpāḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571734 (0.052):
paścimikāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmāntardhānakālasamaye saddharmavipralope / vartamāne saṃkṣīṇakāle imaṃ tathāgatasya
imeṣvevaṃrūpeṣu sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu bhūtasaṃjñāmutpādayiṣyanti |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516514 (0.0):
pṛṣṭavān | asti iti padaṃ tu kecit sattvāḥ ye imeṣvevaṃrūpeṣu / sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu bhūtasaṃjñāmutpādayiṣyanti ityarthapadena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087898 (0.0):
bhaviṣyanti, ye imeṣvevaṃrūpeṣu sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087939 (0.026):
bhaviṣyanti, ye imeṣvevaṃrūpeṣu sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu / ekacittaprasādamapi pratilapsyante | jñātāste subhūte tathāgatena
api tu khalu punaḥ subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani bodhisattvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680308 (0.022):
bhūtasaṃjñām utpādayiṣyaṃti / api tu khalu punaḥ subhūte bhaviṣyaṃty / anāgate 'dhvani bodhisatvā mahāsatvā paścimāyāṃ paṃcāśatyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622613 (0.024):
punar aparaṃ subhūte bhaviṣyanty anāgate 'dhvani bodhisattvayānikāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794793 (0.026):
dharmeṣu kāṅkṣāmi na vicikitsāmi, api tu khalu bhagavan bhaviṣyanty / anāgate 'dhvani bhikṣavaḥ śrāvakayānikāś ca pratyekabuddhayānikāś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029072 (0.034):
grahītavyaṃ bhavati? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha / evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvayānikāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029198 (0.034):
bhagavan / bhagavānāha evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029363 (0.034):
api nu sa puruṣaḥ paṇḍitajātīyo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvāḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029451 (0.034):
paṇḍitajātīyaḥ puruṣo veditavyaḥ? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622834 (0.034):
subhūtir āha: no bhagavan. / bhagavān āha: evam eva subhūte bhaviṣyanty anāgate 'dhvani ekatyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051490 (0.035):
bhagavatāmitonirjātaiva sarvajñatā, yaduta ṣaḍbhyaḥ pāramitābhyaḥ / ye 'pi / te subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028631 (0.038):
paryeṣitavyaṃ manyeta, evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke / bodhisattvayānikāḥ, pudgalāḥ, ye imāṃ prajñāpāramitāṃ sarvajñajñānasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031503 (0.040):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhāḥ / ye 'pi te subhūte / bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ (Vaidya 126) samyaksaṃbuddhā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050209 (0.041):
mahāsattvānām, tāni tasya na bhaviṣyanti / sa khalu punaḥ subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094215 (0.043):
dharmāḥ mātāpitarau bhūvan. ye 'pi te subhūte bhaviṣyanty anāgate 'dhvani / tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās teṣām api subhūte buddhānāṃ bhagavatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239735 (0.043):
ime caiva saptatriṃśad bodhipakṣyā dharmā mātāpitarāv abhūtām. ye 'pi te / subhūte bhaviṣyanty anāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622576 (0.045):
karmakarasyāntikād ālopaṃ mārgitavyaṃ manyeta. evam eva subhūte / bhaviṣyanty anāgate 'dhvani mahāyānikāḥ kulaputrāḥ kuladuhitaraś cemāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845854 (0.046):
evamukte bhagavānāyuṣmantamānandametadavocat bhaviṣyanti khalu / punarānanda anāgate 'dhvani kecidbhikṣavo 'bhāvitakāyā abhāvitacittā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622931 (0.048):
bhagavān āha: evam eva subhūte bhaviṣyanty anāgate 'dhvani ekatyā / mahāyānikāḥ kulaputrāḥ kuladuhitaraś ca ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2907333 (0.052):
deśanāsiddhāntanayalakṣaṇaṃ yena ahaṃ ca anye ca bodhisattvā mahāsattvā / anāgate 'dhvani deśanāsiddhāntanayakuśalā na vipralabhyeran
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521436 (0.057):
dharmaparyāyaṃ bhāṣyamāṇamavakalpayāmi, adhimucye, ye 'pi te bhagavan, / sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime (Vajraṭ_165) samaye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036023 (0.058):
kariṣyantīti / ye khalu punaḥ subhūte mahāsamudragatāyāṃ nāvi bhinnāyāṃ
mahāsattvāḥ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617067 (0.0):
ahaṃ bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617310 (0.0):
sūtrāntalekhakā evaṃ sūtrāntamārgakā evaṃ sūtrāntavācakā ye paścime kāle / paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāmasmin dharmaparyāye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617879 (0.0):
samantabhadra paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617926 (0.0):
imaṃ dharmaparyāyaṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571695 (0.0):
imāṃ prajñāpāramitāmudrāṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087854 (0.0):
kecitsattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne, ye
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089074 (0.0):
bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089767 (0.0):
ārāgitāḥ, ārāgya na virāgitāḥ, yacca paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne imānevaṃrūpān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090604 (0.0):
bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne, ya imānevaṃrūpān dharmān śrutvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611292 (0.011):
mahāsattvasya pūrvayogaparivartam, yathā paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcāśatyāṃ vartamānāyāmasmin jambudvīpe pracaret, nāntardhānaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617288 (0.011):
ye ca bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcāśatyāṃ bhikṣavo
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571725 (0.012):
śakyatha yūyaṃ kulaputrāstathāgate parinirvṛte paścime kāle paścime samaye / paścimikāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmāntardhānakālasamaye saddharmavipralope
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620969 (0.027):
śāriputra āha: vaistārikī punar iyaṃ bhagavan gambhīrā prajñāpāramitā / paścime kāle paścime samaye uttarasyāṃ diśi bhaviṣyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620981 (0.027):
prajñāpāramitā paścime kāle paścime samaye uttarasyāṃ diśi vaistārikī
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521443 (0.028):
sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime (Vajraṭ_165) samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ ye imaṃ bhagavan, dharmaparyāyam udgrahīṣyanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621051 (0.043):
bhaviṣyanti?, ya imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ paścime kāle paścime / samaye uttare digbhāge śrutvā likhiṣyanti udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142623 (0.047):
anumoditaṃ tathāgatena paścime kāle paścime samaye bodhisattvayānikānāṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361563 (0.057):
bhadanta bhagavan sattvāḥ paścime kāle paścime samaye nānāvyādhiparipīḍitā
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279385 (0.063):
ānanda āha / ye paścime kāle paścime samaye sattvā imaṃ dharmaparyāyaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15277086 (0.064):
sattvaiḥ kuśalamūlamavaropim / bhagavānāha / śṛṇu ānanda ye sattvāḥ / paścime kāle paścime samaye mama parinirvṛtasya saddharmavipralope
saddharmavipralope vartamāne guṇavantaḥ śīlavantaḥ prajñāvantaśca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221760 (0.0):
caturbhir maitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhisatvayānikaḥ pudgalaḥ / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne 'kṣato 'nupahataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3747807 (0.0):
maitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhi satva yānikaḥ pudgalaḥ paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ sad dharma vipralope vartamāne * a kṣato * an upahataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26943984 (0.0):
maitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhisatvayānikaḥ pudgalaḥ paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne 'kṣato 'nnupahataḥ svastinā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089076 (0.0):
bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne, ye imaṃ bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090606 (0.0):
bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne, ya imānevaṃrūpān dharmān śrutvā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087856 (0.006):
kecitsattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne, ye
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089769 (0.006):
ārāgitāḥ, ārāgya na virāgitāḥ, yacca paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne imānevaṃrūpān
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26223176 (0.042):
tasmāt tarhi maitreya bodhisatvayānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmapralope vartamāne 'kṣatanânupahatena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945305 (0.042):
bodhisatvayānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ / saddharmapralope vartamāne 'kṣatanānupahatena svastinā parimoktukāmena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680314 (0.050):
anāgate 'dhvani bodhisatvā mahāsatvā paścimāyāṃ paṃcāśatyāṃ / saddharmavipralope vartamāne śīlavaṃto guṇavaṃtaḥ prajñāvaṃto bhaviṣyaṃti
bhaviṣyanti, ye imeṣvevaṃrūpeṣu sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516513 (0.0):
pṛṣṭavān | asti iti padaṃ tu kecit sattvāḥ ye imeṣvevaṃrūpeṣu / sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu bhūtasaṃjñāmutpādayiṣyanti ityarthapadena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087865 (0.0):
paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne, ye / imeṣvevaṃrūpeṣu sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu bhūtasaṃjñāmutpādayiṣyanti |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087939 (0.0):
anekabuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāste bodhisattvā mahāsattvā / bhaviṣyanti, ye imeṣvevaṃrūpeṣu sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu
bhūtasaṃjñāmutpāadayiṣyanti | na khalu punaste subhūte bodhisattvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680303 (0.000):
anāgate 'dhvani ye imeṣv evaṃrūpeṣu sūtrāṃtapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu / bhūtasaṃjñām utpādayiṣyaṃti / api tu khalu punaḥ subhūte bhaviṣyaṃty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622349 (0.000):
bhagavān āha: na khalu punaḥ subhūte bodhisattvā mahāsattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632623 (0.000):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu śikṣitaḥ, na sarvākārajñatāyāṃ śikṣitaḥ. te na / khalu punaḥ subhūte bodhisattvā mahāsattvā navayānasaṃprasthitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058161 (0.013):
mahāsattvāṃ prajñāpāramitāyāṃ carantamanugṛhṇanti, samanvāharanti / ye ca / khalu punaḥ subhūte bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996553 (0.019):
iti saṃjñāṃ gacchanti / te satyaṃ dharmaṃ na śraddhadhati / na khalu punaḥ / śāriputra bodhisattvā mahāsattvā kaṃciddharmamabhiniviśante //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621108 (0.023):
(PSP_4:31) / tena khalu punaḥ śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ kulaputrāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110034 (0.026):
śakyam abhinirhartuṃ. sa khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250708 (0.026):
hi svabhāvaḥ svabhāvena śakyo 'bhinirharaṇāya. / sa khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ sthito
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680283 (0.031):
imeṣv evaṃrūpeṣu sūtrāṃtapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu bhūtasaṃjñām utpādayiṣyaṃti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038120 (0.035):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat / / evaṃgatikā eva te subhūte bodhisattvā mahāsattvā bhaviṣyanti / enāmeva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117116 (0.035):
buddhir na dvidhī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101090 (0.037):
avaivartikānām atha vaivartikānāṃ? bhagavān aha: asti subhūte [f. 231b] / bodhisattvā mahāsattvā avaivartikā ye prajñāpāramitāyāṃ caraṃti. asty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246996 (0.038):
punar aparaṃ subhūte bodhisattvā mahāsattvā gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906935 (0.038):
07308 sāvadyaḥ/ na khalu punaḥ śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927358 (0.039):
vadāmi/ sa khalu / 14010 punaḥ śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvo 'bhavyaḥ śrāvakabhūmiṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270975 (0.040):
pratyutpannā dharmāḥ pratyutpannān dharmān saṃjānite. na khalu punaḥ / śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680325 (0.041):
/ na khalu punaḥ subhūte bodhisatvā ekabuddhaparyupāsitā bhaviṣyaṃti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043169 (0.042):
tathāgataparyupasthānena ca // / punaraparaṃ subhūte avinivartanīyā bodhisattvā mahāsattvāḥ kāmāvacarebhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906840 (0.042):
07212 bhavanaṃ viśodhayanti/ te khalu punar bodhisattvā mahāsattvā / bhādrakalpikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733659 (0.043):
yathā bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ niryāyur iti atha khalu
mahāsattvā ekabuddhaparyupāsitā bhaviṣyanti, naikabuddhāvaropitakuśalamūlā
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161719 (5.960):
pratibodhāya | na te mañjuśrīḥ kulaputrā vā kuladuhitaro vā / ekabuddhaparyupāsitā bhaviṣyanti naikabuddhāvaropitakuśalamūlāḥ, ye imaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680335 (5.960):
/ na khalu punaḥ subhūte bodhisatvā ekabuddhaparyupāsitā bhaviṣyaṃti /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680348 (0.022):
anekabuddhaparyupāsitā bhaviṣyaṃti anekabuddhāvaropitakuśalamūlā
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161743 (0.024):
saṃtrāsamāpatsyante | api tu khalu punarmañjuśrīḥ atikramya te / buddhasahasrāvaropitakuśalamūlā bhaviṣyanti, ye imaṃ gambhīraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261080 (0.033):
sacet punar ete bodhisattvāḥ na ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitā abhaviṣyan, na / buddhaparyupāsitā nāvaropitakuśalamūlā na kalyāṇamitraparigṛhītā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025248 (0.033):
kulaputrāḥ kuladuhitaraśca bhaviṣyanti bahubuddhāvaropitakuśalamūlāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618168 (0.033):
ca bhaviṣyanti, avaropitakuśalamūlā bahubuddhaparyupāsitāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617480 (0.033):
bhagavan sattvā lābhino bhaviṣyanti | bahubuddhāvaropitakuśalamūlāśca te
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9086202 (0.038):
pūrvajinakṛtādhikārā avaropitakuśalamūlā / bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā dharmikāśca dharmavādinaśca
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553228 (0.038):
'dhimānasya vaśena gacchanti / śuddheyamānanda parṣat pūrvajinakṛtādhikārā / avaropitakuśalamūlā bahubuddhaparyupāsitā gambhīradharmādhimuktikā
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27455081 (0.045):
anyatra bahubuddhāvaropitakuśalamūlās te sattvā bhaviṣyanti ya imaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025351 (0.047):
tathatvāya pratipatsyante, tathatvāya yogamāpatsyante / / bahubuddhāvaropitakuśalamūlāste kulaputrāḥ kuladuhitaraśca veditavyāḥ, ya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035497 (0.049):
punarbhagavan ye bodhisattvā mahāsattvā hetusaṃpannāḥ pūrvajinakṛtādhikārā / dīrgharātrāvaropitakuśalamūlā bhaviṣyanti, ta imāṃ gambhīrāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260997 (0.053):
abhaviṣyan, bahubuddhaparyupāsitā abhaviṣyann, avaropitakuśalamūlā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618036 (0.054):
bahubuddhaparyupāsitās te śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ya imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619625 (0.055):
bhavati, ṣaṭsu pāramitāsu tathāgatāvaropitakuśalamūlo bhavati, / bahubuddhaparyupāsitaḥ kalyāṇamitraparigṛhīto bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619808 (0.055):
carito bhavati ṣaṭsu pāramitāsu tathāgatāvaropitakuśalamūlo bhavati / bahubuddhaparyupāsitaḥ kalyāṇamitraparigṛhīto bhavati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120146 (0.061):
ity ucyate? bhagavān āha: iha subhūte śrāvakāḥ pratyekabuddhā bodhisattvā / mahāsattvāś ca tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā rāgeṇa na saṃyuktā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637967 (0.063):
pūrvajinaparipācitakuśalamūlā bhaviṣyanti, / bahubuddhakoṭīniyutaśatasahasraparyupāsitā bhaviṣyanti,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114565 (0.064):
khalu punaḥ subhūte anayā prajñāpāramitayā sarvaśrāvakapratyekabuddhā [f. / 253b] bodhisattvāś ca mahāsattvā tathāgatāś ca arhantaḥ samyaksaṃbuddhā
bhaviṣyanti | api tu khalu punaḥ subhūte anekabuddhaśatasahasraparyupāsitā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680340 (0.0):
naikabuddhāvaropitakuśalamūlā bhaviṣyaṃti / api tu khalu punaḥ subhūte
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516803 (0.024):
paridīpitam | tatkasya hetoḥ? te anekabuddhaśatasahasraparyupāsitāḥ kathaṃ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161743 (0.045):
buddhasahasrāvaropitakuśalamūlā bhaviṣyanti, ye imaṃ gambhīraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035497 (0.047):
punarbhagavan ye bodhisattvā mahāsattvā hetusaṃpannāḥ pūrvajinakṛtādhikārā / dīrgharātrāvaropitakuśalamūlā bhaviṣyanti, ta imāṃ gambhīrāṃ
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161886 (0.047):
paśyatyasamanupaśyanatayā | bahubuddhaśatasahasraparyupāsitāste bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050209 (0.047):
mahāsattvānām, tāni tasya na bhaviṣyanti / sa khalu punaḥ subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680348 (0.052):
anekabuddhaparyupāsitā bhaviṣyaṃti anekabuddhāvaropitakuśalamūlā / bhaviṣyaṃti / ye imeṣv evaṃrūpeṣu sūtrāṃtapadeṣu bhāṣyamāṇeṣv
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994478 (0.053):
anekabuddhakoṭiniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlās te bhagavan sattvā / bhaviṣyanti / ya idaṃ amoghapāśahṛdayaṃ śroṣyanti / yaḥ kaścid bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035528 (0.053):
pūrvajinakṛtādhikārā dīrgharātrāvaropitakuśalamūlāste bhagavan sattvā / bhaviṣyanti, ya enāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāmadhimokṣyanti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261079 (0.054):
buddhaparyupāsitā nāvaropitakuśalamūlā na kalyāṇamitraparigṛhītā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025248 (0.055):
kulaputrāḥ kuladuhitaraśca bhaviṣyanti bahubuddhāvaropitakuśalamūlāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618168 (0.055):
pratipatsyante. cirayānasaṃprasthitās te bhagavan kulaputrā kuladuhitaraś / ca bhaviṣyanti, avaropitakuśalamūlā bahubuddhaparyupāsitāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617478 (0.055):
bhagavan sattvā lābhino bhaviṣyanti | bahubuddhāvaropitakuśalamūlāśca te
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27455082 (0.057):
anyatra bahubuddhāvaropitakuśalamūlās te sattvā bhaviṣyanti ya imaṃ
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540413 (0.057):
aneka-buddha-śata-sahasra-avaropita-kuśala-mūlā bhaviṣyanti\var{mūlā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260999 (0.057):
abhaviṣyan, bahubuddhaparyupāsitā abhaviṣyann, avaropitakuśalamūlā / abhaviṣyan, kalyāṇamitraparigṛhītā abhaviṣyan, svalakṣaṇaśūnyeṣu dharmeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092162 (0.061):
anekasahasraparivāraṃ anekaśatasahasraparivāram anekakoṭīparivāram
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092173 (0.061):
anekakoṭīsahasraparivāram anekakoṭīśatasahasraparivāram / anekakoṭīniyutaśatasahasraparivāraṃ bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikābhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237591 (0.061):
tathāgatam anekaśataparivāram anekasahasraparivāram / anekaśatasahasraparivāram anekakoṭīniyutaśatasahasraparivāraṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12560308 (0.062):
bahubuddhaparyupāsitāḥ, yeṣāmayaṃ prajñāpāramitānirdeśo hastaṃ gamiṣyati / / avaropitakuśalamūlāste sattvā bhaviṣyanti kalyāṇāśayāḥ, kṛtādhikārā
anekabuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāste bodhisattvā mahāsattvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6561737 (0.0):
brahmacāriṇo bahubuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāśca te rājakumārā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597921 (0.0):
bahubuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlā bahukalpaśatasahasrapariniṣpannāḥ
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540411 (5.960):
%sandhi dissolved from here on / aneka-buddha-śata-sahasra-avaropita-kuśala-mūlā bhaviṣyanti\var{mūlā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635911 (0.019):
(KpSū 3) / bahubuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlairbahubuddhaśatasahasrasaṃstutairmaitrīparibhāvitakāyacittaistathāgatajñānāvatāraṇakuśalairmahāprajñaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559526 (0.019):
dhāraṇīpratilabdhairmahāpratibhānapratiṣṭhitairavaivartyadharmacakrapravartakairbahubuddhaśataparyupāsitairbahubuddha / śatasahasrāvaropitakuśalamūlairbuddhaśatasahasrasaṃstutairmaitrīparibhāvitakāyacittaistathāgatajñānāvatāraṇakuśalairmahāprajñaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612754 (0.019):
kulaputra gadgadasvaro bodhisattvo mahāsattvaḥ / bahubuddhaśatasahasrāvaropitakuśalamūlaḥ kṛtabuddhaparikarmā |
Ekadasamukham (bsu015_u.htm.txt) 21405129 (0.021):
anekabuddhaśatasahastrāvaropitakuśalamūlaṃ bhaviṣyati / ye śroṣyanti
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516803 (0.023):
paridīpitam | tatkasya hetoḥ? te anekabuddhaśatasahasraparyupāsitāḥ kathaṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142015 (0.024):
amoghapāśahṛdayaṃ pracariṣyati / aneka buddhakoṭi / niyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlāste bhagavan sattvā bhaviṣyanti / ya
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994478 (0.024):
anekabuddhakoṭiniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlās te bhagavan sattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048970 (0.025):
/ ye punaste vyākṛtā bhaviṣyanti, te evaṃ visarjayiṣyanti / te te / bodhisattvā mahāsattvā uttaptāvaropitakuśalamūlā veditavyāḥ / te te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059826 (0.029):
samuttejayiṣyanti saṃpraharṣayiṣyanti / avaropitakuśalamūlāste ānanda / bodhisattvā mahāsattvā veditavyāstathāgateṣvarhatsu samyaksaṃbuddheṣu / na
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27455083 (0.046):
anyatra bahubuddhāvaropitakuśalamūlās te sattvā bhaviṣyanti ya imaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617481 (0.046):
bhagavan sattvā lābhino bhaviṣyanti | bahubuddhāvaropitakuśalamūlāśca te / sattvā bhaviṣyanti | tathāgatapāṇiparimārjitamūrdhānaśca te bhagavan
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21413672 (0.047):
ete lakṣakoṭīniyutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlā utpāṭitamānaśalyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616331 (0.048):
prajñāpāramitāśrotrāvabhāsam āgamiṣyati. tathāgatāvaropitakuśalamūlās te / sattvā bhaviṣyanti, yeṣām iyaṃ prajñāpāramitāśrotrāvabhāsam āgamiṣyati.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532224 (0.048):
ye te bahubuddhakoṭīnayutaśatasahasrāvaropitakuśalamūlā, / utpāṭitamānaśalyā, apagatarāgadveṣamohāḥ, śuddhāḥ, śuddhādhimuktā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631525 (0.049):
prajñāpāramitām adhimokṣante, kalyāṇamitraparigṛhītā avaropitakuśalamūlāḥ. / te khalu bhagavan bodhisattvā mahāsattvā bhaviṣyanti, ya imāṃ gambhīrāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568524 (0.050):
bahubuddhakoṭyavaropitakuśalamūlāḥ kalyāṇamitraparigṛhītā vā kulaputrāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9835981 (0.050):
daśadiganekabuddhakoṭīniyutaśatasahasrasamanvāhṛte
bhaviṣyanti, ye imeṣvevaṃrūpeṣu sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516510 (0.0):
pṛṣṭavān | asti iti padaṃ tu kecit sattvāḥ ye imeṣvevaṃrūpeṣu / sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu bhūtasaṃjñāmutpādayiṣyanti ityarthapadena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087863 (0.0):
paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne, ye / imeṣvevaṃrūpeṣu sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu bhūtasaṃjñāmutpādayiṣyanti |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087895 (0.0):
saddharmavipralope vartamāne guṇavantaḥ śīlavantaḥ prajñāvantaśca / bhaviṣyanti, ye imeṣvevaṃrūpeṣu sūtrāntapadeṣu bhāṣyamāṇeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631525 (0.060):
prajñāpāramitām adhimokṣante, kalyāṇamitraparigṛhītā avaropitakuśalamūlāḥ. / te khalu bhagavan bodhisattvā mahāsattvā bhaviṣyanti, ya imāṃ gambhīrāṃ
ekacittaprasādamapi pratilapsyante | jñātāste subhūte tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089578 (0.022):
parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, jñātāste subhūte tathāgatena / buddhajñānena, dṛṣṭāste subhūte tathāgatena buddhacakṣuṣā, buddhāste
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089454 (0.046):
parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, (Vajr, Vaidya 82) jñātāste / subhūte tathāgatena buddhajñānena, dṛṣṭāste subhūte tathāgatena
buddhajñānena, dṛṣṭāste subhūte tathāgatena buddhacakṣuṣā, buddhāste
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089460 (0.0):
parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, (Vajr, Vaidya 82) jñātāste / subhūte tathāgatena buddhajñānena, dṛṣṭāste subhūte tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089584 (0.0):
parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, jñātāste subhūte tathāgatena / buddhajñānena, dṛṣṭāste subhūte tathāgatena buddhacakṣuṣā, buddhāste
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027395 (0.034):
adhiṣṭhitāste śāriputra tathāgatena / dṛṣṭāste śāriputra tathāgatena / / vyavalokitāste śāriputra tathāgatena buddhacakṣuṣā / ye te bodhisattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027586 (0.034):
tathāgatena / vyavalokitāste śāriputra tathāgatena buddhacakṣuṣā //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027493 (0.038):
tathāgatena jñātāḥ / te'pi tathāgatenādhiṣṭhitāḥ / te'pi tathāgatena / dṛṣṭāḥ / te'pi tathāgatena vyavalokitā buddhacakṣuṣā / teṣāmapi śāriputra
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681665 (0.042):
paryavāpsyaṃti / jñātās te subhūte tathāgatena dṛṣṭās te subhūte / tathāgatena buddhās te tathāgatena / sarve te satvāḥ aprameyaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680364 (0.047):
ekacittaprasādamātram api pratilapsyaṃte / jñātās te subhūte tathāgatena / dṛṣṭās te subhūte tathāgatena sarve te aprameyaṃ puṇyaskaṃdhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681773 (0.047):
udgrahīṣyaṃti / dhārayiṣyaṃti / vācayiṣyaṃti / paryavāpsyaṃti / jñātās te / subhūte tathāgatena dṛṣṭās te subhūte tathāgatena / sarve te satvāḥ
subhūte tathāgatena | sarve te subhūte aprameyamasaṃkhyeyaṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089467 (5.960):
subhūte tathāgatena buddhajñānena, dṛṣṭāste subhūte tathāgatena / buddhacakṣuṣā, buddhāste tathāgatena | sarve te subhūte sattvā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089585 (1.788):
buddhajñānena, dṛṣṭāste subhūte tathāgatena buddhacakṣuṣā, buddhāste
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941580 (0.030):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ | na tasya puṇyaskandhasya kenacic chakyaṃ pramāṇam udgrahītuṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879399 (0.030):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091014 (0.030):
tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258276 (0.032):
paryavāpsyati yoniśo manasikariṣyati so 'saṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ / puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evaṃ copadiśamānāḥ kauśika te kulaputrā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200360 (0.032):
paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati so 'prameyam asaṃkhyeyam / aparimāṇaṃ puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evam upadiśantas teṣāṃ kulaputrāṇāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088701 (0.032):
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089526 (0.033):
śrutvā na pratikṣipet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam, kaḥ punarvādo yo likhitvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681726 (0.033):
puṇyaskandhaṃ prasunuyāt / aprameyam asaṃkhyeyam / kaḥ punar vādaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088979 (0.035):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 13 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091320 (0.035):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | kathaṃ ca saṃprakāśayet? tadyathākāśe -
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088743 (0.036):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 11 || / api tu khalu punaḥ subhute yasmin pṛthivīpradeśe ito
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523892 (0.037):
tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam iti
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523365 (0.043):
ayameva tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyād / aprameyamasaṃkhyeyam ityanena audāryaṃ paridīpyate |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680367 (0.045):
ekacittaprasādamātram api pratilapsyaṃte / jñātās te subhūte tathāgatena / dṛṣṭās te subhūte tathāgatena sarve te aprameyaṃ puṇyaskaṃdhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681666 (0.046):
paryavāpsyaṃti / jñātās te subhūte tathāgatena dṛṣṭās te subhūte / tathāgatena buddhās te tathāgatena / sarve te satvāḥ aprameyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4027396 (0.056):
vyavalokitāste śāriputra tathāgatena buddhacakṣuṣā / ye te bodhisattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034968 (0.059):
/ evaṃ vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api / vijñānam api subhūte aprameyam, / sarvadharmā api subhūte aprameyāḥ / tatkasya hetoḥ? rūpasya hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044620 (0.060):
subhūte tathāgatenākhyātāḥ abhilapitāḥ aprameyamiti vā, asaṃkhyeyamiti
prasaviṣyanti pratigrahīṣyanti | tatkasya hetoḥ? na hi subhūte teṣāṃ / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmātmasaṃjñā pravartate, na sattvasaṃjñā, na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089105 (1.788):
bhaviṣyanti | api tu khalu punarbhagavan na teṣāmātmasaṃjñā pravartiṣyate, / na sattvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā pravartiṣyate, nāpi teṣāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089272 (1.788):
yadahaṃ kṣāntivādī ṛṣirabhūvam | tatrāpi me nātmasaṃjñā babhūva, na / sattvasaṃjñā, na jīvasaṃjñā, na pudgalasaṃjñā babhūva | tasmāttarhi
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855967 (0.010):
nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827938 (0.010):
pratiṣṭhāpayati, yatra pratiṣṭhitānām ete samudācāro na pravartante, / ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā poṣasaṃjñā puruṣasaṃjñā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449071 (0.010):
śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089213 (0.010):
nāsīnme tasmin samaye ātmasaṃjñā vā sattvasaṃjñā vā jīvasaṃjñā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089469 (0.020):
aprameyamasaṃkhyeyaṃ puṇyaskandhaṃ prasaviṣyanti pratigrahīṣyanti || 14 ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763370 (0.022):
paripācayati na cāsya buddhakṣetrasaṃjñā pravartate na sattvasaṃjñā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101250 (0.022):
cāsya buddhakṣetrasaṃjñā pravartate na sattvasaṃjñā pravartate, so
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049777 (0.023):
na teṣām ātmasaṃjñā pravartsyate | na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049883 (0.023):
7. yo 'haṃ kṣāntivādī ṛṣir abhūvaṃs tatrāpi me nātmasaṃjñābhūn na / satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā | tasmāt tarhi subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680383 (0.023):
prasaviṣyaṃti pratigṛhīṣyaṃti / tat kasya hetoḥ / na hi teṣāṃ subhūte / bodhisatvānām ātmasaṃjñā pravartsyate na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681353 (0.023):
api tu khalu punaḥ bhagavan na teṣām ātmasaṃjñā pravartsyate / na / satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā / na pudgalasaṃjñā pravartsyate / tat kasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681501 (0.023):
na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā / tasmāt tarhi subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089127 (0.025):
ātmasaṃjñā, saivāsaṃjñā | yā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā pudgalasaṃjñā,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089239 (0.025):
vyāpādasaṃjñāpi me tasmin samaye 'bhaviṣyat | sacetsattvasaṃjñā jīvasaṃjñā / pudgalasaṃjñābhaviṣyat, vyāpādasaṃjñāpi me tasmin samaye 'bhaviṣyat |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088005 (0.027):
| nāpi teṣāṃ subhūte saṃjñā nāsaṃjñā pravartate | tatkasya hetoḥ? / sacetsubhūte teṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dharmasaṃjñā pravarteta,
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519792 (0.027):
śāśvatasaṃjñā, sukhasaṃjñā, ātmasaṃjñā, satva(saṃjñā), jīva(saṃjñā),
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6518712 (0.034):
sattvādisaṃjñā pravartate, na sa bodhisattva iti? evaṃ tarhi yaduktaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941607 (0.037):
18506 yati sattvāṃś ca paripācayati na cāsya buddhakṣetrasaṃjñā pravartate / na sattvasaṃjñā pravartate/
jīvasaṃjñā, na pudgalasaṃjñā pravartate | nāpi teṣāṃ subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757727 (5.960):
mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carato na satvasaṃjñotpadyate | na / jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā na jānakapaśyakakārakavedakasaṃjñotpadyate |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089111 (5.960):
na sattvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā pravartiṣyate, nāpi teṣāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089274 (5.960):
yadahaṃ kṣāntivādī ṛṣirabhūvam | tatrāpi me nātmasaṃjñā babhūva, na / sattvasaṃjñā, na jīvasaṃjñā, na pudgalasaṃjñā babhūva | tasmāttarhi
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049779 (5.960):
na teṣām ātmasaṃjñā pravartsyate | na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049886 (5.960):
7. yo 'haṃ kṣāntivādī ṛṣir abhūvaṃs tatrāpi me nātmasaṃjñābhūn na / satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā | tasmāt tarhi subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680389 (5.960):
bodhisatvānām ātmasaṃjñā pravartsyate na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681357 (5.960):
api tu khalu punaḥ bhagavan na teṣām ātmasaṃjñā pravartsyate / na / satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā / na pudgalasaṃjñā pravartsyate / tat kasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681503 (5.960):
na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā / tasmāt tarhi subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050150 (0.001):
1. subhūte bodhisatvasya satvasaṃjñā pravarteta | jīvasaṃjñā pudgalasaṃjñā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089215 (0.007):
nāsīnme tasmin samaye ātmasaṃjñā vā sattvasaṃjñā vā jīvasaṃjñā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681457 (0.007):
nāsīn me tasmin samaye ātmasaṃjñā vā satvasaṃjñā vā jīvasaṃjñā vā / pudgalasaṃjñā vā na me kācit saṃjñā nāsaṃjñā babhūva / tat kasya hetoḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25855967 (0.010):
nityasaṃjñā dhruvasaṃjñā śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā / jīvapudgalamanujamānavasaṃjñā ahaṃkārasaṃjñā mamakārasaṃjñā evamādi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827938 (0.010):
ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā poṣasaṃjñā puruṣasaṃjñā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19449071 (0.010):
śāśvatasaṃjñā sukhasaṃjñā ātmasaṃjñā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā jantusaṃjñā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089127 (0.019):
ātmasaṃjñā, saivāsaṃjñā | yā sattvasaṃjñā jīvasaṃjñā pudgalasaṃjñā,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089239 (0.019):
vyāpādasaṃjñāpi me tasmin samaye 'bhaviṣyat | sacetsattvasaṃjñā jīvasaṃjñā / pudgalasaṃjñābhaviṣyat, vyāpādasaṃjñāpi me tasmin samaye 'bhaviṣyat |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519797 (0.021):
śāśvatasaṃjñā, sukhasaṃjñā, ātmasaṃjñā, satva(saṃjñā), jīva(saṃjñā),
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087680 (0.021):
sattvasaṃjñā pravarteta, jīvasaṃjñā vā pudgalasaṃjñā va pravarteta || 3 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680101 (0.021):
na sa subhūte bodhisatvo vaktavyo yasya satvasaṃjñā pravarteta jīvasaṃjñā / vā pudgalasaṃjñā vā pravarteta /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089915 (0.027):
vaktavyaḥ | jīvasaṃjñā vā yāvatpudgalasaṃjñā vā pravarteta, na sa
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dharmasaṃjñā pravartate | evaṃ nādharmasaṃjñā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680398 (0.030):
pudgalasaṃjñā pravartsyate / nāpi teṣāṃ subhūte bodhisatvānāṃ dharmasaṃjñā / pravartsyate nādharmasaṃjñā nāpi teṣāṃ saṃjñā nāsaṃjñā pravartsyate / tat
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6516876 (0.035):
atha kim ucchedavādināmiva abhāvasaṃjñā? iti cintāyāṃ evaṃ nādharmasaṃjñā / pravartate ityuktam | saṃvṛtau avicāraramaṇīyatayā dharmāṇāṃ sadbhāvāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729871 (0.038):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ na buddhasaṃjñā bhavati na bodhisaṃjñā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070327 (0.038):
yena jñānena samanvāgatānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ na buddhasaṃjñā / bhavati, na bodhisaṃjñā bhavati, na śrāvakasaṃjñā bhavati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263596 (0.055):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam eva bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999197 (0.056):
subhūte, sādhu khalu punastvaṃ subhūte, yastvaṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāmutsāhaṃ dadāsi / evamukte āyuṣmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233450 (0.056):
(PSP_2 3:5) subhūte sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvaṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām upadiśasi, utsāhaṃ dadāsi.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265142 (0.060):
subhūtir āha: kena kāraṇena bhagavan mārgajñatā bodhisattvānāṃ / mahāsattvānām? / (PSP_5:125) / bhagavān āha: sarvamārgāḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250845 (0.060):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, mahākṛtyeneyaṃ subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitā pratyupasthitā, evaṃ nayati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036085 (0.061):
vā sthāsyatīti / yeṣāṃ khalu punaḥ subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāmasti śraddhā, asti kṣāntiḥ, asti ruciḥ, asti chandaḥ, asti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239538 (0.062):
mahāpāramiteyaṃ bhadanta subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta / prajñāpāramitā, apramāṇapāramiteyaṃ yad uta prajñāpāramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342054 (0.062):
mahāpāramiteyaṃ bhadanta subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta / prajñāpāramitā, apramāṇapāramiteyaṃ bhadanta subhūte bodhisattvānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342063 (0.062):
prajñāpāramitā, apramāṇapāramiteyaṃ bhadanta subhūte bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ yad uta prajñāpāramitā, anantapāramiteyaṃ bhadanta
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342074 (0.062):
(ŚsP_II 3_178) subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651086 (0.062):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānām arthāya gambhīrāṇi gambhīrāṇi sthānāni paripṛcchitavyāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050173 (0.062):
khalu punaḥ subhūte mayā avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259172 (0.062):
mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato mātsaryacittaṃ vā udgrahacittaṃ vā / nopapadyate, evam eva subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ śāstā yad uta
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550258 (0.063):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitetyucyata iti, na hi / suvikrāntavikrāmin kenaciddharmeṇa prajñāpāramitā vacanīyā /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097329 (0.064):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ samatā. yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ samatā. rūpaṃ rūpeṇa śūnyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058562 (0.064):
subhūte / na subhūte sarveṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ nāma ca gotraṃ
| nāpi teṣāṃ subhūte saṃjñā nāsaṃjñā pravartate | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680404 (0.028):
pravartsyate nādharmasaṃjñā nāpi teṣāṃ saṃjñā nāsaṃjñā pravartsyate / tat
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091268 (0.031):
pratyupatiṣṭhennādharmasaṃjñāyām | tatkasya hetoḥ? dharmasaṃjñā / dharmasaṃjñeti subhūte asaṃjñaiṣā tathāgatena bhāṣitā | tenocyate
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051199 (0.031):
tat kasya hetoḥ dharmasaṃjñā / 5. dharmasaṃjñeti subhūte asaṃjñaiṣā tathāgatena bhāṣitā tenocyate
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6322968 (0.047):
saṃjñā nimittālambane pravartate | naiva saṃjñā nāsaṃjñā [|] evaṃ / tadāyatanādhimuktaḥ sasāmantakamaulamākiñcanyāyatanaṃ samatikramya naiva
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869107 (0.048):
prāgeva nivṛttā / tato naiva saṃjñā / sūkṣmā tu saṃjñā pravartata eva tato / nāsaṃjñā / naiva saṃjñā nāsaṃjñā yasminnāyatane samādhāne tattathoktam /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089116 (0.051):
kācitsaṃjñā nāsaṃjñā pravartate | tatkasya hetoḥ? yā sā bhagavan
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6296843 (0.061):
ākiñcanyāyatanaṃ, naiva saṃjñā nāsaṃjñāyatanaṃ, / saṃjñāvedayitanirodhamanulomapratilomaṃ (Śbh_Sh: 192) samāpadyate ca,
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869011 (0.062):
ākiñcanyāyatanasaṃjñāsamatikramāt naivasaṃjñā nāsaṃjñāyatanamupasampadya
sacetsubhūte teṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dharmasaṃjñā pravarteta,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087972 (0.027):
prasaviṣyanti pratigrahīṣyanti | tatkasya hetoḥ? na hi subhūte teṣāṃ / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmātmasaṃjñā pravartate, na sattvasaṃjñā, na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680409 (0.028):
pravartsyate nādharmasaṃjñā nāpi teṣāṃ saṃjñā nāsaṃjñā pravartsyate / tat / kasya hetoḥ / sacet subhūte teṣāṃ bodhisatvānāṃ dharmasaṃjñā pravartsyate
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058810 (0.053):
vyākariṣyante 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / tatkasya hetoḥ? yeṣāṃ hi / subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ evaṃ prajñāpāramitāyāṃ caratāṃ te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098353 (0.054):
tathātvāya ca pratipatsyate. tat kasya hetoḥ? evaṃ mahārthikā hi subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitā. anuttarasyāḥ samyaksaṃbodher
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250845 (0.054):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, mahākṛtyeneyaṃ subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitā pratyupasthitā, evaṃ nayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266424 (0.054):
paryāyeṇa mahāpāramiteyaṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta / prajñāpāramitā. sacet punar navayānasaṃprasthito bodhisattvo mahāsattvaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23343822 (0.057):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānām. tat kasya hetoḥ? tathā hi kauśika / sarvadharmaśūnyatāyā na pūrvānta upalabhyate, nāparānta upalabhyate na
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23347301 (0.057):
sarvadharmaśūnyatāpramāṇatayā kauśikāpramāṇapāramiteyaṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānām. tat kasya hetoḥ? tathā hi kauśika sarvadharmaśūnyatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23349863 (0.057):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānām. tat kasya hetoḥ? tathā hi kauśika / sarvadharmaśūnyatāyā nānto na madhyam upalabhyate,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4050982 (0.061):
subhūte etāvatā sa bodhisattvaścittamārādhayati / tatkasya hetoḥ? yaḥ / subhūte viveko bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mayā ākhyātaḥ, tena vivekena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029246 (0.061):
subhūte yattathāgatena prajñāpāramitāyāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāmupāyakauśalyamākhyātam, tatrāśikṣitvā bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244694 (0.062):
vācayiṣyati paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati. tat kasya hetoḥ? / evaṃ maharddhikā hi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729871 (0.062):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ na buddhasaṃjñā bhavati na bodhisaṃjñā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070327 (0.062):
yena jñānena samanvāgatānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ na buddhasaṃjñā / bhavati, na bodhisaṃjñā bhavati, na śrāvakasaṃjñā bhavati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651086 (0.062):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānām arthāya gambhīrāṇi gambhīrāṇi sthānāni paripṛcchitavyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241223 (0.063):
subhūtir āha: na bhagavan. / bhagavān āha: iyaṃ subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānām anutpattikeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270660 (0.063):
atha khalv āyuṣmān śāriputra āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat; katama / āyuṣman subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāyāṃ caratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 796004 (0.063):
āyuṣmate shūtaye sādhukāram adāt sādhu sādhu subhūte evaṃ hi subhūte / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitopadeṣṭavyā yathā tvam upadiśasi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130934 (0.063):
subhūte, evaṃ hi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitopadeṣṭavyā yathā tvam upadiśasi yathāpi nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233451 (0.063):
(PSP_2 3:5) subhūte sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvaṃ bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām upadiśasi, utsāhaṃ dadāsi.
sa eva teṣāmātmagrāho bhavet, sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952985 (0.0):
21609 bhavanti/ katame viṃśatiḥ/ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati / sattvagrāho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954490 (0.0):
22121 ātmā na saṃvidyate evaṃ {bodhisattvena} mahāsattvena ātmagrāho na / kartavyaḥ/ evaṃ / 22122 sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgala{grāho na kartavyaḥ}/ {tat kasya hetos
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774509 (0.0):
na bhavanti katame viṃśatiḥ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati sattvagrāho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776004 (0.0):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110912 (0.0):
vartamānasya viṃśatidharmā na bhavanti. katame viṃśatiḥ? yad uta ātmagrāho / 'sya na bhavati sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112391 (0.0):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ, evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455758 (0.0):
strotaāpannasyaivaṃ bhavet mayā strotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva / tasya ātmagrāho bhavet sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858595 (0.0):
tatra kalaṅkanirdeśānāmā(ma)rthaḥ / ātmagrāhaḥ / sattvagrāhaḥ / jīvagrāhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088314 (0.0):
mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet, / sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavediti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088431 (0.0):
evaṃ bhavet - mayā arhattvaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet, / sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet | tatkasya hetoḥ? ahamasmi
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090805 (0.0):
tathāgatasyātmagrāho 'bhaviṣyat, sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680418 (0.0):
kasya hetoḥ / sacet subhūte teṣāṃ bodhisatvānāṃ dharmasaṃjñā pravartsyate / sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680432 (0.0):
sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet / / saced adharmasaṃjñā pravarteta sa eva teṣām ātmagrāho bhavet /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680762 (0.0):
arhata evaṃ bhaven mayārhatvaṃ prāptam iti / sa eva tasyātmagrāho bhavet / / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050794 (0.008):
tathāgatena mocitaḥ sa eva tasyātmagrāho 'bhaviṣyat satvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāhaḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6517256 (0.050):
tadanuśayāprahīṇatvāccetyabhiprāyaḥ | anyathā tayorbhinnākāratvāt kathaṃ / dharmasaṃjñaiva ātmagrāhaḥ syāditi | dharmāstāvadatra
sacedadharmasaṃjñā pravarteta, sa eva teṣāmātmagrāho bhavet, sattvagrāho
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680426 (0.0):
sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet / / saced adharmasaṃjñā pravarteta sa eva teṣām ātmagrāho bhavet /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680412 (0.037):
kasya hetoḥ / sacet subhūte teṣāṃ bodhisatvānāṃ dharmasaṃjñā pravartsyate / sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952981 (0.044):
21609 bhavanti/ katame viṃśatiḥ/ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati / sattvagrāho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774505 (0.044):
na bhavanti katame viṃśatiḥ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati sattvagrāho
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110908 (0.044):
vartamānasya viṃśatidharmā na bhavanti. katame viṃśatiḥ? yad uta ātmagrāho / 'sya na bhavati sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455754 (0.053):
strotaāpannasyaivaṃ bhavet mayā strotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva / tasya ātmagrāho bhavet sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088310 (0.053):
mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet, / sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavediti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088427 (0.053):
evaṃ bhavet - mayā arhattvaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet, / sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet | tatkasya hetoḥ? ahamasmi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775999 (0.058):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112386 (0.058):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ, evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680756 (0.063):
arhata evaṃ bhaven mayārhatvaṃ prāptam iti / sa eva tasyātmagrāho bhavet / / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
(Vajr, Vaidya 77) jīvagrāhaḥ pudgalagrāha iti | tatkasya hetoḥ? na khalu
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680435 (0.0):
satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha iti / tat kasya hetoḥ / na khalu punaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088432 (0.009):
sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet | tatkasya hetoḥ? ahamasmi
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050796 (0.029):
tathāgatena mocitaḥ sa eva tasyātmagrāho 'bhaviṣyat satvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāhaḥ / 3. ātmagrāha iti subhūte agrāha eṣa tathāgatena bhāṣitaḥ sa ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954492 (0.032):
22122 sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgala{grāho na kartavyaḥ}/ {tat kasya hetos
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776006 (0.032):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāho na kartavyaḥ tat kasya hetos tathā hi ete atyantatayā na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112393 (0.032):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ, evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāho na kartavyaḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hy ete atyantatayā na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455757 (0.033):
tasya ātmagrāho bhavet sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088315 (0.033):
sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavediti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680417 (0.033):
sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680762 (0.033):
satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952985 (0.034):
sattvagrāho / 21610 jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ śāśvatagrāhaḥ/ nimittasaṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774509 (0.034):
na bhavanti katame viṃśatiḥ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati sattvagrāho / jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ śāśvatagrāhaḥ nimittasaṃjñā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110912 (0.034):
'sya na bhavati sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858595 (0.034):
tatra kalaṅkanirdeśānāmā(ma)rthaḥ / ātmagrāhaḥ / sattvagrāhaḥ / jīvagrāhaḥ / / pudgalagrāhaḥ / ucchedagrāhaḥ / śāśvatagrāhaḥ / nimittagrāhaḥ /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090807 (0.034):
tathāgatasyātmagrāho 'bhaviṣyat, sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2897853 (0.056):
sa evaiṣāmātmagrāhaḥ poṣagrāhaḥ puruṣagrāhaḥ pudgalagrāhaḥ syāt / yā / punarevaṃ mahāmate bhāvasvabhāvasvasāmānyalakṣaṇadeśanā, eṣā mahāmate
punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena dharma udgrahītavyo nādharmaḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028744 (1.192):
sarvakuśalamūlābhisaṃskāraprayogānārabhante / na khalu punaḥ subhūte / bodhisattvena mahāsattvenaivaṃ śikṣitavyam / api tu khalu punaḥ subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029849 (1.192):
idamuddiśa, idaṃ svādhyāya, itaḥ sarvajñatā niṣpatsyate iti / na khalu / punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena upāyakuśalena tebhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632503 (1.192):
samyaksaṃbuddhaparyupāsitaḥ. na khalu punaḥ subhūte bodhisattvena / mahāsattvena iyaṃ gambhīrā prajñāpāramitā uddiṣṭā na svādhyāyitā na yoniśo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091019 (1.192):
tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na / khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena puṇyaskandhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657287 (0.010):
tena khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265759 (0.010):
hetoḥ? tathā hi te 'tra prajñāpāramitāyāṃ nopalabhyante sarva evaivaṃ / khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyām arthe
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035842 (0.014):
yena khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena pūrvāntata iyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632108 (0.014):
prajñāpāramitāṃ paripraśnīkṛtaḥ sa tena kuśalamūlena ihopapannaḥ. yena / khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena pūrvāntata iyaṃ gambhīrā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114694 (0.015):
prajñāpāramitāyāṃ nopalabhyante svalakṣaṇaśūnyatām upādāya. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena iha prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ. punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740252 (0.023):
vidyate bhagavān āha sādhu sādhu subhūte evaṃ khalu subhūte bodhisattvena / mahāsattvena sattvānupalabdhyā prajñāpāramitānupalabdhau śikṣitavyam iti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080267 (0.023):
bhagavān āha: sādhu sādhu subhūte, evaṃ khalu subhūte bodhisattvena / mahāsattvena sattvānupalabdhyā prajñāpāramitānupalabdhau śikṣitavyam.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037521 (0.023):
'nyaḥ kaścid dharma upalabhyata iti. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena / mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā dharmadhātau śikṣitavyaṃ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024723 (0.023):
(AdSPG II 6) evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā buddhānusmṛtir manasikartvyā. evaṃ khalv asya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266846 (0.024):
pratiṣṭhāpyānupadhiśese nirvāṇadhātau parinirvāpayiṣyati. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena sarvaguṇānuśaṃsā saṃpaśyamānenātmanaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1645991 (0.024):
niryātukāmena bhavitavyam. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitāyām upāyakauśalye ca sthātavyam. tasyaivaṃ śikṣamāṇasyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809816 (0.025):
dharma uplabhyate, evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251161 (0.026):
na saṃyuktā na visaṃyuktāḥ, sarvākārajñatā na saṃyuktā na visaṃyuktā evaṃ / khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu yogaḥ karaṇīyaḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110410 (0.026):
yāvat sarvākārajñatā na saṃyuktā na visaṃyuktā. evaṃ khalu subhūte / bodhisattvena mahāsattvena ṣaṭsu pāramitāsu yogaḥ karaṇīyaḥ. punar aparaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044097 (0.030):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeta? nāsti subhūte kaścid dharmo yatra / bodhisattvena mahāsattvena na śikṣitavyaṃ. aśikṣitvā bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801095 (0.033):
mārgākārajñatā sarvajñatā ca ime ucyante subhūte anāsravāḥ sarvadharmā / iti. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāip
tasmādiyaṃ tathāgatena saṃdhāya vāgbhāṣitā - kolopamaṃ
dharmaparyāyamājānadbhidharmā eva prahātavyāḥ prāgevādharmā iti || 6 ||
punaraparaṃ bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat - tatkiṃ manyase
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045171 (0.0):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat tatkiṃ manyase subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056990 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat tatkiṃ manyase subhūte samanupaśyasi tvaṃ māyopamaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240009 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tat kiṃ manyase? / subhūte, api nu dīrgharātram ime sattvā ahaṃkāramamakāre caranti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241335 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tat kiṃ manyase? / subhūte samanupaśyasi tvaṃ taṃ dharmaṃ yo vyākṛto 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247092 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tat kiṃ manyase? / subhūte samanupaśyasi tvaṃ taṃ māyopamaṃ cittam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809019 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tat kiṃ manyase?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818809 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tat kiṃ manyase? / subhūte buddho bodhiṃ prāpyati buddha eva bodhir eva buddhaḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045344 (0.004):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat tatkiṃ manyase subhūte / yaccittaṃ niruddham, api nu tatpunarutpatsyate? subhūtirāha no hīdaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680462 (0.010):
punar aparaṃ bhagavān āyuṣmaṃtaṃ subhūtim etad avocat / tat kiṃ manyase
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054906 (0.016):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yatsubhūte evaṃ vadasi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058944 (0.016):
deśayiṣyati? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yatsubhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768004 (0.016):
vā tad yānaṃ sthāsyati ko vā tena yānena niryāsyati evam ukte bhagavān / āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat yat subhūte evaṃ vadasi katamad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104288 (0.016):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat subhūte (PvsP1 2:
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024749 (0.017):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam / etat / na hi subhūte śūnyatā pravartate vā nivartate vā / nāpi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269033 (0.017):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811146 (0.017):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na subhūte bhūtakoṭir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818718 (0.017):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na subhūte mārgeṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822917 (0.017):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089980 (0.017):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat - evametatsubhūte, evametat | nāsti subhūte sa
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984711 (0.017):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yathaivāhaṃ subhūte
subhūte, asti sa kaściddharmo yastathāgatenānuttarā
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519463 (0.0):
teṣāmalpaśrutatvapratibandhāpākaraṇārtha ṣaṣṭhaṃ sthānamadhikṛtyāha- asti / sa kaścid dharmo yastathāgatena dīpaṅkarasya tathāgatasyārhataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520615 (0.0):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo / yastathāgatena bhāṣitaḥ ityavocat | anena vikṣepanigrahaḥ gāmbhīryaṃ ca
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524284 (0.0):
sthātavyamityādideśanātrayaṃ tu (Vajraṭ_184) prāgevoktaṃ bhagavatā | nāsti / subhūte, sa kaścid dharmo yo bodhisattvayānasamprasthito nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817909 (0.0):
tat kiṃ manyase? subhūte asti sa kaścid dharmo yatra bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826188 (0.0):
bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte 'sti sa kaścid dharmo laukiko vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088097 (0.0):
bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088491 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088507 (0.0):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088841 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088853 (0.0):
bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo / yastathāgatena bhāṣitaḥ ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089926 (0.0):
bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? nāsti subhūte sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089940 (0.0):
(Vajr, Vaidya 84) tatkiṃ manyase subhūte asti sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089986 (0.0):
subhūtimetadavocat - evametatsubhūte, evametat | nāsti subhūte sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090111 (0.0):
nāsti subhūte sa kaściddharmo yastathāgatena anuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090182 (0.0):
parinirvāpayiṣyāmiti, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? / asti subhūte sa kaściddharmo yo bodhisattvo nāma? subhūtirāha - no hīdaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090639 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmaḥ,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050171 (0.0):
yo bodhisatvayānasaṃprasthito nāma | tat kiṃ manyase / 2. subhūte asti sa kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050233 (0.0):
5. nāsti subhūte sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050304 (0.0):
bodhisatva iti vaktavyaḥ tat kasya hetoḥ asti subhūte sa kaścid dharmo yo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050646 (0.0):
1. sarvasatvā iti | tat kiṃ manyase subhūte api tv asti sa kaścid dharmo
samyaksaṃbodhirityabhisaṃbuddhaḥ, kaścidvā dharmastathāgatena deśitaḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680473 (0.009):
subhūte kācit tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā / kaścid vā / dharmas tathāgatena deśitaḥ // subhūtir āha / yathāhaṃ bhagavan bhagavato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088099 (0.011):
bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena / anuttarā samyaksaṃbodhirityabhisaṃbuddhaḥ, nāsti dharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050235 (0.011):
5. nāsti subhūte sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050647 (0.011):
1. sarvasatvā iti | tat kiṃ manyase subhūte api tv asti sa kaścid dharmo / yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050658 (0.011):
bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā / 2. samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ bhagavān āha | evam etat subhūte evam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680489 (0.016):
bhāṣitasyārtham ājānāmi nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090115 (0.024):
nāsti subhūte sa kaściddharmo yastathāgatena anuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089382 (0.026):
api tu khalu punaḥ subhūte yastathāgatena dharmo 'bhisaṃbuddho deśito
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681602 (0.026):
api tu khalu punaḥ subhūte yaḥ tathāgatena dharmo 'bhisaṃbuddho deśito vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113175 (0.031):
na tathāgatena anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā bhavet. bhagavān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050220 (0.033):
etad adhivacanaṃ yaḥ kaścit subhūte evaṃ vadet tathāgatenānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddheti | / 5. nāsti subhūte sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090945 (0.034):
draṣṭavyam | tatkasya hetoḥ? na hi subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgatena / anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā syāt | na khalu punaste subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090654 (0.036):
- no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa bhagavan kaściddharmo / yastathāgatenānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | bhagavānāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088106 (0.039):
anuttarā samyaksaṃbodhirityabhisaṃbuddhaḥ, nāsti dharmo yastathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828030 (0.041):
'bhisaṃbuddho 'nena dharmeṇāyaṃ dharmo 'saṃbuddho 'yaṃ tathāgatena dharmo / deśita iti, na punas tatra kaścid upalabhyate, tat kasya hetoḥ? upalaṃbho
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050068 (0.048):
bhagavān āha: lokavyavahāreṇa vyavahṛyate. ayaṃ tathāgatena dharmo / 'bhisaṃbuddha iti. na punar atra kaścil labhyate. ayan dharmo 'nena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681134 (0.050):
tat kiṃ manyase subhūte api nu sa kaścid dharmo tathāgatena bhāṣitaḥ / / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / na sa kaścid bhagavaṃ dharmo yaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090001 (0.051):
sacetpunaḥ subhūte kaściddharmastathāgatenābhisaṃbuddho 'bhaviṣyat, na māṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680496 (0.051):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā / nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatena / deśitaḥ / tat kasya hetoḥ / yo 'sau tathāgatena dharmo deśitaḥ / agrāhyaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088842 (0.052):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmo yastathāgatena / bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - yathāhaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997342 (0.0):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yathāhaṃ bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089955 (0.0):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ? evamukte āyuṣmān / subhūtirbhagavantametadavocat - yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653922 (0.004):
vā ānimittasaṃjñā vā na vibhāvitā bhavati? / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273440 (0.004):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794781 (0.004):
mārgasaṃkleśavyavadānaprāptābhisamayā yavan nāsti sarvadharmā iti. / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: nāhaṃ bhagavann atra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818618 (0.004):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavann
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996889 (0.004):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047460 (0.004):
samanupaśyet / tāṃ ca asamanupaśyan dharmatāṃ na sākṣātkuryādbhūtakoṭim / / evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622259 (0.004):
ayogavihitasvādhyāyāditā / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavan evam āha,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657199 (0.004):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavān evam āha,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17268791 (0.005):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yo bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272304 (0.005):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: ya ime bhagavan mārgā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996605 (0.005):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yo bhagavan evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035661 (0.005):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yo bhagavan bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 751814 (0.005):
kṛtārthatādhārātmavikalpaḥ iti prathamo grāhakavikalpaḥ atha khalv āyuṣmān / subhūtir bhagavantam etad avocat yo bhagavan pṛcchet kim ayaṃ māyāpuruṣaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264638 (0.005):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yo bhagavaṃs tasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631823 (0.005):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yo bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828002 (0.005):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yo bhagavaṃs
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15091651 (0.005):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yo bhagavan pṛcchet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025665 (0.005):
(VII a) evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ
bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997343 (0.0):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yathāhaṃ bhagavan / bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, tathā asaṃnāhasaṃnaddho batāyaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039910 (0.0):
śāriputra āha yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi yo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044664 (0.0):
dharmatā anabhilāpyā / yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057219 (0.0):
(Vaidya 218) subhūtirāha yathāhaṃ bhagavan bhagavato / bhāṣitasyārthamājānāmi, tathā gambhīre bhagavan arthe carati bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057260 (0.0):
subhūtirāha yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, tathā na
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519463 (0.0):
teṣāmalpaśrutatvapratibandhāpākaraṇārtha ṣaṣṭhaṃ sthānamadhikṛtyāha- asti / sa kaścid dharmo yastathāgatena dīpaṅkarasya tathāgatasyārhataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520615 (0.0):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo / yastathāgatena bhāṣitaḥ ityavocat | anena vikṣepanigrahaḥ gāmbhīryaṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944674 (0.0):
19107 subhūtir āha/ yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766381 (0.0):
subhūtir āha yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643373 (0.0):
śāriputra āha: yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi, yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652905 (0.0):
anabhilapyā yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi, tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824089 (0.0):
maitreya āha: yathā khalv ahaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828403 (0.0):
subhūtir āha: yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi, nānyad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103039 (0.0):
subhūtir āha: yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi tathā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088072 (0.0):
subhūte, asti sa kaściddharmo yastathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088491 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088507 (0.0):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088841 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088853 (0.0):
bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo / yastathāgatena bhāṣitaḥ ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089940 (0.0):
(Vajr, Vaidya 84) tatkiṃ manyase subhūte asti sa kaściddharmo / yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyāntikādanuttarāṃ
anuttarā samyaksaṃbodhirityabhisaṃbuddhaḥ, nāsti dharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088074 (0.0):
subhūte, asti sa kaściddharmo yastathāgatenānuttarā / samyaksaṃbodhirityabhisaṃbuddhaḥ, kaścidvā dharmastathāgatena deśitaḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050237 (0.0):
5. nāsti subhūte sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050649 (0.0):
1. sarvasatvā iti | tat kiṃ manyase subhūte api tv asti sa kaścid dharmo / yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050658 (0.0):
bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā / 2. samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ bhagavān āha | evam etat subhūte evam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050221 (0.009):
etad adhivacanaṃ yaḥ kaścit subhūte evaṃ vadet tathāgatenānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddheti | / 5. nāsti subhūte sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680490 (0.011):
bhāṣitasyārtham ājānāmi nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā / nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680502 (0.011):
bhāṣitasyārtham ājānāmi nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā / nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090946 (0.012):
draṣṭavyam | tatkasya hetoḥ? na hi subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgatena / anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā syāt | na khalu punaste subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994904 (0.015):
sarvastathāgatasya puruṣakāro veditavyaḥ / tatkasya hetoḥ? yo hi / tathāgatena dharmo deśitaḥ, tatra dharmadeśanāyāṃ śikṣamāṇāste tāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733726 (0.015):
bhāṣante deśayanty upadiśanti sarvaḥ sa tathāgatasya puruṣakāro veditavyaḥ / tat kasya hetoḥ yo hi tathāgatena dharmo deśitas tasyāṃ dharmadeśanāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074308 (0.015):
upadiśanti sarvaḥ sa tathāgatasya puruṣakāro veditavyaḥ. tat kasya hetoḥ? / yo hi tathāgatena dharmo deśitas tasyāṃ dharmadeśanāyāṃ śikṣamāṇās tāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113176 (0.017):
anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā nāpi viparyāse sthitvā tan mā haiva / na tathāgatena anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā bhavet. bhagavān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050908 (0.019):
na subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir / abhisaṃbuddhā| yat khalu punaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680473 (0.020):
subhūte kācit tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā / kaścid vā / dharmas tathāgatena deśitaḥ // subhūtir āha / yathāhaṃ bhagavan bhagavato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090931 (0.020):
(Vajr, Vaidya 88) tatkiṃ manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgatena / anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā? na khalu punaste subhūte evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793920 (0.021):
samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā kiṃ kāraṇaṃ / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena dharmacakraṃ pravartitam subhūtir āha
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050068 (0.022):
bhagavān āha: lokavyavahāreṇa vyavahṛyate. ayaṃ tathāgatena dharmo / 'bhisaṃbuddha iti. na punar atra kaścil labhyate. ayan dharmo 'nena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28694653 (0.023):
bhagavatā vimaladhvajena tathāgatena anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā / / atha khalu netraśrībodhimaṇḍadevatā mahātejaḥparākramasya cakravartino
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050895 (0.024):
manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgatenānuttarā / 2. samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhāḥ na khalu punaḥ subhūte evaṃ draṣṭavyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22972596 (0.025):
pratyanubhavati? kiṃ kāraṇaṃ tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir / abhisaṃbuddhā, kiṃ kāraṇaṃ tathāgatena dharmacakraṃ pravartitam?
deśitaḥ | tatkasya hetoḥ? yo 'sau tathāgatena dharmo 'bhisaṃbuddho deśito
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680504 (0.0):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā / nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatena / deśitaḥ / tat kasya hetoḥ / yo 'sau tathāgatena dharmo deśitaḥ / agrāhyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994903 (0.013):
sarvastathāgatasya puruṣakāro veditavyaḥ / tatkasya hetoḥ? yo hi / tathāgatena dharmo deśitaḥ, tatra dharmadeśanāyāṃ śikṣamāṇāste tāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733725 (0.013):
bhāṣante deśayanty upadiśanti sarvaḥ sa tathāgatasya puruṣakāro veditavyaḥ / tat kasya hetoḥ yo hi tathāgatena dharmo deśitas tasyāṃ dharmadeśanāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074307 (0.013):
upadiśanti sarvaḥ sa tathāgatasya puruṣakāro veditavyaḥ. tat kasya hetoḥ? / yo hi tathāgatena dharmo deśitas tasyāṃ dharmadeśanāyāṃ śikṣamāṇās tāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681602 (0.023):
api tu khalu punaḥ subhūte yaḥ tathāgatena dharmo 'bhisaṃbuddho deśito vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089384 (0.028):
api tu khalu punaḥ subhūte yastathāgatena dharmo 'bhisaṃbuddho deśito
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090115 (0.028):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | yaśca subhūte tathāgatena dharmo / 'bhisaṃbuddho deśito vā tatra na satyaṃ na mṛṣā | tasmāttathāgato bhāṣate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039473 (0.037):
sarvas sa tathāgatasya puruṣākāro veditavyas taṅ kasya hetor yo hi / tathāgatena dharmo deśitas tasyān dharmadeśanāyāṃ śikṣamāṇo bhagavataś
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088074 (0.039):
samyaksaṃbodhirityabhisaṃbuddhaḥ, kaścidvā dharmastathāgatena deśitaḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680472 (0.049):
subhūte kācit tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā / kaścid vā / dharmas tathāgatena deśitaḥ // subhūtir āha / yathāhaṃ bhagavan bhagavato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109682 (0.050):
tat kasya hetoḥ? na hi tathāgatena kaścid dharmo 'bhisaṃbuddhaḥ. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250341 (0.050):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāḥ. tat kasya hetoḥ? na hi tathāgatena kaścid / dharmo 'bhisaṃbuddhaḥ. tat kasya hetoḥ? dṛṣṭaṃ dharmaṃ na prajñapayati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050068 (0.051):
bhagavān āha: lokavyavahāreṇa vyavahṛyate. ayaṃ tathāgatena dharmo / 'bhisaṃbuddha iti. na punar atra kaścil labhyate. ayan dharmo 'nena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828030 (0.055):
'bhisaṃbuddho 'nena dharmeṇāyaṃ dharmo 'saṃbuddho 'yaṃ tathāgatena dharmo / deśita iti, na punas tatra kaścid upalabhyate, tat kasya hetoḥ? upalaṃbho
vā, agrāhyaḥ so 'nabhilapyaḥ | na sa dharmo nādharmaḥ | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680512 (0.0):
deśitaḥ / tat kasya hetoḥ / yo 'sau tathāgatena dharmo deśitaḥ / agrāhyaḥ / so 'nabhilapyaḥ / na sa dharmo nādharmaḥ / tat kasya hetoḥ /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3356906 (0.001):
yad vai vāṅ nābhaviṣyan na dharmo nādharmo vyajñāpayiṣyan na satyaṃ
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11226309 (0.034):
BP1.8.087a/ sitapuṣpas tu dharmaḥ (syād adharmo^asitapuṣpadhṛt /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9599330 (0.046):
doṣo nāsty eva. vacanāt pravṛttir vacanān nivṛttir" iti khalu śiṣṭoktiḥ. / evaṃ kutracid dharmo 'dharmaḥ adharmaś ca dharmo bhavati."
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11566814 (0.046):
doṣo nāsty eva. vacanāt pravṛttir vacanān nivṛttir" iti khalu śiṣṭoktiḥ. / evaṃ kutracid dharmo 'dharmaḥ adharmaś ca dharmo bhavati.*{491}*"
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501264 (0.047):
adharmo dharmaghātāya prārabdhaḥ paśuhisayā / / nāyaṃ dharmo hyadharmo 'yaṃ na hiṃsā dharma ucyate // BndP_1,30.18 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18670009 (0.059):
na hi dharmo adharmo ca ubhau samavipākinau / / adharmo nirayaṃ neti dharmo prāpeti svargatiṃ //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9419919 (0.062):
abhyukṣya pañcagavyena gandhamālyaiḥ samarcayet // Brh_1,8.86 // / sitapuṣpas tu dharmaḥ syād adharmo 'sitapuṣpadhṛt /
asaṃskṛtaprabhāvitā hyāryapudgalāḥ || 7 || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500739 (0.0):
punaraparaṃ subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002938 (0.0):
sataḥ eṣāṃ śarīrāṇāṃ pūjā bhaviṣyati / tasmāttarhi kauśika yaḥ / kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003457 (0.0):
pratisartavyā / tasmāttarhi kauśika yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011900 (0.0):
punaraparaṃ kauśika yo hi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā yāvanto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012789 (0.0):
(Vaidya 62) punaraparaṃ kauśika yo hi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā va
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014170 (0.0):
prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ kṛtvā dadyādupanāmayet / yaś ca tebhyaḥ / kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714802 (0.0):
yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7110397 (0.0):
tasya maṇḍalacatuṣkoṇeṣu catvāraḥ pūrṇakumbhāḥ nānāmaṇiratnasaṃcitāḥ / yaḥ / kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā icchati maṇḍalaṃ praveṣṭum, tena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937597 (0.0):
13 prajñāpāramitāpariṇamanākuśalamūlena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase / subhūte / yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā prajñāpāramitayā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196545 (0.0):
'dhiṣṭhāmaḥ / yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280222 (0.0):
punar aparaṃ vajrapāṇe vajradhara yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247886 (0.0):
tasmāt tarhi kauśika yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255411 (0.0):
bhagavān āha: evam etat kauśikaivam etat. yaḥ kaścit kulaputro vā / kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ satkariṣyati gurukariṣyati mānayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256075 (0.0):
punar aparaṃ kauśika yaḥ. kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā jāmbudvīpakān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259023 (0.0):
jāmbudvīpakāḥ sattvāḥ sakṛdāgāmy anāgāmy arhattve vinītā yaḥ kaścit / kulaputro vā kuladuhitā vā cāturdvīpakān sarvasattvān arhattve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259411 (0.0):
punar aparaṃ kauśika yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā ye daśasu dikṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620307 (0.0):
bhagavān āha: evam etac chāriputra evam etat, yathā vadasi yaḥ kaścit / kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ likhiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631643 (0.0):
yaḥ kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652423 (0.0):
iti pratipakṣo madhyādhimātraḥ / tat kiṃ manyase? subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252715 (0.0):
yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722289 (0.0):
(3) sacen mañjuśrīr bodhisattvo mahāsattvas trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇāṃ kṛtvā buddhebhyo bhagavadbhyo dānaṃ dadyāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247262 (0.0):
pūjārtham imāṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnamayais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649399 (0.0):
trisāhasraṃ mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819450 (0.0):
buddhakṣetrapariśuddhaye pariṇāmayati, ātmanā ca trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇe kṛtvā triṣu ratneṣu dānaṃ dadāti tac ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610483 (0.0):
punarnakṣatrarājasaṃkusumitābhijña bodhisattvayānasaṃprasthitaḥ kulaputro / vā kuladuhitā vā imāṃ trisāhasramahāsāhasrīṃ lokadhātuṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088205 (0.0):
yaśca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā va imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088716 (0.0):
lokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090404 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090412 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090995 (0.0):
gaṅgānadīvālukāsamāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091289 (0.0):
'prameyānasaṃkhyeyāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050458 (0.0):
4. | pratyutpannaṃ nopalabhyate | tat kiṃ manyase subhūte ya imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ dadyād
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780217 (0.0):
Vkn .12.5 yaś ca punar devendra kulaputro vā kuladuhitā vemaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ tathāgatapūrṇaṃ tadyathāpi nāmekṣuvanaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24831992 (0.019):
cāturdvīpakamapi sāhasrikamapi lokadhātuṃ dvisāhasrikamapi / trisāhasramahāsāhasramapi lokadhātuṃ trisāhasraśatamapi sahasramapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28715998 (0.019):
ekaikasmādromavivarāt ekaikasmādromavibhakterimaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ savāyuskandhaṃ sapṛthivīskandhaṃ satejaḥskandhaṃ sasāgaraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749258 (0.019):
bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇa imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ sasumeruṃ sacakravāḍaṃ sadevabhavanaṃ sendrakaṃ sabrahmakaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9877007 (0.021):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ tatkṣaṇaṃ samamadhyatiṣṭhat /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680528 (0.021):
tat kiṃ manyase subhūte ya imāṃ tṛsāhasramahāsāhasrāṃ lokadhātuṃ / saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ dadyāt / tat kiṃ manyase subhūte api nu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610533 (0.021):
trisāhasramahāsāhasrīṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇāṃ kṛtvā dānaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9778907 (0.021):
bodhisatvānām asya dharmaparyāyasya pūjākarmaṇe sarvam imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ sarvacūrṇagandhadhupavyūhaiḥ puṣpaiś ca
tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, api nu sa
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420226 (0.0):
gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnaparipūrṇāni tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca śāriputra
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088678 (0.0):
bhaveyustāvato lokadhātūn kaścideva strī vā puruṣo vā saptaratnaparipurṇaṃ / kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, tat kiṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088722 (0.0):
lokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090417 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, api nu (Vajr, Vaidya 86) sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090736 (0.0):
ratnānāmabhisaṃhṛtya tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091000 (0.0):
gaṅgānadīvālukāsamāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca bodhisattvo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091295 (0.0):
'prameyānasaṃkhyeyāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca kulaputro vā
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010289 (0.0):
samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011467 (0.0):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012213 (0.0):
kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246973 (0.0):
tat kiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256380 (0.0):
pratyekabodhau pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258708 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258952 (0.0):
yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259102 (0.0):
sarvān yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259272 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240302 (0.0):
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye parināmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu / sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240400 (0.0):
pariṇāmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6158931 (0.0):
mānayet pūjayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159498 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178923 (0.0):
kuśaleṣu karmapatheṣu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānāṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179883 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186345 (0.0):
abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187521 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188700 (0.0):
pañcasv abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207809 (0.0):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208829 (0.0):
kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
subhūtirāha - bahu bhagavan, bahu sugata sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613892 (0.0):
mahāsattvo bhagavantametadavocat bahu bhagavan, bahu sugata sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahuṃ puṇyābhisaṃskāraṃ prasavet |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088692 (0.0):
manyase subhūte - api nu sā strī vā puruṣo vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaskandhaṃ prasunuyāt? subhūtirāha - bahu bhagavan, bahu sugata strī vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090433 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt? / subhūtirāha - bahu bhagavan, bahu sugata | bhagavānāha - evametatsubhūte,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010286 (5.960):
samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010428 (5.960):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010816 (5.960):
tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937325 (5.960):
14 gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhan* dharmadānaṃ dadyāt* api sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937527 (5.960):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246869 (5.960):
tat kiṃ manyase kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258856 (5.960):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258952 (5.960):
yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259435 (5.960):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240399 (5.960):
pariṇāmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613873 (5.960):
kuryāt, tatkiṃ manyase kulaputra kiyantaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ puṇyābhisaṃskāraṃ prasavet? evamukte akṣayamatirbodhisattvo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159382 (5.960):
ca vādyaiḥ. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182806 (5.960):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186930 (5.960):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188699 (5.960):
pañcasv abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6189877 (5.960):
abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207892 (5.960):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyāt | tatkasya hetoḥ? yo 'sau bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090446 (0.020):
evametat | bahu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090431 (0.028):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt?
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088226 (0.039):
deśayet saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyasaṃkhyeyam | tatkasya hetoḥ? atonirjātā hi subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680559 (0.040):
subhūtir āha / bahu bhagavan bahu sugata / sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasunuyāt / tat kasya hetoḥ / sa eva bhagavann
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6155445 (0.041):
patākābhiḥ. ayam eva tato bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavet. tat kasya / hetoḥ? ato niryātā hi kauśika pañcapāramitā,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094661 (0.041):
manyase subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaṃ prasaved? ahā: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān āha: ataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010288 (0.041):
samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010430 (0.041):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan bahu, sugata //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010675 (0.041):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011761 (0.041):
pratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012213 (0.041):
kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012808 (0.041):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937633 (0.041):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6158930 (0.041):
mānayet pūjayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159045 (0.041):
divyaiś ca vādyaiḥ. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179307 (0.041):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6181639 (0.041):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186345 (0.041):
abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186932 (0.041):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207723 (0.041):
kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet.
puṇyaskandhastathāgatena bhāṣitaḥ, askandhaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090462 (0.019):
puṇyaskandha iti subhūte askandhaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6518039 (0.026):
puṇyaskandhāḥ saṃvṛtau | ata eva puṇyaskandhastathāgatena bhāṣitaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091178 (0.028):
(Vajr, Vaidya 89) 'bhaviṣyat | yaścaiva piṇḍagrāhastathāgatena bhāṣitaḥ, / agrāhaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate piṇḍagrāha iti | bhagavānāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091138 (0.032):
tatkasya hetoḥ? yo 'sau bhagavan paramāṇusaṃcayastathāgatena bhāṣitaḥ, / asaṃcayaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate paramāṇusaṃcaya iti | yaśca
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681176 (0.040):
tad bhagavan / pṛthivīrajaḥ tathāgatena bhāṣitaḥ arajaḥ sa tathāgatena / bhāṣitaḥ / tad ucyate pṛthivīraja iti / yā sā lokadhātur adhātuḥ sā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088896 (0.040):
tenocyate pṛthivīraja iti | yo 'pyasau lokadhātustathāgatena bhāṣitaḥ, / adhātuḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate lokadhāturiti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051127 (0.054):
6O.7-61.12; Par 194.5-194.22; Tib 256.2.4-3.4) / 1. bhāṣitaḥ agrāhaḥ sa tathāgatena bhāṣitas tenocyate piṇḍagrāha iti |
tasmāttathāgato bhāṣate - puṇyaskandhaḥ puṇyaskandha iti | bhagavānāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680568 (0.012):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasunuyāt / tat kasya hetoḥ / sa eva bhagavann / askandhaḥ / tasmāt tathāgato bhāṣate puṇyaskandhaḥ askandha iti bhagavān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090476 (0.032):
puṇyaskandha iti | sacet punaḥ subhūte puṇyaskandho 'bhaviṣyat, na / tathāgato 'bhāṣiṣyat puṇyaskandhaḥ puṇyaskandha iti || 19 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050499 (0.032):
6. bahu puṇyaṃ prasaveta | sacet subhūte puṇyaskandho 'bhaviṣyan na / tathāgato 'bhāṣiṣyat puṇyaskandhaḥ puṇyaskandha iti | tat kiṃ manyase
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821253 (0.032):
śroṣyati / yathaikasya tathāgatasya [satkāraṃ kṛtvā] puṇyaskandhastathā / tāvantaṃ puṇyaskandhaḥ sa sattva prasaviṣyatīti / naivaṃ sarvaśūra
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090462 (0.033):
prasunuyādaprameyamasaḥkhyeyam | tatkasya hetoḥ? puṇyaskandhaḥ / puṇyaskandha iti subhūte askandhaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050977 (0.039):
6. puṇyaskandhaḥ parigrahītavyaḥ āha | puṇyaskandho bhagavan
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523990 (0.046):
udgrahaṇādiśraddhādipuṇyaskandhastadutpāditaśca vāsanātmakaḥ skandhaḥ, / anayoḥ (puṇyaskandhayoḥ) pūrvapuṇyaskandhaḥ uttarapuṇyaskandhasyāsya
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100748 (0.052):
bodhisattvasya puṇyaskandhaḥ / bhagavānāha - yatkhalu kulaputra mama
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7834118 (0.054):
iti / bhagavannucyate kiyatā bhagavan dharmaskandha ityucyate / bhagavān / āha - dharmaskandha iti kulaputrocyate / yo brahmacaryaṃ paryeṣate
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6518038 (0.055):
puṇyaskandhāḥ saṃvṛtau | ata eva puṇyaskandhastathāgatena bhāṣitaḥ / ityuktam | yadyevaṃ na syāt, paramārthataḥ sa puṇyaskandho bhavet (tadā)
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17087111 (0.056):
dharmaparyāyaṃ śroṣyati, yathaikasya tathāgatasya puṇyaskandhas tathā / tāvantaṃ puṇyaskandhaṃ sa satva prasaviṣyatīti? naivaṃ sarvaśūra
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679714 (0.057):
sthāsyāmi / eṣa puṇyaskandho 'sya puṇyaskandhasya purataḥ śatatamāmapi
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825288 (0.060):
yaḥ puṇyaskandhaḥ ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavati / ya ekasya
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825315 (0.060):
puṇyaskandhaḥ ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavati ya ekasya
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825341 (0.060):
puṇyaskandhaḥ ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavati / ya ekasya
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090884 (0.060):
sarveṣāṃ dānan dadato yaḥ puṇyaskandhaḥ, ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090911 (0.060):
bhaveyus, teṣān sarveṣāṃ dānan dadato yaḥ puṇyaskandhaḥ ayaṃ tato / bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavati ya ekasya bodhisatvasya dānan dadyād. 6.
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090937 (0.060):
teṣāṃ sarveṣāṃ dānan dadato yaḥ puṇyaskandhaḥ, ayaṃ tato bahutaraṃ / puṇyaskandhaṃ prasavati ya ekasya tathāgatasya cittaṃ prasādayed.
yaśca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā va imaṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529076 (0.0):
tadvikalpaprahaṇāccittapragrahaṇaṃ darśitam | yaśca khalu- (Vajraṭ_216) / punaḥ subhūte, kulaputro vā kuladuhitā vā prārabhya audāryamuktam,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090982 (0.0):
yaśca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091079 (0.0):
samyaksaṃbuddha iti || 29 || / yaśca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā yāvanti
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050942 (0.0):
4. dharmasya vināśaḥ prajñapto nocchedaḥ yaś ca khalu punaḥ subhūte / kulaputro vā kuladuhitā vā gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051036 (0.0):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha iti | yaś ca khalu punaḥ subhūte kulaputro
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680573 (0.0):
askandhaḥ / tasmāt tathāgato bhāṣate puṇyaskandhaḥ askandha iti bhagavān / āha / yaś ca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651839 (0.002):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094766 (0.003):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān / āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098332 (0.003):
bahupuṇyaṃ prasucīta? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān [f. 226b] / āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022204 (0.003):
pratibādhitavyāṃ maṃsyate? bhagavānāha mārādhiṣṭhito vā subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bhaviṣyati / duṣprajñasaṃvartanīyena vā karmaṇā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022234 (0.003):
imāṃ prajñāpāramitāṃ pratibādhiṣyate / punaraparaṃ subhūte sa kulaputro vā / kuladuhitā vā pāpamitrahastagato vā bhaviṣyati, anabhiyukto vā bhaviṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052214 (0.003):
bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, yo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052279 (0.003):
kathaṃ ca subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937252 (0.003):
āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa / 11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937438 (0.003):
5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva / sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937541 (0.003):
10 bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha / / ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937645 (0.003):
2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro / vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263674 (0.003):
bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutataṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263776 (0.003):
bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264004 (0.003):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722290 (0.0):
(3) sacen mañjuśrīr bodhisattvo mahāsattvas trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇāṃ kṛtvā buddhebhyo bhagavadbhyo dānaṃ dadyāt
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9791387 (0.0):
caiva taṃ sarvalokadhātavaḥ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt* gaṃgānadīvālukasamānāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247262 (0.0):
pūjārtham imāṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnamayais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649399 (0.0):
trisāhasraṃ mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9819450 (0.0):
buddhakṣetrapariśuddhaye pariṇāmayati, ātmanā ca trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇe kṛtvā triṣu ratneṣu dānaṃ dadāti tac ca
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088138 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā / imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090411 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050458 (0.0):
4. | pratyutpannaṃ nopalabhyate | tat kiṃ manyase subhūte ya imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ dadyād
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088715 (0.012):
lokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680988 (0.014):
eva strī vā puruṣo vā saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24831993 (0.019):
cāturdvīpakamapi sāhasrikamapi lokadhātuṃ dvisāhasrikamapi / trisāhasramahāsāhasramapi lokadhātuṃ trisāhasraśatamapi sahasramapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28715998 (0.019):
ekaikasmādromavivarāt ekaikasmādromavibhakterimaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ savāyuskandhaṃ sapṛthivīskandhaṃ satejaḥskandhaṃ sasāgaraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749258 (0.019):
bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇa imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ sasumeruṃ sacakravāḍaṃ sadevabhavanaṃ sendrakaṃ sabrahmakaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9877007 (0.021):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ tatkṣaṇaṃ samamadhyatiṣṭhat /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680528 (0.021):
tat kiṃ manyase subhūte ya imāṃ tṛsāhasramahāsāhasrāṃ lokadhātuṃ / saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ dadyāt / tat kiṃ manyase subhūte api nu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610483 (0.021):
punarnakṣatrarājasaṃkusumitābhijña bodhisattvayānasaṃprasthitaḥ kulaputro / vā kuladuhitā vā imāṃ trisāhasramahāsāhasrīṃ lokadhātuṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610533 (0.021):
trisāhasramahāsāhasrīṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇāṃ kṛtvā dānaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9778907 (0.021):
bodhisatvānām asya dharmaparyāyasya pūjākarmaṇe sarvam imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ sarvacūrṇagandhadhupavyūhaiḥ puṣpaiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799713 (0.029):
saṃpracaliṣyati, sarve ca trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669768 (0.031):
sarvadevaprabhāsamaṇiratnasamuccayamaṇirājavaddedīpyamānaḥ, sarvaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātumābhayā sphuritvā bramhasvararutaravitena
'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca ito
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9791389 (0.0):
caiva taṃ sarvalokadhātavaḥ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt* gaṃgānadīvālukasamānāṃ ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17439339 (0.0):
saptaratnapratipūrṇāni kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo / dānaṃ dadyād |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26949777 (0.0):
bodhisatvo gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnapratipūrṇāni / kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyād | yaś ca
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050958 (0.0):
saptaratnapratipūrṇān kṛtvā tathāgatebhyo / 5. 'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyād yaś ca bodhisatvo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680991 (0.0):
eva strī vā puruṣo vā saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ / samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt / tat kiṃ manyase subhūte / api nu sā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3753972 (0.046):
sapta ratna pratipūrṇāni kṛtvā tathā gatebhyo * arhadbhyaḥ / samyak saṃbuddhebhyo dānaṃ dadyād | yaś ca śāriputra pravrajyā paryāpanno
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo vistareṇa
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587441 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā darśayitavyaḥ, ya ito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāṃ dhārayitā śrāvayitā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088735 (0.0):
samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca kulaputro vā kuladuhitā vā ito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088756 (0.0):
api tu khalu punaḥ subhute yasmin pṛthivīpradeśe ito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya bhāṣyeta vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090750 (0.0):
dadyāt, yaśca kulaputro vā kuladuhitā vā itaḥ prajñāpāramitāyā / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet, asya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091312 (0.0):
kuladuhitā vā itaḥ prajñāpāramitāyā dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929654 (0.0):
parirakṣanti sarvapuṇyāni / ye kecidito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya, parebhyo deśayeyuḥ, te
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049670 (0.008):
parityajed yaś ceto dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779999 (0.012):
imaṃ dharmaparyāyam anumodiṣyante / mahādharmayajñaṃ te yajiṣyanti, ya ito / dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ saṃvaram api parebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088972 (0.021):
dharmaparyāyadantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhyaparebhyo deśayet
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681244 (0.025):
gaṃgānadīvālukopamān ātmabhāvān parityajet / yaś ceto dharmaparyāyāc / catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet / ayaṃ tatonidānaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680596 (0.026):
/ yaś ceto dharmaparyāyad aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681034 (0.028):
dharmaparyāyād aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610518 (0.030):
saddharmapuṇḍarīkāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāṃ dhārayet,
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826753 (0.033):
saṃghāṭāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpadikāmapi gāthāṃ śrutvāñjaliṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092283 (0.033):
kāritāni, kriyamāṇāni vānumoditāni, yadi sa itaḥ saṃghāṭād dharmaparyāyād / antaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ śrutvāñjaliṃ praṇāmayiṣyati, tasya tāni
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825087 (0.034):
yaścetaḥ saṃghāṭāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāṃ śroṣyati /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090712 (0.034):
samyaksaṃbuddhān pūjayati, yaś cetaḥ saṃghāṭād dharmaparyāyād antaśaś / catuṣpādikām api gāthāṃ śroṣyati, ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722432 (0.035):
imaṃ dharmaparyāyam adhimucyānyasya bodhisattvasyeto dharmaparyāyād antaśa / ekām api catuṣpādikāṃ gāthāṃ deśayed avatārayed (JĀA 82) vā / asya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587346 (0.036):
manuṣyeṣu pratyājātā veditavyāḥ, ya ito dharmaparyāyādantaśa ekagāthāmapi
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050735 (0.036):
cetaḥ prajñāpāramitāyā / 6. antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayed asya subhūte
deśayet saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088741 (0.0):
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet / saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088978 (0.0):
dharmaparyāyadantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhyaparebhyo deśayet / saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091319 (0.0):
gāthāmudgṛhya dhārayeddeśayedvācayet paryavāpnuyāt, parebhyaśca vistareṇa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089525 (0.009):
śrutvā na pratikṣipet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681725 (0.009):
dharmaparyāyaṃ śrutvā / na pratikṣiped ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ / puṇyaskandhaṃ prasunuyāt / aprameyam asaṃkhyeyam / kaḥ punar vādaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091011 (0.017):
nirātmakeṣvanutpattikeṣu dharmeṣu kṣāntiṃ pratilabhate, ayameva / tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680600 (0.022):
/ yaś ceto dharmaparyāyad aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo / deśayet saṃprakāśayed ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyāt /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090446 (0.025):
evametat | bahu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaḥkhyeyam | tatkasya hetoḥ? puṇyaskandhaḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523364 (0.027):
ayameva tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyād
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523891 (0.027):
tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088700 (0.033):
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088153 (0.035):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090428 (0.035):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt?
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682457 (0.038):
pañcāśatyāmantaśo likhitvā dhārayiṣyati, sa bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasaviṣyati, na tvevaṃ ṣoḍaśamahākalpān ṣaṭpāramitācaramāṇasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253121 (0.041):
prajñāpāramitām udgṛhya paryavāpya parebhyaś ca vistareṇa deśayeta tulyam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681248 (0.042):
catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet / ayaṃ tatonidānaṃ / bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyād aprameyam asaṃkhyeyam /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088169 (0.044):
subhūtirāha - bahu bhagavan, bahu sugata sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyāt | tatkasya hetoḥ? yo 'sau bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253196 (0.045):
imāṃ prajñāpāramitām udgṛhṇīyāt yāvat parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśayet
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089538 (0.048):
udgṛhṇīyāddhārayedvācayetparyavāpnuyāt, parebhyaśca vistareṇa / saṃprakāśayet ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681036 (0.057):
dharmaparyāyād aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet / / ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyād aprameyam asaṃkhyeyam /
prasunuyādaprameyasaṃkhyeyam | tatkasya hetoḥ? atonirjātā hi subhūte
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523364 (0.015):
ayameva tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyād / aprameyamasaṃkhyeyam ityanena audāryaṃ paridīpyate |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523892 (0.015):
tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088742 (0.015):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 11 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088979 (0.015):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 13 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089526 (0.015):
śrutvā na pratikṣipet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam, kaḥ punarvādo yo likhitvā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091320 (0.015):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | kathaṃ ca saṃprakāśayet? tadyathākāśe -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681726 (0.015):
dharmaparyāyaṃ śrutvā / na pratikṣiped ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ / puṇyaskandhaṃ prasunuyāt / aprameyam asaṃkhyeyam / kaḥ punar vādaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091013 (0.023):
tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088701 (0.025):
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941580 (0.034):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ | na tasya puṇyaskandhasya kenacic chakyaṃ pramāṇam udgrahītuṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879399 (0.034):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ | / na tasya puṇyaskandhasya kenacic chakyaṃ pramāṇam udgrahītuṃ anyatra
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999216 (0.042):
bhavitavyaṃ nākṛtajñaiḥ / tatkasya hetoḥ? paurvakāṇāṃ hi / bhagavaṃstathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantike 'smadarthe bhagavān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050570 (0.055):
dharmasamatāyā na calanti. na vivantante. tat kasya hetoḥ? yaiva / tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ tathatā avitathatā ananyatathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258276 (0.057):
paryavāpsyati yoniśo manasikariṣyati so 'saṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ / puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evaṃ copadiśamānāḥ kauśika te kulaputrā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200359 (0.057):
paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati so 'prameyam asaṃkhyeyam / aparimāṇaṃ puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evam upadiśantas teṣāṃ kulaputrāṇāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3745232 (0.059):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇya skandhaṃ prasaved a prameyam / a saṃkhyeyaṃ | na tasya puṇya skandhasya kena cic * chakyaṃ pramāṇam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680604 (0.062):
deśayet saṃprakāśayed ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyāt / / aprameyam asaṃkhyeyaṃ / tat kasya hetoḥ / ato nirjātā hi subhūte
tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmanuttarā samyaksaṃbodhiḥ, / atonirjātāśca buddhā bhagavantaḥ | tatkasya hetoḥ? buddhadharmā
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6518206 (0.0):
hetoḥ? iti pṛcchāyām ato nirjātā hi subhūte, tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāmanuttarā samyaksaṃbodhiḥ iti yuktivacanamabhihitavān |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031479 (0.024):
lokasya saṃdarśayitrī / atonirjātā hi subhūte tathāgatānāmarhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāṃ sarvajñatā / ye 'pi kecitsubhūte atīte 'dhvani
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050570 (0.028):
dharmasamatāyā na calanti. na vivantante. tat kasya hetoḥ? yaiva / tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ tathatā avitathatā ananyatathatā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031577 (0.029):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ / evamiyaṃ subhūte prajñāpāramitā / tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ janayitrī, evamasya lokasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033962 (0.030):
evameṣā subhūte tathatā tathāgatena prajñāpāramitāmāgamya abhisaṃbuddhā / / evaṃ hi subhūte prajñāpāramitā tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034503 (0.030):
subhūte sarvadharmāḥ prajñāpāramitāmāgamya tathāgatairabhisaṃbuddhāḥ / / evam api subhūte prajñāpāramitā tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253447 (0.032):
prajñāpāramitāṃ bhūyasyā mātrayānuparīndāmi. tat kasya hetoḥ? eṣā hy / ānanda tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ dharmakośaḥ, akṣayo hy eṣa
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586606 (0.032):
ahaṃ ca vīryārambhe 'bhiyuktaḥ | tena mayā kṣiprataramanuttarā / samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā | ayaṃ punarānandabhadro buddhānāṃ bhagavatāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031467 (0.036):
lokasya ca saṃdarśayitrī / atonirjātā hi subhūte tathāgatā arhantaḥ / samyaksaṃbuddhāḥ / prajñāpāramitā hi subhūte tathāgatānāmarhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266619 (0.036):
nātītānāgatapratyutpannā buddhā bhagavanto 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā nābhisaṃbhotsyante nābhisaṃbudhyante. na pratyekabuddhānāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006244 (0.039):
devānāmindrametadavocat evametatkauśika, evam etat / atonirjātaṃ / tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ sarvajñatāmahāratnaṃ yaduta
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364501 (0.039):
apramādena āuṣmadbhir yogaḥ karaṇīyaḥ / apramādādhigatāhi tathāgatānām / arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ bodhir iti vā apy evaṃbhāgīyāḥ kuśalā dharmā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034332 (0.040):
gurukurvanti mānayanti pūjayantyarcayantyapacāyanti / tatkasya hetoḥ? ato / hi subhūte prajñāpāramitātastathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630377 (0.041):
prajñāpāramitā pratyupasthitā. kathaṃ ca subhūte tathāgatānām arhatāṃ / samyaksaṃbuddhānām aprameyakṛtyeneyaṃ prajñāpāramitā pratyupasthitā?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4033977 (0.042):
saṃdarśayati / evaṃ cāsya lokasya darśanaṃ bhavati evaṃ hi subhūte / prajñāpāramitā tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ mātā jananī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034593 (0.042):
lokastathāgatena dṛṣṭo bhavati / evaṃ hi subhūte prajñāpāramitā / tathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmasya lokasya saṃdarśayitrī / kathaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999217 (0.043):
bhavitavyaṃ nākṛtajñaiḥ / tatkasya hetoḥ? paurvakāṇāṃ hi / bhagavaṃstathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantike 'smadarthe bhagavān
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3279734 (0.044):
sarvatathāgatānāṃ buddhabodhiḥ | samyaksaṃbuddhānām abhismayaḥ |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680614 (0.045):
aprameyam asaṃkhyeyaṃ / tat kasya hetoḥ / ato nirjātā hi subhūte / tathāgatānām anuttarā samyaksaṃbodhiḥ / ato nirjātāś ca buddhā bhagavaṃtaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828671 (0.045):
bhagavān āha: tasmāt tarhi subhūte tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānām
buddhadharmā iti subhūte abuddhadharmāścaiva te tathāgatena bhāṣitāḥ |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050247 (0.025):
satyaṃ na mṛṣāḥ tasmāt tathāgato bhāṣate | sarvadharmā / 6. buddhadharmā iti | sarvadharmā iti subhūte sarve te adharmās tenocyante
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090137 (0.025):
- sarvadharmā buddhadharmā iti | tatkasya hetoḥ? sarvadharmā iti subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090706 (0.038):
kuśalā dharmāḥ kuśalā dharmā iti subhūte adharmāścaiva te tathāgatena / bhāṣitāḥ | tenocyante kuśalā dharmā iti || 23 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050703 (0.038):
4. sarvaiḥ kuśalair dharmair abhisaṃbudhyate | kuśalā dharmāḥ kuśalā / dharmā iti subhūte adharmāś caiva te tathāgatena bhāṣitās tenocyante
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047537 (0.038):
bhagavān āha: yat punaḥ subhūtir evam āha. yadi ime dharmā / bodhisattvadharmās tad buddhadharmāḥ punaḥ katama iti. ima eva subhūte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15114991 (0.038):
sarvākārajñatāyāṃ sthāsyati. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte / buddhadharmā buddhadharmaiḥ śūnyāḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044144 (0.042):
arhandharmā vā pratyekabuddhadharmā vā buddhadharmā vā. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. sarvadharmāḥ śūnyāḥ. yadi punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17262500 (0.043):
saṃskṛtā vāsaṃskṛtā vā śrāvakadharmā vā pratyekabuddhadharmā vā yāvad / buddhadharmā vā.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15036878 (0.045):
pratyekabuddhadharmā ime bodhisattvadharmā ime buddhadharmā?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963327 (0.045):
24307 dharmāḥ śrāvakadharmā vā pratyekabuddhadharmā bodhisattvadharmā vā / buddha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963348 (0.045):
24310 {{vā pratyekabuddhadharmā bodhisattvadharmā vā buddhadharmā vā sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963432 (0.045):
24319 pratyekabuddhadharmāḥ {{bodhisattvadharmā vā buddhadharmā vā sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784835 (0.045):
dharmāḥ śrāvakadharmāḥ vā pratyekabuddhadharmā bodhisattvadharmā vā / buddhadharmā vā sarve te prajñāpāramitāyāṃ saṃgrahaṃ samavasaraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784919 (0.045):
pratyekabuddhadharmāḥ bodhisattvadharmā vā buddhadharmā vā sarve te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631183 (0.045):
subhūte ye kecic chrāvakadharmā vā pratyekabuddhadharmā vā / bodhisattvadharmā vā buddhadharmā vā sarve te prajñāpāramitāsamāyuktāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749660 (0.047):
buddhadharmāḥ nānyatra buddhadharmebhyaḥ śūnyatā, śūnyataiva buddhadharmā / buddhadharmā eva śūnyatā, evam āyuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047526 (0.047):
ime dharmā bodhisattvadharmās tad buddhadharmās punar katame?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822260 (0.047):
dharmā bodhisattvadharmāḥ, buddhadharmāḥ punaḥ katame?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822280 (0.047):
subhūtir evam āha, yadīme dharmā bodhisattvadharmā buddhadharmāḥ punaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680618 (0.048):
/ tat kasmād dhetoḥ / buddhadharmāḥ buddhadhannā iti subhūte / abuddhadharmāś caiva te /
tenocyante buddhadharmā iti || 8 || / tatkiṃ manyase subhūte api nu srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090135 (0.010):
- sarvadharmā buddhadharmā iti | tatkasya hetoḥ? sarvadharmā iti subhūte / adharmāstathāgatena bhāṣitāḥ | tasmāducyante sarvadharmā buddhadharmā iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088322 (0.013):
sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavediti || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāmina evaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088355 (0.022):
sakṛdāgāmitvamāpannaḥ | tenocyate sakṛdāgāmīti || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu anāgāmina evaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680705 (0.022):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680670 (0.023):
Vaj 9b; folio 34vl-35rl (Cz 34.12-18) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāminaḥ evaṃ bhaven
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090708 (0.025):
kuśalā dharmāḥ kuśalā dharmā iti subhūte adharmāścaiva te tathāgatena / bhāṣitāḥ | tenocyante kuśalā dharmā iti || 23 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050705 (0.025):
4. sarvaiḥ kuśalair dharmair abhisaṃbudhyate | kuśalā dharmāḥ kuśalā / dharmā iti subhūte adharmāś caiva te tathāgatena bhāṣitās tenocyante
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455712 (0.036):
tat kiṃ manyase subhūte api tu strotaāpannasyaivaṃ bhavati mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680728 (0.044):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte / api nv arhato evaṃ bhavati / mayārhatvaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / tat kasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088384 (0.045):
na hi sa bhagavan kaściddharmo yo 'nāgāmitvamāpannaḥ | tenocyate anāgāmīti / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu arhata evaṃ bhavati - mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088303 (0.046):
| tenocyate srotaāpanna iti | sacedbhagavan srotaāpannasyaivaṃ bhavet - / mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090541 (0.047):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu tathāgatasyaivaṃ bhavati - / mayā dharmo deśita iti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan tathāgatasyaivaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090768 (0.047):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu tathāgatasyaivaṃ bhavati - mayā sattvāḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050760 (0.047):
1. api na kṣamate | tat kiṃ manyase subhūte api nu tathāgatasyaivaṃ / bhavati | mayā satvā mocitā iti | na khalu punaḥ subhūte-r-evaṃ draṣṭavyaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090629 (0.048):
asattvāstathāgatena bhāṣitāḥ | tenocyante sattvā iti || 21 || / tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmaḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045858 (0.049):
bhagavān āha: no hīdaṃ subhūte. tat kiṃ manyase subhūte api nv aṣṭamako vā / srotaāpanno vā sakṛdāgāmī vā anāgāmī vā arhan vā pratyekabuddho vā apāyeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15097470 (0.060):
buddhadharmāḥ, ima ucyante asādhāraṇā dharmāḥ. / tatra bodhisattvena mahāsattvena svalakṣaṇaśūnyeṣu dharmeṣu na saktiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265282 (0.060):
bhūtakoṭiḥ sākṣātkartavyā? / bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte api nu tava mārge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640970 (0.061):
mamāṣṭādaśāveṇikabuddhadharmā mama srotaāpattiphalam ahaṃ srotaāpanno mama / sakṛdāgāmiphalam ahaṃ sakṛdāgāmī mamānāgāmiphalam aham anāgāmī
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455746 (0.064):
dharmānāpannaḥ, tenocyate strotaāpanna iti / saced bhagavan / strotaāpannasyaivaṃ bhavet mayā strotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva
srotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088330 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - / mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088364 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu anāgāmina evaṃ bhavati - / mayānāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088397 (1.788):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu arhata evaṃ bhavati - mayā / arhattvaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nārhata evaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088303 (0.037):
| tenocyate srotaāpanna iti | sacedbhagavan srotaāpannasyaivaṃ bhavet - / mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455712 (0.043):
tat kiṃ manyase subhūte api tu strotaāpannasyaivaṃ bhavati mayā / strotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / tatkasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455747 (0.045):
strotaāpannasyaivaṃ bhavet mayā strotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739649 (0.050):
pratītyasamutpādatathatā apratītyasamutpādatathatā bodhisattva iti / subhūtir āha no hīdaṃ bhagavan kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029067 (0.051):
grahītavyaṃ bhavati? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha / evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvayānikāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052877 (0.053):
prajñāpāramitāyām? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte / subhūtirāha kathaṃ / punarbhagavan bodhisattvo mahāsattvaścarati prajñāpāramitāyām? evamukte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028809 (0.054):
paṇḍitajātīyaḥ purūṣo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte tathārūpāste bodhisattvayānikāḥ pudgalā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029358 (0.054):
api nu sa puruṣaḥ paṇḍitajātīyo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826031 (0.055):
bhagavān āha: kiṃ punaḥ subhūte 'bhāvo dharmo 'bhāvaṃ dharmam anuprāpnoti? / subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: iti hi subhūte yaś cābhāvo yaś ca mārgaḥ sarva ete dharmā na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087768 (0.055):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | bhagavānāha - evameva subhūte yo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680683 (0.055):
bhagavān āha / tat kasya hetoḥ / na sakṛdāgāmino evaṃ bhavati mayā / sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasmād dhetoḥ / na hi sa kaścid dharmaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814679 (0.059):
pratilabdhāni, ānantaryaś ca samādhiḥ pratilabdhaḥ srotaāpattiphalaṃ vā / prāptaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ vā prāptam anāgāmiphalaṃ vā prāptaṃ vārhattvaṃ vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035112 (0.060):
caitasikā vā dharmāḥ? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha / evameva subhūte anena paryāyeṇa sarvadharmā api acintyā atulyā aprameyā
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520610 (0.060):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088503 (0.060):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088847 (0.060):
bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090190 (0.060):
asti subhūte sa kaściddharmo yo bodhisattvo nāma? subhūtirāha - no hīdaṃ / bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yo bodhisattvo (Vajr, Vaidya 85) nāma |
srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti | tatkasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088304 (0.007):
| tenocyate srotaāpanna iti | sacedbhagavan srotaāpannasyaivaṃ bhavet - / mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455713 (0.020):
tat kiṃ manyase subhūte api tu strotaāpannasyaivaṃ bhavati mayā / strotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / tatkasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088371 (0.021):
mayānāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na / anāgāmina evaṃ bhavati - mayā anāgāmiphalaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680710 (0.021):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā / anāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasya hetoḥ / na sa kaścid dharmaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088331 (0.022):
mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | sa / sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - mayā (Vajr, Vaidya 78) sakṛdāgāmiphalaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455748 (0.023):
dharmānāpannaḥ, tenocyate strotaāpanna iti / saced bhagavan / strotaāpannasyaivaṃ bhavet mayā strotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680685 (0.032):
bhagavān āha / tat kasya hetoḥ / na sakṛdāgāmino evaṃ bhavati mayā / sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasmād dhetoḥ / na hi sa kaścid dharmaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640973 (0.035):
mamāṣṭādaśāveṇikabuddhadharmā mama srotaāpattiphalam ahaṃ srotaāpanno mama
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088339 (0.036):
sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - mayā (Vajr, Vaidya 78) sakṛdāgāmiphalaṃ / prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa kaściddharmo yaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755784 (0.039):
nābhisamayaḥ na srotaāpanno na srotaāpattiphalaṃ na sakṛdāgāmī (LPG 22r)
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680672 (0.040):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāminaḥ evaṃ bhaven / mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814680 (0.043):
pratilabdhāni, ānantaryaś ca samādhiḥ pratilabdhaḥ srotaāpattiphalaṃ vā / prāptaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ vā prāptam anāgāmiphalaṃ vā prāptaṃ vārhattvaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724358 (0.048):
samudayo na nirodho na mārgo na prāptir nābhisamayo na srotaāpannā na / srotaāpattiphalam na sakṛdāgāmī na sakṛdāgāmiphalam nānāgāmī
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744754 (0.053):
srotaāpattiphalaṃ prāptaṃ | yāvad arhattvaṃ sākṣātkṛtaṃ | kaiścic
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818462 (0.054):
mayā srotaāpattiphalaṃ na prāptavyaṃ prāptavyaṃ mayā srotaāpattiphalaṃ na / ca tatra sthātavyam, evaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalaṃ, na ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020847 (0.054):
na saṃskārāḥ / na vijñānaṃ paridīpitaṃ bhavati / na srotaāpattiphalaṃ / paridīpitaṃ bhavati / na sakṛdāgāmiphalaṃ paridīpitaṃ bhavati / na
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7831850 (0.058):
[SaSū 206] āha / kathaṃ bhagavan srotaāpanno darśayitavyaḥ / srotaāpattiphalañca / bhagavān āha / tadyathāpi nāma kaścideva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798957 (0.058):
vā sahavratyāyopapadyeyāhaṃ srotaāpattiphalaṃ vānuprāpnuyāṃ / sakṛdāgāmiphalaṃ vānāgāmiphalaṃ vārhattvaṃ vā pratyekabodhiṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035873 (0.059):
bhagavān āha: kiṃ punaḥ subhūte srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807936 (0.059):
bhagavān āha: kiṃ punaḥ subhūte srotaāpattiphalaṃ vā sakṛdāgāmiphalaṃ
hetoḥ? na hi sa bhagavan kaṃciddharmamāpannaḥ, tenocyate srotaāpanna iti |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088373 (0.0):
anāgāmina evaṃ bhavati - mayā anāgāmiphalaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088340 (0.016):
sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - mayā (Vajr, Vaidya 78) sakṛdāgāmiphalaṃ / prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa kaściddharmo yaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680711 (0.028):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā / anāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasya hetoḥ / na sa kaścid dharmaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088406 (0.032):
bhavati - mayā arhattvaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa bhagavan
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455727 (0.043):
hetoḥ? na hi bhagavan kiṃcidāpannaḥ, tenocyate strotaāpanna iti / na / rūpamāpanno na śabdān na gandhān na rasān na spraṣṭavyāni na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814680 (0.055):
pratilabdhāni, ānantaryaś ca samādhiḥ pratilabdhaḥ srotaāpattiphalaṃ vā / prāptaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ vā prāptam anāgāmiphalaṃ vā prāptaṃ vārhattvaṃ vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680686 (0.056):
sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasmād dhetoḥ / na hi sa kaścid dharmaḥ
na rūpamāpanno na śabdān na gandhān na rasān na spraṣṭavyān dharmānāpannaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9329358 (5.960):
na ca te 'manâpān śabdān śroṣyanti | / evaṃ na gandhān na rasān na spraṣṭavyān sprakṣyanti na ca teṣām
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3782326 (5.960):
rūpāṇi drakṣyanti | na ca te * a mana āpān śabdān śroṣyanti | evaṃ na / gandhān na rasān na spraṣṭavyān sprakṣyanti na ca teṣām apāyeṣu +
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26976430 (5.960):
rūpāṇi drakṣyanti | na ca te 'manāpān śabdān śroṣyanti | evaṃ na gandhān / na rasān na spraṣṭavyān sprakṣyanti na ca teṣām apāyeṣūpapattiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455727 (0.004):
hetoḥ? na hi bhagavan kiṃcidāpannaḥ, tenocyate strotaāpanna iti / na / rūpamāpanno na śabdān na gandhān na rasān na spraṣṭavyāni na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680658 (0.010):
srotāpanna iti / na rūpam āpanno na śabdān na gandhān na rasān na / spraṣṭavyān na dharmān āpannaḥ / tenocyate srotāpanna iti /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455739 (0.016):
rūpamāpanno na śabdān na gandhān na rasān na spraṣṭavyāni na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680646 (0.019):
āha / tat kasya hetoḥ / na hi sa bhagavan kiṃcid āpannaḥ / tenocyate / srotāpanna iti / na rūpam āpanno na śabdān na gandhān na rasān na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15088975 (0.022):
adhitiṣṭhati saṃjānīte 'dhimucyate, śabdān gandhān rasān spraṣṭavyān / dharmān adhitiṣṭhati saṃjānīte 'dhimucyate, cakṣurvijñānaṃ śrotravijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927189 (0.044):
{adhitiṣṭhati na saṃjānīte nādhimucyate} śabdān / 14002 gandhān rasān spraṣṭavyam dharmān {adhitiṣṭhati na saṃjānīte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749201 (0.044):
rūpam adhitiṣṭhati na saṃjānīte nādhimucyate śabdān gandhān rasān / spraṣṭavyam dharmān adhitiṣṭhati na saṃjānīte nādhimucyate cakṣurvijñānam
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6518906 (0.060):
grahītuṃ na hi sa bhagavan kañcid (dharmaṃ) āpannaḥ ityāha | kathamiti na / rūpamāpannaḥ ityādyāha |
| tenocyate srotaāpanna iti | sacedbhagavan srotaāpannasyaivaṃ bhavet -
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455746 (0.003):
rūpamāpanno na śabdān na gandhān na rasān na spraṣṭavyāni na / dharmānāpannaḥ, tenocyate strotaāpanna iti / saced bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088269 (0.031):
srotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na / srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti | tatkasya
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455711 (0.057):
tat kiṃ manyase subhūte api tu strotaāpannasyaivaṃ bhavati mayā / strotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / tatkasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680658 (0.059):
spraṣṭavyān na dharmān āpannaḥ / tenocyate srotāpanna iti /
mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455753 (0.0):
dharmānāpannaḥ, tenocyate strotaāpanna iti / saced bhagavan / strotaāpannasyaivaṃ bhavet mayā strotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088426 (0.0):
evaṃ bhavet - mayā arhattvaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088273 (0.007):
srotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na / srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti | tatkasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680756 (0.013):
arhata evaṃ bhaven mayārhatvaṃ prāptam iti / sa eva tasyātmagrāho bhavet / / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680672 (0.029):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāminaḥ evaṃ bhaven / mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680683 (0.036):
bhagavān āha / tat kasya hetoḥ / na sakṛdāgāmino evaṃ bhavati mayā / sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasmād dhetoḥ / na hi sa kaścid dharmaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088260 (0.037):
tatkiṃ manyase subhūte api nu srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā / srotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455713 (0.042):
tat kiṃ manyase subhūte api tu strotaāpannasyaivaṃ bhavati mayā / strotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / tatkasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952981 (0.048):
21609 bhavanti/ katame viṃśatiḥ/ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati / sattvagrāho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774505 (0.048):
na bhavanti katame viṃśatiḥ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati sattvagrāho
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110908 (0.048):
vartamānasya viṃśatidharmā na bhavanti. katame viṃśatiḥ? yad uta ātmagrāho / 'sya na bhavati sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814680 (0.051):
pratilabdhāni, ānantaryaś ca samādhiḥ pratilabdhaḥ srotaāpattiphalaṃ vā / prāptaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ vā prāptam anāgāmiphalaṃ vā prāptaṃ vārhattvaṃ vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088010 (0.053):
sacetsubhūte teṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dharmasaṃjñā pravarteta, / sa eva teṣāmātmagrāho bhavet, sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088024 (0.053):
sacedadharmasaṃjñā pravarteta, sa eva teṣāmātmagrāho bhavet, sattvagrāho
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680631 (0.054):
tat kiṃ manyase subhūte / api nu srotāpannasya evaṃ bhavati mayā / srotāpattiphalaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / bhagavān
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455788 (0.055):
kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ / prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet / peyālaṃ / (Bcp 210) bhagavānāha
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28744754 (0.058):
srotaāpattiphalaṃ prāptaṃ | yāvad arhattvaṃ sākṣātkṛtaṃ | kaiścic
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775999 (0.060):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112386 (0.060):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ, evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15051312 (0.060):
āha: yat punar idaṃ bhagavan prahāṇaṃ. srotaāpattiphalaṃ yāvad arhattvaṃ,
sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavediti ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952985 (0.0):
21609 bhavanti/ katame viṃśatiḥ/ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati / sattvagrāho / 21610 jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ śāśvatagrāhaḥ/ nimittasaṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954490 (0.0):
22121 ātmā na saṃvidyate evaṃ {bodhisattvena} mahāsattvena ātmagrāho na / kartavyaḥ/ evaṃ / 22122 sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgala{grāho na kartavyaḥ}/ {tat kasya hetos
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774509 (0.0):
na bhavanti katame viṃśatiḥ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati sattvagrāho / jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ śāśvatagrāhaḥ nimittasaṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776004 (0.0):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāho na kartavyaḥ tat kasya hetos tathā hi ete atyantatayā na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110912 (0.0):
vartamānasya viṃśatidharmā na bhavanti. katame viṃśatiḥ? yad uta ātmagrāho / 'sya na bhavati sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112391 (0.0):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ, evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāho na kartavyaḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hy ete atyantatayā na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455759 (0.0):
tasya ātmagrāho bhavet sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858595 (0.0):
tatra kalaṅkanirdeśānāmā(ma)rthaḥ / ātmagrāhaḥ / sattvagrāhaḥ / jīvagrāhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088015 (0.0):
sa eva teṣāmātmagrāho bhavet, sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088432 (0.0):
evaṃ bhavet - mayā arhattvaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet, / sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet | tatkasya hetoḥ? ahamasmi
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090804 (0.0):
tathāgatasyātmagrāho 'bhaviṣyat, sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680418 (0.0):
sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680762 (0.0):
arhata evaṃ bhaven mayārhatvaṃ prāptam iti / sa eva tasyātmagrāho bhavet / / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050795 (0.008):
tathāgatena mocitaḥ sa eva tasyātmagrāho 'bhaviṣyat satvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680433 (0.008):
/ saced adharmasaṃjñā pravarteta sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha iti / tat kasya hetoḥ / na khalu punaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088032 (0.063):
(Vajr, Vaidya 77) jīvagrāhaḥ pudgalagrāha iti | tatkasya hetoḥ? na khalu
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāmina evaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680670 (5.960):
Vaj 9b; folio 34vl-35rl (Cz 34.12-18) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāminaḥ evaṃ bhaven
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088355 (0.010):
sakṛdāgāmitvamāpannaḥ | tenocyate sakṛdāgāmīti || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu anāgāmina evaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680705 (0.010):
Vaj 9c; folio 35rl-4 (Cz 34.19-25) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088258 (0.013):
tenocyante buddhadharmā iti || 8 || / tatkiṃ manyase subhūte api nu srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088386 (0.023):
na hi sa bhagavan kaściddharmo yo 'nāgāmitvamāpannaḥ | tenocyate anāgāmīti / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu arhata evaṃ bhavati - mayā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455761 (0.036):
tasya ātmagrāho bhavet sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet / / peyālaṃ / tatkiṃ manyase subhūte api nu arhata evaṃ bhavati mayārhattvaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045858 (0.043):
bhagavān āha: no hīdaṃ subhūte. tat kiṃ manyase subhūte api nv aṣṭamako vā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455710 (0.049):
tat kiṃ manyase subhūte api tu strotaāpannasyaivaṃ bhavati mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680728 (0.051):
Vaj 9d; folio 35r4-v2 (Cz 34.26-35.6) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte / api nv arhato evaṃ bhavati
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090541 (0.059):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu tathāgatasyaivaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050566 (0.059):
bhagavān āha | tat kiṃ manyase / 4. subhūte api nu tathāgatasyaivaṃ bhavati na mayā dharmo deśita iti | yaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090768 (0.063):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu tathāgatasyaivaṃ bhavati - mayā sattvāḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050760 (0.063):
1. api na kṣamate | tat kiṃ manyase subhūte api nu tathāgatasyaivaṃ / bhavati | mayā satvā mocitā iti | na khalu punaḥ subhūte-r-evaṃ draṣṭavyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23112315 (0.064):
samyaksaṃbuddho vā prajñāyate? bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte api / nu sattvaprajñaptir upalabhyate? āha: no hīdaṃ bhagavan. bhagavān āha:
mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088271 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte api nu srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā / srotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088368 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu anāgāmina evaṃ bhavati - / mayānāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088397 (0.001):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu arhata evaṃ bhavati - mayā / arhattvaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nārhata evaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680671 (0.009):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāminaḥ evaṃ bhaven / mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680683 (0.026):
mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / / bhagavān āha / tat kasya hetoḥ / na sakṛdāgāmino evaṃ bhavati mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680707 (0.037):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā / anāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasya hetoḥ / na sa kaścid dharmaḥ yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739649 (0.055):
subhūtir āha no hīdaṃ bhagavan kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052877 (0.057):
prajñāpāramitāyām? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte / subhūtirāha kathaṃ / punarbhagavan bodhisattvo mahāsattvaścarati prajñāpāramitāyām? evamukte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029067 (0.057):
grahītavyaṃ bhavati? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha / evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvayānikāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640973 (0.059):
mamāṣṭādaśāveṇikabuddhadharmā mama srotaāpattiphalam ahaṃ srotaāpanno mama / sakṛdāgāmiphalam ahaṃ sakṛdāgāmī mamānāgāmiphalam aham anāgāmī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028809 (0.059):
paṇḍitajātīyaḥ purūṣo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte tathārūpāste bodhisattvayānikāḥ pudgalā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029358 (0.059):
api nu sa puruṣaḥ paṇḍitajātīyo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826031 (0.059):
subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: iti hi subhūte yaś cābhāvo yaś ca mārgaḥ sarva ete dharmā na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087768 (0.059):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | bhagavānāha - evameva subhūte yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740447 (0.061):
adhivacanaṃ bodhisattva iti subhūtir āha no hīdaṃ bhagavan bhagavān āha / kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśaṃ pratītya evaṃ vadasi na rūpasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079679 (0.061):
subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśam upādāyaivaṃ vadasi: na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080491 (0.061):
subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśaṃ pratītya evaṃ vadasi: na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455716 (0.062):
strotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / tatkasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680830 (0.062):
dīpaṃkarāt tathāgatād arhataḥ samyaksaṃbuddhād udgṛhītaḥ / subhūtir āha / / no hīdaṃ bhagavan / bhagavān āha / na sa kaścid dharmaḥ tathāgatena
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520610 (0.064):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo
sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - mayā (Vajr, Vaidya 78) sakṛdāgāmiphalaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088365 (0.016):
mayānāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na / anāgāmina evaṃ bhavati - mayā anāgāmiphalaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088268 (0.022):
srotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na / srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti | tatkasya
prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa kaściddharmo yaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680692 (0.0):
bhagavān āha / tat kasya hetoḥ / na sakṛdāgāmino evaṃ bhavati mayā / sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasmād dhetoḥ / na hi sa kaścid dharmaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680714 (0.0):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā / anāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasya hetoḥ / na sa kaścid dharmaḥ yo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110485 (5.960):
kasya hetoḥ? na hi sa kaścid dharmo ya āgacchati vā gacchati vā saṃkrāmati
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088378 (0.012):
anāgāmina evaṃ bhavati - mayā anāgāmiphalaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088275 (0.016):
srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti | tatkasya / hetoḥ? na hi sa bhagavan kaṃciddharmamāpannaḥ, tenocyate srotaāpanna iti |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455777 (0.034):
prāptamiti? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / tatkasya hetoḥ? na / kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088409 (0.046):
bhavati - mayā arhattvaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa bhagavan / kaściddharmo yo 'rhannāma | tenocyate - arhanniti | sacedbhagavan arhata
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680740 (0.046):
hetoḥ / na hi bhagavan sa kaścid dharmo yo 'rhan nāmaḥ / saced bhagavann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814683 (0.053):
pratilabdhāni, ānantaryaś ca samādhiḥ pratilabdhaḥ srotaāpattiphalaṃ vā / prāptaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ vā prāptam anāgāmiphalaṃ vā prāptaṃ vārhattvaṃ vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090181 (0.059):
parinirvāpayiṣyāmiti, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? / asti subhūte sa kaściddharmo yo bodhisattvo nāma? subhūtirāha - no hīdaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050303 (0.059):
bodhisatva iti vaktavyaḥ tat kasya hetoḥ asti subhūte sa kaścid dharmo yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774079 (0.059):
utāsaṃkrāntyā sarvadharmāṇām tat kasya hetoḥ na hi sa kaścid dharmo ya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059039 (0.062):
'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ / tatkasya hetoḥ? na ca nāma / bhagavan kaściddharmastathatāyāṃ tiṣṭhati, nāpi kaściddharmo 'nuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028081 (0.062):
dharmeṣu nāsti kiṃcidadṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā avijñātaṃ vā / na / sa kaściddharmo yo na jñāto na sa kāciccaryā sattvānāṃ yā na vijñātā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621675 (0.062):
samyaksaṃbuddhena na sa kaścid dharmo yo nājñāto, na sā kācid
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161625 (0.064):
| tatkasmāddhetoḥ? tathā hi sa bhagavan na kaściddharmaḥ, yo
sakṛdāgāmitvamāpannaḥ | tenocyate sakṛdāgāmīti || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu anāgāmina evaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680695 (0.0):
sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasmād dhetoḥ / na hi sa kaścid dharmaḥ / yaḥ sakṛdāgāmitvam āpannaḥ / tenocyate sakṛdāgāmīti /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680706 (0.0):
Vaj 9c; folio 35rl-4 (Cz 34.19-25) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088386 (0.007):
na hi sa bhagavan kaściddharmo yo 'nāgāmitvamāpannaḥ | tenocyate anāgāmīti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088321 (0.010):
sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavediti || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāmina evaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680669 (0.018):
Vaj 9b; folio 34vl-35rl (Cz 34.12-18) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāminaḥ evaṃ bhaven
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088258 (0.022):
tenocyante buddhadharmā iti || 8 || / tatkiṃ manyase subhūte api nu srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680728 (0.044):
Vaj 9d; folio 35r4-v2 (Cz 34.26-35.6) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte / api nv arhato evaṃ bhavati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045859 (0.049):
bhagavān āha: no hīdaṃ subhūte. tat kiṃ manyase subhūte api nv aṣṭamako vā / srotaāpanno vā sakṛdāgāmī vā anāgāmī vā arhan vā pratyekabuddho vā apāyeṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455710 (0.059):
tat kiṃ manyase subhūte api tu strotaāpannasyaivaṃ bhavati mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090540 (0.062):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu tathāgatasyaivaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050566 (0.062):
bhagavān āha | tat kiṃ manyase / 4. subhūte api nu tathāgatasyaivaṃ bhavati na mayā dharmo deśita iti | yaḥ
mayānāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088267 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte api nu srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā / srotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088330 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - / mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | sa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680707 (0.0):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā / anāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasya hetoḥ / na sa kaścid dharmaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088397 (1.788):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu arhata evaṃ bhavati - mayā / arhattvaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nārhata evaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680670 (0.044):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāminaḥ evaṃ bhaven / mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739649 (0.060):
subhūtir āha no hīdaṃ bhagavan kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680678 (0.061):
mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / / bhagavān āha / tat kasya hetoḥ / na sakṛdāgāmino evaṃ bhavati mayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052877 (0.061):
prajñāpāramitāyām? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte / subhūtirāha kathaṃ / punarbhagavan bodhisattvo mahāsattvaścarati prajñāpāramitāyām? evamukte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029067 (0.064):
grahītavyaṃ bhavati? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha / evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvayānikāḥ
anāgāmina evaṃ bhavati - mayā anāgāmiphalaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680710 (0.0):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā / anāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasya hetoḥ / na sa kaścid dharmaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088339 (0.012):
sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - mayā (Vajr, Vaidya 78) sakṛdāgāmiphalaṃ / prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa kaściddharmo yaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088331 (0.016):
mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | sa / sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - mayā (Vajr, Vaidya 78) sakṛdāgāmiphalaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088274 (0.021):
srotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na / srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti | tatkasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680686 (0.031):
bhagavān āha / tat kasya hetoḥ / na sakṛdāgāmino evaṃ bhavati mayā / sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasmād dhetoḥ / na hi sa kaścid dharmaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680671 (0.037):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāminaḥ evaṃ bhaven / mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088403 (0.050):
bhavati - mayā arhattvaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640980 (0.051):
sakṛdāgāmiphalam ahaṃ sakṛdāgāmī mamānāgāmiphalam aham anāgāmī
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2894353 (0.052):
srotāpattiphalaṃ caiva sakṛdāgāminastathā / / anāgāmiphalaṃ caiva arhattvaṃ cittavibhramam // Lank_2.128 //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2901328 (0.052):
srotāpattiphalaṃ caiva sakṛdāgāminastathā / / anāgāmiphalaṃ caiva arhattvaṃ cittavibhramaḥ // Lank_2.175 //
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088323 (0.052):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - / mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814686 (0.053):
pratilabdhāni, ānantaryaś ca samādhiḥ pratilabdhaḥ srotaāpattiphalaṃ vā / prāptaṃ sakṛdāgāmiphalaṃ vā prāptam anāgāmiphalaṃ vā prāptaṃ vārhattvaṃ vā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602333 (0.054):
srotaāpannāḥ syuḥ, sakṛdāgāmino 'nāgāmino 'nāgāmiphalaṃ / prāpnuyuryāvadarhanto bhaveyuḥ, kṣīṇāsravā dhyāyino mahādhyāyino
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088303 (0.060):
| tenocyate srotaāpanna iti | sacedbhagavan srotaāpannasyaivaṃ bhavet - / mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11885772 (0.062):
uktaṃ. na tūktam anāgāmiphalam apīti. na hy asau parihīṇaḥ kadācit
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242024 (0.063):
srotaāpattiphalaṃ parigṛhītaṃ bhavati. evaṃ sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam / arhattvaṃ pratyekabodhiḥ sarvākārajñatā parigṛhitā bhavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235683 (0.064):
kṣāntim anāgamya, ye sakṛdāgāmiphalam anāgāmiphalam arhattvaṃ, ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15254588 (0.064):
srotaāpattiphalaṃ prāpsyante prāpnuvanti ca, ye 'pi sakṛdāgāmiphalam / anāgāmiphalam arhattvaṃ prāpsyante prāpnuvanti ca. ye 'pi te daśadiśi loke
na hi sa bhagavan kaściddharmo yo 'nāgāmitvamāpannaḥ | tenocyate anāgāmīti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088275 (0.0):
srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti | tatkasya / hetoḥ? na hi sa bhagavan kaṃciddharmamāpannaḥ, tenocyate srotaāpanna iti |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088410 (0.0):
bhavati - mayā arhattvaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680741 (0.0):
hetoḥ / na hi bhagavan sa kaścid dharmo yo 'rhan nāmaḥ / saced bhagavann
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455775 (0.005):
prāptamiti? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / tatkasya hetoḥ? na / kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089964 (0.009):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090651 (0.009):
- no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa bhagavan kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050185 (0.009):
tathāgatasyāntikād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050652 (0.009):
yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088350 (0.009):
sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - mayā (Vajr, Vaidya 78) sakṛdāgāmiphalaṃ / prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa kaściddharmo yaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680694 (0.010):
sakṛdāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasmād dhetoḥ / na hi sa kaścid dharmaḥ / yaḥ sakṛdāgāmitvam āpannaḥ / tenocyate sakṛdāgāmīti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059039 (0.015):
'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ / tatkasya hetoḥ? na ca nāma / bhagavan kaściddharmastathatāyāṃ tiṣṭhati, nāpi kaściddharmo 'nuttarāṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520612 (0.018):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826206 (0.018):
subhūtir āha: nāsti bhagavan sa kaścid dharmaḥ saṃskṛto vāsaṃskṛto vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088505 (0.018):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088849 (0.018):
bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090192 (0.018):
bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yo bodhisattvo (Vajr, Vaidya 85) nāma |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680832 (0.028):
no hīdaṃ bhagavan / bhagavān āha / na sa kaścid dharmaḥ tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680714 (0.032):
anāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasya hetoḥ / na sa kaścid dharmaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681142 (0.035):
subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / na sa kaścid bhagavaṃ dharmo yaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057986 (0.036):
bhāṣyamāṇāyāṃ na saṃsīdati / nāpi bhagavan kaściddharmaḥ saṃsīdati / / tatkasya hetoḥ? na hi bhagavan kaściddharma upalabhyate, yaḥ saṃsīdet / so
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu arhata evaṃ bhavati - mayā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455766 (0.0):
tasya ātmagrāho bhavet sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet / / peyālaṃ / tatkiṃ manyase subhūte api nu arhata evaṃ bhavati mayārhattvaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088354 (0.007):
sakṛdāgāmitvamāpannaḥ | tenocyate sakṛdāgāmīti || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu anāgāmina evaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088320 (0.023):
sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavediti || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāmina evaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680704 (0.025):
Vaj 9c; folio 35rl-4 (Cz 34.19-25) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680668 (0.027):
Vaj 9b; folio 34vl-35rl (Cz 34.12-18) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāminaḥ evaṃ bhaven
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680728 (0.040):
Vaj 9d; folio 35r4-v2 (Cz 34.26-35.6) / bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte / api nv arhato evaṃ bhavati
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088257 (0.045):
tatkiṃ manyase subhūte api nu srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045858 (0.062):
bhagavān āha: no hīdaṃ subhūte. tat kiṃ manyase subhūte api nv aṣṭamako vā / srotaāpanno vā sakṛdāgāmī vā anāgāmī vā arhan vā pratyekabuddho vā apāyeṣu
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455784 (0.063):
kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090540 (0.063):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu tathāgatasyaivaṃ bhavati -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050566 (0.063):
bhagavān āha | tat kiṃ manyase / 4. subhūte api nu tathāgatasyaivaṃ bhavati na mayā dharmo deśita iti | yaḥ
arhattvaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nārhata evaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088268 (1.788):
tatkiṃ manyase subhūte api nu srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā / srotaāpattiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088364 (1.788):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu anāgāmina evaṃ bhavati - / mayānāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088330 (0.001):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte api nu sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - / mayā sakṛdāgāmiphalaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040989 (0.042):
āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte arhataḥ svapnāntaragatasya buddhi.
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090549 (0.044):
mayā dharmo deśita iti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan tathāgatasyaivaṃ / bhavati - mayā dharmo deśita iti | bhagavānāha - yaḥ subhūte evaṃ vadet -
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455785 (0.047):
kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ / prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet / peyālaṃ / (Bcp 210) bhagavānāha
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680830 (0.054):
dīpaṃkarāt tathāgatād arhataḥ samyaksaṃbuddhād udgṛhītaḥ / subhūtir āha / / no hīdaṃ bhagavan / bhagavān āha / na sa kaścid dharmaḥ tathāgatena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029067 (0.060):
grahītavyaṃ bhavati? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha / evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvayānikāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028809 (0.061):
paṇḍitajātīyaḥ purūṣo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte tathārūpāste bodhisattvayānikāḥ pudgalā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029358 (0.061):
api nu sa puruṣaḥ paṇḍitajātīyo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826031 (0.062):
subhūtir āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: iti hi subhūte yaś cābhāvo yaś ca mārgaḥ sarva ete dharmā na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087768 (0.062):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | bhagavānāha - evameva subhūte yo
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520610 (0.062):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088503 (0.062):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088847 (0.062):
bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090190 (0.062):
asti subhūte sa kaściddharmo yo bodhisattvo nāma? subhūtirāha - no hīdaṃ / bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yo bodhisattvo (Vajr, Vaidya 85) nāma |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090646 (0.062):
yastathāgatenānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ?@ āyuṣmān subhūtirāha / - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa bhagavan kaściddharmo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739649 (0.064):
subhūtir āha no hīdaṃ bhagavan kiṃ punas tvaṃ subhūte 'rthavaśam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052877 (0.064):
prajñāpāramitāyām? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte / subhūtirāha kathaṃ / punarbhagavan bodhisattvo mahāsattvaścarati prajñāpāramitāyām? evamukte
bhavati - mayā arhattvaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088375 (0.0):
anāgāmina evaṃ bhavati - mayā anāgāmiphalaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680741 (0.0):
hetoḥ / na hi bhagavan sa kaścid dharmo yo 'rhan nāmaḥ / saced bhagavann
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455775 (0.005):
prāptamiti? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / tatkasya hetoḥ? na / kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059039 (0.015):
'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ / tatkasya hetoḥ? na ca nāma / bhagavan kaściddharmastathatāyāṃ tiṣṭhati, nāpi kaściddharmo 'nuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088275 (0.032):
srotaāpannasyaivaṃ bhavati - mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti | tatkasya / hetoḥ? na hi sa bhagavan kaṃciddharmamāpannaḥ, tenocyate srotaāpanna iti |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057985 (0.036):
bhāṣyamāṇāyāṃ na saṃsīdati / nāpi bhagavan kaściddharmaḥ saṃsīdati / / tatkasya hetoḥ? na hi bhagavan kaściddharma upalabhyate, yaḥ saṃsīdet / so
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680731 (0.041):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte / api nv arhato evaṃ bhavati / mayārhatvaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / tat kasya
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161625 (0.043):
| tatkasmāddhetoḥ? tathā hi sa bhagavan na kaściddharmaḥ, yo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110485 (0.046):
kasya hetoḥ? na hi sa kaścid dharmo ya āgacchati vā gacchati vā saṃkrāmati
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088342 (0.046):
sakṛdāgāmina evaṃ bhavati - mayā (Vajr, Vaidya 78) sakṛdāgāmiphalaṃ / prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa kaściddharmo yaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680713 (0.046):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte api nv anāgāmina evaṃ bhavati mayā / anāgāmiphalaṃ prāptam iti / tat kasya hetoḥ / na sa kaścid dharmaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090181 (0.047):
parinirvāpayiṣyāmiti, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? / asti subhūte sa kaściddharmo yo bodhisattvo nāma? subhūtirāha - no hīdaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050303 (0.047):
bodhisatva iti vaktavyaḥ tat kasya hetoḥ asti subhūte sa kaścid dharmo yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088465 (0.051):
arhannasmyahaṃ vītarāga iti | sacenmama bhagavannevaṃ bhavet - mayā / arhattvaṃ prāptamiti, na māṃ tathāgato vyākariṣyadaraṇāvihāriṇāmagryaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455786 (0.051):
kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037516 (0.055):
bodhisattvairmahāsattvairabhisaṃbuddhā evaṃ bhavanti sarvadharmāḥ / / tatkasya hetoḥ? na hyatra bhagavan kaścidvikalpaḥ / bhagavānāha
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520612 (0.056):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826206 (0.056):
subhūtir āha: nāsti bhagavan sa kaścid dharmaḥ saṃskṛto vāsaṃskṛto vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088505 (0.056):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089962 (0.056):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya
kaściddharmo yo 'rhannāma | tenocyate - arhanniti | sacedbhagavan arhata
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088377 (0.0):
anāgāmina evaṃ bhavati - mayā anāgāmiphalaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ? / na hi sa bhagavan kaściddharmo yo 'nāgāmitvamāpannaḥ | tenocyate anāgāmīti
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680742 (0.0):
hetoḥ / na hi bhagavan sa kaścid dharmo yo 'rhan nāmaḥ / saced bhagavann
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089964 (0.009):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090651 (0.009):
- no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa bhagavan kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050185 (0.009):
tathāgatasyāntikād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050652 (0.009):
yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455783 (0.017):
prāptamiti? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / tatkasya hetoḥ? na / kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520612 (0.018):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826206 (0.018):
subhūtir āha: nāsti bhagavan sa kaścid dharmaḥ saṃskṛto vāsaṃskṛto vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088505 (0.018):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088849 (0.018):
bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090192 (0.018):
bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yo bodhisattvo (Vajr, Vaidya 85) nāma |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680832 (0.028):
no hīdaṃ bhagavan / bhagavān āha / na sa kaścid dharmaḥ tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681142 (0.035):
subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / na sa kaścid bhagavaṃ dharmo yaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680791 (0.042):
bhagavann evaṃ bhavati aham asmi arhann iti / sacen mama bhagavann evaṃ / bhaven mayārhatvaṃ prāptam iti / na me tathāgato vyākariṣyati /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057986 (0.047):
tatkasya hetoḥ? na hi bhagavan kaściddharma upalabhyate, yaḥ saṃsīdet / so
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12552242 (0.049):
sattvā abhaviṣyan / yasmāttarhi suvikrāntavikrāmin na sa kaściddharmaḥ, / yaḥ ahamiti vā mameti vā ahamasmīti vā, tenocyate - abhūtāḥ sarvasattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028081 (0.050):
dharmeṣu nāsti kiṃcidadṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā avijñātaṃ vā / na / sa kaściddharmo yo na jñāto na sa kāciccaryā sattvānāṃ yā na vijñātā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621675 (0.050):
samyaksaṃbuddhena na sa kaścid dharmo yo nājñāto, na sā kācid
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161626 (0.052):
| tatkasmāddhetoḥ? tathā hi sa bhagavan na kaściddharmaḥ, yo
evaṃ bhavet - mayā arhattvaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455753 (0.0):
strotaāpannasyaivaṃ bhavet mayā strotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva / tasya ātmagrāho bhavet sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455788 (0.0):
kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088309 (0.0):
| tenocyate srotaāpanna iti | sacedbhagavan srotaāpannasyaivaṃ bhavet - / mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680756 (0.013):
arhata evaṃ bhaven mayārhatvaṃ prāptam iti / sa eva tasyātmagrāho bhavet /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088466 (0.018):
arhannasmyahaṃ vītarāga iti | sacenmama bhagavannevaṃ bhavet - mayā / arhattvaṃ prāptamiti, na māṃ tathāgato vyākariṣyadaraṇāvihāriṇāmagryaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952981 (0.048):
21609 bhavanti/ katame viṃśatiḥ/ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati / sattvagrāho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774505 (0.048):
na bhavanti katame viṃśatiḥ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati sattvagrāho
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110908 (0.048):
vartamānasya viṃśatidharmā na bhavanti. katame viṃśatiḥ? yad uta ātmagrāho / 'sya na bhavati sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088010 (0.053):
sacetsubhūte teṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dharmasaṃjñā pravarteta, / sa eva teṣāmātmagrāho bhavet, sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088024 (0.053):
sacedadharmasaṃjñā pravarteta, sa eva teṣāmātmagrāho bhavet, sattvagrāho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775999 (0.060):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112386 (0.060):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ, evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680795 (0.062):
bhaven mayārhatvaṃ prāptam iti / na me tathāgato vyākariṣyati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954485 (0.062):
22121 ātmā na saṃvidyate evaṃ {bodhisattvena} mahāsattvena ātmagrāho na / kartavyaḥ/ evaṃ / 22122 sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgala{grāho na kartavyaḥ}/ {tat kasya hetos
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680731 (0.062):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte / api nv arhato evaṃ bhavati / mayārhatvaṃ prāptam iti / subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / tat kasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680426 (0.064):
/ saced adharmasaṃjñā pravarteta sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha iti / tat kasya hetoḥ / na khalu punaḥ
sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet | tatkasya hetoḥ? ahamasmi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6952985 (0.0):
21609 bhavanti/ katame viṃśatiḥ/ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati / sattvagrāho / 21610 jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ śāśvatagrāhaḥ/ nimittasaṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954492 (0.0):
22121 ātmā na saṃvidyate evaṃ {bodhisattvena} mahāsattvena ātmagrāho na / kartavyaḥ/ evaṃ / 22122 sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgala{grāho na kartavyaḥ}/ {tat kasya hetos
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 774509 (0.0):
na bhavanti katame viṃśatiḥ yad uta ātmagrāho 'sya na bhavati sattvagrāho / jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ śāśvatagrāhaḥ nimittasaṃjñā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776006 (0.0):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāho na kartavyaḥ tat kasya hetos tathā hi ete atyantatayā na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15110912 (0.0):
vartamānasya viṃśatidharmā na bhavanti. katame viṃśatiḥ? yad uta ātmagrāho / 'sya na bhavati sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha ucchedagrāhaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112393 (0.0):
mahāsattvena ātmagrāho na kartavyaḥ, evaṃ sattvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāho na kartavyaḥ. tat kasya hetoḥ? tathā hy ete atyantatayā na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455759 (0.0):
tasya ātmagrāho bhavet sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858595 (0.0):
tatra kalaṅkanirdeśānāmā(ma)rthaḥ / ātmagrāhaḥ / sattvagrāhaḥ / jīvagrāhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088015 (0.0):
sa eva teṣāmātmagrāho bhavet, sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088315 (0.0):
mayā srotaāpattiphalaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet, / sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavediti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090807 (0.0):
tathāgatasyātmagrāho 'bhaviṣyat, sattvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680418 (0.0):
sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680761 (0.0):
arhata evaṃ bhaven mayārhatvaṃ prāptam iti / sa eva tasyātmagrāho bhavet / / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāho bhavet /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050796 (0.008):
tathāgatena mocitaḥ sa eva tasyātmagrāho 'bhaviṣyat satvagrāho jīvagrāhaḥ / pudgalagrāhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680433 (0.008):
/ saced adharmasaṃjñā pravarteta sa eva teṣām ātmagrāho bhavet / / satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāha iti / tat kasya hetoḥ / na khalu punaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088032 (0.009):
(Vajr, Vaidya 77) jīvagrāhaḥ pudgalagrāha iti | tatkasya hetoḥ? na khalu
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2897853 (0.047):
sa evaiṣāmātmagrāhaḥ poṣagrāhaḥ puruṣagrāhaḥ pudgalagrāhaḥ syāt / yā
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 987448 (0.055):
pravartate, sa evaiṣāmātmagrāhaḥ poṣagrāhaḥ puruṣagrāhaḥ pudgalagrāhaḥ / syāt / api ca
bhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena araṇāvihāriṇāmagryo nirdiṣṭaḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519401 (5.960):
dvirabhidhānam, nāpara ityarthaḥ | adhunā ahamasmi / bhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksambuddhena araṇāvihāriṇāmagryo nirdiṣṭaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167660 (0.029):
atha khalu śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: na me bhagavan / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyāḥ sarve (ŚsP_II 4_79)
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680776 (0.030):
Vaj 9e; folio 35v2-36rl (Cz 35.6-14) / aham asmi bhagavan / // tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenāraṇavihāriṇām
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057517 (0.041):
sarvakalpavikalpaprahīṇā / tadyathāpi nāma bhagavaṃstathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena yo nirmitako nirmitaḥ, na tasyaivaṃ bhavati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044651 (0.043):
subhūtirāha āścaryaṃ bhagavan yāvadyadiyaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena sarvadharmāṇāṃ dharmatā deśitā, sā ca sarvadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621671 (0.044):
śāriputra āha: āścaryaṃ bhagavan yāvad idaṃ tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena na sa kaścid dharmo yo nājñāto, na sā kācid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275999 (0.046):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavaṃs / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenābhāvasvabhāvāni catvāri dhyānāny
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006492 (0.046):
atha khalu śakro devānāmindro bhagavantametadavocat na tāvadime / bhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyāḥ sarve guṇāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047294 (0.050):
pratilabdhā, tato 'haṃ dīpaṃkareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23122062 (0.050):
vyākaromi. (AdSPG I 200) āha: kathaṃ bhagavaṃs [f. 265a] tathāgatena / arhatā samyaksaṃbuddhena abhāvasvabhāvāni catvāri dhyānāni utpāditāni,
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2907482 (0.052):
atha khalu mahāmatirbodhisattvo mahāsattvaḥ punarapi bhagavantametadavocat / uktametadbhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena ekasmin kāle
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090026 (0.052):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nāsti sa kaściddharmo yo 'nuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250416 (0.054):
śakra āha: na khalu punar bhagavaṃs tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028065 (0.057):
evamukte āyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan / yāvadidaṃ tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena atītānāgatapratyutpanneṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656963 (0.058):
'nuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayamānena, tadāhaṃ tena dīpaṃkareṇa / bhagavatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena kuśalamūlasamanvāgato 'yam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264115 (0.058):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavān evam āha, / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena pañcabhiś cakṣurbhir nopalabdhās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245305 (0.060):
evam ukte śakro devānām indro bhagavantam etad avocat: ihaiva bhagavan / śikṣamāṇena tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena prajñāpāramitāyām anuttarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793923 (0.060):
samyaksaṃbuddhenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā kiṃ kāraṇaṃ / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena dharmacakraṃ pravartitam subhūtir āha
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087540 (0.061):
parameṇānugraheṇa | āścaryaṃ bhagavan yāvadeva tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena bodhisattvā mahāsattvāḥ parīnditāḥ paramayā parīndanayā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679966 (0.064):
bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇāmya bhagavaṃtam etad avocat / āścaryaṃ bhagavan / yāvad eva tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena bodhisatvā mahāsatvā
| ahamasmi bhagavan arhan vītarāgaḥ | na ca me bhagavannevaṃ bhavati -
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519406 (0.0):
bhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksambuddhena araṇāvihāriṇāmagryo nirdiṣṭaḥ / | ahamasmi bhagavan arhan vītarāgaḥ iti nātmābhiniveśena, atha kathamiti
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680782 (0.0):
aham asmi bhagavan / // tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhenāraṇavihāriṇām / agryo nirdiṣṭaḥ / aham asmi bhagavann arhan vigatarāgaḥ / na ca me
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680790 (0.006):
agryo nirdiṣṭaḥ / aham asmi bhagavann arhan vigatarāgaḥ / na ca me / bhagavann evaṃ bhavati aham asmi arhann iti / sacen mama bhagavann evaṃ
arhannasmyahaṃ vītarāga iti | sacenmama bhagavannevaṃ bhavet - mayā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680793 (0.0):
agryo nirdiṣṭaḥ / aham asmi bhagavann arhan vigatarāgaḥ / na ca me
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519405 (0.025):
bhagavaṃstathāgatenārhatā samyaksambuddhena araṇāvihāriṇāmagryo nirdiṣṭaḥ / | ahamasmi bhagavan arhan vītarāgaḥ iti nātmābhiniveśena, atha kathamiti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088419 (0.042):
kaściddharmo yo 'rhannāma | tenocyate - arhanniti | sacedbhagavan arhata / evaṃ bhavet - mayā arhattvaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455784 (0.047):
kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ
arhattvaṃ prāptamiti, na māṃ tathāgato vyākariṣyadaraṇāvihāriṇāmagryaḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455786 (0.018):
kaściddharmo yo 'rhannāma / sacedbhagavan arhata evaṃ bhavet mayārhattvaṃ / prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet / peyālaṃ / (Bcp 210) bhagavānāha
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088421 (0.018):
kaściddharmo yo 'rhannāma | tenocyate - arhanniti | sacedbhagavan arhata / evaṃ bhavet - mayā arhattvaṃ prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680795 (0.039):
bhagavann evaṃ bhavati aham asmi arhann iti / sacen mama bhagavann evaṃ / bhaven mayārhatvaṃ prāptam iti / na me tathāgato vyākariṣyati /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6567298 (0.047):
bhagavan nirvāṇaprāptaḥ | adyāsmi bhagavan parinirvṛtaḥ | adya me bhagavan / arhattvaṃ prāptam | adyāhaṃ bhagavan bhagavataḥ putro jyeṣṭha auraso
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088403 (0.051):
arhattvaṃ prāptamiti? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nārhata evaṃ / bhavati - mayā arhattvaṃ prāptamiti | tatkasya hetoḥ? na hi sa bhagavan
subhūtiḥ kulaputro na kvacidviharati, tenocyate araṇāvihārī araṇāvihārīti
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680808 (0.0):
araṇāvihārinām agrya iti subhūtiḥ / kulaputro na kvacid viharati /
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28913063 (0.061):
subhūtiḥ kulaputro 'yam agro 'raṇāvihāriṇām* // KDA_454 //
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519466 (0.0):
teṣāmalpaśrutatvapratibandhāpākaraṇārtha ṣaṣṭhaṃ sthānamadhikṛtyāha- asti / sa kaścid dharmo yastathāgatena dīpaṅkarasya tathāgatasyārhataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520615 (0.0):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo / yastathāgatena bhāṣitaḥ ityavocat | anena vikṣepanigrahaḥ gāmbhīryaṃ ca
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524284 (0.0):
sthātavyamityādideśanātrayaṃ tu (Vajraṭ_184) prāgevoktaṃ bhagavatā | nāsti / subhūte, sa kaścid dharmo yo bodhisattvayānasamprasthito nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817909 (0.0):
tu khalu subhūte sarvadharmā api bodhisattvasya mahāsattvasya bodhimārgaḥ, / tat kiṃ manyase? subhūte asti sa kaścid dharmo yatra bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826188 (0.0):
bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte 'sti sa kaścid dharmo laukiko vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088066 (0.0):
punaraparaṃ bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat - tatkiṃ manyase / subhūte, asti sa kaściddharmo yastathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088091 (0.0):
bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088841 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088853 (0.0):
bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo / yastathāgatena bhāṣitaḥ ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089926 (0.0):
bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? nāsti subhūte sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089943 (0.0):
(Vajr, Vaidya 84) tatkiṃ manyase subhūte asti sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089967 (0.0):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089989 (0.0):
subhūtimetadavocat - evametatsubhūte, evametat | nāsti subhūte sa / kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090104 (0.0):
nāsti subhūte sa kaściddharmo yastathāgatena anuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090182 (0.0):
parinirvāpayiṣyāmiti, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ | tatkasya hetoḥ? / asti subhūte sa kaściddharmo yo bodhisattvo nāma? subhūtirāha - no hīdaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090636 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmaḥ,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050174 (0.0):
yo bodhisatvayānasaṃprasthito nāma | tat kiṃ manyase / 2. subhūte asti sa kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050188 (0.0):
tathāgatasyāntikād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050226 (0.0):
5. nāsti subhūte sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050304 (0.0):
bodhisatva iti vaktavyaḥ tat kasya hetoḥ asti subhūte sa kaścid dharmo yo
dīpaṃkarasya tathāgatasyārhata - samyaksaṃbuddhasyāntikādudgṛhītaḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089970 (0.009):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntikādanuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089992 (0.009):
kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519471 (0.012):
sa kaścid dharmo yastathāgatena dīpaṅkarasya tathāgatasyārhataḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089944 (0.046):
(Vajr, Vaidya 84) tatkiṃ manyase subhūte asti sa kaściddharmo / yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyāntikādanuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050175 (0.046):
2. subhūte asti sa kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya / tathāgatasyāntikād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047254 (0.046):
bhaginyā dīpaṃkarasya (Vaidya 182) tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasyāntike prathamacittotpādakuśalamūlamavaropitam,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050189 (0.046):
bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya / 3. tathāgatasyāntikād anuttarā samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | tasmād
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045604 (0.047):
abhisaṃbuddhasya. tasya khalu punas tathāgatasya arhata samyaksaṃbuddhasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657021 (0.053):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. evam ānandaitayā bhaginyā tasya dīpaṃkarasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntike prathamaṃ cittam anuttarāyai
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101294 (0.053):
tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya antikāt teṣāṃ ca / bodhisattvayānikānāṃ kulaputrāṇām antikāt. ayam api bodhissattvayānikaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001456 (0.053):
yadāhaṃ devaputrā dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntike
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009170 (0.055):
guṇāḥ sarvajñajñānasya ca / yena parinirvṛtasyāpi tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasya tāni tathāgataśarīrāṇi pūjāṃ labhante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240574 (0.056):
vaktavyo yo 'nayā prajñāpāramitayāvirahitaś carati. yadāhaṃ devaputrā / dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntike dīpavatyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047345 (0.057):
samyaksaṃbodhau / evaṃ ca ānanda etasyā bhaginyā dīpaṃkarasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntike
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640610 (0.057):
maintreya yastvaṃ sālendrarājasya tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasyāntikādimāṃ sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśadhāraṇīṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125398 (0.058):
tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya nāhaṃ mahārāja taṃ pṛthivīpradeśaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352185 (0.058):
yadāhaṃ devaputrā dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyānike
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103815 (0.059):
niṣadya tasya bhagavato 'mitābhasya tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasyāntikāt imaṃ sarvaduḥkhapāpaskandhaṃ pāpaśamanaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492447 (0.061):
idantasya bhagavato konākamunisya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139755 (0.061):
idaṃ tasya bhagavato konākamunisya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519466 (0.0):
teṣāmalpaśrutatvapratibandhāpākaraṇārtha ṣaṣṭhaṃ sthānamadhikṛtyāha- asti / sa kaścid dharmo yastathāgatena dīpaṅkarasya tathāgatasyārhataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520615 (0.0):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826207 (0.0):
subhūtir āha: nāsti bhagavan sa kaścid dharmaḥ saṃskṛto vāsaṃskṛto vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088066 (0.0):
subhūte, asti sa kaściddharmo yastathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088091 (0.0):
bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088853 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089943 (0.0):
(Vajr, Vaidya 84) tatkiṃ manyase subhūte asti sa kaściddharmo / yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyāntikādanuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089967 (0.0):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089989 (0.0):
subhūtimetadavocat - evametatsubhūte, evametat | nāsti subhūte sa / kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090029 (0.0):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nāsti sa kaściddharmo yo 'nuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090193 (0.0):
asti subhūte sa kaściddharmo yo bodhisattvo nāma? subhūtirāha - no hīdaṃ / bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yo bodhisattvo (Vajr, Vaidya 85) nāma |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090580 (0.0):
subhūte nāsti sa kaściddharmo yo dharmadeśanā nāmopalabhyate ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090636 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmaḥ, / yastathāgatenānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ?@ āyuṣmān subhūtirāha
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090651 (0.0):
yastathāgatenānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ?@ āyuṣmān subhūtirāha / - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa bhagavan kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050174 (0.0):
2. subhūte asti sa kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050188 (0.0):
tathāgatasyāntikād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050594 (0.0):
5. | tat kasya hetor dharmadeśanā dharmadeśaneti subhūte nāsti sa kaścid / dharmo yo dharmadeśanā nāmopalabhyate | āhāsti bhagavan kecit satvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050642 (0.0):
1. sarvasatvā iti | tat kiṃ manyase subhūte api tv asti sa kaścid dharmo / yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050653 (0.0):
yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680485 (0.0):
bhāṣitasyārtham ājānāmi nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntikādudgṛhītaḥ ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089970 (0.0):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntikādanuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089992 (0.0):
kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519471 (0.015):
sa kaścid dharmo yastathāgatena dīpaṅkarasya tathāgatasyārhataḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125398 (0.038):
tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya nāhaṃ mahārāja taṃ pṛthivīpradeśaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009170 (0.038):
guṇāḥ sarvajñajñānasya ca / yena parinirvṛtasyāpi tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasya tāni tathāgataśarīrāṇi pūjāṃ labhante
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047254 (0.040):
bhaginyā dīpaṃkarasya (Vaidya 182) tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasyāntike prathamacittotpādakuśalamūlamavaropitam,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089944 (0.040):
(Vajr, Vaidya 84) tatkiṃ manyase subhūte asti sa kaściddharmo / yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyāntikādanuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050175 (0.040):
2. subhūte asti sa kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya / tathāgatasyāntikād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050189 (0.040):
bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya / 3. tathāgatasyāntikād anuttarā samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | tasmād
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058864 (0.043):
cittamutpādayiṣyanti (Vaidya 224) imāṃ vayaṃ prajñāpāramitāmakṣobhyasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntikādvistareṇa śṛṇuyāmeti, teṣāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001456 (0.043):
yadāhaṃ devaputrā dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntike
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657021 (0.047):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. evam ānandaitayā bhaginyā tasya dīpaṃkarasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntike prathamaṃ cittam anuttarāyai
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7103815 (0.047):
niṣadya tasya bhagavato 'mitābhasya tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasyāntikāt imaṃ sarvaduḥkhapāpaskandhaṃ pāpaśamanaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139565 (0.048):
dharmāḥ, dharmo anudharmaś ca / etako 'yaṃ punas tasya bhagavato / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya dharmavinayo prātimokṣasūtrāgato
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095863 (0.049):
kālena tena samayena tasya bhagavato ratnaśikhinastathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasya parinirvṛtasya saddharmasyāntarhitasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240574 (0.049):
vaktavyo yo 'nayā prajñāpāramitayāvirahitaś carati. yadāhaṃ devaputrā / dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntike dīpavatyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047345 (0.049):
samyaksaṃbodhau / evaṃ ca ānanda etasyā bhaginyā dīpaṃkarasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntike
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097626 (0.050):
/ gambhīraścāsmākaṃ pratītyasamutpādadharmo deśitaḥ / / ratnaśikhinastathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya nāmadheyaṃ śrāvitāḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098177 (0.050):
bhojanavareṇa ca gambhīraśca pratītyasamutpādo dharmo deśitaḥ / / ratnaśikhinastathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya nāmadheyaṃ śrāvitaḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099790 (0.050):
tadyathāpi nāma bhagavaṃs tathāgatasya arhataḥ samyaksaṃbuddhasya na
bhagavānāha - yaḥ kaścitsubhūte bodhisattva evaṃ vadet - ahaṃ kṣetravyūhān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680855 (5.960):
bhagavān āha / yaḥ kaścit subhūte bodhisatvo evaṃ vaded ahaṃ kṣetravyūhān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050325 (0.017):
niṣpudgalāḥ yaḥ subhūte bodhisatva evaṃ vaded ahaṃ kṣetravyūhān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090227 (0.019):
nirjīvā niṣpoṣā niṣpudgalāḥ sarvadharmā iti || / yaḥ subhūte bodhisattva evaṃ vadet - ahaṃ kṣetravyūhānniṣpādayiṣyāmīti, sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090170 (0.027):
upetakāyo mahākāya iti || / bhagavānāha - evametatsubhūte | yo bodhisattva evaṃ vadet - ahaṃ sattvān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091044 (0.041):
api tu khalu punaḥ subhūte yaḥ kaścidevaṃ vadet - tathāgato gacchati vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051000 (0.041):
1. api tu khalu punaḥ subhūte yaḥ kaścid evaṃ vadet tathāgato gacchati
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090951 (0.044):
anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃbuddhā syāt | na khalu punaste subhūte / kaścidevaṃ vadet - bodhisattvayānasaṃprasthitaiḥ kasyaciddharmasya vināśaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050291 (0.051):
tathāgatena bhāṣitas tenocyate upetakāyo mahākāyaḥ bhagavān āha | evam / etat subhūte / 2. yo bodhisatva evaṃ vaded ahaṃ satvān parinirvāpayiṣyāmīti | na sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090081 (0.058):
anutpādo yaḥ paramārthaḥ | yaḥ kaścitsubhūte evaṃ vadet - tathāgatenārhatā
niṣpādayiṣyāmīti, sa vitathaṃ vadet | tatkasya hetoḥ? kṣetravyūhāḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090234 (0.0):
yaḥ subhūte bodhisattva evaṃ vadet - ahaṃ kṣetravyūhānniṣpādayiṣyāmīti, sa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680862 (0.0):
bhagavān āha / yaḥ kaścit subhūte bodhisatvo evaṃ vaded ahaṃ kṣetravyūhān / niṣpādayiṣyāmīti sa vitathaṃ vadet / tat kasya hetoḥ / kṣetravyūhāḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050331 (0.035):
4. vaktavyaḥ tat kasya hetoḥ kṣetravyūhāḥ kṣetravyūhā iti subhūte avyūhās
kṣetravyūhā iti subhūte avyūhāste tathāgatena bhāṣitāḥ | tenocyante
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090241 (0.0):
vitathaṃ vadet | tatkasya hetoḥ? kṣetravyūhāḥ kṣetravyūhā iti subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050340 (0.0):
4. vaktavyaḥ tat kasya hetoḥ kṣetravyūhāḥ kṣetravyūhā iti subhūte avyūhās
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680868 (0.0):
niṣpādayiṣyāmīti sa vitathaṃ vadet / tat kasya hetoḥ / kṣetravyūhāḥ / kṣetravyūhā iti subhūte avyūhā hy ete tathāgatena bhāṣitāḥ / tenocyaṃte
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9773474 (0.042):
punar aparaṃ bhadantaśāriputra iha gṛhe sarvadevabhavanavyūhāḥ / sarvabuddhakṣetraguṇavyūhāś ca saṃdṛśyante / ayam aṣṭama āścaryādbhuto
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650783 (0.060):
buddhakoṭīnayutaśatasahasreṣu buddhakṣetraguṇavyūhā dṛṣṭāste vyūhāste
kṣetravyūhā iti | tasmāttarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455799 (0.0):
prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet / peyālaṃ / (Bcp 210) bhagavānāha / tasmāttarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena evamapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090242 (0.016):
vitathaṃ vadet | tatkasya hetoḥ? kṣetravyūhāḥ kṣetravyūhā iti subhūte / avyūhāste tathāgatena bhāṣitāḥ | tenocyante kṣetravyūhā iti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050341 (0.016):
4. vaktavyaḥ tat kasya hetoḥ kṣetravyūhāḥ kṣetravyūhā iti subhūte avyūhās / te tathāgatena bhāṣitās tenocyante kṣetravyūhā iti | yaḥ subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680868 (0.041):
kṣetravyūhā iti subhūte avyūhā hy ete tathāgatena bhāṣitāḥ / tenocyaṃte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775688 (0.046):
bodhisattvena mahāsattvena kulamātsaryaṃ parivarjayitavyam iha subhūte / bodhisattvena mahāsattvena evaṃ cittam utpādayitavyam yan mayā sattvānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112077 (0.046):
tatra kathaṃ bodhisattvena mahāsattvena kulamātsaryaṃ parivarjayitavyam? / iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena evaṃ cittam utpādayitavyaṃ, yan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098229 (0.053):
antargatā bhavanti. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena / sarvapāramitānāṃ pāraṃgantukāmena iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244568 (0.053):
gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carataḥ sarvāḥ pāramitā antargatā bhavanti, / tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena sarvapāramitānāṃ pāraṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680876 (0.056):
tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena evaṃ cittam utpādayitavyaṃ apratiṣṭhitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261202 (0.059):
abhisaṃbhotsyate. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena / sarvākārajñatāmanasikārāvirahitena bhavitavyam. sacet punaḥ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6954175 (0.062):
mahāsattvena} kulamātsaryaṃ parivarjayitavyam/ iha {subhūte} / {bodhisattvena mahāsattvena} / 22017 evaṃ cittam utpādayitavyam/ yan mayā sattvānāṃ sarvasukhopadhānaṃ
evamapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyaṃ yanna kvacitpratiṣṭhitaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455809 (0.0):
prāptamiti, sa eva tasyātmagrāho bhavet / peyālaṃ / (Bcp 210) bhagavānāha / tasmāttarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena evamapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680897 (0.013):
śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / na / kvacitpratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / tad yathāpi nāma subhūte puruṣo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089317 (0.016):
cittamutpādayitavyam, na dharmapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681544 (0.016):
utpādayitavyam / na dharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / / nādharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / na kvacitpratiṣṭhitaṃ cittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775689 (0.020):
bodhisattvena mahāsattvena kulamātsaryaṃ parivarjayitavyam iha subhūte / bodhisattvena mahāsattvena evaṃ cittam utpādayitavyam yan mayā sattvānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112078 (0.024):
tatra kathaṃ bodhisattvena mahāsattvena kulamātsaryaṃ parivarjayitavyam? / iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena evaṃ cittam utpādayitavyaṃ, yan
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680882 (0.032):
tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena evaṃ cittam utpādayitavyaṃ apratiṣṭhitaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062075 (0.040):
prajñāpāramitātaḥ / evaṃ samanvāhṛtya tena bodhisattvena mahāsattvena / punarevaṃ cittamutpādayitavyam ahamapyetān dharmānanuprāpsyāmi ye
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046689 (0.042):
saṃtrāsamāpattavyam / na ca śāriputra bodhisattvena mahāsattvenaivaṃ / cittamutpādayitavyam cireṇānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsye iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 794031 (0.045):
kartum api tu khalu punar āyuṣman śāriputra bodhisattvena mahāsattvena / evaṃ cittam utpādayitavyam yathā ātmā ātmeti cocyate atyantatayā anutpanna
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19413203 (0.047):
tyāgabuddhiḥ krameta, (Bcp 42) iti yāvat, api tu khalu punaḥ kulaputra / bodhisattvena mahāsattvena evaṃ cittamutpādayitavyam ayaṃ mamātmabhāvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681533 (0.048):
utpādayitavyam / na dharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3998480 (0.048):
cariṣyati, na duṣkarasaṃjñī vihariṣyati / punaraparamāyuṣman śāriputra / bodhisattvena mahāsattvena evaṃ cittamutpādayitavyam yathā sarveṇa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089292 (0.050):
samyaksaṃbodhau cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681520 (0.050):
samyaksaṃbodhau cittam utpādayitavyam / na rūpapratiṣṭhitaṃ cittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265149 (0.060):
bhagavān āha: sarvamārgāḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena / notpādayitavyāḥ, sarvamārgā jñātavyāḥ, yaś ca śrāvakāṇāṃ mārgo, yaś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15112227 (0.062):
notpādayitavyaḥ. / tatra kathaṃ subhūte bodhisattvena mahāsattvena viparyāsāḥ
cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyaṃ na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455816 (0.0):
tasmāttarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena evamapratiṣṭhitaṃ / cittamutpādayitavyam, na kvacit pratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam, na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089294 (0.0):
samyaksaṃbodhau cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089306 (0.0):
samyaksaṃbodhau cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ / cittamutpādayitavyam, na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680884 (0.0):
tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena evaṃ cittam utpādayitavyaṃ apratiṣṭhitaṃ / / na rūpapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyaṃ / na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681522 (0.0):
samyaksaṃbodhau cittam utpādayitavyam / na rūpapratiṣṭhitaṃ cittam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680897 (0.009):
śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681535 (0.011):
utpādayitavyam / na śabdagandharasaspraṣṭavyapratiṣṭhitaṃ cittam / utpādayitavyam / na dharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089319 (0.013):
cittamutpādayitavyam, na dharmapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam, / nādharmapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam, na kvacitpratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681545 (0.013):
utpādayitavyam / na dharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / / nādharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / na kvacitpratiṣṭhitaṃ cittam
śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999341 (0.0):
śrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsu sthātavyam / na / śabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu, na śrotravijñāne, yāvanna manovijñāne /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19455818 (0.0):
cittamutpādayitavyam, na kvacit pratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam, na / rūpapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam, na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089298 (0.0):
samyaksaṃbodhau cittamutpādayitavyam | na rūpapratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089306 (0.0):
cittamutpādayitavyam, na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ / cittamutpādayitavyam, na dharmapratiṣṭhitaṃ cittamutpādayitavyam,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680890 (0.0):
tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena evaṃ cittam utpādayitavyaṃ apratiṣṭhitaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681533 (0.0):
samyaksaṃbodhau cittam utpādayitavyam / na rūpapratiṣṭhitaṃ cittam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120376 (0.007):
śikṣitavyaṃ, na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120862 (0.007):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmavibhāvanābhāvanā prajñāpāramitābhāvanā.
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25844563 (0.007):
tasyālambana masti, tadyathā vandhyāsūnoḥ | asti ca / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmākhyaṃ ṣaḍvidhamālambanam |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273472 (0.007):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmalakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554532 (0.007):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāyataneṣu bāhyagaurī caurī vettālī
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562243 (0.007):
suvikrāntavikrāmin bodhisattvo rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmārambaṇe
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12562972 (0.007):
bodhisattvo na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmārambaṇaviśuddhāvapi
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1329375 (0.007):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavya dharmātmakasya viṣayasya yā upalabdhir
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11938813 (0.007):
ārūpyadhātur ālambanaṃ. rūpādyabhāvāt. ṣaḍ upekṣopavicārā eva santi nānya / iti. rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmālambanā upekṣopavicārā eva santi.
madhyantavibhagatika.html 19070349 (0.007):
rūpādabhāveneti rūpa śabda gandha rasa spraṣṭavya dharmasvarūpeṇa
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11855206 (0.007):
rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmadhātavaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680898 (0.010):
śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568853 (0.011):
9 na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ / na caksurdhātur na
Prajnaparamitahrdayasutra (prajnhsu.htm.txt) 15419070 (0.011):
na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmāḥ,
tadyathāpi nāma subhūte puruṣo bhavedupetakāyo mahākāyo yattasyaivaṃ rūpa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090144 (0.0):
adharmāstathāgatena bhāṣitāḥ | tasmāducyante sarvadharmā buddhadharmā iti / tadyathāpi nāma subhūte puruṣo bhavedupetakāyo mahākāyaḥ? āyuṣmān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680900 (0.0):
kvacitpratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam / tad yathāpi nāma subhūte puruṣo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090164 (0.032):
mahākāya iti, akāyaḥ sa bhagavaṃstathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate / upetakāyo mahākāya iti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050286 (0.032):
tathāgatena bhāṣitas tenocyate upetakāyo mahākāyaḥ bhagavān āha | evam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050277 (0.035):
1. 'sau tathāgatena puruṣo bhāṣita upetakāyo mahākāyaḥ akāyaḥ sa bhagavaṃs
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529948 (0.047):
svabhāvaśūnyāstadā rūpakāyaḥ jñānakāyaśca kathaṃ bhavet paramārthataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529354 (0.051):
ityucyate, anyathātvena jaḍasvabhāvena rūpakāyastu tathā nocyata iti / bhāvaḥ |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6525062 (0.052):
bhagavaṃstathāgatena puruṣo bhavedupetakāyaḥ ityādyāha |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6525086 (0.060):
(ataḥ) tatprahāṇāya chandapraṇidhānābhyāṃ sthātavyamiti darśitam | / upetakāyo mahākāya iti nimittamātrābhidhānena bodhiasattvānāṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529392 (0.061):
yastathāgatasya nirmitarūpakāyaḥ, yaśca manomayakāyaḥ, tasyāpi
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16516244 (0.063):
dharmakāya iti dharmakāya eva dharmakāyaḥ, niśādā-putravat | buddha iti
ātmabhāvaḥ syāt tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ | tatkiṃ manyase
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680911 (1.192):
bhavet / yasyaivaṃrūpa ātmabhāvaḥ syāt tad yathāpi nāma sumeruḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529354 (0.041):
ityucyate, anyathātvena jaḍasvabhāvena rūpakāyastu tathā nocyata iti / bhāvaḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712464 (0.053):
tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3737279 (0.059):
punar āha | syād yathā + api nāma devi sumeruḥ parvata rājaḥ sarvān
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26934209 (0.059):
punar āha | syād yathāpi nāma devi sumeruḥ parvatarājaḥ sarvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889874 (0.061):
01013 tathāgatas tiṣṭhati bhāsate/ tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ / sarvaparvatā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749335 (0.064):
nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvāṃs tadanyān parvatān abhibhūya sthitaḥ
subhūte api nu mahān sa ātmabhāvo bhavet? subhūtirāha - mahān sa bhagavān,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680923 (0.0):
parvatarājā / tat kiṃ manyase subhūte mahān sa ātmabhāvo bhavet / subhūtir
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039765 (0.057):
nigacchet maraṇamātrakaṃ vā duḥkham / tatkasya hetoḥ? evaṃ hyetadbhagavan / bhavati yadasya mahāṃścātmabhāvo bhavati, pakṣau cāsya na bhavataḥ,
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531358 (0.057):
tat kasya hetoḥ / evaṃ hy etad bhagavan bhavati yad / asya mahāṃś cātmabhāvo bhavati pakṣau cāsya na bhavata
mahān sugata sa ātmabhāvo bhavet | tatkasya hetoḥ? ātmabhāva ātmabhāva iti
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680925 (0.036):
parvatarājā / tat kiṃ manyase subhūte mahān sa ātmabhāvo bhavet / subhūtir / āha / mahān bhagavaṅ mahān sugata / sa ātmabhāvo bhavet / bhagavan / tat
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865859 (0.064):
karaṇḍādivahanāt / tāṃśceti stūpakaraṇḍādīn / yoyaṃ sarvajñatātmabhāva iti / sarvajñataivātmabhāvaḥ / sa nirvartitaḥ / katamasyāṃ pratipadi śikṣamāṇena
bhagavan na bhāvaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyata ātmabhāva iti | na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680937 (0.0):
kasya hetoḥ / abhāvaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ / tenocyate ātmabhāva iti /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519924 (0.018):
pṛthagātmabhāvānāṃ parigrahaṇamuktam | na bhāvaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091178 (0.049):
(Vajr, Vaidya 89) 'bhaviṣyat | yaścaiva piṇḍagrāhastathāgatena bhāṣitaḥ, / agrāhaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate piṇḍagrāha iti | bhagavānāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051127 (0.049):
1. bhāṣitaḥ agrāhaḥ sa tathāgatena bhāṣitas tenocyate piṇḍagrāha iti |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6518040 (0.057):
puṇyaskandhāḥ saṃvṛtau | ata eva puṇyaskandhastathāgatena bhāṣitaḥ / ityuktam | yadyevaṃ na syāt, paramārthataḥ sa puṇyaskandho bhavet (tadā)
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088896 (0.063):
tenocyate pṛthivīraja iti | yo 'pyasau lokadhātustathāgatena bhāṣitaḥ, / adhātuḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate lokadhāturiti ||
hi bhagavan sa bhāvo nābhāvaḥ | tenocyate ātmabhāva iti || 10 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680937 (0.024):
kasya hetoḥ / abhāvaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ / tenocyate ātmabhāva iti / / na hi sa bhāvaḥ / tenocyate ātmabhāva iti / //
madhyantavibhagatika.html 19074835 (0.026):
nityasukhabhāvābhāvasvarūpatvān na bhāvo nāpy abhāva ity ucyate /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116777 (0.032):
kathaṃ virahito dharmo virahitaṃ dharmaṃ saṃjānāti, bhāva iti vā abhāva / iti vā. na hi bhagavann abhāvo dharmo abhāvam dharmaṃ jānāti. na bhāvo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19473560 (0.034):
tadavastho 'parityaktābhāvasvabhāvaḥ naiva bhāvaḥ syāt, nābhāva eva bhāvo
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28798211 (0.035):
yaś cāsau tadabhāvasvabhāvaḥ sa / / na bhāvo nāpi cābhāvaḥ / / kathaṃ na bhāvo yasmāt dvayasyābhāvaḥ / kathaṃ nābhāvo yasmāt
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11305085 (0.037):
na bhāvas tatra cābhāvo yas tadākṛtibhāvo nāsau na bhāvaḥ | nābhāvo bhāva
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4648359 (0.037):
na bhāvastatra cābhāvo yastadākṛtibhāvo nāsau na bhāvaḥ | nābhāvo bhāva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118704 (0.039):
catuṣka abhinirhāreṇa. āha: katham idāniṃ bhagavann abhisamayaḥ? bhagavān / āha: yatra naiva bhāvo na abhāvaḥ sa tādṛśo 'bhisamayaḥ yatraite prapaṃcā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17271197 (0.039):
bhagavān āha: naivābhāvo na bhāvaḥ, sa tādṛśo 'bhisamayo yatraite prapañcā
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24003545 (0.039):
tadyathā asti śabdasya prāgabhāvo 'sti paścādabhāva ityucyate / / atha ca punarnābhāvo bhāvaḥ sidhyati /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24831440 (0.040):
bhāvo nābhāvaḥ / abhilāpyenātmanā 'pariniṣpannatvānna bhāvaḥ / na / punarabhāvo nirabhilāpyenātmanā vyavasthitatvāt / evaṃ na rūpī
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25824651 (0.041):
abhāvavaditi | ucyate | syādbhāvaḥ, yadi abhāva eva syāt | na tvastītyāha
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24828919 (0.041):
dvayamucyate bhāvaścābhāvaśca / / tatra bhāvo yaḥ prajñaptivādasvabhāvo vyavasthāpitaḥ / tathaiva ca
Nagarjuna: Sunyatasaptati (bsa016_u.htm.txt) 2295667 (0.042):
ata eva na bhāvo 'styabhāvo na tadabhāvataḥ // 20 //
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 2 (udnyku2u.htm.txt) 14637817 (0.043):
kathamanyathā tataḥ saṃśayaviparyayau? tatastadabhāvo bhāva eveti kathaṃ / sa neṣyate? [ku.2.205] syādetat- śabde tāvat vipralipsādayo bhāvā eva
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387888 (0.043):
viruddhatvāt / / nahyabhāvo bhāvātmā bhāvo 'pyabhāvātmā /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519852 (0.043):
bhāvavyatirekeṇa sthitalakṣaṇatvāt kathaṃ tadviparītasvabhāvo na syāt?'; / tenocyate ātmabhāvaḥ'; | anyathā patamārthataḥ
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26187593 (0.044):
14807 na bhāvo bhavati ity uktam abhāvo bhavati ity api //278// / 14808 yad apy ayaṃ bhāvasya abhāvo bhavati ity āha / tad api bhāvo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680926 (0.045):
āha / mahān bhagavaṅ mahān sugata / sa ātmabhāvo bhavet / bhagavan / tat / kasya hetoḥ / abhāvaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ / tenocyate ātmabhāva iti /
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11305156 (0.046):
na bhāvas tatra cābhāvo nābhāvo bhāva eva ca | / bhāvābhāvāviśeṣaś ca rūpādiṣu vidhīyate || AMsa_11.22 ||
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - yāvatyo gaṅgāyāṃ mahānadyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090341 (0.0):
evametat sugata | bhāṣitāstathāgatena vālukāḥ | bhagavānāha - tatkiṃ / manyase subhūte yāvatyo gaṅgāyāṃ mahānadyāṃ vālukāḥ, tāvatya eva
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090321 (0.023):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte yāvantyo gaṅgāyāṃ mahānadyāṃ vālukāḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094621 (0.059):
mahāsattva sarvākārajñatayā abhyāśī bhavati. bhagavān āha: tat kiṃ manyase / subhūte [f. 220a] yāvatyo jāṃbudvīpakā sattvās te sarve mānuṣyakam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044585 (0.064):
bhagavānāha tatkiṃ manyase subhūte nanu mayā sarvadharmāḥ śūnyā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937945 (0.064):
5 sarvadharmāḥ śunyāḥ bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte nanu mayā / sarvadharmāḥ śunyā ity ākhyātāḥ āha / śunyā bhagavan sarvadharmā iti
vālukāstāvatya eva gaṅgānadyo bhaveyuḥ? tāsu yā vālukāḥ, api nu tā bahvayo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090344 (0.0):
manyase subhūte yāvatyo gaṅgāyāṃ mahānadyāṃ vālukāḥ, tāvatya eva
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680958 (0.042):
tāvaṃtya eva gaṃgānadyo bhaveyuḥ / api nu tāsu bahvyo vālukā bhaveyuḥ /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050404 (0.052):
tat kiṃ manyase subhūte yāvantyo gaṃgānadyāṃ vālukās tāvantya gaṃgānadyo / bhaveyus tāsu yā vālukās tāvanta eva lokadhātavo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680966 (0.054):
subhūtir āha / tā eva tāvad bhagavan bahvyo gaṃgānadyo bhaveyuḥ prāg eva / yās tāsu vālukāḥ / bhagavān āha / ārocayāmi te subhūte prativedayāmi te
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090321 (0.059):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte yāvantyo gaṅgāyāṃ mahānadyāṃ vālukāḥ,
bhaveyuḥ? subhūtirāha - tā eva tāvadbhagavan bahvayo gaṅgānadyo bhaveyuḥ,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680958 (0.042):
tāvaṃtya eva gaṃgānadyo bhaveyuḥ / api nu tāsu bahvyo vālukā bhaveyuḥ / / subhūtir āha / tā eva tāvad bhagavan bahvyo gaṃgānadyo bhaveyuḥ prāg eva
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680967 (0.049):
subhūtir āha / tā eva tāvad bhagavan bahvyo gaṃgānadyo bhaveyuḥ prāg eva / yās tāsu vālukāḥ / bhagavān āha / ārocayāmi te subhūte prativedayāmi te
prāgeva yāstāsu gaṅgānadīṣu vālukāḥ | bhagavānāha - (Vajr, Vaidya 79)
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680966 (0.045):
subhūtir āha / tā eva tāvad bhagavan bahvyo gaṃgānadyo bhaveyuḥ prāg eva / yās tāsu vālukāḥ / bhagavān āha / ārocayāmi te subhūte prativedayāmi te
ārocayāmi te subhūte, prativedayāmi te | yāvatyastāsu gaṅgānadīṣu vālukā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680975 (0.057):
yās tāsu vālukāḥ / bhagavān āha / ārocayāmi te subhūte prativedayāmi te / yāvaṃtyas tāsu gaṃgānadīṣu vālukā bhaveyuḥ / tāvaṃtyo lokadhātavaḥ kaścid
bhaveyustāvato lokadhātūn kaścideva strī vā puruṣo vā saptaratnaparipurṇaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680985 (0.017):
yāvaṃtyas tāsu gaṃgānadīṣu vālukā bhaveyuḥ / tāvaṃtyo lokadhātavaḥ kaścid / eva strī vā puruṣo vā saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088711 (0.038):
bhagavānāha - yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā tāvato / lokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ
kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, tat kiṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420226 (0.0):
gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnaparipūrṇāni tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca śāriputra
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088143 (0.0):
imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā / tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, api nu sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088720 (0.0):
lokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090416 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, api nu (Vajr, Vaidya 86) sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090734 (0.0):
ratnānāmabhisaṃhṛtya tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090999 (0.0):
gaṅgānadīvālukāsamāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca bodhisattvo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091293 (0.0):
'prameyānasaṃkhyeyāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca kulaputro vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680992 (0.049):
eva strī vā puruṣo vā saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ / samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt / tat kiṃ manyase subhūte / api nu sā
manyase subhūte - api nu sā strī vā puruṣo vā tatonidānaṃ bahu
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680998 (0.0):
eva strī vā puruṣo vā saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhyaḥ / samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt / tat kiṃ manyase subhūte / api nu sā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047715 (0.024):
mānayitavyaṃ ca mānayet, (Vaidya 184) pūjayitavyaṃ ca pūjayet / tatkiṃ / manyase subhūte api nu sa puruṣastatonidānaṃ bhūyasyā mātrayā āttamanasko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652057 (0.029):
virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan sattvebhyo dharmadānaṃ / dadyāt. tat kiṃ manyase? subhūte 'pi nu sa bodhisattvo mahāsattvas
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680534 (0.029):
saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ dadyāt / tat kiṃ manyase subhūte api nu
puṇyaskandhaṃ prasunuyāt? subhūtirāha - bahu bhagavan, bahu sugata strī vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088159 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090433 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263768 (0.013):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651829 (0.013):
mahāsattvas tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651978 (0.013):
tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652209 (0.013):
subhūte 'pi nu sa bodhisattvo mahāsattvas tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652351 (0.013):
bodhisattvo mahāsattvas tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652464 (0.013):
bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240313 (0.013):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240409 (0.013):
vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266950 (0.013):
pratyekabuddhabhūmau vā pratiṣṭhāpayed, api nu sa sattvo bahupuṇyaṃ / prasavet? / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata, aprameyaṃ bhagavann aprameyaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680548 (0.016):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasunuyāt / / subhūtir āha / bahu bhagavan bahu sugata / sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681004 (0.016):
strī vā puruṣo vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasunuyāt / subhūtir āha / bahu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263669 (0.019):
bahupuṇyaṃ prasaveyuḥ. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263957 (0.019):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasaveyuḥ. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. aprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780318 (0.019):
indra api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tato nidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasunuyāt / / āha: bahu bhagavan bahu sugata, nāsya puṇyaskandhasya śakyaḥ paryanto
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088870 (0.022):
lokadhātau pṛthivīrajaḥ kaccit, tadbahu bhavet? subhūtirāha - bahu / bhagavan, bahu sugata pṛthivīrajo bhavet | tatkasya hetoḥ? yattadbhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018302 (0.029):
bahu puṇyaṃ prasaveyuḥ? subhūtirāha bahu bhagavan, bahu sugata /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052205 (0.029):
bodhisattvā mahāsattvāstatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasaveyuḥ? subhūtirāha / bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ subhūte sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056048 (0.030):
bodhisattvo mahāsattvastatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? subhūtirāha / bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ sa subhūte bodhisattvo
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088980 (0.005):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 13 ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089527 (0.006):
śrutvā na pratikṣipet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam, kaḥ punarvādo yo likhitvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681727 (0.006):
dharmaparyāyaṃ śrutvā / na pratikṣiped ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ / puṇyaskandhaṃ prasunuyāt / aprameyam asaṃkhyeyam / kaḥ punar vādaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088743 (0.007):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 11 ||
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523893 (0.008):
tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091321 (0.009):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | kathaṃ ca saṃprakāśayet? tadyathākāśe -
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523365 (0.011):
ayameva tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyād / aprameyamasaṃkhyeyam ityanena audāryaṃ paridīpyate |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941579 (0.017):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ | na tasya puṇyaskandhasya kenacic chakyaṃ pramāṇam udgrahītuṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879398 (0.017):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091014 (0.017):
tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088227 (0.025):
deśayet saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyasaṃkhyeyam | tatkasya hetoḥ? atonirjātā hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258276 (0.026):
paryavāpsyati yoniśo manasikariṣyati so 'saṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ / puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evaṃ copadiśamānāḥ kauśika te kulaputrā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200359 (0.026):
paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati so 'prameyam asaṃkhyeyam / aparimāṇaṃ puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evam upadiśantas teṣāṃ kulaputrāṇāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090447 (0.032):
evametat | bahu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaḥkhyeyam | tatkasya hetoḥ? puṇyaskandhaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3745230 (0.044):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇya skandhaṃ prasaved a prameyam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680998 (0.046):
strī vā puruṣo vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasunuyāt / subhūtir āha / bahu
bhagavānāha - yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā tāvato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088943 (0.0):
bhagavānāha - yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā dine dine
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089473 (0.0):
yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā purvāhṇakālasamaye
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049652 (0.0):
mahāpuruṣalakṣaṇānīti | bhagavān āha | yaś ca khalu / 4. punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā gaṃgānadīvālukopamān ātmabhāvān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681228 (0.0):
bhagavān āha / yaś ca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681679 (0.0):
Vaj 15a; folio 43v3-44r5 (Cz 43.8-19; P 185.18-186.4) / yaś ca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā pūrvāhṇakālasamaye
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523215 (0.011):
aparimito bhavatīti vicintya viśiṣṭapuṇyasaṃgrahaṃ darśayan paśca khalu / punaḥ subhūte ! strī vā puruṣo vā ityādyāha |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088745 (0.013):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 11 || / api tu khalu punaḥ subhute yasmin pṛthivīpradeśe ito
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088982 (0.028):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 13 || / atha khalvāyuṣmān subhūtirdharmavegenāśrūṇi prāmuñcat | so 'śrūṇi pramṛjya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091017 (0.030):
tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na / khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena puṇyaskandhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088668 (0.038):
bhaveyustāvato lokadhātūn kaścideva strī vā puruṣo vā saptaratnaparipurṇaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090713 (0.040):
yaśca khalu punaḥ subhute strī vā puruṣo vā yāvantastrisāhasramahāsāhasre
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049677 (0.047):
5. tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavetāprameyam asaṃkhyeyaṃ // atha khalv
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521120 (0.048):
tatrānuraktivisaṃyogārthaṃ dvādaśasthānamadhikṛtyāha- yaśca khalu punaḥ / sūbhūte, strī vā puruṣo vā ityādi |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089528 (0.050):
śrutvā na pratikṣipet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam, kaḥ punarvādo yo likhitvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681728 (0.050):
puṇyaskandhaṃ prasunuyāt / aprameyam asaṃkhyeyam / kaḥ punar vādaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681014 (0.053):
prasunuyāt / bhagavān āha / yaś ca khalu punaḥ subhūte tāvaṃtyo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091321 (0.054):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | kathaṃ ca saṃprakāśayet? tadyathākāśe -
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047736 (0.054):
evametadbhagavan, evametatsugata / bhagavānāha sa khalu punaḥ subhūte / puruṣastayā mahāsaṃpattyā samanvāgato mātāpitṛputradārān gṛhītvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937877 (0.054):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* bhagavān āha / syāt subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937912 (0.054):
apy asaṃkhyeyam aprameyam bhavet* bhagavān āha / rūpam api subhūte śunyam
lokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088142 (0.0):
imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā / tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, api nu sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088678 (0.0):
bhaveyustāvato lokadhātūn kaścideva strī vā puruṣo vā saptaratnaparipurṇaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090415 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, api nu (Vajr, Vaidya 86) sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090999 (0.0):
gaṅgānadīvālukāsamāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091293 (0.0):
'prameyānasaṃkhyeyāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088205 (0.012):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420225 (0.024):
gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnaparipūrṇāni tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca śāriputra
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090734 (0.024):
ratnānāmabhisaṃhṛtya tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9791385 (0.052):
caiva taṃ sarvalokadhātavaḥ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722289 (0.056):
lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇāṃ kṛtvā buddhebhyo bhagavadbhyo dānaṃ dadyāt
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050952 (0.060):
kulaputro vā kuladuhitā vā gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn / saptaratnapratipūrṇān kṛtvā tathāgatebhyo
samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca kulaputro vā kuladuhitā vā ito
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19420226 (0.0):
gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnaparipūrṇāni tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca śāriputra
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610510 (0.0):
tāvat puṇyaṃ prasavati, yāvat sa kulaputro vā kuladuhitā vā yaḥ itaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088146 (0.0):
imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā / tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, api nu sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088678 (0.0):
kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, tat kiṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090416 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, api nu (Vajr, Vaidya 86) sa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090742 (0.0):
ratnānāmabhisaṃhṛtya tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091000 (0.0):
gaṅgānadīvālukāsamāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca bodhisattvo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091301 (0.0):
'prameyānasaṃkhyeyāṃllokadhātūn saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo / 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca kulaputro vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051225 (0.0):
6. kṛtvā dānaṃ dadyād yaś ca kulaputro vā kuladuhitā vā itaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937324 (0.003):
14 gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhan* dharmadānaṃ dadyāt* api sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9791500 (0.008):
yaś ca kulaputro vā kuladuhitā / 2 vā ito mahāratnakūṭāt sūtrāntarājñā sarvabuddhabhāṣitād ekām api gāthā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002988 (0.028):
kṛtā bhaviṣyati, yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā iha prajñāpāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192465 (0.032):
nādharmataḥ, na tathāgatato nātathāgatato na bhūtakoṭīto nābhūtakoṭītaḥ. / ayam eva sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255464 (0.034):
uttānīkuryād ayaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā tataḥ pūrvakāt kulaputrād
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929958 (0.034):
tat ki manyase
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780309 (0.034):
indra api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tato nidānaṃ bahu puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253114 (0.034):
yāvad avadānopadeśā, yaś ca sa kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587454 (0.034):
deśayitā vā sagauravo veha dharmaparyāye | ayaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā / vā, yo hyanāgate 'dhvani tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhaviṣyati | evaṃ
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088222 (0.0):
'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca ito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo vistareṇa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088756 (0.0):
api tu khalu punaḥ subhute yasmin pṛthivīpradeśe ito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya bhāṣyeta vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088973 (0.0):
dharmaparyāyadantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhyaparebhyo deśayet
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090750 (0.0):
dadyāt, yaśca kulaputro vā kuladuhitā vā itaḥ prajñāpāramitāyā / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet, asya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091307 (0.0):
kuladuhitā vā itaḥ prajñāpāramitāyā dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680597 (0.0):
/ yaś ceto dharmaparyāyad aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929654 (0.0):
parirakṣanti sarvapuṇyāni / ye kecidito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya, parebhyo deśayeyuḥ, te
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587441 (5.960):
kulaputro vā kuladuhitā vā darśayitavyaḥ, ya ito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāṃ dhārayitā śrāvayitā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049670 (0.008):
parityajed yaś ceto dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050735 (0.008):
cetaḥ prajñāpāramitāyā / 6. antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayed asya subhūte
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779997 (0.012):
imaṃ dharmaparyāyam anumodiṣyante / mahādharmayajñaṃ te yajiṣyanti, ya ito / dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ saṃvaram api parebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681034 (0.021):
dharmaparyāyād aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681245 (0.023):
gaṃgānadīvālukopamān ātmabhāvān parityajet / yaś ceto dharmaparyāyāc / catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet / ayaṃ tatonidānaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610518 (0.030):
saddharmapuṇḍarīkāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāṃ dhārayet,
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826753 (0.033):
saṃghāṭāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpadikāmapi gāthāṃ śrutvāñjaliṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092283 (0.033):
kāritāni, kriyamāṇāni vānumoditāni, yadi sa itaḥ saṃghāṭād dharmaparyāyād / antaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ śrutvāñjaliṃ praṇāmayiṣyati, tasya tāni
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825087 (0.034):
yaścetaḥ saṃghāṭāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāṃ śroṣyati /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090712 (0.034):
samyaksaṃbuddhān pūjayati, yaś cetaḥ saṃghāṭād dharmaparyāyād antaśaś / catuṣpādikām api gāthāṃ śroṣyati, ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825601 (0.037):
saṃghāṭāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpadikāmapi gāthāṃ śroṣyanti / badyathā
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17091199 (0.037):
[SaSū(C) 95] 1. śṛṇu sarvaśūra, ye bodhisatvā mahāsatvā asmāt saṃghāṭād / dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ śroṣyanti. 2. tadyathā
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 11 ||
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523365 (0.0):
ayameva tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyād
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523893 (0.0):
tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088227 (0.0):
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo vistareṇa / deśayet saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088980 (0.0):
dharmaparyāyadantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhyaparebhyo deśayet / saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089527 (0.0):
śrutvā na pratikṣipet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091321 (0.0):
gāthāmudgṛhya dhārayeddeśayedvācayet paryavāpnuyāt, parebhyaśca vistareṇa / saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680601 (0.0):
/ yaś ceto dharmaparyāyad aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo / deśayet saṃprakāśayed ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyāt /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681727 (0.0):
dharmaparyāyaṃ śrutvā / na pratikṣiped ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ / puṇyaskandhaṃ prasunuyāt / aprameyam asaṃkhyeyam / kaḥ punar vādaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088703 (0.007):
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091015 (0.009):
nirātmakeṣvanutpattikeṣu dharmeṣu kṣāntiṃ pratilabhate, ayameva / tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941579 (0.013):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ | na tasya puṇyaskandhasya kenacic chakyaṃ pramāṇam udgrahītuṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879399 (0.013):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090446 (0.019):
evametat | bahu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaḥkhyeyam | tatkasya hetoḥ? puṇyaskandhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258276 (0.022):
paryavāpsyati yoniśo manasikariṣyati so 'saṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ / puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evaṃ copadiśamānāḥ kauśika te kulaputrā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200359 (0.022):
paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati so 'prameyam asaṃkhyeyam / aparimāṇaṃ puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evam upadiśantas teṣāṃ kulaputrāṇāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681249 (0.024):
catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet / ayaṃ tatonidānaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681038 (0.026):
dharmaparyāyād aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet / / ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyād aprameyam asaṃkhyeyam /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049672 (0.035):
parityajed yaś ceto dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya / parebhyo deśayed ayam eva / 5. tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavetāprameyam asaṃkhyeyaṃ // atha khalv
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088153 (0.042):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090428 (0.042):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt?
api tu khalu punaḥ subhute yasmin pṛthivīpradeśe ito
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681051 (1.192):
api tu khalu subhūte yasmin pṛthivīpradeśe ito dharmaparyāyād aṃtaśaś
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088704 (0.013):
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | / bhagavānāha - yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā tāvato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091016 (0.020):
tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na / khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena puṇyaskandhaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088981 (0.025):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 13 || / atha khalvāyuṣmān subhūtirdharmavegenāśrūṇi prāmuñcat | so 'śrūṇi pramṛjya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089528 (0.042):
śrutvā na pratikṣipet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam, kaḥ punarvādo yo likhitvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681728 (0.042):
puṇyaskandhaṃ prasunuyāt / aprameyam asaṃkhyeyam / kaḥ punar vādaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049677 (0.042):
5. tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavetāprameyam asaṃkhyeyaṃ // atha khalv
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091321 (0.050):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | kathaṃ ca saṃprakāśayet? tadyathākāśe -
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652783 (0.051):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavan rūpam eva śūnyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā,
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937877 (0.057):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* bhagavān āha / syāt subhūte
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523894 (0.060):
tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam iti / yadāha tatra kena prakāreṇa aprameyākhyeyāvabodhaḥ syāt? ityatra
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681038 (0.061):
ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyād aprameyam asaṃkhyeyam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652655 (0.063):
prajñāpāramitayāvirahito bhavati tathā tathāsaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ puṇyaṃ prasavet.
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6602359 (0.064):
dānapatirmahādānapatistatonidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasavedaprameyamasaṃkhyeyam? evamukte maitreyo bodhisattvo mahāsattvo
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya bhāṣyeta vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088217 (0.0):
'rhadbhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca ito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo vistareṇa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088732 (0.0):
samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca kulaputro vā kuladuhitā vā ito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090747 (0.0):
dadyāt, yaśca kulaputro vā kuladuhitā vā itaḥ prajñāpāramitāyā / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet, asya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091306 (0.0):
kuladuhitā vā itaḥ prajñāpāramitāyā dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929652 (0.0):
parirakṣanti sarvapuṇyāni / ye kecidito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya, parebhyo deśayeyuḥ, te
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587441 (5.960):
kulaputro vā kuladuhitā vā darśayitavyaḥ, ya ito / dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāṃ dhārayitā śrāvayitā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049667 (0.010):
parityajed yaś ceto dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9779995 (0.012):
imaṃ dharmaparyāyam anumodiṣyante / mahādharmayajñaṃ te yajiṣyanti, ya ito / dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ saṃvaram api parebhyo
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610519 (0.030):
saddharmapuṇḍarīkāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāṃ dhārayet,
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826753 (0.033):
saṃghāṭāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpadikāmapi gāthāṃ śrutvāñjaliṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092283 (0.033):
kāritāni, kriyamāṇāni vānumoditāni, yadi sa itaḥ saṃghāṭād dharmaparyāyād / antaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ śrutvāñjaliṃ praṇāmayiṣyati, tasya tāni
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825087 (0.034):
yaścetaḥ saṃghāṭāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāṃ śroṣyati /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090712 (0.034):
samyaksaṃbuddhān pūjayati, yaś cetaḥ saṃghāṭād dharmaparyāyād antaśaś / catuṣpādikām api gāthāṃ śroṣyati, ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825603 (0.037):
saṃghāṭāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpadikāmapi gāthāṃ śroṣyanti / badyathā
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17091199 (0.037):
[SaSū(C) 95] 1. śṛṇu sarvaśūra, ye bodhisatvā mahāsatvā asmāt saṃghāṭād / dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ śroṣyanti. 2. tadyathā
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090691 (0.041):
puṇyaskandhaṃ prasavati yaś catuṣpadikām api gāthām ito dharmaparyāyāc
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826673 (0.043):
bhavanti / dvātriṃśaddevalokadvārāṇyapāvṛtāni bhavanti / ya itaḥ / saṃghāṭāddharmaparyāyādantaśaścatuṣpadikāmapi gāthāṃ śroṣyati /
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092204 (0.043):
bhavanti; 4. dvātriṃśad devalokadvārāṇy apāvṛtāni bhavanti; 5. ya itaḥ / saṃghāṭād dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthāṃ śroṣyati,
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722432 (0.045):
imaṃ dharmaparyāyam adhimucyānyasya bodhisattvasyeto dharmaparyāyād antaśa / ekām api catuṣpādikāṃ gāthāṃ deśayed avatārayed (JĀA 82) vā / asya
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17091216 (0.047):
vā, kriyamāṇāni vānumodet, sa itaḥ saṃghāṭād dharmaparyāyāc catuṣpadikām / api gāthāṃ śṛṇuyāt, tasya tāni paṃcānantaryāṇi karmāṇi parikṣayaṃ
saṃprakāśyeta vā, sa pṛthivīpradeśaścaityabhūto bhavet sadevamānuṣāsurasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681068 (0.0):
catuṣpadikām api gāthāṃ bhāṣyeta vā deśyeta vā sa pṛthivīpradeśaś / caityabhūto bhavet / sadevamānuṣāsurasya lokasya kaḥ punar vādaḥ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245185 (0.005):
saṃsarāvacarāṇi duḥkhāni dṛṣṭvārthakāmaḥ sukhakāmaḥ hitakāmaḥ sa / sadevamānuṣāsurasya lokasya ya etaiś cittotpādaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9791579 (0.012):
3 vā pustagataṃ vā tiṣṭhet sa pṛthivīpradeśo caityabhūto sadevakasya
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6511469 (0.015):
ayaṃ deśo 'pi caityabhūto 'bhidhīyate, tadyathā caityabhūtaḥ sa / pṛthivīpradeśo bhaviṣyati ityatrāpyuktam | atha ca
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089676 (0.015):
lokasya | vandanīyaḥ pradakṣiṇīyaśca sa pṛthivīpradeśo bhaviṣyati, / caityabhūtaḥ sa pṛthivīpradeśo bhaviṣyati || 15 ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087383 (0.017):
yaśasvī ca suviśālakīrtiśca bhaviṣyati / sadevamānuṣāsurasya lokasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089663 (0.017):
prakaśayiṣyate, pūjanīyaḥ sa pṛthivīpradeśo bhaviṣyati sadevamānuṣāsurasya / lokasya | vandanīyaḥ pradakṣiṇīyaśca sa pṛthivīpradeśo bhaviṣyati,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049950 (0.017):
3. pṛthivīpradeśo bhaviṣyati | sadevamānuṣāsurasya lokasya vandanīyaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681836 (0.017):
sa pṛthivīpradeśo bhaviṣyati / sadevamānuṣāsurasya lokasya vandanīyaḥ
Adhyardhasatika Prajnaparamita (= AśP) (adhsatpu.htm.txt) 27455132 (0.023):
prajñāpāramitānayamukho dharmaparyāyaḥ śrotum* | tasmāc caityabhūtaḥ / pṛthivīpradeśo bhaviṣyati yatrāyaṃ dharmaparyāyaḥ pracariṣyati |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705929 (0.026):
indrāgnibhūtaṃ sarvavāsanānuśayakleśanirdahanatayā, caityabhūtaṃ / sadevamānuṣāsurasya lokasya / iti hi kulaputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729484 (0.026):
sarva bodhi satva caryā praṇidhāna saṃgrahaṇatayā | caitya bhūtaṃ / sa deva mānuṣa asurasya lokasya | iti hi kula putra bodhi cittam ebhiś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926954 (0.026):
sarvabodhisatvacaryāpraṇidhānasaṃgrahaṇatayā | caityabhūtaṃ / sadevamānuṣāsurasya lokasya | iti hi kulaputra bodhicittam ebhiś cānyaiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245159 (0.028):
kauśika prajñāpāramitayā sapṛthivīpradeśaś caityabhūtaḥ kṛtaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024511 (0.029):
tatkasya hetoḥ? sadevamānuṣāsurasya hi subhūte lokasya prajñāpāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098787 (0.031):
arthakāmo hitakāmaḥ sukhakāmo yogakṣemakāmaḥ sadevamānuṣāsurasya / lokasyaibhiś cittotpādaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattva evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060323 (0.033):
śāstāraḥ, tādṛśī prajñāpāramitā sadevamānuṣāsurasya lokasya śāstā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056199 (0.035):
mahāsattvaḥ sadevamānuṣāsurasya lokasya dakṣiṇīyatāṃ gacchati / evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244826 (0.035):
abhisaṃbhotsyate. evaṃ śikṣamāṇaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / sadevamānuṣāsurasya lokasya dakṣiṇīyatāṃ gacchati. evaṃ śikṣamāṇaḥ subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102855 (0.035):
imāṃ prajñāpāramitām anuparindāmi. tasmāt tarhy ānanda sadevamānuṣāsurasya / lokasya purata ārocayāmi. yasyāparityakto buddhaḥ aparityakto dharmaḥ
lokasya, kaḥ punarvādo ye imaṃ dharmaparyāyaṃ sakalasamāptaṃ dhārayiṣyanti
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681071 (0.0):
caityabhūto bhavet / sadevamānuṣāsurasya lokasya kaḥ punar vādaḥ subhūte
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608761 (0.012):
nāmadheyamātramapi dhārayiṣyanti | kaḥ punarvādo ya imaṃ dharmaparyāyaṃ / sakalasamāptaṃ dhārayiṣyanti, pustakagataṃ vā satkuryuḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587492 (0.017):
dhārayet, kaḥ punarvādo ya imaṃ dharmaparyāyaṃ sakalasamāpta mudgṛhṇīyād
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087383 (0.051):
yaśasvī ca suviśālakīrtiśca bhaviṣyati / sadevamānuṣāsurasya lokasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089663 (0.051):
prakaśayiṣyate, pūjanīyaḥ sa pṛthivīpradeśo bhaviṣyati sadevamānuṣāsurasya / lokasya | vandanīyaḥ pradakṣiṇīyaśca sa pṛthivīpradeśo bhaviṣyati,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049950 (0.051):
3. pṛthivīpradeśo bhaviṣyati | sadevamānuṣāsurasya lokasya vandanīyaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681836 (0.051):
sa pṛthivīpradeśo bhaviṣyati / sadevamānuṣāsurasya lokasya vandanīyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17245183 (0.055):
saṃsarāvacarāṇi duḥkhāni dṛṣṭvārthakāmaḥ sukhakāmaḥ hitakāmaḥ sa / sadevamānuṣāsurasya lokasya ya etaiś cittotpādaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12572296 (0.060):
bhaviṣyanti, asya dharmaparyāyasya ekaṃ nayaṃ ye dhārayiṣyanti, kaḥ / punarvādo ye sakalasamāptaṃ lekhayitvā dhārayiṣyanti pūjayiṣyanti
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780073 (0.060):
Vkn .12.2 niḥsaṃśayaṃ te satvā evaṃ dharmabhājanā bhaviṣyanti, ya imaṃ / dharmaparyāyam udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089083 (0.061):
dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti,
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929722 (0.061):
ye sattvāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024511 (0.061):
tatkasya hetoḥ? sadevamānuṣāsurasya hi subhūte lokasya prajñāpāramitā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28705929 (0.061):
sadevamānuṣāsurasya lokasya / iti hi kulaputra
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3729484 (0.061):
sa deva mānuṣa asurasya lokasya | iti hi kula putra bodhi cittam ebhiś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26926954 (0.061):
sadevamānuṣāsurasya lokasya | iti hi kulaputra bodhicittam ebhiś cānyaiś
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12572119 (0.064):
uttīrṇasaṃgrāmāśca, ye imaṃ dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti, parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti / na khalu punaḥ
vācayiṣyanti paryavāpsyanti, parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti | / parameṇa te subhūte āścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyanti | tasmiṃśca subhūte
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533690 (0.0):
pratilapsyanta, udgrahīṣyanti, dhārayiṣyanti, / vācayiṣyanti, paryavāpsyanti, parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21415176 (0.0):
codāraprītiprāmodyaṃ pratilapsyanta udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti paryavāpsyanti parebhyo vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089093 (0.0):
dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti, / parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, te paramāścaryeṇa samanvāgatā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089444 (0.0):
dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti, / parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, (Vajr, Vaidya 82) jñātāste
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089571 (0.0):
dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti, / parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, jñātāste subhūte tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089781 (0.0):
sūtrāntānudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti, / parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, asya khalu punaḥ subhūte
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23353100 (0.005):
udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti paryavāpsyanti bhāvayiṣyanti parebhyaś ca / vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, sarvākārajñatācittena cāvirahitā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12572125 (0.005):
uttīrṇasaṃgrāmāśca, ye imaṃ dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti, parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti / na khalu punaḥ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12572095 (0.005):
vā kuladuhitaro vā imaṃ dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / vācayiṣyanti, parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, agatistatra
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360939 (0.006):
upasaṃhārayiṣyāmi | ye idaṃ sūtraratnaṃ dhārayiṣyanti vācayiṣyanti / deśayiṣyanti paryavāpsyanti, parebhyo vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6605692 (0.006):
sūtrāntaṃ dhārayiṣyanti vācayiṣyanti deśayiṣyanti paryavāpsyanti, / parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, teṣāmevamiṣṭo vipāko bhaviṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240830 (0.007):
devakanyā vā imāṃ prajñāpāramitām udgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti / paryavāpsyanti bhāvayiṣyanti parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7827265 (0.016):
dharmaparyāyaṃ śroṣyanti / śrutvā codgrahīṣyanti dhārayiṣyanti / / vācayiṣyanti paryavāpsyanti / pareṣāṃ ca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092762 (0.016):
dharmaparyāyaṃ śroṣyanti, śrutvā codgrahīṣyanti dhārayiṣyanti, / vācayiṣyanti, paryavāpsyanti, pareṣāṃ ca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12572034 (0.018):
dharmaparyāyaṃ dhārayiṣyanti vācayiṣyanti parebhyaśca vistareṇa / saṃprakāśayiṣyanti, uttīrṇāste bodhisattvā bhaviṣyanti / māraṃ ca te
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089028 (0.043):
| parameṇa te bhagavan āścaryeṇa samanvāgatā bodhisattvā bhaviṣyanti, ye
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521558 (0.045):
paryavāpsyanti te paramāścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyanti | bhagavan,
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520016 (0.048):
pṛthivīpradeśaḥ caityabhūtyabhūto bhaved iti | duṣkarakṛtyavidhānaṃ tu / yadāha parameṇa te āścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyanti iti |
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521454 (0.053):
dhārayiṣyanti, paryavāpsyanti, te paramāścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyanti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089695 (0.059):
sūtrāntānudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti, / yoniśaśca manasikariṣyanti, parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, te
pṛthivīpradeśe śāstā viharatyanyatarānyataro vā vijñagurusthānīyaḥ || 12
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520031 (0.0):
tathāgatāditulyatākaraṇaṃ tu yadāha tasmiṃśca pṛthivīpradeśe śāstā / viharatyanyatarānyataro vā vijñagurusthānīyaḥ iti |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681087 (0.0):
bhaviṣyaṃti / tasmiṃś ca pṛthivīpradeśe śāstā viharaty anyatarānyataro vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11869770 (0.047):
deśayati. anyatarānyataro vā vijño gurusthānīyaḥ sabrahmacārī.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11869778 (0.047):
yathāyathāsya śāstā anyatarānyataro vā vijño gurusthānīyaḥ sabrahmacārī
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11869856 (0.047):
haiva bhikṣo śāstā dharmaṃ deśayaty anyatarānyataro vā vijño gurusthānīyaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11869895 (0.047):
śāstā dharmaṃ deśayati anyatarānyataro vā vijño gurusthānīyaḥ
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - ko nāma ayaṃ bhagavan
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8362236 (0.0):
athāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat - ko nāmāyaṃ bhagavan / dharmaparyāyaḥ? kathaṃ cainaṃ dhārayāmi? bhagavān āha - tena hi ānanda
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11454952 (0.0):
bhagavantametadavocat / ko nāmāyaṃ bhagavan dharmaparyāyaḥ, kathaṃ cainaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061514 (0.0):
vistareṇa saṃprakāśaya | atha khalvāyuṣmānānado bhagavantametadavocat ko / nāmāyaṃ bhagavan dharmaparyāyaḥ, kathaṃ caina dhārayāmi? bhagavānāha
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512978 (0.0):
prītisaumanasyajāto bhagavantametadavocat | ko nāma bhagavan / dharmaparyāyaḥ kaścemāṃ dhārayāmi | bhagavānāha | tena hi tvamānaṃda
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121571 (0.005):
athāyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yadi bhagavan bhāvasaṃjñinaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025296 (0.005):
athāyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yadi bhagavann abhāvasvabhāvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038487 (0.005):
athāyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yadi bhagavann atyantatayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041392 (0.005):
(VIII 5,10) athāyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yadi bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048738 (0.005):
(VIII 5,23) athāyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kaccid bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653922 (0.006):
vā ānimittasaṃjñā vā na vibhāvitā bhavati? / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273440 (0.006):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794781 (0.006):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: nāhaṃ bhagavann atra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818616 (0.006):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavann
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087840 (0.006):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - asti bhagavan |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090590 (0.006):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - asti bhagavan kecitsattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996889 (0.006):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047458 (0.006):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622259 (0.006):
ayogavihitasvādhyāyāditā / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavan evam āha,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657197 (0.006):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavān evam āha,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826090 (0.006):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: asti bhagavan avastu
dharmaparyāyaḥ, kathaṃ cainaṃ dhārayāmi? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8362240 (0.0):
athāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat - ko nāmāyaṃ bhagavan / dharmaparyāyaḥ? kathaṃ cainaṃ dhārayāmi? bhagavān āha - tena hi ānanda
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11454956 (0.0):
bhagavantametadavocat / ko nāmāyaṃ bhagavan dharmaparyāyaḥ, kathaṃ cainaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061516 (0.0):
vistareṇa saṃprakāśaya | atha khalvāyuṣmānānado bhagavantametadavocat ko / nāmāyaṃ bhagavan dharmaparyāyaḥ, kathaṃ caina dhārayāmi? bhagavānāha
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681106 (0.0):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavaṃtam etad avocat / ko nāmāyaṃ bhagavan / dharmaparyāyaḥ kathaṃ cainaṃ dhārayāmi / evam ukte bhagavān āyuṣmaṃtaṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21849153 (0.0):
avocat | ko nāmāyaṃ bhagavanta dharmaparyāyaḥ kathaṃ bhagavan dhārayāmy
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050850 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat punaḥ subhūtir
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4054904 (0.024):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yatsubhūte evaṃ vadasi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058942 (0.024):
deśayiṣyati? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yatsubhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 768002 (0.024):
vā tad yānaṃ sthāsyati ko vā tena yānena niryāsyati evam ukte bhagavān / āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat yat subhūte evaṃ vadasi katamad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243451 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat subhūtiḥ sthavira
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247577 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yadāyuṣmān subhūtir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818966 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat kāyakarmākuśalī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822267 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat punar āyuṣmān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104287 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yat subhūte (PvsP1 2:
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047363 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sarvakuśaladharmāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031652 (0.024):
darśitāḥ? kiṃ vā bhagavan prajñāpāramitayā darśitam? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat na lujyante na pralujyante iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052685 (0.024):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat na khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246354 (0.024):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: na kevalaṃ subhūte
subhūtimetadavocat - prajñāpāramitā nāmāyaṃ subhūte dharmaparyāyaḥ | evaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681114 (0.0):
dharmaparyāyaḥ kathaṃ cainaṃ dhārayāmi / evam ukte bhagavān āyuṣmaṃtaṃ / subhūtim etad avocat / prajñāpāramitā nāmāyaṃ subhūte dharmaparyāyaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15272541 (0.010):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evam etat subhūte / prajñāpāramitā deśyamānāpi na hīyate, adeśyamānāpi na hīyate, deśyamānāpi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034283 (0.010):
tathāgatānāṃ gocaraḥ / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat / evametatsubhūte, evam etat / evaṃ hi subhūte prajñāpāramitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020806 (0.013):
na kariṣyati imāṃ prajñāpāramitām / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat / astyeṣa subhūte paryāyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024475 (0.013):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasaviṣyati / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat / bahūni subhūte tasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024751 (0.013):
evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026971 (0.013):
kulaputrāṇāṃ kuladuhitṝṇāṃ ca bahavo'ntarāyā utpadyeran / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evametat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034868 (0.013):
sarvadharmā apyacintyā atulyā aprameyā asaṃkhyeyā asamasamāḥ? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat / rūpam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035293 (0.013):
pratyupasthitā / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat / evametatsubhūte, evam etat / gambhīrā subhūte prajñāpāramitā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037191 (0.013):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmāḥ saṃsārānnotrasyanti / evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038118 (0.013):
deśayiṣyanti? evaṃ te sattvānāṃ gatirbhaviṣyanti? evamukte / bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048229 (0.013):
bhagavan, paramāścaryamidaṃ sugata / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat / duṣkarakārako
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052065 (0.013):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeta / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ / subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat / evaṃ caran subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055443 (0.013):
nigacchati, tāmanuprāpnoti? evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat / evametatsubhūte, evam etat / tatkasya hetoḥ? sarvadharmā hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631026 (0.013):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evam etat subhūte evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795059 (0.013):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yata eva subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808490 (0.013):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yadi subhūte sattvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813575 (0.013):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: yadi subhūte 'nyad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15103247 (0.013):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evam etat subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100549 (0.015):
prajñāpāramitāyāṃ. atha bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: kena
cainaṃ dhāraya | tatkasya hetoḥ? yaiva subhūte prajñāpāramitā tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681121 (0.0):
subhūtim etad avocat / prajñāpāramitā nāmāyaṃ subhūte dharmaparyāyaḥ / / evam cainaṃ dhāraya / tat kasya hetoḥ / yaiva subhūte prajñāpāramitā
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520441 (0.040):
pṛṣṭavān | yaiva subhūte, prajñāpāramitā tathāgatena bhāṣitā sā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089167 (0.041):
saṃtrāsamāpatsyante | tatkasya hetoḥ? paramapāramiteyaṃ subhūte / tathāgatena bhāṣitā yadutāpāramitā | yāṃ ca subhūte tathāgataḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049811 (0.041):
4. | tat kasya hetoḥ paramapāramiteyaṃ subhūte tathāgatena bhāṣitā| yāṃ ca
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681411 (0.041):
āpatsyaṃte / tat kasya hetoḥ / paramapāramiteyaṃ subhūte tathāgatena / bhāṣitā / yāṃ ca tathāgataḥ paramapāramitāṃ bhāṣate tām aparimāṇā buddhā
bhāṣitā, saiva apāramitā tathāgatena bhāṣitā | tenocyate prajñāpāramiteti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091238 (0.040):
ātmadṛṣṭistathāgatena bhāṣitā, adṛṣṭiḥ sā tathāgatena bhāṣitā | tenocyate
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051174 (0.040):
tathāgatena bhāṣitā adṛṣṭiḥ sā tathāgatena bhāṣitā tenocyate ātmadṛṣṭir
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089167 (0.047):
saṃtrāsamāpatsyante | tatkasya hetoḥ? paramapāramiteyaṃ subhūte / tathāgatena bhāṣitā yadutāpāramitā | yāṃ ca subhūte tathāgataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520441 (0.050):
pṛṣṭavān | yaiva subhūte, prajñāpāramitā tathāgatena bhāṣitā sā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050557 (0.051):
3. draṣṭavyaḥ tat kasya hetoḥ yaiṣā lakṣaṇasaṃpat tathāgatena bhāṣitā / alakṣaṇasaṃpad eṣā tathāgatena bhāṣitā tenocyate lakṣaṇasaṃpad iti |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681120 (0.051):
evam cainaṃ dhāraya / tat kasya hetoḥ / yaiva subhūte prajñāpāramitā / tathāgatena bhāṣitā / saivāpāramitā /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049811 (0.054):
4. | tat kasya hetoḥ paramapāramiteyaṃ subhūte tathāgatena bhāṣitā| yāṃ ca
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681411 (0.054):
āpatsyaṃte / tat kasya hetoḥ / paramapāramiteyaṃ subhūte tathāgatena / bhāṣitā / yāṃ ca tathāgataḥ paramapāramitāṃ bhāṣate tām aparimāṇā buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628782 (0.062):
tathāgatenābhisaṃbuddhā, evam iyaṃ subhūte prajñāpāramitā tathatā / tathāgatānāṃ janayitrī, evaṃ hi subhūte iyaṃ prajñāpāramitā lokasya
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519463 (0.0):
teṣāmalpaśrutatvapratibandhāpākaraṇārtha ṣaṣṭhaṃ sthānamadhikṛtyāha- asti / sa kaścid dharmo yastathāgatena dīpaṅkarasya tathāgatasyārhataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520616 (0.0):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo / yastathāgatena bhāṣitaḥ ityavocat | anena vikṣepanigrahaḥ gāmbhīryaṃ ca
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088066 (0.0):
punaraparaṃ bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat - tatkiṃ manyase / subhūte, asti sa kaściddharmo yastathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088091 (0.0):
bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088491 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088507 (0.0):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089940 (0.0):
(Vajr, Vaidya 84) tatkiṃ manyase subhūte asti sa kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090636 (0.0):
asattvāstathāgatena bhāṣitāḥ | tenocyante sattvā iti || 21 || / tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmaḥ,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050171 (0.0):
yo bodhisatvayānasaṃprasthito nāma | tat kiṃ manyase / 2. subhūte asti sa kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050642 (0.0):
1. sarvasatvā iti | tat kiṃ manyase subhūte api tv asti sa kaścid dharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680485 (0.0):
bhāṣitasyārtham ājānāmi nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680496 (0.0):
samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā / nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681136 (0.002):
Vaj 13b; folio 38v5-39rl (Cz 38.3-6; Pl82.8-10) / tat kiṃ manyase subhūte api nu sa kaścid dharmo tathāgatena bhāṣitaḥ /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681144 (0.020):
subhūtir āha / no hīdaṃ bhagavan / na sa kaścid bhagavaṃ dharmo yaḥ / tathāgatena bhāṣitaḥ /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520603 (0.034):
ca paramārthataḥ 'nāsti kaścid dharmo yastathāgatena bhāṣitaḥ'; iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089964 (0.035):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090651 (0.035):
- no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa bhagavan kaściddharmo / yastathāgatenānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ | bhagavānāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050185 (0.035):
tathāgatasyāntikād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050654 (0.035):
yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089986 (0.036):
subhūtimetadavocat - evametatsubhūte, evametat | nāsti subhūte sa / kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ
bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6519463 (0.0):
teṣāmalpaśrutatvapratibandhāpākaraṇārtha ṣaṣṭhaṃ sthānamadhikṛtyāha- asti / sa kaścid dharmo yastathāgatena dīpaṅkarasya tathāgatasyārhataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520615 (0.0):
ca paramārthataḥ 'nāsti kaścid dharmo yastathāgatena bhāṣitaḥ'; iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826207 (0.0):
subhūtir āha: nāsti bhagavan sa kaścid dharmaḥ saṃskṛto vāsaṃskṛto vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088066 (0.0):
subhūte, asti sa kaściddharmo yastathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088091 (0.0):
bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088491 (0.0):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - asti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088507 (0.0):
dīpaṃkarasya tathāgatasyārhata - samyaksaṃbuddhasyāntikādudgṛhītaḥ? / subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089940 (0.0):
(Vajr, Vaidya 84) tatkiṃ manyase subhūte asti sa kaściddharmo / yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyāntikādanuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089964 (0.0):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090029 (0.0):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nāsti sa kaściddharmo yo 'nuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090193 (0.0):
asti subhūte sa kaściddharmo yo bodhisattvo nāma? subhūtirāha - no hīdaṃ / bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yo bodhisattvo (Vajr, Vaidya 85) nāma |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090580 (0.0):
subhūte nāsti sa kaściddharmo yo dharmadeśanā nāmopalabhyate ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090636 (0.0):
tatkiṃ manyase subhūte - api nu asti sa kaściddharmaḥ, / yastathāgatenānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ?@ āyuṣmān subhūtirāha
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090651 (0.0):
yastathāgatenānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ?@ āyuṣmān subhūtirāha / - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa bhagavan kaściddharmo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050171 (0.0):
2. subhūte asti sa kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050185 (0.0):
tathāgatasyāntikād anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050594 (0.0):
5. | tat kasya hetor dharmadeśanā dharmadeśaneti subhūte nāsti sa kaścid / dharmo yo dharmadeśanā nāmopalabhyate | āhāsti bhagavan kecit satvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050642 (0.0):
1. sarvasatvā iti | tat kiṃ manyase subhūte api tv asti sa kaścid dharmo / yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050653 (0.0):
yas tathāgatenānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhaḥ āha | nāsti sa / bhagavan kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680485 (0.0):
bhāṣitasyārtham ājānāmi nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
yastathāgatena bhāṣitaḥ || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - yāvat trisāhasramahāsāhasre
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578988 (0.0):
bhikṣavo yāvāniha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīdhātuḥ, taṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091086 (0.0):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīrajāṃsi, tāvatāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049603 (0.0):
1. ḥtaḥ bhagavān āha | yāvat subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051040 (0.0):
vā kuladuhitā vā yāvantas trisāhasramahāsāhasre / 3. lokadhātau pṛthivīrajāṃsi tāvato lokadhātūn maṣiṃ kuryāt tadyathāpi
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520616 (5.960):
vijñāya sthaviraḥ subhūtiḥ no hīdaṃ bhagavan, nāsti sa kaścid dharmo / yastathāgatena bhāṣitaḥ ityavocat | anena vikṣepanigrahaḥ gāmbhīryaṃ ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646823 (5.960):
yāvattrisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyāḥ tiryāñco yāmalokikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267028 (5.960):
śrāvakapratyekabuddhaprasūto bodhisattvo mahāsattvaḥ. evaṃ yāvat / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau śrāvakayānikānāṃ sattvānāṃ vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163981 (5.960):
cirasthitikatā bhaviṣyati saṃgharatnasya ca loke prajñāyate yāvat / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau yāvat samanto daśasu dikṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241171 (0.006):
atha khalu tāvad eva trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328857 (0.011):
ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975962 (0.011):
atraivoktaṃ | ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827084 (0.011):
paripūrayati, yāvat trisāhasre mahāsāhasre lokadhātāv ābhāsakarīm ābhāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9876346 (0.012):
/ yāvadeva trisāhasramahāsāhasralokadhātau vṛkṣāste sarve yena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111354 (0.012):
bodhisattvo mahāsattva bahutaraṃ puṇyaṃ prasaviṣyati. na tv eva / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye sattvās tān dānena saṃtarpayet śīle
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9574676 (0.012):
kulaputra, nāsti tat trisāhasramahāsāhasre lokadhātau yat sattvānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267042 (0.012):
pratyekabuddhayānikānāṃ vā puṇyakriyāvastu, yac ca trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvānāṃ śrāvakapratyekabuddhapratiṣṭhāpanapuṇyakriyāvastu,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115763 (0.012):
aprameyaṃ sugata. bhagavān āha: yac ca khalu punaḥ subhūte / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāṃ sarvaśrāvakayānikānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115790 (0.012):
bodhisattvasya puṇyasaṃbhārasya evaṃ (AdSPG I 160) trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sarvasattvānāṃ śrāvakayānikānāṃ pratyekabuddhayānikānāṃ vā [f.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004194 (0.012):
lokadhātau sarvasattvāḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarvasattvāḥ, teṣāmekaikaḥ sattva ekaikaṃ saptaratnamayaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004371 (0.012):
tiṣṭhantu khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarvasattvāḥ, yeṣāmekaikaḥ sattva ekaikaṃ saptaratnamayaṃ
lokadhātau pṛthivīrajaḥ kaccit, tadbahu bhavet? subhūtirāha - bahu
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049607 (0.0):
1. ḥtaḥ bhagavān āha | yāvat subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / pṛthivīrajaḥ kaccit tad bahu | āha | bahu bhagavan tat pṛthivīrajaḥ arajas
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681165 (0.0):
yāvataḥ subhūte tṛsāhasramahāsāhasryāṃ lokadhātau pṛthivīrajaḥ kaccit tad
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091087 (0.034):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīrajāṃsi, tāvatāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051041 (0.034):
vā kuladuhitā vā yāvantas trisāhasramahāsāhasre / 3. lokadhātau pṛthivīrajāṃsi tāvato lokadhātūn maṣiṃ kuryāt tadyathāpi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103233 (0.038):
ānanda api nu tad bahu bhavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578989 (0.039):
bhikṣavo yāvāniha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīdhātuḥ, taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895643 (0.046):
02501 punar aparaṃ śāriputra trisāhasramahāsāhasralokadhātau ye / pṛthivyapte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718175 (0.046):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau ye pṛthivyaptejovāyuparamāṇavas tān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058415 (0.046):
punar aparaṃ śāriputra trisāhasramahāsāhasralokadhātau ye / pṛthivyaptejovāyuparamāṇavas tāñ jñātukāmena bodhisattvena mahāsattvena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088159 (0.052):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt | / subhūtirāha - bahu bhagavan, bahu sugata sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680548 (0.054):
subhūtir āha / bahu bhagavan bahu sugata / sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253646 (0.059):
(PSP_5:74) tat kiṃ manyase? tvam ānandāpi nu tat puṇyakriyāvastu bahu. / ānanda āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088692 (0.061):
puṇyaskandhaṃ prasunuyāt? subhūtirāha - bahu bhagavan, bahu sugata strī vā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7661237 (0.062):
kecidasmiṃstrisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīṃ niśritya bhūtāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28680046 (0.063):
trisāhasramahāsāhasrāyāṃ lokadhātau / sarvaparamāṇurajaḥprasaraparaṃparāvatāreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263668 (0.064):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutataṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263836 (0.064):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240312 (0.064):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240408 (0.064):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
bhagavan, bahu sugata pṛthivīrajo bhavet | tatkasya hetoḥ? yattadbhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088159 (0.009):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt | / subhūtirāha - bahu bhagavan, bahu sugata sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263669 (0.017):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutataṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263837 (0.017):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240312 (0.017):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240408 (0.017):
vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103233 (0.021):
ānanda api nu tad bahu bhavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094669 (0.022):
puṇyaṃ prasaved? ahā: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān āha: ataḥ / subhūte sa kulaputro (AdSPG I 20) vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094761 (0.022):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050476 (0.022):
5. vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasaveta | āha | bahu bhagavan bahu sugata / | bhagavān āha | evam etat subhūte evam etad bahu sa kulaputro vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088693 (0.022):
puṇyaskandhaṃ prasunuyāt? subhūtirāha - bahu bhagavan, bahu sugata strī vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263768 (0.025):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651829 (0.025):
mahāsattvas tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651978 (0.025):
tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652209 (0.025):
subhūte 'pi nu sa bodhisattvo mahāsattvas tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652351 (0.025):
bodhisattvo mahāsattvas tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652464 (0.025):
bahupuṇyaṃ prasavet. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266950 (0.025):
prasavet? / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata, aprameyaṃ bhagavann aprameyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263957 (0.029):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasaveyuḥ. / subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. aprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681166 (0.050):
yāvataḥ subhūte tṛsāhasramahāsāhasryāṃ lokadhātau pṛthivīrajaḥ kaccit tad / bahu bhavet / subhūtir āha / bahu bhagavans tat pṛthivīrajo bhavet / yat
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825166 (0.060):
tatkiṃ manyase sarvaśūrāpi tu sa puruṣastatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasaved / āha / bahu bhagavan bahu sugata; bhagavān āha - yāvantaḥ kulaputra teṣāṃ
pṛthivīrajastathāgatena bhāṣitam, arajastadbhagavaṃstathāgatena bhāṣitam |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049615 (0.017):
pṛthivīrajaḥ kaccit tad bahu | āha | bahu bhagavan tat pṛthivīrajaḥ arajas / tathāgatena bhāṣitas tenocyate pṛthivīraja
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681177 (0.017):
bahu bhavet / subhūtir āha / bahu bhagavans tat pṛthivīrajo bhavet / yat / tad bhagavan / pṛthivīrajaḥ tathāgatena bhāṣitaḥ arajaḥ sa tathāgatena
tenocyate pṛthivīraja iti | yo 'pyasau lokadhātustathāgatena bhāṣitaḥ,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049624 (0.0):
pṛthivīrajaḥ kaccit tad bahu | āha | bahu bhagavan tat pṛthivīrajaḥ arajas / tathāgatena bhāṣitas tenocyate pṛthivīraja
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091154 (0.011):
tathāgatena bhāṣitastrisāhasramahāsāhasro lokadhāturiti, adhātuḥ sa / tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate trisāhasramahāsāhasro lokadhāturiti |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051097 (0.011):
| yac ca tathāgato bhāṣati tṛsāhasramahāsāhasro lokadhātur iti | adhātuḥ / sa tathāgatena / 6. bhāṣitas tenocyate trisāhasramahāsāhasro lokadhātur iti | tat kasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681186 (0.015):
tad bhagavan / pṛthivīrajaḥ tathāgatena bhāṣitaḥ arajaḥ sa tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681171 (0.026):
bahu bhavet / subhūtir āha / bahu bhagavans tat pṛthivīrajo bhavet / yat / tad bhagavan / pṛthivīrajaḥ tathāgatena bhāṣitaḥ arajaḥ sa tathāgatena
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529750 (0.035):
trisāhasramahāsāhasrābhidhānena tāvadanantalokadhāturupalakṣyate | ata eva / adhātuḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ iti pañcaskandhātmakaḥ sa sattvaloko
adhātuḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate lokadhāturiti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091154 (0.0):
tathāgatena bhāṣitastrisāhasramahāsāhasro lokadhāturiti, adhātuḥ sa / tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate trisāhasramahāsāhasro lokadhāturiti |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049626 (0.0):
2. iti | yo 'py asau lokadhātur adhātuḥ sa tathāgatena bhāṣitas tenocyate
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051097 (0.0):
| yac ca tathāgato bhāṣati tṛsāhasramahāsāhasro lokadhātur iti | adhātuḥ / sa tathāgatena / 6. bhāṣitas tenocyate trisāhasramahāsāhasro lokadhātur iti | tat kasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681186 (0.013):
bhāṣitaḥ / tad ucyate pṛthivīraja iti / yā sā lokadhātur adhātuḥ sā / tathāgatena bhāṣitaḥ / tad ucyate lokadhātur iti / //
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529750 (0.031):
trisāhasramahāsāhasrābhidhānena tāvadanantalokadhāturupalakṣyate | ata eva / adhātuḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ iti pañcaskandhātmakaḥ sa sattvaloko
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681176 (0.037):
tad bhagavan / pṛthivīrajaḥ tathāgatena bhāṣitaḥ arajaḥ sa tathāgatena / bhāṣitaḥ / tad ucyate pṛthivīraja iti / yā sā lokadhātur adhātuḥ sā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091178 (0.039):
(Vajr, Vaidya 89) 'bhaviṣyat | yaścaiva piṇḍagrāhastathāgatena bhāṣitaḥ, / agrāhaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate piṇḍagrāha iti | bhagavānāha -
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088179 (0.040):
puṇyaskandhastathāgatena bhāṣitaḥ, askandhaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088856 (0.042):
bhāṣitaḥ? subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo / yastathāgatena bhāṣitaḥ || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - yāvat trisāhasramahāsāhasre
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091138 (0.045):
tatkasya hetoḥ? yo 'sau bhagavan paramāṇusaṃcayastathāgatena bhāṣitaḥ, / asaṃcayaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyate paramāṇusaṃcaya iti | yaśca
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051127 (0.050):
1. bhāṣitaḥ agrāhaḥ sa tathāgatena bhāṣitas tenocyate piṇḍagrāha iti |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088610 (0.063):
bhagavan na bhāvaḥ sa tathāgatena bhāṣitaḥ | tenocyata ātmabhāva iti | na
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte / dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇaistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho draṣṭavyaḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049631 (0.0):
2. iti | yo 'py asau lokadhātur adhātuḥ sa tathāgatena bhāṣitas tenocyate / lokadhātur iti // bhagavān āha | tat kiṃ manyase subhūte dvātṛṃśatā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681202 (0.0):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte dvātṛṃśadbhir mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793672 (0.013):
punar aparaṃ subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho na / dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇair manasikartavyo na suvarṇakāyo manasikartavyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818752 (0.033):
bodhis, tat kathaṃ tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho nirdiśyate? / dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇair aśītyanuvyañjanair daśabhis tathāgatabalaiś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024572 (0.042):
punar aparaṃ subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho na dvātṛṃśatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044785 (0.046):
bhavati bodhisattvena mahāsattvena bodhiḥ, tat kathaṃ tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho nirdiśyate. dvātṛṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇair daśabhis
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801016 (0.048):
prakṛtir ekalakṣaṇā yad utālakṣaṇā sa tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / veditavyaḥ. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088857 (0.049):
yastathāgatena bhāṣitaḥ || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - yāvat trisāhasramahāsāhasre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1627456 (0.049):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavaṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas teṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828173 (0.051):
subhūtir āha: na punar bhagavan sarvadharmaviṣayavaśavartī tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhaḥ? / bhagavān āha: syāt subhūte sarvadharmaviṣayavaśavartī tathāgato 'rhan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034360 (0.058):
kṛtavedīti / yatkhalu subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho yena yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628805 (0.059):
tathatayā tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha ity ucyate. / subhūtir āha: gambhīrā bhagavan yad uta sarvadharmāṇāṃ tathatā avitathatā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090516 (0.059):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ? / subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavān | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114376 (0.059):
yaś ca arhan yaś ca pratyekabuddho yaś ca bodhisattvo mahāsattvo yaś ca / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ. āha: kaccit punar bhagavann asaṃskṛtaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118295 (0.059):
sacet subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhāvo 'bhaviṣyan nābhāvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650681 (0.061):
ātmaparityāgam api karoti jīvitaparityāgam api karoti? iha subhūte / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ sarvadharmāḥ śūnyā iti dharmaṃ deśayati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248103 (0.061):
pratipakṣavikalpaḥ / tadyathāpi nāma bhagavaṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828276 (0.061):
'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'yaṃ tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ. / (PSP_6 8:170) / subhūtir āha: yadi bhagavan sarvadharmasamatāyāṃ sarva ete dharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805835 (0.063):
imāny ucyante dvātriṃśad mahāpuruṣalakṣaṇāny ebhiḥ subhūte dvātriṃśad / mahāpuruṣalakṣaṇais tathāgatasya kāyaḥ samanvāgato bhavati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114355 (0.063):
'yaṃ tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ? bhagavān āha: sarva ete subhūte
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇaistathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681203 (0.0):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte dvātṛṃśadbhir mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho draṣṭavyaḥ / subhūtir āha / no hīdaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793672 (0.013):
punar aparaṃ subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho na / dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇair manasikartavyo na suvarṇakāyo manasikartavyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818752 (0.033):
bodhis, tat kathaṃ tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho nirdiśyate? / dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇair aśītyanuvyañjanair daśabhis tathāgatabalaiś
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087800 (0.038):
tatkiṃ manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ? subhūtirāha - / no hīdaṃ bhagavan | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ | tatkasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090485 (0.038):
tatkiṃ manyase subhūte rūpakāyapariniṣpattyā tathāgato draṣṭavyaḥ? / subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | na rūpakāyapariniṣpattyā tathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090834 (0.041):
tatkiṃ manyase subhūte - lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ? subhūtirāha / - no hīdaṃ bhagavan | yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090516 (0.042):
bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ? / subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavān | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024572 (0.042):
punar aparaṃ subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho na dvātṛṃśatā / mahāpuruṣalaksaṇair manasikartavya na: suvarṇavarṇa? kāyato manasikartvya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044785 (0.048):
bhavati bodhisattvena mahāsattvena bodhiḥ, tat kathaṃ tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho nirdiśyate. dvātṛṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇair daśabhis
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1627456 (0.055):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavaṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas teṣāṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836495 (0.061):
jñānaparamatā prabhāvaparamatā prahāṇaparamatā vihāraparamatā ca / / yattathāgato dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ sulakṣitagātraḥ /
'rhan samyaksaṃbuddho (Vajr, Vaidya 80) draṣṭavyaḥ | tatkasya hetoḥ? yāni
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681199 (0.041):
bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte dvātṛṃśadbhir mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho draṣṭavyaḥ / subhūtir āha / no hīdaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024572 (0.043):
punar aparaṃ subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho na dvātṛṃśatā / mahāpuruṣalaksaṇair manasikartavya na: suvarṇavarṇa? kāyato manasikartvya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793671 (0.047):
punar aparaṃ subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho na / dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇair manasikartavyo na suvarṇakāyo manasikartavyo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044784 (0.052):
bhavati bodhisattvena mahāsattvena bodhiḥ, tat kathaṃ tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho nirdiśyate. dvātṛṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇair daśabhis
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818751 (0.053):
bodhis, tat kathaṃ tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho nirdiśyate? / dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇair aśītyanuvyañjanair daśabhis tathāgatabalaiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801016 (0.054):
prakṛtir ekalakṣaṇā yad utālakṣaṇā sa tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / veditavyaḥ. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena
hi tāni bhagavan dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāni tathāgatena bhāṣitāni,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049645 (0.005):
3. āha | no bhagavaṃs tat kasya heto tāni tāni dvātriṃśan / mahāpuruṣalakṣaṇāni tathāgatena bhāṣitāny alakṣaṇāni tenocyante dvātriṃśan
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681217 (0.042):
dvātṛṃśanmahāpuraṣalakṣaṇāni tathāgatena bhāṣitāny alakṣaṇāni tathāgatena
alakṣaṇāni tāni bhagavaṃstathāgatena bhāṣitāni | tenocyante / dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇānīti ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049647 (0.009):
3. āha | no bhagavaṃs tat kasya heto tāni tāni dvātriṃśan / mahāpuruṣalakṣaṇāni tathāgatena bhāṣitāny alakṣaṇāni tenocyante dvātriṃśan
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681218 (0.022):
dvātṛṃśanmahāpuraṣalakṣaṇāni tathāgatena bhāṣitāny alakṣaṇāni tathāgatena
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254053 (0.022):
bhagavān uṣṇīsaśīrṣaḥ. / etāny ucyante dvātriṃśan mahāpuruṣalakṣaṇāni.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9805832 (0.032):
atinīlanetro gopakṣmanetraś ca tat samantaprāsādikatāyāḥ pūrvanimittam. / imāny ucyante dvātriṃśad mahāpuruṣalakṣaṇāny ebhiḥ subhūte dvātriṃśad
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253649 (0.049):
[DsP_56] tatra katamāni tathāgatasya dvātriṃśan mahāpuruṣalakṣaṇāni? / yaduta / bhagavān supratiṣṭhitapādaḥ. tatrāyaṃ supratiṣṭhitapādaḥ: sakalābhyāṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24023502 (0.059):
anyo'pi viśeṣo'sti / / tadyathā dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇānyeṣāṃ bhavanti tadyathā buddhānām /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878968 (0.061):
sarveṣveva buddhadharmeṣu mahāpuruṣalakṣaṇeṣvetānyeva mahāpuruṣalakṣaṇāni / vyavasthāpitāni / etānyeva ca dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇānyāśrayabhāvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034138 (0.061):
hi devaputrā etāni lakṣaṇāni / naitāni lakṣaṇāni tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena sthāpitāni / naitāni lakṣaṇāni rūpasaṃkhyātāni / evaṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034264 (0.063):
(Vaidya 136) atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat gambhīrāṇi / bhagavan imāni lakṣaṇāni tathāgatenābhisaṃbuddhāni / tathāgatānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795419 (0.064):
pratisaṃvido mahākaruṇām aṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān aśītyanuvyañjanāni / dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇāni parigṛhṇāti. / ity ekacittakṣaṇābhisamayaḥ samānyena
bhagavānāha - yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā dine dine
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088708 (0.0):
bhagavānāha - yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā tāvato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089473 (0.0):
yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā purvāhṇakālasamaye
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049652 (0.0):
mahāpuruṣalakṣaṇāni tathāgatena bhāṣitāny alakṣaṇāni tenocyante dvātriṃśan / mahāpuruṣalakṣaṇānīti | bhagavān āha | yaś ca khalu
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681228 (0.0):
bhagavān āha / yaś ca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681679 (0.0):
Vaj 15a; folio 43v3-44r5 (Cz 43.8-19; P 185.18-186.4) / yaś ca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā pūrvāhṇakālasamaye
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523215 (0.011):
aparimito bhavatīti vicintya viśiṣṭapuṇyasaṃgrahaṃ darśayan paśca khalu / punaḥ subhūte ! strī vā puruṣo vā ityādyāha |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090713 (0.040):
yaśca khalu punaḥ subhute strī vā puruṣo vā yāvantastrisāhasramahāsāhasre
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253649 (0.042):
[DsP_56] tatra katamāni tathāgatasya dvātriṃśan mahāpuruṣalakṣaṇāni? / yaduta / bhagavān supratiṣṭhitapādaḥ. tatrāyaṃ supratiṣṭhitapādaḥ: sakalābhyāṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521120 (0.048):
tatrānuraktivisaṃyogārthaṃ dvādaśasthānamadhikṛtyāha- yaśca khalu punaḥ / sūbhūte, strī vā puruṣo vā ityādi |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047736 (0.054):
evametadbhagavan, evametatsugata / bhagavānāha sa khalu punaḥ subhūte / puruṣastayā mahāsaṃpattyā samanvāgato mātāpitṛputradārān gṛhītvā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25254051 (0.061):
bhagavān uṣṇīsaśīrṣaḥ. / etāny ucyante dvātriṃśan mahāpuruṣalakṣaṇāni.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045673 (0.063):
bhavitavyam / śāriputra āha yatpunarāyuṣman subhūte strī vā puruṣo vā
gaṅgānadīvālukāsamānātmabhāvān parityajet, evaṃ parityajan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089483 (0.0):
yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā purvāhṇakālasamaye / gaṅgānadīvālukāsamānātmabhāvān parityajet, evaṃ madhyāhnakālasamaye
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089492 (0.0):
gaṅgānadīvālukāsamānātmabhāvān parityajet, evaṃ madhyāhnakālasamaye / gaṅgānadīvālukāsamānātmabhāvān parityajet, sāyāhnakālasamaye
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089503 (0.0):
gaṅgānadīvālukāsamānātmabhāvān parityajet, sāyāhnakālasamaye / gaṅgānadīvālukāsamānātmabhāvān parityajet, anena paryāyeṇa bahūni
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049658 (0.054):
4. punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā gaṃgānadīvālukopamān ātmabhāvān / parityajed yaś ceto dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681234 (0.054):
gaṃgānadīvālukopamān ātmabhāvān parityajet / yaś ceto dharmaparyāyāc
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681689 (0.054):
gaṃgānadīvālukopamān ātmabhāvān parityajet / madhyāhṇakālasamaye
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681703 (0.054):
sāyāhṇakālasamaye gaṃgānadīvālukopamān ātmabhāvān parityajet / anena
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7676919 (0.060):
yāvajjihvābhirevaṃrūpeṇātmabhāvena gaṅgānadīvālikāsamān mahākalpān teṣu
gaṅgānadīvālukāsamān kalpāṃstānātmabhāvān parityajet, yaśca ito
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066000 (0.019):
dharmasyārthāya gaṅgānadīvālukopamān api kalpānātmabhāvāḥ parityaktavyā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28695264 (0.029):
ārāgitāḥ / iti hi kulaputra anenopāyena gaṅgānadīvālukāsamān / kalpānanusmarāmi, yadahaṃ satatasamitamavirahitābhūvaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7676921 (0.032):
yāvajjihvābhirevaṃrūpeṇātmabhāvena gaṅgānadīvālikāsamān mahākalpān teṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3736541 (0.033):
arthāya gaṅgā nadī vālikā upamān api kalpān evam ātma bhāvāḥ parityaktavyā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26933528 (0.033):
gaṅgānadīvālikopamān api kalpān evam ātmabhāvāḥ parityaktavyā bhaveyuḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019344 (0.036):
samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpān kāyasucaritaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019374 (0.036):
gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpān / kāyasucaritaṃ vāksucaritaṃ manaḥsucaritamupalambhasaṃjñī śīlaṃ samādāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019551 (0.036):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019588 (0.037):
samyaksaṃbodhimabhisaṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhanto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019876 (0.037):
bhaveyuḥ, anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhantaścaṃkramābhirūḍhā gaṅgānadīvālukopamān kalpān aviṣīdanto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020052 (0.037):
saṃprasthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhantaścaṃkramābhirūḍhā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111612 (0.037):
ekaikasya sattvasyārthāyāhaṅ gaṅgānadīvālukopamān kalpān niraye paceyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019885 (0.037):
kalpāṃstiṣṭhantaścaṃkramābhirūḍhā gaṅgānadīvālukopamān kalpān aviṣīdanto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020061 (0.037):
gaṅgānadīvālukopamān kalpān aviṣīdanto 'nabhibhūtāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975795 (0.037):
dine śatarasam āhāraṃ dadyāt divyāni ca vastrāṇi | evaṃ dadad / gaṅgānadīvālukopamān kalpān dadyāt | yaś cānyo mañjuśrīḥ kulaputraḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001329 (0.037):
gambhīranirghoṣeṇa svareṇa gaṅgānadīvālukopamān kalpān api vitiṣṭhamānaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650987 (0.039):
mahāsattvasya gaṅgānadīvālukopamān kalpān ākāraliṅganimittāni nirdeṣṭuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953698 (0.039):
21906 evam bhavati ekaikasya sattvasyārthāya gaṅgānadīvālukopamān kalpān
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23696272 (0.039):
ekekaṃ ca tathāgatasyāprameyaśrāvakasaṅghaṃ gaṅgānadīvālukāsamān kalpāṃ / ............... sukhopadhānaiḥ paricaret / teṣām ca buddhānāṃ bhagavataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651805 (0.040):
punar aparaṃ subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā virahito / gaṅgānadīvālukopamān kalpān dānaṃ dadyāt triṣu ratneṣu buddharatne
dharmaparyāyadantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhyaparebhyo deśayet
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088736 (0.0):
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680597 (0.0):
/ yaś ceto dharmaparyāyad aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo / deśayet saṃprakāśayed ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyāt /
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088222 (0.021):
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo vistareṇa
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090750 (0.021):
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet, asya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681034 (0.021):
dharmaparyāyād aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681245 (0.023):
gaṃgānadīvālukopamān ātmabhāvān parityajet / yaś ceto dharmaparyāyāc / catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet / ayaṃ tatonidānaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049670 (0.023):
parityajed yaś ceto dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya / parebhyo deśayed ayam eva
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050735 (0.027):
6. antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayed asya subhūte
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23929655 (0.034):
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya, parebhyo deśayeyuḥ, te
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090693 (0.043):
puṇyaskandhaṃ prasavati yaś catuṣpadikām api gāthām ito dharmaparyāyāc / chroṣyati; 3. yaś ca trayodaśagaṃgānadībālikāsamāṃs tathāgatān arhataḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051232 (0.053):
prajñāpāramitāyā antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya dhārayed deśayet
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091307 (0.054):
kuladuhitā vā itaḥ prajñāpāramitāyā dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi / gāthāmudgṛhya dhārayeddeśayedvācayet paryavāpnuyāt, parebhyaśca vistareṇa
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825631 (0.062):
kriyamāṇāni vānumodet sacet sa itaḥ saṃghāṭāddharmaparyāyaccatuṣpadikamapi / gāthāṃ śṛṇuyāt tasya tāni paṃcānantaryāṇi karmāṇi parikṣayaṃ gaccheyuḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088758 (0.062):
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya bhāṣyeta vā / saṃprakāśyeta vā, sa pṛthivīpradeśaścaityabhūto bhavet sadevamānuṣāsurasya
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 13 ||
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523365 (0.0):
ayameva tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyād
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6523893 (0.0):
tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam iti
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088227 (0.0):
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo vistareṇa / deśayet saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088744 (0.0):
dharmaparyāyādantaśaścatuṣpādikāmapi gāthāmudgṛhya parebhyo deśayet / saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089527 (0.0):
śrutvā na pratikṣipet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091321 (0.0):
gāthāmudgṛhya dhārayeddeśayedvācayet paryavāpnuyāt, parebhyaśca vistareṇa / saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680601 (0.0):
/ yaś ceto dharmaparyāyad aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo / deśayet saṃprakāśayed ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyāt /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681727 (0.0):
dharmaparyāyaṃ śrutvā / na pratikṣiped ayam eva tatonidānaṃ bahutaraṃ / puṇyaskandhaṃ prasunuyāt / aprameyam asaṃkhyeyam / kaḥ punar vādaḥ yo
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088703 (0.005):
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091015 (0.009):
nirātmakeṣvanutpattikeṣu dharmeṣu kṣāntiṃ pratilabhate, ayameva / tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941579 (0.014):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ | na tasya puṇyaskandhasya kenacic chakyaṃ pramāṇam udgrahītuṃ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879398 (0.014):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090446 (0.019):
evametat | bahu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaḥkhyeyam | tatkasya hetoḥ? puṇyaskandhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258276 (0.023):
paryavāpsyati yoniśo manasikariṣyati so 'saṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ / puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evaṃ copadiśamānāḥ kauśika te kulaputrā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200359 (0.023):
paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati so 'prameyam asaṃkhyeyam / aparimāṇaṃ puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evam upadiśantas teṣāṃ kulaputrāṇāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681249 (0.024):
catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet / ayaṃ tatonidānaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681038 (0.026):
dharmaparyāyād aṃtaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya parebhyo deśayet / / ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyād aprameyam asaṃkhyeyam /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049676 (0.035):
parityajed yaś ceto dharmaparyāyād antaśaś catuṣpadikām api gāthām udgṛhya / parebhyo deśayed ayam eva / 5. tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavetāprameyam asaṃkhyeyaṃ // atha khalv
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088153 (0.042):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090428 (0.042):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaskandhaṃ prasunuyāt?
atha khalvāyuṣmān subhūtirdharmavegenāśrūṇi prāmuñcat | so 'śrūṇi pramṛjya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049679 (0.009):
5. tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavetāprameyam asaṃkhyeyaṃ // atha khalv
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681261 (0.022):
Vaj 14a; folio 40rl-vl (Cz 39.9-21; G 5a5-5bl; P 183.3-10 ) / atha khalv āyuṣmān subhūtiḥ dharmapravegenāśrūṇi prāmuṃcat / pravartayaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088705 (0.028):
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | / bhagavānāha - yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā tāvato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088745 (0.030):
saṃprakāśayet, ayameva tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ / prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam || 11 || / api tu khalu punaḥ subhute yasmin pṛthivīpradeśe ito
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091016 (0.039):
tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na / khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena puṇyaskandhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648854 (0.046):
iti duḥkhe dharmajñānam / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kiṃ punar bhagavann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6938572 (0.056):
17222 [iti prahāṇamahattvam//] / 17223 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ mamāpi bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 760389 (0.056):
utpādayati upalambhayogena iti prahāṇamahattvam atha khalv āyuṣmān / subhūtir bhagavantam etad avocat mamāpi bhagavan pratibhāti yenārthena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15098323 (0.056):
iti prahāṇamahattvam / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: mamāpi bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994954 (0.058):
dharmatāṃ dharmatayā na virodhayanti // / atha khalvāyuṣmān subhūtirbuddhānubhāvena bhagavantametadavocat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911395 (0.058):
utāho buddhānu / 09812 bhāvena/ atha khalv āyuṣmān subhūtir buddhānubhāvena teṣāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034802 (0.058):
anakṣaraṃ dharman deśayati. na ca akṣara ākāranirmukta subhūte sa dharmaḥ. / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yadi bhagavann
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15104259 (0.060):
iti yuganaddhamārgasaṃbhāraḥ / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: katamad bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6919515 (0.061):
11615 bodhisattvasya mahāsattvasyāvavādaḥ/ prajñāpāramitāyām / eṣaivānuśāsanī/ / 11616 atha khalu āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 789469 (0.061):
santrāsam āpadyate carati bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyām iti / (PSP1: 255) atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat yasmin
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15081553 (0.061):
bodhisattvasya mahāsattvasyāvavādaḥ prajñāpāramitāyām eṣaivānuśāsaṃ. / atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: rūpaṃ parijñātukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235351 (0.061):
deśayati, sūkṣmāt sūkṣmataraṃ deśayati. iti jñānagambhīratā / atha khalv āyuṣmān subhūtis tān devaputrān etad avocat: na hi devaputrā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997029 (0.062):
bodhisattvo mahāsattva ityucyate / atha khalvāyuṣmān / subhūtirbhagavantametadavocat mamāpi bhagavan pratibhāti yenārthena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6921073 (0.062):
12313 [iti sarveṣāṃ hetutvaviśeṣaḥ//] / 12314 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ yo 'haṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911477 (0.062):
09906 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ bodhisattva iti
bhagavantametadavocat - āścaryaṃ bhagavan, paramāścaryaṃ sugata, yāvadayaṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521216 (0.0):
tasmād hastena aśrūṇi pramṛjya bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan,
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444724 (0.0):
evamukte āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattvo bhagavantametadavocat - / āścaryaṃ bhagavan, paramāścaryaṃ sugata, yāvadeva bhagavān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087527 (0.0):
pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat - āścaryaṃ bhagavan, paramāścaryaṃ sugata, yāvadeva
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049694 (0.0):
āyuṣmāṃ subhūtir dharmapravegenāsrūṇi prāmuṃcat so 'srūṇi prāmṛjya / bhagavantam etad avocat* āścaryaṃ / 6. bhagavan paramāścaryaṃ sugata | yāvad ayaṃ dharmaparyāyas tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681274 (0.015):
so 'śrūṇi parimārjya bhagavaṃtam etad avocat / āścaryaṃ bhagavan /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4001513 (0.015):
atha khalu te devaputrā bhagavantametadavocan āścaryaṃ bhagavan, / paramāścaryaṃ sugata / yāvadiyaṃ prajñāpāramitā bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619159 (0.031):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavann / āścaryaṃ sugata yāvad bahuguṇasamanvāgatās te bodhisattvā mahāsattvā ye
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26405450 (0.032):
[10] evam ukto āyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat: āścaryaṃ bhagavann / āścaryaṃ sugata yāvad ayaṃ dharmaparyāyaḥ. ko nāmāyaṃ dharmaparyāyaḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048224 (0.034):
samādhiṃ samāpadyate, na ca bhūtakoṭiṃ sākṣātkaroti / atyāścaryamidaṃ / bhagavan, paramāścaryamidaṃ sugata / evamukte bhagavānāyuṣmantaṃ
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27922200 (0.035):
evam āhuḥ: āścaryaṃ bhagavann, āścaryaṃ sugata, yat sumāgadhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657974 (0.039):
āpadyate 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, āścaryaṃ bhagavann āścaryaṃ sugata. / bhagavān āha: tathā hi subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya sarvasattvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026693 (0.041):
subhūtirbhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yāvatsuparigṛhītāśca
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28019192 (0.041):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat / āścaryaṃ bhagavan yāvat subhāṣitā ceyaṃ bhagavatā bodhisattvānāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023690 (0.041):
praṇamya bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan yāvat subhāṣiteyaṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9781442 (0.041):
Vkn .12.20 evam ukte maitreyo bodhisatvo bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ / bhagavan yāvat subhāṣitaṃ bhagavataḥ / vayaṃ bhagavan etāṃś ca doṣān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043744 (0.042):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan / mahāguṇasamanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ / apramāṇaguṇasamanvāgato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031198 (0.045):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: āścaryam idaṃ / bhagavann adbhutadharmo yatra hi nāma bodhisattvo mahāsattva iha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023441 (0.047):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan / yāvadyadevaṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ sasaṅgatā ca asaṅgatā ca khyātāḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6584403 (0.051):
cittamutpāditavān āścaryaṃ bhagavan, āścaryaṃ sugata | paramaduṣkaraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149065 (0.052):
atha śakro devānām indraḥ punar bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan / yāvac cedaṃ prajñāpāramitayā parigṛhītayā sarvāḥ ṣaṭ pāramitāḥ parigṛhītā
dharmaparyāyastathāgatena bhāṣito 'grayānasaṃprasthitānāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089561 (0.0):
subhūte dharmaparyāyastathāgatena bhāṣito 'grayānasaṃprasthitānāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681755 (0.0):
api tu subhūte aciṃtyo 'tulyo 'yaṃ dharmaparyāyaḥ / ayaṃ ca dharmaparyāyaḥ / tathāgatena bhāṣitaḥ agrayānasaṃprasthitānāṃ satvānām arthāya /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049698 (0.019):
6. bhagavan paramāścaryaṃ sugata | yāvad ayaṃ dharmaparyāyas tathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681278 (0.019):
paramāścaryaṃ sugata / yāvad ayaṃ dharmaparyāyaḥ tathāgatena bhāṣitaḥ /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521222 (0.034):
tasmād hastena aśrūṇi pramṛjya bhagavantametadavocat āścaryaṃ bhagavan, / yāvadayaṃ dharmaparyāyastathāgatena bhāṣitaḥ ityāha | yāvad iti
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26405450 (0.051):
[10] evam ukto āyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat: āścaryaṃ bhagavann / āścaryaṃ sugata yāvad ayaṃ dharmaparyāyaḥ. ko nāmāyaṃ dharmaparyāyaḥ.
sattvānāmarthāya, śreṣṭhayānasaṃprasthitānāmarthāya, yato me bhagavan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089561 (0.0):
subhūte dharmaparyāyastathāgatena bhāṣito 'grayānasaṃprasthitānāṃ / sattvānāmarthāya, śreṣṭhayānasaṃprasthitānāṃ sattvānāmarthāya | ye imaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681761 (0.010):
tathāgatena bhāṣitaḥ agrayānasaṃprasthitānāṃ satvānām arthāya /
jñānamutpannam | na mayā bhagavan jātvevaṃrūpo dharmaparyāyaḥ śrutapūrvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681283 (5.960):
paramāścaryaṃ sugata / yāvad ayaṃ dharmaparyāyaḥ tathāgatena bhāṣitaḥ / / yato me bhagavan / jñānam utpannaṃ na mayā jātv eva dharmaparyāyaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681290 (1.192):
yato me bhagavan / jñānam utpannaṃ na mayā jātv eva dharmaparyāyaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049709 (0.039):
bhāṣito yato me bhagavaṃ jñānam utpannaṃ na me jātv ayaṃ dharmaparyāyaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563794 (0.041):
punaḥ punaḥ saṃvarṇayati | na ca me bhagavato 'ntikādevaṃrūpo / dharmaparyāyaḥ śrutapūrvaḥ | imāśca bhagavaṃścatasraḥ parṣado
| parameṇa te bhagavan āścaryeṇa samanvāgatā bodhisattvā bhaviṣyanti, ye
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681293 (0.0):
yato me bhagavan / jñānam utpannaṃ na mayā jātv eva dharmaparyāyaḥ / śrutapūrvaḥ / parameṇa te bhagavan / āścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyaṃti ya
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520016 (0.035):
pṛthivīpradeśaḥ caityabhūtyabhūto bhaved iti | duṣkarakṛtyavidhānaṃ tu / yadāha parameṇa te āścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyanti iti |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088787 (0.043):
vācayiṣyanti paryavāpsyanti, parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti | / parameṇa te subhūte āścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyanti | tasmiṃśca subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089147 (0.047):
evametat | paramāścaryasamanvāgatāste sattvā bhaviṣyanti, ye iha subhūte
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521558 (0.054):
paryavāpsyanti te paramāścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyanti | bhagavan,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089093 (0.064):
parebhyaśca vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti, te paramāścaryeṇa samanvāgatā / bhaviṣyanti | api tu khalu punarbhagavan na teṣāmātmasaṃjñā pravartiṣyate,
iha sūtre bhāṣyamāṇe śrutvā bhūtasaṃjñāmutpādayiṣyanti | tatkasya hetoḥ?
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049723 (0.022):
7. te bhagavann āścaryena samanvāgatā bhaviṣyanti ya iha sūtre bhāṣyamāṇe
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089150 (0.030):
evametat | paramāścaryasamanvāgatāste sattvā bhaviṣyanti, ye iha subhūte / sūtre bhāṣyamāṇe notrasiṣyanti na (Vajr, Vaidya 81) saṃtrasiṣyanti na
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681299 (0.045):
śrutapūrvaḥ / parameṇa te bhagavan / āścaryeṇa samanvāgatā bhaviṣyaṃti ya / iha sūtre bhāṣyamāṇe bhūtasaṃjñām utpādayiṣyaṃti / yā caiṣā bhagavan /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681398 (0.045):
evam etat subhūte paramāścaryasamanvāgatās te satvā bhaviṣyaṃti / ya iha / sūtre bhāṣyamāṇe śrutvā nottrasiṣyaṃti / na saṃtrasiṣyaṃti / na saṃtrāsam
yā caiṣā bhagavan bhūtasaṃjñā, saiva abhūtasaṃjñā | tasmāttathāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049723 (0.046):
7. te bhagavann āścaryena samanvāgatā bhaviṣyanti ya iha sūtre bhāṣyamāṇe / bhūtasaṃjñām utpādayiṣyanti | yā caiṣā bhagavan bhūtasaṃjñā saivā x-ṃj-x-ā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912759 (0.055):
samanupaśyati/ na saṃjñā lokottareti samanupaśyati/ na saṃjñā saṃkleśeti / samanupaśyati/ na saṃjñā vyavadāneti samanupaśyati/ na saṃjñā saṃsāreti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912739 (0.061):
samanupaśyati/ na saṃjñānāsraveti samanupaśyati/ na saṃjñā saṃkleśeti / samanupaśyati/ na saṃjñā niḥkleśeti samanupaśyati/ na saṃjñā laukiketi
bhāṣatebhūtasaṃjñā bhḥtasaṃjñeti || / na mama bhagavan āścaryaṃ yadahamimaṃ dharmaparyāyaṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521431 (0.0):
teṣu kusīdeṣvevāścaryotpādanārtham na mama bhagavan, āścaryaṃ yadahamimaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049752 (0.0):
1. bhū xxx bhūtasaṃjñeti | na me bhagavann āścaryaṃ yad aham imaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681325 (0.0):
Vaj 14b; folio 40vl-4 (Cz 40.1-8; G 5bl-2; P 183.10-16) / na mama bhagavann āścaryaṃ yad ahaṃ dharmaparyāyaṃ bhāṣyamāṇam
Ratnagunasamcayagatha (bsu028au.htm.txt) 6816288 (0.029):
yasyo na asti ahasaṃjña na sattvasaṃjñā $ saṃjñāvirāgu kutu tasya asaṃvaro
Ratnagunasamcayagatha (bsu028pu.htm.txt) 27724331 (0.029):
yasyo na asti ahasaṃjña na sattvasaṃjñā saṃjñāvirāgu kutu tasya asaṃvaro
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18740423 (0.029):
vedanāstaṃgamo iti saṃjñā iti saṃjñāsamudayo iti saṃjñāstaṃgamo iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6964122 (0.031):
katamt tad vijñānaṃ yad anabhinivṛttam/ ye cānabhinivṛttā na te / vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ/ yac cānabhinivṛttaṃ na tad vijñānam tat kiṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11877574 (0.031):
vā saṃjñāṃ ca lokasya nābhidhāven nātisaret. arthābāvāt saṃjñāpi nāstīti
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24150902 (0.033):
bhāṣye; 'na hyaṅgasaṃjñāyāmadantasyāṅgasaṃjñā' ityuktamasti/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13202927 (0.033):
viśeṣaṇasyacāvṛttisahatvayoreva phalārthaṃvidhānena saṃjñātovā na / nāmatvam) na tāvadabhyāsātkarmāntaram;
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6912642 (0.036):
10301 {{na saṃjñā sukheti samanupaśyati/ na saṃjñā duḥkheti samanupaśyati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929338 (0.039):
14811 anena kāraṇena bālā ity ucyante/ te abhiniviṣṭāḥ/ kim iti / abhiniviṣṭāḥ/ / 14812 rūpa{{vedanāsaṃjñāsaṃskāra}}vijñāneṣv {abhiniviṣṭāḥ}/
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547360 (0.039):
rūpasaṃjñāvibhāvanādarūpasaṃjñāsaṃniveśanādvādraṣṭari / nāmasaṃjñāsaṃmukhīkaraṇādityarthaḥ / śeṣaṃ pūrvavat / śubhaṃ vimokṣaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971824 (0.040):
25825 syaiṣā gaṇanā kṛteti/ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ/ yad idam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6963964 (0.042):
24504 jñānaṃ yad anabhinivṛttam/ ye cānabhinivṛttā na te / {vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ}/ yac cānabhinivṛttaṃ na
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9790499 (0.042):
saṃjñā kārṣṭa : mā asaṃjñāyā mā / 4 ca saṃjñayā saṃjñā parijñāsiṣṭa / yaḥ saṃjñayā saṃjñā parijānāti
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9686991 (0.045):
sādṛśyāvacchinnagavyanumānam / / saṃjñāsaṃjñisambandhakaḥ svasandigdhe nyāyasampāditavyaktiḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6318143 (0.045):
nirvyāpārasaṃjñāmanautsukyāsaṃkṣobhasaṃjñānniṣparidāhanairvṛtyāśubhasaṃjñāṃ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9769860 (0.046):
vihariṣyāmo vyādhimūlaparijñātāvinaḥ / tenātmasaṃjñāṃ viṣṭhāpya / dharmasaṃjñotpādayitavyā / dharmasaṃghāto 'yaṃ kāyaḥ / dharmā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11903194 (0.046):
vyaṃjanakāyāḥ. saṃjñākaraṇam iti lokabhāṣeyaṃ. saṃjñākaraṇaṃ nāmadheyam
bhāṣyamāṇamavakalpayāmi adhimucye | ye 'pi te bhagavan sattvā
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521434 (0.0):
teṣu kusīdeṣvevāścaryotpādanārtham na mama bhagavan, āścaryaṃ yadahamimaṃ / dharmaparyāyaṃ bhāṣyamāṇamavakalpayāmi, adhimucye, ye 'pi te bhagavan,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049753 (0.007):
1. bhū xxx bhūtasaṃjñeti | na me bhagavann āścaryaṃ yad aham imaṃ / dharmaparyāyaṃ bhāṣyamāṇam avakalpayāmy adhimucya | ye te bhagavan satvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681326 (0.028):
na mama bhagavann āścaryaṃ yad ahaṃ dharmaparyāyaṃ bhāṣyamāṇam / avakalpayāmy adhimucyāmi / ye te bhagavann imaṃ dharmaparyāyam
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090594 (0.056):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - asti bhagavan kecitsattvā / bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ
bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521442 (0.0):
dharmaparyāyaṃ bhāṣyamāṇamavakalpayāmi, adhimucye, ye 'pi te bhagavan, / sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime (Vajraṭ_165) samaye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617067 (0.0):
ahaṃ bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617309 (0.0):
sūtrāntalekhakā evaṃ sūtrāntamārgakā evaṃ sūtrāntavācakā ye paścime kāle / paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāmasmin dharmaparyāye
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617879 (0.0):
samantabhadra paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617926 (0.0):
imaṃ dharmaparyāyaṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571695 (0.0):
imāṃ prajñāpāramitāmudrāṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ dhārayitum //
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087853 (0.0):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - asti bhagavan | / kecitsattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087882 (0.0):
api tu khalu punaḥ subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani bodhisattvā / mahāsattvāḥ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089766 (0.0):
ārāgitāḥ, ārāgya na virāgitāḥ, yacca paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne imānevaṃrūpān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090603 (0.0):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - asti bhagavan kecitsattvā / bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611292 (0.011):
mahāsattvasya pūrvayogaparivartam, yathā paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcāśatyāṃ vartamānāyāmasmin jambudvīpe pracaret, nāntardhānaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617288 (0.011):
ye ca bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcāśatyāṃ bhikṣavo
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571725 (0.012):
śakyatha yūyaṃ kulaputrāstathāgate parinirvṛte paścime kāle paścime samaye / paścimikāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmāntardhānakālasamaye saddharmavipralope
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248364 (0.036):
abhisaṃbuddhāḥ. ye 'pi te bhagavan bhaviṣyanti anāgate 'dhvani buddhā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050606 (0.037):
dharmo yo dharmadeśanā nāmopalabhyate | āhāsti bhagavan kecit satvā / bhaviṣyanty anāgate 'dhvani ya imān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620969 (0.040):
paścime kāle paścime samaye uttarasyāṃ diśi bhaviṣyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620981 (0.040):
prajñāpāramitā paścime kāle paścime samaye uttarasyāṃ diśi vaistārikī
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176920 (0.049):
prāpnuvanti ca, ye 'pi te 'bhūvann atite 'dhvani pratyekabuddhāḥ, ye 'pi / te bhaviṣyanty anāgate 'dhvani pratyekabuddhā, ye 'pi te etarhi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587421 (0.052):
kīdṛśāḥ khalvapi te sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani tathāgatā arhantaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040468 (0.054):
prakṛtiśūnyatā, ye 'pi te anāgate 'dhvani bhaviṣyanti buddhā bhagavantas
pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne, ye imaṃ bhagavan
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26221760 (0.0):
caturbhir maitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhisatvayānikaḥ pudgalaḥ / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne 'kṣato 'nupahataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3747808 (0.0):
maitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhi satva yānikaḥ pudgalaḥ paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ sad dharma vipralope vartamāne * a kṣato * an upahataḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26943984 (0.0):
maitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhisatvayānikaḥ pudgalaḥ paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne 'kṣato 'nnupahataḥ svastinā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087857 (0.0):
kecitsattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne, ye
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087885 (0.0):
mahāsattvāḥ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089769 (0.0):
ārāgitāḥ, ārāgya na virāgitāḥ, yacca paścime kāle paścime samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmavipralopakāle vartamāne imānevaṃrūpān
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090606 (0.0):
bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ saddharmavipralope vartamāne, ya imānevaṃrūpān dharmān śrutvā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617310 (0.027):
sūtrāntalekhakā evaṃ sūtrāntamārgakā evaṃ sūtrāntavācakā ye paścime kāle / paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāmasmin dharmaparyāye
Santideva: Siksasamuccaya (sanss05u.htm.txt) 26223176 (0.042):
tasmāt tarhi maitreya bodhisatvayānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmapralope vartamāne 'kṣatanânupahatena
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945305 (0.042):
bodhisatvayānikena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ / saddharmapralope vartamāne 'kṣatanānupahatena svastinā parimoktukāmena
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571725 (0.045):
śakyatha yūyaṃ kulaputrāstathāgate parinirvṛte paścime kāle paścime samaye / paścimikāyāṃ pañcaśatyāṃ saddharmāntardhānakālasamaye saddharmavipralope
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521443 (0.046):
sattvā bhaviṣyantyanāgate 'dhvani paścime kāle paścime (Vajraṭ_165) samaye / paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ ye imaṃ bhagavan, dharmaparyāyam udgrahīṣyanti,
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617066 (0.048):
ahaṃ bhagavan paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617878 (0.048):
samantabhadra paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6617925 (0.048):
imaṃ dharmaparyāyaṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571694 (0.048):
imāṃ prajñāpāramitāmudrāṃ paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ / pañcaśatyāṃ dhārayitum //
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680314 (0.050):
anāgate 'dhvani bodhisatvā mahāsatvā paścimāyāṃ paṃcāśatyāṃ / saddharmavipralope vartamāne śīlavaṃto guṇavaṃtaḥ prajñāvaṃto bhaviṣyaṃti
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21415142 (0.063):
yāvatsaddharmavipralope vartamāne ime evaṃrūpā udārā dharmaparyāyāḥ
dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti,
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6521450 (0.0):
paścimāyāṃ pañcaśatyāṃ ye imaṃ bhagavan, dharmaparyāyam udgrahīṣyanti,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089443 (0.0):
api tu khalu punaḥ subhūte ye kulaputrā vā kuladuhitaro vā imaṃ / dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089569 (0.0):
sattvānāmarthāya, śreṣṭhayānasaṃprasthitānāṃ sattvānāmarthāya | ye imaṃ / dharmaparyāyamudgrahīṣyanti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti,